P. 1
Instrukcja.obslugi.opel.Zafira

Instrukcja.obslugi.opel.Zafira

|Views: 7,500|Likes:
Wydawca: sanda734

More info:

Published by: sanda734 on Jun 07, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2011

pdf

text

original

Opel Zafira

i

Użytkowanie, bezpieczeństwo, obsługa techniczna.

Opel Zafira

Instrukcja obsługi

O p e l Zafira Dzięki zastosowanym najnowszym zdobyczom technik! motoryzacyjnej, samochód len łączy w sobte wyrafinowanie techniczne z wyjątkowym komfortem użytkowania. Zafira reprezentuje idealne połączenie zaawansowanej techniki, najwyższego poziomu bezpieczeństwa, nieszkodliwości dla środowiska oraz ekonomiczności eksploatacji. Od te] chwili bezpieczna jazda oraz bezawaryjna eksploatacja pozostają już tylko w rękach samego użytkownika. Niniejsza Instrukcja Obsługi zawiera wszystkie niezbędne informacje, które mogą okazać się użyteczne Również wszyscy pasażerowie powinni zostać zaznajomieni z podanymi tu informacjami. Instrukcja Obsługi powinna być zawsze przechowywana w samochodzie: w schowku w desce rozdzielczej, gdzie jest łatwo dostępna Korzystanie z Instrukcji Obsługi: • Wstępnie zapozna z samochodem w rozdziale „W skrócie'' • Ułatwi znalezienie potrzebnych informacji dzięki indeksowi haseł. • Przybliży skomplikowane rozwiązania techniczne. • Pozwoli zwiększyć zadowoleni z samochodu. • Umożliwi poznanie pełni możliwości samochodu. Instrukcja Obsługi została tak opracowana, aby była przejrzysta i łatwo zrozumiała. Ten symbol: » oznacza, dalszy opis na następnej stronie. $ Gwiazdka oznacza wyposażenie, które nie jest montowane we wszystkich samochodach (wersje modelu, różne silniki wersje przeznaczone na wybrany rynek, wyposażenie dodatkowe, Oryginalne Części Zamienne i Akcesoria Opel) Tekst podkreślony zawiera ostrzeżenie, którego zignorowanie może prowadzić do uszkodzenia samochodu tub podaje szczególnie ważne informacje dob/czace oiekeanacii i obsłuoi technicznej samochodu.

Życzymy Państwu wielu przyjemnych chwil spędzonych za kierownicą. Wasz Opel Team

Spis treści
wym ndliwości

nformacje

W skrócie Wskaźniki i przyrządy Kluczyki, drzwi, pokrywa silnika .... Siedzenia, wnętrze samochodu Bezpieczeństwo jazdy Oświetlenie Szyby, przednie okno dachowe, tylne okno dachowe Ogrzewanie i wentylacja Klimatyzacja przodu kabiny Klimatyzacja tyłu kabiny Automatyczna skrzynia biegów. Zalecenia eksploatacyjne Ograniczanie zużycia paliwa Ochrona środowiska Zużycie paliwa, paliwo, tankowanie.... Katalizator spalin, spaliny Urządzenia usprawniające jazdę Hamulce Koła. ogumienie Bagażnik dachowy, holowanie przyczepy ., Postępowanie w sytuacjach awaryjnych Serwis Opla Przeglądy i obsługa okresowa Pielęgnacja samochodu Dane techniczne Indeks

Zablokowanie drzwi od wewnątrz: wcisnąć przycisk blokady. zdalne sterowanie falami radiowymi 3*slrona 56. radioodtwarzacza: numery kodowe zapisane są odpowiednio w Karcie Pojazdu i Karcie Radioodtwarzacza # Karty Pojazdu i Karty Radioodtwarzacza nie należy przechowywać w samochodzie Dalsze informacje .6358 S Numery kluczyków. Odblokowanie zamków: obrócić kluczyk w zamku drzwi k i e r o w c y i p o c i ą g n ą ć k l a m k ę do góry.strona 54. blokada otwierania od wewnątrz . zabezpieczenie przed kradzieżą =fc strona 59.strony 54 55. nacisnąć przedni przycisk ^ i pociągnąć klamkę do góry. • Zamki drzwi. autoalarm == .strona 58.strona 62. Odblokowanie za pomocą nadajnika zdalnego sterowania skierować nadajnik w stronę samochodu. immobLIizer. centralny zamek $ . numery kodowe Należy usunąć numer z kluczyka.strona 55. Numer kluczyka jest zapisany w dokumen­ tach samochodu oraz w Karcie Pojazdu % Koła ze stopu lekkiego hak holowniczy * należy zanotować numery kodowe kluczyków do mechanizmów blokady Immobilizer. 1 .

strona 65.strona 68.strona 65. Kierunek naciskania dźwigni: do góry do dołu podwyższanie siedzenia obniżanie siedzenia • Pozycja fotela . podparcie lędźwiowe . podparcie lędźwiowe . siedzenia w drugim i trzecim rzędzie * .strona 66. Regulacja oparcia fotela: obracać zewnętrzne pokrętło. podparcie ud $ . podparcie ud * .strona 66. podparcie ud # .strona 66.strona 66. Ustawić oparcie w dogodnym położeniu • Pozycja fotela . puścić u c h w y t .strona 66.strona 68. podparcie lędźwiowe *fc . siedzenia w drugim i trzecim rzędzie strona 68 6 . przesunąć f o t e l . siedzenia w drugim i trzecim rzędzie # . Folela kierowcy nie należy przesuwać podczas jazdy.słrona 65.Przesuwanie f o t e l a : pociągnąć za u c h w y t . Regulacja w y s o k o ś c i siedzenia dźwignia po zewnętrznej stronie fotela.strona 66. Po pociągnięciu za uchwyt fotel może przesunąć się w sposób niekontrolowany. • Pozycja fotela .

Część biodrowa pasa musi ściśle przylegać do ciała. • Pozycja zagłówka . m o c n o trzymając wyregulować wysokośćp a następnie puścić. p r z e ł o ż y ć przez r a m i ę i w ł o ż y ć s p r z ą c z k ę w zaczep. Pasy bezpieczeństwa . Regulacja położenia k i e r o w n i c y == J: ustawić wysokość i wysunięcie kierownicy. Taśma pasa w żadnym miejscu nie może być skręcona.Regulacja w y s o k o ś c i zagłówków: p o c h y l i ć do p r z o d u w c e l u zwolnienia blokady.slrony 81 do 86. dalsze informacje. wyjmowanie .strona 67. Położenie kierownicy należy regulować tytko wtedy. Pasy bezpieczeństwa: równomiernym ruchem wyciągnąć pas bezpieczeństwa. gdy samochód jest zatrzymany i zwolniona gest blokada obrotu. zagłówki dla tylnych siedzeń * . W celu zwolnienia pasa wcisnąć czerwony przycisk w zaczepie.strona 67.strona 87. r . poduszki powietrzne * . Pociągnąć dźwignię zwalniającą w stronę kierownicy. Ustawić kierownicę w żądanym po-iozeniu. Oparcie fotela nie powinno być zbytnio odchylone do tyłu.strona 87.strona 66. Przestawić dźwignię w pierwotne powożenie i zablokować • Poduszki powietrzne * .

• Dalsze wskazówki.9529 T 12496 T 'MMWHIlliM M i / III1IP I—Ul Regulacja l u s t e r k a w e w n ę t r z n e g o : odchylić l u s t e r k o w ż ą d a n e p o ł o ż e n i e . Regulacja lusterek zewnętrznych: cztero pozycyjny przełącznik na podłokietniku w drzwiach kierowcy. • włączony bieg wsteczny lub dźwignia wybieraka zakresu w pozycji R. podczas jazdy nocą. Przestawienie przełącznika w lewo: regulowane jest lewe lusterko.strona 121. Obrócenie dźwigni w dolnej części obudowy lusterka zmniejsza blask odbicia. • włączone oświetlenie wnętrza. Jednak w następujących przypadkach luster­ ko nie zostaje przyciemniane w warunkach jazdy nocnej1 • wyłączony zapłon. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane # Podczas jazdy nocą automatycznie reduko­ wany jest blask odbicia. Przestawienie przełącznika w prawo: regulowane jest prawe lusterko. Ogrzewanie lusterka włącza się jednocześnie z ogrzewaniem szyby tylnej (patrz strony 9 i 134). np. 7 . asferyczne lusterko zewnętrzne # .

. zapłon wyłączony li = Zapłon włączony W silniku o zapłonie samoczynnym: wstępne nagrzewanie III .Rozruch (dźwignia zrrnany biegów w położeniu neutralnym) + Uruchamianie silnika . • Wyjmowanie kluczyka i zablokowanie kierownicy .Zapłon wyłączony I = Kierownica odblokowana. Immobilizer .strona 20.strona 55. Odblokowanie kierownicy: w celu odblokowania kierownicy należy l e k k o ją s k r ę c i ć i o b r ó c i ć k l u c z y k do p o z y c j i \.Wyłącznik zapłonu: • .strona 21.

. Zamknąć środkowe wyioty nawiewu powie­ trza. • Ogrzewanie. wentylacja .strona 135. kierując je na boczne szyby. otworzyć boczne wyloty nawiewu powie­ trza. • Dalsze wskazówki . Usuwanie zaparowania lub oblodzenia szyb: pokrętła regulacji temperatury i prędkości dmuchawy obrócić w prawo.s t r o n a 139. o g r z e w a n i e lusterek z e w n ę t r z n y c h wcisnąć = włączone wcisnąć u£ p o n o w n i e = w y ł ą c z o n e Ogrzewanie szyby tylnej i lusterek zewnętrz­ nych wyłącza się samoczynnie po około 15 minutach. klimatyzacja tyłu k a b i n y * .Ogrzewanie s z y b y t y l n e j .strona 134. klimatyzacja przodu kabiny # .strona 130. pokrętło rozdziału powietrza ustawić w p o z y c j i W.

24 23 22 21 20 19 18 16 15 14 .

daty. 53 9 11 . radioodtwarzacza układu kontrolnego * komputera pokładowego * systemu informacyjnego * Radioodtwarzacz* Strona 123 123 123 122 132 15 10 Wyłącznik podgrzewania siedzenia (lewego) Przełącznik tylnej dmuchawy * Wyłącznik świateł awaryjnych Wyłącznik klimatyzacji tyłu kabiny* Wyłącznik podgrzewania siedzenia (prawego) Strona 134 140 15 140 134 22 132 87 79 130 77 131 135 9.. 149 8 148.1 Regulator podświetlenia wskaźników Wyłącznik tylnego światła przedwmgielnego Wyłącznik przednich świateł przeciw mgielnych * Pokrętle poziomowania reflektorów* Boczne wyloty nawiewu powietrza Przyciski sygnału dźwiękowego Przełącznik kierunkowskazów. 29 14 Pokrętła sterujące ogrzewania i wentylacji 15 Gniazdo zasilania akcesoriów lub zapalniczka 6 7 16 34 16 Wyłącznik recyrkulacji powietrza Wyłącznik klimatyzacji przodu kabiny* Wyłącznik ogrzewania tylnej szyby 17 Popielniczki 8 32 do 51 52.134 78 24 23 16 19 20 21 Pedał przyśpieszania Wyłącznik zapłonu z blokadą kierownicy (niewidoczny) Pedał hamulca Regulacja położenia kierownicy* Pedał sprzęgła Dźwignia zwalniająca zamka pokrywy silnika Skrzynka bezpieczników Strona 148.14.. świateł mijania i drogowych Przyciski automatycznej kontroli prędkości * Tablica przyrządów Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej i tylnej * oraz zmywaczy reflektorów * . temperatury zewnętrznej. Przyciski wyświetlacza wielofunkcyjnego * Wyświetlacz * czasu.. sygnału świetlnego. 165 6 149 64 190 2 3 4 5 Przełącznłk świateł głównych ..122 11 Środkowe wyloty nawiewu powietrza 12 13 Poduszka powietrzna pasażera * Schowek 14 162 24.

27. układ hydrauliczny sprzęgła: patrz strony 24P 210. £3 Alternator: patrz strona 27. Przednie światła przeciwmgielne *. immobiłizer*: patrz strony 26. 123 Wskaźnik poziomu paliwa: patrz strony 27. @ Podś wietten ie wskaż n i kó w: patrz strona 123 Poziomowanie reflektorów. Elektronicznie sterowane chłodzenie silnika *: patrz strona 27 Kierunkowskazy: patrz strony 15. patrz strona 122. Poduszki powietrzne *. Układ elektroniczny silnika. 158. 55. 91 Automatyczna skrzynia b i e g ó w * . immobilizer patrz strona 26. 122 Oświetlenie wnętrza samochodu: patrz strona 123 Przednie światła przeciwmgielne *: patrz strona 123 Tylne światło przeciwmgielne: patrz strona 123.Lampki kontrolne Pasy bezpieczeństwa *: patrz strona 24. 94. usterka: patrz strona 146 Automatyczna skrzynia b i e g ó w * . Tylne światło przeciwmgielne: patrz strony 27. napinacze pasów bezpieczeństwa: patrz strony 82. 31 178. O Układ hamulcowy. Emisja spalin. jazda sportowa: patrz strona 143. Kierunkowskazy przyczepy*: patrz strona 28 Rozpoznawanie obciążenia siedzenia *: patrz strony 93. Oświetlenie O Oświetlenie wyłączone: patrz strona 122. patrz strony 27. 123. (@) Układ AB5 *: patrz strona 165. 161. ffl|jfrjfjj Ciśnienie oleju: patrz strona 25. układ elektroniczny silnika. Światła drogowe: patrz strony 14. 55. układ stabilizacji dynamicznej (ESP) *: patrz strony 160. 27. Układ kontroli napędu (TC) *. Wstępne podgrzewanie silnika *: patrz strona 25.158. Światła pozycyjne: patrz sirona 122 -O 'Ch Światła mijania i światła d r o g o m : patrz strony 14. *f W Światła awaryjne: patrz strona 15 .

Inne ^= ^ £ hzf Centralny zamek & r zamykanie: patrz strona §©. Zapalniczka: patrz strona 77 Sygnał dźwiękowy: patrz strona 15. © 0 Przycisk przełączania daty i czasu Przycisk nastawiania daty i czasu Przyciski sterujące na kierownicy *. 183. •mm- Wycieraczki Położenia dźwigni: pa:rz strona 16 Wycieraczki wyłączone Praca przerywana Praca powolna Praca szybka Data. ods u wa n ie/o pus zczan ie patrz strona 128. Tylne okno dachowe *: opuszczanie: patrz strona 129. ^= O _^ Ti Przednie okno dachowe *: zamykanie/uchylanie: patrz strona 128 Tylne okno dachowe tffi: uchylanie: palrz strona 129. Pokrywa silnika: patrz strona 64. ^ Kierunki nawiewu powietrza: patrz strona 131 Na szyby Na szyby i na stopy N a stopy Na twarz i na stopy Na twarz Ogrzewanie szyby tylnej: palrz strona 134. w e n t y l a c j a . k l i m a t y z a c j a s*.Ogrzewanie. Centralny zamek otwieranie: patrz strona 56. czas. patrz strona 53. r a d i o o d t w a r z a c z Wyświetlacz trójfunkcyjny * T wyświetlacz wielofunkcyjny wyświetlacz graficzny wyświetlacz kolorowy *: patrz strony 32 do 51. Apteczka $: patrz strona 182 Trójkąt ostrzegawczy patrz strony 182. Recyrkulacja powietrza: patrz strona 131 Klimatyzacja przodu kabiny *: patrz strona 135. patrz strona 134. ] W ti *Jj |S Przełącznik dmuchawy: patrz strona 130. Klimatyzacja tyłu kabiny *: patrz strona 139 Podgrzewanie siedzeń =£. Przednie i t y l n e o k n o d a c h o w e H Przednie okno dachowe *. . automatyczna skrzynia biegów $: patrz strona 142. Wspomaganie ruszania z miejsca.

strona 122.strona 123. poziomowanie reflektorów . 14 .Przełącznik ś w i a t e ł : 0 = światła wyłączone = światła pozycyjne ID = ś w i a t ł a m i j a n i a l u b d r o g o w e Wyciągnięcie # = Oświetlenie wnętrza Wciśnięcie 01 = Tylne światła przeciwmgieine Dafsze informacje . i. Błyskanie światłami drogowymi możliwe jest także przy włączonych kierunkowskazach. przypomnienie o włączonych światłach .strona 122. Światła mijania i drogowe: nacisnąć dźwignię do Przodu światła drogowe ł = pociągnąć dźwignię do k i e r o w n i c y = ś w i a t ł a mijania p 0 p r z e kroczeniu oporu dźwigni następuje błyśniecie światłami drogowymi. światła przeciwmgieine *k . Błyskanie światłami (sygnał świetlny): p o c i ą g n ą ć d ź w i g n i ę do k i e r o w n i c y .strona 21.

Światła awaryjne: wcisnąć A wcisnąć A ponownie = - włączone wyłączone Sygnał dźwiękowy: nacisnąć k r • Poduszka powietrzna # .Kierunkowskazy: dźwignia w p o ł o ż e n i u s p o c z y n k o w y m . nie pokonując wyczuwalnegooporu Po zwolnieniu dźwign+a automaty­ cznie powraca do położenia spoczynkowego. Dźwignia do g ó r y = S k r ę t w p r a w o Dźwignia do d o ł u = S k r ę t w l e w o Przy powracaniu kierownicy dźwignia automa­ tycznie wraca do położenia spoczynkowego. Nie nastąpi to w przypadku niewielkiego ma­ newru kierownicą. jak na przykład przy zmia­ nie pasa ruchu. 15 .strona 37. Po włączeniu świateł awaryj­ nych. równocześnie z kierunkowskazami za­ czyna błyskać lampka kontrolna w przycisku. Przy zmianie pasa ruchu wystarczy lekko na­ cisnąć dźwignię. przyciski sterujące na kierownicy * strona 53. co ułatwia jego zlokalizowanie. Przy włączonym zapłonie podświetlone jest czerwone pole na przycisku.

przerwy w pracy wyciera­ czek skracają się w miarę wzrostu prędkości jazdy.Praca wycieraczek i spryskiwacza.Wycieraczki: d ź w i g n i a d o góry. O = — = — = = = Wycieraczki wyłączone Praca przerywana Praca powolna Praca szybka S p r y s k i w a c z e s z y b y przedniej i zmywacze reflektorów przyciągnąć d ź w i g n i ę do kierownicy. * Dalsze informacje . Pierwsza pozycja (spoczynkowa) = Praca wycieraczek Druga pozycja (chwilowa) . 219 Praca przerywana. gdy dźwignia jest w pozycji pierwszej.strony 21 łh h 4 J 16 .strony 212. Płyn zmywający zostaje natryśnięty na szybę przednią (a przy włączonym oświetleniu także na reflektory i jednocześnie wycie­ raczki wykonują kilka cykli prap/ Slan wycieraczek i działanie spryskrwaczy reflektorów trzeba regularnie sprawdzać. Wycieraczki pracują {w trybie pracy przery­ wanej). Natryśnięcie na szybę płynu zmywającego następuje po przełączeniu do drugiej pozyq^ * Dalsze informacje . Wycieraczka i spryskiwacz s z y b y t y l n e j =£: nacisnąć d ź w i g n i ę d o p r z o d u .

.jł) 1)3*5 31S Mechaniczna s k r z y n i a b i e g ó w : • = Położenie neutralne 1 do 5 = B i e g i od p i e r w s z e g o do piątego Przełączanie z 4 na 5 bieg: nacisnąć dźwignię w prawo pokonując lekki opór i włączyć bieg Przełączanie z 5 na 4 bie^: przesunąć dźwignię bez naciskania jej w lewo. po upływie 3 sekund od chwili wciśnięcia sprzęgła pociągnąć kołnierz tulejki do góry i włączyć bieg Gdy bieg nie daje się włączyć: ustawić dźwig­ nię w położeniu neutralnym. zwolnić i ponow­ nie nacisnąć pedał sprzęgła. a następnie powtórzyć próbę włączenia biegu. Mechaniczna skrzynia biegów: R = Bieg wsteczny Bieg wsteczny: gdy samochód jest zatrzyma­ ny.

wm] Zabezpieczenie przed przypadkowym w y b r a n i e m p o z y c j i P. aby następowało prze­ łączanie na określone biegi. 2 lub 1 naieży włączać tylko wtedy.strona 142.strona 142. D = B f e g i od 1 do 4 3 = B i e g i od 1 do 3 2 = Biegi 1 i 2 1 = Bieg 1 Dodatkowo: S = Jazda s p o r t o w a Zakresy 3. gdy nie jest pożądane. 3 l u b 1: Wcisnąć przycisk na dźwigni wybieraka. • Dalsze informacje . Nie wciskać przycisku przy przestawianiu dźwigni od 1 do N lub od R do D.strona 142 18 .1 Automatyczna skrzynia b i e g ó w P = P a r k o w a n i e (z b l o k a d ą dźwigni wybieraka) R = Bieg wsteczny N = Położenie neutralne Silnik można uruchomić Tylko w położeniu P lub N W celu przestawienia dźwigni z pozycji P na­ leży włączyć zapłon. R. uprzednio zaciągając hamulec postojowy R: Tylko w zalrzymanym samochodzie > Datsze informacje . nacisnąć pedał hamulca i wcisnąć przycisk. na krętej drodze lub w celu wykorzystania hamo­ wania silnikiem przy zjeździe z góry. • Dalsze informacje . W celu przestawienia dźwigni w pozycję P lub R należy wcisnąć przycisk. . np 4-3-4 . P: Tylko w zatrzymanym samochodzie.

pasy bezpieczeństwa i lusterka są prawidłowo ustawione. nie są zabrudzone. który jest bezwonny i bezbarwny. Gazy s p a l i n o w e są trujące Gazy spalinowe zawierają niezwykle trujący tlenek węgla. • Czy hamulce działają prawidłowo. w strefach napełniania się poduszek powietrznych lub na zasłonie bagażnika # nie znajdują się jakiekolwiek przedmioty 1 Czy siedzenia. • Czy okna.strona 159. • Poziom oieju silnikowego i innych płynów (patrz strony 204 do 212). ponieważ do wnętrza samochodu mogą się wówczas przedostawać gazy spalinowe. zaśnieżone lub oblodzone. Ponadto należy unikać jazdy z otwartymi drzwiami bagażnika.ruszeniem w d r o g ę należy c: • Ciśnienie w oponach i stan ogumienia. Dlatego nie wolno wdychać gazów spalino­ wych oraz uruchamiać silnika w zamkniętym garażu. • Czy na desce rozdzielczej. lusterka i światła zewnętrzne działają prawidłowo. • Gazy spalinowe . \ 11366 T .

nie naciskać pedału przyspieszania o b r ó c i ć k l u c z y k d o p o z y c j i III. obrócić k l u c z y k d o p o z y c j i III. 178. Przed powtórzeniem rozruchu należy kluczyk w wyłączniku zapłonu wycofać do położenia • i odczekać około dwie sekundy • Immobilizer . wcisnąć pedał sprzęgła.strona 55.strony 146. Uruchamianie silnika o zapłonie samoczynnym: mechaniczna skrzynia biegów dźwignia w położeniu neutralnym. gdy zgaśnie lampka kontrolna podgrzewania wstępnego1*. Przed powtórzeniem rozruchu nateźy kluczyk w wyłączniku zapłonu wycofać do położenia • i odczekać około dwie sekundy. Podwyższona początkowo prędkość obroto­ wa wrar 7G wzrostem temperatury silnika będzie automatycznie zmniejszana. dalsze informacje . 149. automatyczna skrzynia biegów — d ź w i g n i a w p o ł o ż e n i u P l u b N. 20 .Uruchamianie silnika o zapłonie iskrowym: mechaniczna skrzynia biegów dźwignia w położeniu neutralnym. dalsze informacje .Hamulce .strona 55. wcisnąć pedał sprzęgła.strona 164. Zwalnianie hamulca postojowego: Pociągnąć dźwignię nieco do góry Wcisnąć przycisk blokujący Opuścić dźwignię całkowicie do dołu fr. 178. > Immobihzer . automatyczna skrzynia biegów d ź w i g n i a w p o ł o ż e n i u P lub N n i e na­ ciskać pedału przyspieszania o b r ó c i ć k l u c z y k d o p o z y c j i II.strony 148.

• Wentylatory chłodzące mogą pracować nawet po wyłączeniu silnika . zablokować drzwi. gdyż w przeciwnym razie po otwarciu drzwi kie­ rowcy roziegnie się sygnał ostrzegawczy. OKCzędzaniepaliwa-strona 150. W samochodzie z automatyczną skrzynią biegów *fc ustawić dźwignię wybieraka w pozycji P.strona 148. zdalne sterowanie falami radiowymi * strona 56. Szczególn e mocno zaciągnąć przy parkowaniu na podiyłoSoi. gdy dźwignia wybieraka jest w pozycji P. centralny zamek # . ZaFecamy ostrożną i e k o n o m i c z n ą jazdę.strona 152. obrona środowiska . zablokować kierownicę. • Wyłączyć światłe zewnętrzne. autoalarm * . • Obrócić kolo kierownicy aż do zablokowa­ nia {zabezpieczenie przed kradzieżą).strona 58. Radzimy stosować się do wskazówek udzielanytfi w radiowych komunikatach dla kierowców. w y j ą ć kluczyk. Parkowanie pojazdu: m o c n o zaciągnąć h a m u l e c p o s t o j o w y .strony 55r 149. • W samochodzie z automatyczną skrzynią biegów * kluczyk daje się wyjąć tylko wtedy. TG533T A teraz życzymy s z e r o k i e j d r o g i . z a m k n ą ć okna b o c z n e oraz przednie i tylne okno dachowe w y ł ą c z y ć silnik.strona 62. • Dalsze informacje . Podczas fazdy nie należy wykonywać żadnycti czynności.Przy p a r k o w a n i u : • Zawsze mocno zaciągnąć hamulec posto­ jowy. pamiętając o ś r o d o w i s k u naturalnym. które mogłyby odwracać iwagę od prowadzenia samochodu. • Zalecenia dotyczące jazdy . • W samochodzie z mechaniczną skrzynią biegów włączyć Pierwszy lub wsteczny bieg.

Zapewniają wykonanie wszelkich prac zgodnie z zaleceniami fabrycznymi. Stacje te udzielają wszechstronnych informacji k±e w kwestii dopuszczalnych zmian znych . bezpieczeństwo i przy­ datność specjalnie do samochodów marki pel Mimo ciągłej analizy sytuacji na nku.strony 204 do Serwis O r y g i n a l n e Części Z a m i e n n e i A k c e s o r i a Opel Obsługa okresowa Autoryzowane Stacje Dealerskie Opla służą niezawodnym serwisem. • Wykaz przedstawicielstw firmy Opel strona 202. Samochód powinien być poddawany wysz­ czególnionym w Książeczce Obsługowej przeglądom okresowym w Autoryzowanych Stacjach Dealerskich Opla. zalecone w poszczegófnych rozdziałach niniejszej Instrukcji Obsługi. Usterki techniczne należy niezwłocznie zgłaszać w Autoryzowanej Stacji Dealer­ skiej! W razie konieczności przerwać jazdę. na podstawie których stwierdzJ|W ich niezawodność.• dukowanych i przeznaczonych do tego t ^ samochodu. Częścr te przeszły specjalflg|W| badania.i wykonują fachowy m a okresowa . . We własnym interesie prosimy o przestrzeanie następujących wskazówek: Zatecamy stosowanie „Oryginalnych Części Zamiennych i Akcesoriów Opel" oraz części zamiennych specjalnie wypro. nie jesteśmy w stanie ocenić e n t ^ m arantować jakości innych wyrobówi wet gdyby posiadały odpowiednie atesty . b świadectwa dopuszczenia do obrotu™-! ryginalne Części Zamienne i Akceso £>pet* można nabyć w Autoryzowanych cjach Dealerskich Opla.W trosce o własne bezpieczeństwo Należy regularnie wykonywać czynności sprawdzające.

a być m o ż e także i n n e wyposażenie dodatkowe: % > • II Niniejsza Instrukcja Obsługi zawiera ponadto wiele ważnych informacji na temat użytkowania pojazdu. Prosimy czytać dalej! S a m o c h ó d ten ma jeszcze więcej wskaźników i przełączników.B y l to krótki przegląd najważniejszych funkcji samochodu. *• 23 . bezpieczeństwa jazdy i o b s ł u g i technicznej oraz k o m p l e t n y i n d e k s haseł.

Opis dotyczy wszystkich wersji tablicy przyrządów. Skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Dealerską Opla. Jeżeli lampka zaświeci się przy zwolnionej dźwigni hamulca postojowego: natychmiast przerwać jazdę.Wskaźniki i przyrządy 11933T Lampki kontrolne i ostrzegawcze Opisane tu lampki kontrolne i ostrzegawcze występują nie we wszystkich wersjach samo­ chodu . gdy jest zaciągnięta dźwignia hamulca postojowego i/lub poziom płynu hamulcowego bądź płynu w układzie hydraulicznym sprzęgła jest zbyt niski. układ hydrauMczny sprzęgła Lampka świeci się przy włączonym zapłonie. przypomi­ nając o zapięciu pasów bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa * Tylko w krajach z ustawowo nakazaną kontro­ lą zapięcia pasów. . Układ hamulcowy. Lampka zapaia się na kilka sekund po włączeniu zapłonu (towarzyszy jej dźwiękowy sygnał ostrzegawczy).

Zwrócić się o pomoc do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Jeżeli lampka zaświeci się podczas jazdy: mogło nastąpić przerwanie smarowania silnika. W celu zatrzymania samochodu: • Wcisnąć pedał sprzęgła. • Wyłączyć zapłon Hamowana oraz obracanie kierownicy będzis wymagało większej siły. gdy gorący silnik pracuje na biegu jałowym. ale po zwiększeniu prędkości obrotowej powinna zgasnąć. Lampka może czasami zaświecić się. a w przypadku automatycz­ nej skrzyni biegów dźwignię wybieraka ustawić w pozycji N. gdyż w przeciwnym razie może zadziałać blokada kierownicy. Układ ABS # {przeciwdziałający zabloko< waniu kół w trakcie hamowania) patrz strona 167r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 11934 r Ciśnienia oleju Lampka zapala się po włączeniu zapłonu j gaśnie wkrótce po uruchomieniu silnika. • Dźwignię zmiany biegów ustawić w położe­ niu neutralnym. • Nie wyjmować kluczyka z wyłącznika zapło­ nu aź do zatrzymania pojazdu.Wstępne podgrzewania silnika o zapłonie samoczynnym s£ Lampka świeci się podczas wstępnego pod­ grzewania świecami żarowymi (przy niskich temperaturach zewnętrznych). . co może doprowadzić do jego uszkodzenia i zablokowania kół napędowych.

patrz strona 55. Układ elektroniczny przełącza się na tryb awaryjny.patrz strona 55. Należy zgłosić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla Jeżeli lampka błyska przy włączonym zapłonie: usterka immobilizera . Zaraz po uruchomieniu silnika lampka gaśnie.patrz strona 158. Jeżeli lampka zaświeci się w czasie jazdy: usterka w układzie elektronicznym silnika. Układ elektroniczny silnika. Chwilowe jednorazowe zapalenie się lampki nie świadczy o usterce.Układ elektroniczny silnika. immobilizer silnik zapłonie samoczynnym Lampka zapala się po włączeniu zapłonu. Może nastąpić przekroczenie norm emisji. Układ elektroniczny przełącza się na tryb awa­ ryjny. Jeżeli lampka zaświeci się w czasie jazdy: usterka w układzie elektronicznym silnika. Należy zgłosić się do Autoryzowanej Slacji Dealerskiej Opla Nie należy zbyt długo jechać z zapaloną lampką ostrzegawczą (patrz strona 157).sifntk o zapłonie iskrowym Lampka zapala się po włączeniu zapłonu Zaraz po uruchomieniu słlnika lampka gaśnie Jeżeli fampka zaświeci się przyjjracującym silniku: usterka w układzie kontroli emisji. . Gdy lampka błyska po włączeniu zapłonu: awaria grożąca uszkodzeniem katalizatora patrz strona 158 Niezwłocznie zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. immobilizer silnik o zapłonie iskrowym Lampka świeci się przez kilka sekund po włączeniu zapłonu. umożliwiający kontynuowanie jazdy. umożliwiający kontynuowanie jazdy. 11933 T Układ kontroli emisji . Niezwłocznie zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Może jednak wzrosnąć zużycie paliwa i mogą ulec pogorszeniu osiągi . Jeżeli lampka błyska orzy włączonym usterka immobilizera .

natychmiast zatankować. Elektronicznie sterowany układ chłodzenia silnika # Lampka świect się przez kilka sekund po włączeniu zapłonu. Nałeży zwrócić się do Autoryzowa­ nej Stacji Dealerskiej Opla (patrz strona 178} - Alternator Lampka zapala się po włączeniu zapłonu. . Można kontynuować jazdę Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego . Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealer­ skiej Opla.patrz strona 209. 1 .K ie ru n ko ws kazy Lampka błyska przy włączonych kierunko­ wskazach. Rezerwa paliwa # Gdy lampka zaświeci się: wyczerpuje się zapas paliwa. Przyspieszone błyskanie: nastą­ piło przepalenie się żarówki kierunkowskazu.Oznaczenie handlowe* patrz airona 222. •D £3 11934T Światła drogowe Lampka śwfeci się przy włączonych światłach drogowych lub błyskaniu światłami drogowymi. Nie wolno dopuszczać do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa! Silnik o zapłonie samoczynnym. usterka w układzie chłodzenia silnika lub obie­ gu chłodzenia klimatyzacji Układ elektroni­ czny przełącza się na tryb awaryjny. Jeżeli lampka zaświeci się podczas jazdy. Przednie światła przeciwmgielne $ Lampka świeci się przy włączonych przednich światłach przeciwmgielnych. Tylne światło przeciwmgielne Lampka świeci się przy włączonym tylnym światłe przecrwmgieJnym. Błyskanie lampki brakuje paliwa. Zaraz po uruchomieniu silnika lampka gaśnie Jeżeli lampka zaświeci się podczas jazd zatrzymać samochód i wył Akumulator nie jest ładowany W przypadku silnika Y 20 DTH 1) może nie działać układ chłodzenia silnika Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opła. po opróżnie­ niu zbiornika paliwa należy wykonać skompli­ kowaną operację odpowietrzenia układu pali­ wowego.

94. 91. Można jechać dalej. 26 . Kierunkowskazy przyczepy $ Lampka błyska równocześnie z kierunko­ wskazami w dołączonej przyczepie.patrz strona 143. Elektronicznie sterowane programy zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów Lampka świeci się przy włączonym trybie jazdy sportowej Dalsze informacje .- 11933 T Poduszki powietrzne napinacze pasów bezpieczeństwa patrz strony 83. Rozpoznawanie obciążenia siedzenia 3± patrz strany 93. Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla (patrz strona 146). Zapalenie się lampki podczas jazdy świadczy o wystąpieniu usterki. zmieniając biegi ręcznie. Układ kontroli napędu (TC) układ stabilizacji dynamicznej (ESP) # patrz strony 160. W razie awarii jednego z kierunkowskazów przyczepy lub samochodu lampka nie błyska. 161. Usterka automatycznej skrzyni biegów lampka świeci się po włączeniu zapłonu i gaśnie wkrótce po uruchomieniu silnika.

Gdy zapłon jest wyłączony. Zakres niebezpieczny z prawej strony: groźne dla silnika jarze krocze nie dopuszczalnej maksym a fnej prędkości obrotowej W miarę możliwości należy na każdym biegu jechać w zakresie stosunkowo niskich prędkości obrotowych (od ok. 29 . Korzystanie z obrotomierza pomaga oszczędzać paliwo. Przełączanie między wskazaniem przebiegu dziennego a wskazaniem czasu następuje poprzez przytrzymanie przez około 2 sekundy wciśniętego przycisku zerowania (patrz następna strona). Licznik przebiegu całkowitego Rejeslruje całkowity przebieg samochodu w kilometrach lub milach. krótkie naciśnięcie przycisku zerowania powoduje wyświetlenie licznika przez około 15 sekund.Licznik przebiegu dziennego Zerowanie p*zez wciśnięcie przycisku przy włączonym zapłonie i uaktywnionym liczniku przebiegu dziennego. Obrotomierz ^ Prędkościomierz11 Wskazuje prędkość jazdy samochodu. Obrotomierz wskazuje prędkość obrotową silnika w obrotach na minutę. 2000 do 1 3000 obr/min" ) i z równomierną prędkością J Tablica przyrządów w tym samochodzie może różnić się od prezentowanej na ilustracji.

oznacza to. Nastawianie czasu Gdy wyświetlany jest czas.Wyświetlanie czasu na liczniku przebiegu ^ Przełączanie między wskazaniem przebiegu dziennego a wskazaniem czasu & następuje poprzez przytrzymanie przez około 2 sekundy wciśniętego przycisku zerowania. Przy włączonych światłach. Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Sygnalizacja terminu następnego przeglądu Gdy po włączeniu zapłonu na liczniku kilome­ trów ukaże się komunikat InSP. że w ciągu tygodnia lub przed przejechaniem 500 km przypada termin następnego przeglądu okresowego. Sygnalizacja terminów przeglądów nie uwzględnia czasów postoju samochodu Z odłączonym akumulatorem. można regu­ lować jasność wskazania (patrz strona 123). umieszczonym pod przełącznikiem oświetlenia. prawym pokrętłem radełkowanym 0. naciskać przycisk zerowania na tablicy przyrządów: Wciśnięcie na około 2 sekundy Błyskanie godzin Krótkie naciśnięcia Nastawianie godziny Wciśnięcie na około 2 sekundy Błyskanie wskazania minut Krótkie naciśnięcia Nastawianie minut Wciśnięcie ny około 2 sekundy Wyzerowanie wskazań sekund. Dlatego pierwszeństwo mają terminy przeglądów wpisane do Książeczki Obsługowej samochodu i nimi należy się kierować (patrz strona 204) 30 .

Nie wolno dopuszczać do całkowitego opróżnienia zbiornika palrwa! .9304 T Wskaźnik poziomu paliwa1' Wskazówka na czerwonym pcHu lub świeci się Wskazówka na czerwonym polu lub §J błyska = Kończy się paliwo. - Uzupełnić paliwo patrz strona 155.

Radio Data System. Nastawianie daty i czasu Wyłączyć radioodtwarzacz Naciskać przyciski © i © nad wyświetlaczem w następujący sposób: Naciskać © przez około 2 sekundy: Błyska wskazanie dni O. Gdy zapłon jest wyłączony. temperaturę otoczenia.patrz instrukcja obsługi radioodtwarzacza z integralnym telefonem Przy włączonych światłach. prawym pokręt­ łem radełkowanym 0. Wyświetlacz trójfunkcyjny # Pokazuje czas.Gdy potrzebne jest tylko nastawienie czasu. . Nastawianie dnia © Błyska wskazanie miesięcy G: Nastawianie miesiąca ©: Błyska wskazanie lat 0: Nastawjanie roku © Błyska wskazanie godzin O: Nastawianie godziny ©: Błyska wskazanie minut 0. Na wyświetlaczu pojawi się: RDS TIME 0 . Automatyczne nastawienie następuje po włą­ czeniu radia i odebraniu sygnału czasu RDS Na wyświetlaczu ukazuje się wówczas symbol JL Gdy sygnał czasu nie jest odbiera­ S ny. umieszczonym pod przełącznikiem oświetlenia. informacje związane z telefonem oraz zasięg jazdy. daty i tem­ peratury otoczenia przez około 1S sekund. W samochodach z zainstalowa­ nym telefonem ^ istnieje możliwość wyboru języka komunikatów .zegar przechodzi w tryb nastawiania. aż na wyświetlaczu zacznie błyskać S i pojawi się „RDS TIME" (w tym czasie błyska wskazanie lat). dwa razy (aż zacznie błyskać wskazanie lat). Wyłączanie i włączanie funkcji automatyczne­ go nastawiania czasu (na przykład w razie odbierania niewłaściwego sygnału czasu ze stacji nadawczej): Naciskać © Nacisnąć O Naciskać© przez około 2 sekundy . w trybie nastawiania należy tyle razy naciskać ©. która nada|e taki sygnał. krótkie naciśnięcie jednego z dwóch przycisków obok wyświetla­ cza powoduje wyświetlenie czasu. Nastawianie minuty ©: Zegar zaczyna odliczać sekundy od ( Nacisnąć © Nacisnąć © RDS . czas trzeba nastawić ręcznłe. można regulować jasność wyświetlacza (strona 123).Funkcja wyłączona RDS TIME 1 = Funkcja aktywna trzy razy. aż zacznie błyskać wskazanie godzin lub minut Automatyczne nastawianie daty i czasu *H Możliwe przy odbiorze sygnału czasu ze stacji RDS 1 '. infor­ macje związane z radioodtwarzaczem lub datę. przez około 3 sekundy.

a jej wzrost z pewnym opóźnieniem. Symbol ten nie znika aż do chwili. Sygnalizacja usterki Pojawienie się na wyświetlaczu ~. kiedy temperatura zewnętrzna wzrośnie do +5°C. W przypadku radioodtwarzaczy z funkcją RDS czas zostaje nastawiony automatycznie z chwilą odebrania sygnału czasu emitowanego przez stację RDS (patrz strona 32).wyjątki opisane są poniżej). 33 . Uwaga: Gd. Przerwa w dopływie prądu W razie przerwy w dopływie prądu lub spadku napięcia akumulatora poniżej określonej wartości. jezdnia może już być oblodzona. Po przyłączeniu akumulatora lub jego naładowaniu.Temperatura zewnętrzna Spadek temperatury sygnalizowany jest natychmiast. datę i czas należy nastawić zgodnie z opisem pod hasłem „Nastawianie daty i czasu r . datę i czas trzeba nastawić ponownie. W celu ostrzeżenia przed oblodzeniem na­ wierzchni. gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 3°C na wyświetlaczu pojawia się symbol 3& (nie we wszystkich wersjach samo­ chodu . •okazywana jest temperatura kilku stopni | wyżej 0°C. Oznaczenie handlowe .patrz strona 222. W samochodach z zainstalowanym telefo­ nem ^ temperatura zewnętrzna pokazywana jest w sposób przedstawiony na ilustracji powyżej W niektórych wersjach samochodu z silnikiem Y 20 DTH 1 1 temperatura zewnętrzna pokazy­ wana jest w sposób przedstawiony na ilustracji obok.-cC lub symbolu F sygnalizuje usterkę Należy zlecić usunięcie jej przyczyn Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

b tand Wyświetlacz wielofunkcyjny Pokazuje czas. umieszczonym pod przełącznikiem oświetlenia. Gdy zapłon jest wyłączony. prawym pokręt­ łem radełkowanym 0. można regulować jasność wyświetlacza (strona 123). Przy włączonych światłach.Ussch u a s s . 34 . Czas i temperatura otoczenia są pokazywane stale a data przy wyłączonym radioodtwarza­ czu. Wyświetlacz działa przy włączonym zapłonie. krótkie naciśnięcie jednego z dwóch przycisków nad wyświetla­ czem lub jednego z przycisków w dźwigni przełącznika wycieraczek powoduje wyświe­ tlenie czasu. temperaturę oto­ czenia oraz informacje układu kontrolnego. Błyska wskazanie dni 0: Nastawianie dnia ©: Błyska wskazanie miesięcy 0: Nastawianie miesiąca © Błyska wskazanie lat 0. Ilustracja powyżej pokazuje wyświetlacz w wersji z zainstalowanym telefonem Nastawianie daty i czasu Wyłączyć radioodtwarzacz. W samochodach z za i n sta [cwanym telefonem ^= istnieje możliwość wyboru języka komunikatów . Komunikaty ostrzegawcze układu kon­ trolnego mają pierwszeństwo przed wskaza­ niami komputera pokładowego. Nastawianie roku ©: Błyska wskazanie godzin 0: Nastawianie godziny ©: Błyska wskazanie minut 0 Nastawianie minuty ©. Naciskać przyciski © i © nad wyświetlaczem w następujący sposób: Naciskać © przez około 2 sekundy. informacje związane z radio­ odtwarzaczem * lub datę. daty i temperatury otoczenia przez około 15 sekund.patrz instrukcja obsługi radioodtwarzacza z integralnym telefonem. Zegar zaczyna odliczać sekundy od 0. komputera pokładowego i związane z telefo­ nem sfc.

zegar przechodzi w tryb nastawiania. Po przyłączeniu akumulatora lub jego nałado­ waniu. Na wyświetlaczu ukazuje się wówczas synbolS Gdy sygnał czasu nie jest odbierany. W przypadku radioodtwarzaczy z funkcją RDS ^ czas zostaje nastawiony automatycz­ nie z chwilą odebrania sygnału czasu emito­ wanego przez stację RDS (patrz strona 32). dane przechowywane w pamięci urządzenia zostają utracone. przez około 3 sekundy.p d y potrzebne jest tylko nastawienie czasu.Funkcja aktywna trzy razy. Na wyświetlaczu po kolei pojawiają się ewentualne zapamiętane komunikaty o usterkach (patrz następna strona). Dane w pamięci komputera pokładowego uległy skasowaniu Komputer pokładowy patrz strona 38 Sygnalizacja usterki Pojawienie się na wyświetlaczu symbolu F sygnalizuje usterkę. aż zacznie błyskać wskazanie godzin lut minut flkrtom a tyczne nastawianie dały i czasu $ Mcżfiwe przy odbiorze sygnału C2asu ze stacji RCS1l która nadaje taki sygnał Aromatyczne nastawienie następuje po włączeniu radia i odebraniu sygnału czasu RDS. datę i czas należy nastawić zgodnie z opisem pod hasłem „Nastawianie daty i cza­ su". Należy zlecić usunięcie jej przyczyn Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Po przyłączeniu lut naładowaniu akumulatora układ kontrolny automatycznie sprawdza wszystkie funkcje. Przerwa w dopływie prądu W razie przerwy w dopływie prądu Łub spadku napięcia akumulatora poniżej określonej wartości. Nacisnąć 0 Nacisnąć© 1J RDS = Radio Data System . czas trzeba nastawić -ęcznie Wsączanie i włączanie funkcji automatycz­ nego nastawiania czasu (na przydad w razio odbierania niewłaściwego sygnału czasu ze stacji nadawczej). W Trybie nastawiania należy tyle razy nacis­ kać 0. Naciskać © Nacisnąć© Naciskać © przez około 2 sekundy . dwa razy (aż zacznie błyskać wskazanie lat). Na wyświetlaczu pojawi się: RDS TIME 0 = Funkcja wyłączona RDS TIME 1 . aż na wyświetlaczu zaczrie błyskać £ i pojawi się „RDS TIME" {w tym czasie błyska wskazanie lat).

komunikat Brake Lamp Check (= Kontrola świateł hamowania) zniknie po jednorazowym naciśnięciu pedału hamulca. ^g^u Brake Pad (= Klocki hamulcowe) Okładziny cierne przednich hamulców tarczowych osiągnęły minimafną grubosć. Coolant Level (. włącznie z przewodami i bezpiecznikami. Automatic Gearbox (= Automatyczna skrzynia biegów) Awaria: skrzynia biegów nie przełącza się automatycznie. Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla w celu wymiany klocków hamulcowych. gdy dany obwód elektryczny jest włączony. Na wyświetlaczu ukazują się komunikaty o ewentualnych usterkach. Gdy wszystkie monitorowane funkcje wykażą stan prawidłowy.Wyświetlacz wielofunkcyjny % Układ k o n t r o l n y Układ ten kontroluje poziomy płynów. Po włączeniu zapłonu układ kontroli automa­ tycznie sprawdza wszystkie funkcje. W celu usunięcia przyczyn usterki należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opia. gruboś­ ci okładzin ciernych przednich hamulców tar­ czowych. którym towarzyszy podświetlone ostrzeżenie CHECK (w samochodach bez instalacji telefonu 3=) W razie wystąpienia kilku usterek są one wyświetlane po kolei. . Sygnalizacja usterek: Engine Oil Level (= Poziom oleju w silniku) Zbyt niski poziom oleju w silniku.Poziom płynu chłodzącego) Zbyt niski poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym Uzupełnić płyn (patrz strona 209) W celu usunięcia przyczyny ubytku płynu należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Biegi trzeba zmieniać ręcznie (patrz strona 146). działanie automatycznej skrzyni biegów a także ważniejsze żarówki oświe­ tlenia zewnętrznego. Przy kontroli żarówek usterka jest sygnalizowana tylko wtedy. Niezwłocznie sprawdzić poziom i uzupełnić olej (patrz strona 206). Niektóre komunikaty o usterkach są wyświetlane w postaci skróconej.

Należy potwierdzić przyjęcie komuni­ katu do wiadomości przez wciśnięcie przycisku S lub R na dźwigni wycieraczek. zapamiętane komunikaty ostrzegawcze po koiei ukazują się na wyświetlaczu. 37 i . Headlamp Tail Light (= Światła mijania. Headlamp Taił Light po 15 minutach od ostatniego potwierdzenia pojawiająsię ponownie. Po usunięciu usterek komunikaty zostają automatycznie skasowane. przypominając o wy­ kryciu jednej lub kilku usterek (nie dotyczy samochodów z instalacją telefonu Komunikaty ostrzegawcze Brake Lamp Fuse oraz Brake Lamp oraz W razie zasygnalizowania usterki przestają pojawiać się wskazania komputera pokłado­ wego. Brake Lamp {= Światła hamowania) Awaria świateł hamowania. po koiei wymagają potwierdzenia. Uzupełnić płyn . Jeżeli wystąpiło kilka usterek.patrz strona 212.Sygnalizacja usterek (cd. I Brake Lamp Fuse (= Bezpiecznik świateł hamowania) Przepalony bezpiecznik. Po wykonaniu tej operacji komunikat znika z wyświetlacza i mogą się na nim pojawić wskazania komputera pokładowego Pozosta­ je jednak podświetlone ostrzeżenie CHECK z prawej strony ekranu. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapło­ nu. Po usunięciu przyczyny usterki należy włożyć nowy bezpiecznik. Wash Fluid Level (= Poziom płynu do spryskiwaczy) Zbyt niski poziom płynu do spryskiwaczy szyby. tylne światła pozycyjne) Awaria świateł mijania lub tylnych świateł pozycyjnych.).

wybór funkcji Naciskać przycisk S. .Przycisk S . aż pojawi się odpowiednia funkcja: • Chwilowe zużycie paliwa • Średnie zużycie paliwa • Całkowite zużycie paiiwa • Średnia prędkość jazdy • Przejechany dystans • Zasięg jazdy • Stoper • Temperatura zewnętrzna Niektóre z powyższych wskazań pojawiają się w postaci skróconej. Do jego obsługi służą dwa przyciski na dźwigni przełącznika wy de raczek. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku R przez przynajmniej 2 sekundy powoduje jednoczesne uruchomienie pomiaru dla wszystkich tych funkcji.kasowanie iMlftfPF Podczas wskazywania: • Średniego zużycia paliwa • Całkowitego zużycia paliwa • Średniej prędkości • Przejechanego dystansu funkcje te można oddzielnie zerować i rozpoczynać pomiar od nowe. Uprzednio wskazywane wartości zostają automatyczn ie s ka sowa ne Równ ocze śn ie zostaje wyzerowany stoper Wartości chwilowego zużycia paiiwa oraz temperatury zewnętrznej nie są kasowane. Wyświetlacz wielofunkcyjny Komputer pokładowy Komputer pokładowy podaje na bieżąco reje­ strowane i aralizowane dane o samochodzie. Przycisk R . Komunikaty ukfadu kontrolnego mają zawsze pierwszeństwo. naciskając przycisk R.

Wskazanie w l/h przy prędkości poniżej 13 km/h (wskazanie w gal/h przy prędkości poniżej 8 mph) Wskazanie w 1/100 km (wskazanie w mpg Wskazanie 0. (tokm 1998 1 ^ Uerbraucfr ^T. 621 25. 05.przez wciśnięcie przycisku R.51 f 0 0 km 25. Uerbr. Całkowite zużycie paliwa Wskazanie zużytej ilości paliwa. Wskazanie w \ (wskazanie w gal). 05. aa . Wskazanie w 1/100 km (wskazanie w m/gał).Mom. IE€7 . IE€7 99S 199S Chwilowe zużycie paliwa Wskazanie zmienia się zależnie od prędkości. 05.9 mpg przy prędkości powyżej 13 km/h przy prędkości powyżej 8 mph) przy wyłączonym dopływie paliwa przy wyłączonym dopływie paliwa) Średnie zużycie paliwa Obliczanie średniego zużycia paliwa można w każdej chwili rozpocząć od nowa . wciskając przycisk R. Pomiar można w każdej chwili rozpocząć od nowa. Uerbr.na przy­ kład na stacji benzynowej .0 1/100 km (wskazanie 999.

wciskając przycisk R Przerwy w podróży przy wyłączonym zapłonie są pomijane w obliczeniach.MfiUHIlttllll Średnia prędkość Obliczanie średniej prędkości można w każdej chwili rozpocząć od nowa . Wskazanie w 0 km/h (Wskazanie w 0 mph). Po zatankowaniu pafiwa. Zasięg jazdy powyżej 50 km Zasięg jazdy jesl obliczany na podstawie aktualnej ilości paliwa w zbiorniku i średniego jego zużycia na odcinku ostatnich 20 do 30 km. nowa wartość zasięgu pokazywana jest po wciśnięciu przycisku R lub pojawi się automatycznie po przejechaniu niewielkiego odcinka drogi. Wskazanie w km (Wskazanie w milach).na przykład na początku podróży . . Pomiar można w każdej chwili uruchomić wciskając przycisk R Wskazanie w km (Wskazanie w milach). Przejechany dystans Wskazanie liczby przejechanych do tej pory kilometrów.

W celu ostrzeżenia przed oblodzeniem nawierzchni. w którym został zatrzymany.Zasięg jazdy".start . Wskazanie w C. Temperatura zewnętrzna Spadek temperatury sygnalizowany jest natychmiast. Ostrzeżenie to jest wyłączane po wybraniu innej funkcji. Po przerwie w podróży następuje automatyczne przełączenie na . a 41 .zasięg jazdy) bez naciskania przycisku S.IXa tejuF.zerowanie . Określanie czasu samej jazdy: wyłączenie zapłonu powoduje zatrzymanie stopera. Gdy pokazywana jest temperatura kilku stopni powyżej QaC.nr Zasięg jazdy poniżej 50 km Gdy ilość paliwa w zbiorniku starcza na mniej niż 50 km. Wskazanie w km (Wskazanie w milach). Po włączeniu zapłonu stoper rozpoczyna zliczanie od punktu. Stoper Kolejne naciskanie przycisku R powoduje: zerowanie . 199S IBS? I — — i FFIIANIMNFIMIM ..30 km n 7 4 4 ! -I . gdy temperatura otoczenia znajdzie się w zakresie od +3°C do -5°C. wyświetlacz przełącza srę na „Rangę" (. r: 05. wyświetlacz automatycznie przełącza się na pokazywanie temperatury zewnętrznej. Uwaga. I StoRp-uhr 2m i n 1 &4s 993 Russ&n i i ć.. a jej wzrost z pewnym opóźnieniem. jezdnia może już być oblodzona.stop .

Naciśnięcie © Naciśnięcie © Naciśnięcie © Naciśnięcie © Naciśnięcie 0 Naciśnięcie © Naciśnięcie © Naciśnięcie © Naciśnięcie © Naciskać © Naciśnięcie © nastawianie godziny przełącza na nastawianie minut nastawianie minut przełącza na nastawianie dnia nastawianie dnia przełącza na nastawianie miesiąca nastawianie miesiąca przełącza na nastawianie lat nastawianie roku aż wybrane zostanie „OK". Wyświetlacz graficzny # Pokazuje czas. Można nastawić godzinę. Przy włączonych światłach. Nastawianie czasu r daty Przy włączonym systemie informacyjnym odpowiednio naciskać przycisk* © i © nad wyświetlaczem: Naciskać 0 przez około 2 sekundy. zatwierdza wykonane nastawienia.r '1 42 l . datę. można regulować jasność wyświetlacza (strona 123). pokazywany jest czas. Działanie systemu informacyjnego opisane jest w instrukcji obsługi systemu. data i temperatura zewnętrzna Komunikaty ostrzegawcze układu kontrolnego mają pierwszeństwo przed wskazaniami systemu informacyjnego. Na wyświetlaczu pokaże się menu nastawiania daty i czasu. informacje układu kontrolnego r dane z systemu informacyjnego. • '• . Gdy system informacyjny jest wyłączony. temperaturę otoczenia. Datę i czas można również ustawić za pośrednictwem systemu informacyjnego patrz instrukcja obsługi systemu. umieszczonym pod przełącznikiem oświetlenia. prawym pokrętłem radełkowanym 0.

z powodu różnych stref czasowych lub sezonowej zmiany czasu).można zastąpić czas satelitarny GPS wartością podaną ręcznie lub czasem podawanym przez system RDS (. Uwaga Gdypokazywana jest te mperatura kilku stopni powyżej Ó"C. Datę i czas można również skorygować za pośrednictwem systemu informacyjnego patrz instrukcja obsługi systemu.Korekcja czasu satelite GPS Naciskać© przez około 2 sekundy. Naciskać © aż zostanie wybrane „Time Correction" (korekcja czasu). Automatyczne nastawianie czasu Automatyczne nastawienie następuje po włą­ czeniu radia obsługującego system informa­ cyjny i odebraniu sygnału czasu z satelity GPS1J Gdy wyświetlany czas nie odpowiada czasowi lokalnemu (np. wskazanie trzeba nastawić ręcznie lub skorygować parametry automatycznego nastawiania ^ GPS = Global Positioning System .automatycznie). a jej wzrost z pewnym opóźnieniem. Gatom 19 . Nacisnąć 0 . Na wyświetlaczu ukaże się menu nastawiania daty i czasu.nastawienia zostają zatwierdzone. Naciskać © aż wybrane zostanie „OK\ Nacisnąć© .system nawigacji satelitarnej. jezdnia możejuż być oblodzona. Temperatura zewnętrzna Spadek temperatury sygnalizowany jest natychmiast. 03 . .Automatic" .

Na wyświetlaczu po kolei pojawiają się ewentualne zapamiętane komunikaty o usterkach (patrz następna strona). W celu ostrzeżenia przed oblodzeniem nawierzchni. Potwierdzenie zapoznania się z komunikatem Zapoznanie się z komunikatem należy potwierdzić naciśnięciem przycisku wielofunkcyjnego na panelu systemu informacyjnego. Ostrzeżenie o kończącym się paliwie Gdy paliwa w zbiorniku pozostanie na mniej niż 50 km. na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy. wymagają potwierdzenia po kolei. dane przechowywane w pamięci systemu informacyjnego zostają utracone. 44 . Po przyłączeniu akumulatora Jubjego naładowaniu. gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 3*C na wyświetlaczu pojawia się stosowny komunikat.Przerwa w dopływie prądu W razie przerwy w dopływie prądu lub spadku napięcia akumufatora poniżej określonej wartości. Po przyłączeniu lub naładowaniu akumulatora układ kontrolny automatycznie sprawdza wszystkie funkcje. datę i czas należy nastawić zgodnie z opisem na poprzednich stronach. Jeżeli jest kilka komunikatów ostrzegawczych.

W razie wystąpienia kilku usterek. 45 . Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla w celu wymiany klocków hamufcowych.Klocki hamulcowe) Okładziny cierne przednich hamulców tarczowych osiągnęły minimalną grubość. Uzupełnić płyn (patrz strona 209). Po włączeniu zapłonu układ kontrolny automatycznie sprawdza wszystkie funkcje.Automatyczna skrzynia btegów) Awaria: skrzynia biegów nie przełącza się automatycznie. jak również ważniejsze żarówki oświetlenia zewnętrznego. są one wyświetlane po kolei Niektóre komunikaty o usterkach są wyświetlane w postaci skróconej Sygnalizacja usterek: Engine Oil Level (^ Poziom ofeju w silniku) Zbyt niski poziom oleju w silniku Należy niezwłocznie sprawdzić poziom i uzupełnić olej (patrz strona 206). Biegi trzeba zmieniać ręcznie (patrz strona 146). gruboś­ ci okładzin ciernych przednich hamulców tarczowych.Wyświetlacz graficzny układ k o n t r o l n y Układ ten kontroluje poziomy płynów. Automatic GearbOK (. Gdy wszystkie monitorowane funkcje wykażą stan prawidłowy. W celu usunięcia przyczyny usterki należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. razem z ich przewodami i bezpiecznikami. gdy dany obwód elektryczny jest włączony. Coolant Level (= Poziom płynu chłodzącego) Zbyt niski poziom płynu chłodzącego w zbior­ niku wyrównawczym. komunikat Brake Lamp Check ł= Kontrola świateł hamowania) zniknie po jednorazowym naciśnięciu pedału hamulca Na wyświetlaczu ukazują się komunikaty o ewentualnych usterkach. W celu usunięcia przyczyn ubytku należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Brake Pad (. Przy kontroli żarówek usterka jest sygnalizowana tylko wtedy. działanie automatycznej skrzyni biegów H=.

Brake Lamp Światła hamcwania) Awaria świateł hamowania. Po wykonaniu tej operacji komunikat znika z wyświetlacza i mogą się na nim pojawić wskazania systemu informacyjnego. Wash Fluid Level (. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu zapamiętane komunikaty o usterkach po kolei ukazują się na wyświetłaczu. po kolei wymagają potwierdzenia iflwfiwuhiH po "15 minutach od ostatniego potwierdzenia pojawiają się ponownie. Uzupełnić płyn . .patrz strona 212. Headlamp Tail Light {= Światła mijania. tylne światła pozycyjne) Awaria świateł mijania lub tylnych świateł pozycyjnych.Poziom płynu do spryskiwaczy) Zbyt niski poziom płynu do spryskiwaczy szyby. Komunikaty cstrzegawcze Srakę Lamp Fuse Brake Lamp Headlamp Tali Llght Zapoznanie się z komunikatem należy po­ twierdzić naciśnięciem przycisku wielofunk­ cyjnego na panelu systemu informacyjnego Jeżeli pojawiło się kilka komunikatów o uster­ kach. Po usunięciu usterek komunikaty zostają automatycznie skasowane. Po usunięciu przyczyny usterki należy włożyć nowy bezpiecznik.Sygnalizacja usterek (cd ): Srakę Lamp Fuse (= Bezpiecznik swiatet hamowania) Przepalony bezpiecznik.

Naciśnięcie© -nastawianie godziny Naciśnięcie O - przełącza na nastawianie minut Naciśnięcie © - nastawianie minut Naciśnięcie €> - przełącza na nastawianie dnia Naciśnięcie© - nastawianiednia Naciśnięcie © - przełącza na nastawianie miesiąca Naciśnięcie© - nastawianie miesiąca Naciśnięcie O - przełącza na nastawianie lat Naciśnięcie © - nastawianie roku Naciskać O - aż wybrane zostanie „OK", Naciśnięcie © -zatwierdza wykonane nastawienia. Wyświetlacz k o l o r o w y * Pokazuje czas, datę, temperaturę otoczenia, informacje układu kontrolnego i dane z systemu informacyjnego Działanie systemu informacyjnego opisane jest w instrukcji obsługi systemu. Gdy system informacyjny jest wyłączony, pokazywany jest czas, data i temperatura zewnętrzna. Komunikaty ostrzegawcze układu kontrolnego mają pierwszeństwo przed wskazaniami systemu informacyjnego. Przy włączonych światłach, prawym pokrętłem radełkowanym ©, umieszczonym pod przełącznikiem oświetlenia, można regulować jasność wyświetfacza (strona 123). Nastawianie czasu 1 daty Przy włączonym systemie informacyjnym odpowiednio naciskać przyciski O i © nad wyświetlaczem Naciskać O przez około 2 sekundy. Na wyświetlaczu pokaże się menu nastawiania daty i czasu. Można nastawić godzinę. Dalę i czas można również ustawić za pośrednictwem systemu informacyjnego patrz instrukcja obsługi systemu.

47

I

Korekcja czasu podawanego przez satelita GPS Naciskać © przez około 2 sekundy. Na wyświetlaczu ukaże się menu nastawiania daty i czasu, aż zostanie wybrane „Time Naciskać O Correction'1 (korekcja czasu). Nacisnąć 0 - można zastąpić czas satelitarny GPS wartością podaną ręcznie lub czasem podawanym przez system RDS („Automatic* - automatycznie), Naciskać O aż wybrane zostanie nOK". Nacisnąć O - nastawienia zostają zatwierdzone. Automatyczne nastawianie czasu Automatyczne nastawienie następuje po włączeniu radia obsługującego system informacyjny i odebraniu sygnału czasu z satelity GPS1'. Gdy wyśwretlany czas nie odpowiada czasowi lokalnemu (np. z powodu różnych stref czasowych lub sezonowej zmiany czasu), wskazanie trzeba nastawfć ręcznie lub skorygować parametry automatycznego n a sta wiania. Temperatura zewnętrzna Spadek temperatury sygnalizowany jest natychmiast, a jej wzrost z pewnym opóźnieniem Uwaga: Gdy pokazywana jest temperatura kilku stopni powyżej 0°C. jezdnia może już być oblodzona.

Datę i czas można również skorygować za pośrednictwem systemu informacyjnego patrz instrukcja obsługi systemu.

> GPS = Global Positioning System - system nawigacji satelitarnej 4»

Przerwa w dopływie prądu W razie przerwy w dopływie prądu lub spadku napięcia akumulatora poniżej określonej wartości, dane przechowywane w pamięci systemu informacyjnego zostają utracone. Po przyłączeniu akumulatora lub jego nałado­ waniu, datę i czas należy nastawić zgodnie z opisem na poprzednich stronach. Po przyłączeniu lub naładowaniu akumulatora układ kontrolny automatycznie sprawdza wszystkie funkcje Na wyświetlaczu po kolei pojawiają się ewentualne zapamiętane komunikaty o usterkach (patrz następna strona). W celu ostrzeżenia przed oblodzeniem nawierzchni, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 3X na wyświetlaczu pojawia się stosowny komunikat. Ostrzeżenie o kończącym się paliwie Gdy paliwa w zbiorniku pozostanie na mniej niż 50 kmh na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy. Potwierdzenie zapoznania się z komunikatem Zapoznanie się z komunikatem należy po­ twierdzić naciśnięciem przycisku wielo­ funkcyjnego na panelu systemu informacyjne­ go Jeżel* jest kilka komunikatów ostrzegaw­ czych, wymagają potwierdzenia po kolei

4g

Wyświetlacz kolorowy układ kontrolny Układ ten kontroluje poziomy płynów, gruboś­ ci okładzin ciernych przednich hamulców Tarczowych, działanie automatycznej skrzyni biegów jak również ważniejsze żarówki oświetlenia zewnętrznego, razem z ich prze­ wodami i bezpiecznikami. Przy kontroli żaró­ wek usterka jest sygnalizowana tylko wtedy, gdy dany obwód elektryczny jest włączony. Po włączeniu zapłonu układ kontrolny automatycznie sprawdza wszystkie funkcje Gdy wszystkie monitorowane funkcje wykażą stan prawidłowy, komunikat Brake Lamp Check (= Kontrola świateł hamowania) zniknie po jednorazowym naciśnięciu pedału hamulca. Na wyświetlaczu ukazują się komunikaty o ewentualnych usterkach. W razie wystąpie­ nia kilku usterek, są one wyświetlane po kolei. Niektóre komunikaty o usterkach są wyświetlane w postaci skróconej Sygnalizacja usterek: Engine Oli Level Poziom oleju w silniku) Zbyt niski poziom oleju w silniku. Należy niezwłocznie sprawdzić poziom i uzupełnić olej (patrz strona 206). Coolant Level {- Poziom płynu chłodzącego) Zbyt niski poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym. Uzupełnić płyn (patrz strona 209). W celu usunięcia przyczyn ubytku należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opia.

Automatlc Gearbox (= Automatyczna skrzynia biegów) Awaria skrzynia biegów nie przełącza się automatycznie. Biegi trzeba zmieniać ręcznie (patrz strona 146). W celu usunięcia przyczy­ ny usterki należy zwrócić się do Autoryzowa­ nej Stacji Dealerskiej Opla. Brake Pad (- Klocki hamulcowe) Okładziny cierne przednich hamulców tarczo­ wych osiągnęły minimalną grubość. Należy zwrócić słę do Autoryzowanej Stacji Deaierskiej Opla w ceiu wymiany klocków hamulcowych.

€0

Sygnalizacja usterek (cd): Brake Lamp Fuse (= Bezpiecznik świateł hamowania) Przepalony bezpiecznik. Po usunięciu przyczyny usterki nafezy włożyć nowy bezpiecznik. Brake Lamp (= Światła hamowania) Awaria świateł hamowania. Headlamp Tail Light (- Światła mijania, tylne światła pozycyjne)

Po wykonaniu tej operacji komunikat znika z wyświetlacza i mogą się na nim pojawić wskazania systemu informacyjnego. Komunikaty ostrzegawcze Brake Lamp Fuse oraz Brake Lamp oraz Headlamp Taił Light Zapoznanie się z komunikatem należy potwierdzić naciśnięciem przycisku wielofunkcyjnego na panelu systemu informacyjnego. Jeżeli pojawiło się kilka komunikatów o usterkach, po kolei wymagają potwierdzenia. po 15 minutach od ostatniego potwierdzenia pojawiają się ponownie Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu zapamiętane komunikaty o usterkach po kolei ukazują się na wyświetlaczu. Po usunięciu usterek komunikaty zostają automatycznie skasowane.

BpSff*
*

M

t

Awaria świateł mijania lub tylnych świateł pozycyjnych. Wash Fluid Level (= Poziom płynu do spry ski waczy) Zbyt niski poziom płynu do spryskiwaczy szyby. Uzupełnić płyn - patrz strona 212.

51

z jego iewej lub z prawej strony . me są w stanie zapewnić takiej jakości odbioru. mogą wystąpić zakłócenia w rejestracji danych.Radioodtwarzacz # Radioodtwarzacz obsługuje się zgodnie z dołączoną do niego instrukcją. szum. zniekształcenia J U D całkowity zanik odbioru. .patrz ilustracja Gdy karta elektroniczna nie zostanie umieszczona w obrębie tego obszaru. umieszczone względnie blisko ziemi. • nakładanie się sygnałów wskutek odbić oraz • przesłaniane fal radiowych mogą powodować trzeszczenia. jak anteny usytuowane na dużych wysokościach w przypadku odbiorników domowych • Zmieniająca się odległość od nadajnika. Radioodtwarzacz w samochodzie z zainstalowanym telefonem ^ Obsługa radioodtwarzacza opisana jest w instrukcji dla radioodtwarzacza z integralnym telefonem System informacyjny System informacyjny opisany jest w osobnej instrukcji. Pod względem odbioru w zakresie UKF radioodtwarzacze samochodowe różnią się od domowych Anteny samochodowe. Elektroniczna rejestracja d a n y c h w systemach płatnych wjazdów W samochodach wyposażonych w szyby termo refleksyjne & kartę elektroniczną dc regułowania płatności należy umieszczać w zaczerrtionej strefie przedniej szyby za lusterkiem wstecznym. Wskazania radioodtwarzacza ukazują się na trój funkcyjnym fub wielofunkcyjnym wyświetlaczu kontrolnym.

być obsługiwane zdalnie. Późniejszy montaż telefonu lub radiotelefonu należy zlecać Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.Telefony przenośne i radiotelefony (radia CB) $ Telefony przenośne i radiot dowaną anteną. za pomocą przy­ cisków umieszczonych na kole kierownicy. ze względu moc sygnałów radiowych. 53 . 100 W 20 W 20 W 50 W 50 W 10 W 25 W 20 W 10 W Przyciski s t e r u j ą c e na k i e r o w n i c y 3= Radioodtwarzacz i system informacyjny moga. patrz strona 77. Piątego urządzenia te można wykorz wac ty to przy użyci u ze wnet rz n ei a n Przy montowaniu instalacji i korzystaniu z telefonu samochodowego należy przestrzegać zaleceń montażowych producenta oraz instrukcji obsługi urządzenia. mogąi pracy we wnęlrzu samochodu zał dziatanie jego układów elektronicznych. Obsługa radioodtwarzacza s£ i systemu informacyjnego opisana jest w osobnej instrukcji. Gniazda elektryczne. Nie wolno przekraczać następujących mocy nadawczych: Zakres częstotliwości: Fale krótkie do 50 MHz 8 m 4m 2m 70 cm 23 cm SiećC. standard NMT Sieć D (GSM 900) Sieć E (GSM 1800) Maksymalna moc nadawcza.

patrz strona 56. W Ten sposób można uniknąć niepotrzebnych kosztów i ewentualnych problemów z towarzystwem ubezpieczeniowym lub z roszczeniami gwarancyjnymi.patrz strona 4.patrz strona 58. centralny zamek # . jeżeli nie jest wciśnięty przycisk blokady zamka. Mogą one zostać otwarte tylko od zewnątrz.Kluczyki. Zapasowe kluczyki powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu Zablokowanie i odblokowanie drzwi Od zewnątrz: mechaniczne . pokrywa silnika Dorabianie kluczyków Tylko kluczyki zamówione w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opta gwarantują prawidłowe działanie układu immobilizera. W celu zabezpieczenia przed niezamierzo­ nym zablokowaniem drzwi po ich zatrzaśnię­ ciu. drzwi. wciśnięcie przycisku blokady w otwartych drzwiach kierowcy jest niemożliwe. 54 . Od wewnątrz: Wcisnąć bądź wyciągnąć przycisk blokady. zdalne sterowanie # . Blokada otwierania t y l n y c h d r z w i od wewnątrz Pokrętło w zamku tylnych drzwi obrócić kluczykiem z pozycji pionowej w prawo drzwi nie dadzą się wówczas otworzyć od wewnątrz.

Kartę Pojazdu należy okazywać przy korzystaniu z usług Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Silnika nie da się uruchomić. Gdy lampka kontrolna lub ^ nadal błyska. Blokady tej nie da się wyłączyć w żaden inny sposób j djatepo zapasowy kluczyk należy przechowywać w bezpiecznym miejscu! Lampka kontrolna immobilizera Po włączeniu zapłonu na chwilę zapaJa się lampka kontrolna O lub tffe. • kluczyk w wyłączniku zapłonu obrócić do pozycji • odczekać około 2 sekundy. oznacza to wystąpienie usterki w układzie. Włączanie: Wyłączyć silnik t obrócić kluczyk do pozycji •. • powtórzyć operację rozruchu. Karta Pojazdu zawiera wszystkie dane samochodu i dlatego nie powinno się jej przechowywać wewnątrz pojazdu. Gdy lampka kontrolna O łub sfe zaświeci się po uruchomieniu silnika.patrz strona 158. oznacza to wystąpienie usterki w układzie elektronicznym silnika łub w układzie kontroli emisji .Immobilizer Zabezpiecza samochód przed kradzieżą d2ięki elektronicznemu układowi. Gdy lampka błyska przy włączonym zapłonie. Wyłączanie: Obrócić kluczyk do położenia M (włączony zapłon) Silnik można teraz uruchomić. Należy wykonać następujące czynności. należy spróbować uruchomić silnik za pomocą kluczyka zapasowego i zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Uwaga Immobifizer nie blokuje drzwi i dlatego po opuszczeniu samochodu należy zawsze zablokować zamki i włączyć autoalarm aj:. 55 . uniemożliwiającemu rozruch silnika.

się jakieś przeszkody odbijające fale radiowe. nadajnik należy kierować na pojazd Dla wygody zaleca się do uruchamiania centralnego zamka zawsze używać zdalnego sterowania. Jeżeli na drodze sygnału znajda. zapala się dioda elektroluminescencyjna nadajnika i błyskają kierunkowskazy samochodu . A u l o a l a r m *H patrz strona 62. Przy korzystaniu ze zdalnego sterowania. Z nadajnikem należy obchodzić się ostrożnie. Jako sygnalizacja działania zdalnego sterowania. Nadajnik ma zasięg około 3 metrów. chronić go przed wilgocią i niepotrzebnie nie uruchamiać. • centralny zamek =£. • mechaniczne zabezpieczenie przed kradzieżą oraz • autoalarm *.Centralny zamek patrz strona 58 Mechaniczne zabezpieczenie przed kradzieżą patrz strona 59. zasięg może ulec skróceniu. Zdalne sterowanie falami radiowymi £ Za pomocą zdainego sterowania można uruchamiać.

Uwaga Gdy uruchomienie centralnego zamka za pomocą zdalnego sterowania nie jest możliwe, może to hyc spowodowane następującymi przyczynami: • Przekroczony zasięg zdalnego sterowania, • Za niskie napięcie baterii w nadajniku zdalnego sterowania. Należy wymienić baterię. • Wielokrotne uruchomienie nadajnika poza zasięgiem odbioru sygnału przez pojazd (np. w zbyt dużej od niego odległości). Ponownie zsynchronizować uktad zdalnego sterowania. • Przeciążenie układu centralnego zamka na skutek powtarzania operacji otwierania i zamykania w krótkich odstępach czasu. Zasilanie odcinane jest na około 30 sekund • Zakłócenia spowodowane silniejszymi faiami radiowymi pochodzącymi z innych źródeł. W takiej sytuacji należy uruchamiać centrainy zamek kluczykiem - patrz następne strony Wymiana baterii w nadajniku zdalnego sterowania Baterię nplcźy wymienić gdy wystąpią objawy skracania się zasięgu nadajnika. Posługując się śrubokrętem podważyć oprawę kluczyka z modułem nadajnika zdalnego sterowania, jak pokazano na ilustracji, i otworzyć pokrywę baterii Wymienić baterię, zwracając uwagę na jej właściwe umieszczenie. Typ baterii - patrz strona 234. Zamknąć pokrywę, zwracając uwagę, aby została prawidłowo zatrzaśnięta w oprawie kluczyka. Operacja wymiany baterii powinna trwać nie dłużej niż 3 minuty, ponieważ w przeciwnym razie trzeba będzie dokonać resynchronizacji układu zdalnego sterowania. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Synchronizowanie układu zdalnego sterowania W razie zakłóceń w działaniu, należy zsynchronizować układ zdalnego sterowania; • Włączyć zapłon Układ przez 30 sekund pozostanie w trybie synchronizowania. • Nie wyjmując kluczyka z wyłącznika zapłonu nacisnąć krótko przycisk = lub ^ nadajnika zdalnego sterowania. • Synchronizacja zostaje potwierdzona przez centralne zablokowanie a następnie odblokowanie zamków.

57

W razie nieprawidłowego zamknięcia drzwi kierowcy, układ centralnego zamka po zablo­ kowaniu zamków natychmiast je odblokuje. W celu zablokowania drzwi od wewnątrz [np. przy zatrzymaniu się przed światłami kierującymi ruchem) należy wcisnąć przycisk biokady w drzwiach kierowcy W razie wypadku drogowego zablokowane drzwi odblokowują się automatycznie (umo­ żliwiając dostęp pomocy od zewnątrz) - pod warunkiem, że zapłon nie został wyłączony. Zamykanie okien bocznych oraz przedniego i tylnego okna dachowego Jeżeli samochód dysponuje funkcją elektrycznego sterowania szyb bocznych przedniego okna dachowego # oraz tylnego okna dachowego okna boczne i oba okna dachowe można zamykać od zewnątrz: w tym celu należy przytrzymać kluczyk w pozycji blokowania zamków, aż do całkowitego ich zamknięcia.

Centralny zamek # Obejmuje drzwi boczne, drzwi bagażnika i pokrywę wlewu paliwa. Za bl okowa n I e za m kó w: Nacisnąć przycisk =ł nadajnika zdainego sterowania -lubkluczyk w zamku drzwi przednich obrócić w stronę tyłu samochodu, wycofać do pozycji pionowej i wyjąć. Można też, w celu zablokowania od wewnątrz, przy zamkniętych drzwiach wcisnąć przycisk blokady w przednich drzwiach.

Odblokowanie zamków: Nacisnąć przycisk ^ nadajnika zdalnego sterowania - fubkluczyk w zamku drzwi przednich obrócić w stronę przodu samochodu, wycofać do pozycji pionowej t wyjąć. Można też, w celu odblokowania od wewnątrz, wyciągnąć przycisk blokady w drzwiach kierowcy Uwaga W celu zabezpieczenia przed niezamierzo­ nym zablokowaniem drzwi po ich zatrzaśnię­ ciu, wciśnięcie przycisku blokady w otwartych drzwiach kierowcy jest niemożliwe.

Istnieje przy tym ryzyko uszkodzenia ciała (szczególnie dotyczy to dzieci), a także niebezpieczeństwo przyciśnięcia czegoś. Należy odpowiednio poinstruować pasażerów. boczne i okno dachowe należy ie obserwować przy zamykantu, c uwagę, by nie zostało nic

'.i..

.

,

58

*

TJ.

-"^

"I-

|__

lyj^Y i [

Centralny zamek, m e c h a n i c z n e zabezpieczenie przed kradzieżą Uruchomienie blokady Wszystkie drzwi muszą być zamknięte. Drzwi kierowcy powinny być wcześniej otwarte. W ciągu 10 sekund od chwili zablokowania zamków jeszcze raz nacisnąć przycisk = nadajnika zdalnego sterowania -iubw ciągu 10 sekund od chwili zablokowania za­ mków jeszcze raz obrócić kluczyk w drzwiach kierowcy w kierunku tylu samochodu, wycofać do pozycji pionowej i wyjąć. Wewnętrzne przyciski blokady we wszystkich drzwiach ustawią się w taki sposób, że otwarcie drzwi staje się niemożliwe. Nie należy uruchamiać tei bjokady. gdy w samochodzie znajdują się pasażerowief Otwarcie drzwi od wewnątrz jest wówczas niemożliwe.

Zwolnienie blokady Nacisnąć przycisk ^ nadajnika zdalnego sterowania - lubkluczyk w zamku drzwi kierowcy obrócić w kierunku przodu samochodu, wycofać do pozycji pionowej i wyjąć. Nte ma innej możliwości zwolnienia tej blokady i dlalego zapasowy kluczyk powinno się przechowywać w bezpiecznym miejscu!

Awaria centralnego zamka np. w przypadku rozładowania akumulatora. A = Odblokowanie drzwi kierowcy Kluczyk w zamku drzwi kierowcy obrócić do końca w kierunku przodu samochodu, poza wyczuwalny punkt lekkiego oporu. Wycofać kluczyk do pozycji pionowej i wyjąć Pociągnąć klamkę drzwi do góry Przycisk blokady pozostanie w pozycji wciśniętej B - Zablokowanie drzwi kierowcy Kluczyk w zamkniętych drzwiach kierowcy obrócić do oporu w kierunku tyłu samochodu Wycofać kluczyk do pozycji pionowej i wyjąć Pozostałe drzwi mogą być otwierane i zamykane przez wyciągnięcie lub wciśnięcie wewnętrznego przycisku blokady.

59

Otwarte drzwi bagażnika Po wewnętrznej stronie drzwi bagażnika znajdują srę dwa uchwyty, ułatwiające zamykanie Przy otwartych drzwiach bagażnika do wnętrza samochodu mogą przedostawać się trujące gazy spalinowe. Ponadto tablica rejestracyjna jest dobrze widoczna i prawidłowo oświetlona tylko przy zamkniętych drzwiach bagażnika. Dlatego podczas jazdy drzwi te muszą być zamknięte. Montaż jakiegokolwiek dodatkowego wyposażenia na drzwiach bagażnika zwiększa ich ciężar Przeciążone drzwi nie będą w stanie utrzymać się w położeniu otwartym

Centralne blokowanie drzwi bagażnika Za pośrednictwem zamka drzwi bagażnika nie można ani uruchomić, ani zwolnić mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą oraz centralnej blokady zamków Szczelina w przycisku zamka ustawiona poziomo Drzwi bagażnika są blokowane i odblokowywane za pomocą zdalnego sterowania lub kluczykiem w zamku drzwi kierowcy. Gdy po odblokowaniu centralnego zamka kluczyk zostanie obrócony do położenia poziomego, drzwi bagażnika pozostają zablokowane Odblokowanie drzwi - patrz następna strona.

Drzwi bagażnika Zablokowanie: Obrócić kluczyk do pozycji pionowej. Odblokowanie: Obrócić kluczyk do pozycji poziomej. Zamek zwalnia się naciśnięciem przycisku

60

W przypadku pozycji poziomej. Odblokowanie drzwi bagażnika przy centralnie zablokowanych zamkach: Z pozycji pionowej lub poziomej obrócić kluczyk w prawo do oporu Jako zabezpieczenie przed zatrzaśnięciem kluczyk nie daje się wyjąć. zdalnego sterowania lub kluczykiem w zamku drzwi kierowcy. drzwi bagażnika zostaną odblokowane tylko przy centralnym otwarciu zamków. Położenie to należy wybrać. drzwi zostają ponownie zablokowane. 61 .Szczelina w przycisku zamka ustawiona^ pionowo Drzwi bagażnika pozostają zablokowane nawet po otwarciu zamków samochodu za pomocą. gdy drzwi bagażnika mają pozostać stale zablokowane. Po zamknięciu drzwi bagażnika i wycofaniu kluczyka do pozycji poziomej lub pionowej. Kluczyk należy obrócić w lewo do oporu.

• wnętrze samochodu. Dioda kontrolna błyska przez maks. Dioda błyska aż do wyłączenia autoalarmu.Autoalarm # System nadzoruje. • Jednocześnie nacisnąć obydwa przyciski wyłączników przednich lampek do czytania (przy wyłączonym zapłonie). Włączanie bez monitorowania wnętrza samochodu i pochylenia pojazdu np. • pochylenie pojazdu. • Zamknąć bagażnik i pokrywę silnika. wycofać do pozycji pionowej i wyjąć. • układ zapłonowy. 10 sekund. drzwi bagażnika i pokrywę silnika. 62 . a po około 10 sekundach nastąp* uzbrojenie systemu bez nadzoru wnętrza i pochylenia pojazdu. • drzwi boczne. gdy w samochodzie pozostają zwierzęta. Wyłączanie: Nacisnąć przycisk ^ nadajnika zdalnego sterowania -lubkłuczyk w zamku drzwi kierowcy obrócić w kierunku przodu pojazdu. wycofać do pozycji pionowej i wyjąć. Wtaczanie: Wszystkie drzwi oraz przednie & i tylne * okno dachowe muszą być zamknięte W ciągu 10 sekund od chwili zablokowania ponownie nacisnąć p r z y c i s k a nadajnika zdalnego sterowania -lubw ciągu 10 sekund od chwili zablokowania zamków kluczyk w drzwiach kierowcy ponownie obrócić w kierunku tyłu samochodu. • Zamknąć drzwi • Włączyć autoalarm Zaświeci się dioda kontrolna.

opóźnienie uzbrojenia • Dioda błyska Otwarte drzwi boczne. 63 . 1 sekundę = System wyłączony W razie wystąpienia usterki w sys:emie należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla Funkcja autodtagnostyki umożliwia szybkie usuwanie usterek. pokrywa lub drzwi bagażnika.Otwieranie i zamykanie drzwi bagażnika przy włączonym autoalarmie • Odblokowanie kluczyk obrccić w prawo do oporu. Dioda kontrolna W ciągu pierwszych 10 sekund: • Dioda świeci się = Test. Drzwi bagażnika zostają odblokowane i jednocześnie przerwane zostaje monitorowanie wnętrza i pochylenia samochodu • Otworzyć i ponownie zamkrąć bagażnik. pokrywa sitnika lub usterka w systemie Po około 10 sekundach: • Dioda błyska = System włączony • Dioda świeci się przez ok. • Zablokowanie: obrócić kluczyk do poprzedniej pozycji Po około 10 sekundach monitorowanie wnętrza i pochylenia samochodu ponownie zostaje włączone.

czy została dobrze zatrzaśnięta. by zatrzasnęła się pod własnym ciężarem. powoli opuścić pokrywę.znajduje się zaczep zabezpieczający.Pokrywa silnika W celu otwarcia pokrywy silnika należy pocią­ gnąć dźwignię zwalniającą umieszczoną pod deską rozdzielczą od strony drzwi kierowcy Pokrywa silnika zostaje odblokowana i lekko się unosi. W osłonie chłodnicy na prawo od osi pojazdu . Dźwignię przestawić w pierwotne położenie.patrząc od przodu . Należy go pociągnąć do siebie i podnieść pokrywę silnika. W razie potrzeby powtórzyć operację zamykania. W celu podparcia podniesionej pokrywy należy ułożony poprzecznie nad osłoną chłodnicy drążek podporowy włożyć w znajdującą się od spodu pokrywy podłużną szczelinę z wkładką z tworzywa sztucznego. a na koniec pozwolić. 64 . Pociągając za przednią krawędź pokrywy należy sprawdzić. Przed ponownym zamknięciem pokrywy drążek podporowy mocno wcisnąć w uchwyt.

aby przy wyprostowanym tułowiu i lekko ugiętych ramionach kierowca mógł trzymać kierownicę w okolicy jej górnych poprzeczek. regulacja wysokości przednich foteli patrz strona 5. Regulacja oparć.Siedzenia. pokonując opór. wnętrze samochodu Regulacja siedzeń patrz s Iran a 5 Dopasowanie pozycji fotela Fotel kierowcy należy tak wyregulować. Unosząc podłokietnik do góry można go ustawić w wybranej pozycji. Siedzenie pasażera należy odsunąć możliwie najdalej do tyłu i ustawić oparcie w położeniu zbliżonym do pionowego. i położyć do dołu. Podłokietnik # fotela kierowcy Podnresiony podłokietnik nacisnąć w kierunku tyłu. 65 .

Osoby bardzo niskie powinny ustawić zagłówek w najniższej pozycji. zagłówek należy ustawić w jego najwyższej pozycji. Jeżeii w przypadku bardzo wysokich osób nie jest To możliwe.Podparcie lędźwiowe * w przednich fotelach Regulacja za pomocą pokrętła Podparcie lędźwiowe można dopasować do indywidualnych wy mag a h. cofanie części lędźwiowej oparcia. Obracanie pokrętła do przodu: uwypuklante części lędźwiowej oparcia Obracanie pokrętła do tyłu. Podparcie u d * w przednich fotelach Reguluje się po uniesieniu dźwigni. Ustawienie zagłówka o d p o w i e d n i o do wzrostu jadącego Górny brzeg zagłówka powinien znajdować się na wysokości czubka głowy.patrz strona 5* 56 . przez wysunięcie przedniego fragmentu poduszki siedzenia. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B podanych ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^^^^^^^Hb zagroże^^^^^^H Regulacja zagłówka . Nie należy regulować podparcia ud podczas jazdy.

W tym celu należy nacisnąć obie blokady. odpowiednio do wzrostu osoby. .Zagłówki p r z e d n i c h fotefi oraz skrajnych siedzeń w d r u g i m rzędzie Przed powiększeniem przestrzeni bagażowej należy całkowicie obniżyć lub wyjąć zewnętrzne zagłówki # skrajnych siedzeń w drugim rzędzie Powiększanie przestrzeni bagażowej . zagłówek można całkowicie obniżyć. Z a g ł ó w k i siedzeń w t r z e c i m rzędzie # Przed złożeniem siedzeń (patrz strona 68) iub w celu poprawienia widoczności gdy siedzenia sąwoine. zagłówki można opuścić na dół. W tym celu należy nacisnąć obie blokady. odpowiednio do wzrostu osoby. W celu wyjęcia zagłówka należy nacisnąć obie blokady. a następnie wyciągnąć zagłówek. Z a g ł ó w e k ś r o d k o w e g o siedzenia w d r u g i m rzędzie # Przy składaniu oparć tylnych sieczeń (patrz strona 66) lub wcelu poprawienia widoczności gdy środkowe siedzenie jest wolne. Gdy środkowe siedzenie zajmuje pasażer. Gdy siedzenie w trzecim rzędzie zajmuje pasażer. zagłówek powinien być wysunięty do pierwszego lub drugiego położenia.patrz strona 7 1 . zagłówek powinien być wysunięty do pierwszego iub drugiego położenia.

Taśmę pasa bezpieczeństwa poprowadzić przez boczny uchwyt.patrz strona 71. aż odpowiednie znaki ustawcze na kanapie i prowadnicy znajdą się w jednej linii . Powiększanie przestrzeni bagażowej . pociągając do przodu dźwignię umieszczoną po prawej lub lewej stronre kanapy. Trzeci rząd siedzeń Chowanie siedzeń w podłodze samochodu Przed schowaniem siedzeń należy. 9816 T).patrz strona 67. by siedzenia zostały zablokowane w nowym położeniu. Po podniesieniu oparcia należy je odchylić do oporu do tyłu. rys. dzielone oparcie tylnej kanapy można złożyć do przodu. W tym celu nacis­ nąć obie blokady sprężyste . w który następnie wsunąć sprzączkę pasa. 10324 ~T Wcisnąć zagłówki do dołu. Składanie oparć siedzeń W celu ułatwienia dostępu do tyinej części samochodu. W tym celu pociągnąć do góry dźwignię zwalniającą i przechylić oparcie w drugie położenie blokady.Drugi rząd siedzeń Przesuwanie siedzeń Pociągnąć do przodu dźwignię umieszczoną po prawej lub lewej stronie tylnej kanapy i przesunąć siedzenia do przodu lub do tyłu Puścić dźwignię i pozwolić. rys. przesunąć drugi rząd siedzeń do przodu. Składanie środkowego podłokietnika W celu podniesienia komfortu jazdy gdy środkowe miejsce pozostaje wołne T pociąga­ jąc za taśmę można opuścić środkowy podłokietnik (patrz strona 71. fi8 .patrz następna strona. aż zostanie zablokowane.

Zamocowanie zasłony przestrzeni bagażowej patrz strona 74. 69 . Przywracanie siedzeń do użytku Pociągając do przodu dźwignię umieszczoną po prawej lub lewej stronie kanapy przesunąć drugi rząd siedzeń do przodu. dopóki nie schowa się całkowicie w podłodze. aż odpowiednie znaki ustawcze na kanapie i prowadnicy znajdą się w jednej linü. nacisnąć przycisk w górnej krawędzi oparcia i pchnąć je do przodu. Zaczepy pasów bezpieczeństwa wcisnąć we wnękę w podłodze i zamknąć jej wieko. aż cale siedzenie schowa się w podłodze samochodu Przytrzymywać siedzenie za uchwyt. Pociągając za uchwyt z tyłu unieść siedzenie i pchnąć oparcie jeszcze dalej do przodu.Sięgając od strony przestrzeni bagażowej.

jak pokazano na ilustracji. Gdy pasy bezpieczeństwat są używane przez_ pasażerów. a sprzączki wsunięte w le uchwyty. 70 . rys. Sięgając od strony przestrzeni bagażowej i trzymając za uchwyt unieść siedzenie. 9815 T. a następnie podpierając dłonią górną krawędź oparcia pociągnąć je do tyłu. ich taśmy nie mogą przechodzić przez dodatkowe uchwyty.patrz rys. aż zablokuje się w pozycji wyprostowanej .patrz strona 74 Taśmy pasów bezpieczeństwa muszą zasiać zaczepione o uchwyty boczne. 9813 T. Otworzyć wieko schowka pomiędzy fotelami i wyciągnąć zaczepy pasów bezpieczeństwa patrz strona 69.Zdejmowanie zastany przestrzeni bagażowej ^ . Wyciągnąć sprzączkę i taśmę pasa bezpie­ czeństwa z uchwytu.

>atrz wskazówki na stronie 68 Zasłona przestrzeni bagażowe) . przez cały czas naciskając dźwignię. Przewożenie dużych przedmiotów Schować w podłodze samochodu jeden lub uba siedzenia z trzeciego rzędu . W celu zamknięcia przegrody należy ją podnieść razem z podłokietniklem i docisnąćh aż zostanie zatrzaśnięta. Docisnąć uchwyt przegrody. Opuścić na dót środkowy podłokietnik drugiego rzędu siedzeń. Jeżeli przegroda opuści się razem z nim Ł należy ją mocniej zablokować. aż nastąpi zatrzaśnięcie. pociągnąć za uchwyt i odchylić do przodu przegrodę. ustawić je w pozycji piono­ wej i zablokować..Powiększanie przestrzeni bagażowej Przewożenie długich. Podczas przesuwania drugiego rzędt siedzeń. Pociągnąć do góry dżwignję 2 w obu częściach oparcia. . a następnie pociągnąć do góry siedzenie. umieszczoną po prawej lub lewej stronie kanapy w drugim rzędzie.oraz dodatkowo Nacisnąć dźwignię 1. sprzączka pasa biodrowego na miejscu środkowym musi być włożona w zaczep . 71 . Nacisnąć do przodu dźwignię 3. wąskich przedmiotów Schować w podłodze samochodu jeden Jub oba siedzenia z trzeciego rzędu . aż zablokuje się w położeniu pionowym. Opuścić nieco podłokietnik.patrz wskazówki na stronie 68.patrz strona 85. rys 10334 T.patrz strona 74. umieszczoną po prawej lub lewej stronie kanapy i przesunąć kanapę maksymalnie do przodu.

aż rozlegnie się odgłos zatrzaśnięcia Lekko opu­ ścić podłokietnik.oraz dodatkowo * Wcisnąć do dołu lub wyjąć zagłówek przedniego fotela pasażera (patrz strona 67). chwytając za wystające brzegi.palrz strona 67.5 kg. Pociągnąć do góry dźwignię zwalniającą jednej lub obu części oparcia i położyć oparcie na siedzeniu kanapy. Podnoszenie oparć siedzeń Podnieść oparcia tylnych siedzeń i przedniego fołela pasażera i zablokować je w pozycji pionowej. Pojemnik # pod przednim fotelem pasażera W cełu otwarcia pojemnika należy go unieść.palrz wskazówki na stronie 68 Wcisnąć do dołu lub wyjąć zagłówki siedzeń w drugim rzędzie . W celu zamknięcia przegrody należy ją pod­ nieść razem z podłokietnikiem i docisnąć. Całkowita masa jego zawartości nie może przekraczać 1. Uwagi dotyczące załadunku samochodu patrz strona 76. Jeżeli przegroda opuści się razem z nim. Pociągając do góry dźwignię zwalniającą złożyć do przodu oparcie przedniego fotela pasażera. aż nastąpi jej zatrzaśnięcie. a następnie wyciągnąć do przodu. aż zostanie zaczepiony. Wcisnąć pojemnik z powrotem.\ -lubSchować w podłodze samochodu jedno lub oba siedzenia z trzeciego rzęcu . . należy ją mocniej zabiokować. W niektórych wersjach w miejsce pojemnika zamontowany jest zmieniacz płyt CD 72 . Nacisnąć uchwyt przegrody.

patrz strona 182 W prawej ściance przestrzeni bagażowej mieści się schowek z dodatkowym gniazdem elektrycznym K= . Zaczepy stabilizacyjne # Przeznaczone są do mocowania przewożonego ładunku przy użyciu pasów mocujących siatki bagażowej =fc lub siatki zabezpieczającej Sialka zabezpieczająca . trójkąt ostrzegawczy A * oraz hak holowniczy * znajdują się pod uchylną pokrywą w podłodze z tyłu samochodu. Naslępnie obrócić i pociągnąć do góry metalowy pierścień Mocowanie koła zapasowego opisane jest na stronie 184 Apteczka © 3= może być przechowywana w schowku w lewej śctance przestrzeni bagażowej . Pokrywa podłogi przestrzeni bagażowej # Gdy siedzenia w trzecim rzędzie nie są używane . obrócić je w poprzednie położenie. Przewożone przedmioty w schowkach w bocznych ściankach przestrzeni bagażowej nie mogą ograniczać swobody wysuwania i zwijania pasów bezpieczeństwa.i schowane są w podłodze samochodu .Schowki w przestrzeni bagażowej Komplet narzędzi wraz z podnośnikom i zaczepem do holowania awaryjnego.patrz strona 77. W celu olwarcia pokrywy schowka w ściance przestrzeni bagażowej należy obrócić elementy mocujące o kąt 90° W celu zamknięcia pokrywy. Przed otwarciem pokrywy należy podnieść wykładzinę bagażnika.patrz st/ona 75.w przestrzeni bagażowej można położyć pokrywę podłogi 73 [ .

W otworach w panelach bocznych należy umieścić zaślepki. Zasłona zostaje zablokowana na swoim miejscu . pociągnąć prawy koniec w lewo i zablokować w tym położeniu.patrz ilustracja. Nacisnąć przycisk po prawej stronie zasłony przestrzeni bagażowej. Zasuwanie Pociągnąć za uchwyt w kierunku tyłu i umieścić w zaczepach po obu stronach.L" (Lewa]. następnie prawy. taśmy pa­ sów bezpieczeństwa muszą zostać wsunięte w dodatkowe uchwyty boczne .. Wysunąć roletę z prawego.najpierw lewy koniec. Prawa i lewa zaślepka są odpowiednio oznakowane literami „R" (prawa) i.Zasłona przestrzeni bagażowej # Przed wykonaniem jakichkolwiek operacji z zasłoną przestrzeni bagażowej. Na zasłonie nie wolno kłaść ciężkich ani mających ostre krawędzie przedmiotów Zdejmowanie Zwinąć zasłonę przestrzeni bagażowej. Zasłona zwinie się samoczynnie. Odsuwanie Zwolnić zasłonę z zaczepów. Nacisnąć przycisk po prawej stronie zasłony. Umieścić roletę w uchwytach . a następnie z lewego uchwytu. Zamocowanie Wyjąć zaślepki otworów paneli bocznych.

gdy są one złożone. wydłużyć poprzeczkę i zaczepić oraz zablokować jej drugi koniec.Siatka zabezpieczająca * Siatkę zabezpieczającą można zamontować za oparciami siedzeń w drugim rzędzie lub. Nie wolno przewozić pasażerów za siatką zabezpieczającą. zakryte zaśiepkami. Zamocowanie W konstrukcji dachu znajdują się po 2 otwory montażowe. Zaczepić i zablokować jeden koniec poprzeczki siatki w otworze. Zaczepić pasy o zaczepy stabilizacyjne w podłodze za drugim rzędem siedzeń lub za fotelami przednimi i napiąć je. za przednimi fotelami. Zdejmowanie W celu zdjęcia siatki należy odchylić do góry regulatory długości pasów i odczepić pasy. .

Podczas transportowania przedmiotów w przestrzeni bagażowej zawsze powinna być zamontowana siatka zabezpiecza­ jąca # (patrz strona 75) Ładunek nie może wystawać ponad górną krawędź oparć siedzeń w drugim rzędzie lub. poza gómą krawędź oparć przednich siedzeń.patrz strona 71 Wcisnąć siatkę w przestrzeń pod siedzeniem. gwałtownego hamowania. W miejscach przewidzianych jako przestrzeń swobodna dla napełniających się poduszek powietrznych nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów. Podnieść siedzenie kanapy w drugim rzędzie . nieumocowane przedmioty w przestrzeni bagażowej są z duża. ponieważ w razie odpalenia poduszek przedmioty takie mogą spowodować obrażenia. Przechowywanie siatki zabezpieczającej Po zdjęciu siatki zwinąć ją i zabezpieczyć taśmami zapinanymi na rzepy.Luźne przedmioty przewożone w przestrzeni bagażowej powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się siatką bagażową $ (patrz strona 73). siłą wyrzucane do przodu. przy oparciach tylnych siedzeń lub. gdy sąone wyjęte. Przesuwanie się ciężkiego bagażu w trakcie gwałtownego hamowania lub na zakręcie może powodować zmianę zachowania się samochodu Nie należy umieszczać żadnych przedmio­ tów na zasłonie przestrzeni bagażowej lub desce rozdzielczej. najcięższe powinny być umieszczane na spodzie W razie np. . Trójkąt ostrzegawczy ^ oraz apteczka muszą zawsze pozostać dostępne. położyć i zablokować siedzenie. • Ciężkie przedmioty należy zabezpieczyć pasami mocującymi # przytwierdzonymi do zaczepów stabilizacyjnych ^ (patrz strona 73). gdy są one położone. ograniczają widoczność. Odbijają się one w szy­ bie. a w razie gwałtownego hamowania są w niekontrolo­ wany sposób rozrzucane po całym samochodzie. przy oparciach przednich siedzeń Jeżeli przedmioty są układane piętrowo. Wskazówki dotyczące załadunku samochodu • Ciężkie przedmioty powinny być układane w przestrzem bagażowej możliwie najdalej z przodu.

jak na przykład ładowarek lub akumulatorów. Nie należy podłączać żadnych urządzeń wytwarzających prąd elektryczny. Maksymalny pobór mocy przez dodatkowe urządzenia elektryczne nie może przekraczać • 120 W dla gniazda zapalniczki (przy włączonym ogrzewaniu siedzeń 50 W) • oraz 120 W dla dodatkowego gniazda elektrycznego * w przestrzeni bagażowej (podczas holowania maksymalny pobór mocy jesl obniżony o moc urządzeń pobierających prąd w przyczepie). . zasilanie gniazda jest odcinane po około 15 minutach od wyłączenia zapłonu. 151. 172) zwiększa wrażliwość samochodu na boczne podmuchy wiatru i pogarsza jego własności jezdne na skutek podwyższenia środka ciężkości f Zapalniczka 4 Wcisnąć zapalniczkę przy włączonym zapłonie. ponieważ do wnętrza samochodu mogą się przedostawać trujące gazy spalinowe Ponadto tablica rejestracyjna jest dobrze widoczna i prawidłowo oświetiona tylko przy zamkniętych drzwiach bagażnika • Bagaż przewożony na dachu (patrz także strony 148. Po rozżarzeniu się spirali dalsze nagrzewanie zostaje automatycznie przerwane i zapalniczkę można wyciągnąć Gniazda elektryczne Gniazdo zapalniczki oraz docatkowe gniazdo elektryczne 3= w przestrzeni bagażowej można wykorzystać do podłączania urządzeń elektrycznych przy włączonym zapłonie Jednak przy wyłączonym silniku będzie to powodowało rozładowywanie akumulatora W celu zabezpieczenia akumulatora przed rozładowaniem.• Nie należy przewozić dużych przedmiotów przy otwartych iub uchylonych drzwiach bagażnika. Stosowanie nieodpowiednich wtyczek może spowodować uszkodzenie gniazda. Przyłączone urządzenie elektryczne musi spełniać wymagania normy DIN VDE 40 839 dotyczące kompatybilności elektromagnetycz­ nej W przeciwnym razie może dojść do zakłóceń funkcjonowania pojazdu.

Należy poruszać wiekiem do przodu i do tyłu zwalniając zaczep. Tylne popielniczki można wyjmować w ceŁu opróżnienia lub użycia w trzecim rzędzie siedzeń. a następnie wyciągnąć popielniczkę do góry.Popielniczki Służą wyłącznie do zbierania popiołu. 78 . w żadnym wypadku łatwopalnych śmieci. Popielniczka przednia Wieko otwiera się przez naciśnięcie górnej krawędzi. Popielniczka tylna W ceiu otwarcia odchylić wieko do góry. W celu opróżnienia popielniczki należy chwycić z obu stron za wkład i wyciągnąć go do góry.

Dodatkowe uchwyty umieszczone są w środkowym podłokietniku * w drugim rzędzie si d2eć. i 79 . Uchwyty na napoje umieszczone są również wewnątrz bocznych półek przy trzecim rzędzie siedzeń. W celu ich użycia naieży e opuścić środkowy podłokietnik i wyciągnąć uchwyty. U c h w y t y na n a p o j e * Z przodu kabiny uchwyty umieszczone są poniżej popielniczki oraz w kieszeniach przednich drzwi."TO Schowek w d e s c e rozdzielczej W celu otwarcia należy pociągnąć za kłamkę Po wewnętrznej stronie pokrywy schowka znajduje się uchwyt na długopis.

już od początkowego momentu działają również na ciała pasażerów. które tworzą bezpieczne amortyzację dla kierowcy i pasażera Boczne poduszki powietrzne * chronią kierowcę i pasażera przy zderzeniach bocznych. jakie wyhamowują samochód. • Dodatkowo. zamieszczonym na następnych stronach! 80 . • napinacze przednich pasów bezpieczeństwa oraz • poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera & Zaieżnie od siły zderzenia. co ogranicza zakres wywieranych obciążeń. Dzięki temu pasy zostają błyskawicznie naciągnięte \ w związku z tym siły. przy poważnych zderzeniach czołowych działa układ poduszek powietrznych.Bezpieczeństwo jazdy Trzystopniowy system bezpieczeństwa biernego Na syslem składają się: • trzy punkt owe pasy bezpieczeństwa. zapewniając utrzymanie pasażerów w siedzeniach • Sprzączki przednich pasów bezpieczeń­ stwa są ściągane do dołu. • bezpieczeństwa i ich n a p i n a j ^ ^ ^ H jadący samochodem fifiHf^^^H zapięte pasy b e z p i e e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H Należy bezwzględnie zapoznać się z opiaero wszystkjc h ejemen tów bez p iecze h stwa biernego. poszczególne zabezpieczania uaktywniają się po kolei: • Automatyczna blokada pasów bezpie­ czeństwa uniemożliwia ich wysuwanie.

Dotyczy to również jazdy w mieście. Mechanizmy zwijające pasów bezpieczeń­ stwa są tak skonstruowane. Pasażerowie siedzący w drugim i trzecim rzędzie siedzeń bez zapiętych pasów bezpie­ czeństwa w razie wypadku narażają nie tylko siebie. które zapewniają pełną swobodę ruchu.patrz strona 98 Trzy punktowe pasy bezpieczeństwa Samochód ten jest wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z automatycznym zwijaniem i blokowaniem. Każdy pas bezpieczeństwa jest przeznaczony tylko dla jednej osoby. a jednocześnie pas napinany sprężyną zawsze przylega do ciała. lecz także kierowcę i pozostałych użytkowników samochodu. Dla dzieci do 12 lat lub o wzroście poniżej 150 cm pas może być stosowany tylko w połączeniu ze specjalnym podwyższeniem. aby blokowały się w razie gwałtownego przyśpieszenia lub zahamowania pojazdu w dowolnym kierunku 81 . Dla dzieci do lat 12 polecane są foteliki dziecięce Opel . a także osób siedzących w drugim i trzecim rzędzie siedzeń W razie wypadku zapięte pasy moga uratować życie! Również kobiety ciężarne powinny zapinać pasy bezpieczeństwa (oatrz strona 84).Pasy b e z p i e c z e ń s t w a Należy mieć zawsze zapięte pasy bezpie­ czeństwa.

Napinacze pasów b e z p i e c z e ń s t w a Pasy przednich siedzeń są wyposażone w napmacze W razie zderzenia czołowego zaczepy pasów są ściągane do dołu. 82 . muszą zostać wymienio­ ne na nowe. Uszko­ dzone elementy. nadmiernie wycią­ gnięte taśmy pasów. Po zadziałaniu napinaczy trzeba je wymienić w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. czy nie są uszkodzone i działają prawidłowo. jak np. Zadziałanie napinaczy pasów bez pie cze ństwa sygnalizowane jest świeceniem się lampki kontrolnej (patrz następna strona) Doda­ tkowo zadziałanie napinaczy sygnalizowane jest żółtymi nakładkami na ich zaczepach. powodując błyskawiczne naprężenie części ramieniowej i biodrowej pasa Wszystkie części pasów bezpieczeństwa powinny być regularnie kontrolowane.

Napinacze pasów bezpieczeństwa mogą zadziałać tylko raz Wymianę napinaczy pasów bezpieczeństwa po ich zadziałaniu należy zlecić Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Dlatego złomowanie powinno być wykonywane wyłącznie przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla. • Nie wolno dokonywać żadnych przeróbek elementów napinaczy pasów bezpieczeństwa. oznacza to usterkę w układzie napinaczy pasów bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych (patrz strona 91). Przy złomowaniu pojazdu lub elementów napinaczy pasów bezpieczeństwa bezwzględnie wymagane jest przestrzeganie środków ostrożności ustalonych przez Opla. Przy korzystaniu z usług Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla należy okazać Kartę Pojazdu. Integralna funkcja autodiagnostykr umożliwia szybkie usunięcie usterek. W razie wypadku napinacze pasów bezpieczeństwa lub poduszka powietrzna mogą nie zadziałać Należy niezwłocznie zlecić sprawdzenie tych układów Autoryzowanej Stacji Dealerskjej Opla. pirotechniczne napinacze pasów mogą nagle zadziałać i spowodować obrażenia ciała Lampka kontrolna napinaczy pasów bezpieczeństwa # Napinacze pasów bezpieczeństwa są kontrolowane elektronicznie. Po włączeniu zapłonu lampka ta zapala się na około 4 sekundy. ze względu na niebezpieczeństwo doznania urazu w razie ich zadziałania. • Wewnątrz środkowej konsołi znajduje się elektroniczny moduł sterujący napinaczy pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych W celu uniknięcia zakłóceń funkcjonowania nie wolno w bezpośrednim sąsiedztwie Środkowej konsoli umieszczać żadnych obiektów magnetycznych. W razie nieumiejętnego obchodzenia się.Ważne • Niedopuszczalne jest mocowanie lub umieszczanie w obszarze działania napinaczy pasów bezpieczeństwa wyposażenia nie przeznaczonego do danego modelu pojazdu ani jakichkolwiek innych przedmiotów. 83 . a ich stan sygnalizowany jest za pomocą lampki kontrolnej p na tablicy przyrządów. Demontaż przednich siedzeń powinien być przeprowadzany wyłącznie przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla. Jeżeli lampka nie zaSwieci się lub po 4 sekundach nie zgaśnie lub gdy zaświeci się podczas jazdy.

Posługiwanie się pasami bezpieczeństwa Zapinanie Wyciągnąć pas z mechanizmu zwijającego i przełożyć w poprzek ciała uważając. Pas nie powinien naciskać na twarde lub kruche przedmioty schowane w kieszeniach (na przykład długopisy.zalecany kąt odchylenia około 25° Część biodrowa pasa nie może być skręcona i musi ściśle przylegać do ciała. okulary). Oparcie siedzenia nie powinno być zbytnio odchylone do tyłu . • Nacisnąć przycisk do dołu lub przesunąć wieszak do góry. pociągając za część ramieniową. Nie wkładać żadnych przedmiotów (na przykład torebek) pod taśmę pasa. ponieważ w razie wypadku mogą spowodować dodatkowe obrażenia. aby pas spoczywał na barku jadącego. aby nie został skręcony Sprzączkę pasa wsunąć w zaczep. Grube ubranie utrudnia właściwe ułożenie pasa. Podczas jazdy należy regularnie poprawiać napięcie pasa. • Lekko wyciągnąć pas. czemu towarzyszyć będzie wyraźny odgłos Wysokość należy tak wyregulować. klucze. Nie może opierać się na szyi ani ramieniu. by nie wywierać nacisku na brzuch. Regulacja w y s o k o ś c i górnego punktu zamocowania pasów bezpieczeństwa dla siedzeń przednich i w drugim rzędzie 1 • Nie wolno regulować wysokości pasa podczas jazdy. • Pozwolić na zablokowanie się wieszaka w ustalonym miejscu. Szczególnie w jarzypadku kobiet ciężarnych część biodrowa pasa powinna ściśle przylegać do miedntcy tak. • Ustawić wieszak na odpowiedniej wysokości. 84 .

Wersje ze skórzaną tapicerką*E Przy przesuwaniu drugiego rzędu siedzeń w celu powiększenia przestrzeni bagażowej. należy zwinąć pas biodrowy na środkowym siedzeniu i umieścić go płasko wraz z zacze­ pami w przewidzianych do tego celu wgłębie­ niach poduszki siedzenia. rys. Przy przesuwaniu drugiego rzędu siedzeń w cefu powiększenia przestrzeni bagażowej. Pas zwinie się samoczynnie. jak pokazano na ilustracji.Odpinanie pasa W celu odpięcia pasa nacisnąć czerwony przycisk na jego zaczepie. należy zwinąć pas biodrowy na środkowym siedzeniu i umieścić go wraz z zaczepami w przewidzianych do tego celu wgłębieniach poduszki siedzenia (patrz strona 71. 85 . 10325 T).

Wyciągnąć sprzączkę i taśmę pasa bezpieczeństwa z uchwytu Gdy pasy bezpieczeństwa s używane przez leczensiwa sa pasażerów. aby nie uszkodzić lub przy­ cisnąć taśmy pasa przedmiotami o ostrych krawędziach. Nałeźy uważać. 86 . ich taśmy powinny zostać zaczepione o uchwyty boczne. a sprzączki wsunięte w te uchwyty. Gdy pasy bezpieczeństwa nie są używane. ich taśmy nie mogą przechodzić^ rz*?z dodatkowe uchwyty boczne. mechanizmów zwijających ani zaczepów sprzączek. Nie wolno dokonywać żadnych przeróbek pasów. ich zamocowań. Po wypadku rozciągnięte pasy i napinacze.Pas biodrowy Na środkowym siedzeniu w drugim rzędzie w ceiu zmiany długości pasa nacisnąć górny brzeg jego sprzączki. należy wymienić na nowe. Pasy bezpieczeństwa w trzecim rzędzie siedzeń Otworzyć pokrywę w podłodze pomiędzy siedzeniami i wyciągnąć zaczepy pasów. które zadziałały. Kontrola pasów bezpieczeństwa Wszystkie elementy pasów od czasu do czasu trzeba sprawdzać i zlecać wymianę uszkodzo­ nych części.

• Uderzenie w podatną przeszkodę (na przykład inny samochód): czołowe poduszki powietrzne zostają odpalone przy większych prędkościach pojazdu. umieszczone w kole kierownicy i w desce rozdzielczej. • elektroniczny układ sterujący z czujnikiem zderzenia. • w zależności od rodzaju kolizji. można je rozpoznać po napisie „Airbag" na kole kierowricy i powyżej schowka w desce rozdzielczej 8. I czujnik obciążenia siedzenia • iampka kontrolna te* w zespole lampek oświetlenia wnętrza. • lampka kontrolna & na tablicy przyrządów. 87 . gdy na tym miejscu ktoś siedzi lub gdy nie jest na nim zamocowany fotelik dziecięcy Opel wyposa­ żony w transponder Rozpoznawanie obciążenia siedzenia patrz strona 93 Fotelik dziecięcy Opel z transponderem # patrz strona 98. • niezależnie od bocznych poduszek powietrznych Wyjątek: Przedni folel pasażera z czujnikiem obciąże­ nia Odpalenie poduszek powietrznych pasażera możliwe jesl jedynie wtedy. sygnalizująca obecność fotelika dziecięcegc Opel z transponderem ¡ = 3 Czołowe poduszki powietrzne zostają odpalone: • w zależności od siły zderzenia. W skład układu czołowych poduszek powietrznych wchodzą. • poduszki powietrzne z generatorami gazu.Przykłady sytuacj t w których nastąpi odpalenie czołowych poduszek powietrznych: • Uderzenie w niepodatną przeszkodę: czołowe poduszkf powietrzne zostają odpalone przy mniejszych prędkościach pojazdu. • dla kierunku zderzenia mieszczącego się w zakresie przedstawionym na ilustracji. Poduszki p o w i e t r z n e $ dołowa poduszka powietrzna Jeżeli samochód jest wyposażoiy w czołowe poduszki powietrzne.

jego fotel musi być ustawiony w takim odstępie od koła kierownicy. że często w czasie wypadku w ogóle nie zostaje to zauważone. tworząc bez­ pieczną amortyzację dla kierowcy i pasażera z przodu. ponieważ poduszkt powietrzne napeł­ niają. Nie opierać • ' 'głowy. że spełnione zostały warunki odpalenia czołowych poduszek powietrznych. by siedząc w pozycji wyprostowanej. gdy siedzenie. się i opróżniają tak szybko.Skutki wypadku. kierownicę w pobliżu jej górnych g czek z lekko ugiętymi ramionami. 3 f r W obrębie strefy napełniania się podusjttgjg ^ o w i e l r z n y c h nie wolno umieszczać jSffl 88 i . tułowia. Ograniczone zostaje przemieszcza­ nie się do przodu osób siedzących na przed­ nich fotelach. oparcie fotela i zagłówki są prawidłowo ustawione. Optymalne zabezpieczenie przez poduszkę 1 powietrzną jest zapewnione wtedy. a oparcie ustawione pionowo (patrz strony 4. mógł trzymać . •asażera powinien być możliwie :Ó odsunięty. rąk ani nóg na pokryciach rtapicerskich poduszek powietrznych. Stopień uszkodzenia pojazdu i wynikające stąd koszty napraw nie świadczą o tym. 5. co znacznie zmniejsza ryzyko obrażeń górnej części ciała i głowy. kierunków ruchu i odkształcalności mechanicznej pojazdów oraz od właściwości przeszkody. Nie trzeba się obawiaó ograniczenia widocz­ ności. Po odpaleniu poduszki powietrzne w ciągu kilku milisekund napełnjająsię. a także odpalenie lub nieodpalenie poduszek powietrznych uzależnione są od prędkości. 65). 'i Odpowiednio do wielkości ciała kierowcy.

oddalone w przypadku: • wyłączonego zapłonu. w którym nie przyniosłoby to żadnej korzyści jadącym. • czujniki zderzenia bocznego. sygnalizująca obecność fotelika dziecięcego Opel z transponderem *.zoJowa poduszka powietrzna asazera nie zostanie odpalona. 89 . • zderzenia czołowego fub bocznego.Czołowe poduszki powietrzne nie zostań. umieszczone w oparciach fotela kterowcy i pasażera. • na przednim fotelu pasażera jest prawidło­ wo zamocowany fotelik dziecięcy Ope' z transponderem Rozpoznawanie obciążenia siedzenia patrz strona 93. • elektroniczny układ sterujący. Boczne poduszki powietrzne # Boczne poduszki powietrzne można rozpoz­ nać po napisach „Airbag" na zewnętrznych bokach oparć przednich foteli. Fotelik dziecięcy Opel z transponderem patrz strona 98. • fekkiego zderzenia czołowego' • przewrócenia samochodu na dach. W skład układu bocznych poduszek powietrznych wchodzą • boczne poduszki powietrzne z napełniaczarni. • lampka kontrolna układu poduszek powietrznych P na tablicy przyrządów. gdy • na przednim fotelu pasażera nikt nie siedzi. • czujnik obciążenia siedzenia • lampka kontrolna w* w zespole lampek oświetlenia wnętrza. w wersji z czujnikiem obciążenia sipdzenia 'l' r. Dodatkowo.

90 . gdy na tym miejscu ktoś siedzi lub gdy nie jest na nim zamocowany fotelik dziecięcy Opel wyposa­ żony w Iransponder sK Rozpoznawanie obciążenia siedzenia patrz strona 93. • dla kierunku zderzenia mieszczącego się w zakresie przedstawionym na ilustracji.Skutki wypadku. Fotelik dziecięcy Opel z transponderem * patrz strona 98 Po odpaleniu boczne poduszki powietrzne w ciągu kilku milisekund napełniają się t tworząc bezpieczną osłonę dla kierowcy lub pasażera w okolicach drzwi po odpowiedniej slronte pojazdu. Wyjątek: Przedni fotet pasażera z czujnikiem obcią­ żenia Odpalenie poduszek powietrznych pasażera możliwe jest jedynie wtedy. kierunków ruchu i odkształcał noś ci mechanicznej pojazdów oraz od właściwości przeszkody Stopień uszkodzenia poiazdu i wynikające stąd koszty napraw nie śwladczs^o tym. że spełnione zostały warunki odpalenia bocznych poduszek powietrznych Boczne poduszki powietrzne zostają odpalne: • w zależności od siły zderzenia. • w zaieżności od rodzaju kolizji. W ten sposób zostaje znacznie zmniejszone ryzyko obrażeń górnej części ciała w wyniku zderzenia bocznego. • niezależnie od czołowych poduszek powietrznych. a także odpalenie lub nieodpalenie bocznych poduszek powietrznych uzależnione są od prędkości.

dlatego należy niezwłocznie zlecić sprawdzenie tych układów Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. • na przednim fotelu pasażera jest prawidło­ wo zamocowany foteiik dziecięcy Opel z transponderem Rozpoznawanie obciążenia siedzenia patrz strona 93. lub gdy zaświeci się podczas jazdy.i 'l Pomiędzy oparciami fotełi a nadwoziem samochodu nie może być żadiych obiektów. np. w którym uderzenie nastąpiło poza obszarem kabny samochodu. -iKSCSfe . • zderzenia czołowego. W razie wypadku napinacze pasów bezpie­ czeństwa lub poduszki powietrzne mogą nie zadziałać. Boczne poduszki powietrzne nie zostań odpalone w przypadku: • wyłączonego zapłonu. Pasy bezpieczeństwa musza być rawidłowo zapięte (patrz strona 84 integralna funkcja autodiagnostyki umożliwia szybkie usunięcie usterek. oznacza to usterkę w układzie poduszek powietrznych. Dodatkowo w wersji z czujnikiem obciążenia siedzenia & boczna poduszka powietrzna pasażera nie zostanie odpalona gdy: • na przednim fotelu pasażera nikt nie siedzi. napłnaczy pasów bezpieczeń­ stwa lub w układzie rozpoznającym obciąże­ nie siedzenia *H (patrz Łakże strona 83). części garderoby Nie należy opierać ramion ani dłoni na pokryciach poduszek powietrznych. • uderzenia w tył samochodu. Przy korzystaniu z usług Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opia y okazać Kartę Pojazdu. Lampka kontrolna poduszek powietrznych JP S Czołowe i boczne poduszki powietrzne =J* są elektronicznie monitorowane wspónie z napinaczami pasów bezpieczeństwa oraz ukła­ dem rozpoznającym obciążenie siedzenia a ich stan funkcjonalny jest obrazowany za pomocą lampki kontrolnej na tabJicy przyrządów. Po włączeniu zapłonu lampka ta zapala się na około 4 sekundy JeżeTi lampka nie zaświeci się lub po 4 sekundach nie zgaśnie. • zderzenia bocznego. Foteiik dzjecięcy Opel z transponderem $ patrz strona 98. • przewrócenia samochodu na dach.

92 I . Dzięki temu zostaje znacznie zmniejszone ryzyko obrażeń głowy w wyniku zderzenia bocznego. • lampka kontrolna układu poduszek powietrznych # na tabiicy przyrządów. • razem z bocznymi poduszkami powietrznymi. • w zależności od rodzaju kolizji. Po odpaleniu kurtyny powietrzne w ciągu kilku milisekund napełniają się. • lampka kontrolna W* w zespole lampek oświetlenia wnętrza. tworząc bezpieczną osłonę na wysokości głowy po odpowiedniej stronie pojazdu. • czujniki zderzenia bocznego. • niezależnie od czołowych poduszek powietrznych. W skład układu kurtyn powietrznych wchodzą • poduszki powietrzne z napełńiaczami. • dla kierunku zderzenia mieszczącego się w zakresie przedstawionym na ilustracji. • efektroniczny układ sterujący.Kurtyny powietrzne =c f Kurtyny powietrzne można rozpoznać po napisach „Airbag" na bocznych krawędziach podsufitki. umieszczone w bocznych panelach dachu po stronie kierowcy i pasażera. sygnalizująca obecność fotelika dziecięcego Opel z transponderem * Kurtyny powietrzne zostają odpalone • w zależności od siły zderzenia.

Ostrzega o tym lampka kontrolna czujnika obciążenia siedzenia * . Lampka ta zapala się na około 4 sekundy po włączeniu zapłonu sygnalizując. • zderzenia bocznego. w którym uderzenie nastąpiło poza obszarem kabiny samochodu. 93 . gdy na foteiu pasażera nikt nie siedzi lub zamocowany jest na nim fotelik dziecięcy Opel z transponderem Lampka kontrolna układu rozpoznającego obciążenie siedzenia umieszczona jest w ze­ spole lampek oświetlenia wnętrza. że samochód jest wyposażony w czujnik obciążenia siedzenia patrz strona 94.mtejscach przewidzianych jako prze­ zeń swobodna dla napełniających się * rtyn powietrznych nie może być żadnych łektów. • uderzenia w tył samochodu.patrz ilustracja powyżej. Po prawidłowym zamocowaniu na przednim siedzeniu pasażera fotelika dziecięcego Opel z transponderem zostaje on automatycznie rozpoznany przez czujnik.patrz strona 94. Nie należy opierać ramion ani inr na pokryciach poduszek powieUznych uwagi na stronie 94. • zderzenia czołowego. Tylko w takim przypadku można korzystać z fotelika dziecięcego zamontowanego na przednim siedzeniu pasażera Informacja o wyposażeniu samochodu w czuj­ nik rozpoznający obciążenie siedzenia znaj­ duje się również na naklejce umieszczonej na fotelu pasażera . -r*wr Rozpoznawanie obciążenia siedzenia # Układ rozpoznający obciążenie siedzenia odłącza poduszki powietrzne pasażera. ieczeństwa musz> Kurtyny powietrzne nie zostaną odpalone w przypadku: • wyłączonego zapłonu. że został wykryty fotelik. • przewrócenia samochodu na dach. rysunek 11383 Tr tzteoT W przypadku zamontowania fotelika dziecię­ cego Opel z transponderem lampka ta po włączeniu zapłonu pozostaje stale zapalona. informując. Umieszczenie tego fotelika na przednim siedzeniu powoduje odłączenie poduszek powietrznych pasażera.

Folelik należy umieścić na tylnym siedzeniu W celu usunięcia przyczyn i isterki należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.patrz strony 104 do 106.patrz ilustracja powyżej. informując. oznacza to. Fotelik nafeży zamocować na tylnym siedzeniu W celu usunięcia przyczyn usterki naieży zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Należy sprawdzić poprawność zamocowania fotelika. umieszczona w zespole lampek oświetlenia wnętrza lampka kontrolna W* pozostaje stale zapalona. dziecko nie jest bezpieczne.Jeżełi fotelik dziecięcy jest niewłaściwie za­ mocowany lub ma uszkodzony transponder. że został wykryty fotelik. Jeżeli lampka w czasie jazdy nie świeci się. że poduszki powietrzne pasażera nie zostaną odpalone. Zamoco­ wanie fotelika dziecięcego z transponderem # . że poduszki powietrzne n a s a z R r a nie są odłączone i dziecko nie jest bezpieczne. W celu usunięcia przyczyn ewentualnych usterek należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla i 94 a przednim fotelu pasażera można "nieszczać jedynie foteliki dziecięce Opel transponderem & Stosowanie jakichkoljek innych fotelików może stanowić Zagro­ dnie dla życia. Świecenie się lub błyskanie iampki oznacza. lampka kontrolna błyska. Foteliki dziecięce Opel z transponderem sfc można rozpoznać po naklejce . Jeżeli mimo prawidłowego zamocowania fotelika lampka kontrolna błyska sygnalizując usterkę. Jeżeli me został zamontowany fotelik dziecięcy Opel z transponderem lampka kontroina nie powinna świecić się ani błyskać. Lampka kontrolna tó" sygnalizująca obecność fotelika dziecięcego Opel z transponderem ^ PD zamocowaniu fotelika dziecięcego Opel z transponderem ^ i włączeniu zapłonu. .

aby nie zasłonić modułów poduszek powietrznych na zewnętrznych bokach oparć przednich foteli Układy poduszek powietrznych działają nie­ zależnie od siebie. Koło kierownicy. Jest to sytuacja mogąca stanowić zagrożenie dla życia. Ważne • W strefie napełniania się poduszek powie­ trznych nie wolno mocować lub umieszczać nie przeznaczonych do tego pojazdu akce­ soriów ani jakichkolwiek innych przedmio­ tów. Na przednie siedzenia wolno zakładać tylko pokrowce dopuszczone do modelu Zafira z bocznymi poduszkami powietrznymi sfc Przy ich zakładaniu należy uważać. tablicę rozdzielczą oparcia przednich foteli i boczne krawędzie podsufitki czyścić tylko suchą szmatką lub środkiem do czyszczenia wnętrz samochodowych. Na koło kierownicy. • Wewnątrz środkowej konsoli znajduje się elektroniczny moduł sterujący poduszek powietrznych i napinaczy pasów bezpie­ czeństwa. odpowiednio do siły ude­ rzenia i rodzaju kolizji. po f włączeniu zapłonu powinna zaświecić sis . ponieważ stwarzałyby ryzyko odniesienia obrażeń. opa­ rcia przednich foteli oraz boczne krawędzie podsufitki w okolicy osłon poduszek powietrznych nie wolno niczego naktejać ani za­ słaniać tych miejsc żadnymi materiałami. W celu usunięcia prZn ^ ń u t f e r k i zwrócić się do AutoryzflMjH ^^Bealerskiej Opla. Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. ponieważ może to doprowa­ dzić do obrażeń ciała. . gdyż w razie odpalenia poduszek mogą one spowodować obrażenia ciała • Pomiędzy poduszkami powietrznymi a pa­ sażerami nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów. Boczne poduszki po­ wietrzne oraz kurtyny powietrzne są odpa­ lane razem.lampka sygnalizująca obecność fotełika *cięcego Opel z transponderem li w czasie jazdy lampka kontrolna nie eci się. W celu uniknięcia zakłóceń w ich działaniu nie wolno w bezpośrednim sąsiedztwie konsoli umieszczać żadnych obiektów magnetycznych • Haczyki w bocznych krawędziach podsufitki przeznaczone są wyłącznie do wieszania lekkich ubrań lub wieszaków na ubrania W kieszeniach zawieszonych rzeczy nie powinny znajdować się żadne przedmioty. poduszki powietrzne pasażera nie są odłączone. W takim przypadku fotelik dziecięcy należy umieścić na tylnym siedzeniu. deskę rozdzielczą.E Jeśli fotelik dziecięcy Opel z transponderern == jest prawidłowo zamocowany.

Nie dotyczy to dzieci siedzących w fotelikach Opeł z transponderem # • W samochodach wyposażonych w układ rozpoznający obciążenie siedzenia # nie należy umieszczać na przednim fotelu pa­ sażera żadnych ciężkich przedmiotów. • Demontaż koła kierownicy. • Pasażer nie powinien trzymać na kolanach fotelików dziecięcych ant żadnych ciężkich przedmiotów ponieważ mogą one spowo­ dować obrażenia. naklejek czy mat grzejnych). co grozi odnie­ sieniem obrażeń. Po odpaleniu trzeba ją niezwłocz­ nie wymienić w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. • Pod żadnym pozorem nie wolno dokony­ wać modyfikacji elementów układu podu­ szek powietrznych ani przednich fotełi Przy niewłaściwym postępowaniu może nastąpić nagłe odpalenie poduszek. • Przy złomowaniu pojazdu należy bezwzględnie przestrzegać środków ostrożności ustalonych przez Opla Dlatego złomowanie powinno być wykonywane wyłącznie przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla. Ponadto przewożenie w ten sposób fotelików dziecięcych z transponderem ^ w samochodzie wypo­ sażonym w układ rozpoznający obciążenie siedzenia # może uniemożliwić odpalenie poduszek powietrznych w razie wypadku 96 . • W samochodach wyposażonych w układ rozpoznający obciążenie siedzenia w celu uniknięcia zakłóceń funkcjonowania czujników nie należy zakładać na przedni fotel pasażera pokrowców ani nakładek na siedzenia. deski rozdziel­ czej. • Osoby o masie ciała poniżej 35 kg powinny zajmować miejsca jedynie na tylnym siedzeniu.• Każda poduszka powietrzna napełnia się tylko raz. płatów wewnętrznych drzwi. po­ nieważ w razie wypadku może nastąpić od­ palenie poduszek powietrznych pasażera. • Umieszczając na przednim siedzeniu pasażera fotelik dziecięcy Opel z transponderem w celu uniknięcia nieprawidłowego funkcjonowania nie należy umieszczać pod nim żadnych przedmiotów (np folii. przednich foteli oraz bocznych elementów podsufitki może być wykonywany wyłącznie przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla.

97 .Samochody z poduszką powietrzną pasażera można rozpoznać po napisie rAiroag" powyżej schowka w desce rozdzielczej oraz naklejce ostrzegawczej z boku deski rozdzielczej. Rozpoznawanie obciążenia siedzenia . pod wanjnkfewg że fotel pasażera zostanie odsunięty Rozpoznawanie obciążenia siedzenia * patrz strona 93. Samochody z bocznymi poduszkami powietrznymi można rozpoznać po napisach „Airbag" na zewnętrznych bokach oparć przednich foteli.patrz strona 93. widocznej po otwarciu przednich prawych drzwi. Mocowanie fotelików dziecięcych $ na przednim siedzeniu pasażera w samocho­ dach z poduszkami powietrznymi bez układu rozpoznającego obciążenie siedzenia ^ Samochody z poduszką powietr pasażera lecz bez poduszek boczn' na siedzeniu obok kierowcy nie wolno ać fotelików dziecięcych tyłem do u jazdy (fotelikt-nosidełka i foteliki dla zakresu wagowego 0-1 patrz następne strony). Fotetik dziecięcy Opel z transponderem można rozpoznać po umieszczonej na nim naklejce.patrz następne strony). II oraz III . Mocowanie f o t e l i k ó w dziecięcych == na 5 przednim siedzeniu pasażera w samochO' dach z poduszkami powietrznymi == Ł i z układem rozpoznającym obciążenie •jedzenia » K K g ć jedynie foteliki dziecięce Opel wyp^H K n e w transporcie? jfe Stosowanie totaj9 Układ rozpoznający obciążenie siedzenia wykrywa fotelik dziecięcy Opel z transponderem ¡1: i zmienia tryb działania układu poduszek powietrznych. Można natomiast mocować foteliki dziecięce przodem do kierunku jazdy (foteliki dla zakresów wagowych I.

Transponder znajduje się w poduszce siedzenia. 98 . 944? A i Fotelik-nostdełfco dla niemowląt Dla niemowląt w wieku do 10 miesięcy lub o masie ciała nie przekraczającej 10 kg.Foteliki d z i e c i ę c e £ Foteliki dziecięce marki Opel są zaprojekto­ wane specjalnie do samochodów Opel i dzięki temu w razie kolizji zapewniają dziecku maksymalne bezpieczeństwo. Fotelik-nosidełko z trans ponderwn # Dla niemowląt w wieku do 10 miesięcy iub o masie ciała nie przekraczającej 10 kg.

117S2S fal filili] .

Samochody z bocznymi poduszkami powietrznymi można rozpoznać po napisach „Airbag" na zewnętrznych bokach oparć przednich foteli Rozpoznawanie obciążenia siedzenia % patrz strona 93.Mocowanie fotelików dziecięcych # na siedzeniach w trzecim rzędzie Mocowanie fotelików dziecięcych & na przednim siedzeń iu pasażera w samocho­ dach i poduszkami powietrznymi ^ bez układu rozpoznającego obciążenie siedzenia -l' ody z poduszka powietrzn ra # lecz bez poduszek bocznych ^ Samochody z poduszką powietrzną pasażera można rozpoznać po napisie F. widocznej po otwarciu przednich prawych drzwi. 100 .Airbag'L powyżej schowka w desce rozdzielczej oraz naklejce ostrzegawczej z boku deski rozdzielczej.

Uwaga • Dzieci w wieku do 12 lat lub poniżej 150 cm wzrostu powinny podróżować wyłącznie w odpowiednich fotelikach dziecięcych. • Fotelik powinien być dostosowany do masy ciała dziecka • Foteiik dziecięcy musi być prawidłowo zamocowany. • Należy przestrzegać dołączonych do fotelika dziecięcego instrukcji montażu oraz użytkowania. ^^H ^^ Ukiad rozpoznający obecność pasażera wykrywa fotelik dziecięcy Opel z łransponderem * i zmienia tryb działania układu poduszek powietrznych Rozpoznawanie obciążenia siedzenia patrz strona 93 101 . (BJłie Wolno umieszczać żadnych naklejek na fotelik LTdziecięcym < nie zakrywać go żadnymi materiałami. • Obicia fotelika-nosidełka oraz fotelików dziecięcych są zmywalne. m Fotelik dziecięcy poddany obciążeniom w wypadku drogowym musi zostać wymieniony. miHitfiiu obok kierowcy JMjjj|j mocować jedynie foteliki dziedęceOj^M no wyposażone w transponder !R Slosojj^H fotelików bez trans pond era s t a r w | f f l ^ | zagrożenie dla żyda dziecka. Mocowanie fotelików dziecięcych # na przednim siedzeniu pasażera w samochodach z poduszkami powietrznymi £ i z układem rozpoznającym obciążenie siedzenia sfc Fotelik dziecięcy Opei z transponderem ^ można rozpoznać po umieszczonej na nim naklejce.

fotelika-nosidełka na sltdus^i" obok kierowcy. W takim przypadku fotel ik-nosidełko mocuje się na siedź- 102 .Fotelik d z i e c i ę c y F o t e l i k . Złączyć ze sobą obydwa pasy naramienne nosidełka. Dopasowanie do wzrostu dziecka Długość i wysokość zamocowania pasów w nosidełku można regulować stosownie do wielkości dziecka.n o s i d e ł k o dla n i e m o w l ą t # Dla niemowląt w wieku do 10 miesięcy lub Q masie ciała do 1 D kg: J Przypięcie dziecka pasami Umieścić dziecko w nosidełku. i wsunąć w zaczep pomiędzy nogami dziecka. ale nie może qo uwierać. W celu zmiany długości pasa naciągnąć go z tyłu nosidełka lub poluzować przez naciśnięcie metalowego zacisku. jak pokazano na ilustracji. Pas musi scisie przylegać do ciała dziecka.

103 . Zamocowanie w samochodzie Ustawić w pionie uchwyt do przenoszenia nosidełka Nosidełko z przypiętym dzieckiem ustawić na siedzeniu tyłem do kierunku jazdy. Naciągnąć pas i zamknąć zatrzask.13073 A W celu zmiany wysokości zamccowania. Wyciągnąć pas bezpieczeństwa będący wyposażeniem pojazdu i przesunąć jego część biodrową przez obydwie prowadnice po bokach nosidełka. pociągnąć do tylu obydwa pasy nararnienne przez podłużne otwory Następnie w odpowiedniej pozycji przeprowadzić je przez inną parę szczelin. Część ramieniową samochodowego pasa bezpieczeństwa poprowadzić przez otwarty zatrzask wokół oparcia nosidełka. W celu złożenia uchwytu nosidełka należy nacisnąć go do dołu i odchylić w kierunku oparcia fotela pojazdu. Sprzączkę pasa włożyć w jej zaczep. Otworzyć zatrzask z tyłu nosidełka. Przesunąć górne mocowanie pasę bezpieczeństwa w najniższe położenie * (patrz strona 84).

ponieważ stanowi to . nrrymr poduszkami •PP&trznymi#bez układu rozpoznającego •©Beiązenie siedzenia £ nie wolno mt fotelika-nosidetka na siedzeniu cy. jak pokazano na ilustracji. Dopasowanie do wzrostu dziecka Długość i wysokość zamocowania pasów w nosidełku można regulować stosownie do wielkości dziecka W celu zmiany długości pasa należy naciągnąć go z tyłu nosidełka lub poluzować przez naciśnięcie metalowego zacisku.ia dz recka. Rozpoznawanie obciążenia siedzenia $ patrz strona 93. powietrznymi^B^Mpon^cti dodatkowo/ w układ r o z p o z r a W ^ w c i ą ż e n i e siedze­ nia na siedzeniu obok kierowcy można zamocować fotelik-nosidełko z transponderem Użycie fotelika bez transpondera stanowi zagrożenie dla żyda dziecka. Fotelik dziecięcy Opel z transponderem * można również zamocować na tylnym siedzę n i u sa mochod u. Foteliki dziecięce Opel z transponderem # można rozpoznać po naklejce .patrz strona 101. Przypięcie dziecka pasami Umieścić dziecko w nosidełku Złączyć ze sobą obydwa pasy naramienne nosidełka.Fotelik d z i e c i ę c y Fotelik-nosidełko z transponderem # Dla niemowląt w wieku do 10 miesięcy lub o masie ciała do 10 kg. Pas powinien ścisłe przylegać do ciała dziecka. i wsunąć w zaczep pomiędzy nogami dziecka. ale nie może qo uwierać. ^ 104 .

pociągnąć do tylu obydwa pasy naramienne przez podłużne otwory. Nosidełko z przypiętym dzieckiem ustawić na siedzeniu tyłem do kierunku ja2dy. Następnie w odpowiedniej pozycji przeprowadzić je przez inną parę szczelin. Zamocowanie w samochodzie Ustawić w pionie uchwyt do przenoszenia nosidełka. Wyciągnąć pas bezpieczeństwa będący wyposażeniem pojazdu i przesunąć jego część biodrowąprzez obydwie prowadnice po bokach nosidełka Sprzączkę pasa włożyć w jej zaczep .W celu zmiany wysokości zamocowania. Wyregulować oparcie fotela zgodnie z zaleceniami podanymi na stronie 88. Przesunąć górne mocowanie pasa bezpieczeństwa w najniższe położenie * (patrz strona 34).

. Od 15 kg do 25 kg.Fotelik dziecięcy F o t e l i k d z i e c i ę c y O p e l Fix $ Fotelik o modułowej konstrukcji. Zakres wagowy llf: Mocowanie wyłącznie przodem do kierunku jazdy. W celu złożenia uchwytu nosidełka należy nacisnąć go do dołu i odchylić w kierunku oparcia foteła pojazdu. Ma ciąg nać pas i zamknąć zatrzask. Zakres wagowy II: Mocowanie wyłącznie przodem do kierunku jazdy. Od noworodka do masy ciała 18 kg. Stosowanie fotelików z zakresu i dla dzieci o masie ciała poniżej 11 kg nie jest zafecane. Część ramieniową samochodowego pasa bezpieczeństwa poprowadzić przez otwarty zatrzask wokół oparcia nosidełka. przeznaczony dia różnych zakresów wagowych 10557 A Odchylić na bok zatrzask z tyłu nosidełka. Zakres wagowy I: Mocowanie wyłącznie przodem do kierunku jazdy Od 9 kg do 18 kg. Od 22 kg do 36 kg. Zakres wagowy O-l Mocowanie wyłącznie tyłem do kierunku jazdy.

Zamocowanie fotelika ^ a s montażowy przeznaczony do zamocowania fotelika tylem do kierunku Jazdy . aby dziecko siedziało tytem do kierunku jazdy. jak pokazano na ilustracji Włożyć zagłówek w otwory oparcia.w °P' s a n Y d a l e J sposób przytwierdzić do zagłówka przedniego fotela. Przecisnąć sprzączkę i taśmę długiego pasa pomiędzy oparciem i siedzentem fotela. Naciągnąć pas montażowy na pręty zagłówka.Fotelik d z i e c i ę c y Fotelik d z i e c i ę c y O p e l Fix Zakres w a g o w y 0-1' od n o w o r o d k a d o 18 k g Umieścić fotelik na jednym ze skrajnych tylnych siedzeń w ten sposób. Wyciągnąć zagłówek . 107 . wsunąć w zaczep pasa montażowego i naciągnąć.w tym celu ścisiąć i zwolnić blokady sprężyste (patrz strona 66).

Fotelik ustawić tyłem do kierunku jazdy. czy pas został dobrze zapięty. by zatrzasnęły się z charakterystycznym odgłosem. Oparcie fotelika musi przylegać do przedniego fotela. jak pokazano na ilustracji. Pociągnąć fotelik w celu sprawdzenia. Włożyć sprzączkę pasa montażowego w zaczep z tyłu fotelika.patrz strona 110. Zaokrągloną stronę łącznika wcisnąć między oparcie i siedzenie. a podstawa mocująca powinna w całości spoczywać na tylnym siedzeniu samochodu. a następnie zaczepy pasów nasadzić wcięciami na obydwa występy łącznika Przed zamocowaniem fotelik dziecięcy należy dostosować do wielkości dziecka . 108 .Umieścić na jednym z miejsc do siedzenia na tylnej kanapie podkładkę wyrównawczą. a następnie wsunąć sprzączki w zaczepy pasów bezpieczeństwa na łączniku. Naciągnąć pas montażowy poprzez klamrę regulacyjną.

ale nie może go uwierać.Przypięcie dziecka pasami Umieścić dziecko w foteliku Połączyć sprzączki pasów fotelika i włożyć w zaczep pasa. W celu wyregulowania długości. Wymontowanie fotelika Zwołnić zaczepy z tyłu fotelika i nacisnąć czerwone przyciski obydwu zaczepów pasów na łączniku Odczepić fotelik od łącznika Przed wyjęciem łącznika odłączyć od spodu zaczepy pasów bezpieczeństwa. Pas musi ściśle przylegać do ciała dziecka. pociągnąć za pas z przodu fotetika bądź poluzować go przez podniesienie do góry metalowego zacisku. .

Wkręcić śruby i nakrętki mocujące I . Przytwierdzić obicie z tyłu oparcia fotelika. Zdjąć podstawę i w odpowiedniej pozycji nasadzić na kolki gwintowane (możliwe są 3 ustawienia).Dopasowanie fotelika do wielkości dziecka Dostosować wysokość pasów do wielkości dziecka: odchylić obicie z tyłu oparcia fotelika. odczepić pionowe pasy od metalowego łącznika i wyciągnąć do przodu Przeprowadzić pasy przez inną parę szczelin i zaczepić o metalowy łącznik. Regulacja ustawienia fotelika dziecięcego na podstawie mocującej: Odkręcić 4 Śruby w dofnej części podstawy mocującej.

Wkręcić śruby i nakrętki mocujące. Odłączyć integralny pas od fotelika. Odwrócić fotelik do góry nogami. . Podstawę mocującą obrócić o 180° i nasadzić na dwa kołki gwintowane (możliwe są 3 usta­ wienia). Ustawić fotelik na jednym ze skrajnych tylnych siedzeń w ten sposób. a następnie wyciągnąć zaczep pasa z siedzenia fotelika. odkręcić 4 śruby na spodzie podstawy mocującej 1 zdjąć ją Unieść zacisk 1 i zdjąć go z pętli pasa. jak pokazano na ilustracji. • S t o s o w a n i e t e g o f o t e l i k a d l a dzieci o m a s i e c i a ł a poniżej 11 Kg me j e s t z a l e c a n e . Fotelik dla zakresu wagowego f dostępny jest także oddzielnie Opis jego stosowania podany jest w trzeciej kolumnie Zmiana zakresu wagowego 0-1 na zakres wagowy} Wymontować fotelik. wykonując w odwrotnej kołejności czynności zamontowania fotelika 0 zakresie wagowym 0-i. a następnie zaczepy pasów nasadzić wcięciami na obydwa występy łącznika. Zamocowanie fotelika Umieścić na jednym z miejsc do siedzenia na tylnej kanapie podkładkę wyrównawczą Zaokrągloną stronę łącznika wcisnąć między oparcie i siedzenie. Wszystkie części przechować w bezpiecznym mieiscu.Fotelik d z i e c i ę c y Fotelik d z i e c i ę c y O p e l Fix * Zakres w a g o w y I: od 9 kg d o 18 k g 1 ) . aby dziecko siedziało przodem do kierunku jazdy.

Wyjęcie fotelika Nacisnąć czerwone przyciski w obu zaczepach pasów na łączniku. Nałożyć stolik zabezpieczający w wycięcie siedzenia fotelika. czy pas został dobrze zapięty.patrz strona 84. Pociągnąć fotelik w celu sprawdzenia. by zatrzasnęły się z charakterystycznym odgłosem. Przesunąć górne mocowanie pasa bezpieczeństwa w najniższe położenie =Ir Regulacja wysokości .Fotelik ustawić przodem do kierunku jazdy. Wsunąć część ramieniową i biodrową samochodowego pasa bezpieczeństwa w prowadnice pasa w stoliku za bezp i ecza jacy m Włożyć sprzączkę samochodowego pasa bezpieczeństwa w zaczep. Przed wyjęciem łącznika odłączyć od spodu zaczepy pasów bezpieczeństwa. 10390). 112 . Przypięcie dziecka pasami Umieścić dziecko w foteliku. a następnie wsunąć sprzączki w zaczepy pasów bezpieczeństwa na łączniku. rys. Zdjąć fotełik z łącznika (patrz strona 109.

Odłączyć integralny pas od fotelika. Umieścić fotelik na jednym ze skrajnych tylnych siedzeń w ten sposób. Wszystktę części przechować w bezpiecznym miejscu Podstawę mocującą obrócić o 180° i nasadzić na dwa kołki gwintowane (możliwe są 3 ustawienia) Wkręcić śruby i nakrętki mocujące. Odwrócić fotelik do góry nogami. Zmiana zakresu wagowego D-l na zakres wagowy N Wymontować fotelik. a następnie zaczepy pasów nasadzić wcięciami na obydwa występy łącznika. a następnie wyciągnąć zaczep pasa z siedzenia fotelika. jak pokazano na ilustracji.Fotelik d z i e c i ę c y Fotelik d z i e c i ę c y Opel Fix & Zakres w a g o w y II: od 15 k g d o 25 k g . odkręcić 4 śruby na spodzie podstawy mocującej 1 zdjąć ją Unieść zacisk 1 i zdjąć go z pętli pasa. iii . Fotelik o zakresłe wagowym II dostępny jest Także oddzielnie. aby dziecko siedziało przodem do kierunku jazdy. Zamocowanie fotelika Umieścić na jednym z miejsc do siedzenia na tylnej kanapie podkładkę wyrównawczą. Opis jego stosowania podany jest w trzeciej kolumnie. Zaokrągloną stronę łącznika wcisnąć między oparcie i siedzenie. wykonując w odwrotnej kolejności czynności zamontowania foteiika 0 zakresie wagowym CM.

by zatrzasnęły się z charakterystycznym odgłosem. rys.patrz strona 64. nigdy na szyi czy ramieniu. Przed wyjęciem łącznika odłączyć od spodu zaczepy pasów. Wsunąć sprzączkę samochodowego pasa bezpieczeństwa w zaczep Część biodrowa samochodowego pasa bezpieczeństwa musi przechodzić przez obie prowadnice w siedzeniu fotelika. 10390). wyregulować wysokość prowadzenia pasa. Przypięcie dziecka pasami Umieścić dziecko w foteliku. Otworzyć klapkę zewnętrznej prowadnicy pasów w foteliku. przełożyć taśmę pasa i zamknąć klapkę Wyciągnąć trzpień blokady i przesuwając suwak w górę lub w dół. Wsunąć blokadę na miejsce. Zdjąć fotelik z łącznika (patrz strona 109. Wyjęcie fotelika Nacisnąć czerwone przyciski w obu zacze­ pach pasów na łączniku.Fotelik ustawić przodem do kierunku jazdy. Reguiacja wysokości . a następnie wsunąć sprzączki w zaczepy pasów bezpieczeństwa na łączniku. Pociągnąć fotelik w celu sprawdzenia. czy pas został dobrze zapięty. Odpowiednio przesunąć górne mocowanie samochodowego pasa bezpieczeństwa aby pas przebiegał najkrótszą drogą do regulowanej prowadnicy pasów w foteliku. Pas bezpieczeństwa musi opierać się na barku dziecka. .

Zaokrągloną stronę łącznika wcisnąć między oparcie i siedzenie.zakres wagowy III: od 22 kg do 36 kg. Odłączyć oparcie od siedzenia. wykonując w odwrotnej kolejności czynności zamontowania fotelika o zakresie wagowym f lub II Przy użyciu śrubokręta odkręcić zewnętrzne śruby łączące oparcie fotelika dziecięcego z jego siedzeniem Sięgając od wewnątrz. Fotelik d z i e c i ę c y Fotelik d z i e c i ę c y O p e l Fix # Umieścić fotelik na jednym ze skrajnych Tylnych siedzeń w ten sposób. Zamocowanie fotelika Umieścić na jednym z miejsc do siedzenia na tylnej kanapie podkładkę wyrównawczą. aby dziecko siedziało przodem do kierunku jazdy. wyjąć kołki gwintowane z siedzenia fotelika. 115 . Wskazówki dotyczące jego użytkowania podane są na następnej stronie. jak pokazano na iiustracji. Wszystkie części przechować w bezpiecznym mieiscu. a następnie zaczepy pasów nasadzić wcięciami na obydwa występy łącznika. Fotelik o zakresie wagowym NT dostępny jest także oddzielnie. Zmiana zakresu wagowego I ł u b II na zakres wagowy III Wymontować fotelik.

nigdy na szyi czy ramieniu. Odpowiednio wy reg u \ ować wysokość górnego mocowania samochodowego pasa^ bezp ieczeństwa sfc Regulacja wysokości . Pas bezpieczeństwa musi opierać się na barku dziecka. Fotelik ustawić przodem do kierunku jazdy.Wyjęcie fotelika Nacisnąć czerwone przyciski w obu zaczepach pasów na łączniku. by zatrzasnęły się z charakterystycznym odgłosem Pociągnąć fotelik w celu sprawdzenia. 10390). Przed wyjęciem łącznika odłączyć od spodu zaczepy pasów. rys. Zdjąć fotelik z łącznika (patrz strona 109.patrz strona 84 116 . Przypięcie dziecka pasami Posadzić dziecko na siedzeniu fotelika Wsunąć sprzączkę samochodowego pasa bezpieczeństwa w zaczep Część biodrowa samochodowego pasa bezpieczeństwa musi przechodzić przez obie prowadnice w siedzeniu foteiika. a następnie wsunąć sprzączki w zaczepy pasów bezpieczeństwa na łączniku. czy pas został dobrze zapięty.

l*l£4*I*[:li !••[*] . Od 9 kg do 18 kg. Stosowanie fotelików z zakresu I dla dzieci o masie ciała poniżej 11 kg nie jest zalecane.r r Fotel ik d z foteli k dzi Fotela o ma przezriaczo wagoM vych: Bi 121S7A Zakres wagowy I: Mocowanie wyte przodem do kierunku jazdy.

(9..if . Włożyć sprzączkę samochodowego pasa bezpieczeńslwa w zaczep. Przypięcie dziecka pasami Umieścić fotelik na jednym z tylnych siedzeń lub na przednim fotelu pasażera.. 118 . Fotelik dziecięcy Fotelik dziecięcy Opel * Może być mocowany na tylnym siedzeniu lub na przednim foielu pasażera. Przesunąć górne mocowanie pasa bezpieczeństwa w najniższe położenie Reguiacja wysokości .»18k . Wsunąć część ramieniową i biodrową samo­ chodowego pasa bezpieczeństwa w prowad­ nice pasa w stoliku zabezpieczającym. W tym ostatnim przypadku należy totel pasażera odsunąć maksymalnie do tyłu..)11.patrz strona 84. V| Stosowanie tego fotelika dla dzieci o masie ciała poniżej 11 kg nie jest zalecane. ustawiając go przodem do kierunku jazdy W przypadku mocowania na przednim fotelu pasażera. Nałożyć stolik zabezpieczający w wycięcie siedzenia fotelika. odsunąć fotel maksymalnie do tyłu Umieścić dziecko w fotełiku.

Wyciągnąć trzpień blokady i przesuwając suwak w górę lub w dół.Fotelik d z i e c i ę c y Fotelik d z i e c i ę c y O p e l Zakres w a g o w y I I : 15 k g d o 2 5 k g . W tym ostatnim przypadku należy fotel pasażera odsunąć maksymalnie bo tylu. nigdy na szyi czy ramieniu. Odpowiednio przesunąć górne mocowanie samochodowego pasa bezpieczeństwa aby pas przebiega! najkrótszą drogą do regulowanej prowadnicy pasów w foteliku. Regulacja wysokości . MOZG Przypięcie dziecka pasami Umieścić fotelik na jednym z tylnych siedzeń lub na przednim fotelu pasażera.patrz strona 84. ustawiając go przodem do kierunku jazdy. Wsunąć sprzączkę samochodowego pasa bezpieczeństwa w zaczep. Otworzyć klapkę zewnętrznej regulacji wysokości prowadzenia pasów w foteliku. Wsunąć blokadę na miejsce. być mocowany na tylny-n siedzeniu lub na przednim fotelu pasażera. 119 . Pas bezpieczeństwa musi opierać się na barku dziecka. odsunąć fotel maksymalnie do tyłu Umieścić dziecko w foteliku. W przypadku mocowania na przednim fotelu pasażera. wyregulować wysokość prowadzenia pasa. przełożyć taśmę pasa i zamknąć klapkę. Część biodrowa samochodowego pasa bezpieczeństwa musi przechodzić przez obie prowadnice w siedzeniu foteiika.

a nie na szyi czy ramieniu. ustawiając go przodem do kierunku jazdy. Wsunąć sprzączkę samochodowego pasa bezpieczeństwa w zaczep. Opis jego stosowania podany jest w trzeciej koiumnie. Zmiana zakresu w a g o w e g o ! lub II na zakres wagowy III Wymontować fotelik. odsunąć fotel maksymalnie do tyłu. Przy użyciu śrubokręta odkręcić zewnętrzne śruby łączące oparcie fotelika dziecięcego z jego siedzeniem Sięgając od wewnątrz. Część biodrowa samochodowego pasa bezpieczeństwa musi przechodzić przez obie prowadnice w siedzeniu fotelika Pas bezpieczeństwa powinien opierać się na barku dziecka. Fotelik o zakresie wagowym III dostępny jest także oddzielnie. Może być mocowany na tylnym siedzeniu lub na przednim fotelu pasażera. 2 5 k g d o 36 k g . wykonując w odwrotne] kolejności czynności zamontowania fotelika o zakresie wagowym I lub II. wyjąć kołki gwintowane z siedzenia fotelika.Fotelik dziecięcy Fotelik dziecięcy Opel # Z a k r e s w a g o w y III. Wszystkie części przechować w bezpiecznym mieiscu. Odłączyć oparcie od siedzenia. . Odpowiednio wy reg u lo wać _cj ór ny punkt mocowania % samochodowych pasów bezpieczeństwa Regulacja wysokości — patrz strona 84. Odczepić oba końce pasów od metalowego łącznika z tyłu oparcia fotelika i wyciągnąć pasy. W przypadku mocowania na przednim fotelu pasażera. Posadzić dziecko na siedzeniu fotelika. W tym ostatnim przypadku należy fotel pasażera odsunąć maksymalnie do tyłu. Przypięcie dziecka pasami Umieścić siedzenie fotelika na tylnym siedzeniu iub na przednim fotelu pasażera.

Oryginalnych Części Zamiennych i Akcesoriów Opel'' gwarantują wysoką jakość i dokładne dopasowanie do samochodu Autoryzowane Stacje Dealerskie Opla chętnie udzie tą wyczerpujących informacji na temat następujących przykładowych produktów: • Foteliki dziecięce Opia • Linka holownicza • Drążek holowniczy • Hak holowniczy • Awaryjne przewody rozruchowe • Zestaw żarówek zapasowych • Zestaw bezpieczników zapasowych • Halogenowe reflektory przeciwmgielne • Fartuchy przeciwbłotne • Latarka z magnesem • Trójkąt ostrzegawczy • Apteczka pierwszej pomocy (pudełko) • Apteczka pierwszej pomocy (poduszka) Lusterka z e w n ę t r z n e Dla bezpieczeństwa pieszych. aktyw ne zagłćwki przednich foteli samoczynnie przechylają się do przodu W ten sposób głowa jest lepiej chroniona i zmniejszone zostaje ryzyko urazu kręgów szyjnych. chroniąc kierowcę i jacącego obok pasażera przed oślepieniem. Oprócz wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa. oferowanych jest wiele innych artykułów. lusterka ze­ wnętrzne w razie uderzenia składają się w swoich uchwytach. Jednak z powodu lekkiego zniekształcenia obrazu. 121 . Dodatkowe wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo Szeroka oferta akcesoriów Opla do modelu Zafira pozwala wyposażyć ten samochód stosownie do indywidualnych potrzeb. Asferyczne l u s t e r k o z e w n ę t r z n e * 2większa poić widzenia. które mogą okazać się wielce pożyteczne Wszystkie produkty z grupy . A k t y w n e z a g ł ó w k i p r z e d n i c h foteli W razie zderzenia od tyłu samochodu.. akcesoriów zwiększających komfort jazdy i pełnej gamy środków do pielęgnacji samochodu. Można je odchylać do dołu i na boki. Lekko naciska|ąc obudowę lusterka można je z powrotem przestawić w normalne położenie. ocena odległości pojazdów jadących z tyłu może być utrudniona.Osłony przeciwsłoneczne Osłony przeciwsłoneczne są wyłożone miękkim maleriafem.

patrz opis na stronie 14 W pozycjach *<s i ID włączone jest także oświetlenie tablicy rejestracyjnej. • Zajęte przednie siedzenia • Zajęte wszystkie siedzenia • Zajęte wszystkie siedzenia i obciążony bagażnik • Tylko kierowca i obciążony bagażnik = = = = 0 1 2 3 122 . światła awaryjne patrz strona 15. Właściwe wypozi omowa nie refiektorów ogranicza oślepianie innych użytkowników drogi. stosownie do obciążenia pojazdu. Kierunkowskazy. P o z i o m o w a n i e ref l e k t o r ó w Poziomowanie reflektorów wykonuje się przy włączonych światłach mijania.= światła pozycyjne iD = światła mijania lub drogowe Zmiana świateł drogowe/mijania oraz błyskanie światłami drogowymi .Oświetlenie Sr- Światła zewnętrzne Obrót przełącznika świateł: 0 = światła wyłączone 3<.

Wciśnięcie Ponowne wciśnięcie Włączone Wyłączone Lampka oświetlenia wnętrza & Włącza się automatycznie z chwilą otwarcia drzwi.Przednie światła przeciwmgielne Przycisk pod przełącznikiem świateł. P o d ś w iet l e n i e wy ś wi et la cza kontrolnego Zapala się po włączeniu zapłonu Jego jasność przy włączonych światłach głównych można regulować pokrętłem radełkowanym T y l n e ś w i a t ł a p r z e c i w m g i e l n e 0* Przycisk pod przełącznikiem świateł. Jego jasność można regulować pokrętłem radełkowanym =H. lampka kontrolna £D na tablicy przyrządów. W ceiu włączenia lampki oświetlenia wnętrza na stałe. należy wyciągnąć przełącznik świateł. z pewnym opóźnieniem H= Jub też z chwilą włączenia zapłonu *. ~ = Włączone Wyłączone . lampka kontrolna 0* na tablicy przyrządów: Wciśnięcie Ponowne wciśnięcie Światła cofania Zapaiają się po włączeniu biegu wstecznego przy włączonym zapłonie. Po zamknięciu drzwi gaśnie natychmiast. Podświetlenie wskaźników 0 Włącza się jednocześnie ze światłami zewnętrznymi.

Automatyczne oświetlenie konsoli # Lampki punktowe w obudowie wewnętrznego lusterka wstecznego. przednie * Przy włączonym zapłonie: Naciśnięcie przycisku Ponowne naciśnięcie przycisku = Włączone = Wyłączone Lampka oświetlenia wnętrza nad tylnymisiedzeniami£ Przełącznik do tyłu Przełącznik pośrodku Przełącznik do przodu = = = Włączona Wyłączona Lampka zapala się po otwarciu ty Jnych drzwi 124 . W krajach o ruchu lewostronnym może to powodować oślepianie kierowców jadących z przeciwka. odpowiednio do warunków oświetlenia na zewnątrz samochodu. Podświetlenie zapalniczki i p o p i e l n i c z k i sfc Zapala się z chwilą włączenia zapłonu. By temu zapobiec. Oświetlenie przestrzeni bagażowej Zapala się po otwarciu drzwi bagażnika. Przystosowanie reflektorów do w y m o g ó w przepisów w innych krajach Asymetryczne światła mijania zapewniają lepszą widoczność pobocza drogi. Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej Zapala się przy włączonym zapłonie z chwilą otwarcia schowka. klosze reflektorów należy przesłonić. Przy włączonym zapłonie automatycznie regulowane j e s t oświetlenie środkowej konsoli. Odpowiednie taśmy maskujące można nabyć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Lampki do czytania.

Gdy na tylnym siedzeniu znajdują się dzieci. m ^ J Mrozrioac istnieje pizy ^yfWĘ/ĘĘĘĘĘĘĘ Szyby boczne Podnoszenie i opuszczanie za pomocą korbkL Opuszczając pojazd należy wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu.cy pasażerowie powinni zoslać odpowiednio poinstruowani.zwracając uwagę. powinna zostać włączona blokada * cznego otwierania okien. . j boczne i okna dachowe należy :n\e obserwować przy zamykaniu. przednie okno dachowe.Szyby. tylne okno dachowe dzenia ciała (szczególnie d o r y c z y l a ^ )r a także niebezpieczeństwo nięcia czegoś. by nie zostało nic przyciśnięte. ^ . by zapobiec niepot wołanemu uruchomieniu szyb bocznych . i okna dachowegoT ^| .

Dodatkowe przyciski znajdują się na podło­ kietniku w przednich prawych drzwiach i w tylnych drzwiach W przyciskach znajdują się lampki kontrolne. 3 następnie z powrotem otwiera Wyłączenie mechanizmu zabezpieczającego (na przykład w razie zwiększonych oporów ruchu z powodu oblodzenia): wielokrotnie naciskać odpowiednt przycisk. Blokada szyb w t y l n y c h drzwiach Przełącznik pomiędzy przyciskami na podłokietniku w drzwiach kierowcy: • Lewa pozycja (widoczna czerwona strona) .w drzwiach tylnych. Mechanizm zabezpieczający Gdy podczas automatycznego zamykania szyba napotka opór w górnej połowie okna. W celu automatycznego otwarcia lub zamknięcia okna należy naciskać przycisk nieco dłużej. aż do całkowitego zamknięcia okna. a dolne * .tylne szyby nie dają się sterować przyciskami w tylnych drzwiach. jeszcze raz krótko nacisnąć przycisk. Stopniowe poruszanie szyb uzyskuje się przez krótkie naciśnięcie odpowiedniego przycisku. • Prawa pozycja (widoczna zielona s t r o n a ) tylne szyby dają się sterować przyciskami w tylnych drzwiach 126 .Elektroniczne sterowanie szyb bocznych * Dwa lub cztery przyciski umieszczone na podłokietniku w drzwiach kierowcy. górne przyciski służą do poruszania szyb w drzwiach przednich. natychmiast się zatrzymuje. W celu zatrzymania ruchu szyby.

zapobiegając w ten jposób^ niepowołanemu uruchomieniu szyb bocznych (niebezpieczeństwo urazu).Przerwanie dopływu prądu W razie przerwy w dopływie prądu fub spadku napięcia akumulatora otwieranie i zamykanie okien nie je&L inużJiwe Trzeba ponownie uaktywnić elektroniczne sterowanie szyb. W tym celu • Zamknąć drzwi. • Włączyć zapłon. 10562T Zamykanie okien od zewnątrz Kluczyk wzamku drzwi kierowcy przytrzymać w pozycji blokowania zamków aż do zamknięcia okien. Opuszczanie pojazdu Przed opuszczeniem samochodu należy bezwzględnie wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu. • Powtórzyć tę operację dla każdego okna. • Zamknąć okno i przynajmniej przez 5 sekund naciskać przycisk sterujący. Przeciążenie układu W razie przeciążenia następuje automatyczne przerwanie na pewien czas dopływu prądu .

jak Przednie okno dachowe # Przyciski H i między osłonami przeciwsło­ necznymi. zapobiegając w tan sposób niepowołanemu uruchomieniu okna dachowego (niebezpieczeństwo urazu). Zasłona przeciwsłoneczna Zasłonę przeciwsłoneczną można zasuwać i odsuwać zarówno przy zamkniętym. w którym hałas powodowany przepływem powietrza jest najmniejszy. Odsuwanie Nacisnąć przycisk H. Opuszczanie pojazdu Przed opuszczeniem samochodu należy bezwzględnie wyjąć kluczyk Z wyłącznika zapłon u. Zamykanie Naciskać przycisk dachowego. aż do zamknięcia okna Zamykanie od zewnątrz Kluczyk w zamku drzwi kierowcy przytrzymać w pozycji blokowania zamków aż do zamknięcia okna dachowego. Sterowanie działa przy włączonym zapłonie Konfiguracja przycisków z tylnym oknem dachowym pokazana jest na następnej stronie. W celu otwarcia poza położenie komfortowe należy ponownie nacisnąć przycisk H. 128 .Uchylanie Zamknąć okno dachowe i nacisnąć przycisk Opuszczanie Naciskać przycisk O aż do zamknięcia okna dachowego. Okno otwiera się do położenia komfortowego.

między osłonami przeciwsło­ necznymi Sterowanie działa przy włączonym zapłonie. Odsunąć do tyłu osłonę napędu Wcisnąć śrubokrętem sprężystą środkową część wałka napędowego i obracać wałek Narzędzia samochodowe . Dostępnym w handiu 4 mm kluczem ośmiokątnym wcisnąć spręży­ stą środkową część wałka napędowego i obracać wałek. umieszczonym w skrzynce bezpieczni­ ków (patrz strona 192) Do czasu usunięcia usterki okno riarłinwe można uruchamiać w następujący sposób Otworzyć osłonę napędu przy użyciu kluczyka do wyłącznika zapłonu.<<. Uruchamianie ręczne Napęd elektryczny jest chroniony bezpieczni­ kiem. Uchylanie Nacisnąć przycisk Opuszczanie Naciskać przycisk ^ aż do zamknięcia okna dachowego Opuszczanie pojazdu Przed opuszczeniem samochodu należy bezwzględnie wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu. zapobiegając w ten sposób mepowołaremu uruchomieniu okna dachowego (niebezpieczeństwo urazu) Zasłona przeciwsłoneczna Zasłonę przeciwsłoneczną można zasuwać i odsuwać zarówno przy zamkniętym. i .patrz strona 183. ja< i uchylonym oknie dachowym. umieszczonym w skrzynce bezpieczni­ ków (patrz strona 192). Do czasu usunięcia usterki okno dachowe można uruchamiać w następujący sposób. Zamykanie od zewnątrz Kluczyk w zamku drzwi kierowcy przytrzymać w pozycji błokowanta zamków aż do zamknięcia okna dachowego. 129 .f •Sm -i- Uruchamianie ręczne Napęd elektryczny jest chroniony bezpieczni­ kiem. Tylne okno dachowe # Przyciski >.

. niezależnie od aktualnej prędkości Sterowanie ogrzewania Lewe pokrętło: temperatura W prawo Cieplej W lewo Chłodniej Środkowe pokrętło: dmuchawa Cztery prędkości: % Wyłączona 4 Maksymalne natężenie nawiewu powietrza Ilość napływającego powietrza zależy od dmuchawy. Dlatego należy ją włączać także w czasie jazdy.Ogrzewanie i wentylacja Układ ogrzewania i wentylacji System mieszania strug powietrza dzięki mieszaniu zimnego i gorącego powietrza można szybko regulować temperaturę wewnątrz pojazdu i utrzymywać ją praktycznie na stałym poziomie.

Jednak wzrastająca wilgotność powietrza w kabinie samochodu może doprowadzić do zaparowania szyb. Filtr p o w i e t r z a Oczyszcza z kurzu. Kratki wlotowe powietrza Kratki wlotowe. Gdy do wnętrza pojazdu przedostają się nieprzyjemne zapachy na pewien czas włączyć recyrkulację powietrza Recyrkulacja powietrza odcina dostęp powietrza z zewnątrz. pyłków i zarodników pleśni powietrze doprowadzane z zewnątrz do kabiny pojazdu lub powietrze recyrkulowane. Filtr ten natęży wymieniać w odstępach czasu przewidzianych w Książeczce Obsługowej samochodu. recyrkulacja powietrza zostaje automatycznie wyłączona. umieszczone z lewej i z prawej strony przed przedntą szybą samochodu.Prawe pokrętło: rozdział powietrza W Nawiew na szybę mi Nawiew na szybę oraz przypodłogowy z przodu i z tyłu u Ki zi Nawiew przypodłogowy z przodu i z tyłu Nawiew górny oraz przypodłogowy z przodu i z tyłu Nawiew górny Recyrkulacja powietrza Przycisk <=^ poniżej pokręteł sterujących ogrzewania i wentylacji. Pokrętło rozdziału powietrza w pozycji W'. dostosowując rozdział powietrza do indywidualnych potrzeb. powinny być zawsze wolne od łiści. jeżeli włączona jest recyrkulacja powietrza. Gdy pokrętło zostanie ustawione w pozycji O lub należy otworzyć nawiewy powietrza w desce rozdzielczej. sadzy. Pokrętło można ustawiać w dowoinym położeniu pośrednim. Ponadto ze względu na stopniowo pogarszającą się jakość powietrza w kabinie samochocu pasażerowie mogą odczuwać dyskomfort. błota i śniegu. W przycisku jest lampka kontrolna. 131 . umożliwiając szybsze usunęcie zaparowania szyb.

przez wyloty te do wnętrza pojazdu dopływa nieogrzane lub ogrzane powietrze. Ilość dopływającego powietrza można zwięk­ szyć przez zwiększenie prędkości dmuchawy Strumień powietrza można kierować w różne strony przez przechylanie i obracanie kratek regulacyjnych. W położeniu 0 wyloty nawiewu są zamknięte.Środkowe wyloty wentylacyjne Umożliwiają komfortowe przewietrzanie kabi­ ny na wysokości głowy nieogrzanym lub ogrzanym powietrzem. . przez wyloty te do wnętrza pojazdu dopływa nieogrzane lub ogrzane powietrze Wyloty otwiera się obracając pokrętło regulacyjne. W celu zwiększenia intensywności dopływu powietrza przez tylne wyloty wentylacyjne. w zależności od poło­ żenia pokrętła temperatury. Ustawienie nawiewu powietrza w kierunku środka kabiny i lekko do góry powoduje skie­ rowanie wąskiego strumienia powietrza na siedzących z tyłu. Tylne wyloty wentylacyjne Zależnie od położenia pokrętła temperatury. Boczne wyloty nawiewu powietrza 1 Zależnie od położenia pokrętła temperatury. z wylotów środkowych wypływa chłodniejsze powietrze niż z bocznych. bez pogarszania komfortu kierowcy i pasażera na przednim siedzeniu. Wyloly nawiewu otwiera się obracając pokrętło regulacyjne. Strumień powietrza można kierować w różne strony przez przechylanie i obracanie kratek reguJac^jnych. W położeniu O wyloty są zamknięte. Wyloty otwiera się obracając pokrętło regulacyjne. Strumień powietrza można kieiuwać w różne strony przez przechylanre i obracanie kratek regulacyjnych. nie należy całkowicie otwierać wylotów bocznych. Ilość dopływającego powietrza można zwiększyć przez zwiększenie prędkości dmuchawy W y l o t y n a w i e w u na s z y b y b o c z n e 2 Pokrętło rozdziału powietrza w pozycji W łub W nieogrzane lub ogrzane powietrze jest kierowane na szybę przednią i szyby boczne. Gdy pokrętło tem­ peratury znajduje się w położeniu pośrednim. W położeniu O wyloty są zamknięte.

• pokrętło temperatury obrócić w prawo. • Pokrętło rozdziału powietrza ustawić na U. • Włączyć dmuchawę • Maksymalna Intensywność dopływu powietrza przez wyloty górne: pokrętło rozdziału powietrza ustawić na ii i otworzyć wszystkie wyloty nawiewu powietrza • Dopływ powietrza do siedzeń tylnych środkowe wyloty wentylacyjne skierować nieco do siebie i lekko do góry. • Zamknąć środkowe wyloty wentyłacyjne. Ogrzewanie na wysokości stóp Kanały grzewcze prowadzą także do tylnych nawiewów przypodłogowych. • Pokrętło temperatury obrócić w prawo. Przewietrzanie • Pokrętło temperatury obrócić w lewo. • Włączyć dmuchawę.Ogrzewanie Skuteczność ogrzewania zależy od tempera­ tury silnika i dlatego pełną efektywność osiąga się dopiero po rozgrzaniu siinika. • pokrętło rozdziału powietrza ustawić w żądanym położeniu (patrz strona 131). ustawienie pokrętła temperatury w środko­ wym zakresie i otwarcie środkowych wylotów wentylacyjnych. 133 . W celu jak najszybszego ogrzania wnętrza pojazdu. • Nawiew na stopy: pokrętło rozdziału powietrza ustawić na U • Jednoczesny nawiew powietrza przez wyloty górne i na stopy pokrętło rozdziału powielrza ustawić na Rozkład temperatury dający odczucie chłodu na wysokości głowy i ciepła na wysokości nóg uzyskuje s<ę przez ustawienie pokrętła rozdziału powietrza w pozycji U lub *J. Od prawidłowego ustawienia wentylacji i ogrzewania w znacznej mierze zależy wygoda i dobre ogótne samopoczucie pasażerów samochodu. • prędkość dmuchawy ustawić na 3.

W ceiu wyłączenia ogrzewania obrócić pokrętło do poiycji „-". • Zależnie od potrzeby. pokrętło rozdziału powietiza ustawić w pozycji W przycisku znajduje się lampka kontrolna. Ogrzewanie wyłącza się automatycznie po około 15 minutach. ogrzewanie lusterek zewnętrznych # Ogrzewanie działa tylko przy pracującym siiniku. W celu jednoczesnego ogrzewania na wysokości stóp. • Dmuchawę ustawić na 3 lub 4. Obrócić odpowiednie pokrętło radełkowane ustawiając żądany poziom ogrzewania. Obok pokrętła znajduje się lampka kontrolna. • Włączyć ogrzewanie tylnej szyby. . • Zamknąć środkowe wyloty wentylacyjne. otworzyć boczne wyloty nawiewu powietrza t skierować je na boczne szyby.Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb • Pokrętło temperatury obrócić w prawo. Przycisz GiP poniżej pokręteł sterujących ogrzewania i wentylacji Wciśnięcie Ponowne wciśnięcie Włączone Wyłączone Podgrzewanie siedzeń przednich # Podgrzewanie siedzeń działa tylko przy pracującym sfłntku Dwa pokreto radełkowane powyżej pokręteł sterujących ogrzewania i wentylacji. • Pokrętło rozdziału powietrza ustawić na W • Recyrkulacja powietrza automatycznie wyłączona zostaje Ogrzewanie szyby tylnej.

jak w przypadku ogrzewania i wentylacji (strona 130). Ponadto ze względu na stopniowo pogarszającą się jakość powietrza w kabinie samochodu pasażerowie mogą odczuwać dyskomfort. Poniżej tej temperatury agregat chłodniczy (sprężarka) zostaje automatycznie wyłączony. Wyłączniki recyrkulacji powietrza i klimatyzacji ~Q znajdują się poniżej pckręteł sterujących ogrzewania i wentylacji. 135 . W razie potrzeby można też włączyć klimatyzację tylnej części k a b i n y ^ tpatrz strona 1391. Dmuchawa zaczyna pracować z maią prędkością obrotową.Klimatyzacja przodu kabiny Filtr powietrza oczyszcza z kurzu. który zapewnia maksymalny komfort we wszystkich porach ro<u. klimatyzację powinno się wyłączyć. Pokrętło temperatury. którą w razie potrzeby można zwiększyć. Przy włączonej klimatyzacji następuje chłodzenie i osuszanie powietrza w Kabinie Jeżeii chłodzenie lub osuszanie powietrza nie jest potrzebne. Ilość doprowaczanego powietrza można regulować za pomocą dmuchawy. ogrzewania i chłodzenia tworzą jeden system. jeżeli włączona jest recyrkulacja powietrza. Jeżeli powietrze zewnętrzne jest zadymione lub ma nieprzyjemną won włączyć na pewien czas recyrkulację powietrza Recyrkulacja powietrza odcina dostęp powietrza z zewnątrz Jednak wzrastająca wilgotność powietrza w kabinie samochodu może doprowadzać do zaparowania szyb. Wciśnięcie przycisku powoduje przełączenie na recyrkulację powietrza (lampka Kontrolna). pokrętło rozdziału powietrza i przełącznik dmuchawy spełniają takie same funkcje. przy każdej pogodzie i dla każdej temperatury otoczenia. Funkcja chłodzenia układu klimatyzacji działa przy temperaturze otoczenia powyżej około +4°C. pyłków i zarodników pleśni powietrze doprowadzane z zewnątrz <ir> kabiny pojazdu lub powietrze recyrkufowane. Wyłącznik klimatyzacji *S służy do włączania agregatu chłodniczego (łampka kontrolna). Nagrzewnica ogrzewa powietrze odpowiednio do położenia pokrętła temperatury. Układ k l i m a t y z a c j i dla p r z e d n i e j części k a b i n y * Układ wentylacji. sadzy.

• Dmuchawa: stosownie do potrzeb. • Wyłączyć recyrkulację powietrza «£o». • Pokrętło rozdziału powietrza ustawić na iSl lub U. przy czym z bocznych wylctów wypływa cieplejsze powietrze. Normalne chłodzenie • Wyłączyć recyrkulację powietrza • Włączyć klimatyzację Sjl. a chłodniejsze na wysokości głowy. • Pokrętło temperatury obrócić całkowicie w iewo (zimno). • Stosownie do potrzeb otworzyć wyloty nawiewu powietrza. • Włączyć klimatyzację ) k C. a ze środkowych chłodniejsze 136 . • Pokrętło temperatury obrócić całkowicie w lewo (zimno). Pokrętło temperatury w środku zakresu: Cieplejsze powietrze rozprowadzane jest na wysokości stóp. • Otworzyć wszystkie wyloty nawiewu powietrza (w razie potrzeby również tylne). • Dmuchawa: stosownie do polrzeb • Pokrętło rozdziału powietrza ustawić na • Otworzyć wszystkie wyloty nawiewu powietrza (w razie potrzeby również tylne) Chłodzenie ze zróżnicowaniem temperatury Powietrze na wysokości głowy chłodniejsze niż na wysokości stóp. • Pokrętło temperatury ustawić w położeniu pośrednim. • Prędkość dmuchawy ustawić na 4.Działanie układu klimatyzacji Maksymalne chłodzenie Na chwilę otworzyć okna. • Pokrętło rozdziału powietrza ustawić na ^ i . by rozgrzane powietrze mogło zostać szybciej usunięto • Włączyć recyrkulację powietrza • Włączyć klimatyzację l £ .

ogrzewanie lusterek zewnętrznych podgrzewanie siedzeń przednich =£patrz strona 134. • Pokrętło rozdziału powietrza ustawić na ŁJ lub#i Przy takim ustawieniu ciepłe powietrze dopływa także do dolnej tylnej części pojazdu na wysokości stóp W pierwszej fazie nagrzewania zanknąć wyloty nawiewu. ale nie na 4. 137 . skierować na nie boczne wyłoly n awi ewu powiet rza. • Pokrętło rozdziału powietrza ustawić na 2i. Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb • Włączyć klimatyzację & W celu przyspieszenia osuszanja powietrza. • Dmuchawa: stosownie do potrzeb. • Recyrkulacja powietrza <52o> zostanie automatycznie wyłączona • Zamknąć wszystkie wyloty nawiewu powietrza W celu jednoczesnego ogrzewania na wysokości stóp. Dodatkowa wentylacja na wysokości stóp: przełącznik rozdziału powietrza ustawić w położeniu CJ. • Otworzyć wszystkie wyioty nawiewu powietrza (w razie potrzeby również tylne). przy temperaturze otoczenia powyżej +4 P C automatycznie włącza się^ agregat chłodniczy (sprężarka) • Pokrętło temperatury obrócić w prawo.Przewietrzanie bez chłodzenia • Wyłączyć recyrkulację powiet/za «3E& • Wyłączyć klimatyzację ¡0• Pokrętło temperatury obrócić w lewo. pokrętło rozdziału powietrza ustawić w pozycji Ogrzewanie szyby tylnej. • Prędkość dmuchawy ustawić na 4. stosownie do potrzeb • Prędkość dmuchawy ustawić stosownie do potrzeb. Ogrzewanie • Wyłączyć recyrkulację powietrzs • Wyłączyć klimatyzację m Pokrętło temperatury. • Pokrętło rozdziału powietrza ustawić na W. Następnie. jezeh zachodzi potrzeba usunięcia oblodzenia bocznych szyb.

Ważne Układ klimatyzacji działa tyiko przy pracują­ cym silniku. Filtr powietrza powinien być wymieniany w odstępach czasu ustalonych w Książeczce Obsługowej samochodu. powinny być zawsze wolne od liści. błota i śniegu. Kratki wfotowe powietrza Kratki wlotowe. W razie stwierdzenia usterek układu klimatyzacji należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Jeżeli podczas wilgotnej pogody następuje zaparowanie przedniej szyby. niezależnie od pogody i pory roku (w miarę możliwości tylko przy temperaturze otoczenia powyżej około +4°C). przed rozpoczęciem jazdy należy na pewien czas włączyć klimatyzację zgodnie z opisem pod hasłem „Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb'' (patrz strona 137). aby parownik nie uległ oblodzeniu na skutek braku przepływu powietrza. 138 . umieszczone z lewej i z prawej strony przed przednią szybą samochodu. natęży go przynajmniej raz w miesiącu na krótko włączyć. W trakcie pracy układu klimatyzacji musi być otwarty przynajmniej jeden wylot nawiewu powietrza. Obsługa okresowa W celu utrzymania właściwej sprawności układu klimatyzacji. Przy włączonej klimatyzacji występuje zjawisko skraplania się pary wodnej. widoczne od spodu pojazdu.

Wyłącznik klimatyzacji 4* służy do włączania agregatu chłodniczego (sprężarki). 139 . W przycisku znajduje się lampka kontrolna. Przy włączonej klimatyzacji następuje chłodzenie i osuszanie powietrza w kabinie. Dmuchawa początkowo zaczyna pracować z małą prędkością. W tylnej części podsufitki znajduje się dodat­ kowe pokrętło radełkowane dmuchawy tt. Jeżeii chłodzenie lub osuszanie pcwietrza nie jest potrzebne. Ilość doprowadzanego powietrza można regulować za pomocą dmuchawy. Do sterowania pracą układu służy wyłącznik klimatyzacji 3 E oraz pokrętło radełkowane $ dmuchawy % umieszczone nad panelem sterowania ogrzewania i wentylacji. którą w razie potrzeby można zwiększyć.Klimatyzacja tyłu kabiny Układ klimatyzacji dla tylnej części kabiny:!: Układ klimatyzacji dla tylnej część kabiny uzupełnia działanie klimatyzacji przodu kabiny. klimatyzację powinno się wyłączyć.

. Gdy pokrętło regulacyjne w desce rozdzielczej zostanie ustawione w położeniu R lub gdy klimatyzacja tyłu kabiny jest wyłączona. 0 Dmuchawa wyłączona. Gdy pokrętło regulacyjne w desce rozdzielczej zostanie ustawione w położenfu R lut gdy klimatyzacja tyłu kabiny jest wyłączona. Po włączeniu klimatyzacji tyłu kabiny dmuchawa zawsze rusza z prędkością 1. R W tej pozycji prędkość dmuchaw/ można regulować pokrętłem w tylnej części podsufitki 2-3 Wyższe prędkości dmuchawy. Gdy zachodzi taka potrzeba. 1-3 Wyższe prędkości dmuchawy. Po włączeniu klimatyzacji tyłu kabiny dmuchawa zaczyna pracować z małą prędkością. prędkość dmuchawy można regulować pokrętłem w tylnej części podsufitki. Regulator prędkości dmuchawy w tylnej podsufitce Pokrętło radełkowane X w podsufitce nad drugim rzędem siedzeń. W tym celu należy nactsnąć przycisk 3S nad panelem sterowania J ogrzewania i wentylacji Powietrze doprowadzane jest przez wyloty wentylacyjne w podsufitce.Wyłącznik klimatyzacji tyłu kabiny # Klimatyzację tylnej części kabiny można włączyć jedynie przy włączonej klimatyzacji przodu kabiny. prędkość dmuchawy można regulować pokrętłem w tylnej części podsufitki. prędkość tą można zwiększyć. Układ klimatyzacji działa wyłącznie przy pracującym silniku. Regulator prędkości dmuchawy w desce rozdzielczej Pokrętło radełkowane * nad panelem sterowania ogrzewania i wentylacji 0 Dmuchawa wyłączona Po włączeniu klimatyzacji tyłu kabiny dmuchawa zawsze rusza z prędkością 1.

W trakcie pracy układu klimatyzacji musi być otwarty przynajmniej jeden wylot nawiewu powietrza. Ilość dopływającego powietrza można zwiększyć przez zwiększenie prędkości dmuchawy. schłodzone powietrze.Ważne Układ klimatyzacji działa tylko przy pracującym silniku Przy włączonej klimatyzacji występuje zjawisko skraplania się pary wodnej. niezależnie od pogody i pory roku. przed rozpoczęciem jazdy należy na pewien czas włączyć klimatyzację zgodnie z opisem pod hasłem „Usuwanie zaparowania i oblodzenia szybh' (patrz strona 137). widoczne od spodu pojazdu. Strumień powietrza można kierować w różne strony przez przechylanie i obracanie kratek regulacyjnych. W razie stwierdzenia usterek układu klimatyzacji należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Obsługa okresowa W celu utrzymania właściwej sprawności układu klimatyzacji. 141 . uruchamiając funkcję chłodzenia. należy go przynajmniej raz w miesiącu na krótko włączyć. aby parownik nie uległ oblodzeniu na skutek braku przepływu powietrza. przy włączonej klimatyzacji. Jeżeli przy duże] wilgotności powietrza następuje zaparowanie przedniej szyby. Wyloty nawiewu w podsufitce nad drugim rzędem siedzeń Przez wyloty te do wnętrza pojazdu dopływa nieogrzane lub. Wyioty nawiewu otwiera się i zamyka poprzez ich obrót.

N Położenie neutralne. W przeciwnym razie samochód zacznie powoli jechać Nie wolno równocześnie naciskać pedału przyspieszania i pedału hamulca. 1 naieży wybierać tylko wtedy. Włączać tyłko po zatrzymaniu samochodu. prowadzić do za W zakresie D uruchamiany jest program jazdy ekonomicznej. Dźwignię wybieraka można przestawić z pozycji P tylko przy włączonym zapłonie i naciśniętym pedale hamulca. gdy niepożądana jest automatyczna zmiana biegu na wyższy lub w celu uzyskania silniejszego hamowania silnikiem Gdy tylko warunki jazdy na to pozwalają. Gdy wybrana jest pozycja N. Silnik można uruchomić tylko z dźwignią w pozycji P lub N. Zablokowane przednie koła. Podczas zmiany zakresu nie należy przyspieszać. przed włączeniem zakresu jazdy należy nacisnąć pedał hamulca. przed uruchomieniem silnika należy nacisnąć pedał hamulca lub zaciągnąć hamulec postojowy. R oraz H P Parkowanie. należy używać zakresu D.Automatyczna skrzynia biegów Po uruchomieniu silnika. W tym zakresie automatyczna skrzynia biegów może pracować niemal zawsze. Włączać tylko po zatrzymaniu samochodu i przy zaciągniętym hamulcu postojowym. Pozycje dźwigni wybieraka P. $Ę^^^JĘ/J^Ę^f^ Łagodne i równomierne naciskanie pedału przyspieszania umożliwia wcześniejsze przełączanie się skrzyni na ekonomiczniejsze biegi. Tylko w wyjątkowych sytuacjach komoczna jest ręczna zmiana zakreeu Zakresy 3r 2. R Bieg wsteczny. 142 .

Natychmiast po zwolnieniu hamulca lub naciśnięciu pedału przyspieszania samochód rusza w normalny sposób. 3 Jazda na pierwszym.samochód jest zatrzymany oraz .dźwignia wybieraka znajduje się w położeniu O. 3. Nie jest włączany trzeci ani czwarty cieg. z przełączaniem biegów od pierwszego do czwartego.pedał przyspieszania nie jest wciśnięty. że katalizator szybko rozgrzewa się do temperatury koniecznej dia maksymalnej redukcji szkodliwych emisji. drugim i trzecim biegu. nacisnąć przycisk S {. Funkcja ta uaktywnia się w następujących warunkach: . 1 D Położenie w normalnych warunkach jazdy.pedał hamulca jest wciśnięty oraz . powodowane przez zależny od temperatury pracy program sterujący opóźnione przełączanie biegów (przy wyższych prędkościach obrotowych) sprawia. zmiana biegów przy niższych prędkościach obrotowych silnika: ponownie nacisnąć przycisk S • Wspomaganie ruszania z miejsca: wcisnąć przycisk Funkcja automatycznego przełączania do położenia neutralnego N. na przykład podczas oczekiwania na zmianę świateł. 2 lub 1 oraz .zapala się ©) • Jazda ekonomiczna. . Po uruchomieniu silnika i wybraniu zakresu D. 2 Jazda na pierwszym i drugirr biegu. Nie jest włączany żaden inny bieg poza pierwszym. np. przy znacznym obciążeniu pojazdu lub podczas jazdy pod górę. Programy adaptacyjne automatycznie dostosowują zmianę biegów do warunków jazdy. 1 Pozycja maksymalnego hamowania silnikiem. ogranicza zużycie paliwa. skrzynia biegów pracuje w sposób zapewniający najbardziej ekonomiczną jazdę Ł \ \ i Elektronicznie sterowane programy przełączania biegów • Jazda sportowa: zmiana biegów przy wyższych prędkościach obrotowych siinika. przy zjeżdżaniu ze stromego wzniesienia. 3( 2.Zakresy D. Po uruchomieniu zimnego silnika. na przykład na krętej górskiej drodze. na przykład przy notowaniu przyczepy.

należy zawczasu przełączyć na zakres 3. Wspomaganie ruszania z miejsca W razie trudności przy ruszaniu na śliskiej nawierzchni. Umożliwia to pełne wykorzystanie mocy silnika przy przyspieszaniu. 1 Hamowanie silnikiem jest najskuteczniejsze w zakresie 1.Hamowanie silnikiem W celu lepszego wykorzystania hamowania silnikiem przy zjeżdżaniu ze wzniesienia. • wyłączenie zapłonu Gdy olej przekładniowy stanie się gorący. przekładnia pozostaje na drugim biegu do chwili. Wymuszona redukcja biegu Gdy przy prędkościach poniżej określonych wartości pedał przyspieszania zostanie wciśnięty poza wyczuwałny punkt oporu. 144 . nacisnąć przycisk S (możliwe w zakresach PP RT N. Samochód rusza z trzeciego biegu. następuje zmiana biegu na niższy. jeżeli wymaga tego sytuacja. funkcja wspomagania ruszania z miejsca przestaje działać. Wspomaganie ruszania z miejsca wyłącza się przez • ponowne naciśnięcie przycisku • wybranie zakresu 2 lub 1. Gdy zakres 1 zostanie wybrany przy zbyt dużej prędkości. 2 lub.lampka kontrolna S ) . D oraz 3 . zapobiegając uszkodzeniu skrzyni biegów. kiedy prędkość samochodu pozwoli na automatyczne przełączenie na pierwS2y bieg (ns przykład w wyniku wyhamowania samochodu).

Nie utrzymywać zbyt wysokiej prędkości obroto­ wej silnika oraz unikać gwałtownego jej zwiększania. nie naieży dja podtrzymania równej pracy silnika na biegu jałowym zwiększać jego prędkości obrotowej. a następnie prze­ stawić dźwignię wybieraka w pozycję P i wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu. błocie. który ugrzązł w piachu. gdy dźwignia wybieraka jest w położeniu P. zaleca się wyłączyć silnik. na przykład w korku ulicznym lub przed przejazdem kolejowym. należy lekko naciskając pedał przyspieszania na przemian przestawiać dźwignię wybieraka w położenie D i R. gdy samochód pozostanie tak zaparkowany przez dłuższy czas. np. ponieważ może to doprowadzić do przegrzania skrzyni biegów. Zalecenia te dotyczą wyłącznie opisanych wyżej wyjątkowych okoliczności. śniegu lub zagłębieniu terenowym. można wykorzystywać powolny ruch samochodu po zwolnieniu pedału hamulca. Jeżeli kluczyk pozostanie w wyłączniku zapłonu. Przed opuszczeniem samochodu należy za­ ciągnąć hamulec postojowy. może dojść do rozładowania akumulatora. W razie konieczności zatrzymania się na wzniesieniu należy bezwzględnie zaciągnąć hamulec postojowy lub nacisnąć pedał hamulca. Nie wolno równocześnie naciskać pedału przyspieszania i pedału hamulca. Uwalnianie ugrzężniętego samochodu W celu „rozkołysania" samochodu. podczas parkowania lub wjeżdżania do garażu.Zatrzymywanie s a m o c h o d u Przy pracującym silniku dźwignia wybieraka zakresu może pozostawać w dowolnym zakresie jazdy. Kluczyk daje się wyjąć z wyłącznika zapłonu tylko wtedy. Gdy dźwignia wybieraka ustawiona jest w jednym z zakresów jazdy. Przy dłuższym postoju. Manewrowanie samochodem Przy manewrowaniu do przodu i do tyłu. 145 .

W samochodach z wyświetlaczem wielofunk­ cyjnym Hi. = - W celu usunięcia usterki należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. 1 bieg 3 bieg . 50). należy odblokować dźwignię wybieraka. Integralna funkcja autodiagnostyki układu umożliwia szybką naprawę uszkodzenia. trzeci i czwarty można włączać ręcznie. Jazdę można jednak kontynuować. w przypadku wystąpienia usterki pojawia się komunikat ostrzegawczy „Automatic Gearbo*" (pafez strony 36. odpowiednio przestawiając dźwignię wybieraka zakresu: 1 2 3 D N R P Usterka Lampka kontrolna <D zapala się przy włączo­ nym zapłonie. 3.Skrzynia biegów przestaje przełączać biegi automatycznie. Zaciągnąć hamulec postojowy. że w automaty­ cznej skrzyni biegów wystąpiła usterka. Silnik można uruchomić wykorzystując pomocniczy akumulator . W tym celu: 1. Jeżeli zaraz po uruchomieniu silnika lampka nie zgaśnie lub zaświeci stę podczas jazdy oznacza to. Odczepić osłonę dźwigni wybieraka od konsoli środkowej i wywinąć ją do góry. Biegi pierwszy. Zdjąć osłonę ze środkowej konsoli pod dźwignią hamulca postojowego.patrz strona 178. 45. 2.4 bieg = 4 bieg = Położenie neutralne Bieg wsteczny = Parkowanie Przerwanie zasilania W razie rozładowania akumulatora dźwignia wybieraka nie daje się przestawić z pozycji P. Jeżefi przyczyną przerwania zasilania nie jest rozładowanie akumulatora. 146 . wyświetlaczem graficznym & lub wyświetlaczem kolorowym sfc. Nie jest możliwe włączenie drugiego biegu.

5. . Zamocować osłonę mieszkową dźwigni wybieraka w środkowe] konsoli. 6 Zamocować osłonę na środkowej konsoli pod dźwignią hamulca postojowego. Nacisnąć do przodu zapadkę i przesunąć dźwignię wybieraka z pozycji P. Należy zlecić Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla usunięcie przyczyny przerwania zasilania. 4.Ponowne przestawienie dźwigni do pozycji P spowoduje kolejne jej zablokowanie.

Nie przekraczać 3/4 maksymalnej prędkości samochodu. 148 . na drugim . Silnik o zapłonie samoczynnym: na wzniesieniach o nachyleniu 10% lub większym. wspomaganie kierownicy. urządzenie wspomagające ha­ mulce. Jazda w g ó r a c h .Zalecenia eksploatacyjne Pierwsze 1000 k m p r z e b i e g u Należy jeździć ze zmienną prędkością. Hamulce nadal jednak pozostają w pełni skuteczne. Nie wciskać całkowicie pedału przyspieszania^ Nie dopuszczać do dławienia się silnika. silnika. 228). zaś przy mniejszych odpowiednio mniej. po jednorazowym lub najwyżej dwukrotnym naciśnięciu pedału hamulca urządzenie wspomagające przestaje działać. na pierwszym biegu nie przekra­ czać prędkości 30 km/h. poduszki powietrzne) Stwarza to zagrożenie dla same­ go kierowcy i innych użytkowników drogi. Nre przekra­ czać prędkości 120 km/h Od czasu do czasu sprawdzić i w razie potrzeby pop'a wić zamocowanie. ale do zatrzymania samo­ chodu potrzeba znacznie większej siły nacisku na pedał. by nie mógł się przesuwać Ciśnienie w ogumieniu zwięk­ szyć do wartości odpowiadającej maksymal­ nemu obciążeniu samochodu. Jazda z obciążonym bagażnikiem dachowym Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia dachu (patrz strony 172.50 km/h. Właściwie wykorzystywać poszczególne prze­ łożenia skrzyni biegów. na przykład przekładni głównej Nie w o l n o j e c h a ć z w y ł ą c z o n y m silnikiem Nie działa wówczas wiele urządzeń ( m i n . h o l o w a n i e przyczepy Wentylator chłodnicy jest napędzany elektry­ cznie. nie należy go zmieniać na niższy. kie­ runkowskazy. Z tego względu. Na wszystkich bie­ gach (lub dla wszystkich zakresów automa­ tycznej skrzyni biegów) pedał przyspieszania wciskać nie głębiej niz do 3/4 jego skoku. ale poruszanie kierownicą wymaga użycia znacznie większej siły. np. Przy dużych prędkościach obrotowych silnika wy­ dziela sfe dużo ciepła. pojazd nadal jest sterowny. gdy podczas jazdy pod górę samochód radzi sobie na wyższym biegu. Zalecenia te odnoszą się do silnika i zespołów napędowych. Ze wzgiędów bezpieczeństwa bagaż należy równomiernie rozłożyć i zabezpieczyć pasami. gdy samochód jest holowany z wyłączo­ nym silnikiem. Wspomaganie kierownicy Gdy wspomaganie kierownicy nie działa. Urządzenie wspomagające hamulce Przy wyłączonym silniku. Dzięki temu jego sprawność chłodzenia nie zależy od prędkości obrotowe.

Wersja z silnikiem Z 20 LET Pojeździe z wysokimi prędkościami obroto­ wymi lub z dużym obciążeniem silnika. Dopóki silnik nie osiągnie właściwej temperatury pracy. gdzie spoczywają stopy. Prędkość obrotowa silnika W każdych warunkach jazdy silnik powinien pracować w optymalnym zakresie prędkości obrotowych Rozgrzewanie silnika Silnik powinien rozgrzewać się podczas jazdy. Mniej p a l i w a . dodatkowe reflektory itp). starając się nie powodować ślizgania się sprzęgła przy wysokiej prędkości obrotowej silnika. nie nale­ ży umieszczać żadnych przedmiotów. np. Dzięki temu katalizator szybko rozgrzewa się do temperatury koniecznej dla maksymalnej redukcji emisji szkodliwych substancji. automatycznie odcinany jest dopływ paliwa do silnika Aby nie przerwać działania tej funkcji. Aby nie ograniczać skoku pedałów. Posługiwanie się sprzęgłem Pedał sprzęgła powinien być zawsze wciska­ ny do oporu. Podczas jazdy nie należy opierać stopy na pedale sprzęgła.Wyłączanie silnika Po wyłączeniu silnika wentylatory chłodzące w komorze silnika mogą jeszcze przez pewien czas pracować. Nad­ mierna prędkość obrotowa na poszczegól­ nych biegach (lub zakresach w przypadku automatycznej skrzyni biegów) oraz jazda z częstym zatrzymywaniem się i ruszaniem przyspiesza zużycie silnika i zwiększa zużycie paliwa. w celu uniknięcia uszkodzenia turbosprężarki należy przed wyłączeniem silnika przez pewien czas luchać bez wysitania silnika lub przez około 30 sekund pozostawić go na biegu jałowym. Dlatego w okolicy pedałów nie może znajdo­ wać się żaden dodatkowy dywanik. a nie na biegu jałowym. Wersja z silnikiem Z 2Q LET Przy raptownym zwolnieniu pedału przyspie­ szania może być słyszalny szum powietrza przepływającego przez turbosprężarkę. Pedały W miejscu. nie należy umieszczać pod nimi żadnych dywaników. należy utrzymywać umiarkowaną prędkość. Jest to szczególnie istotne przy jeździe pod górę. eliminując konieczność pokony­ wana oporu skrzyni biegów Oszczędza się w ten sposób rozrusznik i akumulator. co zapobiegnie problemom przy zmianie biegów i uszkodzeniu przekładni. chłodząc silnik. Prowadzi to do szybkiego zużycia tarczy sprzęgła. nie należy wtedy przyspieszać ani naciskać pedału sprzęgła. Hamowanie silnikiem Podczas hamowania silnikiem.w i ę c e j k i l o m e t r ó w Prosimy o przestrzeganie zamieszczonych na poprzedniej stronie uwag dotyczących docie­ rania samochodu oraz zamieszczonych na następnych stronach zaleceń dotyczących oszczędzania energii. Prawidłowa. należy w miarę możliwości wyłą­ czać zbędne urządzenia elektryczne (ogrze­ wanie szyby tylnej. np. Gdy temperatura silnika jest bardzo wysoka. poprawna Technicznie i ekonomiczna jazda zapewni ma­ ksymalną irwałość i sprawność samochodu. np. W trakcie rozruchu silnika należy wcisnąć pe­ dał sprzęgła. Po uruchomieniu zimnego silnika automatycz­ na skrzynia biegów przełącza się na wyższe biegi przy stosunkowo wysokich prędkościach obrotowych. przyjeź­ dzie z góry lub naciskaniu pedału hamuica. Akumulator podczas jazdy Podczas powolnej jazdy lub po zatrzymaniu samochodu. po jeździe w terenie górzystym: w ceJu uniknięcia nadmiernej akumulacji ciepła silnik należy pozostawić przez około dwie minuty na biegu jałowym. Pamiętać o r e d u k o w a n i u biegów! W razie spadku prędkości należy zmienić bieg na niższy. w gęstym ruchu miejskim. w warunkach zmuszających do częstego za­ trzymywania się lub podczas jazdy w korkach drogowych. Właściwy dobór biegu Podczas pracy na biegu jałowym oraz jazdy na niższych biegach nie należy rozpędzać sil­ nika do wysokich prędkości obrotowych. 149 . które mogą wślizgnąć się pod pedały i ograniczyć ich skok.

gdy silnik jest jeszcze zimny. Jazda w ruchu miejskim -tiAftl^' • Częste ruszanie i zatrzymywanie się . przyspiesza jego zużycie. ktćre wymagają wiele paliwa 150 . na krótkich odcin­ kach czy w korkach ulicznych .na przykład na światłach. • Należy unikać niepotrzebnego przyspiesza­ nia i hamowania. Dopóki silnik nie osiągnie swojej normalnej temperatury pracy. Bieg jałowy . pozwalającej oszczędzić paliwo nie należy wtedy przyspieszać ani naciskać pedału sprzeola Równomierna prędkość • Nerwowy styl jazdy znacznie zwiększa zużycie paliwa. można uniknąć częstego hamowania i przyspieszania. aby uniknąć korków drogowych. • Natychmiast po uruchomieniu silnika należy mszyć. automatycznie odcinany jest dopływ paliwa do silnika.<-. przy jeżdzłe z góry lub naciskaniu pedału hamulca. gdy silnik przestaje pracować idealnie równo. • Należy jeździć pamiętając o kosztach energetycznych „Mniej paliwa . • Dobrze jest tak planować jazdę. W ten sposób zawczasu będzie można wykryć wszelkie nieprawidłowości powodujące zwiększone zużycie paliwa. Zużycie paliwa w znacznej mierze zależy od indywidualnego stylu jazdy. należy zmieniać bieg na wyższy. np. Pięć minut pracy na biegu jałowym odpowiada w przy­ bliżeniu jednemu kilometrowi jazdy.znacznie podnosi średnie zużycie paliwa.Ograniczanie zużycia paliwa Rozgrzewanie silnika • Jazda z pełnym otwarciem przepustnicy oraz praca na biegu jałowym. W miarę możliwości należy wybierać ulice mniej zatłoczone Zachowując bezpieczną odległość od po­ przedzającego pojazdu i me „przeskakując" z pasa na pas. Przy każdym tankowaniu pojazdu dobrze jest sprawdzić wielkość zużycia paliwa. Hamowanie silnikiem • Podczas hamowania silnikiem. W zakresie prędkości od 70 co 90 km/h na piątym biegu zużycie paliwa jest w przybli­ żeniu o 15% niższe niż na biegu czwartym. Jazda ekonomiczna • Wysokie zużycie paliwa często wynika z nieekonomicznego stylu jazdy. natomiast redukować bieg dopiero wtedy. Gdy tylko stanie się to możliwe.więcej kilometrów". • Aby nie przerwać działania tej funkcji. W miarę możliwości należy jak najczęściej jeździć na najwyższym biegu. Podane niżej wskazówki pomogą uzyskać zużycie paliwa na poziomie możliwie bliskim danym fabrycznym (patrz strona 226).J*-*-' • Silnik zużywa paliwo także na biegu jałowym • Dlatego już przy postoju dłuższym niż jedna minuta warto jest wyłączyć silnik. Odpowiednie przewidywanie sytuacji pozwoli uniknąć niepotrzebnego zatrzymywania się. należy utrzy­ mywać umiarkowaną prędkość obrotową. W ruchu miejskim już od 50 km/h można włączać czwarty bieg W zakresie prędkości od 50 do 80 km/h na czwartym biegu zużycie paliwa jest o około 25% niższe niż na biegu trzecim. a także zwiększa zużycie pafiwa.

powodu­ jące zwiększone opory toczenia. Ładunek a masie 100 kg w ruchu miejskim powoduje wzrost zużycia paliwa o 0. • Nie przekraczając 3/4 maksymalnej prędko­ ści samochodu można zaoszczędzić do 50% paliwa. • W miarę możliwości należy ograniczać przewożony bagaż Bagażniki dachowe. • Nafeży wyłączać wszelkie dodatkowe od­ biorniki prądu (klimatyzację ^.). zwiększając opór powietrza mogą powodować wzrost zużycia paliwa o około 1 f/100 km. kosztuje podwójnie: dodatkowe ilości paliwa i przyspieszone zużycie opon. Automatyczna skrzynia biegów • Jazda z całkowicie otwartą przepustnicą. tym większe zużycie paliwa Przyjeździe z maksymalną prędkością samochód zużywa mnóstwo paliwa • Nawet lekkie cofnięcie pedału przyspiesza­ nia pozwala zaoszczędzić sporo paliwa bez odczuwalnego zmniejszenia prędkości. tryb jazdy sportowej oraz niepotrzebne ręczne przełączanie zakresów . W ruchu miejskim i w niskich temperaturach wyraźnie wzrasta zużycie paliwa. W miarę możliwości należy na każdym biegu utrzy­ mywać niską prędkość obrotową silnika (w granicach około 2000 do 3000 obr/min) i równomierną prędkość jazdy Jazda z dużą p r ę d k o ś c i ą • Im wyższa prędkość jazdy. gdy tylko przestają być potrzebne. nie wydłużając przy tym nadmiernie czasu podróży Ciśnienie powietrza w oponach • Zbyt niskie ciśnienie w ogumieniu. dodatkowe reflektory # itd.5 1/100 km.Właściwy dobór biegu " Obciążenie elektryczne • Pobór prądu przez urządzenia elektryczne zwiększa zużycie pa kwa. manewry skręcania. • Korzystanie z usług Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla pozwoli oszczędzić paliwo. zwłaszcza przy krótkich przejazdach. gwałtowne przyspieszanie z wymuszoną redukcją biegu. kiedy siinik nie osiąga normalnej temperatury pracy. holowanie przyczepy oraz warunki zimowe powodują wzrost zużycia paliwa. zwłaszcza przy przyspieszaniu (w ruchu miejskim). ogrzewanie tylnej szyby. Naprawy f obsługa okresowa • Nieprawidłowo wykonane naprawy. regulacje lub czynności obsługi okresowej mogą spowodować wzrost zużycia pałiwa. • Przestrzeganie w tych warunkach ' podanych wcześniej wskazówek pozwoli utrzymać zużycie paliwa w rozsądnych granicach. • Po wybraniu zakresu D automatyczna skrzynia biegów pracuje w trybie ekonomi­ cznym W zakresie D można jechać niemaf w każdych warunkach.wszystko to znacznie zwiększa zużycie paliwa. ekonomiczniejsze biegi. Trudne warunki eksploatacji • Strome podjazdy zły stan nawierzchni. uchwyty na narty • Bagażniki dachowe i uchwyty na narty. • Duze prędkości obrotowe przyspieszają zużycie siinika i zwiększają zużycie paliwa. 151 . Załadunek • Zbędne obciążenie zwiększa zużycie paliwa. należy je zdemontować. Łagodne i równo­ mierne naciskanie pedału gazu pozwala na wcześniejsze przełączanie na wyższe. • Nie rozpędzać silnika do wysokich prędko­ ści obrotowych Nadmierna prędkość obro­ towa na poszczególnych biegach (lub zakresach w przypadku automatycznej skrzyni biegów) przyspiesza zużycie silnika i zwiększa zużycie paliwa Kierowanie się wskazaniami obrotomie­ rza =fc pomaga oszczędzać paliwo. • Gdy tylko przestają być potrzebne. Nie należy samodzielnie wykonywać prac związanych z silnikiem. • Warto regularnie (co 14 dni) sprawdzać ciśnienie w ogumieniu.

należy utrzy­ mywać umiarkowaną prędkość obrotową. Zaniechano stosowania takich surowców. którym obca jest troska o ochronę środowiska • Rozsądny sposób jazdy wpływa na spadek poziomu hałasu i zużycia paliwa. zatytułowanym „Ograniczanie zużycia paliwa". Nawet o 18 dBtA) dB. Jednostka poziomu ciśnienia akustycznego (decybel). dB{A}: Znormalizowana krzywa ważona (w funkcji częstotliwości) stosowana w celu dopasowania obiektywnie zmierzonych warlosci do wrażliwości ludzkiego ucha Wzrósł poziomu hałasu o 10dB(A) odbierany jest jako podwojenie głośności. a także zwiększa zużycie paliwa. Również kierowca samochodu Opel może istotnie przyczynić się do ochrony środowiska • Jeżdżąc ekonomicznie Pomocne przy tym będą wskazówki zamieszczone w poprzednim rozdziale.Ochrona środowiska Wysoce nowoczesna konstrukcja samochodu oznacza także łatwość jego rozmontowania na części i rozdzielenia poszczególnych rodzajcw materiałów w celu ich ponownego wykorzystania. • Podczas jazdy mając na uwadze cchronę środowiska Pomocne w tym zakreste będą wskazówki zamieszczone w dalszej części tekstu. powodu e nawet czterokrotne1' zwiększenie poziomu hałasu. jak azbest i kadm. • Natychmiast po uruchomieniu silnika należy ruszyć. gdy silnik jest jeszcze zimny pizyspiesza jego zużycie. Dopćki silnik nie osiągnie swojej normalnej temperatury pracy. Gwałtowne ruszanie. Także technoiogia produkcji nie jest szkodliwa dla środowiska Odpady produkcyjne są poddawane recyklingowi. a ndzyskane materiały ponownie wykorzystywane. 152 . W gazach spalinowych. tzn. z towarzyszącym piskiem opon i wyjącym silnikiem. co nie tylko wysoce się opłaca lecz ma także wpływ na jakość życia. Naieży możlwie jak najwcześniej zmieniać bieg na wyższy Samochód jadący na dru­ gim biegu z prędkością 50 km/h powoduje taki hałas. Rozgrzewanie silnika • Jazda z pełnym otwarciem przepustnicy oraz praca na biegu jałowym. W układzie klimatyzacji znajdują się czynnik chłodniczy nie zawierający freonu. Nowoczesne techniki lakiernicze wykorzystują lakiery na bazie wodnej. zarówno silników o zapłonie iskrowym jak i silników o zapłonie samoczynnym. jak trzy samochody poruszające się z taką samą prędkością na czwartym biegu. znajduje się znacznie mniej substarcji toksycznych niż dawniej S p o s ó b jazdy p r z y j a z n y d l a środowiska • Wysoki poziom hałasu I emisji spalin cechują styljazdy tych osob. Zmniejszenie ilości zużywanej wody pozwala oszczędzić jej naturalne zasoby. I} Technologia przyszłości vV fazie projektowania oraz w trakcie produkcji samochodu stosowano materiały nieszkodliwe dla środowtska w znacznej ni er ze nadające się do ponownego wykorzystania.

• Należy unikać niepotrzebnego przyspieszania i hamowania. gdy silnik zaczyna nierównomiernie pracować. Jazda w r u c h u m i e j s k i m • Częste ruszanie i zatrzymywanie się . zalecane jest korzystano z usług Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. już od prędkości 70 km/h hałas opon zaczyna odgrywać dominującą rolę wśród hałasu związanego z ruchem samochodu. Nie przekraczać 3/4 maksymalnej prędkości samochodu Nie dopuszczać do dławienia się silnika przy zbyt niskiej prędkości obrotowej Należy zapoznać się ze wskazówkami podanymi na stronie 148. Jazda z dużą prędkością • Jazda z maksymalną prędkością powoduje nadmierny hałas. właściwie wykorzystując wszystkie biegi. innych użytkowników drogi oraz środowisko naturalne. Jadąc na najwyższym biegu. Wraz ze wzrostem pręd­ kości jazdy wzrasta hałas powodowany oponami i opływem powietrza. Pedał przyspieszania wciskać nie głębiej niż do 3/4 jego skoku. można uniknąć częstego hamowania i przyspieszania. Jeżdżąc w miarę możliwości jak najczęściej na najwyższym bfegu (w ruchu miejskim już od 50 km/h można włączać czwarty bieg) oraz zmieniając bieg na wyższy natych­ miast. Utrzymywać równą prędkość. Nie jeździć z maksymalnie otwartą przepustnicą.Równomierna prędkość • Nerwowy styl jazdy znacznie zwiększa zużycie paliwa. Samochód jadący z prędkością 150 km/h powoduje tyle hałasu. zwłaszcza w dzielnicach mieszkaniowych. Nie należy zapominać o innych. • W trosce o samego siebie. regulacji ant obsługi okresowej silnika. Naprawy i obsługa okresowa • Nie należy samodzielnie wykonywać napraw. natomiast redukując bieg dopiero wtedy.na przykład na światłach ulicznych . 153 . • Drzwi należy zamykać jak najciszej. gdy tylko stanie się to możliwe. a szczególnie w nocy. W miarę możliwości należy wybierać ulice mniej zatłoczone.znacznie podnosi poziom hałasu. co cztery samochody jadące z prędkością 100 km/h lub 10 samochodów jadących z prędkością 70 km/h • Naieźy unikać jazdy z dużymi prędkościami. rozsądnie planując podróż Drzwi • Trzaskanie drzwiami powoduje hałas. Kontakt z niektórymi materiałami eksploatacyjnymi może być szkodliwy dla zdrowia. Pierwsze 1 0 0 0 km przebiegu • Technicznie niepoprawna i nieekonomiczna jazda zmniejsza sprawność pojazdu i skraca jego żywotność • Należy jeździć ze zmienną prędkością. które powo­ dują zwiększenie hałasu i zanieczyszczenia środowiska spalinami Szczegófnie należy pamiętać o tym w dziel­ nicach mieszkaniowych. Zachowując bezpieczną odtegłosć od po­ przedzającego pojazdu i nie „przeskakując" z pasa na pas. Sposób pozbycia się odpadów może być niezgodny z przepisami Odpowiednie części nie zostaną poddane recyklingowi. zwłaszcza w nocy. • Stałe przewidywanie rozwoju sytuacji przed samochodem pozwoit unikać niepotrzebnego zatrzymywania się. kilkakrotnie zmniejsza się poziom uciążliwego dla środowiska hałasu.

biopallwa. Opel nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego uszkodzenia. paliwo. Zużycie paliwa Zużycie paliwa ustalane jest dla określonych warunków jazdy (patrz strony 226.Zużycie paliwa. Zimowy olej napędowy należy zatankować przed nastaniem mrozów.patrz strona 224) Jakość paliwa ma decydujące znaczenie dla mocy. zależnie od rodzaju zatankowanego paliwa (liczby oktanowej) patrz strona 224. charakterystyki i trwałości silnika. 227). . Paliwo o zbyt niskiej liczbie oktanowej może powodować spalanie stukowe w sriniku. zawierające odpowiednie dodatki. Kąt wyprzedzenia zapłonu jest regulowany automatycznie. na skutek krystalizacji parafin. Króciec wlewowy dystrybutora z etyliną {benzyną zawierającą ołów) nie mieści się w otworze wlewowym samochodów. Wyposażenie opcjonalne zwiększa masę wtasną samochodu. a także olej9 napędowe w całości iub częściowo na bazie roślinnej. a w niektórych przypadkach także dopuszczalną masę całkowitą. Istotną rolę spełniają przy tym różne dodatki zawarte w paliwie W związku z tym należy stosować wyłącznie paliwo wysokiej jakości. liczby oktanowe . tankowanie Paliwo do s i l n i k ó w o zapłonie Iskrowym Do silników tych nadają się wysokogatunkowe paliwa dostępne na stacjach benzynowych {katalizator . Do tego celu absolutnie nie nadają się oleje do silników okrętowych. Aojuazole i inne wodne emulsje olejów napędowych. oleje opałowe. eliminuje potrzebę stosowania jakichkolwiek dodatków. Skutkiem tego może być wzrost zużycia paliwa i obniżenie maksymalnej prędkości. Stosowanie zimowego oleju napędowego o gwarantowanych przez producenta właściwościach wraz z podgrzewanym w zależności od temperatury otoczenia filtrem paliwa. które muszą być zasilane benzyną bezołowiową. takie jak olej rzepakowy. płynność oleju napędowego i jego podatność na filtrowanie są niewystarczające. W niskich temperaturach. Paliwo o wyższej niż zalecana liczbie oktanowej można stosować bez ograniczeń. Ekonomiczną jazdę zapewnia paliwo o liczbie oktanowej 95. W nowym samochodzie przez pierwsze kilka tysięcy kilometrów przebiegu występuje zwiększone tarcie elementów silnika i skrzyni biegów Powoduje to wyższe zużycie paliwa. Paliwo do s i l n i k ó w o zapłonie samoczynnym Do silników o zapłonie samoczynnym natezy wyłącznte stosować dostępny na stacjach benzynowych olej napędowy spełniający wymagania normy DIN EN 590. Dlatego w miesiącach zimowych jest do dyspozycji paliwo o lepszych właściwościach niskotemperaturowych.patrz strona 156.

Nie palić! Podobne środki ostrożności są zalecane także w razie wyczucia woni benzyny w samochodzie. zalankowaniem należy bezwzględnie wyłączyć silnik i wszelkie spalinowe urządzenia grzewcze. Zbiornik paliwa posiada zabezpieczenie przed przepełnieniem. Właściwy przebieg procesu nabierania paliwa w dużym stopniu zateży od urządzenia dozującego: • Końcówkę węża dozownika włożyć do samego końca i nacisnąć dźwignię • Po automatycznym odcięciu można jeszcze stopniowo dolać około dwa i itry paliwa. Zamykanie pokrywy wlewu paliwa obrócić kluczyk w prawo i wyjąć.Uzupełnianie paliwa Podczas tankowania powinno się zachować szczególną ostrożność. odkręcić w Jewo korek wlewowy. Wszelkie ślady rozlanego paliwa trzeba natychmiast wytrzeć. Benzyna jest materiałem łatwopalnym i wybuchowym Dlatego trzeba się z nią obchodzić ostrożnie i nie zbliżać się z otwartym ogniem. Przed Po nabraniu paliwa nałożyć korek i obrócić w prawo do oporu. . W razie wyczucia woni oparów benzyny w samochodzie należy natychmiast zieció Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla ustalenie i usunięcie przyczyn. a następnie zawiesić go na pokrywie wlewu paliwa. Otwór wlewowy paliwa wraz z korkiem znajduje się z prawej strony z tyłu samochodu Olwieranie pokrywy wlewu paliwa włożyć kluczyk i obróć go w lewo.

niepotrzebnego przedłużania pracy rozrusznika podczas uruchamiania silnika (w tym czasie do cylindrów jest wtryskiwane paliwo) oraz uruchamiania silnika przez pchanie lub holowanie samochodu. otwór wlewu paliwa jest zwężony. Katalizator do s i l n i k ó w o zapłonie iskrowym Benzyna z zawartością. ołowiu {etylina} trwaje^ uszka d za kata I i z a tor i elementy układu elektronicznego silnika. W samochodach wyposażonych w katalizator.161) • Gdy do katalizatora dostanie się nie spalone paliwo. co uniemożliwia włożenie do niego króćca dystrybutora benzyny ołowiowej. W związku z tym należy unikać częstego powtarzania rozruchu zimnego silnika. f .Katalizator spalin. Nierówna praca silnika i chwilowy spadek jego mocy podczas pracy układu kontroli napędu (TC) * lub układu stabiiizacji dyna­ micznej jest objawem prawidłowym i nie jest oznaką usterki (patrz strony 160. nierównomier­ nej pracy silnika po rozruchu na zimno. należy jak najszybciej zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla W razie potrzeby przez krótki okres czasu można powoii kontynuować jazdę. może dojść do jego przegrzania i nienaprawialnego uszkodzenia. utrzymując niską prędkość obrotową silnika. spaliny Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora lub samochodu: • W razie prze™ w zapłonie. wyraźnego spadku mocy silnika i innych nietypowych objawów wskazujących na usterkę w układzie zapłonowym.

• W razie nierównomiernej pracy silnika. utrzymując niską prędkość obrotową silnika.głównie w obszarze układów odpowiedzialnych za tworzenie mieszanki paliwowo-powietrznej oraz układu zapłonowego . takicłi jak Uenek węgla (CO). Katafizator do s i l n i k ó w o zapłonie samoczynnym $ N ieprze strzegą nie pon iższy ch wskazówek może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora lub samochodu. gdy lampka przestanie błyskać i pozostanie zapalona na stałe. HttWii Kontrola emisji toksycznych składników spalin Dzięki specjalnym rozwiązaniom konstrukcyjnym . Niezwłocz­ nie zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Lampka kontrolna O patrz strona 158. węglowodory (CH) i tlenki azotu (NO x ). zdjąć stopę z pedału przyspieszania do czasu. 157 . został ograniczony do minimum. wyraźnego spadku mocy silnika oraz innych nietypowych objawów należy jak najszybciej zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.udział szkodliwych substancji w spalinach. Udział substancji toksycznych w spalinach zależy przede wszystkim od układów odpowiedzialnych za tworzenie mieszanki paliwowo-powietrznej i układu zapłonowego.Gdy zacznie błyskać lampka kontrolna O. W razie potrzeby przez krótki okres czasu można powofi kontynuować jazdę.

gdy lampka przestanie błyskać i pozostanie zapalona na stałe Niezwłocznie zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opia. Układ przełącza się na tryb pracy awaryjnej. Jazdę można kontynuować. umożliwiając dalszą jazdę. 158 .azdy sygnalizuje wystąpienie usterki w układzie elektronicznym silnika. Może wzrosnąć zużycie paliwa i mogą pogorszyć się osiągi samochodu. Błyskanie lampki przy włączonym zapłonie sygnalizuje usterkę w układzie immobilizera patrz strona 55. Zapalenie się lampki podczas . W niektórych przypadkach usterkę można wyeliminować przez wyłączenie i ponowne uruchomienie silnika Jeżeli lampka ponownie zaświeci się podczas pracy sflnika. Lampka kontrolna układu elektronicznego silnika Silnik o zapłonie Iskrowym: Zapala się na kitka sekund po włączeniu zapłonu. należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla w celu usunięcia usterki. Jeżeli lampka błyska przy pracującym silniku. pod wa­ runkiem zdjęcia stopy z pedału przyspiesza­ nia do czasu. Może nastąpić przekroczenie norm emisji. Niezwłocznie zwrócić się dc Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. w układzie kontroli emisji wystąpiła usterka. nastąpiła awaria grożąca uszkodzeniem kata­ lizatora. Zaraz po uruchomieniu silnika lampka gaśnie. Jeżeli lampka zaświeci się podczas jazdy.Krótkotrwałe zaświecenie się lampki nie jest oznaką usterki. 1t925T Lampka ostrzegawcza układu kontroli emisji Cs Silnik o zapłonie iskrowym: Zapala się po włączeniu zapłonu.

Jednak może wzrosnąć zużycie paiiwa i mogą pogorszyć się osiągi samochodu. co zapewnia minimalny poziom szkodliwych emisji i maksymalną trwałość katalizatora. należy zwrócić się do Autoryzowanej Slacji Dealerskiej Opla w ceiu usunięcia usterki Krótkotrwałe zaświecenie się iampki nie jest oznaką usterki. . Obsługa okresowa Wszelkie przeglądy okresowe należy w prze­ pisanych terminach zlecać Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. które nie powrnny być wdychane. natęży natychmiast otworzyć okna i zgłosić s i ^ ^ B Auto ryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Najlepiej gdy odparo­ wywanie wosku i oleju następuje na wolnym powietrzu. zasilania i zapłonowego jest elementem programu serwisowego. W ten sposób użytkownik samochodu w poważnej mierze przyczynia się do zacho­ wania czystego powietrza i pozostaje w zgo­ dzie z przepisami dotyczącymi składu spalin. umożliwiając dalszą jazdę. Zapalenie się lampki podczas pracy silnika sygnalizuje wystąpienie usterki w układzie elektronicznym sitnrka Układ przełącza się na (ryb awaryjny. v H Lampka kontrolna układu elektronicznego silnika Silnik o zapłonie samoczynnym: Świeci się przez kilka sekund po włączeniu zapłonu. Dlatego wszystkie przeglądy okresowe nafeży wykonywać w terminach określonych w Książeczce Obsługowej Nie wdychać gazów spalinowych! H j ^ s p a l i n o w e zawieraJ!fWIIWW|ł9^^ t ' K e k węgla. Podczas pierwszej jazdy samochodu odparo­ wuje wosk i olej pokrywający układ wydecho­ wy i wydzielają się przy tym opary. wtryskowego i zapłonowego. Uzyskuje się wtedy gwarancję prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów układu elektrycznego.Błyskanie lampki po włączeniu zapłonu sygnalizuje usterfcę w układzie immobihzera patrz strona 55. który jest bezbarwny i bezwonIfty. Należy zwrócić się do Autoryzowanej Slacji Dealerskiej Opla w celu usunięcia usterki W niektórych przypadkach usterkę można wyeliminować przez wyłączenie i ponowne uruchomienie silnika Jeżeli lampka ponownie zaświeci się podczas pracy silnika. Kontrola oraz regulacja układu doiotowego. Należy unikać wdychania ich oparów. Jego wdychanie jest niebezpieczne dla życia. W razie stwierdzenia przedostawania spalin do wnętrza samochodu.

niezależnie od stanu nawierzchni i przyczepności opon. Układ ten kontroluje prędkość obrotową wszystkich kół i redukuje moc silnika (zmienia się odgłos pracy silnika). i 160 . uzyskuje się lepszą stabilność i siłę napędową pojazdu. Dzięki ternu. zostaje przyhamowane. Stałe świecenie się lampki podczas Jazdy sygnalizuje usterkę w układzie TC. Lampka kontrolna Zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu. które utraciło przyczepność. Integralna funkcja autodiagnostyki układu umożliwia szybkie usunięcie usterek. zwłaszcza na śniegu i łodzie oraz na mokrej lub śliskiej nawierzchni. Jednak nawet jysponując tak znakomitym zabezpieczeniem. me należy podejmować niepotrzebnego ryzyka podczas jazdy. jednak w zależności od wykorzystywanych przyspieszeń oraz stanu nawierzchni może dochodzić do utraty stabilności w wyniku ślizgania się kół napędowych. gdy chociaż jedno napędzane koło zacznie się ślizgać W razie potrzeby koło. Błyskanie lampki podczas jazdy sygnalizuje dztałanie układu. Jazdę można kontynuować. Może nastąpić redukcja mocy silnika (zmieni się odgłos jego pracy) i samochód może zostać przyhamowany. Traction Control System (TC) * Układ TC (Traction Control) 3= zapobiega poślizgowi kół napędzanych podczas przyspieszania. układ jest gotowy do pracy. Bezpieczeństwo na drodze zapewnia tylko rozsądny i odpowiedzialny sposób jazdy. Gdy zgaśnie.Urządzenia usprawniające jazdę Działanie układu TC sygnalizowane jest błyskaniem lampki kontroinei W sytuacji krytycznej układ TC pozwala zachować kontrolę nad pojazdem. przypominając zarazem o konieczności dostosowania prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. W celu usunięcia usterki należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

niezależnie od stanu nawierzchni i przyczepności opon do podłoża Zawiera również funkcje układu kontroli napędu (TC) Układ stale kontroluje ruch pojazdu. Stałe świecenie się lampki podczas jazdy sygnalizuje usterkę w układzie ESP. W sytuacji krytycznej układ ESP pozwala zachować kontrolę nad pojazdem. może dochodzić do utraty stabilności samochodu W celu usunięcia usterki należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Gdy tylko koła zaczną tracić przyczepność lub samo­ chód zacznie wpadać w pośłizg. Gdy zgaśnie. jednak w zależności od stanu nawierzchni. Integralna funkcja autodiagnostyki układu umożliwia szybkie usunięcie usterek. Działanie układu ESP sygnalizowane jest błyskaniem lampki kontrolnej #. Jednak nawet dysponując tak znakomitym zabezpieczeniem. przypominając zarazem o konieczności dostosowania prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. nie należy podejmować niepotrzebnego ryzyka podczas jazdy. układ natych­ miast redukuje moc silnika (czemu towarzyszy zmiana odgłosu pracy silnika) i odpowiednio przyhamowuje poszczególne koła. układ jest gotowy do pracy.Electronic Stabiiity Program) * poprawie stabilność samochodu w każdych warunkach drogowych. zwłaszcza na śniegu i lodzie oraz na mokrej lub śliskiej nawierzchni. Dzięki temu samochód uzyskuje lepszą stabiiność. 161 . Jazdę można konlynuować. Błyskanie lampki podczas jazdy sygnalizuje działanie układu Może nastąpić redukcja mocy silnika (zmieni się odgłos jego pracy) i samochód może zostać przyhamowany.Układ s t a b i l i z a c j i d y n a m i c z n e j (ESP)=£ Układ (ESP . Bezpieczeństwo na drodze zapewnia tylko rozsądny i odpowiedzialny sposób jazdy. Lampka kontrolna # Zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu.

Włączanie układu Krótko nacisnąć przycisk I aktualna prędkość zostaje zapamiętana i będzie utrzymywana Można zdjąć nogę z pedału przyśpieszania. Automatyczna kontrola prędkości uruchamia­ na jest przyoskami I. Samochód stopniowo zwalnia. Nie należy włączać tej funkcji. w sytuacjach. W każdej chwili samochód daje się przyspie­ szyć przez naciśnięcie pedału przyśpieszania. w gęstym ruchu ulicznym. W celu kontynuowania jazdy nacrsnąć w normalny sposób pedał przyspieszania. 162 . R oraz O na dźwigni przełącznika kierunkowskazów. Wyłączanie układu Krótko nacisnąć przycisk O: automatyczna regulacja prędkości zostaje przerwana. Podwyższanie zaprogramowanej prędkości Przy działającej automatycznej kontroli pręd­ kości przytrzymać wciśnięty przycisk I lub naciskać go wielokrotnie: prędkość podwyż­ szana jest w sposób ciągły lub skokowo co 2 km/h. na krętych lub śliskich drogach). Obniżanie zaprogramowanej prędkości Przy działającej automatycznej kontroli prędkości przytrzymać wciśnięty przycisk R lub naciskać go wielokrotnie: prędkość obniżana jest w sposób ciągły lub skokowo.Automatyczna kontrola prędkości # Umożliwia zaprogramowanie i utrzymywanie na stałym poziomie każdej prędkości powyżej około 30 km/h aż do prawie maksymalnej prędkości samochodu. kiedy stanowiłoby to zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego i pozostałych użytkowników drogi. Gdy uruchomiona jest automatyczna kontrola prędkości. Przywrócenie zaprogramowanej prędkości Krótkie naciśnięcie przycisku R przy prędkości powyżej 30 km/h: przywrócona zostaje prędkość zaprogramowana przed przerwaniem pracy układu Wyłączenie zapłonu powoduje skasowanie zapamiętanej wartości prędkości. bez potrzeby naciskania pedału przyspieszania. Po zwolnieniu przycisku I wybrana prędkość zostaje zapamiętana i jest utrzymywana. gdy utrzymywa­ nie stałej prędkości nie jest wskazane (np. Po zwolnieniu przycisku R wybrana prędkość zostaje zapamiętana i jest utrzymywana. W samochodzie z automatyczną skrzynią biegów automatyczna kontroła prędkości powinna być włączana tylko przy włączonym zakresie D. Automatyczna regulacja prędkości zostaje przerwana także w następujących przypadkach: • spadek prędkości samochodu poniżej około 30 km/h lub • naciśnięcie pedału hamulca lub • naciśnięcie pedału sprzęgła lub • przestawienie dźwigni automatycznej skrzyni biegów w położenie N. ze względu na inne ustawienie stopy kierowcy może wydłużyć się czas reakcji. Po zwolnieniu pedału przywracana jest uprzednio zaprogramowana prędkość.

Hak holowniczy.Pilot p a r k o w a n i a H= - *\ 0* Pilot parkowania ułatwia zaparkowanie samo­ chodu. Sygnalizacja usterek W przypadku usterki układu. zabrudzone lub zakryte śniegiem czy lodem. Stan gotowości potwierdza krótki sygnał akustyczny. Integralna funkcja autodiagnostyki układu umożliwia szybkie usuwanie usterek. holowanie przyczepy W przypadku zamontowania haka holowni­ czego układ wymaga przestrojenia w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla na zmienioną długość samochodu. Należy zlecić Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla usunięcie usterki. Układ mierzy odległość za pośrednictwem czterech czujników w tylnym zderzaku. 163 . Gdy przy powoJnym cofaniu samochód zbliży się do przeszkody na odległość poniżej jednego metra w kabinie rozlegnie się przerywany sygnał akustyczny Wraz ze skracaniem odległości skracane są przerwy pomiędzy sygnałami. mierząc za pośrednictwem fal ultra­ dźwiękowych odległość pomiędzy tyłem po­ jazdu i przeszkodą oraz emitując odpowiedni sygnał akustyczny w kabinie. Układ zostaje automatycznie uruchomiony po włączeniu biegu wstecznego przy włączonym zapłonie. Przy odległości poniżej 30 cm sygnał przerywany przechodzi w ciągły. W celu zagwarantowania poprawnego funkcjonowania i prawfdłowego przekazywania informacji czujniki nie mogą być uszkodzone. przy zbliżeniu się do przeszkody na odległość jednego metra rozlega się ciągły sygnał akustyczny.

zapewniające optymalną skuteczność hamulców. Należy jednak możliwie najszybciej zlecić ich wymianę Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.Hamulce Hamulce są ważnym elementem bezpieczeństwa na drodze. Jazdę można kontynuować. Wymianę zużytych okładzin ciernych należy zlecać wyłącznie Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Klocki hamulcowe zużyte poniżej granicznej grubości zaczynają wydawać piskliwy dźwięk. 164 . Przez pierwsze 200 km po zamontowaniu nowych klocków hamulcowych należy unikać niepotrzebnego gwałtownego hamowania. Dlatego regularne przeglądy określone w Książeczce Obsługowej są nieodzownym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa jazdy. że użyte zostaną wyłącznie części dopuszczone przez Opla. uzyskując w ten sposób gwarancję. Zużycie oktadzin ciernych nie może przekroczyć określonej wartości granicznej.

zwłaszcza wtedy.szczególnie w przy­ padku awarii jednego obwodu hamulcowego -• pod pedałami nie mogą znajdować się żadne dodatkowe dywaniki . W celu zachowania możliwości wykorzystania pełnego skoku pedału . Przed kontynuowa­ niem jazdy należy zgłosić się do Autoryzowa­ nej Stacji Dealerskiej Opla.patrz strona 149. gdy uległy zamoczeniu. aie wymagać będą znacz­ nie większej siły nacisku na pedał.patrz strona 210. 165 1 . Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić światła hamowania. Poziom płynu hamulcowego wymaga regularnego sprawdzania . Hamulce zachowują swoją sprawność. 45. kontrolo^ wane automatycznie (patrz strony 36. Jednak w takiej sytuacji pedał hamulca wymaga wciśnięcia do oporu i równocześnie większej siły nacisku. Droga hamowania wydłuża się. Hamulec postojowy Mechaniczny hamulec postojowy działa tyiko na hamulce bębnowe lub tarczowe tylnych kół. Hamulec postojowy uruchamia się poprzez zaciągnięcie dźwigni.Przy wyłączonym silniku kilkakrotne naciśnię­ cie pedału hamulca powoduje wyczerpanie rezerwy wspomagania. gdy samochód jest holowany. Wkrótce po ruszeniu należy przy małej prędkości skontrolować skuteczność działania hamulców. Hamulec zasadniczy Układ hamulcowy składa się z dwóch nieza­ leżnych obwodów. W razie awarii jednego ob­ wodu pojazd można jeszcze zahamować za pomocą drugiego. po myciu samochodu. np. W samochodach z wyświetlaczem wielofunkcyjnym wyświet­ laczem graficznym # iub wyświetlaczem kolorowym światła hamowania są. Szczególną uwagę należy zachować. 50).

na przykład na zakręcie lub podczas manewru omijania prze­ szkody. 166 . stale kontroluje układ hamulcowy i zapobiega blokowaniu się kół. niezależnie od stanu nawierzchni i przyczepności opon. Bezpieczeństwo na drodze zapewnia tylko rozsądny i odpowiedzialny sposób jazdy. Działanie układu ABS daje się zauważyć po­ przez pulsowanie pedału hamulca i charakte­ rystyczny odgłos. Układ ABS pozwala zachować kontrolę nad pojazdem. Samochód zachowuje sterowność nawet w przypadku bardzo ostrego hamowania. nie należy podejmować nie potrze bneq o ryzyka podczas iazdy. należy pedał hamulca trzymać w pełni wciśnięty. przypominając zarazem o konieczności dostosowania prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. Układ zaczyna korygować ciśnienie w ukła­ dzie hamulcowym gdy tylko któreś koło znaj­ dzie się na granicy zablokowania. Także podczas hamowania awaryjne­ go układ ABS umożliwia ominięcie przeszko­ dy bez zdejmowane nogr z pedału hamułca. Nie zmniejszać nacisku na pedał.) Układ ABS (Anti-lock Brake System) przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania.Układ A B S ( . Dla zachowa n i a optymalnej skuteczności hamowania. Samochód znajduje się teraz w sytuacji krytycznej. pomimo jego pulsowania. Jednak nawet dysponując tak znakomitym zabezpieczeniem.

Układ hamulcowy nadai działa. oznacza to. 167 .W razie usterki: Ponieważ uktad ABS reguluje również siłę hamowania kół tylnych. W celu usunięcia usterki należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Równocześnie układ przeprowadza samokontrolę. jednak bez zabezpie­ czenia przed zablokowaniem kół. z zachowaniem jednak ostrożności i rozwagi. Może to doprowadzić do zarzucania samochodu. Pojazd pozbawio­ ny jest korzyści. na kilka sekund zapala się lampka kontrolna. L a m p k a k o n t r o l n a GS!) Po włączeniu zapłonu. Integralna funkcja autodiagnostyki umożliwia szybkie usunięcie usterek. że w układzie ABS wystąpiła usterka. w przypadku jego awarii przy bardzo silnym hamowaniu tylne koła mogą się blokować. jakie niesie układ ABS. uktad jest gotowy do pracy. Jeżeli lampka po kilku sekundach nie zgaśnie lub zaświeci się podczas jazdy. Można kontynuować jazdę. której towarzy­ szy charakterystyczny odgtos. Gdy lampka zgaśnie.

należy skonsultować się z Autoryzowaną Stacją Dealerską Opla i uzyskać Informacje na temat technicznej możliwości wykonania takiej operacji. 168 . • i o Jakim samym wzorze bieżnika Opony o bieżniku kierunkowym należy zakła­ dać w ten sposób.Koła. nie zapo­ minając o kole zapasowym.patrz strona 232. • tegc samego producenta. Nieodpowiednie opony lub tarcze kó^ mogą być przyczyną wypadku. aby kierunek ich Toczenia się był zgodny z kierunkiem wskazywanym przez symbol (np. a także utraty dopuszczenia do mchu W przypadku zastosowania opon o rozmia­ rach innych niż montowane fabrycznie (także zimowych). byjegc wskazania były prawidłowe Wymianę opon naieży zlecać Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. strzałkę) na boku opony. konieczne może być przeprogra­ mowane elektronicznego prędkościomierza. Po zmianie rozmiaru opon należy zwróć się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opia w celu wymiany naklejki. • takiej samej wielkości. • takiej samej konstrukcji. ogumienie Opony Dobór opon oraz ograniczenia dotyczące ogumienia . Ciśnienie w oponach Przynajmniej co 14 dni oraz przed wyrusze­ niem w każdą dłuższą drogę należy spraw­ dzać ciśnienie w zimnych oponach. zapewniając maksymalny komforl jazdy i bezpieczeństwo. Fabryczne opony dostosowane są dc danego rodzaju podwozia. Zalecane wartości ciśnienia w oponach podane są na stronie 232 oraz na naklejce po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa. która udzieli wskazówek odnośnie wszelkich niezbędnych modyfikacji. Odkręcanie kapturków zaworów powietrza ułatwia klucz umieszczony po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa. Nowe opony powinny być zakładane parami 3 jeszcze lepiej jest wymieniać cały ch komplet Na jednej osi powinny znajdować się opony. W razie wymiary opon lub tarcz kół na inny rozmiar.

10339T 6456 u Podwyższone ciśnienie w rozgrzanych oponach nie powinno być redukowane. aby opony nie ocierały o brzeg krawężnika. które zwykle zostaje zauważone dopiero po pewnym czasie: istnieje niebezpieczeństwo rozerwania się opony. ponieważ mogłoby dojść do jego spadku poniżej dopuszczalnego minimum. należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Jednocześnie skontrolować tarcze kół W razie uszkodzenia lub niepra­ widłowego sianu zużycia. 169 . Niewłaściwe ciśnienie w ogumieniu negatywnie wpływa na bezpieczeństwo. U szkodzo n a o po n a może pęknąć. pęknięcia. Ogumienie powinno być regularnie sprawdza­ ne.i'. ^. komfort jazdy oraz zużycie paliwa i opon. przecięcia. Podczas parkowania należy uważać. przebicia. zachowanie się samochodu. -. Regularnie nałeży sprawdzać głębokość bieżnika. czy nie ma uszkodzeń (wbite obce przed­ mioty. prowadzącego do odklejenia się bieżnika lub nawet rozerwania się opony przy dużych prędkościach iazdy. Po sprawdzeniu ciśnienia kapturki zaworów dokręcić specjalnym kluczem.. Zbyt niskie ciśnienie może doprowadzić do nadhrnie rn ecjoj^ozgrza n i a sięj>ponyjjej_ wewnętrznego uszkodzenia. Gdyby zużycie przednich opon okazało się większe niż tylnych. Na krawężniki należy najeżdżać powoli i w miarę możliwości prostopadle. trzeba je zamienić miejscami. Napompowanie opony do prawidłowego ciśnienia nie wyeliminuje jej ukrytych uszkodzeń. Stan opon i tarcz kół Najeżdżanie na ostre krawężniki może dopro­ wadzić do wewnętrznego uszkodzenia opon i tarcz kół. wy­ brzuszenia z boku opony). aby opony o głębszym bieżniku znajdowały się na przedniej osi.

gdy opony są zużyte. gdy stanie się widoczny jeden ze wskaźników zużycia opony. Szereg takich wskaźników rozmiesz­ czono w jednakowych odstępach na obwodzie bieżnika. Wymianę opon naJeży zlecać Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla która przestrzega przepisów prawnych dotyczących pozbywania się zużytych opon w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu i zdrowiu człowieka. nawet gdy są mało używa­ ne lub w ogóle nie są używane.Średnica obręczy w calach 91 = Wskaźnik nośności H = Kod prędkości Symbole prędkości: Q T H V W S Do Do Do Do Do Do 160 180 190 210 240 270 km/h km/h km/h km/h km/h km/h . Opony starzeją się. które są specjalnie przeznaczone do tego samochodu.Zalecenia ogólne Niebezpieczeństwo utraty przyczepności opony wskutek zjawiska hydroplaningu jest większe. Nie używane przez 6 Jat koło zapasowe nadaje się do ekspioatacji tylko w sytuacjach awaryjnych Należy wtedy zachować małą prędkość jazdy. Oznakowanie o p o n Znaczenia: np 195/65 R 15 91 H 195 = Szerokość opony w mm 65 = Wskaźnik profilu w % (stosunek wysokości opony do jej szerokości. należy stosować tylko takie osłony ozdobne tarcz kół.6 mm) zostaje osiągnięta. Ich umiejscowienie wskazują strzałki na boku opony Nie wolno zakładać używanych opon. |64&7_uJUJ^HHHHai^HHIIMHHl Ze względów bezpieczeństwa opony powinny zostać wymienione na nowe. w %) B = Rodzaj opony: Radialna 15 . gdy głębokość bieżnika spadnie do 2-3 mm Dopuszczalna przez przepisy minimalna głębokość bieżnika (1. o których historii mc nie wiadomo Ze względu na możliwość wystąpienia niewłaściwego chłodzenia hamulców.

Używanie koła zapasowego z założonąoponą letnią własności jezdne samochodu mogą ulec pogorszeniu. W przypadku osłon ozdobnych kół stalowych może dojść do ich stykania się z ogniwami łańcucha. Opel zaleca stosowanie łańcuchów wyłącznie o drobnych ogniwach. ponieważ na twardej nawierzchni łańcuchy szybko się ścierają i mogą pęknąć. Jeżeli maksymalna dopuszczalna prędkość dla opon zimowych jest niższa od prędkości maksymalnej samochodu. Łańcuchy na koła Ograniczenia dotyczące ich stosowania podane sana stronie 232. Łańcuchy mogą być zakładane tylko na koła przednie. a pokonywane odcinki na drogach wolnych od śniegu powinny być bardzo krótkie. szczególnie na śliskich nawierzchniach. wyważyć i założyć właściwe koło. W zależności od kraju jest to regulowane odmiennymi przepisami. Należy wtedy zdjąć osłony . Jak najszybciej należy naprawić. 171 .patrz strona 187. Konstrukcja opon letnich ogranicza ich przydatność w warunkach zimowych. które wraz z zamknięciem nie wystają więcej niż 15 mm ponad biGżnik i po wewnętrznych bokach opony. Z łańcuchami założonymi na koła można jechać z prędkością najwyżej 50 km/h. w polu widzenia kierowcy musi zostać umieszczona informacja o maksymalnej prędkości dla opon sis1J. Opony błot no-śnieg owe [typu M+S) poprawiają bezpieczeństwo jazdy i dlatego zaleca się zakładać je na wszystkie koła.Opony zimowe _.

jakie należy przeprowadzić w układzie chłodzenia lub innych zespołach Wymiary montażowe t wymiary elementów mocujących hak holowniczy . rys. W calu otwarcia schowka należy unieść wy­ kładzinę bagażnika. Zalecenia eksploatacyjne-patrz strona 148 Zdejmowany hak holowniczy * Przechowywanie haka holowniczego Hak holowniczy znajduje się w zabezpieczo­ nej paskiem torbie razem z trójkątem ostrze­ gawczym pod uchylną pokrywą w podłodze bagażnika (patrz rys. należy stosować bagażniki dachowe dopuszczone przez Opla do modelu Zafira. 173 . Są one dostępne w każdej Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. 9944 T).Bagażnik dachowy. 9945 T) Zamocowanie zdejmowanego haka holowniczego Zdejmowanie pokrywy wycięcia w zderzaku Nacisnąć dwa zaczepy suwakowe w kierunku środka pojazdu i zdjąć pokrywę. holowanie przyczepy Bagażnik dachowy $ Ze względów bezpieczeństwa i dla uniknięcia uszkodzenia dachu. która poinformuje również o ewentualnej możliwości zwiększenia dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy Dysponuje ona danymi technicznymi na temat montażu haka oraz niezbędnych modyfikacji. pociągając ją w dół Wyjąć zaślepkę otworu montażowego haka i oba elementy schować w bagażniku. Następnie obrócić i pociągnąć do góry metalowy pierścień {patrz strona 182.patrz strona 237. Hak holowniczy $ Hak holowniczy może być zamontowany tylko w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

• zamkniętym zamku haka. a dźwignię 2 nacisnąć do przodu. W przeciwnym razie. Wyjąć kluczyk nałożyć kapturek osłonowy na zamek. Zanotować numer kluczyka. Wywierając lekki nacisk wsunąć hak holowniczy w obsadę.9632 T Sprawdzenie naciągu zdejmowanego haka ho[owniczego: dźwignia 1 nie maże wystawać 7 obudowy. Jeżeli kapturek ochronny nie zaczepi się. linkę asekuracyjną należy zaczepić o ucho (wskazane strzałką na ilustracji). . Ważne Jazda z zamocowanym hakiem holowniczym jest dopuszczalna tylko przy: • nasadzonym i wciśniętym kapturku ochronnym na dźwignie 1 i 2. przed włożeniem w obsadę hak holowniczy trzeba nacjągnąć W tym celu dźwignię 1 lewą ręką nacisnąć w iewo. ponownie naciągnąć hak holowniczy i powtórzyć operację jego zamocowania. Ucho do zamocowania linki asekuracyjnej W przypadku przyczepy z hamulcem. W razie potrzeby zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Deaierskiej Opla. aż do sprzęgnięcia w odpowiedniej pozycji Rozlegnie się wyraźny odgłos zatrzaskiwania blokady haka Na dźwignie 1 i 2 nałożyć i wcisnąć kapturek ochronny. Odsądzona część uchwytu kluczyka powinna być skierowana w dół. Zabezpieczenie przed kradzieżą Włożyć kluczyk w zamek z lewej strony haka holowniczego i obrócić do zablokowania haka. Umieszczenie haka holowniczego w obsadzie.

Włożyć zaśiepkę otworu montażowego haka. rys. 9945 T) r . Dźwignię 2 nacisnąć do przodu. Wyjąć hak holowniczy. Haka holowniczego nie wolno myć przy użyciu sprężonej pary lub innych wysokociśnjenioch urządzeń myjących. Demontaż haka holowniczego Otworzyć zamek haka: Zdjąć kapturek ostonowy z zamka. Dźwignię 1 nacisnąć lewą ręką w lewo. Włożyć kiuczyk do zamka i otworzyć go Wyjąć kluczyk i nałożyć kapturek osłonowy na zamek. Zdjąć kapturek ochronny z dźwigni 1 i 2. Założenie pokrywy wycięcia w zderzaku: nacisnąć dwa zaczepy suwakowe w kierunku środka pojazdu. Następnie obrócić i pociągnąć do góry metalowy pierścień (patrz strona 182. W celu otwarcia schowka należy unieść wykładzinę bagażnika. włożyć do torby i zabezpieczyć paskiem razem z trójkątem ostrzegawczym w schowku w podłodze bagażnika. nałożyć pokrywę i rozsunąć zaczepy na zewnątrz.

Jest to szczególnie istotne w przypadku przyczep dwuosiowych. wywieranym przez doczepioną przyczepę. W razie przekroczenia dopuszczalnego obciążenia osi tylnej nie wolno jechać szybciej niż 100 km/h Gdy lokalne przepisy określają niższą wartość dopuszczalnej prędkości dla samochodu holującego przyczepę. natomiast dopuszczalna masa całkowita samochodu nie może zostać przekroczona o więcej niż 45 kg. Wartość maksymalnego dopuszczalnego na­ cisku na hak holowniczy (75 kG) jest wybita na prawej stronie haka. należy zastosować się do nich. szczególnie w przypadku ciężkich przyczep. Należy zawsze dążyć do uzyskania nacisku na hak równego wartości maksymalnej. Dlatego przy pomiarze masy holowanej przyczepy na wadze mogą się znajdować jedynie koła przyczepy. Nacisk na hak holowniczy Nacisk na hak holowniczy jest to siła wywiera­ na przez dyszel przyczepy na hak holowniczy. Dopuszczalna masa całkowita holowanej przyczepy podana jest w dowodzie rejestra­ cyjnym samochodu Jeżeli nie zostało zazna­ czone inaczej. bez kółka podpierającego. Z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem przyczepy powinni jeździć wyłącznie kierowcy mający wystarczające doświadczenie wjeździe z dużymi przyczepami. dyszel załado­ wanej przyczepy powinien znajdować się na takiej samej wysokości. co może w terenie górzystym ograniczyć możliwość pełnego wykorzystania dopuszczalnego obciążenia samochodu holowaną przyczepą. Natęży stosować się do lokalnych przepisów 175 . Obciążenie tylnej osi s a m o c h o d u podczas holowania przyczepy Po zaczepieniu przyczepy do w pełni załado­ wanego samochodu (włącznie ze wszystkimi pasażerami) dopuszczalne obciążenie tylnej osi (patrz tabliczka identyfikacyjna lub dowód rejestracyjny pojazdu) nie może zostać przekroczone o wtęcej niż 75 kg. Rzeczywiste obciąże­ nie holowaną przyczepą Stanowj różnicę pomiędzy rzeczywistym ciężarem całkowitym przyczepy a rzeczywistym naciskiem na hak holowniczy. jak po zamocowaniu do haka obciążonego samochodu.Masa c a ł k o w i t a h o l o w a n e j przyczepy 1 ' Maksymalna dopuszczalna masa całkowita holowanej przyczepy uzależniona jest od wersji samochodu oraz mocy silnika i nie wolno jej przekraczać. Na większych wysokościach spada moc maksymalna silnika i zdolność samochodu do pokonywania wzniesień. Nacisk ten nigdy nie powmten być mniejszy niż 25 kG. Można go zmienić przez odpowiednie przemieszczenie ładunku na przyczepie. dane te dotyczą także pokony­ wania wzniesień o nachyleniu do 12%. Przy pomiarze nacisku na hak.

Zachowanie się pojazdu i zalecenia dotyczące jazdy z przyczepą W przypadku przyczepy z hamulcem. który oddziałuje na kulę haka. tłumiącego przechyły przyczepy. Zachowanie się pojazdu w znacznym stopniu załeźy od sposobu załadowania przyczepy Ładunek powinien być zabezpieczony przed przesuwaniem się iw miarę możliwości usytuowany w środku przyczepy. gdy używany jest stabilizator przechyłów przyczepy. nie korygo­ wać kierownicą i w razie potrzeby mocno zahamować. Nie przekraczać prędkości 80 km/h nawet tam. Ciśnienie w ogumieniu W samochodzie holującym przyczepę należy zwiększyć ciśnienie w ogumieniu do wartości odpowiadającej maksymalnemu obciążeniu (patrz strona 232) Natęży sprawdzić także ciśnienie w ogumieniu przyczepy. Przy skręcie zwracać uwagę. W przypadku rozkołysania się przyczepy na boki. zaleca się stosowanie stabiliza­ tora. nad jej osią staw- 176 . gdzie jest to dozwolone przepisami. należy zaczepić linkę asekuracyjną o ucho (wskazane strzaikąna ilustracji) Przed doczepieniem przyczepy należy nasmarować kułę haka holowniczego Nie należy tego robić.W przypadku przyczep o słabej stabilności kierunkowej. czy jest wystar­ czająca ilość miejsca i unikać gwałtownych manewrów. trzeba ograniczyć prędkość.

zarówno wyposażoną w hamuiec.50 km/h. Ruszanie na pochyłości Samochody z mechaniczną skrzynią biegów: zalecana prędkość obrotowa silnika przy ru­ szaniu pod górę wynosi 2500 do 3000 obr/min dla silnika o zapłonie iskrowym i 2000 do 2200 obr/min dla silnika o zapłonie samo­ czynnym Utrzymując na stałym poziomie prędkość obrotową. Przy zjeżdżaniu z długiego wzniesienia wyha­ mowanie samochodu ciągnącego przyczepę wymaga większej siły. dlatego należy mieć włączony ten sam bieg i jechać z mniej więcej taką samą prędkością. klimaty­ zacja. zwolnić hamulec i wcisnąć pedał przyspiesza­ nia. W samochodach z automatyczną skrzynią biegów wystarczy wciśnięcie pedału przyspieszania do oporu. pedał hamulca należy naciskać z maksymalną siłą. 2 lub nawet 1 zakres. gdy podczas jazdy pod górę samochód radzi sobie na wyższym biegu. Przy dużych prędkościach obrotowych silnika wy­ dziela się dużo ciepła. jak przy podjeździe W samochodach z automatyczną skrzynią biegów należy wybrać 3. na pierwszym biegu nie przekraczać prędkości 30 km/h. że droga hamowania samochodu holującego przyczepę.Wentylator mmmgfy jest napędzany elektry­ cznie. ogrzewanie tylnej szyby. ponownie przełączyć na zakres D W razie konieczności gwałtownego zahamowania. Dzięki temu jego sprawność chłodzenia nie zależy od prędkości obrotowej silnika. teren górzysty ze stromymi pod­ jazdami) należy wyłączyć zbędne odbiorniki prądu (np. Silnik o zapłonie samoczynnym: Ma wzniesieniach o nachyleniu 10% lub więk­ szym. na drugim . W miarę możliwości nie dopuszczać do spadku prędkości obrotowej silnika. podgrzewanie siedzeó). Należy pamiętać. Gdy tylko warunki drogowe na to pozwolą. jest zawsze dłuższa niż dla samochodu bez przyczepy. jak i bez hamulca. zwłaszcza podczas holowania przyczepy. 177 . Przed ruszeniem w trudnych warunkach (duże obciążenie. nie nafeży go zmieniać na niższy. stopniowo zwalniać pedał sprzęgła (pozwalając na poślizg sprzęgła). Z tego względu. zaś przy mniejszych odpowiednio mniej.

Wartości napięcia i pojemności są podane na obudowie akumulatora. Jego pojemność (Ah) nie powinna być dużo mniejsza od pojemności rozładowanego akumulatora. na skórę. który jest żrący. a gdy lampka błyska natychmiast Nie u r u c h a m i a ć s i l n i k a p r z y u ż y c i u urządzeń d o r o z r u c h u a w a r y j n e g o Grozi to uszkodzeniem elementów elektronicznych. • Nie wolno dopuścić. • Pracując w pobliżu akumulatora należy zakładać okulary ochronne • Akumulator wspomagający musi mieć takie samo napięcie. U r u c h a m i a n i e s i l n i k a przez p c h a n i e lub holowanie s a m o c h o d u Sa m och od ów z kata] izato rem j u b_ automatyczna skrzynią biegów nie wolno uruchamiać przez pchanie lub holowanię_ Uruchamianie silnika przy użyciu p r z e w o d ó w r o z r u c h o w y c h =c f W raze rozładowania akumulatora silnik można uruchomić z akumulatora innego pojazdu przy użyciu przewodów rozrucho­ wych.Postępowanie w sytuacjach awaryjnych Układ p a l i w o w y s i l n i k a o z a p ł o n i e samoczynnym. ubranie lub lakierowane powierzchnie pojazdu. jak akumulator w tym samo­ chodzie (12 V). Dlatego w razie zaświecenia się lampki ostrzegawczej W należy jak najszyb­ ciej uzupełnić paliwo. Nieprzestrzeganie podanych niżej zaleceń grozi odniesieniem obrażeń ciała lub uszkodzeniem samochodu wskutek eksplozji akumulatora. procedura odpowietrzania układu paliwo­ wego DO całkowitym opróżnieniu zbiornika paliwa jest bardzo skomplikowana i musi być przeprowadzona przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla. aby elektrolit dostał się do oczu. • Nie zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem lub źródłem iskier. a także zniszczeniem instalacji elektrycznych w obydwu pojazdach. 178 . odpowietrzanie Nigdy nie dopuszczać do całkowlteco opróżntenia zbjornika paliwa! Ze względu na bardzo wysokie ciśnienie wtrys­ ku. Należy przy tym zachować szczególną ostrożność. Elektrolit akumulato­ rowy zawiera kwas siarkowy.

Nie odłączać rozładowanego akumulatora od instalacji samochodowej Wyłączyć wszystkie zbędne odbiorniki prądu Nie pochylać się nad akumulatorem. • Podczas rozruchu. Dźwignię zmiany biegów ustawić w położeniu neutralnym (automatyczna skrzynia biegów: ustawić dźwignię wybieraka zakresu w położeniu P). Jeden koniec pierwszego przewodu podłą­ czyć do bieguna dodatniego 1 akumulatora wspomagającego (znak „+" na obudowie akumulatora lub na jego biegunie). Próby uruchomienia mogą trwać najwyżej 15 s i można je powtarzać z odstępami nie krót­ szymi niż 1 minuta. • Przewody odłączyć dokładnie w odwrotnej kotejności. światła. Drugi koniec drugiego przewodu 4 połączyć z masą uruchamianego samochodu. aby nie mogły zoslać zaczepione przez obracające się części w komorze silnika. 4. . silnik samochodu uży­ czającego prądu może pracować. przed odłą­ czeniem przewodów należy w uruchamia­ nym awaryjnie samochodzie włączyć jakiekolwiek urządzenie elektryczne (np. 2. np. ogrzewanie tylnej szyby). Zaciski jednego przewodu rozruchowego nie mogą się stykać z zaciskami drugiego przewodu. Jeden koniec drugiego przewodu podłączyć do bieguna ujemnego 3 akumulatora wspo­ magającego (znak„-"). 179 . do kadłuba silnika lub do połączenia śrubowe­ go zawieszenia silnika. Zaciągnąć dźwignię hamulca postojowego. • Nie podłączać przewodu do bieguna ujemnego rozładowanego akumulatora! • Miejsce podłączenia powinno znajdować się jak najdalej od rozładowanego akumulatora. Podłączyć przewody rozruchowe w kolejności pokazanej na ilustracji: 1. 3. Po rozruchu obydwa silniki powinny przez około 3 minut praco­ wać na biegu jałowym bez odłączania przewodów • W celu uniknięcia nadmiernego wzrostu na­ pięcia w instalacji elektrycznej. Drugi koniec tego samego przewodu podłą­ czyć do bieguna dodatniego 2 rozładowa­ nego akumulatora (znak „+"). • Przewody nałeźy tak poprowadzić.

by odblokować Kierownicę oraz umożliwić działanie świateł hamowania. Zaczepić linkę hoJowniczą # .do ucha holowniczego Włączyć zapłon.patrz strona 182. Obracając w lewo wkręcfć ucho holownicze do oporu. sygnału dźwiękowego i wy cre raczek Dźwignię zmiany biegów ustawić w położeniu neutralnym. a w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów ustawić dźwignię wybieraka zakresu w pozycji N. rys. . pod podłogą przestrzeni bagażowej Przed otwarciem pokrywy należy podnieść wykładzinę bagaż­ nika.j a Holowanie awaryjne Zdjąć zaś lep kę otworu do zamocowania ucha holowniczego (po prawej stronie z przodu sa­ mochodu) zwolnić zaczep w dolnej krawędzi i ściągnąć zaślopkę do dołu..patrz Strona 183). Ucho holownicze znajduje się w torbie z narzędziami samochodowymi. 9945 T. Następnie obrócić i pociągnąć do góry metalowy pierścień . a następnie dociągnąć do poziomej pozycji za pomocą klucza do śrub mocujących koła < narzędzi a samochodowe .lub lepiej hol sztywny * .

znajdującego się zjyju_ podwozi a samochodu Ruszać należy powoli. przywracając sprawność samochodu. Przeciążenie holu może doprowadzić do uszkodzenia obu pojazdów. 9945 T. Podczas hamowania konieczny jest silniejszy nacisk na pedał. W przypadku uszkodzonej skrzyni biegów lub konieczności przekroczenia powyższej prędkości (ub odległości holowania. Przed otwarciem pokrywy należy podnieść wykładzinę bagażnika Następnie obrócić i pociągnąć do góry metalowy pierścień .do ucha holowniczego. Nie wolno wykorzystywać jako zaczepu do holowania sztywnego ucha. która zapewni najlepszą obsługę. Samochody z automatyczną skrzynią biegów ^ powinny być holowaie tylko do przodu. ponieważ wspomaganie działa tylko przy pracującym silniku. Włączyć recyrkulację powietrza i zamknąć okna.. 181 Holowanie innego pojazdu Zdiać zaślepkę otworu do zamocowania ucha holowniczego (po prawej stronie z tyłu samochodu) zwolnić zaczep w dolnej krawędzi i ściągnąć zaślepkę do dołu. a następnie dociągnąć do poziomej pozycji za pomocą klucza do śrub mocujących koła Narzędzia samochodowe . rys. Należy skierować się do najbliższej Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. ponieważ urządzenie wspomagające hamulce dziata tylko przy pracującym silniku. Obracając w lewo wkręcić ucho holownicze do oporu. przednia oś samochodu musi być uniesiona.fub lepiej hol sztywny s£ . z prędkością nie przekraczającą 80 km/h i na dystansie nie dłuższym niż 100 km. Pomoc drogowa Holowanie samochodu można zlecić wyspe­ cjalizowanej pomocy drogowe. unikając szarpnięć Przeciążenie holu może doprowadzić do uszkodzenia obu pojazdów.patrz strona 180. Ucho holownicze znajduje się w torbie z narzędziami samochodowymi. 9936 T. unikając szarpnięć. unikając w ten sposób zbędnych wydatków i ewentualnych trudności z uzyska­ niem odszkodowania w Towarzystwie ubezpieczeniowym. . Zaczepić linkę holowniczą * .patrz strona 182.Ruszać należy powoli. W samochodach ze wspomaganiem układu kierowniczego również obracanie koła kierownicy wymaga większej siły. rys. Dobrze jest przedtem poprosić o sporządzenie kosztorysu usługi. pod podłogą przestrzeni bagażowej .patrz slrona 183. by do wnętrza nie przedostawały się spaiiny pojazdu holującego.

Przewożone przedmioty w schowkach w bocznych ściankach przestrzeni bagażowej nie mogą ograniczać swobody wysuwania i zwijania się pasów bezpieczeństwa. W celu otwarcia pokrywy schowka w ściance przestrzeni bagażowej należy obrócić elementy mocujące o Q0". W celu zamknięcia schowka należy wcisnąć występy w przedniej krawędzi pokrywy w odpowiednie wgłębienia. W celu zamknięcia pokrywy. z lewej strony. .9945 T Apteczka pierwszej pomocy @* Apteczkę przechowuje się w schowku w lewej ściance przestrzeni bagażowej. obrócić je w poprzednie położenie. Trójkąt ostrzegawczy A ^ Trójkąt ostrzegawczy mocowany jest gumową opaską w schowku pod uchylną pokrywą w podłodze bagażnika. W celu otwarcia schowka należy unieść wykładzinę bagażnika. Następnie obrócić i pociągnąć do góry metalowy pierścień.

W celu zamknięcia schowka należy wcisnąć występy w przedniej krawędzi pokrywy w odpowiednie wgłębienia. trójkąt ostrzegawczy przechowuje się wraz z hakiem holowniczym. . P o d n o ś n i k & i narzędzta samochodowe Podnośnik wraz z kompletem narzędzi mocowany jest gumową opaską w schowku pod uchylną pokrywą w podłodze bagażnika. W celu otwarcia schowka należy unieść wykładzinę bagażnika.' L 1 Jeżeli samochód jest przystosowany do holowania przyczepy. Następnie obrócić i pociągnąć do góry metalowy pierścień. po prawej stronie.

- . Zmienione koło należy w następujący sposób umieścić we wnęce osłony koła zapasowego: . 9945 T)... Odczepić linkę zabezpieczającą. Zrmana koła .. • Otworzyć schowek z narzędziami samochodowymi w podłodze przestrzeni bagażowej (patrz strona 182.koło ze stopu lekkiego # stroną zewnętrzną do dołu Unieść osłonę koła zapasowego. • Unieść osłonę koła zapasowego. . „ . Podnieść osłonę koła zapasowego.. . — ^ ^ ^ ^ „ „ ^ J*... unosząc do kohca osłonę koła zapasowego Zamknąć schowek.. Opuścić całkowicie osłonę koła zapasowego i wyjąć koło... włożyć linkę zabezpieczającą..' • Koło zapasowe Koło zapasowe znajduje się pod podłogą przestrzeni bagażowej.pełnowymiarowe stalowe koło zapasowe stroną zewnętrzną do góry. wciskając występy w przedniej krawędzi pokrywy w odpowiednie wgłębienia. Za pomocą klucza do kół obrócić śrubę z łbem sześciokątnym w podłodze przestrzeni bagażowej... rys.patrz strona 186. • Za pomocą klucza do kół odkręcić całkowi­ cie śrubę z łbem sześciokątnym w podłodze przestrzeni bagażowej.. Zwolnić zaczep i opuścić na dół koło zapasowe. aż zablokuje się w zaczepie. . .

szczególnie na śijskich nawierzchniach. Jak najszybciej należy naprawić. wyważyć i założyć właściwe koło. wyważyć i założyć właściwe koło. szczególnie na śliskich nawierzchniach. W przypadku stosowania opon zimowych koło zapasowe może nadal mieć oponę letnią W razie użycia koła zapasowego własności jezdne samochodu mcgąuiec pogorszeniu. Po założeniu koła zapasowe­ go mogą ulec pogorszeniu własności jezdne samochodu. Zafira z ogumieniem 225/45 R 17 Koło zapasowe ma nałożoną mniejszą oponę. Jak najszybciej należy naprawić.Informacje ogólne W samochodach z tarczami kół ze stopu lekkiego £ koto zapasowe ma stalową obręcz. wyważyć i założyć właściwe koło. Zafira z ogumieniem 205/55 R 16 & Koło zapasowe ma nałożoną mniejszą oponę t staEową tarczę. 185 . Po założeniu koła zapasowego mogą ulec pogorszeniu własności jezdne samochodu. Jak najszybciej należy naprawić.

twardej i me śliskiej powierzchni. Dźwignię automatycznej skrzyni biegów ustawić w pozycji P. Użycie grubszej podkładki może spowodować uszkodzenie podnośnika i samochodu • W samochodzie wspartym na podnośniku nie mogą znajdować się ludzie ani zwierzęta. natomiast w samochodzie z mechaniczną skrzynią biegów włączyć pierwszy lub wsteczny bieg. r r i n • W odpowiednim miejscu ustawić trójkąt ostrzegawczy Trójkątostrzegawczy-patrz strona 182. gdy samochód jest wsparty na podnośniku. Zablokować koło znajdujące się po przekąt­ nej względem zmienianego. • Jeżeli podłoże jest miękkie. należy wykonać następujące czynności przygotowawcze ł przestrzegać podanych wskazówek: • Ustawić samochód w miejscu o płaskiej. • Nie uruchamiać silnika. • Włączyć światła awaryjne i zaciągnąć dźwignię hamulca postojowego. 186 . • Podnośnika samochodowego należy używać wyłącznie do zmiany koła.Zmiana koła W celu ograniczenia ryzyka odniesienia obrażeń. pod podnośnik samochodowy należy podłożyć sztywną podkładkę o grubości do 1 cm. • Nie wolno wsuwać się pod samochód wsparty na podnośniku. Przed uniesieniem pojazdu ustawić prosto przednie koła. podkładając za nim i przed nim drewniane kloce lub duże kamienie. Nie zmieniać więcej niż jednego koła na raz.

1. Przy użyciu specjalnego zaczepu z kompletu narzędzi samochodowych ściągnąć osłonę ozdobnąkoła s&. Narzędzia samochodowe - patrz strona 183.

Koła za stopu lekkiego umieszczając końcówkę śrubokręta we wgłębieniu na krawędzi osłony piasty, podważyć i zd|ąć osłonę Zdjąć kapturki ochronne # ze śrub mocujących koło.

Koła ze stopu łekkieao z zabezpieczeniem przecjwkradzteżowym sfr za pomocą specjalnego kiucza z kompletu narzędzi samochodowych zwolnić zaczep osłony piasty koła i zdjąć ją.

i

2, Poluzować śruby kluczem do kół.

Z. Punkty przyłożenia podnośnika samochodowego do podwozia oznaczone są wycięciami w dolnej krawędzi naówońa.

A. Ramię podnośnika ustawić w ten sposób - z przodu bądź z tyłu - aby jego zaczep (strzałka ng ilustracji) objął pionową krawędź i wszedł w wycięcie w niej.

188

10, Nałożyć osłonę koła * lub kapturki osłonowe śrub mocujących koło Przed zamocowaniem osłony należy oczyścićkołowokołicyzaczepów Symbol zaworu powietrza =Ł=z tyłu osłony koła musi się pokrywać z zaworem koła. Koła ze stopu lekkiego % wcisnąć osłonę piasty, umieszczając kołek *k z tyłu osłony w odpowiednim otworze koła. Koła ze stopu lekkiego z zabezpieczeniem przeciwk radź Jeżowym umieścić osłonę piasty i założyć blokadę p rzeci w kra d z ie żo wą.
6365 T

11. Schować zdjęte koło - patrz strona 184. Narzędzia i trójkąt ostrzegawczy schować w bagażniku. 12. Możliwie jak najszybciej należy sprawdzić, czy śruby mocujące koło zostały dokręcone właściwym momentem i w razie potrzeby poprawić ich dociągnięcie. Moment dokręcenia - patrz strona 232. 13. Uszkodzoną oponę należy jak najszybciej naprawić i wyważyć koto.

Przy obracaniu korby podnośnika należy uważać, aby podstawa podnośnika znajdowała się bezpośrednio pod wycięciem w krawędzi podwozia i jej brzegi stykały się z podłożem Podnieść samochód obracając korbę. 5 Wykręcić śruby mocujące koło. 6. Zmienić koło. Koło zapasowe - patrz strona 184. 7. Wkręcić śruby mocujące koło. 6. Opuścić samochód. 9. Na przemian dokręcić śruby mocujące koło.

Wyposażenie elektryczne

Skrzynka bezpieczników Skrzynka bezpieczników znajduje się we wnętrzu samochodu, z lewej strony kolumny kierownicy, pod pokrywą. Zdjąć pokrywę. Na tylnej stronie znajduje się schemat z numerami bezpieczników.

W celu wymiany bezpiecznika, pociągnąć za uchwyt i odchylić do przodu skrzynkę bezpieczników. Zalecane jest wożenie w samochodzie kompletu zapasowych bezpieczników, które można nabyć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

190

Kolor Ciemnobrązowy Czerwony Jasnoniebieski m 121S5T Bezpieczniki. Obciążenie 1 ' 7. Nowy bezpiecznik można włożyć tylko po zlokalizowaniu i usunięciu przyczyny usterki. 1 ) Natężenie piądu znamionowego w amperach. umieszczone po prawej stronie w skrzynce bezpieczników. Bezpieczniki. Wyjmowanie bezpieczników ułatwiają specjalne szczypce. .Uszkodzony bezpiecznik można rozpOSStecpcs po przepalonym drucie topikowym.5 A 10A 15A 20 A 30 A 40 A 121S6TJ Żółty Jasnozielony Pomarańczowy Bezpieczniki zapasowe (zaznaczone kolorem żółtym na ilustracji) można przechowywać w skrzynce bezpieczników. Jego wartość jest podana na każdym bezpieczniku. Nasunąć szczypce na bezpiecznik i wyciągnąć go. Należy stosować wyłącznie bezpieczniki o odpowiednim prądzie znamionowym. Przed wymianą bezpiecznika należy wyłączyć odpowiedni obwód lub zapłon samochodu.

system informacyjny 20 Elektryczne sterowanie szyb 10 A 40 A 9 Zmywacze reflektorów 10 Sygnał dźwiękowy Natężenie prądu mierzone w amperach. przednie okno dachowe. poziomowanie reflektorów 19 Urządzenia radioodtwarzacza. elektryczna regulacja lusterek zewnętrznych 30 A 7.5 A Bezpieczniki i najważniejsze chronione obwody Bezpieczniki w kabinie samochodu Niektóre obwody mogą być chronione przez kilka bezpieczników.5 A 12 Przednie światła przeciwmgielne I « A 3* : O I i O ł l 13 Autoalarm. telefon 14 Wycieraczki szyby przedniej 15 Elektryczne sterowanie szyb. wyświetlacz kontrolny. tylne okno dachowe.Nr O b w ó d 11 Centralny zamek Obciążenie 1 1 20 A 15A 7. Nr O b w ó d 1 2 Wentylator chłodnicy. oświetlenie tablicy rejestracyjnej 8 Światła drogowe (prawe) 18 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej .5 A 6 Światła mijania (prawe). poziomowanie reflektorów 7 Światła pozycyjne przednie i tylne (prawe). podgrzewanie siedzeń przednich 3 Ogrzewanie szyby tylnej 30 A Obciążenie' Nr O b w ó d Obciążenie 1 16 Tylne światło prze ci wmgielne 10A 17 Elektryczne sterowanie szyb 30 A 7. .

komputer pokładowy. wyświetlacz kontrolny. automatyczna skrzynia biegów 22 Światła awaryjne. automatyczna skrzynia biegów 30 Przednie okno dachowe.5 A Nr Obwód Obciążenie" Nr O b w ó d Obciążenie 1 * 10 A 21 Wyłącznik zapłonu. radioodtwarzacz.5 A 10 A 20 A 10 A 10A 45 - 28 Oświetlenie wnętrza 7. poziomowanie reflektorów 25 Światła pozycyjne przednie i tylne (lewe). radioodtwarzacz. autoaiarm.5 A 10 A 32 Automatyczne włączanie świateł mijania (Skandynawia).5 A 37 Podgrzewanie siedzeń 20 A 48 - 50 Układ chłodzenia silnika 40A 1ł Natężeni© prądu mierzone w amperach. wyświetlacz kontrolny. 193 . chłodzenie silnika. system informacyjny. rozpoznawanie obciążenia siedzenia 43 - 7. światła awaryjne. układ ESP. układ chłodzenia silnika. automatyczna kontrola prędkości 39 Automatyczna skrzynia biegów. układ klimatyzacji 41 Ogrzewanie lusterek zewnętrznych 42 Oświetlenie wnętrza.ł ł f Obwód Obciążenie^ 7. rmmobilizer £4 Światła mijania (lewe). 10 A oświetlenie wnętrza. tylne okno dachowe 31 20 A 38 Wyświetlacz kontrolny. wspomaganie kierownicy. immobifizer 33 Zacisk 30: stałe zasifame przyczepy. system informacyjny. gniazdo elektryczne 34 Zmieniacz płyt CD. układ klimatyzacji 36 Zapalniczka 10A 10 A 20 A 7. oświetlenie tablicy rejestracyjnej 26 Światła drogowe (lewe) 27 Klimatyzacja tyłu kabiny 29 Układ kontrolny. system informacyjny 35 Automatyczna skrzynia biegów.5 A 15A 10 A 7. układ klimatyzacji 40 Układ chłodzenia silnika. lampki kontrolne i ostrzegawcze 23 Układ ABS. autoaiarm.

Tłuste plamy na szkle żarówki odpa­ rowują powodując w efekcie przyciemnienie odbłyśnika. przestaje działać duża część układu elektrycznego samochodu. . Nową żarówkę można trzymać wyłącznie za cokół! Nie dotykać szklanej części gołymi palcami. Zwolnic zaczepy i zdjąć pokrywę głównej skrzynki bezpieczników W razie przepalenia jednego z tych bezpie­ czników. Zabrudzoną żarówkę można oczyścić nie strzępiącą się. Ustawienie reflektorów Bezpieczniki w komorze silnika Bezpieczniki układu wstępnego podgrzewania silnika i podgrzewania filtra paliwa (silnik 0 zapłonie samoczynnym) oraz inne załeżne od wyposażenia przekaźniki i bezpieczniki znajdują się w skrzynce bezpieczników 1 przekaźników. czysta. ściereczką zwilżoną alkohclem lub benzyną lakową.Wymiana żarówek Przed wymianą żarówki należy wyłączyć dany obwód prądowy. Nie stosować żarówek o większej mocy. Należy zwróć się do Autoryzowane! Stacii Dealerskie! OpJa. Instalacja elektryczna jest dodatkowo chroniona maksymalnie 8 (w zależności od poziomu wy po saż en ia) bez p iecz n i kam i głównym w głównej skrzynce bezpieczników. U wag aj Ustawianie świateł powinno być wykonywane przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla. która dysponuje specjalnym sprzętem do tego celu. Nowa żarówka musi mieć na cokole takie same oznaczenie jak przepalona.

Światła mijania i drogowe V Reflektory z oddzielnymi żarówkami do świateł mijania (zewnętrzne żarówki) i świateł drogowych (wewnętrzne żarowkiJ. aby dwa występy obsady weszły w wycięcia obudowy reflektora. Wsunąć żarówkę w ten sposób. Włożyć nową żarówkę w obsadę. 6. Światła mijania 1. Wyjąć obsadę żarówki z obudowy reflektora. Otworzyć i podeprzeć drążkiem pokrywę silnika. nie dotykając przy tym bańki szklanej. 5. 3. 7 Obrócić obsadę w prawo do oporu. Chwycić obsadę żarówki przy złączu elektrycznym i obrócić w lewo. 4. . 2. Wyjąć żarówkę z obsady.

7 Obrócić obsadę w prawo do oporu. Wsunąć żarówkę w ten sposób. Otworzyć i podeprzeć drążkiem pokrywę silnika. 3 Wyjąć obsadę żarówki z obudowy reflektora. 4. aby dwa występy oosady weszły w wycięcia o Dud owy reflektora. 6. Odciągnąć zaczep i odłączyć złącze elektryczne od obsady żarówki 5. Chwycić obsadę żarówki przy złączu elektrycznym i obrócić w lewo. 2. nie dotykając przy tym baóki szklanej.10345 T Światła drogowe 1. Włożyć nową żarówkę w obsadę. .

i'- 3. LVII* zyc n . Wyjąć żaró em pokrywę ę żarówki.

wsunąć oprawę w obudowę lampy i obrócić w celu zablokowania 198 . 3 Lekko wcisnąć żarówkę w oprawę. Włożyć nową żarówkę. Kierunkowskazy przednie 1 Otworzyć i podeprzeć drążkiem pokrywę silnika. 4.Światła przeciwmgielne przednie * Wymianę żarówki należy ztecić Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. obrócić i wyjąć. 2 Obrócić w lewo i wyjąć oprawę żarówki.

światła cofania 1. Wyjąć apteczkę * i odwinąć na bok wykładzinę. 6.9733 T Światła hamowania. Odłączyć złącza elektryczne od oprawy żarówek. 8. kierunkowskazy tylne. od góry do dołu: Światło hamowania i pozycyjne (żarówka dwu włókno wa) Kierunkowskaz Światło cofania Światło przeciwmgielne 7. wcisnąć oprawę żarówek w obudowę lampy i przyłożyć obudowę z powrotem do nadwozia. Włożyć na miejsce apteczkę Nałożyć i zamknąć osłonę. światła pozycyjne i przeciwmgielne tylne. Włożyć nową żarówkę. Nacisnąć zewnętrzne krawędzie op'awy żarówek do wewnątrz i wyjąć oprawę. Rozmieszczenie żarówek. 4 Przytrzymać od zewnątrz osłonę lampy i wykręcić dwie nakrętki radełkowane. Wyjąć żarówkę z gniazda. 3. Nakręcić nakrętki radełkowane na kołki gwintowane. Obrócić elementy mocujące i zdjąć osłonę 2. Odczepić obudowę lampy. . 5.'Zasłonić wykładziną.

1 Podważyć śrubokrętem i zdjąć kłosz lampki. Wyjąć żarówkę z gniazda.Oświetlenie tablicy rejestracyjnej 1 Otworzyć bagażnik. 2. Wyjąć lampkę 3. 2. 3. 4 Włożyć nową żarówkę 5. Włożyć nową żarówkę. Wykręcić dwa wkręty od spodu klamki drzwi bagażnika. Przednia lampka oświetlenia kabiny i lampki do czytania 3? Przed wyjęciem żarówki należy zamknąć drzwi aby lampki me były pod napięciem. Lekko nacisnąć żarówkę w kierunku sprężystego zacisku i wyjąć ją. Wcisnąć klosz lampki 200 . Włożyć z powrotem lampkę i przy użyciu śrubokręta umocować wkrętami. 4.

4 Włożyćnowążarówkę. T y l n a l a m p k a o ś w i e t l e n i a k a b i n y =£. . Lekko nacisnąć źar&wkę w kierunku sprężystego zacisku i wyjąć ją. 2.Podświetlenie wskaźników. oświetlenie przestrzeni bagażowej Przed wyjęciem żarówki należy zamknąć drzwi lub przytrzymać wciśnięty czujnik drzwiowy. Oświetlenie s c h o w k a . 3. W c i s n ą ć | a m p k ę z powrotem. podświetlenie wyświetlacza kontrolnego # Wymianę żarówki należy zlecić Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opis. aby lampki nie były pod napięciem 1 Podważyć śrubokrętem i wypchnąć lampkę z wnękf.

^ĘĘĘ/gfi ^ĘĘĘ^ Doświadczony i przeszkolony przez OpTa personel pracuje zgodnie ze specjalnymi instrukcjami fabrycznymi. bki i niezawodny oraz Zap* ywkJualnych p o W f i t t doslo serwis.Serwis Opla As Nasz cel: zapewnienie zadowolenia z samochodu.w Polsce i ponad 30 innych krajach europejskich Informacje na temat systemu pomocy Opel Asststance i Opel Mobile Service można znaleźć w Książeczce Obsługowej samochodu Ponadto wszystkie Autoryzowane Stacje Dealerskie Opla oferują najwyższy poziom usług po konkurencyjnych cenach Można tam również otrzymać broszurę .Sieć serwisowa Opla" z wykazem tch adresów i telefonów. W razie wystąpienia w samochodzie defektu technicznego nie ma powodów do obaw. W każdej Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla można zaopatrzyć się w Oryginalne Części Zamienne i Akcesoria Opel przeznaczone dokładnie do tego modelu samochodu. Wszystkie części są poddawane specjalnej kontroli jakości i dokładności wykonania potwierdzającej ich niezawodność działania. gotowe przyjść zpo-mocą. Na całym świecie działy obsługj klienta firmy Adam Opel AG i filie General Motors gotowe są służyć niezbędnymi informacjamł i pomocą: . ponieważ Opef Assistance i Opel Mobile Service zawsze są na miejscu. bezpieczeństwo i dostosowanie do samochodów Opel Serwis Opla opiera się na doświadczeniu jednego z wiodących producentów samochodów na świecie.

Niemcy Telefon 0 61 42-77 50 00 lub O 61 42-7 70 Opel Hellas S. Jugosławii.Hiszpania Telefon 900 20 25 20 Saab Opel Svenge AB Esbogatan 8 164 74 Kista . ADAM OPEL AG Bahnhofsplatz 1 65423 Rüsselsheim .Anglia Tel. 56 Kifisias Avenue & Delfon str. Bedfordshire.Opel Austria Ges.Grecja Telefon 1-6 8D65 01 Opel Southeast Europe Ltd.0 1582-42 72 00 Opel Oy Pajunjityntie 5 00320 Helsinki .A.V. Węgry.Szwajcaria Telefon 0848 810 820 lub 0 32-3 21 51 11 Opel Türkiye Ltd. Osborne Road Luton. Kemalpasa yolu üzeri 35861 TorbaU/tzmir . Macedonii.Węgry Telefon 06-1-45 79 -1 99 Opel Ireland Ltd. LU1 3YT . Sti.Polska Telefon 022-506 17 00 Opel Portugal Quinta da Fonie Ed Fernäo MagaJhaes.Portugalia Telefon 0 1 ^ 4 0 75 00 Opel España de Automobiles S.r. Amarousion 151 25 Ateny . Opel House.Norwegia Telefon 6389 52 00 General Motors Poiand Sp.Irlandia Telefon 01 -216 10 00 Opel Italia S p A.Turcja Telefon 02 32-8 53 -14 53 Na terenie Albanii.Czechy Telefon 02-61 21 -88 21 Opel Danmark Tobaksvejen 22 2860 S0borg .A Salzhausstraße 21 2501 BieUBienne .A u s t r i a Telefon 01-2 88 99 Opel Belgium N. Bułgarii.H. Paseo de la Castellana. DubMn 16 . Heather Road Sandyford.Holandia Telefon 0 78-6-42 21 00 Opel Norge AS Kjeiler-Vest 6 2021 Skedsmokorset . z o.Belgia Opel Nederland B.Belgia Telefon 03-4 50 63 11 Opel C & S spoL s. 59 1220 W i e d e ń . Piso 2 Porto Salvo 2780 Oeiras .m. Domaniewska 41 06-672 Warszawa . Customer Assistance Centre Griffin House. Chorwacji. Kapäs utca 11-15 1027 Budapeszt .V. Telefon: 00 36-1-45 79-1 99 ^B^PBShhS 140 00 Praga 4 . avenue du Marais Angle Quai de Bezons 95101 Argenteuil Cedex .o. Piazza le dein nd us tria 40 00144 R z y m . Rumunii i Słowenii prosimy kontaktować się z Działem Serwisu Opla w Budapeszcie. 91 28046 Madryt .Francja Telefon 1-34 26 30 00 203 .Finlandia Telefon (Helsinki) 61 58 81 Opel France 1-9. Unit 60.Szwecja Telefon 08-632 85 00 Opel Sutsse S. Bośni-Hercegowiny.A. Groß-Enzersdorfer Str.W ł o c h y Telefon 06 -5 46 51 Na terenie Luksemburga prosimy kontaktować się z Działem Serwisu Opla w Kontich . Prins Boudewijniaan 30 2550 Kontich .b.o. Baanhoekweg 188 3361 GN S l i e d r e c h t .Dania Telefon 39 57 85 00 JSSK ' - Vauxhatl Motors Ltd.

Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne Usługę tę należy zlecać Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla raz do roku.patrz strona 30. jak również naprawy nadwozia oraz zespołów samochodu. Dysponuje ona wszechstronną wiedzą na temat samochodów marki Opel. Książeczka Obsługowa znajduje się w scho­ wku w desce rozdzielczej Prace związane z obsługą techniczną samo­ chodu. Terminy obsługi podane w Książeczce Obsługowej samochodu mają pierwszeństwo i nałeży ich przestrzegać. jazdy w ruchu miejskim z częstym zatrzymywaniem się.Przeglądy i obsługa okresowa W przypadku małych przebiegów samochodu przy częstych rozruchach zimnego silnika lub z przewaga. zależnie od tego. wszelkie prace związane z jego obsługą tech­ niczną muszą być wykonywane w terminach określonych przez producenta w Książeczce Obsługowej samochodu. a także w celu utrzymania jak najwyższej wartości pojazdu. Sygnalizacja terminu następnego przeglądu okresowego na wyświetlaczu nie uwzględnia okresów postoju samochodu z odłączonym akumulatorem. 204 . w ramach coro­ cznego przeglądu lub niezależnie (patrz Książeczka Obsługowa) Z uwagi na zagwarantowanie ekonomicznej i bezpiecznej eksploatacji. powinny być wykony­ wane przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla. Kolejny przegląd okresowy powinien być wy­ konany po upływie określonego czasu lub przejechaniu ustalonej liczby kilometrów. Sygnalizacja ter­ minu następnego przeglądu . zalecane jest dokony­ wanie dodatkowej wymiany oleju silnikowego oraz fillra oleju. który z tych warunków zostanie spełniony jako pierwszy. a także posiada n>ezbędne narzędzia specjalne oraz aktualne instrukcje fabryczne.

Ze w ^ t t dów bezpieczeństwa nie należy d o f o l W 205 . a także uchwyt miarki poziomu oieju są w kolorze żółtym. ruszyć . Jako wyróżnikjem jakości można kierować? klasyfikacją ACEA. Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu płynów W celu wyróżnienia. wykonując nieprawi­ dłowo pracę. Te wysokiej jakości oleje nadają się d o J f l ! eksploatacji zarówno w warunkach letnich ]i i zimowych.Nie należy wykonywać samodzielnie żadnych napraw regulacji ani czynności obsługi okre­ sowej. Można także stosować dostępne w haftdjji markowe.niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Elektroniczne układy zapłonowe wytwa­ rzają bardzo wysokie napięcie. Informacje na temat olejów "™ podane są na stronach 2 2 2 do 2 2 3 . spowodować zagrożenie dla siebie i innych użytkowników drogi. korek wlewu oleju silniko­ wego. Olej s i l n i k o w y Do silnika tego samochodu szczególnie odp więdnie są oleje marki Opel. korek zbiornika płynu do spryskiwaczy szyb i reflektorów. Uwagi d o t y c z ą c e b e z p i e c z e ń s t w a Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem o wysokim napięciu. wszelkie czyn­ ności kontrolne w obrębie komory silnika (na przykład sprawdzanie poziomu płynu hamul­ cowego lub oleju silnikowego) należy wykonywać przy wyłączonym zapłonie. Szczególnie dotyczy to silnika i ele­ mentów związanych z bezpieczeństwem jazdy. Producenci markowych olejów ponoszą odpowiedzialność za zagwarantowanie ich przydatności do samochodów Opel. Nie mając odpowiednich kwalifikacji można nieświadomie złamać obowiązujące przepisy. zakrętka zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego. a ponadto. wysokogatunkowe oleje HD RE o odpowiedniej lepkości (wg SAE) i ja kopii (wg ACEA).

'i- 12199 Sil Poziom oleju w silniku. 45. Nadmiar oleju należy usunąć z silnika. gdy jego poziom zbliży się do znaku . Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu oleju w silniku Na kolejnych ilustracjach przedstawiony jest sposób sprawdzania poziomu oleju w silniku Z 16 XE. Po wyłączeniu silnika odczekać przynajmniej dwie minuty. ^ Oznaczenia handlowe: patrz strona 224. należy sprawdzić poziom oleju za pomocą miarki i w razie potrzeby uzupełnić. Olej trzeba uzupełnić. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia silnika lub katalizatora spalin. aby olej mógł spłynąć do miski olejowej W celu sprawdzenia poziomu oleju należy wyciągnąć miarkę („bagnet"). gdy silnik jest rozgrzany i nie pracuje.MINh'.patrz strona 235. Dotyczy to również samochodów z wyświetlaczem wielofunkcyjnym wyświetlaczem graficznym * lub wyświetlaczem kolorowym w których poziom oleju silnikowego jest kontrolowany automatycznie (patrz strony 36. . Częsta jazda z wysokimi prędkościami obrotowymi silnika zwiększa zużycie oleju. Z 18 XE oraz Y 20 DTH1>. zużycie oleju Zużywanie pewnych ilości oleju przez silnik jest Zjawiskiem całkowicie normalnym Wiel­ kość zużycia oleju można realnie oceniać dopiero po przejechaniu kilku tysięcy kilome­ trów. 50) Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Engine Oil Level"..-. Objętość oleju pomiędzy znakami „MIN" i „MAX* na miarce . wytrzeć do suche i wsunąć do końca z powrotem.•m. Poziom oleju należy sprawdzać w samocho­ dzie ustawionym poziomo. a także przed wyruszeniem w dalszą drogę. Dlatego poziom oleju w silniku należy spraw­ dzać co 1000 km. Poziom oleju nie powinien przekraczać górnego znaku „MAX'' na miarce. W okresie docierania zużycie oleju może przekraczać wartość nominalną. .

lecz także na skutek starzenia. Tabela olejów .patrz strona 222. . Objętości oleju . Zużytych filtrów oleju i pustych pojemników po oleju nie wofno wyrzucać do pojemników na odpadki domowe Wymianę oleju i filtra należy zlecać Autoryzowane] Stacji Dealerskiej Opla. Zużycie oleju stabilizuje się zazwyczaj po przejechaniu kilku tysięcy kilometrów. która jest zaznajomiona z przepisami praw­ nymi dotyczącymi pozbywania się przepraco­ wanego o l g j ^ j _ ^ r ó w w ^ o M b J l i ę zagrażajacy środowisku naturalnemu i zdrowiu człowieka. jaki znajduje się w silniku. Należy stosować oryginalne filtry oleju Opla.Przy uzupełnianiu poziomu należy używać oleju tego samego gatunku.patrz strona 235. Dopiero po tym okresie można oceniać jego zużycie Wymiana oteju i filtra oleju Olej należy wymieniać zgodnie z planem obsługi okresowej. ponieważ traci on swoje właściwości smarne nie tylko podczas pracy silnika.

flft Przez cały rok pozostaje w układzie chłodzenia i nie wymaga wymiany W razie potrzeby stosować tylko niskozamarzające płyny chłodzące marki Opel (patrz strona 221). bardzo wysokich lub niskich temperaturach otoczenia czy dużych wahaniach dobowych temperatu­ ry. gdy spod śruby na spodzie zacznie wypływać paliwo. Ponownie dokręcić obydwie śruby Nte wolno dopuszczać do całkowitego opróżnienia filtra? Procedura odpowietrzania układu paliwowego po całkowitym opróżnieniu filtra paliwa jest bardzo skomplikowana i musi być przeprowadzona przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla (patrz strona 178). W Płyn chłodzący na bazie glikolu odznacza się doskonałymi własnościami antykorozyjnymi oraz nie zamarza do temperatury -30°C. Płyn chłodzący Podczas pracy silnika w układzie chłodzenia panuje nadciśnienie i dlatego temperatura ^ płynu może przekraczać 1uODC.Woda z filtra jest całkowicie usunięta. filtr powinien być sprawdzany w krótszych odstępach czasu. czy nie zgroma­ dziła się w nim woda. Filtr paliwa do s i l n i k ó w o zapłonie samoczynnym Przy każdej wymianie oleju silnikowego należy sprawdzić filtr paliwa. Informacje ogólne W trudnych warunkach eksploatacji* jak na przykład przy dużej wilgotności powietrza (zwłaszcza w lerenach nadmorskich). Podstawić pojemnik pod obudowę fittra. *M Płyn chłodzący jest niebezpieczny dla zdrowa i dlatego należy go przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscu niedostępnym dla dzieci. Polu­ zować śrubę na pokrywie filtra dostępnym w handlu wkrętakiem Torx T 30 W celu spuszczenia nagromadzonej wody poluzować o około jeden obrót śrubę radełkowaną na spodzie filtra .

Środki przeciwdziałające zamarzaniu i korozji Przed początkiem sezonu zimowego należy ze pomocą wykalibrowanego areometru sprawdzić gęstość płynu chłodzącego. Zbyt małe jego stężenie pogarsza odporność na niskie temperatury oraz ochronę przed korozją W razie potrzeby dodać płynu niskozamarzającego.Dolać płynu niskozamarzającego. Ołatego temperatura może przekraczać 100°C. ze względu na prawidłowe stężenie środka przeciw zamarzaniu. należy natychmiast sprawdzić poziom płynu chłodzącego • Poziom płynu zbyt niski uzupełnić płyn . powinno zostać sprawdzone stężenie płynu przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla i ewentualnie dodany koncentrat płynu n iskozamarzaj ącego. Jego zawartość musi gwarantować zabezpieczenie do temperatury około -3CTC. Gdy poziom spadnie pontżej tego znaku. • Poziom płynu prawidłowy: jak najszybciej zwrócić się do Autory­ zowanej Stacji Dealerskiej Opla w celu usunięcia przyczyn nadmiernego wzrostu temperatury płynu chłodzącego. Zamykając zbiornik należy dokręcić korek do oporu Temperatura płynu chłodzącego Ze względów konstrukcyjnych wskaźnik temperatury silnika pokazuje temperaturę płynu chłodzącego tylko przy wystarczającym jego poziomie Podczas pracy w układzie panuje podwyż­ szone ciśnienie. trzeba go uzupełnić do poziomu nieco powyżej znaku. naieży sprawdzić stężenie roztworu i ewentualnie dodać płynu niskozamarzającego.patrz „Poziom płynu". Gdy ubytek płynu chłodzącego zostanie uzupełniony wodą. Gdy wskazówka znajdzie się na czerwonym potu. 209 . a po ochło­ dzeniu znów się obniża. W przypadku jego braku można dodać wody wodociągowej lub destylowanej Gdy ubytek płynu chłodzącego został uzupełniony wodą. Poziom płynu chłodzącego W szczelnym układzie chłodzenia prawie nie występują ubytki i z tego względu rzadko zachodzi potrzeba uzupełniania płynu. Poziom zimnego płynu chłodzącego w zbior­ niczku wyrównawczym powinien sięgać nieco powyżej znaku „KALT" fzirmy) Po rozgrzaniu się silnika poziom ten wzrasta. Jak najszybciej zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskie] Opła w celu usunięcia przyczyn ubytku płyn u.

ani spaść poniżej znaku „ W I N " .MAX". Płyn hamulcowy Poziom płynu hamulcowego Ostrożnie . Wymiana płynu hamulcowego Płyn hamulcowy jest higroskopijny i absorbuje wilgoć Podczas hamowania mogą się wtedy tworzyć pęcherzyki pary. Przy dolewaniu płynu konieczne jest zapewnienie maksymalnej czystości. 210 . 2 tego powodu płyn hamulcowy powinno się wymieniać w okresach przewidzianych w Książeczce Obsługowej samochodu. Wymiana płynu hamulcowego powinna być zlecana Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opja^która przestrzega przepisów prawnych dotyczących pozbywania się zużytego płynu hamulcowego w sposób nieszkodliwy dla środowiska naturalnego i zdrowia.płyn hamulcowy j Utentaktu z oczami. t km inni a n in M M P i a na MHQ p i powierzchniami lakierowanymi W bezpośrednim kontakcie płyn może być j W ^ p i e c z n y dla zdrowia oraz ^yjjć^B Poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku nie Uj^^Kwać uszkodzenia mechaniq^HH| powinien przekraczać znaku . skórą. ponieważ jakiekolwiek zanieczyszczenie płynu może spowodować awarię układu hamulcowego Po uzupełnieniu płynu hamulcowego naieży zgłosić się do Autoryzowanej Stacji Dealer­ skiej Opla w celu usunięcia przyczyny ubytku. które obniżają skuteczność działania hamulców.Do uzupełniania należy stosować wyłącznie spełniający wysokie wymagania płyn hamulcowy Opla (patrz strona 221).

211 . które przymarzły do szyby. solą. wysoką temperaturą lub niewłaś­ ciwym stosowaniem środków myjących. odczepić i zdjąć pióro. Włączenie wycieraczek przy oblodzonej szybie spowoduje uszkodzenie ich gumek Wycieraczki zostawiające smugi można oczyścić miękką szmatką przy użyciu niskozamarzającego płynu zmywającego produkcji Opla. jak pokazuje ilustracja. Pióra wycieraczek szyby przedniej Podmeść ramię wycieraczki. popękane lub pokryte silikonem gumki wycieraczek należy wymienić na nowe. Pióro wycieraczki szyby tylnej * Podnieść ramię wycieraczki. nacisnąć dźwignię zatrzasku i wysunąć pióro.Wycieraczki szyb . Wycieraczki. powinny zostać uwolnione z użyciem środka rozmrażającego w aerozolu produkcji Opla Stwardniałe. ft \ Dobra wtdoczność jest nieodzownym warunkiem bezpiecznej jazdy. Dlatego należy regularnie sprawdzać skutecz­ ność działania wycieraczek oraz spryskiwaczy szyb i zmywaczy reflektorów*. Uszkodzenia te mogą być spowodowane lodem.

Spryskiwacze szyb. aby uniknąć zatkania dysz. obok akumulatora po lewej stronie.2 0 °C .W warunkach zimowych spryskiwacz© szyb i zmywacze reflektorów nie będązamarzać do następujących temperatur otoczenia: Temperatura zamarzania Proporcja objętości n iskozama rzającego płynu zmywającego Opla i wody -5°C . Należy wlewać wyłącznie czystą wodę. zmywacze reflektorów # Zbiornik płynu do spryskiwaczy szyby przedniej i tylnej oraz zmywaczy reflektorów * znajduje się w przedniej części komory silnika.3 0 *C Przy zamykaniu wlewu zbiornika płynu mocno naciągnąć korek na pogrubione brzegi otworu wlewowego. 212 .10 'C . W celu poprawienia własności myjących można dodać niewielką ilość n iskozama rzającego płynu zmywającego Opla.

to znaczy zamienić miejscami zacisków jego biegunów Przy podłączaniu zacisków akumulatora. a następnie ujemny. Przed przystąpieniem do ładowania akumulatora należy odłączyć go od instalacji samochodu. Należy skonsul­ tować w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla rozwiązania techniczne przeciwdziałające temu . jako pierwszy biegun ujemny. I ^ ^ ^ ^ 11950 Aj Akumulator Akumulator jesi bezobsiugowy Wymianę zużytego lub uszkodzonego akumulatora należy zlecać Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. względów b^zpieczemtwa nie należy tyh tykać elementów układu zapłonowego 213 . nigdy nie należy odłączać akumulatora przy pracującym silniku. Nie wolno też uruchamiać silnika. gdy akumulator jest odłączony {np. co z kolei może prz/czynić się do skrócenia jego żywotności. Dlatego w takich przypadkach nałeźy odłączać zacisk ujemny od akumulatora.np zamontowanie akumulatora o większej pojemności. przy użyciu przewodów rozruchowych). która przestrzega p rzep isów pra w n y c h d oty czący ch pozbywan ia się zużytych akumulatorów w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu i zdrowiu człowieka.a następnie dodatni Nie wolno pomylić biegunów akumulatora.Zamontowanie dodatkowych urządzeń elektry­ cznych lub elektronicznych może powodować zwiększone obciążenie akumulatora i dopro­ wadzić do jego rozładowania. Podczas postoju samochodu trwającego dłu­ żej niż cztery tygodnie może dojść do rozłado­ wania akumulatora. Po przyłączeniu aku^ mulatom konieczne będzie wprowadzenie pra­ widłowej daty i czasu na wyświetlaczu kontro­ lnym oraz aktywacja układu sterującego pod­ noszeniem i opuszczaniem szyb. Układ ząpłcmmF E Elektroniczne u ł d 9 wytwarzają barđzdfj ^Zet względów bezpić w. najpierw należy podłączyć przewód dodatni. Ochrona podzespołów elektronicznych Aby uniknąć uszkodzenia podzespołów elektronicznych w instalacji elektrycznej samochodu.

patrz strona 205. • Nie zaciągać hamulca postojowego • Odłączyć przewód ujemny od akumulatora. • Zwiększyć ciśnienie w oponach do wartości odpowiadającej maksymalnemu obciążeniu samochodu . • Opróżnić zbiornik płynu do spryskiwaczy szyb i zmywaczy reflektorów. • Oczyścić i zakonserwować uszczelki gumowe drzwi oraz pokryw silnika i bagażnika. 214 .patrz strona 206. • Sprawdzić stan zabezpieczenia komory silnika i podwozia.patrz strona 209. podkładając pod koła kliny lub podobne przedmioty. dobrze wentylowanym pomieszczeniu. • Upewnić się. • Sprawdzić poziom płynu chłodzącego patrz strona 209.Czasowe wyłączenie s a m o c h o d u z eksploatacji Należy przestrzegać obowiązujących przepisów. Planując wielomiesięczny postój samochodu należy zlecić Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla wykonanie następujących czynności obsługowych.patrz strona 232. Włączyć pierwszy lub wsteczny bieg. czy płyn chłodzący ma odpowiednie własności antykorozyjne i odporność na zamarzanie . Przywrócenie samochodu do eksploatacji Należy przestrzegać obowiązujących przepisów.patrz strona 212.patrz strona 232. naprawić ewentualne ubytki.patrz strona 213? • Sprawdzić ciśnienie w ogumieniu . • Napełnić zbiornik spryskiwaczy szyb i zmywaczy reflektorów .patrz strona 209. • Umyć i zakonserwować samochód . • Sprawdzić poziom oleju w silniku . a w przypadku automatycznej skrzyni b i e g ó w ^ ustawić dźwignię wybieraka w pozycji P. mających na celu jego zabez­ pieczenie przed uszkodzeniem. Zabezpieczyć samochód przed toczeniem się. odłączając w ten sposób akumulator od instalacji elektrycznej . • Sprawdzić poziom płynu w układzie chłodzenia . Przed przystąpieniem do użytkowania samochodu należy wykonać następujące czynności: • Podłączyć akumulator .patrz strona 213.patrz strona 217. • Wymienić olej w silniku . Przechowywanie s a m o c h o d u • Zaparkować samochód w suchym.

r 215 u mm iiiiiiiiii m numi .

Podczas zabiegów pielęgnacyjnych. staranna pielęgnacja samochodu nadaje mu ładny wygląd i pozwala utrzymać wysoką wartość rynkową. które właściwie stosowane pozwolą zabezpieczyć go przed szkodliwymi wpływami otoczenia. Regularna. zaleceń dotyczących pielęgnacji samochodu. Ponadto jest ona warunkiem uznania ewentualnych roszczeń gwarancyjnych z tytułu korozji i uszkodzeń powłoki lakierowej Na kolejnych stronach zamieszczono szereo.Pielęgnacja samochodu Autoryzowane Stacje Dealerskie Opla chętnie udzielają wszelkich porad w zakresie spraw­ dzonych \ zalecanych przez Opla kosmetyków sa m och od owych. Kosmetyki samochodowe # Mycie nadwozia • Szczotka do mycia samochodu • Szampon samochodowy • Gąbka samochodowa • Gąbka do usuwania owadów • Ircha Pielęgnacja nadwozia • Środek do czyszczenia lakieru • Pasta do polerowania • Mleczko do polerowania • Wosk (do lakierów metalicznych) • Wosk w aerozolu • Wosk w płynie • Lakter zaprawkowy • Lakier zaprawkowy w aerozolu • Środek do konserwacji tarcz kół ze stopu łekktego • Środek do usuwania plam ze smoły w aerozolu • Środek do usuwania owadów • Płyn do mycia szyb w aerozolu • Niskokrzepnący płyn zmywający • Olej silikonowy do uszczelek gumowych Pielęgnacja wnętrza • Środek zmywający • Środek do mycia szyb I . należy szczególną uwagę zwracać na przepisy dotyczące ochrony środowiska. a zwłaszcza przy myciu samochodu.

ciągłe zmiany pogody. eliminując konieczność późniejszego woskowania. ponieważ pozostałości środków konserwujących prze­ niesione na szybę pogarszają widoczność. Oferowana przez Opla pasta polerska z siliko­ nem tworzy dodatkową warstwę ochronną. gdyż zawierają one agresywne składniki. Tarcze kół Tarcze kół należy myć z użyciem środków do mycia kół o odczynie neutralnym Tarcze kół są lakierowane i można je konser­ wować tymi samymi środkami. Do czyszczenia i konserwacji tarcz ze stopu lekkiego służy specjalny środek oferowany przez Opla. a zwłaszcza po umyciu szamponem. najpóźniej jednak wtedy. co nadwozie.Mycie nadwozia Lakier nadwozia wystawiony jest na działanie różnych czynników otoczenia. Woskowanie Nadwozie samochodu wymaga regularnego woskowanra. które mogą spowodować uszkodzenie lakieru. W myjni samochodowej należy przestrzegać instrukcji korzystała z niej. Lakiery metaliczne nałeży zabezpieczać za pomocą oferowanego przez Opla wosku przeznaczonego do lakierów metalicznych. 217 . Często przepłukiwać irchę. Dokładnie wypłukać także wnęki błotników. gdy woda na lakierze przestaje tworzyć drobne kropelki. Polerowanie Polerowanie jest konieczne tylko wtedy. gdy do lakieru przywarty substancje stałe lub też nastąpiło jego zmatowienie i utrata połysku. Natęży używać oddzielnej irchy do powierz­ chni lakierowanych i do szyb. pyłek kwiatowy i podobne zabrudzenia natęży niezwłocznie zmywać. do których należą np. a także sól z jezdni. Na przykład wycieraczki szyby przedniej i tylnej * powinny być ustawione w położeniu spoczynkowym Zdjąć anteny dachowe Do ręcznego mycia samochodu należy używać szamponu samochodowego Opel. Oczyścić obrzeża i zakładki w otwartych drzwiach i pokrywach oraz zasłonięte nimi obszary Po umyciu nadwozie należy starannie spłukać i wytrzeć irchą. Nie należy polerować ani woskować plasti­ kowych części nadwozia. wyziewy i zapylenie przemysłowe. W przeciwnym razie dochodzi do wysuszania lakieru. ślady żywicy. martwe owady. Nie należy jednak dopuszczać do takiego stanu! Powłoka woskowa chroni lakier przed szkodliwymi wpływami chemicznymi Woskować należy także obrzeża i zakładki w otwartych drzwiach i pokrywach oraz zasłonięte mmi obszary. Przy korzystaniu z myjni samochodowych zaleca się wybierać program z woskowaniem. Dlatego nadwozie samochodu należy regularnie myć i woskować. Ptasie odchody.

218 . należy natychmiast naprawiać za pomocą specjalnego oferowanego przez Opla lakieru zaprawkowego do nanoszenia pędzelkiem lub w aerozolu.. Do usuwanta oblodzenia odpowiedni jest oferowany przez Opia niskokrzepnący płyn zmywający •o mechanicznego usuwania lodu najlepiej nadaje się dostępna w handlu skrobaczka o ostrych krawędziach. zanim powstanie ognisko korozji. które mogłyby porysować szybę. Plamy ze smoły Plam ze smoły nie wolno usuwać twardymi przedmiotami. panelu tablicy przyrządów oraz skórzanej tapicerki ^ nie wolno stosować acetonu.Uszkodzenia lakieru Niewielkie uszkodzenia lakieru. Wnętrze samochodu i tapicerka Wnętrze samochodu. Do usuwania plam stosować oferowany przez Opla środek czyszczący Nadaje się on zarówno do materiału. Pasy bezpieczeństwa Pasy bezpieczeństwa zawsze powinny być czyste i suche Do czyszczenia pasów należy używać wyłącznie ciepłej wody lub oferowanego przez Opla środka czyszczącego. Do czyszczenia obić z tkaniny oraz wykładzin. Skrobaczkę należy mocno dociskać do czyszczonej powierzchni. zmywacza do paznokci. Najlepiej do tego celu nadaje się miękka. zadrapania itp. na których korozja może się rozwijać nie zauważona Elementy z tworzywa sztucznego i gumy W razie potrzeby. aby nie uszkodzić nadruko­ wanego uzwojenia grzejnego. nie strzępiąca się ściereczka lub ircha i oferowany przez Opia środek w aerozolu do zabezpie­ czania szyb przed za paro w y w a r e m lub płyn do mycia szyb ze środkiem do usuwania owadów w aerozolu. części z tworzywa sztucz­ nego i gumy można myć wyłącznie oferowa­ nym przez Opla środkiem czyszczącym Nie stosować żadnych innych środków. rozcieńczalnika i zmy­ wacza do lakieru. a zwłasz­ cza rozpuszczalników lub benzyny. lecz natychmiast zmyć ofero­ wanym przez Opla środkiem do usuwania plam ze smoły. Koła i ogumienie Kół i opon nie wolno myć za pomocą urządzeń wy sokociśn ien iowy ch. Światła zewnętrzne Klosze lamp wykonane są z tworzywa sztucznego Gdyby normałne mycie nadwozia nie wystarczyło do ich oczyszczenia. jak na przykład odpryski po uderzeniach kamieni. Nie stosować go do zewnętrznych kloszy lamp. Nie stosować do tego celu żadnych ściernych lub żrących środków ani skrobaczek do oblodzonych szyb. dostępnym w aerozolu. można umyć je oferowanym przez Opla szamponem samochodowym. Szyby Przy czyszczeniu ogrzewanej szyby tylnej należy uważać. proszku do prania lub wybielaczy Również benzyna nie nadaje się do tego celu. łącznie z deską roz­ dzielczą oraz panelami drewnopodobnymi ^ można czyścić oferowanym przez Opla środkiem czyszczącym Tapicerkę oczyścić odkurzaczem i szczotką. jak również nie wolno czyścić kloszy lamp na sucho. Gdy proces korozji już się rozpocznie. aby nie dostawały się pod mą żadne zabru­ dzenia. jak i sztucznej skóry. czterochlorometanu. trzeba skorzystać z pomocy Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Należy także zwracać uwagę na powierzchnie i krawędzie od strony jezdni.

W trakcie mycia silnika zostaje usunięty naniesiony uprzednio wosk ochronny. układu klimatyzacji*. a także na paski napędowe i współpracujące z nimi części. Komora silnika Ważne obszary komory silnika zostały fabry­ cznie zakonserwowane na stałe wysokiej jakości gładkim pokryciem lakierowym. Sprawdzić i w razie potrzeby przywrócić do idealnego stanu ochronną warstwę wosku. Powierzchnie w komorze silnika polakiercwane takim samym kolorem. a także części i wnęk nadwozia oferowanym przez Opla woskiem ochronnym. można konserwować w taki sam sposób jak wszystkie powierzchnie lakiero­ wane Silnik myć tylko w razie bezwzględnej konieczności Przed przystąpieniem do mycia silnika należy osłonić plastikową folią afternator \ zbiornik płynu hamulcowego. która dysponuje właściwymi materiałami i odpowiednim doświadczeniem w ich stosowaniu Po sezonie zimowym podwozie powinno zostać umyte w celu usunięcia przywartego brudu. które często korzystają z automatycznych myjni i poddają się tam także operacji mycia podwozia. elementów układu hamulcowego tosi napędowej (z układem kierowniczym). która jako trwała ochrona nie wymaga specjalnej konserwacji Pozostałe fragmenty podwozia zabezpieczono trwała powłoką woskową. Zamki Przed opuszczeniem wytwórni zamki zostały zakonserwowane wysokogatunkowym środ­ kiem smarującym. jak reszta nadwozia. £\ Wycieraczki zostawiające smugi można oczyścić miękką szmatką przy użyciu niskozamarzającego płynu zmywającego Opla lub w razie potrzeby wymienić na nowe. Podwozie Obszary podwozia narażone na uderzanie kamieniami i błotem wyrzucanym spod kół pojazdu oraz progi zostały fabrycznie pokryte warstwą zabezpieczającą z PCW. nie kierować strumie­ nia pary bezpośrednio na elementy układu ABS#. ochronna warstwa wosku może zostać uszkodzona przez specjalne środki rozpuszczające brud. Podczas mycia silnika przy użyciu ag rag atu wysokociśnieniowego. Przed nadejściem zimy warstwę PCW i ochronną powłokę woskową należy sprawdzić i w razie potrzeby przywrócić do idealnego stanu. które są dodawane do wody. który może być zmieszany z solą.Pióra wycieraczek . ponieważ mają one działanie odtłuszczające i spowodują zakłócenia funkcjonowania zamków Po zastosowaniu środków rozmrażających należy powtórnie przesmarować zamki. Dlatego po umyciu należy zlecić Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla dokładne zabezpieczenie silnika. Środek ten zabezpiecza zamki przed zamarzaniem Środki rozmraża­ jące nałeży stosować wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Dlatego po takim umyciu podwozie trzeba skontrolować i nawoskować. Z tego powodu zabezpiecza­ nie podwozia należy zlecać Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Uwaga: Dostępne w handlu środki bit u micz no-kauczukowe mogą uszkodzić warstwę PCW. . W samochodach.

tabliczka identyfikacyj­ na może być przytwierdzona z prawej strony przed chłodnicą. pontżej pompy wtryskowej. Dane zamieszczone w dokumen­ tach pojazdu mają zawsze priorytet w stosun­ ku do zamieszczonych w Instrukcji Obsługi. pod osłoną między prawymi przednimi drzwiami a fotelem pasażera. 220 . W innej wersji modelu. w samochodach z silnikiem o zapłonie samoczynnym . Numery identyfikacyjne pojazdu Tabliczka identyfikacyjna przytwierdzona jest do ramy prawych przednich drzwi Numer identyfikacyjny pojazdu jest wybity na tablicz­ ce identyfikacyjnej i w podłodze samochodu.Dane techniczne Dane techniczne pojazdu zostały określone zgodnie z normami Unii Europejskiej. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji. Kod identyfikacyjny silnika i numer silnika: w samochodach z silnikiem o zapłonie iskrowym .z lewej strony na kadłubie silnika.z prawej strony silnika.

Płyn hamulcowy Płyn hamulcowy marki Opel o numerze katalogowym 19 42 416(09 121 960) lub płyn hamulcowy spełniający wymagania amerykańskiej normy bezpieczeństwa FMVSS § 571116/DOT 4 i zgodny ze specyfikacją SAEJ 1703. Automatyczna skrzynia biegów Olej specjalny o numerze katalogowym 1940 767 ( 0 9 1 1 7 9 4 6 ) ' ^ Numer ten może być inny Autoryzowana Stacja Dealerska Opla zawsze zastosuje właściwy produkt. Układ wspomagania kierownicy Olej specjalny o numerze katalogowym 1940 766 i90 544 116)1*. oleje Płyn chłodzący Płyn niskokrzepnący o numerze katalogowym 1940 650 (09 194 431) 1 '. 221 . p ł y n h a m u l c o w y . Mechaniczna skrzynia biegów Olej przekładniowy o numerze katalogowym 1940 768 (09 120 541)]>.Płyn c h ł o d z ą c y .

muszą one spełniać minimalne wymogi jakościowe przedstawione w poniższej tabeli.patrz diagram na następnej stronie 222 .B3ACĘA. ACEAA3-/B3.A3.SAE 10 W-40 W przypadku stosowania dostępnych na rynku oJejów innych producentów.v Oleje silnikowe Zalecane jesl stosowanie olejów silnikowych marki Opel o następującej klasie gatunku i lepkości. Zakres stosowania oleju uzależniony jest od temperatury otoczenia .SAEGW-30 -lubACEA A3~ /B3.patrz diagram na następnej stronie Oleje silnikowe przeznaczone do silników o zapłonie samoczynnym nie nadają się do silników o zapłonie iskrowym./B3-/B4- Do silników o zapłonie iskrowym i samoczyn­ nym dopuszczalne jest stosowanie olejów o następujących klasach lepkości: SAE 10 W-30 <lub powyżej 30) lub SAE 5 W-30 (lub powyżej 30) lub SAE 0 W-30 (lub powyżej 30). Zakres stosowania oleju uzależniony jest od temperatury otoczenia . Silniki O zaptonie iskrowym O zapłonie samoczynnym Oleje wysokogatunkowe ACEA./B3ACEA.A3.A3ACĘĄ. Dalsze informacje podane s ą w Książeczce Obsługowej.SAE 5 W-40 -lubACEAA3-/B3.A3-/B3ACEA.

patrz diagram. Klasyfikacja według SAE nie daje informacji na temat jakości oleju Wskazuje jedynie zakres stosowalności oleju w zależności od temperatury otoczenia . Litera określa zakres zastosowania: A= Silniki o zapłonie iskrowym w samochodach osobowych B.Silniki o zapłonie samoczynnym w samochodach osobowych E= Silniki o zapłonie samoczynnym w samochodach ciężarowych Pierwsza cyfra określa jakość w porządku rosnącym.B -30 -20 -10 20 80 Klasyfikacja olejów silnikowych według SAE Oleje silnikowe oraz przekładniowe są klasy­ fikowane przez stowarzyszenie SAE (Society of Automobile Engineers) według ich lepkości. filVSTi A. 30 40 100 Przy krótkotrwałych wahaniach temperatury przejście na olej o innej lepkości nie jest potrzebne. A .Klasyfikacja SAE dla silników o zapłonie iskrowym B = Klasyfikacja SAE dla silników o zapłonie samoczynnym 223 . Lepkość jest miarą tarcia wewnętrznego płyn­ nego oleju. Liczba „96" oznacza klasyfikację ACEA z 1998 roku. Ktasy jakości oznacza się literami i cyframi.B A. które jest zależne od jego tempe­ ratury. na przykład: A3-98.Klasyfikacja o l e j ó w silnikowych według ACEA * f Oleje silnikowe są klasyfikowane p r z e z stowarzyszenie ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles) według gatunku (jakości). Wyższe lata oznaczają kolejne zaostrzenia klasyfikacji Można stosować oleje spełniające wymogi nowszych klasyfikacji.

olej napędowy. 4 > W razie braku benzyny bezołowiowej o wyższej liczbie oktanowej.6 16V Z 16 XE 1. D . można zastosować paliwo o liczbie oktanowej 91. N = normalne S ~ Super SP = Super Pius. na przykład benzyna bezołowiowa DIN EN 228 olej napędowy DIN EN 590.8 16V Z 18 XE Zafira O PC Z 20 LET 2. 31 W przypadku zastosowania benzyny o liczbie oktanowe] 91 samochód ma nieco mniejszą moc i moment obrotowy.6 2198 108 5800 203 4000 1995 74 4300 230 1950 do 2500 1. 51 Niższa wartość dopuszczalna dla zimowych olejów napędowych 2i 11 .Dane t e c h n i c z n e silnika Oznaczenie handlowe Oznaczenie k o d o w e typu Liczba cylindrów Średnica cylindra (mm) Skok tłoka (mm) Pojemność skokowa (cm 3 ) Maksymalna moc (kW) przy obr/min Moment obrotowy (Nm) przy obr/min Stopień sprężania Minimalna liczba oktanowa (RON) 1 benzyna bezołowiowa łub benzyna bezołowiowa lub benzyna bezołowiowa Minimalna liczba cetanowa (CN) 1 > 1598 74 6000 150 3600 1796 92 5600 170 3800 1998 141 5400 250 1950 94.2 16V Z 22 SE DTI 16V Y 20 DTH 95 [$) 2) 98 (SP) 2 1 91 ( N p > 95 [B)2) 98 (SP) 2 t 91 (N)*> 95 (S) > 98 (SP) Z ) 91 ( N R 4 * 2 95 98(SPj* 91 ( N p * 49 (D) 5 ) i$)2) Znormalizowane paliwo wysokiej jakości. unikając jednak dużych obciążeń silnika jazdy z pełnym otwarciem przepustnicy oraz jazdy w terenie górzystym z dużym ładunkiem. tłustym drukiem zaznaczono paliwo zalecane Układ kontroli spalania detonacyjnego automatycznie ustawia zapłon odpowiednio do rodzaju zatankowanego paliwa (liczby oktanowej).

225 .O s i ą g i (przybliżone) Silnik 1 ) Prędkość maksymalna (km/h) 2 ' 5-biegowa mechaniczna skrzynia biegów Sportowa skrzynia biegów Automatyczna skrzynia biegów Z 16 XE - Z 18 XE 188 188 180 Z 20 LET — Z 22 SE — Y 20 DTH 175 - - 176 220 - 200 188 1J 2> Oznaczenia handlowe patrz strona 224. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zmniejszenie podanej prędkości maksymalnej. Prędkość maksymalna jest osiągalna przy połowie maksymalnego obciążenia ładunkiem.

patrz strona 150 . emisja C 0 2 W odniesieniu do pomiaru zużycia paliwa przez nowe silniki. ustalana również zgodnie ze wspomnianą normą. a pozostałe 2/3 to jazda poza miastem (zużycie paliwa w mieście i poza miastem). Dodatkowo uwzględniono też roz­ ruchy zimnego silnika i okresy przyśpieszania. od 1996 roku obowiązuje nowa norma 8G/1268/EEC. Podczas gdy do roku 1996 zużycie paliwa podawano dla cyklu miejskiego. jazdy ze stałą prędkością 90 km/h i 120 km/h. W okreśłonych w dyrektywie 1999/100/EC obliczeniach zużycia paliwa uwzględniana jest masa własna pojazdu. Wyposażenie dodatkowe może przyczynić się do niewiel­ kiego zwiększenia zużycia paliwa i emisji C 0 2 . Ograntczanie zużycia paliwa .Zużycie paliwa. obecna norma bardziej kieruje Się rzeczywistymi warunkami ruchu drogowego. Przyjęto. Nowe przepisy regulują również poziom emisji C 0 2 . z późniejszymi zmianami wniesionymi przez B9/491/EEC. Danych łych nie można traktować jako gwarantowanego rzeczywistego zużycia paliwa przez dany pojazd. że około t/3 całkowitego dystansu stanowi jazda w ruchu miejskim. z ostatnimi zmianami wniesionymi przez 1999/100/EC Nie da się jej porównać z poprzednią normą 80/1268/EEC.

1 200/ 207/ 219 Z 20 LET -/13.2 8. 3/-/ 6.4 -/ 8.8/-/ 7.9/ 7.2/13.7/ 6.0/ 7.4/12.Z u ż y c i e p a l i w a f 1/100 km. w przybliżeniu) Silnik 1 ' Meohaniczna/sportowa/autornatyczna skrzynia biegów.4M5t5W6. w przybliżeniu).9/-/ 190/- Z 18 XE 18 11.6/-/178/-/- -noM-i 243/- 1J Oznaczenia handlowe: patrz strona 224 .6/ 9.3/ 8. Cykl miejski Poza miastem Cykl mieszany CO2 Z 1 6 XE -MO.9/ 9.4 6.1/11. e m i s j a C 0 2 (g/km.5 -/214/ 228 8.9/-/12.1 -/ 7.5/-/ 7.

Masy. należy zastosować się do nich. ładowność i obciążenie dachu Ładowność jest to różnica między dopuszczalną masą całkowitą a masą własną pojazdu w stanie gotowym do drogi. Obciążenie to składa się z m ą s ^ J samego bagażnika dachowego i rrijmrj| ładunku. Wyposażenie dodatkowe i opcjonalne zwiększa masę własną pojazdu i tym samym zmienia nieco jego ładowność Miarodajne sąwartości podane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu . oś tylna może zostać obciążona tylko w takim stopniu. Dopuszczalne obciążenie dachu wynosi i 75 kg. strona 230 Razem: Suma obciążeń osi przedniej i tylnej (patrz dowód rejestracyjny bądź tabliczka identyfika­ cyjna) nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej.^£$8 dpfljS + kg + - kg kg stanowi masę własną pojazdu wg norm UE. W razie przekroczenia dopuszczalnego obciążenia osi tylnej nie wolno przekraczać prędkości 100 km/h. strona 230 • Masa ciężkiego wyposażenia dodatkowego z Tabeli 3. strona 229 + . aby nie przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. natomiast dopuszczalna masa całkowita samochodu nie może zostać przekroczona o więcej niż 45 kg. tSS&l Zalecenia eksploatacyjne poda no stronie 148.. należy wpisać poniżę] dane swojego samochodu: • Masa własna pojazdu z Tabeli 1. to znaczy że jeżeli oś przednia jest maksymalnie obciążona. Gdy lokalne przepisy określają niższą wartość dopuszczalnej prędkości dla samochodu holującego przyczepę. . Po zaczepieniu przyczepy do w pełni załado­ wanego samochodu (włącznie ze wszystkimi pasażerami) dopuszczalne obciążenie tylnej osi (patrz tabliczka identyfikacyjna lub dowód rejestracyjny pojazdu) nie może zostać przekroczone o więcej niż 75 kg. W celu obliczenia masy własnej. kg • Dodatkowa masa wynikająca z wersji wyposażenia z Tabeli 2.

bagażu (7 kg) i wszystkich płynów (zbiornik paliwa napełniony w 90%). Oznaczenia handlowe: paErz strona 224. włącznie z szacunkową masą kierowcy (68 kg). Masa w ł a s n a 1 Model Zafira Silnik 2 * Z 16 XE Z 18 XE Z 22 SE Y 20 DTH Zafira wyposażona w klimatyzację z 16 XE Z 18 XE Z 22 SE Y 20 DTH Zafira OPC Z 20 LET Mechaniczna skrzynia biegów Automatyczna skrzynia biegów s 2) Zgodnie z dyrektywami UE.Masy (kg): Tabela 1. 229 .

C i ę ż k i e w y p o s a ż e n i e d o d a t k o w e Akcesoria Przednie okno dachowe Tylne okno dachowe Zmywacze reflektorów Hak holowniczy 11 2| Dotyczy rynku niemieckiego Oznaczenia handlowe palrz s l r o n a 2 2 4 . . D o d a t k o w a m a s a w y n i k a j ą c a z w e r s j i w y p o s a ż e n i a Silnik 2 ' Zafira Zafira Comfort Zafira Etegance (z klimatyzacją) Z 16 XE Z 13 XE Z 22 SE Y 20 DTH M a s y (kg): T a b e l a 3 .M a s y (kg): T a b e l a 2.

M a s y (kg): D o p u s z c z a l n a m a s a c a ł k o w i t a p o j a z d u Model Zafira Silnik^ Z 16 XE Z 18 XE Z 22 SE Y 20 DTH Zafira wyposażona w klimatyzację Z 16 XE Z 18 XE Z 22 SE Y 20 DTH Zafira OPC Z 20 LET Mechaniczna skrzynia biegów 1950 1970 2000 2035 1970 1990 2020 2105 2010 2040 1990 2020 Automatyczna skrzynia biegów 1 * Oznaczenia handlowe: patrz strona 234. 231 .

Oznaczenia handlowe pairz strona 224. 1 bar = 100 kPa. Nie wszystkie dostępne na rynku łańcuchy są dopuszczone do stosowania w tym samochodzie Szczegółowych informacji na temat doboru właściwych łańcuchów na koła udzieli Autoryzowana Stacja Deaterska Opla Na opony o rozmiarze 225/45 R 17 nie wolno zakładać łańcuchów. Ł a ń c u c h y na koła Ograniczenia Łańcuchy można zakładać tylko na koła przednie Wersja z silnikiem Z 20 LETT> Na opony o rozmiarze 205/55 R 16 można zakładać łańcuchy.patrz strona 168. Po dłuższej jeździe ciśnienie wzrasta. Koła Moment dokręcenia.Opony *# Opony zimowe Nie wolno zakładać opon zimowych (M+S) o rozmiarach 205/55 R 16 oraz 225745 R 17.patrz strony 168 do 171. 110 Nm. Bliższe informacje . Bliższe informacje . ale nie wolno go redukować. Wersja z silnikiem Z 20 LET1* Można stosować opony zimowe o rozmiarze 205/55 R 16. Podane ciśnienia powietrza w oponach odnoszą się zarówno do opon letnich. jak i zimowych. Bliższe informacje . Informacje na temat ogumienia dopuszczone­ go do stosowania przez Opla uzyskać można w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Bliższe informacje . Ciśnienie powietrza w oponach w barach2' ^ Ograniczenia Nie wszystkie dostępne na rynku opony spełniają odpowiednie wymogi konstrukcyjne. .patrz strona 168. Podane wartości ciśnienia powietrza w oponach odnoszą się do opon zimnych.patrz strona 168.

Y 20 DTH Opony 195/65 R 15 205/55 R 1 6 z l Ciśnienie powietrza w oponach przy pełnym obciążeniu Przód Tył ':' Oznaczenia handlowe: patrz strona 224.C i ś n i e n i e p o w i e t r z a w o p o n a c h (bar) Ciśnienie powietrza w oponach przy obciążeniu 3 osobami Silnik 1 ' Z 16 XE. Tylko Micheiin HX-MXM. Z 22 SE. J: . Z 18 XE. ^ Tylko Michalin Pilot Primacy.

Numer Ten rnoze być inny.Instalacja elektryczna ją bardzo wysokie napięć bezpieczeństwa nie na la: elemenów układu zapłon Elektronic^WB^P Akumulator Napięcie Pojemność 44 Ah / 55 Ah * / 70 Ah * / 72 Ah * Świece zapłonowe Opel. część zamienna (samochody z silnikiem o zapłonie iskrowym). 234 . Autoryzowana Stacja Dealerska Opla zawsze zastosuje właściwy produkt. Wszystkie silniki oprócz Z 22 SE 1 ' nr katalogowy 12 14 000 2 1 Silnik Z 22 SE 1 J nr katalogowy 12 14 0 1 2 ^ Batena do nadajnika zdalnego sterowania CR 20 32 i 1J 2> Oznaczenia handiowe: patrz strona 224.

litry) Silnik 1 ł Układ chłodzenia Samochody z mechaniczną skrzynią biegów z układem klimatyzacji Układ chłodzenia Samochody z automatyczną skrzynią biegów z układem klimatyzacji Zbiornik paliwa (pojemność nominalna) Olej silnikowy z wymianą filtra oleju Olej silnikowy pomiędzy znakami MIN i MAX na miarce poziomu Zbiornik spryskiwaczy szyb ze zmywaczami reflektorów Z 18 XE Z 20 LET Z 22 SE Y 20 DTH 1 * Oznaczenia handlowe: patrz strona 224 .P o j e m n o ś c i (przybliżone.

pomiędz/ ścianami 1 * Wymiar w metrach.W y m i a r y (mm) -^A Długość Szerokość Szerokość z lusterkami zewnętrznymi Wysokość Wysokość z relingami dachowymi Rozstaw osi Średnica zawracania. 236 .

5 404 63 H I 151.3 * u ' * 50 i Odległość od środka tylnego koła do środka głowicy haka wynosi 912 mm Późniejszy montaż haka powinien być wykonany p Autoryzowaną Stację De 3 .Wymiary montażowe zastawu holowniczego ze zdejmowanym hakiem Wszystkie wymiary odnoszą sig do fabrycznie montowanego zestawu haka holowniczego. Wymiar mm 7.5 1 - - 448.

218. 161. 121. 59 Błyskanie światłami (sygnał iwietlny) 14 Boczne poduszki powietrzne 89 Broszura „Sieć serwisowa Opla" 22. 56 Ciśnienie w oponach 168. 224 Benzyna bezołowiowa 154. 18. 156. 143 Olej 221 Programy przełączania biegów 143 Przerwa w dopływie prądu 146 Usterka 146 Wspomaganie ruszania z miejsca 144 Wymuszona redukcja biegu 144 B Bagażnik dachowy 1 4 8 .. 167 Automatyczna kontrola prędkości 162 Automatyczna skrzynia biegów 18. 163. 213. 234 Przerwa w dopływie prądu 33. 35.182 Autoalarm 62 Auto di agnostyka 63. 142 Blokada dźwigni wybieraka zakresu 18 Dźwignia wybieraka zakresu 18. 1 5 1 . 56. 146 Alternator 27 Apteczka pierwszej pomocy 121. 49> 59. 232 Czasowe wyłączenie samochodu z eksploatacji 214 Części zamienne 22. 21 Blokada otwierania tylnych drzwi od wewnątrz 54 Blokowanie drzwi. 202 Centralny zamek 56. 202 238 .. 44. 127. 172 Benzyna 154. 194. 146 Blokada kierownicy 8. 4. 58. 160. 83 9 1 .Indeks r A ABS (układ przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania) 166 Akumulator 149. 224 Bezpieczeństwo jazdy 80 Bezpieczniki 190 Biegi 17 Blokada dźwigni wybieraka zakresu. 146. 142 Lampka kontrolna 28.

213.150 Hamulce 164" Hamulec postojowy 165 Hamulec zasadniczy 165 Płyn hamulcowy 210. 79. zabezpieczenie przed zamarzaniem 212 Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb 134. Klimatyzacja przodu kabiny Klimatyzacja tyłu kabiny Kluczyki Wyłącznik zapłonu i wyłącznik rozrusznika Wyjmowanie Uruchamianie silnika Za bl o ko wa n i e i odb lo ko wa n ie drzwi Kod identyfikacyjny silnika Koła. Docieranie Hamulce Dodatkowe 77. 231 pojazdu Dorabiane kluczyki. 178 Łańcuchy na koła 171.100.121 Opel Fix 99. zabezpieczenie przed zamarzaniem 209 Spryskiwacze szyb.150. 234 . 221 Światła hamowania * 199 Układ ABS 166 Urządzenie wspomagające hamulce . Karta Pojazdu Kierunkowskazy Wymiana żarówek Klimatyzacja .. 182 wyposażenie 79.. 165 Hamulec zasadniczy 165 Holowanie 180 Holowanie przyczepy 14B r 172 Hydroplaning 170 Katalizator spalin 156.Dane Dane techniczne Dbałość o samochód Deska rozdzielcza Dmuchawa 130.152 Głę bokość bież n i ka Gniazda elektryczne Hak holowniczy 172 Hamowanie siimkiem 149..135. Dopuszczalna masa całkowita 228. 121..97. 137 Wspomaganie ruszania z miejsca 144 Zamki 219 Elektroniczna blokada rozruchu (immobiiizer) 55 Elektroniczne sterowanie szyb bocznych 126 Emisja C 0 2 226 Filtr oleju silnikowego: 207 Filtr pakwa 208 Filtr paliwa do silników o zapłonie samoczynnym 208 Filtr przeć iw pyłkowy 131 Foteliki dziecięce „98. 159 190...232 Ogrzewanie 130. 133 Ole] silnikowy 205 Paliwo do silników o zapłonie ' samoczynnym 154 Płyn chłodzący. wyświetlacz wielofunkcyjny Komunikaty o usterkach Książeczka Obsługowa Kurtyny powietrzne . 148 Hamulec postojowy 2 1 . ogumienie Koło zapasowe Komputer pokładowy.149. 106 169 77 Immobilizer Instalacja elektryczna J Jazda ekonomiczna 55. 97. 54 Eksploatacja w warunkach zimowych Akumulator 151.

232 Opony. 133 Siedzenia 134 Z klimatyzacją 135.222 Oparcia tylnych siedzeń 68.72 Opony błotnośniegowe 171. 226 Obciążenie haka holowniczego 175 Obrotomierz 29 Obsługa okresowa 22. 24 Immobilizera .202 Osiągi 225 Osłony przeciwsłoneczne 121 Oszczędzanie paliwa 150.. 232 Opony zimowe 171.. układ paliwowy silnika o zapłonie samoczynnym 178 Ogrzewanie lusterek zewnętrznych 9. 222 Wymiana 207 Oleje 221 Oleje i smary 206. 121. 201 Lampki do czytania 124 Lampki kontrolne.134 Okno dachowe przednie 12B Uruchamianie ręczne 129 Okno dachowe tylne 129 Uruchamianie ręczne 129 Olej silnikowy 206. 141 Wycieraczki szyb 211 Zabezpieczenie przed zamarzaniem . 232 Oryginalne Części Zamienne [Akcesoria Opla 22..134 Lusterko wewnętrzne 7 Ł Łańcuchy na koła 171. 221. 170 Płyn hamulcowy 210 Sygnalizacja terminu następnego przeglądu 30 Układ klimatyzacji 138.L Lampka kontrolna układu ..137 Ogrzewanie na wysokości stóp 137 Ogrzewanie szyby tylnej 9.i elektronicznego silnika 158. Moment dokręcenia Mycie silnika 228 189.207 Opony 169. 232 NI Masy » obciążenia . 12. 121 Lusterka zewnętrzne 121. ciśnienie 168. 161 Liczba oktanowa paliwa 154 Licznik przebiegu całkowitego 29 Licznik przebiegu dziennego 29 Lusterka 7.152 Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej 124 Wymiana żarówki 201 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej 200 Wymiana źarówkf 200 240 . 134 Ogrzewanie 130..209 Zużycie paliwa 151 Ochrona środowiska 152. 159 Lampka ostrzegawcza układu kontroli emisji 158 Lampka oświetlenia wnętrza 123 Wymiana żarówki 200. 232 219 N Nadajnik zdalnego sterowania "alami radiowymi Napinacze pasów bezpieczeństwa Narzędzia Niewyważenie koła Numer kluczyka Numer identyfikacyjny pojazdu Numery kodowe 56 82 183 189 4 220 4 O Obciążenie bagażnika dachowego 77. 55 Napinaczy pasów bezpieczeństwa 83 Poduszek powietrznych 91 Skrzyni biegów 143 Układu ABS 167 Układu elektronicznego silnika 158 Układu kontroli napędu (IZ) 160 Układu kontroli emisji 158 Układu stabilizacji dynamicznej (ESP). 204 Ciśnienie w oponach 168 Hamulce 164 Katalizator spalin 159 Ochrona środowiska 153 Olej silnikowy 206. 148.. 215 Odpowietrzanie. 207..

. 64 Położenie neutralne.. 101...6 Pasy bezpieczeństwa 84 Siedzenia 5 Rozpoznawanie obciążenia siedzenia 93. 224 Paliwo bezołowiowe 154 Parkowanie 21..124 Postępowanie w sytuacjach awaryjnych 178 Automatyczna skrzynia biegów 146 Elektroniczne sterowanie szyb 126 Nadajnik zdalnego sterowania falami radiowymi 57 Przednie okno dachowe 128 Tylne okno dachowe 129 Wyświetlacz graficzny — 45 Wyświetlacz kolorowy 50 Wyświetlacz trójfunkcyjny 32 Wyświetlacz wielofunkcyjny 36 Poziom oleju w silniku 206 Poziom paliwa r.. -183 Podparcie lędźwiowe 66 Podróże zagraniczne 154..139 Regulacja wysokości Kierownica . 35. 194 Prędkościomierz 29 Prędkośćjazdy 150.. 218 Pedały 149 Pielęgnacja samochodu 216 Pierwsze 1000 km przebiegu 148. 33 Wyświetlacz wielofunkcyjny 35 Przestrzeń bagażowa Oświetlenie 124 Powiększanie 71 Wymiana żarówki 201 Zaczepy stabilizacyjne 73 Załadunek 76.175. 61. 203 Płatne wjazdy . 29. 104 241 . 153 Pilot parkowania 163 Płatne wjazdy 52 Płyn chłodzący 208 Płyn niskozamarzający 208.. 52 Reflektory 124 Podświetlenie wskaźników 123 Wymiana żarówki 201 Poduszka powietrzna 87 Poduszka powietrzna pasażera 87 Podzespoły elektroniczne 213 Pojemności 235 Pokrywa silnika . 204 Przekaźniki 190 Przełącznik świateł 14 Przerwa w dopływie prądu 33. 151 Ochrona środowiska 153 Zużycie paliwa 151 Prędkość obrotowa silnika 149 Przed wyruszeniem w drogę 19 Przeglądy i obsługa okresowa 22.228 Zamykanie 60 Zasłona 74 Przewody rozruchowe 178 Przyciski blokady 54 Przyciski sterujące na kierownicy 53 Przyrządy i wskaźniki 10. . 31 Poziom płynu chłodzącego 209 Poziomowanie reflektorów .129 Tylne okno dachowe 129 Wyświetlacz graficzny 44 Wyświetlacz kolorowy 49 Wyświetlacz trójfunkcyjny .135.122.. 202..p Paliwo 154... 209 Podgrzewanie siedzeń przednich 134 Podnośnik .. skrzynia biegów 17 Popielniczki 78.. 64. 24. 163 Pasy bezpieczeństwa.. 53 Radiotelefony (radia CB) 53 Recyrkulacja powietrza 131 Reflektory 14 Brzęczyk ostrzegawczy 21 Podróże zagraniczne 124 Przeciwmgielne 123 Wymiana żarówek 195 Regulacja położenia kierownicy 6 Regulacja temperatury 130.. 127 Blokada dźwigni wybieraka zakresu 146 Elektryczne sterowanie szyb 127 Przednie okno dachowe . 31 R Radioodtwarzacz 52..

142 Blokada dźwigni wybieraka zakresu 18 Dźwignia wybieraka zakresu 18. 182 Serwis Opla 21.47 Szyby 125 Usuwanie zaparowania lub oblodzenia 134. 73. 122 Lampka kontrolna ^. układ paliwowy 178.122 Podróże zagraniczne 124 Światła awaryjne 15 Światła cofania 123 Wymiana żarówki 199 Światła drogowe * 14.. 15 Sygnalizacja terminu następnego przeglądu 30 Sygnał dźwiękowy 15 Sygnał świetlny 14 System informacyjny 42. 212 Spryskiwacze szyby przedniej 16 Pojemność zbiornika 235 Zabezpieczenie przed zamarzaniem. kod 4 Otwieranie pokrywy silnika.. 143 Olej 221 Programy przełączania biegów 143 Przerwa w dopływie prądu 146 Usterka 146 Wspomaganie ruszania z miejsca 144 Wymuszona redukcja biegu 144 Skrzynia biegów. mechaniczna 17 Olej 221 Spaliny 159 Spryskiwacz szyby tylnej 16. 202 Siatka zabezpieczająca 75 Siedzenia 5.. automatyczna 18..**. 27 Wymiana żarówki 195 Światła mi j an ia • • • • 14. 65 Podgrzewanie 134 Powiększanie przestrzeni bagażowej 71 Siedzenia w drugim rzędzie 68 Siedzenia w trzecim rzędzie 68 Silnik o zapłonie samoczynnym... 208 Skórzana tapicerka 218 Skrzynia biegów. 64 Paliwo 154.22.224 Pojemności 235 Poziom oleju w silniku 206 Spryskiwacze szyb 212 Stan opon 169 Sygnalizacja alarmu 63 Sygnalizacja światłami 14. 122 Wymiana żarówki 195 Światła pozycyjne przednie 14 Wymiana żarówki 197 Światła pozycyjne tylne 122 Wymiana żarówki 199 Światła przeciwmgiełne przednie 123 Wymiana żarówki 198 Światła przeciwmgiełne tylne 123 Wymiana żarówki 199 Świece zapłonowe 234 * I .s Schowek w desce rozdzielczej 79 Schowki 72.. 79....w. 142 Lampka kontrołna 28.. 212 Zbiornik płynu 212 Sprzęgło 149 Stacja benzynowa Ciśnienie powietrza w oponach 232 Dane techniczne 220 Kluczyki samochodowe.137 Ś Światła 14.

. 79 UWad kontrolny 36. 31 Wskaźnik temperatury silnika 31 Wspomaganie kierownicy 148 Holowanie awaryjne 181 Ołej 221 Wstępne podgrzewanie silnika 20. 121. silnik o zapłonie samoczynnym 178 Ukiad kontroli napędu (TC) 160 Układ stabilizacji dynamicznej (ESP) 161 Układ wydechowy 19. 20 Wyłącznik zapłonu i wyłącznik rozrusznika 8. 55. 159 Układ zapłonowy 205... 226 Zużyty olej 207 Ż Żarówki 121. 124 Zapasowe kluczyki 54 Zasłona przeciwsłoneczna 128. 47 Wyświetlacz graficzny 42 Wyświetlacz kolorowy 47 Wyświetlacz trójfunkcyjny 32 Wyświetlacz wielofunkcyjny 34 Wyświetlanie daty 32.. 34 Zmiana koła 186 Zmywacze reflektorów. spryskiwacze szyb 212 Zdalne sterowanie 56 Zegar 30. 175. 218 Uzupełnianie paliwa 155 Korek wlewu paliwa 155 Wskaźnik poziomu paliwa 31 220 . 20. 34. 73 Zagłówki 66.. 47 Wyświetlanie temperatury zewnętrznej 33. 50 Układ paliwowy...168 53 31 149 30.T Tabliczka identyfikacyjna pojazdu Tarcze kół Telefon Temperatura płynu chłodzącego Temperatura pracy Terminy przeglądów Trójkąt ostrzegawczy Tylne siedzenia U Ucho holownicze 180. nadajnik zdalnego sterowania 57 Wymiana filtra oleju 207 Wymiana oleju w silniku 207 Wymiana żarówek 194 Wymiary „.154. 213. 4 1 .194 243 1 . 20.-. 43.. 212 Zużycie oleju silnikowego 206 Zużycie paliwa 150. 42. 212 Zablokowanie i odblokowanie drzwi od wewnątrz 4.236 Wyposażenie podnoszące bezpieczeństwo 98. 54. 133. 21. 45. 55 Wymiana baterii.. 137 Wloty powietrza 131.. 234 Uruchamianie siJnika 8. 182 Wyświetlacz 32. 182 69 W Wentylacja 130. 138 Własności przeciwstukowe paliwa 154 Liczba oktanowa 224 Włączanie świateł 14.122 Wskazówki dotyczące załadunku samochodu 75 Wskaźnik poziomu paliwa. 228 Zamki 219 Zapalniczka 77. 32. 54 Zaczepy stabilizacyjne. 16.. 55 Zabezpieczenie przed zamarzaniem 209.181 Uchwyty na napoje . 42.. 211 Wyloty nawiewu powietrza 132 Wyłączenie samochodu z eksploatacji 214 Wyłącznik rozrusznika 8.. 121 Zalecenia eksploatacyjne 148 Załadunek samochodu 76. holowanie 178 Uruchamianie zimnego silnika 149.178 Postępowanie w sytuacjach awaryjnych 178 Uruchamianie silnika przez pchanie. 129 Zasłona przestrzeni bagażowej 74 Zbiornik płynu. 25 Wycieraczka szyby tylnej 16 Wycieraczki szyby przedniej 16. 150 Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb 134 Z klimatyzacją 137 Uszkodzenia lakieru —. 8.. 204 121. 34.67. 48 Z Zabezpieczenie antykorozyjne 204 Zabezpieczenie przed kradzieżą 21 Hak holowniczy 173 Koła ze stopu lekkiego 187 Zabezpieczeń ie przed niepowołanym użyciem 4.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez General Motors Roland Sp z o o Informacje oraz ilualracjE? z averle w n i nlłjwej publikacji są aktualne dla podaną pomi ej daty etfyqi General Moùjrs PoJand zastrzega sabre prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zmian danych technicznych. cech użytkowych orez konstrukcyjnych op sywanych • przedslawianycri na ilustracjach pcjazdòwr jak również w &ame\ publikacji. Edycja sierpień 2031 General Motors Poand Sp z o o Warszawa Wydrukowano na papierze wybielanym bezchlorowo KTA-1966/5-PL 03/2001 .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->