Krystyna Alagor

Medycyna zapomniana

O medycynie inaczej

1

Copyright by Krystyna Krawczyk

Grafika: Marek Maj

Wydawnictwo: W.A. Alagor ul. Sportowa 1/4 tel./fax: (048) 360-65-07

ISBN 83-90542l-7-X Druk i oprawa: «ROMEL», Radom, ul. 25-czerwca 37. Skład komputerowy i redakcja techniczna: Rafał Celej

Wychodząc ze słusznego załoŜenia, iŜ mówienie „o chorobach nieuleczalnych" jest duŜym ryzykiem i swoistym kapitulanctwem poznawczym i terapeutycznym ludzi medycyny, uwaŜamy za poŜądany i uprawniony cel własne leczenie chorób rzekomo nieuleczalnych. (prof. Julian Aleksandrowicz)

2

WSTĘP
W drugiej połowie XX wieku, nastąpił szczególnie szybki rozwój medycyny akademickiej i farmakologii. Dawne metody leczenia, nazywane niekiedy medycyną ludową lub naturalną, zagubiono. Powoli odchodzili od Ŝywych znawcy zabierając doświadczenie i mądrości, których nikt od nich przejąć nie chciał. Zamilkła wiedza i umiejętności dotychczas przekazywane w formie ustnej między pokoleniami. Proste sposoby leczenia coraz bardziej komplikowano, przekształcając naturę w sztuczność. Człowiek podąŜał za nowym kierunkiem i wygodnie przerzucał odpowiedzialność za własne zdrowie na lekarzy, uznając ich za wyrocznie. Zwolnieni od odpowiedzialności staliśmy się bierni, ufni — oczekując i wymagając od nauk medycznych pełnego dla nas zdrowia. Czy medycyna dysponująca „inteligentną" aparaturą, szpitalami, lekami syntetycznymi moŜe udźwignąć tę odpowiedzialność i spełnić nasze oczekiwania? Czy powinniśmy najcenniejszą rzecz, jaką jest nasze zdrowie i Ŝycie, oddać w cudze ręce? Czy syntetyczne leki mogą skutecznie działać, gdy człowiek w swej istocie jest cząstką Wielkiej Natury? Hipokrates, którego wiedza medyczna zadziwia świat od staroŜytności do dziś, rozwaŜał: „JeŜeli w przyrodzie jest choroba, to znaczy, Ŝe przyroda ma na nią lekarstwo". Jesteśmy cząstką natury, jeśli my chorujemy, to choruje jakaś część przyrody — przyroda na pewno ma dla nas wybawienie. Spróbujmy zatem w naturze szukać ratunku — leku na ból, gojenie ran, przywrócenie zdrowia i sił, które od nas odeszły, wówczas gdy my odeszliśmy od natury. Zabiegani, przekonani często o wyŜszości człowieka nad resztą świata, nie zauwaŜamy potęgi przyrody, która z kaŜdą chwilą zamiera i rodzi się od nowa, a wszystko co istnieje ma dwubiegunową naturę, jak plus i minus, dobro i zło, ciepło i zimno, zdrowie i choroba. Istnieje grzyb borowik, co leczy, i grzyb muchomor, co truje. Wszystko w naturze znajduje się w równowadze, dlatego obok borowika (+) rośnie muchomor (-). JeŜeli zniszczymy muchomory, znikną samoistnie prawdziwki — natura sama pilnuje równowagi. W przyrodzie istnieje to, co daje Ŝycie i to, co Ŝycie zabiera. Wieki ustaliły co dobre, a co złe. Nie zatracajmy tej wiedzy. Przywróćmy, co pomocne. Czy słusznym jest powiedzenie, Ŝe leniwi idą do lekarza? Czynni leczą się sami. KaŜde schorzenie, nim przeistoczy się w zagroŜenie Ŝycia, przez wiele lat ostrzega złym samopoczuciem, zmiennością nastrojów, manifestuje na zewnątrz wysypką, swędzeniem, plamami, bólem czy obrzękami — dopraszając się korekty w naszym postępowaniu. Choroba jest skutkiem, czyli wynikiem wcześniej zaistniałej przyczyny. Uleczyć, to znaczy usunąć przyczynę, gdy tymczasem zachodnia filozofia leczenia ogranicza się do zwalczania skutków i objawów, a przyczyna pozostaje bezpieczna i wciąŜ rodzi skutki. Nauka wkroczyła w kaŜdą dziedzinę Ŝycia, wprowadzając często wynaturzenia. Stajemy się coraz bardziej od przyrody oddaleni, syntetyczni, chorzy. Wróćmy do natury. Stare, a nawet staroŜytne metody mają w sobie wiele nieprzemijających racji. Odszukane od nowa będą słuŜyć człowiekowi. Spróbujmy pomóc sobie — sami!

3

ZAPOMNIANE METODY

4

barki. Nie wymaga się przygotowania powierzchni skóry przed postawieniem baniek. i odsączamy je na ręczniku ułoŜonym na tacy. choć nieśmiało. Na jego końcu uwijamy kokon z waty higienicznej. drut. Najbardziej zalecanym paliwem jest denaturat. Przy braku miesiączki odpowiednim miejscem dla baniek będą dolna część pleców i górna część bioder. Po zamaczaniu i odsączeniu ponownie wacik zapalamy. w pewnych od siebie odstępach. Płonący wacik wsuwamy do środka bańki. jak bronchit. Stosowane są niekiedy jako środek przeciwbólowy w bólach mięśni czy kolce nerkowej. W pierwszym ze sposobów. na szczytach. Tam stawiamy bańki. Przywróćmy zatem stare skuteczne sposoby leczenia i zgodnie z zapotrzebowaniem uczyńmy je popularnymi. biodra czyli powierzchnie ponad konstrukcją kostną. Natomiast po ich usunięciu smarujemy skórę oliwą. wykonujemy okrąŜenie płomieniem wokół wewnętrznych ścianek i szybkim ruchem płonący wacik wyjmujemy. płonąca kropla mogłaby spaść na plecy. Potrzebny jest patyk lub metalowa rączka. Bańki stawiamy najczęściej wtedy. JeŜeli bańkami obstawiliśmy jedną stronę pleców. Kokon musi być osadzony trwale. 5 . gdzie chory odczuwa większy ból. Po umieszczeniu wszystkich baniek okrywamy plecy kołdrą. stało się wstydliwym sposobem w walce z chorobą— zastąpiły je antybiotyki. PRZYGOTOWANIE I TECHNIKA STAWIANIA BANIEK Bańki lekarskie są szklane o pękatym kształcie i naleŜy je mieć w wystarczającej ilości. pamiętać naleŜy. by za kaŜdym razem przed jego zanurzaniem zgasić płomień. Absolutnie nie wolno umieszczać baniek wzdłuŜ stosu pacierzowego kręgosłupa. które przeistoczyć się moŜe w choroby chroniczne. a chory musi leŜeć w cieple. zapaleniu oskrzeli czy zapaleniu opłucnej i kaŜdym przeziębieniu. Bańki utrzymujemy około 20 minut. Nadal wiele osób przekonanych jest o skuteczności bezinwazyjnego leczenia bańkami i coraz częściej. gdy z powodu zaziębienia nastąpi brak miesiączki. Maczamy w nim kokon z waty. postawmy bańki. to po ich zdjęciu obstawiamy stronę drugą. a bańkę lekko dociskając umieszczamy na plecach. Lekarskie bańki pomagają równieŜ w schorzeniach dróg oddechowych przy zaflegmieniu. odsączamy nadmiar i zapalamy. grypie.BAŃKI LECZNICZE W medycynie ludowej poprzednich wieków. stawianie baniek było popularnym sposobem przywracania zdrowia. małym dzieciom 5 minut. nie poruszając się. Technika stawiania ich popadła w zapomnienie. Ilość baniek stawianych dzieciom jest równieŜ odpowiednio mniejsza. tym ciemniejsze są miejsca. zanurzamy bańki w ciepłej wodzie. Wraz z przejęciem przewodnictwa w leczeniu przez medycynę naukową i leki z masowej produkcji. Istnieją dwa sposoby stawiania baniek: na mokro i na sucho. Bańkę trzymamy w jednej ręce a płonący wacik w ręce drugiej — tuŜ nad powierzchnią skóry. stawiamy równieŜ w górnej części pleców. ale bańka do skóry nie dotyka. Prawidłowo postawiona bańka wciąga w siebie skórę. JeŜeli kokon byłby nadmiernie nasączony. Przy zapaleniu oskrzeli właściwym miejscem umieszczania baniek są boki. by podczas stawiania baniek nie spadł płonący na plecy chorego. czy astmę. Im większe było zaziębienie. aby zostały ogrzane. by starczyło na pokrycie przynajmniej jednej połowy pleców — minimum 25 sztuk. Wlewamy niewielką ilość do 1 z baniek i ustawiamy w bezpiecznym miejscu. ale umiejętność ich stawiania znana jest obecnie nielicznym. NaleŜy koniecznie nadmiar denaturatu odcisnąć o brzegi bańki. Patyk z wacikiem zanurzamy w denaturacie. gdy choroba ostro zaatakuje. Nim przeziębienie zaowocuje zapaleniem płuc. u dzieci 10 minut. Skutecznie działają równieŜ. zalecają je lekarze. Istnieje konieczność kilkurazowego ponownego maczania wacika w denaturacie. która sprawia wraŜenie Ŝe puchnie — zmienia przy tym barwę. wazeliną lub spirytusem etylowym (nie denaturatem). Dozwolonym miejscem do stawiania baniek są: plecy. boki.

lecz ją przerywa. Stłumiona przyczai się a gdy organizm z jakichś przyczyn osłabnie. Bańka wysysała zaziębioną krew. ucha. Chorzy którzy wiedzą. Zasłynęli wówczas hodowcy ze Szwecji. Leczenie antybiotykami „nie wyrzuca choroby na zewnątrz". Rana przestaje szybko krwawić. Posypanie rany popiołem ze spalonej waty przyśpieszy zakrzepnięcie. kobiecych narządów płciowych.Bańki stawiać moŜna takŜe drugim sposobem. Nacinano na plecach chorego miejsca i nad nimi stawiano bańki w sposób tradycyjny. Mamy dwa sposoby leczenia. które znajdują się ponad konstrukcją kostną. Technika stawiania pijawek polega na tak zwanym odciąganiu krwi. Bańki są naturalnym. praktykowana w przypadkach zakrzepowego zapalenia Ŝył. W dawnym leczeniu stosowano niekiedy bańki „cięte". by ukazała się kropla krwi. arabskie. Wymogło to rozwój hodowli. Ta technika leczenia znana była równieŜ w staroŜytnym Egipcie. wówczas zamanifestuje powrotami choroby. zapalenie oskrzeli czy zapalenie płuc. Pocąc się „choroba wychodzi na zewnątrz" — jest to leczenie zgodne z naturą. Ŝe mają 6 . udach. JeŜeli w okresie wzmoŜonego pocenia się i rozgrzania chory nie zachowa ostroŜności. odbytu. W V wieku naszej ery w Europie i Azji stanowiła uniwersalne lekarstwo na wszelkie dolegliwości. gdy skóra jest w stanie zapalnym i w pobliŜu naturalnych otworów ciała: nosa. Pijawek nie wolno przystawiać. Wywołuje zatem bardzo skuteczne działanie. JeŜeli są trudności z przyssaniem. równieŜ denaturatem nawilŜonym. Do kaŜdej z nich wkładamy po maleńkim „kłaczku" waty. przez co dostaje się nieco powietrza. Miejsce upatrzone do postawienia pijawek myjemy mydłem i opłukujemy pod bieŜącą wodą. Zlikwiduje zaziębienie. W lŜejszych przypadkach chorobowych przystawia się od 3 do 8 pijawek. skórę ciała naleŜy lekko zadrapać. złowione na 3 dni przed zabiegiem. W XIX wieku leczenie było tak powszechne. wstanie z łóŜka i wyjdzie na powietrze (nawet jeśli jest ciepło ubrany). a nawet na dłoniach. stopach. Bezwzględnie nie wolno stawiać pijawek w pobliŜu Ŝył i aorty. Ŝe pijawki były w swym naturalnym środowisku zagroŜone wyginięciem. Stawianie baniek daje pozytywne efekty. Najbardziej przydatne do leczenia są pijawki o długości około 6 centymetrów. Zdarza się niekiedy. Na ogół odpadają same. Pozostałe zalecenia są takie same jak przy stawianiu sposobem pierwszym. oczu. greckie. wówczas zalecane jest posypanie jej solą lub dotknięcie patyczkiem umoczonym w occie. a gdy płomień zgaśnie natychmiast ustawiamy na plecach — przysysają się same. Ŝe pijawka sama nie odpada. wcześniej zamaczanym w denaturacie lub maleńkim papierku. Był to bardzo intratny eksport. Nie stawia się na twarzy i szyi. ale po ich postawieniu chory musi bezwzględnie pozostać w łóŜku przez dwa dni. Występuje wówczas wzmoŜone pocenie się i zwiększona ciepłota ciała. by otworem gębowym ukierunkowana była do skóry. sami zdecydujmy który zastosujemy gdy zaziębienie lub zapalenie pojawi się. Przetrzymujemy je w słoju wypełnionym wodą. do której wrzucamy kostkę cukru. a ich stawianie utoŜsamiano ze sztuką. Jeśli jest to miejsce owłosione naleŜy włosy zgolić. Pijawka dość szybko wsysa się w chore miejsce. Przy zdejmowaniu jedną ręką lekko uciskamy skórę w pobliŜu bańki. PIJAWKA LEKARSKA O metodzie leczenia pijawkami wspominają juŜ staroŜytne księgi medyczne: rzymskie. choć hodowla nie była łatwa. poniewaŜ pijawka uzyskuje zdolność do rozmnaŜania się dopiero w wieku 7 lub 8 lat. Tego sposobu leczenia nie zaleca się jednak. w taki sposób. Kultura Zachodu przyjęła tradycje stawiania pijawek prawdopodobnie z Egiptu lub Indii. Znawcy w tym zakresie ustawiali najczęściej na rękach. W cięŜszych i przewlekłych schorzeniach więcej. Uruchamia mechanizmy samoleczenia tkwiące w człowieku. W tym przypadku nie moczymy ich w wodzie. Zapalamy kolejno. nadciśnieniu tętniczym i po wylewie krwi do mózgu. skutecznym i bezpiecznym zabiegiem leczniczym. Czas pracy pijawki trwa od 1 do 3 godzin. KaŜdą pijawkę wkładamy do małego kieliszka. Zaleca się wybierać takie miejsca. a ręką drugą delikatnie odrywamy. ponowne zaziębienie moŜe stanowić zagroŜenie dla jego Ŝycia. Na miejsce ukąszenia nakładamy gazik sterylny i owijamy bandaŜem. astmą albo bronchitem.

kłopoty z krzepliwością krwi. opierając się o posadzkę łokciami i kolanami. Módlcie się do Matki — ZIEMI. Podczas zabiegu pijawka nie tylko wysysa chorą krew. cofnijmy nieco końcówkę. a przy tym pomoŜemy przez 7 . W ostatnich dziesięcioleciach częściej stosowana jest w szpitalach. Znajdźcie duŜą dynię z wydrąŜoną łodygą o wzroście człowieka. a wraz z ekspansją farmakologii zastąpiono ją środkami przeczyszczającymi. My sami wybierzmy właściwą dla siebie pozycję. I wyciągnijcie jedynie moŜliwy dla człowieka rozumny wniosek: człowiek omywający siebie tylko z zewnątrz jest podobny do grobowca wypełnionego cuchnącymi kamieniami i przyozdobionego drogimi szatami". Waszą matką jest ZIEMIA. usunie bakterie chorobotwórcze. Oddychajmy przy tym głęboko przez szeroko otwarte usta. śeby stanąć na drodze zdrowia. którzy Ŝyją na ziemi. Anioła — POWIETRZE. uzdrawiacz polecał chorym: „Synowie człowieczy. Jak moŜe być wasze ciało zdrowym. zabije pleśń. Spowodujemy. Lekkie zakwaszenie wody spowoduje hamowanie procesów gnilnych. a rozum nieotumanionym? I tak postępujcie cały tydzień. Zdrowie — to naturalny stan człowieka. przywróci naturalną dla grubego jelita mikroflorę. Postarajmy się utrzymać płyn najdłuŜej. Kiedy woda opłukawszy jelita z was wyjdzie. dlatego uzasadnionym jest dodawanie do przegotowanej i przestudzonej wody 2 łyŜek soku z cytryny. słuŜyła do utrzymania wewnętrznej higieny ciała. zobaczycie na własne oczy. Ŝeby wybawiła was od grzechów. wyprzedzając operacje chirurgiczne. wy zapomnieliście. wprowadzamy do odbytnicy (przy zamkniętym kurku). Choroba — to odpowiedź Natury na nierozumne zachowanie człowieka. zalecające ułoŜenie się na prawym boku. Powieście dynię na drzewie. Zbiornik z płynem zawieszamy na wysokości około 1. Ze względów higienicznych pijawka uŜywana jest tylko jeden raz.5 metra nad posadzką. ale wtłacza do organizmu chorego naturalny lek o silnym działaniu korzystnym dla zdrowia chorego. W leczeniu chorych stała się zabiegiem krępującym. wodę z sokiem z cytryny lub z domieszką innych soków. napełnijcie wodą z rzeki ogrzanej SŁOŃCEM. I wszyscy. które mają szczególnie leczniczy wpływ. nie powinni sami pijawek przystawiać. Przywracała zdrowie i radość. LEWATYWA Znana i stosowana w staroŜytności i wiekach późniejszych. W ślinie pijawek zawarta jest naturalna hirudyna — silny środek przeciwdziałający nadmiernej krzepliwości krwi. Jako pierwszy przyjdzie z pomocą Anioł— WODA. W odnalezionym manuskrypcie pochodzącym z okresu Ŝycia na ziemi Chrystusa. wcześniej nasmarowaną oliwą. MoŜemy zastosować zaciskacz. Jako płyn przepłukujący jelita stosujemy ciepłą przegotowaną wodę (około 38°C) wodę z mydłem. Po opróŜnieniu zbiornika połóŜmy się na 3 do 5 minut na prawym boku. SPOSÓB WYKONANIA LEWATYWY Urządzenie do lewatywy składa się z gumowego pojemnika i gumowego węŜa. na odległość 8 do 10 cm. JeŜeli po otwarciu kurka płyn nie popłynie. jakie ohydne kamienie nosiliście w sobie. Im dłuŜej płyn utrzymamy. Końcówkę. Anioła — ŚWIATŁO. które popełniliście z obŜarstwa. Do wykonania zabiegu przyjmujemy pozycję „tygrysa". Końcówka wyposaŜona jest w kranik. oczyśćcie ją wewnątrz. będziecie mogli spróbować własnymi palcami. którym uruchamiamy lub hamujemy przepływ płynu. rozstawiając nieco nogi. Ŝe woda wpłynie głębiej do jelit. jakie to jest szczęście Ŝyć w czystym ciele. Istnieją równieŜ inne szkoły. Dopiero wtedy poznacie. Procesy wzmoŜonej fermentacji i gnicia zachodzą w środowisku zasadowym. poczujecie własnym nosem. zakończonego plastykową końcówką z kilkoma otworami u nasady lub jednym otworem. trzech sprzymierzeńców: Anioła — WODĘ. czyimi jesteście dziećmi. powstrzymując się przed sytym jadłem. poproście Matkę — ZIEMIĘ. a chylcie głowę nisko do ziemi. usunie toksyny. muszą Ŝyć według praw Natury.

Oczyszczanie przez zastosowanie środków przeczyszczających nie zastąpi lewatywy. oczyścimy jelita bardziej skutecznie. uboŜeje wówczas naturalna wilgoć. Bardzo często ustrój dzieci zatruty jest lekami. stopniowo zmniejszając ich ilość. osłabienie. co umoŜliwi rozcieńczenie toksyn. Ustaną bóle głowy i złe samopoczucie — znikają wszelkie choroby. ale płynem wypłukującym toksyny powinna pozostać mieszanina ciepłej przegotowanej wody i soku z cytryny. W medycynie niekonwencjonalnej. potem) moŜe wywoływać przykre doznania. Oczyszczenie dziecinnych organizmów wykonujemy w podobny sposób. kukurydziana. jęczmienna. gdy w wyniku naszego postępowania z własnym organizmem zburzyliśmy jego harmonię z otaczającą przyrodą (wszechświatem). Jest to prawidłowe dla tej formy leczenia i oczyszczanie stosować nadal. pozostawiając nadal kałowe kamienie. WaŜnym zabiegiem jest oczyszczenie organizmu przy zastosowaniu lewatywy. W tym czasie powinniśmy ograniczyć spoŜycie pokarmów. 8 . wówczas łagodniej będziemy znosić krąŜące w organizmie trucizny. 1 raz w tygodniu. Płynem do przepłukiwania jelit moŜe być mieszanina 1. która będzie ustrój odŜywiała — poprzednio zatruwała.masowanie brzucha. waŜne jest obserwowanie pracy własnego organizmu. w tym medycynie ludowej. wszędzie nam towarzysząc. cierpimy przy tym na bolesne skurcze jelit. Spróbujmy. ryŜ.5 litra ciepłej przegotowanej wody z 2 lub 3 łyŜkami soku z cytryny. Niewskazana jest kasza manna. Niemowlętom nie zaleca się wykonywania lewatyw. Powrócą na swoje miejsca organy. Nie naleŜy odstępować od dalszego oczyszczania. Przeciwwskazane jest stosowanie lewatywy: — przy stanie zapalnym wyrostka robaczkowego — zapaleniu otrzewnej — ostrym zakaŜeniu jelitowym — przy przetoce odbytu — cukrzycy — biegunce Zdeformowane wieloletnim przepełnieniem jelito grube musimy po jego oczyszczeniu przyzwyczaić do pracy w nowych warunkach. KURACJA OCZYSZCZENIA ORGANIZMU Schorzenia pojawiają się wówczas. Pić powinniśmy przegotowaną ciepłą wodę. Sami sprowadziliśmy na siebie chorobę i sami siebie potrafimy uleczyć. poznawanie i potwierdzenie skuteczności leczenia — obejrzyjmy zatem co tkwiło w nas przez wiele lat. część z nich przedostanie się do krwioobiegu i nim zostanie z ustroju wydalona (z moczem. Ciśnienie tętnicze ustali się w normie. kałem. nim zdecydujemy się na inne kuracje. Odczuwać moŜemy ból głowy. Nasz organizm zatruwany codziennie przez dziesiątki lat zaowocował róŜnymi chorobami. Grube jelito jest miejscem szczególnym dla rozmnaŜania bakterii chorobotwórczych i gromadzenia się toksyn. wcześniej przemieszczone dysfunkcją ustroju. Stosujemy wówczas gruszkę gumową. uczucie chłodu — podobnie jak przy zatruciu pokarmowym. Leki przeczyszczające odwadniają organizm. zalecane jest regularne oczyszczanie jelita. Na początku moŜemy wykonywać 2 lub więcej zabiegów dziennie. Aby nadal zachowywać wewnętrzną higienę. Najwłaściwszą jest kasza gryczana. Podczas oczyszczania i po jego zakończeniu zalecane jest spoŜywanie kasz gotowanych w wodzie (bez mleka). Najlepiej wykonywać proces oczyszczania w okresie od pełni księŜyca do nowiu. Dokrwiony i pozbawiony trucizn mózg przywróci ład. Uwolniony z toksyn organizm otrzyma czystą krew. nudności. W trakcie wypłukiwania toksyn z jelita.

Przekonuje. dostępna dla kaŜdego. oznacza to. Im dłuŜej trwa zastój. Technikę leczenia wodą przypomniał współczesnym Ŝyjący w Niemczech ponad 150 lat temu ksiądz Kneipp. Powstają zatem schorzenia z nadmiaru krwi. Usuwanie chronicznych zaparć Przy uporczywych zaparciach wykonujemy lewatywę z roztworu: 2 litry ciepłej przegotowanej wody z dodatkiem 1 łyŜki płynnego mydła i 2 łyŜek oliwy z oliwek. Jak zatem wymusić. Władcy ówczesnej Persji poprzez zarządzenia państwowe nakazywali swojemu ludowi polewanie ciała. człowiek jest zdrowy i sprawny. Na 1 litr wrzącej wody wrzucamy 4 łyŜki kwiatu rumianku i odstawiamy na pół godziny. gdy następują zaburzenia w krąŜeniu krwi. by zastała krew ruszyła z miejsc zatrzymania i została włączona do krwioobiegu. Jeśli zaprzyjaźnimy się z tym zabiegiem. Mechanizm leczenia polega na wymuszeniu. łatwa do wykonania. Ŝe w jednym miejscu krew zatrzymuje się. Odczuwać będziemy przypływ sił witalnych. W staroŜytnym Egipcie kąpiele w Nilu naleŜały do codziennego rytuału. a w innym organie schorzenia z niedokrwienia. jeśli tylko człowiek sam zechce sobie zdrowie przywrócić. Jedynym środkiem leczniczym jest zimna woda. Księgi Vedy sprzed 5 tysięcy lat mówiły o konieczności kilkukrotnego w ciągu dnia zanurzania się w wodzie. cofał się będzie proces starzenia organizmu. Schorzenia ciała fizycznego pojawiają się wówczas. Usuwanie zapalnego stanu w jelicie grubym Do leczenia stanu zapalnego przygotowujemy płyn w następujący sposób: gotujemy 1 litr wody przez 10 minut z 1 łyŜką zmielonych nasion siemienia lnianego. której dokrwienie chcemy spowodować. poniewaŜ mechanizm powstawania chorób jest taki sam. by 9 . Ŝe w innym będzie jej niedobór. Technika leczenia jest bardzo prosta. by krew ruszyła z miejsc zatrzymania? Jest to bardzo łatwe. Spróbujmy zrozumieć mechanizmy leczenia. a pozostając dłuŜszy czas w bezruchu. a Ŝyły nabrzmiałe od zwiększonego transportu? JeŜeli wykonujemy intensywną pracę umysłową lub uczymy się. powodując równomierne dokrwienie całego ustroju. to na pokonanie wysiłku napływa nam do rąk większa ilość krwi. musimy tylko zrozumieć mechanizmy władające organizmem. Czy ręce nie stają się wówczas bardziej przekrwione. Ŝe dzięki zimnej wodzie moŜemy uleczyć sami kaŜdą z chorób.LECZENIE LEWATYWĄ Usuwanie skurczów w brzuchu Dla uspokojenia skurczów zaleca się do wykonania lewatywy napar z rumianku. uniwersalna. Dopóki krąŜenie jest prawidłowe. czerwone. zawsze takie same. Na sygnał „zimno" organizm natychmiast wyśle tam krew. Na opracowanie i sprawdzenie metod leczenia poświęcił 40 lat Ŝycia — w testamencie pozostawił ludzkości swoje doświadczenie. Silny organizm przystąpi do zwalczania schorzeń LECZENIE ZIMNĄ WODĄ W staroŜytnych „Świątyniach Zdrowia" woda była cenionym środkiem leczniczym. Przestudzamy do odpowiedniej temperatury i przesączamy. Podobnie dzieje się. Odcedzamy i doprowadzamy do odpowiedniej temperatury. Po zdjęciu z ognia dodajemy 2 łyŜki kwiatu rumianku i nadal trzymamy pod przykryciem. wówczas mózg otrzymuje zwiększoną porcję krwi. Wykonujemy lewatywę. mimo upływu tysięcy lat. tym bardziej schorzenia narastają i zagraŜają Ŝyciu. zanurzamy w zimnej wodzie. Wszystkim pomoŜe. Jeśli w jednym miejscu krwi jest zbyt duŜo. JeŜeli wykonujemy fizyczną pracę. Napar utrzymujemy pod przykryciem. jeśli jakąś część ciała. gęstnieje i gromadzi się coraz bardziej. od kataru po paraliŜ. Wykonujemy lewatywę. utrudniając drogę przepływu. Zaburzenia w krąŜeniu powodują.

którego nie zastąpią Ŝadne leki. by został uruchomiony mechanizm przemieszczania krwi. które swój organizm juŜ przyzwyczaiły. Kończyny zanurzamy w wodzie zimnej (moŜe być dodatkowo schłodzona lodem). uzyskamy poprzez polewanie głowy strumieniem zimnej wody. Opierając się na poznanym mechanizmie. Zimna kąpiel Nalewamy do wanny zimną wodę i powoli spokojnie zanurzamy się. często boli głowa. Nie naleŜy ciała nacierać. Warunkiem do udanego przywrócenia krąŜenia jest. wzdłuŜ meridianów. Kiedy ręce i nogi są zawsze zimne. ale bardzo skuteczny. pamiętając. Omywanie ciała Ma na celu przyzwyczajenie organizmu do zimnej wody oraz spowodowanie otwarcia się porów skóry. pulsujące Ŝycie. po czym natychmiast pojawia się dokrwienie. wówczas polewamy ciało strumieniem. Polewanie ciała W ciągu kilku dni przyzwyczailiśmy juŜ organizm do wody zimnej i zburzyliśmy lęk psychiczny przed nią.miejsce to ogrzać. by krew z siebie wysyłać i ponownie wessać i moŜe zaistnieć kiedyś tętniak w okolicy serca. pojawiają się zawroty. a tym samym pozbycie się bólu i zawrotów głowy. aŜ do całkowitego uregulowania. Po potraktowaniu ciała zimną wodą odczuwamy ogromne ciepło w całym organizmie. Dobrze wykonany zabieg sprawi. Zaczerpnie z miejsc. mózg będzie wolny od starczych zmian. Zaleca się krótkotrwałe traktowanie ciała wodą zimną od 7 sekund do 3 minut dla osób. Po zabiegu owijamy głowę dwoma lub trzema suchymi ręcznikami. moŜemy postawić sobie diagnozę. nim zastosujemy rzetelne leczenie. co uzyskujemy poprzez sen lub ćwiczenia fizyczne albo fizyczną pracę. moŜemy sami przywrócić prawidłowe krąŜenie i tym samym uwolnić ciało fizyczne od chorób. a czas traktowania wodą był najbardziej krótki. Źle wykonany wiał będzie chłodem i moŜemy się zaziębić. Dokrwienie mózgu. w których jest w nadmiarze. Ŝe muszą koniecznie ściśle przylegać do włosów i skóry głowy. Ŝe serce mamy niewydolne i części ciała najdalej od serca oddalone są niedokrwione. Zabieg ten wykonujemy przez delikatne muskanie. jedynie delikatnie dotykać. na sygnał zimno krew napłynie do rąk i nóg. stopniowo poprawiać będzie krąŜenie. a niekiedy nawet chwilowa utrata przytomności. by w dalszym leczeniu zastałe w ustroju płyny obrzękowe mogły wydostać się na zewnątrz. Po zabiegu moŜemy wykonywać lekkie ćwiczenia ruchowe lub połoŜyć się do łóŜka. Co kilka dni polewamy całe ciało. Rozgrzanie ciała w kąpieli ciepłej lub saunie jest rozgrzaniem zewnętrznym i nie spełnia warunków leczenia. Musi zaistnieć tylko sygnał termiczny. JeŜeli zanurzymy nogi lub ręce w wodzie zimnej. odczuwamy nadmierną senność. Czas utrzymywania kompresu około 4 godzin. a dnia następnego jego część górną. Słabe serce nie ma siły. Ruszy z okolic serca. Polewanie wykonujemy ruchem spiralnym w miejscu potylicy. bo tam jest jej najwięcej. Nie wycieramy skóry ręcznikiem tylko na ciało pokryte kroplami wody zakładamy bieliznę. MoŜemy tylko siedzieć w wodzie 10 . Chytry to i podstępny sposób na wymuszenie krąŜenia. aby nie powstał pęcherz powietrza między czaszką a suchym kompresem. to przez kilka sekund odczuwamy „ostre ukłucie". Innym wymogiem jest. wówczas mimo upływu lat. Polewanie głowy moŜemy wykonywać okresowo. Ŝe kompres po zdjęciu parował będzie wilgotnym ciepłem o nieprzyjemnym zapachu. W takim przypadku nadmiar krwi znajduje się w okolicy serca. które wcześniej gdzieś osiadło i powoli zamierało. Aby temu zapobiec musimy przywrócić regularność w krąŜeniu. silnie nasączonej zimną wodą gąbki lub wodą zaczerpniętą w dłonie. profilaktycznie. Wielokrotne powtarzanie zabiegu. aby ciało było rozgrzane wewnętrznie. a co kilka dni polewanie całego ciała. zetknięcie ciepłego ciała z zimną wodą. Najbardziej właściwe jest polewanie j jednego dnia dolną część ciała. Dopiero później moŜemy głowę umyć. by woda do leczenia była najbardziej zimna. czujemy pulsujące w kończynach ciepło i cały układ krwionośny jest poruszony. Najpierw musimy organizm przyzwyczaić.

Cofa się proces starzenia. Maksymalny czas kąpieli około 3 minut—jeŜeli zdołaliśmy organizm przyzwyczaić. czyraków. w granicach rozsądku. często polewając kompres nową dawką. odciski. Wraz z podjęciem picia. Obecnie coraz częściej sięgamy po tę formę leczenia. Zalecane jest. kaŜdej jej ilości. aby podczas kuracji wstrzymać się od jedzenia. ogrzana ciałem chorego. oparzeń. wymagana jest jednak określona wiedza w tym zakresie i ścisłe przestrzeganie proponowanych zabiegów. Ŝe wciąŜ dolewana do kompresów uryna. Przyjmuje barwę i smak wody deszczowej. Leczeniu moczem poddają się: choroby nowotworowe. choć nikt nie wie dlaczego. Istnieje hipoteza. Nie naleŜy nigdy smarować ani masować guzów. najlepiej starą przechowywaną przez kilka dni w zakorkowanych butelkach. KaŜdą następną powinniśmy nieco przedłuŜyć. Ŝe w miejscu oparzenia powstał nowy naskórek. skóra twarzy przybiera młodzieńczy wygląd. W okresie intensywnej ekspansji medycyny oficjalnej skryła się zawstydzona. zachować pełny post. zdrowe.lub zanurzamy się całkowicie. znika jej charakterystyczny zapach. leczenie będzie równieŜ postępować. Leczenie zewnętrznych oparzeń: na chore miejsca nakładamy kompres nasączony uryną i przez kilka dni utrzymujemy w stałym nawilŜeniu. nadmierne pocenie nóg. Mocz jest mocą i cudem. powraca zdrowie. Ŝe na słuszność leczenia moczem wskazują nawet biblijne teksty. ale nie tylko na tym polega skuteczność leczenia. kaŜdej kropli. Uryna jest doskonała na trądzik i zmarszczki. Po 5 lub 7 dniach zawsze mokrych kompresów. chorobowe zmiany na skórze i wiele innych dolegliwości. nie ma blizn i Ŝadnych śladów po oparzeniu. Znawcy medycyny Wschodu zbawienne leczenie uryną upatrują w tym. na popękaną skórę. który mieści się między nerkami. Terapia polega na piciu własnej uryny. Guzy leczymy wyłącznie przez nakładanie kompresów nasączonych uryną. Ŝe pęcherz moczowy znajduje się w sąsiedztwie głównego zbiornika energetycznego i sił witalnych zmagazynowanych na całe Ŝycie. Niekiedy uŜywano uryny jako środka dezynfekującego przy kastracji domowych zwierząt hodowlanych. Ustalono. Jedynie cukrzyca nie poddaje się leczeniu. Spróbujmy. Przed smarowaniem urynę lekko podgrzać (nie moŜna dopuścić do zagotowania). 11 . schorzenia serca. Urynoterapia zasługuje. Zdecydowanie odczuwamy napływ sił witalnych. poddawana jest nieznanemu nauce bioprocesowi. nieco powyŜej. na dworach i wśród prostego ludu. Znane są liczne wyleczenia choroby nowotworowej. ale w znacznie mniejszym stopniu. LECZENIE MOCZEM Upatruje się niekiedy. Leczenie wodą zimną daje nadzwyczajnie rezultaty. Równocześnie z kuracją pitną musimy całą powierzchnię ciała smarować uryną. tam gdzie medycyna oficjalna była bezradna. Urynoterapia znana była w staroŜytności i stosowana w wiekach późniejszych. Skuteczność leczenia moczem jest zadziwiająca. Jeśli ograniczymy tylko ilość pokarmów. nie rozwijając opatrunku. organizm wydala jej coraz więcej. ran wrzodziejących. Uryna jest doskonała do leczenia zewnętrznego: zgorzeli suchej i zgorzeli wilgotnej kończyn. Błędem jest wychładzanie ciała. Na początku czas kąpieli około 7 sekund. nerek. JuŜ po kilku dniach widoczne są zmiany. która w miejsce obumarłych tkanek wytwarza nowe. zdejmujemy okład urynowy i zobaczymy. w wyniku którego wytwarza się uzdrawiająca substancja. zainfekowanych ran. Chore tkanki regenerują się. by wydobyć ją z zapomnienia. Filozofia leczenia wodą polega na wywołaniu termicznego sygnału dla pobudzenia krąŜenia. Ŝe uryna zawiera wszelkie pierwiastki z tablicy Mendelejewa. nawet do kilku litrów dziennie.

KURACJA KITEM PSZCZELIM Przygotowanie Kit zawiera wiele zanieczyszczeń (wosk. Usuwa toksyny i przyśpiesza gojenie ran. łuszczycę. Nawet jeśli terapia nie wywołuje u nas alergii. schorzenia skóry o podłoŜu bakteryjnym. Oczyszczamy go z widocznych zanieczyszczeń i zalewamy zimną wodą. dlatego na początku kuracji naleŜy Ŝuć w niewielkich ilościach. przeciwgrzybicznych. by sprawdzić. juŜ po kilku minutach wydziela silny naturalny antybiotyk. wirusowym. Następnie wykładamy na ściereczkę do osuszenia. aŜ do przerobienia na masę. dróg moczowych i pęcherza moczowego. czy nie powoduje u nas uczulenia. egzemę. Usuwamy nieczystości z powierzchni wody. Dzienną dawkę do Ŝucia określa się na 1 do 2 gram. bronchit. by wykorzystywać je do leczenia przez uŜądlenia. odrobiny drewna). proces Ŝucia wykonujemy z przerwami. miedniczek nerkowych. Ŝe pszczołom podawano wcześniej stosowne dla schorzeń medykamenty. Grubo ziarnisty. do smarowania ran i owrzodzeń oraz do leczenia organów wewnętrznych. osteoporozę. śując kit pszczeli zapobiegamy paradentozie. uleczymy owrzodzenia i stany zapalne jamy ustnej. przyjmując przez pierwsze 3 dni niewielkie ilości. słuŜy pszczołom do uszczelniania. grzybiczym. Niekiedy kit daje odczyn alergiczny. jakie stęŜenie roztworu chcemy uzyskać. ale istnieje hipoteza. Przenosimy do butelki i zalewamy 100 ml spirytusu etylowego. suchego kitu. Łącząc się ze śliną. gardła.LECZENIE MIODEM Metody leczenia miodem i kitem pszczelim znane były juŜ w państwie Inków. Kit pszczeli w roztworze alkoholowym W zaleŜności od tego. W terapii naturalnej musimy organizm traktować przyjaźnie. Ma równieŜ właściwości regenerujące i mumifikujące. Poddaje się równieŜ leczeniu zapalenie opon mózgowych. Leczeniu kitem poddają się równieŜ schorzenia płuc. We współczesnej Anglii prowadzono niedawno hodowlę pszczół. Zostały one przez pszczoły uśmiercone i zmumifikowane kitem pszczelim. Wspomaga leczenie wrzodów Ŝołądka i wrzodów jelita cienkiego. stopniowo dawkę zwiększając. przeciwzapalnych. w zaleŜności od pochodzenia i stopnia dojrzałości. Kit róŜni się kolorem i zapachem. Kit jest silnym lekiem o właściwościach przeciwbakteryjnych. Chroniczne lub bakteryjne zakaŜenia organów wewnętrznych wymagają dłuŜej trwającej kuracji. Rozdrobniony przyjmujemy jako dodatek do posiłku. ucha. musimy najpierw organizm przyzwyczaić. astma. Nie ujawniono szczegółów leczenie. Codziennie wstrząsamy butelką. wzmacniania ramek i mumifikacji myszy lub owadów. odwaŜamy od 10 do 50 gram czystego. Pozostały 12 . U nielicznych pacjentów (z powodu wysokich kosztów) skutecznie uleczono: cukrzycę. odmiennych od pszczół ogrodowych. Odpowiedni do leczenia jest pozyskiwany z ramek. które niebacznie pojawiły się w ulu. którą moŜemy połknąć. Leczono równieŜ pyłkiem kwiatowym i jadem pszczelim. Jeśli wystąpi przy tym podraŜnienie błony śluzowej. by zanieczyszczenia wypłynęły na wierzch. dróg oddechowych. Odsączamy. antytoksycznych. UwaŜano miód za uniwersalne lekarstwo i stosowano jako środek dezynfekujący. Ułatwia wówczas leczenie zapalenia nerek. zaburzenia krąŜenia. Kilkakrotnie mieszamy. poza ulem. zatok. Kilkakrotnie wstrząsamy i ustawiamy w ciemnym miejscu na 10 dni. twardy moŜemy Ŝuć w jamie ustnej. dopiero później stosujemy serię leczniczych terapii. Szokowe terapie są niewłaściwe. astmę. Wlewamy do czystej butelki i przechowujemy w lodówce. stopniowo wprowadzać leczenie i łagodnie kończyć. Czysty i osuszony jest podstawą do przygotowania wielu naturalnych leków. a nawet ślepotę i głuchotę. Następnie wstawiamy do lodówki na 4 godziny. podczas której zuŜywa się do 100 gram leczniczego kitu. Kit pszczeli produkowany z Ŝywic. aŜ do całkowitego oczyszczenia.

Tak przygotowaną emulsją nasączamy wyjałowioną gazę i nakładamy na ropiejące miejsca. egzemie i innych objawiających się swędzeniem. infekcjach śluzówki jamy ustnej. Po kilku dniach utrzymywania tego samego plastra. gdy wrastają paznokcie. wiejskiego masła (przemysłowe masło zawiera sól i nie nadaje się do leczenia) i 10 gram oczyszczonego kitu. anemii. nie dopuszczając do wrzenia. wprost do słoika. Uzyskaną masę wyciskamy przez gęstą gazę.po odsączeniu kit moŜemy zuŜyć do sporządzania maści propolisowej. długotrwałych biegunkach. wrzody. Kit pszczeli do inhalacji Do półlitrowego emaliowanego naczynia wkładamy 60 gram oczyszczonego pszczelego kitu i 40 gram wosku. Opatrunek zmieniamy 2 razy dziennie. Skuteczna na okłady. odcisk jest łatwy do usunięcia. Kit pszczeli w mleku Gotujemy 1 litr pełno tłustego wiejskiego mleka i wsypujemy 50 gram oczyszczonego i rozdrobnionego pszczelego kitu. niskim poziomie hemoglobiny we krwi. zaburzeniu pracy jelit. Stosujemy w schorzeniach skóry. aŜ do zupełnego wyleczenia. czyraki. Gdy jest miękki i plastyczny. Czas inhalacji 10 minut. przy zmianach grzybiczych. przy półpaśćcu. przylepiamy na odcisk. Odsączamy. pęknięciami oraz po uŜądleniach przez owady. owrzodzenia. po 10 kropli na kostkę cukru lub mieszając z mlekiem. Owijamy lub mocujemy plastrem opatrunkowym. Roztwór alkoholowy stosujemy przy paradentozie smarując dziąsła wacikiem nasączonym propolisem. W bólach Ŝołądkowych przyjmujemy propolis wymieszany z nalewką piołunową stosując 3 razy dziennie. Zalecana jest równieŜ w stanach zapalnych uszu. Lek stanowi emulsja pyłkowo-miodowa: 1 czubatą łyŜeczkę pyłku kwiatowego ucieramy z 1 łyŜeczką miodu. Skutecznie leczymy chroniczny nieŜyt nosa i gardła. Lek na odciski Niewielką ilość oczyszczonego kitu pszczelego rozgrzewamy w palcach. przy schorzeniach gruczołu krokowego. pryszczami. by plaster z kitu nie przesuwał się. astmie. Garnek wkładamy do innego większego z wrzącą wodą. pęknięcia skóry. Przechowujemy w lodówce. mieszamy 100 gram świeŜego. Pijemy regularnie 3 razy dziennie. nie dopuszczając do wrzenia. ropiejące rany. Stosujemy kilka razy dziennie. Wykonujemy rano i wieczorem. Pochylając się nad garnkiem wdychamy opary. Kit pszczeli w maści W małym emaliowanym garnku. 13 . Kuracja pyłkiem kwiatowym Zalecana jest przy nadciśnieniu tętniczym. Przez 10 minut utrzymujemy na małym ogniu. Przegotowaną przestudzoną wodą i uzupełniamy szklankę do pełna. aŜ do wygojenia. 2 razy dziennie. Mieszamy i wkładamy do innego większego garnka z wrzącą wodą. Maść z pszczelego kitu leczy wszystkie schorzenia skóry: pryszcze. zapaleniu oskrzeli. przez okres 1 do 2 miesięcy. trudne do gojenia rany. Ogrzewamy ciągle mieszając przez 10 minut. Przechowujemy w lodówce. katarze. przeziębieniach — po 1 łyŜce. Głowę nakrywamy kocem lub grubym szerokim ręcznikiem. Wychodzi razem z korzeniem. Kit pszczeli w emulsji 1 łyŜeczkę 10 % roztworu alkoholowego mieszamy z 10 łyŜeczkami przegotowanej wody. Koc musimy zabezpieczyć by opary nie wydostawały się na zewnątrz. Przyjmujemy w chorobie wrzodowej Ŝołądka i dwunastnicy.

Przyjmujemy 2 lub 3 razy dziennie. obserwując własny organizm. Ŝe wrzody poddają się leczeniu. Liście opłukujemy.MIODY ZIOŁOWE Miód pokrzywowy (przeciwrakowy) Liście pokrzywy wraz z łodygami zbieramy przed jej kwitnieniem. 14 . Zestaw II: (przygotowujemy porcję na cały dzień) zalewamy dwoma szklankami wrzącej wody 1 łyŜkę ziela biedrzeńca i 1 łyŜkę owoców dzikiej róŜy. MoŜna uzyskać sok w sokowirówce. Tak przygotowany miód pokrzywowy zachowuje właściwości lecznicze przez wiele lat. Dobieramy ilość miodu w zaleŜności od zaawansowania choroby. Przyjmuje się go równieŜ profilaktycznie. Sok pokrzywowy mieszamy z miodem. Po starannym jego zmieszaniu przechowujemy w słoikach. przez 30 minut. na prawym boku. Leczenie nerek Zestaw I: (przygotowujemy porcję na cały dzień) zalewamy 3 łyŜki owoców z dzikiej róŜy. Otrzymaną miazgę wyciskamy przez lnianą lub bawełnianą tkaninę. Kiedy męczy kaszel. Podgrzewamy na małym ogniu. stosując na 1 część soku 4 części miodu. Cedzimy i dodajemy 1 łyŜeczkę miodu na kaŜdą szklankę. Pijemy 3 razy dziennie po szklance napoju. na małym ogniu. leczy gruźlicę. Na szklankę miodu weźmiemy tyle startego chrzanu ile uchwycimy 5 palcami. Leczenie gardła Jedną łyŜkę miodu rozpuszczamy w szklance ciepłej wody. Dodajemy 1 łyŜkę miodu na kaŜdą szklankę. Pijemy ciepły 2 lub 3 razy dziennie. Pijemy na 2 godziny przed posiłkiem lub 3 godziny po posiłku. Mieszamy i odstawiamy na kilka dni. Odcedzamy. 3 szklankami wody i ustawiamy na pół godziny. Płuczemy gardło kilka razy dziennie przy stanie zapalnym migdałów lub strun głosowych. filiŜankę ciepłej słabej herbaty z 1 łyŜeczką miodu i sokiem z połówki cytryny. co oznacza. Istnieją potwierdzone przypadki powstrzymania rozwoju gruczolaka prostaty i raka piersi. nie dopuszczając do wrzenia. nie dopuszczając do wrzenia. Leczenie wątroby Przy stanie zapalnym wątroby pijemy codziennie. osuszamy na ściereczce i przekręcamy przez maszynkę do mięsa. Skutecznie usuwa uporczywy kaszel. Pod wpływem kuracji ustają bóle. Miód z chrzanem Czysty korzeń chrzanu ścieramy razem ze skórą. rano i wieczorem. przygotowujemy miksturę z soku wyciśniętego z jednej cytryny i 2 łyŜeczek spoŜywczej gliceryny (lub oliwy z oliwek). Uzupełniamy miodem do pełnej szklanki. Pijemy przez cały dzień po łyŜeczce. Jest to skuteczna kuracja w dolegliwościach nerek objawiających się zmniejszonym oddawaniem moczu. znikają nudności i zgaga. Leczenie będzie bardziej skuteczne gdy po wypiciu herbaty ułoŜymy się na kilka minut. najlepiej w okresie od 20 kwietnia do 20 maja. regularnie. PRZYKŁADY LECZENIA MIODEM Leczenie wrzodów Ŝołądka i dwunastnicy Rozpuszczamy 1 łyŜeczkę miodu w szklance ciepłej przegotowanej wody. W uporczywych przypadkach łączymy leczenie z wykonaniem nasiadówek sporządzonych z odwaru skrzypu.

W lecznictwie naturalnym znanych jest wiele uzdrawiających win. W medycynie naturalnej zaleca się wiele mikstur sporządzonych na bazie wina gronowego (koniecznie gronowe) czerwonego lub białego. Średniej wielkości 20 główek czosnku oczyszczamy i miaŜdŜymy w prasce. Zalewamy sokiem z 4 cytryn. Odstawiamy na kilka dni. a nie uŜywkę. Dodajemy 1 litr przegotowanej ciepłej wody. Pijemy po jedzeniu. Najlepszym jest miód gryczany. poprawia trawienie. Dopiero w latach późniejszych stawały się bardziej trunkiem. który nakładamy przy ropnym zapaleniu spojówek. Pozostawiamy na 14 dni. mniej lekarstwem. Owijamy kompresem miodowym chory staw.. Mieszamy z 1 butelką białego wytrawnego wina. Odcedzamy. jeŜeli traktujemy je jako lekarstwo. Podgrzewamy do wrzenia na małym ogniu. Mały kieliszek wina pijemy rano i wieczorem. Odsączamy. Zlewamy do butelek. często wstrząsając. Wlewamy do słoja 1 butelkę białego wytrawnego wina i 3 czubate łyŜki zmielonych nasion kminku. poprawia zdolność wchłaniania tlenu. oczyszcza i wzmacnia. jako lek pobudzający apetyt — 1 kieliszek na pół godziny przed jedzeniem. większy niŜ chore miejsce. Przekładamy do słoika. Przecedzamy. Wino czosnkowe Działanie: przeciwmiaŜdŜycowe. pobudza apetyt. Uzasadnia się. Wino koprowe Działanie: poprawia trawienie. Jako środek moczopędny przyjmujemy codziennie na czczo 1 kieliszek. związki antybakteryjne. Leczenie stawów Smarujemy miodem kawałek naturalnej tkaniny. odsączamy i rozdrabniamy.Leczenie oczu W szklance ciepłej przegotowanej wody rozpuszczamy 1 łyŜeczkę miodu. Wino gronowe zawiera cukier gronowy. płuczemy. Jałowiec (około 60 gram) czyścimy. WINA Hipokrates traktował wino jako jeden z naturalnych leków. 15 . Kompres z miodu leczy zapalenie stawów i usuwa artretyczne guzki. sole mineralne. Przykrywamy i odstawiamy na 3 dni. Wino jałowcowe Działanie: moczopędne. a następnie kawałkiem suchej flaneli. Ból ustępuje szybko. Wino kminkowe Działanie: usuwa wzdęcia. Równocześnie z okładami przyjmujemy mód wewnętrznie. Ŝe szampan wpływa na uelastycznienie mięśni. Pijemy 1 kieliszek po nadmiernym jedzeniu i przy niedyspozycjach Ŝołądkowych. Zalewamy 1 litrem wytrawnego wina. Wlewamy do butelek. Czerwone wino gronowe korzystnie wpływa na tworzenie się czerwonych ciałek krwi. Wino wzmacnia organizm. Dwie łyŜki zmielonych nasion kopru wrzucamy do garnka. Przemywamy oczy lub nasączamy kompres. Wina były produkowane niegdyś dla potrzeb lecznictwa i szpitali. Gotujemy przez 3 minuty na małym ogniu. uodparnia organizm. Nakrywamy słoik i pozostawiamy w ciepłym miejscu na 1 dobę. na pół szklanki wrzącej wody. przeciwdziała zapaleniu jelita grubego i innym dolegliwościom gastrycznym.

schorzeniach wątroby. na pół godziny przed i po jedzeniu. Przelewamy do butelek. Odcedzamy. Pozostawiamy na 2 godziny. Dodajemy 1 lub 2 łyŜki octu winnego. Pijemy 6 razy dziennie po pół kieliszka. Pijemy po małym kieliszku. pomocne przy nieŜytach przewodu pokarmowego. Ziele jaskółcze działa intensywnie i naleŜy zachować wielką ostroŜność. Wsypujemy 10 dkg cukru i odstawiamy na dalsze 5 dni. Wino z jemioły Działanie: nadciśnienie tętnicze. Odsączamy. miaŜdŜyca. likwiduje niestrawność. czyste korzenie i część naziemną jaskółczego ziela (około 30 gram) drobno kroimy i zalewamy pół litrem białego gronowego wina. umyte. Kontrolować ciśnienie tętnicze krwi. jak i przy przyjmowaniu! Wino tatarakowe Działanie: wzmacnia system trawienny i układ nerwowy.4 kg) rozdrabniamy i wkładamy do słoja. Odstawiamy na 10 dni. zarówno przy sporządzaniu leku. odsączone liście z jemioły (około 0. nerwicy Ŝołądka. najlepiej do lodówki. Pozostawiamy na 10 dni. Oczyszczone. Odstawiamy na 10 dni. Zamykamy i odstawiamy na 2 doby do ciemnego miejsca. Przyjmujemy przed posiłkiem po 1 łyŜce. Wino selerowe Działanie: wzmacnia i oczyszcza organizm Przygotowujemy 20 dkg startego korzenia selera i 1 litr białego gronowego wina. Przyjmujemy po 1 kieliszku przed jedzeniem. Suche. Pijemy po pół szklanki przed jedzeniem. Odsączamy. Odsączmy. Składniki mieszamy w słoiku. Wino pietruszkowe Działanie: wzmacnia serce. Zalewamy 1 litrem białego słodkiego wina. Wino z jaskółczego ziela Działanie: leczy schorzenia dróg Ŝółciowych. Drewnianym tłuczkiem miaŜdŜymy 10 zielonych łodyg naci pietruszki. Dodajemy 30 dkg miodu i nadal gotujemy przez 4 minuty. Wino ma przyjemny smak ananasowy. Przenosimy do garnka i zalewamy 1 litrem gronowego wina. Gotujemy na małym ogniu przez 10 minut. Odstawiamy na kilka dni. Odsączamy. Pijemy 3 razy dziennie. Zlewamy do butelek. Wino chrzanowe Działanie: likwiduje niestrawność. Pijemy w bardzo niewielkich ilościach i maleńkimi łyczkami. Wino szpinakowe Działanie: wzmacnia organizm po przebytej chorobie. Zalewamy butelką wytrawnego czerwonego wina gronowego.Wino orzechowe Działanie: leczy przewlekły nieŜyt Ŝołądka i jelit. Przecedzamy. BACZNIE OBSERWUJEMY REAKCJE NASZEGO ORGANIZMU. zbyt obfite miesiączki. Odcedzamy. ŚwieŜe liście orzecha włoskiego (około 50 gram) rozgniatamy i przekładamy do słoika. Suszone kłącze tataraku zalewamy 1 litrem wina gronowego. Garść świeŜo startego chrzanu przekładamy do słoja i zalewamy pół litrem białego gronowego wina. 16 .

Przygotowujemy 1 szklankę czerwonego wina gronowego i 1/2 szklanki świeŜego soku ze szpinaku. Na kaŜde pół kilograma masy aloesu dodajemy pół litra wina gronowego. Wino czereśniowe Działanie: działa przeciwbiegunkowo. Na 1 szklankę soku aloesowego dodajemy 1 szklankę alkoholu (spirytus 17 . wyŜsza koncentracja leczniczych wyciągów i większa wygoda w uŜyciu. Pijemy małymi łykami. którym alkohol jest przeciwwskazany. Wiele leków nabywanych w aptekach to wyciągi alkoholowe z ziół — moŜemy przygotować sami.7 litra białego wytrawnego wina. przechowywać przez dalsze 5 dni w ciemnej szafce. Pijemy od 1 do 3 kieliszków dziennie. podraŜnienia i skaleczenia. leczy i regeneruje pęknięcia skóry. Ich zaletą jest dłuŜsza trwałość. które w tajemniczy dla nas sposób regenerują organizm. Zalecana kuracja: I tydzień — 3 razy dziennie po 1 łyŜeczce II. zapobiega miaŜdŜycy naczyń krwionośnych.3 kg cebuli. przyśpiesza trawienie. Bardzo młode pędy sosnowe (około 10 dkg) kroimy na małe cząstki i wkładamy do słoja. Mieszamy składniki. Nalewka słuŜyć moŜe przez wiele dni. Najwłaściwszym jest aloes o grubych mięsistych liściach rosnący minimum 3 lata. Dodać 0. Przecedzamy. Przecedzamy. IV tydzień — 3 razy dziennie po 1 łyŜce V tydzień — 3 razy dziennie po 1 łyŜeczce Zachowujemy 2 tygodnie przerwy w leczeniu i rozpoczynamy następny cykl. dorosłym po 100 gram. Zawsze naleŜy postępować zgodnie z podanym zaleceniem. Zalewamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na okres 2 dni. często mieszając. Wino aloesowe Działanie: leczy wrzody Ŝołądka. Wymieszać i pozostawić na 5 dni. owrzodzenie jelita grubego. miesięcy a nawet lat. Wino sosnowe Działanie: wspomaga przemianę materii. Zalewamy 1 litrem białego gronowego wina. Pijemy po 1 kieliszku po jedzeniu. ALKOHOLOWE NALEWKI Z ZIÓŁ Napary z ziół moŜemy zastąpić nalewkami alkoholowymi. owijamy w papier i przechowujemy przez 5 dni w lodówce lub szafce bez światła. leczy szkorbut i paradentozę. Nalewka z aloesu Działanie: ułatwia trawienie. Przed zerwaniem liści rośliny nie podlewamy przez 10 dni. Na 10 dkg świeŜych czereśni potrzebujemy 750 gram czerwonego gronowego wina.1 kg miodu i 0. W maszynce do mięsa zemleć 0. Aloes (co najmniej trzyletni) przed ścięciem nie podlewamy przez 10 dni. Liście przekręcamy przez maszynkę do mięsa lub wyciskamy sok w sokowirówce. Rozlewamy do butelek i przechowujemy w lodówce. III. Po zerwaniu liście oczyścić z kurzu i owinąć w papier. Odsączamy. będą to nalewki na spirytusie lub nalewki wódczane. Wino cebulowe Działanie: wzmacniające. Zamykamy słój i przechowujemy przez 5 dni w ciemnym miejscu. wrzody dwunastnicy. Ścięte liście po okresie suszy wycieramy z kurzu. Alkoholowych wyciągów z ziół nie powinni stosować chorzy. W czasie leŜakowania uaktywnia się działanie biostymulatorów. Podajemy dzieciom podczas biegunki po małym naparstku. Aloes jest szczególną rośliną i jej właściwości lecznicze są niedostatecznie znane. Przepuszczamy przez maszynkę do mięsa. PrzełoŜyć do słoja.

Przyjmujemy po jedzeniu 25 kropli na cukier lub wodę. Dodajemy do herbaty lub przyjmujemy po małym kieliszku. Oczyszczone i odsączone jagody jałowca (10 dkg) wsypujemy do słoika i zalewamy 1 szklanką spirytusu (lub wódki). Jest pomocna w kamicy pęcherzyka Ŝółciowego. regeneruje wątrobę. Wlewamy 1 szklankę spirytusu (lub wódki). Odstawiamy w ciepłe miejsce na tydzień. Nalewka chrzanowa Działanie: uŜywa się zewnętrznie do smarowania miejsc w bólach korzonkowych. Wsypujemy do słoja pół kilograma oczyszczonych owoców głogu. Odstawić. Odsączamy. MoŜe być uŜywana jako środek do wzmacniania włosów. 3 razy dziennie po 25 kropli. Oczyszczony korzeń chrzanu ścieramy na tarce. Zachować ostroŜność. Po nabraniu naleŜy bezwzględnie zabezpieczyć skórę brzozy. najlepiej w lodówce. Przed spoŜyciem rozcieńczyć ciepłą wodą. Odsączamy. Przechowujemy w ciemnych butelkach. Szklankę wódki wlewamy do słoika i wsypujemy 100 gram startego chrzanu. 18 . Odstawiamy na 1 tydzień. Zamykamy słoik i odstawiamy na 2 tygodnie. aby sok przestał wypływać. po której sok spływał będzie do butelki. Pijemy w rozcieńczeniu z ciepłą wodą. Sok brzozowy mieszamy ze spirytusem w proporcji 1:1 pijemy po 40—50 kropli w rozcieńczeniu z wodą w zaleŜności od potrzeb. Obserwować reakcje organizmu. dodajemy 5 dkg cukru. Nalewka z dzikiej róŜy Działanie: wybitnie wzmacnia organizm Pół kilograma owoców dzikiej róŜy umytych i odsączonych rozdrabniamy. Jest to środek wzmacniający z duŜą ilością witaminy C. Nalewka z głogu Działanie: rozszerza naczynia krwionośne. MoŜemy zmniejszyć ilość alkoholu lub zwiększyć ilość owoców. Skuteczna w zaburzeniach układu trawienia. Wlewamy do czystej butelki. reumatyzmie. Odsączamy. Nalewka jest lekiem o silnym działaniu. Nalewka brzozowa usuwa z organizmu toksyny. Nalewka z jałowca Działanie: moczopędne i Ŝółciopędne. łagodzi ataki dusznicy bolesnej. Odsączamy przez gazę. Zakręcamy i odstawiamy na tydzień. Nalewka z brzozy Działanie: odświeŜa organizm. Nalewka z arcydzięgla Działanie: łagodzi zatrucie nikotyną i alkoholem Na 25 dkg rozdrobnionego korzenia arcydzięgla wlewamy 250 ml spirytusu. Na wiosnę nacinamy korę brzozy w kształcie litery „V" i wkładamy rynienkę. Jest to lek o silnym działaniu. rwie kulszowej. Na 1 część świeŜych owoców czarnej porzeczki bierzemy najczęściej 10 części wódki. Nalewka z czarnej porzeczki Działanie: reguluje krąŜenie krwi i chroni organizm przed przeziębieniem.lub wódka). Odstawiamy na tydzień. wzmacnia. Przekładamy do słoja. Nalewka w łagodny sposób wpływa na system trawienny. Odsączamy. Pijemy po 1 kieliszku dziennie. Zalewamy litrem wina lub wódki. Opatrzyć rany drzewa i podziękować mu za pomoc.

Umyte i odsączone zielone orzechy włoskie (jeszcze miękkie). suszymy i rozkruszamy na drobne kawałeczki. Niepolerowany bursztyn myjemy. Odsączamy. Odstawiamy na tydzień. Nalewka piołunowa Działanie: pobudza wydzielanie soków trawiennych. kroimy na 8 cząstek i wkładamy do słoika. Nalewka na mrówkach Działanie: do nacierań w bólach reumatycznych. Zalewamy 1 litrem wódki. Przyjmujemy przed jedzeniem po 30 kropli. Po natarciu skroni i nadgarstka usuwa zmęczenie. Zalewamy w słoiku 10 dkg suszonych liści mięty pieprzowej. często wstrząsając butelką. często wstrząsając słoikiem. Odstawiamy w ciemne miejsce na 2 tygodnie. 19 . w ilości 30 sztuk. Stosujemy tylko w okresie zaburzeń trawiennych. Odsączamy. pomocna przy nadwyręŜeniu ścięgien. Odsączamy. Zewnętrznie stosowana w bólach korzonkowych i reumatycznych. SpoŜywamy przed posiłkiem po 15 kropli w niewielkiej ilości ciepłej wody. stosowana do płukania gardła i na okłady. Rozcieńczamy ciepłą wodą.Nalewka z mięty pieprzowej Działanie: stosujemy w okresie zaburzeń trawiennych. UŜywamy zewnętrznie. Odsączamy. Do słoika wsypujemy 4 łyŜki suchych kwiatów rumianku i wlewamy 2 szklanki spirytusu. Odsączamy. Pozostawiamy na 10 dni. Zewnętrznie: 2 łyŜki nalewki na szklankę wody do płukania i na okłady. Gdy nalewka nabierze jasnozłotego koloru. Nalewka bursztynowa Działanie: uŜywana do nacierania bolących stawów i mięśni. Nalewka z dziurawca Działanie: leczy schorzenia przewodu pokarmowego. Na 1 część świeŜych mrówek wziąć 15 części 80% spirytusu. Odstawiamy na 10 dni. Profilaktycznie przyjmujemy przy Ŝołądkowych niedyspozycjach. pół litrem spirytusu 70%. UŜywamy zewnętrznie. 10 dkg) drobno kroimy i zalewamy 2 szklankami spirytusu. Nalewka z pokrzywy Działanie: stosowana w bólach reumatycznych Liście świeŜej pokrzywy (ok. Nalewka z orzechów włoskich Działanie: niestrawność. wątroby i dróg Ŝółciowych. Odstawiamy na kilkanaście dni. łodygi). by nie przedawkować. przewlekły nieŜyt Ŝołądka i jelit. Do słoja wkładamy 10 dkg ziela dziurawca (pocięte pąki. Odstawiamy na 1 tydzień. Pozostawiamy na kilkanaście dni. Zakręcamy. a pozostały bursztyn ponownie zalewamy spirytusem i odstawiamy. Nalewka rumiankowa Działanie: pomaga w zaburzeniach przewodu pokarmowego. Zachowujemy rozsądek. Zalewamy pół litrem spirytusu. Wsypujemy do słoika 5 łyŜek suchego ziela piołunu i zalewamy 1 szklanką spirytusu. Przecedzamy. zlewamy do innej czystej butelki. Do butelki wsypujemy 2 łyŜki bursztynu i wlewamy 1 szklankę spirytusu. kwiaty. Wewnętrznie: 25 kropli na niewielką ilość ciepłej wody. Odstawiamy na miesiąc. Przyjmujemy na wodę po 15 kropli.

Nalewka ze skrzypu Działanie: wstrzymuje krwawienie z wrzodów Ŝołądka. Przecedzamy. głogu. dwunastnicy. Przekładamy do słoja i zalewamy 2 szklankami wódki. a resztę przesączymy przez gazę. Nalewka czosnkowa Działanie: wzmocnienie organizmu. Pozostawiamy przez tydzień w zamkniętym słoiku. UŜywamy zewnętrznie i wewnętrznie. Likier orzechowy Działanie: zalecany w niedyspozycjach Ŝołądkowych. Pozostawiamy w ciemnym miejscu przez kilka tygodni. Zamykamy i pozostawiamy na 5 dni. Odstawiamy na 2 tygodnie w ciemne miejsce. świeŜych orzechów włoskich. Przyjmujemy 1 lub 2 razy dziennie po 25 kropli na łyŜkę wody. wspomaganie trawienia. Skrzyp niszczy w organizmie witaminę B1 Podczas kuracji wspomagamy ustrój produktami. Osobno gotujemy 2 szklanki wody z 20 dkg cukru. ischiasu. Studzimy. Pozostawiamy na 6 tygodni. po 2 lub 3 kieliszki dziennie. by liście były pokryte. Odsączamy. Pokrojone drobne liście selera przekładamy do słoja i zalewamy spirytusem. nalewka moŜe pozostawać poza lodówką. Na 1 część świeŜych owoców jeŜyn dodajemy 10 części wódki. Mieszamy z wyciągiem alkoholowym z orzechów. oczyszczonego czosnku. jeŜyny — wlewamy spirytus w takiej ilości. Przechowujemy w ciemnej butelce. by pokrył owoce. płuc. butelki nalewkę. Przekładamy do słoika i zalewamy 2 szklankami 40 % wódki (lub spirytusu). ZaŜywamy przez 1 miesiąc. które zawierają tę witaminę. miękkich. Zlewamy obie nalewki. Odstawiamy na kilka tygodni. leczy przyzębice. nosa. Odsączamy przez gazę. 3 razy dziennie. Przechowujemy w lodówce. Odstawiamy na 2 tygodnie. Po miesięcznej kuracji zachowujemy 2 tygodnie przerwy i ponownie przeprowadzamy miesięczną kurację. Zamykamy słoik. Odsączamy. Zlewamy do ciemnej. MoŜemy doprawić do smaku miodem i dodawać do herbaty. szczególnie w okresie chłodów. po 5 do 20 kropli na niewielką ilość mleka lub kefiru. Stosujemy w okresie krwawienia. dzikiej róŜy. Odstawiamy w ciemne miejsce na 2 tygodnie.Nalewka wieloowocowa Działanie: wzmacnia organizm. Do 50 gram ziela wlewamy 1 szklankę spirytusu. Nalewka z jeŜyn Działanie: działa napotnie. oczyszczenie naczyń krwionośnych. Cykle leczenia powtarzamy aŜ do wyleczenia. a liście zalewamy w podobny sposób wódką. Odsączamy. Jeśli czosnek zalewany był spirytusem. 20 . reumatyzmie. Zlewamy płyn znad owoców. często wstrząsając słojem. Pijemy po małym kieliszku w okresie niedyspozycji Ŝołądkowych. często wstrząsając słoikiem. Przyjmujemy w czasie przeziębienia. Nalewka z liści selera Działanie: zalecana przy astmie. poprawia trawienie. Na 1 kg owoców (łącznie): czarnej porzeczki. Wysuszone ziele skrzypu rozdrabniamy w młynku na mniejsze igiełki. MiaŜdŜymy 15 dkg świeŜego. Kroimy 5 sztuk jeszcze zielonych.

Sok z cytryny Działanie: odtruwa organizm. przez wiosenny okres lub w okresie osłabienia chorobą. pijemy codziennie. po 3 krople. śledzionę. Dla wzmocnienia organizmu. Podczas kuracji moŜemy spoŜywać płatki owsiane. po pół małej łyŜeczki. na pół godziny przed kaŜdym posiłkiem. Kuracja trwa około 6 tygodni.5 szklanki dziennie. Na początku przyjmujemy po łyŜce soku. co daje 1. Przygotowujemy codziennie świeŜą porcję. by wychładzać od gorączki. wzmacnia organizm szczególnie po zimie. przez 10 minut (odda więcej soku). kwiaty. uŜywamy go do dezynfekcji gardła i jamy ustnej. Kroimy wszerz i wyciskamy sok. W okresie zachorowania na anginę. Przechowujemy w lodówce. przez 20 dni sok z 2 cytryn. Liście. regeneruje wątrobę. pieczone lub gotowane w łupinach ziemniaki. Zmieszany z ciepłą wodą. to pół szklanki soku jednorazowo. Sok doprawiamy do smaku miodem. Zalecany dla chorych na cukrzycę. 3 razy dziennie. Sok z pokrzywy Działanie: leczy anemię. Poprawia jakość krwi i przemianę materii. działa dezynfekująco. Oczyszczoną i umytą czarną rzodkiew ścieramy na tarce lub sok otrzymujemy w sokowirówce. przeziębieniu. Sok z mleczu Działanie: odtruwa organizm po zimowym odŜywianiu. MoŜe być podawany niemowlakom: od 3 do 4 miesięcy. Do leczenia nadaje się pokrzywa zerwana przed kwitnięciem. Przepuszczamy przez maszynkę do mięsa a uzyskaną masę odsączamy na gęstej gazie. Sok z czarnej rzodkiewki Działanie: rozpuszcza niektóre kamienie. Pijemy codziennie od 3 do 4 szklanek dziennie. liście pokrzywy mielimy w maszynce do mięsa lub wyciskamy w sokowirówce. 3 razy dziennie. Soki odtruwają i wzmacniają po przebytej chorobie. NaleŜy soki pić na pusty Ŝołądek. Sok wyciskamy w sokowirówce. Mieszamy z przegotowaną i wychłodzoną wodą. nerki. w grypie. Cytrynę sparzamy i pozostawiamy we wrzątku. Po wypłukaniu i odsączeniu na ściereczce. czyli na 1 godzinę przed posiłkiem lub około 3 godzin po posiłku. Sok z marchwi Działanie: wzmacnia i odświeŜa organizm. korzenie mniszka lekarskiego (mleczu) starannie oczyszczamy. Pijemy sok na czczo: wI tygodniu — 100 ml dziennie w II tygodniu — 200 ml dziennie w III tygodniu — 300 ml dziennie w IV tygodniu — 400 ml dziennie 21 . od 5 — 6 miesięcy. w proporcjach 1:1. Sok z cytryny stosujemy do pędzlowania gardła — działa kojąco i dezynfekująco. stosując co drugi dzień. zapaleniu płuc pijemy sok z cytryny.KURACJA SOKAMI Leczenie sokami z owoców i warzyw zalecane jest szczególnie w schorzeniach gastrycznych i złej przemianie materii. Lecznicza dawka. szczególnie regeneruje wątrobę. Są naturalnym lekiem przynoszącym ulgę w wielu cierpieniach. Ilość soku codziennie zwiększamy. w okresie od 20 kwietnia do 20 maja. płuczemy i odsączamy na ściereczce.

po 1 szklance.w V tygodniu — 300 ml dziennie w VI tygodniu — 200 ml dziennie w VII tygodniu — 100 ml dziennie. Tak przygotowany sok dodajemy do herbaty. jest przeczyszczający. Pijemy na czczo i między posiłkami. Lecznicza dawka wynosi 2 razy dziennie. na pół godziny przed jedzeniem. przez miesiąc. 22 . Sok z ziemniaków Działanie: leczy wrzody Ŝołądka i dwunastnicy. sam lub z domieszką soku z selera i majowej pokrzywy. a tym samym poprawiamy przemianę materii. Sok imbirowy Działanie: rozgrzewające. Sok imbirowy: — wzmacnia ogień trawienny (agni) powodując lepsze trawienie. po pół szklanki. Najlepiej w okresie zaostrzenia się choroby wrzodowej — wiosną i jesienią. MoŜemy dodać miodu. Wyciskamy sok z liści selera. Sok z czereśni Działanie: oczyszcza i odtruwa organizm. . Czyste. MoŜemy do smaku dodać inne soki. usuwa nieprzyjemny zapach z ust. Dla zmiany smaku moŜemy dodać miodu. soku z marchwi lub cytryny. gdy mięso jest nieświeŜe. Do 100 gram proszku imbirowego dodajemy 800 ml wody. Przecedzamy. rwę kulszową. Przyjmujemy przez tydzień. — usuwa toksyny i śluz z organizmu. Imbir sproszkowany dodawany do mięsa zapobiega zatruciu pokarmowemu. Sok odsączamy.leczy zapalenie gardła. łagodzi zaparcia. świeŜe ziemniaki ścieramy na tarce razem ze skórą. Odsączamy sok. Sok spoŜywamy na czczo. Pijemy na czczo i między posiłkami. Pijemy 4 razy dziennie po pół szklanki. Sok z kapusty Działanie: leczy wrzody Ŝołądka i dwunastnicy. Sok z czarnej porzeczki (bez cukru) Działanie: leczy przeziębienie. Sok z porów Działanie: oczyszczenie organizmu ze złogów. odświeŜa wątrobę. Ma właściwości przeczyszczające i reaguje przeczyszczeniem zaraz po wypiciu. Stosujemy po 1 łyŜce. śluzowe zapalenie oskrzeli. Miksujemy liście kapusty. górnych dróg oddechowych. 3 razy dziennie. łagodzi kaszel. Gotujemy aŜ pozostanie 1/4 płynu. Sok z selera Działanie: przeciwreumatyczne. zapalenie krtani. usuwa gazy. Sok z kiszonej kapusty Działanie: leczy wrzody Ŝołądka i dwunastnicy. cukrzycę.

a będzie mniej wyczerpująca. 3 razy dziennie. mieszając się z zastałymi. drewniany stołek. Na dolną część ciała kierujemy opary wówczas. gdy cierpimy na schorzenia narządów płciowych. Ilość siana czy słomy jest dowolna. zawierającą olejki eteryczne uzyskane z odwaru siana. albo pocięte gałązki świerku czy ziół.5 litra. Zastosowana parówka na dolną część. wstawiamy mały. zadziała równieŜ na całe ciało. Podczas zabiegu parowania rozpuszczają się chorobotwórcze zastoiny i złogi. Jakich ziół uŜyjemy do przygotowania odwaru. Przygotowując odwary. Czas zanurzenia w zimnej kąpieli ustala się od 5 do 7 sekund. Maksymalna dawka dzienna do 0. dlatego u ludzi osłabionych wiekiem lub chorobą zabieg winien trwać krócej i pod opieką innych osób. Czas parowania od 18 do 20 minut. 23 . które uwięzione czyniły ciało fizyczne chorym. a najlepiej na całe ciało. na którym bezpiecznie moŜemy ułoŜyć stopy lub stabilnie przekładamy deskę. śledziony. by chronić opary przed ulatnianiem. Sok z jabłek Działanie: zalecany dla osób starszych. Utrzymujemy z dala od słonecznych promieni. Nie bójmy się zimnej wody. Działając na rozgrzany organizm zimną wodą wywołujemy intensywne krąŜenie krwi i płynów ustrojowych. Aby zostały one skutecznie usunięte z organizmu. Zmniejsza poziom cholesterolu. co gwarantuje wyrzucanie z organizmu rozpuszczonych przez parówkę zastoin. niesprawnym. Pijemy 2 razy dziennie po ćwierć szklanki. Odwary zawierające lecznicze właściwości ziół wlewamy do misy. Owoce czarnej porzeczki zasypujemy cukrem. wrzucamy na wrzącą wodę siano lub pokrojoną słomę owsianą. ale zawsze naleŜy uwzględniać kondycyjne moŜliwości chorego. Parówkami określamy działanie na organizm parą wodną. ŚwieŜy sok z jabłek wzmacnia i odmładza organizm.Sok z czarnej porzeczki Działanie: poprawia pracę nerek. Sama parówka nie będzie wystarczająco skuteczna. Częstotliwość poddawania się zabiegowi parowania określana jest na 1 lub 2 razy w tygodniu. słomy owsianej. Pijemy sam sok lub z domieszką wody. Sok z czerwonej porzeczki Działanie: likwiduje nadkwasotę. zgagę. cuchnący oddech. powinniśmy zadziałać zimną wodą. zaleŜy od schorzeń. na którą chcemy zadziałać. pęcherza moczowego. Dla wzmocnienia parowania moŜna do odwaru wrzucić rozgrzany kamień lub odwar podgrzewać na maszynce elektrycznej czy grzałką. które dotykają podłogi. Ŝe głowa powinna znajdować się poza zasięgiem pary. niewydolnym. świerkowych gałązek czy odwarów z leczniczych ziół. Zabiegiem tym moŜemy zadziałać na całe ciało lub na poszczególne części. nerek lub gdy nastąpiła utrata głosu spowodowana przeziębieniem. Pamiętajmy: parówka rozpuszcza zastoiny. Opary wnikają do wnętrza organizmu przez pory skóry. gdzie skierowane były opary. zaraz po zakończeniu parówki na tę część ciała. Pamiętać naleŜy. wątroby. KURACJE PARĄ W leczeniu naturalnymi metodami. Okrywamy kocami tę część ciała. Woda daje Ŝycie. ale zimna woda powoduje ich wydalanie. Parówki oddziałują silnie na organizm. Siadamy na krześle blisko misy i nakrywamy się dwoma kocami. zmienionymi chorobowo płynami ustrojowymi i przy wzmoŜonym poceniu się wyrzucane są z organizmu. istotne znaczenie odgrywają parówki.

Czas kąpieli od 10 do 15 minut. moŜemy zastosowań równieŜ parówkę na głowę. które chorą uczyniły głowę. a właściwym odwar z rumianku. odsączamy i z tak zaparzonego przygotowujemy kompres. Papierowy lejek spoczywa na brzegach garnka. Parówka na głowę Jeśli schorzenia dotknęły uszu. by chronić przed bezpośrednim działaniem pary. Chronić ciało przed zaziębieniem. KĄPIELE ZIOŁOWE Kąpiel z gorczycą Działanie: rozgrzewające. około 1 kg młodych gałązek z jałowca (pociętych drobno) z garścią jagód. Po zakończeniu parówki naleŜy natychmiast polać zimną wodą górną część ciała i głowę. Jeszcze bardziej skutecznym będzie. Gorący kompres mocujemy wokół chorego stawu. Czas parowania od 18 do 24 minut. Najczęściej stosujemy odwary z ziół sporządzając je z ziela krwawnika. Głowę umieszczamy nad parującym garnkiem i okrywamy ręcznikami. krótko gotujemy. schorzeniach skóry. Głowę polaną zimną wodą natychmiast owijamy w kilka suchych ręczników i kładziemy się do łóŜka. Zimna woda intensyfikuje krąŜenie krwi. w bezpiecznej odległości. Czas kąpieli 15 minut. Kąpiel z jałowcem Działanie: pomaga w reumatyzmie. osłaniając. Ramię okrywamy kocami. Do wanny nalewamy gorącej wody. gardła lub gdy w głowie umiejscowił się reumatyzm. ale nie wydaliła — nadal pozostały. Następuje wzmoŜone parowanie całego ciała. nosa. Woreczek z gorczycą zanurzamy w wodzie czekając aŜ woda zmętnieje. Zachowujemy duŜą ostroŜność. owijając siano w lnianą lub bawełnianą tkaninę. Głowę i całe ciało myjemy po 4 lub 5 godzinach Parówka na stawy Kiedy reumatyzm umiejscowił się w kolanach lub ramionach. moŜemy zastosować parówkę z odwaru siana. wówczas głowa będzie ocięŜała i nadal chora. Najlepiej zastosować zabieg wieczorem. 24 . Pozostajemy w łóŜku. Przy parówce działającej na uszy i gardło pomocnym będzie wykonany z papieru lejek. a wraz z nim rozpuszczone ropne substancje. Podobnie czynimy kierując opary przy leczeniu schorzeń nosa czy gardła. JeŜeli nie zastosujemy polania wodą zimną. Po zdjęciu kompresu polewamy strumieniem zimnej wody. aby para nie znajdowała ujścia. tak by nie przesuwał się. a chore ucho umieszczamy nad wąskim wylotem papierowego lejka. artretyzmie. by opary nie ulatniały się. Gotujemy przez kilka minut. JuŜ po 5 minutach pot spływa po głowie. NaleŜy pozostać w łóŜku przez 5 godzin. Kompres przygotowujemy w następujący sposób: na wrzącą wodę wrzucamy garść siana. Zawsze naleŜy uwzględniać kondycje chorego i do niej przystosowywać czas trwania zabiegu. płynów ustrojowych. gdy na stawy nałoŜymy dodatkowo kompres z zaparzonego siana.Po zabiegu ciało jeszcze przez wiele godzin intensywnie wyparowuje chorobotwórcze materie. pokrzywy lub rumianku. Czas parowania około 20 minut. Mielemy 10 dkg gorczycy. w 2 litrach wody. chroniąc się przed zaziębieniem. Na oczy nakładamy opaskę. Obowiązuje rozsądek. powodując wydalanie z organizmu rozpuszczonych zastoin. Zawsze dobieramy właściwy czas trwania zabiegu do indywidualnych sił chorego. Wsypujemy do płóciennego woreczka. Parówka złogi rozpuściła. nasion kopru włoskiego. Wywar przecedzamy i wlewamy do wanny.

Kąpiel ze słomy owsianej Działanie: skutecznie leczy schorzenia nerek. odstawiamy pod przykryciem na kilka minut. wzmacnia i regeneruje organizm. Czas kąpieli w zaleŜności od sił chorego. Sporządzamy wywar z 2 garści suszonego korzenia kozłka.Kąpiel z kory dębowej Działanie: pomocna w infekcjach bakteryjnych. Czas kąpieli około 15 minut. Gotujemy przez 5 minut na małym ogniu. Czas trwania kąpieli około 20 minut. poniewaŜ nie zawiera kwiatów. Czas kąpieli 20 minut. Odcedzamy i wlewamy do wanny. Po kąpieli nie wycieramy ciała. kwiatu lipy. leczy bronchit. Pięć łyŜek rozdrobnionej kory dębu gotujemy w 2 litrach wody przez 10 minut. Płócienny woreczek napełniamy sianem (około 20 dkg). liści pokrzywy. Przygotowujemy wywar z 50 g kłącza tataraku. wykonując ją co 2 dni. Czas kąpieli około pół godziny. Kąpiel z liści włoskiego orzecha Działanie: zapobiega krzywicy. Dodajemy garść soli kamiennej lub morskiej. pęcherza moczowego i schorzenia reumatyczne. Wywar wlewamy do wanny. Kąpiel z macierzanki Działanie: dezynfekuje skórę. uspokaja. 25 g kwiatu lipy i 3 litrów wody. Wywar przygotowujemy z 3 litrów wrzącej wody i około 0. Przecedzamy. Czas kąpieli około 20 minut. od 15 do 20 minut. Działanie: wzmacniające organizm. 25 . Pozostawiamy pod przykryciem na dalsze pół godziny. Gotujemy tak długo. nasion. reumatyzm. leczy chroniczny bronchit. Jest to kąpiel silnie rozgrzewająca i naleŜy uwzględnić fizyczne moŜliwości chorego — czas kąpieli ustalać indywidualnie. Podgrzewamy do wrzenia i utrzymujemy pod przykryciem około 15 minut. Kąpiel z rumianku Działanie: dezynfekując łagodzi stany zapalne skóry. łodyg które znajdują się wyłącznie w sianie zebranym z łąk. grzybiczych i stanach zapalnych skóry. Gotujemy około 30 minut i na dalsze 30 minut pozostawiamy pod przykryciem. Kąpiel z siana Działanie: poprawia krąŜenie krwi. Gotujemy krótko. Leczniczą kąpiel powtarzamy przez 2 tygodnie. Przecedzamy. Odsączamy i wlewamy do wanny. Sporządzamy wywar z 3 litrów wrzącej wody i 10 dkg koszyczków rumianku. Odwar wlewamy do wanny. Do sporządzenia wywaru bierzemy 2 litry wody i 20 dkg świeŜych liści z włoskiego orzecha lub 10 dkg liści suszonych. Odwar wlewamy do wanny. Pozostawiamy pod przykryciem na około pół godziny. Czas kąpieli około 20 minut. Sporządzamy wywar z 3 litrów wrzącej wody i 150 g ziela macierzanki. Woreczek wkładamy do garnka z gotującą wodą. rozluźnia mięśnie. lecz owijamy się ręcznikiem lub prześcieradłem kąpielowym. Odcedzamy. 25 g suchych liści pokrzywy. najlepiej jeśli będą to okruchy z siana pobrane z dna wozu lub miejsca ich przechowywania. Kąpiel z waleriany (kozłek lekarski) Działanie: łagodzi podraŜnienia i uelastycznia skórę. Siano pobrane z działki czy z trawników nie nadaje się. Wlewamy do wanny. Kąpiel z kłącza tataraku. Odcedzamy. Wlewamy do wanny. uspakaja system nerwowy.25 kg pokrojonej drobno słomy owsianej. aŜ płyn zmniejszy się do połowy. oczyszcza pory.

reumatyczne i nerwobóle. przez 20 minut. Czas kąpieli około 20 minut. Nakładamy inny ciepły. Czas kąpieli około 25 minut. Kąpiel w szałwii Działanie: dezynfekuje i leczy schorzenia skóry (egzemy. odświeŜa i regeneruje skórę. Zalewamy 10 dkg suchych liści szałwi. bóle mięśni i kości. ciepłej flaneli lub wełnianego szalika. Woreczek musi być nieco większy niŜ chore miejsce. 26 . Kataplazm z gotowanych ziemniaków Działanie: leczy stany zapalne skóry. Jest to kąpiel silnie rozgrzewająca. gotowanymi ziemniakami lub innymi naturalnymi produktami o właściwościach leczniczych. dolewamy ciepłego mleka lub ciepłej wody. Gotujemy ziemniaki w łupinach i rozgniatamy. Kataplazma ma działanie rozgrzewające i dlatego gorący okład wywoływał będzie zwiększone pocenie się — musimy pozostawać w łóŜku. Odcedzamy. Kąpiel ze skrzypu Działanie: łagodzi bóle korzonkowe. by nie przesuwały się z chorego miejsca. KATAPLAZM W lecznictwie naturalnym kataplazma określamy okład umiejscowiony w woreczku z naturalnej tkaniny. Gotujemy 5 minut. Siekamy młode gałązki sosny razem z szyszkami (mogą być pędy jałowca). Kąpiel sosnowa Działanie: leczy zapalenie nerek i pęcherza moczowego. Oba okłady mocujemy tak. Czas kąpieli około 20 minut — ustalamy indywidualnie. Odcedzamy i wlewamy do wanny z ciepłą wodą. Ustalamy indywidualnie w zaleŜności od kondycji chorego. Suchy tymianek (około 10 dkg) zalewamy 2 litrami wrzątku. suchy kompres. oparzenia. Organizm jeszcze przez kilka godzin po zdjęciu okładu będzie wydalał z siebie chorobotwórcze substancje poprzez wzmoŜone parowanie. Wkładamy do woreczka i formujemy warstwę. Kąpiel tymiankowa Działanie: przeciwbólowe. regenerujące skórę. Czas kąpieli ustalić indywidualnie. Pozostając w łóŜku czynimy zabieg skutecznym i chronimy się przed zaziębieniem. by chronić się przed zaziębieniem. wypełniony piaskiem. Odsączamy wywar i wlewamy do wanny z ciepłą wodą. 1 litrem wrzącej wody i utrzymujemy pod przykryciem przez 20 minut. Wlewamy do wanny z ciepłą wodą. nieco większą niŜ chore miejsce. Odcedzamy i wlewamy do wanny z ciepłą wodą. przeciwzapalne. Przecedzamy i wlewamy do wanny z ciepłą wodą. Jeśli będą za suche. solą. Na dalsze pół godziny pozostawiamy pod przykryciem. w który będą wnikać wydobyte z organizmu substancje chorobotwórcze. Czas kąpieli około 10 minut. W 3 litrach wrzącej wody gotujemy 10 dkg ziela skrzypu. Na rozgrzewający okład nakładamy inny z suchej.Gotujemy około pół godziny. Odstawiamy pod przykryciem na dalsze pół godziny. zmiany chorobowe z wysypką). łagodzi nerwobóle. Odstawiamy na 15 minut pod przykryciem. Czas kąpieli około 15 minut. Wrzucamy na wrzątek i gotujemy przez pół godziny.

0. soli. Wkładamy do woreczka formując warstwę i przenosimy na chore miejsce. Terapia to była znaną i stosowaną juŜ w staroŜytności. 27 .25 kg) dyni dodajemy 3 części wagowe mleka. Kataplazm z chrzanu Działanie: reumatyzm. Po zdjęciu przemywamy kompresowane miejsce chłodną wodą i smarujemy oliwą. Czas utrzymywania okładu od 2 do 5 godzin. Gotujemy kilka liści kapusty w małej ilości wody. W ludowej medycynie poprzedniego okresu równieŜ rzadko była spotykana. bóle reumatyczne. podagra. Pozostajemy w łóŜku przez 4 do 5 godzin. Przykrywamy suchą tkaniną i mocujemy. Ilość chrzanu zaleŜy od rozległości bolącej powierzchni. postrzał. LECZENIE GLINKĄ W opisach biblijnych odnajdujemy wzmiankę o leczeniu glinką. Przekładamy do woreczka i formujemy warstwę. Po odparowaniu wody rozkładamy warstwą na gazie i jeszcze ciepłe przykładamy na chore miejsce. zasługuje na rozpowszechnienie. lumbago. Dodajemy 1 łyŜkę cukru. W kulturze Zachodu jest mało znaną metodą leczenia. Nakładamy okład i przykrywamy ciepłą flanelą. uniwersalność i wysoką skuteczność tej metody. Na 1 część wagową (np. jednolitej masy. Ucieramy oczyszczony korzeń chrzanu (razem ze skórą). Kataplazm z gorczycy Działanie: pobudza dokrwienie skóry. by stała się dobrodziejstwem w metodach samoleczenia. Przykrywamy suchą tkaniną. zwichnięcia. Okrywamy się kołdrą. Kataplazm z kapusty Działanie: nerwobóle lędźwiowe. Okrywamy się kołdrą. drogi oddechowe. Gotujemy do uzyskania gęstej. octu. II zestaw — działający wolno: 2 łyŜki zmielonej białej gorczycy 2 łyŜki soli kuchennej (kamienna lub morska) Składniki wyrabiamy na jednolitą masę z dodatkiem niewielkiej ilości ciepłego octu. jednorodnej masy. leczy zapalenie oskrzeli. zapalenie płuc. gdy skóra staje się zaczerwieniona. u ludów azjatyckich i afrykańskich. Po zdjęciu na miejsce kompresowane nakładamy kompres z zimnego odwaru z siana. z dodatkiem 2 cebul i 1 łyŜki otrąb. Mieszamy do uzyskania. wielkości chorego miejsca. Zdejmujemy. I — działająca szybko: 2 łyŜki stołowe zmielonej białej gorczycy 2 łyŜki mąki pszennej Mieszamy z niewielką ilością zimnej wody na jednorodną masę.Kataplazm z dyni Działanie: zwichnięcia stawów i bóle głowy. przez 20 minut. by okłady nie przesuwały się. Formujemy warstwę w woreczku i umieszczamy na leczone miejsce. Po lekkim przestudzeniu wkładamy do woreczka i formujemy warstwę nieco większą od chorego miejsca. Nakładamy i owijamy suchą flanelą lub szalikiem. Ze względu na prostotę stosowania. Współcześnie bardzo rozpowszechniona w krajach Wschodu. Okład utrzymujemy przez całą noc. Okład utrzymujemy przez 10 do 20 minut. Mocujemy bandaŜem. Dodajemy takie same ilości: mąki. Po zdjęciu kompresu obmywamy chłodną wodą i smarujemy oliwą.

Wyschnięte kompresy zamieniamy na nowe.Dla celów leczniczych nadaje się glinka pochodząca z głębokich pokładów. Ŝółtą. Do przyrządzenia uŜywamy naczyń porcelanowych. Pod wpływem zaistniałego podczas kompresowania bólu lub zimna zdejmujemy okład i do dalszego leczenia przystąpimy po kilku godzinach lub dnia następnego. W zaleŜności od schorzeń stosowane są okłady: zimne. W schorzeniach. zmianami nowotworowymi. glinka wypita w roztworze wodnym absorbuje w jelitach gazy i toksyny. oznacza to. czyraki. gdy zagrzeją się. W glinkoterapii stosuje się równieŜ glinkowe kąpiele. kataplazmów. by wyrzucić chłód z organizmu. stopniowo zwiększając jej grubość. W lecznictwie naturalnym musimy obserwować reakcje organizmu i wyciągać wnioski korzystając z rozsądku. Przesiewamy przez sito o drobniutkich oczkach. Okłady stosujemy. Kuracji glinką nie naleŜy przerywać a realizować aŜ do wyleczenia. Okład działa na zasadzie próŜni. Najpierw stosujemy cienką warstwę. Rozgrzane kompresami miejsca musimy chronić przed zaziębieniem. nałoŜony na piersi i plecy. reumatyzm) właściwe będą okłady cieple i bardzo ciepłe. podgrzewając powyŜej 100°C. Stosujemy potem miesięczną przerwę i moŜemy ponownie podjąć miesięczny cykl leczenia. szklanych. zapaleniem okręŜnicy. W glinkoterapii kojarzymy działanie zewnętrzne i wewnętrzne glinki. Okłady ciepłe utrzymujemy nawet do 3 godzin. W terapii wewnętrznej. Tak przygotowana stosowana jest do sporządzania leczniczych okładów. Po zdjęciu nadmiaru nakładamy na leczone powierzchnie. utrzymujemy od 2 do 4 godzin. bóle stawów. W terapii rozróŜniamy glinkę: zieloną. 28 . Przy schorzeniach objawiających się stanem zapalnym poprawne będą okłady zimne. gdy leczymy: ropnie. Nakładamy bezpośrednio na skórę lub rozprowadzamy warstwę gliny na tkaninę. by zlikwidować wewnętrzny chłód. stosując je 2 razy w tygodniu przez miesiąc. które powstały przez działanie zimna. zatrucie krwi. Grubość warstwy nakładanej na leczone powierzchnie powinna wynosić od 0. Lek na astmę oskrzelową Ciepły okład z glinki. Kiedy podczas przykładania okładów zimnych w pewnym momencie odczujemy wewnętrzny chłód. Na kompresy uŜywamy rzadkiej papki. Przykładamy suchą flanelą i zabezpieczamy pasem elastycznym. wysysa zalegające płyny ustrojowe przeobraŜające się w toksyny. ściśle przylegając do powierzchni ciała. Jest to bardzo proste. gdzie choroba spowodowana była zimnem. Ŝe naleŜy zastosować nieco cieplejszy kompres.3 cm do 2 cm i obejmować obszar większy niŜ chore miejsce. kamiennych. wiatru (np. wilgoci. będziemy wymieniać je na nowe. Tylko wówczas będzie leczenie skuteczne. pozostawione przez 15 do 30 minut. białą i czerwoną. Nie naleŜy stosować pojemników blaszanych ani z tworzyw sztucznych. złamania kości. by kompres przylegał ściśle do ciała. bardzo ciepłe. nakładamy okłady ciepłe i bardzo ciepłe. Nie naleŜy akceptować ślepego naśladownictwa. past. wilgotne o właściwej temperaturze. na miejsca dotknięte stanem zapalnym nakładamy okłady zimne. w której zanurzamy tkaninę. Wspomagamy leczenie piciem glinki (1 gram na pół szklanki wody). SłuŜy równieŜ do przygotowania emulsji do picia. Na miejsca. niszczy pasoŜyty. jeśli nadal mają odpowiednią do leczenia temperaturę. Po zakończeniu przemywamy ciało ciepłą wodą. w zaleŜności od miejsca zalegania i róŜne są właściwości lecznicze. Odpowiednią konsystencję glinki do okładów uzyskamy przez zmieszanie z wodą. które zastępują kąpiele borowinowe. Jako środek leczniczy musi być wcześniej poddawana sterylizacji. przez co bardziej aktywizuje się leczenie tkanek dotkniętych wrzodami. Ciepłe okłady zastosujemy równieŜ przy leczeniu organów wewnętrznych. jeśli nie znajdują się w ostrym stanie zapalnym. Czynimy to na patelni lub w piekarniku. RóŜny jest jej skład mineralny. oparzenia. ciepłe. nieŜytem jelit.

Pozostawiamy na godzinę pod suchym kompresem. Migreny W uporczywych bólach. Utrzymujemy przez 2 godziny. Temperatura okładów powinna być taka. właściwą będzie kuracja okładami z zimnej glinki na czoło. Stłuczenia Przy stłuczeniach nakładamy kataplazmę z chłodnej glinki. Stosujemy naprzemiennie z liśćmi kapusty. dotknięte gangreną. ropnie skutecznie leczymy przez nakładanie glinki o grubości 2 cm. stan zapalny. czyraki. Pierwsze zapiski o leczniczych roślinach pozostawili Sumerowie — odnaleziono recepty sumeryjskich kapłanów. jaką organizm najlepiej toleruje. kontynuujemy. 29 . Wole Nakładamy glinkę na przednią część szyi. Rany Zainfekowane rany. Z odnalezionych manuskryptów wynika. MoŜemy wykonywać 1 lub 2 razy dziennie. nowotwór woreczka Ŝółciowego. Utrzymujemy przez 1 godzinę. Grecki lekarz i myśliciel Hipokrates pozostawił po sobie 25 ksiąg medycznych. Jeśli organizm nie sprzeciwia się takiemu leczeniu bólem lub chłodem. Wrzód Ŝołądka Kataplazmę z gliny nakładamy w okolicy „dołka". Stosujemy naprzemiennie z okładami z liści kapusty. Leczenie wspomagamy przyjmowaniem doustnie pół łyŜeczki glinki na pół szklanki wody. śylaki Chore nogi pokryte Ŝylakami smarujemy warstwą półpłynnej glinki. Naprzemiennie stosujemy okłady z liści kapusty. Od staroŜytności po współczesność zioła były przyjaznym sposobem przywracania zdrowia. poparzenia. Najpierw warstwy cieńsze. Schorzenia wątroby Wszelkie schorzenia wątroby: marskość. Pod jej działaniem martwe tkanki zanikają. a potem stopniowo zwiększamy jej grubość. Ŝółtaczka — wspomagamy leczenie przez nakładanie glinki. Nogi moczymy w ciepłej wodzie z glinką. Stosujemy naprzemiennie z okładami z liści z kapusty. pojawia się nowa skóra bez blizn.Lek na hemoroidy Miejscowe kompresy z zimnej glinki utrzymujemy przez 2 godziny. Potwierdzają ziołolecznictwo równieŜ zapisy pismem klinowym na glinianych tabliczkach. Zdejmujemy na godzinę przed posiłkiem. LECZENIE ZIOŁAMI Lecznictwo ziołami jest starsze niŜ odnalezione ślady początków piśmiennictwa. Stwardnienie rozsiane Popijamy przez miesiąc wodę glinkową. Ŝe Egipcjanie na 4 tysiące lat przed naszą erą tworzyli „spisy leków z ziół". a ciepłej na kark. 2 z nich poświęcił leczeniu ziołami. w 2 godziny po posiłku. Stosujemy okłady na okolice wątroby.

kminku. liść prawoślazu. kwiat malwy czarnej. owoc róŜy dzikiej. — Ŝółciopędne: kora kruszyny. kwiat — bzu czarnego. po zerwaniu rośliny wpływa na nie niszcząco. — przeczyszczająco: kora — kruszyny. nalewki alkoholowe. zdrowe gałązki. krwawnika. szanty. piołunu. tymianku. mącznika. kwiat kocanki. Znawcy w ziołolecznictwie. gdy roślina kwitnie. kwiat — maku polnego. korzeń rzewienia. jarzębiny. szałwii. choć dla niektórych grup wyznacza się inne terminy zbioru. Suszyć naleŜy zaraz po zbiorze. na działanie słonecznych promieni. borówki czernicy. ziele — glistnika. piołunu. Macerat: zioła nalewamy zimną wodą i pozostawiamy na około 30 minut. kolendry. rzepiku. Najwłaściwszym okresem dla zbioru części nadziemnych ziół są ranki w bezdeszczowe dni i bez kropli rosy. Owoce i nasiona — najlepszym okresem jest. kopru włoskiego. kwiat rumianku. ziele Ŝarnowca.Współcześnie uŜywa się w lecznictwie zioła dziko rosnące i zioła uprawiane na plantacjach. korzeń — mniszka. ziele — bylicy. — pobudzają apetyt i ułatwiają trawienie: kłącze tataraku. rdestu ptasiego. kozłka. dziurawca. kiedy roślina znajduje się w okresie naturalnego spoczynku. Oddziałujące na organy trawienia: — osłaniają błony śluzowe: korzeń prawoślazu. — przeciwbiegunkowo: kora dębu. ziele — hyzopu. korzeń rzewienia. liść melisy. liść mięty. gdy są dojrzewające lub dojrzałe. Do zdjęcia kory wybiera się młode. owoc anyŜu. Zebrana kora ma kształt rurek lub rynienek. krwawnika. Korzenie i kłącza zbieramy wczesną wiosną lub jesienią. Kwiaty zbieramy na początku kwitnięcia lub w pełni rozkwitłych. szakłaku. kminku. orzecha włoskiego. ziele —jemioły. maceraty. naparstnicy wełnistej. majeranku. Słońce jest przyjazne dla Ŝycia. w zaleŜności od ich oddziaływania. czarnej malwy. Napar: zioła zalewamy wrzątkiem i odstawiamy pod przykryciem na około 15 minut (lub inny okres). gładkie bez wynaturzonych porostów. liść — babki lancetowej. omanu. Nie nadają się kwiaty przekwitłe ani zwiędłe. 30 . serdecznika. mięty. siemię lniane. ziele — macierzanki. liść — naparstnicy purpurowej. serdecznika. Bardzo istotne znaczenie ma okres zbioru i pora dnia. ale przewiewnych. całą noc. konwalii. Odwar: na wrzątek wsypujemy zioła i gotujemy na niewielkim ogniu lub zalewamy wodą zimną i pogrzewamy w łaźni parowej (garnek z ziołami umieszczony jest w innym większym) i podgrzewamy przez około 45 minut (lub inny okres). Soków owocowych teŜ nie powinniśmy wystawiać na okno. owoc — anyŜu. węŜownika. w miejscach zacienionych. — przeciw nieŜytowi Ŝołądka i jelit: korzeń Ŝywokostu. liść szałwii. — przeciwkaszlowo: korzeń prawoślazu. kłącze — pięciornika. —w nadmiernej fermentacji jelit: kłącze tataraku. podzielili zioła w grupy. Oddziałujące na układ oddechowy: — działają wykrztuśnie: korzeń — biedrzeńca. Nie moŜna suszyć na słońcu. tarniny. pierwiosnka. prawoślazu. Na ogół kora zbierana jest wczesną wiosną. kolendry. podbiału. mydlnicy. nieprzyjaźnie. liść —jeŜyny. owoce — bzu czarnego. korzeń arcydzięgla. ziele — dziurawca. lub inny okres (często mniejszy). piołunu. a dla surowców oleistych godziny popołudniowe. Oddziałujące na układ krąŜenia: — wzmacniają czynność skurczową serca: kwiat głogu. Ziele zbiera się w początkach kwitnięcia i tylko górną część łodygi. — uspakajają czynność serca: kłącze kozłka. liść — melisy.. pieprzowca. Liście natomiast zbierane są najczęściej wtedy.miłka wiosennego. owoce — anyŜu. omanu. korzeń — arcydzięgla. piołunu. korzeń omanu. odwary. szakłaku. Zioła przygotowujemy jako: napary. omanu.

— krwiotwórczo: liść pokrzywy. czarnego bzu. — uspakajająco: kora kaliny. ziele — dziurawca. kora wierzby. barwinka. liść brzozy. słonecznika. węŜownika. — regulują miesiączkowanie: kora kaliny. Oddziałujące na układ moczowy: — moczopędnie: korzeń — arcydzięgla. szałwia. wrzosu. kwiat—jasnoty białej. kasztanowca. rumianku. liść mącznicy. nasiona czarnuszki. dębu. bazylia. — przeciwkrwotocznie: kłącze — pięciornika. płatki kwiatu słonecznika. kocanki. kaliny. owoc pietruszki. szyszki chmielu. wierzby. kwiat rumianku. skrzypu. Oddziałujące na układ nerwowy: — pobudzająco: korzeń i liść pokrzyku. Przeciwalergiczne: — kwiat rumianku. kwiat lawendy. liść pokrzywy. liść jeŜyny. kwiat — lipy. nasiona pietruszki. nawłoci. malwy czarnej. maku polnego. kwiat— głogu z liściem. koper włoski. tasznika. skrzypu. kasztanowca. kłącze tataraku. Oddziałujące przeciwbólowo: — owoc kasztanowca. majeranek. — przeciwgorączkowe: kora — berberysu. owoc kolendry. ziele macierzanki. rdestu ptasiego. kwiat — jasnoty białej. ziele dziurawca. ziele — krwawnika. konwalii. liść barwinka. kwiat — lipy. bazylia. miłka wiosennego. ziele piołunu. drapacza. macierzanka. liść czarnej porzeczki. kwiat nagietka. pęczki topoli. korzeń kozłka. pietruszki. Oddziałujące na układ rozrodczy u kobiet: — pobudzają miesiączkę: korzeń lubczyka. — dezynfekująco na drogi moczowe: liść — borówki brusznicy. Oddziałujące nasennie: — liść — melisy. Oddziałujące napotnie:. ziele serdecznika. krwawnika. malwy czarnej. owoc — róŜy. kora — berberysu. liść — brzozy. ziele tasznika. 31 . Oddziałujące przeciwgorączkowo: — liść mięty. ziele — bratka polnego. jałowca. korzeń kozłka Przeciwartretyczne: — kora wierzby. anyŜ. kwiat — głogu z liśćmi. czarnego bzu. rumianku. krwawnika. znamiona kukurydzy. koper. liść — maliny. rumianek. czarnego bzu. tymianek. szyszki chmielu. ziele rdestu. melisy. ziele — dziurawca. lawendy. czarny bez. połonicznika. — kwiat — lipy. kasztanowca. liść barwinka. lubczyka. owoc — maliny. owoc czarnej jagody. nagietka. kora — wierzby. korzeń — łopianu. ziele mięty. kminek. — łagodzą bolesność: kora kaliny. kwiat jasnoty białej. Oddziałujące przeciwskurczowo: — ziele jaskółcze. szyszki chmielu. liść ruty. liść — bobrka. — wzmacniająco: kwiat — arniki. skrzypu. ruty. srebrnik. pietruszki. korzeń kozłka. wilŜycy. nasiona pietruszki. — działają mlekotwórczo: kminek. ruty. kwiat — lipy. ziele nostrzyka. biedrzeńca.

Wzmacniające wątrobę: — ziele — dziurawca. rumianku. szyszki chmielu. tymianku. pączki topoli. świetlika. nawłoci. kora wierzby. pokrzywy. szałwia. łopianu. podróŜnika. liść — barwinka. jarzębiny. zabezpieczonym płytką. liść — borówki brusznicy. macierzanki. ogórecznika. srebrnika. MoŜe być przechowywane poza 32 . starohinduskiej AJURVEDZIE. korzeń — łopianu. czarnej jagody. cebula. do celów leczniczych zalecane jest często klarowane masło (GEE). krwawnik. mniszka. Przelewamy do pojemnika i ustawiamy na pewien okres na ziemi. dziurawca. surowa i gotowana cebula. suszone śliwki. kora — kruszyny. nasiona czarnuszki. szałwii. Przyśpiesza gojenie ran: — kwiat — nagietka. szałwii. Sposób przyrządzania: na wolnym ogniu. borówki. liść babki. gotowana cebula. Podgrzewamy tak długo. surowa cebula. owoc — dzikiej róŜy. Powstrzymujące krwawienie: — wewnętrzne: ziele krwawnika. maliny. skórka cytrynowa. ziele — dziurawca. mięty. kłącze pięciornika. wierzby. ziele rdestu ptasiego. rumianek. dziurawca. orzech włoski. rdestu. majeranku. macierzanki. skrzypu. rdestu ptasiego. bluszczyka. liść pokrzywy. aŜ piana przestanie się pojawiać. jasnoty białej. kwiat — nagietka. przywrotnika. czosnek. znamiona kukurydzy. podgrzewamy wiejskie masło niesolone i systematycznie zbieramy drewnianą łyŜką tworzącą się pianę. rumianku. kłącze pięciornika. mięty. Oddziałujące ściągająco: — kora — dębu. — dawkowanie pod kontrolą: ziele jemioły. kasztanowca. łuski ze strąków fasoli. poziomki. szałwia. kocanki. dzikiej róŜy. — zewnętrznie: okłady z kwiatu rumianku lub z gotowanej cebuli. kocanki. AJURYEDA podaje. MASŁO KLAROWANE W medycynie Wschodu. czarnego bzu. kwiat — stokrotki. czarnej jagody. Oddziałujące bakteriobójczo: — czosnek. liść orzecha włoskiego. dziurawiec. Ŝe im starsze jest GEE tym jest skuteczniejsze. kora kasztanowca. Oczyszczające krew z toksyn i złogów — ziele — bratka polnego. czarne jagody. maliny. rumianku. ObniŜające ciśnienie krwi: — bez konieczności kontroli (nie moŜna przedawkować): cebula. Ŝurawiny. brzozy. korzeń Ŝywokostu. owoc —jałowca. Przeciwzapalne na okłady: — majeranek. ziele — piołunu. korzeń — mniszka.Przeciwcukrzycowe: — kłącze perzu. korzeń Ŝywokostu. liść barwinka. krwawnika. ziele — rzepiku. czarnej porzeczki. szałwii. korzeń Ŝywokostu. cząbru. liść — orzecha włoskiego. owoc czarnej jagody. tymianku. mielone siemię lniane.

Wątroba objawia się gniewem. Przeciwwskazania: zapalenie jelit. wiśnia. jak z naszych dłoni i palców przepływa energia do drzewa. opracował technologię otrzymywania naturalnych leków z kwiatów. twierdząc. — leczy gruźlicę i Ŝółtaczkę — łagodzi kaszel i uczucie duszności — usuwa zmęczenie Klarowane masło jest składnikiem dla wielu mikstur. Przekonany o leczniczych właściwościach porannej rosy. przyporządkowanych do określonych stanów psychicznych. jak najbliŜej rośliny — matki. angielski lekarz Edward Bach. działanie słońca zastąpił działaniem ognia. Trwałość zapewniał lekom przez dodanie alkoholu. PRZYJAZNE DRZEWA Przyroda pełna zadziwiających mądrości gotowa jest zawsze pomóc człowiekowi. czyli w biopolu kwiatu lub krzewu. pędów czy pąków drzew. Prosimy. strachu. jarzębina. Podziękujmy na zakończenie. by przejęło z nas szkodliwą energię. 33 . ostre stany zapalne oczu i uszu. W tym przypadku stajemy do drzewa tyłem. Stajemy przodem do drzewa w odległości 20 do 30 cm. Opracował 38 zestawów dzieląc je na 7 grup. Czas kontaktu z drzewem 10 do 15 minut. zranienia. Masło otrzymane metodą przemysłową. i takie. brak apetytu. — leczy hemoroidy. TERAPIA KWIATOWA Medycyna chińska niezmiennie od 5 tysięcy lat uzasadnia. Łączymy się mentalnie (w myślach) z drzewem. rozŜalanie się nad sobą— to choroba płuc. choroby weneryczne. DRZEWA.lodówką. niestrawność. które odbiorą szkodliwą dla zdrowia energię. sosna. a nawet paranoi. Płatki kwiatowe umieszczał w szklanych przezroczystych miseczkach. jest Ŝyczliwe i przyjazne człowiekowi. orzech. które rozumie nasze myśli. Smutek świadczy o chorym sercu. osika. z którego zostały zerwane. zalewał źródlaną wodą i pozostawiał na 3 godziny w czasie największego nasłonecznienia. grusza. cholera. wierzba.40 cm. Chore nerki sygnalizują niedyspozycje uczuciami lęku. jeśli tylko człowiek zechce przyjąć. klon. Wyciągamy dłonie w stronę pnia. alkoholizm. DRZEWA. GEE mające ponad miesiąc: — skutecznie usuwa podraŜnienia wewnętrznych organów. Dla otrzymania leczniczych wartości z gałązek. agresją. Istnieją w naturze drzewa. anemie. topola. a sposób ten nazwał „metodą termiczną". diagnozował równieŜ niedyspozycje organów w oparciu o stan psychiczny i uczucia — zalecając leki kwiatowe. która w naturze występuje w maleńkich ilościach i szybko znika. gorączka. W latach dwudziestych naszego wieku. złością. które prześlą uzdrawiającą energię to: dąb. Ŝe schorzenia organów wewnętrznych informują na zewnątrz określonym stanem emocjonalnym. — pomaga w leczeniu schorzeń skóry. — przywraca harmonię w zaburzeniach umysłu. uzyskując takie same wyniki. zimny pęcherz moczowy sprowadza myśli samobójcze. nie nadaje się poniewaŜ przy technologii przemysłowej dodaje się sól. śliwa. Taką metodę pozyskiwania nazywał „metodą słoneczną". Ŝe moŜliwe jest uleczenie wszelkich schorzeń. na odległość 20 . którym przekazać moŜemy szkodliwą energię to: kasztan. co prześlą energie uzdrawiające. W wyobraźni widzimy. a nadmierne myślenie mówi o osłabionej śledzionie. akacja. jabłoń. brzoza.

przywiązanie do przeszłości — rezygnacja. napięcie Nazwa rośliny złotojeść figlarek plamisty śliwka mirabelka osika kasztanowiec czerwony grupa II zawciąg czerwieniec jednoroczny goryczka gorzkawa janowiec ciernisty grab dziki owies grupa III powojnik pnący wiciokrzew dzika róŜa oliwka kasztanowiec zwyczajny gorczyca polna kasztanowiec zwyczajny (pąk) grupa IV okręŜnica bagienna niecierpek wrzos pospolity rzepik pospolity tysięcznik orzech włoski ostrokrzew grupa V grupa VI modrzew sosna wiąz angielski kasztan jadalny gwiazda betlejemska wierzba dąb szypułkowy jabłoń płonka grupa VII cykoria podróŜnik werbena winorośl buk czerwony woda źródlana 34 . Nawet kawałki drewna promieniują energią i nadal są pomocne. Współistnienie w przyrodzie daje moc. aŜ do unicestwienia siebie. — Epilepsje. promieniują energią negatywną i nie naleŜy siadać naprzeciw rogów. by przesłało potrzebną nam energię. Poznajmy równieŜ promieniowanie negatywne. Czas kontaktu z drzewem 3 do 5 minut. wahanie. Koniecznie naleŜy podziękować drzewu. nadgorliwość. nadopiekuńczość Niepewność — brak wiary we własny osąd — niezdecydowanie. rozpacz. poirytowanie — egocentryzm. apatia — całkowite wyczerpanie — niechciane natrętne myśli — depresja bez przyczyny — powielanie starych błędów Samotność — wyniosłość. zgorzknienie. których boki zbiegają się pod kątem. moŜe zdarzyć się. zwątpienie — brak pewności siebie — poczucie winy — przytłoczenie obowiązkami — zwątpienie. — Stoły. Tabela 1. zmęczenie psychiczne — Ŝyciowe rozdroŜe. przeraŜenie — strach o znanym podłoŜu. fobie — strach przed utratą kontroli nad umysłem — strach nieznanego pochodzenia — strach i nadmierna troska o innych. brak nadziei — szok i jego następstwa — uraza. podniecenie psychiczne — dominacja — nietolerancja — sztywność zasad. zawiść. Jeśli nie przekaŜemy podziękowania lub polecenia. gadatliwość NadwraŜliwość na wpływy zewnętrzne — cierpienie psychiczne ukryte za uśmiechem — poddańczość. skrajność nastrojów — pesymizm rezygnacja — zwątpienie i poczucie beznadziejności — brak motywacji. Nie jest to frazesem ani bajeczką. W wyobraźni zobaczmy jak strumień wzmacniającej energii przypływa do naszych dłoni i wypełnia całe ciało.Wyciągamy dłonie w kierunku pnia. — Trzymanie w zębach kawałka drewna z osiki usuwa ból zębów. uczucia Strach. której jeszcze nie pojmujemy. Zrozumie i zaniecha dalszego przesyłania. Przykłady: — Czesanie włosów drewnianym grzebieniem usuwa bezsenność. aby przestało energię przesyłać. Ŝal — walka mino przeciwności losu — poczucie zbrukania Nadpobudliwość i nadmierna troska o innych — samolubstwo i zaborczość — fanatyzm. trudność w odnalezieniu drogi Ŝyciowej Brak zainteresowania otoczeniem — bujanie w obłokach — tęsknota. schizofrenie. Grupa grupa I Stan psychiczny. lęki — panika. Prosimy drzewo. zazdrość Przygnębienie. duma — niecierpliwość. bóle głowy — leczą kawałki drewna z osiki utrzymywane w bliskości głowy. słaba wola — ochrona w czasie transformacji — agresja. Ŝe będzie oddawać energię nadal.

ZAPOMNIANE LEKI 35 .

wzmacnia czynności nerek. wątroby i układu nerwowego. infekcje układu moczowego. na stosie pogrzebowym swego małŜonka. a królowa osobiście przebadała jego wewnętrzne organy. Lek cebulowy w biegunce niemowląt Trzy cebule nacięte w kwiat gotować przez 2 godziny w 1 litrze wody. Uelastycznia stwardniałe tętnice. grypę. awitaminozę. Lek cebulowy przy biegunce 1 litr wody 1 garść łusek z cebuli Gotować 10 minut. łagodzi stan zapalny krtani. Znalazła długiego robaka wpitego w ścianki jelit. Królowa Tisharaki Shita. puchlinę wodną. Człowiek ów został uśmiercony. nerwobóle i migrenowe bóle głowy. węzłów chłonnych. Ŝe cebula ma działanie antyseptyczne. cukrzycę. Odstrasza komary. Odcedzić. wzmacnia organizm. kokluszu Sok wyciśnięty z cebuli mieszać z miodem. przeciwreumatyczne. Pić małymi porcjami. a stosowane profilaktycznie nie dopuszczają do zachorowania. 36 . Gotowana cebula jest lekkostrawna i dzieciom nie szkodzi. dopiero gdy posmarowała miazgą cebuli. Przesączyć. skąpomocz. Podano do picia wywar z cebuli i król powrócił do zdrowia. astmę. który cierpi na taką samą chorobę co król. Wino cebulowe 200 gram pokrojonej cebuli 100 gram miodu 600 gram białego wina Wymieszać i odstawić na 2 doby. pieprzem. zapaleniu opon mózgowych. Medycyna potwierdza. w proporcji 1:1. zastrzał. poleciła dworskiemu lekarzowi odszukanie innego człowieka. Leczy skórę i powoduje porost włosów. odmroŜenia i oparzenia. ułatwia trawienie. nieŜyt nosa i gardła. jest pomocna. Leczy zapalenie opon mózgowych. Leczy awitaminozę. Stosowana zewnętrznie leczy brodawki. jelit. Leczy gruźlicę węzłów chłonnych. Łagodzi nadmierną fermentację jelit. Z dobrym skutkiem leczy wiele chorób i dolegliwości: anginę. przeciwzakrzepowe. aby uniknąć (sati) śmierci w płomieniach. od 5 tysięcy lat znajdują się wśród specyfików skutecznie przywracających zdrowie. Cebula i jej bliski krewny czosnek. oskrzeli. poprawia przemianę materii. opłucnej. Ostudzić. szum w uszach i niedosłyszenie. rany ropne i wrzodziejące. osierdzia. Zastosowany do inhalacji leczy anginę. Czyniła inne próby. Król Ashaka cierpiał na tajemniczą chorobę. Dodatkowo nałoŜyć na stopy kompres z drobno posiekanej cebuli. Pomaga w leczeniu schorzeń prostaty. przeciwinfekcyjne. przeciwszkorbutowe oraz przeciwsklerotyczne. robak został uśmiercony. Sok z cebuli ŚwieŜy sok z cebuli pity z domieszką ciepłej wody leczy hemoroidy i nieŜyt jelit. podawać na ciepło po małej łyŜeczce. Wypijać pół litra dziennie w niewielkich porcjach. ropnie płuc. Likwiduje otyłość. obrzęki. Odnaleziono podobny przypadek chorobowy. Odsączyć. Hamuje krzepliwość krwi i bezpiecznie likwiduje skrzepy. Lek cebulowy przy zapaleniu oskrzeli. gdy mamy trudności w oddychaniu. czyraki. Jego organizm nie przyswajał pokarmów. a kał wydalany był ustami. Wzmacnia fizycznie i umysłowo. biegunkę. Posypała solą. a takŜe eliminuje z organizmu mocznik. obniŜa poziom cukru we krwi. Przyjmować 3 razy dziennie po kieliszku. Leczy kamicę i krzywice.CEBULA Skuteczność leczenia cebulą potwierdza historia odnaleziona w starohinduskich pismach z VI wieku.

niesolonej słoniny. Utrzymywać przez noc. które wnikać będą w głowę. kilkakrotnie w ciągu dnia. Odcedzić. Lek cebulowy przy migrenie i stwardnieniu tętnic mózgu NałoŜyć na głowę okład z miazgi cebuli. Odcedzić. Owinąć gazą i wkładać na noc do ucha. Nakładać na ranę. Lek cebulowy na brodawki Cebulę wydrąŜyć. Wsypać do środka sól morską lub kamienną nieoczyszczoną. Ponownie przygotować. która znajduje się między warstwami cebuli. Umocnić flanelą. Owinąć bandaŜem. Jest to naturalny okład jałowy. połoŜyć warstwę miazgi z cebuli. Rozprowadzić warstwę na tkaninę. Gotować pod przykryciem przez 10 minut. Okład aseptyczny Zdjąć cienką błonkę. zasypać cukrem. Postawić w ciepłym miejscu. Lek cebulowy przeciw puchlinie wodnej Posiekać drobno cebulę i gotować z mlekiem (jak zupę). hemoroidy. Na noc wypić filiŜankę naparu z kory kruszyny. Tampon cebulowy przy szumie w uszach Tampon z waty nasączyć sokiem z cebuli. odmroŜenia. Pić tworzący się syrop. Owinąć bandaŜem. Pić codziennie rano 1/7 część leku. Utworzony w ten sposób ciepły kompres nałoŜyć na stopy. rany pourazowe Gazę opatrunkową złoŜyć w kilka warstw. Lek cebulowy przy astmie i schorzeniach serca Pokroić cebulę i upiec w piekarniku. Taką kurację moŜemy wykonywać 1 raz w roku! Lek cebulowy przeciw robaczycy 1 duŜą cebulę pokrojoną w cienkie plastry 1 litr białego wina gronowego Odstawić w zamkniętym słoju na 6 dni. Ciepło wytworzone zwiększa uwalnianie się olejków eterycznych z cebuli. Szczelnie owinąć ściereczką i 2 suchymi ręcznikami. Przelać do butelki. Powtarzamy kurację co 2 miesiące. SpoŜywać 2 razy dziennie. Wskazany dla dzieci. podpiec a gdy będzie ciepła nakładać na: ropień. Otrzymanym sokiem pocierać brodawki. Syrop z cebuli przeciw kaszlowi Cebulę posiekać ułoŜyć na spodeczku. czyrak. Lek cebulowy na wrzodziejące rany. Najlepiej w czasie ostatniej kwadry księŜyca. Podlać 3/4 szklanki wody i włoŜyć około 5 dkg świeŜej. Pić na ciepło małymi łykami. Kurację prowadzić przez tydzień. Poprawa następuje juŜ po tygodniu. Kataplazm z gotowanej lub podpieczonej cebuli Cebulę rozkroić.Lek cebulowy przy kamicy Ŝółciowej DuŜą cebulę drobniutko pokroić i dusić w 4 łyŜkach oliwy z oliwek. NałoŜyć na chore miejsce. PrzyłoŜyć następnym kawałkiem. 37 . oparzenia. umocnić opatrunkiem.

Pić 2 razy dziennie. Wskazywał. uwalnia od robaków. Podobnie leczyć odmroŜenia.natura stanowiła dla nich inaczej. owinięte w tkaninę. Chronił czosnek przez tysiąclecia od zarazy. które nie poczuły zapachu . Medycyna potwierdza istnienie w czosnku substancji przeciwrakowych.Łuska z cebuli Gdy pojawi się zastrzał. Lek czosnkowy na poprawienie głosu Pić w dowolnych ilościach. Ŝe kobietom cierpiącym na bezpłodność zalecano wkładanie do pochwy ząbki czosnku. ale leczenie musi trwać nadal. Czosnek ma silne działanie przeciwgrzybiczne. Jako anty-afrodyzjak uprawiany był w ogrodach przyklasztornych. Odcedzić. Jako naturalny antybiotyk zwalcza gronkowca i bakterie okręŜnicy. Równocześnie z kuracją pitną moŜemy wykonywać lewatywą z płynu uzyskanego z gotowanej wody z kilkoma ząbkami czosnku. Natomiast jest nie wskazany w przypadku ostrych nieŜytów Ŝołądka i jelit. Niekiedy juŜ po 4 dniach widoczny jest skutek. Budowniczowie piramid otrzymywali codziennie jego porcje. W kuchni czosnek nazwany został „królem przypraw". Lek czosnkowy przeciw tasiemcowi Miazgę z jednej główki czosnku gotować w mleku przez 20 minut. Kobietom. a takŜe mięśniaków i naczyniaków. W odnalezionych staroŜytnych papirusach wyczytano. Miejsca po uŜądleniach potrzeć rozkrojoną cebulą. dobranych smakowo: mleko. miód. UŜądlenia Wyjąć Ŝądło. ObniŜa ciśnienie krwi. zadrapania. hamujących rozwój guzów rakowych. ma nadzieję na zaistnienie ciąŜy. Pić codziennie na czczo. Jeśli następnego ranka poczuje w ustach zapach czosnku. Dzieciom podawać po łyŜeczce. Przydzielano go codziennie rzymskim Ŝołnierzom. by chronić je od robaczycy. CZOSNEK W staroŜytnym Egipcie czosnek był otoczony kultem. Czosnkowi przypisywano magiczny wpływ na siłę i odwagę. leczy schorzenia płuc i dróg oddechowych. Odsączyć. oczyszcza organizm ze złogów. Wzmacnia organizm. czosnek. Dzieciom wieszano korale z czosnku. nałoŜyć na palec kilka warstw łusek z cebuli. aŜ do usunięcia tasiemca. 38 . owrzodzeń. Owinąć bandaŜem. Lek czosnkowy przy przeziębieniu 50 gram czosnku (miazga) 1 szklanka wrzącej wody Pozostawić na 12 godzin dla wyługowania substancji leczniczych. przy niskim ciśnieniu krwi i dla kobiet karmiących jak równieŜ przy zapaleniu płuc. Lek czosnkowy przeciw robakom 25 gram czosnku (miazga) 1 szklanka wody lub mleka Gotować na małym ogniu przez 20 minut. Hipokrates zalecał sposób na sprawdzenie czy kobieta moŜe mieć nadzieje na zajście w ciąŜę. popękania skóry. Odcedzić. Pić co 2 godziny po 1 łyŜce. by oczyszczony z łusek i owinięty w tkaninę ząbek czosnku włoŜyć na noc do pochwy. chroni przed zaziębieniem. Do południa nie spoŜywać pokarmów. na pustyni od pragnienia. narośli.

5 kg cytryn ( sok) 1 litr przegotowanej chłodnej wody Miazgę czosnkową. Nasączyć tampon i umieścić w pochwie gdy cierpimy na zakaŜenie droŜdŜami. Dla spoŜycia stosujemy chrzan ogrodowy. Wykonać lewatywę przy pomocy gruszki. Olejki eteryczne chrzanu mają właściwości naturalnego antybiotyku. Kontrolować ciśnienie krwi. Przecedzić. W Polsce znany jest jako dziko rosnący i chrzan ogrodowy. rzęsistkiem lub przy innych zakaŜeniach narządów płciowych kobiety. Przelać do czystego słoika. 39 . Lek czosnkowy w oleju 50 gram czosnku ( miazga) 200 ml oliwy Składniki wymieszać.Maść czosnkowa Wziąć w równych ilościach miazgą czosnkową. Lek czosnkowy na okłady 30 gram czosnku ( miazga) 0. CHRZAN Znany i stosowany w staroŜytnym Egipcie. sok z cytryn i wodę wymieszać i pozostawić na 2 dni. oliwę i smalec niesolony. bólach mięśniowych. Stosować przy zwichnięciach. aŜ do skutecznego usunięcia owsików. Przecedzić. Podawać wewnętrznie sok z cytryny. UŜądlenia Wyjąć Ŝądło. Lek czosnkowy przeciw owsikom Wymieszać miazgę z 3 ząbków czosnku w 2 szklankach wody przegotowanej i odpowiednio przestudzonej. Przy niedosłyszeniu o podłoŜu reumatycznym i przy bólach uszu wkładać do ucha nasączony tampon owinięty w gazę. Zlać do butelki. Lek czosnkowy obniŜający ciśnienie 30 ząbków czosnku (miazga) 0. Słoik zamknąć i odstawić na 2 tygodnie często wstrząsając. Rozkroić ząbek czosnku i smarować uŜądlone miejsce. Końcówkę gruszki smarować oliwką. Powtarzać zabieg co 2 dni. SmaŜyć na małym ogniu do uzyskania jednorodnej masy. Odcedzić. Pić po łyŜce na godzinę przed posiłkiem.5 litra winnego octu Wymieszać i odstawić na 10 dni. biały po rozkrojeniu. Lek czosnkowy z gliceryną 50 gram miazgi czosnku 100 ml gliceryny Wymieszać i odstawić na tydzień w zamkniętym słoiku. reumatycznych i przy nerwobólach. Stosować na okłady przy zmianach chorobowych skóry. Stosować do dezynfekcji ran i na okłady w bólach reumatycznych. Najlepszy jest chrzan jednoroczny. MoŜna dodać nieco miodu do smaku. Do celów leczniczych bardziej odpowiednim jest korzeń chrzanu dziko rosnącego. Odsączyć. Przy hemoroidach przykładać na noc nasączony tampon.

pozostawiając witaminy i sole mineralne. W medycynie naturalnej wskazane jest leczenie jabłkami: infekcji jelitowych. Syrop z chrzanu Zetrzeć korzeń chrzanu i przełoŜyć do filiŜanki. NałoŜyć ceratkę. Umocnić bandaŜem. dostarczanym nam z bogatych w nie polskich sadów. tracą zainteresowanie Ŝyciem. ułatwiają trawienie i leczą przewód pokarmowy. miaŜdŜycy i nadciśnieniu tętniczym. w schorzeniach mięśnia sercowego.Chrzan jako lek na reumatyzm Kuracja pitna: Około 30 gram startego chrzanu zalać 1 litrem wody. zmniejszają poziom cholesterolu. Mimo popularności lecznicze walory jabłek są mało znane i niewykorzystywane. są moczopędne. Lek dla chorych na serce Przy schorzeniach mięśnia sercowego. NałoŜyć kompres na miejsce dotknięte artretyzmem. Podobne działanie uzyskujemy nosząc krąŜek z blachy miedzianej o średnicy 6 centymetrów. otyłości. mają trudności w koncentracji. osłabienia sił fizycznych i intelektualnych. Jabłka wzmacniają mięśnie i układ nerwowy. Lek przy paradentozie Dla wzmocnienia dziąseł i zębów naleŜy Ŝuć kawałek korzenia chrzanu świeŜego lub suszonego. Całodzienna dawka syropu. Zasypać cukrem. Odstawić pod przykryciem na 12 godzin. W długotrwałych zaparciach lub rozwolnieniach reguluje system wydalania. Dla celów leczniczych zaleca się jabłka spoŜywane na surowo razem ze skórką. w złej przemianie materii. razem ze skórką. Jabłka na surowo Osoby starsze powinny spoŜywać jabłka systematycznie. do pół godziny. a takie jabłko mimo długiego przechowywania nie psuje się (równieŜ napromieniowane są inne owoce i warzywa). 1 jabłko spoŜyte rano — działa oczyszczająco 1 jabłko zjedzone wieczorem — działa przeczyszczająco 40 . JABŁKO Jabłko jest popularnym owocem. napary ze skórki i z kwiatów jabłoni. Kompres trzymać przez kilka minut. Dzieci odŜywiane takimi owocami stają się apatyczne. to 2 łyŜeczki. wiąŜą radioaktywne pierwiastki. niedomykaniu zastawek. przy bezsenności i nadpobudliwości emocjonalnej. Jabłek z importu nie powinniśmy spoŜywać. Pić syrop tworzący się w filiŜance. oczyszczają krew z toksyn. Jest to środek Ŝółciopędny. choć mogą być od naszych dorodniejsze. Okłady: zetrzeć korzeń chrzanu ze skórą rozprowadzić warstwę na tkaninie. Dla dłuŜszego przechowywania i transportu owoce to nasycane są promieniami cezu i kobaltu. przez co zabija się w nich energie Ŝycia. zawałach. Pić między posiłkami. odświeŜają i regenerują wątrobę. Bardziej znane są ich walory smakowe w celach konsumpcyjnych. przekrwieniu wątroby i zastoinach krwi w naczyniach krwionośnych i mózgowych. artretyzmie i reumatyzmie. wyizolowane. kołataniu serca umieścić w okolicy serca mały woreczek z wiórkami korzenia chrzanu ususzonego lub poduszkę z nasion białej gorczycy. pieczone lub gotowane. odnawiają florę bakteryjną. Skóra pod okładem powinna być zaczerwieniona ale nie moŜe być spryszczona. czują się zagubione. przyłoŜyć drugim kawałkiem materiału. NaleŜy jeść jabłka z najbliŜej rosnących od nas drzew — promieniują energią podobną naszej.

TakŜe przy zapaleniu jelita cienkiego i okręŜnicy. Przy schorzeniach: wątroby. Pić ciepły małymi łykami. dodać soku z cytryny — ułatwia trawienie węglowodanów. rozkrojone z wydrąŜoną połówką. Powinniśmy umocować chustką i głowę owinąć ciepłym szalem. Następnie odcedzić i osłodzić miodem. Dodać równieŜ kilka liści porzeczek. Odstawić na 15 minut. Podobnie postępować w biegunce wywołanej ząbkowaniem. jako wyłączne poŜywienie. reumatyzmem i artretyzmem oraz przy egzemie naleŜy pić między posiłkami. a po pół godzinie słabą herbatę — lekko posłodzoną. nerek objawiających się skąpomoczem. Działa przeczyszczająco i rozwalniająco. Połówki związać i upiec. cieszył się zawsze popularnością w ludowym lecznictwie i kuchni. Odcedzić. Potrawa taka jest lekiem. OCET JABŁKOWY Ocet jabłkowy zwany niekiedy octem winnym. Jabłko jako środek przeczyszczający Utrzeć jabłko odmiany „Reneta". WłoŜyć w wydrąŜenie nieco siarki. Odstawić na dwie godziny. Jabłko pieczone Gdy boli ucho przykładać wcześniej upieczone jabłko.Przy biegunce u dzieci Przy biegunce podawać dzieciom starte jabłka. Łagodzi kaszel. 41 . Lek na grzybicę Przepołowić jabłko i wybrać środek nasienny. Wskazania: przy zaparciach pić na czczo. Jabłko z sokiem cytrynowym Utrzeć jabłko ze skórką. Odstawić na 15 minut. Napar z kwiatów jabłoni Przyrządzić napar z 30 gram suszonych kwiatów jabłoni w 1 litrze wrzątku. Reguluje gospodarkę kwasowo — zasadową w organizmie. Kuracja jabłkowa w leczeniu grypy Przez okres chorowania na grypę ( 2 do 3 dni) zjadać codziennie pół kilograma startych jabłek. Pić 2 łyŜeczki soku przed kaŜdym posiłkiem. który skutecznie usuwa obrzęki pochodzące z niewłaściwej pracy serca i nerek. Pocierać skórę w miejscach chorobowo zmienionych. obniŜa nadciśnienie. Na szklankę wrzątku wrzucić 1 łyŜkę zmielonych skórek. Herbata na bezsenność Skórki z jabłek odmiany „Reneta" gotować przez 15 minut. Lek na obniŜenie ciśnienia tętniczego Ugotować ryŜ i wymieszać ze startym jabłkiem. Pić leczniczo 4 szklanki dziennie. Działa równieŜ wykrztuśnie. Pić 1 szklankę przed snem. Suszone skórki z jabłek Ususzyć dobrze skórki i zemleć. jelit.

Najczęściej stosujemy: u dorosłych — 2 łyŜeczki octu jabłkowego z 2 łyŜeczkami miodu. Na kaŜdy litr przefiltrowanego roztworu dodajemy 5 do 10 dkg cukru i odstawiamy w ciepłe miejsce do drugiego etapu fermentacji. Codziennie kilkakrotnie mieszamy roztwór drewnianą łyŜką. a choroba trwa krócej. przegotowaną i osłodzoną wodą. Kiedy płyn uspokoi się i przybierze jasny kolor. przyjmując na kaŜdą szklankę wody 1 łyŜkę cukru. przez 2 tygodnie. usunąć robaczywe i chore miejsca. dla dzieci — 1 łyŜeczkę octu jabłkowego z 2 łyŜeczkami miodu rozpuszczonymi w pół szklance ciepłej. zaburzeniach trawienia charakteryzujących się nadmiarem śluzu w organizmie. oznacza. Zalewamy osłodzoną wodą. Ból głowy Wlać do garnuszka pół szklanki winnego octu i pół szklanki gorącej wody. Skutek leczenia widoczny po miesiącu — rozniesione Ŝyły zaczynają się zmniejszać. 1 łyŜeczkę octu jabłkowego i 1 kroplę jodyny. Łzawienie oczu Przygotować mieszankę: 1 szklankę ciepłej przegotowanej wody. Aby przyspieszyć naturalną fermentację dodajemy około 10 gram droŜdŜy piekarskich i skórki z czerstwego chleba. doprowadzić do wrzenia.8 kg miazgi oraz 100 gram miodu lub cukru. Półpasiec Jabłkowym octem nasączyć gazę i nakładać — na miejsca zaatakowane półpaśćcem. Ocet jabłkowy otrzymujemy po 3 lub 4 tygodniach. Ustępuje swędzenie. Czas produkcji octu jabłkowego tym sposobem trwa od 40 do 60 dni. Przygotowanie octu jabłkowego — sposób II Z umytych jabłek. Miazgę zalewamy ciepłą. na pół szklanki ciepłej przegotowanej wody. przegotowanej wody. Wewnętrznie: pić rano i wieczorem 1 szklankę cieplej przegotowanej wody z 2 łyŜeczkami jabłkowego octu. wyczerpaniu ogólnym. W miarę ustępowania dolegliwości stopniowo zmniejszać dawkę. dwukrotnie. Pić codziennie po 1 szklance. Po 10 dniach przecedzamy przez woreczek z gazy. Ŝe fermentacja została zakończona. Zlewamy do butelek. Ocet jabłkowy przyjmujemy profilaktycznie i leczniczo w schorzeniach reumatycznych. złym samopoczuciu przy zmianach pogody. o temperaturze — od 20 do 30°C. Stosować do inhalacji — nakrywać głowę duŜym ręcznikiem i głęboko wdychać opary. schorzeniach skóry. 42 . otyłości. rano i wieczorem. Naczynie zawiązujemy płótnem.Przygotowanie octu jabłkowego — sposób I Do szklanego naczynia wkładamy obierzyny ze zdrowych jabłek. aŜ do zniknięcia lub zmniejszenia bólu. Zetrzeć na tarce lub zgnieść na miazgę w maszynce do mięsa. najlepiej spadowych. Nadciśnienie Przed kaŜdym posiłkiem pić 1 do 3 łyŜek octu jabłkowego. biorąc na 1 litr wody 0. LECZENIE OCTEM JABŁKOWYM śylaki Zewnętrznie: przemywać jabłkowym octem Ŝylaki lekko masując. Przelewamy do butelek i korkujemy. Naczynie przykrywamy tkaniną i przechowujemy w ciepłym miejscu. Niekiedy moŜemy dodać miodu.

43 . naleŜy przed snem nasmarować ciało octem jabłkowym. niedostatecznym trawieniu. Oparzenia Miejsca oparzone przemywać octem jabłkowym lub nasączać nim opatrunek. krwotokach z nosa. Przygotować mieszankę: — Ŝółtko jajka — łyŜeczka miodu — łyŜka jabłkowego octu Wymieszać i wcierać w chore miejsce. obfitych miesiączkach — pić codziennie 1 szklankę ciepłej wody z 2 łyŜeczkami jabłkowego octu. Następnie zmniejszać ilość soku o pół cytryny. Jest lekiem naturalnym o wszechstronnym działaniu. który w jamie ustne ma smak kwaśny. w następujący sposób: I dzień — sok z 0. Codziennie zwiększać ilość soku o pół cytryny aŜ dojdziemy do 9 cytryn dziennie.Nadmierna potliwość Gdy cierpimy na nadmierną nocną potliwość.5 cytryn i 1 łyŜki oliwy z oliwek. a w Ŝołądku przyjmuje odczyn zasadowy. Usuwanie kamieni Ŝółciowych Mieszankę soku z cytryny i oliwy z oliwek spoŜywać przed snem. Dla cięŜarnych Przed kaŜdym posiłkiem pić szklankę ciepłej przegotowanej wody z 2 łyŜkami octu jabłkowego i 2 łyŜkami miodu. Piasek i małe kamyki w takiej kuracji wydalane są bezboleśnie.5 cytryny i 1 łyŜki oliwy z oliwek. III dzień — sok z 1. MoŜemy nadal prowadzić kurację przyjmując codziennie sok z 2 cytryn i 1 łyŜki oliwy z oliwek. schorzeniach płuc i nerek. Kuracja trwa przez miesiąc. Usuwanie kamieni nerkowych Utrzeć Ŝółtko do białości z 1 łyŜeczką cukru. Następnie kładziemy się na prawym boku na 1 godzinę. Utykanie na nogę Sposób I (pourazowe). Stosowana przy infekcjach. IV dzień — sok z 2 cytryn i 1 łyŜki oliwy z oliwek. Neutralizuje zatem nadkwaśność Ŝołądka czy zakwaszenie organizmu. Ucierając dodawać łyŜeczkę soku z cytryny i łyŜeczkę koniaku — nadal ucierać i stopniowo dodawać 150 ml oliwy z oliwek. Tak przygotowaną miksturę pić małymi łykami przez pół godziny. Przy krwawieniach Przy krwawieniach hemoroidalnych. CYTRYNA Cytryna jest owocem szczególnym. II dzień — sok z 1 cytryny i 1 łyŜki oliwy z oliwek. chorobach skóry. Sposób II (utykanie spowodowane zapaleniem stawów) Pić przed kaŜdym posiłkiem 10 łyŜeczek octu jabłkowego.

Stosowanie takiej kuracji przez miesiąc. Głowę owinąć chustką. przez co usuwa z siebie wszelkie schorzenia. Taki lek zalecany jest przy stanie przedzawałowym — powoduje rozpuszczenie drobnych skrzepów krwi w naczyniach krwionośnych. Kuracja oczyszczająca Zastosować przez kilka dni dietę czereśniową — spoŜywać wyłącznie czereśnie. oczyszczając i odmładzając go. Sok z cytryny Niszczy pasoŜyty jelitowe. Przyjmować codziennie na czczo. Zabieg wykonywać co drugi dzień. CZEREŚNIA Do celów leczniczych wykorzystujemy owoce czereśni. wrzątkiem (zmywanie toksyn). Oczyszczony organizm wzmacnia skutecznie siły obronne i uaktywnia prace gruczołów wydzielania wewnętrznego. Zakładać wacik. Lek przy zapaleniu jamy ustnej Płukać jamę ustną mieszanką ciepłej wody z dodatkiem soku z cytryny i miodu. moŜe poprawić jakość słuchu.Lek odświeŜający wątrobę Sparzyć cytrynę. Wytrzeć i pokroić. Działa on moczopędnie oraz usuwa z organizmu zastałe płyny obrzękowe. 44 . Odwar z kory drzewa czereśniowego Korę rozdrobnić noŜem na niewielkie kawałeczki i wrzucić na wrzątek. działa na cały organizm odtruwając. Lek przy zapaleniu ucha Zakrapiać do ucha sok z cytryny. Odcedzić. Owoce czereśni są zasadotwórcze i neutralizują zakwaszony organizm. Lek w migrenie Na czoło i na skronie przykładać kompres z soku z cytryny lub nakładać plasterki cytryny. Napar z szypułek Pić wywar z gotowanych w wodzie ogonków czereśni. szypułki oraz Ŝywicę z kory drzewa czereśniowego. PrzełoŜyć do naczynia i wieczorem zalać wrzącą wodą. Sok z cytryny z chrzanem Na l część soku z cytryny wziąć 4 części startego chrzanu. Przez kilka minut gotować.03 w nocy). Likwiduje robaczycę. Lek przeciw owsikom ZmiaŜdŜyć nasiona cytryny i wymieszać z miodem. Doskonale oczyścimy organizm z toksyn po zimowym Ŝywieniu. Czereśnia ma wiele właściwości leczniczych. Pić między posiłkami. Rano wypić na czczo (najlepiej między 01 . Krwawienie z nosa Przy krwawieniu włoŜyć do nosa wacik nasączony sokiem z cytryny.

leczy Ŝółtaczkę. Stosować przez cały sezon owocowy— usuwa zniekształcenia i opuchnięcia stawów. Napar z liści Stosować do nasączenia okładów na rany i wrzody. antytoksycznych. a tym samym leczy gościec. Ma właściwości przeciwgnilne. Taki kompres przyłoŜony na czoło usunie bóle migrenowe głowy. likwiduje zatrucia i infekcje bakteryjne. niedokrwistość. napotnie. Maść z Ŝywicy drzewa czereśniowego śywice z drzewa czereśniowego rozpuszczać w niewielkiej ilości wody. UŜądlenia przez owady Wyciągnąć Ŝądło i miejsce po ugryzieniu natrzeć zgniecionym liściem czarnej porzeczki. Otrzymana maść jest lekiem na liszaje i artretyzm. Okłady na rany Ŝylakowe Na trudno gojące się i otwarte rany Ŝylakowe przykładać świeŜe liście lub rozgniecione owoce czarnej porzeczki. Wpływają na skuteczne gojenie się ran dochodzących do kości i przyśpieszają powstawanie nowej zdrowej tkanki. Skutecznie leczy: przyzębice i wypadanie zębów. Poprawia pracę nerek usuwając zatrzymywanie się moczu. Kurację moŜemy wspomagać przez picie soku pomidorowego. biegunkę oraz anginę. piasek i kamienie nerkowe. artretyzm. Pić rano i wieczorem. przeciwbiegunkowe. Uaktywnia system trawienny likwidując skazę krwotoczną. zapalenie gruczołu krokowego. Działa jako odtrutka. przeciwartretyczne i przeciwszkorbutowe. przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych.Kuracja przeciwartretyczna Jeden z posiłków zastąpić przez spoŜycie pół kilograma czereśni. Działa moczopędnie. Po takiej kuracji ustąpią obrzęki i bóle stawów. Wzmacnia Ŝołądek. Napar z liści porzeczki jest skutecznym lekiem o 45 . wzmacnia i uspokaja. Plaster z owoców czereśni ZmiaŜdŜyć owoce bez pestek i wykorzystywać na okłady. Olej z pestek czereśni Z miąŜszu pestek wycisnąć olej. Usuwa zmęczenie. Smarować nim kurzajki i plamy na skórze rano i wieczorem. antyseptycznych olejków eterycznych i witamin w owocach czarnej porzeczki powoduje. niewłaściwą krzepliwość krwi. reumatyzm. wymieszanego z krótko zagotowanymi droŜdŜami piekarniczymi. zaćmę soczewkową. Oczyszcza arterie uwalniając od miaŜdŜycy i bólów migrenowych. niezaleŜnie od wieku i stopnia zaawansowania choroby. Okłady takie skutecznie leczą poniewaŜ zawierają olejki eteryczne o właściwościach antyseptycznych. Do celów leczniczych uŜywamy owoców i liści czarnej porzeczki. Ŝe jest wszechstronnym lekiem naturalnym. Wzmacnia wątrobę. pomocnym przy wielu schorzeniach. Rozpuszcza nadmiar kwasu moczowego. Odtruwanie organizmu Na szklankę wrzątku wrzucić garść liści z czarnej porzeczki. PrzyłoŜony na szyję wzmocni i odmłodzi organizm. posiada właściwości przeciwszkorbutowe. PORZECZKA CZARNA Wysoka zawartość leczniczych.

artretyzmem. Kąpiel — pobudza czynność nadnercza. Do celów leczniczych słuŜą owoce i liście.właściwościach przeciwbakteryjnych i ściągających. kamicą nerek. Wzmacniają ogólnie organizm. Są przeciwrakowe. dolegliwościami serca i bólami migrenowymi. aseptyczne. znana jest odmiana biała i róŜowa. Odwar z liści i pączków Odwar z liści gotowanych w wodzie zmniejsza puchlinę wodną. oczyszczają i rozrzedzają krew. Parzyć. zmniejszają obrzęki. zatrzymuje krwotoki. Kąpiele z odwaru liści porzeczkowych Stosować przy wysypkach i wszelkich zmianach chorobowych skóry. wzmacnia organizm. Jest lekiem działającym napotnie. uŜywać do płukania gardła i jamy ustnej. Podczas grypy lub przeziębienia przyjmować po kilka filiŜanek dziennie. drobno pociętych liści i młodych pędów. Lecznicze są maliny leśne i uprawiane w ogrodach. napotne. PORZECZKA CZERWONA Oprócz odmiany czerwonej. liście i młode pędy. Okłady na trudno gojące się rany Na rany Ŝylakowe i inne trudno gojące się rany stosować okłady z rozgniecionych owoców porzeczki. MALINY Do celów leczniczych stosujemy owoce. nieŜytem pęcherza moczowego. Słodzić 1 łyŜeczką miodu. które objawiają się niewydolnością lub stanem zapalnym wątroby. Są moczopędne. schorzeniami gastrycznymi. przeciwbólowe i stanowią skarbnice naturalnych witamin. Maliny poprawiają krąŜenie krwi. Porzeczka oczyszcza. zaparciem. leczy skazę limfatyczną. Leczy gościec. Przeczyszcza jelita i działa moczopędnie. miaŜdŜycą naczyń krwionośnych i mózgowych. 46 . zmianami gośćcowymi kości. pod przykryciem przez 20 minut. Na przeziębienie Przygotować napar z 1 łyŜki świeŜych lub suszonych owoców malin. reumatyzmem. zapaleniem dróg moczowych. Usuwa niedyspozycje organów wewnętrznych. puchliną wodną. Wpływa korzystnie na trawienie i tamuje krwawienia. odświeŜa. Wzmacniający koktajl 4 łyŜki soku malinowego sok z pół cytryny 2 łyŜki wody 2 łyŜeczki miodu 2 kawałki lodu.

wychładzający. moczowego. Sok z buraka moŜe stanowić jeden ze składników w mieszance soków warzywnych. przegotowaną wodą. Przyjmowanie tylko surowych. Jest Ŝółciopędny. wpływa rozwalniająco i przeczyszczająco na zawartość jelita grubego. Odcedzić kwas. zachowując regularność w leczeniu. Przykryć tkaniną. Przelewać do butelek. Odcedzić. Uzyskany kwas burakowy moŜemy pić po pół szklanki rano i wieczorem. Agrest wzmacnia ruch robaczkowy jelit. Jako produkt leczniczy bardzo powoli. przewlekłych schorzeń wątroby i dolegliwości płuc charakteryzujących się zmianami na skórze. zalecany jest przy stanie zapalnym wątroby jako pokarm odświeŜający. Współcześnie istnieją odmiany buraka: ćwikłowy. Doprawić do smaku miodem. W kuchni burak czerwony stosowany był od dawna. Najczęściej proces kiszenia trwa 4 do 5 dni. pieczone . Najczęściej juŜ po 5 dniach zdatny jest do spoŜycia. Musimy wówczas pamiętać. Odstawić w ciepłe miejsce do ukiszenia. Owoce agrestu i sok spoŜywamy na surowo. przegotowanej wody. BURAK CZERWONY Burak znany był juŜ w staroŜytności na 8 wieków przed naszą erą. Dodać skórkę razowego chleba i 2 lub 3 ząbki czosnku. ma wysoką wartość biologiczną. w rozcieńczeniu z ciepłą przegotowaną wodą. Zawiera biostymulatory. W powaŜnych schorzeniach. W miejsce zlanego soku wlać następną porcję ciepłej. odkwaszający wątrobę. Sprzyja zmniejszeniu nadwagi. Wzmacnia trawienie. składającą się wyłącznie z buraków. Oczyszczone pokroić w plastry lub zapałki (razem ze skórką). ma właściwości oczyszczające i odświeŜające organizm. Przykryć ściereczką i pozostawić w ciepłym miejscu. Praktyczniej jest nastawić równocześnie dwa słoje do fermentacji. Odstawić w chłodne miejsce. Umieścić w garze kamiennym lub szklanym słoju i zalać ciepłą. by nim uzupełniona woda wyługuje buraki. Oczyszcza organizm. przegotowaną wodą. cukrowy. Leczniczo pić 1 szklankę soku dziennie. nowotworowych zaleca się niekiedy jako jedyną dietę. w dwudniowych odstępach.AGREST Wszystko co owocuje na wiosnę. Jest zasadotwórczy. odświeŜa. odkwasza. MoŜemy spoŜywać buraki w kaŜdej postaci: na surowo. Tak naturalne leki tworzy przyroda. drugi zestaw moŜna było wykorzystywać. Napój ten wzmacnia organizm. Oczyszcza wątrobę z drugo zalegającej w niej krwi. przez co wpływa na jej odświeŜanie likwidując niedokrwistość. gotowane. pastewny.5 litra naleŜy wziąć 4 buraki średniej wielkości. a ze względu na obecność w nim biopierwiastków promieniotwórczych. Zalać letnią. Ŝe 75% spoŜycia powinno stanowić spoŜywanie buraków na ciepło. Działa odświeŜająco i jest łatwostrawny. dopiero teraz jest rozpoznawany. Stosowany do leczenia stanów zapalnych przewodu pokarmowego. zimnych buraków zgasi ogień trawienny „agni" i organizmowi trudno będzie podjąć prawidłowy 47 . W medycynie naturalnej wspomaga leczenie choroby nowotworowej.zachowuje takie same zdolności lecznicze. Kwas (napój) z buraków — sposób I Oczyszczone i umyte buraki w łupinach pokroić w cienkie plastry albo w zapałki. Sok z buraków MoŜemy zetrzeć buraki i odsączyć z nich sok lub uzyskać sok z sokowirówki. przez co odkwasza organizm regulując gospodarkę kwasowo — zasadową. Kwas burakowy — sposób II Do słoja o pojemności 1. takich jak rubin i cynk.

potem rozpowszechnił się w Europie. MoŜna pić w rozcieńczeniu z ciepłą wodą lub dodać do smaku soku z cytryny albo kwasku cytrynowego. Wpływa korzystnie na układ oddechowy. pietruszkę. poprawia pracę nerek i wątroby. reumatyzm łagodzi uczulenia. Zalecany dla dzieci— w mniejszych ilościach. Masę z warzyw zalać ciepłą przegotowaną wodą. Wstawić do gorącego piekarnika na 2 godziny. Oprócz wartości kulinarnych znane są równieŜ lecznicze właściwości ziemniaków. schorzenia wątroby i pęcherzyka Ŝółciowego. chronicznym bronchicie. uaktywnia wątrobę i woreczek Ŝółciowy do jego opróŜnienia. działa Ŝółciopędnie i Ŝołciotwórczo. Sok z czarnej rzodkwi Około 50 gram soku rozcieńczamy ciepłą wodą. Przechowywać w słoiku. Stosować przy kamicy Ŝółciowej Sok z rzodkwi z miodem Zetrzeć czarną rzodkiew bez skóry i wycisnąć sok.proces trawienia. RZODKIEW CZARNA Do leczniczych celów uŜywany jest korzeń i liście. Likwiduje niestrawność. Pięciodniowa kuracja dietą ziemniaczaną leczy zapalenie nerek objawiające się podwyŜszonym poziomem mocznika i kreatyniny. Przykryć i odstawić w ciepłe miejsce. SpoŜywanie ziemniaków jako potraw naleŜy ograniczyć 48 . Syrop . Jest pomocny przy bronchicie. Pić małymi łykami. wielomocz. dlatego zalecana jest w schorzeniach płuc: astmie. Przecedzić. Utworzony syrop odsączyć. seler pokroić i uzyskać z nich miazgę. Jest moczopędna i wzmacnia trawienie. rozpuszcza kamienie nerkowe. Syrop zalecany jest równieŜ dla dzieci — wzmacnia chorowite organizmy.5 kg dziennie. ureguluje gospodarkę zasadowo — kwasową krwi. SpoŜywany leczniczo od 1 do 1. kamicę nerkową i Ŝółciową.sposób I Zetrzeć czarną rzodkiew bez skóry. a uzyskany syrop przelać do butelki. Napój z warzyw Oczyszczone. odcedzić. umyte ze skórką: buraki. Syrop — sposób II Zetrzeć czarną rzodkiew (bez skóry) i posypać cukrem. Przyjmować po 2 łyŜki. Gdy masa z warzyw będzie ukiszona. Dla lepszej fermentacji moŜemy dodać szklankę soku z kiszonej kapusty lub z kiszonych ogórków. Przyjmować przed posiłkiem i przed snem. likwidując tym samym cukromocz. Starannie wymieszać. Na 1 kg buraków przyjąć 0. przed kaŜdym posiłkiem i przed snem. Zgodnie z medycyną Wschodu płuca odpowiadają za choroby skóry (skóra nazywana jest trzecim płucem) — rzodkiew czarna leczy egzemę. Posypać cukrem. marchew. ZIEMNIAK Ziemniak został przywieziony z Peru przez Hiszpanów. Działa przeciwnowotworowo. Odstawić na 10 godzin.5 kg pozostałych warzyw. kokluszu. nadmierne pragnienie. Podawać dzieciom w mniejszych ilościach. Przyjmować około 5 łyŜek codziennie. po 2 łyŜeczki. Na 1 część wagową soku dodać 4 części wagowe miodu. Rzodkiew ma właściwości przeciwszkorbutowe.

kamienie). MoŜna rozmieszać mąkę ziemniaczaną w wodzie zimnej i wlać do ciepłej wody znajdującej się w wannie. Starty ziemniak na okłady Na tarce ścierać ziemniak i dodać niewielką ilość oleju słonecznikowego. Napar z nasion szpinaku Nasiona parzyć pod przykryciem przez 5 minut. Stosowany zewnętrznie leczy schorzenia skóry. Jest przeciwalergiczny.do ćwierć kilograma dziennie. wzmacnia nerki i przewód pokarmowy. oparzenia. Sokiem z ziemniaków moŜemy płukać gardło przy stanie zapalnym. Odmładza i uaktywnia pracę trzustki. Profilaktycznie przyjmować pół szklanki dziennie — okresowo. przez 34 dni. Pić 3 razy dziennie. zranienia i inne zmiany chorobowe na skórze. leczy egzemę i inne zmiany chorobowe na skórze. sok z marchwi lub sok z cytryny. pęknięć skóry i trudno gojących się ran. odmroŜeń. MoŜemy dodać do smaku miód. cukrzycę. łagodzi schorzenia skóry. Nakładać na skórę zmienioną liszajem. Sok z surowego ziemniaka SpoŜywać po pół szklanki dziennie. Kąpiel w krochmalu Ugotować krochmal z mączki ziemniaczanej i dodać do wody w wannie. na pół godziny przed posiłkiem. Po wymieszaniu stosować na okłady w przypadku oparzeń. Zalecany przy obstrukcji. SZPINAK Szpinak powoduje równomierne rozłoŜenie się tłuszczu w organizmie. Odtłuszcza i regeneruje wątrobę. Jest zasadotwórczy i krwiotwórczy. dwunastnicy. Szpinak na schorzenia skóry Liście świeŜego szpinaku dusimy w niewielkiej ilości oleju słonecznikowego. łuszczyce. Wywar z obierzyn ziemniaka Rozpuszcza złogi w nerkach (piasek. Ŝe jest pomocnym lekiem przy anemii i białaczce. Leczy skutecznie owrzodzenie Ŝołądka. pęcherzyce. Okłady na liszaje Z mąki ziemniaczanej i niewielkiej ilości wody zrobić papkę. 49 . Nakładamy na miejsca o skórze chorobowo zmienionej. Kąpiel taka likwiduje uczucie swędzenia. Sok Krwiotwórcze właściwości szpinaku i jego zasadowość sprzyjają. Oddziałuje na pracę serca. liszaje. Korzystnie wpływa na płuca.

Leczy wątrobę i uwalnia od alkoholizmu. Nakładać warstwą na gazę. Lek pietruszkowy przy zapaleniu oka Wycisnąć sok ze świeŜego korzenia pietruszki. Pić na czczo. Osłodzić miodem. czosnek. nasiona. Okład antyseptyczny z naci Z naci pietruszki robimy miazgę. korzenia selera i fiołka wonnego. ukąszenia os i pszczół — łagodzi ból i likwiduje opuchliznę. Odtruwa organizm z toksyn poalkoholowych. Smarować przy nerwobólach. Szczególnie zaleca się ostroŜność dla kobiet cięŜarnych i dzieci. Pić codziennie na czczo. Stosować na rany. reumatyzm 25 gram rozdrobnionych nasion pietruszki lub korzenia albo naci gotować w 1 litrze wody przez 3 minuty. Zakrapiać po 1 lub 2 krople do oka przy stanie zapalnym. Odsączyć i ostudzić do odpowiedniej temperatury. Lek do irygacji 100 gram nasion rozdrabniamy w młynku 1 litr wody Zagotować do wrzenia. pietruszka ma ogromne właściwości lecznicze. Nasiona są bogate w olejki eteryczne i działają silniej niŜ korzeń pietruszki. 50 . Stosować do irygacji gdy w pochwie pojawią się białe upławy. Pić przed posiłkami po ćwierć szklanki. Stosować równieŜ przy stanie zapalnym sutka i przy zastoju pokarmu u kobiet karmiących. aŜ płyn zmniejszy się o połowę. zaburzenie w miesiączkowaniu. Odstawić pod przykryciem na 15 minut. Na noc moŜemy nakładać kompres ze świeŜego soku.PIETRUSZKA Podobnie jak cebula. Lek przy długotrwałych biegunkach 25 gram korzenia pietruszki 10 gram kory dębu garść soczewicy 1 litr wody Wszystkie składniki gotować na małym ogniu przez 20 minut. Lek pietruszkowy na: kamicę nerek. nać. Pić rano i wieczorem po 1 szklance na ciepło. Gotować w szklance wody przez 3 minuty. równieŜ dziąsła i policzek. Przy bólu zębów smarować wzdłuŜ trasy nerwu. skąpomocz. Nie naleŜy ich naduŜywać. Lek przeciw owsikom Przygotować lek z naci pietruszki. Sok pietruszki ze spirytusem Wycisnąć sok z korzenia pietruszki i wymieszać z 70 % spirytusem w proporcji 1:1. Do celów leczniczych wykorzystujemy korzeń. kapusta i por. Lek poalkoholowy 50 gram korzenia pietruszki 1 gram skórki pomarańczowej 1 gram skórki grejpfrutowej 1 litr wody Wszystkie składniki gotować. pod przykryciem. Odstawić na 15 minut. aŜ do przywrócenia stanu normalnego.

pobudza wzrost ciała u dzieci. przez co ich działanie będzie jeszcze bardziej antyseptyczne. uaktywnia pracę wątroby. SpoŜywać surówkę z kapusty i jeść kapustę kiszoną. cięŜkim odŜywianiu doskonałą odtrutką dla organizmu będzie picie świeŜego soku z młodej kapusty. Ŝe jest zatruty. Najczęściej okład składa się z kilku warstw. wymyte i osaczone na ściereczce liście zgniatamy wałkiem na stolnicy. KAPUSTA W medycynie ludowej wielu narodów kapusta uznana jest za lek tysiąca moŜliwości. Wpływa korzystnie na przemianę materii. Poprawia pracę nerek i śledziony wpływając na jakość krwi. Odtruwanie organizmu Po zimowym. Leczy schorzenia skóry i krwi. jeśli liście przeznaczone na okłady wrzucimy na 2 sekundy do wrzątku. Dostarcza do organizmu zawarte w korzeniu bogactwo moŜliwości leczniczych. co spowoduje równieŜ ich zmiękczenie. poprawia krąŜenie krwi. gotowana lub kwaszona. Wzmacnia organizm. 51 . Sprzyja pozbyciu się nadwagi. Sok z marchwi Pić codziennie do litra soku. Lek marchwiowy Kilogram marchwi gotować w litrze wody. MoŜna jeszcze liście utrzymać przez pół godziny w oleju słonecznikowym. wysypką czy obrzękami. przyjmując lekko podgrzany. Bezpieczniej będzie.MARCHEW Korzeń marchwi dostarcza nam duŜą dozę sił witalnych. Często kompresowanie liśćmi kapusty wspomagane jest piciem soku i spoŜywaniem potraw z kapusty surowej lub gotowanej. odświeŜa — dodaje sił do walki z chorobą. na czczo i wieczorem. oczyszcza. włoskiej. Kapusta jest obecnie traktowana środkami chemicznymi. Przyjmowana wewnętrznie w postaci soków z kapusty świeŜej i kwaszonej. Anemia: wzmacnia organizm spoŜywanie soku. Zmiksować. Reguluje system wydalania likwidując biegunki i zaparcia. lepiej jeśli będzie ciepły. musi przylegać ściśle do skóry — działa na zasadzie próŜni. czerwonej. przyśpiesza tworzenie się tkanki kostnej. przez co jest nieodzownym lekiem przy białaczce i stanach przedrakowych. niezaleŜnie od przyczyn ich powstawania. który zawiera wiele soli mineralnych. Zewnętrznie niezawodna na okłady z liści. Przygotowanie liści na okłady Czyste. SpoŜywać przez cały dzień. Sok z kapusty znajduje równieŜ zastosowanie do płukania jamy ustnej. rozszerza naczynia krwionośne. spoŜywana na surowo. UŜywana we wszystkich odmianach: białej. do przemywania ran. gardła. MoŜemy dodawać inne soki. Tak przygotowane stanowią naturalny leczniczy okład na wszelkie schorzenia skóry. Uwolniony z toksyn organizm powraca do zdrowia. Ścinamy Ŝyły (zgrubienia) i stosujemy na okłady. Reguluje gospodarkę kwasowo — zasadową w organizmie. które objawiały się wcześniej bólem. Pić po 2 szklanki w ciągu dnia. Znikają schorzenia. by zmienić sok smakowo. Zwiększa ilość czerwonych ciałek krwi i hemoglobiny. było to wołanie organizmu. wyciągając na zewnątrz zmienione płyny ustrojowe. aŜ pojawią się krople soku. przez 2 godziny. Cukrzyca: dobrze tolerowanym naturalnym lekiem dla diabetyków jest sok z kapusty — jeść przy tym cebulę. do nasycania kompresów przykładanych w stanie zapalnym skóry lub ran —jest antyseptykiem.

Niewydolność nerek: sok z kapusty zlikwiduje skąpomocz. zmieniane często w zaleŜności od intensywności ropni. Depresja: oŜywi i przywróci nas do Ŝycia odŜywczy sok z kapusty. Zapalenie węzłów chłonnych: stosować okłady z liści. Nadpobudliwość: wynika z nadmiernie rozgrzanej emocjami wątroby. dostarczony do organizmu powoli likwiduje zmiany krzywiczne kości. dowolnych ilości — duŜo. Bronchit: gotować kapustę w niewielkiej ilości wody. Zrobić okład z liści. Nadciśnienie tętnicze: okłady z liści na kark. Skazy (wszelkiego rodzaju): wypijać 2 szklanki soku dziennie. Pękanie skóry: okład z liści nawilŜonych olejem słonecznikowym lub oliwą z oliwek. Kamienie i piasek w nerkach: sok z kapusty spędza piasek i rozpuszcza kamienie nerkowe. Pić po pół szklanki rano i między posiłkami. Zapalenie pęcherza moczowego: przykładać na noc okłady z liści na dolną część brzucha. Robaki jelitowe: przez 3 dni pić codziennie po szklance soku. Pod koniec gotowania dodać 3 łyŜki miodu. Prostata: okłady na dolną część brzucha i krocze — na noc. Wzmocnienie organizmu: pić sok i stosować kąpiel z dodatkiem zmiksowanej kapusty. poalkoholowych. codziennie. NaleŜy jeść przy tym surówkę z kapusty. Odwodnienie organizmu: pić sok z kapusty z domieszką innych soków. Oparzenia i odmroŜenia: stosować okłady z liści. sok wątrobę oŜywia. Trądzik: Okłady z liści stosujemy na noc lub zmiksowaną kapustę nakładamy jako maseczkę. Zapalenie Ŝył: okład z liści na chore miejsca i pić sok z kapusty. Zapalenie stawów: przyjmować sok z kapusty oraz spoŜywać kapustę duszoną w oleju słonecznikowym z dodatkiem kminku. wcześniej wyjąć Ŝądło. wspomagać piciem soku. Bolesne miesiączki: okłady na dolną część brzucha. przez 1 tydzień. Pijemy sok. Zamroczenie poalkoholowe: w tym przypadku zalecane jest picie soku z kapusty kiszonej. Udar słoneczny: okład z liści na kark i głowę.Schorzenia jelit: pić sok w ciągu całego dnia. lędźwie. 52 . na czczo. Owrzodzenia Ŝylakowe: nakładamy kompresy z liści i pijemy sok. Gruźlica kości (ropień zimny): okład z liści i pić naleŜy sok. półpasiec: na noc nakładać okład z liści. Pić 2 szklanki soku w ciągu dnia. Wrzodziejące rany i czyraki: okłady z liści. oŜywi i wzmocni. Astma: nakładać na noc liście na piersi i szyję chorego. Trawienie niedostateczne: poprawi spoŜywanie 3 łyŜek kiszonej kapusty. Ukąszenia owadów: zmiaŜdŜyć liść i pocierać miejsca ukąszeń. Opryszczka. Stłuczenia i zwichnięcia: nakładamy liście. Wrzody Ŝołądka i dwunastnicy: spoŜywać dziennie 3 szklanki soku. przyjmując na czczo i między posiłkami. Marskość wątroby: sok oczyści wątrobę z toksyn chemicznych polekowych. wspomagać kuracje piciem soku. wspomagać leczenie piciem soku. na noc okłady z liści na okolice nerek. NieŜyt Ŝołądka i jelit: sok z kapusty z dodatkiem soku z cytryny. wychładza — emocje cichną. rano przemywamy sokiem z kapusty. następnie nakładać okład ponownie. Awitaminoza: uzupełni nasz organizm w potrzebne witamy. dzieciom podawać mniejsze ilości. SpoŜywać kapustę. łydki. Bezsenność: okłady z liści na kark i stopy. dodatkowo spoŜywamy rano 2 łyŜki kiszonej kapusty. oczyszcza. przez 1 godzinę. NieŜyt nosa: okłady z liści na noc. Krzywica: sok zawiera ogromne bogactwo soli mineralnych. Schorzenia organów trawiennych: stosować okłady na brzuch w nocy.

Człowiek tylko sam moŜe pozbyć się chorób. na okłady w schorzeniach skóry. Seler wzbogaca organizm w sole mineralne. aby kaŜdy z nas poczuł się odpowiedzialny za wyleczenie. oczyszcza krew. Lek przeciw czyrakom Sposób I . Jeśli będziemy odpowiedzialność spychać na lekarzy i medykamenty. UŜywany jest głównie w kuchni. Lek przeciw wysypce na twarzy Wycisnąć sok z pora i zmieszać z mlekiem. Jest lekarstwem łagodnym.Wymieszać miękisz chleba z sokiem wyciśniętym z pora. Mało znany jako lek. ObniŜa ciśnienie krwi. Aktywność schorzeń jest róŜna. wątroby. Lek przeciw robakom Odciąć z pora korzonki. Wrzód czyraka szybko dojrzewa i wydobywa się na zewnątrz. Przynosi ulgę w kolce jelitowej i przy wzdęciach. jako dodatek do kąpieli. obserwacji skutków. oczyszczający krew. rozumowania. łatwostrawny. POR Podobnie jak cebula i czosnek. Miazgę rozprowadzić na gazik. którego nie moŜna przedawkować. SELER W Polsce znana jest głównie odmiana ogrodowa. WaŜne jest. Przy nieskuteczności odnajduje i próbuje właściwy dla swoich schorzeń sposób. Smarować twarz w okresie gdy z jakichś powodów pojawi się zaczerwienie lub wysypka.W leczeniu według medycyny naturalnej i niekonwencjonalnych sposobach leczenia. por ma liczne właściwości do leczenia schorzeń. Dziko rosnący znajduje się niekiedy na terenach podmokłych. MoŜe być uŜywany jako odtrutka po zatruciu pokarmowym i zatruciach substancjami chemicznymi. NałoŜyć na czyraka. wówczas siły zawarte w pretensjach i beznadziejności oczekiwania będą marnowane. Gotować w szklance mleka. dobrze oczyścić i drobno pokroić. uaktywnia pracę nerek. Jest moczopędny. Poprawia łaknienie i trawienie. poprawia przemianę materii. Ma właściwości antyseptyczne. Umocnić opatrunkiem. jeśli skuteczne stosuje nadal. NałoŜyć na czyraka. wzmacnia serce. odmroŜeniach. Zaczerpnięte z ksiąŜek sposoby leczenia stosuje i ocenia ich skuteczność. zastępuje kurację wodami mineralnym. Potrzebna mu tylko wiedza i konieczność myślenia. a muszą być wykorzystane do walki z naszą wewnętrzną chorobą. Sposób II —Ugnieść białą część liści pora razem z niewielką ilością osłodzonej wody. Jest dobrze tolerowany przez chorych na cukrzyce. Por jest zasadotwórczy. Lek z selera przy wzdęciach Nasiona selera i nać świeŜą lub suszoną zaparzyć w szklance wody. u kaŜdego inna i inne moŜe być podłoŜe powstawania jak równieŜ siły obronne organizmu są róŜne. Sok z selera Stosować zewnętrznie do obmywania ran. chory sam obserwuje swój organizm. ZałoŜyć opatrunek. Pod wpływem takiego kompresu 53 . Właściwości lecznicze mają liście i korzenie.

Nie naleŜy przerywać kuracji. Jamę ustną wielokrotnie płuczemy wodą. nadal będzie miała barwę Ŝółtą.czyrak szybko dojrzewa i wydobywa się na wierzch. niewydolnym. Czysty olej słonecznikowy nabieramy w usta i przepuszczamy go między zębami. a odwar pozostaje jedynym napojem w tym czasie. którą wypluwamy. KURACJA OCZYSZCZAJĄCA OLEJEM SŁONECZNIKOWYM Sposobem na oczyszczenie organizmu z toksyn. Oczyszczając organizm (istnieje wiele metod) sprawiamy. Jest to naturalny opatrunek antyseptyczny. Na początku procesu ssania olej gęstnieje. ObniŜa ciśnienie krwi. Nasączać kompresy i nakładać na ropiejące rany. zadawnionych okres leczenia potrwa wiele miesięcy — zawsze jednak będzie skuteczny. które zostały wydalone z organizmu. Staje się rzadki. wraz z postępowaniem dalszego oczyszczania toksyn będzie coraz mniej i znikną nieprzyjemne doznania. KURACJA Z WĄSÓW KUKURYDZY Zbiera się od czerwca do sierpnia i suszy w przewiewnym miejscu. a nawet zawroty głowy. odtruwa. nawet groźne dla Ŝycia. Okład nakryć flanelą. Czas utrzymywania oleju w ustach (ssania) określa się na 15 do 20 minut podczas 1 zabiegu. Podobnie jak w kaŜdym procesie oczyszczania organizmu. bóle. jest kuracja olejem słonecznikowym. Kuracja trwa od 6 tygodni do 3 miesięcy. — podobnie jak w kaŜdym zatruciu. JeŜeli wypluta zawartość oleju z toksynami. Herbata ze znamion kukurydzy leczy nerki. całą zawartość oleju musimy wypluć — zawiera silne stęŜenie toksyn. miejsca opuchnięte. rozpuszcza kamienie i piasek w nerkach. zabezpieczyć pościel przed zabrudzeniem. Po zdjęciu okładu chronić przed zimnem. będzie powodować złe samopoczucie jak: nudności. Okłady z pora Gotować por w niewielkiej ilości mleka. niesprawnym. Garść wąsów wrzucić na pół litra wrzącej wody i gotować przez 20 minut. potem zmienia konsystencje i barwę. Opatrunek na rany NałoŜyć na ranę liście pora. Lek przy zastoju moczu i zapaleniu pęcherza moczowego Ugotować 6 porów w oleju pod przykryciem. likwiduje guzki artretyczne. wrzody. Lek poalkoholowy Ugotować bulion z porów. część trucizn przedostanie się do krwioobiegu i nim zostanie wydalona naturalną drogą. a barwą przypomina mleko. 54 . utrzymując tylko w przedniej części jamy ustnej. drogi moczowe. Przy schorzeniach chronicznych. prowadząc do przedwczesnej starości i śmierci. Rezultaty leczenia odczujemy często juŜ po kilku dniach. następny zabieg przedłuŜamy o dalsze 5 minut. zastrzał. Stosujemy maksymalnie 3 razy dziennie. Ŝe znikają wszelkie choroby. Ciepłe pory przyłoŜyć do podbrzusza. Owinąć bandaŜem. które zebrane w ustroju uczyniły go chorym. Zabieg wykonujemy w pozycji siedzącej. Po zakończeniu zabiegu. na małym ogniu.

Zdarza się niekiedy. chłodnym miejscu przez 10 dni. Odstawić na dalsze 3 dni. Zlać do czystej butelki i zakorkować. przetrzeć. by nie ulegały psuciu się podczas transportu i przechowywania. MoŜna spoŜywać owoce lub sok. z tego przed śniadaniem (lub zamiast) spoŜywamy 1 kg. Kuracja. Rozpuszczają piasek w nerkach i guzki artretyczne. jeśli przed kuracją występował ponad przyjętą normę. spoŜywamy przed śniadaniem 100 gram. Przecedzić przez gazę i dobrze miazgę wycisnąć. Kuracja winogronowa oczyszcza organizm. Jego pacjent i przyjaciel miał usuniętą nerkę. Zaleca się.KURACJA WINOGRONOWA Stosowana była juŜ w staroŜytności. wędzone wędliny. Winogrona działają moczopędnie. Tabela 2. OCZYSZCZANIE ORGANIZMU (METODA Z TYBETU) 1 250 g czosnku ( miazga ) 300 g spirytusu Składniki wymieszać. odkwaszają. Na 50 gram mleka gotowanego. a przed obiadem i kolacją po 50 gram. lekko przeczyszczają. mimo to po winogronowej kuracji znika cukier we krwi i moczu. szczelnie zamknąć. Przed obiadem i przed kolacją po pół kilograma. według ilości podanej w tabeli. by podczas kuracji. która trwa 1 miesiąc. Owoce spoŜywamy ze skórkami. Dzienna racja owoców świeŜych podczas kuracji oczyszczania organizmu to 2 kg. oczyszcza organizm ze złogów. odmładza. Zastosował dietę winogronową i przez ponad 50 dni odŜywiał się wyłącznie winogronami. Leczą schorzenia skóry. Zaleca się ścisłe przestrzeganie receptury i ilości przyjmowanego leku. przestudzonego wlewamy przygotowany lek. JuŜ po 23 dniach diety winogronowej wrzód zagoił się samoistnie. Pijemy z mlekiem. wzmacnia i uelastycznia naczynia krwionośne i mózgowe. przechowywać w ciemnym. niekiedy owoce suszone. a na drugiej pojawił się wrzód. poprawiają przemianę materii. wyłączyć z diety mięso. przyjmujemy go przed kaŜdym posiłkiem po pól litra. poprawia przemianę materii. Poprawiają ostrość wzroku i słuchu. w tym egzemę. a najlepsze są owoce krajowe . Dzień kuracji Ilość leku (w kroplach) rano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 4 7 10 13 15 12 9 6 3 południe 2 5 8 11 14 14 11 8 5 2 wieczór 3 6 9 12 15 13 10 7 4 1 55 . Zastępując świeŜe owoce suszonymi. Współcześnie kuracje winogronową rozpropagował afrykański lekarz i właściciel winnicy dr Johanes Budwig. Winogrona są w swej naturze słodkie i zawierają duŜo cukru (niekiedy do 15 %). Stosując w kuracji oczyszczania organizmu sok winogronowy. przyjmując 3 razy dziennie. odświeŜa. odmładza i uzdrawia cały organizm. Ŝe podczas kuracji przybieramy na wadze. jaja na twardo i jarzyny. Owoce z importu są napromieniowane.zawierają mniej cukru i mają energię Ŝycia czerpaną ze słońca.

Lekiem w tej kuracji jest czysty sok wyciśnięty z owocu. rozpuszcza kamienie Ŝółciowe. Mleko po odcedzeniu grzybka wypijamy. podagrę. Przy cięŜkich i przewlekłych schorzeniach zalecane jest picie soku 3 do 5 razy dziennie w ilości podanej w tablicy. Nakrywamy gazą. bieŜącą wodą. Pozostały na sitku przelewamy zimną. Leczy wrzody Ŝołądka. aŜ do całkowitego spoŜycia. KURACJA GRZYBKIEM TYBETAŃSKIM Dla rozpoczęcia hodowli potrzeba około 2 łyŜeczek grzybka tybetańskiego. Dobrze wypłukany grzybek ma kolor kremowy i przypomina ryŜ. bieŜącą wodą i przenosimy do słoika. obniŜa poziom cholesterolu i powstrzymuje proces starzenia odmładzając organizm. Po upływie doby odsączamy grzybek na plastykowym sitku (nie moŜe być metalowe). Tabela nr 3 Dzień kuracji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ilość cytryn do uzyskania soku 5 10 15 20 25 25 25 25 20 15 10 5 56 . ponownie zalewamy mlekiem. wzmacnia odporność organizmu. Zalewamy szklanką zimnego mleka. po czym następuje 10 dniowa przerwa. Przekładamy go do czystego słoika. hamuje rozrost komórek rakowych. OCZYSZCZENIE ORGANIZMU Z KWASU MOCZANOWEGO Kwas moczanowy nagromadzony w organizmie wywołuje takie schorzenia jak: osteoporozę. NaleŜy go pić w czystej postaci. Przepłukujemy go zimną. regeneruje wątrobę. Kuracja trwa przez 20 dni. Oczyszczanie ustroju z kwasu moczowego dokonujemy poprzez kurację sokiem z cytryny. Grzybkowi tybetańskiemu przepisuje się następujące właściwości lecznicze: reguluje przemianę materii. chroniczny reumatyzm. Kurację moŜemy powtórzyć po upływie 5 lat.Pozostałą część przygotowanego leku nadal przyjmujemy 3 razy dziennie po 25 kropli. leczy serce. Po 17 dniach hodowania grzybek dwukrotnie zwiększa swoją objętość i nadaje się do rozdzielenia. Grzybek nie przepłukany i nie zalany świeŜym mlekiem traci swe właściwości lecznicze. kamicę Ŝółciową i nerkową i wiele innych. powtarzając cykle. po 24 godzinach — Ŝółknie i zanika. Przyjmowany na pół godziny przed posiłkiem lub godzinę po posiłku. nieŜyt jelit. Ponownie moŜna przyjmować. Odstawiamy na 24 godziny w ciemne miejsce o temperaturze pokojowej. bez dodawania wody czy miodu.

przez 12 godzin. dobre samopoczucie. Odstawić na 24 dni. Soki codziennie wyciskać z owoców. OCZYSZCZENIE ORGANIZMU SOKAMI Kuracja oczyszczająca taką metodą trwa 3 dni. Przelać do czystego termosu i pić małymi łyczkami co 20 minut. Przyjmujemy po 1 łyŜeczce rozpuszczonej w pół szklanki ciepłej przegotowanej wody. Wywar wlać do termosu i odstawić na 5 minut. 900 ml soku grejpfrutowego 900 ml soku pomarańczowego 200 ml soku cytrynowego 2 lity wody przegotowanej Po wypiciu gorzkiej soli moŜemy odczuwać chłód. codziennie przed snem. JuŜ po 2 tygodniach odczuwamy przypływ sił witalnych. Rano pijemy sól gorzką by usunąć z jelit toksyny. Nie wolno wypić od razu — spowodowałoby krwotok. KaŜdą kurację oczyszczającą powinniśmy wykonywać między pełnią księŜyca a nowiem. Przecedzić. postępujemy tak samo. Przygotować porcję soku do wypicia przez cały dzień. Oczyszczenie organizmu (odmłodzenie) 40 dkg czosnku (miazga) 24 sztuk cytryn (sok) Sok wyciśnięty z 24 cytryn i miazgę z czosnku wymieszać w słoiku i przykryć gazą złoŜoną kilka razy. Po odstaniu zawartość wymieszać. Z przygotowanej mieszanki soków przyjmujemy po 100 ml co 30 minut.Podczas kuracji zostają złogi rozpuszczone i wydalone z organizmu. młody wygląd. Lepiej jeśli oczyszczanie organizmu wykonywać będziemy między pełnią księŜyca a nowiem. OCZYSZCZENIE ORGANIZMU LIŚĆMI LAUROWYMI (usunięcie złogów ze stawów kości) Kuracja trwa 3 dni! Pięć gram liści laurowych drobno pokruszyć. 57 . czyniąc niekiedy mocz ciemny z domieszką soli moczanowych. wrzucić na 300 ml wrzącej wody i pogotować przez 5 minut. Przywiązać gazę. W pozostałych 2 dniach.

ZAPOMNIANE RECEPTY 58 .

Nosić na gołe ciało w ciągu całego dnia lub tylko w nocy. Jeśli reumatyzm umiejscowił się w nogach. które rozpuszczać będą w stawach kości stwardniałe złogi i wydalać na zewnątrz.REUMATYZM Długotrwałe działania na organizm wpływów atmosferycznych. by wszystko. Smarować miejsce dotknięte reumatyzmem. a liście po kilku godzinach staną się bardzo mokre i kuracja wymagać będzie wymiany na nowe. co w organizmie chorobowo zmienione. Gorczyca promieniuje leczniczo przez kolejne 4 lata. Kołderka przeciwreumatyczna Stwierdzono. uczyniły ustrój „zimnym". zostało wydalone na zewnątrz. Zaszyć górę woreczka. Wywołać moŜemy przez omywania ciała zimną wodą. Pod kompresem pojawią się bąble. Liście brzozy (metoda z Syberii) Skutecznym sposobem na uleczenie przewlekłego reumatyzmu. Maź z gorczycy (metoda z Rosji) Zemleć w młynku do kawy 100 g suchych ziaren gorczycy i 200 g soli kamiennej. Okład z cebuli Rozetrzeć cebulę na miazgę i na miejsce dotknięte reumatyzmem zrobić z niej okład. wiatr powodują schorzenia reumatyczne. naleŜy uszyć worek i wypełnić go liśćmi. Swoje doświadczenia przekazują w receptach. Dotknięci reumatyzmem mają trudności z wydaleniem potu. W kaŜdy kanał nasypywać nasiona gorczycy. zamyka pory skóry. Nastąpi silne pocenie się. Aby lekarstwo 59 . Okład z liści aloesu Liście aloesu posiekać i rozgnieść. Dodać 12 strączków ostrej. zdjąć okład i owinąć suchym. Zimna woda zwiększy krąŜenie krwi i zdolność wydalania z organizmu rozpuszczonych zabiegiem zastoin. Uszyć worek odpowiedniej wielkości i poprzeszywać. by liście otulały je ze wszystkich stron. Jeśli po kilku dniach noszenia kołderki gorczycowej bóle gośćcowe nie ustąpią. takich jak: wilgoć. Gdy znikną i wygoją się. Ŝe nie miały podłoŜa reumatycznego. Po zdjęciu okładu zawsze okrywać miejsce kompresowane ciepłym wełnianym szalem. Od zarania dziejów ludzkość cierpi na schorzenia reumatyczne. Jeśli spostrzeŜemy. Broniąc się przed dalszym wychładzaniem. Ŝe noszenie w kieszeniach kasztanów. Zalecane jest uszycie kołderki z gorczycy. Czynniki. który swe schorzenia objawia opuchnięciem stawów. zimno. małej papryki. Dodać oczyszczonej naturalnej nafty w takiej ilości. wełnianym szalem. oznacza to. Lecznicze promieniowanie molekularne kasztanów kończy się po okresie 1 roku. wprowadzamy zabiegi. Mądrością medycyny naturalnej jest. Lek na reumatyzm Wlać do butelki 200 g oliwy prowansalskiej. chroniąc przed zimnem. które z zewnątrz wtargnęły. Ŝe organizm uzyskał zdolność wydalania potu. Z otrzymanej masy przygotować okład na bolące stawy. Przed rozpoczęciem kuracji naturalnymi metodami musimy spowodować otwarcie się porów — będzie to furtka dla wydalania z organizmu zastałych złogów. są liście brzozy. Wprowadzić nogi do worka. gorczycy lub korzeni chrzanu leczy schorzenia gośćcowe i reumatyczne. Gdy będziemy odczuwać silne pieczenie. by utworzyła maź o gęstości dobrej śmietany. zniknie równieŜ reumatyzm. rozpuszczonych podczas zabiegów rozgrzewających.

aŜ wypełni się cały garnek. w chłodnym miejscu. Potem dodać taką samą ilość 60 . Pączki brzozowe (metoda z Syberii) Maść: 0. od 5 do 1. Owinąć dodatkowo flanelą. a do masy wsypać 8 g sproszkowanej kamfory. Wstawić na 1 dobę do silnie wygrzanego pieca. Sposób II: Roztopić świeŜe. Stosujemy 1 dzień przerwy i powtarzamy leczenie. Pozostałe w gazie pączki brzozowe wyrzucić. Mrówki będą kąsać. Kompres utrzymywać przez 30 minut do 2 godzin. Biczowanie pokrzywami Zrywać. Kuracja jadem mrówek Zdjąć z mrowiska około 10 centymetrową wierzchnią warstwę i połoŜyć koszule chorego lub lniane płótno. Następnego dnia chronić przed chłodem.7 kg wiejskiego. Kurację z jadem stosować dopóki chory nie będzie wykazywał silnego pocenia się — choroba zostanie wydalona na zewnątrz. Odwar: brzozowe pączki gotować we wrzątku. dodać 200 g naturalnej nafty. Lek stosowany w podagrze (metoda z Rosji) Podagra występuje najczęściej w stawach duŜych palców u nóg lub w stawie biodrowym. W pierwszym dniu zaleca się 1 uŜądlenie. jeśli chory odczuwał będzie piekące gorąco. wymuszając kulenie. Leczenie mrówkami Zebrać całą zawartość mrowiska i wsypać do worka przygotowanego na nogi lub ręce. Odstawić na 9 dni. warstwę masła i półtora centymetra warstwę pączków brzozowych. wiejskie masło niesolone i zbierać pianę. Codziennie zwiększać o jedno. Leczenie reumatyzmu sokami Skuteczna jest mieszanka soków o składzie: sok z selera 30% i sok z marchwi 70%. Zdjąć okład. ale ta metoda pomogła nawet osobom sparaliŜowanym. Sposób I: Najlepszym sposobem do leczenie podagry jest kuracja przez uŜądlenia pszczół. Wieczorem wcierać maść w chore miejsca. wyjąć płótno i owinąć bolące stawy. Kuracja jadem pszczół Chwyta się pszczołę za skrzydła i ustawia w bolące miejsce. w następnym 2. często potrząsając butelką. Wymieszać. świeŜego. Objawia się silnym łamaniem lub świdrującym bólem. Wcierać nalewkę w chore od reumatyzmu stawy. Przechowywać w zamkniętym słoju. W worek z mrówkami wsuwać kończyny i tak pozostawać przez 3 dni. Przykryć pokrywką i uszczelnić ciastem. niesolonego masła włoŜyć do kamiennego garnka i wsypać pączki brzozowe. Skuteczne jest równieŜ „biczowanie" się łodygami pokrzyw.było jeszcze silniejsze. Nalewka: pączki z brzozy wsypać do słoika i zalać spirytusem. naprzemiennie. Po zdjęciu posmarować wazeliną. świeŜe pokrzywy i nacierać nimi ciało lub tworzyć z nich okład. Układać warstwami po półtora centymetra. Kompres z nafty (metoda z Syberii) Lniane płótno nasączyć w naturalnej nafcie i owinąć obolałe stawy. oddalone od poprzedniego o 4 do 8 cm. Uzyskaną masę wyciskać przez gazę. które posłuŜy na okłady. Jest to skuteczny środek napotny. Pszczoła na ogół natychmiast uŜądli. Zachować musimy dwudniową przerwę i stosować kurację uŜądleniami w kolejności odwrotnej. Chore od reumatyzmu stawy nacierać wieczorem. Po godzinie atakowania przez mrówki. aŜ do pięciu. MoŜemy chorego ubrać w koszulę przesiąkniętą jadem mrówek.

którą wsmarować naleŜy w chore miejsca. Przygotować wiadro lub stary. to na pewno mamy równieŜ ślepe. Leczy: oparzenia. pieczenia. zatrzymała się i wyłączyła z obiegu. niekiedy krew zastygła pod wpływem zimna. Następny zabieg 61 .winnego spirytusu. Wrzucić rozdrobniony czosnek. ale nie przypiekanie. MoŜna przerobić stary taboret. w której wycięty jest otwór o średnicy 6 cm. Uzupełnić wódką i zakorkować. Pozostałość jest maścią. Ludzkość od wieków cierpiała na hemoroidy. Przelać do czystej butelki. Przykryć wiadro drewnianą pokrywą. usadawiając odbytnice na otworze. by po rozgrzaniu ciała nie zaatakował nas wiatr. bywają otwarte i ślepe. Nasiadówka rozpuści zastoiny krwi. Do garnka wlać 2 litry mleka i pokrojone 4 duŜe cebule. dopóki dymi czosnek. Lek przy reumatyzmie Poszatkować kapustę. Zabieg wykonywać tak długo. które mogą prowadzić nawet do szaleństwa czy samobójstwa. Przyczyną tworzenia się Ŝylaków odbytu było zaburzenie w krąŜeniu krwi. Zgromadzono wiele receptur. Uleczymy równieŜ inne schorzenia. Wykonać podobnie jak nasiadówkę z czosnkiem. ukryte wewnątrz ustroju — świadczy o tym uczucie gorąca. Aby krew włączyć do obiegu naleŜy wykonać polewanie ciała wodą zimną i połoŜyć się do łóŜka lub wykonywać lekkie ćwiczenia — zachować ostroŜność. Uzyskaną mieszaninę podpalić i poczekać aŜ zgaśnie. Okolice odbytu wysmarować wazeliną. a zamiast cegły zastosować kuchenkę elektryczną.5) główek czosnku pokroić drobno w plasterki. które umiejscowiły się na zewnątrz odbytnicy. paradentozę. Nasiadówka z czosnku (metoda Persów) Kilka (3 . Leczenie operacyjne wprawdzie usunie Ŝylaka. JeŜeli stwierdzamy. miewają zmienne nastroje. niewidoczne. Kilkusekundowe polewanie wodą zimną nie spowoduje nic złego — uaktywni tylko krąŜenie krwi. Otwarte to te. Krew gromadziła się coraz bardziej tworząc Ŝylaki. Garnek wstawić do piecyka (duchówki) i podgrzewać na małym ogniu. Odstawić na 1 miesiąc. Po rozmiękczeniu kapusta z glinką ma konsystencję ciasta lub kremu. MoŜe być lekiem na kilkanaście lat. HEMOROIDY Hemoroidy. zwane niekiedy Ŝylakami odbytu. Ŝe pojawiły się u nas hemoroidy otwarte. dodać sproszkowaną glinę i gotować przez dalsze pół godziny. Lek z babki szerokolistnej Butelkę wypełnić całkowicie liśćmi babki szerokolistnej i dobrze je ubić. schorzenia stawów — szczególnie kolanowych. Przecedzić. lekko podgrzewać by powodowało to ulatnianie się olejków eterycznych. wrzucić na niewielką ilość wrzątku i pogotować. Cierpiący na hemoroidy odczuwają bóle głowy. spróbujmy znaleźć dla siebie właściwą. niski kociołek i drewnianą pokrywę z otworem o średnicy 6 cm. ale nie poprawi krąŜenia krwi i będą wkrótce pojawiać się od nowa. Usiąść bezpiecznie na pokrywie. Gęstniała i tworzyło się wokół ciepło. na której ustawiamy starą patelnię lub kawałek blachy. Stosować na okłady chorych stawów i trudno gojących się kości — działa na zasadzie próŜni. Ogrzać silnie cegłę i włoŜyć do niezbyt wysokiego wiadra. Leczenie polega na rozpuszczeniu zastałej. Nasiadówka z mleka i cebuli (metoda z Rosji) Na 6 godzin przez zabiegiem naleŜy przyjąć środek przeczyszczający. galaretowatej krwi i włączeniu jej do krwioobiegu. a ślepe pozostaną bezpieczne.

Po 2 dniach przerwy powtarzać zabieg. Popijać ciepłą przegotowaną wodą. Lodowy sopel wkładamy pod strumień wody. Podczas kuracji pozostawać w łóŜku. Jest równieŜ silnie przeczyszczający. W tej kuracji naleŜy bacznie obserwować reagowanie Ŝylaków odbytu na działanie liści. Wymieszać. Przez pierwsze 5 dni leczenia lodowy czopek utrzymywać przez 30 sekund. do odbytu. Sok z jarzębiny (metoda z Syberii) Wycisnąć świeŜy sok z jarzębiny. która wówczas była śmiertelną chorobą. a przemywanie coraz częściej.8 cm i zakładać na noc. przed posiłkiem.powtarzać po 3 dniach. Lek na hemoroidy Składnikami do otrzymania leku są: — rumianek — siarka — sól kamienna (szara. okłady wykonywać coraz rzadziej. Przyjmować 3 razy dziennie po 1 kieliszku. ciepłą wodą. Krwawienie z wrzodów hemoroidalnych Ugotować 2 banany razem ze skórką. Podczas kuracji pozostawać w łóŜku. Odczekano kilka minut i kompresowano ponownie. Przechowywać w zamkniętym słoju. czas utrzymywania sopla zwiększać do 60 sekund. Leczenie liśćmi osiki (metoda z Rosji) Wrzody hemoroidalne okładano na 2 godziny (lub krócej) warstwą liści z osiki. po 1 łyŜeczce. nieoczyszczona) Wszystkie składniki sproszkować (zmielić w młynku do kawy). Leczenie zimnem (metoda kaukaska) Po kaŜdym wypróŜnieniu polewać odbyt zimną wodą. Obecnie gruźlica zbiera mniejsze Ŝniwo. Sekundowe polewanie ciała zimną wodą wykonywać zaraz po skończeniu nasiadówki. 62 . Po zdjęciu. SpoŜywać kilka razy dziennie. prawidłowo wykonanych. JeŜeli hemoroidy znikają. jednak niech pozostawione recepty nie zaginą. Nie naleŜy pić alkoholu. Kuracja trwa cały dzień. kompresowane miejsce przemywano. by usunąć ewentualne zgrubienia i uzyskać odpowiedni wymiar. W palce rękawicy gumowej wlać wodę i zamrozić. Po oddaniu stolca myć odbyt ciepłą wodą. Zupełne wyleczenia z Ŝylaków zewnętrznych i wewnętrznych uzyskujemy po 3 lub 4 zabiegach. Tampon z ziemniaka Z surowego ziemniaka uformować cylindryczny kształt o długości 7 . Bardzo zastarzałe hemoroidy leczono soplami lodu. GRUŹLICA W medycynie naturalnej. MoŜna osłodzić miodem lub cukrem i popijać wodą. W dalszych 5 dniach. Odmierzyć w jednakowych ilościach. ze źródeł minionego okresu odnajdujemy recepty na leczenie gruźlicy. Przyjmować przez 10 dni. Nie wolno spoŜywać alkoholu podczas kuracji. Sok z jarzębiny leczy hemoroidy wewnętrzne i zewnętrzne. 3 razy dziennie.

ciemnym miejscu (lodówka będzie za chłodna). Przechowywać w chłodnym. Jeśli nie zuŜyjemy. Tak przygotowane lekarstwo moŜemy przechowywać maksymalnie przez 3 tygodnie. Równo dopełnić oliwą. osłabieniem. Przed kaŜdym uŜyciem wstrząsnąć. Przyjmować 3 razy dziennie po łyŜce. po 1 kieliszku. dodać aloes i troszkę pogoto-wać. który rozpaczliwie oznajmiał bólem. naleŜy wylać i przygotować nowe. po łyŜeczce. Wypróbować przy osteoporozie. swędzących pryszczy — wyleczenie w tym przypadku uzyskujemy juŜ po 2 dniach. Wlać do mieszanki miodu z aloesem. Mleko systematycznie dolewać. Nakryć słój pergaminem i zawiązać. objawia się wówczas wysypką małych. nudnościami czy zmianami w psychice.Leczenie gruźlicy (metoda rosyjska) — sposób I Potrzebne składniki: — miód lipowy — 1. gdy nasz organizm wykazuje brak wapnia.2 kg — drobno posiekany aloes — 1 szklanka — oliwa z oliwek — 100 g — brzozowe pączki — 130 g — kwiat lipy — 50 g — woda — 2 szklanki Miód rozpuścić na małym ogniu. Chorzy na serce nie powinni stosować tego leku. Leczenie gruźlicy — sposób II Potrzebne składniki: — 10 sztuk cytryn — 6 sztuk jajek (z białą skorupą) — 30 dkg miodu lipowego — 3/4 szklanki koniaku Wymyta jajka wkładać w całości do słoja. 3 razy dziennie. ze strachem przed nieznanym drugim światem i Ŝalem za tym. Jako ostatnie stadium nieuporządkowana ustroju pojawia się nowotwór. Podobne lekarstwo stosujemy. którego inni nie czują. a miejsce dotknięte nowotworem było tylko najsłabszym ogniwem. Dodać warstwę roztopionego smalcu na grubość 1 palca. pić systematycznie. aŜ owiec będzie ugotowany Pić płynną masę. NiezaleŜnie w którym z organów rozwinął się rak. na ogół po 8 dobach. Wymieszać. Ŝe chory jest cały organizm. to i tak w chorobie pozostajemy sami. Leczenie gruźlicy — sposób III Wypełnić 2/3 garnka owsem lub jęczmieniem. Przelać w ciemne butelki i przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu. Oddzielnie. Po całkowitym rozpuszczeniu jajek. Wycisnąć sok powstały z pączków brzozy i kwiatu lipy. Z bólem. Wycisnąć sok z cytryn i sokiem zalać jajka. oznacza to. Przykre dla nas doznania tłumiliśmy lekami. pomocy pracowników medycznych. Walkę z chorobą musimy 63 . przyjaciół. Musimy uświadomić sobie prawdę. wiejskiego mleka na 2 palce od brzegów garnka. co zostawiamy. Ŝe pomimo Ŝyczliwości rodziny. zaraz po jedzeniu. Wymieszać i rozlać do 2 butelek. dolać do słoika miód i koniak. Przyjmować 3 razy dziennie. NOWOTWÓR Przez dziesiątki lat nie zwracaliśmy uwagi na sygnały naszego organizmu. Po odczekaniu. w 2 szklankach wody zagotować pączki brzozy i kwiat lipy utrzymując we wrzeniu 2 minuty. Nakryć pokrywką i wstawić do gorącego piekarnika (duchówki). Dolać świeŜego. Leczenie gruźlicy — sposób IV Sosnowe szyszki zalać wódką.

to ja zwycięŜę" — organizm zgodnie z naszymi przekonaniami. Jeśli nie sięgniemy po zastrzyki z syntetycznej insuliny. Bardzo waŜne jest psychiczne i duchowe nastawienie na zwycięstwo. która soki uczyni ciepłymi. nienawiść. wątpliwości. Ŝe negatywne emocje. brak przebaczania innym. Tłumaczy się tym. Niekiedy silny szok lub długotrwale przeŜywany ból powoduje cukrzycę. JeŜeli uda się nam pokonać zwycięsko raka. ale nadal będziemy zachowywać urazy i nienawiść. choroba mnie nie pokona. W miarę postępującego oczyszczania ilość zabiegów stopniowo zmniejszamy. kiedy to osłabiona Ŝyciem trzustka nie pracuje juŜ intensywnie i nie produkuje wystarczającej ilości insuliny. Jak w innych przypadkach naturalnego leczenia. Ŝe medycyna tak szybko rozwija się. a potem długotrwałe odtruwanie. poświęcając istnienie fizyczne. W ostatnim pięćdziesięcioleciu zachorowalność na cukrzycę jest zastraszająco duŜa. siłą pewności czyli zakodowanym w mózgu programem zachowawczym uruchomi mechanizmy tkwiące w kaŜdym z nas. Długoletnie utrzymywanie w sobie Ŝalu do kogoś. Najlepszą formą leczenia jest wymiatanie toksyn z jelita grubego. zawiść. Wskazane jest dolewanie gorącej wody. Ŝarłoczność nowotworu powróci — tak natura chroni duchowe istnienie. Najbardziej odpowiednim zestawem są soki z marchwi i buraka w proporcji 1:1.. które na pewno chorobę zwalczą. Zdawkowe nadzieje. Nauczmy się świadomie zrozumieć zaistniałą sytuacje. przegotowanej wody. i zdrowie powróci. Najwięcej toksyn gromadzi się w jelicie grubym. co nas zŜera.5 litra ciepłej. Istotą samoleczenia jest oczyszczenie organizmu i zmiana mentalności.03). mamy szanse przywrócenia równowagi energetycznej wewnątrz ustroju. dzień po dniu. Ziemniaki tylko pieczone w łupinach. Jedną z form kuracji jest usuwanie trucizn przez lewatywy. nawet jeśli byliśmy skrzywdzeni. Zaprogramujmy leczenie tak. a wątroba wpływa w obiegu kontrolnym (z medycyny chińskiej) na pracę trzustki (i śledziony). ciągłym stresem. zbyt intensywną pracą bez odpoczynku. 3 lub 4 łyŜki soku wyciśniętego z cytryn i 1 szklankę soku z czerwonych buraków. Chory ustrój to ustrój zatruty niewłaściwym. w tym chorobę nowotworową. Musimy przebaczyć wszystkim i prosić o przebaczenie — to ogromnie waŜne w leczeniu i w Ŝyciu. Głównym poŜywieniem podczas kuracji są soki owocowo-warzywne. gdy zagroŜenie istnieje tu i teraz. zawsze moŜemy ją cofnąć. materialne. które przyjmujemy około 2 litrów dziennie. upokorzeniem. oczyszczamy organizm przez wykonywanie lewatyw. aŜ do objawienia się nowotworem. Nowotwór to zatrucie organizmu własnymi toksynami. uczucie beznadziejności to przegrana. lękiem. Zaliczono ją do „chorób społecznych" lub określa się „chorobą cywilizacji". W okresie intensywnej kuracji wykonujemy kilka lewatyw dziennie. niekiedy nadmiernym odŜywianiem. blokując je. a leczenie to intensywne. a organizm na wykonanie programu uruchomi siły. na siłę przez nas utrzymywane. kukurydzianą. Strach. UŜywamy płynu w mieszance: 1. Ukrywanie to pozbawienie szansy na ratunek. nie jest uczciwe. jak opracowuje się program dla komputera. Na ten stan wpływ miała zmiana w kulturze Ŝywienia i nadmierna ilość stresów. CUKRZYCA OdróŜniamy cukrzycę zwaną starczą. Powiedzmy sobie „i tak się nie dam. Ŝe wątroba jest siedliskiem emocji i silny wstrząs zablokował naturalną harmonię. Chory organizm jest zatruty własnymi toksynami. zmiana sposobów odŜywiania i zmniejszenie jego ilości. miejsca i zaawansowania choroby — to my będziemy walczyć z chorobą i by tak groźnego wroga pokonać. MoŜemy spoŜywać równieŜ kasze: gryczaną. często skaŜonym. co cztery godziny w ciągu dnia i raz w nocy (01 . Ŝe w kaŜdej chwili odnaleźć moŜe cudowny lek. tworzą to. powoduje. negatywnymi emocjami. stopniowo zmniejszając w 64 . najpierw dość często. musimy go znać. jęczmienną oraz ryŜ. Nasz organizm ma zdolność samoleczenia i w nas tkwi tajemnica siły i mocy do walki z chorobą. Choroba to tylko oddalenie od zdrowia. Powinniśmy wiedzieć o stanie zdrowia.kontynuować sami.

śywność przetwarzana metodami przemysłowymi jest wygodna. chłodnym miejscu. SpoŜywać na ciepło. Przykryć. powrócić do starych. Mieszać sok z miodem w proporcji 1:1. Spróbujmy równieŜ włączyć do leczenia podane recepty. Przyczyną zachorowania była często niewłaściwa dieta. a dodana drobno posiekana cebula wzbogaciła ją w olejki eteryczne. takich jak mleko zsiadłe z wiejskiego niepasteryzowanego mleka. olej roślinny tłoczony na zimno. zamiast przetwarzanych jogurtów czy kefirów. po czym zachować miesięczną przerwę. wyciągnąć wnioski. miód. SpoŜywać 1 raz dziennie. Jest to problem współczesnego człowieka. Owinąć w ręcznik i odstawić na 3 godziny. 65 . Lekarstwem jest wywar i groch. OSTEOPOROZA Osteoporozą określa się zjawisko ubytku wapnia w kościach — dziurawienie konstrukcji kostnej. — Zetrzeć obraną cebulę i wycisnąć sok. sałata. regenerowanie i wzmacnianie ustroju — nie zajmując się chorobą i jej objawami. jak przywrócić ład w organizmie. — Gotować groch w strąkach przez 20 minut. — Zaparzyć 10 liści laurowych w 3 szklankach wrzątku. gdzie istotą jest oczyszczenie. orzechy. Gotować pod przykryciem często mieszając. które w ostatnich dziesięcioleciach zmieniło się radykalnie na zgubę człowieka. musimy poznać przyczynę. ale czy zdrowa? śYWNOŚĆ LEKIEM Podstawą poŜywienia powinna być codziennie spoŜywana kasza gryczana. by kości stanowiły nadal silną konstrukcję. W starych metodach leczenia nie moŜna odnaleźć wiedzy. Czas gotowania 15 minut. a następnie w koc lub wkładamy pod kołdrę. Jeśli dotknęła nas osteoporoza. fasola strączkowa. czosnek i imbir. Powinniśmy jeść świeŜe lub suszone owoce rodzime. Czas gotowania 3 do 5 minut. Ugotować ryŜ i połączyć z pokrojonymi Ŝołądkami. kapusta (proporcja 6:4:3:3) — pić sok z marchwi ze szpinakiem — pić kompot z suszonych śliwek — szklankę owsa zalać 6 szklankami wrzącej wody. Masło wiejskie bez soli dodawanej w produkcji przemysłowej. Gotujemy je nieco inaczej niŜ w kuchni tradycyjnej. Dla przykładu: kaszę gryczaną płuczemy i moczymy przez noc w małej ilości zimnej wody (jak fasolę). Przyjmować po pół szklanki dziennie. Przechowywać w zamkniętym słoiki. po czym wsypujemy drobno pokrojoną cebulę. Gotujemy w tej samej wodzie. Przelać do butelki i zakorkować. Owijamy w papier i ręczniki. Dodać cebulę. Kasze stanowić powinny 1/3 wszystkich pokarmów. po pół szklanki. które są niezastąpionym lekiem w leczeniu naturalnym. naturalnych. w ciemnym. Odstawić na 45 minut do schłodzenia.miarę postępującego odtruwania. jęczmienna. pokroić na małe kawałeczki. — Ugotować pół kg Ŝołądków z prosięcia (na pół miękko). Tak przyrządzona kasza zachowuje energię Ŝycia (była krótko gotowana). Przed spoŜyciem dodać nieco masła lub oleju wytłaczanego na zimno. wymieszamy. kukurydziana. Kuracja trwa 2 tygodnie. Przyczyna tkwi w odŜywianiu. przed kaŜdym posiłkiem. soki z owoców i warzyw pozyskiwane w domu. by nastąpiło odparowanie. Wywar naleŜy przecedzić. Zdrowy organizm jest wolny od schorzeń. Kuracja trwa 3 miesiące. — Pić sok z korzenia pietruszki lub wywar — pić sok z pół kg selerów lub wywar — pić sok: marchew. Samoleczenie z cukrzycy wymaga radykalnej zmiany sposobu odŜywiania."Przechowywać nie dłuŜej niŜ 2 doby. w której kasza była moczona. Powróćmy zatem do pokarmów prostych. ryŜ lub owies. Kurację wznawiamy. mało przetworzonych.

Ŝe kości są magazynem wapnia i fosforu dla całego organizmu. skorzystajmy z tabeli. W kaŜdej chwili we wszechświecie coś zamiera i rodzi się od nowa. 66 . Poznajmy zatem mechanizm powstawania osteoporozy. nerkowe i guzki artretyczne. cukier. Leczenie dietą polegać będzie na zwiększonym spoŜyciu produktów z grupy I i ograniczeniu pokarmów mięsnych i słodkich. Częściej tworzy kamienie Ŝółciowe. sięgają po zapas wapnia znajdujący się w kościach i zębach — zjadamy własne kości. Korygując dotychczasową dietę. które wymagają do trawienia współudziału duŜej ilości wapnia. a zadaniem wapnia jest neutralizacja kwasów. Wszystko. co Ŝyje. Mądrość Natury ustanowiła.prostych metod odŜywiania. przy tym brak witamin D i C. Kuchnia spowodowała schorzenia i kuchnia pozostaje apteką. Dostarczycielem wapnia są produkty Ŝywnościowe. pozostawiając dziury. sery. Do I grupy zaliczamy: — warzywa i owoce (szczególnie w skórkach) — świeŜe soki owocowo—warzywne (ze skórkami) — jajka — owies — otręby zbóŜ — orzechy — miód — świeŜe wiejskie mleko Do II grupy zaliczamy: — produkty rafinowane — produkty pasteryzowane — oczyszczone przetwory (białe pieczywo) — mleko i woda gotowane — przetwory mleczne — produkty gotowane i smaŜone — syntetyczny wapń w tabletkach Wapń z produktów Ŝywnościowych grupy II. trafia w niewielkich ilościach do odbudowy kości. nie moŜna zneutralizować toksyn powstałych w procesie trawienia. a na ich miejsce tworzą się nowe. Dieta współczesnego człowieka bogata jest w mięso. OdróŜnia się przy tym wapń łatwo przyswajalny przez kości (I grupa produktów) i wapń trudno przyswajalny (II grupa produktów). które organizm zakwaszają. wówczas mechanizmy tkwiące w ustroju. Tkankę kostną odbudowuje wapń znajdujący się w I grupie Ŝywnościowej. tłuszcze. jest cząstką wszechświata i czyni to samo. W kaŜdym dniu część tkanek kostnych zanika. Jeśli w organizmie znajdzie się zbyt mała ilość wapnia.

Podejmując samoleczenie Ŝywnością musimy pamiętać o prawidłowości łączenia ze sobą pewnych produktów i odrzucanie innych skojarzeń. W takim zestawie enzymy neutralizują się nawzajem. wykonują akupunkturę. sięgają po zioła. Podczas posiłku nie naleŜy nic pić. Mikroelementy i witaminy znajdujące się w produktach wapń skórki warzyw i owoców otręby bób szpinak marchew rzepa sałata groszek mlecz seler jabłko wiśnie agrest poziomki fosfor zielony groszek szpinak orzechy owies bób Ŝyto jęczmień pszenica ogórki kapusta kalafior jabłka gruszka potas szpinak ogórki ziemniaki marchew cebula pietruszka szparagi magnez kapusta marchew sałata owies jęczmień pszenica szpinak pietruszka mlecz pokrzywa witamina C pomidory marchew sałata szpinak kapusta ziemniak buraki jabłka Ŝurawiny groszek porzeczka agrest maliny pietruszka pokrzywa witamina D pomidory marchew kapusta ziemniak rzepa buraki szpinak bób groch mlecz Pierwszym etapem terapii w medycynie chińskiej jest leczenie poprzez odŜywianie. aby białko strawić. poniewaŜ węglowodany trawione są przez enzym zasadowy. wywołując zaburzenia w trawieniu. Korygując dotychczasową dietę skorzystajmy z tabeli. a białko przez enzym kwaśny. a następnie posiłek zasadniczy. a organizm musi zuŜyć dodatkowe ilości kwaśnego enzymu. Hipokrates pozostawił po sobie 25 ksiąg medycznych. potem zjedzmy surówkę. Leczenie schorzeń dietą znane było juŜ w staroŜytności. Jeśli od razu nie uda się nam przestawić 67 . Jeśli okazuje się nieskuteczne. Tabela 5. z tego 4 poświęcił leczeniu poŜywieniem. Gdy i te nie odnoszą skutku. Grupa I produkty białkowe mięso ryba jaja rosoły bakłaŜany fasola orzechy słonecznik Grupa II Grupa III węglowodany pieczywo kasze ziemniaki cukier miód tłuszcze i inne smalec oleje margaryny zielenina owoce świeŜe owoce suszone warzywa (bez ziemniaków) soki jagody arbuzy wino wytrawne Grupy II i Grupy I i II moŜna kojarzyć III moŜna kojarzyć Nie wolno łączyć grupy I i III Przed posiłkiem podstawowym wypijmy najpierw sok.Tabela 4. Kojarzenie zatem węglowodanów i potraw białkowych nadmiernie eksploatuje energię Ŝołądka i jelit. Węglowodany trawione są przez 20-10 minut. Nie naleŜy spoŜywać równocześnie pokarmów białkowych i węglowodanów (dotychczas czynimy to codziennie). białko natomiast pozostaje w Ŝołądku około 4 godzin.

przyzwyczajeń. marchwi (1:1:3). Zmielić w młynku do kawy. leŜąc na prawym boku. MoŜemy spoŜywać je razem z sokiem z cytryny lub sproszkowane dodawać do potraw. Oczyszczanie organizmu sokiem z rzepy Na całą kurację zuŜywa się 10 kg czarnej rzepy. Kładziemy się do łóŜka. Zaleca się równieŜ przeprowadzać miesięczne kuracje (styczeń i listopad). w okresie maksimum energetycznego wątroby. gdzie przyjmować będziemy podwójną dawkę skorupek. Odsączyć i pozostawić do wyschnięcia. Zabieg powtarzamy przez kolejne 5 dni. Wcześniej wykonać lewatywę. zadziwiające do dziś mądrości. sposoby leczenia Indian czy wiedzę znachorów Rosji — przyjmijmy z szacunkiem. Zapotrzebowanie dzienne około 1 grama. Nie naleŜy go wyciera i osuszać. najczęściej zdarza się w nocy między godziną 01 do 03. maksymalnie do 30 gram (nie przedawkować!). inne narody i kultury miały wiedzę bardziej bogatą. Sok z liści rzepy Cierpiącym na rozmiękczenie kości i zębów zaleca się picie soku z liści rzepy. łąk. NaleŜy wówczas smarować stopy sokiem z cytryny (rano i wieczorem). Kuracja zahamuje osteoporozę i uwolni układ kostny z bolesnych dolegliwości. 68 . PomoŜemy przy tym osobom. większe doświadczenie. Oczyszczanie wątroby — pić soki ze świeŜych warzyw: marchew. SCHORZENIA WĄTROBY Kiedy polska medycyna ludowa powstawała. Ból wątroby Przy bolącej i opuchniętej wątrobie naleŜy wymieszać oliwę z oliwek (1/4 szklanki) i sok z grejpfruta (1/4 szklanki). 2 godziny po jedzeniu. pietruszka — pić herbatę z wąsów kukurydzy. Wapń ze skorupki jajka Skorupka jajka przypomina swym składem kości i zęby. w tym czasie równieŜ budzimy się. kuracja trwa pół roku — zmieszać sok z kiszonej kapusty z sokiem pomidorowym (1:1) i pić 3 razy dziennie. po pół szklanki — przez dłuŜszy czas. Wychładzanie wątroby Gdy odczuwamy w nogach skurcze (w szczególnie łydkach). Ŝe wątroba jest nadmiernie rozgrzana przez długotrwałe stresy lub nadmierne spoŜywanie alkoholu. Pijemy 3 razy dziennie w dowolnych porach. świadczy to. Sok uzyskamy w sokowirówce. pozostawić na 5 minut. czyńmy to stopniowo. MoŜemy wspomagać leczenie kąpielami z odwaru siana i zimną wodą. Zanurzeni w arogancję zachodniej cywilizacji spróbujmy zrozumieć medycynę chińską. Podczas kuracji odczuwać moŜemy dyskomfort w stawach — świadczyć będzie o prawidłowo przebiegającym oczyszczaniu. do 2 gram dziennie. seler. których organizm domaga się w alkoholu. mleczu. czerpiąc wiedzę i leki z lasów. Zalać wrzątkiem skorupki. AYURVEDĘ (medycyna indyjska). MoŜe zatem uzupełniać wapń przyswajalny. Najwłaściwszą będzie mieszanka soku z liści o składzie: liście rzepy. Sok musi być wchłonięty w stopy. Pić wieczorem. pól. Kuracja trwa 2 tygodnie. Pijemy rano i wieczorem.

Lek zregeneruje wątrobę po przebytej Ŝółtaczce i po wieloletnich dolegliwościach. Przykryć. ale nie dłuŜej niŜ przez 2 dni. Owinąć szczelnie w kilka warstw papieru lub ręczników. Przecedzić. Pomaga alkoholikom i chorym na padaczkę. przed posiłkiem Lek w dusznicy bolesnej Wsypujemy do garnka 5 łyŜek owoców głogu i zalać 5 szklankami wrzątku. MoŜemy owinąć dodatkowo w koc lub włoŜyć pod kołdrę. powoduje usztywnienie ciała lub wygina je w łuk do tyłu. Tak przygotowany lek przyjmujemy ściśle według załączonej tabeli. Mleczko pszeniczne ma równieŜ właściwości wzmacniające organizm. Przyjmujemy rano i wieczorem. Podczas gotowania bańka znajdzie się w innym garnku. zastosować 1 tydzień przerwy w leczeniu i podjąć ponownie. lepkie mleko. po 1 łyŜce. Tabela 6. gdy nadmiernie rozgrzana wątroba wywołuje drgawki. Gotować przez 4 godziny. MoŜemy gotować z przerwami. Sok wstawić do lodówki. pod przykryciem. a pozostałość na sicie miksujemy. Dzienna dawka (łącznie) to jedna szklanka przyjmowana podczas posiłków. Przecedzamy przez sito plastikowe lub emaliowany durszlak. Dzień 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 rano 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Ilość leku podana jest w łyŜeczkach południe 3 wieczór 4 1 1 1 2 2 przerwa w leczeniu 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 przerwa w leczeniu - Po 6 tygodniach kuracji. w którym przez cały czas wrze woda. konwulsje. Stosować.Regenerowanie wątroby Dwie szklanki drobno pokrojonych gałązek aloesu i 4 szklanki miodu gotujemy pod przykryciem w wysokim naczyniu emaliowanym (najlepiej w bańce po mleku) przez 14 godzin. 69 . SCHORZENIA SERCA Arytmia — pół szklanki otartej skórki z cytryny — pół szklanki miodu — 10 sztuk zmielonych jąder z pestek moreli Składniki mieszamy. na małym ogniu. Leczenie mleczkiem pszenicznym Do 14 szklanek gotującej się wody dodać 1 szklankę opłukanej pszenicy. które odświeŜa i wychładza wątrobę. Pozostawić na 24 godziny. Z rozgotowanej pszenicy wyciskać białe.

Wlać do 2 litrowego termosu. Nadciśnienie tętnicze — pić sok z korzenia pietruszki lub wywar — spoŜywać nasiona słonecznika z dodatkiem selera Niedociśnienie tętnicze Przy zbyt niskim ciśnieniu stosownym lekiem jest kawa naturalna.Ból w klatce piersiowej Gdy pojawia się przeszywający ból w klatce piersiowej. Na początku ilość oddechów od 3 do 5. Tak przygotowana kawa poprawia równieŜ jakość krwi. Odstawić na 24 godziny. — Zielone. — RyŜ gotowany do konsystencji mleka oczyszcza kanały przepływu energii. Taka kuracja obniŜa ciśnienie krwi. który dodajemy na początku wrzenia. aŜ 70 . Stosujemy 4 miesiące przerwy i moŜemy kurację powtórzyć. Rosa poranna od wieków wspomagała naturalne leczenie. KATAR śOŁĄDKA Sposób I: Pić nasiona gorczycy z wodą. Pijemy codziennie 3 do 4 łyŜeczek. Wdychamy naprzemiennie. na pół godziny przed jedzeniem. Dodać 1 kg miodu i 10 duŜych główek czosnku (miazgi). leczy kaszel i duszność. a następnie rumu. Wdech powinien być powolny i głęboki. Zaczynamy od 1 ziarenka i codziennie zwiększamy o 1. — Zemleć 1 szklankę nasion kopru włoskiego i 2 łyŜki korzenia kozłka lekarskiego. powolny powinien być równieŜ wydech. usuwa toksyny. leczy bezsenność. niedojrzałe orzechy włoskie kroimy i zalewamy oliwą z oliwek. wzmacnia siły obronne organizmu. Uzupełnić wrzącą wodą. Ŝe rankiem będziemy wyspani i wypoczęci. aŜ do wyschnięcia. nadal w nich pozostać. Pić 3 razy dziennie po 1 łyŜce. pomaga w cukrzycy. — Sok z surowych selerów lub wywar z selerów usuwa śluz. odmładza. Przecedzić. Usuwa śluz. raz lewą. przez okres 3 do 4 miesięcy. Przelać do butelki. Inhalacja kroplami walerianowymi Wdychamy zapach kropli waleriana (zakupione w aptece). Przechowywać w lodówce. Wymieszać. Owinąć słój ciemnym papierem i przez 7 dni przechowywać w lodówce. O dobrze wykonanym zabiegu świadczyć będzie. Wycisnąć sok. Gdy namokną. Odchudza. Wskazany jest równieŜ w chorobie reumatycznej i zaburzeniach układu moczowego. — Gotujemy jęczmień z imbirem. uspokaja. Inhalacje przeprowadzamy przed snem. Rozszerzanie Ŝył — Chodzić w bawełnianych skarpetkach po porannej rosie. Koniecznie gotowana. Zachować kolejność. W następnych zabiegach ilość wdechów stopniowo zwiększać. Obrzęki — Obrzęki spowodowane zastojem śluzu usuwa wywar sporządzony z 10 gram skórek mandarynek. Smarujemy Ŝyły. do granic rozsądku. Na wrzątek wsypać zmieloną kawę i gotować 2 minuty. ObniŜenie cholesterolu — Zalać wrzątkiem 10 cytryn i pozostawić na 10-15 minut. raz stroną prawą. MoŜna dodać nieco miodu. Wymieszać z 2 szklankami miodu. Starcza na około 2 miesiące. w okolicy serca naleŜy pić sok z porów.

Sposób II: Zetrzeć 2 jabłka (bez skóry) i zjeść wcześnie rano. aŜ dojdziemy do jednego ziarenka. kłącze słodkiej paproci. Bóle Ŝołądka Pić naleŜy po 1 szklance soku z surowego ziemniaka. Wymioty Aby uzupełnić płyny ustrojowe po silnych wymiotach. dodać 2 łyŜki śmietanki lub mleka i 1 łyŜeczkę soli kamiennej. Sposób III: Przyjąć 15 kropli laurowych na ciepłą wodę. Nasypać do 1/5 części szklanki. Zalać 1 szklanką wrzątku. Likwiduje zatrucie pokarmowe. usuwa nadmierną ilość gazów. Nudności w okresie ciąŜy likwiduje grejpfrut. Nudności NaleŜy pić gorące mleko z dodatkiem czosnku i imbiru. naleŜy co 15 minut pić osoloną wodę na zmianę z sokiem wyciśniętym z pomarańczy. czy w kale nie ma członów tasiemca. Zalecane jest by podczas kuracji pić kłącze rzewienia. W pierwszym miesiącu kuracji zjadamy codziennie 2 jabłka. Usuwa przeziębienie. Zjeść na czczo. Pić na czczo. Czkawka Sposób I: Wypić kilka łyków zimnej wody Sposób II: Powstrzymać jak najdłuŜej powietrze w płucach. Siedem ziaren czarnego pieprzu zgnieść i dodać do 1 małej łyŜeczki miodu. Napar z rodzynek przeczyszcza jelita. usuwa zaparcie i nalot na języku. Następnie codziennie zmniejszamy. oznacza to. Jeśli nie spostrzeŜemy Ŝadnych sensacji przy trawieniu. Ŝe tasiemiec został zatruty i wydalony. rano i wieczorem przez miesiąc. likwiduje stan zapalny. rozpuszczona w ciepłej wodzie. odrobina soli. wzmacnia trawienie. W miesiącu drugim 3 razy w tygodniu. 71 . Po trzecim zabiegu sprawdzić. niestrawność Ćwierć małej łyŜeczki imbiru. Lekko przestudzony napar pijemy. Śniadanie spoŜyć po 5 godzinach.dojdziemy do 20. W trzecim miesiącu — 1 raz w tygodniu. Najwłaściwszą do leczenia jest odmiana „reneta". odstawić na 10 minut. Napar z rodzynek Rodzynki umyć. Po 2 godzinach przyjąć środek przeczyszczający (sól gorzka lub olej rycynowy). Następnie zjeść śledzia z cebulą w oliwie. Zabieg powtórzyć po 2 dniach. SpoŜywamy na czczo. Śniadanie moŜemy spoŜyć dopiero po 15 minutach. Zalać wrzątkiem. gazy. odstawić do zaparzenia. Odbijanie Najlepszym lekarstwem na uporczywe odbijanie się jest kozie mleko. TASIEMIEC Rozetrzeć 10 dkg wyłuskanych pestek z dyni i 10 dkg borówek — brusznicy. czyści krew. kłącze kozłka. Wymieszać i wypić. Oczyszczenie z toksyn układu pokarmowego 1 łyŜeczka herbaty (najlepiej zielonej). Usuwa gazy.

Pić rano i wieczorem. Napój ze słodkich migdałów Kilka migdałów potłuc na drobno. nie ma juŜ sił sprawnie wydalać — wspomaganie zawsze będzie nam potrzebne. Pić wolno. gdzie wiekiem osłabiony organizm. Naturalne środki przeczyszczające Najprostszym. po łyŜce. ich uczucia przenoszone są na ciało fizyczne — równieŜ zatrzymują. zalać szklanką zimnej. którzy chcą wszystko zatrzymać dla siebie. biorąc na 1 szklankę siemienia 0. przegotowanej wody. W tym przypadku środki będą mało skuteczne. Często obstrukcja pojawia się u osób starszych. Ŝe w leczeniu antybiotykami wyniszczyliśmy florę bakteryjną jelita grubego. przed jedzeniem po 1 kieliszku. Przyjmować 2 razy dziennie. by organizm nie przyzwyczaił się do ciągłego wspomagania. by rozmiękły. liść mięty. z ciepłym mlekiem. Brak tej równowagi z sferze 72 . jaka jest przyczyna uporczywych zaparć. tyle oddajemy ile otrzymaliśmy lub inaczej tyle otrzymujemy ile oddaliśmy. który z podanych środków zadziała najbardziej skutecznie na nasz organizm. KaŜdego ranka spoŜywać je na czczo. Osobnicy. Wymieszać je i wsypać 1 łyŜkę mieszanki na szklankę wrzącej wody — gotować 10 do 15 minut. niewielką filiŜankę.nasienie czarnuszki. skutecznym sposobem na regulacje stolca jest codzienne wypijanie na czczo 1 lub 2 szklanek ciepłej. Odcedzić. Inne środki Poleca się równieŜ: — wywar z owsa (gotowany) — sok z rzodkwi — sok z kiszonek kapusty (lekko podgrzany) — zsiadłe mleko — kompot z suszonych jabłek lub wiśni — sok z kiszonych ogórków (po miesiącu kiszenia) — sok z kapusty z droŜdŜami — napar z kory kruszyny — lewatywy Wypróbujmy. Wystarczy. w sferze materialnej i emocjonalnej. Napój z cebuli Cebule obrać.2 szklanki cukru. pokroić i rozgotować w 1 szklance wody. Ŝe zaparcia mają często podłoŜe psychiczne. korę kruszyny. Ŝe weźmiemy 4 z wymienionych składników. musimy przebudować siebie mentalnie. Pić rano i wieczorem. Chińczycy mówią o konieczności zachowania równowagi. przed jedzeniem. NaleŜy stosować kilkudniowe przerwy. WaŜne jest zastanowienie się. wypróbowanym. Napój z suszonych śliwek Kilka suszonych śliwek zalać wieczorem przegotowaną zimną wodą. Pić na czczo i wieczorem przed snem. Znawcy wschodniej wiedzy podają. przegotowanej wody. po jej odbudowaniu drobnoustroje podejmą pracę i przywrócą sprawność wydalania. kwiat wrotycza. Siemię lniane z cukrem W młynku do kawy zemleć siemię lniane z cukrem. MoŜe być ich wiele. Odstawić na 15 minut. Często wskazuje się.

gdy Ŝycie chorego jest zagroŜone. 73 . Pić rano i wieczorem. Ŝe zaparcia mogą być spowodowane nadmiarem gorąca w jelicie grubym. ciepłozimno) upatruje. Przegródki zalać 300 gramami spirytusu i odstawić na 3 dni. dla dzieci mniej — odpowiednio do wieku i wagi ciała. Sami musimy przyczynę odnaleźć. Sposób II: Młode. który moŜe wywołać odwrotność — zaparcie. Podawać ciepły wywar do picia. po pół filiŜanki. spieczony. SCHORZENIA NEREK Siemię lniane Jedną łyŜeczkę siemienia zagotować w 1 szklance wody. po 6 do 10 kropli na kieliszek ciepłej wody. Butelka lub słój z zakrętką powinien być wypełniony w 3/4 objętości. zielone orzechy włoskie pociąć na kawałki i zalać wódką. Gdy biegunka ustanie.duchowej. Stosować tylko w okresie biegunki. Pić po pół szklanki co 2 godziny. gdy podajemy dorosłym. gdy długotrwała biegunka wyniszczyła naturalną ochronę jelit — odbuduje osłonę. Środek z orzechów włoskich Sposób I: Rozłupać 20 dkg włoskich orzechów. W czasie biegunki przyjmować 4 razy dziennie. Ŝe niedostatecznie rozpuszczone kryształki nie zostaną przypadkowo spoŜyte. Metoda ta zalecana jest wówczas. by mieć pewność. pod przykryciem. inne zaistniały przyczyny. PodraŜnienie pęcherza moczowego Przy skłonnościach do częstego moczenia się zalecane jest spoŜywanie herbatki z wąsów kukurydzy lub z ogonków czereśni albo wiśni. trudny do wydalenia. BIEGUNKI Biegunki u dzieci FiliŜankę ryŜu zalać 7 filiŜankami wody i gotować na małym ogniu. Wódkę naleŜy wlać do pełna. Przecedzić przez sitko. przez serię prób i obserwacji organizmu. gdy podajemy dzieciom. Radykalny środek w biegunce (biegunka ostra. czerwonka) Dwa kryształki nadmanganianu potasu rozpuścić w 2 szklankach wody. Jest to silny lek. Dla dorosłych po 1 szklance. MoŜemy rozcieńczyć wodą i dla poprawy smaku dodać sok z cytryny. emocjonalnej. blado róŜowy. Taki wywar wskazany jest równieŜ dla dorosłych. nie częściej niŜ 2 razy dziennie. Medycyna chińska opierając się na konieczności równowagi (yang-yin. SpoŜywać nie więcej niŜ 2 łyŜeczki jednorazowo. Wskazane jest wykonywanie równieŜ lewatywy z tego roztworu. W okresie podraŜnienia pić kilka razy dziennie. Roztwór powinien być róŜowy. Dla zachowania bezpieczeństwa po rozpuszczeniu się kryształków przelać w spokojny sposób do innego naczynia. Herbata z czarnych jagód Suszone czarne jagody zaparzyć jak herbatę i pić. Według tej metody pomaga jedno lub dwa spoŜycia. wyjąć z nich przegródki oddzielające poszczególne części jąder. materialnej wywołuje schorzenia. są trudne do zrozumienia i leczenia. które stanowią zagadkę. co 2 godziny. przez 1 godzinę. natychmiast przerwać podawanie nalewki. KaŜdy organizm jest inny. wówczas wysycha naturalna wilgoć a kał staje się suchy.

wypić półtorej szklanki wywaru z ziół przeczyszczających lub sok z buraków albo ze szpinaku. Kuracja trwa niekiedy do 7 dni. Po upływie doby powtórzyć to samo. Sposoby na rozpuszczenie kamieni w nerkach w wątrobie i pęcherzyku Ŝółciowym Sposób I: Głodować przez 1 dobę. Pić co godzinę po 2 łyŜki. czy kamienie zostają wydalane. Obserwować reakcje organizmu. gdy odczuwamy chłód w lędźwiach. W godzinę po lewatywie wypić 1 szklankę oliwy z oliwek i zaraz po tym 1 szklankę soku z grejpfruta. dodać miodu. Musimy obserwować. codziennie zwiększając. Sposób II: Zjadać duŜe ilości rzeŜuchy. Wstawić do niezbyt gorącego piekarnika. ale nadal musimy głodować. 74 . Mleko powinno zagotować się ale nie powinno wykipieć. na pół godziny przed jedzeniem. MoŜna pić jedynie wodę. Przecedzić. by nasączyć roztworem. Dawkę codziennie zwiększać. Pić 3 razy dziennie. które powstrzymywać naleŜy poprzez połoŜenie się do łóŜka i ssanie plasterka cytryny. Jedną filiŜankę mleka zmieszać z 4 filiŜankami przegotowanej wody. Po 15 minutach od wypicia oliwy i soku. Dodać 50 gram soku z imbiru i 50 gram miodu. Przykrywać suchym kawałkiem flaneli. Sposób III: Pić oliwę z oliwek. Podczas ogrzewania połowa mleka powinna wyparować. Odcedzić. Sezam daje siłę.Puchlina wodna Sposób I: Zalać wiejskim mlekiem 0. Kamienie ulegają rozpuszczeniu w pęcherzyku Ŝółciowym. Oczyszczenie nerek Wykonywać leczenie przy pełni księŜyca. Stosować. Po odcieknięciu nakładać na bolące miejsca. zaczynając od pół łyŜeczki do pełnej szklanki. Zetrzeć na drobnej tarce i nadal gotować w tym samym wywarze.8 kg korzenia pietruszki. Wkładać kawałek tkaniny z naturalnego włókna. Wywar pić 3 razy dziennie przed posiłkiem. Sposób II: Ugotować buraki w łupinach. Pijemy dwa razy dziennie. Zwykle powstają nudności. Kuracja trwa około 3 tygodni. Zaczynać pić od małych ilości. aŜ będzie gęsty jak syrop. Utrudnione oddawanie moczu Gotować 100 gram jęczmienia w 2 filiŜankach wody. Sposób III: Przygotować alkoholową nalewkę z korzenia czarnego bzu. Nie naleŜy pić wody. Po następnych 15 minutach moŜemy napić się wody. MoŜemy równieŜ stosować na brzuch przy wzdęciach. po 3 — 4 szklanki. Zdjęcia rentgenowskie powinniśmy wykonać przed i po kuracji — przedstawią skutek leczenia. Wykonać lewatywę. Leczy układ moczowy. Jest to silnie moczopędny lek. NaleŜy nadal kontynuować kuracje i głodówkę. dopóki wszystkie kamienie nie ulegną wydaleniu. Rozgrzewający okład z imbiru Wsypać na wrzątek sproszkowany imbir i krótko pogotować. wzmacnia ogień trawienny i inteligencję. Dzieciom podajemy w mniejszych ilościach. pośladkach i okolicy kostek u nóg. aŜ do zmniejszenia się płynu o 1/3 objętości. Wychłodzenie nerek W nerwobólach lędźwiowych i przy uczuciu chłodu w okolicy nerek spoŜywać smaŜone pory z orzechami na oleju sezamowym.

czyraki. JeŜeli odczuwamy osłabienie. wodę. pozbywamy się skutecznie kamieni. to i tak. herbatę. Trzeciego dnia — godzina 800 wypić 480 gram soku jabłkowego. Przy stanie zapalnym pęcherzyka Ŝółciowego (nawet jeśli nie ma kamieni) pomocną jest równieŜ taka kuracja. pijąc tylko sok. schorzenia skóry znikną same. JeŜeli przykre doznania uwolnimy z podświadomości. Na ogół trzeciego dnia kuracji. sokiem jabłkowym i oliwą. Jeśli mimo starań wystąpią wymioty. O godzinie 1900 przyjmujemy 4 łyŜki oliwy z oliwek i 1 łyŜkę soku. schorzenia skóry znikną same. Po tym wypijamy pozostałą część soku cytrynowego. schorzenia skóry Wszelkie schorzenia skóry. co 15 minut wypijać porcje oliwy i soku.Sposób IV: Wydalanie kamieni Ŝółciowych w ciągu 1 doby: Przygotować 1 litr oliwy z oliwek i 1 litr soku z cytryn (odcedzony). Musimy wypić cały litr oliwy — jest to waŜne. kamienie będą wydalane bezboleśnie. wrzody. Jeśli nie pojawia się w tych dniach wypróŜnienie musimy przyjąć codziennie ziołowe środki przeczyszczające. przyjmując według podanych ilości i czasu: godzina 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 —spoŜywamy 240 gram soku z jabłek — 480 gram — 480 gram — 480 gram — 480 gram — 480 gram — 480 gram Musimy zachować zupełny post. Gdy dokładnie przeprowadzimy kuracje. Kiedy oczyścimy ustrój z toksyn. Kuracje rozpoczynać o godzinie 1900. wciąŜ istnieją powroty? Dawna naturalna medycyna podobnie jak współczesna oficjalna leczyła schorzenia skóry maściami. Koniecznie musimy mieć przed sobą zegar. MoŜemy pić soki. aŜ wypijemy całą litrową butelkę oliwy. SCHORZENIA SKÓRY Medycyna Wschodu wyjaśnia. Drugiego dnia — postępujemy tak samo. MoŜe dlatego leczenie jest trudne. Sok z jabłek jest wyłącznym poŜywieniem przez 2 dni. Przez 12 godzin poprzedzających kuracje nie naleŜy nic jeść ani pić mleka. Najlepiej wykonać zdjęcia rentgenowskie przed i po kuracji. znanym w Ameryce Łacińskiej — stosowanym prze Indian. by ściśle przestrzegać ilości soku i czasu przyjmowania. moŜemy połoŜyć się do łóŜka. Ŝe niegdyś byliśmy emocjonalnie zranieni i jak skorupą odgradzamy się od świata. W tej kuracji naleŜy bezwzględnie przestrzegać receptury i wykonywać z dokładnością do 1 minuty. Lek na liszaje. Dokładnie co kaŜde następne 15 minut wypijamy 4 łyŜki oliwy i 1 łyŜkę soku. Po pół godziny (830) wypić 120 gram oliwy z oliwek i zaraz potem wypić 1 szklanką zmieszanego z wodą soku jabłkowego. Podaje się niekiedy. Pozostawiono po sobie recepty. Sposób V: Usuwanie kamieni i piasku z nerek i pęcherzyka Ŝółciowego. Składniki (w takiej samej ilości) 75 . Ŝe schorzenia na skórze. w obawie przed duchowym bólem. w godzinę po zakończeniu ostatniej porcji. WaŜne jest. w tym określane „krokodyla skórą" spróbujmy leczyć tak zwanym „białym plastrem". kawę. są tylko sygnałem zatrutego organizmu. by przekonać się czy zeszły wszystkie kamienie.

Rozpuścić w garnku pól kilograma smalcu wieprzowego i dodać liście szczawiu. Suchy i mokry liszaj Znika jeśli posmarujemy go pianą z pyska zmęczonego biegiem konia. OdleŜyny Aby u długo leŜących chorych nie powstawały odleŜyny. dopóki nie stanie się plastyczna i jednorodna. Jako pierwszy roztapiamy wosk pszczeli i cały czas mieszamy. Nie moŜna logicznie wytłumaczyć. Okład zmieniać co 2 dni. Wyjąć Ŝółtka i podgrzewać je kolejno nad płomieniem świecy. aŜ do wyleczenia. zdejmujemy z podgrzewania i nadal mieszamy zastygającą masę. Okład zmieniamy 2 razy dziennie. guzy i inne schorzenia skóry są krople. Leczenie „krokodylej skóry" wymaga. Kalafonie mielemy na proszek i przesiewamy przez gęste sito. dodajemy i nadal mieszamy. Jeśli mamy zbyt wysuszoną skórę. które wypływają z podgrzewanego Ŝółtka utrzymywanego na widelcu lub siatce. pojawi się sam na powierzchni i będzie łatwy do zdjęcia gazikiem. Ostatnim dodawanym składnikiem jest słonina. po umyciu głowy nacierać garścią soli kuchennej. gdy nacieramy je rozciętymi na pół rodzynkami. Liszaje nabyte od psów i kotów Znikają natychmiast. dlaczego sposób ten jest skuteczny. Słoninę kroimy na małe kosteczki. Warstwę maści nanosić na lnianą tkaninę i nakładać na powierzchnie skóry dotkniętą egzemą. Lekarstwem na egzemę. wykonując nacieranie przez 15 minut. Smarować bezpośrednio na skórę lub robić okład pod ceratkę. niesolona Plaster przygotowujemy w łaźni wodnej (garnek ze składnikami wstawiamy do większego garnka w którym wrze woda). Łuszczyca skóry W łuszczycy skóry przyjmować po 2 łyŜeczki oleju kukurydzianego. rano i wieczorem (podczas posiłku) przez 2 miesiące. Zabieg powtarzać sześciokrotnie. Podobne leczenie prowadzić przy egzemie skóry. Chwytanie kropli jest dość trudne. Przy leczeniu czyraków i innych schorzeń skóry na ośmiokrotnie złoŜoną gazę nakładamy cienką warstwę białego plastra. Kiedy wszystkie składniki roztopią się i wymieszają ze sobą. Raz w tygodniu. świeŜa. Zmieniać dwukrotnie w ciągu dnia. Inny sposób to nawilŜanie miejsc zmienionych liszajem „wodą okienną" — woda. aŜ skóra stanie się elastyczna. powodując łysienie.— kalafonia sproszkowana — biały pszczeli wosk — wieprzowa słonina. Sposób III: Niekiedy pojawia się egzema głowy. naleŜy pod łóŜkiem chorego stawiać miskę z zimną wodą. Mocujemy opatrunek. Potem odstawić na 2 doby w chłodne miejsce. Liście umyć. by leku nie tracić. która powstaje na szybach przy zmianie pogody. Ropnia z czyraków nie naleŜy wyciskać. Wsypujemy proszek kalafonii (cały czas mieszając). Sposób II: Ugotować jajka na twardo. KaŜda kropla jest cennym lekarstwem. by okład z białego plastra wymieniać co 5 lub 6 dni. Co 2 dni wymieniać okład na świeŜy. Garnek wstawić do piekarnika nagrzanego do 150°C. przyjmować po 1 łyŜeczce. 76 . osuszyć na ściereczce. Leczenie egzemy Sposób I: Maść do leczenia egzemy uzyskamy z liści szczawiu.

zmartwiałe tkanki Czarny Ŝytni chleb świeŜo upieczony i obficie posypany kamienną solą. Grubą warstwę nałoŜyć na gazę i umieścić na chore miejsce. zmywać. Zmieniać okłady co godzinę lub dwie. dopóki składniki nie staną się gęste jak pasta. — Namoczyć nasiona lnu. Maść nakładać na przemyte rany. w zaleŜności od zainfekowania rany. PrzyłoŜyć na odmroŜoną skórę. — odmroŜenia (sposób II): złoŜyć gazę w 4 warstwy i zanurzyć w wodzie zimnej (moŜna bardziej schłodzić lodem). Pod wpływem zimna napłynie krew i przyniesie ze sobą Ŝycie dla zniszczonych mrozem tkanek. Lama naciął noŜem czerniejące miejsce. RównieŜ na myśl o wydzielaniu się śliny. półpasiec. Leczenie było skuteczne. — ŚwieŜą pokrzywę majową ubić ściśle w słoju i zalać spirytusem. dobrze ze śliną wyrobioną na masę. nabrzmiała od zainfekowania rany. Powinna zagoić się po 6 godzinach. Krwią jaka wymazał ranę i jej okolice i przywiązał opatrunek. Jest to doskonały środek do przemywania ran i nasączenia okładów przykładanych na wrzody i inne schorzenia skóry. MoŜe ta metoda uratuje kogoś przed amputacją. Rana silnie zainfekowana (zakaŜenie krwi) W tej metodzie rana musi być otwarta. Utrzymać przez 10 godzin. zwiększa się jej ilość. Zabieg powtarzać. lekko ranę oczyścił wyciskając zakaŜoną krew. 77 . Uzyskaną mieszankę. miazga czosnku i cebuli nie powinna dotykać bezpośrednio do rany. ropnie. — skóra twarzy zniszczona słońcem i wiatrem: smarować Ŝółtkiem. Na ranę i wokół niej nakładamy okład z plastra wątroby baraniej lub wołowej (zwierzę zdrowe. nakładamy grubą warstwą na rany. — odmroŜenia: świeŜe odmroŜenia nacieramy lekko śniegiem. aŜ kompres wyschnie. świeŜo zabite). strupy i inne schorzenia skóry Znikną pod wpływem pasty. Okłady wykonywać dopóki pod nimi będą wciąŜ pojawiać się wrzody. Rozmiękłe nakładać na oparzenia. Wykonujemy językiem ruchy obrotowe w jamie ustnej. Ŝujemy w ustach. Ręka chorego sczerniała. Krótko i bezpiecznie zagotować. pęcherzycę. Dodać wiejskiego mleka i gotować. Pryszcze moŜemy sterylnie przekłuwać. takie same ilości wieprzowego niesolonego smalcu i pszennej mąki. Pasta: podsmaŜyć na patelni. Pod okładem pojawiają się pryszcze i małe wrzody.Rany i skaleczenia Korzystając z doświadczeń naturalnych metod leczenia innych narodów. Zabieg powtarzał czterokrotnie. łuszczycę. — Metoda rosyjska — porowate pudełko napełnić miazgą czosnku i cebuli. które skutecznie leczą nawet trudno gojące się rany. Silnie zainfekowane rany. Maść z wosku i oliwy Do przygotowania maści. co powoduje zwiększone wydzielanie się śliny. NałoŜyć papier woskowany. Gdy zaschnie. owinąć ciepłym szalem. — oparzenia: roztrzepać całe jajo i smarować poparzone miejsca. czyraki nakładać pastę z podpieczonej cebuli lub podpieczonego czosnku. Na całkowite wyleczenie potrzeba czterokrotnej zmiany opatrunku. Pudełko powinno być większe niŜ rana. Utrzymywać. Wszelkie małe i duŜe krosty. Czynnikiem leczącym są olejki eteryczne. Naturalne opatrunki — Rozciąć kawałek liścia aloesu i przyłoŜyć do rany. mieszając z duŜą ilością śliny. innych kultur znajdujemy opis wyleczania zakaŜenia krwi (gangreny) przez tybetańskiego lamę. bierzemy 2 części oliwy z oliwek i 1 część czystego pszczelego wosku. odmroŜenia. — Na rany wrzodziejące. Na skórze jaka (zwierzę) wykonał równieŜ nacięcie i upuścił z rany nieco krwi. Ustawić na działanie słońca na 2 tygodnie.

Podobną kuracje stosuje się dla cieląt. uszu. Nadciągnięte mięśnie — Mięśnie nadciągnięte kompresować okładami z gorącego mleka. Wymieniać gdy tylko stygną. owinąć w 2 ręczniki i pozostawić na 10 minut. Kuracja trwa 10 dni. Przyspieszenie wzrostu u dziecka Surowe świeŜe jajko mieszać z 2 szklankami mleka. Przy zbyt obfitych — pić po 1 łyŜce. — Recepta z Macedonii — naleŜy jeść duŜo cebuli. Zwiększenie pokarmu u kobiet karmiących — NóŜki wieprzowe rozdrobnić na kawałki. co 2 godziny. Nakrywamy głowę i ciało kocami i wdychamy jak najwięcej dymu. Rozpalamy ognisko. Pić bulion w niewielkich porcjach kilka razy dziennie. Oparzenia — Przykładać plasterki owoców gruszy. 78 . Mokre drewno podczas spalania dawać będzie duŜo dymu. kompresować. — Wykonywać kompresy z soku buraka.Skaleczenia skóry Zetrzeć surowego ziemniaka. Okład zmieniać 3 razy dziennie. Na filiŜankę wywaru zuŜywać połowę korzenia. najlepiej zaraz po deszczu. Przyjmować po pół filiŜanki 3 razy dziennie. Chorowite dzieci Na wiosnę kąpać dziecko w wywarze ze świeŜych liści włoskiego orzecha. RÓśNE Zaburzenia w menstruacji Sposób I: Przy nieregularnych i zbyt obfitych miesiączkach. kiedy gałęzie są jeszcze nasiąknięte. Okład nałoŜyć na bolące miejsce. Sposób II: Recepta z Chin i Japonii. Gronkowiec złocisty Znachorzy Rosji przekazują bardzo oryginalną i jak twierdzą skuteczną metodę likwidującą w organizmie gronkowca złocistego. zaparzyć 1 łyŜkę polnego skrzypu w 2 szklankach wody. Gotować w 2 litrach wody aŜ zmniejszy objętość do połowy. gdy miesiączka jest zbyt bolesna i obfita. — Herbatę i nieco cukru zaparzyć w imbryku. Korzeń piołunu (świeŜy lub suszony) kroić na kawałeczki i gotować. Przy słabych — pić 3 razy dziennie po łyŜce. Dodać śmietanki lub mleka. przy pomocy dymu z mokrych gałęzi drewna brzozy. Pić 3 razy dziennie. gardła. — Pokroić cebulę na drobną kosteczkę i zasypać cukrem (1:1). Wymieszać. owinąć w gazę. Czyrak Smarować świeŜym Ŝółtkiem jaja. Dym jest lekarstwem w tej kuracji. Nie brońmy się gdy dym wnikał będzie do oczu.

Pić na gorąco.Obrzęk sutków w okresie połogu Przygotować wywar z 37 g suszonych mandarynek i 1 g lukrecji. po 1 łyŜce. pić na czczo. — Wymieszać sok z marchwi z mlekiem (1:1). — ZmiaŜdŜyć czosnek i gotować z mlekiem. Podawać do picia. Guzy na piersiach u kobiet — pasta Receptę pozostawili chińscy Ŝołnierze. W tym czasie popijać herbatę z liści poziomek. po 1 łyŜeczce. Gotować pod przykryciem. Stopić na niewielkim ogniu lub w piekarniku. Osłodzić miodem. kilka razy dziennie. na noc do pochwy. Pić 6 razy dziennie po łyŜce stołowej. 79 . — Pociąć drobno 10 główek cebuli i 1 główkę czosnku. Pić na ciepło. Wkładamy. — Pić sok z selera. Pić na gorąco. Przecedzić i pić na gorąco 3 razy dziennie. Jest równieŜ skuteczna i likwiduje guzy na piersiach u kobiet. Koklusz — Stary sposób walki z kokluszem: zawiesić dziecku korale z ząbków czosnku. — Wyrzuca zaflegmienie: wymieszać sok z borówek z miodem (1:1). Łączyć z popiołem w proporcji 1:1. — Metoda brazylijska. Wpół godziny po posmarowaniu pastą. Dwa dojrzałe banany przetrzeć przez sito. Przecier zagotować ze szklanką osłodzonej wody. Przecedzić i ponownie zagotować. — Pić sok brzozowy (lub klonowy) wymieszany z mlekiem. śółty tulipan. Podczas snu układać blisko nosa. Dodać nieco soku z bluszczyka i miodu. MoŜe być przechowywany przez kilkanaście lat. po 1 szklance. Zdjąć korę z całej długości gałązki drzewa brzozowego. zabezpieczając nitką. Pić ciepłe przez cały dzień zamiast kawy i zupy. Dodać rumu. Cebulkę i część naziemną tulipana razem z kwiatem kroić ukośnie i ścierać na miazgę. Pić gorące przed snem. Lek powinien mieć konsystencję pasty. — Zdjąć tłuszcz z wieprzowych jelit. Pić z gorącym mlekiem. Gotować w mleku. Pić często. co godzinę. Nitka musi zwisać. by moŜna rankiem. tampon wyciągnąć. Pasta słuŜyła im do usuwania odłamków z rany i innych części metalowych tkwiących w ciele. Lekiem są olejki eteryczne. Rozpuszczony wlać do słoika. zamknięty (jeszcze nie rozwinięty) wyrwać z ziemi. Bronchit Sposób I: Metoda macedońska: na półtora litra wrzącej wody wsypać 40 dkg otrąb. Sposób II: Na szklankę mleka wsypać 1 płaską łyŜkę rozdrobnionych liści szałwii. cząstki metalu same wychodzą na zewnątrz. Tampony z czosnku Oczyszczone ząbki czosnku owijamy w gazik. Spalić na popiół. Stosować na okłady. — Zagotować 1 szklankę białego gronowego wina z 60 gramami pieprzu. — Utrzeć Ŝółtko z cukrem (kogel — mogiel). MoŜna dosłodzić. PrzełoŜyć do słoika i konserwować wódką. MoŜna zmieszać tłuszcz z terpentyną i smarować piersi chorego. Pić na gorąco. oczyścić i odciąć korzenie (są trujące). 2 razy dziennie. Kaszel — Ugotować 1 szklankę mleka wiejskiego z 2 suszonymi figami.

znachorzy zalecają: przygotować mocny wywar z liści i młodych pędów czarnej porzeczki. Niedowidzenie Przy wszelkich schorzeniach oczu powodujących niedowidzenie. a my jesteśmy daleko od dentysty lub są to godziny nocne. Z lewej ręki pobieramy z Ŝyły równieŜ 2 ml krwi i wstrzykujemy w prawy pośladek. między dziąsłem a policzkiem. Wyciągnąć. Ŝe toksyczne płyny ustrojowe. Zewnętrznie: polewać najbardziej ciepłym wywarem głowę. Zwiększone poty wydalą chorobę na zewnątrz. — Plaster niesolonej słoniny wkładać po stronie bolącego zęba. ustaje nerwoból. Przywraca wzrok. strącamy lub wyjmujemy. Środki napotne Sposób I: Dla zwiększenia pocenia się. Gdy paląca się część znajdzie się blisko ucha. Sposób II: — herbata czarna (nie za mocna) — sok z czarnej rzodkwi (starta razem ze skórą) — odrobina imbiru — szczypta soli Zachować kolejność w dodawaniu składników. i odwrotnie. Znachorzy tworzyli takie lejki z kawałków lnianej tkaniny. Zdrowie powróci. nacieramy nadgarstek lewy. Nieznany jest sekret tej terapii. Atak astmy Podczas ataku astmy spróbować trzymać w ustach i połykać drobne kawałki lodu. Gdy jajko wystygnie. co spowoduje. Zabieg wykonujemy równieŜ w drugim uchu. 3 razy dziennie.Świnka Przy leczeniu świnki (dawne metody medycyny ludowej) pobieramy 2 ml krwi z Ŝyły prawej ręki i zaraz wstrzykujemy w lewy pośladek. przeciąć na pół i obie połowy. przyłoŜyć szybko na miejsce gdzie boli najbardziej. Środek wydatnie zwiększa pocenie. naleŜy całe ciało wysmarować mleczkiem wytworzonym z maku. naleŜy czosnkiem natrzeć nadgarstek wewnętrznej części ręki. Wyciąganie ości z gardła Nadtopić stoŜkowo nad płomieniem świeczkę i szybko przykładać do wystającej z gardła ości. Umocować by pozostało na swoim miejscu. Jeśli boli ząb po prawej stronie. Szerszą końcówkę podpalić. Niedosłyszenie po zaziębieniu Z kartki papieru utworzyć lejek i jego wąską końcówkę włoŜyć do ucha. Postępowali podobnie jak z lejkiem papierowym. od dawna znany i stosowany w świecie znachorów. Nerwobóle Ugotować jajko na twardo. nasączonej lub pomazanej woskiem pszczelim. Wyciąganie owada z ucha UłoŜyć chorego uchem do góry i wkraplać oliwę. Odczekać pół minuty. Ból zęba — Gdy pojawi się ból zęba. 80 . Wewnętrznie: pić ciepły wywar kilka razy dziennie. skuteczny. by ość wtopiła się w świecę. Nakładać równieŜ okład z czosnku na gazę i umieszczać go na skroniach. Głowę obwiązać chustką. które nie mogą z organizmu wydostać się i tworzą schorzenia. Po zabiegu owinąć suchym ręcznikiem. Owad martwy lub Ŝywy pojawi się na powierzchni.

Trzymać w zamkniętym słoiku. Sposób II: Wbrew zwyczajowi. Musimy doprowadzić do równowagi energetycznej śledziony. Okłady wymieniać 2 razy dziennie. niezadowolenia tłumionego lub nadmiernie spoŜywanego alkoholu. Sposób V: JeŜeli w zaśnięciu przeszkadzają nam myśli. Po wychłodzeniu wątroby powróci zdrowy sen. znikną 81 . Pasty do zębów znajdujące się na rynku zawierają w swym składzie fluor. — krwotoki wewnętrzne: pić co 20 minut filiŜankę ciepłego wywaru. NaleŜy strumieniem zimnej wody polać nogi od stóp aŜ powyŜej kolan. Krwawienie z nosa U dorastającej młodzieŜy pojawiają się niekiedy częste krwawienia z nosa. Mają podłoŜe emocjonalne. Lunatyzm Postawić na noc obok łóŜka lunatyka miskę z zimną wodą. Kurzajki Kurzajką nazywamy dobrotliwy guz. Sposób III: Przed snem pić kozie mleko. który utwardza zęby. ale równieŜ utwardza naczynia krwionośne i mózgowe. a obrazy widzimy jak na filmie. — krwotoki zewnętrzne: przemywać ranę ciepłym wywarem i nasączać nim opatrunek. Polewać przez około 2 minuty. Krwotoki ŚwieŜe korzonki (4 sztuki) wonnego geranium umyć. Sposób znachorski: mały Ŝelazny kluczyk zawiesić na wełnianej nitce tak. wówczas nie będziemy cierpieć na bezsenność. mocny. Bezsenność Sposób I: Jeśli jesteśmy zdenerwowani lub mamy przepracowany umysł. Utrzymać aŜ ból zniknie.— MoŜna dla uśmierzenia bólu zęba włoŜyć do ucha (po stronie bolącego zęba) korzeń babki lancetowej. Z ludowych sposobów leczenia podaje się: — nacieranie plasterkiem czosnku — pocieranie rozkrojoną cebulą — kompresowanie kwaśnym mlekiem — pocieranie Ŝywym ślimakiem — jego wilgotną stroną — smarowanie sokiem z łodygi jaskółczego ziela — wiązać na nitce tyle supłów ile jest kurzajek. oznacza to. — Mycie zębów naturalnymi środkami: z kamiennej soli (szarej) zawierającej mikroelementy pierwiastków (najlepiej zemleć ją w młynku) i oliwy z oliwek robimy pastę do mycia zębów. który pojawia się samoistnie i często samoistnie znika. Zwykle trwa to około 1 godziny. Gdy nitka zbutwieje. Nitkę zakopać w ziemi. by zwisał na plecach między łopatkami. Sprowadzamy krew do nóg uwalniając mózg od przekrwienia — uśniemy. zdrowy sen. Najczęściej występuje na dłoniach i stopach. Wypróbujmy. Ma prawdopodobnie podłoŜe wirusowe. Sposób IV: Kiedy budzimy się w nocy między godziną 01 a 03 — mamy nadmiernie rozgrzaną wątrobę w wyniku stresów. zalecane jest spoŜyć przed snem cebulę i to dość duŜo — zapewniać ma dobry. pociąć i zagotować w 1 litrze wody. Dysfunkcje swoje organizm objawia poprzez bezsenność. oznacza to. Utrzymać w stanie wrzenia przez 20 minut. Ŝe będziemy mieć kłopoty z zaśnięciem (nadmiernie przekrwiony mózg). które lawinowo przepływają przez nasz umysł. Ŝe mamy wychłodzoną i słabą śledzionę.

wówczas kurzajki — skuteczne.

Brodawki pieprzyki ( sposoby znachorskie)
— rozciąć ziemniaka na pół. Jedną część wyrzucić za siebie. Wilgotną stroną drugiej połówki natrzeć brodawki, a potem zakopać Kiedy ziemniak zgnije brodawki równieŜ znikną. Spróbujmy. — wyrwać z korzeniami źdźbło skoszonego zboŜa (lub trawy). Ostrą słomką nakłuć kilkakrotnie brodawkę lub pieprzyk. Natychmiast zakopać w wilgotnej ziemi, korzeniami do góry. Gdy zgnije słomka, brodawka równieŜ zniknie. Spróbujmy.

Wrastające paznokcie
Ze starej skórzanej rękawicy uciąć palec. Wypełnić go wiejskim niesolonym masłem lub masłem sklarowanym GEE. Skuteczną będzie równieŜ maść z pszczelego kitu. Zakładać na chory palec. Kuracja trwa 3 tygodnie. Paznokieć mięknie, podnosi się nieco (moŜemy pomóc lekko go podnosząc) a bolące miejsce zagoi się. Przyczyną wrastania paznokci są zbyt ciasne buty.

Odciski
Sposób I: Moczyć w occie łupiny z cebuli. Po 2 tygodniach nałoŜyć spreparowaną substancję na odcisk. ObandaŜować. Sposób II: NałoŜyć na odcisk skórkę z cytryny z niewielką tylko ilością białej tkanki. Odcisk schodzi po 5 dniach,

Na porost i przeciw wypadaniu włosów
1 część koniaku 4 części soku z cebuli 6 części wywaru z korzenia łopianu Wymieszać składniki i nacierać głowę.

Dolegliwości poalkoholowe
Do szklanki zimnej wody wlać 20 kropli miętowych i naleŜy wypić jednym haustem — wychładzanie wątroby.

Szybkie wytrzeźwienie
Sposób I: Wlać do kieliszka 5 kropli amoniaku i podać do picia. Sposób II: Pozbawionemu przytomności silnie nacierać uszy. Przypływ krwi do głowy przywróci świadomość.

Inne
— Jeśli przewidujemy, Ŝe przez dłuŜszy czas będziemy na mrozie, naleŜy wypić gorące czerwone wino z dodatkiem miodu, cynamonu, goździków. Wyrównamy ciepło, które zabiera nam mróz. — RyŜ przed gotowaniem praŜymy w niesolonym maśle na małym ogniu — przyspiesza zrastanie się kości. — Pomarańcza jest pomocna w schorzeniach serca i astmie. Usuwa toksyny fizyczne i psychiczne. Nie naleŜy spoŜywać pomarańczy w zimie poniewaŜ działają wychładzająco na organizm. — Codzienne spoŜywanie na surowo od 3 do 5 ziaren nasion szyszek sosnowych zapobiega wszelkim chorobom. — śuć codziennie 2 do 4 orzechów włoskich — poprawia intelekt i prace mózgu. — Granat — leczniczo spoŜywać 1 owoc dziennie. Poprawia pracę serca i układu trawienia. Ziaren nie rozgryzać lecz połykać w całości. — Figi — oczyszczają krew
82

— Migdały — wzmacniają układ nerwowy i mózg. Poprawiają wzrok i pamięć. Moczyć w wodzie przez noc 3 do 4 migdałów. Rano zdjąć skórkę i Ŝuć. Jest to dobowa porcja. — Po połogu przez 40 dni smaŜyć 6 migdałów nieobranych ze skórki w odrobinie masła niesolonego, dodać niewielką ilość miodu. Jeść na czczo. Wzmacnia i przywraca siły kobiecie. — Oliwa z oliwek — lekko przeczyszcza i chroni przed zaziębieniem. W okresie grypowym przyjmować zapobiegawczo przed snem, gorące mleko z 4 łyŜkami oliwy z oliwek. — Olej sezamowy — doskonały przy wszelkich zaburzeniach. Chudzi przybierają na wadze, otyli wagę zmniejszają. JeŜeli kobieta na 5 dni przed okresem przyjmie nieco oleju sezamowego — nie cierpi. Najlepszy jest czarny olej sezamowy. UŜywa się w okresach chłodu. Wzmacnia inteligencje. Usuwa zmęczenie, likwiduje swędzenie skóry. ŁyŜka oleju przyjęta wieczorem ze szklanką mleka wzmacnia i oczyszcza organizm. — Mleko zsiadłe — wzmacnia serce i ogień trawienny Ŝołądka. Zalecany dla osób cierpiących na hemoroidy i guzki krwawnicze. — Aloes — usuwa skąpe i bolesne miesiączki. — Czosnek — poprawia trawienie, usuwa gazy, obniŜa ciśnienie, pomocny przy rwie kulszowej, bólach reumatycznych. — Cynamon — usuwa śluz, zwalcza przeziębienie. — Goździki — łagodzą kaszel, likwidują nudności, czkawkę, odbijanie się, usuwają gazy i robaki. — Kolender — jest moczopędny i wiatropędny. — Szafran indyjski — gotowany w mleku: rozpuszcza nieczystości krwi, usuwa śluz, czyści mleko matki, poprawia cerę, zwalcza egzemę, leczy przewlekłe zapalenie zatok, kaszel, anemię, układ moczowy i narządy rodne u kobiet. — Koper — praŜyć i spoŜywać na koniec posiłku. — Mięta — usuwa gazy, niestrawność, nudności, bezsenność nerwową, zmęczenie, — Kozieradka pospolita — zwalcza cukrzyce i usuwa gazy, moczyć przez noc i rano Ŝuć na surowo 1 łyŜkę. — Czosnek likwiduje infekcje o podłoŜu bakteryjnym i grzybiczym. — Piołun, cebula, pestki dyni — zwalczają pasoŜyty. — Ślaz — wytwarza śluzowatą warstwę ochronną łagodząc wewnętrzne podraŜnienia. — Rumianek— tworzy na powierzchni skóry antyseptyczną warstwę ochronną, dezynfekującą ranę i ma działanie ściągające i przeciwzapalne. — Korzeń lukrecji — łagodzi wrzody Ŝołądka. — Olejek miętowy — łagodzi bolesne skurcze Ŝołądka. — Olejek goździkowy — łagodzi ból zębów. — Głóg — uspakaja rytm serca i powoduje jego dokrwienie. — Papryka, imbir, gorczyca — pobudzają układ krąŜenia. — Olejek z bazylii — uspokaja w stanach depresji. — Jemioła, dzika róŜa, przywrotnik — regulują miesiączkę. — Krwawnik — leczy skutecznie uporczywe krwawienia z nosa. — Pieprz czarny z miodem — leczy astmę oskrzelową, usuwa gazy, czyści krew. Przyjmować rano i wieczorem. Nie jeść przez 15 minut po spoŜyciu. — Wyciąg z szyszki chmielu z alkoholem lub winem — leczy wątrobę i Ŝółtaczkę.

Kosmetyka
— Cebulową miazgę lub sok z cebuli mieszać z octem. Smarować piegi. — Sokiem z cebuli smarować i wcierać w skórę głowy. Arabowie dodają jeszcze sól i pieprz. Wzmaga porost włosów. Leczy łysienie plackowate.
83

— Sok z korzenia pietruszki lub napar wsmarowywać 2 razy dziennie w piegowatą skórę. — Rozjaśnienie skóry na twarzy uzyskamy, gdy będziemy rano i wieczorem myć ciepłym wywarem z korzenia pietruszki. Na pół litra wody dodajemy garść startego korzenia pietruszki. — Rozjaśnienie piegowatych miejsc uzyskamy, gdy będziemy smarować je rozgniecionymi owocami porzeczki. Stosować codziennie przez cały okres owocowania, od zielonych niedojrzałych po zupełnie dojrzałe. — Maseczka: 1 surowe Ŝółtko 1 łyŜeczka z soku z cytryny 1 łyŜeczkę gliceryny (lub oliwy z oliwek) Mieszać i nakładać na twarz, na 1 do 2 godzin. Zmywać. Stosować co 2 lub 3 dni w okresie regeneracji skóry. — Maseczka: 1 surowe Ŝółtko 1 łyŜeczka miodu 1 łyŜeczka gliceryny (lub oliwy z oliwek) Postępować jak w poprzednim przepisie. — Jabłko zjedzone przed snem w naturalny sposób czyści zęby. Pektyny i kwasy organiczne niszczą chorobotwórcze bakterie. — Aby odmłodzić skórę twarzy, szyi, piersi, brzucha, jako kosmetycznego środka uŜywać soku z jabłek lub startego jabłka. MoŜna równieŜ zastosować jabłko rozgotowane we własnym sosie.

84

SPIS TREŚCI
WSTĘP .................................................................................... 3 ZAPOMNIANE METODY ..................................................... 4
Bańki lecznicze ........................................................................................... 5 Przygotowanie i technika stawiania baniek ................................................. ..5 Pijawka lekarska ...................................................................................... .6 Lewatywa.................................................................................................. .7 Sposób wykonania lewatywy ...................................................................... .7 Kuracja oczyszczenia organizmu ............................................................... .8 Leczenie lewatywą ..................................................................................... .9 Leczenie zimną wodą ............................................................................... .9 Leczenie moczeni ...................................................................................... 11 Leczenie miodem ...................................................................................... 12 Kuracja kitem pszczelim ............................................................................ 12 Miody ziołowe ........................................................................................... 13 Przykłady leczenia miodem ....................................................................... 13 Wina .......................................................................................................... 14 Alkoholowe nalewki z ziół........................................................................ 17 Kuracja sokami ........................................................................................ 21 Kuracje parą ............................................................................................ 23 Kąpiele ziołowe ......................................................................................... 24 Kataplazm................................................................................................. 26 Leczenie glinką ......................................................................................... 27 Leczenie ziołami ....................................................................................... 29 Masło klarowane ...................................................................................... 32 Terapia kwiatowa ..................................................................................... 33 Przyjazne drzewa ..................................................................................... 33

ZAPOMNIANE LEKI ........................................................... 35
Cebula ....................................................................................................... 36 Czosnek ..................................................................................................... 38 Chrzan....................................................................................................... 39 Jabłko ........................................................................................................ 40 Ocet jabłkowy ........................................................................................... 41 Leczenie octem jabłkowym ........................................................................ 42 Cytryna ..................................................................................................... 43 Czereśnia ................................................................................................... 44 Porzeczka czarna ........................................................................................45 Maliny.........................................................................................................46 Porzeczka czerwona....................................................................................46 Agrest .........................................................................................................47 Burak czerwony ..........................................................................................47 Rzodkiew czarna........................................................................................ 48 Ziemniak .................................................................................................... 48 Szpinak .......................................................................................................49 Pietruszka ...................................................................................................50 Marchew .................................................................................................... 51 Kapusta ...................................................................................................... 51 Seler ......................................................................................................... .53 Por ........................................................................................................... .53 Kuracja oczyszczająca olejem słonecznikowym ..................................... .54 Kuracja z wąsów kukurydzy .................................................................... .54 Kuracja winogronowa.............................................................................. .55 Oczyszczanie organizmu (metoda z TybetU) .......................................... .55 Kuracja grzybkiem tybetańskim .............................................................. .56 Oczyszczenie organizmu z kwasu moczowego ....................................... .56 85

... Dolosa Claude: Medycyna chińska (wykład nieautoryzowany — maszynopis)....... Łódź 1999... Recepty znachorów........................................................... ........63 Cukrzyca ........ 4................ Kneipp S.............................................: Poradnik leczenia naturalnego. 7....57 Oczyszczenie organizmu liśćmi laurowymi ..................... Szymański A.. ........ 10..............J..... Warszawa 1996...... ..................... 12.............................. ...................................... Mach-Chieu.... Klimuszko C: Sposób na zdrowie...............................................: Lekarz domowy naturalny....: Uleczyć nieuleczalne.: Poradnik Zielarza... 5........................... 2...........73 Schorzenia nerek...................... Warszawa 1983.......62 Nowotwór ............ .....................Oczyszczenie organizmu sokami ..............................65 Osteoporoza ..............58 Reumatyzm .. 86 .............. ParyŜ........... Guillaume. Kraków 1894............. Warszawa 1991. Gumowska L: Uzdrawiający czosnek................ ..... ..........: Zioła..... 11................................. Przybylak Z......... .......................: Dietetyka energetyczna i medyczna chińska............. Warszawa 1991................................................ 8................. Kielce 1990.........: Uzdrawiające esencje Natury czyli terapia kwiatowa doktora Bacha....... ........................................................: Woda Ŝycia.....78 BIBLIOGRAFIA ............... Armstrong John W........................ ......................... .64 śywność lekiem .............................. Pilkington J. 16.... Koszalin 1998.................... Mikołajczyk K..... maszynopis na prawach rękopisu.............61 Gruźlica ... 13... Tombak M............... Warszawa 1984.......70 Tasiemiec .......................... 15............ ........... ..75 RóŜne ......................: Mój testament dla zdrowych i chorych....................... Kraków 1986..................57 ZAPOMNIANE RECEPTY .. 14......69 Katar Ŝołądka ........................................ Moskwa 1991............................................................... Petkiewicz I....... Wierzbicki A.................................86 BIBLIOGRAFIA 1. Londyn 1944...........................................................................................65 Schorzenia wątroby ....................: Apteka Natury........... Górnicka J..................73 Schorzenia skóry......68 Schorzenia serca ....................................M.............. Eysallet J............ Zielnik Ojców Bonifratrów... wydanie w maszynopisie.......................... i Diagram GROUP: Stare drogi do zdrowia na nowo..................71 Biegunki ...........................M. ..................................59 Hemoroidy ............ ... Biblioteka medycyny naturalnej 1/1997........................... Zasady urynoterapii (maszynopis w języku polskim)..... Poprzęcki W............... 9.... ................ Warszawa 1984............... 6........ ................ ........... 3.................

jak powrócić do Natury.CHOROBA JEST ZEMSTĄ NATURY ZA ODDALENIE SIĘ CZŁOWIEKA Seria „O medycynie inaczej" podaje wskazówki. do zdrowia Dotychczas wydano: DOMOWE LECZENIE WODĄ METODAMI KSIĘDZA KNEIPPA URYNOTERAPIA (LECZENIE MOCZEM) LECZENIE STAROINDUSKIE (MUDRY) MEDYCYNA CHIŃSKA (MECHANIZM OTYŁOŚCI) MEDYCYNA ZAPOMNIANA Ponadto: Mała Księga Mądrości (zbiór aforyzmów) Bezpiecznie przez młodość (oddziaływanie mechanizmów wszechświata) 87 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful