P. 1
Krzyżacy

Krzyżacy

|Views: 354|Likes:
Wydawca: Madziunia1661

More info:

Published by: Madziunia1661 on Jul 14, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2014

pdf

text

original

Powieść historyczna – cechy gatunku Powieść historyczna jest odmianą gatunkową powieści, spełnia więc wymogi dla tego

gatunku. Poza tym charakteryzuje się także innymi cechami, charakterystycznymi tylko dla niej. Świat przedstawiony powieści historycznej jest umieszczony w epoce traktowanej przez autora i odbiorców jego dzieła nie jako epoka współczesna, ale historycznie odległy moment w dziejach. Dąży ona do respektowania prawdy historycznej – wydarzeń i realiów epoki, w której rozgrywa się akcja. Obok postaci historycznych pojawiają się w powieści historycznej postaci fikcyjne, które przeżywają przygody, które nie zdarzyły się naprawdę, ale są prawdopodobne – mogły się wydarzyć w danych realiach historycznych. Wymogi gatunkowe powieści historycznej były różnie realizowane przez różnych autorów w różnych epokach. Pierwsze powieści historyczne pisał Walter Scott (reprezentowaną przez niego odmianę nazywamy powieścią walterscottowską) – np. „Rob Roy”, „Waverley”, „Ivanhoe”. Scott w swoich powieściach łączył wątki romansowe z rozbudowanym obrazem wydarzeń i obyczajów epoki, w której rozgrywała się akcja. Bywa, że w powieści historycznej większy nacisk kładziony jest na wydarzenia, które wydarzyły się naprawdę. Jest wtedy ona formą zbeletryzowanej historii. Takie powieści pisał na gruncie polskim Józef Ignacy Kraszewski, który miał ambicje przedstawić całą historię Polski w wersji zbeletryzowanej. Powieść historyczna może także kłaść nacisk na inne aspekty. Może np. służyć przedstawieniu pewnej ideologii (jak u Sienkiewicza). Często zbliża się do powieści awanturniczej bądź powieści sensacyjnej. Autorem takiego modelu powieści historycznej, nazywanej powieścią płaszcza i szpady jest Aleksander Dumas ojciec („Trzej muszkieterowie”, „Hrabia Monte Christo”, „Królowa Margot” i in.). Henryk Sienkiewicz taką miał wizję powieści historycznej („O powieści historycznej”): [c]Powieść historyczna nie tylko nie porzebuje być poniewieraniem prawdy dziejowej, ale może być jej objaśnieniem i dopełnieniem. Ona powlecze odpowiednią barwą szare mury wzniesione przez historię, ona wypełni odpowiednio ich szczeliny, odtworzy na mocy analogii odarte przez czas ornamenta, odgadnie to, co być mogło, wygrzebie, co zostało zapomniane, i nie przekraczając zdarzeń dziejowych, może ułatwić ich zrozumienie. I może, bo odtworzy duszę człowieka lat minionych, jego namiętności, sposób myślenia; pokaże nam go, jak rzekłem wyżej, nie w mroku grobowej krypty, ale w świetle słonecznym. Co jeśli uczynić zdoła, będzie w całym znaczeniu wyrazu – i powieścią, i historią.

Historia w Krzyżakach Tło historyczne Zakony krzyżowe powstały w XI wieku, w związku z organizowanymi wtedy wyprawami krzyżowymi do Ziemi Świętej. Z czasem zakony krzyżackie stały się bardzo potężne, do największych należeli templariusze. Zakon Krzyżacki powstał stosunkowo późno, pod koniec XII wieku (w 1191); był on przeznaczony dla rycerzy niemieckich. Z Palestyny Krzyżacy przenieśli się na Węgry, gdzie od tamtejszego króla dostali kawałek ziemi, w zamian za nawrócenie pogańskiego plemienia Kumanów. Ponieważ jednak na zajętym terytorium usiłowali oni utworzyć własne państwo, zostali przez króla Węgier wygnani.

książę Litwy. Akcja „Krzyżaków” obejmuje około jedenastu lat. Potem jednak zmienił zdanie. Ulrich von Jungingen pragnął wojny i doprowadził do jej wybuchu. zajęli Gdańsk. żona księcia Janusza. W powieści poznajemy go jedynie z relacji niebezpośrednich. a zarazem pomagającą Zbyszkowi i Danusi w potrzebie. żyje jak surowa mniszka. Krzyżacy podbijali te ziemie przez 50 lat. córka Kiejstuta. Witold Brat Jagiełły.Z pomocą przyszedł im książę Konrad Mazowiecki. w otoczeniu swojego dworu. wyłaniający się z powieści. interesowała się kulturą i sztuką. który przyjął chrzest i połączył się unią polityczną z Polską. sprzymierzył się z Jagiełłą i poparł powstanie Żmudzinów przeciwko Zakonowi. Sienkiewicz stosunkowo wiernie odtwarza wydarzenia historyczne – śmierć przy porodzie królowej Jadwigi (1399). Była kobietą wesołą. Nowsze badania historyczne wykazują. Nie zadowolili się też jedynie Prusami. który w 1224 roku oddał Zakonowi w dzierżawę ziemię chełmińską. Anna Danuta Księżna mazowiecka. Nie był on także człowiekiem aż tak pokojowym. opiekunka Danusi. Jego następca. którzy bardzo nękali polskie ziemie. który – zdając sobie sprawę z potęgi Królestwa Polskiego – nie chciał z Polską wojny. konsekwentny wódz. Na łowach popisała się niesamowitą sprawnością. w którym uczestniczą Maćko i Zbyszko (1401) i końcową bitwę pod Grunwaldem (1410). Swe zainteresowania kierowali ku Litwie. co nie jest zgodne z prawdą. Władysław Jagiełło Jagiełło przedstawiony jest w powieści jako człowiek nieokrzesany. . rozgrywa się w latach 1399-1410. nie zawsze odpowiada źródłom historycznym. strzelając z kuszy na szarżującego na nią tura. królowa Polski Jadwiga kreowana jest w powieści na świętą. Początkowo w sojuszu z Krzyżakami walczył z Jagiełłą. niż miało to miejsce w rzeczywistości. potem się z nim sprzymierzył. powstanie na Żmudzi. Witold. Był to doświadczony w bojach wojownik. Z powodu literackiej kreacji ich charakter jest często przedstawiony inaczej. Jadwiga. jak ukazuje go Sienkiewicz tuż przed bitwą pod Grunwaldem. po ich zajęciu utworzyli tam własne państwo. W 1397 roku zmarł wielki mistrz krzyżacki Konrad von Jungingen. Ma dar prorokowania. Lubiła podróże. lubiącą zabawę. oraz ziemię chełmińską. krewki dzikus. ale wyprzedził ich Władysław Jagiełło. polowania. w zamian za co rycerze mieli pomóc mu w podbiciu i chrystianizacji plemion pogańskich – Prusów i Jaćwingów. wygrana przez wojska Jagiełły. a bardziej wyidealizować postać. że Jadwiga żyła jak każda normalna monarchini. Punktem kulminacyjnym wojny była stoczona pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku bitwa. zwanego później na cześć jej i Jagiełły Jagiellońskim. Postacie historyczne powieści Obraz postaci historycznych. Na Litwie w imieniu Jagiełły sprawował rządy jego brat Witold. jest wzorem wszystkich cnót chrześcijańskich. Tworząc postać Jadwigi chciał więc Sienkiewicz mniej trzymać się prawdy historycznej. odcinając Polsce dostęp do morza. Sienkiewicz posłużył się tutaj faktami – niekoniecznie prawdziwymi – przedstawionymi w „Kronice” Długosza. szykując się do wojny z Tatarami zawarł pokój z krzyżakami i oddał im Żmudź. Znanym jej dziełem jest odnowienie założonego przez Kazimierza Wielkiego uniwersytetu.

kiedy to za zasługi odniesione w bitwie pod Płowcami dziad Zbyszka z Bogdańca otrzymał od króla Władysław Łokietka herb rodowy i ziemie bogdanieckie oraz rok 1466. między innymi: Kraków. Bogdaniec i Spychowo. Z miejsc historycznych. Zbyszko z Bogdańca. Miejscem akcji „Krzyżaków” są tereny Królestwa Polskiego. w których brał udział główny bohater dzieła. Akcja dzieła rozpoczyna się latem 1399 roku. To tu Zbyszko dostrzega Danusię Jurandównę i zostaje jej rycerzem. które umożliwiają sprecyzowanie przebiegu akcji. Prus i Litwy. które wiązały z historią ówczesnej Polski. Poza wymienionymi w powieści pojawiają się jeszcze inne postaci historyczne: wielcy mistrzowie krzyżaccy Konrad i Ulrich von Jungingen. kończąc się w chwili złożenia przed polskim władcą chorągwi krzyżackich. ślubując. opisanych w utworze należy wymienić: Tyniec – w tynieckiej gospodzie „Pod Lutym Turem” dochodzi do spotkania powracających z wojny na Litwie Maćka z Bogdańca i Zbyszka z dworem księżnej Anny. Czas i miejsce akcji „Krzyżaków” Precyzyjne ustalenie czasu akcji powieści Henryka Sienkiewicza: „Krzyżacy” jest możliwe dzięki wykorzystaniu przez autora wydarzeń historycznych. W roku 1407 umiera Konrad von Jungingen – wielki mistrz krzyżacki. Latem roku 1401. że w tamtych czasach Mazowsze nie należało do Polski. Zyndram z Maszkowic. książę mazowiecki W powieści poznajemy go przede wszystkim jako sprawiedliwego pana. a autor wykorzystał w niej autentyczne miejsca. zostaje odnaleziona Danusia Jurandówna. porwana przez Krzyżaków pod koniec roku 1399. Zgorzelice. że złoży u jej stóp trzy pawie czuby zerwane z hełmów Krzyżaków. dobrze obeznany z ich charakterem ze względu na bliskie sąsiedztwo. a dwa lata później (w 1409) rozpoczyna się wojna pomiędzy Królestwem Polskim a Zakonem Krzyżackim. w którym panowanie nad ziemiami Zakonu i Malborkiem przejął polski król. Żmudź na Litwie oraz ziemie. zdobytych podczas bitwy pod Grunwaldem – 15 lipca 1410 roku. W toku powieści można odnaleźć również inne wydarzenia z dziejów Polski. której finałem jest bitwa pod Grunwaldem. które wyznaczają ramy czasowe utworu. Miejsca fikcyjne i historyczne w „Krzyżakach” Akcja powieści Henryka Sienkiewicza: „Krzyżacy” została osadzona w realiach średniowiecznej Polski. należące do Zakonu Krzyżackiego. . Płock. słynny polski rycerz średniowieczny Zawisza Czarny. Nieubłagany wróg Krzyżaków. Powała z Taczewa. stanowiąca jednocześnie zakończenie „Krzyżaków”.Janusz. na kilkanaście dni przed narodzinami córki króla Władysława Jagiełły i Jadwigi w dniu 22 czerwca tegoż roku i obejmuje dziesięć kolejnych lat. kiedy odbywały się walki pod Kownem na Litwie. sprzyjającego Polakom – trzeba pamiętać. w tym Malbork i Szczytno. Fabuła powieści Henryka Sienkiewicza obejmuje rok 1331.

Tu również dochodzi do potajemnego ślubu Zbyszka z Jurandówną. Płock – do Płocka przybywają Maćko i Jagienka w poszukiwaniu opata. Szczytno – do Szczytna przybywa Jurand na rozkaz braci zakonnych. po ataku Zbyszka na niemieckiego posła. że Danusia została porwana. który następnie dziedziczy Zbyszko. Bogdaniec – rodowy majątek Maćka z Bogdańca. Miejscami fikcyjnymi. pojmania i okaleczenie Juranda. Na krakowskim rynku Danusia ratuje Zbyszka z rąk kata. prosząc go o pomoc w odzyskaniu Danusi. „Krzyżacy” – główne wątki W powieści Henryka Sienkiewicza: „Krzyżacy” można wyodrębnić kilka wątków. Tu stary rycerz zostawił Zychównę pod opieką księżnej Aleksandry. są: Spychów – gród należący do Juranda. Przasnysz – w pobliżu grodu mieścił się zamek księcia Janusza. przybywa Zbyszko w poszukiwaniu Danusi i dworu księżnej Danuty. skazujący młodziana na ścięcie. Sieradz – do Sieradza przybył Zbyszko w poszukiwaniu dworu księżnej Anny. W twierdzy dochodzi do walki rycerza z Krzyżakami. Ciechanów – do ciechanowskiego zamku. a rycerze zakonni obmyślają plan porwania Danusi. aby oczekiwać na narodziny córki króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi oraz aby młodzieniec mógł w pojedynkach zdobyć pas i ostrogi rycerskie. który po śmierci Zycha miał zaopiekować się dziewczyną. stworzonymi przez Sienkiewicza na potrzeby dzieła. aby stanąć przed wielkim mistrzem. odbywa się proces. Tu. przyjaciela Maćka z Bogdańca. Tu poznaje rycerza de Lorche. Zgorzelice – wieś sąsiadująca z Bogdańcem. Tu również – jakiś czas później – zjawia się Jurand i wszyscy dowiadują się. Okolice Kowna na Żmudzi – w okolice Kowna przybywa Zbyszko w poszukiwaniu Danusi i tu odnajduje ją po wielu miesiącach. Malbork – do Malborka przybywa Zbyszko. Tu Zbyszko zostaje rannym podczas polowania. narzucając mu na głowę biały welon. Grunwald – na polach pod Grunwaldem rozgrywa się wielka bitwa wojsk polsko-litewskich z armią krzyżacką. należącego do księcia Janusza. z którym chce się pojedynkować. w którym Zbyszko odnalazł Jurandównę.Kraków – do Krakowa Zbyszko i Maciek przybywają. należąca do Zycha. które stanowią główny trzon akcji dzieła: . aby upokorzyć się przed nimi i błagać o oddanie córki.

Zemsta Juranda ze Spychowa na Zakonie Krzyżackim – wątek ten obejmuje dzieje Juranda. zostaje okaleczony z ramach zemsty za śmierć Rotgiera. pojmany i okaleczony przez Zygfryda de Löve. Zbyszko wyrusza w świat.1. który przeznaczył jedyną córkę Bogu. na wieść. obiecując. a kiedy odnajduje ją. pozostawiając Zbyszka w głębokim smutku i żałobie. aby wypełnić złożoną jej obietnicę i zdobyć pawie pióra z hełmów rycerzy krzyżackich. przez wiele lat pragnął pomścić swoją krzywdę nie potrafiąc znaleźć ukojenia dla swojego cierpienia. Po kilku miesiącach rozłąki. 3. zmuszając Juranda do stawienia się w Szczytnie. Osiemnastoletni młodzieniec zakochuje się w ślicznej pannie od pierwszego wejrzenia i zostaje jej rycerzem. Nieopatrzny atak na posła niemieckiego doprowadza do skazania Zbyszka na ścięcie. wożąc ją wszędzie ze sobą w ciemnej kołysce. Cierpienie i śmierć Danusi sprawiają. Między obiema stronami zatargu panuje pozorny pokój. stanowi tło powieści Henryka Sienkiewicza. Ranny w czasie polowania Zbyszko. oparty na wydarzeniach historycznych. porywają córkę rycerza i zmuszają go do stawienia się w Szczytnie. Pojmany przez Zygfryda. Dzieje miłości Jagienki i Zbyszka – wątek obejmuje historię miłości Jagienki i Zbyszka. Jurand zjawia się w twierdzy. podstępnie łamany przez działania Krzyżaków. Danusię. której ślubował miłość. Z rąk kata ratuje go Danusia. jak Jurand zwraca mu wolność. W końcu zostaje pochwycony przez Zbyszka i popełnia samobójstwo po tym. że Jurand staje się człowiekiem pobożnym. Zygfryd de Löve popada w obłęd. mający na celu złamanie Juranda i porywają jego jedyną córkę. Zrozpaczony młodzieniec przez wiele miesięcy szuka ukochanej. w czasie których Zbyszko odrzuca miłość Jagienki i pozostaje wiernym Danusi. poświadczając tym samym. że Jurand wzywa córkę do Spychowa. który ginie w pojedynku z rąk Zbyszka z Bogdańca. dochodzi do ich ponownego spotkania. Młodzian dopiero po jej śmierci wypełnia złożoną wcześniej obietnicę i składa na jej trumnie obiecane pawie czuby. dziewczyna jest chora i nie rozpoznaje go. Po śmierci młodej żony. 2. Po śmierci Rotgiera. zerwane z hełmów rycerzy Zakonu Krzyżackiego. którzy napadają na przygraniczne . Historia miłości Zbyszka z Bogdańca i Danusi Jurandówny – wątek ten obejmuje tragiczne losy miłości Zbyszka i Danusi. która wedle staropolskiego zwyczaju zarzuca na głowę młodziana biały welon. że jest on jej narzeczonym. odnajdując spokój w modlitwach do Boga. że złoży u stóp ukochanej trzy pawie czuby. Rotgiera i Gotfryda. 4. Tam rycerz zostaje oszukany. który. zwraca wolność swemu oprawcy i do dnia śmierci wiedzie żywot pokutnika. którzy knują podstępny plan. Wkrótce okazuje się. Po wielu latach jej uczucie do Zbyszka zostaje odwzajemnione i młodzi pobierają się. pozostając wiernym Danusi Jurandównie. przetrzymuje Danusię. uzyskuje od księcia zgodę na ślub i młodzi potajemnie pobierają się. Spisek braci Zakonnych przeciwko Jurandowi – wątek ten obejmuje wydarzenia związane z podstępnym planem Hugo von Danvelda. lecz on nie zwraca na nią uwagi. Jagienka zostaje dwórką księżnej płockiej i wyrasta na piękną pannę. 5. Na ślub młodych nie zgadza się jednak Jurand. W przypływie rozpaczy zabija Danvelda i Gotfryda. którzy po odrzuceniu przez księcia Janusza ich skarg na Juranda ze Spychowa. należący do księcia mazowieckiego Janusza. Zaciekły i niezwyciężony rycerz stał się postrachem Krzyżaków. Dzieje konfliktu polsko-krzyżackiego – wątek ten. że Danusia została uprowadzona przez Krzyżaków. Dziewczyna zakochuje się w młodzieńcu od pierwszego wejrzenia. Zygfryda de Löve. lecz zostaje przez nich upokorzony i oszukany. W drodze do Spychowa umiera. mając nadzieję. po tragicznej śmierci ukochanej żony podczas najazdu Krzyżaków na dwór. że Krzyżacy oddadzą mu Danusię.

Wojna. rezygnuje z zemsty.grody. Po śmierci Konrada von Jungingena konflikt pogłębia się. Ma dworne obyczaje. znający życie i podchodzący do niego bardziej praktycznie niż Zbyszko. służący ojczyźnie. Jagienka Jagienka jest dziewczyną zupełnie inną niż Danusia – dwie główne bohaterki „Krzyżaków” zostały dobrane na zasadzie kontrastu. Jest wcieleniem czystości i niewinności. bohaterski. Maćko z Bogdańca Maćko także jest wielkim rycerzem. Miłość do córki była jedynym pozytywnym uczuciem. nie ukrywa swoich emocji. Mniej obchodzą go rycerskie ideały. ale często mściwym. odważny. . a następca wielkiego mistrza. jest zaradna. To córka prawdziwego rycerza. czasem ma problemy z powściągnięciem ich. Jurand jest rycerzem prawym. Porwanie i cierpienie córki zmienia go nie do poznania – dla niej gotów jest na upokorzenie i cierpienie. urocza. grabieżą ziemie Żmudzi i Prus. wisząc na krzyżu. Na początku w sposób bezwzględny mści się na Krzyżakach za zamordowanie żony. Fikcyjni bohaterowie Krzyżaków Obok postaci historycznych w powieści znajdziemy wiele postaci wymyślonych przez Sienkiewicza: Zbyszko z Bogdańca Zbyszko jest w powieści wzorem idealnego rycerza – jest honorowy. w powieści nie miała okazji dojrzeć jako kobieta – zmarła przedwcześnie. która nie daje sobie w kaszę dmuchać. konsekwentny i gotów do poświęceń. Jest to człowiek w kwiecie wieku. chce. ma jednak pewną wizję jego przyszłości – woli. żeby ożenił się z zaradną Jagienką niż z delikatną Danusią. Okazuje się wierny w miłości. a bardziej dobro majątku rodzinnego. Jest piękna. krzepka i zwinna. delikatna. który. Wtedy żyje już tylko dla Boga. Dla wybranki serca (Danusi) jest w stanie zrobić bardzo wiele. Jest to rycerz bez skazy. przebacza swoim katom. okrutnym i wybuchowym. dwunastoletnią dziewczyną. oddany swoim ideałom. gra na lutni i śpiewa rzewne piosenki. Dokonane przez Zygfryda okaleczenie dopełnia jego losu – przestaje być rycerzem także fizycznie. aby bratanek zrezygnował ze złożonych dziewczynie ślubów. ale także kocha bezgranicznie córkę. Danusia Danusia jest młodą. początkowo korzystna dla Zakonu. Jest podobny do Chrystusa. Oddaje Krzyżakom swoje własne życie licząc na to. Jurand ze Spychowa Jurand jest postacią dynamiczną – w toku powieści obserwujemy jego wewnętrzną przemianę. że w zamian oddadzą mu córkę. Chce dla Zbyszka jak najlepiej. kończy się klęską Krzyżaków podczas bitwy pod Grunwaldem. Jest otwarty i uczciwy. ale już o innym charakterze. staje się nieudolnym starcem. Jagienka jest już prawie kobietą. jakie w nim zostało. Ulryk sukcesywnie dąży do wojny z Polską. przebacza swoim prześladowcom.

którymi wyróżniał się ten stan pośród rycerstwa ówczesnej Europy. Następuje wówczas rozwiązanie głównych wątków dzieła – wątku. Uosobieniem cnót rycerskich jest Maćko z Bogdańca. jest finałowa bitwa pod Grunwaldem. wątku. W umiłowaniu zasad kodeksu rycerskiego wychowuje swego bratanka. walecznym. napisana ku „pokrzepieniu serc” w czasach szczególnie trudnych dla narodu polskiego. który początkowo marzy przede wszystkim o zdobyciu pasa i rycerskich ostróg. . kiedy to ostatni ze spiskowców. miała przypominać o dawnej świetności Polski.Punkt kulminacyjny w „Krzyżakach” W powieści Henryka Sienkiewicza: „Krzyżacy” można wyróżnić dwa punkty kulminacyjne. zakończona klęską Krzyżaków i pokonaniem potęgi Zakonu. aby porywczy młodzieniec zawsze postępował z godnością i honorem. popełnia samobójstwo. Są świadomi krzywd. zarówno fikcyjni. zdrowi i odporni na ból oraz trudy walki. Polscy rycerze to mężczyźni rośli. jak i ci. z którego prawie wszyscy mężczyźni polegli w bitwie pod Płowcami. walczą honorowo i nigdy nie łamią danego słowa. z którą inni rycerze nie potrafili się zmierzyć. który za swe zasługi otrzymał od króla Władysława Łokietka ziemię bogdaniecką i herb szlachecki. a autor – przybliżając zbiorowy obraz średniowiecznych rycerzy – kładł szczególny nacisk na cechy. Z walk ocalał jedynie jego ojciec. odwagą i prawdomównością. Zbyszko. Pierwszy z nich następuje w chwili powrotu Zbyszka z Bogdańca z ciałem Danusi do Spychowa i uwolnieniem Zygfryda de Löve przez Juranda ze Spychowa. de Löve. Stary rycerz jest mężem rozważnym. Charakterystyka Polaków w „Krzyżakach” Powieść Henryka Sienkiewicza: „Krzyżacy”. przywiązany do ojcowizny. silni. okazuje się ideałem średniowiecznego rycerza – szlachetnym. a więc konfliktu pomiędzy Królestwem Polskim a Zakonem. doznanych ze strony Krzyżaków i w obliczu wojny z Krzyżakami wykazują się walecznością oraz niezłomnością. sprytny. starając się. dba o honor rycerski. Wyróżniają się wiernością wobec króla i zawsze na pierwszym miejscu stawiają dobro ojczyzny. Polscy rycerze w powieści. Jest rozważny. który po utracie dziecka wybacza swemu oprawcy i zwraca mu wolność oraz wątku. których osławione imiona można odnaleźć w źródłach historycznych. Sienkiewicz podkreśla. drobny szlachcic – ziemianin. prawością. sprawni fizycznie. ukazani zostali jako ludzie odznaczający się szlachetnością. dotyczącego zemsty Juranda ze Spychowa na Krzyżakach. obejmującego dzieje miłości Zbyszka i Danusi i kończącego się tragicznie śmiercią dziewczyny. oddanym i mężnym. wykreowani na potrzeby akcji dzieła. Drugim punktem kulminacyjnym. którą pragnie utrzymać za wszelką cenę. Zawsze starają się przestrzegać zasad kodeksu rycerskiego. obejmującego plan zemsty Krzyżaków na Jurandzie. przywracając dawną świetność swemu rodowi. To niejako narzuciło zasadę idealizacji rycerstwa polskiego w utworze. dotyczącym wątku historycznego dzieła Sienkiewicza. że cieszyli się oni dobrą sława w całej Europie. wywodzący się z walecznego rodu.

15. Odbicie Danusi więzionej przez Zygfryda. 23. Powrót Zbyszka do Bogdańca. Przygotowanie do wojny. 16. Powrót Maćka i Jagienki do Spychowa. Przekazanie Danusi wiadomości o chorobie ojca. Podróż Maćka i Jagienki w poszukiwaniu Zbyszka i Danusi. Śmierć królowej. Polowanie na niedźwiedzia. Nieodwzajemniona miłość Jagienki do Zbyszka. Choroba Maćka. Pasowanie Zbyszka na rycerza i jego potajemny ślub z Danusią. Walka Zbyszka z Krzyżakami na Żmudzi. 30. Bitwa pod Grunwaldem. Gniew Juranda. Pojedynek Maćka z Lichtensteinem. 39. 27. Polowanie. Wyjazd Zbyszka na Mazowsze do Danusi. Spotkanie Zbyszka i Jagienki u księżnej mazowieckiej. Okrutna zemsta Zygfryda na Jurandzie za śmierć Rotgiera.Krzyżacy . 7. 37. Znalezienie okaleczonego Juranda przez Jagienkę i jej towarzyszy podróży. 34. 33. podróż do Bogdańca. 36. straszliwa walka z Krzyżakami. 38. 8. 2.wielkim mistrzem Ulrich von Jungingen. Śmierć Danusi w drodze do Spychowa. Wyjazd Zbyszka z poselstwem polskim do Malborka. 24. 14. 41. Pojedynek Zbyszka z Rotgierem. 20. 11. Ocalenie Zbyszka przez Danusię. Ślub Zbyszka i Jagienki. Poszukiwanie Danusi przez Zbyszka. 18. 22. Wypełnienie ślubowania złożonego Danusi. 6. 31. Opieka Jagienki nad okaleczonym Jurandem. 10. 43. 9. Ślubowanie Zbyszka. 26. 4. 12. 19. Uwięzienie Zbyszka. Powrót Zbyszka i Maćka do Bogdańca . Samobójstwo Zygfryda. Upokorzenie Juranda w Szczytnie. 5. 13. Śmierć Juranda. 40. 17. Pojawienie się w gospodzie w Tyńcu Maćka i Zbyszka wracających z wyprawy wojennej. Przybycie do gospody księżnej Anny Mazowieckiej z orszakiem dworskim. Próba zaatakowania posła krzyżackiego przez Zbyszka. 21. 25. 42. Odkrycie podstępu Krzyżaków. 29. Próba ocalenia Zbyszka przez Maćka. 28. księżnę Annę i znanych rycerzy. Spotkanie Zbyszka z Jurandem. 3. 35. Zmiana we władzach zakonu krzyżackiego. wypadek Zbyszka. Przebaczenie Zygfrydowi przez Juranda. Udział Zbyszka w walkach na Żmudzi z zakonem krzyżackim. 32.plan wydarzeń 1.

kłamcy. a co innego czynią. zabójstwo. Są to fanatycy. a cała historia kończy się happy endem. któremu sprzyja autor.wątek miłosny Zbyszka do Danusi . Można zastanawiać się. w scenie spotkania Kunona Lichtensteina ze Zbyszkiem – Krzyżak mówi o miłosierdziu i przebaczeniu. Warto przytoczyć słowa księżnej Anny Danuty: Nie przejedna Zakonu ni słaby. nie podlega ocenie moralnej. Często co innego mówią. mocnego zaś do upadku przywieść usiłują. okrutni. jest dla niego najistotniejsza. Mimo że nie mają już właściwie kogo chrystianizować. Obraz zakonników jest zdecydowanie negatywny: są to ludzie źli. nadal najeżdżają ziemie polskie i litewskie – są chciwi bogactwa. że autor chciał zwrócić czytelnikom uwagę na to.wątek historyczny – historia konfliktu polsko-krzyżackiego Obraz zakonu krzyżackiego przedstawiony w Krzyżakach Charakterystyce zakonu krzyżackiego poświęcone jest w powieści bardzo dużo miejsca. podstępni. oto wojną i zdradą. odnosi zwycięstwo. okaleczenie. Wszystko i tak kończy się dobrze – Zbyszko żyje długo i szczęśliwie u boku Jagienki. dlaczego Sienkiewicz nie nadał jakiegoś innego tytułu. Śmierć Danusi rozwiązuje także intrygę miłosną rywalizujących o serce Zbyszka dwóch panien. bezwzględni. oto grabieżą ziem. bohater negatywny. którą porywa rywal. Jestże na świecie zakon.wątek Juranda ze Spychowa . przedstawiona w utworze. należący do „wrogiego” obozu (Krzyżacy). jakie oni od polskich książąt otrzymali – a jakże się wypłacili? Oto nienawiścią. że wizja zakonu.wątek miłosny z Jagienką . próżno samej Stolicy Apostolskiej się na nich skarżyć. Obóz. że odnoszą moralne zwycięstwo. Uważają. zazwyczaj młody. I próżno wyrzekać. zapatrzeni w swój jedyny cel. choćby „Tragiczne dzieje Zbyszka i Danusi”? Wydaje się. temu się złem wypłacą. który by w innych królestwach takie dobrodziejstwa otrzymał. a potem postępuje niezgodnie z tymi wartościami – w perfidny sposób doprowadza do skazania młodzieńca. Bohaterowie powieści wielokrotnie wypowiadają się negatywnie o Krzyżakach. bo słabym gardzą. takie jak porwanie. cieszący się sympatią autora (Zbyszko z Bogdańca) kocha się w pannie. Przedstawiciel jakiegoś „dobrego” obozu (w „Krzyżakach” są to Polacy). hipokryci. Wprawdzie w „Krzyżakach” nie jest on dosłowny – Danusia i Jurand giną.Kompozycja Krzyżaków Wszystkie powieści historyczne Sienkiewicza przedstawiają charakterystyczny schemat kompozycyjny. co jest czynione na chwałę zakonu. W imię chrześcijaństwa popełniają najcięższe grzechy. W „Krzyżakach” przeplatają się ze sobą cztery wątki: . że to. gdyż oni w . ziem. ale ich przewaga moralna nad czarnymi charakterami sprawia. chciwi. Widać to np. ni mocny. O ważności zakonu świadczy już sam tytuł. Kto im dobrze czyni. waleczny i mężny.

zatwardziałości i pysze żyjąc nawet papieża rzymskiego nie słuchają. odwrócić. . W sercach zawsze jednak myślą o zagładzie Królestwa i całego plemienia polskiego. ale tylko dlatego. co uczynili na Litwie. Przysłali niby teraz poselstwo na połóg królowej i na spodziewane chrzciny. że chcą od siebie gniew potężnego króla za to.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->