Krystyna Alagor

Medycyna zapomniana

O medycynie inaczej

1

Copyright by Krystyna Krawczyk

Grafika: Marek Maj

Wydawnictwo: W.A. Alagor ul. Sportowa 1/4 tel./fax: (048) 360-65-07

ISBN 83-90542l-7-X Druk i oprawa: «ROMEL», Radom, ul. 25-czerwca 37. Skład komputerowy i redakcja techniczna: Rafał Celej

Wychodząc ze słusznego załoŜenia, iŜ mówienie „o chorobach nieuleczalnych" jest duŜym ryzykiem i swoistym kapitulanctwem poznawczym i terapeutycznym ludzi medycyny, uwaŜamy za poŜądany i uprawniony cel własne leczenie chorób rzekomo nieuleczalnych. (prof. Julian Aleksandrowicz)

2

WSTĘP
W drugiej połowie XX wieku, nastąpił szczególnie szybki rozwój medycyny akademickiej i farmakologii. Dawne metody leczenia, nazywane niekiedy medycyną ludową lub naturalną, zagubiono. Powoli odchodzili od Ŝywych znawcy zabierając doświadczenie i mądrości, których nikt od nich przejąć nie chciał. Zamilkła wiedza i umiejętności dotychczas przekazywane w formie ustnej między pokoleniami. Proste sposoby leczenia coraz bardziej komplikowano, przekształcając naturę w sztuczność. Człowiek podąŜał za nowym kierunkiem i wygodnie przerzucał odpowiedzialność za własne zdrowie na lekarzy, uznając ich za wyrocznie. Zwolnieni od odpowiedzialności staliśmy się bierni, ufni — oczekując i wymagając od nauk medycznych pełnego dla nas zdrowia. Czy medycyna dysponująca „inteligentną" aparaturą, szpitalami, lekami syntetycznymi moŜe udźwignąć tę odpowiedzialność i spełnić nasze oczekiwania? Czy powinniśmy najcenniejszą rzecz, jaką jest nasze zdrowie i Ŝycie, oddać w cudze ręce? Czy syntetyczne leki mogą skutecznie działać, gdy człowiek w swej istocie jest cząstką Wielkiej Natury? Hipokrates, którego wiedza medyczna zadziwia świat od staroŜytności do dziś, rozwaŜał: „JeŜeli w przyrodzie jest choroba, to znaczy, Ŝe przyroda ma na nią lekarstwo". Jesteśmy cząstką natury, jeśli my chorujemy, to choruje jakaś część przyrody — przyroda na pewno ma dla nas wybawienie. Spróbujmy zatem w naturze szukać ratunku — leku na ból, gojenie ran, przywrócenie zdrowia i sił, które od nas odeszły, wówczas gdy my odeszliśmy od natury. Zabiegani, przekonani często o wyŜszości człowieka nad resztą świata, nie zauwaŜamy potęgi przyrody, która z kaŜdą chwilą zamiera i rodzi się od nowa, a wszystko co istnieje ma dwubiegunową naturę, jak plus i minus, dobro i zło, ciepło i zimno, zdrowie i choroba. Istnieje grzyb borowik, co leczy, i grzyb muchomor, co truje. Wszystko w naturze znajduje się w równowadze, dlatego obok borowika (+) rośnie muchomor (-). JeŜeli zniszczymy muchomory, znikną samoistnie prawdziwki — natura sama pilnuje równowagi. W przyrodzie istnieje to, co daje Ŝycie i to, co Ŝycie zabiera. Wieki ustaliły co dobre, a co złe. Nie zatracajmy tej wiedzy. Przywróćmy, co pomocne. Czy słusznym jest powiedzenie, Ŝe leniwi idą do lekarza? Czynni leczą się sami. KaŜde schorzenie, nim przeistoczy się w zagroŜenie Ŝycia, przez wiele lat ostrzega złym samopoczuciem, zmiennością nastrojów, manifestuje na zewnątrz wysypką, swędzeniem, plamami, bólem czy obrzękami — dopraszając się korekty w naszym postępowaniu. Choroba jest skutkiem, czyli wynikiem wcześniej zaistniałej przyczyny. Uleczyć, to znaczy usunąć przyczynę, gdy tymczasem zachodnia filozofia leczenia ogranicza się do zwalczania skutków i objawów, a przyczyna pozostaje bezpieczna i wciąŜ rodzi skutki. Nauka wkroczyła w kaŜdą dziedzinę Ŝycia, wprowadzając często wynaturzenia. Stajemy się coraz bardziej od przyrody oddaleni, syntetyczni, chorzy. Wróćmy do natury. Stare, a nawet staroŜytne metody mają w sobie wiele nieprzemijających racji. Odszukane od nowa będą słuŜyć człowiekowi. Spróbujmy pomóc sobie — sami!

3

ZAPOMNIANE METODY

4

Kokon musi być osadzony trwale. by podczas stawiania baniek nie spadł płonący na plecy chorego. zalecają je lekarze. stało się wstydliwym sposobem w walce z chorobą— zastąpiły je antybiotyki. gdy z powodu zaziębienia nastąpi brak miesiączki. biodra czyli powierzchnie ponad konstrukcją kostną. Absolutnie nie wolno umieszczać baniek wzdłuŜ stosu pacierzowego kręgosłupa. Prawidłowo postawiona bańka wciąga w siebie skórę. Nadal wiele osób przekonanych jest o skuteczności bezinwazyjnego leczenia bańkami i coraz częściej. wazeliną lub spirytusem etylowym (nie denaturatem). JeŜeli bańkami obstawiliśmy jedną stronę pleców. wykonujemy okrąŜenie płomieniem wokół wewnętrznych ścianek i szybkim ruchem płonący wacik wyjmujemy. Istnieją dwa sposoby stawiania baniek: na mokro i na sucho. pamiętać naleŜy. u dzieci 10 minut. Bańki stawiamy najczęściej wtedy. odsączamy nadmiar i zapalamy. a bańkę lekko dociskając umieszczamy na plecach. Bańki utrzymujemy około 20 minut. Istnieje konieczność kilkurazowego ponownego maczania wacika w denaturacie. małym dzieciom 5 minut. grypie. Technika stawiania ich popadła w zapomnienie. które przeistoczyć się moŜe w choroby chroniczne. nie poruszając się. stawiamy równieŜ w górnej części pleców. Lekarskie bańki pomagają równieŜ w schorzeniach dróg oddechowych przy zaflegmieniu. ale bańka do skóry nie dotyka. Potrzebny jest patyk lub metalowa rączka. jak bronchit. Im większe było zaziębienie. Patyk z wacikiem zanurzamy w denaturacie. Natomiast po ich usunięciu smarujemy skórę oliwą. Wlewamy niewielką ilość do 1 z baniek i ustawiamy w bezpiecznym miejscu. Nim przeziębienie zaowocuje zapaleniem płuc. Przy braku miesiączki odpowiednim miejscem dla baniek będą dolna część pleców i górna część bioder. gdy choroba ostro zaatakuje.BAŃKI LECZNICZE W medycynie ludowej poprzednich wieków. drut. choć nieśmiało. a chory musi leŜeć w cieple. PRZYGOTOWANIE I TECHNIKA STAWIANIA BANIEK Bańki lekarskie są szklane o pękatym kształcie i naleŜy je mieć w wystarczającej ilości. boki. W pierwszym ze sposobów. tym ciemniejsze są miejsca. Po umieszczeniu wszystkich baniek okrywamy plecy kołdrą. czy astmę. i odsączamy je na ręczniku ułoŜonym na tacy. by za kaŜdym razem przed jego zanurzaniem zgasić płomień. Przy zapaleniu oskrzeli właściwym miejscem umieszczania baniek są boki. która sprawia wraŜenie Ŝe puchnie — zmienia przy tym barwę. w pewnych od siebie odstępach. JeŜeli kokon byłby nadmiernie nasączony. Nie wymaga się przygotowania powierzchni skóry przed postawieniem baniek. Bańkę trzymamy w jednej ręce a płonący wacik w ręce drugiej — tuŜ nad powierzchnią skóry. barki. Dozwolonym miejscem do stawiania baniek są: plecy. gdzie chory odczuwa większy ból. Przywróćmy zatem stare skuteczne sposoby leczenia i zgodnie z zapotrzebowaniem uczyńmy je popularnymi. NaleŜy koniecznie nadmiar denaturatu odcisnąć o brzegi bańki. Po zamaczaniu i odsączeniu ponownie wacik zapalamy. Stosowane są niekiedy jako środek przeciwbólowy w bólach mięśni czy kolce nerkowej. ale umiejętność ich stawiania znana jest obecnie nielicznym. Na jego końcu uwijamy kokon z waty higienicznej. Najbardziej zalecanym paliwem jest denaturat. płonąca kropla mogłaby spaść na plecy. postawmy bańki. na szczytach. 5 . zapaleniu oskrzeli czy zapaleniu opłucnej i kaŜdym przeziębieniu. to po ich zdjęciu obstawiamy stronę drugą. stawianie baniek było popularnym sposobem przywracania zdrowia. Wraz z przejęciem przewodnictwa w leczeniu przez medycynę naukową i leki z masowej produkcji. Tam stawiamy bańki. Ilość baniek stawianych dzieciom jest równieŜ odpowiednio mniejsza. by starczyło na pokrycie przynajmniej jednej połowy pleców — minimum 25 sztuk. zanurzamy bańki w ciepłej wodzie. Maczamy w nim kokon z waty. Skutecznie działają równieŜ. aby zostały ogrzane. Płonący wacik wsuwamy do środka bańki.

Zdarza się niekiedy. Ŝe mają 6 . sami zdecydujmy który zastosujemy gdy zaziębienie lub zapalenie pojawi się. poniewaŜ pijawka uzyskuje zdolność do rozmnaŜania się dopiero w wieku 7 lub 8 lat. W dawnym leczeniu stosowano niekiedy bańki „cięte". wówczas zalecane jest posypanie jej solą lub dotknięcie patyczkiem umoczonym w occie. a nawet na dłoniach.Bańki stawiać moŜna takŜe drugim sposobem. wcześniej zamaczanym w denaturacie lub maleńkim papierku. wstanie z łóŜka i wyjdzie na powietrze (nawet jeśli jest ciepło ubrany). Znawcy w tym zakresie ustawiali najczęściej na rękach. lecz ją przerywa. Mamy dwa sposoby leczenia. Zaleca się wybierać takie miejsca. Jeśli jest to miejsce owłosione naleŜy włosy zgolić. W tym przypadku nie moczymy ich w wodzie. Przy zdejmowaniu jedną ręką lekko uciskamy skórę w pobliŜu bańki. Na ogół odpadają same. Uruchamia mechanizmy samoleczenia tkwiące w człowieku. Zlikwiduje zaziębienie. JeŜeli w okresie wzmoŜonego pocenia się i rozgrzania chory nie zachowa ostroŜności. Ŝe pijawka sama nie odpada. do której wrzucamy kostkę cukru. Wymogło to rozwój hodowli. Bańki są naturalnym. Nie stawia się na twarzy i szyi. Czas pracy pijawki trwa od 1 do 3 godzin. arabskie. JeŜeli są trudności z przyssaniem. PIJAWKA LEKARSKA O metodzie leczenia pijawkami wspominają juŜ staroŜytne księgi medyczne: rzymskie. Pijawek nie wolno przystawiać. zapalenie oskrzeli czy zapalenie płuc. które znajdują się ponad konstrukcją kostną. Stawianie baniek daje pozytywne efekty. choć hodowla nie była łatwa. równieŜ denaturatem nawilŜonym. Technika stawiania pijawek polega na tak zwanym odciąganiu krwi. Zasłynęli wówczas hodowcy ze Szwecji. Pocąc się „choroba wychodzi na zewnątrz" — jest to leczenie zgodne z naturą. Wywołuje zatem bardzo skuteczne działanie. ucha. skutecznym i bezpiecznym zabiegiem leczniczym. wówczas zamanifestuje powrotami choroby. W XIX wieku leczenie było tak powszechne. Przetrzymujemy je w słoju wypełnionym wodą. by ukazała się kropla krwi. nadciśnieniu tętniczym i po wylewie krwi do mózgu. odbytu. Stłumiona przyczai się a gdy organizm z jakichś przyczyn osłabnie. greckie. W lŜejszych przypadkach chorobowych przystawia się od 3 do 8 pijawek. Był to bardzo intratny eksport. a ręką drugą delikatnie odrywamy. Leczenie antybiotykami „nie wyrzuca choroby na zewnątrz". w taki sposób. ponowne zaziębienie moŜe stanowić zagroŜenie dla jego Ŝycia. złowione na 3 dni przed zabiegiem. KaŜdą pijawkę wkładamy do małego kieliszka. a gdy płomień zgaśnie natychmiast ustawiamy na plecach — przysysają się same. praktykowana w przypadkach zakrzepowego zapalenia Ŝył. Zapalamy kolejno. Nacinano na plecach chorego miejsca i nad nimi stawiano bańki w sposób tradycyjny. Miejsce upatrzone do postawienia pijawek myjemy mydłem i opłukujemy pod bieŜącą wodą. Pijawka dość szybko wsysa się w chore miejsce. W cięŜszych i przewlekłych schorzeniach więcej. Ŝe pijawki były w swym naturalnym środowisku zagroŜone wyginięciem. gdy skóra jest w stanie zapalnym i w pobliŜu naturalnych otworów ciała: nosa. Bańka wysysała zaziębioną krew. Ta technika leczenia znana była równieŜ w staroŜytnym Egipcie. ale po ich postawieniu chory musi bezwzględnie pozostać w łóŜku przez dwa dni. a ich stawianie utoŜsamiano ze sztuką. skórę ciała naleŜy lekko zadrapać. Do kaŜdej z nich wkładamy po maleńkim „kłaczku" waty. Posypanie rany popiołem ze spalonej waty przyśpieszy zakrzepnięcie. Na miejsce ukąszenia nakładamy gazik sterylny i owijamy bandaŜem. Chorzy którzy wiedzą. astmą albo bronchitem. Występuje wówczas wzmoŜone pocenie się i zwiększona ciepłota ciała. Bezwzględnie nie wolno stawiać pijawek w pobliŜu Ŝył i aorty. Tego sposobu leczenia nie zaleca się jednak. W V wieku naszej ery w Europie i Azji stanowiła uniwersalne lekarstwo na wszelkie dolegliwości. stopach. Rana przestaje szybko krwawić. Kultura Zachodu przyjęła tradycje stawiania pijawek prawdopodobnie z Egiptu lub Indii. kobiecych narządów płciowych. Pozostałe zalecenia są takie same jak przy stawianiu sposobem pierwszym. przez co dostaje się nieco powietrza. udach. Najbardziej przydatne do leczenia są pijawki o długości około 6 centymetrów. oczu. by otworem gębowym ukierunkowana była do skóry.

Podczas zabiegu pijawka nie tylko wysysa chorą krew. Spowodujemy. MoŜemy zastosować zaciskacz. śeby stanąć na drodze zdrowia. Do wykonania zabiegu przyjmujemy pozycję „tygrysa". a rozum nieotumanionym? I tak postępujcie cały tydzień. W ślinie pijawek zawarta jest naturalna hirudyna — silny środek przeciwdziałający nadmiernej krzepliwości krwi. słuŜyła do utrzymania wewnętrznej higieny ciała. Znajdźcie duŜą dynię z wydrąŜoną łodygą o wzroście człowieka. zalecające ułoŜenie się na prawym boku. Oddychajmy przy tym głęboko przez szeroko otwarte usta. wprowadzamy do odbytnicy (przy zamkniętym kurku). poproście Matkę — ZIEMIĘ. usunie bakterie chorobotwórcze. Powieście dynię na drzewie. zakończonego plastykową końcówką z kilkoma otworami u nasady lub jednym otworem. Końcówka wyposaŜona jest w kranik. Po opróŜnieniu zbiornika połóŜmy się na 3 do 5 minut na prawym boku. wcześniej nasmarowaną oliwą. Módlcie się do Matki — ZIEMI. nie powinni sami pijawek przystawiać. Ŝeby wybawiła was od grzechów. zabije pleśń. Lekkie zakwaszenie wody spowoduje hamowanie procesów gnilnych.5 metra nad posadzką. Waszą matką jest ZIEMIA. Ze względów higienicznych pijawka uŜywana jest tylko jeden raz. Jako pierwszy przyjdzie z pomocą Anioł— WODA.kłopoty z krzepliwością krwi. Zdrowie — to naturalny stan człowieka. I wyciągnijcie jedynie moŜliwy dla człowieka rozumny wniosek: człowiek omywający siebie tylko z zewnątrz jest podobny do grobowca wypełnionego cuchnącymi kamieniami i przyozdobionego drogimi szatami". rozstawiając nieco nogi. a chylcie głowę nisko do ziemi. W ostatnich dziesięcioleciach częściej stosowana jest w szpitalach. I wszyscy. ale wtłacza do organizmu chorego naturalny lek o silnym działaniu korzystnym dla zdrowia chorego. LEWATYWA Znana i stosowana w staroŜytności i wiekach późniejszych. zobaczycie na własne oczy. wyprzedzając operacje chirurgiczne. jakie ohydne kamienie nosiliście w sobie. muszą Ŝyć według praw Natury. Procesy wzmoŜonej fermentacji i gnicia zachodzą w środowisku zasadowym. SPOSÓB WYKONANIA LEWATYWY Urządzenie do lewatywy składa się z gumowego pojemnika i gumowego węŜa. Anioła — ŚWIATŁO. Dopiero wtedy poznacie. Jak moŜe być wasze ciało zdrowym. opierając się o posadzkę łokciami i kolanami. które popełniliście z obŜarstwa. JeŜeli po otwarciu kurka płyn nie popłynie. poczujecie własnym nosem. Kiedy woda opłukawszy jelita z was wyjdzie. wodę z sokiem z cytryny lub z domieszką innych soków. będziecie mogli spróbować własnymi palcami. którzy Ŝyją na ziemi. Choroba — to odpowiedź Natury na nierozumne zachowanie człowieka. napełnijcie wodą z rzeki ogrzanej SŁOŃCEM. Przywracała zdrowie i radość. Ŝe woda wpłynie głębiej do jelit. na odległość 8 do 10 cm. jakie to jest szczęście Ŝyć w czystym ciele. a przy tym pomoŜemy przez 7 . W leczeniu chorych stała się zabiegiem krępującym. czyimi jesteście dziećmi. przywróci naturalną dla grubego jelita mikroflorę. dlatego uzasadnionym jest dodawanie do przegotowanej i przestudzonej wody 2 łyŜek soku z cytryny. Zbiornik z płynem zawieszamy na wysokości około 1. Jako płyn przepłukujący jelita stosujemy ciepłą przegotowaną wodę (około 38°C) wodę z mydłem. W odnalezionym manuskrypcie pochodzącym z okresu Ŝycia na ziemi Chrystusa. My sami wybierzmy właściwą dla siebie pozycję. oczyśćcie ją wewnątrz. Istnieją równieŜ inne szkoły. powstrzymując się przed sytym jadłem. Anioła — POWIETRZE. cofnijmy nieco końcówkę. Im dłuŜej płyn utrzymamy. którym uruchamiamy lub hamujemy przepływ płynu. Postarajmy się utrzymać płyn najdłuŜej. a wraz z ekspansją farmakologii zastąpiono ją środkami przeczyszczającymi. usunie toksyny. Końcówkę. które mają szczególnie leczniczy wpływ. uzdrawiacz polecał chorym: „Synowie człowieczy. trzech sprzymierzeńców: Anioła — WODĘ. wy zapomnieliście.

zalecane jest regularne oczyszczanie jelita. ale płynem wypłukującym toksyny powinna pozostać mieszanina ciepłej przegotowanej wody i soku z cytryny. poznawanie i potwierdzenie skuteczności leczenia — obejrzyjmy zatem co tkwiło w nas przez wiele lat. WaŜnym zabiegiem jest oczyszczenie organizmu przy zastosowaniu lewatywy. kałem. oczyścimy jelita bardziej skutecznie. wcześniej przemieszczone dysfunkcją ustroju. uboŜeje wówczas naturalna wilgoć. Spróbujmy. Grube jelito jest miejscem szczególnym dla rozmnaŜania bakterii chorobotwórczych i gromadzenia się toksyn. Oczyszczanie przez zastosowanie środków przeczyszczających nie zastąpi lewatywy. KURACJA OCZYSZCZENIA ORGANIZMU Schorzenia pojawiają się wówczas. Aby nadal zachowywać wewnętrzną higienę. nudności. co umoŜliwi rozcieńczenie toksyn. Dokrwiony i pozbawiony trucizn mózg przywróci ład. W trakcie wypłukiwania toksyn z jelita. Niemowlętom nie zaleca się wykonywania lewatyw. uczucie chłodu — podobnie jak przy zatruciu pokarmowym. Oczyszczenie dziecinnych organizmów wykonujemy w podobny sposób. Podczas oczyszczania i po jego zakończeniu zalecane jest spoŜywanie kasz gotowanych w wodzie (bez mleka). Uwolniony z toksyn organizm otrzyma czystą krew. ryŜ. Pić powinniśmy przegotowaną ciepłą wodę. która będzie ustrój odŜywiała — poprzednio zatruwała. 8 . Przeciwwskazane jest stosowanie lewatywy: — przy stanie zapalnym wyrostka robaczkowego — zapaleniu otrzewnej — ostrym zakaŜeniu jelitowym — przy przetoce odbytu — cukrzycy — biegunce Zdeformowane wieloletnim przepełnieniem jelito grube musimy po jego oczyszczeniu przyzwyczaić do pracy w nowych warunkach. Sami sprowadziliśmy na siebie chorobę i sami siebie potrafimy uleczyć. wszędzie nam towarzysząc. Najlepiej wykonywać proces oczyszczania w okresie od pełni księŜyca do nowiu. W medycynie niekonwencjonalnej. Powrócą na swoje miejsca organy. Leki przeczyszczające odwadniają organizm. pozostawiając nadal kałowe kamienie. Odczuwać moŜemy ból głowy. Stosujemy wówczas gruszkę gumową. Ustaną bóle głowy i złe samopoczucie — znikają wszelkie choroby. nim zdecydujemy się na inne kuracje. Nie naleŜy odstępować od dalszego oczyszczania. wówczas łagodniej będziemy znosić krąŜące w organizmie trucizny. kukurydziana. cierpimy przy tym na bolesne skurcze jelit. Nasz organizm zatruwany codziennie przez dziesiątki lat zaowocował róŜnymi chorobami. Jest to prawidłowe dla tej formy leczenia i oczyszczanie stosować nadal. Najwłaściwszą jest kasza gryczana. W tym czasie powinniśmy ograniczyć spoŜycie pokarmów. osłabienie. jęczmienna. Ciśnienie tętnicze ustali się w normie. Na początku moŜemy wykonywać 2 lub więcej zabiegów dziennie.masowanie brzucha. waŜne jest obserwowanie pracy własnego organizmu. stopniowo zmniejszając ich ilość. potem) moŜe wywoływać przykre doznania. część z nich przedostanie się do krwioobiegu i nim zostanie z ustroju wydalona (z moczem. 1 raz w tygodniu.5 litra ciepłej przegotowanej wody z 2 lub 3 łyŜkami soku z cytryny. Niewskazana jest kasza manna. w tym medycynie ludowej. Bardzo często ustrój dzieci zatruty jest lekami. gdy w wyniku naszego postępowania z własnym organizmem zburzyliśmy jego harmonię z otaczającą przyrodą (wszechświatem). Płynem do przepłukiwania jelit moŜe być mieszanina 1.

Wykonujemy lewatywę. a Ŝyły nabrzmiałe od zwiększonego transportu? JeŜeli wykonujemy intensywną pracę umysłową lub uczymy się. Po zdjęciu z ognia dodajemy 2 łyŜki kwiatu rumianku i nadal trzymamy pod przykryciem. Władcy ówczesnej Persji poprzez zarządzenia państwowe nakazywali swojemu ludowi polewanie ciała. dostępna dla kaŜdego. W staroŜytnym Egipcie kąpiele w Nilu naleŜały do codziennego rytuału. cofał się będzie proces starzenia organizmu. Technika leczenia jest bardzo prosta. Odczuwać będziemy przypływ sił witalnych. a pozostając dłuŜszy czas w bezruchu. Czy ręce nie stają się wówczas bardziej przekrwione. gęstnieje i gromadzi się coraz bardziej. czerwone. musimy tylko zrozumieć mechanizmy władające organizmem. Jedynym środkiem leczniczym jest zimna woda. Na sygnał „zimno" organizm natychmiast wyśle tam krew. poniewaŜ mechanizm powstawania chorób jest taki sam. Silny organizm przystąpi do zwalczania schorzeń LECZENIE ZIMNĄ WODĄ W staroŜytnych „Świątyniach Zdrowia" woda była cenionym środkiem leczniczym. by zastała krew ruszyła z miejsc zatrzymania i została włączona do krwioobiegu. JeŜeli wykonujemy fizyczną pracę. Księgi Vedy sprzed 5 tysięcy lat mówiły o konieczności kilkukrotnego w ciągu dnia zanurzania się w wodzie. wówczas mózg otrzymuje zwiększoną porcję krwi. Technikę leczenia wodą przypomniał współczesnym Ŝyjący w Niemczech ponad 150 lat temu ksiądz Kneipp. od kataru po paraliŜ. Im dłuŜej trwa zastój. to na pokonanie wysiłku napływa nam do rąk większa ilość krwi. tym bardziej schorzenia narastają i zagraŜają Ŝyciu. Usuwanie zapalnego stanu w jelicie grubym Do leczenia stanu zapalnego przygotowujemy płyn w następujący sposób: gotujemy 1 litr wody przez 10 minut z 1 łyŜką zmielonych nasion siemienia lnianego. Ŝe w jednym miejscu krew zatrzymuje się. utrudniając drogę przepływu. Przekonuje. zawsze takie same. powodując równomierne dokrwienie całego ustroju. uniwersalna. Spróbujmy zrozumieć mechanizmy leczenia. Jeśli w jednym miejscu krwi jest zbyt duŜo. Napar utrzymujemy pod przykryciem. Zaburzenia w krąŜeniu powodują. Ŝe dzięki zimnej wodzie moŜemy uleczyć sami kaŜdą z chorób. mimo upływu tysięcy lat. Na 1 litr wrzącej wody wrzucamy 4 łyŜki kwiatu rumianku i odstawiamy na pół godziny. Usuwanie chronicznych zaparć Przy uporczywych zaparciach wykonujemy lewatywę z roztworu: 2 litry ciepłej przegotowanej wody z dodatkiem 1 łyŜki płynnego mydła i 2 łyŜek oliwy z oliwek. oznacza to. gdy następują zaburzenia w krąŜeniu krwi. Przestudzamy do odpowiedniej temperatury i przesączamy. Mechanizm leczenia polega na wymuszeniu. Podobnie dzieje się. Jeśli zaprzyjaźnimy się z tym zabiegiem. jeśli tylko człowiek sam zechce sobie zdrowie przywrócić. człowiek jest zdrowy i sprawny. Wykonujemy lewatywę. Ŝe w innym będzie jej niedobór. jeśli jakąś część ciała. Jak zatem wymusić. Wszystkim pomoŜe. by 9 . łatwa do wykonania. Na opracowanie i sprawdzenie metod leczenia poświęcił 40 lat Ŝycia — w testamencie pozostawił ludzkości swoje doświadczenie. zanurzamy w zimnej wodzie. Dopóki krąŜenie jest prawidłowe. Odcedzamy i doprowadzamy do odpowiedniej temperatury. by krew ruszyła z miejsc zatrzymania? Jest to bardzo łatwe. Powstają zatem schorzenia z nadmiaru krwi. której dokrwienie chcemy spowodować.LECZENIE LEWATYWĄ Usuwanie skurczów w brzuchu Dla uspokojenia skurczów zaleca się do wykonania lewatywy napar z rumianku. a w innym organie schorzenia z niedokrwienia. Schorzenia ciała fizycznego pojawiają się wówczas.

Rozgrzanie ciała w kąpieli ciepłej lub saunie jest rozgrzaniem zewnętrznym i nie spełnia warunków leczenia. a czas traktowania wodą był najbardziej krótki. jedynie delikatnie dotykać. W takim przypadku nadmiar krwi znajduje się w okolicy serca. które wcześniej gdzieś osiadło i powoli zamierało. a dnia następnego jego część górną. Dokrwienie mózgu. odczuwamy nadmierną senność. pulsujące Ŝycie. Najbardziej właściwe jest polewanie j jednego dnia dolną część ciała. Zimna kąpiel Nalewamy do wanny zimną wodę i powoli spokojnie zanurzamy się. aŜ do całkowitego uregulowania. Chytry to i podstępny sposób na wymuszenie krąŜenia. aby nie powstał pęcherz powietrza między czaszką a suchym kompresem. moŜemy sami przywrócić prawidłowe krąŜenie i tym samym uwolnić ciało fizyczne od chorób. silnie nasączonej zimną wodą gąbki lub wodą zaczerpniętą w dłonie. Wielokrotne powtarzanie zabiegu. profilaktycznie. bo tam jest jej najwięcej. które swój organizm juŜ przyzwyczaiły. po czym natychmiast pojawia się dokrwienie. Słabe serce nie ma siły. Ruszy z okolic serca. Co kilka dni polewamy całe ciało. Innym wymogiem jest. wzdłuŜ meridianów. Nie wycieramy skóry ręcznikiem tylko na ciało pokryte kroplami wody zakładamy bieliznę. aby ciało było rozgrzane wewnętrznie. Dopiero później moŜemy głowę umyć. Po potraktowaniu ciała zimną wodą odczuwamy ogromne ciepło w całym organizmie. Kończyny zanurzamy w wodzie zimnej (moŜe być dodatkowo schłodzona lodem). a niekiedy nawet chwilowa utrata przytomności. to przez kilka sekund odczuwamy „ostre ukłucie". Ŝe kompres po zdjęciu parował będzie wilgotnym ciepłem o nieprzyjemnym zapachu. Zaleca się krótkotrwałe traktowanie ciała wodą zimną od 7 sekund do 3 minut dla osób. nim zastosujemy rzetelne leczenie. często boli głowa. a tym samym pozbycie się bólu i zawrotów głowy. mózg będzie wolny od starczych zmian. by w dalszym leczeniu zastałe w ustroju płyny obrzękowe mogły wydostać się na zewnątrz. Aby temu zapobiec musimy przywrócić regularność w krąŜeniu. na sygnał zimno krew napłynie do rąk i nóg. Najpierw musimy organizm przyzwyczaić. Dobrze wykonany zabieg sprawi. którego nie zastąpią Ŝadne leki. a co kilka dni polewanie całego ciała. Ŝe serce mamy niewydolne i części ciała najdalej od serca oddalone są niedokrwione. co uzyskujemy poprzez sen lub ćwiczenia fizyczne albo fizyczną pracę. w których jest w nadmiarze. by krew z siebie wysyłać i ponownie wessać i moŜe zaistnieć kiedyś tętniak w okolicy serca. Polewanie głowy moŜemy wykonywać okresowo. czujemy pulsujące w kończynach ciepło i cały układ krwionośny jest poruszony. Czas utrzymywania kompresu około 4 godzin. Musi zaistnieć tylko sygnał termiczny. stopniowo poprawiać będzie krąŜenie. Polewanie wykonujemy ruchem spiralnym w miejscu potylicy. by został uruchomiony mechanizm przemieszczania krwi. Omywanie ciała Ma na celu przyzwyczajenie organizmu do zimnej wody oraz spowodowanie otwarcia się porów skóry. Po zabiegu owijamy głowę dwoma lub trzema suchymi ręcznikami. Po zabiegu moŜemy wykonywać lekkie ćwiczenia ruchowe lub połoŜyć się do łóŜka. wówczas mimo upływu lat. Ŝe muszą koniecznie ściśle przylegać do włosów i skóry głowy. moŜemy postawić sobie diagnozę. uzyskamy poprzez polewanie głowy strumieniem zimnej wody.miejsce to ogrzać. MoŜemy tylko siedzieć w wodzie 10 . pamiętając. Zaczerpnie z miejsc. Warunkiem do udanego przywrócenia krąŜenia jest. Źle wykonany wiał będzie chłodem i moŜemy się zaziębić. pojawiają się zawroty. zetknięcie ciepłego ciała z zimną wodą. Kiedy ręce i nogi są zawsze zimne. JeŜeli zanurzymy nogi lub ręce w wodzie zimnej. ale bardzo skuteczny. Opierając się na poznanym mechanizmie. Zabieg ten wykonujemy przez delikatne muskanie. by woda do leczenia była najbardziej zimna. Nie naleŜy ciała nacierać. Polewanie ciała W ciągu kilku dni przyzwyczailiśmy juŜ organizm do wody zimnej i zburzyliśmy lęk psychiczny przed nią. wówczas polewamy ciało strumieniem.

w wyniku którego wytwarza się uzdrawiająca substancja. Ustalono. W okresie intensywnej ekspansji medycyny oficjalnej skryła się zawstydzona. ale nie tylko na tym polega skuteczność leczenia. Jedynie cukrzyca nie poddaje się leczeniu. Leczenie wodą zimną daje nadzwyczajnie rezultaty. zainfekowanych ran. Maksymalny czas kąpieli około 3 minut—jeŜeli zdołaliśmy organizm przyzwyczaić. Guzy leczymy wyłącznie przez nakładanie kompresów nasączonych uryną. która w miejsce obumarłych tkanek wytwarza nowe. w granicach rozsądku. nieco powyŜej. oparzeń. Cofa się proces starzenia. czyraków. Zdecydowanie odczuwamy napływ sił witalnych. poddawana jest nieznanemu nauce bioprocesowi. aby podczas kuracji wstrzymać się od jedzenia. najlepiej starą przechowywaną przez kilka dni w zakorkowanych butelkach. by wydobyć ją z zapomnienia. Zalecane jest. na popękaną skórę. nie ma blizn i Ŝadnych śladów po oparzeniu. skóra twarzy przybiera młodzieńczy wygląd. Urynoterapia zasługuje. Niekiedy uŜywano uryny jako środka dezynfekującego przy kastracji domowych zwierząt hodowlanych. często polewając kompres nową dawką. ran wrzodziejących. Uryna jest doskonała na trądzik i zmarszczki. 11 . Ŝe uryna zawiera wszelkie pierwiastki z tablicy Mendelejewa. Terapia polega na piciu własnej uryny. Leczeniu moczem poddają się: choroby nowotworowe. zdejmujemy okład urynowy i zobaczymy. nie rozwijając opatrunku. Ŝe wciąŜ dolewana do kompresów uryna. Jeśli ograniczymy tylko ilość pokarmów. Leczenie zewnętrznych oparzeń: na chore miejsca nakładamy kompres nasączony uryną i przez kilka dni utrzymujemy w stałym nawilŜeniu. Chore tkanki regenerują się. ale w znacznie mniejszym stopniu. Wraz z podjęciem picia. Nie naleŜy nigdy smarować ani masować guzów. Istnieje hipoteza. wymagana jest jednak określona wiedza w tym zakresie i ścisłe przestrzeganie proponowanych zabiegów.lub zanurzamy się całkowicie. odciski. JuŜ po kilku dniach widoczne są zmiany. Spróbujmy. Obecnie coraz częściej sięgamy po tę formę leczenia. znika jej charakterystyczny zapach. Uryna jest doskonała do leczenia zewnętrznego: zgorzeli suchej i zgorzeli wilgotnej kończyn. leczenie będzie równieŜ postępować. kaŜdej kropli. na dworach i wśród prostego ludu. który mieści się między nerkami. Ŝe pęcherz moczowy znajduje się w sąsiedztwie głównego zbiornika energetycznego i sił witalnych zmagazynowanych na całe Ŝycie. nadmierne pocenie nóg. zdrowe. choć nikt nie wie dlaczego. Znane są liczne wyleczenia choroby nowotworowej. Przed smarowaniem urynę lekko podgrzać (nie moŜna dopuścić do zagotowania). Ŝe w miejscu oparzenia powstał nowy naskórek. powraca zdrowie. nerek. Ŝe na słuszność leczenia moczem wskazują nawet biblijne teksty. Filozofia leczenia wodą polega na wywołaniu termicznego sygnału dla pobudzenia krąŜenia. Błędem jest wychładzanie ciała. KaŜdą następną powinniśmy nieco przedłuŜyć. tam gdzie medycyna oficjalna była bezradna. chorobowe zmiany na skórze i wiele innych dolegliwości. zachować pełny post. nawet do kilku litrów dziennie. schorzenia serca. organizm wydala jej coraz więcej. LECZENIE MOCZEM Upatruje się niekiedy. Przyjmuje barwę i smak wody deszczowej. Równocześnie z kuracją pitną musimy całą powierzchnię ciała smarować uryną. Urynoterapia znana była w staroŜytności i stosowana w wiekach późniejszych. ogrzana ciałem chorego. Po 5 lub 7 dniach zawsze mokrych kompresów. Mocz jest mocą i cudem. Znawcy medycyny Wschodu zbawienne leczenie uryną upatrują w tym. kaŜdej jej ilości. Na początku czas kąpieli około 7 sekund. Skuteczność leczenia moczem jest zadziwiająca.

Pozostały 12 . do smarowania ran i owrzodzeń oraz do leczenia organów wewnętrznych. dlatego na początku kuracji naleŜy Ŝuć w niewielkich ilościach. Niekiedy kit daje odczyn alergiczny.LECZENIE MIODEM Metody leczenia miodem i kitem pszczelim znane były juŜ w państwie Inków. Kit pszczeli w roztworze alkoholowym W zaleŜności od tego. Kit róŜni się kolorem i zapachem. Wspomaga leczenie wrzodów Ŝołądka i wrzodów jelita cienkiego. stopniowo dawkę zwiększając. astma. odmiennych od pszczół ogrodowych. Kit jest silnym lekiem o właściwościach przeciwbakteryjnych. Dzienną dawkę do Ŝucia określa się na 1 do 2 gram. Wlewamy do czystej butelki i przechowujemy w lodówce. zaburzenia krąŜenia. słuŜy pszczołom do uszczelniania. Odpowiedni do leczenia jest pozyskiwany z ramek. Chroniczne lub bakteryjne zakaŜenia organów wewnętrznych wymagają dłuŜej trwającej kuracji. dróg moczowych i pęcherza moczowego. gardła. miedniczek nerkowych. Przenosimy do butelki i zalewamy 100 ml spirytusu etylowego. przeciwzapalnych. wzmacniania ramek i mumifikacji myszy lub owadów. przyjmując przez pierwsze 3 dni niewielkie ilości. czy nie powoduje u nas uczulenia. Łącząc się ze śliną. UwaŜano miód za uniwersalne lekarstwo i stosowano jako środek dezynfekujący. przeciwgrzybicznych. w zaleŜności od pochodzenia i stopnia dojrzałości. zatok. Usuwa toksyny i przyśpiesza gojenie ran. twardy moŜemy Ŝuć w jamie ustnej. KURACJA KITEM PSZCZELIM Przygotowanie Kit zawiera wiele zanieczyszczeń (wosk. Ŝe pszczołom podawano wcześniej stosowne dla schorzeń medykamenty. U nielicznych pacjentów (z powodu wysokich kosztów) skutecznie uleczono: cukrzycę. Ma równieŜ właściwości regenerujące i mumifikujące. by wykorzystywać je do leczenia przez uŜądlenia. Następnie wstawiamy do lodówki na 4 godziny. dróg oddechowych. Codziennie wstrząsamy butelką. Szokowe terapie są niewłaściwe. uleczymy owrzodzenia i stany zapalne jamy ustnej. Leczono równieŜ pyłkiem kwiatowym i jadem pszczelim. grzybiczym. Zostały one przez pszczoły uśmiercone i zmumifikowane kitem pszczelim. Nie ujawniono szczegółów leczenie. odwaŜamy od 10 do 50 gram czystego. Odsączamy. astmę. by zanieczyszczenia wypłynęły na wierzch. aŜ do przerobienia na masę. Leczeniu kitem poddają się równieŜ schorzenia płuc. Kilkakrotnie wstrząsamy i ustawiamy w ciemnym miejscu na 10 dni. juŜ po kilku minutach wydziela silny naturalny antybiotyk. Nawet jeśli terapia nie wywołuje u nas alergii. Rozdrobniony przyjmujemy jako dodatek do posiłku. łuszczycę. musimy najpierw organizm przyzwyczaić. odrobiny drewna). Ułatwia wówczas leczenie zapalenia nerek. schorzenia skóry o podłoŜu bakteryjnym. poza ulem. proces Ŝucia wykonujemy z przerwami. Czysty i osuszony jest podstawą do przygotowania wielu naturalnych leków. Następnie wykładamy na ściereczkę do osuszenia. wirusowym. Usuwamy nieczystości z powierzchni wody. W terapii naturalnej musimy organizm traktować przyjaźnie. osteoporozę. a nawet ślepotę i głuchotę. które niebacznie pojawiły się w ulu. jakie stęŜenie roztworu chcemy uzyskać. śując kit pszczeli zapobiegamy paradentozie. We współczesnej Anglii prowadzono niedawno hodowlę pszczół. którą moŜemy połknąć. by sprawdzić. podczas której zuŜywa się do 100 gram leczniczego kitu. Oczyszczamy go z widocznych zanieczyszczeń i zalewamy zimną wodą. antytoksycznych. ale istnieje hipoteza. Kilkakrotnie mieszamy. egzemę. suchego kitu. stopniowo wprowadzać leczenie i łagodnie kończyć. dopiero później stosujemy serię leczniczych terapii. Grubo ziarnisty. aŜ do całkowitego oczyszczenia. ucha. Kit pszczeli produkowany z Ŝywic. bronchit. Poddaje się równieŜ leczeniu zapalenie opon mózgowych. Jeśli wystąpi przy tym podraŜnienie błony śluzowej.

pęknięcia skóry. nie dopuszczając do wrzenia. Czas inhalacji 10 minut. przy schorzeniach gruczołu krokowego. wrzody. Pijemy regularnie 3 razy dziennie. katarze. Opatrunek zmieniamy 2 razy dziennie. Pochylając się nad garnkiem wdychamy opary. przylepiamy na odcisk. 13 . Kit pszczeli w mleku Gotujemy 1 litr pełno tłustego wiejskiego mleka i wsypujemy 50 gram oczyszczonego i rozdrobnionego pszczelego kitu. pęknięciami oraz po uŜądleniach przez owady. Kuracja pyłkiem kwiatowym Zalecana jest przy nadciśnieniu tętniczym. Wychodzi razem z korzeniem. długotrwałych biegunkach. Kit pszczeli do inhalacji Do półlitrowego emaliowanego naczynia wkładamy 60 gram oczyszczonego pszczelego kitu i 40 gram wosku. Kit pszczeli w emulsji 1 łyŜeczkę 10 % roztworu alkoholowego mieszamy z 10 łyŜeczkami przegotowanej wody. infekcjach śluzówki jamy ustnej. czyraki. Wykonujemy rano i wieczorem. Tak przygotowaną emulsją nasączamy wyjałowioną gazę i nakładamy na ropiejące miejsca. pryszczami. egzemie i innych objawiających się swędzeniem. Uzyskaną masę wyciskamy przez gęstą gazę. Lek stanowi emulsja pyłkowo-miodowa: 1 czubatą łyŜeczkę pyłku kwiatowego ucieramy z 1 łyŜeczką miodu. przez okres 1 do 2 miesięcy. Skutecznie leczymy chroniczny nieŜyt nosa i gardła. Zalecana jest równieŜ w stanach zapalnych uszu. odcisk jest łatwy do usunięcia. Maść z pszczelego kitu leczy wszystkie schorzenia skóry: pryszcze. wprost do słoika. Stosujemy kilka razy dziennie. aŜ do zupełnego wyleczenia. Owijamy lub mocujemy plastrem opatrunkowym. zapaleniu oskrzeli. Stosujemy w schorzeniach skóry. zaburzeniu pracy jelit. W bólach Ŝołądkowych przyjmujemy propolis wymieszany z nalewką piołunową stosując 3 razy dziennie. Garnek wkładamy do innego większego z wrzącą wodą. Skuteczna na okłady. przy półpaśćcu. Kit pszczeli w maści W małym emaliowanym garnku. mieszamy 100 gram świeŜego. przeziębieniach — po 1 łyŜce. Przechowujemy w lodówce. Przegotowaną przestudzoną wodą i uzupełniamy szklankę do pełna. Przez 10 minut utrzymujemy na małym ogniu. owrzodzenia. Przechowujemy w lodówce. ropiejące rany. aŜ do wygojenia. trudne do gojenia rany. Mieszamy i wkładamy do innego większego garnka z wrzącą wodą. Gdy jest miękki i plastyczny. anemii. gdy wrastają paznokcie. wiejskiego masła (przemysłowe masło zawiera sól i nie nadaje się do leczenia) i 10 gram oczyszczonego kitu. Odsączamy. Przyjmujemy w chorobie wrzodowej Ŝołądka i dwunastnicy. przy zmianach grzybiczych. astmie. Roztwór alkoholowy stosujemy przy paradentozie smarując dziąsła wacikiem nasączonym propolisem. nie dopuszczając do wrzenia. Lek na odciski Niewielką ilość oczyszczonego kitu pszczelego rozgrzewamy w palcach. Głowę nakrywamy kocem lub grubym szerokim ręcznikiem. po 10 kropli na kostkę cukru lub mieszając z mlekiem. Ogrzewamy ciągle mieszając przez 10 minut. by plaster z kitu nie przesuwał się.po odsączeniu kit moŜemy zuŜyć do sporządzania maści propolisowej. niskim poziomie hemoglobiny we krwi. Po kilku dniach utrzymywania tego samego plastra. Koc musimy zabezpieczyć by opary nie wydostawały się na zewnątrz. 2 razy dziennie.

znikają nudności i zgaga. Uzupełniamy miodem do pełnej szklanki. 3 szklankami wody i ustawiamy na pół godziny. osuszamy na ściereczce i przekręcamy przez maszynkę do mięsa. nie dopuszczając do wrzenia. Pijemy ciepły 2 lub 3 razy dziennie. przez 30 minut. na małym ogniu. Jest to skuteczna kuracja w dolegliwościach nerek objawiających się zmniejszonym oddawaniem moczu. Zestaw II: (przygotowujemy porcję na cały dzień) zalewamy dwoma szklankami wrzącej wody 1 łyŜkę ziela biedrzeńca i 1 łyŜkę owoców dzikiej róŜy. przygotowujemy miksturę z soku wyciśniętego z jednej cytryny i 2 łyŜeczek spoŜywczej gliceryny (lub oliwy z oliwek). Pijemy 3 razy dziennie po szklance napoju. Kiedy męczy kaszel. Sok pokrzywowy mieszamy z miodem. Dobieramy ilość miodu w zaleŜności od zaawansowania choroby. MoŜna uzyskać sok w sokowirówce. najlepiej w okresie od 20 kwietnia do 20 maja. leczy gruźlicę. Leczenie wątroby Przy stanie zapalnym wątroby pijemy codziennie. Odcedzamy. Ŝe wrzody poddają się leczeniu. stosując na 1 część soku 4 części miodu. Na szklankę miodu weźmiemy tyle startego chrzanu ile uchwycimy 5 palcami. Pijemy przez cały dzień po łyŜeczce. Cedzimy i dodajemy 1 łyŜeczkę miodu na kaŜdą szklankę. Mieszamy i odstawiamy na kilka dni. Po starannym jego zmieszaniu przechowujemy w słoikach. PRZYKŁADY LECZENIA MIODEM Leczenie wrzodów Ŝołądka i dwunastnicy Rozpuszczamy 1 łyŜeczkę miodu w szklance ciepłej przegotowanej wody. Podgrzewamy na małym ogniu. Pijemy na 2 godziny przed posiłkiem lub 3 godziny po posiłku. regularnie. nie dopuszczając do wrzenia. Płuczemy gardło kilka razy dziennie przy stanie zapalnym migdałów lub strun głosowych. Tak przygotowany miód pokrzywowy zachowuje właściwości lecznicze przez wiele lat. Przyjmuje się go równieŜ profilaktycznie. Przyjmujemy 2 lub 3 razy dziennie. na prawym boku. Miód z chrzanem Czysty korzeń chrzanu ścieramy razem ze skórą. 14 . Leczenie gardła Jedną łyŜkę miodu rozpuszczamy w szklance ciepłej wody. rano i wieczorem. co oznacza. W uporczywych przypadkach łączymy leczenie z wykonaniem nasiadówek sporządzonych z odwaru skrzypu. filiŜankę ciepłej słabej herbaty z 1 łyŜeczką miodu i sokiem z połówki cytryny. Leczenie będzie bardziej skuteczne gdy po wypiciu herbaty ułoŜymy się na kilka minut.MIODY ZIOŁOWE Miód pokrzywowy (przeciwrakowy) Liście pokrzywy wraz z łodygami zbieramy przed jej kwitnieniem. Istnieją potwierdzone przypadki powstrzymania rozwoju gruczolaka prostaty i raka piersi. Liście opłukujemy. Dodajemy 1 łyŜkę miodu na kaŜdą szklankę. Otrzymaną miazgę wyciskamy przez lnianą lub bawełnianą tkaninę. Skutecznie usuwa uporczywy kaszel. Leczenie nerek Zestaw I: (przygotowujemy porcję na cały dzień) zalewamy 3 łyŜki owoców z dzikiej róŜy. Pod wpływem kuracji ustają bóle. obserwując własny organizm.

Wino czosnkowe Działanie: przeciwmiaŜdŜycowe. Zalewamy sokiem z 4 cytryn. Wlewamy do butelek. W medycynie naturalnej zaleca się wiele mikstur sporządzonych na bazie wina gronowego (koniecznie gronowe) czerwonego lub białego. a nie uŜywkę. Pozostawiamy na 14 dni. sole mineralne. Mały kieliszek wina pijemy rano i wieczorem. Wino wzmacnia organizm. Nakrywamy słoik i pozostawiamy w ciepłym miejscu na 1 dobę. poprawia trawienie. Pijemy po jedzeniu. Dopiero w latach późniejszych stawały się bardziej trunkiem. W lecznictwie naturalnym znanych jest wiele uzdrawiających win. Ŝe szampan wpływa na uelastycznienie mięśni. Jałowiec (około 60 gram) czyścimy. Leczenie stawów Smarujemy miodem kawałek naturalnej tkaniny. Kompres z miodu leczy zapalenie stawów i usuwa artretyczne guzki. Dodajemy 1 litr przegotowanej ciepłej wody. większy niŜ chore miejsce. Wino jałowcowe Działanie: moczopędne. a następnie kawałkiem suchej flaneli. Zlewamy do butelek. uodparnia organizm. poprawia zdolność wchłaniania tlenu. Czerwone wino gronowe korzystnie wpływa na tworzenie się czerwonych ciałek krwi. Wino kminkowe Działanie: usuwa wzdęcia. Odsączamy. jeŜeli traktujemy je jako lekarstwo. Przykrywamy i odstawiamy na 3 dni. Wino koprowe Działanie: poprawia trawienie. jako lek pobudzający apetyt — 1 kieliszek na pół godziny przed jedzeniem. Najlepszym jest miód gryczany. Pijemy 1 kieliszek po nadmiernym jedzeniu i przy niedyspozycjach Ŝołądkowych. Odstawiamy na kilka dni. Dwie łyŜki zmielonych nasion kopru wrzucamy do garnka. 15 .. Wlewamy do słoja 1 butelkę białego wytrawnego wina i 3 czubate łyŜki zmielonych nasion kminku. Równocześnie z okładami przyjmujemy mód wewnętrznie. przeciwdziała zapaleniu jelita grubego i innym dolegliwościom gastrycznym. Ból ustępuje szybko. Wino gronowe zawiera cukier gronowy. Zalewamy 1 litrem wytrawnego wina. który nakładamy przy ropnym zapaleniu spojówek. Podgrzewamy do wrzenia na małym ogniu. Przekładamy do słoika. płuczemy. Odcedzamy. związki antybakteryjne. Przemywamy oczy lub nasączamy kompres. Mieszamy z 1 butelką białego wytrawnego wina. mniej lekarstwem. na pół szklanki wrzącej wody. Gotujemy przez 3 minuty na małym ogniu. WINA Hipokrates traktował wino jako jeden z naturalnych leków. Przecedzamy.Leczenie oczu W szklance ciepłej przegotowanej wody rozpuszczamy 1 łyŜeczkę miodu. Uzasadnia się. Wina były produkowane niegdyś dla potrzeb lecznictwa i szpitali. Owijamy kompresem miodowym chory staw. odsączamy i rozdrabniamy. Jako środek moczopędny przyjmujemy codziennie na czczo 1 kieliszek. pobudza apetyt. oczyszcza i wzmacnia. Średniej wielkości 20 główek czosnku oczyszczamy i miaŜdŜymy w prasce. często wstrząsając.

Oczyszczone. Przenosimy do garnka i zalewamy 1 litrem gronowego wina. Pozostawiamy na 10 dni. Wsypujemy 10 dkg cukru i odstawiamy na dalsze 5 dni. Pijemy po małym kieliszku. Pijemy 6 razy dziennie po pół kieliszka. zarówno przy sporządzaniu leku. Pijemy w bardzo niewielkich ilościach i maleńkimi łyczkami. na pół godziny przed i po jedzeniu. schorzeniach wątroby. Odstawiamy na 10 dni. Pijemy po pół szklanki przed jedzeniem. miaŜdŜyca. Przelewamy do butelek. Odstawiamy na 10 dni. pomocne przy nieŜytach przewodu pokarmowego. nerwicy Ŝołądka. Odsączamy. Wino z jaskółczego ziela Działanie: leczy schorzenia dróg Ŝółciowych. odsączone liście z jemioły (około 0. Pozostawiamy na 2 godziny. Wino szpinakowe Działanie: wzmacnia organizm po przebytej chorobie. jak i przy przyjmowaniu! Wino tatarakowe Działanie: wzmacnia system trawienny i układ nerwowy. Kontrolować ciśnienie tętnicze krwi. Ziele jaskółcze działa intensywnie i naleŜy zachować wielką ostroŜność. czyste korzenie i część naziemną jaskółczego ziela (około 30 gram) drobno kroimy i zalewamy pół litrem białego gronowego wina.4 kg) rozdrabniamy i wkładamy do słoja. Przecedzamy. Odcedzamy. Gotujemy na małym ogniu przez 10 minut. Pijemy 3 razy dziennie. Odstawiamy na kilka dni. Suche. Przyjmujemy przed posiłkiem po 1 łyŜce. Odsączamy. Wino pietruszkowe Działanie: wzmacnia serce. Przyjmujemy po 1 kieliszku przed jedzeniem. Wino z jemioły Działanie: nadciśnienie tętnicze. ŚwieŜe liście orzecha włoskiego (około 50 gram) rozgniatamy i przekładamy do słoika. Składniki mieszamy w słoiku. Wino selerowe Działanie: wzmacnia i oczyszcza organizm Przygotowujemy 20 dkg startego korzenia selera i 1 litr białego gronowego wina. Zamykamy i odstawiamy na 2 doby do ciemnego miejsca. Drewnianym tłuczkiem miaŜdŜymy 10 zielonych łodyg naci pietruszki. Wino chrzanowe Działanie: likwiduje niestrawność. Suszone kłącze tataraku zalewamy 1 litrem wina gronowego. najlepiej do lodówki. Odsączmy. Garść świeŜo startego chrzanu przekładamy do słoja i zalewamy pół litrem białego gronowego wina. BACZNIE OBSERWUJEMY REAKCJE NASZEGO ORGANIZMU. Zalewamy 1 litrem białego słodkiego wina. 16 . Zlewamy do butelek. Wino ma przyjemny smak ananasowy. likwiduje niestrawność. Zalewamy butelką wytrawnego czerwonego wina gronowego. zbyt obfite miesiączki. Odsączamy. Dodajemy 1 lub 2 łyŜki octu winnego. umyte. Dodajemy 30 dkg miodu i nadal gotujemy przez 4 minuty. Odcedzamy.Wino orzechowe Działanie: leczy przewlekły nieŜyt Ŝołądka i jelit.

Zamykamy słój i przechowujemy przez 5 dni w ciemnym miejscu. Najwłaściwszym jest aloes o grubych mięsistych liściach rosnący minimum 3 lata. Dodać 0. przyśpiesza trawienie. Przecedzamy. ALKOHOLOWE NALEWKI Z ZIÓŁ Napary z ziół moŜemy zastąpić nalewkami alkoholowymi. Rozlewamy do butelek i przechowujemy w lodówce. Aloes (co najmniej trzyletni) przed ścięciem nie podlewamy przez 10 dni.Przygotowujemy 1 szklankę czerwonego wina gronowego i 1/2 szklanki świeŜego soku ze szpinaku. Zalewamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na okres 2 dni. Bardzo młode pędy sosnowe (około 10 dkg) kroimy na małe cząstki i wkładamy do słoja. Po zerwaniu liście oczyścić z kurzu i owinąć w papier. Wiele leków nabywanych w aptekach to wyciągi alkoholowe z ziół — moŜemy przygotować sami. Na 10 dkg świeŜych czereśni potrzebujemy 750 gram czerwonego gronowego wina. Ich zaletą jest dłuŜsza trwałość. dorosłym po 100 gram. Pijemy po 1 kieliszku po jedzeniu. Nalewka z aloesu Działanie: ułatwia trawienie. Przecedzamy. Zalewamy 1 litrem białego gronowego wina. Liście przekręcamy przez maszynkę do mięsa lub wyciskamy sok w sokowirówce.3 kg cebuli. Mieszamy składniki. Wino cebulowe Działanie: wzmacniające. Zawsze naleŜy postępować zgodnie z podanym zaleceniem. leczy i regeneruje pęknięcia skóry. Przepuszczamy przez maszynkę do mięsa. którym alkohol jest przeciwwskazany. zapobiega miaŜdŜycy naczyń krwionośnych. Wino aloesowe Działanie: leczy wrzody Ŝołądka. W czasie leŜakowania uaktywnia się działanie biostymulatorów.7 litra białego wytrawnego wina. Przed zerwaniem liści rośliny nie podlewamy przez 10 dni. owijamy w papier i przechowujemy przez 5 dni w lodówce lub szafce bez światła. Aloes jest szczególną rośliną i jej właściwości lecznicze są niedostatecznie znane. Alkoholowych wyciągów z ziół nie powinni stosować chorzy. Odsączamy. PrzełoŜyć do słoja. przechowywać przez dalsze 5 dni w ciemnej szafce. Ścięte liście po okresie suszy wycieramy z kurzu. III.1 kg miodu i 0. Nalewka słuŜyć moŜe przez wiele dni. Podajemy dzieciom podczas biegunki po małym naparstku. często mieszając. które w tajemniczy dla nas sposób regenerują organizm. owrzodzenie jelita grubego. W maszynce do mięsa zemleć 0. Wino czereśniowe Działanie: działa przeciwbiegunkowo. wrzody dwunastnicy. Na 1 szklankę soku aloesowego dodajemy 1 szklankę alkoholu (spirytus 17 . Na kaŜde pół kilograma masy aloesu dodajemy pół litra wina gronowego. wyŜsza koncentracja leczniczych wyciągów i większa wygoda w uŜyciu. Pijemy od 1 do 3 kieliszków dziennie. będą to nalewki na spirytusie lub nalewki wódczane. miesięcy a nawet lat. Pijemy małymi łykami. podraŜnienia i skaleczenia. Zalecana kuracja: I tydzień — 3 razy dziennie po 1 łyŜeczce II. leczy szkorbut i paradentozę. IV tydzień — 3 razy dziennie po 1 łyŜce V tydzień — 3 razy dziennie po 1 łyŜeczce Zachowujemy 2 tygodnie przerwy w leczeniu i rozpoczynamy następny cykl. Wino sosnowe Działanie: wspomaga przemianę materii. Wymieszać i pozostawić na 5 dni.

3 razy dziennie po 25 kropli. 18 . Nalewka z jałowca Działanie: moczopędne i Ŝółciopędne. Szklankę wódki wlewamy do słoika i wsypujemy 100 gram startego chrzanu. Sok brzozowy mieszamy ze spirytusem w proporcji 1:1 pijemy po 40—50 kropli w rozcieńczeniu z wodą w zaleŜności od potrzeb. Nalewka z głogu Działanie: rozszerza naczynia krwionośne. Przyjmujemy po jedzeniu 25 kropli na cukier lub wodę. Wlewamy do czystej butelki. Nalewka z arcydzięgla Działanie: łagodzi zatrucie nikotyną i alkoholem Na 25 dkg rozdrobnionego korzenia arcydzięgla wlewamy 250 ml spirytusu. Przed spoŜyciem rozcieńczyć ciepłą wodą. najlepiej w lodówce. Oczyszczony korzeń chrzanu ścieramy na tarce. Na wiosnę nacinamy korę brzozy w kształcie litery „V" i wkładamy rynienkę. Jest pomocna w kamicy pęcherzyka Ŝółciowego. Zamykamy słoik i odstawiamy na 2 tygodnie. Skuteczna w zaburzeniach układu trawienia. Na 1 część świeŜych owoców czarnej porzeczki bierzemy najczęściej 10 części wódki. Nalewka chrzanowa Działanie: uŜywa się zewnętrznie do smarowania miejsc w bólach korzonkowych. Odsączamy. Nalewka z brzozy Działanie: odświeŜa organizm. wzmacnia. Odsączamy. aby sok przestał wypływać. Zachować ostroŜność. Odsączamy przez gazę. Dodajemy do herbaty lub przyjmujemy po małym kieliszku. Zalewamy litrem wina lub wódki. Odstawiamy w ciepłe miejsce na tydzień. Nalewka z dzikiej róŜy Działanie: wybitnie wzmacnia organizm Pół kilograma owoców dzikiej róŜy umytych i odsączonych rozdrabniamy. Nalewka brzozowa usuwa z organizmu toksyny. Opatrzyć rany drzewa i podziękować mu za pomoc. Pijemy po 1 kieliszku dziennie. rwie kulszowej. reumatyzmie. Nalewka jest lekiem o silnym działaniu. MoŜemy zmniejszyć ilość alkoholu lub zwiększyć ilość owoców. dodajemy 5 dkg cukru. Zakręcamy i odstawiamy na tydzień. Oczyszczone i odsączone jagody jałowca (10 dkg) wsypujemy do słoika i zalewamy 1 szklanką spirytusu (lub wódki). Nalewka w łagodny sposób wpływa na system trawienny. Przechowujemy w ciemnych butelkach. Wlewamy 1 szklankę spirytusu (lub wódki). Odstawiamy na tydzień. Pijemy w rozcieńczeniu z ciepłą wodą.lub wódka). po której sok spływał będzie do butelki. Obserwować reakcje organizmu. Odstawiamy na 1 tydzień. Odsączamy. łagodzi ataki dusznicy bolesnej. Jest to lek o silnym działaniu. Odstawić. Przekładamy do słoja. Odsączamy. MoŜe być uŜywana jako środek do wzmacniania włosów. Wsypujemy do słoja pół kilograma oczyszczonych owoców głogu. Po nabraniu naleŜy bezwzględnie zabezpieczyć skórę brzozy. regeneruje wątrobę. Nalewka z czarnej porzeczki Działanie: reguluje krąŜenie krwi i chroni organizm przed przeziębieniem. Jest to środek wzmacniający z duŜą ilością witaminy C.

Do słoja wkładamy 10 dkg ziela dziurawca (pocięte pąki. Nalewka z pokrzywy Działanie: stosowana w bólach reumatycznych Liście świeŜej pokrzywy (ok. Nalewka bursztynowa Działanie: uŜywana do nacierania bolących stawów i mięśni. pół litrem spirytusu 70%. wątroby i dróg Ŝółciowych. często wstrząsając słoikiem. Odstawiamy na tydzień. suszymy i rozkruszamy na drobne kawałeczki. Po natarciu skroni i nadgarstka usuwa zmęczenie. Zalewamy pół litrem spirytusu. Wsypujemy do słoika 5 łyŜek suchego ziela piołunu i zalewamy 1 szklanką spirytusu. Rozcieńczamy ciepłą wodą. pomocna przy nadwyręŜeniu ścięgien. Zewnętrznie: 2 łyŜki nalewki na szklankę wody do płukania i na okłady. Profilaktycznie przyjmujemy przy Ŝołądkowych niedyspozycjach. Odstawiamy na miesiąc. Odsączamy. Nalewka na mrówkach Działanie: do nacierań w bólach reumatycznych. Zachowujemy rozsądek. Umyte i odsączone zielone orzechy włoskie (jeszcze miękkie). Odsączamy. Na 1 część świeŜych mrówek wziąć 15 części 80% spirytusu. Pozostawiamy na 10 dni. Odstawiamy na kilkanaście dni. Gdy nalewka nabierze jasnozłotego koloru. Nalewka z dziurawca Działanie: leczy schorzenia przewodu pokarmowego. Zakręcamy. Niepolerowany bursztyn myjemy. Odstawiamy na 1 tydzień. Przyjmujemy na wodę po 15 kropli. Odsączamy. Nalewka rumiankowa Działanie: pomaga w zaburzeniach przewodu pokarmowego. Przyjmujemy przed jedzeniem po 30 kropli. a pozostały bursztyn ponownie zalewamy spirytusem i odstawiamy. Odstawiamy w ciemne miejsce na 2 tygodnie. stosowana do płukania gardła i na okłady. Zalewamy w słoiku 10 dkg suszonych liści mięty pieprzowej. UŜywamy zewnętrznie. 10 dkg) drobno kroimy i zalewamy 2 szklankami spirytusu. łodygi). Pozostawiamy na kilkanaście dni. Przecedzamy. Odsączamy. kwiaty. Wewnętrznie: 25 kropli na niewielką ilość ciepłej wody. często wstrząsając butelką. zlewamy do innej czystej butelki. Zalewamy 1 litrem wódki. przewlekły nieŜyt Ŝołądka i jelit. kroimy na 8 cząstek i wkładamy do słoika.Nalewka z mięty pieprzowej Działanie: stosujemy w okresie zaburzeń trawiennych. Nalewka piołunowa Działanie: pobudza wydzielanie soków trawiennych. Do słoika wsypujemy 4 łyŜki suchych kwiatów rumianku i wlewamy 2 szklanki spirytusu. 19 . Stosujemy tylko w okresie zaburzeń trawiennych. by nie przedawkować. Odstawiamy na 10 dni. Odsączamy. UŜywamy zewnętrznie. w ilości 30 sztuk. Do butelki wsypujemy 2 łyŜki bursztynu i wlewamy 1 szklankę spirytusu. Nalewka z orzechów włoskich Działanie: niestrawność. Zewnętrznie stosowana w bólach korzonkowych i reumatycznych. SpoŜywamy przed posiłkiem po 15 kropli w niewielkiej ilości ciepłej wody.

Przechowujemy w ciemnej butelce. a resztę przesączymy przez gazę. często wstrząsając słoikiem. Przekładamy do słoja i zalewamy 2 szklankami wódki. oczyszczenie naczyń krwionośnych. Pozostawiamy na 6 tygodni. Odstawiamy w ciemne miejsce na 2 tygodnie. Odstawiamy na 2 tygodnie w ciemne miejsce. Nalewka ze skrzypu Działanie: wstrzymuje krwawienie z wrzodów Ŝołądka. nalewka moŜe pozostawać poza lodówką. Odstawiamy na kilka tygodni. Skrzyp niszczy w organizmie witaminę B1 Podczas kuracji wspomagamy ustrój produktami. Odsączamy. Na 1 kg owoców (łącznie): czarnej porzeczki. Odsączamy. Kroimy 5 sztuk jeszcze zielonych.Nalewka wieloowocowa Działanie: wzmacnia organizm. jeŜyny — wlewamy spirytus w takiej ilości. Nalewka czosnkowa Działanie: wzmocnienie organizmu. Wysuszone ziele skrzypu rozdrabniamy w młynku na mniejsze igiełki. UŜywamy zewnętrznie i wewnętrznie. Cykle leczenia powtarzamy aŜ do wyleczenia. Pijemy po małym kieliszku w okresie niedyspozycji Ŝołądkowych. Przechowujemy w lodówce. Odsączamy przez gazę. Likier orzechowy Działanie: zalecany w niedyspozycjach Ŝołądkowych. Stosujemy w okresie krwawienia. Nalewka z liści selera Działanie: zalecana przy astmie. Pokrojone drobne liście selera przekładamy do słoja i zalewamy spirytusem. reumatyzmie. Odsączamy. MiaŜdŜymy 15 dkg świeŜego. Mieszamy z wyciągiem alkoholowym z orzechów. Osobno gotujemy 2 szklanki wody z 20 dkg cukru. Zlewamy płyn znad owoców. Jeśli czosnek zalewany był spirytusem. Na 1 część świeŜych owoców jeŜyn dodajemy 10 części wódki. wspomaganie trawienia. 20 . Studzimy. poprawia trawienie. Nalewka z jeŜyn Działanie: działa napotnie. głogu. butelki nalewkę. często wstrząsając słojem. MoŜemy doprawić do smaku miodem i dodawać do herbaty. ZaŜywamy przez 1 miesiąc. a liście zalewamy w podobny sposób wódką. 3 razy dziennie. oczyszczonego czosnku. Przyjmujemy w czasie przeziębienia. po 5 do 20 kropli na niewielką ilość mleka lub kefiru. płuc. Zamykamy słoik. nosa. szczególnie w okresie chłodów. leczy przyzębice. świeŜych orzechów włoskich. Odstawiamy na 2 tygodnie. Przecedzamy. Po miesięcznej kuracji zachowujemy 2 tygodnie przerwy i ponownie przeprowadzamy miesięczną kurację. Przekładamy do słoika i zalewamy 2 szklankami 40 % wódki (lub spirytusu). Zlewamy obie nalewki. by liście były pokryte. Do 50 gram ziela wlewamy 1 szklankę spirytusu. Zamykamy i pozostawiamy na 5 dni. Pozostawiamy w ciemnym miejscu przez kilka tygodni. miękkich. Przyjmujemy 1 lub 2 razy dziennie po 25 kropli na łyŜkę wody. dwunastnicy. Pozostawiamy przez tydzień w zamkniętym słoiku. dzikiej róŜy. które zawierają tę witaminę. by pokrył owoce. ischiasu. Zlewamy do ciemnej. po 2 lub 3 kieliszki dziennie.

Sok wyciskamy w sokowirówce. pijemy codziennie. Sok z marchwi Działanie: wzmacnia i odświeŜa organizm. uŜywamy go do dezynfekcji gardła i jamy ustnej. Na początku przyjmujemy po łyŜce soku. to pół szklanki soku jednorazowo. W okresie zachorowania na anginę. Po wypłukaniu i odsączeniu na ściereczce. Do leczenia nadaje się pokrzywa zerwana przed kwitnięciem. stosując co drugi dzień. Są naturalnym lekiem przynoszącym ulgę w wielu cierpieniach. przeziębieniu. Sok z pokrzywy Działanie: leczy anemię. przez 10 minut (odda więcej soku). Cytrynę sparzamy i pozostawiamy we wrzątku. Przepuszczamy przez maszynkę do mięsa a uzyskaną masę odsączamy na gęstej gazie. Sok z czarnej rzodkiewki Działanie: rozpuszcza niektóre kamienie. w okresie od 20 kwietnia do 20 maja. kwiaty. działa dezynfekująco. Przechowujemy w lodówce. Przygotowujemy codziennie świeŜą porcję. co daje 1. w grypie.KURACJA SOKAMI Leczenie sokami z owoców i warzyw zalecane jest szczególnie w schorzeniach gastrycznych i złej przemianie materii. zapaleniu płuc pijemy sok z cytryny. korzenie mniszka lekarskiego (mleczu) starannie oczyszczamy. Kroimy wszerz i wyciskamy sok. Sok z mleczu Działanie: odtruwa organizm po zimowym odŜywianiu. Sok z cytryny Działanie: odtruwa organizm. nerki. Kuracja trwa około 6 tygodni. śledzionę. Podczas kuracji moŜemy spoŜywać płatki owsiane. Lecznicza dawka. na pół godziny przed kaŜdym posiłkiem. przez wiosenny okres lub w okresie osłabienia chorobą. płuczemy i odsączamy na ściereczce. by wychładzać od gorączki. Zalecany dla chorych na cukrzycę. Pijemy codziennie od 3 do 4 szklanek dziennie. wzmacnia organizm szczególnie po zimie. Pijemy sok na czczo: wI tygodniu — 100 ml dziennie w II tygodniu — 200 ml dziennie w III tygodniu — 300 ml dziennie w IV tygodniu — 400 ml dziennie 21 . Zmieszany z ciepłą wodą. Oczyszczoną i umytą czarną rzodkiew ścieramy na tarce lub sok otrzymujemy w sokowirówce. czyli na 1 godzinę przed posiłkiem lub około 3 godzin po posiłku. szczególnie regeneruje wątrobę. od 5 — 6 miesięcy. NaleŜy soki pić na pusty Ŝołądek. Poprawia jakość krwi i przemianę materii. Soki odtruwają i wzmacniają po przebytej chorobie. Ilość soku codziennie zwiększamy. po 3 krople. Sok doprawiamy do smaku miodem. pieczone lub gotowane w łupinach ziemniaki. Mieszamy z przegotowaną i wychłodzoną wodą. przez 20 dni sok z 2 cytryn. po pół małej łyŜeczki. Liście. 3 razy dziennie.5 szklanki dziennie. 3 razy dziennie. Dla wzmocnienia organizmu. Sok z cytryny stosujemy do pędzlowania gardła — działa kojąco i dezynfekująco. regeneruje wątrobę. liście pokrzywy mielimy w maszynce do mięsa lub wyciskamy w sokowirówce. MoŜe być podawany niemowlakom: od 3 do 4 miesięcy. w proporcjach 1:1.

Czyste. gdy mięso jest nieświeŜe. Sok spoŜywamy na czczo. odświeŜa wątrobę. łagodzi zaparcia. usuwa gazy. Stosujemy po 1 łyŜce. Pijemy na czczo i między posiłkami. a tym samym poprawiamy przemianę materii.leczy zapalenie gardła. świeŜe ziemniaki ścieramy na tarce razem ze skórą. zapalenie krtani. Sok z czereśni Działanie: oczyszcza i odtruwa organizm. Sok z selera Działanie: przeciwreumatyczne. górnych dróg oddechowych. — usuwa toksyny i śluz z organizmu. śluzowe zapalenie oskrzeli. łagodzi kaszel.w V tygodniu — 300 ml dziennie w VI tygodniu — 200 ml dziennie w VII tygodniu — 100 ml dziennie. sam lub z domieszką soku z selera i majowej pokrzywy. Wyciskamy sok z liści selera. Do 100 gram proszku imbirowego dodajemy 800 ml wody. Sok z porów Działanie: oczyszczenie organizmu ze złogów. Pijemy na czczo i między posiłkami. Sok odsączamy. na pół godziny przed jedzeniem. Sok imbirowy: — wzmacnia ogień trawienny (agni) powodując lepsze trawienie. Sok z kiszonej kapusty Działanie: leczy wrzody Ŝołądka i dwunastnicy. Miksujemy liście kapusty. Pijemy 4 razy dziennie po pół szklanki. Sok z czarnej porzeczki (bez cukru) Działanie: leczy przeziębienie. cukrzycę. rwę kulszową. Ma właściwości przeczyszczające i reaguje przeczyszczeniem zaraz po wypiciu. Tak przygotowany sok dodajemy do herbaty. Najlepiej w okresie zaostrzenia się choroby wrzodowej — wiosną i jesienią. Dla zmiany smaku moŜemy dodać miodu. Sok z ziemniaków Działanie: leczy wrzody Ŝołądka i dwunastnicy. jest przeczyszczający. Imbir sproszkowany dodawany do mięsa zapobiega zatruciu pokarmowemu. Sok imbirowy Działanie: rozgrzewające. 3 razy dziennie. 22 . Lecznicza dawka wynosi 2 razy dziennie. . Odsączamy sok. Przecedzamy. MoŜemy do smaku dodać inne soki. po 1 szklance. Przyjmujemy przez tydzień. po pół szklanki. Gotujemy aŜ pozostanie 1/4 płynu. soku z marchwi lub cytryny. przez miesiąc. MoŜemy dodać miodu. Sok z kapusty Działanie: leczy wrzody Ŝołądka i dwunastnicy. usuwa nieprzyjemny zapach z ust.

Utrzymujemy z dala od słonecznych promieni. zaleŜy od schorzeń. Aby zostały one skutecznie usunięte z organizmu. niesprawnym. Owoce czarnej porzeczki zasypujemy cukrem. które uwięzione czyniły ciało fizyczne chorym. Działając na rozgrzany organizm zimną wodą wywołujemy intensywne krąŜenie krwi i płynów ustrojowych. Zabiegiem tym moŜemy zadziałać na całe ciało lub na poszczególne części. wstawiamy mały. Pamiętać naleŜy. ale zimna woda powoduje ich wydalanie. cuchnący oddech.5 litra. Siadamy na krześle blisko misy i nakrywamy się dwoma kocami. Okrywamy kocami tę część ciała. pęcherza moczowego. ŚwieŜy sok z jabłek wzmacnia i odmładza organizm. Sama parówka nie będzie wystarczająco skuteczna. drewniany stołek. Przygotowując odwary. zmienionymi chorobowo płynami ustrojowymi i przy wzmoŜonym poceniu się wyrzucane są z organizmu. Ŝe głowa powinna znajdować się poza zasięgiem pary. a najlepiej na całe ciało. nerek lub gdy nastąpiła utrata głosu spowodowana przeziębieniem. świerkowych gałązek czy odwarów z leczniczych ziół. mieszając się z zastałymi. niewydolnym. zgagę. zaraz po zakończeniu parówki na tę część ciała. Sok z czerwonej porzeczki Działanie: likwiduje nadkwasotę. Czas parowania od 18 do 20 minut. Opary wnikają do wnętrza organizmu przez pory skóry. na którym bezpiecznie moŜemy ułoŜyć stopy lub stabilnie przekładamy deskę. gdzie skierowane były opary. albo pocięte gałązki świerku czy ziół. wrzucamy na wrzącą wodę siano lub pokrojoną słomę owsianą. co gwarantuje wyrzucanie z organizmu rozpuszczonych przez parówkę zastoin.Sok z czarnej porzeczki Działanie: poprawia pracę nerek. Dla wzmocnienia parowania moŜna do odwaru wrzucić rozgrzany kamień lub odwar podgrzewać na maszynce elektrycznej czy grzałką. gdy cierpimy na schorzenia narządów płciowych. by chronić opary przed ulatnianiem. Na dolną część ciała kierujemy opary wówczas. Odwary zawierające lecznicze właściwości ziół wlewamy do misy. Zastosowana parówka na dolną część. KURACJE PARĄ W leczeniu naturalnymi metodami. słomy owsianej. zawierającą olejki eteryczne uzyskane z odwaru siana. Ilość siana czy słomy jest dowolna. Maksymalna dawka dzienna do 0. Podczas zabiegu parowania rozpuszczają się chorobotwórcze zastoiny i złogi. 3 razy dziennie. powinniśmy zadziałać zimną wodą. Parówki oddziałują silnie na organizm. Pijemy 2 razy dziennie po ćwierć szklanki. ale zawsze naleŜy uwzględniać kondycyjne moŜliwości chorego. które dotykają podłogi. Parówkami określamy działanie na organizm parą wodną. Jakich ziół uŜyjemy do przygotowania odwaru. Częstotliwość poddawania się zabiegowi parowania określana jest na 1 lub 2 razy w tygodniu. istotne znaczenie odgrywają parówki. a będzie mniej wyczerpująca. na którą chcemy zadziałać. dlatego u ludzi osłabionych wiekiem lub chorobą zabieg winien trwać krócej i pod opieką innych osób. Sok z jabłek Działanie: zalecany dla osób starszych. Nie bójmy się zimnej wody. zadziała równieŜ na całe ciało. Woda daje Ŝycie. wątroby. 23 . Pijemy sam sok lub z domieszką wody. Czas zanurzenia w zimnej kąpieli ustala się od 5 do 7 sekund. Zmniejsza poziom cholesterolu. Pamiętajmy: parówka rozpuszcza zastoiny. śledziony.

Głowę polaną zimną wodą natychmiast owijamy w kilka suchych ręczników i kładziemy się do łóŜka. artretyzmie. gdy na stawy nałoŜymy dodatkowo kompres z zaparzonego siana. Mielemy 10 dkg gorczycy. a wraz z nim rozpuszczone ropne substancje. Czas parowania od 18 do 24 minut. nosa. tak by nie przesuwał się. Czas kąpieli od 10 do 15 minut. Chronić ciało przed zaziębieniem. płynów ustrojowych. Gorący kompres mocujemy wokół chorego stawu. Kąpiel z jałowcem Działanie: pomaga w reumatyzmie. owijając siano w lnianą lub bawełnianą tkaninę. nasion kopru włoskiego. NaleŜy pozostać w łóŜku przez 5 godzin. Zawsze naleŜy uwzględniać kondycje chorego i do niej przystosowywać czas trwania zabiegu. Woreczek z gorczycą zanurzamy w wodzie czekając aŜ woda zmętnieje. moŜemy zastosowań równieŜ parówkę na głowę. Na oczy nakładamy opaskę. schorzeniach skóry. Jeszcze bardziej skutecznym będzie. chroniąc się przed zaziębieniem. Kompres przygotowujemy w następujący sposób: na wrzącą wodę wrzucamy garść siana. Czas parowania około 20 minut. powodując wydalanie z organizmu rozpuszczonych zastoin. pokrzywy lub rumianku. Głowę i całe ciało myjemy po 4 lub 5 godzinach Parówka na stawy Kiedy reumatyzm umiejscowił się w kolanach lub ramionach. 24 . Przy parówce działającej na uszy i gardło pomocnym będzie wykonany z papieru lejek. by chronić przed bezpośrednim działaniem pary. Wsypujemy do płóciennego woreczka. około 1 kg młodych gałązek z jałowca (pociętych drobno) z garścią jagód. gardła lub gdy w głowie umiejscowił się reumatyzm. Po zakończeniu parówki naleŜy natychmiast polać zimną wodą górną część ciała i głowę. w bezpiecznej odległości. Papierowy lejek spoczywa na brzegach garnka. które chorą uczyniły głowę. Parówka złogi rozpuściła. Głowę umieszczamy nad parującym garnkiem i okrywamy ręcznikami. JeŜeli nie zastosujemy polania wodą zimną. osłaniając. JuŜ po 5 minutach pot spływa po głowie. KĄPIELE ZIOŁOWE Kąpiel z gorczycą Działanie: rozgrzewające. Zachowujemy duŜą ostroŜność. Zimna woda intensyfikuje krąŜenie krwi. Obowiązuje rozsądek. Podobnie czynimy kierując opary przy leczeniu schorzeń nosa czy gardła. a chore ucho umieszczamy nad wąskim wylotem papierowego lejka. Po zdjęciu kompresu polewamy strumieniem zimnej wody. moŜemy zastosować parówkę z odwaru siana. Parówka na głowę Jeśli schorzenia dotknęły uszu. by opary nie ulatniały się. Do wanny nalewamy gorącej wody. w 2 litrach wody. Zawsze dobieramy właściwy czas trwania zabiegu do indywidualnych sił chorego. Gotujemy przez kilka minut. Najlepiej zastosować zabieg wieczorem. aby para nie znajdowała ujścia.Po zabiegu ciało jeszcze przez wiele godzin intensywnie wyparowuje chorobotwórcze materie. Następuje wzmoŜone parowanie całego ciała. Wywar przecedzamy i wlewamy do wanny. Czas kąpieli 15 minut. odsączamy i z tak zaparzonego przygotowujemy kompres. wówczas głowa będzie ocięŜała i nadal chora. ale nie wydaliła — nadal pozostały. Pozostajemy w łóŜku. a właściwym odwar z rumianku. krótko gotujemy. Ramię okrywamy kocami. Najczęściej stosujemy odwary z ziół sporządzając je z ziela krwawnika.

Sporządzamy wywar z 3 litrów wrzącej wody i 10 dkg koszyczków rumianku. kwiatu lipy. Gotujemy krótko. leczy bronchit.Kąpiel z kory dębowej Działanie: pomocna w infekcjach bakteryjnych. 25 . wzmacnia i regeneruje organizm. pęcherza moczowego i schorzenia reumatyczne. Do sporządzenia wywaru bierzemy 2 litry wody i 20 dkg świeŜych liści z włoskiego orzecha lub 10 dkg liści suszonych. od 15 do 20 minut. Sporządzamy wywar z 2 garści suszonego korzenia kozłka. poniewaŜ nie zawiera kwiatów. Pozostawiamy pod przykryciem na dalsze pół godziny. Jest to kąpiel silnie rozgrzewająca i naleŜy uwzględnić fizyczne moŜliwości chorego — czas kąpieli ustalać indywidualnie. Kąpiel ze słomy owsianej Działanie: skutecznie leczy schorzenia nerek. Woreczek wkładamy do garnka z gotującą wodą. Przecedzamy. Kąpiel z macierzanki Działanie: dezynfekuje skórę. łodyg które znajdują się wyłącznie w sianie zebranym z łąk. Wywar wlewamy do wanny. Gotujemy tak długo. Gotujemy przez 5 minut na małym ogniu. Odwar wlewamy do wanny. Leczniczą kąpiel powtarzamy przez 2 tygodnie. Kąpiel z siana Działanie: poprawia krąŜenie krwi. reumatyzm. Dodajemy garść soli kamiennej lub morskiej. Odcedzamy i wlewamy do wanny. Siano pobrane z działki czy z trawników nie nadaje się. Czas kąpieli około 20 minut. Kąpiel z waleriany (kozłek lekarski) Działanie: łagodzi podraŜnienia i uelastycznia skórę. Po kąpieli nie wycieramy ciała. Kąpiel z liści włoskiego orzecha Działanie: zapobiega krzywicy. najlepiej jeśli będą to okruchy z siana pobrane z dna wozu lub miejsca ich przechowywania. Czas trwania kąpieli około 20 minut. Czas kąpieli około 20 minut.25 kg pokrojonej drobno słomy owsianej. uspokaja. liści pokrzywy. leczy chroniczny bronchit. Wywar przygotowujemy z 3 litrów wrzącej wody i około 0. Odwar wlewamy do wanny. 25 g kwiatu lipy i 3 litrów wody. Odsączamy i wlewamy do wanny. Wlewamy do wanny. Kąpiel z rumianku Działanie: dezynfekując łagodzi stany zapalne skóry. Wlewamy do wanny. grzybiczych i stanach zapalnych skóry. wykonując ją co 2 dni. uspakaja system nerwowy. oczyszcza pory. Czas kąpieli 20 minut. lecz owijamy się ręcznikiem lub prześcieradłem kąpielowym. Pozostawiamy pod przykryciem na około pół godziny. nasion. Płócienny woreczek napełniamy sianem (około 20 dkg). Odcedzamy. Kąpiel z kłącza tataraku. Przygotowujemy wywar z 50 g kłącza tataraku. Podgrzewamy do wrzenia i utrzymujemy pod przykryciem około 15 minut. Odcedzamy. Przecedzamy. 25 g suchych liści pokrzywy. odstawiamy pod przykryciem na kilka minut. Pięć łyŜek rozdrobnionej kory dębu gotujemy w 2 litrach wody przez 10 minut. Czas kąpieli około 15 minut. Gotujemy około 30 minut i na dalsze 30 minut pozostawiamy pod przykryciem. Czas kąpieli w zaleŜności od sił chorego. aŜ płyn zmniejszy się do połowy. Działanie: wzmacniające organizm. Czas kąpieli około pół godziny. Sporządzamy wywar z 3 litrów wrzącej wody i 150 g ziela macierzanki. rozluźnia mięśnie.

Wkładamy do woreczka i formujemy warstwę. 1 litrem wrzącej wody i utrzymujemy pod przykryciem przez 20 minut. Pozostając w łóŜku czynimy zabieg skutecznym i chronimy się przed zaziębieniem. Czas kąpieli około 25 minut. Jest to kąpiel silnie rozgrzewająca. przeciwzapalne. Suchy tymianek (około 10 dkg) zalewamy 2 litrami wrzątku. Kataplazma ma działanie rozgrzewające i dlatego gorący okład wywoływał będzie zwiększone pocenie się — musimy pozostawać w łóŜku. Odsączamy wywar i wlewamy do wanny z ciepłą wodą.Gotujemy około pół godziny. Zalewamy 10 dkg suchych liści szałwi. W 3 litrach wrzącej wody gotujemy 10 dkg ziela skrzypu. by nie przesuwały się z chorego miejsca. Ustalamy indywidualnie w zaleŜności od kondycji chorego. Odstawiamy pod przykryciem na dalsze pół godziny. Kąpiel w szałwii Działanie: dezynfekuje i leczy schorzenia skóry (egzemy. suchy kompres. Kąpiel sosnowa Działanie: leczy zapalenie nerek i pęcherza moczowego. bóle mięśni i kości. Odcedzamy. Na rozgrzewający okład nakładamy inny z suchej. solą. Wrzucamy na wrzątek i gotujemy przez pół godziny. Czas kąpieli około 20 minut. Czas kąpieli ustalić indywidualnie. Siekamy młode gałązki sosny razem z szyszkami (mogą być pędy jałowca). Odcedzamy i wlewamy do wanny z ciepłą wodą. łagodzi nerwobóle. Czas kąpieli około 15 minut. zmiany chorobowe z wysypką). Na dalsze pół godziny pozostawiamy pod przykryciem. Kataplazm z gotowanych ziemniaków Działanie: leczy stany zapalne skóry. Czas kąpieli około 10 minut. Jeśli będą za suche. Odstawiamy na 15 minut pod przykryciem. Gotujemy ziemniaki w łupinach i rozgniatamy. gotowanymi ziemniakami lub innymi naturalnymi produktami o właściwościach leczniczych. by chronić się przed zaziębieniem. Woreczek musi być nieco większy niŜ chore miejsce. Nakładamy inny ciepły. wypełniony piaskiem. 26 . nieco większą niŜ chore miejsce. przez 20 minut. Kąpiel ze skrzypu Działanie: łagodzi bóle korzonkowe. w który będą wnikać wydobyte z organizmu substancje chorobotwórcze. Organizm jeszcze przez kilka godzin po zdjęciu okładu będzie wydalał z siebie chorobotwórcze substancje poprzez wzmoŜone parowanie. regenerujące skórę. Kąpiel tymiankowa Działanie: przeciwbólowe. Odcedzamy i wlewamy do wanny z ciepłą wodą. odświeŜa i regeneruje skórę. Czas kąpieli około 20 minut — ustalamy indywidualnie. ciepłej flaneli lub wełnianego szalika. oparzenia. Przecedzamy i wlewamy do wanny z ciepłą wodą. KATAPLAZM W lecznictwie naturalnym kataplazma określamy okład umiejscowiony w woreczku z naturalnej tkaniny. reumatyczne i nerwobóle. dolewamy ciepłego mleka lub ciepłej wody. Wlewamy do wanny z ciepłą wodą. Oba okłady mocujemy tak. Gotujemy 5 minut.

podagra.Kataplazm z dyni Działanie: zwichnięcia stawów i bóle głowy. Po zdjęciu na miejsce kompresowane nakładamy kompres z zimnego odwaru z siana. Okrywamy się kołdrą. Po zdjęciu przemywamy kompresowane miejsce chłodną wodą i smarujemy oliwą. Zdejmujemy. Po lekkim przestudzeniu wkładamy do woreczka i formujemy warstwę nieco większą od chorego miejsca. Okład utrzymujemy przez całą noc. Przykrywamy suchą tkaniną i mocujemy. LECZENIE GLINKĄ W opisach biblijnych odnajdujemy wzmiankę o leczeniu glinką. Ucieramy oczyszczony korzeń chrzanu (razem ze skórą). zasługuje na rozpowszechnienie. Przekładamy do woreczka i formujemy warstwę. uniwersalność i wysoką skuteczność tej metody. lumbago. Kataplazm z kapusty Działanie: nerwobóle lędźwiowe. Na 1 część wagową (np. Pozostajemy w łóŜku przez 4 do 5 godzin. Formujemy warstwę w woreczku i umieszczamy na leczone miejsce. by okłady nie przesuwały się. W ludowej medycynie poprzedniego okresu równieŜ rzadko była spotykana. Okrywamy się kołdrą. Po odparowaniu wody rozkładamy warstwą na gazie i jeszcze ciepłe przykładamy na chore miejsce. 27 . jednolitej masy. Okład utrzymujemy przez 10 do 20 minut. Przykrywamy suchą tkaniną. Gotujemy do uzyskania gęstej. u ludów azjatyckich i afrykańskich. Mocujemy bandaŜem. bóle reumatyczne. II zestaw — działający wolno: 2 łyŜki zmielonej białej gorczycy 2 łyŜki soli kuchennej (kamienna lub morska) Składniki wyrabiamy na jednolitą masę z dodatkiem niewielkiej ilości ciepłego octu. Terapia to była znaną i stosowaną juŜ w staroŜytności. Ilość chrzanu zaleŜy od rozległości bolącej powierzchni. Wkładamy do woreczka formując warstwę i przenosimy na chore miejsce. zwichnięcia. octu. drogi oddechowe. przez 20 minut. 0. soli. Współcześnie bardzo rozpowszechniona w krajach Wschodu. leczy zapalenie oskrzeli. jednorodnej masy. Dodajemy 1 łyŜkę cukru. Gotujemy kilka liści kapusty w małej ilości wody. Ze względu na prostotę stosowania. Kataplazm z gorczycy Działanie: pobudza dokrwienie skóry. zapalenie płuc. W kulturze Zachodu jest mało znaną metodą leczenia. Nakładamy i owijamy suchą flanelą lub szalikiem. Po zdjęciu kompresu obmywamy chłodną wodą i smarujemy oliwą.25 kg) dyni dodajemy 3 części wagowe mleka. Mieszamy do uzyskania. postrzał. by stała się dobrodziejstwem w metodach samoleczenia. Dodajemy takie same ilości: mąki. gdy skóra staje się zaczerwieniona. Czas utrzymywania okładu od 2 do 5 godzin. wielkości chorego miejsca. I — działająca szybko: 2 łyŜki stołowe zmielonej białej gorczycy 2 łyŜki mąki pszennej Mieszamy z niewielką ilością zimnej wody na jednorodną masę. Nakładamy okład i przykrywamy ciepłą flanelą. Kataplazm z chrzanu Działanie: reumatyzm. z dodatkiem 2 cebul i 1 łyŜki otrąb.

Na kompresy uŜywamy rzadkiej papki. gdy zagrzeją się. wysysa zalegające płyny ustrojowe przeobraŜające się w toksyny. W glinkoterapii stosuje się równieŜ glinkowe kąpiele. Kiedy podczas przykładania okładów zimnych w pewnym momencie odczujemy wewnętrzny chłód. Pod wpływem zaistniałego podczas kompresowania bólu lub zimna zdejmujemy okład i do dalszego leczenia przystąpimy po kilku godzinach lub dnia następnego. Ciepłe okłady zastosujemy równieŜ przy leczeniu organów wewnętrznych. jeśli nie znajdują się w ostrym stanie zapalnym. Przy schorzeniach objawiających się stanem zapalnym poprawne będą okłady zimne. nakładamy okłady ciepłe i bardzo ciepłe. kamiennych. Przesiewamy przez sito o drobniutkich oczkach. Wspomagamy leczenie piciem glinki (1 gram na pół szklanki wody). Ŝółtą. białą i czerwoną. Nie naleŜy akceptować ślepego naśladownictwa. Rozgrzane kompresami miejsca musimy chronić przed zaziębieniem. niszczy pasoŜyty. ciepłe. past. Po zakończeniu przemywamy ciało ciepłą wodą. W zaleŜności od schorzeń stosowane są okłady: zimne. RóŜny jest jej skład mineralny. Stosujemy potem miesięczną przerwę i moŜemy ponownie podjąć miesięczny cykl leczenia. Tylko wówczas będzie leczenie skuteczne. Ŝe naleŜy zastosować nieco cieplejszy kompres. czyraki. oparzenia. reumatyzm) właściwe będą okłady cieple i bardzo ciepłe. jeśli nadal mają odpowiednią do leczenia temperaturę.3 cm do 2 cm i obejmować obszar większy niŜ chore miejsce. zmianami nowotworowymi. Kuracji glinką nie naleŜy przerywać a realizować aŜ do wyleczenia. zapaleniem okręŜnicy. Po zdjęciu nadmiaru nakładamy na leczone powierzchnie. Okład działa na zasadzie próŜni. by kompres przylegał ściśle do ciała. złamania kości. Przykładamy suchą flanelą i zabezpieczamy pasem elastycznym. stopniowo zwiększając jej grubość. W terapii rozróŜniamy glinkę: zieloną. Lek na astmę oskrzelową Ciepły okład z glinki. Nie naleŜy stosować pojemników blaszanych ani z tworzyw sztucznych. Okłady stosujemy. 28 . które powstały przez działanie zimna. Jako środek leczniczy musi być wcześniej poddawana sterylizacji. by zlikwidować wewnętrzny chłód. gdy leczymy: ropnie. Jest to bardzo proste. nieŜytem jelit. bardzo ciepłe. Najpierw stosujemy cienką warstwę. utrzymujemy od 2 do 4 godzin.Dla celów leczniczych nadaje się glinka pochodząca z głębokich pokładów. W schorzeniach. podgrzewając powyŜej 100°C. W terapii wewnętrznej. Do przyrządzenia uŜywamy naczyń porcelanowych. kataplazmów. bóle stawów. nałoŜony na piersi i plecy. szklanych. które zastępują kąpiele borowinowe. na miejsca dotknięte stanem zapalnym nakładamy okłady zimne. Wyschnięte kompresy zamieniamy na nowe. pozostawione przez 15 do 30 minut. wiatru (np. będziemy wymieniać je na nowe. Grubość warstwy nakładanej na leczone powierzchnie powinna wynosić od 0. by wyrzucić chłód z organizmu. wilgotne o właściwej temperaturze. Czynimy to na patelni lub w piekarniku. przez co bardziej aktywizuje się leczenie tkanek dotkniętych wrzodami. wilgoci. Na miejsca. Tak przygotowana stosowana jest do sporządzania leczniczych okładów. oznacza to. glinka wypita w roztworze wodnym absorbuje w jelitach gazy i toksyny. W glinkoterapii kojarzymy działanie zewnętrzne i wewnętrzne glinki. w której zanurzamy tkaninę. Okłady ciepłe utrzymujemy nawet do 3 godzin. stosując je 2 razy w tygodniu przez miesiąc. ściśle przylegając do powierzchni ciała. Odpowiednią konsystencję glinki do okładów uzyskamy przez zmieszanie z wodą. Nakładamy bezpośrednio na skórę lub rozprowadzamy warstwę gliny na tkaninę. SłuŜy równieŜ do przygotowania emulsji do picia. W lecznictwie naturalnym musimy obserwować reakcje organizmu i wyciągać wnioski korzystając z rozsądku. zatrucie krwi. w zaleŜności od miejsca zalegania i róŜne są właściwości lecznicze. gdzie choroba spowodowana była zimnem.

Schorzenia wątroby Wszelkie schorzenia wątroby: marskość. właściwą będzie kuracja okładami z zimnej glinki na czoło. Migreny W uporczywych bólach. Stwardnienie rozsiane Popijamy przez miesiąc wodę glinkową. Ŝółtaczka — wspomagamy leczenie przez nakładanie glinki. dotknięte gangreną. Nogi moczymy w ciepłej wodzie z glinką. LECZENIE ZIOŁAMI Lecznictwo ziołami jest starsze niŜ odnalezione ślady początków piśmiennictwa. Stosujemy naprzemiennie z okładami z liści z kapusty. Utrzymujemy przez 2 godziny. Naprzemiennie stosujemy okłady z liści kapusty. Stosujemy naprzemiennie z okładami z liści kapusty. Wole Nakładamy glinkę na przednią część szyi. Stosujemy naprzemiennie z liśćmi kapusty. Pozostawiamy na godzinę pod suchym kompresem. stan zapalny. MoŜemy wykonywać 1 lub 2 razy dziennie. Zdejmujemy na godzinę przed posiłkiem. Jeśli organizm nie sprzeciwia się takiemu leczeniu bólem lub chłodem. a potem stopniowo zwiększamy jej grubość. jaką organizm najlepiej toleruje. Temperatura okładów powinna być taka. Stosujemy okłady na okolice wątroby. śylaki Chore nogi pokryte Ŝylakami smarujemy warstwą półpłynnej glinki. Najpierw warstwy cieńsze. 2 z nich poświęcił leczeniu ziołami. Wrzód Ŝołądka Kataplazmę z gliny nakładamy w okolicy „dołka". Pod jej działaniem martwe tkanki zanikają. a ciepłej na kark. Leczenie wspomagamy przyjmowaniem doustnie pół łyŜeczki glinki na pół szklanki wody. Utrzymujemy przez 1 godzinę. 29 .Lek na hemoroidy Miejscowe kompresy z zimnej glinki utrzymujemy przez 2 godziny. kontynuujemy. Od staroŜytności po współczesność zioła były przyjaznym sposobem przywracania zdrowia. Pierwsze zapiski o leczniczych roślinach pozostawili Sumerowie — odnaleziono recepty sumeryjskich kapłanów. Z odnalezionych manuskryptów wynika. pojawia się nowa skóra bez blizn. ropnie skutecznie leczymy przez nakładanie glinki o grubości 2 cm. nowotwór woreczka Ŝółciowego. Stłuczenia Przy stłuczeniach nakładamy kataplazmę z chłodnej glinki. Grecki lekarz i myśliciel Hipokrates pozostawił po sobie 25 ksiąg medycznych. Potwierdzają ziołolecznictwo równieŜ zapisy pismem klinowym na glinianych tabliczkach. Rany Zainfekowane rany. czyraki. w 2 godziny po posiłku. Ŝe Egipcjanie na 4 tysiące lat przed naszą erą tworzyli „spisy leków z ziół". poparzenia.

Oddziałujące na układ krąŜenia: — wzmacniają czynność skurczową serca: kwiat głogu. Liście natomiast zbierane są najczęściej wtedy. omanu. rzepiku. Znawcy w ziołolecznictwie. pierwiosnka. ziele — macierzanki. kolendry. Oddziałujące na organy trawienia: — osłaniają błony śluzowe: korzeń prawoślazu.. Najwłaściwszym okresem dla zbioru części nadziemnych ziół są ranki w bezdeszczowe dni i bez kropli rosy. ziele — bylicy.Współcześnie uŜywa się w lecznictwie zioła dziko rosnące i zioła uprawiane na plantacjach. kwiat rumianku.miłka wiosennego. zdrowe gałązki. korzeń rzewienia. korzeń omanu. kminku. — przeciw nieŜytowi Ŝołądka i jelit: korzeń Ŝywokostu. jarzębiny. Oddziałujące na układ oddechowy: — działają wykrztuśnie: korzeń — biedrzeńca. po zerwaniu rośliny wpływa na nie niszcząco. krwawnika. na działanie słonecznych promieni. serdecznika. ale przewiewnych. Soków owocowych teŜ nie powinniśmy wystawiać na okno. w zaleŜności od ich oddziaływania. rdestu ptasiego. Odwar: na wrzątek wsypujemy zioła i gotujemy na niewielkim ogniu lub zalewamy wodą zimną i pogrzewamy w łaźni parowej (garnek z ziołami umieszczony jest w innym większym) i podgrzewamy przez około 45 minut (lub inny okres). liść mięty. liść — naparstnicy purpurowej. kiedy roślina znajduje się w okresie naturalnego spoczynku. mydlnicy. tarniny. szakłaku. krwawnika. borówki czernicy. Kwiaty zbieramy na początku kwitnięcia lub w pełni rozkwitłych. a dla surowców oleistych godziny popołudniowe. Korzenie i kłącza zbieramy wczesną wiosną lub jesienią. kwiat malwy czarnej. majeranku. korzeń rzewienia. Macerat: zioła nalewamy zimną wodą i pozostawiamy na około 30 minut. szałwii. podzielili zioła w grupy. —w nadmiernej fermentacji jelit: kłącze tataraku. owoce — anyŜu. kozłka. gdy roślina kwitnie. ziele Ŝarnowca. konwalii. — przeciwbiegunkowo: kora dębu. siemię lniane. piołunu. ziele —jemioły. 30 . maceraty. owoc — anyŜu. owoc anyŜu. naparstnicy wełnistej. pieprzowca. liść — melisy. mącznika. dziurawca. ziele — glistnika. odwary. omanu. liść —jeŜyny. — pobudzają apetyt i ułatwiają trawienie: kłącze tataraku. orzecha włoskiego. całą noc. korzeń arcydzięgla. czarnej malwy. Nie moŜna suszyć na słońcu. — przeczyszczająco: kora — kruszyny. korzeń — mniszka. nieprzyjaźnie. Ziele zbiera się w początkach kwitnięcia i tylko górną część łodygi. liść — babki lancetowej. kwiat kocanki. szakłaku. choć dla niektórych grup wyznacza się inne terminy zbioru. mięty. w miejscach zacienionych. owoce — bzu czarnego. gładkie bez wynaturzonych porostów. prawoślazu. szanty. piołunu. gdy są dojrzewające lub dojrzałe. — Ŝółciopędne: kora kruszyny. Do zdjęcia kory wybiera się młode. kminku. podbiału. — przeciwkaszlowo: korzeń prawoślazu. kopru włoskiego. ziele — hyzopu. liść prawoślazu. liść melisy. serdecznika. owoc róŜy dzikiej. Na ogół kora zbierana jest wczesną wiosną. Napar: zioła zalewamy wrzątkiem i odstawiamy pod przykryciem na około 15 minut (lub inny okres). piołunu. Zioła przygotowujemy jako: napary. korzeń — arcydzięgla. Nie nadają się kwiaty przekwitłe ani zwiędłe. kwiat — maku polnego. węŜownika. tymianku. piołunu. ziele — dziurawca. lub inny okres (często mniejszy). omanu. Suszyć naleŜy zaraz po zbiorze. kwiat — bzu czarnego. Owoce i nasiona — najlepszym okresem jest. kolendry. Słońce jest przyjazne dla Ŝycia. liść szałwii. — uspakajają czynność serca: kłącze kozłka. Bardzo istotne znaczenie ma okres zbioru i pora dnia. Zebrana kora ma kształt rurek lub rynienek. kłącze — pięciornika. nalewki alkoholowe.

czarny bez. bazylia. lubczyka. — działają mlekotwórczo: kminek. wrzosu. kwiat — jasnoty białej. kasztanowca. czarnego bzu. ziele serdecznika. kwiat — lipy. Oddziałujące na układ rozrodczy u kobiet: — pobudzają miesiączkę: korzeń lubczyka. kwiat nagietka. ziele tasznika. melisy. wilŜycy. owoc czarnej jagody. owoc — maliny. Oddziałujące na układ nerwowy: — pobudzająco: korzeń i liść pokrzyku. kwiat jasnoty białej.— krwiotwórczo: liść pokrzywy. ziele dziurawca. lawendy. liść czarnej porzeczki. kora — berberysu. kora — wierzby. nawłoci. płatki kwiatu słonecznika. kwiat—jasnoty białej. owoc kolendry. srebrnik. połonicznika. rdestu ptasiego. liść barwinka. ruty. liść — brzozy. kaliny. skrzypu. konwalii. korzeń kozłka. jałowca. kwiat lawendy. — przeciwgorączkowe: kora — berberysu. korzeń — łopianu. szyszki chmielu. szyszki chmielu. ziele — bratka polnego. ziele — dziurawca. słonecznika. pietruszki. krwawnika. Oddziałujące napotnie:. kasztanowca. macierzanka. nasiona pietruszki. liść — maliny. Oddziałujące przeciwgorączkowo: — liść mięty. tymianek. bazylia. ziele — dziurawca. Oddziałujące przeciwbólowo: — owoc kasztanowca. Oddziałujące przeciwskurczowo: — ziele jaskółcze. rumianek. węŜownika. Oddziałujące nasennie: — liść — melisy. ziele piołunu. — łagodzą bolesność: kora kaliny. — dezynfekująco na drogi moczowe: liść — borówki brusznicy. — wzmacniająco: kwiat — arniki. liść barwinka. ziele — krwawnika. miłka wiosennego. liść brzozy. liść pokrzywy. — regulują miesiączkowanie: kora kaliny. kwiat — głogu z liśćmi. ruty. barwinka. liść — bobrka. rumianku. tasznika. korzeń kozłka Przeciwartretyczne: — kora wierzby. kwiat— głogu z liściem. koper włoski. biedrzeńca. nagietka. anyŜ. kocanki. nasiona czarnuszki. malwy czarnej. czarnego bzu. — uspakajająco: kora kaliny. nasiona pietruszki. skrzypu. krwawnika. — przeciwkrwotocznie: kłącze — pięciornika. pęczki topoli. owoc — róŜy. kora wierzby. dębu. ziele nostrzyka. kłącze tataraku. Oddziałujące na układ moczowy: — moczopędnie: korzeń — arcydzięgla. liść mącznicy. liść ruty. wierzby. drapacza. kwiat — lipy. skrzypu. kwiat rumianku. pietruszki. majeranek. — kwiat — lipy. czarnego bzu. ziele rdestu. maku polnego. 31 . znamiona kukurydzy. kasztanowca. malwy czarnej. kminek. szałwia. Przeciwalergiczne: — kwiat rumianku. ziele mięty. szyszki chmielu. owoc pietruszki. liść jeŜyny. korzeń kozłka. koper. kwiat — lipy. rumianku. ziele macierzanki.

liść orzecha włoskiego. rumianku. szałwii. dziurawiec. szyszki chmielu. tymianku. szałwia. kwiat — stokrotki. borówki. dzikiej róŜy. szałwii. starohinduskiej AJURVEDZIE. dziurawca. szałwii. liść pokrzywy. liść — orzecha włoskiego. kasztanowca. mielone siemię lniane. kocanki. poziomki. MASŁO KLAROWANE W medycynie Wschodu. bluszczyka. Oczyszczające krew z toksyn i złogów — ziele — bratka polnego. podgrzewamy wiejskie masło niesolone i systematycznie zbieramy drewnianą łyŜką tworzącą się pianę. Oddziałujące bakteriobójczo: — czosnek. kora wierzby. rumianek. kora — kruszyny. rdestu ptasiego. czarnej porzeczki. liść babki. jasnoty białej. aŜ piana przestanie się pojawiać. kłącze pięciornika. wierzby. AJURYEDA podaje. ogórecznika. macierzanki. — zewnętrznie: okłady z kwiatu rumianku lub z gotowanej cebuli. Sposób przyrządzania: na wolnym ogniu. krwawnika. skórka cytrynowa. łuski ze strąków fasoli. owoc czarnej jagody. rumianku. — dawkowanie pod kontrolą: ziele jemioły. Podgrzewamy tak długo. korzeń Ŝywokostu. Przeciwzapalne na okłady: — majeranek. srebrnika. owoc — dzikiej róŜy. nasiona czarnuszki. Przelewamy do pojemnika i ustawiamy na pewien okres na ziemi. Ŝurawiny. maliny. rumianku. zabezpieczonym płytką. skrzypu.Przeciwcukrzycowe: — kłącze perzu. świetlika. do celów leczniczych zalecane jest często klarowane masło (GEE). mięty. Powstrzymujące krwawienie: — wewnętrzne: ziele krwawnika. korzeń Ŝywokostu. łopianu. czosnek. owoc —jałowca. pokrzywy. czarne jagody. mięty. maliny. czarnej jagody. liść barwinka. cebula. majeranku. ziele — rzepiku. mniszka. ziele — piołunu. Wzmacniające wątrobę: — ziele — dziurawca. ObniŜające ciśnienie krwi: — bez konieczności kontroli (nie moŜna przedawkować): cebula. brzozy. MoŜe być przechowywane poza 32 . liść — barwinka. nawłoci. kocanki. korzeń — mniszka. korzeń — łopianu. kora kasztanowca. krwawnik. gotowana cebula. Przyśpiesza gojenie ran: — kwiat — nagietka. surowa i gotowana cebula. szałwia. kłącze pięciornika. czarnej jagody. orzech włoski. przywrotnika. Ŝe im starsze jest GEE tym jest skuteczniejsze. jarzębiny. tymianku. suszone śliwki. surowa cebula. ziele — dziurawca. macierzanki. Oddziałujące ściągająco: — kora — dębu. ziele rdestu ptasiego. kwiat — nagietka. czarnego bzu. znamiona kukurydzy. pączki topoli. rdestu. korzeń Ŝywokostu. podróŜnika. liść — borówki brusznicy. dziurawca. cząbru.

— przywraca harmonię w zaburzeniach umysłu. DRZEWA. która w naturze występuje w maleńkich ilościach i szybko znika. by przejęło z nas szkodliwą energię. Smutek świadczy o chorym sercu. a nawet paranoi. Dla otrzymania leczniczych wartości z gałązek. opracował technologię otrzymywania naturalnych leków z kwiatów. Prosimy. Wątroba objawia się gniewem. Istnieją w naturze drzewa. niestrawność. brzoza. co prześlą energie uzdrawiające. W latach dwudziestych naszego wieku. jeśli tylko człowiek zechce przyjąć. PRZYJAZNE DRZEWA Przyroda pełna zadziwiających mądrości gotowa jest zawsze pomóc człowiekowi. jarzębina. choroby weneryczne. uzyskując takie same wyniki. Opracował 38 zestawów dzieląc je na 7 grup. brak apetytu. Trwałość zapewniał lekom przez dodanie alkoholu. Przekonany o leczniczych właściwościach porannej rosy.40 cm. angielski lekarz Edward Bach. śliwa. DRZEWA. jest Ŝyczliwe i przyjazne człowiekowi. cholera. którym przekazać moŜemy szkodliwą energię to: kasztan. Ŝe moŜliwe jest uleczenie wszelkich schorzeń. klon. które odbiorą szkodliwą dla zdrowia energię. agresją. Łączymy się mentalnie (w myślach) z drzewem. Stajemy przodem do drzewa w odległości 20 do 30 cm. i takie. W tym przypadku stajemy do drzewa tyłem. Taką metodę pozyskiwania nazywał „metodą słoneczną". Masło otrzymane metodą przemysłową. grusza. — leczy gruźlicę i Ŝółtaczkę — łagodzi kaszel i uczucie duszności — usuwa zmęczenie Klarowane masło jest składnikiem dla wielu mikstur. działanie słońca zastąpił działaniem ognia.lodówką. wierzba. które rozumie nasze myśli. zranienia. Przeciwwskazania: zapalenie jelit. — leczy hemoroidy. 33 . diagnozował równieŜ niedyspozycje organów w oparciu o stan psychiczny i uczucia — zalecając leki kwiatowe. zalewał źródlaną wodą i pozostawiał na 3 godziny w czasie największego nasłonecznienia. W wyobraźni widzimy. z którego zostały zerwane. Podziękujmy na zakończenie. a nadmierne myślenie mówi o osłabionej śledzionie. osika. czyli w biopolu kwiatu lub krzewu. orzech. strachu. anemie. GEE mające ponad miesiąc: — skutecznie usuwa podraŜnienia wewnętrznych organów. wiśnia. które prześlą uzdrawiającą energię to: dąb. Wyciągamy dłonie w stronę pnia. nie nadaje się poniewaŜ przy technologii przemysłowej dodaje się sól. sosna. Ŝe schorzenia organów wewnętrznych informują na zewnątrz określonym stanem emocjonalnym. złością. pędów czy pąków drzew. przyporządkowanych do określonych stanów psychicznych. akacja. Czas kontaktu z drzewem 10 do 15 minut. alkoholizm. topola. jak z naszych dłoni i palców przepływa energia do drzewa. gorączka. jak najbliŜej rośliny — matki. jabłoń. TERAPIA KWIATOWA Medycyna chińska niezmiennie od 5 tysięcy lat uzasadnia. na odległość 20 . Chore nerki sygnalizują niedyspozycje uczuciami lęku. twierdząc. rozŜalanie się nad sobą— to choroba płuc. ostre stany zapalne oczu i uszu. a sposób ten nazwał „metodą termiczną". zimny pęcherz moczowy sprowadza myśli samobójcze. — pomaga w leczeniu schorzeń skóry. Płatki kwiatowe umieszczał w szklanych przezroczystych miseczkach.

napięcie Nazwa rośliny złotojeść figlarek plamisty śliwka mirabelka osika kasztanowiec czerwony grupa II zawciąg czerwieniec jednoroczny goryczka gorzkawa janowiec ciernisty grab dziki owies grupa III powojnik pnący wiciokrzew dzika róŜa oliwka kasztanowiec zwyczajny gorczyca polna kasztanowiec zwyczajny (pąk) grupa IV okręŜnica bagienna niecierpek wrzos pospolity rzepik pospolity tysięcznik orzech włoski ostrokrzew grupa V grupa VI modrzew sosna wiąz angielski kasztan jadalny gwiazda betlejemska wierzba dąb szypułkowy jabłoń płonka grupa VII cykoria podróŜnik werbena winorośl buk czerwony woda źródlana 34 . brak nadziei — szok i jego następstwa — uraza. lęki — panika. W wyobraźni zobaczmy jak strumień wzmacniającej energii przypływa do naszych dłoni i wypełnia całe ciało. przeraŜenie — strach o znanym podłoŜu. słaba wola — ochrona w czasie transformacji — agresja. — Epilepsje. Ŝe będzie oddawać energię nadal. wahanie. Nawet kawałki drewna promieniują energią i nadal są pomocne. Współistnienie w przyrodzie daje moc. gadatliwość NadwraŜliwość na wpływy zewnętrzne — cierpienie psychiczne ukryte za uśmiechem — poddańczość. których boki zbiegają się pod kątem. Ŝal — walka mino przeciwności losu — poczucie zbrukania Nadpobudliwość i nadmierna troska o innych — samolubstwo i zaborczość — fanatyzm. zawiść. fobie — strach przed utratą kontroli nad umysłem — strach nieznanego pochodzenia — strach i nadmierna troska o innych. duma — niecierpliwość. trudność w odnalezieniu drogi Ŝyciowej Brak zainteresowania otoczeniem — bujanie w obłokach — tęsknota. Tabela 1. zmęczenie psychiczne — Ŝyciowe rozdroŜe. Jeśli nie przekaŜemy podziękowania lub polecenia. aby przestało energię przesyłać. Poznajmy równieŜ promieniowanie negatywne. aŜ do unicestwienia siebie. promieniują energią negatywną i nie naleŜy siadać naprzeciw rogów. nadgorliwość. zgorzknienie. rozpacz. nadopiekuńczość Niepewność — brak wiary we własny osąd — niezdecydowanie. Prosimy drzewo. Zrozumie i zaniecha dalszego przesyłania. uczucia Strach. moŜe zdarzyć się. Przykłady: — Czesanie włosów drewnianym grzebieniem usuwa bezsenność. Czas kontaktu z drzewem 3 do 5 minut. przywiązanie do przeszłości — rezygnacja. Nie jest to frazesem ani bajeczką. by przesłało potrzebną nam energię. zwątpienie — brak pewności siebie — poczucie winy — przytłoczenie obowiązkami — zwątpienie. zazdrość Przygnębienie. apatia — całkowite wyczerpanie — niechciane natrętne myśli — depresja bez przyczyny — powielanie starych błędów Samotność — wyniosłość. — Trzymanie w zębach kawałka drewna z osiki usuwa ból zębów. skrajność nastrojów — pesymizm rezygnacja — zwątpienie i poczucie beznadziejności — brak motywacji. Koniecznie naleŜy podziękować drzewu. schizofrenie. Grupa grupa I Stan psychiczny. której jeszcze nie pojmujemy.Wyciągamy dłonie w kierunku pnia. podniecenie psychiczne — dominacja — nietolerancja — sztywność zasad. poirytowanie — egocentryzm. bóle głowy — leczą kawałki drewna z osiki utrzymywane w bliskości głowy. — Stoły.

ZAPOMNIANE LEKI 35 .

poleciła dworskiemu lekarzowi odszukanie innego człowieka. Hamuje krzepliwość krwi i bezpiecznie likwiduje skrzepy. podawać na ciepło po małej łyŜeczce. ropnie płuc. Wzmacnia fizycznie i umysłowo. awitaminozę. dopiero gdy posmarowała miazgą cebuli. Odnaleziono podobny przypadek chorobowy. od 5 tysięcy lat znajdują się wśród specyfików skutecznie przywracających zdrowie. węzłów chłonnych. infekcje układu moczowego. cukrzycę. Likwiduje otyłość. który cierpi na taką samą chorobę co król. a takŜe eliminuje z organizmu mocznik. robak został uśmiercony. Podano do picia wywar z cebuli i król powrócił do zdrowia. Pomaga w leczeniu schorzeń prostaty. szum w uszach i niedosłyszenie. Ostudzić. astmę. Lek cebulowy w biegunce niemowląt Trzy cebule nacięte w kwiat gotować przez 2 godziny w 1 litrze wody. Z dobrym skutkiem leczy wiele chorób i dolegliwości: anginę. Wypijać pół litra dziennie w niewielkich porcjach. Przyjmować 3 razy dziennie po kieliszku. ułatwia trawienie. przeciwinfekcyjne. przeciwzakrzepowe. Medycyna potwierdza. czyraki. obrzęki. Czyniła inne próby. w proporcji 1:1. jelit. przeciwreumatyczne. 36 . rany ropne i wrzodziejące. Uelastycznia stwardniałe tętnice. Dodatkowo nałoŜyć na stopy kompres z drobno posiekanej cebuli. Cebula i jej bliski krewny czosnek. Lek cebulowy przy zapaleniu oskrzeli. Ŝe cebula ma działanie antyseptyczne. zapaleniu opon mózgowych. na stosie pogrzebowym swego małŜonka. wzmacnia organizm. Znalazła długiego robaka wpitego w ścianki jelit. łagodzi stan zapalny krtani. Leczy awitaminozę. wzmacnia czynności nerek. Stosowana zewnętrznie leczy brodawki. biegunkę. osierdzia. Królowa Tisharaki Shita. Leczy kamicę i krzywice. Odstrasza komary. Pić małymi porcjami. Lek cebulowy przy biegunce 1 litr wody 1 garść łusek z cebuli Gotować 10 minut. wątroby i układu nerwowego. Leczy skórę i powoduje porost włosów. opłucnej. Jego organizm nie przyswajał pokarmów. obniŜa poziom cukru we krwi. Sok z cebuli ŚwieŜy sok z cebuli pity z domieszką ciepłej wody leczy hemoroidy i nieŜyt jelit. puchlinę wodną. nerwobóle i migrenowe bóle głowy. gdy mamy trudności w oddychaniu. Łagodzi nadmierną fermentację jelit. Gotowana cebula jest lekkostrawna i dzieciom nie szkodzi.CEBULA Skuteczność leczenia cebulą potwierdza historia odnaleziona w starohinduskich pismach z VI wieku. jest pomocna. Odsączyć. grypę. Posypała solą. Odcedzić. odmroŜenia i oparzenia. skąpomocz. Zastosowany do inhalacji leczy anginę. Człowiek ów został uśmiercony. Król Ashaka cierpiał na tajemniczą chorobę. a kał wydalany był ustami. pieprzem. a stosowane profilaktycznie nie dopuszczają do zachorowania. poprawia przemianę materii. zastrzał. aby uniknąć (sati) śmierci w płomieniach. nieŜyt nosa i gardła. a królowa osobiście przebadała jego wewnętrzne organy. oskrzeli. Przesączyć. Leczy gruźlicę węzłów chłonnych. przeciwszkorbutowe oraz przeciwsklerotyczne. Leczy zapalenie opon mózgowych. kokluszu Sok wyciśnięty z cebuli mieszać z miodem. Wino cebulowe 200 gram pokrojonej cebuli 100 gram miodu 600 gram białego wina Wymieszać i odstawić na 2 doby.

Lek cebulowy na wrzodziejące rany. Pić tworzący się syrop. Wskazany dla dzieci. Wsypać do środka sól morską lub kamienną nieoczyszczoną. Odcedzić. umocnić opatrunkiem. odmroŜenia. Powtarzamy kurację co 2 miesiące. NałoŜyć na chore miejsce. Szczelnie owinąć ściereczką i 2 suchymi ręcznikami. hemoroidy. połoŜyć warstwę miazgi z cebuli. Pić na ciepło małymi łykami.Lek cebulowy przy kamicy Ŝółciowej DuŜą cebulę drobniutko pokroić i dusić w 4 łyŜkach oliwy z oliwek. Okład aseptyczny Zdjąć cienką błonkę. rany pourazowe Gazę opatrunkową złoŜyć w kilka warstw. Lek cebulowy przy astmie i schorzeniach serca Pokroić cebulę i upiec w piekarniku. Otrzymanym sokiem pocierać brodawki. podpiec a gdy będzie ciepła nakładać na: ropień. Podlać 3/4 szklanki wody i włoŜyć około 5 dkg świeŜej. PrzyłoŜyć następnym kawałkiem. Lek cebulowy przeciw puchlinie wodnej Posiekać drobno cebulę i gotować z mlekiem (jak zupę). Syrop z cebuli przeciw kaszlowi Cebulę posiekać ułoŜyć na spodeczku. Ciepło wytworzone zwiększa uwalnianie się olejków eterycznych z cebuli. która znajduje się między warstwami cebuli. Ponownie przygotować. Owinąć bandaŜem. Postawić w ciepłym miejscu. niesolonej słoniny. które wnikać będą w głowę. Odcedzić. 37 . Gotować pod przykryciem przez 10 minut. Lek cebulowy na brodawki Cebulę wydrąŜyć. Taką kurację moŜemy wykonywać 1 raz w roku! Lek cebulowy przeciw robaczycy 1 duŜą cebulę pokrojoną w cienkie plastry 1 litr białego wina gronowego Odstawić w zamkniętym słoju na 6 dni. Rozprowadzić warstwę na tkaninę. czyrak. Lek cebulowy przy migrenie i stwardnieniu tętnic mózgu NałoŜyć na głowę okład z miazgi cebuli. Owinąć gazą i wkładać na noc do ucha. Tampon cebulowy przy szumie w uszach Tampon z waty nasączyć sokiem z cebuli. SpoŜywać 2 razy dziennie. Owinąć bandaŜem. zasypać cukrem. Najlepiej w czasie ostatniej kwadry księŜyca. oparzenia. Utworzony w ten sposób ciepły kompres nałoŜyć na stopy. Utrzymywać przez noc. Kurację prowadzić przez tydzień. kilkakrotnie w ciągu dnia. Na noc wypić filiŜankę naparu z kory kruszyny. Przelać do butelki. Jest to naturalny okład jałowy. Kataplazm z gotowanej lub podpieczonej cebuli Cebulę rozkroić. Pić codziennie rano 1/7 część leku. Umocnić flanelą. Nakładać na ranę. Poprawa następuje juŜ po tygodniu.

UŜądlenia Wyjąć Ŝądło. Odcedzić. Jeśli następnego ranka poczuje w ustach zapach czosnku. na pustyni od pragnienia. Dzieciom wieszano korale z czosnku. leczy schorzenia płuc i dróg oddechowych. popękania skóry. ma nadzieję na zaistnienie ciąŜy.Łuska z cebuli Gdy pojawi się zastrzał. Pić 2 razy dziennie. Odcedzić. ObniŜa ciśnienie krwi. Medycyna potwierdza istnienie w czosnku substancji przeciwrakowych. by oczyszczony z łusek i owinięty w tkaninę ząbek czosnku włoŜyć na noc do pochwy. oczyszcza organizm ze złogów. które nie poczuły zapachu . Natomiast jest nie wskazany w przypadku ostrych nieŜytów Ŝołądka i jelit. narośli. uwalnia od robaków. W odnalezionych staroŜytnych papirusach wyczytano. 38 . Wzmacnia organizm. Odsączyć. Przydzielano go codziennie rzymskim Ŝołnierzom. dobranych smakowo: mleko. Pić co 2 godziny po 1 łyŜce. Owinąć bandaŜem. Lek czosnkowy przeciw robakom 25 gram czosnku (miazga) 1 szklanka wody lub mleka Gotować na małym ogniu przez 20 minut. hamujących rozwój guzów rakowych. ale leczenie musi trwać nadal. przy niskim ciśnieniu krwi i dla kobiet karmiących jak równieŜ przy zapaleniu płuc. Lek czosnkowy przeciw tasiemcowi Miazgę z jednej główki czosnku gotować w mleku przez 20 minut. Czosnkowi przypisywano magiczny wpływ na siłę i odwagę. Dzieciom podawać po łyŜeczce. Kobietom. Podobnie leczyć odmroŜenia.natura stanowiła dla nich inaczej. Niekiedy juŜ po 4 dniach widoczny jest skutek. W kuchni czosnek nazwany został „królem przypraw". Do południa nie spoŜywać pokarmów. Lek czosnkowy przy przeziębieniu 50 gram czosnku (miazga) 1 szklanka wrzącej wody Pozostawić na 12 godzin dla wyługowania substancji leczniczych. aŜ do usunięcia tasiemca. owrzodzeń. Jako anty-afrodyzjak uprawiany był w ogrodach przyklasztornych. Równocześnie z kuracją pitną moŜemy wykonywać lewatywą z płynu uzyskanego z gotowanej wody z kilkoma ząbkami czosnku. Miejsca po uŜądleniach potrzeć rozkrojoną cebulą. owinięte w tkaninę. Lek czosnkowy na poprawienie głosu Pić w dowolnych ilościach. CZOSNEK W staroŜytnym Egipcie czosnek był otoczony kultem. chroni przed zaziębieniem. Jako naturalny antybiotyk zwalcza gronkowca i bakterie okręŜnicy. a takŜe mięśniaków i naczyniaków. Chronił czosnek przez tysiąclecia od zarazy. nałoŜyć na palec kilka warstw łusek z cebuli. miód. Ŝe kobietom cierpiącym na bezpłodność zalecano wkładanie do pochwy ząbki czosnku. Pić codziennie na czczo. Czosnek ma silne działanie przeciwgrzybiczne. czosnek. Budowniczowie piramid otrzymywali codziennie jego porcje. by chronić je od robaczycy. Wskazywał. Hipokrates zalecał sposób na sprawdzenie czy kobieta moŜe mieć nadzieje na zajście w ciąŜę. zadrapania.

UŜądlenia Wyjąć Ŝądło. Kontrolować ciśnienie krwi. Wykonać lewatywę przy pomocy gruszki. reumatycznych i przy nerwobólach. Końcówkę gruszki smarować oliwką. Pić po łyŜce na godzinę przed posiłkiem. Przecedzić. aŜ do skutecznego usunięcia owsików. SmaŜyć na małym ogniu do uzyskania jednorodnej masy. biały po rozkrojeniu.5 litra winnego octu Wymieszać i odstawić na 10 dni. Stosować do dezynfekcji ran i na okłady w bólach reumatycznych. CHRZAN Znany i stosowany w staroŜytnym Egipcie. Przelać do czystego słoika. rzęsistkiem lub przy innych zakaŜeniach narządów płciowych kobiety. Lek czosnkowy na okłady 30 gram czosnku ( miazga) 0. Lek czosnkowy w oleju 50 gram czosnku ( miazga) 200 ml oliwy Składniki wymieszać. Odsączyć. Przy hemoroidach przykładać na noc nasączony tampon. Odcedzić. Najlepszy jest chrzan jednoroczny. Słoik zamknąć i odstawić na 2 tygodnie często wstrząsając. Lek czosnkowy obniŜający ciśnienie 30 ząbków czosnku (miazga) 0. W Polsce znany jest jako dziko rosnący i chrzan ogrodowy. Stosować przy zwichnięciach. Dla spoŜycia stosujemy chrzan ogrodowy. 39 .Maść czosnkowa Wziąć w równych ilościach miazgą czosnkową. Podawać wewnętrznie sok z cytryny. Olejki eteryczne chrzanu mają właściwości naturalnego antybiotyku. Przecedzić. sok z cytryn i wodę wymieszać i pozostawić na 2 dni. Zlać do butelki. Do celów leczniczych bardziej odpowiednim jest korzeń chrzanu dziko rosnącego. Przy niedosłyszeniu o podłoŜu reumatycznym i przy bólach uszu wkładać do ucha nasączony tampon owinięty w gazę. oliwę i smalec niesolony. Stosować na okłady przy zmianach chorobowych skóry. Nasączyć tampon i umieścić w pochwie gdy cierpimy na zakaŜenie droŜdŜami.5 kg cytryn ( sok) 1 litr przegotowanej chłodnej wody Miazgę czosnkową. Lek czosnkowy z gliceryną 50 gram miazgi czosnku 100 ml gliceryny Wymieszać i odstawić na tydzień w zamkniętym słoiku. MoŜna dodać nieco miodu do smaku. bólach mięśniowych. Rozkroić ząbek czosnku i smarować uŜądlone miejsce. Lek czosnkowy przeciw owsikom Wymieszać miazgę z 3 ząbków czosnku w 2 szklankach wody przegotowanej i odpowiednio przestudzonej. Powtarzać zabieg co 2 dni.

do pół godziny. pieczone lub gotowane. JABŁKO Jabłko jest popularnym owocem. a takie jabłko mimo długiego przechowywania nie psuje się (równieŜ napromieniowane są inne owoce i warzywa). odnawiają florę bakteryjną. Skóra pod okładem powinna być zaczerwieniona ale nie moŜe być spryszczona. artretyzmie i reumatyzmie. Umocnić bandaŜem. w schorzeniach mięśnia sercowego. razem ze skórką. otyłości. Lek przy paradentozie Dla wzmocnienia dziąseł i zębów naleŜy Ŝuć kawałek korzenia chrzanu świeŜego lub suszonego. wyizolowane. kołataniu serca umieścić w okolicy serca mały woreczek z wiórkami korzenia chrzanu ususzonego lub poduszkę z nasion białej gorczycy. miaŜdŜycy i nadciśnieniu tętniczym. Jest to środek Ŝółciopędny. tracą zainteresowanie Ŝyciem. NaleŜy jeść jabłka z najbliŜej rosnących od nas drzew — promieniują energią podobną naszej. wiąŜą radioaktywne pierwiastki. napary ze skórki i z kwiatów jabłoni. Odstawić pod przykryciem na 12 godzin. to 2 łyŜeczki. Mimo popularności lecznicze walory jabłek są mało znane i niewykorzystywane. 1 jabłko spoŜyte rano — działa oczyszczająco 1 jabłko zjedzone wieczorem — działa przeczyszczająco 40 . NałoŜyć ceratkę. Bardziej znane są ich walory smakowe w celach konsumpcyjnych.Chrzan jako lek na reumatyzm Kuracja pitna: Około 30 gram startego chrzanu zalać 1 litrem wody. oczyszczają krew z toksyn. NałoŜyć kompres na miejsce dotknięte artretyzmem. czują się zagubione. Jabłek z importu nie powinniśmy spoŜywać. mają trudności w koncentracji. przyłoŜyć drugim kawałkiem materiału. są moczopędne. zmniejszają poziom cholesterolu. odświeŜają i regenerują wątrobę. Syrop z chrzanu Zetrzeć korzeń chrzanu i przełoŜyć do filiŜanki. przekrwieniu wątroby i zastoinach krwi w naczyniach krwionośnych i mózgowych. Pić między posiłkami. ułatwiają trawienie i leczą przewód pokarmowy. pozostawiając witaminy i sole mineralne. Kompres trzymać przez kilka minut. przy bezsenności i nadpobudliwości emocjonalnej. zawałach. choć mogą być od naszych dorodniejsze. osłabienia sił fizycznych i intelektualnych. dostarczanym nam z bogatych w nie polskich sadów. przez co zabija się w nich energie Ŝycia. Jabłka na surowo Osoby starsze powinny spoŜywać jabłka systematycznie. W medycynie naturalnej wskazane jest leczenie jabłkami: infekcji jelitowych. Dzieci odŜywiane takimi owocami stają się apatyczne. niedomykaniu zastawek. Dla celów leczniczych zaleca się jabłka spoŜywane na surowo razem ze skórką. Okłady: zetrzeć korzeń chrzanu ze skórą rozprowadzić warstwę na tkaninie. Jabłka wzmacniają mięśnie i układ nerwowy. Dla dłuŜszego przechowywania i transportu owoce to nasycane są promieniami cezu i kobaltu. Lek dla chorych na serce Przy schorzeniach mięśnia sercowego. Całodzienna dawka syropu. W długotrwałych zaparciach lub rozwolnieniach reguluje system wydalania. Pić syrop tworzący się w filiŜance. Podobne działanie uzyskujemy nosząc krąŜek z blachy miedzianej o średnicy 6 centymetrów. w złej przemianie materii. Zasypać cukrem.

Jabłko jako środek przeczyszczający Utrzeć jabłko odmiany „Reneta". Następnie odcedzić i osłodzić miodem. Jabłko z sokiem cytrynowym Utrzeć jabłko ze skórką. Pić 2 łyŜeczki soku przed kaŜdym posiłkiem.Przy biegunce u dzieci Przy biegunce podawać dzieciom starte jabłka. Działa równieŜ wykrztuśnie. Odstawić na dwie godziny. Połówki związać i upiec. Odcedzić. Kuracja jabłkowa w leczeniu grypy Przez okres chorowania na grypę ( 2 do 3 dni) zjadać codziennie pół kilograma startych jabłek. 41 . rozkrojone z wydrąŜoną połówką. Na szklankę wrzątku wrzucić 1 łyŜkę zmielonych skórek. Pić leczniczo 4 szklanki dziennie. Jabłko pieczone Gdy boli ucho przykładać wcześniej upieczone jabłko. Podobnie postępować w biegunce wywołanej ząbkowaniem. a po pół godzinie słabą herbatę — lekko posłodzoną. Suszone skórki z jabłek Ususzyć dobrze skórki i zemleć. Dodać równieŜ kilka liści porzeczek. jelit. Wskazania: przy zaparciach pić na czczo. Pocierać skórę w miejscach chorobowo zmienionych. Herbata na bezsenność Skórki z jabłek odmiany „Reneta" gotować przez 15 minut. Przy schorzeniach: wątroby. Powinniśmy umocować chustką i głowę owinąć ciepłym szalem. Potrawa taka jest lekiem. Pić ciepły małymi łykami. reumatyzmem i artretyzmem oraz przy egzemie naleŜy pić między posiłkami. Pić 1 szklankę przed snem. Odstawić na 15 minut. TakŜe przy zapaleniu jelita cienkiego i okręŜnicy. Łagodzi kaszel. OCET JABŁKOWY Ocet jabłkowy zwany niekiedy octem winnym. dodać soku z cytryny — ułatwia trawienie węglowodanów. Reguluje gospodarkę kwasowo — zasadową w organizmie. Napar z kwiatów jabłoni Przyrządzić napar z 30 gram suszonych kwiatów jabłoni w 1 litrze wrzątku. nerek objawiających się skąpomoczem. obniŜa nadciśnienie. cieszył się zawsze popularnością w ludowym lecznictwie i kuchni. WłoŜyć w wydrąŜenie nieco siarki. jako wyłączne poŜywienie. który skutecznie usuwa obrzęki pochodzące z niewłaściwej pracy serca i nerek. Działa przeczyszczająco i rozwalniająco. Lek na obniŜenie ciśnienia tętniczego Ugotować ryŜ i wymieszać ze startym jabłkiem. Odstawić na 15 minut. Lek na grzybicę Przepołowić jabłko i wybrać środek nasienny.

Półpasiec Jabłkowym octem nasączyć gazę i nakładać — na miejsca zaatakowane półpaśćcem. Ból głowy Wlać do garnuszka pół szklanki winnego octu i pół szklanki gorącej wody. Przelewamy do butelek i korkujemy. rano i wieczorem. Zalewamy osłodzoną wodą. Skutek leczenia widoczny po miesiącu — rozniesione Ŝyły zaczynają się zmniejszać. aŜ do zniknięcia lub zmniejszenia bólu. przegotowaną i osłodzoną wodą. 1 łyŜeczkę octu jabłkowego i 1 kroplę jodyny. dwukrotnie. przyjmując na kaŜdą szklankę wody 1 łyŜkę cukru. o temperaturze — od 20 do 30°C. Naczynie przykrywamy tkaniną i przechowujemy w ciepłym miejscu. W miarę ustępowania dolegliwości stopniowo zmniejszać dawkę. złym samopoczuciu przy zmianach pogody. Aby przyspieszyć naturalną fermentację dodajemy około 10 gram droŜdŜy piekarskich i skórki z czerstwego chleba. Zlewamy do butelek. zaburzeniach trawienia charakteryzujących się nadmiarem śluzu w organizmie. Ustępuje swędzenie. najlepiej spadowych. na pół szklanki ciepłej przegotowanej wody. Czas produkcji octu jabłkowego tym sposobem trwa od 40 do 60 dni. Nadciśnienie Przed kaŜdym posiłkiem pić 1 do 3 łyŜek octu jabłkowego. Pić codziennie po 1 szklance. Łzawienie oczu Przygotować mieszankę: 1 szklankę ciepłej przegotowanej wody. LECZENIE OCTEM JABŁKOWYM śylaki Zewnętrznie: przemywać jabłkowym octem Ŝylaki lekko masując. Na kaŜdy litr przefiltrowanego roztworu dodajemy 5 do 10 dkg cukru i odstawiamy w ciepłe miejsce do drugiego etapu fermentacji. Codziennie kilkakrotnie mieszamy roztwór drewnianą łyŜką.8 kg miazgi oraz 100 gram miodu lub cukru. 42 . Ocet jabłkowy przyjmujemy profilaktycznie i leczniczo w schorzeniach reumatycznych. biorąc na 1 litr wody 0. Ocet jabłkowy otrzymujemy po 3 lub 4 tygodniach.Przygotowanie octu jabłkowego — sposób I Do szklanego naczynia wkładamy obierzyny ze zdrowych jabłek. Stosować do inhalacji — nakrywać głowę duŜym ręcznikiem i głęboko wdychać opary. Ŝe fermentacja została zakończona. Naczynie zawiązujemy płótnem. wyczerpaniu ogólnym. dla dzieci — 1 łyŜeczkę octu jabłkowego z 2 łyŜeczkami miodu rozpuszczonymi w pół szklance ciepłej. przez 2 tygodnie. Zetrzeć na tarce lub zgnieść na miazgę w maszynce do mięsa. otyłości. Miazgę zalewamy ciepłą. Najczęściej stosujemy: u dorosłych — 2 łyŜeczki octu jabłkowego z 2 łyŜeczkami miodu. Po 10 dniach przecedzamy przez woreczek z gazy. usunąć robaczywe i chore miejsca. Przygotowanie octu jabłkowego — sposób II Z umytych jabłek. doprowadzić do wrzenia. Niekiedy moŜemy dodać miodu. a choroba trwa krócej. oznacza. przegotowanej wody. Kiedy płyn uspokoi się i przybierze jasny kolor. schorzeniach skóry. Wewnętrznie: pić rano i wieczorem 1 szklankę cieplej przegotowanej wody z 2 łyŜeczkami jabłkowego octu.

Sposób II (utykanie spowodowane zapaleniem stawów) Pić przed kaŜdym posiłkiem 10 łyŜeczek octu jabłkowego. Codziennie zwiększać ilość soku o pół cytryny aŜ dojdziemy do 9 cytryn dziennie. Następnie zmniejszać ilość soku o pół cytryny. Piasek i małe kamyki w takiej kuracji wydalane są bezboleśnie. Jest lekiem naturalnym o wszechstronnym działaniu. krwotokach z nosa. Następnie kładziemy się na prawym boku na 1 godzinę. IV dzień — sok z 2 cytryn i 1 łyŜki oliwy z oliwek. Usuwanie kamieni Ŝółciowych Mieszankę soku z cytryny i oliwy z oliwek spoŜywać przed snem. Kuracja trwa przez miesiąc. Oparzenia Miejsca oparzone przemywać octem jabłkowym lub nasączać nim opatrunek. obfitych miesiączkach — pić codziennie 1 szklankę ciepłej wody z 2 łyŜeczkami jabłkowego octu. CYTRYNA Cytryna jest owocem szczególnym.5 cytryn i 1 łyŜki oliwy z oliwek. niedostatecznym trawieniu. Utykanie na nogę Sposób I (pourazowe). Ucierając dodawać łyŜeczkę soku z cytryny i łyŜeczkę koniaku — nadal ucierać i stopniowo dodawać 150 ml oliwy z oliwek. chorobach skóry.Nadmierna potliwość Gdy cierpimy na nadmierną nocną potliwość. Przygotować mieszankę: — Ŝółtko jajka — łyŜeczka miodu — łyŜka jabłkowego octu Wymieszać i wcierać w chore miejsce. schorzeniach płuc i nerek. Neutralizuje zatem nadkwaśność Ŝołądka czy zakwaszenie organizmu. II dzień — sok z 1 cytryny i 1 łyŜki oliwy z oliwek. III dzień — sok z 1. 43 . Dla cięŜarnych Przed kaŜdym posiłkiem pić szklankę ciepłej przegotowanej wody z 2 łyŜkami octu jabłkowego i 2 łyŜkami miodu. w następujący sposób: I dzień — sok z 0. który w jamie ustne ma smak kwaśny. MoŜemy nadal prowadzić kurację przyjmując codziennie sok z 2 cytryn i 1 łyŜki oliwy z oliwek. Tak przygotowaną miksturę pić małymi łykami przez pół godziny.5 cytryny i 1 łyŜki oliwy z oliwek. naleŜy przed snem nasmarować ciało octem jabłkowym. a w Ŝołądku przyjmuje odczyn zasadowy. Usuwanie kamieni nerkowych Utrzeć Ŝółtko do białości z 1 łyŜeczką cukru. Przy krwawieniach Przy krwawieniach hemoroidalnych. Stosowana przy infekcjach.

Odcedzić. Przez kilka minut gotować. Likwiduje robaczycę. Napar z szypułek Pić wywar z gotowanych w wodzie ogonków czereśni. przez co usuwa z siebie wszelkie schorzenia. Pić między posiłkami. moŜe poprawić jakość słuchu. Taki lek zalecany jest przy stanie przedzawałowym — powoduje rozpuszczenie drobnych skrzepów krwi w naczyniach krwionośnych. Działa on moczopędnie oraz usuwa z organizmu zastałe płyny obrzękowe. oczyszczając i odmładzając go. Lek przy zapaleniu ucha Zakrapiać do ucha sok z cytryny. Kuracja oczyszczająca Zastosować przez kilka dni dietę czereśniową — spoŜywać wyłącznie czereśnie. Czereśnia ma wiele właściwości leczniczych. PrzełoŜyć do naczynia i wieczorem zalać wrzącą wodą. Sok z cytryny Niszczy pasoŜyty jelitowe. Sok z cytryny z chrzanem Na l część soku z cytryny wziąć 4 części startego chrzanu. Rano wypić na czczo (najlepiej między 01 . Zabieg wykonywać co drugi dzień. Przyjmować codziennie na czczo. Wytrzeć i pokroić. Lek przy zapaleniu jamy ustnej Płukać jamę ustną mieszanką ciepłej wody z dodatkiem soku z cytryny i miodu. Lek przeciw owsikom ZmiaŜdŜyć nasiona cytryny i wymieszać z miodem. Owoce czereśni są zasadotwórcze i neutralizują zakwaszony organizm. działa na cały organizm odtruwając. Oczyszczony organizm wzmacnia skutecznie siły obronne i uaktywnia prace gruczołów wydzielania wewnętrznego. Głowę owinąć chustką. Doskonale oczyścimy organizm z toksyn po zimowym Ŝywieniu.03 w nocy). Lek w migrenie Na czoło i na skronie przykładać kompres z soku z cytryny lub nakładać plasterki cytryny. Stosowanie takiej kuracji przez miesiąc. wrzątkiem (zmywanie toksyn). Odwar z kory drzewa czereśniowego Korę rozdrobnić noŜem na niewielkie kawałeczki i wrzucić na wrzątek.Lek odświeŜający wątrobę Sparzyć cytrynę. CZEREŚNIA Do celów leczniczych wykorzystujemy owoce czereśni. 44 . szypułki oraz Ŝywicę z kory drzewa czereśniowego. Zakładać wacik. Krwawienie z nosa Przy krwawieniu włoŜyć do nosa wacik nasączony sokiem z cytryny.

Rozpuszcza nadmiar kwasu moczowego. Poprawia pracę nerek usuwając zatrzymywanie się moczu. przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych. wzmacnia i uspokaja. Ŝe jest wszechstronnym lekiem naturalnym. Napar z liści porzeczki jest skutecznym lekiem o 45 . zaćmę soczewkową. Olej z pestek czereśni Z miąŜszu pestek wycisnąć olej. Skutecznie leczy: przyzębice i wypadanie zębów. Po takiej kuracji ustąpią obrzęki i bóle stawów. Oczyszcza arterie uwalniając od miaŜdŜycy i bólów migrenowych.Kuracja przeciwartretyczna Jeden z posiłków zastąpić przez spoŜycie pół kilograma czereśni. biegunkę oraz anginę. likwiduje zatrucia i infekcje bakteryjne. Wzmacnia wątrobę. wymieszanego z krótko zagotowanymi droŜdŜami piekarniczymi. Stosować przez cały sezon owocowy— usuwa zniekształcenia i opuchnięcia stawów. pomocnym przy wielu schorzeniach. Maść z Ŝywicy drzewa czereśniowego śywice z drzewa czereśniowego rozpuszczać w niewielkiej ilości wody. antytoksycznych. Uaktywnia system trawienny likwidując skazę krwotoczną. piasek i kamienie nerkowe. Okłady na rany Ŝylakowe Na trudno gojące się i otwarte rany Ŝylakowe przykładać świeŜe liście lub rozgniecione owoce czarnej porzeczki. Wzmacnia Ŝołądek. Taki kompres przyłoŜony na czoło usunie bóle migrenowe głowy. Otrzymana maść jest lekiem na liszaje i artretyzm. antyseptycznych olejków eterycznych i witamin w owocach czarnej porzeczki powoduje. niezaleŜnie od wieku i stopnia zaawansowania choroby. Smarować nim kurzajki i plamy na skórze rano i wieczorem. niewłaściwą krzepliwość krwi. Działa jako odtrutka. Wpływają na skuteczne gojenie się ran dochodzących do kości i przyśpieszają powstawanie nowej zdrowej tkanki. UŜądlenia przez owady Wyciągnąć Ŝądło i miejsce po ugryzieniu natrzeć zgniecionym liściem czarnej porzeczki. przeciwbiegunkowe. napotnie. PrzyłoŜony na szyję wzmocni i odmłodzi organizm. Działa moczopędnie. reumatyzm. Napar z liści Stosować do nasączenia okładów na rany i wrzody. Kurację moŜemy wspomagać przez picie soku pomidorowego. Odtruwanie organizmu Na szklankę wrzątku wrzucić garść liści z czarnej porzeczki. Okłady takie skutecznie leczą poniewaŜ zawierają olejki eteryczne o właściwościach antyseptycznych. zapalenie gruczołu krokowego. niedokrwistość. przeciwartretyczne i przeciwszkorbutowe. Plaster z owoców czereśni ZmiaŜdŜyć owoce bez pestek i wykorzystywać na okłady. Ma właściwości przeciwgnilne. leczy Ŝółtaczkę. Do celów leczniczych uŜywamy owoców i liści czarnej porzeczki. posiada właściwości przeciwszkorbutowe. artretyzm. Pić rano i wieczorem. a tym samym leczy gościec. PORZECZKA CZARNA Wysoka zawartość leczniczych. Usuwa zmęczenie.

puchliną wodną. Na przeziębienie Przygotować napar z 1 łyŜki świeŜych lub suszonych owoców malin. Jest lekiem działającym napotnie.właściwościach przeciwbakteryjnych i ściągających. Maliny poprawiają krąŜenie krwi. Wzmacniający koktajl 4 łyŜki soku malinowego sok z pół cytryny 2 łyŜki wody 2 łyŜeczki miodu 2 kawałki lodu. Przeczyszcza jelita i działa moczopędnie. nieŜytem pęcherza moczowego. zmniejszają obrzęki. odświeŜa. Parzyć. zapaleniem dróg moczowych. zmianami gośćcowymi kości. Kąpiele z odwaru liści porzeczkowych Stosować przy wysypkach i wszelkich zmianach chorobowych skóry. miaŜdŜycą naczyń krwionośnych i mózgowych. Są przeciwrakowe. przeciwbólowe i stanowią skarbnice naturalnych witamin. Okłady na trudno gojące się rany Na rany Ŝylakowe i inne trudno gojące się rany stosować okłady z rozgniecionych owoców porzeczki. napotne. MALINY Do celów leczniczych stosujemy owoce. liście i młode pędy. znana jest odmiana biała i róŜowa. Wpływa korzystnie na trawienie i tamuje krwawienia. 46 . leczy skazę limfatyczną. wzmacnia organizm. pod przykryciem przez 20 minut. uŜywać do płukania gardła i jamy ustnej. artretyzmem. drobno pociętych liści i młodych pędów. zaparciem. Porzeczka oczyszcza. Wzmacniają ogólnie organizm. oczyszczają i rozrzedzają krew. PORZECZKA CZERWONA Oprócz odmiany czerwonej. Kąpiel — pobudza czynność nadnercza. Usuwa niedyspozycje organów wewnętrznych. aseptyczne. Do celów leczniczych słuŜą owoce i liście. Leczy gościec. Słodzić 1 łyŜeczką miodu. które objawiają się niewydolnością lub stanem zapalnym wątroby. reumatyzmem. schorzeniami gastrycznymi. Są moczopędne. Odwar z liści i pączków Odwar z liści gotowanych w wodzie zmniejsza puchlinę wodną. Podczas grypy lub przeziębienia przyjmować po kilka filiŜanek dziennie. Lecznicze są maliny leśne i uprawiane w ogrodach. kamicą nerek. dolegliwościami serca i bólami migrenowymi. zatrzymuje krwotoki.

zimnych buraków zgasi ogień trawienny „agni" i organizmowi trudno będzie podjąć prawidłowy 47 . a ze względu na obecność w nim biopierwiastków promieniotwórczych. W medycynie naturalnej wspomaga leczenie choroby nowotworowej. w dwudniowych odstępach. Najczęściej proces kiszenia trwa 4 do 5 dni. Ŝe 75% spoŜycia powinno stanowić spoŜywanie buraków na ciepło. takich jak rubin i cynk. przewlekłych schorzeń wątroby i dolegliwości płuc charakteryzujących się zmianami na skórze. odkwasza. zachowując regularność w leczeniu. Uzyskany kwas burakowy moŜemy pić po pół szklanki rano i wieczorem. Tak naturalne leki tworzy przyroda.5 litra naleŜy wziąć 4 buraki średniej wielkości. przegotowaną wodą. Jest zasadotwórczy. W powaŜnych schorzeniach.AGREST Wszystko co owocuje na wiosnę. wychładzający. Sok z buraków MoŜemy zetrzeć buraki i odsączyć z nich sok lub uzyskać sok z sokowirówki. drugi zestaw moŜna było wykorzystywać. Kwas (napój) z buraków — sposób I Oczyszczone i umyte buraki w łupinach pokroić w cienkie plastry albo w zapałki. Odstawić w chłodne miejsce. Jest Ŝółciopędny. Przykryć ściereczką i pozostawić w ciepłym miejscu. by nim uzupełniona woda wyługuje buraki. Zawiera biostymulatory. Sok z buraka moŜe stanowić jeden ze składników w mieszance soków warzywnych. ma właściwości oczyszczające i odświeŜające organizm. nowotworowych zaleca się niekiedy jako jedyną dietę. Najczęściej juŜ po 5 dniach zdatny jest do spoŜycia. Dodać skórkę razowego chleba i 2 lub 3 ząbki czosnku. Umieścić w garze kamiennym lub szklanym słoju i zalać ciepłą. W miejsce zlanego soku wlać następną porcję ciepłej. Stosowany do leczenia stanów zapalnych przewodu pokarmowego. przegotowanej wody. Agrest wzmacnia ruch robaczkowy jelit. Musimy wówczas pamiętać. odkwaszający wątrobę. Działa odświeŜająco i jest łatwostrawny. przegotowaną wodą. Przelewać do butelek. pieczone . dopiero teraz jest rozpoznawany. Sprzyja zmniejszeniu nadwagi. Przykryć tkaniną. Odcedzić. Leczniczo pić 1 szklankę soku dziennie. odświeŜa. przez co odkwasza organizm regulując gospodarkę kwasowo — zasadową. w rozcieńczeniu z ciepłą przegotowaną wodą. Oczyszcza wątrobę z drugo zalegającej w niej krwi. cukrowy. Kwas burakowy — sposób II Do słoja o pojemności 1. Oczyszczone pokroić w plastry lub zapałki (razem ze skórką).zachowuje takie same zdolności lecznicze. przez co wpływa na jej odświeŜanie likwidując niedokrwistość. zalecany jest przy stanie zapalnym wątroby jako pokarm odświeŜający. Wzmacnia trawienie. W kuchni burak czerwony stosowany był od dawna. moczowego. Praktyczniej jest nastawić równocześnie dwa słoje do fermentacji. Oczyszcza organizm. pastewny. Owoce agrestu i sok spoŜywamy na surowo. Odcedzić kwas. ma wysoką wartość biologiczną. Napój ten wzmacnia organizm. Jako produkt leczniczy bardzo powoli. gotowane. MoŜemy spoŜywać buraki w kaŜdej postaci: na surowo. Zalać letnią. wpływa rozwalniająco i przeczyszczająco na zawartość jelita grubego. Przyjmowanie tylko surowych. Doprawić do smaku miodem. BURAK CZERWONY Burak znany był juŜ w staroŜytności na 8 wieków przed naszą erą. składającą się wyłącznie z buraków. Odstawić w ciepłe miejsce do ukiszenia. Współcześnie istnieją odmiany buraka: ćwikłowy.

Przyjmować po 2 łyŜki. działa Ŝółciopędnie i Ŝołciotwórczo. marchew. Oprócz wartości kulinarnych znane są równieŜ lecznicze właściwości ziemniaków. potem rozpowszechnił się w Europie. Przechowywać w słoiku. Na 1 część wagową soku dodać 4 części wagowe miodu. Wstawić do gorącego piekarnika na 2 godziny. MoŜna pić w rozcieńczeniu z ciepłą wodą lub dodać do smaku soku z cytryny albo kwasku cytrynowego. Działa przeciwnowotworowo. Przecedzić. Jest pomocny przy bronchicie. schorzenia wątroby i pęcherzyka Ŝółciowego.proces trawienia. ureguluje gospodarkę zasadowo — kwasową krwi. Dla lepszej fermentacji moŜemy dodać szklankę soku z kiszonej kapusty lub z kiszonych ogórków. nadmierne pragnienie. Rzodkiew ma właściwości przeciwszkorbutowe. po 2 łyŜeczki. uaktywnia wątrobę i woreczek Ŝółciowy do jego opróŜnienia. dlatego zalecana jest w schorzeniach płuc: astmie. Podawać dzieciom w mniejszych ilościach. SpoŜywany leczniczo od 1 do 1. likwidując tym samym cukromocz.sposób I Zetrzeć czarną rzodkiew bez skóry. chronicznym bronchicie. Posypać cukrem. wielomocz. Starannie wymieszać. Napój z warzyw Oczyszczone. SpoŜywanie ziemniaków jako potraw naleŜy ograniczyć 48 . Utworzony syrop odsączyć. Syrop zalecany jest równieŜ dla dzieci — wzmacnia chorowite organizmy. ZIEMNIAK Ziemniak został przywieziony z Peru przez Hiszpanów. poprawia pracę nerek i wątroby. Masę z warzyw zalać ciepłą przegotowaną wodą. Wpływa korzystnie na układ oddechowy. reumatyzm łagodzi uczulenia. kamicę nerkową i Ŝółciową. rozpuszcza kamienie nerkowe.5 kg pozostałych warzyw. Syrop . Zgodnie z medycyną Wschodu płuca odpowiadają za choroby skóry (skóra nazywana jest trzecim płucem) — rzodkiew czarna leczy egzemę. Pić małymi łykami. seler pokroić i uzyskać z nich miazgę. pietruszkę. Przyjmować przed posiłkiem i przed snem. umyte ze skórką: buraki. Na 1 kg buraków przyjąć 0. Likwiduje niestrawność. RZODKIEW CZARNA Do leczniczych celów uŜywany jest korzeń i liście. Gdy masa z warzyw będzie ukiszona. Przykryć i odstawić w ciepłe miejsce. Sok z czarnej rzodkwi Około 50 gram soku rozcieńczamy ciepłą wodą. Odstawić na 10 godzin. Jest moczopędna i wzmacnia trawienie.5 kg dziennie. przed kaŜdym posiłkiem i przed snem. a uzyskany syrop przelać do butelki. Przyjmować około 5 łyŜek codziennie. Pięciodniowa kuracja dietą ziemniaczaną leczy zapalenie nerek objawiające się podwyŜszonym poziomem mocznika i kreatyniny. Zalecany dla dzieci— w mniejszych ilościach. odcedzić. Stosować przy kamicy Ŝółciowej Sok z rzodkwi z miodem Zetrzeć czarną rzodkiew bez skóry i wycisnąć sok. Syrop — sposób II Zetrzeć czarną rzodkiew (bez skóry) i posypać cukrem. kokluszu.

Kąpiel taka likwiduje uczucie swędzenia. Leczy skutecznie owrzodzenie Ŝołądka. przez 34 dni. Oddziałuje na pracę serca. cukrzycę. Napar z nasion szpinaku Nasiona parzyć pod przykryciem przez 5 minut. dwunastnicy. MoŜemy dodać do smaku miód. 49 . Sok Krwiotwórcze właściwości szpinaku i jego zasadowość sprzyjają. Odtłuszcza i regeneruje wątrobę. pęknięć skóry i trudno gojących się ran. zranienia i inne zmiany chorobowe na skórze. Stosowany zewnętrznie leczy schorzenia skóry. Okłady na liszaje Z mąki ziemniaczanej i niewielkiej ilości wody zrobić papkę. leczy egzemę i inne zmiany chorobowe na skórze. Nakładać na skórę zmienioną liszajem. na pół godziny przed posiłkiem. Korzystnie wpływa na płuca. Nakładamy na miejsca o skórze chorobowo zmienionej. Sok z surowego ziemniaka SpoŜywać po pół szklanki dziennie. liszaje. Zalecany przy obstrukcji. Odmładza i uaktywnia pracę trzustki. oparzenia. Kąpiel w krochmalu Ugotować krochmal z mączki ziemniaczanej i dodać do wody w wannie. Pić 3 razy dziennie. Po wymieszaniu stosować na okłady w przypadku oparzeń. wzmacnia nerki i przewód pokarmowy. Szpinak na schorzenia skóry Liście świeŜego szpinaku dusimy w niewielkiej ilości oleju słonecznikowego. MoŜna rozmieszać mąkę ziemniaczaną w wodzie zimnej i wlać do ciepłej wody znajdującej się w wannie. SZPINAK Szpinak powoduje równomierne rozłoŜenie się tłuszczu w organizmie. kamienie). łuszczyce. Jest zasadotwórczy i krwiotwórczy. Profilaktycznie przyjmować pół szklanki dziennie — okresowo. sok z marchwi lub sok z cytryny. Starty ziemniak na okłady Na tarce ścierać ziemniak i dodać niewielką ilość oleju słonecznikowego. łagodzi schorzenia skóry. Jest przeciwalergiczny. Ŝe jest pomocnym lekiem przy anemii i białaczce. odmroŜeń. Sokiem z ziemniaków moŜemy płukać gardło przy stanie zapalnym. Wywar z obierzyn ziemniaka Rozpuszcza złogi w nerkach (piasek. pęcherzyce.do ćwierć kilograma dziennie.

Stosować na rany. Pić przed posiłkami po ćwierć szklanki. korzenia selera i fiołka wonnego. Smarować przy nerwobólach. Stosować równieŜ przy stanie zapalnym sutka i przy zastoju pokarmu u kobiet karmiących. Lek przeciw owsikom Przygotować lek z naci pietruszki. Okład antyseptyczny z naci Z naci pietruszki robimy miazgę. Lek do irygacji 100 gram nasion rozdrabniamy w młynku 1 litr wody Zagotować do wrzenia. Nie naleŜy ich naduŜywać. Osłodzić miodem. Do celów leczniczych wykorzystujemy korzeń. Lek przy długotrwałych biegunkach 25 gram korzenia pietruszki 10 gram kory dębu garść soczewicy 1 litr wody Wszystkie składniki gotować na małym ogniu przez 20 minut. Zakrapiać po 1 lub 2 krople do oka przy stanie zapalnym. skąpomocz. Leczy wątrobę i uwalnia od alkoholizmu. Pić na czczo. Odsączyć i ostudzić do odpowiedniej temperatury. aŜ płyn zmniejszy się o połowę. czosnek. Lek poalkoholowy 50 gram korzenia pietruszki 1 gram skórki pomarańczowej 1 gram skórki grejpfrutowej 1 litr wody Wszystkie składniki gotować. nasiona. Odstawić pod przykryciem na 15 minut. nać. pod przykryciem. Odstawić na 15 minut. Sok pietruszki ze spirytusem Wycisnąć sok z korzenia pietruszki i wymieszać z 70 % spirytusem w proporcji 1:1. równieŜ dziąsła i policzek. Nasiona są bogate w olejki eteryczne i działają silniej niŜ korzeń pietruszki. Pić rano i wieczorem po 1 szklance na ciepło. Nakładać warstwą na gazę. Stosować do irygacji gdy w pochwie pojawią się białe upławy. Lek pietruszkowy na: kamicę nerek. Przy bólu zębów smarować wzdłuŜ trasy nerwu. kapusta i por. ukąszenia os i pszczół — łagodzi ból i likwiduje opuchliznę. Odtruwa organizm z toksyn poalkoholowych. Szczególnie zaleca się ostroŜność dla kobiet cięŜarnych i dzieci. 50 .PIETRUSZKA Podobnie jak cebula. zaburzenie w miesiączkowaniu. Gotować w szklance wody przez 3 minuty. aŜ do przywrócenia stanu normalnego. Lek pietruszkowy przy zapaleniu oka Wycisnąć sok ze świeŜego korzenia pietruszki. Pić codziennie na czczo. Na noc moŜemy nakładać kompres ze świeŜego soku. reumatyzm 25 gram rozdrobnionych nasion pietruszki lub korzenia albo naci gotować w 1 litrze wody przez 3 minuty. pietruszka ma ogromne właściwości lecznicze.

musi przylegać ściśle do skóry — działa na zasadzie próŜni. rozszerza naczynia krwionośne. lepiej jeśli będzie ciepły. Kapusta jest obecnie traktowana środkami chemicznymi. Przygotowanie liści na okłady Czyste. Reguluje gospodarkę kwasowo — zasadową w organizmie. wysypką czy obrzękami. włoskiej. czerwonej. jeśli liście przeznaczone na okłady wrzucimy na 2 sekundy do wrzątku. pobudza wzrost ciała u dzieci. oczyszcza. przyjmując lekko podgrzany. do nasycania kompresów przykładanych w stanie zapalnym skóry lub ran —jest antyseptykiem. Wpływa korzystnie na przemianę materii. Często kompresowanie liśćmi kapusty wspomagane jest piciem soku i spoŜywaniem potraw z kapusty surowej lub gotowanej. Ścinamy Ŝyły (zgrubienia) i stosujemy na okłady. do przemywania ran. wymyte i osaczone na ściereczce liście zgniatamy wałkiem na stolnicy. MoŜemy dodawać inne soki. Zmiksować. odświeŜa — dodaje sił do walki z chorobą. Poprawia pracę nerek i śledziony wpływając na jakość krwi. MoŜna jeszcze liście utrzymać przez pół godziny w oleju słonecznikowym. było to wołanie organizmu. Ŝe jest zatruty. Reguluje system wydalania likwidując biegunki i zaparcia. UŜywana we wszystkich odmianach: białej. Znikają schorzenia. aŜ pojawią się krople soku. co spowoduje równieŜ ich zmiękczenie. Zwiększa ilość czerwonych ciałek krwi i hemoglobiny. SpoŜywać przez cały dzień. KAPUSTA W medycynie ludowej wielu narodów kapusta uznana jest za lek tysiąca moŜliwości. przez co jest nieodzownym lekiem przy białaczce i stanach przedrakowych. SpoŜywać surówkę z kapusty i jeść kapustę kiszoną. Cukrzyca: dobrze tolerowanym naturalnym lekiem dla diabetyków jest sok z kapusty — jeść przy tym cebulę. Wzmacnia organizm. który zawiera wiele soli mineralnych. przyśpiesza tworzenie się tkanki kostnej.MARCHEW Korzeń marchwi dostarcza nam duŜą dozę sił witalnych. Odtruwanie organizmu Po zimowym. Uwolniony z toksyn organizm powraca do zdrowia. Zewnętrznie niezawodna na okłady z liści. gardła. uaktywnia pracę wątroby. by zmienić sok smakowo. przez 2 godziny. Tak przygotowane stanowią naturalny leczniczy okład na wszelkie schorzenia skóry. przez co ich działanie będzie jeszcze bardziej antyseptyczne. Przyjmowana wewnętrznie w postaci soków z kapusty świeŜej i kwaszonej. cięŜkim odŜywianiu doskonałą odtrutką dla organizmu będzie picie świeŜego soku z młodej kapusty. Dostarcza do organizmu zawarte w korzeniu bogactwo moŜliwości leczniczych. spoŜywana na surowo. Najczęściej okład składa się z kilku warstw. wyciągając na zewnątrz zmienione płyny ustrojowe. Sok z kapusty znajduje równieŜ zastosowanie do płukania jamy ustnej. na czczo i wieczorem. które objawiały się wcześniej bólem. Pić po 2 szklanki w ciągu dnia. Leczy schorzenia skóry i krwi. Sprzyja pozbyciu się nadwagi. Lek marchwiowy Kilogram marchwi gotować w litrze wody. niezaleŜnie od przyczyn ich powstawania. Bezpieczniej będzie. Anemia: wzmacnia organizm spoŜywanie soku. Sok z marchwi Pić codziennie do litra soku. poprawia krąŜenie krwi. gotowana lub kwaszona. 51 .

Bolesne miesiączki: okłady na dolną część brzucha. Krzywica: sok zawiera ogromne bogactwo soli mineralnych. oŜywi i wzmocni. Odwodnienie organizmu: pić sok z kapusty z domieszką innych soków. Nadpobudliwość: wynika z nadmiernie rozgrzanej emocjami wątroby. Zapalenie stawów: przyjmować sok z kapusty oraz spoŜywać kapustę duszoną w oleju słonecznikowym z dodatkiem kminku. Pijemy sok. na czczo. następnie nakładać okład ponownie. Marskość wątroby: sok oczyści wątrobę z toksyn chemicznych polekowych. Wrzody Ŝołądka i dwunastnicy: spoŜywać dziennie 3 szklanki soku. przez 1 godzinę. poalkoholowych. lędźwie. Udar słoneczny: okład z liści na kark i głowę. Zrobić okład z liści. SpoŜywać kapustę. wspomagać piciem soku. sok wątrobę oŜywia. Bezsenność: okłady z liści na kark i stopy. Wzmocnienie organizmu: pić sok i stosować kąpiel z dodatkiem zmiksowanej kapusty. zmieniane często w zaleŜności od intensywności ropni. wcześniej wyjąć Ŝądło. przyjmując na czczo i między posiłkami. Depresja: oŜywi i przywróci nas do Ŝycia odŜywczy sok z kapusty. na noc okłady z liści na okolice nerek. Zamroczenie poalkoholowe: w tym przypadku zalecane jest picie soku z kapusty kiszonej. NieŜyt Ŝołądka i jelit: sok z kapusty z dodatkiem soku z cytryny. półpasiec: na noc nakładać okład z liści. Kamienie i piasek w nerkach: sok z kapusty spędza piasek i rozpuszcza kamienie nerkowe. Wrzodziejące rany i czyraki: okłady z liści. Skazy (wszelkiego rodzaju): wypijać 2 szklanki soku dziennie. Pod koniec gotowania dodać 3 łyŜki miodu. codziennie. Astma: nakładać na noc liście na piersi i szyję chorego. przez 1 tydzień. Owrzodzenia Ŝylakowe: nakładamy kompresy z liści i pijemy sok. Gruźlica kości (ropień zimny): okład z liści i pić naleŜy sok. dodatkowo spoŜywamy rano 2 łyŜki kiszonej kapusty. dzieciom podawać mniejsze ilości. Zapalenie węzłów chłonnych: stosować okłady z liści. Trawienie niedostateczne: poprawi spoŜywanie 3 łyŜek kiszonej kapusty. Opryszczka. Bronchit: gotować kapustę w niewielkiej ilości wody. wspomagać leczenie piciem soku. wychładza — emocje cichną. wspomagać kuracje piciem soku. dowolnych ilości — duŜo. Nadciśnienie tętnicze: okłady z liści na kark. Oparzenia i odmroŜenia: stosować okłady z liści. Zapalenie pęcherza moczowego: przykładać na noc okłady z liści na dolną część brzucha. oczyszcza. rano przemywamy sokiem z kapusty. Stłuczenia i zwichnięcia: nakładamy liście. Niewydolność nerek: sok z kapusty zlikwiduje skąpomocz. Prostata: okłady na dolną część brzucha i krocze — na noc. Zapalenie Ŝył: okład z liści na chore miejsca i pić sok z kapusty. Pić po pół szklanki rano i między posiłkami. Ukąszenia owadów: zmiaŜdŜyć liść i pocierać miejsca ukąszeń. Pękanie skóry: okład z liści nawilŜonych olejem słonecznikowym lub oliwą z oliwek. Awitaminoza: uzupełni nasz organizm w potrzebne witamy. NaleŜy jeść przy tym surówkę z kapusty. NieŜyt nosa: okłady z liści na noc. Pić 2 szklanki soku w ciągu dnia. Trądzik: Okłady z liści stosujemy na noc lub zmiksowaną kapustę nakładamy jako maseczkę.Schorzenia jelit: pić sok w ciągu całego dnia. Schorzenia organów trawiennych: stosować okłady na brzuch w nocy. łydki. dostarczony do organizmu powoli likwiduje zmiany krzywiczne kości. Robaki jelitowe: przez 3 dni pić codziennie po szklance soku. 52 .

Mało znany jako lek. oczyszczający krew. a muszą być wykorzystane do walki z naszą wewnętrzną chorobą. obserwacji skutków. Lek przeciw robakom Odciąć z pora korzonki. Jest lekarstwem łagodnym. Lek przeciw wysypce na twarzy Wycisnąć sok z pora i zmieszać z mlekiem. UŜywany jest głównie w kuchni. u kaŜdego inna i inne moŜe być podłoŜe powstawania jak równieŜ siły obronne organizmu są róŜne. wzmacnia serce. Aktywność schorzeń jest róŜna. zastępuje kurację wodami mineralnym. Właściwości lecznicze mają liście i korzenie. Gotować w szklance mleka. Ma właściwości antyseptyczne. Jest moczopędny. jako dodatek do kąpieli. Lek z selera przy wzdęciach Nasiona selera i nać świeŜą lub suszoną zaparzyć w szklance wody. Sposób II —Ugnieść białą część liści pora razem z niewielką ilością osłodzonej wody. Smarować twarz w okresie gdy z jakichś powodów pojawi się zaczerwienie lub wysypka. Jeśli będziemy odpowiedzialność spychać na lekarzy i medykamenty. Przy nieskuteczności odnajduje i próbuje właściwy dla swoich schorzeń sposób. POR Podobnie jak cebula i czosnek. Miazgę rozprowadzić na gazik. którego nie moŜna przedawkować. Jest dobrze tolerowany przez chorych na cukrzyce. poprawia przemianę materii. oczyszcza krew. Por jest zasadotwórczy. Potrzebna mu tylko wiedza i konieczność myślenia. Seler wzbogaca organizm w sole mineralne. Sok z selera Stosować zewnętrznie do obmywania ran. wątroby. Lek przeciw czyrakom Sposób I . Umocnić opatrunkiem. ObniŜa ciśnienie krwi. wówczas siły zawarte w pretensjach i beznadziejności oczekiwania będą marnowane. Człowiek tylko sam moŜe pozbyć się chorób. Dziko rosnący znajduje się niekiedy na terenach podmokłych. MoŜe być uŜywany jako odtrutka po zatruciu pokarmowym i zatruciach substancjami chemicznymi. ZałoŜyć opatrunek. łatwostrawny. por ma liczne właściwości do leczenia schorzeń. uaktywnia pracę nerek. chory sam obserwuje swój organizm. dobrze oczyścić i drobno pokroić. NałoŜyć na czyraka. rozumowania. Przynosi ulgę w kolce jelitowej i przy wzdęciach. Pod wpływem takiego kompresu 53 . na okłady w schorzeniach skóry. aby kaŜdy z nas poczuł się odpowiedzialny za wyleczenie. odmroŜeniach. WaŜne jest. Zaczerpnięte z ksiąŜek sposoby leczenia stosuje i ocenia ich skuteczność. Wrzód czyraka szybko dojrzewa i wydobywa się na zewnątrz. jeśli skuteczne stosuje nadal. SELER W Polsce znana jest głównie odmiana ogrodowa.Wymieszać miękisz chleba z sokiem wyciśniętym z pora.W leczeniu według medycyny naturalnej i niekonwencjonalnych sposobach leczenia. NałoŜyć na czyraka. Poprawia łaknienie i trawienie.

54 . utrzymując tylko w przedniej części jamy ustnej. wraz z postępowaniem dalszego oczyszczania toksyn będzie coraz mniej i znikną nieprzyjemne doznania. Lek poalkoholowy Ugotować bulion z porów. Okład nakryć flanelą. które zostały wydalone z organizmu. a barwą przypomina mleko. a odwar pozostaje jedynym napojem w tym czasie. likwiduje guzki artretyczne. zastrzał. będzie powodować złe samopoczucie jak: nudności. Na początku procesu ssania olej gęstnieje. potem zmienia konsystencje i barwę. Opatrunek na rany NałoŜyć na ranę liście pora. jest kuracja olejem słonecznikowym. odtruwa. Nasączać kompresy i nakładać na ropiejące rany. nawet groźne dla Ŝycia. niewydolnym. rozpuszcza kamienie i piasek w nerkach. wrzody. Okłady z pora Gotować por w niewielkiej ilości mleka. zabezpieczyć pościel przed zabrudzeniem. Owinąć bandaŜem. ObniŜa ciśnienie krwi. Czysty olej słonecznikowy nabieramy w usta i przepuszczamy go między zębami. Zabieg wykonujemy w pozycji siedzącej. KURACJA Z WĄSÓW KUKURYDZY Zbiera się od czerwca do sierpnia i suszy w przewiewnym miejscu. miejsca opuchnięte. Kuracja trwa od 6 tygodni do 3 miesięcy. drogi moczowe. Przy schorzeniach chronicznych. Ciepłe pory przyłoŜyć do podbrzusza. Jest to naturalny opatrunek antyseptyczny. Po zakończeniu zabiegu. Stosujemy maksymalnie 3 razy dziennie. Ŝe znikają wszelkie choroby. na małym ogniu. całą zawartość oleju musimy wypluć — zawiera silne stęŜenie toksyn. KURACJA OCZYSZCZAJĄCA OLEJEM SŁONECZNIKOWYM Sposobem na oczyszczenie organizmu z toksyn. Oczyszczając organizm (istnieje wiele metod) sprawiamy. Nie naleŜy przerywać kuracji. część trucizn przedostanie się do krwioobiegu i nim zostanie wydalona naturalną drogą. a nawet zawroty głowy. JeŜeli wypluta zawartość oleju z toksynami. Podobnie jak w kaŜdym procesie oczyszczania organizmu. niesprawnym. Staje się rzadki. Jamę ustną wielokrotnie płuczemy wodą. Lek przy zastoju moczu i zapaleniu pęcherza moczowego Ugotować 6 porów w oleju pod przykryciem. którą wypluwamy. następny zabieg przedłuŜamy o dalsze 5 minut. Czas utrzymywania oleju w ustach (ssania) określa się na 15 do 20 minut podczas 1 zabiegu. Garść wąsów wrzucić na pół litra wrzącej wody i gotować przez 20 minut. — podobnie jak w kaŜdym zatruciu. zadawnionych okres leczenia potrwa wiele miesięcy — zawsze jednak będzie skuteczny.czyrak szybko dojrzewa i wydobywa się na wierzch. bóle. prowadząc do przedwczesnej starości i śmierci. Po zdjęciu okładu chronić przed zimnem. nadal będzie miała barwę Ŝółtą. które zebrane w ustroju uczyniły go chorym. Herbata ze znamion kukurydzy leczy nerki. Rezultaty leczenia odczujemy często juŜ po kilku dniach.

JuŜ po 23 dniach diety winogronowej wrzód zagoił się samoistnie. Leczą schorzenia skóry. by nie ulegały psuciu się podczas transportu i przechowywania. by podczas kuracji. która trwa 1 miesiąc. spoŜywamy przed śniadaniem 100 gram. Rozpuszczają piasek w nerkach i guzki artretyczne. Zaleca się ścisłe przestrzeganie receptury i ilości przyjmowanego leku. wyłączyć z diety mięso. przechowywać w ciemnym. przyjmujemy go przed kaŜdym posiłkiem po pól litra. poprawiają przemianę materii. Dzienna racja owoców świeŜych podczas kuracji oczyszczania organizmu to 2 kg. a na drugiej pojawił się wrzód. przyjmując 3 razy dziennie. Na 50 gram mleka gotowanego. Pijemy z mlekiem. z tego przed śniadaniem (lub zamiast) spoŜywamy 1 kg. chłodnym miejscu przez 10 dni. odmładza i uzdrawia cały organizm. Tabela 2. Odstawić na dalsze 3 dni. Współcześnie kuracje winogronową rozpropagował afrykański lekarz i właściciel winnicy dr Johanes Budwig. wzmacnia i uelastycznia naczynia krwionośne i mózgowe. Stosując w kuracji oczyszczania organizmu sok winogronowy. OCZYSZCZANIE ORGANIZMU (METODA Z TYBETU) 1 250 g czosnku ( miazga ) 300 g spirytusu Składniki wymieszać.zawierają mniej cukru i mają energię Ŝycia czerpaną ze słońca. Winogrona działają moczopędnie. jeśli przed kuracją występował ponad przyjętą normę. a najlepsze są owoce krajowe . Przed obiadem i przed kolacją po pół kilograma. lekko przeczyszczają. mimo to po winogronowej kuracji znika cukier we krwi i moczu. w tym egzemę. przetrzeć. Zlać do czystej butelki i zakorkować.KURACJA WINOGRONOWA Stosowana była juŜ w staroŜytności. szczelnie zamknąć. odmładza. Kuracja. odkwaszają. oczyszcza organizm ze złogów. poprawia przemianę materii. Owoce spoŜywamy ze skórkami. Ŝe podczas kuracji przybieramy na wadze. Dzień kuracji Ilość leku (w kroplach) rano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 4 7 10 13 15 12 9 6 3 południe 2 5 8 11 14 14 11 8 5 2 wieczór 3 6 9 12 15 13 10 7 4 1 55 . jaja na twardo i jarzyny. przestudzonego wlewamy przygotowany lek. Zaleca się. MoŜna spoŜywać owoce lub sok. Owoce z importu są napromieniowane. Zastosował dietę winogronową i przez ponad 50 dni odŜywiał się wyłącznie winogronami. Jego pacjent i przyjaciel miał usuniętą nerkę. Kuracja winogronowa oczyszcza organizm. Zdarza się niekiedy. Poprawiają ostrość wzroku i słuchu. Zastępując świeŜe owoce suszonymi. Przecedzić przez gazę i dobrze miazgę wycisnąć. odświeŜa. a przed obiadem i kolacją po 50 gram. Winogrona są w swej naturze słodkie i zawierają duŜo cukru (niekiedy do 15 %). według ilości podanej w tabeli. wędzone wędliny. niekiedy owoce suszone.

Tabela nr 3 Dzień kuracji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ilość cytryn do uzyskania soku 5 10 15 20 25 25 25 25 20 15 10 5 56 . wzmacnia odporność organizmu. hamuje rozrost komórek rakowych. rozpuszcza kamienie Ŝółciowe. leczy serce. Dobrze wypłukany grzybek ma kolor kremowy i przypomina ryŜ. Pozostały na sitku przelewamy zimną. regeneruje wątrobę. Leczy wrzody Ŝołądka. bieŜącą wodą i przenosimy do słoika. Kurację moŜemy powtórzyć po upływie 5 lat. Nakrywamy gazą. Po 17 dniach hodowania grzybek dwukrotnie zwiększa swoją objętość i nadaje się do rozdzielenia. po czym następuje 10 dniowa przerwa. podagrę. po 24 godzinach — Ŝółknie i zanika. bieŜącą wodą. Przyjmowany na pół godziny przed posiłkiem lub godzinę po posiłku. nieŜyt jelit. Grzybkowi tybetańskiemu przepisuje się następujące właściwości lecznicze: reguluje przemianę materii. NaleŜy go pić w czystej postaci. Przekładamy go do czystego słoika. obniŜa poziom cholesterolu i powstrzymuje proces starzenia odmładzając organizm. Przepłukujemy go zimną.Pozostałą część przygotowanego leku nadal przyjmujemy 3 razy dziennie po 25 kropli. Ponownie moŜna przyjmować. Mleko po odcedzeniu grzybka wypijamy. chroniczny reumatyzm. KURACJA GRZYBKIEM TYBETAŃSKIM Dla rozpoczęcia hodowli potrzeba około 2 łyŜeczek grzybka tybetańskiego. OCZYSZCZENIE ORGANIZMU Z KWASU MOCZANOWEGO Kwas moczanowy nagromadzony w organizmie wywołuje takie schorzenia jak: osteoporozę. bez dodawania wody czy miodu. Oczyszczanie ustroju z kwasu moczowego dokonujemy poprzez kurację sokiem z cytryny. Lekiem w tej kuracji jest czysty sok wyciśnięty z owocu. Grzybek nie przepłukany i nie zalany świeŜym mlekiem traci swe właściwości lecznicze. Odstawiamy na 24 godziny w ciemne miejsce o temperaturze pokojowej. powtarzając cykle. kamicę Ŝółciową i nerkową i wiele innych. Przy cięŜkich i przewlekłych schorzeniach zalecane jest picie soku 3 do 5 razy dziennie w ilości podanej w tablicy. ponownie zalewamy mlekiem. Kuracja trwa przez 20 dni. Po upływie doby odsączamy grzybek na plastykowym sitku (nie moŜe być metalowe). aŜ do całkowitego spoŜycia. Zalewamy szklanką zimnego mleka.

Odstawić na 24 dni. młody wygląd. postępujemy tak samo. wrzucić na 300 ml wrzącej wody i pogotować przez 5 minut. Przecedzić. Nie wolno wypić od razu — spowodowałoby krwotok. Wywar wlać do termosu i odstawić na 5 minut. 57 . OCZYSZCZENIE ORGANIZMU SOKAMI Kuracja oczyszczająca taką metodą trwa 3 dni. Przygotować porcję soku do wypicia przez cały dzień.Podczas kuracji zostają złogi rozpuszczone i wydalone z organizmu. Oczyszczenie organizmu (odmłodzenie) 40 dkg czosnku (miazga) 24 sztuk cytryn (sok) Sok wyciśnięty z 24 cytryn i miazgę z czosnku wymieszać w słoiku i przykryć gazą złoŜoną kilka razy. Rano pijemy sól gorzką by usunąć z jelit toksyny. Soki codziennie wyciskać z owoców. Po odstaniu zawartość wymieszać. czyniąc niekiedy mocz ciemny z domieszką soli moczanowych. 900 ml soku grejpfrutowego 900 ml soku pomarańczowego 200 ml soku cytrynowego 2 lity wody przegotowanej Po wypiciu gorzkiej soli moŜemy odczuwać chłód. KaŜdą kurację oczyszczającą powinniśmy wykonywać między pełnią księŜyca a nowiem. codziennie przed snem. dobre samopoczucie. Przyjmujemy po 1 łyŜeczce rozpuszczonej w pół szklanki ciepłej przegotowanej wody. W pozostałych 2 dniach. przez 12 godzin. Przelać do czystego termosu i pić małymi łyczkami co 20 minut. OCZYSZCZENIE ORGANIZMU LIŚĆMI LAUROWYMI (usunięcie złogów ze stawów kości) Kuracja trwa 3 dni! Pięć gram liści laurowych drobno pokruszyć. Przywiązać gazę. JuŜ po 2 tygodniach odczuwamy przypływ sił witalnych. Lepiej jeśli oczyszczanie organizmu wykonywać będziemy między pełnią księŜyca a nowiem. Z przygotowanej mieszanki soków przyjmujemy po 100 ml co 30 minut.

ZAPOMNIANE RECEPTY 58 .

małej papryki. zimno. Wprowadzić nogi do worka. Zimna woda zwiększy krąŜenie krwi i zdolność wydalania z organizmu rozpuszczonych zabiegiem zastoin. by liście otulały je ze wszystkich stron. a liście po kilku godzinach staną się bardzo mokre i kuracja wymagać będzie wymiany na nowe. gorczycy lub korzeni chrzanu leczy schorzenia gośćcowe i reumatyczne. wiatr powodują schorzenia reumatyczne. naleŜy uszyć worek i wypełnić go liśćmi. Jeśli spostrzeŜemy. które z zewnątrz wtargnęły. Gdy będziemy odczuwać silne pieczenie. takich jak: wilgoć. Lek na reumatyzm Wlać do butelki 200 g oliwy prowansalskiej. Po zdjęciu okładu zawsze okrywać miejsce kompresowane ciepłym wełnianym szalem. Od zarania dziejów ludzkość cierpi na schorzenia reumatyczne. Liście brzozy (metoda z Syberii) Skutecznym sposobem na uleczenie przewlekłego reumatyzmu. Wywołać moŜemy przez omywania ciała zimną wodą. by utworzyła maź o gęstości dobrej śmietany. Nosić na gołe ciało w ciągu całego dnia lub tylko w nocy. W kaŜdy kanał nasypywać nasiona gorczycy. oznacza to. wprowadzamy zabiegi. który swe schorzenia objawia opuchnięciem stawów. Dodać 12 strączków ostrej. Pod kompresem pojawią się bąble. Okład z liści aloesu Liście aloesu posiekać i rozgnieść. Dotknięci reumatyzmem mają trudności z wydaleniem potu. Ŝe noszenie w kieszeniach kasztanów. Czynniki. Zaszyć górę woreczka. by wszystko. Z otrzymanej masy przygotować okład na bolące stawy. Ŝe organizm uzyskał zdolność wydalania potu. Aby lekarstwo 59 . co w organizmie chorobowo zmienione. Nastąpi silne pocenie się. są liście brzozy. Zalecane jest uszycie kołderki z gorczycy. Gdy znikną i wygoją się. które rozpuszczać będą w stawach kości stwardniałe złogi i wydalać na zewnątrz. uczyniły ustrój „zimnym". Gorczyca promieniuje leczniczo przez kolejne 4 lata. chroniąc przed zimnem. rozpuszczonych podczas zabiegów rozgrzewających. Jeśli po kilku dniach noszenia kołderki gorczycowej bóle gośćcowe nie ustąpią. Ŝe nie miały podłoŜa reumatycznego. Jeśli reumatyzm umiejscowił się w nogach. wełnianym szalem. Mądrością medycyny naturalnej jest. zostało wydalone na zewnątrz. zdjąć okład i owinąć suchym. Swoje doświadczenia przekazują w receptach. Uszyć worek odpowiedniej wielkości i poprzeszywać. Przed rozpoczęciem kuracji naturalnymi metodami musimy spowodować otwarcie się porów — będzie to furtka dla wydalania z organizmu zastałych złogów. Smarować miejsce dotknięte reumatyzmem. Broniąc się przed dalszym wychładzaniem. Maź z gorczycy (metoda z Rosji) Zemleć w młynku do kawy 100 g suchych ziaren gorczycy i 200 g soli kamiennej. Kołderka przeciwreumatyczna Stwierdzono. Lecznicze promieniowanie molekularne kasztanów kończy się po okresie 1 roku. zniknie równieŜ reumatyzm. Okład z cebuli Rozetrzeć cebulę na miazgę i na miejsce dotknięte reumatyzmem zrobić z niej okład.REUMATYZM Długotrwałe działania na organizm wpływów atmosferycznych. zamyka pory skóry. Dodać oczyszczonej naturalnej nafty w takiej ilości.

7 kg wiejskiego. Zachować musimy dwudniową przerwę i stosować kurację uŜądleniami w kolejności odwrotnej. wyjąć płótno i owinąć bolące stawy. Chore od reumatyzmu stawy nacierać wieczorem. które posłuŜy na okłady. w chłodnym miejscu. aŜ wypełni się cały garnek. aŜ do pięciu. Nalewka: pączki z brzozy wsypać do słoika i zalać spirytusem. niesolonego masła włoŜyć do kamiennego garnka i wsypać pączki brzozowe. naprzemiennie. Leczenie mrówkami Zebrać całą zawartość mrowiska i wsypać do worka przygotowanego na nogi lub ręce. wymuszając kulenie. świeŜego. W pierwszym dniu zaleca się 1 uŜądlenie. Jest to skuteczny środek napotny. Mrówki będą kąsać. Uzyskaną masę wyciskać przez gazę. ale ta metoda pomogła nawet osobom sparaliŜowanym. warstwę masła i półtora centymetra warstwę pączków brzozowych. Odstawić na 9 dni. Po godzinie atakowania przez mrówki. Pszczoła na ogół natychmiast uŜądli. oddalone od poprzedniego o 4 do 8 cm. Sposób I: Najlepszym sposobem do leczenie podagry jest kuracja przez uŜądlenia pszczół. Sposób II: Roztopić świeŜe. Stosujemy 1 dzień przerwy i powtarzamy leczenie. Codziennie zwiększać o jedno. Skuteczne jest równieŜ „biczowanie" się łodygami pokrzyw. Pozostałe w gazie pączki brzozowe wyrzucić. Leczenie reumatyzmu sokami Skuteczna jest mieszanka soków o składzie: sok z selera 30% i sok z marchwi 70%. Objawia się silnym łamaniem lub świdrującym bólem. Kompres z nafty (metoda z Syberii) Lniane płótno nasączyć w naturalnej nafcie i owinąć obolałe stawy. Owinąć dodatkowo flanelą. Wieczorem wcierać maść w chore miejsca. Kompres utrzymywać przez 30 minut do 2 godzin.było jeszcze silniejsze. Przechowywać w zamkniętym słoju. Układać warstwami po półtora centymetra. W worek z mrówkami wsuwać kończyny i tak pozostawać przez 3 dni. świeŜe pokrzywy i nacierać nimi ciało lub tworzyć z nich okład. Biczowanie pokrzywami Zrywać. dodać 200 g naturalnej nafty. wiejskie masło niesolone i zbierać pianę. Przykryć pokrywką i uszczelnić ciastem. jeśli chory odczuwał będzie piekące gorąco. często potrząsając butelką. Kuracja jadem mrówek Zdjąć z mrowiska około 10 centymetrową wierzchnią warstwę i połoŜyć koszule chorego lub lniane płótno. Wcierać nalewkę w chore od reumatyzmu stawy. od 5 do 1. Odwar: brzozowe pączki gotować we wrzątku. Wstawić na 1 dobę do silnie wygrzanego pieca. Potem dodać taką samą ilość 60 . Wymieszać. Zdjąć okład. Po zdjęciu posmarować wazeliną. MoŜemy chorego ubrać w koszulę przesiąkniętą jadem mrówek. w następnym 2. Pączki brzozowe (metoda z Syberii) Maść: 0. a do masy wsypać 8 g sproszkowanej kamfory. Następnego dnia chronić przed chłodem. Kurację z jadem stosować dopóki chory nie będzie wykazywał silnego pocenia się — choroba zostanie wydalona na zewnątrz. Lek stosowany w podagrze (metoda z Rosji) Podagra występuje najczęściej w stawach duŜych palców u nóg lub w stawie biodrowym. Kuracja jadem pszczół Chwyta się pszczołę za skrzydła i ustawia w bolące miejsce.

Ŝe pojawiły się u nas hemoroidy otwarte. które mogą prowadzić nawet do szaleństwa czy samobójstwa. w której wycięty jest otwór o średnicy 6 cm. a ślepe pozostaną bezpieczne. usadawiając odbytnice na otworze.winnego spirytusu. Nasiadówka z mleka i cebuli (metoda z Rosji) Na 6 godzin przez zabiegiem naleŜy przyjąć środek przeczyszczający. Przelać do czystej butelki. MoŜna przerobić stary taboret. Kilkusekundowe polewanie wodą zimną nie spowoduje nic złego — uaktywni tylko krąŜenie krwi. Przykryć wiadro drewnianą pokrywą. Krew gromadziła się coraz bardziej tworząc Ŝylaki. Odstawić na 1 miesiąc. bywają otwarte i ślepe. niewidoczne. Leczy: oparzenia. JeŜeli stwierdzamy. Lek z babki szerokolistnej Butelkę wypełnić całkowicie liśćmi babki szerokolistnej i dobrze je ubić. zatrzymała się i wyłączyła z obiegu. wrzucić na niewielką ilość wrzątku i pogotować. Aby krew włączyć do obiegu naleŜy wykonać polewanie ciała wodą zimną i połoŜyć się do łóŜka lub wykonywać lekkie ćwiczenia — zachować ostroŜność. które umiejscowiły się na zewnątrz odbytnicy.5) główek czosnku pokroić drobno w plasterki. którą wsmarować naleŜy w chore miejsca. Leczenie operacyjne wprawdzie usunie Ŝylaka. Wrzucić rozdrobniony czosnek. a zamiast cegły zastosować kuchenkę elektryczną. ale nie przypiekanie. spróbujmy znaleźć dla siebie właściwą. Leczenie polega na rozpuszczeniu zastałej. Następny zabieg 61 . to na pewno mamy równieŜ ślepe. Lek przy reumatyzmie Poszatkować kapustę. Nasiadówka rozpuści zastoiny krwi. Stosować na okłady chorych stawów i trudno gojących się kości — działa na zasadzie próŜni. by po rozgrzaniu ciała nie zaatakował nas wiatr. miewają zmienne nastroje. niekiedy krew zastygła pod wpływem zimna. Po rozmiękczeniu kapusta z glinką ma konsystencję ciasta lub kremu. Usiąść bezpiecznie na pokrywie. Uzupełnić wódką i zakorkować. Garnek wstawić do piecyka (duchówki) i podgrzewać na małym ogniu. Przecedzić. na której ustawiamy starą patelnię lub kawałek blachy. zwane niekiedy Ŝylakami odbytu. HEMOROIDY Hemoroidy. Ludzkość od wieków cierpiała na hemoroidy. Uzyskaną mieszaninę podpalić i poczekać aŜ zgaśnie. paradentozę. Do garnka wlać 2 litry mleka i pokrojone 4 duŜe cebule. Nasiadówka z czosnku (metoda Persów) Kilka (3 . Cierpiący na hemoroidy odczuwają bóle głowy. Zabieg wykonywać tak długo. Gęstniała i tworzyło się wokół ciepło. pieczenia. niski kociołek i drewnianą pokrywę z otworem o średnicy 6 cm. dodać sproszkowaną glinę i gotować przez dalsze pół godziny. Przygotować wiadro lub stary. Otwarte to te. Okolice odbytu wysmarować wazeliną. Uleczymy równieŜ inne schorzenia. MoŜe być lekiem na kilkanaście lat. Pozostałość jest maścią. Wykonać podobnie jak nasiadówkę z czosnkiem. schorzenia stawów — szczególnie kolanowych. dopóki dymi czosnek. ukryte wewnątrz ustroju — świadczy o tym uczucie gorąca. Zgromadzono wiele receptur. lekko podgrzewać by powodowało to ulatnianie się olejków eterycznych. Ogrzać silnie cegłę i włoŜyć do niezbyt wysokiego wiadra. ale nie poprawi krąŜenia krwi i będą wkrótce pojawiać się od nowa. galaretowatej krwi i włączeniu jej do krwioobiegu. Przyczyną tworzenia się Ŝylaków odbytu było zaburzenie w krąŜeniu krwi.

a przemywanie coraz częściej. Zupełne wyleczenia z Ŝylaków zewnętrznych i wewnętrznych uzyskujemy po 3 lub 4 zabiegach. Sok z jarzębiny (metoda z Syberii) Wycisnąć świeŜy sok z jarzębiny. Tampon z ziemniaka Z surowego ziemniaka uformować cylindryczny kształt o długości 7 .8 cm i zakładać na noc. Po zdjęciu. okłady wykonywać coraz rzadziej. Podczas kuracji pozostawać w łóŜku. przed posiłkiem. SpoŜywać kilka razy dziennie. W tej kuracji naleŜy bacznie obserwować reagowanie Ŝylaków odbytu na działanie liści. Podczas kuracji pozostawać w łóŜku. W dalszych 5 dniach. MoŜna osłodzić miodem lub cukrem i popijać wodą. Przyjmować przez 10 dni. Wymieszać. Odczekano kilka minut i kompresowano ponownie. Przez pierwsze 5 dni leczenia lodowy czopek utrzymywać przez 30 sekund. Lodowy sopel wkładamy pod strumień wody. Lek na hemoroidy Składnikami do otrzymania leku są: — rumianek — siarka — sól kamienna (szara. prawidłowo wykonanych. ze źródeł minionego okresu odnajdujemy recepty na leczenie gruźlicy. czas utrzymywania sopla zwiększać do 60 sekund. Przechowywać w zamkniętym słoju. Odmierzyć w jednakowych ilościach. Sok z jarzębiny leczy hemoroidy wewnętrzne i zewnętrzne. kompresowane miejsce przemywano. po 1 łyŜeczce. Popijać ciepłą przegotowaną wodą. 62 . 3 razy dziennie. Nie wolno spoŜywać alkoholu podczas kuracji. jednak niech pozostawione recepty nie zaginą.powtarzać po 3 dniach. nieoczyszczona) Wszystkie składniki sproszkować (zmielić w młynku do kawy). do odbytu. ciepłą wodą. JeŜeli hemoroidy znikają. Krwawienie z wrzodów hemoroidalnych Ugotować 2 banany razem ze skórką. Nie naleŜy pić alkoholu. Kuracja trwa cały dzień. Obecnie gruźlica zbiera mniejsze Ŝniwo. Leczenie liśćmi osiki (metoda z Rosji) Wrzody hemoroidalne okładano na 2 godziny (lub krócej) warstwą liści z osiki. Przyjmować 3 razy dziennie po 1 kieliszku. Sekundowe polewanie ciała zimną wodą wykonywać zaraz po skończeniu nasiadówki. by usunąć ewentualne zgrubienia i uzyskać odpowiedni wymiar. Bardzo zastarzałe hemoroidy leczono soplami lodu. GRUŹLICA W medycynie naturalnej. Po 2 dniach przerwy powtarzać zabieg. Leczenie zimnem (metoda kaukaska) Po kaŜdym wypróŜnieniu polewać odbyt zimną wodą. która wówczas była śmiertelną chorobą. Jest równieŜ silnie przeczyszczający. W palce rękawicy gumowej wlać wodę i zamrozić. Po oddaniu stolca myć odbyt ciepłą wodą.

Leczenie gruźlicy — sposób III Wypełnić 2/3 garnka owsem lub jęczmieniem.Leczenie gruźlicy (metoda rosyjska) — sposób I Potrzebne składniki: — miód lipowy — 1. pomocy pracowników medycznych. Równo dopełnić oliwą. który rozpaczliwie oznajmiał bólem. Wycisnąć sok z cytryn i sokiem zalać jajka. na ogół po 8 dobach. którego inni nie czują. przyjaciół. dolać do słoika miód i koniak. Jeśli nie zuŜyjemy. Podobne lekarstwo stosujemy. Dolać świeŜego. NOWOTWÓR Przez dziesiątki lat nie zwracaliśmy uwagi na sygnały naszego organizmu. zaraz po jedzeniu. Po całkowitym rozpuszczeniu jajek. Wypróbować przy osteoporozie. Ŝe pomimo Ŝyczliwości rodziny. wiejskiego mleka na 2 palce od brzegów garnka. Z bólem. po łyŜeczce. Mleko systematycznie dolewać. Przed kaŜdym uŜyciem wstrząsnąć. Przechowywać w chłodnym. Wlać do mieszanki miodu z aloesem. oznacza to. co zostawiamy. Wycisnąć sok powstały z pączków brzozy i kwiatu lipy. Dodać warstwę roztopionego smalcu na grubość 1 palca. Przyjmować 3 razy dziennie po łyŜce. Leczenie gruźlicy — sposób IV Sosnowe szyszki zalać wódką. po 1 kieliszku. aŜ owiec będzie ugotowany Pić płynną masę. w 2 szklankach wody zagotować pączki brzozy i kwiat lipy utrzymując we wrzeniu 2 minuty. Wymieszać. nudnościami czy zmianami w psychice.2 kg — drobno posiekany aloes — 1 szklanka — oliwa z oliwek — 100 g — brzozowe pączki — 130 g — kwiat lipy — 50 g — woda — 2 szklanki Miód rozpuścić na małym ogniu. Nakryć słój pergaminem i zawiązać. Jako ostatnie stadium nieuporządkowana ustroju pojawia się nowotwór. Nakryć pokrywką i wstawić do gorącego piekarnika (duchówki). Leczenie gruźlicy — sposób II Potrzebne składniki: — 10 sztuk cytryn — 6 sztuk jajek (z białą skorupą) — 30 dkg miodu lipowego — 3/4 szklanki koniaku Wymyta jajka wkładać w całości do słoja. NiezaleŜnie w którym z organów rozwinął się rak. ze strachem przed nieznanym drugim światem i Ŝalem za tym. a miejsce dotknięte nowotworem było tylko najsłabszym ogniwem. objawia się wówczas wysypką małych. 3 razy dziennie. Oddzielnie. Musimy uświadomić sobie prawdę. ciemnym miejscu (lodówka będzie za chłodna). swędzących pryszczy — wyleczenie w tym przypadku uzyskujemy juŜ po 2 dniach. Przyjmować 3 razy dziennie. naleŜy wylać i przygotować nowe. Chorzy na serce nie powinni stosować tego leku. osłabieniem. dodać aloes i troszkę pogoto-wać. gdy nasz organizm wykazuje brak wapnia. pić systematycznie. Przykre dla nas doznania tłumiliśmy lekami. Ŝe chory jest cały organizm. Walkę z chorobą musimy 63 . Po odczekaniu. to i tak w chorobie pozostajemy sami. Tak przygotowane lekarstwo moŜemy przechowywać maksymalnie przez 3 tygodnie. Przelać w ciemne butelki i przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu. Wymieszać i rozlać do 2 butelek.

Ŝe negatywne emocje. mamy szanse przywrócenia równowagi energetycznej wewnątrz ustroju. Wskazane jest dolewanie gorącej wody. niekiedy nadmiernym odŜywianiem.5 litra ciepłej. stopniowo zmniejszając w 64 . jak opracowuje się program dla komputera. Powinniśmy wiedzieć o stanie zdrowia. CUKRZYCA OdróŜniamy cukrzycę zwaną starczą. oczyszczamy organizm przez wykonywanie lewatyw. siłą pewności czyli zakodowanym w mózgu programem zachowawczym uruchomi mechanizmy tkwiące w kaŜdym z nas. Chory ustrój to ustrój zatruty niewłaściwym. najpierw dość często. Zdawkowe nadzieje. upokorzeniem. Musimy przebaczyć wszystkim i prosić o przebaczenie — to ogromnie waŜne w leczeniu i w Ŝyciu. Ukrywanie to pozbawienie szansy na ratunek. która soki uczyni ciepłymi. gdy zagroŜenie istnieje tu i teraz. Najbardziej odpowiednim zestawem są soki z marchwi i buraka w proporcji 1:1. często skaŜonym. Bardzo waŜne jest psychiczne i duchowe nastawienie na zwycięstwo. 3 lub 4 łyŜki soku wyciśniętego z cytryn i 1 szklankę soku z czerwonych buraków. W okresie intensywnej kuracji wykonujemy kilka lewatyw dziennie. uczucie beznadziejności to przegrana. aŜ do objawienia się nowotworem. a organizm na wykonanie programu uruchomi siły. musimy go znać. MoŜemy spoŜywać równieŜ kasze: gryczaną. to ja zwycięŜę" — organizm zgodnie z naszymi przekonaniami. co cztery godziny w ciągu dnia i raz w nocy (01 .. tworzą to. które na pewno chorobę zwalczą. Jedną z form kuracji jest usuwanie trucizn przez lewatywy. poświęcając istnienie fizyczne. kiedy to osłabiona Ŝyciem trzustka nie pracuje juŜ intensywnie i nie produkuje wystarczającej ilości insuliny. ale nadal będziemy zachowywać urazy i nienawiść. nawet jeśli byliśmy skrzywdzeni. na siłę przez nas utrzymywane. Jak w innych przypadkach naturalnego leczenia. W miarę postępującego oczyszczania ilość zabiegów stopniowo zmniejszamy. Ŝe wątroba jest siedliskiem emocji i silny wstrząs zablokował naturalną harmonię. nie jest uczciwe. Niekiedy silny szok lub długotrwale przeŜywany ból powoduje cukrzycę. wątpliwości. Powiedzmy sobie „i tak się nie dam. a wątroba wpływa w obiegu kontrolnym (z medycyny chińskiej) na pracę trzustki (i śledziony). w tym chorobę nowotworową. Najwięcej toksyn gromadzi się w jelicie grubym. Długoletnie utrzymywanie w sobie Ŝalu do kogoś. materialne. a potem długotrwałe odtruwanie. Tłumaczy się tym. choroba mnie nie pokona. miejsca i zaawansowania choroby — to my będziemy walczyć z chorobą i by tak groźnego wroga pokonać. Najlepszą formą leczenia jest wymiatanie toksyn z jelita grubego.03). dzień po dniu. Istotą samoleczenia jest oczyszczenie organizmu i zmiana mentalności. Strach. lękiem. nienawiść. Głównym poŜywieniem podczas kuracji są soki owocowo-warzywne. W ostatnim pięćdziesięcioleciu zachorowalność na cukrzycę jest zastraszająco duŜa. jęczmienną oraz ryŜ. Zaprogramujmy leczenie tak. Jeśli nie sięgniemy po zastrzyki z syntetycznej insuliny. Nowotwór to zatrucie organizmu własnymi toksynami. zawiść. Ŝe w kaŜdej chwili odnaleźć moŜe cudowny lek.kontynuować sami. ciągłym stresem. zbyt intensywną pracą bez odpoczynku. Ŝe medycyna tak szybko rozwija się. przegotowanej wody. Choroba to tylko oddalenie od zdrowia. Chory organizm jest zatruty własnymi toksynami. brak przebaczania innym. Nasz organizm ma zdolność samoleczenia i w nas tkwi tajemnica siły i mocy do walki z chorobą. blokując je. które przyjmujemy około 2 litrów dziennie. negatywnymi emocjami. zmiana sposobów odŜywiania i zmniejszenie jego ilości. Ŝarłoczność nowotworu powróci — tak natura chroni duchowe istnienie. powoduje. Ziemniaki tylko pieczone w łupinach. JeŜeli uda się nam pokonać zwycięsko raka. co nas zŜera. Zaliczono ją do „chorób społecznych" lub określa się „chorobą cywilizacji". i zdrowie powróci. Nauczmy się świadomie zrozumieć zaistniałą sytuacje. UŜywamy płynu w mieszance: 1. a leczenie to intensywne. kukurydzianą. Na ten stan wpływ miała zmiana w kulturze Ŝywienia i nadmierna ilość stresów. zawsze moŜemy ją cofnąć.

regenerowanie i wzmacnianie ustroju — nie zajmując się chorobą i jej objawami. po czym zachować miesięczną przerwę. wyciągnąć wnioski. SpoŜywać na ciepło. śywność przetwarzana metodami przemysłowymi jest wygodna. Gotujemy w tej samej wodzie. jęczmienna. które w ostatnich dziesięcioleciach zmieniło się radykalnie na zgubę człowieka. sałata. Masło wiejskie bez soli dodawanej w produkcji przemysłowej. Powróćmy zatem do pokarmów prostych. Kurację wznawiamy. by nastąpiło odparowanie. naturalnych. Lekarstwem jest wywar i groch. soki z owoców i warzyw pozyskiwane w domu. w ciemnym. — Pić sok z korzenia pietruszki lub wywar — pić sok z pół kg selerów lub wywar — pić sok: marchew. — Zaparzyć 10 liści laurowych w 3 szklankach wrzątku. W starych metodach leczenia nie moŜna odnaleźć wiedzy. które są niezastąpionym lekiem w leczeniu naturalnym. Gotujemy je nieco inaczej niŜ w kuchni tradycyjnej. Owinąć w ręcznik i odstawić na 3 godziny. Ugotować ryŜ i połączyć z pokrojonymi Ŝołądkami. ale czy zdrowa? śYWNOŚĆ LEKIEM Podstawą poŜywienia powinna być codziennie spoŜywana kasza gryczana. Przyczyna tkwi w odŜywianiu. musimy poznać przyczynę. kukurydziana. 65 . Odstawić na 45 minut do schłodzenia. Przelać do butelki i zakorkować. ryŜ lub owies. miód. przed kaŜdym posiłkiem. Przed spoŜyciem dodać nieco masła lub oleju wytłaczanego na zimno.miarę postępującego odtruwania. Wywar naleŜy przecedzić. — Gotować groch w strąkach przez 20 minut. Mieszać sok z miodem w proporcji 1:1. Czas gotowania 3 do 5 minut. Kasze stanowić powinny 1/3 wszystkich pokarmów. Owijamy w papier i ręczniki. Gotować pod przykryciem często mieszając. Samoleczenie z cukrzycy wymaga radykalnej zmiany sposobu odŜywiania. zamiast przetwarzanych jogurtów czy kefirów. Powinniśmy jeść świeŜe lub suszone owoce rodzime."Przechowywać nie dłuŜej niŜ 2 doby. gdzie istotą jest oczyszczenie. Przyczyną zachorowania była często niewłaściwa dieta. Jest to problem współczesnego człowieka. fasola strączkowa. Przykryć. wymieszamy. Spróbujmy równieŜ włączyć do leczenia podane recepty. Dla przykładu: kaszę gryczaną płuczemy i moczymy przez noc w małej ilości zimnej wody (jak fasolę). po czym wsypujemy drobno pokrojoną cebulę. takich jak mleko zsiadłe z wiejskiego niepasteryzowanego mleka. Kuracja trwa 2 tygodnie. orzechy. Przechowywać w zamkniętym słoiki. powrócić do starych. olej roślinny tłoczony na zimno. Zdrowy organizm jest wolny od schorzeń. a następnie w koc lub wkładamy pod kołdrę. by kości stanowiły nadal silną konstrukcję. Czas gotowania 15 minut. jak przywrócić ład w organizmie. chłodnym miejscu. Dodać cebulę. czosnek i imbir. a dodana drobno posiekana cebula wzbogaciła ją w olejki eteryczne. po pół szklanki. Przyjmować po pół szklanki dziennie. kapusta (proporcja 6:4:3:3) — pić sok z marchwi ze szpinakiem — pić kompot z suszonych śliwek — szklankę owsa zalać 6 szklankami wrzącej wody. Jeśli dotknęła nas osteoporoza. OSTEOPOROZA Osteoporozą określa się zjawisko ubytku wapnia w kościach — dziurawienie konstrukcji kostnej. w której kasza była moczona. Tak przyrządzona kasza zachowuje energię Ŝycia (była krótko gotowana). SpoŜywać 1 raz dziennie. mało przetworzonych. — Ugotować pół kg Ŝołądków z prosięcia (na pół miękko). — Zetrzeć obraną cebulę i wycisnąć sok. pokroić na małe kawałeczki. Kuracja trwa 3 miesiące.

W kaŜdym dniu część tkanek kostnych zanika. Leczenie dietą polegać będzie na zwiększonym spoŜyciu produktów z grupy I i ograniczeniu pokarmów mięsnych i słodkich. 66 . Dostarczycielem wapnia są produkty Ŝywnościowe. skorzystajmy z tabeli. które wymagają do trawienia współudziału duŜej ilości wapnia. tłuszcze. OdróŜnia się przy tym wapń łatwo przyswajalny przez kości (I grupa produktów) i wapń trudno przyswajalny (II grupa produktów). W kaŜdej chwili we wszechświecie coś zamiera i rodzi się od nowa. nie moŜna zneutralizować toksyn powstałych w procesie trawienia. Dieta współczesnego człowieka bogata jest w mięso. co Ŝyje. jest cząstką wszechświata i czyni to samo. a na ich miejsce tworzą się nowe. przy tym brak witamin D i C. nerkowe i guzki artretyczne. Mądrość Natury ustanowiła. sięgają po zapas wapnia znajdujący się w kościach i zębach — zjadamy własne kości. które organizm zakwaszają. Ŝe kości są magazynem wapnia i fosforu dla całego organizmu. pozostawiając dziury. Tkankę kostną odbudowuje wapń znajdujący się w I grupie Ŝywnościowej. Częściej tworzy kamienie Ŝółciowe. Poznajmy zatem mechanizm powstawania osteoporozy. trafia w niewielkich ilościach do odbudowy kości. Wszystko. Jeśli w organizmie znajdzie się zbyt mała ilość wapnia. Do I grupy zaliczamy: — warzywa i owoce (szczególnie w skórkach) — świeŜe soki owocowo—warzywne (ze skórkami) — jajka — owies — otręby zbóŜ — orzechy — miód — świeŜe wiejskie mleko Do II grupy zaliczamy: — produkty rafinowane — produkty pasteryzowane — oczyszczone przetwory (białe pieczywo) — mleko i woda gotowane — przetwory mleczne — produkty gotowane i smaŜone — syntetyczny wapń w tabletkach Wapń z produktów Ŝywnościowych grupy II.prostych metod odŜywiania. sery. Korygując dotychczasową dietę. wówczas mechanizmy tkwiące w ustroju. Kuchnia spowodowała schorzenia i kuchnia pozostaje apteką. a zadaniem wapnia jest neutralizacja kwasów. cukier.

Tabela 4. Węglowodany trawione są przez 20-10 minut. potem zjedzmy surówkę. a białko przez enzym kwaśny. Podejmując samoleczenie Ŝywnością musimy pamiętać o prawidłowości łączenia ze sobą pewnych produktów i odrzucanie innych skojarzeń. sięgają po zioła. a organizm musi zuŜyć dodatkowe ilości kwaśnego enzymu. wywołując zaburzenia w trawieniu. aby białko strawić. Kojarzenie zatem węglowodanów i potraw białkowych nadmiernie eksploatuje energię Ŝołądka i jelit. Korygując dotychczasową dietę skorzystajmy z tabeli. Nie naleŜy spoŜywać równocześnie pokarmów białkowych i węglowodanów (dotychczas czynimy to codziennie). Grupa I produkty białkowe mięso ryba jaja rosoły bakłaŜany fasola orzechy słonecznik Grupa II Grupa III węglowodany pieczywo kasze ziemniaki cukier miód tłuszcze i inne smalec oleje margaryny zielenina owoce świeŜe owoce suszone warzywa (bez ziemniaków) soki jagody arbuzy wino wytrawne Grupy II i Grupy I i II moŜna kojarzyć III moŜna kojarzyć Nie wolno łączyć grupy I i III Przed posiłkiem podstawowym wypijmy najpierw sok. W takim zestawie enzymy neutralizują się nawzajem. Leczenie schorzeń dietą znane było juŜ w staroŜytności. białko natomiast pozostaje w Ŝołądku około 4 godzin. Jeśli od razu nie uda się nam przestawić 67 . wykonują akupunkturę. Hipokrates pozostawił po sobie 25 ksiąg medycznych. a następnie posiłek zasadniczy. Mikroelementy i witaminy znajdujące się w produktach wapń skórki warzyw i owoców otręby bób szpinak marchew rzepa sałata groszek mlecz seler jabłko wiśnie agrest poziomki fosfor zielony groszek szpinak orzechy owies bób Ŝyto jęczmień pszenica ogórki kapusta kalafior jabłka gruszka potas szpinak ogórki ziemniaki marchew cebula pietruszka szparagi magnez kapusta marchew sałata owies jęczmień pszenica szpinak pietruszka mlecz pokrzywa witamina C pomidory marchew sałata szpinak kapusta ziemniak buraki jabłka Ŝurawiny groszek porzeczka agrest maliny pietruszka pokrzywa witamina D pomidory marchew kapusta ziemniak rzepa buraki szpinak bób groch mlecz Pierwszym etapem terapii w medycynie chińskiej jest leczenie poprzez odŜywianie. z tego 4 poświęcił leczeniu poŜywieniem. Gdy i te nie odnoszą skutku. Podczas posiłku nie naleŜy nic pić. poniewaŜ węglowodany trawione są przez enzym zasadowy. Jeśli okazuje się nieskuteczne. Tabela 5.

maksymalnie do 30 gram (nie przedawkować!). w okresie maksimum energetycznego wątroby. seler. Oczyszczanie wątroby — pić soki ze świeŜych warzyw: marchew. Nie naleŜy go wyciera i osuszać. Kuracja trwa 2 tygodnie. Zmielić w młynku do kawy. do 2 gram dziennie. kuracja trwa pół roku — zmieszać sok z kiszonej kapusty z sokiem pomidorowym (1:1) i pić 3 razy dziennie. Wychładzanie wątroby Gdy odczuwamy w nogach skurcze (w szczególnie łydkach). najczęściej zdarza się w nocy między godziną 01 do 03. świadczy to. Kuracja zahamuje osteoporozę i uwolni układ kostny z bolesnych dolegliwości. Odsączyć i pozostawić do wyschnięcia. pól. Wapń ze skorupki jajka Skorupka jajka przypomina swym składem kości i zęby. Kładziemy się do łóŜka. pietruszka — pić herbatę z wąsów kukurydzy. Zalać wrzątkiem skorupki. leŜąc na prawym boku. 2 godziny po jedzeniu. Sok z liści rzepy Cierpiącym na rozmiękczenie kości i zębów zaleca się picie soku z liści rzepy. Zaleca się równieŜ przeprowadzać miesięczne kuracje (styczeń i listopad). sposoby leczenia Indian czy wiedzę znachorów Rosji — przyjmijmy z szacunkiem. większe doświadczenie. po pół szklanki — przez dłuŜszy czas. czerpiąc wiedzę i leki z lasów. czyńmy to stopniowo. MoŜemy spoŜywać je razem z sokiem z cytryny lub sproszkowane dodawać do potraw. 68 . Ból wątroby Przy bolącej i opuchniętej wątrobie naleŜy wymieszać oliwę z oliwek (1/4 szklanki) i sok z grejpfruta (1/4 szklanki). SCHORZENIA WĄTROBY Kiedy polska medycyna ludowa powstawała. MoŜe zatem uzupełniać wapń przyswajalny. Zapotrzebowanie dzienne około 1 grama. Oczyszczanie organizmu sokiem z rzepy Na całą kurację zuŜywa się 10 kg czarnej rzepy.przyzwyczajeń. Najwłaściwszą będzie mieszanka soku z liści o składzie: liście rzepy. inne narody i kultury miały wiedzę bardziej bogatą. MoŜemy wspomagać leczenie kąpielami z odwaru siana i zimną wodą. Podczas kuracji odczuwać moŜemy dyskomfort w stawach — świadczyć będzie o prawidłowo przebiegającym oczyszczaniu. gdzie przyjmować będziemy podwójną dawkę skorupek. łąk. mleczu. Sok musi być wchłonięty w stopy. Pić wieczorem. AYURVEDĘ (medycyna indyjska). marchwi (1:1:3). NaleŜy wówczas smarować stopy sokiem z cytryny (rano i wieczorem). których organizm domaga się w alkoholu. Pijemy rano i wieczorem. w tym czasie równieŜ budzimy się. Zanurzeni w arogancję zachodniej cywilizacji spróbujmy zrozumieć medycynę chińską. Zabieg powtarzamy przez kolejne 5 dni. PomoŜemy przy tym osobom. Ŝe wątroba jest nadmiernie rozgrzana przez długotrwałe stresy lub nadmierne spoŜywanie alkoholu. Sok uzyskamy w sokowirówce. Pijemy 3 razy dziennie w dowolnych porach. Wcześniej wykonać lewatywę. zadziwiające do dziś mądrości. pozostawić na 5 minut.

pod przykryciem. po 1 łyŜce. na małym ogniu. Leczenie mleczkiem pszenicznym Do 14 szklanek gotującej się wody dodać 1 szklankę opłukanej pszenicy. Pozostawić na 24 godziny. 69 . Tak przygotowany lek przyjmujemy ściśle według załączonej tabeli. Gotować przez 4 godziny. Tabela 6. Przykryć. konwulsje. Przyjmujemy rano i wieczorem. Dzień 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 rano 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Ilość leku podana jest w łyŜeczkach południe 3 wieczór 4 1 1 1 2 2 przerwa w leczeniu 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 przerwa w leczeniu - Po 6 tygodniach kuracji. Pomaga alkoholikom i chorym na padaczkę. Dzienna dawka (łącznie) to jedna szklanka przyjmowana podczas posiłków. które odświeŜa i wychładza wątrobę. przed posiłkiem Lek w dusznicy bolesnej Wsypujemy do garnka 5 łyŜek owoców głogu i zalać 5 szklankami wrzątku. Stosować. Z rozgotowanej pszenicy wyciskać białe. SCHORZENIA SERCA Arytmia — pół szklanki otartej skórki z cytryny — pół szklanki miodu — 10 sztuk zmielonych jąder z pestek moreli Składniki mieszamy. Podczas gotowania bańka znajdzie się w innym garnku. Przecedzamy przez sito plastikowe lub emaliowany durszlak.Regenerowanie wątroby Dwie szklanki drobno pokrojonych gałązek aloesu i 4 szklanki miodu gotujemy pod przykryciem w wysokim naczyniu emaliowanym (najlepiej w bańce po mleku) przez 14 godzin. lepkie mleko. Przecedzić. powoduje usztywnienie ciała lub wygina je w łuk do tyłu. w którym przez cały czas wrze woda. MoŜemy owinąć dodatkowo w koc lub włoŜyć pod kołdrę. MoŜemy gotować z przerwami. Lek zregeneruje wątrobę po przebytej Ŝółtaczce i po wieloletnich dolegliwościach. Sok wstawić do lodówki. Mleczko pszeniczne ma równieŜ właściwości wzmacniające organizm. ale nie dłuŜej niŜ przez 2 dni. zastosować 1 tydzień przerwy w leczeniu i podjąć ponownie. gdy nadmiernie rozgrzana wątroba wywołuje drgawki. Owinąć szczelnie w kilka warstw papieru lub ręczników. a pozostałość na sicie miksujemy.

Na początku ilość oddechów od 3 do 5. Taka kuracja obniŜa ciśnienie krwi. przez okres 3 do 4 miesięcy. raz stroną prawą. Wlać do 2 litrowego termosu. Odchudza. Owinąć słój ciemnym papierem i przez 7 dni przechowywać w lodówce. Dodać 1 kg miodu i 10 duŜych główek czosnku (miazgi). do granic rozsądku. Stosujemy 4 miesiące przerwy i moŜemy kurację powtórzyć. niedojrzałe orzechy włoskie kroimy i zalewamy oliwą z oliwek. Przecedzić. Pijemy codziennie 3 do 4 łyŜeczek. Obrzęki — Obrzęki spowodowane zastojem śluzu usuwa wywar sporządzony z 10 gram skórek mandarynek. uspokaja. Inhalacja kroplami walerianowymi Wdychamy zapach kropli waleriana (zakupione w aptece). — RyŜ gotowany do konsystencji mleka oczyszcza kanały przepływu energii. na pół godziny przed jedzeniem. Nadciśnienie tętnicze — pić sok z korzenia pietruszki lub wywar — spoŜywać nasiona słonecznika z dodatkiem selera Niedociśnienie tętnicze Przy zbyt niskim ciśnieniu stosownym lekiem jest kawa naturalna. Wymieszać z 2 szklankami miodu. który dodajemy na początku wrzenia. Odstawić na 24 godziny. — Zemleć 1 szklankę nasion kopru włoskiego i 2 łyŜki korzenia kozłka lekarskiego. Na wrzątek wsypać zmieloną kawę i gotować 2 minuty. Inhalacje przeprowadzamy przed snem. — Zielone. Zaczynamy od 1 ziarenka i codziennie zwiększamy o 1. nadal w nich pozostać. — Sok z surowych selerów lub wywar z selerów usuwa śluz. Wymieszać. Pić 3 razy dziennie po 1 łyŜce. leczy bezsenność. aŜ 70 . pomaga w cukrzycy. Koniecznie gotowana. Rosa poranna od wieków wspomagała naturalne leczenie. O dobrze wykonanym zabiegu świadczyć będzie. Wskazany jest równieŜ w chorobie reumatycznej i zaburzeniach układu moczowego. raz lewą. Rozszerzanie Ŝył — Chodzić w bawełnianych skarpetkach po porannej rosie. odmładza. Przechowywać w lodówce. Smarujemy Ŝyły. Wdychamy naprzemiennie. w okolicy serca naleŜy pić sok z porów. Gdy namokną. Przelać do butelki. Zachować kolejność. W następnych zabiegach ilość wdechów stopniowo zwiększać. ObniŜenie cholesterolu — Zalać wrzątkiem 10 cytryn i pozostawić na 10-15 minut.Ból w klatce piersiowej Gdy pojawia się przeszywający ból w klatce piersiowej. Starcza na około 2 miesiące. leczy kaszel i duszność. wzmacnia siły obronne organizmu. Usuwa śluz. — Gotujemy jęczmień z imbirem. Tak przygotowana kawa poprawia równieŜ jakość krwi. powolny powinien być równieŜ wydech. aŜ do wyschnięcia. Wycisnąć sok. Ŝe rankiem będziemy wyspani i wypoczęci. Wdech powinien być powolny i głęboki. KATAR śOŁĄDKA Sposób I: Pić nasiona gorczycy z wodą. usuwa toksyny. a następnie rumu. MoŜna dodać nieco miodu. Uzupełnić wrzącą wodą.

czyści krew. Po 2 godzinach przyjąć środek przeczyszczający (sól gorzka lub olej rycynowy). Jeśli nie spostrzeŜemy Ŝadnych sensacji przy trawieniu. Zjeść na czczo. rozpuszczona w ciepłej wodzie. naleŜy co 15 minut pić osoloną wodę na zmianę z sokiem wyciśniętym z pomarańczy. wzmacnia trawienie. Napar z rodzynek Rodzynki umyć. W trzecim miesiącu — 1 raz w tygodniu. likwiduje stan zapalny. Likwiduje zatrucie pokarmowe. odstawić na 10 minut. Sposób III: Przyjąć 15 kropli laurowych na ciepłą wodę. rano i wieczorem przez miesiąc. gazy. Odbijanie Najlepszym lekarstwem na uporczywe odbijanie się jest kozie mleko. Sposób II: Zetrzeć 2 jabłka (bez skóry) i zjeść wcześnie rano. Nasypać do 1/5 części szklanki. Usuwa gazy. Następnie codziennie zmniejszamy. odrobina soli. Zalać 1 szklanką wrzątku. oznacza to. aŜ dojdziemy do jednego ziarenka. Siedem ziaren czarnego pieprzu zgnieść i dodać do 1 małej łyŜeczki miodu. dodać 2 łyŜki śmietanki lub mleka i 1 łyŜeczkę soli kamiennej. odstawić do zaparzenia. Lekko przestudzony napar pijemy. Śniadanie moŜemy spoŜyć dopiero po 15 minutach. Zalać wrzątkiem.dojdziemy do 20. kłącze kozłka. Następnie zjeść śledzia z cebulą w oliwie. usuwa zaparcie i nalot na języku. usuwa nadmierną ilość gazów. W miesiącu drugim 3 razy w tygodniu. czy w kale nie ma członów tasiemca. Oczyszczenie z toksyn układu pokarmowego 1 łyŜeczka herbaty (najlepiej zielonej). 71 . Najwłaściwszą do leczenia jest odmiana „reneta". Ŝe tasiemiec został zatruty i wydalony. Po trzecim zabiegu sprawdzić. niestrawność Ćwierć małej łyŜeczki imbiru. Napar z rodzynek przeczyszcza jelita. W pierwszym miesiącu kuracji zjadamy codziennie 2 jabłka. SpoŜywamy na czczo. Śniadanie spoŜyć po 5 godzinach. Usuwa przeziębienie. Zalecane jest by podczas kuracji pić kłącze rzewienia. Nudności NaleŜy pić gorące mleko z dodatkiem czosnku i imbiru. Czkawka Sposób I: Wypić kilka łyków zimnej wody Sposób II: Powstrzymać jak najdłuŜej powietrze w płucach. kłącze słodkiej paproci. Pić na czczo. Nudności w okresie ciąŜy likwiduje grejpfrut. TASIEMIEC Rozetrzeć 10 dkg wyłuskanych pestek z dyni i 10 dkg borówek — brusznicy. Zabieg powtórzyć po 2 dniach. Wymioty Aby uzupełnić płyny ustrojowe po silnych wymiotach. Bóle Ŝołądka Pić naleŜy po 1 szklance soku z surowego ziemniaka. Wymieszać i wypić.

Wystarczy. MoŜe być ich wiele. zalać szklanką zimnej. Pić na czczo i wieczorem przed snem. KaŜdego ranka spoŜywać je na czczo. po łyŜce. ich uczucia przenoszone są na ciało fizyczne — równieŜ zatrzymują. skutecznym sposobem na regulacje stolca jest codzienne wypijanie na czczo 1 lub 2 szklanek ciepłej. Napój z cebuli Cebule obrać. Osobnicy. Wymieszać je i wsypać 1 łyŜkę mieszanki na szklankę wrzącej wody — gotować 10 do 15 minut. NaleŜy stosować kilkudniowe przerwy. który z podanych środków zadziała najbardziej skutecznie na nasz organizm. Siemię lniane z cukrem W młynku do kawy zemleć siemię lniane z cukrem. kwiat wrotycza. Często obstrukcja pojawia się u osób starszych. Znawcy wschodniej wiedzy podają. Przyjmować 2 razy dziennie. korę kruszyny. by rozmiękły.nasienie czarnuszki. pokroić i rozgotować w 1 szklance wody. WaŜne jest zastanowienie się. biorąc na 1 szklankę siemienia 0. Pić wolno. w sferze materialnej i emocjonalnej. W tym przypadku środki będą mało skuteczne. przegotowanej wody. po jej odbudowaniu drobnoustroje podejmą pracę i przywrócą sprawność wydalania. Chińczycy mówią o konieczności zachowania równowagi.2 szklanki cukru. musimy przebudować siebie mentalnie. by organizm nie przyzwyczaił się do ciągłego wspomagania. Inne środki Poleca się równieŜ: — wywar z owsa (gotowany) — sok z rzodkwi — sok z kiszonek kapusty (lekko podgrzany) — zsiadłe mleko — kompot z suszonych jabłek lub wiśni — sok z kiszonych ogórków (po miesiącu kiszenia) — sok z kapusty z droŜdŜami — napar z kory kruszyny — lewatywy Wypróbujmy. Napój z suszonych śliwek Kilka suszonych śliwek zalać wieczorem przegotowaną zimną wodą. wypróbowanym. Często wskazuje się. tyle oddajemy ile otrzymaliśmy lub inaczej tyle otrzymujemy ile oddaliśmy. Napój ze słodkich migdałów Kilka migdałów potłuc na drobno. Ŝe w leczeniu antybiotykami wyniszczyliśmy florę bakteryjną jelita grubego. jaka jest przyczyna uporczywych zaparć. liść mięty. Pić rano i wieczorem. Odcedzić. Ŝe weźmiemy 4 z wymienionych składników. z ciepłym mlekiem. nie ma juŜ sił sprawnie wydalać — wspomaganie zawsze będzie nam potrzebne. gdzie wiekiem osłabiony organizm. niewielką filiŜankę. przegotowanej wody. Brak tej równowagi z sferze 72 . którzy chcą wszystko zatrzymać dla siebie. przed jedzeniem. Odstawić na 15 minut. Pić rano i wieczorem. Naturalne środki przeczyszczające Najprostszym. Ŝe zaparcia mają często podłoŜe psychiczne. przed jedzeniem po 1 kieliszku.

MoŜemy rozcieńczyć wodą i dla poprawy smaku dodać sok z cytryny. 73 . emocjonalnej. W okresie podraŜnienia pić kilka razy dziennie. W czasie biegunki przyjmować 4 razy dziennie. po pół filiŜanki. blado róŜowy. inne zaistniały przyczyny. zielone orzechy włoskie pociąć na kawałki i zalać wódką. po 6 do 10 kropli na kieliszek ciepłej wody. Przecedzić przez sitko. Wskazane jest wykonywanie równieŜ lewatywy z tego roztworu. Pić rano i wieczorem. pod przykryciem. gdy długotrwała biegunka wyniszczyła naturalną ochronę jelit — odbuduje osłonę. Ŝe zaparcia mogą być spowodowane nadmiarem gorąca w jelicie grubym. Jest to silny lek. gdy podajemy dzieciom. Radykalny środek w biegunce (biegunka ostra. SCHORZENIA NEREK Siemię lniane Jedną łyŜeczkę siemienia zagotować w 1 szklance wody. SpoŜywać nie więcej niŜ 2 łyŜeczki jednorazowo. które stanowią zagadkę. wyjąć z nich przegródki oddzielające poszczególne części jąder. Medycyna chińska opierając się na konieczności równowagi (yang-yin. Herbata z czarnych jagód Suszone czarne jagody zaparzyć jak herbatę i pić. nie częściej niŜ 2 razy dziennie. przez serię prób i obserwacji organizmu. gdy Ŝycie chorego jest zagroŜone. Według tej metody pomaga jedno lub dwa spoŜycia. są trudne do zrozumienia i leczenia. Dla zachowania bezpieczeństwa po rozpuszczeniu się kryształków przelać w spokojny sposób do innego naczynia. Dla dorosłych po 1 szklance. Sami musimy przyczynę odnaleźć. Butelka lub słój z zakrętką powinien być wypełniony w 3/4 objętości. Środek z orzechów włoskich Sposób I: Rozłupać 20 dkg włoskich orzechów. gdy podajemy dorosłym. który moŜe wywołać odwrotność — zaparcie. Metoda ta zalecana jest wówczas. przez 1 godzinę. spieczony. by mieć pewność. Taki wywar wskazany jest równieŜ dla dorosłych. czerwonka) Dwa kryształki nadmanganianu potasu rozpuścić w 2 szklankach wody. Przegródki zalać 300 gramami spirytusu i odstawić na 3 dni. Sposób II: Młode. BIEGUNKI Biegunki u dzieci FiliŜankę ryŜu zalać 7 filiŜankami wody i gotować na małym ogniu. KaŜdy organizm jest inny. Roztwór powinien być róŜowy. Stosować tylko w okresie biegunki. trudny do wydalenia. wówczas wysycha naturalna wilgoć a kał staje się suchy. Gdy biegunka ustanie.duchowej. Pić po pół szklanki co 2 godziny. Wódkę naleŜy wlać do pełna. materialnej wywołuje schorzenia. co 2 godziny. Ŝe niedostatecznie rozpuszczone kryształki nie zostaną przypadkowo spoŜyte. Podawać ciepły wywar do picia. PodraŜnienie pęcherza moczowego Przy skłonnościach do częstego moczenia się zalecane jest spoŜywanie herbatki z wąsów kukurydzy lub z ogonków czereśni albo wiśni. dla dzieci mniej — odpowiednio do wieku i wagi ciała. natychmiast przerwać podawanie nalewki. ciepłozimno) upatruje.

czy kamienie zostają wydalane. Po odcieknięciu nakładać na bolące miejsca. W godzinę po lewatywie wypić 1 szklankę oliwy z oliwek i zaraz po tym 1 szklankę soku z grejpfruta.Puchlina wodna Sposób I: Zalać wiejskim mlekiem 0. MoŜemy równieŜ stosować na brzuch przy wzdęciach. wzmacnia ogień trawienny i inteligencję. wypić półtorej szklanki wywaru z ziół przeczyszczających lub sok z buraków albo ze szpinaku. Utrudnione oddawanie moczu Gotować 100 gram jęczmienia w 2 filiŜankach wody. 74 . Wkładać kawałek tkaniny z naturalnego włókna. Zaczynać pić od małych ilości. Pijemy dwa razy dziennie. Jedną filiŜankę mleka zmieszać z 4 filiŜankami przegotowanej wody. na pół godziny przed jedzeniem. gdy odczuwamy chłód w lędźwiach. dodać miodu. Rozgrzewający okład z imbiru Wsypać na wrzątek sproszkowany imbir i krótko pogotować. Podczas ogrzewania połowa mleka powinna wyparować. Dawkę codziennie zwiększać. Odcedzić. Wywar pić 3 razy dziennie przed posiłkiem. Mleko powinno zagotować się ale nie powinno wykipieć. Obserwować reakcje organizmu. MoŜna pić jedynie wodę. dopóki wszystkie kamienie nie ulegną wydaleniu. Pić co godzinę po 2 łyŜki. Leczy układ moczowy. Po upływie doby powtórzyć to samo. Zetrzeć na drobnej tarce i nadal gotować w tym samym wywarze. NaleŜy nadal kontynuować kuracje i głodówkę. Przecedzić. Kamienie ulegają rozpuszczeniu w pęcherzyku Ŝółciowym. Po 15 minutach od wypicia oliwy i soku. Stosować. Po następnych 15 minutach moŜemy napić się wody. Zwykle powstają nudności. Sposoby na rozpuszczenie kamieni w nerkach w wątrobie i pęcherzyku Ŝółciowym Sposób I: Głodować przez 1 dobę. Przykrywać suchym kawałkiem flaneli. aŜ będzie gęsty jak syrop. Pić 3 razy dziennie. Sposób III: Przygotować alkoholową nalewkę z korzenia czarnego bzu. które powstrzymywać naleŜy poprzez połoŜenie się do łóŜka i ssanie plasterka cytryny. Zdjęcia rentgenowskie powinniśmy wykonać przed i po kuracji — przedstawią skutek leczenia. Wykonać lewatywę. pośladkach i okolicy kostek u nóg. Kuracja trwa około 3 tygodni. codziennie zwiększając. Musimy obserwować. aŜ do zmniejszenia się płynu o 1/3 objętości. Oczyszczenie nerek Wykonywać leczenie przy pełni księŜyca. Sezam daje siłę. Dodać 50 gram soku z imbiru i 50 gram miodu. Nie naleŜy pić wody. zaczynając od pół łyŜeczki do pełnej szklanki. Sposób III: Pić oliwę z oliwek. Kuracja trwa niekiedy do 7 dni. by nasączyć roztworem. Sposób II: Ugotować buraki w łupinach. Dzieciom podajemy w mniejszych ilościach. Wychłodzenie nerek W nerwobólach lędźwiowych i przy uczuciu chłodu w okolicy nerek spoŜywać smaŜone pory z orzechami na oleju sezamowym. Sposób II: Zjadać duŜe ilości rzeŜuchy.8 kg korzenia pietruszki. po 3 — 4 szklanki. ale nadal musimy głodować. Wstawić do niezbyt gorącego piekarnika. Jest to silnie moczopędny lek.

pozbywamy się skutecznie kamieni. Gdy dokładnie przeprowadzimy kuracje. Przez 12 godzin poprzedzających kuracje nie naleŜy nic jeść ani pić mleka. Trzeciego dnia — godzina 800 wypić 480 gram soku jabłkowego. Przy stanie zapalnym pęcherzyka Ŝółciowego (nawet jeśli nie ma kamieni) pomocną jest równieŜ taka kuracja. przyjmując według podanych ilości i czasu: godzina 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 —spoŜywamy 240 gram soku z jabłek — 480 gram — 480 gram — 480 gram — 480 gram — 480 gram — 480 gram Musimy zachować zupełny post. sokiem jabłkowym i oliwą. wrzody. WaŜne jest. moŜemy połoŜyć się do łóŜka. Sposób V: Usuwanie kamieni i piasku z nerek i pęcherzyka Ŝółciowego. Po pół godziny (830) wypić 120 gram oliwy z oliwek i zaraz potem wypić 1 szklanką zmieszanego z wodą soku jabłkowego. JeŜeli przykre doznania uwolnimy z podświadomości. Jeśli mimo starań wystąpią wymioty. herbatę. SCHORZENIA SKÓRY Medycyna Wschodu wyjaśnia. schorzenia skóry Wszelkie schorzenia skóry. w godzinę po zakończeniu ostatniej porcji. by przekonać się czy zeszły wszystkie kamienie. Musimy wypić cały litr oliwy — jest to waŜne. Po tym wypijamy pozostałą część soku cytrynowego. MoŜe dlatego leczenie jest trudne. JeŜeli odczuwamy osłabienie. Koniecznie musimy mieć przed sobą zegar. O godzinie 1900 przyjmujemy 4 łyŜki oliwy z oliwek i 1 łyŜkę soku. Kiedy oczyścimy ustrój z toksyn. pijąc tylko sok. Sok z jabłek jest wyłącznym poŜywieniem przez 2 dni. Na ogół trzeciego dnia kuracji. by ściśle przestrzegać ilości soku i czasu przyjmowania. wodę. znanym w Ameryce Łacińskiej — stosowanym prze Indian.Sposób IV: Wydalanie kamieni Ŝółciowych w ciągu 1 doby: Przygotować 1 litr oliwy z oliwek i 1 litr soku z cytryn (odcedzony). W tej kuracji naleŜy bezwzględnie przestrzegać receptury i wykonywać z dokładnością do 1 minuty. Pozostawiono po sobie recepty. to i tak. czyraki. aŜ wypijemy całą litrową butelkę oliwy. schorzenia skóry znikną same. Najlepiej wykonać zdjęcia rentgenowskie przed i po kuracji. Drugiego dnia — postępujemy tak samo. kamienie będą wydalane bezboleśnie. Kuracje rozpoczynać o godzinie 1900. Ŝe niegdyś byliśmy emocjonalnie zranieni i jak skorupą odgradzamy się od świata. schorzenia skóry znikną same. wciąŜ istnieją powroty? Dawna naturalna medycyna podobnie jak współczesna oficjalna leczyła schorzenia skóry maściami. Dokładnie co kaŜde następne 15 minut wypijamy 4 łyŜki oliwy i 1 łyŜkę soku. Składniki (w takiej samej ilości) 75 . w tym określane „krokodyla skórą" spróbujmy leczyć tak zwanym „białym plastrem". Jeśli nie pojawia się w tych dniach wypróŜnienie musimy przyjąć codziennie ziołowe środki przeczyszczające. w obawie przed duchowym bólem. są tylko sygnałem zatrutego organizmu. Ŝe schorzenia na skórze. Lek na liszaje. Podaje się niekiedy. MoŜemy pić soki. co 15 minut wypijać porcje oliwy i soku. kawę.

rano i wieczorem (podczas posiłku) przez 2 miesiące. Inny sposób to nawilŜanie miejsc zmienionych liszajem „wodą okienną" — woda. Leczenie „krokodylej skóry" wymaga. Liście umyć. aŜ do wyleczenia. osuszyć na ściereczce. KaŜda kropla jest cennym lekarstwem. Słoninę kroimy na małe kosteczki. Ostatnim dodawanym składnikiem jest słonina. świeŜa. po umyciu głowy nacierać garścią soli kuchennej. Raz w tygodniu. Nie moŜna logicznie wytłumaczyć. Jeśli mamy zbyt wysuszoną skórę. Chwytanie kropli jest dość trudne. Mocujemy opatrunek. Zabieg powtarzać sześciokrotnie.— kalafonia sproszkowana — biały pszczeli wosk — wieprzowa słonina. Garnek wstawić do piekarnika nagrzanego do 150°C. które wypływają z podgrzewanego Ŝółtka utrzymywanego na widelcu lub siatce. 76 . Ropnia z czyraków nie naleŜy wyciskać. Wsypujemy proszek kalafonii (cały czas mieszając). niesolona Plaster przygotowujemy w łaźni wodnej (garnek ze składnikami wstawiamy do większego garnka w którym wrze woda). Lekarstwem na egzemę. Rozpuścić w garnku pól kilograma smalcu wieprzowego i dodać liście szczawiu. Jako pierwszy roztapiamy wosk pszczeli i cały czas mieszamy. przyjmować po 1 łyŜeczce. by leku nie tracić. aŜ skóra stanie się elastyczna. Liszaje nabyte od psów i kotów Znikają natychmiast. Leczenie egzemy Sposób I: Maść do leczenia egzemy uzyskamy z liści szczawiu. dopóki nie stanie się plastyczna i jednorodna. gdy nacieramy je rozciętymi na pół rodzynkami. wykonując nacieranie przez 15 minut. Łuszczyca skóry W łuszczycy skóry przyjmować po 2 łyŜeczki oleju kukurydzianego. OdleŜyny Aby u długo leŜących chorych nie powstawały odleŜyny. naleŜy pod łóŜkiem chorego stawiać miskę z zimną wodą. dodajemy i nadal mieszamy. Wyjąć Ŝółtka i podgrzewać je kolejno nad płomieniem świecy. Kalafonie mielemy na proszek i przesiewamy przez gęste sito. zdejmujemy z podgrzewania i nadal mieszamy zastygającą masę. Kiedy wszystkie składniki roztopią się i wymieszają ze sobą. Podobne leczenie prowadzić przy egzemie skóry. Suchy i mokry liszaj Znika jeśli posmarujemy go pianą z pyska zmęczonego biegiem konia. która powstaje na szybach przy zmianie pogody. Potem odstawić na 2 doby w chłodne miejsce. Zmieniać dwukrotnie w ciągu dnia. pojawi się sam na powierzchni i będzie łatwy do zdjęcia gazikiem. Okład zmieniamy 2 razy dziennie. guzy i inne schorzenia skóry są krople. Przy leczeniu czyraków i innych schorzeń skóry na ośmiokrotnie złoŜoną gazę nakładamy cienką warstwę białego plastra. Co 2 dni wymieniać okład na świeŜy. Sposób II: Ugotować jajka na twardo. Smarować bezpośrednio na skórę lub robić okład pod ceratkę. Sposób III: Niekiedy pojawia się egzema głowy. dlaczego sposób ten jest skuteczny. by okład z białego plastra wymieniać co 5 lub 6 dni. Warstwę maści nanosić na lnianą tkaninę i nakładać na powierzchnie skóry dotkniętą egzemą. powodując łysienie. Okład zmieniać co 2 dni.

zwiększa się jej ilość. Silnie zainfekowane rany. Zabieg powtarzał czterokrotnie. RównieŜ na myśl o wydzielaniu się śliny. Zabieg powtarzać. mieszając z duŜą ilością śliny. Krótko i bezpiecznie zagotować. — Na rany wrzodziejące. łuszczycę. Gdy zaschnie. odmroŜenia. Utrzymywać. Rozmiękłe nakładać na oparzenia. — Namoczyć nasiona lnu. nakładamy grubą warstwą na rany. Maść z wosku i oliwy Do przygotowania maści. — odmroŜenia (sposób II): złoŜyć gazę w 4 warstwy i zanurzyć w wodzie zimnej (moŜna bardziej schłodzić lodem). innych kultur znajdujemy opis wyleczania zakaŜenia krwi (gangreny) przez tybetańskiego lamę. Powinna zagoić się po 6 godzinach. Okłady wykonywać dopóki pod nimi będą wciąŜ pojawiać się wrzody. świeŜo zabite). dopóki składniki nie staną się gęste jak pasta. Pasta: podsmaŜyć na patelni. Ŝujemy w ustach.Rany i skaleczenia Korzystając z doświadczeń naturalnych metod leczenia innych narodów. czyraki nakładać pastę z podpieczonej cebuli lub podpieczonego czosnku. miazga czosnku i cebuli nie powinna dotykać bezpośrednio do rany. dobrze ze śliną wyrobioną na masę. owinąć ciepłym szalem. Na skórze jaka (zwierzę) wykonał równieŜ nacięcie i upuścił z rany nieco krwi. Maść nakładać na przemyte rany. takie same ilości wieprzowego niesolonego smalcu i pszennej mąki. w zaleŜności od zainfekowania rany. Lama naciął noŜem czerniejące miejsce. — Metoda rosyjska — porowate pudełko napełnić miazgą czosnku i cebuli. półpasiec. ropnie. aŜ kompres wyschnie. PrzyłoŜyć na odmroŜoną skórę. — oparzenia: roztrzepać całe jajo i smarować poparzone miejsca. MoŜe ta metoda uratuje kogoś przed amputacją. Naturalne opatrunki — Rozciąć kawałek liścia aloesu i przyłoŜyć do rany. Wszelkie małe i duŜe krosty. Rana silnie zainfekowana (zakaŜenie krwi) W tej metodzie rana musi być otwarta. Na całkowite wyleczenie potrzeba czterokrotnej zmiany opatrunku. Wykonujemy językiem ruchy obrotowe w jamie ustnej. — skóra twarzy zniszczona słońcem i wiatrem: smarować Ŝółtkiem. Pryszcze moŜemy sterylnie przekłuwać. Leczenie było skuteczne. strupy i inne schorzenia skóry Znikną pod wpływem pasty. które skutecznie leczą nawet trudno gojące się rany. Pod wpływem zimna napłynie krew i przyniesie ze sobą Ŝycie dla zniszczonych mrozem tkanek. Grubą warstwę nałoŜyć na gazę i umieścić na chore miejsce. — odmroŜenia: świeŜe odmroŜenia nacieramy lekko śniegiem. Dodać wiejskiego mleka i gotować. 77 . Czynnikiem leczącym są olejki eteryczne. Ręka chorego sczerniała. nabrzmiała od zainfekowania rany. — ŚwieŜą pokrzywę majową ubić ściśle w słoju i zalać spirytusem. Jest to doskonały środek do przemywania ran i nasączenia okładów przykładanych na wrzody i inne schorzenia skóry. lekko ranę oczyścił wyciskając zakaŜoną krew. NałoŜyć papier woskowany. co powoduje zwiększone wydzielanie się śliny. Pudełko powinno być większe niŜ rana. zmywać. Na ranę i wokół niej nakładamy okład z plastra wątroby baraniej lub wołowej (zwierzę zdrowe. Zmieniać okłady co godzinę lub dwie. Krwią jaka wymazał ranę i jej okolice i przywiązał opatrunek. bierzemy 2 części oliwy z oliwek i 1 część czystego pszczelego wosku. Uzyskaną mieszankę. Utrzymać przez 10 godzin. Pod okładem pojawiają się pryszcze i małe wrzody. pęcherzycę. zmartwiałe tkanki Czarny Ŝytni chleb świeŜo upieczony i obficie posypany kamienną solą. Ustawić na działanie słońca na 2 tygodnie.

RÓśNE Zaburzenia w menstruacji Sposób I: Przy nieregularnych i zbyt obfitych miesiączkach. Nie brońmy się gdy dym wnikał będzie do oczu. 78 . Przy słabych — pić 3 razy dziennie po łyŜce. gardła. Oparzenia — Przykładać plasterki owoców gruszy. Nakrywamy głowę i ciało kocami i wdychamy jak najwięcej dymu. Wymieszać. — Recepta z Macedonii — naleŜy jeść duŜo cebuli. Nadciągnięte mięśnie — Mięśnie nadciągnięte kompresować okładami z gorącego mleka. Pić 3 razy dziennie. Okład zmieniać 3 razy dziennie. Korzeń piołunu (świeŜy lub suszony) kroić na kawałeczki i gotować. — Pokroić cebulę na drobną kosteczkę i zasypać cukrem (1:1). Dym jest lekarstwem w tej kuracji. Gronkowiec złocisty Znachorzy Rosji przekazują bardzo oryginalną i jak twierdzą skuteczną metodę likwidującą w organizmie gronkowca złocistego. Mokre drewno podczas spalania dawać będzie duŜo dymu. owinąć w gazę. Czyrak Smarować świeŜym Ŝółtkiem jaja. Rozpalamy ognisko. kiedy gałęzie są jeszcze nasiąknięte. Przyjmować po pół filiŜanki 3 razy dziennie. kompresować.Skaleczenia skóry Zetrzeć surowego ziemniaka. najlepiej zaraz po deszczu. Zwiększenie pokarmu u kobiet karmiących — NóŜki wieprzowe rozdrobnić na kawałki. zaparzyć 1 łyŜkę polnego skrzypu w 2 szklankach wody. — Herbatę i nieco cukru zaparzyć w imbryku. — Wykonywać kompresy z soku buraka. Podobną kuracje stosuje się dla cieląt. Gotować w 2 litrach wody aŜ zmniejszy objętość do połowy. Okład nałoŜyć na bolące miejsce. Sposób II: Recepta z Chin i Japonii. Wymieniać gdy tylko stygną. co 2 godziny. gdy miesiączka jest zbyt bolesna i obfita. Na filiŜankę wywaru zuŜywać połowę korzenia. uszu. Przy zbyt obfitych — pić po 1 łyŜce. Dodać śmietanki lub mleka. Przyspieszenie wzrostu u dziecka Surowe świeŜe jajko mieszać z 2 szklankami mleka. przy pomocy dymu z mokrych gałęzi drewna brzozy. owinąć w 2 ręczniki i pozostawić na 10 minut. Chorowite dzieci Na wiosnę kąpać dziecko w wywarze ze świeŜych liści włoskiego orzecha. Kuracja trwa 10 dni. Pić bulion w niewielkich porcjach kilka razy dziennie.

— Utrzeć Ŝółtko z cukrem (kogel — mogiel). — Pić sok z selera. PrzełoŜyć do słoika i konserwować wódką. — Zdjąć tłuszcz z wieprzowych jelit. — Pociąć drobno 10 główek cebuli i 1 główkę czosnku. tampon wyciągnąć. Koklusz — Stary sposób walki z kokluszem: zawiesić dziecku korale z ząbków czosnku. Lekiem są olejki eteryczne. — ZmiaŜdŜyć czosnek i gotować z mlekiem. Stopić na niewielkim ogniu lub w piekarniku. Kaszel — Ugotować 1 szklankę mleka wiejskiego z 2 suszonymi figami. Lek powinien mieć konsystencję pasty. Pić 6 razy dziennie po łyŜce stołowej. Sposób II: Na szklankę mleka wsypać 1 płaską łyŜkę rozdrobnionych liści szałwii. Jest równieŜ skuteczna i likwiduje guzy na piersiach u kobiet. 79 . 2 razy dziennie. Rozpuszczony wlać do słoika. Guzy na piersiach u kobiet — pasta Receptę pozostawili chińscy Ŝołnierze. Pasta słuŜyła im do usuwania odłamków z rany i innych części metalowych tkwiących w ciele. Podczas snu układać blisko nosa. by moŜna rankiem. Wpół godziny po posmarowaniu pastą. — Zagotować 1 szklankę białego gronowego wina z 60 gramami pieprzu. cząstki metalu same wychodzą na zewnątrz. Przecedzić i ponownie zagotować. oczyścić i odciąć korzenie (są trujące). Nitka musi zwisać. Pić z gorącym mlekiem. MoŜna zmieszać tłuszcz z terpentyną i smarować piersi chorego. Pić na gorąco. Pić na ciepło. Wkładamy. Dwa dojrzałe banany przetrzeć przez sito. Dodać rumu. Przecedzić i pić na gorąco 3 razy dziennie. Przecier zagotować ze szklanką osłodzonej wody. Pić na gorąco. po 1 szklance. Tampony z czosnku Oczyszczone ząbki czosnku owijamy w gazik. — Wyrzuca zaflegmienie: wymieszać sok z borówek z miodem (1:1). — Pić sok brzozowy (lub klonowy) wymieszany z mlekiem. zamknięty (jeszcze nie rozwinięty) wyrwać z ziemi. Pić gorące przed snem. Zdjąć korę z całej długości gałązki drzewa brzozowego. po 1 łyŜeczce. co godzinę. — Metoda brazylijska. Bronchit Sposób I: Metoda macedońska: na półtora litra wrzącej wody wsypać 40 dkg otrąb. Stosować na okłady. — Wymieszać sok z marchwi z mlekiem (1:1). Łączyć z popiołem w proporcji 1:1. pić na czczo. Podawać do picia. Cebulkę i część naziemną tulipana razem z kwiatem kroić ukośnie i ścierać na miazgę. Dodać nieco soku z bluszczyka i miodu. MoŜna dosłodzić. śółty tulipan. W tym czasie popijać herbatę z liści poziomek. Gotować pod przykryciem. Gotować w mleku. Pić na gorąco. Spalić na popiół.Obrzęk sutków w okresie połogu Przygotować wywar z 37 g suszonych mandarynek i 1 g lukrecji. Pić często. Osłodzić miodem. Pić ciepłe przez cały dzień zamiast kawy i zupy. zabezpieczając nitką. po 1 łyŜce. MoŜe być przechowywany przez kilkanaście lat. na noc do pochwy. kilka razy dziennie.

Sposób II: — herbata czarna (nie za mocna) — sok z czarnej rzodkwi (starta razem ze skórą) — odrobina imbiru — szczypta soli Zachować kolejność w dodawaniu składników. Zwiększone poty wydalą chorobę na zewnątrz. Zewnętrznie: polewać najbardziej ciepłym wywarem głowę. Wyciąganie ości z gardła Nadtopić stoŜkowo nad płomieniem świeczkę i szybko przykładać do wystającej z gardła ości. przeciąć na pół i obie połowy. nasączonej lub pomazanej woskiem pszczelim. Głowę obwiązać chustką. 80 . Gdy jajko wystygnie. Ŝe toksyczne płyny ustrojowe. Nerwobóle Ugotować jajko na twardo. od dawna znany i stosowany w świecie znachorów. przyłoŜyć szybko na miejsce gdzie boli najbardziej. Owad martwy lub Ŝywy pojawi się na powierzchni.Świnka Przy leczeniu świnki (dawne metody medycyny ludowej) pobieramy 2 ml krwi z Ŝyły prawej ręki i zaraz wstrzykujemy w lewy pośladek. między dziąsłem a policzkiem. by ość wtopiła się w świecę. Środki napotne Sposób I: Dla zwiększenia pocenia się. Gdy paląca się część znajdzie się blisko ucha. Zdrowie powróci. Wewnętrznie: pić ciepły wywar kilka razy dziennie. które nie mogą z organizmu wydostać się i tworzą schorzenia. Przywraca wzrok. Ból zęba — Gdy pojawi się ból zęba. naleŜy całe ciało wysmarować mleczkiem wytworzonym z maku. Z lewej ręki pobieramy z Ŝyły równieŜ 2 ml krwi i wstrzykujemy w prawy pośladek. Po zabiegu owinąć suchym ręcznikiem. Postępowali podobnie jak z lejkiem papierowym. naleŜy czosnkiem natrzeć nadgarstek wewnętrznej części ręki. Wyciąganie owada z ucha UłoŜyć chorego uchem do góry i wkraplać oliwę. Nakładać równieŜ okład z czosnku na gazę i umieszczać go na skroniach. Wyciągnąć. Niedosłyszenie po zaziębieniu Z kartki papieru utworzyć lejek i jego wąską końcówkę włoŜyć do ucha. Niedowidzenie Przy wszelkich schorzeniach oczu powodujących niedowidzenie. skuteczny. nacieramy nadgarstek lewy. co spowoduje. Odczekać pół minuty. znachorzy zalecają: przygotować mocny wywar z liści i młodych pędów czarnej porzeczki. — Plaster niesolonej słoniny wkładać po stronie bolącego zęba. a my jesteśmy daleko od dentysty lub są to godziny nocne. Umocować by pozostało na swoim miejscu. Jeśli boli ząb po prawej stronie. Nieznany jest sekret tej terapii. strącamy lub wyjmujemy. Atak astmy Podczas ataku astmy spróbować trzymać w ustach i połykać drobne kawałki lodu. Szerszą końcówkę podpalić. Zabieg wykonujemy równieŜ w drugim uchu. 3 razy dziennie. Środek wydatnie zwiększa pocenie. ustaje nerwoból. i odwrotnie. Znachorzy tworzyli takie lejki z kawałków lnianej tkaniny.

Ŝe mamy wychłodzoną i słabą śledzionę. NaleŜy strumieniem zimnej wody polać nogi od stóp aŜ powyŜej kolan.— MoŜna dla uśmierzenia bólu zęba włoŜyć do ucha (po stronie bolącego zęba) korzeń babki lancetowej. Z ludowych sposobów leczenia podaje się: — nacieranie plasterkiem czosnku — pocieranie rozkrojoną cebulą — kompresowanie kwaśnym mlekiem — pocieranie Ŝywym ślimakiem — jego wilgotną stroną — smarowanie sokiem z łodygi jaskółczego ziela — wiązać na nitce tyle supłów ile jest kurzajek. Mają podłoŜe emocjonalne. oznacza to. Sprowadzamy krew do nóg uwalniając mózg od przekrwienia — uśniemy. Ŝe będziemy mieć kłopoty z zaśnięciem (nadmiernie przekrwiony mózg). Sposób IV: Kiedy budzimy się w nocy między godziną 01 a 03 — mamy nadmiernie rozgrzaną wątrobę w wyniku stresów. Krwotoki ŚwieŜe korzonki (4 sztuki) wonnego geranium umyć. Sposób II: Wbrew zwyczajowi. Sposób III: Przed snem pić kozie mleko. Po wychłodzeniu wątroby powróci zdrowy sen. oznacza to. Trzymać w zamkniętym słoiku. — krwotoki zewnętrzne: przemywać ranę ciepłym wywarem i nasączać nim opatrunek. — krwotoki wewnętrzne: pić co 20 minut filiŜankę ciepłego wywaru. Sposób V: JeŜeli w zaśnięciu przeszkadzają nam myśli. Lunatyzm Postawić na noc obok łóŜka lunatyka miskę z zimną wodą. zdrowy sen. który utwardza zęby. Dysfunkcje swoje organizm objawia poprzez bezsenność. Utrzymać aŜ ból zniknie. Sposób znachorski: mały Ŝelazny kluczyk zawiesić na wełnianej nitce tak. Musimy doprowadzić do równowagi energetycznej śledziony. który pojawia się samoistnie i często samoistnie znika. Nitkę zakopać w ziemi. Kurzajki Kurzajką nazywamy dobrotliwy guz. wówczas nie będziemy cierpieć na bezsenność. Ma prawdopodobnie podłoŜe wirusowe. Polewać przez około 2 minuty. Krwawienie z nosa U dorastającej młodzieŜy pojawiają się niekiedy częste krwawienia z nosa. — Mycie zębów naturalnymi środkami: z kamiennej soli (szarej) zawierającej mikroelementy pierwiastków (najlepiej zemleć ją w młynku) i oliwy z oliwek robimy pastę do mycia zębów. Utrzymać w stanie wrzenia przez 20 minut. Najczęściej występuje na dłoniach i stopach. Wypróbujmy. Bezsenność Sposób I: Jeśli jesteśmy zdenerwowani lub mamy przepracowany umysł. znikną 81 . Okłady wymieniać 2 razy dziennie. Gdy nitka zbutwieje. a obrazy widzimy jak na filmie. pociąć i zagotować w 1 litrze wody. zalecane jest spoŜyć przed snem cebulę i to dość duŜo — zapewniać ma dobry. które lawinowo przepływają przez nasz umysł. Pasty do zębów znajdujące się na rynku zawierają w swym składzie fluor. by zwisał na plecach między łopatkami. niezadowolenia tłumionego lub nadmiernie spoŜywanego alkoholu. ale równieŜ utwardza naczynia krwionośne i mózgowe. Zwykle trwa to około 1 godziny. mocny.

wówczas kurzajki — skuteczne.

Brodawki pieprzyki ( sposoby znachorskie)
— rozciąć ziemniaka na pół. Jedną część wyrzucić za siebie. Wilgotną stroną drugiej połówki natrzeć brodawki, a potem zakopać Kiedy ziemniak zgnije brodawki równieŜ znikną. Spróbujmy. — wyrwać z korzeniami źdźbło skoszonego zboŜa (lub trawy). Ostrą słomką nakłuć kilkakrotnie brodawkę lub pieprzyk. Natychmiast zakopać w wilgotnej ziemi, korzeniami do góry. Gdy zgnije słomka, brodawka równieŜ zniknie. Spróbujmy.

Wrastające paznokcie
Ze starej skórzanej rękawicy uciąć palec. Wypełnić go wiejskim niesolonym masłem lub masłem sklarowanym GEE. Skuteczną będzie równieŜ maść z pszczelego kitu. Zakładać na chory palec. Kuracja trwa 3 tygodnie. Paznokieć mięknie, podnosi się nieco (moŜemy pomóc lekko go podnosząc) a bolące miejsce zagoi się. Przyczyną wrastania paznokci są zbyt ciasne buty.

Odciski
Sposób I: Moczyć w occie łupiny z cebuli. Po 2 tygodniach nałoŜyć spreparowaną substancję na odcisk. ObandaŜować. Sposób II: NałoŜyć na odcisk skórkę z cytryny z niewielką tylko ilością białej tkanki. Odcisk schodzi po 5 dniach,

Na porost i przeciw wypadaniu włosów
1 część koniaku 4 części soku z cebuli 6 części wywaru z korzenia łopianu Wymieszać składniki i nacierać głowę.

Dolegliwości poalkoholowe
Do szklanki zimnej wody wlać 20 kropli miętowych i naleŜy wypić jednym haustem — wychładzanie wątroby.

Szybkie wytrzeźwienie
Sposób I: Wlać do kieliszka 5 kropli amoniaku i podać do picia. Sposób II: Pozbawionemu przytomności silnie nacierać uszy. Przypływ krwi do głowy przywróci świadomość.

Inne
— Jeśli przewidujemy, Ŝe przez dłuŜszy czas będziemy na mrozie, naleŜy wypić gorące czerwone wino z dodatkiem miodu, cynamonu, goździków. Wyrównamy ciepło, które zabiera nam mróz. — RyŜ przed gotowaniem praŜymy w niesolonym maśle na małym ogniu — przyspiesza zrastanie się kości. — Pomarańcza jest pomocna w schorzeniach serca i astmie. Usuwa toksyny fizyczne i psychiczne. Nie naleŜy spoŜywać pomarańczy w zimie poniewaŜ działają wychładzająco na organizm. — Codzienne spoŜywanie na surowo od 3 do 5 ziaren nasion szyszek sosnowych zapobiega wszelkim chorobom. — śuć codziennie 2 do 4 orzechów włoskich — poprawia intelekt i prace mózgu. — Granat — leczniczo spoŜywać 1 owoc dziennie. Poprawia pracę serca i układu trawienia. Ziaren nie rozgryzać lecz połykać w całości. — Figi — oczyszczają krew
82

— Migdały — wzmacniają układ nerwowy i mózg. Poprawiają wzrok i pamięć. Moczyć w wodzie przez noc 3 do 4 migdałów. Rano zdjąć skórkę i Ŝuć. Jest to dobowa porcja. — Po połogu przez 40 dni smaŜyć 6 migdałów nieobranych ze skórki w odrobinie masła niesolonego, dodać niewielką ilość miodu. Jeść na czczo. Wzmacnia i przywraca siły kobiecie. — Oliwa z oliwek — lekko przeczyszcza i chroni przed zaziębieniem. W okresie grypowym przyjmować zapobiegawczo przed snem, gorące mleko z 4 łyŜkami oliwy z oliwek. — Olej sezamowy — doskonały przy wszelkich zaburzeniach. Chudzi przybierają na wadze, otyli wagę zmniejszają. JeŜeli kobieta na 5 dni przed okresem przyjmie nieco oleju sezamowego — nie cierpi. Najlepszy jest czarny olej sezamowy. UŜywa się w okresach chłodu. Wzmacnia inteligencje. Usuwa zmęczenie, likwiduje swędzenie skóry. ŁyŜka oleju przyjęta wieczorem ze szklanką mleka wzmacnia i oczyszcza organizm. — Mleko zsiadłe — wzmacnia serce i ogień trawienny Ŝołądka. Zalecany dla osób cierpiących na hemoroidy i guzki krwawnicze. — Aloes — usuwa skąpe i bolesne miesiączki. — Czosnek — poprawia trawienie, usuwa gazy, obniŜa ciśnienie, pomocny przy rwie kulszowej, bólach reumatycznych. — Cynamon — usuwa śluz, zwalcza przeziębienie. — Goździki — łagodzą kaszel, likwidują nudności, czkawkę, odbijanie się, usuwają gazy i robaki. — Kolender — jest moczopędny i wiatropędny. — Szafran indyjski — gotowany w mleku: rozpuszcza nieczystości krwi, usuwa śluz, czyści mleko matki, poprawia cerę, zwalcza egzemę, leczy przewlekłe zapalenie zatok, kaszel, anemię, układ moczowy i narządy rodne u kobiet. — Koper — praŜyć i spoŜywać na koniec posiłku. — Mięta — usuwa gazy, niestrawność, nudności, bezsenność nerwową, zmęczenie, — Kozieradka pospolita — zwalcza cukrzyce i usuwa gazy, moczyć przez noc i rano Ŝuć na surowo 1 łyŜkę. — Czosnek likwiduje infekcje o podłoŜu bakteryjnym i grzybiczym. — Piołun, cebula, pestki dyni — zwalczają pasoŜyty. — Ślaz — wytwarza śluzowatą warstwę ochronną łagodząc wewnętrzne podraŜnienia. — Rumianek— tworzy na powierzchni skóry antyseptyczną warstwę ochronną, dezynfekującą ranę i ma działanie ściągające i przeciwzapalne. — Korzeń lukrecji — łagodzi wrzody Ŝołądka. — Olejek miętowy — łagodzi bolesne skurcze Ŝołądka. — Olejek goździkowy — łagodzi ból zębów. — Głóg — uspakaja rytm serca i powoduje jego dokrwienie. — Papryka, imbir, gorczyca — pobudzają układ krąŜenia. — Olejek z bazylii — uspokaja w stanach depresji. — Jemioła, dzika róŜa, przywrotnik — regulują miesiączkę. — Krwawnik — leczy skutecznie uporczywe krwawienia z nosa. — Pieprz czarny z miodem — leczy astmę oskrzelową, usuwa gazy, czyści krew. Przyjmować rano i wieczorem. Nie jeść przez 15 minut po spoŜyciu. — Wyciąg z szyszki chmielu z alkoholem lub winem — leczy wątrobę i Ŝółtaczkę.

Kosmetyka
— Cebulową miazgę lub sok z cebuli mieszać z octem. Smarować piegi. — Sokiem z cebuli smarować i wcierać w skórę głowy. Arabowie dodają jeszcze sól i pieprz. Wzmaga porost włosów. Leczy łysienie plackowate.
83

— Sok z korzenia pietruszki lub napar wsmarowywać 2 razy dziennie w piegowatą skórę. — Rozjaśnienie skóry na twarzy uzyskamy, gdy będziemy rano i wieczorem myć ciepłym wywarem z korzenia pietruszki. Na pół litra wody dodajemy garść startego korzenia pietruszki. — Rozjaśnienie piegowatych miejsc uzyskamy, gdy będziemy smarować je rozgniecionymi owocami porzeczki. Stosować codziennie przez cały okres owocowania, od zielonych niedojrzałych po zupełnie dojrzałe. — Maseczka: 1 surowe Ŝółtko 1 łyŜeczka z soku z cytryny 1 łyŜeczkę gliceryny (lub oliwy z oliwek) Mieszać i nakładać na twarz, na 1 do 2 godzin. Zmywać. Stosować co 2 lub 3 dni w okresie regeneracji skóry. — Maseczka: 1 surowe Ŝółtko 1 łyŜeczka miodu 1 łyŜeczka gliceryny (lub oliwy z oliwek) Postępować jak w poprzednim przepisie. — Jabłko zjedzone przed snem w naturalny sposób czyści zęby. Pektyny i kwasy organiczne niszczą chorobotwórcze bakterie. — Aby odmłodzić skórę twarzy, szyi, piersi, brzucha, jako kosmetycznego środka uŜywać soku z jabłek lub startego jabłka. MoŜna równieŜ zastosować jabłko rozgotowane we własnym sosie.

84

SPIS TREŚCI
WSTĘP .................................................................................... 3 ZAPOMNIANE METODY ..................................................... 4
Bańki lecznicze ........................................................................................... 5 Przygotowanie i technika stawiania baniek ................................................. ..5 Pijawka lekarska ...................................................................................... .6 Lewatywa.................................................................................................. .7 Sposób wykonania lewatywy ...................................................................... .7 Kuracja oczyszczenia organizmu ............................................................... .8 Leczenie lewatywą ..................................................................................... .9 Leczenie zimną wodą ............................................................................... .9 Leczenie moczeni ...................................................................................... 11 Leczenie miodem ...................................................................................... 12 Kuracja kitem pszczelim ............................................................................ 12 Miody ziołowe ........................................................................................... 13 Przykłady leczenia miodem ....................................................................... 13 Wina .......................................................................................................... 14 Alkoholowe nalewki z ziół........................................................................ 17 Kuracja sokami ........................................................................................ 21 Kuracje parą ............................................................................................ 23 Kąpiele ziołowe ......................................................................................... 24 Kataplazm................................................................................................. 26 Leczenie glinką ......................................................................................... 27 Leczenie ziołami ....................................................................................... 29 Masło klarowane ...................................................................................... 32 Terapia kwiatowa ..................................................................................... 33 Przyjazne drzewa ..................................................................................... 33

ZAPOMNIANE LEKI ........................................................... 35
Cebula ....................................................................................................... 36 Czosnek ..................................................................................................... 38 Chrzan....................................................................................................... 39 Jabłko ........................................................................................................ 40 Ocet jabłkowy ........................................................................................... 41 Leczenie octem jabłkowym ........................................................................ 42 Cytryna ..................................................................................................... 43 Czereśnia ................................................................................................... 44 Porzeczka czarna ........................................................................................45 Maliny.........................................................................................................46 Porzeczka czerwona....................................................................................46 Agrest .........................................................................................................47 Burak czerwony ..........................................................................................47 Rzodkiew czarna........................................................................................ 48 Ziemniak .................................................................................................... 48 Szpinak .......................................................................................................49 Pietruszka ...................................................................................................50 Marchew .................................................................................................... 51 Kapusta ...................................................................................................... 51 Seler ......................................................................................................... .53 Por ........................................................................................................... .53 Kuracja oczyszczająca olejem słonecznikowym ..................................... .54 Kuracja z wąsów kukurydzy .................................................................... .54 Kuracja winogronowa.............................................................................. .55 Oczyszczanie organizmu (metoda z TybetU) .......................................... .55 Kuracja grzybkiem tybetańskim .............................................................. .56 Oczyszczenie organizmu z kwasu moczowego ....................................... .56 85

......................................... 16. ........................... 13.......: Mój testament dla zdrowych i chorych...................... Koszalin 1998.................................. 7.65 Schorzenia wątroby ... ....78 BIBLIOGRAFIA ................ ...68 Schorzenia serca ......................................: Poradnik Zielarza.............................. Warszawa 1984..86 BIBLIOGRAFIA 1.. Armstrong John W............................. Łódź 1999......... Recepty znachorów............................. Kraków 1894........... Mach-Chieu.............................. 15......................................................... Guillaume.....: Woda Ŝycia..... 86 . ................. Klimuszko C: Sposób na zdrowie......... Przybylak Z............................................ Dolosa Claude: Medycyna chińska (wykład nieautoryzowany — maszynopis)....................61 Gruźlica ............ .......................... Pilkington J......... i Diagram GROUP: Stare drogi do zdrowia na nowo...................... Kielce 1990...............: Lekarz domowy naturalny...... ParyŜ......................... .......................... ..............M.......... 9............69 Katar Ŝołądka ....... Kneipp S.....................: Zioła. Warszawa 1983.........M.................. Wierzbicki A.......................... Eysallet J..........: Uzdrawiające esencje Natury czyli terapia kwiatowa doktora Bacha.... Warszawa 1991..............: Uleczyć nieuleczalne....................................... Warszawa 1991.........57 Oczyszczenie organizmu liśćmi laurowymi . ...................57 ZAPOMNIANE RECEPTY .................. Szymański A. ..59 Hemoroidy ...........................62 Nowotwór ....... ...............................................71 Biegunki ...................... Warszawa 1984......... 5......................64 śywność lekiem .......................... Kraków 1986....................................... Moskwa 1991... Petkiewicz I..J......................................................73 Schorzenia nerek..................................75 RóŜne ..................... 2......... 11.......... 6.73 Schorzenia skóry........ ......... 12.............................. ............ maszynopis na prawach rękopisu................ Tombak M. wydanie w maszynopisie........ ...... Zasady urynoterapii (maszynopis w języku polskim).......... Gumowska L: Uzdrawiający czosnek... Górnicka J.............: Poradnik leczenia naturalnego.......... Mikołajczyk K.......... .....65 Osteoporoza ....70 Tasiemiec .............. 8............ 3........ 4..........: Dietetyka energetyczna i medyczna chińska............ Zielnik Ojców Bonifratrów........: Apteka Natury................................58 Reumatyzm ....................................................... ................... ...63 Cukrzyca .................................. ....................... 14................................. Londyn 1944..............................................Oczyszczenie organizmu sokami .. Biblioteka medycyny naturalnej 1/1997.............. Warszawa 1996. .......... 10.. Poprzęcki W.........

jak powrócić do Natury.CHOROBA JEST ZEMSTĄ NATURY ZA ODDALENIE SIĘ CZŁOWIEKA Seria „O medycynie inaczej" podaje wskazówki. do zdrowia Dotychczas wydano: DOMOWE LECZENIE WODĄ METODAMI KSIĘDZA KNEIPPA URYNOTERAPIA (LECZENIE MOCZEM) LECZENIE STAROINDUSKIE (MUDRY) MEDYCYNA CHIŃSKA (MECHANIZM OTYŁOŚCI) MEDYCYNA ZAPOMNIANA Ponadto: Mała Księga Mądrości (zbiór aforyzmów) Bezpiecznie przez młodość (oddziaływanie mechanizmów wszechświata) 87 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful