P. 1
Instrukcja.obslugi.opel.Zafira

Instrukcja.obslugi.opel.Zafira

|Views: 7,723|Likes:
Wydawca: sanda734

More info:

Published by: sanda734 on Jun 07, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2011

pdf

text

original

Opel Zafira

i

Użytkowanie, bezpieczeństwo, obsługa techniczna.

Opel Zafira

Instrukcja obsługi

O p e l Zafira Dzięki zastosowanym najnowszym zdobyczom technik! motoryzacyjnej, samochód len łączy w sobte wyrafinowanie techniczne z wyjątkowym komfortem użytkowania. Zafira reprezentuje idealne połączenie zaawansowanej techniki, najwyższego poziomu bezpieczeństwa, nieszkodliwości dla środowiska oraz ekonomiczności eksploatacji. Od te] chwili bezpieczna jazda oraz bezawaryjna eksploatacja pozostają już tylko w rękach samego użytkownika. Niniejsza Instrukcja Obsługi zawiera wszystkie niezbędne informacje, które mogą okazać się użyteczne Również wszyscy pasażerowie powinni zostać zaznajomieni z podanymi tu informacjami. Instrukcja Obsługi powinna być zawsze przechowywana w samochodzie: w schowku w desce rozdzielczej, gdzie jest łatwo dostępna Korzystanie z Instrukcji Obsługi: • Wstępnie zapozna z samochodem w rozdziale „W skrócie'' • Ułatwi znalezienie potrzebnych informacji dzięki indeksowi haseł. • Przybliży skomplikowane rozwiązania techniczne. • Pozwoli zwiększyć zadowoleni z samochodu. • Umożliwi poznanie pełni możliwości samochodu. Instrukcja Obsługi została tak opracowana, aby była przejrzysta i łatwo zrozumiała. Ten symbol: » oznacza, dalszy opis na następnej stronie. $ Gwiazdka oznacza wyposażenie, które nie jest montowane we wszystkich samochodach (wersje modelu, różne silniki wersje przeznaczone na wybrany rynek, wyposażenie dodatkowe, Oryginalne Części Zamienne i Akcesoria Opel) Tekst podkreślony zawiera ostrzeżenie, którego zignorowanie może prowadzić do uszkodzenia samochodu tub podaje szczególnie ważne informacje dob/czace oiekeanacii i obsłuoi technicznej samochodu.

Życzymy Państwu wielu przyjemnych chwil spędzonych za kierownicą. Wasz Opel Team

Spis treści
wym ndliwości

nformacje

W skrócie Wskaźniki i przyrządy Kluczyki, drzwi, pokrywa silnika .... Siedzenia, wnętrze samochodu Bezpieczeństwo jazdy Oświetlenie Szyby, przednie okno dachowe, tylne okno dachowe Ogrzewanie i wentylacja Klimatyzacja przodu kabiny Klimatyzacja tyłu kabiny Automatyczna skrzynia biegów. Zalecenia eksploatacyjne Ograniczanie zużycia paliwa Ochrona środowiska Zużycie paliwa, paliwo, tankowanie.... Katalizator spalin, spaliny Urządzenia usprawniające jazdę Hamulce Koła. ogumienie Bagażnik dachowy, holowanie przyczepy ., Postępowanie w sytuacjach awaryjnych Serwis Opla Przeglądy i obsługa okresowa Pielęgnacja samochodu Dane techniczne Indeks

strona 58. Odblokowanie za pomocą nadajnika zdalnego sterowania skierować nadajnik w stronę samochodu. Zablokowanie drzwi od wewnątrz: wcisnąć przycisk blokady. centralny zamek $ .strony 54 55. radioodtwarzacza: numery kodowe zapisane są odpowiednio w Karcie Pojazdu i Karcie Radioodtwarzacza # Karty Pojazdu i Karty Radioodtwarzacza nie należy przechowywać w samochodzie Dalsze informacje . nacisnąć przedni przycisk ^ i pociągnąć klamkę do góry. zdalne sterowanie falami radiowymi 3*slrona 56. autoalarm == . • Zamki drzwi. zabezpieczenie przed kradzieżą =fc strona 59.6358 S Numery kluczyków. Numer kluczyka jest zapisany w dokumen­ tach samochodu oraz w Karcie Pojazdu % Koła ze stopu lekkiego hak holowniczy * należy zanotować numery kodowe kluczyków do mechanizmów blokady Immobilizer. immobLIizer.strona 54.strona 62. Odblokowanie zamków: obrócić kluczyk w zamku drzwi k i e r o w c y i p o c i ą g n ą ć k l a m k ę do góry.strona 55. 1 . numery kodowe Należy usunąć numer z kluczyka. blokada otwierania od wewnątrz .

podparcie lędźwiowe . Folela kierowcy nie należy przesuwać podczas jazdy. podparcie ud # . puścić u c h w y t . podparcie lędźwiowe *fc .strona 68.strona 68. podparcie ud $ . Regulacja w y s o k o ś c i siedzenia dźwignia po zewnętrznej stronie fotela.strona 66.strona 66.Przesuwanie f o t e l a : pociągnąć za u c h w y t . siedzenia w drugim i trzecim rzędzie strona 68 6 . podparcie ud * . podparcie lędźwiowe . siedzenia w drugim i trzecim rzędzie # .strona 66.strona 66.strona 66. Regulacja oparcia fotela: obracać zewnętrzne pokrętło.strona 65. siedzenia w drugim i trzecim rzędzie * . Kierunek naciskania dźwigni: do góry do dołu podwyższanie siedzenia obniżanie siedzenia • Pozycja fotela .strona 65. • Pozycja fotela . Po pociągnięciu za uchwyt fotel może przesunąć się w sposób niekontrolowany. Ustawić oparcie w dogodnym położeniu • Pozycja fotela .strona 66.słrona 65. przesunąć f o t e l .

Taśma pasa w żadnym miejscu nie może być skręcona.slrony 81 do 86. • Pozycja zagłówka . Pasy bezpieczeństwa . wyjmowanie . W celu zwolnienia pasa wcisnąć czerwony przycisk w zaczepie. Położenie kierownicy należy regulować tytko wtedy. Część biodrowa pasa musi ściśle przylegać do ciała.strona 87. Pasy bezpieczeństwa: równomiernym ruchem wyciągnąć pas bezpieczeństwa. r .strona 66. Oparcie fotela nie powinno być zbytnio odchylone do tyłu. gdy samochód jest zatrzymany i zwolniona gest blokada obrotu.strona 67. Ustawić kierownicę w żądanym po-iozeniu.strona 87. m o c n o trzymając wyregulować wysokośćp a następnie puścić.Regulacja w y s o k o ś c i zagłówków: p o c h y l i ć do p r z o d u w c e l u zwolnienia blokady. zagłówki dla tylnych siedzeń * . Regulacja położenia k i e r o w n i c y == J: ustawić wysokość i wysunięcie kierownicy. Pociągnąć dźwignię zwalniającą w stronę kierownicy. dalsze informacje. Przestawić dźwignię w pierwotne powożenie i zablokować • Poduszki powietrzne * . poduszki powietrzne * . p r z e ł o ż y ć przez r a m i ę i w ł o ż y ć s p r z ą c z k ę w zaczep.strona 67.

Jednak w następujących przypadkach luster­ ko nie zostaje przyciemniane w warunkach jazdy nocnej1 • wyłączony zapłon. Regulacja lusterek zewnętrznych: cztero pozycyjny przełącznik na podłokietniku w drzwiach kierowcy.strona 121. Przestawienie przełącznika w prawo: regulowane jest prawe lusterko. • włączone oświetlenie wnętrza. Przestawienie przełącznika w lewo: regulowane jest lewe lusterko. • włączony bieg wsteczny lub dźwignia wybieraka zakresu w pozycji R. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane # Podczas jazdy nocą automatycznie reduko­ wany jest blask odbicia. asferyczne lusterko zewnętrzne # . Obrócenie dźwigni w dolnej części obudowy lusterka zmniejsza blask odbicia. • Dalsze wskazówki. podczas jazdy nocą. np.9529 T 12496 T 'MMWHIlliM M i / III1IP I—Ul Regulacja l u s t e r k a w e w n ę t r z n e g o : odchylić l u s t e r k o w ż ą d a n e p o ł o ż e n i e . 7 . Ogrzewanie lusterka włącza się jednocześnie z ogrzewaniem szyby tylnej (patrz strony 9 i 134).

• Wyjmowanie kluczyka i zablokowanie kierownicy .Rozruch (dźwignia zrrnany biegów w położeniu neutralnym) + Uruchamianie silnika . Odblokowanie kierownicy: w celu odblokowania kierownicy należy l e k k o ją s k r ę c i ć i o b r ó c i ć k l u c z y k do p o z y c j i \. zapłon wyłączony li = Zapłon włączony W silniku o zapłonie samoczynnym: wstępne nagrzewanie III .strona 20.Wyłącznik zapłonu: • .strona 55.strona 21.Zapłon wyłączony I = Kierownica odblokowana. . Immobilizer .

• Ogrzewanie. Usuwanie zaparowania lub oblodzenia szyb: pokrętła regulacji temperatury i prędkości dmuchawy obrócić w prawo.Ogrzewanie s z y b y t y l n e j . klimatyzacja tyłu k a b i n y * .strona 130. kierując je na boczne szyby. wentylacja . o g r z e w a n i e lusterek z e w n ę t r z n y c h wcisnąć = włączone wcisnąć u£ p o n o w n i e = w y ł ą c z o n e Ogrzewanie szyby tylnej i lusterek zewnętrz­ nych wyłącza się samoczynnie po około 15 minutach. klimatyzacja przodu kabiny # . • Dalsze wskazówki .s t r o n a 139. . pokrętło rozdziału powietrza ustawić w p o z y c j i W. Zamknąć środkowe wyioty nawiewu powie­ trza.strona 135. otworzyć boczne wyloty nawiewu powie­ trza.strona 134.

24 23 22 21 20 19 18 16 15 14 .

temperatury zewnętrznej. daty. świateł mijania i drogowych Przyciski automatycznej kontroli prędkości * Tablica przyrządów Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej i tylnej * oraz zmywaczy reflektorów * .122 11 Środkowe wyloty nawiewu powietrza 12 13 Poduszka powietrzna pasażera * Schowek 14 162 24. 165 6 149 64 190 2 3 4 5 Przełącznłk świateł głównych .. 53 9 11 .. sygnału świetlnego...134 78 24 23 16 19 20 21 Pedał przyśpieszania Wyłącznik zapłonu z blokadą kierownicy (niewidoczny) Pedał hamulca Regulacja położenia kierownicy* Pedał sprzęgła Dźwignia zwalniająca zamka pokrywy silnika Skrzynka bezpieczników Strona 148.1 Regulator podświetlenia wskaźników Wyłącznik tylnego światła przedwmgielnego Wyłącznik przednich świateł przeciw mgielnych * Pokrętle poziomowania reflektorów* Boczne wyloty nawiewu powietrza Przyciski sygnału dźwiękowego Przełącznik kierunkowskazów. Przyciski wyświetlacza wielofunkcyjnego * Wyświetlacz * czasu. radioodtwarzacza układu kontrolnego * komputera pokładowego * systemu informacyjnego * Radioodtwarzacz* Strona 123 123 123 122 132 15 10 Wyłącznik podgrzewania siedzenia (lewego) Przełącznik tylnej dmuchawy * Wyłącznik świateł awaryjnych Wyłącznik klimatyzacji tyłu kabiny* Wyłącznik podgrzewania siedzenia (prawego) Strona 134 140 15 140 134 22 132 87 79 130 77 131 135 9. 149 8 148. 29 14 Pokrętła sterujące ogrzewania i wentylacji 15 Gniazdo zasilania akcesoriów lub zapalniczka 6 7 16 34 16 Wyłącznik recyrkulacji powietrza Wyłącznik klimatyzacji przodu kabiny* Wyłącznik ogrzewania tylnej szyby 17 Popielniczki 8 32 do 51 52.14.

usterka: patrz strona 146 Automatyczna skrzynia b i e g ó w * . 27. 55. 161. *f W Światła awaryjne: patrz strona 15 . układ hydrauliczny sprzęgła: patrz strony 24P 210.158. £3 Alternator: patrz strona 27. Emisja spalin. Wstępne podgrzewanie silnika *: patrz strona 25. 91 Automatyczna skrzynia b i e g ó w * . 122 Oświetlenie wnętrza samochodu: patrz strona 123 Przednie światła przeciwmgielne *: patrz strona 123 Tylne światło przeciwmgielne: patrz strona 123. Tylne światło przeciwmgielne: patrz strony 27. immobiłizer*: patrz strony 26. Światła pozycyjne: patrz sirona 122 -O 'Ch Światła mijania i światła d r o g o m : patrz strony 14. układ elektroniczny silnika. 31 178. patrz strona 122. immobilizer patrz strona 26. Układ kontroli napędu (TC) *.Lampki kontrolne Pasy bezpieczeństwa *: patrz strona 24. ffl|jfrjfjj Ciśnienie oleju: patrz strona 25. Światła drogowe: patrz strony 14. patrz strony 27. 158. Poduszki powietrzne *. Oświetlenie O Oświetlenie wyłączone: patrz strona 122. układ stabilizacji dynamicznej (ESP) *: patrz strony 160. O Układ hamulcowy. 123 Wskaźnik poziomu paliwa: patrz strony 27. napinacze pasów bezpieczeństwa: patrz strony 82. Kierunkowskazy przyczepy*: patrz strona 28 Rozpoznawanie obciążenia siedzenia *: patrz strony 93. @ Podś wietten ie wskaż n i kó w: patrz strona 123 Poziomowanie reflektorów. Przednie światła przeciwmgielne *. 94. 55. jazda sportowa: patrz strona 143. Układ elektroniczny silnika. Elektronicznie sterowane chłodzenie silnika *: patrz strona 27 Kierunkowskazy: patrz strony 15. 123. 27. (@) Układ AB5 *: patrz strona 165.

w e n t y l a c j a . Zapalniczka: patrz strona 77 Sygnał dźwiękowy: patrz strona 15. k l i m a t y z a c j a s*. czas. © 0 Przycisk przełączania daty i czasu Przycisk nastawiania daty i czasu Przyciski sterujące na kierownicy *. Przednie i t y l n e o k n o d a c h o w e H Przednie okno dachowe *. 183.Ogrzewanie. automatyczna skrzynia biegów $: patrz strona 142. Centralny zamek otwieranie: patrz strona 56. Wspomaganie ruszania z miejsca. Recyrkulacja powietrza: patrz strona 131 Klimatyzacja przodu kabiny *: patrz strona 135. ] W ti *Jj |S Przełącznik dmuchawy: patrz strona 130. Klimatyzacja tyłu kabiny *: patrz strona 139 Podgrzewanie siedzeń =£. ods u wa n ie/o pus zczan ie patrz strona 128. ^= O _^ Ti Przednie okno dachowe *: zamykanie/uchylanie: patrz strona 128 Tylne okno dachowe tffi: uchylanie: palrz strona 129. Apteczka $: patrz strona 182 Trójkąt ostrzegawczy patrz strony 182. . r a d i o o d t w a r z a c z Wyświetlacz trójfunkcyjny * T wyświetlacz wielofunkcyjny wyświetlacz graficzny wyświetlacz kolorowy *: patrz strony 32 do 51. patrz strona 53. ^ Kierunki nawiewu powietrza: patrz strona 131 Na szyby Na szyby i na stopy N a stopy Na twarz i na stopy Na twarz Ogrzewanie szyby tylnej: palrz strona 134. Pokrywa silnika: patrz strona 64. Inne ^= ^ £ hzf Centralny zamek & r zamykanie: patrz strona §©. Tylne okno dachowe *: opuszczanie: patrz strona 129. patrz strona 134. •mm- Wycieraczki Położenia dźwigni: pa:rz strona 16 Wycieraczki wyłączone Praca przerywana Praca powolna Praca szybka Data.

światła przeciwmgieine *k .strona 122. poziomowanie reflektorów . Błyskanie światłami drogowymi możliwe jest także przy włączonych kierunkowskazach. Światła mijania i drogowe: nacisnąć dźwignię do Przodu światła drogowe ł = pociągnąć dźwignię do k i e r o w n i c y = ś w i a t ł a mijania p 0 p r z e kroczeniu oporu dźwigni następuje błyśniecie światłami drogowymi. i.strona 123.strona 21.strona 122. Błyskanie światłami (sygnał świetlny): p o c i ą g n ą ć d ź w i g n i ę do k i e r o w n i c y . 14 .Przełącznik ś w i a t e ł : 0 = światła wyłączone = światła pozycyjne ID = ś w i a t ł a m i j a n i a l u b d r o g o w e Wyciągnięcie # = Oświetlenie wnętrza Wciśnięcie 01 = Tylne światła przeciwmgieine Dafsze informacje . przypomnienie o włączonych światłach .

Kierunkowskazy: dźwignia w p o ł o ż e n i u s p o c z y n k o w y m . 15 . Światła awaryjne: wcisnąć A wcisnąć A ponownie = - włączone wyłączone Sygnał dźwiękowy: nacisnąć k r • Poduszka powietrzna # . Nie nastąpi to w przypadku niewielkiego ma­ newru kierownicą. Po włączeniu świateł awaryj­ nych. Dźwignia do g ó r y = S k r ę t w p r a w o Dźwignia do d o ł u = S k r ę t w l e w o Przy powracaniu kierownicy dźwignia automa­ tycznie wraca do położenia spoczynkowego. co ułatwia jego zlokalizowanie. jak na przykład przy zmia­ nie pasa ruchu. przyciski sterujące na kierownicy * strona 53. Przy zmianie pasa ruchu wystarczy lekko na­ cisnąć dźwignię. nie pokonując wyczuwalnegooporu Po zwolnieniu dźwign+a automaty­ cznie powraca do położenia spoczynkowego. Przy włączonym zapłonie podświetlone jest czerwone pole na przycisku. równocześnie z kierunkowskazami za­ czyna błyskać lampka kontrolna w przycisku.strona 37.

przerwy w pracy wyciera­ czek skracają się w miarę wzrostu prędkości jazdy. Płyn zmywający zostaje natryśnięty na szybę przednią (a przy włączonym oświetleniu także na reflektory i jednocześnie wycie­ raczki wykonują kilka cykli prap/ Slan wycieraczek i działanie spryskrwaczy reflektorów trzeba regularnie sprawdzać. Natryśnięcie na szybę płynu zmywającego następuje po przełączeniu do drugiej pozyq^ * Dalsze informacje . O = — = — = = = Wycieraczki wyłączone Praca przerywana Praca powolna Praca szybka S p r y s k i w a c z e s z y b y przedniej i zmywacze reflektorów przyciągnąć d ź w i g n i ę do kierownicy.Praca wycieraczek i spryskiwacza. Wycieraczki pracują {w trybie pracy przery­ wanej). Wycieraczka i spryskiwacz s z y b y t y l n e j =£: nacisnąć d ź w i g n i ę d o p r z o d u . 219 Praca przerywana.strony 212.Wycieraczki: d ź w i g n i a d o góry. * Dalsze informacje . Pierwsza pozycja (spoczynkowa) = Praca wycieraczek Druga pozycja (chwilowa) .strony 21 łh h 4 J 16 . gdy dźwignia jest w pozycji pierwszej.

. po upływie 3 sekund od chwili wciśnięcia sprzęgła pociągnąć kołnierz tulejki do góry i włączyć bieg Gdy bieg nie daje się włączyć: ustawić dźwig­ nię w położeniu neutralnym. Mechaniczna skrzynia biegów: R = Bieg wsteczny Bieg wsteczny: gdy samochód jest zatrzyma­ ny. a następnie powtórzyć próbę włączenia biegu. zwolnić i ponow­ nie nacisnąć pedał sprzęgła.jł) 1)3*5 31S Mechaniczna s k r z y n i a b i e g ó w : • = Położenie neutralne 1 do 5 = B i e g i od p i e r w s z e g o do piątego Przełączanie z 4 na 5 bieg: nacisnąć dźwignię w prawo pokonując lekki opór i włączyć bieg Przełączanie z 5 na 4 bie^: przesunąć dźwignię bez naciskania jej w lewo.

np 4-3-4 . wm] Zabezpieczenie przed przypadkowym w y b r a n i e m p o z y c j i P. aby następowało prze­ łączanie na określone biegi. 2 lub 1 naieży włączać tylko wtedy.1 Automatyczna skrzynia b i e g ó w P = P a r k o w a n i e (z b l o k a d ą dźwigni wybieraka) R = Bieg wsteczny N = Położenie neutralne Silnik można uruchomić Tylko w położeniu P lub N W celu przestawienia dźwigni z pozycji P na­ leży włączyć zapłon. na krętej drodze lub w celu wykorzystania hamo­ wania silnikiem przy zjeździe z góry.strona 142. P: Tylko w zatrzymanym samochodzie. D = B f e g i od 1 do 4 3 = B i e g i od 1 do 3 2 = Biegi 1 i 2 1 = Bieg 1 Dodatkowo: S = Jazda s p o r t o w a Zakresy 3. W celu przestawienia dźwigni w pozycję P lub R należy wcisnąć przycisk. nacisnąć pedał hamulca i wcisnąć przycisk. Nie wciskać przycisku przy przestawianiu dźwigni od 1 do N lub od R do D. . 3 l u b 1: Wcisnąć przycisk na dźwigni wybieraka. gdy nie jest pożądane. • Dalsze informacje . • Dalsze informacje . uprzednio zaciągając hamulec postojowy R: Tylko w zalrzymanym samochodzie > Datsze informacje . R.strona 142 18 .strona 142.

pasy bezpieczeństwa i lusterka są prawidłowo ustawione. Ponadto należy unikać jazdy z otwartymi drzwiami bagażnika. • Czy na desce rozdzielczej. zaśnieżone lub oblodzone. ponieważ do wnętrza samochodu mogą się wówczas przedostawać gazy spalinowe. lusterka i światła zewnętrzne działają prawidłowo. w strefach napełniania się poduszek powietrznych lub na zasłonie bagażnika # nie znajdują się jakiekolwiek przedmioty 1 Czy siedzenia.ruszeniem w d r o g ę należy c: • Ciśnienie w oponach i stan ogumienia. • Czy hamulce działają prawidłowo. Dlatego nie wolno wdychać gazów spalino­ wych oraz uruchamiać silnika w zamkniętym garażu. • Poziom oieju silnikowego i innych płynów (patrz strony 204 do 212). nie są zabrudzone. który jest bezwonny i bezbarwny. \ 11366 T . Gazy s p a l i n o w e są trujące Gazy spalinowe zawierają niezwykle trujący tlenek węgla.strona 159. • Czy okna. • Gazy spalinowe .

Przed powtórzeniem rozruchu nateźy kluczyk w wyłączniku zapłonu wycofać do położenia • i odczekać około dwie sekundy. automatyczna skrzynia biegów d ź w i g n i a w p o ł o ż e n i u P lub N n i e na­ ciskać pedału przyspieszania o b r ó c i ć k l u c z y k d o p o z y c j i II.strona 55.strona 164. automatyczna skrzynia biegów — d ź w i g n i a w p o ł o ż e n i u P l u b N. obrócić k l u c z y k d o p o z y c j i III. dalsze informacje .strona 55. Uruchamianie silnika o zapłonie samoczynnym: mechaniczna skrzynia biegów dźwignia w położeniu neutralnym. wcisnąć pedał sprzęgła.Uruchamianie silnika o zapłonie iskrowym: mechaniczna skrzynia biegów dźwignia w położeniu neutralnym.strony 146. Przed powtórzeniem rozruchu należy kluczyk w wyłączniku zapłonu wycofać do położenia • i odczekać około dwie sekundy • Immobilizer . Podwyższona początkowo prędkość obroto­ wa wrar 7G wzrostem temperatury silnika będzie automatycznie zmniejszana. 178. gdy zgaśnie lampka kontrolna podgrzewania wstępnego1*. dalsze informacje . Zwalnianie hamulca postojowego: Pociągnąć dźwignię nieco do góry Wcisnąć przycisk blokujący Opuścić dźwignię całkowicie do dołu fr.Hamulce . wcisnąć pedał sprzęgła. 20 .strony 148. nie naciskać pedału przyspieszania o b r ó c i ć k l u c z y k d o p o z y c j i III. 178. 149. > Immobihzer .

zablokować kierownicę.Przy p a r k o w a n i u : • Zawsze mocno zaciągnąć hamulec posto­ jowy. • Zalecenia dotyczące jazdy . • W samochodzie z automatyczną skrzynią biegów * kluczyk daje się wyjąć tylko wtedy. centralny zamek # .strony 55r 149. które mogłyby odwracać iwagę od prowadzenia samochodu. TG533T A teraz życzymy s z e r o k i e j d r o g i .strona 152. pamiętając o ś r o d o w i s k u naturalnym. Radzimy stosować się do wskazówek udzielanytfi w radiowych komunikatach dla kierowców. z a m k n ą ć okna b o c z n e oraz przednie i tylne okno dachowe w y ł ą c z y ć silnik.strona 58. • Wyłączyć światłe zewnętrzne. zablokować drzwi. • Wentylatory chłodzące mogą pracować nawet po wyłączeniu silnika . • W samochodzie z mechaniczną skrzynią biegów włączyć Pierwszy lub wsteczny bieg. Podczas fazdy nie należy wykonywać żadnycti czynności. Szczególn e mocno zaciągnąć przy parkowaniu na podiyłoSoi. autoalarm * . Parkowanie pojazdu: m o c n o zaciągnąć h a m u l e c p o s t o j o w y . • Obrócić kolo kierownicy aż do zablokowa­ nia {zabezpieczenie przed kradzieżą). • Dalsze informacje . w y j ą ć kluczyk. W samochodzie z automatyczną skrzynią biegów *fc ustawić dźwignię wybieraka w pozycji P. obrona środowiska . zdalne sterowanie falami radiowymi * strona 56. ZaFecamy ostrożną i e k o n o m i c z n ą jazdę. gdy dźwignia wybieraka jest w pozycji P. gdyż w przeciwnym razie po otwarciu drzwi kie­ rowcy roziegnie się sygnał ostrzegawczy. OKCzędzaniepaliwa-strona 150.strona 62.strona 148.

Samochód powinien być poddawany wysz­ czególnionym w Książeczce Obsługowej przeglądom okresowym w Autoryzowanych Stacjach Dealerskich Opla.strony 204 do Serwis O r y g i n a l n e Części Z a m i e n n e i A k c e s o r i a Opel Obsługa okresowa Autoryzowane Stacje Dealerskie Opla służą niezawodnym serwisem.• dukowanych i przeznaczonych do tego t ^ samochodu. .i wykonują fachowy m a okresowa . Stacje te udzielają wszechstronnych informacji k±e w kwestii dopuszczalnych zmian znych . bezpieczeństwo i przy­ datność specjalnie do samochodów marki pel Mimo ciągłej analizy sytuacji na nku. zalecone w poszczegófnych rozdziałach niniejszej Instrukcji Obsługi. Usterki techniczne należy niezwłocznie zgłaszać w Autoryzowanej Stacji Dealer­ skiej! W razie konieczności przerwać jazdę.W trosce o własne bezpieczeństwo Należy regularnie wykonywać czynności sprawdzające. Zapewniają wykonanie wszelkich prac zgodnie z zaleceniami fabrycznymi. • Wykaz przedstawicielstw firmy Opel strona 202. b świadectwa dopuszczenia do obrotu™-! ryginalne Części Zamienne i Akceso £>pet* można nabyć w Autoryzowanych cjach Dealerskich Opla. na podstawie których stwierdzJ|W ich niezawodność. nie jesteśmy w stanie ocenić e n t ^ m arantować jakości innych wyrobówi wet gdyby posiadały odpowiednie atesty . We własnym interesie prosimy o przestrzeanie następujących wskazówek: Zatecamy stosowanie „Oryginalnych Części Zamiennych i Akcesoriów Opel" oraz części zamiennych specjalnie wypro. Częścr te przeszły specjalflg|W| badania.

*• 23 . bezpieczeństwa jazdy i o b s ł u g i technicznej oraz k o m p l e t n y i n d e k s haseł. Prosimy czytać dalej! S a m o c h ó d ten ma jeszcze więcej wskaźników i przełączników.B y l to krótki przegląd najważniejszych funkcji samochodu. a być m o ż e także i n n e wyposażenie dodatkowe: % > • II Niniejsza Instrukcja Obsługi zawiera ponadto wiele ważnych informacji na temat użytkowania pojazdu.

układ hydrauMczny sprzęgła Lampka świeci się przy włączonym zapłonie. . przypomi­ nając o zapięciu pasów bezpieczeństwa. Układ hamulcowy. gdy jest zaciągnięta dźwignia hamulca postojowego i/lub poziom płynu hamulcowego bądź płynu w układzie hydraulicznym sprzęgła jest zbyt niski. Skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Dealerską Opla. Opis dotyczy wszystkich wersji tablicy przyrządów.Wskaźniki i przyrządy 11933T Lampki kontrolne i ostrzegawcze Opisane tu lampki kontrolne i ostrzegawcze występują nie we wszystkich wersjach samo­ chodu . Pasy bezpieczeństwa * Tylko w krajach z ustawowo nakazaną kontro­ lą zapięcia pasów. Jeżeli lampka zaświeci się przy zwolnionej dźwigni hamulca postojowego: natychmiast przerwać jazdę. Lampka zapaia się na kilka sekund po włączeniu zapłonu (towarzyszy jej dźwiękowy sygnał ostrzegawczy).

Wstępne podgrzewania silnika o zapłonie samoczynnym s£ Lampka świeci się podczas wstępnego pod­ grzewania świecami żarowymi (przy niskich temperaturach zewnętrznych). Lampka może czasami zaświecić się. co może doprowadzić do jego uszkodzenia i zablokowania kół napędowych. • Dźwignię zmiany biegów ustawić w położe­ niu neutralnym. gdy gorący silnik pracuje na biegu jałowym. • Wyłączyć zapłon Hamowana oraz obracanie kierownicy będzis wymagało większej siły. Zwrócić się o pomoc do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. W celu zatrzymania samochodu: • Wcisnąć pedał sprzęgła. ale po zwiększeniu prędkości obrotowej powinna zgasnąć. a w przypadku automatycz­ nej skrzyni biegów dźwignię wybieraka ustawić w pozycji N. • Nie wyjmować kluczyka z wyłącznika zapło­ nu aź do zatrzymania pojazdu. gdyż w przeciwnym razie może zadziałać blokada kierownicy. Jeżeli lampka zaświeci się podczas jazdy: mogło nastąpić przerwanie smarowania silnika. . Układ ABS # {przeciwdziałający zabloko< waniu kół w trakcie hamowania) patrz strona 167r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 11934 r Ciśnienia oleju Lampka zapala się po włączeniu zapłonu j gaśnie wkrótce po uruchomieniu silnika.

Układ elektroniczny silnika.patrz strona 158. Jeżeli lampka zaświeci się w czasie jazdy: usterka w układzie elektronicznym silnika. umożliwiający kontynuowanie jazdy. Należy zgłosić się do Autoryzowanej Slacji Dealerskiej Opla Nie należy zbyt długo jechać z zapaloną lampką ostrzegawczą (patrz strona 157). Należy zgłosić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla Jeżeli lampka błyska przy włączonym zapłonie: usterka immobilizera . Zaraz po uruchomieniu silnika lampka gaśnie. immobilizer silnik zapłonie samoczynnym Lampka zapala się po włączeniu zapłonu. Chwilowe jednorazowe zapalenie się lampki nie świadczy o usterce. Układ elektroniczny przełącza się na tryb awaryjny. Może nastąpić przekroczenie norm emisji. Układ elektroniczny przełącza się na tryb awa­ ryjny. Może jednak wzrosnąć zużycie paliwa i mogą ulec pogorszeniu osiągi .patrz strona 55. Gdy lampka błyska po włączeniu zapłonu: awaria grożąca uszkodzeniem katalizatora patrz strona 158 Niezwłocznie zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. immobilizer silnik o zapłonie iskrowym Lampka świeci się przez kilka sekund po włączeniu zapłonu. umożliwiający kontynuowanie jazdy.sifntk o zapłonie iskrowym Lampka zapala się po włączeniu zapłonu Zaraz po uruchomieniu słlnika lampka gaśnie Jeżeli fampka zaświeci się przyjjracującym silniku: usterka w układzie kontroli emisji. .Układ elektroniczny silnika. Niezwłocznie zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. 11933 T Układ kontroli emisji .patrz strona 55. Jeżeli lampka zaświeci się w czasie jazdy: usterka w układzie elektronicznym silnika. Jeżeli lampka błyska orzy włączonym usterka immobilizera .

Można kontynuować jazdę Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego .patrz strona 209. Zaraz po uruchomieniu silnika lampka gaśnie Jeżeli lampka zaświeci się podczas jazd zatrzymać samochód i wył Akumulator nie jest ładowany W przypadku silnika Y 20 DTH 1) może nie działać układ chłodzenia silnika Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opła. Jeżeli lampka zaświeci się podczas jazdy.Oznaczenie handlowe* patrz airona 222. Rezerwa paliwa # Gdy lampka zaświeci się: wyczerpuje się zapas paliwa. Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealer­ skiej Opla. po opróżnie­ niu zbiornika paliwa należy wykonać skompli­ kowaną operację odpowietrzenia układu pali­ wowego.K ie ru n ko ws kazy Lampka błyska przy włączonych kierunko­ wskazach. 1 . •D £3 11934T Światła drogowe Lampka śwfeci się przy włączonych światłach drogowych lub błyskaniu światłami drogowymi. Przyspieszone błyskanie: nastą­ piło przepalenie się żarówki kierunkowskazu. Przednie światła przeciwmgielne $ Lampka świeci się przy włączonych przednich światłach przeciwmgielnych. . Nałeży zwrócić się do Autoryzowa­ nej Stacji Dealerskiej Opla (patrz strona 178} - Alternator Lampka zapala się po włączeniu zapłonu. Tylne światło przeciwmgielne Lampka świeci się przy włączonym tylnym światłe przecrwmgieJnym. usterka w układzie chłodzenia silnika lub obie­ gu chłodzenia klimatyzacji Układ elektroni­ czny przełącza się na tryb awaryjny. Błyskanie lampki brakuje paliwa. Elektronicznie sterowany układ chłodzenia silnika # Lampka świect się przez kilka sekund po włączeniu zapłonu. Nie wolno dopuszczać do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa! Silnik o zapłonie samoczynnym. natychmiast zatankować.

Układ kontroli napędu (TC) układ stabilizacji dynamicznej (ESP) # patrz strony 160. 94. zmieniając biegi ręcznie. Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla (patrz strona 146).patrz strona 143. Elektronicznie sterowane programy zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów Lampka świeci się przy włączonym trybie jazdy sportowej Dalsze informacje . W razie awarii jednego z kierunkowskazów przyczepy lub samochodu lampka nie błyska. Usterka automatycznej skrzyni biegów lampka świeci się po włączeniu zapłonu i gaśnie wkrótce po uruchomieniu silnika. Można jechać dalej. Kierunkowskazy przyczepy $ Lampka błyska równocześnie z kierunko­ wskazami w dołączonej przyczepie. 161.- 11933 T Poduszki powietrzne napinacze pasów bezpieczeństwa patrz strony 83. 26 . Rozpoznawanie obciążenia siedzenia 3± patrz strany 93. Zapalenie się lampki podczas jazdy świadczy o wystąpieniu usterki. 91.

krótkie naciśnięcie przycisku zerowania powoduje wyświetlenie licznika przez około 15 sekund. Obrotomierz wskazuje prędkość obrotową silnika w obrotach na minutę. Gdy zapłon jest wyłączony. 29 . Licznik przebiegu całkowitego Rejeslruje całkowity przebieg samochodu w kilometrach lub milach. 2000 do 1 3000 obr/min" ) i z równomierną prędkością J Tablica przyrządów w tym samochodzie może różnić się od prezentowanej na ilustracji. Przełączanie między wskazaniem przebiegu dziennego a wskazaniem czasu następuje poprzez przytrzymanie przez około 2 sekundy wciśniętego przycisku zerowania (patrz następna strona).Licznik przebiegu dziennego Zerowanie p*zez wciśnięcie przycisku przy włączonym zapłonie i uaktywnionym liczniku przebiegu dziennego. Korzystanie z obrotomierza pomaga oszczędzać paliwo. Zakres niebezpieczny z prawej strony: groźne dla silnika jarze krocze nie dopuszczalnej maksym a fnej prędkości obrotowej W miarę możliwości należy na każdym biegu jechać w zakresie stosunkowo niskich prędkości obrotowych (od ok. Obrotomierz ^ Prędkościomierz11 Wskazuje prędkość jazdy samochodu.

że w ciągu tygodnia lub przed przejechaniem 500 km przypada termin następnego przeglądu okresowego.Wyświetlanie czasu na liczniku przebiegu ^ Przełączanie między wskazaniem przebiegu dziennego a wskazaniem czasu & następuje poprzez przytrzymanie przez około 2 sekundy wciśniętego przycisku zerowania. Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Sygnalizacja terminów przeglądów nie uwzględnia czasów postoju samochodu Z odłączonym akumulatorem. można regu­ lować jasność wskazania (patrz strona 123). naciskać przycisk zerowania na tablicy przyrządów: Wciśnięcie na około 2 sekundy Błyskanie godzin Krótkie naciśnięcia Nastawianie godziny Wciśnięcie na około 2 sekundy Błyskanie wskazania minut Krótkie naciśnięcia Nastawianie minut Wciśnięcie ny około 2 sekundy Wyzerowanie wskazań sekund. prawym pokrętłem radełkowanym 0. umieszczonym pod przełącznikiem oświetlenia. Dlatego pierwszeństwo mają terminy przeglądów wpisane do Książeczki Obsługowej samochodu i nimi należy się kierować (patrz strona 204) 30 . Sygnalizacja terminu następnego przeglądu Gdy po włączeniu zapłonu na liczniku kilome­ trów ukaże się komunikat InSP. Nastawianie czasu Gdy wyświetlany jest czas. oznacza to. Przy włączonych światłach.

Nie wolno dopuszczać do całkowitego opróżnienia zbiornika palrwa! . - Uzupełnić paliwo patrz strona 155.9304 T Wskaźnik poziomu paliwa1' Wskazówka na czerwonym pcHu lub świeci się Wskazówka na czerwonym polu lub §J błyska = Kończy się paliwo.

można regulować jasność wyświetlacza (strona 123). Nastawianie minuty ©: Zegar zaczyna odliczać sekundy od ( Nacisnąć © Nacisnąć © RDS .zegar przechodzi w tryb nastawiania.patrz instrukcja obsługi radioodtwarzacza z integralnym telefonem Przy włączonych światłach. Wyłączanie i włączanie funkcji automatyczne­ go nastawiania czasu (na przykład w razie odbierania niewłaściwego sygnału czasu ze stacji nadawczej): Naciskać © Nacisnąć O Naciskać© przez około 2 sekundy . . temperaturę otoczenia. Gdy zapłon jest wyłączony. informacje związane z telefonem oraz zasięg jazdy. w trybie nastawiania należy tyle razy naciskać ©. czas trzeba nastawić ręcznłe. przez około 3 sekundy. Nastawianie dnia © Błyska wskazanie miesięcy G: Nastawianie miesiąca ©: Błyska wskazanie lat 0: Nastawjanie roku © Błyska wskazanie godzin O: Nastawianie godziny ©: Błyska wskazanie minut 0.Radio Data System. Automatyczne nastawienie następuje po włą­ czeniu radia i odebraniu sygnału czasu RDS Na wyświetlaczu ukazuje się wówczas symbol JL Gdy sygnał czasu nie jest odbiera­ S ny. krótkie naciśnięcie jednego z dwóch przycisków obok wyświetla­ cza powoduje wyświetlenie czasu. dwa razy (aż zacznie błyskać wskazanie lat). W samochodach z zainstalowa­ nym telefonem ^ istnieje możliwość wyboru języka komunikatów . daty i tem­ peratury otoczenia przez około 1S sekund. umieszczonym pod przełącznikiem oświetlenia.Gdy potrzebne jest tylko nastawienie czasu. która nada|e taki sygnał. aż zacznie błyskać wskazanie godzin lub minut Automatyczne nastawianie daty i czasu *H Możliwe przy odbiorze sygnału czasu ze stacji RDS 1 '. Na wyświetlaczu pojawi się: RDS TIME 0 .Funkcja wyłączona RDS TIME 1 = Funkcja aktywna trzy razy. aż na wyświetlaczu zacznie błyskać S i pojawi się „RDS TIME" (w tym czasie błyska wskazanie lat). infor­ macje związane z radioodtwarzaczem lub datę. Wyświetlacz trójfunkcyjny # Pokazuje czas. prawym pokręt­ łem radełkowanym 0. Nastawianie daty i czasu Wyłączyć radioodtwarzacz Naciskać przyciski © i © nad wyświetlaczem w następujący sposób: Naciskać © przez około 2 sekundy: Błyska wskazanie dni O.

•okazywana jest temperatura kilku stopni | wyżej 0°C. Sygnalizacja usterki Pojawienie się na wyświetlaczu ~. 33 .-cC lub symbolu F sygnalizuje usterkę Należy zlecić usunięcie jej przyczyn Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. a jej wzrost z pewnym opóźnieniem. W samochodach z zainstalowanym telefo­ nem ^ temperatura zewnętrzna pokazywana jest w sposób przedstawiony na ilustracji powyżej W niektórych wersjach samochodu z silnikiem Y 20 DTH 1 1 temperatura zewnętrzna pokazy­ wana jest w sposób przedstawiony na ilustracji obok. datę i czas trzeba nastawić ponownie. W przypadku radioodtwarzaczy z funkcją RDS czas zostaje nastawiony automatycznie z chwilą odebrania sygnału czasu emitowanego przez stację RDS (patrz strona 32). Przerwa w dopływie prądu W razie przerwy w dopływie prądu lub spadku napięcia akumulatora poniżej określonej wartości.Temperatura zewnętrzna Spadek temperatury sygnalizowany jest natychmiast.wyjątki opisane są poniżej). W celu ostrzeżenia przed oblodzeniem na­ wierzchni.patrz strona 222. Po przyłączeniu akumulatora lub jego naładowaniu. Symbol ten nie znika aż do chwili. datę i czas należy nastawić zgodnie z opisem pod hasłem „Nastawianie daty i czasu r . Oznaczenie handlowe . Uwaga: Gd. kiedy temperatura zewnętrzna wzrośnie do +5°C. jezdnia może już być oblodzona. gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 3°C na wyświetlaczu pojawia się symbol 3& (nie we wszystkich wersjach samo­ chodu .

patrz instrukcja obsługi radioodtwarzacza z integralnym telefonem. krótkie naciśnięcie jednego z dwóch przycisków nad wyświetla­ czem lub jednego z przycisków w dźwigni przełącznika wycieraczek powoduje wyświe­ tlenie czasu. prawym pokręt­ łem radełkowanym 0. b tand Wyświetlacz wielofunkcyjny Pokazuje czas. komputera pokładowego i związane z telefo­ nem sfc. daty i temperatury otoczenia przez około 15 sekund. Zegar zaczyna odliczać sekundy od 0. można regulować jasność wyświetlacza (strona 123). Błyska wskazanie dni 0: Nastawianie dnia ©: Błyska wskazanie miesięcy 0: Nastawianie miesiąca © Błyska wskazanie lat 0. Przy włączonych światłach. Wyświetlacz działa przy włączonym zapłonie. Naciskać przyciski © i © nad wyświetlaczem w następujący sposób: Naciskać © przez około 2 sekundy.Ussch u a s s . 34 . informacje związane z radio­ odtwarzaczem * lub datę. umieszczonym pod przełącznikiem oświetlenia. Czas i temperatura otoczenia są pokazywane stale a data przy wyłączonym radioodtwarza­ czu. Komunikaty ostrzegawcze układu kon­ trolnego mają pierwszeństwo przed wskaza­ niami komputera pokładowego. Gdy zapłon jest wyłączony. Ilustracja powyżej pokazuje wyświetlacz w wersji z zainstalowanym telefonem Nastawianie daty i czasu Wyłączyć radioodtwarzacz. Nastawianie roku ©: Błyska wskazanie godzin 0: Nastawianie godziny ©: Błyska wskazanie minut 0 Nastawianie minuty ©. temperaturę oto­ czenia oraz informacje układu kontrolnego. W samochodach z za i n sta [cwanym telefonem ^= istnieje możliwość wyboru języka komunikatów .

Na wyświetlaczu ukazuje się wówczas synbolS Gdy sygnał czasu nie jest odbierany. Przerwa w dopływie prądu W razie przerwy w dopływie prądu Łub spadku napięcia akumulatora poniżej określonej wartości.Funkcja aktywna trzy razy.zegar przechodzi w tryb nastawiania. dwa razy (aż zacznie błyskać wskazanie lat). Naciskać © Nacisnąć© Naciskać © przez około 2 sekundy . czas trzeba nastawić -ęcznie Wsączanie i włączanie funkcji automatycz­ nego nastawiania czasu (na przydad w razio odbierania niewłaściwego sygnału czasu ze stacji nadawczej). Na wyświetlaczu pojawi się: RDS TIME 0 = Funkcja wyłączona RDS TIME 1 . datę i czas należy nastawić zgodnie z opisem pod hasłem „Nastawianie daty i cza­ su". Nacisnąć 0 Nacisnąć© 1J RDS = Radio Data System . przez około 3 sekundy. Po przyłączeniu akumulatora lub jego nałado­ waniu.p d y potrzebne jest tylko nastawienie czasu. Na wyświetlaczu po kolei pojawiają się ewentualne zapamiętane komunikaty o usterkach (patrz następna strona). Należy zlecić usunięcie jej przyczyn Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. aż na wyświetlaczu zaczrie błyskać £ i pojawi się „RDS TIME" {w tym czasie błyska wskazanie lat). dane przechowywane w pamięci urządzenia zostają utracone. W przypadku radioodtwarzaczy z funkcją RDS ^ czas zostaje nastawiony automatycz­ nie z chwilą odebrania sygnału czasu emito­ wanego przez stację RDS (patrz strona 32). aż zacznie błyskać wskazanie godzin lut minut flkrtom a tyczne nastawianie dały i czasu $ Mcżfiwe przy odbiorze sygnału C2asu ze stacji RCS1l która nadaje taki sygnał Aromatyczne nastawienie następuje po włączeniu radia i odebraniu sygnału czasu RDS. Po przyłączeniu lut naładowaniu akumulatora układ kontrolny automatycznie sprawdza wszystkie funkcje. W Trybie nastawiania należy tyle razy nacis­ kać 0. Dane w pamięci komputera pokładowego uległy skasowaniu Komputer pokładowy patrz strona 38 Sygnalizacja usterki Pojawienie się na wyświetlaczu symbolu F sygnalizuje usterkę.

Poziom płynu chłodzącego) Zbyt niski poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym Uzupełnić płyn (patrz strona 209) W celu usunięcia przyczyny ubytku płynu należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. komunikat Brake Lamp Check (= Kontrola świateł hamowania) zniknie po jednorazowym naciśnięciu pedału hamulca. ^g^u Brake Pad (= Klocki hamulcowe) Okładziny cierne przednich hamulców tarczowych osiągnęły minimafną grubosć. . gruboś­ ci okładzin ciernych przednich hamulców tar­ czowych.Wyświetlacz wielofunkcyjny % Układ k o n t r o l n y Układ ten kontroluje poziomy płynów. Niezwłocznie sprawdzić poziom i uzupełnić olej (patrz strona 206). Na wyświetlaczu ukazują się komunikaty o ewentualnych usterkach. Gdy wszystkie monitorowane funkcje wykażą stan prawidłowy. W celu usunięcia przyczyn usterki należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opia. Po włączeniu zapłonu układ kontroli automa­ tycznie sprawdza wszystkie funkcje. Niektóre komunikaty o usterkach są wyświetlane w postaci skróconej. Coolant Level (. którym towarzyszy podświetlone ostrzeżenie CHECK (w samochodach bez instalacji telefonu 3=) W razie wystąpienia kilku usterek są one wyświetlane po kolei. Automatic Gearbox (= Automatyczna skrzynia biegów) Awaria: skrzynia biegów nie przełącza się automatycznie. Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla w celu wymiany klocków hamulcowych. Sygnalizacja usterek: Engine Oil Level (= Poziom oleju w silniku) Zbyt niski poziom oleju w silniku. włącznie z przewodami i bezpiecznikami. Przy kontroli żarówek usterka jest sygnalizowana tylko wtedy. gdy dany obwód elektryczny jest włączony. działanie automatycznej skrzyni biegów a także ważniejsze żarówki oświe­ tlenia zewnętrznego. Biegi trzeba zmieniać ręcznie (patrz strona 146).

Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapło­ nu.patrz strona 212. Brake Lamp {= Światła hamowania) Awaria świateł hamowania.). I Brake Lamp Fuse (= Bezpiecznik świateł hamowania) Przepalony bezpiecznik.Sygnalizacja usterek (cd. tylne światła pozycyjne) Awaria świateł mijania lub tylnych świateł pozycyjnych. Po usunięciu przyczyny usterki należy włożyć nowy bezpiecznik. Należy potwierdzić przyjęcie komuni­ katu do wiadomości przez wciśnięcie przycisku S lub R na dźwigni wycieraczek. po koiei wymagają potwierdzenia. Po usunięciu usterek komunikaty zostają automatycznie skasowane. Headlamp Tail Light (= Światła mijania. Uzupełnić płyn . zapamiętane komunikaty ostrzegawcze po koiei ukazują się na wyświetlaczu. Headlamp Taił Light po 15 minutach od ostatniego potwierdzenia pojawiająsię ponownie. 37 i . przypominając o wy­ kryciu jednej lub kilku usterek (nie dotyczy samochodów z instalacją telefonu Komunikaty ostrzegawcze Brake Lamp Fuse oraz Brake Lamp oraz W razie zasygnalizowania usterki przestają pojawiać się wskazania komputera pokłado­ wego. Wash Fluid Level (= Poziom płynu do spryskiwaczy) Zbyt niski poziom płynu do spryskiwaczy szyby. Po wykonaniu tej operacji komunikat znika z wyświetlacza i mogą się na nim pojawić wskazania komputera pokładowego Pozosta­ je jednak podświetlone ostrzeżenie CHECK z prawej strony ekranu. Jeżeli wystąpiło kilka usterek.

Uprzednio wskazywane wartości zostają automatyczn ie s ka sowa ne Równ ocze śn ie zostaje wyzerowany stoper Wartości chwilowego zużycia paiiwa oraz temperatury zewnętrznej nie są kasowane.kasowanie iMlftfPF Podczas wskazywania: • Średniego zużycia paliwa • Całkowitego zużycia paliwa • Średniej prędkości • Przejechanego dystansu funkcje te można oddzielnie zerować i rozpoczynać pomiar od nowe. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku R przez przynajmniej 2 sekundy powoduje jednoczesne uruchomienie pomiaru dla wszystkich tych funkcji.wybór funkcji Naciskać przycisk S. Przycisk R . Komunikaty ukfadu kontrolnego mają zawsze pierwszeństwo. Do jego obsługi służą dwa przyciski na dźwigni przełącznika wy de raczek. Wyświetlacz wielofunkcyjny Komputer pokładowy Komputer pokładowy podaje na bieżąco reje­ strowane i aralizowane dane o samochodzie. aż pojawi się odpowiednia funkcja: • Chwilowe zużycie paliwa • Średnie zużycie paliwa • Całkowite zużycie paiiwa • Średnia prędkość jazdy • Przejechany dystans • Zasięg jazdy • Stoper • Temperatura zewnętrzna Niektóre z powyższych wskazań pojawiają się w postaci skróconej.Przycisk S . . naciskając przycisk R.

wciskając przycisk R.przez wciśnięcie przycisku R. 621 25. Wskazanie w \ (wskazanie w gal). Całkowite zużycie paliwa Wskazanie zużytej ilości paliwa. Wskazanie w 1/100 km (wskazanie w m/gał). Uerbr. Wskazanie w l/h przy prędkości poniżej 13 km/h (wskazanie w gal/h przy prędkości poniżej 8 mph) Wskazanie w 1/100 km (wskazanie w mpg Wskazanie 0.0 1/100 km (wskazanie 999.51 f 0 0 km 25.na przy­ kład na stacji benzynowej .9 mpg przy prędkości powyżej 13 km/h przy prędkości powyżej 8 mph) przy wyłączonym dopływie paliwa przy wyłączonym dopływie paliwa) Średnie zużycie paliwa Obliczanie średniego zużycia paliwa można w każdej chwili rozpocząć od nowa . aa . 05. Uerbr. (tokm 1998 1 ^ Uerbraucfr ^T. Pomiar można w każdej chwili rozpocząć od nowa.Mom. 05. IE€7 99S 199S Chwilowe zużycie paliwa Wskazanie zmienia się zależnie od prędkości. 05. IE€7 .

wciskając przycisk R Przerwy w podróży przy wyłączonym zapłonie są pomijane w obliczeniach. nowa wartość zasięgu pokazywana jest po wciśnięciu przycisku R lub pojawi się automatycznie po przejechaniu niewielkiego odcinka drogi. Wskazanie w 0 km/h (Wskazanie w 0 mph). Wskazanie w km (Wskazanie w milach). Przejechany dystans Wskazanie liczby przejechanych do tej pory kilometrów. Zasięg jazdy powyżej 50 km Zasięg jazdy jesl obliczany na podstawie aktualnej ilości paliwa w zbiorniku i średniego jego zużycia na odcinku ostatnich 20 do 30 km. Pomiar można w każdej chwili uruchomić wciskając przycisk R Wskazanie w km (Wskazanie w milach). Po zatankowaniu pafiwa. .na przykład na początku podróży .MfiUHIlttllll Średnia prędkość Obliczanie średniej prędkości można w każdej chwili rozpocząć od nowa .

r: 05. Po włączeniu zapłonu stoper rozpoczyna zliczanie od punktu. Ostrzeżenie to jest wyłączane po wybraniu innej funkcji. jezdnia może już być oblodzona. Wskazanie w C.IXa tejuF. W celu ostrzeżenia przed oblodzeniem nawierzchni.nr Zasięg jazdy poniżej 50 km Gdy ilość paliwa w zbiorniku starcza na mniej niż 50 km.start . wyświetlacz przełącza srę na „Rangę" (.stop . a jej wzrost z pewnym opóźnieniem. I StoRp-uhr 2m i n 1 &4s 993 Russ&n i i ć. a 41 .zerowanie . Stoper Kolejne naciskanie przycisku R powoduje: zerowanie . Określanie czasu samej jazdy: wyłączenie zapłonu powoduje zatrzymanie stopera. Wskazanie w km (Wskazanie w milach).zasięg jazdy) bez naciskania przycisku S. gdy temperatura otoczenia znajdzie się w zakresie od +3°C do -5°C.. Gdy pokazywana jest temperatura kilku stopni powyżej QaC. Uwaga.Zasięg jazdy". w którym został zatrzymany. 199S IBS? I — — i FFIIANIMNFIMIM .30 km n 7 4 4 ! -I . Po przerwie w podróży następuje automatyczne przełączenie na . Temperatura zewnętrzna Spadek temperatury sygnalizowany jest natychmiast. wyświetlacz automatycznie przełącza się na pokazywanie temperatury zewnętrznej..

Naciśnięcie © Naciśnięcie © Naciśnięcie © Naciśnięcie © Naciśnięcie 0 Naciśnięcie © Naciśnięcie © Naciśnięcie © Naciśnięcie © Naciskać © Naciśnięcie © nastawianie godziny przełącza na nastawianie minut nastawianie minut przełącza na nastawianie dnia nastawianie dnia przełącza na nastawianie miesiąca nastawianie miesiąca przełącza na nastawianie lat nastawianie roku aż wybrane zostanie „OK". prawym pokrętłem radełkowanym 0. data i temperatura zewnętrzna Komunikaty ostrzegawcze układu kontrolnego mają pierwszeństwo przed wskazaniami systemu informacyjnego. temperaturę otoczenia. Wyświetlacz graficzny # Pokazuje czas. umieszczonym pod przełącznikiem oświetlenia. zatwierdza wykonane nastawienia. Nastawianie czasu r daty Przy włączonym systemie informacyjnym odpowiednio naciskać przycisk* © i © nad wyświetlaczem: Naciskać 0 przez około 2 sekundy. Można nastawić godzinę. Działanie systemu informacyjnego opisane jest w instrukcji obsługi systemu. • '• . Datę i czas można również ustawić za pośrednictwem systemu informacyjnego patrz instrukcja obsługi systemu. Gdy system informacyjny jest wyłączony. datę. Przy włączonych światłach. informacje układu kontrolnego r dane z systemu informacyjnego. można regulować jasność wyświetlacza (strona 123).r '1 42 l . pokazywany jest czas. Na wyświetlaczu pokaże się menu nastawiania daty i czasu.

wskazanie trzeba nastawić ręcznie lub skorygować parametry automatycznego nastawiania ^ GPS = Global Positioning System .system nawigacji satelitarnej. z powodu różnych stref czasowych lub sezonowej zmiany czasu). Temperatura zewnętrzna Spadek temperatury sygnalizowany jest natychmiast. .Korekcja czasu satelite GPS Naciskać© przez około 2 sekundy.automatycznie). Datę i czas można również skorygować za pośrednictwem systemu informacyjnego patrz instrukcja obsługi systemu.Automatic" . Uwaga Gdypokazywana jest te mperatura kilku stopni powyżej Ó"C. jezdnia możejuż być oblodzona. Nacisnąć 0 . Automatyczne nastawianie czasu Automatyczne nastawienie następuje po włą­ czeniu radia obsługującego system informa­ cyjny i odebraniu sygnału czasu z satelity GPS1J Gdy wyświetlany czas nie odpowiada czasowi lokalnemu (np.można zastąpić czas satelitarny GPS wartością podaną ręcznie lub czasem podawanym przez system RDS (. Naciskać © aż wybrane zostanie „OK\ Nacisnąć© . a jej wzrost z pewnym opóźnieniem.nastawienia zostają zatwierdzone. Naciskać © aż zostanie wybrane „Time Correction" (korekcja czasu). Na wyświetlaczu ukaże się menu nastawiania daty i czasu. 03 . Gatom 19 .

wymagają potwierdzenia po kolei. Na wyświetlaczu po kolei pojawiają się ewentualne zapamiętane komunikaty o usterkach (patrz następna strona). gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 3*C na wyświetlaczu pojawia się stosowny komunikat. 44 . datę i czas należy nastawić zgodnie z opisem na poprzednich stronach. na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy.Przerwa w dopływie prądu W razie przerwy w dopływie prądu lub spadku napięcia akumufatora poniżej określonej wartości. Jeżeli jest kilka komunikatów ostrzegawczych. dane przechowywane w pamięci systemu informacyjnego zostają utracone. Po przyłączeniu akumulatora Jubjego naładowaniu. Po przyłączeniu lub naładowaniu akumulatora układ kontrolny automatycznie sprawdza wszystkie funkcje. Ostrzeżenie o kończącym się paliwie Gdy paliwa w zbiorniku pozostanie na mniej niż 50 km. Potwierdzenie zapoznania się z komunikatem Zapoznanie się z komunikatem należy potwierdzić naciśnięciem przycisku wielofunkcyjnego na panelu systemu informacyjnego. W celu ostrzeżenia przed oblodzeniem nawierzchni.

45 . W razie wystąpienia kilku usterek. W celu usunięcia przyczyn ubytku należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Biegi trzeba zmieniać ręcznie (patrz strona 146). jak również ważniejsze żarówki oświetlenia zewnętrznego. Coolant Level (= Poziom płynu chłodzącego) Zbyt niski poziom płynu chłodzącego w zbior­ niku wyrównawczym.Klocki hamulcowe) Okładziny cierne przednich hamulców tarczowych osiągnęły minimalną grubość. gruboś­ ci okładzin ciernych przednich hamulców tarczowych. Gdy wszystkie monitorowane funkcje wykażą stan prawidłowy.Wyświetlacz graficzny układ k o n t r o l n y Układ ten kontroluje poziomy płynów. W celu usunięcia przyczyny usterki należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla w celu wymiany klocków hamufcowych. gdy dany obwód elektryczny jest włączony. komunikat Brake Lamp Check ł= Kontrola świateł hamowania) zniknie po jednorazowym naciśnięciu pedału hamulca Na wyświetlaczu ukazują się komunikaty o ewentualnych usterkach. Automatic GearbOK (. Uzupełnić płyn (patrz strona 209).Automatyczna skrzynia btegów) Awaria: skrzynia biegów nie przełącza się automatycznie. działanie automatycznej skrzyni biegów H=. Po włączeniu zapłonu układ kontrolny automatycznie sprawdza wszystkie funkcje. Przy kontroli żarówek usterka jest sygnalizowana tylko wtedy. Brake Pad (. razem z ich przewodami i bezpiecznikami. są one wyświetlane po kolei Niektóre komunikaty o usterkach są wyświetlane w postaci skróconej Sygnalizacja usterek: Engine Oil Level (^ Poziom ofeju w silniku) Zbyt niski poziom oleju w silniku Należy niezwłocznie sprawdzić poziom i uzupełnić olej (patrz strona 206).

Poziom płynu do spryskiwaczy) Zbyt niski poziom płynu do spryskiwaczy szyby. Po usunięciu usterek komunikaty zostają automatycznie skasowane. Po usunięciu przyczyny usterki należy włożyć nowy bezpiecznik. Brake Lamp Światła hamcwania) Awaria świateł hamowania. . Po wykonaniu tej operacji komunikat znika z wyświetlacza i mogą się na nim pojawić wskazania systemu informacyjnego.Sygnalizacja usterek (cd ): Srakę Lamp Fuse (= Bezpiecznik swiatet hamowania) Przepalony bezpiecznik. tylne światła pozycyjne) Awaria świateł mijania lub tylnych świateł pozycyjnych. Headlamp Tail Light {= Światła mijania. Komunikaty cstrzegawcze Srakę Lamp Fuse Brake Lamp Headlamp Tali Llght Zapoznanie się z komunikatem należy po­ twierdzić naciśnięciem przycisku wielofunk­ cyjnego na panelu systemu informacyjnego Jeżeli pojawiło się kilka komunikatów o uster­ kach. Uzupełnić płyn . Wash Fluid Level (.patrz strona 212. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu zapamiętane komunikaty o usterkach po kolei ukazują się na wyświetłaczu. po kolei wymagają potwierdzenia iflwfiwuhiH po "15 minutach od ostatniego potwierdzenia pojawiają się ponownie.

Naciśnięcie© -nastawianie godziny Naciśnięcie O - przełącza na nastawianie minut Naciśnięcie © - nastawianie minut Naciśnięcie €> - przełącza na nastawianie dnia Naciśnięcie© - nastawianiednia Naciśnięcie © - przełącza na nastawianie miesiąca Naciśnięcie© - nastawianie miesiąca Naciśnięcie O - przełącza na nastawianie lat Naciśnięcie © - nastawianie roku Naciskać O - aż wybrane zostanie „OK", Naciśnięcie © -zatwierdza wykonane nastawienia. Wyświetlacz k o l o r o w y * Pokazuje czas, datę, temperaturę otoczenia, informacje układu kontrolnego i dane z systemu informacyjnego Działanie systemu informacyjnego opisane jest w instrukcji obsługi systemu. Gdy system informacyjny jest wyłączony, pokazywany jest czas, data i temperatura zewnętrzna. Komunikaty ostrzegawcze układu kontrolnego mają pierwszeństwo przed wskazaniami systemu informacyjnego. Przy włączonych światłach, prawym pokrętłem radełkowanym ©, umieszczonym pod przełącznikiem oświetlenia, można regulować jasność wyświetfacza (strona 123). Nastawianie czasu 1 daty Przy włączonym systemie informacyjnym odpowiednio naciskać przyciski O i © nad wyświetlaczem Naciskać O przez około 2 sekundy. Na wyświetlaczu pokaże się menu nastawiania daty i czasu. Można nastawić godzinę. Dalę i czas można również ustawić za pośrednictwem systemu informacyjnego patrz instrukcja obsługi systemu.

47

I

Korekcja czasu podawanego przez satelita GPS Naciskać © przez około 2 sekundy. Na wyświetlaczu ukaże się menu nastawiania daty i czasu, aż zostanie wybrane „Time Naciskać O Correction'1 (korekcja czasu). Nacisnąć 0 - można zastąpić czas satelitarny GPS wartością podaną ręcznie lub czasem podawanym przez system RDS („Automatic* - automatycznie), Naciskać O aż wybrane zostanie nOK". Nacisnąć O - nastawienia zostają zatwierdzone. Automatyczne nastawianie czasu Automatyczne nastawienie następuje po włączeniu radia obsługującego system informacyjny i odebraniu sygnału czasu z satelity GPS1'. Gdy wyśwretlany czas nie odpowiada czasowi lokalnemu (np. z powodu różnych stref czasowych lub sezonowej zmiany czasu), wskazanie trzeba nastawfć ręcznie lub skorygować parametry automatycznego n a sta wiania. Temperatura zewnętrzna Spadek temperatury sygnalizowany jest natychmiast, a jej wzrost z pewnym opóźnieniem Uwaga: Gdy pokazywana jest temperatura kilku stopni powyżej 0°C. jezdnia może już być oblodzona.

Datę i czas można również skorygować za pośrednictwem systemu informacyjnego patrz instrukcja obsługi systemu.

> GPS = Global Positioning System - system nawigacji satelitarnej 4»

Przerwa w dopływie prądu W razie przerwy w dopływie prądu lub spadku napięcia akumulatora poniżej określonej wartości, dane przechowywane w pamięci systemu informacyjnego zostają utracone. Po przyłączeniu akumulatora lub jego nałado­ waniu, datę i czas należy nastawić zgodnie z opisem na poprzednich stronach. Po przyłączeniu lub naładowaniu akumulatora układ kontrolny automatycznie sprawdza wszystkie funkcje Na wyświetlaczu po kolei pojawiają się ewentualne zapamiętane komunikaty o usterkach (patrz następna strona). W celu ostrzeżenia przed oblodzeniem nawierzchni, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 3X na wyświetlaczu pojawia się stosowny komunikat. Ostrzeżenie o kończącym się paliwie Gdy paliwa w zbiorniku pozostanie na mniej niż 50 kmh na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy. Potwierdzenie zapoznania się z komunikatem Zapoznanie się z komunikatem należy po­ twierdzić naciśnięciem przycisku wielo­ funkcyjnego na panelu systemu informacyjne­ go Jeżel* jest kilka komunikatów ostrzegaw­ czych, wymagają potwierdzenia po kolei

4g

Wyświetlacz kolorowy układ kontrolny Układ ten kontroluje poziomy płynów, gruboś­ ci okładzin ciernych przednich hamulców Tarczowych, działanie automatycznej skrzyni biegów jak również ważniejsze żarówki oświetlenia zewnętrznego, razem z ich prze­ wodami i bezpiecznikami. Przy kontroli żaró­ wek usterka jest sygnalizowana tylko wtedy, gdy dany obwód elektryczny jest włączony. Po włączeniu zapłonu układ kontrolny automatycznie sprawdza wszystkie funkcje Gdy wszystkie monitorowane funkcje wykażą stan prawidłowy, komunikat Brake Lamp Check (= Kontrola świateł hamowania) zniknie po jednorazowym naciśnięciu pedału hamulca. Na wyświetlaczu ukazują się komunikaty o ewentualnych usterkach. W razie wystąpie­ nia kilku usterek, są one wyświetlane po kolei. Niektóre komunikaty o usterkach są wyświetlane w postaci skróconej Sygnalizacja usterek: Engine Oli Level Poziom oleju w silniku) Zbyt niski poziom oleju w silniku. Należy niezwłocznie sprawdzić poziom i uzupełnić olej (patrz strona 206). Coolant Level {- Poziom płynu chłodzącego) Zbyt niski poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym. Uzupełnić płyn (patrz strona 209). W celu usunięcia przyczyn ubytku należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opia.

Automatlc Gearbox (= Automatyczna skrzynia biegów) Awaria skrzynia biegów nie przełącza się automatycznie. Biegi trzeba zmieniać ręcznie (patrz strona 146). W celu usunięcia przyczy­ ny usterki należy zwrócić się do Autoryzowa­ nej Stacji Dealerskiej Opla. Brake Pad (- Klocki hamulcowe) Okładziny cierne przednich hamulców tarczo­ wych osiągnęły minimalną grubość. Należy zwrócić słę do Autoryzowanej Stacji Deaierskiej Opla w ceiu wymiany klocków hamulcowych.

€0

Sygnalizacja usterek (cd): Brake Lamp Fuse (= Bezpiecznik świateł hamowania) Przepalony bezpiecznik. Po usunięciu przyczyny usterki nafezy włożyć nowy bezpiecznik. Brake Lamp (= Światła hamowania) Awaria świateł hamowania. Headlamp Tail Light (- Światła mijania, tylne światła pozycyjne)

Po wykonaniu tej operacji komunikat znika z wyświetlacza i mogą się na nim pojawić wskazania systemu informacyjnego. Komunikaty ostrzegawcze Brake Lamp Fuse oraz Brake Lamp oraz Headlamp Taił Light Zapoznanie się z komunikatem należy potwierdzić naciśnięciem przycisku wielofunkcyjnego na panelu systemu informacyjnego. Jeżeli pojawiło się kilka komunikatów o usterkach, po kolei wymagają potwierdzenia. po 15 minutach od ostatniego potwierdzenia pojawiają się ponownie Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu zapamiętane komunikaty o usterkach po kolei ukazują się na wyświetlaczu. Po usunięciu usterek komunikaty zostają automatycznie skasowane.

BpSff*
*

M

t

Awaria świateł mijania lub tylnych świateł pozycyjnych. Wash Fluid Level (= Poziom płynu do spry ski waczy) Zbyt niski poziom płynu do spryskiwaczy szyby. Uzupełnić płyn - patrz strona 212.

51

z jego iewej lub z prawej strony . jak anteny usytuowane na dużych wysokościach w przypadku odbiorników domowych • Zmieniająca się odległość od nadajnika.patrz ilustracja Gdy karta elektroniczna nie zostanie umieszczona w obrębie tego obszaru. zniekształcenia J U D całkowity zanik odbioru. Elektroniczna rejestracja d a n y c h w systemach płatnych wjazdów W samochodach wyposażonych w szyby termo refleksyjne & kartę elektroniczną dc regułowania płatności należy umieszczać w zaczerrtionej strefie przedniej szyby za lusterkiem wstecznym. • nakładanie się sygnałów wskutek odbić oraz • przesłaniane fal radiowych mogą powodować trzeszczenia. Radioodtwarzacz w samochodzie z zainstalowanym telefonem ^ Obsługa radioodtwarzacza opisana jest w instrukcji dla radioodtwarzacza z integralnym telefonem System informacyjny System informacyjny opisany jest w osobnej instrukcji. umieszczone względnie blisko ziemi. Wskazania radioodtwarzacza ukazują się na trój funkcyjnym fub wielofunkcyjnym wyświetlaczu kontrolnym. mogą wystąpić zakłócenia w rejestracji danych.Radioodtwarzacz # Radioodtwarzacz obsługuje się zgodnie z dołączoną do niego instrukcją. Pod względem odbioru w zakresie UKF radioodtwarzacze samochodowe różnią się od domowych Anteny samochodowe. szum. . me są w stanie zapewnić takiej jakości odbioru.

100 W 20 W 20 W 50 W 50 W 10 W 25 W 20 W 10 W Przyciski s t e r u j ą c e na k i e r o w n i c y 3= Radioodtwarzacz i system informacyjny moga. patrz strona 77. 53 . Obsługa radioodtwarzacza s£ i systemu informacyjnego opisana jest w osobnej instrukcji. za pomocą przy­ cisków umieszczonych na kole kierownicy. być obsługiwane zdalnie. Późniejszy montaż telefonu lub radiotelefonu należy zlecać Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. standard NMT Sieć D (GSM 900) Sieć E (GSM 1800) Maksymalna moc nadawcza. Piątego urządzenia te można wykorz wac ty to przy użyci u ze wnet rz n ei a n Przy montowaniu instalacji i korzystaniu z telefonu samochodowego należy przestrzegać zaleceń montażowych producenta oraz instrukcji obsługi urządzenia. mogąi pracy we wnęlrzu samochodu zał dziatanie jego układów elektronicznych.Telefony przenośne i radiotelefony (radia CB) $ Telefony przenośne i radiot dowaną anteną. Gniazda elektryczne. Nie wolno przekraczać następujących mocy nadawczych: Zakres częstotliwości: Fale krótkie do 50 MHz 8 m 4m 2m 70 cm 23 cm SiećC. ze względu moc sygnałów radiowych.

pokrywa silnika Dorabianie kluczyków Tylko kluczyki zamówione w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opta gwarantują prawidłowe działanie układu immobilizera. 54 . wciśnięcie przycisku blokady w otwartych drzwiach kierowcy jest niemożliwe. jeżeli nie jest wciśnięty przycisk blokady zamka. Zapasowe kluczyki powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu Zablokowanie i odblokowanie drzwi Od zewnątrz: mechaniczne .patrz strona 4. W Ten sposób można uniknąć niepotrzebnych kosztów i ewentualnych problemów z towarzystwem ubezpieczeniowym lub z roszczeniami gwarancyjnymi.patrz strona 58. W celu zabezpieczenia przed niezamierzo­ nym zablokowaniem drzwi po ich zatrzaśnię­ ciu. Mogą one zostać otwarte tylko od zewnątrz. Blokada otwierania t y l n y c h d r z w i od wewnątrz Pokrętło w zamku tylnych drzwi obrócić kluczykiem z pozycji pionowej w prawo drzwi nie dadzą się wówczas otworzyć od wewnątrz. drzwi. centralny zamek # .patrz strona 56.Kluczyki. zdalne sterowanie # . Od wewnątrz: Wcisnąć bądź wyciągnąć przycisk blokady.

Gdy lampka kontrolna O łub sfe zaświeci się po uruchomieniu silnika. oznacza to wystąpienie usterki w układzie. Uwaga Immobifizer nie blokuje drzwi i dlatego po opuszczeniu samochodu należy zawsze zablokować zamki i włączyć autoalarm aj:. oznacza to wystąpienie usterki w układzie elektronicznym silnika łub w układzie kontroli emisji . Karta Pojazdu zawiera wszystkie dane samochodu i dlatego nie powinno się jej przechowywać wewnątrz pojazdu. • powtórzyć operację rozruchu. Wyłączanie: Obrócić kluczyk do położenia M (włączony zapłon) Silnik można teraz uruchomić.Immobilizer Zabezpiecza samochód przed kradzieżą d2ięki elektronicznemu układowi. należy spróbować uruchomić silnik za pomocą kluczyka zapasowego i zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Gdy lampka błyska przy włączonym zapłonie. Silnika nie da się uruchomić. Kartę Pojazdu należy okazywać przy korzystaniu z usług Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. uniemożliwiającemu rozruch silnika. 55 . Blokady tej nie da się wyłączyć w żaden inny sposób j djatepo zapasowy kluczyk należy przechowywać w bezpiecznym miejscu! Lampka kontrolna immobilizera Po włączeniu zapłonu na chwilę zapaJa się lampka kontrolna O lub tffe. • kluczyk w wyłączniku zapłonu obrócić do pozycji • odczekać około 2 sekundy. Gdy lampka kontrolna lub ^ nadal błyska.patrz strona 158. Należy wykonać następujące czynności. Włączanie: Wyłączyć silnik t obrócić kluczyk do pozycji •.

Z nadajnikem należy obchodzić się ostrożnie. Nadajnik ma zasięg około 3 metrów. Zdalne sterowanie falami radiowymi £ Za pomocą zdainego sterowania można uruchamiać. Przy korzystaniu ze zdalnego sterowania. nadajnik należy kierować na pojazd Dla wygody zaleca się do uruchamiania centralnego zamka zawsze używać zdalnego sterowania. Jako sygnalizacja działania zdalnego sterowania. A u l o a l a r m *H patrz strona 62. się jakieś przeszkody odbijające fale radiowe. chronić go przed wilgocią i niepotrzebnie nie uruchamiać. Jeżeli na drodze sygnału znajda. • centralny zamek =£. • mechaniczne zabezpieczenie przed kradzieżą oraz • autoalarm *. zasięg może ulec skróceniu.Centralny zamek patrz strona 58 Mechaniczne zabezpieczenie przed kradzieżą patrz strona 59. zapala się dioda elektroluminescencyjna nadajnika i błyskają kierunkowskazy samochodu .

Uwaga Gdy uruchomienie centralnego zamka za pomocą zdalnego sterowania nie jest możliwe, może to hyc spowodowane następującymi przyczynami: • Przekroczony zasięg zdalnego sterowania, • Za niskie napięcie baterii w nadajniku zdalnego sterowania. Należy wymienić baterię. • Wielokrotne uruchomienie nadajnika poza zasięgiem odbioru sygnału przez pojazd (np. w zbyt dużej od niego odległości). Ponownie zsynchronizować uktad zdalnego sterowania. • Przeciążenie układu centralnego zamka na skutek powtarzania operacji otwierania i zamykania w krótkich odstępach czasu. Zasilanie odcinane jest na około 30 sekund • Zakłócenia spowodowane silniejszymi faiami radiowymi pochodzącymi z innych źródeł. W takiej sytuacji należy uruchamiać centrainy zamek kluczykiem - patrz następne strony Wymiana baterii w nadajniku zdalnego sterowania Baterię nplcźy wymienić gdy wystąpią objawy skracania się zasięgu nadajnika. Posługując się śrubokrętem podważyć oprawę kluczyka z modułem nadajnika zdalnego sterowania, jak pokazano na ilustracji, i otworzyć pokrywę baterii Wymienić baterię, zwracając uwagę na jej właściwe umieszczenie. Typ baterii - patrz strona 234. Zamknąć pokrywę, zwracając uwagę, aby została prawidłowo zatrzaśnięta w oprawie kluczyka. Operacja wymiany baterii powinna trwać nie dłużej niż 3 minuty, ponieważ w przeciwnym razie trzeba będzie dokonać resynchronizacji układu zdalnego sterowania. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Synchronizowanie układu zdalnego sterowania W razie zakłóceń w działaniu, należy zsynchronizować układ zdalnego sterowania; • Włączyć zapłon Układ przez 30 sekund pozostanie w trybie synchronizowania. • Nie wyjmując kluczyka z wyłącznika zapłonu nacisnąć krótko przycisk = lub ^ nadajnika zdalnego sterowania. • Synchronizacja zostaje potwierdzona przez centralne zablokowanie a następnie odblokowanie zamków.

57

W razie nieprawidłowego zamknięcia drzwi kierowcy, układ centralnego zamka po zablo­ kowaniu zamków natychmiast je odblokuje. W celu zablokowania drzwi od wewnątrz [np. przy zatrzymaniu się przed światłami kierującymi ruchem) należy wcisnąć przycisk biokady w drzwiach kierowcy W razie wypadku drogowego zablokowane drzwi odblokowują się automatycznie (umo­ żliwiając dostęp pomocy od zewnątrz) - pod warunkiem, że zapłon nie został wyłączony. Zamykanie okien bocznych oraz przedniego i tylnego okna dachowego Jeżeli samochód dysponuje funkcją elektrycznego sterowania szyb bocznych przedniego okna dachowego # oraz tylnego okna dachowego okna boczne i oba okna dachowe można zamykać od zewnątrz: w tym celu należy przytrzymać kluczyk w pozycji blokowania zamków, aż do całkowitego ich zamknięcia.

Centralny zamek # Obejmuje drzwi boczne, drzwi bagażnika i pokrywę wlewu paliwa. Za bl okowa n I e za m kó w: Nacisnąć przycisk =ł nadajnika zdainego sterowania -lubkluczyk w zamku drzwi przednich obrócić w stronę tyłu samochodu, wycofać do pozycji pionowej i wyjąć. Można też, w celu zablokowania od wewnątrz, przy zamkniętych drzwiach wcisnąć przycisk blokady w przednich drzwiach.

Odblokowanie zamków: Nacisnąć przycisk ^ nadajnika zdalnego sterowania - fubkluczyk w zamku drzwi przednich obrócić w stronę przodu samochodu, wycofać do pozycji pionowej t wyjąć. Można też, w celu odblokowania od wewnątrz, wyciągnąć przycisk blokady w drzwiach kierowcy Uwaga W celu zabezpieczenia przed niezamierzo­ nym zablokowaniem drzwi po ich zatrzaśnię­ ciu, wciśnięcie przycisku blokady w otwartych drzwiach kierowcy jest niemożliwe.

Istnieje przy tym ryzyko uszkodzenia ciała (szczególnie dotyczy to dzieci), a także niebezpieczeństwo przyciśnięcia czegoś. Należy odpowiednio poinstruować pasażerów. boczne i okno dachowe należy ie obserwować przy zamykantu, c uwagę, by nie zostało nic

'.i..

.

,

58

*

TJ.

-"^

"I-

|__

lyj^Y i [

Centralny zamek, m e c h a n i c z n e zabezpieczenie przed kradzieżą Uruchomienie blokady Wszystkie drzwi muszą być zamknięte. Drzwi kierowcy powinny być wcześniej otwarte. W ciągu 10 sekund od chwili zablokowania zamków jeszcze raz nacisnąć przycisk = nadajnika zdalnego sterowania -iubw ciągu 10 sekund od chwili zablokowania za­ mków jeszcze raz obrócić kluczyk w drzwiach kierowcy w kierunku tylu samochodu, wycofać do pozycji pionowej i wyjąć. Wewnętrzne przyciski blokady we wszystkich drzwiach ustawią się w taki sposób, że otwarcie drzwi staje się niemożliwe. Nie należy uruchamiać tei bjokady. gdy w samochodzie znajdują się pasażerowief Otwarcie drzwi od wewnątrz jest wówczas niemożliwe.

Zwolnienie blokady Nacisnąć przycisk ^ nadajnika zdalnego sterowania - lubkluczyk w zamku drzwi kierowcy obrócić w kierunku przodu samochodu, wycofać do pozycji pionowej i wyjąć. Nte ma innej możliwości zwolnienia tej blokady i dlalego zapasowy kluczyk powinno się przechowywać w bezpiecznym miejscu!

Awaria centralnego zamka np. w przypadku rozładowania akumulatora. A = Odblokowanie drzwi kierowcy Kluczyk w zamku drzwi kierowcy obrócić do końca w kierunku przodu samochodu, poza wyczuwalny punkt lekkiego oporu. Wycofać kluczyk do pozycji pionowej i wyjąć Pociągnąć klamkę drzwi do góry Przycisk blokady pozostanie w pozycji wciśniętej B - Zablokowanie drzwi kierowcy Kluczyk w zamkniętych drzwiach kierowcy obrócić do oporu w kierunku tyłu samochodu Wycofać kluczyk do pozycji pionowej i wyjąć Pozostałe drzwi mogą być otwierane i zamykane przez wyciągnięcie lub wciśnięcie wewnętrznego przycisku blokady.

59

Otwarte drzwi bagażnika Po wewnętrznej stronie drzwi bagażnika znajdują srę dwa uchwyty, ułatwiające zamykanie Przy otwartych drzwiach bagażnika do wnętrza samochodu mogą przedostawać się trujące gazy spalinowe. Ponadto tablica rejestracyjna jest dobrze widoczna i prawidłowo oświetlona tylko przy zamkniętych drzwiach bagażnika. Dlatego podczas jazdy drzwi te muszą być zamknięte. Montaż jakiegokolwiek dodatkowego wyposażenia na drzwiach bagażnika zwiększa ich ciężar Przeciążone drzwi nie będą w stanie utrzymać się w położeniu otwartym

Centralne blokowanie drzwi bagażnika Za pośrednictwem zamka drzwi bagażnika nie można ani uruchomić, ani zwolnić mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą oraz centralnej blokady zamków Szczelina w przycisku zamka ustawiona poziomo Drzwi bagażnika są blokowane i odblokowywane za pomocą zdalnego sterowania lub kluczykiem w zamku drzwi kierowcy. Gdy po odblokowaniu centralnego zamka kluczyk zostanie obrócony do położenia poziomego, drzwi bagażnika pozostają zablokowane Odblokowanie drzwi - patrz następna strona.

Drzwi bagażnika Zablokowanie: Obrócić kluczyk do pozycji pionowej. Odblokowanie: Obrócić kluczyk do pozycji poziomej. Zamek zwalnia się naciśnięciem przycisku

60

Szczelina w przycisku zamka ustawiona^ pionowo Drzwi bagażnika pozostają zablokowane nawet po otwarciu zamków samochodu za pomocą. Po zamknięciu drzwi bagażnika i wycofaniu kluczyka do pozycji poziomej lub pionowej. Położenie to należy wybrać. Kluczyk należy obrócić w lewo do oporu. drzwi bagażnika zostaną odblokowane tylko przy centralnym otwarciu zamków. zdalnego sterowania lub kluczykiem w zamku drzwi kierowcy. 61 . gdy drzwi bagażnika mają pozostać stale zablokowane. Odblokowanie drzwi bagażnika przy centralnie zablokowanych zamkach: Z pozycji pionowej lub poziomej obrócić kluczyk w prawo do oporu Jako zabezpieczenie przed zatrzaśnięciem kluczyk nie daje się wyjąć. W przypadku pozycji poziomej. drzwi zostają ponownie zablokowane.

Dioda błyska aż do wyłączenia autoalarmu. • pochylenie pojazdu. • wnętrze samochodu. Wtaczanie: Wszystkie drzwi oraz przednie & i tylne * okno dachowe muszą być zamknięte W ciągu 10 sekund od chwili zablokowania ponownie nacisnąć p r z y c i s k a nadajnika zdalnego sterowania -lubw ciągu 10 sekund od chwili zablokowania zamków kluczyk w drzwiach kierowcy ponownie obrócić w kierunku tyłu samochodu. • układ zapłonowy. gdy w samochodzie pozostają zwierzęta. • Zamknąć bagażnik i pokrywę silnika. drzwi bagażnika i pokrywę silnika. • Jednocześnie nacisnąć obydwa przyciski wyłączników przednich lampek do czytania (przy wyłączonym zapłonie). a po około 10 sekundach nastąp* uzbrojenie systemu bez nadzoru wnętrza i pochylenia pojazdu.Autoalarm # System nadzoruje. 10 sekund. 62 . Wyłączanie: Nacisnąć przycisk ^ nadajnika zdalnego sterowania -lubkłuczyk w zamku drzwi kierowcy obrócić w kierunku przodu pojazdu. • drzwi boczne. wycofać do pozycji pionowej i wyjąć. • Zamknąć drzwi • Włączyć autoalarm Zaświeci się dioda kontrolna. Włączanie bez monitorowania wnętrza samochodu i pochylenia pojazdu np. Dioda kontrolna błyska przez maks. wycofać do pozycji pionowej i wyjąć.

pokrywa lub drzwi bagażnika. Dioda kontrolna W ciągu pierwszych 10 sekund: • Dioda świeci się = Test. 1 sekundę = System wyłączony W razie wystąpienia usterki w sys:emie należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla Funkcja autodtagnostyki umożliwia szybkie usuwanie usterek. opóźnienie uzbrojenia • Dioda błyska Otwarte drzwi boczne.Otwieranie i zamykanie drzwi bagażnika przy włączonym autoalarmie • Odblokowanie kluczyk obrccić w prawo do oporu. 63 . Drzwi bagażnika zostają odblokowane i jednocześnie przerwane zostaje monitorowanie wnętrza i pochylenia samochodu • Otworzyć i ponownie zamkrąć bagażnik. • Zablokowanie: obrócić kluczyk do poprzedniej pozycji Po około 10 sekundach monitorowanie wnętrza i pochylenia samochodu ponownie zostaje włączone. pokrywa sitnika lub usterka w systemie Po około 10 sekundach: • Dioda błyska = System włączony • Dioda świeci się przez ok.

powoli opuścić pokrywę. 64 . W celu podparcia podniesionej pokrywy należy ułożony poprzecznie nad osłoną chłodnicy drążek podporowy włożyć w znajdującą się od spodu pokrywy podłużną szczelinę z wkładką z tworzywa sztucznego.patrząc od przodu . Pociągając za przednią krawędź pokrywy należy sprawdzić. Przed ponownym zamknięciem pokrywy drążek podporowy mocno wcisnąć w uchwyt.Pokrywa silnika W celu otwarcia pokrywy silnika należy pocią­ gnąć dźwignię zwalniającą umieszczoną pod deską rozdzielczą od strony drzwi kierowcy Pokrywa silnika zostaje odblokowana i lekko się unosi. Należy go pociągnąć do siebie i podnieść pokrywę silnika. Dźwignię przestawić w pierwotne położenie. a na koniec pozwolić. by zatrzasnęła się pod własnym ciężarem. W razie potrzeby powtórzyć operację zamykania. W osłonie chłodnicy na prawo od osi pojazdu .znajduje się zaczep zabezpieczający. czy została dobrze zatrzaśnięta.

Siedzenia. Siedzenie pasażera należy odsunąć możliwie najdalej do tyłu i ustawić oparcie w położeniu zbliżonym do pionowego. pokonując opór. wnętrze samochodu Regulacja siedzeń patrz s Iran a 5 Dopasowanie pozycji fotela Fotel kierowcy należy tak wyregulować. Unosząc podłokietnik do góry można go ustawić w wybranej pozycji. i położyć do dołu. regulacja wysokości przednich foteli patrz strona 5. Regulacja oparć. aby przy wyprostowanym tułowiu i lekko ugiętych ramionach kierowca mógł trzymać kierownicę w okolicy jej górnych poprzeczek. Podłokietnik # fotela kierowcy Podnresiony podłokietnik nacisnąć w kierunku tyłu. 65 .

Osoby bardzo niskie powinny ustawić zagłówek w najniższej pozycji.Podparcie lędźwiowe * w przednich fotelach Regulacja za pomocą pokrętła Podparcie lędźwiowe można dopasować do indywidualnych wy mag a h. zagłówek należy ustawić w jego najwyższej pozycji. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B podanych ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^^^^^^^Hb zagroże^^^^^^H Regulacja zagłówka .patrz strona 5* 56 . Jeżeii w przypadku bardzo wysokich osób nie jest To możliwe. Nie należy regulować podparcia ud podczas jazdy. Obracanie pokrętła do przodu: uwypuklante części lędźwiowej oparcia Obracanie pokrętła do tyłu. przez wysunięcie przedniego fragmentu poduszki siedzenia. Podparcie u d * w przednich fotelach Reguluje się po uniesieniu dźwigni. cofanie części lędźwiowej oparcia. Ustawienie zagłówka o d p o w i e d n i o do wzrostu jadącego Górny brzeg zagłówka powinien znajdować się na wysokości czubka głowy.

Z a g ł ó w e k ś r o d k o w e g o siedzenia w d r u g i m rzędzie # Przy składaniu oparć tylnych sieczeń (patrz strona 66) lub wcelu poprawienia widoczności gdy środkowe siedzenie jest wolne. Z a g ł ó w k i siedzeń w t r z e c i m rzędzie # Przed złożeniem siedzeń (patrz strona 68) iub w celu poprawienia widoczności gdy siedzenia sąwoine. W celu wyjęcia zagłówka należy nacisnąć obie blokady. zagłówek można całkowicie obniżyć. W tym celu należy nacisnąć obie blokady. Gdy środkowe siedzenie zajmuje pasażer. zagłówek powinien być wysunięty do pierwszego iub drugiego położenia.patrz strona 7 1 . . a następnie wyciągnąć zagłówek. Gdy siedzenie w trzecim rzędzie zajmuje pasażer. W tym celu należy nacisnąć obie blokady. odpowiednio do wzrostu osoby. odpowiednio do wzrostu osoby. zagłówki można opuścić na dół. zagłówek powinien być wysunięty do pierwszego lub drugiego położenia.Zagłówki p r z e d n i c h fotefi oraz skrajnych siedzeń w d r u g i m rzędzie Przed powiększeniem przestrzeni bagażowej należy całkowicie obniżyć lub wyjąć zewnętrzne zagłówki # skrajnych siedzeń w drugim rzędzie Powiększanie przestrzeni bagażowej .

9816 T). by siedzenia zostały zablokowane w nowym położeniu. przesunąć drugi rząd siedzeń do przodu. 10324 ~T Wcisnąć zagłówki do dołu. Powiększanie przestrzeni bagażowej .patrz strona 71. fi8 . Składanie środkowego podłokietnika W celu podniesienia komfortu jazdy gdy środkowe miejsce pozostaje wołne T pociąga­ jąc za taśmę można opuścić środkowy podłokietnik (patrz strona 71. pociągając do przodu dźwignię umieszczoną po prawej lub lewej stronre kanapy. rys. aż zostanie zablokowane. dzielone oparcie tylnej kanapy można złożyć do przodu. Trzeci rząd siedzeń Chowanie siedzeń w podłodze samochodu Przed schowaniem siedzeń należy.Drugi rząd siedzeń Przesuwanie siedzeń Pociągnąć do przodu dźwignię umieszczoną po prawej lub lewej stronie tylnej kanapy i przesunąć siedzenia do przodu lub do tyłu Puścić dźwignię i pozwolić. Taśmę pasa bezpieczeństwa poprowadzić przez boczny uchwyt.patrz następna strona. Składanie oparć siedzeń W celu ułatwienia dostępu do tyinej części samochodu.patrz strona 67. w który następnie wsunąć sprzączkę pasa. W tym celu nacis­ nąć obie blokady sprężyste . W tym celu pociągnąć do góry dźwignię zwalniającą i przechylić oparcie w drugie położenie blokady. Po podniesieniu oparcia należy je odchylić do oporu do tyłu. rys. aż odpowiednie znaki ustawcze na kanapie i prowadnicy znajdą się w jednej linii .

aż odpowiednie znaki ustawcze na kanapie i prowadnicy znajdą się w jednej linü. Zaczepy pasów bezpieczeństwa wcisnąć we wnękę w podłodze i zamknąć jej wieko. Zamocowanie zasłony przestrzeni bagażowej patrz strona 74.Sięgając od strony przestrzeni bagażowej. nacisnąć przycisk w górnej krawędzi oparcia i pchnąć je do przodu. aż cale siedzenie schowa się w podłodze samochodu Przytrzymywać siedzenie za uchwyt. Pociągając za uchwyt z tyłu unieść siedzenie i pchnąć oparcie jeszcze dalej do przodu. Przywracanie siedzeń do użytku Pociągając do przodu dźwignię umieszczoną po prawej lub lewej stronie kanapy przesunąć drugi rząd siedzeń do przodu. 69 . dopóki nie schowa się całkowicie w podłodze.

9815 T.patrz strona 74 Taśmy pasów bezpieczeństwa muszą zasiać zaczepione o uchwyty boczne. Sięgając od strony przestrzeni bagażowej i trzymając za uchwyt unieść siedzenie. 9813 T. aż zablokuje się w pozycji wyprostowanej .Zdejmowanie zastany przestrzeni bagażowej ^ . a sprzączki wsunięte w le uchwyty. jak pokazano na ilustracji.patrz rys. Gdy pasy bezpieczeństwat są używane przez_ pasażerów. 70 . Wyciągnąć sprzączkę i taśmę pasa bezpie­ czeństwa z uchwytu. a następnie podpierając dłonią górną krawędź oparcia pociągnąć je do tyłu. Otworzyć wieko schowka pomiędzy fotelami i wyciągnąć zaczepy pasów bezpieczeństwa patrz strona 69. rys. ich taśmy nie mogą przechodzić przez dodatkowe uchwyty.

patrz strona 74.oraz dodatkowo Nacisnąć dźwignię 1. Przewożenie dużych przedmiotów Schować w podłodze samochodu jeden lub uba siedzenia z trzeciego rzędu . rys 10334 T. przez cały czas naciskając dźwignię.Powiększanie przestrzeni bagażowej Przewożenie długich. 71 . umieszczoną po prawej lub lewej stronie kanapy w drugim rzędzie.patrz wskazówki na stronie 68. a następnie pociągnąć do góry siedzenie. Jeżeli przegroda opuści się razem z nim Ł należy ją mocniej zablokować. Podczas przesuwania drugiego rzędt siedzeń. Nacisnąć do przodu dźwignię 3. pociągnąć za uchwyt i odchylić do przodu przegrodę. sprzączka pasa biodrowego na miejscu środkowym musi być włożona w zaczep . ustawić je w pozycji piono­ wej i zablokować. aż zablokuje się w położeniu pionowym. Opuścić na dót środkowy podłokietnik drugiego rzędu siedzeń. wąskich przedmiotów Schować w podłodze samochodu jeden Jub oba siedzenia z trzeciego rzędu . Docisnąć uchwyt przegrody. aż nastąpi zatrzaśnięcie. Pociągnąć do góry dżwignję 2 w obu częściach oparcia.>atrz wskazówki na stronie 68 Zasłona przestrzeni bagażowe) . Opuścić nieco podłokietnik.. umieszczoną po prawej lub lewej stronie kanapy i przesunąć kanapę maksymalnie do przodu. W celu zamknięcia przegrody należy ją podnieść razem z podłokietniklem i docisnąćh aż zostanie zatrzaśnięta.patrz strona 85. .

Uwagi dotyczące załadunku samochodu patrz strona 76. aż nastąpi jej zatrzaśnięcie. Pociągając do góry dźwignię zwalniającą złożyć do przodu oparcie przedniego fotela pasażera. W celu zamknięcia przegrody należy ją pod­ nieść razem z podłokietnikiem i docisnąć. aż rozlegnie się odgłos zatrzaśnięcia Lekko opu­ ścić podłokietnik. Jeżeli przegroda opuści się razem z nim. Podnoszenie oparć siedzeń Podnieść oparcia tylnych siedzeń i przedniego fołela pasażera i zablokować je w pozycji pionowej.oraz dodatkowo * Wcisnąć do dołu lub wyjąć zagłówek przedniego fotela pasażera (patrz strona 67). Pojemnik # pod przednim fotelem pasażera W cełu otwarcia pojemnika należy go unieść. a następnie wyciągnąć do przodu. Nacisnąć uchwyt przegrody.5 kg. chwytając za wystające brzegi.\ -lubSchować w podłodze samochodu jedno lub oba siedzenia z trzeciego rzęcu . aż zostanie zaczepiony. Całkowita masa jego zawartości nie może przekraczać 1. należy ją mocniej zabiokować. Wcisnąć pojemnik z powrotem. .palrz wskazówki na stronie 68 Wcisnąć do dołu lub wyjąć zagłówki siedzeń w drugim rzędzie .palrz strona 67. Pociągnąć do góry dźwignię zwalniającą jednej lub obu części oparcia i położyć oparcie na siedzeniu kanapy. W niektórych wersjach w miejsce pojemnika zamontowany jest zmieniacz płyt CD 72 .

patrz strona 77. Przewożone przedmioty w schowkach w bocznych ściankach przestrzeni bagażowej nie mogą ograniczać swobody wysuwania i zwijania pasów bezpieczeństwa. trójkąt ostrzegawczy A * oraz hak holowniczy * znajdują się pod uchylną pokrywą w podłodze z tyłu samochodu.patrz st/ona 75.Schowki w przestrzeni bagażowej Komplet narzędzi wraz z podnośnikom i zaczepem do holowania awaryjnego. W celu olwarcia pokrywy schowka w ściance przestrzeni bagażowej należy obrócić elementy mocujące o kąt 90° W celu zamknięcia pokrywy. obrócić je w poprzednie położenie. Zaczepy stabilizacyjne # Przeznaczone są do mocowania przewożonego ładunku przy użyciu pasów mocujących siatki bagażowej =fc lub siatki zabezpieczającej Sialka zabezpieczająca .i schowane są w podłodze samochodu .w przestrzeni bagażowej można położyć pokrywę podłogi 73 [ . Przed otwarciem pokrywy należy podnieść wykładzinę bagażnika. Pokrywa podłogi przestrzeni bagażowej # Gdy siedzenia w trzecim rzędzie nie są używane .patrz strona 182 W prawej ściance przestrzeni bagażowej mieści się schowek z dodatkowym gniazdem elektrycznym K= . Naslępnie obrócić i pociągnąć do góry metalowy pierścień Mocowanie koła zapasowego opisane jest na stronie 184 Apteczka © 3= może być przechowywana w schowku w lewej śctance przestrzeni bagażowej .

pociągnąć prawy koniec w lewo i zablokować w tym położeniu.L" (Lewa]. Zasłona zwinie się samoczynnie. Zasłona zostaje zablokowana na swoim miejscu .patrz ilustracja. Umieścić roletę w uchwytach . Odsuwanie Zwolnić zasłonę z zaczepów. Prawa i lewa zaślepka są odpowiednio oznakowane literami „R" (prawa) i. W otworach w panelach bocznych należy umieścić zaślepki.najpierw lewy koniec. Na zasłonie nie wolno kłaść ciężkich ani mających ostre krawędzie przedmiotów Zdejmowanie Zwinąć zasłonę przestrzeni bagażowej. następnie prawy. Zamocowanie Wyjąć zaślepki otworów paneli bocznych. Nacisnąć przycisk po prawej stronie zasłony. Wysunąć roletę z prawego.. taśmy pa­ sów bezpieczeństwa muszą zostać wsunięte w dodatkowe uchwyty boczne . a następnie z lewego uchwytu.Zasłona przestrzeni bagażowej # Przed wykonaniem jakichkolwiek operacji z zasłoną przestrzeni bagażowej. Zasuwanie Pociągnąć za uchwyt w kierunku tyłu i umieścić w zaczepach po obu stronach. Nacisnąć przycisk po prawej stronie zasłony przestrzeni bagażowej.

wydłużyć poprzeczkę i zaczepić oraz zablokować jej drugi koniec. zakryte zaśiepkami.Siatka zabezpieczająca * Siatkę zabezpieczającą można zamontować za oparciami siedzeń w drugim rzędzie lub. Zdejmowanie W celu zdjęcia siatki należy odchylić do góry regulatory długości pasów i odczepić pasy. Zaczepić pasy o zaczepy stabilizacyjne w podłodze za drugim rzędem siedzeń lub za fotelami przednimi i napiąć je. . Nie wolno przewozić pasażerów za siatką zabezpieczającą. gdy są one złożone. za przednimi fotelami. Zamocowanie W konstrukcji dachu znajdują się po 2 otwory montażowe. Zaczepić i zablokować jeden koniec poprzeczki siatki w otworze.

Luźne przedmioty przewożone w przestrzeni bagażowej powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się siatką bagażową $ (patrz strona 73).patrz strona 71 Wcisnąć siatkę w przestrzeń pod siedzeniem. Podczas transportowania przedmiotów w przestrzeni bagażowej zawsze powinna być zamontowana siatka zabezpiecza­ jąca # (patrz strona 75) Ładunek nie może wystawać ponad górną krawędź oparć siedzeń w drugim rzędzie lub. nieumocowane przedmioty w przestrzeni bagażowej są z duża. gwałtownego hamowania. przy oparciach tylnych siedzeń lub. gdy są one położone. gdy sąone wyjęte. a w razie gwałtownego hamowania są w niekontrolo­ wany sposób rozrzucane po całym samochodzie. . przy oparciach przednich siedzeń Jeżeli przedmioty są układane piętrowo. Wskazówki dotyczące załadunku samochodu • Ciężkie przedmioty powinny być układane w przestrzem bagażowej możliwie najdalej z przodu. Przechowywanie siatki zabezpieczającej Po zdjęciu siatki zwinąć ją i zabezpieczyć taśmami zapinanymi na rzepy. siłą wyrzucane do przodu. Trójkąt ostrzegawczy ^ oraz apteczka muszą zawsze pozostać dostępne. ograniczają widoczność. Podnieść siedzenie kanapy w drugim rzędzie . najcięższe powinny być umieszczane na spodzie W razie np. poza gómą krawędź oparć przednich siedzeń. • Ciężkie przedmioty należy zabezpieczyć pasami mocującymi # przytwierdzonymi do zaczepów stabilizacyjnych ^ (patrz strona 73). Odbijają się one w szy­ bie. W miejscach przewidzianych jako przestrzeń swobodna dla napełniających się poduszek powietrznych nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów. ponieważ w razie odpalenia poduszek przedmioty takie mogą spowodować obrażenia. położyć i zablokować siedzenie. Przesuwanie się ciężkiego bagażu w trakcie gwałtownego hamowania lub na zakręcie może powodować zmianę zachowania się samochodu Nie należy umieszczać żadnych przedmio­ tów na zasłonie przestrzeni bagażowej lub desce rozdzielczej.

Przyłączone urządzenie elektryczne musi spełniać wymagania normy DIN VDE 40 839 dotyczące kompatybilności elektromagnetycz­ nej W przeciwnym razie może dojść do zakłóceń funkcjonowania pojazdu. Maksymalny pobór mocy przez dodatkowe urządzenia elektryczne nie może przekraczać • 120 W dla gniazda zapalniczki (przy włączonym ogrzewaniu siedzeń 50 W) • oraz 120 W dla dodatkowego gniazda elektrycznego * w przestrzeni bagażowej (podczas holowania maksymalny pobór mocy jesl obniżony o moc urządzeń pobierających prąd w przyczepie). Po rozżarzeniu się spirali dalsze nagrzewanie zostaje automatycznie przerwane i zapalniczkę można wyciągnąć Gniazda elektryczne Gniazdo zapalniczki oraz docatkowe gniazdo elektryczne 3= w przestrzeni bagażowej można wykorzystać do podłączania urządzeń elektrycznych przy włączonym zapłonie Jednak przy wyłączonym silniku będzie to powodowało rozładowywanie akumulatora W celu zabezpieczenia akumulatora przed rozładowaniem. ponieważ do wnętrza samochodu mogą się przedostawać trujące gazy spalinowe Ponadto tablica rejestracyjna jest dobrze widoczna i prawidłowo oświetiona tylko przy zamkniętych drzwiach bagażnika • Bagaż przewożony na dachu (patrz także strony 148. jak na przykład ładowarek lub akumulatorów. zasilanie gniazda jest odcinane po około 15 minutach od wyłączenia zapłonu. Nie należy podłączać żadnych urządzeń wytwarzających prąd elektryczny. Stosowanie nieodpowiednich wtyczek może spowodować uszkodzenie gniazda. 151. 172) zwiększa wrażliwość samochodu na boczne podmuchy wiatru i pogarsza jego własności jezdne na skutek podwyższenia środka ciężkości f Zapalniczka 4 Wcisnąć zapalniczkę przy włączonym zapłonie. .• Nie należy przewozić dużych przedmiotów przy otwartych iub uchylonych drzwiach bagażnika.

Tylne popielniczki można wyjmować w ceŁu opróżnienia lub użycia w trzecim rzędzie siedzeń. w żadnym wypadku łatwopalnych śmieci. Należy poruszać wiekiem do przodu i do tyłu zwalniając zaczep. W celu opróżnienia popielniczki należy chwycić z obu stron za wkład i wyciągnąć go do góry. Popielniczka przednia Wieko otwiera się przez naciśnięcie górnej krawędzi. 78 .Popielniczki Służą wyłącznie do zbierania popiołu. Popielniczka tylna W ceiu otwarcia odchylić wieko do góry. a następnie wyciągnąć popielniczkę do góry.

"TO Schowek w d e s c e rozdzielczej W celu otwarcia należy pociągnąć za kłamkę Po wewnętrznej stronie pokrywy schowka znajduje się uchwyt na długopis. U c h w y t y na n a p o j e * Z przodu kabiny uchwyty umieszczone są poniżej popielniczki oraz w kieszeniach przednich drzwi. Dodatkowe uchwyty umieszczone są w środkowym podłokietniku * w drugim rzędzie si d2eć. Uchwyty na napoje umieszczone są również wewnątrz bocznych półek przy trzecim rzędzie siedzeń. i 79 . W celu ich użycia naieży e opuścić środkowy podłokietnik i wyciągnąć uchwyty.

które tworzą bezpieczne amortyzację dla kierowcy i pasażera Boczne poduszki powietrzne * chronią kierowcę i pasażera przy zderzeniach bocznych. poszczególne zabezpieczania uaktywniają się po kolei: • Automatyczna blokada pasów bezpie­ czeństwa uniemożliwia ich wysuwanie. już od początkowego momentu działają również na ciała pasażerów. Dzięki temu pasy zostają błyskawicznie naciągnięte \ w związku z tym siły. • napinacze przednich pasów bezpieczeństwa oraz • poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera & Zaieżnie od siły zderzenia. • Dodatkowo.Bezpieczeństwo jazdy Trzystopniowy system bezpieczeństwa biernego Na syslem składają się: • trzy punkt owe pasy bezpieczeństwa. przy poważnych zderzeniach czołowych działa układ poduszek powietrznych. zamieszczonym na następnych stronach! 80 . • bezpieczeństwa i ich n a p i n a j ^ ^ ^ H jadący samochodem fifiHf^^^H zapięte pasy b e z p i e e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H Należy bezwzględnie zapoznać się z opiaero wszystkjc h ejemen tów bez p iecze h stwa biernego. jakie wyhamowują samochód. zapewniając utrzymanie pasażerów w siedzeniach • Sprzączki przednich pasów bezpieczeń­ stwa są ściągane do dołu. co ogranicza zakres wywieranych obciążeń.

a także osób siedzących w drugim i trzecim rzędzie siedzeń W razie wypadku zapięte pasy moga uratować życie! Również kobiety ciężarne powinny zapinać pasy bezpieczeństwa (oatrz strona 84). Dla dzieci do 12 lat lub o wzroście poniżej 150 cm pas może być stosowany tylko w połączeniu ze specjalnym podwyższeniem. lecz także kierowcę i pozostałych użytkowników samochodu. które zapewniają pełną swobodę ruchu.Pasy b e z p i e c z e ń s t w a Należy mieć zawsze zapięte pasy bezpie­ czeństwa.patrz strona 98 Trzy punktowe pasy bezpieczeństwa Samochód ten jest wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z automatycznym zwijaniem i blokowaniem. a jednocześnie pas napinany sprężyną zawsze przylega do ciała. Mechanizmy zwijające pasów bezpieczeń­ stwa są tak skonstruowane. Dla dzieci do lat 12 polecane są foteliki dziecięce Opel . Pasażerowie siedzący w drugim i trzecim rzędzie siedzeń bez zapiętych pasów bezpie­ czeństwa w razie wypadku narażają nie tylko siebie. aby blokowały się w razie gwałtownego przyśpieszenia lub zahamowania pojazdu w dowolnym kierunku 81 . Dotyczy to również jazdy w mieście. Każdy pas bezpieczeństwa jest przeznaczony tylko dla jednej osoby.

Zadziałanie napinaczy pasów bez pie cze ństwa sygnalizowane jest świeceniem się lampki kontrolnej (patrz następna strona) Doda­ tkowo zadziałanie napinaczy sygnalizowane jest żółtymi nakładkami na ich zaczepach. jak np. Po zadziałaniu napinaczy trzeba je wymienić w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. powodując błyskawiczne naprężenie części ramieniowej i biodrowej pasa Wszystkie części pasów bezpieczeństwa powinny być regularnie kontrolowane. muszą zostać wymienio­ ne na nowe. 82 . czy nie są uszkodzone i działają prawidłowo. nadmiernie wycią­ gnięte taśmy pasów.Napinacze pasów b e z p i e c z e ń s t w a Pasy przednich siedzeń są wyposażone w napmacze W razie zderzenia czołowego zaczepy pasów są ściągane do dołu. Uszko­ dzone elementy.

Przy korzystaniu z usług Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla należy okazać Kartę Pojazdu. Przy złomowaniu pojazdu lub elementów napinaczy pasów bezpieczeństwa bezwzględnie wymagane jest przestrzeganie środków ostrożności ustalonych przez Opla. Jeżeli lampka nie zaSwieci się lub po 4 sekundach nie zgaśnie lub gdy zaświeci się podczas jazdy.Ważne • Niedopuszczalne jest mocowanie lub umieszczanie w obszarze działania napinaczy pasów bezpieczeństwa wyposażenia nie przeznaczonego do danego modelu pojazdu ani jakichkolwiek innych przedmiotów. Integralna funkcja autodiagnostykr umożliwia szybkie usunięcie usterek. ze względu na niebezpieczeństwo doznania urazu w razie ich zadziałania. Napinacze pasów bezpieczeństwa mogą zadziałać tylko raz Wymianę napinaczy pasów bezpieczeństwa po ich zadziałaniu należy zlecić Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. • Wewnątrz środkowej konsołi znajduje się elektroniczny moduł sterujący napinaczy pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych W celu uniknięcia zakłóceń funkcjonowania nie wolno w bezpośrednim sąsiedztwie Środkowej konsoli umieszczać żadnych obiektów magnetycznych. Demontaż przednich siedzeń powinien być przeprowadzany wyłącznie przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla. pirotechniczne napinacze pasów mogą nagle zadziałać i spowodować obrażenia ciała Lampka kontrolna napinaczy pasów bezpieczeństwa # Napinacze pasów bezpieczeństwa są kontrolowane elektronicznie. a ich stan sygnalizowany jest za pomocą lampki kontrolnej p na tablicy przyrządów. Dlatego złomowanie powinno być wykonywane wyłącznie przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla. W razie wypadku napinacze pasów bezpieczeństwa lub poduszka powietrzna mogą nie zadziałać Należy niezwłocznie zlecić sprawdzenie tych układów Autoryzowanej Stacji Dealerskjej Opla. • Nie wolno dokonywać żadnych przeróbek elementów napinaczy pasów bezpieczeństwa. 83 . oznacza to usterkę w układzie napinaczy pasów bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych (patrz strona 91). Po włączeniu zapłonu lampka ta zapala się na około 4 sekundy. W razie nieumiejętnego obchodzenia się.

Nie wkładać żadnych przedmiotów (na przykład torebek) pod taśmę pasa. • Pozwolić na zablokowanie się wieszaka w ustalonym miejscu. klucze. aby pas spoczywał na barku jadącego. Pas nie powinien naciskać na twarde lub kruche przedmioty schowane w kieszeniach (na przykład długopisy. Szczególnie w jarzypadku kobiet ciężarnych część biodrowa pasa powinna ściśle przylegać do miedntcy tak. • Lekko wyciągnąć pas. Podczas jazdy należy regularnie poprawiać napięcie pasa. Nie może opierać się na szyi ani ramieniu. aby nie został skręcony Sprzączkę pasa wsunąć w zaczep. okulary). Grube ubranie utrudnia właściwe ułożenie pasa. ponieważ w razie wypadku mogą spowodować dodatkowe obrażenia.Posługiwanie się pasami bezpieczeństwa Zapinanie Wyciągnąć pas z mechanizmu zwijającego i przełożyć w poprzek ciała uważając. • Ustawić wieszak na odpowiedniej wysokości. Regulacja w y s o k o ś c i górnego punktu zamocowania pasów bezpieczeństwa dla siedzeń przednich i w drugim rzędzie 1 • Nie wolno regulować wysokości pasa podczas jazdy.zalecany kąt odchylenia około 25° Część biodrowa pasa nie może być skręcona i musi ściśle przylegać do ciała. pociągając za część ramieniową. 84 . by nie wywierać nacisku na brzuch. Oparcie siedzenia nie powinno być zbytnio odchylone do tyłu . czemu towarzyszyć będzie wyraźny odgłos Wysokość należy tak wyregulować. • Nacisnąć przycisk do dołu lub przesunąć wieszak do góry.

85 . Przy przesuwaniu drugiego rzędu siedzeń w cefu powiększenia przestrzeni bagażowej. należy zwinąć pas biodrowy na środkowym siedzeniu i umieścić go wraz z zaczepami w przewidzianych do tego celu wgłębieniach poduszki siedzenia (patrz strona 71. Wersje ze skórzaną tapicerką*E Przy przesuwaniu drugiego rzędu siedzeń w celu powiększenia przestrzeni bagażowej. należy zwinąć pas biodrowy na środkowym siedzeniu i umieścić go płasko wraz z zacze­ pami w przewidzianych do tego celu wgłębie­ niach poduszki siedzenia.Odpinanie pasa W celu odpięcia pasa nacisnąć czerwony przycisk na jego zaczepie. rys. Pas zwinie się samoczynnie. 10325 T). jak pokazano na ilustracji.

a sprzączki wsunięte w te uchwyty. Po wypadku rozciągnięte pasy i napinacze. Nie wolno dokonywać żadnych przeróbek pasów. aby nie uszkodzić lub przy­ cisnąć taśmy pasa przedmiotami o ostrych krawędziach. ich taśmy nie mogą przechodzić^ rz*?z dodatkowe uchwyty boczne. 86 . należy wymienić na nowe. które zadziałały. mechanizmów zwijających ani zaczepów sprzączek. Kontrola pasów bezpieczeństwa Wszystkie elementy pasów od czasu do czasu trzeba sprawdzać i zlecać wymianę uszkodzo­ nych części. Wyciągnąć sprzączkę i taśmę pasa bezpieczeństwa z uchwytu Gdy pasy bezpieczeństwa s używane przez leczensiwa sa pasażerów. Gdy pasy bezpieczeństwa nie są używane.Pas biodrowy Na środkowym siedzeniu w drugim rzędzie w ceiu zmiany długości pasa nacisnąć górny brzeg jego sprzączki. Pasy bezpieczeństwa w trzecim rzędzie siedzeń Otworzyć pokrywę w podłodze pomiędzy siedzeniami i wyciągnąć zaczepy pasów. ich zamocowań. Nałeźy uważać. ich taśmy powinny zostać zaczepione o uchwyty boczne.

• dla kierunku zderzenia mieszczącego się w zakresie przedstawionym na ilustracji. I czujnik obciążenia siedzenia • iampka kontrolna te* w zespole lampek oświetlenia wnętrza. 87 . można je rozpoznać po napisie „Airbag" na kole kierowricy i powyżej schowka w desce rozdzielczej 8. • Uderzenie w podatną przeszkodę (na przykład inny samochód): czołowe poduszki powietrzne zostają odpalone przy większych prędkościach pojazdu. • elektroniczny układ sterujący z czujnikiem zderzenia. • w zależności od rodzaju kolizji. • poduszki powietrzne z generatorami gazu. • niezależnie od bocznych poduszek powietrznych Wyjątek: Przedni folel pasażera z czujnikiem obciąże­ nia Odpalenie poduszek powietrznych pasażera możliwe jesl jedynie wtedy. gdy na tym miejscu ktoś siedzi lub gdy nie jest na nim zamocowany fotelik dziecięcy Opel wyposa­ żony w transponder Rozpoznawanie obciążenia siedzenia patrz strona 93 Fotelik dziecięcy Opel z transponderem # patrz strona 98.Przykłady sytuacj t w których nastąpi odpalenie czołowych poduszek powietrznych: • Uderzenie w niepodatną przeszkodę: czołowe poduszkf powietrzne zostają odpalone przy mniejszych prędkościach pojazdu. W skład układu czołowych poduszek powietrznych wchodzą. • lampka kontrolna & na tablicy przyrządów. Poduszki p o w i e t r z n e $ dołowa poduszka powietrzna Jeżeli samochód jest wyposażoiy w czołowe poduszki powietrzne. sygnalizująca obecność fotelika dziecięcegc Opel z transponderem ¡ = 3 Czołowe poduszki powietrzne zostają odpalone: • w zależności od siły zderzenia. umieszczone w kole kierownicy i w desce rozdzielczej.

gdy siedzenie. a także odpalenie lub nieodpalenie poduszek powietrznych uzależnione są od prędkości. tułowia. kierunków ruchu i odkształcalności mechanicznej pojazdów oraz od właściwości przeszkody. oparcie fotela i zagłówki są prawidłowo ustawione. Nie opierać • ' 'głowy. 65). Po odpaleniu poduszki powietrzne w ciągu kilku milisekund napełnjająsię. tworząc bez­ pieczną amortyzację dla kierowcy i pasażera z przodu. Ograniczone zostaje przemieszcza­ nie się do przodu osób siedzących na przed­ nich fotelach. jego fotel musi być ustawiony w takim odstępie od koła kierownicy. mógł trzymać . Nie trzeba się obawiaó ograniczenia widocz­ ności. by siedząc w pozycji wyprostowanej. 3 f r W obrębie strefy napełniania się podusjttgjg ^ o w i e l r z n y c h nie wolno umieszczać jSffl 88 i . •asażera powinien być możliwie :Ó odsunięty. się i opróżniają tak szybko. że często w czasie wypadku w ogóle nie zostaje to zauważone.Skutki wypadku. 'i Odpowiednio do wielkości ciała kierowcy. że spełnione zostały warunki odpalenia czołowych poduszek powietrznych. co znacznie zmniejsza ryzyko obrażeń górnej części ciała i głowy. Optymalne zabezpieczenie przez poduszkę 1 powietrzną jest zapewnione wtedy. Stopień uszkodzenia pojazdu i wynikające stąd koszty napraw nie świadczą o tym. rąk ani nóg na pokryciach rtapicerskich poduszek powietrznych. 5. ponieważ poduszkt powietrzne napeł­ niają. a oparcie ustawione pionowo (patrz strony 4. kierownicę w pobliżu jej górnych g czek z lekko ugiętymi ramionami.

sygnalizująca obecność fotelika dziecięcego Opel z transponderem *. w którym nie przyniosłoby to żadnej korzyści jadącym. gdy • na przednim fotelu pasażera nikt nie siedzi. umieszczone w oparciach fotela kterowcy i pasażera. • fekkiego zderzenia czołowego' • przewrócenia samochodu na dach. • elektroniczny układ sterujący.Czołowe poduszki powietrzne nie zostań. oddalone w przypadku: • wyłączonego zapłonu. Fotelik dziecięcy Opel z transponderem patrz strona 98. w wersji z czujnikiem obciążenia sipdzenia 'l' r. Dodatkowo. W skład układu bocznych poduszek powietrznych wchodzą • boczne poduszki powietrzne z napełniaczarni. • na przednim fotelu pasażera jest prawidło­ wo zamocowany fotelik dziecięcy Ope' z transponderem Rozpoznawanie obciążenia siedzenia patrz strona 93. • zderzenia czołowego fub bocznego. 89 .zoJowa poduszka powietrzna asazera nie zostanie odpalona. • czujnik obciążenia siedzenia • lampka kontrolna w* w zespole lampek oświetlenia wnętrza. Boczne poduszki powietrzne # Boczne poduszki powietrzne można rozpoz­ nać po napisach „Airbag" na zewnętrznych bokach oparć przednich foteli. • lampka kontrolna układu poduszek powietrznych P na tablicy przyrządów. • czujniki zderzenia bocznego.

• dla kierunku zderzenia mieszczącego się w zakresie przedstawionym na ilustracji. a także odpalenie lub nieodpalenie bocznych poduszek powietrznych uzależnione są od prędkości.Skutki wypadku. Fotelik dziecięcy Opel z transponderem * patrz strona 98 Po odpaleniu boczne poduszki powietrzne w ciągu kilku milisekund napełniają się t tworząc bezpieczną osłonę dla kierowcy lub pasażera w okolicach drzwi po odpowiedniej slronte pojazdu. • niezależnie od czołowych poduszek powietrznych. • w zaieżności od rodzaju kolizji. 90 . że spełnione zostały warunki odpalenia bocznych poduszek powietrznych Boczne poduszki powietrzne zostają odpalne: • w zależności od siły zderzenia. W ten sposób zostaje znacznie zmniejszone ryzyko obrażeń górnej części ciała w wyniku zderzenia bocznego. gdy na tym miejscu ktoś siedzi lub gdy nie jest na nim zamocowany fotelik dziecięcy Opel wyposa­ żony w Iransponder sK Rozpoznawanie obciążenia siedzenia patrz strona 93. kierunków ruchu i odkształcał noś ci mechanicznej pojazdów oraz od właściwości przeszkody Stopień uszkodzenia poiazdu i wynikające stąd koszty napraw nie śwladczs^o tym. Wyjątek: Przedni fotet pasażera z czujnikiem obcią­ żenia Odpalenie poduszek powietrznych pasażera możliwe jest jedynie wtedy.

np. • na przednim fotelu pasażera jest prawidło­ wo zamocowany foteiik dziecięcy Opel z transponderem Rozpoznawanie obciążenia siedzenia patrz strona 93. • zderzenia bocznego. części garderoby Nie należy opierać ramion ani dłoni na pokryciach poduszek powietrznych. Pasy bezpieczeństwa musza być rawidłowo zapięte (patrz strona 84 integralna funkcja autodiagnostyki umożliwia szybkie usunięcie usterek. napłnaczy pasów bezpieczeń­ stwa lub w układzie rozpoznającym obciąże­ nie siedzenia *H (patrz Łakże strona 83). W razie wypadku napinacze pasów bezpie­ czeństwa lub poduszki powietrzne mogą nie zadziałać. • uderzenia w tył samochodu. Przy korzystaniu z usług Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opia y okazać Kartę Pojazdu. Lampka kontrolna poduszek powietrznych JP S Czołowe i boczne poduszki powietrzne =J* są elektronicznie monitorowane wspónie z napinaczami pasów bezpieczeństwa oraz ukła­ dem rozpoznającym obciążenie siedzenia a ich stan funkcjonalny jest obrazowany za pomocą lampki kontrolnej na tabJicy przyrządów. dlatego należy niezwłocznie zlecić sprawdzenie tych układów Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Boczne poduszki powietrzne nie zostań odpalone w przypadku: • wyłączonego zapłonu. lub gdy zaświeci się podczas jazdy. oznacza to usterkę w układzie poduszek powietrznych. -iKSCSfe .i 'l Pomiędzy oparciami fotełi a nadwoziem samochodu nie może być żadiych obiektów. • zderzenia czołowego. Foteiik dzjecięcy Opel z transponderem $ patrz strona 98. Dodatkowo w wersji z czujnikiem obciążenia siedzenia & boczna poduszka powietrzna pasażera nie zostanie odpalona gdy: • na przednim fotelu pasażera nikt nie siedzi. w którym uderzenie nastąpiło poza obszarem kabny samochodu. • przewrócenia samochodu na dach. Po włączeniu zapłonu lampka ta zapala się na około 4 sekundy JeżeTi lampka nie zaświeci się lub po 4 sekundach nie zgaśnie.

• niezależnie od czołowych poduszek powietrznych. umieszczone w bocznych panelach dachu po stronie kierowcy i pasażera. • efektroniczny układ sterujący.Kurtyny powietrzne =c f Kurtyny powietrzne można rozpoznać po napisach „Airbag" na bocznych krawędziach podsufitki. tworząc bezpieczną osłonę na wysokości głowy po odpowiedniej stronie pojazdu. • lampka kontrolna W* w zespole lampek oświetlenia wnętrza. • razem z bocznymi poduszkami powietrznymi. Po odpaleniu kurtyny powietrzne w ciągu kilku milisekund napełniają się. • dla kierunku zderzenia mieszczącego się w zakresie przedstawionym na ilustracji. • w zależności od rodzaju kolizji. • czujniki zderzenia bocznego. W skład układu kurtyn powietrznych wchodzą • poduszki powietrzne z napełńiaczami. sygnalizująca obecność fotelika dziecięcego Opel z transponderem * Kurtyny powietrzne zostają odpalone • w zależności od siły zderzenia. Dzięki temu zostaje znacznie zmniejszone ryzyko obrażeń głowy w wyniku zderzenia bocznego. 92 I . • lampka kontrolna układu poduszek powietrznych # na tabiicy przyrządów.

• przewrócenia samochodu na dach. • zderzenia bocznego. Nie należy opierać ramion ani inr na pokryciach poduszek powieUznych uwagi na stronie 94. w którym uderzenie nastąpiło poza obszarem kabiny samochodu. Umieszczenie tego fotelika na przednim siedzeniu powoduje odłączenie poduszek powietrznych pasażera. Ostrzega o tym lampka kontrolna czujnika obciążenia siedzenia * . • uderzenia w tył samochodu. informując. rysunek 11383 Tr tzteoT W przypadku zamontowania fotelika dziecię­ cego Opel z transponderem lampka ta po włączeniu zapłonu pozostaje stale zapalona. że samochód jest wyposażony w czujnik obciążenia siedzenia patrz strona 94. 93 . gdy na foteiu pasażera nikt nie siedzi lub zamocowany jest na nim fotelik dziecięcy Opel z transponderem Lampka kontrolna układu rozpoznającego obciążenie siedzenia umieszczona jest w ze­ spole lampek oświetlenia wnętrza.patrz ilustracja powyżej. Po prawidłowym zamocowaniu na przednim siedzeniu pasażera fotelika dziecięcego Opel z transponderem zostaje on automatycznie rozpoznany przez czujnik. ieczeństwa musz> Kurtyny powietrzne nie zostaną odpalone w przypadku: • wyłączonego zapłonu.patrz strona 94. -r*wr Rozpoznawanie obciążenia siedzenia # Układ rozpoznający obciążenie siedzenia odłącza poduszki powietrzne pasażera. • zderzenia czołowego. Tylko w takim przypadku można korzystać z fotelika dziecięcego zamontowanego na przednim siedzeniu pasażera Informacja o wyposażeniu samochodu w czuj­ nik rozpoznający obciążenie siedzenia znaj­ duje się również na naklejce umieszczonej na fotelu pasażera . że został wykryty fotelik.mtejscach przewidzianych jako prze­ zeń swobodna dla napełniających się * rtyn powietrznych nie może być żadnych łektów. Lampka ta zapala się na około 4 sekundy po włączeniu zapłonu sygnalizując.

Folelik należy umieścić na tylnym siedzeniu W celu usunięcia przyczyn i isterki należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. że został wykryty fotelik. umieszczona w zespole lampek oświetlenia wnętrza lampka kontrolna W* pozostaje stale zapalona. Lampka kontrolna tó" sygnalizująca obecność fotelika dziecięcego Opel z transponderem ^ PD zamocowaniu fotelika dziecięcego Opel z transponderem ^ i włączeniu zapłonu. Jeżeli mimo prawidłowego zamocowania fotelika lampka kontrolna błyska sygnalizując usterkę. Jeżeli me został zamontowany fotelik dziecięcy Opel z transponderem lampka kontroina nie powinna świecić się ani błyskać. .patrz strony 104 do 106. Foteliki dziecięce Opel z transponderem sfc można rozpoznać po naklejce . Jeżeli lampka w czasie jazdy nie świeci się. W celu usunięcia przyczyn ewentualnych usterek należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla i 94 a przednim fotelu pasażera można "nieszczać jedynie foteliki dziecięce Opel transponderem & Stosowanie jakichkoljek innych fotelików może stanowić Zagro­ dnie dla życia. dziecko nie jest bezpieczne. że poduszki powietrzne n a s a z R r a nie są odłączone i dziecko nie jest bezpieczne.Jeżełi fotelik dziecięcy jest niewłaściwie za­ mocowany lub ma uszkodzony transponder. Fotelik nafeży zamocować na tylnym siedzeniu W celu usunięcia przyczyn usterki naieży zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Należy sprawdzić poprawność zamocowania fotelika. lampka kontrolna błyska.patrz ilustracja powyżej. Świecenie się lub błyskanie iampki oznacza. oznacza to. Zamoco­ wanie fotelika dziecięcego z transponderem # . że poduszki powietrzne pasażera nie zostaną odpalone. informując.

Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. po f włączeniu zapłonu powinna zaświecić sis . Koło kierownicy. ponieważ może to doprowa­ dzić do obrażeń ciała.E Jeśli fotelik dziecięcy Opel z transponderern == jest prawidłowo zamocowany. poduszki powietrzne pasażera nie są odłączone. gdyż w razie odpalenia poduszek mogą one spowodować obrażenia ciała • Pomiędzy poduszkami powietrznymi a pa­ sażerami nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów. • Wewnątrz środkowej konsoli znajduje się elektroniczny moduł sterujący poduszek powietrznych i napinaczy pasów bezpie­ czeństwa. deskę rozdzielczą. opa­ rcia przednich foteli oraz boczne krawędzie podsufitki w okolicy osłon poduszek powietrznych nie wolno niczego naktejać ani za­ słaniać tych miejsc żadnymi materiałami. . Na koło kierownicy. ponieważ stwarzałyby ryzyko odniesienia obrażeń. W takim przypadku fotelik dziecięcy należy umieścić na tylnym siedzeniu. aby nie zasłonić modułów poduszek powietrznych na zewnętrznych bokach oparć przednich foteli Układy poduszek powietrznych działają nie­ zależnie od siebie. odpowiednio do siły ude­ rzenia i rodzaju kolizji. Ważne • W strefie napełniania się poduszek powie­ trznych nie wolno mocować lub umieszczać nie przeznaczonych do tego pojazdu akce­ soriów ani jakichkolwiek innych przedmio­ tów. Jest to sytuacja mogąca stanowić zagrożenie dla życia. tablicę rozdzielczą oparcia przednich foteli i boczne krawędzie podsufitki czyścić tylko suchą szmatką lub środkiem do czyszczenia wnętrz samochodowych. W celu usunięcia prZn ^ ń u t f e r k i zwrócić się do AutoryzflMjH ^^Bealerskiej Opla.lampka sygnalizująca obecność fotełika *cięcego Opel z transponderem li w czasie jazdy lampka kontrolna nie eci się. Boczne poduszki po­ wietrzne oraz kurtyny powietrzne są odpa­ lane razem. Na przednie siedzenia wolno zakładać tylko pokrowce dopuszczone do modelu Zafira z bocznymi poduszkami powietrznymi sfc Przy ich zakładaniu należy uważać. W celu uniknięcia zakłóceń w ich działaniu nie wolno w bezpośrednim sąsiedztwie konsoli umieszczać żadnych obiektów magnetycznych • Haczyki w bocznych krawędziach podsufitki przeznaczone są wyłącznie do wieszania lekkich ubrań lub wieszaków na ubrania W kieszeniach zawieszonych rzeczy nie powinny znajdować się żadne przedmioty.

• Osoby o masie ciała poniżej 35 kg powinny zajmować miejsca jedynie na tylnym siedzeniu. naklejek czy mat grzejnych). • Umieszczając na przednim siedzeniu pasażera fotelik dziecięcy Opel z transponderem w celu uniknięcia nieprawidłowego funkcjonowania nie należy umieszczać pod nim żadnych przedmiotów (np folii. płatów wewnętrznych drzwi. • Demontaż koła kierownicy. deski rozdziel­ czej. • Pasażer nie powinien trzymać na kolanach fotelików dziecięcych ant żadnych ciężkich przedmiotów ponieważ mogą one spowo­ dować obrażenia. Po odpaleniu trzeba ją niezwłocz­ nie wymienić w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Ponadto przewożenie w ten sposób fotelików dziecięcych z transponderem ^ w samochodzie wypo­ sażonym w układ rozpoznający obciążenie siedzenia # może uniemożliwić odpalenie poduszek powietrznych w razie wypadku 96 . Nie dotyczy to dzieci siedzących w fotelikach Opeł z transponderem # • W samochodach wyposażonych w układ rozpoznający obciążenie siedzenia # nie należy umieszczać na przednim fotelu pa­ sażera żadnych ciężkich przedmiotów. przednich foteli oraz bocznych elementów podsufitki może być wykonywany wyłącznie przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla. po­ nieważ w razie wypadku może nastąpić od­ palenie poduszek powietrznych pasażera.• Każda poduszka powietrzna napełnia się tylko raz. co grozi odnie­ sieniem obrażeń. • W samochodach wyposażonych w układ rozpoznający obciążenie siedzenia w celu uniknięcia zakłóceń funkcjonowania czujników nie należy zakładać na przedni fotel pasażera pokrowców ani nakładek na siedzenia. • Pod żadnym pozorem nie wolno dokony­ wać modyfikacji elementów układu podu­ szek powietrznych ani przednich fotełi Przy niewłaściwym postępowaniu może nastąpić nagłe odpalenie poduszek. • Przy złomowaniu pojazdu należy bezwzględnie przestrzegać środków ostrożności ustalonych przez Opla Dlatego złomowanie powinno być wykonywane wyłącznie przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla.

Mocowanie f o t e l i k ó w dziecięcych == na 5 przednim siedzeniu pasażera w samochO' dach z poduszkami powietrznymi == Ł i z układem rozpoznającym obciążenie •jedzenia » K K g ć jedynie foteliki dziecięce Opel wyp^H K n e w transporcie? jfe Stosowanie totaj9 Układ rozpoznający obciążenie siedzenia wykrywa fotelik dziecięcy Opel z transponderem ¡1: i zmienia tryb działania układu poduszek powietrznych. widocznej po otwarciu przednich prawych drzwi.Samochody z poduszką powietrzną pasażera można rozpoznać po napisie rAiroag" powyżej schowka w desce rozdzielczej oraz naklejce ostrzegawczej z boku deski rozdzielczej. Mocowanie fotelików dziecięcych $ na przednim siedzeniu pasażera w samocho­ dach z poduszkami powietrznymi bez układu rozpoznającego obciążenie siedzenia ^ Samochody z poduszką powietr pasażera lecz bez poduszek boczn' na siedzeniu obok kierowcy nie wolno ać fotelików dziecięcych tyłem do u jazdy (fotelikt-nosidełka i foteliki dla zakresu wagowego 0-1 patrz następne strony). 97 . pod wanjnkfewg że fotel pasażera zostanie odsunięty Rozpoznawanie obciążenia siedzenia * patrz strona 93. Fotetik dziecięcy Opel z transponderem można rozpoznać po umieszczonej na nim naklejce. Można natomiast mocować foteliki dziecięce przodem do kierunku jazdy (foteliki dla zakresów wagowych I. Rozpoznawanie obciążenia siedzenia .patrz strona 93.patrz następne strony). II oraz III . Samochody z bocznymi poduszkami powietrznymi można rozpoznać po napisach „Airbag" na zewnętrznych bokach oparć przednich foteli.

Fotelik-nosidełko z trans ponderwn # Dla niemowląt w wieku do 10 miesięcy iub o masie ciała nie przekraczającej 10 kg. 944? A i Fotelik-nostdełfco dla niemowląt Dla niemowląt w wieku do 10 miesięcy lub o masie ciała nie przekraczającej 10 kg. Transponder znajduje się w poduszce siedzenia. 98 .Foteliki d z i e c i ę c e £ Foteliki dziecięce marki Opel są zaprojekto­ wane specjalnie do samochodów Opel i dzięki temu w razie kolizji zapewniają dziecku maksymalne bezpieczeństwo.

117S2S fal filili] .

Airbag'L powyżej schowka w desce rozdzielczej oraz naklejce ostrzegawczej z boku deski rozdzielczej. 100 .Mocowanie fotelików dziecięcych # na siedzeniach w trzecim rzędzie Mocowanie fotelików dziecięcych & na przednim siedzeń iu pasażera w samocho­ dach i poduszkami powietrznymi ^ bez układu rozpoznającego obciążenie siedzenia -l' ody z poduszka powietrzn ra # lecz bez poduszek bocznych ^ Samochody z poduszką powietrzną pasażera można rozpoznać po napisie F. widocznej po otwarciu przednich prawych drzwi. Samochody z bocznymi poduszkami powietrznymi można rozpoznać po napisach „Airbag" na zewnętrznych bokach oparć przednich foteli Rozpoznawanie obciążenia siedzenia % patrz strona 93.

^^H ^^ Ukiad rozpoznający obecność pasażera wykrywa fotelik dziecięcy Opel z łransponderem * i zmienia tryb działania układu poduszek powietrznych Rozpoznawanie obciążenia siedzenia patrz strona 93 101 . m Fotelik dziecięcy poddany obciążeniom w wypadku drogowym musi zostać wymieniony.Uwaga • Dzieci w wieku do 12 lat lub poniżej 150 cm wzrostu powinny podróżować wyłącznie w odpowiednich fotelikach dziecięcych. (BJłie Wolno umieszczać żadnych naklejek na fotelik LTdziecięcym < nie zakrywać go żadnymi materiałami. • Obicia fotelika-nosidełka oraz fotelików dziecięcych są zmywalne. • Należy przestrzegać dołączonych do fotelika dziecięcego instrukcji montażu oraz użytkowania. miHitfiiu obok kierowcy JMjjj|j mocować jedynie foteliki dziedęceOj^M no wyposażone w transponder !R Slosojj^H fotelików bez trans pond era s t a r w | f f l ^ | zagrożenie dla żyda dziecka. • Fotelik powinien być dostosowany do masy ciała dziecka • Foteiik dziecięcy musi być prawidłowo zamocowany. Mocowanie fotelików dziecięcych # na przednim siedzeniu pasażera w samochodach z poduszkami powietrznymi £ i z układem rozpoznającym obciążenie siedzenia sfc Fotelik dziecięcy Opei z transponderem ^ można rozpoznać po umieszczonej na nim naklejce.

Pas musi scisie przylegać do ciała dziecka. W takim przypadku fotel ik-nosidełko mocuje się na siedź- 102 . W celu zmiany długości pasa naciągnąć go z tyłu nosidełka lub poluzować przez naciśnięcie metalowego zacisku. fotelika-nosidełka na sltdus^i" obok kierowcy. i wsunąć w zaczep pomiędzy nogami dziecka. ale nie może qo uwierać.n o s i d e ł k o dla n i e m o w l ą t # Dla niemowląt w wieku do 10 miesięcy lub Q masie ciała do 1 D kg: J Przypięcie dziecka pasami Umieścić dziecko w nosidełku. Złączyć ze sobą obydwa pasy naramienne nosidełka. jak pokazano na ilustracji.Fotelik d z i e c i ę c y F o t e l i k . Dopasowanie do wzrostu dziecka Długość i wysokość zamocowania pasów w nosidełku można regulować stosownie do wielkości dziecka.

Sprzączkę pasa włożyć w jej zaczep. Przesunąć górne mocowanie pasę bezpieczeństwa w najniższe położenie * (patrz strona 84). Wyciągnąć pas bezpieczeństwa będący wyposażeniem pojazdu i przesunąć jego część biodrową przez obydwie prowadnice po bokach nosidełka.13073 A W celu zmiany wysokości zamccowania. Otworzyć zatrzask z tyłu nosidełka. Zamocowanie w samochodzie Ustawić w pionie uchwyt do przenoszenia nosidełka Nosidełko z przypiętym dzieckiem ustawić na siedzeniu tyłem do kierunku jazdy. W celu złożenia uchwytu nosidełka należy nacisnąć go do dołu i odchylić w kierunku oparcia fotela pojazdu. Część ramieniową samochodowego pasa bezpieczeństwa poprowadzić przez otwarty zatrzask wokół oparcia nosidełka. 103 . Naciągnąć pas i zamknąć zatrzask. pociągnąć do tylu obydwa pasy nararnienne przez podłużne otwory Następnie w odpowiedniej pozycji przeprowadzić je przez inną parę szczelin.

Foteliki dziecięce Opel z transponderem # można rozpoznać po naklejce . ^ 104 . Przypięcie dziecka pasami Umieścić dziecko w nosidełku Złączyć ze sobą obydwa pasy naramienne nosidełka. Rozpoznawanie obciążenia siedzenia $ patrz strona 93. ponieważ stanowi to . i wsunąć w zaczep pomiędzy nogami dziecka. nrrymr poduszkami •PP&trznymi#bez układu rozpoznającego •©Beiązenie siedzenia £ nie wolno mt fotelika-nosidetka na siedzeniu cy. Dopasowanie do wzrostu dziecka Długość i wysokość zamocowania pasów w nosidełku można regulować stosownie do wielkości dziecka W celu zmiany długości pasa należy naciągnąć go z tyłu nosidełka lub poluzować przez naciśnięcie metalowego zacisku. ale nie może qo uwierać.Fotelik d z i e c i ę c y Fotelik-nosidełko z transponderem # Dla niemowląt w wieku do 10 miesięcy lub o masie ciała do 10 kg. Pas powinien ścisłe przylegać do ciała dziecka. powietrznymi^B^Mpon^cti dodatkowo/ w układ r o z p o z r a W ^ w c i ą ż e n i e siedze­ nia na siedzeniu obok kierowcy można zamocować fotelik-nosidełko z transponderem Użycie fotelika bez transpondera stanowi zagrożenie dla żyda dziecka.ia dz recka. Fotelik dziecięcy Opel z transponderem * można również zamocować na tylnym siedzę n i u sa mochod u.patrz strona 101. jak pokazano na ilustracji.

W celu zmiany wysokości zamocowania. Zamocowanie w samochodzie Ustawić w pionie uchwyt do przenoszenia nosidełka. Wyregulować oparcie fotela zgodnie z zaleceniami podanymi na stronie 88. Wyciągnąć pas bezpieczeństwa będący wyposażeniem pojazdu i przesunąć jego część biodrowąprzez obydwie prowadnice po bokach nosidełka Sprzączkę pasa włożyć w jej zaczep . Przesunąć górne mocowanie pasa bezpieczeństwa w najniższe położenie * (patrz strona 34). Następnie w odpowiedniej pozycji przeprowadzić je przez inną parę szczelin. Nosidełko z przypiętym dzieckiem ustawić na siedzeniu tyłem do kierunku ja2dy. pociągnąć do tylu obydwa pasy naramienne przez podłużne otwory.

W celu złożenia uchwytu nosidełka należy nacisnąć go do dołu i odchylić w kierunku oparcia foteła pojazdu. Od 22 kg do 36 kg. Zakres wagowy I: Mocowanie wyłącznie przodem do kierunku jazdy Od 9 kg do 18 kg. Zakres wagowy II: Mocowanie wyłącznie przodem do kierunku jazdy. przeznaczony dia różnych zakresów wagowych 10557 A Odchylić na bok zatrzask z tyłu nosidełka. Od 15 kg do 25 kg. Zakres wagowy llf: Mocowanie wyłącznie przodem do kierunku jazdy. . Od noworodka do masy ciała 18 kg. Ma ciąg nać pas i zamknąć zatrzask. Zakres wagowy O-l Mocowanie wyłącznie tyłem do kierunku jazdy. Część ramieniową samochodowego pasa bezpieczeństwa poprowadzić przez otwarty zatrzask wokół oparcia nosidełka. Stosowanie fotelików z zakresu i dla dzieci o masie ciała poniżej 11 kg nie jest zafecane.Fotelik dziecięcy F o t e l i k d z i e c i ę c y O p e l Fix $ Fotelik o modułowej konstrukcji.

w tym celu ścisiąć i zwolnić blokady sprężyste (patrz strona 66).w °P' s a n Y d a l e J sposób przytwierdzić do zagłówka przedniego fotela. wsunąć w zaczep pasa montażowego i naciągnąć. aby dziecko siedziało tytem do kierunku jazdy.Fotelik d z i e c i ę c y Fotelik d z i e c i ę c y O p e l Fix Zakres w a g o w y 0-1' od n o w o r o d k a d o 18 k g Umieścić fotelik na jednym ze skrajnych tylnych siedzeń w ten sposób. Przecisnąć sprzączkę i taśmę długiego pasa pomiędzy oparciem i siedzentem fotela. 107 . Zamocowanie fotelika ^ a s montażowy przeznaczony do zamocowania fotelika tylem do kierunku Jazdy . jak pokazano na ilustracji Włożyć zagłówek w otwory oparcia. Naciągnąć pas montażowy na pręty zagłówka. Wyciągnąć zagłówek .

a podstawa mocująca powinna w całości spoczywać na tylnym siedzeniu samochodu. a następnie zaczepy pasów nasadzić wcięciami na obydwa występy łącznika Przed zamocowaniem fotelik dziecięcy należy dostosować do wielkości dziecka .Umieścić na jednym z miejsc do siedzenia na tylnej kanapie podkładkę wyrównawczą. 108 . by zatrzasnęły się z charakterystycznym odgłosem. Fotelik ustawić tyłem do kierunku jazdy. Oparcie fotelika musi przylegać do przedniego fotela.patrz strona 110. jak pokazano na ilustracji. a następnie wsunąć sprzączki w zaczepy pasów bezpieczeństwa na łączniku. Naciągnąć pas montażowy poprzez klamrę regulacyjną. Włożyć sprzączkę pasa montażowego w zaczep z tyłu fotelika. Pociągnąć fotelik w celu sprawdzenia. Zaokrągloną stronę łącznika wcisnąć między oparcie i siedzenie. czy pas został dobrze zapięty.

. pociągnąć za pas z przodu fotetika bądź poluzować go przez podniesienie do góry metalowego zacisku. W celu wyregulowania długości. ale nie może go uwierać.Przypięcie dziecka pasami Umieścić dziecko w foteliku Połączyć sprzączki pasów fotelika i włożyć w zaczep pasa. Pas musi ściśle przylegać do ciała dziecka. Wymontowanie fotelika Zwołnić zaczepy z tyłu fotelika i nacisnąć czerwone przyciski obydwu zaczepów pasów na łączniku Odczepić fotelik od łącznika Przed wyjęciem łącznika odłączyć od spodu zaczepy pasów bezpieczeństwa.

odczepić pionowe pasy od metalowego łącznika i wyciągnąć do przodu Przeprowadzić pasy przez inną parę szczelin i zaczepić o metalowy łącznik. Regulacja ustawienia fotelika dziecięcego na podstawie mocującej: Odkręcić 4 Śruby w dofnej części podstawy mocującej. Przytwierdzić obicie z tyłu oparcia fotelika.Dopasowanie fotelika do wielkości dziecka Dostosować wysokość pasów do wielkości dziecka: odchylić obicie z tyłu oparcia fotelika. Zdjąć podstawę i w odpowiedniej pozycji nasadzić na kolki gwintowane (możliwe są 3 ustawienia). Wkręcić śruby i nakrętki mocujące I .

Fotelik d z i e c i ę c y Fotelik d z i e c i ę c y O p e l Fix * Zakres w a g o w y I: od 9 kg d o 18 k g 1 ) . a następnie wyciągnąć zaczep pasa z siedzenia fotelika. jak pokazano na ilustracji. aby dziecko siedziało przodem do kierunku jazdy. a następnie zaczepy pasów nasadzić wcięciami na obydwa występy łącznika. . Wszystkie części przechować w bezpiecznym mieiscu. Wkręcić śruby i nakrętki mocujące. Fotelik dla zakresu wagowego f dostępny jest także oddzielnie Opis jego stosowania podany jest w trzeciej kolumnie Zmiana zakresu wagowego 0-1 na zakres wagowy} Wymontować fotelik. Odwrócić fotelik do góry nogami. Odłączyć integralny pas od fotelika. wykonując w odwrotnej kołejności czynności zamontowania fotelika 0 zakresie wagowym 0-i. odkręcić 4 śruby na spodzie podstawy mocującej 1 zdjąć ją Unieść zacisk 1 i zdjąć go z pętli pasa. Zamocowanie fotelika Umieścić na jednym z miejsc do siedzenia na tylnej kanapie podkładkę wyrównawczą Zaokrągloną stronę łącznika wcisnąć między oparcie i siedzenie. • S t o s o w a n i e t e g o f o t e l i k a d l a dzieci o m a s i e c i a ł a poniżej 11 Kg me j e s t z a l e c a n e . Ustawić fotelik na jednym ze skrajnych tylnych siedzeń w ten sposób. Podstawę mocującą obrócić o 180° i nasadzić na dwa kołki gwintowane (możliwe są 3 usta­ wienia).

Nałożyć stolik zabezpieczający w wycięcie siedzenia fotelika. Przypięcie dziecka pasami Umieścić dziecko w foteliku. Przesunąć górne mocowanie pasa bezpieczeństwa w najniższe położenie =Ir Regulacja wysokości . Wyjęcie fotelika Nacisnąć czerwone przyciski w obu zaczepach pasów na łączniku. czy pas został dobrze zapięty. 10390). Zdjąć fotełik z łącznika (patrz strona 109. a następnie wsunąć sprzączki w zaczepy pasów bezpieczeństwa na łączniku. 112 . Pociągnąć fotelik w celu sprawdzenia. Przed wyjęciem łącznika odłączyć od spodu zaczepy pasów bezpieczeństwa. rys. Wsunąć część ramieniową i biodrową samochodowego pasa bezpieczeństwa w prowadnice pasa w stoliku za bezp i ecza jacy m Włożyć sprzączkę samochodowego pasa bezpieczeństwa w zaczep. by zatrzasnęły się z charakterystycznym odgłosem.patrz strona 84.Fotelik ustawić przodem do kierunku jazdy.

a następnie wyciągnąć zaczep pasa z siedzenia fotelika. Fotelik o zakresłe wagowym II dostępny jest Także oddzielnie. Odłączyć integralny pas od fotelika. Odwrócić fotelik do góry nogami. jak pokazano na ilustracji. aby dziecko siedziało przodem do kierunku jazdy. Wszystktę części przechować w bezpiecznym miejscu Podstawę mocującą obrócić o 180° i nasadzić na dwa kołki gwintowane (możliwe są 3 ustawienia) Wkręcić śruby i nakrętki mocujące. Opis jego stosowania podany jest w trzeciej kolumnie. a następnie zaczepy pasów nasadzić wcięciami na obydwa występy łącznika. odkręcić 4 śruby na spodzie podstawy mocującej 1 zdjąć ją Unieść zacisk 1 i zdjąć go z pętli pasa. Zamocowanie fotelika Umieścić na jednym z miejsc do siedzenia na tylnej kanapie podkładkę wyrównawczą. Umieścić fotelik na jednym ze skrajnych tylnych siedzeń w ten sposób. Zmiana zakresu wagowego D-l na zakres wagowy N Wymontować fotelik.Fotelik d z i e c i ę c y Fotelik d z i e c i ę c y Opel Fix & Zakres w a g o w y II: od 15 k g d o 25 k g . iii . wykonując w odwrotnej kolejności czynności zamontowania foteiika 0 zakresie wagowym CM. Zaokrągloną stronę łącznika wcisnąć między oparcie i siedzenie.

patrz strona 64. Wsunąć blokadę na miejsce. Wyjęcie fotelika Nacisnąć czerwone przyciski w obu zacze­ pach pasów na łączniku. Zdjąć fotelik z łącznika (patrz strona 109.Fotelik ustawić przodem do kierunku jazdy. 10390). Pas bezpieczeństwa musi opierać się na barku dziecka. Wsunąć sprzączkę samochodowego pasa bezpieczeństwa w zaczep Część biodrowa samochodowego pasa bezpieczeństwa musi przechodzić przez obie prowadnice w siedzeniu fotelika. . Pociągnąć fotelik w celu sprawdzenia. Przed wyjęciem łącznika odłączyć od spodu zaczepy pasów. nigdy na szyi czy ramieniu. przełożyć taśmę pasa i zamknąć klapkę Wyciągnąć trzpień blokady i przesuwając suwak w górę lub w dół. by zatrzasnęły się z charakterystycznym odgłosem. Reguiacja wysokości . Przypięcie dziecka pasami Umieścić dziecko w foteliku. a następnie wsunąć sprzączki w zaczepy pasów bezpieczeństwa na łączniku. rys. wyregulować wysokość prowadzenia pasa. czy pas został dobrze zapięty. Odpowiednio przesunąć górne mocowanie samochodowego pasa bezpieczeństwa aby pas przebiegał najkrótszą drogą do regulowanej prowadnicy pasów w foteliku. Otworzyć klapkę zewnętrznej prowadnicy pasów w foteliku.

Zmiana zakresu wagowego I ł u b II na zakres wagowy III Wymontować fotelik. Odłączyć oparcie od siedzenia. 115 . Fotelik d z i e c i ę c y Fotelik d z i e c i ę c y O p e l Fix # Umieścić fotelik na jednym ze skrajnych Tylnych siedzeń w ten sposób. wykonując w odwrotnej kolejności czynności zamontowania fotelika o zakresie wagowym f lub II Przy użyciu śrubokręta odkręcić zewnętrzne śruby łączące oparcie fotelika dziecięcego z jego siedzeniem Sięgając od wewnątrz. a następnie zaczepy pasów nasadzić wcięciami na obydwa występy łącznika. aby dziecko siedziało przodem do kierunku jazdy. Zaokrągloną stronę łącznika wcisnąć między oparcie i siedzenie. jak pokazano na iiustracji. Zamocowanie fotelika Umieścić na jednym z miejsc do siedzenia na tylnej kanapie podkładkę wyrównawczą. Fotelik o zakresie wagowym NT dostępny jest także oddzielnie. wyjąć kołki gwintowane z siedzenia fotelika. Wszystkie części przechować w bezpiecznym mieiscu.zakres wagowy III: od 22 kg do 36 kg. Wskazówki dotyczące jego użytkowania podane są na następnej stronie.

Fotelik ustawić przodem do kierunku jazdy. Przed wyjęciem łącznika odłączyć od spodu zaczepy pasów. a następnie wsunąć sprzączki w zaczepy pasów bezpieczeństwa na łączniku. czy pas został dobrze zapięty. Przypięcie dziecka pasami Posadzić dziecko na siedzeniu fotelika Wsunąć sprzączkę samochodowego pasa bezpieczeństwa w zaczep Część biodrowa samochodowego pasa bezpieczeństwa musi przechodzić przez obie prowadnice w siedzeniu foteiika. by zatrzasnęły się z charakterystycznym odgłosem Pociągnąć fotelik w celu sprawdzenia. Zdjąć fotelik z łącznika (patrz strona 109. 10390). Odpowiednio wy reg u \ ować wysokość górnego mocowania samochodowego pasa^ bezp ieczeństwa sfc Regulacja wysokości . nigdy na szyi czy ramieniu. rys.patrz strona 84 116 .Wyjęcie fotelika Nacisnąć czerwone przyciski w obu zaczepach pasów na łączniku. Pas bezpieczeństwa musi opierać się na barku dziecka.

r r Fotel ik d z foteli k dzi Fotela o ma przezriaczo wagoM vych: Bi 121S7A Zakres wagowy I: Mocowanie wyte przodem do kierunku jazdy. l*l£4*I*[:li !••[*] . Stosowanie fotelików z zakresu I dla dzieci o masie ciała poniżej 11 kg nie jest zalecane. Od 9 kg do 18 kg.

Wsunąć część ramieniową i biodrową samo­ chodowego pasa bezpieczeństwa w prowad­ nice pasa w stoliku zabezpieczającym.. Przypięcie dziecka pasami Umieścić fotelik na jednym z tylnych siedzeń lub na przednim fotelu pasażera. ustawiając go przodem do kierunku jazdy W przypadku mocowania na przednim fotelu pasażera. 118 .»18k ..)11.(9.patrz strona 84. odsunąć fotel maksymalnie do tyłu Umieścić dziecko w fotełiku. Fotelik dziecięcy Fotelik dziecięcy Opel * Może być mocowany na tylnym siedzeniu lub na przednim foielu pasażera.if . Przesunąć górne mocowanie pasa bezpieczeństwa w najniższe położenie Reguiacja wysokości . Włożyć sprzączkę samochodowego pasa bezpieczeńslwa w zaczep. W tym ostatnim przypadku należy totel pasażera odsunąć maksymalnie do tyłu. V| Stosowanie tego fotelika dla dzieci o masie ciała poniżej 11 kg nie jest zalecane. Nałożyć stolik zabezpieczający w wycięcie siedzenia fotelika..

Otworzyć klapkę zewnętrznej regulacji wysokości prowadzenia pasów w foteliku. nigdy na szyi czy ramieniu.patrz strona 84. Wyciągnąć trzpień blokady i przesuwając suwak w górę lub w dół. MOZG Przypięcie dziecka pasami Umieścić fotelik na jednym z tylnych siedzeń lub na przednim fotelu pasażera. przełożyć taśmę pasa i zamknąć klapkę. Regulacja wysokości . ustawiając go przodem do kierunku jazdy. Wsunąć blokadę na miejsce. 119 . W przypadku mocowania na przednim fotelu pasażera. Odpowiednio przesunąć górne mocowanie samochodowego pasa bezpieczeństwa aby pas przebiega! najkrótszą drogą do regulowanej prowadnicy pasów w foteliku. Pas bezpieczeństwa musi opierać się na barku dziecka. Część biodrowa samochodowego pasa bezpieczeństwa musi przechodzić przez obie prowadnice w siedzeniu foteiika. Wsunąć sprzączkę samochodowego pasa bezpieczeństwa w zaczep. wyregulować wysokość prowadzenia pasa. W tym ostatnim przypadku należy fotel pasażera odsunąć maksymalnie bo tylu. odsunąć fotel maksymalnie do tyłu Umieścić dziecko w foteliku. być mocowany na tylny-n siedzeniu lub na przednim fotelu pasażera.Fotelik d z i e c i ę c y Fotelik d z i e c i ę c y O p e l Zakres w a g o w y I I : 15 k g d o 2 5 k g .

Odczepić oba końce pasów od metalowego łącznika z tyłu oparcia fotelika i wyciągnąć pasy. Może być mocowany na tylnym siedzeniu lub na przednim fotelu pasażera.Fotelik dziecięcy Fotelik dziecięcy Opel # Z a k r e s w a g o w y III. wyjąć kołki gwintowane z siedzenia fotelika. Opis jego stosowania podany jest w trzeciej koiumnie. W tym ostatnim przypadku należy fotel pasażera odsunąć maksymalnie do tyłu. W przypadku mocowania na przednim fotelu pasażera. Odłączyć oparcie od siedzenia. Posadzić dziecko na siedzeniu fotelika. Wsunąć sprzączkę samochodowego pasa bezpieczeństwa w zaczep. wykonując w odwrotne] kolejności czynności zamontowania fotelika o zakresie wagowym I lub II. Wszystkie części przechować w bezpiecznym mieiscu. Część biodrowa samochodowego pasa bezpieczeństwa musi przechodzić przez obie prowadnice w siedzeniu fotelika Pas bezpieczeństwa powinien opierać się na barku dziecka. Zmiana zakresu w a g o w e g o ! lub II na zakres wagowy III Wymontować fotelik. Odpowiednio wy reg u lo wać _cj ór ny punkt mocowania % samochodowych pasów bezpieczeństwa Regulacja wysokości — patrz strona 84. 2 5 k g d o 36 k g . Przypięcie dziecka pasami Umieścić siedzenie fotelika na tylnym siedzeniu iub na przednim fotelu pasażera. Przy użyciu śrubokręta odkręcić zewnętrzne śruby łączące oparcie fotelika dziecięcego z jego siedzeniem Sięgając od wewnątrz. ustawiając go przodem do kierunku jazdy. Fotelik o zakresie wagowym III dostępny jest także oddzielnie. . a nie na szyi czy ramieniu. odsunąć fotel maksymalnie do tyłu.

lusterka ze­ wnętrzne w razie uderzenia składają się w swoich uchwytach.Oryginalnych Części Zamiennych i Akcesoriów Opel'' gwarantują wysoką jakość i dokładne dopasowanie do samochodu Autoryzowane Stacje Dealerskie Opla chętnie udzie tą wyczerpujących informacji na temat następujących przykładowych produktów: • Foteliki dziecięce Opia • Linka holownicza • Drążek holowniczy • Hak holowniczy • Awaryjne przewody rozruchowe • Zestaw żarówek zapasowych • Zestaw bezpieczników zapasowych • Halogenowe reflektory przeciwmgielne • Fartuchy przeciwbłotne • Latarka z magnesem • Trójkąt ostrzegawczy • Apteczka pierwszej pomocy (pudełko) • Apteczka pierwszej pomocy (poduszka) Lusterka z e w n ę t r z n e Dla bezpieczeństwa pieszych.Osłony przeciwsłoneczne Osłony przeciwsłoneczne są wyłożone miękkim maleriafem. Dodatkowe wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo Szeroka oferta akcesoriów Opla do modelu Zafira pozwala wyposażyć ten samochód stosownie do indywidualnych potrzeb. aktyw ne zagłćwki przednich foteli samoczynnie przechylają się do przodu W ten sposób głowa jest lepiej chroniona i zmniejszone zostaje ryzyko urazu kręgów szyjnych. Lekko naciska|ąc obudowę lusterka można je z powrotem przestawić w normalne położenie. ocena odległości pojazdów jadących z tyłu może być utrudniona. A k t y w n e z a g ł ó w k i p r z e d n i c h foteli W razie zderzenia od tyłu samochodu. chroniąc kierowcę i jacącego obok pasażera przed oślepieniem. Jednak z powodu lekkiego zniekształcenia obrazu. akcesoriów zwiększających komfort jazdy i pełnej gamy środków do pielęgnacji samochodu. oferowanych jest wiele innych artykułów. Można je odchylać do dołu i na boki. które mogą okazać się wielce pożyteczne Wszystkie produkty z grupy . 121 .. Asferyczne l u s t e r k o z e w n ę t r z n e * 2większa poić widzenia. Oprócz wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa.

Właściwe wypozi omowa nie refiektorów ogranicza oślepianie innych użytkowników drogi. stosownie do obciążenia pojazdu. światła awaryjne patrz strona 15. P o z i o m o w a n i e ref l e k t o r ó w Poziomowanie reflektorów wykonuje się przy włączonych światłach mijania.patrz opis na stronie 14 W pozycjach *<s i ID włączone jest także oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Kierunkowskazy. • Zajęte przednie siedzenia • Zajęte wszystkie siedzenia • Zajęte wszystkie siedzenia i obciążony bagażnik • Tylko kierowca i obciążony bagażnik = = = = 0 1 2 3 122 .= światła pozycyjne iD = światła mijania lub drogowe Zmiana świateł drogowe/mijania oraz błyskanie światłami drogowymi .Oświetlenie Sr- Światła zewnętrzne Obrót przełącznika świateł: 0 = światła wyłączone 3<.

Wciśnięcie Ponowne wciśnięcie Włączone Wyłączone Lampka oświetlenia wnętrza & Włącza się automatycznie z chwilą otwarcia drzwi. lampka kontrolna 0* na tablicy przyrządów: Wciśnięcie Ponowne wciśnięcie Światła cofania Zapaiają się po włączeniu biegu wstecznego przy włączonym zapłonie. P o d ś w iet l e n i e wy ś wi et la cza kontrolnego Zapala się po włączeniu zapłonu Jego jasność przy włączonych światłach głównych można regulować pokrętłem radełkowanym T y l n e ś w i a t ł a p r z e c i w m g i e l n e 0* Przycisk pod przełącznikiem świateł. Podświetlenie wskaźników 0 Włącza się jednocześnie ze światłami zewnętrznymi. ~ = Włączone Wyłączone . z pewnym opóźnieniem H= Jub też z chwilą włączenia zapłonu *. Jego jasność można regulować pokrętłem radełkowanym =H. W ceiu włączenia lampki oświetlenia wnętrza na stałe.Przednie światła przeciwmgielne Przycisk pod przełącznikiem świateł. lampka kontrolna £D na tablicy przyrządów. Po zamknięciu drzwi gaśnie natychmiast. należy wyciągnąć przełącznik świateł.

klosze reflektorów należy przesłonić. Przystosowanie reflektorów do w y m o g ó w przepisów w innych krajach Asymetryczne światła mijania zapewniają lepszą widoczność pobocza drogi. Odpowiednie taśmy maskujące można nabyć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Podświetlenie zapalniczki i p o p i e l n i c z k i sfc Zapala się z chwilą włączenia zapłonu. Oświetlenie przestrzeni bagażowej Zapala się po otwarciu drzwi bagażnika.Automatyczne oświetlenie konsoli # Lampki punktowe w obudowie wewnętrznego lusterka wstecznego. Przy włączonym zapłonie automatycznie regulowane j e s t oświetlenie środkowej konsoli. przednie * Przy włączonym zapłonie: Naciśnięcie przycisku Ponowne naciśnięcie przycisku = Włączone = Wyłączone Lampka oświetlenia wnętrza nad tylnymisiedzeniami£ Przełącznik do tyłu Przełącznik pośrodku Przełącznik do przodu = = = Włączona Wyłączona Lampka zapala się po otwarciu ty Jnych drzwi 124 . W krajach o ruchu lewostronnym może to powodować oślepianie kierowców jadących z przeciwka. Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej Zapala się przy włączonym zapłonie z chwilą otwarcia schowka. By temu zapobiec. Lampki do czytania. odpowiednio do warunków oświetlenia na zewnątrz samochodu.

przednie okno dachowe. by zapobiec niepot wołanemu uruchomieniu szyb bocznych . tylne okno dachowe dzenia ciała (szczególnie d o r y c z y l a ^ )r a także niebezpieczeństwo nięcia czegoś. i okna dachowegoT ^| .zwracając uwagę.Szyby. m ^ J Mrozrioac istnieje pizy ^yfWĘ/ĘĘĘĘĘĘĘ Szyby boczne Podnoszenie i opuszczanie za pomocą korbkL Opuszczając pojazd należy wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu. by nie zostało nic przyciśnięte. . powinna zostać włączona blokada * cznego otwierania okien. Gdy na tylnym siedzeniu znajdują się dzieci. j boczne i okna dachowe należy :n\e obserwować przy zamykaniu.cy pasażerowie powinni zoslać odpowiednio poinstruowani. ^ .

a dolne * . 3 następnie z powrotem otwiera Wyłączenie mechanizmu zabezpieczającego (na przykład w razie zwiększonych oporów ruchu z powodu oblodzenia): wielokrotnie naciskać odpowiednt przycisk. górne przyciski służą do poruszania szyb w drzwiach przednich.tylne szyby nie dają się sterować przyciskami w tylnych drzwiach. W celu zatrzymania ruchu szyby. Dodatkowe przyciski znajdują się na podło­ kietniku w przednich prawych drzwiach i w tylnych drzwiach W przyciskach znajdują się lampki kontrolne. W celu automatycznego otwarcia lub zamknięcia okna należy naciskać przycisk nieco dłużej. natychmiast się zatrzymuje.w drzwiach tylnych. Blokada szyb w t y l n y c h drzwiach Przełącznik pomiędzy przyciskami na podłokietniku w drzwiach kierowcy: • Lewa pozycja (widoczna czerwona strona) . aż do całkowitego zamknięcia okna. Mechanizm zabezpieczający Gdy podczas automatycznego zamykania szyba napotka opór w górnej połowie okna.Elektroniczne sterowanie szyb bocznych * Dwa lub cztery przyciski umieszczone na podłokietniku w drzwiach kierowcy. jeszcze raz krótko nacisnąć przycisk. Stopniowe poruszanie szyb uzyskuje się przez krótkie naciśnięcie odpowiedniego przycisku. • Prawa pozycja (widoczna zielona s t r o n a ) tylne szyby dają się sterować przyciskami w tylnych drzwiach 126 .

• Włączyć zapłon. • Powtórzyć tę operację dla każdego okna. • Zamknąć okno i przynajmniej przez 5 sekund naciskać przycisk sterujący. 10562T Zamykanie okien od zewnątrz Kluczyk wzamku drzwi kierowcy przytrzymać w pozycji blokowania zamków aż do zamknięcia okien. zapobiegając w ten jposób^ niepowołanemu uruchomieniu szyb bocznych (niebezpieczeństwo urazu). Przeciążenie układu W razie przeciążenia następuje automatyczne przerwanie na pewien czas dopływu prądu . Opuszczanie pojazdu Przed opuszczeniem samochodu należy bezwzględnie wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu.Przerwanie dopływu prądu W razie przerwy w dopływie prądu fub spadku napięcia akumulatora otwieranie i zamykanie okien nie je&L inużJiwe Trzeba ponownie uaktywnić elektroniczne sterowanie szyb. W tym celu • Zamknąć drzwi.

w którym hałas powodowany przepływem powietrza jest najmniejszy. Odsuwanie Nacisnąć przycisk H.Uchylanie Zamknąć okno dachowe i nacisnąć przycisk Opuszczanie Naciskać przycisk O aż do zamknięcia okna dachowego. Zamykanie Naciskać przycisk dachowego. Zasłona przeciwsłoneczna Zasłonę przeciwsłoneczną można zasuwać i odsuwać zarówno przy zamkniętym. Okno otwiera się do położenia komfortowego. Sterowanie działa przy włączonym zapłonie Konfiguracja przycisków z tylnym oknem dachowym pokazana jest na następnej stronie. zapobiegając w tan sposób niepowołanemu uruchomieniu okna dachowego (niebezpieczeństwo urazu). aż do zamknięcia okna Zamykanie od zewnątrz Kluczyk w zamku drzwi kierowcy przytrzymać w pozycji blokowania zamków aż do zamknięcia okna dachowego. jak Przednie okno dachowe # Przyciski H i między osłonami przeciwsło­ necznymi. Opuszczanie pojazdu Przed opuszczeniem samochodu należy bezwzględnie wyjąć kluczyk Z wyłącznika zapłon u. W celu otwarcia poza położenie komfortowe należy ponownie nacisnąć przycisk H. 128 .

Uruchamianie ręczne Napęd elektryczny jest chroniony bezpieczni­ kiem. ja< i uchylonym oknie dachowym. umieszczonym w skrzynce bezpieczni­ ków (patrz strona 192). 129 . umieszczonym w skrzynce bezpieczni­ ków (patrz strona 192) Do czasu usunięcia usterki okno riarłinwe można uruchamiać w następujący sposób Otworzyć osłonę napędu przy użyciu kluczyka do wyłącznika zapłonu. Tylne okno dachowe # Przyciski >.<<. między osłonami przeciwsło­ necznymi Sterowanie działa przy włączonym zapłonie. zapobiegając w ten sposób mepowołaremu uruchomieniu okna dachowego (niebezpieczeństwo urazu) Zasłona przeciwsłoneczna Zasłonę przeciwsłoneczną można zasuwać i odsuwać zarówno przy zamkniętym. i . Odsunąć do tyłu osłonę napędu Wcisnąć śrubokrętem sprężystą środkową część wałka napędowego i obracać wałek Narzędzia samochodowe .patrz strona 183. Do czasu usunięcia usterki okno dachowe można uruchamiać w następujący sposób. Uchylanie Nacisnąć przycisk Opuszczanie Naciskać przycisk ^ aż do zamknięcia okna dachowego Opuszczanie pojazdu Przed opuszczeniem samochodu należy bezwzględnie wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu. Dostępnym w handiu 4 mm kluczem ośmiokątnym wcisnąć spręży­ stą środkową część wałka napędowego i obracać wałek. Zamykanie od zewnątrz Kluczyk w zamku drzwi kierowcy przytrzymać w pozycji błokowanta zamków aż do zamknięcia okna dachowego.f •Sm -i- Uruchamianie ręczne Napęd elektryczny jest chroniony bezpieczni­ kiem.

Ogrzewanie i wentylacja Układ ogrzewania i wentylacji System mieszania strug powietrza dzięki mieszaniu zimnego i gorącego powietrza można szybko regulować temperaturę wewnątrz pojazdu i utrzymywać ją praktycznie na stałym poziomie. niezależnie od aktualnej prędkości Sterowanie ogrzewania Lewe pokrętło: temperatura W prawo Cieplej W lewo Chłodniej Środkowe pokrętło: dmuchawa Cztery prędkości: % Wyłączona 4 Maksymalne natężenie nawiewu powietrza Ilość napływającego powietrza zależy od dmuchawy. . Dlatego należy ją włączać także w czasie jazdy.

umożliwiając szybsze usunęcie zaparowania szyb. dostosowując rozdział powietrza do indywidualnych potrzeb.Prawe pokrętło: rozdział powietrza W Nawiew na szybę mi Nawiew na szybę oraz przypodłogowy z przodu i z tyłu u Ki zi Nawiew przypodłogowy z przodu i z tyłu Nawiew górny oraz przypodłogowy z przodu i z tyłu Nawiew górny Recyrkulacja powietrza Przycisk <=^ poniżej pokręteł sterujących ogrzewania i wentylacji. 131 . recyrkulacja powietrza zostaje automatycznie wyłączona. Kratki wlotowe powietrza Kratki wlotowe. Ponadto ze względu na stopniowo pogarszającą się jakość powietrza w kabinie samochocu pasażerowie mogą odczuwać dyskomfort. błota i śniegu. Pokrętło można ustawiać w dowoinym położeniu pośrednim. Jednak wzrastająca wilgotność powietrza w kabinie samochodu może doprowadzić do zaparowania szyb. W przycisku jest lampka kontrolna. umieszczone z lewej i z prawej strony przed przedntą szybą samochodu. powinny być zawsze wolne od łiści. sadzy. Pokrętło rozdziału powietrza w pozycji W'. jeżeli włączona jest recyrkulacja powietrza. Filtr ten natęży wymieniać w odstępach czasu przewidzianych w Książeczce Obsługowej samochodu. Filtr p o w i e t r z a Oczyszcza z kurzu. Gdy pokrętło zostanie ustawione w pozycji O lub należy otworzyć nawiewy powietrza w desce rozdzielczej. pyłków i zarodników pleśni powietrze doprowadzane z zewnątrz do kabiny pojazdu lub powietrze recyrkulowane. Gdy do wnętrza pojazdu przedostają się nieprzyjemne zapachy na pewien czas włączyć recyrkulację powietrza Recyrkulacja powietrza odcina dostęp powietrza z zewnątrz.

. W położeniu O wyloty są zamknięte. Wyloly nawiewu otwiera się obracając pokrętło regulacyjne. Gdy pokrętło tem­ peratury znajduje się w położeniu pośrednim. przez wyloty te do wnętrza pojazdu dopływa nieogrzane lub ogrzane powietrze Wyloty otwiera się obracając pokrętło regulacyjne. W celu zwiększenia intensywności dopływu powietrza przez tylne wyloty wentylacyjne. W położeniu 0 wyloty nawiewu są zamknięte. Ilość dopływającego powietrza można zwiększyć przez zwiększenie prędkości dmuchawy W y l o t y n a w i e w u na s z y b y b o c z n e 2 Pokrętło rozdziału powietrza w pozycji W łub W nieogrzane lub ogrzane powietrze jest kierowane na szybę przednią i szyby boczne. w zależności od poło­ żenia pokrętła temperatury. bez pogarszania komfortu kierowcy i pasażera na przednim siedzeniu. Strumień powietrza można kierować w różne strony przez przechylanie i obracanie kratek reguJac^jnych. Tylne wyloty wentylacyjne Zależnie od położenia pokrętła temperatury. przez wyloty te do wnętrza pojazdu dopływa nieogrzane lub ogrzane powietrze. Ilość dopływającego powietrza można zwięk­ szyć przez zwiększenie prędkości dmuchawy Strumień powietrza można kierować w różne strony przez przechylanie i obracanie kratek regulacyjnych. Ustawienie nawiewu powietrza w kierunku środka kabiny i lekko do góry powoduje skie­ rowanie wąskiego strumienia powietrza na siedzących z tyłu. nie należy całkowicie otwierać wylotów bocznych. Wyloty otwiera się obracając pokrętło regulacyjne. Boczne wyloty nawiewu powietrza 1 Zależnie od położenia pokrętła temperatury. W położeniu O wyloty są zamknięte.Środkowe wyloty wentylacyjne Umożliwiają komfortowe przewietrzanie kabi­ ny na wysokości głowy nieogrzanym lub ogrzanym powietrzem. Strumień powietrza można kieiuwać w różne strony przez przechylanre i obracanie kratek regulacyjnych. z wylotów środkowych wypływa chłodniejsze powietrze niż z bocznych.

• pokrętło temperatury obrócić w prawo. • pokrętło rozdziału powietrza ustawić w żądanym położeniu (patrz strona 131). • Pokrętło temperatury obrócić w prawo. W celu jak najszybszego ogrzania wnętrza pojazdu. Ogrzewanie na wysokości stóp Kanały grzewcze prowadzą także do tylnych nawiewów przypodłogowych. 133 . • Włączyć dmuchawę • Maksymalna Intensywność dopływu powietrza przez wyloty górne: pokrętło rozdziału powietrza ustawić na ii i otworzyć wszystkie wyloty nawiewu powietrza • Dopływ powietrza do siedzeń tylnych środkowe wyloty wentylacyjne skierować nieco do siebie i lekko do góry. • Zamknąć środkowe wyloty wentyłacyjne. Przewietrzanie • Pokrętło temperatury obrócić w lewo. ustawienie pokrętła temperatury w środko­ wym zakresie i otwarcie środkowych wylotów wentylacyjnych.Ogrzewanie Skuteczność ogrzewania zależy od tempera­ tury silnika i dlatego pełną efektywność osiąga się dopiero po rozgrzaniu siinika. • prędkość dmuchawy ustawić na 3. • Włączyć dmuchawę. • Nawiew na stopy: pokrętło rozdziału powietrza ustawić na U • Jednoczesny nawiew powietrza przez wyloty górne i na stopy pokrętło rozdziału powielrza ustawić na Rozkład temperatury dający odczucie chłodu na wysokości głowy i ciepła na wysokości nóg uzyskuje s<ę przez ustawienie pokrętła rozdziału powietrza w pozycji U lub *J. Od prawidłowego ustawienia wentylacji i ogrzewania w znacznej mierze zależy wygoda i dobre ogótne samopoczucie pasażerów samochodu. • Pokrętło rozdziału powietrza ustawić na U.

Obrócić odpowiednie pokrętło radełkowane ustawiając żądany poziom ogrzewania. W ceiu wyłączenia ogrzewania obrócić pokrętło do poiycji „-". • Zamknąć środkowe wyloty wentylacyjne. . • Dmuchawę ustawić na 3 lub 4. Ogrzewanie wyłącza się automatycznie po około 15 minutach. • Zależnie od potrzeby.Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb • Pokrętło temperatury obrócić w prawo. ogrzewanie lusterek zewnętrznych # Ogrzewanie działa tylko przy pracującym siiniku. otworzyć boczne wyloty nawiewu powietrza t skierować je na boczne szyby. W celu jednoczesnego ogrzewania na wysokości stóp. • Włączyć ogrzewanie tylnej szyby. Przycisz GiP poniżej pokręteł sterujących ogrzewania i wentylacji Wciśnięcie Ponowne wciśnięcie Włączone Wyłączone Podgrzewanie siedzeń przednich # Podgrzewanie siedzeń działa tylko przy pracującym sfłntku Dwa pokreto radełkowane powyżej pokręteł sterujących ogrzewania i wentylacji. Obok pokrętła znajduje się lampka kontrolna. • Pokrętło rozdziału powietrza ustawić na W • Recyrkulacja powietrza automatycznie wyłączona zostaje Ogrzewanie szyby tylnej. pokrętło rozdziału powietiza ustawić w pozycji W przycisku znajduje się lampka kontrolna.

Poniżej tej temperatury agregat chłodniczy (sprężarka) zostaje automatycznie wyłączony. sadzy. pokrętło rozdziału powietrza i przełącznik dmuchawy spełniają takie same funkcje. ogrzewania i chłodzenia tworzą jeden system. pyłków i zarodników pleśni powietrze doprowadzane z zewnątrz <ir> kabiny pojazdu lub powietrze recyrkufowane. przy każdej pogodzie i dla każdej temperatury otoczenia. Przy włączonej klimatyzacji następuje chłodzenie i osuszanie powietrza w Kabinie Jeżeii chłodzenie lub osuszanie powietrza nie jest potrzebne. W razie potrzeby można też włączyć klimatyzację tylnej części k a b i n y ^ tpatrz strona 1391. Pokrętło temperatury. którą w razie potrzeby można zwiększyć. który zapewnia maksymalny komfort we wszystkich porach ro<u. Wyłączniki recyrkulacji powietrza i klimatyzacji ~Q znajdują się poniżej pckręteł sterujących ogrzewania i wentylacji. Dmuchawa zaczyna pracować z maią prędkością obrotową. Wciśnięcie przycisku powoduje przełączenie na recyrkulację powietrza (lampka Kontrolna). Układ k l i m a t y z a c j i dla p r z e d n i e j części k a b i n y * Układ wentylacji. Funkcja chłodzenia układu klimatyzacji działa przy temperaturze otoczenia powyżej około +4°C. jak w przypadku ogrzewania i wentylacji (strona 130). jeżeli włączona jest recyrkulacja powietrza. Ilość doprowaczanego powietrza można regulować za pomocą dmuchawy. Ponadto ze względu na stopniowo pogarszającą się jakość powietrza w kabinie samochodu pasażerowie mogą odczuwać dyskomfort. klimatyzację powinno się wyłączyć. Jeżeli powietrze zewnętrzne jest zadymione lub ma nieprzyjemną won włączyć na pewien czas recyrkulację powietrza Recyrkulacja powietrza odcina dostęp powietrza z zewnątrz Jednak wzrastająca wilgotność powietrza w kabinie samochodu może doprowadzać do zaparowania szyb. Nagrzewnica ogrzewa powietrze odpowiednio do położenia pokrętła temperatury. Wyłącznik klimatyzacji *S służy do włączania agregatu chłodniczego (łampka kontrolna).Klimatyzacja przodu kabiny Filtr powietrza oczyszcza z kurzu. 135 .

by rozgrzane powietrze mogło zostać szybciej usunięto • Włączyć recyrkulację powietrza • Włączyć klimatyzację l £ . • Otworzyć wszystkie wyloty nawiewu powietrza (w razie potrzeby również tylne). • Stosownie do potrzeb otworzyć wyloty nawiewu powietrza. • Wyłączyć recyrkulację powietrza «£o». • Włączyć klimatyzację ) k C. • Pokrętło temperatury obrócić całkowicie w iewo (zimno). przy czym z bocznych wylctów wypływa cieplejsze powietrze. • Pokrętło temperatury ustawić w położeniu pośrednim. • Prędkość dmuchawy ustawić na 4. Pokrętło temperatury w środku zakresu: Cieplejsze powietrze rozprowadzane jest na wysokości stóp. • Dmuchawa: stosownie do potrzeb. • Dmuchawa: stosownie do polrzeb • Pokrętło rozdziału powietrza ustawić na • Otworzyć wszystkie wyloty nawiewu powietrza (w razie potrzeby również tylne) Chłodzenie ze zróżnicowaniem temperatury Powietrze na wysokości głowy chłodniejsze niż na wysokości stóp. a chłodniejsze na wysokości głowy.Działanie układu klimatyzacji Maksymalne chłodzenie Na chwilę otworzyć okna. • Pokrętło temperatury obrócić całkowicie w lewo (zimno). • Pokrętło rozdziału powietrza ustawić na iSl lub U. Normalne chłodzenie • Wyłączyć recyrkulację powietrza • Włączyć klimatyzację Sjl. a ze środkowych chłodniejsze 136 . • Pokrętło rozdziału powietrza ustawić na ^ i .

• Pokrętło rozdziału powietrza ustawić na ŁJ lub#i Przy takim ustawieniu ciepłe powietrze dopływa także do dolnej tylnej części pojazdu na wysokości stóp W pierwszej fazie nagrzewania zanknąć wyloty nawiewu. jezeh zachodzi potrzeba usunięcia oblodzenia bocznych szyb. 137 . Następnie. • Dmuchawa: stosownie do potrzeb. • Pokrętło rozdziału powietrza ustawić na 2i. • Pokrętło rozdziału powietrza ustawić na W. • Prędkość dmuchawy ustawić na 4. Dodatkowa wentylacja na wysokości stóp: przełącznik rozdziału powietrza ustawić w położeniu CJ. pokrętło rozdziału powietrza ustawić w pozycji Ogrzewanie szyby tylnej. ale nie na 4. skierować na nie boczne wyłoly n awi ewu powiet rza. • Otworzyć wszystkie wyioty nawiewu powietrza (w razie potrzeby również tylne).Przewietrzanie bez chłodzenia • Wyłączyć recyrkulację powiet/za «3E& • Wyłączyć klimatyzację ¡0• Pokrętło temperatury obrócić w lewo. przy temperaturze otoczenia powyżej +4 P C automatycznie włącza się^ agregat chłodniczy (sprężarka) • Pokrętło temperatury obrócić w prawo. stosownie do potrzeb • Prędkość dmuchawy ustawić stosownie do potrzeb. • Recyrkulacja powietrza <52o> zostanie automatycznie wyłączona • Zamknąć wszystkie wyloty nawiewu powietrza W celu jednoczesnego ogrzewania na wysokości stóp. ogrzewanie lusterek zewnętrznych podgrzewanie siedzeń przednich =£patrz strona 134. Ogrzewanie • Wyłączyć recyrkulację powietrzs • Wyłączyć klimatyzację m Pokrętło temperatury. Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb • Włączyć klimatyzację & W celu przyspieszenia osuszanja powietrza.

natęży go przynajmniej raz w miesiącu na krótko włączyć. W razie stwierdzenia usterek układu klimatyzacji należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Obsługa okresowa W celu utrzymania właściwej sprawności układu klimatyzacji. widoczne od spodu pojazdu. umieszczone z lewej i z prawej strony przed przednią szybą samochodu. przed rozpoczęciem jazdy należy na pewien czas włączyć klimatyzację zgodnie z opisem pod hasłem „Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb'' (patrz strona 137).Ważne Układ klimatyzacji działa tyiko przy pracują­ cym silniku. aby parownik nie uległ oblodzeniu na skutek braku przepływu powietrza. 138 . błota i śniegu. Kratki wfotowe powietrza Kratki wlotowe. W trakcie pracy układu klimatyzacji musi być otwarty przynajmniej jeden wylot nawiewu powietrza. Przy włączonej klimatyzacji występuje zjawisko skraplania się pary wodnej. Jeżeli podczas wilgotnej pogody następuje zaparowanie przedniej szyby. Filtr powietrza powinien być wymieniany w odstępach czasu ustalonych w Książeczce Obsługowej samochodu. powinny być zawsze wolne od liści. niezależnie od pogody i pory roku (w miarę możliwości tylko przy temperaturze otoczenia powyżej około +4°C).

Przy włączonej klimatyzacji następuje chłodzenie i osuszanie powietrza w kabinie. W tylnej części podsufitki znajduje się dodat­ kowe pokrętło radełkowane dmuchawy tt.Klimatyzacja tyłu kabiny Układ klimatyzacji dla tylnej części kabiny:!: Układ klimatyzacji dla tylnej część kabiny uzupełnia działanie klimatyzacji przodu kabiny. którą w razie potrzeby można zwiększyć. Ilość doprowadzanego powietrza można regulować za pomocą dmuchawy. Wyłącznik klimatyzacji 4* służy do włączania agregatu chłodniczego (sprężarki). Do sterowania pracą układu służy wyłącznik klimatyzacji 3 E oraz pokrętło radełkowane $ dmuchawy % umieszczone nad panelem sterowania ogrzewania i wentylacji. W przycisku znajduje się lampka kontrolna. 139 . klimatyzację powinno się wyłączyć. Jeżeii chłodzenie lub osuszanie pcwietrza nie jest potrzebne. Dmuchawa początkowo zaczyna pracować z małą prędkością.

1-3 Wyższe prędkości dmuchawy. Układ klimatyzacji działa wyłącznie przy pracującym silniku. prędkość dmuchawy można regulować pokrętłem w tylnej części podsufitki. 0 Dmuchawa wyłączona. W tym celu należy nactsnąć przycisk 3S nad panelem sterowania J ogrzewania i wentylacji Powietrze doprowadzane jest przez wyloty wentylacyjne w podsufitce. Po włączeniu klimatyzacji tyłu kabiny dmuchawa zawsze rusza z prędkością 1. Po włączeniu klimatyzacji tyłu kabiny dmuchawa zaczyna pracować z małą prędkością. Regulator prędkości dmuchawy w desce rozdzielczej Pokrętło radełkowane * nad panelem sterowania ogrzewania i wentylacji 0 Dmuchawa wyłączona Po włączeniu klimatyzacji tyłu kabiny dmuchawa zawsze rusza z prędkością 1. Gdy zachodzi taka potrzeba. .Wyłącznik klimatyzacji tyłu kabiny # Klimatyzację tylnej części kabiny można włączyć jedynie przy włączonej klimatyzacji przodu kabiny. prędkość dmuchawy można regulować pokrętłem w tylnej części podsufitki. Regulator prędkości dmuchawy w tylnej podsufitce Pokrętło radełkowane X w podsufitce nad drugim rzędem siedzeń. R W tej pozycji prędkość dmuchaw/ można regulować pokrętłem w tylnej części podsufitki 2-3 Wyższe prędkości dmuchawy. Gdy pokrętło regulacyjne w desce rozdzielczej zostanie ustawione w położenfu R lut gdy klimatyzacja tyłu kabiny jest wyłączona. Gdy pokrętło regulacyjne w desce rozdzielczej zostanie ustawione w położeniu R lub gdy klimatyzacja tyłu kabiny jest wyłączona. prędkość tą można zwiększyć.

przy włączonej klimatyzacji. Obsługa okresowa W celu utrzymania właściwej sprawności układu klimatyzacji. W razie stwierdzenia usterek układu klimatyzacji należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Wyioty nawiewu otwiera się i zamyka poprzez ich obrót. Wyloty nawiewu w podsufitce nad drugim rzędem siedzeń Przez wyloty te do wnętrza pojazdu dopływa nieogrzane lub. aby parownik nie uległ oblodzeniu na skutek braku przepływu powietrza. Ilość dopływającego powietrza można zwiększyć przez zwiększenie prędkości dmuchawy. schłodzone powietrze. 141 . przed rozpoczęciem jazdy należy na pewien czas włączyć klimatyzację zgodnie z opisem pod hasłem „Usuwanie zaparowania i oblodzenia szybh' (patrz strona 137). uruchamiając funkcję chłodzenia. W trakcie pracy układu klimatyzacji musi być otwarty przynajmniej jeden wylot nawiewu powietrza. Jeżeli przy duże] wilgotności powietrza następuje zaparowanie przedniej szyby. niezależnie od pogody i pory roku. należy go przynajmniej raz w miesiącu na krótko włączyć. widoczne od spodu pojazdu. Strumień powietrza można kierować w różne strony przez przechylanie i obracanie kratek regulacyjnych.Ważne Układ klimatyzacji działa tylko przy pracującym silniku Przy włączonej klimatyzacji występuje zjawisko skraplania się pary wodnej.

$Ę^^^JĘ/J^Ę^f^ Łagodne i równomierne naciskanie pedału przyspieszania umożliwia wcześniejsze przełączanie się skrzyni na ekonomiczniejsze biegi. Zablokowane przednie koła. prowadzić do za W zakresie D uruchamiany jest program jazdy ekonomicznej. Tylko w wyjątkowych sytuacjach komoczna jest ręczna zmiana zakreeu Zakresy 3r 2. W przeciwnym razie samochód zacznie powoli jechać Nie wolno równocześnie naciskać pedału przyspieszania i pedału hamulca. N Położenie neutralne. Podczas zmiany zakresu nie należy przyspieszać. gdy niepożądana jest automatyczna zmiana biegu na wyższy lub w celu uzyskania silniejszego hamowania silnikiem Gdy tylko warunki jazdy na to pozwalają. Gdy wybrana jest pozycja N. Pozycje dźwigni wybieraka P. należy używać zakresu D. 142 . W tym zakresie automatyczna skrzynia biegów może pracować niemal zawsze. Włączać tylko po zatrzymaniu samochodu i przy zaciągniętym hamulcu postojowym. Silnik można uruchomić tylko z dźwignią w pozycji P lub N. przed włączeniem zakresu jazdy należy nacisnąć pedał hamulca. przed uruchomieniem silnika należy nacisnąć pedał hamulca lub zaciągnąć hamulec postojowy. 1 naieży wybierać tylko wtedy. R oraz H P Parkowanie.Automatyczna skrzynia biegów Po uruchomieniu silnika. Dźwignię wybieraka można przestawić z pozycji P tylko przy włączonym zapłonie i naciśniętym pedale hamulca. R Bieg wsteczny. Włączać tyłko po zatrzymaniu samochodu.

. z przełączaniem biegów od pierwszego do czwartego.Zakresy D. 3 Jazda na pierwszym. 1 Pozycja maksymalnego hamowania silnikiem. skrzynia biegów pracuje w sposób zapewniający najbardziej ekonomiczną jazdę Ł \ \ i Elektronicznie sterowane programy przełączania biegów • Jazda sportowa: zmiana biegów przy wyższych prędkościach obrotowych siinika.zapala się ©) • Jazda ekonomiczna. na przykład przy notowaniu przyczepy. Po uruchomieniu zimnego silnika. Po uruchomieniu silnika i wybraniu zakresu D. Nie jest włączany żaden inny bieg poza pierwszym. na przykład podczas oczekiwania na zmianę świateł.dźwignia wybieraka znajduje się w położeniu O.pedał hamulca jest wciśnięty oraz . 3. ogranicza zużycie paliwa. przy znacznym obciążeniu pojazdu lub podczas jazdy pod górę. na przykład na krętej górskiej drodze. 2 lub 1 oraz . 3( 2. nacisnąć przycisk S {. drugim i trzecim biegu. że katalizator szybko rozgrzewa się do temperatury koniecznej dia maksymalnej redukcji szkodliwych emisji. powodowane przez zależny od temperatury pracy program sterujący opóźnione przełączanie biegów (przy wyższych prędkościach obrotowych) sprawia. Programy adaptacyjne automatycznie dostosowują zmianę biegów do warunków jazdy.pedał przyspieszania nie jest wciśnięty. przy zjeżdżaniu ze stromego wzniesienia. Natychmiast po zwolnieniu hamulca lub naciśnięciu pedału przyspieszania samochód rusza w normalny sposób. 2 Jazda na pierwszym i drugirr biegu. 1 D Położenie w normalnych warunkach jazdy. Nie jest włączany trzeci ani czwarty cieg. zmiana biegów przy niższych prędkościach obrotowych silnika: ponownie nacisnąć przycisk S • Wspomaganie ruszania z miejsca: wcisnąć przycisk Funkcja automatycznego przełączania do położenia neutralnego N. Funkcja ta uaktywnia się w następujących warunkach: .samochód jest zatrzymany oraz . np.

Wspomaganie ruszania z miejsca wyłącza się przez • ponowne naciśnięcie przycisku • wybranie zakresu 2 lub 1. Wspomaganie ruszania z miejsca W razie trudności przy ruszaniu na śliskiej nawierzchni.lampka kontrolna S ) . Wymuszona redukcja biegu Gdy przy prędkościach poniżej określonych wartości pedał przyspieszania zostanie wciśnięty poza wyczuwałny punkt oporu. przekładnia pozostaje na drugim biegu do chwili. należy zawczasu przełączyć na zakres 3. funkcja wspomagania ruszania z miejsca przestaje działać. 144 . D oraz 3 . zapobiegając uszkodzeniu skrzyni biegów.Hamowanie silnikiem W celu lepszego wykorzystania hamowania silnikiem przy zjeżdżaniu ze wzniesienia. Samochód rusza z trzeciego biegu. następuje zmiana biegu na niższy. nacisnąć przycisk S (możliwe w zakresach PP RT N. Umożliwia to pełne wykorzystanie mocy silnika przy przyspieszaniu. kiedy prędkość samochodu pozwoli na automatyczne przełączenie na pierwS2y bieg (ns przykład w wyniku wyhamowania samochodu). 1 Hamowanie silnikiem jest najskuteczniejsze w zakresie 1. 2 lub. • wyłączenie zapłonu Gdy olej przekładniowy stanie się gorący. Gdy zakres 1 zostanie wybrany przy zbyt dużej prędkości. jeżeli wymaga tego sytuacja.

Nie utrzymywać zbyt wysokiej prędkości obroto­ wej silnika oraz unikać gwałtownego jej zwiększania. Jeżeli kluczyk pozostanie w wyłączniku zapłonu. gdy dźwignia wybieraka jest w położeniu P. można wykorzystywać powolny ruch samochodu po zwolnieniu pedału hamulca. śniegu lub zagłębieniu terenowym. Manewrowanie samochodem Przy manewrowaniu do przodu i do tyłu. nie naieży dja podtrzymania równej pracy silnika na biegu jałowym zwiększać jego prędkości obrotowej. Kluczyk daje się wyjąć z wyłącznika zapłonu tylko wtedy. Zalecenia te dotyczą wyłącznie opisanych wyżej wyjątkowych okoliczności. np. ponieważ może to doprowadzić do przegrzania skrzyni biegów.Zatrzymywanie s a m o c h o d u Przy pracującym silniku dźwignia wybieraka zakresu może pozostawać w dowolnym zakresie jazdy. Przy dłuższym postoju. należy lekko naciskając pedał przyspieszania na przemian przestawiać dźwignię wybieraka w położenie D i R. który ugrzązł w piachu. Przed opuszczeniem samochodu należy za­ ciągnąć hamulec postojowy. gdy samochód pozostanie tak zaparkowany przez dłuższy czas. Uwalnianie ugrzężniętego samochodu W celu „rozkołysania" samochodu. błocie. zaleca się wyłączyć silnik. Gdy dźwignia wybieraka ustawiona jest w jednym z zakresów jazdy. W razie konieczności zatrzymania się na wzniesieniu należy bezwzględnie zaciągnąć hamulec postojowy lub nacisnąć pedał hamulca. 145 . Nie wolno równocześnie naciskać pedału przyspieszania i pedału hamulca. podczas parkowania lub wjeżdżania do garażu. na przykład w korku ulicznym lub przed przejazdem kolejowym. może dojść do rozładowania akumulatora. a następnie prze­ stawić dźwignię wybieraka w pozycję P i wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu.

należy odblokować dźwignię wybieraka. 3. 146 .Skrzynia biegów przestaje przełączać biegi automatycznie. Silnik można uruchomić wykorzystując pomocniczy akumulator . trzeci i czwarty można włączać ręcznie. Jeżefi przyczyną przerwania zasilania nie jest rozładowanie akumulatora. Jeżeli zaraz po uruchomieniu silnika lampka nie zgaśnie lub zaświeci stę podczas jazdy oznacza to. 45. 1 bieg 3 bieg . że w automaty­ cznej skrzyni biegów wystąpiła usterka. Zdjąć osłonę ze środkowej konsoli pod dźwignią hamulca postojowego. wyświetlaczem graficznym & lub wyświetlaczem kolorowym sfc. 2. W samochodach z wyświetlaczem wielofunk­ cyjnym Hi. Integralna funkcja autodiagnostyki układu umożliwia szybką naprawę uszkodzenia. Jazdę można jednak kontynuować. Zaciągnąć hamulec postojowy. w przypadku wystąpienia usterki pojawia się komunikat ostrzegawczy „Automatic Gearbo*" (pafez strony 36. Biegi pierwszy. Odczepić osłonę dźwigni wybieraka od konsoli środkowej i wywinąć ją do góry. odpowiednio przestawiając dźwignię wybieraka zakresu: 1 2 3 D N R P Usterka Lampka kontrolna <D zapala się przy włączo­ nym zapłonie. Nie jest możliwe włączenie drugiego biegu.4 bieg = 4 bieg = Położenie neutralne Bieg wsteczny = Parkowanie Przerwanie zasilania W razie rozładowania akumulatora dźwignia wybieraka nie daje się przestawić z pozycji P. = - W celu usunięcia usterki należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. 50).patrz strona 178. W tym celu: 1.

4. 6 Zamocować osłonę na środkowej konsoli pod dźwignią hamulca postojowego. Należy zlecić Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla usunięcie przyczyny przerwania zasilania. . Zamocować osłonę mieszkową dźwigni wybieraka w środkowe] konsoli.Ponowne przestawienie dźwigni do pozycji P spowoduje kolejne jej zablokowanie. Nacisnąć do przodu zapadkę i przesunąć dźwignię wybieraka z pozycji P. 5.

np. wspomaganie kierownicy. Dzięki temu jego sprawność chłodzenia nie zależy od prędkości obrotowe. Nie przekraczać 3/4 maksymalnej prędkości samochodu. pojazd nadal jest sterowny. gdy podczas jazdy pod górę samochód radzi sobie na wyższym biegu. Jazda w g ó r a c h .50 km/h. Zalecenia te odnoszą się do silnika i zespołów napędowych. Wspomaganie kierownicy Gdy wspomaganie kierownicy nie działa. Nre przekra­ czać prędkości 120 km/h Od czasu do czasu sprawdzić i w razie potrzeby pop'a wić zamocowanie. urządzenie wspomagające ha­ mulce. Nie wciskać całkowicie pedału przyspieszania^ Nie dopuszczać do dławienia się silnika. kie­ runkowskazy. 148 . Na wszystkich bie­ gach (lub dla wszystkich zakresów automa­ tycznej skrzyni biegów) pedał przyspieszania wciskać nie głębiej niz do 3/4 jego skoku. Ze wzgiędów bezpieczeństwa bagaż należy równomiernie rozłożyć i zabezpieczyć pasami. na pierwszym biegu nie przekra­ czać prędkości 30 km/h. gdy samochód jest holowany z wyłączo­ nym silnikiem. h o l o w a n i e przyczepy Wentylator chłodnicy jest napędzany elektry­ cznie. by nie mógł się przesuwać Ciśnienie w ogumieniu zwięk­ szyć do wartości odpowiadającej maksymal­ nemu obciążeniu samochodu. Urządzenie wspomagające hamulce Przy wyłączonym silniku. poduszki powietrzne) Stwarza to zagrożenie dla same­ go kierowcy i innych użytkowników drogi. ale poruszanie kierownicą wymaga użycia znacznie większej siły. na drugim . Silnik o zapłonie samoczynnym: na wzniesieniach o nachyleniu 10% lub większym. Z tego względu. po jednorazowym lub najwyżej dwukrotnym naciśnięciu pedału hamulca urządzenie wspomagające przestaje działać. 228). Jazda z obciążonym bagażnikiem dachowym Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia dachu (patrz strony 172.Zalecenia eksploatacyjne Pierwsze 1000 k m p r z e b i e g u Należy jeździć ze zmienną prędkością. Hamulce nadal jednak pozostają w pełni skuteczne. nie należy go zmieniać na niższy. zaś przy mniejszych odpowiednio mniej. silnika. Przy dużych prędkościach obrotowych silnika wy­ dziela sfe dużo ciepła. ale do zatrzymania samo­ chodu potrzeba znacznie większej siły nacisku na pedał. na przykład przekładni głównej Nie w o l n o j e c h a ć z w y ł ą c z o n y m silnikiem Nie działa wówczas wiele urządzeń ( m i n . Właściwie wykorzystywać poszczególne prze­ łożenia skrzyni biegów.

Mniej p a l i w a . Aby nie ograniczać skoku pedałów. np. Właściwy dobór biegu Podczas pracy na biegu jałowym oraz jazdy na niższych biegach nie należy rozpędzać sil­ nika do wysokich prędkości obrotowych. Hamowanie silnikiem Podczas hamowania silnikiem. starając się nie powodować ślizgania się sprzęgła przy wysokiej prędkości obrotowej silnika. np. chłodząc silnik. automatycznie odcinany jest dopływ paliwa do silnika Aby nie przerwać działania tej funkcji. Dzięki temu katalizator szybko rozgrzewa się do temperatury koniecznej dla maksymalnej redukcji emisji szkodliwych substancji. Po uruchomieniu zimnego silnika automatycz­ na skrzynia biegów przełącza się na wyższe biegi przy stosunkowo wysokich prędkościach obrotowych. Akumulator podczas jazdy Podczas powolnej jazdy lub po zatrzymaniu samochodu. gdzie spoczywają stopy. Dlatego w okolicy pedałów nie może znajdo­ wać się żaden dodatkowy dywanik. Pedały W miejscu. należy utrzymywać umiarkowaną prędkość. Posługiwanie się sprzęgłem Pedał sprzęgła powinien być zawsze wciska­ ny do oporu. Wersja z silnikiem Z 2Q LET Przy raptownym zwolnieniu pedału przyspie­ szania może być słyszalny szum powietrza przepływającego przez turbosprężarkę. po jeździe w terenie górzystym: w ceJu uniknięcia nadmiernej akumulacji ciepła silnik należy pozostawić przez około dwie minuty na biegu jałowym. w celu uniknięcia uszkodzenia turbosprężarki należy przed wyłączeniem silnika przez pewien czas luchać bez wysitania silnika lub przez około 30 sekund pozostawić go na biegu jałowym. np. Nad­ mierna prędkość obrotowa na poszczegól­ nych biegach (lub zakresach w przypadku automatycznej skrzyni biegów) oraz jazda z częstym zatrzymywaniem się i ruszaniem przyspiesza zużycie silnika i zwiększa zużycie paliwa. Pamiętać o r e d u k o w a n i u biegów! W razie spadku prędkości należy zmienić bieg na niższy. W trakcie rozruchu silnika należy wcisnąć pe­ dał sprzęgła. nie należy wtedy przyspieszać ani naciskać pedału sprzęgła. należy w miarę możliwości wyłą­ czać zbędne urządzenia elektryczne (ogrze­ wanie szyby tylnej. które mogą wślizgnąć się pod pedały i ograniczyć ich skok. a nie na biegu jałowym. w warunkach zmuszających do częstego za­ trzymywania się lub podczas jazdy w korkach drogowych. co zapobiegnie problemom przy zmianie biegów i uszkodzeniu przekładni. Podczas jazdy nie należy opierać stopy na pedale sprzęgła. Prędkość obrotowa silnika W każdych warunkach jazdy silnik powinien pracować w optymalnym zakresie prędkości obrotowych Rozgrzewanie silnika Silnik powinien rozgrzewać się podczas jazdy. poprawna Technicznie i ekonomiczna jazda zapewni ma­ ksymalną irwałość i sprawność samochodu. dodatkowe reflektory itp). Wersja z silnikiem Z 20 LET Pojeździe z wysokimi prędkościami obroto­ wymi lub z dużym obciążeniem silnika. nie należy umieszczać pod nimi żadnych dywaników. Jest to szczególnie istotne przy jeździe pod górę. Prawidłowa.w i ę c e j k i l o m e t r ó w Prosimy o przestrzeganie zamieszczonych na poprzedniej stronie uwag dotyczących docie­ rania samochodu oraz zamieszczonych na następnych stronach zaleceń dotyczących oszczędzania energii. Gdy temperatura silnika jest bardzo wysoka. przyjeź­ dzie z góry lub naciskaniu pedału hamuica. Prowadzi to do szybkiego zużycia tarczy sprzęgła. 149 . nie nale­ ży umieszczać żadnych przedmiotów. eliminując konieczność pokony­ wana oporu skrzyni biegów Oszczędza się w ten sposób rozrusznik i akumulator. Dopóki silnik nie osiągnie właściwej temperatury pracy. w gęstym ruchu miejskim.Wyłączanie silnika Po wyłączeniu silnika wentylatory chłodzące w komorze silnika mogą jeszcze przez pewien czas pracować.

Gdy tylko stanie się to możliwe. ktćre wymagają wiele paliwa 150 . W miarę możliwości należy jak najczęściej jeździć na najwyższym biegu. natomiast redukować bieg dopiero wtedy.<-. W ten sposób zawczasu będzie można wykryć wszelkie nieprawidłowości powodujące zwiększone zużycie paliwa. Zużycie paliwa w znacznej mierze zależy od indywidualnego stylu jazdy. W ruchu miejskim już od 50 km/h można włączać czwarty bieg W zakresie prędkości od 50 do 80 km/h na czwartym biegu zużycie paliwa jest o około 25% niższe niż na biegu trzecim. a także zwiększa zużycie pafiwa.na przykład na światłach. należy utrzy­ mywać umiarkowaną prędkość obrotową. Hamowanie silnikiem • Podczas hamowania silnikiem. • Należy unikać niepotrzebnego przyspiesza­ nia i hamowania. W miarę możliwości należy wybierać ulice mniej zatłoczone Zachowując bezpieczną odległość od po­ przedzającego pojazdu i me „przeskakując" z pasa na pas.więcej kilometrów".Ograniczanie zużycia paliwa Rozgrzewanie silnika • Jazda z pełnym otwarciem przepustnicy oraz praca na biegu jałowym. przyspiesza jego zużycie.J*-*-' • Silnik zużywa paliwo także na biegu jałowym • Dlatego już przy postoju dłuższym niż jedna minuta warto jest wyłączyć silnik. Jazda ekonomiczna • Wysokie zużycie paliwa często wynika z nieekonomicznego stylu jazdy. • Należy jeździć pamiętając o kosztach energetycznych „Mniej paliwa . Bieg jałowy . Pięć minut pracy na biegu jałowym odpowiada w przy­ bliżeniu jednemu kilometrowi jazdy. należy zmieniać bieg na wyższy. • Dobrze jest tak planować jazdę. • Aby nie przerwać działania tej funkcji. na krótkich odcin­ kach czy w korkach ulicznych . Podane niżej wskazówki pomogą uzyskać zużycie paliwa na poziomie możliwie bliskim danym fabrycznym (patrz strona 226). gdy silnik jest jeszcze zimny. aby uniknąć korków drogowych.znacznie podnosi średnie zużycie paliwa. Przy każdym tankowaniu pojazdu dobrze jest sprawdzić wielkość zużycia paliwa. Dopóki silnik nie osiągnie swojej normalnej temperatury pracy. automatycznie odcinany jest dopływ paliwa do silnika. można uniknąć częstego hamowania i przyspieszania. • Natychmiast po uruchomieniu silnika należy mszyć. np. Odpowiednie przewidywanie sytuacji pozwoli uniknąć niepotrzebnego zatrzymywania się. przy jeżdzłe z góry lub naciskaniu pedału hamulca. Jazda w ruchu miejskim -tiAftl^' • Częste ruszanie i zatrzymywanie się . gdy silnik przestaje pracować idealnie równo. pozwalającej oszczędzić paliwo nie należy wtedy przyspieszać ani naciskać pedału sprzeola Równomierna prędkość • Nerwowy styl jazdy znacznie zwiększa zużycie paliwa. W zakresie prędkości od 70 co 90 km/h na piątym biegu zużycie paliwa jest w przybli­ żeniu o 15% niższe niż na biegu czwartym.

uchwyty na narty • Bagażniki dachowe i uchwyty na narty.). • Nafeży wyłączać wszelkie dodatkowe od­ biorniki prądu (klimatyzację ^. Nie należy samodzielnie wykonywać prac związanych z silnikiem. • Korzystanie z usług Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla pozwoli oszczędzić paliwo. • Nie rozpędzać silnika do wysokich prędko­ ści obrotowych Nadmierna prędkość obro­ towa na poszczególnych biegach (lub zakresach w przypadku automatycznej skrzyni biegów) przyspiesza zużycie silnika i zwiększa zużycie paliwa Kierowanie się wskazaniami obrotomie­ rza =fc pomaga oszczędzać paliwo. zwłaszcza przy przyspieszaniu (w ruchu miejskim). Ładunek a masie 100 kg w ruchu miejskim powoduje wzrost zużycia paliwa o 0. ekonomiczniejsze biegi. regulacje lub czynności obsługi okresowej mogą spowodować wzrost zużycia pałiwa. zwłaszcza przy krótkich przejazdach. Załadunek • Zbędne obciążenie zwiększa zużycie paliwa. gdy tylko przestają być potrzebne. należy je zdemontować. tryb jazdy sportowej oraz niepotrzebne ręczne przełączanie zakresów . holowanie przyczepy oraz warunki zimowe powodują wzrost zużycia paliwa.wszystko to znacznie zwiększa zużycie paliwa.Właściwy dobór biegu " Obciążenie elektryczne • Pobór prądu przez urządzenia elektryczne zwiększa zużycie pa kwa. • Duze prędkości obrotowe przyspieszają zużycie siinika i zwiększają zużycie paliwa. Automatyczna skrzynia biegów • Jazda z całkowicie otwartą przepustnicą. kosztuje podwójnie: dodatkowe ilości paliwa i przyspieszone zużycie opon. nie wydłużając przy tym nadmiernie czasu podróży Ciśnienie powietrza w oponach • Zbyt niskie ciśnienie w ogumieniu. • Gdy tylko przestają być potrzebne. zwiększając opór powietrza mogą powodować wzrost zużycia paliwa o około 1 f/100 km. • Nie przekraczając 3/4 maksymalnej prędko­ ści samochodu można zaoszczędzić do 50% paliwa. ogrzewanie tylnej szyby. Naprawy f obsługa okresowa • Nieprawidłowo wykonane naprawy. tym większe zużycie paliwa Przyjeździe z maksymalną prędkością samochód zużywa mnóstwo paliwa • Nawet lekkie cofnięcie pedału przyspiesza­ nia pozwala zaoszczędzić sporo paliwa bez odczuwalnego zmniejszenia prędkości. gwałtowne przyspieszanie z wymuszoną redukcją biegu. • Warto regularnie (co 14 dni) sprawdzać ciśnienie w ogumieniu. • W miarę możliwości należy ograniczać przewożony bagaż Bagażniki dachowe. Trudne warunki eksploatacji • Strome podjazdy zły stan nawierzchni. powodu­ jące zwiększone opory toczenia. • Przestrzeganie w tych warunkach ' podanych wcześniej wskazówek pozwoli utrzymać zużycie paliwa w rozsądnych granicach. 151 .5 1/100 km. manewry skręcania. • Po wybraniu zakresu D automatyczna skrzynia biegów pracuje w trybie ekonomi­ cznym W zakresie D można jechać niemaf w każdych warunkach. Łagodne i równo­ mierne naciskanie pedału gazu pozwala na wcześniejsze przełączanie na wyższe. W ruchu miejskim i w niskich temperaturach wyraźnie wzrasta zużycie paliwa. kiedy siinik nie osiąga normalnej temperatury pracy. W miarę możliwości należy na każdym biegu utrzy­ mywać niską prędkość obrotową silnika (w granicach około 2000 do 3000 obr/min) i równomierną prędkość jazdy Jazda z dużą p r ę d k o ś c i ą • Im wyższa prędkość jazdy. dodatkowe reflektory # itd.

należy utrzy­ mywać umiarkowaną prędkość obrotową. a ndzyskane materiały ponownie wykorzystywane. Gwałtowne ruszanie. I} Technologia przyszłości vV fazie projektowania oraz w trakcie produkcji samochodu stosowano materiały nieszkodliwe dla środowtska w znacznej ni er ze nadające się do ponownego wykorzystania. Również kierowca samochodu Opel może istotnie przyczynić się do ochrony środowiska • Jeżdżąc ekonomicznie Pomocne przy tym będą wskazówki zamieszczone w poprzednim rozdziale. jak trzy samochody poruszające się z taką samą prędkością na czwartym biegu. Nawet o 18 dBtA) dB. Dopćki silnik nie osiągnie swojej normalnej temperatury pracy. co nie tylko wysoce się opłaca lecz ma także wpływ na jakość życia. znajduje się znacznie mniej substarcji toksycznych niż dawniej S p o s ó b jazdy p r z y j a z n y d l a środowiska • Wysoki poziom hałasu I emisji spalin cechują styljazdy tych osob. Także technoiogia produkcji nie jest szkodliwa dla środowiska Odpady produkcyjne są poddawane recyklingowi. dB{A}: Znormalizowana krzywa ważona (w funkcji częstotliwości) stosowana w celu dopasowania obiektywnie zmierzonych warlosci do wrażliwości ludzkiego ucha Wzrósł poziomu hałasu o 10dB(A) odbierany jest jako podwojenie głośności. Nowoczesne techniki lakiernicze wykorzystują lakiery na bazie wodnej. powodu e nawet czterokrotne1' zwiększenie poziomu hałasu. W gazach spalinowych. Rozgrzewanie silnika • Jazda z pełnym otwarciem przepustnicy oraz praca na biegu jałowym. a także zwiększa zużycie paliwa. • Natychmiast po uruchomieniu silnika należy ruszyć. 152 . • Podczas jazdy mając na uwadze cchronę środowiska Pomocne w tym zakreste będą wskazówki zamieszczone w dalszej części tekstu. W układzie klimatyzacji znajdują się czynnik chłodniczy nie zawierający freonu. Jednostka poziomu ciśnienia akustycznego (decybel). tzn. Naieży możlwie jak najwcześniej zmieniać bieg na wyższy Samochód jadący na dru­ gim biegu z prędkością 50 km/h powoduje taki hałas. zarówno silników o zapłonie iskrowym jak i silników o zapłonie samoczynnym.Ochrona środowiska Wysoce nowoczesna konstrukcja samochodu oznacza także łatwość jego rozmontowania na części i rozdzielenia poszczególnych rodzajcw materiałów w celu ich ponownego wykorzystania. którym obca jest troska o ochronę środowiska • Rozsądny sposób jazdy wpływa na spadek poziomu hałasu i zużycia paliwa. jak azbest i kadm. zatytułowanym „Ograniczanie zużycia paliwa". Zmniejszenie ilości zużywanej wody pozwala oszczędzić jej naturalne zasoby. Zaniechano stosowania takich surowców. gdy silnik jest jeszcze zimny pizyspiesza jego zużycie. z towarzyszącym piskiem opon i wyjącym silnikiem.

zwłaszcza w nocy. właściwie wykorzystując wszystkie biegi. Jeżdżąc w miarę możliwości jak najczęściej na najwyższym bfegu (w ruchu miejskim już od 50 km/h można włączać czwarty bieg) oraz zmieniając bieg na wyższy natych­ miast. Sposób pozbycia się odpadów może być niezgodny z przepisami Odpowiednie części nie zostaną poddane recyklingowi. rozsądnie planując podróż Drzwi • Trzaskanie drzwiami powoduje hałas.Równomierna prędkość • Nerwowy styl jazdy znacznie zwiększa zużycie paliwa. Jadąc na najwyższym biegu.znacznie podnosi poziom hałasu. kilkakrotnie zmniejsza się poziom uciążliwego dla środowiska hałasu. regulacji ant obsługi okresowej silnika. Nie należy zapominać o innych. zalecane jest korzystano z usług Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. • Drzwi należy zamykać jak najciszej. Jazda w r u c h u m i e j s k i m • Częste ruszanie i zatrzymywanie się . można uniknąć częstego hamowania i przyspieszania. gdy silnik zaczyna nierównomiernie pracować. Naprawy i obsługa okresowa • Nie należy samodzielnie wykonywać napraw. Wraz ze wzrostem pręd­ kości jazdy wzrasta hałas powodowany oponami i opływem powietrza. Utrzymywać równą prędkość. innych użytkowników drogi oraz środowisko naturalne. Pierwsze 1 0 0 0 km przebiegu • Technicznie niepoprawna i nieekonomiczna jazda zmniejsza sprawność pojazdu i skraca jego żywotność • Należy jeździć ze zmienną prędkością. • W trosce o samego siebie. Nie przekraczać 3/4 maksymalnej prędkości samochodu Nie dopuszczać do dławienia się silnika przy zbyt niskiej prędkości obrotowej Należy zapoznać się ze wskazówkami podanymi na stronie 148. • Stałe przewidywanie rozwoju sytuacji przed samochodem pozwoit unikać niepotrzebnego zatrzymywania się. Samochód jadący z prędkością 150 km/h powoduje tyle hałasu. a szczególnie w nocy. Kontakt z niektórymi materiałami eksploatacyjnymi może być szkodliwy dla zdrowia. zwłaszcza w dzielnicach mieszkaniowych. co cztery samochody jadące z prędkością 100 km/h lub 10 samochodów jadących z prędkością 70 km/h • Naieźy unikać jazdy z dużymi prędkościami. natomiast redukując bieg dopiero wtedy. które powo­ dują zwiększenie hałasu i zanieczyszczenia środowiska spalinami Szczegófnie należy pamiętać o tym w dziel­ nicach mieszkaniowych. 153 . Zachowując bezpieczną odtegłosć od po­ przedzającego pojazdu i nie „przeskakując" z pasa na pas. • Należy unikać niepotrzebnego przyspieszania i hamowania. Pedał przyspieszania wciskać nie głębiej niż do 3/4 jego skoku. gdy tylko stanie się to możliwe. Nie jeździć z maksymalnie otwartą przepustnicą.na przykład na światłach ulicznych . Jazda z dużą prędkością • Jazda z maksymalną prędkością powoduje nadmierny hałas. W miarę możliwości należy wybierać ulice mniej zatłoczone. już od prędkości 70 km/h hałas opon zaczyna odgrywać dominującą rolę wśród hałasu związanego z ruchem samochodu.

Dlatego w miesiącach zimowych jest do dyspozycji paliwo o lepszych właściwościach niskotemperaturowych. które muszą być zasilane benzyną bezołowiową. biopallwa. Aojuazole i inne wodne emulsje olejów napędowych. Stosowanie zimowego oleju napędowego o gwarantowanych przez producenta właściwościach wraz z podgrzewanym w zależności od temperatury otoczenia filtrem paliwa.Zużycie paliwa.patrz strona 224) Jakość paliwa ma decydujące znaczenie dla mocy. 227). tankowanie Paliwo do s i l n i k ó w o zapłonie Iskrowym Do silników tych nadają się wysokogatunkowe paliwa dostępne na stacjach benzynowych {katalizator . Kąt wyprzedzenia zapłonu jest regulowany automatycznie. W niskich temperaturach.patrz strona 156. Zimowy olej napędowy należy zatankować przed nastaniem mrozów. Wyposażenie opcjonalne zwiększa masę wtasną samochodu. płynność oleju napędowego i jego podatność na filtrowanie są niewystarczające. Skutkiem tego może być wzrost zużycia paliwa i obniżenie maksymalnej prędkości. paliwo. Paliwo do s i l n i k ó w o zapłonie samoczynnym Do silników o zapłonie samoczynnym natezy wyłącznte stosować dostępny na stacjach benzynowych olej napędowy spełniający wymagania normy DIN EN 590. Opel nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego uszkodzenia. Paliwo o wyższej niż zalecana liczbie oktanowej można stosować bez ograniczeń. takie jak olej rzepakowy. Do tego celu absolutnie nie nadają się oleje do silników okrętowych. a także olej9 napędowe w całości iub częściowo na bazie roślinnej. . Ekonomiczną jazdę zapewnia paliwo o liczbie oktanowej 95. charakterystyki i trwałości silnika. Paliwo o zbyt niskiej liczbie oktanowej może powodować spalanie stukowe w sriniku. a w niektórych przypadkach także dopuszczalną masę całkowitą. eliminuje potrzebę stosowania jakichkolwiek dodatków. Istotną rolę spełniają przy tym różne dodatki zawarte w paliwie W związku z tym należy stosować wyłącznie paliwo wysokiej jakości. Króciec wlewowy dystrybutora z etyliną {benzyną zawierającą ołów) nie mieści się w otworze wlewowym samochodów. oleje opałowe. na skutek krystalizacji parafin. liczby oktanowe . zawierające odpowiednie dodatki. Zużycie paliwa Zużycie paliwa ustalane jest dla określonych warunków jazdy (patrz strony 226. zależnie od rodzaju zatankowanego paliwa (liczby oktanowej) patrz strona 224. W nowym samochodzie przez pierwsze kilka tysięcy kilometrów przebiegu występuje zwiększone tarcie elementów silnika i skrzyni biegów Powoduje to wyższe zużycie paliwa.

Przed Po nabraniu paliwa nałożyć korek i obrócić w prawo do oporu. W razie wyczucia woni oparów benzyny w samochodzie należy natychmiast zieció Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla ustalenie i usunięcie przyczyn. Wszelkie ślady rozlanego paliwa trzeba natychmiast wytrzeć. Benzyna jest materiałem łatwopalnym i wybuchowym Dlatego trzeba się z nią obchodzić ostrożnie i nie zbliżać się z otwartym ogniem. Właściwy przebieg procesu nabierania paliwa w dużym stopniu zateży od urządzenia dozującego: • Końcówkę węża dozownika włożyć do samego końca i nacisnąć dźwignię • Po automatycznym odcięciu można jeszcze stopniowo dolać około dwa i itry paliwa. Zbiornik paliwa posiada zabezpieczenie przed przepełnieniem.Uzupełnianie paliwa Podczas tankowania powinno się zachować szczególną ostrożność. Zamykanie pokrywy wlewu paliwa obrócić kluczyk w prawo i wyjąć. odkręcić w Jewo korek wlewowy. zalankowaniem należy bezwzględnie wyłączyć silnik i wszelkie spalinowe urządzenia grzewcze. . Nie palić! Podobne środki ostrożności są zalecane także w razie wyczucia woni benzyny w samochodzie. Otwór wlewowy paliwa wraz z korkiem znajduje się z prawej strony z tyłu samochodu Olwieranie pokrywy wlewu paliwa włożyć kluczyk i obróć go w lewo. a następnie zawiesić go na pokrywie wlewu paliwa.

nierównomier­ nej pracy silnika po rozruchu na zimno. spaliny Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora lub samochodu: • W razie prze™ w zapłonie.161) • Gdy do katalizatora dostanie się nie spalone paliwo. W związku z tym należy unikać częstego powtarzania rozruchu zimnego silnika. otwór wlewu paliwa jest zwężony. należy jak najszybciej zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla W razie potrzeby przez krótki okres czasu można powoii kontynuować jazdę. może dojść do jego przegrzania i nienaprawialnego uszkodzenia. f . co uniemożliwia włożenie do niego króćca dystrybutora benzyny ołowiowej. utrzymując niską prędkość obrotową silnika. wyraźnego spadku mocy silnika i innych nietypowych objawów wskazujących na usterkę w układzie zapłonowym. W samochodach wyposażonych w katalizator. Katalizator do s i l n i k ó w o zapłonie iskrowym Benzyna z zawartością.Katalizator spalin. Nierówna praca silnika i chwilowy spadek jego mocy podczas pracy układu kontroli napędu (TC) * lub układu stabiiizacji dyna­ micznej jest objawem prawidłowym i nie jest oznaką usterki (patrz strony 160. niepotrzebnego przedłużania pracy rozrusznika podczas uruchamiania silnika (w tym czasie do cylindrów jest wtryskiwane paliwo) oraz uruchamiania silnika przez pchanie lub holowanie samochodu. ołowiu {etylina} trwaje^ uszka d za kata I i z a tor i elementy układu elektronicznego silnika.

Niezwłocz­ nie zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Udział substancji toksycznych w spalinach zależy przede wszystkim od układów odpowiedzialnych za tworzenie mieszanki paliwowo-powietrznej i układu zapłonowego.udział szkodliwych substancji w spalinach. zdjąć stopę z pedału przyspieszania do czasu. został ograniczony do minimum. wyraźnego spadku mocy silnika oraz innych nietypowych objawów należy jak najszybciej zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. utrzymując niską prędkość obrotową silnika. HttWii Kontrola emisji toksycznych składników spalin Dzięki specjalnym rozwiązaniom konstrukcyjnym . Katafizator do s i l n i k ó w o zapłonie samoczynnym $ N ieprze strzegą nie pon iższy ch wskazówek może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora lub samochodu. Lampka kontrolna O patrz strona 158. • W razie nierównomiernej pracy silnika. W razie potrzeby przez krótki okres czasu można powofi kontynuować jazdę. gdy lampka przestanie błyskać i pozostanie zapalona na stałe. 157 .głównie w obszarze układów odpowiedzialnych za tworzenie mieszanki paliwowo-powietrznej oraz układu zapłonowego .Gdy zacznie błyskać lampka kontrolna O. takicłi jak Uenek węgla (CO). węglowodory (CH) i tlenki azotu (NO x ).

Błyskanie lampki przy włączonym zapłonie sygnalizuje usterkę w układzie immobilizera patrz strona 55. Zapalenie się lampki podczas . Może nastąpić przekroczenie norm emisji. 158 .azdy sygnalizuje wystąpienie usterki w układzie elektronicznym silnika. umożliwiając dalszą jazdę. pod wa­ runkiem zdjęcia stopy z pedału przyspiesza­ nia do czasu.Krótkotrwałe zaświecenie się lampki nie jest oznaką usterki. Jeżeli lampka błyska przy pracującym silniku. należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla w celu usunięcia usterki. Jazdę można kontynuować. gdy lampka przestanie błyskać i pozostanie zapalona na stałe Niezwłocznie zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opia. Może wzrosnąć zużycie paliwa i mogą pogorszyć się osiągi samochodu. 1t925T Lampka ostrzegawcza układu kontroli emisji Cs Silnik o zapłonie iskrowym: Zapala się po włączeniu zapłonu. Niezwłocznie zwrócić się dc Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. W niektórych przypadkach usterkę można wyeliminować przez wyłączenie i ponowne uruchomienie silnika Jeżeli lampka ponownie zaświeci się podczas pracy sflnika. Układ przełącza się na tryb pracy awaryjnej. Lampka kontrolna układu elektronicznego silnika Silnik o zapłonie Iskrowym: Zapala się na kitka sekund po włączeniu zapłonu. Jeżeli lampka zaświeci się podczas jazdy. Zaraz po uruchomieniu silnika lampka gaśnie. nastąpiła awaria grożąca uszkodzeniem kata­ lizatora. w układzie kontroli emisji wystąpiła usterka.

v H Lampka kontrolna układu elektronicznego silnika Silnik o zapłonie samoczynnym: Świeci się przez kilka sekund po włączeniu zapłonu. Dlatego wszystkie przeglądy okresowe nafeży wykonywać w terminach określonych w Książeczce Obsługowej Nie wdychać gazów spalinowych! H j ^ s p a l i n o w e zawieraJ!fWIIWW|ł9^^ t ' K e k węgla. W razie stwierdzenia przedostawania spalin do wnętrza samochodu. Uzyskuje się wtedy gwarancję prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów układu elektrycznego. natęży natychmiast otworzyć okna i zgłosić s i ^ ^ B Auto ryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Należy zwrócić się do Autoryzowanej Slacji Dealerskiej Opla w celu usunięcia usterki W niektórych przypadkach usterkę można wyeliminować przez wyłączenie i ponowne uruchomienie silnika Jeżeli lampka ponownie zaświeci się podczas pracy silnika. co zapewnia minimalny poziom szkodliwych emisji i maksymalną trwałość katalizatora. zasilania i zapłonowego jest elementem programu serwisowego. Kontrola oraz regulacja układu doiotowego. Zapalenie się lampki podczas pracy silnika sygnalizuje wystąpienie usterki w układzie elektronicznym sitnrka Układ przełącza się na (ryb awaryjny. W ten sposób użytkownik samochodu w poważnej mierze przyczynia się do zacho­ wania czystego powietrza i pozostaje w zgo­ dzie z przepisami dotyczącymi składu spalin. Jego wdychanie jest niebezpieczne dla życia. Jednak może wzrosnąć zużycie paiiwa i mogą pogorszyć się osiągi samochodu. należy zwrócić się do Autoryzowanej Slacji Dealerskiej Opla w ceiu usunięcia usterki Krótkotrwałe zaświecenie się iampki nie jest oznaką usterki. . Najlepiej gdy odparo­ wywanie wosku i oleju następuje na wolnym powietrzu. który jest bezbarwny i bezwonIfty. Należy unikać wdychania ich oparów.Błyskanie lampki po włączeniu zapłonu sygnalizuje usterfcę w układzie immobihzera patrz strona 55. Obsługa okresowa Wszelkie przeglądy okresowe należy w prze­ pisanych terminach zlecać Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. umożliwiając dalszą jazdę. Podczas pierwszej jazdy samochodu odparo­ wuje wosk i olej pokrywający układ wydecho­ wy i wydzielają się przy tym opary. wtryskowego i zapłonowego. które nie powrnny być wdychane.

Stałe świecenie się lampki podczas Jazdy sygnalizuje usterkę w układzie TC. Błyskanie lampki podczas jazdy sygnalizuje dztałanie układu. przypominając zarazem o konieczności dostosowania prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. zwłaszcza na śniegu i łodzie oraz na mokrej lub śliskiej nawierzchni. i 160 . układ jest gotowy do pracy. które utraciło przyczepność. W celu usunięcia usterki należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.Urządzenia usprawniające jazdę Działanie układu TC sygnalizowane jest błyskaniem lampki kontroinei W sytuacji krytycznej układ TC pozwala zachować kontrolę nad pojazdem. me należy podejmować niepotrzebnego ryzyka podczas jazdy. zostaje przyhamowane. niezależnie od stanu nawierzchni i przyczepności opon. jednak w zależności od wykorzystywanych przyspieszeń oraz stanu nawierzchni może dochodzić do utraty stabilności w wyniku ślizgania się kół napędowych. Układ ten kontroluje prędkość obrotową wszystkich kół i redukuje moc silnika (zmienia się odgłos pracy silnika). Integralna funkcja autodiagnostyki układu umożliwia szybkie usunięcie usterek. Traction Control System (TC) * Układ TC (Traction Control) 3= zapobiega poślizgowi kół napędzanych podczas przyspieszania. Jazdę można kontynuować. Dzięki ternu. Bezpieczeństwo na drodze zapewnia tylko rozsądny i odpowiedzialny sposób jazdy. Może nastąpić redukcja mocy silnika (zmieni się odgłos jego pracy) i samochód może zostać przyhamowany. Lampka kontrolna Zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu. gdy chociaż jedno napędzane koło zacznie się ślizgać W razie potrzeby koło. Jednak nawet jysponując tak znakomitym zabezpieczeniem. Gdy zgaśnie. uzyskuje się lepszą stabilność i siłę napędową pojazdu.

Dzięki temu samochód uzyskuje lepszą stabiiność. Stałe świecenie się lampki podczas jazdy sygnalizuje usterkę w układzie ESP. układ natych­ miast redukuje moc silnika (czemu towarzyszy zmiana odgłosu pracy silnika) i odpowiednio przyhamowuje poszczególne koła. może dochodzić do utraty stabilności samochodu W celu usunięcia usterki należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. układ jest gotowy do pracy. nie należy podejmować niepotrzebnego ryzyka podczas jazdy. 161 . Lampka kontrolna # Zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu. Jazdę można konlynuować. niezależnie od stanu nawierzchni i przyczepności opon do podłoża Zawiera również funkcje układu kontroli napędu (TC) Układ stale kontroluje ruch pojazdu. Integralna funkcja autodiagnostyki układu umożliwia szybkie usunięcie usterek.Układ s t a b i l i z a c j i d y n a m i c z n e j (ESP)=£ Układ (ESP . Gdy tylko koła zaczną tracić przyczepność lub samo­ chód zacznie wpadać w pośłizg. Błyskanie lampki podczas jazdy sygnalizuje działanie układu Może nastąpić redukcja mocy silnika (zmieni się odgłos jego pracy) i samochód może zostać przyhamowany.Electronic Stabiiity Program) * poprawie stabilność samochodu w każdych warunkach drogowych. Działanie układu ESP sygnalizowane jest błyskaniem lampki kontrolnej #. W sytuacji krytycznej układ ESP pozwala zachować kontrolę nad pojazdem. zwłaszcza na śniegu i lodzie oraz na mokrej lub śliskiej nawierzchni. jednak w zależności od stanu nawierzchni. Bezpieczeństwo na drodze zapewnia tylko rozsądny i odpowiedzialny sposób jazdy. Gdy zgaśnie. przypominając zarazem o konieczności dostosowania prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. Jednak nawet dysponując tak znakomitym zabezpieczeniem.

Po zwolnieniu przycisku I wybrana prędkość zostaje zapamiętana i jest utrzymywana. Gdy uruchomiona jest automatyczna kontrola prędkości. gdy utrzymywa­ nie stałej prędkości nie jest wskazane (np. Włączanie układu Krótko nacisnąć przycisk I aktualna prędkość zostaje zapamiętana i będzie utrzymywana Można zdjąć nogę z pedału przyśpieszania. na krętych lub śliskich drogach). Wyłączanie układu Krótko nacisnąć przycisk O: automatyczna regulacja prędkości zostaje przerwana. ze względu na inne ustawienie stopy kierowcy może wydłużyć się czas reakcji. W celu kontynuowania jazdy nacrsnąć w normalny sposób pedał przyspieszania. w sytuacjach. W każdej chwili samochód daje się przyspie­ szyć przez naciśnięcie pedału przyśpieszania. Podwyższanie zaprogramowanej prędkości Przy działającej automatycznej kontroli pręd­ kości przytrzymać wciśnięty przycisk I lub naciskać go wielokrotnie: prędkość podwyż­ szana jest w sposób ciągły lub skokowo co 2 km/h. Po zwolnieniu przycisku R wybrana prędkość zostaje zapamiętana i jest utrzymywana. Przywrócenie zaprogramowanej prędkości Krótkie naciśnięcie przycisku R przy prędkości powyżej 30 km/h: przywrócona zostaje prędkość zaprogramowana przed przerwaniem pracy układu Wyłączenie zapłonu powoduje skasowanie zapamiętanej wartości prędkości. R oraz O na dźwigni przełącznika kierunkowskazów. 162 .Automatyczna kontrola prędkości # Umożliwia zaprogramowanie i utrzymywanie na stałym poziomie każdej prędkości powyżej około 30 km/h aż do prawie maksymalnej prędkości samochodu. Automatyczna regulacja prędkości zostaje przerwana także w następujących przypadkach: • spadek prędkości samochodu poniżej około 30 km/h lub • naciśnięcie pedału hamulca lub • naciśnięcie pedału sprzęgła lub • przestawienie dźwigni automatycznej skrzyni biegów w położenie N. Obniżanie zaprogramowanej prędkości Przy działającej automatycznej kontroli prędkości przytrzymać wciśnięty przycisk R lub naciskać go wielokrotnie: prędkość obniżana jest w sposób ciągły lub skokowo. w gęstym ruchu ulicznym. W samochodzie z automatyczną skrzynią biegów automatyczna kontroła prędkości powinna być włączana tylko przy włączonym zakresie D. Nie należy włączać tej funkcji. Po zwolnieniu pedału przywracana jest uprzednio zaprogramowana prędkość. bez potrzeby naciskania pedału przyspieszania. Automatyczna kontrola prędkości uruchamia­ na jest przyoskami I. Samochód stopniowo zwalnia. kiedy stanowiłoby to zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego i pozostałych użytkowników drogi.

Układ mierzy odległość za pośrednictwem czterech czujników w tylnym zderzaku. Przy odległości poniżej 30 cm sygnał przerywany przechodzi w ciągły. zabrudzone lub zakryte śniegiem czy lodem. Sygnalizacja usterek W przypadku usterki układu. przy zbliżeniu się do przeszkody na odległość jednego metra rozlega się ciągły sygnał akustyczny. Integralna funkcja autodiagnostyki układu umożliwia szybkie usuwanie usterek. Należy zlecić Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla usunięcie usterki. holowanie przyczepy W przypadku zamontowania haka holowni­ czego układ wymaga przestrojenia w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla na zmienioną długość samochodu. mierząc za pośrednictwem fal ultra­ dźwiękowych odległość pomiędzy tyłem po­ jazdu i przeszkodą oraz emitując odpowiedni sygnał akustyczny w kabinie. Układ zostaje automatycznie uruchomiony po włączeniu biegu wstecznego przy włączonym zapłonie.Pilot p a r k o w a n i a H= - *\ 0* Pilot parkowania ułatwia zaparkowanie samo­ chodu. Stan gotowości potwierdza krótki sygnał akustyczny. W celu zagwarantowania poprawnego funkcjonowania i prawfdłowego przekazywania informacji czujniki nie mogą być uszkodzone. 163 . Hak holowniczy. Gdy przy powoJnym cofaniu samochód zbliży się do przeszkody na odległość poniżej jednego metra w kabinie rozlegnie się przerywany sygnał akustyczny Wraz ze skracaniem odległości skracane są przerwy pomiędzy sygnałami.

164 .Hamulce Hamulce są ważnym elementem bezpieczeństwa na drodze. Dlatego regularne przeglądy określone w Książeczce Obsługowej są nieodzownym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa jazdy. uzyskując w ten sposób gwarancję. Zużycie oktadzin ciernych nie może przekroczyć określonej wartości granicznej. Klocki hamulcowe zużyte poniżej granicznej grubości zaczynają wydawać piskliwy dźwięk. Jazdę można kontynuować. Przez pierwsze 200 km po zamontowaniu nowych klocków hamulcowych należy unikać niepotrzebnego gwałtownego hamowania. Należy jednak możliwie najszybciej zlecić ich wymianę Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. zapewniające optymalną skuteczność hamulców. Wymianę zużytych okładzin ciernych należy zlecać wyłącznie Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. że użyte zostaną wyłącznie części dopuszczone przez Opla.

Droga hamowania wydłuża się. Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić światła hamowania. Szczególną uwagę należy zachować.patrz strona 149. Poziom płynu hamulcowego wymaga regularnego sprawdzania . aie wymagać będą znacz­ nie większej siły nacisku na pedał. np. 45. W celu zachowania możliwości wykorzystania pełnego skoku pedału .Przy wyłączonym silniku kilkakrotne naciśnię­ cie pedału hamulca powoduje wyczerpanie rezerwy wspomagania. Hamulec zasadniczy Układ hamulcowy składa się z dwóch nieza­ leżnych obwodów. Przed kontynuowa­ niem jazdy należy zgłosić się do Autoryzowa­ nej Stacji Dealerskiej Opla. zwłaszcza wtedy.szczególnie w przy­ padku awarii jednego obwodu hamulcowego -• pod pedałami nie mogą znajdować się żadne dodatkowe dywaniki .patrz strona 210. Jednak w takiej sytuacji pedał hamulca wymaga wciśnięcia do oporu i równocześnie większej siły nacisku. Wkrótce po ruszeniu należy przy małej prędkości skontrolować skuteczność działania hamulców. Hamulec postojowy uruchamia się poprzez zaciągnięcie dźwigni. 50). 165 1 . W razie awarii jednego ob­ wodu pojazd można jeszcze zahamować za pomocą drugiego. Hamulec postojowy Mechaniczny hamulec postojowy działa tyiko na hamulce bębnowe lub tarczowe tylnych kół. W samochodach z wyświetlaczem wielofunkcyjnym wyświet­ laczem graficznym # iub wyświetlaczem kolorowym światła hamowania są. gdy samochód jest holowany. gdy uległy zamoczeniu. po myciu samochodu. Hamulce zachowują swoją sprawność. kontrolo^ wane automatycznie (patrz strony 36.

Samochód zachowuje sterowność nawet w przypadku bardzo ostrego hamowania. niezależnie od stanu nawierzchni i przyczepności opon. Układ zaczyna korygować ciśnienie w ukła­ dzie hamulcowym gdy tylko któreś koło znaj­ dzie się na granicy zablokowania. Samochód znajduje się teraz w sytuacji krytycznej. Jednak nawet dysponując tak znakomitym zabezpieczeniem. 166 . Bezpieczeństwo na drodze zapewnia tylko rozsądny i odpowiedzialny sposób jazdy. należy pedał hamulca trzymać w pełni wciśnięty.Układ A B S ( . Dla zachowa n i a optymalnej skuteczności hamowania. Także podczas hamowania awaryjne­ go układ ABS umożliwia ominięcie przeszko­ dy bez zdejmowane nogr z pedału hamułca. nie należy podejmować nie potrze bneq o ryzyka podczas iazdy. Działanie układu ABS daje się zauważyć po­ przez pulsowanie pedału hamulca i charakte­ rystyczny odgłos. stale kontroluje układ hamulcowy i zapobiega blokowaniu się kół. pomimo jego pulsowania. Nie zmniejszać nacisku na pedał. Układ ABS pozwala zachować kontrolę nad pojazdem.) Układ ABS (Anti-lock Brake System) przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania. na przykład na zakręcie lub podczas manewru omijania prze­ szkody. przypominając zarazem o konieczności dostosowania prędkości jazdy do warunków panujących na drodze.

L a m p k a k o n t r o l n a GS!) Po włączeniu zapłonu. oznacza to. Układ hamulcowy nadai działa. Może to doprowadzić do zarzucania samochodu. 167 . Pojazd pozbawio­ ny jest korzyści. Równocześnie układ przeprowadza samokontrolę. Można kontynuować jazdę. uktad jest gotowy do pracy. jednak bez zabezpie­ czenia przed zablokowaniem kół. Integralna funkcja autodiagnostyki umożliwia szybkie usunięcie usterek. Gdy lampka zgaśnie. w przypadku jego awarii przy bardzo silnym hamowaniu tylne koła mogą się blokować. na kilka sekund zapala się lampka kontrolna.W razie usterki: Ponieważ uktad ABS reguluje również siłę hamowania kół tylnych. że w układzie ABS wystąpiła usterka. jakie niesie układ ABS. W celu usunięcia usterki należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. której towarzy­ szy charakterystyczny odgtos. z zachowaniem jednak ostrożności i rozwagi. Jeżeli lampka po kilku sekundach nie zgaśnie lub zaświeci się podczas jazdy.

strzałkę) na boku opony. aby kierunek ich Toczenia się był zgodny z kierunkiem wskazywanym przez symbol (np.Koła. Nieodpowiednie opony lub tarcze kó^ mogą być przyczyną wypadku. byjegc wskazania były prawidłowe Wymianę opon naieży zlecać Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. W razie wymiary opon lub tarcz kół na inny rozmiar. Po zmianie rozmiaru opon należy zwróć się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opia w celu wymiany naklejki. • takiej samej wielkości. konieczne może być przeprogra­ mowane elektronicznego prędkościomierza. która udzieli wskazówek odnośnie wszelkich niezbędnych modyfikacji. ogumienie Opony Dobór opon oraz ograniczenia dotyczące ogumienia . należy skonsultować się z Autoryzowaną Stacją Dealerską Opla i uzyskać Informacje na temat technicznej możliwości wykonania takiej operacji. • i o Jakim samym wzorze bieżnika Opony o bieżniku kierunkowym należy zakła­ dać w ten sposób. Fabryczne opony dostosowane są dc danego rodzaju podwozia.patrz strona 232. Odkręcanie kapturków zaworów powietrza ułatwia klucz umieszczony po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa. Zalecane wartości ciśnienia w oponach podane są na stronie 232 oraz na naklejce po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa. Nowe opony powinny być zakładane parami 3 jeszcze lepiej jest wymieniać cały ch komplet Na jednej osi powinny znajdować się opony. a także utraty dopuszczenia do mchu W przypadku zastosowania opon o rozmia­ rach innych niż montowane fabrycznie (także zimowych). • tegc samego producenta. zapewniając maksymalny komforl jazdy i bezpieczeństwo. 168 . • takiej samej konstrukcji. nie zapo­ minając o kole zapasowym. Ciśnienie w oponach Przynajmniej co 14 dni oraz przed wyrusze­ niem w każdą dłuższą drogę należy spraw­ dzać ciśnienie w zimnych oponach.

i'. aby opony nie ocierały o brzeg krawężnika. Gdyby zużycie przednich opon okazało się większe niż tylnych. Regularnie nałeży sprawdzać głębokość bieżnika. Zbyt niskie ciśnienie może doprowadzić do nadhrnie rn ecjoj^ozgrza n i a sięj>ponyjjej_ wewnętrznego uszkodzenia. Jednocześnie skontrolować tarcze kół W razie uszkodzenia lub niepra­ widłowego sianu zużycia. komfort jazdy oraz zużycie paliwa i opon. Podczas parkowania należy uważać. prowadzącego do odklejenia się bieżnika lub nawet rozerwania się opony przy dużych prędkościach iazdy. U szkodzo n a o po n a może pęknąć. które zwykle zostaje zauważone dopiero po pewnym czasie: istnieje niebezpieczeństwo rozerwania się opony. należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. przebicia. przecięcia. zachowanie się samochodu. trzeba je zamienić miejscami. Stan opon i tarcz kół Najeżdżanie na ostre krawężniki może dopro­ wadzić do wewnętrznego uszkodzenia opon i tarcz kół. ^. Niewłaściwe ciśnienie w ogumieniu negatywnie wpływa na bezpieczeństwo. 10339T 6456 u Podwyższone ciśnienie w rozgrzanych oponach nie powinno być redukowane. ponieważ mogłoby dojść do jego spadku poniżej dopuszczalnego minimum. Napompowanie opony do prawidłowego ciśnienia nie wyeliminuje jej ukrytych uszkodzeń. 169 . -.. Ogumienie powinno być regularnie sprawdza­ ne. aby opony o głębszym bieżniku znajdowały się na przedniej osi. czy nie ma uszkodzeń (wbite obce przed­ mioty. Po sprawdzeniu ciśnienia kapturki zaworów dokręcić specjalnym kluczem. wy­ brzuszenia z boku opony). Na krawężniki należy najeżdżać powoli i w miarę możliwości prostopadle. pęknięcia.

należy stosować tylko takie osłony ozdobne tarcz kół. |64&7_uJUJ^HHHHai^HHIIMHHl Ze względów bezpieczeństwa opony powinny zostać wymienione na nowe.6 mm) zostaje osiągnięta. Oznakowanie o p o n Znaczenia: np 195/65 R 15 91 H 195 = Szerokość opony w mm 65 = Wskaźnik profilu w % (stosunek wysokości opony do jej szerokości. Szereg takich wskaźników rozmiesz­ czono w jednakowych odstępach na obwodzie bieżnika. Ich umiejscowienie wskazują strzałki na boku opony Nie wolno zakładać używanych opon.Średnica obręczy w calach 91 = Wskaźnik nośności H = Kod prędkości Symbole prędkości: Q T H V W S Do Do Do Do Do Do 160 180 190 210 240 270 km/h km/h km/h km/h km/h km/h . gdy głębokość bieżnika spadnie do 2-3 mm Dopuszczalna przez przepisy minimalna głębokość bieżnika (1.Zalecenia ogólne Niebezpieczeństwo utraty przyczepności opony wskutek zjawiska hydroplaningu jest większe. w %) B = Rodzaj opony: Radialna 15 . Wymianę opon naJeży zlecać Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla która przestrzega przepisów prawnych dotyczących pozbywania się zużytych opon w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu i zdrowiu człowieka. nawet gdy są mało używa­ ne lub w ogóle nie są używane. Opony starzeją się. Nie używane przez 6 Jat koło zapasowe nadaje się do ekspioatacji tylko w sytuacjach awaryjnych Należy wtedy zachować małą prędkość jazdy. gdy stanie się widoczny jeden ze wskaźników zużycia opony. o których historii mc nie wiadomo Ze względu na możliwość wystąpienia niewłaściwego chłodzenia hamulców. które są specjalnie przeznaczone do tego samochodu. gdy opony są zużyte.

Opel zaleca stosowanie łańcuchów wyłącznie o drobnych ogniwach. ponieważ na twardej nawierzchni łańcuchy szybko się ścierają i mogą pęknąć. które wraz z zamknięciem nie wystają więcej niż 15 mm ponad biGżnik i po wewnętrznych bokach opony. Łańcuchy na koła Ograniczenia dotyczące ich stosowania podane sana stronie 232. szczególnie na śliskich nawierzchniach.Opony zimowe _. a pokonywane odcinki na drogach wolnych od śniegu powinny być bardzo krótkie. wyważyć i założyć właściwe koło. W zależności od kraju jest to regulowane odmiennymi przepisami. W przypadku osłon ozdobnych kół stalowych może dojść do ich stykania się z ogniwami łańcucha. Należy wtedy zdjąć osłony .patrz strona 187. 171 . Z łańcuchami założonymi na koła można jechać z prędkością najwyżej 50 km/h. Łańcuchy mogą być zakładane tylko na koła przednie. Używanie koła zapasowego z założonąoponą letnią własności jezdne samochodu mogą ulec pogorszeniu. Konstrukcja opon letnich ogranicza ich przydatność w warunkach zimowych. Jeżeli maksymalna dopuszczalna prędkość dla opon zimowych jest niższa od prędkości maksymalnej samochodu. Jak najszybciej należy naprawić. w polu widzenia kierowcy musi zostać umieszczona informacja o maksymalnej prędkości dla opon sis1J. Opony błot no-śnieg owe [typu M+S) poprawiają bezpieczeństwo jazdy i dlatego zaleca się zakładać je na wszystkie koła.

173 . należy stosować bagażniki dachowe dopuszczone przez Opla do modelu Zafira. która poinformuje również o ewentualnej możliwości zwiększenia dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy Dysponuje ona danymi technicznymi na temat montażu haka oraz niezbędnych modyfikacji.Bagażnik dachowy. holowanie przyczepy Bagażnik dachowy $ Ze względów bezpieczeństwa i dla uniknięcia uszkodzenia dachu. 9944 T). 9945 T) Zamocowanie zdejmowanego haka holowniczego Zdejmowanie pokrywy wycięcia w zderzaku Nacisnąć dwa zaczepy suwakowe w kierunku środka pojazdu i zdjąć pokrywę. Są one dostępne w każdej Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. pociągając ją w dół Wyjąć zaślepkę otworu montażowego haka i oba elementy schować w bagażniku. rys. Następnie obrócić i pociągnąć do góry metalowy pierścień {patrz strona 182. Hak holowniczy $ Hak holowniczy może być zamontowany tylko w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.patrz strona 237. jakie należy przeprowadzić w układzie chłodzenia lub innych zespołach Wymiary montażowe t wymiary elementów mocujących hak holowniczy . W calu otwarcia schowka należy unieść wy­ kładzinę bagażnika. Zalecenia eksploatacyjne-patrz strona 148 Zdejmowany hak holowniczy * Przechowywanie haka holowniczego Hak holowniczy znajduje się w zabezpieczo­ nej paskiem torbie razem z trójkątem ostrze­ gawczym pod uchylną pokrywą w podłodze bagażnika (patrz rys.

Ważne Jazda z zamocowanym hakiem holowniczym jest dopuszczalna tylko przy: • nasadzonym i wciśniętym kapturku ochronnym na dźwignie 1 i 2. Wyjąć kluczyk nałożyć kapturek osłonowy na zamek. . aż do sprzęgnięcia w odpowiedniej pozycji Rozlegnie się wyraźny odgłos zatrzaskiwania blokady haka Na dźwignie 1 i 2 nałożyć i wcisnąć kapturek ochronny. W razie potrzeby zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Deaierskiej Opla. linkę asekuracyjną należy zaczepić o ucho (wskazane strzałką na ilustracji). • zamkniętym zamku haka. ponownie naciągnąć hak holowniczy i powtórzyć operację jego zamocowania. Jeżeli kapturek ochronny nie zaczepi się. Zabezpieczenie przed kradzieżą Włożyć kluczyk w zamek z lewej strony haka holowniczego i obrócić do zablokowania haka. Zanotować numer kluczyka. Umieszczenie haka holowniczego w obsadzie. przed włożeniem w obsadę hak holowniczy trzeba nacjągnąć W tym celu dźwignię 1 lewą ręką nacisnąć w iewo. W przeciwnym razie. Odsądzona część uchwytu kluczyka powinna być skierowana w dół. Wywierając lekki nacisk wsunąć hak holowniczy w obsadę. Ucho do zamocowania linki asekuracyjnej W przypadku przyczepy z hamulcem. a dźwignię 2 nacisnąć do przodu.9632 T Sprawdzenie naciągu zdejmowanego haka ho[owniczego: dźwignia 1 nie maże wystawać 7 obudowy.

nałożyć pokrywę i rozsunąć zaczepy na zewnątrz. Dźwignię 1 nacisnąć lewą ręką w lewo. Wyjąć hak holowniczy. 9945 T) r . Haka holowniczego nie wolno myć przy użyciu sprężonej pary lub innych wysokociśnjenioch urządzeń myjących. Włożyć kiuczyk do zamka i otworzyć go Wyjąć kluczyk i nałożyć kapturek osłonowy na zamek. Demontaż haka holowniczego Otworzyć zamek haka: Zdjąć kapturek ostonowy z zamka. Dźwignię 2 nacisnąć do przodu.Włożyć zaśiepkę otworu montażowego haka. W celu otwarcia schowka należy unieść wykładzinę bagażnika. Zdjąć kapturek ochronny z dźwigni 1 i 2. włożyć do torby i zabezpieczyć paskiem razem z trójkątem ostrzegawczym w schowku w podłodze bagażnika. Następnie obrócić i pociągnąć do góry metalowy pierścień (patrz strona 182. rys. Założenie pokrywy wycięcia w zderzaku: nacisnąć dwa zaczepy suwakowe w kierunku środka pojazdu.

Jest to szczególnie istotne w przypadku przyczep dwuosiowych. Wartość maksymalnego dopuszczalnego na­ cisku na hak holowniczy (75 kG) jest wybita na prawej stronie haka. Przy pomiarze nacisku na hak. natomiast dopuszczalna masa całkowita samochodu nie może zostać przekroczona o więcej niż 45 kg. Należy zawsze dążyć do uzyskania nacisku na hak równego wartości maksymalnej. W razie przekroczenia dopuszczalnego obciążenia osi tylnej nie wolno jechać szybciej niż 100 km/h Gdy lokalne przepisy określają niższą wartość dopuszczalnej prędkości dla samochodu holującego przyczepę. bez kółka podpierającego. Obciążenie tylnej osi s a m o c h o d u podczas holowania przyczepy Po zaczepieniu przyczepy do w pełni załado­ wanego samochodu (włącznie ze wszystkimi pasażerami) dopuszczalne obciążenie tylnej osi (patrz tabliczka identyfikacyjna lub dowód rejestracyjny pojazdu) nie może zostać przekroczone o wtęcej niż 75 kg. Z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem przyczepy powinni jeździć wyłącznie kierowcy mający wystarczające doświadczenie wjeździe z dużymi przyczepami. Na większych wysokościach spada moc maksymalna silnika i zdolność samochodu do pokonywania wzniesień. dyszel załado­ wanej przyczepy powinien znajdować się na takiej samej wysokości. Dlatego przy pomiarze masy holowanej przyczepy na wadze mogą się znajdować jedynie koła przyczepy. Nacisk ten nigdy nie powmten być mniejszy niż 25 kG. szczególnie w przypadku ciężkich przyczep. jak po zamocowaniu do haka obciążonego samochodu. co może w terenie górzystym ograniczyć możliwość pełnego wykorzystania dopuszczalnego obciążenia samochodu holowaną przyczepą. Natęży stosować się do lokalnych przepisów 175 . Można go zmienić przez odpowiednie przemieszczenie ładunku na przyczepie. dane te dotyczą także pokony­ wania wzniesień o nachyleniu do 12%. wywieranym przez doczepioną przyczepę.Masa c a ł k o w i t a h o l o w a n e j przyczepy 1 ' Maksymalna dopuszczalna masa całkowita holowanej przyczepy uzależniona jest od wersji samochodu oraz mocy silnika i nie wolno jej przekraczać. Nacisk na hak holowniczy Nacisk na hak holowniczy jest to siła wywiera­ na przez dyszel przyczepy na hak holowniczy. należy zastosować się do nich. Rzeczywiste obciąże­ nie holowaną przyczepą Stanowj różnicę pomiędzy rzeczywistym ciężarem całkowitym przyczepy a rzeczywistym naciskiem na hak holowniczy. Dopuszczalna masa całkowita holowanej przyczepy podana jest w dowodzie rejestra­ cyjnym samochodu Jeżeli nie zostało zazna­ czone inaczej.

gdy używany jest stabilizator przechyłów przyczepy. należy zaczepić linkę asekuracyjną o ucho (wskazane strzaikąna ilustracji) Przed doczepieniem przyczepy należy nasmarować kułę haka holowniczego Nie należy tego robić. Ciśnienie w ogumieniu W samochodzie holującym przyczepę należy zwiększyć ciśnienie w ogumieniu do wartości odpowiadającej maksymalnemu obciążeniu (patrz strona 232) Natęży sprawdzić także ciśnienie w ogumieniu przyczepy. W przypadku rozkołysania się przyczepy na boki. czy jest wystar­ czająca ilość miejsca i unikać gwałtownych manewrów. trzeba ograniczyć prędkość. zaleca się stosowanie stabiliza­ tora. który oddziałuje na kulę haka. Zachowanie się pojazdu i zalecenia dotyczące jazdy z przyczepą W przypadku przyczepy z hamulcem. tłumiącego przechyły przyczepy. nie korygo­ wać kierownicą i w razie potrzeby mocno zahamować.W przypadku przyczep o słabej stabilności kierunkowej. Przy skręcie zwracać uwagę. gdzie jest to dozwolone przepisami. nad jej osią staw- 176 . Zachowanie się pojazdu w znacznym stopniu załeźy od sposobu załadowania przyczepy Ładunek powinien być zabezpieczony przed przesuwaniem się iw miarę możliwości usytuowany w środku przyczepy. Nie przekraczać prędkości 80 km/h nawet tam.

Ruszanie na pochyłości Samochody z mechaniczną skrzynią biegów: zalecana prędkość obrotowa silnika przy ru­ szaniu pod górę wynosi 2500 do 3000 obr/min dla silnika o zapłonie iskrowym i 2000 do 2200 obr/min dla silnika o zapłonie samo­ czynnym Utrzymując na stałym poziomie prędkość obrotową. 2 lub nawet 1 zakres. zaś przy mniejszych odpowiednio mniej.Wentylator mmmgfy jest napędzany elektry­ cznie. dlatego należy mieć włączony ten sam bieg i jechać z mniej więcej taką samą prędkością. klimaty­ zacja.50 km/h. pedał hamulca należy naciskać z maksymalną siłą. Dzięki temu jego sprawność chłodzenia nie zależy od prędkości obrotowej silnika. gdy podczas jazdy pod górę samochód radzi sobie na wyższym biegu. zwłaszcza podczas holowania przyczepy. Gdy tylko warunki drogowe na to pozwolą. ponownie przełączyć na zakres D W razie konieczności gwałtownego zahamowania. stopniowo zwalniać pedał sprzęgła (pozwalając na poślizg sprzęgła). na drugim . Przed ruszeniem w trudnych warunkach (duże obciążenie. Przy zjeżdżaniu z długiego wzniesienia wyha­ mowanie samochodu ciągnącego przyczepę wymaga większej siły. jak i bez hamulca. Silnik o zapłonie samoczynnym: Ma wzniesieniach o nachyleniu 10% lub więk­ szym. W miarę możliwości nie dopuszczać do spadku prędkości obrotowej silnika. podgrzewanie siedzeó). że droga hamowania samochodu holującego przyczepę. nie nafeży go zmieniać na niższy. 177 . teren górzysty ze stromymi pod­ jazdami) należy wyłączyć zbędne odbiorniki prądu (np. Należy pamiętać. Przy dużych prędkościach obrotowych silnika wy­ dziela się dużo ciepła. ogrzewanie tylnej szyby. jest zawsze dłuższa niż dla samochodu bez przyczepy. na pierwszym biegu nie przekraczać prędkości 30 km/h. Z tego względu. jak przy podjeździe W samochodach z automatyczną skrzynią biegów należy wybrać 3. zwolnić hamulec i wcisnąć pedał przyspiesza­ nia. W samochodach z automatyczną skrzynią biegów wystarczy wciśnięcie pedału przyspieszania do oporu. zarówno wyposażoną w hamuiec.

na skórę. odpowietrzanie Nigdy nie dopuszczać do całkowlteco opróżntenia zbjornika paliwa! Ze względu na bardzo wysokie ciśnienie wtrys­ ku. Nieprzestrzeganie podanych niżej zaleceń grozi odniesieniem obrażeń ciała lub uszkodzeniem samochodu wskutek eksplozji akumulatora. a także zniszczeniem instalacji elektrycznych w obydwu pojazdach. 178 . jak akumulator w tym samo­ chodzie (12 V). Elektrolit akumulato­ rowy zawiera kwas siarkowy. który jest żrący. a gdy lampka błyska natychmiast Nie u r u c h a m i a ć s i l n i k a p r z y u ż y c i u urządzeń d o r o z r u c h u a w a r y j n e g o Grozi to uszkodzeniem elementów elektronicznych. • Nie zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem lub źródłem iskier. procedura odpowietrzania układu paliwo­ wego DO całkowitym opróżnieniu zbiornika paliwa jest bardzo skomplikowana i musi być przeprowadzona przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla.Postępowanie w sytuacjach awaryjnych Układ p a l i w o w y s i l n i k a o z a p ł o n i e samoczynnym. U r u c h a m i a n i e s i l n i k a przez p c h a n i e lub holowanie s a m o c h o d u Sa m och od ów z kata] izato rem j u b_ automatyczna skrzynią biegów nie wolno uruchamiać przez pchanie lub holowanię_ Uruchamianie silnika przy użyciu p r z e w o d ó w r o z r u c h o w y c h =c f W raze rozładowania akumulatora silnik można uruchomić z akumulatora innego pojazdu przy użyciu przewodów rozrucho­ wych. aby elektrolit dostał się do oczu. • Pracując w pobliżu akumulatora należy zakładać okulary ochronne • Akumulator wspomagający musi mieć takie samo napięcie. Wartości napięcia i pojemności są podane na obudowie akumulatora. • Nie wolno dopuścić. Jego pojemność (Ah) nie powinna być dużo mniejsza od pojemności rozładowanego akumulatora. Należy przy tym zachować szczególną ostrożność. ubranie lub lakierowane powierzchnie pojazdu. Dlatego w razie zaświecenia się lampki ostrzegawczej W należy jak najszyb­ ciej uzupełnić paliwo.

3. Po rozruchu obydwa silniki powinny przez około 3 minut praco­ wać na biegu jałowym bez odłączania przewodów • W celu uniknięcia nadmiernego wzrostu na­ pięcia w instalacji elektrycznej. światła. Jeden koniec pierwszego przewodu podłą­ czyć do bieguna dodatniego 1 akumulatora wspomagającego (znak „+" na obudowie akumulatora lub na jego biegunie).Nie odłączać rozładowanego akumulatora od instalacji samochodowej Wyłączyć wszystkie zbędne odbiorniki prądu Nie pochylać się nad akumulatorem. aby nie mogły zoslać zaczepione przez obracające się części w komorze silnika. • Przewody odłączyć dokładnie w odwrotnej kotejności. 179 . Drugi koniec drugiego przewodu 4 połączyć z masą uruchamianego samochodu. • Przewody nałeźy tak poprowadzić. 2. silnik samochodu uży­ czającego prądu może pracować. Drugi koniec tego samego przewodu podłą­ czyć do bieguna dodatniego 2 rozładowa­ nego akumulatora (znak „+"). Podłączyć przewody rozruchowe w kolejności pokazanej na ilustracji: 1. • Nie podłączać przewodu do bieguna ujemnego rozładowanego akumulatora! • Miejsce podłączenia powinno znajdować się jak najdalej od rozładowanego akumulatora. do kadłuba silnika lub do połączenia śrubowe­ go zawieszenia silnika. • Podczas rozruchu. 4. Dźwignię zmiany biegów ustawić w położeniu neutralnym (automatyczna skrzynia biegów: ustawić dźwignię wybieraka zakresu w położeniu P). Jeden koniec drugiego przewodu podłączyć do bieguna ujemnego 3 akumulatora wspo­ magającego (znak„-"). przed odłą­ czeniem przewodów należy w uruchamia­ nym awaryjnie samochodzie włączyć jakiekolwiek urządzenie elektryczne (np. Próby uruchomienia mogą trwać najwyżej 15 s i można je powtarzać z odstępami nie krót­ szymi niż 1 minuta. . ogrzewanie tylnej szyby). Zaciski jednego przewodu rozruchowego nie mogą się stykać z zaciskami drugiego przewodu. Zaciągnąć dźwignię hamulca postojowego. np.

by odblokować Kierownicę oraz umożliwić działanie świateł hamowania.patrz Strona 183).patrz strona 182.lub lepiej hol sztywny * . Następnie obrócić i pociągnąć do góry metalowy pierścień . rys. pod podłogą przestrzeni bagażowej Przed otwarciem pokrywy należy podnieść wykładzinę bagaż­ nika. Zaczepić linkę hoJowniczą # . Obracając w lewo wkręcfć ucho holownicze do oporu. Ucho holownicze znajduje się w torbie z narzędziami samochodowymi. a w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów ustawić dźwignię wybieraka zakresu w pozycji N.do ucha holowniczego Włączyć zapłon. 9945 T. sygnału dźwiękowego i wy cre raczek Dźwignię zmiany biegów ustawić w położeniu neutralnym. a następnie dociągnąć do poziomej pozycji za pomocą klucza do śrub mocujących koła < narzędzi a samochodowe . ..j a Holowanie awaryjne Zdjąć zaś lep kę otworu do zamocowania ucha holowniczego (po prawej stronie z przodu sa­ mochodu) zwolnić zaczep w dolnej krawędzi i ściągnąć zaślopkę do dołu.

W przypadku uszkodzonej skrzyni biegów lub konieczności przekroczenia powyższej prędkości (ub odległości holowania. 9945 T. Przeciążenie holu może doprowadzić do uszkodzenia obu pojazdów. a następnie dociągnąć do poziomej pozycji za pomocą klucza do śrub mocujących koła Narzędzia samochodowe . która zapewni najlepszą obsługę. Pomoc drogowa Holowanie samochodu można zlecić wyspe­ cjalizowanej pomocy drogowe. z prędkością nie przekraczającą 80 km/h i na dystansie nie dłuższym niż 100 km. znajdującego się zjyju_ podwozi a samochodu Ruszać należy powoli. ponieważ wspomaganie działa tylko przy pracującym silniku. przednia oś samochodu musi być uniesiona. Podczas hamowania konieczny jest silniejszy nacisk na pedał. Obracając w lewo wkręcić ucho holownicze do oporu. . 9936 T. W samochodach ze wspomaganiem układu kierowniczego również obracanie koła kierownicy wymaga większej siły.patrz slrona 183.do ucha holowniczego. ponieważ urządzenie wspomagające hamulce dziata tylko przy pracującym silniku. przywracając sprawność samochodu. rys. Należy skierować się do najbliższej Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. unikając szarpnięć Przeciążenie holu może doprowadzić do uszkodzenia obu pojazdów. rys. Samochody z automatyczną skrzynią biegów ^ powinny być holowaie tylko do przodu. unikając szarpnięć. Nie wolno wykorzystywać jako zaczepu do holowania sztywnego ucha. pod podłogą przestrzeni bagażowej . Przed otwarciem pokrywy należy podnieść wykładzinę bagażnika Następnie obrócić i pociągnąć do góry metalowy pierścień . unikając w ten sposób zbędnych wydatków i ewentualnych trudności z uzyska­ niem odszkodowania w Towarzystwie ubezpieczeniowym. Ucho holownicze znajduje się w torbie z narzędziami samochodowymi.patrz strona 180. by do wnętrza nie przedostawały się spaiiny pojazdu holującego. Dobrze jest przedtem poprosić o sporządzenie kosztorysu usługi. 181 Holowanie innego pojazdu Zdiać zaślepkę otworu do zamocowania ucha holowniczego (po prawej stronie z tyłu samochodu) zwolnić zaczep w dolnej krawędzi i ściągnąć zaślepkę do dołu. Włączyć recyrkulację powietrza i zamknąć okna.fub lepiej hol sztywny s£ . Zaczepić linkę holowniczą * .Ruszać należy powoli..patrz strona 182.

. obrócić je w poprzednie położenie. Przewożone przedmioty w schowkach w bocznych ściankach przestrzeni bagażowej nie mogą ograniczać swobody wysuwania i zwijania się pasów bezpieczeństwa. W celu otwarcia schowka należy unieść wykładzinę bagażnika. W celu zamknięcia schowka należy wcisnąć występy w przedniej krawędzi pokrywy w odpowiednie wgłębienia. W celu zamknięcia pokrywy.9945 T Apteczka pierwszej pomocy @* Apteczkę przechowuje się w schowku w lewej ściance przestrzeni bagażowej. z lewej strony. Następnie obrócić i pociągnąć do góry metalowy pierścień. W celu otwarcia pokrywy schowka w ściance przestrzeni bagażowej należy obrócić elementy mocujące o Q0". Trójkąt ostrzegawczy A ^ Trójkąt ostrzegawczy mocowany jest gumową opaską w schowku pod uchylną pokrywą w podłodze bagażnika.

' L 1 Jeżeli samochód jest przystosowany do holowania przyczepy. Następnie obrócić i pociągnąć do góry metalowy pierścień. po prawej stronie. . P o d n o ś n i k & i narzędzta samochodowe Podnośnik wraz z kompletem narzędzi mocowany jest gumową opaską w schowku pod uchylną pokrywą w podłodze bagażnika. W celu otwarcia schowka należy unieść wykładzinę bagażnika. trójkąt ostrzegawczy przechowuje się wraz z hakiem holowniczym. W celu zamknięcia schowka należy wcisnąć występy w przedniej krawędzi pokrywy w odpowiednie wgłębienia.

9945 T).. Zwolnić zaczep i opuścić na dół koło zapasowe. • Otworzyć schowek z narzędziami samochodowymi w podłodze przestrzeni bagażowej (patrz strona 182. . „ . Odczepić linkę zabezpieczającą. Zrmana koła . wciskając występy w przedniej krawędzi pokrywy w odpowiednie wgłębienia. rys..koło ze stopu lekkiego # stroną zewnętrzną do dołu Unieść osłonę koła zapasowego. • Za pomocą klucza do kół odkręcić całkowi­ cie śrubę z łbem sześciokątnym w podłodze przestrzeni bagażowej. Zmienione koło należy w następujący sposób umieścić we wnęce osłony koła zapasowego: .patrz strona 186.. Za pomocą klucza do kół obrócić śrubę z łbem sześciokątnym w podłodze przestrzeni bagażowej. unosząc do kohca osłonę koła zapasowego Zamknąć schowek.... — ^ ^ ^ ^ „ „ ^ J*.. • Unieść osłonę koła zapasowego.pełnowymiarowe stalowe koło zapasowe stroną zewnętrzną do góry. Opuścić całkowicie osłonę koła zapasowego i wyjąć koło. . aż zablokuje się w zaczepie...... Podnieść osłonę koła zapasowego.- . . ..' • Koło zapasowe Koło zapasowe znajduje się pod podłogą przestrzeni bagażowej. włożyć linkę zabezpieczającą.

wyważyć i założyć właściwe koło. szczególnie na śliskich nawierzchniach. Jak najszybciej należy naprawić. Zafira z ogumieniem 205/55 R 16 & Koło zapasowe ma nałożoną mniejszą oponę t staEową tarczę. szczególnie na śijskich nawierzchniach. 185 . wyważyć i założyć właściwe koło. W przypadku stosowania opon zimowych koło zapasowe może nadal mieć oponę letnią W razie użycia koła zapasowego własności jezdne samochodu mcgąuiec pogorszeniu. Jak najszybciej należy naprawić. Jak najszybciej należy naprawić. Po założeniu koła zapasowego mogą ulec pogorszeniu własności jezdne samochodu.Informacje ogólne W samochodach z tarczami kół ze stopu lekkiego £ koto zapasowe ma stalową obręcz. Zafira z ogumieniem 225/45 R 17 Koło zapasowe ma nałożoną mniejszą oponę. Po założeniu koła zapasowe­ go mogą ulec pogorszeniu własności jezdne samochodu. wyważyć i założyć właściwe koło.

• Nie uruchamiać silnika. • Jeżeli podłoże jest miękkie. pod podnośnik samochodowy należy podłożyć sztywną podkładkę o grubości do 1 cm.Zmiana koła W celu ograniczenia ryzyka odniesienia obrażeń. • Podnośnika samochodowego należy używać wyłącznie do zmiany koła. Przed uniesieniem pojazdu ustawić prosto przednie koła. • Nie wolno wsuwać się pod samochód wsparty na podnośniku. Zablokować koło znajdujące się po przekąt­ nej względem zmienianego. należy wykonać następujące czynności przygotowawcze ł przestrzegać podanych wskazówek: • Ustawić samochód w miejscu o płaskiej. • Włączyć światła awaryjne i zaciągnąć dźwignię hamulca postojowego. natomiast w samochodzie z mechaniczną skrzynią biegów włączyć pierwszy lub wsteczny bieg. Dźwignię automatycznej skrzyni biegów ustawić w pozycji P. Nie zmieniać więcej niż jednego koła na raz. gdy samochód jest wsparty na podnośniku. 186 . twardej i me śliskiej powierzchni. Użycie grubszej podkładki może spowodować uszkodzenie podnośnika i samochodu • W samochodzie wspartym na podnośniku nie mogą znajdować się ludzie ani zwierzęta. podkładając za nim i przed nim drewniane kloce lub duże kamienie. r r i n • W odpowiednim miejscu ustawić trójkąt ostrzegawczy Trójkątostrzegawczy-patrz strona 182.

1. Przy użyciu specjalnego zaczepu z kompletu narzędzi samochodowych ściągnąć osłonę ozdobnąkoła s&. Narzędzia samochodowe - patrz strona 183.

Koła za stopu lekkiego umieszczając końcówkę śrubokręta we wgłębieniu na krawędzi osłony piasty, podważyć i zd|ąć osłonę Zdjąć kapturki ochronne # ze śrub mocujących koło.

Koła ze stopu łekkieao z zabezpieczeniem przecjwkradzteżowym sfr za pomocą specjalnego kiucza z kompletu narzędzi samochodowych zwolnić zaczep osłony piasty koła i zdjąć ją.

i

2, Poluzować śruby kluczem do kół.

Z. Punkty przyłożenia podnośnika samochodowego do podwozia oznaczone są wycięciami w dolnej krawędzi naówońa.

A. Ramię podnośnika ustawić w ten sposób - z przodu bądź z tyłu - aby jego zaczep (strzałka ng ilustracji) objął pionową krawędź i wszedł w wycięcie w niej.

188

10, Nałożyć osłonę koła * lub kapturki osłonowe śrub mocujących koło Przed zamocowaniem osłony należy oczyścićkołowokołicyzaczepów Symbol zaworu powietrza =Ł=z tyłu osłony koła musi się pokrywać z zaworem koła. Koła ze stopu lekkiego % wcisnąć osłonę piasty, umieszczając kołek *k z tyłu osłony w odpowiednim otworze koła. Koła ze stopu lekkiego z zabezpieczeniem przeciwk radź Jeżowym umieścić osłonę piasty i założyć blokadę p rzeci w kra d z ie żo wą.
6365 T

11. Schować zdjęte koło - patrz strona 184. Narzędzia i trójkąt ostrzegawczy schować w bagażniku. 12. Możliwie jak najszybciej należy sprawdzić, czy śruby mocujące koło zostały dokręcone właściwym momentem i w razie potrzeby poprawić ich dociągnięcie. Moment dokręcenia - patrz strona 232. 13. Uszkodzoną oponę należy jak najszybciej naprawić i wyważyć koto.

Przy obracaniu korby podnośnika należy uważać, aby podstawa podnośnika znajdowała się bezpośrednio pod wycięciem w krawędzi podwozia i jej brzegi stykały się z podłożem Podnieść samochód obracając korbę. 5 Wykręcić śruby mocujące koło. 6. Zmienić koło. Koło zapasowe - patrz strona 184. 7. Wkręcić śruby mocujące koło. 6. Opuścić samochód. 9. Na przemian dokręcić śruby mocujące koło.

Wyposażenie elektryczne

Skrzynka bezpieczników Skrzynka bezpieczników znajduje się we wnętrzu samochodu, z lewej strony kolumny kierownicy, pod pokrywą. Zdjąć pokrywę. Na tylnej stronie znajduje się schemat z numerami bezpieczników.

W celu wymiany bezpiecznika, pociągnąć za uchwyt i odchylić do przodu skrzynkę bezpieczników. Zalecane jest wożenie w samochodzie kompletu zapasowych bezpieczników, które można nabyć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

190

1 ) Natężenie piądu znamionowego w amperach. Kolor Ciemnobrązowy Czerwony Jasnoniebieski m 121S5T Bezpieczniki. Jego wartość jest podana na każdym bezpieczniku.Uszkodzony bezpiecznik można rozpOSStecpcs po przepalonym drucie topikowym. Nasunąć szczypce na bezpiecznik i wyciągnąć go. Obciążenie 1 ' 7. . Przed wymianą bezpiecznika należy wyłączyć odpowiedni obwód lub zapłon samochodu. umieszczone po prawej stronie w skrzynce bezpieczników.5 A 10A 15A 20 A 30 A 40 A 121S6TJ Żółty Jasnozielony Pomarańczowy Bezpieczniki zapasowe (zaznaczone kolorem żółtym na ilustracji) można przechowywać w skrzynce bezpieczników. Wyjmowanie bezpieczników ułatwiają specjalne szczypce. Bezpieczniki. Należy stosować wyłącznie bezpieczniki o odpowiednim prądzie znamionowym. Nowy bezpiecznik można włożyć tylko po zlokalizowaniu i usunięciu przyczyny usterki.

Nr O b w ó d 1 2 Wentylator chłodnicy. poziomowanie reflektorów 19 Urządzenia radioodtwarzacza. tylne okno dachowe. elektryczna regulacja lusterek zewnętrznych 30 A 7. telefon 14 Wycieraczki szyby przedniej 15 Elektryczne sterowanie szyb. podgrzewanie siedzeń przednich 3 Ogrzewanie szyby tylnej 30 A Obciążenie' Nr O b w ó d Obciążenie 1 16 Tylne światło prze ci wmgielne 10A 17 Elektryczne sterowanie szyb 30 A 7.5 A 6 Światła mijania (prawe). poziomowanie reflektorów 7 Światła pozycyjne przednie i tylne (prawe). przednie okno dachowe.5 A Bezpieczniki i najważniejsze chronione obwody Bezpieczniki w kabinie samochodu Niektóre obwody mogą być chronione przez kilka bezpieczników.Nr O b w ó d 11 Centralny zamek Obciążenie 1 1 20 A 15A 7.5 A 12 Przednie światła przeciwmgielne I « A 3* : O I i O ł l 13 Autoalarm. wyświetlacz kontrolny. . oświetlenie tablicy rejestracyjnej 8 Światła drogowe (prawe) 18 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej . system informacyjny 20 Elektryczne sterowanie szyb 10 A 40 A 9 Zmywacze reflektorów 10 Sygnał dźwiękowy Natężenie prądu mierzone w amperach.

ł ł f Obwód Obciążenie^ 7.5 A 37 Podgrzewanie siedzeń 20 A 48 - 50 Układ chłodzenia silnika 40A 1ł Natężeni© prądu mierzone w amperach. wyświetlacz kontrolny. autoaiarm. chłodzenie silnika. wspomaganie kierownicy. radioodtwarzacz. tylne okno dachowe 31 20 A 38 Wyświetlacz kontrolny. system informacyjny. lampki kontrolne i ostrzegawcze 23 Układ ABS. komputer pokładowy. wyświetlacz kontrolny. rozpoznawanie obciążenia siedzenia 43 - 7. immobifizer 33 Zacisk 30: stałe zasifame przyczepy. układ klimatyzacji 36 Zapalniczka 10A 10 A 20 A 7. autoaiarm.5 A 15A 10 A 7. system informacyjny. system informacyjny 35 Automatyczna skrzynia biegów. automatyczna skrzynia biegów 22 Światła awaryjne. automatyczna kontrola prędkości 39 Automatyczna skrzynia biegów. radioodtwarzacz. rmmobilizer £4 Światła mijania (lewe).5 A 10 A 32 Automatyczne włączanie świateł mijania (Skandynawia). układ ESP. 10 A oświetlenie wnętrza. układ klimatyzacji 41 Ogrzewanie lusterek zewnętrznych 42 Oświetlenie wnętrza.5 A Nr Obwód Obciążenie" Nr O b w ó d Obciążenie 1 * 10 A 21 Wyłącznik zapłonu. poziomowanie reflektorów 25 Światła pozycyjne przednie i tylne (lewe). układ chłodzenia silnika. układ klimatyzacji 40 Układ chłodzenia silnika.5 A 10 A 20 A 10 A 10A 45 - 28 Oświetlenie wnętrza 7. oświetlenie tablicy rejestracyjnej 26 Światła drogowe (lewe) 27 Klimatyzacja tyłu kabiny 29 Układ kontrolny. automatyczna skrzynia biegów 30 Przednie okno dachowe. światła awaryjne. 193 . gniazdo elektryczne 34 Zmieniacz płyt CD.

Zabrudzoną żarówkę można oczyścić nie strzępiącą się. czysta. Nową żarówkę można trzymać wyłącznie za cokół! Nie dotykać szklanej części gołymi palcami. Ustawienie reflektorów Bezpieczniki w komorze silnika Bezpieczniki układu wstępnego podgrzewania silnika i podgrzewania filtra paliwa (silnik 0 zapłonie samoczynnym) oraz inne załeżne od wyposażenia przekaźniki i bezpieczniki znajdują się w skrzynce bezpieczników 1 przekaźników. Nie stosować żarówek o większej mocy. Tłuste plamy na szkle żarówki odpa­ rowują powodując w efekcie przyciemnienie odbłyśnika. która dysponuje specjalnym sprzętem do tego celu. Instalacja elektryczna jest dodatkowo chroniona maksymalnie 8 (w zależności od poziomu wy po saż en ia) bez p iecz n i kam i głównym w głównej skrzynce bezpieczników. Należy zwróć się do Autoryzowane! Stacii Dealerskie! OpJa. Nowa żarówka musi mieć na cokole takie same oznaczenie jak przepalona. Zwolnic zaczepy i zdjąć pokrywę głównej skrzynki bezpieczników W razie przepalenia jednego z tych bezpie­ czników. przestaje działać duża część układu elektrycznego samochodu. U wag aj Ustawianie świateł powinno być wykonywane przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla. . ściereczką zwilżoną alkohclem lub benzyną lakową.Wymiana żarówek Przed wymianą żarówki należy wyłączyć dany obwód prądowy.

Wyjąć żarówkę z obsady. Światła mijania 1. Wyjąć obsadę żarówki z obudowy reflektora.Światła mijania i drogowe V Reflektory z oddzielnymi żarówkami do świateł mijania (zewnętrzne żarówki) i świateł drogowych (wewnętrzne żarowkiJ. 4. 7 Obrócić obsadę w prawo do oporu. . Chwycić obsadę żarówki przy złączu elektrycznym i obrócić w lewo. Włożyć nową żarówkę w obsadę. 6. Wsunąć żarówkę w ten sposób. Otworzyć i podeprzeć drążkiem pokrywę silnika. 5. aby dwa występy obsady weszły w wycięcia obudowy reflektora. nie dotykając przy tym bańki szklanej. 3. 2.

Włożyć nową żarówkę w obsadę. Otworzyć i podeprzeć drążkiem pokrywę silnika. Wsunąć żarówkę w ten sposób. 4. . aby dwa występy oosady weszły w wycięcia o Dud owy reflektora. 6. 2. 3 Wyjąć obsadę żarówki z obudowy reflektora. nie dotykając przy tym baóki szklanej.10345 T Światła drogowe 1. Odciągnąć zaczep i odłączyć złącze elektryczne od obsady żarówki 5. Chwycić obsadę żarówki przy złączu elektrycznym i obrócić w lewo. 7 Obrócić obsadę w prawo do oporu.

LVII* zyc n . Wyjąć żaró em pokrywę ę żarówki.i'- 3.

4.Światła przeciwmgielne przednie * Wymianę żarówki należy ztecić Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Kierunkowskazy przednie 1 Otworzyć i podeprzeć drążkiem pokrywę silnika. 3 Lekko wcisnąć żarówkę w oprawę. Włożyć nową żarówkę. wsunąć oprawę w obudowę lampy i obrócić w celu zablokowania 198 . 2 Obrócić w lewo i wyjąć oprawę żarówki. obrócić i wyjąć.

Wyjąć apteczkę * i odwinąć na bok wykładzinę. 8. od góry do dołu: Światło hamowania i pozycyjne (żarówka dwu włókno wa) Kierunkowskaz Światło cofania Światło przeciwmgielne 7. 5. .'Zasłonić wykładziną. światła cofania 1. Odczepić obudowę lampy. Nakręcić nakrętki radełkowane na kołki gwintowane. wcisnąć oprawę żarówek w obudowę lampy i przyłożyć obudowę z powrotem do nadwozia.9733 T Światła hamowania. Wyjąć żarówkę z gniazda. Obrócić elementy mocujące i zdjąć osłonę 2. 3. Odłączyć złącza elektryczne od oprawy żarówek. 6. 4 Przytrzymać od zewnątrz osłonę lampy i wykręcić dwie nakrętki radełkowane. Nacisnąć zewnętrzne krawędzie op'awy żarówek do wewnątrz i wyjąć oprawę. Włożyć na miejsce apteczkę Nałożyć i zamknąć osłonę. Rozmieszczenie żarówek. kierunkowskazy tylne. światła pozycyjne i przeciwmgielne tylne. Włożyć nową żarówkę.

2. 2. Włożyć z powrotem lampkę i przy użyciu śrubokręta umocować wkrętami. Włożyć nową żarówkę. Wykręcić dwa wkręty od spodu klamki drzwi bagażnika. 4.Oświetlenie tablicy rejestracyjnej 1 Otworzyć bagażnik. Wyjąć lampkę 3. 3. 4 Włożyć nową żarówkę 5. Wyjąć żarówkę z gniazda. Lekko nacisnąć żarówkę w kierunku sprężystego zacisku i wyjąć ją. 1 Podważyć śrubokrętem i zdjąć kłosz lampki. Przednia lampka oświetlenia kabiny i lampki do czytania 3? Przed wyjęciem żarówki należy zamknąć drzwi aby lampki me były pod napięciem. Wcisnąć klosz lampki 200 .

3. T y l n a l a m p k a o ś w i e t l e n i a k a b i n y =£. podświetlenie wyświetlacza kontrolnego # Wymianę żarówki należy zlecić Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opis. 4 Włożyćnowążarówkę. Lekko nacisnąć źar&wkę w kierunku sprężystego zacisku i wyjąć ją. 2. oświetlenie przestrzeni bagażowej Przed wyjęciem żarówki należy zamknąć drzwi lub przytrzymać wciśnięty czujnik drzwiowy. W c i s n ą ć | a m p k ę z powrotem. Oświetlenie s c h o w k a . .Podświetlenie wskaźników. aby lampki nie były pod napięciem 1 Podważyć śrubokrętem i wypchnąć lampkę z wnękf.

Na całym świecie działy obsługj klienta firmy Adam Opel AG i filie General Motors gotowe są służyć niezbędnymi informacjamł i pomocą: . gotowe przyjść zpo-mocą.Sieć serwisowa Opla" z wykazem tch adresów i telefonów. ponieważ Opef Assistance i Opel Mobile Service zawsze są na miejscu. ^ĘĘĘ/gfi ^ĘĘĘ^ Doświadczony i przeszkolony przez OpTa personel pracuje zgodnie ze specjalnymi instrukcjami fabrycznymi.Serwis Opla As Nasz cel: zapewnienie zadowolenia z samochodu.w Polsce i ponad 30 innych krajach europejskich Informacje na temat systemu pomocy Opel Asststance i Opel Mobile Service można znaleźć w Książeczce Obsługowej samochodu Ponadto wszystkie Autoryzowane Stacje Dealerskie Opla oferują najwyższy poziom usług po konkurencyjnych cenach Można tam również otrzymać broszurę . bki i niezawodny oraz Zap* ywkJualnych p o W f i t t doslo serwis. Wszystkie części są poddawane specjalnej kontroli jakości i dokładności wykonania potwierdzającej ich niezawodność działania. bezpieczeństwo i dostosowanie do samochodów Opel Serwis Opla opiera się na doświadczeniu jednego z wiodących producentów samochodów na świecie. W razie wystąpienia w samochodzie defektu technicznego nie ma powodów do obaw. W każdej Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla można zaopatrzyć się w Oryginalne Części Zamienne i Akcesoria Opel przeznaczone dokładnie do tego modelu samochodu.

Macedonii.W ł o c h y Telefon 06 -5 46 51 Na terenie Luksemburga prosimy kontaktować się z Działem Serwisu Opla w Kontich . Opel House.Irlandia Telefon 01 -216 10 00 Opel Italia S p A. 91 28046 Madryt . Amarousion 151 25 Ateny .Niemcy Telefon 0 61 42-77 50 00 lub O 61 42-7 70 Opel Hellas S. Osborne Road Luton.Hiszpania Telefon 900 20 25 20 Saab Opel Svenge AB Esbogatan 8 164 74 Kista .Norwegia Telefon 6389 52 00 General Motors Poiand Sp. Unit 60. Bułgarii. Groß-Enzersdorfer Str. Piso 2 Porto Salvo 2780 Oeiras . Domaniewska 41 06-672 Warszawa . avenue du Marais Angle Quai de Bezons 95101 Argenteuil Cedex . z o.0 1582-42 72 00 Opel Oy Pajunjityntie 5 00320 Helsinki . Rumunii i Słowenii prosimy kontaktować się z Działem Serwisu Opla w Budapeszcie. Bedfordshire. Prins Boudewijniaan 30 2550 Kontich . DubMn 16 . 59 1220 W i e d e ń . Telefon: 00 36-1-45 79-1 99 ^B^PBShhS 140 00 Praga 4 . Customer Assistance Centre Griffin House. Baanhoekweg 188 3361 GN S l i e d r e c h t .r.Holandia Telefon 0 78-6-42 21 00 Opel Norge AS Kjeiler-Vest 6 2021 Skedsmokorset .A Salzhausstraße 21 2501 BieUBienne .Portugalia Telefon 0 1 ^ 4 0 75 00 Opel España de Automobiles S. Kapäs utca 11-15 1027 Budapeszt .Szwajcaria Telefon 0848 810 820 lub 0 32-3 21 51 11 Opel Türkiye Ltd. Bośni-Hercegowiny.Anglia Tel.Turcja Telefon 02 32-8 53 -14 53 Na terenie Albanii. Sti. Jugosławii.V.Szwecja Telefon 08-632 85 00 Opel Sutsse S.Dania Telefon 39 57 85 00 JSSK ' - Vauxhatl Motors Ltd. Piazza le dein nd us tria 40 00144 R z y m .Belgia Opel Nederland B.b.A.o. Kemalpasa yolu üzeri 35861 TorbaU/tzmir .Polska Telefon 022-506 17 00 Opel Portugal Quinta da Fonie Ed Fernäo MagaJhaes.Opel Austria Ges. ADAM OPEL AG Bahnhofsplatz 1 65423 Rüsselsheim .Belgia Telefon 03-4 50 63 11 Opel C & S spoL s.Finlandia Telefon (Helsinki) 61 58 81 Opel France 1-9. Chorwacji.Grecja Telefon 1-6 8D65 01 Opel Southeast Europe Ltd.A u s t r i a Telefon 01-2 88 99 Opel Belgium N.o.V.Węgry Telefon 06-1-45 79 -1 99 Opel Ireland Ltd.Czechy Telefon 02-61 21 -88 21 Opel Danmark Tobaksvejen 22 2860 S0borg . Paseo de la Castellana.A. Węgry. Heather Road Sandyford. 56 Kifisias Avenue & Delfon str. LU1 3YT .m.H.Francja Telefon 1-34 26 30 00 203 .

Sygnalizacja ter­ minu następnego przeglądu .patrz strona 30. Terminy obsługi podane w Książeczce Obsługowej samochodu mają pierwszeństwo i nałeży ich przestrzegać. Sygnalizacja terminu następnego przeglądu okresowego na wyświetlaczu nie uwzględnia okresów postoju samochodu z odłączonym akumulatorem. zależnie od tego. który z tych warunków zostanie spełniony jako pierwszy. a także posiada n>ezbędne narzędzia specjalne oraz aktualne instrukcje fabryczne.Przeglądy i obsługa okresowa W przypadku małych przebiegów samochodu przy częstych rozruchach zimnego silnika lub z przewaga. zalecane jest dokony­ wanie dodatkowej wymiany oleju silnikowego oraz fillra oleju. jak również naprawy nadwozia oraz zespołów samochodu. Dysponuje ona wszechstronną wiedzą na temat samochodów marki Opel. 204 . w ramach coro­ cznego przeglądu lub niezależnie (patrz Książeczka Obsługowa) Z uwagi na zagwarantowanie ekonomicznej i bezpiecznej eksploatacji. Książeczka Obsługowa znajduje się w scho­ wku w desce rozdzielczej Prace związane z obsługą techniczną samo­ chodu. a także w celu utrzymania jak najwyższej wartości pojazdu. wszelkie prace związane z jego obsługą tech­ niczną muszą być wykonywane w terminach określonych przez producenta w Książeczce Obsługowej samochodu. Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne Usługę tę należy zlecać Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla raz do roku. powinny być wykony­ wane przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla. jazdy w ruchu miejskim z częstym zatrzymywaniem się. Kolejny przegląd okresowy powinien być wy­ konany po upływie określonego czasu lub przejechaniu ustalonej liczby kilometrów.

Nie należy wykonywać samodzielnie żadnych napraw regulacji ani czynności obsługi okre­ sowej. korek zbiornika płynu do spryskiwaczy szyb i reflektorów. Ze w ^ t t dów bezpieczeństwa nie należy d o f o l W 205 . a ponadto. spowodować zagrożenie dla siebie i innych użytkowników drogi. Uwagi d o t y c z ą c e b e z p i e c z e ń s t w a Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem o wysokim napięciu. Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu płynów W celu wyróżnienia. wszelkie czyn­ ności kontrolne w obrębie komory silnika (na przykład sprawdzanie poziomu płynu hamul­ cowego lub oleju silnikowego) należy wykonywać przy wyłączonym zapłonie. Olej s i l n i k o w y Do silnika tego samochodu szczególnie odp więdnie są oleje marki Opel. wysokogatunkowe oleje HD RE o odpowiedniej lepkości (wg SAE) i ja kopii (wg ACEA). Informacje na temat olejów "™ podane są na stronach 2 2 2 do 2 2 3 . ruszyć . Można także stosować dostępne w haftdjji markowe. Te wysokiej jakości oleje nadają się d o J f l ! eksploatacji zarówno w warunkach letnich ]i i zimowych. wykonując nieprawi­ dłowo pracę. zakrętka zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego. a także uchwyt miarki poziomu oieju są w kolorze żółtym.niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Elektroniczne układy zapłonowe wytwa­ rzają bardzo wysokie napięcie. Producenci markowych olejów ponoszą odpowiedzialność za zagwarantowanie ich przydatności do samochodów Opel. Nie mając odpowiednich kwalifikacji można nieświadomie złamać obowiązujące przepisy. Szczególnie dotyczy to silnika i ele­ mentów związanych z bezpieczeństwem jazdy. korek wlewu oleju silniko­ wego. Jako wyróżnikjem jakości można kierować? klasyfikacją ACEA.

W okresie docierania zużycie oleju może przekraczać wartość nominalną.patrz strona 235. aby olej mógł spłynąć do miski olejowej W celu sprawdzenia poziomu oleju należy wyciągnąć miarkę („bagnet"). Z 18 XE oraz Y 20 DTH1>. Poziom oleju należy sprawdzać w samocho­ dzie ustawionym poziomo. a także przed wyruszeniem w dalszą drogę.-. należy sprawdzić poziom oleju za pomocą miarki i w razie potrzeby uzupełnić. gdy silnik jest rozgrzany i nie pracuje. . zużycie oleju Zużywanie pewnych ilości oleju przez silnik jest Zjawiskiem całkowicie normalnym Wiel­ kość zużycia oleju można realnie oceniać dopiero po przejechaniu kilku tysięcy kilome­ trów. 50) Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Engine Oil Level". gdy jego poziom zbliży się do znaku . Po wyłączeniu silnika odczekać przynajmniej dwie minuty. . ^ Oznaczenia handlowe: patrz strona 224.. 45. Nadmiar oleju należy usunąć z silnika. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia silnika lub katalizatora spalin. Częsta jazda z wysokimi prędkościami obrotowymi silnika zwiększa zużycie oleju. Objętość oleju pomiędzy znakami „MIN" i „MAX* na miarce .'i- 12199 Sil Poziom oleju w silniku. Olej trzeba uzupełnić. Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu oleju w silniku Na kolejnych ilustracjach przedstawiony jest sposób sprawdzania poziomu oleju w silniku Z 16 XE. Poziom oleju nie powinien przekraczać górnego znaku „MAX'' na miarce.MINh'. wytrzeć do suche i wsunąć do końca z powrotem. Dlatego poziom oleju w silniku należy spraw­ dzać co 1000 km. Dotyczy to również samochodów z wyświetlaczem wielofunkcyjnym wyświetlaczem graficznym * lub wyświetlaczem kolorowym w których poziom oleju silnikowego jest kontrolowany automatycznie (patrz strony 36.•m.

ponieważ traci on swoje właściwości smarne nie tylko podczas pracy silnika. . jaki znajduje się w silniku. Zużytych filtrów oleju i pustych pojemników po oleju nie wofno wyrzucać do pojemników na odpadki domowe Wymianę oleju i filtra należy zlecać Autoryzowane] Stacji Dealerskiej Opla. lecz także na skutek starzenia. Zużycie oleju stabilizuje się zazwyczaj po przejechaniu kilku tysięcy kilometrów.patrz strona 222. Tabela olejów . Objętości oleju .Przy uzupełnianiu poziomu należy używać oleju tego samego gatunku. która jest zaznajomiona z przepisami praw­ nymi dotyczącymi pozbywania się przepraco­ wanego o l g j ^ j _ ^ r ó w w ^ o M b J l i ę zagrażajacy środowisku naturalnemu i zdrowiu człowieka. Dopiero po tym okresie można oceniać jego zużycie Wymiana oteju i filtra oleju Olej należy wymieniać zgodnie z planem obsługi okresowej. Należy stosować oryginalne filtry oleju Opla.patrz strona 235.

bardzo wysokich lub niskich temperaturach otoczenia czy dużych wahaniach dobowych temperatu­ ry. czy nie zgroma­ dziła się w nim woda. Płyn chłodzący Podczas pracy silnika w układzie chłodzenia panuje nadciśnienie i dlatego temperatura ^ płynu może przekraczać 1uODC. gdy spod śruby na spodzie zacznie wypływać paliwo. Filtr paliwa do s i l n i k ó w o zapłonie samoczynnym Przy każdej wymianie oleju silnikowego należy sprawdzić filtr paliwa. filtr powinien być sprawdzany w krótszych odstępach czasu.Woda z filtra jest całkowicie usunięta. Informacje ogólne W trudnych warunkach eksploatacji* jak na przykład przy dużej wilgotności powietrza (zwłaszcza w lerenach nadmorskich). Podstawić pojemnik pod obudowę fittra. *M Płyn chłodzący jest niebezpieczny dla zdrowa i dlatego należy go przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscu niedostępnym dla dzieci. flft Przez cały rok pozostaje w układzie chłodzenia i nie wymaga wymiany W razie potrzeby stosować tylko niskozamarzające płyny chłodzące marki Opel (patrz strona 221). Polu­ zować śrubę na pokrywie filtra dostępnym w handlu wkrętakiem Torx T 30 W celu spuszczenia nagromadzonej wody poluzować o około jeden obrót śrubę radełkowaną na spodzie filtra . W Płyn chłodzący na bazie glikolu odznacza się doskonałymi własnościami antykorozyjnymi oraz nie zamarza do temperatury -30°C. Ponownie dokręcić obydwie śruby Nte wolno dopuszczać do całkowitego opróżnienia filtra? Procedura odpowietrzania układu paliwowego po całkowitym opróżnieniu filtra paliwa jest bardzo skomplikowana i musi być przeprowadzona przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla (patrz strona 178).

• Poziom płynu prawidłowy: jak najszybciej zwrócić się do Autory­ zowanej Stacji Dealerskiej Opla w celu usunięcia przyczyn nadmiernego wzrostu temperatury płynu chłodzącego.patrz „Poziom płynu". Gdy poziom spadnie pontżej tego znaku. trzeba go uzupełnić do poziomu nieco powyżej znaku. W przypadku jego braku można dodać wody wodociągowej lub destylowanej Gdy ubytek płynu chłodzącego został uzupełniony wodą. należy natychmiast sprawdzić poziom płynu chłodzącego • Poziom płynu zbyt niski uzupełnić płyn . Środki przeciwdziałające zamarzaniu i korozji Przed początkiem sezonu zimowego należy ze pomocą wykalibrowanego areometru sprawdzić gęstość płynu chłodzącego. 209 .Dolać płynu niskozamarzającego. a po ochło­ dzeniu znów się obniża. ze względu na prawidłowe stężenie środka przeciw zamarzaniu. Gdy ubytek płynu chłodzącego zostanie uzupełniony wodą. Zamykając zbiornik należy dokręcić korek do oporu Temperatura płynu chłodzącego Ze względów konstrukcyjnych wskaźnik temperatury silnika pokazuje temperaturę płynu chłodzącego tylko przy wystarczającym jego poziomie Podczas pracy w układzie panuje podwyż­ szone ciśnienie. Poziom zimnego płynu chłodzącego w zbior­ niczku wyrównawczym powinien sięgać nieco powyżej znaku „KALT" fzirmy) Po rozgrzaniu się silnika poziom ten wzrasta. powinno zostać sprawdzone stężenie płynu przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla i ewentualnie dodany koncentrat płynu n iskozamarzaj ącego. Poziom płynu chłodzącego W szczelnym układzie chłodzenia prawie nie występują ubytki i z tego względu rzadko zachodzi potrzeba uzupełniania płynu. Zbyt małe jego stężenie pogarsza odporność na niskie temperatury oraz ochronę przed korozją W razie potrzeby dodać płynu niskozamarzającego. Jak najszybciej zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskie] Opła w celu usunięcia przyczyn ubytku płyn u. Ołatego temperatura może przekraczać 100°C. Jego zawartość musi gwarantować zabezpieczenie do temperatury około -3CTC. naieży sprawdzić stężenie roztworu i ewentualnie dodać płynu niskozamarzającego. Gdy wskazówka znajdzie się na czerwonym potu.

Do uzupełniania należy stosować wyłącznie spełniający wysokie wymagania płyn hamulcowy Opla (patrz strona 221). które obniżają skuteczność działania hamulców. ponieważ jakiekolwiek zanieczyszczenie płynu może spowodować awarię układu hamulcowego Po uzupełnieniu płynu hamulcowego naieży zgłosić się do Autoryzowanej Stacji Dealer­ skiej Opla w celu usunięcia przyczyny ubytku.płyn hamulcowy j Utentaktu z oczami. skórą. t km inni a n in M M P i a na MHQ p i powierzchniami lakierowanymi W bezpośrednim kontakcie płyn może być j W ^ p i e c z n y dla zdrowia oraz ^yjjć^B Poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku nie Uj^^Kwać uszkodzenia mechaniq^HH| powinien przekraczać znaku . 210 . Przy dolewaniu płynu konieczne jest zapewnienie maksymalnej czystości. Wymiana płynu hamulcowego Płyn hamulcowy jest higroskopijny i absorbuje wilgoć Podczas hamowania mogą się wtedy tworzyć pęcherzyki pary.MAX". Płyn hamulcowy Poziom płynu hamulcowego Ostrożnie . ani spaść poniżej znaku „ W I N " . Wymiana płynu hamulcowego powinna być zlecana Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opja^która przestrzega przepisów prawnych dotyczących pozbywania się zużytego płynu hamulcowego w sposób nieszkodliwy dla środowiska naturalnego i zdrowia. 2 tego powodu płyn hamulcowy powinno się wymieniać w okresach przewidzianych w Książeczce Obsługowej samochodu.

Dlatego należy regularnie sprawdzać skutecz­ ność działania wycieraczek oraz spryskiwaczy szyb i zmywaczy reflektorów*. Uszkodzenia te mogą być spowodowane lodem. wysoką temperaturą lub niewłaś­ ciwym stosowaniem środków myjących. odczepić i zdjąć pióro. nacisnąć dźwignię zatrzasku i wysunąć pióro. które przymarzły do szyby. 211 . Włączenie wycieraczek przy oblodzonej szybie spowoduje uszkodzenie ich gumek Wycieraczki zostawiające smugi można oczyścić miękką szmatką przy użyciu niskozamarzającego płynu zmywającego produkcji Opla. solą. Wycieraczki.Wycieraczki szyb . ft \ Dobra wtdoczność jest nieodzownym warunkiem bezpiecznej jazdy. Pióra wycieraczek szyby przedniej Podmeść ramię wycieraczki. Pióro wycieraczki szyby tylnej * Podnieść ramię wycieraczki. powinny zostać uwolnione z użyciem środka rozmrażającego w aerozolu produkcji Opla Stwardniałe. jak pokazuje ilustracja. popękane lub pokryte silikonem gumki wycieraczek należy wymienić na nowe.

Należy wlewać wyłącznie czystą wodę. Spryskiwacze szyb. zmywacze reflektorów # Zbiornik płynu do spryskiwaczy szyby przedniej i tylnej oraz zmywaczy reflektorów * znajduje się w przedniej części komory silnika.3 0 *C Przy zamykaniu wlewu zbiornika płynu mocno naciągnąć korek na pogrubione brzegi otworu wlewowego. W celu poprawienia własności myjących można dodać niewielką ilość n iskozama rzającego płynu zmywającego Opla. aby uniknąć zatkania dysz. obok akumulatora po lewej stronie.W warunkach zimowych spryskiwacz© szyb i zmywacze reflektorów nie będązamarzać do następujących temperatur otoczenia: Temperatura zamarzania Proporcja objętości n iskozama rzającego płynu zmywającego Opla i wody -5°C .10 'C . 212 .2 0 °C .

a następnie ujemny.Zamontowanie dodatkowych urządzeń elektry­ cznych lub elektronicznych może powodować zwiększone obciążenie akumulatora i dopro­ wadzić do jego rozładowania. to znaczy zamienić miejscami zacisków jego biegunów Przy podłączaniu zacisków akumulatora. I ^ ^ ^ ^ 11950 Aj Akumulator Akumulator jesi bezobsiugowy Wymianę zużytego lub uszkodzonego akumulatora należy zlecać Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. która przestrzega p rzep isów pra w n y c h d oty czący ch pozbywan ia się zużytych akumulatorów w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu i zdrowiu człowieka.a następnie dodatni Nie wolno pomylić biegunów akumulatora. najpierw należy podłączyć przewód dodatni. jako pierwszy biegun ujemny. Dlatego w takich przypadkach nałeźy odłączać zacisk ujemny od akumulatora. gdy akumulator jest odłączony {np. przy użyciu przewodów rozruchowych). Należy skonsul­ tować w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla rozwiązania techniczne przeciwdziałające temu . Ochrona podzespołów elektronicznych Aby uniknąć uszkodzenia podzespołów elektronicznych w instalacji elektrycznej samochodu. względów b^zpieczemtwa nie należy tyh tykać elementów układu zapłonowego 213 .np zamontowanie akumulatora o większej pojemności. nigdy nie należy odłączać akumulatora przy pracującym silniku. co z kolei może prz/czynić się do skrócenia jego żywotności. Podczas postoju samochodu trwającego dłu­ żej niż cztery tygodnie może dojść do rozłado­ wania akumulatora. Nie wolno też uruchamiać silnika. Układ ząpłcmmF E Elektroniczne u ł d 9 wytwarzają barđzdfj ^Zet względów bezpić w. Po przyłączeniu aku^ mulatom konieczne będzie wprowadzenie pra­ widłowej daty i czasu na wyświetlaczu kontro­ lnym oraz aktywacja układu sterującego pod­ noszeniem i opuszczaniem szyb. Przed przystąpieniem do ładowania akumulatora należy odłączyć go od instalacji samochodu.

Włączyć pierwszy lub wsteczny bieg. dobrze wentylowanym pomieszczeniu. podkładając pod koła kliny lub podobne przedmioty.patrz strona 232. • Umyć i zakonserwować samochód . odłączając w ten sposób akumulator od instalacji elektrycznej .patrz strona 213. czy płyn chłodzący ma odpowiednie własności antykorozyjne i odporność na zamarzanie .patrz strona 209.patrz strona 206. • Zwiększyć ciśnienie w oponach do wartości odpowiadającej maksymalnemu obciążeniu samochodu . • Oczyścić i zakonserwować uszczelki gumowe drzwi oraz pokryw silnika i bagażnika. • Nie zaciągać hamulca postojowego • Odłączyć przewód ujemny od akumulatora. naprawić ewentualne ubytki. 214 . Planując wielomiesięczny postój samochodu należy zlecić Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla wykonanie następujących czynności obsługowych. Przed przystąpieniem do użytkowania samochodu należy wykonać następujące czynności: • Podłączyć akumulator .patrz strona 205. Przechowywanie s a m o c h o d u • Zaparkować samochód w suchym. Zabezpieczyć samochód przed toczeniem się. • Napełnić zbiornik spryskiwaczy szyb i zmywaczy reflektorów . • Upewnić się. • Sprawdzić poziom płynu chłodzącego patrz strona 209. • Wymienić olej w silniku .patrz strona 217.patrz strona 232.patrz strona 209. Przywrócenie samochodu do eksploatacji Należy przestrzegać obowiązujących przepisów. • Sprawdzić poziom oleju w silniku . • Sprawdzić poziom płynu w układzie chłodzenia . • Sprawdzić stan zabezpieczenia komory silnika i podwozia. a w przypadku automatycznej skrzyni b i e g ó w ^ ustawić dźwignię wybieraka w pozycji P.Czasowe wyłączenie s a m o c h o d u z eksploatacji Należy przestrzegać obowiązujących przepisów.patrz strona 212. • Opróżnić zbiornik płynu do spryskiwaczy szyb i zmywaczy reflektorów. mających na celu jego zabez­ pieczenie przed uszkodzeniem.patrz strona 213? • Sprawdzić ciśnienie w ogumieniu .

r 215 u mm iiiiiiiiii m numi .

które właściwie stosowane pozwolą zabezpieczyć go przed szkodliwymi wpływami otoczenia. należy szczególną uwagę zwracać na przepisy dotyczące ochrony środowiska. Podczas zabiegów pielęgnacyjnych. a zwłaszcza przy myciu samochodu. Regularna. zaleceń dotyczących pielęgnacji samochodu. staranna pielęgnacja samochodu nadaje mu ładny wygląd i pozwala utrzymać wysoką wartość rynkową. Ponadto jest ona warunkiem uznania ewentualnych roszczeń gwarancyjnych z tytułu korozji i uszkodzeń powłoki lakierowej Na kolejnych stronach zamieszczono szereo.Pielęgnacja samochodu Autoryzowane Stacje Dealerskie Opla chętnie udzielają wszelkich porad w zakresie spraw­ dzonych \ zalecanych przez Opla kosmetyków sa m och od owych. Kosmetyki samochodowe # Mycie nadwozia • Szczotka do mycia samochodu • Szampon samochodowy • Gąbka samochodowa • Gąbka do usuwania owadów • Ircha Pielęgnacja nadwozia • Środek do czyszczenia lakieru • Pasta do polerowania • Mleczko do polerowania • Wosk (do lakierów metalicznych) • Wosk w aerozolu • Wosk w płynie • Lakter zaprawkowy • Lakier zaprawkowy w aerozolu • Środek do konserwacji tarcz kół ze stopu łekktego • Środek do usuwania plam ze smoły w aerozolu • Środek do usuwania owadów • Płyn do mycia szyb w aerozolu • Niskokrzepnący płyn zmywający • Olej silikonowy do uszczelek gumowych Pielęgnacja wnętrza • Środek zmywający • Środek do mycia szyb I .

Do czyszczenia i konserwacji tarcz ze stopu lekkiego służy specjalny środek oferowany przez Opla. Przy korzystaniu z myjni samochodowych zaleca się wybierać program z woskowaniem. gdy do lakieru przywarty substancje stałe lub też nastąpiło jego zmatowienie i utrata połysku. W przeciwnym razie dochodzi do wysuszania lakieru. Ptasie odchody. Polerowanie Polerowanie jest konieczne tylko wtedy. W myjni samochodowej należy przestrzegać instrukcji korzystała z niej. Tarcze kół Tarcze kół należy myć z użyciem środków do mycia kół o odczynie neutralnym Tarcze kół są lakierowane i można je konser­ wować tymi samymi środkami. pyłek kwiatowy i podobne zabrudzenia natęży niezwłocznie zmywać. Nie należy jednak dopuszczać do takiego stanu! Powłoka woskowa chroni lakier przed szkodliwymi wpływami chemicznymi Woskować należy także obrzeża i zakładki w otwartych drzwiach i pokrywach oraz zasłonięte mmi obszary. co nadwozie. do których należą np. Woskowanie Nadwozie samochodu wymaga regularnego woskowanra. ciągłe zmiany pogody. które mogą spowodować uszkodzenie lakieru. Na przykład wycieraczki szyby przedniej i tylnej * powinny być ustawione w położeniu spoczynkowym Zdjąć anteny dachowe Do ręcznego mycia samochodu należy używać szamponu samochodowego Opel. Oferowana przez Opla pasta polerska z siliko­ nem tworzy dodatkową warstwę ochronną. Dlatego nadwozie samochodu należy regularnie myć i woskować. najpóźniej jednak wtedy. Natęży używać oddzielnej irchy do powierz­ chni lakierowanych i do szyb. ponieważ pozostałości środków konserwujących prze­ niesione na szybę pogarszają widoczność. Nie należy polerować ani woskować plasti­ kowych części nadwozia. Dokładnie wypłukać także wnęki błotników.Mycie nadwozia Lakier nadwozia wystawiony jest na działanie różnych czynników otoczenia. ślady żywicy. a także sól z jezdni. gdyż zawierają one agresywne składniki. wyziewy i zapylenie przemysłowe. Oczyścić obrzeża i zakładki w otwartych drzwiach i pokrywach oraz zasłonięte nimi obszary Po umyciu nadwozie należy starannie spłukać i wytrzeć irchą. gdy woda na lakierze przestaje tworzyć drobne kropelki. martwe owady. eliminując konieczność późniejszego woskowania. 217 . Często przepłukiwać irchę. Lakiery metaliczne nałeży zabezpieczać za pomocą oferowanego przez Opla wosku przeznaczonego do lakierów metalicznych. a zwłaszcza po umyciu szamponem.

zadrapania itp. Do czyszczenia obić z tkaniny oraz wykładzin. dostępnym w aerozolu. lecz natychmiast zmyć ofero­ wanym przez Opla środkiem do usuwania plam ze smoły. jak i sztucznej skóry.Uszkodzenia lakieru Niewielkie uszkodzenia lakieru. należy natychmiast naprawiać za pomocą specjalnego oferowanego przez Opla lakieru zaprawkowego do nanoszenia pędzelkiem lub w aerozolu. Do usuwanta oblodzenia odpowiedni jest oferowany przez Opia niskokrzepnący płyn zmywający •o mechanicznego usuwania lodu najlepiej nadaje się dostępna w handlu skrobaczka o ostrych krawędziach. można umyć je oferowanym przez Opla szamponem samochodowym. Plamy ze smoły Plam ze smoły nie wolno usuwać twardymi przedmiotami. aby nie dostawały się pod mą żadne zabru­ dzenia. aby nie uszkodzić nadruko­ wanego uzwojenia grzejnego. części z tworzywa sztucz­ nego i gumy można myć wyłącznie oferowa­ nym przez Opla środkiem czyszczącym Nie stosować żadnych innych środków. Skrobaczkę należy mocno dociskać do czyszczonej powierzchni. Nie stosować do tego celu żadnych ściernych lub żrących środków ani skrobaczek do oblodzonych szyb. które mogłyby porysować szybę. Najlepiej do tego celu nadaje się miękka. łącznie z deską roz­ dzielczą oraz panelami drewnopodobnymi ^ można czyścić oferowanym przez Opla środkiem czyszczącym Tapicerkę oczyścić odkurzaczem i szczotką. Szyby Przy czyszczeniu ogrzewanej szyby tylnej należy uważać. na których korozja może się rozwijać nie zauważona Elementy z tworzywa sztucznego i gumy W razie potrzeby. Światła zewnętrzne Klosze lamp wykonane są z tworzywa sztucznego Gdyby normałne mycie nadwozia nie wystarczyło do ich oczyszczenia. nie strzępiąca się ściereczka lub ircha i oferowany przez Opia środek w aerozolu do zabezpie­ czania szyb przed za paro w y w a r e m lub płyn do mycia szyb ze środkiem do usuwania owadów w aerozolu. jak na przykład odpryski po uderzeniach kamieni. Koła i ogumienie Kół i opon nie wolno myć za pomocą urządzeń wy sokociśn ien iowy ch. Pasy bezpieczeństwa Pasy bezpieczeństwa zawsze powinny być czyste i suche Do czyszczenia pasów należy używać wyłącznie ciepłej wody lub oferowanego przez Opla środka czyszczącego. trzeba skorzystać z pomocy Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. jak również nie wolno czyścić kloszy lamp na sucho. Do usuwania plam stosować oferowany przez Opla środek czyszczący Nadaje się on zarówno do materiału. zmywacza do paznokci. czterochlorometanu. a zwłasz­ cza rozpuszczalników lub benzyny.. Należy także zwracać uwagę na powierzchnie i krawędzie od strony jezdni. Wnętrze samochodu i tapicerka Wnętrze samochodu. 218 . Nie stosować go do zewnętrznych kloszy lamp. Gdy proces korozji już się rozpocznie. rozcieńczalnika i zmy­ wacza do lakieru. panelu tablicy przyrządów oraz skórzanej tapicerki ^ nie wolno stosować acetonu. proszku do prania lub wybielaczy Również benzyna nie nadaje się do tego celu. zanim powstanie ognisko korozji.

W trakcie mycia silnika zostaje usunięty naniesiony uprzednio wosk ochronny. Podwozie Obszary podwozia narażone na uderzanie kamieniami i błotem wyrzucanym spod kół pojazdu oraz progi zostały fabrycznie pokryte warstwą zabezpieczającą z PCW. elementów układu hamulcowego tosi napędowej (z układem kierowniczym). Powierzchnie w komorze silnika polakiercwane takim samym kolorem. ochronna warstwa wosku może zostać uszkodzona przez specjalne środki rozpuszczające brud. nie kierować strumie­ nia pary bezpośrednio na elementy układu ABS#. Przed nadejściem zimy warstwę PCW i ochronną powłokę woskową należy sprawdzić i w razie potrzeby przywrócić do idealnego stanu. można konserwować w taki sam sposób jak wszystkie powierzchnie lakiero­ wane Silnik myć tylko w razie bezwzględnej konieczności Przed przystąpieniem do mycia silnika należy osłonić plastikową folią afternator \ zbiornik płynu hamulcowego. która dysponuje właściwymi materiałami i odpowiednim doświadczeniem w ich stosowaniu Po sezonie zimowym podwozie powinno zostać umyte w celu usunięcia przywartego brudu. Zamki Przed opuszczeniem wytwórni zamki zostały zakonserwowane wysokogatunkowym środ­ kiem smarującym. Komora silnika Ważne obszary komory silnika zostały fabry­ cznie zakonserwowane na stałe wysokiej jakości gładkim pokryciem lakierowym. Z tego powodu zabezpiecza­ nie podwozia należy zlecać Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Dlatego po takim umyciu podwozie trzeba skontrolować i nawoskować. układu klimatyzacji*. która jako trwała ochrona nie wymaga specjalnej konserwacji Pozostałe fragmenty podwozia zabezpieczono trwała powłoką woskową. które są dodawane do wody. Środek ten zabezpiecza zamki przed zamarzaniem Środki rozmraża­ jące nałeży stosować wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. a także części i wnęk nadwozia oferowanym przez Opla woskiem ochronnym. Sprawdzić i w razie potrzeby przywrócić do idealnego stanu ochronną warstwę wosku. W samochodach. które często korzystają z automatycznych myjni i poddają się tam także operacji mycia podwozia. a także na paski napędowe i współpracujące z nimi części. który może być zmieszany z solą. £\ Wycieraczki zostawiające smugi można oczyścić miękką szmatką przy użyciu niskozamarzającego płynu zmywającego Opla lub w razie potrzeby wymienić na nowe. jak reszta nadwozia. Dlatego po umyciu należy zlecić Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla dokładne zabezpieczenie silnika. Podczas mycia silnika przy użyciu ag rag atu wysokociśnieniowego.Pióra wycieraczek . ponieważ mają one działanie odtłuszczające i spowodują zakłócenia funkcjonowania zamków Po zastosowaniu środków rozmrażających należy powtórnie przesmarować zamki. . Uwaga: Dostępne w handlu środki bit u micz no-kauczukowe mogą uszkodzić warstwę PCW.

pod osłoną między prawymi przednimi drzwiami a fotelem pasażera.Dane techniczne Dane techniczne pojazdu zostały określone zgodnie z normami Unii Europejskiej.z lewej strony na kadłubie silnika. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji. W innej wersji modelu. w samochodach z silnikiem o zapłonie samoczynnym . pontżej pompy wtryskowej.z prawej strony silnika. 220 . tabliczka identyfikacyj­ na może być przytwierdzona z prawej strony przed chłodnicą. Kod identyfikacyjny silnika i numer silnika: w samochodach z silnikiem o zapłonie iskrowym . Numery identyfikacyjne pojazdu Tabliczka identyfikacyjna przytwierdzona jest do ramy prawych przednich drzwi Numer identyfikacyjny pojazdu jest wybity na tablicz­ ce identyfikacyjnej i w podłodze samochodu. Dane zamieszczone w dokumen­ tach pojazdu mają zawsze priorytet w stosun­ ku do zamieszczonych w Instrukcji Obsługi.

Płyn c h ł o d z ą c y . Mechaniczna skrzynia biegów Olej przekładniowy o numerze katalogowym 1940 768 (09 120 541)]>. Układ wspomagania kierownicy Olej specjalny o numerze katalogowym 1940 766 i90 544 116)1*. p ł y n h a m u l c o w y . Automatyczna skrzynia biegów Olej specjalny o numerze katalogowym 1940 767 ( 0 9 1 1 7 9 4 6 ) ' ^ Numer ten może być inny Autoryzowana Stacja Dealerska Opla zawsze zastosuje właściwy produkt. oleje Płyn chłodzący Płyn niskokrzepnący o numerze katalogowym 1940 650 (09 194 431) 1 '. Płyn hamulcowy Płyn hamulcowy marki Opel o numerze katalogowym 19 42 416(09 121 960) lub płyn hamulcowy spełniający wymagania amerykańskiej normy bezpieczeństwa FMVSS § 571116/DOT 4 i zgodny ze specyfikacją SAEJ 1703. 221 .

/B3ACEA.SAE 10 W-40 W przypadku stosowania dostępnych na rynku oJejów innych producentów.SAE 5 W-40 -lubACEAA3-/B3.A3. Dalsze informacje podane s ą w Książeczce Obsługowej. ACEAA3-/B3. Zakres stosowania oleju uzależniony jest od temperatury otoczenia .patrz diagram na następnej stronie Oleje silnikowe przeznaczone do silników o zapłonie samoczynnym nie nadają się do silników o zapłonie iskrowym./B3-/B4- Do silników o zapłonie iskrowym i samoczyn­ nym dopuszczalne jest stosowanie olejów o następujących klasach lepkości: SAE 10 W-30 <lub powyżej 30) lub SAE 5 W-30 (lub powyżej 30) lub SAE 0 W-30 (lub powyżej 30).A3-/B3ACEA.A3.patrz diagram na następnej stronie 222 .A3ACĘĄ.B3ACĘA. Zakres stosowania oleju uzależniony jest od temperatury otoczenia .SAEGW-30 -lubACEA A3~ /B3. Silniki O zaptonie iskrowym O zapłonie samoczynnym Oleje wysokogatunkowe ACEA.v Oleje silnikowe Zalecane jesl stosowanie olejów silnikowych marki Opel o następującej klasie gatunku i lepkości. muszą one spełniać minimalne wymogi jakościowe przedstawione w poniższej tabeli.

Litera określa zakres zastosowania: A= Silniki o zapłonie iskrowym w samochodach osobowych B. Liczba „96" oznacza klasyfikację ACEA z 1998 roku.patrz diagram. filVSTi A.Silniki o zapłonie samoczynnym w samochodach osobowych E= Silniki o zapłonie samoczynnym w samochodach ciężarowych Pierwsza cyfra określa jakość w porządku rosnącym.Klasyfikacja SAE dla silników o zapłonie iskrowym B = Klasyfikacja SAE dla silników o zapłonie samoczynnym 223 . Lepkość jest miarą tarcia wewnętrznego płyn­ nego oleju.B -30 -20 -10 20 80 Klasyfikacja olejów silnikowych według SAE Oleje silnikowe oraz przekładniowe są klasy­ fikowane przez stowarzyszenie SAE (Society of Automobile Engineers) według ich lepkości.Klasyfikacja o l e j ó w silnikowych według ACEA * f Oleje silnikowe są klasyfikowane p r z e z stowarzyszenie ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles) według gatunku (jakości). które jest zależne od jego tempe­ ratury. Wyższe lata oznaczają kolejne zaostrzenia klasyfikacji Można stosować oleje spełniające wymogi nowszych klasyfikacji. Klasyfikacja według SAE nie daje informacji na temat jakości oleju Wskazuje jedynie zakres stosowalności oleju w zależności od temperatury otoczenia . A .B A. Ktasy jakości oznacza się literami i cyframi. na przykład: A3-98. 30 40 100 Przy krótkotrwałych wahaniach temperatury przejście na olej o innej lepkości nie jest potrzebne.

D . na przykład benzyna bezołowiowa DIN EN 228 olej napędowy DIN EN 590. tłustym drukiem zaznaczono paliwo zalecane Układ kontroli spalania detonacyjnego automatycznie ustawia zapłon odpowiednio do rodzaju zatankowanego paliwa (liczby oktanowej).8 16V Z 18 XE Zafira O PC Z 20 LET 2.6 16V Z 16 XE 1.2 16V Z 22 SE DTI 16V Y 20 DTH 95 [$) 2) 98 (SP) 2 1 91 ( N p > 95 [B)2) 98 (SP) 2 t 91 (N)*> 95 (S) > 98 (SP) Z ) 91 ( N R 4 * 2 95 98(SPj* 91 ( N p * 49 (D) 5 ) i$)2) Znormalizowane paliwo wysokiej jakości. 51 Niższa wartość dopuszczalna dla zimowych olejów napędowych 2i 11 .6 2198 108 5800 203 4000 1995 74 4300 230 1950 do 2500 1. 31 W przypadku zastosowania benzyny o liczbie oktanowe] 91 samochód ma nieco mniejszą moc i moment obrotowy. unikając jednak dużych obciążeń silnika jazdy z pełnym otwarciem przepustnicy oraz jazdy w terenie górzystym z dużym ładunkiem. 4 > W razie braku benzyny bezołowiowej o wyższej liczbie oktanowej. można zastosować paliwo o liczbie oktanowej 91.Dane t e c h n i c z n e silnika Oznaczenie handlowe Oznaczenie k o d o w e typu Liczba cylindrów Średnica cylindra (mm) Skok tłoka (mm) Pojemność skokowa (cm 3 ) Maksymalna moc (kW) przy obr/min Moment obrotowy (Nm) przy obr/min Stopień sprężania Minimalna liczba oktanowa (RON) 1 benzyna bezołowiowa łub benzyna bezołowiowa lub benzyna bezołowiowa Minimalna liczba cetanowa (CN) 1 > 1598 74 6000 150 3600 1796 92 5600 170 3800 1998 141 5400 250 1950 94.olej napędowy. N = normalne S ~ Super SP = Super Pius.

Prędkość maksymalna jest osiągalna przy połowie maksymalnego obciążenia ładunkiem.O s i ą g i (przybliżone) Silnik 1 ) Prędkość maksymalna (km/h) 2 ' 5-biegowa mechaniczna skrzynia biegów Sportowa skrzynia biegów Automatyczna skrzynia biegów Z 16 XE - Z 18 XE 188 188 180 Z 20 LET — Z 22 SE — Y 20 DTH 175 - - 176 220 - 200 188 1J 2> Oznaczenia handlowe patrz strona 224. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zmniejszenie podanej prędkości maksymalnej. 225 .

Przyjęto. że około t/3 całkowitego dystansu stanowi jazda w ruchu miejskim. obecna norma bardziej kieruje Się rzeczywistymi warunkami ruchu drogowego.Zużycie paliwa. Wyposażenie dodatkowe może przyczynić się do niewiel­ kiego zwiększenia zużycia paliwa i emisji C 0 2 . Nowe przepisy regulują również poziom emisji C 0 2 .patrz strona 150 . W okreśłonych w dyrektywie 1999/100/EC obliczeniach zużycia paliwa uwzględniana jest masa własna pojazdu. od 1996 roku obowiązuje nowa norma 8G/1268/EEC. emisja C 0 2 W odniesieniu do pomiaru zużycia paliwa przez nowe silniki. Podczas gdy do roku 1996 zużycie paliwa podawano dla cyklu miejskiego. Dodatkowo uwzględniono też roz­ ruchy zimnego silnika i okresy przyśpieszania. ustalana również zgodnie ze wspomnianą normą. Ograntczanie zużycia paliwa . a pozostałe 2/3 to jazda poza miastem (zużycie paliwa w mieście i poza miastem). z ostatnimi zmianami wniesionymi przez 1999/100/EC Nie da się jej porównać z poprzednią normą 80/1268/EEC. z późniejszymi zmianami wniesionymi przez B9/491/EEC. jazdy ze stałą prędkością 90 km/h i 120 km/h. Danych łych nie można traktować jako gwarantowanego rzeczywistego zużycia paliwa przez dany pojazd.

1/11. w przybliżeniu) Silnik 1 ' Meohaniczna/sportowa/autornatyczna skrzynia biegów.9/-/12.2 8.1 200/ 207/ 219 Z 20 LET -/13.3/ 8.2/13.8/-/ 7.9/ 7.5 -/214/ 228 8.7/ 6. e m i s j a C 0 2 (g/km.0/ 7.Z u ż y c i e p a l i w a f 1/100 km.5/-/ 7.6/ 9.4/12. Cykl miejski Poza miastem Cykl mieszany CO2 Z 1 6 XE -MO. 3/-/ 6.6/-/178/-/- -noM-i 243/- 1J Oznaczenia handlowe: patrz strona 224 .9/-/ 190/- Z 18 XE 18 11.1 -/ 7.4M5t5W6.9/ 9.4 6.4 -/ 8. w przybliżeniu).

należy zastosować się do nich.^£$8 dpfljS + kg + - kg kg stanowi masę własną pojazdu wg norm UE. Obciążenie to składa się z m ą s ^ J samego bagażnika dachowego i rrijmrj| ładunku. W razie przekroczenia dopuszczalnego obciążenia osi tylnej nie wolno przekraczać prędkości 100 km/h. należy wpisać poniżę] dane swojego samochodu: • Masa własna pojazdu z Tabeli 1. kg • Dodatkowa masa wynikająca z wersji wyposażenia z Tabeli 2. oś tylna może zostać obciążona tylko w takim stopniu. aby nie przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Dopuszczalne obciążenie dachu wynosi i 75 kg. Po zaczepieniu przyczepy do w pełni załado­ wanego samochodu (włącznie ze wszystkimi pasażerami) dopuszczalne obciążenie tylnej osi (patrz tabliczka identyfikacyjna lub dowód rejestracyjny pojazdu) nie może zostać przekroczone o więcej niż 75 kg. ładowność i obciążenie dachu Ładowność jest to różnica między dopuszczalną masą całkowitą a masą własną pojazdu w stanie gotowym do drogi. Gdy lokalne przepisy określają niższą wartość dopuszczalnej prędkości dla samochodu holującego przyczepę. strona 230 Razem: Suma obciążeń osi przedniej i tylnej (patrz dowód rejestracyjny bądź tabliczka identyfika­ cyjna) nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej. strona 230 • Masa ciężkiego wyposażenia dodatkowego z Tabeli 3. natomiast dopuszczalna masa całkowita samochodu nie może zostać przekroczona o więcej niż 45 kg. to znaczy że jeżeli oś przednia jest maksymalnie obciążona..Masy. . tSS&l Zalecenia eksploatacyjne poda no stronie 148. Wyposażenie dodatkowe i opcjonalne zwiększa masę własną pojazdu i tym samym zmienia nieco jego ładowność Miarodajne sąwartości podane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu . W celu obliczenia masy własnej. strona 229 + .

Masy (kg): Tabela 1. włącznie z szacunkową masą kierowcy (68 kg). Oznaczenia handlowe: paErz strona 224. Masa w ł a s n a 1 Model Zafira Silnik 2 * Z 16 XE Z 18 XE Z 22 SE Y 20 DTH Zafira wyposażona w klimatyzację z 16 XE Z 18 XE Z 22 SE Y 20 DTH Zafira OPC Z 20 LET Mechaniczna skrzynia biegów Automatyczna skrzynia biegów s 2) Zgodnie z dyrektywami UE. bagażu (7 kg) i wszystkich płynów (zbiornik paliwa napełniony w 90%). 229 .

M a s y (kg): T a b e l a 2. C i ę ż k i e w y p o s a ż e n i e d o d a t k o w e Akcesoria Przednie okno dachowe Tylne okno dachowe Zmywacze reflektorów Hak holowniczy 11 2| Dotyczy rynku niemieckiego Oznaczenia handlowe palrz s l r o n a 2 2 4 . D o d a t k o w a m a s a w y n i k a j ą c a z w e r s j i w y p o s a ż e n i a Silnik 2 ' Zafira Zafira Comfort Zafira Etegance (z klimatyzacją) Z 16 XE Z 13 XE Z 22 SE Y 20 DTH M a s y (kg): T a b e l a 3 . .

M a s y (kg): D o p u s z c z a l n a m a s a c a ł k o w i t a p o j a z d u Model Zafira Silnik^ Z 16 XE Z 18 XE Z 22 SE Y 20 DTH Zafira wyposażona w klimatyzację Z 16 XE Z 18 XE Z 22 SE Y 20 DTH Zafira OPC Z 20 LET Mechaniczna skrzynia biegów 1950 1970 2000 2035 1970 1990 2020 2105 2010 2040 1990 2020 Automatyczna skrzynia biegów 1 * Oznaczenia handlowe: patrz strona 234. 231 .

Bliższe informacje . Bliższe informacje .patrz strony 168 do 171.patrz strona 168. Nie wszystkie dostępne na rynku łańcuchy są dopuszczone do stosowania w tym samochodzie Szczegółowych informacji na temat doboru właściwych łańcuchów na koła udzieli Autoryzowana Stacja Deaterska Opla Na opony o rozmiarze 225/45 R 17 nie wolno zakładać łańcuchów. Koła Moment dokręcenia. Po dłuższej jeździe ciśnienie wzrasta. Oznaczenia handlowe pairz strona 224. Podane wartości ciśnienia powietrza w oponach odnoszą się do opon zimnych. Ciśnienie powietrza w oponach w barach2' ^ Ograniczenia Nie wszystkie dostępne na rynku opony spełniają odpowiednie wymogi konstrukcyjne. Ł a ń c u c h y na koła Ograniczenia Łańcuchy można zakładać tylko na koła przednie Wersja z silnikiem Z 20 LETT> Na opony o rozmiarze 205/55 R 16 można zakładać łańcuchy. ale nie wolno go redukować. 110 Nm. Wersja z silnikiem Z 20 LET1* Można stosować opony zimowe o rozmiarze 205/55 R 16.patrz strona 168.patrz strona 168. Informacje na temat ogumienia dopuszczone­ go do stosowania przez Opla uzyskać można w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Bliższe informacje . jak i zimowych.Opony *# Opony zimowe Nie wolno zakładać opon zimowych (M+S) o rozmiarach 205/55 R 16 oraz 225745 R 17. Bliższe informacje . . 1 bar = 100 kPa. Podane ciśnienia powietrza w oponach odnoszą się zarówno do opon letnich.

C i ś n i e n i e p o w i e t r z a w o p o n a c h (bar) Ciśnienie powietrza w oponach przy obciążeniu 3 osobami Silnik 1 ' Z 16 XE. Tylko Micheiin HX-MXM. ^ Tylko Michalin Pilot Primacy. J: . Z 22 SE. Y 20 DTH Opony 195/65 R 15 205/55 R 1 6 z l Ciśnienie powietrza w oponach przy pełnym obciążeniu Przód Tył ':' Oznaczenia handlowe: patrz strona 224. Z 18 XE.

Wszystkie silniki oprócz Z 22 SE 1 ' nr katalogowy 12 14 000 2 1 Silnik Z 22 SE 1 J nr katalogowy 12 14 0 1 2 ^ Batena do nadajnika zdalnego sterowania CR 20 32 i 1J 2> Oznaczenia handiowe: patrz strona 224. Numer Ten rnoze być inny. 234 .Instalacja elektryczna ją bardzo wysokie napięć bezpieczeństwa nie na la: elemenów układu zapłon Elektronic^WB^P Akumulator Napięcie Pojemność 44 Ah / 55 Ah * / 70 Ah * / 72 Ah * Świece zapłonowe Opel. Autoryzowana Stacja Dealerska Opla zawsze zastosuje właściwy produkt. część zamienna (samochody z silnikiem o zapłonie iskrowym).

litry) Silnik 1 ł Układ chłodzenia Samochody z mechaniczną skrzynią biegów z układem klimatyzacji Układ chłodzenia Samochody z automatyczną skrzynią biegów z układem klimatyzacji Zbiornik paliwa (pojemność nominalna) Olej silnikowy z wymianą filtra oleju Olej silnikowy pomiędzy znakami MIN i MAX na miarce poziomu Zbiornik spryskiwaczy szyb ze zmywaczami reflektorów Z 18 XE Z 20 LET Z 22 SE Y 20 DTH 1 * Oznaczenia handlowe: patrz strona 224 .P o j e m n o ś c i (przybliżone.

pomiędz/ ścianami 1 * Wymiar w metrach.W y m i a r y (mm) -^A Długość Szerokość Szerokość z lusterkami zewnętrznymi Wysokość Wysokość z relingami dachowymi Rozstaw osi Średnica zawracania. 236 .

5 1 - - 448.3 * u ' * 50 i Odległość od środka tylnego koła do środka głowicy haka wynosi 912 mm Późniejszy montaż haka powinien być wykonany p Autoryzowaną Stację De 3 .5 404 63 H I 151. Wymiar mm 7.Wymiary montażowe zastawu holowniczego ze zdejmowanym hakiem Wszystkie wymiary odnoszą sig do fabrycznie montowanego zestawu haka holowniczego.

160. 194. 56. 83 9 1 . 232 Czasowe wyłączenie samochodu z eksploatacji 214 Części zamienne 22. 142 Blokada dźwigni wybieraka zakresu 18 Dźwignia wybieraka zakresu 18. 121. 202 238 . 163. 156. 1 5 1 . 167 Automatyczna kontrola prędkości 162 Automatyczna skrzynia biegów 18. 143 Olej 221 Programy przełączania biegów 143 Przerwa w dopływie prądu 146 Usterka 146 Wspomaganie ruszania z miejsca 144 Wymuszona redukcja biegu 144 B Bagażnik dachowy 1 4 8 . 49> 59.182 Autoalarm 62 Auto di agnostyka 63. 4.Indeks r A ABS (układ przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania) 166 Akumulator 149. 218.. 56 Ciśnienie w oponach 168. 146 Alternator 27 Apteczka pierwszej pomocy 121. 202 Centralny zamek 56. 213.. 59 Błyskanie światłami (sygnał iwietlny) 14 Boczne poduszki powietrzne 89 Broszura „Sieć serwisowa Opla" 22. 58. 146 Blokada kierownicy 8. 172 Benzyna 154. 44. 142 Lampka kontrolna 28. 127. 224 Bezpieczeństwo jazdy 80 Bezpieczniki 190 Biegi 17 Blokada dźwigni wybieraka zakresu. 35. 18. 21 Blokada otwierania tylnych drzwi od wewnątrz 54 Blokowanie drzwi. 224 Benzyna bezołowiowa 154. 146. 161. 234 Przerwa w dopływie prądu 33.

221 Światła hamowania * 199 Układ ABS 166 Urządzenie wspomagające hamulce . Klimatyzacja przodu kabiny Klimatyzacja tyłu kabiny Kluczyki Wyłącznik zapłonu i wyłącznik rozrusznika Wyjmowanie Uruchamianie silnika Za bl o ko wa n i e i odb lo ko wa n ie drzwi Kod identyfikacyjny silnika Koła. Dopuszczalna masa całkowita 228. zabezpieczenie przed zamarzaniem 209 Spryskiwacze szyb. 213. Docieranie Hamulce Dodatkowe 77.150 Hamulce 164" Hamulec postojowy 165 Hamulec zasadniczy 165 Płyn hamulcowy 210. 182 wyposażenie 79. 159 190.. 178 Łańcuchy na koła 171.150. 148 Hamulec postojowy 2 1 . 97.Dane Dane techniczne Dbałość o samochód Deska rozdzielcza Dmuchawa 130. ogumienie Koło zapasowe Komputer pokładowy. 165 Hamulec zasadniczy 165 Holowanie 180 Holowanie przyczepy 14B r 172 Hydroplaning 170 Katalizator spalin 156. 54 Eksploatacja w warunkach zimowych Akumulator 151.232 Ogrzewanie 130.152 Głę bokość bież n i ka Gniazda elektryczne Hak holowniczy 172 Hamowanie siimkiem 149. 231 pojazdu Dorabiane kluczyki.149.135. 106 169 77 Immobilizer Instalacja elektryczna J Jazda ekonomiczna 55. zabezpieczenie przed zamarzaniem 212 Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb 134.121 Opel Fix 99. wyświetlacz wielofunkcyjny Komunikaty o usterkach Książeczka Obsługowa Kurtyny powietrzne .. Karta Pojazdu Kierunkowskazy Wymiana żarówek Klimatyzacja .... 234 .100. 121. 133 Ole] silnikowy 205 Paliwo do silników o zapłonie ' samoczynnym 154 Płyn chłodzący. 137 Wspomaganie ruszania z miejsca 144 Zamki 219 Elektroniczna blokada rozruchu (immobiiizer) 55 Elektroniczne sterowanie szyb bocznych 126 Emisja C 0 2 226 Filtr oleju silnikowego: 207 Filtr pakwa 208 Filtr paliwa do silników o zapłonie samoczynnym 208 Filtr przeć iw pyłkowy 131 Foteliki dziecięce „98.97.. 79.

55 Napinaczy pasów bezpieczeństwa 83 Poduszek powietrznych 91 Skrzyni biegów 143 Układu ABS 167 Układu elektronicznego silnika 158 Układu kontroli napędu (IZ) 160 Układu kontroli emisji 158 Układu stabilizacji dynamicznej (ESP). układ paliwowy silnika o zapłonie samoczynnym 178 Ogrzewanie lusterek zewnętrznych 9. 201 Lampki do czytania 124 Lampki kontrolne.137 Ogrzewanie na wysokości stóp 137 Ogrzewanie szyby tylnej 9. 232 Oryginalne Części Zamienne [Akcesoria Opla 22.. 226 Obciążenie haka holowniczego 175 Obrotomierz 29 Obsługa okresowa 22.. 141 Wycieraczki szyb 211 Zabezpieczenie przed zamarzaniem . 204 Ciśnienie w oponach 168 Hamulce 164 Katalizator spalin 159 Ochrona środowiska 153 Olej silnikowy 206.152 Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej 124 Wymiana żarówki 201 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej 200 Wymiana źarówkf 200 240 . 148. 232 NI Masy » obciążenia .. 232 219 N Nadajnik zdalnego sterowania "alami radiowymi Napinacze pasów bezpieczeństwa Narzędzia Niewyważenie koła Numer kluczyka Numer identyfikacyjny pojazdu Numery kodowe 56 82 183 189 4 220 4 O Obciążenie bagażnika dachowego 77.. ciśnienie 168. 207. 24 Immobilizera .209 Zużycie paliwa 151 Ochrona środowiska 152. 215 Odpowietrzanie.202 Osiągi 225 Osłony przeciwsłoneczne 121 Oszczędzanie paliwa 150. 133 Siedzenia 134 Z klimatyzacją 135.134 Okno dachowe przednie 12B Uruchamianie ręczne 129 Okno dachowe tylne 129 Uruchamianie ręczne 129 Olej silnikowy 206. 134 Ogrzewanie 130.. 121 Lusterka zewnętrzne 121.134 Lusterko wewnętrzne 7 Ł Łańcuchy na koła 171. 170 Płyn hamulcowy 210 Sygnalizacja terminu następnego przeglądu 30 Układ klimatyzacji 138.. Moment dokręcenia Mycie silnika 228 189.i elektronicznego silnika 158. 121. 221. 232 Opony zimowe 171.72 Opony błotnośniegowe 171.L Lampka kontrolna układu . 222 Wymiana 207 Oleje 221 Oleje i smary 206.222 Oparcia tylnych siedzeń 68. 161 Liczba oktanowa paliwa 154 Licznik przebiegu całkowitego 29 Licznik przebiegu dziennego 29 Lusterka 7. 232 Opony.207 Opony 169. 12.. 159 Lampka ostrzegawcza układu kontroli emisji 158 Lampka oświetlenia wnętrza 123 Wymiana żarówki 200.

209 Podgrzewanie siedzeń przednich 134 Podnośnik . 53 Radiotelefony (radia CB) 53 Recyrkulacja powietrza 131 Reflektory 14 Brzęczyk ostrzegawczy 21 Podróże zagraniczne 124 Przeciwmgielne 123 Wymiana żarówek 195 Regulacja położenia kierownicy 6 Regulacja temperatury 130.228 Zamykanie 60 Zasłona 74 Przewody rozruchowe 178 Przyciski blokady 54 Przyciski sterujące na kierownicy 53 Przyrządy i wskaźniki 10.. 35. 202. 61. 127 Blokada dźwigni wybieraka zakresu 146 Elektryczne sterowanie szyb 127 Przednie okno dachowe .. 194 Prędkościomierz 29 Prędkośćjazdy 150.129 Tylne okno dachowe 129 Wyświetlacz graficzny 44 Wyświetlacz kolorowy 49 Wyświetlacz trójfunkcyjny ..122.135. .. 104 241 . 64 Położenie neutralne.6 Pasy bezpieczeństwa 84 Siedzenia 5 Rozpoznawanie obciążenia siedzenia 93... 224 Paliwo bezołowiowe 154 Parkowanie 21. 163 Pasy bezpieczeństwa.. 24. skrzynia biegów 17 Popielniczki 78.139 Regulacja wysokości Kierownica .p Paliwo 154. -183 Podparcie lędźwiowe 66 Podróże zagraniczne 154.. 151 Ochrona środowiska 153 Zużycie paliwa 151 Prędkość obrotowa silnika 149 Przed wyruszeniem w drogę 19 Przeglądy i obsługa okresowa 22. 204 Przekaźniki 190 Przełącznik świateł 14 Przerwa w dopływie prądu 33. 218 Pedały 149 Pielęgnacja samochodu 216 Pierwsze 1000 km przebiegu 148.175.. 31 R Radioodtwarzacz 52... 153 Pilot parkowania 163 Płatne wjazdy 52 Płyn chłodzący 208 Płyn niskozamarzający 208. 29. 31 Poziom płynu chłodzącego 209 Poziomowanie reflektorów ..... 64. 52 Reflektory 124 Podświetlenie wskaźników 123 Wymiana żarówki 201 Poduszka powietrzna 87 Poduszka powietrzna pasażera 87 Podzespoły elektroniczne 213 Pojemności 235 Pokrywa silnika .. 203 Płatne wjazdy .. 101..124 Postępowanie w sytuacjach awaryjnych 178 Automatyczna skrzynia biegów 146 Elektroniczne sterowanie szyb 126 Nadajnik zdalnego sterowania falami radiowymi 57 Przednie okno dachowe 128 Tylne okno dachowe 129 Wyświetlacz graficzny — 45 Wyświetlacz kolorowy 50 Wyświetlacz trójfunkcyjny 32 Wyświetlacz wielofunkcyjny 36 Poziom oleju w silniku 206 Poziom paliwa r. 33 Wyświetlacz wielofunkcyjny 35 Przestrzeń bagażowa Oświetlenie 124 Powiększanie 71 Wymiana żarówki 201 Zaczepy stabilizacyjne 73 Załadunek 76.

mechaniczna 17 Olej 221 Spaliny 159 Spryskiwacz szyby tylnej 16.s Schowek w desce rozdzielczej 79 Schowki 72.. kod 4 Otwieranie pokrywy silnika.. 208 Skórzana tapicerka 218 Skrzynia biegów. 73.. 212 Spryskiwacze szyby przedniej 16 Pojemność zbiornika 235 Zabezpieczenie przed zamarzaniem. 182 Serwis Opla 21. 64 Paliwo 154. 142 Lampka kontrołna 28.w. układ paliwowy 178. 65 Podgrzewanie 134 Powiększanie przestrzeni bagażowej 71 Siedzenia w drugim rzędzie 68 Siedzenia w trzecim rzędzie 68 Silnik o zapłonie samoczynnym. 15 Sygnalizacja terminu następnego przeglądu 30 Sygnał dźwiękowy 15 Sygnał świetlny 14 System informacyjny 42. 202 Siatka zabezpieczająca 75 Siedzenia 5. 122 Lampka kontrolna ^.. 122 Wymiana żarówki 195 Światła pozycyjne przednie 14 Wymiana żarówki 197 Światła pozycyjne tylne 122 Wymiana żarówki 199 Światła przeciwmgiełne przednie 123 Wymiana żarówki 198 Światła przeciwmgiełne tylne 123 Wymiana żarówki 199 Świece zapłonowe 234 * I ..137 Ś Światła 14.**.. automatyczna 18. 79.22..224 Pojemności 235 Poziom oleju w silniku 206 Spryskiwacze szyb 212 Stan opon 169 Sygnalizacja alarmu 63 Sygnalizacja światłami 14. 27 Wymiana żarówki 195 Światła mi j an ia • • • • 14. 142 Blokada dźwigni wybieraka zakresu 18 Dźwignia wybieraka zakresu 18. 143 Olej 221 Programy przełączania biegów 143 Przerwa w dopływie prądu 146 Usterka 146 Wspomaganie ruszania z miejsca 144 Wymuszona redukcja biegu 144 Skrzynia biegów.. 212 Zbiornik płynu 212 Sprzęgło 149 Stacja benzynowa Ciśnienie powietrza w oponach 232 Dane techniczne 220 Kluczyki samochodowe.47 Szyby 125 Usuwanie zaparowania lub oblodzenia 134...122 Podróże zagraniczne 124 Światła awaryjne 15 Światła cofania 123 Wymiana żarówki 199 Światła drogowe * 14..

226 Zużyty olej 207 Ż Żarówki 121. 218 Uzupełnianie paliwa 155 Korek wlewu paliwa 155 Wskaźnik poziomu paliwa 31 220 . 54 Zaczepy stabilizacyjne.194 243 1 . 228 Zamki 219 Zapalniczka 77. 182 69 W Wentylacja 130. 4 1 . 212 Zablokowanie i odblokowanie drzwi od wewnątrz 4... 121. 182 Wyświetlacz 32. 48 Z Zabezpieczenie antykorozyjne 204 Zabezpieczenie przed kradzieżą 21 Hak holowniczy 173 Koła ze stopu lekkiego 187 Zabezpieczeń ie przed niepowołanym użyciem 4. silnik o zapłonie samoczynnym 178 Ukiad kontroli napędu (TC) 160 Układ stabilizacji dynamicznej (ESP) 161 Układ wydechowy 19.. 42. 54. 55 Zabezpieczenie przed zamarzaniem 209. 43.181 Uchwyty na napoje .236 Wyposażenie podnoszące bezpieczeństwo 98. 159 Układ zapłonowy 205. 42. 79 UWad kontrolny 36. 16. 133.168 53 31 149 30. 137 Wloty powietrza 131. 55. 124 Zapasowe kluczyki 54 Zasłona przeciwsłoneczna 128. 121 Zalecenia eksploatacyjne 148 Załadunek samochodu 76. 175... 20 Wyłącznik zapłonu i wyłącznik rozrusznika 8. 25 Wycieraczka szyby tylnej 16 Wycieraczki szyby przedniej 16.. 20. 21.122 Wskazówki dotyczące załadunku samochodu 75 Wskaźnik poziomu paliwa. 55 Wymiana baterii.178 Postępowanie w sytuacjach awaryjnych 178 Uruchamianie silnika przez pchanie. 8. holowanie 178 Uruchamianie zimnego silnika 149. 212 Zużycie oleju silnikowego 206 Zużycie paliwa 150. 34. 138 Własności przeciwstukowe paliwa 154 Liczba oktanowa 224 Włączanie świateł 14. 234 Uruchamianie siJnika 8. 50 Układ paliwowy. 204 121.T Tabliczka identyfikacyjna pojazdu Tarcze kół Telefon Temperatura płynu chłodzącego Temperatura pracy Terminy przeglądów Trójkąt ostrzegawczy Tylne siedzenia U Ucho holownicze 180. nadajnik zdalnego sterowania 57 Wymiana filtra oleju 207 Wymiana oleju w silniku 207 Wymiana żarówek 194 Wymiary „. 73 Zagłówki 66.-.. 32. 129 Zasłona przestrzeni bagażowej 74 Zbiornik płynu. 31 Wskaźnik temperatury silnika 31 Wspomaganie kierownicy 148 Holowanie awaryjne 181 Ołej 221 Wstępne podgrzewanie silnika 20. 47 Wyświetlanie temperatury zewnętrznej 33.154..67. 47 Wyświetlacz graficzny 42 Wyświetlacz kolorowy 47 Wyświetlacz trójfunkcyjny 32 Wyświetlacz wielofunkcyjny 34 Wyświetlanie daty 32. 34 Zmiana koła 186 Zmywacze reflektorów. 20. 150 Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb 134 Z klimatyzacją 137 Uszkodzenia lakieru —... 211 Wyloty nawiewu powietrza 132 Wyłączenie samochodu z eksploatacji 214 Wyłącznik rozrusznika 8. 213... 34... spryskiwacze szyb 212 Zdalne sterowanie 56 Zegar 30. 45.

Edycja sierpień 2031 General Motors Poand Sp z o o Warszawa Wydrukowano na papierze wybielanym bezchlorowo KTA-1966/5-PL 03/2001 . cech użytkowych orez konstrukcyjnych op sywanych • przedslawianycri na ilustracjach pcjazdòwr jak również w &ame\ publikacji.Wszelkie prawa zastrzeżone przez General Motors Roland Sp z o o Informacje oraz ilualracjE? z averle w n i nlłjwej publikacji są aktualne dla podaną pomi ej daty etfyqi General Moùjrs PoJand zastrzega sabre prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zmian danych technicznych.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->