P. 1
Praca

Praca

|Views: 1,253|Likes:

More info:

Published by: Tomasz Kustrzynski on Jul 11, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2012

pdf

text

original

Sections

 • 2. Elementy grafiki komputerowej
 • 2.1. Podstawowe pojęcia grafiki komputerowej
 • Diagram 2-1 Przebieg procesu renderingu dla oświetlenia lokalnego
 • Diagram 2-2 Przebieg procesu cieniowania
 • 2.2. Historia tekstur proceduralnych
 • 2.3. Definiowanie tekstur proceduralnych
 • 2.3.1. Definiowanie bibliotek tekstur proceduralnych
 • 2.4. Jakość tekstur proceduralnych
 • 3. Przegląd stosowanych metod symulacji zjawisk naturalnych
 • 3.1. Kategorie tekstur proceduralnych rozważane w pracy
 • Rysunek 3-1 Wzory na skórze zwierząt
 • Rysunek 3-3 Kora i drewno
 • Rysunek 3-6 Cienie kaustyczne rzucane przez wodę
 • Rysunek 3-7 Wzory abstrakcyjne
 • 3.2. Techniki zaawansowane
 • 3.2.1. Szum Perlina
 • 3.2.2. Wzory kamiennych murów
 • Rysunek 3-11 K.Miyata tekstura muru
 • 3.2.3. Wzory na skórze ssaków
 • Rysunek 3-14 G. Turk. Wzory reaction – diffusion na obiektach
 • 3.2.4. Komórkowe funkcje bazowe tekstur (cellular texture basis function)
 • Rysunek 3-16 S. Worley – Przykład wykorzystania komórkowej funkcji bazowej
 • Rysunek 3-17 Diagram Voronoi
 • Rysunek 3-19 J. Kukla - Tekstury skóry
 • 3.2.5. Podsumowanie
 • 3.3. Dostępne komercyjnie biblioteki do tworzenia wzorów proceduralnych
 • Diagram 3-1 LIBTEX – ewaluacja tekstur przestrzennych
 • Rysunek 3-20 Obraz wygenerowany przy pomocy biblioteki PixelLoom
 • Rysunek 3-21 Przykłady tekstur komórkowych wygenerowanych za pomocą CorelTEXTURE
 • 4. Metody i techniki wykorzystane w pracy
 • 4.1. Funkcja teksturująca jako złożenie funkcji bazowych
 • 4.2. Drzewa cieniowania
 • 4.3. Opis zaimplementowanych algorytmów
 • 4.3.1. Odwzorowanie nierówności powierzchni
 • Rysunek 4-2 Geometria odwzorowania nierówności powierzchni
 • 4.3.2. Szum Perlina
 • Rysunek 4-4 Obliczanie szumu Perlina 2D metodą gradientową
 • Rysunek 4-5 Wykres funkcji smoothstep(x)
 • Rysunek 4-6 Przykłady szumu fraktalnego
 • 4.3.3. Podział przestrzeni według diagramu Voronoi
 • Rysunek 4-8 Typy wyników zwracanych przez funkcję noiseV
 • Rysunek 4-9 Ilustracja fraktalnego podpodziału przestrzeni
 • 4.4. Automatyzacja poszukiwania użytecznych wzorów proceduralnych
 • 4.4.1. Losowe parametry
 • 4.4.2. Przeszukiwanie domeny parametrów
 • 5. Biblioteka do tworzenia tekstur proceduralnych TexLib
 • 5.1. Architektura
 • Diagram 5-1 Architektura biblioteki TexLib (moduły funkcjonalne)
 • 5.1.1. Interfejs
 • 5.1.2. Moduły funkcjonalne systemu renderującego
 • 5.1.3. Biblioteka
 • 5.1.4. Interfejs graficzny
 • 5.2. Implementacja - diagram klas
 • 5.2.1. Diagramy klas
 • 5.2.2. Opisy najważniejszych klas
 • 5.3. Procesu renderingu z wykorzystaniem interfejsu biblioteki TexLib
 • Diagram 5-6 Faza cieniowania z uwzględnieniem biblioteki TexLib
 • 5.3.1. Fazy procesu renderingu w bibliotece TexLib
 • 5.4. Interfejs programistyczny-rozszerzanie biblioteki o nowe wzory
 • 5.5.1. 3dsMAX release3
 • 5.5.2. LightWorks
 • 5.5.3. RenderMan
 • 5.5.4. LightWave
 • 5.5.5. Kontekst w bibliotece TexLib
 • 5.6. Wybrane szczegóły implementacyjne
 • 5.6.1. Wzory definiowane w bibliotekach DLL
 • 5.6.2. Ewaluacja drzewa cieniowania
 • Diagram 5-7 Przykład kolejności ewaluacji parametrów drzewa cieniowania
 • 5.6.3. Zapobieganie cyklom
 • 5.7. Integracja z pakietem LADS do renderingu fotorealistycznego
 • 5.7.1. System do renderingu fotorealistycznego LightWorks
 • Diagram 5-8 Architektura systemu LADS
 • Diagram 5-9 Architektura procesu renderingu w systemie LADS
 • Diagram 5-10 Przebieg procesu ewaluacji własności powierzchni w systemie LADS
 • 5.7.2. Wykorzystanie biblioteki TexLib w procesie cieniowania systemu LightWorks
 • 5.7.3. Przykładowa implementacja shadera LADS wykorzystującego TexLib
 • 6. Edytor drzew cieniowania
 • 6.1. Funkcjonalność aplikacji Edytora
 • 6.2. Interfejs użytkownika
 • Rysunek 6-1 Widok ogólny Edytora drzew cieniowania
 • 6.2.1. Dodawanie i usuwanie wzorów i wartości
 • Rysunek 6-2 Menu kontekstowe dodawania wzorów i wartości
 • Rysunek 6-3 Okienko dialogowe dodawania nowego wzoru
 • Rysunek 6-4 Okienko dialogowe dodawania nowej wartości stałej
 • 6.2.2. Tworzenie połączeń między wzorami
 • 6.2.3. Właściwości wzorów
 • 6.2.4. Rendering
 • Rysunek 6-10 Menu parametrów sceny
 • Rysunek 6-11 Okienko dialogowe z ustawieniami parametrów sceny
 • Rysunek 6-12 Menu renderingu
 • Rysunek 6-13 Okienko dialogowe z parametrami renderingu
 • Rysunek 6-14 Wizualizacja postępu procesu renderingu
 • 6.2.5. Serializacja drzew cieniowania
 • 6.3. Wybrane szczegóły implementacyjne
 • 6.3.1. Opis scen trójwymiarowych
 • 6.3.2. Rendering
 • 7. Badania eksperymentalne
 • 7.1. Cel i zakres ekperymentów
 • 7.2. Symulacje zjawisk występujących w naturze
 • 7.2.1. Skóra salamandry
 • 7.2.2. Cienie kaustyczne
 • 7.2.3. Skóra wyprawiona
 • 7.2.4. Skóra węża
 • 7.2.5. Spękana ziemia
 • 7.2.6. Twórczość H.R.Giger’a
 • 7.3. Ocena efektywności
 • 7.3.1. Warunki eksperymentu
 • 7.3.2. Czynniki wpływające na czas generowania obrazu
 • 7.3.3. Rezultaty liczbowe
 • 7.4. Ocena jakości - porównania
 • 7.5. Podsumowanie
 • 8. Podsumowanie
 • 9. Literatura
 • Dodatek A. Propozycja ćwiczenia laboratoryjnego
 • A.1. Instrukcja dla studentów
 • A.1.1. Cel ćwiczenia
 • A.1.2. Wprowadzenie - tekstury proceduralne
 • A.1.3. Biblioteka do tworzenia drzew cieniowania
 • Rysunek 9-1 Przykładowy diagram funkcji bazowych
 • A.1.4. Edytor drzew cieniowania
 • A.1.5. Zadania
 • A.1.6. Sprawozdanie
 • Rysunek 9-3 Rybia łuska
 • A.1.7. Literatura
 • A.2. Zalecenia dla prowadzącego
 • A.2.1. Ocena
 • A.2.2. Możliwe modyfikacje ćwiczenia
 • Dodatek B. Format pliku zapisu drzewa cieniowania (*.tree)
 • B.1.1. Format pliku *.tree
 • B.1.2. Definicja wzorów
 • B.1.3. Definicja wartości
 • B.1.4. Definicja powiązań

Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁOWY ZAKŁAD INFORMATYKI WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA

Zastosowanie technik teksturowania proceduralnego do modelowania zjawisk naturalnych i własności powierzchni
Tomasz Kustrzyński

Promotor: dr inż. Jerzy Sas

Ocena:

Wrocław 2002

Streszczenie
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie niezależnej od systemów do grafiki fotorealistycznej biblioteki, zawierającej funkcje służące do symulacji zjawisk rzeczywistych przy użyciu tekstur proceduralnych. Opracowany został system do szybkiej i prostej edycji złożonych tekstur proceduralnych wykorzystujący stworzoną bibliotekę. System został zintegrowany z pakietem do grafiki fotorealistycznej LightWorks.

Abstract
The aim of this work is to present library that is independent on photorealistic graphics systems which contains functions used to simulate real-world phenomena by means of procedural texturing. The system using defined library have been designed that allows for quick and easy edition of complex procedural textures. The system have been integrated with LightWorks – photorealistic graphics package.

2

Spis treści
1. 2. WSTĘP ......................................................................................................................................................... 7 ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ.......................................................................................... 9 2.1. PODSTAWOWE POJĘCIA GRAFIKI KOMPUTEROWEJ................................................................................. 9 2.2. HISTORIA TEKSTUR PROCEDURALNYCH .............................................................................................. 11 2.3. DEFINIOWANIE TEKSTUR PROCEDURALNYCH...................................................................................... 13 2.3.1. Definiowanie bibliotek tekstur proceduralnych............................................................................. 13 2.4. JAKOŚĆ TEKSTUR PROCEDURALNYCH ................................................................................................. 14 3. PRZEGLĄD STOSOWANYCH METOD SYMULACJI ZJAWISK NATURALNYCH .................. 17 3.1. KATEGORIE TEKSTUR PROCEDURALNYCH ROZWAŻANE W PRACY ....................................................... 17 3.2. TECHNIKI ZAAWANSOWANE................................................................................................................ 21 3.2.1. Szum Perlina ................................................................................................................................. 21 3.2.2. Wzory kamiennych murów............................................................................................................. 22 3.2.3. Wzory na skórze ssaków ................................................................................................................ 23 3.2.4. Komórkowe funkcje bazowe tekstur (cellular texture basis function) ........................................... 26 3.2.5. Podsumowanie .............................................................................................................................. 29 3.3. DOSTĘPNE KOMERCYJNIE BIBLIOTEKI DO TWORZENIA WZORÓW PROCEDURALNYCH ......................... 29 4. METODY I TECHNIKI WYKORZYSTANE W PRACY.................................................................... 33 4.1. FUNKCJA TEKSTURUJĄCA JAKO ZŁOŻENIE FUNKCJI BAZOWYCH ......................................................... 33 4.2. DRZEWA CIENIOWANIA ....................................................................................................................... 35 4.3. OPIS ZAIMPLEMENTOWANYCH ALGORYTMÓW .................................................................................... 35 4.3.1. Odwzorowanie nierówności powierzchni...................................................................................... 35 4.3.2. Szum Perlina ................................................................................................................................. 37 4.3.3. Podział przestrzeni według diagramu Voronoi ............................................................................. 40 4.4. AUTOMATYZACJA POSZUKIWANIA UŻYTECZNYCH WZORÓW PROCEDURALNYCH ............................... 49 4.4.1. Losowe parametry ......................................................................................................................... 49 4.4.2. Przeszukiwanie domeny parametrów ............................................................................................ 49 5. BIBLIOTEKA DO TWORZENIA TEKSTUR PROCEDURALNYCH TEXLIB.............................. 50 5.1. ARCHITEKTURA .................................................................................................................................. 50 5.1.1. Interfejs ......................................................................................................................................... 50 5.1.2. Moduły funkcjonalne systemu renderującego ............................................................................... 50 5.1.3. Biblioteka ...................................................................................................................................... 50 5.1.4. Interfejs graficzny.......................................................................................................................... 51 5.2. IMPLEMENTACJA - DIAGRAM KLAS...................................................................................................... 51 5.2.1. Diagramy klas ............................................................................................................................... 51 5.2.2. Opisy najważniejszych klas ........................................................................................................... 56 5.3. PROCESU RENDERINGU Z WYKORZYSTANIEM INTERFEJSU BIBLIOTEKI TEXLIB ................................... 58 5.3.1. Fazy procesu renderingu w bibliotece TexLib............................................................................... 59 5.4. INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY-ROZSZERZANIE BIBLIOTEKI O NOWE WZORY...................................... 63 5.5. ZAWARTOŚĆ KONTEKSTU CIENIOWANIA W POPULARNYCH SYSTEMACH GRAFIKI FOTOREALISTYCZNEJ 64 5.5.1. 3dsMAX release3........................................................................................................................... 65 5.5.2. LightWorks .................................................................................................................................... 66 5.5.3. RenderMan .................................................................................................................................... 67 5.5.4. LightWave...................................................................................................................................... 68 5.5.5. Kontekst w bibliotece TexLib......................................................................................................... 68 5.6. WYBRANE SZCZEGÓŁY IMPLEMENTACYJNE ........................................................................................ 70 5.6.1. Wzory definiowane w bibliotekach DLL........................................................................................ 70 5.6.2. Ewaluacja drzewa cieniowania..................................................................................................... 71 5.6.3. Zapobieganie cyklom..................................................................................................................... 72 5.7. INTEGRACJA Z PAKIETEM LADS DO RENDERINGU FOTOREALISTYCZNEGO ......................................... 73 5.7.1. System do renderingu fotorealistycznego LightWorks................................................................... 73 5.7.2. Wykorzystanie biblioteki TexLib w procesie cieniowania systemu LightWorks ............................ 76 5.7.3. Przykładowa implementacja shadera LADS wykorzystującego TexLib ........................................ 77

3

..................................... 110 LITERATURA............3...................1.................. Opis scen trójwymiarowych ...............................4.......................2..... 102 7.................... 80 6..............2................................... 92 7..................3........2..............2.................. EDYTOR DRZEW CIENIOWANIA ..4...2...............................4.......................................................................................................................3..... FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI EDYTORA ....... 122 DODATEK A...........................................1............... 113 A.......6........... 121 A............................................................................................................2.....................1.. 123 Definicja wartości .............................. 80 6..................................2......................... Cel ćwiczenia....................................... Literatura . 124 4 ...... 86 6................................................................................ 103 7.................................................1............. Twórczość H.........................................1.......................1............................3........................ Zadania .................................................................................... 118 A....... Biblioteka do tworzenia drzew cieniowania ......................................... Możliwe modyfikacje ćwiczenia ...1............ 123 B.............................................................................................................................. 121 A....2....................................2................................................................................................ PODSUMOWANIE .....1......................................................2................ 90 6................ B....2.................... 113 A................................................................................. 91 7.................................................2.....1........2.... 102 7...................................................... 97 7................................................................................................................ 118 A......................PORÓWNANIA..................... PODSUMOWANIE...........2...................................................... INTERFEJS UŻYTKOWNIKA ...............3.....................................TREE) .. 113 A........................................................................................................3......4............. INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW......... 99 7...........................................................2..........4...............tekstury proceduralne.......................................1................................................. B................................................................................2..... 93 7............2.... 91 7..3.3................................................. 107 7........ 100 7...................R.........6..3.................................... WYBRANE SZCZEGÓŁY IMPLEMENTACYJNE .......................................... Wprowadzenie .................................. 81 6.....................................................................1............... Warunki eksperymentu ........... CEL I ZAKRES EKPERYMENTÓW..........................1........... 123 Definicja wzorów................................. 112 A............................... FORMAT PLIKU ZAPISU DRZEWA CIENIOWANIA (*................................. Rezultaty liczbowe ............... Skóra węża..............................Giger’a................................................................................. Format pliku *..........................................5......1........................... Edytor drzew cieniowania ................................5....................... 87 6................................................................................................ OCENA JAKOŚCI ........ SYMULACJE ZJAWISK WYSTĘPUJĄCYCH W NATURZE ......2................................................................................................................. PROPOZYCJA ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO......................................... Właściwości wzorów...........................1. B..... OCENA EFEKTYWNOŚCI ..........1....7..........1.........................................................................................................1.............3....................................................1................. Tworzenie połączeń między wzorami ............... BADANIA EKSPERYMENTALNE.......................................................2...............5.3.............................. 84 6............... 109 8..................................................1.................... 113 A..............................................5.............. Rendering . 89 6..................... 123 Definicja powiązań........... ZALECENIA DLA PROWADZĄCEGO ......................................................................6..........tree..............................2................................................................ Ocena .............................................................1....3.... 91 7............................................... Spękana ziemia................. Dodawanie i usuwanie wzorów i wartości ....................................................................................................................................................... 121 A................... Cienie kaustyczne ........2..........................................................................................1............... Serializacja drzew cieniowania....... Skóra wyprawiona.............2.............. Sprawozdanie . 81 6..................... Rendering .......................... Czynniki wpływające na czas generowania obrazu. 90 7...................................................................................................... 104 7.... 89 6. 113 DODATEK B................ 95 7...........2................................................................................................................... 9...................................................................................................................................... 120 A............ Skóra salamandry..............................

............................................................................................. 30 RYSUNEK 3-21 PRZYKŁADY TEKSTUR KOMÓRKOWYCH WYGENEROWANYCH ZA POMOCĄ CORELTEXTURE ................................... 19 RYSUNEK 3-4 PIANA I STYROPIAN................................................................................................................................................... 22 RYSUNEK 3-12 K.. TEKSTURY WYGENEROWANE METODĄ CELL DIVISION I ICH NATURALNE ODPOWIEDNIKI.............................................. 85 RYSUNEK 6-8 PROCES TWORZENIA POŁĄCZENIA MIĘDZY PARAMETRAMI – WYBIERANIE PARAMETRU WYJŚCIOWEGO ... 22 RYSUNEK 3-10 K.............................................................PRZYKŁADY TEKSTUR UZYSKANYCH DZIĘKI ZASTOSOWANIU RÓŻNYCH KOMBINACJI LINIOWYCH FUNKCJI FN......................................................................................... WZORY WYPRODUKOWANE ZA POMOCĄ NAKŁADANIA KILKU SYSTEMÓW REACTION – DIFFUSION.......... 119 RYSUNEK 9-3 RYBIA ŁUSKA ............. 27 RYSUNEK 3-18 S....... 37 RYSUNEK 4-4 OBLICZANIE SZUMU PERLINA 2D METODĄ GRADIENTOWĄ .......................................................................................................................... 2-PARAMETRY WYJŚCIOWE ......................... 83 RYSUNEK 6-6 WŁAŚCIWOŚCI WARTOŚCI STAŁYCH ZWIĄZANE Z LOSOWOŚCIĄ (WŁAŚCIWOŚCI WARTOŚCI TYPU FLOATARRAY).................... 41 RYSUNEK 4-8 TYPY WYNIKÓW ZWRACANYCH PRZEZ FUNKCJĘ NOISEV... WALTER........................................................... 34 RYSUNEK 4-2 GEOMETRIA ODWZOROWANIA NIERÓWNOŚCI POWIERZCHNI . 88 RYSUNEK 6-14 WIZUALIZACJA POSTĘPU PROCESU RENDERINGU .......................... SZUM UŻYTY Z TECHNIKĄ ODWZOROWANIA NIERÓWNOŚCI DO WIZUALIZACJI NIERÓWNOŚCI POWIERZCHNI.......................... 88 RYSUNEK 6-13 OKIENKO DIALOGOWE Z PARAMETRAMI RENDERINGU ...................... 20 RYSUNEK 3-8 ZASTOSOWANIE SZUMU PERLINA DO GENERACJI TEKSTUR......................................................................................................... ........ 21 RYSUNEK 3-9 KEN PERLIN.............................. PRZEKRÓJ PRZEZ PRZESTRZEŃ R3.......................................... 86 RYSUNEK 6-10 MENU PARAMETRÓW SCENY.... 23 RYSUNEK 3-13 G......................................... 27 RYSUNEK 3-17 DIAGRAM VORONOI ............................. 22 RYSUNEK 3-11 K........................................... WORLEY .................................................................................. 85 RYSUNEK 6-9 WIDOK WŁAŚCIWOŚCI WZORÓW..................... WORLEY – PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA KOMÓRKOWEJ FUNKCJI BAZOWEJ .........................TEKSTURY SKÓRY.... 89 RYSUNEK 9-1 PRZYKŁADOWY DIAGRAM FUNKCJI BAZOWYCH ........................................................................................................................................................................... 39 RYSUNEK 4-7 WYNIKI DZIAŁANIA FUNKCJI NOISEV.................................................................................................................................. 28 RYSUNEK 3-19 J............ 87 RYSUNEK 6-12 MENU RENDERINGU ................................................................... MIYATA – POŁĄCZENIA MIĘDZY KAMIENIAMI MURU ........................................... ............ WZORY REACTION – DIFFUSION NA OBIEKTACH ..................................................................................... ......... .................................................................................... 18 RYSUNEK 3-2 SKÓRA I PAPIER ............. 82 RYSUNEK 6-4 OKIENKO DIALOGOWE DODAWANIA NOWEJ WARTOŚCI STAŁEJ ................................................................................................................................ 29 RYSUNEK 3-20 OBRAZ WYGENEROWANY PRZY POMOCY BIBLIOTEKI PIXELLOOM ........................................ 38 RYSUNEK 4-5 WYKRES FUNKCJI SMOOTHSTEP(X)......... 1-PARAMETRY WEJŚCIOWE.... MIYATA – EDO CASTLE............................................................ 18 RYSUNEK 3-3 KORA I DREWNO .......................................................................................................... 120 5 ...................................................... ............................................................................................................................................................................... 26 RYSUNEK 3-16 S........ DREWNO............................................................. 36 RYSUNEK 4-3 PSEUDO MODEL OŚWIETLENIA ............................................. 12 RYSUNEK 3-1 WZORY NA SKÓRZE ZWIERZĄT ..................................... 20 RYSUNEK 3-7 WZORY ABSTRAKCYJNE ............. 47 RYSUNEK 6-1 WIDOK OGÓLNY EDYTORA DRZEW CIENIOWANIA ....................... SZUM JAKO FUNKCJA PRZEŁĄCZAJĄCA...................................................................................................................... TURK.....MIYATA TEKSTURA MURU .............. 20 RYSUNEK 3-6 CIENIE KAUSTYCZNE RZUCANE PRZEZ WODĘ..................................................................... 84 RYSUNEK 6-7 PROCES TWORZENIA POŁĄCZENIA MIĘDZY PARAMETRAMI – WYBIERANIE PARAMETRU WEJŚCIOWEGO ........... ........................................................... KRA ................................................................................................................................................ 24 RYSUNEK 3-15 M.......................................... 44 RYSUNEK 4-10 WPŁYW ZASTOSOWANIA RÓŻNYCH METRYK ODLEGŁOŚCI ............................. 82 RYSUNEK 6-5 WŁAŚCIWOŚCI WARTOŚCI STAŁYCH .... MARMUR...................................................................................... 114 RYSUNEK 9-2 PRZYKŁADOWY DIAGRAM DRZEWA CIENIOWANIA ..... 81 RYSUNEK 6-3 OKIENKO DIALOGOWE DODAWANIA NOWEGO WZORU ................. WYSCHNIĘTA ZIEMIA.. 81 RYSUNEK 6-2 MENU KONTEKSTOWE DODAWANIA WZORÓW I WARTOŚCI ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 19 RYSUNEK 3-5 KAMIENNE MURY......... 38 RYSUNEK 4-6 PRZYKŁADY SZUMU FRAKTALNEGO ......................................................................................... KUKLA ........................................................................ TURK............................................ 87 RYSUNEK 6-11 OKIENKO DIALOGOWE Z USTAWIENIAMI PARAMETRÓW SCENY ..................... 24 RYSUNEK 3-14 G........................ OD LEWEJ: POWIERZCHNIA PLANETY........ 120 RYSUNEK 9-4 PIANA NA POWIERZCHNI PIWA ..... ZASTOSOWANIE TECHNIKI GENEROWANIA POWIERZCHNIOWEJ TEKSTURY MURU......................... 42 RYSUNEK 4-9 ILUSTRACJA FRAKTALNEGO PODPODZIAŁU PRZESTRZENI .............................................................................................................................................Spis ilustracji RYSUNEK 2-1 SHADE TREE REALIZUJĄCE MODEL OŚWIETLENIA .......................................... 31 RYSUNEK 4-1 PRZYKŁADY POŁĄCZEŃ MIĘDZY FUNKCJAMI BAZOWYMI ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 75 6 ................. 72 DIAGRAM 5-8 ARCHITEKTURA SYSTEMU LADS. 52 DIAGRAM 5-3 DIAGRAM KLAS ZWIĄZANYCH ZE WZORAMI ................Spis diagramów DIAGRAM 2-1 PRZEBIEG PROCESU RENDERINGU DLA OŚWIETLENIA LOKALNEGO ................................................. 73 DIAGRAM 5-9 ARCHITEKTURA PROCESU RENDERINGU W SYSTEMIE LADS..................................... 55 DIAGRAM 5-6 FAZA CIENIOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM BIBLIOTEKI TEXLIB ..................................................................... 30 DIAGRAM 5-1 ARCHITEKTURA BIBLIOTEKI TEXLIB (MODUŁY FUNKCJONALNE).............. 9 DIAGRAM 2-2 PRZEBIEG PROCESU CIENIOWANIA ......................................................................................................... 58 DIAGRAM 5-7 PRZYKŁAD KOLEJNOŚCI EWALUACJI PARAMETRÓW DRZEWA CIENIOWANIA ...................................................................................................................................................................... 74 DIAGRAM 5-10 PRZEBIEG PROCESU EWALUACJI WŁASNOŚCI POWIERZCHNI W SYSTEMIE LADS .................. 54 DIAGRAM 5-5 DIAGRAM KLAS PODSTAWOWYCH IMPLEMENTACJI ALGORYTMÓW SZUMÓW .......................................... 10 DIAGRAM 3-1 LIBTEX – EWALUACJA TEKSTUR PRZESTRZENNYCH ............................................. 53 DIAGRAM 5-4 DIAGRAM KLAS FUNKCJI ZARZĄDZAJĄCYCH WZORAMI .................. 50 DIAGRAM 5-2 DIAGRAM KLAS TYPÓW WARTOŚCI .......................................................................

która stara się jak najwierniej zasymulować zjawiska naturalne. Coraz częściej spotykamy się z pełnometrażowymi filmami stworzonymi bez użycia standardowych kamer. którą będzie można zintegrować z dowolnym pakietem oprogramowania do tworzenia grafiki fotorealistycznej udostępniającym interfejs programistyczny wspomagający programowanie tekstur proceduralnych. Większość z tych realistycznych efektów grafiki fotorealistycznej uzyskuje się dzięki proceduralnym technikom opisu własności płaszczyzny. skóra ludzka. Stała się ona w dzisiejszych czasach na tyle doskonała.1. Patrząc z tej perspektywy. że czasem nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego. przypomina rolę oraz historię proceduralnych technik teksturowania. Na użytek badań proponowanych metod został stworzony interaktywny program pozwalający na łatwe tworzenie szerokiej klasy wzorów oraz eksperymentowanie z nimi. od stosowanych w architekturze kamieni naturalnych. które dają najlepsze rezultaty w dziedzinie interesujących nas typów wzorów. reprodukcję ich właściwości wizualnych. począwszy od rozrywki. W oparciu o tę aplikację opracowano metodę automatycznego generowania wzorów proceduralnych poprzez zestawianie różnych wartości parametrów procedur generujących wzór. Zawarte są w nim wybrane techniki. Wizualizacje architektoniczne trudno odróżnić od zdjęć. czy szczegółów przedmiotów. Jest nim jedynie stworzenie wzorów jak najbardziej przypominających naturalne. 7 . (choć nie wyklucza się zastosowania podstaw fizycznych). Spotykamy się z nią na każdym kroku. Celem pracy jest opracowanie spójnej metody generowania możliwie szerokiej klasy wzorów. Celem pracy nie jest symulacja poprawna fizycznie. medycynę. Wstęp Grafika komputerowa ciągle zyskuje na znaczeniu w wielu dziedzinach życia. wystroju wnętrz. można proces tworzenia tekstur proceduralnych porównać do procesu tworzenia realistycznego obrazu. gazetach. powstała dzięki niej. zbadanie jej własności i możliwości zastosowań praktycznych oraz implementacja w postaci uniwersalnej biblioteki. dzielących powierzchnię na mniej lub bardziej regularne siatki. Wspólną cechą tych zjawisk jest to. reklamy. że zawierają dokładne symulacje faktur materiałów budowlanych. po architekturę. Stosując te metody możemy zasymulować wygląd niemal każdego materiału i powierzchni. roślinności. czy ulicznych reklamach. różne rodzaje skóry zwierząt. Szczególną rolę odgrywa grafika fotorealistyczna. kora drzewa. W Rozdziale 3 zawarty jest przegląd zaawansowanych technik symulacji zjawisk naturalnych. projektowanie wspomagane komputerowo. bądź bliskie ujęcia twarzy. że przy pewnej dozie wyobraźni. Na bazie opracowanych i zbadanych technik oraz zrealizowanego oprogramowania opracowano również ćwiczenie laboratoryjne do laboratorium Zaawansowanych Metod Grafiki Komputerowej zapoznające studentów z możliwościami zastosowania proceduralnych technik teksturowania. które widzimy w kinie. Rozdział 2 stanowi wprowadzenie do procesu renderingu. zapierające dech krajobrazy. wzorów komórkowych. po fantastyczne obrazy planet widocznych z przestrzeni kosmicznej. pełnymi scen zawierających rozległe. Interesuje go tylko to. Artysta malarz prawie nigdy nie posługuje się wiedzą na temat fizyki odtwarzanego obiektu. aby doprowadzić do pożądanego efektu. Przykładami badanych zjawisk mogą być kamienie naturalne. dzięki temu. można je uogólnić i zaklasyfikować do grupy tzw. w jaki sposób dzieło zostanie odebrane przez publiczność i w jaki sposób kontrolować proces. nieba. scenografii ani żywych aktorów. jaka część obrazów.

Opisano również i przeanalizowano wprowadzone przez autora usprawnienia metod zaczerpniętych z literatury.Opis opracowanych metod tworzenia wzorów przebadanych i zaimplementowanych w stworzonym oprogramowaniu umieszczono w Rozdziale 4. Opis zawiera wstęp teoretyczny oraz wskazówki na temat implementacji. Rozdział 7 jest poświęcony badaniom eksperymentalnym oraz ocenie wyników. Opisane zostało środowisko jej działania. Podsumowanie w Rozdziale 8 zawiera ocenę wyników pracy. Znajdują się tam dokładne opisy zastosowanych algorytmów oraz ich analiza. oraz niektóre szczegóły implementacyjne. sposoby na wykorzystanie osiągniętych rezultatów. 6 rozdział prezentuje system stworzony na bazie biblioteki TexLib. Ćwiczenie wykorzystuje opracowany system i proponuje uczestnikom zajęć wykonanie modułów rozszerzających go. W Dodatku A znajduje się propozycja ćwiczenia laboratoryjnego na zajęcia z zaawansowanych metod grafiki komputerowej. umożliwiający tworzenie realistycznych wzorów przy posiadaniu minimum wiedzy na temat technik grafiki komputerowej i teksturowania proceduralnego. opis potencjalnych kierunków dalszego rozwoju systemu. Ocenie podlegają zarówno wartości wizualne budowanych wzorów jak i wydajność algorytmów i procesu ich tworzenia. Następny. System wykorzystuje profesjonalne narzędzie do budowy aplikacji wykorzystujących grafikę trójwymiarową LightWorks Application Development System. interfejs do komunikacji z systemami do renderingu. 8 . Dodatek B przedstawia format opisu drzew cieniowania zapisywany i odczytywany przez bibliotekę TexLib. Rozdział 5 opisuje uniwersalną bibliotekę TexLib stworzoną na potrzeby tej pracy.

bryły proceduralne itp. Pierwszą jest przygotowanie geometrii. które nie będą widoczne na wygenerowanym obrazie są usuwane z dalszego procesu (oczywiście są sytuacje wyjątkowe. czyli nie biorącego pod uwagę światła odbitego i rozproszonego. wielokątów. Z-buffer. płaszczyzn określonych równaniami parametrycznymi. 9 . Następująca po tym faza przekształceń rzutowania przechodzi za pomocą transformacji zależnej od zdefiniowanego wcześniej widoku na układ współrzędnych widoku.: odbicia).). algorytm rasteryzacji określa które płaszczyzny znajdą się w kolejnych pikselach obrazu. Następujące po tym cieniowanie jest odpowiedzialne za przygotowaniu kontekstu oraz obliczeniu właściwości powierzchni dla próbek (liczba próbek zależy np. ilości płaszczyzn ‘widocznych’ przez obliczany piksel obrazu itp.). Elementy grafiki komputerowej Ten rozdział zawiera definicje pojęć grafiki komputerowej. raytracing itd. visibility processing – wynikają z metody renderingu i różnią się dla metod scanline. przekształcenia geometryczne przekształcenia modelowania przekształcenia rzutowania rasteryzacja określenie powierzchni widocznych rasteryzacja cieniowanie Diagram 2-1 Przebieg procesu renderingu dla oświetlenia lokalnego Proces tworzenia obrazu podzielony jest na 2 niezależne części. Fragmenty. Definiowanie obiektów sceny odbywa się zwykle w ich lokalnym układzie współrzędnych. podlegających zniekształceniom wynikającym z animacji itd. druga to cieniowanie. REYES (zmodyfikowana metoda scanline. W tym układzie odbywa się określenie powierzchni widocznych (algorytmy określania powierzchni widocznych – ang. wykorzystywana przez system RenderMan). W trakcie tej fazy geometria jest obcinana do piramidy widzenia zależnej od aktualnego widoku. Z-buffer. który jest jednym z elementów potoku renderingu.1. 2. wszystkie płaszczyzny opisane parametrycznie. Tutaj jest używany globalny układ współrzędnych. brył opisanych proceduralnie. Po obcięciu wielokątów (w tej fazie geometria składa się z wielokątów. od tego czy renderer używa nadpróbkowania. Podstawowe pojęcia grafiki komputerowej Poniżej przedstawiony został schemat typowego potoku renderingu dla oświetlenia lokalnego. związanych głównie z procesem teksturowania. Przykładami algorytmów wykorzystujących ten potok są rendering scanline.2. jak np. Omówiono tutaj także pobieżnie proces renderingu dla metod biorących pod uwagę oświetlenie lokalne. Faza przekształceń modelowania określa przekształcenia wszystkich elementów geometrii opisanych za pomocą hierarchii. Faza rasteryzacji operuje na trójwymiarowym układzie współrzędnych ekranu. Geometria sceny może być opisana w różny sposób: za pomocą trójkątów. związane z pewnymi zagadnieniami oświetlenia globalnego. zostały już zamienione na wielokątny) do piramidy widzenia.

Ip – natężenie światła (światłość) źródła światła.t lub współrzędnych układu lokalnego obiektu P. definiujący atrybuty powierzchni (takie jak kolor. Obliczenie koloru dla danego kontekstu cieniowania może być bardzo złożonym procesem. które można określić jako funkcje współrzędnych układu odwzorowania tekstury s. co więcej. zostanie umieszczony bezpośrednio na obrazie lub wykorzystany jako część składowa koloru aktualnie cieniowanego piksela. Tekstura w grafice komputerowej to wzór opisany na obiekcie. Jest on wyrażony w postaci równania oświetlenia uwzględniającego w swojej najbardziej popularnej postaci składowe oświetlenia pochodzące ze wszystkich źródeł znajdujących się na scenie w następujący sposób [Foley]: i I = I a k a + ∑ I ip * k d ( N * Li ) . 10 . Poniższy diagram pokazuje relacje modułu cieniującego z modułem określania powierzchni widocznych. ale nie tylko. jako.1]). Model cieniowania opisuje między innymi model oświetlenia. gdzie: i i – indeks źródła światła. Czynnikiem wpływającym na zwiększenie zajętości pamięci przez tę fazę jest dążenie do uzyskania jak najbardziej realistycznych obrazów poprzez wykorzystanie dobrej jakości tekstur. określające lokalne wartości atrybutów powierzchniowych. kd – współczynnik odbicia rozproszonego dla danego materiału. N – wektor normalny do danej płaszczyzny (znormalizowany) L – wektor określający kierunek do źródła światła (znormalizowany) Wartość koloru jest zwracana jako wynik. bądź globalnego – Pw. moduł rasteryzacji i cieniowania określanie widoczności (visibility processor) tworzenie kontekstu cieniowania obliczenie koloru dla próbki Diagram 2-2 Przebieg procesu cieniowania Kontekst cieniowania jest zbiorem informacji identyfikujących i opisujących aktualnie cieniowaną próbkę (próbka nie koniecznie jest jednoznaczna z pikselem. połyskliwość). Szczególnym rodzajem tekstur są tekstury proceduralne. który. w nowoczesnych systemach grafiki fotorealistycznej jest fazą zajmującą najwięcej zasobów systemu. zależnie od algorytmu rasteryzacji. Zasoby te to głównie czas jednostki obliczeniowej.Z naszego punktu widzenia jest to najbardziej interesujący proces. Ia – natężenie światła otoczenia (równe dla wszystkich obiektów). ka – współczynnik odbicia światła rozproszonego (z przedziału [0. który stosuje odpowiedni model cieniowania.. przezroczystość. Oryginalne znaczenie tekstury to układ włókien w materiale. że na jeden piksel może być pobieranych kilka próbek z kilku płaszczyzn nań się składających). Kontekst cieniowania jest przekazywany algorytmowi odpowiedzialnemu za określenie własności cieniowanej powierzchni i wynikającego z nich koloru.

v). W obydwu sposobach znajdowania współrzędnych (s. wykorzystano do produkcji realistycznych cieni. za pomocą uporządkowanej pary (u. szybko w związku z tym pojawiły się ulepszenia techniki Catmulla wykorzystujące tekstury także do innych niż modyfikacja koloru powierzchni celów. Mowa o funkcji noise. także do opisu zjawisk przestrzennych. górzystych krajobrazów itp. Lata 80 przyniosły kilka innowacji. y. Historia tekstur proceduralnych Charakterystyczną cechą obrazów powstających w początkach grafiki komputerowej był niewielki stopień ich realizmu. Minimalizacja tych zniekształceń do dziś jest problemem w przypadkach bardzo skomplikowanych modeli. Catmulla tekstur – skanowanych obrazów – nałożonych na geometrię i modyfikujących jej kolor . Stosuje się w tych przypadkach przekształcenia z trójwymiarowej przestrzeni obiektu (x. Znaczącym krokiem naprzód było użycie w 1974 przez E. Otrzymywał w ten sposób wzory przypominające naturalne chmury. takich jak drewno. Ken Perlin zdefiniował najintensywniej obecnie używaną do produkcji tekstur proceduralnych funkcję. Jedyną metodą całkowitej eliminacji deformacji tekstur jest zastosowanie tekstur zdefiniowanych w przestrzeni trójwymiarowej. 2. w których duża ilość płaskich obrazów. czy marmur. Geoffrey Gardner produkował tekstury sumując funkcje sinus o różnych okresach. Dla tego typu obiektów tradycyjne metody rzutowania dwuwymiarowych. w tym samym roku. wykorzystywanej do generacji naturalnie wyglądających tekstur. nie można łatwo przeprowadzić odwzorowania punktu na powierzchni w punkt tekstury. Nie sposób uczynić tego w efektywny sposób dysponując jedynie płaskimi obrazami (Choć istnieją takie podejścia. z). więc można z jego pomocą produkować tekstury przestrzenne – nie wymagające w 11 . że stosowanie takiego rozwiązania na szerszą skalę jest niepraktyczne).E. czyli symulacja zniekształceń powierzchni za pomocą zmian normalnych powierzchni wprowadzony przez Blinna w 1978 oraz odwzorowanie cieni (ang.Problem teksturowania przedstawiony został dokładniej w następnym punkcie. drewna. Wkrótce pojawiły się kolejne zastosowania tekstur w grafice komputerowej: odwzorowanie nierówności powierzchni (ang. Obrazy tworzone syntetycznie – proceduralnie – były wykorzystywane od początku istnienia pojęcia tekstury. strona 66). Noise może być zdefiniowany w trzech i większej ilości wymiarów. Jeśli jednak geometria jest reprezentowana za pomocą siatki trójkątów. Catmull w swoim pierwszym podejściu teksturował powierzchnie zdefiniowane parametrycznie. zawodzą. that launched a thousand textures” [T&M 1998]. które umożliwiły wygodne korzystanie z tekstur. opisanie tekstury na kuli spowoduje wystąpienie zniekształceń w obszarach biegunowych). W 1976 Blinn i Newell przedstawili metodę odwzorowania środowiskowego (ang. t). fazach i amplitudach. reflection mapping lub environment mapping). Objętość takiej definicji jest jednak na tyle duża. gdzie tekstury głębokości. Było to jedno z pierwszych podejść do tworzenia realistycznych tekstur proceduralnych. tworzone przy ustawieniu obserwatora w punkcie źródła światła. skanowanych obrazów. bump mapping) . W ten sposób każdemu punktowi powierzchni odpowiada punkt dwuwymiarowej tekstury (s. Jest ona dzisiaj określana jako „funkcja która dała początek tysiącu tekstur” („the function. t) jednak zawsze pojawiają się zniekształcenia (np.2. chmur. Z pomocą przychodzą tutaj przestrzenne tekstury proceduralne. definiuje trójwymiarowe tekstury. Obiekty zyskały wiele na realizmie przy niewielkim wysiłku i zwiększeniu złożoności obliczeniowej. reprezentujących kolejne przekroje obiektu. hadow mapping). Zaraz po nim. Pierwsze sceny przedstawiały modelowane za pomocą siatek trójkątów lub powierzchni parametrycznych obiekty cieniowane z wykorzystaniem mało realistycznych modeli oświetlenia. przy pomocy której stała się możliwa symulacja powierzchni lustrzanych. Korzystają z niej między innymi procedury generujące realistyczne obrazy marmurów. Funkcje o dużych okresach przekształcał dodając wartości funkcji o dużych częstotliwościach.

wymiar opisuje czas). Ks=0. Powstały też systemy.1. atmosfery.) { point Normal=faceforward(normalize(N). Najbardziej znanym przykładem jest system drzew cieniowania shade trees R. odbicia przedmiotów znajdujących się w pobliżu). Poza tym obrazy skanowane rzadko mają dobrą jakość. Odkąd tekstury proceduralne udowodniły swoją użyteczność. ale warunki oświetlenia w czasie robienia zdjęć (na powierzchniach chropowatych mogą występować cienie pochodzące od bocznych świateł).Viewer. obrazów skanowanych. } Niewątpliwie zaletami tradycyjnych.I). t). definicji świateł itp. następuje przekształcenie z trójwymiarowej 12 . zaczęto tworzyć języki opisu funkcji je generujących. point Viewer = normalize(-I). • możliwość generowania tekstur wielowymiarowych – przy adresowaniu standardowych tekstur. shading languages. Kd=0. np. Shade trees dawały między innymi możliwość przypisywania powierzchniom własnych procedur opisujących kolor. które umożliwiały definiowanie funkcji teksturujących (shaders) do opisu różnych właściwości powierzchni. Rysunek 2-1 przedstawia przykładowe shade tree Cooka realizujące prosty model oświetlenia (plastic): Rysunek 2-1 Shade tree realizujące model oświetlenia Oto odpowiadający mu kod shadera systemu RenderMan: surface plastic (float Ka=1. Postęp w grafice komputerowej sprawił jednak. Oi=Os. model cieniowania itp. L. tekstur są łatwość wykonania i realistyczny wygląd. że realizm obrazów proceduralnych jest często na tyle duży.5. przy czym 4. że nie sposób ich odróżnić od naturalnych odpowiedników. tzw. Chodzi tutaj nie tylko o ostrość czy czystość kolorów.Rougness)) ). jednak dzięki kilku wyróżniającym je cechom ich stosowanie jest opłacalne.Roughness=0. Największymi zaletami teksturowania proceduralnego są: • niezależność od docelowej rozdzielczości – większość procedur potrafi wygenerować dowolną ilość detali wraz z przybliżaniem się obserwatora do powierzchni.czasie tworzenia obrazu stosowania przekształcenia do współrzędnych (s. Cooka na podstawie którego powstał potem system grafiki fotorealistycznej RenderMan. które je generują są oczywiście zwykle bardzo duże w porównaniu z dostarczeniem zdjęć. Koszty stworzenia funkcji. a także animacje (4wymiarowy noise. skanowanych bądź tworzonych ręcznie. przezroczystość. wpływ otoczenia na własności powierzchni (np.5. Ci=Os*( Cs*(Ka*ambient()+Kd*diffuse(Normal)+ Ks*specular(Normal.

Wszystkie dane związane z kontekstem aktualnie cieniowanego punktu muszą zostać przekazane za pomocą parametrów w czasie wywołania zewnętrznej funkcji wewnątrz funkcji teksturującej zdefiniowanej w Shading Language. inne 13 . 3dStudioMAX udostępnia obiektowy interfejs C++ służący do pisania modułów rozszerzeń. Języki opisu tekstur proceduralnych to specjalizowane narzędzia. istnieje możliwość rozszerzenia podstawowego zbioru funkcji (zwanych tam shadeops) o nowe. • przenaszalność w przypadku języków interpretowanych Wady takich języków. funkcje bazowe tekstur. istnieje możliwość tworzenia dowolnie skomplikowanych tekstur. Definiowanie tekstur proceduralnych Definiowanie tekstur proceduralnych odbywa się zazwyczaj w konkretnym środowisku. Także w tych przypadkach umożliwia to łatwą integrację z zewnętrzną biblioteką. co umożliwia właśnie teksturowanie proceduralne mały rozmiar definicji (w porównaniu ze skanowanymi obrazami w wysokiej rozdzielczości lub teksturami trójwymiarowymi) parametryczny interfejs umożliwiający generację wielu różniących się obrazów za pomocą jednej procedury. Biblioteki takich funkcji mogą być używane z poziomu Shading Language. jednak same funkcje nie mogą używać shadeops ani żadnych innych dostarczanych przez renderer danych. to brak możliwości • definiowania własnych typów. punkty. używanym w systemie RenderMan. nie związanych z konkretnym systemem do renderingu. wektory) oraz operacje na nich (operacje na wektorach. • stosowania rekurencji. W Shading Language. które ułatwiają zadanie programisty tekstur. jest zdefiniowany w C. bibliotek procedur teksturujących.3. wykorzystujących złożone typy danych oraz operacje wejścia/wyjścia. • stosowania wskaźników. W ten sposób. brak obsługi plików). 3dsMAX). problem znika jeśli tekstura jest zdefiniowana w odpowiedniej przestrzeni. Są to tzw. Najpopularniejsze funkcje bazowe są często predefiniowane w systemach do renderingu.3. definiujące modele cieniowania itp. • predefiniowane funkcje matematyczne. Posiadają: • predefiniowane typy (np. 2. mimo ograniczeń języka teksturowania.).1. Interfejs taki to zwykle język opisu tekstur proceduralnych (np. Interfejs modułów rozszerzeń LightWave. który do zastosowania w wielu teksturach wymaga jedynie małych modyfikacji.• • przestrzeni sceny do dwuwymiarowej przestrzeni obrazu co jest przyczyną zniekształceń naniesionych na obiekty tekstur. Dla konkretnego rodzaju wzorów istnieje zwykle jeden algorytm. Shading Language w RenderMan i Blue Moon Rendering Tool). którego używamy dostarcza pewnego interfejsu za pomocą którego mamy możliwość umieszczenia w scenie nowych funkcji teksturujących. • używania operacji wejścia/wyjścia (np. opisujące kolor. Istnieje też możliwość wykorzystania uniwersalnych. Podobnymi możliwościami dysponuje wiele innych systemów. również umożliwiający pisanie tekstur proceduralnych. pisane w języku C. bądź interfejs za pomocą którego definiowane są moduły rozszerzeń (np. Definiowanie bibliotek tekstur proceduralnych Wiele tekstur proceduralnych używa podobnych metod do generacji wzorów. System. transformacje współrzędnych itp. 2.

Efektywność działania można poprawić stosując kilka metod: 14 . • Nie możemy zakładać. 2. Jakość tekstur proceduralnych Ocena jakości nie jest oczywista ze względu na to. Dv ). aby zapewnić odpowiednią uniwersalność. bądź udostępniane za pośrednictwem języka teksturowania. Po drugie. przez renderer. Po pierwsze. Oczywistą pomocą przy ocenie jakości.warto umieścić w bibliotece. Kolejny adapter przyjmie wyniki zwrócone przez funkcję i umieści je w odpowiednich zmiennych systemu. będzie więc porównanie zjawisk generowanych z występującymi w naturze. gdzie dx. W szczególności. natomiast LightWorks potrafi obliczyć wielokąt. y). dy). która może zastąpić subiektywne estetyczne wrażenia. aby uniknąć aliasingu. Najprostszym przykładem takiej funkcji może być sin(x).4. Idąc jeszcze dalej. tak. danymi wyjściowymi zaś parametry odpowiednich funkcji zdefiniowanych w bibliotece. że zwykle wynikiem działania funkcji teksturującej jest obraz. na podstawie których trudno zdefiniować przydatną miarę jakości. Funkcje bazowe mogą być definiowane na różnym poziomie. Wchodzą tutaj w grę wrażenia estetyczne. Są dwa tego powody. Ocenę tekstur przeprowadza się także na podstawie kilku innych parametrów. Danymi wejściowymi adaptera będzie kontekst cieniowania systemu renderującego. LightWave posługuje się pojedynczą wartością ( spotSize ). dy to rozmiary prostokąta otaczającego punkt x. nie jest to zwykle możliwe technicznie (np. chess(x. Aby zapewnić przenaszalność biblioteki takich funkcji między systemami do renderingu należy stosować się do kilku reguł: • Funkcje nie mogą korzystać z żadnych danych ani funkcji. Skomplikowane tekstury zwykle są kosztowne obliczeniowo. Najczęściej dokładne modele fizyczne są zbyt skomplikowane implementacyjnie bądź zbyt złożone obliczeniowo a w zamian stosuje się uproszczone modele. często używana funkcja szumu Perlina – noise – jest stosunkowo wolna. których zdolności naśladowania zjawisk naturalnych są mocno ograniczone. Wydajność to ważny w teksturach proceduralnych czynnik przesądzający o ich przydatności do użycia. nie można stosować wartości udostępnianych przez system. Niniejsza praca ma na celu symulację pewnych zjawisk naturalnych. można zażądać. Dwa z nich to wydajność oraz jakość obrazu mierzona ilością zniekształceń spowodowanych aliasingiem (próbkowaniem wzorów o częstotliwościach większych od częstotliwości wynikającej z ograniczenia Nyquista). y i wyrównanego do osi zdefiniowanych przez układ współrzędnych tekstury s. ponieważ te są zwykle podawane w inny sposób dla każdego programu. np. który jest cieniowany ( Du. miarą. Wynika to z poprzednich spostrzeżeń na temat sposobu realizacji antialiasingu. dx. 3dStudioMAX dostarcza bezpośrednio zakres u i v w którym należy policzyć kolor średni. y. aby funkcja zwracała uśrednioną wartość koloru z pewnej powierzchni. jakimi dokładnie możliwościami dysponuje renderer i przy budowie funkcji należy przyjąć jakieś założenia. które są używane. a ocena tego może być bardzo subiektywna. który powstaje przez rzut aktualnie obliczanego piksela na cieniowaną powierzchnię. Na przykład antialiasing tekstur powierzchniowych jest przeprowadzany w RenderManie przy pomocy wartości pochodnych powierzchni w punkcie. Równie dobrze jednak można funkcją bazową nazwać dwuargumentową funkcję generującą dwuwymiarową szachownicę: chess(x. t. aby uniknąć wielokrotnego ich definiowania i zwiększyć czytelność nowo powstających tekstur. • W celu udostępnienia informacji o kontekście cieniowania należy zbudować odpowiedni adapter. w systemie RenderMan funkcje zdefiniowane zewnętrznie nie mają dostępu do zmiennych globalnych ani funkcji shadeops).

• realizowane przez funkcje teksturujące: o redukcja wysokich częstotliwości w obrazie realizowana za pomocą rozmywania ostrych krawędzi z użyciem stałego filtra o adaptacyjna redukcja wysokich częstotliwości. jak rozwiązany został w teksturze problem aliasingu. W rzeczywistości to zagadnienie traktowane jest często jako mało istotne. Jakość wygenerowanego obrazu. Te optymalizacje są oczywiście zależne od konkretnych tekstur. Ponadto nawet wysoki stopień nadpróbkowania może w pewnych przypadkach nie być wystarczający. Optymalizacje na poziomie języka programowania. Czasem warto porównywać aktualne parametry wejściowe z poprzednimi i w miarę możliwości odzyskiwać wyniki poprzednich obliczeń. co sprzyja ignorowaniu tego zjawiska na poziomie tworzenia tekstury. Stosowanie antialiasingu analitycznego wiąże się zazwyczaj ze znacznym nakładem obliczeniowym i wymaga dostarczenia przez renderer pewnych dodatkowych informacji o wielkości obszaru dla którego mają się odbyć obliczenia. jak nadpróbkowanie. które można obliczyć na podstawie parametrów wejściowych. że sam algorytm produkcji tekstury bez wbudowanego mechanizmu antialiasingu będzie najczęściej działał dużo szybciej niż wersja z antialiasingiem. że 15 . Generalnie metody antialiasingu (czyli przeciwdziałania artefaktom) można podzielić na: • realizowane przez system renderującym niezależne od funkcji teksturującej. gdzie jest to możliwe. nie przytłaczając jednocześnie nadmiernym skomplikowaniem. Złożoność funkcji cieniujących rośnie jednak często do tego stopnia. Jest nim łatwość obsługi. Poleganie na nadpróbkowaniu prowadzi do końcowej nieefektywności mimo tego. Optymalizacje algorytmu. Tekstury proceduralne obliczają zwykle kolor powierzchni dla danego punktu w przestrzeni. Tekstura powinna dawać użytkownikowi dużą swobodę w kontroli efektów. Przyczyną jest to. zależy w dużej mierze od tego. Mimo tego jednak dodatkowy wysiłek włożony w implementację procedur produkujących wysokiej jakości antialiasowane obrazy w większości przypadków jest opłacalny.• • • Obliczanie wartości niezmiennych. Różnica stopnia skomplikowania tekstur generujących te same wzory z zastosowaniem antialiasingu analitycznego i bez niego często jest bardzo duża. Często istnieją wartości. a szczególnie sekwencji obrazów tworzących animację. ale generalną zasadą jest stosowanie cache’owania tam. na niekorzyść tych pierwszych. że aby uzyskać obraz dobrej jakości renderer będzie najprawdopodobniej nadpróbkowywał piksele całego obrazu zamiast tylko te zajęte przez teksturę. Oprócz już wymienionych czynników wpływających na ocenę tekstury proceduralnej istnieje jeszcze jeden. w której wielkość filtra jest uzależniona od oszacowania wielkości projekcji piksela do przestrzeni tekstury o antialiasing analityczny. Łatwość obsługi tekstur zależy od ich parametryzacji. a które pozostają niezmienne w trakcie całego procesu renderingu. którego znaczenie było przez długi czas niedoceniane a który ma bardzo duże znaczenie dla tekstur pisanych z myślą o udostępnianiu szerokiemu gronu użytkowników. że tak jest w większości przypadków). w którym oszacowywany jest kolor średni tekstury na obszarze będącym projekcją cieniowanego piksela do przestrzeni tekstury Algorytmy renderingu potrafią do pewnego stopnia korygować artefakty powstające z powodu aliasingu za pomocą technik nadpróbkowania. Część wartości obliczanych wewnątrz funkcji teksturującej może być niezmienna dla kilku kolejnych wywołań jeśli odbywają się one dla punktów położonych blisko siebie (a można założyć. Możliwość wykorzystania tego spostrzeżenia istnieje w większości dostępnych systemów udostępniających interfejs teksturowania proceduralnego.

można powiedzieć. Ponieważ korzystać mają z tekstur ludzie.: wszystkim poza autorem procedury) mogą sprawiać kłopoty. 16 .spotyka się tekstury kontrolowane za pomocą kilkudziesięciu parametrów. Powyższe kryteria ocena zostaną zastosowane w czasie projektowania tekstur oraz do ich końcowej oceny. Posługując się za Kentonem Musgrave [T&M 1998] pojęciem wielowymiarowej przestrzeni estetycznej. nie mający wielkiego pojęcia o zasadach działania technik proceduralnych). można je zastąpić takimi. że tracimy kolejne stopnie swobody. które niedoświadczonym użytkownikom (czyt. Problem polega na tym. o ile nie zna się algorytmów zastosowanych w konkretnym przypadku i nie wie jak każdy z parametrów na nie wpływa. które odpowiadają intuicji i konwertować wewnątrz procedury (zastępując na przykład kilka parametrów mających wpływ na ilość detali jednym. że redukując liczbę parametrów tracimy elastyczność procedury. opisanym jako stopień szczegółowości). którzy nie chcą poświęcać wiele czasu na poznawanie fizycznych czy jakichkolwiek innych podstaw działania procedury (często będą to artyści. Jeśli nadto algorytm posługuje się mało intuicyjnymi parametrami. to parametry powinny być intuicyjne i nie powinno ich być wiele. Dobranie właściwych wartości parametrów w takich przypadkach jest trudne. Parametry są przeważnie wyrażane liczbami. Aby pogodzić łatwość obsługi z zachowaniem odpowiedniej elastyczności często ukrywa się przed użytkownikiem część parametrów przyjmując jakieś ustalone wartości i dostarczając procedurę w kilku wersjach.

W przypadku explicit funkcja generuje cały obraz. jaguar. duże koty – gepard. cienie kaustyczne rzucane przez wodę(Rysunek 3-6). Tekstury proceduralne pozwalają na symulację bardzo szerokiego zakresu zjawisk naturalnych. bądź opartej tylko na wrażeniach estetycznych. mury kamienne. Funkcje produkujące wzory tego typu to tekstury komórkowe. Informacje zawarte w rozdziale stanowiły punkt wyjścia do opracowania metod symulacji dających realistyczne obrazy zjawisk podobnych do opisywanych. 17 . po chmury. Kategorie tekstur proceduralnych rozważane w pracy Tekstury proceduralne mogą być tworzone dwoma sposobami: implicit i explicit. abstrakcyjne wzory (Rysunek 3-7). granity). kamienia naturalnego (marmury. wodę. nie możemy więc określić stopnia szczegółowości ani rozmiarów tekstury) najlepszym rozwiązaniem są właśnie tekstury implicit. styropian. leopard. W przypadku tekstur. struktura gąbki (Rysunek 3-4). Kolejność pikseli tekstury o jakie renderer pytałby byłaby bowiem najczęściej różna od kolejności w jakiej generuje je funkcja. Tutaj interesować nas będą jedynie tekstury generowane w sposób implicit.1. Cechą wspólną tych wzorów jest sposób. wzory powstające na skórze niektórych zwierząt (żyrafy. bądź to uzasadnionej fizycznie. od struktury drewna. skóra ludzka. 3. W tej pracy zajmę się pewnym podzbiorem tekstur proceduralnych. przed renderingiem nie znamy ich położenia na wynikowym obrazie. Funkcje implicit odpowiadają natomiast na pytanie o jakiś konkretny punkt. inne. Przykładami interesujących mnie wzorów są kamienne mury. wężę. ogień. Przegląd stosowanych metod symulacji zjawisk naturalnych W tym rozdziale przedstawione zostały fotografie wzorów występujących w naturze oraz różne podejścia do ich symulacji.3. Zarówno wzory na żyrafie jak kora niektórych drzew dzielą powierzchnię na komórki o mniej lub bardziej regularnych kształtach. Definicja explicit wymagałaby prawdopodobnie wygenerowania całej tekstury przed rozpoczęciem renderingu i zapamiętania jej. ocelot) (Rysunek 3-1 Wzory na skórze zwierząt). kora drzew(Rysunek 3-3). w jaki dzielą przestrzeń. piana. które są obliczane w trakcie renderingu (tzn. zmięty papier (Rysunek 3-2). stosując dowolną kolejność tworzenia kolejnych pikseli. wzory tworzące się na wyschniętej ziemi (Rysunek 3-5). kamienie naturalne. Podobnie z pozostałymi przykładami.

jaguar leopard ocelot pantera wąż Rysunek 3-1 Wzory na skórze zwierząt żyrafa skóra Rysunek 3-2 Skóra i papier zmięty papier 18 .

Rysunek 3-3 Kora i drewno piana styropian piana na powierzchni piwa Rysunek 3-4 Piana i styropian gąbka – symulacja 19 .

wyschnięta ziemia.kamienny mur kamienny mur spękana powierzchnia wyschniętej ziemi kra lodowa Rysunek 3-5 Kamienne mury. kra Rysunek 3-6 Cienie kaustyczne rzucane przez wodę Rysunek 3-7 Wzory abstrakcyjne 20 .

3.2. Techniki zaawansowane
Poniżej przytaczam wyniki badań nad zjawiskami, które mogą być symulowane za pomocą tekstur komórkowych. Szereg podejść wzorowało się na fizycznych podstawach powstawania wzorów (teorie Reaction-Diffusion oraz Cell Division powstawania wzorów na skórze ssaków), pozostałe, o ile wiadomo, nie mają nic wspólnego z rzeczywistymi procesami.

3.2.1. Szum Perlina
Największą rewolucją w symulacji naturalnych zjawisk przy pomocy teksturowania proceduralnego było wprowadzenie w 1985 przez Kena Perlina funkcji generującej szum (tzw. Perlin noise), której charakterystycznymi cechami są: • powtarzalność (dla określonych parametrów ma zawsze tę samą wartość) • ograniczenie wartości do przedziału [-1, 1] • skończona częstotliwość (maksymalna częstotliwość równa 1) W odróżnieniu od szumu Perlina, szum biały nie ma ograniczenia częstotliwości, nie jest też powtarzalny. Dla teksturowania proceduralnego jest praktycznie bezużyteczny. Pierwszym powodem jest to, że wzory wygenerowane za jego pomocą byłyby za każdym razem inne. Niemożliwe stałoby się odtworzenie wzoru, a co za tym idzie generowanie animacji ani różnych widoków tego samego obiektu. Drugim, fakt, że biały szum wprowadza nieskończoną liczbę szczegółów. Uniemożliwiłoby to przeprowadzenie antialiasingu, ponieważ próbkowanie nigdy nie mogłoby mieć wystarczającej częstotliwości. Oryginalny szum Perlina jest implementowany jako funkcja interpolująca między losowymi wartościami generowanymi w węzłach wielowymiarowej dyskretnej siatki. Perlin noise jest narzędziem wykorzystywanym przy bardziej zaawansowanych algorytmach i jako taki jest podstawą większości tekstur proceduralnych. Pozwala na symulację zjawisk, które mają charakter fraktalny, czy takich, gdzie można zaobserwować nałożone na siebie wzory o różnych wielkościach. Większość zjawisk naturalnych, czy to ruch gałęzi na wietrze czy struktura chmur bądź kamienia, ma właśnie charakter fraktalny. Rysunek 3-8 przedstawia kilka zjawisk, których podstawą jest fraktalna wersja Perlin noise. Na Rysunek 3-9 widać wykorzystanie szumu do zniekształcenia powierzchni obiektu.

Rysunek 3-8 Zastosowanie szumu Perlina do generacji tekstur. Od lewej: powierzchnia planety, szum jako funkcja przełączająca, marmur, drewno.

21

Rysunek 3-9 Ken Perlin. Szum użyty z techniką odwzorowania nierówności do wizualizacji nierówności powierzchni.

Ze pomocą tej metody nie można wygenerować większości wzorów komórkowych, jednak z powodzeniem można jej używać do produkcji np. granitu, czy powierzchni styropianu, widzianych z dostatecznie dużej odległości (tzn. takiej, z której nie można dostrzec wyraźnych szczegółów).

3.2.2. Wzory kamiennych murów
K. Miyata na konferencji SIGGRAPH 1990 zaprezentował metodę generacji tekstur przypominających kamienne mury. Jego metoda produkuje tekstury powierzchniowe (zdefiniowane w przestrzeni st obiektu). Obliczany jest kolor oraz odchylenie normalnej wizualizujące nierówności powierzchni (bump mapping). Miyata zauważył, że do stworzenia tekstury muru potrzebne są dwa modele: struktura połączeń między kamieniami oraz tekstura pojawiająca się na kamieniach. W ten sposób wyodrębnił dwa etapy produkcji tekstury. W pierwszym, na podstawie parametrów określających średnią wielkość kamieni, ich zróżnicowanie oraz sposób rozłożenia na powierzchni generuje wzór imitujący połączenia między kamieniami. W ten sposób powierzchnia zostaje podzielona na nieregularne komórki (Rysunek 3-10). Drugi etap polega na nałożeniu tekstury kamienia, wygenerowanej przy pomocy fraktalnej turbulencji. Dla każdej komórki parametry tekstury (kolor, stopień szczegółowości) nieznacznie się różnią, w ten sposób obraz nabiera większego realizmu (Rysunek 3-11).

Rysunek 3-10 K. Miyata – połączenia między kamieniami muru

Rysunek 3-11 K.Miyata tekstura muru

Rozwiązanie Miyaty posiada cztery podstawowe wady: • Tekstura jest zdefiniowana na powierzchni, więc jest narażona na zniekształcenia związane z przekształceniami do dwuwymiarowej przestrzeni parametrów tekstury st. • Nie jest możliwa poprawna wizualizacja styku oddzielnych powierzchni (dla których odwzorowanie w przestrzeń s,t jest zdefiniowane oddzielnie). Jest to widoczne na Rysunek 3-12 na rogu budynku – „kamienie” na sąsiednich ścianach są od siebie niezależne, gdy tymczasem po obu stronach powinny być widoczne części tych samych kamieni. • Dwuetapowy sposób generacji tekstury wymaga znacznego nakładu obliczeń przed rozpoczęciem renderingu.

22

Generacja struktury połączeń odbywa się w sposób explicite, więc dla ustalonej wielkości i szczegółowości muru. Miyata nie przedstawia innych zastosowań tej techniki, więc jej uniwersalność nie jest duża.

Rysunek 3-12 K. Miyata – Edo Castle. Zastosowanie techniki generowania powierzchniowej tekstury muru.

3.2.3. Wzory na skórze ssaków Reaction - Diffusion
Reaction–Diffusion to proces, opisany po raz pierwszy przez Alana Turinga (1952), w którym dwa lub więcej związków chemicznych (zwanych morfogenami, ang. morphogenes) rozpraszają się na powierzchni i reagują ze sobą produkując stabilne wzory. Dyfuzja i reakcje są opisane za pomocą układu nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych. W systemie Reaction–Diffusion muszą zawsze występować przynajmniej dwa morfogeny, różniące się prędkościami dyfuzji. Jedna z tych substancji musi być ponadto zdolna do zwiększania szybkości produkcji. Pozostałe substancje pomagają lub usiłują zahamować ten proces. Reaction–Diffusion może generować różnorodne wzory złożone z plam lub pasów, przypominające te spotykane na skórze ssaków (koty, zebry). Biologowie są zdania, że część wzorów spotykanych w naturze może być właśnie wynikiem procesów symulowanych za pomocą Reaction–Diffusion, jednak nie zostało to dotychczas udowodnione. Jako pierwszy zaimplementował Reaction–Diffusion Greg Turk [Turk 1991]. Jego metoda umożliwia tworzenie wzoru bezpośrednio na modelu geometrycznym. Przebiega ona w kilku fazach: 1. Powierzchnia modelu dzielona jest na komórki o zbliżonych polach

23

Wzory reaction – diffusion na obiektach 24 . zawartość związków chemicznych w nich nie może się już zmieniać) i przeprowadzana jest kolejna symulacja. Rysunek 3-13 G. Turk. Po zakończeniu symulacji i uzyskaniu stabilnych zawartości morfogenów. Każdej komórce przypisywana jest początkowa zawartość morfogenów i przeprowadzana jest symulacja Reaction–Diffusion. Końcowy kolor w każdym punkcie jest kolorem średnim sąsiadujących komórek. 3. siatka na żyrafie. górny rząd). która wprowadza dodatkowe szczegóły. który występuje w mniejszym stężeniu). Teraz znowu pewne komórki mogą zostać zablokowane i proces może być powtarzany. Rysunek 3-14 G. Turk wprowadził możliwość generacji także bardziej skomplikowanych wzorów (np. rybach) stosując szereg systemów. wzory na wężach.2. Systemy Reaction–Diffusion produkują z reguły bardzo proste wzory (Rysunek 3-13. Turk. Pewne komórki zostają „zablokowane” (tzn. Przykłady wzorów powstałych w ten sposób widoczne są na Rysunek 3-13 (dolny rząd). Wzory wyprodukowane za pomocą nakładania kilku systemów reaction – diffusion. Pierwszy system tworzy wzór wyjściowy. koncentracja jednego z nich decyduje o zabarwieniu komórki. W trakcie symulacji zawartości substancji w komórkach zmieniają się zgodnie z zasadami dyfuzji (przechodzenie związków do komórek zawierających mniejsze ich stężenia) oraz reakcji (na przykład wysoka zawartość pewnego związku chemicznego może spowodować zniszczenie związku. wzór rozetkowy leoparda.

jak poprzednio Atrakcyjność tego podejścia polega na tym. skóra naturalna wzór wygenerowany jaguar 25 . że w ten sposób można wygenerować dużą liczbę wzorów zwierzęcych stosując niewielką liczbę parametrów. Cell Division Walter zaproponował model Cell Division [Walter 1998]. Z kolei dopiero połączenie obydwu modeli pozwala na stworzenie wzoru skóry żyrafy. Komórki.Problemem związanym z systemami Reaction–Diffusion ograniczającym ich szerokie zastosowanie jest duża ilość parametrów. rosette) Walter używa dodatkowych 5 parametrów. rozety. Jest to następny model inspirowany obserwacjami biologicznymi. Nie istnieje też jeden model Reaction–Diffusion pozwalający na uzyskanie wszystkich wzorów. Oto założenia algorytmu: 1. W Reaction–Diffusion kolor jest kontrolowany za pomocą związków chemicznych. Nowo podzielone komórki rozszerzają się tak. Parametry te są jednak mało intuicyjne – podobnie jak w przypadku Reaction-Diffusion trudno je dobrać tak. w Cell Division wzory odzwierciedlają sposób ułożenia komórek. że efekty są zaskakująco dobre dla zwierząt należących do rodziny kotów. Ten model został stworzony do generacji powtarzających się cętkowanych wzorów występujących w przypadku kilku gatunków ssaków (duże koty. Początkowo model pokrywany jest komórkami 2. aby każda mogła zająć taką samą powierzchnię. aby otrzymać wzór jakiegoś konkretnego zwierzęcia. Ilość zmian może być ograniczona. Do generacji wzorów przypominających cętki stosowany jest przez Turka inny model niż do generacji pasków zebry. którym przypisane są ciemniejsze kolory mają większą prędkość reprodukcji niż te jaśniejsze 4. Do produkcji cętków jaguara i leoparda (tzw. Trzeba przyznać. 5. Kolory włosów są rezultatem różnych typów komórek. Walter w swoim referacie opisuje system. Reaction–Diffusion są także bardzo wymagające obliczeniowo. Komórki różnią się liczbą pochodnych lub szybkością reprodukcji 3. Jest to duża zaleta w porównaniu z Reaction-Diffusion. Komórki mogą zmieniać swój rodzaj (kolor). Podane przez autorów wyniki numerycznych porównań wzorów wygenerowanych z naturalnymi pokazują 7% błąd. Ich wpływ na wynikowy wzór jest trudny do przewidzenia. zebry i żyrafy). a co za tym idzie przydatność samej metody maleje. oraz dla żyraf (Rysunek 3-15). Uzyskanie pożądanego wzoru nie jest dzięki temu zadaniem trywialnym. ang. a składa się na nią głównie symulacja numeryczna układu równań różniczkowych cząstkowych (w rozwiązaniu Turka dodatkowe koszty wnoszą podział powierzchni na komórki oraz obliczanie wynikowego koloru z przyległych komórek). w którym używa 2 parametrów do produkcji wzorów większości zwierząt z rodziny kotów. Złożoność obliczeniowa zależy od ilości komórek na których przeprowadzana jest symulacja.

Rysunek 3-16 pokazuje przykład wykorzystania komórkowej funkcji bazowej do generacji tekstury przypominającej kamienny mur. w którym przeprowadzany jest rendering. skóry.gepard (wzór rozetkowy) żyrafa Rysunek 3-15 M. Turk w swojej implementacji Reaction-Diffusion unika rzutowania płaskiego obrazu na model przeprowadzając proces ewolucji tekstury na samej geometrii. Implementacja opisana przez Waltera i Fourniera w [Walter 1998] ogranicza się do produkcji kwadratowych tekstur powierzchniowych. zmiętego papieru. Wprowadza także dodatkowe wymagania co do systemu. które są uważane za zgodne z naturalnymi (a przynajmniej za prawdopodobnie zgodne).4. Zarówno Reaction-Diffusion. Podsumowanie Istnieje jeszcze wiele modeli tłumaczących powstawanie wzorów na skórach zwierząt. Autor wykorzystał ją do symulacji nieregularnych powierzchni przypominających płyty. Walter. Renderer musi być bowiem zdolny do dostarczenia geometrii teksturowanego modelu. Wszystkie wspomniane metody generowania wzorów na skórze ssaków używają podstaw. ale wprowadza dodatkowe koszty obliczeniowe (podział geometrii na komórki). Model mechaniczno-chemiczny wyjaśnia powstawanie wzorów siłami działającymi na komórki. Cell Division jak i pozostałe metody działają w sposób explicite. ewoluując wzór przed rozpoczęciem renderingu. Wzory ssaków są także generowane za pomocą automatów komórkowych. powierzchni pokrytych górami i kraterami. skał. jak i Cell Division są bardzo wymagające obliczeniowo. Przykładowe tekstury autorów generowane były na wysokiej wydajności wieloprocesorowych maszynach. Komórkowe funkcje bazowe tekstur (cellular texture basis function) Worley zaproponował realizację komórkowej funkcji bazowej. która daje możliwości generacji dosyć szerokiego zakresu tekstur. 26 . Wynikający stąd sposób działania algorytmów praktycznie dyskwalifikuje je w naszych zastosowaniach.2. To oczywiście podwyższa jakość wyników. Zarówno Reaction-Diffusion. 3. lodu. Tekstury wygenerowane metodą Cell Division i ich naturalne odpowiedniki.

Podział przestrzeni na kostki służy dalej optymalizacji poszukiwań n najbliższych punktów.Rysunek 3-16 S. p ∈ S . Worley – Przykład wykorzystania komórkowej funkcji bazowej Funkcja nie posiada wad rozwiązania Miyaty. p ) ≤ dist ( x. diagram Voronoi jest podziałem przestrzeni R d na n wielościennych obszarów vo( p). to znaczy nie wymaga długiej fazy obliczeń wstępnych i nie przeprowadza obliczeń w sposób explicite. zwany komórką Voronoi. vo( p) = {x ∈ R d | dist ( x. Każdy obszar vo( p) . Jest także wydajna i stosunkowo nieskomplikowana. q)∀q ∈ S − p} Rysunek 3-17 przedstawia przykładowy diagram Voronoi w przestrzeni R 2 . Mając dany zbiór S n punktów przestrzeni R d . Rysunek 3-17 Diagram Voronoi Sposób działania funkcji komórkowej Worleya dla R 3 : • Przestrzeń dzielona jest na kostki. Działanie funkcji jest oparte na podziale przestrzeni według diagramu Voronoi. jest zdefiniowany jako zbiór punktów w R d . które są od p w odległości mniejszej niż każdy inny punkt należący do S [Fukuda 2000]. • W każdej kostce umieszczana jest w losowych pozycjach pewna ilość punktów (ilość punktów jest obliczana na podstawie prawdopodobieństwa o rozkładzie 27 .

Przekształcili oni oryginalne funkcje dzielące przestrzeń uzyskując bardzo dobre wyniki symulacji m. Metoda Worleya doczekała się wielu implementacji (np. Autor podaje przykłady zastosowania innych funkcji. Rysunek 3-18 S. j. Sposób generacji tekstur komórkowych Worleya został zaadoptowany przez Jamesa M. Worley eksperymentuje z różnymi funkcjami oceniającymi odległość punktu X od punktów należących do S . Bedwell ([Kukla]) do produkcji realistycznych wzorów skóry. łatwo składane z innymi funkcjami (np. naskórka ludzkiego.Przykłady tekstur uzyskanych dzięki zastosowaniu różnych kombinacji liniowych funkcji Fn Funkcje bazowe Worleya dają możliwość łatwej rozbudowy. Można też wyobrazić sobie zastosowanie innych niż według diagramu Voronoi. Funkcja wynikająca z definicji diagramu Voronoi poszukuje pierwszego najbliższego punktu używając metryki Euklidesowej. liczba losowa jest otrzymywana na podstawie współrzędnych kostki (i. położenie punktów należących do S może być kontrolowane za pomocą innych funkcji teksturujących. Zbiór wszystkich wylosowanych punktów to S Obliczanie wartości funkcji dla punktu X: o Obliczanych jest n punktów należących do S leżących najbliżej X o W zależności od potrzeb zwracany jest identyfikator n-tego najbliższego punktu. np. Fn podającą n-ty najbliższy punkt. 28 . Mogą być. Przykłady tych eksperymentów znajdują się na Rysunek 3-18. podziałów przestrzeni.in. Worley . podobnie jak szum Perlina. k)). [Legakis]). Wyniki niektórych ich prac znajdują się na Rysunek 3-19. Kukla i Edwarda J. albo też wyjście funkcji komórkowych może być wykorzystywane przez inne funkcje teksturujące) oraz nakładane warstwami. oraz kombinacje liniowe różnych funkcji Fn . kierunek do niego itp.• Poissona.

Sposób ewaluacji tekstur przestrzennych pokazuje Diagram 3-1. Dostępne komercyjnie biblioteki do tworzenia wzorów proceduralnych Istnieje szereg bibliotek produkujących tekstury proceduralne. 3. Przykłady podane przez autora oraz inne.3. Funkcje te są stosunkowo wydajne i łatwo poddają się optymalizacji (przez obliczanie pewnych wartości przed rozpoczęciem renderingu. który jest aktualnie cieniowany. Poniżej przedstawiam dwie wybrane implementacje: LIBTEX oraz PixelLoom. Techniki mało wydajnej i również nie spełniającej oczekiwań stawianych przed tworzonym systemem. zastosowanie cache. Kukla . 29 . bo posiadające najszersze możliwości zastosowania i rozbudowy wydają się funkcje Worleya. ale nie podają żadnych konkretnych rezultatów. które używają podstaw fizycznych są w stanie tworzyć ograniczoną liczbę wzorów.2. Nam chodzi o symulację szerokiego kręgu zjawisk fizycznych. których jedynymi wspólnymi cechami są właściwości wizualne – podział przestrzeni na komórki.Tekstury skóry. Sam nie jest jednak wystarczający. Podsumowanie Z reguły te metody generacji. Zakres obsługiwanych efektów jest bardzo mały (istnieją 3 rodzaje tekstur przestrzennych). czyli szum Perlina. które bazują na tym sposobie podziału przestrzeni udowadniają. aczkolwiek biblioteka może być rozbudowywana. Najbardziej obiecujące.Rysunek 3-19 J. Miyata pokazuje jednak bardzo ograniczone zastosowanie swojej techniki.5. Szum Perlina będzie wykorzystywany na pewno jako funkcja składana z innymi. że lista możliwych do uzyskania efektów jest długa. itp. Przede wszystkim zaś te algorytmy działają w sposób explicite i są mało wydajne. ponieważ nie jest w stanie produkować większości wzorów komórkowych. jednak większość z nich to produkty komercyjne. Pozostałe sposoby generacji tekstur. metoda Miyaty oraz tekstury komórkowe Worleya nie tłumaczą podstaw powstawania żadnych zjawisk. Autorzy mówią o innych potencjalnych zastosowaniach. Reaction-diffusion oraz Cell Division osiągają bardzo dobre wyniki w symulacji skóry zwierząt. Architektura biblioteki jest bardzo prosta – system dostarcza współrzędnych punktu. LIBTEX LIBTEX [Walter 1992] to niezależny od aplikacji zbiór funkcji umożliwiających zastosowanie technik teksturowania w systemach do renderingu.). a na jego podstawie obliczany zostaje kolor wynikowy. 3.

co prawda. Jest ona jednak produktem komercyjnym. bo posiadająca największe możliwości. PixelLoom To najbardziej interesująca. jednak ta operacja oraz teksturowanie 2D nie wykorzystują technik proceduralnych. Rysunek 3-20 przedstawia obraz wygenerowany przy użyciu tekstur proceduralnych wchodzących w skład biblioteki. Rysunek 3-20 Obraz wygenerowany przy pomocy biblioteki PixelLoom 30 . dlatego nie ma na temat jej architektury ani sposobu działania wielu informacji. LIBTEX przeprowadza próbkowanie punktowe. a jedynie tradycyjne tekstury w postaci obrazów 2D lub map nierówności. gdzie korzysta z wartości normalnej do cieniowanej powierzchni. Nie posiada możliwości antialiasingu tekstur. Biblioteka przeprowadza też. biblioteka. odwzorowanie nierówności powierzchni.Diagram 3-1 LIBTEX – ewaluacja tekstur przestrzennych W przypadku tekstur proceduralnych LIBTEX nie korzysta z żadnych dodatkowych informacji o kontekście cieniowania.

Każda z warstw jest generowana przez jeden z wbudowanych algorytmów.rc. CorelTEXTURE umożliwia tworzenie tekstur za pomocą techniki nakładania kolejnych warstw. Z interesującej nas grupy zjawisk można tam znaleźć algorytm ‘Komórki’ generujący wiele rodzajów prostych tekstur komórkowych. Przykładami są • IFW Procedural Textures (http://www. papier chropowaty kamień kamienie wzór abstrakcyjny Rysunek 3-21 Przykłady tekstur komórkowych wygenerowanych za pomocą CorelTEXTURE Podsumowanie Większość bibliotek tekstur jest zorientowana na konkretny system do renderingu.zbiór procedur teksturujących pisanych w języku Shading Language 31 .PixelLoom jest biblioteką służącą jako baza do budowy aplikacji generujących tekstury fotorealistyczne. Lightwave i SoftImage. Jednym z nich jest CorelTEXTURE. Miała się pod postacią TextureGenerator ukazać jako moduł rozszerzenia do 3D Studio MAX.org) . Rysunek 3-21 przedstawia przykłady możliwych do uzyskania efektów. CorelTEXTURE generuje jedynie płaskie tekstury.arizona.shaders. głównie konwertowane z shaderów RenderMan • RenderMan Repository (http://www.renderman.edu/lw/shades/) – zbiór tekstur dla LightWave.org)– duży zbiór tekstur dla LightWave/Inspire • Shades project (http://amber. PixelLoom jest wykorzystywany przez kilka programów do generacji płaskich tekstur. Nie wiadomo jednak jakimi możliwościami integracji z systemami do renderingu dysponuje.

Wynika to z różnic między interfejsami proceduralnymi, które występują między systemami. Użycie biblioteki z każdym nowym systemem wymaga stworzenia interfejsu pośredniczącego adaptującego bibliotekę do konkretnego systemu. Pociąga to za sobą dodatkową komplikację algorytmów i może pociągnąć spadek wydajności.

32

4. Metody i techniki wykorzystane w pracy
Rozdział ten opisuje sposób generacji tekstur proceduralnych, jakiego użyto w trakcie badań. Definiuje pojęcie funkcji bazowej, metody ich składania oraz konkretne algorytmy i implementacje funkcji używanych dalej do produkcji ciekawych wzorów proceduralnych. W szczególności omawiane są metody oparte na definicji szumu wg. Perlina, podziale przestrzeni wg. diagramu Voronoi oraz ich proponowane rozszerzenia do wersji fraktalnych i wykorzystujących różne metryki.

4.1. Funkcja teksturująca jako złożenie funkcji bazowych
Funkcja teksturująca wyznacza pewne atrybuty cieniowanej powierzchni. Jako wejście otrzymuje parametry kontekstu wejściowego, a obliczone atrybuty umieszcza w kontekście wyjściowym. W przypadku biblioteki TexLib jest ona zbiorem tzw. funkcji bazowych tworzących pewien algorytm cieniujący. Można więc powiedzieć, że system generacji tekstur opisany w tej pracy umożliwia tworzenie wzorów za pomocą składania pewnych funkcji bazowych. Funkcje bazowe mogą implementować algorytmy o różnym poziomie złożoności, od prostych funkcji często używanych w grafice komputerowej, jak sin(x), fmod(a, x), po bardziej skomplikowane funkcje szumu Perlina i inne wielowymiarowe (posiadające większą liczbę parametrów) i mające wiele wyjść (parametrów wyjściowych). Funkcja bazowa jest określona pewnymi parametrami wejściowymi oraz produktami w postaci wyjść. Każde z wejść oraz wyjść funkcji bazowej posiada swój identyfikator, typ oraz wartość domyślną. Na przykład, specyfikacja funkcji Checker jest przedstawiona w Tabela 4-1. Dalej, w opisach konkretnych algorytmów, specyfikacja służy prezentacji podstawowych właściwości danej funkcji i może być wykorzystywana jako szybkie przypomnienie efektów działania i sposobu jej wykorzystania.
Checker

Funkcja przypisująca punktowi P jeden z dwóch podanych kolorów. Tworzy wzór trójwymiarowej szachownicy.

identyfikator parametru
P scale white black color

typ Point Vector Color Color Color

wartość domyślna (0, 0, 0)

opis

WEJŚCIA punkt w przestrzeni, dla którego obliczyć kolor skala wzoru (wartości > 1 powoduję zmniejszenie wzoru, (1, 1, 1) wartości <1 jest powiększenie) (1, 1, 1) kolor pól parzystych (0, 0, 0) kolor pól nieparzystych WYJŚCIA kolor dla podanego punktu P
Tabela 4-1 Specyfikacja funkcji Checker

33

Składanie funkcji bazowych odbywa się przy zastosowaniu pewnych reguł: 1. Każdemu z wejść można przypisać wyjście innej funkcji bazowej jeśli jest ono tego samego typu. Niech będą dane funkcje bazowe F i G takie, że
(o1, o2, ..., on) = F(p1, p2, ..., pn) o = G(pg1, pg2, ..., pgn), p1, p2, ..., pn – parametry wejściowe, o, o1, o2, ..., on – wyjścia – wartości produkowane przez funkcję

gdzie:

Wtedy przypisanie wyjścia funkcji G i-temu wejściu funkcji F można zinterpretować jako złożenie funkcji w którym uzyskujemy następującą postać funkcji F:
(o1, o2, ..., on) = F(p1,...,p(i-1), G(pg1, pg2, ..., pgn), ...,pn)

Na przykład, niech Checker będzie określona jako
checker(P, scale, white, black)

Wtedy wyjście górnej funkcji Checker na Rysunek 4-1 A można zapisać
checker1( P1, scale1, checker2(P2, scale2, white2, black2), checker3(P3, scale3, white3, black3) ),

przy czym white3 i black3 mogą być produktami jakichś innych funkcji bazowych, natomiast white2 i black2 są wartościami domyślnymi. 2. Wejście bez przyporządkowanego wyjścia innej funkcji bazowej ma wartość stałą równą jego wartości domyślnej. 3. Po trzecie, jeśli przyjmiemy, że funkcje bazowe to zbiór węzłów V grafu G=(V, E), a połączenia parametrów wejściowych z wyjściowymi są zbiorem jego krawędzi E, przy czym połączenie z dowolnym wejściem lub wyjściem funkcji bazowej f jest traktowane jak połączeniem z tą funkcją to G musi być grafem zorientowanym, acyklicznym. Poprawne jest zatem połączenie na rysunku Rysunek 4-1 A, natomiast przypadek B jest niepoprawny i niemożliwy do obliczenia ze względu na cykl prosty.

A Poprawny graf połączeń między funkcjami

B Błędny graf połączeń między funkcjami (cykl zaznaczony na czerwono)

Rysunek 4-1 Przykłady połączeń między funkcjami bazowymi

Każde wejście i wyjście może być opisane jednym ze zdefiniowanych typów. Tabela 4-2 zawiera opisy wszystkich dostępnych typów.

34

3. g.. To. tablica 3 wartości typu Float wektor. tablica 3 wartości typu Float kolor RGB. Tabela 4-3 prezentuje specyfikację tej funkcji. Opis zaimplementowanych algorytmów Poniżej opisane są zaimplementowane algorytmy oraz odpowiadające im w bibliotece funkcje bazowe używane dalej do produkcji wzorów proceduralnych. 4.5.1] tablica wartości typu Color tablica wartości typu Float Tabela 4-2 Typy parametrów wejściowych/wyjściowych funkcji bazowych 4. Drzewo cieniowania może modyfikować jeden lub wiele z parametrów cieniowanej powierzchni. jakie parametry mogą być zmienianie. Nie jest także możliwe ich dodawanie do drzewa cieniowania – zakłada się. g. ponieważ są interpretowane przez konkretny system do renderingu.nazwa typu Int Float Point Vector Color ColorArray FloatArray charakterystyka wartość całkowita wartość zmiennoprzecinkowa współrzędne punktu. jest w pewnym stopniu uzależnione od konkretnego systemu renderującego. Dokładny ich opis można znaleźć w punkcie 5. Konkretne zmienne stanu kontekstu cieniowania biblioteki TexLib zostały ustalone na podstawie kilku systemów do grafiki fotorealistycznej.5. Odwzorowanie nierówności powierzchni Specjalną funkcją jest funkcja CalculateNormal modyfikująca (zakłócająca) wektor normalny do płaszczyzny mając daną funkcję wysokości. które nie udostępniają rzeczywistego zniekształcania powierzchni. Uwaga: Funkcja wymusza obliczenie wartości height_func kilkukrotnie. CalculateNormal Funkcja obliczająca zmodyfikowany wektor normalny do płaszczyny mająca daną funkcję wysokości. Maksymalny zestaw parametrów powierzchni możliwych do modyfikacji jest określony i zaimplementowany w abstrakcyjnej funkcji bazowej o nazwie OutContext jako jej wejścia. 35 . przez to wszystkie wzory połączone w drzewie cieniowania pod wykorzystujący je parametr height_func będą ewaluowane kilka razy dla różnych wartości punktu P. 4. Drzewa cieniowania Grafy określone w poprzednim punkcie stanowią drzewa cieniowania. Funkcje OutContext i InContext są nazywane abstrakcyjnymi.1. bump mapping) w systemach. Potrzebne do ewaluacji drzewa parametry (kontekst cieniowania dla każdej obliczanej przez system renderujący próbki obrazu) mogą być pobierane z wyjść abstrakcyjnej funkcji InContext. że w drzewie istnieją zawsze pojedyncze instancje tych funkcji (tzn. Jest używana do odwzorowania nierówności powierzchni (ang. tablica 3 wartości typu Float (r.2. puste drzewo cieniowania zawiera konteksty).3. Część systemów do renderingu może nie udostępniać możliwości modyfikacji wszystkich określonych tam parametrów. przy czym r. która z kolei pobiera je z systemu do renderingu. b leżą w przedziale [0. Opisy zawierają także szczegóły implementacyjne oraz metody usprawnienia i antialiasingu. b).

dPdv – pochodne punktu w kierunkach osi parametrów u. Nie wszystkie systemy udostępniają potrzebne informacje. punkt w przestrzeni. 0) (0. 1) 0 WEJŚCIA Parametry cieniowanego punktu (opis patrz punkt. wektory U oraz V są obliczane jako ∂height _ func ∂P (N × ) U = ∂u ∂v ∂height _ func ∂P V = (N × ) ∂v ∂u Wektor U leży więc w tej samej płaszczyźnie co dPdu. Uwaga: System wykorzystujący bibliotekę musi poprawnie wypełnić strukturę sample. 36 . V U D N N’ DPdv DPdu Rysunek 4-2 Geometria odwzorowania nierówności powierzchni Na rysunku: N – normalna do płaszczyzny N’ – zmodyfikowana normalna dPdu. WYJŚCIA Nowy wektor normalny do płaszczyzny Tabela 4-3 Specyfikacja funkcji bazowej CalculateNormal Obliczenie normalnej opiera się na geometrii przedstawionej na Rysunek 4-2. dla którego obliczyć kolor normalna do płaszczyzny w punkcie cieniowania funkcja wysokości N Amplituda nierówności. a jego długość jest równa zmianie height_func w kierunku wektora u. Im większa tym bardziej odchylane 0. v płaszczyzny Mając daną funkcję wysokości height_func.1 są normalne – tym wyraźniejsze nierówności na płaszczyźnie...). 0.identyfikator parametru typ wartość domyślna opis sample P N height_fu nc amp_scale Sample Point Vector Float Float Vector (0. Wektor V leży w płaszczyźnie dPdv i ma długość równą zmianie height_func w kierunku v. Nowa wartość N’ = N+D. Suma tych dwóch wektorów daje odchylenie D. 0.

j +1) = G( i .∂height _ func ∂height _ func oraz funkcja oblicza wartości height_func ∂u ∂v w punkcie P. Ważne jest przy tym. dla której szukamy wartości szumu interpolujemy dostając skalarną wartość szumu. W ten sposób (x. Aby zbadać wartości Do renderingu obrazka widocznego w metryce funkcji użyto realistycznego modelu oświetlenia. dobra funkcja generująca szum to taka. j+1). y ) − (i. Implementacja szumu wykorzystana w bibliotece jest oparta na technice szumu gradientowego (ang. y ) − (i. (i+1. (i. Oznacza to. (i. Dodatkowo. Rysunek 4-3 jest przykładem takiego zastosowania funkcji CalculateNormal.3. że i jest największą liczbą całkowitą mniejszą od x. j ) = G(i .2. j). która zachowuje statystyczną niezmienniczość przy obrotach i przesunięciach. j + 1)) I ( i +1. że funkcja wygląda podobnie niezależnie od tego jak ją obrócimy i przesuniemy. gradient noise). g y ) . y ) − (i + 1. j ) = ( g x . lecz w każdym jej węźle losowany jest wektor kierunku. Dla 2-wymiarowej siatki (dla ustalenia uwagi. j ) * (( x. Wpływ każdego z wektorów gradientu (wektory G na Rysunek 4-4) obliczamy jako iloczyn skalarny odpowiedniego wektora G oraz wektora od punktu (x. oraz punktach P + u * ε i P + v * ε . Wartości w węzłach najbliższym pewnej ciągłej wartości. gdzie i.2. Nie jest tak w przypadku najprostszej i najbardziej intuicyjnej metody. Dostajemy w ten sposób 4 wartości skalarne I: I ( i . j+1). j +1) * (( x. y) do węzła siatki (wektory V na rysunku). j )) I ( i . j + 1)) 37 . że można osiągnąć interesujące efekty pseudo-oświetlenia traktując kierunek normalnej jako kolor. j +1) = G( i +1. y). Ciekawostką jest. Szum tak powstały nie zachowuje własności niezmienniczości i podczas obrotów widoczne są pewne artefakty. w której stosujemy dyskretną siatkę n-wymiarową (zależnie od tego w jakiej przestrzeni powstaje tekstura) z losowymi skalarnymi wartościami w każdym węźle. aby każdy kierunek był jednakowo prawdopodobny. j jest największą liczbą całkowitą mniejszą od y. j +1) * (( x. j – dyskretne współrzędne siatki Licząc wartość szumu dla punktu (x. j ) * (( x. j )) I ( i +1. j ) = G( i +1. wybieramy takie współrzędne dyskretne w siatce (i. y ) − (i + 1. j). y) leży w komórce ograniczonej punktami (i+1. który zachowuje wszystkie te własności. Metoda gradientowa także stosuje dyskretną siatkę. czyli powtarzalność. j). ograniczenie wartości oraz ograniczenie częstotliwości (maksymalna częstotliwość jest równa 1).1 zostały przedstawione główne własności szumu Perlina. Szum Perlina Algorytm W punkcie 3. będę się dalej posługiwał przykładem 2-wymiarowego szumu) ustalamy więc funkcję dającą w wyniku wektor 2-wymiarowy: g (i. Rysunek 4-3 Pseudo model oświetlenia 4.

smoothstep jest przedstawiona na wykresie Rysunek 4-5. j+ V(i i . y ) = a + S y (b − a) Narzuca się tutaj obliczenie Sx = x-i. Zastosowano tutaj funkcję smoothstep( x) = 3x 2 − 2 x3 . j+1) G(i+1. Sy = y-j. j) G(i+1. j+1) G(i.Wartości te interpolujemy z wagami zależnymi od odległości punktu (x. j) G(i. j+1) Rysunek 4-4 Obliczanie szumu Perlina 2D metodą gradientową a = I (i .5 1 X Rysunek 4-5 Wykres funkcji smoothstep(x) 38 . y) od poszczególnych węzłów siatki. funkcja szybko zmierza do wartości krańcowych dla parametrów bliskich 0 i 1. oraz Sy – waga dla wymiaru y. j +1) + S x ( I (i +1. 1) (i+1.j) V( V( i+1 (x.5 0 0. j ) − I ( i .j) +1 . j) j) . j ) + S x ( I ( i +1. j +1) ) noise( x. j ) ) b = I ( i . j +1) − I (i . (i. Smoothstep(x) 1 0.j+1) (i+1. często używaną w grafice komputerowej jako funkcja wygładzająca. j+ 1) V(i (i. y) . jednak w praktyce znacznie lepsze wyniki daje nieliniowa zależność wag S od odległości od węzłów siatki. Jak widać. oznaczonych dalej jako Sx – waga dla wymiaru x. natomiast parametry z przedziału środkowego są „rozciągane”.

Przykładowe obrazy są widoczne na Rysunek 4-6. A . Są one wirtualne i abstrakcyjne i mają następujące deklaracje: virtual virtual virtual virtual FLOAT FLOAT Point Point Get(FLOAT x) = 0. a więc i-ta warstwa ma częstotliwość 2i. Get3D(Point &p) = 0. d ) = ∑ di i =0 turbulence( P. Get3D(FLOAT x) = 0. Dodatkowo istnieje specjalna klasa pochodna CNoise o nazwie CNoiseFractal implementująca algorytm uzyskiwania szumu fraktalnego. Dodając do siebie wartości noise o różnych częstotliwościach uzyskujemy ciekawe efekty fraktalnego szumu bądź tzw.). Szum z i-tej warstwy posiada także di razy mniejszą amplitudę. turbulencji. d ) = octaves ∑ i =0 abs ( noise(d i P) ) di Implementacja W bibliotece została zaimplementowana abstrakcyjna klasa CNoise.fraktalny szum B .fraktalna turbulencja Rysunek 4-6 Przykłady szumu fraktalnego Kolejne warstwy szumu posiadają częstotliwość d razy większą. octaves. albo nawet CNoiseFractal) oraz następującymi wartościami: 39 . Zwykle d=2.Tak obliczona funkcja noise może łatwo być wykorzystana do generacji wzorów fraktalnych. octaves. klasy CNoisePerlin. Zarówno szum Perlina jak i opisane dalej inne rodzaje szumów są zdefiniowane w klasach pochodnych CNoise (CNoisePerlin itp. która definiuje zachowanie szumu. Turbulencje uzyskuje się sumując wartości absolutne funkcji noise. Klasa ta jest sparametryzowana instancją klasy pochodnej CNoise (np. Get(Point &p) = 0. Dodawanie szumu w celu uzyskania szumu i turbulencji fraktalnych zachodzi więc w następujący sposób: octaves noise(d i P) fractal ( P. Posiada ona między innymi funkcje pobierające jednowymiarowe i trójwymiarowe wartości szumu dla punktu w przestrzeni R1 i R3.

1]. -1. 2 – turbulencja fraktalna Maksymalna ilość oktaw (warstw) szumu Częstotliwość oktawy i+1 fi+1 jest równa fi+1= fi * (1/persistence). WYJŚCIA jednowymiarowa wartość szumu trójwymiarowa wartość szumu (0. dla którego obliczyć wartość 0 – szum. 0) 0 3 Tabela 4-4 Specyfikacja funkcji bazowej NoisePerlin 4. Standardowo szum zwraca wartości z przedziału [-1. jakie parametry wyjściowe są wykorzystywane. natomiast amplituda a 0. 1 Należy zwrócić uwagę na to.. Obrazek widoczny obok powstał przez wizualizację trójwymiarowych wartości szumu jako kolorów. wartości większe . 0. która wykorzystuje opisane zaimplementowane w bibliotece TexLib ma następujące własności: NoisePerlin powyżej algorytmy Produkuje wartości szumu Perlina.5 ai+1 = ai*persistence Wartości mniejsze powodują mały wpływ dalszych oktaw szumu. bądź turbulencję fraktalną.3. który stosuje ten podział przestrzeni. 1 – szum fraktalny.3. otrzymywane wartości końcowe nie będą się prawdopodobnie mieściły w zadanym przedziale. dla danego punktu P zwraca wartości jedno lub trójwymiarowe. identyfikator parametru P fractal octaves typ wartość domyślna opis point int int persisten ce float min. Podział przestrzeni według diagramu Voronoi Algorytm Rozdział 3 podaje definicję diagramu Voronoi oraz algorytm Worleya. Te parametry pozwalają zmienić tę charakterystykę przez ustalenie wartości minimalnej i maksymalnej. że jeśli liczony jest szum fraktalny. Algorytm zaimplementowany w bibliotece TexLib działa w podobny sposób: 40 . max float float color float color WEJŚCIA Punkt.Typ int Nazwa fractal Opis int float octaves persistence 0 – szum 1 – szum fraktalny 2 – turbulencja fraktalna Określa maksymalną liczbę warstw szumu Określa częstotliwość każdej następnej warstwy i jest odpowiednikiem 1/d w opisywanym algorytmie Funkcja bazowa Funkcja bazowa NoisePerlin.duży. Zależnie od tego. Potrafi także obliczać szum fraktalny.

Na rysunku np. z) • szukanych jest n najbliższych P punktów ze zbioru S. Przekrój przez przestrzeń R3. j. j+1. m. C . odległość |PC| dla n=1. algorytmu). k).j+1. gdzie parametr irregularity jest maksymalną długością wektora odchylającego pierwotne położenia punktów ze zbioru S (patrz. gdzie: C jest punktem S(i. Najbliższym będzie bowiem któryś z punktów. Wynikiem wywołania funkcji noiseV działającej w opisany powyżej sposób może być (patrz: Rysunek 4-7): A . j. k) Rysunek 4-7 Wyniki działania funkcji noiseV. j.. S(i-1. m. k) d P M S(i. k) dla n=2 itd. odległość |PS(i-1. 41 . j+1. k) S(i+1..k+1). n) i przechodzących przez ich środki. których współrzędne dyskretne leżą w przedziale (i-1. y. punkt S(i-1. Na rysunku jest to odległość d. współrzędne siatki (i. j. k) m S(i+1. • dla punktu P(x. k) Innymi słowy. j. k) służą przyspieszeniu wyszukiwania najbliższych punktów. j. j. j. y. punkt 2. Podany algorytm jest realizowany przez funkcję noiseV(P. k-1. będąca odległością od płaszczyzny prostopadłej do wektora V=C-S(i-1. Na rysunku punkt C dla n=1. k) są przesuwane o pewien losowy wektor o długości z przedziału [0.Odległość do n-tego najbliższego punktu ze zbioru S. Obliczone współrzędne (i. k) i przechodzącej przez punkt M. k)=C m /2 V 37 S(i-1. najbliższym punktowi P. który jest środkiem wektora V. B . odległość do najbliższej ściany komórki wynikającej z podziału Voronoi. irregularity)..Najmniejsza odległość do jednej z płaszczyzn prostopadłych do wektorów C-S(l. k) są obliczane dla każdego wymiaru jako największe liczby całkowite mniejsze od odpowiedniej współrzędnej (x. (l..Współrzędne n-tego najbliższego punktu ze zbioru S.1]. j+1. j. Zbiór przekształconych punktów to S.• • budowana jest 3-wymiarowa siatka współrzędne każdego z węzłów dyskretnej siatki (i. n)≠(i. j.i+1. k)| dla n=2 itd. j-1. z).

W połączeniu z wartością odległości od granicy komórki (Ilustracja C) daje to możliwości budowy wzorów typu kamień naturalny. A – odległość od punktu ze zbioru S B – współrzędne punktu ze zbioru S C – odległość od granicy komórki Rysunek 4-8 Typy wyników zwracanych przez funkcję noiseV. diagramu Voronoi. mur kamienny itp. Tabela 4-5 pokazuje przykładowe liniowe i nieliniowe kombinacje funkcji tego typu. Wszystkie funkcje z powyższej tabeli zostały znalezione z użyciem automatycznych funkcji przeszukiwania dziedziny parametrów. Ilustracja A to wynik działania funkcji zwracającej odległość od najbliższego punktu ze zbioru S. Bedwell ([Kukla]) stworzone właśnie przy użyciu liniowych kombinacji funkcji Worleya. jaką dają złożone funkcje biorące jako parametry wartości odległość od n-tego punktu ze zbioru S. jakie możliwości daje tak zdefiniowana funkcja. Kukla i Edwarda J. o których będzie mowa później. posiada funkcja noiseV. Oznaczmy przez noiseVn funkcję zwracającą n-ty najbliższy punkt i posiadającą parametr irregularity = 0. Na ilustracjach w tabeli wynik skalarny funkcji F został użyty do interpolacji liniowej między kolorami czarnym i białym.5. Opisywane w Rozdziale 3 wzory ludzkiej skóry zostały przez Jamesa M. Należy tutaj zauważyć ciekawą możliwość. Ilustracja B dobrze ilustruje podział przestrzeni na wg. który już w swojej podstawowej wersji. 42 . Te kilka przykładowych obrazów pokazuje duży potencjał. Zwracana wartość skalarna służy jako waga przy liniowej interpolacji między dwoma kolorami.Kolejne ilustracje (Rysunek 4-8) pomogą wyobrazić sobie.

F = -0. Jedna z tych wersji została już przedstawiona przy okazji opisu funkcji szumu Perlina.4*noiseV1 0.3*noiseV4 0.6*noiseV1 F = 1.8*noiseV2 + 2*noiseV3 + 1. Tak więc: octaves noiseV (d i P.9*noiseV3 ) Tabela 4-5 Przykłady złożonych funkcji wykorzystujących noiseVn Fraktalny podział przestrzeni według diagramu Voronoi Możliwości funkcji noiseV znacznie się zwiększają. octaves.7*noiseV4 ) * 1. irregularity ) = ∑ di i =0 turbulenceV ( P. irregularity ) fractalV ( P.2*noiseV2 0. d .9*noiseV2 + 1. irregularity ) ) di 43 .6*noiseV1 0.2*noiseV2 + 0.9*noiseV2 + 0. irregularity ) = octaves ∑ i =0 abs( noiseV (d i P.9*noiseV3 ) F = ( -0.6*noiseV1 0. Można ją zastosować wprost w przypadku funkcji noiseV zwracającej wynik typu A – odległość do najbliższego punktu ze zbioru S.7*noiseV3 ) * ( 1.6*noiseV1 0.6*noiseV1 * ( 0.7*noiseV2 F = ( 1.4*noiseV5 F = 0. d .8*noiseV1 – 0. octaves.8*noiseV2 0. jeśli wziąć pod uwagę jej fraktalne wersje.7*noiseV1 + 1.6*noiseV3 F = 0.7*noiseV1 + 1.

. let warstwa = 0. //pętla obliczania punktu S repeat { S = noiseV(P). wsp_podziału – współczynnik podziału dla warstwy na której się znajdujemy Algorytm kontrolujący obliczenia związane z tym wzorem wygląda jak na Program 4-1. Na ilustracji C niektóre z podzielonych wcześniej komórek uległy kolejnemu podziałowi. Na powyższym przykładzie dla obydwu etapów był on równy 0. A – podział na 1 poziomie B – podział na 2 poziomach C – podział na 3 poziomach Rysunek 4-9 Ilustracja fraktalnego podpodziału przestrzeni Na ilustracji B niektóre z komórek zostały podzielone funkcją noiseV o dwukrotnie większej częstotliwości. opcjonalne przesunięcie dzięki któremu // sąsiednie komórki nie łączą się ze sobą } else break. // zmieniamy częstotliwość (patrz: opis fraktalnego // szumu Perlina) P = P + S. Warunek podziału wygląda następująco: f < wsp_podziału[warstwa].// przechodzimy do kolejnej warstwy P = P * d. } //S – wynik: punkt ze zbioru S najbliższy punktowi P // na ‘warstwa’ warstwie Program 4-1 Algorytm fraktalnego podpodziału przestrzeni 44 . Podział komórek na każdym etapie (w każdej iteracji) jest kontrolowany za pomocą współczynników prawdopodobieństwa podziału. // dodatkowe. niezmienna dla danej komórki (ustalana na podstawie obecnego najbliższego punktu ze zbioru S. gdzie: f – liczba losowa z przedziału [0.Drugie podejście do stworzenia fraktalnej funkcji noiseV polega na zastosowaniu podpodziałów już podzielonej przestrzeni. //oblicz najbliższy punkt ze zbioru S f = losowa(S). //weź losową liczbę dla punktu S if ( (warstwa < max_ilość_warstw) and //jeśli może być więcej warstw (f < wsp_podziału[warstwa]) ) //warunek podziału { warstwa += 1.1]. Efekt takich podpodziałów będzie wyglądał jak na Rysunek 4-9. na którym zastosowano 3 poziomy funkcji noiseV zwracającej wynik typu B – współrzędne najbliższego punktu ze zbioru S.5.

8 )* ( -turbulenceV1*0. 3. F = ( turbulenceV1*0. Przykładowe rezultaty tak uzyskanych funkcji znajdują się w Tabela 4-6. Oznaczmy przez fractalVn oraz turbulenceVn funkcję fraktalną używającą fractalV(P.3 fractalV4*0.4 ) F = ( fractalV1*0.5. 0.7 + turbulenceV4*0.2 – turbulenceV3*0.7 + turbulenceV3*0. 3.5.6 ) * ( turbulenceV1*0. których składowe zwracane są przez funkcje fractalV bądź turbulenceV. 0.Ciekawe efekty daje użycie złożonych funkcji.8 + turbulenceV3 + turbulenceV*0.9) F = ( -fractalV1*0.6 turbulenceV2*0.2 – turbulenceV2*0.9 ) * (-fractalV1*0. 0.7 – turbulenceV2*0.7 + turbulenceV4*0. 0.5) zwracającą n-ty najbliższy punkt.8 ) F = ( turbulenceV1 + turbulenceV2*0.4 fractalV2*0.2 fractalV2*0.5) lub turbulenceV(P.6 – turbulenceV3*0.3 ) * ( turbulenceV1*0.4 + turbulenceV3 ) Tabela 4-6 Przykłady złożonych funkcji wykorzystujących fractalVn i turbulenceVn 45 .8 + turbulenceV2*0.6fractalV3*0.

Y ( y1 .. nie są proste do wykorzystania praktycznego polegającego na symulacji dobrze znanych z natury wzorów.. dist ( X .. Zastosowanie nieeuklidesowych metryk Diagram Voronoi zdefiniowany wg [Fukuda 2000] w Rozdziale 3 wykorzystuje metrykę Euklidesa do stwierdzenia odległości dist od punktów należących do zbioru S dist ( X ( x1 . yn )) = ∑ xi − yi n o metryka Chebycheva: odległość między dwoma punktami w przestrzeni nwymiarowej jest równa maksimum z różnic między poszczególnymi wymiarami dist ( X ( x1 .... jedyną różnicą jest wykorzystana metryka): A – metryka Euklidesa B ..... lecz liniami prostopadłymi do siebie. y2 .. Z ) o metryka Manhattan: odległość między dwoma punktami w przestrzeni nwymiarowej jest równa sumie odległości między poszczególnymi wymiarami.... dist ( X ( x1 . xn ). Z ) + dist ( X . x2 . xn − yn ) • metryki nieeuklidesowe [Fielding] o metryka cosinusowa: cosinus kąta między dwoma wektorami ∑ xi yi n dist ( X . [Duda]). Y ) =     ∑ xi2  ∑ yi2   n  n  Oto przykłady wzorów uzyskanych dzięki tym metrykom (wszystkie wzory zostały uzyskane przy użyciu tego samego drzewa cieniowania..metryka Chebycheva 46 . które można tutaj zastosować: metryki Euklidesowe. yn )) = ∑ (x − y ) i i n 2 • Istnieje jeszcze co najmniej kilka ciekawych metryk. y2 .. x2 . yn )) = Max ( x1 − y1 . Y ) ≤ dist (Y ..Niewątpliwie są to najciekawsze z zaprezentowanych tutaj wzorów.. xn ). x2 − y2 . jeśli chodzi o parametry. xn ). czyli zachowujące równanie trójkąta ([Cahn]. y2 . Nazwa Manhattan pochodzi stąd. jednak ze względu na swoją złożoność. Y ( y1 .. że w mieście odległości między 2 punktami nie można zmierzyć prostą.. x2 . Y ( y1 ..

Wynik 3D to współrzędne tego punktu. dla którego obliczyć wartość Jaką stosować metrykę obliczania odległości: 0 – euklidesowa 1 – Manhattan 2 – Chebycheva 0 – szum. 2 – turbulencja fraktalna Maksymalna ilość oktaw (warstw) szumu Częstotliwość oktawy i+1 fi+1 jest równa fi+1= fi * (1/persistence).Euklidesowa P P Chebycheva Manhattan P C – metryka Manhattan Strefy punktów o równych odległościach od punktu P dla różnych metryk. Wynik skalarny jest dla punktu P odległością od najbliższego punktu ze zbioru S. 1 – szum fraktalny. Ich metryki zostały przedstawione w Tabela 4-7 i Tabela 4-8. identyfikator parametru P metrics fractal octaves typ wartość domyślna opis point int int int (0. NoiseWorley Produkuje wartości szumu Worleya (wynikającego z podziału przestrzeni według diagramu Voronoi) 1D oraz 3D.5 WEJŚCIA Punkt. Wartość ‘border_dist’ jest odległością od ‘granicy’ komórki.duży. natomiast amplituda a ai+1 = ai*persistence Wartości mniejsze powodują mały wpływ dalszych oktaw szumu. 0. 0) 0 0 3 persisten ce float 0. Rysunek 4-10 Wpływ zastosowania różnych metryk odległości Funkcje bazowe Zaimplementowane zostały 2 funkcje bazowe wykorzystujące algorytm podziału przestrzeni według diagramu Voronoi. wartości większe . 47 .

wartości większe – dużych komórek (dla wartości >1 komórki będą większe od tych na oryginalnej warstwie. Domyślnie wartość eff y funkcji jest obliczana jako F1. Ta wartość powinna zawierać się w przedziale [0. 0) 0 [0. irregular ity border_di st Float Odległość do ‘ściany’ komórki Tabela 4-7 Specyfikacja funkcji bazowej NoiseWorley FractalNoiseWorley Produkuje wartości szumu Worleya (wynikającego z podziału przestrzeni według diagramu Voronoi) 1D oraz 3D na losowym poziomie podpodziału. będąca współrzędnymi punktu środka color Color najbliższej komórki.. Trójwymiarowa wartość szumu.5 wprowadzić do obrazu artefakty. Ta wartość powinna zawierać się w przedziale [0. Wartość ‘level’ jest poziomem podziału. natomiast amplituda a ai+1 = ai*persistence Wartości mniejsze powodują pojawienie się małych komórek na następnych warstwach. Poziom podpodziału w danej komórce jest rekurencyjnie kontrolowany za pomocą współczynników określających prawdopodobieństwo przejścia na następny poziom. Częstotliwość warstwy i+1 fi+1 jest równa fi+1= fi * (1/persistence). Wynik 3D to współrzędne tego punktu. Wartości liniowych współczynników przy obliczaniu linear_co FloatArra [1] jednowymiarowej wartości szumu. WYJŚCIA 48 .. WYJŚCIA float Float Jednowymiarowa wartość szumu. Wartości większe od 1 mogą wprowadzić do obrazu artefakty. Wartości większe od 1 mogą Float 0.5 WEJŚCIA Punkt.Nieregularność komórek. dla którego obliczyć wartość Jaką stosować metrykę obliczania odległości: 0 – euklidesowa 1 – Manhattan 2 – Chebycheva Współczynniki prawdopodobieństwa przejścia w danej komórce na następny poziom (do następnej warstwy). Nieregularność komórek. Parametr linear_coeff nie ma znaczenia dla tego parametru wyjściowego. Wynik skalarny jest dla punktu P odległością od najbliższego punktu ze zbioru S na danym poziomie.1]. wartości mniejsze od 0 są niedopuszczalne i zamieniane na 0.1].5] divide_fa FloatArra ctor y persisten ce float 0. 0.5 irregular ity Float 0. wartości mniejsze od 0 są niedopuszczalne i zamieniane na 0. identyfikator parametru P metrics typ wartość domyślna opis point int (0.

. 1. Jest tak.. C=1 3:A=0. dostaniemy następujących 8 obrazów: 1:A=0. C=0 4:A=0. Niech będzie nim A i niech będzie dany przedział przeszukiwania [0. 8:A=1. C[0. 0. kn] i rozdzielczości r dostaniemy ((k1-p1)*(k2-p2)* . Przykładowo. gdy staramy się lepiej zrozumieć wpływ jakiegoś wybranego parametru lub kilku parametrów na efekt końcowy. Przeszukiwanie domeny parametrów Po wstępnym zapoznaniu się z możliwościami.1] z rozdzielczością 0. . trudno jest zdecydować.. mając dane następujące parametry i ich zakresy: A[0. System do budowy drzew cieniowania wykorzystany do badań udostępnia proste metody. B=0. gdzie rozpatrzone zostaną wszystkie kombinacje parametrów.1]. Opisywany system posiada mechanizm przeszukiwania pewnej ustalonej domeny parametrów. które są najbardziej zbliżone do wzoru. Rzeczywiście. Nietrudno jednak w zbiorze tak stworzonych obrazów i drzew cieniowania wybrać te. powstała dzięki tej metodzie. że opisane algorytmy produkują jedynie wzory mniej lub bardziej abstrakcyjne..1] oraz rozdzielczość r = 1. dobierając wcześniej dla interesujących nas parametrów zakresy. C=0 2:A=0. tzn. który chcemy symulować. Z tego powodu zastosowano kilka metod przyspieszających proces powstawania tekstury proceduralnej. Po ustaleniu przedziałów oraz rozdzielczości poszukiwania.1]. po kilku dalszych poprawkach.. będąca wpółrzędnymi punktu środka najbliższej komórki.float color level Float Color Int Jednowymiarowa wartość szumu Trójwymiarowa wartość szumu. B=1. C=1 49 . W rzeczywistości. największa ilość ciekawych symulacji odkrytych w trakcie badań.. w których parametr A będzie kolejno przyjmował wartości 0. jakie daje konkretny algorytm.. B=0.0. B=1. większość parametrów ręcznie zbudowanego drzewa cieniowania została dobrana losowo. stosując iteracyjnie metodę parametrów losowych. Dalszy dobór parametrów pozostawiamy odpowiednio zawężonemu zakresowi losowych parametrów.1. k1].4. B=1. Dla 2 i większej ilości parametrów o zakresach [p1. *(kn-pn))/r obrazów.. Sposób działania tego mechanizmu jest oczywisty dla 1 parametru.2.1. ponieważ ilustracje przedstawiane w poprzednim punkcie zostały w większości wygenerowane półautomatycznie. bądź całe drzewo cieniowania (np. k2]. 4. za pomocą metody dobierania losowych parametrów) wybieramy te przypadki. nie mające wiele wspólnego z tymi spotykanymi w naturze. Losowe parametry Na podstawie pokazanych przykładów można odnieść wrażenie. Automatyzacja poszukiwania użytecznych wzorów proceduralnych Ze względu na różnorodność dostępnych algorytmów oraz ich kombinacji. system generuje kolejne obrazy. 4.2. [p2. bądź przeszukujemy ten zakres systematycznie.. . W rezultacie dostaniemy 11 obrazów. który z nich będzie dawał najlepsze efekty w interesującej nas dziedzinie.4. Każda z wartości z wybranego zakresu posiada takie samo prawdopodobieństwo wybrania.1. 0.. dzięki którym można generować dowolną ilość obrazów. C=1 . większość uzyskiwanych wzorów nie przypomina niczego spotykanego w rzeczywistości. Została ona także wykorzystana do początkowej eksploracji możliwości algorytmów.0. które. [pn. będą mogły służyć do symulacji realnych zjawisk. Jest to sposób szczególnie przydatny wtedy. z których będą losowane ich wartości. Poziom zagłębienia (aktualna warstwa) Tabela 4-8 Specyfikacja funkcji bazowej FractalNoiseWorley 4. B[0..4.

1.3 5. Biblioteka do tworzenia tekstur proceduralnych TexLib W tym rozdziale opisana została architektura. które ją wykorzystuje.1. sposób działania oraz wybrane aspekty implementacji biblioteki TexLib stworzonej i wykorzystywanej w trakcie badań nad teksturami proceduralnymi.1. Interfejs Biblioteka komunikuje się z systemem renderującym za pomocą interfejsu. Architektura biblioteki oraz potencjalnego systemu ją wykorzystującego przedstawiona została na Diagram 5-1. 5. Dokładny przebieg procesu cieniowania został przedstawiony w punkcie 5. który jest niezbędny dla ewaluacji odpowiednich parametrów powierzchni przez bibliotekę. przekazać swój aktualny kontekst cieniowania.5. jest zależne od jego implementacji. który udostępnia funkcje definiowania i obsługi drzew cieniowania. w TexLib można wydzielić 4 główne moduły funkcjonalne: 1. To. Architektura Zarówno bibliotekę jak i system.3. Aplikacja musi więc.1. w jaki sposób interfejs jest używany przez system renderujący.1). za pomocą odpowiednich funkcji interfejsu. 5. jednak najczęściej funkcje interfejsu biblioteki są wywoływane z funkcji cieniujących (patrz: opis przebiegu renderingu w punkcie 2. Moduły funkcjonalne systemu renderującego Funkcje cieniujące mają dostęp do informacji związanych z aktualnym kontekstem cieniowania. Biblioteka Z punktu widzenia aplikacji i interfejsu do biblioteki.1. można podzielić z naszego punktu widzenia na pewne moduły funkcjonalne (niekoniecznie pokrywające się z modułami wynikającymi z implementacji). Obsługa drzew cieniowania. Moduł obsługi drzew cieniowania przechowuje definicje tekstur (będących złożeniami podstawowych funkcji cieniujących) oraz wykonuje ich 50 . SYSTEM funkcja cieniująca kontekst cieniowania BIBLIOTEKA TexLib kontekst cieniowania funkcje cieniujące obsługa drzew cieniowania interfejs serializacja GUI Diagram 5-1 Architektura biblioteki TexLib (moduły funkcjonalne) 5.2.

Serializacja. 5.4.1.TREE został przedstawiony w dodatku Dodatek B). Przechowywaniem oraz dostarczaniem kontekstu odpowiednim funkcjom wewnątrz biblioteki TexLib zajmuje się moduł funkcjonalny oznaczony na Diagram 5-1 jako „kontekst cieniowania”. odczytywane i wykorzystywane do ewaluacji konkretnych wartości modyfikujących własności powierzchni. ale został na potrzeby tej pracy zaimplementowany jako oddzielna aplikacja.2. Interfejs graficzny Na Diagram 5-1 został umieszczony jeszcze jeden moduł funkcjonalny – „interfejs graficzny”. czym zajmuje się moduł serializacji. 51 . standardowych funkcji cieniujących. 5. Zawarte są w nim wszystkie funkcje wykorzystywane w tej pracy do produkcji tekstur. Drzewa cieniowania mogą być z poziomu interfejsu budowane.1. Biblioteka może być łatwo rozszerzana o dodatkowe funkcjonalności związane z funkcjami cieniującymi dzięki dodatkowym modułom (oznaczonym na diagramie jako „dodatkowe funkcje cieniujące”). 3.diagram klas 5. który nie wchodzi w skład biblioteki TexLib.TREE (opis formatu *. informacje związane z antialiasingiem i wiele innych informacji). Standardowo istnieje 1 moduł rozszerzający bibliotekę o nowe funkcje cieniujące oznaczony na diagramie jako „standardowy moduł funkcji cieniujących”. Ilość dodatkowych modułów rozszerzających jest nieograniczona (implementacyjnie.2. Funkcje cieniujące. opisana w rozdziale 6. umożliwia wygodną budowę drzew cieniowania za pomocą standardowego graficznego interfejsu użytkownika. Podejście obiektowe dało możliwość zaprojektowania łatwej do rozbudowania architektury. interpolacji. 2. Implementacja . moduły z funkcjami cieniującymi to biblioteki łączone dynamicznie (DLL w przypadku Windows). Aplikacja ta.3.4 oraz 5.ewaluację. 4. Diagramy 5. 5. Aplikacja wykorzystuje TexLib za pomocą innego interfejsu niż systemy renderujące (aczkolwiek jest zintegrowana z systemem do renderingu LADS. normalna do powierzchni. Drzewa cieniowania mogą być zapisywane i odczytywane z dysku. Biblioteka posiada pewną liczbę wbudowanych. W trakcie procesu tworzenia obrazu (renderingu) biblioteka musi znać aktualny kontekst cieniowania (czyli współrzędne cieniowanego punktu. narzędzia wspomagające budowanie tekstur modyfikujących normalne cieniowanych powierzchni i inne. Moduł tworzy pliki w formacie *.2. Są to między innymi funkcje związane z podstawowymi operacjami składania kilku innych funkcji.5 przedstawiają schematy klas biblioteki. Diagramy klas Biblioteka została zaimplementowana C++ z wykorzystaniem technik obiektowych udostępnianych przez język programowani. zapisywane. Kontekst cieniowania. który z kolei wykorzystuje opisany interfejs do wizualizacji budowanych drzew cieniowania) 5.

Diagram 5-2 Diagram klas typów wartości 52 .

Diagram 5-3 Diagram klas związanych ze wzorami 53 .

Diagram 5-4 Diagram klas funkcji zarządzających wzorami 54 .

Diagram 5-5 Diagram klas podstawowych implementacji algorytmów szumów 55 .

Każda wartość może przybierać wartości losowe. Najważniejsze funkcjonalności tej klasy to: • Referencja do właściciela. czyli funkcję cieniującą. Opisy najważniejszych klas Poniżej znajdują się opisy najważniejszych klas przedstawionych na diagramach (…) Klasa CAbstractValue (abstrakcyjna) Klasa opisująca abstrakcyjną wartość parametrów wejściowych i wyjściowych wzorów. Tabela 5-1 zawiera opis tych funkcji. jeśli obiekt wartości nie ma właściciela (czyli jeśli żaden obiekt nie zmodyfikuje wylosowanej wartości) Klasa CPattern (abstrakcyjna) CPattern opisuje wzór. których zmian nie przewiduje się w trakcie renderingu. która powinna ustawić poprawne wartości parametrów 56 Invalidate(int id) Evaluate() . Wartości te są ustalane w funkcji Initialise(). Inicjowane są także wartości parametrów wejściowych.5.2. inicjację itd. dzięki czemu można jego implementacje wykorzystać do zliczania statystyk w czasie renderingu. • Przechowywanie znacznika poprawności wartości. Vector. Każda funkcja cieniująca musi implementować kilka funkcji.2. Każda klasa pochodna od CAbstractValue przeciąża operator przypisania. Nazwa funkcji Initialise() Opis funkcji Inicjacja wzoru. Są one opisane odpowiednio przez klasy CLinkIn oraz CLinkOut. • Obsługa serializacji. Każda wartość umie zapisać się i odczytać z podanego strumienia. Powinna zaznaczyć wszystkie wartości parametrów wyjściowych jako nieaktualne (te właśnie operacje wykonuje domyślna implementacja. czy odczytywana wartość jest poprawna. wartość domyślna (tylko dla parametrów wejściowych) oraz aktualna. Color. Klasy te przechowują dane o parametrach takie. która inicjalizuje wewnętrzne liczniki statystyk (dla każdej klasy pochodnej CAbstractValue są to inne parametry). Po niej dziedziczą klasy wartości konkretnych typów (Int. jeśli wartość parametru o identyfikatorze id staje się nieaktualna (np. Funkcja. Ma to sens tylko wtedy. w czasie zmiany kontekstu wejściowego spowodowanej rozpoczęciem obliczeń dla kolejnej próbki). które nie muszą być powtarzane w trakcie renderingu. Float. Point. Funkcja Initialise() jest wywoływana dla każdej wartości przed rozpoczęciem renderingu (w czasie inicjalizacji drzewa cieniowania) • Tworzenie wartości losowych. jak nazwa. Funkcja cieniująca opisana przez CPattern zawiera pewną liczbę parametrów wejściowych i wyjściowych. przeciążanie nie jest więc zwykle konieczne). które umożliwiają między innymi ewaluację odpowiednich parametrów. W tym celu została też wprowadzona funkcja Initialise(). Funkcja wywoływana. • Zliczanie statystyk. W trakcie tego procesu wykonywane są wszystkie operacje. Każda wartość posiada swojego właściciela (wskaźnik m_pOwner). jeśli zgłoszono taką potrzebę. czy też należy wymusić jej odświeżenie przez właściciela. Sample). którym jest parametr wyjściowy wzoru (patrz: klasa CLinkOut). konieczność ewaluacji wartości itp. Dzięki temu obiekty wykorzystujące wartości typów pochodnych CAbstractValue mogą stwierdzić.

i zawsze może być tylko jeden kontekst wejściowy i wyjściowy. Połączenia między parametrami wejściowymi i wejściowymi wzorów są realizowane przez klasy CLinkIn oraz CLinkOut. Istnieje także alternatywna postać – Evaluate(int id). które pozwalają na tworzenie nowych obiektów klas wzorów (funkcja New() w klasie CPatternFactory).wyjściowych.TREE). bez obliczania innych. Specjalnym przypadkiem klas CPattern są klasy CInContext oraz COutContext. • Ładowanie zewnętrznych bibliotek wzorów (DLL) Klasa CShadeTree Klasa opisuje drzewo cieniowania. czyli konteksty wejściowy i wyjściowy. Zachowanie niektórych funkcji (Evaluate. Klasa służy do zarządzania wzorami dostępnymi w bibliotece. Klasa CManager posiada tablicę obiektów klas CPatternFactory. Może istnieć tylko jeden obiekt tej klasy. które opisują konteksty – odpowiednio wejściowy oraz wejściowy. Klasa CManager Implementuje wzorzec Singleton [Gamma 1995]. to oznacza to wartość stałą. Klasa ta zajmuje się także serializacją drzew cieniowania (zapisywaniem i ładowaniem plików *. Zwykle jednak Evaluate(int id) wywołuje Evaluate(). czyli zbiór dowolnej ilości połączonych ze sobą wzorów i wartości. różni się w ich przypadku nieco od reszty wzorów zdefiniowanych bądź to standardowo bądź przez użytkownika. Najważniejsze jej funkcjonalności to: • Przechowywanie informacji o wszystkich dostępnych wzorach. których właścicielami (patrz: opis klasy CAbstractValue) mogą być obiekty CLinkOut. Jeśli obiekt CLinkIn posiada wskaźnik na wartość bez właściciela. Obiekty tych klas istnieją w drzewie cieniowania zawsze. Initialise). posiadają wskaźniki na wartości (CAbstractValue). ponieważ specyfika wzorów nie pozwala na obliczenie pojedynczego parametru wyjściowego. czyli obiekty klasy CLinkIn. Wzory oraz wartości stałe są przechowywane wewnątrz klasy w dwóch tablicach. 57 . Specjalnym przypadkiem są wzory CInContext oraz COutContext. Przechowuje także nazwę wzoru. która powinna obliczyć parametr o identyfikatorze id. Tabela 5-1 Funkcje wirtualne klasy CPattern Obiekty klasy CPattern posiadają wskaźnik na obiekt CPatternFactory (patrz: opis klasy CPatternFactory). Parametry wejściowe. Wykorzystano tutaj wzorzec projektowy Abstract Factory [Gamma 1995]. Klasa CPatternFactory (abstrakcyjna) Klasa pochodna CPatternFactory jest klasą pomocniczą dla każdej klasy pochodnej CPattern i służy tworzeniu nowych obiektów danego wzoru (patrz też: opis klasy CManager).

kontrast. kolejność nie musi wyglądać jak na diagramie powyżej. normalnej do powierzchni w tym punkcie. Przebieg fazy cieniowania z punktu widzenia systemu renderującego z uwzględnieniem wykorzystania TexLib wygląda jak na Diagram 5-6. danych związanych z filtrowaniem (antyaliasingiem) musi nastąpić dla każdego cieniowanego punktu przed rozpoczęciem korzystania z TexLib. załaduj drzewo cieniowania ‘tree’ używając TexLib. ustaw parametry w ‘tree’ jeśli to konieczne. Niewątpliwie jednak przygotowanie kontekstu wejściowego (czyli obliczenie współrzędnych cieniowanego punktu.3.5. (…) zainicjuj bibliotekę TexLib. Procesu renderingu z wykorzystaniem interfejsu biblioteki TexLib Ogólny schemat działania systemu renderującego został przedstawiony w punkcie 2. Sposób działania systemu wykorzystującego TexLib w fazie cieniowania opisuje dokładniej pseudokod Program 5-1. zainicjuj ‘tree’. przesunięcia oraz przezroczystości Światła Tło i inne składowe bez modelu oświetlenia Zastosowanie modelu oświetlenia Przekształcenia dodatkowe (jasność. W szczególności.1. (…) dla każdej próbki { (…) 58 . gamma) Diagram 5-6 Faza cieniowania z uwzględnieniem biblioteki TexLib Biblioteka TexLib może być wykorzystywana w fazach obliczania przesunięcia. Przygotowanie kontekstu cieniowania dla próbki Obliczenie koloru. przezroczystości oraz koloru (zależy to od tego. Biblioteka nie zakłada żadnej kolejności wykonywania obliczeń związanych z modyfikacją parametrów powierzchni przez system renderujący. jakie parametry powierzchni będą przez nią modyfikowane).

Inicjowane są także wszystkie statyczne tablice wartości i 59 . Inicjalizacja biblioteki. if (‘tree’ modyfikuje normalną) { pobierz wartość normalnej z ’tree’. TexLib przygotowuje wzory standardowe. proces renderingu przebiega w kilku fazach. (…) przetwarzanie dodatkowe (post-processing). Może być liczbą całkowitą identyfikującą jednoznacznie parametr w ramach wzoru (zwracany przez odpowiednie funkcje interfejsu) lub łańcuchem znaków z nazwą parametru. } if (‘tree’ modyfikuje przezroczystość) { pobierz wartość przezroczystości z ’tree’.1. które zostały opisane w Tabela 5-2. Fazy procesu renderingu w bibliotece TexLib 1. zaznacz wszystkie wartości parametrów wyjściowych wzorów nieaktualne. Uwaga: Zalecane jest używanie identyfikatorów liczbowych ze względu na wydajność. } if (‘tree’ modyfikuje kolor) { pobierz wartość koloru z ’tree’. Poniżej znajduje się opis wszystkich tych faz wraz z opisem odpowiednich funkcji interfejsu biblioteki. ustal wartość normalnej w swoim kontekście. (…) ustaw kontekst cieniowania w TexLib. ustal wartość przezroczystości w swoim kontekście. Deklaracje funkcji interfejsu używają kilku specjalnych typów. (…) jako Program 5-1 Faza cieniowania z użyciem TexLib Jak widać na powyższym pseudokodzie.3. ładuje zewnętrzne biblioteki wzorów (znajdujące się w dynamicznie łączonych bibliotekach w odpowiednim podkatalogu). Identyfikator typu PTREE PINCX POUTCX Opis Wskaźnik na obiekt drzewa cieniowania Wskaźnik na obiekt kontekstu wejściowego Wskaźnik na obiekt kontekstu wyjściowego Identyfikator parametru wejściowego lub wyjściowego wzoru (także parametrów kontekstów). Wszystkie one są inicjowane wywołaniami odpowiednich funkcji interfejsu biblioteki z poziomu systemu renderującego. } (…) } skasuj drzewo cieniowania ‘tree’. Tabela 5-2 Charakterystyczne typy interfejsu biblioteki TexLib ID 5. ustal wartość koloru w swoim kontekście.wyznacz swój kontekst cieniowania dla próbki.

Tabela 5-3 Funkcje interfejsu biblioteki związane z tworzeniem drzew cieniowania 3.TREE z definicją drzewa cieniowania. które nie ulegają zmianie w trakcie działania biblioteki (np. losowe tablice mieszające). jeśli operacja wczytania powiodła się. tree (IN) Wartość zwracana true. Budowa drzewa cieniowania. Procedura inicjacji drzewa cieniowania nie powinna być wywoływana dla każdej cieniowanej próbki ze względów wydajnościowych. Operacja wczytania może nie powieść się z kilku powodów: • nie istnieje plik o podanej nazwie • plik zawiera nieprawidłową definicję drzewa (jest niepoprawny syntaktycznie.TREE i odczytanie przy następnej potrzebie. Alternatywnie. Jest to związane z wydajnością. To wywołanie zostało zaznaczone w Program 5-1. Tak zbudowane drzewo może zostać zapisane do pliku *.inne zmienne. Większość systemów daje możliwość inicjacji tekstur proceduralnych wywołując przed rozpoczęciem renderingu (ale już po ustawieniu parametrów tekstury) odpowiednią procedurę. Ścieżki względne odnoszą się do katalogu roboczego aplikacji (systemu renderującego) wykorzystującego bibliotekę. Przed rozpoczęciem renderingu biblioteka inicjuje wzór. patrz: Dodatek B) • definicja drzewa używa nieznanych wzorów (tzn. drzewo jest budowane za pomocą wywołań odpowiednich funkcji interfejsu (funkcje te są opisane dokładniej w punkcie 5. istnieje możliwość jego modyfikacji. którego nazwa jest określona parametrem fileName. POUTCX *outcx) Parametry incx (OUT) kontekst wejściowy nowo utworzonego drzewa cieniowania outcx (OUT) kontekst wyjściowy nowo utworzonego drzewa cieniowania Wartość zwracana Wskaźnik do nowo utworzonego drzewa cieniowania. Takie wywołanie nie zmieniłoby jednak wyglądu generowanego obrazu. false w przeciwnym wypadku. wzorów dołączanych jako dodatki w formie bibliotek DLL) Ładuje drzewo z pliku. TexLib ładuje wskazany plik *. Parametr tree musi zawierać wskaźnik na wcześniej utworzone drzewo. bool TCShadeTreeLoad(PTREE tree.4. Nie istnieją specjalne funkcje służące inicjalizacji biblioteki. PTREE TCShadeTreeCreate(PINCX *incx. przezroczyście dla użytkownika. jeśli operacja tworzenia nie powiodła się Tworzy nowe drzewo cieniowania. 60 .4). Jeśli zawierało ono już jakieś wzory (zostało na przykład wcześniej wczytane za pomocą TCShadeTreeLoad). które zawiera tylko 2 standardowe wzory: InContext oraz OutContext. o czym była mowa w punkcie 2. Inicjalizacja drzewa cieniowania. char *fileName) Parametry wskaźnik na wcześniej stworzone drzewo cieniowania (za pomocą funkcji TCShadeTreeCreate) fileName (IN) nazwa pliku *. Jeśli wzór został załadowany. to zostaną one przed operacją wczytania skasowane. 2. lub wartość PTREE_NULL.TREE z którego odczytać definicję drzewa. Ta operacja jest wykonywana przy pierwszym użyciu dowolnej funkcji interfejsu która tego wymaga.

którą dostarczy system renderujący wiąże się z kilkoma operacjami. Zastosowanie tej. jak i większości innych opisywanych tu funkcji interfejsu. Istnieją dwa tryby ewaluacji: punktowy i powierzchniowy (ang. Łatwo się w ten sposób np. czy dane drzewo modyfikuje kolor powierzchni. 61 . ponieważ narzędzia służące do budowy drzew cieniowania – opisywane dalej – nie pozwalają nazbudowanie nieprawidłowego drzewa Funkcja inicjalizuje podane drzewo cieniowania. czy kontekst wejściowy zmienił się od czasu poprzedniego żądania obliczenia) wywołać ciąg ewaluacji wewnątrz drzewa.bool TCShadeTreeInitialise(PTREE tree) Parametry tree (IN) wskaźnik na drzewo cieniowania Wartość zwracana true. Po tym powinno nastąpić ustawienie kontekstu wejściowego dla aktywnego drzewa cieniowania. point i area). zależne od tego. jakie wartości tego kontekstu są przez konkretne drzewo wykorzystywane b. Ewaluacja Ewaluacja jest od strony systemu renderującego bardzo prosta i polega na pobieraniu wyjść kontekstu wyjściowego aktywnego drzewa cieniowania.5) Wartość zwracana 0 jeśli podany parametr wyjściowy kontekstu wyjściowego nie jest modyfikowany. które z parametrów swojego kontekstu zmieniać na podstawie kontekstu wyjściowego drzewa cieniowania. false w przeciwnym wypadku. zależnie od tego. dowiedzieć. W tym czasie inicjalizowane są także wszystkie wzory i zmienne wchodzące w skład drzewa. Tabela 5-4 Funkcje interfejsu biblioteki służące do inicjalizacji drzewa cieniowania 4. Zgłoszenie odpowiedniego żądania odbywa się poprzez ustawienie odpowiedniej zmiennej kontekstu wejściowego biblioteki. Operacja inicjalizacji może się nie powieść z kilku powodów: • brak pamięci do inicjalizacji tablic lub stworzenia potrzebnych obiektów w jednym ze wzorów • nieprawidłowe drzewo cieniowania. czy system chce używać antialiasingu czy nie. Ustawienie kontekstu wymaga różnej ilości operacji. Określenie kontekstu cieniowania Obliczenie własności każdej próbki. int TCShadeTreeOutCxModified(PTREE tree. System musi poinformować TexLib o rozpoczęciu obliczeń dla nowej próbki wywołaniem odpowiedniej procedury interfejsu. tzn. jeśli inicjalizacja powidła się. wartość różna od 0 w przeciwnym wypadku Funkcja służy do badania. zależy to od tego. jej normalną czy też przezroczystość. można znaleźć w aplikacji opisanej w rozdziale 6. czy dane drzewo cieniowania modyfikuje podany parametr kontekstu wyjściowego. drzewo zawiera cykle proste (właściwie taka sytuacja nie powinna się zdarzyć. Rendering. Każde pobranie może (ale nie musi. System renderujący może w ten sposób zbadać. ID id) Parametry tree (IN) id (IN) wskaźnik na drzewo cieniowania identyfikator parametru wyjściowego kontekstu wyjściowego drzewa (definicje parametrów – patrz punkt 5. a.

ID id. natomiast druga tylko jeden. czy podany parametr wejściowego kontekstu wejściowego jest używany przez jakikolwiek wzór. int TCShadeTreeInCxUsed(PTREE tree. void TCShadeTreeInvalidateAll(PTREE tree) void TCShadeTreeInvalidate(PTREE tree. Musi być wywoływana dla każdego parametru kontekstu wejściowego biblioteki. jeśli parametr wejściowy kontekstu wejściowego podanego drzewa cieniowania jest używany przez jakiś wzór. yyy).5) wartość parametru wyjściowego kontekstu wyjściowego Funkcja służy do pobierania obliczonych przez drzewo cieniowania wartości.void TCShadeTreeOutCxGetxxx(PTREE tree. yyy) Parametry tree (IN) id (IN) yyy (IN) wskaźnik na drzewo cieniowania identyfikator parametru wyjściowego kontekstu wyjściowego drzewa (definicje parametrów – patrz punkt 5. Pierwsza postać funkcji dezaktualizuje wszystkie parametry wejściowe. podany parametr (w ten sposób możemy uzyskać pewną optymalizację ewaluacji drzewa cieniowania. Drzewo nie przeliczy swoich parametrów wyjściowych jeśli system nie wywoła jednej z powyższych funkcji. jeśli funkcja zwraca wartość 0). ponieważ przeliczane będą tylko te parametry wyjściowe. ID id) Parametry tree (IN) id (IN) wskaźnik na drzewo cieniowania identyfikator parametru wejściowego kontekstu wejściowego Wartość zwracana Nic Funkcja powiadamia drzewo cieniowania o deaktualizacji wartości parametru wejściowego kontekstu wejściowego. void TCShadeTreeInCxSetxxx(PTREE tree. yyy według Tabela 5-6 Parametry tree (IN) id (IN) yyy (OUT) Wartość zwracana Nic wskaźnik na drzewo cieniowania identyfikator parametru wyjściowego kontekstu wyjściowego drzewa (definicje parametrów – patrz punkt 5. ID id) Parametry tree (IN) id (IN) wskaźnik na drzewo cieniowania identyfikator parametru wyjściowego kontekstu wyjściowego drzewa (definicje parametrów – patrz punkt 5. które zależą od tych zdeaktualizowanych za pomocą TCShadeTreeInvalidate ). który jest używany przez dane drzewo.5) Wartość zwracana 0. co może prowadzić do polepszenia wydajności. system renderujący nie musi ustawiać tej wartości kontekstu w czasie renderingu.5) wartość parametru wejściowego kontekstu wejściowego Wartość zwracana Nic Funkcja ustawia wartość kontekstu wejściowego drzewa. wartość różna od 0 w przeciwnym wypadku Funkcja sprawdza. gdzie xxx. Tabela 5-5 Funkcje interfejsu biblioteki wykorzystywane w trakcie renderingu 62 . ID id. Jeśli nie jest (tzn.

FLOAT * int *.4.Przyrostek funkcji. 63 . void TTerminate() Parametry Nic Wartość zwracana Nic Funkcja powinna być wywołana po zakończeniu pracy z biblioteką. druga istnieje w celach pomocniczych pomocniczych. Int Float Point Color Vector Sample FloatArray ColorArray Parametry funkcji zależne od przyrostka funkcje Get… int * FLOAT * FLOAT[3] FLOAT[3] FLOAT[3] TSample * int *. Interfejs programistyczny-rozszerzanie biblioteki o nowe wzory Wspomniano już o tym. za pomocą której możemy dowolnie rozszerzać możliwości biblioteki. Zakończenie działania biblioteki Zakończenie działania wiąże się ze skasowaniem wszystkich użytych drzew cieniowania oraz zwolnieniem wykorzystywanych obiektów pomocniczych. Na definicje wzoru składają się pochodne 2 klas (opisanych wcześniej w punkcie 5. Uwaga: parametr tree musi być prawidłowym wskaźnikiem na drzewo cieniowania. np: TCShadeTreeOutCxGet. Przykładowa klasa CPatternFactory dla wzoru o nazwie „Checker” jest widoczna na Program 5-2. FLOAT[3] * Tabela 5-6 Przyrostki funkcji interfejsu i odpowiadające im parametry 5. Tabela 5-7 Funkcje interfejsu biblioteki związane z kończeniem działania 5. Pierwsza z nich implementuje właściwy algorytm obliczający pewne parametry wyjściowe. FLOAT * int. Każdy nowy wzór musi być zdefiniowany według pewnych reguł i implementować ściśle określone funkcjonalności. Jest to jedyna. że TexLib wykorzystuje dodatkowe dynamicznie ładowane biblioteki z implementacją nowych wzorów.. ale dająca duże możliwości metoda. Zwolniona zostanie pamięć po wszystkich wykorzystywanych obiektach oraz odładowane zostaną biblioteki dynamiczne z dodatkowymi wzorami. Operacje te są wykonywane po wywołaniu odpowiednich funkcji interfejsu.. jako „fabryka” nowych obiektów wzoru.2): CPattern oraz CPatternFactory. FLOAT[3] * funkcje Set… int FLOAT FLOAT[3] FLOAT[3] FLOAT[3] TSample int. void TCShadeTreeDestroy(PTREE tree) Parametry tree (IN) wskaźnik na drzewo cieniowania Wartość zwracana Nic Funkcja kasuje podane drzewo cieniowania.

5. BMRT. }. Parametry bardziej zaawansowane. Ponadto. ustalonym na podstawie analizy kilku kontekstów popularnych systemów do renderingu (3dsMAX. Program 5-2 Przykładowa klasa typu CPatternFactory Klasa dziedzicząca po CPattern implementuje kilka metod umożliwiających jej wykorzystanie w drzewach cieniowania. Program 5-3 zawiera przykładową deklarację CPatternFactory. która po zawołaniu zwróci tablicę obiektów typu CPatternFactory (dla każdego nowego typu należy stworzyć jeden obiekt CPatternFactory). private : static char name[]. Parametry dobrano tak. a więc których pokrycie jest konieczne w klasach pochodnych. Zwykle są one związane z pewnymi niestandardowymi możliwościami lub sposobami działania (np. virtual void Initialise(CShadeTree *pShadeTree = NULL). Program 5-3 Przykładowa klasa typu CPattern Biblioteka DLL zawierająca definicje nowych wzorów musi ponadto zawierać publiczną (eksportowaną) funkcję o sygnaturze TPatternFactories *Init(). RenderMan. Istnieją parametry. każdy z systemów ma swoje charakterystyczne zmienne. aby udostępniały jak największy zakres działania. char CFactoryPattern::name[] = „Checker”. możliwość wykorzystania tekstury podczas renderingu radiosity w 64 . Zawartość kontekstu cieniowania w popularnych systemach grafiki fotorealistycznej Biblioteka i jej wzory działają na pewnym standardowym kontekście cieniowania. virtual char *GetName() { return name. które nie występują w innych programach. virtual void EvaluateArea(). Wartości zmiennych opisujących podobne charakterystyki cieniowanej próbki mogą się znacznie różnić między różnymi systemami [T&M 1998]. nie są już niestety traktowane w ten sam sposób przez systemy do grafiki 3D i różnią się bardzo oferowanymi możliwościami. czy w końcu wydajnością. które są w CPattern zadeklarowane jako abstrakcyjne. LADS). }. które są wykorzystywane i udostępniane w interfejsach programistycznych do tworzenia tekstur proceduralnych w prawie każdym systemie.class CFactoryChecker : public CPatternFactory { virtual CPattern *New() { return new CPatternChecker(this). LightWave. }. 5. jednocześnie jednak biorąc pod uwagę to. class CPatternChecker : public CPattern { public: CPatternChecker(CFactoryChecker *pFactory). }. virtual void Evaluate(). zawierającą funkcje. Obiekty te (ich funkcja New()) posłużą bibliotece do tworzenia obiektów wzorów. dokładnością obliczeń. związane z antyaliasingiem wzorów. że każdy system działa w odmienny sposób.

czy antialiasingu cieniowanie powinno używać metod Pochodna P względem piksela. tym większa powierzchnia musi być próbkowana. która udostępnia programiście obiektowy interfejs budowy modułów rozszerzeń (między innymi funkcji cieniujących).1. Dla każdego systemu przedstawiono 3 kategorie zmiennych: podstawowe. Używana do celów antialiasingu.5. na którą nie ma wpływu użycie SetNormal) Normalna trójkąta) geometryczna (normalna do cieniowanego Aktualna wartość czasu (jeśli aktualnie renderowana jest animacja) antialiasing Antialias DP DUVW boolean punkt punkt float Określa. 3dsMAX release3 Jest to system. Im większa wartość Curve. Klasa ShadeContext udostępnia kontekst cieniowania. inne Curve Node obiekt Jest to wskaźnik do obiektu przechowującego informacje na 65 . Mówi o tym. Odpowiadają one przedstawionej wyżej klasyfikacji.jednym z systemów implikuje obecność w kontekście cieniowania zmiennych pozwalających na dokładną identyfikację cieniowanego wielokąta – w ten sposób można wykorzystać wcześniej obliczone oświetlenie). 5. Opisuje jak szybko zmienia się normalna. które popularne systemy udostępniają w swoich interfejsach do programowania tekstur proceduralnych. Poniżej znajduje się zestawienie najważniejszych informacji. wszystkie przedstawione parametry są tylko do odczytu): Nazwa Typ podstawowe ScreenUV UVW P V Normal OrigNormal Gnormal CurTime Opis punkt 2D Znormalizowane położenie piksela na ekranie punkt punkt punkt punkt punkt punkt float Współrzędne w układzie UVW Współrzędne cieniowanego punktu Wektor widoku o początku w punkcie położenia kamery i kierunku do cieniowanego punktu (znormalizowany) Normalna w kierunku obserwatora (można ją zmodyfikować za pomocą funkcji SetNormal) Oryginalna normalna do powierzchni (normalna wynikająca z geometrii. Zmienna jest używana głównie do antyaliasingu podczas tworzenia obliczania mapowania środowiskowego. jak szybko zmienia się pozycja względem ekranu. Pochodne UVW dla punktu. Jej metody oraz atrybuty dają dostęp między innymi do zmiennych opisanych w Tabela 5-8 Wybrane zmienne kontekstu cieniowania systemu 3dsMAX release 3 (niektóre z nich są dostępne przez wywołanie funkcji. związane z antialiasingiem oraz inne.

Dla alpha = 0 powierzchnia będzie niewidoczna. 1) może wydawać się jaśniejsza. przezroczystość oraz współczynnik załamania (ang: index of refraction) 5. LightWorks LightWorks Application Development System jest opisany w . 0. N. posiada atrybuty opisujące kolor. Jasność I próbki po uwzględnieniu alpha i T jest wyliczana z modelu (I’ oznacza jasność spoza płaszczyzny): wektor Wektor kierunku patrzenia punkt float T kolor I = alpha * C + alpha * T * I '+ (1 − alpha) I ' Zauważmy. Węzły posiadają swoje nazwy.5. w której materiał pozostawia wyniki obliczeń. Jest to filtr. 0 – powierzchnia niewidoczna) Przezroczystość. ponieważ do koloru C dodany zostanie komponent koloru spoza płaszczyzny. Jest to wskaźnik do obiektu cieniowanej geometrii. Ng wektor Normalne: używana do cieniowania oraz geometryczna – normalna aktualnie renderowanego trójkąta. przez który mnożony jest kolor spoza powierzchni.. tymczasem dla T = (0. Dla T= (1. która steruje widocznością powierzchni. Współrzędne barycentryczne cieniowanego trójkąta Współczynnik załamania światła GetEvalObject BarycentricCoords GetIOR obiekt Object punkt float Tabela 5-8 Wybrane zmienne kontekstu cieniowania systemu 3dsMAX release 3 Klasa ShadeOutput. Mogą być układane w hierachii. Należy zauważyć różnicę między tą zmienną a zmienną alpha. macierze transformacji. Nazwa Typ podstawowe C P I E alpha Opis kolor punkt Kolor powierzchni w aktualnie cieniowanym punkcie Współrzędne w układzie obiektu aktualnie cieniowanego punktu Położenie obserwatora Współczynnik pokrycia powierzchni (1 – powierzchnia pokrywa całkowicie.2. Udostępnia między innymi informacje przedstawione w Tabela 5-9 Wybrane zmienne kontekstu cieniowania systemu LightWorks. że dla obiektu na czarnym tle ( I’=(0. 66 .INode temat cieniowanego ‘węzła’ sceny. 0) ) parametr T nie ma znaczenia. klucze animacji. 1.. 0. 0) powierzchnia będzie miała kolor C.

67 . Odpowiednie funkcje pozwalają na przekształcenie punktu do dowolnego innego układu (np. Normalne: używana do cieniowania oraz geometryczna – normalna aktualnie renderowanego trójkąta. kolor Kolor oraz filtr (przez który mnożony jest kolor promienia przez powierzchnię) powierzchni.5. t float Parametry powierzchni koordynaty tekstury.3. du. t L C. kamery. dPdv du. dPdt. v. Jest to informacja. s. dPdv ds. dv wektor float Pochodne parametrów powierzchni – opisują jak zmienia się pozycja wraz ze zmianą parametrów powierzchni. Zmiana parametrów powierzchni.u. Parametry powierzchni koordynaty tekstury. Ma duże możliwości właśnie dzięki interfejsowi teksturowania proceduralnego. s.. antialiasing dPdu. pixel polygon Tabela 5-9 Wybrane zmienne kontekstu cieniowania systemu LightWorks 5. dt. świata. antialiasing opisanej parametrycznie oraz dPds. punkt wektor float Położenie obserwatora. dPdu. v. dv Pochodne koordynat tekstury oraz parametrów powierzchni – wektor opisują jak zmienia się pozycja wraz ze zmianą parametrów powierzchni. itp. Jest między innymi wykorzystywany w produkcji profesjonalnych efektów specjalnych do filmów. jeśli przekształcenie kamery określona kamerę typu „pinhole”). Tabela 5-10 Wybrane zmienne kontekstu cieniowania standardu opisu scen 3D RenderMan Interface Nazwa Typ podstawowe Opis P punkt Współrzędne cieniowanego punktu w lokalnym układzie współrzędnych. RenderMan RenderMan to jeden z niewielu systemów implementujących standard opisu scen trójwymiarowych o nazwie RenderMan Interface. opisanej parametrycznie oraz wektor Kierunek „nadchodzącego” promienia. O Kierunek promienia przecinającego powierzchnię (wektor od wektor punktu położenia kamery. Ng u.) I E N. float Zmiana parametrów powierzchni LADS udostępnia wielokąt. która wielokąt umożliwia bardzo dokładny analityczny antialiasing (funkcja cieniująca powinna obliczyć kolor średni dla powierzchni ograniczonej do pixel polygon. który ma kształt przecięcia aktualnie cieniowanej powierzchni z piramidą widzenia wychodzącą z obliczanego piksela.

Można ją zinterpretować jako przybliżenie średnicy okręgu opisanego na wielokącie pixel polygon obliczanym przez renderer LightWorks. Kierunek promienia przecinającego powierzchnię w cieniowanym punkcie (od ang. System renderujący może stosować drzewo cieniowania TexLib na przykład do modyfikacji już rzutowanej na geometrię tekstury tradycyjnej. Punkt położenia obserwatora (od ang. dPdu. I. Zmienne są przedstawione w Tabela 5-11. N. Przezroczystość powierzchni. musimy więc znać wartość ustaloną przez system. alpha). udostępnia w swoim interfejsie wartość spotSize. Kontekst wejściowy jest zbiorem pewnych najczęściej używanych w innych systemach zmiennych.5.inne time dtime dPdtime float float wektor Aktualny czas (jeśli renderowana jest animacja) Ilość czasu „zawarta” w aktualnie obliczanej klatce animacji. biblioteka może tylko modyfikować wcześniej ustaloną przez wykorzystujący ją system wartość. która jest przybliżonym promieniem okręgu. dPdv) i takie. 5. Incident vector). N. a których obecność znacznie zwiększa potencjalne możliwości biblioteki. Zmienna P N Typ (Tabela 4-2) Opis Point Vector Współrzędne aktualnie cieniowanego punktu w układzie lokalnym obiektu Wektor normalny do aktualnie cieniowanej płaszczyzny Kolor płaszczyzny w cieniowanym punkcie P. s.5. s. które są niezbędne do ewaluacji trójwymiarowych tekstur proceduralnych oraz kilka. Określa jak pozycja P zmienia się w jednostce czasu (wartość zdeterminowana przez motion blur na scenie) Tabela 5-10 Wybrane zmienne kontekstu cieniowania standardu opisu scen 3D RenderMan Interface 5. t. które można czytać i modyfikować jako własności powierzchni (C. L. t. w którym można zawrzeć powierzchnię cieniowanej płaszczyzny widocznej przez aktualnie obliczany piksel obrazu. które nie są dostępne we wszystkich systemach.4. Biblioteka TexLib rozdziela te dwa rodzaje zmiennych i umieszcza je w dwóch osobnych kontekstach: wejściowym i wyjściowym. T. W takim przypadku musimy znać ten wcześniej nałożony kolor płaszczyzny. prócz standardowych wartości P. Kontekst w bibliotece TexLib W interfejsach tekstur proceduralnych we wszystkich opisanych systemach istnieją wartości tylko do odczytu (zwykle P.5. pochodne P: dPds. Eye point) C Color T Color I E Vector Point 68 . Podobnie jak w przypadku koloru C. LightWave System LightWave. dPdt. Wybrano te.

typedef struct { /* * analytic antialiasing toggle */ int AA.) spotSize może być obliczany następująco: spotSize = max( dPdu * du ^ dPdv * dv . dv Float Vector Float Parametry powierzchni opisanej parametrycznie oraz koordynaty tekstury. Pochodne koordynat tekstury oraz parametrów powierzchni – opisują jak zmienia się pozycja wraz ze zmianą parametrów powierzchni. gdzie ^ oznacza iloczyn wektorowy 2 wektorów spotSize Float AA Int Zmienna przełączająca użycie antialiasingu analitycznego (od ang. Wszystkie wzory udostępniające ten tryb zaczną go wykorzystywać. v. Analytic Antialiasing). Jest to wartość podobna do tej wykorzystywanej w systemie LightWave. AA≠0 oznacza włączenie antialiasingu. dPds. 1 sekundy. Służy do renderingu animacji i jest umowną wartością zmiennoprzecinkową (tzn. dt. Wartość AA=0 oznacza wyłączenie antialiasingu. du. dPdu. dv.. itp. s. dPdt. ponieważ to. Definicję tej struktury przedstawia Program 5-4. ds. spotSize są wykorzystywane właściwie wyłącznie dla wzorów. dPdt. /* * derivatives */ 69 . dPdt. jak time będzie wykorzystany zależy od systemu wykorzystującego bibliotekę) time Float Tabela 5-11 Zmienne kontekstu wejściowego biblioteki TexLib Wartości dPds. dPdv ds. nie można interpretować upływu czasu od wartości time=0 do time=1 jako np. MinSpotSize) . w których potrzebny jest antialiasing. Dla systemów liczących antialiasing analityczny jedynie za pomocą pochodnych punktu P (dPds.u. du. Ze względu na wygodę użycia zostały one zamknięte w jednej strukturze typu TSample. Zmiana parametrów powierzchni Średnica okręgu opisanego na wielokącie będącym przecięciem stożka widzenia wychodzącego z aktualnie cieniowanego piksela oraz cieniowanej płaszczyzny. Wartość czasu. t. dt. dPdv. W przypadku systemu LADS spotSize jest przekątną prostokąta opisanego na pixel polygon. dPdu..

Program 5-4 Definicja typu struktury TSample znajdującej się w interfejsie TexLib Zawartość kontekstu wyjściowego umożliwia zmianę koloru. /* * changes in texture/parameter space */ FLOAT ds. W czasie tego procesu wszystkie biblioteki DLL z podkatalogu Patterns są wczytywane do pamięci. raytracer Blue Moon Rendering Tool). displacement). Wzory definiowane w bibliotekach DLL TexLib wykorzystuje biblioteki DLL do rozszerzania zbioru podstawowych wzorów. dPdv[3]. Zmodyfikowana przezroczystość. przezroczystości oraz normalnej do płaszczyzny. NoisePerlin) są zdefiniowane w bibliotece patterns.FLOAT dPds[3]. które mogą być dystrybuowane z biblioteką jako standardowe (np. takie jak CalculateNormal. to zmienną tą wykorzystuje się zwykle przesuwając wejściowy punkt P wzdłuż wektora normalnego N.6.6. dt. TexLib jest inicjalizowany. ale obsługuje ją niewiele systemów (jest nim np.dll umieszczonej w podkatalogu aplikacji wykorzystującej TexLib o nazwie Patterns. Uwaga: Nie każdy system udostępnia możliwość modyfikacji płaszczyzny (przemieszczenia. Multiply itp. Podczas uruchamiania aplikacji. dPdt[3]. Część wzorów. Wzory specjalne. /* * antialiasing filter size */ FLOAT spotSize. Jeśli tak. P Point T alpha Color Float Tabela 5-12 Zmienne kontekstu wyjściowego biblioteki TexLib 5. dPdu[3]. Współczynnik pokrycia powierzchni.1. są zdefiniowane w rdzeniu biblioteki a tym samym dostępne bez dodatkowych plików DLL. dv. ang. } TSample. Wybrane szczegóły implementacyjne 5. Zmienna C N Typ (patrz Tabela 4-2) Opis Color Vector Nowy kolor płaszczyzny dla punktu P kontekstu wejściowego Zmodyfikowana normalna dla punktu P kontekstu wejściowego Zmodyfikowany punkt P kontekstu wejściowego. Add. Istnieje także możliwość przesunięcia punktu P. Każda 70 . du.

Po wyliczeniu parametru P wzoru B zakończona zostanie ewaluacja parametru color wzoru A i wynik zostanie przekazany do kontekstu wyjściowego. ponieważ nie ma żadnego parametru kontekstu wyjściowego. Ewaluacja drzewa cieniowania Wszystkie parametry wzorów. Wymusza to ewaluację parametru P wzoru E. są ewaluowane tylko w razie potrzeby. który by zależał od któregoś z nich. Ewaluacja rozpoczyna się od parametru color wzoru A. Pobranie koloru white wiąże się z dalszym obliczeniem P wzoru D i pobraniem wcześniej przeliczonego parametru P wzoru E (parametr P wzoru E jest więc liczony tylko raz na próbkę). że rozpoczęcie ewaluacji drzewa może być rozpoczęte tylko przez próbę odczytania przez system wykorzystujący je któregoś z parametrów wyjściowych kontekstu wyjściowego.2. Funkcja zwraca tablicę obiektów fabryk wzorów. Nie będą prawidłowe (będą równe wartościom domyślnym) jeśli nie ma jawnego połączenia między nimi w drzewie cieniowania. Nie musi on bowiem uzupełniać parametrów kontekstu wejściowego. 71 .. Żaden z parametrów wzoru C nigdy nie będzie obliczony. Tablicę tworzy się w sposób podany w Program 5-5 PATTERNS_API TPatternFactories *Init(). które posiadają swoje odpowiedniki w kontekście wyjściowym nie muszą być koniecznie w kontekście wyjściowym prawidłowe. od których dany parametr zależy. { TPatternFactories *pFactories. po czym następuje pobranie koloru black lub white.4) musi zawierać eksportowaną funkcję o nazwie Init i deklaracji: PATTERNS_API TPatternFactories *Init(). pFactories->Add(new CFactoryWzor1()) //… pFactories->Add(new CFactoryWzorN()). Należy zauważyć wynikające stąd możliwości optymalizacji od strony systemu wykorzystującego TexLib. Wynika stąd. w tym także kontekstów. pFactories = new TPatternFactories().6. return pFactories. aby takie połączenia tworzyć w każdym budowanym drzewie cieniowania. Przeanalizujmy kolejność ewaluacji parametrów drzewa pokazanego na Diagram 5-7. } Program 5-5 Inicjacja wzorów w bibliotece DLL 5. Próba pobrania parametru wyjściowego dowolnego wzoru powoduje ciąg ewaluacji wszystkich parametrów. Należy także zwrócić uwagę na to.biblioteka z definicjami wzorów oprócz definicji samych klas wzorów (patrz punkt 5. których drzewo cieniowania nie używa. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie. że parametry kontekstu wejściowego.

polega na obliczeniu we wzorze tylko tych parametrów wyjściowych. trudna jednak do wykorzystana w praktyce. których ewaluacja jest potrzebna. 5. Rozpoznawanie cykli odbywa się w trakcie procesu renderingu i jest oparte na flagach w obiektach klasy CPattern.. void EvaluateArea(int ID). Zwykle wzory wypełniają wszystkie swoje wyjścia. Zapobieganie cyklom Wspomniano już. Każdy obiekt wykorzystujący wyjścia innych wzorów ustawia flagę m_bBeingEvaluated na początku funkcji Evaluate. i czyści ją po odczytaniu ostatniego potrzebnego parametru wyjściowego innego wzoru. które są potrzebne. Jeśli na początku ewaluacji (po wejściu do 72 . co powoduje obliczenie wszystkich parametrów wyjściowych. Parametrami funkcji są identyfikatory wyjść.Diagram 5-7 Przykład kolejności ewaluacji parametrów drzewa cieniowania Jeszcze jedna możliwość optymalizacji.6. Domyślna implementacja tych funkcji polega na wywołaniu odpowiednio Evaluate() oraz EvaluateArea(). nawet tych nigdy nie używanych. że drzewa cieniowania nie mogą zawierać cykli prostych.3. Istnieje jednak możliwość obliczenia tylko potrzebnych wartości dzięki funkcjom w klasie CPattern o deklaracjach void Evaluate(int ID).. ponieważ takie rozwiązanie jest prostsze do zaimplementowania.

W szczególności... które podzielić można na dwie grupy. Pewne szczegóły tego procesu są podane w punkcie 6. ) flaga jest ustawiona. który pozwala na modyfikację dowolnych parametrów powierzchni za pomocą kilku rodzajów tzw. Architektura systemu jest przedstawiona na Diagram 5-8. Obsługa odpowiednich funkcjonalności LADS z poziomu interfejsu Edytora. umożliwia modyfikację wszystkich parametrów. 5.3. 5. LADS został zaprojektowany do szybkiego tworzenia aplikacji. w których zachodzi potrzeba wykorzystania technik grafiki trójwymiarowej. procedur cieniujących (ang: shaders). Aplikacja Interfejs API Geometry Repository System Services Modul 3 LightWorks Diagram 5-8 Architektura systemu LADS Modul n 73 .1.7. System do renderingu fotorealistycznego LightWorks LADS (LightWorks Application Development System) jest pakietem wspomagającym budowę aplikacji wykorzystujących grafikę trójwymiarową. które zawiera OutContext biblioteki TexLib. wizualizacja obrazów obliczonych przez pakiet. że drzewo cieniowania zawiera cykl. Integracja systemu LADS z biblioteką TexLib. Posiada rozbudowany system programowania tekstur proceduralnych. to oznacza to. shaders) systemu LADS. Dostarcza też wszystkich parametrów InContext tej biblioteki.7. Wiąże się ona z obsługą drzew cieniowania oraz wykorzystaniem danych dostarczanych przez kontekst wyjściowy biblioteki na poziomie procedur cieniujących (ang. Drugi aspekt integracji z pakietem LADS jest mniej ciekawy z punktu widzenia grafiki trójwymiarowej i tekstur proceduralnych. 1. Rendering z wykorzystaniem renderera LADS z poziomu Edytora. Edytor drzew cieniowania używa tego systemu w połączeniu z biblioteką TexLib do wizualizacji drzew cieniowania.jednej z funkcji Evaluate. Integracja z pakietem LADS do renderingu fotorealistycznego Integracja aplikacji Edytora z LADS posiada wiele aspektów. 2.

74 . Istnieje kilka rodzajów funkcji cieniujących. Rolę kluczowych dla naszych zastosowań rodzajów funkcji przedstawia Tabela 5-13. które powierzchnie są w danym pikselu widoczne. W konfiguracji systemu używanej wraz z Edytorem występują dodatkowo następujące moduły: • drivery służące do wyświetlania renderowanych obrazów w okienku systemu Windows oraz umożliwiające zapis obrazów na dysk w formatach jpg. Dla każdego piksela tworzony jest następnie przez procedury modułu cieniowania odpowiedni kontekst wywołania funkcji cieniujących. który zajmuje się odczytywaniem scen z przykładową geometrią • moduł zajmujący się określaniem widoczności geometrii • moduł cieniowania • moduł udostępniający interfejs do tworzenia tekstur proceduralnych. Dla wszystkich tych rodzajów dla tego samego piksela kontekst jest taki sam. które odpowiedzialne są za określenie różnych właściwości powierzchni. Algorytm cieniowania jest realizowany przez procedury z modułu cieniowania. raytracing. struktura systemu LADS opiera się na modułach. alokowanie pamięci – moduł System Services) oraz przechowywaniem geometrii (moduł Geometry Repository). Są one odpowiedzialne za udostępnianie funkcjonalności związanych z konkretnym systemem operacyjnym (np.Jak widać. radiosity). opcjonalnych modułów. Istnieją dwa podstawowe moduły systemu wykorzystywane przez większość pozostałych. jednak różnią się one dostępem do globalnych zmiennych go reprezentujących. Moduł określania widoczności realizuje w ten sposób jeden z kilku wbudowanych algorytmów renderingu (scanline. Jego miejsce w procesie renderingu pokazuje Diagram 5-9. a komunikacja aplikacji z systemem oraz modułów między sobą odbywa się za pomocą interfejsu będącego zbiorem funkcji API. Korzystają one z modułu określania widoczności określając. Większość modułów jest zależna od innych. moduł cieniujący określanie widoczności (visibility processor) funkcja cieniująca cieniowanie (shading) funkcja cieniująca Diagram 5-9 Architektura procesu renderingu w systemie LADS Funkcje cieniujące należą właśnie do modułu teksturowania. tga oraz bmp • Command Interpreter Module. tif. Spośród wszystkich wymienionych modułów nas najbardziej interesuje moduł interfejsu tekstur proceduralnych.

Określa widoczność oraz przezroczystość płaszczyzny. aby funkcja mogła zainicjować swoje zmienne zależne tylko od parametrów. Jest ona odpowiednikiem inicjalizacji drzewa cieniowania w bibliotece TexLib. Należy pamiętać o tym. że właśnie tutaj następuje integracja funkcjonalności biblioteki TexLib z systemem do renderingu. Element ten jest jednak najbardziej nas interesującą częścią produkcji obrazu przez system LightWorks. zależnie od trybu tworzenia obrazu. shader) Opis COLOUR TRANSPARENCY DISPLACEMENT Określa kolor cieniowanej płaszczyzny. Modyfikuje normalną do powierzchni symulując w ten sposób jej nierówności.Typ funkcji cieniującej (ang. Rendering kończy się wywołaniem dla każdego z shaderów funkcji unload. W czasie procesu renderingu . Przestrzeń tekstury Shader DISPLACEMENT Shader TRANSPARENCY Światła Shader COLOUR Model oświetlenia Postprocessing Diagram 5-10 Przebieg procesu ewaluacji własności powierzchni w systemie LADS Każdy shader posiada funkcję uniforms. które nie zmieniają się w trakcie procesu renderingu. Wynika to z tego. która jest wołana przed rozpoczęciem renderingu po to. dla każdej próbki wywoływane są funkcje preview lub full shaderów. że proces ten może być wykonywany dla jednego piksela obrazu kilkakrotnie dla różnych powierzchni. 75 . Tabela 5-13 Typy funkcji cieniujących modułu cieniowania systemu LADS Dokładny przebieg procesu określania własności powierzchni jest przedstawiony na Diagram 5-10. Nie jest to więc algorytm modułu cieniowania a jedynie jego element.

2. Edytor tworzy materiał zawierający odpowiednie rodzaje shaderów... kontekst_wyj). czy drzewo cieniowania normalną N czy też nie (jeśli tak. Materiał jest zbiorem shaderów.] #include „TexLib/CInterf. inaczej dopiero w TRANSPARENCY lub COLOUR. [. Obsługa biblioteki TexLib jest w każdym z nich zależna od tego w jakim momencie procesu cieniowania jest on używany oraz jakie inne shadery są wykorzystywane. Wykorzystanie biblioteki TexLib w procesie cieniowania systemu LightWorks Drzewa cieniowania TexLib mogą modyfikować jedną. TCShadeTreeLoad(tree.7.5. jakie parametry są kontrolowane przez aktualne drzewo cieniowania. Są to: • shader typu COLOR. Algorytm działania znajduje na Program 5-6 (program jest przykładem użycia interfejsu biblioteki TexLib). ponieważ DISPLACEMENT nie będzie istniał w materiale). to drzewo musi być utworzone w shaderze DISPLACEMENT. lub nie modyfikować żadnej z własności powierzchni. nazwa_pliku). Mogą być w nim zawarte wszystkie rodzaje funkcji (między innymi COLOUR. kilka. W zależności od tego. w procesie cieniowania LightWorks wykorzystywane są różne shadery. jeśli drzewo cieniowania modyfikuje parametr kontekstu wyjściowego C • shader typu TRANSPARENCY jeśli drzewo modyfikuje parametry T i/lub alpha • shader typu DISPLACEMENT jeśli drzewo modyfikuje parametr N lub P Na potrzeby Edytora zdefiniowano specjalne shadery każdego z tych 3 typów. W zależności od tego jakie własności są rzeczywiście modyfikowane (odpowiednia funkcja interfejsu biblioteki pozwala się tego dowiedzieć). } } function preview/full { if ( jest to pierwszy shader w procesie renderingu DISPLACEMENT->TRANSPARENCY->COLOUR ) { ustaw kontekst wejściowy drzewa ‘tree’ { 76 . W systemie LightWorks występuje pojęcie materiału. TRANSPARENCY i DISPLACEMENT) biorące udział w procesie cieniowania przedstawionym na Diagram 5-10. w którym momencie tworzone i niszczone jest drzewo cieniowania zależy od tego. //jeśli operacja się udała – zainicjuj drzewo if (tree) TCShadeTreeInitialise(tree). Tak więc na przykład to.h” //plik nagłówkowy interfejsu biblioteki TexLib shader DISPLACEMENT/TRANSPARENCY/COLOUR { function uniforms { if (istnieje już ‘tree’) pobierz istniejące drzewo ‘tree’ else { //wczytaj drzewo cieniowania z pliku tree = TCShadeTreeCreate(kontekst_wej.

} function unload { //skasuj wykorzystane drzewo if (drzewo ‘tree’ nie skasowane) TCShadeTreeDeleteDestroy(tree). else TCShadeTreeOutCxGetPoint(tree. N). out_alpha) TCShadeTreeOutCxGetColor(tree. outT) TCShadeTreeOutCxGetColor(tree.h" //nagłówek systemu LADS //nagłówek zawierajacy f-cje interfejsu TexLib //deklaracja shadera typu COLOUR colour shader "texlib sample" 77 . TRANSPARENCY oraz COLOUR używających biblioteki TexLib 5.I. outP. C/N/P/I/s/t/…) zaznacz_globalnie_kontekst_jako_ustawiony_dla_tej_próbki. } break. Przykładowa implementacja shadera LADS wykorzystującego TexLib Program 5-7 zawiera przykładową definicję shadera typu COLOUR wykorzystującego kolor obliczony przez odpowiednie drzewo cieniowania TexLib. P).. if (TCShadeTreeOutCXModified(tree. Jedynym parametrem shadera jest nazwa pliku zawierającego definicję drzewa cieniowania. } break.3. out_alpha. } //zdeaktualizuj kontekst wejściowy drzewa TCShadeTreeInvalidateAll(tree).h" #include "texlib/cinterf..s. } } [. inX.] Program 5-6 Algorytm działania shaderów DISPLACEMENT. inX) TCShadeTreeInCxSetXXX(tree. że drzewo wykorzystuje podstawowe wartości kontekstu wejściowego oraz modyfikuję wartość C kontekstu wyjściowego. outN.7. #include "li/lishader.P. outT. outC. case TRANSPARENCY: { if (TCShadeTreeOutCXModified(tree.} // ustaw C. outN) TCShadeTreeOutCxGetVector(tree. C). case COLOUR: { TCShadeTreeOutCxGetColor(tree.t oraz sample jeśli używane w drzewie: if (TCShadeTreeInCxUsed(tree. alpha). T). //pobierz wyniki switch (rodzaj_tego_shadera) { case DISPLACEMENT: { if (TCShadeTreeOutCxModified(tree. Zakładamy.N. } break.

t ). PINCX incx. s ). TCShadeTreeInCxSetVector( tree. inI. t są zmiennymi globalnymi shadera i zawierają //wartości odpowiednio normalną. inP. POUTCX outcx. wsp. I. //utworzenie nowego drzewa cieniowania tree = TCShadeTreeCreate(&incx. które pozostaną stałe //w czasie tego renderingu. //wczytanie definicji drzewa z pliku o podanej nazwie TCShadeTreeLoad(tree. TCShadeTreeInCxSetPoint ( tree. } uniforms function //funkcja wywoływana przed każdym renderingiem { //kasujemy drzewo cieniowania. I ). //zmienna przechowująca obiekt drzewa cieniowania //obiekt kontekstu wejściowego drzewa cieniowania //obiekt kontekstu wyjściowego drzewa cieniowania shader function //funkcja definiująca kolor powierzchni { //ustawienie parametrów kontekstu wejściowego //wartości in. //kontekst został zmieniony – należy o tym poinformować bibliotekę TCShadeTreeInvalidateAll(tree).//deklaracja parametru shadera z nazwą pliku z drzewem cieniowania parameter "file name" LtString p_filename = "" . in_t. P ). //ustawnie wartości kontekstu wejściowego. outC. inN. TCShadeTreeInCxSetFloat ( tree. Co). 0). N ).. in_time. TCShadeTreeInCxSetFloat ( tree. p_filename).. koordynaty tekstury TCShadeTreeInCxSetVector( tree. są zdefiniowanie w cinterf. punktu. in_s. //funkcja wywoływana podczas niszczenia obiektu //shadera w systemie LADS } unload function { } if ( tree notequal NULL ) { TCShadeTreeDestroy(tree). } //funkcja wywoływana po stworzeniu obiektu shadera load function { 78 . kierunek promienia //kolidujacego z płaszczyzną. //pobranie wartości wyjściowej drzewa – koloru powierzchni TCShadeTreeOutCxGetColor(tree. które zostało stworzone przed poprzednim //renderingiem if ( tree notequal NULL ) TCShadeTreeDestroy(tree). //zainicjowanie drzewa cieniowania TCShadeTreeInitialise(tree). P. tree = NULL. &outcx).h //zmienne N. s. PTREE tree. w tym przypadku wartość czasu TCShadeTreeInCxSetFloat(tree.

} Program 5-7 Przykładowa imlementacja shadera LADS wykorzystującego TexLib Kompilacja shadera wymaga użycia narzędzia dostarczanego z systemem oraz dostepności wszystkich wymaganych nagłówków (między innymi nagłówka cinterf.tree (patrz Dodatek B) zawierającego definicję drzewa cieniowania. należy stworzyć jego instancję i podać nazwę pliku *. 79 .lib systemu LADS. Wykonanie renderingu po przypisaniu shadera do obiektów na scenie spowoduje wykonanie funkcji uniforms wczytującej drzewo oraz funkcji shader dla każdej cieniowanej próbki.tree = NULL. Po zainicjowaniu shadera w tworzonej aplikacji.h zawierającego deklaracje biblioteki TexLib).lib oraz pliki *. Do konsolidacji niezbędny jest plik biblioteki texlib.

• Eksport do plików *. maksymalna. Wizualizacja działania drzew cieniowania • Możliwość szybkiego podglądu działania drzewa. 2. • Tworzenie połączeń między parametrami wzorów i wartościami z użyciem technologii drag & drop. w dowolnej rozdzielczości. końca oraz skoku między kolejnymi klatkami (obsługa wartości ‘time’ w kontekście wejściowym biblioteki).tga oraz *. Edytor jest aplikacją typu MDI (MultiDocument Interface).lwc. z zadaną rozdzielczością). 6. • Możliwość renderingu animacji o dowolnej ilości klatek. *. Stało się tak między innymi dzięki wbudowanemu systemowi półautomatycznego doboru parametrów oraz możliwości szybkiego podglądu wyników (za naciśnięciem jednego klawisza). 1.6. 3. przez co pozwala na pracę z wieloma teksturami jednocześnie umożliwiając łatwe porównywanie efektów działania kilku algorytmów. ustalenia czasu startu. • Obsługa i wizualizacja wszystkich parametrów znajdujących się w kontekście wyjściowych TexLib. średnia. Edycja wartości parametrów • Dobór wartości ułatwiony za pomocą GUI (np. Aplikacja okazała się w trakcie badań wspaniałym i bardzo użytecznym narzędziem do poszukiwania nowych wzorów proceduralnych. przy użyciu kilku trybów dostępnych w systemie LightWorks oraz przy zastosowaniu dowolnej sceny zdefiniowanej w formacie *. Każdy z parametrów wzorów wchodzących w skład drzewa cieniowania posiada elementy interfejsu użytkownika pozwalające na jego łatwą zmianę oraz łatwo dostępny opis zastosowania. Prezentuje wizualnie strukturę tekstur proceduralnych w przejrzysty i prosty sposób. • Zawsze widoczne opisy każdego z parametrów wzorów.jpg. Poniżej znajduje się zestawienie możliwości Edytora podzielone na kilka kategorii. • Losowe dobieranie wybranych parametrów z pewnego ustalonego zakresu.1. wybór koloru za pomocą standardowego okienka wyboru koloru Windows). Konstrukcja drzew cieniowania • Wizualizacja struktury drzew w postaci diagramów • Łatwe wstawianie nowych wzorów i wartości za pomocą odpowiednich okienek dialogowych.tiff (animacje mogą być eksportowane do automatycznie numerowanych plików) 80 . • Statystyki każdego z parametrów wyjściowych (wartości minimalna. Funkcjonalność aplikacji Edytora Edytor realizuje założenie mówiące o łatwości obsługi tekstur proceduralnych. odchylenie standardowe i inne). Edytor drzew cieniowania Ten rozdział przedstawia system działający w oparciu o graficzny interfejs użytkownika umożliwiający prostą i szybką edycję drzew cieniowania (zwany dalej w tekście Edytorem) oraz ich rendering z wykorzystaniem systemu do renderingu LADS. • Przeszukiwanie pewnej domeny parametrów (od pewnej ustalonej wartości do wartości końcowej.

Standardowe menu oraz pasek narzędzi aplikacji typu Multi Document Interface. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w oknie edytora diagramu pojawi się menu jak na Rysunek 6-2. Dodawanie i usuwanie wzorów i wartości Edytor udostępnia dwa sposoby dodawania nowych wzorów i wartości. 6. Widok edytora diagramów drzew cieniowania. Tutaj wyświetlane są szczegółowe informacje dla aktualnie zaznaczonego w oknie 2 wzoru. W obydwu przypadkach wybranie Add Pattern doprowadzi nas do okna dialogowego widocznego na Rysunek 6-3.tree dla każdej renderowanej klatki animacji (ważne jeśli renderujemy ciąg klatek z losowo dobieranymi parametrami).2. Rysunek 6-2 Menu kontekstowe dodawania wzorów i wartości Alternatywną drogą jest wybranie z menu aplikacji pozycji Add. Lista w oknie Add Pattern zawiera identyfikatory wszystkich 81 . Widok właściwości wzoru. 6. 3. 2.• Eksport plików *. Interfejs użytkownika Edytor jest aplikacją uruchamianą w systemie Windows i wykorzystuje standardowy interfejs graficzny użytkownika tego systemu.1. Tutaj odbywa się edycja drzew cieniowania. Istnieje oddzielne okno dla każdego otwartego dokumentu. Pierwszy polega na użyciu menu kontekstowego. Rysunek 6-1 Widok ogólny Edytora drzew cieniowania Okno aplikacji jest podzielone na 3 części: 1.2. Ogólny widok aplikacji jest przedstawiony na Rysunek 6-1.

dostępnych wzorów – standardowo wbudowanych w bibliotekę oraz dodatkowych, zdefiniowanych w bibliotekach DLL.

Rysunek 6-3 Okienko dialogowe dodawania nowego wzoru

Wybranie jednej z pozycji i naciśnięcie OK. spowoduje umieszczenie w edytorze diagramów w miejscu kursora myszki symbolu dodanego wzoru. Wybranie opcji Add Value spowoduje ukazanie się okienka Add new value (Rysunek 6-4), gdzie z listy typu ComboBox możemy wybrać typ nowej wartości a w okienku edycyjnym Properties wpisać własności. Dla podanego na rysunku przykładu Properties powinno zawierać trzy oddzielone spacjami wartości zmiennoprzecinkowe z zakresu [0..1]. Formaty dla innych typów zawiera Tabela 6-1.

Rysunek 6-4 Okienko dialogowe dodawania nowej wartości stałej

Typ
Int Float Color Point Vector FloatArray

Format tekstowy w okienku Properties Liczba całkowita, Przykład: „-1” Liczba zmiennoprzecinkowa, Przykład: „0.5” 3 liczby zmiennoprzecinkowe oddzielone spacjami, Przykład „.2 .9 .4” Jak Color Jak Color Seria liczb zmiennoprzecinkowych poprzedzona liczbą naturalną, oddzielone jedną lub więcej spacjami. Pierwsza liczba określa rozmiar 82

tablicy, następne są jej elementami. Jeśli liczba elementów jest mniejsza od zadeklarowanego rozmiaru, to pozostałe elementy są inicjowane zerami. Przykład: ”3 .2 4.5 -2.25” – trójelementowa tablica Seria trójek liczb zmiennoprzecinkowych poprzedzona liczbą naturalną, oddzielone jedną lub więcej spacjami. Pierwsza liczba określa rozmiar tablicy, każda następująca trójka liczb określa kolejny kolor. Podobnie jak w przypadku FloatArray, elementy nie podane są inicjowane zerami (kolorem czarnym w przypadku, gdy brakuje jakiejś trójki). Przykład: ”2 0 0 0 1 1 1” – kolor czarny i biały

ColorArray

Tabela 6-1 Format tekstowy wartości typów w bibliotece TexLib

Okienko Add Value zawiera nieaktywny przycisk Properties. Aktywuje się on po otworzeniu tego samego dialogu za pomocą podwójnego kliknięcia na już stworzonej wartości. W tym przypadku umożliwia on, zależnie od typu wartości, ustawienie jej parametrów. Dla wartości typu Color przycisk Properties otwiera standardowe w Windows okno wyboru kolorów (Rysunek 6-5).

Rysunek 6-5 Właściwości wartości stałych

W przypadku innych typów (Int, Float, Point, Vector, FloatArray, ColorArray) Properties pozwala na ustawienie parametrów randomizacji. Randomizacja polega na losowym dobraniu wartości przed rozpoczęciem renderingu. Dialog Value Properties pozwlaa na ustalenie zakresu losowania oraz, w przypadku tablic, minimalnej i maksymalnej ilości elementów (Rysunek 6-6). Randomizacja jest szczególnie użyteczna podczas renderingu zestawu obrazków (animacji).

83

Rysunek 6-6 Właściwości wartości stałych związane z losowością (właściwości wartości typu FloatArray).

6.2.2. Tworzenie połączeń między wzorami
Tworzenie powiązań pomiędzy parametrami wzorów odbywa się w oknie edytora diagramów. Aby zrealizować połączenie między parametrem pewnego wzoru a wyjściem innego wzoru należy: • Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wzorze, którego parametr wejściowy chcemy połączyć z innym. Pojawi się menu kontekstowe (Rysunek 6-7) w którym poniżej pozycji INPUTS: znajduje się lista parametrów wejściowych. Wybieramy jeden z nich. • Za wskaźnikiem myszy zacznie podążać linia o początku w symbolu wzoru. • Kliknąć lewym przyciskiem myszy na wzorze, którego parametr wyjściowy chcemy wykorzystać lub na wartości stałej. W pierwszym przypadku (Rysunek 6-8) menu kontekstowe zawierać będzie pozycję OUTPUTS: oraz następującą po niej listę parametrów wyjściowych wraz z opisem typu każdego z nich. Wybieramy jeden z parametrów, przy czym jego typ musi być taki sam jak typ parametru wejściowego wybranego w poprzednim kroku. Jeśli typy nie będą zgodne, Edytor wyświetli odpowiednią informację, a proces tworzenia połączenie nie powiedzie się.

84

co oznacza. Rysunek 6-8 Proces tworzenia połączenia między parametrami – wybieranie parametru wyjściowego 85 . opisana nazwami połączonych parametrów. że operacja powiodła się.Rysunek 6-7 Proces tworzenia połączenia między parametrami – wybieranie parametru wejściowego Po tych operacjach na diagramie pojawi się linia łączące wybrane wzory (lub wzór i wartość stałą).

. ich znaczeniu itp. Dla każdego parametru zaznaczony jest jego typ oraz źródło wartości: • DEFAULT: jeśli parametr używa swojej domyślnej wartości • CONSTANT: jeśli parametr używa wartości stałej (jest połączony z wartością w drzewie cieniowania) • X of NAME: jeśli używa parametru wyjściowego X wzoru o nazwie NAME Po wybraniu dowolnego parametru z listy (podświetleniu) poniżej pojawia się szczegółowy opis w postaci: • tekstowej informacji (na rysunku . liczone jako stdDev = n∑ ( wartosci2 ) − (∑ wartosci ) 2 n(n − 1) 86 . W przypadku parametrów wyjściowych opis zawiera: • informację tekstową o parametrze – opis produkowanych wartości.. 2-parametry wyjściowe poniżej dostajemy szczegółowy opis. o wartość maksymalna („max”). Część oznaczona jako 2 opisuje parametry wyjściowe. 1zaznaczeniu konkretnego parametru w okienku parametry wejściowe.. Podobnie jak wyżej.6. zależnie od parametru • powtórzonej informacji o źródle danych • wartości domyślnej („DEFAULT:. a właściwie parametrów wejściowych wzorów.. zależnie od potrzeby • liczbę użytkowników tego parametru (czyli innych wzorów.. Część oznaczona jako 1 opisuje parametry wejściowe. wyświetlane są także statystyki z ostatniego renderingu: o wartość minimalna („min”).. liczona jako wartosci avg = ∑ n n o odchylenie standardowe („stdDev”). które wykorzystują ten parametr) • zależnie od typu parametru. jest tutaj lista wszystkich parametrów z podanym typem a po Rysunek 6-9 Widok właściwości wzorów. Właściwości wzorów Część okna roboczego oznaczona jako 3 na Rysunek 6-1 pokazuje wszystkie parametry wybranego wzoru oraz ich właściwości.”). o średnia („avg”).3.2. możliwych zastosowań itp. Rysunek 6-9 przedstawia właściwości przykładowego wzoru Checker. mówiącej o przyjmowanym zakresie parametrów. tekst „No description”).

lwc z opisem geometrii (wszystkie sceny znajdują się w podkatalogu Scenes katalogu z którego uruchomiony został Edytor). W praktyce jest przydatne do ustawiania wartości progowych wyboru koloru dla wzoru Interpolator3D. oraz „constant” – model.4. ponieważ niektóre z nich używają technik nadpróbkowania lub innych podobnych technik wygładzania tekstur (antialiasingu). Należy zauważyć.lwc systemu LADS spełniającej opisane w punkcie . po wybraniu której ukazuje się okno z ustawieniami sceny (Rysunek 6-11). 87 . Rendering Edytor pozwala na rendering dowolnej sceny zapisanej w formacie *. założenia. jak wiele pikseli jest zajętych przez powierzchnię. Opcje renderingu są dostępne po wybraniu z menu Render pozycji Parameters (Rysunek 6-12). jak szeroko wartości są rozproszone od wartości średniej.. w którym płaszczyzna ma kolor niezależny od oświetlenia. 6. Rysunek 6-10 Menu parametrów sceny Rysunek 6-11 Okienko dialogowe z ustawieniami parametrów sceny Dialog ten pozwala na wybranie modelu oświetlenia dla materiału. że liczba ta może się różnić (i zwykle różni się) dla różnych systemów renderujących. zależy od rozdzielczości obrazu oraz tego. Po zaznaczeniu sceny w okienu na prawo pojawi się podgląd.Odchylenie standardowe opisuje to. w którym materiał przeznaczony do użycia z drzewem cieniowania ma nałożony wzór trójwymiarowej czerwono-zielonej kratki. Dostępne są opcje „plastic” – model oświetlenia typu plastik. której parametry są opisywane danych drzewem cieniowania. Jest to w praktyce liczba ewaluacji wzoru do którego należy parametr.2. Menu Scene zawiera pozycję Parameters (Rysunek 6-10). Można tutaj także wybrać scenę *. które mogą wymuszać ewaluację wzoru więcej niż jeden raz na piksel.. który będzie używał drzewo cieniowania aktywnego dokumentu. o ilość obliczeń parametru („sets”).

Okienka edycyjne Start time. End time oraz Step określają odpowiednio czas startu. Ich opis można znaleźć w punkcie. Jest to szczególnie przydatne przy renderingu z losowymi parametrami. Render animation przełącza tryb renderingu animacji. jeśli ma być zapisany na dysku. formatu zapisu na dysk oraz animacji (Rysunek 6-13). końca oraz rozdzielczość czasową renderingu kolejnych klatek. Dostępne są 3 tryby renderingu wykorzystywane przedz LightWorks: PREVIEW. Rysunek 6-13 Okienko dialogowe z parametrami renderingu Sekcja Output zawiera rozmiar obrazka (rozmiar może być dowolną liczbą naturalną nie większą niż 4096) oraz tryb renderingu..TREE . Pozostawienie okienka FileName pustego lub wpisanie tam błędnego katalogu spowoduje. Opcja Write tree file always oznacza zapisywanie razem z obrazkiem pliku *..Rysunek 6-12 Menu renderingu Okno dialogowe Rendering Settings zawiera szereg opcji dotyczących formatu obrazka. Sekcja Output to file określa nazwę pliku oraz format obrazka. że obraz nie zostanie zapisany. Jeśli renderujemy wiele obrazów. Obrazki są zapisywane na dysk z nazwami podanymi w oknie 88 . Czas jest podczas tworzenia kolejnych klatek animacji dostarczany do kontekstu wejściowego drzewa w parametrze time. to odpowiedni plik *. Sekcja Animation opisuje sposób renderowania animacji.TREE jest jedynym źródłem informacji na temat wartości parametrów który zostały zastosowane. FULL oraz RTFULL. który posłużył do jego generacji.

w oknie Rendering settings. Edytor odczytuje pliki typu ST.jpg itd. bądź Save As z menu File powoduje więc utworzenie 2 plików o tej samej nazwie. Pliki te znajdują się w tym samym katalogu i są potrzebne w trakcie odczytywania. symbole wzorów nie będą poprawnie rozłożone na ekranie).jpg. Dodatkowe informacje związane z interfejsem użytkownika oraz konfiguracją Edytora są zapisywane w plikach ST. shade tree) oraz TREE. Pliki typu TREE zawierają opis drzewa cieniowania i są serializowane (zapisywane i odczytywane) przez bibliotekę.. Widok ekrany w czasie procesu renderingu przedstawia Rysunek 6-14.5. lecz 2 typach: ST i TREE. naciśnięcie kombinacji Ctrl+R lub naciśnięcie przycisku Render. test0002. ale w trakcie procesu korzysta z odpowiadającego mu TREE. 6. 89 . 6. Wybranie opcji Save.FileName z przyrostkiem będącym kolejnym numerem klatki. Rysunek 6-14 Wizualizacja postępu procesu renderingu Rendering rozpoczyna wybranie z menu opcji Render/Render. Serializacja drzew cieniowania Edytor odczytuje i zapisuje pliki w formacie ST (ang.2. Pliki te dodatkowo zawierają odwołanie do definicji drzewa cieniowania – czyli pliku TREE. Wybrane szczegóły implementacyjne Poniżej opisane zostały niektóre z aspektów integracji Edytora z systemem LADS. Zaimportowany diagram nie będzie posiadał poprawnego formatowania (tzn. Dla przykładu z Rysunek 6-13 powstałyby pliki test0001. Edytor umożliwia ponadto import drzew bezpośrednio z pliku TREE po wybraniu opcji File/Import from TREE.3.

Umożliwiało to dodanie opcji przerwania renderingu w jego trakcie. w którym używany jest wbudowany raytracer. Scena musi definiować materiał matShadeTree. Scena musi definiować listę świateł o ustalonej nazwie lightList. Istnieją też sceny o bardzo skomplikowanej geometrii (100 tysięcy trójkątów).3.6. Wzory TexLib nie używają antialiasingu analitycznego. 4. przez to interfejs użytkownika jest cały czas aktywny. Sceny wykorzystywane wraz z Edytorem muszą spełniać pewne specjalne wymagania: 1. 2. 3.1. Zdefiniowano kilka podstawowych scen zawierających prostą geometrię. Aktywacją/deaktywacją świateł na scenie steruje Edytor. Edytor korzysta z jednego z tych trybów zależnie od opcji. metodą antialiasngu jest tutaj nadpróbkowanie. 6. Materiał ten będzie wykorzystywał aktywne drzewo cieniowania i będzie przypisany do geometrii primList. w tym: • PREVIEW – szybki tryb renderingu scanline. Od strony systemu LADS użyty został mechanizm call-back (wykorzystywany w tym systemie nader często) – LADS woła co jakiś określony czas funkcję callback Edytora. Drzewo cieniowania zostanie wykorzystane do renderingu tej właśnie geometrii. primitive).3. Podczas inicjacji są stamtąd odczytywane a ich nazwy umieszczane w odpowiednim okienku dialogowym umożliwiającym potem ich wybór. którą wybierze użytkownik. symulujące realne warunki renderingu i używane dalej do testów wydajności biblioteki (patrz Rozdział 7). 90 . Rendering Rendering sceny jest wykonywany w oddzielnym wątku. bez antialiasingu. Opis scen trójwymiarowych Sceny są opisane w formacie LWC systemu LADS. Scena musi definiować widok o nazwie camera. • FULL – tryb z antialiasingiem analitycznym • RTFULL – tryb.lwc zawiera ciąg wywołań funkcji API systemu.2. która powiadamia go w odpowiednim momencie o chęci przerwania renderingu. Wszystkie pliki opisujące sceny muszą znajdować się w podkatalogu Scenes Edytora. System LADS udostępnia kilka trybów renderingu.1). Scena musi opisywać listę obiektów geometrii o ustalonej nazwie primList (od ang. Będzie także posiadał model oświetlenia zdefiniowany przez użytkownika Edytora (patrz punkt 6. Plik sceny *.

subiektywna. Przedstawione zostały także przykładowe obrazy stworzone przy użyciu opisanego w Rozdziale 6 Edytora. Badania eksperymentalne Ten rozdział zawiera opis zakresu przeprowadzonych eksperymentów. Obrazy przedstawiające stosunkowo złożone sceny posłużyły także do oceny jakości rozumianej jako ocena ilości zniekształceń wynikających z uproszczeń bądź niedokładności symulacji.1. wydajności W ramach badań stworzonych zostało szereg drzew cieniowania symulujących przykładowe zjawiska opisane w punkcie 3. Ocenę przeprowadzono na podstawie opisanych w punkcie 2. za pomocą którego został stworzony. Symulacje zjawisk występujących w naturze W tym punkcie zebrane zostały najciekawsze wyniki eksperymentów mających na celu stworzenie jak najbardziej realnie wyglądających symulacji. i została opracowana na podstawie doświadczeń zebranych w trakcie przeprowadzania eksperymentów. wraz z jego schematem (uproszczonym w razie potrzeby) • nazwę pliku źródłowego z definicją drzewa cieniowania 91 . Wybrane obrazy posłużyły dalej do porównań z fotografiami rzeczywistych zjawisk bądź z najlepszymi ze znanych symulacji stworzonych za pomocą innych metod grafiki komputerowej. • porównanie ze zjawiskami występującymi w naturze.7. 7. Każdy z prezentowanych wzorów posiada: • kilka obrazów przedstawiających go w praktycznym wykorzystaniu • opis dziedziny realizowanych symulacji • opis drzewa cieniowania. podobnie jak ocena jakości obrazu. Cel i zakres ekperymentów Celem badań eksperymentalnych była ocena możliwości oraz zaimplementowanych algorytmów w dziedzinie symulacji naturalnych powierzchni. Testy wydajnościowe zostały przeprowadzone przy użyciu kilku różnych zestawów obiektów symulujących zmienne warunki wykorzystania biblioteki.2. Każde z nich zostało opisane pod kątem sposobu wykorzystania zaimplementowanych algorytmów (topologii drzew) oraz dziedziny symulowanych zjawisk. • łatwość użycia.1. 7. W skład zestawienia wyników wchodzą kolorowe fotorealistyczne obrazy oraz opis metody ich uzyskania i sposobów ulepszenia.4 parametrów: • wydajność algorytmów (czasowa i pamięciowa). • jakość obrazu. Ocena łatwości użycia jest. W ramach analizy osiągniętych rezultatów przedstawiono wyniki czasowe oraz porównanie wygenerowanych obrazów z fotografiami lub obrazami uzyskanymi innymi metodami grafiki komputerowej. zestawienie oraz analizę ich wyników.

Wykorzystanie praktyczne 92 . Skóra salamandry [SALAMANDRA. Interpolate3D zwraca kolor zależny od przekazanej wartości. które symulują wygląd skóry salamandry plamistej. który został przekazany funkcji Interpolate3D.TREE] Wzór przypominający skórę salamandry plamistej.1. Drzewo cieniowania Do utworzenia wzoru wykorzystany został iloczyn jednowymiarowych wyników funkcji NoiseWorley.2.7. Ustalone zostały 4 kolory.

2. Cienie kaustyczne [CAUSTICS. Obydwa interpolatory pobierają jako parametry wyniki funkcji NoiseWorley. druga jest obliczana na podstawie pewnej kombinacji liniowej.2. Jest to zabieg często stosowany przy wzorach składanych z kilku warstw. Efekt ten uzyskuje się przesuwając punkt cieniowania z klatki na klatkę za pomocą następującej konstrukcji: 93 . Drzewo cieniowania Wzór powstaje z sumowania 2 warstw kolorów (funkcja Add) pochodzących z interpolatorów kolorów (Interpolator3D). że wzór ten daje się łatwo animować. przy czym jedna z nich jest wersją fraktalną.7. Jedna z nich jest także obliczana na podstawie punktu P zniekształcanego wcześniej za pomocą szumu (NoisePerlin). Ciekawostką jest to.TREE] Wzór symulujący cienie kaustyczne często widoczne na dnie basenu.

Wykorzystanie praktyczne 94 . Efekt animacji jest bardzo realistyczny. jak do tej pory robiliśmy to z P pochodzącym bezpośrednio z kontekstu wejściowego.Punkt P uzyskany z funkcji TransformSample można dalej przekazywać tak. Katalog Images/Water zawiera klatki takiej przykładowej animacji.

Wykorzystuje ona NoiseWorley oraz NoisePerlin tworząc kilka warstw zniekształceń. Skóra wyprawiona [LEATHER. Wynik funkcji Leather jest interpretowany jako wysokość (i przekazywany do funkcji CalculateNormal) lub jako współczynnik. na podstawie którego Interpolator3D ustala kolor.TREE] Wzór symulujący kolor oraz fakturę powierzchni wyprawionej skóry zwierzęcej.3.2.7. 95 . Drzewo cieniowania Całość symulacji zawarta jest w funkcji bazowej Leather.

Wykorzystanie praktyczne 96 .

7. która wykorzystuje złożenie funkcji NoiseWorley. Skóra węża [SNAKE.4. Drzewo cieniowania Ten wzór składa się z 2 warstw: warstwa podstawowa.2. Jeszcze jedna funkcja NoiseWorley oraz odpowiadająca jej CalculateNormal realizuje odwzorowanie nierówności powierzchni. który podnosi realizm obrazu Punkt P jest przed przekazaniem do jakichkolwiek innych funkcji zniekształcany w funkcji TransformSample. • 97 . których kolor jest następnie ustalany przy użyciu kolejnej funkcji NoiseWorley • warstwa dodatkowa.TREE] Wzór symulujący kolor oraz fakturę skóry węża. Pierwsza (wewnętrzna jeśli zinterpretować diagram używając zapisu matematycznego) zwracająca wartości trójwymiarowe służy wstępnemu podziałowi przestrzeni na komórki. wprowadzająca szum.

Wykorzystanie praktyczne 98 .

Spękana ziemia [SOIL2. 99 .7. Drzewo cieniowania Działanie tego drzewa cieniowania jest zbliżone do drzewa symulującego skórę salamandry.2.TREE] Wzór symulujący fakturę spękanej ziemi na dnie wyschniętego jeziora.5.

6. Drzewo cieniowania Wzór jest tworzony za pomocą 2 fraktalnych jednowymiarowych funkcji NoiseWorley.R.R.TREE] Wzór przypominający fragmenty obrazów H.Giger’a [GIGER.Wykorzystanie praktyczne 7.Giger’a – autora między innymi scenografii do filmów serii Obcy. których wyniki są mnożone.2. które dobrze widoczne jest na poniższej ilustracji: 100 . Dodatkowo dodano odwzorowanie nierówności powierzchni. Twórczość H.

Wykorzystanie praktyczne 101 .

że można je uznać za przypadki pesymistyczny. 256MB pamięci operacyjnej i systemem WindowsXP Professional.7. który nie bierze pod uwagę żadnych świateł znajdujących się na scenie. 30 trójkątach tworzących na środku sceny niewielkich rozmiarów sferę i pojawia się na 7% pikseli wynikowego obrazu.3.3. Na scenie pes.lwc zawiera stosunkowo złożoną geometrię zawierającą ok.1. obiekt. • Przypadek optymistyczny to taki. Konfiguracja scen została dobrana tak. kiedy stosunkowo mało obliczeń jest przeprowadzanych w bibliotece. • W przypadku traktowanym jako pesymistyczny. W celu oszacowania ilości czasu przeznaczonego przez system renderujący (w tym przypadku LADS) na cieniowanie z użyciem biblioteki TexLib. Materiał wykorzystujący badane drzewa cieniowania jest wykorzystywany tylko na ok. układających się we fragment fraktalnego tetrahedronu. Punkt obserwatora znajduje się nad nią. Scena opt. którego materiał wykorzystuje jedno z drzew cieniowania TexLib. zastosowano 3 sceny oraz 3 różne drzewa cieniowania. zajmuje 100% obrazu. Ocena efektywności 7. Warunki eksperymentu Eksperymenty wydajnościowe zostały przeprowadzone przy użyciu komputera z procesorem Intel Pentium III Celeron 800MHz. 100 tysięcy niezależnych trójkątów. Wszystkie materiały używają standardowego modelu oświetlenia typu plastic. optymistyczny i pośredni ze względu na rolę obliczeń przeprowadzanych wewnątrz TexLib. 102 . W ten sposób płaszczyzna wypełnia całą powierzchnię obrazu. stosowany jest uproszczony model oświetlenia. a kierunek patrzenia jest do niej prostopadły. Dodatkowo.lwc istnieje tylko 1 obiekt – złożona z 2 trójkątów płaszczyzna.

Największą ilość czasu zajmuje w tym przypadku komunikacja między biblioteką TexLib a systemem renderującym. Cieniowanie w takim przypadku może być sprawą drugorzędną.3. • salamandra3. Przy scenach zawierających skomplikowaną geometrię największa ilość obliczeń jest przeznaczana na przekształcenia geometryczne. która używa TexLib. że 52% pikseli wynikowego obrazu zawiera obiekt z materiałem wykorzystującym badane drzewo cieniowania. Z oczywistych względów ma on duże znaczenie na generację obrazu. Większość z systemów renderujących będzie się posługiwała oddzielną funkcją cieniującą (shaderem) dla modyfikacji każdego z atrybutów kontekstu wyjściowego.3.• • Scena mid. Implementacja shadera konkretnego systemu renderującego. Czynniki wpływające na czas generowania obrazu Czynnikami mającymi największy wpływ na czas generacji obrazu są: • System renderujący. Różni się od niej tym. • Używane wartości kontekstu wejściowego. • Ilość modyfikowanych atrybutów kontekstu wyjściowego. jako czas bazowy. Jednak nawet dla scen z prostą geometrią wpływ prędkości systemu renderującego ma istotne znaczenie.tree – jak salamandra.tree – bardziej złożony wzór złożony z 4 funkcji bazowych (w tym 2 stosunkowo wolne NoiseWorley) oraz 6 połączeń między nimi. Może to wnieść dodatkowy koszt to procesu generacji. który można uznać za pośredni. normalną oraz przezroczystość powierzchni.lwc reprezentuje przypadek.lwc jest sceną podobną do mid. Wzór modyfikuje tylko kolor powierzchni.tree – wzór kopiujący wartości C. Dalsza analiza tego wpływu znajduje się w punkcie 7..tree – prosty wzór trójwymiarowej kratki. • salamandra2. że wzór modyfikuje zarówno kolor jak i normalną do powierzchni. Ilość oraz rodzaj funkcji bazowych umieszczonych w drzewie cieniowania jest najważniejszym czynnikiem decydującym o prędkości uzyskania wyników dla większości scen. N. Znajduje się na niej umiarkowana ilość geometrii. T kontekstu wejściowego do kontekstu wyjściowego. Tutaj większość czasu procesora przypadająca na obliczenia cieniowania będzie przeznaczona na ewaluację 6 funkcji bazowych. Koszt ewaluacji tego drzewa jest równy kosztowi zainicjowania oraz każdorazowej inicjacji kontekstu wejściowego dla wszystkich obliczanych próbek.tree. że wzór modyfikuje kolor. Modyfikuje kolor powierzchni 7. Nie wykonuje żadnych dodatkowych obliczeń. Dla każdej ze scen został zmierzony czas renderingu bez wykorzystania TexLib. powinna brać pod uwagę to. jakie atrybuty kontekstu wejściowego są wykorzystywane w drzewie i przekazywać bibliotece tylko te potrzebne. z tą różnicą. z tą różnicą.w. do którego odnoszą się dalsze pomiary. złożony z najbardziej wymagających algorytmów fraktalnych wersji NoiseWorley – FractalNoiseWorley.lwc. Scena mid2. a obiekt wykorzystujący w materiale TexLib zajmuje 10% obrazu wynikowego. • complex. Kolejne pomiary dotyczą 6 różnych drzew cieniowania: • empty. • checker. Ewaluacja niektórych z tych atrybutów (których drzewo cieniowania i tak nie używa) może bowiem zająć niepotrzebnie czas.2.3. 103 . • Złożoność drzewa cieniowania.tree – j. • salamandra.tree – najbardziej skomplikowany wzór.

659 237.443 Teval [s] 0.993 3.238 24.540 235.787 235. scena nazwa wzoru none empty checker salamandra salamandra2 salamandra3 complex none empty checker salamandra salamandra2 salamandra3 complex none empty checker salamandra salamandra2 salamandra3 complex none empty checker salamandra salamandra2 salamandra3 complex pomiary czasu* [s] 6.888 5.600 1.588 25.154 238. Tabele i wykresy pochodzą ze skoroszytu w formacie MS Excel znajdującego się w pliku Images\pomiary.794 13.740 24.180 24.lwc (przypadek pośredni) mid2.394 111.130 3. 104 .944 65.990 11.852 1. przy użyciu trybu renderingu PREVIEW systemu LADS (brak nadpróbkowania oraz antialiasingu geometrycznego wygładzającego artefakty na brzegach geometrii).818 opt.762 3.742 3.174 1.273 58.578 109.622 1.200 120.384 1.632 1.366 17.739 1.976 236.335 0.846 235.626 1.899 59.xls Tabela 7-1 Wyniki pomiarów czasów renderingu Czas renderingu pokazany w Tabela 7-1 w kolumnie T jest sumarycznym czasem trwania wszystkich operacji potoku renderingu.383 7.3.895 58.176 7.109 6.200 średni czas T [s] 6.176 25.852 14.463 10.000 0.963 3.183 7.547 111.863 1.993 22.895 60.749 3.440 24.733 24.115 31.297 24.3.561 69.430 111.330 65.960 11.587 109.623 1.W kolejnym punkcie znajduje się bardziej szczegółowa analiza wszystkich czynników mających wpływ na prędkość generacji obrazów.863 2.731 24. Rezultaty liczbowe Tabela 7-1 zawiera wyniki pomiarów czasów renderingu dla różnych konfiguracji scen oraz drzew cieniowania.952 0.922 0.950 31.927 25.922 2.083 11.414 118.lwc pes.081 18.135 1.660 25.283 111.893 2.296 24.883 2.732 24.lwc (przypadek pesymistyczny) *) Wszystkie czasy zostały zmierzone przy użyciu wbudowanego zegara aplikacji Edytora drzew cieniowania.033 235.3.722 1.162 234. Obrazy wyrenderowane zostały w rozdzielczości 800x600.000 0.801 1.711 1.453 24.892 2.714 22.906 59.533 15.480 1. Uwzględniono wszystkie kombinacje scen i wzorów opisanych w punkcie 7.150 1.787 120.589 238.541 15.630 6.743 3.133 120.457 111.074 1.144 0.561 29.466 111.732 24.153 7.289 6.134 1.440 31. 7.629 6.510 6.807 17.659 17.879 2.733 64.612 66.860 111.188 0.1.540 1.500 6.350 7.205 14.255 31.763 1.912 1.392 19.196 6.lwc (przypadek optymistyczny) mid.040 120.300 11.437 5.277 24.000 0.189 6.029 3.233 234.123 2.000 0.148 1.804 17.732 1.255 111.193 7.

który wykorzystuje TexLib. jeśli analizujemy wielkości czasów związane z inicjacją drzewa cieniowania i poszczególnych funkcji wchodzących w jego skład. czyli czas. Badania wykazały. przekazanie wyników obliczeń). jest w takim przypadku wykorzystywany substytut. Widać to już na krzywych z Wykres 7-1. najbardziej złożony – complex). Zamiast materiału. że Tinit jest relatywnie mały (bliski 0) dla wszystkich wzorów i może być pominięty jako czynnik wpływający na czas Teval. gdzie T init ≈ 0 Średnia jego wartość dla 4 użytych w testach scen wynosi: 0. Czas Teval dla wszystkich scen w wierszu empty jest następującą sumą (nie występuje tu czas związany z obliczeniami funkcji bazowych): Teval = Tinit + samples * Tctx . który system przeznacza na ewaluację drzewa cieniowania TexLib. Potwierdza to Wykres 7-1. dla badanych obrazów w rozdzielczości 800x600 wartość ta jest równa48e4.151s.) Niewiele większy wpływ niż Tinit ma na całkowity czas ewaluacji drzewa cieniowania także czas Tctx. że w każdym renderingu istniało i było ewaluowane tylko jedno drzewo cieniowania. Tctx – czas przygotowywania kontekstu kontekstu wejściowego dla drzewa oraz wszystkich innych operacji związanych z komunikacją między biblioteką a systemem renderującym (poinformowanie biblioteki o zmianie kontekstu. gdzie: Tinit – czas inicjacji drzewa oraz poszczególnych funkcji bazowych. wpływ ilości pikseli cieniowanych za pomocą TexLib na całkowity czas ewaluacji drzewa cieniowania będzie liniowy. obliczamy jako różnicę całkowitego czasu T i czasu renderingu sceny bez użycia TexLib (z wzorem oznaczonym w tabeli jako none). Tak obliczony czas jest umieszczony w kolumnie Teval. to każdy z nich wykorzystywał to samo drzewo cieniowania. Teval jest z kolei następującą sumą czasów: Teval = Tinit + samples * (Tctx + T patterns ) .Najbardziej interesujący nas czas. Czas renderingu w oczywisty sposób bardzo mocno zależy od wykorzystanych w drzewie funkcji bazowych. 105 . W mocy tego założenia czas każdego renderingu zawiera czas inicjacji pojedynczego drzewa cieniowana. (Należy zaznaczyć.151/48e4) i na potrzeby dalszej analizy pomijalną. gdzie pokazano czasy dla 3 wzorów o różnym stopniu skomplikowania (najprostszy – checker. Tpatterns – czas ewaluacji wszystkich funkcji w drzewie dla pojedynczej próbki samples – liczba próbek.15e-7s dla jednej próbki – 0. Jeśli na scenie znajdował się więcej niż obiekt. Jak się można spodziewać. Ta uwaga jest istotna. co jest wartością stosunkowo niewielką (równą 3. posiadający najprostszy model oświetlenia (kolor stały).

lwc (T=22. Został on stworzony na podstawie czasów Teval dla scen salamandra.8s) 29. W przypadku odwzorowania nierówności powierzchni (modyfikacji normalnej N) używamy jednak w większości przypadków funkcji bazowej CalculateNormal.381 modyfikacja przezroczystości (T) modyfikacja normalnej N modyfikacja koloru (C) 5. której działanie opiera się na kilkukrotnej ewaluacji funkcji wysokości.czas ewaluacji drzewa cieniowania Teval [s] 120 100 80 60 40 20 0 0 20 40 60 80 100 % pikseli cieniowanych za pomocą TexLib na obrazie checker salamandra complex Wykres 7-1 Czas ewaluacji drzewa cieniowania w zależności od pokrycia obrazu pikselami cieniowanymi za pomocą TexLib Generalnie. salamandra2 oraz salamandra3.081 opt. różnią się tylko ilością modyfikowanych parametrów wyjściowych) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1. czas renderingu może znacznie wzrosnąć. Wykres 7-2 przedstawia przyrosty czasu generacji obrazu w zależności od tego.311 16.587 mid2.162 pes.021 1.993 mid.871 sceny (w nawiasie podano czasy ewaluacji drzewa cieniowania Teval) Wykres 7-2 Procentowy przyrost czasu generacji obrazu po wprowadzeniu zmian kolejnych parametrów kontekstu wyjściowego 106 . jakie parametry kontekstu wyjściowego są modyfikowane.991 175.lwc (T=19.746 13. Kolejne przyrosty uzyskano z różnic czasów generacji tych 3 scen (sceny te.5s) 5.lwc (T=110s) 58. W zależności od stopnia złożoności tej funkcji. jakie wartości kontekstu wyjściowego modyfikujemy.lwc (T=235s) 1.721 79.071 0. jak wcześniej opisano. czas renderingu zależy w niewielkim stopniu od tego.

739 opt. Oto jak przedstawia się procentowy udział czasu spędzonego na ewaluacji drzew cieniowania w tych 3 różnych przypadkach (Do stworzenia wykresu użyto danych zmierzonych przy wykorzystaniu wzoru complex). Wpływ dodania modyfikacji parametrów alpha bądź T jest natomiast niezależny od stopnia skomplikowania sceny i jest związany raczej z czasem inicjacji dodatkowego shadera.952 13.lwc (T=120.818 cieniowanie TexLib obl.922 118. W testach wykorzystano sceny. mid. 1s) wartość dla wszystkich przypadków.335 64.lwc (T=66. Zestawienia przykładowych obrazów zawarte są w Tabela 7-2.lwc. geometryczne+ cieniowanie 6. 7. a więc jest zależny od konkretnego systemu.1s) mid.626 pes.Jak widać. które można przyjąć za przypadki optymistyczny.porównania W tym punkcie porównano fotorealistyczne obrazy uzyskane dzięki TexLib z innymi – naturalnymi lub wygenerowanymi innymi metodami grafiki komputerowej.879 mid2.4s) sceny Wykres 7-3 Stosunek czasów cieniowania wykonywanego przy użyciu TexLib do czasów innych operacji przeprowadzanych w systemie do renderigu Cieniowanie z każdym z przypadków zajmuje znaczną ilość czasu. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10.lwc (T=15s) 1. 107 .4. jeśli chodzi o znaczenie obliczeń wykonywanych wewnątrz biblioteki.lwc) oraz jego stała (ok.8s) 1. Świadczy o tym większy procentowy udział czasu w scenach generowanych najszybciej (opt. sięgającą nawet 98%.lwc (T=17. Ocena jakości .196 1. modyfikacja normalnej ma znaczny wpływ na szybkość generacji obrazu. pesymistyczny i pośredni.

cienie kaustyczne Cienie kaustyczne na powyższym zdjęciu są widziane pod pewnym kątem. Nie jest to jednak duży mankament. 108 . tapicerka samochodu. ponieważ w praktyce. a po nałożeniu tekstury na modele skórzanych przedmiotów (np. jednak ogólne wrażenie jest bardzo dobre. co jest jeszcze bardziej podkreślone w animacji.Fotografia lub obraz wygenerowany innymi metodami grafiki komputerowej Obraz wygenerowany przy pomocy TexLib skóra węża Obraz wygenerowany w tym przypadku posiada nieco różniący się od przykładowego wzór. Mała wielkość detali nie pozwala na powyższych obrazach tego docenić. płaszczyzną. Symulacja wygląda jednak bardzo naturalnie. której kilkadziesiąt wygenerowanych klatek można znaleźć w katalogu Water. torba itp. co dodaje obrazowi pewnej głębi. jak tutaj. stąd łatwo odróżnić obraz sztuczny od naturalnego. Istnieją tutaj także dosyć znaczne różnice w kolorystyce. Zdjęcie po lewej stronie nie przedstawia płaszczyzny. Kształt cętek uległby wtedy zniekształceniu zmniejszając efekt sztuczności. tekstura ta byłaby użyta prawdopodobnie na obiekcie nie będącym. Brak jej w tej prostej scenie naszej symulacji. skóra wyprawiona Ta symulacja jest jedną z najbardziej realistycznych.) efekt może być trudny do odróżnienia od zdjęcia.

w punkcie 3. to w stworzonym systemie nie istnieje ograniczenie liczby parametrów. Dziedzina możliwych symulacji jest ponadto bardzo duża. których funkcjonalność jest ograniczona skończonym zbiorem algorytmów i ich parametrów. bądź nieprzewidzianych efektów składania funkcji bazowych. Są przypadki. Można jednak powiedzieć. Można zauważyć. aby symulację wzbogacić o dodatkowe elementy oparte na szumie czy kolejnych warstwach „pęknięć”. Porównanie z naturalnymi zdjęciami zamieszczonymi powyżej pokazuje. które tutaj nie zostały zaimplementowane. Na obrazach występują artefakty wynikające bądź z występowania w obrazie wysokich częstotliwości (efekty aliasingu). Tabela 7-2 Porównanie tekstur uzyskanych dzięki TexLib z naturalnymi zjawiskami 7. W tym przykładzie chodziło o pokazanie ogólnej faktury ziemi bez zbytniego rozbudowywania topologii drzewa cieniowania.5. że można uzyskać stosunkowo prostymi drzewami cieniowania zaskakująco dobre efekty.3. Drzewa cieniowania nie mają bowiem ograniczenia stopnia skomplikowania. Mocną stroną opracowanych technik jest realizm produkowanych symulacji. że wygenerowany obraz posiada nieco mniej szczegółów niż zdjęcie (drobne nierówności ziemi. że stosunek możliwości do stopnia skomplikowania procesu tworzenia symulacji zjawisk rzeczywistych jest bardzo wysoki i znacznie przewyższa znane systemy opisywane np. przebarwienia). Nic nie stoi na przeszkodzie. a produkcja takich właśnie jest z użyciem TexLib najprostsza. jako że wiele naturalnych powierzchni ma charakter komórkowy. Obydwie przyczyny występowania artefaktów mogą być rozwiązane za pomocą algorytmów antialiasingu. Podsumowanie Ocena łatwości generowania nowych tekstur jest trudna do przeprowadzenia ze względu na brak danych zebranych od większej liczby użytkowników systemu. kiedy jakość obrazu uzyskiwana dzięki TexLib odbiega od ideału.wyschnięta ziemia Kolejny przykład dobrej symulacji naturalnego zjawiska. 109 . Jeśli traktować wartości stałe w drzewie cieniowania jako odpowiedniki parametrów w systemach do generacji tekstur.

co wymusza stosowanie metod antialiasingu dostarczanych przez systemy do renderingu.8. intuicyjny interfejs użytkownika. natomiast genem możemy nazwać składową funkcję cieniującą. Opracowana biblioteka funkcji bazowych TexLib. biblioteka TexLib może być użyta z każdym systemem. zgodnie z założeniami. będzie nowe drzewo. a przecież proces ich tworzenia od pomysłu do gotowego obrazu trwał krótko w porównaniu w tradycyjnym podejściem do implementacji tekstur proceduralnych. jako. Ponieważ trudno wyobrazić sobie funkcję oceniającą każdego z osobników populacji (czyli obraz generowany przez dane drzewo cieniowania). Jest to jednak tylko przykładowa integracja. czyli artystów. a podnosi za to wymagania wydajnościowe. Implementacja dobrej tekstury może trwać długo w stosunku do uzyskania zdjęcia danej powierzchni. Tworzenie tekstur przez osoby bezpośrednio zainteresowane ich wykorzystaniem jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Jest wręcz przeciwnie – nowe tekstury powstają z łatwością. Tekstury wykorzystane w Rozdziale 7 dają w większości przypadków zdecydowanie więcej niż zadowalające efekty. że tworzenie nowych wzorów nie jest przy użyciu TexLib żmudnym zajęciem dla wtajemniczonych. który odrzucałby 110 . Uzyskano tym sposobem także świetne narzędzie do twórczej nauki o teksturach proceduralnych. a osiągnąwszy biegłość i wystarczające zrozumienie efektów ich składania. w połączeniu z aplikacją wykorzystującą graficzny. Zadanie to ułatwi system rozszerzeń oparty na bibliotekach DLL. Mutacja natomiast stworzy nowe drzewo cieniowania zastępując pewną liczbę składowych funkcji innymi. Istnieje jeszcze wiele sposobów rozbudowy stworzonego systemu. Edytor drzew cieniowania został zintegrowany z bardzo dobrym pakietem do grafiki fotorealistycznej – LADS. każdy krok ewolucji populacji kończyłby się prezentacją wyników użytkownikowi. bądź właśnie LADS). Otwartą sprawą pozostaje antialiasing funkcji bazowych. chromosomem będzie pojedyncze drzewo cieniowania. zdaje się dewaluować to twierdzenie. Etap algorytmu genetycznego realizujący ewolucję. statystyki wartości parametrów wyjściowych oraz wiele innych udogodnień sprawia. Jednym z ciekawszych jest rozbudowa Edytora o możliwości budowy drzew cieniowania za pomocą programowania genetycznego. Student może ławo przeprowadzać doświadczenia na predefiniowanych funkcjach bazowych. i mogą być projektowane nawet przez tych. Traktując zbiór drzew cieniowania jako populację. którzy będą ich potem bezpośrednio używać. że. które będzie zawierało elementy obydwu drzew źródłowych. TexLib została zaimplementowana w C++. będzie używał podstawowych operatorów genetycznych: mutacji i krzyżowania. Wynikiem działania operatora krzyżowania 2 chromosomów będących drzewami cieniowania. może pokusić się o implementacje własnych. ponieważ umożliwia uniknięcie nieporozumień i przypadków nieumiejętnego użycia parametrów. W istniejącej wersji żadna z funkcji bazowych nie realizuje antialiasingu analitycznego. Podsumowanie Tekstury proceduralne uchodzą za niepraktyczne ze względu na koszt ich uzyskania. co w pewnych przypadkach jest jedyną możliwością integracji (przykładem może być RenderMan. stosowanie raz zaimplementowanych rozwiązań wielokrotnie (w postaci funkcji bazowych lub wcześniej zaprojektowanych fragmentów drzew cieniowania). które nie zawsze przynosi bardzo dobre efekty. Sprowadza się to do mniej lub bardziej sprawnego nadpróbkowania. Możliwość szybkiego wprowadzania i podglądu zmian w opracowywanym wzorze. opracowano jednak interfejs języka C. który udostępnia interfejs teksturowania proceduralnego w postaci pewnego „języka cieniowania” (który w szczególnych przypadkach jest zwykłym C bądź C++).

Wiadomo o kilku podobnych podejściach do generacji tekstur. 111 . jednak we wszystkich nie używano tak funkcjonalnie rozbudowanych drzew cieniowania. na szybki podgląd zmian. co prawda. oraz modelu oświetlenia.niepotrzebne osobniki. jednak polega on zawsze na regeneracji całego obrazu. Istniejące rozwiązanie pozwala. usprawniającą proces tworzenia tekstur. do której należy. ponieważ regeneracja obrazu byłaby dla części scen oraz części parametrów danego drzewa o wiele szybsza (w niektórych przypadkach w czasie rzeczywistym). Za pomocą odpowiedniego systemu bylibyśmy zdolni do wyświetlenia obrazu ze zmienionymi atrybutami powierzchni z pominięciem systemu renderującego i całego standardowego potoku renderingu. Jest to możliwe. o ile w czasie pierwszej generacji obrazu dla nowych parametrów obserwacji sceny zapamiętamy dla każdego piksela informacje o płaszczyźnie. Edycja drzew cieniowania stałaby się wtedy jeszcze wygodniejsza. jest udostępnienie podglądu zmian drzewa cieniowania w Edytorze w czasie rzeczywistym. Kolejną możliwością rozbudowy.

edu/~ccarter/hub_paper/section3_3. The RenderMan Interface 3. IEEE Computer Graphics and applications.lcs. Instituto de Informatica. Wprowadzenie do grafiki komputerowej. 25(4):289-298. Department of Computer Science and Electrical Engineering.umbc.jde. Generation Textures on Arbitrary Surfaces Using Reaction–Diffusion. Clonal Mosaic Model for the Synthesis of Mammalian Coat Patterns. A procedural texture for epidermal tissue.edu/~mcm/6. M. F. Reimers. http://graphics.htm. J.edu/~ebedwe/skin/img/ [Legakis] Justin Legakis. E. Computer Graphics (SIGGRAPH ’91 Proceedings). 1992 [Walter 1998] M. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. http://obelia. 1995 [T&M 1998] D. 2002 112 . http://www.. Helm. How PhotoRealistic RenderMan Works.ch/~fukuda/polyfaq/polyfaq. R. Prentice Hall. Worley.W. S. R. Bedwell. Aspects of visualization. 1998 [Pixar] Pixar.2. Walter.Carter.csee.ethz. SIGGRAPH 2000: Advanced RenderMan 2 [Fukuda 2000] K. July 2000 [Foley] J.838j/talk. Gamma.html [Blinn 9/1998] Jim Blinn. Musgrave. Springer-Verlag. London 1999 [Rogers] David F. 3D Computer Graphics. [Turk 1991] G. Marzec 1995 [Fielding] Alan Fielding.mit. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Distance and Similarity Measures. Swiss Federal Institute of Technology. K. Rogers. M. State of Art In Computer Graphics. Department of Computer Science University of British Columbia [Kukla] J. Porto Alegre – Brasil. Johnson. Egerton and W. A Cellular Texture Basis function. October 2000 [Miyata 1990] K. http://pruffle. Hall. . Perlin. Crystal Shapes and Phase Equilibria: A Common Mathematical Basis.math. Kukla. D.aca. Literatura [Gamma 1995] E. Academic Press Professional. Computer Graphics: Mathematical First Steps.S.html.mmu. Walter.uk/multivar/dist.html [Walter 1992] M. Turk. Addison-Wesley. Warszawa 1995 [Watt 2000] Alan Watt. A procedural approach. Department of Mathematics. W. J.9.mit. Texturing and Modeling.html. Ebert. http://www. SIGGRAPH '90 Conference Proceedings.ac. Addison-Wesley. Foley. pp. Cellular Textures. Peachey..mit. Miyata. Fukuda. 1990. LIBTEX – A Software Toolkit for Texture Synthesis in Computer – Generated Images.ifor. K. A Method of Generating Stone Wall Patterns. Reading Mass. Ten More Unsolved Problems in Computer Graphics. July 1991 [Worley] Steven Worley. Harlow 2000 [Egerton 1999] Patricia A. D. Frequently Asked Questions in Polyhedral Computation. http://graphics. University of Maryland Baltimore County. Vlissides.edu/~legakis/gallery_cellular. The Digital Ceraunoscope. Fournier. A.lcs. IEEE Computer Graphics and applications 9/10 1998 [Glassner 3/2000] Andrew Glassner. New York 1994 [Apodaca] Tony Apodaca.C.387-394. 3/4 2000 [Cahn] J.Cahn.

fotorealistycznych obrazów używanych w filmie. informacje potrzebne do implementacji antialiasingu analitycznego Tabela 9-1 Typy danych interfejsu wzorów.1.. Instrukcja dla studentów A.1. Funkcja ustalająca te wartości to właśnie tekstura proceduralna. W ćwiczeniu wykorzystana zostanie rozszerzalna biblioteka funkcji cieniujących TexLib oraz aplikacja – edytor służący do definiowania drzew cieniowania złożonych z funkcji cieniujących zdefiniowanych w bibliotece. Biblioteka do tworzenia drzew cieniowania Biblioteka zawiera zbiór tzw. Propozycja ćwiczenia laboratoryjnego A.1.3. dzięki czemu możliwy jest rendering obrazów bezpośrednio z poziomu aplikacji. klasa (przedrostek CValue*) opis Int Float Point Vector Color ArrayFloat ArrayColor Sample int float lub double.tekstury proceduralne Tekstury proceduralne to dzisiaj podstawa generacji profesjonalnych. Ich generacja polega na obliczeniu pewnych właściwości powierzchni (wynikających z modelu powierzchni) na podstawie kontekstu cieniowania (czyli informacji o aktualnie cieniowanej próbce obrazu: współrzędnych punktu w jednym z układów współrzędnych tekstury bądź przestrzeni). Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z pojęciem tekstur proceduralnych.1.2. reklamie wizualizacji architektonicznej itd. Tabela 1 zawiera klasy definiujące dostępne typy danych oraz ich opis (wszystkie klasy CValue.1. dziedziczą po abstrakcyjnej klasie wartości CAbstractValue). Edytor został zintegrowany z system do generowaniu grafiki fotorealistycznej LightWorks Application Development System.h tablica float[3] lub double[3] tablica float[3] lub double[3] tablica float[3] lub double[3] tablica float[] lub double[] tablica float[3][] lub double[3][] struktura opisująca aktualną próbkę. Dla użytkownika funkcja bazowa jest funkcją posiadającą pewne wejścia i wyjścia. Każde wejście i wyjście ma określony typ.Dodatek A. funkcji bazowych. zawiera np. czyli tekstur czterowymiarowych) • stosunkowo mały rozmiar definicji (w porównaniu z wysokiej jakości zdjęciami) • parametryczny interfejs umożliwiający generację wielu różnych obrazów za pomocą jednej procedury A. odróżniają je między innymi: • niezależność od docelowej rozdzielczości – większość procedur potrafi wygenerować dowolną ilość detali zależnie od odległości obserwatora od obserwowanej powierzchni • możliwość generacji tekstur wielowymiarowych (dwuwymiarowych. A. Od tradycyjnych tekstur będących najczęściej dwuwymiarowymi zdjęciami lub innymi obrazami. zależnie od definicji FLOAT w pliku types. Wprowadzenie . podstawowymi technikami ich generacji oraz zaprojektowanie i zaimplementowanie własnych algorytmów produkujących wysokiej jakości fotorealistyczne obrazy. przestrzennych bądź przestrzennych animacji. 113 .

virtual void Initialise() = 0.. Opis funkcji klasy CPattern zawiera Tabela 9-2. Rysunek 9-1 Przykładowy diagram funkcji bazowych Widzimy na nim 6 funkcji bazowych oznaczonych prostokątami.Każde z wejść funkcji bazowej może pobierać dane z 3 źródeł: • swojej domyślnej wartości. opisywanego dalej) jest zamieszczony na Rysunek 9-1. którego typ jest kompatybilny (w praktyce oznacza to identyczny typ) Przykładowy diagram funkcji bazowych (pochodzący z edytora drzew cieniowania. class CPattern { public: CPattern(CPatternFactory *pFactory).*/ 114 . //ewaluacja virtual void Evaluate() = 0. /*.. //pobieranie aktualnych wartości parametrów wejściowych/wyjściowych CAbstractValue *GetInputBoundValue(UINT in). Funkcje bazowe są zdefiniowane jako klasy dziedziczące po klasie CPattern (której deklarację przedstawia Program 9-1). Strzałki symbolizują połączenie parametrów wyjściowych z wejściowymi. przy czym biegną one od parametru wyjściowego do wejściowego. która jest stała i której zmiana jest niedostępna dla użytkownika • wartości dostarczonej przez użytkownika (która pozostaje stała przez cały czas renderingu) • wyjścia innego wzoru. CAbstractValue *GetOutputValue(UINT out). Wartości w owalach to zdefiniowane przez użytkownika stałe. virtual ~CPattern(). CAbstractValue *GetInputValidValue(UINT in).

}. Należy zwrócić uwagę na to.*/ private: //fabryka obiektów podawana jako parametr konstruktora klasy CPatternFactory *m_pFactory. co do których zakładamy. wywołanie GetInputValidValue dla funkcji Checker z parametrem okreslającym identyfikator wejścia white spowoduje ewaluację funkcji Interpolator3D.. której identyfikator jest podawany jako parametr. CAbstractValue *value). który jest aktualnie wykorzystywany przez parametr wejściowy o podanym identyfikatorze in. GetOutputValue Funkcja zwraca wskaźnik na obiekt odpowiedniej wartości wyjściowej. której zadaniem w pochodnej klasie jest inicjacja wzoru. Program 9-1 Skrócona definicja klasy CPattern nazwa funkcji (prototypy znajdują się w Program 9-1) opis konstruktor Parametrem kontruktora jest obiekt klasy dziedziczącej po CPatternFactory. że część parametrów wejściowych danej funkcji bazowej może ulegać zmianie w trakcie procesu renderingu. dlatego inicjowane powinny być tylko te zmienne. UINT AddOutput(String name.protected: //funckje dodające nowe parametry wejściowe/wyjściowe //name – nazwa parametru //type – jeden z predefiniowanych typów parametrów //value – oznacza wartość domyślną UINT AddInput(String name. używany potem w 115 . int type). Jest używana w funkcji Evaluate do ustawiania wartości parametrów wyjściowych. która z kolei wymusi ewaluację Leather oraz InContext. Evaluate Funkcja abstrakcyjna obliczająca dla danych parametrów wyjściowych oraz zmiennych zainicjowanych w funkcji Initialise wartości parametrów wyjściowych. że inicjowane są tutaj wszystkie wartości niezmienne dla danych parametrów wejściowych. Dla przykładu. AddInput Funkcja służy do dodawania nowych parametrów wejściowych i powinna być używana tylko w konstruktorze. które zależą od parametrów wejściowych. Informację o takim założeniu należy umieścić w dokumentacji funkcji cieniującej. Jest to „fabryka funkcji cieniujących”. W razie potrzeby wartość ta jest ewaluowana. że będą niezmienne. Wartością zwracaną jest identyfikator. /*. Wykonywane operacje zależą od konkretnej implementacji. Przykład definicji znajduje się w projekcie sample_src/sample_ptn Initialise Funkcja abstrakcyjna. int type.. GetInputValidValue Funkcja zwraca wskaźnik na obiekt aktualnej wartości. jednak zasadą jest. której odpowiednia metoda zwraca nowe obiekty CPattern. GetInputBoundValue Funkcja zwraca wskaźnik na obiekt wartości.

. Może to być (zależnie od systemu renderujacego) w przybliżeniu wartość: spotSize = max( dPdu * du ^ dPdv * dv .. dv Typ (CValue. Tabela 9-2 Opis metod klasy CPattern Przykład definicji wzoru Checker. Incident vector). gdzie ^ oznacza iloczyn wektorowy 2 wektorów Zmienna przełączająca użycie antialiasingu analitycznego (od ang. Punkt położenia obserwatora (od ang.. Eye point) Parametry powierzchni opisanej parametrycznie oraz koordynaty tekstury. dPdu. znajduje się w plikach sample_src/sample_ptn/sample_ptn. Zmiana parametrów powierzchni Średnica okręgu opisanego na wielokącie będącym przecięciem stożka widzenia wychodzącego z aktualnie cieniowanego piksela oraz cieniowanej płaszczyzny. dt. Przezroczystość powierzchni. na którym można oprzeć własne implementacje funkcji bazowych. dPdt. v. Analytic Antialiasing). dPdv ds. t dPds. Funkcja służy do dodawania nowych prametrów wyjściowych i powinna być używana tylko w kontruktorze. Wartość AA=0 oznacza wyłączenie antialiasingu.AddOutput wywołaniach GetInput. widoczne na Rysunek 9-1. Wartością zwracaną jest identyfikator.) Opis Point Vector Color Color Vector Point Float Vector Float Współrzędne aktualnie cieniowanego punktu w układzie lokalnym obiektu Wektor normalny do aktualnie cieniowanej płaszczyzny Kolor płaszczyzny w cieniowanym punkcie P. du. MinSpotSize) . AA≠0 oznacza włączenie antialiasingu. Zawiera on następujące parametry: Zmienna P N C T I E u. Kierunek promienia przecinającego powierzchnię w cieniowanym punkcie (od ang. s. Pochodne koordynat tekstury oraz parametrów powierzchni – opisują jak zmienia się pozycja wraz ze zmianą parametrów powierzchni. Są to. Funkcja InContext określa dla każdej ewaluacji drzewa (każdej próbki) kontekst wejściowy.* Istnieją dwie specjalne klasy funkcji bazowych określające kontekst cieniowania i służące do komunikacji biblioteki TexLib z wykorzystującym je systemem do renderingu. używany potem w wywołaniach GetOutpuValue. 116 spotSize Float AA Int . InContext oraz OutContext.

Implementacja funkcji Initialise oraz Evaluate nowej klasy typu CPattern.0. który można wykorzystać do stworzenia własnej biblioteki funkcji cieniujących. 3. P Point T alpha Color Float Interfejs do tworzenia funkcji bazowych Wzory definiowane są w bibliotekach DLL. Tworzenie nowej klasy definiującej funkcję bazową odbywa się w następujący sposób: 1. ponieważ to. Katalog sample_src/sample_ptn/ zawiera przykładowy projekt Visual C++6. Współczynnik pokrycia powierzchni. Wartość czasu. Definicja parametrów nowej funkcji cieniującej za pomocą wywołań AddInput/Output w konstruktorze nowej klasy. znaleźć można w katalogu TexLib. ang. nie można interpretować upływu czasu od wartości time=0 do time=1 jako np. Pliki nagłówkowe oraz niezbędny do konsolidacji bibliotek DLL plik texlib. 1 sekundy. 117 .cpp). Drzewo cieniowania może za jego pomocą modyfikować kilka atrybutów powierzchni: Zmienna C N Typ (patrz Tabela 4-2) Opis Color Vector Nowy kolor płaszczyzny dla punktu P kontekstu wejściowego Zmodyfikowana normalna dla punktu P kontekstu wejściowego Zmodyfikowany punkt P kontekstu wejściowego. Służy do renderingu animacji i jest umowną wartością zmiennoprzecinkową (tzn. Jeśli tak. Nową klasę funkcji cieniujących należy zarejestrować w bibliotece za pomocą wywołania metody Add w funkcji Init biblioteki DLL (patrz plik sample_ptn.lib zawierający implementację biblioteki TexLib. Uwaga: Nie każdy system udostępnia możliwość modyfikacji płaszczyzny (przemieszczenia. Utworzenie klasy pochodnej CPattern oraz odpowiadającej jej klasy CPatternFactory. są ładowane automatycznie przez TexLib. displacement). które. Rejestracja pozwoli na wykorzystanie nowego wzoru m. w aplikacji Edytora drzew cieniowania. jak time będzie wykorzystany zależy od systemu wykorzystującego bibliotekę) time Float Funkcja OutContext określa kontekst wyjściowy.Wszystkie wzory udostępniające ten tryb zaczną go wykorzystywać. Zmodyfikowana przezroczystość. to zmienną tą wykorzystuje się zwykle przesuwając wejściowy punkt P wzdłuż wektora normalnego N. 2. po umieszczeniu w podkatalogu Patterns. 4.in.

Są to między innymi: • podstawowe funkcje często używane w definicji tekstur proceduralnych: o float FLOOR(float x) oraz float CEIL(float x) o float CLAMP(float x. które będzie symulowało wygląd kamienia naturalnego. mid2. • klasa CNoiseWorley – realizująca podział przestrzeni wg.1. 118 .Predefiniowane narzędzia definicji tekstur Biblioteka zawiera zbiór klas będących narzędziami do tworzenia tekstur proceduralnych. float x1) oraz float SMOOTHSTEP_INTERP(float t.1.3 „Interfejs do tworzenia funkcji bazowych”. float b) o float SMOOTHSTEP(float x) o float LERP(float t. float x0.h. float k1. wymagane przy konkretnym zadaniu • zaimplementować odpowiednie metody klas nowych funkcji • stworzyć bibliotekę DLL i umieścić ją w podkatalogu Patterns katalogu Edytora drzew cieniowania • przeprowadzić eksperymenty mające na celu ocenę jakości oraz wydajności implementacji: o wydajność stworzonych algorytmów dla scen testowych (sceny opt. Wszystkie narzędzia można wykorzystywać przy implementacji własnych funkcji cieniujących po włączeniu nagłówka utils. mid. float x1) o float SPLINE(float x. Obsługa Edytora jest opisana w oddzielnym dokumencie Edytor. Dokumentacja narzędzi znajduje się w powyższym pliku nagłówkowym. A. float k0. Zadania Zadanie polega na stworzeniu biblioteki DLL rozszerzającej zbiór funkcji bazowych biblioteki TexLib oraz przeprowadzenia eksperymentów.lwc) o jakość uzyskiwanych obrazów (poprzez porównanie z podobnymi efektami realizowanymi za pomocą innych metod grafiki fotorealistycznej lub zdjęciami) o jakość parametryzacji. ich zapisywania i odczytywnia. A. • klasa CNoiseFractal – obliczająca fraktalne wersje powyższych funkcji ([T&M 1998]).lwc.1. float a. wykorzystując przykładowy projekt • użyć nowej funkcji w drzewie cieniowania modyfikującym odpowiednie atrybuty powierzchniowe.lwc.pdf.lwc oraz pes. Edytor drzew cieniowania Edytor drzew cieniowania służy do szybkiej edycji drzew cieniowania. float k2.5. Zadanie 1 Zaprojektować drzewo cieniowania z użyciem predefiniowanych funkcji bazowych. czyli jej intuicyjność oraz wpływ parametrów na uzyskiwane rezultaty • przygotować sprawozdanie według zamieszczonego niżej opisu Zadania wymienione dalej są uszeregowane według rosnącego stopnia trudności.4. Każde z poniższych zadań należy wykonać według następującego algorytmu: • utworzyć nową funkcję (lub kilka funkcji) bazową zgodnie z opisem w punkcie A. float k3) • klasa CNoisePerlin – obliczająca wartości szumu Perlina (metodą gradientową) ([T&M 1998]). float x0. diagramu Voronoi ([Worley]).

Zadanie 4 Zdefiniować funkcję bazową modyfikującą kolor oraz realizującą odwzorowanie nierówności powierzchni symulującą wygląd kory drzewa.t jak i lokalnej R3 obiektu. abstrakcyjnych lub naturalnych wzorów. formujących się chmur. Funkcja powinna być możliwa do użycia w drzewie cieniowania o topologii przedstawionej na diagramie na Rysunek 9-2. Powinna więc działać w przestrzeni określonej przez s.t. dzięki którym gotową teksturę będzie można używać z odwzorowaniem zapętlającym do teksturowania nieskończenie dużych powierzchni. płaskie tekstury. Rysunek 9-2 Przykładowy diagram drzewa cieniowania 119 . top. Drzewo ma wykorzystywać parametr time kontekstu wejściowego do generacji animacji przepływających. Funkcja powinna umożliwiać generację kilku rodzajów ciekawych. która przy wykorzystaniu odpowiedniej sceny (np. Może być zdefiniowana zarówno w przestrzeni s.Zadanie 2 Zbudować drzewo cieniowania generujące obraz chmur typu cumulus. Zadanie 3 Zdefiniować funkcję cieniującą. Dodatkowym wymaganiem jest możliwość generacji wzorów okresowych (zapętlających się).lwc) może posłużyć do generacji obrazów możliwych do wykorzystania jako tradycyjne. Wygenerować klatki animacji chmur za pomocą funkcjonalności Edytora drzew cieniowania.

Rozkład baniek w przestrzeni przypomina diagram Voronoi. który jest opisany między innymi w artykule: Andrew Glassner.1. Funkcja powinna być możliwa do użycia w drzewie cieniowania o topologii przedstawionej na diagramie z Rysunek 9-2 i powinna wykorzystywać lokalny układ współrzędnych R3 obiektu. prosty model oświetlenia można zastąpić fizycznie poprawnym. nr 9-10/2000 Wskazówka: funkcja powinna śledzić dla każdej próbki promień o kierunku I pobranym z kontekstu wejściowego. IEEE Computer Graphics and applications. „The Digital Ceraunoscope: Synthetic Thunder and Lightning”. Sprawozdanie Rysunek 9-4 Piana na powierzchni piwa Do zadania powinno powstać sprawozdanie zawierające między innymi: • opis użytych algorytmów • opis sposobu przeprowadzania eksperymentów i ich cele • wyniki eksperymentów w postaci: o zestawienia czasów renderingu dla różnych scen oraz ustawień parametrów wejściowych o prezentacji obrazów przedstawiających zastosowanie stworzonych funkcji w praktyce 120 . wizualizującą efekty wyładowań atmosferycznych. Zadanie 6 Zdefiniować funkcję bazową realizującą prosty Rysunek 9-3 Rybia łuska rendering „wolumetryczny”. Funkcja powinna działać w lokalnym układzie współrzędnych R3 obiektu. dzięki której będzie można uzyskać efekt przezroczystych baniek (jak na Rysunek 9-4).Zadanie 5 Zdefiniować funkcję bazową modyfikującą kolor oraz realizującą odwzorowanie nierówności powierzchni symulującą wygląd łuski ryby. „Soap Bubbles”. IEEE Computer Graphics and applications. nr 3-4/2000 Wskazówka: funkcja musi wykorzystywać kierunek promienia I i odpowiednio modyfikować atrybut alpha oraz C. A. Dodatkowo.6. Zadanie 7 Zdefiniować funkcję bazową. Analiza zjawiska wyładowań atmosferycznych znajduje się w artykule: Andrew Glassner. Funkcja powinna działać w układzie współrzędnych R3 świata. Należy zasymulować prosty model oświetlenia.

New York 1994 [Watt 2000] Alan Watt. Egerton and W. Prentice Hall. aby wstępna implementacja oraz konfiguracja projektu zajęła ok. Program dobrano tak. Aspects of visualization. Texturing and Modeling. zakładając jedną godzinę zajęć laboratoryjnych tygodniowo. Ebert. Rogers. Peachey. F. Aplikacja Edytora drzew cieniowania wraz z dokumentem opisującym sposób jej obsługi (podkatalog Editor) Przykładowe drzewa cieniowania (podkatalog Editor\Trees) Dokument zawierający instrukcję dla studentów wraz z przykładowymi zadaniami. Pomóc ma w tym przykładowy projekt.. A procedural approach. który można znaleźć w katalogu sample_src.2. których studenci powinni używać do testów swoich rozwiązań. A.1. 3D Computer Graphics. Perlin. Musgrave. Zalecenia dla prowadzącego to: Wszystkie dane niezbędne do przeprowadzenia ćwiczenia znajdują się w katalogu Lab. Springer-Verlag.0 umożliwiający stworzenie biblioteki DLL rozszerzającej TexLib. Computer Graphics: Mathematical First Steps. How PhotoRealistic RenderMan Works.edu/~mcm/6.lib oraz koniecznymi plikami nagłówkowymi (podkatalog Project) Sceny. Academic Press Professional. London 1999 [Rogers] David F.2. Literatura [Egerton 1999] Patricia A. • • • • Ocena Ocenie powinny podlegać następujące właściwości prac: efekty wizualne. trafność i skuteczność zastosowanych sposobów generacji tekstury wydajność zastosowanych algorytmów łatwość obsługi zdefiniowanych wzorów (dobór parametrów.A.lcs. Realizacja ćwiczenia przez studenta nie powinna zająć w czasie trwania semestru więcej niż 3-4 tygodnie.S. SIGGRAPH 2000: Advanced RenderMan 2 A.mit.7. wraz z plikami potrzebnymi do kompilacji i konsolidacji – plikiem texlib. The RenderMan Interface 3. K. Addison-Wesley.2. S. K.html [Pixar] Pixar. Harlow 2000 [T&M 1998] D. intuicyjność ich użycia i wpływu na efekty) jakość sprawozdania Ocena efektów wizualnych to nie tylko subiektywna ocena walorów plastycznych wykonana przez prowadzącego. Tutaj przyjrzeć się należy realizmowi stworzonych wzorów (porównania z przykładami wziętymi z natury) oraz możliwościom tworzenia różnych wariantów wzoru. State of Art In Computer Graphics. a student mógł skupić się dalej na implementacji właściwych algorytmów. Są • • • • • Przykładowy projekt Visual C++ 6. A Cellular Texture Basis function. 1998 [Worley] Steven Worley. Ujednolicenie scen pomoże dodatkowo w porównywaniu wyników osiąganych przez różne osoby (podkatalog Scenes). D.838j/talk. http://graphics. jakie 121 . Worley.1. Hall. July 2000 [Apodaca 2000] Tony Apodaca. 1h.

A. Zadania studentów mogą polegać na symulacji bardzo różnych powierzchni i zjawisk naturalnych. jakie pełnią i ich wpływ na działnie algorymtu. Łatwo w ten sposób kontrolować stopień trudności zadań: od tworzenia ładnie wyglądających obrazów z użyciem predefiniowanych funkcji bazowych (ułatwia to studentom zrozumienie zasad tworzenia tekstur. str 209). parametry powinny być zrozumiałe dla kogoś. różnic między teksturami powierzchniowymi i przestrzennymi) przez definicję nieskomplikowanych tekstur modyfikujących kolor. Bardziej szczegółowy opis scen można znaleźć w punkcie 7. Edytor drzew cieniowania udostępnia funkcję obliczania czasu renderingu. którą można wykorzystać do porównania czasów osiąganych przez algorytmy. Wydajność najlepiej sprawdzać stosując standardowe sceny z przypisanymi do pewnych elementów geometrii teksturami. Przykłady wszystkich z tych rodzajów zadań zostały umieszczone w instrukcji dla studentów. a jedynie zaznajomienia się z pojęciem tekstur proceduralnych i zaprojektowania pewnych drzew cieniowania z użyciem Edytora. Mogą także nie wymagać implementacji. Algorytm powinien być oceniany za swoją oryginalność. po implementację rendererów wolumetrycznych czy rendererów obiektów opisanych za pomocą funkcji gęstości (tzw. Są one zalecane do eksperymentów także w instrukcji dla studentów. Powinny działać zgodnie z tym. Bardzo ważnym elementem oceny jest łatwość i intuicyjność obsługi zdefiniowanej funkcji. ich nazwy oraz funkcje. Istotna jest ilość parametrów.daje przyjęte rozwiązanie. prostotę i skuteczność.2.1. Generalnie. hipertekstur) ([T&M 1998]. kto nie zna algorytmu stojącego za interfejsem. 122 . Przykłady takich scen można znaleźć w katalogu Scenes.2. co sugerują nazwy i zdrowy rozsądek. Możliwe modyfikacje ćwiczenia Prowadzący ma duże możliwości modyfikacji ćwiczenia.3.

1. posiada swój indeks.0 #BINDINGS 2 „P” 1 „P” 2 „white” –1 2 2 „black” –1 1 3 „C” 2 „C” Program 9-2 Przykładowy plik zawierający definicję drzewa cieniowania B. Indeks 1 posiada InContext – kontekst wejściowy.3. Definicja wartości Każda wartość.tree) B.Dodatek B. Format pliku zapisu drzewa cieniowania (*. Druga wartość to identyfikator typu. Każda część posiada swój nagłówek. Definicja wzorów Każda linia oznacza instancję wzoru o podanej nazwie.0 0.2. Są to: • #PATTERNS – rozpoczyna definicję wzorów • #VALUES – rozpoczyna definicję wartości stałych • #BINDINGS – rozpoczyna definicję powiązań Program 2 zawiera przykładową definicję drzewa cieniowania // Drzewo cieniowania tworzące teksturę // koloru (dwukolorowej trójwymiarowej // kratki). Format pliku *.1.0 1.1. B.tree Plik definicji drzewa cieniowania składa się z 3 części: definicji wzorów.0 1.1. definicji stałych wartości oraz definicji powiązań między wejściami i wyjściami.0 2 COLOR 1. podobnie jak wzór.tree 123 . #PATTERNS 1 InContext 2 Checker 3 OutContext #VALUES 1 COLOR 0.0 0. który może przyjąć jedną z następujących postaci: INT FLOAT POINT VECTOR COLOR ARRAY_FLOAT ARRAY_COLOR Tabela 9-3 Identyfikatory typów występujące w definicji wartości w pliku *. Zawsze występują tutaj przynajmniej 2 standardowe wzory. na ostatnim miejscu znajduje się OutContext – kontekst wyjściowy.

Definicja powiązań Definicja powiązania wygląda następująco: id_pat id_in [ id_pat2 | -1] [ id_out | id_val ] id_pat id_in id_pat2 id_out id_val Przykładowo.B.4. definicja 3 „thresholds” 2 „array_of_floats” 124 .1.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->