Krystyna Alagor

Medycyna zapomniana

O medycynie inaczej

1

Copyright by Krystyna Krawczyk

Grafika: Marek Maj

Wydawnictwo: W.A. Alagor ul. Sportowa 1/4 tel./fax: (048) 360-65-07

ISBN 83-90542l-7-X Druk i oprawa: «ROMEL», Radom, ul. 25-czerwca 37. Skład komputerowy i redakcja techniczna: Rafał Celej

Wychodząc ze słusznego załoŜenia, iŜ mówienie „o chorobach nieuleczalnych" jest duŜym ryzykiem i swoistym kapitulanctwem poznawczym i terapeutycznym ludzi medycyny, uwaŜamy za poŜądany i uprawniony cel własne leczenie chorób rzekomo nieuleczalnych. (prof. Julian Aleksandrowicz)

2

WSTĘP
W drugiej połowie XX wieku, nastąpił szczególnie szybki rozwój medycyny akademickiej i farmakologii. Dawne metody leczenia, nazywane niekiedy medycyną ludową lub naturalną, zagubiono. Powoli odchodzili od Ŝywych znawcy zabierając doświadczenie i mądrości, których nikt od nich przejąć nie chciał. Zamilkła wiedza i umiejętności dotychczas przekazywane w formie ustnej między pokoleniami. Proste sposoby leczenia coraz bardziej komplikowano, przekształcając naturę w sztuczność. Człowiek podąŜał za nowym kierunkiem i wygodnie przerzucał odpowiedzialność za własne zdrowie na lekarzy, uznając ich za wyrocznie. Zwolnieni od odpowiedzialności staliśmy się bierni, ufni — oczekując i wymagając od nauk medycznych pełnego dla nas zdrowia. Czy medycyna dysponująca „inteligentną" aparaturą, szpitalami, lekami syntetycznymi moŜe udźwignąć tę odpowiedzialność i spełnić nasze oczekiwania? Czy powinniśmy najcenniejszą rzecz, jaką jest nasze zdrowie i Ŝycie, oddać w cudze ręce? Czy syntetyczne leki mogą skutecznie działać, gdy człowiek w swej istocie jest cząstką Wielkiej Natury? Hipokrates, którego wiedza medyczna zadziwia świat od staroŜytności do dziś, rozwaŜał: „JeŜeli w przyrodzie jest choroba, to znaczy, Ŝe przyroda ma na nią lekarstwo". Jesteśmy cząstką natury, jeśli my chorujemy, to choruje jakaś część przyrody — przyroda na pewno ma dla nas wybawienie. Spróbujmy zatem w naturze szukać ratunku — leku na ból, gojenie ran, przywrócenie zdrowia i sił, które od nas odeszły, wówczas gdy my odeszliśmy od natury. Zabiegani, przekonani często o wyŜszości człowieka nad resztą świata, nie zauwaŜamy potęgi przyrody, która z kaŜdą chwilą zamiera i rodzi się od nowa, a wszystko co istnieje ma dwubiegunową naturę, jak plus i minus, dobro i zło, ciepło i zimno, zdrowie i choroba. Istnieje grzyb borowik, co leczy, i grzyb muchomor, co truje. Wszystko w naturze znajduje się w równowadze, dlatego obok borowika (+) rośnie muchomor (-). JeŜeli zniszczymy muchomory, znikną samoistnie prawdziwki — natura sama pilnuje równowagi. W przyrodzie istnieje to, co daje Ŝycie i to, co Ŝycie zabiera. Wieki ustaliły co dobre, a co złe. Nie zatracajmy tej wiedzy. Przywróćmy, co pomocne. Czy słusznym jest powiedzenie, Ŝe leniwi idą do lekarza? Czynni leczą się sami. KaŜde schorzenie, nim przeistoczy się w zagroŜenie Ŝycia, przez wiele lat ostrzega złym samopoczuciem, zmiennością nastrojów, manifestuje na zewnątrz wysypką, swędzeniem, plamami, bólem czy obrzękami — dopraszając się korekty w naszym postępowaniu. Choroba jest skutkiem, czyli wynikiem wcześniej zaistniałej przyczyny. Uleczyć, to znaczy usunąć przyczynę, gdy tymczasem zachodnia filozofia leczenia ogranicza się do zwalczania skutków i objawów, a przyczyna pozostaje bezpieczna i wciąŜ rodzi skutki. Nauka wkroczyła w kaŜdą dziedzinę Ŝycia, wprowadzając często wynaturzenia. Stajemy się coraz bardziej od przyrody oddaleni, syntetyczni, chorzy. Wróćmy do natury. Stare, a nawet staroŜytne metody mają w sobie wiele nieprzemijających racji. Odszukane od nowa będą słuŜyć człowiekowi. Spróbujmy pomóc sobie — sami!

3

ZAPOMNIANE METODY

4

w pewnych od siebie odstępach. czy astmę. biodra czyli powierzchnie ponad konstrukcją kostną. PRZYGOTOWANIE I TECHNIKA STAWIANIA BANIEK Bańki lekarskie są szklane o pękatym kształcie i naleŜy je mieć w wystarczającej ilości. stawianie baniek było popularnym sposobem przywracania zdrowia. gdy choroba ostro zaatakuje. Nim przeziębienie zaowocuje zapaleniem płuc. Bańkę trzymamy w jednej ręce a płonący wacik w ręce drugiej — tuŜ nad powierzchnią skóry. Tam stawiamy bańki. wykonujemy okrąŜenie płomieniem wokół wewnętrznych ścianek i szybkim ruchem płonący wacik wyjmujemy. zanurzamy bańki w ciepłej wodzie. która sprawia wraŜenie Ŝe puchnie — zmienia przy tym barwę. które przeistoczyć się moŜe w choroby chroniczne. zapaleniu oskrzeli czy zapaleniu opłucnej i kaŜdym przeziębieniu. aby zostały ogrzane. wazeliną lub spirytusem etylowym (nie denaturatem). Nie wymaga się przygotowania powierzchni skóry przed postawieniem baniek. jak bronchit. gdy z powodu zaziębienia nastąpi brak miesiączki. choć nieśmiało. Im większe było zaziębienie. stało się wstydliwym sposobem w walce z chorobą— zastąpiły je antybiotyki. gdzie chory odczuwa większy ból. Płonący wacik wsuwamy do środka bańki. barki. Lekarskie bańki pomagają równieŜ w schorzeniach dróg oddechowych przy zaflegmieniu. a bańkę lekko dociskając umieszczamy na plecach. Dozwolonym miejscem do stawiania baniek są: plecy. Po umieszczeniu wszystkich baniek okrywamy plecy kołdrą. na szczytach. postawmy bańki. Przy braku miesiączki odpowiednim miejscem dla baniek będą dolna część pleców i górna część bioder. pamiętać naleŜy. Prawidłowo postawiona bańka wciąga w siebie skórę. płonąca kropla mogłaby spaść na plecy.BAŃKI LECZNICZE W medycynie ludowej poprzednich wieków. Przywróćmy zatem stare skuteczne sposoby leczenia i zgodnie z zapotrzebowaniem uczyńmy je popularnymi. stawiamy równieŜ w górnej części pleców. by za kaŜdym razem przed jego zanurzaniem zgasić płomień. Natomiast po ich usunięciu smarujemy skórę oliwą. drut. zalecają je lekarze. Skutecznie działają równieŜ. ale umiejętność ich stawiania znana jest obecnie nielicznym. Maczamy w nim kokon z waty. Bańki utrzymujemy około 20 minut. by starczyło na pokrycie przynajmniej jednej połowy pleców — minimum 25 sztuk. Wlewamy niewielką ilość do 1 z baniek i ustawiamy w bezpiecznym miejscu. Po zamaczaniu i odsączeniu ponownie wacik zapalamy. małym dzieciom 5 minut. Patyk z wacikiem zanurzamy w denaturacie. u dzieci 10 minut. by podczas stawiania baniek nie spadł płonący na plecy chorego. Istnieje konieczność kilkurazowego ponownego maczania wacika w denaturacie. Potrzebny jest patyk lub metalowa rączka. Bańki stawiamy najczęściej wtedy. Istnieją dwa sposoby stawiania baniek: na mokro i na sucho. NaleŜy koniecznie nadmiar denaturatu odcisnąć o brzegi bańki. Absolutnie nie wolno umieszczać baniek wzdłuŜ stosu pacierzowego kręgosłupa. JeŜeli kokon byłby nadmiernie nasączony. a chory musi leŜeć w cieple. boki. 5 . tym ciemniejsze są miejsca. Przy zapaleniu oskrzeli właściwym miejscem umieszczania baniek są boki. W pierwszym ze sposobów. grypie. Stosowane są niekiedy jako środek przeciwbólowy w bólach mięśni czy kolce nerkowej. Technika stawiania ich popadła w zapomnienie. i odsączamy je na ręczniku ułoŜonym na tacy. Na jego końcu uwijamy kokon z waty higienicznej. nie poruszając się. Wraz z przejęciem przewodnictwa w leczeniu przez medycynę naukową i leki z masowej produkcji. Kokon musi być osadzony trwale. ale bańka do skóry nie dotyka. odsączamy nadmiar i zapalamy. JeŜeli bańkami obstawiliśmy jedną stronę pleców. to po ich zdjęciu obstawiamy stronę drugą. Nadal wiele osób przekonanych jest o skuteczności bezinwazyjnego leczenia bańkami i coraz częściej. Najbardziej zalecanym paliwem jest denaturat. Ilość baniek stawianych dzieciom jest równieŜ odpowiednio mniejsza.

Pozostałe zalecenia są takie same jak przy stawianiu sposobem pierwszym. W dawnym leczeniu stosowano niekiedy bańki „cięte". Zasłynęli wówczas hodowcy ze Szwecji. Stawianie baniek daje pozytywne efekty. gdy skóra jest w stanie zapalnym i w pobliŜu naturalnych otworów ciała: nosa. nadciśnieniu tętniczym i po wylewie krwi do mózgu. choć hodowla nie była łatwa. Miejsce upatrzone do postawienia pijawek myjemy mydłem i opłukujemy pod bieŜącą wodą. Uruchamia mechanizmy samoleczenia tkwiące w człowieku. skórę ciała naleŜy lekko zadrapać. Do kaŜdej z nich wkładamy po maleńkim „kłaczku" waty. praktykowana w przypadkach zakrzepowego zapalenia Ŝył. Posypanie rany popiołem ze spalonej waty przyśpieszy zakrzepnięcie. Ŝe mają 6 . Ŝe pijawki były w swym naturalnym środowisku zagroŜone wyginięciem. Stłumiona przyczai się a gdy organizm z jakichś przyczyn osłabnie. Chorzy którzy wiedzą. greckie. wstanie z łóŜka i wyjdzie na powietrze (nawet jeśli jest ciepło ubrany). które znajdują się ponad konstrukcją kostną. a nawet na dłoniach. Kultura Zachodu przyjęła tradycje stawiania pijawek prawdopodobnie z Egiptu lub Indii. a gdy płomień zgaśnie natychmiast ustawiamy na plecach — przysysają się same. Występuje wówczas wzmoŜone pocenie się i zwiększona ciepłota ciała. równieŜ denaturatem nawilŜonym. zapalenie oskrzeli czy zapalenie płuc. Zlikwiduje zaziębienie. Rana przestaje szybko krwawić. odbytu. Najbardziej przydatne do leczenia są pijawki o długości około 6 centymetrów. kobiecych narządów płciowych. stopach. ale po ich postawieniu chory musi bezwzględnie pozostać w łóŜku przez dwa dni. Leczenie antybiotykami „nie wyrzuca choroby na zewnątrz". Czas pracy pijawki trwa od 1 do 3 godzin. wówczas zamanifestuje powrotami choroby. przez co dostaje się nieco powietrza. W XIX wieku leczenie było tak powszechne. Tego sposobu leczenia nie zaleca się jednak. Bezwzględnie nie wolno stawiać pijawek w pobliŜu Ŝył i aorty. by ukazała się kropla krwi. złowione na 3 dni przed zabiegiem. astmą albo bronchitem. oczu. Na miejsce ukąszenia nakładamy gazik sterylny i owijamy bandaŜem. Ta technika leczenia znana była równieŜ w staroŜytnym Egipcie. skutecznym i bezpiecznym zabiegiem leczniczym. Przetrzymujemy je w słoju wypełnionym wodą.Bańki stawiać moŜna takŜe drugim sposobem. Był to bardzo intratny eksport. ponowne zaziębienie moŜe stanowić zagroŜenie dla jego Ŝycia. Ŝe pijawka sama nie odpada. w taki sposób. lecz ją przerywa. Technika stawiania pijawek polega na tak zwanym odciąganiu krwi. W V wieku naszej ery w Europie i Azji stanowiła uniwersalne lekarstwo na wszelkie dolegliwości. wcześniej zamaczanym w denaturacie lub maleńkim papierku. PIJAWKA LEKARSKA O metodzie leczenia pijawkami wspominają juŜ staroŜytne księgi medyczne: rzymskie. Wywołuje zatem bardzo skuteczne działanie. Bańki są naturalnym. Jeśli jest to miejsce owłosione naleŜy włosy zgolić. KaŜdą pijawkę wkładamy do małego kieliszka. JeŜeli w okresie wzmoŜonego pocenia się i rozgrzania chory nie zachowa ostroŜności. Zapalamy kolejno. JeŜeli są trudności z przyssaniem. ucha. Zdarza się niekiedy. Wymogło to rozwój hodowli. Pocąc się „choroba wychodzi na zewnątrz" — jest to leczenie zgodne z naturą. W tym przypadku nie moczymy ich w wodzie. Zaleca się wybierać takie miejsca. sami zdecydujmy który zastosujemy gdy zaziębienie lub zapalenie pojawi się. Nacinano na plecach chorego miejsca i nad nimi stawiano bańki w sposób tradycyjny. wówczas zalecane jest posypanie jej solą lub dotknięcie patyczkiem umoczonym w occie. Przy zdejmowaniu jedną ręką lekko uciskamy skórę w pobliŜu bańki. Na ogół odpadają same. by otworem gębowym ukierunkowana była do skóry. udach. Pijawka dość szybko wsysa się w chore miejsce. Mamy dwa sposoby leczenia. a ich stawianie utoŜsamiano ze sztuką. a ręką drugą delikatnie odrywamy. Pijawek nie wolno przystawiać. arabskie. W cięŜszych i przewlekłych schorzeniach więcej. W lŜejszych przypadkach chorobowych przystawia się od 3 do 8 pijawek. Nie stawia się na twarzy i szyi. Bańka wysysała zaziębioną krew. poniewaŜ pijawka uzyskuje zdolność do rozmnaŜania się dopiero w wieku 7 lub 8 lat. Znawcy w tym zakresie ustawiali najczęściej na rękach. do której wrzucamy kostkę cukru.

które mają szczególnie leczniczy wpływ. zakończonego plastykową końcówką z kilkoma otworami u nasady lub jednym otworem. przywróci naturalną dla grubego jelita mikroflorę. czyimi jesteście dziećmi. Końcówka wyposaŜona jest w kranik.kłopoty z krzepliwością krwi. Ŝeby wybawiła was od grzechów. wodę z sokiem z cytryny lub z domieszką innych soków. uzdrawiacz polecał chorym: „Synowie człowieczy. Powieście dynię na drzewie. jakie ohydne kamienie nosiliście w sobie. Ŝe woda wpłynie głębiej do jelit. a chylcie głowę nisko do ziemi. Lekkie zakwaszenie wody spowoduje hamowanie procesów gnilnych. a rozum nieotumanionym? I tak postępujcie cały tydzień. a przy tym pomoŜemy przez 7 . słuŜyła do utrzymania wewnętrznej higieny ciała. wprowadzamy do odbytnicy (przy zamkniętym kurku). zabije pleśń. muszą Ŝyć według praw Natury. poproście Matkę — ZIEMIĘ. My sami wybierzmy właściwą dla siebie pozycję. Zbiornik z płynem zawieszamy na wysokości około 1. jakie to jest szczęście Ŝyć w czystym ciele. W ostatnich dziesięcioleciach częściej stosowana jest w szpitalach. Spowodujemy. I wszyscy. Kiedy woda opłukawszy jelita z was wyjdzie. opierając się o posadzkę łokciami i kolanami. dlatego uzasadnionym jest dodawanie do przegotowanej i przestudzonej wody 2 łyŜek soku z cytryny. Do wykonania zabiegu przyjmujemy pozycję „tygrysa". Przywracała zdrowie i radość. nie powinni sami pijawek przystawiać. W leczeniu chorych stała się zabiegiem krępującym. poczujecie własnym nosem. LEWATYWA Znana i stosowana w staroŜytności i wiekach późniejszych. którzy Ŝyją na ziemi. wyprzedzając operacje chirurgiczne. W ślinie pijawek zawarta jest naturalna hirudyna — silny środek przeciwdziałający nadmiernej krzepliwości krwi. Jako pierwszy przyjdzie z pomocą Anioł— WODA. Zdrowie — to naturalny stan człowieka. Postarajmy się utrzymać płyn najdłuŜej. a wraz z ekspansją farmakologii zastąpiono ją środkami przeczyszczającymi. Waszą matką jest ZIEMIA. MoŜemy zastosować zaciskacz. na odległość 8 do 10 cm. cofnijmy nieco końcówkę. trzech sprzymierzeńców: Anioła — WODĘ. rozstawiając nieco nogi. wy zapomnieliście. Po opróŜnieniu zbiornika połóŜmy się na 3 do 5 minut na prawym boku. Końcówkę. oczyśćcie ją wewnątrz. Anioła — POWIETRZE. usunie toksyny. powstrzymując się przed sytym jadłem. Oddychajmy przy tym głęboko przez szeroko otwarte usta. usunie bakterie chorobotwórcze. które popełniliście z obŜarstwa. śeby stanąć na drodze zdrowia. I wyciągnijcie jedynie moŜliwy dla człowieka rozumny wniosek: człowiek omywający siebie tylko z zewnątrz jest podobny do grobowca wypełnionego cuchnącymi kamieniami i przyozdobionego drogimi szatami". Procesy wzmoŜonej fermentacji i gnicia zachodzą w środowisku zasadowym. Módlcie się do Matki — ZIEMI. napełnijcie wodą z rzeki ogrzanej SŁOŃCEM. Anioła — ŚWIATŁO. zalecające ułoŜenie się na prawym boku. Znajdźcie duŜą dynię z wydrąŜoną łodygą o wzroście człowieka. Ze względów higienicznych pijawka uŜywana jest tylko jeden raz. ale wtłacza do organizmu chorego naturalny lek o silnym działaniu korzystnym dla zdrowia chorego. W odnalezionym manuskrypcie pochodzącym z okresu Ŝycia na ziemi Chrystusa. Choroba — to odpowiedź Natury na nierozumne zachowanie człowieka. wcześniej nasmarowaną oliwą. zobaczycie na własne oczy. będziecie mogli spróbować własnymi palcami. Dopiero wtedy poznacie. Jak moŜe być wasze ciało zdrowym. Jako płyn przepłukujący jelita stosujemy ciepłą przegotowaną wodę (około 38°C) wodę z mydłem. Podczas zabiegu pijawka nie tylko wysysa chorą krew.5 metra nad posadzką. którym uruchamiamy lub hamujemy przepływ płynu. JeŜeli po otwarciu kurka płyn nie popłynie. SPOSÓB WYKONANIA LEWATYWY Urządzenie do lewatywy składa się z gumowego pojemnika i gumowego węŜa. Istnieją równieŜ inne szkoły. Im dłuŜej płyn utrzymamy.

osłabienie. ryŜ.masowanie brzucha. cierpimy przy tym na bolesne skurcze jelit. ale płynem wypłukującym toksyny powinna pozostać mieszanina ciepłej przegotowanej wody i soku z cytryny. W trakcie wypłukiwania toksyn z jelita. WaŜnym zabiegiem jest oczyszczenie organizmu przy zastosowaniu lewatywy.5 litra ciepłej przegotowanej wody z 2 lub 3 łyŜkami soku z cytryny. Grube jelito jest miejscem szczególnym dla rozmnaŜania bakterii chorobotwórczych i gromadzenia się toksyn. Niewskazana jest kasza manna. Uwolniony z toksyn organizm otrzyma czystą krew. gdy w wyniku naszego postępowania z własnym organizmem zburzyliśmy jego harmonię z otaczającą przyrodą (wszechświatem). w tym medycynie ludowej. stopniowo zmniejszając ich ilość. Dokrwiony i pozbawiony trucizn mózg przywróci ład. zalecane jest regularne oczyszczanie jelita. 1 raz w tygodniu. Nie naleŜy odstępować od dalszego oczyszczania. 8 . nim zdecydujemy się na inne kuracje. Stosujemy wówczas gruszkę gumową. Jest to prawidłowe dla tej formy leczenia i oczyszczanie stosować nadal. poznawanie i potwierdzenie skuteczności leczenia — obejrzyjmy zatem co tkwiło w nas przez wiele lat. Oczyszczenie dziecinnych organizmów wykonujemy w podobny sposób. Leki przeczyszczające odwadniają organizm. Najwłaściwszą jest kasza gryczana. co umoŜliwi rozcieńczenie toksyn. wcześniej przemieszczone dysfunkcją ustroju. potem) moŜe wywoływać przykre doznania. pozostawiając nadal kałowe kamienie. Aby nadal zachowywać wewnętrzną higienę. Odczuwać moŜemy ból głowy. Ciśnienie tętnicze ustali się w normie. kukurydziana. nudności. uboŜeje wówczas naturalna wilgoć. Podczas oczyszczania i po jego zakończeniu zalecane jest spoŜywanie kasz gotowanych w wodzie (bez mleka). W tym czasie powinniśmy ograniczyć spoŜycie pokarmów. Niemowlętom nie zaleca się wykonywania lewatyw. uczucie chłodu — podobnie jak przy zatruciu pokarmowym. oczyścimy jelita bardziej skutecznie. Najlepiej wykonywać proces oczyszczania w okresie od pełni księŜyca do nowiu. jęczmienna. która będzie ustrój odŜywiała — poprzednio zatruwała. Powrócą na swoje miejsca organy. Nasz organizm zatruwany codziennie przez dziesiątki lat zaowocował róŜnymi chorobami. W medycynie niekonwencjonalnej. Na początku moŜemy wykonywać 2 lub więcej zabiegów dziennie. waŜne jest obserwowanie pracy własnego organizmu. Spróbujmy. Pić powinniśmy przegotowaną ciepłą wodę. kałem. Płynem do przepłukiwania jelit moŜe być mieszanina 1. Ustaną bóle głowy i złe samopoczucie — znikają wszelkie choroby. Przeciwwskazane jest stosowanie lewatywy: — przy stanie zapalnym wyrostka robaczkowego — zapaleniu otrzewnej — ostrym zakaŜeniu jelitowym — przy przetoce odbytu — cukrzycy — biegunce Zdeformowane wieloletnim przepełnieniem jelito grube musimy po jego oczyszczeniu przyzwyczaić do pracy w nowych warunkach. Bardzo często ustrój dzieci zatruty jest lekami. KURACJA OCZYSZCZENIA ORGANIZMU Schorzenia pojawiają się wówczas. Oczyszczanie przez zastosowanie środków przeczyszczających nie zastąpi lewatywy. wówczas łagodniej będziemy znosić krąŜące w organizmie trucizny. część z nich przedostanie się do krwioobiegu i nim zostanie z ustroju wydalona (z moczem. Sami sprowadziliśmy na siebie chorobę i sami siebie potrafimy uleczyć. wszędzie nam towarzysząc.

Jeśli zaprzyjaźnimy się z tym zabiegiem. Wykonujemy lewatywę. Ŝe w jednym miejscu krew zatrzymuje się. by zastała krew ruszyła z miejsc zatrzymania i została włączona do krwioobiegu. Mechanizm leczenia polega na wymuszeniu. Po zdjęciu z ognia dodajemy 2 łyŜki kwiatu rumianku i nadal trzymamy pod przykryciem. Przekonuje. Dopóki krąŜenie jest prawidłowe. Odczuwać będziemy przypływ sił witalnych. Silny organizm przystąpi do zwalczania schorzeń LECZENIE ZIMNĄ WODĄ W staroŜytnych „Świątyniach Zdrowia" woda była cenionym środkiem leczniczym. Napar utrzymujemy pod przykryciem. gęstnieje i gromadzi się coraz bardziej. jeśli jakąś część ciała. by 9 . Usuwanie zapalnego stanu w jelicie grubym Do leczenia stanu zapalnego przygotowujemy płyn w następujący sposób: gotujemy 1 litr wody przez 10 minut z 1 łyŜką zmielonych nasion siemienia lnianego. łatwa do wykonania. a Ŝyły nabrzmiałe od zwiększonego transportu? JeŜeli wykonujemy intensywną pracę umysłową lub uczymy się. zanurzamy w zimnej wodzie. musimy tylko zrozumieć mechanizmy władające organizmem. Schorzenia ciała fizycznego pojawiają się wówczas. Powstają zatem schorzenia z nadmiaru krwi. W staroŜytnym Egipcie kąpiele w Nilu naleŜały do codziennego rytuału. oznacza to. Im dłuŜej trwa zastój. Zaburzenia w krąŜeniu powodują. Technikę leczenia wodą przypomniał współczesnym Ŝyjący w Niemczech ponad 150 lat temu ksiądz Kneipp. cofał się będzie proces starzenia organizmu. poniewaŜ mechanizm powstawania chorób jest taki sam. dostępna dla kaŜdego. uniwersalna. a pozostając dłuŜszy czas w bezruchu. Wykonujemy lewatywę. od kataru po paraliŜ. Jak zatem wymusić. Jeśli w jednym miejscu krwi jest zbyt duŜo. zawsze takie same. człowiek jest zdrowy i sprawny. Czy ręce nie stają się wówczas bardziej przekrwione. Przestudzamy do odpowiedniej temperatury i przesączamy. Ŝe w innym będzie jej niedobór. utrudniając drogę przepływu. Księgi Vedy sprzed 5 tysięcy lat mówiły o konieczności kilkukrotnego w ciągu dnia zanurzania się w wodzie. Na sygnał „zimno" organizm natychmiast wyśle tam krew. której dokrwienie chcemy spowodować. Władcy ówczesnej Persji poprzez zarządzenia państwowe nakazywali swojemu ludowi polewanie ciała. gdy następują zaburzenia w krąŜeniu krwi. Na 1 litr wrzącej wody wrzucamy 4 łyŜki kwiatu rumianku i odstawiamy na pół godziny. czerwone. to na pokonanie wysiłku napływa nam do rąk większa ilość krwi. mimo upływu tysięcy lat. Ŝe dzięki zimnej wodzie moŜemy uleczyć sami kaŜdą z chorób. a w innym organie schorzenia z niedokrwienia. Usuwanie chronicznych zaparć Przy uporczywych zaparciach wykonujemy lewatywę z roztworu: 2 litry ciepłej przegotowanej wody z dodatkiem 1 łyŜki płynnego mydła i 2 łyŜek oliwy z oliwek. Jedynym środkiem leczniczym jest zimna woda. Odcedzamy i doprowadzamy do odpowiedniej temperatury. Spróbujmy zrozumieć mechanizmy leczenia. tym bardziej schorzenia narastają i zagraŜają Ŝyciu. by krew ruszyła z miejsc zatrzymania? Jest to bardzo łatwe.LECZENIE LEWATYWĄ Usuwanie skurczów w brzuchu Dla uspokojenia skurczów zaleca się do wykonania lewatywy napar z rumianku. Wszystkim pomoŜe. JeŜeli wykonujemy fizyczną pracę. powodując równomierne dokrwienie całego ustroju. wówczas mózg otrzymuje zwiększoną porcję krwi. Na opracowanie i sprawdzenie metod leczenia poświęcił 40 lat Ŝycia — w testamencie pozostawił ludzkości swoje doświadczenie. Podobnie dzieje się. Technika leczenia jest bardzo prosta. jeśli tylko człowiek sam zechce sobie zdrowie przywrócić.

którego nie zastąpią Ŝadne leki. Czas utrzymywania kompresu około 4 godzin. odczuwamy nadmierną senność. silnie nasączonej zimną wodą gąbki lub wodą zaczerpniętą w dłonie. po czym natychmiast pojawia się dokrwienie. aby nie powstał pęcherz powietrza między czaszką a suchym kompresem. wówczas mimo upływu lat. często boli głowa. zetknięcie ciepłego ciała z zimną wodą. Nie naleŜy ciała nacierać. JeŜeli zanurzymy nogi lub ręce w wodzie zimnej. Po potraktowaniu ciała zimną wodą odczuwamy ogromne ciepło w całym organizmie. by woda do leczenia była najbardziej zimna. moŜemy postawić sobie diagnozę. pulsujące Ŝycie. pojawiają się zawroty. Co kilka dni polewamy całe ciało. Ŝe serce mamy niewydolne i części ciała najdalej od serca oddalone są niedokrwione. które swój organizm juŜ przyzwyczaiły. co uzyskujemy poprzez sen lub ćwiczenia fizyczne albo fizyczną pracę. profilaktycznie. Wielokrotne powtarzanie zabiegu. Po zabiegu owijamy głowę dwoma lub trzema suchymi ręcznikami. Chytry to i podstępny sposób na wymuszenie krąŜenia. Warunkiem do udanego przywrócenia krąŜenia jest. bo tam jest jej najwięcej. Kończyny zanurzamy w wodzie zimnej (moŜe być dodatkowo schłodzona lodem). Ŝe muszą koniecznie ściśle przylegać do włosów i skóry głowy. Zaleca się krótkotrwałe traktowanie ciała wodą zimną od 7 sekund do 3 minut dla osób. ale bardzo skuteczny. Rozgrzanie ciała w kąpieli ciepłej lub saunie jest rozgrzaniem zewnętrznym i nie spełnia warunków leczenia. nim zastosujemy rzetelne leczenie. mózg będzie wolny od starczych zmian. jedynie delikatnie dotykać. by w dalszym leczeniu zastałe w ustroju płyny obrzękowe mogły wydostać się na zewnątrz. Nie wycieramy skóry ręcznikiem tylko na ciało pokryte kroplami wody zakładamy bieliznę. Dobrze wykonany zabieg sprawi. Innym wymogiem jest. Dopiero później moŜemy głowę umyć. pamiętając. a czas traktowania wodą był najbardziej krótki. Ruszy z okolic serca. by został uruchomiony mechanizm przemieszczania krwi. na sygnał zimno krew napłynie do rąk i nóg. w których jest w nadmiarze. Zabieg ten wykonujemy przez delikatne muskanie. Najpierw musimy organizm przyzwyczaić. Najbardziej właściwe jest polewanie j jednego dnia dolną część ciała. Opierając się na poznanym mechanizmie. Aby temu zapobiec musimy przywrócić regularność w krąŜeniu. wówczas polewamy ciało strumieniem. to przez kilka sekund odczuwamy „ostre ukłucie". Polewanie głowy moŜemy wykonywać okresowo.miejsce to ogrzać. a niekiedy nawet chwilowa utrata przytomności. Kiedy ręce i nogi są zawsze zimne. Zimna kąpiel Nalewamy do wanny zimną wodę i powoli spokojnie zanurzamy się. Polewanie wykonujemy ruchem spiralnym w miejscu potylicy. aby ciało było rozgrzane wewnętrznie. wzdłuŜ meridianów. aŜ do całkowitego uregulowania. by krew z siebie wysyłać i ponownie wessać i moŜe zaistnieć kiedyś tętniak w okolicy serca. Zaczerpnie z miejsc. a tym samym pozbycie się bólu i zawrotów głowy. Musi zaistnieć tylko sygnał termiczny. moŜemy sami przywrócić prawidłowe krąŜenie i tym samym uwolnić ciało fizyczne od chorób. a co kilka dni polewanie całego ciała. a dnia następnego jego część górną. Dokrwienie mózgu. Polewanie ciała W ciągu kilku dni przyzwyczailiśmy juŜ organizm do wody zimnej i zburzyliśmy lęk psychiczny przed nią. Omywanie ciała Ma na celu przyzwyczajenie organizmu do zimnej wody oraz spowodowanie otwarcia się porów skóry. MoŜemy tylko siedzieć w wodzie 10 . Słabe serce nie ma siły. Źle wykonany wiał będzie chłodem i moŜemy się zaziębić. uzyskamy poprzez polewanie głowy strumieniem zimnej wody. czujemy pulsujące w kończynach ciepło i cały układ krwionośny jest poruszony. W takim przypadku nadmiar krwi znajduje się w okolicy serca. Po zabiegu moŜemy wykonywać lekkie ćwiczenia ruchowe lub połoŜyć się do łóŜka. które wcześniej gdzieś osiadło i powoli zamierało. Ŝe kompres po zdjęciu parował będzie wilgotnym ciepłem o nieprzyjemnym zapachu. stopniowo poprawiać będzie krąŜenie.

na popękaną skórę. by wydobyć ją z zapomnienia. Przed smarowaniem urynę lekko podgrzać (nie moŜna dopuścić do zagotowania). na dworach i wśród prostego ludu. znika jej charakterystyczny zapach. nie rozwijając opatrunku. Maksymalny czas kąpieli około 3 minut—jeŜeli zdołaliśmy organizm przyzwyczaić. Ŝe na słuszność leczenia moczem wskazują nawet biblijne teksty. Błędem jest wychładzanie ciała. Chore tkanki regenerują się. Ustalono. Obecnie coraz częściej sięgamy po tę formę leczenia. Uryna jest doskonała do leczenia zewnętrznego: zgorzeli suchej i zgorzeli wilgotnej kończyn. choć nikt nie wie dlaczego. w granicach rozsądku.lub zanurzamy się całkowicie. Ŝe wciąŜ dolewana do kompresów uryna. wymagana jest jednak określona wiedza w tym zakresie i ścisłe przestrzeganie proponowanych zabiegów. Po 5 lub 7 dniach zawsze mokrych kompresów. nie ma blizn i Ŝadnych śladów po oparzeniu. ale w znacznie mniejszym stopniu. zachować pełny post. Przyjmuje barwę i smak wody deszczowej. Leczenie wodą zimną daje nadzwyczajnie rezultaty. która w miejsce obumarłych tkanek wytwarza nowe. najlepiej starą przechowywaną przez kilka dni w zakorkowanych butelkach. nadmierne pocenie nóg. powraca zdrowie. Nie naleŜy nigdy smarować ani masować guzów. Mocz jest mocą i cudem. nerek. zdrowe. Leczenie zewnętrznych oparzeń: na chore miejsca nakładamy kompres nasączony uryną i przez kilka dni utrzymujemy w stałym nawilŜeniu. Urynoterapia znana była w staroŜytności i stosowana w wiekach późniejszych. który mieści się między nerkami. Ŝe uryna zawiera wszelkie pierwiastki z tablicy Mendelejewa. nieco powyŜej. aby podczas kuracji wstrzymać się od jedzenia. JuŜ po kilku dniach widoczne są zmiany. Ŝe pęcherz moczowy znajduje się w sąsiedztwie głównego zbiornika energetycznego i sił witalnych zmagazynowanych na całe Ŝycie. ale nie tylko na tym polega skuteczność leczenia. Urynoterapia zasługuje. Filozofia leczenia wodą polega na wywołaniu termicznego sygnału dla pobudzenia krąŜenia. W okresie intensywnej ekspansji medycyny oficjalnej skryła się zawstydzona. oparzeń. Istnieje hipoteza. zainfekowanych ran. KaŜdą następną powinniśmy nieco przedłuŜyć. chorobowe zmiany na skórze i wiele innych dolegliwości. Terapia polega na piciu własnej uryny. tam gdzie medycyna oficjalna była bezradna. LECZENIE MOCZEM Upatruje się niekiedy. leczenie będzie równieŜ postępować. Niekiedy uŜywano uryny jako środka dezynfekującego przy kastracji domowych zwierząt hodowlanych. Jedynie cukrzyca nie poddaje się leczeniu. czyraków. Znawcy medycyny Wschodu zbawienne leczenie uryną upatrują w tym. nawet do kilku litrów dziennie. Cofa się proces starzenia. Ŝe w miejscu oparzenia powstał nowy naskórek. Zdecydowanie odczuwamy napływ sił witalnych. Na początku czas kąpieli około 7 sekund. poddawana jest nieznanemu nauce bioprocesowi. 11 . Uryna jest doskonała na trądzik i zmarszczki. Spróbujmy. kaŜdej kropli. kaŜdej jej ilości. ran wrzodziejących. Zalecane jest. często polewając kompres nową dawką. organizm wydala jej coraz więcej. skóra twarzy przybiera młodzieńczy wygląd. Jeśli ograniczymy tylko ilość pokarmów. Leczeniu moczem poddają się: choroby nowotworowe. Wraz z podjęciem picia. Równocześnie z kuracją pitną musimy całą powierzchnię ciała smarować uryną. ogrzana ciałem chorego. Skuteczność leczenia moczem jest zadziwiająca. schorzenia serca. Guzy leczymy wyłącznie przez nakładanie kompresów nasączonych uryną. zdejmujemy okład urynowy i zobaczymy. Znane są liczne wyleczenia choroby nowotworowej. odciski. w wyniku którego wytwarza się uzdrawiająca substancja.

Kilkakrotnie wstrząsamy i ustawiamy w ciemnym miejscu na 10 dni.LECZENIE MIODEM Metody leczenia miodem i kitem pszczelim znane były juŜ w państwie Inków. W terapii naturalnej musimy organizm traktować przyjaźnie. czy nie powoduje u nas uczulenia. U nielicznych pacjentów (z powodu wysokich kosztów) skutecznie uleczono: cukrzycę. Grubo ziarnisty. astma. zaburzenia krąŜenia. dróg oddechowych. odrobiny drewna). aŜ do całkowitego oczyszczenia. twardy moŜemy Ŝuć w jamie ustnej. Ma równieŜ właściwości regenerujące i mumifikujące. Ŝe pszczołom podawano wcześniej stosowne dla schorzeń medykamenty. by sprawdzić. Usuwamy nieczystości z powierzchni wody. juŜ po kilku minutach wydziela silny naturalny antybiotyk. Odsączamy. które niebacznie pojawiły się w ulu. astmę. Wspomaga leczenie wrzodów Ŝołądka i wrzodów jelita cienkiego. Leczono równieŜ pyłkiem kwiatowym i jadem pszczelim. Kit róŜni się kolorem i zapachem. Oczyszczamy go z widocznych zanieczyszczeń i zalewamy zimną wodą. by zanieczyszczenia wypłynęły na wierzch. Codziennie wstrząsamy butelką. musimy najpierw organizm przyzwyczaić. aŜ do przerobienia na masę. Odpowiedni do leczenia jest pozyskiwany z ramek. stopniowo wprowadzać leczenie i łagodnie kończyć. poza ulem. Następnie wykładamy na ściereczkę do osuszenia. Dzienną dawkę do Ŝucia określa się na 1 do 2 gram. KURACJA KITEM PSZCZELIM Przygotowanie Kit zawiera wiele zanieczyszczeń (wosk. Chroniczne lub bakteryjne zakaŜenia organów wewnętrznych wymagają dłuŜej trwającej kuracji. podczas której zuŜywa się do 100 gram leczniczego kitu. Poddaje się równieŜ leczeniu zapalenie opon mózgowych. bronchit. Kit pszczeli produkowany z Ŝywic. którą moŜemy połknąć. Pozostały 12 . śując kit pszczeli zapobiegamy paradentozie. gardła. Zostały one przez pszczoły uśmiercone i zmumifikowane kitem pszczelim. antytoksycznych. egzemę. do smarowania ran i owrzodzeń oraz do leczenia organów wewnętrznych. Przenosimy do butelki i zalewamy 100 ml spirytusu etylowego. przeciwzapalnych. Kit jest silnym lekiem o właściwościach przeciwbakteryjnych. Rozdrobniony przyjmujemy jako dodatek do posiłku. łuszczycę. dróg moczowych i pęcherza moczowego. Następnie wstawiamy do lodówki na 4 godziny. wirusowym. odwaŜamy od 10 do 50 gram czystego. przeciwgrzybicznych. Ułatwia wówczas leczenie zapalenia nerek. Niekiedy kit daje odczyn alergiczny. przyjmując przez pierwsze 3 dni niewielkie ilości. Łącząc się ze śliną. dopiero później stosujemy serię leczniczych terapii. odmiennych od pszczół ogrodowych. grzybiczym. by wykorzystywać je do leczenia przez uŜądlenia. Kilkakrotnie mieszamy. Nie ujawniono szczegółów leczenie. Jeśli wystąpi przy tym podraŜnienie błony śluzowej. UwaŜano miód za uniwersalne lekarstwo i stosowano jako środek dezynfekujący. Czysty i osuszony jest podstawą do przygotowania wielu naturalnych leków. uleczymy owrzodzenia i stany zapalne jamy ustnej. proces Ŝucia wykonujemy z przerwami. Nawet jeśli terapia nie wywołuje u nas alergii. schorzenia skóry o podłoŜu bakteryjnym. ucha. dlatego na początku kuracji naleŜy Ŝuć w niewielkich ilościach. w zaleŜności od pochodzenia i stopnia dojrzałości. We współczesnej Anglii prowadzono niedawno hodowlę pszczół. jakie stęŜenie roztworu chcemy uzyskać. osteoporozę. Usuwa toksyny i przyśpiesza gojenie ran. miedniczek nerkowych. wzmacniania ramek i mumifikacji myszy lub owadów. Szokowe terapie są niewłaściwe. stopniowo dawkę zwiększając. słuŜy pszczołom do uszczelniania. zatok. Kit pszczeli w roztworze alkoholowym W zaleŜności od tego. suchego kitu. ale istnieje hipoteza. Wlewamy do czystej butelki i przechowujemy w lodówce. a nawet ślepotę i głuchotę. Leczeniu kitem poddają się równieŜ schorzenia płuc.

przy schorzeniach gruczołu krokowego. by plaster z kitu nie przesuwał się. W bólach Ŝołądkowych przyjmujemy propolis wymieszany z nalewką piołunową stosując 3 razy dziennie. egzemie i innych objawiających się swędzeniem. Przechowujemy w lodówce. pęknięciami oraz po uŜądleniach przez owady. gdy wrastają paznokcie. Skutecznie leczymy chroniczny nieŜyt nosa i gardła. Pijemy regularnie 3 razy dziennie. przy zmianach grzybiczych. wrzody. Roztwór alkoholowy stosujemy przy paradentozie smarując dziąsła wacikiem nasączonym propolisem. Kit pszczeli do inhalacji Do półlitrowego emaliowanego naczynia wkładamy 60 gram oczyszczonego pszczelego kitu i 40 gram wosku. Koc musimy zabezpieczyć by opary nie wydostawały się na zewnątrz. przeziębieniach — po 1 łyŜce. Mieszamy i wkładamy do innego większego garnka z wrzącą wodą. zaburzeniu pracy jelit. Ogrzewamy ciągle mieszając przez 10 minut. astmie. Przegotowaną przestudzoną wodą i uzupełniamy szklankę do pełna. Skuteczna na okłady. Uzyskaną masę wyciskamy przez gęstą gazę. przez okres 1 do 2 miesięcy. przy półpaśćcu. Wykonujemy rano i wieczorem. przylepiamy na odcisk. Garnek wkładamy do innego większego z wrzącą wodą. aŜ do wygojenia. Przechowujemy w lodówce. Lek stanowi emulsja pyłkowo-miodowa: 1 czubatą łyŜeczkę pyłku kwiatowego ucieramy z 1 łyŜeczką miodu. infekcjach śluzówki jamy ustnej. Stosujemy w schorzeniach skóry. po 10 kropli na kostkę cukru lub mieszając z mlekiem. wprost do słoika. owrzodzenia. Po kilku dniach utrzymywania tego samego plastra. anemii. Przyjmujemy w chorobie wrzodowej Ŝołądka i dwunastnicy. długotrwałych biegunkach.po odsączeniu kit moŜemy zuŜyć do sporządzania maści propolisowej. mieszamy 100 gram świeŜego. Czas inhalacji 10 minut. czyraki. trudne do gojenia rany. Kit pszczeli w mleku Gotujemy 1 litr pełno tłustego wiejskiego mleka i wsypujemy 50 gram oczyszczonego i rozdrobnionego pszczelego kitu. katarze. Kuracja pyłkiem kwiatowym Zalecana jest przy nadciśnieniu tętniczym. Tak przygotowaną emulsją nasączamy wyjałowioną gazę i nakładamy na ropiejące miejsca. Głowę nakrywamy kocem lub grubym szerokim ręcznikiem. aŜ do zupełnego wyleczenia. zapaleniu oskrzeli. niskim poziomie hemoglobiny we krwi. nie dopuszczając do wrzenia. Odsączamy. pęknięcia skóry. Kit pszczeli w emulsji 1 łyŜeczkę 10 % roztworu alkoholowego mieszamy z 10 łyŜeczkami przegotowanej wody. Zalecana jest równieŜ w stanach zapalnych uszu. Lek na odciski Niewielką ilość oczyszczonego kitu pszczelego rozgrzewamy w palcach. Wychodzi razem z korzeniem. nie dopuszczając do wrzenia. Pochylając się nad garnkiem wdychamy opary. odcisk jest łatwy do usunięcia. Opatrunek zmieniamy 2 razy dziennie. wiejskiego masła (przemysłowe masło zawiera sól i nie nadaje się do leczenia) i 10 gram oczyszczonego kitu. Maść z pszczelego kitu leczy wszystkie schorzenia skóry: pryszcze. Kit pszczeli w maści W małym emaliowanym garnku. Owijamy lub mocujemy plastrem opatrunkowym. pryszczami. 2 razy dziennie. ropiejące rany. Przez 10 minut utrzymujemy na małym ogniu. 13 . Gdy jest miękki i plastyczny. Stosujemy kilka razy dziennie.

Ŝe wrzody poddają się leczeniu. Pijemy 3 razy dziennie po szklance napoju. Przyjmujemy 2 lub 3 razy dziennie. Leczenie będzie bardziej skuteczne gdy po wypiciu herbaty ułoŜymy się na kilka minut. rano i wieczorem.MIODY ZIOŁOWE Miód pokrzywowy (przeciwrakowy) Liście pokrzywy wraz z łodygami zbieramy przed jej kwitnieniem. Liście opłukujemy. Leczenie wątroby Przy stanie zapalnym wątroby pijemy codziennie. Odcedzamy. Przyjmuje się go równieŜ profilaktycznie. Leczenie gardła Jedną łyŜkę miodu rozpuszczamy w szklance ciepłej wody. Pijemy na 2 godziny przed posiłkiem lub 3 godziny po posiłku. obserwując własny organizm. Pod wpływem kuracji ustają bóle. Uzupełniamy miodem do pełnej szklanki. Skutecznie usuwa uporczywy kaszel. najlepiej w okresie od 20 kwietnia do 20 maja. Jest to skuteczna kuracja w dolegliwościach nerek objawiających się zmniejszonym oddawaniem moczu. Leczenie nerek Zestaw I: (przygotowujemy porcję na cały dzień) zalewamy 3 łyŜki owoców z dzikiej róŜy. regularnie. przygotowujemy miksturę z soku wyciśniętego z jednej cytryny i 2 łyŜeczek spoŜywczej gliceryny (lub oliwy z oliwek). Istnieją potwierdzone przypadki powstrzymania rozwoju gruczolaka prostaty i raka piersi. Pijemy ciepły 2 lub 3 razy dziennie. Pijemy przez cały dzień po łyŜeczce. Sok pokrzywowy mieszamy z miodem. osuszamy na ściereczce i przekręcamy przez maszynkę do mięsa. Płuczemy gardło kilka razy dziennie przy stanie zapalnym migdałów lub strun głosowych. na małym ogniu. MoŜna uzyskać sok w sokowirówce. filiŜankę ciepłej słabej herbaty z 1 łyŜeczką miodu i sokiem z połówki cytryny. Po starannym jego zmieszaniu przechowujemy w słoikach. Otrzymaną miazgę wyciskamy przez lnianą lub bawełnianą tkaninę. na prawym boku. PRZYKŁADY LECZENIA MIODEM Leczenie wrzodów Ŝołądka i dwunastnicy Rozpuszczamy 1 łyŜeczkę miodu w szklance ciepłej przegotowanej wody. co oznacza. Dobieramy ilość miodu w zaleŜności od zaawansowania choroby. Na szklankę miodu weźmiemy tyle startego chrzanu ile uchwycimy 5 palcami. 3 szklankami wody i ustawiamy na pół godziny. nie dopuszczając do wrzenia. Kiedy męczy kaszel. przez 30 minut. stosując na 1 część soku 4 części miodu. Podgrzewamy na małym ogniu. Mieszamy i odstawiamy na kilka dni. Miód z chrzanem Czysty korzeń chrzanu ścieramy razem ze skórą. leczy gruźlicę. Tak przygotowany miód pokrzywowy zachowuje właściwości lecznicze przez wiele lat. Zestaw II: (przygotowujemy porcję na cały dzień) zalewamy dwoma szklankami wrzącej wody 1 łyŜkę ziela biedrzeńca i 1 łyŜkę owoców dzikiej róŜy. W uporczywych przypadkach łączymy leczenie z wykonaniem nasiadówek sporządzonych z odwaru skrzypu. nie dopuszczając do wrzenia. Cedzimy i dodajemy 1 łyŜeczkę miodu na kaŜdą szklankę. Dodajemy 1 łyŜkę miodu na kaŜdą szklankę. 14 . znikają nudności i zgaga.

Zalewamy 1 litrem wytrawnego wina. Owijamy kompresem miodowym chory staw. 15 . Ból ustępuje szybko. Wina były produkowane niegdyś dla potrzeb lecznictwa i szpitali. Przecedzamy. W lecznictwie naturalnym znanych jest wiele uzdrawiających win. który nakładamy przy ropnym zapaleniu spojówek. Nakrywamy słoik i pozostawiamy w ciepłym miejscu na 1 dobę. a następnie kawałkiem suchej flaneli. Przekładamy do słoika. Zlewamy do butelek. odsączamy i rozdrabniamy. Wlewamy do słoja 1 butelkę białego wytrawnego wina i 3 czubate łyŜki zmielonych nasion kminku. Odcedzamy. Kompres z miodu leczy zapalenie stawów i usuwa artretyczne guzki. W medycynie naturalnej zaleca się wiele mikstur sporządzonych na bazie wina gronowego (koniecznie gronowe) czerwonego lub białego.. większy niŜ chore miejsce. Wino koprowe Działanie: poprawia trawienie. Pijemy 1 kieliszek po nadmiernym jedzeniu i przy niedyspozycjach Ŝołądkowych. Wino jałowcowe Działanie: moczopędne. Uzasadnia się. Odstawiamy na kilka dni. Pijemy po jedzeniu. na pół szklanki wrzącej wody. Dopiero w latach późniejszych stawały się bardziej trunkiem. jako lek pobudzający apetyt — 1 kieliszek na pół godziny przed jedzeniem. poprawia trawienie. Wino kminkowe Działanie: usuwa wzdęcia. Zalewamy sokiem z 4 cytryn. Podgrzewamy do wrzenia na małym ogniu. mniej lekarstwem. Wlewamy do butelek. Przemywamy oczy lub nasączamy kompres. Przykrywamy i odstawiamy na 3 dni. poprawia zdolność wchłaniania tlenu. płuczemy. związki antybakteryjne. Wino gronowe zawiera cukier gronowy. Mały kieliszek wina pijemy rano i wieczorem. Mieszamy z 1 butelką białego wytrawnego wina. Pozostawiamy na 14 dni. Leczenie stawów Smarujemy miodem kawałek naturalnej tkaniny. Średniej wielkości 20 główek czosnku oczyszczamy i miaŜdŜymy w prasce. przeciwdziała zapaleniu jelita grubego i innym dolegliwościom gastrycznym. Dwie łyŜki zmielonych nasion kopru wrzucamy do garnka.Leczenie oczu W szklance ciepłej przegotowanej wody rozpuszczamy 1 łyŜeczkę miodu. sole mineralne. a nie uŜywkę. uodparnia organizm. Równocześnie z okładami przyjmujemy mód wewnętrznie. Wino czosnkowe Działanie: przeciwmiaŜdŜycowe. WINA Hipokrates traktował wino jako jeden z naturalnych leków. Gotujemy przez 3 minuty na małym ogniu. Odsączamy. Dodajemy 1 litr przegotowanej ciepłej wody. Czerwone wino gronowe korzystnie wpływa na tworzenie się czerwonych ciałek krwi. Najlepszym jest miód gryczany. oczyszcza i wzmacnia. jeŜeli traktujemy je jako lekarstwo. Jałowiec (około 60 gram) czyścimy. Jako środek moczopędny przyjmujemy codziennie na czczo 1 kieliszek. często wstrząsając. Wino wzmacnia organizm. Ŝe szampan wpływa na uelastycznienie mięśni. pobudza apetyt.

Odcedzamy. Wino chrzanowe Działanie: likwiduje niestrawność. Zalewamy butelką wytrawnego czerwonego wina gronowego. Wino ma przyjemny smak ananasowy. Przenosimy do garnka i zalewamy 1 litrem gronowego wina. Przelewamy do butelek. Pijemy po małym kieliszku. Wino szpinakowe Działanie: wzmacnia organizm po przebytej chorobie. Wino z jemioły Działanie: nadciśnienie tętnicze. Odsączmy. Pijemy po pół szklanki przed jedzeniem. Zalewamy 1 litrem białego słodkiego wina. Pijemy w bardzo niewielkich ilościach i maleńkimi łyczkami. czyste korzenie i część naziemną jaskółczego ziela (około 30 gram) drobno kroimy i zalewamy pół litrem białego gronowego wina. ŚwieŜe liście orzecha włoskiego (około 50 gram) rozgniatamy i przekładamy do słoika. Zamykamy i odstawiamy na 2 doby do ciemnego miejsca. 16 .4 kg) rozdrabniamy i wkładamy do słoja. Pozostawiamy na 2 godziny. Przyjmujemy przed posiłkiem po 1 łyŜce. Suszone kłącze tataraku zalewamy 1 litrem wina gronowego. Gotujemy na małym ogniu przez 10 minut. zarówno przy sporządzaniu leku. nerwicy Ŝołądka. Wino selerowe Działanie: wzmacnia i oczyszcza organizm Przygotowujemy 20 dkg startego korzenia selera i 1 litr białego gronowego wina. Dodajemy 1 lub 2 łyŜki octu winnego. Wino z jaskółczego ziela Działanie: leczy schorzenia dróg Ŝółciowych. Przecedzamy. pomocne przy nieŜytach przewodu pokarmowego. Wsypujemy 10 dkg cukru i odstawiamy na dalsze 5 dni. Dodajemy 30 dkg miodu i nadal gotujemy przez 4 minuty. na pół godziny przed i po jedzeniu. Oczyszczone. Suche. Składniki mieszamy w słoiku. Pozostawiamy na 10 dni. Przyjmujemy po 1 kieliszku przed jedzeniem. Wino pietruszkowe Działanie: wzmacnia serce. likwiduje niestrawność. Odstawiamy na 10 dni. Garść świeŜo startego chrzanu przekładamy do słoja i zalewamy pół litrem białego gronowego wina. Odsączamy. odsączone liście z jemioły (około 0. jak i przy przyjmowaniu! Wino tatarakowe Działanie: wzmacnia system trawienny i układ nerwowy. BACZNIE OBSERWUJEMY REAKCJE NASZEGO ORGANIZMU. Odcedzamy. najlepiej do lodówki. Odsączamy. Ziele jaskółcze działa intensywnie i naleŜy zachować wielką ostroŜność. Drewnianym tłuczkiem miaŜdŜymy 10 zielonych łodyg naci pietruszki. Pijemy 6 razy dziennie po pół kieliszka. Odsączamy. Odstawiamy na kilka dni. zbyt obfite miesiączki. miaŜdŜyca. schorzeniach wątroby. umyte. Pijemy 3 razy dziennie. Zlewamy do butelek.Wino orzechowe Działanie: leczy przewlekły nieŜyt Ŝołądka i jelit. Odstawiamy na 10 dni. Kontrolować ciśnienie tętnicze krwi.

często mieszając. PrzełoŜyć do słoja. Przepuszczamy przez maszynkę do mięsa. którym alkohol jest przeciwwskazany. leczy szkorbut i paradentozę. Odsączamy. Przed zerwaniem liści rośliny nie podlewamy przez 10 dni. Zalewamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na okres 2 dni. Pijemy po 1 kieliszku po jedzeniu. Wiele leków nabywanych w aptekach to wyciągi alkoholowe z ziół — moŜemy przygotować sami. będą to nalewki na spirytusie lub nalewki wódczane. Zalewamy 1 litrem białego gronowego wina. III. Zamykamy słój i przechowujemy przez 5 dni w ciemnym miejscu. ALKOHOLOWE NALEWKI Z ZIÓŁ Napary z ziół moŜemy zastąpić nalewkami alkoholowymi. które w tajemniczy dla nas sposób regenerują organizm. Przecedzamy. Wino aloesowe Działanie: leczy wrzody Ŝołądka. Ich zaletą jest dłuŜsza trwałość. Przecedzamy. owijamy w papier i przechowujemy przez 5 dni w lodówce lub szafce bez światła. Wino sosnowe Działanie: wspomaga przemianę materii. wyŜsza koncentracja leczniczych wyciągów i większa wygoda w uŜyciu. Zalecana kuracja: I tydzień — 3 razy dziennie po 1 łyŜeczce II. Alkoholowych wyciągów z ziół nie powinni stosować chorzy. Liście przekręcamy przez maszynkę do mięsa lub wyciskamy sok w sokowirówce.3 kg cebuli. W czasie leŜakowania uaktywnia się działanie biostymulatorów. Po zerwaniu liście oczyścić z kurzu i owinąć w papier.7 litra białego wytrawnego wina. podraŜnienia i skaleczenia. dorosłym po 100 gram. Aloes (co najmniej trzyletni) przed ścięciem nie podlewamy przez 10 dni. Mieszamy składniki. Wymieszać i pozostawić na 5 dni. Bardzo młode pędy sosnowe (około 10 dkg) kroimy na małe cząstki i wkładamy do słoja. Nalewka z aloesu Działanie: ułatwia trawienie. przechowywać przez dalsze 5 dni w ciemnej szafce. Na 10 dkg świeŜych czereśni potrzebujemy 750 gram czerwonego gronowego wina. W maszynce do mięsa zemleć 0. Najwłaściwszym jest aloes o grubych mięsistych liściach rosnący minimum 3 lata.1 kg miodu i 0. Na kaŜde pół kilograma masy aloesu dodajemy pół litra wina gronowego. Wino cebulowe Działanie: wzmacniające.Przygotowujemy 1 szklankę czerwonego wina gronowego i 1/2 szklanki świeŜego soku ze szpinaku. leczy i regeneruje pęknięcia skóry. Pijemy małymi łykami. zapobiega miaŜdŜycy naczyń krwionośnych. IV tydzień — 3 razy dziennie po 1 łyŜce V tydzień — 3 razy dziennie po 1 łyŜeczce Zachowujemy 2 tygodnie przerwy w leczeniu i rozpoczynamy następny cykl. Zawsze naleŜy postępować zgodnie z podanym zaleceniem. owrzodzenie jelita grubego. Ścięte liście po okresie suszy wycieramy z kurzu. Dodać 0. Podajemy dzieciom podczas biegunki po małym naparstku. Aloes jest szczególną rośliną i jej właściwości lecznicze są niedostatecznie znane. Pijemy od 1 do 3 kieliszków dziennie. Nalewka słuŜyć moŜe przez wiele dni. miesięcy a nawet lat. Na 1 szklankę soku aloesowego dodajemy 1 szklankę alkoholu (spirytus 17 . przyśpiesza trawienie. Wino czereśniowe Działanie: działa przeciwbiegunkowo. Rozlewamy do butelek i przechowujemy w lodówce. wrzody dwunastnicy.

Jest to lek o silnym działaniu. Nalewka z dzikiej róŜy Działanie: wybitnie wzmacnia organizm Pół kilograma owoców dzikiej róŜy umytych i odsączonych rozdrabniamy. Obserwować reakcje organizmu. Nalewka z brzozy Działanie: odświeŜa organizm. Dodajemy do herbaty lub przyjmujemy po małym kieliszku. łagodzi ataki dusznicy bolesnej. po której sok spływał będzie do butelki. aby sok przestał wypływać. reumatyzmie. Na 1 część świeŜych owoców czarnej porzeczki bierzemy najczęściej 10 części wódki. Nalewka z czarnej porzeczki Działanie: reguluje krąŜenie krwi i chroni organizm przed przeziębieniem. Wlewamy do czystej butelki. Po nabraniu naleŜy bezwzględnie zabezpieczyć skórę brzozy. Przechowujemy w ciemnych butelkach. Jest pomocna w kamicy pęcherzyka Ŝółciowego. Odsączamy. Wlewamy 1 szklankę spirytusu (lub wódki). Odsączamy. Odstawiamy na 1 tydzień. Przed spoŜyciem rozcieńczyć ciepłą wodą. Sok brzozowy mieszamy ze spirytusem w proporcji 1:1 pijemy po 40—50 kropli w rozcieńczeniu z wodą w zaleŜności od potrzeb. Odsączamy. Odstawiamy w ciepłe miejsce na tydzień. Nalewka z głogu Działanie: rozszerza naczynia krwionośne. 3 razy dziennie po 25 kropli. Wsypujemy do słoja pół kilograma oczyszczonych owoców głogu. Nalewka brzozowa usuwa z organizmu toksyny. Przyjmujemy po jedzeniu 25 kropli na cukier lub wodę. Oczyszczony korzeń chrzanu ścieramy na tarce. Odsączamy. Nalewka jest lekiem o silnym działaniu. Zachować ostroŜność. Opatrzyć rany drzewa i podziękować mu za pomoc. wzmacnia. Zamykamy słoik i odstawiamy na 2 tygodnie. 18 . Odstawiamy na tydzień. MoŜemy zmniejszyć ilość alkoholu lub zwiększyć ilość owoców. Skuteczna w zaburzeniach układu trawienia. rwie kulszowej. regeneruje wątrobę. Nalewka chrzanowa Działanie: uŜywa się zewnętrznie do smarowania miejsc w bólach korzonkowych. Szklankę wódki wlewamy do słoika i wsypujemy 100 gram startego chrzanu. Jest to środek wzmacniający z duŜą ilością witaminy C. Nalewka z arcydzięgla Działanie: łagodzi zatrucie nikotyną i alkoholem Na 25 dkg rozdrobnionego korzenia arcydzięgla wlewamy 250 ml spirytusu. Zalewamy litrem wina lub wódki. Na wiosnę nacinamy korę brzozy w kształcie litery „V" i wkładamy rynienkę. Odsączamy przez gazę. Nalewka z jałowca Działanie: moczopędne i Ŝółciopędne.lub wódka). Odstawić. najlepiej w lodówce. Oczyszczone i odsączone jagody jałowca (10 dkg) wsypujemy do słoika i zalewamy 1 szklanką spirytusu (lub wódki). dodajemy 5 dkg cukru. Nalewka w łagodny sposób wpływa na system trawienny. Przekładamy do słoja. Pijemy w rozcieńczeniu z ciepłą wodą. Zakręcamy i odstawiamy na tydzień. Pijemy po 1 kieliszku dziennie. MoŜe być uŜywana jako środek do wzmacniania włosów.

Odstawiamy na kilkanaście dni. Zakręcamy.Nalewka z mięty pieprzowej Działanie: stosujemy w okresie zaburzeń trawiennych. UŜywamy zewnętrznie. Umyte i odsączone zielone orzechy włoskie (jeszcze miękkie). Niepolerowany bursztyn myjemy. a pozostały bursztyn ponownie zalewamy spirytusem i odstawiamy. Odstawiamy na 10 dni. Przyjmujemy na wodę po 15 kropli. Pozostawiamy na kilkanaście dni. 19 . SpoŜywamy przed posiłkiem po 15 kropli w niewielkiej ilości ciepłej wody. Odsączamy. Profilaktycznie przyjmujemy przy Ŝołądkowych niedyspozycjach. Nalewka bursztynowa Działanie: uŜywana do nacierania bolących stawów i mięśni. kwiaty. suszymy i rozkruszamy na drobne kawałeczki. Do butelki wsypujemy 2 łyŜki bursztynu i wlewamy 1 szklankę spirytusu. Nalewka na mrówkach Działanie: do nacierań w bólach reumatycznych. Po natarciu skroni i nadgarstka usuwa zmęczenie. Do słoja wkładamy 10 dkg ziela dziurawca (pocięte pąki. Do słoika wsypujemy 4 łyŜki suchych kwiatów rumianku i wlewamy 2 szklanki spirytusu. Pozostawiamy na 10 dni. Zachowujemy rozsądek. Nalewka z pokrzywy Działanie: stosowana w bólach reumatycznych Liście świeŜej pokrzywy (ok. Odstawiamy na tydzień. 10 dkg) drobno kroimy i zalewamy 2 szklankami spirytusu. pół litrem spirytusu 70%. pomocna przy nadwyręŜeniu ścięgien. Stosujemy tylko w okresie zaburzeń trawiennych. Nalewka z dziurawca Działanie: leczy schorzenia przewodu pokarmowego. często wstrząsając słoikiem. Zewnętrznie stosowana w bólach korzonkowych i reumatycznych. Nalewka piołunowa Działanie: pobudza wydzielanie soków trawiennych. w ilości 30 sztuk. UŜywamy zewnętrznie. łodygi). Zalewamy pół litrem spirytusu. Odstawiamy na miesiąc. Przecedzamy. Na 1 część świeŜych mrówek wziąć 15 części 80% spirytusu. kroimy na 8 cząstek i wkładamy do słoika. Odsączamy. Odsączamy. Wsypujemy do słoika 5 łyŜek suchego ziela piołunu i zalewamy 1 szklanką spirytusu. przewlekły nieŜyt Ŝołądka i jelit. Odsączamy. by nie przedawkować. Odstawiamy w ciemne miejsce na 2 tygodnie. Przyjmujemy przed jedzeniem po 30 kropli. Zalewamy 1 litrem wódki. Nalewka z orzechów włoskich Działanie: niestrawność. Rozcieńczamy ciepłą wodą. często wstrząsając butelką. Nalewka rumiankowa Działanie: pomaga w zaburzeniach przewodu pokarmowego. Wewnętrznie: 25 kropli na niewielką ilość ciepłej wody. stosowana do płukania gardła i na okłady. zlewamy do innej czystej butelki. Zewnętrznie: 2 łyŜki nalewki na szklankę wody do płukania i na okłady. Odstawiamy na 1 tydzień. wątroby i dróg Ŝółciowych. Gdy nalewka nabierze jasnozłotego koloru. Zalewamy w słoiku 10 dkg suszonych liści mięty pieprzowej. Odsączamy.

oczyszczonego czosnku. Mieszamy z wyciągiem alkoholowym z orzechów. po 5 do 20 kropli na niewielką ilość mleka lub kefiru. Przyjmujemy 1 lub 2 razy dziennie po 25 kropli na łyŜkę wody. Odsączamy. poprawia trawienie. świeŜych orzechów włoskich. Nalewka z jeŜyn Działanie: działa napotnie. Zlewamy płyn znad owoców. często wstrząsając słojem. Pozostawiamy na 6 tygodni. Zlewamy do ciemnej. 20 . Kroimy 5 sztuk jeszcze zielonych. by liście były pokryte. Przekładamy do słoja i zalewamy 2 szklankami wódki. a liście zalewamy w podobny sposób wódką. Pozostawiamy przez tydzień w zamkniętym słoiku. MoŜemy doprawić do smaku miodem i dodawać do herbaty. dwunastnicy. leczy przyzębice. Cykle leczenia powtarzamy aŜ do wyleczenia. Skrzyp niszczy w organizmie witaminę B1 Podczas kuracji wspomagamy ustrój produktami. nalewka moŜe pozostawać poza lodówką. Przechowujemy w ciemnej butelce. często wstrząsając słoikiem. 3 razy dziennie. płuc. reumatyzmie. po 2 lub 3 kieliszki dziennie. ZaŜywamy przez 1 miesiąc. Na 1 część świeŜych owoców jeŜyn dodajemy 10 części wódki. głogu. Zamykamy słoik. Przyjmujemy w czasie przeziębienia. a resztę przesączymy przez gazę. jeŜyny — wlewamy spirytus w takiej ilości. Zamykamy i pozostawiamy na 5 dni. Nalewka ze skrzypu Działanie: wstrzymuje krwawienie z wrzodów Ŝołądka. butelki nalewkę. Stosujemy w okresie krwawienia. Zlewamy obie nalewki. szczególnie w okresie chłodów. miękkich. Wysuszone ziele skrzypu rozdrabniamy w młynku na mniejsze igiełki. Odsączamy. Odstawiamy w ciemne miejsce na 2 tygodnie. dzikiej róŜy. Pokrojone drobne liście selera przekładamy do słoja i zalewamy spirytusem. Jeśli czosnek zalewany był spirytusem. Odstawiamy na 2 tygodnie.Nalewka wieloowocowa Działanie: wzmacnia organizm. UŜywamy zewnętrznie i wewnętrznie. Pijemy po małym kieliszku w okresie niedyspozycji Ŝołądkowych. Przecedzamy. Nalewka z liści selera Działanie: zalecana przy astmie. oczyszczenie naczyń krwionośnych. by pokrył owoce. Odsączamy. Likier orzechowy Działanie: zalecany w niedyspozycjach Ŝołądkowych. Studzimy. Odstawiamy na 2 tygodnie w ciemne miejsce. Odsączamy przez gazę. Na 1 kg owoców (łącznie): czarnej porzeczki. Pozostawiamy w ciemnym miejscu przez kilka tygodni. Przekładamy do słoika i zalewamy 2 szklankami 40 % wódki (lub spirytusu). Przechowujemy w lodówce. Po miesięcznej kuracji zachowujemy 2 tygodnie przerwy i ponownie przeprowadzamy miesięczną kurację. MiaŜdŜymy 15 dkg świeŜego. nosa. Osobno gotujemy 2 szklanki wody z 20 dkg cukru. Nalewka czosnkowa Działanie: wzmocnienie organizmu. które zawierają tę witaminę. Odstawiamy na kilka tygodni. ischiasu. wspomaganie trawienia. Do 50 gram ziela wlewamy 1 szklankę spirytusu.

w okresie od 20 kwietnia do 20 maja. przez 10 minut (odda więcej soku). NaleŜy soki pić na pusty Ŝołądek. przeziębieniu. by wychładzać od gorączki. Pijemy codziennie od 3 do 4 szklanek dziennie. Zalecany dla chorych na cukrzycę. Na początku przyjmujemy po łyŜce soku. kwiaty. korzenie mniszka lekarskiego (mleczu) starannie oczyszczamy. co daje 1. przez 20 dni sok z 2 cytryn. po pół małej łyŜeczki. Podczas kuracji moŜemy spoŜywać płatki owsiane. Lecznicza dawka. wzmacnia organizm szczególnie po zimie. W okresie zachorowania na anginę. przez wiosenny okres lub w okresie osłabienia chorobą. płuczemy i odsączamy na ściereczce. po 3 krople. Zmieszany z ciepłą wodą. Sok z pokrzywy Działanie: leczy anemię. Liście. to pół szklanki soku jednorazowo. 3 razy dziennie. stosując co drugi dzień. pijemy codziennie. Pijemy sok na czczo: wI tygodniu — 100 ml dziennie w II tygodniu — 200 ml dziennie w III tygodniu — 300 ml dziennie w IV tygodniu — 400 ml dziennie 21 . w grypie. liście pokrzywy mielimy w maszynce do mięsa lub wyciskamy w sokowirówce. Kuracja trwa około 6 tygodni. Przechowujemy w lodówce. działa dezynfekująco. śledzionę. Mieszamy z przegotowaną i wychłodzoną wodą. w proporcjach 1:1. Po wypłukaniu i odsączeniu na ściereczce. Kroimy wszerz i wyciskamy sok. uŜywamy go do dezynfekcji gardła i jamy ustnej. czyli na 1 godzinę przed posiłkiem lub około 3 godzin po posiłku. Przepuszczamy przez maszynkę do mięsa a uzyskaną masę odsączamy na gęstej gazie. Cytrynę sparzamy i pozostawiamy we wrzątku. zapaleniu płuc pijemy sok z cytryny. Do leczenia nadaje się pokrzywa zerwana przed kwitnięciem. Oczyszczoną i umytą czarną rzodkiew ścieramy na tarce lub sok otrzymujemy w sokowirówce. 3 razy dziennie. Sok z marchwi Działanie: wzmacnia i odświeŜa organizm. regeneruje wątrobę. Są naturalnym lekiem przynoszącym ulgę w wielu cierpieniach. Sok z czarnej rzodkiewki Działanie: rozpuszcza niektóre kamienie. na pół godziny przed kaŜdym posiłkiem. Soki odtruwają i wzmacniają po przebytej chorobie. Sok z cytryny Działanie: odtruwa organizm.KURACJA SOKAMI Leczenie sokami z owoców i warzyw zalecane jest szczególnie w schorzeniach gastrycznych i złej przemianie materii. pieczone lub gotowane w łupinach ziemniaki. Sok z cytryny stosujemy do pędzlowania gardła — działa kojąco i dezynfekująco. od 5 — 6 miesięcy. nerki. Sok doprawiamy do smaku miodem. Sok wyciskamy w sokowirówce.5 szklanki dziennie. Przygotowujemy codziennie świeŜą porcję. Dla wzmocnienia organizmu. Poprawia jakość krwi i przemianę materii. Sok z mleczu Działanie: odtruwa organizm po zimowym odŜywianiu. MoŜe być podawany niemowlakom: od 3 do 4 miesięcy. Ilość soku codziennie zwiększamy. szczególnie regeneruje wątrobę.

po 1 szklance. cukrzycę. Imbir sproszkowany dodawany do mięsa zapobiega zatruciu pokarmowemu. MoŜemy do smaku dodać inne soki. jest przeczyszczający. Czyste. odświeŜa wątrobę. MoŜemy dodać miodu. Gotujemy aŜ pozostanie 1/4 płynu. Miksujemy liście kapusty. zapalenie krtani. Sok z ziemniaków Działanie: leczy wrzody Ŝołądka i dwunastnicy. łagodzi zaparcia. soku z marchwi lub cytryny. Sok z czarnej porzeczki (bez cukru) Działanie: leczy przeziębienie.leczy zapalenie gardła. usuwa nieprzyjemny zapach z ust. łagodzi kaszel. Stosujemy po 1 łyŜce. Sok z selera Działanie: przeciwreumatyczne. śluzowe zapalenie oskrzeli. Wyciskamy sok z liści selera. sam lub z domieszką soku z selera i majowej pokrzywy. Lecznicza dawka wynosi 2 razy dziennie. po pół szklanki. Sok z porów Działanie: oczyszczenie organizmu ze złogów. Dla zmiany smaku moŜemy dodać miodu. 3 razy dziennie. Najlepiej w okresie zaostrzenia się choroby wrzodowej — wiosną i jesienią. Przyjmujemy przez tydzień. Sok odsączamy. Do 100 gram proszku imbirowego dodajemy 800 ml wody. a tym samym poprawiamy przemianę materii. Odsączamy sok. 22 . Sok z kapusty Działanie: leczy wrzody Ŝołądka i dwunastnicy. Sok imbirowy: — wzmacnia ogień trawienny (agni) powodując lepsze trawienie. usuwa gazy. . Pijemy na czczo i między posiłkami. Tak przygotowany sok dodajemy do herbaty. Sok spoŜywamy na czczo. — usuwa toksyny i śluz z organizmu. przez miesiąc. Sok imbirowy Działanie: rozgrzewające. rwę kulszową. Sok z czereśni Działanie: oczyszcza i odtruwa organizm. Ma właściwości przeczyszczające i reaguje przeczyszczeniem zaraz po wypiciu. świeŜe ziemniaki ścieramy na tarce razem ze skórą.w V tygodniu — 300 ml dziennie w VI tygodniu — 200 ml dziennie w VII tygodniu — 100 ml dziennie. Sok z kiszonej kapusty Działanie: leczy wrzody Ŝołądka i dwunastnicy. Pijemy 4 razy dziennie po pół szklanki. gdy mięso jest nieświeŜe. na pół godziny przed jedzeniem. Przecedzamy. górnych dróg oddechowych. Pijemy na czczo i między posiłkami.

zawierającą olejki eteryczne uzyskane z odwaru siana. zmienionymi chorobowo płynami ustrojowymi i przy wzmoŜonym poceniu się wyrzucane są z organizmu. wrzucamy na wrzącą wodę siano lub pokrojoną słomę owsianą. by chronić opary przed ulatnianiem. które uwięzione czyniły ciało fizyczne chorym. które dotykają podłogi. Pijemy sam sok lub z domieszką wody. Parówki oddziałują silnie na organizm. Częstotliwość poddawania się zabiegowi parowania określana jest na 1 lub 2 razy w tygodniu. Podczas zabiegu parowania rozpuszczają się chorobotwórcze zastoiny i złogi. nerek lub gdy nastąpiła utrata głosu spowodowana przeziębieniem. Sok z czerwonej porzeczki Działanie: likwiduje nadkwasotę. Okrywamy kocami tę część ciała. niewydolnym. Opary wnikają do wnętrza organizmu przez pory skóry. a najlepiej na całe ciało. istotne znaczenie odgrywają parówki. pęcherza moczowego. świerkowych gałązek czy odwarów z leczniczych ziół. ŚwieŜy sok z jabłek wzmacnia i odmładza organizm. KURACJE PARĄ W leczeniu naturalnymi metodami. Działając na rozgrzany organizm zimną wodą wywołujemy intensywne krąŜenie krwi i płynów ustrojowych. Ŝe głowa powinna znajdować się poza zasięgiem pary. wątroby. Siadamy na krześle blisko misy i nakrywamy się dwoma kocami. Czas parowania od 18 do 20 minut. Sama parówka nie będzie wystarczająco skuteczna. Pamiętajmy: parówka rozpuszcza zastoiny. 3 razy dziennie. Owoce czarnej porzeczki zasypujemy cukrem. gdy cierpimy na schorzenia narządów płciowych. Przygotowując odwary. zaleŜy od schorzeń. cuchnący oddech. wstawiamy mały. drewniany stołek. Dla wzmocnienia parowania moŜna do odwaru wrzucić rozgrzany kamień lub odwar podgrzewać na maszynce elektrycznej czy grzałką. gdzie skierowane były opary. albo pocięte gałązki świerku czy ziół. Maksymalna dawka dzienna do 0. Sok z jabłek Działanie: zalecany dla osób starszych. niesprawnym. ale zawsze naleŜy uwzględniać kondycyjne moŜliwości chorego. Woda daje Ŝycie. Utrzymujemy z dala od słonecznych promieni. Jakich ziół uŜyjemy do przygotowania odwaru. ale zimna woda powoduje ich wydalanie. Na dolną część ciała kierujemy opary wówczas. Zabiegiem tym moŜemy zadziałać na całe ciało lub na poszczególne części. Parówkami określamy działanie na organizm parą wodną. a będzie mniej wyczerpująca. zadziała równieŜ na całe ciało. śledziony. Zmniejsza poziom cholesterolu. Ilość siana czy słomy jest dowolna. dlatego u ludzi osłabionych wiekiem lub chorobą zabieg winien trwać krócej i pod opieką innych osób. 23 . powinniśmy zadziałać zimną wodą. słomy owsianej.5 litra. Odwary zawierające lecznicze właściwości ziół wlewamy do misy. Pamiętać naleŜy. na którą chcemy zadziałać. zaraz po zakończeniu parówki na tę część ciała. Pijemy 2 razy dziennie po ćwierć szklanki. Aby zostały one skutecznie usunięte z organizmu. Zastosowana parówka na dolną część. na którym bezpiecznie moŜemy ułoŜyć stopy lub stabilnie przekładamy deskę. zgagę. Czas zanurzenia w zimnej kąpieli ustala się od 5 do 7 sekund.Sok z czarnej porzeczki Działanie: poprawia pracę nerek. Nie bójmy się zimnej wody. mieszając się z zastałymi. co gwarantuje wyrzucanie z organizmu rozpuszczonych przez parówkę zastoin.

tak by nie przesuwał się. Pozostajemy w łóŜku. Gotujemy przez kilka minut. a chore ucho umieszczamy nad wąskim wylotem papierowego lejka. Jeszcze bardziej skutecznym będzie. Najlepiej zastosować zabieg wieczorem. około 1 kg młodych gałązek z jałowca (pociętych drobno) z garścią jagód. Podobnie czynimy kierując opary przy leczeniu schorzeń nosa czy gardła. Chronić ciało przed zaziębieniem. Czas parowania około 20 minut. Parówka na głowę Jeśli schorzenia dotknęły uszu. Czas kąpieli od 10 do 15 minut. JuŜ po 5 minutach pot spływa po głowie. KĄPIELE ZIOŁOWE Kąpiel z gorczycą Działanie: rozgrzewające. by opary nie ulatniały się. Głowę polaną zimną wodą natychmiast owijamy w kilka suchych ręczników i kładziemy się do łóŜka. artretyzmie. Zimna woda intensyfikuje krąŜenie krwi. Parówka złogi rozpuściła. w bezpiecznej odległości. Papierowy lejek spoczywa na brzegach garnka. Po zdjęciu kompresu polewamy strumieniem zimnej wody. nosa. schorzeniach skóry. Najczęściej stosujemy odwary z ziół sporządzając je z ziela krwawnika.Po zabiegu ciało jeszcze przez wiele godzin intensywnie wyparowuje chorobotwórcze materie. Po zakończeniu parówki naleŜy natychmiast polać zimną wodą górną część ciała i głowę. a wraz z nim rozpuszczone ropne substancje. Czas kąpieli 15 minut. w 2 litrach wody. Głowę i całe ciało myjemy po 4 lub 5 godzinach Parówka na stawy Kiedy reumatyzm umiejscowił się w kolanach lub ramionach. odsączamy i z tak zaparzonego przygotowujemy kompres. wówczas głowa będzie ocięŜała i nadal chora. Następuje wzmoŜone parowanie całego ciała. Kompres przygotowujemy w następujący sposób: na wrzącą wodę wrzucamy garść siana. Do wanny nalewamy gorącej wody. krótko gotujemy. Gorący kompres mocujemy wokół chorego stawu. 24 . Na oczy nakładamy opaskę. Obowiązuje rozsądek. pokrzywy lub rumianku. gdy na stawy nałoŜymy dodatkowo kompres z zaparzonego siana. Kąpiel z jałowcem Działanie: pomaga w reumatyzmie. Ramię okrywamy kocami. moŜemy zastosować parówkę z odwaru siana. ale nie wydaliła — nadal pozostały. Zawsze dobieramy właściwy czas trwania zabiegu do indywidualnych sił chorego. chroniąc się przed zaziębieniem. Zachowujemy duŜą ostroŜność. gardła lub gdy w głowie umiejscowił się reumatyzm. osłaniając. JeŜeli nie zastosujemy polania wodą zimną. by chronić przed bezpośrednim działaniem pary. Zawsze naleŜy uwzględniać kondycje chorego i do niej przystosowywać czas trwania zabiegu. Woreczek z gorczycą zanurzamy w wodzie czekając aŜ woda zmętnieje. moŜemy zastosowań równieŜ parówkę na głowę. Przy parówce działającej na uszy i gardło pomocnym będzie wykonany z papieru lejek. aby para nie znajdowała ujścia. owijając siano w lnianą lub bawełnianą tkaninę. a właściwym odwar z rumianku. powodując wydalanie z organizmu rozpuszczonych zastoin. NaleŜy pozostać w łóŜku przez 5 godzin. Wsypujemy do płóciennego woreczka. które chorą uczyniły głowę. Mielemy 10 dkg gorczycy. Głowę umieszczamy nad parującym garnkiem i okrywamy ręcznikami. Wywar przecedzamy i wlewamy do wanny. Czas parowania od 18 do 24 minut. nasion kopru włoskiego. płynów ustrojowych.

Czas kąpieli w zaleŜności od sił chorego. uspakaja system nerwowy. Przecedzamy. Czas kąpieli około 20 minut. leczy bronchit. Odcedzamy. Płócienny woreczek napełniamy sianem (około 20 dkg). 25 g kwiatu lipy i 3 litrów wody. Odcedzamy i wlewamy do wanny. Kąpiel z liści włoskiego orzecha Działanie: zapobiega krzywicy. Wlewamy do wanny. Czas kąpieli około 15 minut. Przygotowujemy wywar z 50 g kłącza tataraku. Wywar wlewamy do wanny. grzybiczych i stanach zapalnych skóry. Odwar wlewamy do wanny. od 15 do 20 minut. kwiatu lipy. Po kąpieli nie wycieramy ciała. poniewaŜ nie zawiera kwiatów. Czas kąpieli 20 minut. leczy chroniczny bronchit. Gotujemy tak długo. Kąpiel z rumianku Działanie: dezynfekując łagodzi stany zapalne skóry. Wlewamy do wanny. odstawiamy pod przykryciem na kilka minut. pęcherza moczowego i schorzenia reumatyczne. Pozostawiamy pod przykryciem na dalsze pół godziny. najlepiej jeśli będą to okruchy z siana pobrane z dna wozu lub miejsca ich przechowywania. 25 g suchych liści pokrzywy. uspokaja. Dodajemy garść soli kamiennej lub morskiej. Czas kąpieli około pół godziny. 25 . Działanie: wzmacniające organizm. oczyszcza pory. Sporządzamy wywar z 3 litrów wrzącej wody i 10 dkg koszyczków rumianku. Pięć łyŜek rozdrobnionej kory dębu gotujemy w 2 litrach wody przez 10 minut. wzmacnia i regeneruje organizm.Kąpiel z kory dębowej Działanie: pomocna w infekcjach bakteryjnych. rozluźnia mięśnie. aŜ płyn zmniejszy się do połowy. Gotujemy krótko. Leczniczą kąpiel powtarzamy przez 2 tygodnie. Kąpiel ze słomy owsianej Działanie: skutecznie leczy schorzenia nerek. Siano pobrane z działki czy z trawników nie nadaje się. Kąpiel z kłącza tataraku. Pozostawiamy pod przykryciem na około pół godziny. Odcedzamy. Gotujemy przez 5 minut na małym ogniu. liści pokrzywy. Wywar przygotowujemy z 3 litrów wrzącej wody i około 0. Gotujemy około 30 minut i na dalsze 30 minut pozostawiamy pod przykryciem. Podgrzewamy do wrzenia i utrzymujemy pod przykryciem około 15 minut. Kąpiel z macierzanki Działanie: dezynfekuje skórę. Przecedzamy. Czas kąpieli około 20 minut. Sporządzamy wywar z 3 litrów wrzącej wody i 150 g ziela macierzanki. Kąpiel z waleriany (kozłek lekarski) Działanie: łagodzi podraŜnienia i uelastycznia skórę. lecz owijamy się ręcznikiem lub prześcieradłem kąpielowym. nasion.25 kg pokrojonej drobno słomy owsianej. Odwar wlewamy do wanny. Do sporządzenia wywaru bierzemy 2 litry wody i 20 dkg świeŜych liści z włoskiego orzecha lub 10 dkg liści suszonych. reumatyzm. wykonując ją co 2 dni. Sporządzamy wywar z 2 garści suszonego korzenia kozłka. Woreczek wkładamy do garnka z gotującą wodą. Jest to kąpiel silnie rozgrzewająca i naleŜy uwzględnić fizyczne moŜliwości chorego — czas kąpieli ustalać indywidualnie. Kąpiel z siana Działanie: poprawia krąŜenie krwi. łodyg które znajdują się wyłącznie w sianie zebranym z łąk. Czas trwania kąpieli około 20 minut. Odsączamy i wlewamy do wanny.

ciepłej flaneli lub wełnianego szalika. Odsączamy wywar i wlewamy do wanny z ciepłą wodą. Pozostając w łóŜku czynimy zabieg skutecznym i chronimy się przed zaziębieniem. Czas kąpieli około 10 minut. Kąpiel sosnowa Działanie: leczy zapalenie nerek i pęcherza moczowego. Zalewamy 10 dkg suchych liści szałwi. Wkładamy do woreczka i formujemy warstwę. regenerujące skórę. Czas kąpieli około 20 minut. Organizm jeszcze przez kilka godzin po zdjęciu okładu będzie wydalał z siebie chorobotwórcze substancje poprzez wzmoŜone parowanie. 1 litrem wrzącej wody i utrzymujemy pod przykryciem przez 20 minut. Odcedzamy. W 3 litrach wrzącej wody gotujemy 10 dkg ziela skrzypu. Na dalsze pół godziny pozostawiamy pod przykryciem. Jest to kąpiel silnie rozgrzewająca. łagodzi nerwobóle. Gotujemy ziemniaki w łupinach i rozgniatamy. solą. Kąpiel tymiankowa Działanie: przeciwbólowe. bóle mięśni i kości. Oba okłady mocujemy tak.Gotujemy około pół godziny. Odstawiamy na 15 minut pod przykryciem. dolewamy ciepłego mleka lub ciepłej wody. suchy kompres. Woreczek musi być nieco większy niŜ chore miejsce. przeciwzapalne. wypełniony piaskiem. by nie przesuwały się z chorego miejsca. reumatyczne i nerwobóle. Kataplazm z gotowanych ziemniaków Działanie: leczy stany zapalne skóry. Kąpiel ze skrzypu Działanie: łagodzi bóle korzonkowe. 26 . Czas kąpieli około 15 minut. Kąpiel w szałwii Działanie: dezynfekuje i leczy schorzenia skóry (egzemy. Odstawiamy pod przykryciem na dalsze pół godziny. Wlewamy do wanny z ciepłą wodą. Kataplazma ma działanie rozgrzewające i dlatego gorący okład wywoływał będzie zwiększone pocenie się — musimy pozostawać w łóŜku. Na rozgrzewający okład nakładamy inny z suchej. Czas kąpieli około 25 minut. Siekamy młode gałązki sosny razem z szyszkami (mogą być pędy jałowca). Suchy tymianek (około 10 dkg) zalewamy 2 litrami wrzątku. oparzenia. w który będą wnikać wydobyte z organizmu substancje chorobotwórcze. Gotujemy 5 minut. nieco większą niŜ chore miejsce. odświeŜa i regeneruje skórę. Czas kąpieli około 20 minut — ustalamy indywidualnie. Przecedzamy i wlewamy do wanny z ciepłą wodą. Nakładamy inny ciepły. by chronić się przed zaziębieniem. przez 20 minut. KATAPLAZM W lecznictwie naturalnym kataplazma określamy okład umiejscowiony w woreczku z naturalnej tkaniny. Czas kąpieli ustalić indywidualnie. Odcedzamy i wlewamy do wanny z ciepłą wodą. Ustalamy indywidualnie w zaleŜności od kondycji chorego. gotowanymi ziemniakami lub innymi naturalnymi produktami o właściwościach leczniczych. Jeśli będą za suche. zmiany chorobowe z wysypką). Odcedzamy i wlewamy do wanny z ciepłą wodą. Wrzucamy na wrzątek i gotujemy przez pół godziny.

Ilość chrzanu zaleŜy od rozległości bolącej powierzchni. Gotujemy do uzyskania gęstej. jednolitej masy. zwichnięcia. z dodatkiem 2 cebul i 1 łyŜki otrąb. lumbago. Ze względu na prostotę stosowania. leczy zapalenie oskrzeli. gdy skóra staje się zaczerwieniona. octu. Mieszamy do uzyskania. przez 20 minut. Po zdjęciu kompresu obmywamy chłodną wodą i smarujemy oliwą. Gotujemy kilka liści kapusty w małej ilości wody. by okłady nie przesuwały się. Zdejmujemy. Dodajemy takie same ilości: mąki. Okrywamy się kołdrą. Przykrywamy suchą tkaniną i mocujemy. podagra. Nakładamy i owijamy suchą flanelą lub szalikiem. LECZENIE GLINKĄ W opisach biblijnych odnajdujemy wzmiankę o leczeniu glinką. Na 1 część wagową (np. postrzał. Kataplazm z gorczycy Działanie: pobudza dokrwienie skóry. Po zdjęciu na miejsce kompresowane nakładamy kompres z zimnego odwaru z siana. Formujemy warstwę w woreczku i umieszczamy na leczone miejsce. Współcześnie bardzo rozpowszechniona w krajach Wschodu. zapalenie płuc. bóle reumatyczne. Kataplazm z kapusty Działanie: nerwobóle lędźwiowe. jednorodnej masy. Czas utrzymywania okładu od 2 do 5 godzin. Kataplazm z chrzanu Działanie: reumatyzm. W kulturze Zachodu jest mało znaną metodą leczenia.25 kg) dyni dodajemy 3 części wagowe mleka. Przykrywamy suchą tkaniną. zasługuje na rozpowszechnienie. uniwersalność i wysoką skuteczność tej metody. Po zdjęciu przemywamy kompresowane miejsce chłodną wodą i smarujemy oliwą. Po odparowaniu wody rozkładamy warstwą na gazie i jeszcze ciepłe przykładamy na chore miejsce. I — działająca szybko: 2 łyŜki stołowe zmielonej białej gorczycy 2 łyŜki mąki pszennej Mieszamy z niewielką ilością zimnej wody na jednorodną masę. II zestaw — działający wolno: 2 łyŜki zmielonej białej gorczycy 2 łyŜki soli kuchennej (kamienna lub morska) Składniki wyrabiamy na jednolitą masę z dodatkiem niewielkiej ilości ciepłego octu. Terapia to była znaną i stosowaną juŜ w staroŜytności. Wkładamy do woreczka formując warstwę i przenosimy na chore miejsce. Przekładamy do woreczka i formujemy warstwę. by stała się dobrodziejstwem w metodach samoleczenia. W ludowej medycynie poprzedniego okresu równieŜ rzadko była spotykana. Okład utrzymujemy przez całą noc. 0. Po lekkim przestudzeniu wkładamy do woreczka i formujemy warstwę nieco większą od chorego miejsca. Pozostajemy w łóŜku przez 4 do 5 godzin. Okrywamy się kołdrą. drogi oddechowe. Dodajemy 1 łyŜkę cukru. 27 .Kataplazm z dyni Działanie: zwichnięcia stawów i bóle głowy. Okład utrzymujemy przez 10 do 20 minut. u ludów azjatyckich i afrykańskich. wielkości chorego miejsca. Mocujemy bandaŜem. Nakładamy okład i przykrywamy ciepłą flanelą. soli. Ucieramy oczyszczony korzeń chrzanu (razem ze skórą).

które powstały przez działanie zimna. Okład działa na zasadzie próŜni. Tylko wówczas będzie leczenie skuteczne. W schorzeniach. podgrzewając powyŜej 100°C. wiatru (np. Kuracji glinką nie naleŜy przerywać a realizować aŜ do wyleczenia. ciepłe. Ŝe naleŜy zastosować nieco cieplejszy kompres. ściśle przylegając do powierzchni ciała. niszczy pasoŜyty. utrzymujemy od 2 do 4 godzin. stosując je 2 razy w tygodniu przez miesiąc. W terapii rozróŜniamy glinkę: zieloną. na miejsca dotknięte stanem zapalnym nakładamy okłady zimne. Tak przygotowana stosowana jest do sporządzania leczniczych okładów. Stosujemy potem miesięczną przerwę i moŜemy ponownie podjąć miesięczny cykl leczenia. by kompres przylegał ściśle do ciała. W lecznictwie naturalnym musimy obserwować reakcje organizmu i wyciągać wnioski korzystając z rozsądku. Grubość warstwy nakładanej na leczone powierzchnie powinna wynosić od 0. Nie naleŜy stosować pojemników blaszanych ani z tworzyw sztucznych. Rozgrzane kompresami miejsca musimy chronić przed zaziębieniem. Pod wpływem zaistniałego podczas kompresowania bólu lub zimna zdejmujemy okład i do dalszego leczenia przystąpimy po kilku godzinach lub dnia następnego. czyraki. Po zakończeniu przemywamy ciało ciepłą wodą. W terapii wewnętrznej. kamiennych. Przesiewamy przez sito o drobniutkich oczkach.3 cm do 2 cm i obejmować obszar większy niŜ chore miejsce. by zlikwidować wewnętrzny chłód. złamania kości. Przy schorzeniach objawiających się stanem zapalnym poprawne będą okłady zimne. Na miejsca. które zastępują kąpiele borowinowe. zapaleniem okręŜnicy. glinka wypita w roztworze wodnym absorbuje w jelitach gazy i toksyny. Po zdjęciu nadmiaru nakładamy na leczone powierzchnie. nieŜytem jelit. będziemy wymieniać je na nowe. Wspomagamy leczenie piciem glinki (1 gram na pół szklanki wody). past. Wyschnięte kompresy zamieniamy na nowe. stopniowo zwiększając jej grubość. w zaleŜności od miejsca zalegania i róŜne są właściwości lecznicze. Do przyrządzenia uŜywamy naczyń porcelanowych. zatrucie krwi. W glinkoterapii stosuje się równieŜ glinkowe kąpiele. Kiedy podczas przykładania okładów zimnych w pewnym momencie odczujemy wewnętrzny chłód. pozostawione przez 15 do 30 minut. W glinkoterapii kojarzymy działanie zewnętrzne i wewnętrzne glinki. zmianami nowotworowymi. jeśli nie znajdują się w ostrym stanie zapalnym. nałoŜony na piersi i plecy. wysysa zalegające płyny ustrojowe przeobraŜające się w toksyny. Jako środek leczniczy musi być wcześniej poddawana sterylizacji. Ciepłe okłady zastosujemy równieŜ przy leczeniu organów wewnętrznych. gdzie choroba spowodowana była zimnem. by wyrzucić chłód z organizmu. szklanych. jeśli nadal mają odpowiednią do leczenia temperaturę. Najpierw stosujemy cienką warstwę. Czynimy to na patelni lub w piekarniku. reumatyzm) właściwe będą okłady cieple i bardzo ciepłe. bardzo ciepłe. oznacza to. Okłady stosujemy. RóŜny jest jej skład mineralny. Ŝółtą. bóle stawów. Odpowiednią konsystencję glinki do okładów uzyskamy przez zmieszanie z wodą. Okłady ciepłe utrzymujemy nawet do 3 godzin. oparzenia. Nakładamy bezpośrednio na skórę lub rozprowadzamy warstwę gliny na tkaninę. Jest to bardzo proste. Nie naleŜy akceptować ślepego naśladownictwa. Na kompresy uŜywamy rzadkiej papki. gdy zagrzeją się. W zaleŜności od schorzeń stosowane są okłady: zimne. białą i czerwoną. SłuŜy równieŜ do przygotowania emulsji do picia. Lek na astmę oskrzelową Ciepły okład z glinki. 28 . wilgotne o właściwej temperaturze.Dla celów leczniczych nadaje się glinka pochodząca z głębokich pokładów. wilgoci. gdy leczymy: ropnie. w której zanurzamy tkaninę. kataplazmów. nakładamy okłady ciepłe i bardzo ciepłe. przez co bardziej aktywizuje się leczenie tkanek dotkniętych wrzodami. Przykładamy suchą flanelą i zabezpieczamy pasem elastycznym.

Pozostawiamy na godzinę pod suchym kompresem. Pierwsze zapiski o leczniczych roślinach pozostawili Sumerowie — odnaleziono recepty sumeryjskich kapłanów. Schorzenia wątroby Wszelkie schorzenia wątroby: marskość. Ŝe Egipcjanie na 4 tysiące lat przed naszą erą tworzyli „spisy leków z ziół". Wole Nakładamy glinkę na przednią część szyi. Utrzymujemy przez 2 godziny. Potwierdzają ziołolecznictwo równieŜ zapisy pismem klinowym na glinianych tabliczkach. ropnie skutecznie leczymy przez nakładanie glinki o grubości 2 cm. Temperatura okładów powinna być taka. jaką organizm najlepiej toleruje. Stosujemy naprzemiennie z liśćmi kapusty. Z odnalezionych manuskryptów wynika. śylaki Chore nogi pokryte Ŝylakami smarujemy warstwą półpłynnej glinki. kontynuujemy. Stłuczenia Przy stłuczeniach nakładamy kataplazmę z chłodnej glinki. Rany Zainfekowane rany. dotknięte gangreną. a ciepłej na kark. Leczenie wspomagamy przyjmowaniem doustnie pół łyŜeczki glinki na pół szklanki wody. właściwą będzie kuracja okładami z zimnej glinki na czoło. Zdejmujemy na godzinę przed posiłkiem. nowotwór woreczka Ŝółciowego. stan zapalny. a potem stopniowo zwiększamy jej grubość. w 2 godziny po posiłku. Ŝółtaczka — wspomagamy leczenie przez nakładanie glinki. 29 . poparzenia. Utrzymujemy przez 1 godzinę. MoŜemy wykonywać 1 lub 2 razy dziennie. LECZENIE ZIOŁAMI Lecznictwo ziołami jest starsze niŜ odnalezione ślady początków piśmiennictwa. Pod jej działaniem martwe tkanki zanikają. 2 z nich poświęcił leczeniu ziołami. czyraki.Lek na hemoroidy Miejscowe kompresy z zimnej glinki utrzymujemy przez 2 godziny. Stosujemy naprzemiennie z okładami z liści kapusty. Wrzód Ŝołądka Kataplazmę z gliny nakładamy w okolicy „dołka". Naprzemiennie stosujemy okłady z liści kapusty. Stosujemy naprzemiennie z okładami z liści z kapusty. Stosujemy okłady na okolice wątroby. Nogi moczymy w ciepłej wodzie z glinką. pojawia się nowa skóra bez blizn. Migreny W uporczywych bólach. Jeśli organizm nie sprzeciwia się takiemu leczeniu bólem lub chłodem. Od staroŜytności po współczesność zioła były przyjaznym sposobem przywracania zdrowia. Najpierw warstwy cieńsze. Stwardnienie rozsiane Popijamy przez miesiąc wodę glinkową. Grecki lekarz i myśliciel Hipokrates pozostawił po sobie 25 ksiąg medycznych.

kminku. siemię lniane. w miejscach zacienionych. orzecha włoskiego. kwiat kocanki. Słońce jest przyjazne dla Ŝycia. Korzenie i kłącza zbieramy wczesną wiosną lub jesienią. Zioła przygotowujemy jako: napary. a dla surowców oleistych godziny popołudniowe. piołunu. kłącze — pięciornika. — przeczyszczająco: kora — kruszyny. Soków owocowych teŜ nie powinniśmy wystawiać na okno. — uspakajają czynność serca: kłącze kozłka.. ziele — glistnika.Współcześnie uŜywa się w lecznictwie zioła dziko rosnące i zioła uprawiane na plantacjach. Owoce i nasiona — najlepszym okresem jest. Napar: zioła zalewamy wrzątkiem i odstawiamy pod przykryciem na około 15 minut (lub inny okres). omanu. Suszyć naleŜy zaraz po zbiorze. Kwiaty zbieramy na początku kwitnięcia lub w pełni rozkwitłych. krwawnika. serdecznika. zdrowe gałązki. w zaleŜności od ich oddziaływania. 30 . mącznika. konwalii. naparstnicy wełnistej. choć dla niektórych grup wyznacza się inne terminy zbioru. gdy są dojrzewające lub dojrzałe. kopru włoskiego. tarniny. kminku. nieprzyjaźnie. korzeń arcydzięgla. liść — babki lancetowej. Do zdjęcia kory wybiera się młode. — przeciwbiegunkowo: kora dębu. szakłaku. podbiału. owoce — anyŜu. kwiat malwy czarnej. lub inny okres (często mniejszy). odwary. Znawcy w ziołolecznictwie. mydlnicy. omanu. całą noc. Na ogół kora zbierana jest wczesną wiosną. rdestu ptasiego. owoc — anyŜu. —w nadmiernej fermentacji jelit: kłącze tataraku. owoce — bzu czarnego. korzeń — arcydzięgla. nalewki alkoholowe. liść mięty. kolendry. Nie moŜna suszyć na słońcu. kozłka. ziele — hyzopu. maceraty. pieprzowca. szakłaku. Macerat: zioła nalewamy zimną wodą i pozostawiamy na około 30 minut. kolendry. — przeciwkaszlowo: korzeń prawoślazu. kwiat — bzu czarnego.miłka wiosennego. krwawnika. ziele Ŝarnowca. liść — naparstnicy purpurowej. korzeń — mniszka. po zerwaniu rośliny wpływa na nie niszcząco. ziele — macierzanki. — pobudzają apetyt i ułatwiają trawienie: kłącze tataraku. Oddziałujące na układ krąŜenia: — wzmacniają czynność skurczową serca: kwiat głogu. gdy roślina kwitnie. Liście natomiast zbierane są najczęściej wtedy. borówki czernicy. liść — melisy. owoc anyŜu. Najwłaściwszym okresem dla zbioru części nadziemnych ziół są ranki w bezdeszczowe dni i bez kropli rosy. serdecznika. piołunu. gładkie bez wynaturzonych porostów. korzeń rzewienia. ziele — dziurawca. kwiat — maku polnego. korzeń rzewienia. pierwiosnka. piołunu. dziurawca. kwiat rumianku. omanu. prawoślazu. Oddziałujące na układ oddechowy: — działają wykrztuśnie: korzeń — biedrzeńca. węŜownika. korzeń omanu. Nie nadają się kwiaty przekwitłe ani zwiędłe. ziele —jemioły. majeranku. Ziele zbiera się w początkach kwitnięcia i tylko górną część łodygi. jarzębiny. — przeciw nieŜytowi Ŝołądka i jelit: korzeń Ŝywokostu. Zebrana kora ma kształt rurek lub rynienek. Oddziałujące na organy trawienia: — osłaniają błony śluzowe: korzeń prawoślazu. mięty. owoc róŜy dzikiej. czarnej malwy. szałwii. Odwar: na wrzątek wsypujemy zioła i gotujemy na niewielkim ogniu lub zalewamy wodą zimną i pogrzewamy w łaźni parowej (garnek z ziołami umieszczony jest w innym większym) i podgrzewamy przez około 45 minut (lub inny okres). liść szałwii. liść —jeŜyny. liść prawoślazu. ziele — bylicy. szanty. podzielili zioła w grupy. rzepiku. piołunu. — Ŝółciopędne: kora kruszyny. kiedy roślina znajduje się w okresie naturalnego spoczynku. tymianku. liść melisy. na działanie słonecznych promieni. ale przewiewnych. Bardzo istotne znaczenie ma okres zbioru i pora dnia.

— wzmacniająco: kwiat — arniki. korzeń — łopianu. ziele — dziurawca. liść mącznicy. korzeń kozłka. skrzypu. koper włoski. czarny bez. dębu. Oddziałujące na układ moczowy: — moczopędnie: korzeń — arcydzięgla. ziele — dziurawca. szyszki chmielu. kasztanowca. kwiat rumianku. — działają mlekotwórczo: kminek. liść ruty. — przeciwkrwotocznie: kłącze — pięciornika. Oddziałujące na układ rozrodczy u kobiet: — pobudzają miesiączkę: korzeń lubczyka. szałwia. liść — maliny. wierzby. ziele macierzanki. nasiona pietruszki. liść pokrzywy. bazylia. ziele — krwawnika. maku polnego. liść czarnej porzeczki. liść jeŜyny. liść — brzozy. skrzypu. — uspakajająco: kora kaliny. kocanki. korzeń kozłka. rumianku. Oddziałujące na układ nerwowy: — pobudzająco: korzeń i liść pokrzyku. ruty. melisy. krwawnika. majeranek. srebrnik. biedrzeńca. kminek. kwiat—jasnoty białej. szyszki chmielu. płatki kwiatu słonecznika. ziele — bratka polnego. owoc kolendry. malwy czarnej. pietruszki. kwiat — lipy. — regulują miesiączkowanie: kora kaliny. rumianek. ziele piołunu. jałowca. kaliny. miłka wiosennego. ziele dziurawca. szyszki chmielu. — łagodzą bolesność: kora kaliny. liść barwinka. owoc — maliny. czarnego bzu. połonicznika. liść brzozy. nasiona czarnuszki. — kwiat — lipy. kwiat — lipy. kora — berberysu. nasiona pietruszki. czarnego bzu. kasztanowca. słonecznika. macierzanka. — przeciwgorączkowe: kora — berberysu. 31 . koper. kwiat — lipy. anyŜ. liść barwinka. tasznika. korzeń kozłka Przeciwartretyczne: — kora wierzby. drapacza. bazylia. znamiona kukurydzy. nagietka. kwiat jasnoty białej. rumianku. Oddziałujące przeciwbólowo: — owoc kasztanowca. owoc — róŜy. barwinka. ziele nostrzyka. Oddziałujące napotnie:. liść — bobrka.— krwiotwórczo: liść pokrzywy. owoc pietruszki. konwalii. ziele serdecznika. ziele mięty. skrzypu. pęczki topoli. Oddziałujące nasennie: — liść — melisy. — dezynfekująco na drogi moczowe: liść — borówki brusznicy. kora — wierzby. lubczyka. wrzosu. Przeciwalergiczne: — kwiat rumianku. rdestu ptasiego. Oddziałujące przeciwgorączkowo: — liść mięty. nawłoci. owoc czarnej jagody. lawendy. tymianek. pietruszki. kwiat — głogu z liśćmi. malwy czarnej. kasztanowca. ziele rdestu. kwiat — jasnoty białej. kwiat— głogu z liściem. ziele tasznika. kłącze tataraku. czarnego bzu. ruty. wilŜycy. węŜownika. kwiat lawendy. krwawnika. kora wierzby. kwiat nagietka. Oddziałujące przeciwskurczowo: — ziele jaskółcze.

czarnej jagody. Oddziałujące bakteriobójczo: — czosnek. świetlika. mielone siemię lniane. do celów leczniczych zalecane jest często klarowane masło (GEE). borówki. dziurawca. korzeń Ŝywokostu. kłącze pięciornika. korzeń — łopianu. liść — borówki brusznicy. owoc — dzikiej róŜy. czarnego bzu. skórka cytrynowa. mięty. kocanki. AJURYEDA podaje. mięty. Oczyszczające krew z toksyn i złogów — ziele — bratka polnego. liść orzecha włoskiego. cząbru. tymianku. korzeń Ŝywokostu. liść babki. gotowana cebula. Przeciwzapalne na okłady: — majeranek. maliny. nasiona czarnuszki. wierzby. liść pokrzywy. Przelewamy do pojemnika i ustawiamy na pewien okres na ziemi.Przeciwcukrzycowe: — kłącze perzu. owoc —jałowca. ziele — piołunu. macierzanki. korzeń — mniszka. znamiona kukurydzy. starohinduskiej AJURVEDZIE. Oddziałujące ściągająco: — kora — dębu. macierzanki. jasnoty białej. Wzmacniające wątrobę: — ziele — dziurawca. liść — orzecha włoskiego. ziele — rzepiku. rumianku. mniszka. brzozy. zabezpieczonym płytką. — dawkowanie pod kontrolą: ziele jemioły. suszone śliwki. dzikiej róŜy. MoŜe być przechowywane poza 32 . przywrotnika. owoc czarnej jagody. szałwii. Podgrzewamy tak długo. Ŝurawiny. rdestu ptasiego. Sposób przyrządzania: na wolnym ogniu. pokrzywy. łopianu. Powstrzymujące krwawienie: — wewnętrzne: ziele krwawnika. kocanki. rumianek. szałwia. rumianku. liść — barwinka. czosnek. kwiat — stokrotki. liść barwinka. cebula. ziele — dziurawca. surowa i gotowana cebula. szałwii. rumianku. czarnej jagody. kora wierzby. krwawnik. ogórecznika. Przyśpiesza gojenie ran: — kwiat — nagietka. kwiat — nagietka. korzeń Ŝywokostu. podgrzewamy wiejskie masło niesolone i systematycznie zbieramy drewnianą łyŜką tworzącą się pianę. ObniŜające ciśnienie krwi: — bez konieczności kontroli (nie moŜna przedawkować): cebula. łuski ze strąków fasoli. szyszki chmielu. jarzębiny. dziurawiec. czarne jagody. majeranku. kora — kruszyny. Ŝe im starsze jest GEE tym jest skuteczniejsze. aŜ piana przestanie się pojawiać. MASŁO KLAROWANE W medycynie Wschodu. orzech włoski. rdestu. kora kasztanowca. kasztanowca. bluszczyka. maliny. skrzypu. dziurawca. szałwia. szałwii. czarnej porzeczki. surowa cebula. srebrnika. nawłoci. pączki topoli. tymianku. ziele rdestu ptasiego. podróŜnika. poziomki. kłącze pięciornika. krwawnika. — zewnętrznie: okłady z kwiatu rumianku lub z gotowanej cebuli.

uzyskując takie same wyniki. strachu. — przywraca harmonię w zaburzeniach umysłu. na odległość 20 . niestrawność. grusza. ostre stany zapalne oczu i uszu. Istnieją w naturze drzewa. TERAPIA KWIATOWA Medycyna chińska niezmiennie od 5 tysięcy lat uzasadnia. zranienia. anemie. Przeciwwskazania: zapalenie jelit. topola. Ŝe schorzenia organów wewnętrznych informują na zewnątrz określonym stanem emocjonalnym. Opracował 38 zestawów dzieląc je na 7 grup. agresją. i takie. 33 . które rozumie nasze myśli. klon. Ŝe moŜliwe jest uleczenie wszelkich schorzeń. z którego zostały zerwane. rozŜalanie się nad sobą— to choroba płuc. zalewał źródlaną wodą i pozostawiał na 3 godziny w czasie największego nasłonecznienia. Prosimy. W wyobraźni widzimy. wierzba. cholera. które odbiorą szkodliwą dla zdrowia energię. jarzębina. alkoholizm. choroby weneryczne. sosna. PRZYJAZNE DRZEWA Przyroda pełna zadziwiających mądrości gotowa jest zawsze pomóc człowiekowi. Przekonany o leczniczych właściwościach porannej rosy. Wyciągamy dłonie w stronę pnia. twierdząc. a nawet paranoi. akacja. śliwa. które prześlą uzdrawiającą energię to: dąb. jeśli tylko człowiek zechce przyjąć. Płatki kwiatowe umieszczał w szklanych przezroczystych miseczkach. jak najbliŜej rośliny — matki. nie nadaje się poniewaŜ przy technologii przemysłowej dodaje się sól. jak z naszych dłoni i palców przepływa energia do drzewa. Trwałość zapewniał lekom przez dodanie alkoholu. W tym przypadku stajemy do drzewa tyłem. Chore nerki sygnalizują niedyspozycje uczuciami lęku. Czas kontaktu z drzewem 10 do 15 minut. która w naturze występuje w maleńkich ilościach i szybko znika. Wątroba objawia się gniewem. Stajemy przodem do drzewa w odległości 20 do 30 cm. złością.40 cm. Smutek świadczy o chorym sercu. którym przekazać moŜemy szkodliwą energię to: kasztan. brzoza. Podziękujmy na zakończenie. DRZEWA. jabłoń. W latach dwudziestych naszego wieku.lodówką. — pomaga w leczeniu schorzeń skóry. Dla otrzymania leczniczych wartości z gałązek. Łączymy się mentalnie (w myślach) z drzewem. a nadmierne myślenie mówi o osłabionej śledzionie. angielski lekarz Edward Bach. gorączka. przyporządkowanych do określonych stanów psychicznych. DRZEWA. Masło otrzymane metodą przemysłową. Taką metodę pozyskiwania nazywał „metodą słoneczną". co prześlą energie uzdrawiające. jest Ŝyczliwe i przyjazne człowiekowi. wiśnia. — leczy hemoroidy. orzech. — leczy gruźlicę i Ŝółtaczkę — łagodzi kaszel i uczucie duszności — usuwa zmęczenie Klarowane masło jest składnikiem dla wielu mikstur. by przejęło z nas szkodliwą energię. osika. GEE mające ponad miesiąc: — skutecznie usuwa podraŜnienia wewnętrznych organów. opracował technologię otrzymywania naturalnych leków z kwiatów. czyli w biopolu kwiatu lub krzewu. brak apetytu. zimny pęcherz moczowy sprowadza myśli samobójcze. działanie słońca zastąpił działaniem ognia. diagnozował równieŜ niedyspozycje organów w oparciu o stan psychiczny i uczucia — zalecając leki kwiatowe. a sposób ten nazwał „metodą termiczną". pędów czy pąków drzew.

by przesłało potrzebną nam energię. W wyobraźni zobaczmy jak strumień wzmacniającej energii przypływa do naszych dłoni i wypełnia całe ciało. aŜ do unicestwienia siebie. duma — niecierpliwość. Zrozumie i zaniecha dalszego przesyłania.Wyciągamy dłonie w kierunku pnia. fobie — strach przed utratą kontroli nad umysłem — strach nieznanego pochodzenia — strach i nadmierna troska o innych. rozpacz. brak nadziei — szok i jego następstwa — uraza. Czas kontaktu z drzewem 3 do 5 minut. lęki — panika. Przykłady: — Czesanie włosów drewnianym grzebieniem usuwa bezsenność. której jeszcze nie pojmujemy. napięcie Nazwa rośliny złotojeść figlarek plamisty śliwka mirabelka osika kasztanowiec czerwony grupa II zawciąg czerwieniec jednoroczny goryczka gorzkawa janowiec ciernisty grab dziki owies grupa III powojnik pnący wiciokrzew dzika róŜa oliwka kasztanowiec zwyczajny gorczyca polna kasztanowiec zwyczajny (pąk) grupa IV okręŜnica bagienna niecierpek wrzos pospolity rzepik pospolity tysięcznik orzech włoski ostrokrzew grupa V grupa VI modrzew sosna wiąz angielski kasztan jadalny gwiazda betlejemska wierzba dąb szypułkowy jabłoń płonka grupa VII cykoria podróŜnik werbena winorośl buk czerwony woda źródlana 34 . — Trzymanie w zębach kawałka drewna z osiki usuwa ból zębów. moŜe zdarzyć się. nadgorliwość. zwątpienie — brak pewności siebie — poczucie winy — przytłoczenie obowiązkami — zwątpienie. promieniują energią negatywną i nie naleŜy siadać naprzeciw rogów. przywiązanie do przeszłości — rezygnacja. zawiść. Prosimy drzewo. Jeśli nie przekaŜemy podziękowania lub polecenia. — Stoły. uczucia Strach. — Epilepsje. trudność w odnalezieniu drogi Ŝyciowej Brak zainteresowania otoczeniem — bujanie w obłokach — tęsknota. przeraŜenie — strach o znanym podłoŜu. Koniecznie naleŜy podziękować drzewu. aby przestało energię przesyłać. Tabela 1. nadopiekuńczość Niepewność — brak wiary we własny osąd — niezdecydowanie. Ŝe będzie oddawać energię nadal. których boki zbiegają się pod kątem. słaba wola — ochrona w czasie transformacji — agresja. schizofrenie. Poznajmy równieŜ promieniowanie negatywne. wahanie. gadatliwość NadwraŜliwość na wpływy zewnętrzne — cierpienie psychiczne ukryte za uśmiechem — poddańczość. zmęczenie psychiczne — Ŝyciowe rozdroŜe. podniecenie psychiczne — dominacja — nietolerancja — sztywność zasad. bóle głowy — leczą kawałki drewna z osiki utrzymywane w bliskości głowy. zgorzknienie. apatia — całkowite wyczerpanie — niechciane natrętne myśli — depresja bez przyczyny — powielanie starych błędów Samotność — wyniosłość. Nie jest to frazesem ani bajeczką. Współistnienie w przyrodzie daje moc. Nawet kawałki drewna promieniują energią i nadal są pomocne. zazdrość Przygnębienie. poirytowanie — egocentryzm. Ŝal — walka mino przeciwności losu — poczucie zbrukania Nadpobudliwość i nadmierna troska o innych — samolubstwo i zaborczość — fanatyzm. Grupa grupa I Stan psychiczny. skrajność nastrojów — pesymizm rezygnacja — zwątpienie i poczucie beznadziejności — brak motywacji.

ZAPOMNIANE LEKI 35 .

przeciwzakrzepowe. podawać na ciepło po małej łyŜeczce. w proporcji 1:1. Lek cebulowy w biegunce niemowląt Trzy cebule nacięte w kwiat gotować przez 2 godziny w 1 litrze wody. Odcedzić. Gotowana cebula jest lekkostrawna i dzieciom nie szkodzi. nieŜyt nosa i gardła. cukrzycę. 36 . Przyjmować 3 razy dziennie po kieliszku. biegunkę. Wino cebulowe 200 gram pokrojonej cebuli 100 gram miodu 600 gram białego wina Wymieszać i odstawić na 2 doby. a stosowane profilaktycznie nie dopuszczają do zachorowania. jelit. Królowa Tisharaki Shita. Pomaga w leczeniu schorzeń prostaty. Człowiek ów został uśmiercony. Leczy kamicę i krzywice. a królowa osobiście przebadała jego wewnętrzne organy. Przesączyć. Medycyna potwierdza. czyraki. oskrzeli. Uelastycznia stwardniałe tętnice. Czyniła inne próby. skąpomocz. Łagodzi nadmierną fermentację jelit. Sok z cebuli ŚwieŜy sok z cebuli pity z domieszką ciepłej wody leczy hemoroidy i nieŜyt jelit. Podano do picia wywar z cebuli i król powrócił do zdrowia. Likwiduje otyłość. Król Ashaka cierpiał na tajemniczą chorobę. zapaleniu opon mózgowych. a kał wydalany był ustami. przeciwreumatyczne. Ostudzić. wątroby i układu nerwowego. dopiero gdy posmarowała miazgą cebuli. Leczy awitaminozę. od 5 tysięcy lat znajdują się wśród specyfików skutecznie przywracających zdrowie. obrzęki. wzmacnia czynności nerek. Pić małymi porcjami. Odnaleziono podobny przypadek chorobowy. Stosowana zewnętrznie leczy brodawki. zastrzał. przeciwinfekcyjne. poprawia przemianę materii. aby uniknąć (sati) śmierci w płomieniach. ropnie płuc. grypę. Hamuje krzepliwość krwi i bezpiecznie likwiduje skrzepy. Lek cebulowy przy zapaleniu oskrzeli. kokluszu Sok wyciśnięty z cebuli mieszać z miodem. pieprzem. łagodzi stan zapalny krtani. poleciła dworskiemu lekarzowi odszukanie innego człowieka. Odsączyć. Z dobrym skutkiem leczy wiele chorób i dolegliwości: anginę. puchlinę wodną. na stosie pogrzebowym swego małŜonka. robak został uśmiercony. który cierpi na taką samą chorobę co król. Wypijać pół litra dziennie w niewielkich porcjach. awitaminozę. Leczy zapalenie opon mózgowych. obniŜa poziom cukru we krwi. astmę. a takŜe eliminuje z organizmu mocznik. wzmacnia organizm. Leczy skórę i powoduje porost włosów. węzłów chłonnych. przeciwszkorbutowe oraz przeciwsklerotyczne. Leczy gruźlicę węzłów chłonnych. gdy mamy trudności w oddychaniu. Posypała solą. nerwobóle i migrenowe bóle głowy. infekcje układu moczowego. Zastosowany do inhalacji leczy anginę. Cebula i jej bliski krewny czosnek. jest pomocna.CEBULA Skuteczność leczenia cebulą potwierdza historia odnaleziona w starohinduskich pismach z VI wieku. Wzmacnia fizycznie i umysłowo. rany ropne i wrzodziejące. odmroŜenia i oparzenia. Lek cebulowy przy biegunce 1 litr wody 1 garść łusek z cebuli Gotować 10 minut. szum w uszach i niedosłyszenie. opłucnej. Dodatkowo nałoŜyć na stopy kompres z drobno posiekanej cebuli. ułatwia trawienie. osierdzia. Odstrasza komary. Ŝe cebula ma działanie antyseptyczne. Znalazła długiego robaka wpitego w ścianki jelit. Jego organizm nie przyswajał pokarmów.

Jest to naturalny okład jałowy. połoŜyć warstwę miazgi z cebuli. Nakładać na ranę. Poprawa następuje juŜ po tygodniu. 37 . Kurację prowadzić przez tydzień. Ponownie przygotować. Owinąć gazą i wkładać na noc do ucha. Owinąć bandaŜem. oparzenia.Lek cebulowy przy kamicy Ŝółciowej DuŜą cebulę drobniutko pokroić i dusić w 4 łyŜkach oliwy z oliwek. niesolonej słoniny. Lek cebulowy na brodawki Cebulę wydrąŜyć. Wskazany dla dzieci. Owinąć bandaŜem. Szczelnie owinąć ściereczką i 2 suchymi ręcznikami. Wsypać do środka sól morską lub kamienną nieoczyszczoną. które wnikać będą w głowę. Pić na ciepło małymi łykami. Lek cebulowy na wrzodziejące rany. Najlepiej w czasie ostatniej kwadry księŜyca. Gotować pod przykryciem przez 10 minut. Umocnić flanelą. Utrzymywać przez noc. Ciepło wytworzone zwiększa uwalnianie się olejków eterycznych z cebuli. Pić codziennie rano 1/7 część leku. umocnić opatrunkiem. Rozprowadzić warstwę na tkaninę. hemoroidy. Na noc wypić filiŜankę naparu z kory kruszyny. Utworzony w ten sposób ciepły kompres nałoŜyć na stopy. zasypać cukrem. kilkakrotnie w ciągu dnia. Okład aseptyczny Zdjąć cienką błonkę. Przelać do butelki. Taką kurację moŜemy wykonywać 1 raz w roku! Lek cebulowy przeciw robaczycy 1 duŜą cebulę pokrojoną w cienkie plastry 1 litr białego wina gronowego Odstawić w zamkniętym słoju na 6 dni. Lek cebulowy przeciw puchlinie wodnej Posiekać drobno cebulę i gotować z mlekiem (jak zupę). Odcedzić. Podlać 3/4 szklanki wody i włoŜyć około 5 dkg świeŜej. PrzyłoŜyć następnym kawałkiem. rany pourazowe Gazę opatrunkową złoŜyć w kilka warstw. Postawić w ciepłym miejscu. Lek cebulowy przy migrenie i stwardnieniu tętnic mózgu NałoŜyć na głowę okład z miazgi cebuli. która znajduje się między warstwami cebuli. Otrzymanym sokiem pocierać brodawki. SpoŜywać 2 razy dziennie. NałoŜyć na chore miejsce. Pić tworzący się syrop. Powtarzamy kurację co 2 miesiące. Odcedzić. Kataplazm z gotowanej lub podpieczonej cebuli Cebulę rozkroić. czyrak. Lek cebulowy przy astmie i schorzeniach serca Pokroić cebulę i upiec w piekarniku. podpiec a gdy będzie ciepła nakładać na: ropień. Syrop z cebuli przeciw kaszlowi Cebulę posiekać ułoŜyć na spodeczku. odmroŜenia. Tampon cebulowy przy szumie w uszach Tampon z waty nasączyć sokiem z cebuli.

Łuska z cebuli Gdy pojawi się zastrzał. przy niskim ciśnieniu krwi i dla kobiet karmiących jak równieŜ przy zapaleniu płuc. Dzieciom wieszano korale z czosnku. ma nadzieję na zaistnienie ciąŜy. Do południa nie spoŜywać pokarmów. Lek czosnkowy przeciw tasiemcowi Miazgę z jednej główki czosnku gotować w mleku przez 20 minut. a takŜe mięśniaków i naczyniaków. Pić 2 razy dziennie. narośli.natura stanowiła dla nich inaczej. Czosnkowi przypisywano magiczny wpływ na siłę i odwagę. Odcedzić. Natomiast jest nie wskazany w przypadku ostrych nieŜytów Ŝołądka i jelit. W odnalezionych staroŜytnych papirusach wyczytano. Jako naturalny antybiotyk zwalcza gronkowca i bakterie okręŜnicy. Lek czosnkowy przeciw robakom 25 gram czosnku (miazga) 1 szklanka wody lub mleka Gotować na małym ogniu przez 20 minut. hamujących rozwój guzów rakowych. Kobietom. oczyszcza organizm ze złogów. miód. by oczyszczony z łusek i owinięty w tkaninę ząbek czosnku włoŜyć na noc do pochwy. leczy schorzenia płuc i dróg oddechowych. Lek czosnkowy na poprawienie głosu Pić w dowolnych ilościach. aŜ do usunięcia tasiemca. Chronił czosnek przez tysiąclecia od zarazy. Medycyna potwierdza istnienie w czosnku substancji przeciwrakowych. chroni przed zaziębieniem. na pustyni od pragnienia. Budowniczowie piramid otrzymywali codziennie jego porcje. uwalnia od robaków. Hipokrates zalecał sposób na sprawdzenie czy kobieta moŜe mieć nadzieje na zajście w ciąŜę. Miejsca po uŜądleniach potrzeć rozkrojoną cebulą. dobranych smakowo: mleko. Pić co 2 godziny po 1 łyŜce. UŜądlenia Wyjąć Ŝądło. owrzodzeń. Czosnek ma silne działanie przeciwgrzybiczne. czosnek. popękania skóry. Owinąć bandaŜem. Lek czosnkowy przy przeziębieniu 50 gram czosnku (miazga) 1 szklanka wrzącej wody Pozostawić na 12 godzin dla wyługowania substancji leczniczych. Przydzielano go codziennie rzymskim Ŝołnierzom. Dzieciom podawać po łyŜeczce. 38 . Wskazywał. Równocześnie z kuracją pitną moŜemy wykonywać lewatywą z płynu uzyskanego z gotowanej wody z kilkoma ząbkami czosnku. owinięte w tkaninę. zadrapania. Jako anty-afrodyzjak uprawiany był w ogrodach przyklasztornych. ale leczenie musi trwać nadal. by chronić je od robaczycy. Ŝe kobietom cierpiącym na bezpłodność zalecano wkładanie do pochwy ząbki czosnku. CZOSNEK W staroŜytnym Egipcie czosnek był otoczony kultem. Niekiedy juŜ po 4 dniach widoczny jest skutek. nałoŜyć na palec kilka warstw łusek z cebuli. które nie poczuły zapachu . Wzmacnia organizm. Jeśli następnego ranka poczuje w ustach zapach czosnku. Pić codziennie na czczo. W kuchni czosnek nazwany został „królem przypraw". Odcedzić. Podobnie leczyć odmroŜenia. ObniŜa ciśnienie krwi. Odsączyć.

sok z cytryn i wodę wymieszać i pozostawić na 2 dni. Wykonać lewatywę przy pomocy gruszki. Powtarzać zabieg co 2 dni. Do celów leczniczych bardziej odpowiednim jest korzeń chrzanu dziko rosnącego. SmaŜyć na małym ogniu do uzyskania jednorodnej masy. Odcedzić. biały po rozkrojeniu. UŜądlenia Wyjąć Ŝądło. Rozkroić ząbek czosnku i smarować uŜądlone miejsce.5 litra winnego octu Wymieszać i odstawić na 10 dni. Pić po łyŜce na godzinę przed posiłkiem. aŜ do skutecznego usunięcia owsików. oliwę i smalec niesolony. Słoik zamknąć i odstawić na 2 tygodnie często wstrząsając. Dla spoŜycia stosujemy chrzan ogrodowy. Najlepszy jest chrzan jednoroczny. rzęsistkiem lub przy innych zakaŜeniach narządów płciowych kobiety. Przy niedosłyszeniu o podłoŜu reumatycznym i przy bólach uszu wkładać do ucha nasączony tampon owinięty w gazę. Stosować do dezynfekcji ran i na okłady w bólach reumatycznych. Podawać wewnętrznie sok z cytryny. bólach mięśniowych. Stosować na okłady przy zmianach chorobowych skóry. Lek czosnkowy obniŜający ciśnienie 30 ząbków czosnku (miazga) 0. Zlać do butelki. Stosować przy zwichnięciach. Olejki eteryczne chrzanu mają właściwości naturalnego antybiotyku. W Polsce znany jest jako dziko rosnący i chrzan ogrodowy. Lek czosnkowy przeciw owsikom Wymieszać miazgę z 3 ząbków czosnku w 2 szklankach wody przegotowanej i odpowiednio przestudzonej. Nasączyć tampon i umieścić w pochwie gdy cierpimy na zakaŜenie droŜdŜami. Przecedzić. reumatycznych i przy nerwobólach. Lek czosnkowy w oleju 50 gram czosnku ( miazga) 200 ml oliwy Składniki wymieszać. Przecedzić. CHRZAN Znany i stosowany w staroŜytnym Egipcie. MoŜna dodać nieco miodu do smaku. Lek czosnkowy z gliceryną 50 gram miazgi czosnku 100 ml gliceryny Wymieszać i odstawić na tydzień w zamkniętym słoiku.5 kg cytryn ( sok) 1 litr przegotowanej chłodnej wody Miazgę czosnkową. Przelać do czystego słoika. Odsączyć. Przy hemoroidach przykładać na noc nasączony tampon. Końcówkę gruszki smarować oliwką. Kontrolować ciśnienie krwi. 39 . Lek czosnkowy na okłady 30 gram czosnku ( miazga) 0.Maść czosnkowa Wziąć w równych ilościach miazgą czosnkową.

pieczone lub gotowane. ułatwiają trawienie i leczą przewód pokarmowy. niedomykaniu zastawek. odświeŜają i regenerują wątrobę. 1 jabłko spoŜyte rano — działa oczyszczająco 1 jabłko zjedzone wieczorem — działa przeczyszczająco 40 . tracą zainteresowanie Ŝyciem. Kompres trzymać przez kilka minut. wyizolowane. odnawiają florę bakteryjną. Umocnić bandaŜem. JABŁKO Jabłko jest popularnym owocem. Syrop z chrzanu Zetrzeć korzeń chrzanu i przełoŜyć do filiŜanki. NałoŜyć kompres na miejsce dotknięte artretyzmem. Jabłka wzmacniają mięśnie i układ nerwowy. miaŜdŜycy i nadciśnieniu tętniczym. Całodzienna dawka syropu. Dla celów leczniczych zaleca się jabłka spoŜywane na surowo razem ze skórką. otyłości. napary ze skórki i z kwiatów jabłoni. mają trudności w koncentracji. razem ze skórką. oczyszczają krew z toksyn. to 2 łyŜeczki. w złej przemianie materii. Odstawić pod przykryciem na 12 godzin. Pić między posiłkami. W medycynie naturalnej wskazane jest leczenie jabłkami: infekcji jelitowych. przez co zabija się w nich energie Ŝycia.Chrzan jako lek na reumatyzm Kuracja pitna: Około 30 gram startego chrzanu zalać 1 litrem wody. Dzieci odŜywiane takimi owocami stają się apatyczne. Pić syrop tworzący się w filiŜance. czują się zagubione. osłabienia sił fizycznych i intelektualnych. kołataniu serca umieścić w okolicy serca mały woreczek z wiórkami korzenia chrzanu ususzonego lub poduszkę z nasion białej gorczycy. choć mogą być od naszych dorodniejsze. przekrwieniu wątroby i zastoinach krwi w naczyniach krwionośnych i mózgowych. Skóra pod okładem powinna być zaczerwieniona ale nie moŜe być spryszczona. Mimo popularności lecznicze walory jabłek są mało znane i niewykorzystywane. Jabłek z importu nie powinniśmy spoŜywać. przy bezsenności i nadpobudliwości emocjonalnej. przyłoŜyć drugim kawałkiem materiału. pozostawiając witaminy i sole mineralne. do pół godziny. Lek przy paradentozie Dla wzmocnienia dziąseł i zębów naleŜy Ŝuć kawałek korzenia chrzanu świeŜego lub suszonego. Dla dłuŜszego przechowywania i transportu owoce to nasycane są promieniami cezu i kobaltu. a takie jabłko mimo długiego przechowywania nie psuje się (równieŜ napromieniowane są inne owoce i warzywa). artretyzmie i reumatyzmie. w schorzeniach mięśnia sercowego. Zasypać cukrem. Jabłka na surowo Osoby starsze powinny spoŜywać jabłka systematycznie. Jest to środek Ŝółciopędny. zawałach. NaleŜy jeść jabłka z najbliŜej rosnących od nas drzew — promieniują energią podobną naszej. wiąŜą radioaktywne pierwiastki. Bardziej znane są ich walory smakowe w celach konsumpcyjnych. Okłady: zetrzeć korzeń chrzanu ze skórą rozprowadzić warstwę na tkaninie. Lek dla chorych na serce Przy schorzeniach mięśnia sercowego. dostarczanym nam z bogatych w nie polskich sadów. W długotrwałych zaparciach lub rozwolnieniach reguluje system wydalania. Podobne działanie uzyskujemy nosząc krąŜek z blachy miedzianej o średnicy 6 centymetrów. zmniejszają poziom cholesterolu. są moczopędne. NałoŜyć ceratkę.

reumatyzmem i artretyzmem oraz przy egzemie naleŜy pić między posiłkami. Na szklankę wrzątku wrzucić 1 łyŜkę zmielonych skórek. obniŜa nadciśnienie. Kuracja jabłkowa w leczeniu grypy Przez okres chorowania na grypę ( 2 do 3 dni) zjadać codziennie pół kilograma startych jabłek. Pić 1 szklankę przed snem. który skutecznie usuwa obrzęki pochodzące z niewłaściwej pracy serca i nerek. Pić 2 łyŜeczki soku przed kaŜdym posiłkiem. Jabłko z sokiem cytrynowym Utrzeć jabłko ze skórką. Lek na grzybicę Przepołowić jabłko i wybrać środek nasienny. Pocierać skórę w miejscach chorobowo zmienionych. Przy schorzeniach: wątroby. dodać soku z cytryny — ułatwia trawienie węglowodanów. Potrawa taka jest lekiem. Wskazania: przy zaparciach pić na czczo. 41 . TakŜe przy zapaleniu jelita cienkiego i okręŜnicy. Działa równieŜ wykrztuśnie. Dodać równieŜ kilka liści porzeczek. Pić leczniczo 4 szklanki dziennie. jelit. Suszone skórki z jabłek Ususzyć dobrze skórki i zemleć. cieszył się zawsze popularnością w ludowym lecznictwie i kuchni.Przy biegunce u dzieci Przy biegunce podawać dzieciom starte jabłka. Herbata na bezsenność Skórki z jabłek odmiany „Reneta" gotować przez 15 minut. Podobnie postępować w biegunce wywołanej ząbkowaniem. Reguluje gospodarkę kwasowo — zasadową w organizmie. Napar z kwiatów jabłoni Przyrządzić napar z 30 gram suszonych kwiatów jabłoni w 1 litrze wrzątku. nerek objawiających się skąpomoczem. Jabłko jako środek przeczyszczający Utrzeć jabłko odmiany „Reneta". jako wyłączne poŜywienie. WłoŜyć w wydrąŜenie nieco siarki. a po pół godzinie słabą herbatę — lekko posłodzoną. Połówki związać i upiec. rozkrojone z wydrąŜoną połówką. Pić ciepły małymi łykami. Następnie odcedzić i osłodzić miodem. Łagodzi kaszel. Jabłko pieczone Gdy boli ucho przykładać wcześniej upieczone jabłko. Odstawić na dwie godziny. Odcedzić. Powinniśmy umocować chustką i głowę owinąć ciepłym szalem. Odstawić na 15 minut. OCET JABŁKOWY Ocet jabłkowy zwany niekiedy octem winnym. Odstawić na 15 minut. Działa przeczyszczająco i rozwalniająco. Lek na obniŜenie ciśnienia tętniczego Ugotować ryŜ i wymieszać ze startym jabłkiem.

Zalewamy osłodzoną wodą. wyczerpaniu ogólnym. oznacza. Na kaŜdy litr przefiltrowanego roztworu dodajemy 5 do 10 dkg cukru i odstawiamy w ciepłe miejsce do drugiego etapu fermentacji. Ustępuje swędzenie. złym samopoczuciu przy zmianach pogody. Naczynie zawiązujemy płótnem. przez 2 tygodnie. Codziennie kilkakrotnie mieszamy roztwór drewnianą łyŜką. schorzeniach skóry. Niekiedy moŜemy dodać miodu. o temperaturze — od 20 do 30°C. dla dzieci — 1 łyŜeczkę octu jabłkowego z 2 łyŜeczkami miodu rozpuszczonymi w pół szklance ciepłej. Najczęściej stosujemy: u dorosłych — 2 łyŜeczki octu jabłkowego z 2 łyŜeczkami miodu. 42 . a choroba trwa krócej. Naczynie przykrywamy tkaniną i przechowujemy w ciepłym miejscu. Wewnętrznie: pić rano i wieczorem 1 szklankę cieplej przegotowanej wody z 2 łyŜeczkami jabłkowego octu. Pić codziennie po 1 szklance. Ŝe fermentacja została zakończona. Ocet jabłkowy przyjmujemy profilaktycznie i leczniczo w schorzeniach reumatycznych. Półpasiec Jabłkowym octem nasączyć gazę i nakładać — na miejsca zaatakowane półpaśćcem. usunąć robaczywe i chore miejsca. najlepiej spadowych. Przygotowanie octu jabłkowego — sposób II Z umytych jabłek.Przygotowanie octu jabłkowego — sposób I Do szklanego naczynia wkładamy obierzyny ze zdrowych jabłek. Nadciśnienie Przed kaŜdym posiłkiem pić 1 do 3 łyŜek octu jabłkowego. 1 łyŜeczkę octu jabłkowego i 1 kroplę jodyny. Zlewamy do butelek. przyjmując na kaŜdą szklankę wody 1 łyŜkę cukru. Łzawienie oczu Przygotować mieszankę: 1 szklankę ciepłej przegotowanej wody. LECZENIE OCTEM JABŁKOWYM śylaki Zewnętrznie: przemywać jabłkowym octem Ŝylaki lekko masując. Zetrzeć na tarce lub zgnieść na miazgę w maszynce do mięsa. Po 10 dniach przecedzamy przez woreczek z gazy. Ból głowy Wlać do garnuszka pół szklanki winnego octu i pół szklanki gorącej wody. Kiedy płyn uspokoi się i przybierze jasny kolor. biorąc na 1 litr wody 0. Aby przyspieszyć naturalną fermentację dodajemy około 10 gram droŜdŜy piekarskich i skórki z czerstwego chleba. Ocet jabłkowy otrzymujemy po 3 lub 4 tygodniach. dwukrotnie. Skutek leczenia widoczny po miesiącu — rozniesione Ŝyły zaczynają się zmniejszać. W miarę ustępowania dolegliwości stopniowo zmniejszać dawkę. doprowadzić do wrzenia. Miazgę zalewamy ciepłą. aŜ do zniknięcia lub zmniejszenia bólu. przegotowanej wody. przegotowaną i osłodzoną wodą. na pół szklanki ciepłej przegotowanej wody. zaburzeniach trawienia charakteryzujących się nadmiarem śluzu w organizmie. Przelewamy do butelek i korkujemy. Czas produkcji octu jabłkowego tym sposobem trwa od 40 do 60 dni. Stosować do inhalacji — nakrywać głowę duŜym ręcznikiem i głęboko wdychać opary. otyłości.8 kg miazgi oraz 100 gram miodu lub cukru. rano i wieczorem.

III dzień — sok z 1. Usuwanie kamieni Ŝółciowych Mieszankę soku z cytryny i oliwy z oliwek spoŜywać przed snem. Piasek i małe kamyki w takiej kuracji wydalane są bezboleśnie. Przygotować mieszankę: — Ŝółtko jajka — łyŜeczka miodu — łyŜka jabłkowego octu Wymieszać i wcierać w chore miejsce. Następnie kładziemy się na prawym boku na 1 godzinę. chorobach skóry. Oparzenia Miejsca oparzone przemywać octem jabłkowym lub nasączać nim opatrunek. naleŜy przed snem nasmarować ciało octem jabłkowym. Kuracja trwa przez miesiąc. Przy krwawieniach Przy krwawieniach hemoroidalnych. Usuwanie kamieni nerkowych Utrzeć Ŝółtko do białości z 1 łyŜeczką cukru. MoŜemy nadal prowadzić kurację przyjmując codziennie sok z 2 cytryn i 1 łyŜki oliwy z oliwek. Dla cięŜarnych Przed kaŜdym posiłkiem pić szklankę ciepłej przegotowanej wody z 2 łyŜkami octu jabłkowego i 2 łyŜkami miodu. Codziennie zwiększać ilość soku o pół cytryny aŜ dojdziemy do 9 cytryn dziennie. a w Ŝołądku przyjmuje odczyn zasadowy. Stosowana przy infekcjach.5 cytryn i 1 łyŜki oliwy z oliwek. schorzeniach płuc i nerek. Sposób II (utykanie spowodowane zapaleniem stawów) Pić przed kaŜdym posiłkiem 10 łyŜeczek octu jabłkowego. w następujący sposób: I dzień — sok z 0. obfitych miesiączkach — pić codziennie 1 szklankę ciepłej wody z 2 łyŜeczkami jabłkowego octu.5 cytryny i 1 łyŜki oliwy z oliwek. CYTRYNA Cytryna jest owocem szczególnym. niedostatecznym trawieniu. Jest lekiem naturalnym o wszechstronnym działaniu. Ucierając dodawać łyŜeczkę soku z cytryny i łyŜeczkę koniaku — nadal ucierać i stopniowo dodawać 150 ml oliwy z oliwek. IV dzień — sok z 2 cytryn i 1 łyŜki oliwy z oliwek. Utykanie na nogę Sposób I (pourazowe). Neutralizuje zatem nadkwaśność Ŝołądka czy zakwaszenie organizmu. 43 . krwotokach z nosa.Nadmierna potliwość Gdy cierpimy na nadmierną nocną potliwość. II dzień — sok z 1 cytryny i 1 łyŜki oliwy z oliwek. Następnie zmniejszać ilość soku o pół cytryny. który w jamie ustne ma smak kwaśny. Tak przygotowaną miksturę pić małymi łykami przez pół godziny.

Krwawienie z nosa Przy krwawieniu włoŜyć do nosa wacik nasączony sokiem z cytryny. Lek przeciw owsikom ZmiaŜdŜyć nasiona cytryny i wymieszać z miodem. Wytrzeć i pokroić. Głowę owinąć chustką. Oczyszczony organizm wzmacnia skutecznie siły obronne i uaktywnia prace gruczołów wydzielania wewnętrznego. Stosowanie takiej kuracji przez miesiąc. Czereśnia ma wiele właściwości leczniczych. Działa on moczopędnie oraz usuwa z organizmu zastałe płyny obrzękowe. Owoce czereśni są zasadotwórcze i neutralizują zakwaszony organizm. PrzełoŜyć do naczynia i wieczorem zalać wrzącą wodą. Pić między posiłkami. Kuracja oczyszczająca Zastosować przez kilka dni dietę czereśniową — spoŜywać wyłącznie czereśnie. Napar z szypułek Pić wywar z gotowanych w wodzie ogonków czereśni. moŜe poprawić jakość słuchu. wrzątkiem (zmywanie toksyn). Przez kilka minut gotować. Odwar z kory drzewa czereśniowego Korę rozdrobnić noŜem na niewielkie kawałeczki i wrzucić na wrzątek. 44 . Lek w migrenie Na czoło i na skronie przykładać kompres z soku z cytryny lub nakładać plasterki cytryny. Rano wypić na czczo (najlepiej między 01 . CZEREŚNIA Do celów leczniczych wykorzystujemy owoce czereśni. Odcedzić. przez co usuwa z siebie wszelkie schorzenia. Taki lek zalecany jest przy stanie przedzawałowym — powoduje rozpuszczenie drobnych skrzepów krwi w naczyniach krwionośnych. Zabieg wykonywać co drugi dzień. Lek przy zapaleniu ucha Zakrapiać do ucha sok z cytryny. Likwiduje robaczycę. Lek przy zapaleniu jamy ustnej Płukać jamę ustną mieszanką ciepłej wody z dodatkiem soku z cytryny i miodu.03 w nocy). oczyszczając i odmładzając go. Zakładać wacik. szypułki oraz Ŝywicę z kory drzewa czereśniowego. Doskonale oczyścimy organizm z toksyn po zimowym Ŝywieniu. Przyjmować codziennie na czczo. Sok z cytryny z chrzanem Na l część soku z cytryny wziąć 4 części startego chrzanu.Lek odświeŜający wątrobę Sparzyć cytrynę. Sok z cytryny Niszczy pasoŜyty jelitowe. działa na cały organizm odtruwając.

Okłady takie skutecznie leczą poniewaŜ zawierają olejki eteryczne o właściwościach antyseptycznych. Napar z liści Stosować do nasączenia okładów na rany i wrzody. Skutecznie leczy: przyzębice i wypadanie zębów. wymieszanego z krótko zagotowanymi droŜdŜami piekarniczymi. przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych. antyseptycznych olejków eterycznych i witamin w owocach czarnej porzeczki powoduje. Napar z liści porzeczki jest skutecznym lekiem o 45 . Działa moczopędnie. Ŝe jest wszechstronnym lekiem naturalnym. Usuwa zmęczenie. przeciwartretyczne i przeciwszkorbutowe. leczy Ŝółtaczkę. piasek i kamienie nerkowe. Kurację moŜemy wspomagać przez picie soku pomidorowego. Wzmacnia wątrobę. Wzmacnia Ŝołądek. Do celów leczniczych uŜywamy owoców i liści czarnej porzeczki. Stosować przez cały sezon owocowy— usuwa zniekształcenia i opuchnięcia stawów. Ma właściwości przeciwgnilne. Plaster z owoców czereśni ZmiaŜdŜyć owoce bez pestek i wykorzystywać na okłady. przeciwbiegunkowe. Taki kompres przyłoŜony na czoło usunie bóle migrenowe głowy. Uaktywnia system trawienny likwidując skazę krwotoczną. Odtruwanie organizmu Na szklankę wrzątku wrzucić garść liści z czarnej porzeczki. Wpływają na skuteczne gojenie się ran dochodzących do kości i przyśpieszają powstawanie nowej zdrowej tkanki. Po takiej kuracji ustąpią obrzęki i bóle stawów. niezaleŜnie od wieku i stopnia zaawansowania choroby. PORZECZKA CZARNA Wysoka zawartość leczniczych. niedokrwistość. pomocnym przy wielu schorzeniach. Poprawia pracę nerek usuwając zatrzymywanie się moczu. posiada właściwości przeciwszkorbutowe. biegunkę oraz anginę. Maść z Ŝywicy drzewa czereśniowego śywice z drzewa czereśniowego rozpuszczać w niewielkiej ilości wody. Smarować nim kurzajki i plamy na skórze rano i wieczorem. wzmacnia i uspokaja. Rozpuszcza nadmiar kwasu moczowego. Działa jako odtrutka. Pić rano i wieczorem. zaćmę soczewkową. a tym samym leczy gościec.Kuracja przeciwartretyczna Jeden z posiłków zastąpić przez spoŜycie pół kilograma czereśni. Okłady na rany Ŝylakowe Na trudno gojące się i otwarte rany Ŝylakowe przykładać świeŜe liście lub rozgniecione owoce czarnej porzeczki. UŜądlenia przez owady Wyciągnąć Ŝądło i miejsce po ugryzieniu natrzeć zgniecionym liściem czarnej porzeczki. reumatyzm. PrzyłoŜony na szyję wzmocni i odmłodzi organizm. Olej z pestek czereśni Z miąŜszu pestek wycisnąć olej. napotnie. zapalenie gruczołu krokowego. niewłaściwą krzepliwość krwi. likwiduje zatrucia i infekcje bakteryjne. antytoksycznych. artretyzm. Otrzymana maść jest lekiem na liszaje i artretyzm. Oczyszcza arterie uwalniając od miaŜdŜycy i bólów migrenowych.

Są przeciwrakowe. Jest lekiem działającym napotnie. Przeczyszcza jelita i działa moczopędnie. schorzeniami gastrycznymi. zmianami gośćcowymi kości. Wzmacniający koktajl 4 łyŜki soku malinowego sok z pół cytryny 2 łyŜki wody 2 łyŜeczki miodu 2 kawałki lodu. Słodzić 1 łyŜeczką miodu. zmniejszają obrzęki. napotne. nieŜytem pęcherza moczowego. Są moczopędne. MALINY Do celów leczniczych stosujemy owoce. Kąpiel — pobudza czynność nadnercza. przeciwbólowe i stanowią skarbnice naturalnych witamin. Wzmacniają ogólnie organizm. oczyszczają i rozrzedzają krew. Porzeczka oczyszcza. zapaleniem dróg moczowych. Do celów leczniczych słuŜą owoce i liście. zatrzymuje krwotoki. drobno pociętych liści i młodych pędów. Podczas grypy lub przeziębienia przyjmować po kilka filiŜanek dziennie. artretyzmem. Maliny poprawiają krąŜenie krwi. Usuwa niedyspozycje organów wewnętrznych. Leczy gościec. które objawiają się niewydolnością lub stanem zapalnym wątroby. Na przeziębienie Przygotować napar z 1 łyŜki świeŜych lub suszonych owoców malin. znana jest odmiana biała i róŜowa. leczy skazę limfatyczną. aseptyczne. Lecznicze są maliny leśne i uprawiane w ogrodach. uŜywać do płukania gardła i jamy ustnej. pod przykryciem przez 20 minut. PORZECZKA CZERWONA Oprócz odmiany czerwonej. puchliną wodną. dolegliwościami serca i bólami migrenowymi. zaparciem. odświeŜa. wzmacnia organizm. kamicą nerek. Parzyć. 46 . Kąpiele z odwaru liści porzeczkowych Stosować przy wysypkach i wszelkich zmianach chorobowych skóry. Odwar z liści i pączków Odwar z liści gotowanych w wodzie zmniejsza puchlinę wodną. liście i młode pędy. miaŜdŜycą naczyń krwionośnych i mózgowych. Okłady na trudno gojące się rany Na rany Ŝylakowe i inne trudno gojące się rany stosować okłady z rozgniecionych owoców porzeczki. Wpływa korzystnie na trawienie i tamuje krwawienia.właściwościach przeciwbakteryjnych i ściągających. reumatyzmem.

takich jak rubin i cynk.zachowuje takie same zdolności lecznicze. Jest zasadotwórczy. Umieścić w garze kamiennym lub szklanym słoju i zalać ciepłą. Owoce agrestu i sok spoŜywamy na surowo. Doprawić do smaku miodem. Leczniczo pić 1 szklankę soku dziennie. Jako produkt leczniczy bardzo powoli. w rozcieńczeniu z ciepłą przegotowaną wodą. odkwaszający wątrobę.AGREST Wszystko co owocuje na wiosnę. Sprzyja zmniejszeniu nadwagi. wychładzający. Kwas (napój) z buraków — sposób I Oczyszczone i umyte buraki w łupinach pokroić w cienkie plastry albo w zapałki. Sok z buraków MoŜemy zetrzeć buraki i odsączyć z nich sok lub uzyskać sok z sokowirówki. moczowego. W medycynie naturalnej wspomaga leczenie choroby nowotworowej. W powaŜnych schorzeniach. przewlekłych schorzeń wątroby i dolegliwości płuc charakteryzujących się zmianami na skórze. Ŝe 75% spoŜycia powinno stanowić spoŜywanie buraków na ciepło. Sok z buraka moŜe stanowić jeden ze składników w mieszance soków warzywnych. w dwudniowych odstępach. zalecany jest przy stanie zapalnym wątroby jako pokarm odświeŜający. Oczyszcza organizm. przez co wpływa na jej odświeŜanie likwidując niedokrwistość. pieczone . dopiero teraz jest rozpoznawany. Przykryć ściereczką i pozostawić w ciepłym miejscu. Oczyszcza wątrobę z drugo zalegającej w niej krwi. przegotowaną wodą. przegotowaną wodą. drugi zestaw moŜna było wykorzystywać. Przykryć tkaniną. by nim uzupełniona woda wyługuje buraki. odkwasza. Stosowany do leczenia stanów zapalnych przewodu pokarmowego. W kuchni burak czerwony stosowany był od dawna. Odcedzić kwas. Najczęściej juŜ po 5 dniach zdatny jest do spoŜycia. Przyjmowanie tylko surowych. Musimy wówczas pamiętać. Uzyskany kwas burakowy moŜemy pić po pół szklanki rano i wieczorem. Działa odświeŜająco i jest łatwostrawny. pastewny. Tak naturalne leki tworzy przyroda. Współcześnie istnieją odmiany buraka: ćwikłowy. Jest Ŝółciopędny. odświeŜa. a ze względu na obecność w nim biopierwiastków promieniotwórczych. składającą się wyłącznie z buraków. Odstawić w chłodne miejsce. Napój ten wzmacnia organizm. nowotworowych zaleca się niekiedy jako jedyną dietę. Dodać skórkę razowego chleba i 2 lub 3 ząbki czosnku. zachowując regularność w leczeniu. Kwas burakowy — sposób II Do słoja o pojemności 1. przez co odkwasza organizm regulując gospodarkę kwasowo — zasadową. Wzmacnia trawienie. Przelewać do butelek. Najczęściej proces kiszenia trwa 4 do 5 dni. cukrowy. Odstawić w ciepłe miejsce do ukiszenia. W miejsce zlanego soku wlać następną porcję ciepłej. Zalać letnią. Agrest wzmacnia ruch robaczkowy jelit. gotowane. ma wysoką wartość biologiczną.5 litra naleŜy wziąć 4 buraki średniej wielkości. wpływa rozwalniająco i przeczyszczająco na zawartość jelita grubego. Odcedzić. przegotowanej wody. Oczyszczone pokroić w plastry lub zapałki (razem ze skórką). MoŜemy spoŜywać buraki w kaŜdej postaci: na surowo. Praktyczniej jest nastawić równocześnie dwa słoje do fermentacji. ma właściwości oczyszczające i odświeŜające organizm. Zawiera biostymulatory. zimnych buraków zgasi ogień trawienny „agni" i organizmowi trudno będzie podjąć prawidłowy 47 . BURAK CZERWONY Burak znany był juŜ w staroŜytności na 8 wieków przed naszą erą.

Na 1 część wagową soku dodać 4 części wagowe miodu. Przyjmować po 2 łyŜki. uaktywnia wątrobę i woreczek Ŝółciowy do jego opróŜnienia. Zalecany dla dzieci— w mniejszych ilościach. reumatyzm łagodzi uczulenia. seler pokroić i uzyskać z nich miazgę. Pięciodniowa kuracja dietą ziemniaczaną leczy zapalenie nerek objawiające się podwyŜszonym poziomem mocznika i kreatyniny. Wpływa korzystnie na układ oddechowy. Oprócz wartości kulinarnych znane są równieŜ lecznicze właściwości ziemniaków. Przecedzić. Jest pomocny przy bronchicie. Podawać dzieciom w mniejszych ilościach. umyte ze skórką: buraki. Stosować przy kamicy Ŝółciowej Sok z rzodkwi z miodem Zetrzeć czarną rzodkiew bez skóry i wycisnąć sok.5 kg dziennie. Utworzony syrop odsączyć. Gdy masa z warzyw będzie ukiszona. SpoŜywany leczniczo od 1 do 1. Przechowywać w słoiku. chronicznym bronchicie. Posypać cukrem. rozpuszcza kamienie nerkowe. działa Ŝółciopędnie i Ŝołciotwórczo. RZODKIEW CZARNA Do leczniczych celów uŜywany jest korzeń i liście. Syrop . pietruszkę. Dla lepszej fermentacji moŜemy dodać szklankę soku z kiszonej kapusty lub z kiszonych ogórków. Przyjmować około 5 łyŜek codziennie. Odstawić na 10 godzin.5 kg pozostałych warzyw.sposób I Zetrzeć czarną rzodkiew bez skóry. Masę z warzyw zalać ciepłą przegotowaną wodą. wielomocz. Wstawić do gorącego piekarnika na 2 godziny. Napój z warzyw Oczyszczone. a uzyskany syrop przelać do butelki. Na 1 kg buraków przyjąć 0. kokluszu. Rzodkiew ma właściwości przeciwszkorbutowe. SpoŜywanie ziemniaków jako potraw naleŜy ograniczyć 48 . schorzenia wątroby i pęcherzyka Ŝółciowego. Syrop — sposób II Zetrzeć czarną rzodkiew (bez skóry) i posypać cukrem. po 2 łyŜeczki. nadmierne pragnienie. likwidując tym samym cukromocz. Przykryć i odstawić w ciepłe miejsce. Pić małymi łykami. dlatego zalecana jest w schorzeniach płuc: astmie. ureguluje gospodarkę zasadowo — kwasową krwi. poprawia pracę nerek i wątroby. Likwiduje niestrawność. odcedzić. Syrop zalecany jest równieŜ dla dzieci — wzmacnia chorowite organizmy.proces trawienia. potem rozpowszechnił się w Europie. ZIEMNIAK Ziemniak został przywieziony z Peru przez Hiszpanów. Działa przeciwnowotworowo. Starannie wymieszać. MoŜna pić w rozcieńczeniu z ciepłą wodą lub dodać do smaku soku z cytryny albo kwasku cytrynowego. Sok z czarnej rzodkwi Około 50 gram soku rozcieńczamy ciepłą wodą. przed kaŜdym posiłkiem i przed snem. Przyjmować przed posiłkiem i przed snem. marchew. kamicę nerkową i Ŝółciową. Jest moczopędna i wzmacnia trawienie. Zgodnie z medycyną Wschodu płuca odpowiadają za choroby skóry (skóra nazywana jest trzecim płucem) — rzodkiew czarna leczy egzemę.

MoŜna rozmieszać mąkę ziemniaczaną w wodzie zimnej i wlać do ciepłej wody znajdującej się w wannie. kamienie). oparzenia. łagodzi schorzenia skóry. cukrzycę. Profilaktycznie przyjmować pół szklanki dziennie — okresowo. pęcherzyce. Okłady na liszaje Z mąki ziemniaczanej i niewielkiej ilości wody zrobić papkę. łuszczyce. przez 34 dni. zranienia i inne zmiany chorobowe na skórze. pęknięć skóry i trudno gojących się ran. Kąpiel taka likwiduje uczucie swędzenia. Sokiem z ziemniaków moŜemy płukać gardło przy stanie zapalnym. Stosowany zewnętrznie leczy schorzenia skóry. sok z marchwi lub sok z cytryny. Jest przeciwalergiczny. leczy egzemę i inne zmiany chorobowe na skórze. Oddziałuje na pracę serca. Leczy skutecznie owrzodzenie Ŝołądka. liszaje. Napar z nasion szpinaku Nasiona parzyć pod przykryciem przez 5 minut. Kąpiel w krochmalu Ugotować krochmal z mączki ziemniaczanej i dodać do wody w wannie. Sok Krwiotwórcze właściwości szpinaku i jego zasadowość sprzyjają. Nakładamy na miejsca o skórze chorobowo zmienionej. wzmacnia nerki i przewód pokarmowy. Starty ziemniak na okłady Na tarce ścierać ziemniak i dodać niewielką ilość oleju słonecznikowego. Sok z surowego ziemniaka SpoŜywać po pół szklanki dziennie. Nakładać na skórę zmienioną liszajem. SZPINAK Szpinak powoduje równomierne rozłoŜenie się tłuszczu w organizmie.do ćwierć kilograma dziennie. Zalecany przy obstrukcji. MoŜemy dodać do smaku miód. na pół godziny przed posiłkiem. Po wymieszaniu stosować na okłady w przypadku oparzeń. dwunastnicy. Odmładza i uaktywnia pracę trzustki. Wywar z obierzyn ziemniaka Rozpuszcza złogi w nerkach (piasek. odmroŜeń. Jest zasadotwórczy i krwiotwórczy. Ŝe jest pomocnym lekiem przy anemii i białaczce. Korzystnie wpływa na płuca. 49 . Odtłuszcza i regeneruje wątrobę. Szpinak na schorzenia skóry Liście świeŜego szpinaku dusimy w niewielkiej ilości oleju słonecznikowego. Pić 3 razy dziennie.

Odstawić na 15 minut. Lek przeciw owsikom Przygotować lek z naci pietruszki. Do celów leczniczych wykorzystujemy korzeń. Odstawić pod przykryciem na 15 minut. pod przykryciem. Lek do irygacji 100 gram nasion rozdrabniamy w młynku 1 litr wody Zagotować do wrzenia. Gotować w szklance wody przez 3 minuty. zaburzenie w miesiączkowaniu. Stosować równieŜ przy stanie zapalnym sutka i przy zastoju pokarmu u kobiet karmiących. równieŜ dziąsła i policzek. Osłodzić miodem. Lek poalkoholowy 50 gram korzenia pietruszki 1 gram skórki pomarańczowej 1 gram skórki grejpfrutowej 1 litr wody Wszystkie składniki gotować. Lek pietruszkowy przy zapaleniu oka Wycisnąć sok ze świeŜego korzenia pietruszki. skąpomocz. Szczególnie zaleca się ostroŜność dla kobiet cięŜarnych i dzieci. Pić przed posiłkami po ćwierć szklanki. Lek przy długotrwałych biegunkach 25 gram korzenia pietruszki 10 gram kory dębu garść soczewicy 1 litr wody Wszystkie składniki gotować na małym ogniu przez 20 minut. Leczy wątrobę i uwalnia od alkoholizmu. Smarować przy nerwobólach. ukąszenia os i pszczół — łagodzi ból i likwiduje opuchliznę.PIETRUSZKA Podobnie jak cebula. Stosować do irygacji gdy w pochwie pojawią się białe upławy. aŜ do przywrócenia stanu normalnego. Sok pietruszki ze spirytusem Wycisnąć sok z korzenia pietruszki i wymieszać z 70 % spirytusem w proporcji 1:1. kapusta i por. czosnek. pietruszka ma ogromne właściwości lecznicze. Nasiona są bogate w olejki eteryczne i działają silniej niŜ korzeń pietruszki. 50 . Odsączyć i ostudzić do odpowiedniej temperatury. Odtruwa organizm z toksyn poalkoholowych. Zakrapiać po 1 lub 2 krople do oka przy stanie zapalnym. Nie naleŜy ich naduŜywać. Pić na czczo. Przy bólu zębów smarować wzdłuŜ trasy nerwu. reumatyzm 25 gram rozdrobnionych nasion pietruszki lub korzenia albo naci gotować w 1 litrze wody przez 3 minuty. Stosować na rany. Pić codziennie na czczo. nasiona. Pić rano i wieczorem po 1 szklance na ciepło. aŜ płyn zmniejszy się o połowę. nać. korzenia selera i fiołka wonnego. Na noc moŜemy nakładać kompres ze świeŜego soku. Okład antyseptyczny z naci Z naci pietruszki robimy miazgę. Nakładać warstwą na gazę. Lek pietruszkowy na: kamicę nerek.

pobudza wzrost ciała u dzieci. aŜ pojawią się krople soku. MoŜna jeszcze liście utrzymać przez pół godziny w oleju słonecznikowym. cięŜkim odŜywianiu doskonałą odtrutką dla organizmu będzie picie świeŜego soku z młodej kapusty. SpoŜywać surówkę z kapusty i jeść kapustę kiszoną. poprawia krąŜenie krwi. co spowoduje równieŜ ich zmiękczenie. Przyjmowana wewnętrznie w postaci soków z kapusty świeŜej i kwaszonej. Zmiksować. Dostarcza do organizmu zawarte w korzeniu bogactwo moŜliwości leczniczych. uaktywnia pracę wątroby. czerwonej. SpoŜywać przez cały dzień. oczyszcza. Przygotowanie liści na okłady Czyste. Odtruwanie organizmu Po zimowym. przez co ich działanie będzie jeszcze bardziej antyseptyczne. Ścinamy Ŝyły (zgrubienia) i stosujemy na okłady. MoŜemy dodawać inne soki. Bezpieczniej będzie. do nasycania kompresów przykładanych w stanie zapalnym skóry lub ran —jest antyseptykiem. Wpływa korzystnie na przemianę materii. by zmienić sok smakowo. przez 2 godziny.MARCHEW Korzeń marchwi dostarcza nam duŜą dozę sił witalnych. Reguluje gospodarkę kwasowo — zasadową w organizmie. przyśpiesza tworzenie się tkanki kostnej. 51 . który zawiera wiele soli mineralnych. Najczęściej okład składa się z kilku warstw. Zwiększa ilość czerwonych ciałek krwi i hemoglobiny. Tak przygotowane stanowią naturalny leczniczy okład na wszelkie schorzenia skóry. Zewnętrznie niezawodna na okłady z liści. Poprawia pracę nerek i śledziony wpływając na jakość krwi. Uwolniony z toksyn organizm powraca do zdrowia. przyjmując lekko podgrzany. gardła. rozszerza naczynia krwionośne. które objawiały się wcześniej bólem. odświeŜa — dodaje sił do walki z chorobą. lepiej jeśli będzie ciepły. Reguluje system wydalania likwidując biegunki i zaparcia. Anemia: wzmacnia organizm spoŜywanie soku. Lek marchwiowy Kilogram marchwi gotować w litrze wody. niezaleŜnie od przyczyn ich powstawania. na czczo i wieczorem. Często kompresowanie liśćmi kapusty wspomagane jest piciem soku i spoŜywaniem potraw z kapusty surowej lub gotowanej. Cukrzyca: dobrze tolerowanym naturalnym lekiem dla diabetyków jest sok z kapusty — jeść przy tym cebulę. Sok z marchwi Pić codziennie do litra soku. Wzmacnia organizm. wymyte i osaczone na ściereczce liście zgniatamy wałkiem na stolnicy. spoŜywana na surowo. do przemywania ran. musi przylegać ściśle do skóry — działa na zasadzie próŜni. Pić po 2 szklanki w ciągu dnia. Kapusta jest obecnie traktowana środkami chemicznymi. Leczy schorzenia skóry i krwi. Sprzyja pozbyciu się nadwagi. gotowana lub kwaszona. wyciągając na zewnątrz zmienione płyny ustrojowe. UŜywana we wszystkich odmianach: białej. Ŝe jest zatruty. przez co jest nieodzownym lekiem przy białaczce i stanach przedrakowych. Znikają schorzenia. jeśli liście przeznaczone na okłady wrzucimy na 2 sekundy do wrzątku. wysypką czy obrzękami. włoskiej. Sok z kapusty znajduje równieŜ zastosowanie do płukania jamy ustnej. KAPUSTA W medycynie ludowej wielu narodów kapusta uznana jest za lek tysiąca moŜliwości. było to wołanie organizmu.

Oparzenia i odmroŜenia: stosować okłady z liści. wcześniej wyjąć Ŝądło. wspomagać piciem soku. Trawienie niedostateczne: poprawi spoŜywanie 3 łyŜek kiszonej kapusty. Pod koniec gotowania dodać 3 łyŜki miodu. sok wątrobę oŜywia.Schorzenia jelit: pić sok w ciągu całego dnia. Pić 2 szklanki soku w ciągu dnia. NaleŜy jeść przy tym surówkę z kapusty. Gruźlica kości (ropień zimny): okład z liści i pić naleŜy sok. Marskość wątroby: sok oczyści wątrobę z toksyn chemicznych polekowych. Ukąszenia owadów: zmiaŜdŜyć liść i pocierać miejsca ukąszeń. Nadpobudliwość: wynika z nadmiernie rozgrzanej emocjami wątroby. Nadciśnienie tętnicze: okłady z liści na kark. przyjmując na czczo i między posiłkami. dzieciom podawać mniejsze ilości. Zapalenie pęcherza moczowego: przykładać na noc okłady z liści na dolną część brzucha. Bezsenność: okłady z liści na kark i stopy. dostarczony do organizmu powoli likwiduje zmiany krzywiczne kości. NieŜyt nosa: okłady z liści na noc. Udar słoneczny: okład z liści na kark i głowę. Wzmocnienie organizmu: pić sok i stosować kąpiel z dodatkiem zmiksowanej kapusty. Stłuczenia i zwichnięcia: nakładamy liście. dowolnych ilości — duŜo. Owrzodzenia Ŝylakowe: nakładamy kompresy z liści i pijemy sok. Zamroczenie poalkoholowe: w tym przypadku zalecane jest picie soku z kapusty kiszonej. przez 1 tydzień. lędźwie. Kamienie i piasek w nerkach: sok z kapusty spędza piasek i rozpuszcza kamienie nerkowe. Bolesne miesiączki: okłady na dolną część brzucha. Pić po pół szklanki rano i między posiłkami. Pękanie skóry: okład z liści nawilŜonych olejem słonecznikowym lub oliwą z oliwek. Niewydolność nerek: sok z kapusty zlikwiduje skąpomocz. Trądzik: Okłady z liści stosujemy na noc lub zmiksowaną kapustę nakładamy jako maseczkę. Zapalenie Ŝył: okład z liści na chore miejsca i pić sok z kapusty. Wrzodziejące rany i czyraki: okłady z liści. na noc okłady z liści na okolice nerek. Bronchit: gotować kapustę w niewielkiej ilości wody. Robaki jelitowe: przez 3 dni pić codziennie po szklance soku. Krzywica: sok zawiera ogromne bogactwo soli mineralnych. rano przemywamy sokiem z kapusty. zmieniane często w zaleŜności od intensywności ropni. wychładza — emocje cichną. SpoŜywać kapustę. przez 1 godzinę. łydki. Zrobić okład z liści. na czczo. następnie nakładać okład ponownie. NieŜyt Ŝołądka i jelit: sok z kapusty z dodatkiem soku z cytryny. Pijemy sok. Zapalenie stawów: przyjmować sok z kapusty oraz spoŜywać kapustę duszoną w oleju słonecznikowym z dodatkiem kminku. 52 . Prostata: okłady na dolną część brzucha i krocze — na noc. wspomagać kuracje piciem soku. dodatkowo spoŜywamy rano 2 łyŜki kiszonej kapusty. Wrzody Ŝołądka i dwunastnicy: spoŜywać dziennie 3 szklanki soku. poalkoholowych. oczyszcza. Odwodnienie organizmu: pić sok z kapusty z domieszką innych soków. Awitaminoza: uzupełni nasz organizm w potrzebne witamy. oŜywi i wzmocni. Schorzenia organów trawiennych: stosować okłady na brzuch w nocy. Skazy (wszelkiego rodzaju): wypijać 2 szklanki soku dziennie. Depresja: oŜywi i przywróci nas do Ŝycia odŜywczy sok z kapusty. Zapalenie węzłów chłonnych: stosować okłady z liści. Astma: nakładać na noc liście na piersi i szyję chorego. codziennie. wspomagać leczenie piciem soku. półpasiec: na noc nakładać okład z liści. Opryszczka.

Lek z selera przy wzdęciach Nasiona selera i nać świeŜą lub suszoną zaparzyć w szklance wody. zastępuje kurację wodami mineralnym. wzmacnia serce. jeśli skuteczne stosuje nadal. Jest moczopędny. oczyszcza krew. łatwostrawny. Gotować w szklance mleka. dobrze oczyścić i drobno pokroić. odmroŜeniach. Właściwości lecznicze mają liście i korzenie. Umocnić opatrunkiem. Por jest zasadotwórczy. Dziko rosnący znajduje się niekiedy na terenach podmokłych. Sok z selera Stosować zewnętrznie do obmywania ran. Aktywność schorzeń jest róŜna. Jest dobrze tolerowany przez chorych na cukrzyce. aby kaŜdy z nas poczuł się odpowiedzialny za wyleczenie. ObniŜa ciśnienie krwi. NałoŜyć na czyraka. WaŜne jest. którego nie moŜna przedawkować.Wymieszać miękisz chleba z sokiem wyciśniętym z pora. Poprawia łaknienie i trawienie. Jeśli będziemy odpowiedzialność spychać na lekarzy i medykamenty. oczyszczający krew. SELER W Polsce znana jest głównie odmiana ogrodowa. wątroby. Pod wpływem takiego kompresu 53 . UŜywany jest głównie w kuchni. Mało znany jako lek. Potrzebna mu tylko wiedza i konieczność myślenia. Smarować twarz w okresie gdy z jakichś powodów pojawi się zaczerwienie lub wysypka. Ma właściwości antyseptyczne. u kaŜdego inna i inne moŜe być podłoŜe powstawania jak równieŜ siły obronne organizmu są róŜne. uaktywnia pracę nerek. rozumowania. MoŜe być uŜywany jako odtrutka po zatruciu pokarmowym i zatruciach substancjami chemicznymi. Lek przeciw czyrakom Sposób I . Zaczerpnięte z ksiąŜek sposoby leczenia stosuje i ocenia ich skuteczność. wówczas siły zawarte w pretensjach i beznadziejności oczekiwania będą marnowane. jako dodatek do kąpieli. Lek przeciw wysypce na twarzy Wycisnąć sok z pora i zmieszać z mlekiem. por ma liczne właściwości do leczenia schorzeń. Przy nieskuteczności odnajduje i próbuje właściwy dla swoich schorzeń sposób. poprawia przemianę materii. na okłady w schorzeniach skóry.W leczeniu według medycyny naturalnej i niekonwencjonalnych sposobach leczenia. chory sam obserwuje swój organizm. Lek przeciw robakom Odciąć z pora korzonki. a muszą być wykorzystane do walki z naszą wewnętrzną chorobą. Seler wzbogaca organizm w sole mineralne. Jest lekarstwem łagodnym. Człowiek tylko sam moŜe pozbyć się chorób. Wrzód czyraka szybko dojrzewa i wydobywa się na zewnątrz. Miazgę rozprowadzić na gazik. POR Podobnie jak cebula i czosnek. obserwacji skutków. NałoŜyć na czyraka. Sposób II —Ugnieść białą część liści pora razem z niewielką ilością osłodzonej wody. Przynosi ulgę w kolce jelitowej i przy wzdęciach. ZałoŜyć opatrunek.

całą zawartość oleju musimy wypluć — zawiera silne stęŜenie toksyn. drogi moczowe.czyrak szybko dojrzewa i wydobywa się na wierzch. Herbata ze znamion kukurydzy leczy nerki. odtruwa. Oczyszczając organizm (istnieje wiele metod) sprawiamy. ObniŜa ciśnienie krwi. Nasączać kompresy i nakładać na ropiejące rany. Opatrunek na rany NałoŜyć na ranę liście pora. Jest to naturalny opatrunek antyseptyczny. — podobnie jak w kaŜdym zatruciu. Garść wąsów wrzucić na pół litra wrzącej wody i gotować przez 20 minut. będzie powodować złe samopoczucie jak: nudności. Przy schorzeniach chronicznych. Ŝe znikają wszelkie choroby. Czas utrzymywania oleju w ustach (ssania) określa się na 15 do 20 minut podczas 1 zabiegu. a odwar pozostaje jedynym napojem w tym czasie. Owinąć bandaŜem. zadawnionych okres leczenia potrwa wiele miesięcy — zawsze jednak będzie skuteczny. Stosujemy maksymalnie 3 razy dziennie. potem zmienia konsystencje i barwę. a nawet zawroty głowy. jest kuracja olejem słonecznikowym. JeŜeli wypluta zawartość oleju z toksynami. a barwą przypomina mleko. Po zakończeniu zabiegu. Na początku procesu ssania olej gęstnieje. niewydolnym. następny zabieg przedłuŜamy o dalsze 5 minut. rozpuszcza kamienie i piasek w nerkach. prowadząc do przedwczesnej starości i śmierci. na małym ogniu. wraz z postępowaniem dalszego oczyszczania toksyn będzie coraz mniej i znikną nieprzyjemne doznania. Staje się rzadki. niesprawnym. Lek poalkoholowy Ugotować bulion z porów. Jamę ustną wielokrotnie płuczemy wodą. wrzody. Kuracja trwa od 6 tygodni do 3 miesięcy. 54 . które zebrane w ustroju uczyniły go chorym. nawet groźne dla Ŝycia. KURACJA OCZYSZCZAJĄCA OLEJEM SŁONECZNIKOWYM Sposobem na oczyszczenie organizmu z toksyn. którą wypluwamy. część trucizn przedostanie się do krwioobiegu i nim zostanie wydalona naturalną drogą. Okłady z pora Gotować por w niewielkiej ilości mleka. Lek przy zastoju moczu i zapaleniu pęcherza moczowego Ugotować 6 porów w oleju pod przykryciem. nadal będzie miała barwę Ŝółtą. Nie naleŜy przerywać kuracji. Okład nakryć flanelą. Rezultaty leczenia odczujemy często juŜ po kilku dniach. zastrzał. likwiduje guzki artretyczne. Zabieg wykonujemy w pozycji siedzącej. utrzymując tylko w przedniej części jamy ustnej. KURACJA Z WĄSÓW KUKURYDZY Zbiera się od czerwca do sierpnia i suszy w przewiewnym miejscu. bóle. miejsca opuchnięte. Po zdjęciu okładu chronić przed zimnem. Czysty olej słonecznikowy nabieramy w usta i przepuszczamy go między zębami. Ciepłe pory przyłoŜyć do podbrzusza. Podobnie jak w kaŜdym procesie oczyszczania organizmu. które zostały wydalone z organizmu. zabezpieczyć pościel przed zabrudzeniem.

Przecedzić przez gazę i dobrze miazgę wycisnąć. Zastępując świeŜe owoce suszonymi. chłodnym miejscu przez 10 dni. Zlać do czystej butelki i zakorkować. Leczą schorzenia skóry. odmładza i uzdrawia cały organizm. Współcześnie kuracje winogronową rozpropagował afrykański lekarz i właściciel winnicy dr Johanes Budwig. a na drugiej pojawił się wrzód. z tego przed śniadaniem (lub zamiast) spoŜywamy 1 kg. Owoce spoŜywamy ze skórkami. Winogrona działają moczopędnie. Odstawić na dalsze 3 dni. wyłączyć z diety mięso. Dzienna racja owoców świeŜych podczas kuracji oczyszczania organizmu to 2 kg. Przed obiadem i przed kolacją po pół kilograma. wzmacnia i uelastycznia naczynia krwionośne i mózgowe. mimo to po winogronowej kuracji znika cukier we krwi i moczu.zawierają mniej cukru i mają energię Ŝycia czerpaną ze słońca. odmładza. Dzień kuracji Ilość leku (w kroplach) rano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 4 7 10 13 15 12 9 6 3 południe 2 5 8 11 14 14 11 8 5 2 wieczór 3 6 9 12 15 13 10 7 4 1 55 . oczyszcza organizm ze złogów. jaja na twardo i jarzyny. Zastosował dietę winogronową i przez ponad 50 dni odŜywiał się wyłącznie winogronami. JuŜ po 23 dniach diety winogronowej wrzód zagoił się samoistnie. jeśli przed kuracją występował ponad przyjętą normę. przechowywać w ciemnym. MoŜna spoŜywać owoce lub sok. Pijemy z mlekiem. Rozpuszczają piasek w nerkach i guzki artretyczne. Zaleca się ścisłe przestrzeganie receptury i ilości przyjmowanego leku. a przed obiadem i kolacją po 50 gram. a najlepsze są owoce krajowe . Zaleca się. Na 50 gram mleka gotowanego. niekiedy owoce suszone. Owoce z importu są napromieniowane. Kuracja. Kuracja winogronowa oczyszcza organizm. Ŝe podczas kuracji przybieramy na wadze. by podczas kuracji. przyjmując 3 razy dziennie. w tym egzemę. Winogrona są w swej naturze słodkie i zawierają duŜo cukru (niekiedy do 15 %). Stosując w kuracji oczyszczania organizmu sok winogronowy. Poprawiają ostrość wzroku i słuchu. wędzone wędliny. która trwa 1 miesiąc. poprawiają przemianę materii. Tabela 2. według ilości podanej w tabeli.KURACJA WINOGRONOWA Stosowana była juŜ w staroŜytności. poprawia przemianę materii. przyjmujemy go przed kaŜdym posiłkiem po pól litra. lekko przeczyszczają. przestudzonego wlewamy przygotowany lek. Jego pacjent i przyjaciel miał usuniętą nerkę. przetrzeć. odświeŜa. by nie ulegały psuciu się podczas transportu i przechowywania. szczelnie zamknąć. spoŜywamy przed śniadaniem 100 gram. Zdarza się niekiedy. odkwaszają. OCZYSZCZANIE ORGANIZMU (METODA Z TYBETU) 1 250 g czosnku ( miazga ) 300 g spirytusu Składniki wymieszać.

Przepłukujemy go zimną. Pozostały na sitku przelewamy zimną. powtarzając cykle. Tabela nr 3 Dzień kuracji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ilość cytryn do uzyskania soku 5 10 15 20 25 25 25 25 20 15 10 5 56 . regeneruje wątrobę. bieŜącą wodą. chroniczny reumatyzm. po 24 godzinach — Ŝółknie i zanika. wzmacnia odporność organizmu. Zalewamy szklanką zimnego mleka. leczy serce. Odstawiamy na 24 godziny w ciemne miejsce o temperaturze pokojowej. kamicę Ŝółciową i nerkową i wiele innych. nieŜyt jelit. Przyjmowany na pół godziny przed posiłkiem lub godzinę po posiłku. OCZYSZCZENIE ORGANIZMU Z KWASU MOCZANOWEGO Kwas moczanowy nagromadzony w organizmie wywołuje takie schorzenia jak: osteoporozę. rozpuszcza kamienie Ŝółciowe. Leczy wrzody Ŝołądka. Kuracja trwa przez 20 dni. po czym następuje 10 dniowa przerwa. Nakrywamy gazą. Grzybek nie przepłukany i nie zalany świeŜym mlekiem traci swe właściwości lecznicze. Po upływie doby odsączamy grzybek na plastykowym sitku (nie moŜe być metalowe). Kurację moŜemy powtórzyć po upływie 5 lat. Oczyszczanie ustroju z kwasu moczowego dokonujemy poprzez kurację sokiem z cytryny. Lekiem w tej kuracji jest czysty sok wyciśnięty z owocu. Dobrze wypłukany grzybek ma kolor kremowy i przypomina ryŜ. aŜ do całkowitego spoŜycia. hamuje rozrost komórek rakowych. NaleŜy go pić w czystej postaci. obniŜa poziom cholesterolu i powstrzymuje proces starzenia odmładzając organizm. Ponownie moŜna przyjmować. KURACJA GRZYBKIEM TYBETAŃSKIM Dla rozpoczęcia hodowli potrzeba około 2 łyŜeczek grzybka tybetańskiego. ponownie zalewamy mlekiem. Po 17 dniach hodowania grzybek dwukrotnie zwiększa swoją objętość i nadaje się do rozdzielenia. Mleko po odcedzeniu grzybka wypijamy. Przekładamy go do czystego słoika. Przy cięŜkich i przewlekłych schorzeniach zalecane jest picie soku 3 do 5 razy dziennie w ilości podanej w tablicy. bieŜącą wodą i przenosimy do słoika.Pozostałą część przygotowanego leku nadal przyjmujemy 3 razy dziennie po 25 kropli. bez dodawania wody czy miodu. Grzybkowi tybetańskiemu przepisuje się następujące właściwości lecznicze: reguluje przemianę materii. podagrę.

Przyjmujemy po 1 łyŜeczce rozpuszczonej w pół szklanki ciepłej przegotowanej wody. Lepiej jeśli oczyszczanie organizmu wykonywać będziemy między pełnią księŜyca a nowiem. postępujemy tak samo. JuŜ po 2 tygodniach odczuwamy przypływ sił witalnych. Przelać do czystego termosu i pić małymi łyczkami co 20 minut. Przecedzić. młody wygląd.Podczas kuracji zostają złogi rozpuszczone i wydalone z organizmu. Po odstaniu zawartość wymieszać. codziennie przed snem. OCZYSZCZENIE ORGANIZMU SOKAMI Kuracja oczyszczająca taką metodą trwa 3 dni. Odstawić na 24 dni. KaŜdą kurację oczyszczającą powinniśmy wykonywać między pełnią księŜyca a nowiem. Oczyszczenie organizmu (odmłodzenie) 40 dkg czosnku (miazga) 24 sztuk cytryn (sok) Sok wyciśnięty z 24 cytryn i miazgę z czosnku wymieszać w słoiku i przykryć gazą złoŜoną kilka razy. Wywar wlać do termosu i odstawić na 5 minut. Soki codziennie wyciskać z owoców. Przygotować porcję soku do wypicia przez cały dzień. czyniąc niekiedy mocz ciemny z domieszką soli moczanowych. Rano pijemy sól gorzką by usunąć z jelit toksyny. W pozostałych 2 dniach. dobre samopoczucie. Z przygotowanej mieszanki soków przyjmujemy po 100 ml co 30 minut. przez 12 godzin. OCZYSZCZENIE ORGANIZMU LIŚĆMI LAUROWYMI (usunięcie złogów ze stawów kości) Kuracja trwa 3 dni! Pięć gram liści laurowych drobno pokruszyć. Przywiązać gazę. 900 ml soku grejpfrutowego 900 ml soku pomarańczowego 200 ml soku cytrynowego 2 lity wody przegotowanej Po wypiciu gorzkiej soli moŜemy odczuwać chłód. 57 . Nie wolno wypić od razu — spowodowałoby krwotok. wrzucić na 300 ml wrzącej wody i pogotować przez 5 minut.

ZAPOMNIANE RECEPTY 58 .

Jeśli po kilku dniach noszenia kołderki gorczycowej bóle gośćcowe nie ustąpią. które z zewnątrz wtargnęły. Jeśli spostrzeŜemy. Po zdjęciu okładu zawsze okrywać miejsce kompresowane ciepłym wełnianym szalem. Zalecane jest uszycie kołderki z gorczycy. a liście po kilku godzinach staną się bardzo mokre i kuracja wymagać będzie wymiany na nowe. Ŝe noszenie w kieszeniach kasztanów. są liście brzozy. Lek na reumatyzm Wlać do butelki 200 g oliwy prowansalskiej. Aby lekarstwo 59 . Maź z gorczycy (metoda z Rosji) Zemleć w młynku do kawy 100 g suchych ziaren gorczycy i 200 g soli kamiennej. zniknie równieŜ reumatyzm. Z otrzymanej masy przygotować okład na bolące stawy. małej papryki. Dotknięci reumatyzmem mają trudności z wydaleniem potu. Nastąpi silne pocenie się. chroniąc przed zimnem. Lecznicze promieniowanie molekularne kasztanów kończy się po okresie 1 roku. by liście otulały je ze wszystkich stron. który swe schorzenia objawia opuchnięciem stawów. wełnianym szalem. zimno. Dodać oczyszczonej naturalnej nafty w takiej ilości. Okład z liści aloesu Liście aloesu posiekać i rozgnieść. Przed rozpoczęciem kuracji naturalnymi metodami musimy spowodować otwarcie się porów — będzie to furtka dla wydalania z organizmu zastałych złogów. Czynniki. Wprowadzić nogi do worka. Liście brzozy (metoda z Syberii) Skutecznym sposobem na uleczenie przewlekłego reumatyzmu.REUMATYZM Długotrwałe działania na organizm wpływów atmosferycznych. Smarować miejsce dotknięte reumatyzmem. Uszyć worek odpowiedniej wielkości i poprzeszywać. Gdy znikną i wygoją się. W kaŜdy kanał nasypywać nasiona gorczycy. Swoje doświadczenia przekazują w receptach. wprowadzamy zabiegi. zdjąć okład i owinąć suchym. takich jak: wilgoć. co w organizmie chorobowo zmienione. Mądrością medycyny naturalnej jest. Ŝe organizm uzyskał zdolność wydalania potu. rozpuszczonych podczas zabiegów rozgrzewających. Zimna woda zwiększy krąŜenie krwi i zdolność wydalania z organizmu rozpuszczonych zabiegiem zastoin. by utworzyła maź o gęstości dobrej śmietany. wiatr powodują schorzenia reumatyczne. Gorczyca promieniuje leczniczo przez kolejne 4 lata. Nosić na gołe ciało w ciągu całego dnia lub tylko w nocy. by wszystko. Dodać 12 strączków ostrej. Jeśli reumatyzm umiejscowił się w nogach. naleŜy uszyć worek i wypełnić go liśćmi. Od zarania dziejów ludzkość cierpi na schorzenia reumatyczne. Gdy będziemy odczuwać silne pieczenie. które rozpuszczać będą w stawach kości stwardniałe złogi i wydalać na zewnątrz. zamyka pory skóry. Broniąc się przed dalszym wychładzaniem. Kołderka przeciwreumatyczna Stwierdzono. Pod kompresem pojawią się bąble. gorczycy lub korzeni chrzanu leczy schorzenia gośćcowe i reumatyczne. Wywołać moŜemy przez omywania ciała zimną wodą. uczyniły ustrój „zimnym". Okład z cebuli Rozetrzeć cebulę na miazgę i na miejsce dotknięte reumatyzmem zrobić z niej okład. zostało wydalone na zewnątrz. Ŝe nie miały podłoŜa reumatycznego. Zaszyć górę woreczka. oznacza to.

Po godzinie atakowania przez mrówki.7 kg wiejskiego. oddalone od poprzedniego o 4 do 8 cm. Kompres z nafty (metoda z Syberii) Lniane płótno nasączyć w naturalnej nafcie i owinąć obolałe stawy. Lek stosowany w podagrze (metoda z Rosji) Podagra występuje najczęściej w stawach duŜych palców u nóg lub w stawie biodrowym. wiejskie masło niesolone i zbierać pianę. wymuszając kulenie. Odwar: brzozowe pączki gotować we wrzątku. MoŜemy chorego ubrać w koszulę przesiąkniętą jadem mrówek. świeŜe pokrzywy i nacierać nimi ciało lub tworzyć z nich okład. Układać warstwami po półtora centymetra. Zachować musimy dwudniową przerwę i stosować kurację uŜądleniami w kolejności odwrotnej. Owinąć dodatkowo flanelą. Wymieszać. Kuracja jadem pszczół Chwyta się pszczołę za skrzydła i ustawia w bolące miejsce. Leczenie mrówkami Zebrać całą zawartość mrowiska i wsypać do worka przygotowanego na nogi lub ręce. aŜ do pięciu. często potrząsając butelką. Pszczoła na ogół natychmiast uŜądli. Wieczorem wcierać maść w chore miejsca. Zdjąć okład. Skuteczne jest równieŜ „biczowanie" się łodygami pokrzyw. Biczowanie pokrzywami Zrywać. niesolonego masła włoŜyć do kamiennego garnka i wsypać pączki brzozowe. Jest to skuteczny środek napotny. Następnego dnia chronić przed chłodem. Nalewka: pączki z brzozy wsypać do słoika i zalać spirytusem. W worek z mrówkami wsuwać kończyny i tak pozostawać przez 3 dni. Pączki brzozowe (metoda z Syberii) Maść: 0. Uzyskaną masę wyciskać przez gazę. jeśli chory odczuwał będzie piekące gorąco. Odstawić na 9 dni. Kuracja jadem mrówek Zdjąć z mrowiska około 10 centymetrową wierzchnią warstwę i połoŜyć koszule chorego lub lniane płótno. od 5 do 1. Leczenie reumatyzmu sokami Skuteczna jest mieszanka soków o składzie: sok z selera 30% i sok z marchwi 70%. Potem dodać taką samą ilość 60 . które posłuŜy na okłady. aŜ wypełni się cały garnek. ale ta metoda pomogła nawet osobom sparaliŜowanym. Wstawić na 1 dobę do silnie wygrzanego pieca. Wcierać nalewkę w chore od reumatyzmu stawy. naprzemiennie. w chłodnym miejscu. Przechowywać w zamkniętym słoju. Po zdjęciu posmarować wazeliną. wyjąć płótno i owinąć bolące stawy. warstwę masła i półtora centymetra warstwę pączków brzozowych. Kurację z jadem stosować dopóki chory nie będzie wykazywał silnego pocenia się — choroba zostanie wydalona na zewnątrz. a do masy wsypać 8 g sproszkowanej kamfory. Pozostałe w gazie pączki brzozowe wyrzucić. dodać 200 g naturalnej nafty. Chore od reumatyzmu stawy nacierać wieczorem. Stosujemy 1 dzień przerwy i powtarzamy leczenie. Mrówki będą kąsać.było jeszcze silniejsze. w następnym 2. świeŜego. Codziennie zwiększać o jedno. Przykryć pokrywką i uszczelnić ciastem. Sposób II: Roztopić świeŜe. Kompres utrzymywać przez 30 minut do 2 godzin. W pierwszym dniu zaleca się 1 uŜądlenie. Objawia się silnym łamaniem lub świdrującym bólem. Sposób I: Najlepszym sposobem do leczenie podagry jest kuracja przez uŜądlenia pszczół.

Przykryć wiadro drewnianą pokrywą. Uleczymy równieŜ inne schorzenia.5) główek czosnku pokroić drobno w plasterki. Po rozmiękczeniu kapusta z glinką ma konsystencję ciasta lub kremu. Nasiadówka z czosnku (metoda Persów) Kilka (3 . galaretowatej krwi i włączeniu jej do krwioobiegu. Gęstniała i tworzyło się wokół ciepło. Krew gromadziła się coraz bardziej tworząc Ŝylaki. niekiedy krew zastygła pod wpływem zimna. Do garnka wlać 2 litry mleka i pokrojone 4 duŜe cebule. zwane niekiedy Ŝylakami odbytu. Wykonać podobnie jak nasiadówkę z czosnkiem. Przelać do czystej butelki. Kilkusekundowe polewanie wodą zimną nie spowoduje nic złego — uaktywni tylko krąŜenie krwi. którą wsmarować naleŜy w chore miejsca. Zabieg wykonywać tak długo. na której ustawiamy starą patelnię lub kawałek blachy. niewidoczne. Przygotować wiadro lub stary. usadawiając odbytnice na otworze. MoŜna przerobić stary taboret. które mogą prowadzić nawet do szaleństwa czy samobójstwa. dopóki dymi czosnek. Zgromadzono wiele receptur. Następny zabieg 61 . Lek z babki szerokolistnej Butelkę wypełnić całkowicie liśćmi babki szerokolistnej i dobrze je ubić. lekko podgrzewać by powodowało to ulatnianie się olejków eterycznych. które umiejscowiły się na zewnątrz odbytnicy.winnego spirytusu. Uzyskaną mieszaninę podpalić i poczekać aŜ zgaśnie. Wrzucić rozdrobniony czosnek. spróbujmy znaleźć dla siebie właściwą. ale nie przypiekanie. dodać sproszkowaną glinę i gotować przez dalsze pół godziny. Cierpiący na hemoroidy odczuwają bóle głowy. Pozostałość jest maścią. Okolice odbytu wysmarować wazeliną. bywają otwarte i ślepe. to na pewno mamy równieŜ ślepe. Nasiadówka rozpuści zastoiny krwi. Usiąść bezpiecznie na pokrywie. Odstawić na 1 miesiąc. MoŜe być lekiem na kilkanaście lat. schorzenia stawów — szczególnie kolanowych. Leczenie polega na rozpuszczeniu zastałej. wrzucić na niewielką ilość wrzątku i pogotować. w której wycięty jest otwór o średnicy 6 cm. ukryte wewnątrz ustroju — świadczy o tym uczucie gorąca. Ogrzać silnie cegłę i włoŜyć do niezbyt wysokiego wiadra. Przyczyną tworzenia się Ŝylaków odbytu było zaburzenie w krąŜeniu krwi. zatrzymała się i wyłączyła z obiegu. JeŜeli stwierdzamy. Lek przy reumatyzmie Poszatkować kapustę. niski kociołek i drewnianą pokrywę z otworem o średnicy 6 cm. Aby krew włączyć do obiegu naleŜy wykonać polewanie ciała wodą zimną i połoŜyć się do łóŜka lub wykonywać lekkie ćwiczenia — zachować ostroŜność. a ślepe pozostaną bezpieczne. Leczenie operacyjne wprawdzie usunie Ŝylaka. HEMOROIDY Hemoroidy. miewają zmienne nastroje. Uzupełnić wódką i zakorkować. Leczy: oparzenia. Nasiadówka z mleka i cebuli (metoda z Rosji) Na 6 godzin przez zabiegiem naleŜy przyjąć środek przeczyszczający. Przecedzić. Stosować na okłady chorych stawów i trudno gojących się kości — działa na zasadzie próŜni. ale nie poprawi krąŜenia krwi i będą wkrótce pojawiać się od nowa. Garnek wstawić do piecyka (duchówki) i podgrzewać na małym ogniu. Ŝe pojawiły się u nas hemoroidy otwarte. by po rozgrzaniu ciała nie zaatakował nas wiatr. a zamiast cegły zastosować kuchenkę elektryczną. pieczenia. Otwarte to te. Ludzkość od wieków cierpiała na hemoroidy. paradentozę.

Leczenie zimnem (metoda kaukaska) Po kaŜdym wypróŜnieniu polewać odbyt zimną wodą. Jest równieŜ silnie przeczyszczający. Wymieszać. po 1 łyŜeczce. Po zdjęciu. Sekundowe polewanie ciała zimną wodą wykonywać zaraz po skończeniu nasiadówki. Kuracja trwa cały dzień. Po 2 dniach przerwy powtarzać zabieg. Popijać ciepłą przegotowaną wodą. Lek na hemoroidy Składnikami do otrzymania leku są: — rumianek — siarka — sól kamienna (szara. W tej kuracji naleŜy bacznie obserwować reagowanie Ŝylaków odbytu na działanie liści. Tampon z ziemniaka Z surowego ziemniaka uformować cylindryczny kształt o długości 7 . kompresowane miejsce przemywano. MoŜna osłodzić miodem lub cukrem i popijać wodą. Przyjmować 3 razy dziennie po 1 kieliszku. która wówczas była śmiertelną chorobą. Po oddaniu stolca myć odbyt ciepłą wodą. Leczenie liśćmi osiki (metoda z Rosji) Wrzody hemoroidalne okładano na 2 godziny (lub krócej) warstwą liści z osiki. okłady wykonywać coraz rzadziej. Przechowywać w zamkniętym słoju. Przyjmować przez 10 dni. Nie wolno spoŜywać alkoholu podczas kuracji. nieoczyszczona) Wszystkie składniki sproszkować (zmielić w młynku do kawy). Podczas kuracji pozostawać w łóŜku. przed posiłkiem.8 cm i zakładać na noc. Podczas kuracji pozostawać w łóŜku. ze źródeł minionego okresu odnajdujemy recepty na leczenie gruźlicy. JeŜeli hemoroidy znikają. Obecnie gruźlica zbiera mniejsze Ŝniwo. Krwawienie z wrzodów hemoroidalnych Ugotować 2 banany razem ze skórką. W palce rękawicy gumowej wlać wodę i zamrozić. Zupełne wyleczenia z Ŝylaków zewnętrznych i wewnętrznych uzyskujemy po 3 lub 4 zabiegach. prawidłowo wykonanych. Odczekano kilka minut i kompresowano ponownie. 62 . Sok z jarzębiny leczy hemoroidy wewnętrzne i zewnętrzne. Sok z jarzębiny (metoda z Syberii) Wycisnąć świeŜy sok z jarzębiny. by usunąć ewentualne zgrubienia i uzyskać odpowiedni wymiar. do odbytu. ciepłą wodą. SpoŜywać kilka razy dziennie. a przemywanie coraz częściej. Odmierzyć w jednakowych ilościach. czas utrzymywania sopla zwiększać do 60 sekund. Nie naleŜy pić alkoholu. Przez pierwsze 5 dni leczenia lodowy czopek utrzymywać przez 30 sekund. GRUŹLICA W medycynie naturalnej. 3 razy dziennie. Bardzo zastarzałe hemoroidy leczono soplami lodu. Lodowy sopel wkładamy pod strumień wody.powtarzać po 3 dniach. W dalszych 5 dniach. jednak niech pozostawione recepty nie zaginą.

Leczenie gruźlicy (metoda rosyjska) — sposób I Potrzebne składniki: — miód lipowy — 1. to i tak w chorobie pozostajemy sami. Nakryć pokrywką i wstawić do gorącego piekarnika (duchówki). Leczenie gruźlicy — sposób III Wypełnić 2/3 garnka owsem lub jęczmieniem. Musimy uświadomić sobie prawdę. którego inni nie czują. po łyŜeczce. ciemnym miejscu (lodówka będzie za chłodna). Oddzielnie. Przyjmować 3 razy dziennie po łyŜce. Dodać warstwę roztopionego smalcu na grubość 1 palca. Przelać w ciemne butelki i przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu. a miejsce dotknięte nowotworem było tylko najsłabszym ogniwem. Chorzy na serce nie powinni stosować tego leku. ze strachem przed nieznanym drugim światem i Ŝalem za tym. aŜ owiec będzie ugotowany Pić płynną masę. Jeśli nie zuŜyjemy. objawia się wówczas wysypką małych. zaraz po jedzeniu. dodać aloes i troszkę pogoto-wać. na ogół po 8 dobach. Leczenie gruźlicy — sposób II Potrzebne składniki: — 10 sztuk cytryn — 6 sztuk jajek (z białą skorupą) — 30 dkg miodu lipowego — 3/4 szklanki koniaku Wymyta jajka wkładać w całości do słoja. Wymieszać. Po odczekaniu. Podobne lekarstwo stosujemy. Wypróbować przy osteoporozie. Przykre dla nas doznania tłumiliśmy lekami. który rozpaczliwie oznajmiał bólem. nudnościami czy zmianami w psychice. Ŝe chory jest cały organizm. Wlać do mieszanki miodu z aloesem. przyjaciół. oznacza to. Walkę z chorobą musimy 63 . Leczenie gruźlicy — sposób IV Sosnowe szyszki zalać wódką. Mleko systematycznie dolewać. Wycisnąć sok z cytryn i sokiem zalać jajka. Wycisnąć sok powstały z pączków brzozy i kwiatu lipy. Po całkowitym rozpuszczeniu jajek. gdy nasz organizm wykazuje brak wapnia. dolać do słoika miód i koniak. Tak przygotowane lekarstwo moŜemy przechowywać maksymalnie przez 3 tygodnie. naleŜy wylać i przygotować nowe. pić systematycznie. swędzących pryszczy — wyleczenie w tym przypadku uzyskujemy juŜ po 2 dniach. osłabieniem. w 2 szklankach wody zagotować pączki brzozy i kwiat lipy utrzymując we wrzeniu 2 minuty. Dolać świeŜego. NiezaleŜnie w którym z organów rozwinął się rak. 3 razy dziennie. Jako ostatnie stadium nieuporządkowana ustroju pojawia się nowotwór.2 kg — drobno posiekany aloes — 1 szklanka — oliwa z oliwek — 100 g — brzozowe pączki — 130 g — kwiat lipy — 50 g — woda — 2 szklanki Miód rozpuścić na małym ogniu. Z bólem. Ŝe pomimo Ŝyczliwości rodziny. NOWOTWÓR Przez dziesiątki lat nie zwracaliśmy uwagi na sygnały naszego organizmu. co zostawiamy. po 1 kieliszku. pomocy pracowników medycznych. Równo dopełnić oliwą. Przechowywać w chłodnym. wiejskiego mleka na 2 palce od brzegów garnka. Wymieszać i rozlać do 2 butelek. Nakryć słój pergaminem i zawiązać. Przed kaŜdym uŜyciem wstrząsnąć. Przyjmować 3 razy dziennie.

MoŜemy spoŜywać równieŜ kasze: gryczaną. choroba mnie nie pokona. to ja zwycięŜę" — organizm zgodnie z naszymi przekonaniami. Ukrywanie to pozbawienie szansy na ratunek. zawsze moŜemy ją cofnąć. a wątroba wpływa w obiegu kontrolnym (z medycyny chińskiej) na pracę trzustki (i śledziony). Chory ustrój to ustrój zatruty niewłaściwym. nienawiść. Najbardziej odpowiednim zestawem są soki z marchwi i buraka w proporcji 1:1. aŜ do objawienia się nowotworem. Na ten stan wpływ miała zmiana w kulturze Ŝywienia i nadmierna ilość stresów. powoduje. Nauczmy się świadomie zrozumieć zaistniałą sytuacje. Głównym poŜywieniem podczas kuracji są soki owocowo-warzywne. Ŝe wątroba jest siedliskiem emocji i silny wstrząs zablokował naturalną harmonię. na siłę przez nas utrzymywane. siłą pewności czyli zakodowanym w mózgu programem zachowawczym uruchomi mechanizmy tkwiące w kaŜdym z nas. musimy go znać. brak przebaczania innym. Jedną z form kuracji jest usuwanie trucizn przez lewatywy. w tym chorobę nowotworową. która soki uczyni ciepłymi. kukurydzianą. Jeśli nie sięgniemy po zastrzyki z syntetycznej insuliny. najpierw dość często. Tłumaczy się tym.03). CUKRZYCA OdróŜniamy cukrzycę zwaną starczą. Ziemniaki tylko pieczone w łupinach. które przyjmujemy około 2 litrów dziennie. Chory organizm jest zatruty własnymi toksynami. Choroba to tylko oddalenie od zdrowia. co nas zŜera. W miarę postępującego oczyszczania ilość zabiegów stopniowo zmniejszamy. W okresie intensywnej kuracji wykonujemy kilka lewatyw dziennie. a potem długotrwałe odtruwanie. ciągłym stresem. nie jest uczciwe. upokorzeniem. wątpliwości. Długoletnie utrzymywanie w sobie Ŝalu do kogoś. co cztery godziny w ciągu dnia i raz w nocy (01 . niekiedy nadmiernym odŜywianiem. przegotowanej wody.5 litra ciepłej. Nasz organizm ma zdolność samoleczenia i w nas tkwi tajemnica siły i mocy do walki z chorobą. dzień po dniu. Zaliczono ją do „chorób społecznych" lub określa się „chorobą cywilizacji". tworzą to. Zdawkowe nadzieje. stopniowo zmniejszając w 64 . Nowotwór to zatrucie organizmu własnymi toksynami. W ostatnim pięćdziesięcioleciu zachorowalność na cukrzycę jest zastraszająco duŜa. Najlepszą formą leczenia jest wymiatanie toksyn z jelita grubego. zmiana sposobów odŜywiania i zmniejszenie jego ilości. Strach.kontynuować sami. Najwięcej toksyn gromadzi się w jelicie grubym. a leczenie to intensywne. 3 lub 4 łyŜki soku wyciśniętego z cytryn i 1 szklankę soku z czerwonych buraków. nawet jeśli byliśmy skrzywdzeni. uczucie beznadziejności to przegrana. lękiem. Zaprogramujmy leczenie tak. negatywnymi emocjami. a organizm na wykonanie programu uruchomi siły. Powinniśmy wiedzieć o stanie zdrowia. materialne.. gdy zagroŜenie istnieje tu i teraz. oczyszczamy organizm przez wykonywanie lewatyw. mamy szanse przywrócenia równowagi energetycznej wewnątrz ustroju. Ŝarłoczność nowotworu powróci — tak natura chroni duchowe istnienie. poświęcając istnienie fizyczne. Jak w innych przypadkach naturalnego leczenia. miejsca i zaawansowania choroby — to my będziemy walczyć z chorobą i by tak groźnego wroga pokonać. jęczmienną oraz ryŜ. UŜywamy płynu w mieszance: 1. Musimy przebaczyć wszystkim i prosić o przebaczenie — to ogromnie waŜne w leczeniu i w Ŝyciu. jak opracowuje się program dla komputera. Wskazane jest dolewanie gorącej wody. Ŝe negatywne emocje. blokując je. Powiedzmy sobie „i tak się nie dam. JeŜeli uda się nam pokonać zwycięsko raka. Niekiedy silny szok lub długotrwale przeŜywany ból powoduje cukrzycę. zawiść. i zdrowie powróci. ale nadal będziemy zachowywać urazy i nienawiść. kiedy to osłabiona Ŝyciem trzustka nie pracuje juŜ intensywnie i nie produkuje wystarczającej ilości insuliny. Ŝe w kaŜdej chwili odnaleźć moŜe cudowny lek. Ŝe medycyna tak szybko rozwija się. Istotą samoleczenia jest oczyszczenie organizmu i zmiana mentalności. Bardzo waŜne jest psychiczne i duchowe nastawienie na zwycięstwo. zbyt intensywną pracą bez odpoczynku. które na pewno chorobę zwalczą. często skaŜonym.

jęczmienna. po pół szklanki. wyciągnąć wnioski. musimy poznać przyczynę. Kurację wznawiamy. Przelać do butelki i zakorkować. soki z owoców i warzyw pozyskiwane w domu. kapusta (proporcja 6:4:3:3) — pić sok z marchwi ze szpinakiem — pić kompot z suszonych śliwek — szklankę owsa zalać 6 szklankami wrzącej wody. zamiast przetwarzanych jogurtów czy kefirów. Przyjmować po pół szklanki dziennie. W starych metodach leczenia nie moŜna odnaleźć wiedzy. przed kaŜdym posiłkiem. regenerowanie i wzmacnianie ustroju — nie zajmując się chorobą i jej objawami. pokroić na małe kawałeczki. miód. Odstawić na 45 minut do schłodzenia. — Zaparzyć 10 liści laurowych w 3 szklankach wrzątku. Czas gotowania 3 do 5 minut. wymieszamy. Czas gotowania 15 minut. Owijamy w papier i ręczniki."Przechowywać nie dłuŜej niŜ 2 doby. Przykryć. SpoŜywać na ciepło.miarę postępującego odtruwania. — Zetrzeć obraną cebulę i wycisnąć sok. Owinąć w ręcznik i odstawić na 3 godziny. chłodnym miejscu. Lekarstwem jest wywar i groch. Dodać cebulę. które są niezastąpionym lekiem w leczeniu naturalnym. kukurydziana. po czym zachować miesięczną przerwę. śywność przetwarzana metodami przemysłowymi jest wygodna. Kasze stanowić powinny 1/3 wszystkich pokarmów. by kości stanowiły nadal silną konstrukcję. Powinniśmy jeść świeŜe lub suszone owoce rodzime. gdzie istotą jest oczyszczenie. Powróćmy zatem do pokarmów prostych. orzechy. w ciemnym. Gotujemy w tej samej wodzie. takich jak mleko zsiadłe z wiejskiego niepasteryzowanego mleka. Przed spoŜyciem dodać nieco masła lub oleju wytłaczanego na zimno. mało przetworzonych. jak przywrócić ład w organizmie. 65 . sałata. Jeśli dotknęła nas osteoporoza. — Gotować groch w strąkach przez 20 minut. Tak przyrządzona kasza zachowuje energię Ŝycia (była krótko gotowana). Ugotować ryŜ i połączyć z pokrojonymi Ŝołądkami. SpoŜywać 1 raz dziennie. fasola strączkowa. ale czy zdrowa? śYWNOŚĆ LEKIEM Podstawą poŜywienia powinna być codziennie spoŜywana kasza gryczana. po czym wsypujemy drobno pokrojoną cebulę. OSTEOPOROZA Osteoporozą określa się zjawisko ubytku wapnia w kościach — dziurawienie konstrukcji kostnej. Kuracja trwa 3 miesiące. Kuracja trwa 2 tygodnie. które w ostatnich dziesięcioleciach zmieniło się radykalnie na zgubę człowieka. — Ugotować pół kg Ŝołądków z prosięcia (na pół miękko). Masło wiejskie bez soli dodawanej w produkcji przemysłowej. Przyczyną zachorowania była często niewłaściwa dieta. Samoleczenie z cukrzycy wymaga radykalnej zmiany sposobu odŜywiania. Gotować pod przykryciem często mieszając. olej roślinny tłoczony na zimno. w której kasza była moczona. Dla przykładu: kaszę gryczaną płuczemy i moczymy przez noc w małej ilości zimnej wody (jak fasolę). powrócić do starych. by nastąpiło odparowanie. a dodana drobno posiekana cebula wzbogaciła ją w olejki eteryczne. ryŜ lub owies. Spróbujmy równieŜ włączyć do leczenia podane recepty. Jest to problem współczesnego człowieka. Przechowywać w zamkniętym słoiki. Wywar naleŜy przecedzić. Przyczyna tkwi w odŜywianiu. a następnie w koc lub wkładamy pod kołdrę. — Pić sok z korzenia pietruszki lub wywar — pić sok z pół kg selerów lub wywar — pić sok: marchew. Mieszać sok z miodem w proporcji 1:1. Gotujemy je nieco inaczej niŜ w kuchni tradycyjnej. Zdrowy organizm jest wolny od schorzeń. naturalnych. czosnek i imbir.

Częściej tworzy kamienie Ŝółciowe. Korygując dotychczasową dietę. Ŝe kości są magazynem wapnia i fosforu dla całego organizmu. Dostarczycielem wapnia są produkty Ŝywnościowe. W kaŜdym dniu część tkanek kostnych zanika. które organizm zakwaszają. tłuszcze. skorzystajmy z tabeli. Poznajmy zatem mechanizm powstawania osteoporozy. jest cząstką wszechświata i czyni to samo. które wymagają do trawienia współudziału duŜej ilości wapnia. pozostawiając dziury. OdróŜnia się przy tym wapń łatwo przyswajalny przez kości (I grupa produktów) i wapń trudno przyswajalny (II grupa produktów). co Ŝyje. Tkankę kostną odbudowuje wapń znajdujący się w I grupie Ŝywnościowej.prostych metod odŜywiania. Jeśli w organizmie znajdzie się zbyt mała ilość wapnia. cukier. nerkowe i guzki artretyczne. Leczenie dietą polegać będzie na zwiększonym spoŜyciu produktów z grupy I i ograniczeniu pokarmów mięsnych i słodkich. nie moŜna zneutralizować toksyn powstałych w procesie trawienia. Wszystko. sięgają po zapas wapnia znajdujący się w kościach i zębach — zjadamy własne kości. Mądrość Natury ustanowiła. sery. przy tym brak witamin D i C. a na ich miejsce tworzą się nowe. Dieta współczesnego człowieka bogata jest w mięso. 66 . trafia w niewielkich ilościach do odbudowy kości. Do I grupy zaliczamy: — warzywa i owoce (szczególnie w skórkach) — świeŜe soki owocowo—warzywne (ze skórkami) — jajka — owies — otręby zbóŜ — orzechy — miód — świeŜe wiejskie mleko Do II grupy zaliczamy: — produkty rafinowane — produkty pasteryzowane — oczyszczone przetwory (białe pieczywo) — mleko i woda gotowane — przetwory mleczne — produkty gotowane i smaŜone — syntetyczny wapń w tabletkach Wapń z produktów Ŝywnościowych grupy II. a zadaniem wapnia jest neutralizacja kwasów. wówczas mechanizmy tkwiące w ustroju. Kuchnia spowodowała schorzenia i kuchnia pozostaje apteką. W kaŜdej chwili we wszechświecie coś zamiera i rodzi się od nowa.

wykonują akupunkturę. Jeśli okazuje się nieskuteczne. potem zjedzmy surówkę. Leczenie schorzeń dietą znane było juŜ w staroŜytności. Tabela 5. Korygując dotychczasową dietę skorzystajmy z tabeli. białko natomiast pozostaje w Ŝołądku około 4 godzin. z tego 4 poświęcił leczeniu poŜywieniem. Węglowodany trawione są przez 20-10 minut. poniewaŜ węglowodany trawione są przez enzym zasadowy. a białko przez enzym kwaśny. a organizm musi zuŜyć dodatkowe ilości kwaśnego enzymu. wywołując zaburzenia w trawieniu. Kojarzenie zatem węglowodanów i potraw białkowych nadmiernie eksploatuje energię Ŝołądka i jelit. Gdy i te nie odnoszą skutku. Jeśli od razu nie uda się nam przestawić 67 . a następnie posiłek zasadniczy.Tabela 4. Hipokrates pozostawił po sobie 25 ksiąg medycznych. Grupa I produkty białkowe mięso ryba jaja rosoły bakłaŜany fasola orzechy słonecznik Grupa II Grupa III węglowodany pieczywo kasze ziemniaki cukier miód tłuszcze i inne smalec oleje margaryny zielenina owoce świeŜe owoce suszone warzywa (bez ziemniaków) soki jagody arbuzy wino wytrawne Grupy II i Grupy I i II moŜna kojarzyć III moŜna kojarzyć Nie wolno łączyć grupy I i III Przed posiłkiem podstawowym wypijmy najpierw sok. W takim zestawie enzymy neutralizują się nawzajem. Podejmując samoleczenie Ŝywnością musimy pamiętać o prawidłowości łączenia ze sobą pewnych produktów i odrzucanie innych skojarzeń. Mikroelementy i witaminy znajdujące się w produktach wapń skórki warzyw i owoców otręby bób szpinak marchew rzepa sałata groszek mlecz seler jabłko wiśnie agrest poziomki fosfor zielony groszek szpinak orzechy owies bób Ŝyto jęczmień pszenica ogórki kapusta kalafior jabłka gruszka potas szpinak ogórki ziemniaki marchew cebula pietruszka szparagi magnez kapusta marchew sałata owies jęczmień pszenica szpinak pietruszka mlecz pokrzywa witamina C pomidory marchew sałata szpinak kapusta ziemniak buraki jabłka Ŝurawiny groszek porzeczka agrest maliny pietruszka pokrzywa witamina D pomidory marchew kapusta ziemniak rzepa buraki szpinak bób groch mlecz Pierwszym etapem terapii w medycynie chińskiej jest leczenie poprzez odŜywianie. Nie naleŜy spoŜywać równocześnie pokarmów białkowych i węglowodanów (dotychczas czynimy to codziennie). aby białko strawić. Podczas posiłku nie naleŜy nic pić. sięgają po zioła.

Podczas kuracji odczuwać moŜemy dyskomfort w stawach — świadczyć będzie o prawidłowo przebiegającym oczyszczaniu. Zabieg powtarzamy przez kolejne 5 dni. najczęściej zdarza się w nocy między godziną 01 do 03. Zmielić w młynku do kawy. MoŜe zatem uzupełniać wapń przyswajalny. Zapotrzebowanie dzienne około 1 grama. Nie naleŜy go wyciera i osuszać. mleczu. MoŜemy wspomagać leczenie kąpielami z odwaru siana i zimną wodą. Oczyszczanie organizmu sokiem z rzepy Na całą kurację zuŜywa się 10 kg czarnej rzepy. Pijemy 3 razy dziennie w dowolnych porach. Wcześniej wykonać lewatywę. Wapń ze skorupki jajka Skorupka jajka przypomina swym składem kości i zęby. maksymalnie do 30 gram (nie przedawkować!). sposoby leczenia Indian czy wiedzę znachorów Rosji — przyjmijmy z szacunkiem. MoŜemy spoŜywać je razem z sokiem z cytryny lub sproszkowane dodawać do potraw. marchwi (1:1:3). seler. Zalać wrzątkiem skorupki. PomoŜemy przy tym osobom. Kuracja zahamuje osteoporozę i uwolni układ kostny z bolesnych dolegliwości. Ból wątroby Przy bolącej i opuchniętej wątrobie naleŜy wymieszać oliwę z oliwek (1/4 szklanki) i sok z grejpfruta (1/4 szklanki). Zaleca się równieŜ przeprowadzać miesięczne kuracje (styczeń i listopad). 2 godziny po jedzeniu. Najwłaściwszą będzie mieszanka soku z liści o składzie: liście rzepy. pozostawić na 5 minut. pietruszka — pić herbatę z wąsów kukurydzy. Sok musi być wchłonięty w stopy.przyzwyczajeń. świadczy to. czyńmy to stopniowo. pól. Zanurzeni w arogancję zachodniej cywilizacji spróbujmy zrozumieć medycynę chińską. Oczyszczanie wątroby — pić soki ze świeŜych warzyw: marchew. NaleŜy wówczas smarować stopy sokiem z cytryny (rano i wieczorem). 68 . leŜąc na prawym boku. gdzie przyjmować będziemy podwójną dawkę skorupek. kuracja trwa pół roku — zmieszać sok z kiszonej kapusty z sokiem pomidorowym (1:1) i pić 3 razy dziennie. łąk. zadziwiające do dziś mądrości. Kuracja trwa 2 tygodnie. większe doświadczenie. czerpiąc wiedzę i leki z lasów. Pić wieczorem. inne narody i kultury miały wiedzę bardziej bogatą. w tym czasie równieŜ budzimy się. Sok uzyskamy w sokowirówce. Kładziemy się do łóŜka. Sok z liści rzepy Cierpiącym na rozmiękczenie kości i zębów zaleca się picie soku z liści rzepy. których organizm domaga się w alkoholu. Odsączyć i pozostawić do wyschnięcia. Ŝe wątroba jest nadmiernie rozgrzana przez długotrwałe stresy lub nadmierne spoŜywanie alkoholu. Wychładzanie wątroby Gdy odczuwamy w nogach skurcze (w szczególnie łydkach). Pijemy rano i wieczorem. po pół szklanki — przez dłuŜszy czas. do 2 gram dziennie. w okresie maksimum energetycznego wątroby. AYURVEDĘ (medycyna indyjska). SCHORZENIA WĄTROBY Kiedy polska medycyna ludowa powstawała.

Sok wstawić do lodówki. Z rozgotowanej pszenicy wyciskać białe. Lek zregeneruje wątrobę po przebytej Ŝółtaczce i po wieloletnich dolegliwościach. MoŜemy owinąć dodatkowo w koc lub włoŜyć pod kołdrę.Regenerowanie wątroby Dwie szklanki drobno pokrojonych gałązek aloesu i 4 szklanki miodu gotujemy pod przykryciem w wysokim naczyniu emaliowanym (najlepiej w bańce po mleku) przez 14 godzin. Stosować. Przecedzamy przez sito plastikowe lub emaliowany durszlak. a pozostałość na sicie miksujemy. na małym ogniu. Gotować przez 4 godziny. które odświeŜa i wychładza wątrobę. Owinąć szczelnie w kilka warstw papieru lub ręczników. Przecedzić. pod przykryciem. Dzienna dawka (łącznie) to jedna szklanka przyjmowana podczas posiłków. Dzień 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 rano 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Ilość leku podana jest w łyŜeczkach południe 3 wieczór 4 1 1 1 2 2 przerwa w leczeniu 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 przerwa w leczeniu - Po 6 tygodniach kuracji. Leczenie mleczkiem pszenicznym Do 14 szklanek gotującej się wody dodać 1 szklankę opłukanej pszenicy. MoŜemy gotować z przerwami. po 1 łyŜce. Podczas gotowania bańka znajdzie się w innym garnku. Tabela 6. ale nie dłuŜej niŜ przez 2 dni. konwulsje. zastosować 1 tydzień przerwy w leczeniu i podjąć ponownie. Pomaga alkoholikom i chorym na padaczkę. powoduje usztywnienie ciała lub wygina je w łuk do tyłu. w którym przez cały czas wrze woda. lepkie mleko. Przyjmujemy rano i wieczorem. gdy nadmiernie rozgrzana wątroba wywołuje drgawki. 69 . SCHORZENIA SERCA Arytmia — pół szklanki otartej skórki z cytryny — pół szklanki miodu — 10 sztuk zmielonych jąder z pestek moreli Składniki mieszamy. Pozostawić na 24 godziny. Mleczko pszeniczne ma równieŜ właściwości wzmacniające organizm. Przykryć. Tak przygotowany lek przyjmujemy ściśle według załączonej tabeli. przed posiłkiem Lek w dusznicy bolesnej Wsypujemy do garnka 5 łyŜek owoców głogu i zalać 5 szklankami wrzątku.

— RyŜ gotowany do konsystencji mleka oczyszcza kanały przepływu energii. nadal w nich pozostać. raz lewą. Odstawić na 24 godziny. Ŝe rankiem będziemy wyspani i wypoczęci. Przechowywać w lodówce. odmładza. uspokaja. Na początku ilość oddechów od 3 do 5. pomaga w cukrzycy. wzmacnia siły obronne organizmu. Starcza na około 2 miesiące. — Zielone. — Gotujemy jęczmień z imbirem. Usuwa śluz. Zachować kolejność. Tak przygotowana kawa poprawia równieŜ jakość krwi. Wdech powinien być powolny i głęboki. W następnych zabiegach ilość wdechów stopniowo zwiększać. Taka kuracja obniŜa ciśnienie krwi. Przecedzić. leczy bezsenność. Nadciśnienie tętnicze — pić sok z korzenia pietruszki lub wywar — spoŜywać nasiona słonecznika z dodatkiem selera Niedociśnienie tętnicze Przy zbyt niskim ciśnieniu stosownym lekiem jest kawa naturalna. który dodajemy na początku wrzenia. Wymieszać. Wskazany jest równieŜ w chorobie reumatycznej i zaburzeniach układu moczowego. Wycisnąć sok. Odchudza. Uzupełnić wrzącą wodą. Inhalacje przeprowadzamy przed snem. Owinąć słój ciemnym papierem i przez 7 dni przechowywać w lodówce. Rozszerzanie Ŝył — Chodzić w bawełnianych skarpetkach po porannej rosie. powolny powinien być równieŜ wydech. leczy kaszel i duszność.Ból w klatce piersiowej Gdy pojawia się przeszywający ból w klatce piersiowej. aŜ do wyschnięcia. przez okres 3 do 4 miesięcy. Przelać do butelki. Pijemy codziennie 3 do 4 łyŜeczek. Gdy namokną. Pić 3 razy dziennie po 1 łyŜce. a następnie rumu. usuwa toksyny. KATAR śOŁĄDKA Sposób I: Pić nasiona gorczycy z wodą. MoŜna dodać nieco miodu. Stosujemy 4 miesiące przerwy i moŜemy kurację powtórzyć. Wlać do 2 litrowego termosu. Zaczynamy od 1 ziarenka i codziennie zwiększamy o 1. Obrzęki — Obrzęki spowodowane zastojem śluzu usuwa wywar sporządzony z 10 gram skórek mandarynek. — Sok z surowych selerów lub wywar z selerów usuwa śluz. Rosa poranna od wieków wspomagała naturalne leczenie. ObniŜenie cholesterolu — Zalać wrzątkiem 10 cytryn i pozostawić na 10-15 minut. O dobrze wykonanym zabiegu świadczyć będzie. na pół godziny przed jedzeniem. Na wrzątek wsypać zmieloną kawę i gotować 2 minuty. Smarujemy Ŝyły. Wymieszać z 2 szklankami miodu. aŜ 70 . Inhalacja kroplami walerianowymi Wdychamy zapach kropli waleriana (zakupione w aptece). do granic rozsądku. raz stroną prawą. niedojrzałe orzechy włoskie kroimy i zalewamy oliwą z oliwek. Wdychamy naprzemiennie. w okolicy serca naleŜy pić sok z porów. Koniecznie gotowana. Dodać 1 kg miodu i 10 duŜych główek czosnku (miazgi). — Zemleć 1 szklankę nasion kopru włoskiego i 2 łyŜki korzenia kozłka lekarskiego.

Nasypać do 1/5 części szklanki. kłącze kozłka. niestrawność Ćwierć małej łyŜeczki imbiru. usuwa nadmierną ilość gazów. Pić na czczo. Ŝe tasiemiec został zatruty i wydalony. Zabieg powtórzyć po 2 dniach. Sposób III: Przyjąć 15 kropli laurowych na ciepłą wodę. czyści krew. Siedem ziaren czarnego pieprzu zgnieść i dodać do 1 małej łyŜeczki miodu. Następnie zjeść śledzia z cebulą w oliwie. naleŜy co 15 minut pić osoloną wodę na zmianę z sokiem wyciśniętym z pomarańczy. rozpuszczona w ciepłej wodzie. Po trzecim zabiegu sprawdzić. Likwiduje zatrucie pokarmowe. Sposób II: Zetrzeć 2 jabłka (bez skóry) i zjeść wcześnie rano. Najwłaściwszą do leczenia jest odmiana „reneta". dodać 2 łyŜki śmietanki lub mleka i 1 łyŜeczkę soli kamiennej. Następnie codziennie zmniejszamy. Zalać wrzątkiem. Zalecane jest by podczas kuracji pić kłącze rzewienia. odstawić do zaparzenia. Bóle Ŝołądka Pić naleŜy po 1 szklance soku z surowego ziemniaka. Napar z rodzynek Rodzynki umyć. oznacza to. wzmacnia trawienie.dojdziemy do 20. usuwa zaparcie i nalot na języku. Wymioty Aby uzupełnić płyny ustrojowe po silnych wymiotach. rano i wieczorem przez miesiąc. gazy. Oczyszczenie z toksyn układu pokarmowego 1 łyŜeczka herbaty (najlepiej zielonej). odstawić na 10 minut. W miesiącu drugim 3 razy w tygodniu. Nudności NaleŜy pić gorące mleko z dodatkiem czosnku i imbiru. Śniadanie spoŜyć po 5 godzinach. TASIEMIEC Rozetrzeć 10 dkg wyłuskanych pestek z dyni i 10 dkg borówek — brusznicy. likwiduje stan zapalny. Po 2 godzinach przyjąć środek przeczyszczający (sól gorzka lub olej rycynowy). odrobina soli. Czkawka Sposób I: Wypić kilka łyków zimnej wody Sposób II: Powstrzymać jak najdłuŜej powietrze w płucach. aŜ dojdziemy do jednego ziarenka. W trzecim miesiącu — 1 raz w tygodniu. Usuwa gazy. Jeśli nie spostrzeŜemy Ŝadnych sensacji przy trawieniu. Zjeść na czczo. Napar z rodzynek przeczyszcza jelita. Usuwa przeziębienie. Wymieszać i wypić. kłącze słodkiej paproci. SpoŜywamy na czczo. Lekko przestudzony napar pijemy. czy w kale nie ma członów tasiemca. Odbijanie Najlepszym lekarstwem na uporczywe odbijanie się jest kozie mleko. W pierwszym miesiącu kuracji zjadamy codziennie 2 jabłka. Zalać 1 szklanką wrzątku. Śniadanie moŜemy spoŜyć dopiero po 15 minutach. Nudności w okresie ciąŜy likwiduje grejpfrut. 71 .

2 szklanki cukru. Ŝe zaparcia mają często podłoŜe psychiczne. Często obstrukcja pojawia się u osób starszych. Wystarczy. Inne środki Poleca się równieŜ: — wywar z owsa (gotowany) — sok z rzodkwi — sok z kiszonek kapusty (lekko podgrzany) — zsiadłe mleko — kompot z suszonych jabłek lub wiśni — sok z kiszonych ogórków (po miesiącu kiszenia) — sok z kapusty z droŜdŜami — napar z kory kruszyny — lewatywy Wypróbujmy. liść mięty. wypróbowanym. przegotowanej wody. NaleŜy stosować kilkudniowe przerwy. w sferze materialnej i emocjonalnej. przed jedzeniem. Brak tej równowagi z sferze 72 . z ciepłym mlekiem. Siemię lniane z cukrem W młynku do kawy zemleć siemię lniane z cukrem. Pić rano i wieczorem. Często wskazuje się. Przyjmować 2 razy dziennie. korę kruszyny. Wymieszać je i wsypać 1 łyŜkę mieszanki na szklankę wrzącej wody — gotować 10 do 15 minut. kwiat wrotycza. Znawcy wschodniej wiedzy podają. musimy przebudować siebie mentalnie. MoŜe być ich wiele. pokroić i rozgotować w 1 szklance wody. skutecznym sposobem na regulacje stolca jest codzienne wypijanie na czczo 1 lub 2 szklanek ciepłej. Ŝe w leczeniu antybiotykami wyniszczyliśmy florę bakteryjną jelita grubego. WaŜne jest zastanowienie się. biorąc na 1 szklankę siemienia 0. przegotowanej wody. Pić rano i wieczorem. gdzie wiekiem osłabiony organizm. Chińczycy mówią o konieczności zachowania równowagi. przed jedzeniem po 1 kieliszku. Ŝe weźmiemy 4 z wymienionych składników. Napój z suszonych śliwek Kilka suszonych śliwek zalać wieczorem przegotowaną zimną wodą. ich uczucia przenoszone są na ciało fizyczne — równieŜ zatrzymują.nasienie czarnuszki. którzy chcą wszystko zatrzymać dla siebie. Pić wolno. Pić na czczo i wieczorem przed snem. niewielką filiŜankę. tyle oddajemy ile otrzymaliśmy lub inaczej tyle otrzymujemy ile oddaliśmy. zalać szklanką zimnej. po łyŜce. po jej odbudowaniu drobnoustroje podejmą pracę i przywrócą sprawność wydalania. by rozmiękły. jaka jest przyczyna uporczywych zaparć. Napój ze słodkich migdałów Kilka migdałów potłuc na drobno. nie ma juŜ sił sprawnie wydalać — wspomaganie zawsze będzie nam potrzebne. który z podanych środków zadziała najbardziej skutecznie na nasz organizm. by organizm nie przyzwyczaił się do ciągłego wspomagania. KaŜdego ranka spoŜywać je na czczo. Odcedzić. Odstawić na 15 minut. W tym przypadku środki będą mało skuteczne. Napój z cebuli Cebule obrać. Naturalne środki przeczyszczające Najprostszym. Osobnicy.

Radykalny środek w biegunce (biegunka ostra. Dla zachowania bezpieczeństwa po rozpuszczeniu się kryształków przelać w spokojny sposób do innego naczynia. Sami musimy przyczynę odnaleźć. Podawać ciepły wywar do picia. natychmiast przerwać podawanie nalewki. po 6 do 10 kropli na kieliszek ciepłej wody. PodraŜnienie pęcherza moczowego Przy skłonnościach do częstego moczenia się zalecane jest spoŜywanie herbatki z wąsów kukurydzy lub z ogonków czereśni albo wiśni. blado róŜowy. nie częściej niŜ 2 razy dziennie. by mieć pewność.duchowej. Gdy biegunka ustanie. wyjąć z nich przegródki oddzielające poszczególne części jąder. Stosować tylko w okresie biegunki. trudny do wydalenia. emocjonalnej. W czasie biegunki przyjmować 4 razy dziennie. Wódkę naleŜy wlać do pełna. ciepłozimno) upatruje. gdy długotrwała biegunka wyniszczyła naturalną ochronę jelit — odbuduje osłonę. inne zaistniały przyczyny. przez serię prób i obserwacji organizmu. Metoda ta zalecana jest wówczas. co 2 godziny. są trudne do zrozumienia i leczenia. wówczas wysycha naturalna wilgoć a kał staje się suchy. Herbata z czarnych jagód Suszone czarne jagody zaparzyć jak herbatę i pić. Roztwór powinien być róŜowy. 73 . po pół filiŜanki. Medycyna chińska opierając się na konieczności równowagi (yang-yin. Taki wywar wskazany jest równieŜ dla dorosłych. Przegródki zalać 300 gramami spirytusu i odstawić na 3 dni. gdy Ŝycie chorego jest zagroŜone. BIEGUNKI Biegunki u dzieci FiliŜankę ryŜu zalać 7 filiŜankami wody i gotować na małym ogniu. Dla dorosłych po 1 szklance. pod przykryciem. Jest to silny lek. Ŝe zaparcia mogą być spowodowane nadmiarem gorąca w jelicie grubym. który moŜe wywołać odwrotność — zaparcie. przez 1 godzinę. Środek z orzechów włoskich Sposób I: Rozłupać 20 dkg włoskich orzechów. SCHORZENIA NEREK Siemię lniane Jedną łyŜeczkę siemienia zagotować w 1 szklance wody. dla dzieci mniej — odpowiednio do wieku i wagi ciała. Wskazane jest wykonywanie równieŜ lewatywy z tego roztworu. KaŜdy organizm jest inny. Sposób II: Młode. W okresie podraŜnienia pić kilka razy dziennie. gdy podajemy dorosłym. gdy podajemy dzieciom. Butelka lub słój z zakrętką powinien być wypełniony w 3/4 objętości. MoŜemy rozcieńczyć wodą i dla poprawy smaku dodać sok z cytryny. zielone orzechy włoskie pociąć na kawałki i zalać wódką. Przecedzić przez sitko. SpoŜywać nie więcej niŜ 2 łyŜeczki jednorazowo. spieczony. czerwonka) Dwa kryształki nadmanganianu potasu rozpuścić w 2 szklankach wody. Pić rano i wieczorem. Pić po pół szklanki co 2 godziny. materialnej wywołuje schorzenia. Według tej metody pomaga jedno lub dwa spoŜycia. Ŝe niedostatecznie rozpuszczone kryształki nie zostaną przypadkowo spoŜyte. które stanowią zagadkę.

Pijemy dwa razy dziennie. Sposób II: Zjadać duŜe ilości rzeŜuchy. Musimy obserwować. Nie naleŜy pić wody. Wywar pić 3 razy dziennie przed posiłkiem. ale nadal musimy głodować. gdy odczuwamy chłód w lędźwiach. codziennie zwiększając. Leczy układ moczowy. które powstrzymywać naleŜy poprzez połoŜenie się do łóŜka i ssanie plasterka cytryny. Przykrywać suchym kawałkiem flaneli. Kuracja trwa niekiedy do 7 dni. Wstawić do niezbyt gorącego piekarnika. NaleŜy nadal kontynuować kuracje i głodówkę. aŜ do zmniejszenia się płynu o 1/3 objętości. Po następnych 15 minutach moŜemy napić się wody. wzmacnia ogień trawienny i inteligencję. MoŜna pić jedynie wodę. Sposób III: Przygotować alkoholową nalewkę z korzenia czarnego bzu. Kuracja trwa około 3 tygodni. Obserwować reakcje organizmu. Zaczynać pić od małych ilości. Rozgrzewający okład z imbiru Wsypać na wrzątek sproszkowany imbir i krótko pogotować. Oczyszczenie nerek Wykonywać leczenie przy pełni księŜyca. dopóki wszystkie kamienie nie ulegną wydaleniu. W godzinę po lewatywie wypić 1 szklankę oliwy z oliwek i zaraz po tym 1 szklankę soku z grejpfruta. na pół godziny przed jedzeniem. Zetrzeć na drobnej tarce i nadal gotować w tym samym wywarze. pośladkach i okolicy kostek u nóg. Pić co godzinę po 2 łyŜki. Podczas ogrzewania połowa mleka powinna wyparować. dodać miodu. Zdjęcia rentgenowskie powinniśmy wykonać przed i po kuracji — przedstawią skutek leczenia. by nasączyć roztworem. Przecedzić. czy kamienie zostają wydalane.8 kg korzenia pietruszki. Mleko powinno zagotować się ale nie powinno wykipieć. zaczynając od pół łyŜeczki do pełnej szklanki.Puchlina wodna Sposób I: Zalać wiejskim mlekiem 0. Po odcieknięciu nakładać na bolące miejsca. Jedną filiŜankę mleka zmieszać z 4 filiŜankami przegotowanej wody. aŜ będzie gęsty jak syrop. Dawkę codziennie zwiększać. 74 . Stosować. Sezam daje siłę. Sposoby na rozpuszczenie kamieni w nerkach w wątrobie i pęcherzyku Ŝółciowym Sposób I: Głodować przez 1 dobę. MoŜemy równieŜ stosować na brzuch przy wzdęciach. Wkładać kawałek tkaniny z naturalnego włókna. Zwykle powstają nudności. wypić półtorej szklanki wywaru z ziół przeczyszczających lub sok z buraków albo ze szpinaku. Kamienie ulegają rozpuszczeniu w pęcherzyku Ŝółciowym. Odcedzić. Utrudnione oddawanie moczu Gotować 100 gram jęczmienia w 2 filiŜankach wody. Wychłodzenie nerek W nerwobólach lędźwiowych i przy uczuciu chłodu w okolicy nerek spoŜywać smaŜone pory z orzechami na oleju sezamowym. Sposób II: Ugotować buraki w łupinach. po 3 — 4 szklanki. Po upływie doby powtórzyć to samo. Jest to silnie moczopędny lek. Pić 3 razy dziennie. Po 15 minutach od wypicia oliwy i soku. Dodać 50 gram soku z imbiru i 50 gram miodu. Sposób III: Pić oliwę z oliwek. Wykonać lewatywę. Dzieciom podajemy w mniejszych ilościach.

aŜ wypijemy całą litrową butelkę oliwy. Lek na liszaje. Najlepiej wykonać zdjęcia rentgenowskie przed i po kuracji. wodę. moŜemy połoŜyć się do łóŜka. wciąŜ istnieją powroty? Dawna naturalna medycyna podobnie jak współczesna oficjalna leczyła schorzenia skóry maściami. W tej kuracji naleŜy bezwzględnie przestrzegać receptury i wykonywać z dokładnością do 1 minuty. w tym określane „krokodyla skórą" spróbujmy leczyć tak zwanym „białym plastrem". by ściśle przestrzegać ilości soku i czasu przyjmowania. Sok z jabłek jest wyłącznym poŜywieniem przez 2 dni. Drugiego dnia — postępujemy tak samo. JeŜeli odczuwamy osłabienie. Kiedy oczyścimy ustrój z toksyn. są tylko sygnałem zatrutego organizmu. kawę. SCHORZENIA SKÓRY Medycyna Wschodu wyjaśnia. herbatę. Podaje się niekiedy. Ŝe schorzenia na skórze. Jeśli nie pojawia się w tych dniach wypróŜnienie musimy przyjąć codziennie ziołowe środki przeczyszczające. pozbywamy się skutecznie kamieni. Musimy wypić cały litr oliwy — jest to waŜne. Trzeciego dnia — godzina 800 wypić 480 gram soku jabłkowego. schorzenia skóry znikną same. by przekonać się czy zeszły wszystkie kamienie. MoŜemy pić soki. przyjmując według podanych ilości i czasu: godzina 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 —spoŜywamy 240 gram soku z jabłek — 480 gram — 480 gram — 480 gram — 480 gram — 480 gram — 480 gram Musimy zachować zupełny post. Na ogół trzeciego dnia kuracji. Składniki (w takiej samej ilości) 75 . kamienie będą wydalane bezboleśnie. O godzinie 1900 przyjmujemy 4 łyŜki oliwy z oliwek i 1 łyŜkę soku. to i tak. Pozostawiono po sobie recepty. co 15 minut wypijać porcje oliwy i soku. w godzinę po zakończeniu ostatniej porcji. WaŜne jest. Ŝe niegdyś byliśmy emocjonalnie zranieni i jak skorupą odgradzamy się od świata. Po tym wypijamy pozostałą część soku cytrynowego. Koniecznie musimy mieć przed sobą zegar. Kuracje rozpoczynać o godzinie 1900. Gdy dokładnie przeprowadzimy kuracje. Jeśli mimo starań wystąpią wymioty. pijąc tylko sok. czyraki.Sposób IV: Wydalanie kamieni Ŝółciowych w ciągu 1 doby: Przygotować 1 litr oliwy z oliwek i 1 litr soku z cytryn (odcedzony). Przy stanie zapalnym pęcherzyka Ŝółciowego (nawet jeśli nie ma kamieni) pomocną jest równieŜ taka kuracja. schorzenia skóry znikną same. MoŜe dlatego leczenie jest trudne. znanym w Ameryce Łacińskiej — stosowanym prze Indian. Dokładnie co kaŜde następne 15 minut wypijamy 4 łyŜki oliwy i 1 łyŜkę soku. Sposób V: Usuwanie kamieni i piasku z nerek i pęcherzyka Ŝółciowego. Przez 12 godzin poprzedzających kuracje nie naleŜy nic jeść ani pić mleka. wrzody. Po pół godziny (830) wypić 120 gram oliwy z oliwek i zaraz potem wypić 1 szklanką zmieszanego z wodą soku jabłkowego. sokiem jabłkowym i oliwą. schorzenia skóry Wszelkie schorzenia skóry. w obawie przed duchowym bólem. JeŜeli przykre doznania uwolnimy z podświadomości.

Liszaje nabyte od psów i kotów Znikają natychmiast. osuszyć na ściereczce. guzy i inne schorzenia skóry są krople. Przy leczeniu czyraków i innych schorzeń skóry na ośmiokrotnie złoŜoną gazę nakładamy cienką warstwę białego plastra. Wsypujemy proszek kalafonii (cały czas mieszając). pojawi się sam na powierzchni i będzie łatwy do zdjęcia gazikiem. po umyciu głowy nacierać garścią soli kuchennej. Smarować bezpośrednio na skórę lub robić okład pod ceratkę. dlaczego sposób ten jest skuteczny. Kalafonie mielemy na proszek i przesiewamy przez gęste sito. dodajemy i nadal mieszamy. OdleŜyny Aby u długo leŜących chorych nie powstawały odleŜyny. Ropnia z czyraków nie naleŜy wyciskać. Leczenie „krokodylej skóry" wymaga. naleŜy pod łóŜkiem chorego stawiać miskę z zimną wodą. rano i wieczorem (podczas posiłku) przez 2 miesiące. Jeśli mamy zbyt wysuszoną skórę. Inny sposób to nawilŜanie miejsc zmienionych liszajem „wodą okienną" — woda. Podobne leczenie prowadzić przy egzemie skóry. Jako pierwszy roztapiamy wosk pszczeli i cały czas mieszamy. gdy nacieramy je rozciętymi na pół rodzynkami. Słoninę kroimy na małe kosteczki. Raz w tygodniu. dopóki nie stanie się plastyczna i jednorodna. Sposób II: Ugotować jajka na twardo. Chwytanie kropli jest dość trudne. przyjmować po 1 łyŜeczce. Co 2 dni wymieniać okład na świeŜy.— kalafonia sproszkowana — biały pszczeli wosk — wieprzowa słonina. Leczenie egzemy Sposób I: Maść do leczenia egzemy uzyskamy z liści szczawiu. Zabieg powtarzać sześciokrotnie. Mocujemy opatrunek. które wypływają z podgrzewanego Ŝółtka utrzymywanego na widelcu lub siatce. Garnek wstawić do piekarnika nagrzanego do 150°C. świeŜa. Okład zmieniać co 2 dni. Sposób III: Niekiedy pojawia się egzema głowy. Zmieniać dwukrotnie w ciągu dnia. niesolona Plaster przygotowujemy w łaźni wodnej (garnek ze składnikami wstawiamy do większego garnka w którym wrze woda). zdejmujemy z podgrzewania i nadal mieszamy zastygającą masę. by okład z białego plastra wymieniać co 5 lub 6 dni. KaŜda kropla jest cennym lekarstwem. Okład zmieniamy 2 razy dziennie. wykonując nacieranie przez 15 minut. która powstaje na szybach przy zmianie pogody. powodując łysienie. Ostatnim dodawanym składnikiem jest słonina. Potem odstawić na 2 doby w chłodne miejsce. Kiedy wszystkie składniki roztopią się i wymieszają ze sobą. 76 . Suchy i mokry liszaj Znika jeśli posmarujemy go pianą z pyska zmęczonego biegiem konia. Rozpuścić w garnku pól kilograma smalcu wieprzowego i dodać liście szczawiu. aŜ skóra stanie się elastyczna. Nie moŜna logicznie wytłumaczyć. Liście umyć. Łuszczyca skóry W łuszczycy skóry przyjmować po 2 łyŜeczki oleju kukurydzianego. Wyjąć Ŝółtka i podgrzewać je kolejno nad płomieniem świecy. by leku nie tracić. aŜ do wyleczenia. Warstwę maści nanosić na lnianą tkaninę i nakładać na powierzchnie skóry dotkniętą egzemą. Lekarstwem na egzemę.

mieszając z duŜą ilością śliny. Czynnikiem leczącym są olejki eteryczne. PrzyłoŜyć na odmroŜoną skórę. w zaleŜności od zainfekowania rany. Pryszcze moŜemy sterylnie przekłuwać. — Na rany wrzodziejące. świeŜo zabite). Pod okładem pojawiają się pryszcze i małe wrzody. Krwią jaka wymazał ranę i jej okolice i przywiązał opatrunek. NałoŜyć papier woskowany. łuszczycę. — ŚwieŜą pokrzywę majową ubić ściśle w słoju i zalać spirytusem. pęcherzycę. Gdy zaschnie. Rana silnie zainfekowana (zakaŜenie krwi) W tej metodzie rana musi być otwarta. Pasta: podsmaŜyć na patelni. RównieŜ na myśl o wydzielaniu się śliny. lekko ranę oczyścił wyciskając zakaŜoną krew. takie same ilości wieprzowego niesolonego smalcu i pszennej mąki. które skutecznie leczą nawet trudno gojące się rany. Ŝujemy w ustach. zwiększa się jej ilość. — skóra twarzy zniszczona słońcem i wiatrem: smarować Ŝółtkiem. nabrzmiała od zainfekowania rany. — Metoda rosyjska — porowate pudełko napełnić miazgą czosnku i cebuli. zmywać. czyraki nakładać pastę z podpieczonej cebuli lub podpieczonego czosnku. Rozmiękłe nakładać na oparzenia. — odmroŜenia (sposób II): złoŜyć gazę w 4 warstwy i zanurzyć w wodzie zimnej (moŜna bardziej schłodzić lodem). bierzemy 2 części oliwy z oliwek i 1 część czystego pszczelego wosku. Uzyskaną mieszankę. — odmroŜenia: świeŜe odmroŜenia nacieramy lekko śniegiem. Dodać wiejskiego mleka i gotować. Utrzymywać. Powinna zagoić się po 6 godzinach. — Namoczyć nasiona lnu. półpasiec. co powoduje zwiększone wydzielanie się śliny. Leczenie było skuteczne. aŜ kompres wyschnie. Na całkowite wyleczenie potrzeba czterokrotnej zmiany opatrunku. — oparzenia: roztrzepać całe jajo i smarować poparzone miejsca. Wykonujemy językiem ruchy obrotowe w jamie ustnej. Jest to doskonały środek do przemywania ran i nasączenia okładów przykładanych na wrzody i inne schorzenia skóry. Maść z wosku i oliwy Do przygotowania maści. Ręka chorego sczerniała. Silnie zainfekowane rany. 77 . ropnie. dobrze ze śliną wyrobioną na masę. Lama naciął noŜem czerniejące miejsce. nakładamy grubą warstwą na rany. Zabieg powtarzał czterokrotnie. innych kultur znajdujemy opis wyleczania zakaŜenia krwi (gangreny) przez tybetańskiego lamę. Zabieg powtarzać. odmroŜenia. owinąć ciepłym szalem. dopóki składniki nie staną się gęste jak pasta. Zmieniać okłady co godzinę lub dwie. Pudełko powinno być większe niŜ rana. Naturalne opatrunki — Rozciąć kawałek liścia aloesu i przyłoŜyć do rany. miazga czosnku i cebuli nie powinna dotykać bezpośrednio do rany. Grubą warstwę nałoŜyć na gazę i umieścić na chore miejsce. Krótko i bezpiecznie zagotować. Na skórze jaka (zwierzę) wykonał równieŜ nacięcie i upuścił z rany nieco krwi. Okłady wykonywać dopóki pod nimi będą wciąŜ pojawiać się wrzody. strupy i inne schorzenia skóry Znikną pod wpływem pasty. Wszelkie małe i duŜe krosty.Rany i skaleczenia Korzystając z doświadczeń naturalnych metod leczenia innych narodów. Maść nakładać na przemyte rany. zmartwiałe tkanki Czarny Ŝytni chleb świeŜo upieczony i obficie posypany kamienną solą. Pod wpływem zimna napłynie krew i przyniesie ze sobą Ŝycie dla zniszczonych mrozem tkanek. Na ranę i wokół niej nakładamy okład z plastra wątroby baraniej lub wołowej (zwierzę zdrowe. MoŜe ta metoda uratuje kogoś przed amputacją. Ustawić na działanie słońca na 2 tygodnie. Utrzymać przez 10 godzin.

kiedy gałęzie są jeszcze nasiąknięte. przy pomocy dymu z mokrych gałęzi drewna brzozy. co 2 godziny. Korzeń piołunu (świeŜy lub suszony) kroić na kawałeczki i gotować. Sposób II: Recepta z Chin i Japonii. Rozpalamy ognisko. Pić bulion w niewielkich porcjach kilka razy dziennie. — Pokroić cebulę na drobną kosteczkę i zasypać cukrem (1:1).Skaleczenia skóry Zetrzeć surowego ziemniaka. gdy miesiączka jest zbyt bolesna i obfita. Przy zbyt obfitych — pić po 1 łyŜce. Przyjmować po pół filiŜanki 3 razy dziennie. Czyrak Smarować świeŜym Ŝółtkiem jaja. Wymieszać. owinąć w gazę. uszu. Nie brońmy się gdy dym wnikał będzie do oczu. Na filiŜankę wywaru zuŜywać połowę korzenia. Nadciągnięte mięśnie — Mięśnie nadciągnięte kompresować okładami z gorącego mleka. Nakrywamy głowę i ciało kocami i wdychamy jak najwięcej dymu. — Recepta z Macedonii — naleŜy jeść duŜo cebuli. Okład zmieniać 3 razy dziennie. Kuracja trwa 10 dni. Dodać śmietanki lub mleka. 78 . Gotować w 2 litrach wody aŜ zmniejszy objętość do połowy. — Herbatę i nieco cukru zaparzyć w imbryku. Przy słabych — pić 3 razy dziennie po łyŜce. Zwiększenie pokarmu u kobiet karmiących — NóŜki wieprzowe rozdrobnić na kawałki. owinąć w 2 ręczniki i pozostawić na 10 minut. Przyspieszenie wzrostu u dziecka Surowe świeŜe jajko mieszać z 2 szklankami mleka. — Wykonywać kompresy z soku buraka. zaparzyć 1 łyŜkę polnego skrzypu w 2 szklankach wody. kompresować. Okład nałoŜyć na bolące miejsce. Chorowite dzieci Na wiosnę kąpać dziecko w wywarze ze świeŜych liści włoskiego orzecha. Podobną kuracje stosuje się dla cieląt. Wymieniać gdy tylko stygną. Mokre drewno podczas spalania dawać będzie duŜo dymu. Dym jest lekarstwem w tej kuracji. Gronkowiec złocisty Znachorzy Rosji przekazują bardzo oryginalną i jak twierdzą skuteczną metodę likwidującą w organizmie gronkowca złocistego. gardła. RÓśNE Zaburzenia w menstruacji Sposób I: Przy nieregularnych i zbyt obfitych miesiączkach. Pić 3 razy dziennie. Oparzenia — Przykładać plasterki owoców gruszy. najlepiej zaraz po deszczu.

— Pić sok brzozowy (lub klonowy) wymieszany z mlekiem. Pić na gorąco. MoŜna dosłodzić. oczyścić i odciąć korzenie (są trujące). Cebulkę i część naziemną tulipana razem z kwiatem kroić ukośnie i ścierać na miazgę. Łączyć z popiołem w proporcji 1:1. Dodać rumu. — Zdjąć tłuszcz z wieprzowych jelit. Pić na gorąco. Stosować na okłady. śółty tulipan. Osłodzić miodem. Dodać nieco soku z bluszczyka i miodu. Koklusz — Stary sposób walki z kokluszem: zawiesić dziecku korale z ząbków czosnku. tampon wyciągnąć. Przecedzić i pić na gorąco 3 razy dziennie. Nitka musi zwisać. 2 razy dziennie. MoŜe być przechowywany przez kilkanaście lat. Pić z gorącym mlekiem. Tampony z czosnku Oczyszczone ząbki czosnku owijamy w gazik. Kaszel — Ugotować 1 szklankę mleka wiejskiego z 2 suszonymi figami. Pić na ciepło. kilka razy dziennie. co godzinę. Przecier zagotować ze szklanką osłodzonej wody. Gotować pod przykryciem. Guzy na piersiach u kobiet — pasta Receptę pozostawili chińscy Ŝołnierze. — Metoda brazylijska. Rozpuszczony wlać do słoika. Pić ciepłe przez cały dzień zamiast kawy i zupy. Podawać do picia. Pić często. Pasta słuŜyła im do usuwania odłamków z rany i innych części metalowych tkwiących w ciele. — Utrzeć Ŝółtko z cukrem (kogel — mogiel). MoŜna zmieszać tłuszcz z terpentyną i smarować piersi chorego. by moŜna rankiem. — Wyrzuca zaflegmienie: wymieszać sok z borówek z miodem (1:1). Lek powinien mieć konsystencję pasty. Wpół godziny po posmarowaniu pastą. W tym czasie popijać herbatę z liści poziomek. pić na czczo.Obrzęk sutków w okresie połogu Przygotować wywar z 37 g suszonych mandarynek i 1 g lukrecji. na noc do pochwy. — Wymieszać sok z marchwi z mlekiem (1:1). — Pić sok z selera. po 1 łyŜce. PrzełoŜyć do słoika i konserwować wódką. Pić na gorąco. Przecedzić i ponownie zagotować. cząstki metalu same wychodzą na zewnątrz. Podczas snu układać blisko nosa. zabezpieczając nitką. Zdjąć korę z całej długości gałązki drzewa brzozowego. Sposób II: Na szklankę mleka wsypać 1 płaską łyŜkę rozdrobnionych liści szałwii. Stopić na niewielkim ogniu lub w piekarniku. Pić 6 razy dziennie po łyŜce stołowej. po 1 szklance. — ZmiaŜdŜyć czosnek i gotować z mlekiem. Spalić na popiół. Lekiem są olejki eteryczne. 79 . Wkładamy. — Pociąć drobno 10 główek cebuli i 1 główkę czosnku. Pić gorące przed snem. Dwa dojrzałe banany przetrzeć przez sito. zamknięty (jeszcze nie rozwinięty) wyrwać z ziemi. po 1 łyŜeczce. Gotować w mleku. — Zagotować 1 szklankę białego gronowego wina z 60 gramami pieprzu. Bronchit Sposób I: Metoda macedońska: na półtora litra wrzącej wody wsypać 40 dkg otrąb. Jest równieŜ skuteczna i likwiduje guzy na piersiach u kobiet.

co spowoduje. Wyciąganie ości z gardła Nadtopić stoŜkowo nad płomieniem świeczkę i szybko przykładać do wystającej z gardła ości. Atak astmy Podczas ataku astmy spróbować trzymać w ustach i połykać drobne kawałki lodu. Wyciąganie owada z ucha UłoŜyć chorego uchem do góry i wkraplać oliwę. Po zabiegu owinąć suchym ręcznikiem. przeciąć na pół i obie połowy. 80 . Zewnętrznie: polewać najbardziej ciepłym wywarem głowę. Ból zęba — Gdy pojawi się ból zęba. które nie mogą z organizmu wydostać się i tworzą schorzenia. naleŜy czosnkiem natrzeć nadgarstek wewnętrznej części ręki. Gdy paląca się część znajdzie się blisko ucha. ustaje nerwoból. Zabieg wykonujemy równieŜ w drugim uchu. a my jesteśmy daleko od dentysty lub są to godziny nocne. między dziąsłem a policzkiem. skuteczny. — Plaster niesolonej słoniny wkładać po stronie bolącego zęba. Środki napotne Sposób I: Dla zwiększenia pocenia się. Jeśli boli ząb po prawej stronie. Niedosłyszenie po zaziębieniu Z kartki papieru utworzyć lejek i jego wąską końcówkę włoŜyć do ucha. i odwrotnie. Środek wydatnie zwiększa pocenie. Znachorzy tworzyli takie lejki z kawałków lnianej tkaniny. Gdy jajko wystygnie. by ość wtopiła się w świecę. Szerszą końcówkę podpalić. od dawna znany i stosowany w świecie znachorów. Przywraca wzrok. Głowę obwiązać chustką. Nieznany jest sekret tej terapii. Nerwobóle Ugotować jajko na twardo. Wyciągnąć. nasączonej lub pomazanej woskiem pszczelim. Zdrowie powróci. Owad martwy lub Ŝywy pojawi się na powierzchni. 3 razy dziennie. Odczekać pół minuty. Z lewej ręki pobieramy z Ŝyły równieŜ 2 ml krwi i wstrzykujemy w prawy pośladek. Ŝe toksyczne płyny ustrojowe. naleŜy całe ciało wysmarować mleczkiem wytworzonym z maku. przyłoŜyć szybko na miejsce gdzie boli najbardziej. strącamy lub wyjmujemy.Świnka Przy leczeniu świnki (dawne metody medycyny ludowej) pobieramy 2 ml krwi z Ŝyły prawej ręki i zaraz wstrzykujemy w lewy pośladek. znachorzy zalecają: przygotować mocny wywar z liści i młodych pędów czarnej porzeczki. Niedowidzenie Przy wszelkich schorzeniach oczu powodujących niedowidzenie. Wewnętrznie: pić ciepły wywar kilka razy dziennie. Zwiększone poty wydalą chorobę na zewnątrz. Sposób II: — herbata czarna (nie za mocna) — sok z czarnej rzodkwi (starta razem ze skórą) — odrobina imbiru — szczypta soli Zachować kolejność w dodawaniu składników. nacieramy nadgarstek lewy. Umocować by pozostało na swoim miejscu. Postępowali podobnie jak z lejkiem papierowym. Nakładać równieŜ okład z czosnku na gazę i umieszczać go na skroniach.

Musimy doprowadzić do równowagi energetycznej śledziony. które lawinowo przepływają przez nasz umysł. oznacza to. Sposób IV: Kiedy budzimy się w nocy między godziną 01 a 03 — mamy nadmiernie rozgrzaną wątrobę w wyniku stresów. Okłady wymieniać 2 razy dziennie. by zwisał na plecach między łopatkami. Zwykle trwa to około 1 godziny. Pasty do zębów znajdujące się na rynku zawierają w swym składzie fluor. NaleŜy strumieniem zimnej wody polać nogi od stóp aŜ powyŜej kolan. Ŝe będziemy mieć kłopoty z zaśnięciem (nadmiernie przekrwiony mózg). Z ludowych sposobów leczenia podaje się: — nacieranie plasterkiem czosnku — pocieranie rozkrojoną cebulą — kompresowanie kwaśnym mlekiem — pocieranie Ŝywym ślimakiem — jego wilgotną stroną — smarowanie sokiem z łodygi jaskółczego ziela — wiązać na nitce tyle supłów ile jest kurzajek. pociąć i zagotować w 1 litrze wody. Sposób II: Wbrew zwyczajowi. niezadowolenia tłumionego lub nadmiernie spoŜywanego alkoholu. Kurzajki Kurzajką nazywamy dobrotliwy guz. zalecane jest spoŜyć przed snem cebulę i to dość duŜo — zapewniać ma dobry. Lunatyzm Postawić na noc obok łóŜka lunatyka miskę z zimną wodą. Ma prawdopodobnie podłoŜe wirusowe. Sposób znachorski: mały Ŝelazny kluczyk zawiesić na wełnianej nitce tak. który utwardza zęby. Wypróbujmy. — krwotoki zewnętrzne: przemywać ranę ciepłym wywarem i nasączać nim opatrunek. Po wychłodzeniu wątroby powróci zdrowy sen. Polewać przez około 2 minuty. Gdy nitka zbutwieje. a obrazy widzimy jak na filmie. Utrzymać w stanie wrzenia przez 20 minut. Trzymać w zamkniętym słoiku. zdrowy sen. ale równieŜ utwardza naczynia krwionośne i mózgowe. Nitkę zakopać w ziemi. Ŝe mamy wychłodzoną i słabą śledzionę.— MoŜna dla uśmierzenia bólu zęba włoŜyć do ucha (po stronie bolącego zęba) korzeń babki lancetowej. Mają podłoŜe emocjonalne. znikną 81 . Bezsenność Sposób I: Jeśli jesteśmy zdenerwowani lub mamy przepracowany umysł. Sposób V: JeŜeli w zaśnięciu przeszkadzają nam myśli. — Mycie zębów naturalnymi środkami: z kamiennej soli (szarej) zawierającej mikroelementy pierwiastków (najlepiej zemleć ją w młynku) i oliwy z oliwek robimy pastę do mycia zębów. Krwawienie z nosa U dorastającej młodzieŜy pojawiają się niekiedy częste krwawienia z nosa. — krwotoki wewnętrzne: pić co 20 minut filiŜankę ciepłego wywaru. Sprowadzamy krew do nóg uwalniając mózg od przekrwienia — uśniemy. Dysfunkcje swoje organizm objawia poprzez bezsenność. mocny. Utrzymać aŜ ból zniknie. który pojawia się samoistnie i często samoistnie znika. Najczęściej występuje na dłoniach i stopach. wówczas nie będziemy cierpieć na bezsenność. Sposób III: Przed snem pić kozie mleko. oznacza to. Krwotoki ŚwieŜe korzonki (4 sztuki) wonnego geranium umyć.

wówczas kurzajki — skuteczne.

Brodawki pieprzyki ( sposoby znachorskie)
— rozciąć ziemniaka na pół. Jedną część wyrzucić za siebie. Wilgotną stroną drugiej połówki natrzeć brodawki, a potem zakopać Kiedy ziemniak zgnije brodawki równieŜ znikną. Spróbujmy. — wyrwać z korzeniami źdźbło skoszonego zboŜa (lub trawy). Ostrą słomką nakłuć kilkakrotnie brodawkę lub pieprzyk. Natychmiast zakopać w wilgotnej ziemi, korzeniami do góry. Gdy zgnije słomka, brodawka równieŜ zniknie. Spróbujmy.

Wrastające paznokcie
Ze starej skórzanej rękawicy uciąć palec. Wypełnić go wiejskim niesolonym masłem lub masłem sklarowanym GEE. Skuteczną będzie równieŜ maść z pszczelego kitu. Zakładać na chory palec. Kuracja trwa 3 tygodnie. Paznokieć mięknie, podnosi się nieco (moŜemy pomóc lekko go podnosząc) a bolące miejsce zagoi się. Przyczyną wrastania paznokci są zbyt ciasne buty.

Odciski
Sposób I: Moczyć w occie łupiny z cebuli. Po 2 tygodniach nałoŜyć spreparowaną substancję na odcisk. ObandaŜować. Sposób II: NałoŜyć na odcisk skórkę z cytryny z niewielką tylko ilością białej tkanki. Odcisk schodzi po 5 dniach,

Na porost i przeciw wypadaniu włosów
1 część koniaku 4 części soku z cebuli 6 części wywaru z korzenia łopianu Wymieszać składniki i nacierać głowę.

Dolegliwości poalkoholowe
Do szklanki zimnej wody wlać 20 kropli miętowych i naleŜy wypić jednym haustem — wychładzanie wątroby.

Szybkie wytrzeźwienie
Sposób I: Wlać do kieliszka 5 kropli amoniaku i podać do picia. Sposób II: Pozbawionemu przytomności silnie nacierać uszy. Przypływ krwi do głowy przywróci świadomość.

Inne
— Jeśli przewidujemy, Ŝe przez dłuŜszy czas będziemy na mrozie, naleŜy wypić gorące czerwone wino z dodatkiem miodu, cynamonu, goździków. Wyrównamy ciepło, które zabiera nam mróz. — RyŜ przed gotowaniem praŜymy w niesolonym maśle na małym ogniu — przyspiesza zrastanie się kości. — Pomarańcza jest pomocna w schorzeniach serca i astmie. Usuwa toksyny fizyczne i psychiczne. Nie naleŜy spoŜywać pomarańczy w zimie poniewaŜ działają wychładzająco na organizm. — Codzienne spoŜywanie na surowo od 3 do 5 ziaren nasion szyszek sosnowych zapobiega wszelkim chorobom. — śuć codziennie 2 do 4 orzechów włoskich — poprawia intelekt i prace mózgu. — Granat — leczniczo spoŜywać 1 owoc dziennie. Poprawia pracę serca i układu trawienia. Ziaren nie rozgryzać lecz połykać w całości. — Figi — oczyszczają krew
82

— Migdały — wzmacniają układ nerwowy i mózg. Poprawiają wzrok i pamięć. Moczyć w wodzie przez noc 3 do 4 migdałów. Rano zdjąć skórkę i Ŝuć. Jest to dobowa porcja. — Po połogu przez 40 dni smaŜyć 6 migdałów nieobranych ze skórki w odrobinie masła niesolonego, dodać niewielką ilość miodu. Jeść na czczo. Wzmacnia i przywraca siły kobiecie. — Oliwa z oliwek — lekko przeczyszcza i chroni przed zaziębieniem. W okresie grypowym przyjmować zapobiegawczo przed snem, gorące mleko z 4 łyŜkami oliwy z oliwek. — Olej sezamowy — doskonały przy wszelkich zaburzeniach. Chudzi przybierają na wadze, otyli wagę zmniejszają. JeŜeli kobieta na 5 dni przed okresem przyjmie nieco oleju sezamowego — nie cierpi. Najlepszy jest czarny olej sezamowy. UŜywa się w okresach chłodu. Wzmacnia inteligencje. Usuwa zmęczenie, likwiduje swędzenie skóry. ŁyŜka oleju przyjęta wieczorem ze szklanką mleka wzmacnia i oczyszcza organizm. — Mleko zsiadłe — wzmacnia serce i ogień trawienny Ŝołądka. Zalecany dla osób cierpiących na hemoroidy i guzki krwawnicze. — Aloes — usuwa skąpe i bolesne miesiączki. — Czosnek — poprawia trawienie, usuwa gazy, obniŜa ciśnienie, pomocny przy rwie kulszowej, bólach reumatycznych. — Cynamon — usuwa śluz, zwalcza przeziębienie. — Goździki — łagodzą kaszel, likwidują nudności, czkawkę, odbijanie się, usuwają gazy i robaki. — Kolender — jest moczopędny i wiatropędny. — Szafran indyjski — gotowany w mleku: rozpuszcza nieczystości krwi, usuwa śluz, czyści mleko matki, poprawia cerę, zwalcza egzemę, leczy przewlekłe zapalenie zatok, kaszel, anemię, układ moczowy i narządy rodne u kobiet. — Koper — praŜyć i spoŜywać na koniec posiłku. — Mięta — usuwa gazy, niestrawność, nudności, bezsenność nerwową, zmęczenie, — Kozieradka pospolita — zwalcza cukrzyce i usuwa gazy, moczyć przez noc i rano Ŝuć na surowo 1 łyŜkę. — Czosnek likwiduje infekcje o podłoŜu bakteryjnym i grzybiczym. — Piołun, cebula, pestki dyni — zwalczają pasoŜyty. — Ślaz — wytwarza śluzowatą warstwę ochronną łagodząc wewnętrzne podraŜnienia. — Rumianek— tworzy na powierzchni skóry antyseptyczną warstwę ochronną, dezynfekującą ranę i ma działanie ściągające i przeciwzapalne. — Korzeń lukrecji — łagodzi wrzody Ŝołądka. — Olejek miętowy — łagodzi bolesne skurcze Ŝołądka. — Olejek goździkowy — łagodzi ból zębów. — Głóg — uspakaja rytm serca i powoduje jego dokrwienie. — Papryka, imbir, gorczyca — pobudzają układ krąŜenia. — Olejek z bazylii — uspokaja w stanach depresji. — Jemioła, dzika róŜa, przywrotnik — regulują miesiączkę. — Krwawnik — leczy skutecznie uporczywe krwawienia z nosa. — Pieprz czarny z miodem — leczy astmę oskrzelową, usuwa gazy, czyści krew. Przyjmować rano i wieczorem. Nie jeść przez 15 minut po spoŜyciu. — Wyciąg z szyszki chmielu z alkoholem lub winem — leczy wątrobę i Ŝółtaczkę.

Kosmetyka
— Cebulową miazgę lub sok z cebuli mieszać z octem. Smarować piegi. — Sokiem z cebuli smarować i wcierać w skórę głowy. Arabowie dodają jeszcze sól i pieprz. Wzmaga porost włosów. Leczy łysienie plackowate.
83

— Sok z korzenia pietruszki lub napar wsmarowywać 2 razy dziennie w piegowatą skórę. — Rozjaśnienie skóry na twarzy uzyskamy, gdy będziemy rano i wieczorem myć ciepłym wywarem z korzenia pietruszki. Na pół litra wody dodajemy garść startego korzenia pietruszki. — Rozjaśnienie piegowatych miejsc uzyskamy, gdy będziemy smarować je rozgniecionymi owocami porzeczki. Stosować codziennie przez cały okres owocowania, od zielonych niedojrzałych po zupełnie dojrzałe. — Maseczka: 1 surowe Ŝółtko 1 łyŜeczka z soku z cytryny 1 łyŜeczkę gliceryny (lub oliwy z oliwek) Mieszać i nakładać na twarz, na 1 do 2 godzin. Zmywać. Stosować co 2 lub 3 dni w okresie regeneracji skóry. — Maseczka: 1 surowe Ŝółtko 1 łyŜeczka miodu 1 łyŜeczka gliceryny (lub oliwy z oliwek) Postępować jak w poprzednim przepisie. — Jabłko zjedzone przed snem w naturalny sposób czyści zęby. Pektyny i kwasy organiczne niszczą chorobotwórcze bakterie. — Aby odmłodzić skórę twarzy, szyi, piersi, brzucha, jako kosmetycznego środka uŜywać soku z jabłek lub startego jabłka. MoŜna równieŜ zastosować jabłko rozgotowane we własnym sosie.

84

SPIS TREŚCI
WSTĘP .................................................................................... 3 ZAPOMNIANE METODY ..................................................... 4
Bańki lecznicze ........................................................................................... 5 Przygotowanie i technika stawiania baniek ................................................. ..5 Pijawka lekarska ...................................................................................... .6 Lewatywa.................................................................................................. .7 Sposób wykonania lewatywy ...................................................................... .7 Kuracja oczyszczenia organizmu ............................................................... .8 Leczenie lewatywą ..................................................................................... .9 Leczenie zimną wodą ............................................................................... .9 Leczenie moczeni ...................................................................................... 11 Leczenie miodem ...................................................................................... 12 Kuracja kitem pszczelim ............................................................................ 12 Miody ziołowe ........................................................................................... 13 Przykłady leczenia miodem ....................................................................... 13 Wina .......................................................................................................... 14 Alkoholowe nalewki z ziół........................................................................ 17 Kuracja sokami ........................................................................................ 21 Kuracje parą ............................................................................................ 23 Kąpiele ziołowe ......................................................................................... 24 Kataplazm................................................................................................. 26 Leczenie glinką ......................................................................................... 27 Leczenie ziołami ....................................................................................... 29 Masło klarowane ...................................................................................... 32 Terapia kwiatowa ..................................................................................... 33 Przyjazne drzewa ..................................................................................... 33

ZAPOMNIANE LEKI ........................................................... 35
Cebula ....................................................................................................... 36 Czosnek ..................................................................................................... 38 Chrzan....................................................................................................... 39 Jabłko ........................................................................................................ 40 Ocet jabłkowy ........................................................................................... 41 Leczenie octem jabłkowym ........................................................................ 42 Cytryna ..................................................................................................... 43 Czereśnia ................................................................................................... 44 Porzeczka czarna ........................................................................................45 Maliny.........................................................................................................46 Porzeczka czerwona....................................................................................46 Agrest .........................................................................................................47 Burak czerwony ..........................................................................................47 Rzodkiew czarna........................................................................................ 48 Ziemniak .................................................................................................... 48 Szpinak .......................................................................................................49 Pietruszka ...................................................................................................50 Marchew .................................................................................................... 51 Kapusta ...................................................................................................... 51 Seler ......................................................................................................... .53 Por ........................................................................................................... .53 Kuracja oczyszczająca olejem słonecznikowym ..................................... .54 Kuracja z wąsów kukurydzy .................................................................... .54 Kuracja winogronowa.............................................................................. .55 Oczyszczanie organizmu (metoda z TybetU) .......................................... .55 Kuracja grzybkiem tybetańskim .............................................................. .56 Oczyszczenie organizmu z kwasu moczowego ....................................... .56 85

.... 16......................... .......... ......69 Katar Ŝołądka ............75 RóŜne .... 3........................: Poradnik Zielarza............... 4.... Mach-Chieu...... Warszawa 1991..............: Apteka Natury...............61 Gruźlica .............................. Klimuszko C: Sposób na zdrowie..................................... Zielnik Ojców Bonifratrów................................. 15.........: Uzdrawiające esencje Natury czyli terapia kwiatowa doktora Bacha......... Kraków 1986......................................................................................... ......... Wierzbicki A.................................... Warszawa 1984........... Tombak M........................: Woda Ŝycia........ 5...............: Dietetyka energetyczna i medyczna chińska..... 12......... ..65 Osteoporoza ...........................................................64 śywność lekiem ............. 11.......62 Nowotwór ....... Dolosa Claude: Medycyna chińska (wykład nieautoryzowany — maszynopis)..........: Zioła................. Warszawa 1983..........................71 Biegunki ................. Biblioteka medycyny naturalnej 1/1997......................... .........J.........................................M.. Guillaume..... 13.......Oczyszczenie organizmu sokami ............................... Warszawa 1996........ Zasady urynoterapii (maszynopis w języku polskim)............. .. ............... wydanie w maszynopisie......................... i Diagram GROUP: Stare drogi do zdrowia na nowo.....65 Schorzenia wątroby ...... Łódź 1999...... Mikołajczyk K.........: Mój testament dla zdrowych i chorych........................................ 2.................................................... Koszalin 1998........... Moskwa 1991.......... ..................................................................................... Kneipp S.... .............86 BIBLIOGRAFIA 1............ .73 Schorzenia skóry............. Kielce 1990.............: Uleczyć nieuleczalne...........70 Tasiemiec .................57 ZAPOMNIANE RECEPTY .. 8........................................78 BIBLIOGRAFIA ............ Pilkington J............. Armstrong John W...................... Londyn 1944...........73 Schorzenia nerek.... 9............ ....: Poradnik leczenia naturalnego.............. ....: Lekarz domowy naturalny...... Eysallet J............................................... Petkiewicz I................................... 7..... Gumowska L: Uzdrawiający czosnek..... Warszawa 1991.68 Schorzenia serca ....... Szymański A............ .......................... 86 ........ ....... Recepty znachorów.. Warszawa 1984.........................................59 Hemoroidy ..... 6.........................M... ............. Poprzęcki W............ ........................... maszynopis na prawach rękopisu.. .............................. .................................. Górnicka J........................ 10........63 Cukrzyca .. 14............. ParyŜ....58 Reumatyzm ... Przybylak Z...... Kraków 1894...............57 Oczyszczenie organizmu liśćmi laurowymi ....................

CHOROBA JEST ZEMSTĄ NATURY ZA ODDALENIE SIĘ CZŁOWIEKA Seria „O medycynie inaczej" podaje wskazówki. jak powrócić do Natury. do zdrowia Dotychczas wydano: DOMOWE LECZENIE WODĄ METODAMI KSIĘDZA KNEIPPA URYNOTERAPIA (LECZENIE MOCZEM) LECZENIE STAROINDUSKIE (MUDRY) MEDYCYNA CHIŃSKA (MECHANIZM OTYŁOŚCI) MEDYCYNA ZAPOMNIANA Ponadto: Mała Księga Mądrości (zbiór aforyzmów) Bezpiecznie przez młodość (oddziaływanie mechanizmów wszechświata) 87 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful