P. 1
Krzyżacy

Krzyżacy

|Views: 370|Likes:
Wydawca: Madziunia1661

More info:

Published by: Madziunia1661 on Jul 14, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2014

pdf

text

original

Powieść historyczna – cechy gatunku Powieść historyczna jest odmianą gatunkową powieści, spełnia więc wymogi dla tego

gatunku. Poza tym charakteryzuje się także innymi cechami, charakterystycznymi tylko dla niej. Świat przedstawiony powieści historycznej jest umieszczony w epoce traktowanej przez autora i odbiorców jego dzieła nie jako epoka współczesna, ale historycznie odległy moment w dziejach. Dąży ona do respektowania prawdy historycznej – wydarzeń i realiów epoki, w której rozgrywa się akcja. Obok postaci historycznych pojawiają się w powieści historycznej postaci fikcyjne, które przeżywają przygody, które nie zdarzyły się naprawdę, ale są prawdopodobne – mogły się wydarzyć w danych realiach historycznych. Wymogi gatunkowe powieści historycznej były różnie realizowane przez różnych autorów w różnych epokach. Pierwsze powieści historyczne pisał Walter Scott (reprezentowaną przez niego odmianę nazywamy powieścią walterscottowską) – np. „Rob Roy”, „Waverley”, „Ivanhoe”. Scott w swoich powieściach łączył wątki romansowe z rozbudowanym obrazem wydarzeń i obyczajów epoki, w której rozgrywała się akcja. Bywa, że w powieści historycznej większy nacisk kładziony jest na wydarzenia, które wydarzyły się naprawdę. Jest wtedy ona formą zbeletryzowanej historii. Takie powieści pisał na gruncie polskim Józef Ignacy Kraszewski, który miał ambicje przedstawić całą historię Polski w wersji zbeletryzowanej. Powieść historyczna może także kłaść nacisk na inne aspekty. Może np. służyć przedstawieniu pewnej ideologii (jak u Sienkiewicza). Często zbliża się do powieści awanturniczej bądź powieści sensacyjnej. Autorem takiego modelu powieści historycznej, nazywanej powieścią płaszcza i szpady jest Aleksander Dumas ojciec („Trzej muszkieterowie”, „Hrabia Monte Christo”, „Królowa Margot” i in.). Henryk Sienkiewicz taką miał wizję powieści historycznej („O powieści historycznej”): [c]Powieść historyczna nie tylko nie porzebuje być poniewieraniem prawdy dziejowej, ale może być jej objaśnieniem i dopełnieniem. Ona powlecze odpowiednią barwą szare mury wzniesione przez historię, ona wypełni odpowiednio ich szczeliny, odtworzy na mocy analogii odarte przez czas ornamenta, odgadnie to, co być mogło, wygrzebie, co zostało zapomniane, i nie przekraczając zdarzeń dziejowych, może ułatwić ich zrozumienie. I może, bo odtworzy duszę człowieka lat minionych, jego namiętności, sposób myślenia; pokaże nam go, jak rzekłem wyżej, nie w mroku grobowej krypty, ale w świetle słonecznym. Co jeśli uczynić zdoła, będzie w całym znaczeniu wyrazu – i powieścią, i historią.

Historia w Krzyżakach Tło historyczne Zakony krzyżowe powstały w XI wieku, w związku z organizowanymi wtedy wyprawami krzyżowymi do Ziemi Świętej. Z czasem zakony krzyżackie stały się bardzo potężne, do największych należeli templariusze. Zakon Krzyżacki powstał stosunkowo późno, pod koniec XII wieku (w 1191); był on przeznaczony dla rycerzy niemieckich. Z Palestyny Krzyżacy przenieśli się na Węgry, gdzie od tamtejszego króla dostali kawałek ziemi, w zamian za nawrócenie pogańskiego plemienia Kumanów. Ponieważ jednak na zajętym terytorium usiłowali oni utworzyć własne państwo, zostali przez króla Węgier wygnani.

Była kobietą wesołą. Początkowo w sojuszu z Krzyżakami walczył z Jagiełłą. zwanego później na cześć jej i Jagiełły Jagiellońskim. interesowała się kulturą i sztuką. Krzyżacy podbijali te ziemie przez 50 lat. Nie zadowolili się też jedynie Prusami. oraz ziemię chełmińską. żyje jak surowa mniszka. Postacie historyczne powieści Obraz postaci historycznych. królowa Polski Jadwiga kreowana jest w powieści na świętą. Sienkiewicz posłużył się tutaj faktami – niekoniecznie prawdziwymi – przedstawionymi w „Kronice” Długosza. Jego następca. W 1397 roku zmarł wielki mistrz krzyżacki Konrad von Jungingen. rozgrywa się w latach 1399-1410. Nie był on także człowiekiem aż tak pokojowym. nie zawsze odpowiada źródłom historycznym. Witold Brat Jagiełły. Nowsze badania historyczne wykazują. Ulrich von Jungingen pragnął wojny i doprowadził do jej wybuchu. Ma dar prorokowania. a bardziej wyidealizować postać. córka Kiejstuta. Sienkiewicz stosunkowo wiernie odtwarza wydarzenia historyczne – śmierć przy porodzie królowej Jadwigi (1399). Anna Danuta Księżna mazowiecka. niż miało to miejsce w rzeczywistości. krewki dzikus. opiekunka Danusi. powstanie na Żmudzi. co nie jest zgodne z prawdą. Z powodu literackiej kreacji ich charakter jest często przedstawiony inaczej. że Jadwiga żyła jak każda normalna monarchini. . Akcja „Krzyżaków” obejmuje około jedenastu lat. którzy bardzo nękali polskie ziemie. Znanym jej dziełem jest odnowienie założonego przez Kazimierza Wielkiego uniwersytetu. Swe zainteresowania kierowali ku Litwie. wygrana przez wojska Jagiełły. szykując się do wojny z Tatarami zawarł pokój z krzyżakami i oddał im Żmudź. Lubiła podróże. sprzymierzył się z Jagiełłą i poparł powstanie Żmudzinów przeciwko Zakonowi. jak ukazuje go Sienkiewicz tuż przed bitwą pod Grunwaldem. lubiącą zabawę. po ich zajęciu utworzyli tam własne państwo. jest wzorem wszystkich cnót chrześcijańskich. strzelając z kuszy na szarżującego na nią tura. Władysław Jagiełło Jagiełło przedstawiony jest w powieści jako człowiek nieokrzesany. polowania. Jadwiga. Na Litwie w imieniu Jagiełły sprawował rządy jego brat Witold. książę Litwy. zajęli Gdańsk. potem się z nim sprzymierzył.Z pomocą przyszedł im książę Konrad Mazowiecki. który w 1224 roku oddał Zakonowi w dzierżawę ziemię chełmińską. Potem jednak zmienił zdanie. konsekwentny wódz. w zamian za co rycerze mieli pomóc mu w podbiciu i chrystianizacji plemion pogańskich – Prusów i Jaćwingów. w otoczeniu swojego dworu. Witold. a zarazem pomagającą Zbyszkowi i Danusi w potrzebie. ale wyprzedził ich Władysław Jagiełło. Na łowach popisała się niesamowitą sprawnością. żona księcia Janusza. odcinając Polsce dostęp do morza. który przyjął chrzest i połączył się unią polityczną z Polską. który – zdając sobie sprawę z potęgi Królestwa Polskiego – nie chciał z Polską wojny. W powieści poznajemy go jedynie z relacji niebezpośrednich. Tworząc postać Jadwigi chciał więc Sienkiewicz mniej trzymać się prawdy historycznej. Był to doświadczony w bojach wojownik. wyłaniający się z powieści. Punktem kulminacyjnym wojny była stoczona pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku bitwa. w którym uczestniczą Maćko i Zbyszko (1401) i końcową bitwę pod Grunwaldem (1410).

sprzyjającego Polakom – trzeba pamiętać. słynny polski rycerz średniowieczny Zawisza Czarny. opisanych w utworze należy wymienić: Tyniec – w tynieckiej gospodzie „Pod Lutym Turem” dochodzi do spotkania powracających z wojny na Litwie Maćka z Bogdańca i Zbyszka z dworem księżnej Anny. w tym Malbork i Szczytno. Miejscem akcji „Krzyżaków” są tereny Królestwa Polskiego. Płock. między innymi: Kraków. Akcja dzieła rozpoczyna się latem 1399 roku. ślubując. To tu Zbyszko dostrzega Danusię Jurandównę i zostaje jej rycerzem. . Żmudź na Litwie oraz ziemie. na kilkanaście dni przed narodzinami córki króla Władysława Jagiełły i Jadwigi w dniu 22 czerwca tegoż roku i obejmuje dziesięć kolejnych lat. stanowiąca jednocześnie zakończenie „Krzyżaków”. Latem roku 1401. Czas i miejsce akcji „Krzyżaków” Precyzyjne ustalenie czasu akcji powieści Henryka Sienkiewicza: „Krzyżacy” jest możliwe dzięki wykorzystaniu przez autora wydarzeń historycznych. której finałem jest bitwa pod Grunwaldem. a autor wykorzystał w niej autentyczne miejsca. porwana przez Krzyżaków pod koniec roku 1399. Zbyszko z Bogdańca. Powała z Taczewa. W toku powieści można odnaleźć również inne wydarzenia z dziejów Polski. należące do Zakonu Krzyżackiego. że złoży u jej stóp trzy pawie czuby zerwane z hełmów Krzyżaków. Fabuła powieści Henryka Sienkiewicza obejmuje rok 1331. Zgorzelice. które wiązały z historią ówczesnej Polski. Nieubłagany wróg Krzyżaków. Bogdaniec i Spychowo. zostaje odnaleziona Danusia Jurandówna. które wyznaczają ramy czasowe utworu. Prus i Litwy. zdobytych podczas bitwy pod Grunwaldem – 15 lipca 1410 roku. kiedy odbywały się walki pod Kownem na Litwie. Zyndram z Maszkowic. które umożliwiają sprecyzowanie przebiegu akcji. w którym panowanie nad ziemiami Zakonu i Malborkiem przejął polski król. W roku 1407 umiera Konrad von Jungingen – wielki mistrz krzyżacki. dobrze obeznany z ich charakterem ze względu na bliskie sąsiedztwo. w których brał udział główny bohater dzieła. a dwa lata później (w 1409) rozpoczyna się wojna pomiędzy Królestwem Polskim a Zakonem Krzyżackim. Z miejsc historycznych. kiedy to za zasługi odniesione w bitwie pod Płowcami dziad Zbyszka z Bogdańca otrzymał od króla Władysław Łokietka herb rodowy i ziemie bogdanieckie oraz rok 1466. że w tamtych czasach Mazowsze nie należało do Polski. Poza wymienionymi w powieści pojawiają się jeszcze inne postaci historyczne: wielcy mistrzowie krzyżaccy Konrad i Ulrich von Jungingen.Janusz. książę mazowiecki W powieści poznajemy go przede wszystkim jako sprawiedliwego pana. Miejsca fikcyjne i historyczne w „Krzyżakach” Akcja powieści Henryka Sienkiewicza: „Krzyżacy” została osadzona w realiach średniowiecznej Polski. kończąc się w chwili złożenia przed polskim władcą chorągwi krzyżackich.

który następnie dziedziczy Zbyszko. Przasnysz – w pobliżu grodu mieścił się zamek księcia Janusza. Tu również – jakiś czas później – zjawia się Jurand i wszyscy dowiadują się. odbywa się proces. Tu. że Danusia została porwana. z którym chce się pojedynkować. Okolice Kowna na Żmudzi – w okolice Kowna przybywa Zbyszko w poszukiwaniu Danusi i tu odnajduje ją po wielu miesiącach. Płock – do Płocka przybywają Maćko i Jagienka w poszukiwaniu opata. należącego do księcia Janusza. Ciechanów – do ciechanowskiego zamku. prosząc go o pomoc w odzyskaniu Danusi. pojmania i okaleczenie Juranda. Grunwald – na polach pod Grunwaldem rozgrywa się wielka bitwa wojsk polsko-litewskich z armią krzyżacką. Na krakowskim rynku Danusia ratuje Zbyszka z rąk kata. przyjaciela Maćka z Bogdańca. przybywa Zbyszko w poszukiwaniu Danusi i dworu księżnej Danuty. są: Spychów – gród należący do Juranda. należąca do Zycha. „Krzyżacy” – główne wątki W powieści Henryka Sienkiewicza: „Krzyżacy” można wyodrębnić kilka wątków. Malbork – do Malborka przybywa Zbyszko. w którym Zbyszko odnalazł Jurandównę. Zgorzelice – wieś sąsiadująca z Bogdańcem. Tu stary rycerz zostawił Zychównę pod opieką księżnej Aleksandry. Tu Zbyszko zostaje rannym podczas polowania. Bogdaniec – rodowy majątek Maćka z Bogdańca. Szczytno – do Szczytna przybywa Jurand na rozkaz braci zakonnych. skazujący młodziana na ścięcie. Tu poznaje rycerza de Lorche. narzucając mu na głowę biały welon. aby stanąć przed wielkim mistrzem. po ataku Zbyszka na niemieckiego posła. Miejscami fikcyjnymi. które stanowią główny trzon akcji dzieła: . aby upokorzyć się przed nimi i błagać o oddanie córki. Tu również dochodzi do potajemnego ślubu Zbyszka z Jurandówną. a rycerze zakonni obmyślają plan porwania Danusi. Sieradz – do Sieradza przybył Zbyszko w poszukiwaniu dworu księżnej Anny. stworzonymi przez Sienkiewicza na potrzeby dzieła.Kraków – do Krakowa Zbyszko i Maciek przybywają. W twierdzy dochodzi do walki rycerza z Krzyżakami. aby oczekiwać na narodziny córki króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi oraz aby młodzieniec mógł w pojedynkach zdobyć pas i ostrogi rycerskie. który po śmierci Zycha miał zaopiekować się dziewczyną.

Pojmany przez Zygfryda. odnajdując spokój w modlitwach do Boga. W drodze do Spychowa umiera. stanowi tło powieści Henryka Sienkiewicza. Po śmierci młodej żony. W końcu zostaje pochwycony przez Zbyszka i popełnia samobójstwo po tym. Cierpienie i śmierć Danusi sprawiają. na wieść. wożąc ją wszędzie ze sobą w ciemnej kołysce. 2. podstępnie łamany przez działania Krzyżaków. że jest on jej narzeczonym. że Danusia została uprowadzona przez Krzyżaków. Na ślub młodych nie zgadza się jednak Jurand. oparty na wydarzeniach historycznych. uzyskuje od księcia zgodę na ślub i młodzi potajemnie pobierają się. jak Jurand zwraca mu wolność. Osiemnastoletni młodzieniec zakochuje się w ślicznej pannie od pierwszego wejrzenia i zostaje jej rycerzem. przetrzymuje Danusię. Zrozpaczony młodzieniec przez wiele miesięcy szuka ukochanej.1. Dzieje miłości Jagienki i Zbyszka – wątek obejmuje historię miłości Jagienki i Zbyszka. której ślubował miłość. Ranny w czasie polowania Zbyszko. Między obiema stronami zatargu panuje pozorny pokój. że Jurand staje się człowiekiem pobożnym. który ginie w pojedynku z rąk Zbyszka z Bogdańca. Dziewczyna zakochuje się w młodzieńcu od pierwszego wejrzenia. należący do księcia mazowieckiego Janusza. w czasie których Zbyszko odrzuca miłość Jagienki i pozostaje wiernym Danusi. dziewczyna jest chora i nie rozpoznaje go. że Jurand wzywa córkę do Spychowa. Jagienka zostaje dwórką księżnej płockiej i wyrasta na piękną pannę. którzy napadają na przygraniczne . 4. porywają córkę rycerza i zmuszają go do stawienia się w Szczytnie. Zaciekły i niezwyciężony rycerz stał się postrachem Krzyżaków. który przeznaczył jedyną córkę Bogu. którzy knują podstępny plan. 3. Rotgiera i Gotfryda. który. Zygfryd de Löve popada w obłęd. dochodzi do ich ponownego spotkania. poświadczając tym samym. że Krzyżacy oddadzą mu Danusię. że złoży u stóp ukochanej trzy pawie czuby. zostaje okaleczony z ramach zemsty za śmierć Rotgiera. 5. Po kilku miesiącach rozłąki. obiecując. Dzieje konfliktu polsko-krzyżackiego – wątek ten. mając nadzieję. lecz on nie zwraca na nią uwagi. a kiedy odnajduje ją. która wedle staropolskiego zwyczaju zarzuca na głowę młodziana biały welon. Zemsta Juranda ze Spychowa na Zakonie Krzyżackim – wątek ten obejmuje dzieje Juranda. pozostawiając Zbyszka w głębokim smutku i żałobie. Młodzian dopiero po jej śmierci wypełnia złożoną wcześniej obietnicę i składa na jej trumnie obiecane pawie czuby. Po śmierci Rotgiera. pojmany i okaleczony przez Zygfryda de Löve. Jurand zjawia się w twierdzy. Historia miłości Zbyszka z Bogdańca i Danusi Jurandówny – wątek ten obejmuje tragiczne losy miłości Zbyszka i Danusi. Po wielu latach jej uczucie do Zbyszka zostaje odwzajemnione i młodzi pobierają się. zmuszając Juranda do stawienia się w Szczytnie. Zbyszko wyrusza w świat. po tragicznej śmierci ukochanej żony podczas najazdu Krzyżaków na dwór. mający na celu złamanie Juranda i porywają jego jedyną córkę. Wkrótce okazuje się. lecz zostaje przez nich upokorzony i oszukany. Zygfryda de Löve. Spisek braci Zakonnych przeciwko Jurandowi – wątek ten obejmuje wydarzenia związane z podstępnym planem Hugo von Danvelda. zwraca wolność swemu oprawcy i do dnia śmierci wiedzie żywot pokutnika. którzy po odrzuceniu przez księcia Janusza ich skarg na Juranda ze Spychowa. Danusię. pozostając wiernym Danusi Jurandównie. Z rąk kata ratuje go Danusia. Tam rycerz zostaje oszukany. przez wiele lat pragnął pomścić swoją krzywdę nie potrafiąc znaleźć ukojenia dla swojego cierpienia. W przypływie rozpaczy zabija Danvelda i Gotfryda. Nieopatrzny atak na posła niemieckiego doprowadza do skazania Zbyszka na ścięcie. zerwane z hełmów rycerzy Zakonu Krzyżackiego. aby wypełnić złożoną jej obietnicę i zdobyć pawie pióra z hełmów rycerzy krzyżackich.

że w zamian oddadzą mu córkę. Jurand jest rycerzem prawym. To córka prawdziwego rycerza. który. Wtedy żyje już tylko dla Boga. staje się nieudolnym starcem. nie ukrywa swoich emocji. jakie w nim zostało. Mniej obchodzą go rycerskie ideały. czasem ma problemy z powściągnięciem ich. Dla wybranki serca (Danusi) jest w stanie zrobić bardzo wiele. Jest piękna. Jagienka jest już prawie kobietą. gra na lutni i śpiewa rzewne piosenki. kończy się klęską Krzyżaków podczas bitwy pod Grunwaldem. ale także kocha bezgranicznie córkę. rezygnuje z zemsty. Wojna. jest zaradna. Jurand ze Spychowa Jurand jest postacią dynamiczną – w toku powieści obserwujemy jego wewnętrzną przemianę. a następca wielkiego mistrza. Okazuje się wierny w miłości. oddany swoim ideałom. ale często mściwym. Na początku w sposób bezwzględny mści się na Krzyżakach za zamordowanie żony. Jest podobny do Chrystusa. Porwanie i cierpienie córki zmienia go nie do poznania – dla niej gotów jest na upokorzenie i cierpienie. Maćko z Bogdańca Maćko także jest wielkim rycerzem. wisząc na krzyżu. znający życie i podchodzący do niego bardziej praktycznie niż Zbyszko. Ma dworne obyczaje. chce. krzepka i zwinna. Jest otwarty i uczciwy. Ulryk sukcesywnie dąży do wojny z Polską. ale już o innym charakterze. przebacza swoim prześladowcom. początkowo korzystna dla Zakonu. żeby ożenił się z zaradną Jagienką niż z delikatną Danusią. która nie daje sobie w kaszę dmuchać. konsekwentny i gotów do poświęceń. służący ojczyźnie. Jest to rycerz bez skazy. Po śmierci Konrada von Jungingena konflikt pogłębia się. a bardziej dobro majątku rodzinnego. Fikcyjni bohaterowie Krzyżaków Obok postaci historycznych w powieści znajdziemy wiele postaci wymyślonych przez Sienkiewicza: Zbyszko z Bogdańca Zbyszko jest w powieści wzorem idealnego rycerza – jest honorowy. . grabieżą ziemie Żmudzi i Prus. Jagienka Jagienka jest dziewczyną zupełnie inną niż Danusia – dwie główne bohaterki „Krzyżaków” zostały dobrane na zasadzie kontrastu.grody. Danusia Danusia jest młodą. ma jednak pewną wizję jego przyszłości – woli. urocza. Oddaje Krzyżakom swoje własne życie licząc na to. aby bratanek zrezygnował ze złożonych dziewczynie ślubów. Jest wcieleniem czystości i niewinności. Jest to człowiek w kwiecie wieku. okrutnym i wybuchowym. dwunastoletnią dziewczyną. Dokonane przez Zygfryda okaleczenie dopełnia jego losu – przestaje być rycerzem także fizycznie. przebacza swoim katom. Chce dla Zbyszka jak najlepiej. bohaterski. w powieści nie miała okazji dojrzeć jako kobieta – zmarła przedwcześnie. delikatna. Miłość do córki była jedynym pozytywnym uczuciem. odważny.

Zbyszko. Polscy rycerze w powieści. obejmującego plan zemsty Krzyżaków na Jurandzie. Uosobieniem cnót rycerskich jest Maćko z Bogdańca. Sienkiewicz podkreśla. przywiązany do ojcowizny. że cieszyli się oni dobrą sława w całej Europie. Zawsze starają się przestrzegać zasad kodeksu rycerskiego. prawością. jak i ci. Drugim punktem kulminacyjnym. To niejako narzuciło zasadę idealizacji rycerstwa polskiego w utworze. zdrowi i odporni na ból oraz trudy walki. silni. popełnia samobójstwo. drobny szlachcic – ziemianin. oddanym i mężnym. . ukazani zostali jako ludzie odznaczający się szlachetnością. Polscy rycerze to mężczyźni rośli. wykreowani na potrzeby akcji dzieła. Jest rozważny. Z walk ocalał jedynie jego ojciec. de Löve. walecznym. który początkowo marzy przede wszystkim o zdobyciu pasa i rycerskich ostróg. okazuje się ideałem średniowiecznego rycerza – szlachetnym. a autor – przybliżając zbiorowy obraz średniowiecznych rycerzy – kładł szczególny nacisk na cechy. wywodzący się z walecznego rodu. a więc konfliktu pomiędzy Królestwem Polskim a Zakonem. aby porywczy młodzieniec zawsze postępował z godnością i honorem. obejmującego dzieje miłości Zbyszka i Danusi i kończącego się tragicznie śmiercią dziewczyny.Punkt kulminacyjny w „Krzyżakach” W powieści Henryka Sienkiewicza: „Krzyżacy” można wyróżnić dwa punkty kulminacyjne. zakończona klęską Krzyżaków i pokonaniem potęgi Zakonu. zarówno fikcyjni. Charakterystyka Polaków w „Krzyżakach” Powieść Henryka Sienkiewicza: „Krzyżacy”. przywracając dawną świetność swemu rodowi. dba o honor rycerski. dotyczącym wątku historycznego dzieła Sienkiewicza. którymi wyróżniał się ten stan pośród rycerstwa ówczesnej Europy. wątku. sprytny. Są świadomi krzywd. Następuje wówczas rozwiązanie głównych wątków dzieła – wątku. dotyczącego zemsty Juranda ze Spychowa na Krzyżakach. napisana ku „pokrzepieniu serc” w czasach szczególnie trudnych dla narodu polskiego. starając się. który za swe zasługi otrzymał od króla Władysława Łokietka ziemię bogdaniecką i herb szlachecki. z którego prawie wszyscy mężczyźni polegli w bitwie pod Płowcami. miała przypominać o dawnej świetności Polski. Stary rycerz jest mężem rozważnym. których osławione imiona można odnaleźć w źródłach historycznych. W umiłowaniu zasad kodeksu rycerskiego wychowuje swego bratanka. walczą honorowo i nigdy nie łamią danego słowa. doznanych ze strony Krzyżaków i w obliczu wojny z Krzyżakami wykazują się walecznością oraz niezłomnością. z którą inni rycerze nie potrafili się zmierzyć. Wyróżniają się wiernością wobec króla i zawsze na pierwszym miejscu stawiają dobro ojczyzny. jest finałowa bitwa pod Grunwaldem. którą pragnie utrzymać za wszelką cenę. który po utracie dziecka wybacza swemu oprawcy i zwraca mu wolność oraz wątku. Pierwszy z nich następuje w chwili powrotu Zbyszka z Bogdańca z ciałem Danusi do Spychowa i uwolnieniem Zygfryda de Löve przez Juranda ze Spychowa. kiedy to ostatni ze spiskowców. sprawni fizycznie. odwagą i prawdomównością.

Wyjazd Zbyszka z poselstwem polskim do Malborka. 27. Ocalenie Zbyszka przez Danusię.Krzyżacy . Walka Zbyszka z Krzyżakami na Żmudzi. Powrót Maćka i Jagienki do Spychowa. Przygotowanie do wojny. Próba zaatakowania posła krzyżackiego przez Zbyszka. 2. księżnę Annę i znanych rycerzy. Próba ocalenia Zbyszka przez Maćka. 13. Samobójstwo Zygfryda. Pasowanie Zbyszka na rycerza i jego potajemny ślub z Danusią. Śmierć Danusi w drodze do Spychowa. Wyjazd Zbyszka na Mazowsze do Danusi. Spotkanie Zbyszka z Jurandem. 32. 35. 10. 29. Pojedynek Maćka z Lichtensteinem. Polowanie. 38. Przekazanie Danusi wiadomości o chorobie ojca. Pojawienie się w gospodzie w Tyńcu Maćka i Zbyszka wracających z wyprawy wojennej. Odbicie Danusi więzionej przez Zygfryda. Podróż Maćka i Jagienki w poszukiwaniu Zbyszka i Danusi. 5. 7. 11. 3. Udział Zbyszka w walkach na Żmudzi z zakonem krzyżackim. Bitwa pod Grunwaldem. Ślub Zbyszka i Jagienki. 24. Poszukiwanie Danusi przez Zbyszka. 19. 42. Okrutna zemsta Zygfryda na Jurandzie za śmierć Rotgiera. 21. 15. 30. 39. Powrót Zbyszka do Bogdańca. 18. 6. Odkrycie podstępu Krzyżaków. Śmierć Juranda. straszliwa walka z Krzyżakami. 25.plan wydarzeń 1. Wypełnienie ślubowania złożonego Danusi. Polowanie na niedźwiedzia. 12. Zmiana we władzach zakonu krzyżackiego. Przybycie do gospody księżnej Anny Mazowieckiej z orszakiem dworskim. 40. Choroba Maćka. 36. Spotkanie Zbyszka i Jagienki u księżnej mazowieckiej. 23. Znalezienie okaleczonego Juranda przez Jagienkę i jej towarzyszy podróży. Nieodwzajemniona miłość Jagienki do Zbyszka. 34. 37. Uwięzienie Zbyszka. 26. 9. 41. podróż do Bogdańca. 33. 20. Upokorzenie Juranda w Szczytnie. Powrót Zbyszka i Maćka do Bogdańca . 4. 17. 31. Pojedynek Zbyszka z Rotgierem. Gniew Juranda. 43. 22. 8. Śmierć królowej.wielkim mistrzem Ulrich von Jungingen. 16. 28. Opieka Jagienki nad okaleczonym Jurandem. 14. Przebaczenie Zygfrydowi przez Juranda. wypadek Zbyszka. Ślubowanie Zbyszka.

który by w innych królestwach takie dobrodziejstwa otrzymał. takie jak porwanie. że autor chciał zwrócić czytelnikom uwagę na to. bohater negatywny. przedstawiona w utworze. Śmierć Danusi rozwiązuje także intrygę miłosną rywalizujących o serce Zbyszka dwóch panien. którą porywa rywal. Warto przytoczyć słowa księżnej Anny Danuty: Nie przejedna Zakonu ni słaby. ziem.wątek historyczny – historia konfliktu polsko-krzyżackiego Obraz zakonu krzyżackiego przedstawiony w Krzyżakach Charakterystyce zakonu krzyżackiego poświęcone jest w powieści bardzo dużo miejsca. próżno samej Stolicy Apostolskiej się na nich skarżyć. jest dla niego najistotniejsza. gdyż oni w . mocnego zaś do upadku przywieść usiłują. choćby „Tragiczne dzieje Zbyszka i Danusi”? Wydaje się. hipokryci. co jest czynione na chwałę zakonu. bo słabym gardzą. Bohaterowie powieści wielokrotnie wypowiadają się negatywnie o Krzyżakach. I próżno wyrzekać. O ważności zakonu świadczy już sam tytuł. podstępni. Widać to np. zabójstwo.wątek Juranda ze Spychowa . cieszący się sympatią autora (Zbyszko z Bogdańca) kocha się w pannie. nadal najeżdżają ziemie polskie i litewskie – są chciwi bogactwa. oto grabieżą ziem. a cała historia kończy się happy endem. zapatrzeni w swój jedyny cel. że odnoszą moralne zwycięstwo. Uważają. odnosi zwycięstwo. jakie oni od polskich książąt otrzymali – a jakże się wypłacili? Oto nienawiścią. okaleczenie. okrutni. chciwi. że wizja zakonu. W imię chrześcijaństwa popełniają najcięższe grzechy. w scenie spotkania Kunona Lichtensteina ze Zbyszkiem – Krzyżak mówi o miłosierdziu i przebaczeniu. Jestże na świecie zakon. Obóz. Można zastanawiać się. a co innego czynią. Mimo że nie mają już właściwie kogo chrystianizować. że to. bezwzględni. dlaczego Sienkiewicz nie nadał jakiegoś innego tytułu.Kompozycja Krzyżaków Wszystkie powieści historyczne Sienkiewicza przedstawiają charakterystyczny schemat kompozycyjny. waleczny i mężny. nie podlega ocenie moralnej. W „Krzyżakach” przeplatają się ze sobą cztery wątki: . Wprawdzie w „Krzyżakach” nie jest on dosłowny – Danusia i Jurand giną. należący do „wrogiego” obozu (Krzyżacy). Często co innego mówią. temu się złem wypłacą.wątek miłosny z Jagienką . Kto im dobrze czyni. Są to fanatycy. oto wojną i zdradą. Obraz zakonników jest zdecydowanie negatywny: są to ludzie źli. kłamcy.wątek miłosny Zbyszka do Danusi . Wszystko i tak kończy się dobrze – Zbyszko żyje długo i szczęśliwie u boku Jagienki. zazwyczaj młody. któremu sprzyja autor. Przedstawiciel jakiegoś „dobrego” obozu (w „Krzyżakach” są to Polacy). ni mocny. ale ich przewaga moralna nad czarnymi charakterami sprawia. a potem postępuje niezgodnie z tymi wartościami – w perfidny sposób doprowadza do skazania młodzieńca.

W sercach zawsze jednak myślą o zagładzie Królestwa i całego plemienia polskiego. że chcą od siebie gniew potężnego króla za to. Przysłali niby teraz poselstwo na połóg królowej i na spodziewane chrzciny. ale tylko dlatego.zatwardziałości i pysze żyjąc nawet papieża rzymskiego nie słuchają. . odwrócić. co uczynili na Litwie.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->