P. 1
Budujemy_wiatrakowiec

Budujemy_wiatrakowiec

|Views: 454|Likes:
Wydawca: awiator02

More info:

Published by: awiator02 on Jun 18, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2015

pdf

text

original

.

VADEMECUM KONSTRUKTORA

Leonid Koziarczuk

Budujemg
Dobrze skonstruowany wiatrakowiec powinien spetniac pewne wymagania. Wszystkie jego parametry i zalezne od nich charakterystyki lotno-techniczne powinny bye starannie dobrane, zeby w wyniku naszej pracy powstala dobrze latajqca maszyna. Dwoma najwazniejszymi, podstawowymi parametrami wplywajqcymi na charakterystyki sa: obciazenie tarczy wirnika i obciazenie mocy silnika. Ze wzqledu na nie wyroznia sie dwie klasy wiatrakowcow Pierwsza obejmuje tylko jednomiejscowe aparaty I~taja_ce 0 masie wlasnej nie wiekszej niz 120 kg, masie startowej nie wiekszej niz 240 kg, maksymalnym obciazeniu wirnika 7 kG/m2 i obciazeniu mocy nie wiekszyrn niz 6 kG/KM. Druga klasa obejmuje dwumiejscowe aparaty 0 masie wlasnej do 180 kg, maksymalnej masie startowej 400 k~, maksymalnym obciazeniu wirnika 9kG/m i obciazenlu mocy silnika nie wiekszyrn niz 5 kG/KM Maie obciazenia tarczy wirnika (wirniki o duzych srednicach) zwykle 5-6 kG/m2 zwiekszaja zakres predkosci lotu, a takze zrnniejszaja pionowa_ predkosc opadania z wylqczonym silnikiem co jest bardzo wazne dla bezpiecznego Iqdowania. W rniare zmniejszania obciazenia mocy (duza moc silnika) zwieksza sie takze zakres predkosci lotu i wzrasta predkosc wznoszenia, niezbedna przy wykonywaniu manewrow. Na wiekszosci wspolczesnych wiatrakowcow zainstalowane Sq_ wirniki 0 duzych srednicach: 7 m na jednomiejscowych i 8 m na dwumiejscowych. Cieciwa profilu lopaty slabo wplywa na charakterystyki, ale uzyskuje sie pewna_ korzysc przez jej zwiekszanie. Na aparatach jednomiejscowych stanowi ona 180 -200 mm, na dwumiejscowych 200-220 mm.

WIATRAKDWIEC
cz.2. Dobur parametruw lotno-techniczngch

iii startowej wirnik 0 srednicy 7300 mm, smig!o 3-!opatowe 0 srednicy '1600 mm. Silnik Rotax 582 (64 KM) zapewnia predkcsc maksymalna 136 km/h, predkosc minimalna 32 km/h, pu!ap praklyczny 3500 m

Lopata wirnika ma w rzucie ksztalt prostoka_tny i staia cleclwe, Skrecenia lopaty praktycznie nie stosuje sie, z wyjq_tkiem niektorych wiatrakowcow Jezeli chodzi 0 profil lopaty to w wiekszosci przypadkow wykorzystuje sie profile NACA 8-H-12. Dopuszczalne jest zastosowanie tez profili NACA 23012 albo 23112. Dla wiekszosci lekkich wiatrakowcow z recznyrn rozruchem bez prerotacji kat zaklinowania lopat jest ograniczony wartoscta gra-

2-miejscowy wiatrakowiec wloski VPM-16 z silnikiem Rotax 618 75KM. 0 masie wtasnej 225 kg, masie startowej 450 kg, srednicy wirnika 8230mm, srednicy smigla 1700 mm. Predkosc maksymalna 160 km/h, preokosc minimalna 32 krn/h, pulap praktyczny 3500m.

nlczna, pozwalajaca recznie rozkrecic wirnik i stanowi +2,50 dla profilu NACA 8-H-12. Zwiekszenie kata zaklinowania topat do +40 zwieksza rnaksyrnalna predkosc lotu poziomego i prowadzi do zwiekszenia zapasu mocy niezbednej dla nabrania wysokosci. Jednakze zaklinowanie topat pod duzym katern ustawienia iopat jest rnozliwe tylko przy zastosowaniu wstepneqo rozkrecania wirnika przed startem (prerotacji). Wyznacznikiem oqolnych lotno-technicznych danych wiatrakowca jest moc silnika. Dla normalnie latajq_cych jednomiejscowych maszyn potrzebny jest silnik 0 mocy 40-50 KM, dwumiejscowe powinny rniec silnik o mocy nie mniejszej niz 70-80 KM. Smiglo powinno dawac rnozliwie najwiekSZq silE;lciqgu i bye dopasowane do stosowanego w danym przypadku silnika. Istnieje empiryczna zaleznosc: maksymalna sita claqu statycznego przy pefnym gazie powinna stanowlc przynajmniej potowe masy startowej! Mozna to osiaqnac przez zastosowanie trzech lub wiecej topat smigla 0 duzych srednicach, zwykle 1,6-1,7 m. Taka tendencja jest wyraznie widoczna w licznych zachodnich wiatrakowcach, szczeqolnie dwumiejscowych 0 znacznej masie startowej (cdn). W nastepnyrn wirnika odcinku: Budowa piasty

Uwaga: Czytelnikow zainteresowanych budowa iIataniern malymi wiatrakowcami odsytarrty. tez do nurnerow archiwalnych PLAR 2;3/94; 4,5,6,7,8,9/95; 1,2,3/96.

zas praktycznie zastosowal Bensen w wiatrakowcach 88M z 1963 r. tj. Niewymagajqce przeguby mogq miec rozne wymiary (w zaleznosci od przenoszonego obciazenia). 2. Piasta trzpieruowa (spindle head) Piasta wirnika to najwazruejszy podzespot kazdeqo aparatu latajaceqo z wirnikiem nosnyrn i pierwszy wezet do szczeqotoweqo opracowania. Piasta kardanowa (offse! gimble head) F Rys 1. Przykladem sa piasty wiatrakowc6w VPM konstrukcji MagniTervamaki lub perfekcyjnie dopracowane i opatentowane piasty Wallisa. 1. Dolny koniec trzpienia byl osadzony obrotowo za postednictwem iozyska tocznego w nieduzyrn korpusie drazka sterowniczego. Wirnik byl zawieszony na koncu specjalnego trzpienia obracajqcego sie w wahliwym iozysku kulkowym. Piasta wirnika c n v E ~ s Rys. kulkowe. W tyrn ukladzie wirnik zawieszony jest na nieduzyrn. Iota na danej predkosci przelotowej (dla 88M predkosc rownowaqi wynosi 72 km/h). Wszystkie elementy teqo podzespolu powinny bye przeznaczone do swojej roli i miec jak najwiekszy zapas bezpieczenstwa i niezawodnosc. Piasta byla lekka i miala nieduze rozmiary. Pierwszy jq opisal Raul Hafner jeszcze w 1939 r. Niedoqodnoscia sa tu odwrotne efekty wychyleri drazka w porownaniu z typowym samolotowym ukladem sterowania. Ograniczniki swobodnego wahania lopat ogranicza sie do ± 8°. 2. 2). ktora obecnie jest stosowana w prawie wszystkich typach wsp61czesnych wiatrakowc6w. mocnym sworzniu za posredructwem lozyska glownego tak. Sworzeri jest wbudowany w korpus zawieszony kardanowo na maszcie kt6ry rnoze wychylac sie wzdtuznie i poprzecznie. byly piasty trzpieniowe (spindle head) . Trzeba dodac. Rezultatem tego przemieszczenia jest moment jaki wypadkowa sil aerodynamicznych na wirniku wytwarza wzqledem poprzecznej osi obrotu.) . Kompensuje sie go zwykle przy pomocy sprezyny stalej lub regulowanej. ktore najpierw pojawilo sie na rotachute'ach czyli spa dochronach wirujqcych czasu wojny a potem na wiatrakowcach Igora Bensena. przy obracajacyrn sie wirniku. Konstruujqc piaste nalezy przyjac 8-krotny wspotczynnik bezpieczeristwa wzqledern maksymalnej sily nosnej. We francuskich wiatrakowcach ta odleqiosc wynosi 15-20 mm. sciaqniecie sterownicy powoduje wzrost predkosci i analogicznie pozostale ruchy. Nie beda jednak mieli z Iym klopotow lolniarze i motoloiniarze. powinnismy tez wyposazyc nasz wiatrakowiec w dobre hamulce na wszystkie trzy kola podwozia. Ten uklad byl bardzo prosty. osadzonym sztywno w konslrukcji rnasztu. Detale sa zwykle wykonywane z duralu 6061-T6 (wg normy arnerykansklej) i Iqczone wysokogatunkowymi srubarni lotniczymi AN ("aircraft-navy").patrz Rys. Piasta kardanowa pozwala na przechylanie osi obrotu wirnika 0 ± 6° na boki oraz pochylanie osi 0 -10° od neutrum w przod i +8° w tyl. Liczni konstruktorzy zaczeli rnodyfikowac to rozwiqzanie na swoja rnodie. Przez neutrum przyjeto rozumiec prostopadle potozenie osi wirnika w stosunku do osi poprzecznej kardana (w przypadku wiatrakowca Bensena os obrotu wirnika w neulrum jest rownoleqla do rnasztu). Dalszy rozwoj konstrukcji piast przyniosl typowa piaste kardanowq. Z powodzeniem byla stosowana we wczesnych wiatrakowcach Bensena a pozniej w angielskich prototypach Mac Candless M4 i Moskito Mk. Os obrotu wirnika jest oddalona od osi obrotu drazka 0 1 cal (25. 3. Korpus ten moze bye napedzany systemem popychaczy lub cieqien doprowadzonych do drazka sterowniczego. Prostszym i tariszym rozwiqzaniem jest oczywiscie osadzenie drazka bezposrednio w tym korpusie (patrz zdjecie). W ten sposob za Piasta wiatrakowca LK-1 konstr ukcji aurora. Zasada wszystkich tych opracowari jest wykorzystanie pomyslu Cardana. nie ma tez zadnych oqraniczen w wyborze tozysk slizqowych w przegubach. Do zagadnieri zwiazanych z piasta nalezy tez rozwiqzanie ewentualnego hamulca wirnika oraz umieszczenie czujnika obroiomierza wirnika. co pozwala na stateczny lot bez ciaglego wywierania nacisku na drazek przez pi- CI. (cdn. ze sworzeri stanowiacy os wirnika pozostaje nieruchomy. Rozpatrzmy konstrukcje piasty kardanowej typu Bensena (Rys. Najprostszym rozwiqzaniem. Jezeli projektujemy piaste z mechanizmem prerotacji.VADEMECUM KONSTRUKTORA Leonid KoziarCluk Budujemg WIATRAKOWIEC pornoca drazka rnozna byfo sterowac pochyleniem osi obrotu wirnika. Lozysko pozwalalo na pochylenie osi wirnika 0 9° w dowolnym kierunku. ze piasta kardanowa opisanego typu ma duzy zakres dowolnosci wymiarow w stosunku do innych rozwiazan. Na glowne lozysko rnozna zastosowac proste podwojne lozysko promieniowo-oporowe.4 mm).

drewnianej. Metalowe lopaty wykonujq tez firmy: amerykanskle "Ken Brock Manufacturing" i .. Pierwszy raz zastosowal ten schemat lopaty Fin Jukka Tervamaki. W ostatnim dziesiecioleciu liczni konstruktorzy zaczeli stosowac inne schematy lopat wykorzystujac wsp61czesne technologie smiglowcowe. Do wywazania stosowano demontowalne masy olowiane umieszczone w 75% promienia lopaty. Ich dzwiqar jest frezowany na ksztalt profilu z duralu 6061-T6 i stanowi cata przednia czesc lopaty..)s Rys. 50% rynku opanowala amerykanska firma Mc Cutchen Sky Wheels. nawet przy uderzeniu 0 ziernie. Alain Fournier. Wszystko jest mozliwe pod warunkiem zastosowania odpowiedniej technologii. Utworzona w ten spos6b czesc splywowa jest na g6rnej i dolnej powierzchni kryta blacha duralowq. Pierwsze latajace wiroszybowce czas6w powojennych. Uzytkownicy nie stwierdzili przypadku ich polamania. kt6ra produkuje lopaty metalowo-kompozytowe. stopy lekkie. dla profilu NACA 23012. topaty tego typu produkuja we Francji: Xavier Averso. Jeden ze schemat6w takiej lopaty przedstawia rys. szklano-kompozytowe lopaty konstrukcji Magni-Tervamaki. Lopate obciqgano pl6tnem i malowano. Przyklad calkowicie metalowej lopaty klejonej Rys. Wiatrakowce Bensen B-8M i angielski Wallis WA-116 mialy lopaty 0 podobnej. .1 \St). topata Mc Cutchen Sky Wheels Rys. Zasadniczy element przsnoszacy obclazenia to integralna. Nie zaobserwowano przypadk6w rozwarstwienia mi~dzy stala a wypetniaczern. australijskie "Aerodyne" i "Challenger" a takze wiele innych na calym swiecie. stal. Rys. klejonej konstrukcji. Profillopaty NACA 8-N-12. W ten typ lopat wyposazono ok. jak rowniez i smiglowce mialy lopaty calkowicie drewniane. Wspomniana technoloqia stosowana jest juz od 10 lat. Tylna czesc jest pusta w srodku i tylko sprezystosc wielowarstwowej powierzchni zapewnia utrzymanie ksztaltu profilu.1. Andre Idrac i Roger Daniel.VADEMECUM KONSTRUKTORA Leonid Koziarczuk Budujemg WIATRAKDWIEC CZ. Konstruktor ma tu do wyboru rozne materialy: drewno. to pierwsze prototypowe lopaty Wallisa znajdowaly sie w doskonalym stanie po 5 tatach lot6w pr6bnych. Ola wywazenia przeciwflatterowego stosuje siE/ masy olowiane umieszczone w czesci noskowej. Ksztalt profilu w czesci splywowej zapewnialy sosnowe zebra umieszczone co 15 cm. W wirniki tej firmy wyposazone sa wiatrakowce Air Command. Wierzchnia czesc lopaty oklejona jest dwoma warstwami tkaniny szklanej. Na poczatku lat 70 firma Bensen Aircraft zaczela stosowac w swoich wiatrakowcach gotowe. 10000 wirnik6w Bensena i jak dotad nie odnotowano wypadku ich zlamania. Bensen wykorzystywal profil wlasnego opracowania . Drewniana lopata Bensena Rys. lopaty..4 powierzchni zapewnial dobra statecznosc lopat we wszystkich stanach lotu.".2. Nastepnie wklada sie go do foremnika wyiozoneqo szklanokompozytowym pokryciem i wypelnia pianka poliuretanowq. kt6re znajdujq tez zastosowanie dla wiatrakowc6w. Calosc byla nitowana. Tylna czesc lopaty zrobiona jest z twardej pianki.. Celem wywazenia jest wprowadzenie srodka ciezkosci lopaty w obszar 22-24% cieciwy. . Liczne firmy smiglowcowe wykonujq lopaty w catosci z kompozyt6w. Zaleta drewnianej lopaty jest niski koszt i prostota wykonania.0_-_:--~ o ~.3 e?Z?LLlLlJOP' Rys.4. rura. Zastosowany profil G-3 0 plaskiej dolnej 4.. Pokrycie stanowila sklejka brzozowa 0 qrubosci 3 mm.<P:.nakladki wymaga zastosowania prasy 0 nacisku 100 ton. tworzywa sztuczne i kompozyty.1:/ __ ~" -6 .-- Rys. Drewniane lopaty Bensena byly przeznaczone dla amator6w do samodzielnego montazu.5. Lopata Andre Idraca Rys. lopaty metalowe. tapa'g wirnika Kolejnym zespolem konstrukcji wiatrakowca. Wywaienie w postaci mosleznych nakladek urnieszczano na krawedzi natarcia w polowie dtuqosci lopaty. Co sifi tyczy resursu.:W fI ~ O \ I __" --::.. Dzwigar rurowy jest otrzymywany w wyniku nawiniecia tkaniny szklanej na foremnik.~ . zapewniajqc odwzorowanie ksztaltu profilu. lecz wzmocnione stalowa tasrna 3 mm bieqnaca przez cata cluqosc ~. Inny wariant metalowo-kompozytowej lopaty zostal skonstruowany przez Francuza Andre Idraca.Vancraft Copters". topaty charakteryzuja si~ duza wytrzyrnaloscia. frezowana z duralu na ksztalt profilu. Juz w 1968 r jego prototyp ATE-3 latal z powodzeniem z takimi lopatami. Jego lopata sklada sie ze stalowego dzwiqara w formie nakladki 0 qrubosci 2 mm wygi~tej na ksztalt profilu i stanowiqcego przednia jego czesc. Obecne wiatrakowce VPM maj't podobne.3. Obciazenia przyjmowal warstwowy brzozowy dzwiqar.. Przyklad lopaty calkowicie kompozy towej Rys.. kt6rym sie zajmiemy sa lopaty wirnika. podczas gdy na Wallisie zastosowano zmodyfikowany profil NACA 8-N-12. 5.. Zastosowano profil NACA 23112. fabrycznie wykonane. cdn.2 Rys.5 . Mi~dzy nia a Iistwe splywu wstawione sa duralowe zebra. Wykonanie takiego dzwiqara .Bensen G-2.

wiatrakowiec rnoze obrocic sie wok61 jednego z k61 gl6wnych. W miejscach zwiekszonych naprezen w rury powinny zostac wstawione wewnetrzne wypelnienia z tego samego materialu. kt6remu siE. kt6ryma uklad z k61kiem tylnym p.in. kt6re rnoqa bye umocowane na ramie. :5>. Zbiornik paliwa powinien bye umieszczony w srodku ciezkosci wiatrakowca.. Mozliwy jest takze wariant z uzyclern amortyzator6w motocyklowych.) bye skomplikowany. cdn. Steruje sie nim za pornoca pedal6w typu samolotowego. W wiatrakowcu Wallisa uzyto sznura gumowego do amortyzacji przedniego kola. Dla maszyn dwumiejscowych wymiary powinny wynosic odpowiednio 60-70 mm i 2. za posrednictwem dw6ch cieqien. kryte pl6tnem lub sklejka. Do tego ruchy drazka pozostaja w pelnej zqodnosci z wychyleniami wirnika.5-3 mm. a [esli przednie kolo nie posiada hamulca.~ 0:. ze grozi to niebezpieczelistwem wybuchu.. Francuzi z powodzeniem stosuja zbiorniki z tworzyw sztucznych. metalowy zbiornik lub specjalnie skonstruowany zbiornik 0 pojernnosci 30-40 Iitr6w. Katy wychylenia steru kierunku to +-250. taczonych za pornoca srub i blach wezlowych. We wloskich wiatrakowcach VPM konstrukcja ramy jest spawana z rur stalowych. Czasem bywa stosowany ruch przeciwny . Nie spos6b przecenic jeszcze jednej roli usterzenia poziomego: utrudnia wejscie przez nieuwaqe w tarcze srniqia Spotyka sie rozmaite konstrukcje usterzen: drewniane. Oto opinia doswiadczonego amerykaliskiego pilota wiatrakowc6w. najbardziej naturalne.)wiatrakowca stanowi podluzna rura. we wczesnym etapie konstruowania. m. Typ amortyzacji nie rna znaczenia. VADEMECUM KONSTRUKTORA a KODstrukcja kadluba Kadlub to nastepny zesp61. i rna mniejsze opory szkodliwe. Do budowy kolumny jak i belki poziomej jednomiejscowego wiatrakowca nadadza sie rury z duralu D16T 0 srednicy 50-60 mm i grubosci scianek 2-3 mm. Poglqd. Samolotowy system kierowania.) przyjrzymy poznajac budowe wiatrakowca. ze sterowanie wiatrakowcem jest podobne do samolotowego. podobnie jak w motocyklu wydaje siE. niech latajq samolotami. Do dwumiejscowych lepiej uzywac k6t 0 srednicach odpowiednio 400 i 300 mm. Czasami statecznik ten mozna nastawiac na ziemi lub w locie dla zapewnienia wywazenia aerodynamicznego na wiekszych predkosciach lotu. rnoze bye to nawet sznur gumowy (tak jak w motolotni Kosmos). chcacy latac tak jak na samolocie. metalowe lub kompozytowe.-~j i. fotel pilota. Jest to rozwiazanie proste i tanie. kolo przednie 200-250 mm. Dla prostego amatorskiego wiatrakowca najlepiej nadaje sle wiszacy drazek sterowniczy. tablica przyrzqd6w. Zazwyczaj jest to wziety z motor6wki 20-litrowy. wykorzystuje rury duralowe 0 przekroju prostokatnyrn. a wiatrakowiec nabiera estetycznego wyglqdu. Umieszczenie na rekojesci drazka dzwiqni sterowania gazem. bieqnacych r6wnolegle wzdtuz kolumny od piasty w d61 i poprzez dzwiqnie dochodzqcycmi do drazka typu joystick jest takze szeroko rozpowszechniony w wiatrakowcach. gdyz wiatrakowiec prawie zawsze Iqduje na ogon. Oplywowa kabina pilota jest jednym z . Usterzenie ogonowe sklada sie ze statecznika pionowego ze sterem kierunku i nieruchomego statecznika poziomego. analogicznie jak w motolotni. Podstawowq belkE. co stanowilo wystarczaiaca arnortyzacje przy twardych ladowaniach czy nier6wnosciach terenu w czasie kolowania._:tb . ciezszy. r .dodatk6w" . Obowiqzkowo trzeba tez przewidziec niewielkie k61ko ogonowe umocowane pod usterzeniem. §. Jest on jednak bardziej Przyktad rozwiazania uktadu tandem Za najlepsze rozlokowanie pilot6w w amatorskim wiatrakowcu dwumiejscowym rnozna uwazac tandem. Bensen.. K61ko ogonowe powinno miec srednice 80 mm. Stosuje sie takze usterzenie plytowe jak w KB-3 czy Commanderze. Francuzi sa bardziej praktyczni i najczescie] wykorzystujq w swoich wiatrakowcach do budowy usterzenia 10 milirnetrowa sklejke wycieta na wtasciwy ksztalt. zapewnia lepsze potozenie rak pilota. latwo daje sie wywazyc. to prosta droga do niebezpieczenstwa!". PLAR 6/96). Jej obecnosc nalezy przewidziec jednak juz Wiatrakowce Bensena nie posiadaly amortyzacji jako takiej. chociazspecjalisci twierdza. W wiatrakowcach stosuje sie powszechnie podwoiie trzypunktowe ze sterowanym przednim kolem (wyjqtkiem jest wiatrakowiec Little Wing.'. do kt6rej mocowane sa poszczeg61ne podzespoly: podwozie przednie (widelec z k6Ikiem).Ludzie. Kabina podnosi znaczaco komfort pilota.zgodnie z widelcem przednim. Duze sily i momenty wystepujace podczas zwiekszania obrot6w wirnika rnoqa doprowadzic do poslizqu wszystkich trzech k61. Paula Abbota: . i wymaga innych ruch6w w kierowaniu. Jego konstrukcja to zazwyczaj otwarta rama utworzona z duralowych rur. Do wiatrakowca jednomiejscowego znakomicie nadadza sie kola gl6wne 0 srednicy 300 mm uzywane w gokartach... W przypadku zastosowania prerotacji wirnika na wszystkich kolach nalezy przewidziec skuteczne hamulce. Wielu konstruktor6w wiatrakowc6w.B:d~i. do kt6rej umocowane jest loze silnika i piasta wirnika na szczycie. W przypadku konstrukcji ze sztywnych rur 0 przekroju kolowym zachodzi koniecznosc amortyzowania podwozia. Ma on prosta konstrukcje. Elementem nosnyrn wiatrakowca jest kolumna.gWIATRAKDWIEC cz. W przypadku drazka wiszqcego mozna nawet taki uklad stosowac do nauki pilotazu podobnie jak w motolotniach dwumiejscowych. zbiornik paliwa i usterzenie ogonowe. jednak uzyte w konstrukcji rury 0 prostokatnym przekroju pracowaly jak resory.

Resurs silnika jest bardzo duzy. We Francji np. Ciqg statyczny zespolu napedoweqo na bazie silnika Subaru. Istnieje wiele wariantow tego modelu. Nowe wiatrakowce 0 duzej mocy Air Command rnajq silniki Rotax 912. Podstawowym modelem. Cieczowe chlodzenie pozwala na eksploatacje silnika nawet w warunkach australijskich. Frydrychewicza) na rynek kanadyjski szukala partnera do zagospodarowania 10 istniejacych struktur platowca. ale czesto sa zbyt drogie dla kieszeni przecietneqo amatora. z tego powodu jest on w Australii bardzo wziecie z-ca dyrektora pplk. widzac rnozltwosc szybkiego uzdolnienia sarnolotow do latania i wykorzystania ich do szkolenia lotniczego. Jest to silnik niskoobrotowy 0 duzyrn momencie na wale pozwala na bezposrednie zamocowanie srniqta 0 srednicy do 1. Dobin silnika popularny.3 m i duzyrn skoku. Pomysl byl bardzo prosty. Pan Marcin Dzieciuchowicz z Airtechu zwrocit sie do Liceum Lotniczego. Jak sie okazalo nie byl to tylko element scenografii ale jeden z siedmiu ptatowcow przekazanych Liceum przez firrne Airtech Engeneering Ltd. uwaqe zaproszonych qosci zwrocil stojacy na scenie samolot ultralekki. ktore podnosza jego moc do 60 KM. Lekkie dwumiejscowe francuskie wiatrakowce 0 masie startowej do 320 kg wymagajq modeli 582 lub 618. ktory daje rnoznosc pracy w ekonomicznym zakresie. Uzupetnlajac dane liczbowe podane w 2 odcinku naszego wykladu warto nadmienic. ktory wystepuje na wiatrakowcu Amax o trojiopatowyrn srnlqle srednicy 2 m wynosi 220 kG. ze pierwszy wiatrakowiec Bensena 87M miallekki silnik dwusuwowy Nelson 0 rnocy 40 KM z bezposrednirn napedern srniqla.O Andrzej Przychodzien Mikroloty dla szkoty Podczas uroczystosci slubowania uczniow pierwszego roku deblinskieqo Liceum Lotniczego w dniu 9. Ze strony szkoly zaanqazowat sie w to przedsien J1n_n_O _ <i . Na zakonczenie chcialbym zauwazyc . zwlaszcza przy czestych manipulacjach przepustnica podczas manewr6w przy ziemi. Jezeli naped na smiqlo przekazac za posrednictwern przekladni z paskiem zebatyrn to mozna zastosowac i srniqta 0 srednicy 1. dobrze dopracowanym w Ameryce jeszcze w latach 60. Taki naped rnozna zastosowac na wiatrakowcu dwumiejscowym. qdyz ma ona podstawowe znaczenie dla osiapow calego wiatrakowca. 11. Uzywat go do szkolenia pilotow Wielkq popularnosc w zastosowaniu do wiatrakowcow zdobyl sobie silnik 0 ukladzie bokser z cieczowym chlodzeniem pochodzacy z samochodu Subaru.:. ~ ~ <i :2 Rex Mc Candless na swoim wiatrakowcu M-4. W ramach podpisanej umowy firma Airtech przekazala Liceum siedem kompletnych struktur platowca oraz uzyczyta urzadzenia niezbedne do ich rnontazu. Zainteresowanych odsyfamy tez do artykufu "Oshkosh '95 wiropfaty" w PLAR 1/96 stana wtasnoscia firmy Airtech. Silnik ten abstrahujac od jego duzeqo ciezaru ok. ale nieekonomiczny: silniki te mial y bardzo krotki resurs. Trzy pozostale egzemplarze samolotu po zmontowaniu pozo- Odnosnie silnikow Rotax to dla normalnego jednomiejscowego wiatrakowca wystarczy model 447 lub 503. 96. Vvspotczesne wiatrakowce dowodzqjednak czego innego.06 m. zalozoneqo na wal.. co znacznie wydiuza resurs silnika. gdy temperatury w letni dzien wynosza 55°C.duzo tansze. Samoloty b~da montowane w Wojskowych Lotniczych Zakladach Remontowych w Deblinie i maja bye gotowe do lotow wiosna przyszlego roku.ig WIATRAKOWIEC Kwestii doboru silnika nie nalezy zostawiac na koniec procesu konstruowania. ciaqle najbardziej rozpowszechnione sa silniki Volkswagen .5 m. odpowiedni reduktor i srniqlo o srednicy 1. Obroty silnika wynoSZq 6000 obr/min i dlatego niezbedna jest przekladnia.7 m. z Warszawy. jest model 1600. :. Osiqgany na nich ciqg statyczny dochodzi do 120 kG . Amatorzy wiatrakowcow zaczeli stosowac powszechnie dostepny silnik od sarnochodow Volkswagen 1600 cm3 bez reduktora (smiqto zatozone bezposrednio na wale). Osiqgany wowczas ciqg statyczny dochodzi do 180 kG. Przede wszystkim niezbedne jest zapewnienie duzeqo nadmiaru mocy. 100 kG z powodzeniem znajduje zastosowanie w jednomiejscowych wiatrakowcach Ranger zapewniajqc im predkosc wznoszenia 10 m/s a takze w dwumiejscowych wiatrakowcach RAF2000 0 masie startowej 500 kg. certyfikowane do zastosowan lotniczych. Wiatrakowiec 0 masie startowej 180 kg mial szybkosc wznoszenia 2 m/s co w pelni wystarczalo dla normalnych lotow Pozniej Bensen zaczai stosowac dwusuwowe silniki Mc Culloch od celow latajqcych 0 mocy 72 i 90 KM zwiekszajac tym samym nadmiar mocy. Wykazywal on ciqg statyczny 86 kG przy srednicy srniqta 1. co swego czasu zrobil Anglik VADEMECUM KONSTRUKTORA cz. Jaki silnik jest najlepszy? Oczywiscie specjalnie przeznaczone do konstrukcji ultralekkich silniki Rotax rnaja wystarczajaca niezawodnose i resurs. Ich ciqg statyczny wynosi 120 kG. Przede wszystkim potrzebny jest reduktor i smiglo o wiekszej srednicy Wiatrakowce Air Command i Bumble-Bee rnaia silniki Rotax 447 o mocy 40 KM. Firma ta po zaprzestaniu produkcji samolotu (konstrukcji A. oketo 2000 godzin lotu wiatrakowca. ze rnozna zbudowac latajqcy wiatrakowiec na silniku Trabanta jednak tak dobrae srniqio aby ciaq statyczny wyniosl 80 kG i zrniescic sie w masie startowej 160 kg. 7.B~d~j. Powstalo mylne przekonanie ze wiatrakowiec potrzebuje nadzwyczaj duzej mocy silnika. Wiatrakowiec 0 masie startowej 220 kg ma predkosc wznoszenia 5 m/s i pozwala latac na polowie zakresu mocy. Podstawowym wariantem stal sie model qaznikowy EA-82 0 pojemnosci 1800 ern" i mocy 90 KM. Szymkowski.O Przeglq_d silnik6w stosowanych w ultralekkich konstrukcjach latajq_cych zamlescllismy w PLAR 1/95 i 2/95.

. B.Zapotrzebowania zbiorczego" . W przypadku zapotrzebowania zblorczego na licencje (dla czlonk6w klubu modelarskiego zarejestrowanego w aeroklubie regionalnym. Wgvvaianie vvialrakovvca Aby przeprowadzlc wywazanie wiatrakowca wieszamy go za piaste wirnika tak aby zawieszenie symulowalo zawieszenie na wektorze ciqgu wirnika (pokrywajqcym sie z osia obrotu wirnika). Co zas sie tyczy wywazenia poprzecznego. Oplaty za Licencje Sportowe FAI Modelarza Lotniczego na rok 1997 nalezy przekazywae wylqcznie na konto Komisji Modelarskiej. W przeciwnym razie pierwszy lot rnoze sie przernienic w niefortunny upadek z wysokosci 2 metr6w. 7. kt6rzy z chwi1"1. Koszt wydania licencji na rok 1997 wynosi jak nizej: . przynalezncsc klubowa. Kurs ma sie odbyc na przelomie stycznia i lutego '97 w jednym z osrodkow AP Poprzedni kurs ukonczyto ponad 30 pilot6w. odchylenia pylonu od pionu. Konstruujqc wiatrakowiec nalezy sie starac aby linia sily ciqgu srniqla przechodzila przez srodek ciezkosci maszyny w locie. 45 i 15 zl. to nasladujac Bensena nalezy zapewnic aby obroty wirnika i smigla mialy ten sam kierunek jesli patrzec na srniqlo z tylu a na wirnik z g6ry. 8.VADEMECUM KONSTRUKTORA Leonid Koziarczuk Budujemg WIATRAKDWIEC Cz. Z praktyki wiadomo. Wszystkie te pr6by nalezy prowadzic na kompletnym (ale bez wirnika) wiatrakowcu z wyposazeniern i zatankowanym zbiornikiem. Modelarz nie posiadajqcy licencji nie moze bye dopuszczony do startu w zawodach.: POL-. Rozpatrzmy to zagadnienie na przykladzie wiatrakowca Bensena. dotychczasowy nr lic. 3. trzeba przesunac os wirnika wzqledern konstrukcji w prz6d albo w tyl. 5. Dla wiroszybowc6w kat ten powinien zawierae sie w przedziale 2-30. sekcji modelarstwa lub stowarzyszenia modelarskiego bedaceqo czlonkiem Aeroklubu Polskiego) nalezy wplacic na konto Komisji Modelarskiej AP odpowiedniq kwote zaznaczajac na przekazie bankowym fakt wyslania do Biura AP . Po tym terminie koszt wykupienia licencji wynosi odpowiednio 35. Pilot zajmuje miejsce i doprowadza drazek w potozenie neutralne ustalajqc t~ pozycje. Kat porniedzy pylonem a plaszczyzna styku k61 z ziernia powinien wynosic 990.wykupienia licencji staja sie czlonkami wspierajqcymi Aeroklubu Polskiego na dany rok 40 zl . Licencje na rok 1997 beda juz z nowym znakiem identyfikacyjnym panstwa.zawierajqcego potwierdzenie czlonkostwa w swoim aeroklubie 30z1 . jak to si~ juz wielu amatorom przydarzylo. 2. zgodnie z wymogami MiE. (czyli 90 odchylenia w d61) .Mtodzi Modelarze-Lotnicy na Star!". 4. "SwiE. Problem wywazenia sprowadza sie do podwieszenia wiatrakowca na lozysku kardanowym piasty wirnika i okreslenia katow t Informacje Biura Aeroklubu Polskiego prez Aeroklub6w Regionalnych zobowlazani sa do sprawdzania waznosci licencji. kt6rego numer ulegl zmianie i jest nastepuiacy PBK XIII O/M w Warszawie . zawiesic wiatrakowiec ponownie i jeszcze raz sprawdzic katy pochylenia az do znalezienia wiasciweqo polozenia osi wirnika. Wszyscy modelarze startujqcy w zawodach modelarskich rnusza posiadac wazna l.posiadacze llcencji na rok 1997 otrzyrnaja nieodplatnie na adres domowy Biuletyny "Sport modelarski". Modelarze seniorzy .seniorzy indywidualni nie bedacy czlonkami aeroklubu regionalnego.(mk) . data urodzenia. ubiegajqcy sie 0 wydanie licencji na podstawie zapotrzebowania zbiorczego .lto Latawca". nr telefonu. Jednoczesnie wprowadza sie obowiqzek podawania numeru licencji zawodnika obok irnienia i nazwiska w sprawozdaniach z zawod6w i we wszelkiej korespondencji. Modelarz zainteresowany otrzymaniem licencji na dany rok zobowiqzany jest do uiszczenia oplaty na konto Komisji Modelarskiej AP w wysokosci i terminie jak wyzej oraz przekazania swoich danych osobowych czytelnie na przekazie bankowym: lrnie i nazwisko. Urzedu Kultury Fizycznej i Turystyki i regulaminem przyznawania licencji oraz zdobywania klas i odznak sportowych w modelarstwie lotniczym i kosmicznym Biuro Aeroklubu Polskiego informuje: 1. Uwaga: Posiadanie licencjinie jest wymagane od zawodnik6w startujqcych w otwartych zawodach dla mlodzik6w pn. na tyle aby kqt pomiedzy pylonem a pionem wyni6s1 2-40. Niezapewnienie wtasciwych katow lub wywazenie wiatrakowca po motolotniowemu rnoze oznaczac. tj. ze: 1. Z dniem 1 stycznia 1997 roku wprowadza sie nowy znak identyfikacyjny panstwa dla Polski sa to litery POL zamiast dotychczasowych Sp. (cdn. czesc z nich zasiada za sterami lotowskich samolot6w. Zgodnie z przepisami Kodeksu Sportowego Mi~dzynarodowej Federacji Lotniczej FAI. 2. Wiatrakowiec powinien sie pochylic nosem w d61. Nr 370044-3232-2720-3-72 Komisja Mode/arska Aeroklubu Polskiego Aeroklub Polski zapowiada orqanizacje kursu teoretycznego lot6w wg wskazan przyrzqd6w IFR. Krajowych Zawodach Latawcowych i Krajowych Zawodach Modeli Balon6w na Ogrzane Powietrze. adres zarnieszkania z kodem poczt. Moze to rniec grozne skutki.seniorzy bedacy czlonkami aeroklubu regionalnego.juniorzy i mlodzicy bez wzqledu na czlonkostwo 10 zl Nieprzekraczalny termin wykupienia Licencji Sportowych FAI na rok 1997 ustala sie na dzien . . Plaszczyzna styku k61 z ziemia utworzy wtedy odpowiednip kat 11-130. dla kt6rego przyjmiemy.j1 marca.icencje Sportowq FAI Modelarza Lotniczego. ze os wirnika powinna przechodzic za srodkiern ciezkosci w odleqtosci 150-200 mm dla maszyn jednomiejscowych.) Aby m6c latac na wiatrakowcu trzeba go wpierw wtasclwie wywazye. kt6re w zostana wydane w 1997 r. Organizatorzy zawod6w urnieszczonych w Kalendarzu Imprez Centralnych Aeroklubu Polskiego oraz Kalendarzach lrn- 6. Os obrotu wirnika przy sterownicy w neutrum powinna bye r6wnolegla do pylonu. ze w locie zabraknie katow wychylenia sterownicy do sterowania podluzneqo.ldzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. co ogloszone zostalo w Kodeksie Sportowym FAI w czesci 4 (aneks nr 2). Jezeli pomierzone kqty nie odpowiadajq powyzszym.

9/95 i 1. Oznaczono tu: t..L . Skrzydlo przy tym powinno pozostac nad woda.o = wypornosc (rowna polowie ciezaru samolotu) w kG y = ciezar wtasciwy wody [1000 kG/m3] B = szerokoscptywaka [m]. Przedwojenna statystyka oonoszaca sie do zbudowanych i latajqcych wodnosarnolotow wykazuje znaczne odstepstwa od zalecanej wielkosci hm. 4. Ten warunek moze okazac sie wymiarujqcy dla dolnoplata czy dwuplata.3/96.L . Kolejnq czynnoscia jest wywazenie wirnika w ptaszczyznie jego wirowania. .10.. I . tak aby srodek ciezkosci obydwu lopat potozony byl w tej samej odleqlosci od osi wirnika..-t.----L----L 1.9 c o 1000 ~ 5 ({) "iii a. dodajqc segment na dtuqosc. zachowujqc t~ sarna szerokosc.7 do 1. Dodatkowym warunkiem dla rozstawu plywakow jest przypadek przechylu az do calkowitego zanurzenia jednego z ptywakow i wynurzenia drugiego." I.9.. Przedtuzenie osi podluzne] glowicy wirnika nosneqo musi przechodzic w jednakowej odleqtosci od krawedzi natarcia kazde] lopaty (p.).8. natomiast napewno pojawiq R cz.. Przy wlelkosci obrotow wirnika stosowanych podczas prob drgania te moqa nie wystaplc. rys. Przed zalozeniem lopat na qlowice.. Dzieki temu rnozna sprawdzic i skorygowac ustawienie lopat (ich odchylenie wzgl~dem plaszczyzny wirnika).. W tym celu blokujemy wirnik tak aby odebrac mu mozliwosc przechylen wzqledern osi podtuz- . Konce lopat barwimy na rozne kolory otowkiern lub kredq. . W warunkach normalnej pracy wirnik powinien bye wyrownowazony statycznie i dynamicznie (patrz czesc 4-ta)..:·1 d I ~ ~i~~~... Rys.7.. Dopuszczalny rozstaw sladow uderzen to 1-2 cm. Na zakonczenie uwag 0 geometrii podlodzia trzeba wspomniec 0 szerokosci plywaka.-I~.. to znaczy po przymocowaniu lopat do glowicy. 9.. Do tej proby musimy wykorzystae energi~ obracajqcego sie wirnika.~ \+ I \ y s. maksymalna wartosc spotykana w literaturze to ok.. trzeba wiec traktowac jako orientacyjnq._ '::::.3/94. _.. z zachowaniem maksimum elernentow niezmienionych. np..8.:.rodzin" plywakow staraja sie zachowac takie same rozporki i wykrzyzowania dla plywakow roznej wielkosci. Dalsza regulacja wirnika odbywa sie po zamontowaniu go na konstrukcji wiatrakowca. Artykuly 0 wiatrakowcach znajdzie Czytelnik tez w PLAR 2.2.. ze jeden czlowiek trzyma tyczke z przymocowaLnym do niej arkuszem tektury na wysokosci wirnika. Leonid Koziarczuk Budujemg WIATRAKDWIEC nej i poprzecznej wiatrakowca. nalezy wywazye je masowo.J I I I L I I I I - 1 I . a scislej obciazenie szerokosci. . Czynnosc ta wymaga specjalnych przygotowan polegajqcych na tym. Tymczasem konstruktor samolotu dobierajac plywak musi uwzqledniac przede wszyst- MASA 2000 SAMOLOTU 3000 4000 kg 5000 6000 Rys. Bezwymiarowy wspotczynnik CM = t.. ktore umieszcza sie na krawedzl splywu lopaty w okafo 2/3 jej dlugosci. Byloby idealnie gdyby os ta przebiegala przez srodek ciezkosci lopaty.11/96 i 1197.M!~CD __ .: I I I I I - "II . Ponizsza "recepte" na wiasciwa szerokosc plywaka.. Widae tu prawie liniowq zateznosc.. I RyO> sie w przedziale wielkosci obrotow wtasciwych dla warunkow lotu. 5/97 AVIATION REVUE ~~J3 ...j-L NI_ I I I _.9.. Jezeli dysponujemy stosunkowo slabym silnikiem. Nastepnie zmontowany wirnik podwieszamy za sworzen wahania w polowie jego dtuqosci."L . Uwaga: poprzednie odcinki cyklu ukazaly sie w PLAR 5. Uderzenia koncowek lopat pozostawia na tekturze slady odpowiadajqce ich zabarwieniu. W zwiqzku z tym rozkrecarny wirnik do srednich obrotow i kontrolujemy odchylenie koncowek lopat od jego plaszczyzny wirowania. Moze to wynikac z faktu. Pomocnik opiera tyczke dolnym koncern 0 ziernie w odleqlosci okafo pol metra od konca lopat i zbliza arkusz tektury do wirujqcego wirnika.31 ~rL1-r-2cm .. Regulacja lopat vvirnika topaty wiatrakowca mogq bye wykonane samodzielnie lub tez mogq bye wykonane przez profesjonalnq firrne. ze wytworcy .••.nadwyzka" wypornosci.1 I- I I I L I I I I.o 1 y * B3 powinien wypasc w granicach 1.st~tecznose poprzec~n~· powoduje szybkie kolysanie samolotu po kazdyrn zakloceniu.5..6 kim odpowiedniq wypornosc./. (rnm ) 1200 I I I 1000 800 600 400 ____ I ----L-7r~..6. W kazdyrn przypadku powinna bye sprawdzona regulacja kata nastawienia lopat.L . Przy samodzielnej budowie nalezy zwrocic uwaqe aby uniknac bicia promieniowego srodka wirnika nosneqo. 2. czasem rowniez zmieniajqc wysokosc. Wytworca ptywakow z reguly tworzy kolejne modele w oparciu 0 juz istniejace. Jszef bedzie wiekszy nalezy go skorygowae przy pomocy tryrnerow.11 ( I. Na tym konczy sie regulacjawirnika wiatrakowca. Poprzez ich wychylanie likwidujemy niepozadane odchylenia lopat od plaszczyzny wirnika. W~zszy plywak (przy danej wypornosci) zanurza sie gl~biej i wytwarza silniejszy rozbryzg. cdn._ L ... L L __ I I . plywaki umieszczone zbyt blisko obok siebie mogq powooowac wzrost oporow hydrodynamicznych..7.k • I I I ____ L I L L I I L L I Szerokosc plywaka . Zbyt duza roznica odchylen rnoze bye powodem drqan wiatrakowca lub drazka sterowego.. . ale pasmo rozrzutu jest rowniez dose szerokie..6.. Na rysunku 5 pokazano rozstaw ptywakow (rowniez dla wspotczesnych wodnosarnolotow) w zaleznosci od masy samolotu. ewentualnie rownoczesnie z . Dopuszczalne roznice w wadze lopat mogq wyniesc 1-2 gramow na metr rczpietosci.1.9. :-. Koncoweqo wywazenia statycznego dokonujemy w stanie zmontowanym. Tym niemniej. cdn. rnozna sie ratowac stosujac rnozliwie szerokie plywaki.

a takze od sprawnosci fizyeznej pilota czy jego pomocnika. rozmieszczenia uchwytow i stopni. 1.silnik manewrowy" ma sens.. -- . co gorsza. Nie zawsze kierunek wiatru czy pradu pozwoli na podejscie do nabrzeza burta lezaca po stronie drzwi. stojac na kotwicy lub dryfujqc na srodku jeziora! Gdy samolot ma drzwi tylko z jednej strony. l. 14 Przyk1ad rozmieszczerua stopni. ten rezer- wowy . ale dla wodnosamolotu sa niezbedne . mUSZq jednak otwierac sill wzqledern osi pionowej nie powinny bye podnoszone ani odsuwane. Uchwyt ten rnoze rzecz jasna sluzyc rowniez. gdzie mozna stanac bez obawy przebicia pokrycia! Na zastrzale skrzydla czesto przewiduje sill miejsce. Nalszy takze parnietac. dobrze jest moe obejrzec i np. Korzystajq z nich zarowno pilot. Male dolnoplaty na pfywakach oprocz pewnych ulatwien. liny) musi bye szybko dostepny . beczek. Typowy g6rnoptat wymaga dodatkowych stopni i ucnwytow ieby sif. Ale tak jak i inne statki powietrzne ma swoje ograniczenia. wyrazne. 30 8/97 AVIATION REVUfi ~_JJ . pilottJuv 010 wypowiedz jednego z francuskich wspotczesnych pilotow wiatrakowcow: . ale to rnoze bye malo.. musi one bye w kazdyrn razie tatwo i szybko dostepne . zaleiy od rozrniarow samolotu. Dlatego przestrzegamy przed szybkim i pospiesznym opanowywaniem techniki latania na tego Iypu statku powietrznym. z odpowiednimi napisami ostrzegawczymi. KONIEC tfum. nie stwarzajac nadmiernego oporu. Dlatego dla .terenowi" (bushpilots) stosuja cos w rodzaju smyczy ..nie zawsze rnozna liczyc na schodki czy drabinki na pornoscie ezy kei. pilolowania i bezpieczenstwo czynia go bezkonkurencyjnym aparatem latajqcym. Istotna jest tez rnozliwosc sif.--' Rys. nasuwajq rowniez problemy. Specyficznym wrogiem adeptow latania na wi atrakowcach jest pospiech. Dobrze. poreczne uchwyty (rnoze jaskrawo pomalowane?) . zeby nie chwycil za splyw lotki czy steru lub.konieczne jest otwierane okienko po stronie bez drzwi. gdy silny wiatr utrudnia normalne kolowanie. Jednostronny dostep maja np. . STOJKE. Trzeba czasem wyrnienic przepalonq zarowke swiatla pozycyjnego. Innym ograniczeniem. . Nie nalezy podejrnowac proby wznoszenia podczas startu z nierozkreconyrn wirnikiem do wtasciwych obrotow Moze to doprowadzic do potamania Iopat wirnika.. Odpowiednie elementy stosuje sie czasem rowniez jako standard na sarnolotaeh Iqdowych (chocby dla zaglqdania do silnika i tankowania oleju). ze wiatrakowiec opusci nos. Amervkanscy i kanadyjscy piloci . Oobrze.raczej na zewnatrz samolotu ntz w kabinie..czasem sa odpowiednie baqazniki w plywakach. gdzie rnozna oprzec noqe.DOPOKI SMIGtO SI~ KR~CI. zeby wykonac przeglqd lub naprawe. zwiekszy predkosc i ustali lot.-~_. jak i pasazerowie. Tak czy inaczej brak drugich drzwi zmusza do kornprornisow w manewrowaniu. zeby podstawic pod" plywaki wozek transportowy. Cos moznaby podpatrzec u sadownikowl 13k czy inaczej wypadnie nieraz obrocic samolot na przystani lub wyciqgnqc na Iqd. Przypadkowi pomocnicy na przystani mogq sill nie orientowac. moze tez wypadnie dotankowywae samolot z kanistra. Gornoplaty takze mogq sprawiac klopoty. Jak przelezc na przeciwny plywak nie pakujac sil1 w plaszczyzne smigla i nie wpadaiac do wody. Problem em rnoze bye spuszczanie odstoju paliwa ze zbiornikow skrzydlowych 0 ile zawory odwadniajqce znajdujq si~ zdala od kadluba. jako jedno z okuc kotwiczenia na ladzie. oczyscic skrzydta od gory. NORMALNIE. podobnie jak u innych wiroplatow jest ograniczenie szybkosci. podobnie jak czasem linki cumownicze zaczepione na state do plywako (p. Bye rnoze ktos wynajdzie narzedzia specjalne umieszczane na lekkim drazku. Wspofczesne profesjonalne wiatrakowce rnaja ograniczenie predkosci na przykfad do 300km/h. Wielkosc minimalnej predkosci postepowej limitowana jest dysponowanym ciqgiem zespolu napedowego. 14). wciaz popularne stare Pipery (Cub lub Supercruiser) czy nowy Aviat Husky.pietkacn" za redanami. Trzeba jakos zaklada6 i zdejrnowac blokady postojowe lotek czy pokrowiec na rurke Pitota. Prostota konstrukcji. a drazek sterowy ustawic w poiozeniu neutralnym. (cdn). Na dziobie zaznaczono ostrzegawczy pasek w piaszczyznie srniqta.na nieostrozns chwycenie przez pomocnika. Jezeli wioslo (pagaj) nie ma swoich uchwyl6w na burcie plywaka (jak to si~ czesto robi)..I c i Poza bardzo malymi wodnosamolotami. Przydatny bywa solidny uchwyt pod ogonem.5/97. Magdalena Dziedzic Niniejszy odcinek zamyka cykl artykulow pt.. Nisko lezace skrzydlo rnoze sie nie zmiescic nad wysokim pornostem czy tez nad sprzetern zgromadzonym na pornoscie.Dla zrecznych rak nie ma lepszego statku powietrznego niz wiatrakowiec".zdrowia" samolotu przydajq sill wygodne.. potrzeba dodatkowych stopni.. czasem tez trzeba samolot stojacy na plycie przechylic do tylu na . Lepiej. Uuvagi dla przgszlgch zwiekszenie mocy zwlaszcza przy jej nadmiarze moze doprowadzic do niebezpiecznych sytuacji. Rurka Pitota i lotki rnoqa bye narazone bardziej niz na qornopiacie .lgania z kazdeqo plywaka przynajmniej do dzwigni gazu .oczywiscie wytrzymujqce brutalna obsiuqe przynajmniej 50 kiloqrarnow sily dopuszczalnej.. Jezeli samolot ma dodatkowa pletwe pod kadlubem. . zeby wejsc do kabiny z pokladu plywaka.-. Oprocz uchwytow dla poruszania sill pilota czy "zafoganta" przydajq sill uchwyty manewrowe._____. Wiatrakowce wyrhagajq zawsze plynnego pilotowania w tym takze operowania gazem. powinna speiniac tez role uchwytu. Nowicjuszom zdarzaja sre przypadki energicznego i gwattownego sterowania przed czym przesterzegamy bo wiatrakowce. Nawet na samolotach nie majqcych zbiornik6w w skrzydlach. Patrz tez wykaz na str. Wiatrakowiec nie rnoze wykonywac: Plltli. Jedna z logicznych droq wydaje sill wspinaczka przez maske silnika. jezeli jest uzyty w porel Rowniez inny sprzet wodny (kotwica. zdiecie obok).. Mala odleqlosc rniedzy ptaszczyzna smiqia i skrzydlem nie pozwoli bezpiecznie stanac na przedniej czesci poktadu plywaka podczas przybijania do nabrzeza bez zatrzymania i ostudzenia silnika (zatizymany gorqcy silnik moze .acowanie wiatrakowcem powinno odbywac si~ zawsze pod wiatr..kopnac" przy przypadkowym ruszeniu smiglem!). co ile wytrzymuje.. Ola operacji przybijania do pomostu z reguly trzeba stanac z curna na plywaku. --. gdy pomocnik na brzegu rnoze ztapac i przytrzyrnac za koniec skrzydla czy ogon. najbardziej nie lubia gwaltownych rnanewrow Przy pojawieniu sie trudniosci z utrzymaniem kursu i rownowaq: nalezy niezwfocznie zredukowac gaz. gdy sa wyznaczone i oznakowane miejsca. gdy jest sie rowniez za co ziapac. oraz innych gwattownych rnanewrow poniewaz strugi powietrza napedzajace wirnik musza naptywac na niego zawsze od dotu. czasem w tym celu trzeba wrecz wlezc na kadtub czy skrzydto. Spowoduje to. Oprocz unikniecia czesci wspomnianych problernow z uchwytami. 10. NIE WOLNO WYSUWAC SI~ PRZED PRZEONIA. za rurke Pitota albo inny delikatny element. 11:"'-. pomaga rowniez przy ruszeniu go z miejsca na (mokrym !) drewnianym slipie.. Typowym rozwiqzaniem sa solidne kqtowniki zamocowane do stojek. Minimalna predkosc rnoze bye zblizona do wieikosci okofo 0 km/h wzgl~dem ziemi jesli wiatrakowiec porusza sie pod wiatr i dysponuje wystarczajaca moca silnika. zaczepionych do skrzydtowych okuc kotwiczenia lub tez do koncowek skrzydet.! Niebezpiecznq piaszczyzne smigta czesto zaznacza si~ na dziobach plywakow.. Poza utatwieniem obrocenia samolotu na wodzie przy odbijaniu od przystani. obslugi..~---- ---. Oobrze. Gwaftowne Kotowanie na start ze podczas szybkiego zwrotu 0 180 stopni na rnalej wysokosci pojawi Sill niebezpieczenstwo zwalenia sie lub przepadniecia. trzeba przernyslec sprawe przechodzenia z jednego piywaka na drugi. Takie smycze w locie poprostu powiewajq.-- . "Budowa wiatrakowca amatorskiego" pcprzednie odcinki byly drukowane w PLAR 5·11/96. Pomocny bywa zastrzat skrzydta qomoplata.l wspiac do wlewow paliwa przy tankowaniu (Rys. Leonid Koziarczuk Budujemg WIATRAKDWIEC cz.krolkich linek zakonczonych petlarni. obustronne drzwi pomagajq w zeglowaniu.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->