Krystyna Alagor

Medycyna zapomniana

O medycynie inaczej

1

Copyright by Krystyna Krawczyk

Grafika: Marek Maj

Wydawnictwo: W.A. Alagor ul. Sportowa 1/4 tel./fax: (048) 360-65-07

ISBN 83-90542l-7-X Druk i oprawa: «ROMEL», Radom, ul. 25-czerwca 37. Skład komputerowy i redakcja techniczna: Rafał Celej

Wychodząc ze słusznego załoŜenia, iŜ mówienie „o chorobach nieuleczalnych" jest duŜym ryzykiem i swoistym kapitulanctwem poznawczym i terapeutycznym ludzi medycyny, uwaŜamy za poŜądany i uprawniony cel własne leczenie chorób rzekomo nieuleczalnych. (prof. Julian Aleksandrowicz)

2

WSTĘP
W drugiej połowie XX wieku, nastąpił szczególnie szybki rozwój medycyny akademickiej i farmakologii. Dawne metody leczenia, nazywane niekiedy medycyną ludową lub naturalną, zagubiono. Powoli odchodzili od Ŝywych znawcy zabierając doświadczenie i mądrości, których nikt od nich przejąć nie chciał. Zamilkła wiedza i umiejętności dotychczas przekazywane w formie ustnej między pokoleniami. Proste sposoby leczenia coraz bardziej komplikowano, przekształcając naturę w sztuczność. Człowiek podąŜał za nowym kierunkiem i wygodnie przerzucał odpowiedzialność za własne zdrowie na lekarzy, uznając ich za wyrocznie. Zwolnieni od odpowiedzialności staliśmy się bierni, ufni — oczekując i wymagając od nauk medycznych pełnego dla nas zdrowia. Czy medycyna dysponująca „inteligentną" aparaturą, szpitalami, lekami syntetycznymi moŜe udźwignąć tę odpowiedzialność i spełnić nasze oczekiwania? Czy powinniśmy najcenniejszą rzecz, jaką jest nasze zdrowie i Ŝycie, oddać w cudze ręce? Czy syntetyczne leki mogą skutecznie działać, gdy człowiek w swej istocie jest cząstką Wielkiej Natury? Hipokrates, którego wiedza medyczna zadziwia świat od staroŜytności do dziś, rozwaŜał: „JeŜeli w przyrodzie jest choroba, to znaczy, Ŝe przyroda ma na nią lekarstwo". Jesteśmy cząstką natury, jeśli my chorujemy, to choruje jakaś część przyrody — przyroda na pewno ma dla nas wybawienie. Spróbujmy zatem w naturze szukać ratunku — leku na ból, gojenie ran, przywrócenie zdrowia i sił, które od nas odeszły, wówczas gdy my odeszliśmy od natury. Zabiegani, przekonani często o wyŜszości człowieka nad resztą świata, nie zauwaŜamy potęgi przyrody, która z kaŜdą chwilą zamiera i rodzi się od nowa, a wszystko co istnieje ma dwubiegunową naturę, jak plus i minus, dobro i zło, ciepło i zimno, zdrowie i choroba. Istnieje grzyb borowik, co leczy, i grzyb muchomor, co truje. Wszystko w naturze znajduje się w równowadze, dlatego obok borowika (+) rośnie muchomor (-). JeŜeli zniszczymy muchomory, znikną samoistnie prawdziwki — natura sama pilnuje równowagi. W przyrodzie istnieje to, co daje Ŝycie i to, co Ŝycie zabiera. Wieki ustaliły co dobre, a co złe. Nie zatracajmy tej wiedzy. Przywróćmy, co pomocne. Czy słusznym jest powiedzenie, Ŝe leniwi idą do lekarza? Czynni leczą się sami. KaŜde schorzenie, nim przeistoczy się w zagroŜenie Ŝycia, przez wiele lat ostrzega złym samopoczuciem, zmiennością nastrojów, manifestuje na zewnątrz wysypką, swędzeniem, plamami, bólem czy obrzękami — dopraszając się korekty w naszym postępowaniu. Choroba jest skutkiem, czyli wynikiem wcześniej zaistniałej przyczyny. Uleczyć, to znaczy usunąć przyczynę, gdy tymczasem zachodnia filozofia leczenia ogranicza się do zwalczania skutków i objawów, a przyczyna pozostaje bezpieczna i wciąŜ rodzi skutki. Nauka wkroczyła w kaŜdą dziedzinę Ŝycia, wprowadzając często wynaturzenia. Stajemy się coraz bardziej od przyrody oddaleni, syntetyczni, chorzy. Wróćmy do natury. Stare, a nawet staroŜytne metody mają w sobie wiele nieprzemijających racji. Odszukane od nowa będą słuŜyć człowiekowi. Spróbujmy pomóc sobie — sami!

3

ZAPOMNIANE METODY

4

Po zamaczaniu i odsączeniu ponownie wacik zapalamy. stało się wstydliwym sposobem w walce z chorobą— zastąpiły je antybiotyki. 5 . JeŜeli kokon byłby nadmiernie nasączony. Przy braku miesiączki odpowiednim miejscem dla baniek będą dolna część pleców i górna część bioder. zanurzamy bańki w ciepłej wodzie. Wraz z przejęciem przewodnictwa w leczeniu przez medycynę naukową i leki z masowej produkcji. gdy choroba ostro zaatakuje. wazeliną lub spirytusem etylowym (nie denaturatem). Ilość baniek stawianych dzieciom jest równieŜ odpowiednio mniejsza. gdzie chory odczuwa większy ból. płonąca kropla mogłaby spaść na plecy. Stosowane są niekiedy jako środek przeciwbólowy w bólach mięśni czy kolce nerkowej. Bańki stawiamy najczęściej wtedy. a chory musi leŜeć w cieple. tym ciemniejsze są miejsca. Bańkę trzymamy w jednej ręce a płonący wacik w ręce drugiej — tuŜ nad powierzchnią skóry. u dzieci 10 minut. Przy zapaleniu oskrzeli właściwym miejscem umieszczania baniek są boki. Skutecznie działają równieŜ. na szczytach. by za kaŜdym razem przed jego zanurzaniem zgasić płomień. odsączamy nadmiar i zapalamy. zalecają je lekarze. Najbardziej zalecanym paliwem jest denaturat. JeŜeli bańkami obstawiliśmy jedną stronę pleców. Natomiast po ich usunięciu smarujemy skórę oliwą. Przywróćmy zatem stare skuteczne sposoby leczenia i zgodnie z zapotrzebowaniem uczyńmy je popularnymi. Im większe było zaziębienie. jak bronchit. grypie. boki. która sprawia wraŜenie Ŝe puchnie — zmienia przy tym barwę. Istnieje konieczność kilkurazowego ponownego maczania wacika w denaturacie. by podczas stawiania baniek nie spadł płonący na plecy chorego. czy astmę. Na jego końcu uwijamy kokon z waty higienicznej. stawiamy równieŜ w górnej części pleców. Absolutnie nie wolno umieszczać baniek wzdłuŜ stosu pacierzowego kręgosłupa. małym dzieciom 5 minut. drut. Prawidłowo postawiona bańka wciąga w siebie skórę. Technika stawiania ich popadła w zapomnienie. Patyk z wacikiem zanurzamy w denaturacie. to po ich zdjęciu obstawiamy stronę drugą. które przeistoczyć się moŜe w choroby chroniczne. Kokon musi być osadzony trwale. zapaleniu oskrzeli czy zapaleniu opłucnej i kaŜdym przeziębieniu. nie poruszając się. Nadal wiele osób przekonanych jest o skuteczności bezinwazyjnego leczenia bańkami i coraz częściej. Po umieszczeniu wszystkich baniek okrywamy plecy kołdrą. Maczamy w nim kokon z waty. aby zostały ogrzane. Istnieją dwa sposoby stawiania baniek: na mokro i na sucho. by starczyło na pokrycie przynajmniej jednej połowy pleców — minimum 25 sztuk. postawmy bańki. W pierwszym ze sposobów. wykonujemy okrąŜenie płomieniem wokół wewnętrznych ścianek i szybkim ruchem płonący wacik wyjmujemy. Lekarskie bańki pomagają równieŜ w schorzeniach dróg oddechowych przy zaflegmieniu. barki. Dozwolonym miejscem do stawiania baniek są: plecy.BAŃKI LECZNICZE W medycynie ludowej poprzednich wieków. Płonący wacik wsuwamy do środka bańki. a bańkę lekko dociskając umieszczamy na plecach. Bańki utrzymujemy około 20 minut. PRZYGOTOWANIE I TECHNIKA STAWIANIA BANIEK Bańki lekarskie są szklane o pękatym kształcie i naleŜy je mieć w wystarczającej ilości. ale umiejętność ich stawiania znana jest obecnie nielicznym. pamiętać naleŜy. Nie wymaga się przygotowania powierzchni skóry przed postawieniem baniek. gdy z powodu zaziębienia nastąpi brak miesiączki. choć nieśmiało. ale bańka do skóry nie dotyka. w pewnych od siebie odstępach. Potrzebny jest patyk lub metalowa rączka. Nim przeziębienie zaowocuje zapaleniem płuc. Wlewamy niewielką ilość do 1 z baniek i ustawiamy w bezpiecznym miejscu. biodra czyli powierzchnie ponad konstrukcją kostną. i odsączamy je na ręczniku ułoŜonym na tacy. NaleŜy koniecznie nadmiar denaturatu odcisnąć o brzegi bańki. stawianie baniek było popularnym sposobem przywracania zdrowia. Tam stawiamy bańki.

Pijawek nie wolno przystawiać. skutecznym i bezpiecznym zabiegiem leczniczym. astmą albo bronchitem. Bezwzględnie nie wolno stawiać pijawek w pobliŜu Ŝył i aorty. a ręką drugą delikatnie odrywamy. Przetrzymujemy je w słoju wypełnionym wodą. wcześniej zamaczanym w denaturacie lub maleńkim papierku. Najbardziej przydatne do leczenia są pijawki o długości około 6 centymetrów. Na ogół odpadają same. Zaleca się wybierać takie miejsca. a gdy płomień zgaśnie natychmiast ustawiamy na plecach — przysysają się same. Był to bardzo intratny eksport. Zlikwiduje zaziębienie. W cięŜszych i przewlekłych schorzeniach więcej. KaŜdą pijawkę wkładamy do małego kieliszka. Występuje wówczas wzmoŜone pocenie się i zwiększona ciepłota ciała. Zasłynęli wówczas hodowcy ze Szwecji. do której wrzucamy kostkę cukru. oczu. Jeśli jest to miejsce owłosione naleŜy włosy zgolić. PIJAWKA LEKARSKA O metodzie leczenia pijawkami wspominają juŜ staroŜytne księgi medyczne: rzymskie. Rana przestaje szybko krwawić. skórę ciała naleŜy lekko zadrapać. Bańki są naturalnym. W V wieku naszej ery w Europie i Azji stanowiła uniwersalne lekarstwo na wszelkie dolegliwości. kobiecych narządów płciowych. ale po ich postawieniu chory musi bezwzględnie pozostać w łóŜku przez dwa dni. gdy skóra jest w stanie zapalnym i w pobliŜu naturalnych otworów ciała: nosa. Nie stawia się na twarzy i szyi. Ŝe pijawki były w swym naturalnym środowisku zagroŜone wyginięciem. złowione na 3 dni przed zabiegiem. udach. Miejsce upatrzone do postawienia pijawek myjemy mydłem i opłukujemy pod bieŜącą wodą. Pijawka dość szybko wsysa się w chore miejsce. arabskie. Ŝe mają 6 . Przy zdejmowaniu jedną ręką lekko uciskamy skórę w pobliŜu bańki. Kultura Zachodu przyjęła tradycje stawiania pijawek prawdopodobnie z Egiptu lub Indii. JeŜeli są trudności z przyssaniem. Ŝe pijawka sama nie odpada. odbytu. W lŜejszych przypadkach chorobowych przystawia się od 3 do 8 pijawek. poniewaŜ pijawka uzyskuje zdolność do rozmnaŜania się dopiero w wieku 7 lub 8 lat. ucha. Stłumiona przyczai się a gdy organizm z jakichś przyczyn osłabnie. Pocąc się „choroba wychodzi na zewnątrz" — jest to leczenie zgodne z naturą. równieŜ denaturatem nawilŜonym. praktykowana w przypadkach zakrzepowego zapalenia Ŝył. które znajdują się ponad konstrukcją kostną. Stawianie baniek daje pozytywne efekty. Znawcy w tym zakresie ustawiali najczęściej na rękach. Zapalamy kolejno. Na miejsce ukąszenia nakładamy gazik sterylny i owijamy bandaŜem. a nawet na dłoniach. Posypanie rany popiołem ze spalonej waty przyśpieszy zakrzepnięcie. Wywołuje zatem bardzo skuteczne działanie. Wymogło to rozwój hodowli. choć hodowla nie była łatwa. lecz ją przerywa. Zdarza się niekiedy. Uruchamia mechanizmy samoleczenia tkwiące w człowieku.Bańki stawiać moŜna takŜe drugim sposobem. Pozostałe zalecenia są takie same jak przy stawianiu sposobem pierwszym. Leczenie antybiotykami „nie wyrzuca choroby na zewnątrz". Tego sposobu leczenia nie zaleca się jednak. Nacinano na plecach chorego miejsca i nad nimi stawiano bańki w sposób tradycyjny. Technika stawiania pijawek polega na tak zwanym odciąganiu krwi. W dawnym leczeniu stosowano niekiedy bańki „cięte". Ta technika leczenia znana była równieŜ w staroŜytnym Egipcie. a ich stawianie utoŜsamiano ze sztuką. W XIX wieku leczenie było tak powszechne. przez co dostaje się nieco powietrza. Czas pracy pijawki trwa od 1 do 3 godzin. zapalenie oskrzeli czy zapalenie płuc. by ukazała się kropla krwi. sami zdecydujmy który zastosujemy gdy zaziębienie lub zapalenie pojawi się. Bańka wysysała zaziębioną krew. ponowne zaziębienie moŜe stanowić zagroŜenie dla jego Ŝycia. Do kaŜdej z nich wkładamy po maleńkim „kłaczku" waty. w taki sposób. W tym przypadku nie moczymy ich w wodzie. greckie. nadciśnieniu tętniczym i po wylewie krwi do mózgu. JeŜeli w okresie wzmoŜonego pocenia się i rozgrzania chory nie zachowa ostroŜności. by otworem gębowym ukierunkowana była do skóry. wstanie z łóŜka i wyjdzie na powietrze (nawet jeśli jest ciepło ubrany). Mamy dwa sposoby leczenia. stopach. Chorzy którzy wiedzą. wówczas zalecane jest posypanie jej solą lub dotknięcie patyczkiem umoczonym w occie. wówczas zamanifestuje powrotami choroby.

Znajdźcie duŜą dynię z wydrąŜoną łodygą o wzroście człowieka. powstrzymując się przed sytym jadłem. usunie bakterie chorobotwórcze. rozstawiając nieco nogi. uzdrawiacz polecał chorym: „Synowie człowieczy. które popełniliście z obŜarstwa. Powieście dynię na drzewie. Jako pierwszy przyjdzie z pomocą Anioł— WODA. na odległość 8 do 10 cm. napełnijcie wodą z rzeki ogrzanej SŁOŃCEM. muszą Ŝyć według praw Natury. Dopiero wtedy poznacie. SPOSÓB WYKONANIA LEWATYWY Urządzenie do lewatywy składa się z gumowego pojemnika i gumowego węŜa. poproście Matkę — ZIEMIĘ. Kiedy woda opłukawszy jelita z was wyjdzie. W leczeniu chorych stała się zabiegiem krępującym. nie powinni sami pijawek przystawiać. Im dłuŜej płyn utrzymamy. Anioła — ŚWIATŁO. ale wtłacza do organizmu chorego naturalny lek o silnym działaniu korzystnym dla zdrowia chorego. wcześniej nasmarowaną oliwą. Waszą matką jest ZIEMIA. śeby stanąć na drodze zdrowia. jakie ohydne kamienie nosiliście w sobie. opierając się o posadzkę łokciami i kolanami. Ŝeby wybawiła was od grzechów. Końcówka wyposaŜona jest w kranik. I wyciągnijcie jedynie moŜliwy dla człowieka rozumny wniosek: człowiek omywający siebie tylko z zewnątrz jest podobny do grobowca wypełnionego cuchnącymi kamieniami i przyozdobionego drogimi szatami". a chylcie głowę nisko do ziemi. zobaczycie na własne oczy. Jak moŜe być wasze ciało zdrowym. przywróci naturalną dla grubego jelita mikroflorę. JeŜeli po otwarciu kurka płyn nie popłynie. usunie toksyny. a rozum nieotumanionym? I tak postępujcie cały tydzień. MoŜemy zastosować zaciskacz. a wraz z ekspansją farmakologii zastąpiono ją środkami przeczyszczającymi. Ze względów higienicznych pijawka uŜywana jest tylko jeden raz. Ŝe woda wpłynie głębiej do jelit. LEWATYWA Znana i stosowana w staroŜytności i wiekach późniejszych. trzech sprzymierzeńców: Anioła — WODĘ. którzy Ŝyją na ziemi. oczyśćcie ją wewnątrz. czyimi jesteście dziećmi. W ostatnich dziesięcioleciach częściej stosowana jest w szpitalach. Anioła — POWIETRZE. Postarajmy się utrzymać płyn najdłuŜej. które mają szczególnie leczniczy wpływ. Procesy wzmoŜonej fermentacji i gnicia zachodzą w środowisku zasadowym. My sami wybierzmy właściwą dla siebie pozycję. Jako płyn przepłukujący jelita stosujemy ciepłą przegotowaną wodę (około 38°C) wodę z mydłem.5 metra nad posadzką. dlatego uzasadnionym jest dodawanie do przegotowanej i przestudzonej wody 2 łyŜek soku z cytryny. wyprzedzając operacje chirurgiczne. W odnalezionym manuskrypcie pochodzącym z okresu Ŝycia na ziemi Chrystusa. Choroba — to odpowiedź Natury na nierozumne zachowanie człowieka. Zdrowie — to naturalny stan człowieka. wy zapomnieliście. Istnieją równieŜ inne szkoły. I wszyscy. Módlcie się do Matki — ZIEMI. Do wykonania zabiegu przyjmujemy pozycję „tygrysa". będziecie mogli spróbować własnymi palcami. Po opróŜnieniu zbiornika połóŜmy się na 3 do 5 minut na prawym boku. Przywracała zdrowie i radość. którym uruchamiamy lub hamujemy przepływ płynu. poczujecie własnym nosem. wodę z sokiem z cytryny lub z domieszką innych soków. W ślinie pijawek zawarta jest naturalna hirudyna — silny środek przeciwdziałający nadmiernej krzepliwości krwi. Lekkie zakwaszenie wody spowoduje hamowanie procesów gnilnych. zabije pleśń. Zbiornik z płynem zawieszamy na wysokości około 1. wprowadzamy do odbytnicy (przy zamkniętym kurku). jakie to jest szczęście Ŝyć w czystym ciele. a przy tym pomoŜemy przez 7 . Podczas zabiegu pijawka nie tylko wysysa chorą krew. słuŜyła do utrzymania wewnętrznej higieny ciała. zalecające ułoŜenie się na prawym boku.kłopoty z krzepliwością krwi. cofnijmy nieco końcówkę. Końcówkę. Spowodujemy. zakończonego plastykową końcówką z kilkoma otworami u nasady lub jednym otworem. Oddychajmy przy tym głęboko przez szeroko otwarte usta.

KURACJA OCZYSZCZENIA ORGANIZMU Schorzenia pojawiają się wówczas. waŜne jest obserwowanie pracy własnego organizmu. Oczyszczanie przez zastosowanie środków przeczyszczających nie zastąpi lewatywy. uczucie chłodu — podobnie jak przy zatruciu pokarmowym. wszędzie nam towarzysząc. Bardzo często ustrój dzieci zatruty jest lekami. osłabienie. co umoŜliwi rozcieńczenie toksyn. Nie naleŜy odstępować od dalszego oczyszczania. W medycynie niekonwencjonalnej. nim zdecydujemy się na inne kuracje. gdy w wyniku naszego postępowania z własnym organizmem zburzyliśmy jego harmonię z otaczającą przyrodą (wszechświatem). 8 . Ciśnienie tętnicze ustali się w normie. stopniowo zmniejszając ich ilość. w tym medycynie ludowej. Płynem do przepłukiwania jelit moŜe być mieszanina 1. Podczas oczyszczania i po jego zakończeniu zalecane jest spoŜywanie kasz gotowanych w wodzie (bez mleka). poznawanie i potwierdzenie skuteczności leczenia — obejrzyjmy zatem co tkwiło w nas przez wiele lat. Na początku moŜemy wykonywać 2 lub więcej zabiegów dziennie. potem) moŜe wywoływać przykre doznania. Ustaną bóle głowy i złe samopoczucie — znikają wszelkie choroby. część z nich przedostanie się do krwioobiegu i nim zostanie z ustroju wydalona (z moczem. Uwolniony z toksyn organizm otrzyma czystą krew. ale płynem wypłukującym toksyny powinna pozostać mieszanina ciepłej przegotowanej wody i soku z cytryny. Nasz organizm zatruwany codziennie przez dziesiątki lat zaowocował róŜnymi chorobami. Grube jelito jest miejscem szczególnym dla rozmnaŜania bakterii chorobotwórczych i gromadzenia się toksyn. Odczuwać moŜemy ból głowy.masowanie brzucha. ryŜ. Powrócą na swoje miejsca organy. która będzie ustrój odŜywiała — poprzednio zatruwała. Stosujemy wówczas gruszkę gumową. Jest to prawidłowe dla tej formy leczenia i oczyszczanie stosować nadal. Dokrwiony i pozbawiony trucizn mózg przywróci ład. Oczyszczenie dziecinnych organizmów wykonujemy w podobny sposób. zalecane jest regularne oczyszczanie jelita. pozostawiając nadal kałowe kamienie. WaŜnym zabiegiem jest oczyszczenie organizmu przy zastosowaniu lewatywy. uboŜeje wówczas naturalna wilgoć. kałem. W trakcie wypłukiwania toksyn z jelita. kukurydziana. wcześniej przemieszczone dysfunkcją ustroju. Aby nadal zachowywać wewnętrzną higienę. Pić powinniśmy przegotowaną ciepłą wodę. Przeciwwskazane jest stosowanie lewatywy: — przy stanie zapalnym wyrostka robaczkowego — zapaleniu otrzewnej — ostrym zakaŜeniu jelitowym — przy przetoce odbytu — cukrzycy — biegunce Zdeformowane wieloletnim przepełnieniem jelito grube musimy po jego oczyszczeniu przyzwyczaić do pracy w nowych warunkach. jęczmienna. oczyścimy jelita bardziej skutecznie. Leki przeczyszczające odwadniają organizm. wówczas łagodniej będziemy znosić krąŜące w organizmie trucizny. W tym czasie powinniśmy ograniczyć spoŜycie pokarmów. Niewskazana jest kasza manna. Spróbujmy. nudności. Najlepiej wykonywać proces oczyszczania w okresie od pełni księŜyca do nowiu. Najwłaściwszą jest kasza gryczana. cierpimy przy tym na bolesne skurcze jelit. Sami sprowadziliśmy na siebie chorobę i sami siebie potrafimy uleczyć.5 litra ciepłej przegotowanej wody z 2 lub 3 łyŜkami soku z cytryny. Niemowlętom nie zaleca się wykonywania lewatyw. 1 raz w tygodniu.

dostępna dla kaŜdego. zawsze takie same. Po zdjęciu z ognia dodajemy 2 łyŜki kwiatu rumianku i nadal trzymamy pod przykryciem. od kataru po paraliŜ. łatwa do wykonania. cofał się będzie proces starzenia organizmu. której dokrwienie chcemy spowodować. wówczas mózg otrzymuje zwiększoną porcję krwi. czerwone. Księgi Vedy sprzed 5 tysięcy lat mówiły o konieczności kilkukrotnego w ciągu dnia zanurzania się w wodzie. zanurzamy w zimnej wodzie. JeŜeli wykonujemy fizyczną pracę. Mechanizm leczenia polega na wymuszeniu. Jeśli zaprzyjaźnimy się z tym zabiegiem. Usuwanie chronicznych zaparć Przy uporczywych zaparciach wykonujemy lewatywę z roztworu: 2 litry ciepłej przegotowanej wody z dodatkiem 1 łyŜki płynnego mydła i 2 łyŜek oliwy z oliwek. a Ŝyły nabrzmiałe od zwiększonego transportu? JeŜeli wykonujemy intensywną pracę umysłową lub uczymy się. Schorzenia ciała fizycznego pojawiają się wówczas. Im dłuŜej trwa zastój. mimo upływu tysięcy lat. Silny organizm przystąpi do zwalczania schorzeń LECZENIE ZIMNĄ WODĄ W staroŜytnych „Świątyniach Zdrowia" woda była cenionym środkiem leczniczym. Dopóki krąŜenie jest prawidłowe. gęstnieje i gromadzi się coraz bardziej. by krew ruszyła z miejsc zatrzymania? Jest to bardzo łatwe. Przestudzamy do odpowiedniej temperatury i przesączamy. Jak zatem wymusić. jeśli tylko człowiek sam zechce sobie zdrowie przywrócić. tym bardziej schorzenia narastają i zagraŜają Ŝyciu. Ŝe w jednym miejscu krew zatrzymuje się.LECZENIE LEWATYWĄ Usuwanie skurczów w brzuchu Dla uspokojenia skurczów zaleca się do wykonania lewatywy napar z rumianku. Odcedzamy i doprowadzamy do odpowiedniej temperatury. Jeśli w jednym miejscu krwi jest zbyt duŜo. jeśli jakąś część ciała. to na pokonanie wysiłku napływa nam do rąk większa ilość krwi. Przekonuje. Władcy ówczesnej Persji poprzez zarządzenia państwowe nakazywali swojemu ludowi polewanie ciała. Napar utrzymujemy pod przykryciem. a pozostając dłuŜszy czas w bezruchu. Jedynym środkiem leczniczym jest zimna woda. W staroŜytnym Egipcie kąpiele w Nilu naleŜały do codziennego rytuału. a w innym organie schorzenia z niedokrwienia. Na 1 litr wrzącej wody wrzucamy 4 łyŜki kwiatu rumianku i odstawiamy na pół godziny. Na sygnał „zimno" organizm natychmiast wyśle tam krew. Podobnie dzieje się. Wszystkim pomoŜe. utrudniając drogę przepływu. by zastała krew ruszyła z miejsc zatrzymania i została włączona do krwioobiegu. gdy następują zaburzenia w krąŜeniu krwi. Ŝe dzięki zimnej wodzie moŜemy uleczyć sami kaŜdą z chorób. Zaburzenia w krąŜeniu powodują. Usuwanie zapalnego stanu w jelicie grubym Do leczenia stanu zapalnego przygotowujemy płyn w następujący sposób: gotujemy 1 litr wody przez 10 minut z 1 łyŜką zmielonych nasion siemienia lnianego. poniewaŜ mechanizm powstawania chorób jest taki sam. człowiek jest zdrowy i sprawny. by 9 . Technikę leczenia wodą przypomniał współczesnym Ŝyjący w Niemczech ponad 150 lat temu ksiądz Kneipp. Odczuwać będziemy przypływ sił witalnych. Powstają zatem schorzenia z nadmiaru krwi. Technika leczenia jest bardzo prosta. uniwersalna. powodując równomierne dokrwienie całego ustroju. Spróbujmy zrozumieć mechanizmy leczenia. musimy tylko zrozumieć mechanizmy władające organizmem. Wykonujemy lewatywę. Ŝe w innym będzie jej niedobór. Czy ręce nie stają się wówczas bardziej przekrwione. oznacza to. Na opracowanie i sprawdzenie metod leczenia poświęcił 40 lat Ŝycia — w testamencie pozostawił ludzkości swoje doświadczenie. Wykonujemy lewatywę.

Najbardziej właściwe jest polewanie j jednego dnia dolną część ciała. Warunkiem do udanego przywrócenia krąŜenia jest. Zabieg ten wykonujemy przez delikatne muskanie. by krew z siebie wysyłać i ponownie wessać i moŜe zaistnieć kiedyś tętniak w okolicy serca. Ŝe muszą koniecznie ściśle przylegać do włosów i skóry głowy. Nie wycieramy skóry ręcznikiem tylko na ciało pokryte kroplami wody zakładamy bieliznę. Polewanie głowy moŜemy wykonywać okresowo. by woda do leczenia była najbardziej zimna.miejsce to ogrzać. Chytry to i podstępny sposób na wymuszenie krąŜenia. a tym samym pozbycie się bólu i zawrotów głowy. Zimna kąpiel Nalewamy do wanny zimną wodę i powoli spokojnie zanurzamy się. w których jest w nadmiarze. Czas utrzymywania kompresu około 4 godzin. Dobrze wykonany zabieg sprawi. to przez kilka sekund odczuwamy „ostre ukłucie". które wcześniej gdzieś osiadło i powoli zamierało. odczuwamy nadmierną senność. Po zabiegu moŜemy wykonywać lekkie ćwiczenia ruchowe lub połoŜyć się do łóŜka. Rozgrzanie ciała w kąpieli ciepłej lub saunie jest rozgrzaniem zewnętrznym i nie spełnia warunków leczenia. jedynie delikatnie dotykać. wówczas polewamy ciało strumieniem. ale bardzo skuteczny. silnie nasączonej zimną wodą gąbki lub wodą zaczerpniętą w dłonie. Najpierw musimy organizm przyzwyczaić. którego nie zastąpią Ŝadne leki. Kiedy ręce i nogi są zawsze zimne. pulsujące Ŝycie. Źle wykonany wiał będzie chłodem i moŜemy się zaziębić. profilaktycznie. zetknięcie ciepłego ciała z zimną wodą. Dokrwienie mózgu. Ruszy z okolic serca. stopniowo poprawiać będzie krąŜenie. Opierając się na poznanym mechanizmie. Zaleca się krótkotrwałe traktowanie ciała wodą zimną od 7 sekund do 3 minut dla osób. co uzyskujemy poprzez sen lub ćwiczenia fizyczne albo fizyczną pracę. bo tam jest jej najwięcej. Musi zaistnieć tylko sygnał termiczny. by został uruchomiony mechanizm przemieszczania krwi. a co kilka dni polewanie całego ciała. Polewanie ciała W ciągu kilku dni przyzwyczailiśmy juŜ organizm do wody zimnej i zburzyliśmy lęk psychiczny przed nią. Aby temu zapobiec musimy przywrócić regularność w krąŜeniu. aby nie powstał pęcherz powietrza między czaszką a suchym kompresem. wzdłuŜ meridianów. a czas traktowania wodą był najbardziej krótki. JeŜeli zanurzymy nogi lub ręce w wodzie zimnej. Nie naleŜy ciała nacierać. Kończyny zanurzamy w wodzie zimnej (moŜe być dodatkowo schłodzona lodem). pamiętając. czujemy pulsujące w kończynach ciepło i cały układ krwionośny jest poruszony. moŜemy sami przywrócić prawidłowe krąŜenie i tym samym uwolnić ciało fizyczne od chorób. Po zabiegu owijamy głowę dwoma lub trzema suchymi ręcznikami. Innym wymogiem jest. Ŝe serce mamy niewydolne i części ciała najdalej od serca oddalone są niedokrwione. wówczas mimo upływu lat. W takim przypadku nadmiar krwi znajduje się w okolicy serca. Zaczerpnie z miejsc. a niekiedy nawet chwilowa utrata przytomności. MoŜemy tylko siedzieć w wodzie 10 . które swój organizm juŜ przyzwyczaiły. po czym natychmiast pojawia się dokrwienie. Wielokrotne powtarzanie zabiegu. aŜ do całkowitego uregulowania. Polewanie wykonujemy ruchem spiralnym w miejscu potylicy. moŜemy postawić sobie diagnozę. Słabe serce nie ma siły. Dopiero później moŜemy głowę umyć. często boli głowa. Ŝe kompres po zdjęciu parował będzie wilgotnym ciepłem o nieprzyjemnym zapachu. Po potraktowaniu ciała zimną wodą odczuwamy ogromne ciepło w całym organizmie. a dnia następnego jego część górną. uzyskamy poprzez polewanie głowy strumieniem zimnej wody. na sygnał zimno krew napłynie do rąk i nóg. aby ciało było rozgrzane wewnętrznie. by w dalszym leczeniu zastałe w ustroju płyny obrzękowe mogły wydostać się na zewnątrz. pojawiają się zawroty. Co kilka dni polewamy całe ciało. nim zastosujemy rzetelne leczenie. Omywanie ciała Ma na celu przyzwyczajenie organizmu do zimnej wody oraz spowodowanie otwarcia się porów skóry. mózg będzie wolny od starczych zmian.

nie rozwijając opatrunku. odciski. Znane są liczne wyleczenia choroby nowotworowej. Istnieje hipoteza. Skuteczność leczenia moczem jest zadziwiająca. poddawana jest nieznanemu nauce bioprocesowi. Błędem jest wychładzanie ciała. Leczenie wodą zimną daje nadzwyczajnie rezultaty. Maksymalny czas kąpieli około 3 minut—jeŜeli zdołaliśmy organizm przyzwyczaić. na popękaną skórę. Leczeniu moczem poddają się: choroby nowotworowe. Ŝe na słuszność leczenia moczem wskazują nawet biblijne teksty. Urynoterapia zasługuje. LECZENIE MOCZEM Upatruje się niekiedy. 11 . aby podczas kuracji wstrzymać się od jedzenia. schorzenia serca. Ŝe w miejscu oparzenia powstał nowy naskórek. Zdecydowanie odczuwamy napływ sił witalnych. Ŝe pęcherz moczowy znajduje się w sąsiedztwie głównego zbiornika energetycznego i sił witalnych zmagazynowanych na całe Ŝycie. znika jej charakterystyczny zapach. Ŝe uryna zawiera wszelkie pierwiastki z tablicy Mendelejewa. Po 5 lub 7 dniach zawsze mokrych kompresów. Jedynie cukrzyca nie poddaje się leczeniu. Znawcy medycyny Wschodu zbawienne leczenie uryną upatrują w tym. Zalecane jest. nerek. Chore tkanki regenerują się. Mocz jest mocą i cudem. Przed smarowaniem urynę lekko podgrzać (nie moŜna dopuścić do zagotowania). Niekiedy uŜywano uryny jako środka dezynfekującego przy kastracji domowych zwierząt hodowlanych. najlepiej starą przechowywaną przez kilka dni w zakorkowanych butelkach. by wydobyć ją z zapomnienia. nadmierne pocenie nóg. w granicach rozsądku. w wyniku którego wytwarza się uzdrawiająca substancja. zdrowe. Obecnie coraz częściej sięgamy po tę formę leczenia. ogrzana ciałem chorego. Filozofia leczenia wodą polega na wywołaniu termicznego sygnału dla pobudzenia krąŜenia.lub zanurzamy się całkowicie. choć nikt nie wie dlaczego. nie ma blizn i Ŝadnych śladów po oparzeniu. organizm wydala jej coraz więcej. Ustalono. która w miejsce obumarłych tkanek wytwarza nowe. leczenie będzie równieŜ postępować. JuŜ po kilku dniach widoczne są zmiany. kaŜdej kropli. często polewając kompres nową dawką. Przyjmuje barwę i smak wody deszczowej. skóra twarzy przybiera młodzieńczy wygląd. Jeśli ograniczymy tylko ilość pokarmów. W okresie intensywnej ekspansji medycyny oficjalnej skryła się zawstydzona. czyraków. nawet do kilku litrów dziennie. kaŜdej jej ilości. który mieści się między nerkami. Urynoterapia znana była w staroŜytności i stosowana w wiekach późniejszych. Guzy leczymy wyłącznie przez nakładanie kompresów nasączonych uryną. ale nie tylko na tym polega skuteczność leczenia. Na początku czas kąpieli około 7 sekund. ran wrzodziejących. Terapia polega na piciu własnej uryny. zdejmujemy okład urynowy i zobaczymy. zachować pełny post. Cofa się proces starzenia. nieco powyŜej. ale w znacznie mniejszym stopniu. Uryna jest doskonała do leczenia zewnętrznego: zgorzeli suchej i zgorzeli wilgotnej kończyn. powraca zdrowie. Leczenie zewnętrznych oparzeń: na chore miejsca nakładamy kompres nasączony uryną i przez kilka dni utrzymujemy w stałym nawilŜeniu. Równocześnie z kuracją pitną musimy całą powierzchnię ciała smarować uryną. tam gdzie medycyna oficjalna była bezradna. zainfekowanych ran. chorobowe zmiany na skórze i wiele innych dolegliwości. oparzeń. wymagana jest jednak określona wiedza w tym zakresie i ścisłe przestrzeganie proponowanych zabiegów. Ŝe wciąŜ dolewana do kompresów uryna. Wraz z podjęciem picia. KaŜdą następną powinniśmy nieco przedłuŜyć. Spróbujmy. na dworach i wśród prostego ludu. Uryna jest doskonała na trądzik i zmarszczki. Nie naleŜy nigdy smarować ani masować guzów.

