Warszawa, 17 maja 2011 r.

Dwukrotnie wzrosła liczba firm korzystających z usług outplacement, a Warszawę w realizacji projektów systematycznie doganiają inne regiony - wynika z najnowszych badań krajowego rynku outplacement przeprowadzonych na zlecenie firmy DBM Polska. Łącznie przebadano 500 firm z całego kraju. Aż 48% z nich zadeklarowało, że korzysta z programów outplacement dla odchodzących pracowników. „To drugie takie badanie w historii naszej firmy. Pierwsze zlecaliśmy w 2005 roku i gołym okiem widać, że zmiany które nastąpiły w Polsce w zakresie korzystania z tego typu usług są ogromne. Poprzednie badania pokazały, że 25% ankietowanych firm korzystało z usługi outplacement, obecnie 48% ankietowanych realizowało programy outplacement. Wynik ten ogromnie nas zaskoczył. I nawet jeśli w badanej próbie teraz i poprzednio była nadreprezentacja międzynarodowych korporacji, które częściej korzystają z outplacementu niż rodzimi przedsiębiorcy, to i tak przyrost jest ogromny” – komentuje Agnieszka Jagiełka, Partner Zarządzający DBM Polska. W stolicy nadal realizowanych jest najwięcej projektów outplacement, ale różnica między Warszawą a pozostałymi regionami systematycznie maleje.

Poza Mazowszem outplacement najczęściej wykorzystują pracodawcy z województw śląskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Ankietowani oprócz specjalistycznych firm świadczących usługi outplacement wskazali także 13 firm doradztwa personalnego (wymienionych tylko przez dwóch respondentów) oraz 31 firm doradczych, głównie rekrutacyjnych i szkoleniowych (wymienionych tylko przez 1 respondenta). „To duże zaskoczenie biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce realnie są może trzy, maksymalnie pięć firm, które świadczą profesjonalny outplacement. Skąd zatem pozostałe? Podejrzewamy, że to firmy rekrutacyjne, które świadcząc główne usługi są czasem, w pojedynczych przypadkach proszone o wsparcie dla odchodzącego pracownika: korektę cv, umieszczenie we własnej bazie, włączenie w swoje projekty czy rekomendacje do swoich klientów. I tu oczywiście pojawia się pytanie o etykę i standardy realizacji usług outplacement” – mówi Agnieszka Jagiełka. Badania pokazują, że wbrew obiegowym opiniom outplacement indywidualny jest dużo częściej stosowany, niż grupowy. Rośnie też liczba firm, które jednocześnie wykorzystują różne formy wsparcia dla odchodzących pracowników. Z outplacementu indywidualnego, przeznaczonego głównie dla specjalistów, kadry menedżerskiej i zarządzającej, korzysta 61% firm w Polsce. Grupowy, stosowany najczęściej przy zwolnieniach w firmach produkcyjnych wykorzystuje 16% przedsiębiorców. Obydwa rodzaje outplacementu stosuje co czwarta z ankietowanych firm. „Przez wiele lat Polska była wyjątkiem w Europie, jeśli chodzi o główne powody korzystania z outplacementu. Nasi klienci często wskazywali na kluczowy przy podejmowaniu decyzji aspekt społeczny, to jest pomoc osobom tracącym pracę i będącym w trudnej sytuacji osobistej i zawodowej. Wizerunek organizacji był ważny, ale raczej wymieniany na drugim miejscu. Tymczasem na świecie od lat outplacement jest uznawany za działanie w pierwszym rzędzie PRowe, ściśle związane z employer brandingiem i zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi. Wyniki te wskazują na rosnącą

moim zdaniem świadomość znaczenia dbałości o wizerunek organizacji” – komentuje Agnieszka Jagiełka, Partner Zarządzający DBM Polska. Pojęcie outplacementu indywidualnego najlepiej znają przedsiębiorcy z województw mazowieckiego, dolnośląskiego, małopolskiego i pomorskiego, a outplacementu executive (przeznaczonego dla najwyższej kadry zarządzającej) z mazowieckiego, śląskiego i dolnośląskiego. „Duża różnorodność firm, wymienianych jako partnerów wskazuje na duże zróżnicowanie w samym rozumieniu usługi i jej charakteru. Dla części ankietowanych outplacementu to proste doradztwo zawodowe na temat życiorysu i przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej, dla innych to możliwość włączenia cv odchodzącego pracownika do bazy i projektów rekrutacyjnych zaprzyjaźnionej firmy rekrutacyjnej. Wyzwaniem na najbliższe lata będzie zapewne ustandaryzowanie tej usługi i rozpowszechnienie informacji o dobrych praktykach i zasadach realizacji usług outplacementu indywidualnego tak, aby zamawiający je wiedzieli, czego powinni wymagać i co jest warunkiem skutecznego wsparcia dla odchodzących” – mówi Agnieszka Jagiełka z DBM Polska. Najważniejszymi kryteriami przy wyborze firmy świadczącej usługi outplacement są w kolejności: doświadczenie, kompetencje, rekomendacje oraz koszt usługi. Najczęściej wskazywanymi zaletami współpracy z daną firmą są kompetencje zespołu i sposób wykonania zadania (wysoka jakość usługi). Najczęściej wymienianą wadą jest koszt usługi oraz długi proces outplacementu. „Koszty usług mogą być różne i realnie są to usługi znacząco tańsze niż procesy rekrutacyjne. Długi proces wiąże się wprost proporcjonalnie z czasem poszukiwania pracy na dojrzałym rynku rekrutacyjnym, jakim bez wątpienia jest rynek polski. Dobry outplacement nie powinien stawiać sobie za główny cel znalezienie pracy jak najszybciej, ale znalezienie pracy jak najlepszej tak, aby nie trzeba było jej zmieniać po miesiącu czy dwóch. To w praktyce oznacza poszukiwania trwające od kilku do

kilkunastu miesięcy. Na szczęście większość naszych klientów jest na to przegotowana” – komentuje Agnieszka Jagiełka, Partner Zarządzający DBM Polska. Zdecydowana większość firm współpracę ocenia bardzo dobrze (66,7%) lub raczej dobrze (24,5%). 8% firm wystawiło ocenę średnią, a 0,5% złą. Informacji o firmach świadczących usługi opc respondenci szukają najczęściej w Internecie 35,9%, na szkoleniach 12,6%, w prasie branżowej 8,8%, u kolegów i koleżanek z branży 8,5%, w samych ofertach przesłanych przez firmy 6,9% oraz w trakcie konferencji branżowych 5,5%. Badanie rynku usług outplacementowych w Polsce przeprowadziła w pierwszym kwartale 2011 roku na zlecenie DBM Polska firma Syntetos New Market Research. Łącznie przebadano 500 firm z całego kraju. Zespół DBM Polska www.dbm.pl