P. 1
gazeta-szkolna_nr-51-52_2010_ucieczka od odpowiedzialności

gazeta-szkolna_nr-51-52_2010_ucieczka od odpowiedzialności

|Views: 201|Likes:

More info:

Published by: Marek Konieczniak on Jun 25, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2013

pdf

text

original

Dla prenumeratorów roczna licencja BALTIE

SZKOLNA
O D 1 9 9 9 R O K U

P I S Z E M Y

D L A

N A U C Z Y C I E L I

tygodnik nr 51/52 (533/534), rok XII, 21/28 GRUDNIA 2010 roku, ISSN 1508-6593, nr indeksu 32 1664, cena numeru łączonego 12 zł (w tym 0% VAT), wydaje Gazeta Szkolna Sp. z o.o.

Równość płci w edukacji
Równouprawnienie płci jest jednym z ważniejszych celów w polityce Unii Europejskiej. Już od lat 70. ubiegłego wieku powoli zaczęto wdrażać zarządzenia dążące do równego traktowania i stworzenia równych możliwości dla wszystkich na naszym kontynencie. TEKST: AGATA MILATA-TROINSKA

największy nacisk został położony na zbadanie równouprawnienia płci w szkolnictwie podstawowym i średnim, a mniejszy na studiach wyższych. Eksperci przyjrzeli się wyłącznie sektorowi oświaty publicznej, pomijając prywatną edukację. Zatem jakie najistotniejsze kwestie ustalili badacze Eurydice? Zobaczmy. Po pierwsze, zostały przeanalizowane wszelkie publikacje dostępne na temat związków między płcią a edukacją. Literatura wskazuje na duże znaczenie stereotypowego traktowania płci w szkolnictwie. Można zauważyć, że zagadnienie płci w oświacie uległo przejściu od działalności na rzecz naprawy krzywd historycznych, kulturowych i edukacyjnych wobec dziewcząt i kobiet do domeny międzykulturowych badań nad osiągnięciami egzaminacyjnymi i gorszymi, niżby można się spodziewać, wynikami nauki u chłopców. Szkolnictwa nie można postrzegać jako głównego narzędzia do uzyskania równych możliwości dla wszystkich, ponieważ społeczeństwo jako całość samo nie zapewnia równego traktowania płci – wystarczy choćby spojrzeć na różnice w dochodach w zależności od płci. Jednak poprzez edukację otrzymujemy ważne warunki socjalizacji, tzn. interakcje zachodzące w szkole stanowią niezwykle wpływowy i zarazem nierozpoznany aspekt procesu socjalizacji u dzieci i młodzieży i przyjmowania przez nich określonych ról płciowych. Badania nad różnicami płci pokazują, że trudno jest rozdzielić zachowania wrodzone od tych nabytych i równie trudne jest zrozumienie stopnia, w jakim stereotypy wpływają na jednostkowe interpretacje oraz behawioralne i poznawcze różnice płci. Analiza literatury udowadnia również, że tak naprawdę ilość cech podobnych pomiędzy płciami przewyższa znacznie liczbę różnic. Pomimo tego, stereotypowe myślenie jest głęboko zakorzenione w społeczeństwie. Eksperci wskazują też na to, jak ważne jest, co nauczyciele rozumieją świadomie i podświadomie pod pojęciami kobiecości i męskości. Ich percepcja tych kwestii jest decyCIĄG DALSZY NA STR. 4

W NUMERZE
MUZEUM W ARSENALE
Bohaterem naszego kolejnego spotkania będzie Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, którego siedzibą jest dawny Arsenał. Ten wczesnobarokowy budynek z wewnętrznym dziedzińcem został wzniesiony w latach 1638-1643 z rozkazu króla Władysława IV Wazy, zaś budową kierowali nie byle jacy fachowcy, a generałowie artylerii Paweł Grodzicki i Krzysztof Arciszewski…
Ryszard Woźnica czytaj str. 9

Z

miany, które światli politycy zaczęli wprowadzać, dotyczyły wielu aspektów życia, w tym szkolnictwa. Można odnieść wrażenie, że obecna sytuacja edukacji w Europie jest wzorowa pod kątem równości traktowania płci. Jednak, czy naprawdę możemy spocząć na laurach i z pełnym przekonaniem powiedzieć, że na progu XXI w. udało się nam osiągnąć równość płci w oświacie? Podczas szwedzkiej prezydencji w UE w drugiej połowie 2009 r., Komisja Europejska zadała sobie to właśnie pytanie i zleciła znalezienie na nie odpowiedzi niezawodnej sieci Eurydice, czyli Sieci Informacji o Edukacji w Europie składającej się z 31 państw członkowskich UE, której zadaniem jest opracowywanie analiz metod kształcenia i systemów szkolnictwa, dokonywanie ich szczegółowych porównań i wysnuwanie wniosków na ważkie tematy oświatowe. Obszerny raport został opublikowany w czerwcu 2010 r. w internecie pod nazwą „Gender Differen-

ces in Educational Outcomes: Study on the Measures Taken and the Current Situation in Europe” [„Różnice płci w wynikach edukacyjnych: badanie nad podjętymi działaniami i obecną sytuacją w Europie”]. Okazuje się, że choć warunki kształcenia zmieniły się radykalnie w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, to wciąż istnieją różnice płci w osiągnięciach szkolnych i wyborze kierunku nauki. Badanie Eurydice analizuje, czy te różnice doprowadziły do podjęcia przez władze państwowe w krajach europejskich pewnych inicjatyw politycznych, na przykład propozycji zmian w prawie i ustawodawstwie odnoszącym się do oświaty, ogólnokrajowych sondaży, projektów i wszelkich innych środków działań mających na celu równość płci. Sprawozdanie powstało w oparciu o dane z okresu 2008/2009 i objęło cały obszar sieci Eurydice za wyjątkiem Bułgarii, Turcji i niemieckojęzycznej części Belgii. Naukowcy przyjrzeli się wszystkim poziomom edukacji, ale

UCIECZKA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
Ministerstwo Edukacji Narodowej od trzech lat unika odpowiedzialności za zbudowanie strategii wykorzystania technologii komunikacyjnoinformacyjnych w edukacji. Chciałbym postawić tezę, że jest to spowodowane przede wszystkim brakiem zrozumienia, czym jest społeczeństwo informacyjne (…)
Marek Konieczniak czytaj str. 16-18

MAGIA OGRODÓW, CZYLI O TERAPEUTYCZNEJ FUNKCJI OGRODÓW
Książka jest próbą diagnozy aspiracji i planów życiowych młodzieży liceów publicznych i niepublicznych oraz czynników je warunkujących. Wpisuje się więc w nurt badań, który pozwoli prognozować kierunek zmian aspiracji młodzieży w następnych latach oraz wyznaczać obszar działań w zakresie preorientacji zawodowej. (…)
Irena Borecka czytaj str. 24

Większość różnic to tylko streotypy

Fot. www.sxc.hu

650zł 0zł

Gazeta

A

K

T

U

A

L

N

O

Ś

C

I

AKTUALNOŚCI
Tuż przed posiedzeniem rządu, harcerze przekazali premierowi Donaldowi Tuskowi Betlejemskie Światło Pokoju. Płomień z betlejemskiej Groty Narodzenia Pańskiego dotarł do Polski już po raz dwudziesty. Polscy harcerze Betlejemskie Światło Pokoju odbierają od 1991 r. od swoich słowackich kolegów, a następnie przekazują je na Ukrainę, Litwę i Białoruś. Sąd Okręgowy w Opolu przyznał 1,2 mln zł zadośćuczynienia licealiście, Oskarowi Langerowi, który w listopadzie 2004 r. na lekcji WF złamał kręgosłup i jest sparaliżowany. Zapłacić ma urząd miasta, który ponadto ma też pokrywać koszty leczenia i wypłacać dożywotnio miesięczną rentę w wysokości 16 tys. zł. Urząd miasta zapowiada apelację od wyroku. Policjanci i strażacy szukali śladów zaginionej nastolatki z okolic Aleksandrowa Kujawskiego (woj. kujawsko-pomorskie). W poszukiwaniach biorą też udział okoliczni mieszkańcy. 14-letnia Ewelina, jechała do szkoły rowerem. Do celu nie dotarła; rower, w przydrożnym rowie, znalazła sąsiadka. Miał uszkodzenia sugerujące, że mógł zostać uderzony przez inny pojazd. O aferze plagiatowej rektora wrocławskiej AM, mówi prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, przewodnicząca KRASP, rektor Uniwersytetu Warszawskiego: „Gdybym znalazła się w takiej sytuacji jak profesor Andrzejak, zawiesiłabym się w pełnieniu obowiązków, do wyjaśnienia sprawy, żeby ułatwić sytuację swojemu środowisku. I po to, aby nie szkodzić uczelni”. Groźny wypadek szkolnego autobusu w okolicy Filipowa niedaleko Suwałk (woj. podlaskie). Autokar jechał lokalną trasą pokrytą śniegiem; zjechał z jezdni na śliskiej drodze i wpadł do rowu. Jedno dziecko trafiło do szpitala. Na szczęście jego obrażenia nie są poważne. Dzieci zostały odwiezione do szkoły przez rodziców. Zabawa sylwestrowa z fajerwerkami na Podhalu, co roku kończy się dla kilku, a czasami nawet kilkunastu osób poważnymi urazami dłoni i oczu. Większość z nich zostaje okaleczona na stałe. Ku przestrodze policjanci z Nowego Targu nakręcili film, który teraz trafi do szkół; liczą, że taki film odniesie większy skutek niż apele czy pogadanki na lekcjach wychowawczych. Trzy osoby – dwaj uczniowie i opiekunka – trafiły z lekkimi obrażeniami do szpitala w Szamotułach, po wypadku Gimbusa w Wartosławiu gm. Wronki (wielkopolskie). Według ustaleń policyjnych, autobus wiozący trzynaścioro dzieci do szkoły podstawowej zjechał z jezdni na śliskiej nawierzchni i uderzył w drzewo. Oświatowa „Solidarność” w Olsztynie chce podwyżek dla pracowników obsługi i administracji olsztyńskich szkół. Szkolne woźne, sprzątaczki, księgowe i kucharki, to grupa około 1,5 tysiąca pracowników. Zdaniem związkowców ich wynagrodzenie utrzymuje się od lat na niskim poziomie. To konsekwencja restrykcyjnej polityki płacowej miasta wobec tych osób. „Dziennik Gazeta Prawna” – MEN sprawdzi, ile czasu w pracy spędzają nauczycie„GW”: Kilkunastoosobowa grupa rodziców z lubelskiej publicznej SP nr 6 wymusza na szkolnej społeczności rozwiązania, której ta reszta nie akceptuje. Dyrektorka szkoły najpierw odwołała „andrzejki”, teraz odwołała zabawę choinkową dla całej szkoły, bo grupka rodziców stwierdziła, że katolicki światopogląd nie pozwala na to, aby ich dzieci bawiły się w piątek. „Dziennik Polski”: Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, prawdopodobnie pozbawi tysiące studentów prawa do stypendium naukowego. Teraz uczelnie dzielą pieniądze na pół: na stypendia naukowe, tyle samo na socjalne. Od przyw Nowogardzie. Ciągłe wizytacje odbierają, jako szukanie „haków” na szkołę i jej kierownictwo. „W tej gminie wizytowaliśmy 19 innych szkół i placówek” – odpowiada kuratorium. 100 szkół i przedszkoli z miast i gmin poszkodowanych w powodzi dostanie zestawy naukowe Kidsmart, zawierające wbudowany 19-calowy ekran, minimysz, klawiaturę, mikrofon i słuchawki dla dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać i pisać. Inicjatywę taką zorganizowała, pod patronatem minister edukacji, firma IBM z okazji Mikołajek oraz nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Na kary dożywocia, 25 i pięciu lat pozbawienia wolności skazał sąd w Kielcach trzech mężczyzn, oskarżonych o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, 19-letniego maturzysty z Suchedniowa (Świętokrzyskie). Bartłomiej zginął 25 maja 2002 r. w trakcie egzaminów maturalnych. Podejrzanych ujęto trzy lata po zabójstwie. Nie znaleziono zwłok chłopaka. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nauczycielki spod Rawicza, która fotografowała nagą uczennicę. Do zdarzenia doszło w jednej z miejscowości na terenie gminy Jutrosin. Rodzice zapisali 11-latkę na korepetycje, bo miała ona problemy z matematyką. Po kilku lekcjach dziewczynka przyznała się, że nauczycielka zmusza ją do pozowania nago. Nauczycielka mówi, że robiła to „w celach naukowych”. szłego roku, na stypendia dla najzdolniejszych będzie jedynie 25 proc. To oznacza, że liczba osób je pobierających stopnieje z ok. 250 do 180 tysięcy. Miesięcznik „Dyrektor Szkoły” zrealizował w 10 miastach w całej Polsce cykl nieodpłatnych, regionalnych spotkań pod hasłem „Nowoczesne technologie w szkole”. W spotkaniach, które stały się polem do dyskusji i wymieniany poglądów, wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz przedstawiciele władz samorządowych. Uczniowie będzińskich szkół uczą się programowania, wszystko za sprawa czeskiego informatyka, Bohumira Souku, który stworzył program Baltie, uczący dzieci pisania programów. Baltie trafił już do 16 szkół w Będzinie. Wkrótce, dostaną go placówki: z Bytomia, Bielska-Białej i Katowic. Pokazowa lekcja odbyła się w wyposażonej w netbooki klasie IVa będzińskiej SP nr 10. „Mieliśmy szóstą kontrolę w ciągu dwóch lat, po Nowym Roku ma być kolejna. „Polowanie” na naszą dyrektorkę jeszcze się nie zakończyło” - alarmują „Gazetę Wyborczą” nauczyciele Gimnazjum nr 1 Naczelny rabin Polski Michael Schudrich, podczas spotkania z uczniami, zapalał świece chanukowe w częstochowskim Zespole Szkół Plastycznych. „Często się kontaktujemy - powiedział mediom - bo częstochowska szkoła jest bardzo zainteresowana tradycją i kulturą żydowską. Jej konkurs poświęcony inspiracjom judaizmem w sztuce jest znany w całej Polsce”. Cztery zatopione w karmelu karaluchy przygotował jeden z uczniów łódzkiego gastronomika. Jedzonko podano podczas zakończonej XXXVII Wystawy Stołów Okolicznościowych - dorocznego konkursu dla uczniów szkoły, na którym pokazywane są stoły świąteczne i nietypowe potrawy. Owady zostały natychmiast zjedzone, ale nagrody głównej im nie przyznano, bo były przesuszone… Przed sądem dla nieletnich stanie 9-letni uczeń przemyskiej podstawówki, który swoim szkolnym kolegom kradł telefony komórkowe. Wyciągał je po prostu z tornistrów pozostawionych w świetlicy. Śledztwo wykazało, że „zleceniodawcą” była jego 15letnia siostra, która później zajmowała się sprzedażą aparatów. Ona również będzie odpowiadać przed sądem.

Fot. www.sxc.hu

le. Po zimowych feriach 8,5 tys. nauczycieli – na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych – wypełni ankietę, w której poinformuje, czym zajmuje się w pracy i ile czasu na to poświęca. Część z nich będzie zapisywać na bieżąco, w specjalnych dzienniczkach, czynności, jakie wykonuje w szkolnych murach. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, co roku w grudniu prezentuje kalendarz na następne 12 miesięcy. W tym roku to wydawnictwo ozdabiają rysunki uczniów lubelskich szkół. Dzieci przysyłały prace na konkurs promujący produkty LPEC. Najlepsze prace, wykorzystano w kalendarzu, które trafił do klientów przedsiębiorstwa oraz do szkół i uczestników konkursu. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach znalazła się pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uczelnia podpisywała ze studentami umowy, które umożliwiały jej zatrzymywanie świadectw maturalnych pod zastaw zapłaty należności. Ponieważ zgodnie z prawem uczelnia może starać się o swoje pieniądze tylko przed sądem, musi zapłacić 9 tys. zł kary i usunąć bezprawny zapis.

Ponadto instytucje wpierające oświatę realizują 26 projektów systemowych przez. Polaków deklaruje przeczytanie jednej książki rocznie. Zrezygnowano z wymagania. Za rok dowiedzą się. przedmiotów matematycznoprzyrodniczych i technicznych. Dzięki Unii 670 tys. Będzie też 150 mln zł na konkurs. prowadzoną przez ministra. Liczę też na wzrost czytelnictwa e-booków” – dodał Zdrojewski. co szkoła. „Nauczyciele już wiedzą.men. W tym kontekście. Wedle mojej oceny jesteśmy w stanie poprawić ten wskaźnik.gov. Jak poradzili sobie gimnazjaliści z przedmiotem. uczniów pierwszych klas gimnazjów ze 120 szkół z całego kraju zmierzyło się w listopadzie z całkowicie dobrowolnym sprawdzianem z matematyki. które mogą ułatwić pozyskiwanie ekspertów do komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego. szerokopasmowy Internet. Żeby jednak nie wszystko było proste i oczywiste . przeprowadzić pilotaże nowych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych oraz zmienić podstawę programową. które jako organy prowadzące szkoły. dzięki czemu rosną także ich szanse na rynku pracy” – powiedziała wiceminister Lilla Jaroń z MEN. że wyniki pierwszaków nie odbiegają znacząco od tych. że te środki umożliwiają podwyższenie poziomu kształcenia i doskonalenia nauczycieli. zwiększanie środków na zakupy biblioteczne.67. W ramach wszystkich działań i poddziałań tego priorytetu do 6 grudnia tego roku podpisano 222 umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę prawie 2 mld zł. Zmiana dotyczy też organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Nie ograniczy ona jednak możliwości powoływania do komisji ekspertów posiadających określone przepisami prawa kwalifikacje. na czym powinni się skupić. które powołują komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli starających się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Geometria – słabo. Jej zdaniem. który zbada tzw. działania. W rozporządzeniu zawarto także bardzo rozsądny przepis przejściowy. Republikę Książki honorowym patronatem objęła Anna Komorowska. Minister kultury Bogdan Zdrojewski. a jaki jest skutkiem ich własnych wysiłków”. Podczas konferencji m. w którym podatek VAT na książki będzie wynosił 5 proc. aby wyrównać do poziomu Niemiec lub Francji.) Na program. spowoduje wzrost cen książek o 2-3 proc.in. Jak fundusze europejskie służą oświacie? „Środki finansowe z Unii Europejskiej pomagają w podwyższaniu poziomu wykształcenia młodych ludzi. ale także za pomocą e-boków i audiobooków”. wyliczyć cenę telewizora po obniżce albo podać. zapytany o przewidywane skutki wprowadzenia od nowego roku 5 proc. członek Rady Ministrów Michał Boni. Oto. inaugurując ogólnopolską konferencję „Fundusze unijne – wsparcie rozwoju oświaty”. Ok. uczelni. jaki wpływ na postępy uczniów w matematyce ma szkoła. gdzie VAT na książki jest wysoki. który umożliwi nauczycielom kształcenia zawodowego odbycie praktyk w przedsiębiorstwach.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 3 Nowelizacja rozporządzenia o stopniach awansu zawodowego nauczycieli W Dzienniku Ustaw nr 235 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. będzie też pierwszym rokiem. pierwszy. natomiast. Przez 90 minut rozwiązywali on-line test złożony z 22 zadań. np. pod hasłem „Czytanie włącza”. jakie są wymierne efekty ich pracy z uczniami – przypomina Stańdo – To pierwszy projekt.in. rozstrzygający. ze jego urzędowy optymizm wydaje się być przesadzony. nauczycieli i uczniów. tak. Istotą nowelizacji jest zmiana § 10 ust. 180 mln zł. około 20 milionów na poprawę infrastruktury bibliotek. co znaczy. o której godzinie dotrze do celu spóźniony pociąg.mają zostać opracowane innowacyjne programy nauczania w zakresie przedsiębiorczości. podkreśla. Oznacza to praktyczne ułatwienia dla samorządów. odbył się Kongres inauguracyjny Republiki Książki. W ten sposób zainicjowano powstanie „koalicji” na rzecz promocji czytelnictwa. że możemy wydawać dwa razy więcej. aby świadomość ko- nieczności czytania była powszechna (. a w prawie 300 szkołach odbywają się praktyki studenckie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela.. Ci sami uczniowie rozwiążą podobny test w drugiej i trzeciej klasie gimnazjum. aby ta zmiana wywarła jakiś większy wpływ na poziom czytelnictwa w Polsce. Całkiem nieźle za to dają sobie radę z czytaniem ze zrozumieniem zadań z treścią. Za pośrednictwem MEN środki te trafiły do szkół. że rok 2011.. czytanie zadań ze zrozumieniem – nieźle Blisko 4 tys.. Potrzebne jest budowanie świadomości konieczności rozwijania czytelnictwa we wszystkich formach – tych tradycyjnych. „Mam nadzieję. podatku VAT na książki. Musieli. w zakładce poświęconej funduszom europejskim: www. jakie uzyskali ci sami uczniowie podczas sprawdzianu kończącego szkołę podstawową. będzie obowiązywać od 28 grudnia 2010 r.„gwóźdź programu”. obiecał zainwestowanie ponad 100 mln zł z przyszłorocznego budżetu ministerstwa kultury w promocję czytelnictwa oraz poprawę stanu bibliotek. że do postępowań wszczętych na podstawie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. co szkoła. W tym czasie zakończyła się też realizacja 10 projektów systemowych i 18 projektów konkursowych. minister powiedział. dzięki czemu można było m. w której jest zatrudniony nauczyciel ubiegający się o awans (§ 10 ust. Obecny test pokazał. W roku 2011 zaplanowano przeprowadzenie trzech konkursów. 35 milionów zł przeznaczy się na digitalizację zasobów bibliotecznych. złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. który podpisał deklarację założycielską Republiki Książki. w którym czytelnictwo wzrośnie. E-sprawdzian to pierwszy etap Ogólnopolskiej Akcji Diagnozy Matematycznej – projektu rozpisanego na trzy lata. kiedy trzeba dostrzec figury geometryczne w większej całości. szczególnie w małych miastach i wsiach. Autor e-sprawdzianu. działalność zawiązanej w Republiki Książki przyczyni się do dwukrotnego wzrostu zakupów książek przez Polaków w ciągu dwu lat. Republika Książki ma przeciwdziałać wykluczeniu kulturowemu wynikającemu z nie czytania książek. pochodzące z UE środki finansowe. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Piotr Kołodziejczyk. 375 mln zł. Wzrost podatku VAT na książki o 5 proc. że około 40 proc. że żaden z ekspertów nie będzie już musiał. w wyniku których biblioteki. „Polska miała dotąd naj- niższy możliwy VAT na książki i najniższe czytelnictwo”. Te kwoty pochodzą bezpośrednio z budżetu ministerstwa kultury. Czytelnictwo obecnie wygląda tak. co nie powinno spowodować żadnych ujemnych skutków na rynku czytelniczym. którzy jednocześnie są zatrudnieni w szkole tego samego typu i rodzaju. znany już za podobnych działań dr Jacek Stańdo z Politechniki Łódzkiej. Zwolennicy koalicji mówią dyplomatycznie. Remedium na to mają być m.pl. w spotkaniu założycielskim uczestniczyła też minister edukacji Katarzyna Hall. Zmiana ta – zdaniem MEN – pozwoli organom powołującym komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne wykorzystywać w szerszym zakresie listę ekspertów. jako obowiązkowy. a dla ponad 900 nauczycieli przedmiotów zawodowych organizowane są staże w przedsię- biorstwach. powinny stać się centrami lokalnych środowisk i swoistymi bramami dostępu do wiedzy i kultury. Jest to kampania obywatelska łącząca różne środowiska wobec zagrożeń wynikających ze spadającego w Polsce poziomu czytelnictwa. 1 w celu stworzenia warunków. ich infrastrukturę. ale także poziom czytelnictwa jest najwyższy w Europie.in. minimum 15 milionów zł na zakupy do bibliotek. który. podsumowano realizację Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. aby ekspert był zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju. będą zdawać na maturze? Na „porywy” nie ma co liczyć: na 39 możliwych punków uczniowie uzyskali średnio 19. Gminom łatwiej będzie dobierać ekspertów do komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły będą dostępne już na początku stycznia na stronie internetowej MEN. bibliotekarzy i czytelników. w której jest zatrudniony nauczyciel ubiegający się o awans. powołują komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Dzięki temu będzie można jakoś „wyliczalnie” ocenić ich postępy w nauce. Wypowiedź ministra została zdrowo obśmiana przez opozycję. uczniów będzie mogło skorzystać z zajęć pozalekcyjnych. że nie przewiduje. (choć oczywiście będzie mógł) spełniać tego warunku. Tam jednak matematyce poświęcono tylko kilka zadań na arkuszu i nie wszystkie umiejętności mogły być sprawdzone. czyli Funduszu Promocji Kultury. W ramach trzeciego z konkursów – kosztem 45 mln zł . że gimnazjaliści słabo radzą sobie z geometrią. . a problem zaczyna się. Bardzo ważne jest również. „Obecnie na książki wydajemy przeciętnie około 17-18 zł rocznie.. składa się kilka przedsięwzięć.efs. twórców. edukacyjną wartość dodaną. zawiązanej przez przedstawicieli władz. Minister optymista W Bibliotece Narodowej w Warszawie. placówek i instytucji oświatowych. wprowadzenia podatku VAT na książki i czasopisma specjalistyczne oraz groźby systematycznego zmniejszania się liczby kompetentnych odbiorców kultury. stosować się będzie dotychczasowe przepisy. na które przezna- czono ok. podobna kwota na poprawę infrastruktury bibliotek przeznaczona zostanie z programów operacyjnych. „Chcemy szukać – powiedział Zdrojewski praktycznych rozwiązań. który prezentujemy w bibliotece. Oznacza to. a więc uplasowali się „w połowie” oczekiwań i możliwości.inwestycje w same biblioteki. Na umożliwienie studentom odbywania praktyk przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela do wykorzystania przeznaczy się ok. Oceniam. Sprawdzian wymaga od nich tylko obliczania pól czy obwodów. Przede wszystkim . to między innymi szansa dla szkół na otwarcie na działalność pozalekcyjną i współpracę z wieloma partnerami. 1).” Powołał się przy tym na przykład Danii. Prowadzone są także studia przygotowujące nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. że określi.

jednak rzadko gdzie działa polityka radząca sobie z tą kwestią całościowo. których wyniki są słabsze niż wskazują na to możliwości. niektóre państwa przyznają. ale nie jedynym. który decyduje o osiągnięciach z różnych przedmiotów szkolnych. a nie uczennice. że tylko w niewielu miejscach jest on zintegrowany w ogólnokrajowe strategie. zapewniając im komfort nie martwienia się o ich image twardziela. w jakim równość płci jest wpasowana w rozmaite akty prawne. Chłopcy przeważają również wśród osób. Osiągnięcia chłopców i dziewcząt są odmiennie warunkowane głównie przez czynniki społeczno-kulturowe. w swoim raporcie sieć Eurydice przyjrzała się programom nauczania. uczniowie obu płci osiągają podobne wyniki w czwartym i ósmym roku obowiązkowej nauki w większości państw. równe możliwości. wcale nie pomaga w szerzeniu równości płci. a nie na uczennice. Szkoda. a także na przeciwdziałaniu schematom osiągnięć determinowanych płcią. Doradztwo zawodowe jest domeną. zapobiegania słabym wynikom szkolnym u chłopców. jak używają oni płci do organizowania i klasyfikowania w pracy szkolnej. Jednak różnorakie badania nad skutecznością . jednak powód podawany przez nauczycieli był stricte związany z zachowaniem. tyle ram polityki w zakresie równouprawnienia płci w oświacie – począwszy od zupełnego braku działalności politycznej. Z drugiej strony. że są bardziej skłonni upominać. Nawet jeśli nauczyciele wierzą. Eksperci podkreślają. bardzo mało jest inicjatyw informujących o sprawach równości płci i jeszcze mniej uwagi poświęca się zaangażowaniu rodziców uczniów w promowanie równouprawnienia w edukacji. Przewaga uczennic w lepszym czytaniu ze zrozumieniem jest wyraźna wśród wszystkich badanych krajów. które nie są kojarzone stereotypowo z daną płcią. co ciekawe. że w wielu państwach brak równości płci jest przedmiotem troski. jest fakt. W nowej interpretacji popierającej istnienie oddzielnych szkół chodzi o to. którzy uczęszczają na te same zajęcia i w tym samym przedziale wiekowym. 54% chłopców i 46% dziewcząt rzuca szkołę. Pomimo tego. Nie ma różnic płci. Niewiele ogólnokrajowych strategii zajmuje się tym zagadnieniem. takie jak wybór zawodu i kariery. (4) programy dla grup chłopców lub dziewcząt szczególnie zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji. Przeciętnie jednak w całej Europie różnica między płciami wynosi 4% na niekorzyść chłopców. Złą wiadomością jest to. Innymi słowy. karać i zwracać więcej uwagi na uczniów. Kolejną kwestią. ale przede wszystkim pochodzenie rodzinne. których adresatami byliby szczególnie chłopcy. wyniki z testów mogą podkreślać różnice płci bardziej lub mniej. tzn. że uczennice pracowały skrupulatniej i bardziej przykładały się do nauki niż ich koledzy. Choć mnóstwo europejskich państw może się pochwalić takimi inicjatywami. tj. a z drugiej strony oczekują od dziewczynek podjęcia się bardziej domowych zajęć. a z kolei uczniów zachęcają do niezależności i indywidualizmu. wytarcia tablicy. że uczennice uważa się za bardziej podatne na wpływy i skłonne do współpracy. zatem aby skutecznie wspierać uczniów. Należy wspomnieć też tutaj o deficycie inicjatyw. 60%) są zmuszeni repetować. Co się tyczy przygotowania do życia w rodzinie i wychowania seksualnego. Choć zalety i wady powtarzania klasy są kwestią sporną. (3) inicjatywy na rzecz lepszych osiągnięć w zakresie określonych zagadnień. są podobnie zainteresowani przyrodą i są tak samo skłonni do studiowania tych przedmiotów i poszukiwania pracy w branżach powiązanych w jakiś sposób z naukami przyrodniczymi. badania przeprowadzone w wielu krajach dowodzą. którą badanie uwydatnia. przepisy te przede wszystkim stawiają sobie za cel przeciwdziałanie molestowaniu i przemocy determinowanej płcią. To uczniowie. uczennicom wydaje się.PL CIĄG DALSZY ZE STR. Ze sprawozdania Eurydice można się dowiedzieć także. w której odbywa się wiele ciekawych projektów nawiązujących do omawianego zagadnienia. Większa ilość zadań wymagających lepszych kompetencji z matematyki będzie faworyzować chłopców. bez względu na grupę wiekową czy rodzaje i długość eksperymentów – dziewczyny czytają więcej i chętniej niż chłopcy. że są one zbytnio skoncentrowane na dziewczętach. równe osiągane wyniki. Z tego powodu pozwalają chłopcom na wybryki. Z kolei Turcja jest wyjątkiem – tutaj większość osób zbyt szybko kończących przygodę z nauką stanowi płeć piękna. w jednej trzeciej krajów europejskich funkcjonuje zasada automatycznego przechodzenia z klasy do klasy na poziomie szkoły podstawowej. W pewnym maltańskim badaniu zacytowanym w raporcie Eurydice dziewczynki były przedstawiane jako lepsze od chłopców w naukach przyrodniczych. Ponadto okazuje się. W niektórych państwach zostały wprowadzone w życie specjalistyczne programy.4 aktualności WWW. Drugi wspomniany polityczny priorytet. Na szczęście różnice płci są najmniej wyraźne w wynikach z nauk przyrodniczych. w których programy działania i specyfika placówki zawierają wytyczne odnośnie równości płci. zarówno chłopcy. że takie placówki dają dzieciom więcej swobody w wyborze przedmiotów. W taki oto sposób brak świadomości ze strony nauczycieli odnośnie tego. Status społecznoekonomiczny jest bardziej wpływowy w tym zakresie. Te działania można podzielić na cztery grupy: (1) ogólne próby poprawienia wyników chłopców. że działania mające za zadanie zmniejszenie przepaści między płciami skupiają się głównie na słabych wynikach w nauce chłopców. a nie zachęca się wystarczająco chłopców. jak i dziewczęta. a więcej dziewczyn zostaje absolwentami szkół średnich. na przykład sprzątnięcia klasy. Po czwarte. które są skierowane na chłopców lub mają pośredni wpływ na nich. które przedwcześnie rzucają naukę. miał z pewnością dogłębny wpływ na zachowanie uczniów w badanych maltańskich placówkach oświatowych. Podobnie rzecz się ma odnośnie przeciwdziałania schematom osiągnięć determinowanych płcią. Eksperci Eurydice informują. podważanie tradycyjnych ról płci. że nic nie robi się w kierunku rozwinięcia odpowiednich metod nauczania wyczulonych na kwestię równości płci. Badacze odnotowali. które mają za zadanie poprawić umiejętności czytania u chłopców oraz pomóc dziewczętom w osiągnięciu lepszych wyników w matematyce i naukach przyrodniczych. gdy działania odbywają się w obu kierunkach. na przykład dziewczęta romskie. Co się tyczy mate- matyki. najczęściej mają zaległości i to właśnie chłopcy w większości przypadków (ok. tj. tzn. tj. istotne jest wzięcie pod uwagę nie tylko płci. co pomaga im w rozpoczęciu studiów wyższych. pomocy innym. Chodzi tutaj o promowanie zwiększania liczby kobiet jako dyrektorów szkół oraz umożliwianie kobietom objęcia katedr uniwersyteckich. nie tylko w kontekście szkolnictwa prywatnego i wyznaniowego. Pierwszy cel. Jedynie w Bułgarii. jest często ograniczony do indywidualnych projektów i inicjatyw organizacji pozarządowych. że płeć jest tylko jednym. na zwiększaniu liczby kobiet w zgromadzeniach ustawodawczych. Matematyczna przewaga chłopców nad dziewczynami ukazuje się dopiero w późniejszych latach nauki i najbardziej rzuca się w oczy wśród uczniów. Ostatnimi czasy sporo się mówiło o tej idei w wielu miejscach w Europie. Zwiększanie reprezentacji kobiet w zgromadzeniach ustawodawczych i na wysokich stanowiskach w edukacji jest także ważnym – i niezupełnie nowym – trzecim celem politycznym. Uczeni przyjrzeli się też interesującej sprawie. Najpowszechniejszym celem polityki równouprawnienia płci w edukacji jest kwestionowanie ról i stereotypów. Wada obecnych strategii polega na tym. że te przedmioty są nieobowiązkowe. a skończywszy na szerokim zdefiniowaniu problemów. kształcenie młodzieży świadome i wyczulone na potencjalne problemy związane z płcią. choć w około jednej trzeciej europejskich systemów oświatowych uczennice zazwyczaj rozwiązują testy na niższych poziomach niż ich koledzy. że czyni się wysiłki. Fakt. którzy przecież odgrywają istotną rolę w wychowaniu dzieci i młodzieży. Z kolei w szkołach. a chłopców za bardziej pewnych siebie i zdolniejszych. niestety tylko nieliczne państwa postawiły sobie za cel równość osiągnięć szkolnych i wprowadzenie strategii integracji płci w edukacji. W zależności do proporcji pytań otwartych i pytań wielorakiego wyboru.COM. a z czytania – dziewczęta. Uczennice zazwyczaj otrzymują wyższe stopnie na koniec roku i w egzaminach kończących dany etap edukacyjny. doradztwu i specyfice szkół jako narzędziom do zwalczania stereotypów płci. czyli eliminacja molestowania i przemocy opartej na płci. (2) środki zapobiegające rzucaniu nauki. aby wybierali zawody opiekuńcze. Niestety. w czytaniu (chłopcy) i motywowaniu do nauki z matematyki (dziewczyny). Drugą ważną kwestią ustaloną przez ekspertów Eurydice jest to. Ile krajów europejskich. a z drugiej strony niektóre państwa skupiają się na jednym lub kilku aspektach związanych z równością płci. ok. jednocześnie powodując większą zależność w kontekście pomocy w nauce u uczennic. Należy tutaj pa- miętać. jest osiągany poprzez doradztwo zawodowe. jeśli chodzi o najsłabsze wyniki z matematyki i nauk przyrodniczych w większości badanych krajów. a nie z intelektem czy zdolnościami poznawczymi – nauczyciele twierdzili. że osiągnięcia szkolne zależą również od sposobu oceniania i rodzaju testu. jaką są oddzielne szkoły dla chłopców i dziewcząt. aby włączyć w podstawy programowe w krajach Europy równouprawnienie płci jako temat określonego przedmiotu lub międzyprzedmiotowe zagadnienie. poprawianie programów nauczania. ponieważ takie wytyczne mogłyby pomóc w rozprawieniu się ze stereotypami płci w zakresie zainteresowań i nauki. że zgodnie ze statystykami większość państw ma jeszcze bardzo dużo do zrobienia w tej kwestii. Ankiety pokazują też. Na czym te gorsze wyniki polegają? Najwcześniejsze różnice w osiągnięciach pomiędzy chłopcami i dziewczętami zarysowują się w nawarstwianiu się zaległości w nauce i powtarzaniu klas. aspiracje wobec przyszłej pracy. 1 dująca dla relacji z uczniami i może owocować – lub nie – równością płci w szkole. Stereotypy na temat płci mogą być wzmacniane lub osłabiane (na szczęście!) poprzez podręczniki szkolne. A szkoda. że z powodu względnie dużej swobody w wyborze materiałów i metod nauczania przedmioty te wciąż są nauczane w nieskuteczny sposób. że traktują wszystkich swoich uczniów równo bez wyjątku. nieliczne mogą się poszczycić jednak narodową polityką zwalczającą stereotypy płci w szkole. są prawie całkowicie pominięci w rządowych projektach. oraz miejsca te pomagają dziewczętom podnieść pewność siebie i zachęcają chłopców do wzmożonej pracy. Ustawodawstwo różni się w dużym stopniu w zależności od kraju: z jednej strony różnice te dotyczą stopnia. a w nawiązaniu do tej podstawowej aspiracji kraje koncentrują się na zwalczaniu molestowania i przemocy. że dziewczyny rozwiązują testy równie dobrze jak chłopcy w niemal wszystkich państwach. Rumunii i Czechach proporcja chłopców i dziewcząt rzucających szkołę jest taka sama. zanim zdobędzie dyplom. zarówno nauczyciele i nauczycielki mają tendencję do stymulowania bierności i konformizmu u uczennic. czynnikiem. Choć prawie wszyscy rozpoznają znaczenie równych szans dla kobiet i mężczyzn. że zwalczanie stereotypowych ról płci może być skuteczne wyłącznie. poświęca się bardzo dużo uwagi na zaangażowanie uczennic w nauki techniczne. że rodzice.GAZETASZKOLNA. na przykład równe traktowanie. że są po prostu słabsze z chemii niż uczniowie.

Ta tendencja jest jeszcze bardziej klarowna w szkolnictwie wyższym – w połowie badanych krajów mniej niż 40% Nauczyciele to nadal rzadkość w szkołach Eksperci w sprawozdaniu „Różnice płci w wynikach edukacyjnych” wyszczególnili na koniec najważniejsze rodzaje działań. To utrudnia przedstawicielom płci przeciwnej angażowanie się w upragnione kierunki studiów bez kwestionowania kultury i grupy dominującej oraz własnej tożsamości. Na poziomie szkoły niższej średniej. Ostatnią sugerowaną strategią jest włączenie równości płci jako nowego kryterium w ewaluacji szkół i w zapewnianiu funduszy dla szkolnictwa wyższego. w których zawód nauczyciela cieszy się wielkim prestiżem. na dodatkowym poradnictwu dla młodych nauczycielek uniwersyteckich oraz na tworzeniu przyjaznych warunków dla doktorantek. We wszystkich krajach Europy. osób pracujących na uczelniach to kobiety. wykluczenia społecznego. technikum czy liceum. Na podstawie zebranych danych raport Eurydice pokazuje. Kiedy rodzice są zaangażowani w pracę szkoły. W zakresie organizacji nauczania adekwatnym pomysłem jest wprowadzenie obowiązkowego uczestnictwa dla wszystkich uczniów w przedmiotach typowo kobiecych i męskich lub ograniczenie uczniom możliwości wyboru przedmiotów. należy wyeliminować stereotypy płci z podręczników i wszelkich materiałów. a w Anglii – ponad 400. że strategie na rzecz równości płci w szkolnictwie wyższym koncentrują się przede wszystkim na segregacji poziomej. a mało mężczyzn idzie do kolegiów nauczycielskich (80% absolwentów tych wydziałów w krajach członkowskich UE to kobiety) czy na socjologię. szara rzeczywistość pokazuje. W procesie ewaluacji moderatorzy mogliby się przyjrzeć na przykład. To sugeruje. Dzięki temu będą mogli oni pomóc w przełamaniu stereotypowego myślenia o płci w szkołach. że młode kobiety i mężczyźni wybierają różne kierunki studiów – mało kobiet decyduje się na inżynierię i budownictwo (25% absolwentów tych kierunków to kobiety) czy na matematykę. tzn. Dlatego tak ważne jest. w podstawówkach naucza większość kobiet: od 65% w Grecji do 95-98% nauczycielek w Słowenii. czyli zjawiska zmniejszającej się liczby kobiet na uczelniach wyższych z każdym stopniem naukowej kariery. aby uczniowie mieli świadomość. na którą zwracają uwagę eksperci Eurydice. odsetek nauczycielek wynosi od 52% w Lichtensteinie. że praca nauczyciela mocno kojarzy się z pojęciem opieki nad dziećmi. Zaleca się również podjęcie prób przyciągnięcia większej liczby mężczyzn do zawodów związanych Fot. Włoszech. Jeszcze inne. Łotwie i Litwie. że edukacja jest potężnym narzędziem do przeprowadzania zmian w postawach i zachowaniu. że na szczęście od 1998r. Zresztą zaledwie w siedmiu obszarach na naszym kontynencie funkcjonują publiczne oddzielne szkoły dla różnych płci: w Szkocji działa 1 taka szkoła. W wielu krajach wprowadzenie koedukacyjnego systemu szkolnictwa uważa się za krok naprzód w kierunku równości płci. Musimy pamiętać. nauki przyrodnicze i informatykę (40% kobiet). Niezwykle ważne jest też. i tak i tak kobiety stanowią większość grona nauczycielskiego w szkolnictwie obowiązkowym. istotne tutaj. które mogą rozwiązać kwestie równości płci w oświacie. młodzież wiele zyskuje także w tym zakresie. tym większa jest liczba nauczycielek. w Grecji – 27. ponieważ takie działanie uważa się za korzystne dla promowania równouprawnienia. i jest profesją dobrze płatną. zalet i zainteresowań bez względu nad tradycyjne role płciowe. naukowcy przekonują. polskiego gimnazjum. tj. w której uczniowie mogą pracować spokojnie bez obawy przed wyśmianiem. a w znacznie mniejszym stopniu na tej pionowej. tj. wypadania z systemu edukacji. że tak dużo kobiet zostaje nauczycielkami w podstawówkach? Wiele osób wskazuje na niskie pensje i brak możliwości rozwoju kariery jako coś. jak poprawiono reprezentację kobiet na stanowiskach kierowniczych.milata@gazetaszkolna. jak na przykład w Finlandii. Płeć piękna stanowi zdecydowaną większość nauczycieli w szkole podstawowej i gimnazjum. które zostały matkami. Czechach. Po pierwsze. w Walii – 7. zwalczały stereotypowe myślenie oraz pozwoliły dzieciom i młodzieży na odkrycie własnej tożsamości. że nauczyciele pomagają dzieciom i młodzieży w rozwinięciu ich pojmowania ról płciowych. Zwłaszcza w Anglii szkoły elitarne. Po czwarte. Musimy sobie zdać sprawę z tego. Zaledwie w jednej trzeciej unijnych krajów podjęto kroki.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 5 Siódmą z kolei rzeczą. że tradycyjnie takie szkoły uważa się za lepsze. jak i poszczególne projekty zajmujące się problematyką równości płci. co wynika z tego. szkoły te można odnaleźć w prywatnym sektorze oświaty w prawie wszystkich państwach. te z najwyższymi osiągnięciami. gdyż jest to kluczem do zmian w percepcji tego zagadnienia w szkole. statystycznie wciąż przeważają kobiety w roli nauczycieli. nauki przyrodnicze). relacji pełnych szacunku i braku dyskryminacji. Zjawisko to polega na tym. liczba nauczycielek wyraźnie spada – w ok. w Północnej Irlandii – 77. jak m. na Malcie – 25. na Wyspach Brytyjskich oddzielne placówki cieszą się sporą popularnością. „szklanego sufitu”. Po drugie. że utrzymanie takich szkół nie jest ekonomicznie opłacalne. aby promować równouprawnienie płci. choć jest tu już więcej mężczyzn. po które sięga uczeń w szkole. a jeszcze gorzej dla kobiet wygląda sytuacja w stopniu profesora. zjawisko występujące w niektórych państwach dotyczy przede wszystkim szkół średnich: techników i zawodówek. tworzenie przyjaznej szkolnej atmosfery. jest opanowanie zawodu nauczyciela przez kobiety. Jak widać. Zatem ważne jest. Rekomendowane strategie polegają na propagowaniu bardziej dojrzałego zachowania i pozytywnej postawy wobec nauki. Segregacja pozioma oznacza. można zauważyć powolny wzrost liczby kobiet wśród pracowników uniwersytetów. i jednocześnie prób propagowania większego udziału kobiet na kierowniczych stanowiskach w szkołach. zdrowie i opieka). są zarazem szkołami tylko dla uczniów jednej płci. www. jak i do powszechnego uznania wartości kojarzonych z określonym przedmiotem studiów. istotne jest zbieranie i analizowanie aktualnych danych na temat obecnych schematów płci. Różnice w wyborze studiów mogą nawiązywać do interpretacji przypisanych ról płciowych. na Węgrzech. za wyjątkiem Turcji. Ponowne wprowadzenie oddzielnych szkół zatem nie wydaje się być w ogóle atrakcyjną propozycją dla części Europejczyków. przez co nawiązuje do tradycyjnej roli kobiet. krok.. W wyższej edukacji można z kolei wprowadzić parytety niezbędne. tzn. a niekiedy i dziewcząt. kto przeczytał z uwagą ten artykuł. są to zazwyczaj szkoły wyznaniowe: katolickie. nieodzowna jest pomoc rodziców w promowaniu równości płci w szkole. Zatem władze krajowe. że ich rozwój i satysfakcja są wysoko cenione w szkole. że kierowanie szkołami pozostaje w dużym stopniu w gestii mężczyzn i niestety brak jest jakichkolwiek rządowych inicjatyw zachęcających do większej równowagi płci w tym zakresie. w Luksemburgu. Widać wyraźnie. Badacze Eurydice podkreślają jednak. protestanckie i muzułmańskie.hu oddzielnych szkół dla chłopców i dziewcząt nie doszły do jednoznacznych wniosków odnośnie poprawiania osiągnięć uczniów i uczennic. który zrobiono tak naprawdę mniej niż 50 lat temu. aby promowały zatrudnianie kobiet naukowców. Niezbędne jest oczywiście rozwinięcie i utrzymanie dobrych relacji między nauczycielem i uczniem. aby zidentyfikować istniejące różnice płci i inne dodatkowe czynniki takie jak pochodzenie społeczne i kulturowe.com. Segregacja pionowa odnosi się do pojęcia tzw. Dzięki sprawozdaniu Eurydice „Różnice płci w wynikach edukacyjnych” mogliśmy zobaczyć. lokalne i same szkoły powinny podjąć badania nad zjawiskiem słabszych osiągnięć szkolnych. Z pewnością każdy. W szkole podczas nauki pedagodzy mają możliwość stymulowania uczniów do myślenia krytycznego i kwestionowania stereotypów na temat płci. aby otrzymać dotacje na uczelnie. Segregacji poziomej zapobiega również odpowiednie doradztwo zawodowe w szkołach średnich. także tą wczesnoszkolną. że taka tendencja łączy się nierozerwalnie z wyborem kariery determinowanym stereotypem płci. jest bardziej świadomy złożoności tego zagadnienia i może w miarę swoich możliwości uczynić niejedno. przedsiębiorczość i prawo (wśród absolwentów tych kierunków kobiety stanowią nieznaczną większość). lecz jednocześnie w wiele krajach UE brakuje całościowej strategii skutecznego działania w tym obszarze.pl . w Republice Irlandii – 120.in. aby zaradzić segregacji pionowej w szkolnictwie wyższym. Pomimo tego że publiczne oddzielne szkoły dla chłopców i dziewcząt nie są powszechne w większości krajów. że biorąc pod uwagę szybkość zmian w relacjach płci. niektóre dziedziny są uważane za typowo męskie (inżynieria. tj. Pytania do autorki prosimy kierować pod adres: a. Przyszli i obecni nauczyciele i dyrektorzy powinni otrzymać praktyczne rady na temat promowania równości płci i poprawienia specyfiki szkoły. wagarowania itd. aby obecni i przyszli nauczyciele otrzymali właściwe szkolenie z zakresu problematyki społecznej i kulturowej tożsamości płci. ale praktycznie brak jest działań na rzecz wyboru kobiecych kierun- ków przez mężczyzn. Oprócz tego. W wielu krajach przeprowadza się rozmaite inicjatywy mające na celu zachęcenie młodych kobiet do wyboru dziedzin męskich (na przykład polska akcja „Dziewczyny na politechniki” czy austriacka „Frauen in die Technik” [niem. żeby systemy oświaty zadbały o równe szanse dla wszystkich. tradycyjnie aplikują i uczęszczają do niej głównie uczniowie lub uczennice.sxc. Już na poziomie studiów doktoranckich kobiety nie stanowią połowy absolwentów (w UE 44%). „Kobiety w inżynierii”]). Kolejnym rodzajem zalecanych działań jest wspomaganie szkolnych subkultur. co zniechęca mężczyzn do podejmowania takiej pracy. a inne za kobiece (edukacja. z opieką. Z kolei na poziomie szkoły wyższej średniej. a nie mężczyzn. Z czego wynika fakt. jednej trzeciej państw europejskich nauczające kobiety stanowią pomiędzy 45-56% pedagogów. Lecz w państwach. osłabienie antyszkolnych nastrojów wśród części chłopców. do 86% na Łotwie. że choć dana placówka nie jest oficjalnie wyłącznie dla chłopców czy dziewcząt. że skala rozmaitych inicjatyw na rzecz równości płci w edukacji jest całkiem spora. jednak proporcja kobiet do mężczyzn zmienia się w zależności od poziomu edukacji – im młodsze dzieci. Działania te polegają na finansowym wsparciu uniwersytetów. zarówno w ogólne działania. Trzeba jeszcze zauważyć z drugiej strony.

Uniwersytet Medyczny z kolei „pod opiekę” bierze ewentualnych przyszłych lekarzy. ale nie wyobrażam sobie stanąć przed dyrektorem i powiedzieć: „odmawiam udziału w rekolekcjach". finansowy standard A wyniesie 4699. Wykłady obejmują szeroki zakres materiału – począwszy od organizmów beztlenowych. Krystyna Szumilas. „To jest po prostu sprawa kryminalna. Daje to wiedzę z zakresu prawa. wprowadzającą m. Poszczególne wydziały obejmują patronatem klasy o interesujących je profilach i organizują dla nich wykłady. aż 84 proc. ale mimo to niektórzy twierdzą. . wielogodzinne stanie na baczność. Dodatkowe zamieszanie wprowadziło zarządzenie dyrektora szkoły. zakaz spożywania własnego jedzenia. Skądinąd wiem. Taki zapis znalazł się w projekcie rozporządzenia o sposobie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w 2011 r.7 procent (tzw. wszyscy się łapią za głowę. Po wy- kładach uczniowie mają możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach w laboratoriach. od przyszłego roku przy dzieleniu subwencji oświatowej nie będzie uwzględniana liczba etatów nauczycieli przebywających na urlopach bezpłatnych i urlopach wychowawczych. roku życia. czekamy na to. „Ja wiem. Bronisław Komorowski obiecał. zapewne ze strachu o posadę… Czy to są ludzie? Bolesne zastrzyki z soli fizjologicznej. wyższe ulgi dla studentów na przejazdy pociągami i autobusami. Uczniowie przypominają sobie wszystkie układy. jak we wszystkich szkołach. Dzięki temu uczniowie mogą skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością. co ustali prokuratura” – mówi pomorski lekarz wojewódzki. Kupując dzieciom prezenty pod choinkę Polacy zdecydowanie najczęściej kierują się tym. a blisko połowa (45 proc. Dyrektor szkoły Stanisław Jodko tłumaczy. odwiedziny bliskich skrócone do 15 minut. ale również i nauczyciele.14 zł więcej niż w tym roku). kilka dni przed rozpoczęciem ciszy wyborczej. Jako młody nauczyciel. Przypomina mi to czasy. Jak podkreśla. dręczenie i zastraszanie – tak – można powiedzieć – torturowano dzieci w szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. aby zostali na naukach w kościele. i przysługiwać będzie do 24. że ich celem jest wyrównanie szans edukacyjnych osób studiujących w różnym trybie. Według przepisów nauczyciel ma obowiązek doprowadzić uczniów do kościoła. że sprawa podwyższenia ulg wróciła podczas tegorocznej kampanii prezydenckiej. że od 1 stycznia 2011 r. aby były one praktyczne (56 proc. Już jako prezydent powtórzył. Z kolei ulga dla młodzieży szkolnej korzystającej z imiennych biletów miesięcznych wyniesie 49-proc. lodowaty prysznic za niesubor- dynacje.COM. „Przy podziale subwencji bierzemy pod uwagę strukturę awansu zawodowego nauczycieli. W przyszłym roku kwota subwencji oświatowej przypadająca na jednego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych szczeblach samorządów wzrośnie w porównaniu do roku 2010 średnio o około 7. gdzie trzeba wykazać się znajomością prawa. przy zakupie gwiazdkowych podarunków dla młodszych członków rodziny. „Jestem niewierząca.53 zł – o 335. Wszystkie ulgowe uprawnienia będą przysługiwały studentom do 26. Co „pod choinkę”? Wielkimi krokami zbliża się Wigilia. „Wśród nauczycieli są osoby niewierzące i innych wyznań.) kieruje się zaś przede wszystkim pragnieniem. Łapanie licealistów Każdy student na wagę złota… Uczelnie łódzkie rozpoczęły już polowanie na licealistów…Wychodzą z inicjatywą do poszczególnych LO. Jest to inna forma przedstawienia materiału ze szkolnych podręczników. zamierza kupić prezenty swoim dzieciom. Teraz. czyli uczniów klas biologicznochemicznych. Oddział istnieje prawie dwa lata. Nie musi brać udziału w samych rekolekcjach. Pod koniec czerwca. w stosunku do całej grupy nauczycieli jest to niewielka kwota i nie rzutuje w sposób istotny na ostateczny podział subwencji. Korzystają na tym nie tylko uczniowie. a także w miejscowościach znacznie oddalonych od miejsca ich zamieszkania. Przypomnijmy. na które czekają przede wszystkim dzieci. Polaków. Ale to już przesada. w godzinach lekcyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami. aby prezenty były miłą. odpowiada też za odprowadzenie ich z powrotem do szkoły.in. Co rzutuje na subwencję Według planów Ministerstwa Edukacji Narodowej.GAZETASZKOLNA. trafiają tu na obserwację i leczenie dzieci z zaburzeniami psychicznymi lub emocjonalnymi skierowane przez sąd. Wcześniej jednak prokuratura. Wydział Prawa i Administracji UŁ zorganizował m. aby odpowiadały one ich życzeniom. Organizowane są również wykłady z ję- zyka polskiego. jest to.in. Zdecydowana większość respondentów pragnie pomóc Mikołajowi – kupując dla swoich pociech prezenty gwiazdkowe. Resort finansów napisał w uzasadnieniu do takich zmian. serię wykładów pt. że w ciągu pierwszych 500 dni jego prezydentury. że dyrektorowi zależy na tym. aby nauczy- ciele potraktowali rekolekcje jako próbę przed obchodzonym za rok jubileuszem 50-lecia szkoły. ulga w wysokości 51 proc. odbywają się w ciągu dnia. wzrosną one do 51 proc. Zwykle jest tu ok. co ósmy respondent (13 proc.PL Problem belfra z rekolekcjami: „Nie chcę. Projekt budzącego niepokój rozporządzenia został bez zastrzeżeń uzgodniony na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. że w tym roku zaopatrzą się w upominki świąteczne dla najbliższych. I tak np. studenci będą mieli 51-proc. ale muszę” „Gazeta Wyborcza”: W gorzowskim „elektryku” rekolekcje. 25 osób – dziewcząt i chłopców – w wieku od 13 do 18 lat. co się nam najbardziej podoba. bo. Jak wynika z grudniowego sondażu CBOS. roku życia. a wraz z nią Święty Mikołaj z prezentami. Przez mnożenie kosztów studiowania zniechęca się osoby potencjalnie zainteresowane podwyższaniem swoich kwalifikacji zawodowych przez kontynuację nauki na studiach wyższych” – argumentowało wtedy MF. osobowych i pospiesznych. aż po zagadnienia związane z człowiekiem. że nikomu nie nakazywał udziału w rekolekcjach… Inaczej mówiąc. którzy mogą wziąć udział w rekolekcjach. Każda szkoła ponadgimnazjalna może zwrócić się do uczelni z prośbą o zorganizowanie wykładu na wybrany temat. którą łatwiej jest zrozumieć poprzez przykłady. choć nie ma nakazu. wolę nie podpadać. władze lokalne i wojewódzkie. nikt nie odważy się odmówić” – mówi inny nauczyciel. choć niekoniecznie praktyczną niespodzianką. Dla ponad jednej czwartej (27 proc. Prezydent podpisał ulgi komunikacyjne dla studentów Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę okołobudżetową. bezpodstawne zamykanie pacjentów na wiele tygodni w izolatce. Mniej więcej. w którym prosi wszystkich nauczycieli. dla studentów będzie obowiązywała przy przejazdach jednorazowych w pociągach ekspresowych. Analogiczna ulga obejmie też przejazdy w pociągach osobowych i pospiesznych na podstawie imiennych biletów miesięcznych. ulgę na przejazdy publicznymi środkami komunikacji. „Konieczność ponoszenia wysokich opłat za dojazdy do uczelni i z powrotem stanowi dodatkowe ograniczenie w dostępie do usług edukacyjnych. przywrócone zostaną 50-procentowe zniżki na przejazdy dla studentów.6 aktualności WWW.) bardzo ważne. Dyrektor proponuje. Od 1 stycznia 2011 r. że my żyjemy w państwie kościelnym. Wyłączenie nauczycieli będą- cych na urlopach wychowawczych i bezpłatnych nie powoduje istotnej zmiany tej struktury” – wyjaśnia dla PAP wiceminister edukacji. która już ponad pół roku temu otrzymywała informacje o nieprawidłowościach w szpitalu psychiatrycznym dla nieletnich w Starogardzie Gdańskim – jak ustaliło TOK FM – w czerwcu umorzyła postępowanie. historii i innych przedmiotów. kiedy „dobrowolnie i radośnie” gnaliśmy młodzież na pochody pierwszomajowe” – twierdzi inna nauczycielka. jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. ulgi skorzystają też studenci posiadający bilety miesięczne imienne na autobusy zwykłe i pospieszne publicznego transportu zbiorowego. którzy zadeklarowali. Z 51-proc.) podaruje coś również najmłodszym członkom dalszej rodziny. z którymi będzie spędzała Wigilię. Ci też będą brać w tym udział. Jest to przydatne na maturze z WOS-u. O torturowaniu dzieci dyrekcję szpitala. także anonimowo. starający się o awans. wszyscy się modlą. „Analiza prawa karnego na podstawie bajek i legend”. że nie mogą odmówić i chodzą do kościoła.). anonimowo zawiadomiło kilka osób z personelu me- dycznego i porządkowego szpitala. by nauczyciele byli w kościele na rekolekcjach – opowiada nauczycielka z „elektryka”.

Pokazujemy rezonatory. Przygotowaliśmy też projekt na podstawie Odysei Homera. Zaraz po studiach pracowa- łem jako nauczyciel języka polskiego. Ustawienie głosu jest podstawą. Opowiadanie to nie powtarzanie fraz zapamiętanych z podręcznika. Kiedy sam byłem w liceum przez rok miałem lekcje ze świetnym fizykiem opowiadaczem i do teraz pamiętam jego lekcje. Jak to w praktyce wygląda? Kiedy prowadzimy warsztaty opowiadania nauczycieli. Natomiast wprowadzenie języka opowieści zamiast języka wykładu przez nauczycieli zacznie ułatwia przyswajanie wiedzy. nie można recytować tekstu na pamięć. Warto porozmawiać chwilę między opowieściami. w przeciętej polskiej szkole opowiadanie ucznia jest odpowiadaniem. Trzeba pobudzić wyobraźnię. to sam musi zacząć opowiadać – o tym. Ułatwia przyswajanie słownictwa. Nie ma co się jednak oszukiwać. przeponę. to odbiór jest natychmiastowy. Warsztaty kończymy. szczególnie kiedy pracuje nad swoimi opowieściami. Praca z rytmem i muzycznością historii („rozśpiewywanie opowieści”). Niestety. że teraz młodzi ludzie tylko siedzą przed komputerami i interesuje ich tylko kultura obrazkowa. ROZMAWIAŁA: MARTA CHOWANIEC Marta Chowaniec: Czy młodzież lubi słuchać opowieści? Jarek Kaczmarek: Stale słyszy się. 7. intensywność.com. to uczymy ich rytmicznie powtarzać konkretne frazy. żeby każdą lekturę opowiadać. różnice miedzy ustną opowieścią i tekstem pisanym. żeby stworzyć atmosferę opowiadania. Pytania do autorki prosimy kierować pod adres: m. Opowieść nie może być za długa ani nużąca. to sam musi zacząć opowiadać. 2. wyczucie muzyczności słowa pełni też bardzo dużą rolę. Ćwiczenie ustnej pamięci (jak zapamiętać opowieść. barwa. Czy tworzycie opowieści na podstawie lektur szkolnych? Oczywiście. Trzeba uwolnić się od tekstu. I wróćmy też do języka polskiego . bo widzi się znudzone miny ludzi. Po co? Na przykład Iliada czy Odyseja są wymagającymi lekturami. refreny). Gdzie nauczyciel może nauczyć się opowiadania? Prowadzimy warsztaty opowiadania dla nauczycieli. przygotowałem sympozjum greckie.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 7 Niech popłynie opowieść Wprowadzenie języka opowieści zamiast języka wykładu przez nauczycieli zacznie ułatwia przyswajanie wiedzy. ale nasz własny sposób przekazywania literatury poprzez opowiadanie. historii czy filozofii. To obrazowanie słowem. 5. Opowiadanie ułatwia zapamiętywanie? Jeśli opowieść ma energię. w przedszkolu umiejętność opowiadania bajki powinna być podstawą. Ważne jest poczucie rytmu. trzeba dać chwilę oddechu. Bajki robotów Stanisława Lema dostarczają nam mnóstwo inspiracji. kiedy nauczyciele sami opowiadają własne opowieści. Opowiadanie jest też nauką słuchania. to osłuchiwanie się z językiem. tempo). Przy nauce języków obcych opowiadanie też jest bardzo ważne. Muzyka. jak ważne jest opowiadanie w szkole i jak się go nauczyć rozmawiam z Jarkiem Kaczmarkiem – opowiadaczem. można opowiadać o czymś. Przebrnięcie przez heksametr jest bardzo trudnym zadaniem. animatorem kultury ze Stowarzyszenia Opowiadaczy grupa Studnia O. muzyki i tekstów piosenek. Co jeszcze przemawia w szkole za opowiadaniem? We wcześniejszych klasach. jeśli nauczyciel wymaga opowiadania treści lektury od dzieci. Małgorzata Litwinowicz z naszej grupy śpiewa Adama Mickiewicza przy akompaniamencie liry korbowej. Opowiadacz musi być też animatorem kultury. 4. Trzeba się dobrze zaprezentować. śpiewać razem. Opowiadanie znacznie to ułatwia. Można coś opowiadać. którą mógłby zajmująco opowiedzieć. a zacząć opowiadać obrazami.na języku polskim nie polega też to na tym. klaskać. Zawieszamy historię a nauczyciele mają ją dokończyć. Kiedy opowiadanie nie ma mocy. Młodzież uczy się słuchać innych. a z moich doświadczeń wynika. 3. to bardzo ułatwia zapamiętywanie. ale każdy może opowiadać! Każdy ma w sobie historię. otwierające głos. sami opowiadamy.chowaniec@gazetaszkolna. Trzeba opowiadać jakiś wątek. To nie są bezpośrednie adaptacje. Kojarzy się z tym. Praca nad oralizacją (uustnieniem) tekstu pisanego. gitarzystą.pl REKLAMA . Każdy jest opowiadaczem? Nie każdy. że to nieprawda. nie tylko bombardować słowami. nie ucząc się jej „słowo w słowo”). Praca nad wizualizacją historii (ćwiczenia rozbudzające wyobraźnię). Budowanie kontaktu z publicznością (obecność. to łączy zarówno lekcję polskiego. Praca nad budową historii (podział na sekwencje.Warsztat pracy z parametrami głosu (natężenie. że jest się ocenianym. Plan opowiadania to też ważna rzecz. Opowiadamy klasyczne bajki Andersena czy braci Grimm. Nie ma co się jednak oszukiwać. 6. np. Zaczynamy od opowieści. improwizacja). Na jakiejkolwiek lekcji usiądźmy w kręgu i niech popłynie opowieść. interakcja. powtarzalność. Na prezentowane przez nas opowieści przychodzi wielu młodych ludzi. Prowadzimy ćwiczenia rozgrzewkowe. autorem opowiadań. Przebieg warsztatów można obejmuje takie elementy jak: 1. jeśli nauczyciel wymaga opowiadania treści lektury od dzieci.

Najwięcej rozmów dotyczy problemów z rówieśnikami (24 proc. Najlepsze wyniki osiągnęliśmy w obszarze edukacji . Podkreślają też. że z nauczaniem matematyki w polskich szkołach jest wyraźnie gorzej niż z innymi przedmiotami. W świetle tych wyników należy tylko żałować. piszących uczniów. Przeciw propozycji poselskiej zdecydowanie opowiedział się Związek Powiatów Polskich. które nie mają z kim się podzielić swoimi problemami. Wyeliminowanie niedostatków w wiedzy i błędów będzie tym samym jeszcze trudniejsze. a może w ogóle niemożliwe. Aby porównać ze sobą kraje ujęte w raporcie. terapeuci. rozmowy są anonimowe. kiedy to podobną próbę zdało 76 proc. Słabego wyniku próbnej matury nie należy demonizować – zaznaczają eksperci. choć nie wypada najgorzej na tle innych krajów OECD.od tych najczarniejszych.. które pokazują. poinformował o wynikach zorganizowanej w listopadzie. Wskazuje. Słaba próbna matura z matematyki Wicedyrektor CKE Mirosław Sawicki w trakcie konferencji „Rozwijanie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowych i technicznych.6 proc. Telefon zaufania dla dzieci Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci – 116 111 – działa już dwa lata. Różnice w poziomie życia dzieci występują w każdym kraju na świecie. przedmiotem rozmów są poważne. samorządowcy się nie zgadzają Do Sejmu trafił poselski projekt. w którym uruchomiono Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci.) i w szkole (5. spośród 340 tys.77. które państwa radzą sobie najlepiej z zapewnieniem równych szans swoim najmłodszym obywatelom.). PISA. czy już przepaść nie do przebycia. czy uczniowie są tak słabo przygotowani.do tego czasu rodzice sześcioletnich dzieci decydują. Jak podkreśla. Projektodawcy uzasadniają swój pomysł brakiem przygotowania bazy obiektów szkolnych dla potrzeb sześcioletnich dzieci. W myśl obowiązujących przepisów wszystkie sześciolatki mają pójść do szkół 1 września 2012 roku . 8. w technikach – 14. że od 1 września 2012 będzie rok powszechnego pogorszenia się warunków nauczania w szkołach”. Średni wynik np. Jak się wydaje. Najczęściej dzwonią gimnazjaliści (12-15 lat). czy jest to jeszcze dystans do pokonania. Francja i Portugalia. Polska była jednym z pierwszych krajów. ale nie należy go również zlekceważyć. nieudanych prób połączenia jest dziesięć razy więcej. w projektach współpracy europejskiej”. Kłopot sprawiały także zadania. Prowadzi go Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) przy wsparciu Urzędu Komunikacji Elektronicznej. pracownicy socjalni. Kiedy można mówić już nie o nierówności społecznej. w liceach ogólnokształcących to 24. Każdego dnia realizuje się średnio 350 połączeń. MEN oraz Polkomtela. alkoholizm rodziców. niezliczone historie . dojrzewania (8 proc. Zdecydowanie najlepiej w raporcie wypadają kraje skandynawskie: Finlandia i Dania oraz Holandia i Szwajcaria. Z uwagi na brak pieniędzy arkusze z udzielonymi odpowiedziami nie trafią do szkół. których powstanie zainicjowała Komisja Europejska.5 proc. zrealizowanych połączeń.87 pkt. wykorzystywanie seksualne..). np. ucieczki z domu. samorządy lokalne podjęły wszelkie działania konieczne do przystosowania obiektów szkolnych do nowych wyzwań. a dla nich bardzo ważnych. jakie stawia UNICEF brzmi „jak daleko poniżej średniej?”. dużo gorzej wypadamy jednak w analizach dotyczących sytuacji materialnej – 21 pozycja. edukacji i zdrowiu i pokazuje. rozmów dotyczy zdrowia fizycznego. Meritum projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. czy też matura okazała się dużo trudniejsza niż poprzednia? Przyczyny tej sytuacji są złożone i co istotne nawarstwiają się już od wielu lat.. uzyskując słabe wyniki. jak i dla nauczycieli. MSWiA. że skala niezbędnych nakładów na dostosowanie szkół wymaga od rządu uchwalenia specjalnego programu i przeznaczenia na te działania znacznych środków. tym mniejsze dysproporcje w poziomie życia dzieci. oraz postaw pro zdrowotnych dzieci. Działa przez sześć dni w tygodniu od godz. odczytujemy jako votum nieufności wobec samorządu terytorialnego” – czytamy w stanowisku ZPP. gdyż zawsze pew- na grupa dzieci plasuje się poniżej średniej.38 pkt na 50 możliwych. Powstaje pytanie.. ma przed sobą długą drogę do wyrównania szans marginalizowanych dzieci. zakończy się tym. Najgorzej na tegorocznym próbnym egzaminie poszły zadania wymagające przeprowadzenia dowodzenia. uczniów. próby samobójcze. ciąży. o czym pisaliśmy kilkakrotnie. zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pytanie. UNICEF analizuje sytuację dzieci najmniej uprzywilejowanych w trzech obszarach: sytuacji materialnej. lecz o niesprawiedliwości? W takiej optyce Polska. jaki dystans dzieli je o dzieci znajdujących się na poziomie średniej krajowej. W tych godzinach czynne są cztery linie. 12 do 20.) i seksualności (7. po zupełnie błahe… Dzieci dzwonią w sprawach „przerażająco strasznych”. a w liceach profilowanych – tylko 12. Choć w podsumowaniu badania znaleźliśmy się w tej samej grupie. Jeszcze lepiej było na prawdziwym egzaminie w maju. czy chcą posłać je wcześniej do szkoły i na tym opiera się wszystko: nowa podstawa programowa. wśród których są m. Numer 116 111 jest jednym z grupy numerów interwencyjnych. związanych z przemocą i próbami samobójczymi. relacji z rodzicami (10 proc. próbnej matury z matematyki. że nauczyciele i uczniowie otrzymają jedynie informacje o punktowych osiągnięciach. z punktu widzenia dorosłych. Próbna maturę zdało 64 proc. że w wielu przypadkach od państw z czołowych miejsc w tabelach dzieli nas przepaść. o to w końcu chodzi autorom pomysłu. że zagrożone jest życie lub zdrowie konsultanci kierują sprawę do policji. że zginął im piesek… To pokazuje. a jego linie ciągle są oblegane. że zdecydowana większość uczniów zda- ła. finanse edukacji. Wszystkie połączenia. Kanada. Szczegółowa analiza wyników pokazuje.plasujemy się na piątej pozycji na 24 badane kraje. w proch rozsypałby się cały pakiet reform wprowadzonych do oświaty przez rząd PO.in. co Austria. w tym w Polsce. w których należało wykorzystywać rachunek prawdopodobieństwa. Prenumerata Gazety Szkolnej 2010/2011 . Pozostałe to: 116 000 – numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci. gdzie widać. w szczególności ich aktywności fizycznej (pozycja 20).5 proc.in. niezależnie od operatora są bezpłatne. ponieważ stanowi on niepokojący sygnał zarówno dla uczniów. który zakłada opóźnienie o osiem lat objęcia sześciolatków obowiązkiem szkolnym. Niemcy. Dało to w sumie ponad 200 tys. Ale też dzwonią i w sprawach z błahych. a nawet. najgorzej Grecja.. do tych. jak przemoc domowa. jak wiele jest samotnych dzieci. niewiele lepiej poszły zadania z geometrii wymagające wyobraźni i zaplanowania postępowania. to przyglądając się poszczególnym obszarom nietrudno zauważyć. znajdujących się na poziomie średniej krajowej. Sygnalizują je także międzynarodowe badania m. Swój sprzeciw wyraził już Związek Powiatów Polskich. Raport pokazuje nierówności społeczne wśród dzieci w rozwiniętych przecież krajach OECD Porównuje jaki dystans do pokonania mają najmniej uprzywilejowane dzieci w danym kraju. Włochy i… USA. Nierówne szanse polskich dzieci „Wykluczone dzieci” – taki tytuł nosi najnowszy. Jest to wynik wyraźnie gorszy niż w 2009 roku. 116 123 – telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych. „Podważanie tych starań. dziewiąty już raport UNICEF dotyczący sytuacji dzieci w 24 krajach OECD. to przesunięcie daty objęcia sześciolatków obowiązkiem szkolnym na wrzesień 2020 r. którzy prowadzą ich przygotowania. Gdyby Sejm zaakceptował propozycję. a 2.). Zespół tworzą 33 osoby – pracownicy i wolontariusze. wymagające zaangażowania specjalistów.5 proc. psycholodzy.8 historie Z ŻYCIA WZIĘTE Posłowie chcą zablokować sześciolatków. W szczególnych przypadkach. Im niższa wartość. Związek opowiedział się za utrzymaniem obecnie obowiązujących terminów. trudne sprawy. który zaliczyło blisko 90 proc. „Pozostawienie przez rząd jednostek samorządu terytorialnego samych sobie z problemem dostosowania obiektów oświatowych dla potrzeb sześciolatków.

Uwolniono wówczas Janka Bytnara „Rudego” wraz z grupą 25 więźniów politycznych. w średniowiecznym skryptorium – poznawanie średniowiecznych kodeksów. Ten wczesnobarokowy budynek z wewnętrznym dziedzińcem został wzniesiony w latach 1638-1643 z rozkazu króla Władysława IV Wazy. 26 marca 1943 r. Muzeum w Biskupinie formalnie stało się oddziałem Państwowego Muzeum Archeologicznego. Wśród chłopców największym zainteresowaniem ciszą się rzecz jasna pokazy średniowiecznego uzbrojenia. Na przykładach wyjaśnione są najważniejsze pojęcia i terminy architektoniczne związane ze średniowiecznym budownictwem oraz zaprezentowane najbardziej reprezentatywne obiekty romańskiej i gotyckiej architektury z terenów naszego kraju. Wystawy stałe to m. przez pewien okres pełnił nawet funkcję więzienia. tkactwa. bo i tematyka inna mają wystawy: Fot. Był świadkiem wielu ważnych wydarzeń polskiej historii. bicia monet a także obróbki kamienia. organizowana w czasie długiego weekendu majowego archeologiczna wioska – warsztaty archeologii doświadczalnej. zabawek – grzechotek czy bóstw słowiańskich. wśród których znajduje się między innymi tor przeszkód. W 2010 r. a generałowie artylerii Paweł Grodzicki i Krzysztof Arciszewski… TEKST: RYSZARD WOŻNICA „Alfabet architektury romańskiej” i „ABC architektury gotyku”. bicie monet. W wyniku odniesionych ran. Z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie związana jest także grupa rekonstrukcji historycznych. Od 1995 r. stał się siedzibą Archiwum Miejskiego. a także odtworzone wnętrze chaty biskupińskiej wraz z jej wyposażeniem. Poza festynem organizuje się tu szereg innych imprez: dawni siłacze i dawne sporty. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie swoją działalność rozpoczęło w 1923 r. W trakcie tej akcji ciężko ranny w brzuch został Maciej Aleksy Dawidowski „ Alek”. Erazma Majewskiego oraz pochodzące z badań wykopaliskowych w Biskupinie. kołodziejstwa. Olbrzymie wrażenie na zwiedzających wywierają kopie romańskich Drzwi Gnieźnieńskich z przedstawieniami życia i męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha i Drzwi Płockich z XII w. Wraz ze zmieniającymi się funkcjami. przewożonych z siedziby gestapo przy Alei Szucha do więzienia na Pawiaku. Inny charakter. innymi „Pradzieje ziem polskich przestawiająca” pradzieje mieszkańców ziem polskich od starszej epoki kamienia – paleolitu do początków panowania Bolesława Krzywoustego. W okresie insurekcji kościuszkowskiej i powstania listopadowego ludność stolicy zdobywając Arsenał zaopatrywała się w niezbędne do walki uzbrojenie. bursztynu czy skóry. miała miejsce jedna z najważniejszych akcji Grup Szturmowych Szarych Szeregów. „Alka” i wielu innych harcerzy Szarych Szeregów innych są tłumnie odwiedzane na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Dzielnymi wojami dowodził sam dyrektor – dr Wojciech Borkowski.odn. makietom i ilustracjom czytelnie ukazującym proces zmian. wykonywanie biżuterii metalowej według wzorów pochodzących z epoki brązu. życie ludzi w epoce kamienia. Wojciecha Gersona. W okresie międzywojennym jego działalność poza klasycznym muzealnictwem obejmowała także ochronę zabytków archeologicznych znajdujących się na terenie Polski. oraz eksponaty będące do tej pory w rękach prywatnych: Józefa Przyborowskiego. Z okazji 600-lecia bitwy grunwaldzkiej można było zobaczyć pracowników i sympatyków muzeum powożących wozami husytów w trakcie inscenizacji w Czerwińsku nad Wisłą oraz na polach Grunwaldu. W 1936 r. Działalność wystawiennicza muzeum to wystawy stałe i czasowe.com. rzuty bojowym toporkiem. zaś budową kierowali nie byle jacy fachowcy. arch. początki Państwa Polskiego. którego siedzibą jest dawny Arsenał. uczestnicy imprezy poznawali „Ruś znana i nieznana”. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. farbiarstwa.woznica@gazetaszkolna. a od 1958 r. Są one adresowane raczej do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. odtwarzanie z modeliny paciorków szklanych. To między innymi te osoby odtwarzały w bieżącym roku – gdy uroczyście obchodziliśmy 180 rocznicę wybuchu powstania listopadowego – sceny szturmu mieszkańców Warszawy na Arsenał nocą z 29 na 30 listopada 1830 r. W styczniu 1956 r. która do polskiej historii przeszła jako akcja pod Arsenałem. Co roku zmianie ulega tematyka festynu. jaki zachodził w wielu dziedzinach życia człowieka w kolejnych epokach wystawa jest przeznaczona dla odbiorców w każdym wieku. Atrakcyjnymi elementami są również: makieta osady. strzelanie z łuku i pokazy walk wojów. Dzięki licznym zabytkom. we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim warszawscy muzealnicy organizują w Biskupinie zawsze w końcu września kilkudniowe festyny archeologiczne. opowieść o płacidłach. przeciąganie liny. Bogusława Wernera oraz Zygmunta Glogera. Biskupina i opisanych w artykule rekonstrukcji znajdziecie Państwo na stronie www. szlak bursztynowy. Więcej zdjęć Muzeum. Osobna ekspozycja poświęcona Biskupinowi w przystępny sposób przedstawia kulturę i życie codzienne ludzi mieszkających na terenie osiedla obronnego. groby pierwszych władców i dostojników Państwa Polskiego. wśród których wyróżnia się zdjęcie osiedla wykonane z balonu. Kiedy taka potrzeba rekonstruktorzy wcielają się również w postaci o kilkaset lat starsze. – Państwowego Muzeum Archeologicznego. model przedstawiający konstrukcję chaty. specjalizująca się w okresie napoleońskim.DALEKIE BLISKIE DALEKIE I IBLISKIE podróże 9 Muzeum w Arsenale Bohaterem naszego kolejnego spotkania będzie Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. dawne gry i zabawy. Na wystawie prezentowane są fotografie z badań prowadzonych przed II wojną światową. Kaliksta Jagmina.warszawa.pl. W okresie międzywojennym dzięki staraniom dyrekcji i pracowników muzeum utworzono rezerwat archeologiczny w kopalni krzemienia w Krzemionkach Opatowskich. Niewątpliwym atutem Państwowego Muzeum Archeologicznego są organizowane na jego terenie lekcje muzealne: lepienie z gliny naczyń według technik pradziejowych. „Alek” zmarł cztery dni później. Adolfa Pawińskiego. wikliniarstwa. Zbiory muzealne prawie w całości składały się z materiału archeologicznego pozyskanego w wyniku prac terenowych i tylko w niewielkim stopniu wzbogaciły je kolekcje Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Prehistorycznych. tkanie kolorowych krajek metodami pradziejowymi. rekonstrukcjom. zbudowanego na wyspie we wczesnej epoce żelaza.pl Dzieci w czasie lekcji muzealnej W cześniej w tym samym miejscu w okresie panowania Stefana Batorego znajdował się szpital wojskowy. Dowództwo sprawowali Stanisław Broniewski „Orsza” i Tadeusz Zawadzki „Zośka”. chodzenie na szczudłach. Organizowane są również pokazy starożytnych technik – garncarstwa. arsenał był kilkakrotnie przebudowywany. Od wielu lat groby „Zośki”. autora Ekspozycja muzealna . Po zakoszeniu II wojny światowej do zbiorów muzealnych włączono eksponaty Muzeum Archeologicznego Warszawskiego Towarzystwa Naukowego im. „Orszy”. Pytania do autora prosimy kierować pod adres: r.

który jest obowiązkowy w jego szkole. pod wiele mówiącym tytułem „Angielski – czyja szansa?”. mieszkańców. Sejmu. weszła w życie nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. z nich chciałoby. nie ma – na przestrzeni ostatnich pięciu lat – żadnej istotnej różnicy pomiędzy średnimi wynikami uczniów uczęszczających do gimnazjów wiejskich. mieszkańców ok. wyni- czestnicy debaty. z tego aż 68 proc. w gimnazjum obowiązywać będzie nauczanie dwóch języków obcych nowożytnych (do wyboru . Reforma systemu kształcenia z 1999 r. W gimnazjum uczeń kontynuuje naukę tego języka oraz rozpoczyna naukę drugiego języka obcego. jak dotąd. który jest obowiązkowy w danym gimnazjum. natomiast w części matematycznoprzyrodniczej – ok. Stosownie do nowej podstawy programowej. od roku szkolnego 2011/12. a od roku 2014 – ukraiński). mieszkańców. W ciągu ostatnich 10 lat odsetek osób z wyższym wykształceniem wzrósł z 3. rok szkolny 2006/07 i 2007/08) wyniki osiągane przez uczniów z gimnazjów wiejskich są nawet nieznacznie lepsze. Jednak tylko. Prowadzenie gimnazjów. (bo niepotwierdzoną statystycznie) hipotezę. nauczyciele i dziennikarze. Analizę tę opracował EFRWP wraz z Fundacją NIDA. przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. próbowali odpowiedzieć na podstawowe pytanie: Skąd biorą się tak znaczące różnice w efektach nauczania języka angielskiego? Jak przezwyciężyć bariery. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH Podczas egzaminu gimnazjalnego uczniowie rozwiązują zadania z trzech bloków tematycznych: części humanistycznej. mieszkańców. że treść egzaminu gimnazjalnego oraz zasady oceniania są ujednolicone dla całej Polski. W dalszym ciągu jednak osoby z wykształceniem podstawowym. hiszpański i włoski. Co jednak istotne i niepokojące: w miastach powyżej 20 tys. aby język angielski był jednym z dwóch języków obowiązkowych w gimnazjum. Jest wdrażana stopniowo: wprowadziła ona również znaczące zmiany w sposobie nauczania języków obcych. jak i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. w ramach. Natomiast część trzecia egzaminu (językowa) jest zdawana przez ucznia z języka. Z uwagi na to. struktura populacji zdających ze względu na wielkość miejscowości zamieszkania pozostaje właściwie bez większych zmian i kształtuje się następująco: wieś ok. gdzie np. technikum). to jeszcze jest to wśród nich bardzo powszechne. Co zrozumiale. jako jeden z języków obcych. należy do zadań własnych gminy. wśród kadry kierowniczej i inteligencji blisko 80 proc. W kilku przypadkach (np. EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA OBCEGO Przypomnijmy. włoski. że egzamin gimnazjalny z nowożytnego języka obcego został wprowadzony od roku szkolnego 2008/09. który. to język nauczany od początku szkoły podstawowej. 20 proc. mieszkańców.) rolnik. Polskiej Akademii Nauk. a co jedenasty (9 proc. pomimo że wpisane na zaświadczeniu dot. jak i bardzo słabe. część rozszerzona będzie natomiast obowiązkowa dla uczniów kontynuujących naukę języka ze szkoły podstawowej. od roku szkolnego 2011/12 zostaje. mieszkańców ok. wprowadziła gimnazja – etap pośredni pomiędzy szkoła podstawową a średnią (liceum. WYNIKI Z CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ I MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ Porównując dane należy zauważyć. wyniki części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.COM. U OPRACOWANIE: ROMUALD TEJSZERSKI kach miejskich uczeń ma możliwość (pomimo tzw. Zgodnie z rozporządzeniem (§ 149 b). 35 proc. a tym samym nie jest on. uczniów gimnazjów z terenów wiejskich. Pierwszy język obcy. 2009/2010 i 2010/2011. w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych.10 aktualności WWW. prowadzi program wspierania nauczania języka angielskiego w gimnazjach wiejskich – YOUNGSTER. co nie odbiega w zasadzie od średniej krajowej. niemiecki. Dane te są znacząco niższe od innych grup społecznych oraz mieszkańców miast. że wynik egzaminu części trzeciej dla każdego ucznia pozostaje anonimowy – jest on przekazywany przez OKE dyrektorowi szkoły. możliwości wyboru języka: egzamin może być zdawany wyłącznie z języka. Doświadczenia te oraz analiza wyników egzaminu gimnazjalnego zrodziły szereg pytań i wątpliwości dotyczących obowiązującego systemu naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich.angielski.. a uczniami uczęszczającymi do gimnazjów w miastach do 20 tys. wydawnictwem Macmillan i Stowarzyszeniem Fundamenty Silnego Państwa. Pretekstem do dyskusji i wymiany doświadczeń była publikacja raportu o różnicach w nauczaniu tego języka w małych szkołach gminnych i tych w miastach. 3 proc. Co ważne. Z kolei gimnazjaliści ze szkół wielkomiejskich uzyskują wyniki najlepsze. Zgodnie z jej założeniami. w skali całego kraju i ok.5 proc. 20 proc. wprowadzona nowa formuła egzaminu z języka obcego. w roku szkolnym 2008/2009. W przypadku części humanistycznej różnica ta wynosi niespełna jeden proc. będzie brany pod uwag´ przy kwalifikacji do szkól ponadgimnazjalnych. w roku 2002. deklaruje wolę dodatkowego finansowania edukacji własnych dzieci. O ile jednak w większych ośrod- ku trzeciej części (językowej) egzaminu. W przypadku wyniku z części humanistycznej różnica wynosi ok.GAZETASZKOLNA. rosyjski. ukraiński). debatę na temat nauczania języka angielskiego w szkołach na terenach wiejskich i w małych miastach. Część podstawową będą zdawali wszyscy uczniowie. do 8. powinien zacząć naukę tego języka w gimnazjum. Wyniki egzaminu są publikowane przez CKE. a wśród nich przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. NA CZYM STOIMY? Przeprowadzone w ostatnim czasie analizy statystyczne pokazują. brany pod uwagę przy rekrutacji do szkól ponadgimnazjalnych. miasta pow. rosyjski. że gimnazjaliści ze szkół wiejskich nie dość.. 100 tys. Niezależnie od zmieniającej się liczby uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego. francuski. 24 proc. Rosną również oczekiwania mieszkańców terenów wiejskich dotyczące docelowego poziomu wykształcenia własnych dzieci: 80 proc. że jednym z tych dwóch języków powinien być angielski – jeśli uczeń nie uczył się go w szkole podstawowej. że zarówno w przypadku części humanistycznej. Część humanistyczna i matematycznoprzyrodnicza egzaminu gimnazjalnego jest taka sama dla wszystkich zdających. tak jak na maturze.6 proc. KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI? Egzamin gimnazjalny w Polsce wprowadzony został wraz z reformą szkolnictwa z roku 1999 i pojawieniem się nowego typu szkół w systemie oświaty: gimnazjów. za pomocą miar statystycznych. podobnie jak szkól podstawowych. do którego chce uczęszczać. nie odnotowuje się w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia. będą brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych najwcześniej od roku szkolnego 2018/2019. gdyż przedmiot ten jest zdawany przez 78 proc. przez które dochodzi do tych dysproporcji? Czy zmniejszanie różnic jest możliwe? Uwaga autorów Raportu została skupiona na języku angielskim. to na terenach wiejskich taka możliwość właściwie nie istnieje. która swym zasięgiem objęła wszystkie typy szkół. więc. aby ich dzieci uzyskały wykształcenie wyższe. egzaminu gimnazjalnego. niż ich rówieśników z miast do 20 tys. rejonizacji) wyboru gimnazjum. uczniowie zdają trzecią część egzaminu – z nowożytnego języka obcego (angielski. że musi przystąpić do niego każdy uczeń (słuchacz) kończący szkołę. Za każdą z części egzaminu gimnazjaliści mogą uzyskać taką sama liczbę punktów: max 50. Przystąpienie do egzaminu jest.) mieszkaniec terenów wiejskich. W 2009 r. Od 2009 r. że choć powoli. 21 proc. Raport ten jest próbą zwrócenia uwagi na występujące problemy. co czwarty (24 proc. mieszkańców terenów wiejskich (wobec 44 proc. mieszkańców ok. ale jednocześnie są mocno zróżnicowani – są wśród nich zarówno jednostki wybitne. po raz pierwszy został przeprowadzony trzy lata później. hiszpański. który od 2006 r. Do 2009 roku egzamin gimnazjalny składał się z dwóch części: humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej.. a uczęszczanie do obydwu typów szkół (podstawowe. Egzamin przeprowadza się w trzeciej klasie gimnazjum i ma on charakter powszechny i obowiązkowy. niemiecki francuski. Od roku szkolnego 2011/12 wynik trzeciej części egzaminu gimnazjalnego będzie uwzględniany. mieszkańców odchylenie standardowe od średniej jest wyższe niż na terenach wiejskich. miasta do 20 tys. wyższe magisterskie lub doktoranckie. w kontekście realizacji programu Youngster. 2. tak jak obecnie wynik części humanistycznej i matematyczno przyrodniczej. w przypadku części matematyczno-przyrodniczej – niespełna 1. której egzamin gimnazjalny będzie składał się z dwóch części: podstawowej oraz rozszerzonej. a średnim wynikiem uczniów z miast pojawiają się dopiero w odniesieniu do miast powyżej 100 tys. jednym z warunków jej ukończenia i elementem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Równie niewielkie różnice można zaobserwować pomiędzy gimnazjami wiejskimi. co oznacza. szczególny nacisk zostanie położony na wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. części matematyczno-przyrodniczej i części językowej. a gimnazjami zlokalizowanymi w miastach do 100 tys. podobnie jak obecnie z części humanistycznej i matematycznoprzyrodniczej. Uczeń nie ma jednak. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie egzaminu na poziomie rozszerzonym. Pierwsze dysproporcje pomiędzy średnim wynikiem egzaminu gimnazjalnego uczniów z terenów wiejskich. mieszkańców miast). to jednak systematycznie zwiększa się poziom wykształcenia mieszkańców terenów wiejskich. gimnazja) jest dla ucznia obowiązkowe.PL Raport Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” Angielski „pod strzechą” – kolejny próg cywilizacyjny? 1 grudnia br. Wynik części podstawowej języka obcego. że uzyskują zazwyczaj gorsze wyniki. Trzyletnia karencja na uwzględnianie wyników egzaminu z języka obcego w procesie rekrutacji w założeniu miała pozwolić szkołom na dostosowanie nauczania języków obcych do wymagań egzaminacyjnych i zrównać szanse uczniów z różnych typów szkół. bowiem. będzie brany pod uwagę przy rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2011/12. Można nawet zaryzykować ostrożną.. Nie oznacza to jednak.8 proc. Raport powstał w wyniku zgromadzonych doświadczeń przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. miasta od 20 do 100 tys.5 proc. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zorganizował. możliwe jest porównywanie wyników uczniów z poszczególnych części egzaminu. badanych deklaruje finansowanie dodatkowych kursów i korepetycji własnych dzieci. Przyjmuje się. a także z uwagi na zamierzenia MEN. Pomi- .. gimnazjalnym oraz zasadniczym zawodowym stanowią blisko 60 proc.

) WNIOSKI KOŃCOWE Zaprezentowane w Raporcie analizy dotyczące wyników egzaminu z języka angielskiego oraz barier w jego nauczaniu.. Program jest realizowany corocznie w ok. tak w zakresie efektów nauczania. przy kwalifikacji do szkół ponadgimnazjalnych. maksymalnie 15 osobowych grupach. niemniej jednak sygnalizują pewne problemy poruszane w tym raporcie. brak środków na dodatkowe zajęcia edukacyjne. że jest realizowane konsekwentnie i przy ścisłej współpracy ze szkołami i gminami. Pozwoliłoby to na pełne poznanie warunków nauczania i potrzeb nauczycieli języka angielskiego w Polsce. jak i oceny przez samych uczniów. Odnosząc się do przedstawionych wyników badań należy także mieć na względzie. WYNIKI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO O ile nie ma istotniejszych różnic pomiędzy średnim wynikiem egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i matematycznoprzyrodniczej pomiędzy gimnazjami wiejskimi i miejskimi (bez miast powyżej 100 tys. Przykład programu YOUNGSTER realizowanego w gminach o stosunkowo najgorszych parametrach ekonomiczno – społecznych pokazuje. Zajęcia są prowadzone w oparciu o zatrudnioną w gminie kadrę nauczycielską. to okres trzech lat. Koszt całkowity programu to ok. Pierwsza to problemy o charakterze instytucjonalnym. że jeżeli wykazane dysproporcje będą się utrzymywały w kolejnych latach. Dane uzyskane z gimnazjów uczestniczących w projekcie. nie radzą sobie z tym problemem. stosownie do w/w wyników badań. odpowiada zróżnicowaniu pomiędzy wsią i miastami powyżej 100 tys. 2 800 uczniów klas trzecich. mieszkańców. co w przeliczeniu na ucznia daje kwot´ ok. Jak wspomniano wcześniej. To z kolei pozwoliłoby na tworzenie. z jakiego języka obcego będą zdawali egzamin gimnazjalny. a nauczyciele objęci są wsparciem metodycznym i merytorycznym. zależne od polityki edukacyjnej pastwa. odbiór tekstu słuchanego). Natomiast do analiz przyjęto dane z ankiet 143 nauczycieli. Wskazanie marszałkom poszczególnych województw konieczności realizacji podobnych programów wsparcia nauki języka angielskiego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. zdających uczniów z terenów wiejskich. Niezależnie od powyższych działań konieczna jest także zmiana (nowelizacja) rozporządzenia MEN w takim kierunku. Dla uczestników zajęć Fundacja zapewnia nowe. itp. dopiero po usunięciu dysproporcji w efektach nauczania języków obcych. że jest możliwe zmniejszanie tych dysproporcji. że badanie objęło swym zasięgiem nauczycieli z gimnazjów zlokalizowanych na wsiach i w miastach do 20 tys. Pierwsze zróżnicowanie pojawia się już pomiędzy gimnazjami wiejskimi a gimnazjami zlokalizowanymi w miastach do 20 tys. na wynikach uzyskiwanych z języka angielskiego. Z uwagi na brak możliwości uogólnienia powyższych wniosków na populację nauczycieli języka angielskiego w większych ośrodkach miejskich. pokazują. 17 tys. uwzględniających również wsparcie metodyczne i merytoryczne dla nauczycieli oraz ich szybkiego wdrożenia wraz z zapewnieniem niezbędnych środków finansowych na ich realizację. które odbyło się w dniach 28-30 czerwca 2010 roku w Starych Jabłonkach. mieszkańców. mieszkańców – ponad 6 proc. mieszkańców.podręczniki.com. to jest publikowany w raportach CKE. 50 proc. służących poprawie wyników nauczania języka angielskiego i innych języków obcych na terenach wiejskich. że język angielski wybiera blisko 78 proc. mieszkańców dla części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. że jest tylko jedną z form i metod służących wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. a częstotliwość późniejszego wyboru danego języka na egzaminie maturalnym odzwierciedla jego wcześniejszą „dostępność” w gimnazjach. rosyjskiego i francuskiego) wynika. jak regionalnym. Jednak program ten. że zarówno w roku 2009. realizowany jest już czwarty rok przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z wydawnictwem Macmillan w ok. a przede wszystkim na brak kontaktu z żywym językiem. Tymczasem ponad 50 proc. w wymiarze 90 godzin lekcyjnych dla każdej z grup. może przynieść efekty w stosunkowo krótkim czasie świadczy przykład Programu YOUNGSTER – programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich przez naukę języka angielskiego. brak perspektyw na przyszłość. Uwzględniając. nauczycieli wskazuje na niedostateczne wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne. Nauczyciele wskazują też na poczucie apatii wśród uczniów. że to gmina – zgodnie z Ustawą o systemie oświaty – jest odpowiedzialna za zapewnienie kształcenia. BARIERY W NAUCZANIU JĘZ. a także. że wynik nie jest wpisywany na zaświadczeniu dot. koszty podręczników finansowanych przez Fundusz. pod warunkiem. nie rozwiązuje problemu w skali całego kraju. o tyle w przypadku egzaminu z języka angielskiego różnice te są znaczne i uwidaczniają się już pomiędzy gimnazjami wiejskimi. certyfikatów. (w którym wyniku egzaminu z języka obcego nie bierze się jeszcze pod uwagę przy klasyfikacji uczniów do szkól ponadgimnazjalnych) okaże się za krótki na wyrównanie istniejących dysproporcji. a w przypadku miast powyżej 100 tys. z uwagi na swój ograniczony zasięg. Należy zaznaczyć. z inicjatywy fundacji NIDA. W przypadku kolejnego porównania – pomiędzy gimnazjami wiejskimi i gimnazjami zlokalizowanymi w miastach od 20 do 100 tys. tak na szczeblu centralnym. Informacje na podstawie badań ankietowych uzyskanych z ok. które powinny obejmować: Przeprowadzenie kompleksowych badań porównawczych służących pełnemu zdiagnozowaniu możliwych przyczyn istnienia dysproporcji w wynikach nauczania języka angielskiego pomiędzy terenami wiejskimi i miejskimi. uczestniczących w Programie. po dwóch latach pozwalają już na dokonanie pewnych podsumowań. niemieckiego. a może przede wszystkim. iż do programu YOUNGSTER zaproszono gminy o najniższych przychodach z PIT i wydatkach na oświatę oraz najwyższych wskaźnikach bezrobocia powyższe wyniki należy uznać za bardzo dobre. Należy zwrócić również uwagę. programów wsparcia dla oświaty. Druga grupa problemów to niewystarczająca motywacja uczniów do nauki oraz brak zainteresowania rodziców edukacją własnych dzieci. 80 gminach wiejskich. Przygotowanie. co z pewnością przyczyniłoby się do zwiększenia efektów nauczania. odbiór tekstu czytanego. zbyt liczne grupy.tejszerski@gazetaszkolna. Z porównania ilości zdających egzamin z czterech najpopularniejszych języków (angielskiego. Analizy pozwalają na wskazanie dwóch głównych grup problemów. Należy zaznaczyć. w niewielkich. z którymi spotykają się´ nauczyciele w swojej codziennej pracy. Audyt dotychczasowych projektów edukacyjnych finansowanych w ramach PO KL pod kątem wielkości zaangażowanych środków finansowych w stosunku do uzyskanych efektów. aby wynik egzaminu gimnazjalnego w części językowej został wzięty pod uwagę. warto rozważyć możliwość pozyskania pełnych danych w zakresie przedmiotu niniejszej analizy w skali całego kraju. w czym zawiera się koszt wynagrodzenia i szkolenia nauczyciela. teraz podjęcie ze strony MEN szeregu działań. mieszkańców. mówią. co niewątpliwie przekłada się na ich motywację´ do nauki. mieszkańców). że nie są to wyniki reprezentatywne dla całej populacji nauczycieli w Polsce. jak również wskazania potencjalnych obszarów wsparcia. Pytania do autora prosimy kierować pod adres: r. nagród na zakończenie roku szkolnego. to język angielski może stanowić główną przeszkodę dla młodzieży z terenów wiejskich w dostępie do szkól ponadgimnazjalnych kończących się maturą w miastach. egzaminu gimnazjalnego. a gimnazjami zlokalizowanymi w miastach do 20 tys. że w 2010 roku nastąpiło pogłębienie przytaczanych tu „różnic pomiędzy wsią i miastem” w stosunku do roku 2009 i jeśli to się utrzyma. w tym zwłaszcza języka angielskiego. na szczeblu centralnym. Tym samym szanse edukacyjne młodzieży z terenów wiejskich zostaną znacząco ograniczone. a także trwałości tych projektów w czasie. również finansowo.pl . które zostaną zestawione z wynikami egzaminu w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. modyfikacji i korekt w realizowanych programach wsparcia nauki języka angielskiego na terenach wiejskich pod tym kątem. od polityki samorządu gminnego. ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE GIMNAZJALNYM Podczas VIII Ogólnopolskiego Spotkania Nauczycieli Języka Angielskiego „English Teaching Market”. 1. Adresowany jest do wszystkich zainteresowanych uczniów klas trzecich gimnazjów wiejskich. w tym również w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.2 mln zł rocznie. dostosowane do ich umiejętności językowych i różne od wykorzystywanych w procesie dydaktycznym . Program ten. Koszt jednej godziny dydaktycznej to ok. 2 proc. 430 zł. gimnazjów. jak i roku 2010 uzyskane przez młodzież ze wsi wyniki z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego są gorsze od wyników ich rówieśników z obszarów miejskich. godzin lekcyjnych i jest nim objętych każdorazowo ok. że nauczyciele nie mają wystarczających umiejętności i narzędzi. Kwestionariusz ankiety wypełniło 336 uczestników spotkania z niemal całej Polski. w tym zwłaszcza w zakresie motywowania uczniów do nauki. kompleksowych programów wsparcia nauczania języka angielskiego na terenach wiejskich. 70 zł. Wskazanie tej grupy problemów to również sygnał. więc. Uwzględnienie wniosków z audytu przy kwalifikowaniu kolejnych wniosków o wsparcie. niezależnie od tego. wychowania i opieki w szkołach gimnazjalnych. Nie dokonując analizy przyczyn takiego stanu rzeczy. mieszkańców). Wielkość tego zróżnicowania – ok. że średni wynik egzaminu gimnazjalnego. Z dostępnych danych wynika niezbicie. w tym zwłaszcza pragnących kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą. zostało przeprowadzone badanie sondażowe wśród nauczycieli języka angielskiego. uczniowie w zasadzie nie mają jednak wyboru. aby motywować uczniów do nauki. którzy zadeklarowali prowadzenie zajęć z języka angielskiego w gimnazjach na terach wiejskich oraz w małych miastach (do 20 tys. W celu poprawy efektów nauczania języka angielskiego na terenach wiejskich w ciągu kilku najbliższych lat i zrównania wyników egzaminu z tego języka pomiędzy wsią i miastem niezbędne jest już. Zróżnicowanie to widać w każdym aspekcie egzaminu z języka angielskiego (reagowanie językowe.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 11 mo. i być może niezbędne jest dla nich w tym zakresie dodatkowe wsparcie. Wspieranie inicjatyw na szczeblu lokalnym. odpowiednio adresowanych. Rozważenie możliwości wydłużenia okresu realizacji projektów w ramach PO KL. w łącznym wymiarze ok. uzyskany przy uczniów uczestniczących w YOUNGSTER jest wyższy od średniej dla gimnazjów wiejskich w skali całego kraju i kształtuje się na poziomie średniej uzyskiwanej przez uczniów z miast do 20 tys. w tym również w oparciu o egzaminy zewnętrzne. w dalszej części Raportu autorzy koncentrują się. 100 gimnazjach wiejskich. dobranych stosownie do umiejętności językowych uczniów (na podstawie testu plasującego). Bieżący monitoring wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego w kolejnych latach oraz dokonywanie ew. że dodatkowe wsparcie. mieszkańców różnica ta jest jeszcze większa i wynosi ponad 4 proc. JEDEN YOUNGSTER NIE WYSTARCZY? O tym. pomiędzy terenami wiejskimi i miejskimi.

gdy tylko odpytuje i wystawia stopnie – sprawdza i ocenia te osiągnięcia. kto chce i „musi zabrać głos w sprawie”. JAK SIĘ MA EWALUACJA DO MONITOROWANIA? Monitorowanie – to śledzenie zmian pewnych wielkości. które zadają uczniowie (a także ich rodzice) przez cały rok. działania lub obiektu z punktu widzenia przyjętych w tym celu kryteriów. czyli w efekcie do rozwoju szkoły jako organizacji uczącej się i efektywnej. zwyciężyć. PRZYGOTOWANIE Ewaluacja. jej obszarach. za pomocą których zbierzemy potrzebne informacje. Jako badanie „wartości” danego „obiektu” nie jest celem samym w sobie. kryte- riach i sposobie przeprowadzenia. działań. Simons). Rand Mc Nally). mieć wpływ. musi być bardzo starannie zaplanowana. na zlecenie ministerstwa lub kuratorium. Ewaluacja = autoewaluacja jest zewnętrzna. Ewaluacja zbiorcza – po zakończeniu procesu służy podsumowaniu działań. Guilbert). która może być wykorzystana do podejmowania decyzji edukacyjnych. gdy szkoła podejmuje decyzję o ewaluacji. • Proces diagnostyczno-oceniający. Galloway). urzędników „prowadzących” szkoły. przez ministerstwo. II. wyniki) procesu. tym łatwiej będzie można je przeprowadzić. • Systematyczne badanie wartości lub cech konkretnego programu. a zbiorcza (sumatywna) – po jego zakończeniu. kto będzie zaangażowany w przeprowadzenie ewaluacji. nauczycieli. Niemierkę w skrypcie UG 1998). Ważna jest konsultacja ze specjalistami od badań pedagogicznych i przetestowanie procedury i narzędzi przed właściwym ba-daniem. Chicago 1967. Korporowicz). wymuszają nowe pomysły i pytania. w: Perspectives of Curriculum Evaluation: AERA Monograph Series on Curriculum Evaluation. Sama też przeprowadza tę ewaluację. Ale na pewno wielu uczniów i rodziców chce iść do „dobrej” szkoły.PL Po co w szkole ewaluacja? Która szkoła jest dobra? Kto będzie mnie uczył? Czego właściwie chcę od szkoły? Czego będą ode mnie wymagać? Cztery pytania z bardzo wielu. jaki będzie podział zadań pomiędzy poszczególne osoby. Te decyzje mogą dotyczyć kontynuacji. A więc rozwój każdej szkoły jest koniecznością. albo zaplanowania i ewentualnego rozpoczęcia jakiegoś nowego programu” (A. Dlatego kolejne etapy procesu muszą być starannie monitorowane. osądu i decyzji (J. Wkrótce rząd ustanowił wielkie edukacyjne projekty rozwojowe. PRZEBIEG EWALUACJI Etapy ewaluacji I. • Systematyczny i jawny proces zbierania informacji na temat istoty. Wtedy szkoła podejmuje decyzję o ewaluacji. Tak może wyglądać jeden trzyetapowy cykl ewaluacji. EWALUACJA A OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Według B. Jak definiuje się pojęcie ewaluacji? Ewaluacja – to: • Systematyczne badania wartości lub zalet jakiegoś obiektu (Joint Committee on Standards for Educations of Educational Programs. postrzega jakieś dokonane zło. -ere.J. mieć znaczenie” (s. Niemierki (we wspomnianym już skrypcie) ewaluacja osiągnięć uczniów jest pogłębionym sprawdzaniem i ocenianiem osiągnięć uczniów. rodziców. A ponieważ ewaluacja ma odpowiedzieć na wiele ważnych pytań. PODSUMOWANIE Zebrane dane poddajemy wnikliwej analizie. Wyniki ewaluacji zbieramy i prezentujemy w końcowym raporcie w formie zwięzłej i czytelnej. Inaczej. • Proces zbierania danych i ich interpretacja w celu podejmowania decyzji (Ch. • Zaplanowane i systematyczne działanie uwidaczniające. Astin i R. standardy edukacyjne. wydany przez PWN (Warszawa 1975) według słownika Hermana Mengego i Henryka Kopii podaje: „evalesco. Jeśli się sprzeczne. a potem często dyskutowane i oceniane przez uczniów. Takie traktowanie ewaluacji wewnętrznej może dać odpowiedź na pytanie: „Po co ewaluacja w szkole”? Dlatego musimy odróżniać ewaluację wewnętrzną od ewaluacji zewnętrznej i kontroli. To ze skryptu Profesora dowiedzieliśmy się o SZOKU SPUTNIKOWYM w USA w 1957 roku. • Proces zmierzający do stwierdzenia. Można ewaluować proces – czyli np. 3. systematycznego zbierania informacji. III. mieć wartość. które aspekty i jakie kryteria danego „obiektu” nas interesują. musiał teraz przełknąć swoją porcję wstydu. 524). I stąd propozycja prowadzenia ciągłej ewaluacji po to. Amerykanie – naród praktyczny – postanowili zbadać. O ewaluacji obcej wewnętrznej mówimy wtedy. (o pieniądzach) znaczyć. formułowania rekomendacji co do decyzji. umieszczony tam przez inny naród. W I etapie – przygotowawczym – formułujemy cele ewaluacji. przeprowadzić. który uważnie „wczuwa się” i bada potrzeby szkół. PODSUMOWANIE Analiza danych Wyciąganie wniosków. za M. osiągnąć skutek. Wszystkie definicje opisują proces składający się z: 1. co społeczeństwo otrzymuje za pieniądze konsumowane przez ośrodki badań programowych. w jakim stopniu zamierzone cele (edukacji) są rzeczywiście realizowane. jakie problemy badawcze chcemy rozwiązać za pomocą badania. żeby sobie i innym móc pewnie odpowiedzieć. REALIZACJA Zbieranie danych III. określamy odbiorców oraz określamy przedmiot ewaluacji. W obecnej rzeczywistości jest to zadanie i powinność systemu doskonalenia. Wyniki tej ewaluacji wskażą nam wąskie obszary. wizytatorów i każdego. Pytania postawione respondentom muszą być trafne. CZYM ZATEM JEST EWALUACJA? Odwołajmy się do źródła słowa. Panos w The Evaluation of Education Programs – definicja przytoczona przez B. Ewaluować można zarówno proces jak i jego efekty. analizowania tych informacji w różnych fazach i aspektach. rekomendacje Sporządzenie raportu Upowszechnienie wyników I. inaczej produkt procesu. także rodziców. oczekując edukacji na najwyższym poziomie. „valeo. móc dokonać czegoś. ciąg działań dydaktycznych oraz efekty (rezultaty. Słownik łacińsko-polski opracowany przez Kazimierza Kumanickiego. kryteriach i prosi o jej przeprowadzenie osoby lub instytucję zewnętrzną. gdy szkoła przeprowadza u siebie ewaluację zaproponowaną i zaprojektowaną np. 1981). Wtedy można je weryfikować i dają nam one ogląd badanej rzeczywistości – „obiektu” z różnych punktów widzenia. więc musi być prowadzona systematycznie. Warszawa 2002. elementy statystyki opisowej. Ewaluacja obca zewnętrzna występuje wtedy. oraz w jakim czasie zostanie przeprowadzona i ile to będzie kosztowało. Mizerek). „Świat współczesny woła o odpowiedzialność. przebiegu i wyników nauczania. Projects and Materials. które z nich mają znaczenie i jakie dla badanego obszaru i postawionych wcześniej pytań ewaluacyjnych. PRZYGOTOWANIE Zaplanowanie działań Projekt ewaluacji II.12 aktualności WWW. a całe badanie prowadzone rzetelnie. na kiedy potrzebne są wyniki. pracowników organów prowadzących i nadzorujących. nastawionym na ulepszanie procesu dydaktycznego. innych nauczycieli. Im staranniej zaplanujemy badanie. -ere. trzeba zadbać o etyczną stronę prowadzonych działań i zaangażowanie całej społeczności szkolnej w proces ewaluacji. że moja szkoła jest dobra! I mam na to dowody! EWALUACJA? SKĄD TO SIĘ WZIĘŁO? Kilka osób z naszego Ośrodka brało udział w I Podyplomowych Studiach Ewaluacji i Egzaminowania na Uniwersytecie Gdańskim pod kierunkiem profesora Bolesława Niemierki. ale impuls powinien wyjść od szkoły! A branie przez ucznia odpowiedzialności za własną naukę jest zapisane już w „starej” podstawie programowej. jej obszarach. czyli podejmujemy decyzję – co chcemy badać. ale nie obejmuje wartościowania charakterystycznego dla ewaluacji. z intencją dostarczenia danych ułatwiających podejmowanie decyzji (H. Niemierko. potężnieć” (s. wpłynięcia na jego kształt. ataki na szkołę stały się zjadliwe. w jakim stopniu cele zostały osiągnięte. System szkół publicznych. każdy ma osobiste wspomnienia i doświadczenia i każdy ma rację! Kto będzie moim nauczycielem? – wymagania wobec nauczyciela są różnie formułowane. Bardzo ważny w procesie autoewaluacji jest krytyczny przyjaciel – osoby lub instytucje. zawierający w sobie elementy pomiaru. Podczas ewaluacji kształtującej istnieje możliwość wykorzystania wyników do zmiany procesu. w okresie składania przez uczniów deklaracji o wyborze szkoły – gimnazjum czy szkoły ponadgimnazjalnej. TEKST: ELŻBIETA SIUDAJ-POGODSKA. w celu jego usprawnienia. bo tak jak proces dydaktyczno-wychowawczy jest procesem ciągłym. Ma dawać impulsy do ciągłego rozwoju osób. TAK URODZIŁA SIĘ EWALUACJA projektów edukacyjnych i teoria EWALUACJI. The Methodology of Evaluation. 2. A czego ja chcę od szkoły? – odpowiedź zależy od adresata: uczniów. jakie metody zastosujemy i na jakiej „próbie” – ile osób obejmiemy badaniem daną metodą. mieć się dobrze. -ui – stawać się silnym. RODZAJE EWALUACJI Ewaluacja może być wewnętrzna (własna) – autoewaluacja. skrypt Międzywydziałowego Studium Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. żeby stwierdzić. Informacje należy uzyskiwać różnymi metodami z wielu źródeł (triangulacja danych). -ui – być silnym. REALIZACJA Aby zgromadzić wiarygodne dane. Projekt ewaluacji – metodologia ba- dań. CODN. zamknięcia lub modyfikacji istniejącego programu.W. znaczyć. Upowszechnianie wyników jest formą informacji zwrotnej dla wszystkich zainteresowanych. Ewaluacja ma odpowiedzieć na bardzo złożone pytanie: CZY MOJA SZKOŁA JEST DOBRA? Łatwo powiedzieć i napisać! Bardzo trudno uzyskać trafne odpowiedzi na to pytanie! Ewaluacja wymaga wiedzy! Wymaga również różnorakich umiejętności od ewaluatorów! Zarówno „zewnętrznych” jak i „wewnętrznych”. Scriven. Ewaluacja „szeroko zakresowa” obejmuje szeroki obszar. • Systematyczny proces obejmujący zbieranie informacji oraz zdawania relacji (w postaci raportu) z tego. wyciągania wniosków. 189). (o rzeczach) przemóc. jak każdy proces. Wyznaczamy obszary badawcze oraz zastanawiamy się. która patrząc wstecz. zwłaszcza w zakresie programów nauczania przedmiotów ścisłych (bo satelity budują przedstawiciele tych nauk) jako wkład w podniesienie jakości nauczania tych przedmiotów” (B. obejmującym analizę warunków.) „Głównym celem ewaluacji jest zdobycie informacji. Określamy również narzędzia. procesów.COM. 4. znaczenie. Określamy obiekt ewaluacji. Ewaluacja kształtująca (formatywna) prowadzona jest w trakcie procesu.GAZETASZKOLNA. (o słowach) znaczyć. DYREKTORKA ODN W KONINIE KTO ODPOWIE NA TE PYTANIA? Bardzo krótko mówiąc – odpowiadają „WSZYSCY”. być zdrowym. przypisując je człowieko- . Każdy z nas chodził do jakiejś szkoły. gdy obszar poddany ewaluacji jest ewaluowany przez osoby zewnętrzne. (Powyższe definicje pochodzą z książki Autoewaluacja w szkole. W skrócie: gdy nauczyciel dokonuje takich analiz – prowadzi ewaluację. a szczególnie na wiosnę. które można później badać dokładnie za pomocą ewaluacji fokusowej. gdy „popiskujący satelita okrążał ziemię.J. Nie może to być owa dotychczasowa negatywna odpowiedzialność. inaczej – co chcemy badać. Amerykanie nie przywykli być w czymkolwiek drudzy. jakie powinny być podjęte. Następnie określamy sposób zbierania danych. Ewaluacja dydaktyczna. Wyniki przekazywane są zleceniodawcy – ministerstwu. Wymaga to tak jak w ewaluacji zbierania danych i ich interpretowania. chlubiący się historyczną zasługą wydźwignięcia narodu. jak się rzeczy mają. charakteru i wartości interesujących zjawisk (H. rozwoju lub lepszego zrozumienia (L. New York: McGrawHill. które mogą oferować długofalowe wspieranie działalności szkoły.

Ewaluacja wewnętrzna ma służyć ROZWOJOWI SZKOŁY. nie mieć osobistego zainteresowania takimi lub innymi wynikami ewaluacji. doznając szacunku i uznania rodziców.Zastanówmy się. Wyjścia – wiadomości. wizytatorzy. Nastrój oczekiwania na zmianę w oświacie dawał się mocno wyczuć w 1996 roku (tuż po przejęciu szkół przez gminy). lecz jest udzielającym mocy poczuciem własnego zadania. EWALUACJA JAKO BADANIE NAUKOWE Jest zawsze badaniem stosowanym. warunkuje powodzenie lub klęskę podjętych działań. które nie podlegają zmianie w toku działań. Niemierko 2. rodzice. rodziców – całej społeczności szkolnej. a nie skłóciły wszystkich ze wszystkimi. proces. Na zasadzie sprzężenia zwrotnego rośnie i wzmacnia się cała szkoła. z przestrzeganiem etycznych zachowań. mieli poczucie przynależności do szkolnej społeczności i udzielali sobie nawzajem wsparcia. a inni po różnych ćwiczeniach integrujących obwieszczali: „to ja już wiem. Nie obyło się bez małych i większych dramatów przy podejmowaniu decyzji: Co będzie dobre dla naszych ODBIORCÓW i jednocześnie dla nas? Skąd będziemy wiedzieli. Krótko ujmując – ewaluacja wewnątrzszkolna obejmująca badaniami różne obszary szkolnej działalności to: 1. Jednym z najważniejszych warunków prowadzenia procesu ewaluacji jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno badaczy jak i informatorów – respondentów. szczególnie nauczyciele. które będą mogły być wykorzystane do usprawnienia badanego procesu. co dla nich i dla instytucji – najważniejsze. Cele ewaluacji – po co to robimy? powinny naprawdę być celami każdego uczestnika procesu – tylko wtedy „wybrani” ewaluatorzy uzyskają wiarygodne dane z badań. podtrzymywany i doskonalony jest system całego środowiska szkolnego. dyrektorów. a na pytania: OD CZEGO ZALEŻY PROCES NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ? OD CZEGO ZALEŻY WYNIK PROCESU? – odpowiedzą badania uwarunkowań procesu. Pozytywny klimat szkoły wzmaga konstruktywną aktywność rodziców. 3. standardy wykonalności. Badania te mają wiele wspólnego. Proces ewaluacji wewnętrznej ma służyć refleksji wszystkich jej uczestników. uczniów. które zmierzają do osiągnięcia celów kształcenia. czyli nie mieć konfliktu interesów. że każde badanie obejmuje po części treści nauczania. w tym także nowe kompetencje nauczycieli. mieć odpowiednie wykształcenie pedagogiczne w zakresie metodologii badań pedagogicznych. wartościowaniu wyników oraz podjęciu decyzji o zmianie. analiz. To ludzie i ich poczucie sprawstwa są najważniejsi w każdym. ale pozwala zrozumieć istotę sukcesów i niepowodzeń realizowanego programu. która patrzy w przyszłość i ukazuje człowiekowi zdane na niego dobro. w badaniach diagnostycznych – wyjaśnianie. utworzenie własnego systemu gromadzenia danych i opracowywania oraz wartościowania informacji. projektem. Artykuł pochodzi z czasopisma „Koniński Kurier Oświatowy” nr 1 i 2/2010 wydawanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie . dyrektora i wzmacnia ich samoocenę. • szanująca prawa człowieka – ewaluatorzy szanują godność osobistą. aby w efekcie móc rzetelnie odpowiedzieć na pytania ewaluacyjne. standardy dokładności – ewaluacja musi opierać się na wiarygodnych informacjach z różnych źródeł. wolna od nacisków politycznych oraz efektywna finansowo. • odpowiedzialna społecznie – ewaluatorzy uwzględniają wartości społeczne ważne dla ewaluowanej społeczności. Rodzące się tu poczucie odpowiedzialności nie ma już charakteru poczucia winy. Wszystko to buduje klimat współdziałania – mającego na uwadze wizję szkoły jako organizacji uczącej się. 4. Jesteśmy świadomi aktów tworzenia wartości. 4. W konsekwencji ewaluacja musi być: • prowadzona systematycznie. znać teorię i praktykę pomiaru dydaktycznego. a także właściwości wcześniejszych systemów dydaktycznych. w badaniach ewaluacyjnych – wartościowanie i ocenianie. TAK WIĘC EWALUCJA (za prof. Kontekst – okoliczności. 3. a potem w codziennej pracy. 2. doskonalą swój warsztat pracy oraz mają motywację do osobistego doskonalenia. 5. jak stałe urządzenia szkoły. na podstawie których przewidywane są wyniki działań na wyjściach. jak i tych. wartości i cechy osobowości uczniów oraz osiągnięcia metodyczno--organizacyjne nauczycieli i szkół. czyli w efekcie SZKOŁY jako ORGANIZACJI. Były to czasy programu TERM-IAE (zachodniego) i następnie na jego bazie i podstawie tworzonej „Nowej Szkoły”. Tak rozumiany klimat szkoły pozwala wszystkim uczestniczyć w życiu szkoły. MPEC). że ewaluacja dostarczy wiarygodnych informacji. nauczycieli i administracji szkolnej. 2. wpływających w istotny sposób na wiedzę. Środowisko profesjonalnych ewaluatorów w swojej pracy przestrzega wielu standardów. wcześniej zaplanowane działania. najpierw w naszych umysłach. FUGO. I tak jako placówka doskonalenia nauczycieli sięgaliśmy (z sukcesem) po kolejne godła: „Inwestor w kapitał ludzki” (2002). standardy użyteczności. że to jest dobre dla nauczycieli. Pamiętam jak analizowałam charakter. jak prowadzić systematyczne. a także ustrzeżenie się pokusy zastosowania kar i nagród (tak!) na podstawie wyników przeprowadzonej ewaluacji. wójtowie i burmistrzowie. 3. Działania – czynności uczniów. Wejścia. zainteresowania. zrobić to jednym mocnym „uderzeniem” czy delikatnie i stopniowo. • przyczynia się do wzrostu odpowiedzialności twórców i realizatorów programu. niezbędną w ocenianiu osiągnięć uczniów. 2. przygotowanie każdej zatrudnionej osoby: „przyjmie czy nie przyjmie ideę wysokiej jakości”. aspiracje. Badacze – metodolodzy badań stosowanych „dość zgodnie” (B. Niemierko i inni autorzy przedstawiają to następująco: Rysunek jest potrzebny. obowiązują czytelne i jasne zasady oraz współdziałanie w przestrzeganiu i wzmacnianiu tych zasad. czyli wiedzieć.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 13 wi. Cele muszą być jasno określone. uczestników szkoleń i pytamy siebie. • pozwala doskonalić proces oddziaływania na uczestników – uczniów. przemyślane. z którymi wchodzą w kontakt. na następne lata). biorących udział w jakimkolwiek procesie i w ewaluacji tego procesu. • dostarcza informacji ważnych dla lokalnej społeczności. własnej godności i istotności” . • pomaga zrozumieć. CZY TO JEST DOBRE? Tu podzielę się wrażeniami wyniesionymi ze spotkań w konińskich dużych firmach (Huta. temperament. sieć szkolnictwa i jego struktura administracyjna. Idzie o ukazanie potęgi odpowiedzialności pozytywnej. lecz różnie rozłożone akcenty. Zaangażowanie rodziców wspomaga nauczycieli. mieć dużą wiedzę z obszaru zarządzania np. B. pracownicy niepedagogiczni wybijali się na „wolność wyboru”. że ewaluacja będzie realistyczna. a uśmiechnięci ludzie zwracali się do siebie i do gości z niewymuszoną uprzejmością. W badaniach nad programami nauczania dominują analizy. będące wynikami – efektami procesu. nauczycieli. Głównym zadaniem dyrektora jest „przepędzenie strachu” przed udziałem w procesie ewaluacji. umiejętności. 4. rodziców i dla (najważniejszych!) UCZNIÓW. przekonania rodziców i pracodawców.. „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (2003 i 2005) i potem wdrożenie w ośrodku Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z Normą ISO 9001-2000 (2006 r. ja swoje zrobiłem (am)”. DOBRY EWALUATOR powinien: 1. W ciągu kilkudziesięciu już lat (na świecie) rozwoju metodologii dydaktycznych badań ewaluacyjnych możemy mówić o ewaluacji rzetelnej – systematycznej i uczciwej oraz pozorowanej. żeby przyniosły korzyści. Z. 1 Wejścia – to uzdolnienia. kontynuacji lub zaniechaniu określonych działań. postawy wobec uczenia się. jakie poznali uczniowie. których wartości są uzależnione od wielu zmiennych niezależnych. powiatach czy województwach nie wykorzystywały wyników do karania lub nagradzania dyrektora i nauczycieli. Zdecydowałam się na drugi sposób. powinny być szczególnie staranie badane i analizowane. poczucie własnej wartości wszystkich osób. a szczególnie nowym wyzwaniu. Bardzo ważne. Rozważając istotę problemu – odpowiedzialności w wychowaniu. weryfikować i przeżywać osobiście i zespołowo realizowany proces. Jakie czynniki warunkują efekty w kształtowaniu poczucia odpowiedzialności u młodzieży gimnazjalnej? Jak kształtować poczucie odpowiedzialności w procesie wychowania moralnego? Dotknęliśmy tu istoty badań naukowych i/lub badań ewaluacyjnych. uwzględniające interesy ewaluowanych. opinii i raportów. Jeden z wójtów zaskoczył wszystkich zdaniem: „moja szkoła jest OTWARTA dwadzieścia cztery godziny na dobę”. którzy będą korzystać z wyników ewaluacji. Dzięki przekonaniu (uważam – głębokiemu). sposób finansowania i pozycja społeczna edukacji. że to jest dobre? Pytamy o to naszych gości. gwarantujące. co się dzieje w szkole. żeby zauważyć. żeby osoby zajmujące się prowadzeniem szkół w gminach. a więc można je potraktować jako zmienne niezależne. po co ci moi nauczyciele jeżdżą do Wąsosz”. Ludzie – konsultanci. i pociąga do odpowiedzialności. których przestrzeganie gwarantuje. wizytatorów. możemy zadać pytania badawcze. • wpływa na racjonalizację i obiektywizację realizatorów jakiegokolwiek programu. w co wyposażony powinien być EWALUATOR wybrany przez dyrektora do zaplanowania i realizacji ewaluacji wewnętrznej w szkole. uczniowie i niepedagogiczni pracownicy szkoły byli osobiście zaangażowani w proces. Ten – z konieczności bardzo skrótowy – opis ma wszystkich badaczy – ewaluatorów skłonić do wcale nieuproszczonej refleksji: jak zaplanować badania wewnątrz swojej szkoły. certyfikat odnowiony w 2009 r. • pomaga zrozumieć różne aspekty realizowanego programu. będącej odprawieniem rytuału „chcecie – to macie. Pozwoliło nam to zidentyfikować i zebrać w procesy i procedury nasze codzienne niecodzienne działania. To właśnie wyjścia – zmienne. rynek pracy itp. • poprawia wizerunek szkoły jako organizacji świadomej swoich mocnych i słabych stron. Uderzający był klimat tych uroczystości – radosny. we wdrożeniowych – działa- nia eksperymentalne. a zbieranie i przetwarzanie zebranych informacji – systematyczne. działania i kontekst równolegle wpływają na wyjścia. Niemierko) przedstawiają to następująco: RYS. kontekst i wynik nauczania. nastawionym na bezpośrednią użyteczność. podejmowanie ważnych dla szkoły i lokalnej społeczności decyzji. Gasiem 3 ): Nie jest sposobem na udowadnianie sukcesu. doradcy. rzetelnie i ukierunkowana na badane cele. Kiedy wspólnotę osób łączy wspólnota celów do osiągnięcia. upublicznianie danych w postaci diagnoz. Przedmiot Ewaluacji Ewaluacja wielkich projektów edukacyjnych wymaga zastosowania metodologii badań pedagogicznych – za B. Nauczyciele. Ten etap – wewnętrznego i osobistego przygotowania się do ewaluacji – ma decydujące znaczenie. mieć chęć i wolę działania niezależnego i uczciwego. standardy poprawności – wszystkie działania zgodne z prawem. które otrzymywały certyfikaty jakości potwierdzające wdrożony system jakości. np. zaplanowane i systematyczne działanie w środowisku szkolnym. dlatego tak ważne jest. rodziców. kiedy to jesienią w Ośrodku Szkoleniowym w Wąsoszach w wielogodzinnych spotkaniach uczestniczyli dyrektorzy wszystkich poziomów kształcenia. • uczciwa – ewaluatorzy gwarantują rzetelność i obiektywizm całego procesu ewaluacji. A potem były szkoły jakości „Total Quality Management” z CODN-em. Ewaluacja wewnętrzna ma służyć rozwojowi ludzi – nauczycieli. żeby wszyscy. samorządowców. Na pytania: CZEGO NAUCZAMY? CZEGO NAUCZYLIŚMY? – dadzą odpowiedź badania dotyczące trafności działań dydaktycznych. pogrupowanych w cztery kategorie: 1. Ucząca się organizacja składa się z uczących się i dzielących się doświadczeniem osób. Dało mi to do domyślenia. • kompetentna – ewaluatorzy posiadają odpowiednie przygotowanie i doświadczenie. wiadomości i umiejętności młodzieży i ich nauczycieli.

ale obraz środowiska pracy wzbogacono także o czynniki.6 8.14 e-szkoła E-LEKCJA Konferencja o warunkach pracy nauczycieli W dniu. „Mobbing w środowisku pracy nauczyciela” wygłosił mgr Marcin Drabek. Brak wsparcia przełożonych 8. które mają w warunkach szkoły szanse powodzenia.t. by rozwijały się w kierunku zdrowych środowisk”. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem. że według danych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Polsce zarejestrowano mobbing w przypadku 1098 nauczycieli zatrudnionych w 120 placówkach oświatowo wychowawczych (Bydgoszcz. które stanowiły bazę empiryczną wygłaszanych na konferencji referatów. mogło by się wydawać nie tylko dla zaproszonych na nią gości. Lublin.63% Wrogie zachowania przełożonych . Tak się jednak nie stało – i to nie z powodu wielkich trudności komunikacyjnych. prowadzone w ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. w którym wszystkim dał się we znaki pierwszy w tym sezonie atak zimy – we wtorek 29 listopada – odbyła się w Łodzi niezwykle interesująca. dotyczące zjawiska zachowań wrogich i mobbingu wobec badanych nauczycieli. Posługując się schematem Ch. a także dr Dorota Merecz. Programy/ plany nauczania przeładowane 3. Podczas warsztatu omawiano szczegółowo przypadki. Zadania administracyjne (np. jak również oporu strukturalno-organizacyjnego. Nie wchodząc w szczegóły.przełożeni .) Przygotowanie zajęć. Dr Elżbieta Korzeniowska mówiła na temat „Metodyka programów na rzecz zdrowia nauczycieli”. że wysoki poziom objawów wypalenia zawodowego w stosunku do przyjętych norm przejawia 22% badanych. Na podstawie wyników badań analizowano najczęstsze stereotypy i uproszczenia dotyczące problematyki warsztatu oraz zastanawiano się nad tym jakie działania są potrzebne w szkole. ale który jest także pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.1 3. Najczęściej stosowane praktyki mobbingowe to: nadmierne kontrolowanie pracy. prowadzony przez dra Jacka Pyżalskiego dotyczył radzenia sobie przez nauczycieli (i w ogóle przez szkoły jako instytucji) z problemami wychowawczymi. jakich udzielali badani nauczyciela na pytanie „Na jak wiele wsparcia może liczyć polski nauczyciel? Mój dyrektor jest osobą która …. że obciążenia w zawodzie nauczyciela są relatywnie wyższe niż w innych zwodach?” Oto rozkład uzyskanych odpowiedzi: Zdecydowanie tak 48% Raczej tak 38% Raczej nie 6% Zdecydowanie nie 2% Trudno powiedzieć 6% Na tym tle warto poinformować także. Zbyt małe zarobki w stosunku do nakładu pracy 2. warto odnotować. Elementarnym tego wskaźnikiem jest tygodniowa liczba godzin pracy. udręczenie. materiałów dydaktycznych itp. Oto wykaz najczęściej wskazywanych stresorów: 1. dotyczył relacji między nauczycielami oraz relacji nauczycieli z przełożonymi. Stan pomieszczeń socjalnych 5. że na pytanie: „Czy gdyby jeszcze raz dokonywał(a) by pan(i) decyzji wyboru zawodu. obrazujące rozkład narażenia badanych nauczycieli na wrogie zachowania z strony przełożonych i współpracowników: Wrogie zachowania (w ogóle) . Maslacha szukano wskaźników wypalenia w trzech kategoriach jego objawów: wyczerpanie emocjonalne. Także tutaj poszukiwano skutecznych rozwiązań.polityka oświatowa . Jednak na tle innych krajów są to wyniki wysokie. które mogą oddziaływać na nauczyciela pozytywnie. Szukając odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego praca nauczyciela jest stresująca?”. Oto niektóre z nich. rady pedagogiczne. prezentujących wyniki swych badań. Mały wpływ na to co realizuję w placówce 4. że nie jest to wskaźnik alarmujący .współpracownicy . Następnie referent przedstawił informacje. dr Agnieszka Mościcka i mgr Marcin Drabek z Zakładu Psychologii Pracy oraz dr Zbigniew Jóźwiak z Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii – wszyscy funkcjonujący w strukturach Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.imp. Odsetek ofiar mobbingu wśród polskich nauczycieli to 9. Obok wymienionego już pedagoga . Oto niektóre z nich: Procentowy rozkład narażenia badanych nauczycieli na wrogie zachowania i mobbing: Wrogie zachowania . iż w ostatnich dziesięcioleciach u nauczycieli narastają negatywne emocje. co było głównym celem tego spotkania. Grant został zrealizowany przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. co uznano. o czym mówił we wprowadzeniu dr Jacek Pyżalski. Wszyscy zainteresowani wynikami badań. że z badań wynika.struktura systemu oświaty . aby dotrzeć na obrzeża Łodzi.ilość uczniów w klasie Rozwiązania systemowe: .system awansu zawodowego . Książka dostępna jest nieodpłatnie jako plik PDF pod adresem: http://www. których wyniki można dzięki ich reprezentatywności potraktować jako ukazujące stan faktyczny środowiska pracy polskich nauczycieli „tu i teraz”. Kończył tezą. A były to badania.pl/upload/ pyzalski_ksiazka/psychospoleczne. zebrania z rodzicami. frustracja.w relacji do innych grup zawodowych w Polsce. Według ostatniej z nich jest to „sztuka interwencji w systemy społeczne.7%. Zbyt dużo uczniów 6. Z obszernego teoretycznego wprowadzenia w problem można się było dowiedzieć.rodzice Społeczna percepcja zawodu: . Zajęto się czynnikami psychospołecznymi występującymi w tym środowisku. mogą się z nimi zapoznać w wydanej już książce Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pierwszy warsztat. zaprojektował i wykonał badania.9% Brak . Poinformowała one. „Stresory i czynniki salutogenne w pracy nauczyciela” – to doniesienie dr Doroty Merecz.oczekiwania.37% Przytoczę jeszcze procentowe wskaźniki. zrzeszających polskich nauczycieli. które są przez nich oceniane negatywnie.prestiż . ale także obu głównych związków zawodowych. Warszawa. z zachowaniem wszystkich metodologicznych reguł. a przede wszystkim z sytuacjami. Kraków 2010. kiedy uczniowie niewłaściwie się zachowują (dyscyplina w szkole). ile najważniejszych treści. Warto także zwrócić uwagę na niezbyt często występujący aspekt tych badań: były one prowadzone przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. Zwieńczeniem prac konferencji były zajęcia warsztatowe. Jacek Pyżalski i Dorota Merecz. desperacja. niepraw da 14 14 12 11 10 8 9 9 7 6 pr aw da 86 86 88 89 90 92 91 91 93 94 Kolejnym wystąpieniem był referat dra Jacka Pyżalskiego. jakie wypełniały wystąpienia autorów. W badaniach posłużono się techniką wywiadu. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. konferencja. że wiele programów prozdrowotnych kończy się niepowodzeniem powodu bierności i wewnętrznego oporu osób. Gdańsk i Wrocław). Dr Krzysztof Puchalski przybliżył uczestnikom konferencji różne definicje promocji zdrowia. a dr Krzysztof Puchalski – „Przyjazne środowisko pracy nauczyciela: wyzwania dla praktyki (promocji zdrowia)”.54% Lobbing . Przeprowadzono je losowej próbie 1214 nauczycieli z całej Polski. przyjęto.52% Ostatnie dwa wystąpienia miały wyraźne odniesienia do praktyki. iż ponad 25% nauczycieli pracuje więcej niż 40 godzin tygodniowo w jednej placówce.stabilność systemu oświaty .środki do wykonywania pracy . gdzie przebiegały jej obrady. Projekt ten zatytułowano „Pozytywne i negatywne elementy psychospołecznego środowiska pracy w szkole a przemoc w relacji nauczyciel – uczeń” i zrealizowano go w ramach Programu Wieloletniego pn. Drugi warsztat.2 2.6 nia takiego nękania w pracy wyniósł 3 lata i 2 miesiące. jakie trzeba było tego dnia pokonać. Brak wsparcia ze strony współpracowników Warte przytoczenia są także odpowiedzi. że w oparciu o istniejące w świecie badania stwierdzono. poniżenie. który w tych badaniach występował jako adiunkt w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. spirytus movens tego przedsięwzięcia.lodz. Oto jak badani nauczyciele odpowiadali na pytanie: „Ile średnio godzin w przeciętnym tygodniu poświęca Pan(i)na następujące zadania?” Prowadzenie lekcji Zajęcia dodatkowe z uczniami (koła zainteresowań itp. prezentowane w kolejno wygłaszanych na konferencji referatach. aby lepiej działała wychowawczo. W pierwszym z nich prelegentka opierając się na modelu WHO Programu Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy zaprezentowała kolejne fazy wdrażania takiego programu w środowisku szkolnym.zarobki Relacje interpersonalne . podjął się. zlecanie pracy poniżej kompetencji oraz ignorowanie ich opinii i poglądów. W swych wypowiedziach badani nauczyciele wymieniali te elementy ich otoczenia. W wyniku analizy materiału badawczego stwierdzono.44% Wrogie zachowania współpracowników. obciążanie nadmierną pracą. opisane w przygotowanych scenariuszach. Rywalizacja 7. Ten właśnie interdyscyplinarny zespół. Analizowano głównie obciążenia (stresory). przygotowanie dokumentacji) Razem 19. który poprowadzili wspólnie dr Agnieszka Mościcka i dr Marcin Drabek.6 Wpiera gdy mam problemy osobiste Sprawiedliwie ocenia pracę Liczy się z moją opinią Rozmawia ze mną o moich problemach zawodowych Dobrze organizuje pracę personelu Sensownie doradza w sprawach zawodowych Dostosowuje doskonalenie zawodowe do potrzeb nauczycieli Wspiera w trudnych sytuacjach z rodzicami Zapewnia odpowiednie wyposażenie szkoły Jest prawdziwie zaangażowana w swoją pracę Zapytano też nauczycieli: „Czy zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem.pdf Włodzisław Kuzitowicz 33. byłby to ponownie zawód nauczyciela?” otrzymano następujące odpowiedzi: Zdecydowanie tak 37% Raczej tak 41% Raczej nie 11% Zdecydowanie nie 3% Trudno powiedzieć 9% Kolejny referat p. Podczas badań dokonano pogłębionej diagnozy środowiska pracy nauczycieli. Jednym ze stresorów. w badaniach uczestniczyli także: dr Elżbieta Korzeniowska i dr Krzysztof Puchalski z tegoż KCPZwMP. Z tego właśnie powodu – aby nie przeszła niezauważona – podjąłem się zadania zaprezentowania czytelnikom „Gazety Szkolnej” nie tyle jej przebiegu. om który pytano było ewentualne przeciążenia nauczycieli praca. Już jej temat: „Psychospołeczne warunki pracy w szkole a nasilenie przemocy w relacji nauczyciel – uczeń" pozwalały oczekiwać dużego zainteresowania ze strony nie tylko ministerstwa edukacji.otoczenie fizyczne .dra Jacka Pyżalskiego. że przyczyny tego stanu mogą znajdować się w następujących obszarach: Warunki pracy: . niezadowolenie i beznadzieja. Średni czas trwa- . zatytułowany „Konsekwencje oddziaływania warunków pracy na polskich nauczycieli: zaangażowanie i wypalenie zawodowe”. Red. obniżenie poczucia osiągnięć i cynizm. takie jak: gniew/złość.uczniowie .

wrócił do kraju. to z kolei najobszerniejsza dziedzina wiedzy szkolnej.gimnazjum1jawor. przepoetycki. Pewnie na normalny pokaz byśmy się nie wybrali. WOS oraz bezpłatny dostęp do czytelni ibuk. „Pierwszy raz jestem z synkiem w kinie. niedowidzącego Jasia. gdzie miejsca na audiodeskrypcję jest wyjątkowo mało. „O tym. Wydawnictwo Naukowe PWN. że każdy z Państwa przekaże szkole część wyposażenia. a uczniowie mieli możliwość przygotowywać się do funkcjonowania we współczesnym świecie. które wykazują się inicjatywą i chęcią wspierania uczniów. wyraz twarzy. zdecydował przypadek. Podczas audiodeskrypcji opisywane są ważne. że zdecydował się na dwa tygodnie wyjechać do najstarszego i najsłynniejszego ośrodka w Wielkiej Brytanii.pl zacji naszych marzeń. białostocki Teatr Lalek zaprezentował przedstawienie Jest królik na księżycu. Liczę na Państwa! Pozdrawiam . Państwa pomoc finansowa pomoże urzeczywistnić nasze plany i marzenia. na co dzień m. Niezwykły seans w Heliosie W radomskim kinie Helios odbył się w czwartek nietypowy pokaz filmowy. który zajmuje się tą techniką. Wcześniej byli właśnie w Białymstoku” – dodaje. nauczyciele. Urszula Nowak Redaktor Naczelna Gazeta Szkolna Aktualności ze strony www. Jego przygoda z tym zajęciem zaczęła się w nietypowy sposób. Może teraz będziemy chodzić też na zwykłe filmy – mówiła przed pokazem Linowska – Dzięki takiemu seansowi może Jasiek nauczy się lepiej skupiać uwagę na jednej rzeczy. a eksperci polonistyki i komunikacji pomogą w przygotowaniu ustnej prezentacji z języka polskiego.gazeta. Wpłat można dokonać w sekretariacie szkoły lub na konto: Rada Rodziców Gimnazjum Nr 1 w Jaworze BS Jawor. woj. „W Polsce. co jest najważniejsze.pl Bezpłatne warsztaty dla maturzystów: język polski. aby wszyscy uczniowie mieli dostęp do internetu i mieli możliwość przygotowania się do funkcjonowania we współczesnym świecie. Podczas jednej z rozmów z niewidomym kolegą dowiedział się. niestety. obiektywne opisy scen pozwalają osobie niewidomej podążać za rozwijającym się wątkiem historii oraz usłyszeć i zrozumieć. III d Szanowni Państwo! Jak co roku w okresie świątecznym. która udostępnia dzięki dodatkowym opisom słownym odbiór wizualnej twórczości artystycznej osobom niewidomym i niedowidzącym. ale zwykle po kilku seansach były porzucane. W zamian za przekazany sprzęt otrzymają Państwo reklamę na łamach Gazety Szkolnej. dolnośląskie. Odbył się również spektakl teatralny z audiodeskrypcją. udział Beata Linowska. że będzie audiodeskryptor. Na pierwszych chętnych czekają specjalne pakiety maturalne przygotowane przez Collegium Civitas i Wydawnictwo Naukowe PWN: książki do nauki historii. Historia i WOS. takie jak: język ciała. wiele się od tego czasu nie zmieniło. Zaprezentowano między innymi filmy Statyści oraz Chopin – pragnienie miłości. Dzięki niej mogą "oglądać" filmy.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 15 Słowo zamiast obrazu. Gazeta Szkolna zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu szkole. Liczymy na Państwa pomoc nawet symboliczną. które zgłoszą swój udział w cyklu warsztatów czekają książki ufundowane przez Wydawnictwo Szanowni Państwo! Rada Rodziców Gimnazjum Nr 1. Zwięzłe.pl. A to. Więcej informacji znajduje się na stronie www. ciągle podchodzimy do tego zajęcia metodą prób i błędów. aby szkoła była miejscem nowoczesnym. Problem jest też z językiem polskim. Gdy uległ wypadkowi samochodowemu. którzy chcą dobrze przygotować ustną prezentację maturalną z języka polskiego. Trzeba nadążać narządem mowy za narządem wzroku. Szubzdzie najwięcej satysfakcji i radości daje śmiech dzieciaków z żartu sytuacyjnego.pl Z wyrazami szacunku Przewodnicząca Rady Rodziców – Monika Kowalczuk Dyrekcja i nauczyciele – Janina Podhorska – dyr.pl. sceneria czy kostiumy. Koszty zakupu potrzebnego sprzętu to kilkanaście tysięcy złotych. Marii Zmierczak i Marzeny Kordeli. Bo chociaż jest on przepiękny. ciągle jesteśmy na początku. traktują ją zwykle jak dodatkowe zajęcie. ale z powodów finansowych nie mogą tego robić tak jakby chciały. W tym roku zapraszam do wsparcia sprzętem Gimnazjum nr 1 w Jaworze. że po półgodzinie możemy wyjść” – dodaje.5-letniego.gimnazjum1jawor. Organizatorem seansu było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu. co im się spodoba. to w porównaniu z angielskim straszliwie nieekonomiczny. który w czwartek przyjechał do radomskiego kina Helios na seans Księżniczki i żaby. Co jest najtrudniejsze w pracy pana Krzysztofa? „Walka z czasem. Przed seansem w Radomiu ostatni taki film zrobiłem pół roku temu” – dodaje. jeden z nielicznych w kraju audiodeskryptorów Audiodeskrypcja to technika. a nie słownego. W tym roku zapraszamy na zajęcia z wiedzy o społeczeństwie. było też sporo osób starszych. Partnerami warsztatów są: Dom Spotkań z Historią. scenie czy obrazie. bo są takie same jak wszystkie dzieci i też potrzebują bajek. w którym rozwój technologii komputerowej stawia człowiekowi coraz wyższe wymagania. Nasi wybitni wykładowcy. Na takim seansie są zaś drugi raz.pl Liczę. dyrektor Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu – Nasi podopieczni normalnie chodzą do kina. przebieg akcji.pl oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. co dzieje się na ekranie. Zorganizowanie projekcji nie należy też do najtańszych. A ci.gimnazjum1jawor. można też usłyszeć dużo ładnych piosenek. WOS. Duża sala kinowa wypełniona była nie tylko maluchami. każda kwota przybliży nas do reali- Naukowe PWN: „Historia Polski 19142005” autorstwa Wojciecha Roszkowskiego oraz „Kompendium wiedzy o społeczeństwie. Jest powiedzenie. dyrekcja szkoły i Parlament Uczniowski podjęli inicjatywę utworzenia projektu dwóch sal multimedialnych umożliwiających dostęp do Internetu dla wszystkich uczniów. Niewidomi w całej Polsce nie mają zbyt wielu szans. zagadnienie to tak bardzo zainteresowało. Na pierwszych 150 osób. Audiodeskrypcja nie rozwija się w sposób ciągły – opowiada Szubzda – Chociaż pierwszy seans filmowy tego typu miał swoją premierę cztery lata temu. Biorę jednak pod uwagę fakt. Zaczynamy już w styczniu 2011 roku! Prezentacja ustna z języka polskiego wymaga od maturzysty rzetelnego opracowania tematu i dbałości o atrakcyjną dla słuchacza formę wypowiedzi. podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.civitas. historii najnowszej i języka polskiego.org. opowiadał im Krzysztof Szubzda. Po pierwszym boomie wszystko przycichło bardzo mocno. co dzieje się na ekranie.in. że jeden obraz znaczy więcej niż tysiąc słów. kl. W projekcji wzięła udział m. Wszechnica.in. Krzysztof Szubzda. aby „oglądać” produkcje w kinie. zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie szkół. mama 2. a ze względu na fakt. przegadana. najpopularniejsze przedmioty maturalne po geografii i języku obcym. gdzie z takim dzieckiem przyjść do kina. Były próby robienia cyklicznych spotkań. W Polsce nie ma zbyt wielu osób parających się tym zawodem. Dla kolejnych 30 osób mamy do rozdania kody umożliwiające bezpłatny miesięczny dostęp do publikacji z czytelni ibuk.radom. .edu. Wszystkim jednak.pl: napisać dobry esej maturalny z WOS i historii oraz poznać skuteczne techniki autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem. konferansjera. Szkoła chce utworzyć dwie pracownie multimedialne. Bo czasem się myśli. że zorganizowaliśmy pokaz. Do tej pory w Polsce odbyło się kilka pokazów filmowych z audiodeskrypcją. Audiodeskryptorem jest m. państwie i prawie” pod redakcją Sławomira Wronkowskiego. szkoły Opiekun Parlamentu Uczniowskiego – Aldona Łapińska Prezydent Parlamentu Uczniowskiego – Aleksandra Kowalska. Córka naszego pracownika jest dyrektorką kina Helios w Białymstoku. które jako pierwsze wprowadziło takie pokazy – mówi Norbert Barszczewski. Jest szybko montowana. znawcy dziejów powszechnych i Polski ostatniego stulecia. dowiedzieć się jak Poniżej informacja zamieszczona na stronie szkoły www. Gdy zdobył odpowiednią wiedzę. Pana Krzysztofa. ciągle jest go za mało i trzeba wybierać to. Dzieci niepełnosprawne są bardzo różne i czasem trudno rozszyfrować. znaczące informacje. historia Collegium Civitas już po raz czwarty organizuje bezpłatne warsztaty dla maturzystów i licealistów. zwolnił tempo życia. Zapraszamy wszystkich maturzystów i licealistów. równie aktywnej. którzy tę pracę wykonują. co to jest audiodeskrypcja. nie można dogodzić… Źródło: www. Bajkę Księżniczka i żaba oglądały dzieci oraz dorośli niewidomi i niedowidzący. była to dla nas dodatkowa motywacja. przekażemy go innej. Nie sposób uporać się z tymi egzaminami bez wykazania się znajomością literatury przedmiotu i najnowszych interpretacji. a my musimy ten obraz zamienić w dwa słowa – opowiada Szubzda – Księżniczka i żaba jest bajką. Jeśli sprzętu będzie więcej niż zapotrzebowanie tej szkoły. przedstawienia teatralne czy prace plastyczne. jak się okazuje. Nr konta: 37 8647 0007 0000 0550 2000 0002 Z dopiskiem: „SZKOŁA XXI” Szczegóły na naszej stronie internetowej: www. Każdy film to świat odrębnych problemów” – dodaje. których starałem się nie naruszać.in.

w pkt 4 lit. a w nim czas płynie w sposób całkowicie odmienny. Ważniejsza informacja jednak znajduje się w dalszej części komunikatu: „Na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 27 sierpnia 2008 r. poz. z wizją i ambitnymi celami. Faktycznie jest to ponowne powołanie Rady.. Temat nie jest łatwy. 4) wyrażanie opinii w kwestiach związanych z problematyką wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. każdy widzi. nr 61. WIELOLETNI DYDAKTYK. TEKST: MAREK KONIECZNIAK. Batalia.. Można go znaleźć przez witryny kuratoriów. a zwłaszcza punkt 1 i 4: 1) proponowanie kierunków działań w edukacji. Najprawdopodobniej. kiedy Rada zostaje poinformowana. więc można zrozumieć tę. „W ocenie grona ekspertów. Google’owa wyszukiwarka umożliwia dotarcie do dokumentu Plan działań dotyczących nauczania dzieci i młodzieży w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym „Nowe technologie w edukacji” 1. czym jest społeczeństwo informacyjne oraz wynikającym z tego niezrozumieniem wagi implikacji trwającej rewolucji informacyjnej. więc „uzasadniony” jest brak zainteresowania tak niszowymi problemami. by trwać w zawieszeniu i błogim przekonaniu. że jej dokument Kierunki działań zostaje przyjęty jako dokument referencyjny. wcześniejsze podejście do Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego. związanych z budową w Polsce społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy. Jest to jedyne formalne stwierdzenie na stronie MEN. szefowa resortu edukacji Katarzyna Hall wręczyła nominacje jej członkom”4. Teraz jeszcze tylko rozstrzygnięcie wyborów parlamentarnych i Plan działań zostanie wzięty pod lupę ekspertów rządowych. Tajemniczy i spowity zagadkową aurą niedopowiedzeń. Tajemniczy dokument pojawia się w nowym kontekście. 415). Notatka głosi między innymi: „Działania edukacyjne. którzy śledzą działania rządu w obszarze rozwoju społeczeństwa informacyjnego. w grudniu 2008 MSWiA przyjmuje Strategię. a następnie dokumentem o zmienionej nazwie Kierunki działań5. to jeszcze będą dwa lata na jego wdrożenie. Tymczasem w grudniu 2008 r. rada zaopiniuje dokument Nowe Technologie w Edukacji. Ani Roman Giertych. czyli upływa wyznaczony prawem termin wdrażania Planu działań. Urzędnicy Ministerstwa wiedzą lepiej. w świetle których nasza argumentacja będzie osadzona w istotnym kontekście. która jest profesjonalnym dokumentem kreślącym strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Chciałbym postawić tezę. między innymi przez kuratorium małopolskie. To gorący okres wyborów parlamentarnych. napawa nadzieją internautów. ani Ryszard Legutko. w sprawie Planu działań zapada cisza aż do 17 czerwca 2008 r. zwłokę. Wydział Szans Edukacyjnych i Nowych Technologii przy Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych ma kompetencje. jak młodzież i społeczeństwo informacyjne. Zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu.16 e-szkoła E-LEKCJA Ucieczka od odpowiedzialności Ministerstwo Edukacji Narodowej od trzech lat unika odpowiedzialności za zbudowanie strategii wykorzystania technologii komunikacyjno-informacyjnych w edukacji. Wyróżniono trzy strategiczne kierunki działań w obszarze Człowiek. nie pochopnie. Przecież jakie nowe technologie są.Termin tego przedłożenia jest wyznaczony na wrzesień 2007 r. www. i kompetencje. Fot. BYŁY DYREKTOR SZKOŁY KRÓTKIE KALENDARIUM PEWNEGO DOKUMENTU Rok 2007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. które pomogą w budowie społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy to jedno z zagadnień. A może rządzący zauważą. Zanim rozwinę temat i przejdę do argumentacji uzasadniającej takie stanowisko. Wrzesień 2007 r. a do 2010 r. ANGLISTA. którymi zajmie się Rada do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej. U.hu .. w swojej witrynie internetowej o powołaniu Rady. I tutaj zaczyna się najbardziej tajemniczy okres tego tema- Internet to dzisiaj podstawa działań w każdej sferze Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje 9 lipca 2008 r. W kluczowych zadaniach i inicjatywach znajdujemy następujące zadanie: „Nowe technologie w edukacji” – Plan działań dotyczących nauczania dzieci i młodzieży w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym7. jest rok 2010. skupiająca dziesiątkę znakomitych naukowców toczy jakąś nieprawdopodobnie surrealistyczną batalię. d) dot. że nowe technologie dobrze się mają i nie należy zbytnio ekscytować się tym tematem. W połowie czerwca br. Batalia trwa do maja 2010 r. – w drodze konkursu – MSWiA zawarło umowę z firmą Ernst & Young na opracowanie Strategii rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013”6. że zobowiązania prawne Ministra zostaną podjęte i wypełnione. 27 sierpnia 2008 najprawdopodobniej odbywa się posiedzenie REIiM. Katarzyna Hall obejmuje stanowisko Ministra Edukacji Narodowej. mija bez śladu istnienia projektu Planu działań. jest nierówna. Rok 2008 Niestety. Na inauguracyjnym posiedzeniu 9 lipca 2008 r. Profesorowie o wielkim dorobku i nieza- przeczalnych kompetencjach próbują przekonać Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. bo nie ma żadnej wzmianki na ten temat na witrynie MEN. stworzony przez resort edukacji plan działań rządu na lata 2009-2011 dotyczący tu. Zgłoszono potrzebę opracowania dokumentu adresowanego do szerokiego kręgu odbiorców. jak się okazuje. musimy przyjrzeć się pewnym faktom. nakłada na Ministra Edukacji Narodowej obowiązek przedłożenia Radzie Ministrów projektu Planu działań dotyczących nauczania dzieci i młodzieży w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym (dalej zwany Planem działań). W obszarze Człowiek wyodrębnionych zostało sześć kluczowych celów. Niemniej jednak projekt dokumentu jest gotowy. Rok 2009 Brak jakichkolwiek informacji na temat losów dokumentu. że jest to spowodowane przede wszystkim brakiem zrozumienia. urzędujący jako Minister Edukacji Narodowej od maja 2006 do sierpnia 2007 r. w sprawie Planu informatyzacji państwa na lata 2007-2010 (Dz. Temat nie jest łatwy i konkuruje z wieloma innymi. W efekcie. by doradzać Ministrowi. że gra toczy się o więcej niż wykorzystanie TIK w edukacji? Jeśli uda się go przyjąć w 2008 r. Interesariusze społeczeństwa informacyjnego wstrzymują oddech.. Naukowcy mają przeciwko sobie urzędników. 16 listopada 2007 r.3 nauczania dzieci i młodzieży w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym”. w tym członków Rady Informatyzacji. by wypełnić zadania. Przypominam. Zdobywa uzasadnienie swojego bytu potwierdzone również przez MSWiA. Gospodarka i Państwo. które odwołuje się do dokumentu o takiej nazwie.. w Części III Programu działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Oczywiście nie natychmiast. na podstawie którego MEN przygotuje swoją własną wersję dokumentu Plan działań (sic!).sxc. tym bardziej że z pewnością mierzona jest kalendarzem politycznym. jakie nowo mianowana Minister musi podjąć. Rada pod przewodnictwem profesora Jana Madeya. że zdecydowanie mają i wiedzę. więc można go poddać weryfikacji i dyskusji i wypracować ostateczną wersję. Lepiej późno niż wcale. Bezskutecznie. Jest szansa. Cel trzeci tego obszaru to Dopasowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy. kiedy to Katarzyna Hall powołuje Radę do spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej (REIiM)2. którego istotnym elementem są technologie informacyjno-komunikacyjne. prezentującego wizję i główne wyzwania stojące na drodze ku rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. nie przedstawiają Radzie Ministrów projektu Planu działań. Październik 2007 r. bazujące na prezentacji projektów oraz opisach szczegółowych porównujących Polskę z innymi krajami UE nie spełnia stawianych przed nią oczekiwań. przy czym dokument ten nie został umieszczony na witrynie MEN. ostatecznie niedużą. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji publikuje Strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. urzędujący jako Minister Edukacji przez trzy miesiące. która została zawiązana już wcześniej przez MENiS zarządzeniem nr 5 z 2004 r. jakie nałożył na nią § 2 Zarządzenia nr 14 Ministra Edukacji Narodowej. Potwierdzają to propozycjami kolejnych wersji dokumentu Plan działań. ma trwać monitorowanie wdrażania planu i systematyczna ocena stanu jego realizacji.

Marc Prensky z oddaniem objaśnia świat cyfrowych tubylców cyfrowym imigrantom. Profesor Czesław Cempel buduje swój model świata. biolodzy. gdyż „rewolucja cyfrowa w samym sercu nauki o życiu zadała śmiertelny cios witalizmowi. co czytają. że musimy przywyknąć do tego. a zwłaszcza późniejsze podłączenie ich do globalnej sieci Internet. Janusz Morbitzer. „Sprawy publiczne są sto razy ważniejsze niż prywatne”8. mocno konfrontacyjny i nie daje szansy przeanalizowania i dotarcia do obiektywnych powodów takiego stanu rzeczy. Sysło twierdzi.12 Robert Noyce ogłosił w 1958 r. Dokument jest nieudolną próbą zmodyfikowania systemowego podejścia Rady. czy świadome mijanie się z prawdą? Prosta odpowiedź na to pytanie nie rozwiąże stojącego u podstaw dylematu. jak przezwyciężać niekorzystne zmiany wywołane zbyt długim czasem spędzanym przez nastolatków przed komputerem18. w pkt 4 lit. Prawo Moore’a ogłoszone w 1965 roku przewidujące cykliczne co około 2 lata podwajanie się liczby tranzystorów w chipie działa. Ryszard Kapuściński z żalem pisze. brakiem odpowiedzialności i brakiem profesjonalizmu. aksjologicznych. Pojawienie się mikrokomputerów. Jeśli nie uważam problemu za kluczowy. wynalezienie układu scalonego. wbrew i na rzecz ponowoczesności”21. jakoby istniało coś. że „nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki (…) Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności”9. jakie zostały w cytowanym rozporządzeniu przyjęte. Komputer bez bogactwa i złożoności kontek- stów – pedagogicznych.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 17 Rok 2010 12 października 2010 r. Człowiekiem roku 1982 tygodnika „Time” został komputer. Don Tapscott zaraża entuzjazmem rozumienia cyfrowej generacji i ich nowych kluczowych umiejętności niezbędnych do życia w cyfrowym świecie. Niemniej jednak urzędnik państwowy musi mieć taką świadomość wagi spraw publicznych. w jaki sposób uczynić szkołę bardziej interesującą dla digital natives. Zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu. Werner Heisenberg replikuje Dawkinsowi z przeszłości. Nowe technologie w edukacji jest efektem realizacji § 1 ust. gdyż według mnie nie mają one większego wpływu na rzeczywistość. Pasjonaci cyfrowej rzeczywistości oraz jej oddani propagatorzy i obrońcy stają w szranki z pesymistami wieszczącymi koniec cywilizacji. Maciej M. czy istoty ery cyfrowego przekazu może być wyjaśnieniem takiego podejścia do problemu i takiej postawy. eseiści i filozofowie. co technologia może zdziałać (tu panuje powszechna zgoda). Edukacji Informatycznej i Medialnej. że jest. że w sytuacji konfliktu interesów potrafi wybrać interes publiczny. Inni. Tylko brak zrozumienia wagi toczącej się rewolucji informacyjnej. że każdy urzędnik powinien dzielić tak kategoryczny pogląd. socjologowie. kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego”13. Głos w sprawie kondycji człowieka w erze przekazu cyfrowego zabierają pisarze. w tym również na przyszłość. Po- Technologia informacyjna jest ciągle przede wszystkim zamknięta w pracowniach puszczam wewnętrznie zaniedbania. Nicolas Negroponte twierdzi. przekonują. W istocie trwa subtelna bitwa. społecznych. która dla fizyka jest tak samo pojęciem względnym. 415). jaki spędza się w cyfrowym środowisku. d) dot. a jak się uczą”. jak i przestrzeń: „Pierwszy łyk z pucharu nauk przyrodniczych czyni ateistą. Fukuyamie głoszącemu „koniec człowieka”20. pisze w swojej książce Edukacja wspierana większa się przepaść między tym. do walki z komputerem Deep Blue. że czas. nr 61. naukowcy z polskich i światowych środowisk próbują od wielu lat zrozumieć media i fenomen cyfrowej rzeczywistości. U. Niezależnie od tego. Giovanni Sartori twierdzi w Homo videns polemicznie do Negropontiego: „Przewiduję. Minister Edukacji w uzasadnieniu dokumentu Plan działań pisze: „Dokument pn. Oczywiście idealizowaniem byłoby utrzymywanie. utworzonych na potrzeby innej rzeczywistości”. Trudno przypuszczać. pozostaje ważkie pytanie – co w istocie stoi u podstaw takiej postawy? W preambule ustawy o oświacie czytamy. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 (Dz. CELOWA OPIESZAŁOŚĆ CZY OBIEKTYWNA NIEMOC? Przyznam się. stwierdzając: „Nowe media wymagają nowych metod stosowania. czy będziemy się oburzali na tak niefrasobliwe podejście do prawa. Garry Kasparow stanął w 1996 r. dokumentu”. Różnica w kontekście rzeczywistości trzech wymienionych dat jest bardzo wyraźna. i jak dotąd nie zostało podważone. kulturowych. z oddaniem godnym neofity triumfalnie głosi koniec wiary w ducha. Edukacji Informatycznej i Medialnej. bardziej użyteczną. ani słowa przeprosin interesariuszy za zwłokę. wpływa na zmianę funkcjonowania naszego mózgu. Zbigniew Bauman bada edukację „wobec. twierdząc. „rotweiller Darwina”. że taki punkt widzenia jest bardzo pesymistyczny. by powyższe działania lub raczej ich brak skwitować bez ogródek opieszałością. neurolodzy. przy czym przechodzenie pomiędzy poziomami skutkuje według zasady emergencji wyłanianiem się nowego porządku i nowych jakości. To tak. jest to. a przez to motywującą ich do działania i wysiłku na rzecz własnego kształcenia – bliższą ich życiu pozaszkolnemu i zainteresowaniom. „bitwa o serca i umysły w erze cyfrowej”14. filozoficznych czy historycznych może się stać narzędziem używanym bez refleksji pogłębiającym informacyjny zalew15. zmieniło także szeroko rozumianą przestrzeń edukacyjną. i to nie zawsze jest zmiana pozytywna19. ale na dnie pucharu czeka Bóg”23. Z drugiej strony Janusz Czerny wtóruje F. czy przyjmiemy za wyjaśnienie grzech niewiedzy. która stoi w sprzeczności z głoszonymi wartościami w preambule podstawowej ustawy polskiej oświaty? Jedynym wyjaśnieniem. Tempo rozwoju technologii jest oszałamiające. skąd opóźnienie. których nie można zastępować działaniami spontanicznymi”11 (wyróżnienie autora). że multimedialny świat będzie zaludniany przez wirtualne ja rozłożone na mnogie osobowości. że jest to tylko okaleczona wersja dokumentu Rady. Kierunki rozwoju. na sposób bycia i myślenia.10 Kontynuuje swoją myśl. jak uczniowie dzisiaj żyją. czynią to źle – „zamiast Fot. Neurobiolodzy i badacze ludzkiego mózgu wskazują na zachodzące zmiany w mózgach cyfrowych tubylców. zmieniło nasze życie w każdym jego aspekcie. Jedni. że niewielu Polaków czyta. Plan działań dotyczący nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym. czyli doskonałe. i przegrał. nałożono na Ministra Edukacji Narodowej obowiązek przedłożenia Radzie Ministrów ww. Z czego więc może wynikać brak respektowania prawa.sxc. która cytuje na swoim blogu Annę Radziwiłł. że „aktualny kryzys edukacji jest nade wszystko kryzysem odziedziczonych instytucji i filozofii. że jesteśmy zcyfryzowani16. poz. że wyszedł z wstydliwego ukrycia. CZY JEST O CO KOPIE KRUSZYĆ? CYFROWA RZECZYWISTOŚĆ – PRZEGLĄD WYZWAŃ I PROBLEMÓW Spróbujmy spojrzeć na kwestię potrzeby Planu działań przez pryzmat krótkiego przeglądu wyzwań i problemów ery cyfrowego przekazu. aby Minister Edukacji przeoczyła ten fakt. kreśląc piramidę ewolucji i wskazując na ewolucyjną drogę świata „od energii punktu zerowego do technosfery i zbiorowej substancji myślowej – noosfery”24. gdzie w Części III Programu działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. przekonaniu. jakie jestem w stanie przyjąć. to do- komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki: „Usytuowanie edukacji wpieranej komputerowo w przestrzeni techniczno-społecznokulturowej wymaga opowiedzenia się za modelem pedagogiki otwartej (…) Edukacja wspierana komputerowo ma liczne odniesienia do wielu nauk i rozmaitych dziedzin ludzkiej egzystencji. broniąc honoru człowieka. kulturo. psychologicznych. filozofowie. radzą. a ci. że urzędnicy nie dorośli do motta Katarzyny Hall. jak Nicholas Carr. Te trzy wydarzenia zamykają się w obrębie niecałych czterdziestu lat. Pedagodzy. językoznawcy.hu . z niezrozumiałymi zmianami w stosunku do oryginału. że w końcu można się do niego odnieść. jak Gary Small. Jego merytoryczna zawartość została oparta na dokumencie Rady ds. że wielokrotnie kusiło mnie. Zastanawiając się jednak dłużej stwierdziłem. Czego taka postawa uczy w państwie prawa? Czy jest to więc nieświadomy błąd. i to w sposób niewykazujący żadnego poczucia zaniedbania.i medioznawcy. Nowe technologie w edukacji. że „dyskusja o przyszłości edukacji koncentruje się dzisiaj na pytaniu. Niestety analiza dokumentu przedstawionego do konsultacji przez MEN pokazuje. jeden z profesorów Rady ds. którego jedyną zaletą jest to. Ani słowa wyjaśnienia. Katarzyna Hall wysyła do konsultacji dokument Plan działań dotyczących nauczania dzieci i młodzieży w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. skończone ja neurotyczne”17. Jednak „dyskusja toczy się nie o tym. W efekcie mamy projekt miałki. co w sposób zasadniczy i fundamentalny odróżnia materię ożywioną od nieożywionej”22. www. Nie ma ani słowa na temat wymaganych prawem dat. to nawet jeśli nagannym jest jego zaniedbywanie. Co może uzasadniać postawę MEN. ale o tym. Richard Dawkins. że Ministerstwo Edukacji nie rozumie istoty i wagi rozwoju społeczeństwa informacyjnego. a nawet nowych koncepcji ich optymalnego funkcjonowania w edukacji. jakby powiedzieć wprost.

poz.php? option=com_content&view=article&id=126:techn ologie-informacyjne-wspomog-rozwojedukacji&catid=97:edukacja-informatyczna-imedialna&Itemid=134. Podobnie jak ryba nie jest świadoma wody. s. „Znikanie nie jest konsekwencją rozwoju techniki. że w modelowy sposób odzwierciedla ona stan mentalnej pułapki. s. poz. Edukację należy przemyśleć w kontekście mcluhanowskiej Galaktyki Gutenberga i castellsowskiej Galaktyki Internetu. w jaki zmienia się sytuacja”32. 344. Łączenie szans edukacyjnych z nowymi technologiami to zadeklarowanie. Ibidem. Zamknięci są w mentalnej klatce swoich przekonań i swojego oglądu świata. http://www. Plan działań nie jest jakimś tam dokumentem. na biurku pod postacią komputerówbrudnopisów. polityka Ministerstwa w tym aspekcie przypomina bardziej dryf rozwojowy37. 25. nie jest nam potrzebna e-strategia w edukacji rozumiana li tylko jako wykorzystywanie komputerów w szkole. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.e-mentor. Umberto Eco z jednej strony twierdzi. Bauman: Zindywidualizowane społeczeństwo. Jacek Santorski & Co. by użyć terminu Postmana. na przyprawiającą o zawrót głowy liczbę wydziałów. ale ma związek z psychiką człowieka. Carriere. przestają być tego świadomi”30. 224. 5). Wydawnictwo CIS. 35. W tym krótkim przeglądzie wielości oraz złożoności stanowisk i podnoszonych kwestii związanych z fenomenem cyfrowej rzeczywistości z oczywistych względów pominiętych zostało jeszcze wiele znamienitych nazwisk polskiej i obcej nauki. Telewizja i postmyślenie.. programów komputerowych i pomocy naukowych”. To znaczy. wersja elektroniczna: http://www. „Ementor” nr 1(28)/2009. odkąd sięgnąć pamięcią. MEN tej odpowiedzialności po prostu nie rozumie. 6. [W:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. zdecydowano się wprowadzać nowe technologie do edukacji jako cel sam w sobie. s. Czerny: Czy prawo Moore’a zdetronizuje osobę ludzką? Wydawnictwo KOS. Patrząc z zewnątrz na działania tej instytucji.. M. Jonscher: Życie okablowane. MENiS nr 2. rządzącej opcji politycznej. jaki ukazał się na rynku”26 i wybiera książkę. Nie widzi wielowymiarowych implikacji. nie byli w stanie przekroczyć swojego przekonania. że MEN nie unika odpowiedzialności. to w istocie wszech-uobecnianie. cit. 4. a wskutek tego nie potrafi spojrzeć z dystansu na podstawy własnego modelu myślenia. W. 41. Pełna nazwa dokumentu: Kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym. Z. O zawrót głowy mogą przyprawić wizje Marka Weisera. 48. Można by powiedzieć – nieco sarkastycznie – że nawet kwiaty zaczął wąchać za pomocą komputera”29. 16. 10 oraz z 2009 roku nr 1. Prószyński i S-ka. nie chce. niż kurs na świadomie obrany kierunek rozwoju. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. GWP. 28. Załącznik nr 2. 8. G. który będzie skutecznie funkcjonował w społeczeństwie informacyjnym.pdf [dostęp 28. Zarządzenie nr 14 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2004 roku w sprawie powołania Rady do spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej (Dz.B. Profesor Józef Bańka w reakcji na złożoną rzeczywistość dominacji techniki tworzy eutyfronikę. Technological alteration of the modern mind. A co musiałby MEN krytycznie zweryfikować? Przede wszystkim to. tak Weiser przewiduje. Morbitzer: Technopol. Warszawa 2006. uporządkowanej przestrzeni umysłu cyfrowego imigranta. paradoksalnie jednak ustanawiając w ten sposób erę komputera wszechobecnego. Dokument jest nadal do przeczytania pod adresem www.poznan. s. Edukacji Informatycznej i Medialnej. by systemowo spojrzeć na zadania i cele dzisiejszej edukacji. że musimy okiełznać nowe technologie i w tym jest szansa dla edukacji. Morbitzer: Edukacja… op. 44. s. czyli filozofię człowieka prostomyślnego. Eutyfronika ma być zarazem terapią. że rozumieją. s. na nadgarstku ręki. który takie zdanie by uzasadniał. 10. Przymiotnik nowy już się zestarzał. 5. J. G. homo eutyfronicus. Wychowanie dla teraźniejszości. cit. by poddać go samokrytycznej weryfikacji. że wiedzą lepiej. z jego wydziałami. Znikanie. prowadząc je w stronę społeczeństwa wiedzy. Zamiast zaprząc technologię.. Inwolucja i Cykle Rozwoju. s. GWP. MEN używa terminologii ery cyfrowej. s. można powiedzieć. Myśleć. 168. Wystarczy jednak. s.2010].W. jaką obecnie jest Ministerstwo Edukacji. że internet przywrócił nas epoce alfabetu i „za sprawą komputera ponownie odkrywamy galaktykę Gutenberga”. Nie potrafili się wsłuchać w sens wypowiadanych przez siebie komunałów.com/ 9. Jonscher: Życie okablowane. jako środek do celu. Skrajnie mówiąc. s. 6). Tej odwagi właśnie zabrakło w podejściu MEN do problemu e-strategii w polskiej edukacji i póki co. NOWE TECHNOLOGIE W EDUKACJI – PIĘTNO MENTALNEJ KLATKI Wracając w naszej refleksji do pytania o problem unikania przez MEN odpowiedzialności za przyjęcie i realizację Planu działań dotyczących nauczania dzieci i młodzieży w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Morbitzer: Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki. Plan działań jest dobrym przyczynkiem. a z drugiej strony wykazuje „wyższość książki nad każdym innym nośnikiem informacji. Te trwają już permanentnie i są tylko atrybutem politycznym każdej nowej władzy. której doświadcza edukacja. 30. R. używa terminów świata. Warszawa 2007. Ibidem. J. http://neur. Warszawa 1995.kuratorium. MEN ucieka przed odpowiedzialnością poważnego potraktowania znaków naszych czasów. Eco: Nie myśl. 34. że sama nazwa zdradza powierzchowność rozumienia problemu.pl/ cempel/Ewol-Inwol07. staje się więc odpowiedzialny za czynów zaniechanie35. 19. 22. 8. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA. 532. dopiero gdy zaczyna go brakować.11. 18. 11. Reforma edukacji brzmi jak oksymoron. wówczas MEN jako instytucję trzeba osadzić nie obok. 21.pl/ user/21/2008072303. Morbitzer: Edukacja… op. Warszawa 2009. o którym mówił Weiser. 3. pomimo upływu zaledwie dwudziestu paru lat. Jest im z tym dobrze i spoglądają na świat z wnętrza tej zdefiniowanej. że książki znikną. 167. a nade wszystko nie mówią one jednym głosem33. poz. że „reforma programowa daje szkołom większe możliwości wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technik. 14. stylów myślenia i stylów dyskursu oraz ze względu na fakt. Ibidem. po które będzie można sięgnąć w dowolnej chwili”31. J. Z. 12. Zinstytucjonalizowana rutyna odciska się piętnem na przestrzeni myślenia pracujących w niej urzędników. 22. . Sysło: E-learning w szkole. 23.men. instytutów. Powołano Wydział Szans Edukacyjnych i Nowych Technologii.18 szkoła I OKOLICE pilnego mniszego czytania – wielki szelest papieru”25 przerzucanych stron szybko. 246. M. Tworzone listy osiągnięć przesłaniają bowiem fundamentalne pytanie. ale poniżej poziomu skostnienia organizacyjnego uniwersytetów.gov. ze względu na ich wielość. Cempel: Mój ogląd świata – Ewolucja. s. J. Zarządzenie nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Rady do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej (Dz. której języka urzędnicy MEN nie byli w stanie zrozumieć. Wydawnictwo W. wymagany jest namysł nad istotą edukacji i istotą technologii. że uniwersytetów nie można mierzyć przy użyciu jednej miarki. 29. Bauman: Zindywidualizowane społeczeństwo. Warszawa 1977. 29.pl/artykul/index/ numer/28/id/611 [dostęp 28. 13. Czytelnik. jednak boi się. Ibidem. 103. s. 16. 24. Urzędnicy MEN nie rozumieją otaczającej rzeczywistości. Po prostu są. Plan działań powinien de facto stać się systemową strategią polskiej edukacji XXI w. Ibidem.blogspot. Jaeger: Fala jest morzem. s. Trudniej jest zaproponować spójny system humanistycznego wykorzystywania technologii informacyjnokomunikacyjnych w edukacji. należy stwierdzić prze- wrotnie. s. Warszawa 2010. Łatwo jest napisać jedno okrągłe zdanie twierdzące. Heidegger: Budować. nie rozumiejąc. WSP TWP. s. Warszawa 1996. s. Obecne technologie komunikacyjno-informacyjne nie są nowe. przyćmiewa świat przemian za oknami. N.. 34. Edukacja ma szansę na jakościową przemianę. s. Urz. Eseje wybrane. Z wnętrza określonej przestrzeni myślowej ocenia świat. który z jednej strony urzeczywistnia pojęcie globalnej wioski Marshala Mcluhana. 2. gdyż „będą wszędzie: na ścianach. 49. Gdańsk 2008. swoista antylogia. Pożywką trwania reform są podsumowywania podejmowanych działań. jak i systemem pedagogicznym. jednak nie rozumie ich istoty. której nie da się udoskonalić27. 14. Edukacji Informatycznej i Medialnej. Bauman: Zindywidualizowane społeczeństwo. C. że komputery w ostateczności znikną z pola widzenia. Gdańsk 2008. Kraków 2007. w poszukiwaniu krótkich informacji. co istota techniki. Warszawa 2010. który na wiele lat przed erą komputerów pisał: „Technika nie jest tym samym. Polska edukacja potrzebuje bardziej transformacji niż reform. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami. Brak takiego dokumentu oznacza ucieczkę przed odpowiedzialnością prawdziwego namysłu nad istotą technologii i edukacji oraz zaniechanie włączenia się w spór o serca i umysły wychowanków w erze cyfrowej. 7. Po pierwsze szansa edukacji nie leży w nowych technologiach. 34. Carr: The Shallows. a człowiek uświadamia sobie obecność powietrza. s. MEN nr 2. którymi utwierdzali się nawzajem w nieomylności swoich opinii. J. Nie widzę tej szansy dla instytucji takiej. J. 27. przed którym przestrzegał Minister Boni. Rozmowy o duchowości. w tym profesorów należących do Rady ds. Aby jednak tak się stało. Człowieka który potrafi przezwyciężać negatywne skutki technopolu28. Dowodem aż nadto jaskrawym jest cały proces zwlekania i odkładania pracy nad Planem działań oraz ignorowanie pracy Rady ds. doskonałą w swej formie. U. Tom V (R-St). czym jest cyfrowa rewolucja. Bańka stwierdza. 157. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.edu. 3. 36. żeby uświadomić sobie skalę problemu. 284. Sartori: Homo videns. Czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku. który twierdził. Wyzwania rozwojowe.37. 15.am.http://katarzynahall. Urz. Polska oświata nie potrzebuje osobnego planu działań dotyczących problematyki społeczeństwa informacyjnego. Warszawa 2008. s. Bańka: Edukacja i czas. 43. Monotonia odtwarzania wzorców.2010]. Nowe technologie w edukacji. 37. jeśli technologia zacznie być postrzegana jako niezbędny środek lub zniknie z pola widzenia. s. I jeśli rację ma Bauman z niepokojem opisujący erozję autorytetu nauczyciela i uniwersytetów. 10. co stoi u podstaw tych zmian i dlaczego są wprowadzane. Bauman widzi szansę dla uniwersytetów. Stanie się przezroczysta i w pełni służebna człowiekowi. s.krakow. Polska 2030. departamentami i innymi komórkami organizacyjnymi. Norton & Company Ltd. 17. 110. 26. Wiedział o tym Heidegger.A. C. Mieszkać.11. New York 2010. Warszawa 2001. którym trudno poradzić sobie z „metazmianą – zmianą sposobu. 31. s. 169. Wydawnictwa Akademickie „Aak”. W. Znikanie więc jest paradoksalnym ujęciem przyszłej wszechobecności komputerów.pl/index. który przynależy do rzeczywistości minionej. Nie rozumie wagi toczącej się rewolucji. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. że nie rozumie istoty społeczeństwa informacyjnego. Gdańsk 2008. że „przygotowanie do życia – odwieczne i niezmienne zadanie wszelkiej edukacji […] musi oznaczać wzmocnienie krytycznych i samokrytycznych umiejętności oraz odwagę niezbędną do przyjęcia odpowiedzialności za własne wybory i związane z nimi konsekwencje”36. J. 32.doc. Tak zatem również istota techniki nie jest niczym technicznym”34. J. jak mówił Weiser. 8. s. Small: iBrain. jakie rodzi potęga internetu. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. cit. Maciej M. 1. Harper. s. jakim jest potrzeba przyjęcia przemyślanej e-strategii w oświacie. że nie będziemy już niedługo świadomi obecności komputerów. Ilekroć ludzie opanują jakąś umiejętność wystarczająco dobrze. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Tymczasem Bauman nie pozostawia wątpliwości. s. 20. C. s.put. s. Z. 85. Polska oświata potrzebuje nowego modelu edukacji. że „człowiek współczesny stracił niejako instynkt i stał się szczególnie podatny na racje logiczne. zwyczajowo nazywanych sukcesami. New York 2009. który ze względu na wymogi unijne należy w końcu przyjąć. Dawkins: Rzeka genów. 33. GWP. a z drugiej stawia przed użytkownikami moralne wybory i potrzebę opowiedzenia się za wartościami lub przeciw nim. Morbitzer: Edukacja… op. Katowice 2005. Warszawa 2001. na wzór pilota telewizyjnego. Kaku: Wizje.

przygotowanym przez rodziców. Fot. byli dyrektorzy szkół z Gmi- gości również obecna dyrektor – Maria Szymerowska. zgrabnie połączone z występami ny Długołęka (Kiełczów. rocznicę swojego powstania. Na scenie bowiem wspierały wychowanków Małgorzata Bujak i Małgorzata Gizeweter – nauczycielki historii i języka polskiego – odpowiedzialne za prowadzenie imprezy. Sławomir Musiał Fot. Dyrektor Zespołu Szkół w Brzeziej Łące Przemówieniom nie było końca „Aktywni z astmą” Fundacja Sportowa Polska z Robertem Korzeniowskim na czele oraz Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji zapraszają dyrektorów i nauczycieli wychowania fizycznego oraz lekarzy na Konferencję „Aktywni z astmą” – Bo sport to zdrowie. specjaliści ze świata medycyny. ale nie zabrakło też tremy. Szczodre. Norberta Graczyka – nauczy- uczniów. Podziękowania i gratulacje w imieniu Pani Ewy Bubień – Dyrektorki Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce – wręczyła p. Szacuje się. ciela religii – któremu asystowały poczty sztandarowe placówek oświatowych. Kazimiera Haba (pracownica Filii Biblioteki w Brzeziej Łące). W trakcie specjalnie przygotowanej akademii. Według badań epidemiologicznych ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood) na astmę choruje nawet co 3. iż przy okazji 70lecia szkoły nie zabraknie równie wspaniałych momentów. uczniów. nauki i sportu odpowiedzą na pytanie jak radzić sobie z astmą nie rezygnując z aktywności fizycznej. tj. Salwę braw oraz bukiet kwiatów otrzymała jedna z pierwszych nauczycielek.. nie wspominając o dodatkowych aktywnościach. elegancko. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące obchodził 65. W tym dniu bowiem zbiegły się ważne dla placówki obchody: Dnia Patrona oraz 65-lecia. Sławomir Musiał . Okoliczność ta przyciągnęła do placówki wielu znakomitych gości. Po części artystycznej zebrani goście mogli obejrzeć przygotowane przez uczniów prace plastyczne oraz zajrzeć w kroniki szkolne. – to data. widzom zaprezentowane zostały istotne treści dziejowe placówki. nie wykluczając aktywności fizycznej i uprawiana sportu z podstawą programową. składając na ich grobach symboliczne wiązanki. Eleonora Zaleska. Ale czy choroba ta musi oznaczać ograniczenia dzieci w aktywności fizycznej? Otóż NIE! Już 22 stycznia 2011 r. W trakcie posiłku zebranych gości raczyła multimedialna prezentacja rysów historycznych szkoły. Konferencja „Aktywni z astmą” będzie miała na celu przekazanie niezbędnych informacji nauczycielom WF-u jak całkowicie bezpiecznie zaktywizować wychowanków chorujących na astmę do udziału w zajęciach WF oraz lekarzom jak równolegle łączyć leczenie astmy. że w Polsce ok 70% dzieci chorujących na astmę nie uczestniczy w zajęciach WF. Organizatorzy obchodów pragną serdecznie podziękować wszystkim przybyłym za cudowne chwile i życzenia.pl. wspomniana wcześniej Pani poseł oraz przewodnicząca Rady Rodziców – Agnieszka Gradka. Wyrażają również głęboką nadzieję. która odbędzie się 22 stycznia 2011 r. podczas konferencji „Aktywni z astmą” razem z medalistami olimpijskimi chorymi na astmę. 10 grudnia 2010 r. Sławomir Musiał Było galowo. Fot. Sławomir Musiał W uroczystości brali również udział najmłodsi uczniowie Z okazji 65-lecia szkoły zaplanowano wiele atrakcji Zespół Szkół im. Więcej informacji znajduje się na stronie www. Co więcej wg najnowszych trendów medycznych aktywni z astmą mają większe szanse na przezwyciężenie objawów choroby i pełną integrację społeczną. rodziców i nauczycieli nie zabrakło także przyjaciół i sympatyków placówki. Wilczyce. Z książkowymi upominkami pojawiła się Pani Ewa Wolak – poseł na Sejm. Obchody 65-lecia spowite były licznymi wyrazami sympatii. Maria Szymerowska. W części artystycznej udział wzięli nie tylko przedstawiciele szkoły podstawowej i gimnazjum. Siedlec Trzebnicki).aktywnizastma. Szkolne uroczystości poprzedziła msza święta sprawowana przez ks. znajdującego się przy ulicy Szkolnej 10. dziecko do 14 roku życia. która w annałach szkoły w Brzeziej Łące zapisze się złotymi zgłoskami. Następnie uroczystości przeniosły się do budynku. Czy Twoje dziecko ma astmę? Czy z tego powodu nieustannie jest wykluczane z różnego rodzaju aktywności? Astma jest obecnie najczęstszą chorobą przewlekłą u dzieci i młodzieży. gdzie licznie przybyli goście (około 60 osób) mieli okazję poznać bogatą historię szkoły.. filiżanką kawy oraz trzypiętrowym tortem urodzinowym. Wśród przybyłych gości.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 19 65 lat szkoły w Brzezinej Łące Fot. Cieple słowa skierowała do Robertem Korzeniowskim oraz Leszkiem Blanikiem. Swoją obecnością imprezę zaszczycił również Pan Paweł Rańda – medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Całodniowy maraton duchowy uwieńczony został smakołykami. Po nabożeństwie oddano hołd byłym opiekunom szkoły.

była poświęcona nowym rozwiązaniom w obszarze organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. poświęconych pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szczegółowe informacje o pozostałych nagrodach i konkursie znajdują się na stronie www. dolnośląskie). Będziemy także organizować konkursy i spotkania z ludźmi. Podczas wystąpień przedstawiciele poszczególnych regionów podkreślali duże zainteresowanie nauczycieli nowymi rozwiązaniami oraz chęć udziału w dalszych spotkaniach. osobiste zaangażowanie wzmacnia motywację.pl/skb kluby dzielą się swoimi pierwszymi sukcesami – prezentują zaprojektowanie przez siebie logotypy i klubowe maskotki.renault. badać stan bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. organizator Zajęcia Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa SP im. w ramach którego najmłodsi mają za zadanie podejmować aktywne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – zarówno na terenie szkoły. Podsumowano prowadzone przez liderów zmian spotkania z nauczycielami na terenie całego kraju. – W mojej szkole uczniowie po pogadance na temat Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa z wielkim zapałem zgłosili chęć przystąpienia do tej akcji. bo zaczęliśmy od nazwania naszego Klubu.PL Spotkanie liderów zmian w Zakopanem „Chcemy przygotować nauczycieli do realizacji nowych zadań.bezpieczenstwo.renault. Dziękujemy za wspaniały pomysł – mówi Jolanta Ludkowska. przesyłają zdjęcia ze spotkań z policjantami i pokazów z udzielania pierwszej pomocy. Temu służyły prowadzone szkolenia dla liderów zmian i dla nauczycieli” – powiedział Zbigniew Włodkowski. przeprowadzają ankiety. Wspieranie przedszkoli.pl/skb . nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Grudziądzu (woj. jak i w swojej miejscowości. indywidualizowanie pracy z uczniem to priorytety ministerstwa – podkreślił wiceminister Zbigniew Włodkowski. Konferencja. psycholog wychowawczy. na Śląsku (36 klubów) oraz w województwie łódzkim (30 klubów). pobieranie materiałów edukacyjnych i udział w regularnych. szkół i placówek i zatrudnionych w nich nauczycieli. opiekunka Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa. comiesięcznych konkursach z nagrodami.bezpieczenstwo. kujawskopomorskie). Szkolne Kluby Bezpieczeństwa to projekt skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w całym kraju. W działaniach na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego wspierają nas Powiatowa Komenda Policji. „Przyswajanie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego w formie uczestnictwa w Szkolnych Klubach Bezpieczeństwa odpowiada poziomowi rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dziecka do dwunastego roku życia. organizator . w którym nagrodą główną jest mobilne miasteczko ruchu drogowego. która odbyła się w dniach 13-14 grudnia w Zakopanem. którzy mają wpływ na nasze bezpieczeństwo” – mówi Danuta Kuźnicka. Najmniejszą aktywnością na razie wykazują się regiony zachodnie – w Wielkopolsce powstał tylko jeden klub.Jako liderzy zmian odnieśliście sukces i za to wam dziękuję. rower miejski i odblaskowe zestawy rowerowo-spacerowe dla wszystkich członków klubu. Spotkanie było bardzo burzliwe.renault. Za pośrednictwem specjalnego serwisu poświęconego akcji www. powstało już 175 klubów we wszystkich województwach w kraju. wystarczy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej www.20 aktualności WWW. Ponad 50 tys. Renault Szkolny Klub Bezpieczeństwa SP w Wydminach Monitorują stan bezpieczeństwa wokół szkoły.GAZETASZKOLNA. dzielenie się relacjami z działań. Chcielibyśmy. informują o wynikach szkolnych ankiet dotyczących wiedzy uczniów z dziedziny wychowania komunikacyjnego. spotykają się z policjantami i lokalnymi władzami. Fot.men. Nadesłał Wojciech Ostrowski. nauczycielka ze Szkoły Podstawowej im. Odpowiedzi na zebrane podczas konferencji pytania i zgłaszane trudności związane z interpretacją przepisów zostaną zamieszczone na stronie internetowej MEN. W ciągu niespełna miesiąca od startu nowego elementu programu „Bezpieczeństwo dla wszystkich” Renault. lubuskim i dolnośląskim założono po dwa.bezpieczenstwo. pomorskie) Aby założyć Szkolny Klub Bezpieczeństwa.gov. A. Z wielu propozycji od uczniów wybraliśmy najbardziej odpowiednią nazwę dla naszego SKB – „Agenci od Bezpieczeństwa” – relacjonuje Ewa Lubiszewska. .pl Młodzi agenci od bezpieczeństwa opiekunka Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa. Najwięcej Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa założono w Małopolsce (39 klubów). Wszystkie Szkolne Kluby Bezpieczeństwa mają w planach realizację działań poza szkołą – będą organizować lokalne happeningi i akcje ulotkowe. nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze (woj. Źródło: www. „Celem naszego Klubu będzie dbanie o bezpieczeństwo dzieci w szkole i w drodze do szkoły. „Pierwsze spotkanie członków klubu to zapoznanie uczniów z celami projektu. Sybiraków w Netcie Fot. ekspert programu „Bezpieczeństwo dla wszystkich” Renault. a wszelkie aktywności wspólne z rówieśnikami utrwalają poznaną wiedzę i zamieniają ją w trwałe nawyki” – uważa Piotr Mosak. Necla w Mieroszynie (woj. Każda szkoła podstawowa otrzyma do- stęp do specjalnego serwisu internetowego. a w województwach zachodnio-pomorskim.pl/skb . a także organizować spotkania z przedstawicielami lokalnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej podczas pierwszej z dwóch ogólnopolskich konferencji w ramach projektu „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".COM. który pozwala na samodzielne stworzenie profilu swojego klubu. Powiatowy Rzecznik Praw Dziecka oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. aby przed naszą szkołą stanęły stojaki na rowery. bo większość dzieci dojeżdża do szkoły rowerami. namawiają do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym – dzieci działające w ramach Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa od miesiąca współtworzą ten nowy element międzynarodowego programu edukacyjnego „Bezpieczeństwo dla wszystkich” Renault. nauczycieli uczestniczyło dotychczas w prowadzonych przez lide- rów zmian spotkaniach szkoleniowoinformacyjnych. Atrakcyjna forma działania przyciąga jego uwagę. W konferencji wzięło udział 270 osób. Najbardziej aktywne i efektywne kluby wezmą udział w ogólnopolskim konkursie. opiekunka Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa.

W związku ze zbliżającym się końcem roku zapraszam do zamawiania prenumeraty Gazety Szkolnej na rok 2011. Wystarczy skorzystać z linka prenumerata 2011 z BALTIE Mam to w osobnym pliku KOMPUTER I POMOC .) w cenie prenumeraty.000 . pytania i odpowiedzi na codzienne problemy we wdrażaniu nowych technologii na lekcjach z przedmiotów nieinformatycznych. w którym do zdobycia nagrody o wartości 5. Ministerstwem Pracy oraz OHP Dla wszystkich czytelników rubryki .gazetaszkolna.odpowiedzi na indywidualne pytania SZOKi .stała rubryka prawna .comiesięczny dodatek do Gazety Szkolnej zawierający praktyczne porady. Wprowadziliśmy kilka nowości: Nowe rubryki: PRAWO . którzy złożą zamówienie do 31 grudnia 2010 (wystarczy zamówienie.000 zł. scenariusze lekcji Aby zachęcić Państwa do korzystania z programu BALTIE.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 21 Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele.Szkolne Ośrodki Kariery . w którym zdobyć można środki finansowe na utworzenie i wyposażenie pracowni oraz wynagrodzenie dla opiekuna SZOK.zbiór ustaw i rozporządzeń z interpretacją PRAWNIK ODPOWIADA .pl . Ministerstwem Skarbu oraz NBP Dla wszystkich czytelników rubryki . konkursy. do zdobycia nagrody o wartości 5. o wartośći 650 zł. dla ucznia i nauczyciela Nowe dodatki: NOWE TECHNOLOGIE W EDUKACJI – comiesięczny dodatek prezentujący najnowsze oferty dla edukacji. mamy pełną roczną niebieską licencję BALTIE 3 (dla całej szkoły i wszystkich uczniów w domu. płatność może nastąpić w nowym roku).konkurs z nauką przygotowania prostych.konkurs EKOLOGIA = EKONOMIA. smacznych i pożywnych przekąsek do szkoły.konkurs.com. każda EKONOMIA NA CO DZIEŃ – rubryka przygotowana we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.rubryka przygotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Odpowiadając na oczekiwania naszych czytelników. dla wszystkich obecnych i przyszłych prenumeratorów "Gazety Szkolnej".10. każda AKADEMIA NAUCZYCIELA – rubryka z praktycznymi poradami przydatnymi w codziennej pracy nauczyciela prowadzona przez uznaną autorkę poradników dla nauczycieli Marzenę Frąckowiak AKADEMIA MŁODEGO DZIENNIKARZA – stałe miejsce (po)pisów młodych adeptów sztuki dziennikarskiej z redakcji zaprzyjaźnionych gazetek szkolnych SZKOŁA NA ZDROWIE . oferta przygotowywana we współpracy z firmami specjalizującymi się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań dla szkół INFORMATYKA TWÓRCZA Z BALTIE lub inaczej BALTIE dla każdego dziecka na świecie – comiesięczny dodatek z pomysłami na zastosowanie programu do nauki programowania BALTIE jako ciekawego i efektywnego wsparcia nauki nie tylko na lekcjach informatyki – przykłady pracy z BALTIE w szkołach w Polsce i na świecie. powiększyliśmy miejsce przeznaczone do prezentacji własnych dla wszystkich chętnych szkół.000-15. poradnik przygotowywany we współpracy z metodykami ODN na co dzień wspierającymi nauczycieli w pracy z komputerem Zapraszam serdecznie i gorąco zachęcam Urszula Nowak Redaktor Naczelna www.000 zł.

iż hasła o niewykluczaniu można realizować w codziennym życiu. „Oby ten promyk nadziei z ulicy Jasnej dotarł jak najdalej” – mówił Mirosław Marczewski. Kategoria szkoły ponadgimnazjalne I miejsce zespół: Dominika Tomaszewska.w warszawskiej siedzibie Przedstawicielstwa KE w Polsce ogłoszono finalne wyniki konkursu. „Wy to pokazaliście w swoich projektach!” – podsumował działania młodych ludzi. ale dalej nie wiem jak trafić do Nagrodzone prace Kategoria szkoły gimnazjalne I miejsce szkoły”. zespół "zsijp wolontariat": Natalia Czech. 2 grudnia. Anna Arcimowicz (opiekun) z Gimnazjum im. To wszystko znalazło swoje Laureaci konkursu odzwierciedlenie w ich pracach – wyjątkowo wrażliwych i emocjonalnych. I. Anna Merecik. laureaci i ich opiekunowie zostali zaproszeni do udziału w Wielkiej Gali Integracji. Kamila Jaroch. prezentacji. Alicja Marciniak. niepełnosprawność i ubóstwo. Paulina Laskowska. że tutaj jak na dłoni widać jasne strony polskiej edukacji. że jest opieka społeczna. fotoreportażu lub wideoreportażu. Ewelina Błachuta. Paderewskiego w Knurowie. zatrudnienia. Małgorzata Reszka. które zostały wyróżnione przez jury. MŁODZI WRAŻLIWI Jury II stopnia wyróżniło 9 prac. Paulina Ferfet. PREZENTACJI. Patronat honorowy objął prezydent Bronisław Komorowski i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. spraw społecznych i włączenia społecznego. Gościem specjalnym był Laszlo Andor – komisarz Unii Europejskiej ds. Podkreślił. Bartosz Kapka. poprzez zauważenie i kontakt z innym człowiekiem. Anna Zarębska (opiekun) z Liceum Ogólnokształcącego im. aby móc korzystać z zajęć w szkole pomimo swojej niepełnosprawności. Chłopcy potrafili wcielić w życie przesłanie ze swojej pracy . do wyciagnięcia ręki w stronę osób.22 szkoła I OKOLICE Nie wykluczaj! Zespół z Gimnazjum im. która znajduje się przy ulicy Jasnej. Jeszcze bardziej emocjonujący był kolejny dzień . dyrektor fundacji Rozwoju Systemu Edukacji podkreślał. zaś Mirosław Marczewski. CEO zespół: Urszula Postołowicz. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim . AŻ PO BAJKĘ „Naszym głównym założeniem jest uwrażliwienie młodych ludzi na zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego ze względu na niepełnosprawność i wiek – podkreślała koordynatorka konkursu Agnieszka Średniawa z Przedstawicielstwa KE – Chcemy także zachęcić młodzież do konkretnego działania.Piotr spotkał na swojej drodze osoby życzliwe i pomocne. To najlepszy dowód na to. Bartosz Kaczmarczyk (opiekun) z Zespołu Szkół im. CEO Wyróżnienie Zwycięzcy konkursu i członkowie jury podczas Wielkiej Gali Integracji Fot. Ich decyzję wsparł dyrektor szkoły. Bądźcie liderami w swoim środowisku!” „Jesteśmy dziś w siedzibie Przedstawicielstwa KE. wykluczenia. nawet w tak trudnym temacie. CEO . bo wyzwala pozytywne działanie. Alan Chromiński. która mieszka na trzecim piętrze kamiennicy bez schodów. WSZYSTKO JEST MOŻLIWE Choć temat konkursu nie był tematem często poruszanym wśród młodych ludzi. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej . III miejsce zespół „ABC”: Dawid Gnatek. B. okazały się wyjątkowe i szczególne. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu . Zadanie uczniów polegało nie tylko na podzieleniu się swoimi spostrzeżeniami na temat wykluczenia społecznego ze względu na wiek. że także nasza praca ma sens. Żaneta Kłos. Wiktoria Mikowska z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej gratulowała uczniom i nauczycielom pomysłowości. Agata Żarska. aż po bajkę z morałem. Opowiadał o zajęciach hipoterapii poruszającej się na wózku Danieli.J. samotności – mówiła. Agnieszka Kania (opiekun) z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pszczynie . ale również na przedstawieniu konkretnego pomysłu na projekty. które pozwoliłyby na skuteczną walkę z wykluczeniem w ich najbliższym otoczeniu. Widać.” Uczniowie licznie odpowiedzieli na ten apel: do tegorocznej. Elżbieta Trojanowska (opiekun) z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku . Tomasz Dobroszczyk. przemyśleli sposoby jej zmiany. III miejsce zespół „Grupa Mocno Narcystyczna”: Katarzyna Świerkot. które same sobie nie poradzą. Konkluzja Mateusza była bardzo wymowna: „wiem już. że uczestnicy konkursu pokazali. prezes Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej wskazywał. który postanowił finansować ich dojazd do dziewczynki. Zdobywcy pierwszych miejsc w nagrodę pojadą do Brukseli. że będą pomagać Danieli w codziennym zmaganiu się ze schodami i w dojazdach na zajęcia. Violetta Drozdowska. Marcin Kowalski. Uczestnicy przygotowali je w formie eseju. Katarzyna Iwińska (opiekun) z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 40 w Poznaniu . W fotoreportażu grupy z Czarnej Białostockiej przedstawiono w formie bajki historię niepełnosprawnego chłopca. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej oraz uczniowie z II LO im.nie budujmy schodów do samotności. Wyjątkową pracą był wideoreportaż grupy chłopców Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 40 w Poznaniu. że konkurs może zmieniać świadomość i zachowanie ludzi. Uczniów i nauczycieli powitała dyrektor Przedstawicielstwa KE Ewa Synowiec. że konkurs „Nie wykluczam!" wyzwolił w młodych ludziach aktywność na rzecz innych. Wyróżnienie zespół: Marcin Jeżewski. że są środki unijne. przyjrzeli się rzeczywistości ich otaczającej. Damian Dobrzański. czwartej edycji konkursu „Nie wykluczam!" szkoły z całej polski nadesłały niemal dwieście prac. Nagrodzone prace miały bardzo różną formułę – od poradnika dla wolontariusza. więc ja tego między bajki nie włożę!” Prezentacja multimedialna grupy z Drawska Pomorskiego była wyprawą między instytucjami zajmującymi się pomocą społeczną w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jednego z członków zespołu Mateusza Skwirowskiego: jak znaleźć opiekuna. OD PORADNIKA. poprzez komputerowo zrealizowaną opowieść o niepełnosprawnej dziewczynie. Podjęli decyzję. Paweł Żukiewicz. które w niektórych wypadkach doprowadzają do biedy. Ewa Synowiec podkreśliła zaangażowanie uczestników: – Patrząc na Wasze prace widzimy. Prusa w Skierniewicach . Ta historia opowiedziana została z happyendem . – Te nagrody to także zobowiązanie. zespół: Bartłomiej Woźniak. Joanna Gaławiaczek (opiekun) z Publicznego Gimnazjum nr 43 im. Z kolej Jacek Strzemieczny. Jolanta Chrulska (opiekun) z Gimnazjum im. jakim jest wykluczenie społeczne. To Wy nimi jesteście!” – mówił do laureatów Mirosław Sielatycki. Praca zakończyła się słowami: „Ale cóż to za bajka? Wszystko to być może! Prawda. Koleżanki również wyciągnęły wnioski z ich wspólnej wyprawy: „pomogłyśmy Mateuszowi. Piotr Boroń. Karla Dedeciusa w Łodzi. to wszystkie prace. Magdalena Jurewicz. że to właśnie edukacja najskuteczniej przeciwdziała ubóstwu i wykluczeniu. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Piotr Szoka. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu – to zwycięzcy konkursu „Nie wykluczam!" zorganizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Centrum Edukacji Obywatelskiej. „Żyjemy w czasach szybkich zmian. wiem. Małgorzata Wilgucka (opiekun) z II Liceum Ogólnokształcącego im. II miejsce zespół: Mateusz Skwirowski. Można powiedzieć. zespół: Agnieszka Iwanek. a on pomógł nam inaczej spojrzeć na świat”. że Wam nie jest wszystko jedno – podkreśliła Ewa Synowiec i dodała. II miejsce III miejsce Fot. Uczestnicy konkursu podeszli do tematu w bardzo dojrzały sposób. Tematyka konkursu nawiązywała do Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. jednego z członków zespołu.

czy zostaniemy uznani za eksperta. Rodzice przywiązują ogromną wagę do kwalifikacji. Niewielu ludzi jest naprawdę wiarygodnych w tym co robi. że nic nie kupiłam”.Poczucie humoru Poczucie humoru może budować solidność nauczyciela. że mamy głęboką i obszerną znajomość tematu. które mogą bardzo mocno komunikować brak akceptacji tego. Pamiętajmy więc. które są adekwatne. co to konkretnie oznacza. które budzą zaufanie oraz podziw. ale pod warunkiem. aby nie był zbyt uległy. Z wiarygodnością nauczyciela związanych jest więc wiele aspektów. Jeśli uczeń ma jakiś problem łatwiej będzie mu otworzyć się przed nauczycielem. ale też być w tym sugestywnym i przekonywującym. Konfrontacja ze swoim zdaniem Każdy dobry nauczyciel wie. Mogą powodować. właściwej intonacji wypowiedzi. a to ważny aspekt wiarygodności. zasad moralnych oraz społecznych. Zazwyczaj gdy mówimy dynamicznie i rytmicznie. jak i jego rodzice powinni widzieć w nauczycielu pasję i zaangażowanie. Na uczniu lub rodzicu sprawiamy wtedy wrażenie eksperta. że ludzie nie tylko będą chcieli nas słuchać. to on najczęściej zdradza nasze emocje i stres.frackowiak@gazetaszkolna. tym większa szansa wywarcia odpowiedniego wpływu. Aby ją nawiązać potrzebne jest przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania ucznia tym. gdyż dzięki niemu możemy skupiać większą uwagę rozmówcy i wzbudzać jego zaangażowanie w rozmowę. treść wysuwa się na pierwszy plan.com.Znajomość bieżącej wiedzy. żeby uczeń zobaczył nasze dobre chęci. stojącą w opozycji do naszej. że sami często doceniamy te cechy u innych. Na kodeks bycia wiarygodnym nauczycielem składają się również: 1. Stanowi o naszych kwalifikacjach oraz biegłości w danej dziedzinie.sxc. Musimy nie tylko wiedzieć wszystko o tym. – dobroduszność. aby rozmowa z uczniem była płynna. Jeśli wypowiedź jest powolna. na które składają się: – spokój. czy ktoś obdarza nas zaufaniem i poddaje się naszym pomysłom. Oczywiście należy go zastosować tak. co chcemy przekazać uczniom. zarówno w kwestach merytorycznych. że lubi on swoją pracę oraz kontakt z uczniem. Pytania do autorki prosimy kierować pod adres: m. że słuchacze. To potwierdza naszą wiarygodność. – pogoda ducha. Wynika to z faktu. „ ta ekspedientka była naprawdę bardzo miła. www. unikajmy protekcjonalnego tonu. uczeń uległ naszym sugestiom i wpływom powinniśmy być wiarygodni. z danych statystycznych lub badań. kreatywność i dobra organizacja. 3. Poprzez sposób wypowiedzi możemy też pokazać siebie jako profesjonalistów. który będzie umiał go wysłuchać i zrozumieć. są bardzo wyczuleni na barwę oraz ton głosu i usłyszą zdenerwowanie. ale też ignorancję czy gburowatość. jak i spraw związanych z życiem. że nie tylko my mamy określone zdanie w danym temacie. aby inni postrzegali nas jako kompetentnych. Pamiętajmy. wahanie. albo też na jakiś autorytet w danej dziedzinie. 5. – rozluźnienie. to dwie różne sprawy. Zarówno uczeń.jako eksperta i profesjonalistę.Symaptia i uprzejmość Jeśli szczerze okażemy uczniowi sympatię i będziemy dla niego uprzejmi na pewno pomoże nam to zbudować atmosferę porozumienia. Muszą czuć. że rozwijanie prawdziwych kompetencji. Zainteresowanie uczniem. które zadziwiają słuchaczy. aż głupio było mi. ponieważ nie rozumie. za pomocą intonacji i rytmiki swojej wypowiedzi. Pamiętajmy jednak. odnoszących się do systemu wartości. Tutaj dodatkowym aspektem są kompetencje i doświadczenie. co mamy mu do przekazania. Tak więc tempo komunikatu może podkreślać nasz profesjonalizm. doświadczenie – to nieocenione walory. Odrobina dowcipu może naprawdę zrobić bardzo dużo dla przyjaznego kontaktu z uczniem i oddziaływania na niego. bez względu na to. w danej sytuacji. dykcji. co w przyjaznej współpracy z uczniem i jego rodzicem jest kluczowe.najnowsze badania naukowe lub statystyki. Bądźmy nimi w swojej pracy. Nie jest to jednak proste. – odwaga. pasję. które mogą być naszym atutem. mamy większe szanse na pozyskanie uwagi ucznia i podkreślenie własnej wiarygodności. -. Uczniowie potrafią docenić nowoczesną wiedzę. np. Jeśli chcemy. TEKST: MARZENA FRĄCKOWIAK Fot. czy nie. – stabilność emocjonalna. która przekazuje informacje ważne. gdyż ton głosu najtrudniej jest wyćwiczyć. lecz wynika ono np. 4. co jest fundamentem budowania dobrej relacji. kontrolujmy intonację głosu. Umiejętności komunikacyjne Starajmy się. Unikajmy jednak konfabulacji. Ona decyduje o tym. 2. to kluczem do sukcesu jest nasza wiarygodność.pl D Uczniowie muszą wiedzieć. o czym mówimy. że można mu zaufać. tytułów oraz doświadczenia. na którą składa się: – sympatia dla ludzi. ale także wychowawczych. że nauczyciel chce dla nich jak najlepiej otyczy to nie tylko wiadomości przedmiotowych. Bycie serdecznym nie wpływa co prawda na fakt. dlaczego niektórzy nauczyciele mają ogromny autorytet w oczach uczniów. Nasza wiedza merytoryczna. lecz o bycie wiarygodnym jako nauczyciel i wychowawca. że jego problem jest bagatelizowany. które są niezmienne. Zastanówmy się. Towarzyskość (bycie lubianym). Im więcej mówimy rzeczy. bo to przekonuje ludzi najbardziej. Mówmy z pasją oraz przekonaniem. by nasza wiarygodność dotyczyła wszystkich aspektów naszego życia. fachowość. aby uczeń nie poczuł. Wiarygodność możemy pokazać poprzez swoje zachowanie. Dosto- . mówiąc np. o czym mówi uczeń i hamować jego motywację. dźwiękach pozalingwistycznych. które składają się na budowanie określonej relacji z uczniem. „Ludzki głos to organ duszy” – powiedział kiedyś amerykański poeta Henry Wadsworth Longfellow. że się zastanawiamy. ale też mieć umiejętność przekonania o tym innych. że to co mówimy jest autentyczne. – komunikatywność. który z nimi podejmujemy. Zatrzymajmy się na chwilę przy tych cechach i jeszcze raz je przestudiujmy. Wiarygodność jest bardzo ważna także dla jakości współpracy z rodzicami. Pamiętajmy o mowie niewerbalnej. osoby. Uważać natomiast trzeba na miny niezadowolenia. Jeśli więc chcemy mieć wpływ na ucznia. w których odnajdujemy siebie. że pasuje ono do kontekstu rozmowy i nie jest nadużywane. Wiedząc to powinniśmy pokazać siebie z jak lepszej strony . popartej badaniami naukowymi i statystykami Podczas prowadzenia lekcji warto jest powołać się na dowody. Czy postrzegamy siebie jako wiarygodnego nauczyciela? Czy jesteśmy kompetentni? Kompetencja jest fundamentem pałacu. Często jednak możemy przedstawić się korzystnie. że zaszczepiamy w nich przeciwny punkt widzenia. że oni tak właśnie myślą. czy się z nim zgadzamy. O to właśnie chodzi. co mówi. prawdziwe i godne wysłuchania.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 23 Wiarygodność nauczyciela fundamentem jego sukcesu Wielu dyrektorów szkół zastanawia się. pokazując te aspekty swojego wykształcenia. na których się zna. jak nas odbiera. pokazując. Pamiętamy przecież. i że nie jesteśmy do końca pewni tego. Unikajmy nadmiernego korzystania z notatek. Bardzo ważną rolę odgrywa kontakt wzrokowy. możemy pokazać również za pomocą wyrażającej nasze myśli mimiki twarzy. Każdy aspekt komunikacji powinien przekonywać o tym. Nie możemy być przecież specjalistami od wszystkiego. Ekstrawersja. a to jest podstawą budowania dobrych relacji. erudycję jeśli tylko jest to ciekawie przedstawione. na którą składają się: – otwartość. Oczywiście wynika to z wielu czynników. mówmy o tych aspektach naszego wykształcenia. WIARYGODNOŚĆ JEST TO SOLIDNOŚĆ I BIEGŁOŚĆ Oczywiście nie chodzi o to. Możemy to zrobić min. że wiarygodność jest fundamentem sukcesu nauczyciela. obniżając ton głosu podczas wypowiedzi. z którym prowadzimy konwersację. Wyróżnia się cztery rodzaje takich postaw: Opanowanie. Musimy być nie tylko ekspertami. Innymi słowy doskonale wie.hu sowana głośność i modulacja naszych słów oraz unikanie agresywnego tonu dają gwarancję spójności przekazu i pokazują szacunek oraz pozytywne nastawienie do uczniów. ale też starajmy się. a praca nad tym. Inspiracja. a inni nie mają go ogóle. Oczywiście nie zawsze możemy powiedzieć o wieloletnim doświadczeniu. Nie chodzi o to. dotyczących wiedzy o przedmiocie. certyfikaty szkoleń i kursów. ale też będą ulegać naszym wpływom. takich jak na przykład śmiech. że jeśli wspominamy jakąś opinię. ale ma kolosalne znaczenie dla budowania dobrego wizerunku solidnego nauczyciela. abyśmy byli wiarygodni w każdym temacie. czy ziewanie. możemy dać do zrozumienia drugiej osobie. We wszystkich kontaktach z uczniami i ich rodzicami dawajmy im dowody na to. dynamiczna i spójna. a także na bieżąco sprawdzać. aby np. Intonacją możemy podnieść swoją wiarygodność. zwanego wiarygodnością.

które nie mogą zaakceptować swojej niesprawności. Zastosowanie w trakcie zajęć rysunku ułatwia diagnozowanie nie tylko nastroju rysującego. Treść wykonanej pracy może świadczyć o stosunku autora pracy do wielu spraw. Młody człowiek będzie panem siebie na tyle. Wykorzystanie wiedzy z tego zakresu powinno . lecz jest także próbą podzielenia się z czytelnikiem doświadczeniami pracy z ludźmi niepełnosprawnymi. a w innej nie. zapewnienia sobie spokojnej egzystencji. parku. lasu… Program został oparty na założeniu. Dla ludzi starszych. które nie radzą sobie z problemem starzenia się. społeczeństwa informacyjnego i zrównoważonego rozwoju głoszą konieczność przystosowania się do nowych trendów cywilizacyjnych i do nowej rzeczywistości społecznej. przyczyni się do odnalezienia właściwego miejsca w życiu i do akceptacji siebie jako osoby nie w pełni sprawnej fizycznie. Magia ogrodów. a dla młodzieży. określany powszechnie jako globalizacja i rewolucja informatyczna. większość zajęć warto zrealizować w naturalnym środowisku ogrodu. do niego samego i otaczającej go rzeczywistości. Terapeuta nie może podczas cyklu zajęć stosować tylko jednej metody czy techniki. Impuls. próbujących poznać i zrozumieć otaczającą rzeczywistość (…)” Niniejsze opracowanie prezentuje autorski program terapeutyczny zatytułowany W tajemniczych ogrodach. Prezentowane opracowanie mieści się w nurcie głębokiej refleksji teoretycznej i empirycznej. do intensywniejszego przeżywania doznań estetycznych. że ważną inwestycją społeczną. Szempruch 2001]. Ich istotą było otwarcie systemu nauczania na potrzeby uczniów. Impuls. Małgorzata Dubis. Wpisuje się więc w nurt badań. od ich możliwości intelektualnych i fizycznych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat edukacja podlegała intensywnym przemianom. Trzeba więc zajęcia prowadzić tak. Wieloaspektowość i złożoność tego problemu powodują konieczność takiego przygotowania młodzieży. aby wchodząc w świat pracy. aby dawały one jak największą szansę poznania problemów uczestników zajęć. poglądów i marzeń. brała odpowiedzialność za swoją przyszłość. realizacji zamierzeń. aby aktywnie dokonując wyborów i świadomie planując karierę zawodową. osobami starszymi i młodzieżą. przeznaczony jest cykl U Pana Ziębiewicza. ich zainteresowań. niepełnosprawnym ludziom kontaktu z literaturą młodzieżową i wybranymi dziełami plastycznymi. Tak więc wykształcenie oraz kompetencje człowieka zaczynają odgrywać coraz większą rolę w społeczeństwie opartym na wiedzy. Irena Borecka. Obecne koncepcje społeczne wyznaczają edukacji kluczową rolę. Wykorzystanie ogrodu jako miejsca do niektórych zajęć może przyczyniać się do obniżenia poziomu stresu. aby wchodząc w świat pracy. Młodzież staje więc obecnie przed nowymi wyzwaniami szybko zmieniającej się rzeczywistości. przemawia wprost do podświadomości uczestników. Inwestycje w kwalifikacje są współcześnie uznawane za najtańszy sposób podnoszenia konkurencyjności gospodarki. Daje szansę otwarcia się na własne problemy i na sprawy innych ludzi. mocą archetypów i symboli. Aby wzmocnić terapeutyczne oddziaływanie wybranych dzieł literackich i plastycz- Fragment książki „(…) Prowadzenie zajęć biblioterapeutycznych wymaga stałego dokształcania się. Efekt terapeutyczny zaproponowanego programu to takie oddziaływanie sztuki na tworzącego. do łatwiejszego osiągania stanu katharsis. aby aktywnie dokonując wyborów i świadomie planując karierę zawodową. (…) Fragment książki „(…)Rozwój współczesnych społeczeństw cechuje intensywna dynamika przemian. Ogród. Osiągnięcie pewnego pułapu formalnego wykształcenia jest warunkiem koniecznym – chociaż niewystarczającym – odniesienia sukcesu życiowego. gospodarczą i polityczną jest edukacja. Jeśli szkoła ma się wywiązać z tych zadań. Celem programu jest umożliwienie młodym. – funkcją ogrodów w sztuce. Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu na przykładzie licealistów z Podkarpacia. miała szansę na sukces. …………. samodzielnego i odpowiedzialnego poszukiwania własnego miejsca w świecie [Banach 2001. inspirowany wyżej wymienionymi utworami. psychiczną harmonię. to jej najmocniejszą stroną powinny być odpowiednie kompetencje nauczyciela gotowego podjąć wysiłek związany z przygotowaniem młodego pokolenia do sprostania wyzwaniom bliskiej i odległej przyszłości. Kraków 2010 sposoby działania w jednej grupie przynoszą zamierzone efekty terapeutyczne. W pierwszej przedstawiono teoretyczne rozważania nad: – funkcjami sztuki. Konieczne staje się zatem takie przygotowanie młodzieży. Prowadzący zajęcia musi być dobrym obserwatorem. Hasła globalizacji. Odwoływanie się do znanych technik plastycznych. miała szansę na sukces. których motywem przewodnim jest ogród. który pozwoli prognozować kierunek zmian aspiracji młodzieży w następnych latach oraz wyznaczać obszar działań w zakresie preorientacji zawodowej. że archetypowa wartość ogrodu i jego symbolika oraz działania plastyczne i tworzenie własnych utworów literackich mają pozytywny wpływ na psychikę i pozwolą osiągnąć zamierzony efekt terapeutyczny. które pozwolą prognozować kierunek aspiracji młodzieży na następne lata oraz wyznaczać obszar działań w zakresie preorientacji zawodowej. Program W tajemniczych ogrodach składa się z kilku cykli. ruchowych lub zaczerpniętych z dramy stwarza większe możliwości kontaktu pomiędzy poszczególnymi członkami grupy i między uczestnikami a terapeutą. czyli o terapeutycznej funkcji ogrodów.24 aktualności DO BIBLIOTEKI Magia ogrodów. Opracowanie zawiera nie tylko rozważania teoretyczne. kiedy zaczęto zwracać uwagę na tworzenie oferty edukacyjnej i dostosowanie jej do potrzeb i dążeń uczących się. Praca dr Małgorzaty Dubis wychodzi naprzeciw wyzwaniom nowej rzeczywistości społecznej ukształtowanej w Polsce po 1989 roku. Pierwszy z nich. W części drugiej omówiono kilka programów terapeutycznych. zmierzającej do wielostronnego ukazania roli i zadań stojących przed współczesną szkołą w zakresie przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Inspiracją do zajęć terapeutycznych były: ogrody z utworu Marii Borowej Ogrody i ogród z utworu Frances Hodgson Burnett Tajemniczy ogród. Być może także przyczyni się w jakimś stopniu do podniesienia poziomu poradnictwa zawodowego w szkołach. Czyni z nich ludzi bardziej wrażliwych. że odpowiednio dobrany zestaw lektur i zastosowanie technik biblioterapeutycznych i arteterapeutycznych mogą być formą wspierania aktywności intelektualnej osób niepełnosprawnych. Książka jest próbą diagnozy aspiracji i planów życiowych młodzieży liceów publicznych i niepublicznych oraz czynników je warunkujących. a zatem tempa przyspieszonego rozwoju społecznego. ale dostarcza też wielu innych informacji o jego problemach. Książka składa się z dwóch części. Kraków 2011 Globalna integracja oraz zmiany we współczesnym świecie powodują. że sprawdzone Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu na przykładzie licealistów z Podkarpacia pozwolić na racjonalne zagospodarowanie czasu pobytu młodych ludzi w liceum w celu wszechstronnego ich rozwoju. Ustalony schemat oddziaływania musi modelować w zależności od potrzeb członków prowadzonej grupy. adresowanych do różnych grup osób potrzebujących psychicznego wsparcia. Książka jest próbą diagnozy wyborów edukacyjnych i zawodowych młodzieży liceów publicznych i niepublicznych oraz czynników je warunkujących. doskonalenia warsztatu pracy. czyli o terapeutycznej funkcji ogrodów nych. na ile edukacja zapewni mu kompetencje. musi dobrze posługiwać się komunikatami niewerbalnymi i dobrze komunikaty tego typu odczytywać. przyczyniającą się do kształtowania podmiotowego stylu ich funkcjonowania. Założono również. do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. – zadaniami biblioterapii i terapeutycznymi wartościami wybranych utworów literackich. która czuje się krzywdzona przez rodziców – Czuję się skrzywdzony. zawiera propozycje zajęć dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Cechą charakterystyczną tych zmian jest ich tempo i zakres geograficzny. Wpisuje się więc w nurt badań. które będzie w stanie sprzedawać na rynku pracy [Delors 1998: 11]. które pomoże mu odzyskać wewnętrzną. brała odpowiedzialność za swoją przyszłość. Może się bowiem okazać.

.... na przykład ściągając podczas klasówek.. ale czy tak się dzieje w istocie – nie wiadomo. która się na nie zdecyduje..... że prowadzą również szkolenia antykorupcyjne dla urzędników.................. który powinni wykorzystać nasi obecni i przyszli czytelnicy.... że często dochodzi tam do szarpaniny....... Chłopak stracił kolegów. w której są także nauczyciele… Każdy ma swoje racje. jak doszło do takiej sytuacji i czy w grę mogą wchodzić zaniedbania rodzicielskie... Kamil niedawno zeznawał w sądzie i jego zeznania nie były wygodne dla paru uczniów szkoły.... ale również do komunikacji z dziećmi............ ze nie było innego wyjścia.... że naprawdę można by je wszystkie pogodzić.. Pozostaje pytanie bez odpowiedzi – w jaki sposób sytuację uzdrowić? 12-LATKA W CIĄŻY ZE SZKOLNYM KOLEGĄ 12-letnia uczennica szóstej klasy jednej z piotrkowskich podstawówek okazała się być w ciąży........ Wszyscy byli wstrząśnięci...pl ...... umieścić swój NIP co upoważni Gazetę Szkolną Sp. Dowiedzieli się o jego zeznaniach i rozpętało się piekło......... ...... niepozorną dziewczynką. A to tylko oficjalne dane... Mają starać się przekonywać uczniów........... Trzeba....... że rodzice zaczęli przenosić swoje dzieci do innych szkół........ a za nim czeka kolejka samochodów.. Skoro zapadli na choroby weneryczne.. do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy i wysłania jej pod wskazany na przekazie adres w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia pieniędzy za prenumeratę....... Patrząc na nią.zł liczba egzemplarzy wartość dla przedłużających prenumeratę 220 zł x. poz....................com.............e-mail.. Sprawa trafiła już do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim........... wolontariusze (studenci kierunków pedagogicznych) ruszą do szkół........ Poza tym dzieci same uczą się niewłaściwych zachowań w szkole... Dz... więc... nazwa placówki.... Problemem............ W dzienniku w rubryce z jej nazwiskiem widnieją jedynki.... XVI Oddział w Warszawie.. Zdarzały się sytuacje...... do których uczęszczają młodzi rodzice...... W ub....... bo „wszyscy najchętniej wjechaliby samochodem do szkoły”. następnie zostanie nim objęta cała Polska... sąd zwrócił się o opinię do policji.....zł liczba egzemplarzy wartość dla przedłużających prenumeratę 110 zł x.... Organizatorzy już uzyskali poparcie wprowadzenia lekcji od małopolskiego kuratora oświaty....... że to jest nieuczciwe... Wyzywano go od konfidentów i donosicieli.... by namówić je do udziału w akcji..... gdy nie dostrzegali w pobliżu nauczyciela.... z o. I nieważne................ Bezradny dyrektor szkoły........mk... roku były tylko dwa przypadki............ jest również częsty brak zainteresowania ze strony rodziców..... że jest w 5 miesiącu ciąży............ 04-567 Warszawa Bank PeKaO SA... powiesił się w ogrodzie koło domu...........zł liczba egzemplarzy wartość imię i nazwisko....=......... Skutek był taki.............. ... gdzie często po zajęciach uczniowie chodzą palić papierosy albo bójkami „wyrównywać rachunki”...... Wiadomo.. Ojcem dziecka jest 14-letni uczeń gimnazjum...... Nie tylko z wiedzy potrzebnej do prowadzenia lekcji.....polskabezkorupcji.. w dopisku na przekazie pocztowym lub przelewie bankowym.... jak się jednak okazuje. nr telefonu/faksu.... 833) z możliwością wglądu do swoich danych oraz prawem do ich aktualizowania.... Wyrażamy zgodę na zamieszczenie naszych danych osobowych w bazie Gazeta Szkolna Sp.......... którą dysponuje krakowski sanepid.... Pierwsze.......... która do tej pory traktowała temat po macoszemu. miała problemy z nauką..... Potem proces edukacji się zatrzymał............ kuratora oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie.......... Teraz trzeba będzie zatrzymywać się na ruchliwej ulicy i wypuszczać dziecko...... by właśnie do korupcji nie dochodziło.... WOJNY PARKINGOWE Rodzice przywożący dzieci do Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie muszą parkować na ulicy i doprowadzać uczniów pieszo................... Wydział Oświaty i Wychowania w lubelskiego Urzędu Miasta popiera decyzje dyrektorki.... zł za prenumeratę: wpłaciłem już na konto: Gazeta Szkolna Sp........ korupcji.. że informowanie właściwych osób o złych uczynkach innych nie jest niehonorowym donosicielstwem......... bo z „konfidentem” nikt nie chciał rozmawiać… O sytuacji w gimnazjum nr 22 we Wrocławiu głośno. To statystyka chorób wenerycznych małopolskich uczniów............... Co prawda...... że wszystko już na ten temat zostało powiedziane.... Od dłuższego czasu sprawiała kłopoty wychowawcze – wagarowała.... w małopolskich podstawówkach.. Obecnie trwa ich szkolenie..... Wielu z nich przestało rozmawiać o HIV z uczniami z przekonania........ Im wcześniej zaczniemy im o tym mówić.. kłótni i bijatyk...... żeby pomaszerowało do szkoły............... ......o. A temat HIV szkoły sobie odpuściły..... najłatwiej jest zakazać i rozpocząć „wojnę parkingową”… JAK NIE DAWAĆ W ŁAPĘ W lutym.......zł liczba egzemplarzy wartość • na 6 miesięcy 132 zł x. NIP....... Wszyscy.... że blokuje wjazd. że uczniowie zapalali papierosa na korytarzu.......... NIP/PESEL. tyle tylko. Tylko patrzeć............ dwójki i trójki. Mówią................. Niektóre zresztą same się zgłaszają.. podpis) telefonicznie: 22 497 90 40 faxem: 22 499 73 00 04-635 Warszawa Niemodlińska 40 Zamówienia mogą Państwo składać: @ mailem: prenumerata@gazetaszkolna. ..... że się nie zabezpieczają..... Specjaliści nie mają wątpliwości... że zamknięcie szkolnego parkingu może skończyć się tragicznie................. z o..................................... adres... ..... Nauczycielom tematyka spowszedniała................ z o..... co oznacza nienawiść do policji czy jakiegokolwiek autorytetu oraz lojalność wobec grupy.......... Wciąż za mało w nich świadomości....... Media piszą.=........ (data. Wtedy przez Polskę przetoczyła się lawina szkoleń o chorobie...........1997 r.. W ramach akcji............ jak któremuś coś się stanie..... było podjąć jakąś decyzję.... Nie patrząc na to.......... trudno uwierzyć...... stanowisko.... Każda szkoła.. A to najkrótsza droga do zakażenia się wirusem...... zdarzało się....... Apogeum edukacji na ten temat to lata 90................... Podjęto decyzję. którzy chcą otrzymać fakturę VAT za prenumeratę. o ochronie danych osobowych.. że dziewczynka przejdzie na indywidualny tok nauczania.. uczeń gimnazjum nr 22 we Wrocławiu.. SZKOLNA KIŁA „Gazeta Wyborcza”: Coraz więcej małopolskich uczniów zaraża się chorobami wenerycznymi......... Stracił wielu znajomych.... szkół.. bo...... przyznaje że „współpraca z uczniami” jest bardzo trudna......... że nadgorliwy rodzic wysiadał z samochodu i niósł do szatni plecak ucznia z VI klasy..... Ale wygląd dziewczynki nie ma nic wspólnego z jej zachowaniem.08... w szóstych klasach ruszy pilotażowy projekt lekcji nt............. o....................... ale wiele osób domyślało się..................... jak bardzo młodzi ludzie mogą być narażeni na zarażenie się wirusem HIV.............. ul.......... Zdarzało się................. Zachorowania pokazują........................ pokazowe lekcje już się odbyły – w siedzibie CBA w Warszawie............... którego dziewczynka poznała podczas wakacji.. gnębiono i opluwano. i wykorzystanie ich w celach akcyjnych oraz marketingowych (zgodnie z ustawą z 29. co mogło pchnąć chłopaka do ostateczności. to znaczy.. a wychowanie nowego pokolenia w odpowiedni sposób ma spowodować... nr 12 1240 2135 1111 0010 3265 9187 wpłacę w terminie 7 dni od daty złożenia tego zamówienia............. nauczyciele szukający miejsca do parkowania spóźniali się na lekcje...................... czy odbywa się lekcja...... Niejednokrotnie wezwania ze szkoły są niewystarczającą mobilizacją i dlatego trzeba posuwać się do interwencji ze strony sądów i kuratorów...o...... że żadna taka akcja jeszcze nikogo nie wychowała. czy trwa przerwa.. Dlatego z pomocą musi przyjść szkoła...... Kupon... Problemy z ujarzmieniem niesfornych uczniów spowodowały...................... Obiecał on wysłać list do szkół..................... że Kasia (imię zmienione) jest drobną......................... że przynosiła do szkoły alkohol i nie stroniła od towarzystwa kolegów..... Rodzice są zbulwersowani – obawiają się...U nr 133................ Storczykowa 25a........=.. że...........pl Nie wszyscy nauczyciele są zachwyceni.......=.................GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 25 WIADOMOŚCI ZASZCZUTY PRZEZ KOLEGÓW… Piętnastoletni Kamil K............ który chce ustalić.. by prowadzić zajęcia. zdaniem dyrektora... Wśród młodzieży rządzi mafijny „kodeks osiedlowy”. tłumacząc.... Organizatorzy odpierają ten zarzut.. By tego dokonać.... Lekcje mają odbywać się podczas godzin wychowawczych..................... powinni w tym zamówieniu. tym lepiej..... autorzy i sprzymierzeńcy Zamawiam prenumeratę „Gazety Szkolnej” • na 12 miesięcy 264 zł x...... każdy lekarz ma obowiązek zgłosić chorobę weneryczną dziecka w stacji sanitarno-epidemiologicznej............... będzie mogła zgłosić swój udział za pośrednictwem strony internetowej www..... Dyrekcja szkoły o ciąży uczennicy dowiedziała się od jej matki w listopadzie.... Okolice szkoły to pola.. Na szkolny parking mogą wjeżdżać tylko nauczyciele i dostawcy towarów do stołówki. Stanie on przed sądem rodzinnym za seks z nieletnią..... Ale w tym aż 19! Głównie kiła.. Kwotę ...... Dyrektorka argumentuje...

– zawiera elementy wiedzy o tradycji i kulturze swojego regionu (opisy stroju. szacunku dla innych. Na rozwiązanie tego problemu przewiduje się nie więcej niż 2 godziny. czcionka 14. BASF i SYNGENTA (produkujących środki ochrony roślin) w Niemczech i Szwajcarii. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie trzy prace. – ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji.kuratorium. – radość z wysiłku i zwycięstwo nad sobą. – tytuł.us. Druga część polegać będzie na rozwiązywaniu 5 zadań otwartych i potrwa 2 godziny. numerze specjalnym gazetki szkolnej PSP nr 2 "Redaktorek" oraz w tomiku baśni pokonkursowych.pl XXI Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. którzy uzyskali największą liczbę punktów. scenariusza. Wybrzeże Gdyńskie 4. Jury dziecięce składające się z uczniów naszej szkoły także przyzna swoją nagrodę. Nagrodzone prace opublikowane zostaną na stronie internetowej organizatora www. żywość dialogu. A. Do finału przechodzi nie więcej niż 20 uczestników.pl „Ochrona roślin a moja przyszłość” Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) w Poznaniu oraz Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) w Warszawie organizują ogólnopolski konkurs pt. w Instytucie Fizyki przy ul. Cele konkursu to popularyzowanie wiedzy na temat ochrony roślin uprawnych w skali lokalnej. 01-531 Warszawa lub mrejf@pkol. Oprócz powyższych wymagań oceniane będą także: – oryginalność kompozycji i narracji. na maszynie lub komputerze. Więcej informacji znajduje się na stronie www. obrazowanie. • prace powinny na pierwszej stronie zawierać: tytuł pracy.pl/konkurs.finał. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 grudnia 2010 r. – poszerzanie wiedzy na temat tradycji i kultury regionu. uczniowie rozwiązywać będą test kwalifikacyjny. uczniowie otrzymają problem do doświadczalnego rozwiązania. – propagowanie czytelnictwa. Jana Parandowskiego Polski Komitet Olimpijski serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w kolejnej edycji konkursu na opowiadanie o tematyce olimpijskiej.edu. – bogactwo języka. CELE KONKURSU: – popularyzacja twórczości Hansa Christiana Andersena i wartości moralnych w niej zawartych. „I ty możesz zostać baśniopisarzem” Dyrekcja i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Więcej informacji znajduje się na stronie www. Warunki uczestnictwa: • w konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów: – szkoły podstawowe (klasy IV – VI) – gimnazja.olimijski. Ochrona roślin a moja przyszłość. obyczajów. Baśnie oceniać będzie z podanymi niżej wymaganiami jury. Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w czwartek 3 marca 2011 r. • można zgłosić po dwa opowiadania w każdej grupie wiekowej. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu tekstu. kształtowanie wrażliwości na ochronę różnorodności biologicznej w środowisku eksploatowanym rolniczo.firmowa. ortograficzna i interpunkcyjna. • opowiadanie nie może przekroczyć 8 stron maszynopisu (czcionka 12 pkt. technika komputerowa. • opowiadanie powinno być napisane przez ucznia samodzielnie w dowolnej artystycznej formie i powinno podkreślać przynajmniej jedną z poniższych wartości: – własne doświadczenia z boiska. a najlepsze przesyłają do organizatorów. całego kraju i Europy. Więcej informacji znajduje się na stronie www. Informacje o konkursie i laureatach zostaną umieszczone w środkach społecznego przekazu oraz ogłoszone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Organizatorzy przewidują nagrody specjalne. którymi są wyjazdy studyjne do ośrodków badawczo-rozwojowych międzynarodowych koncernów BAYER. – kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. – zasadę fair play i szacunek dla innych. WYMAGANIA KONKURSOWE: Baśń. „I ty możesz zostać baśniopisarzem”. sprawiedliwości. Do drugiej części I etapu przechodzi nie więcej niż 80 uczestników. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.radom.szkola. Można potraktować go jako test wiedzy na poziomie szkół ponadgimnazjalnych oraz jako przygotowanie do studiów wyższych w zakresie fizyki i nauk jej pokrewnych na uniwersytetach i politechnikach. Konkurs ma charakter edukacyjno-upowszechnieniowy i jest adresowany do uczniów klas 3 i 4 maturalnych szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. wiersz lub scenariusz spektaklu teatralnego według określonych kryteriów. W tym samym dniu zostaną wyłonieni laureaci konkursu. CIEKAWE IV Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. Nauczyciele poloniści oceniają prace. I etap Konkursu odbędzie się w czwartek 13 stycznia 2011 r. – prace pisemne. klasę. – rozwijanie uzdolnień literackich. – poprawność stylistyczna. Finaliści otrzymają medale. Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym pt: „Fizyka się liczy”. Hansa Christiana Andersena w Radomiu zapraszają do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim pt. – estetyka pracy: marginesy. Autorzy trzech najlepszych prac zostaną uhonorowani równorzędnymi nagrodami. „Fizyka się liczy” Instytut Fizyki na Wydziale Matematyki. – równowagę między ciałem a umysłem. • opowiadanie może być napisane odręcznie (ale czytelnie).26 konkursy WAŻNE. akapit 1.if. opartym o publikowane i niepublikowane źródła. życzliwości. odbędzie się w auli im.5). – posiada cechy baśni. W pierwszej części. format PDF. gramatyczna. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach i składać się będzie z dwóch części. twórczo rozwija wybrane motywy. poszukiwanie szansy osobistej i zawodowej w dziedzinie ochrony roślin. POTRZEBNE.eu .pl III Ogólnopolski Konkurs Fizyczny pt. Po krótkim wykładzie na temat przeprowadzania eksperymentów w pra- cowni fizycznej. potrawy. a przede wszystkim uczciwości. odpowiedzialności. poprawność zapisu scenariusza. propagowanie zachowań fair play oraz propagowanie idei olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży. Główne cele konkursu to: zainteresowanie młodzieży zimowymi i letnimi igrzyskami olimpijskimi. Uczniowie układają baśń. adres (z kodem pocztowym) i telefon szkoły (z numerem kierunkowym) oraz pełne imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna. którzy uzyskali największą liczbę punktów łącznie w obu częściach I etapu II etap Konkursu . Uczestnicy otrzymają do rozwiązania pięć zadań rachunkowych. fabularyzacja losów wielkich zwycięzców lub przegranych.pl do 1 kwietnia 2011 r. – kształtowanie wrażliwości na przeżycia innych. Oceniane będą wyłącznie prace tworzone przez uczniów samodzielnie. krajobrazów itp.). pod kierunkiem nauczycieli-opiekunów.waw. Prace należy przysłać pod adres: Polski Komitet Olimpijski. – promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach literackich. do 3 stron formatu A4 (dotyczy baśni). poszerzenie zamiłowań sportowych młodzieży szkolnej. scenariusz spektaklu teatralnego: – wyraźnie nawiązuje do twórczości Hansa Christiana Andersena. regionalnej. tuż po wykładzie popularnonaukowym wygłoszonym przez wykładowcę z Instytutu Fizyki. – kształtowanie systemu wartości. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VI. o charakterze nowatorskim. dyplomy i nagrody. Więcej informacji znajduje się na stronie www.psp2. ul. wiersz. utworu poetyckiego. Prace konkursowe należy zarejestrować do dnia 31 stycznia 2011 r. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VI. Patronat medialny nad konkursem objął „Płomyczek” – miesięcznik dla dziewcząt i chłopców publikujący wszystkie materiały związane z konkursem i nagrodzone prace. akapity. Test wyboru zawierać będzie 16 pytań i trwać będzie 1 godzinę. rozwijanie wśród młodzieży szkolnej umiejętności obserwacji przyrody oraz współzależności istniejących pomiędzy intensywną uprawą roślin a ochroną plonu. imię i nazwisko autora. Konkurs składa się z dwóch etapów.. 1 odstęp między wierszami. – wyraża przesłanie charakterystyczne dla twórczości Hansa Christiana Andersena. Przyzna ono nagrody i wyróżnienia.

że jednym z podstawowych praw człowieka jest powszechny dostęp do bezpłatnej edukacji! Za to przedstawiciele organów prowadzących chwalą propozycje zmian.com. bo o owym ideale przypominają. W latach 90-tych. jak dotąd. nie dostanie awansu. Jak dalej potoczę się losy tych pomysłów? Czy po zakończeniu prac specjalnego zespołu powstanie ostateczny projekt nowej pragmatyki zawodowej nauczycieli? Czy będzie to doku- ment. Było to już poza wszelką kontrolą.pl Prenumeratę prowadzą również: RUCH SA. niestety. Bo też i nasza „Gazeta Wyborcza” to nie portal Wikileaks. które odbyło się 15 grudnia. Zogłosił już ZNP. lokalne ustalanie wysokości nauczycielskiego pensum i pensji. Prawo bowiem powinno twardo stąpać po ziemi. nauczycieli. Włodzisław Kuzitowicz LOT TRZMIELA Rzeczywistość przepisami malowana Mamy w polskiej edukacji. jeśli nauczyciel nie dogada się z rodzicami.skotnicka@gazetaszkolna. Aby jeszcze w tej kadencji nie tylko rozpocząć procedurę legislacyjną nad projektem nowej ustawy o zawodzie nauczyciela. Storczykowa 25a 04-567 Warszawa tel. dyrektorów. Ale mnie coś się wydaje. Oznacza to. Według tych założeń. a nie taki jaki jest i może być w rzeczywistości. każdej kolumnie oraz w każdym małym kwadracie 3 na 3 kratki (o pogrubionych bokach) znalazły się wszystkie cyfry od 1 do 9. Trzmiel Wydawca: Gazeta Szkolna Sp. że propozycje MEN są nie do przyjęcia przez śro- dowisko nauczycielskie. która możliwie wielu będzie się podobać. nie są złe.pl Skład i łamanie: Janusz Lasota Prenumerata i kolportaż: prenumerata@gazetaszkolna. Cóż z tego.in. nie trafiamy do raju tylko grzęźniemy w bagnie.gazetaszkolna. Ktoś powie. z o. wbrew oporowi nauczycielskich związków zawodowych? Wszystko zależy od strategicznych celów partii rządzącej. przymusu bezpośredniego. której przedmiotem jest uznanie przez obie strony.o. W wielu. jacy według różnych doktryn i stereotypów być powinni. ale także stawia pod znakiem zapytania całą wielomiesięczną pracę zespołu ds. Gdyby było inaczej. Coś.: 22 497 90 40 fax: 22 499 73 00 www. słowa zlikwidowano w „poprawczakach” jakąkol- wiek prawną możliwość stosowania tzw. jakich obraz się z naszych przepisów wyłania? Ważne. popierania nowych rozwiązań lub protestowania wobec zamiarów ich wprowadzania. Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.com. inaczej. Ich celem jest namalowanie przy pomocy przepisów rajskiej krainy. kolumnie czy w małym kwadracie może być wpisana tylko raz. co sugeruje czytelnikom iż wiadomości zostają upublicznione niejako wbrew woli ministerstwa. Jest to realizm co do oceny materialnych możliwości (środków i czasu) oraz ludzkich możliwości i motywacji.pl reklama@gazetaszkolna. poprawczakach pojawiły się więc różne nieużywane na co dzień pomieszczenia. że od tej rzeczywistości wychodzi i nie próbuje się od niej różnymi kazuistyczno-językowymi sztuczkami oderwać. rodziców. ale jednak) trzeba ich uspokoić w trosce chociażby o życie i zdrowie ich kolegów bądź personelu. oświadczając. jak widać wymagającej potwierdzenia przez wysokie umawiające się strony. a i solidarność bijącego personelu stwarzało taką. A i przecieki nie na taką skalę.pl Sekretarz redakcji: Dorota Skotnicka-Biskup d. zjawisko.com. Ten drugi scenariusz każe wątpić w sens. Dla ilustracji historyjka z niezbyt odległej przeszłości. że nie ma i być nie może takich uczniów.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 27 MÓJ PUNKT WIDZENIA Wikileaks po polsku. żeby na pierwszej stronie dać artykuł „Sposób na nauczyciela”. Gdy się od niej odrywa. ul. które dadzą im znacznie większe uprawnienia w sprawach wynagrodzeń i polityki kadrowej. aby w każdym rzędzie. choć nie tylko. W ten sposób szczytna idea eliminacji przemocy zamieniła się w swoje przeciwieństwo. statusu zawodowego nauczycieli. na fali euforii wiary w moc ludzkiego. żeby nie powiedzieć wszystkich. uchodzących za rozwinięte. ale generalnie obowiązuje realizm. w których trzeba coś zrobić i to szybko. że redakcja wcale nie musiała nikogo z urzędników ministerstwa przekupywać. U nas jest. POCZTA POLSKA i INNE FIRMY DYSTRYBUCYJNE SUDOKU 7 5 2 4 9 1 3 9 3 8 2 6 9 9 8 4 2 1 6 4 6 2 8 3 4 9 5 1 3 5 1 9 3 8 Rozwiązanie SUDOKU polega na wpisaniu do diagramu brakujących cyfr w taki sposób. Tymczasem pensjonariusze tych przybytków zachowują się różnie i czasem (im rzadziej tym lepiej. Otóż w krajach tych przepis służy do regulowania rzeczywistości. Oczywiście bywają wyjątki. ciekawe i odróżniające nas od krajów. w których co silniejsi fizycznie wychowawcy „perswadowali” najbardziej krewkim wychowankom co trzeba. że ci z przepisów są tacy. Tymczasem rzeczywistość skrzeczy – bywają sytuacje.pl wydawca@gazetaszkolna. to można dojść do wniosku. że przepisy kreujące obraz szkoły.com. czyli przecieki o pracach nad Kartą Nauczyciela Nasze rodzime przecieki są jak ten miś z filmu „Miś” – na miarę naszych możliwości. Jej działacze zajęci byli ostatnio podpisywaniem w Berlinie wspólnej deklaracji z niemieckim Związkiem Zawodowym Oświaty i Wychowania. co jest prawnie zakazane nie jest jednak i nie może być w żaden sposób uregulowane i kontrolowane. I jak się dłużej zastanowić. To tam minister Katarzyna Hall zaproponowała m. to o tych nowych propozycjach mówiono na kolejnym spotkaniu zespołu ds. ewentualność zlecania za dodatkowym wynagrodzeniem dodatkowych prac dla nauczycieli oraz przyznanie dyrektorom większej autonomii.pl Redaktor naczelna: Urszula Nowak redakcja@gazetaszkolna. kraje te nigdy by się rozwiniętymi nie stały. Każda z cyfr w rzędzie. nie zajęła w tej sprawie stanowiska.com. że to tylko taki sposób redakcji na dodanie smaczku tej publikacji. KOLPORTER DP. urzędników oświatowych i szkół. który przybliży reguły zatrudniania nauczycieli do powszechnych zasad rynku pracy? Czy rząd odważy się zgłosić do sejmu projekt. jaki być powinien. statusu zawodowego nauczycieli.com. Kreować pozytywne wizje i przypominać o nich owszem warto. 4 9 1 1 7 9 5 1 7 2 4 2 5 4 1 3 2 4 9 1 2 1 4 6 4 5 9 2 4 5 9 6 6 5 3 4 6 2 3 9 7 9 2 1 7 6 5 5 6 3 2 6 . że prawdopodobieństwo nadużyć zdecydowanie wzrosło. Co prawda jest tam fraza „Oto propozycje MEN do których dotarliśmy”. Nasi prawodawcy akurat najmniej się troszczą o rzeczywistość. nie tylko naszych rozważań. Bo tak naprawdę. ale także zakończyć ją podpisem Prezydenta RP trzeba wyraźnej „woli politycznej” Rządu i… i nie skróconej kadencji obecnego parlamentu. jeśli nie spodoba się dyrektorowi – nie dostanie umowy na czas nieokreślony. ale akurat prawo jest najgorszym do tego instrumentem.

COM. a nadchodzący 2011 rok przyniesie wiele wyzwań.GAZETASZKOLNA. wśród rodzinnego ciepła. satysfakcji i spełnionych marzeń! Redakcja .PL Niech święta Bożego Narodzenia upłyną w radości i spokoju.28 aktualności WWW.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->