schorzenia skóry o podłoŜu bakteryjnym. Kit róŜni się kolorem i zapachem. odrobiny drewna). Chroniczne lub bakteryjne zakaŜenia organów wewnętrznych wymagają dłuŜej trwającej kuracji. do smarowania ran i owrzodzeń oraz do leczenia organów wewnętrznych. przeciwgrzybicznych. by wykorzystywać je do leczenia przez uŜądlenia. jakie stęŜenie roztworu chcemy uzyskać. by zanieczyszczenia wypłynęły na wierzch. Poddaje się równieŜ leczeniu zapalenie opon mózgowych. astmę. ale istnieje hipoteza. Niekiedy kit daje odczyn alergiczny. stopniowo wprowadzać leczenie i łagodnie kończyć. Dzienną dawkę do Ŝucia określa się na 1 do 2 gram. Odpowiedni do leczenia jest pozyskiwany z ramek. dopiero później stosujemy serię leczniczych terapii. wzmacniania ramek i mumifikacji myszy lub owadów. Grubo ziarnisty. juŜ po kilku minutach wydziela silny naturalny antybiotyk. musimy najpierw organizm przyzwyczaić. Kit pszczeli w roztworze alkoholowym W zaleŜności od tego. dróg moczowych i pęcherza moczowego. a nawet ślepotę i głuchotę. U nielicznych pacjentów (z powodu wysokich kosztów) skutecznie uleczono: cukrzycę. którą moŜemy połknąć. KURACJA KITEM PSZCZELIM Przygotowanie Kit zawiera wiele zanieczyszczeń (wosk. Zostały one przez pszczoły uśmiercone i zmumifikowane kitem pszczelim. Czysty i osuszony jest podstawą do przygotowania wielu naturalnych leków. aŜ do całkowitego oczyszczenia. Ma równieŜ właściwości regenerujące i mumifikujące. Jeśli wystąpi przy tym podraŜnienie błony śluzowej. przyjmując przez pierwsze 3 dni niewielkie ilości. czy nie powoduje u nas uczulenia. Kilkakrotnie wstrząsamy i ustawiamy w ciemnym miejscu na 10 dni. twardy moŜemy Ŝuć w jamie ustnej. Kit pszczeli produkowany z Ŝywic. astma. gardła. aŜ do przerobienia na masę. Oczyszczamy go z widocznych zanieczyszczeń i zalewamy zimną wodą. Pozostały 12 . osteoporozę. Łącząc się ze śliną. Codziennie wstrząsamy butelką. podczas której zuŜywa się do 100 gram leczniczego kitu. stopniowo dawkę zwiększając. miedniczek nerkowych. dróg oddechowych. Następnie wstawiamy do lodówki na 4 godziny. Wlewamy do czystej butelki i przechowujemy w lodówce. które niebacznie pojawiły się w ulu. bronchit. uleczymy owrzodzenia i stany zapalne jamy ustnej. Przenosimy do butelki i zalewamy 100 ml spirytusu etylowego. Rozdrobniony przyjmujemy jako dodatek do posiłku. odwaŜamy od 10 do 50 gram czystego. egzemę. w zaleŜności od pochodzenia i stopnia dojrzałości. We współczesnej Anglii prowadzono niedawno hodowlę pszczół. Ułatwia wówczas leczenie zapalenia nerek. dlatego na początku kuracji naleŜy Ŝuć w niewielkich ilościach. antytoksycznych. Wspomaga leczenie wrzodów Ŝołądka i wrzodów jelita cienkiego. Usuwamy nieczystości z powierzchni wody. Usuwa toksyny i przyśpiesza gojenie ran. poza ulem. by sprawdzić. Kilkakrotnie mieszamy. Szokowe terapie są niewłaściwe. łuszczycę. proces Ŝucia wykonujemy z przerwami. W terapii naturalnej musimy organizm traktować przyjaźnie. słuŜy pszczołom do uszczelniania. wirusowym. zatok. Leczeniu kitem poddają się równieŜ schorzenia płuc. grzybiczym. UwaŜano miód za uniwersalne lekarstwo i stosowano jako środek dezynfekujący. Następnie wykładamy na ściereczkę do osuszenia. Leczono równieŜ pyłkiem kwiatowym i jadem pszczelim.LECZENIE MIODEM Metody leczenia miodem i kitem pszczelim znane były juŜ w państwie Inków. Ŝe pszczołom podawano wcześniej stosowne dla schorzeń medykamenty. przeciwzapalnych. ucha. suchego kitu. zaburzenia krąŜenia. Nawet jeśli terapia nie wywołuje u nas alergii. śując kit pszczeli zapobiegamy paradentozie. Nie ujawniono szczegółów leczenie. Odsączamy. odmiennych od pszczół ogrodowych. Kit jest silnym lekiem o właściwościach przeciwbakteryjnych.

zapaleniu oskrzeli. aŜ do zupełnego wyleczenia. Opatrunek zmieniamy 2 razy dziennie. Odsączamy. przylepiamy na odcisk. Garnek wkładamy do innego większego z wrzącą wodą. wiejskiego masła (przemysłowe masło zawiera sól i nie nadaje się do leczenia) i 10 gram oczyszczonego kitu. Gdy jest miękki i plastyczny. mieszamy 100 gram świeŜego. infekcjach śluzówki jamy ustnej. niskim poziomie hemoglobiny we krwi. Kit pszczeli w maści W małym emaliowanym garnku. anemii. Przechowujemy w lodówce. Mieszamy i wkładamy do innego większego garnka z wrzącą wodą. ropiejące rany. wprost do słoika. czyraki. egzemie i innych objawiających się swędzeniem. Roztwór alkoholowy stosujemy przy paradentozie smarując dziąsła wacikiem nasączonym propolisem. Maść z pszczelego kitu leczy wszystkie schorzenia skóry: pryszcze. Przechowujemy w lodówce. W bólach Ŝołądkowych przyjmujemy propolis wymieszany z nalewką piołunową stosując 3 razy dziennie. odcisk jest łatwy do usunięcia. Pochylając się nad garnkiem wdychamy opary. Wychodzi razem z korzeniem. Tak przygotowaną emulsją nasączamy wyjałowioną gazę i nakładamy na ropiejące miejsca. Przyjmujemy w chorobie wrzodowej Ŝołądka i dwunastnicy. nie dopuszczając do wrzenia. po 10 kropli na kostkę cukru lub mieszając z mlekiem. przy schorzeniach gruczołu krokowego. Po kilku dniach utrzymywania tego samego plastra. Przegotowaną przestudzoną wodą i uzupełniamy szklankę do pełna. Skutecznie leczymy chroniczny nieŜyt nosa i gardła. Czas inhalacji 10 minut. przy zmianach grzybiczych. pryszczami. Lek na odciski Niewielką ilość oczyszczonego kitu pszczelego rozgrzewamy w palcach. Pijemy regularnie 3 razy dziennie. Wykonujemy rano i wieczorem. Uzyskaną masę wyciskamy przez gęstą gazę. Stosujemy w schorzeniach skóry. Skuteczna na okłady. Stosujemy kilka razy dziennie. wrzody. pęknięcia skóry. Owijamy lub mocujemy plastrem opatrunkowym. przy półpaśćcu. Kit pszczeli w mleku Gotujemy 1 litr pełno tłustego wiejskiego mleka i wsypujemy 50 gram oczyszczonego i rozdrobnionego pszczelego kitu. Koc musimy zabezpieczyć by opary nie wydostawały się na zewnątrz. gdy wrastają paznokcie.po odsączeniu kit moŜemy zuŜyć do sporządzania maści propolisowej. aŜ do wygojenia. Zalecana jest równieŜ w stanach zapalnych uszu. Kuracja pyłkiem kwiatowym Zalecana jest przy nadciśnieniu tętniczym. Kit pszczeli do inhalacji Do półlitrowego emaliowanego naczynia wkładamy 60 gram oczyszczonego pszczelego kitu i 40 gram wosku. pęknięciami oraz po uŜądleniach przez owady. długotrwałych biegunkach. katarze. przez okres 1 do 2 miesięcy. by plaster z kitu nie przesuwał się. trudne do gojenia rany. Ogrzewamy ciągle mieszając przez 10 minut. 13 . zaburzeniu pracy jelit. przeziębieniach — po 1 łyŜce. Przez 10 minut utrzymujemy na małym ogniu. 2 razy dziennie. Lek stanowi emulsja pyłkowo-miodowa: 1 czubatą łyŜeczkę pyłku kwiatowego ucieramy z 1 łyŜeczką miodu. astmie. Głowę nakrywamy kocem lub grubym szerokim ręcznikiem. nie dopuszczając do wrzenia. Kit pszczeli w emulsji 1 łyŜeczkę 10 % roztworu alkoholowego mieszamy z 10 łyŜeczkami przegotowanej wody. owrzodzenia.

MIODY ZIOŁOWE Miód pokrzywowy (przeciwrakowy) Liście pokrzywy wraz z łodygami zbieramy przed jej kwitnieniem. Jest to skuteczna kuracja w dolegliwościach nerek objawiających się zmniejszonym oddawaniem moczu. Leczenie będzie bardziej skuteczne gdy po wypiciu herbaty ułoŜymy się na kilka minut. Leczenie gardła Jedną łyŜkę miodu rozpuszczamy w szklance ciepłej wody. Mieszamy i odstawiamy na kilka dni. Przyjmujemy 2 lub 3 razy dziennie. Dobieramy ilość miodu w zaleŜności od zaawansowania choroby. Skutecznie usuwa uporczywy kaszel. Podgrzewamy na małym ogniu. stosując na 1 część soku 4 części miodu. nie dopuszczając do wrzenia. przygotowujemy miksturę z soku wyciśniętego z jednej cytryny i 2 łyŜeczek spoŜywczej gliceryny (lub oliwy z oliwek). Na szklankę miodu weźmiemy tyle startego chrzanu ile uchwycimy 5 palcami. 3 szklankami wody i ustawiamy na pół godziny. przez 30 minut. najlepiej w okresie od 20 kwietnia do 20 maja. Odcedzamy. osuszamy na ściereczce i przekręcamy przez maszynkę do mięsa. Dodajemy 1 łyŜkę miodu na kaŜdą szklankę. Pijemy przez cały dzień po łyŜeczce. Ŝe wrzody poddają się leczeniu. Pijemy na 2 godziny przed posiłkiem lub 3 godziny po posiłku. Tak przygotowany miód pokrzywowy zachowuje właściwości lecznicze przez wiele lat. Miód z chrzanem Czysty korzeń chrzanu ścieramy razem ze skórą. MoŜna uzyskać sok w sokowirówce. Uzupełniamy miodem do pełnej szklanki. Istnieją potwierdzone przypadki powstrzymania rozwoju gruczolaka prostaty i raka piersi. Pijemy 3 razy dziennie po szklance napoju. Otrzymaną miazgę wyciskamy przez lnianą lub bawełnianą tkaninę. regularnie. Zestaw II: (przygotowujemy porcję na cały dzień) zalewamy dwoma szklankami wrzącej wody 1 łyŜkę ziela biedrzeńca i 1 łyŜkę owoców dzikiej róŜy. Liście opłukujemy. obserwując własny organizm. Pijemy ciepły 2 lub 3 razy dziennie. Cedzimy i dodajemy 1 łyŜeczkę miodu na kaŜdą szklankę. Leczenie nerek Zestaw I: (przygotowujemy porcję na cały dzień) zalewamy 3 łyŜki owoców z dzikiej róŜy. W uporczywych przypadkach łączymy leczenie z wykonaniem nasiadówek sporządzonych z odwaru skrzypu. leczy gruźlicę. Leczenie wątroby Przy stanie zapalnym wątroby pijemy codziennie. na prawym boku. Kiedy męczy kaszel. na małym ogniu. Przyjmuje się go równieŜ profilaktycznie. PRZYKŁADY LECZENIA MIODEM Leczenie wrzodów Ŝołądka i dwunastnicy Rozpuszczamy 1 łyŜeczkę miodu w szklance ciepłej przegotowanej wody. co oznacza. znikają nudności i zgaga. Po starannym jego zmieszaniu przechowujemy w słoikach. filiŜankę ciepłej słabej herbaty z 1 łyŜeczką miodu i sokiem z połówki cytryny. 14 . Pod wpływem kuracji ustają bóle. nie dopuszczając do wrzenia. Płuczemy gardło kilka razy dziennie przy stanie zapalnym migdałów lub strun głosowych. rano i wieczorem. Sok pokrzywowy mieszamy z miodem.

Uzasadnia się. Kompres z miodu leczy zapalenie stawów i usuwa artretyczne guzki. Wina były produkowane niegdyś dla potrzeb lecznictwa i szpitali. płuczemy. pobudza apetyt. mniej lekarstwem. Przykrywamy i odstawiamy na 3 dni. Ból ustępuje szybko. jeŜeli traktujemy je jako lekarstwo. 15 . Przekładamy do słoika. odsączamy i rozdrabniamy. Jałowiec (około 60 gram) czyścimy. jako lek pobudzający apetyt — 1 kieliszek na pół godziny przed jedzeniem. uodparnia organizm. W lecznictwie naturalnym znanych jest wiele uzdrawiających win. sole mineralne. Średniej wielkości 20 główek czosnku oczyszczamy i miaŜdŜymy w prasce. Pozostawiamy na 14 dni. Odcedzamy. Przecedzamy. Gotujemy przez 3 minuty na małym ogniu. Wlewamy do butelek. Odstawiamy na kilka dni. poprawia zdolność wchłaniania tlenu. Mały kieliszek wina pijemy rano i wieczorem. Pijemy 1 kieliszek po nadmiernym jedzeniu i przy niedyspozycjach Ŝołądkowych. często wstrząsając. Wlewamy do słoja 1 butelkę białego wytrawnego wina i 3 czubate łyŜki zmielonych nasion kminku. Wino jałowcowe Działanie: moczopędne. Dopiero w latach późniejszych stawały się bardziej trunkiem. poprawia trawienie. Podgrzewamy do wrzenia na małym ogniu. przeciwdziała zapaleniu jelita grubego i innym dolegliwościom gastrycznym. a nie uŜywkę. Zalewamy 1 litrem wytrawnego wina. Czerwone wino gronowe korzystnie wpływa na tworzenie się czerwonych ciałek krwi. związki antybakteryjne. Zlewamy do butelek. Owijamy kompresem miodowym chory staw. oczyszcza i wzmacnia. Ŝe szampan wpływa na uelastycznienie mięśni. Dodajemy 1 litr przegotowanej ciepłej wody. większy niŜ chore miejsce. WINA Hipokrates traktował wino jako jeden z naturalnych leków. Wino koprowe Działanie: poprawia trawienie. na pół szklanki wrzącej wody. Wino kminkowe Działanie: usuwa wzdęcia. Pijemy po jedzeniu. Odsączamy. Nakrywamy słoik i pozostawiamy w ciepłym miejscu na 1 dobę. W medycynie naturalnej zaleca się wiele mikstur sporządzonych na bazie wina gronowego (koniecznie gronowe) czerwonego lub białego. a następnie kawałkiem suchej flaneli.Leczenie oczu W szklance ciepłej przegotowanej wody rozpuszczamy 1 łyŜeczkę miodu.. Dwie łyŜki zmielonych nasion kopru wrzucamy do garnka. Wino wzmacnia organizm. Najlepszym jest miód gryczany. Równocześnie z okładami przyjmujemy mód wewnętrznie. Wino gronowe zawiera cukier gronowy. Przemywamy oczy lub nasączamy kompres. który nakładamy przy ropnym zapaleniu spojówek. Mieszamy z 1 butelką białego wytrawnego wina. Zalewamy sokiem z 4 cytryn. Leczenie stawów Smarujemy miodem kawałek naturalnej tkaniny. Wino czosnkowe Działanie: przeciwmiaŜdŜycowe. Jako środek moczopędny przyjmujemy codziennie na czczo 1 kieliszek.

Garść świeŜo startego chrzanu przekładamy do słoja i zalewamy pół litrem białego gronowego wina. 16 . Ziele jaskółcze działa intensywnie i naleŜy zachować wielką ostroŜność. Odstawiamy na 10 dni. Pijemy 3 razy dziennie. Odstawiamy na 10 dni. Suszone kłącze tataraku zalewamy 1 litrem wina gronowego. Odsączmy. Pozostawiamy na 2 godziny. Wino z jemioły Działanie: nadciśnienie tętnicze. Oczyszczone. Odstawiamy na kilka dni. Pijemy po pół szklanki przed jedzeniem. Wino selerowe Działanie: wzmacnia i oczyszcza organizm Przygotowujemy 20 dkg startego korzenia selera i 1 litr białego gronowego wina. Wino z jaskółczego ziela Działanie: leczy schorzenia dróg Ŝółciowych.4 kg) rozdrabniamy i wkładamy do słoja.Wino orzechowe Działanie: leczy przewlekły nieŜyt Ŝołądka i jelit. Gotujemy na małym ogniu przez 10 minut. na pół godziny przed i po jedzeniu. Wsypujemy 10 dkg cukru i odstawiamy na dalsze 5 dni. Przenosimy do garnka i zalewamy 1 litrem gronowego wina. Zamykamy i odstawiamy na 2 doby do ciemnego miejsca. Wino pietruszkowe Działanie: wzmacnia serce. Odcedzamy. czyste korzenie i część naziemną jaskółczego ziela (około 30 gram) drobno kroimy i zalewamy pół litrem białego gronowego wina. Pozostawiamy na 10 dni. Przecedzamy. Składniki mieszamy w słoiku. Odcedzamy. schorzeniach wątroby. ŚwieŜe liście orzecha włoskiego (około 50 gram) rozgniatamy i przekładamy do słoika. Zalewamy butelką wytrawnego czerwonego wina gronowego. zarówno przy sporządzaniu leku. Pijemy w bardzo niewielkich ilościach i maleńkimi łyczkami. jak i przy przyjmowaniu! Wino tatarakowe Działanie: wzmacnia system trawienny i układ nerwowy. Suche. Pijemy po małym kieliszku. Wino ma przyjemny smak ananasowy. Odsączamy. odsączone liście z jemioły (około 0. Przyjmujemy po 1 kieliszku przed jedzeniem. Dodajemy 1 lub 2 łyŜki octu winnego. Przyjmujemy przed posiłkiem po 1 łyŜce. Drewnianym tłuczkiem miaŜdŜymy 10 zielonych łodyg naci pietruszki. miaŜdŜyca. Pijemy 6 razy dziennie po pół kieliszka. Dodajemy 30 dkg miodu i nadal gotujemy przez 4 minuty. Przelewamy do butelek. Kontrolować ciśnienie tętnicze krwi. likwiduje niestrawność. Odsączamy. Zlewamy do butelek. Wino chrzanowe Działanie: likwiduje niestrawność. Zalewamy 1 litrem białego słodkiego wina. najlepiej do lodówki. pomocne przy nieŜytach przewodu pokarmowego. Odsączamy. zbyt obfite miesiączki. Wino szpinakowe Działanie: wzmacnia organizm po przebytej chorobie. umyte. BACZNIE OBSERWUJEMY REAKCJE NASZEGO ORGANIZMU. nerwicy Ŝołądka.

Przecedzamy.3 kg cebuli. Przepuszczamy przez maszynkę do mięsa. III. często mieszając. ALKOHOLOWE NALEWKI Z ZIÓŁ Napary z ziół moŜemy zastąpić nalewkami alkoholowymi. Przed zerwaniem liści rośliny nie podlewamy przez 10 dni. Zalecana kuracja: I tydzień — 3 razy dziennie po 1 łyŜeczce II. Wino cebulowe Działanie: wzmacniające. Odsączamy. Zalewamy 1 litrem białego gronowego wina. zapobiega miaŜdŜycy naczyń krwionośnych. Alkoholowych wyciągów z ziół nie powinni stosować chorzy. Aloes jest szczególną rośliną i jej właściwości lecznicze są niedostatecznie znane.7 litra białego wytrawnego wina.1 kg miodu i 0. W maszynce do mięsa zemleć 0. którym alkohol jest przeciwwskazany. przyśpiesza trawienie. IV tydzień — 3 razy dziennie po 1 łyŜce V tydzień — 3 razy dziennie po 1 łyŜeczce Zachowujemy 2 tygodnie przerwy w leczeniu i rozpoczynamy następny cykl. miesięcy a nawet lat. Na 1 szklankę soku aloesowego dodajemy 1 szklankę alkoholu (spirytus 17 . podraŜnienia i skaleczenia. Pijemy od 1 do 3 kieliszków dziennie. Na 10 dkg świeŜych czereśni potrzebujemy 750 gram czerwonego gronowego wina. Najwłaściwszym jest aloes o grubych mięsistych liściach rosnący minimum 3 lata. Po zerwaniu liście oczyścić z kurzu i owinąć w papier. dorosłym po 100 gram. owijamy w papier i przechowujemy przez 5 dni w lodówce lub szafce bez światła. Ścięte liście po okresie suszy wycieramy z kurzu. Dodać 0. wrzody dwunastnicy. Przecedzamy. Wymieszać i pozostawić na 5 dni. przechowywać przez dalsze 5 dni w ciemnej szafce. Zamykamy słój i przechowujemy przez 5 dni w ciemnym miejscu. leczy szkorbut i paradentozę. Zawsze naleŜy postępować zgodnie z podanym zaleceniem. Aloes (co najmniej trzyletni) przed ścięciem nie podlewamy przez 10 dni. leczy i regeneruje pęknięcia skóry. owrzodzenie jelita grubego. wyŜsza koncentracja leczniczych wyciągów i większa wygoda w uŜyciu. które w tajemniczy dla nas sposób regenerują organizm. Zalewamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na okres 2 dni. Nalewka słuŜyć moŜe przez wiele dni. Nalewka z aloesu Działanie: ułatwia trawienie. W czasie leŜakowania uaktywnia się działanie biostymulatorów. Pijemy po 1 kieliszku po jedzeniu. Mieszamy składniki. Wino aloesowe Działanie: leczy wrzody Ŝołądka. będą to nalewki na spirytusie lub nalewki wódczane. Rozlewamy do butelek i przechowujemy w lodówce. Pijemy małymi łykami. PrzełoŜyć do słoja. Ich zaletą jest dłuŜsza trwałość. Wino sosnowe Działanie: wspomaga przemianę materii. Bardzo młode pędy sosnowe (około 10 dkg) kroimy na małe cząstki i wkładamy do słoja. Wino czereśniowe Działanie: działa przeciwbiegunkowo. Liście przekręcamy przez maszynkę do mięsa lub wyciskamy sok w sokowirówce. Na kaŜde pół kilograma masy aloesu dodajemy pół litra wina gronowego. Podajemy dzieciom podczas biegunki po małym naparstku. Wiele leków nabywanych w aptekach to wyciągi alkoholowe z ziół — moŜemy przygotować sami.Przygotowujemy 1 szklankę czerwonego wina gronowego i 1/2 szklanki świeŜego soku ze szpinaku.

Nalewka z czarnej porzeczki Działanie: reguluje krąŜenie krwi i chroni organizm przed przeziębieniem. Wlewamy do czystej butelki. Dodajemy do herbaty lub przyjmujemy po małym kieliszku. łagodzi ataki dusznicy bolesnej. Przekładamy do słoja. Oczyszczone i odsączone jagody jałowca (10 dkg) wsypujemy do słoika i zalewamy 1 szklanką spirytusu (lub wódki). Odstawić. Nalewka brzozowa usuwa z organizmu toksyny. rwie kulszowej. Opatrzyć rany drzewa i podziękować mu za pomoc. dodajemy 5 dkg cukru. Odstawiamy na tydzień. MoŜe być uŜywana jako środek do wzmacniania włosów. Zalewamy litrem wina lub wódki. wzmacnia. Zachować ostroŜność. Nalewka z jałowca Działanie: moczopędne i Ŝółciopędne. Nalewka z brzozy Działanie: odświeŜa organizm. Szklankę wódki wlewamy do słoika i wsypujemy 100 gram startego chrzanu.lub wódka). Wlewamy 1 szklankę spirytusu (lub wódki). Nalewka jest lekiem o silnym działaniu. Jest to lek o silnym działaniu. Jest pomocna w kamicy pęcherzyka Ŝółciowego. Nalewka z arcydzięgla Działanie: łagodzi zatrucie nikotyną i alkoholem Na 25 dkg rozdrobnionego korzenia arcydzięgla wlewamy 250 ml spirytusu. Obserwować reakcje organizmu. najlepiej w lodówce. Po nabraniu naleŜy bezwzględnie zabezpieczyć skórę brzozy. Przyjmujemy po jedzeniu 25 kropli na cukier lub wodę. Wsypujemy do słoja pół kilograma oczyszczonych owoców głogu. Odsączamy. Na wiosnę nacinamy korę brzozy w kształcie litery „V" i wkładamy rynienkę. 3 razy dziennie po 25 kropli. 18 . Nalewka w łagodny sposób wpływa na system trawienny. Skuteczna w zaburzeniach układu trawienia. Odsączamy. Nalewka z dzikiej róŜy Działanie: wybitnie wzmacnia organizm Pół kilograma owoców dzikiej róŜy umytych i odsączonych rozdrabniamy. Zamykamy słoik i odstawiamy na 2 tygodnie. Nalewka z głogu Działanie: rozszerza naczynia krwionośne. Nalewka chrzanowa Działanie: uŜywa się zewnętrznie do smarowania miejsc w bólach korzonkowych. Odsączamy. po której sok spływał będzie do butelki. MoŜemy zmniejszyć ilość alkoholu lub zwiększyć ilość owoców. Zakręcamy i odstawiamy na tydzień. Oczyszczony korzeń chrzanu ścieramy na tarce. Przed spoŜyciem rozcieńczyć ciepłą wodą. Odsączamy przez gazę. Przechowujemy w ciemnych butelkach. aby sok przestał wypływać. Odstawiamy na 1 tydzień. regeneruje wątrobę. Pijemy w rozcieńczeniu z ciepłą wodą. Na 1 część świeŜych owoców czarnej porzeczki bierzemy najczęściej 10 części wódki. Jest to środek wzmacniający z duŜą ilością witaminy C. Pijemy po 1 kieliszku dziennie. Odstawiamy w ciepłe miejsce na tydzień. Odsączamy. reumatyzmie. Sok brzozowy mieszamy ze spirytusem w proporcji 1:1 pijemy po 40—50 kropli w rozcieńczeniu z wodą w zaleŜności od potrzeb.

Pozostawiamy na 10 dni. kwiaty. Zewnętrznie stosowana w bólach korzonkowych i reumatycznych. pomocna przy nadwyręŜeniu ścięgien. Do butelki wsypujemy 2 łyŜki bursztynu i wlewamy 1 szklankę spirytusu. Zachowujemy rozsądek. suszymy i rozkruszamy na drobne kawałeczki. stosowana do płukania gardła i na okłady. Po natarciu skroni i nadgarstka usuwa zmęczenie. Nalewka piołunowa Działanie: pobudza wydzielanie soków trawiennych. pół litrem spirytusu 70%. Na 1 część świeŜych mrówek wziąć 15 części 80% spirytusu. Umyte i odsączone zielone orzechy włoskie (jeszcze miękkie). Nalewka rumiankowa Działanie: pomaga w zaburzeniach przewodu pokarmowego. Zalewamy pół litrem spirytusu. Wsypujemy do słoika 5 łyŜek suchego ziela piołunu i zalewamy 1 szklanką spirytusu. Odstawiamy na 1 tydzień. łodygi). Zalewamy w słoiku 10 dkg suszonych liści mięty pieprzowej. Wewnętrznie: 25 kropli na niewielką ilość ciepłej wody. Rozcieńczamy ciepłą wodą. Nalewka z pokrzywy Działanie: stosowana w bólach reumatycznych Liście świeŜej pokrzywy (ok. Odsączamy. Gdy nalewka nabierze jasnozłotego koloru. zlewamy do innej czystej butelki. Pozostawiamy na kilkanaście dni. Odstawiamy na kilkanaście dni. Przyjmujemy na wodę po 15 kropli. Odstawiamy na tydzień. Odstawiamy na 10 dni. w ilości 30 sztuk. Odsączamy. UŜywamy zewnętrznie. Nalewka bursztynowa Działanie: uŜywana do nacierania bolących stawów i mięśni. by nie przedawkować. Do słoja wkładamy 10 dkg ziela dziurawca (pocięte pąki. Odsączamy. Zakręcamy. często wstrząsając butelką. Odstawiamy w ciemne miejsce na 2 tygodnie. kroimy na 8 cząstek i wkładamy do słoika. Odsączamy. Nalewka na mrówkach Działanie: do nacierań w bólach reumatycznych. UŜywamy zewnętrznie. a pozostały bursztyn ponownie zalewamy spirytusem i odstawiamy. 10 dkg) drobno kroimy i zalewamy 2 szklankami spirytusu. przewlekły nieŜyt Ŝołądka i jelit. Nalewka z orzechów włoskich Działanie: niestrawność. Profilaktycznie przyjmujemy przy Ŝołądkowych niedyspozycjach. często wstrząsając słoikiem. Nalewka z dziurawca Działanie: leczy schorzenia przewodu pokarmowego. Odstawiamy na miesiąc. Niepolerowany bursztyn myjemy. Stosujemy tylko w okresie zaburzeń trawiennych. Przyjmujemy przed jedzeniem po 30 kropli.Nalewka z mięty pieprzowej Działanie: stosujemy w okresie zaburzeń trawiennych. Odsączamy. Przecedzamy. Zewnętrznie: 2 łyŜki nalewki na szklankę wody do płukania i na okłady. wątroby i dróg Ŝółciowych. 19 . SpoŜywamy przed posiłkiem po 15 kropli w niewielkiej ilości ciepłej wody. Do słoika wsypujemy 4 łyŜki suchych kwiatów rumianku i wlewamy 2 szklanki spirytusu. Zalewamy 1 litrem wódki.

Odsączamy. świeŜych orzechów włoskich. MoŜemy doprawić do smaku miodem i dodawać do herbaty. a resztę przesączymy przez gazę. które zawierają tę witaminę. butelki nalewkę. po 5 do 20 kropli na niewielką ilość mleka lub kefiru. 20 . Pozostawiamy w ciemnym miejscu przez kilka tygodni. Nalewka ze skrzypu Działanie: wstrzymuje krwawienie z wrzodów Ŝołądka. po 2 lub 3 kieliszki dziennie. Odstawiamy na 2 tygodnie w ciemne miejsce. Przyjmujemy 1 lub 2 razy dziennie po 25 kropli na łyŜkę wody. leczy przyzębice. głogu. Skrzyp niszczy w organizmie witaminę B1 Podczas kuracji wspomagamy ustrój produktami. Likier orzechowy Działanie: zalecany w niedyspozycjach Ŝołądkowych. Zlewamy płyn znad owoców. szczególnie w okresie chłodów. Wysuszone ziele skrzypu rozdrabniamy w młynku na mniejsze igiełki. dzikiej róŜy. Zlewamy do ciemnej. Przekładamy do słoika i zalewamy 2 szklankami 40 % wódki (lub spirytusu). Przyjmujemy w czasie przeziębienia. Pozostawiamy na 6 tygodni. ischiasu. Odsączamy. często wstrząsając słoikiem. reumatyzmie. MiaŜdŜymy 15 dkg świeŜego. Na 1 część świeŜych owoców jeŜyn dodajemy 10 części wódki.Nalewka wieloowocowa Działanie: wzmacnia organizm. oczyszczonego czosnku. ZaŜywamy przez 1 miesiąc. Na 1 kg owoców (łącznie): czarnej porzeczki. by pokrył owoce. często wstrząsając słojem. Mieszamy z wyciągiem alkoholowym z orzechów. Przechowujemy w lodówce. nalewka moŜe pozostawać poza lodówką. oczyszczenie naczyń krwionośnych. jeŜyny — wlewamy spirytus w takiej ilości. UŜywamy zewnętrznie i wewnętrznie. by liście były pokryte. Osobno gotujemy 2 szklanki wody z 20 dkg cukru. nosa. dwunastnicy. Studzimy. Odstawiamy na kilka tygodni. Zamykamy i pozostawiamy na 5 dni. Jeśli czosnek zalewany był spirytusem. miękkich. Nalewka z jeŜyn Działanie: działa napotnie. Do 50 gram ziela wlewamy 1 szklankę spirytusu. Przecedzamy. Pijemy po małym kieliszku w okresie niedyspozycji Ŝołądkowych. Po miesięcznej kuracji zachowujemy 2 tygodnie przerwy i ponownie przeprowadzamy miesięczną kurację. Stosujemy w okresie krwawienia. Pokrojone drobne liście selera przekładamy do słoja i zalewamy spirytusem. Pozostawiamy przez tydzień w zamkniętym słoiku. Nalewka czosnkowa Działanie: wzmocnienie organizmu. płuc. Kroimy 5 sztuk jeszcze zielonych. Odstawiamy w ciemne miejsce na 2 tygodnie. wspomaganie trawienia. Przechowujemy w ciemnej butelce. Odsączamy. Odstawiamy na 2 tygodnie. Przekładamy do słoja i zalewamy 2 szklankami wódki. poprawia trawienie. 3 razy dziennie. Odsączamy przez gazę. Cykle leczenia powtarzamy aŜ do wyleczenia. Nalewka z liści selera Działanie: zalecana przy astmie. a liście zalewamy w podobny sposób wódką. Zamykamy słoik. Zlewamy obie nalewki.

Soki odtruwają i wzmacniają po przebytej chorobie. w proporcjach 1:1. przez wiosenny okres lub w okresie osłabienia chorobą. W okresie zachorowania na anginę. Sok z mleczu Działanie: odtruwa organizm po zimowym odŜywianiu. Cytrynę sparzamy i pozostawiamy we wrzątku. przeziębieniu. Ilość soku codziennie zwiększamy. Dla wzmocnienia organizmu. Pijemy sok na czczo: wI tygodniu — 100 ml dziennie w II tygodniu — 200 ml dziennie w III tygodniu — 300 ml dziennie w IV tygodniu — 400 ml dziennie 21 . co daje 1. Pijemy codziennie od 3 do 4 szklanek dziennie. 3 razy dziennie. działa dezynfekująco. czyli na 1 godzinę przed posiłkiem lub około 3 godzin po posiłku. Poprawia jakość krwi i przemianę materii. Podczas kuracji moŜemy spoŜywać płatki owsiane. NaleŜy soki pić na pusty Ŝołądek. Sok z cytryny Działanie: odtruwa organizm. Lecznicza dawka. Sok doprawiamy do smaku miodem. Sok z marchwi Działanie: wzmacnia i odświeŜa organizm. Po wypłukaniu i odsączeniu na ściereczce. Przepuszczamy przez maszynkę do mięsa a uzyskaną masę odsączamy na gęstej gazie. Na początku przyjmujemy po łyŜce soku. od 5 — 6 miesięcy. Są naturalnym lekiem przynoszącym ulgę w wielu cierpieniach. Sok z cytryny stosujemy do pędzlowania gardła — działa kojąco i dezynfekująco. Mieszamy z przegotowaną i wychłodzoną wodą. w okresie od 20 kwietnia do 20 maja. kwiaty. liście pokrzywy mielimy w maszynce do mięsa lub wyciskamy w sokowirówce. szczególnie regeneruje wątrobę. Sok z czarnej rzodkiewki Działanie: rozpuszcza niektóre kamienie. nerki.KURACJA SOKAMI Leczenie sokami z owoców i warzyw zalecane jest szczególnie w schorzeniach gastrycznych i złej przemianie materii. po pół małej łyŜeczki. stosując co drugi dzień. MoŜe być podawany niemowlakom: od 3 do 4 miesięcy. Kuracja trwa około 6 tygodni. przez 10 minut (odda więcej soku). przez 20 dni sok z 2 cytryn. Sok wyciskamy w sokowirówce. regeneruje wątrobę. śledzionę. pieczone lub gotowane w łupinach ziemniaki. po 3 krople. to pół szklanki soku jednorazowo. na pół godziny przed kaŜdym posiłkiem. zapaleniu płuc pijemy sok z cytryny. płuczemy i odsączamy na ściereczce. Zmieszany z ciepłą wodą. pijemy codziennie. uŜywamy go do dezynfekcji gardła i jamy ustnej. Przechowujemy w lodówce. 3 razy dziennie. Liście. Oczyszczoną i umytą czarną rzodkiew ścieramy na tarce lub sok otrzymujemy w sokowirówce. Sok z pokrzywy Działanie: leczy anemię. korzenie mniszka lekarskiego (mleczu) starannie oczyszczamy.5 szklanki dziennie. Zalecany dla chorych na cukrzycę. Kroimy wszerz i wyciskamy sok. wzmacnia organizm szczególnie po zimie. w grypie. Przygotowujemy codziennie świeŜą porcję. by wychładzać od gorączki. Do leczenia nadaje się pokrzywa zerwana przed kwitnięciem.

przez miesiąc. po 1 szklance. śluzowe zapalenie oskrzeli. łagodzi kaszel. Sok z czarnej porzeczki (bez cukru) Działanie: leczy przeziębienie. Ma właściwości przeczyszczające i reaguje przeczyszczeniem zaraz po wypiciu. Tak przygotowany sok dodajemy do herbaty. Dla zmiany smaku moŜemy dodać miodu. Pijemy na czczo i między posiłkami. a tym samym poprawiamy przemianę materii. Sok imbirowy: — wzmacnia ogień trawienny (agni) powodując lepsze trawienie. Sok z ziemniaków Działanie: leczy wrzody Ŝołądka i dwunastnicy. górnych dróg oddechowych. łagodzi zaparcia. Pijemy na czczo i między posiłkami. Odsączamy sok. jest przeczyszczający. MoŜemy do smaku dodać inne soki. Imbir sproszkowany dodawany do mięsa zapobiega zatruciu pokarmowemu. 3 razy dziennie. Sok imbirowy Działanie: rozgrzewające. Miksujemy liście kapusty. Stosujemy po 1 łyŜce. odświeŜa wątrobę. Sok z kiszonej kapusty Działanie: leczy wrzody Ŝołądka i dwunastnicy. Czyste. sam lub z domieszką soku z selera i majowej pokrzywy. Wyciskamy sok z liści selera. na pół godziny przed jedzeniem. usuwa gazy. Sok z porów Działanie: oczyszczenie organizmu ze złogów. Sok z czereśni Działanie: oczyszcza i odtruwa organizm. Gotujemy aŜ pozostanie 1/4 płynu. po pół szklanki. . MoŜemy dodać miodu. cukrzycę.w V tygodniu — 300 ml dziennie w VI tygodniu — 200 ml dziennie w VII tygodniu — 100 ml dziennie. Sok z selera Działanie: przeciwreumatyczne. Sok odsączamy. Sok spoŜywamy na czczo. rwę kulszową.leczy zapalenie gardła. — usuwa toksyny i śluz z organizmu. 22 . Lecznicza dawka wynosi 2 razy dziennie. Do 100 gram proszku imbirowego dodajemy 800 ml wody. świeŜe ziemniaki ścieramy na tarce razem ze skórą. soku z marchwi lub cytryny. Przecedzamy. Sok z kapusty Działanie: leczy wrzody Ŝołądka i dwunastnicy. zapalenie krtani. gdy mięso jest nieświeŜe. Najlepiej w okresie zaostrzenia się choroby wrzodowej — wiosną i jesienią. Przyjmujemy przez tydzień. usuwa nieprzyjemny zapach z ust. Pijemy 4 razy dziennie po pół szklanki.

Maksymalna dawka dzienna do 0. słomy owsianej. Parówki oddziałują silnie na organizm. ale zawsze naleŜy uwzględniać kondycyjne moŜliwości chorego. istotne znaczenie odgrywają parówki. Pijemy sam sok lub z domieszką wody. niesprawnym. nerek lub gdy nastąpiła utrata głosu spowodowana przeziębieniem. wrzucamy na wrzącą wodę siano lub pokrojoną słomę owsianą. Opary wnikają do wnętrza organizmu przez pory skóry. 23 . gdy cierpimy na schorzenia narządów płciowych. Zabiegiem tym moŜemy zadziałać na całe ciało lub na poszczególne części. gdzie skierowane były opary. albo pocięte gałązki świerku czy ziół. cuchnący oddech.Sok z czarnej porzeczki Działanie: poprawia pracę nerek. ŚwieŜy sok z jabłek wzmacnia i odmładza organizm. Dla wzmocnienia parowania moŜna do odwaru wrzucić rozgrzany kamień lub odwar podgrzewać na maszynce elektrycznej czy grzałką. mieszając się z zastałymi. Jakich ziół uŜyjemy do przygotowania odwaru. Zastosowana parówka na dolną część. śledziony. zawierającą olejki eteryczne uzyskane z odwaru siana. a najlepiej na całe ciało. Przygotowując odwary. Sok z jabłek Działanie: zalecany dla osób starszych. Działając na rozgrzany organizm zimną wodą wywołujemy intensywne krąŜenie krwi i płynów ustrojowych. Parówkami określamy działanie na organizm parą wodną. dlatego u ludzi osłabionych wiekiem lub chorobą zabieg winien trwać krócej i pod opieką innych osób. Sama parówka nie będzie wystarczająco skuteczna. Zmniejsza poziom cholesterolu.5 litra. Siadamy na krześle blisko misy i nakrywamy się dwoma kocami. a będzie mniej wyczerpująca. Pamiętać naleŜy. Okrywamy kocami tę część ciała. ale zimna woda powoduje ich wydalanie. Woda daje Ŝycie. wątroby. Utrzymujemy z dala od słonecznych promieni. na którą chcemy zadziałać. zadziała równieŜ na całe ciało. KURACJE PARĄ W leczeniu naturalnymi metodami. Ilość siana czy słomy jest dowolna. zaleŜy od schorzeń. Owoce czarnej porzeczki zasypujemy cukrem. wstawiamy mały. Czas parowania od 18 do 20 minut. powinniśmy zadziałać zimną wodą. zaraz po zakończeniu parówki na tę część ciała. co gwarantuje wyrzucanie z organizmu rozpuszczonych przez parówkę zastoin. zgagę. niewydolnym. Sok z czerwonej porzeczki Działanie: likwiduje nadkwasotę. które dotykają podłogi. 3 razy dziennie. Nie bójmy się zimnej wody. które uwięzione czyniły ciało fizyczne chorym. Czas zanurzenia w zimnej kąpieli ustala się od 5 do 7 sekund. Częstotliwość poddawania się zabiegowi parowania określana jest na 1 lub 2 razy w tygodniu. Odwary zawierające lecznicze właściwości ziół wlewamy do misy. pęcherza moczowego. drewniany stołek. na którym bezpiecznie moŜemy ułoŜyć stopy lub stabilnie przekładamy deskę. Pijemy 2 razy dziennie po ćwierć szklanki. Pamiętajmy: parówka rozpuszcza zastoiny. Podczas zabiegu parowania rozpuszczają się chorobotwórcze zastoiny i złogi. świerkowych gałązek czy odwarów z leczniczych ziół. Na dolną część ciała kierujemy opary wówczas. zmienionymi chorobowo płynami ustrojowymi i przy wzmoŜonym poceniu się wyrzucane są z organizmu. Ŝe głowa powinna znajdować się poza zasięgiem pary. Aby zostały one skutecznie usunięte z organizmu. by chronić opary przed ulatnianiem.

Do wanny nalewamy gorącej wody. Najlepiej zastosować zabieg wieczorem. Pozostajemy w łóŜku. wówczas głowa będzie ocięŜała i nadal chora. Czas parowania około 20 minut. odsączamy i z tak zaparzonego przygotowujemy kompres. Wsypujemy do płóciennego woreczka. około 1 kg młodych gałązek z jałowca (pociętych drobno) z garścią jagód. a właściwym odwar z rumianku. gdy na stawy nałoŜymy dodatkowo kompres z zaparzonego siana. Gotujemy przez kilka minut. Po zakończeniu parówki naleŜy natychmiast polać zimną wodą górną część ciała i głowę. Czas kąpieli 15 minut. Kompres przygotowujemy w następujący sposób: na wrzącą wodę wrzucamy garść siana. Parówka złogi rozpuściła. Po zdjęciu kompresu polewamy strumieniem zimnej wody. Zimna woda intensyfikuje krąŜenie krwi. Zawsze naleŜy uwzględniać kondycje chorego i do niej przystosowywać czas trwania zabiegu. tak by nie przesuwał się. by opary nie ulatniały się. JuŜ po 5 minutach pot spływa po głowie. moŜemy zastosować parówkę z odwaru siana. Czas parowania od 18 do 24 minut. Wywar przecedzamy i wlewamy do wanny. Parówka na głowę Jeśli schorzenia dotknęły uszu. Czas kąpieli od 10 do 15 minut. NaleŜy pozostać w łóŜku przez 5 godzin. Zawsze dobieramy właściwy czas trwania zabiegu do indywidualnych sił chorego. Następuje wzmoŜone parowanie całego ciała. Przy parówce działającej na uszy i gardło pomocnym będzie wykonany z papieru lejek. a wraz z nim rozpuszczone ropne substancje. w bezpiecznej odległości. Papierowy lejek spoczywa na brzegach garnka. powodując wydalanie z organizmu rozpuszczonych zastoin. Głowę i całe ciało myjemy po 4 lub 5 godzinach Parówka na stawy Kiedy reumatyzm umiejscowił się w kolanach lub ramionach. gardła lub gdy w głowie umiejscowił się reumatyzm.Po zabiegu ciało jeszcze przez wiele godzin intensywnie wyparowuje chorobotwórcze materie. 24 . osłaniając. w 2 litrach wody. Mielemy 10 dkg gorczycy. Ramię okrywamy kocami. Obowiązuje rozsądek. a chore ucho umieszczamy nad wąskim wylotem papierowego lejka. Głowę polaną zimną wodą natychmiast owijamy w kilka suchych ręczników i kładziemy się do łóŜka. aby para nie znajdowała ujścia. by chronić przed bezpośrednim działaniem pary. Woreczek z gorczycą zanurzamy w wodzie czekając aŜ woda zmętnieje. chroniąc się przed zaziębieniem. Głowę umieszczamy nad parującym garnkiem i okrywamy ręcznikami. Najczęściej stosujemy odwary z ziół sporządzając je z ziela krwawnika. KĄPIELE ZIOŁOWE Kąpiel z gorczycą Działanie: rozgrzewające. które chorą uczyniły głowę. pokrzywy lub rumianku. schorzeniach skóry. Na oczy nakładamy opaskę. moŜemy zastosowań równieŜ parówkę na głowę. krótko gotujemy. artretyzmie. JeŜeli nie zastosujemy polania wodą zimną. owijając siano w lnianą lub bawełnianą tkaninę. nasion kopru włoskiego. Podobnie czynimy kierując opary przy leczeniu schorzeń nosa czy gardła. Jeszcze bardziej skutecznym będzie. Chronić ciało przed zaziębieniem. Kąpiel z jałowcem Działanie: pomaga w reumatyzmie. ale nie wydaliła — nadal pozostały. Zachowujemy duŜą ostroŜność. płynów ustrojowych. nosa. Gorący kompres mocujemy wokół chorego stawu.

Odwar wlewamy do wanny. Sporządzamy wywar z 3 litrów wrzącej wody i 150 g ziela macierzanki. rozluźnia mięśnie. Pozostawiamy pod przykryciem na dalsze pół godziny. Sporządzamy wywar z 2 garści suszonego korzenia kozłka.Kąpiel z kory dębowej Działanie: pomocna w infekcjach bakteryjnych. Czas kąpieli 20 minut. Wlewamy do wanny. liści pokrzywy. Wywar przygotowujemy z 3 litrów wrzącej wody i około 0. Pozostawiamy pod przykryciem na około pół godziny. Kąpiel ze słomy owsianej Działanie: skutecznie leczy schorzenia nerek. aŜ płyn zmniejszy się do połowy. Kąpiel z siana Działanie: poprawia krąŜenie krwi. wykonując ją co 2 dni. od 15 do 20 minut. uspakaja system nerwowy. kwiatu lipy. łodyg które znajdują się wyłącznie w sianie zebranym z łąk. Odwar wlewamy do wanny. Czas kąpieli około pół godziny. Kąpiel z rumianku Działanie: dezynfekując łagodzi stany zapalne skóry. Kąpiel z waleriany (kozłek lekarski) Działanie: łagodzi podraŜnienia i uelastycznia skórę. Wlewamy do wanny.25 kg pokrojonej drobno słomy owsianej. Kąpiel z macierzanki Działanie: dezynfekuje skórę. Gotujemy przez 5 minut na małym ogniu. Czas kąpieli w zaleŜności od sił chorego. reumatyzm. 25 g kwiatu lipy i 3 litrów wody. 25 . Odcedzamy i wlewamy do wanny. Odsączamy i wlewamy do wanny. uspokaja. grzybiczych i stanach zapalnych skóry. 25 g suchych liści pokrzywy. Gotujemy tak długo. Po kąpieli nie wycieramy ciała. Gotujemy krótko. Kąpiel z liści włoskiego orzecha Działanie: zapobiega krzywicy. leczy chroniczny bronchit. Odcedzamy. Działanie: wzmacniające organizm. Przygotowujemy wywar z 50 g kłącza tataraku. Przecedzamy. Czas kąpieli około 15 minut. Podgrzewamy do wrzenia i utrzymujemy pod przykryciem około 15 minut. Przecedzamy. Leczniczą kąpiel powtarzamy przez 2 tygodnie. Płócienny woreczek napełniamy sianem (około 20 dkg). Wywar wlewamy do wanny. nasion. Czas kąpieli około 20 minut. Gotujemy około 30 minut i na dalsze 30 minut pozostawiamy pod przykryciem. Sporządzamy wywar z 3 litrów wrzącej wody i 10 dkg koszyczków rumianku. Czas trwania kąpieli około 20 minut. pęcherza moczowego i schorzenia reumatyczne. leczy bronchit. Kąpiel z kłącza tataraku. Woreczek wkładamy do garnka z gotującą wodą. Do sporządzenia wywaru bierzemy 2 litry wody i 20 dkg świeŜych liści z włoskiego orzecha lub 10 dkg liści suszonych. Dodajemy garść soli kamiennej lub morskiej. Jest to kąpiel silnie rozgrzewająca i naleŜy uwzględnić fizyczne moŜliwości chorego — czas kąpieli ustalać indywidualnie. wzmacnia i regeneruje organizm. Pięć łyŜek rozdrobnionej kory dębu gotujemy w 2 litrach wody przez 10 minut. Czas kąpieli około 20 minut. najlepiej jeśli będą to okruchy z siana pobrane z dna wozu lub miejsca ich przechowywania. oczyszcza pory. Siano pobrane z działki czy z trawników nie nadaje się. Odcedzamy. poniewaŜ nie zawiera kwiatów. lecz owijamy się ręcznikiem lub prześcieradłem kąpielowym. odstawiamy pod przykryciem na kilka minut.

solą. Odstawiamy na 15 minut pod przykryciem. Kąpiel w szałwii Działanie: dezynfekuje i leczy schorzenia skóry (egzemy. W 3 litrach wrzącej wody gotujemy 10 dkg ziela skrzypu. Czas kąpieli około 20 minut — ustalamy indywidualnie. Nakładamy inny ciepły. Czas kąpieli około 25 minut. gotowanymi ziemniakami lub innymi naturalnymi produktami o właściwościach leczniczych. Woreczek musi być nieco większy niŜ chore miejsce. Odstawiamy pod przykryciem na dalsze pół godziny. Na dalsze pół godziny pozostawiamy pod przykryciem. Kąpiel tymiankowa Działanie: przeciwbólowe. nieco większą niŜ chore miejsce. oparzenia. dolewamy ciepłego mleka lub ciepłej wody. 1 litrem wrzącej wody i utrzymujemy pod przykryciem przez 20 minut. łagodzi nerwobóle. Kataplazm z gotowanych ziemniaków Działanie: leczy stany zapalne skóry. 26 . Siekamy młode gałązki sosny razem z szyszkami (mogą być pędy jałowca). w który będą wnikać wydobyte z organizmu substancje chorobotwórcze. Wkładamy do woreczka i formujemy warstwę. KATAPLAZM W lecznictwie naturalnym kataplazma określamy okład umiejscowiony w woreczku z naturalnej tkaniny. przeciwzapalne. by nie przesuwały się z chorego miejsca. zmiany chorobowe z wysypką). Ustalamy indywidualnie w zaleŜności od kondycji chorego. Odcedzamy i wlewamy do wanny z ciepłą wodą. Zalewamy 10 dkg suchych liści szałwi. Gotujemy 5 minut. Kąpiel ze skrzypu Działanie: łagodzi bóle korzonkowe. regenerujące skórę. Na rozgrzewający okład nakładamy inny z suchej. reumatyczne i nerwobóle. Kąpiel sosnowa Działanie: leczy zapalenie nerek i pęcherza moczowego. Kataplazma ma działanie rozgrzewające i dlatego gorący okład wywoływał będzie zwiększone pocenie się — musimy pozostawać w łóŜku. Odsączamy wywar i wlewamy do wanny z ciepłą wodą.Gotujemy około pół godziny. przez 20 minut. bóle mięśni i kości. odświeŜa i regeneruje skórę. Wlewamy do wanny z ciepłą wodą. Jest to kąpiel silnie rozgrzewająca. Wrzucamy na wrzątek i gotujemy przez pół godziny. Przecedzamy i wlewamy do wanny z ciepłą wodą. Czas kąpieli około 20 minut. Czas kąpieli około 10 minut. Gotujemy ziemniaki w łupinach i rozgniatamy. Pozostając w łóŜku czynimy zabieg skutecznym i chronimy się przed zaziębieniem. Czas kąpieli ustalić indywidualnie. Organizm jeszcze przez kilka godzin po zdjęciu okładu będzie wydalał z siebie chorobotwórcze substancje poprzez wzmoŜone parowanie. Jeśli będą za suche. Odcedzamy. suchy kompres. by chronić się przed zaziębieniem. Czas kąpieli około 15 minut. wypełniony piaskiem. ciepłej flaneli lub wełnianego szalika. Suchy tymianek (około 10 dkg) zalewamy 2 litrami wrzątku. Oba okłady mocujemy tak. Odcedzamy i wlewamy do wanny z ciepłą wodą.

bóle reumatyczne. Po zdjęciu kompresu obmywamy chłodną wodą i smarujemy oliwą. Po lekkim przestudzeniu wkładamy do woreczka i formujemy warstwę nieco większą od chorego miejsca. jednorodnej masy. Dodajemy 1 łyŜkę cukru. Mieszamy do uzyskania. z dodatkiem 2 cebul i 1 łyŜki otrąb. Na 1 część wagową (np. Okrywamy się kołdrą. Współcześnie bardzo rozpowszechniona w krajach Wschodu. Po zdjęciu przemywamy kompresowane miejsce chłodną wodą i smarujemy oliwą. Przykrywamy suchą tkaniną. gdy skóra staje się zaczerwieniona. Dodajemy takie same ilości: mąki. u ludów azjatyckich i afrykańskich. Czas utrzymywania okładu od 2 do 5 godzin.25 kg) dyni dodajemy 3 części wagowe mleka. Pozostajemy w łóŜku przez 4 do 5 godzin. Po odparowaniu wody rozkładamy warstwą na gazie i jeszcze ciepłe przykładamy na chore miejsce. octu. Ze względu na prostotę stosowania. by stała się dobrodziejstwem w metodach samoleczenia. Mocujemy bandaŜem. Terapia to była znaną i stosowaną juŜ w staroŜytności. Przykrywamy suchą tkaniną i mocujemy. drogi oddechowe. Gotujemy kilka liści kapusty w małej ilości wody. Formujemy warstwę w woreczku i umieszczamy na leczone miejsce. Kataplazm z kapusty Działanie: nerwobóle lędźwiowe. 0. postrzał. leczy zapalenie oskrzeli. by okłady nie przesuwały się. Kataplazm z gorczycy Działanie: pobudza dokrwienie skóry. II zestaw — działający wolno: 2 łyŜki zmielonej białej gorczycy 2 łyŜki soli kuchennej (kamienna lub morska) Składniki wyrabiamy na jednolitą masę z dodatkiem niewielkiej ilości ciepłego octu. podagra. Wkładamy do woreczka formując warstwę i przenosimy na chore miejsce. jednolitej masy. Nakładamy okład i przykrywamy ciepłą flanelą. zasługuje na rozpowszechnienie. LECZENIE GLINKĄ W opisach biblijnych odnajdujemy wzmiankę o leczeniu glinką. Kataplazm z chrzanu Działanie: reumatyzm. 27 . Nakładamy i owijamy suchą flanelą lub szalikiem. Ilość chrzanu zaleŜy od rozległości bolącej powierzchni. Okrywamy się kołdrą. lumbago. zapalenie płuc. Gotujemy do uzyskania gęstej. Okład utrzymujemy przez 10 do 20 minut. Zdejmujemy. Ucieramy oczyszczony korzeń chrzanu (razem ze skórą). Przekładamy do woreczka i formujemy warstwę. W ludowej medycynie poprzedniego okresu równieŜ rzadko była spotykana. uniwersalność i wysoką skuteczność tej metody. I — działająca szybko: 2 łyŜki stołowe zmielonej białej gorczycy 2 łyŜki mąki pszennej Mieszamy z niewielką ilością zimnej wody na jednorodną masę. soli. W kulturze Zachodu jest mało znaną metodą leczenia.Kataplazm z dyni Działanie: zwichnięcia stawów i bóle głowy. Po zdjęciu na miejsce kompresowane nakładamy kompres z zimnego odwaru z siana. zwichnięcia. przez 20 minut. wielkości chorego miejsca. Okład utrzymujemy przez całą noc.

Grubość warstwy nakładanej na leczone powierzchnie powinna wynosić od 0. Na miejsca. zmianami nowotworowymi. nieŜytem jelit. Rozgrzane kompresami miejsca musimy chronić przed zaziębieniem. oznacza to. będziemy wymieniać je na nowe. Jako środek leczniczy musi być wcześniej poddawana sterylizacji. Najpierw stosujemy cienką warstwę. Ciepłe okłady zastosujemy równieŜ przy leczeniu organów wewnętrznych. Przykładamy suchą flanelą i zabezpieczamy pasem elastycznym. Okład działa na zasadzie próŜni. Do przyrządzenia uŜywamy naczyń porcelanowych. stopniowo zwiększając jej grubość. gdy zagrzeją się. SłuŜy równieŜ do przygotowania emulsji do picia. przez co bardziej aktywizuje się leczenie tkanek dotkniętych wrzodami. stosując je 2 razy w tygodniu przez miesiąc. wiatru (np. gdy leczymy: ropnie. Pod wpływem zaistniałego podczas kompresowania bólu lub zimna zdejmujemy okład i do dalszego leczenia przystąpimy po kilku godzinach lub dnia następnego. Jest to bardzo proste.3 cm do 2 cm i obejmować obszar większy niŜ chore miejsce. Nie naleŜy akceptować ślepego naśladownictwa. 28 . zatrucie krwi. Po zakończeniu przemywamy ciało ciepłą wodą. Nie naleŜy stosować pojemników blaszanych ani z tworzyw sztucznych. Na kompresy uŜywamy rzadkiej papki. w której zanurzamy tkaninę. białą i czerwoną. past. Okłady ciepłe utrzymujemy nawet do 3 godzin. bóle stawów. utrzymujemy od 2 do 4 godzin. Stosujemy potem miesięczną przerwę i moŜemy ponownie podjąć miesięczny cykl leczenia. niszczy pasoŜyty. Ŝółtą. nałoŜony na piersi i plecy. Lek na astmę oskrzelową Ciepły okład z glinki. ciepłe. oparzenia. by wyrzucić chłód z organizmu. Przesiewamy przez sito o drobniutkich oczkach. W lecznictwie naturalnym musimy obserwować reakcje organizmu i wyciągać wnioski korzystając z rozsądku. W glinkoterapii kojarzymy działanie zewnętrzne i wewnętrzne glinki. Tak przygotowana stosowana jest do sporządzania leczniczych okładów. złamania kości. bardzo ciepłe. Wspomagamy leczenie piciem glinki (1 gram na pół szklanki wody). W zaleŜności od schorzeń stosowane są okłady: zimne. wilgoci. czyraki. by zlikwidować wewnętrzny chłód. reumatyzm) właściwe będą okłady cieple i bardzo ciepłe. Kiedy podczas przykładania okładów zimnych w pewnym momencie odczujemy wewnętrzny chłód. które powstały przez działanie zimna. gdzie choroba spowodowana była zimnem. podgrzewając powyŜej 100°C. kamiennych. ściśle przylegając do powierzchni ciała. Okłady stosujemy. jeśli nadal mają odpowiednią do leczenia temperaturę. W glinkoterapii stosuje się równieŜ glinkowe kąpiele. Czynimy to na patelni lub w piekarniku. jeśli nie znajdują się w ostrym stanie zapalnym. Wyschnięte kompresy zamieniamy na nowe. Po zdjęciu nadmiaru nakładamy na leczone powierzchnie. W terapii wewnętrznej. Nakładamy bezpośrednio na skórę lub rozprowadzamy warstwę gliny na tkaninę. Odpowiednią konsystencję glinki do okładów uzyskamy przez zmieszanie z wodą. RóŜny jest jej skład mineralny. zapaleniem okręŜnicy. szklanych.Dla celów leczniczych nadaje się glinka pochodząca z głębokich pokładów. nakładamy okłady ciepłe i bardzo ciepłe. Ŝe naleŜy zastosować nieco cieplejszy kompres. Kuracji glinką nie naleŜy przerywać a realizować aŜ do wyleczenia. wysysa zalegające płyny ustrojowe przeobraŜające się w toksyny. pozostawione przez 15 do 30 minut. glinka wypita w roztworze wodnym absorbuje w jelitach gazy i toksyny. by kompres przylegał ściśle do ciała. na miejsca dotknięte stanem zapalnym nakładamy okłady zimne. które zastępują kąpiele borowinowe. wilgotne o właściwej temperaturze. kataplazmów. W schorzeniach. W terapii rozróŜniamy glinkę: zieloną. w zaleŜności od miejsca zalegania i róŜne są właściwości lecznicze. Przy schorzeniach objawiających się stanem zapalnym poprawne będą okłady zimne. Tylko wówczas będzie leczenie skuteczne.

Wrzód Ŝołądka Kataplazmę z gliny nakładamy w okolicy „dołka". pojawia się nowa skóra bez blizn. Stosujemy naprzemiennie z liśćmi kapusty. poparzenia. Rany Zainfekowane rany. śylaki Chore nogi pokryte Ŝylakami smarujemy warstwą półpłynnej glinki. ropnie skutecznie leczymy przez nakładanie glinki o grubości 2 cm. Grecki lekarz i myśliciel Hipokrates pozostawił po sobie 25 ksiąg medycznych. Ŝe Egipcjanie na 4 tysiące lat przed naszą erą tworzyli „spisy leków z ziół". Pozostawiamy na godzinę pod suchym kompresem. Pierwsze zapiski o leczniczych roślinach pozostawili Sumerowie — odnaleziono recepty sumeryjskich kapłanów. dotknięte gangreną. Ŝółtaczka — wspomagamy leczenie przez nakładanie glinki. Migreny W uporczywych bólach. stan zapalny. Od staroŜytności po współczesność zioła były przyjaznym sposobem przywracania zdrowia. Schorzenia wątroby Wszelkie schorzenia wątroby: marskość. Utrzymujemy przez 2 godziny.Lek na hemoroidy Miejscowe kompresy z zimnej glinki utrzymujemy przez 2 godziny. Leczenie wspomagamy przyjmowaniem doustnie pół łyŜeczki glinki na pół szklanki wody. Stłuczenia Przy stłuczeniach nakładamy kataplazmę z chłodnej glinki. Nogi moczymy w ciepłej wodzie z glinką. Wole Nakładamy glinkę na przednią część szyi. nowotwór woreczka Ŝółciowego. Stwardnienie rozsiane Popijamy przez miesiąc wodę glinkową. Naprzemiennie stosujemy okłady z liści kapusty. Utrzymujemy przez 1 godzinę. Jeśli organizm nie sprzeciwia się takiemu leczeniu bólem lub chłodem. Temperatura okładów powinna być taka. Najpierw warstwy cieńsze. w 2 godziny po posiłku. Z odnalezionych manuskryptów wynika. Stosujemy okłady na okolice wątroby. a ciepłej na kark. a potem stopniowo zwiększamy jej grubość. 29 . Stosujemy naprzemiennie z okładami z liści z kapusty. kontynuujemy. jaką organizm najlepiej toleruje. LECZENIE ZIOŁAMI Lecznictwo ziołami jest starsze niŜ odnalezione ślady początków piśmiennictwa. właściwą będzie kuracja okładami z zimnej glinki na czoło. czyraki. Stosujemy naprzemiennie z okładami z liści kapusty. MoŜemy wykonywać 1 lub 2 razy dziennie. Zdejmujemy na godzinę przed posiłkiem. Potwierdzają ziołolecznictwo równieŜ zapisy pismem klinowym na glinianych tabliczkach. 2 z nich poświęcił leczeniu ziołami. Pod jej działaniem martwe tkanki zanikają.

choć dla niektórych grup wyznacza się inne terminy zbioru. ziele — glistnika. kozłka. szakłaku. piołunu. ale przewiewnych. Macerat: zioła nalewamy zimną wodą i pozostawiamy na około 30 minut. omanu. liść — babki lancetowej. a dla surowców oleistych godziny popołudniowe. krwawnika. kopru włoskiego. kminku. mącznika. ziele —jemioły. korzeń — arcydzięgla. kwiat — maku polnego. Bardzo istotne znaczenie ma okres zbioru i pora dnia. liść — naparstnicy purpurowej. gdy są dojrzewające lub dojrzałe. Liście natomiast zbierane są najczęściej wtedy. — Ŝółciopędne: kora kruszyny. siemię lniane. Najwłaściwszym okresem dla zbioru części nadziemnych ziół są ranki w bezdeszczowe dni i bez kropli rosy.. Soków owocowych teŜ nie powinniśmy wystawiać na okno. Ziele zbiera się w początkach kwitnięcia i tylko górną część łodygi. piołunu. liść melisy. naparstnicy wełnistej. mydlnicy. Słońce jest przyjazne dla Ŝycia. szanty. korzeń omanu. borówki czernicy. — pobudzają apetyt i ułatwiają trawienie: kłącze tataraku. Na ogół kora zbierana jest wczesną wiosną. — uspakajają czynność serca: kłącze kozłka. omanu. gładkie bez wynaturzonych porostów. kolendry.miłka wiosennego. Oddziałujące na układ oddechowy: — działają wykrztuśnie: korzeń — biedrzeńca. prawoślazu. Nie nadają się kwiaty przekwitłe ani zwiędłe. Owoce i nasiona — najlepszym okresem jest. liść mięty. kwiat rumianku. krwawnika. na działanie słonecznych promieni. piołunu. owoc — anyŜu. Odwar: na wrzątek wsypujemy zioła i gotujemy na niewielkim ogniu lub zalewamy wodą zimną i pogrzewamy w łaźni parowej (garnek z ziołami umieszczony jest w innym większym) i podgrzewamy przez około 45 minut (lub inny okres). węŜownika. rdestu ptasiego. po zerwaniu rośliny wpływa na nie niszcząco. Do zdjęcia kory wybiera się młode. Zebrana kora ma kształt rurek lub rynienek.Współcześnie uŜywa się w lecznictwie zioła dziko rosnące i zioła uprawiane na plantacjach. zdrowe gałązki. serdecznika. korzeń arcydzięgla. nalewki alkoholowe. Suszyć naleŜy zaraz po zbiorze. serdecznika. Korzenie i kłącza zbieramy wczesną wiosną lub jesienią. liść —jeŜyny. tymianku. ziele Ŝarnowca. w zaleŜności od ich oddziaływania. ziele — macierzanki. całą noc. Oddziałujące na układ krąŜenia: — wzmacniają czynność skurczową serca: kwiat głogu. kłącze — pięciornika. ziele — dziurawca. ziele — bylicy. majeranku. owoc anyŜu. kwiat malwy czarnej. — przeciw nieŜytowi Ŝołądka i jelit: korzeń Ŝywokostu. liść prawoślazu. podbiału. gdy roślina kwitnie. kiedy roślina znajduje się w okresie naturalnego spoczynku. Napar: zioła zalewamy wrzątkiem i odstawiamy pod przykryciem na około 15 minut (lub inny okres). piołunu. pierwiosnka. orzecha włoskiego. — przeciwkaszlowo: korzeń prawoślazu. mięty. Zioła przygotowujemy jako: napary. szakłaku. dziurawca. czarnej malwy. lub inny okres (często mniejszy). owoce — bzu czarnego. Oddziałujące na organy trawienia: — osłaniają błony śluzowe: korzeń prawoślazu. tarniny. nieprzyjaźnie. kolendry. —w nadmiernej fermentacji jelit: kłącze tataraku. rzepiku. podzielili zioła w grupy. korzeń — mniszka. maceraty. jarzębiny. Kwiaty zbieramy na początku kwitnięcia lub w pełni rozkwitłych. kwiat kocanki. konwalii. pieprzowca. — przeciwbiegunkowo: kora dębu. odwary. — przeczyszczająco: kora — kruszyny. 30 . liść — melisy. korzeń rzewienia. w miejscach zacienionych. Nie moŜna suszyć na słońcu. korzeń rzewienia. liść szałwii. kwiat — bzu czarnego. owoce — anyŜu. kminku. Znawcy w ziołolecznictwie. szałwii. omanu. owoc róŜy dzikiej. ziele — hyzopu.

owoc — maliny. liść — bobrka. kwiat — lipy. macierzanka. kwiat — jasnoty białej. — łagodzą bolesność: kora kaliny. dębu. ziele nostrzyka. ruty. 31 . skrzypu. liść ruty. liść brzozy. liść pokrzywy. kminek. nagietka. liść — brzozy. nawłoci. ziele rdestu. skrzypu. znamiona kukurydzy. krwawnika. barwinka. ziele piołunu. ruty. płatki kwiatu słonecznika. kora — berberysu. konwalii. anyŜ. kwiat— głogu z liściem. koper włoski. Oddziałujące nasennie: — liść — melisy. ziele — dziurawca. malwy czarnej. owoc pietruszki. kwiat nagietka. czarnego bzu. — wzmacniająco: kwiat — arniki. maku polnego. połonicznika. malwy czarnej. liść barwinka. ziele mięty. nasiona czarnuszki. krwawnika. kora — wierzby. — dezynfekująco na drogi moczowe: liść — borówki brusznicy. szałwia. rumianek. pęczki topoli. nasiona pietruszki.— krwiotwórczo: liść pokrzywy. korzeń kozłka Przeciwartretyczne: — kora wierzby. koper. liść — maliny. melisy. Oddziałujące na układ rozrodczy u kobiet: — pobudzają miesiączkę: korzeń lubczyka. rumianku. liść mącznicy. srebrnik. czarnego bzu. wierzby. lubczyka. kwiat — lipy. kaliny. kasztanowca. kora wierzby. drapacza. kwiat—jasnoty białej. rumianku. Oddziałujące na układ moczowy: — moczopędnie: korzeń — arcydzięgla. słonecznika. wilŜycy. owoc — róŜy. tasznika. Oddziałujące napotnie:. — kwiat — lipy. korzeń — łopianu. majeranek. kwiat rumianku. szyszki chmielu. ziele tasznika. kwiat — głogu z liśćmi. ziele macierzanki. czarny bez. tymianek. Oddziałujące przeciwbólowo: — owoc kasztanowca. lawendy. owoc czarnej jagody. owoc kolendry. biedrzeńca. kocanki. miłka wiosennego. — przeciwgorączkowe: kora — berberysu. kłącze tataraku. liść jeŜyny. kwiat jasnoty białej. ziele dziurawca. kwiat lawendy. szyszki chmielu. bazylia. skrzypu. kasztanowca. ziele serdecznika. bazylia. węŜownika. jałowca. rdestu ptasiego. — regulują miesiączkowanie: kora kaliny. kwiat — lipy. — przeciwkrwotocznie: kłącze — pięciornika. Oddziałujące na układ nerwowy: — pobudzająco: korzeń i liść pokrzyku. szyszki chmielu. liść barwinka. ziele — krwawnika. pietruszki. czarnego bzu. Oddziałujące przeciwgorączkowo: — liść mięty. wrzosu. — uspakajająco: kora kaliny. nasiona pietruszki. liść czarnej porzeczki. korzeń kozłka. kasztanowca. ziele — bratka polnego. — działają mlekotwórczo: kminek. Przeciwalergiczne: — kwiat rumianku. pietruszki. ziele — dziurawca. Oddziałujące przeciwskurczowo: — ziele jaskółcze. korzeń kozłka.

Ŝe im starsze jest GEE tym jest skuteczniejsze. kora kasztanowca. czosnek. bluszczyka. korzeń — mniszka. korzeń Ŝywokostu. mięty. czarnej porzeczki. zabezpieczonym płytką. borówki. Oddziałujące ściągająco: — kora — dębu. Wzmacniające wątrobę: — ziele — dziurawca. podróŜnika. ziele — rzepiku. aŜ piana przestanie się pojawiać. tymianku. macierzanki. cząbru. brzozy. kocanki. ziele — dziurawca. czarne jagody.Przeciwcukrzycowe: — kłącze perzu. owoc —jałowca. ziele — piołunu. kwiat — nagietka. kora — kruszyny. Ŝurawiny. surowa cebula. krwawnika. wierzby. rumianku. znamiona kukurydzy. kłącze pięciornika. ogórecznika. surowa i gotowana cebula. Przeciwzapalne na okłady: — majeranek. suszone śliwki. liść — barwinka. szałwii. krwawnik. tymianku. majeranku. nasiona czarnuszki. jarzębiny. szałwia. — dawkowanie pod kontrolą: ziele jemioły. jasnoty białej. gotowana cebula. przywrotnika. liść pokrzywy. czarnego bzu. pokrzywy. nawłoci. rumianku. ObniŜające ciśnienie krwi: — bez konieczności kontroli (nie moŜna przedawkować): cebula. czarnej jagody. korzeń — łopianu. rdestu ptasiego. starohinduskiej AJURVEDZIE. maliny. cebula. kwiat — stokrotki. liść — borówki brusznicy. świetlika. kasztanowca. kłącze pięciornika. mielone siemię lniane. kora wierzby. skrzypu. dziurawca. skórka cytrynowa. Podgrzewamy tak długo. srebrnika. podgrzewamy wiejskie masło niesolone i systematycznie zbieramy drewnianą łyŜką tworzącą się pianę. dzikiej róŜy. korzeń Ŝywokostu. szyszki chmielu. szałwia. Przyśpiesza gojenie ran: — kwiat — nagietka. AJURYEDA podaje. pączki topoli. — zewnętrznie: okłady z kwiatu rumianku lub z gotowanej cebuli. mięty. macierzanki. rumianek. owoc — dzikiej róŜy. korzeń Ŝywokostu. dziurawiec. poziomki. czarnej jagody. łuski ze strąków fasoli. łopianu. liść orzecha włoskiego. orzech włoski. szałwii. Powstrzymujące krwawienie: — wewnętrzne: ziele krwawnika. rdestu. Sposób przyrządzania: na wolnym ogniu. szałwii. mniszka. liść babki. MoŜe być przechowywane poza 32 . maliny. rumianku. kocanki. liść — orzecha włoskiego. MASŁO KLAROWANE W medycynie Wschodu. Przelewamy do pojemnika i ustawiamy na pewien okres na ziemi. Oddziałujące bakteriobójczo: — czosnek. ziele rdestu ptasiego. dziurawca. do celów leczniczych zalecane jest często klarowane masło (GEE). owoc czarnej jagody. Oczyszczające krew z toksyn i złogów — ziele — bratka polnego. liść barwinka.

a sposób ten nazwał „metodą termiczną". gorączka. diagnozował równieŜ niedyspozycje organów w oparciu o stan psychiczny i uczucia — zalecając leki kwiatowe. zranienia. Podziękujmy na zakończenie. 33 . jak najbliŜej rośliny — matki. które rozumie nasze myśli. W wyobraźni widzimy. działanie słońca zastąpił działaniem ognia. Łączymy się mentalnie (w myślach) z drzewem. niestrawność. Masło otrzymane metodą przemysłową. przyporządkowanych do określonych stanów psychicznych. — pomaga w leczeniu schorzeń skóry. Istnieją w naturze drzewa. śliwa. Płatki kwiatowe umieszczał w szklanych przezroczystych miseczkach. osika. W latach dwudziestych naszego wieku.lodówką. wierzba. Trwałość zapewniał lekom przez dodanie alkoholu. Taką metodę pozyskiwania nazywał „metodą słoneczną". by przejęło z nas szkodliwą energię. jest Ŝyczliwe i przyjazne człowiekowi. Wyciągamy dłonie w stronę pnia. a nadmierne myślenie mówi o osłabionej śledzionie. TERAPIA KWIATOWA Medycyna chińska niezmiennie od 5 tysięcy lat uzasadnia. z którego zostały zerwane. GEE mające ponad miesiąc: — skutecznie usuwa podraŜnienia wewnętrznych organów. na odległość 20 . zalewał źródlaną wodą i pozostawiał na 3 godziny w czasie największego nasłonecznienia. topola. Dla otrzymania leczniczych wartości z gałązek. alkoholizm.40 cm. cholera. Czas kontaktu z drzewem 10 do 15 minut. jabłoń. anemie. brak apetytu. twierdząc. złością. akacja. która w naturze występuje w maleńkich ilościach i szybko znika. angielski lekarz Edward Bach. Chore nerki sygnalizują niedyspozycje uczuciami lęku. a nawet paranoi. jarzębina. — leczy hemoroidy. klon. strachu. orzech. grusza. jeśli tylko człowiek zechce przyjąć. Opracował 38 zestawów dzieląc je na 7 grup. co prześlą energie uzdrawiające. DRZEWA. Przekonany o leczniczych właściwościach porannej rosy. Przeciwwskazania: zapalenie jelit. Smutek świadczy o chorym sercu. zimny pęcherz moczowy sprowadza myśli samobójcze. ostre stany zapalne oczu i uszu. i takie. Wątroba objawia się gniewem. które prześlą uzdrawiającą energię to: dąb. opracował technologię otrzymywania naturalnych leków z kwiatów. jak z naszych dłoni i palców przepływa energia do drzewa. choroby weneryczne. sosna. uzyskując takie same wyniki. W tym przypadku stajemy do drzewa tyłem. pędów czy pąków drzew. czyli w biopolu kwiatu lub krzewu. agresją. — leczy gruźlicę i Ŝółtaczkę — łagodzi kaszel i uczucie duszności — usuwa zmęczenie Klarowane masło jest składnikiem dla wielu mikstur. PRZYJAZNE DRZEWA Przyroda pełna zadziwiających mądrości gotowa jest zawsze pomóc człowiekowi. — przywraca harmonię w zaburzeniach umysłu. które odbiorą szkodliwą dla zdrowia energię. brzoza. Ŝe schorzenia organów wewnętrznych informują na zewnątrz określonym stanem emocjonalnym. Prosimy. Stajemy przodem do drzewa w odległości 20 do 30 cm. którym przekazać moŜemy szkodliwą energię to: kasztan. wiśnia. nie nadaje się poniewaŜ przy technologii przemysłowej dodaje się sól. Ŝe moŜliwe jest uleczenie wszelkich schorzeń. DRZEWA. rozŜalanie się nad sobą— to choroba płuc.

zmęczenie psychiczne — Ŝyciowe rozdroŜe. Nie jest to frazesem ani bajeczką. Prosimy drzewo. gadatliwość NadwraŜliwość na wpływy zewnętrzne — cierpienie psychiczne ukryte za uśmiechem — poddańczość. Ŝal — walka mino przeciwności losu — poczucie zbrukania Nadpobudliwość i nadmierna troska o innych — samolubstwo i zaborczość — fanatyzm. apatia — całkowite wyczerpanie — niechciane natrętne myśli — depresja bez przyczyny — powielanie starych błędów Samotność — wyniosłość. by przesłało potrzebną nam energię. zwątpienie — brak pewności siebie — poczucie winy — przytłoczenie obowiązkami — zwątpienie. przywiązanie do przeszłości — rezygnacja. której jeszcze nie pojmujemy. aby przestało energię przesyłać. Poznajmy równieŜ promieniowanie negatywne. zgorzknienie. Zrozumie i zaniecha dalszego przesyłania. zazdrość Przygnębienie. bóle głowy — leczą kawałki drewna z osiki utrzymywane w bliskości głowy. — Trzymanie w zębach kawałka drewna z osiki usuwa ból zębów. — Epilepsje. uczucia Strach. schizofrenie. Ŝe będzie oddawać energię nadal. Koniecznie naleŜy podziękować drzewu. Tabela 1. których boki zbiegają się pod kątem. zawiść. nadgorliwość. W wyobraźni zobaczmy jak strumień wzmacniającej energii przypływa do naszych dłoni i wypełnia całe ciało. słaba wola — ochrona w czasie transformacji — agresja. Nawet kawałki drewna promieniują energią i nadal są pomocne. podniecenie psychiczne — dominacja — nietolerancja — sztywność zasad. moŜe zdarzyć się. fobie — strach przed utratą kontroli nad umysłem — strach nieznanego pochodzenia — strach i nadmierna troska o innych. Czas kontaktu z drzewem 3 do 5 minut. przeraŜenie — strach o znanym podłoŜu. duma — niecierpliwość. — Stoły. aŜ do unicestwienia siebie. Jeśli nie przekaŜemy podziękowania lub polecenia. wahanie. Grupa grupa I Stan psychiczny. promieniują energią negatywną i nie naleŜy siadać naprzeciw rogów. nadopiekuńczość Niepewność — brak wiary we własny osąd — niezdecydowanie. Przykłady: — Czesanie włosów drewnianym grzebieniem usuwa bezsenność. rozpacz. napięcie Nazwa rośliny złotojeść figlarek plamisty śliwka mirabelka osika kasztanowiec czerwony grupa II zawciąg czerwieniec jednoroczny goryczka gorzkawa janowiec ciernisty grab dziki owies grupa III powojnik pnący wiciokrzew dzika róŜa oliwka kasztanowiec zwyczajny gorczyca polna kasztanowiec zwyczajny (pąk) grupa IV okręŜnica bagienna niecierpek wrzos pospolity rzepik pospolity tysięcznik orzech włoski ostrokrzew grupa V grupa VI modrzew sosna wiąz angielski kasztan jadalny gwiazda betlejemska wierzba dąb szypułkowy jabłoń płonka grupa VII cykoria podróŜnik werbena winorośl buk czerwony woda źródlana 34 . brak nadziei — szok i jego następstwa — uraza. trudność w odnalezieniu drogi Ŝyciowej Brak zainteresowania otoczeniem — bujanie w obłokach — tęsknota. poirytowanie — egocentryzm. Współistnienie w przyrodzie daje moc.Wyciągamy dłonie w kierunku pnia. skrajność nastrojów — pesymizm rezygnacja — zwątpienie i poczucie beznadziejności — brak motywacji. lęki — panika.

ZAPOMNIANE LEKI 35 .

jest pomocna. łagodzi stan zapalny krtani. odmroŜenia i oparzenia. Sok z cebuli ŚwieŜy sok z cebuli pity z domieszką ciepłej wody leczy hemoroidy i nieŜyt jelit. a kał wydalany był ustami. nerwobóle i migrenowe bóle głowy. Jego organizm nie przyswajał pokarmów. Leczy zapalenie opon mózgowych.CEBULA Skuteczność leczenia cebulą potwierdza historia odnaleziona w starohinduskich pismach z VI wieku. na stosie pogrzebowym swego małŜonka. od 5 tysięcy lat znajdują się wśród specyfików skutecznie przywracających zdrowie. przeciwinfekcyjne. czyraki. w proporcji 1:1. wzmacnia czynności nerek. dopiero gdy posmarowała miazgą cebuli. wzmacnia organizm. Odsączyć. Leczy gruźlicę węzłów chłonnych. a takŜe eliminuje z organizmu mocznik. Czyniła inne próby. a królowa osobiście przebadała jego wewnętrzne organy. przeciwzakrzepowe. robak został uśmiercony. Z dobrym skutkiem leczy wiele chorób i dolegliwości: anginę. awitaminozę. Przyjmować 3 razy dziennie po kieliszku. który cierpi na taką samą chorobę co król. obniŜa poziom cukru we krwi. węzłów chłonnych. rany ropne i wrzodziejące. Pomaga w leczeniu schorzeń prostaty. oskrzeli. grypę. Odstrasza komary. obrzęki. a stosowane profilaktycznie nie dopuszczają do zachorowania. przeciwszkorbutowe oraz przeciwsklerotyczne. Lek cebulowy w biegunce niemowląt Trzy cebule nacięte w kwiat gotować przez 2 godziny w 1 litrze wody. Leczy skórę i powoduje porost włosów. wątroby i układu nerwowego. 36 . Znalazła długiego robaka wpitego w ścianki jelit. Posypała solą. Hamuje krzepliwość krwi i bezpiecznie likwiduje skrzepy. Wino cebulowe 200 gram pokrojonej cebuli 100 gram miodu 600 gram białego wina Wymieszać i odstawić na 2 doby. Podano do picia wywar z cebuli i król powrócił do zdrowia. Człowiek ów został uśmiercony. Uelastycznia stwardniałe tętnice. biegunkę. astmę. osierdzia. Lek cebulowy przy biegunce 1 litr wody 1 garść łusek z cebuli Gotować 10 minut. Medycyna potwierdza. Ostudzić. poprawia przemianę materii. poleciła dworskiemu lekarzowi odszukanie innego człowieka. aby uniknąć (sati) śmierci w płomieniach. zastrzał. pieprzem. Ŝe cebula ma działanie antyseptyczne. Dodatkowo nałoŜyć na stopy kompres z drobno posiekanej cebuli. ropnie płuc. Cebula i jej bliski krewny czosnek. Leczy awitaminozę. Król Ashaka cierpiał na tajemniczą chorobę. Królowa Tisharaki Shita. Leczy kamicę i krzywice. puchlinę wodną. Gotowana cebula jest lekkostrawna i dzieciom nie szkodzi. infekcje układu moczowego. kokluszu Sok wyciśnięty z cebuli mieszać z miodem. szum w uszach i niedosłyszenie. Lek cebulowy przy zapaleniu oskrzeli. Stosowana zewnętrznie leczy brodawki. Łagodzi nadmierną fermentację jelit. Przesączyć. gdy mamy trudności w oddychaniu. Wypijać pół litra dziennie w niewielkich porcjach. Likwiduje otyłość. Odcedzić. skąpomocz. Odnaleziono podobny przypadek chorobowy. przeciwreumatyczne. Wzmacnia fizycznie i umysłowo. podawać na ciepło po małej łyŜeczce. Pić małymi porcjami. Zastosowany do inhalacji leczy anginę. jelit. ułatwia trawienie. zapaleniu opon mózgowych. cukrzycę. opłucnej. nieŜyt nosa i gardła.

Szczelnie owinąć ściereczką i 2 suchymi ręcznikami. Owinąć gazą i wkładać na noc do ucha.Lek cebulowy przy kamicy Ŝółciowej DuŜą cebulę drobniutko pokroić i dusić w 4 łyŜkach oliwy z oliwek. Wskazany dla dzieci. rany pourazowe Gazę opatrunkową złoŜyć w kilka warstw. Utworzony w ten sposób ciepły kompres nałoŜyć na stopy. Wsypać do środka sól morską lub kamienną nieoczyszczoną. Przelać do butelki. Odcedzić. Pić codziennie rano 1/7 część leku. Nakładać na ranę. Najlepiej w czasie ostatniej kwadry księŜyca. Poprawa następuje juŜ po tygodniu. Ponownie przygotować. Ciepło wytworzone zwiększa uwalnianie się olejków eterycznych z cebuli. hemoroidy. połoŜyć warstwę miazgi z cebuli. podpiec a gdy będzie ciepła nakładać na: ropień. Odcedzić. Owinąć bandaŜem. Powtarzamy kurację co 2 miesiące. Na noc wypić filiŜankę naparu z kory kruszyny. Gotować pod przykryciem przez 10 minut. kilkakrotnie w ciągu dnia. Postawić w ciepłym miejscu. Otrzymanym sokiem pocierać brodawki. Lek cebulowy przy astmie i schorzeniach serca Pokroić cebulę i upiec w piekarniku. Pić na ciepło małymi łykami. Okład aseptyczny Zdjąć cienką błonkę. która znajduje się między warstwami cebuli. Syrop z cebuli przeciw kaszlowi Cebulę posiekać ułoŜyć na spodeczku. Lek cebulowy przeciw puchlinie wodnej Posiekać drobno cebulę i gotować z mlekiem (jak zupę). czyrak. Podlać 3/4 szklanki wody i włoŜyć około 5 dkg świeŜej. Kurację prowadzić przez tydzień. Rozprowadzić warstwę na tkaninę. umocnić opatrunkiem. 37 . Pić tworzący się syrop. Utrzymywać przez noc. PrzyłoŜyć następnym kawałkiem. NałoŜyć na chore miejsce. zasypać cukrem. Umocnić flanelą. Tampon cebulowy przy szumie w uszach Tampon z waty nasączyć sokiem z cebuli. Lek cebulowy przy migrenie i stwardnieniu tętnic mózgu NałoŜyć na głowę okład z miazgi cebuli. SpoŜywać 2 razy dziennie. Kataplazm z gotowanej lub podpieczonej cebuli Cebulę rozkroić. Lek cebulowy na brodawki Cebulę wydrąŜyć. które wnikać będą w głowę. niesolonej słoniny. Lek cebulowy na wrzodziejące rany. oparzenia. odmroŜenia. Jest to naturalny okład jałowy. Owinąć bandaŜem. Taką kurację moŜemy wykonywać 1 raz w roku! Lek cebulowy przeciw robaczycy 1 duŜą cebulę pokrojoną w cienkie plastry 1 litr białego wina gronowego Odstawić w zamkniętym słoju na 6 dni.

które nie poczuły zapachu . Miejsca po uŜądleniach potrzeć rozkrojoną cebulą. Medycyna potwierdza istnienie w czosnku substancji przeciwrakowych. Niekiedy juŜ po 4 dniach widoczny jest skutek. Odsączyć. CZOSNEK W staroŜytnym Egipcie czosnek był otoczony kultem. Chronił czosnek przez tysiąclecia od zarazy. Pić codziennie na czczo. Czosnkowi przypisywano magiczny wpływ na siłę i odwagę. na pustyni od pragnienia. nałoŜyć na palec kilka warstw łusek z cebuli. Jeśli następnego ranka poczuje w ustach zapach czosnku. uwalnia od robaków.natura stanowiła dla nich inaczej. Jako naturalny antybiotyk zwalcza gronkowca i bakterie okręŜnicy. Do południa nie spoŜywać pokarmów. Czosnek ma silne działanie przeciwgrzybiczne. Owinąć bandaŜem. Budowniczowie piramid otrzymywali codziennie jego porcje. Lek czosnkowy przeciw tasiemcowi Miazgę z jednej główki czosnku gotować w mleku przez 20 minut. chroni przed zaziębieniem. UŜądlenia Wyjąć Ŝądło. Ŝe kobietom cierpiącym na bezpłodność zalecano wkładanie do pochwy ząbki czosnku. dobranych smakowo: mleko. Odcedzić. Podobnie leczyć odmroŜenia. Kobietom. W odnalezionych staroŜytnych papirusach wyczytano. Natomiast jest nie wskazany w przypadku ostrych nieŜytów Ŝołądka i jelit. popękania skóry. a takŜe mięśniaków i naczyniaków. oczyszcza organizm ze złogów. W kuchni czosnek nazwany został „królem przypraw". ma nadzieję na zaistnienie ciąŜy. owinięte w tkaninę. aŜ do usunięcia tasiemca. Przydzielano go codziennie rzymskim Ŝołnierzom. 38 . Hipokrates zalecał sposób na sprawdzenie czy kobieta moŜe mieć nadzieje na zajście w ciąŜę. by chronić je od robaczycy. Jako anty-afrodyzjak uprawiany był w ogrodach przyklasztornych. Wskazywał. Dzieciom wieszano korale z czosnku. Wzmacnia organizm. ObniŜa ciśnienie krwi.Łuska z cebuli Gdy pojawi się zastrzał. zadrapania. hamujących rozwój guzów rakowych. by oczyszczony z łusek i owinięty w tkaninę ząbek czosnku włoŜyć na noc do pochwy. Dzieciom podawać po łyŜeczce. miód. Pić 2 razy dziennie. owrzodzeń. Lek czosnkowy przy przeziębieniu 50 gram czosnku (miazga) 1 szklanka wrzącej wody Pozostawić na 12 godzin dla wyługowania substancji leczniczych. ale leczenie musi trwać nadal. czosnek. Równocześnie z kuracją pitną moŜemy wykonywać lewatywą z płynu uzyskanego z gotowanej wody z kilkoma ząbkami czosnku. Lek czosnkowy przeciw robakom 25 gram czosnku (miazga) 1 szklanka wody lub mleka Gotować na małym ogniu przez 20 minut. Lek czosnkowy na poprawienie głosu Pić w dowolnych ilościach. przy niskim ciśnieniu krwi i dla kobiet karmiących jak równieŜ przy zapaleniu płuc. narośli. Pić co 2 godziny po 1 łyŜce. Odcedzić. leczy schorzenia płuc i dróg oddechowych.

Kontrolować ciśnienie krwi. SmaŜyć na małym ogniu do uzyskania jednorodnej masy. Olejki eteryczne chrzanu mają właściwości naturalnego antybiotyku. Zlać do butelki. Pić po łyŜce na godzinę przed posiłkiem. Odcedzić. Powtarzać zabieg co 2 dni. Przelać do czystego słoika. MoŜna dodać nieco miodu do smaku. Końcówkę gruszki smarować oliwką. Wykonać lewatywę przy pomocy gruszki. Przy hemoroidach przykładać na noc nasączony tampon. Lek czosnkowy na okłady 30 gram czosnku ( miazga) 0. UŜądlenia Wyjąć Ŝądło. Przy niedosłyszeniu o podłoŜu reumatycznym i przy bólach uszu wkładać do ucha nasączony tampon owinięty w gazę. Lek czosnkowy przeciw owsikom Wymieszać miazgę z 3 ząbków czosnku w 2 szklankach wody przegotowanej i odpowiednio przestudzonej. Lek czosnkowy w oleju 50 gram czosnku ( miazga) 200 ml oliwy Składniki wymieszać. biały po rozkrojeniu. 39 . W Polsce znany jest jako dziko rosnący i chrzan ogrodowy. Stosować przy zwichnięciach. Stosować do dezynfekcji ran i na okłady w bólach reumatycznych. Dla spoŜycia stosujemy chrzan ogrodowy. oliwę i smalec niesolony. Najlepszy jest chrzan jednoroczny. Do celów leczniczych bardziej odpowiednim jest korzeń chrzanu dziko rosnącego. CHRZAN Znany i stosowany w staroŜytnym Egipcie.Maść czosnkowa Wziąć w równych ilościach miazgą czosnkową. Odsączyć. rzęsistkiem lub przy innych zakaŜeniach narządów płciowych kobiety. Podawać wewnętrznie sok z cytryny. reumatycznych i przy nerwobólach.5 litra winnego octu Wymieszać i odstawić na 10 dni. Nasączyć tampon i umieścić w pochwie gdy cierpimy na zakaŜenie droŜdŜami. Przecedzić. Lek czosnkowy obniŜający ciśnienie 30 ząbków czosnku (miazga) 0. Rozkroić ząbek czosnku i smarować uŜądlone miejsce. Stosować na okłady przy zmianach chorobowych skóry. Lek czosnkowy z gliceryną 50 gram miazgi czosnku 100 ml gliceryny Wymieszać i odstawić na tydzień w zamkniętym słoiku. sok z cytryn i wodę wymieszać i pozostawić na 2 dni. bólach mięśniowych. Przecedzić. aŜ do skutecznego usunięcia owsików.5 kg cytryn ( sok) 1 litr przegotowanej chłodnej wody Miazgę czosnkową. Słoik zamknąć i odstawić na 2 tygodnie często wstrząsając.

czują się zagubione. mają trudności w koncentracji. NałoŜyć ceratkę. Lek dla chorych na serce Przy schorzeniach mięśnia sercowego. przy bezsenności i nadpobudliwości emocjonalnej. Podobne działanie uzyskujemy nosząc krąŜek z blachy miedzianej o średnicy 6 centymetrów.Chrzan jako lek na reumatyzm Kuracja pitna: Około 30 gram startego chrzanu zalać 1 litrem wody. a takie jabłko mimo długiego przechowywania nie psuje się (równieŜ napromieniowane są inne owoce i warzywa). W długotrwałych zaparciach lub rozwolnieniach reguluje system wydalania. Dzieci odŜywiane takimi owocami stają się apatyczne. Dla celów leczniczych zaleca się jabłka spoŜywane na surowo razem ze skórką. Pić między posiłkami. choć mogą być od naszych dorodniejsze. 1 jabłko spoŜyte rano — działa oczyszczająco 1 jabłko zjedzone wieczorem — działa przeczyszczająco 40 . Okłady: zetrzeć korzeń chrzanu ze skórą rozprowadzić warstwę na tkaninie. Odstawić pod przykryciem na 12 godzin. pieczone lub gotowane. NałoŜyć kompres na miejsce dotknięte artretyzmem. Jest to środek Ŝółciopędny. razem ze skórką. przyłoŜyć drugim kawałkiem materiału. zmniejszają poziom cholesterolu. przekrwieniu wątroby i zastoinach krwi w naczyniach krwionośnych i mózgowych. Jabłka na surowo Osoby starsze powinny spoŜywać jabłka systematycznie. w złej przemianie materii. Dla dłuŜszego przechowywania i transportu owoce to nasycane są promieniami cezu i kobaltu. Jabłek z importu nie powinniśmy spoŜywać. Zasypać cukrem. otyłości. Całodzienna dawka syropu. odnawiają florę bakteryjną. Pić syrop tworzący się w filiŜance. napary ze skórki i z kwiatów jabłoni. wiąŜą radioaktywne pierwiastki. NaleŜy jeść jabłka z najbliŜej rosnących od nas drzew — promieniują energią podobną naszej. zawałach. oczyszczają krew z toksyn. dostarczanym nam z bogatych w nie polskich sadów. Skóra pod okładem powinna być zaczerwieniona ale nie moŜe być spryszczona. Syrop z chrzanu Zetrzeć korzeń chrzanu i przełoŜyć do filiŜanki. miaŜdŜycy i nadciśnieniu tętniczym. wyizolowane. Lek przy paradentozie Dla wzmocnienia dziąseł i zębów naleŜy Ŝuć kawałek korzenia chrzanu świeŜego lub suszonego. do pół godziny. niedomykaniu zastawek. w schorzeniach mięśnia sercowego. Umocnić bandaŜem. przez co zabija się w nich energie Ŝycia. pozostawiając witaminy i sole mineralne. JABŁKO Jabłko jest popularnym owocem. ułatwiają trawienie i leczą przewód pokarmowy. W medycynie naturalnej wskazane jest leczenie jabłkami: infekcji jelitowych. Mimo popularności lecznicze walory jabłek są mało znane i niewykorzystywane. Kompres trzymać przez kilka minut. Bardziej znane są ich walory smakowe w celach konsumpcyjnych. osłabienia sił fizycznych i intelektualnych. kołataniu serca umieścić w okolicy serca mały woreczek z wiórkami korzenia chrzanu ususzonego lub poduszkę z nasion białej gorczycy. artretyzmie i reumatyzmie. tracą zainteresowanie Ŝyciem. to 2 łyŜeczki. Jabłka wzmacniają mięśnie i układ nerwowy. są moczopędne. odświeŜają i regenerują wątrobę.

Następnie odcedzić i osłodzić miodem. Odstawić na dwie godziny. Pić leczniczo 4 szklanki dziennie. nerek objawiających się skąpomoczem. Działa przeczyszczająco i rozwalniająco. Odstawić na 15 minut. Dodać równieŜ kilka liści porzeczek. a po pół godzinie słabą herbatę — lekko posłodzoną. który skutecznie usuwa obrzęki pochodzące z niewłaściwej pracy serca i nerek. Pić ciepły małymi łykami. Pocierać skórę w miejscach chorobowo zmienionych. reumatyzmem i artretyzmem oraz przy egzemie naleŜy pić między posiłkami. Pić 2 łyŜeczki soku przed kaŜdym posiłkiem. Połówki związać i upiec. Działa równieŜ wykrztuśnie. TakŜe przy zapaleniu jelita cienkiego i okręŜnicy. Pić 1 szklankę przed snem. OCET JABŁKOWY Ocet jabłkowy zwany niekiedy octem winnym. Lek na grzybicę Przepołowić jabłko i wybrać środek nasienny. Reguluje gospodarkę kwasowo — zasadową w organizmie. Jabłko pieczone Gdy boli ucho przykładać wcześniej upieczone jabłko. Jabłko z sokiem cytrynowym Utrzeć jabłko ze skórką. Powinniśmy umocować chustką i głowę owinąć ciepłym szalem. cieszył się zawsze popularnością w ludowym lecznictwie i kuchni. rozkrojone z wydrąŜoną połówką. jako wyłączne poŜywienie. Kuracja jabłkowa w leczeniu grypy Przez okres chorowania na grypę ( 2 do 3 dni) zjadać codziennie pół kilograma startych jabłek. Suszone skórki z jabłek Ususzyć dobrze skórki i zemleć. Podobnie postępować w biegunce wywołanej ząbkowaniem. 41 . Przy schorzeniach: wątroby. Wskazania: przy zaparciach pić na czczo. jelit. Jabłko jako środek przeczyszczający Utrzeć jabłko odmiany „Reneta". Herbata na bezsenność Skórki z jabłek odmiany „Reneta" gotować przez 15 minut. Potrawa taka jest lekiem. Napar z kwiatów jabłoni Przyrządzić napar z 30 gram suszonych kwiatów jabłoni w 1 litrze wrzątku. Lek na obniŜenie ciśnienia tętniczego Ugotować ryŜ i wymieszać ze startym jabłkiem. Odstawić na 15 minut. Łagodzi kaszel.Przy biegunce u dzieci Przy biegunce podawać dzieciom starte jabłka. obniŜa nadciśnienie. WłoŜyć w wydrąŜenie nieco siarki. dodać soku z cytryny — ułatwia trawienie węglowodanów. Na szklankę wrzątku wrzucić 1 łyŜkę zmielonych skórek. Odcedzić.

Czas produkcji octu jabłkowego tym sposobem trwa od 40 do 60 dni. doprowadzić do wrzenia. LECZENIE OCTEM JABŁKOWYM śylaki Zewnętrznie: przemywać jabłkowym octem Ŝylaki lekko masując. Półpasiec Jabłkowym octem nasączyć gazę i nakładać — na miejsca zaatakowane półpaśćcem. przez 2 tygodnie. Naczynie przykrywamy tkaniną i przechowujemy w ciepłym miejscu. zaburzeniach trawienia charakteryzujących się nadmiarem śluzu w organizmie. W miarę ustępowania dolegliwości stopniowo zmniejszać dawkę. oznacza. przyjmując na kaŜdą szklankę wody 1 łyŜkę cukru. schorzeniach skóry. złym samopoczuciu przy zmianach pogody. dla dzieci — 1 łyŜeczkę octu jabłkowego z 2 łyŜeczkami miodu rozpuszczonymi w pół szklance ciepłej. otyłości. Łzawienie oczu Przygotować mieszankę: 1 szklankę ciepłej przegotowanej wody. Pić codziennie po 1 szklance. dwukrotnie. Najczęściej stosujemy: u dorosłych — 2 łyŜeczki octu jabłkowego z 2 łyŜeczkami miodu. Zalewamy osłodzoną wodą. Skutek leczenia widoczny po miesiącu — rozniesione Ŝyły zaczynają się zmniejszać. przegotowanej wody.Przygotowanie octu jabłkowego — sposób I Do szklanego naczynia wkładamy obierzyny ze zdrowych jabłek. Ocet jabłkowy otrzymujemy po 3 lub 4 tygodniach. na pół szklanki ciepłej przegotowanej wody. najlepiej spadowych. Ustępuje swędzenie. a choroba trwa krócej. Zetrzeć na tarce lub zgnieść na miazgę w maszynce do mięsa. Przelewamy do butelek i korkujemy. 42 . Kiedy płyn uspokoi się i przybierze jasny kolor. Zlewamy do butelek. Ból głowy Wlać do garnuszka pół szklanki winnego octu i pół szklanki gorącej wody. przegotowaną i osłodzoną wodą. Aby przyspieszyć naturalną fermentację dodajemy około 10 gram droŜdŜy piekarskich i skórki z czerstwego chleba. Stosować do inhalacji — nakrywać głowę duŜym ręcznikiem i głęboko wdychać opary. Niekiedy moŜemy dodać miodu.8 kg miazgi oraz 100 gram miodu lub cukru. rano i wieczorem. wyczerpaniu ogólnym. Nadciśnienie Przed kaŜdym posiłkiem pić 1 do 3 łyŜek octu jabłkowego. Naczynie zawiązujemy płótnem. Wewnętrznie: pić rano i wieczorem 1 szklankę cieplej przegotowanej wody z 2 łyŜeczkami jabłkowego octu. Przygotowanie octu jabłkowego — sposób II Z umytych jabłek. 1 łyŜeczkę octu jabłkowego i 1 kroplę jodyny. Ocet jabłkowy przyjmujemy profilaktycznie i leczniczo w schorzeniach reumatycznych. usunąć robaczywe i chore miejsca. o temperaturze — od 20 do 30°C. Codziennie kilkakrotnie mieszamy roztwór drewnianą łyŜką. aŜ do zniknięcia lub zmniejszenia bólu. Ŝe fermentacja została zakończona. biorąc na 1 litr wody 0. Na kaŜdy litr przefiltrowanego roztworu dodajemy 5 do 10 dkg cukru i odstawiamy w ciepłe miejsce do drugiego etapu fermentacji. Po 10 dniach przecedzamy przez woreczek z gazy. Miazgę zalewamy ciepłą.

Dla cięŜarnych Przed kaŜdym posiłkiem pić szklankę ciepłej przegotowanej wody z 2 łyŜkami octu jabłkowego i 2 łyŜkami miodu. Stosowana przy infekcjach. Sposób II (utykanie spowodowane zapaleniem stawów) Pić przed kaŜdym posiłkiem 10 łyŜeczek octu jabłkowego. II dzień — sok z 1 cytryny i 1 łyŜki oliwy z oliwek. niedostatecznym trawieniu. chorobach skóry. Następnie zmniejszać ilość soku o pół cytryny.Nadmierna potliwość Gdy cierpimy na nadmierną nocną potliwość. naleŜy przed snem nasmarować ciało octem jabłkowym. IV dzień — sok z 2 cytryn i 1 łyŜki oliwy z oliwek. który w jamie ustne ma smak kwaśny. Następnie kładziemy się na prawym boku na 1 godzinę. Kuracja trwa przez miesiąc.5 cytryn i 1 łyŜki oliwy z oliwek. a w Ŝołądku przyjmuje odczyn zasadowy. Utykanie na nogę Sposób I (pourazowe). Jest lekiem naturalnym o wszechstronnym działaniu. Neutralizuje zatem nadkwaśność Ŝołądka czy zakwaszenie organizmu. Piasek i małe kamyki w takiej kuracji wydalane są bezboleśnie. Przygotować mieszankę: — Ŝółtko jajka — łyŜeczka miodu — łyŜka jabłkowego octu Wymieszać i wcierać w chore miejsce. Oparzenia Miejsca oparzone przemywać octem jabłkowym lub nasączać nim opatrunek. schorzeniach płuc i nerek. Przy krwawieniach Przy krwawieniach hemoroidalnych. Codziennie zwiększać ilość soku o pół cytryny aŜ dojdziemy do 9 cytryn dziennie. Usuwanie kamieni nerkowych Utrzeć Ŝółtko do białości z 1 łyŜeczką cukru. MoŜemy nadal prowadzić kurację przyjmując codziennie sok z 2 cytryn i 1 łyŜki oliwy z oliwek. krwotokach z nosa.5 cytryny i 1 łyŜki oliwy z oliwek. CYTRYNA Cytryna jest owocem szczególnym. 43 . Usuwanie kamieni Ŝółciowych Mieszankę soku z cytryny i oliwy z oliwek spoŜywać przed snem. obfitych miesiączkach — pić codziennie 1 szklankę ciepłej wody z 2 łyŜeczkami jabłkowego octu. Tak przygotowaną miksturę pić małymi łykami przez pół godziny. w następujący sposób: I dzień — sok z 0. Ucierając dodawać łyŜeczkę soku z cytryny i łyŜeczkę koniaku — nadal ucierać i stopniowo dodawać 150 ml oliwy z oliwek. III dzień — sok z 1.

Lek przy zapaleniu jamy ustnej Płukać jamę ustną mieszanką ciepłej wody z dodatkiem soku z cytryny i miodu. oczyszczając i odmładzając go. Lek w migrenie Na czoło i na skronie przykładać kompres z soku z cytryny lub nakładać plasterki cytryny. Oczyszczony organizm wzmacnia skutecznie siły obronne i uaktywnia prace gruczołów wydzielania wewnętrznego. Czereśnia ma wiele właściwości leczniczych. przez co usuwa z siebie wszelkie schorzenia. działa na cały organizm odtruwając. Krwawienie z nosa Przy krwawieniu włoŜyć do nosa wacik nasączony sokiem z cytryny. Likwiduje robaczycę. Wytrzeć i pokroić. Odcedzić. Odwar z kory drzewa czereśniowego Korę rozdrobnić noŜem na niewielkie kawałeczki i wrzucić na wrzątek. Działa on moczopędnie oraz usuwa z organizmu zastałe płyny obrzękowe. Stosowanie takiej kuracji przez miesiąc. 44 . Doskonale oczyścimy organizm z toksyn po zimowym Ŝywieniu. Rano wypić na czczo (najlepiej między 01 . Owoce czereśni są zasadotwórcze i neutralizują zakwaszony organizm. Zabieg wykonywać co drugi dzień. Lek przeciw owsikom ZmiaŜdŜyć nasiona cytryny i wymieszać z miodem. Kuracja oczyszczająca Zastosować przez kilka dni dietę czereśniową — spoŜywać wyłącznie czereśnie. Sok z cytryny z chrzanem Na l część soku z cytryny wziąć 4 części startego chrzanu. PrzełoŜyć do naczynia i wieczorem zalać wrzącą wodą. Zakładać wacik. szypułki oraz Ŝywicę z kory drzewa czereśniowego. CZEREŚNIA Do celów leczniczych wykorzystujemy owoce czereśni.Lek odświeŜający wątrobę Sparzyć cytrynę. Przez kilka minut gotować. Lek przy zapaleniu ucha Zakrapiać do ucha sok z cytryny. Głowę owinąć chustką. Przyjmować codziennie na czczo. Pić między posiłkami. Napar z szypułek Pić wywar z gotowanych w wodzie ogonków czereśni.03 w nocy). Sok z cytryny Niszczy pasoŜyty jelitowe. wrzątkiem (zmywanie toksyn). moŜe poprawić jakość słuchu. Taki lek zalecany jest przy stanie przedzawałowym — powoduje rozpuszczenie drobnych skrzepów krwi w naczyniach krwionośnych.

wzmacnia i uspokaja.Kuracja przeciwartretyczna Jeden z posiłków zastąpić przez spoŜycie pół kilograma czereśni. a tym samym leczy gościec. niewłaściwą krzepliwość krwi. niezaleŜnie od wieku i stopnia zaawansowania choroby. niedokrwistość. Wzmacnia wątrobę. Olej z pestek czereśni Z miąŜszu pestek wycisnąć olej. zaćmę soczewkową. Kurację moŜemy wspomagać przez picie soku pomidorowego. Okłady na rany Ŝylakowe Na trudno gojące się i otwarte rany Ŝylakowe przykładać świeŜe liście lub rozgniecione owoce czarnej porzeczki. reumatyzm. Otrzymana maść jest lekiem na liszaje i artretyzm. Napar z liści Stosować do nasączenia okładów na rany i wrzody. PORZECZKA CZARNA Wysoka zawartość leczniczych. leczy Ŝółtaczkę. Taki kompres przyłoŜony na czoło usunie bóle migrenowe głowy. posiada właściwości przeciwszkorbutowe. PrzyłoŜony na szyję wzmocni i odmłodzi organizm. Smarować nim kurzajki i plamy na skórze rano i wieczorem. Wzmacnia Ŝołądek. biegunkę oraz anginę. Poprawia pracę nerek usuwając zatrzymywanie się moczu. Stosować przez cały sezon owocowy— usuwa zniekształcenia i opuchnięcia stawów. Ma właściwości przeciwgnilne. antytoksycznych. Usuwa zmęczenie. Działa moczopędnie. likwiduje zatrucia i infekcje bakteryjne. piasek i kamienie nerkowe. UŜądlenia przez owady Wyciągnąć Ŝądło i miejsce po ugryzieniu natrzeć zgniecionym liściem czarnej porzeczki. Działa jako odtrutka. antyseptycznych olejków eterycznych i witamin w owocach czarnej porzeczki powoduje. Okłady takie skutecznie leczą poniewaŜ zawierają olejki eteryczne o właściwościach antyseptycznych. Rozpuszcza nadmiar kwasu moczowego. wymieszanego z krótko zagotowanymi droŜdŜami piekarniczymi. przeciwbiegunkowe. artretyzm. Oczyszcza arterie uwalniając od miaŜdŜycy i bólów migrenowych. Pić rano i wieczorem. napotnie. Maść z Ŝywicy drzewa czereśniowego śywice z drzewa czereśniowego rozpuszczać w niewielkiej ilości wody. Odtruwanie organizmu Na szklankę wrzątku wrzucić garść liści z czarnej porzeczki. Plaster z owoców czereśni ZmiaŜdŜyć owoce bez pestek i wykorzystywać na okłady. Po takiej kuracji ustąpią obrzęki i bóle stawów. Wpływają na skuteczne gojenie się ran dochodzących do kości i przyśpieszają powstawanie nowej zdrowej tkanki. Napar z liści porzeczki jest skutecznym lekiem o 45 . Uaktywnia system trawienny likwidując skazę krwotoczną. zapalenie gruczołu krokowego. przeciwartretyczne i przeciwszkorbutowe. Ŝe jest wszechstronnym lekiem naturalnym. pomocnym przy wielu schorzeniach. przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych. Do celów leczniczych uŜywamy owoców i liści czarnej porzeczki. Skutecznie leczy: przyzębice i wypadanie zębów.

oczyszczają i rozrzedzają krew. 46 . puchliną wodną. miaŜdŜycą naczyń krwionośnych i mózgowych. pod przykryciem przez 20 minut. Na przeziębienie Przygotować napar z 1 łyŜki świeŜych lub suszonych owoców malin. PORZECZKA CZERWONA Oprócz odmiany czerwonej. drobno pociętych liści i młodych pędów. artretyzmem. uŜywać do płukania gardła i jamy ustnej. Są przeciwrakowe. znana jest odmiana biała i róŜowa. kamicą nerek. Jest lekiem działającym napotnie. zatrzymuje krwotoki. Porzeczka oczyszcza. Leczy gościec. Wzmacniający koktajl 4 łyŜki soku malinowego sok z pół cytryny 2 łyŜki wody 2 łyŜeczki miodu 2 kawałki lodu. Parzyć. Maliny poprawiają krąŜenie krwi.właściwościach przeciwbakteryjnych i ściągających. Są moczopędne. nieŜytem pęcherza moczowego. Usuwa niedyspozycje organów wewnętrznych. zmianami gośćcowymi kości. Podczas grypy lub przeziębienia przyjmować po kilka filiŜanek dziennie. Lecznicze są maliny leśne i uprawiane w ogrodach. przeciwbólowe i stanowią skarbnice naturalnych witamin. Wzmacniają ogólnie organizm. Kąpiele z odwaru liści porzeczkowych Stosować przy wysypkach i wszelkich zmianach chorobowych skóry. Okłady na trudno gojące się rany Na rany Ŝylakowe i inne trudno gojące się rany stosować okłady z rozgniecionych owoców porzeczki. dolegliwościami serca i bólami migrenowymi. Wpływa korzystnie na trawienie i tamuje krwawienia. Słodzić 1 łyŜeczką miodu. Do celów leczniczych słuŜą owoce i liście. zmniejszają obrzęki. aseptyczne. napotne. zaparciem. które objawiają się niewydolnością lub stanem zapalnym wątroby. reumatyzmem. Przeczyszcza jelita i działa moczopędnie. wzmacnia organizm. schorzeniami gastrycznymi. liście i młode pędy. leczy skazę limfatyczną. MALINY Do celów leczniczych stosujemy owoce. zapaleniem dróg moczowych. Odwar z liści i pączków Odwar z liści gotowanych w wodzie zmniejsza puchlinę wodną. odświeŜa. Kąpiel — pobudza czynność nadnercza.

przegotowaną wodą. składającą się wyłącznie z buraków. zalecany jest przy stanie zapalnym wątroby jako pokarm odświeŜający. Jako produkt leczniczy bardzo powoli. Oczyszcza organizm. w rozcieńczeniu z ciepłą przegotowaną wodą. Jest Ŝółciopędny. Przelewać do butelek. Odcedzić.5 litra naleŜy wziąć 4 buraki średniej wielkości. Odstawić w ciepłe miejsce do ukiszenia. pieczone . Najczęściej proces kiszenia trwa 4 do 5 dni. ma właściwości oczyszczające i odświeŜające organizm. by nim uzupełniona woda wyługuje buraki. Współcześnie istnieją odmiany buraka: ćwikłowy. drugi zestaw moŜna było wykorzystywać. Owoce agrestu i sok spoŜywamy na surowo. Kwas (napój) z buraków — sposób I Oczyszczone i umyte buraki w łupinach pokroić w cienkie plastry albo w zapałki. odświeŜa. Agrest wzmacnia ruch robaczkowy jelit. Przyjmowanie tylko surowych. zimnych buraków zgasi ogień trawienny „agni" i organizmowi trudno będzie podjąć prawidłowy 47 . Odstawić w chłodne miejsce. Napój ten wzmacnia organizm. dopiero teraz jest rozpoznawany. Oczyszczone pokroić w plastry lub zapałki (razem ze skórką). moczowego.zachowuje takie same zdolności lecznicze. Ŝe 75% spoŜycia powinno stanowić spoŜywanie buraków na ciepło. Wzmacnia trawienie. ma wysoką wartość biologiczną. Zalać letnią. Kwas burakowy — sposób II Do słoja o pojemności 1. Sok z buraków MoŜemy zetrzeć buraki i odsączyć z nich sok lub uzyskać sok z sokowirówki. przegotowaną wodą. takich jak rubin i cynk. w dwudniowych odstępach. W medycynie naturalnej wspomaga leczenie choroby nowotworowej. wpływa rozwalniająco i przeczyszczająco na zawartość jelita grubego. pastewny. przegotowanej wody. Musimy wówczas pamiętać. zachowując regularność w leczeniu. Umieścić w garze kamiennym lub szklanym słoju i zalać ciepłą. Działa odświeŜająco i jest łatwostrawny. a ze względu na obecność w nim biopierwiastków promieniotwórczych. przewlekłych schorzeń wątroby i dolegliwości płuc charakteryzujących się zmianami na skórze. Doprawić do smaku miodem.AGREST Wszystko co owocuje na wiosnę. odkwaszający wątrobę. Leczniczo pić 1 szklankę soku dziennie. gotowane. Tak naturalne leki tworzy przyroda. przez co wpływa na jej odświeŜanie likwidując niedokrwistość. Oczyszcza wątrobę z drugo zalegającej w niej krwi. cukrowy. Zawiera biostymulatory. MoŜemy spoŜywać buraki w kaŜdej postaci: na surowo. Sprzyja zmniejszeniu nadwagi. W miejsce zlanego soku wlać następną porcję ciepłej. Jest zasadotwórczy. przez co odkwasza organizm regulując gospodarkę kwasowo — zasadową. Odcedzić kwas. Przykryć ściereczką i pozostawić w ciepłym miejscu. Praktyczniej jest nastawić równocześnie dwa słoje do fermentacji. Najczęściej juŜ po 5 dniach zdatny jest do spoŜycia. odkwasza. nowotworowych zaleca się niekiedy jako jedyną dietę. BURAK CZERWONY Burak znany był juŜ w staroŜytności na 8 wieków przed naszą erą. W kuchni burak czerwony stosowany był od dawna. wychładzający. Sok z buraka moŜe stanowić jeden ze składników w mieszance soków warzywnych. Przykryć tkaniną. Uzyskany kwas burakowy moŜemy pić po pół szklanki rano i wieczorem. Stosowany do leczenia stanów zapalnych przewodu pokarmowego. Dodać skórkę razowego chleba i 2 lub 3 ząbki czosnku. W powaŜnych schorzeniach.

SpoŜywany leczniczo od 1 do 1. reumatyzm łagodzi uczulenia. uaktywnia wątrobę i woreczek Ŝółciowy do jego opróŜnienia. Przykryć i odstawić w ciepłe miejsce. seler pokroić i uzyskać z nich miazgę. umyte ze skórką: buraki. Oprócz wartości kulinarnych znane są równieŜ lecznicze właściwości ziemniaków. Likwiduje niestrawność. Przyjmować po 2 łyŜki. Zgodnie z medycyną Wschodu płuca odpowiadają za choroby skóry (skóra nazywana jest trzecim płucem) — rzodkiew czarna leczy egzemę. Odstawić na 10 godzin. a uzyskany syrop przelać do butelki. Syrop zalecany jest równieŜ dla dzieci — wzmacnia chorowite organizmy. Dla lepszej fermentacji moŜemy dodać szklankę soku z kiszonej kapusty lub z kiszonych ogórków. Działa przeciwnowotworowo. Przyjmować około 5 łyŜek codziennie. kamicę nerkową i Ŝółciową. Wstawić do gorącego piekarnika na 2 godziny. Rzodkiew ma właściwości przeciwszkorbutowe. Syrop . Podawać dzieciom w mniejszych ilościach.proces trawienia. Przechowywać w słoiku. rozpuszcza kamienie nerkowe. Na 1 część wagową soku dodać 4 części wagowe miodu.5 kg dziennie. potem rozpowszechnił się w Europie. Przecedzić. RZODKIEW CZARNA Do leczniczych celów uŜywany jest korzeń i liście. kokluszu. Masę z warzyw zalać ciepłą przegotowaną wodą. Pięciodniowa kuracja dietą ziemniaczaną leczy zapalenie nerek objawiające się podwyŜszonym poziomem mocznika i kreatyniny. Syrop — sposób II Zetrzeć czarną rzodkiew (bez skóry) i posypać cukrem. odcedzić. ureguluje gospodarkę zasadowo — kwasową krwi. chronicznym bronchicie. wielomocz. likwidując tym samym cukromocz. marchew. Starannie wymieszać. Wpływa korzystnie na układ oddechowy. nadmierne pragnienie. przed kaŜdym posiłkiem i przed snem. Jest moczopędna i wzmacnia trawienie. Posypać cukrem. Sok z czarnej rzodkwi Około 50 gram soku rozcieńczamy ciepłą wodą. Przyjmować przed posiłkiem i przed snem.5 kg pozostałych warzyw.sposób I Zetrzeć czarną rzodkiew bez skóry. ZIEMNIAK Ziemniak został przywieziony z Peru przez Hiszpanów. Zalecany dla dzieci— w mniejszych ilościach. Napój z warzyw Oczyszczone. Utworzony syrop odsączyć. schorzenia wątroby i pęcherzyka Ŝółciowego. działa Ŝółciopędnie i Ŝołciotwórczo. SpoŜywanie ziemniaków jako potraw naleŜy ograniczyć 48 . Jest pomocny przy bronchicie. pietruszkę. po 2 łyŜeczki. poprawia pracę nerek i wątroby. Pić małymi łykami. Stosować przy kamicy Ŝółciowej Sok z rzodkwi z miodem Zetrzeć czarną rzodkiew bez skóry i wycisnąć sok. Gdy masa z warzyw będzie ukiszona. MoŜna pić w rozcieńczeniu z ciepłą wodą lub dodać do smaku soku z cytryny albo kwasku cytrynowego. dlatego zalecana jest w schorzeniach płuc: astmie. Na 1 kg buraków przyjąć 0.

Sokiem z ziemniaków moŜemy płukać gardło przy stanie zapalnym. Oddziałuje na pracę serca. Jest zasadotwórczy i krwiotwórczy. Okłady na liszaje Z mąki ziemniaczanej i niewielkiej ilości wody zrobić papkę. kamienie). Szpinak na schorzenia skóry Liście świeŜego szpinaku dusimy w niewielkiej ilości oleju słonecznikowego. Sok Krwiotwórcze właściwości szpinaku i jego zasadowość sprzyjają. 49 . SZPINAK Szpinak powoduje równomierne rozłoŜenie się tłuszczu w organizmie. pęknięć skóry i trudno gojących się ran. przez 34 dni. Odmładza i uaktywnia pracę trzustki. Po wymieszaniu stosować na okłady w przypadku oparzeń. Sok z surowego ziemniaka SpoŜywać po pół szklanki dziennie. Jest przeciwalergiczny.do ćwierć kilograma dziennie. sok z marchwi lub sok z cytryny. Ŝe jest pomocnym lekiem przy anemii i białaczce. dwunastnicy. Zalecany przy obstrukcji. Nakładać na skórę zmienioną liszajem. Leczy skutecznie owrzodzenie Ŝołądka. na pół godziny przed posiłkiem. MoŜemy dodać do smaku miód. Kąpiel taka likwiduje uczucie swędzenia. Profilaktycznie przyjmować pół szklanki dziennie — okresowo. MoŜna rozmieszać mąkę ziemniaczaną w wodzie zimnej i wlać do ciepłej wody znajdującej się w wannie. pęcherzyce. Nakładamy na miejsca o skórze chorobowo zmienionej. łuszczyce. Starty ziemniak na okłady Na tarce ścierać ziemniak i dodać niewielką ilość oleju słonecznikowego. liszaje. Stosowany zewnętrznie leczy schorzenia skóry. cukrzycę. Korzystnie wpływa na płuca. Odtłuszcza i regeneruje wątrobę. Kąpiel w krochmalu Ugotować krochmal z mączki ziemniaczanej i dodać do wody w wannie. leczy egzemę i inne zmiany chorobowe na skórze. Napar z nasion szpinaku Nasiona parzyć pod przykryciem przez 5 minut. zranienia i inne zmiany chorobowe na skórze. odmroŜeń. Pić 3 razy dziennie. łagodzi schorzenia skóry. oparzenia. Wywar z obierzyn ziemniaka Rozpuszcza złogi w nerkach (piasek. wzmacnia nerki i przewód pokarmowy.

Lek przeciw owsikom Przygotować lek z naci pietruszki. Lek poalkoholowy 50 gram korzenia pietruszki 1 gram skórki pomarańczowej 1 gram skórki grejpfrutowej 1 litr wody Wszystkie składniki gotować. Stosować równieŜ przy stanie zapalnym sutka i przy zastoju pokarmu u kobiet karmiących. Na noc moŜemy nakładać kompres ze świeŜego soku. korzenia selera i fiołka wonnego. Nakładać warstwą na gazę. Lek pietruszkowy przy zapaleniu oka Wycisnąć sok ze świeŜego korzenia pietruszki. Pić przed posiłkami po ćwierć szklanki. Do celów leczniczych wykorzystujemy korzeń. Pić na czczo. aŜ do przywrócenia stanu normalnego. Nie naleŜy ich naduŜywać. Sok pietruszki ze spirytusem Wycisnąć sok z korzenia pietruszki i wymieszać z 70 % spirytusem w proporcji 1:1. Szczególnie zaleca się ostroŜność dla kobiet cięŜarnych i dzieci. reumatyzm 25 gram rozdrobnionych nasion pietruszki lub korzenia albo naci gotować w 1 litrze wody przez 3 minuty. Stosować do irygacji gdy w pochwie pojawią się białe upławy. pod przykryciem. Odtruwa organizm z toksyn poalkoholowych. Pić codziennie na czczo. zaburzenie w miesiączkowaniu. Pić rano i wieczorem po 1 szklance na ciepło. Okład antyseptyczny z naci Z naci pietruszki robimy miazgę. Przy bólu zębów smarować wzdłuŜ trasy nerwu. czosnek. Stosować na rany. Leczy wątrobę i uwalnia od alkoholizmu.PIETRUSZKA Podobnie jak cebula. równieŜ dziąsła i policzek. nać. Nasiona są bogate w olejki eteryczne i działają silniej niŜ korzeń pietruszki. Lek przy długotrwałych biegunkach 25 gram korzenia pietruszki 10 gram kory dębu garść soczewicy 1 litr wody Wszystkie składniki gotować na małym ogniu przez 20 minut. Smarować przy nerwobólach. kapusta i por. Odstawić pod przykryciem na 15 minut. nasiona. Odstawić na 15 minut. Zakrapiać po 1 lub 2 krople do oka przy stanie zapalnym. ukąszenia os i pszczół — łagodzi ból i likwiduje opuchliznę. Osłodzić miodem. 50 . Odsączyć i ostudzić do odpowiedniej temperatury. Lek do irygacji 100 gram nasion rozdrabniamy w młynku 1 litr wody Zagotować do wrzenia. aŜ płyn zmniejszy się o połowę. Gotować w szklance wody przez 3 minuty. Lek pietruszkowy na: kamicę nerek. skąpomocz. pietruszka ma ogromne właściwości lecznicze.

gotowana lub kwaszona. KAPUSTA W medycynie ludowej wielu narodów kapusta uznana jest za lek tysiąca moŜliwości. gardła. aŜ pojawią się krople soku. Lek marchwiowy Kilogram marchwi gotować w litrze wody. przyśpiesza tworzenie się tkanki kostnej. oczyszcza. UŜywana we wszystkich odmianach: białej. Leczy schorzenia skóry i krwi. Uwolniony z toksyn organizm powraca do zdrowia. Przyjmowana wewnętrznie w postaci soków z kapusty świeŜej i kwaszonej. pobudza wzrost ciała u dzieci. Sok z kapusty znajduje równieŜ zastosowanie do płukania jamy ustnej. wysypką czy obrzękami. Tak przygotowane stanowią naturalny leczniczy okład na wszelkie schorzenia skóry. Odtruwanie organizmu Po zimowym. do nasycania kompresów przykładanych w stanie zapalnym skóry lub ran —jest antyseptykiem. Wzmacnia organizm. Reguluje gospodarkę kwasowo — zasadową w organizmie. Kapusta jest obecnie traktowana środkami chemicznymi. wyciągając na zewnątrz zmienione płyny ustrojowe. które objawiały się wcześniej bólem. MoŜna jeszcze liście utrzymać przez pół godziny w oleju słonecznikowym. czerwonej. przez 2 godziny. Bezpieczniej będzie. do przemywania ran. Przygotowanie liści na okłady Czyste. Sprzyja pozbyciu się nadwagi. Sok z marchwi Pić codziennie do litra soku.MARCHEW Korzeń marchwi dostarcza nam duŜą dozę sił witalnych. co spowoduje równieŜ ich zmiękczenie. przez co ich działanie będzie jeszcze bardziej antyseptyczne. wymyte i osaczone na ściereczce liście zgniatamy wałkiem na stolnicy. 51 . Wpływa korzystnie na przemianę materii. cięŜkim odŜywianiu doskonałą odtrutką dla organizmu będzie picie świeŜego soku z młodej kapusty. MoŜemy dodawać inne soki. było to wołanie organizmu. rozszerza naczynia krwionośne. przyjmując lekko podgrzany. Zmiksować. poprawia krąŜenie krwi. Pić po 2 szklanki w ciągu dnia. Ścinamy Ŝyły (zgrubienia) i stosujemy na okłady. przez co jest nieodzownym lekiem przy białaczce i stanach przedrakowych. Zwiększa ilość czerwonych ciałek krwi i hemoglobiny. niezaleŜnie od przyczyn ich powstawania. jeśli liście przeznaczone na okłady wrzucimy na 2 sekundy do wrzątku. lepiej jeśli będzie ciepły. Zewnętrznie niezawodna na okłady z liści. Ŝe jest zatruty. Anemia: wzmacnia organizm spoŜywanie soku. Często kompresowanie liśćmi kapusty wspomagane jest piciem soku i spoŜywaniem potraw z kapusty surowej lub gotowanej. spoŜywana na surowo. Reguluje system wydalania likwidując biegunki i zaparcia. SpoŜywać surówkę z kapusty i jeść kapustę kiszoną. odświeŜa — dodaje sił do walki z chorobą. który zawiera wiele soli mineralnych. uaktywnia pracę wątroby. włoskiej. SpoŜywać przez cały dzień. Najczęściej okład składa się z kilku warstw. Poprawia pracę nerek i śledziony wpływając na jakość krwi. Cukrzyca: dobrze tolerowanym naturalnym lekiem dla diabetyków jest sok z kapusty — jeść przy tym cebulę. by zmienić sok smakowo. Znikają schorzenia. na czczo i wieczorem. musi przylegać ściśle do skóry — działa na zasadzie próŜni. Dostarcza do organizmu zawarte w korzeniu bogactwo moŜliwości leczniczych.

Bronchit: gotować kapustę w niewielkiej ilości wody. wychładza — emocje cichną. rano przemywamy sokiem z kapusty. Gruźlica kości (ropień zimny): okład z liści i pić naleŜy sok. Wzmocnienie organizmu: pić sok i stosować kąpiel z dodatkiem zmiksowanej kapusty. dostarczony do organizmu powoli likwiduje zmiany krzywiczne kości. Odwodnienie organizmu: pić sok z kapusty z domieszką innych soków. oczyszcza. codziennie. Nadpobudliwość: wynika z nadmiernie rozgrzanej emocjami wątroby. Stłuczenia i zwichnięcia: nakładamy liście. Wrzodziejące rany i czyraki: okłady z liści. zmieniane często w zaleŜności od intensywności ropni. na czczo. Opryszczka. NieŜyt Ŝołądka i jelit: sok z kapusty z dodatkiem soku z cytryny. lędźwie. NaleŜy jeść przy tym surówkę z kapusty. Zapalenie pęcherza moczowego: przykładać na noc okłady z liści na dolną część brzucha. Robaki jelitowe: przez 3 dni pić codziennie po szklance soku. Marskość wątroby: sok oczyści wątrobę z toksyn chemicznych polekowych. półpasiec: na noc nakładać okład z liści. Nadciśnienie tętnicze: okłady z liści na kark. Pić po pół szklanki rano i między posiłkami. Trądzik: Okłady z liści stosujemy na noc lub zmiksowaną kapustę nakładamy jako maseczkę. sok wątrobę oŜywia. Wrzody Ŝołądka i dwunastnicy: spoŜywać dziennie 3 szklanki soku. przyjmując na czczo i między posiłkami. poalkoholowych. wspomagać leczenie piciem soku. następnie nakładać okład ponownie. Trawienie niedostateczne: poprawi spoŜywanie 3 łyŜek kiszonej kapusty. Pijemy sok. Pod koniec gotowania dodać 3 łyŜki miodu. Zapalenie stawów: przyjmować sok z kapusty oraz spoŜywać kapustę duszoną w oleju słonecznikowym z dodatkiem kminku. 52 . wcześniej wyjąć Ŝądło. oŜywi i wzmocni. Prostata: okłady na dolną część brzucha i krocze — na noc. Schorzenia organów trawiennych: stosować okłady na brzuch w nocy. Zamroczenie poalkoholowe: w tym przypadku zalecane jest picie soku z kapusty kiszonej. Zapalenie Ŝył: okład z liści na chore miejsca i pić sok z kapusty. Pić 2 szklanki soku w ciągu dnia. łydki. Bezsenność: okłady z liści na kark i stopy. Owrzodzenia Ŝylakowe: nakładamy kompresy z liści i pijemy sok. NieŜyt nosa: okłady z liści na noc. Pękanie skóry: okład z liści nawilŜonych olejem słonecznikowym lub oliwą z oliwek. Astma: nakładać na noc liście na piersi i szyję chorego. dowolnych ilości — duŜo. Depresja: oŜywi i przywróci nas do Ŝycia odŜywczy sok z kapusty. Awitaminoza: uzupełni nasz organizm w potrzebne witamy. Krzywica: sok zawiera ogromne bogactwo soli mineralnych. Bolesne miesiączki: okłady na dolną część brzucha. przez 1 tydzień. SpoŜywać kapustę.Schorzenia jelit: pić sok w ciągu całego dnia. Oparzenia i odmroŜenia: stosować okłady z liści. Udar słoneczny: okład z liści na kark i głowę. Zrobić okład z liści. dodatkowo spoŜywamy rano 2 łyŜki kiszonej kapusty. Niewydolność nerek: sok z kapusty zlikwiduje skąpomocz. dzieciom podawać mniejsze ilości. wspomagać piciem soku. Ukąszenia owadów: zmiaŜdŜyć liść i pocierać miejsca ukąszeń. na noc okłady z liści na okolice nerek. Zapalenie węzłów chłonnych: stosować okłady z liści. Skazy (wszelkiego rodzaju): wypijać 2 szklanki soku dziennie. Kamienie i piasek w nerkach: sok z kapusty spędza piasek i rozpuszcza kamienie nerkowe. wspomagać kuracje piciem soku. przez 1 godzinę.

Poprawia łaknienie i trawienie. Zaczerpnięte z ksiąŜek sposoby leczenia stosuje i ocenia ich skuteczność. Przy nieskuteczności odnajduje i próbuje właściwy dla swoich schorzeń sposób. UŜywany jest głównie w kuchni. chory sam obserwuje swój organizm. odmroŜeniach. Przynosi ulgę w kolce jelitowej i przy wzdęciach. Lek z selera przy wzdęciach Nasiona selera i nać świeŜą lub suszoną zaparzyć w szklance wody. dobrze oczyścić i drobno pokroić. SELER W Polsce znana jest głównie odmiana ogrodowa. Gotować w szklance mleka. Ma właściwości antyseptyczne. Smarować twarz w okresie gdy z jakichś powodów pojawi się zaczerwienie lub wysypka. por ma liczne właściwości do leczenia schorzeń. WaŜne jest. zastępuje kurację wodami mineralnym. Aktywność schorzeń jest róŜna. łatwostrawny. Sok z selera Stosować zewnętrznie do obmywania ran. Jeśli będziemy odpowiedzialność spychać na lekarzy i medykamenty. Wrzód czyraka szybko dojrzewa i wydobywa się na zewnątrz. Jest moczopędny. obserwacji skutków. Właściwości lecznicze mają liście i korzenie. Pod wpływem takiego kompresu 53 . wówczas siły zawarte w pretensjach i beznadziejności oczekiwania będą marnowane. POR Podobnie jak cebula i czosnek. Dziko rosnący znajduje się niekiedy na terenach podmokłych. Jest lekarstwem łagodnym. ObniŜa ciśnienie krwi. rozumowania. oczyszcza krew. NałoŜyć na czyraka. Seler wzbogaca organizm w sole mineralne. ZałoŜyć opatrunek. aby kaŜdy z nas poczuł się odpowiedzialny za wyleczenie.W leczeniu według medycyny naturalnej i niekonwencjonalnych sposobach leczenia. Potrzebna mu tylko wiedza i konieczność myślenia. Człowiek tylko sam moŜe pozbyć się chorób. NałoŜyć na czyraka. uaktywnia pracę nerek. poprawia przemianę materii. Lek przeciw wysypce na twarzy Wycisnąć sok z pora i zmieszać z mlekiem. jeśli skuteczne stosuje nadal. Miazgę rozprowadzić na gazik. wzmacnia serce. na okłady w schorzeniach skóry.Wymieszać miękisz chleba z sokiem wyciśniętym z pora. Por jest zasadotwórczy. MoŜe być uŜywany jako odtrutka po zatruciu pokarmowym i zatruciach substancjami chemicznymi. Lek przeciw robakom Odciąć z pora korzonki. jako dodatek do kąpieli. Sposób II —Ugnieść białą część liści pora razem z niewielką ilością osłodzonej wody. Lek przeciw czyrakom Sposób I . a muszą być wykorzystane do walki z naszą wewnętrzną chorobą. wątroby. Mało znany jako lek. którego nie moŜna przedawkować. oczyszczający krew. u kaŜdego inna i inne moŜe być podłoŜe powstawania jak równieŜ siły obronne organizmu są róŜne. Jest dobrze tolerowany przez chorych na cukrzyce. Umocnić opatrunkiem.

Podobnie jak w kaŜdym procesie oczyszczania organizmu. likwiduje guzki artretyczne. zastrzał. 54 . będzie powodować złe samopoczucie jak: nudności. KURACJA Z WĄSÓW KUKURYDZY Zbiera się od czerwca do sierpnia i suszy w przewiewnym miejscu. Jamę ustną wielokrotnie płuczemy wodą. niewydolnym. całą zawartość oleju musimy wypluć — zawiera silne stęŜenie toksyn. Nasączać kompresy i nakładać na ropiejące rany. Czysty olej słonecznikowy nabieramy w usta i przepuszczamy go między zębami. które zebrane w ustroju uczyniły go chorym. Czas utrzymywania oleju w ustach (ssania) określa się na 15 do 20 minut podczas 1 zabiegu. Lek przy zastoju moczu i zapaleniu pęcherza moczowego Ugotować 6 porów w oleju pod przykryciem. Owinąć bandaŜem. ObniŜa ciśnienie krwi. Okład nakryć flanelą. zadawnionych okres leczenia potrwa wiele miesięcy — zawsze jednak będzie skuteczny. na małym ogniu. Oczyszczając organizm (istnieje wiele metod) sprawiamy. Po zakończeniu zabiegu. Po zdjęciu okładu chronić przed zimnem. jest kuracja olejem słonecznikowym. następny zabieg przedłuŜamy o dalsze 5 minut. Ciepłe pory przyłoŜyć do podbrzusza. miejsca opuchnięte. wraz z postępowaniem dalszego oczyszczania toksyn będzie coraz mniej i znikną nieprzyjemne doznania.czyrak szybko dojrzewa i wydobywa się na wierzch. KURACJA OCZYSZCZAJĄCA OLEJEM SŁONECZNIKOWYM Sposobem na oczyszczenie organizmu z toksyn. potem zmienia konsystencje i barwę. prowadząc do przedwczesnej starości i śmierci. Lek poalkoholowy Ugotować bulion z porów. JeŜeli wypluta zawartość oleju z toksynami. niesprawnym. Zabieg wykonujemy w pozycji siedzącej. które zostały wydalone z organizmu. Rezultaty leczenia odczujemy często juŜ po kilku dniach. nawet groźne dla Ŝycia. a barwą przypomina mleko. Jest to naturalny opatrunek antyseptyczny. zabezpieczyć pościel przed zabrudzeniem. drogi moczowe. Staje się rzadki. Nie naleŜy przerywać kuracji. Ŝe znikają wszelkie choroby. nadal będzie miała barwę Ŝółtą. — podobnie jak w kaŜdym zatruciu. rozpuszcza kamienie i piasek w nerkach. Opatrunek na rany NałoŜyć na ranę liście pora. bóle. Stosujemy maksymalnie 3 razy dziennie. a odwar pozostaje jedynym napojem w tym czasie. Kuracja trwa od 6 tygodni do 3 miesięcy. wrzody. odtruwa. utrzymując tylko w przedniej części jamy ustnej. część trucizn przedostanie się do krwioobiegu i nim zostanie wydalona naturalną drogą. Herbata ze znamion kukurydzy leczy nerki. Przy schorzeniach chronicznych. Okłady z pora Gotować por w niewielkiej ilości mleka. którą wypluwamy. Garść wąsów wrzucić na pół litra wrzącej wody i gotować przez 20 minut. a nawet zawroty głowy. Na początku procesu ssania olej gęstnieje.

Owoce spoŜywamy ze skórkami. JuŜ po 23 dniach diety winogronowej wrzód zagoił się samoistnie. a najlepsze są owoce krajowe . spoŜywamy przed śniadaniem 100 gram. szczelnie zamknąć. mimo to po winogronowej kuracji znika cukier we krwi i moczu. Przecedzić przez gazę i dobrze miazgę wycisnąć. chłodnym miejscu przez 10 dni. wyłączyć z diety mięso. przechowywać w ciemnym.KURACJA WINOGRONOWA Stosowana była juŜ w staroŜytności. lekko przeczyszczają. Zaleca się ścisłe przestrzeganie receptury i ilości przyjmowanego leku. Zlać do czystej butelki i zakorkować. poprawiają przemianę materii. a na drugiej pojawił się wrzód. Leczą schorzenia skóry. jaja na twardo i jarzyny.zawierają mniej cukru i mają energię Ŝycia czerpaną ze słońca. przestudzonego wlewamy przygotowany lek. która trwa 1 miesiąc. Współcześnie kuracje winogronową rozpropagował afrykański lekarz i właściciel winnicy dr Johanes Budwig. wzmacnia i uelastycznia naczynia krwionośne i mózgowe. Zastosował dietę winogronową i przez ponad 50 dni odŜywiał się wyłącznie winogronami. według ilości podanej w tabeli. MoŜna spoŜywać owoce lub sok. przyjmując 3 razy dziennie. Kuracja winogronowa oczyszcza organizm. Stosując w kuracji oczyszczania organizmu sok winogronowy. przetrzeć. Owoce z importu są napromieniowane. odmładza. Rozpuszczają piasek w nerkach i guzki artretyczne. Przed obiadem i przed kolacją po pół kilograma. odmładza i uzdrawia cały organizm. Ŝe podczas kuracji przybieramy na wadze. poprawia przemianę materii. OCZYSZCZANIE ORGANIZMU (METODA Z TYBETU) 1 250 g czosnku ( miazga ) 300 g spirytusu Składniki wymieszać. Pijemy z mlekiem. niekiedy owoce suszone. Na 50 gram mleka gotowanego. Zastępując świeŜe owoce suszonymi. Tabela 2. z tego przed śniadaniem (lub zamiast) spoŜywamy 1 kg. by nie ulegały psuciu się podczas transportu i przechowywania. Dzienna racja owoców świeŜych podczas kuracji oczyszczania organizmu to 2 kg. Jego pacjent i przyjaciel miał usuniętą nerkę. a przed obiadem i kolacją po 50 gram. by podczas kuracji. przyjmujemy go przed kaŜdym posiłkiem po pól litra. oczyszcza organizm ze złogów. w tym egzemę. Odstawić na dalsze 3 dni. Winogrona są w swej naturze słodkie i zawierają duŜo cukru (niekiedy do 15 %). Zdarza się niekiedy. Dzień kuracji Ilość leku (w kroplach) rano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 4 7 10 13 15 12 9 6 3 południe 2 5 8 11 14 14 11 8 5 2 wieczór 3 6 9 12 15 13 10 7 4 1 55 . Poprawiają ostrość wzroku i słuchu. odświeŜa. jeśli przed kuracją występował ponad przyjętą normę. Zaleca się. Kuracja. wędzone wędliny. Winogrona działają moczopędnie. odkwaszają.

Leczy wrzody Ŝołądka. chroniczny reumatyzm. Pozostały na sitku przelewamy zimną. Lekiem w tej kuracji jest czysty sok wyciśnięty z owocu.Pozostałą część przygotowanego leku nadal przyjmujemy 3 razy dziennie po 25 kropli. Kurację moŜemy powtórzyć po upływie 5 lat. Mleko po odcedzeniu grzybka wypijamy. ponownie zalewamy mlekiem. bieŜącą wodą i przenosimy do słoika. KURACJA GRZYBKIEM TYBETAŃSKIM Dla rozpoczęcia hodowli potrzeba około 2 łyŜeczek grzybka tybetańskiego. podagrę. Tabela nr 3 Dzień kuracji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ilość cytryn do uzyskania soku 5 10 15 20 25 25 25 25 20 15 10 5 56 . Kuracja trwa przez 20 dni. bieŜącą wodą. NaleŜy go pić w czystej postaci. hamuje rozrost komórek rakowych. Ponownie moŜna przyjmować. Grzybkowi tybetańskiemu przepisuje się następujące właściwości lecznicze: reguluje przemianę materii. Po upływie doby odsączamy grzybek na plastykowym sitku (nie moŜe być metalowe). po 24 godzinach — Ŝółknie i zanika. Oczyszczanie ustroju z kwasu moczowego dokonujemy poprzez kurację sokiem z cytryny. obniŜa poziom cholesterolu i powstrzymuje proces starzenia odmładzając organizm. rozpuszcza kamienie Ŝółciowe. Dobrze wypłukany grzybek ma kolor kremowy i przypomina ryŜ. Nakrywamy gazą. Zalewamy szklanką zimnego mleka. aŜ do całkowitego spoŜycia. wzmacnia odporność organizmu. Przekładamy go do czystego słoika. po czym następuje 10 dniowa przerwa. bez dodawania wody czy miodu. Po 17 dniach hodowania grzybek dwukrotnie zwiększa swoją objętość i nadaje się do rozdzielenia. Odstawiamy na 24 godziny w ciemne miejsce o temperaturze pokojowej. OCZYSZCZENIE ORGANIZMU Z KWASU MOCZANOWEGO Kwas moczanowy nagromadzony w organizmie wywołuje takie schorzenia jak: osteoporozę. kamicę Ŝółciową i nerkową i wiele innych. Grzybek nie przepłukany i nie zalany świeŜym mlekiem traci swe właściwości lecznicze. Przy cięŜkich i przewlekłych schorzeniach zalecane jest picie soku 3 do 5 razy dziennie w ilości podanej w tablicy. regeneruje wątrobę. leczy serce. nieŜyt jelit. powtarzając cykle. Przepłukujemy go zimną. Przyjmowany na pół godziny przed posiłkiem lub godzinę po posiłku.

dobre samopoczucie. Lepiej jeśli oczyszczanie organizmu wykonywać będziemy między pełnią księŜyca a nowiem. Soki codziennie wyciskać z owoców. Przygotować porcję soku do wypicia przez cały dzień. Nie wolno wypić od razu — spowodowałoby krwotok. Przelać do czystego termosu i pić małymi łyczkami co 20 minut. OCZYSZCZENIE ORGANIZMU SOKAMI Kuracja oczyszczająca taką metodą trwa 3 dni. Po odstaniu zawartość wymieszać. Wywar wlać do termosu i odstawić na 5 minut. Oczyszczenie organizmu (odmłodzenie) 40 dkg czosnku (miazga) 24 sztuk cytryn (sok) Sok wyciśnięty z 24 cytryn i miazgę z czosnku wymieszać w słoiku i przykryć gazą złoŜoną kilka razy. Z przygotowanej mieszanki soków przyjmujemy po 100 ml co 30 minut. Przecedzić. JuŜ po 2 tygodniach odczuwamy przypływ sił witalnych. postępujemy tak samo. Rano pijemy sól gorzką by usunąć z jelit toksyny. 57 . KaŜdą kurację oczyszczającą powinniśmy wykonywać między pełnią księŜyca a nowiem. codziennie przed snem. W pozostałych 2 dniach. OCZYSZCZENIE ORGANIZMU LIŚĆMI LAUROWYMI (usunięcie złogów ze stawów kości) Kuracja trwa 3 dni! Pięć gram liści laurowych drobno pokruszyć. przez 12 godzin. 900 ml soku grejpfrutowego 900 ml soku pomarańczowego 200 ml soku cytrynowego 2 lity wody przegotowanej Po wypiciu gorzkiej soli moŜemy odczuwać chłód. czyniąc niekiedy mocz ciemny z domieszką soli moczanowych.Podczas kuracji zostają złogi rozpuszczone i wydalone z organizmu. wrzucić na 300 ml wrzącej wody i pogotować przez 5 minut. Przywiązać gazę. Przyjmujemy po 1 łyŜeczce rozpuszczonej w pół szklanki ciepłej przegotowanej wody. młody wygląd. Odstawić na 24 dni.

ZAPOMNIANE RECEPTY 58 .

a liście po kilku godzinach staną się bardzo mokre i kuracja wymagać będzie wymiany na nowe. zostało wydalone na zewnątrz. Okład z cebuli Rozetrzeć cebulę na miazgę i na miejsce dotknięte reumatyzmem zrobić z niej okład. Broniąc się przed dalszym wychładzaniem. zdjąć okład i owinąć suchym. naleŜy uszyć worek i wypełnić go liśćmi. Aby lekarstwo 59 . by liście otulały je ze wszystkich stron. Nastąpi silne pocenie się. Dodać oczyszczonej naturalnej nafty w takiej ilości. Jeśli spostrzeŜemy. zamyka pory skóry. Po zdjęciu okładu zawsze okrywać miejsce kompresowane ciepłym wełnianym szalem. Gdy znikną i wygoją się. Gdy będziemy odczuwać silne pieczenie. wiatr powodują schorzenia reumatyczne. Zaszyć górę woreczka. który swe schorzenia objawia opuchnięciem stawów. Uszyć worek odpowiedniej wielkości i poprzeszywać. są liście brzozy. rozpuszczonych podczas zabiegów rozgrzewających. Dodać 12 strączków ostrej. Kołderka przeciwreumatyczna Stwierdzono. Liście brzozy (metoda z Syberii) Skutecznym sposobem na uleczenie przewlekłego reumatyzmu. Maź z gorczycy (metoda z Rosji) Zemleć w młynku do kawy 100 g suchych ziaren gorczycy i 200 g soli kamiennej. co w organizmie chorobowo zmienione. Czynniki. Mądrością medycyny naturalnej jest. Wywołać moŜemy przez omywania ciała zimną wodą. Lek na reumatyzm Wlać do butelki 200 g oliwy prowansalskiej. małej papryki. zniknie równieŜ reumatyzm. Jeśli reumatyzm umiejscowił się w nogach. Gorczyca promieniuje leczniczo przez kolejne 4 lata. takich jak: wilgoć. chroniąc przed zimnem. Ŝe noszenie w kieszeniach kasztanów. które z zewnątrz wtargnęły. Smarować miejsce dotknięte reumatyzmem.REUMATYZM Długotrwałe działania na organizm wpływów atmosferycznych. Swoje doświadczenia przekazują w receptach. wprowadzamy zabiegi. które rozpuszczać będą w stawach kości stwardniałe złogi i wydalać na zewnątrz. zimno. gorczycy lub korzeni chrzanu leczy schorzenia gośćcowe i reumatyczne. Dotknięci reumatyzmem mają trudności z wydaleniem potu. Okład z liści aloesu Liście aloesu posiekać i rozgnieść. Ŝe organizm uzyskał zdolność wydalania potu. oznacza to. Lecznicze promieniowanie molekularne kasztanów kończy się po okresie 1 roku. by utworzyła maź o gęstości dobrej śmietany. by wszystko. Od zarania dziejów ludzkość cierpi na schorzenia reumatyczne. uczyniły ustrój „zimnym". W kaŜdy kanał nasypywać nasiona gorczycy. Nosić na gołe ciało w ciągu całego dnia lub tylko w nocy. Ŝe nie miały podłoŜa reumatycznego. Zalecane jest uszycie kołderki z gorczycy. wełnianym szalem. Pod kompresem pojawią się bąble. Jeśli po kilku dniach noszenia kołderki gorczycowej bóle gośćcowe nie ustąpią. Przed rozpoczęciem kuracji naturalnymi metodami musimy spowodować otwarcie się porów — będzie to furtka dla wydalania z organizmu zastałych złogów. Z otrzymanej masy przygotować okład na bolące stawy. Zimna woda zwiększy krąŜenie krwi i zdolność wydalania z organizmu rozpuszczonych zabiegiem zastoin. Wprowadzić nogi do worka.

wiejskie masło niesolone i zbierać pianę. Kuracja jadem pszczół Chwyta się pszczołę za skrzydła i ustawia w bolące miejsce. w następnym 2. świeŜe pokrzywy i nacierać nimi ciało lub tworzyć z nich okład. Skuteczne jest równieŜ „biczowanie" się łodygami pokrzyw. Przechowywać w zamkniętym słoju. Sposób II: Roztopić świeŜe. Jest to skuteczny środek napotny. Układać warstwami po półtora centymetra. Następnego dnia chronić przed chłodem. Kurację z jadem stosować dopóki chory nie będzie wykazywał silnego pocenia się — choroba zostanie wydalona na zewnątrz. Stosujemy 1 dzień przerwy i powtarzamy leczenie. W pierwszym dniu zaleca się 1 uŜądlenie. warstwę masła i półtora centymetra warstwę pączków brzozowych. Zachować musimy dwudniową przerwę i stosować kurację uŜądleniami w kolejności odwrotnej. Objawia się silnym łamaniem lub świdrującym bólem. Pozostałe w gazie pączki brzozowe wyrzucić. świeŜego. Sposób I: Najlepszym sposobem do leczenie podagry jest kuracja przez uŜądlenia pszczół. często potrząsając butelką. ale ta metoda pomogła nawet osobom sparaliŜowanym. Po zdjęciu posmarować wazeliną. niesolonego masła włoŜyć do kamiennego garnka i wsypać pączki brzozowe. Mrówki będą kąsać. Odwar: brzozowe pączki gotować we wrzątku. Wieczorem wcierać maść w chore miejsca. Leczenie mrówkami Zebrać całą zawartość mrowiska i wsypać do worka przygotowanego na nogi lub ręce. Owinąć dodatkowo flanelą. wymuszając kulenie. aŜ wypełni się cały garnek. wyjąć płótno i owinąć bolące stawy. Przykryć pokrywką i uszczelnić ciastem.było jeszcze silniejsze. Lek stosowany w podagrze (metoda z Rosji) Podagra występuje najczęściej w stawach duŜych palców u nóg lub w stawie biodrowym. Po godzinie atakowania przez mrówki. Pączki brzozowe (metoda z Syberii) Maść: 0. Potem dodać taką samą ilość 60 . Zdjąć okład. Uzyskaną masę wyciskać przez gazę. Kompres z nafty (metoda z Syberii) Lniane płótno nasączyć w naturalnej nafcie i owinąć obolałe stawy. Wcierać nalewkę w chore od reumatyzmu stawy. Odstawić na 9 dni. Pszczoła na ogół natychmiast uŜądli. Wymieszać. Chore od reumatyzmu stawy nacierać wieczorem. od 5 do 1. naprzemiennie. oddalone od poprzedniego o 4 do 8 cm. Wstawić na 1 dobę do silnie wygrzanego pieca. aŜ do pięciu. Kuracja jadem mrówek Zdjąć z mrowiska około 10 centymetrową wierzchnią warstwę i połoŜyć koszule chorego lub lniane płótno. Codziennie zwiększać o jedno. Nalewka: pączki z brzozy wsypać do słoika i zalać spirytusem. Biczowanie pokrzywami Zrywać. które posłuŜy na okłady. w chłodnym miejscu. W worek z mrówkami wsuwać kończyny i tak pozostawać przez 3 dni. dodać 200 g naturalnej nafty. MoŜemy chorego ubrać w koszulę przesiąkniętą jadem mrówek. a do masy wsypać 8 g sproszkowanej kamfory. Kompres utrzymywać przez 30 minut do 2 godzin.7 kg wiejskiego. Leczenie reumatyzmu sokami Skuteczna jest mieszanka soków o składzie: sok z selera 30% i sok z marchwi 70%. jeśli chory odczuwał będzie piekące gorąco.

które mogą prowadzić nawet do szaleństwa czy samobójstwa. Leczenie operacyjne wprawdzie usunie Ŝylaka. Odstawić na 1 miesiąc. w której wycięty jest otwór o średnicy 6 cm. na której ustawiamy starą patelnię lub kawałek blachy. Lek z babki szerokolistnej Butelkę wypełnić całkowicie liśćmi babki szerokolistnej i dobrze je ubić. Cierpiący na hemoroidy odczuwają bóle głowy. zatrzymała się i wyłączyła z obiegu. lekko podgrzewać by powodowało to ulatnianie się olejków eterycznych. to na pewno mamy równieŜ ślepe. MoŜna przerobić stary taboret. dopóki dymi czosnek. Przecedzić. Kilkusekundowe polewanie wodą zimną nie spowoduje nic złego — uaktywni tylko krąŜenie krwi. Pozostałość jest maścią.5) główek czosnku pokroić drobno w plasterki. dodać sproszkowaną glinę i gotować przez dalsze pół godziny. Lek przy reumatyzmie Poszatkować kapustę. HEMOROIDY Hemoroidy. Otwarte to te. Przygotować wiadro lub stary. niski kociołek i drewnianą pokrywę z otworem o średnicy 6 cm. Do garnka wlać 2 litry mleka i pokrojone 4 duŜe cebule. a ślepe pozostaną bezpieczne. JeŜeli stwierdzamy. paradentozę. MoŜe być lekiem na kilkanaście lat. galaretowatej krwi i włączeniu jej do krwioobiegu. Nasiadówka rozpuści zastoiny krwi. miewają zmienne nastroje. Przykryć wiadro drewnianą pokrywą. ale nie przypiekanie.winnego spirytusu. Uzupełnić wódką i zakorkować. Nasiadówka z mleka i cebuli (metoda z Rosji) Na 6 godzin przez zabiegiem naleŜy przyjąć środek przeczyszczający. które umiejscowiły się na zewnątrz odbytnicy. Wykonać podobnie jak nasiadówkę z czosnkiem. Gęstniała i tworzyło się wokół ciepło. Następny zabieg 61 . bywają otwarte i ślepe. Przelać do czystej butelki. pieczenia. niewidoczne. Nasiadówka z czosnku (metoda Persów) Kilka (3 . zwane niekiedy Ŝylakami odbytu. Usiąść bezpiecznie na pokrywie. Aby krew włączyć do obiegu naleŜy wykonać polewanie ciała wodą zimną i połoŜyć się do łóŜka lub wykonywać lekkie ćwiczenia — zachować ostroŜność. Leczenie polega na rozpuszczeniu zastałej. a zamiast cegły zastosować kuchenkę elektryczną. Uleczymy równieŜ inne schorzenia. Leczy: oparzenia. Uzyskaną mieszaninę podpalić i poczekać aŜ zgaśnie. Wrzucić rozdrobniony czosnek. ukryte wewnątrz ustroju — świadczy o tym uczucie gorąca. Po rozmiękczeniu kapusta z glinką ma konsystencję ciasta lub kremu. wrzucić na niewielką ilość wrzątku i pogotować. Garnek wstawić do piecyka (duchówki) i podgrzewać na małym ogniu. Przyczyną tworzenia się Ŝylaków odbytu było zaburzenie w krąŜeniu krwi. spróbujmy znaleźć dla siebie właściwą. Ogrzać silnie cegłę i włoŜyć do niezbyt wysokiego wiadra. ale nie poprawi krąŜenia krwi i będą wkrótce pojawiać się od nowa. schorzenia stawów — szczególnie kolanowych. Okolice odbytu wysmarować wazeliną. Zabieg wykonywać tak długo. Ŝe pojawiły się u nas hemoroidy otwarte. Krew gromadziła się coraz bardziej tworząc Ŝylaki. Stosować na okłady chorych stawów i trudno gojących się kości — działa na zasadzie próŜni. niekiedy krew zastygła pod wpływem zimna. którą wsmarować naleŜy w chore miejsca. Ludzkość od wieków cierpiała na hemoroidy. Zgromadzono wiele receptur. usadawiając odbytnice na otworze. by po rozgrzaniu ciała nie zaatakował nas wiatr.

JeŜeli hemoroidy znikają. SpoŜywać kilka razy dziennie. Wymieszać. Leczenie liśćmi osiki (metoda z Rosji) Wrzody hemoroidalne okładano na 2 godziny (lub krócej) warstwą liści z osiki. a przemywanie coraz częściej. Lek na hemoroidy Składnikami do otrzymania leku są: — rumianek — siarka — sól kamienna (szara. Przez pierwsze 5 dni leczenia lodowy czopek utrzymywać przez 30 sekund. W tej kuracji naleŜy bacznie obserwować reagowanie Ŝylaków odbytu na działanie liści. MoŜna osłodzić miodem lub cukrem i popijać wodą. Lodowy sopel wkładamy pod strumień wody. Nie naleŜy pić alkoholu. by usunąć ewentualne zgrubienia i uzyskać odpowiedni wymiar. Sekundowe polewanie ciała zimną wodą wykonywać zaraz po skończeniu nasiadówki. do odbytu. Podczas kuracji pozostawać w łóŜku. 3 razy dziennie. Jest równieŜ silnie przeczyszczający. po 1 łyŜeczce. nieoczyszczona) Wszystkie składniki sproszkować (zmielić w młynku do kawy).8 cm i zakładać na noc. Sok z jarzębiny leczy hemoroidy wewnętrzne i zewnętrzne. Podczas kuracji pozostawać w łóŜku. Po oddaniu stolca myć odbyt ciepłą wodą. Tampon z ziemniaka Z surowego ziemniaka uformować cylindryczny kształt o długości 7 . prawidłowo wykonanych. Po zdjęciu. Przyjmować 3 razy dziennie po 1 kieliszku. GRUŹLICA W medycynie naturalnej. Przechowywać w zamkniętym słoju. Popijać ciepłą przegotowaną wodą. Obecnie gruźlica zbiera mniejsze Ŝniwo. ze źródeł minionego okresu odnajdujemy recepty na leczenie gruźlicy. Odmierzyć w jednakowych ilościach. Sok z jarzębiny (metoda z Syberii) Wycisnąć świeŜy sok z jarzębiny. Kuracja trwa cały dzień. Krwawienie z wrzodów hemoroidalnych Ugotować 2 banany razem ze skórką. W palce rękawicy gumowej wlać wodę i zamrozić. Bardzo zastarzałe hemoroidy leczono soplami lodu. Odczekano kilka minut i kompresowano ponownie. W dalszych 5 dniach. Leczenie zimnem (metoda kaukaska) Po kaŜdym wypróŜnieniu polewać odbyt zimną wodą. Zupełne wyleczenia z Ŝylaków zewnętrznych i wewnętrznych uzyskujemy po 3 lub 4 zabiegach. która wówczas była śmiertelną chorobą. okłady wykonywać coraz rzadziej. Nie wolno spoŜywać alkoholu podczas kuracji. Przyjmować przez 10 dni. ciepłą wodą. czas utrzymywania sopla zwiększać do 60 sekund. przed posiłkiem. jednak niech pozostawione recepty nie zaginą. 62 . Po 2 dniach przerwy powtarzać zabieg.powtarzać po 3 dniach. kompresowane miejsce przemywano.

Dolać świeŜego. Musimy uświadomić sobie prawdę. Podobne lekarstwo stosujemy. Przykre dla nas doznania tłumiliśmy lekami. Leczenie gruźlicy — sposób IV Sosnowe szyszki zalać wódką. Wypróbować przy osteoporozie. objawia się wówczas wysypką małych. na ogół po 8 dobach. NiezaleŜnie w którym z organów rozwinął się rak. co zostawiamy. Równo dopełnić oliwą. 3 razy dziennie. dodać aloes i troszkę pogoto-wać. swędzących pryszczy — wyleczenie w tym przypadku uzyskujemy juŜ po 2 dniach.Leczenie gruźlicy (metoda rosyjska) — sposób I Potrzebne składniki: — miód lipowy — 1. Oddzielnie. Przed kaŜdym uŜyciem wstrząsnąć. Przechowywać w chłodnym. Walkę z chorobą musimy 63 . gdy nasz organizm wykazuje brak wapnia. oznacza to. zaraz po jedzeniu. Po całkowitym rozpuszczeniu jajek. w 2 szklankach wody zagotować pączki brzozy i kwiat lipy utrzymując we wrzeniu 2 minuty. a miejsce dotknięte nowotworem było tylko najsłabszym ogniwem. NOWOTWÓR Przez dziesiątki lat nie zwracaliśmy uwagi na sygnały naszego organizmu. pomocy pracowników medycznych. po łyŜeczce. ze strachem przed nieznanym drugim światem i Ŝalem za tym. Leczenie gruźlicy — sposób III Wypełnić 2/3 garnka owsem lub jęczmieniem. który rozpaczliwie oznajmiał bólem. Nakryć pokrywką i wstawić do gorącego piekarnika (duchówki). pić systematycznie. Wymieszać. nudnościami czy zmianami w psychice. Tak przygotowane lekarstwo moŜemy przechowywać maksymalnie przez 3 tygodnie. Przyjmować 3 razy dziennie. Chorzy na serce nie powinni stosować tego leku. Wycisnąć sok z cytryn i sokiem zalać jajka. Wlać do mieszanki miodu z aloesem. po 1 kieliszku. to i tak w chorobie pozostajemy sami. dolać do słoika miód i koniak. Nakryć słój pergaminem i zawiązać. Jako ostatnie stadium nieuporządkowana ustroju pojawia się nowotwór. Wymieszać i rozlać do 2 butelek. ciemnym miejscu (lodówka będzie za chłodna).2 kg — drobno posiekany aloes — 1 szklanka — oliwa z oliwek — 100 g — brzozowe pączki — 130 g — kwiat lipy — 50 g — woda — 2 szklanki Miód rozpuścić na małym ogniu. przyjaciół. wiejskiego mleka na 2 palce od brzegów garnka. Ŝe pomimo Ŝyczliwości rodziny. Po odczekaniu. naleŜy wylać i przygotować nowe. osłabieniem. Wycisnąć sok powstały z pączków brzozy i kwiatu lipy. Jeśli nie zuŜyjemy. Dodać warstwę roztopionego smalcu na grubość 1 palca. Ŝe chory jest cały organizm. Przelać w ciemne butelki i przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu. Leczenie gruźlicy — sposób II Potrzebne składniki: — 10 sztuk cytryn — 6 sztuk jajek (z białą skorupą) — 30 dkg miodu lipowego — 3/4 szklanki koniaku Wymyta jajka wkładać w całości do słoja. którego inni nie czują. aŜ owiec będzie ugotowany Pić płynną masę. Mleko systematycznie dolewać. Z bólem. Przyjmować 3 razy dziennie po łyŜce.

najpierw dość często. na siłę przez nas utrzymywane. zawsze moŜemy ją cofnąć. zawiść. negatywnymi emocjami.03). Wskazane jest dolewanie gorącej wody. powoduje. Zdawkowe nadzieje. Na ten stan wpływ miała zmiana w kulturze Ŝywienia i nadmierna ilość stresów.5 litra ciepłej. MoŜemy spoŜywać równieŜ kasze: gryczaną. kukurydzianą. aŜ do objawienia się nowotworem. musimy go znać. nawet jeśli byliśmy skrzywdzeni. stopniowo zmniejszając w 64 . a potem długotrwałe odtruwanie. Nasz organizm ma zdolność samoleczenia i w nas tkwi tajemnica siły i mocy do walki z chorobą. dzień po dniu. siłą pewności czyli zakodowanym w mózgu programem zachowawczym uruchomi mechanizmy tkwiące w kaŜdym z nas. Bardzo waŜne jest psychiczne i duchowe nastawienie na zwycięstwo. Powiedzmy sobie „i tak się nie dam. zmiana sposobów odŜywiania i zmniejszenie jego ilości. które na pewno chorobę zwalczą. W ostatnim pięćdziesięcioleciu zachorowalność na cukrzycę jest zastraszająco duŜa. zbyt intensywną pracą bez odpoczynku. Jak w innych przypadkach naturalnego leczenia. Niekiedy silny szok lub długotrwale przeŜywany ból powoduje cukrzycę. Ŝe medycyna tak szybko rozwija się. Ŝe w kaŜdej chwili odnaleźć moŜe cudowny lek. W okresie intensywnej kuracji wykonujemy kilka lewatyw dziennie.. Musimy przebaczyć wszystkim i prosić o przebaczenie — to ogromnie waŜne w leczeniu i w Ŝyciu. to ja zwycięŜę" — organizm zgodnie z naszymi przekonaniami. często skaŜonym. JeŜeli uda się nam pokonać zwycięsko raka. ciągłym stresem. upokorzeniem. Nauczmy się świadomie zrozumieć zaistniałą sytuacje.kontynuować sami. Długoletnie utrzymywanie w sobie Ŝalu do kogoś. Istotą samoleczenia jest oczyszczenie organizmu i zmiana mentalności. uczucie beznadziejności to przegrana. Zaliczono ją do „chorób społecznych" lub określa się „chorobą cywilizacji". Ŝe negatywne emocje. Zaprogramujmy leczenie tak. Chory organizm jest zatruty własnymi toksynami. Najlepszą formą leczenia jest wymiatanie toksyn z jelita grubego. Głównym poŜywieniem podczas kuracji są soki owocowo-warzywne. Choroba to tylko oddalenie od zdrowia. przegotowanej wody. tworzą to. brak przebaczania innym. a wątroba wpływa w obiegu kontrolnym (z medycyny chińskiej) na pracę trzustki (i śledziony). Jeśli nie sięgniemy po zastrzyki z syntetycznej insuliny. UŜywamy płynu w mieszance: 1. blokując je. materialne. ale nadal będziemy zachowywać urazy i nienawiść. Ŝarłoczność nowotworu powróci — tak natura chroni duchowe istnienie. oczyszczamy organizm przez wykonywanie lewatyw. Najbardziej odpowiednim zestawem są soki z marchwi i buraka w proporcji 1:1. Najwięcej toksyn gromadzi się w jelicie grubym. poświęcając istnienie fizyczne. która soki uczyni ciepłymi. Nowotwór to zatrucie organizmu własnymi toksynami. jęczmienną oraz ryŜ. nie jest uczciwe. i zdrowie powróci. co nas zŜera. a leczenie to intensywne. choroba mnie nie pokona. CUKRZYCA OdróŜniamy cukrzycę zwaną starczą. Ukrywanie to pozbawienie szansy na ratunek. niekiedy nadmiernym odŜywianiem. wątpliwości. które przyjmujemy około 2 litrów dziennie. a organizm na wykonanie programu uruchomi siły. jak opracowuje się program dla komputera. Strach. lękiem. w tym chorobę nowotworową. Ziemniaki tylko pieczone w łupinach. miejsca i zaawansowania choroby — to my będziemy walczyć z chorobą i by tak groźnego wroga pokonać. Powinniśmy wiedzieć o stanie zdrowia. nienawiść. Chory ustrój to ustrój zatruty niewłaściwym. Tłumaczy się tym. Ŝe wątroba jest siedliskiem emocji i silny wstrząs zablokował naturalną harmonię. 3 lub 4 łyŜki soku wyciśniętego z cytryn i 1 szklankę soku z czerwonych buraków. co cztery godziny w ciągu dnia i raz w nocy (01 . Jedną z form kuracji jest usuwanie trucizn przez lewatywy. kiedy to osłabiona Ŝyciem trzustka nie pracuje juŜ intensywnie i nie produkuje wystarczającej ilości insuliny. gdy zagroŜenie istnieje tu i teraz. W miarę postępującego oczyszczania ilość zabiegów stopniowo zmniejszamy. mamy szanse przywrócenia równowagi energetycznej wewnątrz ustroju.

w której kasza była moczona. by kości stanowiły nadal silną konstrukcję. — Pić sok z korzenia pietruszki lub wywar — pić sok z pół kg selerów lub wywar — pić sok: marchew. Powróćmy zatem do pokarmów prostych. — Zetrzeć obraną cebulę i wycisnąć sok. olej roślinny tłoczony na zimno. Samoleczenie z cukrzycy wymaga radykalnej zmiany sposobu odŜywiania. mało przetworzonych. Gotować pod przykryciem często mieszając. Zdrowy organizm jest wolny od schorzeń. Owinąć w ręcznik i odstawić na 3 godziny. OSTEOPOROZA Osteoporozą określa się zjawisko ubytku wapnia w kościach — dziurawienie konstrukcji kostnej. Lekarstwem jest wywar i groch. takich jak mleko zsiadłe z wiejskiego niepasteryzowanego mleka. naturalnych. Przelać do butelki i zakorkować. chłodnym miejscu. a następnie w koc lub wkładamy pod kołdrę. Przed spoŜyciem dodać nieco masła lub oleju wytłaczanego na zimno. jęczmienna. jak przywrócić ład w organizmie. Spróbujmy równieŜ włączyć do leczenia podane recepty. Ugotować ryŜ i połączyć z pokrojonymi Ŝołądkami. w ciemnym. kukurydziana. czosnek i imbir. ryŜ lub owies. które w ostatnich dziesięcioleciach zmieniło się radykalnie na zgubę człowieka. 65 . fasola strączkowa. gdzie istotą jest oczyszczenie. SpoŜywać 1 raz dziennie. SpoŜywać na ciepło. Powinniśmy jeść świeŜe lub suszone owoce rodzime.miarę postępującego odtruwania. Przyjmować po pół szklanki dziennie. Gotujemy je nieco inaczej niŜ w kuchni tradycyjnej. Mieszać sok z miodem w proporcji 1:1. Czas gotowania 15 minut. Kasze stanowić powinny 1/3 wszystkich pokarmów. kapusta (proporcja 6:4:3:3) — pić sok z marchwi ze szpinakiem — pić kompot z suszonych śliwek — szklankę owsa zalać 6 szklankami wrzącej wody. przed kaŜdym posiłkiem. Wywar naleŜy przecedzić. musimy poznać przyczynę. — Gotować groch w strąkach przez 20 minut. po czym zachować miesięczną przerwę. wymieszamy. po czym wsypujemy drobno pokrojoną cebulę. Odstawić na 45 minut do schłodzenia. — Zaparzyć 10 liści laurowych w 3 szklankach wrzątku. sałata."Przechowywać nie dłuŜej niŜ 2 doby. Czas gotowania 3 do 5 minut. Jeśli dotknęła nas osteoporoza. ale czy zdrowa? śYWNOŚĆ LEKIEM Podstawą poŜywienia powinna być codziennie spoŜywana kasza gryczana. miód. W starych metodach leczenia nie moŜna odnaleźć wiedzy. zamiast przetwarzanych jogurtów czy kefirów. a dodana drobno posiekana cebula wzbogaciła ją w olejki eteryczne. Przyczyną zachorowania była często niewłaściwa dieta. — Ugotować pół kg Ŝołądków z prosięcia (na pół miękko). Przykryć. Kurację wznawiamy. soki z owoców i warzyw pozyskiwane w domu. orzechy. wyciągnąć wnioski. śywność przetwarzana metodami przemysłowymi jest wygodna. Owijamy w papier i ręczniki. Jest to problem współczesnego człowieka. powrócić do starych. pokroić na małe kawałeczki. Przechowywać w zamkniętym słoiki. by nastąpiło odparowanie. Kuracja trwa 3 miesiące. Dla przykładu: kaszę gryczaną płuczemy i moczymy przez noc w małej ilości zimnej wody (jak fasolę). Tak przyrządzona kasza zachowuje energię Ŝycia (była krótko gotowana). Przyczyna tkwi w odŜywianiu. po pół szklanki. Kuracja trwa 2 tygodnie. które są niezastąpionym lekiem w leczeniu naturalnym. Dodać cebulę. regenerowanie i wzmacnianie ustroju — nie zajmując się chorobą i jej objawami. Gotujemy w tej samej wodzie. Masło wiejskie bez soli dodawanej w produkcji przemysłowej.

Tkankę kostną odbudowuje wapń znajdujący się w I grupie Ŝywnościowej. a zadaniem wapnia jest neutralizacja kwasów. sięgają po zapas wapnia znajdujący się w kościach i zębach — zjadamy własne kości. wówczas mechanizmy tkwiące w ustroju. które organizm zakwaszają. Korygując dotychczasową dietę. Częściej tworzy kamienie Ŝółciowe. co Ŝyje. Kuchnia spowodowała schorzenia i kuchnia pozostaje apteką. pozostawiając dziury. tłuszcze. sery. które wymagają do trawienia współudziału duŜej ilości wapnia. Jeśli w organizmie znajdzie się zbyt mała ilość wapnia. Dostarczycielem wapnia są produkty Ŝywnościowe. nerkowe i guzki artretyczne. Dieta współczesnego człowieka bogata jest w mięso. Leczenie dietą polegać będzie na zwiększonym spoŜyciu produktów z grupy I i ograniczeniu pokarmów mięsnych i słodkich. cukier. W kaŜdym dniu część tkanek kostnych zanika. W kaŜdej chwili we wszechświecie coś zamiera i rodzi się od nowa. Do I grupy zaliczamy: — warzywa i owoce (szczególnie w skórkach) — świeŜe soki owocowo—warzywne (ze skórkami) — jajka — owies — otręby zbóŜ — orzechy — miód — świeŜe wiejskie mleko Do II grupy zaliczamy: — produkty rafinowane — produkty pasteryzowane — oczyszczone przetwory (białe pieczywo) — mleko i woda gotowane — przetwory mleczne — produkty gotowane i smaŜone — syntetyczny wapń w tabletkach Wapń z produktów Ŝywnościowych grupy II. przy tym brak witamin D i C. Wszystko. 66 . Mądrość Natury ustanowiła. Ŝe kości są magazynem wapnia i fosforu dla całego organizmu.prostych metod odŜywiania. OdróŜnia się przy tym wapń łatwo przyswajalny przez kości (I grupa produktów) i wapń trudno przyswajalny (II grupa produktów). a na ich miejsce tworzą się nowe. Poznajmy zatem mechanizm powstawania osteoporozy. trafia w niewielkich ilościach do odbudowy kości. skorzystajmy z tabeli. jest cząstką wszechświata i czyni to samo. nie moŜna zneutralizować toksyn powstałych w procesie trawienia.

Jeśli od razu nie uda się nam przestawić 67 . Jeśli okazuje się nieskuteczne. Kojarzenie zatem węglowodanów i potraw białkowych nadmiernie eksploatuje energię Ŝołądka i jelit. poniewaŜ węglowodany trawione są przez enzym zasadowy. a białko przez enzym kwaśny.Tabela 4. Podejmując samoleczenie Ŝywnością musimy pamiętać o prawidłowości łączenia ze sobą pewnych produktów i odrzucanie innych skojarzeń. Hipokrates pozostawił po sobie 25 ksiąg medycznych. potem zjedzmy surówkę. sięgają po zioła. a następnie posiłek zasadniczy. Podczas posiłku nie naleŜy nic pić. Tabela 5. Gdy i te nie odnoszą skutku. Korygując dotychczasową dietę skorzystajmy z tabeli. W takim zestawie enzymy neutralizują się nawzajem. z tego 4 poświęcił leczeniu poŜywieniem. białko natomiast pozostaje w Ŝołądku około 4 godzin. Leczenie schorzeń dietą znane było juŜ w staroŜytności. Grupa I produkty białkowe mięso ryba jaja rosoły bakłaŜany fasola orzechy słonecznik Grupa II Grupa III węglowodany pieczywo kasze ziemniaki cukier miód tłuszcze i inne smalec oleje margaryny zielenina owoce świeŜe owoce suszone warzywa (bez ziemniaków) soki jagody arbuzy wino wytrawne Grupy II i Grupy I i II moŜna kojarzyć III moŜna kojarzyć Nie wolno łączyć grupy I i III Przed posiłkiem podstawowym wypijmy najpierw sok. wywołując zaburzenia w trawieniu. Nie naleŜy spoŜywać równocześnie pokarmów białkowych i węglowodanów (dotychczas czynimy to codziennie). aby białko strawić. Węglowodany trawione są przez 20-10 minut. a organizm musi zuŜyć dodatkowe ilości kwaśnego enzymu. wykonują akupunkturę. Mikroelementy i witaminy znajdujące się w produktach wapń skórki warzyw i owoców otręby bób szpinak marchew rzepa sałata groszek mlecz seler jabłko wiśnie agrest poziomki fosfor zielony groszek szpinak orzechy owies bób Ŝyto jęczmień pszenica ogórki kapusta kalafior jabłka gruszka potas szpinak ogórki ziemniaki marchew cebula pietruszka szparagi magnez kapusta marchew sałata owies jęczmień pszenica szpinak pietruszka mlecz pokrzywa witamina C pomidory marchew sałata szpinak kapusta ziemniak buraki jabłka Ŝurawiny groszek porzeczka agrest maliny pietruszka pokrzywa witamina D pomidory marchew kapusta ziemniak rzepa buraki szpinak bób groch mlecz Pierwszym etapem terapii w medycynie chińskiej jest leczenie poprzez odŜywianie.

Zaleca się równieŜ przeprowadzać miesięczne kuracje (styczeń i listopad). Zanurzeni w arogancję zachodniej cywilizacji spróbujmy zrozumieć medycynę chińską. po pół szklanki — przez dłuŜszy czas. Pijemy 3 razy dziennie w dowolnych porach. w tym czasie równieŜ budzimy się. Zmielić w młynku do kawy. SCHORZENIA WĄTROBY Kiedy polska medycyna ludowa powstawała. sposoby leczenia Indian czy wiedzę znachorów Rosji — przyjmijmy z szacunkiem. Oczyszczanie wątroby — pić soki ze świeŜych warzyw: marchew. leŜąc na prawym boku. NaleŜy wówczas smarować stopy sokiem z cytryny (rano i wieczorem). świadczy to. Zabieg powtarzamy przez kolejne 5 dni. Ŝe wątroba jest nadmiernie rozgrzana przez długotrwałe stresy lub nadmierne spoŜywanie alkoholu. Wcześniej wykonać lewatywę. w okresie maksimum energetycznego wątroby. Pijemy rano i wieczorem. AYURVEDĘ (medycyna indyjska). zadziwiające do dziś mądrości. najczęściej zdarza się w nocy między godziną 01 do 03. Odsączyć i pozostawić do wyschnięcia. Zapotrzebowanie dzienne około 1 grama. Pić wieczorem. seler. większe doświadczenie. MoŜemy spoŜywać je razem z sokiem z cytryny lub sproszkowane dodawać do potraw. Sok musi być wchłonięty w stopy. 68 . Zalać wrzątkiem skorupki. Sok z liści rzepy Cierpiącym na rozmiękczenie kości i zębów zaleca się picie soku z liści rzepy. Wychładzanie wątroby Gdy odczuwamy w nogach skurcze (w szczególnie łydkach). kuracja trwa pół roku — zmieszać sok z kiszonej kapusty z sokiem pomidorowym (1:1) i pić 3 razy dziennie.przyzwyczajeń. Podczas kuracji odczuwać moŜemy dyskomfort w stawach — świadczyć będzie o prawidłowo przebiegającym oczyszczaniu. marchwi (1:1:3). mleczu. do 2 gram dziennie. łąk. Kuracja zahamuje osteoporozę i uwolni układ kostny z bolesnych dolegliwości. MoŜe zatem uzupełniać wapń przyswajalny. których organizm domaga się w alkoholu. Sok uzyskamy w sokowirówce. Najwłaściwszą będzie mieszanka soku z liści o składzie: liście rzepy. Kładziemy się do łóŜka. inne narody i kultury miały wiedzę bardziej bogatą. gdzie przyjmować będziemy podwójną dawkę skorupek. pól. Ból wątroby Przy bolącej i opuchniętej wątrobie naleŜy wymieszać oliwę z oliwek (1/4 szklanki) i sok z grejpfruta (1/4 szklanki). PomoŜemy przy tym osobom. Kuracja trwa 2 tygodnie. MoŜemy wspomagać leczenie kąpielami z odwaru siana i zimną wodą. Nie naleŜy go wyciera i osuszać. maksymalnie do 30 gram (nie przedawkować!). czyńmy to stopniowo. pozostawić na 5 minut. pietruszka — pić herbatę z wąsów kukurydzy. Wapń ze skorupki jajka Skorupka jajka przypomina swym składem kości i zęby. czerpiąc wiedzę i leki z lasów. Oczyszczanie organizmu sokiem z rzepy Na całą kurację zuŜywa się 10 kg czarnej rzepy. 2 godziny po jedzeniu.

SCHORZENIA SERCA Arytmia — pół szklanki otartej skórki z cytryny — pół szklanki miodu — 10 sztuk zmielonych jąder z pestek moreli Składniki mieszamy. a pozostałość na sicie miksujemy.Regenerowanie wątroby Dwie szklanki drobno pokrojonych gałązek aloesu i 4 szklanki miodu gotujemy pod przykryciem w wysokim naczyniu emaliowanym (najlepiej w bańce po mleku) przez 14 godzin. powoduje usztywnienie ciała lub wygina je w łuk do tyłu. w którym przez cały czas wrze woda. MoŜemy owinąć dodatkowo w koc lub włoŜyć pod kołdrę. ale nie dłuŜej niŜ przez 2 dni. Z rozgotowanej pszenicy wyciskać białe. 69 . Przecedzić. pod przykryciem. Mleczko pszeniczne ma równieŜ właściwości wzmacniające organizm. po 1 łyŜce. Dzienna dawka (łącznie) to jedna szklanka przyjmowana podczas posiłków. Pozostawić na 24 godziny. Owinąć szczelnie w kilka warstw papieru lub ręczników. Leczenie mleczkiem pszenicznym Do 14 szklanek gotującej się wody dodać 1 szklankę opłukanej pszenicy. Podczas gotowania bańka znajdzie się w innym garnku. Przecedzamy przez sito plastikowe lub emaliowany durszlak. Gotować przez 4 godziny. Pomaga alkoholikom i chorym na padaczkę. Tak przygotowany lek przyjmujemy ściśle według załączonej tabeli. MoŜemy gotować z przerwami. które odświeŜa i wychładza wątrobę. Lek zregeneruje wątrobę po przebytej Ŝółtaczce i po wieloletnich dolegliwościach. Dzień 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 rano 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Ilość leku podana jest w łyŜeczkach południe 3 wieczór 4 1 1 1 2 2 przerwa w leczeniu 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 przerwa w leczeniu - Po 6 tygodniach kuracji. konwulsje. zastosować 1 tydzień przerwy w leczeniu i podjąć ponownie. Stosować. przed posiłkiem Lek w dusznicy bolesnej Wsypujemy do garnka 5 łyŜek owoców głogu i zalać 5 szklankami wrzątku. Tabela 6. gdy nadmiernie rozgrzana wątroba wywołuje drgawki. Przyjmujemy rano i wieczorem. lepkie mleko. na małym ogniu. Sok wstawić do lodówki. Przykryć.

leczy kaszel i duszność. Taka kuracja obniŜa ciśnienie krwi. — Gotujemy jęczmień z imbirem. Gdy namokną. Ŝe rankiem będziemy wyspani i wypoczęci. Usuwa śluz. Inhalacje przeprowadzamy przed snem. wzmacnia siły obronne organizmu. w okolicy serca naleŜy pić sok z porów. Rosa poranna od wieków wspomagała naturalne leczenie. powolny powinien być równieŜ wydech. Obrzęki — Obrzęki spowodowane zastojem śluzu usuwa wywar sporządzony z 10 gram skórek mandarynek. — Zielone. Zachować kolejność. Wskazany jest równieŜ w chorobie reumatycznej i zaburzeniach układu moczowego. Pijemy codziennie 3 do 4 łyŜeczek. Przelać do butelki. — RyŜ gotowany do konsystencji mleka oczyszcza kanały przepływu energii. pomaga w cukrzycy. W następnych zabiegach ilość wdechów stopniowo zwiększać. nadal w nich pozostać. Przechowywać w lodówce. KATAR śOŁĄDKA Sposób I: Pić nasiona gorczycy z wodą. Tak przygotowana kawa poprawia równieŜ jakość krwi. przez okres 3 do 4 miesięcy. Starcza na około 2 miesiące. do granic rozsądku. Wlać do 2 litrowego termosu. Uzupełnić wrzącą wodą. Owinąć słój ciemnym papierem i przez 7 dni przechowywać w lodówce. Pić 3 razy dziennie po 1 łyŜce. Wdech powinien być powolny i głęboki. Koniecznie gotowana. Odchudza. Wymieszać. odmładza. raz lewą. Dodać 1 kg miodu i 10 duŜych główek czosnku (miazgi). Wymieszać z 2 szklankami miodu. Inhalacja kroplami walerianowymi Wdychamy zapach kropli waleriana (zakupione w aptece). Zaczynamy od 1 ziarenka i codziennie zwiększamy o 1. Stosujemy 4 miesiące przerwy i moŜemy kurację powtórzyć. O dobrze wykonanym zabiegu świadczyć będzie. który dodajemy na początku wrzenia. na pół godziny przed jedzeniem. Na wrzątek wsypać zmieloną kawę i gotować 2 minuty. Wycisnąć sok. ObniŜenie cholesterolu — Zalać wrzątkiem 10 cytryn i pozostawić na 10-15 minut. Wdychamy naprzemiennie. Odstawić na 24 godziny. Na początku ilość oddechów od 3 do 5. niedojrzałe orzechy włoskie kroimy i zalewamy oliwą z oliwek. Nadciśnienie tętnicze — pić sok z korzenia pietruszki lub wywar — spoŜywać nasiona słonecznika z dodatkiem selera Niedociśnienie tętnicze Przy zbyt niskim ciśnieniu stosownym lekiem jest kawa naturalna. aŜ 70 . MoŜna dodać nieco miodu. Smarujemy Ŝyły. usuwa toksyny. aŜ do wyschnięcia. Przecedzić. uspokaja. Rozszerzanie Ŝył — Chodzić w bawełnianych skarpetkach po porannej rosie. — Zemleć 1 szklankę nasion kopru włoskiego i 2 łyŜki korzenia kozłka lekarskiego. leczy bezsenność. — Sok z surowych selerów lub wywar z selerów usuwa śluz. raz stroną prawą. a następnie rumu.Ból w klatce piersiowej Gdy pojawia się przeszywający ból w klatce piersiowej.

odrobina soli. Po 2 godzinach przyjąć środek przeczyszczający (sól gorzka lub olej rycynowy). Zalać wrzątkiem. Pić na czczo. czy w kale nie ma członów tasiemca. 71 . likwiduje stan zapalny. Śniadanie moŜemy spoŜyć dopiero po 15 minutach. Śniadanie spoŜyć po 5 godzinach. W pierwszym miesiącu kuracji zjadamy codziennie 2 jabłka. Lekko przestudzony napar pijemy. Usuwa gazy. Wymieszać i wypić. Następnie codziennie zmniejszamy. wzmacnia trawienie. Odbijanie Najlepszym lekarstwem na uporczywe odbijanie się jest kozie mleko. W miesiącu drugim 3 razy w tygodniu. SpoŜywamy na czczo. Nasypać do 1/5 części szklanki. Zabieg powtórzyć po 2 dniach. Wymioty Aby uzupełnić płyny ustrojowe po silnych wymiotach. naleŜy co 15 minut pić osoloną wodę na zmianę z sokiem wyciśniętym z pomarańczy. Zjeść na czczo. Usuwa przeziębienie. aŜ dojdziemy do jednego ziarenka. Sposób II: Zetrzeć 2 jabłka (bez skóry) i zjeść wcześnie rano. Sposób III: Przyjąć 15 kropli laurowych na ciepłą wodę. Bóle Ŝołądka Pić naleŜy po 1 szklance soku z surowego ziemniaka. czyści krew. Oczyszczenie z toksyn układu pokarmowego 1 łyŜeczka herbaty (najlepiej zielonej). dodać 2 łyŜki śmietanki lub mleka i 1 łyŜeczkę soli kamiennej. kłącze słodkiej paproci. Czkawka Sposób I: Wypić kilka łyków zimnej wody Sposób II: Powstrzymać jak najdłuŜej powietrze w płucach. rozpuszczona w ciepłej wodzie. oznacza to. usuwa zaparcie i nalot na języku. Napar z rodzynek Rodzynki umyć. W trzecim miesiącu — 1 raz w tygodniu.dojdziemy do 20. Nudności w okresie ciąŜy likwiduje grejpfrut. Zalać 1 szklanką wrzątku. Siedem ziaren czarnego pieprzu zgnieść i dodać do 1 małej łyŜeczki miodu. odstawić na 10 minut. Ŝe tasiemiec został zatruty i wydalony. niestrawność Ćwierć małej łyŜeczki imbiru. odstawić do zaparzenia. Następnie zjeść śledzia z cebulą w oliwie. Likwiduje zatrucie pokarmowe. gazy. Nudności NaleŜy pić gorące mleko z dodatkiem czosnku i imbiru. Po trzecim zabiegu sprawdzić. usuwa nadmierną ilość gazów. Napar z rodzynek przeczyszcza jelita. Jeśli nie spostrzeŜemy Ŝadnych sensacji przy trawieniu. Najwłaściwszą do leczenia jest odmiana „reneta". rano i wieczorem przez miesiąc. TASIEMIEC Rozetrzeć 10 dkg wyłuskanych pestek z dyni i 10 dkg borówek — brusznicy. Zalecane jest by podczas kuracji pić kłącze rzewienia. kłącze kozłka.

KaŜdego ranka spoŜywać je na czczo. gdzie wiekiem osłabiony organizm. Często wskazuje się. Wymieszać je i wsypać 1 łyŜkę mieszanki na szklankę wrzącej wody — gotować 10 do 15 minut. przegotowanej wody. Pić rano i wieczorem. nie ma juŜ sił sprawnie wydalać — wspomaganie zawsze będzie nam potrzebne. Wystarczy. biorąc na 1 szklankę siemienia 0. NaleŜy stosować kilkudniowe przerwy. Brak tej równowagi z sferze 72 . musimy przebudować siebie mentalnie. Pić na czczo i wieczorem przed snem. Naturalne środki przeczyszczające Najprostszym. Napój z suszonych śliwek Kilka suszonych śliwek zalać wieczorem przegotowaną zimną wodą. Znawcy wschodniej wiedzy podają. Napój z cebuli Cebule obrać. WaŜne jest zastanowienie się. ich uczucia przenoszone są na ciało fizyczne — równieŜ zatrzymują. Pić rano i wieczorem. tyle oddajemy ile otrzymaliśmy lub inaczej tyle otrzymujemy ile oddaliśmy. jaka jest przyczyna uporczywych zaparć. niewielką filiŜankę. Ŝe zaparcia mają często podłoŜe psychiczne. przed jedzeniem. przegotowanej wody. skutecznym sposobem na regulacje stolca jest codzienne wypijanie na czczo 1 lub 2 szklanek ciepłej. którzy chcą wszystko zatrzymać dla siebie. Ŝe w leczeniu antybiotykami wyniszczyliśmy florę bakteryjną jelita grubego. by organizm nie przyzwyczaił się do ciągłego wspomagania. z ciepłym mlekiem. w sferze materialnej i emocjonalnej. Osobnicy. Napój ze słodkich migdałów Kilka migdałów potłuc na drobno. pokroić i rozgotować w 1 szklance wody. by rozmiękły. zalać szklanką zimnej. liść mięty. korę kruszyny. Przyjmować 2 razy dziennie. Siemię lniane z cukrem W młynku do kawy zemleć siemię lniane z cukrem. Inne środki Poleca się równieŜ: — wywar z owsa (gotowany) — sok z rzodkwi — sok z kiszonek kapusty (lekko podgrzany) — zsiadłe mleko — kompot z suszonych jabłek lub wiśni — sok z kiszonych ogórków (po miesiącu kiszenia) — sok z kapusty z droŜdŜami — napar z kory kruszyny — lewatywy Wypróbujmy. przed jedzeniem po 1 kieliszku.2 szklanki cukru. Chińczycy mówią o konieczności zachowania równowagi. wypróbowanym. Odcedzić. Odstawić na 15 minut. W tym przypadku środki będą mało skuteczne. Pić wolno. Ŝe weźmiemy 4 z wymienionych składników. Często obstrukcja pojawia się u osób starszych. który z podanych środków zadziała najbardziej skutecznie na nasz organizm. po jej odbudowaniu drobnoustroje podejmą pracę i przywrócą sprawność wydalania. MoŜe być ich wiele. kwiat wrotycza.nasienie czarnuszki. po łyŜce.

W czasie biegunki przyjmować 4 razy dziennie. PodraŜnienie pęcherza moczowego Przy skłonnościach do częstego moczenia się zalecane jest spoŜywanie herbatki z wąsów kukurydzy lub z ogonków czereśni albo wiśni. wyjąć z nich przegródki oddzielające poszczególne części jąder. emocjonalnej. Metoda ta zalecana jest wówczas. trudny do wydalenia. nie częściej niŜ 2 razy dziennie. Radykalny środek w biegunce (biegunka ostra. by mieć pewność. Dla dorosłych po 1 szklance. Pić po pół szklanki co 2 godziny. Jest to silny lek. gdy Ŝycie chorego jest zagroŜone. KaŜdy organizm jest inny. Roztwór powinien być róŜowy. Sposób II: Młode. Taki wywar wskazany jest równieŜ dla dorosłych. pod przykryciem. Przegródki zalać 300 gramami spirytusu i odstawić na 3 dni. Dla zachowania bezpieczeństwa po rozpuszczeniu się kryształków przelać w spokojny sposób do innego naczynia. po pół filiŜanki. gdy podajemy dorosłym. gdy podajemy dzieciom. gdy długotrwała biegunka wyniszczyła naturalną ochronę jelit — odbuduje osłonę. co 2 godziny. ciepłozimno) upatruje. BIEGUNKI Biegunki u dzieci FiliŜankę ryŜu zalać 7 filiŜankami wody i gotować na małym ogniu. inne zaistniały przyczyny. po 6 do 10 kropli na kieliszek ciepłej wody. SCHORZENIA NEREK Siemię lniane Jedną łyŜeczkę siemienia zagotować w 1 szklance wody. Wskazane jest wykonywanie równieŜ lewatywy z tego roztworu. dla dzieci mniej — odpowiednio do wieku i wagi ciała. Herbata z czarnych jagód Suszone czarne jagody zaparzyć jak herbatę i pić. natychmiast przerwać podawanie nalewki. SpoŜywać nie więcej niŜ 2 łyŜeczki jednorazowo. blado róŜowy. przez serię prób i obserwacji organizmu. Przecedzić przez sitko. Stosować tylko w okresie biegunki. wówczas wysycha naturalna wilgoć a kał staje się suchy. MoŜemy rozcieńczyć wodą i dla poprawy smaku dodać sok z cytryny. W okresie podraŜnienia pić kilka razy dziennie. Podawać ciepły wywar do picia. który moŜe wywołać odwrotność — zaparcie. przez 1 godzinę. są trudne do zrozumienia i leczenia. Ŝe zaparcia mogą być spowodowane nadmiarem gorąca w jelicie grubym. Środek z orzechów włoskich Sposób I: Rozłupać 20 dkg włoskich orzechów. Gdy biegunka ustanie. Medycyna chińska opierając się na konieczności równowagi (yang-yin. zielone orzechy włoskie pociąć na kawałki i zalać wódką. materialnej wywołuje schorzenia. które stanowią zagadkę. spieczony. czerwonka) Dwa kryształki nadmanganianu potasu rozpuścić w 2 szklankach wody. Wódkę naleŜy wlać do pełna. Sami musimy przyczynę odnaleźć.duchowej. Ŝe niedostatecznie rozpuszczone kryształki nie zostaną przypadkowo spoŜyte. 73 . Według tej metody pomaga jedno lub dwa spoŜycia. Pić rano i wieczorem. Butelka lub słój z zakrętką powinien być wypełniony w 3/4 objętości.

ale nadal musimy głodować. Utrudnione oddawanie moczu Gotować 100 gram jęczmienia w 2 filiŜankach wody. Podczas ogrzewania połowa mleka powinna wyparować. Po 15 minutach od wypicia oliwy i soku. które powstrzymywać naleŜy poprzez połoŜenie się do łóŜka i ssanie plasterka cytryny. Pić 3 razy dziennie. Kamienie ulegają rozpuszczeniu w pęcherzyku Ŝółciowym. Nie naleŜy pić wody. Jedną filiŜankę mleka zmieszać z 4 filiŜankami przegotowanej wody. aŜ będzie gęsty jak syrop. Rozgrzewający okład z imbiru Wsypać na wrzątek sproszkowany imbir i krótko pogotować. Wywar pić 3 razy dziennie przed posiłkiem. Po upływie doby powtórzyć to samo. Wychłodzenie nerek W nerwobólach lędźwiowych i przy uczuciu chłodu w okolicy nerek spoŜywać smaŜone pory z orzechami na oleju sezamowym. dopóki wszystkie kamienie nie ulegną wydaleniu. aŜ do zmniejszenia się płynu o 1/3 objętości. Wykonać lewatywę. Sezam daje siłę. wzmacnia ogień trawienny i inteligencję. Zetrzeć na drobnej tarce i nadal gotować w tym samym wywarze. Leczy układ moczowy. codziennie zwiększając. na pół godziny przed jedzeniem. Sposób III: Przygotować alkoholową nalewkę z korzenia czarnego bzu. W godzinę po lewatywie wypić 1 szklankę oliwy z oliwek i zaraz po tym 1 szklankę soku z grejpfruta. Kuracja trwa niekiedy do 7 dni. Zdjęcia rentgenowskie powinniśmy wykonać przed i po kuracji — przedstawią skutek leczenia. Dzieciom podajemy w mniejszych ilościach. 74 . Dodać 50 gram soku z imbiru i 50 gram miodu. Dawkę codziennie zwiększać. MoŜemy równieŜ stosować na brzuch przy wzdęciach. Obserwować reakcje organizmu. Musimy obserwować. Zwykle powstają nudności.Puchlina wodna Sposób I: Zalać wiejskim mlekiem 0. po 3 — 4 szklanki. Wkładać kawałek tkaniny z naturalnego włókna. Sposoby na rozpuszczenie kamieni w nerkach w wątrobie i pęcherzyku Ŝółciowym Sposób I: Głodować przez 1 dobę. Oczyszczenie nerek Wykonywać leczenie przy pełni księŜyca. Sposób III: Pić oliwę z oliwek. Sposób II: Ugotować buraki w łupinach. Jest to silnie moczopędny lek. Po odcieknięciu nakładać na bolące miejsca. Wstawić do niezbyt gorącego piekarnika. Przecedzić. Pić co godzinę po 2 łyŜki. Stosować. Po następnych 15 minutach moŜemy napić się wody. Mleko powinno zagotować się ale nie powinno wykipieć.8 kg korzenia pietruszki. wypić półtorej szklanki wywaru z ziół przeczyszczających lub sok z buraków albo ze szpinaku. dodać miodu. gdy odczuwamy chłód w lędźwiach. Pijemy dwa razy dziennie. Przykrywać suchym kawałkiem flaneli. zaczynając od pół łyŜeczki do pełnej szklanki. pośladkach i okolicy kostek u nóg. Zaczynać pić od małych ilości. czy kamienie zostają wydalane. Kuracja trwa około 3 tygodni. Sposób II: Zjadać duŜe ilości rzeŜuchy. by nasączyć roztworem. Odcedzić. NaleŜy nadal kontynuować kuracje i głodówkę. MoŜna pić jedynie wodę.

Lek na liszaje. Jeśli mimo starań wystąpią wymioty.Sposób IV: Wydalanie kamieni Ŝółciowych w ciągu 1 doby: Przygotować 1 litr oliwy z oliwek i 1 litr soku z cytryn (odcedzony). w obawie przed duchowym bólem. to i tak. kawę. Kuracje rozpoczynać o godzinie 1900. herbatę. Po tym wypijamy pozostałą część soku cytrynowego. w godzinę po zakończeniu ostatniej porcji. W tej kuracji naleŜy bezwzględnie przestrzegać receptury i wykonywać z dokładnością do 1 minuty. wodę. MoŜemy pić soki. Kiedy oczyścimy ustrój z toksyn. są tylko sygnałem zatrutego organizmu. O godzinie 1900 przyjmujemy 4 łyŜki oliwy z oliwek i 1 łyŜkę soku. wrzody. czyraki. JeŜeli przykre doznania uwolnimy z podświadomości. Ŝe schorzenia na skórze. schorzenia skóry Wszelkie schorzenia skóry. Sposób V: Usuwanie kamieni i piasku z nerek i pęcherzyka Ŝółciowego. pijąc tylko sok. Jeśli nie pojawia się w tych dniach wypróŜnienie musimy przyjąć codziennie ziołowe środki przeczyszczające. pozbywamy się skutecznie kamieni. Najlepiej wykonać zdjęcia rentgenowskie przed i po kuracji. SCHORZENIA SKÓRY Medycyna Wschodu wyjaśnia. wciąŜ istnieją powroty? Dawna naturalna medycyna podobnie jak współczesna oficjalna leczyła schorzenia skóry maściami. co 15 minut wypijać porcje oliwy i soku. Przez 12 godzin poprzedzających kuracje nie naleŜy nic jeść ani pić mleka. schorzenia skóry znikną same. Przy stanie zapalnym pęcherzyka Ŝółciowego (nawet jeśli nie ma kamieni) pomocną jest równieŜ taka kuracja. przyjmując według podanych ilości i czasu: godzina 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 —spoŜywamy 240 gram soku z jabłek — 480 gram — 480 gram — 480 gram — 480 gram — 480 gram — 480 gram Musimy zachować zupełny post. Na ogół trzeciego dnia kuracji. Drugiego dnia — postępujemy tak samo. Ŝe niegdyś byliśmy emocjonalnie zranieni i jak skorupą odgradzamy się od świata. WaŜne jest. Gdy dokładnie przeprowadzimy kuracje. Trzeciego dnia — godzina 800 wypić 480 gram soku jabłkowego. Sok z jabłek jest wyłącznym poŜywieniem przez 2 dni. znanym w Ameryce Łacińskiej — stosowanym prze Indian. Składniki (w takiej samej ilości) 75 . moŜemy połoŜyć się do łóŜka. Dokładnie co kaŜde następne 15 minut wypijamy 4 łyŜki oliwy i 1 łyŜkę soku. by przekonać się czy zeszły wszystkie kamienie. sokiem jabłkowym i oliwą. schorzenia skóry znikną same. aŜ wypijemy całą litrową butelkę oliwy. Podaje się niekiedy. Pozostawiono po sobie recepty. MoŜe dlatego leczenie jest trudne. Musimy wypić cały litr oliwy — jest to waŜne. Koniecznie musimy mieć przed sobą zegar. Po pół godziny (830) wypić 120 gram oliwy z oliwek i zaraz potem wypić 1 szklanką zmieszanego z wodą soku jabłkowego. kamienie będą wydalane bezboleśnie. JeŜeli odczuwamy osłabienie. w tym określane „krokodyla skórą" spróbujmy leczyć tak zwanym „białym plastrem". by ściśle przestrzegać ilości soku i czasu przyjmowania.

Jako pierwszy roztapiamy wosk pszczeli i cały czas mieszamy. Kalafonie mielemy na proszek i przesiewamy przez gęste sito. Podobne leczenie prowadzić przy egzemie skóry. Wyjąć Ŝółtka i podgrzewać je kolejno nad płomieniem świecy. Leczenie egzemy Sposób I: Maść do leczenia egzemy uzyskamy z liści szczawiu. Zmieniać dwukrotnie w ciągu dnia. Okład zmieniać co 2 dni. Co 2 dni wymieniać okład na świeŜy. by okład z białego plastra wymieniać co 5 lub 6 dni. naleŜy pod łóŜkiem chorego stawiać miskę z zimną wodą. Garnek wstawić do piekarnika nagrzanego do 150°C. rano i wieczorem (podczas posiłku) przez 2 miesiące. KaŜda kropla jest cennym lekarstwem. pojawi się sam na powierzchni i będzie łatwy do zdjęcia gazikiem. Raz w tygodniu. aŜ do wyleczenia. Chwytanie kropli jest dość trudne. Sposób II: Ugotować jajka na twardo. Smarować bezpośrednio na skórę lub robić okład pod ceratkę. przyjmować po 1 łyŜeczce. dopóki nie stanie się plastyczna i jednorodna. Jeśli mamy zbyt wysuszoną skórę. Przy leczeniu czyraków i innych schorzeń skóry na ośmiokrotnie złoŜoną gazę nakładamy cienką warstwę białego plastra. Inny sposób to nawilŜanie miejsc zmienionych liszajem „wodą okienną" — woda. wykonując nacieranie przez 15 minut. Leczenie „krokodylej skóry" wymaga. dlaczego sposób ten jest skuteczny. Wsypujemy proszek kalafonii (cały czas mieszając). świeŜa. po umyciu głowy nacierać garścią soli kuchennej. Łuszczyca skóry W łuszczycy skóry przyjmować po 2 łyŜeczki oleju kukurydzianego. Kiedy wszystkie składniki roztopią się i wymieszają ze sobą. Nie moŜna logicznie wytłumaczyć. OdleŜyny Aby u długo leŜących chorych nie powstawały odleŜyny. Ropnia z czyraków nie naleŜy wyciskać.— kalafonia sproszkowana — biały pszczeli wosk — wieprzowa słonina. Rozpuścić w garnku pól kilograma smalcu wieprzowego i dodać liście szczawiu. zdejmujemy z podgrzewania i nadal mieszamy zastygającą masę. niesolona Plaster przygotowujemy w łaźni wodnej (garnek ze składnikami wstawiamy do większego garnka w którym wrze woda). powodując łysienie. Liście umyć. Warstwę maści nanosić na lnianą tkaninę i nakładać na powierzchnie skóry dotkniętą egzemą. które wypływają z podgrzewanego Ŝółtka utrzymywanego na widelcu lub siatce. Liszaje nabyte od psów i kotów Znikają natychmiast. dodajemy i nadal mieszamy. Sposób III: Niekiedy pojawia się egzema głowy. aŜ skóra stanie się elastyczna. guzy i inne schorzenia skóry są krople. by leku nie tracić. osuszyć na ściereczce. Lekarstwem na egzemę. Słoninę kroimy na małe kosteczki. Ostatnim dodawanym składnikiem jest słonina. Zabieg powtarzać sześciokrotnie. Mocujemy opatrunek. Potem odstawić na 2 doby w chłodne miejsce. Suchy i mokry liszaj Znika jeśli posmarujemy go pianą z pyska zmęczonego biegiem konia. gdy nacieramy je rozciętymi na pół rodzynkami. 76 . Okład zmieniamy 2 razy dziennie. która powstaje na szybach przy zmianie pogody.

Rozmiękłe nakładać na oparzenia. miazga czosnku i cebuli nie powinna dotykać bezpośrednio do rany. MoŜe ta metoda uratuje kogoś przed amputacją. — Namoczyć nasiona lnu. lekko ranę oczyścił wyciskając zakaŜoną krew. Naturalne opatrunki — Rozciąć kawałek liścia aloesu i przyłoŜyć do rany. RównieŜ na myśl o wydzielaniu się śliny. Pod okładem pojawiają się pryszcze i małe wrzody. pęcherzycę. Pod wpływem zimna napłynie krew i przyniesie ze sobą Ŝycie dla zniszczonych mrozem tkanek. dobrze ze śliną wyrobioną na masę. 77 . Pudełko powinno być większe niŜ rana. Leczenie było skuteczne. Pasta: podsmaŜyć na patelni. Lama naciął noŜem czerniejące miejsce. Uzyskaną mieszankę. Silnie zainfekowane rany. Na skórze jaka (zwierzę) wykonał równieŜ nacięcie i upuścił z rany nieco krwi. Rana silnie zainfekowana (zakaŜenie krwi) W tej metodzie rana musi być otwarta. — ŚwieŜą pokrzywę majową ubić ściśle w słoju i zalać spirytusem. Gdy zaschnie. Krwią jaka wymazał ranę i jej okolice i przywiązał opatrunek. Krótko i bezpiecznie zagotować. Pryszcze moŜemy sterylnie przekłuwać. innych kultur znajdujemy opis wyleczania zakaŜenia krwi (gangreny) przez tybetańskiego lamę. świeŜo zabite). półpasiec. Jest to doskonały środek do przemywania ran i nasączenia okładów przykładanych na wrzody i inne schorzenia skóry. PrzyłoŜyć na odmroŜoną skórę. które skutecznie leczą nawet trudno gojące się rany. Utrzymać przez 10 godzin. bierzemy 2 części oliwy z oliwek i 1 część czystego pszczelego wosku. Ustawić na działanie słońca na 2 tygodnie. strupy i inne schorzenia skóry Znikną pod wpływem pasty. — odmroŜenia (sposób II): złoŜyć gazę w 4 warstwy i zanurzyć w wodzie zimnej (moŜna bardziej schłodzić lodem).Rany i skaleczenia Korzystając z doświadczeń naturalnych metod leczenia innych narodów. mieszając z duŜą ilością śliny. Maść z wosku i oliwy Do przygotowania maści. dopóki składniki nie staną się gęste jak pasta. Wszelkie małe i duŜe krosty. Okłady wykonywać dopóki pod nimi będą wciąŜ pojawiać się wrzody. Maść nakładać na przemyte rany. — Metoda rosyjska — porowate pudełko napełnić miazgą czosnku i cebuli. Czynnikiem leczącym są olejki eteryczne. — odmroŜenia: świeŜe odmroŜenia nacieramy lekko śniegiem. w zaleŜności od zainfekowania rany. aŜ kompres wyschnie. łuszczycę. — Na rany wrzodziejące. ropnie. co powoduje zwiększone wydzielanie się śliny. nakładamy grubą warstwą na rany. zwiększa się jej ilość. Powinna zagoić się po 6 godzinach. Na ranę i wokół niej nakładamy okład z plastra wątroby baraniej lub wołowej (zwierzę zdrowe. odmroŜenia. Zabieg powtarzał czterokrotnie. Dodać wiejskiego mleka i gotować. owinąć ciepłym szalem. Ręka chorego sczerniała. zmywać. — oparzenia: roztrzepać całe jajo i smarować poparzone miejsca. Wykonujemy językiem ruchy obrotowe w jamie ustnej. Zabieg powtarzać. Utrzymywać. NałoŜyć papier woskowany. Zmieniać okłady co godzinę lub dwie. czyraki nakładać pastę z podpieczonej cebuli lub podpieczonego czosnku. — skóra twarzy zniszczona słońcem i wiatrem: smarować Ŝółtkiem. Ŝujemy w ustach. nabrzmiała od zainfekowania rany. takie same ilości wieprzowego niesolonego smalcu i pszennej mąki. zmartwiałe tkanki Czarny Ŝytni chleb świeŜo upieczony i obficie posypany kamienną solą. Na całkowite wyleczenie potrzeba czterokrotnej zmiany opatrunku. Grubą warstwę nałoŜyć na gazę i umieścić na chore miejsce.

Wymieniać gdy tylko stygną. Mokre drewno podczas spalania dawać będzie duŜo dymu. — Recepta z Macedonii — naleŜy jeść duŜo cebuli. Przyspieszenie wzrostu u dziecka Surowe świeŜe jajko mieszać z 2 szklankami mleka. Dym jest lekarstwem w tej kuracji. Oparzenia — Przykładać plasterki owoców gruszy. kiedy gałęzie są jeszcze nasiąknięte. owinąć w 2 ręczniki i pozostawić na 10 minut. Podobną kuracje stosuje się dla cieląt. Wymieszać. Przy zbyt obfitych — pić po 1 łyŜce. Gotować w 2 litrach wody aŜ zmniejszy objętość do połowy. owinąć w gazę. Czyrak Smarować świeŜym Ŝółtkiem jaja. uszu. Korzeń piołunu (świeŜy lub suszony) kroić na kawałeczki i gotować. Przyjmować po pół filiŜanki 3 razy dziennie. Nakrywamy głowę i ciało kocami i wdychamy jak najwięcej dymu. Na filiŜankę wywaru zuŜywać połowę korzenia. Chorowite dzieci Na wiosnę kąpać dziecko w wywarze ze świeŜych liści włoskiego orzecha. — Pokroić cebulę na drobną kosteczkę i zasypać cukrem (1:1). Okład nałoŜyć na bolące miejsce. Kuracja trwa 10 dni. RÓśNE Zaburzenia w menstruacji Sposób I: Przy nieregularnych i zbyt obfitych miesiączkach. Okład zmieniać 3 razy dziennie. — Herbatę i nieco cukru zaparzyć w imbryku. kompresować. Sposób II: Recepta z Chin i Japonii. Rozpalamy ognisko. Przy słabych — pić 3 razy dziennie po łyŜce. co 2 godziny. Zwiększenie pokarmu u kobiet karmiących — NóŜki wieprzowe rozdrobnić na kawałki. Dodać śmietanki lub mleka. Gronkowiec złocisty Znachorzy Rosji przekazują bardzo oryginalną i jak twierdzą skuteczną metodę likwidującą w organizmie gronkowca złocistego. najlepiej zaraz po deszczu. 78 . zaparzyć 1 łyŜkę polnego skrzypu w 2 szklankach wody. Nadciągnięte mięśnie — Mięśnie nadciągnięte kompresować okładami z gorącego mleka.Skaleczenia skóry Zetrzeć surowego ziemniaka. Pić bulion w niewielkich porcjach kilka razy dziennie. Nie brońmy się gdy dym wnikał będzie do oczu. gardła. Pić 3 razy dziennie. — Wykonywać kompresy z soku buraka. przy pomocy dymu z mokrych gałęzi drewna brzozy. gdy miesiączka jest zbyt bolesna i obfita.

— Wyrzuca zaflegmienie: wymieszać sok z borówek z miodem (1:1). na noc do pochwy. Dodać nieco soku z bluszczyka i miodu.Obrzęk sutków w okresie połogu Przygotować wywar z 37 g suszonych mandarynek i 1 g lukrecji. Stosować na okłady. — Utrzeć Ŝółtko z cukrem (kogel — mogiel). po 1 szklance. Przecedzić i pić na gorąco 3 razy dziennie. tampon wyciągnąć. Pić 6 razy dziennie po łyŜce stołowej. Pić gorące przed snem. — Pociąć drobno 10 główek cebuli i 1 główkę czosnku. Lek powinien mieć konsystencję pasty. — Zdjąć tłuszcz z wieprzowych jelit. pić na czczo. MoŜna dosłodzić. Kaszel — Ugotować 1 szklankę mleka wiejskiego z 2 suszonymi figami. Wkładamy. 79 . Wpół godziny po posmarowaniu pastą. Przecier zagotować ze szklanką osłodzonej wody. po 1 łyŜeczce. Pić z gorącym mlekiem. zabezpieczając nitką. zamknięty (jeszcze nie rozwinięty) wyrwać z ziemi. Nitka musi zwisać. Cebulkę i część naziemną tulipana razem z kwiatem kroić ukośnie i ścierać na miazgę. Pić na ciepło. Pić na gorąco. MoŜe być przechowywany przez kilkanaście lat. Lekiem są olejki eteryczne. Łączyć z popiołem w proporcji 1:1. Gotować pod przykryciem. 2 razy dziennie. Spalić na popiół. Osłodzić miodem. Dwa dojrzałe banany przetrzeć przez sito. oczyścić i odciąć korzenie (są trujące). by moŜna rankiem. — ZmiaŜdŜyć czosnek i gotować z mlekiem. Przecedzić i ponownie zagotować. Koklusz — Stary sposób walki z kokluszem: zawiesić dziecku korale z ząbków czosnku. Dodać rumu. W tym czasie popijać herbatę z liści poziomek. śółty tulipan. co godzinę. Guzy na piersiach u kobiet — pasta Receptę pozostawili chińscy Ŝołnierze. Pić na gorąco. Pić często. Pasta słuŜyła im do usuwania odłamków z rany i innych części metalowych tkwiących w ciele. cząstki metalu same wychodzą na zewnątrz. MoŜna zmieszać tłuszcz z terpentyną i smarować piersi chorego. Rozpuszczony wlać do słoika. po 1 łyŜce. Bronchit Sposób I: Metoda macedońska: na półtora litra wrzącej wody wsypać 40 dkg otrąb. Gotować w mleku. Podawać do picia. Sposób II: Na szklankę mleka wsypać 1 płaską łyŜkę rozdrobnionych liści szałwii. — Wymieszać sok z marchwi z mlekiem (1:1). kilka razy dziennie. PrzełoŜyć do słoika i konserwować wódką. Zdjąć korę z całej długości gałązki drzewa brzozowego. Podczas snu układać blisko nosa. — Zagotować 1 szklankę białego gronowego wina z 60 gramami pieprzu. — Pić sok z selera. Stopić na niewielkim ogniu lub w piekarniku. Pić ciepłe przez cały dzień zamiast kawy i zupy. Jest równieŜ skuteczna i likwiduje guzy na piersiach u kobiet. — Pić sok brzozowy (lub klonowy) wymieszany z mlekiem. — Metoda brazylijska. Tampony z czosnku Oczyszczone ząbki czosnku owijamy w gazik. Pić na gorąco.

a my jesteśmy daleko od dentysty lub są to godziny nocne. Po zabiegu owinąć suchym ręcznikiem. przeciąć na pół i obie połowy. Nakładać równieŜ okład z czosnku na gazę i umieszczać go na skroniach. przyłoŜyć szybko na miejsce gdzie boli najbardziej. Gdy paląca się część znajdzie się blisko ucha. by ość wtopiła się w świecę. 80 .Świnka Przy leczeniu świnki (dawne metody medycyny ludowej) pobieramy 2 ml krwi z Ŝyły prawej ręki i zaraz wstrzykujemy w lewy pośladek. Niedowidzenie Przy wszelkich schorzeniach oczu powodujących niedowidzenie. które nie mogą z organizmu wydostać się i tworzą schorzenia. Odczekać pół minuty. Umocować by pozostało na swoim miejscu. naleŜy czosnkiem natrzeć nadgarstek wewnętrznej części ręki. Przywraca wzrok. Zdrowie powróci. Jeśli boli ząb po prawej stronie. Nieznany jest sekret tej terapii. Ból zęba — Gdy pojawi się ból zęba. ustaje nerwoból. Zwiększone poty wydalą chorobę na zewnątrz. Sposób II: — herbata czarna (nie za mocna) — sok z czarnej rzodkwi (starta razem ze skórą) — odrobina imbiru — szczypta soli Zachować kolejność w dodawaniu składników. nasączonej lub pomazanej woskiem pszczelim. Z lewej ręki pobieramy z Ŝyły równieŜ 2 ml krwi i wstrzykujemy w prawy pośladek. — Plaster niesolonej słoniny wkładać po stronie bolącego zęba. Głowę obwiązać chustką. Wyciągnąć. Owad martwy lub Ŝywy pojawi się na powierzchni. naleŜy całe ciało wysmarować mleczkiem wytworzonym z maku. Zabieg wykonujemy równieŜ w drugim uchu. co spowoduje. Gdy jajko wystygnie. Postępowali podobnie jak z lejkiem papierowym. 3 razy dziennie. Znachorzy tworzyli takie lejki z kawałków lnianej tkaniny. między dziąsłem a policzkiem. nacieramy nadgarstek lewy. Wewnętrznie: pić ciepły wywar kilka razy dziennie. Zewnętrznie: polewać najbardziej ciepłym wywarem głowę. od dawna znany i stosowany w świecie znachorów. znachorzy zalecają: przygotować mocny wywar z liści i młodych pędów czarnej porzeczki. Nerwobóle Ugotować jajko na twardo. Niedosłyszenie po zaziębieniu Z kartki papieru utworzyć lejek i jego wąską końcówkę włoŜyć do ucha. skuteczny. Atak astmy Podczas ataku astmy spróbować trzymać w ustach i połykać drobne kawałki lodu. Ŝe toksyczne płyny ustrojowe. Szerszą końcówkę podpalić. strącamy lub wyjmujemy. Wyciąganie ości z gardła Nadtopić stoŜkowo nad płomieniem świeczkę i szybko przykładać do wystającej z gardła ości. Wyciąganie owada z ucha UłoŜyć chorego uchem do góry i wkraplać oliwę. Środki napotne Sposób I: Dla zwiększenia pocenia się. Środek wydatnie zwiększa pocenie. i odwrotnie.

Kurzajki Kurzajką nazywamy dobrotliwy guz. Ŝe mamy wychłodzoną i słabą śledzionę. zalecane jest spoŜyć przed snem cebulę i to dość duŜo — zapewniać ma dobry. Ma prawdopodobnie podłoŜe wirusowe. Bezsenność Sposób I: Jeśli jesteśmy zdenerwowani lub mamy przepracowany umysł. by zwisał na plecach między łopatkami. Gdy nitka zbutwieje. Nitkę zakopać w ziemi. mocny. NaleŜy strumieniem zimnej wody polać nogi od stóp aŜ powyŜej kolan. Trzymać w zamkniętym słoiku. Krwawienie z nosa U dorastającej młodzieŜy pojawiają się niekiedy częste krwawienia z nosa. Sposób znachorski: mały Ŝelazny kluczyk zawiesić na wełnianej nitce tak. Musimy doprowadzić do równowagi energetycznej śledziony. — krwotoki wewnętrzne: pić co 20 minut filiŜankę ciepłego wywaru. Zwykle trwa to około 1 godziny.— MoŜna dla uśmierzenia bólu zęba włoŜyć do ucha (po stronie bolącego zęba) korzeń babki lancetowej. zdrowy sen. Sposób III: Przed snem pić kozie mleko. ale równieŜ utwardza naczynia krwionośne i mózgowe. Wypróbujmy. Po wychłodzeniu wątroby powróci zdrowy sen. Dysfunkcje swoje organizm objawia poprzez bezsenność. Utrzymać aŜ ból zniknie. Krwotoki ŚwieŜe korzonki (4 sztuki) wonnego geranium umyć. które lawinowo przepływają przez nasz umysł. Ŝe będziemy mieć kłopoty z zaśnięciem (nadmiernie przekrwiony mózg). wówczas nie będziemy cierpieć na bezsenność. Pasty do zębów znajdujące się na rynku zawierają w swym składzie fluor. Sposób V: JeŜeli w zaśnięciu przeszkadzają nam myśli. który utwardza zęby. który pojawia się samoistnie i często samoistnie znika. Polewać przez około 2 minuty. pociąć i zagotować w 1 litrze wody. znikną 81 . Najczęściej występuje na dłoniach i stopach. a obrazy widzimy jak na filmie. Sposób II: Wbrew zwyczajowi. Lunatyzm Postawić na noc obok łóŜka lunatyka miskę z zimną wodą. niezadowolenia tłumionego lub nadmiernie spoŜywanego alkoholu. Sprowadzamy krew do nóg uwalniając mózg od przekrwienia — uśniemy. Utrzymać w stanie wrzenia przez 20 minut. Mają podłoŜe emocjonalne. Z ludowych sposobów leczenia podaje się: — nacieranie plasterkiem czosnku — pocieranie rozkrojoną cebulą — kompresowanie kwaśnym mlekiem — pocieranie Ŝywym ślimakiem — jego wilgotną stroną — smarowanie sokiem z łodygi jaskółczego ziela — wiązać na nitce tyle supłów ile jest kurzajek. oznacza to. Okłady wymieniać 2 razy dziennie. — krwotoki zewnętrzne: przemywać ranę ciepłym wywarem i nasączać nim opatrunek. Sposób IV: Kiedy budzimy się w nocy między godziną 01 a 03 — mamy nadmiernie rozgrzaną wątrobę w wyniku stresów. oznacza to. — Mycie zębów naturalnymi środkami: z kamiennej soli (szarej) zawierającej mikroelementy pierwiastków (najlepiej zemleć ją w młynku) i oliwy z oliwek robimy pastę do mycia zębów.

wówczas kurzajki — skuteczne.

Brodawki pieprzyki ( sposoby znachorskie)
— rozciąć ziemniaka na pół. Jedną część wyrzucić za siebie. Wilgotną stroną drugiej połówki natrzeć brodawki, a potem zakopać Kiedy ziemniak zgnije brodawki równieŜ znikną. Spróbujmy. — wyrwać z korzeniami źdźbło skoszonego zboŜa (lub trawy). Ostrą słomką nakłuć kilkakrotnie brodawkę lub pieprzyk. Natychmiast zakopać w wilgotnej ziemi, korzeniami do góry. Gdy zgnije słomka, brodawka równieŜ zniknie. Spróbujmy.

Wrastające paznokcie
Ze starej skórzanej rękawicy uciąć palec. Wypełnić go wiejskim niesolonym masłem lub masłem sklarowanym GEE. Skuteczną będzie równieŜ maść z pszczelego kitu. Zakładać na chory palec. Kuracja trwa 3 tygodnie. Paznokieć mięknie, podnosi się nieco (moŜemy pomóc lekko go podnosząc) a bolące miejsce zagoi się. Przyczyną wrastania paznokci są zbyt ciasne buty.

Odciski
Sposób I: Moczyć w occie łupiny z cebuli. Po 2 tygodniach nałoŜyć spreparowaną substancję na odcisk. ObandaŜować. Sposób II: NałoŜyć na odcisk skórkę z cytryny z niewielką tylko ilością białej tkanki. Odcisk schodzi po 5 dniach,

Na porost i przeciw wypadaniu włosów
1 część koniaku 4 części soku z cebuli 6 części wywaru z korzenia łopianu Wymieszać składniki i nacierać głowę.

Dolegliwości poalkoholowe
Do szklanki zimnej wody wlać 20 kropli miętowych i naleŜy wypić jednym haustem — wychładzanie wątroby.

Szybkie wytrzeźwienie
Sposób I: Wlać do kieliszka 5 kropli amoniaku i podać do picia. Sposób II: Pozbawionemu przytomności silnie nacierać uszy. Przypływ krwi do głowy przywróci świadomość.

Inne
— Jeśli przewidujemy, Ŝe przez dłuŜszy czas będziemy na mrozie, naleŜy wypić gorące czerwone wino z dodatkiem miodu, cynamonu, goździków. Wyrównamy ciepło, które zabiera nam mróz. — RyŜ przed gotowaniem praŜymy w niesolonym maśle na małym ogniu — przyspiesza zrastanie się kości. — Pomarańcza jest pomocna w schorzeniach serca i astmie. Usuwa toksyny fizyczne i psychiczne. Nie naleŜy spoŜywać pomarańczy w zimie poniewaŜ działają wychładzająco na organizm. — Codzienne spoŜywanie na surowo od 3 do 5 ziaren nasion szyszek sosnowych zapobiega wszelkim chorobom. — śuć codziennie 2 do 4 orzechów włoskich — poprawia intelekt i prace mózgu. — Granat — leczniczo spoŜywać 1 owoc dziennie. Poprawia pracę serca i układu trawienia. Ziaren nie rozgryzać lecz połykać w całości. — Figi — oczyszczają krew
82

— Migdały — wzmacniają układ nerwowy i mózg. Poprawiają wzrok i pamięć. Moczyć w wodzie przez noc 3 do 4 migdałów. Rano zdjąć skórkę i Ŝuć. Jest to dobowa porcja. — Po połogu przez 40 dni smaŜyć 6 migdałów nieobranych ze skórki w odrobinie masła niesolonego, dodać niewielką ilość miodu. Jeść na czczo. Wzmacnia i przywraca siły kobiecie. — Oliwa z oliwek — lekko przeczyszcza i chroni przed zaziębieniem. W okresie grypowym przyjmować zapobiegawczo przed snem, gorące mleko z 4 łyŜkami oliwy z oliwek. — Olej sezamowy — doskonały przy wszelkich zaburzeniach. Chudzi przybierają na wadze, otyli wagę zmniejszają. JeŜeli kobieta na 5 dni przed okresem przyjmie nieco oleju sezamowego — nie cierpi. Najlepszy jest czarny olej sezamowy. UŜywa się w okresach chłodu. Wzmacnia inteligencje. Usuwa zmęczenie, likwiduje swędzenie skóry. ŁyŜka oleju przyjęta wieczorem ze szklanką mleka wzmacnia i oczyszcza organizm. — Mleko zsiadłe — wzmacnia serce i ogień trawienny Ŝołądka. Zalecany dla osób cierpiących na hemoroidy i guzki krwawnicze. — Aloes — usuwa skąpe i bolesne miesiączki. — Czosnek — poprawia trawienie, usuwa gazy, obniŜa ciśnienie, pomocny przy rwie kulszowej, bólach reumatycznych. — Cynamon — usuwa śluz, zwalcza przeziębienie. — Goździki — łagodzą kaszel, likwidują nudności, czkawkę, odbijanie się, usuwają gazy i robaki. — Kolender — jest moczopędny i wiatropędny. — Szafran indyjski — gotowany w mleku: rozpuszcza nieczystości krwi, usuwa śluz, czyści mleko matki, poprawia cerę, zwalcza egzemę, leczy przewlekłe zapalenie zatok, kaszel, anemię, układ moczowy i narządy rodne u kobiet. — Koper — praŜyć i spoŜywać na koniec posiłku. — Mięta — usuwa gazy, niestrawność, nudności, bezsenność nerwową, zmęczenie, — Kozieradka pospolita — zwalcza cukrzyce i usuwa gazy, moczyć przez noc i rano Ŝuć na surowo 1 łyŜkę. — Czosnek likwiduje infekcje o podłoŜu bakteryjnym i grzybiczym. — Piołun, cebula, pestki dyni — zwalczają pasoŜyty. — Ślaz — wytwarza śluzowatą warstwę ochronną łagodząc wewnętrzne podraŜnienia. — Rumianek— tworzy na powierzchni skóry antyseptyczną warstwę ochronną, dezynfekującą ranę i ma działanie ściągające i przeciwzapalne. — Korzeń lukrecji — łagodzi wrzody Ŝołądka. — Olejek miętowy — łagodzi bolesne skurcze Ŝołądka. — Olejek goździkowy — łagodzi ból zębów. — Głóg — uspakaja rytm serca i powoduje jego dokrwienie. — Papryka, imbir, gorczyca — pobudzają układ krąŜenia. — Olejek z bazylii — uspokaja w stanach depresji. — Jemioła, dzika róŜa, przywrotnik — regulują miesiączkę. — Krwawnik — leczy skutecznie uporczywe krwawienia z nosa. — Pieprz czarny z miodem — leczy astmę oskrzelową, usuwa gazy, czyści krew. Przyjmować rano i wieczorem. Nie jeść przez 15 minut po spoŜyciu. — Wyciąg z szyszki chmielu z alkoholem lub winem — leczy wątrobę i Ŝółtaczkę.

Kosmetyka
— Cebulową miazgę lub sok z cebuli mieszać z octem. Smarować piegi. — Sokiem z cebuli smarować i wcierać w skórę głowy. Arabowie dodają jeszcze sól i pieprz. Wzmaga porost włosów. Leczy łysienie plackowate.
83

— Sok z korzenia pietruszki lub napar wsmarowywać 2 razy dziennie w piegowatą skórę. — Rozjaśnienie skóry na twarzy uzyskamy, gdy będziemy rano i wieczorem myć ciepłym wywarem z korzenia pietruszki. Na pół litra wody dodajemy garść startego korzenia pietruszki. — Rozjaśnienie piegowatych miejsc uzyskamy, gdy będziemy smarować je rozgniecionymi owocami porzeczki. Stosować codziennie przez cały okres owocowania, od zielonych niedojrzałych po zupełnie dojrzałe. — Maseczka: 1 surowe Ŝółtko 1 łyŜeczka z soku z cytryny 1 łyŜeczkę gliceryny (lub oliwy z oliwek) Mieszać i nakładać na twarz, na 1 do 2 godzin. Zmywać. Stosować co 2 lub 3 dni w okresie regeneracji skóry. — Maseczka: 1 surowe Ŝółtko 1 łyŜeczka miodu 1 łyŜeczka gliceryny (lub oliwy z oliwek) Postępować jak w poprzednim przepisie. — Jabłko zjedzone przed snem w naturalny sposób czyści zęby. Pektyny i kwasy organiczne niszczą chorobotwórcze bakterie. — Aby odmłodzić skórę twarzy, szyi, piersi, brzucha, jako kosmetycznego środka uŜywać soku z jabłek lub startego jabłka. MoŜna równieŜ zastosować jabłko rozgotowane we własnym sosie.

84

SPIS TREŚCI
WSTĘP .................................................................................... 3 ZAPOMNIANE METODY ..................................................... 4
Bańki lecznicze ........................................................................................... 5 Przygotowanie i technika stawiania baniek ................................................. ..5 Pijawka lekarska ...................................................................................... .6 Lewatywa.................................................................................................. .7 Sposób wykonania lewatywy ...................................................................... .7 Kuracja oczyszczenia organizmu ............................................................... .8 Leczenie lewatywą ..................................................................................... .9 Leczenie zimną wodą ............................................................................... .9 Leczenie moczeni ...................................................................................... 11 Leczenie miodem ...................................................................................... 12 Kuracja kitem pszczelim ............................................................................ 12 Miody ziołowe ........................................................................................... 13 Przykłady leczenia miodem ....................................................................... 13 Wina .......................................................................................................... 14 Alkoholowe nalewki z ziół........................................................................ 17 Kuracja sokami ........................................................................................ 21 Kuracje parą ............................................................................................ 23 Kąpiele ziołowe ......................................................................................... 24 Kataplazm................................................................................................. 26 Leczenie glinką ......................................................................................... 27 Leczenie ziołami ....................................................................................... 29 Masło klarowane ...................................................................................... 32 Terapia kwiatowa ..................................................................................... 33 Przyjazne drzewa ..................................................................................... 33

ZAPOMNIANE LEKI ........................................................... 35
Cebula ....................................................................................................... 36 Czosnek ..................................................................................................... 38 Chrzan....................................................................................................... 39 Jabłko ........................................................................................................ 40 Ocet jabłkowy ........................................................................................... 41 Leczenie octem jabłkowym ........................................................................ 42 Cytryna ..................................................................................................... 43 Czereśnia ................................................................................................... 44 Porzeczka czarna ........................................................................................45 Maliny.........................................................................................................46 Porzeczka czerwona....................................................................................46 Agrest .........................................................................................................47 Burak czerwony ..........................................................................................47 Rzodkiew czarna........................................................................................ 48 Ziemniak .................................................................................................... 48 Szpinak .......................................................................................................49 Pietruszka ...................................................................................................50 Marchew .................................................................................................... 51 Kapusta ...................................................................................................... 51 Seler ......................................................................................................... .53 Por ........................................................................................................... .53 Kuracja oczyszczająca olejem słonecznikowym ..................................... .54 Kuracja z wąsów kukurydzy .................................................................... .54 Kuracja winogronowa.............................................................................. .55 Oczyszczanie organizmu (metoda z TybetU) .......................................... .55 Kuracja grzybkiem tybetańskim .............................................................. .56 Oczyszczenie organizmu z kwasu moczowego ....................................... .56 85

...........................: Dietetyka energetyczna i medyczna chińska.................................. Klimuszko C: Sposób na zdrowie................................59 Hemoroidy ............ Kraków 1894................... Górnicka J........................... 10......68 Schorzenia serca .............................. wydanie w maszynopisie.... Guillaume............... Londyn 1944...............73 Schorzenia nerek................... Biblioteka medycyny naturalnej 1/1997...63 Cukrzyca .............Oczyszczenie organizmu sokami ................................ Przybylak Z........70 Tasiemiec .................................... ParyŜ.: Woda Ŝycia....... ..........J.................................................. Moskwa 1991...........................M............. Armstrong John W.....: Uleczyć nieuleczalne..64 śywność lekiem ...... Warszawa 1984..................... Warszawa 1996........ Mach-Chieu............. Eysallet J....... Petkiewicz I.... .. Koszalin 1998..................................57 Oczyszczenie organizmu liśćmi laurowymi .. 5.................. 4...... .............. .. Kraków 1986........: Lekarz domowy naturalny.. ... Wierzbicki A..... 86 ..........................................: Mój testament dla zdrowych i chorych................ Warszawa 1984..................................................65 Schorzenia wątroby ......69 Katar Ŝołądka ..... Kneipp S.......... .... Łódź 1999..........................65 Osteoporoza ......................................................................................... Zielnik Ojców Bonifratrów....... 15.78 BIBLIOGRAFIA ................. Kielce 1990.... 16.......... 7.......................... .............................................................. . ................................... Pilkington J............75 RóŜne .... i Diagram GROUP: Stare drogi do zdrowia na nowo.................. ........................ ....................: Zioła..: Apteka Natury.........57 ZAPOMNIANE RECEPTY ....................... Poprzęcki W................ 3....58 Reumatyzm ................................. 6.......... ......: Uzdrawiające esencje Natury czyli terapia kwiatowa doktora Bacha................: Poradnik Zielarza.................... 9... ... .....: Poradnik leczenia naturalnego............... Zasady urynoterapii (maszynopis w języku polskim).............. 12. 8............................. 13.........................71 Biegunki .................................................................................... Warszawa 1991.M................................. 14.. 11.. Warszawa 1991. 2................................ Dolosa Claude: Medycyna chińska (wykład nieautoryzowany — maszynopis).. Mikołajczyk K...................................... Recepty znachorów.................73 Schorzenia skóry.................... ......... maszynopis na prawach rękopisu.. ..... Warszawa 1983. Szymański A............ Tombak M............... Gumowska L: Uzdrawiający czosnek..............................................86 BIBLIOGRAFIA 1............. .............62 Nowotwór .61 Gruźlica ............. ...........

jak powrócić do Natury.CHOROBA JEST ZEMSTĄ NATURY ZA ODDALENIE SIĘ CZŁOWIEKA Seria „O medycynie inaczej" podaje wskazówki. do zdrowia Dotychczas wydano: DOMOWE LECZENIE WODĄ METODAMI KSIĘDZA KNEIPPA URYNOTERAPIA (LECZENIE MOCZEM) LECZENIE STAROINDUSKIE (MUDRY) MEDYCYNA CHIŃSKA (MECHANIZM OTYŁOŚCI) MEDYCYNA ZAPOMNIANA Ponadto: Mała Księga Mądrości (zbiór aforyzmów) Bezpiecznie przez młodość (oddziaływanie mechanizmów wszechświata) 87 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful