P. 1
gazeta-szkolna_nr-51-52_2010_ucieczka od odpowiedzialności

gazeta-szkolna_nr-51-52_2010_ucieczka od odpowiedzialności

|Views: 200|Likes:

More info:

Published by: Marek Konieczniak on Jun 25, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2013

pdf

text

original

Dla prenumeratorów roczna licencja BALTIE

SZKOLNA
O D 1 9 9 9 R O K U

P I S Z E M Y

D L A

N A U C Z Y C I E L I

tygodnik nr 51/52 (533/534), rok XII, 21/28 GRUDNIA 2010 roku, ISSN 1508-6593, nr indeksu 32 1664, cena numeru łączonego 12 zł (w tym 0% VAT), wydaje Gazeta Szkolna Sp. z o.o.

Równość płci w edukacji
Równouprawnienie płci jest jednym z ważniejszych celów w polityce Unii Europejskiej. Już od lat 70. ubiegłego wieku powoli zaczęto wdrażać zarządzenia dążące do równego traktowania i stworzenia równych możliwości dla wszystkich na naszym kontynencie. TEKST: AGATA MILATA-TROINSKA

największy nacisk został położony na zbadanie równouprawnienia płci w szkolnictwie podstawowym i średnim, a mniejszy na studiach wyższych. Eksperci przyjrzeli się wyłącznie sektorowi oświaty publicznej, pomijając prywatną edukację. Zatem jakie najistotniejsze kwestie ustalili badacze Eurydice? Zobaczmy. Po pierwsze, zostały przeanalizowane wszelkie publikacje dostępne na temat związków między płcią a edukacją. Literatura wskazuje na duże znaczenie stereotypowego traktowania płci w szkolnictwie. Można zauważyć, że zagadnienie płci w oświacie uległo przejściu od działalności na rzecz naprawy krzywd historycznych, kulturowych i edukacyjnych wobec dziewcząt i kobiet do domeny międzykulturowych badań nad osiągnięciami egzaminacyjnymi i gorszymi, niżby można się spodziewać, wynikami nauki u chłopców. Szkolnictwa nie można postrzegać jako głównego narzędzia do uzyskania równych możliwości dla wszystkich, ponieważ społeczeństwo jako całość samo nie zapewnia równego traktowania płci – wystarczy choćby spojrzeć na różnice w dochodach w zależności od płci. Jednak poprzez edukację otrzymujemy ważne warunki socjalizacji, tzn. interakcje zachodzące w szkole stanowią niezwykle wpływowy i zarazem nierozpoznany aspekt procesu socjalizacji u dzieci i młodzieży i przyjmowania przez nich określonych ról płciowych. Badania nad różnicami płci pokazują, że trudno jest rozdzielić zachowania wrodzone od tych nabytych i równie trudne jest zrozumienie stopnia, w jakim stereotypy wpływają na jednostkowe interpretacje oraz behawioralne i poznawcze różnice płci. Analiza literatury udowadnia również, że tak naprawdę ilość cech podobnych pomiędzy płciami przewyższa znacznie liczbę różnic. Pomimo tego, stereotypowe myślenie jest głęboko zakorzenione w społeczeństwie. Eksperci wskazują też na to, jak ważne jest, co nauczyciele rozumieją świadomie i podświadomie pod pojęciami kobiecości i męskości. Ich percepcja tych kwestii jest decyCIĄG DALSZY NA STR. 4

W NUMERZE
MUZEUM W ARSENALE
Bohaterem naszego kolejnego spotkania będzie Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, którego siedzibą jest dawny Arsenał. Ten wczesnobarokowy budynek z wewnętrznym dziedzińcem został wzniesiony w latach 1638-1643 z rozkazu króla Władysława IV Wazy, zaś budową kierowali nie byle jacy fachowcy, a generałowie artylerii Paweł Grodzicki i Krzysztof Arciszewski…
Ryszard Woźnica czytaj str. 9

Z

miany, które światli politycy zaczęli wprowadzać, dotyczyły wielu aspektów życia, w tym szkolnictwa. Można odnieść wrażenie, że obecna sytuacja edukacji w Europie jest wzorowa pod kątem równości traktowania płci. Jednak, czy naprawdę możemy spocząć na laurach i z pełnym przekonaniem powiedzieć, że na progu XXI w. udało się nam osiągnąć równość płci w oświacie? Podczas szwedzkiej prezydencji w UE w drugiej połowie 2009 r., Komisja Europejska zadała sobie to właśnie pytanie i zleciła znalezienie na nie odpowiedzi niezawodnej sieci Eurydice, czyli Sieci Informacji o Edukacji w Europie składającej się z 31 państw członkowskich UE, której zadaniem jest opracowywanie analiz metod kształcenia i systemów szkolnictwa, dokonywanie ich szczegółowych porównań i wysnuwanie wniosków na ważkie tematy oświatowe. Obszerny raport został opublikowany w czerwcu 2010 r. w internecie pod nazwą „Gender Differen-

ces in Educational Outcomes: Study on the Measures Taken and the Current Situation in Europe” [„Różnice płci w wynikach edukacyjnych: badanie nad podjętymi działaniami i obecną sytuacją w Europie”]. Okazuje się, że choć warunki kształcenia zmieniły się radykalnie w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, to wciąż istnieją różnice płci w osiągnięciach szkolnych i wyborze kierunku nauki. Badanie Eurydice analizuje, czy te różnice doprowadziły do podjęcia przez władze państwowe w krajach europejskich pewnych inicjatyw politycznych, na przykład propozycji zmian w prawie i ustawodawstwie odnoszącym się do oświaty, ogólnokrajowych sondaży, projektów i wszelkich innych środków działań mających na celu równość płci. Sprawozdanie powstało w oparciu o dane z okresu 2008/2009 i objęło cały obszar sieci Eurydice za wyjątkiem Bułgarii, Turcji i niemieckojęzycznej części Belgii. Naukowcy przyjrzeli się wszystkim poziomom edukacji, ale

UCIECZKA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
Ministerstwo Edukacji Narodowej od trzech lat unika odpowiedzialności za zbudowanie strategii wykorzystania technologii komunikacyjnoinformacyjnych w edukacji. Chciałbym postawić tezę, że jest to spowodowane przede wszystkim brakiem zrozumienia, czym jest społeczeństwo informacyjne (…)
Marek Konieczniak czytaj str. 16-18

MAGIA OGRODÓW, CZYLI O TERAPEUTYCZNEJ FUNKCJI OGRODÓW
Książka jest próbą diagnozy aspiracji i planów życiowych młodzieży liceów publicznych i niepublicznych oraz czynników je warunkujących. Wpisuje się więc w nurt badań, który pozwoli prognozować kierunek zmian aspiracji młodzieży w następnych latach oraz wyznaczać obszar działań w zakresie preorientacji zawodowej. (…)
Irena Borecka czytaj str. 24

Większość różnic to tylko streotypy

Fot. www.sxc.hu

650zł 0zł

Gazeta

A

K

T

U

A

L

N

O

Ś

C

I

AKTUALNOŚCI
Tuż przed posiedzeniem rządu, harcerze przekazali premierowi Donaldowi Tuskowi Betlejemskie Światło Pokoju. Płomień z betlejemskiej Groty Narodzenia Pańskiego dotarł do Polski już po raz dwudziesty. Polscy harcerze Betlejemskie Światło Pokoju odbierają od 1991 r. od swoich słowackich kolegów, a następnie przekazują je na Ukrainę, Litwę i Białoruś. Sąd Okręgowy w Opolu przyznał 1,2 mln zł zadośćuczynienia licealiście, Oskarowi Langerowi, który w listopadzie 2004 r. na lekcji WF złamał kręgosłup i jest sparaliżowany. Zapłacić ma urząd miasta, który ponadto ma też pokrywać koszty leczenia i wypłacać dożywotnio miesięczną rentę w wysokości 16 tys. zł. Urząd miasta zapowiada apelację od wyroku. Policjanci i strażacy szukali śladów zaginionej nastolatki z okolic Aleksandrowa Kujawskiego (woj. kujawsko-pomorskie). W poszukiwaniach biorą też udział okoliczni mieszkańcy. 14-letnia Ewelina, jechała do szkoły rowerem. Do celu nie dotarła; rower, w przydrożnym rowie, znalazła sąsiadka. Miał uszkodzenia sugerujące, że mógł zostać uderzony przez inny pojazd. O aferze plagiatowej rektora wrocławskiej AM, mówi prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, przewodnicząca KRASP, rektor Uniwersytetu Warszawskiego: „Gdybym znalazła się w takiej sytuacji jak profesor Andrzejak, zawiesiłabym się w pełnieniu obowiązków, do wyjaśnienia sprawy, żeby ułatwić sytuację swojemu środowisku. I po to, aby nie szkodzić uczelni”. Groźny wypadek szkolnego autobusu w okolicy Filipowa niedaleko Suwałk (woj. podlaskie). Autokar jechał lokalną trasą pokrytą śniegiem; zjechał z jezdni na śliskiej drodze i wpadł do rowu. Jedno dziecko trafiło do szpitala. Na szczęście jego obrażenia nie są poważne. Dzieci zostały odwiezione do szkoły przez rodziców. Zabawa sylwestrowa z fajerwerkami na Podhalu, co roku kończy się dla kilku, a czasami nawet kilkunastu osób poważnymi urazami dłoni i oczu. Większość z nich zostaje okaleczona na stałe. Ku przestrodze policjanci z Nowego Targu nakręcili film, który teraz trafi do szkół; liczą, że taki film odniesie większy skutek niż apele czy pogadanki na lekcjach wychowawczych. Trzy osoby – dwaj uczniowie i opiekunka – trafiły z lekkimi obrażeniami do szpitala w Szamotułach, po wypadku Gimbusa w Wartosławiu gm. Wronki (wielkopolskie). Według ustaleń policyjnych, autobus wiozący trzynaścioro dzieci do szkoły podstawowej zjechał z jezdni na śliskiej nawierzchni i uderzył w drzewo. Oświatowa „Solidarność” w Olsztynie chce podwyżek dla pracowników obsługi i administracji olsztyńskich szkół. Szkolne woźne, sprzątaczki, księgowe i kucharki, to grupa około 1,5 tysiąca pracowników. Zdaniem związkowców ich wynagrodzenie utrzymuje się od lat na niskim poziomie. To konsekwencja restrykcyjnej polityki płacowej miasta wobec tych osób. „Dziennik Gazeta Prawna” – MEN sprawdzi, ile czasu w pracy spędzają nauczycie„GW”: Kilkunastoosobowa grupa rodziców z lubelskiej publicznej SP nr 6 wymusza na szkolnej społeczności rozwiązania, której ta reszta nie akceptuje. Dyrektorka szkoły najpierw odwołała „andrzejki”, teraz odwołała zabawę choinkową dla całej szkoły, bo grupka rodziców stwierdziła, że katolicki światopogląd nie pozwala na to, aby ich dzieci bawiły się w piątek. „Dziennik Polski”: Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, prawdopodobnie pozbawi tysiące studentów prawa do stypendium naukowego. Teraz uczelnie dzielą pieniądze na pół: na stypendia naukowe, tyle samo na socjalne. Od przyw Nowogardzie. Ciągłe wizytacje odbierają, jako szukanie „haków” na szkołę i jej kierownictwo. „W tej gminie wizytowaliśmy 19 innych szkół i placówek” – odpowiada kuratorium. 100 szkół i przedszkoli z miast i gmin poszkodowanych w powodzi dostanie zestawy naukowe Kidsmart, zawierające wbudowany 19-calowy ekran, minimysz, klawiaturę, mikrofon i słuchawki dla dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać i pisać. Inicjatywę taką zorganizowała, pod patronatem minister edukacji, firma IBM z okazji Mikołajek oraz nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Na kary dożywocia, 25 i pięciu lat pozbawienia wolności skazał sąd w Kielcach trzech mężczyzn, oskarżonych o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, 19-letniego maturzysty z Suchedniowa (Świętokrzyskie). Bartłomiej zginął 25 maja 2002 r. w trakcie egzaminów maturalnych. Podejrzanych ujęto trzy lata po zabójstwie. Nie znaleziono zwłok chłopaka. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nauczycielki spod Rawicza, która fotografowała nagą uczennicę. Do zdarzenia doszło w jednej z miejscowości na terenie gminy Jutrosin. Rodzice zapisali 11-latkę na korepetycje, bo miała ona problemy z matematyką. Po kilku lekcjach dziewczynka przyznała się, że nauczycielka zmusza ją do pozowania nago. Nauczycielka mówi, że robiła to „w celach naukowych”. szłego roku, na stypendia dla najzdolniejszych będzie jedynie 25 proc. To oznacza, że liczba osób je pobierających stopnieje z ok. 250 do 180 tysięcy. Miesięcznik „Dyrektor Szkoły” zrealizował w 10 miastach w całej Polsce cykl nieodpłatnych, regionalnych spotkań pod hasłem „Nowoczesne technologie w szkole”. W spotkaniach, które stały się polem do dyskusji i wymieniany poglądów, wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz przedstawiciele władz samorządowych. Uczniowie będzińskich szkół uczą się programowania, wszystko za sprawa czeskiego informatyka, Bohumira Souku, który stworzył program Baltie, uczący dzieci pisania programów. Baltie trafił już do 16 szkół w Będzinie. Wkrótce, dostaną go placówki: z Bytomia, Bielska-Białej i Katowic. Pokazowa lekcja odbyła się w wyposażonej w netbooki klasie IVa będzińskiej SP nr 10. „Mieliśmy szóstą kontrolę w ciągu dwóch lat, po Nowym Roku ma być kolejna. „Polowanie” na naszą dyrektorkę jeszcze się nie zakończyło” - alarmują „Gazetę Wyborczą” nauczyciele Gimnazjum nr 1 Naczelny rabin Polski Michael Schudrich, podczas spotkania z uczniami, zapalał świece chanukowe w częstochowskim Zespole Szkół Plastycznych. „Często się kontaktujemy - powiedział mediom - bo częstochowska szkoła jest bardzo zainteresowana tradycją i kulturą żydowską. Jej konkurs poświęcony inspiracjom judaizmem w sztuce jest znany w całej Polsce”. Cztery zatopione w karmelu karaluchy przygotował jeden z uczniów łódzkiego gastronomika. Jedzonko podano podczas zakończonej XXXVII Wystawy Stołów Okolicznościowych - dorocznego konkursu dla uczniów szkoły, na którym pokazywane są stoły świąteczne i nietypowe potrawy. Owady zostały natychmiast zjedzone, ale nagrody głównej im nie przyznano, bo były przesuszone… Przed sądem dla nieletnich stanie 9-letni uczeń przemyskiej podstawówki, który swoim szkolnym kolegom kradł telefony komórkowe. Wyciągał je po prostu z tornistrów pozostawionych w świetlicy. Śledztwo wykazało, że „zleceniodawcą” była jego 15letnia siostra, która później zajmowała się sprzedażą aparatów. Ona również będzie odpowiadać przed sądem.

Fot. www.sxc.hu

le. Po zimowych feriach 8,5 tys. nauczycieli – na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych – wypełni ankietę, w której poinformuje, czym zajmuje się w pracy i ile czasu na to poświęca. Część z nich będzie zapisywać na bieżąco, w specjalnych dzienniczkach, czynności, jakie wykonuje w szkolnych murach. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, co roku w grudniu prezentuje kalendarz na następne 12 miesięcy. W tym roku to wydawnictwo ozdabiają rysunki uczniów lubelskich szkół. Dzieci przysyłały prace na konkurs promujący produkty LPEC. Najlepsze prace, wykorzystano w kalendarzu, które trafił do klientów przedsiębiorstwa oraz do szkół i uczestników konkursu. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach znalazła się pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uczelnia podpisywała ze studentami umowy, które umożliwiały jej zatrzymywanie świadectw maturalnych pod zastaw zapłaty należności. Ponieważ zgodnie z prawem uczelnia może starać się o swoje pieniądze tylko przed sądem, musi zapłacić 9 tys. zł kary i usunąć bezprawny zapis.

. a dla ponad 900 nauczycieli przedmiotów zawodowych organizowane są staże w przedsię- biorstwach. Wypowiedź ministra została zdrowo obśmiana przez opozycję. w zakładce poświęconej funduszom europejskim: www. przedmiotów matematycznoprzyrodniczych i technicznych. edukacyjną wartość dodaną.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 3 Nowelizacja rozporządzenia o stopniach awansu zawodowego nauczycieli W Dzienniku Ustaw nr 235 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. znany już za podobnych działań dr Jacek Stańdo z Politechniki Łódzkiej. „Nauczyciele już wiedzą. Zmiana dotyczy też organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Bardzo ważne jest również. że nie przewiduje. że te środki umożliwiają podwyższenie poziomu kształcenia i doskonalenia nauczycieli. „Obecnie na książki wydajemy przeciętnie około 17-18 zł rocznie. minister powiedział.. podatku VAT na książki. aby ta zmiana wywarła jakiś większy wpływ na poziom czytelnictwa w Polsce. wprowadzenia podatku VAT na książki i czasopisma specjalistyczne oraz groźby systematycznego zmniejszania się liczby kompetentnych odbiorców kultury. co szkoła. 375 mln zł. że rok 2011. Zmiana ta – zdaniem MEN – pozwoli organom powołującym komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne wykorzystywać w szerszym zakresie listę ekspertów. członek Rady Ministrów Michał Boni. Jest to kampania obywatelska łącząca różne środowiska wobec zagrożeń wynikających ze spadającego w Polsce poziomu czytelnictwa. jakie uzyskali ci sami uczniowie podczas sprawdzianu kończącego szkołę podstawową. pochodzące z UE środki finansowe.efs. ze jego urzędowy optymizm wydaje się być przesadzony. natomiast. Tam jednak matematyce poświęcono tylko kilka zadań na arkuszu i nie wszystkie umiejętności mogły być sprawdzone. W tym kontekście. Musieli. co znaczy. na które przezna- czono ok. a w prawie 300 szkołach odbywają się praktyki studenckie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. w której jest zatrudniony nauczyciel ubiegający się o awans (§ 10 ust.gov. Geometria – słabo. który zbada tzw. że gimnazjaliści słabo radzą sobie z geometrią. E-sprawdzian to pierwszy etap Ogólnopolskiej Akcji Diagnozy Matematycznej – projektu rozpisanego na trzy lata. Przede wszystkim . a problem zaczyna się. a jaki jest skutkiem ich własnych wysiłków”. jako obowiązkowy. zwiększanie środków na zakupy biblioteczne. Na umożliwienie studentom odbywania praktyk przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela do wykorzystania przeznaczy się ok. spowoduje wzrost cen książek o 2-3 proc. Liczę też na wzrost czytelnictwa e-booków” – dodał Zdrojewski. będzie też pierwszym rokiem. W ten sposób zainicjowano powstanie „koalicji” na rzecz promocji czytelnictwa. aby świadomość ko- nieczności czytania była powszechna (. zapytany o przewidywane skutki wprowadzenia od nowego roku 5 proc. co nie powinno spowodować żadnych ujemnych skutków na rynku czytelniczym. działalność zawiązanej w Republiki Książki przyczyni się do dwukrotnego wzrostu zakupów książek przez Polaków w ciągu dwu lat.in. Za pośrednictwem MEN środki te trafiły do szkół. gdzie VAT na książki jest wysoki. . „Polska miała dotąd naj- niższy możliwy VAT na książki i najniższe czytelnictwo”. „Chcemy szukać – powiedział Zdrojewski praktycznych rozwiązań. Prowadzone są także studia przygotowujące nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. że do postępowań wszczętych na podstawie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. ich infrastrukturę. na czym powinni się skupić. Wedle mojej oceny jesteśmy w stanie poprawić ten wskaźnik. składa się kilka przedsięwzięć. o której godzinie dotrze do celu spóźniony pociąg. Żeby jednak nie wszystko było proste i oczywiste . Sprawdzian wymaga od nich tylko obliczania pól czy obwodów. Jak fundusze europejskie służą oświacie? „Środki finansowe z Unii Europejskiej pomagają w podwyższaniu poziomu wykształcenia młodych ludzi. W ramach trzeciego z konkursów – kosztem 45 mln zł . który.67. Istotą nowelizacji jest zmiana § 10 ust. który umożliwi nauczycielom kształcenia zawodowego odbycie praktyk w przedsiębiorstwach. 180 mln zł. placówek i instytucji oświatowych. Minister kultury Bogdan Zdrojewski. Remedium na to mają być m. dzięki czemu rosną także ich szanse na rynku pracy” – powiedziała wiceminister Lilla Jaroń z MEN. minimum 15 milionów zł na zakupy do bibliotek. że około 40 proc. że określi. 1 w celu stworzenia warunków. działania. inaugurując ogólnopolską konferencję „Fundusze unijne – wsparcie rozwoju oświaty”. pierwszy. Wzrost podatku VAT na książki o 5 proc. Oto. twórców. rozstrzygający. kiedy trzeba dostrzec figury geometryczne w większej całości. Autor e-sprawdzianu. Minister optymista W Bibliotece Narodowej w Warszawie. Obecny test pokazał. podkreśla. Oznacza to. nauczycieli i uczniów. Podczas konferencji m. podsumowano realizację Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. że wyniki pierwszaków nie odbiegają znacząco od tych. w którym podatek VAT na książki będzie wynosił 5 proc. Oceniam. czytanie zadań ze zrozumieniem – nieźle Blisko 4 tys. Potrzebne jest budowanie świadomości konieczności rozwijania czytelnictwa we wszystkich formach – tych tradycyjnych. aby ekspert był zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju. Republikę Książki honorowym patronatem objęła Anna Komorowska. złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. w spotkaniu założycielskim uczestniczyła też minister edukacji Katarzyna Hall. to między innymi szansa dla szkół na otwarcie na działalność pozalekcyjną i współpracę z wieloma partnerami. które mogą ułatwić pozyskiwanie ekspertów do komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego. bibliotekarzy i czytelników.mają zostać opracowane innowacyjne programy nauczania w zakresie przedsiębiorczości. Ok. który prezentujemy w bibliotece.. obiecał zainwestowanie ponad 100 mln zł z przyszłorocznego budżetu ministerstwa kultury w promocję czytelnictwa oraz poprawę stanu bibliotek.. w której jest zatrudniony nauczyciel ubiegający się o awans. uczelni. jakie są wymierne efekty ich pracy z uczniami – przypomina Stańdo – To pierwszy projekt. Szczegóły będą dostępne już na początku stycznia na stronie internetowej MEN. W ramach wszystkich działań i poddziałań tego priorytetu do 6 grudnia tego roku podpisano 222 umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę prawie 2 mld zł.„gwóźdź programu”. Całkiem nieźle za to dają sobie radę z czytaniem ze zrozumieniem zadań z treścią.men. szerokopasmowy Internet. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Piotr Kołodziejczyk. Za rok dowiedzą się. tak. który podpisał deklarację założycielską Republiki Książki. Jej zdaniem. W rozporządzeniu zawarto także bardzo rozsądny przepis przejściowy. Zrezygnowano z wymagania.inwestycje w same biblioteki. w którym czytelnictwo wzrośnie.in. Ponadto instytucje wpierające oświatę realizują 26 projektów systemowych przez. około 20 milionów na poprawę infrastruktury bibliotek. ale także za pomocą e-boków i audiobooków”. Te kwoty pochodzą bezpośrednio z budżetu ministerstwa kultury. Jak poradzili sobie gimnazjaliści z przedmiotem. ale także poziom czytelnictwa jest najwyższy w Europie. a więc uplasowali się „w połowie” oczekiwań i możliwości. jaki wpływ na postępy uczniów w matematyce ma szkoła. szczególnie w małych miastach i wsiach. co szkoła. Zwolennicy koalicji mówią dyplomatycznie. zawiązanej przez przedstawicieli władz. powołują komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Nie ograniczy ona jednak możliwości powoływania do komisji ekspertów posiadających określone przepisami prawa kwalifikacje. że żaden z ekspertów nie będzie już musiał. w wyniku których biblioteki. Będzie też 150 mln zł na konkurs. Republika Książki ma przeciwdziałać wykluczeniu kulturowemu wynikającemu z nie czytania książek. W roku 2011 zaplanowano przeprowadzenie trzech konkursów.in. uczniów będzie mogło skorzystać z zajęć pozalekcyjnych. Dzięki temu będzie można jakoś „wyliczalnie” ocenić ich postępy w nauce. np. które jako organy prowadzące szkoły. Dzięki Unii 670 tys. czyli Funduszu Promocji Kultury. Przez 90 minut rozwiązywali on-line test złożony z 22 zadań. które powołują komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli starających się o stopień nauczyciela dyplomowanego. pod hasłem „Czytanie włącza”. będą zdawać na maturze? Na „porywy” nie ma co liczyć: na 39 możliwych punków uczniowie uzyskali średnio 19. przeprowadzić pilotaże nowych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych oraz zmienić podstawę programową. prowadzoną przez ministra. podobna kwota na poprawę infrastruktury bibliotek przeznaczona zostanie z programów operacyjnych. odbył się Kongres inauguracyjny Republiki Książki. wyliczyć cenę telewizora po obniżce albo podać. którzy jednocześnie są zatrudnieni w szkole tego samego typu i rodzaju. dzięki czemu można było m. 35 milionów zł przeznaczy się na digitalizację zasobów bibliotecznych. powinny stać się centrami lokalnych środowisk i swoistymi bramami dostępu do wiedzy i kultury. że możemy wydawać dwa razy więcej. (choć oczywiście będzie mógł) spełniać tego warunku. Polaków deklaruje przeczytanie jednej książki rocznie.pl. aby wyrównać do poziomu Niemiec lub Francji. Oznacza to praktyczne ułatwienia dla samorządów. będzie obowiązywać od 28 grudnia 2010 r. Czytelnictwo obecnie wygląda tak. stosować się będzie dotychczasowe przepisy.” Powołał się przy tym na przykład Danii. 1). Gminom łatwiej będzie dobierać ekspertów do komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.) Na program. uczniów pierwszych klas gimnazjów ze 120 szkół z całego kraju zmierzyło się w listopadzie z całkowicie dobrowolnym sprawdzianem z matematyki. „Mam nadzieję. W tym czasie zakończyła się też realizacja 10 projektów systemowych i 18 projektów konkursowych. Ci sami uczniowie rozwiążą podobny test w drugiej i trzeciej klasie gimnazjum.

Ile krajów europejskich. Chodzi tutaj o promowanie zwiększania liczby kobiet jako dyrektorów szkół oraz umożliwianie kobietom objęcia katedr uniwersyteckich. jest fakt. Eksperci podkreślają. są podobnie zainteresowani przyrodą i są tak samo skłonni do studiowania tych przedmiotów i poszukiwania pracy w branżach powiązanych w jakiś sposób z naukami przyrodniczymi. a nie na uczennice. istotne jest wzięcie pod uwagę nie tylko płci. karać i zwracać więcej uwagi na uczniów. jest osiągany poprzez doradztwo zawodowe. a z drugiej strony oczekują od dziewczynek podjęcia się bardziej domowych zajęć. że takie placówki dają dzieciom więcej swobody w wyborze przedmiotów. ale nie jedynym. a z czytania – dziewczęta. a nie uczennice. że osiągnięcia szkolne zależą również od sposobu oceniania i rodzaju testu. Co się tyczy przygotowania do życia w rodzinie i wychowania seksualnego. Niewiele ogólnokrajowych strategii zajmuje się tym zagadnieniem. miał z pewnością dogłębny wpływ na zachowanie uczniów w badanych maltańskich placówkach oświatowych. Najpowszechniejszym celem polityki równouprawnienia płci w edukacji jest kwestionowanie ról i stereotypów. a w nawiązaniu do tej podstawowej aspiracji kraje koncentrują się na zwalczaniu molestowania i przemocy. Z drugiej strony. że uczennice pracowały skrupulatniej i bardziej przykładały się do nauki niż ich koledzy. że zwalczanie stereotypowych ról płci może być skuteczne wyłącznie. które mają za zadanie poprawić umiejętności czytania u chłopców oraz pomóc dziewczętom w osiągnięciu lepszych wyników w matematyce i naukach przyrodniczych. którą badanie uwydatnia. na zwiększaniu liczby kobiet w zgromadzeniach ustawodawczych. a więcej dziewczyn zostaje absolwentami szkół średnich. Po czwarte. Badacze odnotowali. Większa ilość zadań wymagających lepszych kompetencji z matematyki będzie faworyzować chłopców.4 aktualności WWW. Kolejną kwestią. To uczniowie. Pierwszy cel. Stereotypy na temat płci mogą być wzmacniane lub osłabiane (na szczęście!) poprzez podręczniki szkolne. że czyni się wysiłki. tj. W taki oto sposób brak świadomości ze strony nauczycieli odnośnie tego. a chłopców za bardziej pewnych siebie i zdolniejszych. a także na przeciwdziałaniu schematom osiągnięć determinowanych płcią. które nie są kojarzone stereotypowo z daną płcią. że rodzice. Przewaga uczennic w lepszym czytaniu ze zrozumieniem jest wyraźna wśród wszystkich badanych krajów. którzy uczęszczają na te same zajęcia i w tym samym przedziale wiekowym. Ankiety pokazują też. a z drugiej strony niektóre państwa skupiają się na jednym lub kilku aspektach związanych z równością płci. w jakim równość płci jest wpasowana w rozmaite akty prawne.PL CIĄG DALSZY ZE STR. tyle ram polityki w zakresie równouprawnienia płci w oświacie – począwszy od zupełnego braku działalności politycznej. Nawet jeśli nauczyciele wierzą. wytarcia tablicy. Nie ma różnic płci. że płeć jest tylko jednym. ok. aby wybierali zawody opiekuńcze. że w wielu państwach brak równości płci jest przedmiotem troski. (2) środki zapobiegające rzucaniu nauki. jeśli chodzi o najsłabsze wyniki z matematyki i nauk przyrodniczych w większości badanych krajów. kształcenie młodzieży świadome i wyczulone na potencjalne problemy związane z płcią. Zwiększanie reprezentacji kobiet w zgromadzeniach ustawodawczych i na wysokich stanowiskach w edukacji jest także ważnym – i niezupełnie nowym – trzecim celem politycznym. pomocy innym. że z powodu względnie dużej swobody w wyborze materiałów i metod nauczania przedmioty te wciąż są nauczane w nieskuteczny sposób. zapobiegania słabym wynikom szkolnym u chłopców. Te działania można podzielić na cztery grupy: (1) ogólne próby poprawienia wyników chłopców. na przykład dziewczęta romskie. nieliczne mogą się poszczycić jednak narodową polityką zwalczającą stereotypy płci w szkole. W niektórych państwach zostały wprowadzone w życie specjalistyczne programy. Z tego powodu pozwalają chłopcom na wybryki. na przykład sprzątnięcia klasy. co ciekawe. takie jak wybór zawodu i kariery. jak i dziewczęta. Na czym te gorsze wyniki polegają? Najwcześniejsze różnice w osiągnięciach pomiędzy chłopcami i dziewczętami zarysowują się w nawarstwianiu się zaległości w nauce i powtarzaniu klas. badania przeprowadzone w wielu krajach dowodzą. Niestety. 54% chłopców i 46% dziewcząt rzuca szkołę. Innymi słowy. co pomaga im w rozpoczęciu studiów wyższych. których wyniki są słabsze niż wskazują na to możliwości. jednak rzadko gdzie działa polityka radząca sobie z tą kwestią całościowo. Szkoda. a nie zachęca się wystarczająco chłopców. 1 dująca dla relacji z uczniami i może owocować – lub nie – równością płci w szkole. Jednak różnorakie badania nad skutecznością . w jednej trzeciej krajów europejskich funkcjonuje zasada automatycznego przechodzenia z klasy do klasy na poziomie szkoły podstawowej. niektóre państwa przyznają. Fakt. tzn. gdy działania odbywają się w obu kierunkach. Jedynie w Bułgarii. niestety tylko nieliczne państwa postawiły sobie za cel równość osiągnięć szkolnych i wprowadzenie strategii integracji płci w edukacji. Doradztwo zawodowe jest domeną. Ostatnimi czasy sporo się mówiło o tej idei w wielu miejscach w Europie. Podobnie rzecz się ma odnośnie przeciwdziałania schematom osiągnięć determinowanych płcią. wcale nie pomaga w szerzeniu równości płci.GAZETASZKOLNA. którzy przecież odgrywają istotną rolę w wychowaniu dzieci i młodzieży. Matematyczna przewaga chłopców nad dziewczynami ukazuje się dopiero w późniejszych latach nauki i najbardziej rzuca się w oczy wśród uczniów. Drugi wspomniany polityczny priorytet. Uczeni przyjrzeli się też interesującej sprawie. tj. Choć zalety i wady powtarzania klasy są kwestią sporną. Ponadto okazuje się. podważanie tradycyjnych ról płci. Uczennice zazwyczaj otrzymują wyższe stopnie na koniec roku i w egzaminach kończących dany etap edukacyjny. że są bardziej skłonni upominać. Chłopcy przeważają również wśród osób. najczęściej mają zaległości i to właśnie chłopcy w większości przypadków (ok. zapewniając im komfort nie martwienia się o ich image twardziela. nie tylko w kontekście szkolnictwa prywatnego i wyznaniowego. w której odbywa się wiele ciekawych projektów nawiązujących do omawianego zagadnienia. że nic nie robi się w kierunku rozwinięcia odpowiednich metod nauczania wyczulonych na kwestię równości płci. Status społecznoekonomiczny jest bardziej wpływowy w tym zakresie. że traktują wszystkich swoich uczniów równo bez wyjątku. zarówno chłopcy. Drugą ważną kwestią ustaloną przez ekspertów Eurydice jest to. Pomimo tego. zarówno nauczyciele i nauczycielki mają tendencję do stymulowania bierności i konformizmu u uczennic. który decyduje o osiągnięciach z różnych przedmiotów szkolnych. których adresatami byliby szczególnie chłopcy. w których programy działania i specyfika placówki zawierają wytyczne odnośnie równości płci. W nowej interpretacji popierającej istnienie oddzielnych szkół chodzi o to. jak używają oni płci do organizowania i klasyfikowania w pracy szkolnej. (3) inicjatywy na rzecz lepszych osiągnięć w zakresie określonych zagadnień. że te przedmioty są nieobowiązkowe. uczniowie obu płci osiągają podobne wyniki w czwartym i ósmym roku obowiązkowej nauki w większości państw. a skończywszy na szerokim zdefiniowaniu problemów. które są skierowane na chłopców lub mają pośredni wpływ na nich. jest często ograniczony do indywidualnych projektów i inicjatyw organizacji pozarządowych. bez względu na grupę wiekową czy rodzaje i długość eksperymentów – dziewczyny czytają więcej i chętniej niż chłopcy. choć w około jednej trzeciej europejskich systemów oświatowych uczennice zazwyczaj rozwiązują testy na niższych poziomach niż ich koledzy. równe możliwości. Osiągnięcia chłopców i dziewcząt są odmiennie warunkowane głównie przez czynniki społeczno-kulturowe. w swoim raporcie sieć Eurydice przyjrzała się programom nauczania. że uczennice uważa się za bardziej podatne na wpływy i skłonne do współpracy. Ustawodawstwo różni się w dużym stopniu w zależności od kraju: z jednej strony różnice te dotyczą stopnia. że tylko w niewielu miejscach jest on zintegrowany w ogólnokrajowe strategie. w czytaniu (chłopcy) i motywowaniu do nauki z matematyki (dziewczyny). ale przede wszystkim pochodzenie rodzinne. a nie z intelektem czy zdolnościami poznawczymi – nauczyciele twierdzili. tzn. aspiracje wobec przyszłej pracy. Choć prawie wszyscy rozpoznają znaczenie równych szans dla kobiet i mężczyzn. Z kolei w szkołach. ponieważ takie wytyczne mogłyby pomóc w rozprawieniu się ze stereotypami płci w zakresie zainteresowań i nauki. które przedwcześnie rzucają naukę. równe osiągane wyniki. przepisy te przede wszystkim stawiają sobie za cel przeciwdziałanie molestowaniu i przemocy determinowanej płcią. tj.COM. że są po prostu słabsze z chemii niż uczniowie. Na szczęście różnice płci są najmniej wyraźne w wynikach z nauk przyrodniczych. poprawianie programów nauczania. jaką są oddzielne szkoły dla chłopców i dziewcząt. Choć mnóstwo europejskich państw może się pochwalić takimi inicjatywami. doradztwu i specyfice szkół jako narzędziom do zwalczania stereotypów płci. Rumunii i Czechach proporcja chłopców i dziewcząt rzucających szkołę jest taka sama. Ze sprawozdania Eurydice można się dowiedzieć także. są prawie całkowicie pominięci w rządowych projektach. Należy wspomnieć też tutaj o deficycie inicjatyw. Wada obecnych strategii polega na tym. W pewnym maltańskim badaniu zacytowanym w raporcie Eurydice dziewczynki były przedstawiane jako lepsze od chłopców w naukach przyrodniczych. Eksperci Eurydice informują. na przykład równe traktowanie. że dziewczyny rozwiązują testy równie dobrze jak chłopcy w niemal wszystkich państwach. że zgodnie ze statystykami większość państw ma jeszcze bardzo dużo do zrobienia w tej kwestii. wyniki z testów mogą podkreślać różnice płci bardziej lub mniej. oraz miejsca te pomagają dziewczętom podnieść pewność siebie i zachęcają chłopców do wzmożonej pracy. bardzo mało jest inicjatyw informujących o sprawach równości płci i jeszcze mniej uwagi poświęca się zaangażowaniu rodziców uczniów w promowanie równouprawnienia w edukacji. aby włączyć w podstawy programowe w krajach Europy równouprawnienie płci jako temat określonego przedmiotu lub międzyprzedmiotowe zagadnienie. jednocześnie powodując większą zależność w kontekście pomocy w nauce u uczennic. Co się tyczy mate- matyki. że działania mające za zadanie zmniejszenie przepaści między płciami skupiają się głównie na słabych wynikach w nauce chłopców. W zależności do proporcji pytań otwartych i pytań wielorakiego wyboru. jednak powód podawany przez nauczycieli był stricte związany z zachowaniem. zanim zdobędzie dyplom. czyli eliminacja molestowania i przemocy opartej na płci. a z kolei uczniów zachęcają do niezależności i indywidualizmu. 60%) są zmuszeni repetować. zatem aby skutecznie wspierać uczniów. (4) programy dla grup chłopców lub dziewcząt szczególnie zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji. poświęca się bardzo dużo uwagi na zaangażowanie uczennic w nauki techniczne. uczennicom wydaje się. Należy tutaj pa- miętać. Złą wiadomością jest to. Z kolei Turcja jest wyjątkiem – tutaj większość osób zbyt szybko kończących przygodę z nauką stanowi płeć piękna. czynnikiem. A szkoda. Przeciętnie jednak w całej Europie różnica między płciami wynosi 4% na niekorzyść chłopców. że są one zbytnio skoncentrowane na dziewczętach.

aby promować równouprawnienie płci. ponieważ takie działanie uważa się za korzystne dla promowania równouprawnienia. choć jest tu już więcej mężczyzn. Zwłaszcza w Anglii szkoły elitarne. osób pracujących na uczelniach to kobiety. za wyjątkiem Turcji.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 5 Siódmą z kolei rzeczą. wykluczenia społecznego. wypadania z systemu edukacji. technikum czy liceum. tzn. Rekomendowane strategie polegają na propagowaniu bardziej dojrzałego zachowania i pozytywnej postawy wobec nauki. zarówno w ogólne działania. istotne tutaj. a inne za kobiece (edukacja. Czechach. w podstawówkach naucza większość kobiet: od 65% w Grecji do 95-98% nauczycielek w Słowenii. że na szczęście od 1998r.sxc. Zaledwie w jednej trzeciej unijnych krajów podjęto kroki. jest bardziej świadomy złożoności tego zagadnienia i może w miarę swoich możliwości uczynić niejedno. że kierowanie szkołami pozostaje w dużym stopniu w gestii mężczyzn i niestety brak jest jakichkolwiek rządowych inicjatyw zachęcających do większej równowagi płci w tym zakresie. jednej trzeciej państw europejskich nauczające kobiety stanowią pomiędzy 45-56% pedagogów. czyli zjawiska zmniejszającej się liczby kobiet na uczelniach wyższych z każdym stopniem naukowej kariery. aby zaradzić segregacji pionowej w szkolnictwie wyższym. tj. Dlatego tak ważne jest.. na Malcie – 25. które zostały matkami. że biorąc pod uwagę szybkość zmian w relacjach płci. który zrobiono tak naprawdę mniej niż 50 lat temu. aby zidentyfikować istniejące różnice płci i inne dodatkowe czynniki takie jak pochodzenie społeczne i kulturowe. We wszystkich krajach Europy. w których zawód nauczyciela cieszy się wielkim prestiżem. Widać wyraźnie. nieodzowna jest pomoc rodziców w promowaniu równości płci w szkole. a nie mężczyzn. Lecz w państwach. Z kolei na poziomie szkoły wyższej średniej. Łotwie i Litwie. jak i poszczególne projekty zajmujące się problematyką równości płci. że edukacja jest potężnym narzędziem do przeprowadzania zmian w postawach i zachowaniu. jak m. zalet i zainteresowań bez względu nad tradycyjne role płciowe. jak na przykład w Finlandii. co zniechęca mężczyzn do podejmowania takiej pracy. relacji pełnych szacunku i braku dyskryminacji. Działania te polegają na finansowym wsparciu uniwersytetów. w Północnej Irlandii – 77. przedsiębiorczość i prawo (wśród absolwentów tych kierunków kobiety stanowią nieznaczną większość). statystycznie wciąż przeważają kobiety w roli nauczycieli. www. tym większa jest liczba nauczycielek. szkoły te można odnaleźć w prywatnym sektorze oświaty w prawie wszystkich państwach. Segregacja pozioma oznacza. jednak proporcja kobiet do mężczyzn zmienia się w zależności od poziomu edukacji – im młodsze dzieci. Dzięki temu będą mogli oni pomóc w przełamaniu stereotypowego myślenia o płci w szkołach. Na poziomie szkoły niższej średniej.com. Zjawisko to polega na tym. jest opanowanie zawodu nauczyciela przez kobiety. aby obecni i przyszli nauczyciele otrzymali właściwe szkolenie z zakresu problematyki społecznej i kulturowej tożsamości płci. w Walii – 7. że taka tendencja łączy się nierozerwalnie z wyborem kariery determinowanym stereotypem płci. W wielu krajach przeprowadza się rozmaite inicjatywy mające na celu zachęcenie młodych kobiet do wyboru dziedzin męskich (na przykład polska akcja „Dziewczyny na politechniki” czy austriacka „Frauen in die Technik” [niem. gdyż jest to kluczem do zmian w percepcji tego zagadnienia w szkole. Pytania do autorki prosimy kierować pod adres: a. że tak dużo kobiet zostaje nauczycielkami w podstawówkach? Wiele osób wskazuje na niskie pensje i brak możliwości rozwoju kariery jako coś. młodzież wiele zyskuje także w tym zakresie. Ta tendencja jest jeszcze bardziej klarowna w szkolnictwie wyższym – w połowie badanych krajów mniej niż 40% Nauczyciele to nadal rzadkość w szkołach Eksperci w sprawozdaniu „Różnice płci w wynikach edukacyjnych” wyszczególnili na koniec najważniejsze rodzaje działań. te z najwyższymi osiągnięciami. polskiego gimnazjum. Po czwarte. odsetek nauczycielek wynosi od 52% w Lichtensteinie. tradycyjnie aplikują i uczęszczają do niej głównie uczniowie lub uczennice.in. Jak widać. przez co nawiązuje do tradycyjnej roli kobiet. To sugeruje. że utrzymanie takich szkół nie jest ekonomicznie opłacalne. aby otrzymać dotacje na uczelnie. Niezbędne jest oczywiście rozwinięcie i utrzymanie dobrych relacji między nauczycielem i uczniem. wagarowania itd. Po drugie. „szklanego sufitu”. naukowcy przekonują. które mogą rozwiązać kwestie równości płci w oświacie. To utrudnia przedstawicielom płci przeciwnej angażowanie się w upragnione kierunki studiów bez kwestionowania kultury i grupy dominującej oraz własnej tożsamości. „Kobiety w inżynierii”]). że nauczyciele pomagają dzieciom i młodzieży w rozwinięciu ich pojmowania ról płciowych. Zresztą zaledwie w siedmiu obszarach na naszym kontynencie funkcjonują publiczne oddzielne szkoły dla różnych płci: w Szkocji działa 1 taka szkoła. na Węgrzech. także tą wczesnoszkolną. Ponowne wprowadzenie oddzielnych szkół zatem nie wydaje się być w ogóle atrakcyjną propozycją dla części Europejczyków. szara rzeczywistość pokazuje. liczba nauczycielek wyraźnie spada – w ok. zjawisko występujące w niektórych państwach dotyczy przede wszystkim szkół średnich: techników i zawodówek. zdrowie i opieka). Po pierwsze. na Wyspach Brytyjskich oddzielne placówki cieszą się sporą popularnością. w Luksemburgu. Z pewnością każdy. Przyszli i obecni nauczyciele i dyrektorzy powinni otrzymać praktyczne rady na temat promowania równości płci i poprawienia specyfiki szkoły. nauki przyrodnicze i informatykę (40% kobiet). Różnice w wyborze studiów mogą nawiązywać do interpretacji przypisanych ról płciowych. że choć dana placówka nie jest oficjalnie wyłącznie dla chłopców czy dziewcząt. Trzeba jeszcze zauważyć z drugiej strony.pl . aby promowały zatrudnianie kobiet naukowców. Segregacji poziomej zapobiega również odpowiednie doradztwo zawodowe w szkołach średnich. osłabienie antyszkolnych nastrojów wśród części chłopców. że młode kobiety i mężczyźni wybierają różne kierunki studiów – mało kobiet decyduje się na inżynierię i budownictwo (25% absolwentów tych kierunków to kobiety) czy na matematykę. a mało mężczyzn idzie do kolegiów nauczycielskich (80% absolwentów tych wydziałów w krajach członkowskich UE to kobiety) czy na socjologię. że ich rozwój i satysfakcja są wysoko cenione w szkole. żeby systemy oświaty zadbały o równe szanse dla wszystkich. Już na poziomie studiów doktoranckich kobiety nie stanowią połowy absolwentów (w UE 44%). Z czego wynika fakt. co wynika z tego. Badacze Eurydice podkreślają jednak. Musimy sobie zdać sprawę z tego. W szkole podczas nauki pedagodzy mają możliwość stymulowania uczniów do myślenia krytycznego i kwestionowania stereotypów na temat płci. jak i do powszechnego uznania wartości kojarzonych z określonym przedmiotem studiów. Ostatnią sugerowaną strategią jest włączenie równości płci jako nowego kryterium w ewaluacji szkół i w zapewnianiu funduszy dla szkolnictwa wyższego. są zarazem szkołami tylko dla uczniów jednej płci. ale praktycznie brak jest działań na rzecz wyboru kobiecych kierun- ków przez mężczyzn. aby uczniowie mieli świadomość. Na podstawie zebranych danych raport Eurydice pokazuje. tj. że skala rozmaitych inicjatyw na rzecz równości płci w edukacji jest całkiem spora. po które sięga uczeń w szkole. niektóre dziedziny są uważane za typowo męskie (inżynieria. W zakresie organizacji nauczania adekwatnym pomysłem jest wprowadzenie obowiązkowego uczestnictwa dla wszystkich uczniów w przedmiotach typowo kobiecych i męskich lub ograniczenie uczniom możliwości wyboru przedmiotów. tj. Musimy pamiętać. jak poprawiono reprezentację kobiet na stanowiskach kierowniczych. Włoszech. W wielu krajach wprowadzenie koedukacyjnego systemu szkolnictwa uważa się za krok naprzód w kierunku równości płci. na którą zwracają uwagę eksperci Eurydice. Segregacja pionowa odnosi się do pojęcia tzw. W procesie ewaluacji moderatorzy mogliby się przyjrzeć na przykład.hu oddzielnych szkół dla chłopców i dziewcząt nie doszły do jednoznacznych wniosków odnośnie poprawiania osiągnięć uczniów i uczennic. Niezwykle ważne jest też. Zatem ważne jest. w Grecji – 27. że strategie na rzecz równości płci w szkolnictwie wyższym koncentrują się przede wszystkim na segregacji poziomej. że praca nauczyciela mocno kojarzy się z pojęciem opieki nad dziećmi. kto przeczytał z uwagą ten artykuł. z opieką. a jeszcze gorzej dla kobiet wygląda sytuacja w stopniu profesora. Oprócz tego. Dzięki sprawozdaniu Eurydice „Różnice płci w wynikach edukacyjnych” mogliśmy zobaczyć. a w znacznie mniejszym stopniu na tej pionowej. protestanckie i muzułmańskie. Jeszcze inne. Kolejnym rodzajem zalecanych działań jest wspomaganie szkolnych subkultur. należy wyeliminować stereotypy płci z podręczników i wszelkich materiałów. i tak i tak kobiety stanowią większość grona nauczycielskiego w szkolnictwie obowiązkowym. a w Anglii – ponad 400. lokalne i same szkoły powinny podjąć badania nad zjawiskiem słabszych osiągnięć szkolnych. tzn. krok. a niekiedy i dziewcząt. lecz jednocześnie w wiele krajach UE brakuje całościowej strategii skutecznego działania w tym obszarze. Zaleca się również podjęcie prób przyciągnięcia większej liczby mężczyzn do zawodów związanych Fot. w Republice Irlandii – 120. Zatem władze krajowe. Pomimo tego że publiczne oddzielne szkoły dla chłopców i dziewcząt nie są powszechne w większości krajów. tworzenie przyjaznej szkolnej atmosfery. zwalczały stereotypowe myślenie oraz pozwoliły dzieciom i młodzieży na odkrycie własnej tożsamości. i jest profesją dobrze płatną. do 86% na Łotwie.milata@gazetaszkolna. i jednocześnie prób propagowania większego udziału kobiet na kierowniczych stanowiskach w szkołach. można zauważyć powolny wzrost liczby kobiet wśród pracowników uniwersytetów. że tradycyjnie takie szkoły uważa się za lepsze. Kiedy rodzice są zaangażowani w pracę szkoły. na dodatkowym poradnictwu dla młodych nauczycielek uniwersyteckich oraz na tworzeniu przyjaznych warunków dla doktorantek. istotne jest zbieranie i analizowanie aktualnych danych na temat obecnych schematów płci. w której uczniowie mogą pracować spokojnie bez obawy przed wyśmianiem. Płeć piękna stanowi zdecydowaną większość nauczycieli w szkole podstawowej i gimnazjum. nauki przyrodnicze). są to zazwyczaj szkoły wyznaniowe: katolickie. W wyższej edukacji można z kolei wprowadzić parytety niezbędne.

„Analiza prawa karnego na podstawie bajek i legend”. wolę nie podpadać. przy zakupie gwiazdkowych podarunków dla młodszych członków rodziny. choć nie ma nakazu. Jak wynika z grudniowego sondażu CBOS. a wraz z nią Święty Mikołaj z prezentami. aby odpowiadały one ich życzeniom. ulga w wysokości 51 proc.53 zł – o 335. wszyscy się łapią za głowę. władze lokalne i wojewódzkie. Oddział istnieje prawie dwa lata. Łapanie licealistów Każdy student na wagę złota… Uczelnie łódzkie rozpoczęły już polowanie na licealistów…Wychodzą z inicjatywą do poszczególnych LO. „Przy podziale subwencji bierzemy pod uwagę strukturę awansu zawodowego nauczycieli. gdzie trzeba wykazać się znajomością prawa.) kieruje się zaś przede wszystkim pragnieniem. Według przepisów nauczyciel ma obowiązek doprowadzić uczniów do kościoła. Z 51-proc. . Pod koniec czerwca. nikt nie odważy się odmówić” – mówi inny nauczyciel. Uniwersytet Medyczny z kolei „pod opiekę” bierze ewentualnych przyszłych lekarzy. czyli uczniów klas biologicznochemicznych. w którym prosi wszystkich nauczycieli.). Uczniowie przypominają sobie wszystkie układy. że sprawa podwyższenia ulg wróciła podczas tegorocznej kampanii prezydenckiej. Zdecydowana większość respondentów pragnie pomóc Mikołajowi – kupując dla swoich pociech prezenty gwiazdkowe. aby były one praktyczne (56 proc. Już jako prezydent powtórzył. wprowadzającą m. Jako młody nauczyciel. starający się o awans. Każda szkoła ponadgimnazjalna może zwrócić się do uczelni z prośbą o zorganizowanie wykładu na wybrany temat. wielogodzinne stanie na baczność. lodowaty prysznic za niesubor- dynacje. wszyscy się modlą. Mniej więcej. roku życia. Dla ponad jednej czwartej (27 proc. zamierza kupić prezenty swoim dzieciom. Nie musi brać udziału w samych rekolekcjach. osobowych i pospiesznych. Z kolei ulga dla młodzieży szkolnej korzystającej z imiennych biletów miesięcznych wyniesie 49-proc. odwiedziny bliskich skrócone do 15 minut. a także w miejscowościach znacznie oddalonych od miejsca ich zamieszkania. aby nauczy- ciele potraktowali rekolekcje jako próbę przed obchodzonym za rok jubileuszem 50-lecia szkoły. która już ponad pół roku temu otrzymywała informacje o nieprawidłowościach w szpitalu psychiatrycznym dla nieletnich w Starogardzie Gdańskim – jak ustaliło TOK FM – w czerwcu umorzyła postępowanie. że nikomu nie nakazywał udziału w rekolekcjach… Inaczej mówiąc. którą łatwiej jest zrozumieć poprzez przykłady. że dyrektorowi zależy na tym. Przypomnijmy. Organizowane są również wykłady z ję- zyka polskiego. że nie mogą odmówić i chodzą do kościoła.in. O torturowaniu dzieci dyrekcję szpitala. historii i innych przedmiotów. trafiają tu na obserwację i leczenie dzieci z zaburzeniami psychicznymi lub emocjonalnymi skierowane przez sąd. „Ja wiem. ulgę na przejazdy publicznymi środkami komunikacji. Wyłączenie nauczycieli będą- cych na urlopach wychowawczych i bezpłatnych nie powoduje istotnej zmiany tej struktury” – wyjaśnia dla PAP wiceminister edukacji. Po wy- kładach uczniowie mają możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach w laboratoriach.6 aktualności WWW. Daje to wiedzę z zakresu prawa. Poszczególne wydziały obejmują patronatem klasy o interesujących je profilach i organizują dla nich wykłady. w stosunku do całej grupy nauczycieli jest to niewielka kwota i nie rzutuje w sposób istotny na ostateczny podział subwencji. choć niekoniecznie praktyczną niespodzianką. „Wśród nauczycieli są osoby niewierzące i innych wyznań. Jak podkreśla. Ale to już przesada. „Konieczność ponoszenia wysokich opłat za dojazdy do uczelni i z powrotem stanowi dodatkowe ograniczenie w dostępie do usług edukacyjnych. i przysługiwać będzie do 24. jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. dla studentów będzie obowiązywała przy przejazdach jednorazowych w pociągach ekspresowych. studenci będą mieli 51-proc. kilka dni przed rozpoczęciem ciszy wyborczej. Przypomina mi to czasy. wyższe ulgi dla studentów na przejazdy pociągami i autobusami.7 procent (tzw. którzy zadeklarowali. ale mimo to niektórzy twierdzą. Ci też będą brać w tym udział. Korzystają na tym nie tylko uczniowie. kiedy „dobrowolnie i radośnie” gnaliśmy młodzież na pochody pierwszomajowe” – twierdzi inna nauczycielka. Wykłady obejmują szeroki zakres materiału – począwszy od organizmów beztlenowych. ale nie wyobrażam sobie stanąć przed dyrektorem i powiedzieć: „odmawiam udziału w rekolekcjach". że w ciągu pierwszych 500 dni jego prezydentury.) bardzo ważne. Bronisław Komorowski obiecał. „Jestem niewierząca. Skądinąd wiem. którzy mogą wziąć udział w rekolekcjach. W przyszłym roku kwota subwencji oświatowej przypadająca na jednego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych szczeblach samorządów wzrośnie w porównaniu do roku 2010 średnio o około 7. aby prezenty były miłą. Wszystkie ulgowe uprawnienia będą przysługiwały studentom do 26. „To jest po prostu sprawa kryminalna. dręczenie i zastraszanie – tak – można powiedzieć – torturowano dzieci w szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.14 zł więcej niż w tym roku). że my żyjemy w państwie kościelnym. Prezydent podpisał ulgi komunikacyjne dla studentów Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę okołobudżetową. że w tym roku zaopatrzą się w upominki świąteczne dla najbliższych. Wydział Prawa i Administracji UŁ zorganizował m. na które czekają przede wszystkim dzieci. bezpodstawne zamykanie pacjentów na wiele tygodni w izolatce. zakaz spożywania własnego jedzenia. co ustali prokuratura” – mówi pomorski lekarz wojewódzki. Od 1 stycznia 2011 r. wzrosną one do 51 proc. Dzięki temu uczniowie mogą skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością. aby zostali na naukach w kościele. Krystyna Szumilas. bo. Taki zapis znalazł się w projekcie rozporządzenia o sposobie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w 2011 r. Jest to inna forma przedstawienia materiału ze szkolnych podręczników.GAZETASZKOLNA. zapewne ze strachu o posadę… Czy to są ludzie? Bolesne zastrzyki z soli fizjologicznej. Dyrektor szkoły Stanisław Jodko tłumaczy. Teraz. w godzinach lekcyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami. odbywają się w ciągu dnia. I tak np. Resort finansów napisał w uzasadnieniu do takich zmian. roku życia. finansowy standard A wyniesie 4699. że od 1 stycznia 2011 r. odpowiada też za odprowadzenie ich z powrotem do szkoły. przywrócone zostaną 50-procentowe zniżki na przejazdy dla studentów. Dodatkowe zamieszanie wprowadziło zarządzenie dyrektora szkoły. Jest to przydatne na maturze z WOS-u. jak we wszystkich szkołach. jest to.) podaruje coś również najmłodszym członkom dalszej rodziny. czekamy na to. od przyszłego roku przy dzieleniu subwencji oświatowej nie będzie uwzględniana liczba etatów nauczycieli przebywających na urlopach bezpłatnych i urlopach wychowawczych. aż po zagadnienia związane z człowiekiem. Analogiczna ulga obejmie też przejazdy w pociągach osobowych i pospiesznych na podstawie imiennych biletów miesięcznych. że ich celem jest wyrównanie szans edukacyjnych osób studiujących w różnym trybie. Co rzutuje na subwencję Według planów Ministerstwa Edukacji Narodowej. także anonimowo. Co „pod choinkę”? Wielkimi krokami zbliża się Wigilia. ale również i nauczyciele. serię wykładów pt. 25 osób – dziewcząt i chłopców – w wieku od 13 do 18 lat. a blisko połowa (45 proc. Kupując dzieciom prezenty pod choinkę Polacy zdecydowanie najczęściej kierują się tym. Przez mnożenie kosztów studiowania zniechęca się osoby potencjalnie zainteresowane podwyższaniem swoich kwalifikacji zawodowych przez kontynuację nauki na studiach wyższych” – argumentowało wtedy MF.COM. aż 84 proc. co się nam najbardziej podoba. co ósmy respondent (13 proc. Dyrektor proponuje. Polaków.PL Problem belfra z rekolekcjami: „Nie chcę. Zwykle jest tu ok. Projekt budzącego niepokój rozporządzenia został bez zastrzeżeń uzgodniony na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. z którymi będzie spędzała Wigilię. anonimowo zawiadomiło kilka osób z personelu me- dycznego i porządkowego szpitala. ale muszę” „Gazeta Wyborcza”: W gorzowskim „elektryku” rekolekcje. Wcześniej jednak prokuratura.in. by nauczyciele byli w kościele na rekolekcjach – opowiada nauczycielka z „elektryka”. ulgi skorzystają też studenci posiadający bilety miesięczne imienne na autobusy zwykłe i pospieszne publicznego transportu zbiorowego.

to łączy zarówno lekcję polskiego. wyczucie muzyczności słowa pełni też bardzo dużą rolę. np. Ćwiczenie ustnej pamięci (jak zapamiętać opowieść. że to nieprawda. Małgorzata Litwinowicz z naszej grupy śpiewa Adama Mickiewicza przy akompaniamencie liry korbowej. Opowiadanie znacznie to ułatwia. improwizacja). Przebrnięcie przez heksametr jest bardzo trudnym zadaniem. Opowiadanie to nie powtarzanie fraz zapamiętanych z podręcznika. Praca nad budową historii (podział na sekwencje. Przygotowaliśmy też projekt na podstawie Odysei Homera.Warsztat pracy z parametrami głosu (natężenie. historii czy filozofii. przeponę. Warsztaty kończymy. Prowadzimy ćwiczenia rozgrzewkowe. Opowiadanie ułatwia zapamiętywanie? Jeśli opowieść ma energię. to bardzo ułatwia zapamiętywanie. śpiewać razem. w przedszkolu umiejętność opowiadania bajki powinna być podstawą. Bajki robotów Stanisława Lema dostarczają nam mnóstwo inspiracji. autorem opowiadań. a zacząć opowiadać obrazami. Trzeba opowiadać jakiś wątek. Na prezentowane przez nas opowieści przychodzi wielu młodych ludzi. Nie ma co się jednak oszukiwać. Przebieg warsztatów można obejmuje takie elementy jak: 1. Pytania do autorki prosimy kierować pod adres: m. żeby każdą lekturę opowiadać. Po co? Na przykład Iliada czy Odyseja są wymagającymi lekturami. muzyki i tekstów piosenek. gitarzystą. to sam musi zacząć opowiadać. Opowiadacz musi być też animatorem kultury. Kiedy sam byłem w liceum przez rok miałem lekcje ze świetnym fizykiem opowiadaczem i do teraz pamiętam jego lekcje. jak ważne jest opowiadanie w szkole i jak się go nauczyć rozmawiam z Jarkiem Kaczmarkiem – opowiadaczem. kiedy nauczyciele sami opowiadają własne opowieści. bo widzi się znudzone miny ludzi.chowaniec@gazetaszkolna. otwierające głos. Opowieść nie może być za długa ani nużąca. nie można recytować tekstu na pamięć. refreny). to odbiór jest natychmiastowy. To obrazowanie słowem. Muzyka. Trzeba się dobrze zaprezentować. 6. Trzeba uwolnić się od tekstu.pl REKLAMA . jeśli nauczyciel wymaga opowiadania treści lektury od dzieci. to sam musi zacząć opowiadać – o tym. żeby stworzyć atmosferę opowiadania. Przy nauce języków obcych opowiadanie też jest bardzo ważne. Zawieszamy historię a nauczyciele mają ją dokończyć. animatorem kultury ze Stowarzyszenia Opowiadaczy grupa Studnia O. ale każdy może opowiadać! Każdy ma w sobie historię. 3. 7. Ważne jest poczucie rytmu. ale nasz własny sposób przekazywania literatury poprzez opowiadanie. Gdzie nauczyciel może nauczyć się opowiadania? Prowadzimy warsztaty opowiadania dla nauczycieli. 4. to osłuchiwanie się z językiem. Kiedy opowiadanie nie ma mocy. barwa. Praca nad wizualizacją historii (ćwiczenia rozbudzające wyobraźnię). że jest się ocenianym. tempo). Praca nad oralizacją (uustnieniem) tekstu pisanego. nie ucząc się jej „słowo w słowo”). Opowiadanie jest też nauką słuchania. interakcja. można opowiadać o czymś.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 7 Niech popłynie opowieść Wprowadzenie języka opowieści zamiast języka wykładu przez nauczycieli zacznie ułatwia przyswajanie wiedzy. Nie ma co się jednak oszukiwać. Zaraz po studiach pracowa- łem jako nauczyciel języka polskiego. Każdy jest opowiadaczem? Nie każdy. sami opowiadamy. przygotowałem sympozjum greckie. trzeba dać chwilę oddechu. Natomiast wprowadzenie języka opowieści zamiast języka wykładu przez nauczycieli zacznie ułatwia przyswajanie wiedzy. To nie są bezpośrednie adaptacje. intensywność. a z moich doświadczeń wynika. Młodzież uczy się słuchać innych. szczególnie kiedy pracuje nad swoimi opowieściami. w przeciętej polskiej szkole opowiadanie ucznia jest odpowiadaniem. ROZMAWIAŁA: MARTA CHOWANIEC Marta Chowaniec: Czy młodzież lubi słuchać opowieści? Jarek Kaczmarek: Stale słyszy się. Co jeszcze przemawia w szkole za opowiadaniem? We wcześniejszych klasach. Można coś opowiadać. powtarzalność. różnice miedzy ustną opowieścią i tekstem pisanym. Plan opowiadania to też ważna rzecz. to uczymy ich rytmicznie powtarzać konkretne frazy. nie tylko bombardować słowami. Na jakiejkolwiek lekcji usiądźmy w kręgu i niech popłynie opowieść. 2. Jak to w praktyce wygląda? Kiedy prowadzimy warsztaty opowiadania nauczycieli. 5. Pokazujemy rezonatory. Niestety. Zaczynamy od opowieści. Praca z rytmem i muzycznością historii („rozśpiewywanie opowieści”). Ustawienie głosu jest podstawą. Czy tworzycie opowieści na podstawie lektur szkolnych? Oczywiście. klaskać. Ułatwia przyswajanie słownictwa. Opowiadamy klasyczne bajki Andersena czy braci Grimm. Kojarzy się z tym. że teraz młodzi ludzie tylko siedzą przed komputerami i interesuje ich tylko kultura obrazkowa.na języku polskim nie polega też to na tym. Budowanie kontaktu z publicznością (obecność. Warto porozmawiać chwilę między opowieściami. I wróćmy też do języka polskiego . Trzeba pobudzić wyobraźnię. jeśli nauczyciel wymaga opowiadania treści lektury od dzieci.com. którą mógłby zajmująco opowiedzieć.

pracownicy socjalni. Im niższa wartość. niewiele lepiej poszły zadania z geometrii wymagające wyobraźni i zaplanowania postępowania. Próbna maturę zdało 64 proc. rozmowy są anonimowe.do tego czasu rodzice sześcioletnich dzieci decydują. dziewiąty już raport UNICEF dotyczący sytuacji dzieci w 24 krajach OECD. a w liceach profilowanych – tylko 12. Telefon zaufania dla dzieci Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci – 116 111 – działa już dwa lata. Choć w podsumowaniu badania znaleźliśmy się w tej samej grupie. że nauczyciele i uczniowie otrzymają jedynie informacje o punktowych osiągnięciach. Jest to wynik wyraźnie gorszy niż w 2009 roku. poinformował o wynikach zorganizowanej w listopadzie. 116 123 – telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych. nieudanych prób połączenia jest dziesięć razy więcej.5 proc. Najlepsze wyniki osiągnęliśmy w obszarze edukacji . samorządy lokalne podjęły wszelkie działania konieczne do przystosowania obiektów szkolnych do nowych wyzwań. Kiedy można mówić już nie o nierówności społecznej. W świetle tych wyników należy tylko żałować. Polska była jednym z pierwszych krajów. znajdujących się na poziomie średniej krajowej. samorządowcy się nie zgadzają Do Sejmu trafił poselski projekt. Pytanie. gdzie widać.) i seksualności (7. Średni wynik np. tym mniejsze dysproporcje w poziomie życia dzieci.in. Pozostałe to: 116 000 – numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci. Jak podkreśla. Swój sprzeciw wyraził już Związek Powiatów Polskich. Gdyby Sejm zaakceptował propozycję. do tych. jak i dla nauczycieli. Prowadzi go Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) przy wsparciu Urzędu Komunikacji Elektronicznej. przedmiotem rozmów są poważne. finanse edukacji.in. Sygnalizują je także międzynarodowe badania m. Francja i Portugalia. w projektach współpracy europejskiej”. Słabego wyniku próbnej matury nie należy demonizować – zaznaczają eksperci. np. trudne sprawy. a nawet. Raport pokazuje nierówności społeczne wśród dzieci w rozwiniętych przecież krajach OECD Porównuje jaki dystans do pokonania mają najmniej uprzywilejowane dzieci w danym kraju. Nierówne szanse polskich dzieci „Wykluczone dzieci” – taki tytuł nosi najnowszy. Najczęściej dzwonią gimnazjaliści (12-15 lat). jakie stawia UNICEF brzmi „jak daleko poniżej średniej?”. Kanada. zrealizowanych połączeń. uczniów.). Meritum projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zdecydowanie najlepiej w raporcie wypadają kraje skandynawskie: Finlandia i Dania oraz Holandia i Szwajcaria. czy też matura okazała się dużo trudniejsza niż poprzednia? Przyczyny tej sytuacji są złożone i co istotne nawarstwiają się już od wielu lat. Niemcy. W szczególnych przypadkach. zakończy się tym. ciąży. Wskazuje. Prenumerata Gazety Szkolnej 2010/2011 . związanych z przemocą i próbami samobójczymi. a może w ogóle niemożliwe. wśród których są m. ale nie należy go również zlekceważyć. że z nauczaniem matematyki w polskich szkołach jest wyraźnie gorzej niż z innymi przedmiotami.. w liceach ogólnokształcących to 24. piszących uczniów.. lecz o niesprawiedliwości? W takiej optyce Polska. W myśl obowiązujących przepisów wszystkie sześciolatki mają pójść do szkół 1 września 2012 roku . alkoholizm rodziców. Zespół tworzą 33 osoby – pracownicy i wolontariusze. Przeciw propozycji poselskiej zdecydowanie opowiedział się Związek Powiatów Polskich. że zagrożone jest życie lub zdrowie konsultanci kierują sprawę do policji. odczytujemy jako votum nieufności wobec samorządu terytorialnego” – czytamy w stanowisku ZPP. że w wielu przypadkach od państw z czołowych miejsc w tabelach dzieli nas przepaść.5 proc. psycholodzy. Różnice w poziomie życia dzieci występują w każdym kraju na świecie. „Podważanie tych starań. po zupełnie błahe… Dzieci dzwonią w sprawach „przerażająco strasznych”. Jeszcze lepiej było na prawdziwym egzaminie w maju. oraz postaw pro zdrowotnych dzieci. a dla nich bardzo ważnych. ponieważ stanowi on niepokojący sygnał zarówno dla uczniów. w tym w Polsce.87 pkt. w technikach – 14. Podkreślają też. które nie mają z kim się podzielić swoimi problemami. Projektodawcy uzasadniają swój pomysł brakiem przygotowania bazy obiektów szkolnych dla potrzeb sześcioletnich dzieci. które państwa radzą sobie najlepiej z zapewnieniem równych szans swoim najmłodszym obywatelom. Powstaje pytanie. Aby porównać ze sobą kraje ujęte w raporcie. a 2. w którym uruchomiono Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci. wykorzystywanie seksualne. którzy prowadzą ich przygotowania. jak przemoc domowa. uzyskując słabe wyniki. że zdecydowana większość uczniów zda- ła. Wyeliminowanie niedostatków w wiedzy i błędów będzie tym samym jeszcze trudniejsze. Każdego dnia realizuje się średnio 350 połączeń. które pokazują. UNICEF analizuje sytuację dzieci najmniej uprzywilejowanych w trzech obszarach: sytuacji materialnej. w proch rozsypałby się cały pakiet reform wprowadzonych do oświaty przez rząd PO. w których należało wykorzystywać rachunek prawdopodobieństwa. PISA.6 proc. co Austria. jaki dystans dzieli je o dzieci znajdujących się na poziomie średniej krajowej. rozmów dotyczy zdrowia fizycznego. że od 1 września 2012 będzie rok powszechnego pogorszenia się warunków nauczania w szkołach”. który zaliczyło blisko 90 proc. to przesunięcie daty objęcia sześciolatków obowiązkiem szkolnym na wrzesień 2020 r. czy uczniowie są tak słabo przygotowani. dojrzewania (8 proc.). edukacji i zdrowiu i pokazuje. MEN oraz Polkomtela. o to w końcu chodzi autorom pomysłu. spośród 340 tys. kiedy to podobną próbę zdało 76 proc.. terapeuci. których powstanie zainicjowała Komisja Europejska. jak wiele jest samotnych dzieci.. Najgorzej na tegorocznym próbnym egzaminie poszły zadania wymagające przeprowadzenia dowodzenia.77. Związek opowiedział się za utrzymaniem obecnie obowiązujących terminów. Dało to w sumie ponad 200 tys. Szczegółowa analiza wyników pokazuje. czy już przepaść nie do przebycia. Jak się wydaje. Z uwagi na brak pieniędzy arkusze z udzielonymi odpowiedziami nie trafią do szkół.). 12 do 20. próbnej matury z matematyki. o czym pisaliśmy kilkakrotnie. 8. choć nie wypada najgorzej na tle innych krajów OECD.. ma przed sobą długą drogę do wyrównania szans marginalizowanych dzieci. w szczególności ich aktywności fizycznej (pozycja 20). zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Ośrodek Rozwoju Edukacji. Numer 116 111 jest jednym z grupy numerów interwencyjnych. W tych godzinach czynne są cztery linie.5 proc. „Pozostawienie przez rząd jednostek samorządu terytorialnego samych sobie z problemem dostosowania obiektów oświatowych dla potrzeb sześciolatków. Słaba próbna matura z matematyki Wicedyrektor CKE Mirosław Sawicki w trakcie konferencji „Rozwijanie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowych i technicznych. Wszystkie połączenia. Kłopot sprawiały także zadania. Ale też dzwonią i w sprawach z błahych. ucieczki z domu.8 historie Z ŻYCIA WZIĘTE Posłowie chcą zablokować sześciolatków. a jego linie ciągle są oblegane.od tych najczarniejszych.) i w szkole (5. że zginął im piesek… To pokazuje. Najwięcej rozmów dotyczy problemów z rówieśnikami (24 proc. to przyglądając się poszczególnym obszarom nietrudno zauważyć. z punktu widzenia dorosłych. czy jest to jeszcze dystans do pokonania. MSWiA. który zakłada opóźnienie o osiem lat objęcia sześciolatków obowiązkiem szkolnym. że skala niezbędnych nakładów na dostosowanie szkół wymaga od rządu uchwalenia specjalnego programu i przeznaczenia na te działania znacznych środków. relacji z rodzicami (10 proc. czy chcą posłać je wcześniej do szkoły i na tym opiera się wszystko: nowa podstawa programowa.38 pkt na 50 możliwych. Włochy i… USA. dużo gorzej wypadamy jednak w analizach dotyczących sytuacji materialnej – 21 pozycja. gdyż zawsze pew- na grupa dzieci plasuje się poniżej średniej. Działa przez sześć dni w tygodniu od godz. próby samobójcze. najgorzej Grecja.plasujemy się na piątej pozycji na 24 badane kraje. niezliczone historie . niezależnie od operatora są bezpłatne. wymagające zaangażowania specjalistów.

Z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie związana jest także grupa rekonstrukcji historycznych. Od wielu lat groby „Zośki”. Działalność wystawiennicza muzeum to wystawy stałe i czasowe. a od 1958 r. organizowana w czasie długiego weekendu majowego archeologiczna wioska – warsztaty archeologii doświadczalnej. W okresie insurekcji kościuszkowskiej i powstania listopadowego ludność stolicy zdobywając Arsenał zaopatrywała się w niezbędne do walki uzbrojenie. wykonywanie biżuterii metalowej według wzorów pochodzących z epoki brązu. arsenał był kilkakrotnie przebudowywany. strzelanie z łuku i pokazy walk wojów. arch. bicie monet. uczestnicy imprezy poznawali „Ruś znana i nieznana”. wikliniarstwa. rzuty bojowym toporkiem. Biskupina i opisanych w artykule rekonstrukcji znajdziecie Państwo na stronie www. Muzeum w Biskupinie formalnie stało się oddziałem Państwowego Muzeum Archeologicznego.odn.com. Na wystawie prezentowane są fotografie z badań prowadzonych przed II wojną światową. zbudowanego na wyspie we wczesnej epoce żelaza. W okresie międzywojennym jego działalność poza klasycznym muzealnictwem obejmowała także ochronę zabytków archeologicznych znajdujących się na terenie Polski.pl. To między innymi te osoby odtwarzały w bieżącym roku – gdy uroczyście obchodziliśmy 180 rocznicę wybuchu powstania listopadowego – sceny szturmu mieszkańców Warszawy na Arsenał nocą z 29 na 30 listopada 1830 r. „Alka” i wielu innych harcerzy Szarych Szeregów innych są tłumnie odwiedzane na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Organizowane są również pokazy starożytnych technik – garncarstwa. we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim warszawscy muzealnicy organizują w Biskupinie zawsze w końcu września kilkudniowe festyny archeologiczne. W trakcie tej akcji ciężko ranny w brzuch został Maciej Aleksy Dawidowski „ Alek”. wśród których wyróżnia się zdjęcie osiedla wykonane z balonu. dawne gry i zabawy. Wystawy stałe to m.DALEKIE BLISKIE DALEKIE I IBLISKIE podróże 9 Muzeum w Arsenale Bohaterem naszego kolejnego spotkania będzie Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Dzięki licznym zabytkom. Osobna ekspozycja poświęcona Biskupinowi w przystępny sposób przedstawia kulturę i życie codzienne ludzi mieszkających na terenie osiedla obronnego. Dzielnymi wojami dowodził sam dyrektor – dr Wojciech Borkowski. Są one adresowane raczej do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.warszawa. Po zakoszeniu II wojny światowej do zbiorów muzealnych włączono eksponaty Muzeum Archeologicznego Warszawskiego Towarzystwa Naukowego im. specjalizująca się w okresie napoleońskim. W wyniku odniesionych ran.woznica@gazetaszkolna. Ten wczesnobarokowy budynek z wewnętrznym dziedzińcem został wzniesiony w latach 1638-1643 z rozkazu króla Władysława IV Wazy. Pytania do autora prosimy kierować pod adres: r. W styczniu 1956 r. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie swoją działalność rozpoczęło w 1923 r. Adolfa Pawińskiego. miała miejsce jedna z najważniejszych akcji Grup Szturmowych Szarych Szeregów. Na przykładach wyjaśnione są najważniejsze pojęcia i terminy architektoniczne związane ze średniowiecznym budownictwem oraz zaprezentowane najbardziej reprezentatywne obiekty romańskiej i gotyckiej architektury z terenów naszego kraju. Więcej zdjęć Muzeum. odtwarzanie z modeliny paciorków szklanych. oraz eksponaty będące do tej pory w rękach prywatnych: Józefa Przyborowskiego. Wojciecha Gersona. szlak bursztynowy. jaki zachodził w wielu dziedzinach życia człowieka w kolejnych epokach wystawa jest przeznaczona dla odbiorców w każdym wieku. Co roku zmianie ulega tematyka festynu. 26 marca 1943 r. Erazma Majewskiego oraz pochodzące z badań wykopaliskowych w Biskupinie. rekonstrukcjom. stał się siedzibą Archiwum Miejskiego. Niewątpliwym atutem Państwowego Muzeum Archeologicznego są organizowane na jego terenie lekcje muzealne: lepienie z gliny naczyń według technik pradziejowych. tkactwa. Olbrzymie wrażenie na zwiedzających wywierają kopie romańskich Drzwi Gnieźnieńskich z przedstawieniami życia i męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha i Drzwi Płockich z XII w. Uwolniono wówczas Janka Bytnara „Rudego” wraz z grupą 25 więźniów politycznych. w średniowiecznym skryptorium – poznawanie średniowiecznych kodeksów. przeciąganie liny.pl Dzieci w czasie lekcji muzealnej W cześniej w tym samym miejscu w okresie panowania Stefana Batorego znajdował się szpital wojskowy. Kiedy taka potrzeba rekonstruktorzy wcielają się również w postaci o kilkaset lat starsze. W 2010 r. Poza festynem organizuje się tu szereg innych imprez: dawni siłacze i dawne sporty. Dowództwo sprawowali Stanisław Broniewski „Orsza” i Tadeusz Zawadzki „Zośka”. która do polskiej historii przeszła jako akcja pod Arsenałem. autora Ekspozycja muzealna . którego siedzibą jest dawny Arsenał. model przedstawiający konstrukcję chaty. farbiarstwa. Atrakcyjnymi elementami są również: makieta osady. W okresie międzywojennym dzięki staraniom dyrekcji i pracowników muzeum utworzono rezerwat archeologiczny w kopalni krzemienia w Krzemionkach Opatowskich. innymi „Pradzieje ziem polskich przestawiająca” pradzieje mieszkańców ziem polskich od starszej epoki kamienia – paleolitu do początków panowania Bolesława Krzywoustego. życie ludzi w epoce kamienia. makietom i ilustracjom czytelnie ukazującym proces zmian. opowieść o płacidłach. Wśród chłopców największym zainteresowaniem ciszą się rzecz jasna pokazy średniowiecznego uzbrojenia. zaś budową kierowali nie byle jacy fachowcy. „Orszy”. W 1936 r. „Alek” zmarł cztery dni później. Wraz ze zmieniającymi się funkcjami. kołodziejstwa. chodzenie na szczudłach. Od 1995 r. zabawek – grzechotek czy bóstw słowiańskich. Bogusława Wernera oraz Zygmunta Glogera. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. a generałowie artylerii Paweł Grodzicki i Krzysztof Arciszewski… TEKST: RYSZARD WOŻNICA „Alfabet architektury romańskiej” i „ABC architektury gotyku”. groby pierwszych władców i dostojników Państwa Polskiego. bicia monet a także obróbki kamienia. Z okazji 600-lecia bitwy grunwaldzkiej można było zobaczyć pracowników i sympatyków muzeum powożących wozami husytów w trakcie inscenizacji w Czerwińsku nad Wisłą oraz na polach Grunwaldu. wśród których znajduje się między innymi tor przeszkód. Inny charakter. a także odtworzone wnętrze chaty biskupińskiej wraz z jej wyposażeniem. przez pewien okres pełnił nawet funkcję więzienia. Był świadkiem wielu ważnych wydarzeń polskiej historii. – Państwowego Muzeum Archeologicznego. przewożonych z siedziby gestapo przy Alei Szucha do więzienia na Pawiaku. Kaliksta Jagmina. tkanie kolorowych krajek metodami pradziejowymi. bursztynu czy skóry. początki Państwa Polskiego. Zbiory muzealne prawie w całości składały się z materiału archeologicznego pozyskanego w wyniku prac terenowych i tylko w niewielkim stopniu wzbogaciły je kolekcje Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Prehistorycznych. bo i tematyka inna mają wystawy: Fot.

wśród kadry kierowniczej i inteligencji blisko 80 proc.PL Raport Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” Angielski „pod strzechą” – kolejny próg cywilizacyjny? 1 grudnia br.angielski. jak i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. wyniki części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Wynik części podstawowej języka obcego. struktura populacji zdających ze względu na wielkość miejscowości zamieszkania pozostaje właściwie bez większych zmian i kształtuje się następująco: wieś ok. w roku szkolnym 2008/2009. miasta pow. po raz pierwszy został przeprowadzony trzy lata później. Analizę tę opracował EFRWP wraz z Fundacją NIDA. możliwości wyboru języka: egzamin może być zdawany wyłącznie z języka. W przypadku części humanistycznej różnica ta wynosi niespełna jeden proc. w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych. Pierwsze dysproporcje pomiędzy średnim wynikiem egzaminu gimnazjalnego uczniów z terenów wiejskich. Niezależnie od zmieniającej się liczby uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego. brany pod uwagę przy rekrutacji do szkól ponadgimnazjalnych. bowiem.5 proc.10 aktualności WWW. będzie brany pod uwagę przy rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2011/12. aby ich dzieci uzyskały wykształcenie wyższe. której egzamin gimnazjalny będzie składał się z dwóch części: podstawowej oraz rozszerzonej. próbowali odpowiedzieć na podstawowe pytanie: Skąd biorą się tak znaczące różnice w efektach nauczania języka angielskiego? Jak przezwyciężyć bariery. do 8. 3 proc. aby język angielski był jednym z dwóch języków obowiązkowych w gimnazjum. Prowadzenie gimnazjów. 20 proc. od roku szkolnego 2011/12. Od 2009 r. Co ważne. co nie odbiega w zasadzie od średniej krajowej. Można nawet zaryzykować ostrożną. że treść egzaminu gimnazjalnego oraz zasady oceniania są ujednolicone dla całej Polski. nauczyciele i dziennikarze. to jeszcze jest to wśród nich bardzo powszechne. mieszkańców odchylenie standardowe od średniej jest wyższe niż na terenach wiejskich. hiszpański i włoski. że musi przystąpić do niego każdy uczeń (słuchacz) kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest. debatę na temat nauczania języka angielskiego w szkołach na terenach wiejskich i w małych miastach. możliwe jest porównywanie wyników uczniów z poszczególnych części egzaminu. weszła w życie nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. badanych deklaruje finansowanie dodatkowych kursów i korepetycji własnych dzieci. który. w przypadku części matematyczno-przyrodniczej – niespełna 1. a tym samym nie jest on. jak i bardzo słabe.. jak dotąd. więc. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH Podczas egzaminu gimnazjalnego uczniowie rozwiązują zadania z trzech bloków tematycznych: części humanistycznej. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zorganizował. nie ma – na przestrzeni ostatnich pięciu lat – żadnej istotnej różnicy pomiędzy średnimi wynikami uczniów uczęszczających do gimnazjów wiejskich. w gimnazjum obowiązywać będzie nauczanie dwóch języków obcych nowożytnych (do wyboru . ukraiński). Jest wdrażana stopniowo: wprowadziła ona również znaczące zmiany w sposobie nauczania języków obcych. Uczeń nie ma jednak. Pierwszy język obcy. WYNIKI Z CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ I MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ Porównując dane należy zauważyć. Przyjmuje się.GAZETASZKOLNA. a średnim wynikiem uczniów z miast pojawiają się dopiero w odniesieniu do miast powyżej 100 tys. (bo niepotwierdzoną statystycznie) hipotezę. natomiast w części matematycznoprzyrodniczej – ok. Raport ten jest próbą zwrócenia uwagi na występujące problemy. że uzyskują zazwyczaj gorsze wyniki. wyni- czestnicy debaty. mieszkańców. w skali całego kraju i ok. gdzie np. w roku 2002. pomimo że wpisane na zaświadczeniu dot. a co jedenasty (9 proc. miasta do 20 tys. Egzamin przeprowadza się w trzeciej klasie gimnazjum i ma on charakter powszechny i obowiązkowy. Sejmu. a uczniami uczęszczającymi do gimnazjów w miastach do 20 tys. części matematyczno-przyrodniczej i części językowej. podobnie jak szkól podstawowych. rosyjski. Zgodnie z jej założeniami. egzaminu gimnazjalnego. będzie brany pod uwag´ przy kwalifikacji do szkól ponadgimnazjalnych. Jednak tylko. Pretekstem do dyskusji i wymiany doświadczeń była publikacja raportu o różnicach w nauczaniu tego języka w małych szkołach gminnych i tych w miastach. niż ich rówieśników z miast do 20 tys. Z kolei gimnazjaliści ze szkół wielkomiejskich uzyskują wyniki najlepsze. Zgodnie z rozporządzeniem (§ 149 b). O ile jednak w większych ośrod- ku trzeciej części (językowej) egzaminu.8 proc. rejonizacji) wyboru gimnazjum. wyższe magisterskie lub doktoranckie.COM. NA CZYM STOIMY? Przeprowadzone w ostatnim czasie analizy statystyczne pokazują. w ramach. 20 proc. tak jak obecnie wynik części humanistycznej i matematyczno przyrodniczej. że egzamin gimnazjalny z nowożytnego języka obcego został wprowadzony od roku szkolnego 2008/09. KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI? Egzamin gimnazjalny w Polsce wprowadzony został wraz z reformą szkolnictwa z roku 1999 i pojawieniem się nowego typu szkół w systemie oświaty: gimnazjów. a uczęszczanie do obydwu typów szkół (podstawowe. z tego aż 68 proc. rok szkolny 2006/07 i 2007/08) wyniki osiągane przez uczniów z gimnazjów wiejskich są nawet nieznacznie lepsze. Raport powstał w wyniku zgromadzonych doświadczeń przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Polskiej Akademii Nauk. hiszpański. deklaruje wolę dodatkowego finansowania edukacji własnych dzieci. która swym zasięgiem objęła wszystkie typy szkół. mieszkańców. za pomocą miar statystycznych.. że gimnazjaliści ze szkół wiejskich nie dość. który jest obowiązkowy w danym gimnazjum. że zarówno w przypadku części humanistycznej. nie odnotowuje się w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia. to na terenach wiejskich taka możliwość właściwie nie istnieje. mieszkańców terenów wiejskich (wobec 44 proc. a od roku 2014 – ukraiński).5 proc.. wprowadzona nowa formuła egzaminu z języka obcego. Nie oznacza to jednak. Reforma systemu kształcenia z 1999 r. Za każdą z części egzaminu gimnazjaliści mogą uzyskać taką sama liczbę punktów: max 50. który od 2006 r. z nich chciałoby. wydawnictwem Macmillan i Stowarzyszeniem Fundamenty Silnego Państwa. będą brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych najwcześniej od roku szkolnego 2018/2019. Równie niewielkie różnice można zaobserwować pomiędzy gimnazjami wiejskimi. a wśród nich przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie egzaminu na poziomie rozszerzonym. mieszkańców. gimnazja) jest dla ucznia obowiązkowe. jednym z warunków jej ukończenia i elementem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. W 2009 r. Natomiast część trzecia egzaminu (językowa) jest zdawana przez ucznia z języka. U OPRACOWANIE: ROMUALD TEJSZERSKI kach miejskich uczeń ma możliwość (pomimo tzw. gdyż przedmiot ten jest zdawany przez 78 proc. Z uwagi na to. technikum). należy do zadań własnych gminy. mieszkańców ok. część rozszerzona będzie natomiast obowiązkowa dla uczniów kontynuujących naukę języka ze szkoły podstawowej. Co zrozumiale. mieszkańców. Trzyletnia karencja na uwzględnianie wyników egzaminu z języka obcego w procesie rekrutacji w założeniu miała pozwolić szkołom na dostosowanie nauczania języków obcych do wymagań egzaminacyjnych i zrównać szanse uczniów z różnych typów szkół. Dane te są znacząco niższe od innych grup społecznych oraz mieszkańców miast.. włoski. Stosownie do nowej podstawy programowej. szczególny nacisk zostanie położony na wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. uczniowie zdają trzecią część egzaminu – z nowożytnego języka obcego (angielski. Doświadczenia te oraz analiza wyników egzaminu gimnazjalnego zrodziły szereg pytań i wątpliwości dotyczących obowiązującego systemu naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich. przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Część humanistyczna i matematycznoprzyrodnicza egzaminu gimnazjalnego jest taka sama dla wszystkich zdających. tak jak na maturze. 100 tys.. w kontekście realizacji programu Youngster. prowadzi program wspierania nauczania języka angielskiego w gimnazjach wiejskich – YOUNGSTER. co czwarty (24 proc.) rolnik. W gimnazjum uczeń kontynuuje naukę tego języka oraz rozpoczyna naukę drugiego języka obcego. W ciągu ostatnich 10 lat odsetek osób z wyższym wykształceniem wzrósł z 3. W dalszym ciągu jednak osoby z wykształceniem podstawowym. że jednym z tych dwóch języków powinien być angielski – jeśli uczeń nie uczył się go w szkole podstawowej. a gimnazjami zlokalizowanymi w miastach do 100 tys. 35 proc. 24 proc. W przypadku wyniku z części humanistycznej różnica wynosi ok. mieszkańców ok. Rosną również oczekiwania mieszkańców terenów wiejskich dotyczące docelowego poziomu wykształcenia własnych dzieci: 80 proc. od roku szkolnego 2011/12 zostaje. a także z uwagi na zamierzenia MEN. niemiecki francuski. mieszkańców ok. pod wiele mówiącym tytułem „Angielski – czyja szansa?”. mieszkańców miast). Wyniki egzaminu są publikowane przez CKE. 2009/2010 i 2010/2011. gimnazjalnym oraz zasadniczym zawodowym stanowią blisko 60 proc. podobnie jak obecnie z części humanistycznej i matematycznoprzyrodniczej. uczniów gimnazjów z terenów wiejskich. miasta od 20 do 100 tys. francuski. Od roku szkolnego 2011/12 wynik trzeciej części egzaminu gimnazjalnego będzie uwzględniany. 2. Część podstawową będą zdawali wszyscy uczniowie. 21 proc.6 proc. co oznacza. ale jednocześnie są mocno zróżnicowani – są wśród nich zarówno jednostki wybitne. który jest obowiązkowy w jego szkole. Co jednak istotne i niepokojące: w miastach powyżej 20 tys. to język nauczany od początku szkoły podstawowej. do którego chce uczęszczać.) mieszkaniec terenów wiejskich. to jednak systematycznie zwiększa się poziom wykształcenia mieszkańców terenów wiejskich. przez które dochodzi do tych dysproporcji? Czy zmniejszanie różnic jest możliwe? Uwaga autorów Raportu została skupiona na języku angielskim. niemiecki. powinien zacząć naukę tego języka w gimnazjum. wprowadziła gimnazja – etap pośredni pomiędzy szkoła podstawową a średnią (liceum. EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA OBCEGO Przypomnijmy. jako jeden z języków obcych. W kilku przypadkach (np. rosyjski. Pomi- . że choć powoli. Do 2009 roku egzamin gimnazjalny składał się z dwóch części: humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej. że wynik egzaminu części trzeciej dla każdego ucznia pozostaje anonimowy – jest on przekazywany przez OKE dyrektorowi szkoły.

a może przede wszystkim. dobranych stosownie do umiejętności językowych uczniów (na podstawie testu plasującego). że jeżeli wykazane dysproporcje będą się utrzymywały w kolejnych latach. wychowania i opieki w szkołach gimnazjalnych. Tym samym szanse edukacyjne młodzieży z terenów wiejskich zostaną znacząco ograniczone. mieszkańców. Druga grupa problemów to niewystarczająca motywacja uczniów do nauki oraz brak zainteresowania rodziców edukacją własnych dzieci. gimnazjów. Kwestionariusz ankiety wypełniło 336 uczestników spotkania z niemal całej Polski. pod warunkiem. dostosowane do ich umiejętności językowych i różne od wykorzystywanych w procesie dydaktycznym . Nie dokonując analizy przyczyn takiego stanu rzeczy. maksymalnie 15 osobowych grupach. 70 zł. Z uwagi na brak możliwości uogólnienia powyższych wniosków na populację nauczycieli języka angielskiego w większych ośrodkach miejskich. co w przeliczeniu na ucznia daje kwot´ ok. Tymczasem ponad 50 proc. jak również wskazania potencjalnych obszarów wsparcia. Analizy pozwalają na wskazanie dwóch głównych grup problemów. a w przypadku miast powyżej 100 tys. iż do programu YOUNGSTER zaproszono gminy o najniższych przychodach z PIT i wydatkach na oświatę oraz najwyższych wskaźnikach bezrobocia powyższe wyniki należy uznać za bardzo dobre. modyfikacji i korekt w realizowanych programach wsparcia nauki języka angielskiego na terenach wiejskich pod tym kątem. Wskazanie marszałkom poszczególnych województw konieczności realizacji podobnych programów wsparcia nauki języka angielskiego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. że badanie objęło swym zasięgiem nauczycieli z gimnazjów zlokalizowanych na wsiach i w miastach do 20 tys. nagród na zakończenie roku szkolnego. a częstotliwość późniejszego wyboru danego języka na egzaminie maturalnym odzwierciedla jego wcześniejszą „dostępność” w gimnazjach. uczniowie w zasadzie nie mają jednak wyboru. odpowiednio adresowanych. od polityki samorządu gminnego. Pytania do autora prosimy kierować pod adres: r. godzin lekcyjnych i jest nim objętych każdorazowo ok. to okres trzech lat. Informacje na podstawie badań ankietowych uzyskanych z ok. Wskazanie tej grupy problemów to również sygnał. w wymiarze 90 godzin lekcyjnych dla każdej z grup. mieszkańców).podręczniki.) WNIOSKI KOŃCOWE Zaprezentowane w Raporcie analizy dotyczące wyników egzaminu z języka angielskiego oraz barier w jego nauczaniu. że dodatkowe wsparcie. Program jest realizowany corocznie w ok. brak środków na dodatkowe zajęcia edukacyjne. programów wsparcia dla oświaty. uczestniczących w Programie. mieszkańców – ponad 6 proc. Pozwoliłoby to na pełne poznanie warunków nauczania i potrzeb nauczycieli języka angielskiego w Polsce. certyfikatów. mówią. również finansowo. więc. i być może niezbędne jest dla nich w tym zakresie dodatkowe wsparcie. a także. tak na szczeblu centralnym. odpowiada zróżnicowaniu pomiędzy wsią i miastami powyżej 100 tys. Natomiast do analiz przyjęto dane z ankiet 143 nauczycieli. z inicjatywy fundacji NIDA. że jest tylko jedną z form i metod służących wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. brak perspektyw na przyszłość. w tym również w oparciu o egzaminy zewnętrzne. a także trwałości tych projektów w czasie. Uwzględnienie wniosków z audytu przy kwalifikowaniu kolejnych wniosków o wsparcie. przy kwalifikacji do szkół ponadgimnazjalnych. WYNIKI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO O ile nie ma istotniejszych różnic pomiędzy średnim wynikiem egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i matematycznoprzyrodniczej pomiędzy gimnazjami wiejskimi i miejskimi (bez miast powyżej 100 tys. Z porównania ilości zdających egzamin z czterech najpopularniejszych języków (angielskiego. w łącznym wymiarze ok. Adresowany jest do wszystkich zainteresowanych uczniów klas trzecich gimnazjów wiejskich. zbyt liczne grupy. to jest publikowany w raportach CKE. Pierwsza to problemy o charakterze instytucjonalnym. zależne od polityki edukacyjnej pastwa. że jest możliwe zmniejszanie tych dysproporcji. mieszkańców. Audyt dotychczasowych projektów edukacyjnych finansowanych w ramach PO KL pod kątem wielkości zaangażowanych środków finansowych w stosunku do uzyskanych efektów. a przede wszystkim na brak kontaktu z żywym językiem. nauczycieli wskazuje na niedostateczne wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne. z uwagi na swój ograniczony zasięg. tak w zakresie efektów nauczania. Przykład programu YOUNGSTER realizowanego w gminach o stosunkowo najgorszych parametrach ekonomiczno – społecznych pokazuje. kompleksowych programów wsparcia nauczania języka angielskiego na terenach wiejskich. które odbyło się w dniach 28-30 czerwca 2010 roku w Starych Jabłonkach. W celu poprawy efektów nauczania języka angielskiego na terenach wiejskich w ciągu kilku najbliższych lat i zrównania wyników egzaminu z tego języka pomiędzy wsią i miastem niezbędne jest już. Odnosząc się do przedstawionych wyników badań należy także mieć na względzie. JEDEN YOUNGSTER NIE WYSTARCZY? O tym. o tyle w przypadku egzaminu z języka angielskiego różnice te są znaczne i uwidaczniają się już pomiędzy gimnazjami wiejskimi. (w którym wyniku egzaminu z języka obcego nie bierze się jeszcze pod uwagę przy klasyfikacji uczniów do szkól ponadgimnazjalnych) okaże się za krótki na wyrównanie istniejących dysproporcji. niezależnie od tego. 430 zł. teraz podjęcie ze strony MEN szeregu działań. jak regionalnym. zostało przeprowadzone badanie sondażowe wśród nauczycieli języka angielskiego. Koszt całkowity programu to ok. po dwóch latach pozwalają już na dokonanie pewnych podsumowań. jak i roku 2010 uzyskane przez młodzież ze wsi wyniki z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego są gorsze od wyników ich rówieśników z obszarów miejskich. stosownie do w/w wyników badań. itp. z jakiego języka obcego będą zdawali egzamin gimnazjalny. to język angielski może stanowić główną przeszkodę dla młodzieży z terenów wiejskich w dostępie do szkól ponadgimnazjalnych kończących się maturą w miastach.com. zdających uczniów z terenów wiejskich. mieszkańców.. aby wynik egzaminu gimnazjalnego w części językowej został wzięty pod uwagę. uwzględniających również wsparcie metodyczne i merytoryczne dla nauczycieli oraz ich szybkiego wdrożenia wraz z zapewnieniem niezbędnych środków finansowych na ich realizację. Nauczyciele wskazują też na poczucie apatii wśród uczniów. BARIERY W NAUCZANIU JĘZ. na wynikach uzyskiwanych z języka angielskiego. nie radzą sobie z tym problemem. pokazują. w tym również w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. warto rozważyć możliwość pozyskania pełnych danych w zakresie przedmiotu niniejszej analizy w skali całego kraju. że język angielski wybiera blisko 78 proc. W przypadku kolejnego porównania – pomiędzy gimnazjami wiejskimi i gimnazjami zlokalizowanymi w miastach od 20 do 100 tys. w tym zwłaszcza języka angielskiego. nie rozwiązuje problemu w skali całego kraju. że nie są to wyniki reprezentatywne dla całej populacji nauczycieli w Polsce. 2 800 uczniów klas trzecich. egzaminu gimnazjalnego. Niezależnie od powyższych działań konieczna jest także zmiana (nowelizacja) rozporządzenia MEN w takim kierunku. mieszkańców. Zróżnicowanie to widać w każdym aspekcie egzaminu z języka angielskiego (reagowanie językowe. koszty podręczników finansowanych przez Fundusz. mieszkańców). w niewielkich. które zostaną zestawione z wynikami egzaminu w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. mieszkańców dla części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. uzyskany przy uczniów uczestniczących w YOUNGSTER jest wyższy od średniej dla gimnazjów wiejskich w skali całego kraju i kształtuje się na poziomie średniej uzyskiwanej przez uczniów z miast do 20 tys. odbiór tekstu słuchanego). odbiór tekstu czytanego. którzy zadeklarowali prowadzenie zajęć z języka angielskiego w gimnazjach na terach wiejskich oraz w małych miastach (do 20 tys. Koszt jednej godziny dydaktycznej to ok. które powinny obejmować: Przeprowadzenie kompleksowych badań porównawczych służących pełnemu zdiagnozowaniu możliwych przyczyn istnienia dysproporcji w wynikach nauczania języka angielskiego pomiędzy terenami wiejskimi i miejskimi. 50 proc. że średni wynik egzaminu gimnazjalnego. Bieżący monitoring wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego w kolejnych latach oraz dokonywanie ew. Zajęcia są prowadzone w oparciu o zatrudnioną w gminie kadrę nauczycielską. Pierwsze zróżnicowanie pojawia się już pomiędzy gimnazjami wiejskimi a gimnazjami zlokalizowanymi w miastach do 20 tys. w dalszej części Raportu autorzy koncentrują się. 1.pl . 80 gminach wiejskich. w tym zwłaszcza pragnących kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą. co niewątpliwie przekłada się na ich motywację´ do nauki. ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE GIMNAZJALNYM Podczas VIII Ogólnopolskiego Spotkania Nauczycieli Języka Angielskiego „English Teaching Market”. Z dostępnych danych wynika niezbicie. mieszkańców różnica ta jest jeszcze większa i wynosi ponad 4 proc. niemniej jednak sygnalizują pewne problemy poruszane w tym raporcie. a gimnazjami zlokalizowanymi w miastach do 20 tys. Jednak program ten.2 mln zł rocznie. dopiero po usunięciu dysproporcji w efektach nauczania języków obcych. Rozważenie możliwości wydłużenia okresu realizacji projektów w ramach PO KL. służących poprawie wyników nauczania języka angielskiego i innych języków obcych na terenach wiejskich. że wynik nie jest wpisywany na zaświadczeniu dot. realizowany jest już czwarty rok przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z wydawnictwem Macmillan w ok. Wielkość tego zróżnicowania – ok. Należy zaznaczyć. że zarówno w roku 2009. 100 gimnazjach wiejskich. pomiędzy terenami wiejskimi i miejskimi. z którymi spotykają się´ nauczyciele w swojej codziennej pracy. Dane uzyskane z gimnazjów uczestniczących w projekcie. Wspieranie inicjatyw na szczeblu lokalnym. Dla uczestników zajęć Fundacja zapewnia nowe.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 11 mo.tejszerski@gazetaszkolna. jak i oceny przez samych uczniów. może przynieść efekty w stosunkowo krótkim czasie świadczy przykład Programu YOUNGSTER – programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich przez naukę języka angielskiego. Należy zaznaczyć. w czym zawiera się koszt wynagrodzenia i szkolenia nauczyciela. co z pewnością przyczyniłoby się do zwiększenia efektów nauczania. Uwzględniając. że jest realizowane konsekwentnie i przy ścisłej współpracy ze szkołami i gminami. To z kolei pozwoliłoby na tworzenie. 17 tys. 2 proc. Jak wspomniano wcześniej. w tym zwłaszcza w zakresie motywowania uczniów do nauki. że w 2010 roku nastąpiło pogłębienie przytaczanych tu „różnic pomiędzy wsią i miastem” w stosunku do roku 2009 i jeśli to się utrzyma. rosyjskiego i francuskiego) wynika. Przygotowanie. że to gmina – zgodnie z Ustawą o systemie oświaty – jest odpowiedzialna za zapewnienie kształcenia. Należy zwrócić również uwagę. Program ten. niemieckiego. na szczeblu centralnym. a nauczyciele objęci są wsparciem metodycznym i merytorycznym. że nauczyciele nie mają wystarczających umiejętności i narzędzi. aby motywować uczniów do nauki.

CZYM ZATEM JEST EWALUACJA? Odwołajmy się do źródła słowa. który uważnie „wczuwa się” i bada potrzeby szkół. Podczas ewaluacji kształtującej istnieje możliwość wykorzystania wyników do zmiany procesu. kto będzie zaangażowany w przeprowadzenie ewaluacji. Nie może to być owa dotychczasowa negatywna odpowiedzialność. obejmującym analizę warunków. Wszystkie definicje opisują proces składający się z: 1. zwłaszcza w zakresie programów nauczania przedmiotów ścisłych (bo satelity budują przedstawiciele tych nauk) jako wkład w podniesienie jakości nauczania tych przedmiotów” (B. żeby sobie i innym móc pewnie odpowiedzieć. Informacje należy uzyskiwać różnymi metodami z wielu źródeł (triangulacja danych). więc musi być prowadzona systematycznie. 1981). albo zaplanowania i ewentualnego rozpoczęcia jakiegoś nowego programu” (A. urzędników „prowadzących” szkoły. Niemierki (we wspomnianym już skrypcie) ewaluacja osiągnięć uczniów jest pogłębionym sprawdzaniem i ocenianiem osiągnięć uczniów. działania lub obiektu z punktu widzenia przyjętych w tym celu kryteriów. Ma dawać impulsy do ciągłego rozwoju osób. że moja szkoła jest dobra! I mam na to dowody! EWALUACJA? SKĄD TO SIĘ WZIĘŁO? Kilka osób z naszego Ośrodka brało udział w I Podyplomowych Studiach Ewaluacji i Egzaminowania na Uniwersytecie Gdańskim pod kierunkiem profesora Bolesława Niemierki. gdy „popiskujący satelita okrążał ziemię. działań. • Proces zbierania danych i ich interpretacja w celu podejmowania decyzji (Ch. PRZYGOTOWANIE Ewaluacja. III. Te decyzje mogą dotyczyć kontynuacji. nauczycieli. DYREKTORKA ODN W KONINIE KTO ODPOWIE NA TE PYTANIA? Bardzo krótko mówiąc – odpowiadają „WSZYSCY”. inaczej produkt procesu.J. ataki na szkołę stały się zjadliwe. zamknięcia lub modyfikacji istniejącego programu. ale impuls powinien wyjść od szkoły! A branie przez ucznia odpowiedzialności za własną naukę jest zapisane już w „starej” podstawie programowej. JAK SIĘ MA EWALUACJA DO MONITOROWANIA? Monitorowanie – to śledzenie zmian pewnych wielkości. TEKST: ELŻBIETA SIUDAJ-POGODSKA. Galloway). nastawionym na ulepszanie procesu dydaktycznego. ciąg działań dydaktycznych oraz efekty (rezultaty. analizowania tych informacji w różnych fazach i aspektach. Mizerek). • Proces diagnostyczno-oceniający. oraz w jakim czasie zostanie przeprowadzona i ile to będzie kosztowało. „valeo. czyli w efekcie do rozwoju szkoły jako organizacji uczącej się i efektywnej. Panos w The Evaluation of Education Programs – definicja przytoczona przez B. elementy statystyki opisowej. jaki będzie podział zadań pomiędzy poszczególne osoby. • Zaplanowane i systematyczne działanie uwidaczniające. w celu jego usprawnienia.W. Inaczej. formułowania rekomendacji co do decyzji. Takie traktowanie ewaluacji wewnętrznej może dać odpowiedź na pytanie: „Po co ewaluacja w szkole”? Dlatego musimy odróżniać ewaluację wewnętrzną od ewaluacji zewnętrznej i kontroli. Pytania postawione respondentom muszą być trafne. Sama też przeprowadza tę ewaluację. W I etapie – przygotowawczym – formułujemy cele ewaluacji. musi być bardzo starannie zaplanowana. osądu i decyzji (J. Amerykanie nie przywykli być w czymkolwiek drudzy. Scriven. (o pieniądzach) znaczyć. Projekt ewaluacji – metodologia ba- dań. postrzega jakieś dokonane zło. jak się rzeczy mają. O ewaluacji obcej wewnętrznej mówimy wtedy. Korporowicz). procesów. Ewaluacja zbiorcza – po zakończeniu procesu służy podsumowaniu działań. jej obszarach. zawierający w sobie elementy pomiaru. gdy szkoła przeprowadza u siebie ewaluację zaproponowaną i zaprojektowaną np. tym łatwiej będzie można je przeprowadzić. jakie problemy badawcze chcemy rozwiązać za pomocą badania. Ale na pewno wielu uczniów i rodziców chce iść do „dobrej” szkoły. na kiedy potrzebne są wyniki. Jeśli się sprzeczne. inaczej – co chcemy badać. wyciągania wniosków. Niemierko. trzeba zadbać o etyczną stronę prowadzonych działań i zaangażowanie całej społeczności szkolnej w proces ewaluacji. które z nich mają znaczenie i jakie dla badanego obszaru i postawionych wcześniej pytań ewaluacyjnych. przypisując je człowieko- . Rand Mc Nally). wizytatorów i każdego. Ewaluacja ma odpowiedzieć na bardzo złożone pytanie: CZY MOJA SZKOŁA JEST DOBRA? Łatwo powiedzieć i napisać! Bardzo trudno uzyskać trafne odpowiedzi na to pytanie! Ewaluacja wymaga wiedzy! Wymaga również różnorakich umiejętności od ewaluatorów! Zarówno „zewnętrznych” jak i „wewnętrznych”. czyli podejmujemy decyzję – co chcemy badać. z intencją dostarczenia danych ułatwiających podejmowanie decyzji (H. PODSUMOWANIE Zebrane dane poddajemy wnikliwej analizie. W obecnej rzeczywistości jest to zadanie i powinność systemu doskonalenia. Im staranniej zaplanujemy badanie. I stąd propozycja prowadzenia ciągłej ewaluacji po to. wpłynięcia na jego kształt. 524). Projects and Materials. oczekując edukacji na najwyższym poziomie. być zdrowym. Jak definiuje się pojęcie ewaluacji? Ewaluacja – to: • Systematyczne badania wartości lub zalet jakiegoś obiektu (Joint Committee on Standards for Educations of Educational Programs. która może być wykorzystana do podejmowania decyzji edukacyjnych. Określamy również narzędzia.COM. przeprowadzić. Wyniki przekazywane są zleceniodawcy – ministerstwu. Chicago 1967. co społeczeństwo otrzymuje za pieniądze konsumowane przez ośrodki badań programowych.J. potężnieć” (s. które można później badać dokładnie za pomocą ewaluacji fokusowej. The Methodology of Evaluation. Wyniki tej ewaluacji wskażą nam wąskie obszary. Wymaga to tak jak w ewaluacji zbierania danych i ich interpretowania. wydany przez PWN (Warszawa 1975) według słownika Hermana Mengego i Henryka Kopii podaje: „evalesco. a całe badanie prowadzone rzetelnie. Simons). (o słowach) znaczyć. przez ministerstwo. REALIZACJA Aby zgromadzić wiarygodne dane. Bardzo ważny w procesie autoewaluacji jest krytyczny przyjaciel – osoby lub instytucje. „Świat współczesny woła o odpowiedzialność. Astin i R. które mogą oferować długofalowe wspieranie działalności szkoły. Ewaluacja „szeroko zakresowa” obejmuje szeroki obszar. Dlatego kolejne etapy procesu muszą być starannie monitorowane. Ewaluować można zarówno proces jak i jego efekty. Wtedy można je weryfikować i dają nam one ogląd badanej rzeczywistości – „obiektu” z różnych punktów widzenia. skrypt Międzywydziałowego Studium Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. gdy obszar poddany ewaluacji jest ewaluowany przez osoby zewnętrzne. mieć znaczenie” (s. jakie powinny być podjęte. 3. a potem często dyskutowane i oceniane przez uczniów. Słownik łacińsko-polski opracowany przez Kazimierza Kumanickiego. a szczególnie na wiosnę. Ewaluacja = autoewaluacja jest zewnętrzna. • Proces zmierzający do stwierdzenia. Wkrótce rząd ustanowił wielkie edukacyjne projekty rozwojowe. na zlecenie ministerstwa lub kuratorium. • Systematyczny i jawny proces zbierania informacji na temat istoty. wymuszają nowe pomysły i pytania. Następnie określamy sposób zbierania danych. jak każdy proces. kryteriach i prosi o jej przeprowadzenie osoby lub instytucję zewnętrzną. przebiegu i wyników nauczania. żeby stwierdzić. standardy edukacyjne. TAK URODZIŁA SIĘ EWALUACJA projektów edukacyjnych i teoria EWALUACJI. Wyniki ewaluacji zbieramy i prezentujemy w końcowym raporcie w formie zwięzłej i czytelnej. kryte- riach i sposobie przeprowadzenia. móc dokonać czegoś. wyniki) procesu. Wtedy szkoła podejmuje decyzję o ewaluacji. 189). -ui – być silnym. PRZYGOTOWANIE Zaplanowanie działań Projekt ewaluacji II.12 aktualności WWW. osiągnąć skutek. chlubiący się historyczną zasługą wydźwignięcia narodu. To ze skryptu Profesora dowiedzieliśmy się o SZOKU SPUTNIKOWYM w USA w 1957 roku. Określamy obiekt ewaluacji. gdy tylko odpytuje i wystawia stopnie – sprawdza i ocenia te osiągnięcia. w okresie składania przez uczniów deklaracji o wyborze szkoły – gimnazjum czy szkoły ponadgimnazjalnej. które aspekty i jakie kryteria danego „obiektu” nas interesują. w jakim stopniu zamierzone cele (edukacji) są rzeczywiście realizowane.) „Głównym celem ewaluacji jest zdobycie informacji. w jakim stopniu cele zostały osiągnięte. kto chce i „musi zabrać głos w sprawie”. Tak może wyglądać jeden trzyetapowy cykl ewaluacji. także rodziców. mieć wpływ. określamy odbiorców oraz określamy przedmiot ewaluacji. znaczenie. II. znaczyć. a zbiorcza (sumatywna) – po jego zakończeniu. EWALUACJA A OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Według B. jej obszarach. gdy szkoła podejmuje decyzję o ewaluacji. które zadają uczniowie (a także ich rodzice) przez cały rok. 2. RODZAJE EWALUACJI Ewaluacja może być wewnętrzna (własna) – autoewaluacja. każdy ma osobiste wspomnienia i doświadczenia i każdy ma rację! Kto będzie moim nauczycielem? – wymagania wobec nauczyciela są różnie formułowane. Wyznaczamy obszary badawcze oraz zastanawiamy się. mieć się dobrze. rekomendacje Sporządzenie raportu Upowszechnienie wyników I. ale nie obejmuje wartościowania charakterystycznego dla ewaluacji. New York: McGrawHill. System szkół publicznych. • Systematyczne badanie wartości lub cech konkretnego programu. bo tak jak proces dydaktyczno-wychowawczy jest procesem ciągłym. Ważna jest konsultacja ze specjalistami od badań pedagogicznych i przetestowanie procedury i narzędzi przed właściwym ba-daniem. zwyciężyć. Warszawa 2002. Guilbert).GAZETASZKOLNA. Każdy z nas chodził do jakiejś szkoły. REALIZACJA Zbieranie danych III. pracowników organów prowadzących i nadzorujących. 4. w: Perspectives of Curriculum Evaluation: AERA Monograph Series on Curriculum Evaluation. umieszczony tam przez inny naród. Ewaluacja dydaktyczna. charakteru i wartości interesujących zjawisk (H. Upowszechnianie wyników jest formą informacji zwrotnej dla wszystkich zainteresowanych. Ewaluacja obca zewnętrzna występuje wtedy. W skrócie: gdy nauczyciel dokonuje takich analiz – prowadzi ewaluację. Można ewaluować proces – czyli np. która patrząc wstecz. (o rzeczach) przemóc. PRZEBIEG EWALUACJI Etapy ewaluacji I. mieć wartość. rozwoju lub lepszego zrozumienia (L. musiał teraz przełknąć swoją porcję wstydu. Jako badanie „wartości” danego „obiektu” nie jest celem samym w sobie. (Powyższe definicje pochodzą z książki Autoewaluacja w szkole. CODN. PODSUMOWANIE Analiza danych Wyciąganie wniosków. Ewaluacja kształtująca (formatywna) prowadzona jest w trakcie procesu. A ponieważ ewaluacja ma odpowiedzieć na wiele ważnych pytań.PL Po co w szkole ewaluacja? Która szkoła jest dobra? Kto będzie mnie uczył? Czego właściwie chcę od szkoły? Czego będą ode mnie wymagać? Cztery pytania z bardzo wielu. -ere. za pomocą których zbierzemy potrzebne informacje. A więc rozwój każdej szkoły jest koniecznością. -ui – stawać się silnym. A czego ja chcę od szkoły? – odpowiedź zależy od adresata: uczniów. Niemierkę w skrypcie UG 1998). • Systematyczny proces obejmujący zbieranie informacji oraz zdawania relacji (w postaci raportu) z tego. jakie metody zastosujemy i na jakiej „próbie” – ile osób obejmiemy badaniem daną metodą. za M. innych nauczycieli. rodziców. -ere. systematycznego zbierania informacji. Amerykanie – naród praktyczny – postanowili zbadać.

W badaniach nad programami nauczania dominują analizy. opinii i raportów. aby w efekcie móc rzetelnie odpowiedzieć na pytania ewaluacyjne. Wszystko to buduje klimat współdziałania – mającego na uwadze wizję szkoły jako organizacji uczącej się. 3. że ewaluacja dostarczy wiarygodnych informacji. Jesteśmy świadomi aktów tworzenia wartości. nastawionym na bezpośrednią użyteczność. że to jest dobre? Pytamy o to naszych gości. żeby zauważyć. których wartości są uzależnione od wielu zmiennych niezależnych. Pozytywny klimat szkoły wzmaga konstruktywną aktywność rodziców. nauczycieli. proces. podejmowanie ważnych dla szkoły i lokalnej społeczności decyzji. Niemierko) przedstawiają to następująco: RYS. samorządowców. • przyczynia się do wzrostu odpowiedzialności twórców i realizatorów programu. Niemierko 2. I tak jako placówka doskonalenia nauczycieli sięgaliśmy (z sukcesem) po kolejne godła: „Inwestor w kapitał ludzki” (2002). • pomaga zrozumieć. wiadomości i umiejętności młodzieży i ich nauczycieli. gwarantujące. Dało mi to do domyślenia. Przedmiot Ewaluacji Ewaluacja wielkich projektów edukacyjnych wymaga zastosowania metodologii badań pedagogicznych – za B. Jednym z najważniejszych warunków prowadzenia procesu ewaluacji jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno badaczy jak i informatorów – respondentów. czyli nie mieć konfliktu interesów. wizytatorzy. wartościowaniu wyników oraz podjęciu decyzji o zmianie. • pozwala doskonalić proces oddziaływania na uczestników – uczniów. Ucząca się organizacja składa się z uczących się i dzielących się doświadczeniem osób. a także ustrzeżenie się pokusy zastosowania kar i nagród (tak!) na podstawie wyników przeprowadzonej ewaluacji. temperament. z przestrzeganiem etycznych zachowań. w badaniach diagnostycznych – wyjaśnianie. • wpływa na racjonalizację i obiektywizację realizatorów jakiegokolwiek programu. CZY TO JEST DOBRE? Tu podzielę się wrażeniami wyniesionymi ze spotkań w konińskich dużych firmach (Huta. • uczciwa – ewaluatorzy gwarantują rzetelność i obiektywizm całego procesu ewaluacji. z którymi wchodzą w kontakt. możemy zadać pytania badawcze. Bardzo ważne. uczniowie i niepedagogiczni pracownicy szkoły byli osobiście zaangażowani w proces. poczucie własnej wartości wszystkich osób. TAK WIĘC EWALUCJA (za prof. W ciągu kilkudziesięciu już lat (na świecie) rozwoju metodologii dydaktycznych badań ewaluacyjnych możemy mówić o ewaluacji rzetelnej – systematycznej i uczciwej oraz pozorowanej. we wdrożeniowych – działa- nia eksperymentalne. doskonalą swój warsztat pracy oraz mają motywację do osobistego doskonalenia. Ewaluacja wewnętrzna ma służyć rozwojowi ludzi – nauczycieli. dlatego tak ważne jest. Na zasadzie sprzężenia zwrotnego rośnie i wzmacnia się cała szkoła. Rodzące się tu poczucie odpowiedzialności nie ma już charakteru poczucia winy. a inni po różnych ćwiczeniach integrujących obwieszczali: „to ja już wiem. To właśnie wyjścia – zmienne. jak stałe urządzenia szkoły. zrobić to jednym mocnym „uderzeniem” czy delikatnie i stopniowo. 5. przekonania rodziców i pracodawców. żeby przyniosły korzyści. Rozważając istotę problemu – odpowiedzialności w wychowaniu. • dostarcza informacji ważnych dla lokalnej społeczności. mieli poczucie przynależności do szkolnej społeczności i udzielali sobie nawzajem wsparcia. jak prowadzić systematyczne. które zmierzają do osiągnięcia celów kształcenia. powinny być szczególnie staranie badane i analizowane. Niemierko i inni autorzy przedstawiają to następująco: Rysunek jest potrzebny. sieć szkolnictwa i jego struktura administracyjna. To ludzie i ich poczucie sprawstwa są najważniejsi w każdym. 2. Wejścia. Cele muszą być jasno określone. „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (2003 i 2005) i potem wdrożenie w ośrodku Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z Normą ISO 9001-2000 (2006 r. która patrzy w przyszłość i ukazuje człowiekowi zdane na niego dobro. Ten etap – wewnętrznego i osobistego przygotowania się do ewaluacji – ma decydujące znaczenie. co dla nich i dla instytucji – najważniejsze. • poprawia wizerunek szkoły jako organizacji świadomej swoich mocnych i słabych stron. MPEC). Działania – czynności uczniów. uczniów. nauczycieli i administracji szkolnej. jak i tych. żeby wszyscy. czyli w efekcie SZKOŁY jako ORGANIZACJI. analiz. 1 Wejścia – to uzdolnienia. będącej odprawieniem rytuału „chcecie – to macie. Gasiem 3 ): Nie jest sposobem na udowadnianie sukcesu. Głównym zadaniem dyrektora jest „przepędzenie strachu” przed udziałem w procesie ewaluacji. Były to czasy programu TERM-IAE (zachodniego) i następnie na jego bazie i podstawie tworzonej „Nowej Szkoły”. dyrektora i wzmacnia ich samoocenę. rynek pracy itp. rodziców. Ten – z konieczności bardzo skrótowy – opis ma wszystkich badaczy – ewaluatorów skłonić do wcale nieuproszczonej refleksji: jak zaplanować badania wewnątrz swojej szkoły. Pozwoliło nam to zidentyfikować i zebrać w procesy i procedury nasze codzienne niecodzienne działania. upublicznianie danych w postaci diagnoz. działania i kontekst równolegle wpływają na wyjścia. Badacze – metodolodzy badań stosowanych „dość zgodnie” (B. Tak rozumiany klimat szkoły pozwala wszystkim uczestniczyć w życiu szkoły.Zastanówmy się. a więc można je potraktować jako zmienne niezależne. na następne lata). Cele ewaluacji – po co to robimy? powinny naprawdę być celami każdego uczestnika procesu – tylko wtedy „wybrani” ewaluatorzy uzyskają wiarygodne dane z badań. A potem były szkoły jakości „Total Quality Management” z CODN-em. projektem. na podstawie których przewidywane są wyniki działań na wyjściach. kontynuacji lub zaniechaniu określonych działań. pogrupowanych w cztery kategorie: 1. czyli wiedzieć. zainteresowania. w badaniach ewaluacyjnych – wartościowanie i ocenianie. Jakie czynniki warunkują efekty w kształtowaniu poczucia odpowiedzialności u młodzieży gimnazjalnej? Jak kształtować poczucie odpowiedzialności w procesie wychowania moralnego? Dotknęliśmy tu istoty badań naukowych i/lub badań ewaluacyjnych. że to jest dobre dla nauczycieli. a potem w codziennej pracy. ale pozwala zrozumieć istotę sukcesów i niepowodzeń realizowanego programu. a na pytania: OD CZEGO ZALEŻY PROCES NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ? OD CZEGO ZALEŻY WYNIK PROCESU? – odpowiedzą badania uwarunkowań procesu. Na pytania: CZEGO NAUCZAMY? CZEGO NAUCZYLIŚMY? – dadzą odpowiedź badania dotyczące trafności działań dydaktycznych. DOBRY EWALUATOR powinien: 1. rodziców i dla (najważniejszych!) UCZNIÓW.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 13 wi. Uderzający był klimat tych uroczystości – radosny. przygotowanie każdej zatrudnionej osoby: „przyjmie czy nie przyjmie ideę wysokiej jakości”. Ludzie – konsultanci. a uśmiechnięci ludzie zwracali się do siebie i do gości z niewymuszoną uprzejmością. których przestrzeganie gwarantuje. warunkuje powodzenie lub klęskę podjętych działań. a szczególnie nowym wyzwaniu. Nastrój oczekiwania na zmianę w oświacie dawał się mocno wyczuć w 1996 roku (tuż po przejęciu szkół przez gminy). Ewaluacja wewnętrzna ma służyć ROZWOJOWI SZKOŁY. 2. umiejętności. a także właściwości wcześniejszych systemów dydaktycznych. kiedy to jesienią w Ośrodku Szkoleniowym w Wąsoszach w wielogodzinnych spotkaniach uczestniczyli dyrektorzy wszystkich poziomów kształcenia. ja swoje zrobiłem (am)”. Proces ewaluacji wewnętrznej ma służyć refleksji wszystkich jej uczestników. a zbieranie i przetwarzanie zebranych informacji – systematyczne. Z. 4. po co ci moi nauczyciele jeżdżą do Wąsosz”. doznając szacunku i uznania rodziców. Nie obyło się bez małych i większych dramatów przy podejmowaniu decyzji: Co będzie dobre dla naszych ODBIORCÓW i jednocześnie dla nas? Skąd będziemy wiedzieli. co się dzieje w szkole. Środowisko profesjonalnych ewaluatorów w swojej pracy przestrzega wielu standardów. W konsekwencji ewaluacja musi być: • prowadzona systematycznie. 4. utworzenie własnego systemu gromadzenia danych i opracowywania oraz wartościowania informacji. w tym także nowe kompetencje nauczycieli. obowiązują czytelne i jasne zasady oraz współdziałanie w przestrzeganiu i wzmacnianiu tych zasad. rzetelnie i ukierunkowana na badane cele. dyrektorów. certyfikat odnowiony w 2009 r. mieć dużą wiedzę z obszaru zarządzania np. wójtowie i burmistrzowie. Jeden z wójtów zaskoczył wszystkich zdaniem: „moja szkoła jest OTWARTA dwadzieścia cztery godziny na dobę”. standardy dokładności – ewaluacja musi opierać się na wiarygodnych informacjach z różnych źródeł. lecz różnie rozłożone akcenty. weryfikować i przeżywać osobiście i zespołowo realizowany proces. standardy poprawności – wszystkie działania zgodne z prawem. przemyślane. kontekst i wynik nauczania.. mieć chęć i wolę działania niezależnego i uczciwego. uczestników szkoleń i pytamy siebie. standardy użyteczności. 3. wcześniej zaplanowane działania. 3. że każde badanie obejmuje po części treści nauczania. podtrzymywany i doskonalony jest system całego środowiska szkolnego. Krótko ujmując – ewaluacja wewnątrzszkolna obejmująca badaniami różne obszary szkolnej działalności to: 1. Nauczyciele. standardy wykonalności. które otrzymywały certyfikaty jakości potwierdzające wdrożony system jakości. mieć odpowiednie wykształcenie pedagogiczne w zakresie metodologii badań pedagogicznych. postawy wobec uczenia się. żeby osoby zajmujące się prowadzeniem szkół w gminach. rodzice. a nie skłóciły wszystkich ze wszystkimi. doradcy. Artykuł pochodzi z czasopisma „Koniński Kurier Oświatowy” nr 1 i 2/2010 wydawanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie . Kontekst – okoliczności. • szanująca prawa człowieka – ewaluatorzy szanują godność osobistą. znać teorię i praktykę pomiaru dydaktycznego. wizytatorów. najpierw w naszych umysłach. 2. Idzie o ukazanie potęgi odpowiedzialności pozytywnej. będące wynikami – efektami procesu. że ewaluacja będzie realistyczna. wolna od nacisków politycznych oraz efektywna finansowo. wpływających w istotny sposób na wiedzę. zaplanowane i systematyczne działanie w środowisku szkolnym. Pamiętam jak analizowałam charakter. rodziców – całej społeczności szkolnej. np. lecz jest udzielającym mocy poczuciem własnego zadania. i pociąga do odpowiedzialności. pracownicy niepedagogiczni wybijali się na „wolność wyboru”. uwzględniające interesy ewaluowanych. Wyjścia – wiadomości. którzy będą korzystać z wyników ewaluacji. Zaangażowanie rodziców wspomaga nauczycieli. FUGO. • odpowiedzialna społecznie – ewaluatorzy uwzględniają wartości społeczne ważne dla ewaluowanej społeczności. które będą mogły być wykorzystane do usprawnienia badanego procesu. które nie podlegają zmianie w toku działań. szczególnie nauczyciele. nie mieć osobistego zainteresowania takimi lub innymi wynikami ewaluacji. własnej godności i istotności” . Dzięki przekonaniu (uważam – głębokiemu). biorących udział w jakimkolwiek procesie i w ewaluacji tego procesu. EWALUACJA JAKO BADANIE NAUKOWE Jest zawsze badaniem stosowanym. Badania te mają wiele wspólnego. w co wyposażony powinien być EWALUATOR wybrany przez dyrektora do zaplanowania i realizacji ewaluacji wewnętrznej w szkole. aspiracje. Zdecydowałam się na drugi sposób. • pomaga zrozumieć różne aspekty realizowanego programu. B. jakie poznali uczniowie. 4. niezbędną w ocenianiu osiągnięć uczniów. Kiedy wspólnotę osób łączy wspólnota celów do osiągnięcia. wartości i cechy osobowości uczniów oraz osiągnięcia metodyczno--organizacyjne nauczycieli i szkół. • kompetentna – ewaluatorzy posiadają odpowiednie przygotowanie i doświadczenie. sposób finansowania i pozycja społeczna edukacji. powiatach czy województwach nie wykorzystywały wyników do karania lub nagradzania dyrektora i nauczycieli.

przyjęto.system awansu zawodowego . zlecanie pracy poniżej kompetencji oraz ignorowanie ich opinii i poglądów. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem. udręczenie. w badaniach uczestniczyli także: dr Elżbieta Korzeniowska i dr Krzysztof Puchalski z tegoż KCPZwMP. że w oparciu o istniejące w świecie badania stwierdzono.imp. W wyniku analizy materiału badawczego stwierdzono.2 2. prowadzone w ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Gdańsk i Wrocław). rady pedagogiczne. Rywalizacja 7. „Stresory i czynniki salutogenne w pracy nauczyciela” – to doniesienie dr Doroty Merecz. iż ponad 25% nauczycieli pracuje więcej niż 40 godzin tygodniowo w jednej placówce. że wiele programów prozdrowotnych kończy się niepowodzeniem powodu bierności i wewnętrznego oporu osób. które mogą oddziaływać na nauczyciela pozytywnie. a dr Krzysztof Puchalski – „Przyjazne środowisko pracy nauczyciela: wyzwania dla praktyki (promocji zdrowia)”. Obok wymienionego już pedagoga . om który pytano było ewentualne przeciążenia nauczycieli praca. że obciążenia w zawodzie nauczyciela są relatywnie wyższe niż w innych zwodach?” Oto rozkład uzyskanych odpowiedzi: Zdecydowanie tak 48% Raczej tak 38% Raczej nie 6% Zdecydowanie nie 2% Trudno powiedzieć 6% Na tym tle warto poinformować także. Szukając odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego praca nauczyciela jest stresująca?”. Ten właśnie interdyscyplinarny zespół. by rozwijały się w kierunku zdrowych środowisk”. Lublin. jakich udzielali badani nauczyciela na pytanie „Na jak wiele wsparcia może liczyć polski nauczyciel? Mój dyrektor jest osobą która …. warto odnotować. jakie trzeba było tego dnia pokonać. zatytułowany „Konsekwencje oddziaływania warunków pracy na polskich nauczycieli: zaangażowanie i wypalenie zawodowe”. jak również oporu strukturalno-organizacyjnego.rodzice Społeczna percepcja zawodu: . prezentowane w kolejno wygłaszanych na konferencji referatach. Jednym ze stresorów. a także dr Dorota Merecz. aby lepiej działała wychowawczo. Dr Elżbieta Korzeniowska mówiła na temat „Metodyka programów na rzecz zdrowia nauczycieli”.w relacji do innych grup zawodowych w Polsce. zaprojektował i wykonał badania. Wszyscy zainteresowani wynikami badań. Oto wykaz najczęściej wskazywanych stresorów: 1. frustracja. dotyczył relacji między nauczycielami oraz relacji nauczycieli z przełożonymi. Nie wchodząc w szczegóły. iż w ostatnich dziesięcioleciach u nauczycieli narastają negatywne emocje.6 8.1 3.struktura systemu oświaty . przygotowanie dokumentacji) Razem 19. takie jak: gniew/złość.uczniowie . Jednak na tle innych krajów są to wyniki wysokie. obrazujące rozkład narażenia badanych nauczycieli na wrogie zachowania z strony przełożonych i współpracowników: Wrogie zachowania (w ogóle) .współpracownicy . Zwieńczeniem prac konferencji były zajęcia warsztatowe.pl/upload/ pyzalski_ksiazka/psychospoleczne. obniżenie poczucia osiągnięć i cynizm. Przeprowadzono je losowej próbie 1214 nauczycieli z całej Polski. Podczas warsztatu omawiano szczegółowo przypadki. Zbyt małe zarobki w stosunku do nakładu pracy 2.63% Wrogie zachowania przełożonych . A były to badania. Pierwszy warsztat. niepraw da 14 14 12 11 10 8 9 9 7 6 pr aw da 86 86 88 89 90 92 91 91 93 94 Kolejnym wystąpieniem był referat dra Jacka Pyżalskiego. prezentujących wyniki swych badań. Programy/ plany nauczania przeładowane 3.otoczenie fizyczne . dr Agnieszka Mościcka i mgr Marcin Drabek z Zakładu Psychologii Pracy oraz dr Zbigniew Jóźwiak z Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii – wszyscy funkcjonujący w strukturach Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Mały wpływ na to co realizuję w placówce 4. ale obraz środowiska pracy wzbogacono także o czynniki. z zachowaniem wszystkich metodologicznych reguł. Dr Krzysztof Puchalski przybliżył uczestnikom konferencji różne definicje promocji zdrowia. Drugi warsztat. mogło by się wydawać nie tylko dla zaproszonych na nią gości. Brak wsparcia ze strony współpracowników Warte przytoczenia są także odpowiedzi.środki do wykonywania pracy .oczekiwania. kiedy uczniowie niewłaściwie się zachowują (dyscyplina w szkole). Red. Kraków 2010.) Przygotowanie zajęć. Zadania administracyjne (np. jakie wypełniały wystąpienia autorów. Brak wsparcia przełożonych 8.6 Wpiera gdy mam problemy osobiste Sprawiedliwie ocenia pracę Liczy się z moją opinią Rozmawia ze mną o moich problemach zawodowych Dobrze organizuje pracę personelu Sensownie doradza w sprawach zawodowych Dostosowuje doskonalenie zawodowe do potrzeb nauczycieli Wspiera w trudnych sytuacjach z rodzicami Zapewnia odpowiednie wyposażenie szkoły Jest prawdziwie zaangażowana w swoją pracę Zapytano też nauczycieli: „Czy zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem. Projekt ten zatytułowano „Pozytywne i negatywne elementy psychospołecznego środowiska pracy w szkole a przemoc w relacji nauczyciel – uczeń” i zrealizowano go w ramach Programu Wieloletniego pn. Grant został zrealizowany przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Oto jak badani nauczyciele odpowiadali na pytanie: „Ile średnio godzin w przeciętnym tygodniu poświęca Pan(i)na następujące zadania?” Prowadzenie lekcji Zajęcia dodatkowe z uczniami (koła zainteresowań itp.t. Posługując się schematem Ch. W pierwszym z nich prelegentka opierając się na modelu WHO Programu Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy zaprezentowała kolejne fazy wdrażania takiego programu w środowisku szkolnym.ilość uczniów w klasie Rozwiązania systemowe: .44% Wrogie zachowania współpracowników. że przyczyny tego stanu mogą znajdować się w następujących obszarach: Warunki pracy: . Z tego właśnie powodu – aby nie przeszła niezauważona – podjąłem się zadania zaprezentowania czytelnikom „Gazety Szkolnej” nie tyle jej przebiegu.pdf Włodzisław Kuzitowicz 33. Według ostatniej z nich jest to „sztuka interwencji w systemy społeczne. aby dotrzeć na obrzeża Łodzi.6 nia takiego nękania w pracy wyniósł 3 lata i 2 miesiące. zebrania z rodzicami. W badaniach posłużono się techniką wywiadu. które są przez nich oceniane negatywnie. Średni czas trwa- . Stan pomieszczeń socjalnych 5. „Mobbing w środowisku pracy nauczyciela” wygłosił mgr Marcin Drabek. w którym wszystkim dał się we znaki pierwszy w tym sezonie atak zimy – we wtorek 29 listopada – odbyła się w Łodzi niezwykle interesująca. ale także obu głównych związków zawodowych. prowadzony przez dra Jacka Pyżalskiego dotyczył radzenia sobie przez nauczycieli (i w ogóle przez szkoły jako instytucji) z problemami wychowawczymi. który w tych badaniach występował jako adiunkt w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Podczas badań dokonano pogłębionej diagnozy środowiska pracy nauczycieli. ale który jest także pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. W swych wypowiedziach badani nauczyciele wymieniali te elementy ich otoczenia. poniżenie. o czym mówił we wprowadzeniu dr Jacek Pyżalski. Zajęto się czynnikami psychospołecznymi występującymi w tym środowisku. co było głównym celem tego spotkania. które mają w warunkach szkoły szanse powodzenia. opisane w przygotowanych scenariuszach.52% Ostatnie dwa wystąpienia miały wyraźne odniesienia do praktyki. zrzeszających polskich nauczycieli. Tak się jednak nie stało – i to nie z powodu wielkich trudności komunikacyjnych. podjął się. dotyczące zjawiska zachowań wrogich i mobbingu wobec badanych nauczycieli. które stanowiły bazę empiryczną wygłaszanych na konferencji referatów. Oto niektóre z nich: Procentowy rozkład narażenia badanych nauczycieli na wrogie zachowania i mobbing: Wrogie zachowania . że wysoki poziom objawów wypalenia zawodowego w stosunku do przyjętych norm przejawia 22% badanych.37% Przytoczę jeszcze procentowe wskaźniki. który poprowadzili wspólnie dr Agnieszka Mościcka i dr Marcin Drabek.przełożeni . Odsetek ofiar mobbingu wśród polskich nauczycieli to 9. Poinformowała one.dra Jacka Pyżalskiego. ile najważniejszych treści.zarobki Relacje interpersonalne . że nie jest to wskaźnik alarmujący . że z badań wynika. Na podstawie wyników badań analizowano najczęstsze stereotypy i uproszczenia dotyczące problematyki warsztatu oraz zastanawiano się nad tym jakie działania są potrzebne w szkole.stabilność systemu oświaty . Następnie referent przedstawił informacje.prestiż .polityka oświatowa . niezadowolenie i beznadzieja.54% Lobbing . konferencja. Oto niektóre z nich. Maslacha szukano wskaźników wypalenia w trzech kategoriach jego objawów: wyczerpanie emocjonalne. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.14 e-szkoła E-LEKCJA Konferencja o warunkach pracy nauczycieli W dniu. Warto także zwrócić uwagę na niezbyt często występujący aspekt tych badań: były one prowadzone przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. Także tutaj poszukiwano skutecznych rozwiązań. gdzie przebiegały jej obrady. co uznano. Jacek Pyżalski i Dorota Merecz. Zbyt dużo uczniów 6. mogą się z nimi zapoznać w wydanej już książce Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli.lodz. Elementarnym tego wskaźnikiem jest tygodniowa liczba godzin pracy. materiałów dydaktycznych itp. desperacja. Analizowano głównie obciążenia (stresory). Kończył tezą. Z obszernego teoretycznego wprowadzenia w problem można się było dowiedzieć. Warszawa. byłby to ponownie zawód nauczyciela?” otrzymano następujące odpowiedzi: Zdecydowanie tak 37% Raczej tak 41% Raczej nie 11% Zdecydowanie nie 3% Trudno powiedzieć 9% Kolejny referat p. a przede wszystkim z sytuacjami. Książka dostępna jest nieodpłatnie jako plik PDF pod adresem: http://www. Już jej temat: „Psychospołeczne warunki pracy w szkole a nasilenie przemocy w relacji nauczyciel – uczeń" pozwalały oczekiwać dużego zainteresowania ze strony nie tylko ministerstwa edukacji. których wyniki można dzięki ich reprezentatywności potraktować jako ukazujące stan faktyczny środowiska pracy polskich nauczycieli „tu i teraz”. obciążanie nadmierną pracą.9% Brak . Najczęściej stosowane praktyki mobbingowe to: nadmierne kontrolowanie pracy. spirytus movens tego przedsięwzięcia.7%. że na pytanie: „Czy gdyby jeszcze raz dokonywał(a) by pan(i) decyzji wyboru zawodu. że według danych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Polsce zarejestrowano mobbing w przypadku 1098 nauczycieli zatrudnionych w 120 placówkach oświatowo wychowawczych (Bydgoszcz.

Zaprezentowano między innymi filmy Statyści oraz Chopin – pragnienie miłości. Dla kolejnych 30 osób mamy do rozdania kody umożliwiające bezpłatny miesięczny dostęp do publikacji z czytelni ibuk. Więcej informacji znajduje się na stronie www. Przed seansem w Radomiu ostatni taki film zrobiłem pół roku temu” – dodaje. a nie słownego. Marii Zmierczak i Marzeny Kordeli. podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy wszystkich maturzystów i licealistów. Audiodeskrypcja nie rozwija się w sposób ciągły – opowiada Szubzda – Chociaż pierwszy seans filmowy tego typu miał swoją premierę cztery lata temu. Wszechnica.in. Biorę jednak pod uwagę fakt.pl Liczę. Pana Krzysztofa. „W Polsce. niedowidzącego Jasia. Audiodeskryptorem jest m. aby wszyscy uczniowie mieli dostęp do internetu i mieli możliwość przygotowania się do funkcjonowania we współczesnym świecie.edu. Co jest najtrudniejsze w pracy pana Krzysztofa? „Walka z czasem. białostocki Teatr Lalek zaprezentował przedstawienie Jest królik na księżycu. A to. co jest najważniejsze. Urszula Nowak Redaktor Naczelna Gazeta Szkolna Aktualności ze strony www. każda kwota przybliży nas do reali- Naukowe PWN: „Historia Polski 19142005” autorstwa Wojciecha Roszkowskiego oraz „Kompendium wiedzy o społeczeństwie. przedstawienia teatralne czy prace plastyczne. znaczące informacje. takie jak: język ciała.pl zacji naszych marzeń. wrócił do kraju. ciągle jesteśmy na początku. na co dzień m.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 15 Słowo zamiast obrazu. równie aktywnej. zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie szkół. dowiedzieć się jak Poniżej informacja zamieszczona na stronie szkoły www. mama 2. Wpłat można dokonać w sekretariacie szkoły lub na konto: Rada Rodziców Gimnazjum Nr 1 w Jaworze BS Jawor. zwolnił tempo życia. W Polsce nie ma zbyt wielu osób parających się tym zawodem. nie można dogodzić… Źródło: www. że zorganizowaliśmy pokaz. że jeden obraz znaczy więcej niż tysiąc słów. że po półgodzinie możemy wyjść” – dodaje. państwie i prawie” pod redakcją Sławomira Wronkowskiego.org. Bo czasem się myśli.civitas. można też usłyszeć dużo ładnych piosenek. Do tej pory w Polsce odbyło się kilka pokazów filmowych z audiodeskrypcją. Po pierwszym boomie wszystko przycichło bardzo mocno.pl oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zwięzłe. Były próby robienia cyklicznych spotkań. to w porównaniu z angielskim straszliwie nieekonomiczny. niestety. Gdy uległ wypadkowi samochodowemu. Dzieci niepełnosprawne są bardzo różne i czasem trudno rozszyfrować. A ci. jeden z nielicznych w kraju audiodeskryptorów Audiodeskrypcja to technika. Wydawnictwo Naukowe PWN. które jako pierwsze wprowadziło takie pokazy – mówi Norbert Barszczewski. Nie sposób uporać się z tymi egzaminami bez wykazania się znajomością literatury przedmiotu i najnowszych interpretacji. który w czwartek przyjechał do radomskiego kina Helios na seans Księżniczki i żaby. Duża sala kinowa wypełniona była nie tylko maluchami. Problem jest też z językiem polskim.pl. Zaczynamy już w styczniu 2011 roku! Prezentacja ustna z języka polskiego wymaga od maturzysty rzetelnego opracowania tematu i dbałości o atrakcyjną dla słuchacza formę wypowiedzi. ale zwykle po kilku seansach były porzucane. które wykazują się inicjatywą i chęcią wspierania uczniów. Każdy film to świat odrębnych problemów” – dodaje. woj. W tym roku zapraszamy na zajęcia z wiedzy o społeczeństwie.in. a my musimy ten obraz zamienić w dwa słowa – opowiada Szubzda – Księżniczka i żaba jest bajką. Podczas jednej z rozmów z niewidomym kolegą dowiedział się. dolnośląskie. Organizatorem seansu było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu. Odbył się również spektakl teatralny z audiodeskrypcją. Wszystkim jednak. którzy tę pracę wykonują. Nasi wybitni wykładowcy. Córka naszego pracownika jest dyrektorką kina Helios w Białymstoku. jak się okazuje. Szkoła chce utworzyć dwie pracownie multimedialne. przebieg akcji. Jest szybko montowana. a uczniowie mieli możliwość przygotowywać się do funkcjonowania we współczesnym świecie.5-letniego. wyraz twarzy. konferansjera. co dzieje się na ekranie. Na pierwszych 150 osób. Koszty zakupu potrzebnego sprzętu to kilkanaście tysięcy złotych. Liczymy na Państwa pomoc nawet symboliczną. Gdy zdobył odpowiednią wiedzę. gdzie miejsca na audiodeskrypcję jest wyjątkowo mało. obiektywne opisy scen pozwalają osobie niewidomej podążać za rozwijającym się wątkiem historii oraz usłyszeć i zrozumieć. ciągle jest go za mało i trzeba wybierać to. Liczę na Państwa! Pozdrawiam . Jego przygoda z tym zajęciem zaczęła się w nietypowy sposób. Bo chociaż jest on przepiękny. co im się spodoba. Nr konta: 37 8647 0007 0000 0550 2000 0002 Z dopiskiem: „SZKOŁA XXI” Szczegóły na naszej stronie internetowej: www. wiele się od tego czasu nie zmieniło.in. Jeśli sprzętu będzie więcej niż zapotrzebowanie tej szkoły.radom. Gazeta Szkolna zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu szkole. Trzeba nadążać narządem mowy za narządem wzroku. Szubzdzie najwięcej satysfakcji i radości daje śmiech dzieciaków z żartu sytuacyjnego. to z kolei najobszerniejsza dziedzina wiedzy szkolnej. aby „oglądać” produkcje w kinie.pl: napisać dobry esej maturalny z WOS i historii oraz poznać skuteczne techniki autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem. aby szkoła była miejscem nowoczesnym. a eksperci polonistyki i komunikacji pomogą w przygotowaniu ustnej prezentacji z języka polskiego. Krzysztof Szubzda. przekażemy go innej.pl Bezpłatne warsztaty dla maturzystów: język polski. Na takim seansie są zaś drugi raz. Dzięki niej mogą "oglądać" filmy. opowiadał im Krzysztof Szubzda. W projekcji wzięła udział m. W zamian za przekazany sprzęt otrzymają Państwo reklamę na łamach Gazety Szkolnej. „Pierwszy raz jestem z synkiem w kinie.pl Z wyrazami szacunku Przewodnicząca Rady Rodziców – Monika Kowalczuk Dyrekcja i nauczyciele – Janina Podhorska – dyr. Wcześniej byli właśnie w Białymstoku” – dodaje. Zorganizowanie projekcji nie należy też do najtańszych. przegadana.gimnazjum1jawor. że każdy z Państwa przekaże szkole część wyposażenia.gazeta. była to dla nas dodatkowa motywacja. udział Beata Linowska. WOS oraz bezpłatny dostęp do czytelni ibuk. „O tym.gimnazjum1jawor. sceneria czy kostiumy. Podczas audiodeskrypcji opisywane są ważne. przepoetycki. scenie czy obrazie. kl. ciągle podchodzimy do tego zajęcia metodą prób i błędów. najpopularniejsze przedmioty maturalne po geografii i języku obcym. że będzie audiodeskryptor. WOS. Pewnie na normalny pokaz byśmy się nie wybrali. . nauczyciele. zdecydował przypadek.pl. Jest powiedzenie. które zgłoszą swój udział w cyklu warsztatów czekają książki ufundowane przez Wydawnictwo Szanowni Państwo! Rada Rodziców Gimnazjum Nr 1. których starałem się nie naruszać. co dzieje się na ekranie. Niewidomi w całej Polsce nie mają zbyt wielu szans. która udostępnia dzięki dodatkowym opisom słownym odbiór wizualnej twórczości artystycznej osobom niewidomym i niedowidzącym. zagadnienie to tak bardzo zainteresowało. w którym rozwój technologii komputerowej stawia człowiekowi coraz wyższe wymagania. dyrektor Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu – Nasi podopieczni normalnie chodzą do kina. a ze względu na fakt. Historia i WOS. który zajmuje się tą techniką. III d Szanowni Państwo! Jak co roku w okresie świątecznym. Bajkę Księżniczka i żaba oglądały dzieci oraz dorośli niewidomi i niedowidzący. znawcy dziejów powszechnych i Polski ostatniego stulecia. bo są takie same jak wszystkie dzieci i też potrzebują bajek. Na pierwszych chętnych czekają specjalne pakiety maturalne przygotowane przez Collegium Civitas i Wydawnictwo Naukowe PWN: książki do nauki historii. historii najnowszej i języka polskiego. dyrekcja szkoły i Parlament Uczniowski podjęli inicjatywę utworzenia projektu dwóch sal multimedialnych umożliwiających dostęp do Internetu dla wszystkich uczniów. Partnerami warsztatów są: Dom Spotkań z Historią. było też sporo osób starszych. co to jest audiodeskrypcja. gdzie z takim dzieckiem przyjść do kina. Państwa pomoc finansowa pomoże urzeczywistnić nasze plany i marzenia. Może teraz będziemy chodzić też na zwykłe filmy – mówiła przed pokazem Linowska – Dzięki takiemu seansowi może Jasiek nauczy się lepiej skupiać uwagę na jednej rzeczy. którzy chcą dobrze przygotować ustną prezentację maturalną z języka polskiego. że zdecydował się na dwa tygodnie wyjechać do najstarszego i najsłynniejszego ośrodka w Wielkiej Brytanii. W tym roku zapraszam do wsparcia sprzętem Gimnazjum nr 1 w Jaworze. szkoły Opiekun Parlamentu Uczniowskiego – Aldona Łapińska Prezydent Parlamentu Uczniowskiego – Aleksandra Kowalska.gimnazjum1jawor. traktują ją zwykle jak dodatkowe zajęcie. ale z powodów finansowych nie mogą tego robić tak jakby chciały. historia Collegium Civitas już po raz czwarty organizuje bezpłatne warsztaty dla maturzystów i licealistów. Niezwykły seans w Heliosie W radomskim kinie Helios odbył się w czwartek nietypowy pokaz filmowy.

. w swojej witrynie internetowej o powołaniu Rady. W obszarze Człowiek wyodrębnionych zostało sześć kluczowych celów. Oczywiście nie natychmiast. stworzony przez resort edukacji plan działań rządu na lata 2009-2011 dotyczący tu. Zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu. więc można zrozumieć tę. Batalia trwa do maja 2010 r. bazujące na prezentacji projektów oraz opisach szczegółowych porównujących Polskę z innymi krajami UE nie spełnia stawianych przed nią oczekiwań.16 e-szkoła E-LEKCJA Ucieczka od odpowiedzialności Ministerstwo Edukacji Narodowej od trzech lat unika odpowiedzialności za zbudowanie strategii wykorzystania technologii komunikacyjno-informacyjnych w edukacji. w tym członków Rady Informatyzacji. Ważniejsza informacja jednak znajduje się w dalszej części komunikatu: „Na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 27 sierpnia 2008 r. a w nim czas płynie w sposób całkowicie odmienny.. Lepiej późno niż wcale. Rok 2008 Niestety. A może rządzący zauważą. by doradzać Ministrowi. 4) wyrażanie opinii w kwestiach związanych z problematyką wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. czyli upływa wyznaczony prawem termin wdrażania Planu działań.. 27 sierpnia 2008 najprawdopodobniej odbywa się posiedzenie REIiM. w świetle których nasza argumentacja będzie osadzona w istotnym kontekście. Bezskutecznie. związanych z budową w Polsce społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy. Rok 2009 Brak jakichkolwiek informacji na temat losów dokumentu. 415). Jest to jedyne formalne stwierdzenie na stronie MEN. Profesorowie o wielkim dorobku i nieza- przeczalnych kompetencjach próbują przekonać Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. która została zawiązana już wcześniej przez MENiS zarządzeniem nr 5 z 2004 r. a do 2010 r. którego istotnym elementem są technologie informacyjno-komunikacyjne. W efekcie. prezentującego wizję i główne wyzwania stojące na drodze ku rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. Rada pod przewodnictwem profesora Jana Madeya.3 nauczania dzieci i młodzieży w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym”. więc „uzasadniony” jest brak zainteresowania tak niszowymi problemami. BYŁY DYREKTOR SZKOŁY KRÓTKIE KALENDARIUM PEWNEGO DOKUMENTU Rok 2007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. które odwołuje się do dokumentu o takiej nazwie. jest rok 2010. Najprawdopodobniej. Notatka głosi między innymi: „Działania edukacyjne. jest nierówna. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji publikuje Strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. tym bardziej że z pewnością mierzona jest kalendarzem politycznym. www.hu . w sprawie Planu informatyzacji państwa na lata 2007-2010 (Dz. napawa nadzieją internautów. W połowie czerwca br. Naukowcy mają przeciwko sobie urzędników. zwłokę. Faktycznie jest to ponowne powołanie Rady. jak młodzież i społeczeństwo informacyjne. a następnie dokumentem o zmienionej nazwie Kierunki działań5. Przecież jakie nowe technologie są. jakie nałożył na nią § 2 Zarządzenia nr 14 Ministra Edukacji Narodowej. że nowe technologie dobrze się mają i nie należy zbytnio ekscytować się tym tematem. z wizją i ambitnymi celami. że jest to spowodowane przede wszystkim brakiem zrozumienia. w grudniu 2008 MSWiA przyjmuje Strategię. urzędujący jako Minister Edukacji przez trzy miesiące. że zobowiązania prawne Ministra zostaną podjęte i wypełnione. jak się okazuje. to jeszcze będą dwa lata na jego wdrożenie. która jest profesjonalnym dokumentem kreślącym strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Niemniej jednak projekt dokumentu jest gotowy. Zdobywa uzasadnienie swojego bytu potwierdzone również przez MSWiA.. więc można go poddać weryfikacji i dyskusji i wypracować ostateczną wersję. Zanim rozwinę temat i przejdę do argumentacji uzasadniającej takie stanowisko. i kompetencje. Potwierdzają to propozycjami kolejnych wersji dokumentu Plan działań. kiedy Rada zostaje poinformowana. To gorący okres wyborów parlamentarnych. że gra toczy się o więcej niż wykorzystanie TIK w edukacji? Jeśli uda się go przyjąć w 2008 r. Teraz jeszcze tylko rozstrzygnięcie wyborów parlamentarnych i Plan działań zostanie wzięty pod lupę ekspertów rządowych. I tutaj zaczyna się najbardziej tajemniczy okres tego tema- Internet to dzisiaj podstawa działań w każdej sferze Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje 9 lipca 2008 r. w sprawie Planu działań zapada cisza aż do 17 czerwca 2008 r.. Batalia. mija bez śladu istnienia projektu Planu działań. Katarzyna Hall obejmuje stanowisko Ministra Edukacji Narodowej. by trwać w zawieszeniu i błogim przekonaniu. Można go znaleźć przez witryny kuratoriów. Tajemniczy i spowity zagadkową aurą niedopowiedzeń. urzędujący jako Minister Edukacji Narodowej od maja 2006 do sierpnia 2007 r. nie pochopnie. którzy śledzą działania rządu w obszarze rozwoju społeczeństwa informacyjnego. ANGLISTA. Temat nie jest łatwy i konkuruje z wieloma innymi. na podstawie którego MEN przygotuje swoją własną wersję dokumentu Plan działań (sic!). ma trwać monitorowanie wdrażania planu i systematyczna ocena stanu jego realizacji. Na inauguracyjnym posiedzeniu 9 lipca 2008 r. „W ocenie grona ekspertów. wcześniejsze podejście do Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jest szansa. a zwłaszcza punkt 1 i 4: 1) proponowanie kierunków działań w edukacji. kiedy to Katarzyna Hall powołuje Radę do spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej (REIiM)2. Wyróżniono trzy strategiczne kierunki działań w obszarze Człowiek. Zgłoszono potrzebę opracowania dokumentu adresowanego do szerokiego kręgu odbiorców. jakie nowo mianowana Minister musi podjąć. Cel trzeci tego obszaru to Dopasowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy. Tajemniczy dokument pojawia się w nowym kontekście. Gospodarka i Państwo. – w drodze konkursu – MSWiA zawarło umowę z firmą Ernst & Young na opracowanie Strategii rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013”6. między innymi przez kuratorium małopolskie. U. bo nie ma żadnej wzmianki na ten temat na witrynie MEN. d) dot. szefowa resortu edukacji Katarzyna Hall wręczyła nominacje jej członkom”4. Google’owa wyszukiwarka umożliwia dotarcie do dokumentu Plan działań dotyczących nauczania dzieci i młodzieży w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym „Nowe technologie w edukacji” 1. nakłada na Ministra Edukacji Narodowej obowiązek przedłożenia Radzie Ministrów projektu Planu działań dotyczących nauczania dzieci i młodzieży w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym (dalej zwany Planem działań). Urzędnicy Ministerstwa wiedzą lepiej. że zdecydowanie mają i wiedzę. nie przedstawiają Radzie Ministrów projektu Planu działań. że jej dokument Kierunki działań zostaje przyjęty jako dokument referencyjny. Wrzesień 2007 r. Tymczasem w grudniu 2008 r. musimy przyjrzeć się pewnym faktom. w Części III Programu działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. by wypełnić zadania. TEKST: MAREK KONIECZNIAK. przy czym dokument ten nie został umieszczony na witrynie MEN. Przypominam. w pkt 4 lit. WIELOLETNI DYDAKTYK. W kluczowych zadaniach i inicjatywach znajdujemy następujące zadanie: „Nowe technologie w edukacji” – Plan działań dotyczących nauczania dzieci i młodzieży w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym7. ostatecznie niedużą. ani Ryszard Legutko. nr 61. Temat nie jest łatwy. Ani Roman Giertych. każdy widzi. 16 listopada 2007 r. Fot. które pomogą w budowie społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy to jedno z zagadnień. Październik 2007 r. Chciałbym postawić tezę.Termin tego przedłożenia jest wyznaczony na wrzesień 2007 r. rada zaopiniuje dokument Nowe Technologie w Edukacji.sxc. którymi zajmie się Rada do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Interesariusze społeczeństwa informacyjnego wstrzymują oddech. Wydział Szans Edukacyjnych i Nowych Technologii przy Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych ma kompetencje. poz. skupiająca dziesiątkę znakomitych naukowców toczy jakąś nieprawdopodobnie surrealistyczną batalię. czym jest społeczeństwo informacyjne oraz wynikającym z tego niezrozumieniem wagi implikacji trwającej rewolucji informacyjnej.

jakie zostały w cytowanym rozporządzeniu przyjęte. To tak. jak i przestrzeń: „Pierwszy łyk z pucharu nauk przyrodniczych czyni ateistą. jak przezwyciężać niekorzystne zmiany wywołane zbyt długim czasem spędzanym przez nastolatków przed komputerem18. to do- komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki: „Usytuowanie edukacji wpieranej komputerowo w przestrzeni techniczno-społecznokulturowej wymaga opowiedzenia się za modelem pedagogiki otwartej (…) Edukacja wspierana komputerowo ma liczne odniesienia do wielu nauk i rozmaitych dziedzin ludzkiej egzystencji. która cytuje na swoim blogu Annę Radziwiłł.10 Kontynuuje swoją myśl. Giovanni Sartori twierdzi w Homo videns polemicznie do Negropontiego: „Przewiduję. Te trzy wydarzenia zamykają się w obrębie niecałych czterdziestu lat. zmieniło także szeroko rozumianą przestrzeń edukacyjną. psychologicznych. do walki z komputerem Deep Blue. Plan działań dotyczący nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym. ale o tym. ale na dnie pucharu czeka Bóg”23. Neurobiolodzy i badacze ludzkiego mózgu wskazują na zachodzące zmiany w mózgach cyfrowych tubylców. utworzonych na potrzeby innej rzeczywistości”. że w sytuacji konfliktu interesów potrafi wybrać interes publiczny. Sysło twierdzi. jakby powiedzieć wprost. Prawo Moore’a ogłoszone w 1965 roku przewidujące cykliczne co około 2 lata podwajanie się liczby tranzystorów w chipie działa. Jednak „dyskusja toczy się nie o tym. CZY JEST O CO KOPIE KRUSZYĆ? CYFROWA RZECZYWISTOŚĆ – PRZEGLĄD WYZWAŃ I PROBLEMÓW Spróbujmy spojrzeć na kwestię potrzeby Planu działań przez pryzmat krótkiego przeglądu wyzwań i problemów ery cyfrowego przekazu. Maciej M. jak Nicholas Carr. brakiem odpowiedzialności i brakiem profesjonalizmu. „bitwa o serca i umysły w erze cyfrowej”14. Niezależnie od tego. Głos w sprawie kondycji człowieka w erze przekazu cyfrowego zabierają pisarze. że „dyskusja o przyszłości edukacji koncentruje się dzisiaj na pytaniu. broniąc honoru człowieka. gdyż według mnie nie mają one większego wpływu na rzeczywistość. Janusz Morbitzer. Fukuyamie głoszącemu „koniec człowieka”20. Nicolas Negroponte twierdzi. i jak dotąd nie zostało podważone. czynią to źle – „zamiast Fot. Kierunki rozwoju. Richard Dawkins. i przegrał. W efekcie mamy projekt miałki. skończone ja neurotyczne”17. że jesteśmy zcyfryzowani16. socjologowie. zmieniło nasze życie w każdym jego aspekcie. i to nie zawsze jest zmiana pozytywna19. jakoby istniało coś. Z drugiej strony Janusz Czerny wtóruje F. przekonaniu. w jaki sposób uczynić szkołę bardziej interesującą dla digital natives. która stoi w sprzeczności z głoszonymi wartościami w preambule podstawowej ustawy polskiej oświaty? Jedynym wyjaśnieniem. Inni. kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego”13. w tym również na przyszłość. Oczywiście idealizowaniem byłoby utrzymywanie. czy będziemy się oburzali na tak niefrasobliwe podejście do prawa. czy przyjmiemy za wyjaśnienie grzech niewiedzy. Różnica w kontekście rzeczywistości trzech wymienionych dat jest bardzo wyraźna. wbrew i na rzecz ponowoczesności”21. Ryszard Kapuściński z żalem pisze. w pkt 4 lit. Zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu. Nowe technologie w edukacji. aksjologicznych. Czego taka postawa uczy w państwie prawa? Czy jest to więc nieświadomy błąd. Pedagodzy. Jeśli nie uważam problemu za kluczowy. Werner Heisenberg replikuje Dawkinsowi z przeszłości. kreśląc piramidę ewolucji i wskazując na ewolucyjną drogę świata „od energii punktu zerowego do technosfery i zbiorowej substancji myślowej – noosfery”24. Człowiekiem roku 1982 tygodnika „Time” został komputer. Tylko brak zrozumienia wagi toczącej się rewolucji informacyjnej.sxc. jak Gary Small. co technologia może zdziałać (tu panuje powszechna zgoda). i to w sposób niewykazujący żadnego poczucia zaniedbania. Nowe technologie w edukacji jest efektem realizacji § 1 ust. że urzędnicy nie dorośli do motta Katarzyny Hall. społecznych. Edukacji Informatycznej i Medialnej. a zwłaszcza późniejsze podłączenie ich do globalnej sieci Internet. neurolodzy. radzą. Pojawienie się mikrokomputerów. kulturo. bardziej użyteczną. Minister Edukacji w uzasadnieniu dokumentu Plan działań pisze: „Dokument pn. „Sprawy publiczne są sto razy ważniejsze niż prywatne”8. których nie można zastępować działaniami spontanicznymi”11 (wyróżnienie autora). że musimy przywyknąć do tego. Komputer bez bogactwa i złożoności kontek- stów – pedagogicznych. że wyszedł z wstydliwego ukrycia. Zbigniew Bauman bada edukację „wobec. która dla fizyka jest tak samo pojęciem względnym. skąd opóźnienie. językoznawcy. że jest. Niemniej jednak urzędnik państwowy musi mieć taką świadomość wagi spraw publicznych. na sposób bycia i myślenia. eseiści i filozofowie. pisze w swojej książce Edukacja wspierana większa się przepaść między tym. Nie ma ani słowa na temat wymaganych prawem dat. jakie jestem w stanie przyjąć. poz.i medioznawcy. z niezrozumiałymi zmianami w stosunku do oryginału. gdzie w Części III Programu działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. że „aktualny kryzys edukacji jest nade wszystko kryzysem odziedziczonych instytucji i filozofii. Zastanawiając się jednak dłużej stwierdziłem. przekonują. że jest to tylko okaleczona wersja dokumentu Rady. że taki punkt widzenia jest bardzo pesymistyczny. Po- Technologia informacyjna jest ciągle przede wszystkim zamknięta w pracowniach puszczam wewnętrznie zaniedbania. nałożono na Ministra Edukacji Narodowej obowiązek przedłożenia Radzie Ministrów ww. z oddaniem godnym neofity triumfalnie głosi koniec wiary w ducha. pozostaje ważkie pytanie – co w istocie stoi u podstaw takiej postawy? W preambule ustawy o oświacie czytamy. że wielokrotnie kusiło mnie. że niewielu Polaków czyta. mocno konfrontacyjny i nie daje szansy przeanalizowania i dotarcia do obiektywnych powodów takiego stanu rzeczy. gdyż „rewolucja cyfrowa w samym sercu nauki o życiu zadała śmiertelny cios witalizmowi. aby Minister Edukacji przeoczyła ten fakt. że Ministerstwo Edukacji nie rozumie istoty i wagi rozwoju społeczeństwa informacyjnego. że czas. którego jedyną zaletą jest to. że każdy urzędnik powinien dzielić tak kategoryczny pogląd. ani słowa przeprosin interesariuszy za zwłokę. Niestety analiza dokumentu przedstawionego do konsultacji przez MEN pokazuje. Tempo rozwoju technologii jest oszałamiające. Jego merytoryczna zawartość została oparta na dokumencie Rady ds. twierdząc. jaki spędza się w cyfrowym środowisku. a przez to motywującą ich do działania i wysiłku na rzecz własnego kształcenia – bliższą ich życiu pozaszkolnemu i zainteresowaniom. W istocie trwa subtelna bitwa. że „nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki (…) Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności”9. wynalezienie układu scalonego. że w końcu można się do niego odnieść. Katarzyna Hall wysyła do konsultacji dokument Plan działań dotyczących nauczania dzieci i młodzieży w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. stwierdzając: „Nowe media wymagają nowych metod stosowania. Pasjonaci cyfrowej rzeczywistości oraz jej oddani propagatorzy i obrońcy stają w szranki z pesymistami wieszczącymi koniec cywilizacji. jest to. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 (Dz. czyli doskonałe. to nawet jeśli nagannym jest jego zaniedbywanie. jak uczniowie dzisiaj żyją. wpływa na zmianę funkcjonowania naszego mózgu. a jak się uczą”. czy świadome mijanie się z prawdą? Prosta odpowiedź na to pytanie nie rozwiąże stojącego u podstaw dylematu. Co może uzasadniać postawę MEN. filozoficznych czy historycznych może się stać narzędziem używanym bez refleksji pogłębiającym informacyjny zalew15. Jedni. www. Garry Kasparow stanął w 1996 r. a nawet nowych koncepcji ich optymalnego funkcjonowania w edukacji. Ani słowa wyjaśnienia. U. biolodzy. Dokument jest nieudolną próbą zmodyfikowania systemowego podejścia Rady. by powyższe działania lub raczej ich brak skwitować bez ogródek opieszałością. „rotweiller Darwina”. 415). a ci.12 Robert Noyce ogłosił w 1958 r. czy istoty ery cyfrowego przekazu może być wyjaśnieniem takiego podejścia do problemu i takiej postawy. co czytają. dokumentu”. filozofowie. Profesor Czesław Cempel buduje swój model świata. Marc Prensky z oddaniem objaśnia świat cyfrowych tubylców cyfrowym imigrantom. Trudno przypuszczać. naukowcy z polskich i światowych środowisk próbują od wielu lat zrozumieć media i fenomen cyfrowej rzeczywistości. Edukacji Informatycznej i Medialnej. d) dot.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 17 Rok 2010 12 października 2010 r. że multimedialny świat będzie zaludniany przez wirtualne ja rozłożone na mnogie osobowości. nr 61. CELOWA OPIESZAŁOŚĆ CZY OBIEKTYWNA NIEMOC? Przyznam się. kulturowych.hu . co w sposób zasadniczy i fundamentalny odróżnia materię ożywioną od nieożywionej”22. Don Tapscott zaraża entuzjazmem rozumienia cyfrowej generacji i ich nowych kluczowych umiejętności niezbędnych do życia w cyfrowym świecie. przy czym przechodzenie pomiędzy poziomami skutkuje według zasady emergencji wyłanianiem się nowego porządku i nowych jakości. Z czego więc może wynikać brak respektowania prawa. jeden z profesorów Rady ds.

Warszawa 2010. 6. 22. s. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA. 26. s. nie chce. s. 6). Dawkins: Rzeka genów. Tak zatem również istota techniki nie jest niczym technicznym”34. Wystarczy jednak. Bauman: Zindywidualizowane społeczeństwo. której doświadcza edukacja. czyli filozofię człowieka prostomyślnego. jakim jest potrzeba przyjęcia przemyślanej e-strategii w oświacie. Zarządzenie nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Rady do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej (Dz. W.kuratorium. Jacek Santorski & Co. Kraków 2007. s. Urz.. cit. 5). Edukacja ma szansę na jakościową przemianę. GWP. Zinstytucjonalizowana rutyna odciska się piętnem na przestrzeni myślenia pracujących w niej urzędników. że rozumieją. wymagany jest namysł nad istotą edukacji i istotą technologii. Nie widzę tej szansy dla instytucji takiej. by poddać go samokrytycznej weryfikacji. Kaku: Wizje. Urz. Tymczasem Bauman nie pozostawia wątpliwości. Ilekroć ludzie opanują jakąś umiejętność wystarczająco dobrze. J. homo eutyfronicus. 8. Monotonia odtwarzania wzorców. że uniwersytetów nie można mierzyć przy użyciu jednej miarki. Nowe technologie w edukacji. 20. uporządkowanej przestrzeni umysłu cyfrowego imigranta. Warszawa 2008. Tom V (R-St). że internet przywrócił nas epoce alfabetu i „za sprawą komputera ponownie odkrywamy galaktykę Gutenberga”. 532. na wzór pilota telewizyjnego.37. Reforma edukacji brzmi jak oksymoron. co stoi u podstaw tych zmian i dlaczego są wprowadzane.pl/artykul/index/ numer/28/id/611 [dostęp 28. s. który z jednej strony urzeczywistnia pojęcie globalnej wioski Marshala Mcluhana. Bańka: Edukacja i czas.e-mentor.poznan. dopiero gdy zaczyna go brakować. 27. 157. N. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. zwyczajowo nazywanych sukcesami. po które będzie można sięgnąć w dowolnej chwili”31. 24. MEN używa terminologii ery cyfrowej. 3. pomimo upływu zaledwie dwudziestu paru lat.2010]. Bauman widzi szansę dla uniwersytetów. którym trudno poradzić sobie z „metazmianą – zmianą sposobu. wówczas MEN jako instytucję trzeba osadzić nie obok. Warszawa 2007. który ze względu na wymogi unijne należy w końcu przyjąć. Edukacji Informatycznej i Medialnej. że musimy okiełznać nowe technologie i w tym jest szansa dla edukacji. Gdańsk 2008. a z drugiej strony wykazuje „wyższość książki nad każdym innym nośnikiem informacji. nie rozumiejąc. prowadząc je w stronę społeczeństwa wiedzy. Z. 12. z jego wydziałami. Plan działań jest dobrym przyczynkiem. Łączenie szans edukacyjnych z nowymi technologiami to zadeklarowanie. s. s. Ibidem. Carr: The Shallows. 31. C. że w modelowy sposób odzwierciedla ona stan mentalnej pułapki.18 szkoła I OKOLICE pilnego mniszego czytania – wielki szelest papieru”25 przerzucanych stron szybko. s. Dowodem aż nadto jaskrawym jest cały proces zwlekania i odkładania pracy nad Planem działań oraz ignorowanie pracy Rady ds. 30.doc. Łatwo jest napisać jedno okrągłe zdanie twierdzące. Edukacji Informatycznej i Medialnej. 34. 344. Urzędnicy MEN nie rozumieją otaczającej rzeczywistości. New York 2009. Nie potrafili się wsłuchać w sens wypowiadanych przez siebie komunałów. 22. 224. nie jest nam potrzebna e-strategia w edukacji rozumiana li tylko jako wykorzystywanie komputerów w szkole. cit. G. Morbitzer: Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki. a nade wszystko nie mówią one jednym głosem33. który na wiele lat przed erą komputerów pisał: „Technika nie jest tym samym. s.put. Pożywką trwania reform są podsumowywania podejmowanych działań. 103. 34. 25. a z drugiej stawia przed użytkownikami moralne wybory i potrzebę opowiedzenia się za wartościami lub przeciw nim. s. To znaczy. Ibidem. Warszawa 1995. s. Zamknięci są w mentalnej klatce swoich przekonań i swojego oglądu świata.2010]. Polska 2030. ze względu na ich wielość. Wychowanie dla teraźniejszości. 85. G. 17.. s. R. Znikanie. a człowiek uświadamia sobie obecność powietrza. Warszawa 2006. s. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. U. Z. W. 18. Eutyfronika ma być zarazem terapią. Powołano Wydział Szans Edukacyjnych i Nowych Technologii. doskonałą w swej formie. 11. na biurku pod postacią komputerówbrudnopisów. NOWE TECHNOLOGIE W EDUKACJI – PIĘTNO MENTALNEJ KLATKI Wracając w naszej refleksji do pytania o problem unikania przez MEN odpowiedzialności za przyjęcie i realizację Planu działań dotyczących nauczania dzieci i młodzieży w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Morbitzer: Technopol. 35. której języka urzędnicy MEN nie byli w stanie zrozumieć. Edukację należy przemyśleć w kontekście mcluhanowskiej Galaktyki Gutenberga i castellsowskiej Galaktyki Internetu. 36. 34. Warszawa 1977. Rozmowy o duchowości. że nie będziemy już niedługo świadomi obecności komputerów. że „przygotowanie do życia – odwieczne i niezmienne zadanie wszelkiej edukacji […] musi oznaczać wzmocnienie krytycznych i samokrytycznych umiejętności oraz odwagę niezbędną do przyjęcia odpowiedzialności za własne wybory i związane z nimi konsekwencje”36. 43. który przynależy do rzeczywistości minionej. Umberto Eco z jednej strony twierdzi. Warszawa 2009. Czytelnik. MENiS nr 2. Te trwają już permanentnie i są tylko atrybutem politycznym każdej nowej władzy.am. http://neur. Można by powiedzieć – nieco sarkastycznie – że nawet kwiaty zaczął wąchać za pomocą komputera”29. Nie widzi wielowymiarowych implikacji.php? option=com_content&view=article&id=126:techn ologie-informacyjne-wspomog-rozwojedukacji&catid=97:edukacja-informatyczna-imedialna&Itemid=134. s. ale poniżej poziomu skostnienia organizacyjnego uniwersytetów. J. „Znikanie nie jest konsekwencją rozwoju techniki. jeśli technologia zacznie być postrzegana jako niezbędny środek lub zniknie z pola widzenia. Warszawa 2001. Tej odwagi właśnie zabrakło w podejściu MEN do problemu e-strategii w polskiej edukacji i póki co. którymi utwierdzali się nawzajem w nieomylności swoich opinii. s. s. Eseje wybrane.A. Carriere. s. poz. wersja elektroniczna: http://www. s. Mieszkać. Plan działań nie jest jakimś tam dokumentem. J. Small: iBrain. Technological alteration of the modern mind. 169. M. 33. programów komputerowych i pomocy naukowych”. MEN tej odpowiedzialności po prostu nie rozumie. by użyć terminu Postmana. J. Polska edukacja potrzebuje bardziej transformacji niż reform. 32. na przyprawiającą o zawrót głowy liczbę wydziałów. J. o którym mówił Weiser. by systemowo spojrzeć na zadania i cele dzisiejszej edukacji. który takie zdanie by uzasadniał. s. Prószyński i S-ka. Zarządzenie nr 14 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2004 roku w sprawie powołania Rady do spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej (Dz. 21. jednak nie rozumie ich istoty. Inwolucja i Cykle Rozwoju. 37. 167. 8. Z. czym jest cyfrowa rewolucja. że książki znikną. który będzie skutecznie funkcjonował w społeczeństwie informacyjnym. gdyż „będą wszędzie: na ścianach. Ibidem.11. jako środek do celu. Profesor Józef Bańka w reakcji na złożoną rzeczywistość dominacji techniki tworzy eutyfronikę. że nie rozumie istoty społeczeństwa informacyjnego. s. tak Weiser przewiduje. 41. 16. s. C. Nie rozumie wagi toczącej się rewolucji. swoista antylogia. Obecne technologie komunikacyjno-informacyjne nie są nowe. Znikanie więc jest paradoksalnym ujęciem przyszłej wszechobecności komputerów. http://www. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami.men. 1. cit. 29. przed którym przestrzegał Minister Boni. J. C. Trudniej jest zaproponować spójny system humanistycznego wykorzystywania technologii informacyjnokomunikacyjnych w edukacji. Czerny: Czy prawo Moore’a zdetronizuje osobę ludzką? Wydawnictwo KOS.gov. MEN nr 2.pl/ user/21/2008072303. Eco: Nie myśl. s. 10. 13. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. 168. J. Stanie się przezroczysta i w pełni służebna człowiekowi. w tym profesorów należących do Rady ds. Telewizja i postmyślenie. Jonscher: Życie okablowane. Człowieka który potrafi przezwyciężać negatywne skutki technopolu28. w jaki zmienia się sytuacja”32. przyćmiewa świat przemian za oknami. że wiedzą lepiej. Tworzone listy osiągnięć przesłaniają bowiem fundamentalne pytanie. [W:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. s. jednak boi się. Gdańsk 2008. Ibidem. 23.pl/index. Dokument jest nadal do przeczytania pod adresem www. M. jak i systemem pedagogicznym.http://katarzynahall. 48. Po prostu są. 16.B. że komputery w ostateczności znikną z pola widzenia. ale ma związek z psychiką człowieka. 7. której nie da się udoskonalić27. Polska oświata nie potrzebuje osobnego planu działań dotyczących problematyki społeczeństwa informacyjnego. MEN ucieka przed odpowiedzialnością poważnego potraktowania znaków naszych czasów. jakie rodzi potęga internetu. Gdańsk 2008. należy stwierdzić prze- wrotnie. Przymiotnik nowy już się zestarzał. Plan działań powinien de facto stać się systemową strategią polskiej edukacji XXI w. że sama nazwa zdradza powierzchowność rozumienia problemu. jak mówił Weiser.11. Brak takiego dokumentu oznacza ucieczkę przed odpowiedzialnością prawdziwego namysłu nad istotą technologii i edukacji oraz zaniechanie włączenia się w spór o serca i umysły wychowanków w erze cyfrowej. Maciej M. a wskutek tego nie potrafi spojrzeć z dystansu na podstawy własnego modelu myślenia. Jest im z tym dobrze i spoglądają na świat z wnętrza tej zdefiniowanej. s. 5. 15.blogspot.edu. J. s. Heidegger: Budować.krakow. 8. instytutów. 14. New York 2010. Sartori: Homo videns. Po pierwsze szansa edukacji nie leży w nowych technologiach. żeby uświadomić sobie skalę problemu. jaki ukazał się na rynku”26 i wybiera książkę. departamentami i innymi komórkami organizacyjnymi. to w istocie wszech-uobecnianie. można powiedzieć. I jeśli rację ma Bauman z niepokojem opisujący erozję autorytetu nauczyciela i uniwersytetów. Morbitzer: Edukacja… op. Aby jednak tak się stało. 284. Polska oświata potrzebuje nowego modelu edukacji. że „reforma programowa daje szkołom większe możliwości wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technik. GWP. 14. na nadgarstku ręki. rządzącej opcji politycznej. Ibidem. GWP. odkąd sięgnąć pamięcią. w poszukiwaniu krótkich informacji. Podobnie jak ryba nie jest świadoma wody. Norton & Company Ltd. co istota techniki. Myśleć. poz. 28. 29. Jaeger: Fala jest morzem. Warszawa 2001. Wydawnictwo CIS. 10 oraz z 2009 roku nr 1.W. Jonscher: Życie okablowane. Morbitzer: Edukacja… op. paradoksalnie jednak ustanawiając w ten sposób erę komputera wszechobecnego. Warszawa 1996. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Pełna nazwa dokumentu: Kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym. jaką obecnie jest Ministerstwo Edukacji. niż kurs na świadomie obrany kierunek rozwoju. s.pl/ cempel/Ewol-Inwol07. Sysło: E-learning w szkole. że MEN nie unika odpowiedzialności. nie byli w stanie przekroczyć swojego przekonania. Wydawnictwo W. Skrajnie mówiąc. Cempel: Mój ogląd świata – Ewolucja. Bańka stwierdza. „Ementor” nr 1(28)/2009. A co musiałby MEN krytycznie zweryfikować? Przede wszystkim to. stylów myślenia i stylów dyskursu oraz ze względu na fakt. Bauman: Zindywidualizowane społeczeństwo.. Harper. Z wnętrza określonej przestrzeni myślowej ocenia świat. 246. Bauman: Zindywidualizowane społeczeństwo. poz.pdf [dostęp 28. Katowice 2005. Warszawa 2010. który twierdził. 3. 4. Patrząc z zewnątrz na działania tej instytucji. używa terminów świata. Morbitzer: Edukacja… op.. Wiedział o tym Heidegger. Wydawnictwa Akademickie „Aak”. W tym krótkim przeglądzie wielości oraz złożoności stanowisk i podnoszonych kwestii związanych z fenomenem cyfrowej rzeczywistości z oczywistych względów pominiętych zostało jeszcze wiele znamienitych nazwisk polskiej i obcej nauki. zdecydowano się wprowadzać nowe technologie do edukacji jako cel sam w sobie.com/ 9. 110. 2. WSP TWP. że „człowiek współczesny stracił niejako instynkt i stał się szczególnie podatny na racje logiczne. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA. 44. s. . 49. O zawrót głowy mogą przyprawić wizje Marka Weisera. Zamiast zaprząc technologię. Załącznik nr 2. Wyzwania rozwojowe. 19. przestają być tego świadomi”30. staje się więc odpowiedzialny za czynów zaniechanie35. Czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku. polityka Ministerstwa w tym aspekcie przypomina bardziej dryf rozwojowy37. 10.

Ale czy choroba ta musi oznaczać ograniczenia dzieci w aktywności fizycznej? Otóż NIE! Już 22 stycznia 2011 r. W tym dniu bowiem zbiegły się ważne dla placówki obchody: Dnia Patrona oraz 65-lecia. wspomniana wcześniej Pani poseł oraz przewodnicząca Rady Rodziców – Agnieszka Gradka. W trakcie specjalnie przygotowanej akademii. rocznicę swojego powstania.. 10 grudnia 2010 r. nie wspominając o dodatkowych aktywnościach. W trakcie posiłku zebranych gości raczyła multimedialna prezentacja rysów historycznych szkoły. Dyrektor Zespołu Szkół w Brzeziej Łące Przemówieniom nie było końca „Aktywni z astmą” Fundacja Sportowa Polska z Robertem Korzeniowskim na czele oraz Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji zapraszają dyrektorów i nauczycieli wychowania fizycznego oraz lekarzy na Konferencję „Aktywni z astmą” – Bo sport to zdrowie. Wśród przybyłych gości. ale nie zabrakło też tremy. – to data.pl. rodziców i nauczycieli nie zabrakło także przyjaciół i sympatyków placówki. Podziękowania i gratulacje w imieniu Pani Ewy Bubień – Dyrektorki Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce – wręczyła p. Całodniowy maraton duchowy uwieńczony został smakołykami. Cieple słowa skierowała do Robertem Korzeniowskim oraz Leszkiem Blanikiem. znajdującego się przy ulicy Szkolnej 10. Więcej informacji znajduje się na stronie www. Szkolne uroczystości poprzedziła msza święta sprawowana przez ks. Swoją obecnością imprezę zaszczycił również Pan Paweł Rańda – medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Sławomir Musiał Fot. iż przy okazji 70lecia szkoły nie zabraknie równie wspaniałych momentów. Sławomir Musiał W uroczystości brali również udział najmłodsi uczniowie Z okazji 65-lecia szkoły zaplanowano wiele atrakcji Zespół Szkół im.. składając na ich grobach symboliczne wiązanki. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące obchodził 65. Według badań epidemiologicznych ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood) na astmę choruje nawet co 3. uczniów. podczas konferencji „Aktywni z astmą” razem z medalistami olimpijskimi chorymi na astmę. Eleonora Zaleska. Okoliczność ta przyciągnęła do placówki wielu znakomitych gości. widzom zaprezentowane zostały istotne treści dziejowe placówki. Obchody 65-lecia spowite były licznymi wyrazami sympatii. dziecko do 14 roku życia. filiżanką kawy oraz trzypiętrowym tortem urodzinowym. ciela religii – któremu asystowały poczty sztandarowe placówek oświatowych. Maria Szymerowska. W części artystycznej udział wzięli nie tylko przedstawiciele szkoły podstawowej i gimnazjum. Fot. Organizatorzy obchodów pragną serdecznie podziękować wszystkim przybyłym za cudowne chwile i życzenia. elegancko. która w annałach szkoły w Brzeziej Łące zapisze się złotymi zgłoskami.aktywnizastma. Co więcej wg najnowszych trendów medycznych aktywni z astmą mają większe szanse na przezwyciężenie objawów choroby i pełną integrację społeczną. Następnie uroczystości przeniosły się do budynku. Kazimiera Haba (pracownica Filii Biblioteki w Brzeziej Łące). specjaliści ze świata medycyny. Siedlec Trzebnicki). nie wykluczając aktywności fizycznej i uprawiana sportu z podstawą programową. przygotowanym przez rodziców. Czy Twoje dziecko ma astmę? Czy z tego powodu nieustannie jest wykluczane z różnego rodzaju aktywności? Astma jest obecnie najczęstszą chorobą przewlekłą u dzieci i młodzieży. Szczodre. byli dyrektorzy szkół z Gmi- gości również obecna dyrektor – Maria Szymerowska. Po nabożeństwie oddano hołd byłym opiekunom szkoły. Norberta Graczyka – nauczy- uczniów. że w Polsce ok 70% dzieci chorujących na astmę nie uczestniczy w zajęciach WF. Z książkowymi upominkami pojawiła się Pani Ewa Wolak – poseł na Sejm. Sławomir Musiał Było galowo. Szacuje się.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 19 65 lat szkoły w Brzezinej Łące Fot. Konferencja „Aktywni z astmą” będzie miała na celu przekazanie niezbędnych informacji nauczycielom WF-u jak całkowicie bezpiecznie zaktywizować wychowanków chorujących na astmę do udziału w zajęciach WF oraz lekarzom jak równolegle łączyć leczenie astmy. Na scenie bowiem wspierały wychowanków Małgorzata Bujak i Małgorzata Gizeweter – nauczycielki historii i języka polskiego – odpowiedzialne za prowadzenie imprezy. Wilczyce. Salwę braw oraz bukiet kwiatów otrzymała jedna z pierwszych nauczycielek. zgrabnie połączone z występami ny Długołęka (Kiełczów. Wyrażają również głęboką nadzieję. nauki i sportu odpowiedzą na pytanie jak radzić sobie z astmą nie rezygnując z aktywności fizycznej. Fot. gdzie licznie przybyli goście (około 60 osób) mieli okazję poznać bogatą historię szkoły. tj. Po części artystycznej zebrani goście mogli obejrzeć przygotowane przez uczniów prace plastyczne oraz zajrzeć w kroniki szkolne. Sławomir Musiał . która odbędzie się 22 stycznia 2011 r.

Chcielibyśmy.Jako liderzy zmian odnieśliście sukces i za to wam dziękuję. dzielenie się relacjami z działań. który pozwala na samodzielne stworzenie profilu swojego klubu. kujawskopomorskie). lubuskim i dolnośląskim założono po dwa. organizator . nauczycieli uczestniczyło dotychczas w prowadzonych przez lide- rów zmian spotkaniach szkoleniowoinformacyjnych.pl/skb kluby dzielą się swoimi pierwszymi sukcesami – prezentują zaprojektowanie przez siebie logotypy i klubowe maskotki. organizator Zajęcia Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa SP im. Atrakcyjna forma działania przyciąga jego uwagę. Konferencja. bo zaczęliśmy od nazwania naszego Klubu. podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej podczas pierwszej z dwóch ogólnopolskich konferencji w ramach projektu „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". badać stan bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. comiesięcznych konkursach z nagrodami. – W mojej szkole uczniowie po pogadance na temat Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa z wielkim zapałem zgłosili chęć przystąpienia do tej akcji. Podsumowano prowadzone przez liderów zmian spotkania z nauczycielami na terenie całego kraju. przesyłają zdjęcia ze spotkań z policjantami i pokazów z udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie Szkolne Kluby Bezpieczeństwa mają w planach realizację działań poza szkołą – będą organizować lokalne happeningi i akcje ulotkowe. nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Grudziądzu (woj.pl/skb . aby przed naszą szkołą stanęły stojaki na rowery. ekspert programu „Bezpieczeństwo dla wszystkich” Renault.GAZETASZKOLNA.COM. a także organizować spotkania z przedstawicielami lokalnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ponad 50 tys. Spotkanie było bardzo burzliwe. Najmniejszą aktywnością na razie wykazują się regiony zachodnie – w Wielkopolsce powstał tylko jeden klub. szkół i placówek i zatrudnionych w nich nauczycieli. która odbyła się w dniach 13-14 grudnia w Zakopanem. osobiste zaangażowanie wzmacnia motywację.pl Młodzi agenci od bezpieczeństwa opiekunka Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa. psycholog wychowawczy. pobieranie materiałów edukacyjnych i udział w regularnych. była poświęcona nowym rozwiązaniom w obszarze organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. dolnośląskie). spotykają się z policjantami i lokalnymi władzami. W działaniach na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego wspierają nas Powiatowa Komenda Policji.20 aktualności WWW. bo większość dzieci dojeżdża do szkoły rowerami. Za pośrednictwem specjalnego serwisu poświęconego akcji www. W konferencji wzięło udział 270 osób. opiekunka Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa. opiekunka Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa. Podczas wystąpień przedstawiciele poszczególnych regionów podkreślali duże zainteresowanie nauczycieli nowymi rozwiązaniami oraz chęć udziału w dalszych spotkaniach. na Śląsku (36 klubów) oraz w województwie łódzkim (30 klubów).pl/skb . Najbardziej aktywne i efektywne kluby wezmą udział w ogólnopolskim konkursie. nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze (woj. którzy mają wpływ na nasze bezpieczeństwo” – mówi Danuta Kuźnicka. pomorskie) Aby założyć Szkolny Klub Bezpieczeństwa. powstało już 175 klubów we wszystkich województwach w kraju. przeprowadzają ankiety.men.bezpieczenstwo. . informują o wynikach szkolnych ankiet dotyczących wiedzy uczniów z dziedziny wychowania komunikacyjnego.renault. Źródło: www. w ramach którego najmłodsi mają za zadanie podejmować aktywne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – zarówno na terenie szkoły. a wszelkie aktywności wspólne z rówieśnikami utrwalają poznaną wiedzę i zamieniają ją w trwałe nawyki” – uważa Piotr Mosak. Fot. Temu służyły prowadzone szkolenia dla liderów zmian i dla nauczycieli” – powiedział Zbigniew Włodkowski. Wspieranie przedszkoli. Sybiraków w Netcie Fot. A.gov.renault. jak i w swojej miejscowości. „Przyswajanie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego w formie uczestnictwa w Szkolnych Klubach Bezpieczeństwa odpowiada poziomowi rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dziecka do dwunastego roku życia. „Celem naszego Klubu będzie dbanie o bezpieczeństwo dzieci w szkole i w drodze do szkoły. Każda szkoła podstawowa otrzyma do- stęp do specjalnego serwisu internetowego. Renault Szkolny Klub Bezpieczeństwa SP w Wydminach Monitorują stan bezpieczeństwa wokół szkoły. W ciągu niespełna miesiąca od startu nowego elementu programu „Bezpieczeństwo dla wszystkich” Renault. „Pierwsze spotkanie członków klubu to zapoznanie uczniów z celami projektu.bezpieczenstwo. Będziemy także organizować konkursy i spotkania z ludźmi.bezpieczenstwo. Nadesłał Wojciech Ostrowski. Odpowiedzi na zebrane podczas konferencji pytania i zgłaszane trudności związane z interpretacją przepisów zostaną zamieszczone na stronie internetowej MEN. Szczegółowe informacje o pozostałych nagrodach i konkursie znajdują się na stronie www. nauczycielka ze Szkoły Podstawowej im.renault. poświęconych pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. namawiają do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym – dzieci działające w ramach Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa od miesiąca współtworzą ten nowy element międzynarodowego programu edukacyjnego „Bezpieczeństwo dla wszystkich” Renault. Szkolne Kluby Bezpieczeństwa to projekt skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w całym kraju. Dziękujemy za wspaniały pomysł – mówi Jolanta Ludkowska. w którym nagrodą główną jest mobilne miasteczko ruchu drogowego. rower miejski i odblaskowe zestawy rowerowo-spacerowe dla wszystkich członków klubu. Z wielu propozycji od uczniów wybraliśmy najbardziej odpowiednią nazwę dla naszego SKB – „Agenci od Bezpieczeństwa” – relacjonuje Ewa Lubiszewska. wystarczy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej www. a w województwach zachodnio-pomorskim. Powiatowy Rzecznik Praw Dziecka oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.PL Spotkanie liderów zmian w Zakopanem „Chcemy przygotować nauczycieli do realizacji nowych zadań. Najwięcej Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa założono w Małopolsce (39 klubów). Necla w Mieroszynie (woj. indywidualizowanie pracy z uczniem to priorytety ministerstwa – podkreślił wiceminister Zbigniew Włodkowski.

konkurs z nauką przygotowania prostych. W związku ze zbliżającym się końcem roku zapraszam do zamawiania prenumeraty Gazety Szkolnej na rok 2011. smacznych i pożywnych przekąsek do szkoły. poradnik przygotowywany we współpracy z metodykami ODN na co dzień wspierającymi nauczycieli w pracy z komputerem Zapraszam serdecznie i gorąco zachęcam Urszula Nowak Redaktor Naczelna www. Ministerstwem Pracy oraz OHP Dla wszystkich czytelników rubryki .000 .zbiór ustaw i rozporządzeń z interpretacją PRAWNIK ODPOWIADA . scenariusze lekcji Aby zachęcić Państwa do korzystania z programu BALTIE. dla wszystkich obecnych i przyszłych prenumeratorów "Gazety Szkolnej".com.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 21 Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele.stała rubryka prawna . Ministerstwem Skarbu oraz NBP Dla wszystkich czytelników rubryki .rubryka przygotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.konkurs EKOLOGIA = EKONOMIA.000 zł.Szkolne Ośrodki Kariery .) w cenie prenumeraty. każda AKADEMIA NAUCZYCIELA – rubryka z praktycznymi poradami przydatnymi w codziennej pracy nauczyciela prowadzona przez uznaną autorkę poradników dla nauczycieli Marzenę Frąckowiak AKADEMIA MŁODEGO DZIENNIKARZA – stałe miejsce (po)pisów młodych adeptów sztuki dziennikarskiej z redakcji zaprzyjaźnionych gazetek szkolnych SZKOŁA NA ZDROWIE .comiesięczny dodatek do Gazety Szkolnej zawierający praktyczne porady. o wartośći 650 zł. dla ucznia i nauczyciela Nowe dodatki: NOWE TECHNOLOGIE W EDUKACJI – comiesięczny dodatek prezentujący najnowsze oferty dla edukacji.odpowiedzi na indywidualne pytania SZOKi . pytania i odpowiedzi na codzienne problemy we wdrażaniu nowych technologii na lekcjach z przedmiotów nieinformatycznych. w którym do zdobycia nagrody o wartości 5. Wprowadziliśmy kilka nowości: Nowe rubryki: PRAWO .konkurs. powiększyliśmy miejsce przeznaczone do prezentacji własnych dla wszystkich chętnych szkół. którzy złożą zamówienie do 31 grudnia 2010 (wystarczy zamówienie. Odpowiadając na oczekiwania naszych czytelników. w którym zdobyć można środki finansowe na utworzenie i wyposażenie pracowni oraz wynagrodzenie dla opiekuna SZOK. mamy pełną roczną niebieską licencję BALTIE 3 (dla całej szkoły i wszystkich uczniów w domu. Wystarczy skorzystać z linka prenumerata 2011 z BALTIE Mam to w osobnym pliku KOMPUTER I POMOC .000-15.10.pl . każda EKONOMIA NA CO DZIEŃ – rubryka przygotowana we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.gazetaszkolna.000 zł. do zdobycia nagrody o wartości 5. oferta przygotowywana we współpracy z firmami specjalizującymi się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań dla szkół INFORMATYKA TWÓRCZA Z BALTIE lub inaczej BALTIE dla każdego dziecka na świecie – comiesięczny dodatek z pomysłami na zastosowanie programu do nauki programowania BALTIE jako ciekawego i efektywnego wsparcia nauki nie tylko na lekcjach informatyki – przykłady pracy z BALTIE w szkołach w Polsce i na świecie. konkursy. płatność może nastąpić w nowym roku).

zespół: Agnieszka Iwanek. „Żyjemy w czasach szybkich zmian. OD PORADNIKA. – Te nagrody to także zobowiązanie. które zostały wyróżnione przez jury. Można powiedzieć. PREZENTACJI. Paulina Laskowska. Joanna Gaławiaczek (opiekun) z Publicznego Gimnazjum nr 43 im. spraw społecznych i włączenia społecznego. Ta historia opowiedziana została z happyendem . Wyróżnienie zespół: Marcin Jeżewski. CEO . poprzez zauważenie i kontakt z innym człowiekiem. nawet w tak trudnym temacie. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu – to zwycięzcy konkursu „Nie wykluczam!" zorganizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Centrum Edukacji Obywatelskiej. MŁODZI WRAŻLIWI Jury II stopnia wyróżniło 9 prac. czwartej edycji konkursu „Nie wykluczam!" szkoły z całej polski nadesłały niemal dwieście prac. Elżbieta Trojanowska (opiekun) z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku . prezentacji. do wyciagnięcia ręki w stronę osób. Uczestnicy konkursu podeszli do tematu w bardzo dojrzały sposób. Zadanie uczniów polegało nie tylko na podzieleniu się swoimi spostrzeżeniami na temat wykluczenia społecznego ze względu na wiek. Bartosz Kapka. III miejsce zespół „Grupa Mocno Narcystyczna”: Katarzyna Świerkot. wiem. Alicja Marciniak. Podkreślił. W fotoreportażu grupy z Czarnej Białostockiej przedstawiono w formie bajki historię niepełnosprawnego chłopca. Tomasz Dobroszczyk. 2 grudnia. Paweł Żukiewicz. To Wy nimi jesteście!” – mówił do laureatów Mirosław Sielatycki.Piotr spotkał na swojej drodze osoby życzliwe i pomocne. poprzez komputerowo zrealizowaną opowieść o niepełnosprawnej dziewczynie. iż hasła o niewykluczaniu można realizować w codziennym życiu.” Uczniowie licznie odpowiedzieli na ten apel: do tegorocznej. Piotr Boroń. CEO zespół: Urszula Postołowicz. To najlepszy dowód na to. Agnieszka Kania (opiekun) z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pszczynie . To wszystko znalazło swoje Laureaci konkursu odzwierciedlenie w ich pracach – wyjątkowo wrażliwych i emocjonalnych. Koleżanki również wyciągnęły wnioski z ich wspólnej wyprawy: „pomogłyśmy Mateuszowi. bo wyzwala pozytywne działanie. które pozwoliłyby na skuteczną walkę z wykluczeniem w ich najbliższym otoczeniu. Katarzyna Iwińska (opiekun) z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 40 w Poznaniu . Nagrodzone prace miały bardzo różną formułę – od poradnika dla wolontariusza. Uczniów i nauczycieli powitała dyrektor Przedstawicielstwa KE Ewa Synowiec. WSZYSTKO JEST MOŻLIWE Choć temat konkursu nie był tematem często poruszanym wśród młodych ludzi. Małgorzata Wilgucka (opiekun) z II Liceum Ogólnokształcącego im. która mieszka na trzecim piętrze kamiennicy bez schodów. wykluczenia. Paderewskiego w Knurowie. Alan Chromiński. Małgorzata Reszka. że jest opieka społeczna. „Oby ten promyk nadziei z ulicy Jasnej dotarł jak najdalej” – mówił Mirosław Marczewski. Agata Żarska. CEO Wyróżnienie Zwycięzcy konkursu i członkowie jury podczas Wielkiej Gali Integracji Fot. że konkurs może zmieniać świadomość i zachowanie ludzi. Ich decyzję wsparł dyrektor szkoły. przyjrzeli się rzeczywistości ich otaczającej. Gościem specjalnym był Laszlo Andor – komisarz Unii Europejskiej ds. że będą pomagać Danieli w codziennym zmaganiu się ze schodami i w dojazdach na zajęcia. „Wy to pokazaliście w swoich projektach!” – podsumował działania młodych ludzi. która znajduje się przy ulicy Jasnej. Tematyka konkursu nawiązywała do Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. że to właśnie edukacja najskuteczniej przeciwdziała ubóstwu i wykluczeniu. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu . Żaneta Kłos. Jolanta Chrulska (opiekun) z Gimnazjum im. więc ja tego między bajki nie włożę!” Prezentacja multimedialna grupy z Drawska Pomorskiego była wyprawą między instytucjami zajmującymi się pomocą społeczną w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jednego z członków zespołu Mateusza Skwirowskiego: jak znaleźć opiekuna. Wyjątkową pracą był wideoreportaż grupy chłopców Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 40 w Poznaniu. Damian Dobrzański. Magdalena Jurewicz. Zdobywcy pierwszych miejsc w nagrodę pojadą do Brukseli. Widać. ale dalej nie wiem jak trafić do Nagrodzone prace Kategoria szkoły gimnazjalne I miejsce szkoły”. okazały się wyjątkowe i szczególne. Ewelina Błachuta. zespół: Bartłomiej Woźniak. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Violetta Drozdowska. Marcin Kowalski. Uczestnicy przygotowali je w formie eseju. samotności – mówiła. I. aby móc korzystać z zajęć w szkole pomimo swojej niepełnosprawności. że są środki unijne. ale również na przedstawieniu konkretnego pomysłu na projekty.22 szkoła I OKOLICE Nie wykluczaj! Zespół z Gimnazjum im. Opowiadał o zajęciach hipoterapii poruszającej się na wózku Danieli. Bartosz Kaczmarczyk (opiekun) z Zespołu Szkół im.J. Patronat honorowy objął prezydent Bronisław Komorowski i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Jeszcze bardziej emocjonujący był kolejny dzień . Chłopcy potrafili wcielić w życie przesłanie ze swojej pracy . prezes Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej wskazywał. B. Prusa w Skierniewicach . to wszystkie prace. aż po bajkę z morałem. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej oraz uczniowie z II LO im. Z kolej Jacek Strzemieczny. II miejsce III miejsce Fot. że tutaj jak na dłoni widać jasne strony polskiej edukacji. że uczestnicy konkursu pokazali. Bądźcie liderami w swoim środowisku!” „Jesteśmy dziś w siedzibie Przedstawicielstwa KE. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej . Anna Merecik. które w niektórych wypadkach doprowadzają do biedy.nie budujmy schodów do samotności. jednego z członków zespołu. Wiktoria Mikowska z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej gratulowała uczniom i nauczycielom pomysłowości.w warszawskiej siedzibie Przedstawicielstwa KE w Polsce ogłoszono finalne wyniki konkursu. Anna Zarębska (opiekun) z Liceum Ogólnokształcącego im. Karla Dedeciusa w Łodzi. Kamila Jaroch. że konkurs „Nie wykluczam!" wyzwolił w młodych ludziach aktywność na rzecz innych. AŻ PO BAJKĘ „Naszym głównym założeniem jest uwrażliwienie młodych ludzi na zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego ze względu na niepełnosprawność i wiek – podkreślała koordynatorka konkursu Agnieszka Średniawa z Przedstawicielstwa KE – Chcemy także zachęcić młodzież do konkretnego działania. II miejsce zespół: Mateusz Skwirowski. Piotr Szoka. Kategoria szkoły ponadgimnazjalne I miejsce zespół: Dominika Tomaszewska. przemyśleli sposoby jej zmiany. a on pomógł nam inaczej spojrzeć na świat”. zatrudnienia. niepełnosprawność i ubóstwo. fotoreportażu lub wideoreportażu. Konkluzja Mateusza była bardzo wymowna: „wiem już. zaś Mirosław Marczewski. III miejsce zespół „ABC”: Dawid Gnatek. które same sobie nie poradzą. Praca zakończyła się słowami: „Ale cóż to za bajka? Wszystko to być może! Prawda. Podjęli decyzję. że także nasza praca ma sens. Paulina Ferfet. zespół "zsijp wolontariat": Natalia Czech. Anna Arcimowicz (opiekun) z Gimnazjum im. laureaci i ich opiekunowie zostali zaproszeni do udziału w Wielkiej Gali Integracji. dyrektor fundacji Rozwoju Systemu Edukacji podkreślał. Ewa Synowiec podkreśliła zaangażowanie uczestników: – Patrząc na Wasze prace widzimy. że Wam nie jest wszystko jedno – podkreśliła Ewa Synowiec i dodała. jakim jest wykluczenie społeczne. który postanowił finansować ich dojazd do dziewczynki. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim .

zarówno w kwestach merytorycznych. uczeń uległ naszym sugestiom i wpływom powinniśmy być wiarygodni. co w przyjaznej współpracy z uczniem i jego rodzicem jest kluczowe. Możemy to zrobić min. Pamiętajmy o mowie niewerbalnej. że jego problem jest bagatelizowany. Intonacją możemy podnieść swoją wiarygodność. że słuchacze. że nic nie kupiłam”. pasję. – rozluźnienie. możemy dać do zrozumienia drugiej osobie. że lubi on swoją pracę oraz kontakt z uczniem. dlaczego niektórzy nauczyciele mają ogromny autorytet w oczach uczniów. Na uczniu lub rodzicu sprawiamy wtedy wrażenie eksperta.jako eksperta i profesjonalistę. Konfrontacja ze swoim zdaniem Każdy dobry nauczyciel wie. ale też starajmy się. że jeśli wspominamy jakąś opinię. Towarzyskość (bycie lubianym). Pamiętajmy jednak. Innymi słowy doskonale wie. ale ma kolosalne znaczenie dla budowania dobrego wizerunku solidnego nauczyciela. ale także wychowawczych. że zaszczepiamy w nich przeciwny punkt widzenia. ale też będą ulegać naszym wpływom. Tutaj dodatkowym aspektem są kompetencje i doświadczenie. Stanowi o naszych kwalifikacjach oraz biegłości w danej dziedzinie. z którym prowadzimy konwersację. Z wiarygodnością nauczyciela związanych jest więc wiele aspektów. abyśmy byli wiarygodni w każdym temacie. – pogoda ducha. która przekazuje informacje ważne. a to ważny aspekt wiarygodności. Inspiracja. Uważać natomiast trzeba na miny niezadowolenia. Mogą powodować. a także na bieżąco sprawdzać. jak i jego rodzice powinni widzieć w nauczycielu pasję i zaangażowanie. Czy postrzegamy siebie jako wiarygodnego nauczyciela? Czy jesteśmy kompetentni? Kompetencja jest fundamentem pałacu. czy się z nim zgadzamy. Zainteresowanie uczniem. Muszą czuć. w których odnajdujemy siebie. że rozwijanie prawdziwych kompetencji. To potwierdza naszą wiarygodność. lecz wynika ono np. Unikajmy jednak konfabulacji. bo to przekonuje ludzi najbardziej. za pomocą intonacji i rytmiki swojej wypowiedzi. Ekstrawersja. które są niezmienne. O to właśnie chodzi. Wiedząc to powinniśmy pokazać siebie z jak lepszej strony . osoby. TEKST: MARZENA FRĄCKOWIAK Fot. fachowość. WIARYGODNOŚĆ JEST TO SOLIDNOŚĆ I BIEGŁOŚĆ Oczywiście nie chodzi o to. mówmy o tych aspektach naszego wykształcenia. Bycie serdecznym nie wpływa co prawda na fakt. że można mu zaufać. Nasza wiedza merytoryczna. Pamiętajmy więc. aby rozmowa z uczniem była płynna. Umiejętności komunikacyjne Starajmy się. odnoszących się do systemu wartości. są bardzo wyczuleni na barwę oraz ton głosu i usłyszą zdenerwowanie. -.frackowiak@gazetaszkolna. w danej sytuacji. czy zostaniemy uznani za eksperta. Tak więc tempo komunikatu może podkreślać nasz profesjonalizm. ale też ignorancję czy gburowatość. www. ponieważ nie rozumie.com. mówiąc np. dotyczących wiedzy o przedmiocie. ale też być w tym sugestywnym i przekonywującym. Aby ją nawiązać potrzebne jest przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania ucznia tym. i że nie jesteśmy do końca pewni tego. aby inni postrzegali nas jako kompetentnych. wahanie. by nasza wiarygodność dotyczyła wszystkich aspektów naszego życia. żeby uczeń zobaczył nasze dobre chęci. prawdziwe i godne wysłuchania. że oni tak właśnie myślą. aby nie był zbyt uległy.sxc. np.pl D Uczniowie muszą wiedzieć. Nie możemy być przecież specjalistami od wszystkiego. – dobroduszność. kreatywność i dobra organizacja.Znajomość bieżącej wiedzy. o czym mówimy. Oczywiście wynika to z wielu czynników. na które składają się: – spokój. to kluczem do sukcesu jest nasza wiarygodność.najnowsze badania naukowe lub statystyki. Uczniowie potrafią docenić nowoczesną wiedzę. że pasuje ono do kontekstu rozmowy i nie jest nadużywane. Jeśli więc chcemy mieć wpływ na ucznia. że to co mówimy jest autentyczne. gdyż dzięki niemu możemy skupiać większą uwagę rozmówcy i wzbudzać jego zaangażowanie w rozmowę. Często jednak możemy przedstawić się korzystnie. Jeśli chcemy. właściwej intonacji wypowiedzi. lecz o bycie wiarygodnym jako nauczyciel i wychowawca. tytułów oraz doświadczenia. na których się zna. jak i spraw związanych z życiem. które składają się na budowanie określonej relacji z uczniem. na którą składają się: – otwartość. że nauczyciel chce dla nich jak najlepiej otyczy to nie tylko wiadomości przedmiotowych. stojącą w opozycji do naszej. ale pod warunkiem.hu sowana głośność i modulacja naszych słów oraz unikanie agresywnego tonu dają gwarancję spójności przekazu i pokazują szacunek oraz pozytywne nastawienie do uczniów. „Ludzki głos to organ duszy” – powiedział kiedyś amerykański poeta Henry Wadsworth Longfellow. że nie tylko my mamy określone zdanie w danym temacie. dykcji. Pamiętamy przecież. Wiarygodność jest bardzo ważna także dla jakości współpracy z rodzicami. czy ziewanie. Mówmy z pasją oraz przekonaniem. dźwiękach pozalingwistycznych. Nie chodzi o to. 3. Na kodeks bycia wiarygodnym nauczycielem składają się również: 1. który z nimi podejmujemy. unikajmy protekcjonalnego tonu. Wyróżnia się cztery rodzaje takich postaw: Opanowanie. Wynika to z faktu. Musimy być nie tylko ekspertami. co mamy mu do przekazania. jak nas odbiera. możemy pokazać również za pomocą wyrażającej nasze myśli mimiki twarzy. z danych statystycznych lub badań. które budzą zaufanie oraz podziw. Zazwyczaj gdy mówimy dynamicznie i rytmicznie. treść wysuwa się na pierwszy plan. co chcemy przekazać uczniom. a praca nad tym. We wszystkich kontaktach z uczniami i ich rodzicami dawajmy im dowody na to. pokazując. Jeśli wypowiedź jest powolna. zwanego wiarygodnością. Oczywiście nie zawsze możemy powiedzieć o wieloletnim doświadczeniu. które mogą być naszym atutem. Rodzice przywiązują ogromną wagę do kwalifikacji. co mówi. Zastanówmy się. co to konkretnie oznacza. mamy większe szanse na pozyskanie uwagi ucznia i podkreślenie własnej wiarygodności. ale też mieć umiejętność przekonania o tym innych. – komunikatywność. gdyż ton głosu najtrudniej jest wyćwiczyć. bez względu na to. a to jest podstawą budowania dobrych relacji. Odrobina dowcipu może naprawdę zrobić bardzo dużo dla przyjaznego kontaktu z uczniem i oddziaływania na niego. to on najczęściej zdradza nasze emocje i stres. aby np. obniżając ton głosu podczas wypowiedzi. które zadziwiają słuchaczy. czy ktoś obdarza nas zaufaniem i poddaje się naszym pomysłom. 4. Każdy aspekt komunikacji powinien przekonywać o tym.Poczucie humoru Poczucie humoru może budować solidność nauczyciela. a inni nie mają go ogóle. Pamiętajmy. zasad moralnych oraz społecznych. dynamiczna i spójna. 5. aż głupio było mi. 2. erudycję jeśli tylko jest to ciekawie przedstawione. Nie jest to jednak proste. Jeśli uczeń ma jakiś problem łatwiej będzie mu otworzyć się przed nauczycielem. czy nie. Musimy nie tylko wiedzieć wszystko o tym. pokazując te aspekty swojego wykształcenia. że ludzie nie tylko będą chcieli nas słuchać. Bardzo ważną rolę odgrywa kontakt wzrokowy. o czym mówi uczeń i hamować jego motywację. Oczywiście należy go zastosować tak. Zarówno uczeń. Zatrzymajmy się na chwilę przy tych cechach i jeszcze raz je przestudiujmy. Unikajmy nadmiernego korzystania z notatek. Ona decyduje o tym. tym większa szansa wywarcia odpowiedniego wpływu. że sami często doceniamy te cechy u innych. takich jak na przykład śmiech. „ ta ekspedientka była naprawdę bardzo miła. na którą składa się: – sympatia dla ludzi. certyfikaty szkoleń i kursów. – stabilność emocjonalna. albo też na jakiś autorytet w danej dziedzinie. Poprzez sposób wypowiedzi możemy też pokazać siebie jako profesjonalistów. który będzie umiał go wysłuchać i zrozumieć. – odwaga.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 23 Wiarygodność nauczyciela fundamentem jego sukcesu Wielu dyrektorów szkół zastanawia się. Niewielu ludzi jest naprawdę wiarygodnych w tym co robi. że się zastanawiamy. co jest fundamentem budowania dobrej relacji. aby uczeń nie poczuł. że mamy głęboką i obszerną znajomość tematu. Wiarygodność możemy pokazać poprzez swoje zachowanie. które są adekwatne. doświadczenie – to nieocenione walory. kontrolujmy intonację głosu. Im więcej mówimy rzeczy. Dosto- .Symaptia i uprzejmość Jeśli szczerze okażemy uczniowi sympatię i będziemy dla niego uprzejmi na pewno pomoże nam to zbudować atmosferę porozumienia. Pytania do autorki prosimy kierować pod adres: m. Bądźmy nimi w swojej pracy. popartej badaniami naukowymi i statystykami Podczas prowadzenia lekcji warto jest powołać się na dowody. że wiarygodność jest fundamentem sukcesu nauczyciela. które mogą bardzo mocno komunikować brak akceptacji tego. to dwie różne sprawy.

które pomoże mu odzyskać wewnętrzną. próbujących poznać i zrozumieć otaczającą rzeczywistość (…)” Niniejsze opracowanie prezentuje autorski program terapeutyczny zatytułowany W tajemniczych ogrodach. a zatem tempa przyspieszonego rozwoju społecznego. określany powszechnie jako globalizacja i rewolucja informatyczna. parku. W części drugiej omówiono kilka programów terapeutycznych.24 aktualności DO BIBLIOTEKI Magia ogrodów. które będzie w stanie sprzedawać na rynku pracy [Delors 1998: 11]. Zastosowanie w trakcie zajęć rysunku ułatwia diagnozowanie nie tylko nastroju rysującego. Założono również. mocą archetypów i symboli. Cechą charakterystyczną tych zmian jest ich tempo i zakres geograficzny. lecz jest także próbą podzielenia się z czytelnikiem doświadczeniami pracy z ludźmi niepełnosprawnymi. W ciągu ostatnich kilkunastu lat edukacja podlegała intensywnym przemianom. od ich możliwości intelektualnych i fizycznych. Kraków 2011 Globalna integracja oraz zmiany we współczesnym świecie powodują. doskonalenia warsztatu pracy. Magia ogrodów. Irena Borecka. aby aktywnie dokonując wyborów i świadomie planując karierę zawodową. Być może także przyczyni się w jakimś stopniu do podniesienia poziomu poradnictwa zawodowego w szkołach. aby aktywnie dokonując wyborów i świadomie planując karierę zawodową. Małgorzata Dubis. Szempruch 2001]. osobami starszymi i młodzieżą. Inwestycje w kwalifikacje są współcześnie uznawane za najtańszy sposób podnoszenia konkurencyjności gospodarki. Daje szansę otwarcia się na własne problemy i na sprawy innych ludzi. Program W tajemniczych ogrodach składa się z kilku cykli. Praca dr Małgorzaty Dubis wychodzi naprzeciw wyzwaniom nowej rzeczywistości społecznej ukształtowanej w Polsce po 1989 roku. zmierzającej do wielostronnego ukazania roli i zadań stojących przed współczesną szkołą w zakresie przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. realizacji zamierzeń. przyczyniającą się do kształtowania podmiotowego stylu ich funkcjonowania. Efekt terapeutyczny zaproponowanego programu to takie oddziaływanie sztuki na tworzącego. zapewnienia sobie spokojnej egzystencji. Ustalony schemat oddziaływania musi modelować w zależności od potrzeb członków prowadzonej grupy. to jej najmocniejszą stroną powinny być odpowiednie kompetencje nauczyciela gotowego podjąć wysiłek związany z przygotowaniem młodego pokolenia do sprostania wyzwaniom bliskiej i odległej przyszłości. Książka składa się z dwóch części. Czyni z nich ludzi bardziej wrażliwych. Trzeba więc zajęcia prowadzić tak. Terapeuta nie może podczas cyklu zajęć stosować tylko jednej metody czy techniki. psychiczną harmonię. do intensywniejszego przeżywania doznań estetycznych. do niego samego i otaczającej go rzeczywistości. które pozwolą prognozować kierunek aspiracji młodzieży na następne lata oraz wyznaczać obszar działań w zakresie preorientacji zawodowej. Osiągnięcie pewnego pułapu formalnego wykształcenia jest warunkiem koniecznym – chociaż niewystarczającym – odniesienia sukcesu życiowego. Dla ludzi starszych. Książka jest próbą diagnozy wyborów edukacyjnych i zawodowych młodzieży liceów publicznych i niepublicznych oraz czynników je warunkujących. Odwoływanie się do znanych technik plastycznych. miała szansę na sukces. Jeśli szkoła ma się wywiązać z tych zadań. że ważną inwestycją społeczną. Prowadzący zajęcia musi być dobrym obserwatorem. Może się bowiem okazać. …………. przyczyni się do odnalezienia właściwego miejsca w życiu i do akceptacji siebie jako osoby nie w pełni sprawnej fizycznie. Impuls. zawiera propozycje zajęć dla osób niepełnosprawnych fizycznie. która czuje się krzywdzona przez rodziców – Czuję się skrzywdzony. Kraków 2010 sposoby działania w jednej grupie przynoszą zamierzone efekty terapeutyczne. Celem programu jest umożliwienie młodym. Wykorzystanie ogrodu jako miejsca do niektórych zajęć może przyczyniać się do obniżenia poziomu stresu. Inspiracją do zajęć terapeutycznych były: ogrody z utworu Marii Borowej Ogrody i ogród z utworu Frances Hodgson Burnett Tajemniczy ogród. czyli o terapeutycznej funkcji ogrodów. Treść wykonanej pracy może świadczyć o stosunku autora pracy do wielu spraw. brała odpowiedzialność za swoją przyszłość. – zadaniami biblioterapii i terapeutycznymi wartościami wybranych utworów literackich. do łatwiejszego osiągania stanu katharsis. Książka jest próbą diagnozy aspiracji i planów życiowych młodzieży liceów publicznych i niepublicznych oraz czynników je warunkujących. niepełnosprawnym ludziom kontaktu z literaturą młodzieżową i wybranymi dziełami plastycznymi. samodzielnego i odpowiedzialnego poszukiwania własnego miejsca w świecie [Banach 2001. do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. musi dobrze posługiwać się komunikatami niewerbalnymi i dobrze komunikaty tego typu odczytywać. społeczeństwa informacyjnego i zrównoważonego rozwoju głoszą konieczność przystosowania się do nowych trendów cywilizacyjnych i do nowej rzeczywistości społecznej. aby wchodząc w świat pracy. kiedy zaczęto zwracać uwagę na tworzenie oferty edukacyjnej i dostosowanie jej do potrzeb i dążeń uczących się. lasu… Program został oparty na założeniu. aby wchodząc w świat pracy. Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu na przykładzie licealistów z Podkarpacia. ich zainteresowań. Młody człowiek będzie panem siebie na tyle. że sprawdzone Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu na przykładzie licealistów z Podkarpacia pozwolić na racjonalne zagospodarowanie czasu pobytu młodych ludzi w liceum w celu wszechstronnego ich rozwoju. ruchowych lub zaczerpniętych z dramy stwarza większe możliwości kontaktu pomiędzy poszczególnymi członkami grupy i między uczestnikami a terapeutą. ale dostarcza też wielu innych informacji o jego problemach. poglądów i marzeń. brała odpowiedzialność za swoją przyszłość. większość zajęć warto zrealizować w naturalnym środowisku ogrodu. W pierwszej przedstawiono teoretyczne rozważania nad: – funkcjami sztuki. przemawia wprost do podświadomości uczestników. a w innej nie. inspirowany wyżej wymienionymi utworami. Prezentowane opracowanie mieści się w nurcie głębokiej refleksji teoretycznej i empirycznej. gospodarczą i polityczną jest edukacja. – funkcją ogrodów w sztuce. że odpowiednio dobrany zestaw lektur i zastosowanie technik biblioterapeutycznych i arteterapeutycznych mogą być formą wspierania aktywności intelektualnej osób niepełnosprawnych. (…) Fragment książki „(…)Rozwój współczesnych społeczeństw cechuje intensywna dynamika przemian. Konieczne staje się zatem takie przygotowanie młodzieży. aby dawały one jak największą szansę poznania problemów uczestników zajęć. Młodzież staje więc obecnie przed nowymi wyzwaniami szybko zmieniającej się rzeczywistości. na ile edukacja zapewni mu kompetencje. który pozwoli prognozować kierunek zmian aspiracji młodzieży w następnych latach oraz wyznaczać obszar działań w zakresie preorientacji zawodowej. a dla młodzieży. Pierwszy z nich. że archetypowa wartość ogrodu i jego symbolika oraz działania plastyczne i tworzenie własnych utworów literackich mają pozytywny wpływ na psychikę i pozwolą osiągnąć zamierzony efekt terapeutyczny. Wpisuje się więc w nurt badań. Wieloaspektowość i złożoność tego problemu powodują konieczność takiego przygotowania młodzieży. które nie radzą sobie z problemem starzenia się. adresowanych do różnych grup osób potrzebujących psychicznego wsparcia. Obecne koncepcje społeczne wyznaczają edukacji kluczową rolę. Wykorzystanie wiedzy z tego zakresu powinno . czyli o terapeutycznej funkcji ogrodów nych. których motywem przewodnim jest ogród. Wpisuje się więc w nurt badań. Hasła globalizacji. Aby wzmocnić terapeutyczne oddziaływanie wybranych dzieł literackich i plastycz- Fragment książki „(…) Prowadzenie zajęć biblioterapeutycznych wymaga stałego dokształcania się. miała szansę na sukces. Opracowanie zawiera nie tylko rozważania teoretyczne. Ich istotą było otwarcie systemu nauczania na potrzeby uczniów. Tak więc wykształcenie oraz kompetencje człowieka zaczynają odgrywać coraz większą rolę w społeczeństwie opartym na wiedzy. Ogród. przeznaczony jest cykl U Pana Ziębiewicza. Impuls. które nie mogą zaakceptować swojej niesprawności.

........ więc.. Patrząc na nią.............mk............. NIP/PESEL. sąd zwrócił się o opinię do policji......... Wtedy przez Polskę przetoczyła się lawina szkoleń o chorobie. powiesił się w ogrodzie koło domu.. I nieważne. że się nie zabezpieczają.... kłótni i bijatyk....pl Nie wszyscy nauczyciele są zachwyceni............ przyznaje że „współpraca z uczniami” jest bardzo trudna.... zdaniem dyrektora..... że jest w 5 miesiącu ciąży............... Dz......... a za nim czeka kolejka samochodów......... (data... XVI Oddział w Warszawie....................... zdarzało się.... w dopisku na przekazie pocztowym lub przelewie bankowym. ..... Tylko patrzeć. jak się jednak okazuje............ bo z „konfidentem” nikt nie chciał rozmawiać… O sytuacji w gimnazjum nr 22 we Wrocławiu głośno.. że nadgorliwy rodzic wysiadał z samochodu i niósł do szatni plecak ucznia z VI klasy. że często dochodzi tam do szarpaniny... w której są także nauczyciele… Każdy ma swoje racje..GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 25 WIADOMOŚCI ZASZCZUTY PRZEZ KOLEGÓW… Piętnastoletni Kamil K.. to znaczy..polskabezkorupcji.......... co mogło pchnąć chłopaka do ostateczności............ Skoro zapadli na choroby weneryczne............ że prowadzą również szkolenia antykorupcyjne dla urzędników. miała problemy z nauką.... następnie zostanie nim objęta cała Polska..o... ale czy tak się dzieje w istocie – nie wiadomo.. 04-567 Warszawa Bank PeKaO SA... nr 12 1240 2135 1111 0010 3265 9187 wpłacę w terminie 7 dni od daty złożenia tego zamówienia.. Podjęto decyzję........ Od dłuższego czasu sprawiała kłopoty wychowawcze – wagarowała..................... Stracił wielu znajomych..... To statystyka chorób wenerycznych małopolskich uczniów. nazwa placówki.. By tego dokonać.. Trzeba.............. ......... a wychowanie nowego pokolenia w odpowiedni sposób ma spowodować. jak któremuś coś się stanie........................ Wydział Oświaty i Wychowania w lubelskiego Urzędu Miasta popiera decyzje dyrektorki..... Pierwsze. Obecnie trwa ich szkolenie... autorzy i sprzymierzeńcy Zamawiam prenumeratę „Gazety Szkolnej” • na 12 miesięcy 264 zł x...zł liczba egzemplarzy wartość dla przedłużających prenumeratę 220 zł x.. Wśród młodzieży rządzi mafijny „kodeks osiedlowy”....... nr telefonu/faksu..... która się na nie zdecyduje.. było podjąć jakąś decyzję......=..... Skutek był taki......... adres........ Problemem.......... poz............. jest również częsty brak zainteresowania ze strony rodziców........ ale również do komunikacji z dziećmi... Każda szkoła..... .. do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy i wysłania jej pod wskazany na przekazie adres w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia pieniędzy za prenumeratę....... że Kasia (imię zmienione) jest drobną...com.......... Kwotę ....=...... że...... stanowisko......... w małopolskich podstawówkach...zł liczba egzemplarzy wartość dla przedłużających prenumeratę 110 zł x............. czy odbywa się lekcja....... pokazowe lekcje już się odbyły – w siedzibie CBA w Warszawie.. Dlatego z pomocą musi przyjść szkoła... NIP. która do tej pory traktowała temat po macoszemu. Wyzywano go od konfidentów i donosicieli........ Na szkolny parking mogą wjeżdżać tylko nauczyciele i dostawcy towarów do stołówki..... żeby pomaszerowało do szkoły....... Nie tylko z wiedzy potrzebnej do prowadzenia lekcji. Lekcje mają odbywać się podczas godzin wychowawczych.......... który powinni wykorzystać nasi obecni i przyszli czytelnicy................... że wszystko już na ten temat zostało powiedziane........... Poza tym dzieci same uczą się niewłaściwych zachowań w szkole... tłumacząc........ .. A to najkrótsza droga do zakażenia się wirusem........................................... Wszyscy byli wstrząśnięci........................ czy trwa przerwa. na przykład ściągając podczas klasówek......=... że przynosiła do szkoły alkohol i nie stroniła od towarzystwa kolegów... by właśnie do korupcji nie dochodziło.......pl .... Zdarzało się... Nie patrząc na to...... Mówią..zł liczba egzemplarzy wartość • na 6 miesięcy 132 zł x. roku były tylko dwa przypadki.. kuratora oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie....... Obiecał on wysłać list do szkół.... Problemy z ujarzmieniem niesfornych uczniów spowodowały... Media piszą. że informowanie właściwych osób o złych uczynkach innych nie jest niehonorowym donosicielstwem. Apogeum edukacji na ten temat to lata 90............e-mail....... że zamknięcie szkolnego parkingu może skończyć się tragicznie. Pozostaje pytanie bez odpowiedzi – w jaki sposób sytuację uzdrowić? 12-LATKA W CIĄŻY ZE SZKOLNYM KOLEGĄ 12-letnia uczennica szóstej klasy jednej z piotrkowskich podstawówek okazała się być w ciąży..... jak doszło do takiej sytuacji i czy w grę mogą wchodzić zaniedbania rodzicielskie..o.... gnębiono i opluwano....... Wiadomo... Dowiedzieli się o jego zeznaniach i rozpętało się piekło... Co prawda............................................. 833) z możliwością wglądu do swoich danych oraz prawem do ich aktualizowania. najłatwiej jest zakazać i rozpocząć „wojnę parkingową”… JAK NIE DAWAĆ W ŁAPĘ W lutym... Organizatorzy odpierają ten zarzut.... A to tylko oficjalne dane........ podpis) telefonicznie: 22 497 90 40 faxem: 22 499 73 00 04-635 Warszawa Niemodlińska 40 Zamówienia mogą Państwo składać: @ mailem: prenumerata@gazetaszkolna... Kamil niedawno zeznawał w sądzie i jego zeznania nie były wygodne dla paru uczniów szkoły..... Niektóre zresztą same się zgłaszają...... z o................. Chłopak stracił kolegów.. powinni w tym zamówieniu. którego dziewczynka poznała podczas wakacji.... W ub. którą dysponuje krakowski sanepid.... by namówić je do udziału w akcji. Rodzice są zbulwersowani – obawiają się.....U nr 133................ Kupon.. umieścić swój NIP co upoważni Gazetę Szkolną Sp. W dzienniku w rubryce z jej nazwiskiem widnieją jedynki.......... Zdarzały się sytuacje............... Dyrektorka argumentuje..... Wielu z nich przestało rozmawiać o HIV z uczniami z przekonania. WOJNY PARKINGOWE Rodzice przywożący dzieci do Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie muszą parkować na ulicy i doprowadzać uczniów pieszo...... korupcji. co oznacza nienawiść do policji czy jakiegokolwiek autorytetu oraz lojalność wobec grupy........ że żadna taka akcja jeszcze nikogo nie wychowała...................zł liczba egzemplarzy wartość imię i nazwisko.... gdzie często po zajęciach uczniowie chodzą palić papierosy albo bójkami „wyrównywać rachunki”........ Organizatorzy już uzyskali poparcie wprowadzenia lekcji od małopolskiego kuratora oświaty...................... że uczniowie zapalali papierosa na korytarzu............................. niepozorną dziewczynką.................. Potem proces edukacji się zatrzymał...... którzy chcą otrzymać fakturę VAT za prenumeratę..=. Stanie on przed sądem rodzinnym za seks z nieletnią.... A temat HIV szkoły sobie odpuściły........... Storczykowa 25a.... o ochronie danych osobowych.................... tym lepiej.............. i wykorzystanie ich w celach akcyjnych oraz marketingowych (zgodnie z ustawą z 29..... zł za prenumeratę: wpłaciłem już na konto: Gazeta Szkolna Sp............... W ramach akcji................ że to jest nieuczciwe.............. SZKOLNA KIŁA „Gazeta Wyborcza”: Coraz więcej małopolskich uczniów zaraża się chorobami wenerycznymi... Teraz trzeba będzie zatrzymywać się na ruchliwej ulicy i wypuszczać dziecko.... Ale wygląd dziewczynki nie ma nic wspólnego z jej zachowaniem.... będzie mogła zgłosić swój udział za pośrednictwem strony internetowej www.... ul.... Wszyscy.... że dziewczynka przejdzie na indywidualny tok nauczania....... Wyrażamy zgodę na zamieszczenie naszych danych osobowych w bazie Gazeta Szkolna Sp........... szkół.... Ale w tym aż 19! Głównie kiła. jak bardzo młodzi ludzie mogą być narażeni na zarażenie się wirusem HIV. Dyrekcja szkoły o ciąży uczennicy dowiedziała się od jej matki w listopadzie..... nauczyciele szukający miejsca do parkowania spóźniali się na lekcje..... Mają starać się przekonywać uczniów....... ze nie było innego wyjścia......... który chce ustalić.... że naprawdę można by je wszystkie pogodzić... bo „wszyscy najchętniej wjechaliby samochodem do szkoły”........... w szóstych klasach ruszy pilotażowy projekt lekcji nt... Wciąż za mało w nich świadomości. Im wcześniej zaczniemy im o tym mówić........................08.......... by prowadzić zajęcia........ bo.. Bezradny dyrektor szkoły......... uczeń gimnazjum nr 22 we Wrocławiu. Zachorowania pokazują. Specjaliści nie mają wątpliwości........... Okolice szkoły to pola... ale wiele osób domyślało się......... Sprawa trafiła już do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim........... z o............. do których uczęszczają młodzi rodzice...... dwójki i trójki..... tyle tylko. o... że blokuje wjazd.. Ojcem dziecka jest 14-letni uczeń gimnazjum..................... trudno uwierzyć.... Niejednokrotnie wezwania ze szkoły są niewystarczającą mobilizacją i dlatego trzeba posuwać się do interwencji ze strony sądów i kuratorów. gdy nie dostrzegali w pobliżu nauczyciela.... każdy lekarz ma obowiązek zgłosić chorobę weneryczną dziecka w stacji sanitarno-epidemiologicznej.. wolontariusze (studenci kierunków pedagogicznych) ruszą do szkół. z o.....1997 r... ......... że rodzice zaczęli przenosić swoje dzieci do innych szkół. Nauczycielom tematyka spowszedniała...

odpowiedzialności. poszerzenie zamiłowań sportowych młodzieży szkolnej. – poszerzanie wiedzy na temat tradycji i kultury regionu. a najlepsze przesyłają do organizatorów. Więcej informacji znajduje się na stronie www. Baśnie oceniać będzie z podanymi niżej wymaganiami jury. W tym samym dniu zostaną wyłonieni laureaci konkursu.if. obyczajów. Druga część polegać będzie na rozwiązywaniu 5 zadań otwartych i potrwa 2 godziny. • opowiadanie powinno być napisane przez ucznia samodzielnie w dowolnej artystycznej formie i powinno podkreślać przynajmniej jedną z poniższych wartości: – własne doświadczenia z boiska. Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w czwartek 3 marca 2011 r. Do drugiej części I etapu przechodzi nie więcej niż 80 uczestników. • opowiadanie nie może przekroczyć 8 stron maszynopisu (czcionka 12 pkt. scenariusz spektaklu teatralnego: – wyraźnie nawiązuje do twórczości Hansa Christiana Andersena. wiersz.pl „Ochrona roślin a moja przyszłość” Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) w Poznaniu oraz Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) w Warszawie organizują ogólnopolski konkurs pt. • prace powinny na pierwszej stronie zawierać: tytuł pracy. czcionka 14.szkola. „I ty możesz zostać baśniopisarzem”. Konkurs składa się z dwóch etapów.kuratorium.). fabularyzacja losów wielkich zwycięzców lub przegranych. uczniowie otrzymają problem do doświadczalnego rozwiązania. • opowiadanie może być napisane odręcznie (ale czytelnie).waw. technika komputerowa. dyplomy i nagrody. akapit 1. krajobrazów itp. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VI. ul. • można zgłosić po dwa opowiadania w każdej grupie wiekowej. twórczo rozwija wybrane motywy. Wybrzeże Gdyńskie 4.pl do 1 kwietnia 2011 r. propagowanie zachowań fair play oraz propagowanie idei olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży. Nagrodzone prace opublikowane zostaną na stronie internetowej organizatora www. – rozwijanie uzdolnień literackich. – bogactwo języka. W pierwszej części. Uczniowie układają baśń. BASF i SYNGENTA (produkujących środki ochrony roślin) w Niemczech i Szwajcarii. którymi są wyjazdy studyjne do ośrodków badawczo-rozwojowych międzynarodowych koncernów BAYER. Konkurs ma charakter edukacyjno-upowszechnieniowy i jest adresowany do uczniów klas 3 i 4 maturalnych szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. sprawiedliwości. Patronat medialny nad konkursem objął „Płomyczek” – miesięcznik dla dziewcząt i chłopców publikujący wszystkie materiały związane z konkursem i nagrodzone prace. Jana Parandowskiego Polski Komitet Olimpijski serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w kolejnej edycji konkursu na opowiadanie o tematyce olimpijskiej. żywość dialogu. – zasadę fair play i szacunek dla innych. 1 odstęp między wierszami. „Fizyka się liczy” Instytut Fizyki na Wydziale Matematyki. utworu poetyckiego. opartym o publikowane i niepublikowane źródła.psp2. na maszynie lub komputerze. Test wyboru zawierać będzie 16 pytań i trwać będzie 1 godzinę. Przyzna ono nagrody i wyróżnienia. – kształtowanie systemu wartości. wiersz lub scenariusz spektaklu teatralnego według określonych kryteriów. rozwijanie wśród młodzieży szkolnej umiejętności obserwacji przyrody oraz współzależności istniejących pomiędzy intensywną uprawą roślin a ochroną plonu. CIEKAWE IV Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. – tytuł.26 konkursy WAŻNE. Organizatorzy przewidują nagrody specjalne. kształtowanie wrażliwości na ochronę różnorodności biologicznej w środowisku eksploatowanym rolniczo. odbędzie się w auli im. a przede wszystkim uczciwości. w Instytucie Fizyki przy ul.finał. Na rozwiązanie tego problemu przewiduje się nie więcej niż 2 godziny. Można potraktować go jako test wiedzy na poziomie szkół ponadgimnazjalnych oraz jako przygotowanie do studiów wyższych w zakresie fizyki i nauk jej pokrewnych na uniwersytetach i politechnikach. – kształtowanie wrażliwości na przeżycia innych. Więcej informacji znajduje się na stronie www. regionalnej. gramatyczna. imię i nazwisko autora.5).pl/konkurs. Główne cele konkursu to: zainteresowanie młodzieży zimowymi i letnimi igrzyskami olimpijskimi. Cele konkursu to popularyzowanie wiedzy na temat ochrony roślin uprawnych w skali lokalnej. – prace pisemne. Informacje o konkursie i laureatach zostaną umieszczone w środkach społecznego przekazu oraz ogłoszone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. adres (z kodem pocztowym) i telefon szkoły (z numerem kierunkowym) oraz pełne imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.pl XXI Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im.. Autorzy trzech najlepszych prac zostaną uhonorowani równorzędnymi nagrodami. – promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach literackich. POTRZEBNE. – poprawność stylistyczna. Więcej informacji znajduje się na stronie www. którzy uzyskali największą liczbę punktów. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie trzy prace. – ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji. „I ty możesz zostać baśniopisarzem” Dyrekcja i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. – kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. format PDF. 01-531 Warszawa lub mrejf@pkol. obrazowanie. potrawy.edu.eu . Oprócz powyższych wymagań oceniane będą także: – oryginalność kompozycji i narracji.pl III Ogólnopolski Konkurs Fizyczny pt. Hansa Christiana Andersena w Radomiu zapraszają do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim pt. Finaliści otrzymają medale. – posiada cechy baśni. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach i składać się będzie z dwóch części. o charakterze nowatorskim. życzliwości. Nauczyciele poloniści oceniają prace. Jury dziecięce składające się z uczniów naszej szkoły także przyzna swoją nagrodę. – radość z wysiłku i zwycięstwo nad sobą. Więcej informacji znajduje się na stronie www. Uczestnicy otrzymają do rozwiązania pięć zadań rachunkowych. – propagowanie czytelnictwa. WYMAGANIA KONKURSOWE: Baśń. Ochrona roślin a moja przyszłość. pod kierunkiem nauczycieli-opiekunów. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VI. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 grudnia 2010 r. I etap Konkursu odbędzie się w czwartek 13 stycznia 2011 r. którzy uzyskali największą liczbę punktów łącznie w obu częściach I etapu II etap Konkursu . poszukiwanie szansy osobistej i zawodowej w dziedzinie ochrony roślin. – zawiera elementy wiedzy o tradycji i kulturze swojego regionu (opisy stroju.firmowa.radom. ortograficzna i interpunkcyjna. poprawność zapisu scenariusza.us.olimijski. – równowagę między ciałem a umysłem. klasę. CELE KONKURSU: – popularyzacja twórczości Hansa Christiana Andersena i wartości moralnych w niej zawartych. tuż po wykładzie popularnonaukowym wygłoszonym przez wykładowcę z Instytutu Fizyki. całego kraju i Europy. scenariusza. – estetyka pracy: marginesy. Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym pt: „Fizyka się liczy”. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Oceniane będą wyłącznie prace tworzone przez uczniów samodzielnie. akapity. Warunki uczestnictwa: • w konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów: – szkoły podstawowe (klasy IV – VI) – gimnazja. do 3 stron formatu A4 (dotyczy baśni). Zadanie konkursowe polega na opracowaniu tekstu. Prace należy przysłać pod adres: Polski Komitet Olimpijski. Po krótkim wykładzie na temat przeprowadzania eksperymentów w pra- cowni fizycznej. numerze specjalnym gazetki szkolnej PSP nr 2 "Redaktorek" oraz w tomiku baśni pokonkursowych. Prace konkursowe należy zarejestrować do dnia 31 stycznia 2011 r. uczniowie rozwiązywać będą test kwalifikacyjny. Do finału przechodzi nie więcej niż 20 uczestników. – wyraża przesłanie charakterystyczne dla twórczości Hansa Christiana Andersena. szacunku dla innych. A.

statusu zawodowego nauczycieli. Prawo bowiem powinno twardo stąpać po ziemi.o. Ale mnie coś się wydaje. KOLPORTER DP. A i przecieki nie na taką skalę. a i solidarność bijącego personelu stwarzało taką. statusu zawodowego nauczycieli. Kreować pozytywne wizje i przypominać o nich owszem warto. Ktoś powie. nie zajęła w tej sprawie stanowiska. w których trzeba coś zrobić i to szybko. które odbyło się 15 grudnia. POCZTA POLSKA i INNE FIRMY DYSTRYBUCYJNE SUDOKU 7 5 2 4 9 1 3 9 3 8 2 6 9 9 8 4 2 1 6 4 6 2 8 3 4 9 5 1 3 5 1 9 3 8 Rozwiązanie SUDOKU polega na wpisaniu do diagramu brakujących cyfr w taki sposób. Aby jeszcze w tej kadencji nie tylko rozpocząć procedurę legislacyjną nad projektem nowej ustawy o zawodzie nauczyciela. jak dotąd. Dla ilustracji historyjka z niezbyt odległej przeszłości. słowa zlikwidowano w „poprawczakach” jakąkol- wiek prawną możliwość stosowania tzw.pl Sekretarz redakcji: Dorota Skotnicka-Biskup d.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 27 MÓJ PUNKT WIDZENIA Wikileaks po polsku. co sugeruje czytelnikom iż wiadomości zostają upublicznione niejako wbrew woli ministerstwa. lokalne ustalanie wysokości nauczycielskiego pensum i pensji. ale jednak) trzeba ich uspokoić w trosce chociażby o życie i zdrowie ich kolegów bądź personelu. to można dojść do wniosku. że propozycje MEN są nie do przyjęcia przez śro- dowisko nauczycielskie. nie dostanie awansu. Każda z cyfr w rzędzie. To tam minister Katarzyna Hall zaproponowała m.pl reklama@gazetaszkolna. z o. żeby na pierwszej stronie dać artykuł „Sposób na nauczyciela”.com. że jednym z podstawowych praw człowieka jest powszechny dostęp do bezpłatnej edukacji! Za to przedstawiciele organów prowadzących chwalą propozycje zmian. Tymczasem rzeczywistość skrzeczy – bywają sytuacje. urzędników oświatowych i szkół. Trzmiel Wydawca: Gazeta Szkolna Sp. Jak dalej potoczę się losy tych pomysłów? Czy po zakończeniu prac specjalnego zespołu powstanie ostateczny projekt nowej pragmatyki zawodowej nauczycieli? Czy będzie to doku- ment. Było to już poza wszelką kontrolą. Ich celem jest namalowanie przy pomocy przepisów rajskiej krainy. przymusu bezpośredniego. W latach 90-tych. wbrew oporowi nauczycielskich związków zawodowych? Wszystko zależy od strategicznych celów partii rządzącej.com. Coś. I jak się dłużej zastanowić. Co prawda jest tam fraza „Oto propozycje MEN do których dotarliśmy”. Jej działacze zajęci byli ostatnio podpisywaniem w Berlinie wspólnej deklaracji z niemieckim Związkiem Zawodowym Oświaty i Wychowania. jak widać wymagającej potwierdzenia przez wysokie umawiające się strony. jeśli nauczyciel nie dogada się z rodzicami. bo o owym ideale przypominają. której przedmiotem jest uznanie przez obie strony. ewentualność zlecania za dodatkowym wynagrodzeniem dodatkowych prac dla nauczycieli oraz przyznanie dyrektorom większej autonomii. że przepisy kreujące obraz szkoły.pl Redaktor naczelna: Urszula Nowak redakcja@gazetaszkolna.in. Oczywiście bywają wyjątki. oświadczając. Tymczasem pensjonariusze tych przybytków zachowują się różnie i czasem (im rzadziej tym lepiej. Ten drugi scenariusz każe wątpić w sens. Oznacza to. Cóż z tego. nauczycieli. jakich obraz się z naszych przepisów wyłania? Ważne. Zogłosił już ZNP. U nas jest. Według tych założeń. że prawdopodobieństwo nadużyć zdecydowanie wzrosło. Otóż w krajach tych przepis służy do regulowania rzeczywistości. który przybliży reguły zatrudniania nauczycieli do powszechnych zasad rynku pracy? Czy rząd odważy się zgłosić do sejmu projekt. ciekawe i odróżniające nas od krajów.pl Skład i łamanie: Janusz Lasota Prenumerata i kolportaż: prenumerata@gazetaszkolna. która możliwie wielu będzie się podobać. Bo tak naprawdę. że nie ma i być nie może takich uczniów. że od tej rzeczywistości wychodzi i nie próbuje się od niej różnymi kazuistyczno-językowymi sztuczkami oderwać. dyrektorów. Gdyby było inaczej.skotnicka@gazetaszkolna. nie trafiamy do raju tylko grzęźniemy w bagnie. jeśli nie spodoba się dyrektorowi – nie dostanie umowy na czas nieokreślony.com.gazetaszkolna. Bo też i nasza „Gazeta Wyborcza” to nie portal Wikileaks. rodziców. Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. poprawczakach pojawiły się więc różne nieużywane na co dzień pomieszczenia. na fali euforii wiary w moc ludzkiego. każdej kolumnie oraz w każdym małym kwadracie 3 na 3 kratki (o pogrubionych bokach) znalazły się wszystkie cyfry od 1 do 9.pl wydawca@gazetaszkolna.pl Prenumeratę prowadzą również: RUCH SA. 4 9 1 1 7 9 5 1 7 2 4 2 5 4 1 3 2 4 9 1 2 1 4 6 4 5 9 2 4 5 9 6 6 5 3 4 6 2 3 9 7 9 2 1 7 6 5 5 6 3 2 6 . Nasi prawodawcy akurat najmniej się troszczą o rzeczywistość. Jest to realizm co do oceny materialnych możliwości (środków i czasu) oraz ludzkich możliwości i motywacji. że ci z przepisów są tacy. popierania nowych rozwiązań lub protestowania wobec zamiarów ich wprowadzania. nie tylko naszych rozważań. niestety.com. Włodzisław Kuzitowicz LOT TRZMIELA Rzeczywistość przepisami malowana Mamy w polskiej edukacji. W ten sposób szczytna idea eliminacji przemocy zamieniła się w swoje przeciwieństwo. a nie taki jaki jest i może być w rzeczywistości. uchodzących za rozwinięte. że redakcja wcale nie musiała nikogo z urzędników ministerstwa przekupywać. Storczykowa 25a 04-567 Warszawa tel. jacy według różnych doktryn i stereotypów być powinni. nie są złe. co jest prawnie zakazane nie jest jednak i nie może być w żaden sposób uregulowane i kontrolowane. Gdy się od niej odrywa. które dadzą im znacznie większe uprawnienia w sprawach wynagrodzeń i polityki kadrowej. żeby nie powiedzieć wszystkich. ul. kraje te nigdy by się rozwiniętymi nie stały. zjawisko. jaki być powinien.com. kolumnie czy w małym kwadracie może być wpisana tylko raz. ale także stawia pod znakiem zapytania całą wielomiesięczną pracę zespołu ds. ale akurat prawo jest najgorszym do tego instrumentem. inaczej. ale generalnie obowiązuje realizm. to o tych nowych propozycjach mówiono na kolejnym spotkaniu zespołu ds.: 22 497 90 40 fax: 22 499 73 00 www. choć nie tylko. w których co silniejsi fizycznie wychowawcy „perswadowali” najbardziej krewkim wychowankom co trzeba. czyli przecieki o pracach nad Kartą Nauczyciela Nasze rodzime przecieki są jak ten miś z filmu „Miś” – na miarę naszych możliwości. ale także zakończyć ją podpisem Prezydenta RP trzeba wyraźnej „woli politycznej” Rządu i… i nie skróconej kadencji obecnego parlamentu. aby w każdym rzędzie. W wielu. że to tylko taki sposób redakcji na dodanie smaczku tej publikacji.com.

satysfakcji i spełnionych marzeń! Redakcja .GAZETASZKOLNA. wśród rodzinnego ciepła. a nadchodzący 2011 rok przyniesie wiele wyzwań.COM.PL Niech święta Bożego Narodzenia upłyną w radości i spokoju.28 aktualności WWW.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->