Krystyna Alagor

Medycyna zapomniana

O medycynie inaczej

1

Copyright by Krystyna Krawczyk

Grafika: Marek Maj

Wydawnictwo: W.A. Alagor ul. Sportowa 1/4 tel./fax: (048) 360-65-07

ISBN 83-90542l-7-X Druk i oprawa: «ROMEL», Radom, ul. 25-czerwca 37. Skład komputerowy i redakcja techniczna: Rafał Celej

Wychodząc ze słusznego załoŜenia, iŜ mówienie „o chorobach nieuleczalnych" jest duŜym ryzykiem i swoistym kapitulanctwem poznawczym i terapeutycznym ludzi medycyny, uwaŜamy za poŜądany i uprawniony cel własne leczenie chorób rzekomo nieuleczalnych. (prof. Julian Aleksandrowicz)

2

WSTĘP
W drugiej połowie XX wieku, nastąpił szczególnie szybki rozwój medycyny akademickiej i farmakologii. Dawne metody leczenia, nazywane niekiedy medycyną ludową lub naturalną, zagubiono. Powoli odchodzili od Ŝywych znawcy zabierając doświadczenie i mądrości, których nikt od nich przejąć nie chciał. Zamilkła wiedza i umiejętności dotychczas przekazywane w formie ustnej między pokoleniami. Proste sposoby leczenia coraz bardziej komplikowano, przekształcając naturę w sztuczność. Człowiek podąŜał za nowym kierunkiem i wygodnie przerzucał odpowiedzialność za własne zdrowie na lekarzy, uznając ich za wyrocznie. Zwolnieni od odpowiedzialności staliśmy się bierni, ufni — oczekując i wymagając od nauk medycznych pełnego dla nas zdrowia. Czy medycyna dysponująca „inteligentną" aparaturą, szpitalami, lekami syntetycznymi moŜe udźwignąć tę odpowiedzialność i spełnić nasze oczekiwania? Czy powinniśmy najcenniejszą rzecz, jaką jest nasze zdrowie i Ŝycie, oddać w cudze ręce? Czy syntetyczne leki mogą skutecznie działać, gdy człowiek w swej istocie jest cząstką Wielkiej Natury? Hipokrates, którego wiedza medyczna zadziwia świat od staroŜytności do dziś, rozwaŜał: „JeŜeli w przyrodzie jest choroba, to znaczy, Ŝe przyroda ma na nią lekarstwo". Jesteśmy cząstką natury, jeśli my chorujemy, to choruje jakaś część przyrody — przyroda na pewno ma dla nas wybawienie. Spróbujmy zatem w naturze szukać ratunku — leku na ból, gojenie ran, przywrócenie zdrowia i sił, które od nas odeszły, wówczas gdy my odeszliśmy od natury. Zabiegani, przekonani często o wyŜszości człowieka nad resztą świata, nie zauwaŜamy potęgi przyrody, która z kaŜdą chwilą zamiera i rodzi się od nowa, a wszystko co istnieje ma dwubiegunową naturę, jak plus i minus, dobro i zło, ciepło i zimno, zdrowie i choroba. Istnieje grzyb borowik, co leczy, i grzyb muchomor, co truje. Wszystko w naturze znajduje się w równowadze, dlatego obok borowika (+) rośnie muchomor (-). JeŜeli zniszczymy muchomory, znikną samoistnie prawdziwki — natura sama pilnuje równowagi. W przyrodzie istnieje to, co daje Ŝycie i to, co Ŝycie zabiera. Wieki ustaliły co dobre, a co złe. Nie zatracajmy tej wiedzy. Przywróćmy, co pomocne. Czy słusznym jest powiedzenie, Ŝe leniwi idą do lekarza? Czynni leczą się sami. KaŜde schorzenie, nim przeistoczy się w zagroŜenie Ŝycia, przez wiele lat ostrzega złym samopoczuciem, zmiennością nastrojów, manifestuje na zewnątrz wysypką, swędzeniem, plamami, bólem czy obrzękami — dopraszając się korekty w naszym postępowaniu. Choroba jest skutkiem, czyli wynikiem wcześniej zaistniałej przyczyny. Uleczyć, to znaczy usunąć przyczynę, gdy tymczasem zachodnia filozofia leczenia ogranicza się do zwalczania skutków i objawów, a przyczyna pozostaje bezpieczna i wciąŜ rodzi skutki. Nauka wkroczyła w kaŜdą dziedzinę Ŝycia, wprowadzając często wynaturzenia. Stajemy się coraz bardziej od przyrody oddaleni, syntetyczni, chorzy. Wróćmy do natury. Stare, a nawet staroŜytne metody mają w sobie wiele nieprzemijających racji. Odszukane od nowa będą słuŜyć człowiekowi. Spróbujmy pomóc sobie — sami!

3

ZAPOMNIANE METODY

4

stało się wstydliwym sposobem w walce z chorobą— zastąpiły je antybiotyki. JeŜeli bańkami obstawiliśmy jedną stronę pleców. Maczamy w nim kokon z waty. aby zostały ogrzane. gdzie chory odczuwa większy ból. Patyk z wacikiem zanurzamy w denaturacie. by podczas stawiania baniek nie spadł płonący na plecy chorego. zanurzamy bańki w ciepłej wodzie. drut. Najbardziej zalecanym paliwem jest denaturat. gdy choroba ostro zaatakuje. by starczyło na pokrycie przynajmniej jednej połowy pleców — minimum 25 sztuk. Nie wymaga się przygotowania powierzchni skóry przed postawieniem baniek. nie poruszając się. Nadal wiele osób przekonanych jest o skuteczności bezinwazyjnego leczenia bańkami i coraz częściej. Płonący wacik wsuwamy do środka bańki. Po zamaczaniu i odsączeniu ponownie wacik zapalamy. Skutecznie działają równieŜ. Bańki utrzymujemy około 20 minut. Wlewamy niewielką ilość do 1 z baniek i ustawiamy w bezpiecznym miejscu. Przywróćmy zatem stare skuteczne sposoby leczenia i zgodnie z zapotrzebowaniem uczyńmy je popularnymi. ale umiejętność ich stawiania znana jest obecnie nielicznym. gdy z powodu zaziębienia nastąpi brak miesiączki. boki. wykonujemy okrąŜenie płomieniem wokół wewnętrznych ścianek i szybkim ruchem płonący wacik wyjmujemy. JeŜeli kokon byłby nadmiernie nasączony. Bańkę trzymamy w jednej ręce a płonący wacik w ręce drugiej — tuŜ nad powierzchnią skóry. Potrzebny jest patyk lub metalowa rączka. Przy zapaleniu oskrzeli właściwym miejscem umieszczania baniek są boki. Natomiast po ich usunięciu smarujemy skórę oliwą. Na jego końcu uwijamy kokon z waty higienicznej. zalecają je lekarze. Ilość baniek stawianych dzieciom jest równieŜ odpowiednio mniejsza. Przy braku miesiączki odpowiednim miejscem dla baniek będą dolna część pleców i górna część bioder. małym dzieciom 5 minut. postawmy bańki. która sprawia wraŜenie Ŝe puchnie — zmienia przy tym barwę. Po umieszczeniu wszystkich baniek okrywamy plecy kołdrą. grypie. Absolutnie nie wolno umieszczać baniek wzdłuŜ stosu pacierzowego kręgosłupa. PRZYGOTOWANIE I TECHNIKA STAWIANIA BANIEK Bańki lekarskie są szklane o pękatym kształcie i naleŜy je mieć w wystarczającej ilości. a chory musi leŜeć w cieple. Im większe było zaziębienie. W pierwszym ze sposobów. Wraz z przejęciem przewodnictwa w leczeniu przez medycynę naukową i leki z masowej produkcji. zapaleniu oskrzeli czy zapaleniu opłucnej i kaŜdym przeziębieniu. a bańkę lekko dociskając umieszczamy na plecach. Stosowane są niekiedy jako środek przeciwbólowy w bólach mięśni czy kolce nerkowej.BAŃKI LECZNICZE W medycynie ludowej poprzednich wieków. Prawidłowo postawiona bańka wciąga w siebie skórę. pamiętać naleŜy. Bańki stawiamy najczęściej wtedy. odsączamy nadmiar i zapalamy. i odsączamy je na ręczniku ułoŜonym na tacy. 5 . Istnieje konieczność kilkurazowego ponownego maczania wacika w denaturacie. Lekarskie bańki pomagają równieŜ w schorzeniach dróg oddechowych przy zaflegmieniu. Nim przeziębienie zaowocuje zapaleniem płuc. biodra czyli powierzchnie ponad konstrukcją kostną. Kokon musi być osadzony trwale. tym ciemniejsze są miejsca. ale bańka do skóry nie dotyka. choć nieśmiało. Istnieją dwa sposoby stawiania baniek: na mokro i na sucho. Tam stawiamy bańki. na szczytach. barki. jak bronchit. u dzieci 10 minut. płonąca kropla mogłaby spaść na plecy. stawianie baniek było popularnym sposobem przywracania zdrowia. które przeistoczyć się moŜe w choroby chroniczne. wazeliną lub spirytusem etylowym (nie denaturatem). w pewnych od siebie odstępach. Dozwolonym miejscem do stawiania baniek są: plecy. to po ich zdjęciu obstawiamy stronę drugą. stawiamy równieŜ w górnej części pleców. NaleŜy koniecznie nadmiar denaturatu odcisnąć o brzegi bańki. Technika stawiania ich popadła w zapomnienie. by za kaŜdym razem przed jego zanurzaniem zgasić płomień. czy astmę.

wówczas zalecane jest posypanie jej solą lub dotknięcie patyczkiem umoczonym w occie. praktykowana w przypadkach zakrzepowego zapalenia Ŝył. Ŝe pijawki były w swym naturalnym środowisku zagroŜone wyginięciem. Najbardziej przydatne do leczenia są pijawki o długości około 6 centymetrów. stopach. wówczas zamanifestuje powrotami choroby. w taki sposób. Bańki są naturalnym. Chorzy którzy wiedzą. Zdarza się niekiedy. Czas pracy pijawki trwa od 1 do 3 godzin. Kultura Zachodu przyjęła tradycje stawiania pijawek prawdopodobnie z Egiptu lub Indii. choć hodowla nie była łatwa. do której wrzucamy kostkę cukru. Miejsce upatrzone do postawienia pijawek myjemy mydłem i opłukujemy pod bieŜącą wodą. nadciśnieniu tętniczym i po wylewie krwi do mózgu. a ręką drugą delikatnie odrywamy. Przy zdejmowaniu jedną ręką lekko uciskamy skórę w pobliŜu bańki. Nie stawia się na twarzy i szyi. Do kaŜdej z nich wkładamy po maleńkim „kłaczku" waty. Pozostałe zalecenia są takie same jak przy stawianiu sposobem pierwszym. Był to bardzo intratny eksport. Posypanie rany popiołem ze spalonej waty przyśpieszy zakrzepnięcie. Bezwzględnie nie wolno stawiać pijawek w pobliŜu Ŝył i aorty. Zapalamy kolejno. by otworem gębowym ukierunkowana była do skóry. Leczenie antybiotykami „nie wyrzuca choroby na zewnątrz". Tego sposobu leczenia nie zaleca się jednak. Zaleca się wybierać takie miejsca. złowione na 3 dni przed zabiegiem. udach. JeŜeli w okresie wzmoŜonego pocenia się i rozgrzania chory nie zachowa ostroŜności. a ich stawianie utoŜsamiano ze sztuką. poniewaŜ pijawka uzyskuje zdolność do rozmnaŜania się dopiero w wieku 7 lub 8 lat. odbytu. Zlikwiduje zaziębienie. równieŜ denaturatem nawilŜonym. Technika stawiania pijawek polega na tak zwanym odciąganiu krwi. Na miejsce ukąszenia nakładamy gazik sterylny i owijamy bandaŜem. Ŝe mają 6 . Zasłynęli wówczas hodowcy ze Szwecji. Pocąc się „choroba wychodzi na zewnątrz" — jest to leczenie zgodne z naturą. Pijawek nie wolno przystawiać. W lŜejszych przypadkach chorobowych przystawia się od 3 do 8 pijawek. W dawnym leczeniu stosowano niekiedy bańki „cięte". ale po ich postawieniu chory musi bezwzględnie pozostać w łóŜku przez dwa dni. skutecznym i bezpiecznym zabiegiem leczniczym. Stawianie baniek daje pozytywne efekty. W cięŜszych i przewlekłych schorzeniach więcej. Ŝe pijawka sama nie odpada. gdy skóra jest w stanie zapalnym i w pobliŜu naturalnych otworów ciała: nosa. Wymogło to rozwój hodowli. lecz ją przerywa. Uruchamia mechanizmy samoleczenia tkwiące w człowieku. Bańka wysysała zaziębioną krew. astmą albo bronchitem. a nawet na dłoniach. W XIX wieku leczenie było tak powszechne. Nacinano na plecach chorego miejsca i nad nimi stawiano bańki w sposób tradycyjny. a gdy płomień zgaśnie natychmiast ustawiamy na plecach — przysysają się same. Na ogół odpadają same. które znajdują się ponad konstrukcją kostną. by ukazała się kropla krwi. Ta technika leczenia znana była równieŜ w staroŜytnym Egipcie. wcześniej zamaczanym w denaturacie lub maleńkim papierku. arabskie. kobiecych narządów płciowych. PIJAWKA LEKARSKA O metodzie leczenia pijawkami wspominają juŜ staroŜytne księgi medyczne: rzymskie. Rana przestaje szybko krwawić. Znawcy w tym zakresie ustawiali najczęściej na rękach. oczu. KaŜdą pijawkę wkładamy do małego kieliszka. Występuje wówczas wzmoŜone pocenie się i zwiększona ciepłota ciała. Pijawka dość szybko wsysa się w chore miejsce. Wywołuje zatem bardzo skuteczne działanie. wstanie z łóŜka i wyjdzie na powietrze (nawet jeśli jest ciepło ubrany). Przetrzymujemy je w słoju wypełnionym wodą. skórę ciała naleŜy lekko zadrapać. zapalenie oskrzeli czy zapalenie płuc. greckie. Stłumiona przyczai się a gdy organizm z jakichś przyczyn osłabnie.Bańki stawiać moŜna takŜe drugim sposobem. przez co dostaje się nieco powietrza. ucha. W V wieku naszej ery w Europie i Azji stanowiła uniwersalne lekarstwo na wszelkie dolegliwości. ponowne zaziębienie moŜe stanowić zagroŜenie dla jego Ŝycia. sami zdecydujmy który zastosujemy gdy zaziębienie lub zapalenie pojawi się. Mamy dwa sposoby leczenia. JeŜeli są trudności z przyssaniem. W tym przypadku nie moczymy ich w wodzie. Jeśli jest to miejsce owłosione naleŜy włosy zgolić.

wodę z sokiem z cytryny lub z domieszką innych soków. jakie to jest szczęście Ŝyć w czystym ciele. napełnijcie wodą z rzeki ogrzanej SŁOŃCEM. Jak moŜe być wasze ciało zdrowym. W ślinie pijawek zawarta jest naturalna hirudyna — silny środek przeciwdziałający nadmiernej krzepliwości krwi. wy zapomnieliście. ale wtłacza do organizmu chorego naturalny lek o silnym działaniu korzystnym dla zdrowia chorego. Powieście dynię na drzewie. muszą Ŝyć według praw Natury. Istnieją równieŜ inne szkoły. Końcówkę. wcześniej nasmarowaną oliwą. a chylcie głowę nisko do ziemi. słuŜyła do utrzymania wewnętrznej higieny ciała. a przy tym pomoŜemy przez 7 . JeŜeli po otwarciu kurka płyn nie popłynie. Zdrowie — to naturalny stan człowieka. oczyśćcie ją wewnątrz. poproście Matkę — ZIEMIĘ. W ostatnich dziesięcioleciach częściej stosowana jest w szpitalach. zabije pleśń. które popełniliście z obŜarstwa.kłopoty z krzepliwością krwi. Ŝe woda wpłynie głębiej do jelit. Znajdźcie duŜą dynię z wydrąŜoną łodygą o wzroście człowieka. W odnalezionym manuskrypcie pochodzącym z okresu Ŝycia na ziemi Chrystusa. Spowodujemy. na odległość 8 do 10 cm. dlatego uzasadnionym jest dodawanie do przegotowanej i przestudzonej wody 2 łyŜek soku z cytryny. Kiedy woda opłukawszy jelita z was wyjdzie. zakończonego plastykową końcówką z kilkoma otworami u nasady lub jednym otworem. przywróci naturalną dla grubego jelita mikroflorę. a rozum nieotumanionym? I tak postępujcie cały tydzień. Podczas zabiegu pijawka nie tylko wysysa chorą krew. wprowadzamy do odbytnicy (przy zamkniętym kurku). usunie bakterie chorobotwórcze. Anioła — ŚWIATŁO. a wraz z ekspansją farmakologii zastąpiono ją środkami przeczyszczającymi. Oddychajmy przy tym głęboko przez szeroko otwarte usta. śeby stanąć na drodze zdrowia. czyimi jesteście dziećmi. cofnijmy nieco końcówkę. Do wykonania zabiegu przyjmujemy pozycję „tygrysa". Jako płyn przepłukujący jelita stosujemy ciepłą przegotowaną wodę (około 38°C) wodę z mydłem. Końcówka wyposaŜona jest w kranik. rozstawiając nieco nogi. Lekkie zakwaszenie wody spowoduje hamowanie procesów gnilnych. będziecie mogli spróbować własnymi palcami. uzdrawiacz polecał chorym: „Synowie człowieczy. Jako pierwszy przyjdzie z pomocą Anioł— WODA. Procesy wzmoŜonej fermentacji i gnicia zachodzą w środowisku zasadowym. poczujecie własnym nosem. Postarajmy się utrzymać płyn najdłuŜej. Anioła — POWIETRZE. Przywracała zdrowie i radość. opierając się o posadzkę łokciami i kolanami. I wyciągnijcie jedynie moŜliwy dla człowieka rozumny wniosek: człowiek omywający siebie tylko z zewnątrz jest podobny do grobowca wypełnionego cuchnącymi kamieniami i przyozdobionego drogimi szatami".5 metra nad posadzką. I wszyscy. jakie ohydne kamienie nosiliście w sobie. SPOSÓB WYKONANIA LEWATYWY Urządzenie do lewatywy składa się z gumowego pojemnika i gumowego węŜa. Módlcie się do Matki — ZIEMI. Ŝeby wybawiła was od grzechów. W leczeniu chorych stała się zabiegiem krępującym. My sami wybierzmy właściwą dla siebie pozycję. LEWATYWA Znana i stosowana w staroŜytności i wiekach późniejszych. Choroba — to odpowiedź Natury na nierozumne zachowanie człowieka. trzech sprzymierzeńców: Anioła — WODĘ. Po opróŜnieniu zbiornika połóŜmy się na 3 do 5 minut na prawym boku. Im dłuŜej płyn utrzymamy. które mają szczególnie leczniczy wpływ. Waszą matką jest ZIEMIA. którym uruchamiamy lub hamujemy przepływ płynu. wyprzedzając operacje chirurgiczne. Zbiornik z płynem zawieszamy na wysokości około 1. Ze względów higienicznych pijawka uŜywana jest tylko jeden raz. usunie toksyny. MoŜemy zastosować zaciskacz. Dopiero wtedy poznacie. którzy Ŝyją na ziemi. zalecające ułoŜenie się na prawym boku. zobaczycie na własne oczy. powstrzymując się przed sytym jadłem. nie powinni sami pijawek przystawiać.

Pić powinniśmy przegotowaną ciepłą wodę. co umoŜliwi rozcieńczenie toksyn. Nasz organizm zatruwany codziennie przez dziesiątki lat zaowocował róŜnymi chorobami. pozostawiając nadal kałowe kamienie. stopniowo zmniejszając ich ilość. ryŜ. W trakcie wypłukiwania toksyn z jelita. osłabienie. gdy w wyniku naszego postępowania z własnym organizmem zburzyliśmy jego harmonię z otaczającą przyrodą (wszechświatem). uczucie chłodu — podobnie jak przy zatruciu pokarmowym. oczyścimy jelita bardziej skutecznie. Sami sprowadziliśmy na siebie chorobę i sami siebie potrafimy uleczyć. WaŜnym zabiegiem jest oczyszczenie organizmu przy zastosowaniu lewatywy. Oczyszczenie dziecinnych organizmów wykonujemy w podobny sposób. nudności. wcześniej przemieszczone dysfunkcją ustroju. Przeciwwskazane jest stosowanie lewatywy: — przy stanie zapalnym wyrostka robaczkowego — zapaleniu otrzewnej — ostrym zakaŜeniu jelitowym — przy przetoce odbytu — cukrzycy — biegunce Zdeformowane wieloletnim przepełnieniem jelito grube musimy po jego oczyszczeniu przyzwyczaić do pracy w nowych warunkach. Ustaną bóle głowy i złe samopoczucie — znikają wszelkie choroby. cierpimy przy tym na bolesne skurcze jelit. część z nich przedostanie się do krwioobiegu i nim zostanie z ustroju wydalona (z moczem. Aby nadal zachowywać wewnętrzną higienę. wówczas łagodniej będziemy znosić krąŜące w organizmie trucizny. poznawanie i potwierdzenie skuteczności leczenia — obejrzyjmy zatem co tkwiło w nas przez wiele lat. Leki przeczyszczające odwadniają organizm. uboŜeje wówczas naturalna wilgoć. Niewskazana jest kasza manna. Nie naleŜy odstępować od dalszego oczyszczania. Powrócą na swoje miejsca organy. ale płynem wypłukującym toksyny powinna pozostać mieszanina ciepłej przegotowanej wody i soku z cytryny. W medycynie niekonwencjonalnej. Podczas oczyszczania i po jego zakończeniu zalecane jest spoŜywanie kasz gotowanych w wodzie (bez mleka). Odczuwać moŜemy ból głowy. Ciśnienie tętnicze ustali się w normie. wszędzie nam towarzysząc.masowanie brzucha. Dokrwiony i pozbawiony trucizn mózg przywróci ład. kukurydziana. zalecane jest regularne oczyszczanie jelita. która będzie ustrój odŜywiała — poprzednio zatruwała. Grube jelito jest miejscem szczególnym dla rozmnaŜania bakterii chorobotwórczych i gromadzenia się toksyn. 8 . Bardzo często ustrój dzieci zatruty jest lekami. W tym czasie powinniśmy ograniczyć spoŜycie pokarmów. Oczyszczanie przez zastosowanie środków przeczyszczających nie zastąpi lewatywy. kałem. Najwłaściwszą jest kasza gryczana. potem) moŜe wywoływać przykre doznania. Jest to prawidłowe dla tej formy leczenia i oczyszczanie stosować nadal. Niemowlętom nie zaleca się wykonywania lewatyw. Najlepiej wykonywać proces oczyszczania w okresie od pełni księŜyca do nowiu. Uwolniony z toksyn organizm otrzyma czystą krew. Spróbujmy. KURACJA OCZYSZCZENIA ORGANIZMU Schorzenia pojawiają się wówczas. nim zdecydujemy się na inne kuracje. jęczmienna.5 litra ciepłej przegotowanej wody z 2 lub 3 łyŜkami soku z cytryny. Na początku moŜemy wykonywać 2 lub więcej zabiegów dziennie. 1 raz w tygodniu. w tym medycynie ludowej. Stosujemy wówczas gruszkę gumową. waŜne jest obserwowanie pracy własnego organizmu. Płynem do przepłukiwania jelit moŜe być mieszanina 1.

by krew ruszyła z miejsc zatrzymania? Jest to bardzo łatwe. Mechanizm leczenia polega na wymuszeniu.LECZENIE LEWATYWĄ Usuwanie skurczów w brzuchu Dla uspokojenia skurczów zaleca się do wykonania lewatywy napar z rumianku. uniwersalna. mimo upływu tysięcy lat. Przekonuje. utrudniając drogę przepływu. powodując równomierne dokrwienie całego ustroju. Jedynym środkiem leczniczym jest zimna woda. od kataru po paraliŜ. oznacza to. Po zdjęciu z ognia dodajemy 2 łyŜki kwiatu rumianku i nadal trzymamy pod przykryciem. Na sygnał „zimno" organizm natychmiast wyśle tam krew. Na 1 litr wrzącej wody wrzucamy 4 łyŜki kwiatu rumianku i odstawiamy na pół godziny. gęstnieje i gromadzi się coraz bardziej. Schorzenia ciała fizycznego pojawiają się wówczas. Spróbujmy zrozumieć mechanizmy leczenia. Usuwanie zapalnego stanu w jelicie grubym Do leczenia stanu zapalnego przygotowujemy płyn w następujący sposób: gotujemy 1 litr wody przez 10 minut z 1 łyŜką zmielonych nasion siemienia lnianego. Powstają zatem schorzenia z nadmiaru krwi. Silny organizm przystąpi do zwalczania schorzeń LECZENIE ZIMNĄ WODĄ W staroŜytnych „Świątyniach Zdrowia" woda była cenionym środkiem leczniczym. Czy ręce nie stają się wówczas bardziej przekrwione. Podobnie dzieje się. JeŜeli wykonujemy fizyczną pracę. Księgi Vedy sprzed 5 tysięcy lat mówiły o konieczności kilkukrotnego w ciągu dnia zanurzania się w wodzie. tym bardziej schorzenia narastają i zagraŜają Ŝyciu. Im dłuŜej trwa zastój. poniewaŜ mechanizm powstawania chorób jest taki sam. cofał się będzie proces starzenia organizmu. zawsze takie same. Dopóki krąŜenie jest prawidłowe. by zastała krew ruszyła z miejsc zatrzymania i została włączona do krwioobiegu. wówczas mózg otrzymuje zwiększoną porcję krwi. Zaburzenia w krąŜeniu powodują. Odcedzamy i doprowadzamy do odpowiedniej temperatury. Władcy ówczesnej Persji poprzez zarządzenia państwowe nakazywali swojemu ludowi polewanie ciała. a Ŝyły nabrzmiałe od zwiększonego transportu? JeŜeli wykonujemy intensywną pracę umysłową lub uczymy się. Wykonujemy lewatywę. Na opracowanie i sprawdzenie metod leczenia poświęcił 40 lat Ŝycia — w testamencie pozostawił ludzkości swoje doświadczenie. dostępna dla kaŜdego. a w innym organie schorzenia z niedokrwienia. musimy tylko zrozumieć mechanizmy władające organizmem. Ŝe w jednym miejscu krew zatrzymuje się. to na pokonanie wysiłku napływa nam do rąk większa ilość krwi. łatwa do wykonania. Usuwanie chronicznych zaparć Przy uporczywych zaparciach wykonujemy lewatywę z roztworu: 2 litry ciepłej przegotowanej wody z dodatkiem 1 łyŜki płynnego mydła i 2 łyŜek oliwy z oliwek. Ŝe w innym będzie jej niedobór. Wykonujemy lewatywę. Jeśli zaprzyjaźnimy się z tym zabiegiem. gdy następują zaburzenia w krąŜeniu krwi. jeśli tylko człowiek sam zechce sobie zdrowie przywrócić. W staroŜytnym Egipcie kąpiele w Nilu naleŜały do codziennego rytuału. a pozostając dłuŜszy czas w bezruchu. zanurzamy w zimnej wodzie. Przestudzamy do odpowiedniej temperatury i przesączamy. Ŝe dzięki zimnej wodzie moŜemy uleczyć sami kaŜdą z chorób. by 9 . człowiek jest zdrowy i sprawny. Wszystkim pomoŜe. Technikę leczenia wodą przypomniał współczesnym Ŝyjący w Niemczech ponad 150 lat temu ksiądz Kneipp. czerwone. Jeśli w jednym miejscu krwi jest zbyt duŜo. Jak zatem wymusić. Technika leczenia jest bardzo prosta. Odczuwać będziemy przypływ sił witalnych. Napar utrzymujemy pod przykryciem. której dokrwienie chcemy spowodować. jeśli jakąś część ciała.

Po zabiegu owijamy głowę dwoma lub trzema suchymi ręcznikami. Kiedy ręce i nogi są zawsze zimne. Ŝe kompres po zdjęciu parował będzie wilgotnym ciepłem o nieprzyjemnym zapachu. ale bardzo skuteczny. pulsujące Ŝycie. Nie naleŜy ciała nacierać. Chytry to i podstępny sposób na wymuszenie krąŜenia. Wielokrotne powtarzanie zabiegu. Dobrze wykonany zabieg sprawi. Zimna kąpiel Nalewamy do wanny zimną wodę i powoli spokojnie zanurzamy się. Co kilka dni polewamy całe ciało. aby nie powstał pęcherz powietrza między czaszką a suchym kompresem. uzyskamy poprzez polewanie głowy strumieniem zimnej wody. Omywanie ciała Ma na celu przyzwyczajenie organizmu do zimnej wody oraz spowodowanie otwarcia się porów skóry. aby ciało było rozgrzane wewnętrznie. które swój organizm juŜ przyzwyczaiły.miejsce to ogrzać. moŜemy sami przywrócić prawidłowe krąŜenie i tym samym uwolnić ciało fizyczne od chorób. silnie nasączonej zimną wodą gąbki lub wodą zaczerpniętą w dłonie. Polewanie ciała W ciągu kilku dni przyzwyczailiśmy juŜ organizm do wody zimnej i zburzyliśmy lęk psychiczny przed nią. Nie wycieramy skóry ręcznikiem tylko na ciało pokryte kroplami wody zakładamy bieliznę. Źle wykonany wiał będzie chłodem i moŜemy się zaziębić. odczuwamy nadmierną senność. Musi zaistnieć tylko sygnał termiczny. mózg będzie wolny od starczych zmian. by w dalszym leczeniu zastałe w ustroju płyny obrzękowe mogły wydostać się na zewnątrz. którego nie zastąpią Ŝadne leki. Polewanie wykonujemy ruchem spiralnym w miejscu potylicy. Kończyny zanurzamy w wodzie zimnej (moŜe być dodatkowo schłodzona lodem). Dopiero później moŜemy głowę umyć. by został uruchomiony mechanizm przemieszczania krwi. a dnia następnego jego część górną. Aby temu zapobiec musimy przywrócić regularność w krąŜeniu. Opierając się na poznanym mechanizmie. Ruszy z okolic serca. Dokrwienie mózgu. to przez kilka sekund odczuwamy „ostre ukłucie". W takim przypadku nadmiar krwi znajduje się w okolicy serca. MoŜemy tylko siedzieć w wodzie 10 . Najbardziej właściwe jest polewanie j jednego dnia dolną część ciała. wzdłuŜ meridianów. Innym wymogiem jest. Zaczerpnie z miejsc. wówczas polewamy ciało strumieniem. bo tam jest jej najwięcej. by krew z siebie wysyłać i ponownie wessać i moŜe zaistnieć kiedyś tętniak w okolicy serca. co uzyskujemy poprzez sen lub ćwiczenia fizyczne albo fizyczną pracę. Najpierw musimy organizm przyzwyczaić. Polewanie głowy moŜemy wykonywać okresowo. Rozgrzanie ciała w kąpieli ciepłej lub saunie jest rozgrzaniem zewnętrznym i nie spełnia warunków leczenia. po czym natychmiast pojawia się dokrwienie. Ŝe muszą koniecznie ściśle przylegać do włosów i skóry głowy. w których jest w nadmiarze. Zabieg ten wykonujemy przez delikatne muskanie. zetknięcie ciepłego ciała z zimną wodą. Czas utrzymywania kompresu około 4 godzin. czujemy pulsujące w kończynach ciepło i cały układ krwionośny jest poruszony. moŜemy postawić sobie diagnozę. by woda do leczenia była najbardziej zimna. Po potraktowaniu ciała zimną wodą odczuwamy ogromne ciepło w całym organizmie. które wcześniej gdzieś osiadło i powoli zamierało. a co kilka dni polewanie całego ciała. jedynie delikatnie dotykać. pojawiają się zawroty. profilaktycznie. stopniowo poprawiać będzie krąŜenie. a niekiedy nawet chwilowa utrata przytomności. Warunkiem do udanego przywrócenia krąŜenia jest. Zaleca się krótkotrwałe traktowanie ciała wodą zimną od 7 sekund do 3 minut dla osób. a tym samym pozbycie się bólu i zawrotów głowy. pamiętając. Słabe serce nie ma siły. na sygnał zimno krew napłynie do rąk i nóg. Ŝe serce mamy niewydolne i części ciała najdalej od serca oddalone są niedokrwione. często boli głowa. Po zabiegu moŜemy wykonywać lekkie ćwiczenia ruchowe lub połoŜyć się do łóŜka. a czas traktowania wodą był najbardziej krótki. wówczas mimo upływu lat. JeŜeli zanurzymy nogi lub ręce w wodzie zimnej. aŜ do całkowitego uregulowania. nim zastosujemy rzetelne leczenie.

kaŜdej kropli. tam gdzie medycyna oficjalna była bezradna. zdrowe. powraca zdrowie. Błędem jest wychładzanie ciała. Ŝe pęcherz moczowy znajduje się w sąsiedztwie głównego zbiornika energetycznego i sił witalnych zmagazynowanych na całe Ŝycie. aby podczas kuracji wstrzymać się od jedzenia. Nie naleŜy nigdy smarować ani masować guzów. na popękaną skórę. Leczenie wodą zimną daje nadzwyczajnie rezultaty. Ŝe uryna zawiera wszelkie pierwiastki z tablicy Mendelejewa. wymagana jest jednak określona wiedza w tym zakresie i ścisłe przestrzeganie proponowanych zabiegów. zachować pełny post. który mieści się między nerkami. Skuteczność leczenia moczem jest zadziwiająca. nadmierne pocenie nóg. nerek. nawet do kilku litrów dziennie. skóra twarzy przybiera młodzieńczy wygląd. Zdecydowanie odczuwamy napływ sił witalnych. Uryna jest doskonała na trądzik i zmarszczki. Terapia polega na piciu własnej uryny. KaŜdą następną powinniśmy nieco przedłuŜyć. Chore tkanki regenerują się.lub zanurzamy się całkowicie. Przyjmuje barwę i smak wody deszczowej. odciski. W okresie intensywnej ekspansji medycyny oficjalnej skryła się zawstydzona. nie ma blizn i Ŝadnych śladów po oparzeniu. nieco powyŜej. schorzenia serca. Jeśli ograniczymy tylko ilość pokarmów. by wydobyć ją z zapomnienia. Maksymalny czas kąpieli około 3 minut—jeŜeli zdołaliśmy organizm przyzwyczaić. Na początku czas kąpieli około 7 sekund. 11 . często polewając kompres nową dawką. LECZENIE MOCZEM Upatruje się niekiedy. Filozofia leczenia wodą polega na wywołaniu termicznego sygnału dla pobudzenia krąŜenia. Leczeniu moczem poddają się: choroby nowotworowe. Zalecane jest. Równocześnie z kuracją pitną musimy całą powierzchnię ciała smarować uryną. Urynoterapia znana była w staroŜytności i stosowana w wiekach późniejszych. organizm wydala jej coraz więcej. Istnieje hipoteza. czyraków. Po 5 lub 7 dniach zawsze mokrych kompresów. na dworach i wśród prostego ludu. w granicach rozsądku. oparzeń. Cofa się proces starzenia. Przed smarowaniem urynę lekko podgrzać (nie moŜna dopuścić do zagotowania). ale nie tylko na tym polega skuteczność leczenia. Urynoterapia zasługuje. nie rozwijając opatrunku. choć nikt nie wie dlaczego. Jedynie cukrzyca nie poddaje się leczeniu. Spróbujmy. Ŝe wciąŜ dolewana do kompresów uryna. chorobowe zmiany na skórze i wiele innych dolegliwości. zainfekowanych ran. Mocz jest mocą i cudem. Leczenie zewnętrznych oparzeń: na chore miejsca nakładamy kompres nasączony uryną i przez kilka dni utrzymujemy w stałym nawilŜeniu. leczenie będzie równieŜ postępować. kaŜdej jej ilości. która w miejsce obumarłych tkanek wytwarza nowe. Niekiedy uŜywano uryny jako środka dezynfekującego przy kastracji domowych zwierząt hodowlanych. w wyniku którego wytwarza się uzdrawiająca substancja. Ŝe w miejscu oparzenia powstał nowy naskórek. ran wrzodziejących. znika jej charakterystyczny zapach. poddawana jest nieznanemu nauce bioprocesowi. Ustalono. JuŜ po kilku dniach widoczne są zmiany. Obecnie coraz częściej sięgamy po tę formę leczenia. Guzy leczymy wyłącznie przez nakładanie kompresów nasączonych uryną. ogrzana ciałem chorego. Ŝe na słuszność leczenia moczem wskazują nawet biblijne teksty. Wraz z podjęciem picia. Uryna jest doskonała do leczenia zewnętrznego: zgorzeli suchej i zgorzeli wilgotnej kończyn. Znane są liczne wyleczenia choroby nowotworowej. zdejmujemy okład urynowy i zobaczymy. najlepiej starą przechowywaną przez kilka dni w zakorkowanych butelkach. Znawcy medycyny Wschodu zbawienne leczenie uryną upatrują w tym. ale w znacznie mniejszym stopniu.

Niekiedy kit daje odczyn alergiczny. We współczesnej Anglii prowadzono niedawno hodowlę pszczół. Kit pszczeli w roztworze alkoholowym W zaleŜności od tego. uleczymy owrzodzenia i stany zapalne jamy ustnej. a nawet ślepotę i głuchotę. śując kit pszczeli zapobiegamy paradentozie. stopniowo wprowadzać leczenie i łagodnie kończyć. UwaŜano miód za uniwersalne lekarstwo i stosowano jako środek dezynfekujący. stopniowo dawkę zwiększając. Kilkakrotnie mieszamy. Rozdrobniony przyjmujemy jako dodatek do posiłku. Ma równieŜ właściwości regenerujące i mumifikujące. które niebacznie pojawiły się w ulu. Przenosimy do butelki i zalewamy 100 ml spirytusu etylowego. Ułatwia wówczas leczenie zapalenia nerek. Wspomaga leczenie wrzodów Ŝołądka i wrzodów jelita cienkiego. Następnie wstawiamy do lodówki na 4 godziny. Nawet jeśli terapia nie wywołuje u nas alergii.LECZENIE MIODEM Metody leczenia miodem i kitem pszczelim znane były juŜ w państwie Inków. którą moŜemy połknąć. U nielicznych pacjentów (z powodu wysokich kosztów) skutecznie uleczono: cukrzycę. podczas której zuŜywa się do 100 gram leczniczego kitu. antytoksycznych. wirusowym. grzybiczym. Kit jest silnym lekiem o właściwościach przeciwbakteryjnych. Szokowe terapie są niewłaściwe. zaburzenia krąŜenia. odwaŜamy od 10 do 50 gram czystego. Odpowiedni do leczenia jest pozyskiwany z ramek. KURACJA KITEM PSZCZELIM Przygotowanie Kit zawiera wiele zanieczyszczeń (wosk. Pozostały 12 . egzemę. Kit pszczeli produkowany z Ŝywic. przeciwzapalnych. łuszczycę. w zaleŜności od pochodzenia i stopnia dojrzałości. aŜ do przerobienia na masę. by wykorzystywać je do leczenia przez uŜądlenia. jakie stęŜenie roztworu chcemy uzyskać. do smarowania ran i owrzodzeń oraz do leczenia organów wewnętrznych. poza ulem. Kit róŜni się kolorem i zapachem. Łącząc się ze śliną. odmiennych od pszczół ogrodowych. Chroniczne lub bakteryjne zakaŜenia organów wewnętrznych wymagają dłuŜej trwającej kuracji. Codziennie wstrząsamy butelką. Czysty i osuszony jest podstawą do przygotowania wielu naturalnych leków. juŜ po kilku minutach wydziela silny naturalny antybiotyk. zatok. odrobiny drewna). W terapii naturalnej musimy organizm traktować przyjaźnie. Następnie wykładamy na ściereczkę do osuszenia. wzmacniania ramek i mumifikacji myszy lub owadów. dróg oddechowych. gardła. Ŝe pszczołom podawano wcześniej stosowne dla schorzeń medykamenty. astma. Kilkakrotnie wstrząsamy i ustawiamy w ciemnym miejscu na 10 dni. Usuwa toksyny i przyśpiesza gojenie ran. by zanieczyszczenia wypłynęły na wierzch. schorzenia skóry o podłoŜu bakteryjnym. by sprawdzić. Jeśli wystąpi przy tym podraŜnienie błony śluzowej. suchego kitu. przeciwgrzybicznych. Zostały one przez pszczoły uśmiercone i zmumifikowane kitem pszczelim. Wlewamy do czystej butelki i przechowujemy w lodówce. aŜ do całkowitego oczyszczenia. astmę. Oczyszczamy go z widocznych zanieczyszczeń i zalewamy zimną wodą. ucha. musimy najpierw organizm przyzwyczaić. Usuwamy nieczystości z powierzchni wody. Nie ujawniono szczegółów leczenie. Dzienną dawkę do Ŝucia określa się na 1 do 2 gram. Leczono równieŜ pyłkiem kwiatowym i jadem pszczelim. Grubo ziarnisty. osteoporozę. dróg moczowych i pęcherza moczowego. proces Ŝucia wykonujemy z przerwami. bronchit. Poddaje się równieŜ leczeniu zapalenie opon mózgowych. Leczeniu kitem poddają się równieŜ schorzenia płuc. miedniczek nerkowych. dlatego na początku kuracji naleŜy Ŝuć w niewielkich ilościach. słuŜy pszczołom do uszczelniania. Odsączamy. twardy moŜemy Ŝuć w jamie ustnej. ale istnieje hipoteza. czy nie powoduje u nas uczulenia. przyjmując przez pierwsze 3 dni niewielkie ilości. dopiero później stosujemy serię leczniczych terapii.

Głowę nakrywamy kocem lub grubym szerokim ręcznikiem. Kit pszczeli w emulsji 1 łyŜeczkę 10 % roztworu alkoholowego mieszamy z 10 łyŜeczkami przegotowanej wody. 13 . Ogrzewamy ciągle mieszając przez 10 minut. Zalecana jest równieŜ w stanach zapalnych uszu. Przegotowaną przestudzoną wodą i uzupełniamy szklankę do pełna. czyraki. Pochylając się nad garnkiem wdychamy opary. przez okres 1 do 2 miesięcy. trudne do gojenia rany. Roztwór alkoholowy stosujemy przy paradentozie smarując dziąsła wacikiem nasączonym propolisem. Kuracja pyłkiem kwiatowym Zalecana jest przy nadciśnieniu tętniczym. Czas inhalacji 10 minut. Odsączamy. przeziębieniach — po 1 łyŜce. pęknięcia skóry. po 10 kropli na kostkę cukru lub mieszając z mlekiem. gdy wrastają paznokcie. Koc musimy zabezpieczyć by opary nie wydostawały się na zewnątrz. infekcjach śluzówki jamy ustnej. Garnek wkładamy do innego większego z wrzącą wodą. aŜ do zupełnego wyleczenia. odcisk jest łatwy do usunięcia.po odsączeniu kit moŜemy zuŜyć do sporządzania maści propolisowej. Maść z pszczelego kitu leczy wszystkie schorzenia skóry: pryszcze. niskim poziomie hemoglobiny we krwi. Mieszamy i wkładamy do innego większego garnka z wrzącą wodą. Po kilku dniach utrzymywania tego samego plastra. wprost do słoika. Przechowujemy w lodówce. wrzody. katarze. owrzodzenia. Przyjmujemy w chorobie wrzodowej Ŝołądka i dwunastnicy. pryszczami. przy zmianach grzybiczych. mieszamy 100 gram świeŜego. Stosujemy kilka razy dziennie. ropiejące rany. pęknięciami oraz po uŜądleniach przez owady. Przez 10 minut utrzymujemy na małym ogniu. 2 razy dziennie. Przechowujemy w lodówce. nie dopuszczając do wrzenia. zaburzeniu pracy jelit. Skuteczna na okłady. Skutecznie leczymy chroniczny nieŜyt nosa i gardła. przylepiamy na odcisk. zapaleniu oskrzeli. Gdy jest miękki i plastyczny. anemii. Owijamy lub mocujemy plastrem opatrunkowym. nie dopuszczając do wrzenia. aŜ do wygojenia. Opatrunek zmieniamy 2 razy dziennie. długotrwałych biegunkach. wiejskiego masła (przemysłowe masło zawiera sól i nie nadaje się do leczenia) i 10 gram oczyszczonego kitu. Kit pszczeli w mleku Gotujemy 1 litr pełno tłustego wiejskiego mleka i wsypujemy 50 gram oczyszczonego i rozdrobnionego pszczelego kitu. egzemie i innych objawiających się swędzeniem. Wychodzi razem z korzeniem. przy schorzeniach gruczołu krokowego. W bólach Ŝołądkowych przyjmujemy propolis wymieszany z nalewką piołunową stosując 3 razy dziennie. Kit pszczeli w maści W małym emaliowanym garnku. Uzyskaną masę wyciskamy przez gęstą gazę. Kit pszczeli do inhalacji Do półlitrowego emaliowanego naczynia wkładamy 60 gram oczyszczonego pszczelego kitu i 40 gram wosku. Stosujemy w schorzeniach skóry. Pijemy regularnie 3 razy dziennie. Lek stanowi emulsja pyłkowo-miodowa: 1 czubatą łyŜeczkę pyłku kwiatowego ucieramy z 1 łyŜeczką miodu. Tak przygotowaną emulsją nasączamy wyjałowioną gazę i nakładamy na ropiejące miejsca. przy półpaśćcu. Wykonujemy rano i wieczorem. by plaster z kitu nie przesuwał się. Lek na odciski Niewielką ilość oczyszczonego kitu pszczelego rozgrzewamy w palcach. astmie.

Pijemy przez cały dzień po łyŜeczce. Ŝe wrzody poddają się leczeniu. Przyjmujemy 2 lub 3 razy dziennie. na prawym boku. na małym ogniu. Istnieją potwierdzone przypadki powstrzymania rozwoju gruczolaka prostaty i raka piersi. Mieszamy i odstawiamy na kilka dni. rano i wieczorem. Odcedzamy.MIODY ZIOŁOWE Miód pokrzywowy (przeciwrakowy) Liście pokrzywy wraz z łodygami zbieramy przed jej kwitnieniem. Leczenie będzie bardziej skuteczne gdy po wypiciu herbaty ułoŜymy się na kilka minut. 3 szklankami wody i ustawiamy na pół godziny. PRZYKŁADY LECZENIA MIODEM Leczenie wrzodów Ŝołądka i dwunastnicy Rozpuszczamy 1 łyŜeczkę miodu w szklance ciepłej przegotowanej wody. Jest to skuteczna kuracja w dolegliwościach nerek objawiających się zmniejszonym oddawaniem moczu. Miód z chrzanem Czysty korzeń chrzanu ścieramy razem ze skórą. najlepiej w okresie od 20 kwietnia do 20 maja. osuszamy na ściereczce i przekręcamy przez maszynkę do mięsa. nie dopuszczając do wrzenia. nie dopuszczając do wrzenia. Liście opłukujemy. Cedzimy i dodajemy 1 łyŜeczkę miodu na kaŜdą szklankę. Podgrzewamy na małym ogniu. filiŜankę ciepłej słabej herbaty z 1 łyŜeczką miodu i sokiem z połówki cytryny. Otrzymaną miazgę wyciskamy przez lnianą lub bawełnianą tkaninę. co oznacza. Pijemy 3 razy dziennie po szklance napoju. MoŜna uzyskać sok w sokowirówce. Kiedy męczy kaszel. przez 30 minut. Przyjmuje się go równieŜ profilaktycznie. Skutecznie usuwa uporczywy kaszel. Po starannym jego zmieszaniu przechowujemy w słoikach. Dodajemy 1 łyŜkę miodu na kaŜdą szklankę. Płuczemy gardło kilka razy dziennie przy stanie zapalnym migdałów lub strun głosowych. Zestaw II: (przygotowujemy porcję na cały dzień) zalewamy dwoma szklankami wrzącej wody 1 łyŜkę ziela biedrzeńca i 1 łyŜkę owoców dzikiej róŜy. Uzupełniamy miodem do pełnej szklanki. przygotowujemy miksturę z soku wyciśniętego z jednej cytryny i 2 łyŜeczek spoŜywczej gliceryny (lub oliwy z oliwek). Sok pokrzywowy mieszamy z miodem. regularnie. Pijemy na 2 godziny przed posiłkiem lub 3 godziny po posiłku. Na szklankę miodu weźmiemy tyle startego chrzanu ile uchwycimy 5 palcami. Leczenie wątroby Przy stanie zapalnym wątroby pijemy codziennie. obserwując własny organizm. 14 . stosując na 1 część soku 4 części miodu. Leczenie nerek Zestaw I: (przygotowujemy porcję na cały dzień) zalewamy 3 łyŜki owoców z dzikiej róŜy. leczy gruźlicę. Dobieramy ilość miodu w zaleŜności od zaawansowania choroby. Leczenie gardła Jedną łyŜkę miodu rozpuszczamy w szklance ciepłej wody. Pod wpływem kuracji ustają bóle. Pijemy ciepły 2 lub 3 razy dziennie. znikają nudności i zgaga. W uporczywych przypadkach łączymy leczenie z wykonaniem nasiadówek sporządzonych z odwaru skrzypu. Tak przygotowany miód pokrzywowy zachowuje właściwości lecznicze przez wiele lat.

Równocześnie z okładami przyjmujemy mód wewnętrznie. często wstrząsając. który nakładamy przy ropnym zapaleniu spojówek. Dopiero w latach późniejszych stawały się bardziej trunkiem. a nie uŜywkę. Gotujemy przez 3 minuty na małym ogniu. Mieszamy z 1 butelką białego wytrawnego wina. jako lek pobudzający apetyt — 1 kieliszek na pół godziny przed jedzeniem. Wino koprowe Działanie: poprawia trawienie.Leczenie oczu W szklance ciepłej przegotowanej wody rozpuszczamy 1 łyŜeczkę miodu. Owijamy kompresem miodowym chory staw. Przemywamy oczy lub nasączamy kompres. Wlewamy do słoja 1 butelkę białego wytrawnego wina i 3 czubate łyŜki zmielonych nasion kminku. Leczenie stawów Smarujemy miodem kawałek naturalnej tkaniny.. Odcedzamy. Kompres z miodu leczy zapalenie stawów i usuwa artretyczne guzki. Wino kminkowe Działanie: usuwa wzdęcia. Pijemy po jedzeniu. jeŜeli traktujemy je jako lekarstwo. Wina były produkowane niegdyś dla potrzeb lecznictwa i szpitali. W lecznictwie naturalnym znanych jest wiele uzdrawiających win. Wino jałowcowe Działanie: moczopędne. Mały kieliszek wina pijemy rano i wieczorem. Dwie łyŜki zmielonych nasion kopru wrzucamy do garnka. Jako środek moczopędny przyjmujemy codziennie na czczo 1 kieliszek. Odsączamy. Wino czosnkowe Działanie: przeciwmiaŜdŜycowe. Odstawiamy na kilka dni. pobudza apetyt. sole mineralne. Pijemy 1 kieliszek po nadmiernym jedzeniu i przy niedyspozycjach Ŝołądkowych. Jałowiec (około 60 gram) czyścimy. poprawia trawienie. odsączamy i rozdrabniamy. Wino wzmacnia organizm. Wino gronowe zawiera cukier gronowy. poprawia zdolność wchłaniania tlenu. 15 . Podgrzewamy do wrzenia na małym ogniu. Dodajemy 1 litr przegotowanej ciepłej wody. mniej lekarstwem. Średniej wielkości 20 główek czosnku oczyszczamy i miaŜdŜymy w prasce. Przecedzamy. przeciwdziała zapaleniu jelita grubego i innym dolegliwościom gastrycznym. na pół szklanki wrzącej wody. WINA Hipokrates traktował wino jako jeden z naturalnych leków. Czerwone wino gronowe korzystnie wpływa na tworzenie się czerwonych ciałek krwi. Wlewamy do butelek. Przykrywamy i odstawiamy na 3 dni. Zlewamy do butelek. Przekładamy do słoika. W medycynie naturalnej zaleca się wiele mikstur sporządzonych na bazie wina gronowego (koniecznie gronowe) czerwonego lub białego. Najlepszym jest miód gryczany. Pozostawiamy na 14 dni. oczyszcza i wzmacnia. Ból ustępuje szybko. większy niŜ chore miejsce. Ŝe szampan wpływa na uelastycznienie mięśni. płuczemy. związki antybakteryjne. Zalewamy 1 litrem wytrawnego wina. Nakrywamy słoik i pozostawiamy w ciepłym miejscu na 1 dobę. a następnie kawałkiem suchej flaneli. uodparnia organizm. Zalewamy sokiem z 4 cytryn. Uzasadnia się.

Przelewamy do butelek. Wino selerowe Działanie: wzmacnia i oczyszcza organizm Przygotowujemy 20 dkg startego korzenia selera i 1 litr białego gronowego wina.Wino orzechowe Działanie: leczy przewlekły nieŜyt Ŝołądka i jelit. Pijemy w bardzo niewielkich ilościach i maleńkimi łyczkami. Odstawiamy na kilka dni. BACZNIE OBSERWUJEMY REAKCJE NASZEGO ORGANIZMU. odsączone liście z jemioły (około 0. Przenosimy do garnka i zalewamy 1 litrem gronowego wina. Zlewamy do butelek. Dodajemy 1 lub 2 łyŜki octu winnego. Drewnianym tłuczkiem miaŜdŜymy 10 zielonych łodyg naci pietruszki. Pozostawiamy na 2 godziny. Zalewamy 1 litrem białego słodkiego wina. zarówno przy sporządzaniu leku. Odstawiamy na 10 dni. zbyt obfite miesiączki. Suszone kłącze tataraku zalewamy 1 litrem wina gronowego. Odcedzamy. Odstawiamy na 10 dni. czyste korzenie i część naziemną jaskółczego ziela (około 30 gram) drobno kroimy i zalewamy pół litrem białego gronowego wina. Przyjmujemy po 1 kieliszku przed jedzeniem. Odcedzamy. nerwicy Ŝołądka. Wino z jaskółczego ziela Działanie: leczy schorzenia dróg Ŝółciowych. Pijemy po pół szklanki przed jedzeniem. umyte. miaŜdŜyca. Pijemy 6 razy dziennie po pół kieliszka. Wino pietruszkowe Działanie: wzmacnia serce. ŚwieŜe liście orzecha włoskiego (około 50 gram) rozgniatamy i przekładamy do słoika. Kontrolować ciśnienie tętnicze krwi. Wino z jemioły Działanie: nadciśnienie tętnicze. na pół godziny przed i po jedzeniu. jak i przy przyjmowaniu! Wino tatarakowe Działanie: wzmacnia system trawienny i układ nerwowy. Odsączamy. likwiduje niestrawność. Gotujemy na małym ogniu przez 10 minut.4 kg) rozdrabniamy i wkładamy do słoja. Pozostawiamy na 10 dni. Przecedzamy. Oczyszczone. Odsączamy. Ziele jaskółcze działa intensywnie i naleŜy zachować wielką ostroŜność. Dodajemy 30 dkg miodu i nadal gotujemy przez 4 minuty. Suche. Pijemy po małym kieliszku. Zamykamy i odstawiamy na 2 doby do ciemnego miejsca. 16 . Składniki mieszamy w słoiku. Pijemy 3 razy dziennie. Wino szpinakowe Działanie: wzmacnia organizm po przebytej chorobie. Odsączamy. pomocne przy nieŜytach przewodu pokarmowego. Wino ma przyjemny smak ananasowy. Wsypujemy 10 dkg cukru i odstawiamy na dalsze 5 dni. Odsączmy. schorzeniach wątroby. Wino chrzanowe Działanie: likwiduje niestrawność. Przyjmujemy przed posiłkiem po 1 łyŜce. najlepiej do lodówki. Zalewamy butelką wytrawnego czerwonego wina gronowego. Garść świeŜo startego chrzanu przekładamy do słoja i zalewamy pół litrem białego gronowego wina.

przechowywać przez dalsze 5 dni w ciemnej szafce. Alkoholowych wyciągów z ziół nie powinni stosować chorzy. W maszynce do mięsa zemleć 0. Przepuszczamy przez maszynkę do mięsa. Zalewamy 1 litrem białego gronowego wina. przyśpiesza trawienie. Zalewamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na okres 2 dni. Na 10 dkg świeŜych czereśni potrzebujemy 750 gram czerwonego gronowego wina. leczy i regeneruje pęknięcia skóry. wrzody dwunastnicy. Liście przekręcamy przez maszynkę do mięsa lub wyciskamy sok w sokowirówce. które w tajemniczy dla nas sposób regenerują organizm. III.Przygotowujemy 1 szklankę czerwonego wina gronowego i 1/2 szklanki świeŜego soku ze szpinaku. Wino czereśniowe Działanie: działa przeciwbiegunkowo. W czasie leŜakowania uaktywnia się działanie biostymulatorów. Zalecana kuracja: I tydzień — 3 razy dziennie po 1 łyŜeczce II. Przed zerwaniem liści rośliny nie podlewamy przez 10 dni. zapobiega miaŜdŜycy naczyń krwionośnych. Pijemy po 1 kieliszku po jedzeniu. Wino cebulowe Działanie: wzmacniające. Podajemy dzieciom podczas biegunki po małym naparstku. często mieszając. Nalewka z aloesu Działanie: ułatwia trawienie. Dodać 0. Na 1 szklankę soku aloesowego dodajemy 1 szklankę alkoholu (spirytus 17 . wyŜsza koncentracja leczniczych wyciągów i większa wygoda w uŜyciu. Odsączamy. owrzodzenie jelita grubego. Zawsze naleŜy postępować zgodnie z podanym zaleceniem. Ścięte liście po okresie suszy wycieramy z kurzu. PrzełoŜyć do słoja. Aloes (co najmniej trzyletni) przed ścięciem nie podlewamy przez 10 dni. Bardzo młode pędy sosnowe (około 10 dkg) kroimy na małe cząstki i wkładamy do słoja. Ich zaletą jest dłuŜsza trwałość. owijamy w papier i przechowujemy przez 5 dni w lodówce lub szafce bez światła. Pijemy małymi łykami. leczy szkorbut i paradentozę. Po zerwaniu liście oczyścić z kurzu i owinąć w papier. Wino aloesowe Działanie: leczy wrzody Ŝołądka. Rozlewamy do butelek i przechowujemy w lodówce. Na kaŜde pół kilograma masy aloesu dodajemy pół litra wina gronowego. Wymieszać i pozostawić na 5 dni. którym alkohol jest przeciwwskazany. podraŜnienia i skaleczenia. Mieszamy składniki. Nalewka słuŜyć moŜe przez wiele dni. miesięcy a nawet lat. dorosłym po 100 gram. Przecedzamy.3 kg cebuli. Zamykamy słój i przechowujemy przez 5 dni w ciemnym miejscu. IV tydzień — 3 razy dziennie po 1 łyŜce V tydzień — 3 razy dziennie po 1 łyŜeczce Zachowujemy 2 tygodnie przerwy w leczeniu i rozpoczynamy następny cykl. Najwłaściwszym jest aloes o grubych mięsistych liściach rosnący minimum 3 lata. Aloes jest szczególną rośliną i jej właściwości lecznicze są niedostatecznie znane. Wiele leków nabywanych w aptekach to wyciągi alkoholowe z ziół — moŜemy przygotować sami.7 litra białego wytrawnego wina. ALKOHOLOWE NALEWKI Z ZIÓŁ Napary z ziół moŜemy zastąpić nalewkami alkoholowymi. Pijemy od 1 do 3 kieliszków dziennie. będą to nalewki na spirytusie lub nalewki wódczane. Przecedzamy.1 kg miodu i 0. Wino sosnowe Działanie: wspomaga przemianę materii.

Sok brzozowy mieszamy ze spirytusem w proporcji 1:1 pijemy po 40—50 kropli w rozcieńczeniu z wodą w zaleŜności od potrzeb. Nalewka z dzikiej róŜy Działanie: wybitnie wzmacnia organizm Pół kilograma owoców dzikiej róŜy umytych i odsączonych rozdrabniamy. Przechowujemy w ciemnych butelkach. regeneruje wątrobę. Pijemy po 1 kieliszku dziennie. Zachować ostroŜność. Nalewka jest lekiem o silnym działaniu. Odstawiamy w ciepłe miejsce na tydzień. MoŜe być uŜywana jako środek do wzmacniania włosów. Zamykamy słoik i odstawiamy na 2 tygodnie. Opatrzyć rany drzewa i podziękować mu za pomoc. wzmacnia. Jest to środek wzmacniający z duŜą ilością witaminy C. Wlewamy do czystej butelki. 18 . aby sok przestał wypływać. Nalewka chrzanowa Działanie: uŜywa się zewnętrznie do smarowania miejsc w bólach korzonkowych. Nalewka z głogu Działanie: rozszerza naczynia krwionośne. Jest to lek o silnym działaniu. Odstawiamy na tydzień. 3 razy dziennie po 25 kropli. Nalewka z czarnej porzeczki Działanie: reguluje krąŜenie krwi i chroni organizm przed przeziębieniem. Oczyszczony korzeń chrzanu ścieramy na tarce. Po nabraniu naleŜy bezwzględnie zabezpieczyć skórę brzozy. dodajemy 5 dkg cukru. Odsączamy przez gazę. Odsączamy. Odsączamy. Przed spoŜyciem rozcieńczyć ciepłą wodą. Odsączamy. Nalewka brzozowa usuwa z organizmu toksyny. Skuteczna w zaburzeniach układu trawienia. rwie kulszowej. Nalewka w łagodny sposób wpływa na system trawienny. Pijemy w rozcieńczeniu z ciepłą wodą. MoŜemy zmniejszyć ilość alkoholu lub zwiększyć ilość owoców. Odstawiamy na 1 tydzień. Przyjmujemy po jedzeniu 25 kropli na cukier lub wodę.lub wódka). Szklankę wódki wlewamy do słoika i wsypujemy 100 gram startego chrzanu. Zakręcamy i odstawiamy na tydzień. Odstawić. Zalewamy litrem wina lub wódki. Nalewka z arcydzięgla Działanie: łagodzi zatrucie nikotyną i alkoholem Na 25 dkg rozdrobnionego korzenia arcydzięgla wlewamy 250 ml spirytusu. Na wiosnę nacinamy korę brzozy w kształcie litery „V" i wkładamy rynienkę. Przekładamy do słoja. Jest pomocna w kamicy pęcherzyka Ŝółciowego. po której sok spływał będzie do butelki. Wsypujemy do słoja pół kilograma oczyszczonych owoców głogu. Nalewka z brzozy Działanie: odświeŜa organizm. Nalewka z jałowca Działanie: moczopędne i Ŝółciopędne. łagodzi ataki dusznicy bolesnej. najlepiej w lodówce. Wlewamy 1 szklankę spirytusu (lub wódki). Obserwować reakcje organizmu. Oczyszczone i odsączone jagody jałowca (10 dkg) wsypujemy do słoika i zalewamy 1 szklanką spirytusu (lub wódki). reumatyzmie. Odsączamy. Dodajemy do herbaty lub przyjmujemy po małym kieliszku. Na 1 część świeŜych owoców czarnej porzeczki bierzemy najczęściej 10 części wódki.

Umyte i odsączone zielone orzechy włoskie (jeszcze miękkie). Nalewka na mrówkach Działanie: do nacierań w bólach reumatycznych. Odsączamy. często wstrząsając butelką. Zachowujemy rozsądek. Odstawiamy w ciemne miejsce na 2 tygodnie. Gdy nalewka nabierze jasnozłotego koloru. przewlekły nieŜyt Ŝołądka i jelit. Nalewka piołunowa Działanie: pobudza wydzielanie soków trawiennych. Nalewka z pokrzywy Działanie: stosowana w bólach reumatycznych Liście świeŜej pokrzywy (ok. Odsączamy. a pozostały bursztyn ponownie zalewamy spirytusem i odstawiamy. pomocna przy nadwyręŜeniu ścięgien. w ilości 30 sztuk. Profilaktycznie przyjmujemy przy Ŝołądkowych niedyspozycjach. Odstawiamy na kilkanaście dni. suszymy i rozkruszamy na drobne kawałeczki. pół litrem spirytusu 70%. Odstawiamy na 1 tydzień. Stosujemy tylko w okresie zaburzeń trawiennych. Przyjmujemy na wodę po 15 kropli. UŜywamy zewnętrznie. Przyjmujemy przed jedzeniem po 30 kropli. Rozcieńczamy ciepłą wodą. Nalewka bursztynowa Działanie: uŜywana do nacierania bolących stawów i mięśni. Niepolerowany bursztyn myjemy. wątroby i dróg Ŝółciowych. Odsączamy. Pozostawiamy na kilkanaście dni. UŜywamy zewnętrznie. łodygi). Nalewka z orzechów włoskich Działanie: niestrawność. Zalewamy w słoiku 10 dkg suszonych liści mięty pieprzowej. Zakręcamy. by nie przedawkować. kwiaty. Nalewka rumiankowa Działanie: pomaga w zaburzeniach przewodu pokarmowego. Zalewamy pół litrem spirytusu. Do słoja wkładamy 10 dkg ziela dziurawca (pocięte pąki. Odsączamy. często wstrząsając słoikiem.Nalewka z mięty pieprzowej Działanie: stosujemy w okresie zaburzeń trawiennych. Zewnętrznie: 2 łyŜki nalewki na szklankę wody do płukania i na okłady. Odstawiamy na 10 dni. Nalewka z dziurawca Działanie: leczy schorzenia przewodu pokarmowego. Zalewamy 1 litrem wódki. Pozostawiamy na 10 dni. Odstawiamy na tydzień. zlewamy do innej czystej butelki. Zewnętrznie stosowana w bólach korzonkowych i reumatycznych. Do butelki wsypujemy 2 łyŜki bursztynu i wlewamy 1 szklankę spirytusu. Odstawiamy na miesiąc. Wewnętrznie: 25 kropli na niewielką ilość ciepłej wody. Odsączamy. Na 1 część świeŜych mrówek wziąć 15 części 80% spirytusu. kroimy na 8 cząstek i wkładamy do słoika. Wsypujemy do słoika 5 łyŜek suchego ziela piołunu i zalewamy 1 szklanką spirytusu. 10 dkg) drobno kroimy i zalewamy 2 szklankami spirytusu. Przecedzamy. 19 . SpoŜywamy przed posiłkiem po 15 kropli w niewielkiej ilości ciepłej wody. Po natarciu skroni i nadgarstka usuwa zmęczenie. Do słoika wsypujemy 4 łyŜki suchych kwiatów rumianku i wlewamy 2 szklanki spirytusu. stosowana do płukania gardła i na okłady.

płuc. Przyjmujemy 1 lub 2 razy dziennie po 25 kropli na łyŜkę wody. Nalewka z liści selera Działanie: zalecana przy astmie. Zlewamy płyn znad owoców. UŜywamy zewnętrznie i wewnętrznie. Stosujemy w okresie krwawienia. jeŜyny — wlewamy spirytus w takiej ilości. Do 50 gram ziela wlewamy 1 szklankę spirytusu. oczyszczonego czosnku. nosa. Odstawiamy w ciemne miejsce na 2 tygodnie. Odsączamy. dwunastnicy. wspomaganie trawienia.Nalewka wieloowocowa Działanie: wzmacnia organizm. Skrzyp niszczy w organizmie witaminę B1 Podczas kuracji wspomagamy ustrój produktami. po 5 do 20 kropli na niewielką ilość mleka lub kefiru. Osobno gotujemy 2 szklanki wody z 20 dkg cukru. Pozostawiamy w ciemnym miejscu przez kilka tygodni. miękkich. Pijemy po małym kieliszku w okresie niedyspozycji Ŝołądkowych. Na 1 kg owoców (łącznie): czarnej porzeczki. Likier orzechowy Działanie: zalecany w niedyspozycjach Ŝołądkowych. Odsączamy. Nalewka czosnkowa Działanie: wzmocnienie organizmu. Zlewamy obie nalewki. Przyjmujemy w czasie przeziębienia. Pozostawiamy przez tydzień w zamkniętym słoiku. Nalewka ze skrzypu Działanie: wstrzymuje krwawienie z wrzodów Ŝołądka. Wysuszone ziele skrzypu rozdrabniamy w młynku na mniejsze igiełki. świeŜych orzechów włoskich. Pokrojone drobne liście selera przekładamy do słoja i zalewamy spirytusem. głogu. Przecedzamy. MoŜemy doprawić do smaku miodem i dodawać do herbaty. Mieszamy z wyciągiem alkoholowym z orzechów. Kroimy 5 sztuk jeszcze zielonych. często wstrząsając słoikiem. Studzimy. szczególnie w okresie chłodów. Na 1 część świeŜych owoców jeŜyn dodajemy 10 części wódki. Zlewamy do ciemnej. ZaŜywamy przez 1 miesiąc. które zawierają tę witaminę. leczy przyzębice. 20 . ischiasu. MiaŜdŜymy 15 dkg świeŜego. a resztę przesączymy przez gazę. 3 razy dziennie. reumatyzmie. Odsączamy przez gazę. Jeśli czosnek zalewany był spirytusem. Przekładamy do słoika i zalewamy 2 szklankami 40 % wódki (lub spirytusu). dzikiej róŜy. Odstawiamy na kilka tygodni. Przekładamy do słoja i zalewamy 2 szklankami wódki. butelki nalewkę. oczyszczenie naczyń krwionośnych. a liście zalewamy w podobny sposób wódką. Odstawiamy na 2 tygodnie w ciemne miejsce. Nalewka z jeŜyn Działanie: działa napotnie. Cykle leczenia powtarzamy aŜ do wyleczenia. po 2 lub 3 kieliszki dziennie. nalewka moŜe pozostawać poza lodówką. Pozostawiamy na 6 tygodni. często wstrząsając słojem. Po miesięcznej kuracji zachowujemy 2 tygodnie przerwy i ponownie przeprowadzamy miesięczną kurację. Przechowujemy w lodówce. Odstawiamy na 2 tygodnie. by liście były pokryte. Przechowujemy w ciemnej butelce. by pokrył owoce. Zamykamy i pozostawiamy na 5 dni. Odsączamy. poprawia trawienie. Zamykamy słoik.

Przepuszczamy przez maszynkę do mięsa a uzyskaną masę odsączamy na gęstej gazie. szczególnie regeneruje wątrobę. Lecznicza dawka. w grypie. przez 20 dni sok z 2 cytryn. Cytrynę sparzamy i pozostawiamy we wrzątku. stosując co drugi dzień. regeneruje wątrobę. Zalecany dla chorych na cukrzycę. NaleŜy soki pić na pusty Ŝołądek. zapaleniu płuc pijemy sok z cytryny. wzmacnia organizm szczególnie po zimie. w okresie od 20 kwietnia do 20 maja. przez wiosenny okres lub w okresie osłabienia chorobą. Ilość soku codziennie zwiększamy. Liście. czyli na 1 godzinę przed posiłkiem lub około 3 godzin po posiłku. Sok z czarnej rzodkiewki Działanie: rozpuszcza niektóre kamienie. Do leczenia nadaje się pokrzywa zerwana przed kwitnięciem. od 5 — 6 miesięcy. Na początku przyjmujemy po łyŜce soku. Kuracja trwa około 6 tygodni. Pijemy sok na czczo: wI tygodniu — 100 ml dziennie w II tygodniu — 200 ml dziennie w III tygodniu — 300 ml dziennie w IV tygodniu — 400 ml dziennie 21 . Są naturalnym lekiem przynoszącym ulgę w wielu cierpieniach. przez 10 minut (odda więcej soku). przeziębieniu. działa dezynfekująco. to pół szklanki soku jednorazowo. Sok z cytryny Działanie: odtruwa organizm. w proporcjach 1:1. po pół małej łyŜeczki. śledzionę. co daje 1. liście pokrzywy mielimy w maszynce do mięsa lub wyciskamy w sokowirówce. Sok z pokrzywy Działanie: leczy anemię. Oczyszczoną i umytą czarną rzodkiew ścieramy na tarce lub sok otrzymujemy w sokowirówce. 3 razy dziennie. W okresie zachorowania na anginę. Przechowujemy w lodówce. Sok z marchwi Działanie: wzmacnia i odświeŜa organizm. Podczas kuracji moŜemy spoŜywać płatki owsiane. na pół godziny przed kaŜdym posiłkiem. Kroimy wszerz i wyciskamy sok.5 szklanki dziennie. Przygotowujemy codziennie świeŜą porcję. Sok wyciskamy w sokowirówce. MoŜe być podawany niemowlakom: od 3 do 4 miesięcy. płuczemy i odsączamy na ściereczce.KURACJA SOKAMI Leczenie sokami z owoców i warzyw zalecane jest szczególnie w schorzeniach gastrycznych i złej przemianie materii. nerki. Sok z cytryny stosujemy do pędzlowania gardła — działa kojąco i dezynfekująco. Po wypłukaniu i odsączeniu na ściereczce. Soki odtruwają i wzmacniają po przebytej chorobie. pieczone lub gotowane w łupinach ziemniaki. Sok z mleczu Działanie: odtruwa organizm po zimowym odŜywianiu. by wychładzać od gorączki. po 3 krople. uŜywamy go do dezynfekcji gardła i jamy ustnej. Zmieszany z ciepłą wodą. pijemy codziennie. kwiaty. Dla wzmocnienia organizmu. korzenie mniszka lekarskiego (mleczu) starannie oczyszczamy. Pijemy codziennie od 3 do 4 szklanek dziennie. Mieszamy z przegotowaną i wychłodzoną wodą. Sok doprawiamy do smaku miodem. Poprawia jakość krwi i przemianę materii. 3 razy dziennie.

Sok z czarnej porzeczki (bez cukru) Działanie: leczy przeziębienie. usuwa gazy. sam lub z domieszką soku z selera i majowej pokrzywy. MoŜemy dodać miodu. Sok z selera Działanie: przeciwreumatyczne. — usuwa toksyny i śluz z organizmu. Do 100 gram proszku imbirowego dodajemy 800 ml wody. Sok z ziemniaków Działanie: leczy wrzody Ŝołądka i dwunastnicy. po pół szklanki. Sok z porów Działanie: oczyszczenie organizmu ze złogów. Sok imbirowy: — wzmacnia ogień trawienny (agni) powodując lepsze trawienie. zapalenie krtani. Ma właściwości przeczyszczające i reaguje przeczyszczeniem zaraz po wypiciu. Sok z kapusty Działanie: leczy wrzody Ŝołądka i dwunastnicy. Dla zmiany smaku moŜemy dodać miodu. MoŜemy do smaku dodać inne soki. Gotujemy aŜ pozostanie 1/4 płynu. Odsączamy sok. na pół godziny przed jedzeniem. rwę kulszową. Pijemy 4 razy dziennie po pół szklanki. gdy mięso jest nieświeŜe. Stosujemy po 1 łyŜce. Sok z kiszonej kapusty Działanie: leczy wrzody Ŝołądka i dwunastnicy. Sok z czereśni Działanie: oczyszcza i odtruwa organizm. Pijemy na czczo i między posiłkami. 3 razy dziennie. 22 . Wyciskamy sok z liści selera. Imbir sproszkowany dodawany do mięsa zapobiega zatruciu pokarmowemu. a tym samym poprawiamy przemianę materii. świeŜe ziemniaki ścieramy na tarce razem ze skórą. soku z marchwi lub cytryny. cukrzycę. usuwa nieprzyjemny zapach z ust. śluzowe zapalenie oskrzeli. odświeŜa wątrobę. Miksujemy liście kapusty. Sok spoŜywamy na czczo. Sok odsączamy. Najlepiej w okresie zaostrzenia się choroby wrzodowej — wiosną i jesienią.leczy zapalenie gardła.w V tygodniu — 300 ml dziennie w VI tygodniu — 200 ml dziennie w VII tygodniu — 100 ml dziennie. przez miesiąc. Przyjmujemy przez tydzień. Czyste. górnych dróg oddechowych. Tak przygotowany sok dodajemy do herbaty. jest przeczyszczający. . po 1 szklance. łagodzi zaparcia. Pijemy na czczo i między posiłkami. Przecedzamy. Lecznicza dawka wynosi 2 razy dziennie. łagodzi kaszel. Sok imbirowy Działanie: rozgrzewające.

co gwarantuje wyrzucanie z organizmu rozpuszczonych przez parówkę zastoin. ale zimna woda powoduje ich wydalanie. dlatego u ludzi osłabionych wiekiem lub chorobą zabieg winien trwać krócej i pod opieką innych osób. Zastosowana parówka na dolną część. zawierającą olejki eteryczne uzyskane z odwaru siana. Ilość siana czy słomy jest dowolna. Na dolną część ciała kierujemy opary wówczas.Sok z czarnej porzeczki Działanie: poprawia pracę nerek. Pamiętajmy: parówka rozpuszcza zastoiny. Dla wzmocnienia parowania moŜna do odwaru wrzucić rozgrzany kamień lub odwar podgrzewać na maszynce elektrycznej czy grzałką. słomy owsianej. Działając na rozgrzany organizm zimną wodą wywołujemy intensywne krąŜenie krwi i płynów ustrojowych. gdzie skierowane były opary. Parówkami określamy działanie na organizm parą wodną. istotne znaczenie odgrywają parówki. Opary wnikają do wnętrza organizmu przez pory skóry. ŚwieŜy sok z jabłek wzmacnia i odmładza organizm. ale zawsze naleŜy uwzględniać kondycyjne moŜliwości chorego. Czas parowania od 18 do 20 minut.5 litra. a najlepiej na całe ciało. Pijemy sam sok lub z domieszką wody. które dotykają podłogi. pęcherza moczowego. Czas zanurzenia w zimnej kąpieli ustala się od 5 do 7 sekund. wstawiamy mały. śledziony. KURACJE PARĄ W leczeniu naturalnymi metodami. Parówki oddziałują silnie na organizm. powinniśmy zadziałać zimną wodą. cuchnący oddech. Owoce czarnej porzeczki zasypujemy cukrem. Zabiegiem tym moŜemy zadziałać na całe ciało lub na poszczególne części. Woda daje Ŝycie. świerkowych gałązek czy odwarów z leczniczych ziół. niewydolnym. Zmniejsza poziom cholesterolu. na którą chcemy zadziałać. 3 razy dziennie. zaraz po zakończeniu parówki na tę część ciała. zadziała równieŜ na całe ciało. wątroby. które uwięzione czyniły ciało fizyczne chorym. drewniany stołek. Przygotowując odwary. Ŝe głowa powinna znajdować się poza zasięgiem pary. Podczas zabiegu parowania rozpuszczają się chorobotwórcze zastoiny i złogi. Aby zostały one skutecznie usunięte z organizmu. Sok z czerwonej porzeczki Działanie: likwiduje nadkwasotę. a będzie mniej wyczerpująca. Sama parówka nie będzie wystarczająco skuteczna. by chronić opary przed ulatnianiem. nerek lub gdy nastąpiła utrata głosu spowodowana przeziębieniem. Pamiętać naleŜy. albo pocięte gałązki świerku czy ziół. Jakich ziół uŜyjemy do przygotowania odwaru. zmienionymi chorobowo płynami ustrojowymi i przy wzmoŜonym poceniu się wyrzucane są z organizmu. na którym bezpiecznie moŜemy ułoŜyć stopy lub stabilnie przekładamy deskę. 23 . Nie bójmy się zimnej wody. Odwary zawierające lecznicze właściwości ziół wlewamy do misy. Częstotliwość poddawania się zabiegowi parowania określana jest na 1 lub 2 razy w tygodniu. gdy cierpimy na schorzenia narządów płciowych. niesprawnym. zaleŜy od schorzeń. mieszając się z zastałymi. Maksymalna dawka dzienna do 0. Pijemy 2 razy dziennie po ćwierć szklanki. wrzucamy na wrzącą wodę siano lub pokrojoną słomę owsianą. Siadamy na krześle blisko misy i nakrywamy się dwoma kocami. Sok z jabłek Działanie: zalecany dla osób starszych. Okrywamy kocami tę część ciała. zgagę. Utrzymujemy z dala od słonecznych promieni.

Wywar przecedzamy i wlewamy do wanny. Zawsze naleŜy uwzględniać kondycje chorego i do niej przystosowywać czas trwania zabiegu.Po zabiegu ciało jeszcze przez wiele godzin intensywnie wyparowuje chorobotwórcze materie. Po zakończeniu parówki naleŜy natychmiast polać zimną wodą górną część ciała i głowę. Głowę i całe ciało myjemy po 4 lub 5 godzinach Parówka na stawy Kiedy reumatyzm umiejscowił się w kolanach lub ramionach. gdy na stawy nałoŜymy dodatkowo kompres z zaparzonego siana. JuŜ po 5 minutach pot spływa po głowie. by opary nie ulatniały się. w 2 litrach wody. JeŜeli nie zastosujemy polania wodą zimną. Czas kąpieli od 10 do 15 minut. nasion kopru włoskiego. by chronić przed bezpośrednim działaniem pary. płynów ustrojowych. Najlepiej zastosować zabieg wieczorem. moŜemy zastosować parówkę z odwaru siana. Wsypujemy do płóciennego woreczka. Następuje wzmoŜone parowanie całego ciała. Podobnie czynimy kierując opary przy leczeniu schorzeń nosa czy gardła. nosa. a właściwym odwar z rumianku. Jeszcze bardziej skutecznym będzie. Najczęściej stosujemy odwary z ziół sporządzając je z ziela krwawnika. KĄPIELE ZIOŁOWE Kąpiel z gorczycą Działanie: rozgrzewające. schorzeniach skóry. Kompres przygotowujemy w następujący sposób: na wrzącą wodę wrzucamy garść siana. Papierowy lejek spoczywa na brzegach garnka. Zawsze dobieramy właściwy czas trwania zabiegu do indywidualnych sił chorego. a wraz z nim rozpuszczone ropne substancje. Chronić ciało przed zaziębieniem. artretyzmie. Parówka na głowę Jeśli schorzenia dotknęły uszu. chroniąc się przed zaziębieniem. Na oczy nakładamy opaskę. Ramię okrywamy kocami. Obowiązuje rozsądek. Głowę polaną zimną wodą natychmiast owijamy w kilka suchych ręczników i kładziemy się do łóŜka. powodując wydalanie z organizmu rozpuszczonych zastoin. gardła lub gdy w głowie umiejscowił się reumatyzm. około 1 kg młodych gałązek z jałowca (pociętych drobno) z garścią jagód. krótko gotujemy. które chorą uczyniły głowę. Do wanny nalewamy gorącej wody. owijając siano w lnianą lub bawełnianą tkaninę. Gotujemy przez kilka minut. aby para nie znajdowała ujścia. Po zdjęciu kompresu polewamy strumieniem zimnej wody. Woreczek z gorczycą zanurzamy w wodzie czekając aŜ woda zmętnieje. wówczas głowa będzie ocięŜała i nadal chora. odsączamy i z tak zaparzonego przygotowujemy kompres. Czas parowania od 18 do 24 minut. Zimna woda intensyfikuje krąŜenie krwi. Pozostajemy w łóŜku. Czas kąpieli 15 minut. ale nie wydaliła — nadal pozostały. 24 . a chore ucho umieszczamy nad wąskim wylotem papierowego lejka. Kąpiel z jałowcem Działanie: pomaga w reumatyzmie. pokrzywy lub rumianku. Parówka złogi rozpuściła. Zachowujemy duŜą ostroŜność. osłaniając. Głowę umieszczamy nad parującym garnkiem i okrywamy ręcznikami. NaleŜy pozostać w łóŜku przez 5 godzin. Mielemy 10 dkg gorczycy. Czas parowania około 20 minut. w bezpiecznej odległości. tak by nie przesuwał się. Gorący kompres mocujemy wokół chorego stawu. moŜemy zastosowań równieŜ parówkę na głowę. Przy parówce działającej na uszy i gardło pomocnym będzie wykonany z papieru lejek.

aŜ płyn zmniejszy się do połowy. Czas trwania kąpieli około 20 minut. Odcedzamy. Przecedzamy.Kąpiel z kory dębowej Działanie: pomocna w infekcjach bakteryjnych. Wlewamy do wanny. grzybiczych i stanach zapalnych skóry. Po kąpieli nie wycieramy ciała. Sporządzamy wywar z 2 garści suszonego korzenia kozłka. 25 g suchych liści pokrzywy. oczyszcza pory. nasion. liści pokrzywy. kwiatu lipy. Sporządzamy wywar z 3 litrów wrzącej wody i 10 dkg koszyczków rumianku. Kąpiel z kłącza tataraku. Wywar wlewamy do wanny. Jest to kąpiel silnie rozgrzewająca i naleŜy uwzględnić fizyczne moŜliwości chorego — czas kąpieli ustalać indywidualnie. Czas kąpieli około pół godziny. od 15 do 20 minut. leczy chroniczny bronchit. Kąpiel z waleriany (kozłek lekarski) Działanie: łagodzi podraŜnienia i uelastycznia skórę. Sporządzamy wywar z 3 litrów wrzącej wody i 150 g ziela macierzanki.25 kg pokrojonej drobno słomy owsianej. najlepiej jeśli będą to okruchy z siana pobrane z dna wozu lub miejsca ich przechowywania. lecz owijamy się ręcznikiem lub prześcieradłem kąpielowym. Czas kąpieli w zaleŜności od sił chorego. Kąpiel z rumianku Działanie: dezynfekując łagodzi stany zapalne skóry. Kąpiel z liści włoskiego orzecha Działanie: zapobiega krzywicy. łodyg które znajdują się wyłącznie w sianie zebranym z łąk. uspakaja system nerwowy. Woreczek wkładamy do garnka z gotującą wodą. Czas kąpieli około 20 minut. Kąpiel ze słomy owsianej Działanie: skutecznie leczy schorzenia nerek. Leczniczą kąpiel powtarzamy przez 2 tygodnie. Odwar wlewamy do wanny. Gotujemy tak długo. Działanie: wzmacniające organizm. odstawiamy pod przykryciem na kilka minut. Kąpiel z macierzanki Działanie: dezynfekuje skórę. Przygotowujemy wywar z 50 g kłącza tataraku. Pozostawiamy pod przykryciem na około pół godziny. Przecedzamy. Czas kąpieli około 20 minut. wzmacnia i regeneruje organizm. Kąpiel z siana Działanie: poprawia krąŜenie krwi. Czas kąpieli około 15 minut. pęcherza moczowego i schorzenia reumatyczne. reumatyzm. Odsączamy i wlewamy do wanny. Gotujemy przez 5 minut na małym ogniu. Odcedzamy. Pięć łyŜek rozdrobnionej kory dębu gotujemy w 2 litrach wody przez 10 minut. Płócienny woreczek napełniamy sianem (około 20 dkg). Wlewamy do wanny. wykonując ją co 2 dni. Odwar wlewamy do wanny. Pozostawiamy pod przykryciem na dalsze pół godziny. 25 . Do sporządzenia wywaru bierzemy 2 litry wody i 20 dkg świeŜych liści z włoskiego orzecha lub 10 dkg liści suszonych. Czas kąpieli 20 minut. Gotujemy około 30 minut i na dalsze 30 minut pozostawiamy pod przykryciem. Odcedzamy i wlewamy do wanny. 25 g kwiatu lipy i 3 litrów wody. Siano pobrane z działki czy z trawników nie nadaje się. uspokaja. Dodajemy garść soli kamiennej lub morskiej. poniewaŜ nie zawiera kwiatów. leczy bronchit. Podgrzewamy do wrzenia i utrzymujemy pod przykryciem około 15 minut. Gotujemy krótko. Wywar przygotowujemy z 3 litrów wrzącej wody i około 0. rozluźnia mięśnie.

Czas kąpieli około 20 minut — ustalamy indywidualnie. Jeśli będą za suche. Czas kąpieli około 15 minut. Kataplazma ma działanie rozgrzewające i dlatego gorący okład wywoływał będzie zwiększone pocenie się — musimy pozostawać w łóŜku. Zalewamy 10 dkg suchych liści szałwi. odświeŜa i regeneruje skórę. Odsączamy wywar i wlewamy do wanny z ciepłą wodą. suchy kompres. w który będą wnikać wydobyte z organizmu substancje chorobotwórcze. Na dalsze pół godziny pozostawiamy pod przykryciem. przez 20 minut. Jest to kąpiel silnie rozgrzewająca.Gotujemy około pół godziny. dolewamy ciepłego mleka lub ciepłej wody. oparzenia. 26 . łagodzi nerwobóle. zmiany chorobowe z wysypką). Odcedzamy i wlewamy do wanny z ciepłą wodą. Woreczek musi być nieco większy niŜ chore miejsce. Czas kąpieli około 20 minut. Siekamy młode gałązki sosny razem z szyszkami (mogą być pędy jałowca). Nakładamy inny ciepły. Odcedzamy i wlewamy do wanny z ciepłą wodą. Organizm jeszcze przez kilka godzin po zdjęciu okładu będzie wydalał z siebie chorobotwórcze substancje poprzez wzmoŜone parowanie. gotowanymi ziemniakami lub innymi naturalnymi produktami o właściwościach leczniczych. Kąpiel tymiankowa Działanie: przeciwbólowe. 1 litrem wrzącej wody i utrzymujemy pod przykryciem przez 20 minut. W 3 litrach wrzącej wody gotujemy 10 dkg ziela skrzypu. Wlewamy do wanny z ciepłą wodą. by nie przesuwały się z chorego miejsca. Kąpiel ze skrzypu Działanie: łagodzi bóle korzonkowe. Przecedzamy i wlewamy do wanny z ciepłą wodą. Wrzucamy na wrzątek i gotujemy przez pół godziny. Czas kąpieli około 25 minut. Pozostając w łóŜku czynimy zabieg skutecznym i chronimy się przed zaziębieniem. solą. Suchy tymianek (około 10 dkg) zalewamy 2 litrami wrzątku. Wkładamy do woreczka i formujemy warstwę. Gotujemy 5 minut. reumatyczne i nerwobóle. regenerujące skórę. Kąpiel w szałwii Działanie: dezynfekuje i leczy schorzenia skóry (egzemy. Gotujemy ziemniaki w łupinach i rozgniatamy. by chronić się przed zaziębieniem. Ustalamy indywidualnie w zaleŜności od kondycji chorego. Oba okłady mocujemy tak. ciepłej flaneli lub wełnianego szalika. Czas kąpieli około 10 minut. nieco większą niŜ chore miejsce. KATAPLAZM W lecznictwie naturalnym kataplazma określamy okład umiejscowiony w woreczku z naturalnej tkaniny. Kataplazm z gotowanych ziemniaków Działanie: leczy stany zapalne skóry. Na rozgrzewający okład nakładamy inny z suchej. Czas kąpieli ustalić indywidualnie. bóle mięśni i kości. przeciwzapalne. Kąpiel sosnowa Działanie: leczy zapalenie nerek i pęcherza moczowego. Odcedzamy. Odstawiamy pod przykryciem na dalsze pół godziny. Odstawiamy na 15 minut pod przykryciem. wypełniony piaskiem.

bóle reumatyczne. 27 . Okrywamy się kołdrą. soli. uniwersalność i wysoką skuteczność tej metody. przez 20 minut. drogi oddechowe. wielkości chorego miejsca. II zestaw — działający wolno: 2 łyŜki zmielonej białej gorczycy 2 łyŜki soli kuchennej (kamienna lub morska) Składniki wyrabiamy na jednolitą masę z dodatkiem niewielkiej ilości ciepłego octu. Mieszamy do uzyskania. W kulturze Zachodu jest mało znaną metodą leczenia. leczy zapalenie oskrzeli. gdy skóra staje się zaczerwieniona. LECZENIE GLINKĄ W opisach biblijnych odnajdujemy wzmiankę o leczeniu glinką. Kataplazm z kapusty Działanie: nerwobóle lędźwiowe. Kataplazm z chrzanu Działanie: reumatyzm. Na 1 część wagową (np. Formujemy warstwę w woreczku i umieszczamy na leczone miejsce. lumbago. zapalenie płuc. Gotujemy kilka liści kapusty w małej ilości wody. Przykrywamy suchą tkaniną. jednorodnej masy. Ze względu na prostotę stosowania. I — działająca szybko: 2 łyŜki stołowe zmielonej białej gorczycy 2 łyŜki mąki pszennej Mieszamy z niewielką ilością zimnej wody na jednorodną masę. podagra. Przykrywamy suchą tkaniną i mocujemy. Po odparowaniu wody rozkładamy warstwą na gazie i jeszcze ciepłe przykładamy na chore miejsce. Okrywamy się kołdrą. postrzał. Dodajemy 1 łyŜkę cukru. 0.25 kg) dyni dodajemy 3 części wagowe mleka. Dodajemy takie same ilości: mąki. Terapia to była znaną i stosowaną juŜ w staroŜytności. Mocujemy bandaŜem. Okład utrzymujemy przez całą noc. Nakładamy i owijamy suchą flanelą lub szalikiem. Kataplazm z gorczycy Działanie: pobudza dokrwienie skóry. Po zdjęciu na miejsce kompresowane nakładamy kompres z zimnego odwaru z siana. Gotujemy do uzyskania gęstej. u ludów azjatyckich i afrykańskich. Ilość chrzanu zaleŜy od rozległości bolącej powierzchni. zwichnięcia. octu. Po zdjęciu przemywamy kompresowane miejsce chłodną wodą i smarujemy oliwą. Ucieramy oczyszczony korzeń chrzanu (razem ze skórą). Czas utrzymywania okładu od 2 do 5 godzin. Po lekkim przestudzeniu wkładamy do woreczka i formujemy warstwę nieco większą od chorego miejsca. Pozostajemy w łóŜku przez 4 do 5 godzin. Wkładamy do woreczka formując warstwę i przenosimy na chore miejsce. Współcześnie bardzo rozpowszechniona w krajach Wschodu. Przekładamy do woreczka i formujemy warstwę. Okład utrzymujemy przez 10 do 20 minut. W ludowej medycynie poprzedniego okresu równieŜ rzadko była spotykana.Kataplazm z dyni Działanie: zwichnięcia stawów i bóle głowy. zasługuje na rozpowszechnienie. Po zdjęciu kompresu obmywamy chłodną wodą i smarujemy oliwą. jednolitej masy. by okłady nie przesuwały się. z dodatkiem 2 cebul i 1 łyŜki otrąb. Nakładamy okład i przykrywamy ciepłą flanelą. Zdejmujemy. by stała się dobrodziejstwem w metodach samoleczenia.

by wyrzucić chłód z organizmu. będziemy wymieniać je na nowe. W glinkoterapii kojarzymy działanie zewnętrzne i wewnętrzne glinki. Kuracji glinką nie naleŜy przerywać a realizować aŜ do wyleczenia. czyraki. wysysa zalegające płyny ustrojowe przeobraŜające się w toksyny. Nakładamy bezpośrednio na skórę lub rozprowadzamy warstwę gliny na tkaninę. nieŜytem jelit. wiatru (np. w zaleŜności od miejsca zalegania i róŜne są właściwości lecznicze. Jako środek leczniczy musi być wcześniej poddawana sterylizacji. w której zanurzamy tkaninę. glinka wypita w roztworze wodnym absorbuje w jelitach gazy i toksyny. Najpierw stosujemy cienką warstwę. Okłady ciepłe utrzymujemy nawet do 3 godzin. Stosujemy potem miesięczną przerwę i moŜemy ponownie podjąć miesięczny cykl leczenia. W terapii wewnętrznej. które powstały przez działanie zimna. pozostawione przez 15 do 30 minut. utrzymujemy od 2 do 4 godzin. stosując je 2 razy w tygodniu przez miesiąc. oparzenia. W zaleŜności od schorzeń stosowane są okłady: zimne. wilgotne o właściwej temperaturze. Jest to bardzo proste. by zlikwidować wewnętrzny chłód. Rozgrzane kompresami miejsca musimy chronić przed zaziębieniem. gdy leczymy: ropnie. kamiennych. gdzie choroba spowodowana była zimnem. złamania kości. Wyschnięte kompresy zamieniamy na nowe. oznacza to. Pod wpływem zaistniałego podczas kompresowania bólu lub zimna zdejmujemy okład i do dalszego leczenia przystąpimy po kilku godzinach lub dnia następnego. Tylko wówczas będzie leczenie skuteczne. niszczy pasoŜyty. Na miejsca. jeśli nadal mają odpowiednią do leczenia temperaturę. przez co bardziej aktywizuje się leczenie tkanek dotkniętych wrzodami. Odpowiednią konsystencję glinki do okładów uzyskamy przez zmieszanie z wodą. Ciepłe okłady zastosujemy równieŜ przy leczeniu organów wewnętrznych.3 cm do 2 cm i obejmować obszar większy niŜ chore miejsce. bardzo ciepłe. nakładamy okłady ciepłe i bardzo ciepłe. Lek na astmę oskrzelową Ciepły okład z glinki. W lecznictwie naturalnym musimy obserwować reakcje organizmu i wyciągać wnioski korzystając z rozsądku. SłuŜy równieŜ do przygotowania emulsji do picia. 28 . Grubość warstwy nakładanej na leczone powierzchnie powinna wynosić od 0. Okłady stosujemy. szklanych. Tak przygotowana stosowana jest do sporządzania leczniczych okładów. Po zakończeniu przemywamy ciało ciepłą wodą. zmianami nowotworowymi. gdy zagrzeją się. W glinkoterapii stosuje się równieŜ glinkowe kąpiele. Po zdjęciu nadmiaru nakładamy na leczone powierzchnie. Okład działa na zasadzie próŜni. ciepłe. reumatyzm) właściwe będą okłady cieple i bardzo ciepłe. kataplazmów. na miejsca dotknięte stanem zapalnym nakładamy okłady zimne. białą i czerwoną. bóle stawów. Przykładamy suchą flanelą i zabezpieczamy pasem elastycznym. zatrucie krwi. Przesiewamy przez sito o drobniutkich oczkach.Dla celów leczniczych nadaje się glinka pochodząca z głębokich pokładów. RóŜny jest jej skład mineralny. past. W terapii rozróŜniamy glinkę: zieloną. ściśle przylegając do powierzchni ciała. Czynimy to na patelni lub w piekarniku. by kompres przylegał ściśle do ciała. wilgoci. Ŝółtą. zapaleniem okręŜnicy. Do przyrządzenia uŜywamy naczyń porcelanowych. Wspomagamy leczenie piciem glinki (1 gram na pół szklanki wody). nałoŜony na piersi i plecy. stopniowo zwiększając jej grubość. W schorzeniach. Nie naleŜy stosować pojemników blaszanych ani z tworzyw sztucznych. Na kompresy uŜywamy rzadkiej papki. jeśli nie znajdują się w ostrym stanie zapalnym. Przy schorzeniach objawiających się stanem zapalnym poprawne będą okłady zimne. Nie naleŜy akceptować ślepego naśladownictwa. Ŝe naleŜy zastosować nieco cieplejszy kompres. które zastępują kąpiele borowinowe. Kiedy podczas przykładania okładów zimnych w pewnym momencie odczujemy wewnętrzny chłód. podgrzewając powyŜej 100°C.

Stwardnienie rozsiane Popijamy przez miesiąc wodę glinkową. a potem stopniowo zwiększamy jej grubość. Naprzemiennie stosujemy okłady z liści kapusty. Pozostawiamy na godzinę pod suchym kompresem.Lek na hemoroidy Miejscowe kompresy z zimnej glinki utrzymujemy przez 2 godziny. poparzenia. nowotwór woreczka Ŝółciowego. Grecki lekarz i myśliciel Hipokrates pozostawił po sobie 25 ksiąg medycznych. Nogi moczymy w ciepłej wodzie z glinką. Rany Zainfekowane rany. Wole Nakładamy glinkę na przednią część szyi. ropnie skutecznie leczymy przez nakładanie glinki o grubości 2 cm. Wrzód Ŝołądka Kataplazmę z gliny nakładamy w okolicy „dołka". Zdejmujemy na godzinę przed posiłkiem. kontynuujemy. jaką organizm najlepiej toleruje. Potwierdzają ziołolecznictwo równieŜ zapisy pismem klinowym na glinianych tabliczkach. Stosujemy naprzemiennie z liśćmi kapusty. dotknięte gangreną. Schorzenia wątroby Wszelkie schorzenia wątroby: marskość. stan zapalny. Pierwsze zapiski o leczniczych roślinach pozostawili Sumerowie — odnaleziono recepty sumeryjskich kapłanów. Od staroŜytności po współczesność zioła były przyjaznym sposobem przywracania zdrowia. Ŝe Egipcjanie na 4 tysiące lat przed naszą erą tworzyli „spisy leków z ziół". 29 . LECZENIE ZIOŁAMI Lecznictwo ziołami jest starsze niŜ odnalezione ślady początków piśmiennictwa. czyraki. Ŝółtaczka — wspomagamy leczenie przez nakładanie glinki. Utrzymujemy przez 2 godziny. a ciepłej na kark. śylaki Chore nogi pokryte Ŝylakami smarujemy warstwą półpłynnej glinki. w 2 godziny po posiłku. Migreny W uporczywych bólach. Stosujemy naprzemiennie z okładami z liści kapusty. Najpierw warstwy cieńsze. właściwą będzie kuracja okładami z zimnej glinki na czoło. Z odnalezionych manuskryptów wynika. Pod jej działaniem martwe tkanki zanikają. Stosujemy okłady na okolice wątroby. Temperatura okładów powinna być taka. Jeśli organizm nie sprzeciwia się takiemu leczeniu bólem lub chłodem. Stłuczenia Przy stłuczeniach nakładamy kataplazmę z chłodnej glinki. MoŜemy wykonywać 1 lub 2 razy dziennie. Utrzymujemy przez 1 godzinę. 2 z nich poświęcił leczeniu ziołami. Stosujemy naprzemiennie z okładami z liści z kapusty. pojawia się nowa skóra bez blizn. Leczenie wspomagamy przyjmowaniem doustnie pół łyŜeczki glinki na pół szklanki wody.

rzepiku. — przeciw nieŜytowi Ŝołądka i jelit: korzeń Ŝywokostu. na działanie słonecznych promieni. kwiat rumianku. liść melisy. orzecha włoskiego. Owoce i nasiona — najlepszym okresem jest. prawoślazu. w miejscach zacienionych. Ziele zbiera się w początkach kwitnięcia i tylko górną część łodygi. ziele — dziurawca. liść —jeŜyny. korzeń rzewienia. ziele —jemioły. Kwiaty zbieramy na początku kwitnięcia lub w pełni rozkwitłych. Odwar: na wrzątek wsypujemy zioła i gotujemy na niewielkim ogniu lub zalewamy wodą zimną i pogrzewamy w łaźni parowej (garnek z ziołami umieszczony jest w innym większym) i podgrzewamy przez około 45 minut (lub inny okres). korzeń arcydzięgla. Oddziałujące na układ oddechowy: — działają wykrztuśnie: korzeń — biedrzeńca. Zebrana kora ma kształt rurek lub rynienek. pierwiosnka. choć dla niektórych grup wyznacza się inne terminy zbioru. kolendry. kwiat malwy czarnej. Słońce jest przyjazne dla Ŝycia. — pobudzają apetyt i ułatwiają trawienie: kłącze tataraku. liść — naparstnicy purpurowej. omanu. czarnej malwy. Nie nadają się kwiaty przekwitłe ani zwiędłe.Współcześnie uŜywa się w lecznictwie zioła dziko rosnące i zioła uprawiane na plantacjach. liść — melisy. ziele — hyzopu. kwiat — maku polnego. szanty. Korzenie i kłącza zbieramy wczesną wiosną lub jesienią. tarniny. korzeń omanu. — przeczyszczająco: kora — kruszyny. a dla surowców oleistych godziny popołudniowe. konwalii. Macerat: zioła nalewamy zimną wodą i pozostawiamy na około 30 minut. kopru włoskiego. piołunu. liść — babki lancetowej. naparstnicy wełnistej. piołunu. — przeciwbiegunkowo: kora dębu. węŜownika. gdy są dojrzewające lub dojrzałe. owoce — bzu czarnego. — Ŝółciopędne: kora kruszyny. owoc — anyŜu. korzeń — arcydzięgla. korzeń rzewienia. owoc róŜy dzikiej. kminku. kozłka. nieprzyjaźnie. —w nadmiernej fermentacji jelit: kłącze tataraku. majeranku. lub inny okres (często mniejszy). kwiat — bzu czarnego. Soków owocowych teŜ nie powinniśmy wystawiać na okno. Liście natomiast zbierane są najczęściej wtedy. serdecznika. Na ogół kora zbierana jest wczesną wiosną. nalewki alkoholowe. kminku. odwary. po zerwaniu rośliny wpływa na nie niszcząco. ziele — bylicy. jarzębiny. rdestu ptasiego. Do zdjęcia kory wybiera się młode. ale przewiewnych. gdy roślina kwitnie. liść szałwii. piołunu. Zioła przygotowujemy jako: napary. mięty. kwiat kocanki. kolendry. Bardzo istotne znaczenie ma okres zbioru i pora dnia.miłka wiosennego. Znawcy w ziołolecznictwie. — przeciwkaszlowo: korzeń prawoślazu. mącznika. szałwii. Najwłaściwszym okresem dla zbioru części nadziemnych ziół są ranki w bezdeszczowe dni i bez kropli rosy. Suszyć naleŜy zaraz po zbiorze. Oddziałujące na organy trawienia: — osłaniają błony śluzowe: korzeń prawoślazu. krwawnika. mydlnicy. ziele — glistnika. w zaleŜności od ich oddziaływania. krwawnika. tymianku. szakłaku. kiedy roślina znajduje się w okresie naturalnego spoczynku. Napar: zioła zalewamy wrzątkiem i odstawiamy pod przykryciem na około 15 minut (lub inny okres). podbiału. szakłaku.. siemię lniane. owoc anyŜu. liść prawoślazu. Nie moŜna suszyć na słońcu. borówki czernicy. maceraty. omanu. ziele — macierzanki. korzeń — mniszka. owoce — anyŜu. dziurawca. gładkie bez wynaturzonych porostów. Oddziałujące na układ krąŜenia: — wzmacniają czynność skurczową serca: kwiat głogu. całą noc. omanu. piołunu. liść mięty. ziele Ŝarnowca. podzielili zioła w grupy. kłącze — pięciornika. zdrowe gałązki. 30 . serdecznika. — uspakajają czynność serca: kłącze kozłka. pieprzowca.

srebrnik. dębu. rumianku. liść czarnej porzeczki. drapacza. kwiat — lipy. korzeń kozłka. kocanki. ziele — krwawnika. rdestu ptasiego. kwiat nagietka. kasztanowca. konwalii. lawendy. barwinka. pietruszki. kminek. — dezynfekująco na drogi moczowe: liść — borówki brusznicy. — przeciwkrwotocznie: kłącze — pięciornika. kasztanowca. nasiona pietruszki. ziele rdestu. liść barwinka. czarnego bzu. owoc kolendry. kwiat — lipy. — wzmacniająco: kwiat — arniki. jałowca. kwiat — głogu z liśćmi. ziele nostrzyka. ziele — dziurawca. kwiat — lipy. czarny bez. owoc — maliny. korzeń — łopianu. liść ruty. rumianek. korzeń kozłka. — przeciwgorączkowe: kora — berberysu. kora — berberysu. pietruszki. ziele — dziurawca. kasztanowca. Przeciwalergiczne: — kwiat rumianku. bazylia. ziele piołunu. — działają mlekotwórczo: kminek. czarnego bzu. szyszki chmielu. szałwia. — łagodzą bolesność: kora kaliny. pęczki topoli. Oddziałujące przeciwgorączkowo: — liść mięty. ziele serdecznika. skrzypu. Oddziałujące na układ nerwowy: — pobudzająco: korzeń i liść pokrzyku. tymianek. wrzosu. liść — bobrka. krwawnika. biedrzeńca. kwiat lawendy. nasiona pietruszki. melisy. kłącze tataraku. kwiat rumianku. liść barwinka. węŜownika. owoc — róŜy. 31 . malwy czarnej. Oddziałujące na układ moczowy: — moczopędnie: korzeń — arcydzięgla. znamiona kukurydzy. kora — wierzby. liść brzozy. ruty. bazylia. lubczyka. ziele dziurawca. szyszki chmielu. Oddziałujące przeciwskurczowo: — ziele jaskółcze. liść jeŜyny. — uspakajająco: kora kaliny. nagietka. miłka wiosennego. ruty. liść pokrzywy. Oddziałujące nasennie: — liść — melisy. płatki kwiatu słonecznika. ziele — bratka polnego. krwawnika. słonecznika. koper włoski. nasiona czarnuszki. szyszki chmielu.— krwiotwórczo: liść pokrzywy. liść — brzozy. połonicznika. majeranek. skrzypu. liść mącznicy. czarnego bzu. Oddziałujące napotnie:. tasznika. skrzypu. owoc czarnej jagody. kwiat jasnoty białej. wierzby. nawłoci. — kwiat — lipy. ziele mięty. macierzanka. liść — maliny. kwiat — jasnoty białej. wilŜycy. maku polnego. ziele tasznika. ziele macierzanki. kwiat— głogu z liściem. korzeń kozłka Przeciwartretyczne: — kora wierzby. kora wierzby. Oddziałujące przeciwbólowo: — owoc kasztanowca. anyŜ. owoc pietruszki. malwy czarnej. koper. rumianku. kwiat—jasnoty białej. — regulują miesiączkowanie: kora kaliny. Oddziałujące na układ rozrodczy u kobiet: — pobudzają miesiączkę: korzeń lubczyka. kaliny.

skórka cytrynowa. cebula. owoc —jałowca. AJURYEDA podaje. łopianu. mniszka. macierzanki. MoŜe być przechowywane poza 32 . rumianku. srebrnika. owoc czarnej jagody. borówki. jarzębiny. Oddziałujące bakteriobójczo: — czosnek. dziurawca. kwiat — stokrotki. korzeń — mniszka. rdestu ptasiego. korzeń — łopianu. korzeń Ŝywokostu. dziurawca. macierzanki. Oddziałujące ściągająco: — kora — dębu. Oczyszczające krew z toksyn i złogów — ziele — bratka polnego. Podgrzewamy tak długo. rumianku. nawłoci.Przeciwcukrzycowe: — kłącze perzu. ziele — piołunu. szałwia. szałwii. rdestu. mięty. cząbru. Sposób przyrządzania: na wolnym ogniu. skrzypu. dzikiej róŜy. ziele rdestu ptasiego. korzeń Ŝywokostu. kora — kruszyny. krwawnika. liść orzecha włoskiego. poziomki. przywrotnika. liść — barwinka. kora wierzby. kocanki. Wzmacniające wątrobę: — ziele — dziurawca. zabezpieczonym płytką. łuski ze strąków fasoli. szałwia. brzozy. liść — orzecha włoskiego. kora kasztanowca. ziele — rzepiku. podgrzewamy wiejskie masło niesolone i systematycznie zbieramy drewnianą łyŜką tworzącą się pianę. nasiona czarnuszki. kłącze pięciornika. Przyśpiesza gojenie ran: — kwiat — nagietka. majeranku. Powstrzymujące krwawienie: — wewnętrzne: ziele krwawnika. pączki topoli. ogórecznika. bluszczyka. tymianku. MASŁO KLAROWANE W medycynie Wschodu. mięty. pokrzywy. rumianku. maliny. kasztanowca. maliny. starohinduskiej AJURVEDZIE. liść babki. świetlika. surowa i gotowana cebula. ObniŜające ciśnienie krwi: — bez konieczności kontroli (nie moŜna przedawkować): cebula. czosnek. szyszki chmielu. dziurawiec. czarnego bzu. Ŝurawiny. czarne jagody. owoc — dzikiej róŜy. tymianku. gotowana cebula. szałwii. do celów leczniczych zalecane jest często klarowane masło (GEE). kłącze pięciornika. — dawkowanie pod kontrolą: ziele jemioły. rumianek. orzech włoski. wierzby. liść pokrzywy. liść — borówki brusznicy. szałwii. kwiat — nagietka. znamiona kukurydzy. Przeciwzapalne na okłady: — majeranek. ziele — dziurawca. jasnoty białej. korzeń Ŝywokostu. krwawnik. surowa cebula. liść barwinka. czarnej porzeczki. aŜ piana przestanie się pojawiać. czarnej jagody. Ŝe im starsze jest GEE tym jest skuteczniejsze. suszone śliwki. podróŜnika. Przelewamy do pojemnika i ustawiamy na pewien okres na ziemi. — zewnętrznie: okłady z kwiatu rumianku lub z gotowanej cebuli. mielone siemię lniane. czarnej jagody. kocanki.

Trwałość zapewniał lekom przez dodanie alkoholu. Chore nerki sygnalizują niedyspozycje uczuciami lęku. Dla otrzymania leczniczych wartości z gałązek. nie nadaje się poniewaŜ przy technologii przemysłowej dodaje się sól. śliwa. rozŜalanie się nad sobą— to choroba płuc. GEE mające ponad miesiąc: — skutecznie usuwa podraŜnienia wewnętrznych organów. DRZEWA. Czas kontaktu z drzewem 10 do 15 minut. jak z naszych dłoni i palców przepływa energia do drzewa. Przeciwwskazania: zapalenie jelit. jak najbliŜej rośliny — matki. W tym przypadku stajemy do drzewa tyłem. diagnozował równieŜ niedyspozycje organów w oparciu o stan psychiczny i uczucia — zalecając leki kwiatowe. — przywraca harmonię w zaburzeniach umysłu. Ŝe moŜliwe jest uleczenie wszelkich schorzeń. cholera. z którego zostały zerwane. DRZEWA. Istnieją w naturze drzewa. uzyskując takie same wyniki. jeśli tylko człowiek zechce przyjąć. Masło otrzymane metodą przemysłową. zimny pęcherz moczowy sprowadza myśli samobójcze. osika. Stajemy przodem do drzewa w odległości 20 do 30 cm. — leczy hemoroidy. 33 . która w naturze występuje w maleńkich ilościach i szybko znika. topola. Łączymy się mentalnie (w myślach) z drzewem. klon. by przejęło z nas szkodliwą energię. W wyobraźni widzimy. W latach dwudziestych naszego wieku. ostre stany zapalne oczu i uszu. na odległość 20 . Płatki kwiatowe umieszczał w szklanych przezroczystych miseczkach. brak apetytu. jarzębina. Ŝe schorzenia organów wewnętrznych informują na zewnątrz określonym stanem emocjonalnym. zranienia. — pomaga w leczeniu schorzeń skóry. Smutek świadczy o chorym sercu. Opracował 38 zestawów dzieląc je na 7 grup. działanie słońca zastąpił działaniem ognia. zalewał źródlaną wodą i pozostawiał na 3 godziny w czasie największego nasłonecznienia. Prosimy. a sposób ten nazwał „metodą termiczną". i takie. akacja. Wątroba objawia się gniewem. Przekonany o leczniczych właściwościach porannej rosy. grusza. gorączka.40 cm. Podziękujmy na zakończenie. — leczy gruźlicę i Ŝółtaczkę — łagodzi kaszel i uczucie duszności — usuwa zmęczenie Klarowane masło jest składnikiem dla wielu mikstur. strachu. brzoza. co prześlą energie uzdrawiające. a nadmierne myślenie mówi o osłabionej śledzionie. anemie. wierzba. pędów czy pąków drzew. sosna. jabłoń. złością. Taką metodę pozyskiwania nazywał „metodą słoneczną". angielski lekarz Edward Bach. przyporządkowanych do określonych stanów psychicznych. orzech. TERAPIA KWIATOWA Medycyna chińska niezmiennie od 5 tysięcy lat uzasadnia. wiśnia.lodówką. alkoholizm. Wyciągamy dłonie w stronę pnia. agresją. opracował technologię otrzymywania naturalnych leków z kwiatów. twierdząc. czyli w biopolu kwiatu lub krzewu. które rozumie nasze myśli. jest Ŝyczliwe i przyjazne człowiekowi. niestrawność. a nawet paranoi. choroby weneryczne. PRZYJAZNE DRZEWA Przyroda pełna zadziwiających mądrości gotowa jest zawsze pomóc człowiekowi. które odbiorą szkodliwą dla zdrowia energię. którym przekazać moŜemy szkodliwą energię to: kasztan. które prześlą uzdrawiającą energię to: dąb.

promieniują energią negatywną i nie naleŜy siadać naprzeciw rogów. trudność w odnalezieniu drogi Ŝyciowej Brak zainteresowania otoczeniem — bujanie w obłokach — tęsknota. której jeszcze nie pojmujemy. przeraŜenie — strach o znanym podłoŜu.Wyciągamy dłonie w kierunku pnia. aby przestało energię przesyłać. uczucia Strach. lęki — panika. których boki zbiegają się pod kątem. zwątpienie — brak pewności siebie — poczucie winy — przytłoczenie obowiązkami — zwątpienie. Nie jest to frazesem ani bajeczką. przywiązanie do przeszłości — rezygnacja. Współistnienie w przyrodzie daje moc. Grupa grupa I Stan psychiczny. — Epilepsje. Zrozumie i zaniecha dalszego przesyłania. rozpacz. fobie — strach przed utratą kontroli nad umysłem — strach nieznanego pochodzenia — strach i nadmierna troska o innych. Prosimy drzewo. nadopiekuńczość Niepewność — brak wiary we własny osąd — niezdecydowanie. podniecenie psychiczne — dominacja — nietolerancja — sztywność zasad. brak nadziei — szok i jego następstwa — uraza. apatia — całkowite wyczerpanie — niechciane natrętne myśli — depresja bez przyczyny — powielanie starych błędów Samotność — wyniosłość. Ŝal — walka mino przeciwności losu — poczucie zbrukania Nadpobudliwość i nadmierna troska o innych — samolubstwo i zaborczość — fanatyzm. zgorzknienie. duma — niecierpliwość. — Trzymanie w zębach kawałka drewna z osiki usuwa ból zębów. skrajność nastrojów — pesymizm rezygnacja — zwątpienie i poczucie beznadziejności — brak motywacji. zazdrość Przygnębienie. nadgorliwość. aŜ do unicestwienia siebie. wahanie. Ŝe będzie oddawać energię nadal. zawiść. Czas kontaktu z drzewem 3 do 5 minut. Przykłady: — Czesanie włosów drewnianym grzebieniem usuwa bezsenność. — Stoły. W wyobraźni zobaczmy jak strumień wzmacniającej energii przypływa do naszych dłoni i wypełnia całe ciało. gadatliwość NadwraŜliwość na wpływy zewnętrzne — cierpienie psychiczne ukryte za uśmiechem — poddańczość. by przesłało potrzebną nam energię. Koniecznie naleŜy podziękować drzewu. moŜe zdarzyć się. Tabela 1. bóle głowy — leczą kawałki drewna z osiki utrzymywane w bliskości głowy. poirytowanie — egocentryzm. słaba wola — ochrona w czasie transformacji — agresja. Jeśli nie przekaŜemy podziękowania lub polecenia. Nawet kawałki drewna promieniują energią i nadal są pomocne. zmęczenie psychiczne — Ŝyciowe rozdroŜe. napięcie Nazwa rośliny złotojeść figlarek plamisty śliwka mirabelka osika kasztanowiec czerwony grupa II zawciąg czerwieniec jednoroczny goryczka gorzkawa janowiec ciernisty grab dziki owies grupa III powojnik pnący wiciokrzew dzika róŜa oliwka kasztanowiec zwyczajny gorczyca polna kasztanowiec zwyczajny (pąk) grupa IV okręŜnica bagienna niecierpek wrzos pospolity rzepik pospolity tysięcznik orzech włoski ostrokrzew grupa V grupa VI modrzew sosna wiąz angielski kasztan jadalny gwiazda betlejemska wierzba dąb szypułkowy jabłoń płonka grupa VII cykoria podróŜnik werbena winorośl buk czerwony woda źródlana 34 . schizofrenie. Poznajmy równieŜ promieniowanie negatywne.

ZAPOMNIANE LEKI 35 .

przeciwreumatyczne. w proporcji 1:1. robak został uśmiercony. a kał wydalany był ustami. obniŜa poziom cukru we krwi. Sok z cebuli ŚwieŜy sok z cebuli pity z domieszką ciepłej wody leczy hemoroidy i nieŜyt jelit. Lek cebulowy w biegunce niemowląt Trzy cebule nacięte w kwiat gotować przez 2 godziny w 1 litrze wody. dopiero gdy posmarowała miazgą cebuli. obrzęki. osierdzia. pieprzem. Wino cebulowe 200 gram pokrojonej cebuli 100 gram miodu 600 gram białego wina Wymieszać i odstawić na 2 doby. wzmacnia organizm. Ostudzić. łagodzi stan zapalny krtani. puchlinę wodną. wzmacnia czynności nerek. awitaminozę. Posypała solą. Odnaleziono podobny przypadek chorobowy. Leczy awitaminozę. szum w uszach i niedosłyszenie. a takŜe eliminuje z organizmu mocznik. Hamuje krzepliwość krwi i bezpiecznie likwiduje skrzepy. Likwiduje otyłość. a królowa osobiście przebadała jego wewnętrzne organy. Leczy zapalenie opon mózgowych. jest pomocna. ropnie płuc. biegunkę. zapaleniu opon mózgowych. poprawia przemianę materii. Ŝe cebula ma działanie antyseptyczne. Odcedzić. przeciwzakrzepowe. Uelastycznia stwardniałe tętnice. nerwobóle i migrenowe bóle głowy. Lek cebulowy przy biegunce 1 litr wody 1 garść łusek z cebuli Gotować 10 minut. poleciła dworskiemu lekarzowi odszukanie innego człowieka. Przesączyć. przeciwszkorbutowe oraz przeciwsklerotyczne. cukrzycę. rany ropne i wrzodziejące. od 5 tysięcy lat znajdują się wśród specyfików skutecznie przywracających zdrowie. na stosie pogrzebowym swego małŜonka. a stosowane profilaktycznie nie dopuszczają do zachorowania. Odsączyć. który cierpi na taką samą chorobę co król. Człowiek ów został uśmiercony. Przyjmować 3 razy dziennie po kieliszku. Pomaga w leczeniu schorzeń prostaty. Zastosowany do inhalacji leczy anginę. oskrzeli. gdy mamy trudności w oddychaniu. Z dobrym skutkiem leczy wiele chorób i dolegliwości: anginę. Leczy skórę i powoduje porost włosów. Jego organizm nie przyswajał pokarmów. Lek cebulowy przy zapaleniu oskrzeli. Cebula i jej bliski krewny czosnek. zastrzał. Wypijać pół litra dziennie w niewielkich porcjach. kokluszu Sok wyciśnięty z cebuli mieszać z miodem. nieŜyt nosa i gardła. ułatwia trawienie. Stosowana zewnętrznie leczy brodawki. infekcje układu moczowego. Czyniła inne próby. Łagodzi nadmierną fermentację jelit.CEBULA Skuteczność leczenia cebulą potwierdza historia odnaleziona w starohinduskich pismach z VI wieku. odmroŜenia i oparzenia. Król Ashaka cierpiał na tajemniczą chorobę. Pić małymi porcjami. Znalazła długiego robaka wpitego w ścianki jelit. czyraki. Leczy gruźlicę węzłów chłonnych. jelit. opłucnej. wątroby i układu nerwowego. Odstrasza komary. astmę. skąpomocz. Królowa Tisharaki Shita. Medycyna potwierdza. węzłów chłonnych. przeciwinfekcyjne. Wzmacnia fizycznie i umysłowo. Gotowana cebula jest lekkostrawna i dzieciom nie szkodzi. podawać na ciepło po małej łyŜeczce. Dodatkowo nałoŜyć na stopy kompres z drobno posiekanej cebuli. aby uniknąć (sati) śmierci w płomieniach. grypę. Leczy kamicę i krzywice. Podano do picia wywar z cebuli i król powrócił do zdrowia. 36 .

Wsypać do środka sól morską lub kamienną nieoczyszczoną. Nakładać na ranę. Lek cebulowy na brodawki Cebulę wydrąŜyć. Owinąć gazą i wkładać na noc do ucha. hemoroidy. Lek cebulowy przeciw puchlinie wodnej Posiekać drobno cebulę i gotować z mlekiem (jak zupę). czyrak. Powtarzamy kurację co 2 miesiące. Kataplazm z gotowanej lub podpieczonej cebuli Cebulę rozkroić. Syrop z cebuli przeciw kaszlowi Cebulę posiekać ułoŜyć na spodeczku. odmroŜenia. połoŜyć warstwę miazgi z cebuli. Owinąć bandaŜem. Lek cebulowy przy migrenie i stwardnieniu tętnic mózgu NałoŜyć na głowę okład z miazgi cebuli. Odcedzić. Podlać 3/4 szklanki wody i włoŜyć około 5 dkg świeŜej. Taką kurację moŜemy wykonywać 1 raz w roku! Lek cebulowy przeciw robaczycy 1 duŜą cebulę pokrojoną w cienkie plastry 1 litr białego wina gronowego Odstawić w zamkniętym słoju na 6 dni. Okład aseptyczny Zdjąć cienką błonkę. Gotować pod przykryciem przez 10 minut. NałoŜyć na chore miejsce. Ciepło wytworzone zwiększa uwalnianie się olejków eterycznych z cebuli. Postawić w ciepłym miejscu. Jest to naturalny okład jałowy. Otrzymanym sokiem pocierać brodawki. Pić tworzący się syrop. umocnić opatrunkiem. niesolonej słoniny. PrzyłoŜyć następnym kawałkiem. rany pourazowe Gazę opatrunkową złoŜyć w kilka warstw. Utworzony w ten sposób ciepły kompres nałoŜyć na stopy. Poprawa następuje juŜ po tygodniu. Lek cebulowy na wrzodziejące rany. które wnikać będą w głowę. Kurację prowadzić przez tydzień. Umocnić flanelą. podpiec a gdy będzie ciepła nakładać na: ropień. Owinąć bandaŜem. Ponownie przygotować. Najlepiej w czasie ostatniej kwadry księŜyca. która znajduje się między warstwami cebuli. Na noc wypić filiŜankę naparu z kory kruszyny. 37 . oparzenia. Pić na ciepło małymi łykami. Szczelnie owinąć ściereczką i 2 suchymi ręcznikami. kilkakrotnie w ciągu dnia. Pić codziennie rano 1/7 część leku. Lek cebulowy przy astmie i schorzeniach serca Pokroić cebulę i upiec w piekarniku. Rozprowadzić warstwę na tkaninę. Tampon cebulowy przy szumie w uszach Tampon z waty nasączyć sokiem z cebuli. SpoŜywać 2 razy dziennie. Przelać do butelki.Lek cebulowy przy kamicy Ŝółciowej DuŜą cebulę drobniutko pokroić i dusić w 4 łyŜkach oliwy z oliwek. Wskazany dla dzieci. Odcedzić. zasypać cukrem. Utrzymywać przez noc.

Medycyna potwierdza istnienie w czosnku substancji przeciwrakowych. ma nadzieję na zaistnienie ciąŜy. CZOSNEK W staroŜytnym Egipcie czosnek był otoczony kultem. Lek czosnkowy przy przeziębieniu 50 gram czosnku (miazga) 1 szklanka wrzącej wody Pozostawić na 12 godzin dla wyługowania substancji leczniczych. Lek czosnkowy przeciw tasiemcowi Miazgę z jednej główki czosnku gotować w mleku przez 20 minut. Lek czosnkowy przeciw robakom 25 gram czosnku (miazga) 1 szklanka wody lub mleka Gotować na małym ogniu przez 20 minut. Równocześnie z kuracją pitną moŜemy wykonywać lewatywą z płynu uzyskanego z gotowanej wody z kilkoma ząbkami czosnku. a takŜe mięśniaków i naczyniaków. Wzmacnia organizm. Dzieciom podawać po łyŜeczce. Odcedzić. Niekiedy juŜ po 4 dniach widoczny jest skutek. ale leczenie musi trwać nadal. popękania skóry. Czosnkowi przypisywano magiczny wpływ na siłę i odwagę. Do południa nie spoŜywać pokarmów. miód. Budowniczowie piramid otrzymywali codziennie jego porcje. Pić codziennie na czczo. Czosnek ma silne działanie przeciwgrzybiczne. które nie poczuły zapachu . 38 . Natomiast jest nie wskazany w przypadku ostrych nieŜytów Ŝołądka i jelit.Łuska z cebuli Gdy pojawi się zastrzał. by oczyszczony z łusek i owinięty w tkaninę ząbek czosnku włoŜyć na noc do pochwy. Miejsca po uŜądleniach potrzeć rozkrojoną cebulą. Odcedzić. na pustyni od pragnienia. Owinąć bandaŜem. W kuchni czosnek nazwany został „królem przypraw". Jako naturalny antybiotyk zwalcza gronkowca i bakterie okręŜnicy. hamujących rozwój guzów rakowych. nałoŜyć na palec kilka warstw łusek z cebuli. leczy schorzenia płuc i dróg oddechowych. owinięte w tkaninę. Jeśli następnego ranka poczuje w ustach zapach czosnku. Dzieciom wieszano korale z czosnku. przy niskim ciśnieniu krwi i dla kobiet karmiących jak równieŜ przy zapaleniu płuc. Odsączyć. Pić co 2 godziny po 1 łyŜce. ObniŜa ciśnienie krwi. W odnalezionych staroŜytnych papirusach wyczytano. Wskazywał. zadrapania. Jako anty-afrodyzjak uprawiany był w ogrodach przyklasztornych. Przydzielano go codziennie rzymskim Ŝołnierzom. Lek czosnkowy na poprawienie głosu Pić w dowolnych ilościach. Podobnie leczyć odmroŜenia. dobranych smakowo: mleko. czosnek. Chronił czosnek przez tysiąclecia od zarazy. narośli. Hipokrates zalecał sposób na sprawdzenie czy kobieta moŜe mieć nadzieje na zajście w ciąŜę. chroni przed zaziębieniem. UŜądlenia Wyjąć Ŝądło. by chronić je od robaczycy.natura stanowiła dla nich inaczej. oczyszcza organizm ze złogów. uwalnia od robaków. Pić 2 razy dziennie. owrzodzeń. aŜ do usunięcia tasiemca. Kobietom. Ŝe kobietom cierpiącym na bezpłodność zalecano wkładanie do pochwy ząbki czosnku.

aŜ do skutecznego usunięcia owsików. biały po rozkrojeniu. Nasączyć tampon i umieścić w pochwie gdy cierpimy na zakaŜenie droŜdŜami. Rozkroić ząbek czosnku i smarować uŜądlone miejsce. Przy hemoroidach przykładać na noc nasączony tampon. Dla spoŜycia stosujemy chrzan ogrodowy. Odcedzić. Lek czosnkowy w oleju 50 gram czosnku ( miazga) 200 ml oliwy Składniki wymieszać. Przecedzić.Maść czosnkowa Wziąć w równych ilościach miazgą czosnkową. reumatycznych i przy nerwobólach. Przecedzić. CHRZAN Znany i stosowany w staroŜytnym Egipcie. Słoik zamknąć i odstawić na 2 tygodnie często wstrząsając. oliwę i smalec niesolony. W Polsce znany jest jako dziko rosnący i chrzan ogrodowy. UŜądlenia Wyjąć Ŝądło. Wykonać lewatywę przy pomocy gruszki. Lek czosnkowy przeciw owsikom Wymieszać miazgę z 3 ząbków czosnku w 2 szklankach wody przegotowanej i odpowiednio przestudzonej. Końcówkę gruszki smarować oliwką. Lek czosnkowy na okłady 30 gram czosnku ( miazga) 0. MoŜna dodać nieco miodu do smaku.5 litra winnego octu Wymieszać i odstawić na 10 dni. Pić po łyŜce na godzinę przed posiłkiem. Do celów leczniczych bardziej odpowiednim jest korzeń chrzanu dziko rosnącego. Odsączyć. Lek czosnkowy z gliceryną 50 gram miazgi czosnku 100 ml gliceryny Wymieszać i odstawić na tydzień w zamkniętym słoiku. Zlać do butelki. Przelać do czystego słoika. Stosować do dezynfekcji ran i na okłady w bólach reumatycznych. Stosować przy zwichnięciach. Lek czosnkowy obniŜający ciśnienie 30 ząbków czosnku (miazga) 0. sok z cytryn i wodę wymieszać i pozostawić na 2 dni. SmaŜyć na małym ogniu do uzyskania jednorodnej masy. Podawać wewnętrznie sok z cytryny. bólach mięśniowych. Powtarzać zabieg co 2 dni.5 kg cytryn ( sok) 1 litr przegotowanej chłodnej wody Miazgę czosnkową. Najlepszy jest chrzan jednoroczny. 39 . Kontrolować ciśnienie krwi. rzęsistkiem lub przy innych zakaŜeniach narządów płciowych kobiety. Przy niedosłyszeniu o podłoŜu reumatycznym i przy bólach uszu wkładać do ucha nasączony tampon owinięty w gazę. Olejki eteryczne chrzanu mają właściwości naturalnego antybiotyku. Stosować na okłady przy zmianach chorobowych skóry.

Jest to środek Ŝółciopędny. przekrwieniu wątroby i zastoinach krwi w naczyniach krwionośnych i mózgowych. Jabłek z importu nie powinniśmy spoŜywać. napary ze skórki i z kwiatów jabłoni. w złej przemianie materii. Lek dla chorych na serce Przy schorzeniach mięśnia sercowego. Syrop z chrzanu Zetrzeć korzeń chrzanu i przełoŜyć do filiŜanki. Całodzienna dawka syropu. niedomykaniu zastawek. NałoŜyć kompres na miejsce dotknięte artretyzmem. Jabłka wzmacniają mięśnie i układ nerwowy. 1 jabłko spoŜyte rano — działa oczyszczająco 1 jabłko zjedzone wieczorem — działa przeczyszczająco 40 . kołataniu serca umieścić w okolicy serca mały woreczek z wiórkami korzenia chrzanu ususzonego lub poduszkę z nasion białej gorczycy. Jabłka na surowo Osoby starsze powinny spoŜywać jabłka systematycznie. Podobne działanie uzyskujemy nosząc krąŜek z blachy miedzianej o średnicy 6 centymetrów. w schorzeniach mięśnia sercowego. Pić między posiłkami. przez co zabija się w nich energie Ŝycia. Zasypać cukrem. Dla dłuŜszego przechowywania i transportu owoce to nasycane są promieniami cezu i kobaltu. a takie jabłko mimo długiego przechowywania nie psuje się (równieŜ napromieniowane są inne owoce i warzywa). Dzieci odŜywiane takimi owocami stają się apatyczne. oczyszczają krew z toksyn. Dla celów leczniczych zaleca się jabłka spoŜywane na surowo razem ze skórką. odświeŜają i regenerują wątrobę. przy bezsenności i nadpobudliwości emocjonalnej. wiąŜą radioaktywne pierwiastki. Odstawić pod przykryciem na 12 godzin. choć mogą być od naszych dorodniejsze. ułatwiają trawienie i leczą przewód pokarmowy. zmniejszają poziom cholesterolu. Pić syrop tworzący się w filiŜance. Mimo popularności lecznicze walory jabłek są mało znane i niewykorzystywane. Bardziej znane są ich walory smakowe w celach konsumpcyjnych. otyłości. Kompres trzymać przez kilka minut. Skóra pod okładem powinna być zaczerwieniona ale nie moŜe być spryszczona. Umocnić bandaŜem. JABŁKO Jabłko jest popularnym owocem. Lek przy paradentozie Dla wzmocnienia dziąseł i zębów naleŜy Ŝuć kawałek korzenia chrzanu świeŜego lub suszonego. czują się zagubione. mają trudności w koncentracji. artretyzmie i reumatyzmie. są moczopędne. miaŜdŜycy i nadciśnieniu tętniczym. osłabienia sił fizycznych i intelektualnych. Okłady: zetrzeć korzeń chrzanu ze skórą rozprowadzić warstwę na tkaninie. do pół godziny. to 2 łyŜeczki. zawałach. pieczone lub gotowane. przyłoŜyć drugim kawałkiem materiału. W medycynie naturalnej wskazane jest leczenie jabłkami: infekcji jelitowych. NaleŜy jeść jabłka z najbliŜej rosnących od nas drzew — promieniują energią podobną naszej. tracą zainteresowanie Ŝyciem. pozostawiając witaminy i sole mineralne. NałoŜyć ceratkę. razem ze skórką. W długotrwałych zaparciach lub rozwolnieniach reguluje system wydalania. dostarczanym nam z bogatych w nie polskich sadów. wyizolowane. odnawiają florę bakteryjną.Chrzan jako lek na reumatyzm Kuracja pitna: Około 30 gram startego chrzanu zalać 1 litrem wody.

Przy schorzeniach: wątroby. Podobnie postępować w biegunce wywołanej ząbkowaniem. jelit. Kuracja jabłkowa w leczeniu grypy Przez okres chorowania na grypę ( 2 do 3 dni) zjadać codziennie pół kilograma startych jabłek.Przy biegunce u dzieci Przy biegunce podawać dzieciom starte jabłka. cieszył się zawsze popularnością w ludowym lecznictwie i kuchni. obniŜa nadciśnienie. reumatyzmem i artretyzmem oraz przy egzemie naleŜy pić między posiłkami. Odcedzić. Działa równieŜ wykrztuśnie. a po pół godzinie słabą herbatę — lekko posłodzoną. Pić leczniczo 4 szklanki dziennie. Następnie odcedzić i osłodzić miodem. Pić ciepły małymi łykami. Powinniśmy umocować chustką i głowę owinąć ciepłym szalem. nerek objawiających się skąpomoczem. Pić 2 łyŜeczki soku przed kaŜdym posiłkiem. dodać soku z cytryny — ułatwia trawienie węglowodanów. Połówki związać i upiec. Łagodzi kaszel. rozkrojone z wydrąŜoną połówką. Odstawić na 15 minut. Jabłko jako środek przeczyszczający Utrzeć jabłko odmiany „Reneta". Lek na obniŜenie ciśnienia tętniczego Ugotować ryŜ i wymieszać ze startym jabłkiem. Jabłko pieczone Gdy boli ucho przykładać wcześniej upieczone jabłko. Reguluje gospodarkę kwasowo — zasadową w organizmie. Suszone skórki z jabłek Ususzyć dobrze skórki i zemleć. Odstawić na dwie godziny. Potrawa taka jest lekiem. Odstawić na 15 minut. Napar z kwiatów jabłoni Przyrządzić napar z 30 gram suszonych kwiatów jabłoni w 1 litrze wrzątku. Działa przeczyszczająco i rozwalniająco. Herbata na bezsenność Skórki z jabłek odmiany „Reneta" gotować przez 15 minut. Wskazania: przy zaparciach pić na czczo. OCET JABŁKOWY Ocet jabłkowy zwany niekiedy octem winnym. Jabłko z sokiem cytrynowym Utrzeć jabłko ze skórką. jako wyłączne poŜywienie. Pić 1 szklankę przed snem. który skutecznie usuwa obrzęki pochodzące z niewłaściwej pracy serca i nerek. Pocierać skórę w miejscach chorobowo zmienionych. TakŜe przy zapaleniu jelita cienkiego i okręŜnicy. WłoŜyć w wydrąŜenie nieco siarki. Dodać równieŜ kilka liści porzeczek. Lek na grzybicę Przepołowić jabłko i wybrać środek nasienny. Na szklankę wrzątku wrzucić 1 łyŜkę zmielonych skórek. 41 .

aŜ do zniknięcia lub zmniejszenia bólu. dwukrotnie. schorzeniach skóry. złym samopoczuciu przy zmianach pogody. Ocet jabłkowy otrzymujemy po 3 lub 4 tygodniach. Ŝe fermentacja została zakończona. Przygotowanie octu jabłkowego — sposób II Z umytych jabłek. Skutek leczenia widoczny po miesiącu — rozniesione Ŝyły zaczynają się zmniejszać. przegotowanej wody. a choroba trwa krócej. najlepiej spadowych. Miazgę zalewamy ciepłą. Łzawienie oczu Przygotować mieszankę: 1 szklankę ciepłej przegotowanej wody. 1 łyŜeczkę octu jabłkowego i 1 kroplę jodyny. doprowadzić do wrzenia. Stosować do inhalacji — nakrywać głowę duŜym ręcznikiem i głęboko wdychać opary. przez 2 tygodnie. wyczerpaniu ogólnym. LECZENIE OCTEM JABŁKOWYM śylaki Zewnętrznie: przemywać jabłkowym octem Ŝylaki lekko masując. Nadciśnienie Przed kaŜdym posiłkiem pić 1 do 3 łyŜek octu jabłkowego. Wewnętrznie: pić rano i wieczorem 1 szklankę cieplej przegotowanej wody z 2 łyŜeczkami jabłkowego octu. Pić codziennie po 1 szklance. Po 10 dniach przecedzamy przez woreczek z gazy. oznacza. Zalewamy osłodzoną wodą. Ból głowy Wlać do garnuszka pół szklanki winnego octu i pół szklanki gorącej wody. dla dzieci — 1 łyŜeczkę octu jabłkowego z 2 łyŜeczkami miodu rozpuszczonymi w pół szklance ciepłej. W miarę ustępowania dolegliwości stopniowo zmniejszać dawkę. usunąć robaczywe i chore miejsca. 42 . Kiedy płyn uspokoi się i przybierze jasny kolor. Ustępuje swędzenie. Zlewamy do butelek. Codziennie kilkakrotnie mieszamy roztwór drewnianą łyŜką. na pół szklanki ciepłej przegotowanej wody. Czas produkcji octu jabłkowego tym sposobem trwa od 40 do 60 dni. otyłości. Przelewamy do butelek i korkujemy.Przygotowanie octu jabłkowego — sposób I Do szklanego naczynia wkładamy obierzyny ze zdrowych jabłek. rano i wieczorem. Niekiedy moŜemy dodać miodu.8 kg miazgi oraz 100 gram miodu lub cukru. Ocet jabłkowy przyjmujemy profilaktycznie i leczniczo w schorzeniach reumatycznych. Na kaŜdy litr przefiltrowanego roztworu dodajemy 5 do 10 dkg cukru i odstawiamy w ciepłe miejsce do drugiego etapu fermentacji. Naczynie zawiązujemy płótnem. zaburzeniach trawienia charakteryzujących się nadmiarem śluzu w organizmie. Zetrzeć na tarce lub zgnieść na miazgę w maszynce do mięsa. przegotowaną i osłodzoną wodą. o temperaturze — od 20 do 30°C. przyjmując na kaŜdą szklankę wody 1 łyŜkę cukru. biorąc na 1 litr wody 0. Najczęściej stosujemy: u dorosłych — 2 łyŜeczki octu jabłkowego z 2 łyŜeczkami miodu. Naczynie przykrywamy tkaniną i przechowujemy w ciepłym miejscu. Aby przyspieszyć naturalną fermentację dodajemy około 10 gram droŜdŜy piekarskich i skórki z czerstwego chleba. Półpasiec Jabłkowym octem nasączyć gazę i nakładać — na miejsca zaatakowane półpaśćcem.

Przy krwawieniach Przy krwawieniach hemoroidalnych. Utykanie na nogę Sposób I (pourazowe). CYTRYNA Cytryna jest owocem szczególnym. Następnie zmniejszać ilość soku o pół cytryny. Tak przygotowaną miksturę pić małymi łykami przez pół godziny. IV dzień — sok z 2 cytryn i 1 łyŜki oliwy z oliwek. II dzień — sok z 1 cytryny i 1 łyŜki oliwy z oliwek. który w jamie ustne ma smak kwaśny. III dzień — sok z 1.5 cytryny i 1 łyŜki oliwy z oliwek. Stosowana przy infekcjach. Usuwanie kamieni nerkowych Utrzeć Ŝółtko do białości z 1 łyŜeczką cukru. MoŜemy nadal prowadzić kurację przyjmując codziennie sok z 2 cytryn i 1 łyŜki oliwy z oliwek. 43 . obfitych miesiączkach — pić codziennie 1 szklankę ciepłej wody z 2 łyŜeczkami jabłkowego octu. naleŜy przed snem nasmarować ciało octem jabłkowym. Oparzenia Miejsca oparzone przemywać octem jabłkowym lub nasączać nim opatrunek.Nadmierna potliwość Gdy cierpimy na nadmierną nocną potliwość. Kuracja trwa przez miesiąc. Piasek i małe kamyki w takiej kuracji wydalane są bezboleśnie. Dla cięŜarnych Przed kaŜdym posiłkiem pić szklankę ciepłej przegotowanej wody z 2 łyŜkami octu jabłkowego i 2 łyŜkami miodu. Sposób II (utykanie spowodowane zapaleniem stawów) Pić przed kaŜdym posiłkiem 10 łyŜeczek octu jabłkowego. krwotokach z nosa. Następnie kładziemy się na prawym boku na 1 godzinę. chorobach skóry.5 cytryn i 1 łyŜki oliwy z oliwek. schorzeniach płuc i nerek. w następujący sposób: I dzień — sok z 0. a w Ŝołądku przyjmuje odczyn zasadowy. Przygotować mieszankę: — Ŝółtko jajka — łyŜeczka miodu — łyŜka jabłkowego octu Wymieszać i wcierać w chore miejsce. Jest lekiem naturalnym o wszechstronnym działaniu. Usuwanie kamieni Ŝółciowych Mieszankę soku z cytryny i oliwy z oliwek spoŜywać przed snem. niedostatecznym trawieniu. Codziennie zwiększać ilość soku o pół cytryny aŜ dojdziemy do 9 cytryn dziennie. Neutralizuje zatem nadkwaśność Ŝołądka czy zakwaszenie organizmu. Ucierając dodawać łyŜeczkę soku z cytryny i łyŜeczkę koniaku — nadal ucierać i stopniowo dodawać 150 ml oliwy z oliwek.

Lek w migrenie Na czoło i na skronie przykładać kompres z soku z cytryny lub nakładać plasterki cytryny. Rano wypić na czczo (najlepiej między 01 . Taki lek zalecany jest przy stanie przedzawałowym — powoduje rozpuszczenie drobnych skrzepów krwi w naczyniach krwionośnych. oczyszczając i odmładzając go. Sok z cytryny Niszczy pasoŜyty jelitowe. Zakładać wacik. moŜe poprawić jakość słuchu. 44 . przez co usuwa z siebie wszelkie schorzenia. Sok z cytryny z chrzanem Na l część soku z cytryny wziąć 4 części startego chrzanu. Czereśnia ma wiele właściwości leczniczych.03 w nocy). działa na cały organizm odtruwając. Oczyszczony organizm wzmacnia skutecznie siły obronne i uaktywnia prace gruczołów wydzielania wewnętrznego. Zabieg wykonywać co drugi dzień. Odwar z kory drzewa czereśniowego Korę rozdrobnić noŜem na niewielkie kawałeczki i wrzucić na wrzątek. Kuracja oczyszczająca Zastosować przez kilka dni dietę czereśniową — spoŜywać wyłącznie czereśnie. Likwiduje robaczycę. Napar z szypułek Pić wywar z gotowanych w wodzie ogonków czereśni. Lek przy zapaleniu jamy ustnej Płukać jamę ustną mieszanką ciepłej wody z dodatkiem soku z cytryny i miodu. wrzątkiem (zmywanie toksyn). Krwawienie z nosa Przy krwawieniu włoŜyć do nosa wacik nasączony sokiem z cytryny. Doskonale oczyścimy organizm z toksyn po zimowym Ŝywieniu. Owoce czereśni są zasadotwórcze i neutralizują zakwaszony organizm. Stosowanie takiej kuracji przez miesiąc. Przez kilka minut gotować. Lek przy zapaleniu ucha Zakrapiać do ucha sok z cytryny. Pić między posiłkami. szypułki oraz Ŝywicę z kory drzewa czereśniowego. CZEREŚNIA Do celów leczniczych wykorzystujemy owoce czereśni. Wytrzeć i pokroić. Odcedzić.Lek odświeŜający wątrobę Sparzyć cytrynę. Lek przeciw owsikom ZmiaŜdŜyć nasiona cytryny i wymieszać z miodem. Przyjmować codziennie na czczo. Głowę owinąć chustką. PrzełoŜyć do naczynia i wieczorem zalać wrzącą wodą. Działa on moczopędnie oraz usuwa z organizmu zastałe płyny obrzękowe.

piasek i kamienie nerkowe.Kuracja przeciwartretyczna Jeden z posiłków zastąpić przez spoŜycie pół kilograma czereśni. napotnie. posiada właściwości przeciwszkorbutowe. antytoksycznych. PORZECZKA CZARNA Wysoka zawartość leczniczych. wzmacnia i uspokaja. Uaktywnia system trawienny likwidując skazę krwotoczną. Odtruwanie organizmu Na szklankę wrzątku wrzucić garść liści z czarnej porzeczki. Maść z Ŝywicy drzewa czereśniowego śywice z drzewa czereśniowego rozpuszczać w niewielkiej ilości wody. Oczyszcza arterie uwalniając od miaŜdŜycy i bólów migrenowych. Smarować nim kurzajki i plamy na skórze rano i wieczorem. przeciwartretyczne i przeciwszkorbutowe. a tym samym leczy gościec. Olej z pestek czereśni Z miąŜszu pestek wycisnąć olej. PrzyłoŜony na szyję wzmocni i odmłodzi organizm. Po takiej kuracji ustąpią obrzęki i bóle stawów. Działa moczopędnie. przeciwbiegunkowe. Taki kompres przyłoŜony na czoło usunie bóle migrenowe głowy. Wpływają na skuteczne gojenie się ran dochodzących do kości i przyśpieszają powstawanie nowej zdrowej tkanki. Napar z liści porzeczki jest skutecznym lekiem o 45 . Otrzymana maść jest lekiem na liszaje i artretyzm. niedokrwistość. Ŝe jest wszechstronnym lekiem naturalnym. Do celów leczniczych uŜywamy owoców i liści czarnej porzeczki. wymieszanego z krótko zagotowanymi droŜdŜami piekarniczymi. Skutecznie leczy: przyzębice i wypadanie zębów. niezaleŜnie od wieku i stopnia zaawansowania choroby. Rozpuszcza nadmiar kwasu moczowego. niewłaściwą krzepliwość krwi. zaćmę soczewkową. reumatyzm. Ma właściwości przeciwgnilne. antyseptycznych olejków eterycznych i witamin w owocach czarnej porzeczki powoduje. pomocnym przy wielu schorzeniach. Wzmacnia Ŝołądek. Pić rano i wieczorem. przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych. Kurację moŜemy wspomagać przez picie soku pomidorowego. Usuwa zmęczenie. Napar z liści Stosować do nasączenia okładów na rany i wrzody. Okłady takie skutecznie leczą poniewaŜ zawierają olejki eteryczne o właściwościach antyseptycznych. zapalenie gruczołu krokowego. UŜądlenia przez owady Wyciągnąć Ŝądło i miejsce po ugryzieniu natrzeć zgniecionym liściem czarnej porzeczki. biegunkę oraz anginę. Poprawia pracę nerek usuwając zatrzymywanie się moczu. Stosować przez cały sezon owocowy— usuwa zniekształcenia i opuchnięcia stawów. Plaster z owoców czereśni ZmiaŜdŜyć owoce bez pestek i wykorzystywać na okłady. Działa jako odtrutka. likwiduje zatrucia i infekcje bakteryjne. Wzmacnia wątrobę. Okłady na rany Ŝylakowe Na trudno gojące się i otwarte rany Ŝylakowe przykładać świeŜe liście lub rozgniecione owoce czarnej porzeczki. artretyzm. leczy Ŝółtaczkę.

schorzeniami gastrycznymi. Leczy gościec. Jest lekiem działającym napotnie. drobno pociętych liści i młodych pędów. przeciwbólowe i stanowią skarbnice naturalnych witamin. artretyzmem. Usuwa niedyspozycje organów wewnętrznych. kamicą nerek. Lecznicze są maliny leśne i uprawiane w ogrodach. oczyszczają i rozrzedzają krew. Kąpiel — pobudza czynność nadnercza. uŜywać do płukania gardła i jamy ustnej. MALINY Do celów leczniczych stosujemy owoce. PORZECZKA CZERWONA Oprócz odmiany czerwonej. puchliną wodną. 46 . Są przeciwrakowe. zmniejszają obrzęki. zmianami gośćcowymi kości. znana jest odmiana biała i róŜowa. reumatyzmem. Okłady na trudno gojące się rany Na rany Ŝylakowe i inne trudno gojące się rany stosować okłady z rozgniecionych owoców porzeczki. Wpływa korzystnie na trawienie i tamuje krwawienia. leczy skazę limfatyczną. pod przykryciem przez 20 minut. które objawiają się niewydolnością lub stanem zapalnym wątroby. wzmacnia organizm. zapaleniem dróg moczowych. Wzmacniają ogólnie organizm. Przeczyszcza jelita i działa moczopędnie. Podczas grypy lub przeziębienia przyjmować po kilka filiŜanek dziennie. Do celów leczniczych słuŜą owoce i liście. Słodzić 1 łyŜeczką miodu. Porzeczka oczyszcza. Odwar z liści i pączków Odwar z liści gotowanych w wodzie zmniejsza puchlinę wodną. liście i młode pędy. Są moczopędne. nieŜytem pęcherza moczowego. miaŜdŜycą naczyń krwionośnych i mózgowych.właściwościach przeciwbakteryjnych i ściągających. Na przeziębienie Przygotować napar z 1 łyŜki świeŜych lub suszonych owoców malin. odświeŜa. Wzmacniający koktajl 4 łyŜki soku malinowego sok z pół cytryny 2 łyŜki wody 2 łyŜeczki miodu 2 kawałki lodu. dolegliwościami serca i bólami migrenowymi. Kąpiele z odwaru liści porzeczkowych Stosować przy wysypkach i wszelkich zmianach chorobowych skóry. napotne. zaparciem. zatrzymuje krwotoki. Parzyć. aseptyczne. Maliny poprawiają krąŜenie krwi.

MoŜemy spoŜywać buraki w kaŜdej postaci: na surowo. pastewny. Jako produkt leczniczy bardzo powoli. Najczęściej juŜ po 5 dniach zdatny jest do spoŜycia. wpływa rozwalniająco i przeczyszczająco na zawartość jelita grubego. Odcedzić. pieczone .zachowuje takie same zdolności lecznicze. Przykryć ściereczką i pozostawić w ciepłym miejscu. Doprawić do smaku miodem. Tak naturalne leki tworzy przyroda. Uzyskany kwas burakowy moŜemy pić po pół szklanki rano i wieczorem. przez co odkwasza organizm regulując gospodarkę kwasowo — zasadową. Sprzyja zmniejszeniu nadwagi. W miejsce zlanego soku wlać następną porcję ciepłej. przewlekłych schorzeń wątroby i dolegliwości płuc charakteryzujących się zmianami na skórze. W kuchni burak czerwony stosowany był od dawna. Napój ten wzmacnia organizm. Jest zasadotwórczy. Kwas (napój) z buraków — sposób I Oczyszczone i umyte buraki w łupinach pokroić w cienkie plastry albo w zapałki.AGREST Wszystko co owocuje na wiosnę. przegotowaną wodą. Oczyszcza wątrobę z drugo zalegającej w niej krwi. Ŝe 75% spoŜycia powinno stanowić spoŜywanie buraków na ciepło.5 litra naleŜy wziąć 4 buraki średniej wielkości. ma wysoką wartość biologiczną. Dodać skórkę razowego chleba i 2 lub 3 ząbki czosnku. by nim uzupełniona woda wyługuje buraki. Przykryć tkaniną. W powaŜnych schorzeniach. Odstawić w ciepłe miejsce do ukiszenia. przez co wpływa na jej odświeŜanie likwidując niedokrwistość. Zalać letnią. Przyjmowanie tylko surowych. Odstawić w chłodne miejsce. w dwudniowych odstępach. Sok z buraków MoŜemy zetrzeć buraki i odsączyć z nich sok lub uzyskać sok z sokowirówki. Przelewać do butelek. Musimy wówczas pamiętać. BURAK CZERWONY Burak znany był juŜ w staroŜytności na 8 wieków przed naszą erą. Zawiera biostymulatory. odświeŜa. Oczyszcza organizm. Kwas burakowy — sposób II Do słoja o pojemności 1. Wzmacnia trawienie. ma właściwości oczyszczające i odświeŜające organizm. Leczniczo pić 1 szklankę soku dziennie. takich jak rubin i cynk. Odcedzić kwas. przegotowanej wody. Owoce agrestu i sok spoŜywamy na surowo. Jest Ŝółciopędny. cukrowy. Najczęściej proces kiszenia trwa 4 do 5 dni. Umieścić w garze kamiennym lub szklanym słoju i zalać ciepłą. zachowując regularność w leczeniu. Agrest wzmacnia ruch robaczkowy jelit. odkwasza. w rozcieńczeniu z ciepłą przegotowaną wodą. zalecany jest przy stanie zapalnym wątroby jako pokarm odświeŜający. Sok z buraka moŜe stanowić jeden ze składników w mieszance soków warzywnych. Stosowany do leczenia stanów zapalnych przewodu pokarmowego. gotowane. W medycynie naturalnej wspomaga leczenie choroby nowotworowej. składającą się wyłącznie z buraków. dopiero teraz jest rozpoznawany. wychładzający. Działa odświeŜająco i jest łatwostrawny. zimnych buraków zgasi ogień trawienny „agni" i organizmowi trudno będzie podjąć prawidłowy 47 . Oczyszczone pokroić w plastry lub zapałki (razem ze skórką). moczowego. przegotowaną wodą. odkwaszający wątrobę. drugi zestaw moŜna było wykorzystywać. nowotworowych zaleca się niekiedy jako jedyną dietę. Praktyczniej jest nastawić równocześnie dwa słoje do fermentacji. a ze względu na obecność w nim biopierwiastków promieniotwórczych. Współcześnie istnieją odmiany buraka: ćwikłowy.

odcedzić. Syrop — sposób II Zetrzeć czarną rzodkiew (bez skóry) i posypać cukrem. wielomocz. Napój z warzyw Oczyszczone. umyte ze skórką: buraki. Stosować przy kamicy Ŝółciowej Sok z rzodkwi z miodem Zetrzeć czarną rzodkiew bez skóry i wycisnąć sok. Odstawić na 10 godzin. Likwiduje niestrawność. Syrop zalecany jest równieŜ dla dzieci — wzmacnia chorowite organizmy. reumatyzm łagodzi uczulenia. a uzyskany syrop przelać do butelki. Rzodkiew ma właściwości przeciwszkorbutowe.proces trawienia. Starannie wymieszać. likwidując tym samym cukromocz. Przechowywać w słoiku. potem rozpowszechnił się w Europie. Wstawić do gorącego piekarnika na 2 godziny. marchew. Sok z czarnej rzodkwi Około 50 gram soku rozcieńczamy ciepłą wodą. Działa przeciwnowotworowo. ZIEMNIAK Ziemniak został przywieziony z Peru przez Hiszpanów. seler pokroić i uzyskać z nich miazgę.5 kg pozostałych warzyw. Dla lepszej fermentacji moŜemy dodać szklankę soku z kiszonej kapusty lub z kiszonych ogórków. Jest moczopędna i wzmacnia trawienie.5 kg dziennie. chronicznym bronchicie. schorzenia wątroby i pęcherzyka Ŝółciowego. Zgodnie z medycyną Wschodu płuca odpowiadają za choroby skóry (skóra nazywana jest trzecim płucem) — rzodkiew czarna leczy egzemę. SpoŜywanie ziemniaków jako potraw naleŜy ograniczyć 48 . RZODKIEW CZARNA Do leczniczych celów uŜywany jest korzeń i liście. Na 1 część wagową soku dodać 4 części wagowe miodu.sposób I Zetrzeć czarną rzodkiew bez skóry. poprawia pracę nerek i wątroby. Gdy masa z warzyw będzie ukiszona. Syrop . dlatego zalecana jest w schorzeniach płuc: astmie. Przyjmować przed posiłkiem i przed snem. uaktywnia wątrobę i woreczek Ŝółciowy do jego opróŜnienia. SpoŜywany leczniczo od 1 do 1. Oprócz wartości kulinarnych znane są równieŜ lecznicze właściwości ziemniaków. ureguluje gospodarkę zasadowo — kwasową krwi. Przykryć i odstawić w ciepłe miejsce. nadmierne pragnienie. Podawać dzieciom w mniejszych ilościach. po 2 łyŜeczki. MoŜna pić w rozcieńczeniu z ciepłą wodą lub dodać do smaku soku z cytryny albo kwasku cytrynowego. Wpływa korzystnie na układ oddechowy. Pić małymi łykami. rozpuszcza kamienie nerkowe. Przecedzić. kamicę nerkową i Ŝółciową. Zalecany dla dzieci— w mniejszych ilościach. Utworzony syrop odsączyć. Masę z warzyw zalać ciepłą przegotowaną wodą. Na 1 kg buraków przyjąć 0. przed kaŜdym posiłkiem i przed snem. Pięciodniowa kuracja dietą ziemniaczaną leczy zapalenie nerek objawiające się podwyŜszonym poziomem mocznika i kreatyniny. działa Ŝółciopędnie i Ŝołciotwórczo. pietruszkę. Posypać cukrem. Jest pomocny przy bronchicie. Przyjmować po 2 łyŜki. kokluszu. Przyjmować około 5 łyŜek codziennie.

Jest przeciwalergiczny. Kąpiel taka likwiduje uczucie swędzenia. łuszczyce. Nakładamy na miejsca o skórze chorobowo zmienionej. cukrzycę. Nakładać na skórę zmienioną liszajem. Korzystnie wpływa na płuca. łagodzi schorzenia skóry. Szpinak na schorzenia skóry Liście świeŜego szpinaku dusimy w niewielkiej ilości oleju słonecznikowego. oparzenia. Jest zasadotwórczy i krwiotwórczy. SZPINAK Szpinak powoduje równomierne rozłoŜenie się tłuszczu w organizmie. Wywar z obierzyn ziemniaka Rozpuszcza złogi w nerkach (piasek. dwunastnicy. Oddziałuje na pracę serca. Stosowany zewnętrznie leczy schorzenia skóry. Leczy skutecznie owrzodzenie Ŝołądka. 49 . Profilaktycznie przyjmować pół szklanki dziennie — okresowo. MoŜemy dodać do smaku miód. liszaje. Okłady na liszaje Z mąki ziemniaczanej i niewielkiej ilości wody zrobić papkę. Zalecany przy obstrukcji. Sok z surowego ziemniaka SpoŜywać po pół szklanki dziennie. pęknięć skóry i trudno gojących się ran. Odtłuszcza i regeneruje wątrobę.do ćwierć kilograma dziennie. sok z marchwi lub sok z cytryny. Kąpiel w krochmalu Ugotować krochmal z mączki ziemniaczanej i dodać do wody w wannie. pęcherzyce. Ŝe jest pomocnym lekiem przy anemii i białaczce. odmroŜeń. MoŜna rozmieszać mąkę ziemniaczaną w wodzie zimnej i wlać do ciepłej wody znajdującej się w wannie. kamienie). na pół godziny przed posiłkiem. Pić 3 razy dziennie. wzmacnia nerki i przewód pokarmowy. zranienia i inne zmiany chorobowe na skórze. leczy egzemę i inne zmiany chorobowe na skórze. Odmładza i uaktywnia pracę trzustki. Starty ziemniak na okłady Na tarce ścierać ziemniak i dodać niewielką ilość oleju słonecznikowego. Napar z nasion szpinaku Nasiona parzyć pod przykryciem przez 5 minut. przez 34 dni. Sok Krwiotwórcze właściwości szpinaku i jego zasadowość sprzyjają. Sokiem z ziemniaków moŜemy płukać gardło przy stanie zapalnym. Po wymieszaniu stosować na okłady w przypadku oparzeń.

Odsączyć i ostudzić do odpowiedniej temperatury. ukąszenia os i pszczół — łagodzi ból i likwiduje opuchliznę. Leczy wątrobę i uwalnia od alkoholizmu. Smarować przy nerwobólach. równieŜ dziąsła i policzek. nać. pietruszka ma ogromne właściwości lecznicze. Lek pietruszkowy przy zapaleniu oka Wycisnąć sok ze świeŜego korzenia pietruszki. Nasiona są bogate w olejki eteryczne i działają silniej niŜ korzeń pietruszki. Nakładać warstwą na gazę. Okład antyseptyczny z naci Z naci pietruszki robimy miazgę. reumatyzm 25 gram rozdrobnionych nasion pietruszki lub korzenia albo naci gotować w 1 litrze wody przez 3 minuty. Odstawić pod przykryciem na 15 minut. Pić przed posiłkami po ćwierć szklanki. Przy bólu zębów smarować wzdłuŜ trasy nerwu. Stosować na rany. Pić codziennie na czczo. Pić rano i wieczorem po 1 szklance na ciepło. korzenia selera i fiołka wonnego. Szczególnie zaleca się ostroŜność dla kobiet cięŜarnych i dzieci. kapusta i por. Lek przy długotrwałych biegunkach 25 gram korzenia pietruszki 10 gram kory dębu garść soczewicy 1 litr wody Wszystkie składniki gotować na małym ogniu przez 20 minut. Stosować do irygacji gdy w pochwie pojawią się białe upławy. Lek do irygacji 100 gram nasion rozdrabniamy w młynku 1 litr wody Zagotować do wrzenia. Lek poalkoholowy 50 gram korzenia pietruszki 1 gram skórki pomarańczowej 1 gram skórki grejpfrutowej 1 litr wody Wszystkie składniki gotować. skąpomocz. Zakrapiać po 1 lub 2 krople do oka przy stanie zapalnym. 50 . Gotować w szklance wody przez 3 minuty. Sok pietruszki ze spirytusem Wycisnąć sok z korzenia pietruszki i wymieszać z 70 % spirytusem w proporcji 1:1. Do celów leczniczych wykorzystujemy korzeń. Osłodzić miodem. aŜ płyn zmniejszy się o połowę. Na noc moŜemy nakładać kompres ze świeŜego soku. Odtruwa organizm z toksyn poalkoholowych. Pić na czczo. Lek pietruszkowy na: kamicę nerek.PIETRUSZKA Podobnie jak cebula. zaburzenie w miesiączkowaniu. aŜ do przywrócenia stanu normalnego. Odstawić na 15 minut. Lek przeciw owsikom Przygotować lek z naci pietruszki. Stosować równieŜ przy stanie zapalnym sutka i przy zastoju pokarmu u kobiet karmiących. pod przykryciem. Nie naleŜy ich naduŜywać. nasiona. czosnek.

musi przylegać ściśle do skóry — działa na zasadzie próŜni. który zawiera wiele soli mineralnych. Zewnętrznie niezawodna na okłady z liści. przez co ich działanie będzie jeszcze bardziej antyseptyczne. czerwonej. Reguluje system wydalania likwidując biegunki i zaparcia. Przygotowanie liści na okłady Czyste. Przyjmowana wewnętrznie w postaci soków z kapusty świeŜej i kwaszonej. Reguluje gospodarkę kwasowo — zasadową w organizmie. UŜywana we wszystkich odmianach: białej. wyciągając na zewnątrz zmienione płyny ustrojowe. przyśpiesza tworzenie się tkanki kostnej. Najczęściej okład składa się z kilku warstw. rozszerza naczynia krwionośne. Tak przygotowane stanowią naturalny leczniczy okład na wszelkie schorzenia skóry. spoŜywana na surowo. Zwiększa ilość czerwonych ciałek krwi i hemoglobiny. Wzmacnia organizm. oczyszcza. gotowana lub kwaszona. Ścinamy Ŝyły (zgrubienia) i stosujemy na okłady. Uwolniony z toksyn organizm powraca do zdrowia. wysypką czy obrzękami. MoŜna jeszcze liście utrzymać przez pół godziny w oleju słonecznikowym. Kapusta jest obecnie traktowana środkami chemicznymi. Pić po 2 szklanki w ciągu dnia. Znikają schorzenia. które objawiały się wcześniej bólem. SpoŜywać przez cały dzień. do przemywania ran. uaktywnia pracę wątroby. 51 .MARCHEW Korzeń marchwi dostarcza nam duŜą dozę sił witalnych. odświeŜa — dodaje sił do walki z chorobą. przez 2 godziny. SpoŜywać surówkę z kapusty i jeść kapustę kiszoną. MoŜemy dodawać inne soki. Leczy schorzenia skóry i krwi. co spowoduje równieŜ ich zmiękczenie. Bezpieczniej będzie. wymyte i osaczone na ściereczce liście zgniatamy wałkiem na stolnicy. Cukrzyca: dobrze tolerowanym naturalnym lekiem dla diabetyków jest sok z kapusty — jeść przy tym cebulę. Sok z kapusty znajduje równieŜ zastosowanie do płukania jamy ustnej. cięŜkim odŜywianiu doskonałą odtrutką dla organizmu będzie picie świeŜego soku z młodej kapusty. Ŝe jest zatruty. Odtruwanie organizmu Po zimowym. Sok z marchwi Pić codziennie do litra soku. Sprzyja pozbyciu się nadwagi. Anemia: wzmacnia organizm spoŜywanie soku. pobudza wzrost ciała u dzieci. by zmienić sok smakowo. niezaleŜnie od przyczyn ich powstawania. Często kompresowanie liśćmi kapusty wspomagane jest piciem soku i spoŜywaniem potraw z kapusty surowej lub gotowanej. aŜ pojawią się krople soku. było to wołanie organizmu. Zmiksować. gardła. do nasycania kompresów przykładanych w stanie zapalnym skóry lub ran —jest antyseptykiem. jeśli liście przeznaczone na okłady wrzucimy na 2 sekundy do wrzątku. poprawia krąŜenie krwi. włoskiej. Wpływa korzystnie na przemianę materii. Lek marchwiowy Kilogram marchwi gotować w litrze wody. na czczo i wieczorem. Poprawia pracę nerek i śledziony wpływając na jakość krwi. przez co jest nieodzownym lekiem przy białaczce i stanach przedrakowych. Dostarcza do organizmu zawarte w korzeniu bogactwo moŜliwości leczniczych. przyjmując lekko podgrzany. lepiej jeśli będzie ciepły. KAPUSTA W medycynie ludowej wielu narodów kapusta uznana jest za lek tysiąca moŜliwości.

Nadpobudliwość: wynika z nadmiernie rozgrzanej emocjami wątroby. Depresja: oŜywi i przywróci nas do Ŝycia odŜywczy sok z kapusty. Trawienie niedostateczne: poprawi spoŜywanie 3 łyŜek kiszonej kapusty. NieŜyt Ŝołądka i jelit: sok z kapusty z dodatkiem soku z cytryny. Kamienie i piasek w nerkach: sok z kapusty spędza piasek i rozpuszcza kamienie nerkowe. Nadciśnienie tętnicze: okłady z liści na kark. codziennie. przyjmując na czczo i między posiłkami. Udar słoneczny: okład z liści na kark i głowę. wspomagać kuracje piciem soku. Niewydolność nerek: sok z kapusty zlikwiduje skąpomocz. Bolesne miesiączki: okłady na dolną część brzucha. przez 1 godzinę. Pękanie skóry: okład z liści nawilŜonych olejem słonecznikowym lub oliwą z oliwek. NieŜyt nosa: okłady z liści na noc. Owrzodzenia Ŝylakowe: nakładamy kompresy z liści i pijemy sok. Wrzodziejące rany i czyraki: okłady z liści. poalkoholowych. Astma: nakładać na noc liście na piersi i szyję chorego. dowolnych ilości — duŜo. Stłuczenia i zwichnięcia: nakładamy liście. Awitaminoza: uzupełni nasz organizm w potrzebne witamy. na czczo. Zapalenie pęcherza moczowego: przykładać na noc okłady z liści na dolną część brzucha. zmieniane często w zaleŜności od intensywności ropni. sok wątrobę oŜywia. łydki. wspomagać piciem soku. wychładza — emocje cichną. Zapalenie węzłów chłonnych: stosować okłady z liści. oŜywi i wzmocni. Pod koniec gotowania dodać 3 łyŜki miodu. Pić 2 szklanki soku w ciągu dnia. Zrobić okład z liści. Prostata: okłady na dolną część brzucha i krocze — na noc. Skazy (wszelkiego rodzaju): wypijać 2 szklanki soku dziennie. dostarczony do organizmu powoli likwiduje zmiany krzywiczne kości. dodatkowo spoŜywamy rano 2 łyŜki kiszonej kapusty. wspomagać leczenie piciem soku.Schorzenia jelit: pić sok w ciągu całego dnia. rano przemywamy sokiem z kapusty. na noc okłady z liści na okolice nerek. Bronchit: gotować kapustę w niewielkiej ilości wody. półpasiec: na noc nakładać okład z liści. Ukąszenia owadów: zmiaŜdŜyć liść i pocierać miejsca ukąszeń. NaleŜy jeść przy tym surówkę z kapusty. Pijemy sok. wcześniej wyjąć Ŝądło. Robaki jelitowe: przez 3 dni pić codziennie po szklance soku. Wzmocnienie organizmu: pić sok i stosować kąpiel z dodatkiem zmiksowanej kapusty. Pić po pół szklanki rano i między posiłkami. Schorzenia organów trawiennych: stosować okłady na brzuch w nocy. 52 . Wrzody Ŝołądka i dwunastnicy: spoŜywać dziennie 3 szklanki soku. Zapalenie stawów: przyjmować sok z kapusty oraz spoŜywać kapustę duszoną w oleju słonecznikowym z dodatkiem kminku. Bezsenność: okłady z liści na kark i stopy. Zapalenie Ŝył: okład z liści na chore miejsca i pić sok z kapusty. SpoŜywać kapustę. Krzywica: sok zawiera ogromne bogactwo soli mineralnych. dzieciom podawać mniejsze ilości. Gruźlica kości (ropień zimny): okład z liści i pić naleŜy sok. Trądzik: Okłady z liści stosujemy na noc lub zmiksowaną kapustę nakładamy jako maseczkę. Marskość wątroby: sok oczyści wątrobę z toksyn chemicznych polekowych. Oparzenia i odmroŜenia: stosować okłady z liści. przez 1 tydzień. Opryszczka. Odwodnienie organizmu: pić sok z kapusty z domieszką innych soków. Zamroczenie poalkoholowe: w tym przypadku zalecane jest picie soku z kapusty kiszonej. oczyszcza. następnie nakładać okład ponownie. lędźwie.

NałoŜyć na czyraka. Wrzód czyraka szybko dojrzewa i wydobywa się na zewnątrz. Człowiek tylko sam moŜe pozbyć się chorób. Ma właściwości antyseptyczne. Jeśli będziemy odpowiedzialność spychać na lekarzy i medykamenty. Aktywność schorzeń jest róŜna. uaktywnia pracę nerek. jako dodatek do kąpieli. Dziko rosnący znajduje się niekiedy na terenach podmokłych. MoŜe być uŜywany jako odtrutka po zatruciu pokarmowym i zatruciach substancjami chemicznymi. Umocnić opatrunkiem. Sposób II —Ugnieść białą część liści pora razem z niewielką ilością osłodzonej wody. Seler wzbogaca organizm w sole mineralne. oczyszcza krew. u kaŜdego inna i inne moŜe być podłoŜe powstawania jak równieŜ siły obronne organizmu są róŜne. Przy nieskuteczności odnajduje i próbuje właściwy dla swoich schorzeń sposób. ZałoŜyć opatrunek. Mało znany jako lek. wątroby. chory sam obserwuje swój organizm. na okłady w schorzeniach skóry. Poprawia łaknienie i trawienie. Pod wpływem takiego kompresu 53 . Przynosi ulgę w kolce jelitowej i przy wzdęciach. WaŜne jest.Wymieszać miękisz chleba z sokiem wyciśniętym z pora. NałoŜyć na czyraka. wówczas siły zawarte w pretensjach i beznadziejności oczekiwania będą marnowane. Smarować twarz w okresie gdy z jakichś powodów pojawi się zaczerwienie lub wysypka. wzmacnia serce. a muszą być wykorzystane do walki z naszą wewnętrzną chorobą. Miazgę rozprowadzić na gazik. Jest dobrze tolerowany przez chorych na cukrzyce. Sok z selera Stosować zewnętrznie do obmywania ran. Potrzebna mu tylko wiedza i konieczność myślenia. odmroŜeniach. ObniŜa ciśnienie krwi. łatwostrawny. zastępuje kurację wodami mineralnym. którego nie moŜna przedawkować. POR Podobnie jak cebula i czosnek. UŜywany jest głównie w kuchni. Lek przeciw czyrakom Sposób I . Jest lekarstwem łagodnym. dobrze oczyścić i drobno pokroić. aby kaŜdy z nas poczuł się odpowiedzialny za wyleczenie. Gotować w szklance mleka.W leczeniu według medycyny naturalnej i niekonwencjonalnych sposobach leczenia. oczyszczający krew. Właściwości lecznicze mają liście i korzenie. Lek z selera przy wzdęciach Nasiona selera i nać świeŜą lub suszoną zaparzyć w szklance wody. jeśli skuteczne stosuje nadal. rozumowania. Lek przeciw wysypce na twarzy Wycisnąć sok z pora i zmieszać z mlekiem. Por jest zasadotwórczy. obserwacji skutków. Zaczerpnięte z ksiąŜek sposoby leczenia stosuje i ocenia ich skuteczność. por ma liczne właściwości do leczenia schorzeń. poprawia przemianę materii. Lek przeciw robakom Odciąć z pora korzonki. Jest moczopędny. SELER W Polsce znana jest głównie odmiana ogrodowa.

Okład nakryć flanelą. Garść wąsów wrzucić na pół litra wrzącej wody i gotować przez 20 minut. następny zabieg przedłuŜamy o dalsze 5 minut. Czas utrzymywania oleju w ustach (ssania) określa się na 15 do 20 minut podczas 1 zabiegu. Owinąć bandaŜem. likwiduje guzki artretyczne. niesprawnym. Jamę ustną wielokrotnie płuczemy wodą. Rezultaty leczenia odczujemy często juŜ po kilku dniach. wrzody. utrzymując tylko w przedniej części jamy ustnej. Nie naleŜy przerywać kuracji. Podobnie jak w kaŜdym procesie oczyszczania organizmu. ObniŜa ciśnienie krwi. KURACJA OCZYSZCZAJĄCA OLEJEM SŁONECZNIKOWYM Sposobem na oczyszczenie organizmu z toksyn. Po zdjęciu okładu chronić przed zimnem. nadal będzie miała barwę Ŝółtą. KURACJA Z WĄSÓW KUKURYDZY Zbiera się od czerwca do sierpnia i suszy w przewiewnym miejscu. Ciepłe pory przyłoŜyć do podbrzusza. na małym ogniu. Lek poalkoholowy Ugotować bulion z porów. wraz z postępowaniem dalszego oczyszczania toksyn będzie coraz mniej i znikną nieprzyjemne doznania. które zostały wydalone z organizmu. Opatrunek na rany NałoŜyć na ranę liście pora. Nasączać kompresy i nakładać na ropiejące rany. Oczyszczając organizm (istnieje wiele metod) sprawiamy. Przy schorzeniach chronicznych. które zebrane w ustroju uczyniły go chorym. którą wypluwamy. JeŜeli wypluta zawartość oleju z toksynami. Lek przy zastoju moczu i zapaleniu pęcherza moczowego Ugotować 6 porów w oleju pod przykryciem. Staje się rzadki. będzie powodować złe samopoczucie jak: nudności. Okłady z pora Gotować por w niewielkiej ilości mleka. Ŝe znikają wszelkie choroby. niewydolnym. Stosujemy maksymalnie 3 razy dziennie. Na początku procesu ssania olej gęstnieje. Kuracja trwa od 6 tygodni do 3 miesięcy. — podobnie jak w kaŜdym zatruciu. 54 . rozpuszcza kamienie i piasek w nerkach. nawet groźne dla Ŝycia. jest kuracja olejem słonecznikowym. potem zmienia konsystencje i barwę. bóle.czyrak szybko dojrzewa i wydobywa się na wierzch. zastrzał. drogi moczowe. prowadząc do przedwczesnej starości i śmierci. Herbata ze znamion kukurydzy leczy nerki. Po zakończeniu zabiegu. odtruwa. Czysty olej słonecznikowy nabieramy w usta i przepuszczamy go między zębami. Jest to naturalny opatrunek antyseptyczny. zabezpieczyć pościel przed zabrudzeniem. zadawnionych okres leczenia potrwa wiele miesięcy — zawsze jednak będzie skuteczny. a odwar pozostaje jedynym napojem w tym czasie. Zabieg wykonujemy w pozycji siedzącej. całą zawartość oleju musimy wypluć — zawiera silne stęŜenie toksyn. miejsca opuchnięte. a barwą przypomina mleko. część trucizn przedostanie się do krwioobiegu i nim zostanie wydalona naturalną drogą. a nawet zawroty głowy.

Ŝe podczas kuracji przybieramy na wadze. odkwaszają. Rozpuszczają piasek w nerkach i guzki artretyczne. wyłączyć z diety mięso. Poprawiają ostrość wzroku i słuchu. spoŜywamy przed śniadaniem 100 gram. Owoce spoŜywamy ze skórkami. szczelnie zamknąć. JuŜ po 23 dniach diety winogronowej wrzód zagoił się samoistnie. przestudzonego wlewamy przygotowany lek. wzmacnia i uelastycznia naczynia krwionośne i mózgowe. niekiedy owoce suszone. Tabela 2. Dzień kuracji Ilość leku (w kroplach) rano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 4 7 10 13 15 12 9 6 3 południe 2 5 8 11 14 14 11 8 5 2 wieczór 3 6 9 12 15 13 10 7 4 1 55 . odmładza i uzdrawia cały organizm. Przed obiadem i przed kolacją po pół kilograma. Zlać do czystej butelki i zakorkować. Pijemy z mlekiem. wędzone wędliny. Kuracja. Owoce z importu są napromieniowane. przechowywać w ciemnym. Jego pacjent i przyjaciel miał usuniętą nerkę. Winogrona działają moczopędnie. Leczą schorzenia skóry. jeśli przed kuracją występował ponad przyjętą normę. oczyszcza organizm ze złogów. poprawiają przemianę materii. Zastosował dietę winogronową i przez ponad 50 dni odŜywiał się wyłącznie winogronami. Zastępując świeŜe owoce suszonymi. a najlepsze są owoce krajowe . odmładza. Przecedzić przez gazę i dobrze miazgę wycisnąć.KURACJA WINOGRONOWA Stosowana była juŜ w staroŜytności. Współcześnie kuracje winogronową rozpropagował afrykański lekarz i właściciel winnicy dr Johanes Budwig. Winogrona są w swej naturze słodkie i zawierają duŜo cukru (niekiedy do 15 %). chłodnym miejscu przez 10 dni. Odstawić na dalsze 3 dni. a na drugiej pojawił się wrzód. Zaleca się ścisłe przestrzeganie receptury i ilości przyjmowanego leku. jaja na twardo i jarzyny. przetrzeć. OCZYSZCZANIE ORGANIZMU (METODA Z TYBETU) 1 250 g czosnku ( miazga ) 300 g spirytusu Składniki wymieszać. by nie ulegały psuciu się podczas transportu i przechowywania. mimo to po winogronowej kuracji znika cukier we krwi i moczu. przyjmując 3 razy dziennie. MoŜna spoŜywać owoce lub sok. z tego przed śniadaniem (lub zamiast) spoŜywamy 1 kg. by podczas kuracji. Dzienna racja owoców świeŜych podczas kuracji oczyszczania organizmu to 2 kg. a przed obiadem i kolacją po 50 gram. Na 50 gram mleka gotowanego. przyjmujemy go przed kaŜdym posiłkiem po pól litra. według ilości podanej w tabeli. Zaleca się. lekko przeczyszczają. Zdarza się niekiedy. w tym egzemę. odświeŜa. poprawia przemianę materii.zawierają mniej cukru i mają energię Ŝycia czerpaną ze słońca. która trwa 1 miesiąc. Kuracja winogronowa oczyszcza organizm. Stosując w kuracji oczyszczania organizmu sok winogronowy.

Kuracja trwa przez 20 dni. Zalewamy szklanką zimnego mleka.Pozostałą część przygotowanego leku nadal przyjmujemy 3 razy dziennie po 25 kropli. rozpuszcza kamienie Ŝółciowe. leczy serce. Przekładamy go do czystego słoika. Ponownie moŜna przyjmować. Przy cięŜkich i przewlekłych schorzeniach zalecane jest picie soku 3 do 5 razy dziennie w ilości podanej w tablicy. bez dodawania wody czy miodu. Odstawiamy na 24 godziny w ciemne miejsce o temperaturze pokojowej. Grzybek nie przepłukany i nie zalany świeŜym mlekiem traci swe właściwości lecznicze. Po upływie doby odsączamy grzybek na plastykowym sitku (nie moŜe być metalowe). NaleŜy go pić w czystej postaci. Leczy wrzody Ŝołądka. hamuje rozrost komórek rakowych. obniŜa poziom cholesterolu i powstrzymuje proces starzenia odmładzając organizm. po 24 godzinach — Ŝółknie i zanika. chroniczny reumatyzm. Kurację moŜemy powtórzyć po upływie 5 lat. Pozostały na sitku przelewamy zimną. bieŜącą wodą i przenosimy do słoika. podagrę. aŜ do całkowitego spoŜycia. OCZYSZCZENIE ORGANIZMU Z KWASU MOCZANOWEGO Kwas moczanowy nagromadzony w organizmie wywołuje takie schorzenia jak: osteoporozę. Tabela nr 3 Dzień kuracji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ilość cytryn do uzyskania soku 5 10 15 20 25 25 25 25 20 15 10 5 56 . po czym następuje 10 dniowa przerwa. Dobrze wypłukany grzybek ma kolor kremowy i przypomina ryŜ. Przepłukujemy go zimną. Grzybkowi tybetańskiemu przepisuje się następujące właściwości lecznicze: reguluje przemianę materii. bieŜącą wodą. powtarzając cykle. Nakrywamy gazą. Lekiem w tej kuracji jest czysty sok wyciśnięty z owocu. KURACJA GRZYBKIEM TYBETAŃSKIM Dla rozpoczęcia hodowli potrzeba około 2 łyŜeczek grzybka tybetańskiego. Po 17 dniach hodowania grzybek dwukrotnie zwiększa swoją objętość i nadaje się do rozdzielenia. ponownie zalewamy mlekiem. Mleko po odcedzeniu grzybka wypijamy. nieŜyt jelit. kamicę Ŝółciową i nerkową i wiele innych. Oczyszczanie ustroju z kwasu moczowego dokonujemy poprzez kurację sokiem z cytryny. Przyjmowany na pół godziny przed posiłkiem lub godzinę po posiłku. wzmacnia odporność organizmu. regeneruje wątrobę.

57 . młody wygląd. OCZYSZCZENIE ORGANIZMU LIŚĆMI LAUROWYMI (usunięcie złogów ze stawów kości) Kuracja trwa 3 dni! Pięć gram liści laurowych drobno pokruszyć. JuŜ po 2 tygodniach odczuwamy przypływ sił witalnych. Przyjmujemy po 1 łyŜeczce rozpuszczonej w pół szklanki ciepłej przegotowanej wody. Rano pijemy sól gorzką by usunąć z jelit toksyny. czyniąc niekiedy mocz ciemny z domieszką soli moczanowych.Podczas kuracji zostają złogi rozpuszczone i wydalone z organizmu. Przygotować porcję soku do wypicia przez cały dzień. 900 ml soku grejpfrutowego 900 ml soku pomarańczowego 200 ml soku cytrynowego 2 lity wody przegotowanej Po wypiciu gorzkiej soli moŜemy odczuwać chłód. dobre samopoczucie. Lepiej jeśli oczyszczanie organizmu wykonywać będziemy między pełnią księŜyca a nowiem. Soki codziennie wyciskać z owoców. Wywar wlać do termosu i odstawić na 5 minut. wrzucić na 300 ml wrzącej wody i pogotować przez 5 minut. W pozostałych 2 dniach. Przecedzić. KaŜdą kurację oczyszczającą powinniśmy wykonywać między pełnią księŜyca a nowiem. OCZYSZCZENIE ORGANIZMU SOKAMI Kuracja oczyszczająca taką metodą trwa 3 dni. Po odstaniu zawartość wymieszać. codziennie przed snem. Przelać do czystego termosu i pić małymi łyczkami co 20 minut. Odstawić na 24 dni. przez 12 godzin. Nie wolno wypić od razu — spowodowałoby krwotok. Przywiązać gazę. postępujemy tak samo. Oczyszczenie organizmu (odmłodzenie) 40 dkg czosnku (miazga) 24 sztuk cytryn (sok) Sok wyciśnięty z 24 cytryn i miazgę z czosnku wymieszać w słoiku i przykryć gazą złoŜoną kilka razy. Z przygotowanej mieszanki soków przyjmujemy po 100 ml co 30 minut.

ZAPOMNIANE RECEPTY 58 .

wiatr powodują schorzenia reumatyczne. Lecznicze promieniowanie molekularne kasztanów kończy się po okresie 1 roku. Pod kompresem pojawią się bąble. Ŝe noszenie w kieszeniach kasztanów. Zaszyć górę woreczka. Nastąpi silne pocenie się. które z zewnątrz wtargnęły. wełnianym szalem. Po zdjęciu okładu zawsze okrywać miejsce kompresowane ciepłym wełnianym szalem. Wywołać moŜemy przez omywania ciała zimną wodą. Ŝe organizm uzyskał zdolność wydalania potu. Jeśli reumatyzm umiejscowił się w nogach. Gdy będziemy odczuwać silne pieczenie. Swoje doświadczenia przekazują w receptach. Maź z gorczycy (metoda z Rosji) Zemleć w młynku do kawy 100 g suchych ziaren gorczycy i 200 g soli kamiennej. małej papryki. zdjąć okład i owinąć suchym. Zimna woda zwiększy krąŜenie krwi i zdolność wydalania z organizmu rozpuszczonych zabiegiem zastoin. Wprowadzić nogi do worka. Smarować miejsce dotknięte reumatyzmem. Okład z liści aloesu Liście aloesu posiekać i rozgnieść. chroniąc przed zimnem. Czynniki. gorczycy lub korzeni chrzanu leczy schorzenia gośćcowe i reumatyczne. co w organizmie chorobowo zmienione. by utworzyła maź o gęstości dobrej śmietany. wprowadzamy zabiegi. Zalecane jest uszycie kołderki z gorczycy. Od zarania dziejów ludzkość cierpi na schorzenia reumatyczne. naleŜy uszyć worek i wypełnić go liśćmi. Broniąc się przed dalszym wychładzaniem. Uszyć worek odpowiedniej wielkości i poprzeszywać. by liście otulały je ze wszystkich stron. Dotknięci reumatyzmem mają trudności z wydaleniem potu. Ŝe nie miały podłoŜa reumatycznego. Kołderka przeciwreumatyczna Stwierdzono. Dodać oczyszczonej naturalnej nafty w takiej ilości. Liście brzozy (metoda z Syberii) Skutecznym sposobem na uleczenie przewlekłego reumatyzmu. zamyka pory skóry. zimno. zostało wydalone na zewnątrz. Lek na reumatyzm Wlać do butelki 200 g oliwy prowansalskiej. Nosić na gołe ciało w ciągu całego dnia lub tylko w nocy. uczyniły ustrój „zimnym". W kaŜdy kanał nasypywać nasiona gorczycy. Gorczyca promieniuje leczniczo przez kolejne 4 lata. takich jak: wilgoć. Mądrością medycyny naturalnej jest. oznacza to. Jeśli po kilku dniach noszenia kołderki gorczycowej bóle gośćcowe nie ustąpią. Dodać 12 strączków ostrej. zniknie równieŜ reumatyzm.REUMATYZM Długotrwałe działania na organizm wpływów atmosferycznych. Z otrzymanej masy przygotować okład na bolące stawy. a liście po kilku godzinach staną się bardzo mokre i kuracja wymagać będzie wymiany na nowe. Okład z cebuli Rozetrzeć cebulę na miazgę i na miejsce dotknięte reumatyzmem zrobić z niej okład. Gdy znikną i wygoją się. Aby lekarstwo 59 . który swe schorzenia objawia opuchnięciem stawów. by wszystko. Przed rozpoczęciem kuracji naturalnymi metodami musimy spowodować otwarcie się porów — będzie to furtka dla wydalania z organizmu zastałych złogów. które rozpuszczać będą w stawach kości stwardniałe złogi i wydalać na zewnątrz. są liście brzozy. rozpuszczonych podczas zabiegów rozgrzewających. Jeśli spostrzeŜemy.

Mrówki będą kąsać. Sposób I: Najlepszym sposobem do leczenie podagry jest kuracja przez uŜądlenia pszczół. Wieczorem wcierać maść w chore miejsca. Kuracja jadem mrówek Zdjąć z mrowiska około 10 centymetrową wierzchnią warstwę i połoŜyć koszule chorego lub lniane płótno. Zachować musimy dwudniową przerwę i stosować kurację uŜądleniami w kolejności odwrotnej. naprzemiennie. Leczenie reumatyzmu sokami Skuteczna jest mieszanka soków o składzie: sok z selera 30% i sok z marchwi 70%. Biczowanie pokrzywami Zrywać. Wcierać nalewkę w chore od reumatyzmu stawy. aŜ do pięciu. niesolonego masła włoŜyć do kamiennego garnka i wsypać pączki brzozowe. W worek z mrówkami wsuwać kończyny i tak pozostawać przez 3 dni. ale ta metoda pomogła nawet osobom sparaliŜowanym. Leczenie mrówkami Zebrać całą zawartość mrowiska i wsypać do worka przygotowanego na nogi lub ręce. wymuszając kulenie. Pączki brzozowe (metoda z Syberii) Maść: 0. Po zdjęciu posmarować wazeliną.7 kg wiejskiego. warstwę masła i półtora centymetra warstwę pączków brzozowych. Potem dodać taką samą ilość 60 . wiejskie masło niesolone i zbierać pianę. Kurację z jadem stosować dopóki chory nie będzie wykazywał silnego pocenia się — choroba zostanie wydalona na zewnątrz. w następnym 2. Odstawić na 9 dni. MoŜemy chorego ubrać w koszulę przesiąkniętą jadem mrówek. Kuracja jadem pszczół Chwyta się pszczołę za skrzydła i ustawia w bolące miejsce. Układać warstwami po półtora centymetra. dodać 200 g naturalnej nafty. Wymieszać. Zdjąć okład. świeŜe pokrzywy i nacierać nimi ciało lub tworzyć z nich okład. jeśli chory odczuwał będzie piekące gorąco. Pszczoła na ogół natychmiast uŜądli. Skuteczne jest równieŜ „biczowanie" się łodygami pokrzyw. Odwar: brzozowe pączki gotować we wrzątku. Przechowywać w zamkniętym słoju. w chłodnym miejscu. często potrząsając butelką. a do masy wsypać 8 g sproszkowanej kamfory. Kompres utrzymywać przez 30 minut do 2 godzin. Następnego dnia chronić przed chłodem. Stosujemy 1 dzień przerwy i powtarzamy leczenie. wyjąć płótno i owinąć bolące stawy. od 5 do 1. Codziennie zwiększać o jedno. Wstawić na 1 dobę do silnie wygrzanego pieca. Nalewka: pączki z brzozy wsypać do słoika i zalać spirytusem. Po godzinie atakowania przez mrówki. aŜ wypełni się cały garnek. Uzyskaną masę wyciskać przez gazę. Lek stosowany w podagrze (metoda z Rosji) Podagra występuje najczęściej w stawach duŜych palców u nóg lub w stawie biodrowym. świeŜego. Owinąć dodatkowo flanelą. Objawia się silnym łamaniem lub świdrującym bólem. które posłuŜy na okłady. Kompres z nafty (metoda z Syberii) Lniane płótno nasączyć w naturalnej nafcie i owinąć obolałe stawy. Pozostałe w gazie pączki brzozowe wyrzucić. W pierwszym dniu zaleca się 1 uŜądlenie. Przykryć pokrywką i uszczelnić ciastem. oddalone od poprzedniego o 4 do 8 cm. Chore od reumatyzmu stawy nacierać wieczorem. Jest to skuteczny środek napotny. Sposób II: Roztopić świeŜe.było jeszcze silniejsze.

winnego spirytusu. Uzupełnić wódką i zakorkować. w której wycięty jest otwór o średnicy 6 cm. galaretowatej krwi i włączeniu jej do krwioobiegu. to na pewno mamy równieŜ ślepe. które umiejscowiły się na zewnątrz odbytnicy. Leczy: oparzenia. Lek z babki szerokolistnej Butelkę wypełnić całkowicie liśćmi babki szerokolistnej i dobrze je ubić. MoŜna przerobić stary taboret. Ludzkość od wieków cierpiała na hemoroidy. Wrzucić rozdrobniony czosnek. HEMOROIDY Hemoroidy. Następny zabieg 61 . dodać sproszkowaną glinę i gotować przez dalsze pół godziny. Wykonać podobnie jak nasiadówkę z czosnkiem. Odstawić na 1 miesiąc. Lek przy reumatyzmie Poszatkować kapustę. niekiedy krew zastygła pod wpływem zimna. ukryte wewnątrz ustroju — świadczy o tym uczucie gorąca. Stosować na okłady chorych stawów i trudno gojących się kości — działa na zasadzie próŜni. Zgromadzono wiele receptur. lekko podgrzewać by powodowało to ulatnianie się olejków eterycznych. dopóki dymi czosnek. Aby krew włączyć do obiegu naleŜy wykonać polewanie ciała wodą zimną i połoŜyć się do łóŜka lub wykonywać lekkie ćwiczenia — zachować ostroŜność. Uleczymy równieŜ inne schorzenia. Pozostałość jest maścią. Przyczyną tworzenia się Ŝylaków odbytu było zaburzenie w krąŜeniu krwi. JeŜeli stwierdzamy. które mogą prowadzić nawet do szaleństwa czy samobójstwa. Przygotować wiadro lub stary. ale nie poprawi krąŜenia krwi i będą wkrótce pojawiać się od nowa. Po rozmiękczeniu kapusta z glinką ma konsystencję ciasta lub kremu. Leczenie polega na rozpuszczeniu zastałej. spróbujmy znaleźć dla siebie właściwą. bywają otwarte i ślepe. Uzyskaną mieszaninę podpalić i poczekać aŜ zgaśnie. wrzucić na niewielką ilość wrzątku i pogotować. usadawiając odbytnice na otworze. Nasiadówka rozpuści zastoiny krwi. Usiąść bezpiecznie na pokrywie. Nasiadówka z czosnku (metoda Persów) Kilka (3 . Otwarte to te. Ŝe pojawiły się u nas hemoroidy otwarte. a zamiast cegły zastosować kuchenkę elektryczną. by po rozgrzaniu ciała nie zaatakował nas wiatr. niewidoczne. Kilkusekundowe polewanie wodą zimną nie spowoduje nic złego — uaktywni tylko krąŜenie krwi. Do garnka wlać 2 litry mleka i pokrojone 4 duŜe cebule. Okolice odbytu wysmarować wazeliną. a ślepe pozostaną bezpieczne. zatrzymała się i wyłączyła z obiegu. ale nie przypiekanie. którą wsmarować naleŜy w chore miejsca. Cierpiący na hemoroidy odczuwają bóle głowy. niski kociołek i drewnianą pokrywę z otworem o średnicy 6 cm. Ogrzać silnie cegłę i włoŜyć do niezbyt wysokiego wiadra. Przykryć wiadro drewnianą pokrywą. zwane niekiedy Ŝylakami odbytu. Zabieg wykonywać tak długo. paradentozę. Leczenie operacyjne wprawdzie usunie Ŝylaka. Garnek wstawić do piecyka (duchówki) i podgrzewać na małym ogniu. Krew gromadziła się coraz bardziej tworząc Ŝylaki. pieczenia. Nasiadówka z mleka i cebuli (metoda z Rosji) Na 6 godzin przez zabiegiem naleŜy przyjąć środek przeczyszczający. na której ustawiamy starą patelnię lub kawałek blachy.5) główek czosnku pokroić drobno w plasterki. Przelać do czystej butelki. Gęstniała i tworzyło się wokół ciepło. Przecedzić. schorzenia stawów — szczególnie kolanowych. miewają zmienne nastroje. MoŜe być lekiem na kilkanaście lat.

Przechowywać w zamkniętym słoju. Jest równieŜ silnie przeczyszczający. okłady wykonywać coraz rzadziej. do odbytu. Podczas kuracji pozostawać w łóŜku. W tej kuracji naleŜy bacznie obserwować reagowanie Ŝylaków odbytu na działanie liści. Lodowy sopel wkładamy pod strumień wody. Kuracja trwa cały dzień. MoŜna osłodzić miodem lub cukrem i popijać wodą. Przez pierwsze 5 dni leczenia lodowy czopek utrzymywać przez 30 sekund. Wymieszać. Leczenie liśćmi osiki (metoda z Rosji) Wrzody hemoroidalne okładano na 2 godziny (lub krócej) warstwą liści z osiki. a przemywanie coraz częściej. Odczekano kilka minut i kompresowano ponownie. Tampon z ziemniaka Z surowego ziemniaka uformować cylindryczny kształt o długości 7 . GRUŹLICA W medycynie naturalnej. Sok z jarzębiny (metoda z Syberii) Wycisnąć świeŜy sok z jarzębiny. SpoŜywać kilka razy dziennie. Bardzo zastarzałe hemoroidy leczono soplami lodu. ciepłą wodą. Krwawienie z wrzodów hemoroidalnych Ugotować 2 banany razem ze skórką. 3 razy dziennie.powtarzać po 3 dniach. Nie wolno spoŜywać alkoholu podczas kuracji. Sekundowe polewanie ciała zimną wodą wykonywać zaraz po skończeniu nasiadówki. W dalszych 5 dniach. prawidłowo wykonanych. Leczenie zimnem (metoda kaukaska) Po kaŜdym wypróŜnieniu polewać odbyt zimną wodą. Przyjmować 3 razy dziennie po 1 kieliszku. Nie naleŜy pić alkoholu.8 cm i zakładać na noc. Po zdjęciu. czas utrzymywania sopla zwiększać do 60 sekund. kompresowane miejsce przemywano. 62 . przed posiłkiem. Po 2 dniach przerwy powtarzać zabieg. Popijać ciepłą przegotowaną wodą. Przyjmować przez 10 dni. Sok z jarzębiny leczy hemoroidy wewnętrzne i zewnętrzne. Odmierzyć w jednakowych ilościach. jednak niech pozostawione recepty nie zaginą. Lek na hemoroidy Składnikami do otrzymania leku są: — rumianek — siarka — sól kamienna (szara. Podczas kuracji pozostawać w łóŜku. W palce rękawicy gumowej wlać wodę i zamrozić. by usunąć ewentualne zgrubienia i uzyskać odpowiedni wymiar. po 1 łyŜeczce. JeŜeli hemoroidy znikają. nieoczyszczona) Wszystkie składniki sproszkować (zmielić w młynku do kawy). Po oddaniu stolca myć odbyt ciepłą wodą. Zupełne wyleczenia z Ŝylaków zewnętrznych i wewnętrznych uzyskujemy po 3 lub 4 zabiegach. która wówczas była śmiertelną chorobą. Obecnie gruźlica zbiera mniejsze Ŝniwo. ze źródeł minionego okresu odnajdujemy recepty na leczenie gruźlicy.

Ŝe chory jest cały organizm. pomocy pracowników medycznych. Wlać do mieszanki miodu z aloesem. Przelać w ciemne butelki i przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu. aŜ owiec będzie ugotowany Pić płynną masę. Po całkowitym rozpuszczeniu jajek. NOWOTWÓR Przez dziesiątki lat nie zwracaliśmy uwagi na sygnały naszego organizmu. nudnościami czy zmianami w psychice. gdy nasz organizm wykazuje brak wapnia. Wymieszać. na ogół po 8 dobach. Przed kaŜdym uŜyciem wstrząsnąć. Tak przygotowane lekarstwo moŜemy przechowywać maksymalnie przez 3 tygodnie. w 2 szklankach wody zagotować pączki brzozy i kwiat lipy utrzymując we wrzeniu 2 minuty. Przyjmować 3 razy dziennie. Musimy uświadomić sobie prawdę. Leczenie gruźlicy — sposób IV Sosnowe szyszki zalać wódką. Wycisnąć sok z cytryn i sokiem zalać jajka. Leczenie gruźlicy — sposób II Potrzebne składniki: — 10 sztuk cytryn — 6 sztuk jajek (z białą skorupą) — 30 dkg miodu lipowego — 3/4 szklanki koniaku Wymyta jajka wkładać w całości do słoja. Z bólem. Dodać warstwę roztopionego smalcu na grubość 1 palca. swędzących pryszczy — wyleczenie w tym przypadku uzyskujemy juŜ po 2 dniach. po łyŜeczce. zaraz po jedzeniu.Leczenie gruźlicy (metoda rosyjska) — sposób I Potrzebne składniki: — miód lipowy — 1. Wypróbować przy osteoporozie. oznacza to. Jeśli nie zuŜyjemy. Nakryć pokrywką i wstawić do gorącego piekarnika (duchówki). Podobne lekarstwo stosujemy. objawia się wówczas wysypką małych. a miejsce dotknięte nowotworem było tylko najsłabszym ogniwem. osłabieniem. 3 razy dziennie. dodać aloes i troszkę pogoto-wać. Wymieszać i rozlać do 2 butelek. Walkę z chorobą musimy 63 . Dolać świeŜego. co zostawiamy. Jako ostatnie stadium nieuporządkowana ustroju pojawia się nowotwór. pić systematycznie. Równo dopełnić oliwą. Ŝe pomimo Ŝyczliwości rodziny. ze strachem przed nieznanym drugim światem i Ŝalem za tym. Przyjmować 3 razy dziennie po łyŜce. po 1 kieliszku. Leczenie gruźlicy — sposób III Wypełnić 2/3 garnka owsem lub jęczmieniem.2 kg — drobno posiekany aloes — 1 szklanka — oliwa z oliwek — 100 g — brzozowe pączki — 130 g — kwiat lipy — 50 g — woda — 2 szklanki Miód rozpuścić na małym ogniu. Nakryć słój pergaminem i zawiązać. dolać do słoika miód i koniak. Po odczekaniu. Przechowywać w chłodnym. NiezaleŜnie w którym z organów rozwinął się rak. którego inni nie czują. to i tak w chorobie pozostajemy sami. Wycisnąć sok powstały z pączków brzozy i kwiatu lipy. ciemnym miejscu (lodówka będzie za chłodna). naleŜy wylać i przygotować nowe. Mleko systematycznie dolewać. który rozpaczliwie oznajmiał bólem. Przykre dla nas doznania tłumiliśmy lekami. Oddzielnie. przyjaciół. Chorzy na serce nie powinni stosować tego leku. wiejskiego mleka na 2 palce od brzegów garnka.

5 litra ciepłej. Najlepszą formą leczenia jest wymiatanie toksyn z jelita grubego. W okresie intensywnej kuracji wykonujemy kilka lewatyw dziennie. W miarę postępującego oczyszczania ilość zabiegów stopniowo zmniejszamy. wątpliwości. często skaŜonym. Bardzo waŜne jest psychiczne i duchowe nastawienie na zwycięstwo. zmiana sposobów odŜywiania i zmniejszenie jego ilości. w tym chorobę nowotworową. Jak w innych przypadkach naturalnego leczenia. Nowotwór to zatrucie organizmu własnymi toksynami. dzień po dniu. kiedy to osłabiona Ŝyciem trzustka nie pracuje juŜ intensywnie i nie produkuje wystarczającej ilości insuliny. Najbardziej odpowiednim zestawem są soki z marchwi i buraka w proporcji 1:1. Ŝe negatywne emocje. Istotą samoleczenia jest oczyszczenie organizmu i zmiana mentalności. najpierw dość często. Zaliczono ją do „chorób społecznych" lub określa się „chorobą cywilizacji". zbyt intensywną pracą bez odpoczynku.03).kontynuować sami. stopniowo zmniejszając w 64 . jak opracowuje się program dla komputera. nie jest uczciwe. która soki uczyni ciepłymi. 3 lub 4 łyŜki soku wyciśniętego z cytryn i 1 szklankę soku z czerwonych buraków. kukurydzianą. które przyjmujemy około 2 litrów dziennie. Ŝe w kaŜdej chwili odnaleźć moŜe cudowny lek. nienawiść. niekiedy nadmiernym odŜywianiem. upokorzeniem. Wskazane jest dolewanie gorącej wody. Tłumaczy się tym. ale nadal będziemy zachowywać urazy i nienawiść. gdy zagroŜenie istnieje tu i teraz. W ostatnim pięćdziesięcioleciu zachorowalność na cukrzycę jest zastraszająco duŜa. które na pewno chorobę zwalczą. Chory ustrój to ustrój zatruty niewłaściwym. UŜywamy płynu w mieszance: 1. oczyszczamy organizm przez wykonywanie lewatyw. Powiedzmy sobie „i tak się nie dam. Powinniśmy wiedzieć o stanie zdrowia. miejsca i zaawansowania choroby — to my będziemy walczyć z chorobą i by tak groźnego wroga pokonać. ciągłym stresem. choroba mnie nie pokona. siłą pewności czyli zakodowanym w mózgu programem zachowawczym uruchomi mechanizmy tkwiące w kaŜdym z nas. tworzą to. zawiść. mamy szanse przywrócenia równowagi energetycznej wewnątrz ustroju. lękiem. Jedną z form kuracji jest usuwanie trucizn przez lewatywy. a potem długotrwałe odtruwanie. Musimy przebaczyć wszystkim i prosić o przebaczenie — to ogromnie waŜne w leczeniu i w Ŝyciu. Ŝe wątroba jest siedliskiem emocji i silny wstrząs zablokował naturalną harmonię. Ŝarłoczność nowotworu powróci — tak natura chroni duchowe istnienie. nawet jeśli byliśmy skrzywdzeni. blokując je. Ŝe medycyna tak szybko rozwija się. aŜ do objawienia się nowotworem. powoduje. Choroba to tylko oddalenie od zdrowia. Długoletnie utrzymywanie w sobie Ŝalu do kogoś. to ja zwycięŜę" — organizm zgodnie z naszymi przekonaniami. negatywnymi emocjami. Zaprogramujmy leczenie tak. co nas zŜera. Ziemniaki tylko pieczone w łupinach. CUKRZYCA OdróŜniamy cukrzycę zwaną starczą. a wątroba wpływa w obiegu kontrolnym (z medycyny chińskiej) na pracę trzustki (i śledziony). musimy go znać. brak przebaczania innym. a organizm na wykonanie programu uruchomi siły. Chory organizm jest zatruty własnymi toksynami. Jeśli nie sięgniemy po zastrzyki z syntetycznej insuliny. Na ten stan wpływ miała zmiana w kulturze Ŝywienia i nadmierna ilość stresów. co cztery godziny w ciągu dnia i raz w nocy (01 . Najwięcej toksyn gromadzi się w jelicie grubym. JeŜeli uda się nam pokonać zwycięsko raka. a leczenie to intensywne. materialne. i zdrowie powróci.. jęczmienną oraz ryŜ. uczucie beznadziejności to przegrana. Niekiedy silny szok lub długotrwale przeŜywany ból powoduje cukrzycę. Strach. Zdawkowe nadzieje. Nauczmy się świadomie zrozumieć zaistniałą sytuacje. Głównym poŜywieniem podczas kuracji są soki owocowo-warzywne. zawsze moŜemy ją cofnąć. na siłę przez nas utrzymywane. przegotowanej wody. MoŜemy spoŜywać równieŜ kasze: gryczaną. poświęcając istnienie fizyczne. Nasz organizm ma zdolność samoleczenia i w nas tkwi tajemnica siły i mocy do walki z chorobą. Ukrywanie to pozbawienie szansy na ratunek.

olej roślinny tłoczony na zimno. Dodać cebulę. jak przywrócić ład w organizmie. Gotujemy je nieco inaczej niŜ w kuchni tradycyjnej. Jeśli dotknęła nas osteoporoza. Czas gotowania 3 do 5 minut. czosnek i imbir. Odstawić na 45 minut do schłodzenia. Spróbujmy równieŜ włączyć do leczenia podane recepty. OSTEOPOROZA Osteoporozą określa się zjawisko ubytku wapnia w kościach — dziurawienie konstrukcji kostnej. zamiast przetwarzanych jogurtów czy kefirów. — Zaparzyć 10 liści laurowych w 3 szklankach wrzątku. Owinąć w ręcznik i odstawić na 3 godziny. przed kaŜdym posiłkiem. takich jak mleko zsiadłe z wiejskiego niepasteryzowanego mleka. Samoleczenie z cukrzycy wymaga radykalnej zmiany sposobu odŜywiania. jęczmienna. Kuracja trwa 2 tygodnie. śywność przetwarzana metodami przemysłowymi jest wygodna. chłodnym miejscu. SpoŜywać na ciepło. Kasze stanowić powinny 1/3 wszystkich pokarmów. mało przetworzonych. miód. — Gotować groch w strąkach przez 20 minut. powrócić do starych. Przelać do butelki i zakorkować. Wywar naleŜy przecedzić. SpoŜywać 1 raz dziennie. kukurydziana. ale czy zdrowa? śYWNOŚĆ LEKIEM Podstawą poŜywienia powinna być codziennie spoŜywana kasza gryczana. Przyczyna tkwi w odŜywianiu. 65 . w ciemnym. by kości stanowiły nadal silną konstrukcję. sałata. soki z owoców i warzyw pozyskiwane w domu. fasola strączkowa.miarę postępującego odtruwania. naturalnych. Kuracja trwa 3 miesiące. Ugotować ryŜ i połączyć z pokrojonymi Ŝołądkami. Powinniśmy jeść świeŜe lub suszone owoce rodzime. Zdrowy organizm jest wolny od schorzeń. Przechowywać w zamkniętym słoiki. Przyczyną zachorowania była często niewłaściwa dieta. Dla przykładu: kaszę gryczaną płuczemy i moczymy przez noc w małej ilości zimnej wody (jak fasolę). Mieszać sok z miodem w proporcji 1:1. Czas gotowania 15 minut. Masło wiejskie bez soli dodawanej w produkcji przemysłowej. Przyjmować po pół szklanki dziennie. w której kasza była moczona. gdzie istotą jest oczyszczenie. — Pić sok z korzenia pietruszki lub wywar — pić sok z pół kg selerów lub wywar — pić sok: marchew. — Ugotować pół kg Ŝołądków z prosięcia (na pół miękko). wymieszamy. które w ostatnich dziesięcioleciach zmieniło się radykalnie na zgubę człowieka. Kurację wznawiamy. ryŜ lub owies. regenerowanie i wzmacnianie ustroju — nie zajmując się chorobą i jej objawami. Gotujemy w tej samej wodzie. Tak przyrządzona kasza zachowuje energię Ŝycia (była krótko gotowana). Lekarstwem jest wywar i groch. kapusta (proporcja 6:4:3:3) — pić sok z marchwi ze szpinakiem — pić kompot z suszonych śliwek — szklankę owsa zalać 6 szklankami wrzącej wody. by nastąpiło odparowanie. — Zetrzeć obraną cebulę i wycisnąć sok. pokroić na małe kawałeczki. musimy poznać przyczynę."Przechowywać nie dłuŜej niŜ 2 doby. a dodana drobno posiekana cebula wzbogaciła ją w olejki eteryczne. W starych metodach leczenia nie moŜna odnaleźć wiedzy. Owijamy w papier i ręczniki. po pół szklanki. które są niezastąpionym lekiem w leczeniu naturalnym. po czym wsypujemy drobno pokrojoną cebulę. Przykryć. wyciągnąć wnioski. Przed spoŜyciem dodać nieco masła lub oleju wytłaczanego na zimno. a następnie w koc lub wkładamy pod kołdrę. Jest to problem współczesnego człowieka. Gotować pod przykryciem często mieszając. Powróćmy zatem do pokarmów prostych. po czym zachować miesięczną przerwę. orzechy.

pozostawiając dziury. które wymagają do trawienia współudziału duŜej ilości wapnia. Tkankę kostną odbudowuje wapń znajdujący się w I grupie Ŝywnościowej. OdróŜnia się przy tym wapń łatwo przyswajalny przez kości (I grupa produktów) i wapń trudno przyswajalny (II grupa produktów). Wszystko. W kaŜdej chwili we wszechświecie coś zamiera i rodzi się od nowa. trafia w niewielkich ilościach do odbudowy kości. Poznajmy zatem mechanizm powstawania osteoporozy. a na ich miejsce tworzą się nowe. Dostarczycielem wapnia są produkty Ŝywnościowe. nerkowe i guzki artretyczne. a zadaniem wapnia jest neutralizacja kwasów. Korygując dotychczasową dietę. Jeśli w organizmie znajdzie się zbyt mała ilość wapnia. sięgają po zapas wapnia znajdujący się w kościach i zębach — zjadamy własne kości. Mądrość Natury ustanowiła. Leczenie dietą polegać będzie na zwiększonym spoŜyciu produktów z grupy I i ograniczeniu pokarmów mięsnych i słodkich. Ŝe kości są magazynem wapnia i fosforu dla całego organizmu. co Ŝyje. W kaŜdym dniu część tkanek kostnych zanika. Kuchnia spowodowała schorzenia i kuchnia pozostaje apteką. skorzystajmy z tabeli. cukier. sery. jest cząstką wszechświata i czyni to samo. przy tym brak witamin D i C. Dieta współczesnego człowieka bogata jest w mięso.prostych metod odŜywiania. wówczas mechanizmy tkwiące w ustroju. 66 . tłuszcze. nie moŜna zneutralizować toksyn powstałych w procesie trawienia. Do I grupy zaliczamy: — warzywa i owoce (szczególnie w skórkach) — świeŜe soki owocowo—warzywne (ze skórkami) — jajka — owies — otręby zbóŜ — orzechy — miód — świeŜe wiejskie mleko Do II grupy zaliczamy: — produkty rafinowane — produkty pasteryzowane — oczyszczone przetwory (białe pieczywo) — mleko i woda gotowane — przetwory mleczne — produkty gotowane i smaŜone — syntetyczny wapń w tabletkach Wapń z produktów Ŝywnościowych grupy II. Częściej tworzy kamienie Ŝółciowe. które organizm zakwaszają.

a organizm musi zuŜyć dodatkowe ilości kwaśnego enzymu. białko natomiast pozostaje w Ŝołądku około 4 godzin. Podejmując samoleczenie Ŝywnością musimy pamiętać o prawidłowości łączenia ze sobą pewnych produktów i odrzucanie innych skojarzeń. Mikroelementy i witaminy znajdujące się w produktach wapń skórki warzyw i owoców otręby bób szpinak marchew rzepa sałata groszek mlecz seler jabłko wiśnie agrest poziomki fosfor zielony groszek szpinak orzechy owies bób Ŝyto jęczmień pszenica ogórki kapusta kalafior jabłka gruszka potas szpinak ogórki ziemniaki marchew cebula pietruszka szparagi magnez kapusta marchew sałata owies jęczmień pszenica szpinak pietruszka mlecz pokrzywa witamina C pomidory marchew sałata szpinak kapusta ziemniak buraki jabłka Ŝurawiny groszek porzeczka agrest maliny pietruszka pokrzywa witamina D pomidory marchew kapusta ziemniak rzepa buraki szpinak bób groch mlecz Pierwszym etapem terapii w medycynie chińskiej jest leczenie poprzez odŜywianie. Podczas posiłku nie naleŜy nic pić. Hipokrates pozostawił po sobie 25 ksiąg medycznych. poniewaŜ węglowodany trawione są przez enzym zasadowy. Jeśli od razu nie uda się nam przestawić 67 . aby białko strawić. Korygując dotychczasową dietę skorzystajmy z tabeli.Tabela 4. wywołując zaburzenia w trawieniu. Leczenie schorzeń dietą znane było juŜ w staroŜytności. Gdy i te nie odnoszą skutku. Kojarzenie zatem węglowodanów i potraw białkowych nadmiernie eksploatuje energię Ŝołądka i jelit. Jeśli okazuje się nieskuteczne. Grupa I produkty białkowe mięso ryba jaja rosoły bakłaŜany fasola orzechy słonecznik Grupa II Grupa III węglowodany pieczywo kasze ziemniaki cukier miód tłuszcze i inne smalec oleje margaryny zielenina owoce świeŜe owoce suszone warzywa (bez ziemniaków) soki jagody arbuzy wino wytrawne Grupy II i Grupy I i II moŜna kojarzyć III moŜna kojarzyć Nie wolno łączyć grupy I i III Przed posiłkiem podstawowym wypijmy najpierw sok. Węglowodany trawione są przez 20-10 minut. potem zjedzmy surówkę. W takim zestawie enzymy neutralizują się nawzajem. Tabela 5. a białko przez enzym kwaśny. Nie naleŜy spoŜywać równocześnie pokarmów białkowych i węglowodanów (dotychczas czynimy to codziennie). wykonują akupunkturę. a następnie posiłek zasadniczy. z tego 4 poświęcił leczeniu poŜywieniem. sięgają po zioła.

MoŜe zatem uzupełniać wapń przyswajalny. w okresie maksimum energetycznego wątroby. Wapń ze skorupki jajka Skorupka jajka przypomina swym składem kości i zęby. NaleŜy wówczas smarować stopy sokiem z cytryny (rano i wieczorem). SCHORZENIA WĄTROBY Kiedy polska medycyna ludowa powstawała. w tym czasie równieŜ budzimy się. Pijemy rano i wieczorem. Zaleca się równieŜ przeprowadzać miesięczne kuracje (styczeń i listopad). pól. mleczu. których organizm domaga się w alkoholu. MoŜemy wspomagać leczenie kąpielami z odwaru siana i zimną wodą. Sok z liści rzepy Cierpiącym na rozmiękczenie kości i zębów zaleca się picie soku z liści rzepy. Nie naleŜy go wyciera i osuszać. maksymalnie do 30 gram (nie przedawkować!). Oczyszczanie organizmu sokiem z rzepy Na całą kurację zuŜywa się 10 kg czarnej rzepy. AYURVEDĘ (medycyna indyjska). Sok musi być wchłonięty w stopy. czerpiąc wiedzę i leki z lasów. MoŜemy spoŜywać je razem z sokiem z cytryny lub sproszkowane dodawać do potraw. Wychładzanie wątroby Gdy odczuwamy w nogach skurcze (w szczególnie łydkach). czyńmy to stopniowo. pietruszka — pić herbatę z wąsów kukurydzy. zadziwiające do dziś mądrości. Pić wieczorem. Zapotrzebowanie dzienne około 1 grama.przyzwyczajeń. gdzie przyjmować będziemy podwójną dawkę skorupek. świadczy to. marchwi (1:1:3). Podczas kuracji odczuwać moŜemy dyskomfort w stawach — świadczyć będzie o prawidłowo przebiegającym oczyszczaniu. Zanurzeni w arogancję zachodniej cywilizacji spróbujmy zrozumieć medycynę chińską. Najwłaściwszą będzie mieszanka soku z liści o składzie: liście rzepy. inne narody i kultury miały wiedzę bardziej bogatą. 2 godziny po jedzeniu. Kuracja trwa 2 tygodnie. Ból wątroby Przy bolącej i opuchniętej wątrobie naleŜy wymieszać oliwę z oliwek (1/4 szklanki) i sok z grejpfruta (1/4 szklanki). Oczyszczanie wątroby — pić soki ze świeŜych warzyw: marchew. po pół szklanki — przez dłuŜszy czas. Zmielić w młynku do kawy. pozostawić na 5 minut. Kładziemy się do łóŜka. Sok uzyskamy w sokowirówce. Wcześniej wykonać lewatywę. najczęściej zdarza się w nocy między godziną 01 do 03. leŜąc na prawym boku. Ŝe wątroba jest nadmiernie rozgrzana przez długotrwałe stresy lub nadmierne spoŜywanie alkoholu. Kuracja zahamuje osteoporozę i uwolni układ kostny z bolesnych dolegliwości. seler. Pijemy 3 razy dziennie w dowolnych porach. Odsączyć i pozostawić do wyschnięcia. większe doświadczenie. Zabieg powtarzamy przez kolejne 5 dni. do 2 gram dziennie. sposoby leczenia Indian czy wiedzę znachorów Rosji — przyjmijmy z szacunkiem. łąk. kuracja trwa pół roku — zmieszać sok z kiszonej kapusty z sokiem pomidorowym (1:1) i pić 3 razy dziennie. Zalać wrzątkiem skorupki. PomoŜemy przy tym osobom. 68 .

Dzień 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 rano 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Ilość leku podana jest w łyŜeczkach południe 3 wieczór 4 1 1 1 2 2 przerwa w leczeniu 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 przerwa w leczeniu - Po 6 tygodniach kuracji. Gotować przez 4 godziny.Regenerowanie wątroby Dwie szklanki drobno pokrojonych gałązek aloesu i 4 szklanki miodu gotujemy pod przykryciem w wysokim naczyniu emaliowanym (najlepiej w bańce po mleku) przez 14 godzin. a pozostałość na sicie miksujemy. Lek zregeneruje wątrobę po przebytej Ŝółtaczce i po wieloletnich dolegliwościach. ale nie dłuŜej niŜ przez 2 dni. 69 . pod przykryciem. w którym przez cały czas wrze woda. Przecedzamy przez sito plastikowe lub emaliowany durszlak. Mleczko pszeniczne ma równieŜ właściwości wzmacniające organizm. Pomaga alkoholikom i chorym na padaczkę. powoduje usztywnienie ciała lub wygina je w łuk do tyłu. MoŜemy gotować z przerwami. Dzienna dawka (łącznie) to jedna szklanka przyjmowana podczas posiłków. Sok wstawić do lodówki. Przykryć. Przyjmujemy rano i wieczorem. Leczenie mleczkiem pszenicznym Do 14 szklanek gotującej się wody dodać 1 szklankę opłukanej pszenicy. Stosować. Owinąć szczelnie w kilka warstw papieru lub ręczników. Tabela 6. przed posiłkiem Lek w dusznicy bolesnej Wsypujemy do garnka 5 łyŜek owoców głogu i zalać 5 szklankami wrzątku. SCHORZENIA SERCA Arytmia — pół szklanki otartej skórki z cytryny — pół szklanki miodu — 10 sztuk zmielonych jąder z pestek moreli Składniki mieszamy. lepkie mleko. MoŜemy owinąć dodatkowo w koc lub włoŜyć pod kołdrę. zastosować 1 tydzień przerwy w leczeniu i podjąć ponownie. które odświeŜa i wychładza wątrobę. gdy nadmiernie rozgrzana wątroba wywołuje drgawki. Z rozgotowanej pszenicy wyciskać białe. Tak przygotowany lek przyjmujemy ściśle według załączonej tabeli. Przecedzić. Pozostawić na 24 godziny. konwulsje. na małym ogniu. Podczas gotowania bańka znajdzie się w innym garnku. po 1 łyŜce.

Inhalacje przeprowadzamy przed snem. Na początku ilość oddechów od 3 do 5. Koniecznie gotowana. — RyŜ gotowany do konsystencji mleka oczyszcza kanały przepływu energii. Tak przygotowana kawa poprawia równieŜ jakość krwi. ObniŜenie cholesterolu — Zalać wrzątkiem 10 cytryn i pozostawić na 10-15 minut. Smarujemy Ŝyły. Pijemy codziennie 3 do 4 łyŜeczek. Wymieszać. Wycisnąć sok. KATAR śOŁĄDKA Sposób I: Pić nasiona gorczycy z wodą. Owinąć słój ciemnym papierem i przez 7 dni przechowywać w lodówce. Przelać do butelki. — Zielone. Rozszerzanie Ŝył — Chodzić w bawełnianych skarpetkach po porannej rosie. Wlać do 2 litrowego termosu. — Gotujemy jęczmień z imbirem. na pół godziny przed jedzeniem. niedojrzałe orzechy włoskie kroimy i zalewamy oliwą z oliwek. Inhalacja kroplami walerianowymi Wdychamy zapach kropli waleriana (zakupione w aptece). leczy bezsenność. Zachować kolejność. Wymieszać z 2 szklankami miodu.Ból w klatce piersiowej Gdy pojawia się przeszywający ból w klatce piersiowej. aŜ do wyschnięcia. który dodajemy na początku wrzenia. Odchudza. uspokaja. aŜ 70 . Uzupełnić wrzącą wodą. raz lewą. Przecedzić. Usuwa śluz. Pić 3 razy dziennie po 1 łyŜce. Wdech powinien być powolny i głęboki. Wskazany jest równieŜ w chorobie reumatycznej i zaburzeniach układu moczowego. Starcza na około 2 miesiące. nadal w nich pozostać. Przechowywać w lodówce. w okolicy serca naleŜy pić sok z porów. — Zemleć 1 szklankę nasion kopru włoskiego i 2 łyŜki korzenia kozłka lekarskiego. Zaczynamy od 1 ziarenka i codziennie zwiększamy o 1. W następnych zabiegach ilość wdechów stopniowo zwiększać. raz stroną prawą. do granic rozsądku. odmładza. Wdychamy naprzemiennie. wzmacnia siły obronne organizmu. O dobrze wykonanym zabiegu świadczyć będzie. Nadciśnienie tętnicze — pić sok z korzenia pietruszki lub wywar — spoŜywać nasiona słonecznika z dodatkiem selera Niedociśnienie tętnicze Przy zbyt niskim ciśnieniu stosownym lekiem jest kawa naturalna. a następnie rumu. — Sok z surowych selerów lub wywar z selerów usuwa śluz. Na wrzątek wsypać zmieloną kawę i gotować 2 minuty. Obrzęki — Obrzęki spowodowane zastojem śluzu usuwa wywar sporządzony z 10 gram skórek mandarynek. Dodać 1 kg miodu i 10 duŜych główek czosnku (miazgi). leczy kaszel i duszność. pomaga w cukrzycy. Ŝe rankiem będziemy wyspani i wypoczęci. Stosujemy 4 miesiące przerwy i moŜemy kurację powtórzyć. Rosa poranna od wieków wspomagała naturalne leczenie. MoŜna dodać nieco miodu. przez okres 3 do 4 miesięcy. Odstawić na 24 godziny. Gdy namokną. usuwa toksyny. Taka kuracja obniŜa ciśnienie krwi. powolny powinien być równieŜ wydech.

Wymioty Aby uzupełnić płyny ustrojowe po silnych wymiotach. odrobina soli. Następnie codziennie zmniejszamy. Ŝe tasiemiec został zatruty i wydalony. dodać 2 łyŜki śmietanki lub mleka i 1 łyŜeczkę soli kamiennej. Oczyszczenie z toksyn układu pokarmowego 1 łyŜeczka herbaty (najlepiej zielonej). Lekko przestudzony napar pijemy. Następnie zjeść śledzia z cebulą w oliwie. Nudności NaleŜy pić gorące mleko z dodatkiem czosnku i imbiru. Sposób III: Przyjąć 15 kropli laurowych na ciepłą wodę. Usuwa przeziębienie. naleŜy co 15 minut pić osoloną wodę na zmianę z sokiem wyciśniętym z pomarańczy. TASIEMIEC Rozetrzeć 10 dkg wyłuskanych pestek z dyni i 10 dkg borówek — brusznicy. Nudności w okresie ciąŜy likwiduje grejpfrut. Po 2 godzinach przyjąć środek przeczyszczający (sól gorzka lub olej rycynowy). kłącze słodkiej paproci. gazy.dojdziemy do 20. czyści krew. Najwłaściwszą do leczenia jest odmiana „reneta". aŜ dojdziemy do jednego ziarenka. likwiduje stan zapalny. rano i wieczorem przez miesiąc. niestrawność Ćwierć małej łyŜeczki imbiru. czy w kale nie ma członów tasiemca. Wymieszać i wypić. Zalać 1 szklanką wrzątku. rozpuszczona w ciepłej wodzie. usuwa zaparcie i nalot na języku. usuwa nadmierną ilość gazów. Pić na czczo. Śniadanie spoŜyć po 5 godzinach. 71 . Siedem ziaren czarnego pieprzu zgnieść i dodać do 1 małej łyŜeczki miodu. W miesiącu drugim 3 razy w tygodniu. Zabieg powtórzyć po 2 dniach. Napar z rodzynek przeczyszcza jelita. Jeśli nie spostrzeŜemy Ŝadnych sensacji przy trawieniu. Czkawka Sposób I: Wypić kilka łyków zimnej wody Sposób II: Powstrzymać jak najdłuŜej powietrze w płucach. odstawić na 10 minut. Odbijanie Najlepszym lekarstwem na uporczywe odbijanie się jest kozie mleko. kłącze kozłka. SpoŜywamy na czczo. Sposób II: Zetrzeć 2 jabłka (bez skóry) i zjeść wcześnie rano. Bóle Ŝołądka Pić naleŜy po 1 szklance soku z surowego ziemniaka. Zalecane jest by podczas kuracji pić kłącze rzewienia. Zalać wrzątkiem. W pierwszym miesiącu kuracji zjadamy codziennie 2 jabłka. Likwiduje zatrucie pokarmowe. oznacza to. Po trzecim zabiegu sprawdzić. Zjeść na czczo. odstawić do zaparzenia. Śniadanie moŜemy spoŜyć dopiero po 15 minutach. Napar z rodzynek Rodzynki umyć. W trzecim miesiącu — 1 raz w tygodniu. Nasypać do 1/5 części szklanki. wzmacnia trawienie. Usuwa gazy.

tyle oddajemy ile otrzymaliśmy lub inaczej tyle otrzymujemy ile oddaliśmy. pokroić i rozgotować w 1 szklance wody. Często wskazuje się. przegotowanej wody. Znawcy wschodniej wiedzy podają. by organizm nie przyzwyczaił się do ciągłego wspomagania. Ŝe zaparcia mają często podłoŜe psychiczne. kwiat wrotycza. Pić rano i wieczorem. przed jedzeniem po 1 kieliszku. jaka jest przyczyna uporczywych zaparć. Brak tej równowagi z sferze 72 . przegotowanej wody. Ŝe w leczeniu antybiotykami wyniszczyliśmy florę bakteryjną jelita grubego. Wymieszać je i wsypać 1 łyŜkę mieszanki na szklankę wrzącej wody — gotować 10 do 15 minut. NaleŜy stosować kilkudniowe przerwy. Odstawić na 15 minut. korę kruszyny. Ŝe weźmiemy 4 z wymienionych składników. Pić wolno. WaŜne jest zastanowienie się. po jej odbudowaniu drobnoustroje podejmą pracę i przywrócą sprawność wydalania. gdzie wiekiem osłabiony organizm. Napój z cebuli Cebule obrać. liść mięty. musimy przebudować siebie mentalnie. Naturalne środki przeczyszczające Najprostszym. Pić na czczo i wieczorem przed snem. biorąc na 1 szklankę siemienia 0. przed jedzeniem. Siemię lniane z cukrem W młynku do kawy zemleć siemię lniane z cukrem. Osobnicy. zalać szklanką zimnej. Przyjmować 2 razy dziennie. W tym przypadku środki będą mało skuteczne. KaŜdego ranka spoŜywać je na czczo. nie ma juŜ sił sprawnie wydalać — wspomaganie zawsze będzie nam potrzebne. którzy chcą wszystko zatrzymać dla siebie. MoŜe być ich wiele. niewielką filiŜankę. skutecznym sposobem na regulacje stolca jest codzienne wypijanie na czczo 1 lub 2 szklanek ciepłej. z ciepłym mlekiem. Chińczycy mówią o konieczności zachowania równowagi. w sferze materialnej i emocjonalnej. Napój ze słodkich migdałów Kilka migdałów potłuc na drobno.2 szklanki cukru. Inne środki Poleca się równieŜ: — wywar z owsa (gotowany) — sok z rzodkwi — sok z kiszonek kapusty (lekko podgrzany) — zsiadłe mleko — kompot z suszonych jabłek lub wiśni — sok z kiszonych ogórków (po miesiącu kiszenia) — sok z kapusty z droŜdŜami — napar z kory kruszyny — lewatywy Wypróbujmy.nasienie czarnuszki. Odcedzić. Napój z suszonych śliwek Kilka suszonych śliwek zalać wieczorem przegotowaną zimną wodą. Wystarczy. wypróbowanym. by rozmiękły. ich uczucia przenoszone są na ciało fizyczne — równieŜ zatrzymują. Pić rano i wieczorem. po łyŜce. który z podanych środków zadziała najbardziej skutecznie na nasz organizm. Często obstrukcja pojawia się u osób starszych.

emocjonalnej. PodraŜnienie pęcherza moczowego Przy skłonnościach do częstego moczenia się zalecane jest spoŜywanie herbatki z wąsów kukurydzy lub z ogonków czereśni albo wiśni. Ŝe zaparcia mogą być spowodowane nadmiarem gorąca w jelicie grubym. MoŜemy rozcieńczyć wodą i dla poprawy smaku dodać sok z cytryny. inne zaistniały przyczyny. Metoda ta zalecana jest wówczas. 73 . Ŝe niedostatecznie rozpuszczone kryształki nie zostaną przypadkowo spoŜyte. Butelka lub słój z zakrętką powinien być wypełniony w 3/4 objętości. nie częściej niŜ 2 razy dziennie. W czasie biegunki przyjmować 4 razy dziennie. Dla dorosłych po 1 szklance. blado róŜowy. Według tej metody pomaga jedno lub dwa spoŜycia. Gdy biegunka ustanie. W okresie podraŜnienia pić kilka razy dziennie. materialnej wywołuje schorzenia. są trudne do zrozumienia i leczenia. BIEGUNKI Biegunki u dzieci FiliŜankę ryŜu zalać 7 filiŜankami wody i gotować na małym ogniu. przez serię prób i obserwacji organizmu. ciepłozimno) upatruje. przez 1 godzinę. po 6 do 10 kropli na kieliszek ciepłej wody. dla dzieci mniej — odpowiednio do wieku i wagi ciała. Środek z orzechów włoskich Sposób I: Rozłupać 20 dkg włoskich orzechów. Dla zachowania bezpieczeństwa po rozpuszczeniu się kryształków przelać w spokojny sposób do innego naczynia. które stanowią zagadkę. gdy podajemy dorosłym. co 2 godziny. natychmiast przerwać podawanie nalewki. Stosować tylko w okresie biegunki. wyjąć z nich przegródki oddzielające poszczególne części jąder. by mieć pewność. spieczony. wówczas wysycha naturalna wilgoć a kał staje się suchy. gdy Ŝycie chorego jest zagroŜone. Pić po pół szklanki co 2 godziny. trudny do wydalenia. Taki wywar wskazany jest równieŜ dla dorosłych. Jest to silny lek. Radykalny środek w biegunce (biegunka ostra. Roztwór powinien być róŜowy. gdy podajemy dzieciom. Sposób II: Młode. Herbata z czarnych jagód Suszone czarne jagody zaparzyć jak herbatę i pić. KaŜdy organizm jest inny. zielone orzechy włoskie pociąć na kawałki i zalać wódką. SCHORZENIA NEREK Siemię lniane Jedną łyŜeczkę siemienia zagotować w 1 szklance wody. po pół filiŜanki. gdy długotrwała biegunka wyniszczyła naturalną ochronę jelit — odbuduje osłonę. Przegródki zalać 300 gramami spirytusu i odstawić na 3 dni. który moŜe wywołać odwrotność — zaparcie. SpoŜywać nie więcej niŜ 2 łyŜeczki jednorazowo. Medycyna chińska opierając się na konieczności równowagi (yang-yin. Sami musimy przyczynę odnaleźć. Podawać ciepły wywar do picia. Przecedzić przez sitko.duchowej. Wódkę naleŜy wlać do pełna. pod przykryciem. czerwonka) Dwa kryształki nadmanganianu potasu rozpuścić w 2 szklankach wody. Wskazane jest wykonywanie równieŜ lewatywy z tego roztworu. Pić rano i wieczorem.

Oczyszczenie nerek Wykonywać leczenie przy pełni księŜyca. Wykonać lewatywę. Przecedzić. które powstrzymywać naleŜy poprzez połoŜenie się do łóŜka i ssanie plasterka cytryny. wypić półtorej szklanki wywaru z ziół przeczyszczających lub sok z buraków albo ze szpinaku. Pić 3 razy dziennie. Sposób II: Zjadać duŜe ilości rzeŜuchy. aŜ będzie gęsty jak syrop. Wychłodzenie nerek W nerwobólach lędźwiowych i przy uczuciu chłodu w okolicy nerek spoŜywać smaŜone pory z orzechami na oleju sezamowym. pośladkach i okolicy kostek u nóg. Sezam daje siłę. Nie naleŜy pić wody. Sposób III: Przygotować alkoholową nalewkę z korzenia czarnego bzu. Zaczynać pić od małych ilości.8 kg korzenia pietruszki. na pół godziny przed jedzeniem. Wywar pić 3 razy dziennie przed posiłkiem. Pijemy dwa razy dziennie. Mleko powinno zagotować się ale nie powinno wykipieć. Po 15 minutach od wypicia oliwy i soku. Wstawić do niezbyt gorącego piekarnika. MoŜna pić jedynie wodę. Po odcieknięciu nakładać na bolące miejsca. Leczy układ moczowy. po 3 — 4 szklanki. zaczynając od pół łyŜeczki do pełnej szklanki. Kuracja trwa około 3 tygodni. Po następnych 15 minutach moŜemy napić się wody. wzmacnia ogień trawienny i inteligencję. Sposób II: Ugotować buraki w łupinach. Sposoby na rozpuszczenie kamieni w nerkach w wątrobie i pęcherzyku Ŝółciowym Sposób I: Głodować przez 1 dobę. Po upływie doby powtórzyć to samo.Puchlina wodna Sposób I: Zalać wiejskim mlekiem 0. Zwykle powstają nudności. Wkładać kawałek tkaniny z naturalnego włókna. Sposób III: Pić oliwę z oliwek. Jest to silnie moczopędny lek. Utrudnione oddawanie moczu Gotować 100 gram jęczmienia w 2 filiŜankach wody. NaleŜy nadal kontynuować kuracje i głodówkę. 74 . W godzinę po lewatywie wypić 1 szklankę oliwy z oliwek i zaraz po tym 1 szklankę soku z grejpfruta. MoŜemy równieŜ stosować na brzuch przy wzdęciach. Obserwować reakcje organizmu. Musimy obserwować. Przykrywać suchym kawałkiem flaneli. by nasączyć roztworem. aŜ do zmniejszenia się płynu o 1/3 objętości. Dodać 50 gram soku z imbiru i 50 gram miodu. Zdjęcia rentgenowskie powinniśmy wykonać przed i po kuracji — przedstawią skutek leczenia. Jedną filiŜankę mleka zmieszać z 4 filiŜankami przegotowanej wody. Dawkę codziennie zwiększać. codziennie zwiększając. Odcedzić. Zetrzeć na drobnej tarce i nadal gotować w tym samym wywarze. Stosować. Podczas ogrzewania połowa mleka powinna wyparować. dodać miodu. Kuracja trwa niekiedy do 7 dni. dopóki wszystkie kamienie nie ulegną wydaleniu. Kamienie ulegają rozpuszczeniu w pęcherzyku Ŝółciowym. Rozgrzewający okład z imbiru Wsypać na wrzątek sproszkowany imbir i krótko pogotować. gdy odczuwamy chłód w lędźwiach. czy kamienie zostają wydalane. Dzieciom podajemy w mniejszych ilościach. ale nadal musimy głodować. Pić co godzinę po 2 łyŜki.

Jeśli mimo starań wystąpią wymioty. wciąŜ istnieją powroty? Dawna naturalna medycyna podobnie jak współczesna oficjalna leczyła schorzenia skóry maściami. by przekonać się czy zeszły wszystkie kamienie. czyraki. JeŜeli odczuwamy osłabienie. wodę. Pozostawiono po sobie recepty. by ściśle przestrzegać ilości soku i czasu przyjmowania. pozbywamy się skutecznie kamieni. znanym w Ameryce Łacińskiej — stosowanym prze Indian. WaŜne jest. Jeśli nie pojawia się w tych dniach wypróŜnienie musimy przyjąć codziennie ziołowe środki przeczyszczające. Drugiego dnia — postępujemy tak samo. schorzenia skóry znikną same. Przy stanie zapalnym pęcherzyka Ŝółciowego (nawet jeśli nie ma kamieni) pomocną jest równieŜ taka kuracja. Po pół godziny (830) wypić 120 gram oliwy z oliwek i zaraz potem wypić 1 szklanką zmieszanego z wodą soku jabłkowego. Dokładnie co kaŜde następne 15 minut wypijamy 4 łyŜki oliwy i 1 łyŜkę soku. schorzenia skóry znikną same. kawę. Kiedy oczyścimy ustrój z toksyn. SCHORZENIA SKÓRY Medycyna Wschodu wyjaśnia.Sposób IV: Wydalanie kamieni Ŝółciowych w ciągu 1 doby: Przygotować 1 litr oliwy z oliwek i 1 litr soku z cytryn (odcedzony). wrzody. Trzeciego dnia — godzina 800 wypić 480 gram soku jabłkowego. Po tym wypijamy pozostałą część soku cytrynowego. MoŜemy pić soki. Podaje się niekiedy. herbatę. w tym określane „krokodyla skórą" spróbujmy leczyć tak zwanym „białym plastrem". MoŜe dlatego leczenie jest trudne. moŜemy połoŜyć się do łóŜka. Koniecznie musimy mieć przed sobą zegar. Ŝe schorzenia na skórze. JeŜeli przykre doznania uwolnimy z podświadomości. przyjmując według podanych ilości i czasu: godzina 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 —spoŜywamy 240 gram soku z jabłek — 480 gram — 480 gram — 480 gram — 480 gram — 480 gram — 480 gram Musimy zachować zupełny post. Składniki (w takiej samej ilości) 75 . aŜ wypijemy całą litrową butelkę oliwy. Ŝe niegdyś byliśmy emocjonalnie zranieni i jak skorupą odgradzamy się od świata. Kuracje rozpoczynać o godzinie 1900. O godzinie 1900 przyjmujemy 4 łyŜki oliwy z oliwek i 1 łyŜkę soku. Musimy wypić cały litr oliwy — jest to waŜne. W tej kuracji naleŜy bezwzględnie przestrzegać receptury i wykonywać z dokładnością do 1 minuty. Gdy dokładnie przeprowadzimy kuracje. Lek na liszaje. kamienie będą wydalane bezboleśnie. schorzenia skóry Wszelkie schorzenia skóry. Przez 12 godzin poprzedzających kuracje nie naleŜy nic jeść ani pić mleka. pijąc tylko sok. są tylko sygnałem zatrutego organizmu. Sok z jabłek jest wyłącznym poŜywieniem przez 2 dni. sokiem jabłkowym i oliwą. co 15 minut wypijać porcje oliwy i soku. Sposób V: Usuwanie kamieni i piasku z nerek i pęcherzyka Ŝółciowego. w obawie przed duchowym bólem. to i tak. Najlepiej wykonać zdjęcia rentgenowskie przed i po kuracji. Na ogół trzeciego dnia kuracji. w godzinę po zakończeniu ostatniej porcji.

osuszyć na ściereczce. aŜ do wyleczenia. wykonując nacieranie przez 15 minut. KaŜda kropla jest cennym lekarstwem. powodując łysienie. guzy i inne schorzenia skóry są krople. Leczenie egzemy Sposób I: Maść do leczenia egzemy uzyskamy z liści szczawiu. dopóki nie stanie się plastyczna i jednorodna. by leku nie tracić. Ostatnim dodawanym składnikiem jest słonina. Okład zmieniać co 2 dni.— kalafonia sproszkowana — biały pszczeli wosk — wieprzowa słonina. Zmieniać dwukrotnie w ciągu dnia. Rozpuścić w garnku pól kilograma smalcu wieprzowego i dodać liście szczawiu. Warstwę maści nanosić na lnianą tkaninę i nakładać na powierzchnie skóry dotkniętą egzemą. by okład z białego plastra wymieniać co 5 lub 6 dni. Smarować bezpośrednio na skórę lub robić okład pod ceratkę. Podobne leczenie prowadzić przy egzemie skóry. Nie moŜna logicznie wytłumaczyć. Słoninę kroimy na małe kosteczki. Wsypujemy proszek kalafonii (cały czas mieszając). 76 . Garnek wstawić do piekarnika nagrzanego do 150°C. Inny sposób to nawilŜanie miejsc zmienionych liszajem „wodą okienną" — woda. naleŜy pod łóŜkiem chorego stawiać miskę z zimną wodą. Lekarstwem na egzemę. świeŜa. Suchy i mokry liszaj Znika jeśli posmarujemy go pianą z pyska zmęczonego biegiem konia. aŜ skóra stanie się elastyczna. Kiedy wszystkie składniki roztopią się i wymieszają ze sobą. Ropnia z czyraków nie naleŜy wyciskać. Okład zmieniamy 2 razy dziennie. Raz w tygodniu. Mocujemy opatrunek. przyjmować po 1 łyŜeczce. Przy leczeniu czyraków i innych schorzeń skóry na ośmiokrotnie złoŜoną gazę nakładamy cienką warstwę białego plastra. Chwytanie kropli jest dość trudne. Liszaje nabyte od psów i kotów Znikają natychmiast. OdleŜyny Aby u długo leŜących chorych nie powstawały odleŜyny. pojawi się sam na powierzchni i będzie łatwy do zdjęcia gazikiem. Łuszczyca skóry W łuszczycy skóry przyjmować po 2 łyŜeczki oleju kukurydzianego. dlaczego sposób ten jest skuteczny. zdejmujemy z podgrzewania i nadal mieszamy zastygającą masę. rano i wieczorem (podczas posiłku) przez 2 miesiące. Kalafonie mielemy na proszek i przesiewamy przez gęste sito. po umyciu głowy nacierać garścią soli kuchennej. dodajemy i nadal mieszamy. gdy nacieramy je rozciętymi na pół rodzynkami. Zabieg powtarzać sześciokrotnie. która powstaje na szybach przy zmianie pogody. Jeśli mamy zbyt wysuszoną skórę. Jako pierwszy roztapiamy wosk pszczeli i cały czas mieszamy. Co 2 dni wymieniać okład na świeŜy. Sposób III: Niekiedy pojawia się egzema głowy. Leczenie „krokodylej skóry" wymaga. niesolona Plaster przygotowujemy w łaźni wodnej (garnek ze składnikami wstawiamy do większego garnka w którym wrze woda). Wyjąć Ŝółtka i podgrzewać je kolejno nad płomieniem świecy. Liście umyć. które wypływają z podgrzewanego Ŝółtka utrzymywanego na widelcu lub siatce. Sposób II: Ugotować jajka na twardo. Potem odstawić na 2 doby w chłodne miejsce.

mieszając z duŜą ilością śliny. MoŜe ta metoda uratuje kogoś przed amputacją. lekko ranę oczyścił wyciskając zakaŜoną krew. Utrzymać przez 10 godzin. Rana silnie zainfekowana (zakaŜenie krwi) W tej metodzie rana musi być otwarta. co powoduje zwiększone wydzielanie się śliny. Utrzymywać. owinąć ciepłym szalem. Pudełko powinno być większe niŜ rana. innych kultur znajdujemy opis wyleczania zakaŜenia krwi (gangreny) przez tybetańskiego lamę. pęcherzycę. takie same ilości wieprzowego niesolonego smalcu i pszennej mąki. bierzemy 2 części oliwy z oliwek i 1 część czystego pszczelego wosku. nabrzmiała od zainfekowania rany. Zabieg powtarzał czterokrotnie. Pryszcze moŜemy sterylnie przekłuwać. Grubą warstwę nałoŜyć na gazę i umieścić na chore miejsce. — Metoda rosyjska — porowate pudełko napełnić miazgą czosnku i cebuli. Na ranę i wokół niej nakładamy okład z plastra wątroby baraniej lub wołowej (zwierzę zdrowe. miazga czosnku i cebuli nie powinna dotykać bezpośrednio do rany. Lama naciął noŜem czerniejące miejsce. zmywać. Dodać wiejskiego mleka i gotować. strupy i inne schorzenia skóry Znikną pod wpływem pasty. PrzyłoŜyć na odmroŜoną skórę. — odmroŜenia: świeŜe odmroŜenia nacieramy lekko śniegiem. 77 . Uzyskaną mieszankę. RównieŜ na myśl o wydzielaniu się śliny. dobrze ze śliną wyrobioną na masę. w zaleŜności od zainfekowania rany. Leczenie było skuteczne. Wykonujemy językiem ruchy obrotowe w jamie ustnej. Krótko i bezpiecznie zagotować. Powinna zagoić się po 6 godzinach.Rany i skaleczenia Korzystając z doświadczeń naturalnych metod leczenia innych narodów. Pod wpływem zimna napłynie krew i przyniesie ze sobą Ŝycie dla zniszczonych mrozem tkanek. Rozmiękłe nakładać na oparzenia. odmroŜenia. ropnie. Ustawić na działanie słońca na 2 tygodnie. nakładamy grubą warstwą na rany. Zmieniać okłady co godzinę lub dwie. Naturalne opatrunki — Rozciąć kawałek liścia aloesu i przyłoŜyć do rany. Krwią jaka wymazał ranę i jej okolice i przywiązał opatrunek. Okłady wykonywać dopóki pod nimi będą wciąŜ pojawiać się wrzody. — odmroŜenia (sposób II): złoŜyć gazę w 4 warstwy i zanurzyć w wodzie zimnej (moŜna bardziej schłodzić lodem). NałoŜyć papier woskowany. — oparzenia: roztrzepać całe jajo i smarować poparzone miejsca. Ŝujemy w ustach. dopóki składniki nie staną się gęste jak pasta. — skóra twarzy zniszczona słońcem i wiatrem: smarować Ŝółtkiem. Maść z wosku i oliwy Do przygotowania maści. zmartwiałe tkanki Czarny Ŝytni chleb świeŜo upieczony i obficie posypany kamienną solą. Ręka chorego sczerniała. Pod okładem pojawiają się pryszcze i małe wrzody. półpasiec. Gdy zaschnie. Pasta: podsmaŜyć na patelni. które skutecznie leczą nawet trudno gojące się rany. Na skórze jaka (zwierzę) wykonał równieŜ nacięcie i upuścił z rany nieco krwi. aŜ kompres wyschnie. Wszelkie małe i duŜe krosty. czyraki nakładać pastę z podpieczonej cebuli lub podpieczonego czosnku. — Na rany wrzodziejące. Maść nakładać na przemyte rany. — Namoczyć nasiona lnu. Na całkowite wyleczenie potrzeba czterokrotnej zmiany opatrunku. Silnie zainfekowane rany. zwiększa się jej ilość. — ŚwieŜą pokrzywę majową ubić ściśle w słoju i zalać spirytusem. Czynnikiem leczącym są olejki eteryczne. świeŜo zabite). łuszczycę. Jest to doskonały środek do przemywania ran i nasączenia okładów przykładanych na wrzody i inne schorzenia skóry. Zabieg powtarzać.

Mokre drewno podczas spalania dawać będzie duŜo dymu. przy pomocy dymu z mokrych gałęzi drewna brzozy. Przyjmować po pół filiŜanki 3 razy dziennie. Nadciągnięte mięśnie — Mięśnie nadciągnięte kompresować okładami z gorącego mleka. owinąć w gazę. Czyrak Smarować świeŜym Ŝółtkiem jaja. — Recepta z Macedonii — naleŜy jeść duŜo cebuli. Gronkowiec złocisty Znachorzy Rosji przekazują bardzo oryginalną i jak twierdzą skuteczną metodę likwidującą w organizmie gronkowca złocistego. Przyspieszenie wzrostu u dziecka Surowe świeŜe jajko mieszać z 2 szklankami mleka. zaparzyć 1 łyŜkę polnego skrzypu w 2 szklankach wody. Wymieszać. Nakrywamy głowę i ciało kocami i wdychamy jak najwięcej dymu. Okład zmieniać 3 razy dziennie. kiedy gałęzie są jeszcze nasiąknięte. RÓśNE Zaburzenia w menstruacji Sposób I: Przy nieregularnych i zbyt obfitych miesiączkach. Sposób II: Recepta z Chin i Japonii. — Wykonywać kompresy z soku buraka.Skaleczenia skóry Zetrzeć surowego ziemniaka. Nie brońmy się gdy dym wnikał będzie do oczu. Dym jest lekarstwem w tej kuracji. Gotować w 2 litrach wody aŜ zmniejszy objętość do połowy. Wymieniać gdy tylko stygną. uszu. Pić 3 razy dziennie. Oparzenia — Przykładać plasterki owoców gruszy. Podobną kuracje stosuje się dla cieląt. Rozpalamy ognisko. owinąć w 2 ręczniki i pozostawić na 10 minut. co 2 godziny. Dodać śmietanki lub mleka. — Herbatę i nieco cukru zaparzyć w imbryku. kompresować. Pić bulion w niewielkich porcjach kilka razy dziennie. 78 . Chorowite dzieci Na wiosnę kąpać dziecko w wywarze ze świeŜych liści włoskiego orzecha. Okład nałoŜyć na bolące miejsce. Kuracja trwa 10 dni. Zwiększenie pokarmu u kobiet karmiących — NóŜki wieprzowe rozdrobnić na kawałki. Na filiŜankę wywaru zuŜywać połowę korzenia. najlepiej zaraz po deszczu. Przy zbyt obfitych — pić po 1 łyŜce. Korzeń piołunu (świeŜy lub suszony) kroić na kawałeczki i gotować. gardła. Przy słabych — pić 3 razy dziennie po łyŜce. — Pokroić cebulę na drobną kosteczkę i zasypać cukrem (1:1). gdy miesiączka jest zbyt bolesna i obfita.

co godzinę. Stopić na niewielkim ogniu lub w piekarniku. Sposób II: Na szklankę mleka wsypać 1 płaską łyŜkę rozdrobnionych liści szałwii. — Zdjąć tłuszcz z wieprzowych jelit. Spalić na popiół. — Utrzeć Ŝółtko z cukrem (kogel — mogiel). Pić na gorąco. — Pić sok z selera. zabezpieczając nitką. — Pociąć drobno 10 główek cebuli i 1 główkę czosnku. MoŜna zmieszać tłuszcz z terpentyną i smarować piersi chorego. Zdjąć korę z całej długości gałązki drzewa brzozowego. Dodać nieco soku z bluszczyka i miodu. Jest równieŜ skuteczna i likwiduje guzy na piersiach u kobiet. — Wyrzuca zaflegmienie: wymieszać sok z borówek z miodem (1:1). Cebulkę i część naziemną tulipana razem z kwiatem kroić ukośnie i ścierać na miazgę. MoŜna dosłodzić. — Pić sok brzozowy (lub klonowy) wymieszany z mlekiem. Podawać do picia. Podczas snu układać blisko nosa. Pić na gorąco. W tym czasie popijać herbatę z liści poziomek. PrzełoŜyć do słoika i konserwować wódką. MoŜe być przechowywany przez kilkanaście lat. — ZmiaŜdŜyć czosnek i gotować z mlekiem. oczyścić i odciąć korzenie (są trujące). po 1 szklance. Pić ciepłe przez cały dzień zamiast kawy i zupy. Tampony z czosnku Oczyszczone ząbki czosnku owijamy w gazik. Gotować w mleku. Kaszel — Ugotować 1 szklankę mleka wiejskiego z 2 suszonymi figami. Lek powinien mieć konsystencję pasty. Bronchit Sposób I: Metoda macedońska: na półtora litra wrzącej wody wsypać 40 dkg otrąb. Pasta słuŜyła im do usuwania odłamków z rany i innych części metalowych tkwiących w ciele. — Zagotować 1 szklankę białego gronowego wina z 60 gramami pieprzu. 79 . Wpół godziny po posmarowaniu pastą. Pić z gorącym mlekiem. tampon wyciągnąć. Dodać rumu. Pić często. Pić na ciepło. Przecier zagotować ze szklanką osłodzonej wody. Nitka musi zwisać. Rozpuszczony wlać do słoika. Gotować pod przykryciem. — Metoda brazylijska. Wkładamy. Łączyć z popiołem w proporcji 1:1. zamknięty (jeszcze nie rozwinięty) wyrwać z ziemi. pić na czczo. Koklusz — Stary sposób walki z kokluszem: zawiesić dziecku korale z ząbków czosnku. Guzy na piersiach u kobiet — pasta Receptę pozostawili chińscy Ŝołnierze. Pić gorące przed snem. Przecedzić i ponownie zagotować. Przecedzić i pić na gorąco 3 razy dziennie. Osłodzić miodem.Obrzęk sutków w okresie połogu Przygotować wywar z 37 g suszonych mandarynek i 1 g lukrecji. by moŜna rankiem. Lekiem są olejki eteryczne. — Wymieszać sok z marchwi z mlekiem (1:1). Pić 6 razy dziennie po łyŜce stołowej. Stosować na okłady. kilka razy dziennie. Dwa dojrzałe banany przetrzeć przez sito. na noc do pochwy. po 1 łyŜce. 2 razy dziennie. Pić na gorąco. śółty tulipan. cząstki metalu same wychodzą na zewnątrz. po 1 łyŜeczce.

Zewnętrznie: polewać najbardziej ciepłym wywarem głowę. między dziąsłem a policzkiem. strącamy lub wyjmujemy. Głowę obwiązać chustką.Świnka Przy leczeniu świnki (dawne metody medycyny ludowej) pobieramy 2 ml krwi z Ŝyły prawej ręki i zaraz wstrzykujemy w lewy pośladek. Nakładać równieŜ okład z czosnku na gazę i umieszczać go na skroniach. Niedosłyszenie po zaziębieniu Z kartki papieru utworzyć lejek i jego wąską końcówkę włoŜyć do ucha. 3 razy dziennie. Środki napotne Sposób I: Dla zwiększenia pocenia się. Jeśli boli ząb po prawej stronie. które nie mogą z organizmu wydostać się i tworzą schorzenia. Zwiększone poty wydalą chorobę na zewnątrz. Ŝe toksyczne płyny ustrojowe. Umocować by pozostało na swoim miejscu. Ból zęba — Gdy pojawi się ból zęba. 80 . Znachorzy tworzyli takie lejki z kawałków lnianej tkaniny. od dawna znany i stosowany w świecie znachorów. Wewnętrznie: pić ciepły wywar kilka razy dziennie. Nerwobóle Ugotować jajko na twardo. Atak astmy Podczas ataku astmy spróbować trzymać w ustach i połykać drobne kawałki lodu. Niedowidzenie Przy wszelkich schorzeniach oczu powodujących niedowidzenie. przeciąć na pół i obie połowy. nasączonej lub pomazanej woskiem pszczelim. Wyciąganie ości z gardła Nadtopić stoŜkowo nad płomieniem świeczkę i szybko przykładać do wystającej z gardła ości. — Plaster niesolonej słoniny wkładać po stronie bolącego zęba. by ość wtopiła się w świecę. Postępowali podobnie jak z lejkiem papierowym. Po zabiegu owinąć suchym ręcznikiem. Z lewej ręki pobieramy z Ŝyły równieŜ 2 ml krwi i wstrzykujemy w prawy pośladek. Szerszą końcówkę podpalić. ustaje nerwoból. Zabieg wykonujemy równieŜ w drugim uchu. i odwrotnie. Sposób II: — herbata czarna (nie za mocna) — sok z czarnej rzodkwi (starta razem ze skórą) — odrobina imbiru — szczypta soli Zachować kolejność w dodawaniu składników. Przywraca wzrok. a my jesteśmy daleko od dentysty lub są to godziny nocne. znachorzy zalecają: przygotować mocny wywar z liści i młodych pędów czarnej porzeczki. co spowoduje. Odczekać pół minuty. naleŜy czosnkiem natrzeć nadgarstek wewnętrznej części ręki. Owad martwy lub Ŝywy pojawi się na powierzchni. Środek wydatnie zwiększa pocenie. przyłoŜyć szybko na miejsce gdzie boli najbardziej. nacieramy nadgarstek lewy. Nieznany jest sekret tej terapii. naleŜy całe ciało wysmarować mleczkiem wytworzonym z maku. Wyciągnąć. Wyciąganie owada z ucha UłoŜyć chorego uchem do góry i wkraplać oliwę. Gdy jajko wystygnie. skuteczny. Gdy paląca się część znajdzie się blisko ucha. Zdrowie powróci.

Lunatyzm Postawić na noc obok łóŜka lunatyka miskę z zimną wodą. Kurzajki Kurzajką nazywamy dobrotliwy guz. który utwardza zęby. NaleŜy strumieniem zimnej wody polać nogi od stóp aŜ powyŜej kolan. które lawinowo przepływają przez nasz umysł. Ma prawdopodobnie podłoŜe wirusowe. Bezsenność Sposób I: Jeśli jesteśmy zdenerwowani lub mamy przepracowany umysł. Po wychłodzeniu wątroby powróci zdrowy sen. — Mycie zębów naturalnymi środkami: z kamiennej soli (szarej) zawierającej mikroelementy pierwiastków (najlepiej zemleć ją w młynku) i oliwy z oliwek robimy pastę do mycia zębów. Sposób IV: Kiedy budzimy się w nocy między godziną 01 a 03 — mamy nadmiernie rozgrzaną wątrobę w wyniku stresów. Sposób znachorski: mały Ŝelazny kluczyk zawiesić na wełnianej nitce tak. Ŝe będziemy mieć kłopoty z zaśnięciem (nadmiernie przekrwiony mózg). Krwotoki ŚwieŜe korzonki (4 sztuki) wonnego geranium umyć. Pasty do zębów znajdujące się na rynku zawierają w swym składzie fluor. Gdy nitka zbutwieje.— MoŜna dla uśmierzenia bólu zęba włoŜyć do ucha (po stronie bolącego zęba) korzeń babki lancetowej. Krwawienie z nosa U dorastającej młodzieŜy pojawiają się niekiedy częste krwawienia z nosa. Sprowadzamy krew do nóg uwalniając mózg od przekrwienia — uśniemy. a obrazy widzimy jak na filmie. Wypróbujmy. Nitkę zakopać w ziemi. Mają podłoŜe emocjonalne. oznacza to. Z ludowych sposobów leczenia podaje się: — nacieranie plasterkiem czosnku — pocieranie rozkrojoną cebulą — kompresowanie kwaśnym mlekiem — pocieranie Ŝywym ślimakiem — jego wilgotną stroną — smarowanie sokiem z łodygi jaskółczego ziela — wiązać na nitce tyle supłów ile jest kurzajek. Trzymać w zamkniętym słoiku. Musimy doprowadzić do równowagi energetycznej śledziony. Sposób III: Przed snem pić kozie mleko. pociąć i zagotować w 1 litrze wody. Polewać przez około 2 minuty. Okłady wymieniać 2 razy dziennie. który pojawia się samoistnie i często samoistnie znika. — krwotoki wewnętrzne: pić co 20 minut filiŜankę ciepłego wywaru. wówczas nie będziemy cierpieć na bezsenność. oznacza to. — krwotoki zewnętrzne: przemywać ranę ciepłym wywarem i nasączać nim opatrunek. mocny. Sposób II: Wbrew zwyczajowi. niezadowolenia tłumionego lub nadmiernie spoŜywanego alkoholu. znikną 81 . zdrowy sen. Sposób V: JeŜeli w zaśnięciu przeszkadzają nam myśli. Najczęściej występuje na dłoniach i stopach. ale równieŜ utwardza naczynia krwionośne i mózgowe. by zwisał na plecach między łopatkami. Utrzymać aŜ ból zniknie. Ŝe mamy wychłodzoną i słabą śledzionę. Utrzymać w stanie wrzenia przez 20 minut. Zwykle trwa to około 1 godziny. Dysfunkcje swoje organizm objawia poprzez bezsenność. zalecane jest spoŜyć przed snem cebulę i to dość duŜo — zapewniać ma dobry.

wówczas kurzajki — skuteczne.

Brodawki pieprzyki ( sposoby znachorskie)
— rozciąć ziemniaka na pół. Jedną część wyrzucić za siebie. Wilgotną stroną drugiej połówki natrzeć brodawki, a potem zakopać Kiedy ziemniak zgnije brodawki równieŜ znikną. Spróbujmy. — wyrwać z korzeniami źdźbło skoszonego zboŜa (lub trawy). Ostrą słomką nakłuć kilkakrotnie brodawkę lub pieprzyk. Natychmiast zakopać w wilgotnej ziemi, korzeniami do góry. Gdy zgnije słomka, brodawka równieŜ zniknie. Spróbujmy.

Wrastające paznokcie
Ze starej skórzanej rękawicy uciąć palec. Wypełnić go wiejskim niesolonym masłem lub masłem sklarowanym GEE. Skuteczną będzie równieŜ maść z pszczelego kitu. Zakładać na chory palec. Kuracja trwa 3 tygodnie. Paznokieć mięknie, podnosi się nieco (moŜemy pomóc lekko go podnosząc) a bolące miejsce zagoi się. Przyczyną wrastania paznokci są zbyt ciasne buty.

Odciski
Sposób I: Moczyć w occie łupiny z cebuli. Po 2 tygodniach nałoŜyć spreparowaną substancję na odcisk. ObandaŜować. Sposób II: NałoŜyć na odcisk skórkę z cytryny z niewielką tylko ilością białej tkanki. Odcisk schodzi po 5 dniach,

Na porost i przeciw wypadaniu włosów
1 część koniaku 4 części soku z cebuli 6 części wywaru z korzenia łopianu Wymieszać składniki i nacierać głowę.

Dolegliwości poalkoholowe
Do szklanki zimnej wody wlać 20 kropli miętowych i naleŜy wypić jednym haustem — wychładzanie wątroby.

Szybkie wytrzeźwienie
Sposób I: Wlać do kieliszka 5 kropli amoniaku i podać do picia. Sposób II: Pozbawionemu przytomności silnie nacierać uszy. Przypływ krwi do głowy przywróci świadomość.

Inne
— Jeśli przewidujemy, Ŝe przez dłuŜszy czas będziemy na mrozie, naleŜy wypić gorące czerwone wino z dodatkiem miodu, cynamonu, goździków. Wyrównamy ciepło, które zabiera nam mróz. — RyŜ przed gotowaniem praŜymy w niesolonym maśle na małym ogniu — przyspiesza zrastanie się kości. — Pomarańcza jest pomocna w schorzeniach serca i astmie. Usuwa toksyny fizyczne i psychiczne. Nie naleŜy spoŜywać pomarańczy w zimie poniewaŜ działają wychładzająco na organizm. — Codzienne spoŜywanie na surowo od 3 do 5 ziaren nasion szyszek sosnowych zapobiega wszelkim chorobom. — śuć codziennie 2 do 4 orzechów włoskich — poprawia intelekt i prace mózgu. — Granat — leczniczo spoŜywać 1 owoc dziennie. Poprawia pracę serca i układu trawienia. Ziaren nie rozgryzać lecz połykać w całości. — Figi — oczyszczają krew
82

— Migdały — wzmacniają układ nerwowy i mózg. Poprawiają wzrok i pamięć. Moczyć w wodzie przez noc 3 do 4 migdałów. Rano zdjąć skórkę i Ŝuć. Jest to dobowa porcja. — Po połogu przez 40 dni smaŜyć 6 migdałów nieobranych ze skórki w odrobinie masła niesolonego, dodać niewielką ilość miodu. Jeść na czczo. Wzmacnia i przywraca siły kobiecie. — Oliwa z oliwek — lekko przeczyszcza i chroni przed zaziębieniem. W okresie grypowym przyjmować zapobiegawczo przed snem, gorące mleko z 4 łyŜkami oliwy z oliwek. — Olej sezamowy — doskonały przy wszelkich zaburzeniach. Chudzi przybierają na wadze, otyli wagę zmniejszają. JeŜeli kobieta na 5 dni przed okresem przyjmie nieco oleju sezamowego — nie cierpi. Najlepszy jest czarny olej sezamowy. UŜywa się w okresach chłodu. Wzmacnia inteligencje. Usuwa zmęczenie, likwiduje swędzenie skóry. ŁyŜka oleju przyjęta wieczorem ze szklanką mleka wzmacnia i oczyszcza organizm. — Mleko zsiadłe — wzmacnia serce i ogień trawienny Ŝołądka. Zalecany dla osób cierpiących na hemoroidy i guzki krwawnicze. — Aloes — usuwa skąpe i bolesne miesiączki. — Czosnek — poprawia trawienie, usuwa gazy, obniŜa ciśnienie, pomocny przy rwie kulszowej, bólach reumatycznych. — Cynamon — usuwa śluz, zwalcza przeziębienie. — Goździki — łagodzą kaszel, likwidują nudności, czkawkę, odbijanie się, usuwają gazy i robaki. — Kolender — jest moczopędny i wiatropędny. — Szafran indyjski — gotowany w mleku: rozpuszcza nieczystości krwi, usuwa śluz, czyści mleko matki, poprawia cerę, zwalcza egzemę, leczy przewlekłe zapalenie zatok, kaszel, anemię, układ moczowy i narządy rodne u kobiet. — Koper — praŜyć i spoŜywać na koniec posiłku. — Mięta — usuwa gazy, niestrawność, nudności, bezsenność nerwową, zmęczenie, — Kozieradka pospolita — zwalcza cukrzyce i usuwa gazy, moczyć przez noc i rano Ŝuć na surowo 1 łyŜkę. — Czosnek likwiduje infekcje o podłoŜu bakteryjnym i grzybiczym. — Piołun, cebula, pestki dyni — zwalczają pasoŜyty. — Ślaz — wytwarza śluzowatą warstwę ochronną łagodząc wewnętrzne podraŜnienia. — Rumianek— tworzy na powierzchni skóry antyseptyczną warstwę ochronną, dezynfekującą ranę i ma działanie ściągające i przeciwzapalne. — Korzeń lukrecji — łagodzi wrzody Ŝołądka. — Olejek miętowy — łagodzi bolesne skurcze Ŝołądka. — Olejek goździkowy — łagodzi ból zębów. — Głóg — uspakaja rytm serca i powoduje jego dokrwienie. — Papryka, imbir, gorczyca — pobudzają układ krąŜenia. — Olejek z bazylii — uspokaja w stanach depresji. — Jemioła, dzika róŜa, przywrotnik — regulują miesiączkę. — Krwawnik — leczy skutecznie uporczywe krwawienia z nosa. — Pieprz czarny z miodem — leczy astmę oskrzelową, usuwa gazy, czyści krew. Przyjmować rano i wieczorem. Nie jeść przez 15 minut po spoŜyciu. — Wyciąg z szyszki chmielu z alkoholem lub winem — leczy wątrobę i Ŝółtaczkę.

Kosmetyka
— Cebulową miazgę lub sok z cebuli mieszać z octem. Smarować piegi. — Sokiem z cebuli smarować i wcierać w skórę głowy. Arabowie dodają jeszcze sól i pieprz. Wzmaga porost włosów. Leczy łysienie plackowate.
83

— Sok z korzenia pietruszki lub napar wsmarowywać 2 razy dziennie w piegowatą skórę. — Rozjaśnienie skóry na twarzy uzyskamy, gdy będziemy rano i wieczorem myć ciepłym wywarem z korzenia pietruszki. Na pół litra wody dodajemy garść startego korzenia pietruszki. — Rozjaśnienie piegowatych miejsc uzyskamy, gdy będziemy smarować je rozgniecionymi owocami porzeczki. Stosować codziennie przez cały okres owocowania, od zielonych niedojrzałych po zupełnie dojrzałe. — Maseczka: 1 surowe Ŝółtko 1 łyŜeczka z soku z cytryny 1 łyŜeczkę gliceryny (lub oliwy z oliwek) Mieszać i nakładać na twarz, na 1 do 2 godzin. Zmywać. Stosować co 2 lub 3 dni w okresie regeneracji skóry. — Maseczka: 1 surowe Ŝółtko 1 łyŜeczka miodu 1 łyŜeczka gliceryny (lub oliwy z oliwek) Postępować jak w poprzednim przepisie. — Jabłko zjedzone przed snem w naturalny sposób czyści zęby. Pektyny i kwasy organiczne niszczą chorobotwórcze bakterie. — Aby odmłodzić skórę twarzy, szyi, piersi, brzucha, jako kosmetycznego środka uŜywać soku z jabłek lub startego jabłka. MoŜna równieŜ zastosować jabłko rozgotowane we własnym sosie.

84

SPIS TREŚCI
WSTĘP .................................................................................... 3 ZAPOMNIANE METODY ..................................................... 4
Bańki lecznicze ........................................................................................... 5 Przygotowanie i technika stawiania baniek ................................................. ..5 Pijawka lekarska ...................................................................................... .6 Lewatywa.................................................................................................. .7 Sposób wykonania lewatywy ...................................................................... .7 Kuracja oczyszczenia organizmu ............................................................... .8 Leczenie lewatywą ..................................................................................... .9 Leczenie zimną wodą ............................................................................... .9 Leczenie moczeni ...................................................................................... 11 Leczenie miodem ...................................................................................... 12 Kuracja kitem pszczelim ............................................................................ 12 Miody ziołowe ........................................................................................... 13 Przykłady leczenia miodem ....................................................................... 13 Wina .......................................................................................................... 14 Alkoholowe nalewki z ziół........................................................................ 17 Kuracja sokami ........................................................................................ 21 Kuracje parą ............................................................................................ 23 Kąpiele ziołowe ......................................................................................... 24 Kataplazm................................................................................................. 26 Leczenie glinką ......................................................................................... 27 Leczenie ziołami ....................................................................................... 29 Masło klarowane ...................................................................................... 32 Terapia kwiatowa ..................................................................................... 33 Przyjazne drzewa ..................................................................................... 33

ZAPOMNIANE LEKI ........................................................... 35
Cebula ....................................................................................................... 36 Czosnek ..................................................................................................... 38 Chrzan....................................................................................................... 39 Jabłko ........................................................................................................ 40 Ocet jabłkowy ........................................................................................... 41 Leczenie octem jabłkowym ........................................................................ 42 Cytryna ..................................................................................................... 43 Czereśnia ................................................................................................... 44 Porzeczka czarna ........................................................................................45 Maliny.........................................................................................................46 Porzeczka czerwona....................................................................................46 Agrest .........................................................................................................47 Burak czerwony ..........................................................................................47 Rzodkiew czarna........................................................................................ 48 Ziemniak .................................................................................................... 48 Szpinak .......................................................................................................49 Pietruszka ...................................................................................................50 Marchew .................................................................................................... 51 Kapusta ...................................................................................................... 51 Seler ......................................................................................................... .53 Por ........................................................................................................... .53 Kuracja oczyszczająca olejem słonecznikowym ..................................... .54 Kuracja z wąsów kukurydzy .................................................................... .54 Kuracja winogronowa.............................................................................. .55 Oczyszczanie organizmu (metoda z TybetU) .......................................... .55 Kuracja grzybkiem tybetańskim .............................................................. .56 Oczyszczenie organizmu z kwasu moczowego ....................................... .56 85

............. 11............................M........... Tombak M..: Mój testament dla zdrowych i chorych. Szymański A...................71 Biegunki . Warszawa 1984................. Kraków 1894.....................................Oczyszczenie organizmu sokami ........................ Zasady urynoterapii (maszynopis w języku polskim).75 RóŜne .....................................................: Zioła..................... ........ 2......... 3.................... Klimuszko C: Sposób na zdrowie................. Petkiewicz I...69 Katar Ŝołądka ........ Recepty znachorów... Mikołajczyk K...................... .. i Diagram GROUP: Stare drogi do zdrowia na nowo................ ................................... maszynopis na prawach rękopisu..............58 Reumatyzm ............................... Poprzęcki W......... Moskwa 1991...... Londyn 1944...................M...... ...... 9.. Warszawa 1991........................ 8.................. Warszawa 1983. ........................ 86 . .......................... .................... .: Dietetyka energetyczna i medyczna chińska...........57 Oczyszczenie organizmu liśćmi laurowymi ....................... 7........... Koszalin 1998..............: Uzdrawiające esencje Natury czyli terapia kwiatowa doktora Bacha...... Przybylak Z................................J.................... 13.....65 Osteoporoza ...........59 Hemoroidy ............ Warszawa 1996........ ......................61 Gruźlica . .....................................: Uleczyć nieuleczalne......... 4....... Gumowska L: Uzdrawiający czosnek.................... Zielnik Ojców Bonifratrów.............................73 Schorzenia nerek...86 BIBLIOGRAFIA 1.....: Woda Ŝycia................... .........73 Schorzenia skóry.......................: Poradnik leczenia naturalnego......78 BIBLIOGRAFIA ........ 10.... Wierzbicki A............. Kneipp S..... 12.......................................... ...............63 Cukrzyca ........... Eysallet J..: Apteka Natury....... Warszawa 1984.................................. .............................. wydanie w maszynopisie........ Guillaume....... Mach-Chieu....... ................. Biblioteka medycyny naturalnej 1/1997.......... 14........................................... ........57 ZAPOMNIANE RECEPTY ................................................................: Lekarz domowy naturalny.......................... ............ 6...: Poradnik Zielarza....................................................................... Warszawa 1991......................70 Tasiemiec ............ Górnicka J. Pilkington J....................64 śywność lekiem ....................... 16......................................... ParyŜ............ Łódź 1999....................62 Nowotwór ........ Kielce 1990.65 Schorzenia wątroby ..........68 Schorzenia serca .......... ............. Dolosa Claude: Medycyna chińska (wykład nieautoryzowany — maszynopis)......................................... Armstrong John W.................. Kraków 1986................................ ............. 15............... 5.................

jak powrócić do Natury. do zdrowia Dotychczas wydano: DOMOWE LECZENIE WODĄ METODAMI KSIĘDZA KNEIPPA URYNOTERAPIA (LECZENIE MOCZEM) LECZENIE STAROINDUSKIE (MUDRY) MEDYCYNA CHIŃSKA (MECHANIZM OTYŁOŚCI) MEDYCYNA ZAPOMNIANA Ponadto: Mała Księga Mądrości (zbiór aforyzmów) Bezpiecznie przez młodość (oddziaływanie mechanizmów wszechświata) 87 .CHOROBA JEST ZEMSTĄ NATURY ZA ODDALENIE SIĘ CZŁOWIEKA Seria „O medycynie inaczej" podaje wskazówki.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful