P. 1
technik_budownictwa_311[04]_Z1

technik_budownictwa_311[04]_Z1

|Views: 429|Likes:

More info:

Published by: sardonically86 on Aug 01, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2013

pdf

text

original

MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI

Mirosław Żurek

Projektowanie instalacji budowlanych 311[04].Z1.05

Poradnik dla ucznia

Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Recenzenci: mgr inż. Wojciech Kiejda mgr inż. Krzysztof Kazimierz Wojewoda

Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Katarzyna Maćkowska

Konsultacja: dr inż. Janusz Figurski

Korekta: mgr inż. Mirosław Żurek

Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 311[04].Z1.05 „Projektowanie instalacji budowlanych” zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik budownictwa.

Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy,Radom 2005

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

1

SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie 4 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania 7 4.1. Rodzaje instalacji, materiały i połączenia stosowane w instalacjach budowlanych 7 4.1.1. Materiał nauczania 7 4.1.2. Pytania sprawdzające 11 4.1.3. Ćwiczenia 12 4.1.4. Sprawdzian postępów 14 4.2. Oznaczenia graficzne stosowane w dokumentacji instalacji budowlanych 15 4.2.1. Materiał nauczania 15 4.2.2. Pytania sprawdzające 17 4.2.3. Ćwiczenia 18 4.2.4. Sprawdzian postępów 18 4.3. Sieci i instalacje wodociągowe – zadania, budowa, wyposażenie, projektowanie 19 4.3.1. Materiał nauczania 19 4.3.2. Pytania sprawdzające 22 4.3.3. Ćwiczenia 22 4.3.4. Sprawdzian postępów 25 4.4. Sieci i instalacje kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków – zadania, rodzaje, uzbrojenie, zasady montażu, warunki techniczne odbioru 26 4.4.1. Materiał nauczania 26 4.4.2. Pytania sprawdzające 29 4.4.3. Ćwiczenia 30 4.4.4. Sprawdzian postępów 32 4.5. Sieci i instalacje gazowe – zadania, budowa, wyposażenie, projektowanie, odbiór techniczny 33 4.5.1. Materiał nauczania 33 4.5.2. Pytania sprawdzające 36 4.5.3. Ćwiczenia 36 4.5.4. Sprawdzian postępów 38 4.6. Instalacje centralnego ogrzewania – systemy i rodzaje ogrzewania, projektowanie, zasady prowadzenia przewodów pionowych i poziomych, rodzaje i połączenia grzejników, odbiór techniczny 39 4.6.1. Materiał nauczania 39 4.6.2. Pytania sprawdzające 42 4.6.3. Ćwiczenia 42 4.6.4. Sprawdzian postępów 43 4.7. Instalacje ciepłej wody użytkowej 44 4.7.1. Materiał nauczania 44 4.7.2. Pytania sprawdzające 46 4.7.3. Ćwiczenia 46 4.7.4. Sprawdzian postępów 47 4.8. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne – zadania, budowa, osprzęt, projektowanie 48 4.8.1. Materiał nauczania 48 4.8.2. Pytania sprawdzające 49

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

2

10. Literatura 49 50 51 51 54 54 55 56 56 59 59 59 60 65 „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 3 .4.9.9. Materiał nauczania 4. Sprawdzian postępów 5.1.4.4.2. Instalacje elektryczne – zasady wykonywania w budynkach 4.3.3. Ćwiczenia 4.10.1. Pytania sprawdzające 4.2. Sprawdzian postępów 4. Komputerowe projektowanie prostych instalacji budowlanych 4. Materiał nauczania 4. Sprawdzian postępów 4.10.10.9.9.4.8. Ćwiczenia 4.9. Pytania sprawdzające 4.3. Ćwiczenia 4. Sprawdzian osiągnięć 6.8.10.

„pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania treści jednostki modułowej. czy już opanowałeś podane treści. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o instalacjach budowlanych. − ćwiczenia. wykaz umiejętności.1. wykaz umiejętności. jakie powinieneś mieć już ukształtowane. Wynik negatywny będzie wskazaniem. wykorzystywanych do ich budowy materiałach. − sprawdzian osiągnięć. − wykaz literatury uzupełniającej. − zestaw pytań przydatnych do sprawdzenia. który pozwoli Ci określić zakres poznanej wiedzy. sposobach łączenia przewodów oraz projektowaniu prostych instalacji. abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika. − cele kształcenia. W poradniku zamieszczono: − wymagania wstępne. Pozytywny wynik sprawdzianu potwierdzi Twoją wiedzę i umiejętności z tej jednostki modułowej. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 4 . jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem. − sprawdzian postępów. który pozwoli Ci sprawdzić. które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne. − materiał nauczania. przykładowy zestaw pytań testowych. czy opanowałeś materiał w stopniu umożliwiającym zaliczenie całej jednostki modułowej. że powinieneś powtórzyć wiadomości i poprawić umiejętności z pomocą nauczyciela.

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 5 . − posługiwać się przyborami pomiarowymi i popularnymi narzędziami. − rozróżniać materiały budowlane.2. − uczestniczyć w dyskusji i prezentacji. − przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. − korzystać z różnych źródeł informacji. − rozróżniać elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne budynku. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej „Projektowanie instalacji budowlanych” powinieneś umieć: − posługiwać się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu budownictwa. − współpracować w grupie. ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. − posługiwać się dokumentacją techniczną. − stosować różne metody i środki porozumiewania się na temat zagadnień technicznych. − obsługiwać podstawowe aplikacje komputerowe.

− zaprojektować miejsca montażu przyborów i urządzeń sanitarnych. grzewczych i gazowych. − scharakteryzować urządzenia. − rozróżnić rodzaje sieci sanitarnych. − zaprojektować trasę prowadzenia przewodów instalacji w budynku. − posłużyć się dokumentacją techniczną sieci oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych. − zastosować oznaczenia graficzne instalacji na rysunkach budowlanych. − posłużyć się normami i przepisami dotyczącymi projektowania instalacji budowlanych. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 6 . − zaprojektować proste instalacje budowlane i sieci wykorzystując programy komputerowe. − dobrać materiały. przybory i urządzenia do wykonania instalacji sanitarnych. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej „Projektowanie instalacji budowlanych” powinieneś umieć: − określić rodzaje instalacji wykonywanych w budynkach. − określić zasady wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach.3. − zaprojektować pomieszczenia przeznaczone na urządzenia i instalacje budowlane. − zaplanować wykonanie prac budowlano-instalacyjnych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. − scharakteryzować sposoby połączeń przewodów instalacji budowlanych w różnych technologiach. odbiorniki oraz uzbrojenie instalacji budowlanych. − wykonać rysunki odręczne i szkice instalacji w budynku. uzbrojenie. − scharakteryzować rodzaje i właściwości materiałów stosowanych w instalacjach budowlanych. przybory.

s. 2. 6] Rys.1. łatwość i bezpieczeństwo montażu. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. odporność na korozję. mała szorstkość wewnętrzna.9] Tworzywa sztuczne dzielimy na termoplastyczne oraz termo. 17].i chemoutwardzalne. s. s. Materiał nauczania Zadaniem instalacji budowlanych jest zapewnienie użytkownikom dopływu wody odpowiedniej ilości i jakości. izolacyjność elektryczna (brak korozji galwanicznej i elektrochemicznej). niepalność. Rodzaje instalacji. odprowadzania zużytego powietrza i spalin gazowych. s. Cechy wspólne tworzyw termoplastycznych: trwałość (przez wielu producentów określana na 50 lat). 6] Rys. lekkość. 1. Rys.4. możliwość łączenia z dowolnymi materiałami. bezpiecznego odprowadzania ścieków (wód zużytych). 3. Rozpoznawanie rodzaju materiałów na podstawie ich numerów [10. gazu i elektryczności. rozszerzalność liniowa (będąca wadą) [7. 9] Rys. 4. Materiał.1. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 7 . Istotne kryteria wyboru materiału [10. s. materiały i połączenia stosowane w instalacjach budowlanych 4. Przykłady rozszyfrowania oznaczeń materiałów [10. topliwość w stosunkowo niskich temperaturach (będąca wadą). większa niż w tradycyjnych materiałach izolacyjność termiczna. doprowadzania ciepła. świeżego powietrza. musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i jakości [10. z którego wykonane są rury. odporność na osadzanie się kamienia i zanieczyszczeń.1.

PE – 20 mm. zastosowanie. s. pędzel. s. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 8 . 16] Klejenie tworzyw sztucznych (sklejamy tylko tworzywa. PA – 10 mm. i gazu. 18] . 8. PP – 15 mm. polietylen sieciowy (PE-X).Najczęściej stosowanymi materiałami są: polipropylen (PP). s. 19] Z miedzi wykonuje się instalacje wody zimnej. elastomery – właściwości. Do uchwycenia rur o większych rozmiarach służy przycinak ukośny [10. polichlorek winylu (PVC. 6. s. Rys. Jeśli nie zostaną one uwzględnione podczas instalowania przewodów. Niezbędne narzędzia oraz materiały do klejenia tworzyw sztucznych: obcinak do rur. włóknina. Właściwe uchwycenie elementów zapobiega wypchnięciu kleju do wnętrza złączki [10. beton – 1.1 mm. polichlorek winylu chlorowany (PVCC. inny skrót PCW). s. 9. ciepłej. skrobak. terpolimer i żywica epoksydowa). Rys. nazwy [10. TWS – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym.1 mm. polietylen małej gęstości (PE-LD). pilnik zdzierak. Zmiany długości pod wpływem zmian temperatury o 10°K dla rury długości 10 m: stal – 1. polibutylen (PB). PB – 15 mm. żywice poliestrowe i epoksydowe [7. to przewody te mogą łamać się lub ścinać. polietylen wysokiej gęstości (PE-HD). poliuretan. 17]. 5. 18] Rys. CPVC). duroplasty. c. ołówek.o. Tak sprawdza się konsystencję kleju [10. 18] Rys. Termoplasty. 7. Rys. s. PCW – 10 mm. środek czyszczący i klej [10. na które działa rozpuszczalnik: PCW. przycinak skośny. W produkcji znajdują się trzy typy przewodów: miękkie (małe średnice pozwalają na transport w zwojach).

24]. Możliwe sposoby łączenia stali to: gwintowanie. mosiężnych i brązowych elementów gwintowanych z końcówką do lutowania kapilarnego. kielichowe. s. mosiężnych połączeń zaciskowych. s. s. s.o. 22]. Stal jest to stop żelaza z węglem (w ilości nie przekraczającej 2% C). 13. kadłuby kurków. żeliwo zawartość węgla pierwiastkowego 2. Stal: zawartość węgla pierwiastkowego 0. Rys. s. spawanie (z wyjątkiem rur białych ocynkowanych). Kształtka przystosowana do Rys. 22]. brązem. trwałość ok. 21]. czarne i białe (ocynkowane) oraz stal kwasoodporną. odporność na zmiany temperatury.0–2%. s. s. wszechstronność zastosowania. twarde (dostarczane są w odcinkach prostych). Rury białe pokryte są warstwą cynku zabezpieczającą przed niszczeniem materiału i gwarantującą stosunkowo dobrą jakość wody.półtwarde (dostarczane są w odcinkach prostych). Ze stali niestopowej z powłoką antykorozyjną wykonuje się np. 22] szczelina kapilarna [7. Urządzanie zaciskające [7. Rury czarne są mało odporne na działanie wody. Najczęściej wykorzystuje się rury stalowe. 22]. 12. s. możliwość stosowania małych średnic. 24]. 21] Zalety miedzi: odporność na korozję. konstruuje urządzenia. systemu otwartego. 11. łatwość montażu. możliwość powtórnego wykorzystania materiału. tzw. s. s. Zaleca się natomiast projektowanie instalacji c. 23]. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 9 . Rys. Z miedzi nie wolno wykonywać instalacji c. Wady miedzi: mała odporność na działanie wody o odczynie kwaśnym i silnie zasadowym. 40 lat [7. możliwość gięcia. 10. spawania [7. 22]. Rury miedziane łączy się za pomocą: lutowania kapilarnego. szlachetnych cech – staje się materiałem kwasoodporny lub odporny na korozję wodną. odporność na działanie promieni ultrafioletowych.0–3. gdyż natlenianie wody negatywnie wpływa na trwałość wyrobów. s. s.o. kołnierzowe. wrażliwość na tarcie cieczy o ścianki naczynia (korozja erozyjna). złącza elastyczne. zaworów i zasuw [7. tworzywami sztucznymi. mosiądzem.5% [10. Używane są w instalacjach wody [7. Stal dzięki różnym domieszkom nabiera nowych. koszt porównywalny z tworzywami sztucznymi. 8] Ze stali wykonuje się przewody sieci i instalacji. Kielichowe złącze kapilarne rur miedzianych / Rys. 21] połączenia zaciskowego [7. ciśnieniowych z odtlenioną wodą [7. Nie jest wskazane łączenie miedzi ze stalą i aluminium. gdyż występuje wtedy gwałtowne niszczenie materiałów [7. Ogólnie podzielimy stal na: stale niestopowe (węglowe) różnią się ilością węgla i stopowe zawartością różnych domieszek [7. niszczenie warstwy tlenku (korozja wżerowa) [7. Miedź łączymy ze: stalą kwasoodporną.

owijanie taśmą jutową nasączoną asfaltem. wyroby maluje się specjalnymi masami uszczelniającymi. Żeliwo – stop żelaza z węglem (o zawartości 2-3. 15. to znaczy fabrycznie zabezpieczane antykorozyjnie i termicznie. Schemat połączenia kołnierzowego rur żeliwnych ciśnieniowych [7. 2 – uszczelka gumowa. s. 2 – bosy koniec. kruchość i trudność w montażu [7. s. Niszczy to środowisko naturalne [10.Wadą rur stalowych jest uleganie korozji. Mogą być kielichowe i kołnierzowe (kanalizacyjne – tylko kielichowe). Rys. Rozróżniamy żeliwo: szare – dobre na odlewy. 3 – otwory na śruby. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 10 . 17. do wad: duży ciężar. Najczęściej stosuje się je przy budowie sieci kanalizacyjnych o dużej średnicy i łączy kielichowych. Obecnie produkowane są rury preizolowane. 25]. Odpady pozostałe po pracach instalacyjnych są cennymi surowcami [10. krzem. odporność na korozję. zwiększa zapotrzebowanie na powierzchnię wysypisk śmieci. 25]. choć źle zmontowane i złej jakości. a następnie powleka specjalną szklistą polewą. uzbrojenie. 14. fosfor. które nie znajdują ponownego zastosowania. wytrzymałość na obciążenia i ścieranie. Dodatkami mogą być: siarka. s. Materiały szkodliwe dla zdrowia wyrzucać należy do specjalnych pojemników. ciągliwe – najbardziej elastyczne i stosowane do wyrobu łączników [7. Średni czas użytkowania rur stalowych wynosi do 30 lat. Rys.6% C) i innymi domieszkami. Zabezpiecza się je powłokami ochronnymi poprzez: ocynkowanie. Odpady to surowce. 4 – uszczelnienie trwale elastyczne. 25]. Usuwanie materiałów. 20] Rury kamionkowe produkuje się z gliny krzemionkowej zawierającej domieszki tlenku glinu. 20] Rys. Schemat połączenia kielichowego rur żeliwnych ciśnieniowych [7. 4 – śruby Do niewątpliwych zalet żeliwa należy jego trwałość (szacowana na 100–150 lat). 3 – sznur konopny. 25]: 1 – kołnierz. asfaltowanie. Rury betonowe mogą być zagęszczane lub zbrojone. s. kotły. 16. Zabieg ten daje kamionce odporność na działanie silnych związków chemicznych. Z uwagi na możliwość przesiąkania. 5 – izolacja bitumiczna Rys. wyrabia się z niego rury. s. Produkowane są o przekroju kołowym i jajowym. Uformowaną masę wypala się w piecach w temperaturze 1300°C. s. stopowe – stosowane do wyrobu odlewów odpornych na czynniki chemiczne. miniowanie. mangan. 25]: 1 – kielich. Wykonuje się z niej rury kanalizacyjne kielichowe. s. ulegają zniszczeniu już po pięciu latach [7. Wymiary rur żeliwnych są znormalizowane (od 3 do 5 m).

wiórów) nie wolno usuwać gołą dłonią ani przez wydmuchiwanie ustami lub sprężonym powietrzem. 4. − obrabiany przedmiot musi być dobrze zamocowany. Wymień zalety i wady tworzyw sztucznych? 5. − obrabiane przedmioty i narzędzia powinny być właściwie zamocowane. co chroni przytrzymującą dłoń przed stłuczeniem. W jakie instalacje budowlane jest wyposażony budynek mieszkalny? 2. kanalizacyjnej. Wymień zalety i wady rur żeliwnych? 11. sprawdzisz.2. − podczas trasowania należy zachować dużą ostrożność ze względu na ostre końce rysików. Czy różni się żeliwo od stali? 7. co chroni przed skaleczeniem ręki o krawędzie obrabianego przedmiotu. 55]: − obsługujący urządzenie powinien być ubrany w odzież ochronną. − do wykonywania poszczególnych operacji wolno używać tylko narzędzi nieuszkodzonych. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. Zasady bhp w zakresie obróbki mechanicznej [1. s. Jakie rodzaje połączeń miedzi mogą być wykorzystane przy budowie instalacji gazu? 9. − na stanowisku pracy powinien panować ład i porządek. kanalizacyjnej i gazowej? 3. ułożone w odpowiednim porządku. co zabezpiecza go przed pęknięciem w czasie cięcia. wiórów) nie wolno usuwać z powierzchni obrabianej urządzenia służącego do mocowania (imadła) i blatu stołu gołą dłonią lub palcami bądź przez wydmuchiwanie. Wymień zalety i wady miedzi? 8. s. Musi mieć nakrycie głowy. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń: 1. centralnego ogrzewania oraz gazu? 4. Po co wykonuje się stopy metali? 6. − podczas piłowania należy zwracać uwagę. Jakie rodzaje połączeń zastosujesz w przypadku łączenia rur żeliwnych ciśnieniowych? 12. Wymień zalety i wady rur stalowych? 10. − przed uruchomieniem urządzenia o napędzie elektrycznym należy zawsze sprawdzić uziemienie. chroniące jego włosy (szczególnie długie) przed ich wkręceniem w obracający się przedmiot lub element urządzenia. − podczas cięcia piłką ręczną brzeszczot powinien być dobrze naciągnięty. − podczas przecinania rur żeliwnych przecinakiem powinno się korzystać z okularów ochronnych (zabezpieczenie oczu przed odpryskami) i przecinaka z nałożonym ochraniaczem.1.Ogólne zasady z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy obróbce ręcznej [1. spiętą przy dłoniach i stopach. − odpadów powstałych w czasie obróbki (opiłków. Podaj kryteria wyboru materiału dla instalacji wodociągowej. Jakie materiały mogą być stosowane w instalacji zimnej i ciepłej wody. − odpadów powstałych w czasie obróbki (opiłków. aby palce lewej ręki (u leworęcznego – rzecz jasna – prawej) nie zachodziły poza dolne krawędzie pilnika. 54]: − na stanowisku roboczym powinny się znajdować tylko narzędzia niezbędne do zaplanowanej pracy. Podaj nazwy substancji szkodliwych dla zdrowia? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 11 . − mechanizmy napędowe powinny mieć osłony.

1. podać przykłady zastosowania rozpoznanego materiału. 1. 3) wyniki swoich prac zapisać w zeszycie.1.6015.4301.8045 oraz podaj przykłady ich zastosowania w instalacjach budowlanych. kanalizacyjna lub gazowa. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 12 . centralnego ogrzewania. 4) wyniki zapisać w zeszycie. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Określ.3. 1) 2) 3) 4) Aby wykonać ćwiczenie. Aby wykonać ćwiczenie.4. 2) określić. rozpoznać rodzaj materiału na podstawie danego numeru.0035. jakie kryteria wyboru zastosuje w przypadku rur. miedzi. 2) obejrzeć i zidentyfikować dostępne na terenie szkoły oraz domu. w którym mieszkasz oraz z jakich materiałów są one wykonane. Sposób wykonania ćwiczenia. powinieneś: 1) zidentyfikować kryteria wyboru materiałów. żeliwa. stali. Sposób wykonania ćwiczenia. jaki się kryje pod numerami: 0. − − Wyposażenie stanowiska pracy: modele – eksponaty instalacji sanitarnych wykonane z różnych materiałów: tworzyw sztucznych. − − − Wyposażenie stanowiska pracy: modele – eksponaty instalacji sanitarnych wykonane z różnych materiałów: z tworzyw sztucznych. żeliwa. z których wykonywane są instalacje: wodociągowa. kamionki. kanalizacyjna i gazowa. jakiego rodzaju instalacje budowlane znajdują się w budynku Twojej szkoły i w budynku. 0. Ćwiczenie 2 Określ wymogi materiałowe. kamionki. w którym mieszkasz instalacje budowlane. powinieneś: odszukać niezbędny do wykonania ćwiczenia katalog materiałowy. katalogi materiałów. betonu. stali.4401. z których będzie wykonana instalacja: wodociągowa. miedzi. zapisać wynik pracy w zeszycie. jakie muszą spełniać rury. polskie normy. katalogi materiałów. Aby wykonać ćwiczenie. Sposób wykonania ćwiczenia. Ćwiczenie 3 Na postawie katalogu materiałowego rozszyfruj rodzaj materiału. betonu. centralnego ogrzewania. powinieneś: 1) zapoznać się z rodzajami instalacji budowlanych. 1. 3) rozróżniać rodzaje materiałów stosowanych do budowy instalacji budowlanych.

scharakteryzować zalety i wady poszczególnych materiałów stosowanych w produkcji rur różnych instalacji budowlanych. − miedzi. dobrać narzędzia potrzebne do łączenia. − stali. wskazać na co musi zwrócić uwagę podczas łączenia. w tym z: tworzyw sztucznych. Ćwiczenie 4 Wymień zalety i wady następujących materiałów wykorzystywanych w instalacjach budowlanych: − tworzyw sztucznych. Ćwiczenie 5 Opisz procedury łączenia tworzyw sztucznych wykorzystywanych do wykonania sieci wodociągowych. katalogi materiałowe. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 13 . miedzi. rozpoznać rodzaj materiałów. zapisać wynik pracy w zeszycie. − żeliwa. instrukcje wykonania połączeń. Sposób wykonania ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: narzędzia stosowane do łączenia instalacji budowlanych. zapisać wynik pracy w zeszycie. powinieneś: obejrzeć przygotowane próbki materiałów. Sposób wykonania ćwiczenia. katalogi materiałowe. żeliwa. kamionki. betonu. 1) 2) 3) 4) 5) − − − Aby wykonać ćwiczenie. polskie normy. opisać czynności wstępne przed wykonaniem połączenia. powinieneś: uzasadnić wybór sposobu wykonania połączenia tworzyw sztucznych.− − Wyposażenie stanowiska pracy: polskie normy. Wyposażenie stanowiska pracy: modele – eksponaty instalacji budowlanych wykonane z różnych materiałów. stali. 1) 2) 3) 4) − − Aby wykonać ćwiczenie.

4. z których wykonywane są instalacje? 3) scharakteryzować rodzaje i właściwości materiałów stosowanych w instalacjach budowlanych? 4) rozszyfrowywać numery katalogowe materiałów i na tej podstawie określić ich rodzaj. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak 1) określić rodzaje instalacji budowlanych wykonywanych w budynkach? 2) określić wymogi materiałowe jakie muszą spełniać rury.4.1. skład? 5) scharakteryzować sposoby połączeń przewodów instalacji budowlanych w różnych technologiach? 6) stosować w praktyce zasady ochrony środowiska? Nie „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 14 .

Tabela 1. cd. 26-27].4. Graficzne oznaczenia wybranych urządzeń wewnętrznych do ciepłej wody [7.2.1. przypominamy podstawowe oznaczenia stosowane w rysunku technicznym. [ „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 15 . s. Materiał nauczania W celu łatwiejszego zrozumienia schematów i rysunków umieszczonych w przewodniku.2. Tabela 1. Oznaczenia graficzne stosowane w dokumentacji instalacji budowlanych 4.

Graficzne oznaczenia uzbrojenia przewodów i osprzętu w instalacjach kanalizacyjnych [7. Rysunek techniczny. 30] Polskie Normy PN-84/B-01440 – Instalacje sanitarne. s. Zasady wykonania i oznaczenia „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 16 .Tabela 1. Oznaczenia na rysunkach PN-84/B-01400 – Centralne ogrzewanie. Tabela 2. Oznaczenia graficzne PN-84/B-01706 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. symbole i jednostki miary PN-85/B-01700 – Urządzenia i sieci zewnętrzne. Oznaczenia na rysunkach PN-89/B-0141 – Wentylacja i klimatyzacja. Nazwy. cd.

Graficzne oznaczenia kotłów [7. 3. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 17 . Podaj kilka przykładowych oznaczeń graficznych kotłów. 4. Podaj kilka przykładowych oznaczeń graficznych dla wybranych urządzeń wewnętrznych do ciepłej i zimnej wody. 5. 31] Tabela 4. s. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń: 1. Jakie normy wykorzystasz dla rozszyfrowania oznaczeń graficznych na rysunkach z instalacjami budowlanymi? 2.2. sprawdzisz. 32] 4. Graficzne oznaczenia urządzeń do podgrzewania wody [7. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. s.Tabela 3.2. Podaj kilka przykładowych oznaczeń graficznych uzbrojenia przewodów i osprzętu w instalacjach kanalizacyjnych. Podaj kilka przykładowych oznaczeń graficznych urządzeń do podgrzewaczy wody.

powinieneś: 1) zidentyfikować poszczególne urządzenia wewnętrzne do ciepłej i zimnej wody. 2) narysować szkic instalacji. Sposób wykonania ćwiczenia. poradniki budowlane. przewodów i osprzętu w instalacjach kanalizacyjnych.2.4. wiarygodne źródła informacji dla rozszyfrowania podanych oznaczeń.2. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Rozszyfruj dostarczone przez nauczyciela oznaczenia znaków graficznych stosowane na schematach instalacji sanitarnych.3. katalogi urządzeń wewnętrznych do ciepłej i zimnej wody. kotłów. Aby wykonać ćwiczenie.4. urządzeń służących do podgrzewania wody. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. polskie normy. − − − − Wyposażenie stanowiska pracy: modele – osprzęt wykorzystywany w wewnętrznych instalacjach zimnej i ciepłej wody. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) rozszyfrować z wykorzystaniem katalogów podstawowe oznaczenia stosowane w rysunku technicznym dla instalacji budowlanej? 2) zastosować oznaczenia graficzne instalacji na rysunkach budowlanych? Tak Nie „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 18 . przewodów i osprzętu w instalacjach kanalizacyjnych. tabele z symbolami graficznymi urządzeń wewnętrznych do ciepłej i zimnej wody. − − − Wyposażenie stanowiska pracy: przybory do rysowania. 3) zapisać wynik pracy w zeszycie. 2) odszyfrować oznaczenia stosowane na schematach instalacji sanitarnych. kotłów. 4. urządzeń służących do podgrzewania wody. powinieneś: 1) odszukać niezbędne. Ćwiczenie 2 Wykorzystując poznane graficzne oznaczenia narysuj uproszczony szkic instalacji ciepłej i zimnej wody znajdujących się w Twoim domu. polskie normy.

18. warunki techniczne odbioru 4. Sieci i instalacje wodociągowe – zadania. osiedla lub zakładu przemysłowego [7. 4 – zbiornik wody czystej. s.4. s. Przewody przechodzące przez ściany zewnętrzne budynku należy układać w rurze ochronnej [7.3.7 m). uzbrojenie. Tabliczki informacyjne wskazują kolorem.59] Rys. 36]. Przyłącze domowe do nowego budynku wykonuje przedsiębiorstwo wodociągowe lub upoważniona przez nie firma. 33]. zasady montażu. 19. 3 – przewody rozdzielcze. 5 – ujęcie wody.5-1. Duże litery na tabliczce informacyjnej oznaczają rodzaj uzbrojenia [10. 7 – zbiornik wyrównawczy początkowy. 2 – przewody magistralne. 8 – zbiornik końcowy. s. których zadaniem jest rozprowadzenie wody po obszarze miasta. 9 – obszar zasilany w wodę Rys. s. 59] Wodomierz jest przyrządem do samoczynnego pomiaru i rejestracji objętości przepływającej przez niego wody. Podłączenie wodociągowe powinno być ułożone ze spadkiem 3% w kierunku przewodu wodociągowego i zagłębione poniżej głębokości przemarzania gruntu (1. Rys. obwódką oraz poprzez dane umieszczone wzdłuż ramion litery T dokładne położenie uzbrojenia rur [10. zamknięta). 33]: a) sieć pierścieniowa (obwodowa. s. Materiał nauczania Sieć wodociągowa to zespół przewodów i urządzeń. Podłączenie wodociągowe jest to odcinek przewodu łączący sieć wodociągową lub lokalne źródło wody z instalacją w budynku. Schematy układów sieci wodociągowych [7.1. b) sieć promienista (rozgałęziona) 1 – przewody tranzytowe.3. rodzaje. 20. 6 – pompownia. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 19 .

9 – przewody pionowe (piony). 8 – przewód rozdzielczy (poziom). Dzienne zapotrzebowanie na wodę jednej osoby w gospodarstwie domowym [10. − z jak najmniejszą ilością załamań. 2 – wskaźnik zużycia wody Instalacją wodociągową nazywamy zespół urządzeń wodociągowych oraz przewodów z uzbrojeniem dostarczający użytkownikom nieruchomości wodę zgodnie z jej przeznaczeniem i wymaganiami sanitarnymi. 4 – zasuwa domowa. − równolegle lub prostopadle do ścian budynku. − po wewnętrznych ścianach budynku. 42]: − zgodnie z projektem instalacji. 6 – wodomierz. − tak. 22. 5 – podejście wodomierzowe. 7 – obejście przeciwporażeniowe z płaskownika. Schemat połączenia wodociągowego z instalacją domową [7. 39] Rys. 21. 23. 48] „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 20 . 36] l – przewód uliczny. 24. Schemat instalacji wodociągowej [7. s. 11 – punkty czerpania Rys. s. aby nie naruszyć statyki budynku. s. 10 – odgałęzienie. Zasady prowadzenie przewodów wodociągowych [7. 36] 1 – podłączenie do przewodu. s. Rys.Rys. Tarcza wodomierza [7. − po najkrótszych trasach. 2 – opaska z siodełkiem. s. 3 – kurek nawiertny.

d) uchwyty do umocowania przewodów na ścianach (przekrój i widok) 1 – tynk. b) w bruździe wykutej. 3 – wodomierz. 13 – zawory zwrotne. 11 – zbiornik.2 MPa wyższe od ciśnienia w sieci wodociągowej wynik pozytywny – w ciągu 20 minut ciśnienie nie opadnie więcej niż 5% ciśnienia próbnego. 6 – przewody rozdzielcze. 26. 5 – mankiet z materiału tłumiącego dźwięki Odbiór techniczny może być: częściowy (odbiór odcinków przewodu) i końcowy (odbiór instalacji po całkowitym zakończeniu montażu). 25. 42]: a) na tynku. 44]. 2 – zawory przelotowe. s. 7 – piony. Rys. c) w bruździe muru. b) z rozdziałem dolnym 1 – dopływ wody z sieci wodociągowej. protokoły odbiorów częściowych. Po próbie ciśnieniowej można przykryć bruzdy. 12 – pływakowy zawór przelotowy. protokoły robót zanikających. 8 – przelotowe zawory spustowe. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 21 . 14 – pion wznośny Przewody układa się na powierzchni ścian lub w bruzdach. a instalacja i armatura nie wykazują przecieków). Ze względu na odkształcenia niedopuszczalne jest zamurowywanie przewodów w bruzdach. s. Podczas odbioru instalacji wodociągowej sprawdza się zgodność jej wykonania z dokumentacją techniczną oraz szczelność przewodów (woda o ciśnieniu o 0. Prowadzenie przewodów wody zimnej [7. 44]. s. s. Podczas odbioru końcowego należy przedstawić: projekt techniczny. s. 39]: a) z rozdziałem górnym. 9 – odgałęzienie. Bruzdy pokrywa się siatką i tynkuje dopiero po przeprowadzeniu próby szczelności [7. 2 – uchwyt. 42]. 10 – punkty czerpalne. 5 – obejście przeciwporażeniowe z płaskownika. Przy odbiorze technicznym częściowym konieczne są dokumenty: dziennik budowy. 3 – przewód zimnej wody. protokoły prób szczelności przewodów i armatury [7. Schematy instalacji jednostrefowej [7. 4 – siatka.Rys. atesty prób armatury i prefabrykatów instalacyjnobudowlanych [7. protokoły prób szczelności odcinków przewodu. pozostawiając izolację powietrzną wokół rur. 4 – główny zawór spustowy.

Jakie dokumenty budowy konieczne są przy odbiorze końcowym? 4. powinieneś: 1) określić zadania jakie spełnia sieć wodociągowa. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń: 1. Z jakich przewodów składa się instalacja wodociągowa? 3. − po skończonej pracy stanowiska powinny być uprzątnięte. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Jakie zadania spełnia sieć wodociągowa oraz jaki system sieci wodociągowej znajduje się w miejscowości. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 22 . a same wykopy pokryte balami lub zabezpieczone ogrodzeniem. Jakie znasz schematy rozprowadzania wody w budynku? 4. posługiwania się narzędziami technicznie sprawnymi oraz transportu materiałów i urządzeń. Przepisy bhp w zakresie montażu instalacji wodociągowych dotyczą właściwej organizacji stanowisk roboczych. Jakie dokumenty budowy konieczne są przy odbiorze częściowym? 11. − opuszczanie lub podnoszenie rur o masie ponad 250 kg może się odbywać wyłącznie za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych (nie ręcznie) i tylko pod nadzorem brygadzisty lub majstra. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. 4. W czasie transportu urządzeń wodociągowych nie wolno pod nimi przechodzić ani przebywać. 7. w której mieszkasz? Sposób wykonania ćwiczenia.2. Czy przed wykonaniem próby ciśnieniowej możesz „przykryć” przewody? 10. W jaki sposób marnowana jest woda pitna? 6. o zmierzchu zaś i w nocy oświetlone światłami ostrzegawczymi. − schodzenie i wychodzenie z wykopu może odbywać się jedynie po odpowiedniej drabince. W jaki sposób będziesz prowadzić przewody instalacji wodociągowej? 8. 2) odczytać informacje przedstawione na mapach geodezyjnych. Do jakiego celu zużywa się w gospodarstwie domowym najwięcej wody pitnej? 5. Co nazywamy instalacją wodociągową? 2.3. Po zakończeniu pracy narzędzia powinno się przechowywać w specjalnych torbach lub skrzynkach monterskich. sprawdzisz.Podczas robót związanych z montażem sieci wodociągowej należy przestrzegać następujących przepisów bhp [1. należy je natomiast opuszczać w odpowiednich pojemnikach. Pod żadnym pozorem nie wolno używać narzędzi zużytych ani uszkodzonych. − codziennie przed wejściem do wykopu należy sprawdzić stan jego obudowy. drabiny itp. 145]: − na stanowiskach pracy należy zachować ład i porządek. nie wolno wrzucać do wykopu żadnych przedmiotów ani narzędzi. powinny być prawidłowo wykonane i dostosowane do prowadzonych robót.3. W jakich miejscach i dlaczego stosuje się tuleje ochronne? 9. − usuwanie bali z wykopów może się odbywać jedynie z równoczesnym zasypywaniem i ubijaniem ziemi. narzędzia i materiały schowane w odpowiednich pomieszczeniach. s. Aby wykonać ćwiczenie.3. Wymień elementy uzbrojenia instalacji wodociągowej. Pomosty drewniane.

3) scharakteryzować systemy sieci wodociągowej: magistrale i systemy obwodowe, 4) zidentyfikować system sieci zastosowany w jego miejscowości, 5) zapisać wnioski.
− − − −

Wyposażenie stanowiska pracy: mapy geodezyjne z naniesioną siecią wodociągową, schematy systemów sieci wodociągowej, poradniki budowlane, polskie normy.

Ćwiczenie 2 Rozszyfruj informacje zawarte na tabliczkach informacyjnych dostarczonych przez nauczyciela a oznaczających położenie uzbrojenia rur. Efekty swojej pracy przedstaw w formie rysunku. Sposób wykonania ćwiczenia 1) 2) 3) 4)
− − − −

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: zapoznać się z przedstawionymi tabliczkami informacyjnymi, odszukać w „Poradniku majstra budowanego” lub „Poradniku kierownika budowy” niezbędne informacje, narysować schemat wskazując położenie uzbrojenia sieci, zapisać spostrzeżenia i wnioski w zeszycie. Wyposażenie stanowiska pracy: szablony tabliczek informacyjnych, tabela z kluczem do interpretacji oznaczeń rodzaju uzbrojenia, poradniki budowlane, polskie normy.

Ćwiczenie 3 Rozszyfruj schemat połączenia sieci wodociągowej z instalacją domową. W tym celu podaj nazwy wyróżnionych na schemacie elementów oraz podaj podstawowe informacje dotyczące wykonania podłączenia wodociągowego. Sposób wykonania ćwiczenia. Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z przedstawionym schematem, 2) zidentyfikować i opisać poszczególne elementy sieci, 3) opisać w punktach podstawowe zasady podłączenia wodociągowego oraz umiejscowienia wodomierza, 4) zapisać spostrzeżenia i wnioski w zeszycie.

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

23

− − −

Wyposażenie stanowiska pracy: poradniki budowlane, polskie normy, schemat połączenia wodociągowego.

Ćwiczenie 4 Na przekazanym przez nauczyciela projekcie budynku mieszkalnego zaproponuj przebieg instalacji wodociągowej. Sposób wykonania ćwiczenia. Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z zasadami oznaczania przewodów, uzbrojenia oraz zasadami montażu przewodów instalacji wodociągowych, 2) odczytać przekazany przez nauczyciela projekt budowlany, 3) zaznaczyć na projekcie przebieg instalacji wodociągowej, 4) dorysować uzbrojenie instalacji wodociągowej; 5) uzasadnić wybór przebiegu instalacji, 6) zapoznać się z warunkami technicznymi odbioru instalacji wodociągowej, 7) zapoznać się z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania instalacji wodociągowych, 8) zapisać spostrzeżenia i wnioski w zeszycie.
− −

Wyposażenie stanowiska pracy: poradniki budowlane, projekty budowlane bez schematów instalacji wodociągowych.

Ćwiczenie 5 Uzasadnij, dlaczego zabiegi oszczędnościowe wody pitnej są niezbędne we wszystkich punktach poboru? Następnie podaj, dla jakich celów zużywa się w gospodarstwie domowym najwięcej wody pitnej oraz wymień stosowane przez Ciebie sposoby oszczędności wody. Sposób wykonania ćwiczenia. 1) 2) 3) 4) 5)
− − −

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: wskazać korzyści dla ludzi i środowiska wynikające z oszczędności wody pitnej, sporządzić dzienny grafik ilości zużywanej przez Twoją rodzinę wody, wskazać stosowane przez siebie sposoby oszczędności wody, wyszukać informacji na stronach www producentów armatury nt. stosowanych przez nich rozwiązań technicznych ograniczających zużycie wody w gospodarstwach domowych, zapisać wnioski. Wyposażenie stanowiska pracy: grafik dziennego zużycia wody, katalogi urządzeń sanitarnych, Internet.

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

24

4.3.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz: Tak 1) rozróżnić rodzaje sieci i instalacji wodociągowych? 2) scharakteryzować urządzenia, przybory, odbiorniki oraz uzbrojenie sieci i instalacji wodociągowej? 3) zastosować oznaczenia graficzne dla sieci i instalacji wodociągowych na rysunku budowlanym? 4) dobrać uzbrojenie, przybory i urządzenia do wykonania sieci i instalacji wodociągowych? 5) posłużyć się dokumentacją techniczną sieci wodociągowej? 6) wykonać rysunki odręczne i szkice instalacji w budynku? 7) zaprojektować trasę prowadzenia przewodów instalacji wodociągowej w budynku? 8) posłużyć się normami i przepisami dotyczącymi projektowania instalacji budowlanych? 9) zaplanować wykonanie prac budowlano-instalacyjnych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska? 10) dokonać odbioru technicznego instalacji wodociągowych? Nie

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

25

8 – pion. 6 – podejście pod zlewozmywak. powstałych w wyniku czynności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych człowieka. uzbrojenie. 9 – rura wywiewna. nierdzewnej blachy stalowej. Rys. 3 – wpust podwórzowy. Sieci i instalacje kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków – zadania. s. 5 – podejście pod wannę. 2 – główny czyszczak domowy. 27. 47]. Są one początkowymi elementami instalacji kanalizacyjnej. rodzaje. s. Urządzenia służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych. umywalki. 7 – podejście pod umywalkę. pisuary. zasady montażu. 29. 132] i prysznicowej [10. 4 – czyszczak.4.4. nazywamy przyborami sanitarnymi. kamienia sztucznego (silnie zagęszczonego betonu powlekanego tworzywem sztucznym) [7. Przybory sanitarne mogą być wykonane z: tworzyw sztucznych (akrylu.1. Zwyczajowe rozmiary wanny kąpielowej Rys. 132] Ze względu na przeznaczenie przybory sanitarne dzielimy na: zlewy. s. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 26 . miski ustępowe. 10 – rura deszczowa Rys. silikonu). wanny kąpielowe. s. Zwyczajowe rozmiary umywalki i WC [10. 46]: 1 – przewód odpływowy. Schemat domowej instalacji kanalizacyjnej [7.4. porcelany sanitarnej. Materiał nauczania Instalacją kanalizacyjną nazywamy zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci. warunki techniczne odbioru 4. brodziki. 28. bidety. zlewozmywaki.

wanna i WC. 30.5%. umywalka. Rury układa się kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu ścieków. średnicy 200 mm – 1%. średnicy 250 mm – 0. Minimalne odległości umożliwiające swobodne poruszanie się [mm] [10. 32.Rys. Przestrzeń pomiędzy powierzchnią przewodu a tuleją wypełnia się materiałem elastycznym. Zwyczajowe rozmiary bidetu i WC (modele zawieszone na ścianie) [10. s. Ścieki – zanieczyszczona woda odprowadzana jest do kanalizacji. Główne miejsca powstawania ścieków w gospodarstwie domowym: zlewozmywak. 52–53]: Poziome przewody odpływowe układa się: równolegle do ścian. 133] Zasady montażu przewodów instalacji kanalizacyjnej [7. 31.8%. W zakładach przemysłowych i gospodarstwach rolnych woda używana jest do płukania i czyszczenia. z rur o jednakowej średnicy. Rurociąg przechodzący przez ścianę nośną musi być prowadzony w tulei z rury o większej średnicy. s. 133] Rys. Do kanałów odpływają także ścieki opadowe. 132] Rys. Przejścia przewodów przez strop wykonuje się w tulejach ochronnych. Niedopuszczalne jest układanie przewodów poziomych bezpośrednio pod twardą podłogą na podłożu betonowym. Nie wolno prowadzić przewodów przez ławy fundamentowe. Istnieją dwa rodzaje ścieków: bytowo-gospodarcze i opadowe (woda deszczowa i wody roztopowe). średnicy 150 mm – 1. ze spadkiem zapewniającym grawitacyjny odpływ ścieków. prostymi odcinkami. aby jak najmniej uszkodzić mury. W granicach nieruchomości minimalne spadki przewodów wynoszą dla: średnicy 100 mm – 2%. Pion kanalizacyjny w górnej części przechodzi w przewód wentylacyjny. z odsadzkami (zmniejszają energię spływających ścieków) w budynkach powyżej pięciu kondygnacji. Przewody pionowe należy montować: w pionie z ewentualnym odchyleniem nie większym od 10 mm na 10 m przewodu. Strefy ochronne wokół wanny [10. Przewód ten jest zakończony wychodzącą na dach rurą wywiewną (wywiewką) i ma na celu wentylowanie instalacji oraz wyrównywanie w niej ciśnienia. Wprowadzanie do kanalizacji ścieków trujących i łatwo palnych jest zabronione. Przy przejściach przez ściany fundamentowe należy przebicie wykonywać tak. s. W małych oczyszczalniach przydomowych odbiornikiem może być również grunt. Odbiornik ścieków to rzeki i jeziora. W dolnej części pionów umieszcza się czyszczaki. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 27 . s. do których odprowadzane są oczyszczone ścieki i woda deszczowa. Każdy pion należy zakończyć rurą wentylacyjną.

System rozdzielczy: tylko kanał z wodą ściekową prowadzi do oczyszczalni ścieków [10. 3 – miejska sieć kanalizacyjna. przewietrzniki. Odbiór końcowy instalacji przeprowadzany jest komisyjnie i zwykle poprzedzają go. m. Ścieki z przykanalika trafiają do sieci kanalizacyjnej. separatory. odnowę wody. s. 33. 168] Rys. odbiory częściowe. studzienki rewizyjne. Podczas odbioru końcowego sprawdza się: zgodność wykonanych instalacji z dokumentacją techniczną. s. 6 – oczyszczalnia ścieków. 7 – wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika. dziennik budowy. 4 – kolektor. Przykanalik układa się z minimalnym spadkiem 2%. Przewód zbierający ścieki z przewodów odpływowych i odprowadzający je do sieci kanalizacyjnej nazywamy przykanalikiem. Schemat ideowy układu kanalizacji [7. 2 – instalacja kanalizacyjna. W zależności od ilości i rodzaju zanieczyszczeń zawartych w ściekach można stosować następujące metody oczyszczania: mechaniczne. 5 – pompownia ścieków. biologiczne. 168] Sieć kanalizacyjna jest to zespół przewodów i urządzeń służących do odprowadzania ścieków do oczyszczalni lub odbiornika. wykonywane w czasie trwania budowy. chemiczne. następnie do oczyszczalni ścieków i odbiornika. ale nie może być mniejsza od średnicy przewodu odpływowego. Minimalna średnica przykanalika to 0. 35. 8 – odbiornik ścieków W skład uzbrojenia sieci kanalizacyjnej wchodzą. płuczki kanałowe. certyfikaty materiałów instalacyjnych. Rys. przelewy burzowe. System ogólnospławny: woda ściekowa i woda deszczowa płyną jednym kanałem jako woda zmieszana [10. s.in. 34. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 28 .Rys.: wpusty uliczne. 57]: 1 – miasto. biologiczne z usuwaniem związków azotu i fosforu.15 m. Do przeprowadzenia odbioru niezbędne są podstawowe dokumenty: projekt techniczny fragmentu instalacji z naniesionymi zmianami.

7 – wywiewka wentylacyjna. szczelność wewnętrznych pionów deszczowych. 6 – studzienka zamykającowentylacyjna. Wymień wady i zalety systemu rozdzielczego i ogólnospławnego.4. Rys. Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym: projekt instalacji kanalizacyjnej z naniesionymi zmianami.ułożenie przewodów (spadki. 11. 5 – studzienka rozprowadzająca. powinien być wyłączony prąd elektryczny. Co nazywamy instalacją kanalizacyjną? 2. 7. Wymień metody oczyszczania ścieków. protokoły próby szczelności instalacji wewnętrznych pionów deszczowych [7. sprawdzisz. Jakich ścieków nie można odprowadzać do kanalizacji? 8. protokoły odbiorów częściowych. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. 2 – tłuszczownik (jako element dodatkowy). 54–55]. a dotykanie kabli oraz rur nie należących do montowanej instalacji jest zabronione. 301] 1 – ścieki gospodarcze. W jaki sposób możesz oczyszczać ścieki w domu jednorodzinnym? 13. Wymień rodzaje przyborów sanitarnych. Co rozumiemy przez pojęcie odbiornika ścieków? 6. 3 – ścieki fekalne. Z jakich elementów składa się instalacja kanalizacyjna? 3. zamocowania). Dlaczego należy oczyszczać ścieki? 12. 4 – zbiornik oczyszczania biologicznego „Epurbloc”. s. 36. Jakie zadanie spełnia rura wywiewna? 5. dziennik budowy. Ponadto w pomieszczeniach. Jakie musisz mieć dokumenty podczas końcowego odbioru instalacji kanalizacyjnej? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 29 . 4. Jakie elementy wchodzą w skład uzbrojenia sieci kanalizacyjnej? 10. Co nazywamy przykanalikiem? 9. 4.2. Domowa bezobsługowa oczyszczalnia ścieków z polietylenu firmy Sotralentz-Polska [1. w związku z tym wszystkie przepisy bhp dotyczące montażu instalacji wodociągowych odnoszą się również do montażu instalacji kanalizacyjnych. s. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń: 1. 8 – studzienka wód opadowych Montaż instalacji kanalizacyjnych odbywa się zwykle równocześnie z montażem instalacji wodociągowych. gdzie montuje się urządzenia sanitarne.

Aby wykonać ćwiczenie.4. ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 4) dobrać ze względu na wielkość powierzchni łazienki jej wyposażenie (od minimalnego do optymalnego). Aby wykonać ćwiczenie. polskie normy. 5) zapisać spostrzeżenia i wnioski w zeszycie.4. filmy instruktażowe. W tym celu podaj nazwy wyróżnionych na schemacie elementów oraz podstawowe informacje dotyczące uzbrojenia i przyborów instalacji kanalizacyjnych zastosowanych na przekazanym schemacie. Sposób wykonania ćwiczenia. Sposób wykonania ćwiczenia. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Odczytaj schemat domowej instalacji sanitarnej przekazany przez nauczyciela. − − − − − Wyposażenie stanowiska pracy: poradniki budowlane. 3) opisać w punktach podstawowe informacje dotyczące uzbrojenia i przyborów instalacji kanalizacyjnych. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 30 . Ćwiczenie 2 Na przekazanym przez nauczyciela projekcie budynku mieszkalnego odnajdź łazienkę i rozmieść w niej urządzenia sanitarne. powinieneś: 1) odczytać dostarczoną mu dokumentację budowlaną i odnaleźć na niej łazienkę. powinieneś: 1) zapoznać się z przedstawionym schematem.3. 3) zapoznać się ze zwyczajowymi rozmiarami przyborów sanitarnych oraz zalecanymi (minimalnymi) odległościami umożliwiającymi swobodne poruszanie się wewnątrz łazienki. 4) zapoznać się z zasadami montażu przewodów instalacji kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. schemat instalacji kanalizacyjnych. 2) zidentyfikować i opisać poszczególne elementy instalacji sanitarnej. 2) zapoznać się z wymiarami urządzeń sanitarnych. katalogi firm produkujących urządzenia sanitarne i zasady ich montażu.

1) 2) 3) 4) 5) − − − − − Aby wykonać ćwiczenie. katalogi firm produkujących przydomowe oczyszczalnie ścieków. poszczególnych elementów składowych. filmy instruktażowe. 7) zapoznać się z warunkami odbioru technicznego instalacji kanalizacyjnych. projekty budowlane z pomieszczeniem przeznaczonym na łazienkę. katalogi urządzeń sanitarnych. zidentyfikować i opisać poszczególne elementy oczyszczalni ścieków. zapisać spostrzeżenia i wnioski w zeszycie. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 31 . − − − − urządzeń Wyposażenie stanowiska pracy: poradniki budowlane. opisać w punktach podstawowe informacje nt.5) zaznaczyć na dostarczonej dokumentacji budowlanej rozmieszczenie sanitarnych wraz z ukazaniem stref ochronnych. zapoznać się z zasadami montażu przykanalików i instalacji oczyszczalni ścieków. Internet. Podaj nazwy wyróżnionych na schemacie elementów oraz podstawowe informacje na ich temat. 8) zapisać spostrzeżenia i wnioski w zeszycie. Wyposażenie stanowiska pracy: poradniki budowlane. projekty instalacji budowlanych z naniesionymi instalacjami ścieków. Sposób wykonania ćwiczenia. Ćwiczenie 3 Zapoznaj się z przedstawionym przez nauczyciela schematem domowej bezobsługowej oczyszczalni ścieków. 6) uzasadnić swoją koncepcję. powinieneś: zapoznać się z przedstawionym schematem. polskie normy.

przybory i urządzenia do wykonania instalacji kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków? 5) posłużyć się dokumentacją techniczną instalacji kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków? 6) wykonać szkice instalacji kanalizacyjnych? 7) zaprojektować trasę prowadzenia przewodów instalacji kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków? 8) posłużyć się normami i przepisami dotyczącymi projektowania instalacji kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków? 9) zamontować urządzenia sanitarne? 10) zaplanować wykonanie prac budowlano-instalacyjnych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) rozróżnić elementy składowe instalacji kanalizacyjnych? 2) scharakteryzować uzbrojenie i przybory instalacji kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków? 3) zastosować oznaczenia graficzne dla naniesienia na projekcie wyposażenia instalacji kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków? 4) dobrać uzbrojenie. ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska? 11) dokonać odbioru technicznego instalacji kanalizacyjnych? Tak Nie „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 32 .4.4.4.

projektowanie.5 MPa): budynki – 1. przewody kanalizacyjne.5 m.0 m.5 do 1. tory kolejowe magistralne pierwszo.5 m.0 m.5. Zakłada się. powodują niewielkie zanieczyszczenie środowiska. umożliwiają szybkie uruchamianie i zamykanie palników. kanały do kabli i inne kanały mające połączenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt – 1. wyposażenie. mieszany. s. kable ziemne elektroenergetyczne o napięciu: do 5 kV – 0.5 m. 69] Przewody sieci gazowej układamy w gruncie. niskiego ciśnienia (poniżej 10 kPa). wynoszącym najwyżej 0. odbiór techniczny 4. powyżej l do 30 kV – 4. średniego ciśnienia (10 kPa do 0. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 33 . kanały sieci ciepłowniczej.4.0 m. wodociągi. obwodowy. budowa. słupy linii elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. wysokim ciśnieniu.5 m. Na dalekie odległości gaz transportowany jest siecią przesyłową o tzw.0 m. kanały do kabli i inne kanały nie mające połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt – 1.0 m. że minimalne zagłębienie powinno wynosić 0. W obrębie miast musi być ono zredukowane do średniego bądź niskiego.1.5 m. s. 67]. s. Sieci i instalacje gazowe – zadania. Odległości przewodów od różnych obiektów określone są przepisami. przewody kanalizacyjne. do 15 kV zasilane kablami – 5. 37. których zadaniem jest dostarczenie tego paliwa do poszczególnych odbiorców.0 m. Ich zagłębienie uzależnione jest od składu gazu oraz od miejsca prowadzenia. pozwalają na dokładną regulację i automatyzację urządzeń.0 m. czyli 5 kPa [7.80 m. podwyższonego średniego ciśnienia (od 0. wodociągi.6 MPa). tory tramwajowe – 1. 63]. drzewa – 1. Rodzaje gazów Siecią gazową nazywamy zespół przewodów i urządzeń. W budynkach może występować gaz tylko o ciśnieniu niskim. kanały sieci ciepłowniczej.5 m. powyżej 15 kV – 5.005 MPa.5. Układ przewodów sieci gazowej może być: rozgałęziony.6 do 10 MPa). Przykładowe odległości gazociągów układanych w ziemi (o ciśnieniu nie większym niż 0. Za ich wykorzystaniem przemawiają następujące argumenty: są łatwe w transporcie i magazynowaniu. Rys.0 m. są stosunkowo tanie [7. Zasady prowadzenia sieci gazowych [7.0 m. stacje transformatorów elektroenergetycznych o napięciu: do 15 kV zasilane liniami napowietrznymi – 4.5 MPa).0 m. powyżej 15 kV – 1. Materiał nauczania Do jednych z powszechnie i chętnie stosowanych paliw należą gazy.i drugorzędne – 5. telekomunikacyjnych i trakcyjnych tramwajowych oraz inne podpory – 0. Przewody różnych sieci układa się wzdłuż ulic i pod nimi. powyżej 30 do 110 kV – 8. powyżej 110 kV – 15. Ze względu na panujące w przewodach ciśnienie możemy gazociągi podzielić na: wysokiego ciśnienia (od 1. napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu: do l kV – 0.

6 – wkręty kotwiące rurę. 38. natomiast pozostałe tylko elektrycznie. Przewody gazociągów nisko. 17 – chodnik. s. 13 – żółta. można spawać gazowo.8–1. 10. polietylenu o odpowiednich parametrach. Przejście przewodów przez ścianę budynku [7. 39. 2 – stalowa rura osłonowa. 40 mm. Odcinek przyłącza należy prowadzić przewodami o średnicy min. 40. 12 – trwałe połączenie drutu z rurą osłonową. foliowa taśma ostrzegawcza. 2 – szafka metalowa. Tworzywa sztuczne łączy się przez zgrzewanie elektrooporowe.Przyłączem gazowym nazywamy odcinek przewodu łączący sieć uliczną z instalacją znajdującą się w budynku.trójnik przyłączowy. 18 – ogrodzenie „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 34 . aby w sytuacji nagłego zagrożenia można było szybko odciąć dopływ gazu do obiektu. Jego zakończeniem jest główny kurek gazowy. s. 77]: 1 – przyłącze PE. a zlokalizowany jest trzeci) [7. 7 – wkręty kotwiące szafkę. 76] Rys. 16 – jezdnia. które w punkcie redukcyjnym przechodzą w stalowe lub miedziane. Każde przejście przewodu przez ścianę budynku musi być wykonane w specjalnej tulei ochronnej [7. s. ze spadkiem 4% w kierunku sieci i na głębokości 0. 14 – ściana budynku.0 m. 5 – kurek główny. Doprowadzenie przyłącza gazowego do budynku [7. rur stalowych walcowanych ze szwem. 3 – rura osłonowa ze stali ocynkowanej izolowanej taśmą antykorozyjną. Obecnie sieć gazową można wykonać z następujących materiałów: rur stalowych walcowanych bez szwu. Powinien być on tak położony. 3 – uszczelnienie elastyczne Rys. 15 – fundament. 8 – tuleja. Rys. 9 – sieć gazowa. 76]. 11 – miedziany drut identyfikacyjny. 77]: 1 – ściana. 4 – kształtka adaptacyjna PE/stal. wykonane ze stali. Obecnie powszechnie stosuje się przewody polietylenowe. Oznaczenie kurka głównego (w budynku jest sześć kurków głównych. s.i średnioprężnych o średnicy do 150 mm.

3 – gazomierz.in. należy do dostawcy gazu. Jej zadaniem jest doprowadzenie gazu do poszczególnych odbiorników. we wnękach z licznikiem elektrycznym. szczelności wszystkich elementów instalacji. Kontrola szczelności przewodów gazowych odbywa się na odcinku od kurka głównego do przyborów gazowych. Instalacją gazową nazywamy zespół przewodów i urządzeń położonych za kurkiem głównym. mieszkalne. Gazomierzy nie wolno instalować: w pomieszczeniach mieszkalnych. Odbiór techniczny instalacji gazowych [7. Rozwiązania techniczne połączeń powinny umożliwiać wymianę licznika bez konieczności demontażu instalacji [7.5 m od poziomu terenu. Instalacja gazowa w budynku [7. np. 2 – kurki odcinające. piece do wytwarzania ciepłej wody. 6 – przewód spalinowy. Rys. Przyborami gazowymi (odbiornikami gazu) nazywamy poszczególne urządzenia wykorzystujące spalający się gaz. spełniającą określone wymagania szczelności. jeżeli podczas próby szczelności nie został stwierdzony przez urządzenia pomiarowe spadek ciśnienia. 5 – gazowy podgrzewacz wody użytkowej. Instalacja może być prowadzona na zewnątrz lub wewnątrz budynku. s. 7 – pion gazowy. natomiast gazomierz należy do Zakładu Gazowniczego. to licznik energii elektrycznej musi być umieszczony poniżej gazomierza. 4 – kuchenka gazowa. jakości wykonania instalacji. ciśnienie powinno być zwiększone do 100 kPa. s.8 m licząc od poziomu podłogi do spodu urządzenia i co najmniej 0. W przypadku przeprowadzania przewodów przez pomieszczenia o zaostrzonym rygorze. łazienkach i innych miejscach narażonych na wilgoć. Do jego obowiązków należy utrzymanie prawidłowego działania tych urządzeń. 87] Przeprowadzany jest on przez wykonawcę w obecności właściciela lub inwestora obiektu oraz przedstawiciela dostawcy gazu. a także przewody spalinowe połączone z kanałami spalinowymi. 81]: 1 – kurek główny. jeśli gaz jest cięższy od powietrza – to powyżej. zakończone kurkiem głównym.3 do 1. w odległości mniejszej od l m (w rzucie poziomym) od palnika lub paleniska gazowego. oprócz przewodów i przyłącza gazowego. armatura i przybory gazowe. s. 82–83]. wchodzą urządzenia do pomiaru zużycia gazu. mierząc w rozwinięciu długość przewodu.: kotły centralnego ogrzewania. Zaliczamy do nich m. 41. Próby nie można przeprowadzać z użyciem gazów palnych. utrzymywanego przez 30 min. W jej skład. 8 – przejścia przez ściany i stropy Gazomierze montujemy na wysokości od 0. kuchenki. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 35 . Instalacja gazowa jest własnością właściciela budynku lub jego administratora. Przed każdym gazomierzem należy zamontować kurek odcinający. Próbę przeprowadza się za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 50 kPa. Do najważniejszych czynności składających się na odbiór należy sprawdzenie: zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym i z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej. Instalację uznaje się za szczelną i nadającą do uruchomienia. Jeżeli gaz jest lżejszy od powietrza. w odległości mniejszej niż 3 m od urządzenia gazowego.Sieć gazowa oraz przyłącze.

.. m. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. • tory tramwajowe – . m.2. 9. Jakie dokumenty są sprawdzane przy odbiorze technicznym instalacji gazu? 4. • kable ziemne elektroenergetyczne o napięciu: powyżej 15 kV – . Jakie jest maksymalne dopuszczalne ciśnienie gazu w budynku? 8.. Jakim kolorem oznacza się przewody gazowe? 11... • napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu: powyżej l do 30 kV – . filmy instruktażowe. Sposób wykonania ćwiczenia..4. Jakie zasady obowiązują przy montażu gazomierzy? 11. 2) zapoznać się z wymaganiami polskich norm odnośnie sieci i instalacji gazowych. Z jakich materiałów może być wykonana sieć gazowa? 6. 5) uzasadnić wybór odpowiedzi.. plansza poglądowa pokazująca rozmieszczenie przewodów podziemnych w przekroju ulicy. polskie normy. • stacje transformatorów elektroenergetycznych o napięciu: do 15 kV zasilane kablami – . m.. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy...... • kanały sieci ciepłowniczej – . ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń: l. 3) zapoznać się z zasadami prowadzenia sieci gazowych. m..... przykładowe projekty sieci i instalacji gazowych. Aby wykonać ćwiczenie.. Kto odpowiada za eksploatację i konserwację sieci gazowej? 7.5 MPa) od wskazanych obiektów terenowych: • budynki – .. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zgodnie w wymaganiami norm uzupełnij poniższe dane poprzez dopisanie odległości gazociągów układanych w ziemi (o ciśnieniu gazu nie większym niż 0. • wodociągi – . Z jakich materiałów i przy zastosowaniu jakich połączeń możemy wykonać instalację gazu? 10.. W jakich miejscach nie wolno montować gazomierzy? 12. Jakie ciśnienie występuje w przewodach gazowych sieci miejskiej? 4. powinieneś: 1) zapoznać się z rodzajami i właściwościami gazów.. m.. 4) uzupełnić dane poprzez dobranie odległości zgodnych z wymaganiami norm. Jakie znasz rodzaje przewodów sieci gazociągowej? 3.. 6) zapisać spostrzeżenia i wnioski w zeszycie.. m. m... Jakie znasz rodzaje gazów? 2.. Co to jest kurek główny i jaką pełni rolę? 5. • drzewa – . − − − − − Wyposażenie stanowiska pracy: poradniki budowlane.5. m.5. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 36 .... sprawdzisz. Wymień elementy uzbrojenia instalacji gazu.3...

Sposób wykonania ćwiczenia. na którym wskażesz rozmieszczenie głównego kurka gazowego. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 37 . ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Efekty swojej pracy przedstaw w postaci szkicu.Ćwiczenie 2 Z informacji przedstawionych na tabliczce zaprezentowanej przez nauczyciela odczytaj zawarte na niej dane i zlokalizuj położenie głównego kurka gazowego. 3) opisać w punktach podstawowe informacje dotyczące uzbrojenia i zasad prowadzenia przyłącza oraz odbioru technicznego sieci gazowej i zaworu głównego w budynku zgodnie z wymaganiami norm. Aby wykonać ćwiczenie. odszukać informacje niezbędne dla ich rozszyfrowania. polskie normy. 1) 2) 3) 4) 5) 6) − − − Aby wykonać ćwiczenie. polskie normy. Ćwiczenie 3 Odczytaj schemat doprowadzenia przyłącza gazowego przekazany przez nauczyciela. uzasadnić wybór odpowiedzi. 4) zapisać spostrzeżenia i wnioski w zeszycie. narysować szkic. przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. schemat doprowadzenia przyłącza gazowego do budynku. zapisać spostrzeżenia i wnioski w zeszycie. zidentyfikować położenie głównego kurka gazowego. powinieneś: 1) zapoznać się z przedstawionym schematem. uzbrojenia i zasad prowadzenia przyłącza oraz odbioru technicznego sieci gazowej. powinieneś: zapoznać się z danymi zawartymi na tabliczce. Wyposażenie stanowiska pracy: poradniki budowlane. Sposób wykonania ćwiczenia. 2) zidentyfikować i opisać poszczególne elementy doprowadzenia przyłącza gazowego do budynku. W tym celu podaj nazwy wyróżnionych na schemacie elementów oraz podstawowe informacje nt. − − − Wyposażenie stanowiska pracy: poradniki budowlane. przykładowe projekty sieci gazowych.

− warunków montażu i lokalizacji licznika gazowego. ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. − − − 4. dokumentacja budowlana zawierająca schemat instalacji gazowej w budynku. − czynności odbioru technicznego instalacji gazowej. polskie normy.5. 1) 2) 3) − − Aby wykonać ćwiczenie.Ćwiczenie 4 Odczytaj przedstawiony przez nauczyciela schemat instalacji gazowej w budynku.4.: wyposażenia i prowadzenia przewodów gazowych. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak 1) rozróżnić elementy składowe sieci i instalacji gazowych? 2) scharakteryzować uzbrojenie oraz przybory sieci i instalacji gazowych? 3) posłużyć się dokumentacją techniczną sieci i instalacji gazowych? 4) wykonać rysunki odręczne oraz szkice sieci i instalacji gazowych? 5) posłużyć się normami oraz przepisami dotyczącymi projektowania sieci i instalacji gazowych? 6) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. warunków montażu i lokalizacji licznika gazowego zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. − czynności odbioru technicznego instalacji gazowej. Wyposażenie stanowiska pracy: poradniki budowlane. opisać w punktach podstawowe informacje nt. zidentyfikować i opisać poszczególne elementy instalacji gazowej w budynku. W tym celu podaj nazwy wyróżnionych na schemacie elementów oraz podstawowe informacje dotyczące: − wyposażenia i prowadzenia przewodów gazowych. 4) zapisać spostrzeżenia i wnioski w zeszycie. Sposób wykonania ćwiczenia. powinieneś: zapoznać się z przedstawionym schematem. ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania sieci i instalacji gazowych? 7) dokonać odbioru technicznego sieci i instalacji gazowych? Nie „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 38 .

dwufunkcyjne (zasilające zarówno instalację c. s. Odległość kotła od najdalej wysuniętego pionu nie powinna przekraczać 25 m. W budownictwie mieszkaniowym najczęściej stosuje się instalację centralnego ogrzewania typu wodnego. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 39 .6. − stosowanie mniejszych średnic przewodów. 96]. W kotłach można spalać m. coraz częściej stosowanym.). Przewody. zasady prowadzenia przewodów pionowych i poziomych.4. Od nich odchodzą piony dostarczające ciepło na poszczególne kondygnacje.o.u.o. Tradycyjne instalacje c. jak i c.). w których uzyskujemy ciepło poprzez spalanie paliw lub wykorzystanie energii elektrycznej. Oblicza się.1. Ciepło może być wytwarzane miejscowo – w kotłach lub z dala – w ciepłowniach. a wysokość między jego środkiem i najniżej położonym grzejnikiem musi wynosić 2–3 m. 96]. a do wykańczania podłóg używać materiałów łatwo oddających ciepło (płytkami ceramicznymi. W porównaniu z ogrzewaniem grawitacyjnym ogrzewanie pompowe ma następujące zalety: − brak ograniczeń w kubaturze obiektu. których zadaniem jest rozprowadzenie ciepła w obrębie budynku. propan. Instalacje centralnego ogrzewania – systemy i rodzaje ogrzewania. Grawitacyjne ogrzewanie wodne może być stosowane tylko w małych budynkach. Przy ogrzewaniu podłogowym. odpowiednim parkietem lub panelami drewnianymi).) – zespół przewodów i urządzeń. Do wad układu pompowego należą stosunkowo wysokie koszty eksploatacji.o. Kotłami nazywamy urządzenia. − możliwość montażu grzejników na dowolnej wysokości (również poniżej kotła).6. głównie żeliwnych. taśmie brzegowej. Czynnikiem rozprowadzającym ciepło bywa woda oraz powietrze.in. olej opałowy. pod przewodami należy stosować bardzo dobrą izolację cieplną. sposobem ogrzewana pomieszczeń jest ogrzewanie elektryczne [7. Coraz większą popularność zdobywa ogrzewanie podłogowe. olej napędowy [7. Wymagane jest stosowanie przewodów o większych średnicach i odpowiednich grzejników. s. odbiór techniczny 4. W zależności od sposobu krążenia w niej wody.: węgiel. głównie spowodowane zużyciem energii elektrycznej. płytkami kamiennymi. Materiał nauczania Instalacja centralnego ogrzewania (c. że w ten sposób można zaoszczędzić ok. − mała bezwładność (szybsze uruchamianie) instalacji. koks. Innym. rodzaje i połączenia grzejników. 98]. wyróżniamy ogrzewanie grawitacyjne lub pompowe.w. jak i elektryczne [7. Kotły mogą być: jednofunkcyjne (przeznaczone tylko do instalacji c. projektowanie. W ogrzewaniu wodnym grawitacyjnym woda zimna ma większą gęstość od wody ogrzanej i dlatego opada na dół. do góry wypychana jest natomiast woda ciepła.o. Ogrzewanie to może być zarówno wodne. Przy wylewaniu należy pamiętać o odpowiednich przerwach dylatacyjnych – tzw. Odbiornikami energii są grzejniki. trociny. 12% paliwa. wykładzinami z tworzyw sztucznych. wykładzinami dywanowymi. które ją rozprowadzają wzdłuż budynku noszą nazwę poziomów. zasilane są wodą o temperaturze powyżej 70°C. gaz ziemny. s.

6 – hydrometr Rys. 4 – rura przelewowa. 3 – rura sygnalizacyjna.Rys. 99]:1 – ściana. 43. 9 – rura odpowietrzająca „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 40 . 2 – rura wzbiorcza. a po schłodzeniu odpływa innym).o. 102]:1 – naczynie wzbiorcze. Konstrukcja podłogi w ogrzewaniu podłogowym [7.o. 3 – wykończeniowa warstwa podłogi. 5 – rura bezpieczeństwa. Instalacja c. s. 3 – rura sygnalizacyjna. 6 – hydrometr. 4 – wylewka betonowa. 4 – rura przelewowa. 9 – izolacja termiczna. 2 – rura wzbiorcza. 7 – uchwyt do rury. 44. 8 – rura cyrkulacyjna. a następnie przepływa do kolejnego) oraz dwururowym (ogrzana woda dopływa do odbiorników ciepła jednym przewodem. 8 – izolacja przeciwwilgociowa (folia polietylenowa). jednorurowego: a) pionowego. dwururowa grawitacyjna z rozdziałem: a) dolnym. 2 – tynk. 101]: 1 – naczynie wzbiorcze. b) górnym [7. b) poziomego [7. 5 – rura bezpieczeństwa. Rys. Instalacja ogrzewania grawitacyjnego c. 10 – strop Przewody możemy prowadzić w systemie jednorurowym (gorąca woda wpływa do pierwszego grzejnika i oddaje część ciepła. 6 – rura wielowarstwowa. 7 – zbiornik odpowietrzający. 42. s. s. 5 – izolacja brzegowa.

5 . Odbiór techniczny instalacji Próby szczelności na zimno przeprowadza się przed zamurowaniem bruzd. krzyżowo. stalowe płytowe. Następstwem uruchomienia instalacji jest konieczność jej regulacji. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku może nastąpić tzw. Za pozytywny wynik uznaje się brak przecieków i roszenia. Grzejniki z przewodami. miedziane łazienkowe. automatyczne odpowietrzanie pionów.Zalety układów pompowych systemu zamkniętego: mniejsze zużycie energii. stalowe konwekcyjne. mogą być: żeliwne członowe. Po ochłodzeniu nie może być na rurach żadnych uszkodzeń i odkształceń. 104]:1 – przeponowe naczynie wzbiorcze. 4 – zawory z głowicami termostatycznymi. Z tego też powodu układ ten nie może być zastosowany przy kotłach opalanych węglem. Rys. można łączyć: bocznie jednostronnie. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 41 . hermetyczne pompy obiegowe o płynnej regulacji obrotów. Grzejniki oddające ciepło przez promieniowanie to przede wszystkim tzw. czyli unoszenie. płyty promieniujące. Dopiero po tej czynności następuje odbiór końcowy – badanie zgodności wykonania instalacji z wymaganiami technicznymi i dokumentacją. odpodłogowo. że w takim rozwiązaniu musimy zastosować naczynia wzbiorcze przeponowe gromadzące wodę o temperaturze niższej od 100°C. 45. s. Układy pompowe mają mniejsze średnice przewodów. W zależności od sposobu oddawania ciepła grzejniki dzielimy na oddające ciepło przez konwekcję lub przez promieniowanie. siodłowo. aluminiowe płytowe. częściowy odbiór techniczny. stalowe z rur gładkich i ożebrowanych. Grzejniki oddające ciepło przez konwekcję. aluminiowe członowe. 3 – pompy obiegowe.przewody o odpowiednich średnicach. [7. pośrednio. 2 – odpowiednio dobrane źródło ciepła. Schemat zmodernizowanej tradycyjnej instalacji c.o. 6 – automatyczne odpowietrzenie Wymiana ciepła między instalacją a pomieszczeniem odbywa się za pomocą grzejników. stalowe łazienkowe. Próba szczelności wykonywana na gorąco przeprowadzana jest po pozytywnym wyniku próby na zimno. Należy jednak pamiętać. zaizolowaniem termicznym i malowaniem. szybsze nagrzewanie się instalacji. miedziano-aluminiowe. odpowiednio dobrane źródło ciepła. bezdławicowe dwustawne zawory wyposażone w termostatyczne głowice. dokładniejsza regulacja.

Co nazywamy instalacją centralnego ogrzewania? 2.? 3. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 42 . Aby wykonać ćwiczenie. Sposób wykonania ćwiczenia. katalogi firm produkujących kotły grzewcze. ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. W tym celu podaj nazwy wyróżnionych na schemacie elementów oraz podstawowe zasady montażu.o. sprawdzisz. 3) dobrać moc kotła do powierzchni ogrzewanej. Sposób wykonania ćwiczenia. Gdzie i dlaczego zaleca się stosowanie ogrzewania elektrycznego podłogowego? 5.4. opisać w punktach podstawowe informacje dotyczące zasad montażu. Jaki rodzaj paliwa zalecałbyś zastosować w kotle w swoim domu? 4. 4. 2) przedstawić zalety i wady poszczególnych typów kotłów. Przy pomocy. Wymień elementy uzbrojenia i przybory instalacji c.6. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Dobierz i uzasadnij wybór rodzaju kotła do ogrzewania budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej równej 120 m2. polskie normy. zapisać spostrzeżenia i wnioski w zeszycie. 5) zapisać spostrzeżenia i wnioski w zeszycie. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń: l. powinieneś: zapoznać się z przedstawionym ćwiczeniem zidentyfikować i opisać poszczególne elementy konstrukcji podłogi w ogrzewaniu podłogowym.o. 1) 2) 3) 4) Aby wykonać ćwiczenie. powinieneś 1) zapoznać się z rodzajami kotłów do ogrzewania centralnego budynków mieszkalnych. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. Ćwiczenie 2 Odczytaj z przedstawionego przez nauczyciela schematu elementy konstrukcji podłogi z ogrzewaniem podłogowym. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.6. − − − Wyposażenie stanowiska pracy: poradniki budowlane. jakich czynników jest rozprowadzane ciepłe w instalacjach c.2. z uwzględnieniem wymagań norm. Czym różni się grawitacyjny system ogrzewania od pompowego? 6. W jaki sposób dokonałbyś modernizacji grawitacyjnej instalacji centralnego ogrzewania? 7.3. 4) uzasadnić swój wybór.

o.. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) − − − − Wyposażenie stanowiska pracy: poradniki budowlane..o. uzbrojenia oraz montażu instalacji c.o. katalogi firm produkujących różnego typu grzejniki wraz z zasadami doboru mocy grzewczej.o. Ćwiczenie 3 Na przekazanym przez nauczyciela projekcie budynku mieszkalnego zaznacz przebieg c. ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska? 7) dokonać odbioru technicznego instalacji c. zapoznać się z typami i zasadami doboru mocy grzewczej grzejników.o. zaznaczyć na projekcie przebieg instalacji c.4. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak 1) rozróżnić elementy składowe różnych typów instalacji c.? 2) scharakteryzować uzbrojenie i przybory instalacji c. polskie normy.o.. Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: zapoznać się z zasadami oznaczania przewodów. dorysować uzbrojenie instalacji c. 9) zapisać spostrzeżenia i wnioski w zeszycie. uzasadnić wybór. polskie normy.− − − Wyposażenie stanowiska pracy: poradniki budowlane. katalogi firm z instrukcjami montażu ogrzewania podłogowego.o.6. Sposób wykonania ćwiczenia.? 3) zastosować oznaczenia graficzne dla naniesienia na projekcie wyposażenia instalacji c.o.? 4) wykonać rysunki odręczne i szkice instalacji c. oraz z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.o.? Nie „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 43 .o.? 5) posłużyć się normami i przepisami dotyczącymi wyboru mocy grzewczej grzejników? 6) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 4. oraz zaproponuj typ i dobierz moc grzewczą grzejników. odczytać przekazany przez nauczyciela projekt budowlany.o. zapoznać się z warunkami technicznymi odbioru instalacji c. ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. dobrać typ i moc grzewczą grzejnika. projekty budowlane bez schematów instalacji c..

Zalety podgrzewaczy przepływowych: straty ciepła są nieznaczne. ogrzewaną przez paliwa płynne. s. podczas poboru spada średnia temperatura ciepłej wody. urządzenie ma niewielkie rozmiary. Przepływowe podgrzewacze wody – woda przepływa przez urządzenie. Zaopatrują one tylko jeden punkt poboru. Materiał nauczania Instalacja ciepłej wody użytkowej (c.4. Instalacje ciepłej wody użytkowej 4.: czynnik grzejny dopływający z ciepłowni. gazowe.u. 46. Rys.108]. ciepło odpadowe. można dokładnie ustawić temperaturę. pobierając przy tym ciepło pochodzące ze spalania gazu ziemnego lub wytwarzane przez prąd elektryczny. Do ogrzewania bezpośredniego podgrzewaczy wody pitnej stosuje się paliwa płynne. ponieważ urządzenia te nie mają izolacji cieplnej.u. Ich zalety: duża ilość ciepłej wody. Zamknięty podgrzewacz pojemnościowy zasilany prądem [10.w. Zamknięte (ciśnieniowe) podgrzewacze wody zaopatrują kilka punktów poboru. zlewozmywak kuchenny. kocioł dwufunkcyjny [7. Bojlery – podgrzaną wodę należy zaraz zużyć. „odstana” woda nie nadaje się do celów spożywczych. gdyż przebywa w urządzeniu jedynie przez krótki czas. niewielka moc przyłączowa. Ciepłą wodę możemy wytwarzać miejscowo lub centralnie.u. energię słoneczną. prąd elektryczny. Wady: znaczne straty przy długich okresach przestoju. stałe i prąd elektryczny. łatwość regulowania temperatury.7. Odpowiedni regulator pozwala na podgrzanie wody do pożądanej temperatury oraz na utrzymywanie tej temperatury na stałym poziomie. s.w. Wyróżniamy następujące źródła do przygotowywania c. natomiast moc przyłączowa jest wysoka. pompy cieplne. np.7. podgrzewacz wody. s. W pośrednio ogrzewanych podgrzewaczach wody pitnej jako nośnik ciepła stosuje się najczęściej wodę. Mogą być one zasilane prądem lub gazem. ciepło przesyłane na odległość. Wady: natężenie przepływu jest niewielkie. 119] Rys. stałe. wysoki koszt zakupu ze względu na ich dobrą izolację. zwłaszcza wanny i prysznice. Osprzęt zamkniętego podgrzewacza wody o pojemności powyżej 10 l [10. Uzyskana w ten sposób ciepła woda nadaje się do spożycia. Pojemnościowe podgrzewacze wody – są to zbiorniki (od 5 do nawet kilkuset litrów) stale wypełnione wodą.w. których zadaniem jest rozprowadzenie ciepłej wody w obrębie budynku. 120] „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 44 . gazowe.) – układ przewodów i urządzeń. nie powinna być wyższa niż 55°C. urządzenie może zaopatrywać każdorazowo tylko jeden punkt poboru. 47. ciepłą wodę można pobierać przez dowolnie długi czas.1. koszty zakupu są niższe od kosztów podgrzewaczy pojemnościowych. Temperatura wody płynącej w instalacji c.

Część instalacji w domu wielorodzinnym [10. Przygotowanie ciepłej wody za pomocą kotła wykorzystującego wartość opałową zbiornika warstwowego [10.0-krotność dziennego zapotrzebowania na ciepłą wodę. inwestora. Próba jest pozytywna. Kolejność wykonywanych czynności jest następująca: zakorkowanie instalacji. Jako wartość orientacyjną przy podgrzewaniu wody użytkowej przyjmuje się następujący przelicznik: 1. służącą do przygotowywania ciepłej wody [10. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 45 . 48. gdy w ciągu 20 minut nie ma oznak spadku ciśnienia. sprawdzenie szczelności połączeń i armatury.System centralnego podgrzewania wody pitnej Rys. Dla tych celów wykorzystuje się kolektory słoneczne płaskie i próżniowe. użytkownika i dostawcy ciepła.5 do 2. s. należy przeprowadzić próby szczelności. Zakłada się przy tym dzienne zapotrzebowanie na ciepłą wodę na poziomie 50 litrów na osobę przy temperaturze wody 50°C. Dozwolone jest przeprowadzenie prób częściowych w przypadku układania przewodów w bruzdach ściennych i podłogowych. s. przed zakryciem bruzd oraz robotami malarskimi. 49. odpowietrzenie. napełnienie jej wodą wodociągową. Wykonuje się je przy dodatniej temperaturze otoczenia. Sieć przewodów rurowych instalacji na energię słoneczną. Polega on na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z projektem i dokumentacją. 123] Rys. Sprawdzona w praktyce pojemność zbiornika to od 1.5 wartości roboczego. Czynności takie przeprowadza się dwukrotnie: dla instalacji wypełnionej wodą zimną i wodą ciepłą. 124] Promieniowanie słoneczne można też racjonalnie wykorzystać do przygotowywania ciepłej wody. 50. podniesienie ciśnienia do 1. Rys. Ciepło słoneczne gromadzone jest w zbiorniku. czy ułożeniem izolacji termicznej. Odbiór końcowy dokonywany jest komisyjnie w obecności wykonawcy.u. s. 129] Podczas odbioru technicznego c.0 m2 powierzchni kolektora na osobę.5 do 2.w.

u. Jakie zalety i wady mają pojemnościowe podgrzewacze wody? 5.2. 1) 2) 3) 4) Aby wykonać ćwiczenie. jeżeli chcemy ograniczyć ilość szkodliwych gazów spalinowych? 3.7. Jakie urządzenia służą do wytwarzania ciepłej wody użytkowej? 2.? 4. Wyposażenie stanowiska pracy: poradniki budowlane. służącą do przygotowania ciepłej wody dla domu-bliźniaka z trzema osobami w każdym gospodarstwie domowym. zapoznać się z podstawowym wyposażeniem instalacji na energię słoneczną. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. bojlerów i podgrzewaczy przepływowych.3. dokonać analizy porównawczej danych urządzeń. Ćwiczenie 2 Zaplanuj jedną wspólną instalację na energię słoneczną. Jaką funkcję pełni w technice instalacyjnej zawór zabezpieczający przed przepływem zwrotnym. Sposób wykonania ćwiczenia: 1) 2) 3) 4) − − − − pojemnościowych podgrzewaczy wody. Skorzystaj przy tym z dokumentacji producentów materiałów i urządzeń. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Porównaj wady i zalety i podgrzewaczy przepływowych. zidentyfikować wady i zalety pojemnościowych podgrzewaczy wody. bojlerów Aby wykonać ćwiczenie. określić dzienne zapotrzebowanie na ciepłą wodę (temperatura 50˚C) przypadające na jedną osobę. ustalić powierzchnie kolektora dla przedstawionego przypadku.4. zapisać spostrzeżenia i wnioski w zeszycie.w. charakterystyki różnego rodzaju urządzeń grzewczych pitnej wody.7. a jaką zawór bezpieczeństwa? 6. sprawdzisz. Jakie wady mają urządzenia grupowe w porównaniu z centralnymi? 4. Jak dokonasz odbioru technicznego instalacji c. Narysuj szkic takiej instalacji. Sposób wykonania ćwiczenia. Jak wykorzystasz promieniowanie słoneczne do przygotowywania ciepłej wody? 7. polskie normy. powinieneś: zapoznać się ze sposobami podgrzewania wody pitnej. Jaki rodzaj energii wskazany jest do przygotowania ciepłej wody użytkowej. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 46 . czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń: 1. powinieneś zapoznać się z zasadami działania kolektora słonecznego. bojlerów i podgrzewaczy przepływowych. katalogi firm – producentów pojemnościowych podgrzewaczy wody.

4. przybory i urządzenia do wykonania instalacji ciepłej wody pitnej? 5) wykonać rysunki odręczne i szkice instalacji ciepłej wody pitnej? 6) zaprojektować trasę prowadzenia przewodów instalacji ciepłej wody pitnej? 7) posłużyć się normami i przepisami dotyczącymi projektowania instalacji ciepłej wody pitnej? 8) dokonać odbioru technicznego instalacji ciepłej wody pitnej? Tak Nie „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 47 . Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) rozróżnić elementy składowe instalacji ciepłej wody pitnej? 2) scharakteryzować uzbrojenie i przybory instalacji ciepłej wody pitnej? 3) zastosować oznaczenia graficzne dla naniesienia na projekcie wyposażenia instalacji ciepłej wody pitnej? 4) dobrać uzbrojenie. katalogi firm – producentów materiałów i urządzeń instalacji na energię słoneczną. − − − − Wyposażenie stanowiska pracy: poradniki budowlane.5) naszkicować projekt sieci przewodów rurowych instalacji na energię słoneczną. 4. 5) uzasadnić swój wybór.7. służący do przygotowania ciepłej wody. polskie normy. 6) zapisać spostrzeżenia i wnioski w zeszycie. charakterystyki różnego rodzaju urządzeń grzewczych wody pitnej.

podstawy dachowe. różnica ciśnień. Zadaniem klimatyzacji jest usunięcie z pomieszczenia szkodliwych składników powietrza oraz dostarczenie oczyszczonego powietrza o odpowiedniej temperaturze i wilgotności. takich jak wiatr. wentylatorów (wytwarzają różnicę ciśnień). budowa. których zadaniem jest usuwanie z pomieszczeń zamkniętych zanieczyszczonego powietrza i wymiana go na świeże. s. 13 – przewód powietrza recyrkulacyjnego „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 48 .1. 6 – komora zraszania. 7 – nagrzewnica powietrza.4. 12 – wyrzutnia powietrza. gdy temperatura wewnątrz jest wyższa niż na zewnątrz. 120]:1 – czerpnia powietrza. przewód główny łączący wentylator z wylotem powietrza. 9 – nawiewniki. przewody rozprowadzające. nagrzewnic (ogrzewają powietrze). 51. nawiewników i wywiewników (kratki wentylacyjne). Wentylacja sztuczna (mechaniczna) powstaje wówczas.8. Wentylacja naturalna może się odbywać na skutek infiltracji lub przewietrzania. filtrów (oczyszczają powietrze przed wprowadzeniem go lub przed usunięciem). różnica temperatur. 2 – przepustnice. 4 – komora mieszania. osprzęt. Instalacja klimatyzacyjna jedno–przewodowa scentralizowana [7. odgałęzienia zasilające poszczególne pomieszczenia. 5 – filtr powietrza. Kanały wentylacyjne. gdy ruch powietrza jest wymuszony przez wentylator. 10 – wywiewniki. 3 – nagrzewnica wstępna. przewodów wentylacyjnych (służą do przemieszczania powietrza). przepustnic (regulują strumień powietrza). 8 – wentylator nawiewny. 11 – wentylator wywiewny. Grawitacyjny wywiew powietrza z pomieszczenia powstaje. Może być ona naturalna lub sztuczna. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne – zadania.8. Materiał nauczania Wentylację tworzy zespół przewodów i urządzeń. W jej skład wchodzą: wentylator. kratki nawiewne i wywiewne. wywietrzaki to elementy wentylacji grawitacyjnej. wyrzutni powietrza (usuwają do atmosfery zużyte powietrze). Wentylacja naturalna polega na wymianie powietrza między pomieszczeniem a otoczeniem pod wpływem zjawisk fizycznych. Wentylacja nawiewno-wywiewna składa się z: czerpni powietrza (pobierają powietrze z zewnątrz). projektowanie 4. Rys. W sytuacji odwrotnej powietrze będzie wnikać do pomieszczenia przewodem wentylacyjnym.

2) zidentyfikować osprzęt instalacji oraz określić jego zadania. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzasadnij. przewody wentylacyjne. Aby wykonać ćwiczenie. Podaj podstawowe zasady montażu takiej instalacji.3. nagrzewnice. w którym będą montowane urządzenia: otynkowane i zabiałkowane. − Wyposażenie stanowiska pracy: Katalogi osprzętu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacji. Ćwiczenie 2 Nazwij poszczególne elementy pokazane na przedstawionym przez nauczyciela schemacie instalacji klimatyzacyjnej jednoprzewodowej scentralizowanej. wentylatory. przygotowany wspornik pod urządzenia. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 49 . sieć przewodów oraz odpylacze i wentylatory powinny być uziemione. 3) zapisać spostrzeżenia i wnioski w zeszycie.8. Odpowiadając na pytania.8. Pytania sprawdzające 1. sprawdzisz.2. 4. powinieneś: 1) zapoznać się zadaniami instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. 5. odległość wyrzutni wentylacji mechanicznej od budynku przeznaczonego dla ludzi nie powinna być mniejsza niż 3 m. izolacja cieplna przewodu – jeśli pomiędzy powietrzem w przewodzie a powietrzem otoczenia jest różnica temperatury 15°C. odległość między punktami zamocowania przewodów poziomych zależy od ich średnicy i wynosi 3-4 m. fundamenty pod wentylatory i sprężarki muszą być oddzielone od konstrukcji budynku. jakie zadania spełnia instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna oraz zastosowany dla ich budowy osprzęt: czerpnie. 3. Z jakich elementów składa się wentylacja nawiewno-wywiewna i jakie jest ich przeznaczenie? Jakie elementy wchodzą w skład instalacji klimatyzacyjnej i jakie mają zadania do spełnienia? Podaj kilka zasad stosowanych podczas montażu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej? 4. 2. otwory w przegrodach budowlanych powinny być o 50 mm większe niż wymiary montowanego w nich urządzenia.− − − − − − − Wybrane zasady montaż przewodów instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej: pomieszczenie. filtry. Sposób wykonania ćwiczenia. 4. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń: Jakie zadania spełnia wentylacja i klimatyzacja? Omów zasadę działania wentylacji grawitacyjnej.

1) 2) 3) 4) Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: zapoznać się z przedstawionym schematem. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak 1) rozróżnić elementy składowe instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej? 2) scharakteryzować uzbrojenie i przybory instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej? 3) dobrać uzbrojenie. opisać w punktach podstawowe informacje dotyczące zasad montażu. polskie normy. zidentyfikować i opisać poszczególne elementy instalacji klimatyzacyjnej jednoprzewodowej scentralizowanej. katalogi osprzętu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacji.4. ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska? Nie „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 50 .Sposób wykonania ćwiczenia. 5) zapisać spostrzeżenia i wnioski w zeszycie.8. − − − Wyposażenie stanowiska pracy: poradniki budowlane. zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 4. przybory i urządzenia do wykonania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej? 4) posłużyć się dokumentacją techniczną instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej? 5) posłużyć się normami i przepisami dotyczącymi instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej? 6) wykonać montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

9. spełnienie wymagań przepisów dotyczących projektowania i budowy instalacji. ochronę środowiska przed skażeniem i emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgań. s. s. Rys. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 51 .4. Materiał nauczania Instalacja elektryczna służy do doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej niskiego napięcia do odbiorników elektrycznych. a przede wszystkim ochronę przed porażeniem elektrycznym. bezpieczeństwo użytkowania. 61]. wybuchem i innymi szkodami. b) schemat elektryczny [4. Zasilanie instalacji elektrycznych odbiorczych w budynku wielokondygnacyjnym: a) lokalizacja złącza.9. Większość instalacji elektrycznych jest wykonywana w budynkach. przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi.1. Instalacje elektryczne – zasady wykonywania w budynkach 4. 63] − − − − Instalacje elektryczne powinny zapewniać [4. powstawaniem pożaru. a także łączące je rozdzielnice. stosownie do potrzeb użytkownika. Instalacje wykonywane na zewnątrz pomieszczeń są eksploatowane w gorszych warunkach i muszą spełniać ostrzejsze wymagania niż instalacje elektryczne budynków [4. rozdzielnicy głównej i wewnętrznej linii zasilającej. s. hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. 61]: ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych. 52. Obejmuje ona współpracujące ze sobą obwody rozdzielcze i odbiorcze.

− miały obwody odbiorcze zabezpieczone wyłącznikami wyposażonymi w wyzwalacze zwarciowe i przeciążeniowe. którego człowiek może stracić zdrowie. gdy ich przekrój nie przekracza 10 mm. aby nowe i modernizowane lub remontowane instalacje elektryczne budynków: − były wykonane w układzie TN-S. − miały zainstalowane wyłączniki różnicowoprądowe co najmniej w obwodach wskazanych przez normy. − były wykonane z przewodów z żyłami miedzianymi. 2 – kanał piętrowy [4. tj. aby każda nowa instalacja odbiorcza: − była wyposażona w licznik pobieranej energii elektrycznej umieszczony poza lokalem mieszkalnym. Dlatego wymaga się. 70] Szczególnie ważne jest wykonanie instalacji odbiorczej w mieszkaniu. poważne zagrożenie środowiska. spowodowany jej niesprawnością lub awarią zasilania instalacji [4. Rys. a nawet życie. s. Wymaga się. Ciepło wydzielające się przy przepływie prądu w instalacji i przy wyładowaniach elektrycznych niezupełnych (iskrzeniach) i zupełnych (łukowych) może spowodować pożar oraz wybuch gazów (oparów) wybuchowych. a także poważne straty materialne może też wywołać zanik napięcia w instalacji. gdyż z nią najczęściej styka się człowiek. połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe. Każdy zelektryfikowany budynek powinien mieć: główną szynę uziemiającą. łączące przewody ochronne PE z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku oraz uziom. s. 61–62].Napięcie instalacji elektrycznej stwarza zagrożenie porażeniowe w wyniku. Zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 52 . − były wykonane przewodami prowadzonymi równolegle do krawędzi ścian i stropów. Plan instalacji elektrycznej w mieszkaniu: 1 – rozdzielnica mieszkaniowa. z oddzielnymi przewodami neutralnymi N i ochronnymi PE. 53.

miała obwody prowadzone wewnątrz mieszkania (w budynku wielorodzinnym). 8 – gwóźdź. 4 – puszka. należy zaniechać uprzednio przewidzianych czynności. c) sposób zginania przewodu wtynkowego płaskiego na płaszczyźnie podłoża: l – mur z cegły. uprawnione osoby. aby na odkrytych częściach czynnych nie było napięcia. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 53 . 54. s. gniazda wtyczkowego pralki. 10 – klej [4. była podzielona co najmniej na obwody: oświetlenia górnego (sufitowego). 3 – rurka winidurowa. aby oświetlenie spełniało wymagania norm. 71] Najważniejsze zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych można sformułować następująco [4. Liczba punktów oświetleniowych powinna być dobrana tak. − przed wymianą wkładek bezpiecznikowych i elektrycznych źródeł światła należy. a liczba gniazd wtyczkowych – aby nie trzeba było stosować tzw. wymianą bezpieczników lub elektrycznych źródeł światła należy sprawdzić przez oględziny stan urządzeń. W razie zauważenia jakiegokolwiek uszkodzenia. a szczególnie stan ich obudów i widocznych części izolacyjnych. − przed wykonaniem czynności łączeniowych. wynikająca z konieczności posługiwania się urządzeniami przenośnymi lub załączania i wyłączania obwodów i odbiorników elektrycznych. rozdzielaczy. − wszelkie prace remontowe. 5 – element budowlany. 7 – uchwyt. Przewody obwodów instalacji elektrycznych w budynkach układa się pod tynkiem. które mają być dotknięte. o ile jest to możliwe. 9 – podkładka. wyłączyć obwód tak. Rys. 102]: − nie należy zbliżać się i dotykać urządzeń elektrycznych. 2 – bruzda w murze. modernizacyjne lub konserwacyjne instalacji elektrycznych i odbiorników mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowane. gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia. ogrzewania elektrycznego).− − − była wyposażona w rozdzielnicę mieszkaniową. s. jeżeli nie zachodzi taka potrzeba. gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników zainstalowanych na stałe (np. Układanie przewodów: a) pod tynkiem w rurkach. b) w tynku. w tynku lub po wierzchu. 6 – tynk.

3. Jakie wymagania stawia się nowym.9. modernizowanym lub remontowanym instalacją elektrycznym budynków? 4. po zauważeniu jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy urządzeń elektrycznych lub ich uszkodzenia. powinieneś: 1) zapoznać się z zasadami oznaczania przewodów. instalacji centralnego ogrzewania. 6) zapoznać się z warunkami technicznymi odbioru instalacji elektrycznej. uziemionych przedmiotów. 5) uzasadnić wybór. 2) odczytać przekazany przez nauczyciela projekt budowlany.− − − − w celu połączenia lub rozłączenia wtyczki i gniazda wtyczkowego należy chwytać za obudowę wtyczki. 4. instalacji wodociągowej. Jakie zagrożenia stwarza instalacja elektryczna? 3. gniazdka). używanie podczas kąpieli elektrycznych grzałek lub suszarek do włosów można uznać za krok samobójczy (świadczą o tym statystyki porażeń śmiertelnych). 4. katalogi firm produkujących różnego typu przewody. to należy ich zaniechać i zwrócić się o pomoc do pogotowia elektrycznego lub innych upoważnionych służb. − − − Wyposażenie stanowiska pracy: poradniki budowlane. uzbrojenia oraz montażu instalacji elektrycznej. Aby wykonać ćwiczenie. 8) zapisać spostrzeżenia i wnioski w zeszycie. np. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. 7) zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązującymi podczas montażu. Scharakteryzuj najważniejsze zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych. 5. 4) dorysować uzbrojenie instalacji (oświetlenie górne. należy w pierwszej kolejności odłączyć je od instalacji zasilającej. Odczytaj przedstawiony w materiałach plan instalacji elektrycznej. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 54 . a nie jej przewód.2. Opisz znane Ci sposoby układania przewodów elektrycznych. 6. Sposób wykonania ćwiczenia. dotykając urządzeń elektrycznych nie należy równocześnie chwytać innych. sprawdzisz. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Na przekazanym przez nauczyciela projekcie budynku mieszkalnego naszkicuj plan instalacji elektrycznej. nie należy dotykać jakichkolwiek części urządzeń elektrycznych mokrymi lub skaleczonymi rękoma. wyłączniki. 3) zaznaczyć na projekcie przebieg instalacji elektrycznej. Jeżeli wykonanie takich czynności jest niebezpieczne. Do czego służy instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym? 2. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń: 1.9. projekty budowlane (bez schematów instalacji elektrycznej). uzbrojenie niezbędne dla wykonania instalacji elektrycznych.

4.4.9. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak 1) rozróżnić elementy instalacji elektrycznej? 2) zastosować oznaczenia graficzne dla naniesienia na projekcie wyposażenia instalacji elektrycznej? 3) wykonać szkice instalacji elektrycznej? 4) zaprojektować trasę prowadzenia przewodów instalacji elektrycznej? 5) posłużyć się normami i przepisami dotyczącymi projektowania instalacji elektrycznej? 6) określić zasady wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach? 7) dokonać odbioru technicznego instalacji elektrycznej? Nie „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 55 .

np. które mogą być wykorzystywane oddzielnie lub łącznie. typowe pomieszczenia. instalatorem i konstruktorem.php?fid=pitcup) Aplikacja „pit-cup” przeznaczona jest do wspomagania projektowania instalacji branży grzewczej. W przypadku rysunków opracowanych w innych systemach CAD bardzo przydatnym narzędziem. Program umożliwia tworzenie projektów hybrydowych (rastrowowektorowych). klimatyzacji i elektrycznej w środowisku AutoCADa. typowe układy kotłowni. Posiada wbudowane funkcje przeznaczone do przekazywania danych do różnorodnych programów obliczeniowych. tworząc jednolitą multiaplikację wspomagającą projektowanie instalacji wszystkich branż. regulacja). fragmenty instalacji. zaimplementowanym w „pit-cup” jest konwerter warstw oraz funkcje rozpoznawania takich elementów. Dzięki temu znacznie poprawiona jest szybkość i poprawność opracowania dokumentacji.: automatyczne podłączanie wszystkich lub tylko wybranych grzejników do przewodów zasilających lub do „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 56 . Komputerowe projektowanie prostych instalacji budowlanych 4. szeroko rozpowszechnionym wśród projektantów. jak ściany. Umożliwia definiowanie dowolnej ilości własnych symboli.com. Dostępne moduły: – Menu (zawiera moduł Architektura). co jest bardzo istotne w przypadku. biura architektoniczne i inżynierskie. przy projektowaniu nowych budynków. drzwi. Program ten jest pogrupowany w moduły (ogrzewanie. Poszczególne moduły programu „pit-cup” mogą być zamawiane w zależności od potrzeb danej pracowni projektowej. dzięki czemu nie ma potrzeby przerysowywania istniejących dokumentacji. – Instalacje grzewcze. W „pit-cup” istnieje możliwość definiowania grup obejmujących różne kategorie obiektów np. wyłączników przy drzwiach czy projektowanie otworów technologicznych przy przejściu kanałów przez ściany. – Instalacje sanitarne. sanitarnej.pl/info. kalkulacji i przygotowywania produkcji. instalacje elektryczne. Zdefiniowane grupy można dowolnie wykorzystywać w następnych projektach. Aplikacje „pit-cup” dostępne są w polskich wersjach do AutoCAD R14/2000/2002. AutoCAD jest przodującym pakietem CAD. gdy niezbędna dokumentacja istnieje tylko na papierze. Funkcjami przyspieszającymi i ułatwiającymi projektowanie są m.10. wentylacji. całe fragmenty budynków. między architektem.4. wymiennikowni itp. firmy wykonawcze i remontowe. podczas planowania.1. armaturę i wyposażenie instalacji poszczególnych branż. – Wentylacja/klimatyzacja. „Pit-cup” może współpracować z programami przeznaczonymi do obróbki dokumentacji wskanowanych.in. instalacje sanitarne. Dzięki temu możliwe jest wymienianie danych. otwory czy okna. Materiał nauczania Przykładowy opis aplikacji „pit-cup” (Źródło: http://www.10. Istnieje także „pit-LT” przeznaczony do AutoCADa LT. Programy „pit-cup” działają w środowisku AutoCADa i nie jest to przypadek. Posiada bogatą bibliotekę ponad 6 000 symboli opisujących urządzenia. – Instalacje elektryczne. automatyczne umieszczenie grzejników pod oknami. wentylacja. renowacji i przebudowie obiektów istniejących. „Pit-cup” może być wykorzystywany przez firmy i instytucje projektowania lub wykonawstwa budowlanego i wszelkich instalacji budowlanych. Możliwe jest np.autor.

Umożliwia konstruowanie ścian. – Wspomaganie drukowania. wstawianie okien. specyfikacje. Moduły „pit-cup” „Pit – Menu” jest to moduł podstawowy. Ogólne cechy programu: – przestrzenne projektowanie budynków. symbolami i atrybutami obiektów.: dobór przekrojów kanałów wentylacyjnych. obliczenie ilości kratek nawiewnych lub wywiewnych. np. oznaczanie i opisywanie elementów instalacji. „Pit-cup” ma bardzo bogatą bibliotekę symboli. biblioteki innych urządzeń i obiektów o typowych rozmiarach (urządzenia sanitarne. drzwi oraz projektowanie schodów. obliczanie ilości opraw oświetleniowych i inne. Ponadto „pit-cup” jest programem bardzo elastycznym. Ponadto „pit-cup” umożliwia przekazywanie danych do zewnętrznych programów obliczeniowych przeznaczonych do obliczania strat ciepła budynków. stropów i dachów. Do programu dołączone są szablony programu Excel. elektryczne). „pit-cup” współpracuje także z programami służącymi między innymi do: – zarządzania budynkami (facility management). – Wymiarowanie. – automatyczne obliczanie powierzchni pomieszczeń. automatyczne wymiarowanie. nowe urządzenia. – Automatyczne legendy. rozszerzenie biblioteki o własne symbole. Moduł ten posiada następujące funkcje: – Ogólne funkcje dodatkowe AutoCAD-a. – automatyczne tworzenie przekrojów.). – Specjalne dodatkowe punkty lokalizacyjne. wentylatory itd. – konwersji rysunków w różnych formatach DXF. typów przewodów i urządzeń. ramki i tabelki rysunkowe. Dostępne są np. – łatwa rozbudowa biblioteki symboli np.: wprowadzenie mebli określonego producenta. które umożliwiają automatyczne tworzenie specyfikacji. – skanowania. obliczania powierzchni kanałów. „Pit-Architektura” (konstrukcje budowlane) – jest to moduł przeznaczony do tworzenia dokumentacji budowlanej. a dzięki możliwości pracy w środowisku sieciowym zapewnia zgodność dokumentacji na każdym etapie powstawania projektu. kabli) i złączek. Jest to istotne przy wykonywaniu nietypowych projektów. „Pit-cup” umożliwia wykonywanie niektórych obliczeń. urządzenia sanitarne. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 57 . drzwi. Możliwe jest także przekazywanie danych do programów kosztorysujących lub do arkuszy kalkulacyjnych. okna. – zarządzania dokumentacją.pionów. wykonywania obliczeń hydraulicznych instalacji. podsumowań. wstawianie urządzeń w istniejące przewody itp. Pit-architektura jest idealnym narzędziem do tworzenia podkładów dla branż. automatyczne podłączanie przewodów do urządzeń. „Pit-cup” zawsze oferuje praktyczne i sprawdzone rozwiązania dla usprawnienia warsztatu projektanta. opisanych jest wiele typów znormalizowanych przewodów (rur. – Tworzenie przekrojów. – Graficzne zarządzanie warstwami. – bogate biblioteki symboli i elementów wyposażenia (meble. sparametryzowane biblioteki grzejników znanych producentów. a nawet obliczenia kosztów materiałów niezbędnych do wykonania projektowanych instalacji. – Zarządzanie blokami. niezbędny do pracy z innymi aplikacjami branżowymi. pozwala na definiowanie nowych urządzeń.

– automatyczne wstawienie i podłączanie armatury i urządzeń. prowadzenie wielu przewodów jednocześnie. – automatyczne wstawianie symboli armatur i urządzeń pojedynczo lub całymi grupami. grzejników i armatury. „Pit – Instalacje elektryczne” – moduł przeznaczony do projektowania wewnętrznych instalacji elektrycznych. rzutów. – projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. – przekazywanie danych do programów obliczeniowych i automatów wykonujących elementy kanałów.. przekrojów. instalacji medycznych. „Pit – Instalacje sanitarne” – moduł przeznaczony do projektowania instalacji sanitarnych wyposażony w bogaty zestaw funkcji automatyzujących projektowanie i edycję dokumentacji instalacji sanitarnych. przekrojów i rysunków perspektywicznych. funkcje automatycznego wstawiania armatury oraz możliwość definiowania grup urządzeń. rozwinięć instalacji. – automatyczne wymiarowanie i numerowanie elementów instalacji.. jak: wentylatory. telekomunikacyjnych i innych. Program udostępnia bibliotekę symboli urządzeń instalacyjnych. – prowadzenie instalacji w kanałach instalacyjnych. – wstawianie opisów i wymiarowanie grzejników. laboratoryjnych. oświetleniowych. „Pit – Regulacja” moduł dodatkowy umożliwiający tworzenie schematów regulacyjnych. tłumiki akustyczne. – projektowanie instalacji wod. wymienniki ciepła.„Pit-Ogrzewanie” – moduł przeznaczony do projektowania wszelkiego rodzaju instalacji grzewczych. sanitarnych i wentylacyjnych. podłogach. a nawet często powtarzanych w różnych rysunkach fragmentów instalacji. Program zawiera narzędzia do rysowanie przewodów okrągłych i prostokątnych. kotłowni. przekrojów i rysunków perspektywicznych. klapy i inne. wyłączników i gniazdek. rozwinięć instalacji. przekrojów i rysunków perspektywicznych. antenowych. rzutów. rzutów. Program umożliwia między innymi: – tworzenie schematów. – prowadzenie przewodów instalacyjnych pojedynczo lub zdefiniowanymi wiązkami. nagrzewnice. Program umożliwia projektowanie instalacji z wykorzystaniem sparametryzowanych bibliotek symboli urządzeń grzewczych. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 58 . – projektowanie instalacji c. rzutów. Program posiada zaawansowane funkcje rysunkowe wspomagające prowadzenie instalacji rurowych. Program umożliwia między innymi: – tworzenie schematów. bruzdach. wymiennikowi. ppoż. – automatyczne generowanie przekrojów i perspektyw. „Pit – Wentylacja” – moduł przeznaczony do projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. alarmowych. przeciwpożarowych. sprężonego powietrza. – tworzenie specyfikacji. gazowych.-kan. odgałęzień i oprzyrządowania. kanałów i wyposażenia. Program umożliwia między innymi: – tworzenie schematów technologicznych. automatyczne wstawianie złączek. rysunków perspektywicznych i izometrii. – automatyczne podłączenia grzejników w różnych układach zasilania. – automatyczne tworzenie i wstawianie złączek. – rozmieszczanie opraw oświetleniowych.o.. Program umożliwia między innymi: – tworzenie schematów technologicznych. – automatyczne tworzenie rozwinięć instalacji wod-kan i izometrii na podstawie narysowanych rzutów. Możliwe jest projektowanie układów przeznaczonych do regulacji instalacji grzewczych.

sprawdzisz.10. 3) wprowadzić dane z projektów do komputera. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wykonaj za pomocą dostępnego w szkole programu komputerowego dwa projekty dowolnej instalacji budowlanej. ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac projektowych na komputerze? Tak Nie „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 59 .4. Sposób wykonania ćwiczenia. 4) wydrukować projekty. Aby wykonać ćwiczenie. 5) przestrzegać podczas pracy z komputerem zasad bhp. 2. – – – – Wyposażenie stanowiska pracy: dokumentacja techniczna. Opisz poszczególne moduły aplikacji „pit-cup”. Jakie zasady bhp obowiązują podczas pracy z komputerem? 4. 2) wybrać dwa projekty wykonane w trakcie ćwiczeń. Podstawą do wykonania projektu mogą być szkice instalacji będące przedmiotem poprzednich ćwiczeń i wykonane samodzielnie przez Ciebie. specjalistyczne oprogramowanie do projektowania instalacji budowlanych.4. komputer. drukarka. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) zastosować oznaczenia graficzne dla celów projektowych? 2) posłużyć się normami i przepisami dotyczącymi projektowania instalacji budowlanych? 3) zaprojektować proste instalacje budowlane i sieci wykorzystując programy komputerowe? 4) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. powinieneś: 1) zapoznać się z zasadami obsługi aplikacji komputerowej wykorzystywanej do projektowania instalacji budowlanych.10. 4.3.10. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń: 1.2.

W przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową.. b) stopy metali. Powodzenia! 1. 2. d) żeliwa. ZESTAW PYTAŃ TESTOWYCH 1.. Do każdego pytania dołączone są 4 możliwości odpowiedzi. 4. b) ścieków. bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. c) tworzyw sztucznych. 2.5%.5. Tylko jedna jest prawidłowa. 8. Na rozwiązanie testu masz 40 minut. 6. wtedy odłóż jego rozwiązanie na później i wróć do niego. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ INSTRUKCJA DLA UCZNIA Przeczytaj uważnie instrukcję. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 60 . Materiał. 3. c) spalin. systemu otwartego wykonanej: a) z miedzi. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. b) 0.0–3. odporny na korozję. 7.5%. Na termoplastyczne oraz termo.o. Pracuj samodzielnie. d) wody pitnej ciepłej.5–2%. w którym zawartość węgla pierwiastkowego mieści się w przedziale: a) 2. c) 0. Natlenianie wody negatywnie wpływa na trwałość instalacji c. d) 0. gdy zostanie Ci wolny czas. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. c) tworzywa sztuczne. kwasoodporny jest przeznaczony do transportu: a) gazu palnego. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność. b) ze stali. który jest ogniotrwały. Stal jest materiałem żelaznym. d) tworzywa bimetaliczne. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi stawiając w odpowiedniej rubryce znak X. 5.05–2%.i chemoutwardzalne dzielimy: a) masy bitumiczne. 3. Test zawiera 20 pytań.05–3. 4.

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 61 . Za pomocą danego symbolu a) kocioł elektryczny. 8. Która z poniższych zasad dotyczących bhp jest fałszywa: a) do wykonywania poszczególnych operacji wolno używać tylko narzędzi nieuszkodzonych. d) aluminium. Za pomocą: lutowania kapilarnego. Sieć wodociągowa to: a) odcinek przewodu łączący sieć wodociągową lub lokalne źródło wody z instalacją w budynku. 9. spawania łączy się rury: a) stalowe. miniowanie: a) stalowe. d) podczas cięcia piłką ręczną brzeszczot powinien być dobrze naciągnięty. b) elastomery. 6. c) z tworzyw sztucznych. Które z poniższych rur zabezpieczysz powłokami ochronnymi poprzez: ocynkowanie. c) termoplasty. oznaczamy: 11. b) obrabiany przedmiot musi być dobrze zamocowany. b) zespół przewodów i urządzeń. aby nie mógł się przesuwać w trakcie wykonywanych operacji. d) kocioł na paliwo gazowe. b) kocioł na paliwo stałe. c) azbestocement. d) poliuretany. Odpadem nieszkodliwym dla naszego zdrowia jest: a) olej mineralny. c) z tworzyw sztucznych.5. d) tworzywo sztuczne. których zadaniem jest rozprowadzenie wody po obszarze miasta. b) miedziane. urządzenia służącego do mocowania (imadła) i blatu stołu gołą dłonią lub palcami bądź przez wydmuchiwanie. osiedla lub zakładu przemysłowego. d) żeliwne. połączeń zaciskowych. c) kocioł na paliwo płynne. b) farby. 10. 7. wióry) wolno usuwać z powierzchni obrabianej. b) miedziane. mosiężnych i brązowych elementów gwintowanych z końcówką do lutowania kapilarnego. owijanie taśmą jutową nasączoną asfaltem. c) odpady powstałe w czasie obróbki (opiłki. Które z poniższych tworzyw sztucznych jest zgrzewalne? a) duroplasty. asfaltowanie. co zabezpiecza go przed pęknięciem w czasie cięcia (szczególnie rur).

d) tłuszczownik.5%. 15. d) w bruździe wykutej. b) 1. Poziome przewody odpływowe instalacji kanalizacyjnej nie należy układać: a) bezpośrednio pod twardą podłoga na podłożu betonowym.o. d) 2. 13. b) przewody wody ciepłej i c.c) zespół urządzeń wodociągowych oraz przewodów z uzbrojeniem dostarczający użytkownikom nieruchomości wodę zgodnie z jej przeznaczeniem i wymaganiami sanitarnymi. ponieważ: a) osłona betonu i zaprawy nie powoduje korozji przewodów. c) w bruździe z instalacją elektryczną. Przejście przewodów przez ścianę pojedynczą lub podwójną wykonuje się w rurze ochronnej. b) wywiewkę wentylacyjną. 12. 14. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 62 . c) studzienka rozprowadzająca.5%. nie zmieniają swojej długości pod wpływem temperatury. c) osłona zapewnia ochronę przed instalacją elektryczną. Przewodów wody zimnej nie możemy prowadzić: a) na tynku. d) fale dźwiękowe powstające przy przepływie wody przenoszą się na bryłę budynku. d) ze spadkiem zapewniającym grawitacyjny odpływ ścieków. Na schemacie domowej bezobsługowej oczyszczalni ścieków pozycją nr 6 oznaczono: a) studzienkę zamykająco-wentylacyjną. c) prostymi odcinkami. b) w bruździe muru. których zadaniem jest rozprowadzenie wody domu. 16. W granicach nieruchomości minimalne spadki przewodów instalacji kanalizacyjnej wynoszą dla średnicy 150 mm: a) 2%. d) odcinek przewodu łączący sieć wodociągową lub lokalne źródło wody z instalacją w budynku. b) równolegle do ścian. c) 1%.

b) przyłącze PE. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 63 . Która z poniżej przedstawionych zasad bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych jest fałszywa: a) Dotykając urządzeń elektrycznych należy równocześnie chwytać innych.0 do 8. c) od 3. uprawnione osoby.0 do 4. c) wentylator nawiewny. d) od 3. c) W celu połączenia lub rozłączenia wtyczki i gniazda wtyczkowego należy chwytać za obudowę wtyczki. c) sieć gazowa. Na schemacie instalacji klimatyzacyjnej jednoprzewodowej scentralizowanej pozycją 8 oznaczono: a) czerpnia powietrza. 18. b) Wszelkie prace remontowe.0 do 7. np. d) wentylator wywiewny.0 m2.17. d) kurek główny.5 do 2. Promieniowanie słoneczne można wykorzystać do przygotowywania ciepłej wody. o ile jest to możliwe. wyłączyć obwód tak.0 m2. uziemionych przedmiotów. b) od 6.0 m2.0 m2. Dla tych celów wykorzystuje się kolektory słoneczne płaskie i próżniowe. aby na odkrytych częściach czynnych nie było napięcia. 19. modernizacyjne lub konserwacyjne instalacji elektrycznych i odbiorników mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowane. d) Przed wymianą wkładek bezpiecznikowych i elektrycznych źródeł światła należy. instalacji wodociągowej. b) nawiewniki. Dla rodziny 4 osobowej powierzchnia takiego kolektora powinna być: a) od 1. instalacji centralnego ogrzewania. 20. a nie jej przewód. Na schemacie doprowadzenia przyłącza gazowego do budynku pozycją nr 5 oznaczono: a) trójnik przyłączowy.

.......................................................... Projektowanie instalacji budowlanych Zakreśl poprawną odpowiedź.....KARTA ODPOWIEDZI Imię i nazwisko...... Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b Odpowiedź c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d Razem: Punkty „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 64 .......................

Warszawa 1989. Warszawa 1997. Warszawa 1999. Oznaczenia na rysunkach PN-89/B-01410 – Wentylacja i klimatyzacja. cz. Prażmo J.6. Wymagania i badania przy odbiorze PN-84/B-10735 – Kanalizacja. Wymagania PN-74/B-01405 – Grzejniki. Polskie Normy PN-84/B-01440 – Instalacje sanitarne. Zasady wykonania i oznaczenia PN-82/B-02402 – Ogrzewnictwo.: Posługiwanie się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu budownictwa. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Murator 13. Oznaczenia na rysunkach PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe. Technologia instalacji wodociągowych i gazowych. Arkady. 4. Warszawa. cz. Podręcznik do nauki zawodu. WSiP. 3. Wymagania w projektowaniu PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne.: Rozpoznawanie podstawowych materiałów budowlanych. Warszawa 2002. (tłumaczenie z języka niemieckiego).: Zawodowy rysunek budowlany. Arkady. Nazwy i określenia PN-90/B-01430 – Ogrzewnictwo. Karpiński M. Frankiewicz D. Rynek instalacyjny 15. 8. Arkady. Cztery kąty. LITERATURA Cieślowski S. Warszawa 2001.. Wojciechowski L. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach PN-81/B-10700/00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.: Instalacje sanitarne.2. 1. KOWEZ. Krygier K. 9.: Instalacje elektryczne w budownictwie. Praca zbiorowa. PZITB. Wymagania i badania przy odbiorze PN-88/B-9192-07 – Wodomierze. 6. Jabłoński W. Wymagania w projektowaniu PN-84/B-01400 – Centralne ogrzewanie. WSiP. Warszawa 2000. 1997. Horsztyńska B.: O instalacjach sanitarnych najkrócej.. Warszawa 2003. Popek M. Przewody kanalizacyjne. WSiP. WSiP.. Warszawa 2002. Instalacje centralnego ogrzewania..: Poradnik majstra budowlanego. Nazwy. 7. 1 i 2. Praca zbiorowa. Warszawa 2000. Warpińska B. Gąsiorowska D. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 65 . 10. Terminologia Katalogi wyrobów różnych firm 1. 17. Oznaczenia graficzne PN-84/B-01706 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Technologia. Czasopisma: 12. 2. WSiP. Nowy Poradnik majstra budowlanego. KOWEZ. Dom & Wnętrze. Materiały budowlane 14. Rysunek techniczny. Warszawa 2000. Poradnik kierownika budowy. Praca zbiorowa. Zasady montażu i badań PN-87/B-02411 – Ogrzewnictwo. Instalator 16. Rea s. symbole i jednostki miary PN-85/B-01700 – Urządzenia i sieci zewnętrzne. 5.j.: Instalacje gazu. 11.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->