Krystyna Alagor

Medycyna zapomniana

O medycynie inaczej

1

Copyright by Krystyna Krawczyk

Grafika: Marek Maj

Wydawnictwo: W.A. Alagor ul. Sportowa 1/4 tel./fax: (048) 360-65-07

ISBN 83-90542l-7-X Druk i oprawa: «ROMEL», Radom, ul. 25-czerwca 37. Skład komputerowy i redakcja techniczna: Rafał Celej

Wychodząc ze słusznego załoŜenia, iŜ mówienie „o chorobach nieuleczalnych" jest duŜym ryzykiem i swoistym kapitulanctwem poznawczym i terapeutycznym ludzi medycyny, uwaŜamy za poŜądany i uprawniony cel własne leczenie chorób rzekomo nieuleczalnych. (prof. Julian Aleksandrowicz)

2

WSTĘP
W drugiej połowie XX wieku, nastąpił szczególnie szybki rozwój medycyny akademickiej i farmakologii. Dawne metody leczenia, nazywane niekiedy medycyną ludową lub naturalną, zagubiono. Powoli odchodzili od Ŝywych znawcy zabierając doświadczenie i mądrości, których nikt od nich przejąć nie chciał. Zamilkła wiedza i umiejętności dotychczas przekazywane w formie ustnej między pokoleniami. Proste sposoby leczenia coraz bardziej komplikowano, przekształcając naturę w sztuczność. Człowiek podąŜał za nowym kierunkiem i wygodnie przerzucał odpowiedzialność za własne zdrowie na lekarzy, uznając ich za wyrocznie. Zwolnieni od odpowiedzialności staliśmy się bierni, ufni — oczekując i wymagając od nauk medycznych pełnego dla nas zdrowia. Czy medycyna dysponująca „inteligentną" aparaturą, szpitalami, lekami syntetycznymi moŜe udźwignąć tę odpowiedzialność i spełnić nasze oczekiwania? Czy powinniśmy najcenniejszą rzecz, jaką jest nasze zdrowie i Ŝycie, oddać w cudze ręce? Czy syntetyczne leki mogą skutecznie działać, gdy człowiek w swej istocie jest cząstką Wielkiej Natury? Hipokrates, którego wiedza medyczna zadziwia świat od staroŜytności do dziś, rozwaŜał: „JeŜeli w przyrodzie jest choroba, to znaczy, Ŝe przyroda ma na nią lekarstwo". Jesteśmy cząstką natury, jeśli my chorujemy, to choruje jakaś część przyrody — przyroda na pewno ma dla nas wybawienie. Spróbujmy zatem w naturze szukać ratunku — leku na ból, gojenie ran, przywrócenie zdrowia i sił, które od nas odeszły, wówczas gdy my odeszliśmy od natury. Zabiegani, przekonani często o wyŜszości człowieka nad resztą świata, nie zauwaŜamy potęgi przyrody, która z kaŜdą chwilą zamiera i rodzi się od nowa, a wszystko co istnieje ma dwubiegunową naturę, jak plus i minus, dobro i zło, ciepło i zimno, zdrowie i choroba. Istnieje grzyb borowik, co leczy, i grzyb muchomor, co truje. Wszystko w naturze znajduje się w równowadze, dlatego obok borowika (+) rośnie muchomor (-). JeŜeli zniszczymy muchomory, znikną samoistnie prawdziwki — natura sama pilnuje równowagi. W przyrodzie istnieje to, co daje Ŝycie i to, co Ŝycie zabiera. Wieki ustaliły co dobre, a co złe. Nie zatracajmy tej wiedzy. Przywróćmy, co pomocne. Czy słusznym jest powiedzenie, Ŝe leniwi idą do lekarza? Czynni leczą się sami. KaŜde schorzenie, nim przeistoczy się w zagroŜenie Ŝycia, przez wiele lat ostrzega złym samopoczuciem, zmiennością nastrojów, manifestuje na zewnątrz wysypką, swędzeniem, plamami, bólem czy obrzękami — dopraszając się korekty w naszym postępowaniu. Choroba jest skutkiem, czyli wynikiem wcześniej zaistniałej przyczyny. Uleczyć, to znaczy usunąć przyczynę, gdy tymczasem zachodnia filozofia leczenia ogranicza się do zwalczania skutków i objawów, a przyczyna pozostaje bezpieczna i wciąŜ rodzi skutki. Nauka wkroczyła w kaŜdą dziedzinę Ŝycia, wprowadzając często wynaturzenia. Stajemy się coraz bardziej od przyrody oddaleni, syntetyczni, chorzy. Wróćmy do natury. Stare, a nawet staroŜytne metody mają w sobie wiele nieprzemijających racji. Odszukane od nowa będą słuŜyć człowiekowi. Spróbujmy pomóc sobie — sami!

3

ZAPOMNIANE METODY

4

JeŜeli bańkami obstawiliśmy jedną stronę pleców.BAŃKI LECZNICZE W medycynie ludowej poprzednich wieków. wykonujemy okrąŜenie płomieniem wokół wewnętrznych ścianek i szybkim ruchem płonący wacik wyjmujemy. stawianie baniek było popularnym sposobem przywracania zdrowia. Im większe było zaziębienie. Dozwolonym miejscem do stawiania baniek są: plecy. pamiętać naleŜy. i odsączamy je na ręczniku ułoŜonym na tacy. Bańkę trzymamy w jednej ręce a płonący wacik w ręce drugiej — tuŜ nad powierzchnią skóry. PRZYGOTOWANIE I TECHNIKA STAWIANIA BANIEK Bańki lekarskie są szklane o pękatym kształcie i naleŜy je mieć w wystarczającej ilości. Bańki utrzymujemy około 20 minut. Nie wymaga się przygotowania powierzchni skóry przed postawieniem baniek. JeŜeli kokon byłby nadmiernie nasączony. W pierwszym ze sposobów. stawiamy równieŜ w górnej części pleców. Lekarskie bańki pomagają równieŜ w schorzeniach dróg oddechowych przy zaflegmieniu. Przy zapaleniu oskrzeli właściwym miejscem umieszczania baniek są boki. Kokon musi być osadzony trwale. Patyk z wacikiem zanurzamy w denaturacie. Nim przeziębienie zaowocuje zapaleniem płuc. biodra czyli powierzchnie ponad konstrukcją kostną. płonąca kropla mogłaby spaść na plecy. ale bańka do skóry nie dotyka. nie poruszając się. zapaleniu oskrzeli czy zapaleniu opłucnej i kaŜdym przeziębieniu. Potrzebny jest patyk lub metalowa rączka. Stosowane są niekiedy jako środek przeciwbólowy w bólach mięśni czy kolce nerkowej. Prawidłowo postawiona bańka wciąga w siebie skórę. by starczyło na pokrycie przynajmniej jednej połowy pleców — minimum 25 sztuk. Maczamy w nim kokon z waty. małym dzieciom 5 minut. barki. Istnieją dwa sposoby stawiania baniek: na mokro i na sucho. Przywróćmy zatem stare skuteczne sposoby leczenia i zgodnie z zapotrzebowaniem uczyńmy je popularnymi. zanurzamy bańki w ciepłej wodzie. Absolutnie nie wolno umieszczać baniek wzdłuŜ stosu pacierzowego kręgosłupa. zalecają je lekarze. NaleŜy koniecznie nadmiar denaturatu odcisnąć o brzegi bańki. by za kaŜdym razem przed jego zanurzaniem zgasić płomień. Nadal wiele osób przekonanych jest o skuteczności bezinwazyjnego leczenia bańkami i coraz częściej. odsączamy nadmiar i zapalamy. a bańkę lekko dociskając umieszczamy na plecach. ale umiejętność ich stawiania znana jest obecnie nielicznym. Najbardziej zalecanym paliwem jest denaturat. Wlewamy niewielką ilość do 1 z baniek i ustawiamy w bezpiecznym miejscu. Istnieje konieczność kilkurazowego ponownego maczania wacika w denaturacie. to po ich zdjęciu obstawiamy stronę drugą. Na jego końcu uwijamy kokon z waty higienicznej. choć nieśmiało. Płonący wacik wsuwamy do środka bańki. gdy choroba ostro zaatakuje. Technika stawiania ich popadła w zapomnienie. wazeliną lub spirytusem etylowym (nie denaturatem). boki. gdzie chory odczuwa większy ból. Bańki stawiamy najczęściej wtedy. na szczytach. Ilość baniek stawianych dzieciom jest równieŜ odpowiednio mniejsza. u dzieci 10 minut. gdy z powodu zaziębienia nastąpi brak miesiączki. postawmy bańki. w pewnych od siebie odstępach. które przeistoczyć się moŜe w choroby chroniczne. która sprawia wraŜenie Ŝe puchnie — zmienia przy tym barwę. grypie. Po umieszczeniu wszystkich baniek okrywamy plecy kołdrą. stało się wstydliwym sposobem w walce z chorobą— zastąpiły je antybiotyki. by podczas stawiania baniek nie spadł płonący na plecy chorego. aby zostały ogrzane. tym ciemniejsze są miejsca. Natomiast po ich usunięciu smarujemy skórę oliwą. Przy braku miesiączki odpowiednim miejscem dla baniek będą dolna część pleców i górna część bioder. jak bronchit. czy astmę. Wraz z przejęciem przewodnictwa w leczeniu przez medycynę naukową i leki z masowej produkcji. 5 . Tam stawiamy bańki. drut. Skutecznie działają równieŜ. a chory musi leŜeć w cieple. Po zamaczaniu i odsączeniu ponownie wacik zapalamy.

odbytu. astmą albo bronchitem. stopach. by otworem gębowym ukierunkowana była do skóry. złowione na 3 dni przed zabiegiem. Rana przestaje szybko krwawić. Pijawka dość szybko wsysa się w chore miejsce. W cięŜszych i przewlekłych schorzeniach więcej. Zasłynęli wówczas hodowcy ze Szwecji. wówczas zamanifestuje powrotami choroby. Do kaŜdej z nich wkładamy po maleńkim „kłaczku" waty. Tego sposobu leczenia nie zaleca się jednak. by ukazała się kropla krwi. Ŝe pijawka sama nie odpada. Posypanie rany popiołem ze spalonej waty przyśpieszy zakrzepnięcie. Najbardziej przydatne do leczenia są pijawki o długości około 6 centymetrów. praktykowana w przypadkach zakrzepowego zapalenia Ŝył. W XIX wieku leczenie było tak powszechne. Pijawek nie wolno przystawiać. Pozostałe zalecenia są takie same jak przy stawianiu sposobem pierwszym.Bańki stawiać moŜna takŜe drugim sposobem. KaŜdą pijawkę wkładamy do małego kieliszka. JeŜeli są trudności z przyssaniem. do której wrzucamy kostkę cukru. Występuje wówczas wzmoŜone pocenie się i zwiększona ciepłota ciała. przez co dostaje się nieco powietrza. wcześniej zamaczanym w denaturacie lub maleńkim papierku. Przy zdejmowaniu jedną ręką lekko uciskamy skórę w pobliŜu bańki. Uruchamia mechanizmy samoleczenia tkwiące w człowieku. oczu. W dawnym leczeniu stosowano niekiedy bańki „cięte". sami zdecydujmy który zastosujemy gdy zaziębienie lub zapalenie pojawi się. ucha. W tym przypadku nie moczymy ich w wodzie. Technika stawiania pijawek polega na tak zwanym odciąganiu krwi. które znajdują się ponad konstrukcją kostną. Znawcy w tym zakresie ustawiali najczęściej na rękach. Stłumiona przyczai się a gdy organizm z jakichś przyczyn osłabnie. choć hodowla nie była łatwa. a ich stawianie utoŜsamiano ze sztuką. Na miejsce ukąszenia nakładamy gazik sterylny i owijamy bandaŜem. greckie. Miejsce upatrzone do postawienia pijawek myjemy mydłem i opłukujemy pod bieŜącą wodą. Nie stawia się na twarzy i szyi. wówczas zalecane jest posypanie jej solą lub dotknięcie patyczkiem umoczonym w occie. skórę ciała naleŜy lekko zadrapać. lecz ją przerywa. Ta technika leczenia znana była równieŜ w staroŜytnym Egipcie. W V wieku naszej ery w Europie i Azji stanowiła uniwersalne lekarstwo na wszelkie dolegliwości. Wymogło to rozwój hodowli. skutecznym i bezpiecznym zabiegiem leczniczym. Przetrzymujemy je w słoju wypełnionym wodą. Ŝe pijawki były w swym naturalnym środowisku zagroŜone wyginięciem. kobiecych narządów płciowych. Mamy dwa sposoby leczenia. W lŜejszych przypadkach chorobowych przystawia się od 3 do 8 pijawek. wstanie z łóŜka i wyjdzie na powietrze (nawet jeśli jest ciepło ubrany). Bańka wysysała zaziębioną krew. Był to bardzo intratny eksport. poniewaŜ pijawka uzyskuje zdolność do rozmnaŜania się dopiero w wieku 7 lub 8 lat. Zapalamy kolejno. w taki sposób. Zlikwiduje zaziębienie. Pocąc się „choroba wychodzi na zewnątrz" — jest to leczenie zgodne z naturą. Jeśli jest to miejsce owłosione naleŜy włosy zgolić. Bańki są naturalnym. nadciśnieniu tętniczym i po wylewie krwi do mózgu. a ręką drugą delikatnie odrywamy. Chorzy którzy wiedzą. Wywołuje zatem bardzo skuteczne działanie. Nacinano na plecach chorego miejsca i nad nimi stawiano bańki w sposób tradycyjny. Kultura Zachodu przyjęła tradycje stawiania pijawek prawdopodobnie z Egiptu lub Indii. udach. JeŜeli w okresie wzmoŜonego pocenia się i rozgrzania chory nie zachowa ostroŜności. Na ogół odpadają same. Zaleca się wybierać takie miejsca. arabskie. Leczenie antybiotykami „nie wyrzuca choroby na zewnątrz". Stawianie baniek daje pozytywne efekty. ale po ich postawieniu chory musi bezwzględnie pozostać w łóŜku przez dwa dni. PIJAWKA LEKARSKA O metodzie leczenia pijawkami wspominają juŜ staroŜytne księgi medyczne: rzymskie. równieŜ denaturatem nawilŜonym. ponowne zaziębienie moŜe stanowić zagroŜenie dla jego Ŝycia. a gdy płomień zgaśnie natychmiast ustawiamy na plecach — przysysają się same. Ŝe mają 6 . a nawet na dłoniach. Zdarza się niekiedy. gdy skóra jest w stanie zapalnym i w pobliŜu naturalnych otworów ciała: nosa. Bezwzględnie nie wolno stawiać pijawek w pobliŜu Ŝył i aorty. zapalenie oskrzeli czy zapalenie płuc. Czas pracy pijawki trwa od 1 do 3 godzin.

Zdrowie — to naturalny stan człowieka. Im dłuŜej płyn utrzymamy. Jako płyn przepłukujący jelita stosujemy ciepłą przegotowaną wodę (około 38°C) wodę z mydłem. cofnijmy nieco końcówkę. którym uruchamiamy lub hamujemy przepływ płynu. zobaczycie na własne oczy. zakończonego plastykową końcówką z kilkoma otworami u nasady lub jednym otworem. Ze względów higienicznych pijawka uŜywana jest tylko jeden raz. usunie toksyny. ale wtłacza do organizmu chorego naturalny lek o silnym działaniu korzystnym dla zdrowia chorego. Znajdźcie duŜą dynię z wydrąŜoną łodygą o wzroście człowieka. Istnieją równieŜ inne szkoły. którzy Ŝyją na ziemi. LEWATYWA Znana i stosowana w staroŜytności i wiekach późniejszych.5 metra nad posadzką. czyimi jesteście dziećmi.kłopoty z krzepliwością krwi. opierając się o posadzkę łokciami i kolanami. MoŜemy zastosować zaciskacz. śeby stanąć na drodze zdrowia. Jako pierwszy przyjdzie z pomocą Anioł— WODA. Końcówka wyposaŜona jest w kranik. Ŝe woda wpłynie głębiej do jelit. Zbiornik z płynem zawieszamy na wysokości około 1. jakie ohydne kamienie nosiliście w sobie. W leczeniu chorych stała się zabiegiem krępującym. Powieście dynię na drzewie. My sami wybierzmy właściwą dla siebie pozycję. zalecające ułoŜenie się na prawym boku. W odnalezionym manuskrypcie pochodzącym z okresu Ŝycia na ziemi Chrystusa. Jak moŜe być wasze ciało zdrowym. uzdrawiacz polecał chorym: „Synowie człowieczy. Kiedy woda opłukawszy jelita z was wyjdzie. jakie to jest szczęście Ŝyć w czystym ciele. Przywracała zdrowie i radość. Dopiero wtedy poznacie. Anioła — POWIETRZE. napełnijcie wodą z rzeki ogrzanej SŁOŃCEM. na odległość 8 do 10 cm. trzech sprzymierzeńców: Anioła — WODĘ. a przy tym pomoŜemy przez 7 . a chylcie głowę nisko do ziemi. będziecie mogli spróbować własnymi palcami. zabije pleśń. I wyciągnijcie jedynie moŜliwy dla człowieka rozumny wniosek: człowiek omywający siebie tylko z zewnątrz jest podobny do grobowca wypełnionego cuchnącymi kamieniami i przyozdobionego drogimi szatami". muszą Ŝyć według praw Natury. wodę z sokiem z cytryny lub z domieszką innych soków. W ostatnich dziesięcioleciach częściej stosowana jest w szpitalach. JeŜeli po otwarciu kurka płyn nie popłynie. SPOSÓB WYKONANIA LEWATYWY Urządzenie do lewatywy składa się z gumowego pojemnika i gumowego węŜa. I wszyscy. Podczas zabiegu pijawka nie tylko wysysa chorą krew. rozstawiając nieco nogi. wyprzedzając operacje chirurgiczne. Procesy wzmoŜonej fermentacji i gnicia zachodzą w środowisku zasadowym. słuŜyła do utrzymania wewnętrznej higieny ciała. Po opróŜnieniu zbiornika połóŜmy się na 3 do 5 minut na prawym boku. Oddychajmy przy tym głęboko przez szeroko otwarte usta. przywróci naturalną dla grubego jelita mikroflorę. a wraz z ekspansją farmakologii zastąpiono ją środkami przeczyszczającymi. wy zapomnieliście. Lekkie zakwaszenie wody spowoduje hamowanie procesów gnilnych. nie powinni sami pijawek przystawiać. wcześniej nasmarowaną oliwą. które popełniliście z obŜarstwa. poczujecie własnym nosem. Ŝeby wybawiła was od grzechów. Choroba — to odpowiedź Natury na nierozumne zachowanie człowieka. W ślinie pijawek zawarta jest naturalna hirudyna — silny środek przeciwdziałający nadmiernej krzepliwości krwi. dlatego uzasadnionym jest dodawanie do przegotowanej i przestudzonej wody 2 łyŜek soku z cytryny. Módlcie się do Matki — ZIEMI. Spowodujemy. Do wykonania zabiegu przyjmujemy pozycję „tygrysa". poproście Matkę — ZIEMIĘ. Anioła — ŚWIATŁO. wprowadzamy do odbytnicy (przy zamkniętym kurku). oczyśćcie ją wewnątrz. powstrzymując się przed sytym jadłem. Waszą matką jest ZIEMIA. a rozum nieotumanionym? I tak postępujcie cały tydzień. Końcówkę. usunie bakterie chorobotwórcze. które mają szczególnie leczniczy wpływ. Postarajmy się utrzymać płyn najdłuŜej.

Grube jelito jest miejscem szczególnym dla rozmnaŜania bakterii chorobotwórczych i gromadzenia się toksyn. W tym czasie powinniśmy ograniczyć spoŜycie pokarmów. Nasz organizm zatruwany codziennie przez dziesiątki lat zaowocował róŜnymi chorobami. stopniowo zmniejszając ich ilość. Stosujemy wówczas gruszkę gumową. osłabienie. która będzie ustrój odŜywiała — poprzednio zatruwała. 8 . WaŜnym zabiegiem jest oczyszczenie organizmu przy zastosowaniu lewatywy. Ustaną bóle głowy i złe samopoczucie — znikają wszelkie choroby. poznawanie i potwierdzenie skuteczności leczenia — obejrzyjmy zatem co tkwiło w nas przez wiele lat. W medycynie niekonwencjonalnej. część z nich przedostanie się do krwioobiegu i nim zostanie z ustroju wydalona (z moczem. kałem. co umoŜliwi rozcieńczenie toksyn. Nie naleŜy odstępować od dalszego oczyszczania. wszędzie nam towarzysząc. Uwolniony z toksyn organizm otrzyma czystą krew. Odczuwać moŜemy ból głowy. jęczmienna. zalecane jest regularne oczyszczanie jelita. Oczyszczenie dziecinnych organizmów wykonujemy w podobny sposób.5 litra ciepłej przegotowanej wody z 2 lub 3 łyŜkami soku z cytryny. Pić powinniśmy przegotowaną ciepłą wodę. nudności. Niemowlętom nie zaleca się wykonywania lewatyw. Leki przeczyszczające odwadniają organizm. gdy w wyniku naszego postępowania z własnym organizmem zburzyliśmy jego harmonię z otaczającą przyrodą (wszechświatem). Na początku moŜemy wykonywać 2 lub więcej zabiegów dziennie. ale płynem wypłukującym toksyny powinna pozostać mieszanina ciepłej przegotowanej wody i soku z cytryny. Spróbujmy. waŜne jest obserwowanie pracy własnego organizmu. Podczas oczyszczania i po jego zakończeniu zalecane jest spoŜywanie kasz gotowanych w wodzie (bez mleka). oczyścimy jelita bardziej skutecznie. Bardzo często ustrój dzieci zatruty jest lekami. w tym medycynie ludowej. KURACJA OCZYSZCZENIA ORGANIZMU Schorzenia pojawiają się wówczas. Dokrwiony i pozbawiony trucizn mózg przywróci ład. nim zdecydujemy się na inne kuracje. Sami sprowadziliśmy na siebie chorobę i sami siebie potrafimy uleczyć. kukurydziana. uczucie chłodu — podobnie jak przy zatruciu pokarmowym. Najlepiej wykonywać proces oczyszczania w okresie od pełni księŜyca do nowiu. Jest to prawidłowe dla tej formy leczenia i oczyszczanie stosować nadal. Płynem do przepłukiwania jelit moŜe być mieszanina 1. wcześniej przemieszczone dysfunkcją ustroju. Niewskazana jest kasza manna. Ciśnienie tętnicze ustali się w normie. uboŜeje wówczas naturalna wilgoć. pozostawiając nadal kałowe kamienie. W trakcie wypłukiwania toksyn z jelita. cierpimy przy tym na bolesne skurcze jelit. potem) moŜe wywoływać przykre doznania. Oczyszczanie przez zastosowanie środków przeczyszczających nie zastąpi lewatywy.masowanie brzucha. Aby nadal zachowywać wewnętrzną higienę. Powrócą na swoje miejsca organy. 1 raz w tygodniu. Najwłaściwszą jest kasza gryczana. wówczas łagodniej będziemy znosić krąŜące w organizmie trucizny. ryŜ. Przeciwwskazane jest stosowanie lewatywy: — przy stanie zapalnym wyrostka robaczkowego — zapaleniu otrzewnej — ostrym zakaŜeniu jelitowym — przy przetoce odbytu — cukrzycy — biegunce Zdeformowane wieloletnim przepełnieniem jelito grube musimy po jego oczyszczeniu przyzwyczaić do pracy w nowych warunkach.

a w innym organie schorzenia z niedokrwienia. a Ŝyły nabrzmiałe od zwiększonego transportu? JeŜeli wykonujemy intensywną pracę umysłową lub uczymy się. zanurzamy w zimnej wodzie. jeśli tylko człowiek sam zechce sobie zdrowie przywrócić. tym bardziej schorzenia narastają i zagraŜają Ŝyciu. Dopóki krąŜenie jest prawidłowe. powodując równomierne dokrwienie całego ustroju. gęstnieje i gromadzi się coraz bardziej. Odcedzamy i doprowadzamy do odpowiedniej temperatury. by krew ruszyła z miejsc zatrzymania? Jest to bardzo łatwe. jeśli jakąś część ciała. Jeśli zaprzyjaźnimy się z tym zabiegiem. Księgi Vedy sprzed 5 tysięcy lat mówiły o konieczności kilkukrotnego w ciągu dnia zanurzania się w wodzie. Schorzenia ciała fizycznego pojawiają się wówczas. mimo upływu tysięcy lat. Podobnie dzieje się. zawsze takie same. człowiek jest zdrowy i sprawny. musimy tylko zrozumieć mechanizmy władające organizmem. Ŝe w jednym miejscu krew zatrzymuje się. Na opracowanie i sprawdzenie metod leczenia poświęcił 40 lat Ŝycia — w testamencie pozostawił ludzkości swoje doświadczenie. wówczas mózg otrzymuje zwiększoną porcję krwi. W staroŜytnym Egipcie kąpiele w Nilu naleŜały do codziennego rytuału. Ŝe dzięki zimnej wodzie moŜemy uleczyć sami kaŜdą z chorób. Jeśli w jednym miejscu krwi jest zbyt duŜo. poniewaŜ mechanizm powstawania chorób jest taki sam. Zaburzenia w krąŜeniu powodują. dostępna dla kaŜdego. Wykonujemy lewatywę. Przekonuje. Wszystkim pomoŜe. Na 1 litr wrzącej wody wrzucamy 4 łyŜki kwiatu rumianku i odstawiamy na pół godziny. gdy następują zaburzenia w krąŜeniu krwi. Mechanizm leczenia polega na wymuszeniu. Napar utrzymujemy pod przykryciem. Spróbujmy zrozumieć mechanizmy leczenia. Jak zatem wymusić. Usuwanie chronicznych zaparć Przy uporczywych zaparciach wykonujemy lewatywę z roztworu: 2 litry ciepłej przegotowanej wody z dodatkiem 1 łyŜki płynnego mydła i 2 łyŜek oliwy z oliwek. od kataru po paraliŜ. by 9 . uniwersalna. Jedynym środkiem leczniczym jest zimna woda. to na pokonanie wysiłku napływa nam do rąk większa ilość krwi. łatwa do wykonania. Silny organizm przystąpi do zwalczania schorzeń LECZENIE ZIMNĄ WODĄ W staroŜytnych „Świątyniach Zdrowia" woda była cenionym środkiem leczniczym. cofał się będzie proces starzenia organizmu. Technikę leczenia wodą przypomniał współczesnym Ŝyjący w Niemczech ponad 150 lat temu ksiądz Kneipp. Usuwanie zapalnego stanu w jelicie grubym Do leczenia stanu zapalnego przygotowujemy płyn w następujący sposób: gotujemy 1 litr wody przez 10 minut z 1 łyŜką zmielonych nasion siemienia lnianego. Władcy ówczesnej Persji poprzez zarządzenia państwowe nakazywali swojemu ludowi polewanie ciała. utrudniając drogę przepływu. JeŜeli wykonujemy fizyczną pracę. Technika leczenia jest bardzo prosta. Ŝe w innym będzie jej niedobór. Na sygnał „zimno" organizm natychmiast wyśle tam krew.LECZENIE LEWATYWĄ Usuwanie skurczów w brzuchu Dla uspokojenia skurczów zaleca się do wykonania lewatywy napar z rumianku. Czy ręce nie stają się wówczas bardziej przekrwione. Powstają zatem schorzenia z nadmiaru krwi. Po zdjęciu z ognia dodajemy 2 łyŜki kwiatu rumianku i nadal trzymamy pod przykryciem. Odczuwać będziemy przypływ sił witalnych. Im dłuŜej trwa zastój. by zastała krew ruszyła z miejsc zatrzymania i została włączona do krwioobiegu. a pozostając dłuŜszy czas w bezruchu. Przestudzamy do odpowiedniej temperatury i przesączamy. Wykonujemy lewatywę. oznacza to. której dokrwienie chcemy spowodować. czerwone.

którego nie zastąpią Ŝadne leki. Dopiero później moŜemy głowę umyć. by w dalszym leczeniu zastałe w ustroju płyny obrzękowe mogły wydostać się na zewnątrz. Po potraktowaniu ciała zimną wodą odczuwamy ogromne ciepło w całym organizmie. Co kilka dni polewamy całe ciało. Zaleca się krótkotrwałe traktowanie ciała wodą zimną od 7 sekund do 3 minut dla osób. Zaczerpnie z miejsc. często boli głowa. po czym natychmiast pojawia się dokrwienie. a co kilka dni polewanie całego ciała. ale bardzo skuteczny. by został uruchomiony mechanizm przemieszczania krwi. Innym wymogiem jest. silnie nasączonej zimną wodą gąbki lub wodą zaczerpniętą w dłonie. by krew z siebie wysyłać i ponownie wessać i moŜe zaistnieć kiedyś tętniak w okolicy serca. wówczas mimo upływu lat. Ŝe muszą koniecznie ściśle przylegać do włosów i skóry głowy. Źle wykonany wiał będzie chłodem i moŜemy się zaziębić. Ruszy z okolic serca. Rozgrzanie ciała w kąpieli ciepłej lub saunie jest rozgrzaniem zewnętrznym i nie spełnia warunków leczenia. Nie wycieramy skóry ręcznikiem tylko na ciało pokryte kroplami wody zakładamy bieliznę. Polewanie ciała W ciągu kilku dni przyzwyczailiśmy juŜ organizm do wody zimnej i zburzyliśmy lęk psychiczny przed nią.miejsce to ogrzać. które wcześniej gdzieś osiadło i powoli zamierało. jedynie delikatnie dotykać. Czas utrzymywania kompresu około 4 godzin. zetknięcie ciepłego ciała z zimną wodą. Opierając się na poznanym mechanizmie. pulsujące Ŝycie. Zimna kąpiel Nalewamy do wanny zimną wodę i powoli spokojnie zanurzamy się. Polewanie głowy moŜemy wykonywać okresowo. moŜemy sami przywrócić prawidłowe krąŜenie i tym samym uwolnić ciało fizyczne od chorób. a dnia następnego jego część górną. Nie naleŜy ciała nacierać. to przez kilka sekund odczuwamy „ostre ukłucie". w których jest w nadmiarze. pamiętając. Po zabiegu moŜemy wykonywać lekkie ćwiczenia ruchowe lub połoŜyć się do łóŜka. odczuwamy nadmierną senność. Najpierw musimy organizm przyzwyczaić. pojawiają się zawroty. czujemy pulsujące w kończynach ciepło i cały układ krwionośny jest poruszony. Kończyny zanurzamy w wodzie zimnej (moŜe być dodatkowo schłodzona lodem). Ŝe kompres po zdjęciu parował będzie wilgotnym ciepłem o nieprzyjemnym zapachu. Po zabiegu owijamy głowę dwoma lub trzema suchymi ręcznikami. Wielokrotne powtarzanie zabiegu. Słabe serce nie ma siły. moŜemy postawić sobie diagnozę. wówczas polewamy ciało strumieniem. Chytry to i podstępny sposób na wymuszenie krąŜenia. Musi zaistnieć tylko sygnał termiczny. Zabieg ten wykonujemy przez delikatne muskanie. aby ciało było rozgrzane wewnętrznie. Ŝe serce mamy niewydolne i części ciała najdalej od serca oddalone są niedokrwione. Polewanie wykonujemy ruchem spiralnym w miejscu potylicy. Omywanie ciała Ma na celu przyzwyczajenie organizmu do zimnej wody oraz spowodowanie otwarcia się porów skóry. Warunkiem do udanego przywrócenia krąŜenia jest. W takim przypadku nadmiar krwi znajduje się w okolicy serca. Aby temu zapobiec musimy przywrócić regularność w krąŜeniu. uzyskamy poprzez polewanie głowy strumieniem zimnej wody. stopniowo poprawiać będzie krąŜenie. a tym samym pozbycie się bólu i zawrotów głowy. wzdłuŜ meridianów. co uzyskujemy poprzez sen lub ćwiczenia fizyczne albo fizyczną pracę. aŜ do całkowitego uregulowania. Dokrwienie mózgu. bo tam jest jej najwięcej. Dobrze wykonany zabieg sprawi. profilaktycznie. mózg będzie wolny od starczych zmian. by woda do leczenia była najbardziej zimna. MoŜemy tylko siedzieć w wodzie 10 . Najbardziej właściwe jest polewanie j jednego dnia dolną część ciała. JeŜeli zanurzymy nogi lub ręce w wodzie zimnej. które swój organizm juŜ przyzwyczaiły. nim zastosujemy rzetelne leczenie. a czas traktowania wodą był najbardziej krótki. Kiedy ręce i nogi są zawsze zimne. a niekiedy nawet chwilowa utrata przytomności. na sygnał zimno krew napłynie do rąk i nóg. aby nie powstał pęcherz powietrza między czaszką a suchym kompresem.

zainfekowanych ran. nie ma blizn i Ŝadnych śladów po oparzeniu. Obecnie coraz częściej sięgamy po tę formę leczenia. Ŝe uryna zawiera wszelkie pierwiastki z tablicy Mendelejewa. schorzenia serca. Ŝe pęcherz moczowy znajduje się w sąsiedztwie głównego zbiornika energetycznego i sił witalnych zmagazynowanych na całe Ŝycie. Leczeniu moczem poddają się: choroby nowotworowe. Chore tkanki regenerują się. nawet do kilku litrów dziennie. Filozofia leczenia wodą polega na wywołaniu termicznego sygnału dla pobudzenia krąŜenia. który mieści się między nerkami. KaŜdą następną powinniśmy nieco przedłuŜyć. w granicach rozsądku. ale nie tylko na tym polega skuteczność leczenia. Ustalono. aby podczas kuracji wstrzymać się od jedzenia. Jeśli ograniczymy tylko ilość pokarmów. znika jej charakterystyczny zapach. Uryna jest doskonała do leczenia zewnętrznego: zgorzeli suchej i zgorzeli wilgotnej kończyn. Leczenie wodą zimną daje nadzwyczajnie rezultaty. Spróbujmy. Skuteczność leczenia moczem jest zadziwiająca. najlepiej starą przechowywaną przez kilka dni w zakorkowanych butelkach. W okresie intensywnej ekspansji medycyny oficjalnej skryła się zawstydzona. kaŜdej kropli. Maksymalny czas kąpieli około 3 minut—jeŜeli zdołaliśmy organizm przyzwyczaić. Ŝe na słuszność leczenia moczem wskazują nawet biblijne teksty. Niekiedy uŜywano uryny jako środka dezynfekującego przy kastracji domowych zwierząt hodowlanych. organizm wydala jej coraz więcej. nadmierne pocenie nóg. LECZENIE MOCZEM Upatruje się niekiedy. zdrowe. odciski. Nie naleŜy nigdy smarować ani masować guzów. zdejmujemy okład urynowy i zobaczymy. powraca zdrowie. Znawcy medycyny Wschodu zbawienne leczenie uryną upatrują w tym. która w miejsce obumarłych tkanek wytwarza nowe. Wraz z podjęciem picia. Urynoterapia zasługuje. chorobowe zmiany na skórze i wiele innych dolegliwości. zachować pełny post. choć nikt nie wie dlaczego. Leczenie zewnętrznych oparzeń: na chore miejsca nakładamy kompres nasączony uryną i przez kilka dni utrzymujemy w stałym nawilŜeniu. by wydobyć ją z zapomnienia. kaŜdej jej ilości. Mocz jest mocą i cudem. 11 . często polewając kompres nową dawką. Terapia polega na piciu własnej uryny. czyraków. JuŜ po kilku dniach widoczne są zmiany. ogrzana ciałem chorego. Ŝe wciąŜ dolewana do kompresów uryna.lub zanurzamy się całkowicie. Przed smarowaniem urynę lekko podgrzać (nie moŜna dopuścić do zagotowania). wymagana jest jednak określona wiedza w tym zakresie i ścisłe przestrzeganie proponowanych zabiegów. skóra twarzy przybiera młodzieńczy wygląd. oparzeń. Równocześnie z kuracją pitną musimy całą powierzchnię ciała smarować uryną. Urynoterapia znana była w staroŜytności i stosowana w wiekach późniejszych. Jedynie cukrzyca nie poddaje się leczeniu. Cofa się proces starzenia. Guzy leczymy wyłącznie przez nakładanie kompresów nasączonych uryną. nie rozwijając opatrunku. Uryna jest doskonała na trądzik i zmarszczki. nerek. Przyjmuje barwę i smak wody deszczowej. ale w znacznie mniejszym stopniu. Zalecane jest. poddawana jest nieznanemu nauce bioprocesowi. Istnieje hipoteza. Po 5 lub 7 dniach zawsze mokrych kompresów. nieco powyŜej. Zdecydowanie odczuwamy napływ sił witalnych. na dworach i wśród prostego ludu. leczenie będzie równieŜ postępować. Ŝe w miejscu oparzenia powstał nowy naskórek. w wyniku którego wytwarza się uzdrawiająca substancja. Błędem jest wychładzanie ciała. na popękaną skórę. Znane są liczne wyleczenia choroby nowotworowej. Na początku czas kąpieli około 7 sekund. tam gdzie medycyna oficjalna była bezradna. ran wrzodziejących.

odwaŜamy od 10 do 50 gram czystego. Kit pszczeli produkowany z Ŝywic. Przenosimy do butelki i zalewamy 100 ml spirytusu etylowego. przyjmując przez pierwsze 3 dni niewielkie ilości. osteoporozę. poza ulem. Kilkakrotnie wstrząsamy i ustawiamy w ciemnym miejscu na 10 dni. przeciwgrzybicznych. wzmacniania ramek i mumifikacji myszy lub owadów. Leczeniu kitem poddają się równieŜ schorzenia płuc. Ma równieŜ właściwości regenerujące i mumifikujące. zaburzenia krąŜenia. astmę. Następnie wstawiamy do lodówki na 4 godziny. Oczyszczamy go z widocznych zanieczyszczeń i zalewamy zimną wodą. proces Ŝucia wykonujemy z przerwami. Usuwamy nieczystości z powierzchni wody. Wlewamy do czystej butelki i przechowujemy w lodówce. We współczesnej Anglii prowadzono niedawno hodowlę pszczół. Następnie wykładamy na ściereczkę do osuszenia. Poddaje się równieŜ leczeniu zapalenie opon mózgowych. grzybiczym. Dzienną dawkę do Ŝucia określa się na 1 do 2 gram. ale istnieje hipoteza. miedniczek nerkowych. odmiennych od pszczół ogrodowych. do smarowania ran i owrzodzeń oraz do leczenia organów wewnętrznych. suchego kitu. podczas której zuŜywa się do 100 gram leczniczego kitu. by zanieczyszczenia wypłynęły na wierzch. stopniowo wprowadzać leczenie i łagodnie kończyć. musimy najpierw organizm przyzwyczaić. juŜ po kilku minutach wydziela silny naturalny antybiotyk. wirusowym. twardy moŜemy Ŝuć w jamie ustnej. by sprawdzić. łuszczycę. Odsączamy. by wykorzystywać je do leczenia przez uŜądlenia. stopniowo dawkę zwiększając. Ŝe pszczołom podawano wcześniej stosowne dla schorzeń medykamenty. bronchit. antytoksycznych. uleczymy owrzodzenia i stany zapalne jamy ustnej. Leczono równieŜ pyłkiem kwiatowym i jadem pszczelim. przeciwzapalnych. egzemę. dlatego na początku kuracji naleŜy Ŝuć w niewielkich ilościach. Czysty i osuszony jest podstawą do przygotowania wielu naturalnych leków. gardła. U nielicznych pacjentów (z powodu wysokich kosztów) skutecznie uleczono: cukrzycę. Zostały one przez pszczoły uśmiercone i zmumifikowane kitem pszczelim. a nawet ślepotę i głuchotę. Kit róŜni się kolorem i zapachem. które niebacznie pojawiły się w ulu. Chroniczne lub bakteryjne zakaŜenia organów wewnętrznych wymagają dłuŜej trwającej kuracji. ucha. aŜ do całkowitego oczyszczenia. śując kit pszczeli zapobiegamy paradentozie. dróg oddechowych. czy nie powoduje u nas uczulenia. Codziennie wstrząsamy butelką. Ułatwia wówczas leczenie zapalenia nerek. Wspomaga leczenie wrzodów Ŝołądka i wrzodów jelita cienkiego. jakie stęŜenie roztworu chcemy uzyskać. Nie ujawniono szczegółów leczenie. aŜ do przerobienia na masę. Pozostały 12 . którą moŜemy połknąć. astma. dopiero później stosujemy serię leczniczych terapii. Kit pszczeli w roztworze alkoholowym W zaleŜności od tego.LECZENIE MIODEM Metody leczenia miodem i kitem pszczelim znane były juŜ w państwie Inków. w zaleŜności od pochodzenia i stopnia dojrzałości. słuŜy pszczołom do uszczelniania. UwaŜano miód za uniwersalne lekarstwo i stosowano jako środek dezynfekujący. Rozdrobniony przyjmujemy jako dodatek do posiłku. Szokowe terapie są niewłaściwe. odrobiny drewna). Jeśli wystąpi przy tym podraŜnienie błony śluzowej. Grubo ziarnisty. Łącząc się ze śliną. Kit jest silnym lekiem o właściwościach przeciwbakteryjnych. Usuwa toksyny i przyśpiesza gojenie ran. Odpowiedni do leczenia jest pozyskiwany z ramek. Nawet jeśli terapia nie wywołuje u nas alergii. zatok. Niekiedy kit daje odczyn alergiczny. W terapii naturalnej musimy organizm traktować przyjaźnie. Kilkakrotnie mieszamy. KURACJA KITEM PSZCZELIM Przygotowanie Kit zawiera wiele zanieczyszczeń (wosk. schorzenia skóry o podłoŜu bakteryjnym. dróg moczowych i pęcherza moczowego.

nie dopuszczając do wrzenia. Koc musimy zabezpieczyć by opary nie wydostawały się na zewnątrz. Kit pszczeli w mleku Gotujemy 1 litr pełno tłustego wiejskiego mleka i wsypujemy 50 gram oczyszczonego i rozdrobnionego pszczelego kitu. Stosujemy w schorzeniach skóry. Pijemy regularnie 3 razy dziennie. wprost do słoika. długotrwałych biegunkach. aŜ do wygojenia. Maść z pszczelego kitu leczy wszystkie schorzenia skóry: pryszcze. Kuracja pyłkiem kwiatowym Zalecana jest przy nadciśnieniu tętniczym. przez okres 1 do 2 miesięcy. Stosujemy kilka razy dziennie. by plaster z kitu nie przesuwał się. pryszczami. infekcjach śluzówki jamy ustnej. przy półpaśćcu. Owijamy lub mocujemy plastrem opatrunkowym. katarze. trudne do gojenia rany.po odsączeniu kit moŜemy zuŜyć do sporządzania maści propolisowej. W bólach Ŝołądkowych przyjmujemy propolis wymieszany z nalewką piołunową stosując 3 razy dziennie. Kit pszczeli do inhalacji Do półlitrowego emaliowanego naczynia wkładamy 60 gram oczyszczonego pszczelego kitu i 40 gram wosku. Zalecana jest równieŜ w stanach zapalnych uszu. Lek stanowi emulsja pyłkowo-miodowa: 1 czubatą łyŜeczkę pyłku kwiatowego ucieramy z 1 łyŜeczką miodu. Przechowujemy w lodówce. gdy wrastają paznokcie. Pochylając się nad garnkiem wdychamy opary. anemii. przeziębieniach — po 1 łyŜce. Mieszamy i wkładamy do innego większego garnka z wrzącą wodą. Kit pszczeli w emulsji 1 łyŜeczkę 10 % roztworu alkoholowego mieszamy z 10 łyŜeczkami przegotowanej wody. nie dopuszczając do wrzenia. Tak przygotowaną emulsją nasączamy wyjałowioną gazę i nakładamy na ropiejące miejsca. zaburzeniu pracy jelit. ropiejące rany. Głowę nakrywamy kocem lub grubym szerokim ręcznikiem. odcisk jest łatwy do usunięcia. Przegotowaną przestudzoną wodą i uzupełniamy szklankę do pełna. przy zmianach grzybiczych. Skuteczna na okłady. Ogrzewamy ciągle mieszając przez 10 minut. mieszamy 100 gram świeŜego. astmie. Garnek wkładamy do innego większego z wrzącą wodą. niskim poziomie hemoglobiny we krwi. Gdy jest miękki i plastyczny. czyraki. Odsączamy. 2 razy dziennie. aŜ do zupełnego wyleczenia. Lek na odciski Niewielką ilość oczyszczonego kitu pszczelego rozgrzewamy w palcach. 13 . wrzody. Opatrunek zmieniamy 2 razy dziennie. zapaleniu oskrzeli. Przez 10 minut utrzymujemy na małym ogniu. Skutecznie leczymy chroniczny nieŜyt nosa i gardła. Wychodzi razem z korzeniem. Po kilku dniach utrzymywania tego samego plastra. pęknięciami oraz po uŜądleniach przez owady. Przechowujemy w lodówce. Uzyskaną masę wyciskamy przez gęstą gazę. wiejskiego masła (przemysłowe masło zawiera sól i nie nadaje się do leczenia) i 10 gram oczyszczonego kitu. Przyjmujemy w chorobie wrzodowej Ŝołądka i dwunastnicy. Czas inhalacji 10 minut. owrzodzenia. Roztwór alkoholowy stosujemy przy paradentozie smarując dziąsła wacikiem nasączonym propolisem. przylepiamy na odcisk. Wykonujemy rano i wieczorem. po 10 kropli na kostkę cukru lub mieszając z mlekiem. pęknięcia skóry. Kit pszczeli w maści W małym emaliowanym garnku. egzemie i innych objawiających się swędzeniem. przy schorzeniach gruczołu krokowego.

Otrzymaną miazgę wyciskamy przez lnianą lub bawełnianą tkaninę. przygotowujemy miksturę z soku wyciśniętego z jednej cytryny i 2 łyŜeczek spoŜywczej gliceryny (lub oliwy z oliwek). Przyjmujemy 2 lub 3 razy dziennie. leczy gruźlicę. Na szklankę miodu weźmiemy tyle startego chrzanu ile uchwycimy 5 palcami. regularnie. Liście opłukujemy. Cedzimy i dodajemy 1 łyŜeczkę miodu na kaŜdą szklankę. obserwując własny organizm. Dodajemy 1 łyŜkę miodu na kaŜdą szklankę. nie dopuszczając do wrzenia. osuszamy na ściereczce i przekręcamy przez maszynkę do mięsa. MoŜna uzyskać sok w sokowirówce. Miód z chrzanem Czysty korzeń chrzanu ścieramy razem ze skórą. Skutecznie usuwa uporczywy kaszel. Uzupełniamy miodem do pełnej szklanki. W uporczywych przypadkach łączymy leczenie z wykonaniem nasiadówek sporządzonych z odwaru skrzypu. stosując na 1 część soku 4 części miodu. Przyjmuje się go równieŜ profilaktycznie. Dobieramy ilość miodu w zaleŜności od zaawansowania choroby. Tak przygotowany miód pokrzywowy zachowuje właściwości lecznicze przez wiele lat. Pod wpływem kuracji ustają bóle. Leczenie nerek Zestaw I: (przygotowujemy porcję na cały dzień) zalewamy 3 łyŜki owoców z dzikiej róŜy. Podgrzewamy na małym ogniu. Leczenie gardła Jedną łyŜkę miodu rozpuszczamy w szklance ciepłej wody. Ŝe wrzody poddają się leczeniu. Pijemy ciepły 2 lub 3 razy dziennie. Mieszamy i odstawiamy na kilka dni. rano i wieczorem. Sok pokrzywowy mieszamy z miodem. 14 .MIODY ZIOŁOWE Miód pokrzywowy (przeciwrakowy) Liście pokrzywy wraz z łodygami zbieramy przed jej kwitnieniem. Po starannym jego zmieszaniu przechowujemy w słoikach. Leczenie wątroby Przy stanie zapalnym wątroby pijemy codziennie. 3 szklankami wody i ustawiamy na pół godziny. Płuczemy gardło kilka razy dziennie przy stanie zapalnym migdałów lub strun głosowych. Jest to skuteczna kuracja w dolegliwościach nerek objawiających się zmniejszonym oddawaniem moczu. Pijemy na 2 godziny przed posiłkiem lub 3 godziny po posiłku. filiŜankę ciepłej słabej herbaty z 1 łyŜeczką miodu i sokiem z połówki cytryny. na małym ogniu. Pijemy przez cały dzień po łyŜeczce. PRZYKŁADY LECZENIA MIODEM Leczenie wrzodów Ŝołądka i dwunastnicy Rozpuszczamy 1 łyŜeczkę miodu w szklance ciepłej przegotowanej wody. Kiedy męczy kaszel. Zestaw II: (przygotowujemy porcję na cały dzień) zalewamy dwoma szklankami wrzącej wody 1 łyŜkę ziela biedrzeńca i 1 łyŜkę owoców dzikiej róŜy. Pijemy 3 razy dziennie po szklance napoju. Istnieją potwierdzone przypadki powstrzymania rozwoju gruczolaka prostaty i raka piersi. co oznacza. znikają nudności i zgaga. na prawym boku. najlepiej w okresie od 20 kwietnia do 20 maja. Leczenie będzie bardziej skuteczne gdy po wypiciu herbaty ułoŜymy się na kilka minut. nie dopuszczając do wrzenia. przez 30 minut. Odcedzamy.

związki antybakteryjne. Odcedzamy.Leczenie oczu W szklance ciepłej przegotowanej wody rozpuszczamy 1 łyŜeczkę miodu. WINA Hipokrates traktował wino jako jeden z naturalnych leków. Gotujemy przez 3 minuty na małym ogniu. Jałowiec (około 60 gram) czyścimy. Pijemy po jedzeniu. Mieszamy z 1 butelką białego wytrawnego wina. poprawia zdolność wchłaniania tlenu. Przekładamy do słoika. poprawia trawienie. Wlewamy do butelek. Przemywamy oczy lub nasączamy kompres. oczyszcza i wzmacnia. Nakrywamy słoik i pozostawiamy w ciepłym miejscu na 1 dobę. sole mineralne. Kompres z miodu leczy zapalenie stawów i usuwa artretyczne guzki. Odsączamy. płuczemy. Wino koprowe Działanie: poprawia trawienie. Zalewamy sokiem z 4 cytryn. Czerwone wino gronowe korzystnie wpływa na tworzenie się czerwonych ciałek krwi. Przykrywamy i odstawiamy na 3 dni. przeciwdziała zapaleniu jelita grubego i innym dolegliwościom gastrycznym. Wlewamy do słoja 1 butelkę białego wytrawnego wina i 3 czubate łyŜki zmielonych nasion kminku. Zlewamy do butelek. często wstrząsając. Leczenie stawów Smarujemy miodem kawałek naturalnej tkaniny. jako lek pobudzający apetyt — 1 kieliszek na pół godziny przed jedzeniem. Wino jałowcowe Działanie: moczopędne. Wino gronowe zawiera cukier gronowy. Dodajemy 1 litr przegotowanej ciepłej wody. Dopiero w latach późniejszych stawały się bardziej trunkiem. Mały kieliszek wina pijemy rano i wieczorem. Wino czosnkowe Działanie: przeciwmiaŜdŜycowe. Pijemy 1 kieliszek po nadmiernym jedzeniu i przy niedyspozycjach Ŝołądkowych. jeŜeli traktujemy je jako lekarstwo. Równocześnie z okładami przyjmujemy mód wewnętrznie. W lecznictwie naturalnym znanych jest wiele uzdrawiających win. Uzasadnia się. Odstawiamy na kilka dni. który nakładamy przy ropnym zapaleniu spojówek. Ból ustępuje szybko. Wina były produkowane niegdyś dla potrzeb lecznictwa i szpitali. Średniej wielkości 20 główek czosnku oczyszczamy i miaŜdŜymy w prasce. Jako środek moczopędny przyjmujemy codziennie na czczo 1 kieliszek. 15 . Ŝe szampan wpływa na uelastycznienie mięśni. Pozostawiamy na 14 dni. Wino kminkowe Działanie: usuwa wzdęcia. mniej lekarstwem. większy niŜ chore miejsce. Dwie łyŜki zmielonych nasion kopru wrzucamy do garnka. W medycynie naturalnej zaleca się wiele mikstur sporządzonych na bazie wina gronowego (koniecznie gronowe) czerwonego lub białego. na pół szklanki wrzącej wody.. Zalewamy 1 litrem wytrawnego wina. Podgrzewamy do wrzenia na małym ogniu. a następnie kawałkiem suchej flaneli. odsączamy i rozdrabniamy. a nie uŜywkę. Najlepszym jest miód gryczany. pobudza apetyt. uodparnia organizm. Przecedzamy. Wino wzmacnia organizm. Owijamy kompresem miodowym chory staw.

BACZNIE OBSERWUJEMY REAKCJE NASZEGO ORGANIZMU. Drewnianym tłuczkiem miaŜdŜymy 10 zielonych łodyg naci pietruszki. Gotujemy na małym ogniu przez 10 minut. Wino ma przyjemny smak ananasowy. Przyjmujemy po 1 kieliszku przed jedzeniem. Wino z jaskółczego ziela Działanie: leczy schorzenia dróg Ŝółciowych. Pijemy po pół szklanki przed jedzeniem. Przelewamy do butelek. Wino z jemioły Działanie: nadciśnienie tętnicze. Przyjmujemy przed posiłkiem po 1 łyŜce. na pół godziny przed i po jedzeniu.Wino orzechowe Działanie: leczy przewlekły nieŜyt Ŝołądka i jelit. Zamykamy i odstawiamy na 2 doby do ciemnego miejsca. Wino pietruszkowe Działanie: wzmacnia serce. Wino selerowe Działanie: wzmacnia i oczyszcza organizm Przygotowujemy 20 dkg startego korzenia selera i 1 litr białego gronowego wina. Składniki mieszamy w słoiku. Garść świeŜo startego chrzanu przekładamy do słoja i zalewamy pół litrem białego gronowego wina. Odstawiamy na kilka dni. Odstawiamy na 10 dni. Pijemy 6 razy dziennie po pół kieliszka. nerwicy Ŝołądka. Odsączamy. Zalewamy butelką wytrawnego czerwonego wina gronowego. Oczyszczone. Dodajemy 30 dkg miodu i nadal gotujemy przez 4 minuty. 16 . Odsączmy. likwiduje niestrawność. Wsypujemy 10 dkg cukru i odstawiamy na dalsze 5 dni. umyte. jak i przy przyjmowaniu! Wino tatarakowe Działanie: wzmacnia system trawienny i układ nerwowy. Odcedzamy. Przenosimy do garnka i zalewamy 1 litrem gronowego wina. odsączone liście z jemioły (około 0. Odsączamy. ŚwieŜe liście orzecha włoskiego (około 50 gram) rozgniatamy i przekładamy do słoika. Wino szpinakowe Działanie: wzmacnia organizm po przebytej chorobie. Pijemy po małym kieliszku. schorzeniach wątroby. Odstawiamy na 10 dni. Dodajemy 1 lub 2 łyŜki octu winnego. Odcedzamy. Pijemy 3 razy dziennie. Zalewamy 1 litrem białego słodkiego wina. Suche. pomocne przy nieŜytach przewodu pokarmowego. Zlewamy do butelek. Ziele jaskółcze działa intensywnie i naleŜy zachować wielką ostroŜność. zarówno przy sporządzaniu leku. Odsączamy. Pozostawiamy na 10 dni. zbyt obfite miesiączki. Przecedzamy. Wino chrzanowe Działanie: likwiduje niestrawność. czyste korzenie i część naziemną jaskółczego ziela (około 30 gram) drobno kroimy i zalewamy pół litrem białego gronowego wina. Pozostawiamy na 2 godziny. najlepiej do lodówki.4 kg) rozdrabniamy i wkładamy do słoja. Kontrolować ciśnienie tętnicze krwi. miaŜdŜyca. Suszone kłącze tataraku zalewamy 1 litrem wina gronowego. Pijemy w bardzo niewielkich ilościach i maleńkimi łyczkami.

PrzełoŜyć do słoja. Nalewka z aloesu Działanie: ułatwia trawienie. Przecedzamy. wyŜsza koncentracja leczniczych wyciągów i większa wygoda w uŜyciu. Aloes (co najmniej trzyletni) przed ścięciem nie podlewamy przez 10 dni.Przygotowujemy 1 szklankę czerwonego wina gronowego i 1/2 szklanki świeŜego soku ze szpinaku. Przepuszczamy przez maszynkę do mięsa. Dodać 0. Na kaŜde pół kilograma masy aloesu dodajemy pół litra wina gronowego. Ich zaletą jest dłuŜsza trwałość. III. Bardzo młode pędy sosnowe (około 10 dkg) kroimy na małe cząstki i wkładamy do słoja. Pijemy od 1 do 3 kieliszków dziennie.1 kg miodu i 0. Zalecana kuracja: I tydzień — 3 razy dziennie po 1 łyŜeczce II. Odsączamy. Mieszamy składniki. Na 10 dkg świeŜych czereśni potrzebujemy 750 gram czerwonego gronowego wina. Wymieszać i pozostawić na 5 dni. Przecedzamy. leczy i regeneruje pęknięcia skóry. owijamy w papier i przechowujemy przez 5 dni w lodówce lub szafce bez światła. podraŜnienia i skaleczenia. przechowywać przez dalsze 5 dni w ciemnej szafce. owrzodzenie jelita grubego. Zalewamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na okres 2 dni. przyśpiesza trawienie. Po zerwaniu liście oczyścić z kurzu i owinąć w papier. Wino czereśniowe Działanie: działa przeciwbiegunkowo. Na 1 szklankę soku aloesowego dodajemy 1 szklankę alkoholu (spirytus 17 . IV tydzień — 3 razy dziennie po 1 łyŜce V tydzień — 3 razy dziennie po 1 łyŜeczce Zachowujemy 2 tygodnie przerwy w leczeniu i rozpoczynamy następny cykl. Wino sosnowe Działanie: wspomaga przemianę materii. miesięcy a nawet lat.7 litra białego wytrawnego wina. będą to nalewki na spirytusie lub nalewki wódczane. W maszynce do mięsa zemleć 0. Ścięte liście po okresie suszy wycieramy z kurzu. Pijemy po 1 kieliszku po jedzeniu. zapobiega miaŜdŜycy naczyń krwionośnych. Zalewamy 1 litrem białego gronowego wina. które w tajemniczy dla nas sposób regenerują organizm.3 kg cebuli. W czasie leŜakowania uaktywnia się działanie biostymulatorów. Najwłaściwszym jest aloes o grubych mięsistych liściach rosnący minimum 3 lata. ALKOHOLOWE NALEWKI Z ZIÓŁ Napary z ziół moŜemy zastąpić nalewkami alkoholowymi. Zamykamy słój i przechowujemy przez 5 dni w ciemnym miejscu. Pijemy małymi łykami. Nalewka słuŜyć moŜe przez wiele dni. którym alkohol jest przeciwwskazany. Wiele leków nabywanych w aptekach to wyciągi alkoholowe z ziół — moŜemy przygotować sami. Podajemy dzieciom podczas biegunki po małym naparstku. Przed zerwaniem liści rośliny nie podlewamy przez 10 dni. Liście przekręcamy przez maszynkę do mięsa lub wyciskamy sok w sokowirówce. Aloes jest szczególną rośliną i jej właściwości lecznicze są niedostatecznie znane. dorosłym po 100 gram. Wino cebulowe Działanie: wzmacniające. wrzody dwunastnicy. Wino aloesowe Działanie: leczy wrzody Ŝołądka. Alkoholowych wyciągów z ziół nie powinni stosować chorzy. leczy szkorbut i paradentozę. Zawsze naleŜy postępować zgodnie z podanym zaleceniem. często mieszając. Rozlewamy do butelek i przechowujemy w lodówce.

Jest to lek o silnym działaniu. Wsypujemy do słoja pół kilograma oczyszczonych owoców głogu. wzmacnia. Oczyszczony korzeń chrzanu ścieramy na tarce. Odstawiamy na tydzień. Zamykamy słoik i odstawiamy na 2 tygodnie. Przekładamy do słoja. Nalewka w łagodny sposób wpływa na system trawienny. Jest to środek wzmacniający z duŜą ilością witaminy C. 18 . Odstawić. Nalewka z głogu Działanie: rozszerza naczynia krwionośne. reumatyzmie. Pijemy w rozcieńczeniu z ciepłą wodą. regeneruje wątrobę. Nalewka z dzikiej róŜy Działanie: wybitnie wzmacnia organizm Pół kilograma owoców dzikiej róŜy umytych i odsączonych rozdrabniamy. Wlewamy 1 szklankę spirytusu (lub wódki). MoŜe być uŜywana jako środek do wzmacniania włosów. Skuteczna w zaburzeniach układu trawienia. Na wiosnę nacinamy korę brzozy w kształcie litery „V" i wkładamy rynienkę. MoŜemy zmniejszyć ilość alkoholu lub zwiększyć ilość owoców. aby sok przestał wypływać. najlepiej w lodówce. Nalewka chrzanowa Działanie: uŜywa się zewnętrznie do smarowania miejsc w bólach korzonkowych. rwie kulszowej. Przed spoŜyciem rozcieńczyć ciepłą wodą. Na 1 część świeŜych owoców czarnej porzeczki bierzemy najczęściej 10 części wódki.lub wódka). Sok brzozowy mieszamy ze spirytusem w proporcji 1:1 pijemy po 40—50 kropli w rozcieńczeniu z wodą w zaleŜności od potrzeb. Wlewamy do czystej butelki. Odsączamy przez gazę. Odsączamy. Pijemy po 1 kieliszku dziennie. Po nabraniu naleŜy bezwzględnie zabezpieczyć skórę brzozy. dodajemy 5 dkg cukru. Opatrzyć rany drzewa i podziękować mu za pomoc. Oczyszczone i odsączone jagody jałowca (10 dkg) wsypujemy do słoika i zalewamy 1 szklanką spirytusu (lub wódki). Zakręcamy i odstawiamy na tydzień. Szklankę wódki wlewamy do słoika i wsypujemy 100 gram startego chrzanu. łagodzi ataki dusznicy bolesnej. Odsączamy. Odsączamy. Odsączamy. Nalewka z czarnej porzeczki Działanie: reguluje krąŜenie krwi i chroni organizm przed przeziębieniem. Odstawiamy w ciepłe miejsce na tydzień. Nalewka z arcydzięgla Działanie: łagodzi zatrucie nikotyną i alkoholem Na 25 dkg rozdrobnionego korzenia arcydzięgla wlewamy 250 ml spirytusu. po której sok spływał będzie do butelki. Przyjmujemy po jedzeniu 25 kropli na cukier lub wodę. Obserwować reakcje organizmu. Nalewka z brzozy Działanie: odświeŜa organizm. Zalewamy litrem wina lub wódki. 3 razy dziennie po 25 kropli. Zachować ostroŜność. Jest pomocna w kamicy pęcherzyka Ŝółciowego. Nalewka jest lekiem o silnym działaniu. Dodajemy do herbaty lub przyjmujemy po małym kieliszku. Nalewka brzozowa usuwa z organizmu toksyny. Nalewka z jałowca Działanie: moczopędne i Ŝółciopędne. Odstawiamy na 1 tydzień. Przechowujemy w ciemnych butelkach.

łodygi). Do słoja wkładamy 10 dkg ziela dziurawca (pocięte pąki. Do butelki wsypujemy 2 łyŜki bursztynu i wlewamy 1 szklankę spirytusu. Gdy nalewka nabierze jasnozłotego koloru. w ilości 30 sztuk. Zakręcamy. Zalewamy pół litrem spirytusu. Odsączamy. Zalewamy 1 litrem wódki. Stosujemy tylko w okresie zaburzeń trawiennych. Odstawiamy w ciemne miejsce na 2 tygodnie. Odstawiamy na 10 dni. Nalewka piołunowa Działanie: pobudza wydzielanie soków trawiennych. Umyte i odsączone zielone orzechy włoskie (jeszcze miękkie). wątroby i dróg Ŝółciowych. Zewnętrznie stosowana w bólach korzonkowych i reumatycznych. Pozostawiamy na 10 dni. kwiaty. Zachowujemy rozsądek. Przyjmujemy na wodę po 15 kropli. Nalewka na mrówkach Działanie: do nacierań w bólach reumatycznych. kroimy na 8 cząstek i wkładamy do słoika. Nalewka z pokrzywy Działanie: stosowana w bólach reumatycznych Liście świeŜej pokrzywy (ok. a pozostały bursztyn ponownie zalewamy spirytusem i odstawiamy. Nalewka bursztynowa Działanie: uŜywana do nacierania bolących stawów i mięśni. Wewnętrznie: 25 kropli na niewielką ilość ciepłej wody. Odsączamy. Odstawiamy na miesiąc. 19 . Odsączamy. Odstawiamy na 1 tydzień. Odsączamy. pomocna przy nadwyręŜeniu ścięgien. przewlekły nieŜyt Ŝołądka i jelit. suszymy i rozkruszamy na drobne kawałeczki. 10 dkg) drobno kroimy i zalewamy 2 szklankami spirytusu. Profilaktycznie przyjmujemy przy Ŝołądkowych niedyspozycjach. UŜywamy zewnętrznie. Nalewka rumiankowa Działanie: pomaga w zaburzeniach przewodu pokarmowego. często wstrząsając butelką. często wstrząsając słoikiem. Niepolerowany bursztyn myjemy. Przyjmujemy przed jedzeniem po 30 kropli. zlewamy do innej czystej butelki. Odstawiamy na kilkanaście dni. Do słoika wsypujemy 4 łyŜki suchych kwiatów rumianku i wlewamy 2 szklanki spirytusu. Zewnętrznie: 2 łyŜki nalewki na szklankę wody do płukania i na okłady. stosowana do płukania gardła i na okłady. Przecedzamy. Pozostawiamy na kilkanaście dni. Nalewka z dziurawca Działanie: leczy schorzenia przewodu pokarmowego.Nalewka z mięty pieprzowej Działanie: stosujemy w okresie zaburzeń trawiennych. Na 1 część świeŜych mrówek wziąć 15 części 80% spirytusu. Wsypujemy do słoika 5 łyŜek suchego ziela piołunu i zalewamy 1 szklanką spirytusu. Rozcieńczamy ciepłą wodą. pół litrem spirytusu 70%. Zalewamy w słoiku 10 dkg suszonych liści mięty pieprzowej. SpoŜywamy przed posiłkiem po 15 kropli w niewielkiej ilości ciepłej wody. Odsączamy. by nie przedawkować. Odstawiamy na tydzień. Po natarciu skroni i nadgarstka usuwa zmęczenie. UŜywamy zewnętrznie. Nalewka z orzechów włoskich Działanie: niestrawność.

Pokrojone drobne liście selera przekładamy do słoja i zalewamy spirytusem. Odsączamy. Nalewka czosnkowa Działanie: wzmocnienie organizmu. reumatyzmie. często wstrząsając słoikiem. Nalewka z jeŜyn Działanie: działa napotnie. poprawia trawienie. Osobno gotujemy 2 szklanki wody z 20 dkg cukru. dwunastnicy. Przechowujemy w ciemnej butelce. Likier orzechowy Działanie: zalecany w niedyspozycjach Ŝołądkowych. nalewka moŜe pozostawać poza lodówką. Jeśli czosnek zalewany był spirytusem. Na 1 część świeŜych owoców jeŜyn dodajemy 10 części wódki. Przyjmujemy 1 lub 2 razy dziennie po 25 kropli na łyŜkę wody. płuc. Wysuszone ziele skrzypu rozdrabniamy w młynku na mniejsze igiełki. Po miesięcznej kuracji zachowujemy 2 tygodnie przerwy i ponownie przeprowadzamy miesięczną kurację. a liście zalewamy w podobny sposób wódką. Pijemy po małym kieliszku w okresie niedyspozycji Ŝołądkowych. Odstawiamy w ciemne miejsce na 2 tygodnie. Do 50 gram ziela wlewamy 1 szklankę spirytusu. Zamykamy i pozostawiamy na 5 dni. świeŜych orzechów włoskich. Nalewka z liści selera Działanie: zalecana przy astmie. nosa. głogu. Przekładamy do słoika i zalewamy 2 szklankami 40 % wódki (lub spirytusu). Kroimy 5 sztuk jeszcze zielonych. po 5 do 20 kropli na niewielką ilość mleka lub kefiru. Pozostawiamy przez tydzień w zamkniętym słoiku. Zlewamy do ciemnej. Mieszamy z wyciągiem alkoholowym z orzechów. ischiasu. leczy przyzębice. Zamykamy słoik. MiaŜdŜymy 15 dkg świeŜego. Przechowujemy w lodówce. które zawierają tę witaminę. Zlewamy obie nalewki. Przekładamy do słoja i zalewamy 2 szklankami wódki. MoŜemy doprawić do smaku miodem i dodawać do herbaty. 20 . Skrzyp niszczy w organizmie witaminę B1 Podczas kuracji wspomagamy ustrój produktami. Pozostawiamy na 6 tygodni. Odstawiamy na 2 tygodnie w ciemne miejsce. często wstrząsając słojem. Odstawiamy na 2 tygodnie.Nalewka wieloowocowa Działanie: wzmacnia organizm. 3 razy dziennie. Na 1 kg owoców (łącznie): czarnej porzeczki. UŜywamy zewnętrznie i wewnętrznie. Studzimy. Przyjmujemy w czasie przeziębienia. jeŜyny — wlewamy spirytus w takiej ilości. Stosujemy w okresie krwawienia. ZaŜywamy przez 1 miesiąc. Pozostawiamy w ciemnym miejscu przez kilka tygodni. szczególnie w okresie chłodów. po 2 lub 3 kieliszki dziennie. miękkich. Nalewka ze skrzypu Działanie: wstrzymuje krwawienie z wrzodów Ŝołądka. a resztę przesączymy przez gazę. oczyszczonego czosnku. by pokrył owoce. butelki nalewkę. Odsączamy. Zlewamy płyn znad owoców. Cykle leczenia powtarzamy aŜ do wyleczenia. wspomaganie trawienia. Odsączamy przez gazę. Odsączamy. Przecedzamy. Odstawiamy na kilka tygodni. dzikiej róŜy. by liście były pokryte. oczyszczenie naczyń krwionośnych.

stosując co drugi dzień. Oczyszczoną i umytą czarną rzodkiew ścieramy na tarce lub sok otrzymujemy w sokowirówce. Soki odtruwają i wzmacniają po przebytej chorobie. Są naturalnym lekiem przynoszącym ulgę w wielu cierpieniach. Lecznicza dawka. Sok z mleczu Działanie: odtruwa organizm po zimowym odŜywianiu. Na początku przyjmujemy po łyŜce soku. płuczemy i odsączamy na ściereczce. Przygotowujemy codziennie świeŜą porcję. Sok z marchwi Działanie: wzmacnia i odświeŜa organizm. liście pokrzywy mielimy w maszynce do mięsa lub wyciskamy w sokowirówce. przez wiosenny okres lub w okresie osłabienia chorobą. Ilość soku codziennie zwiększamy. 3 razy dziennie. MoŜe być podawany niemowlakom: od 3 do 4 miesięcy. to pół szklanki soku jednorazowo. na pół godziny przed kaŜdym posiłkiem. przeziębieniu. 3 razy dziennie. śledzionę. przez 20 dni sok z 2 cytryn. co daje 1. Sok z pokrzywy Działanie: leczy anemię. W okresie zachorowania na anginę. Sok z cytryny Działanie: odtruwa organizm. działa dezynfekująco. Pijemy sok na czczo: wI tygodniu — 100 ml dziennie w II tygodniu — 200 ml dziennie w III tygodniu — 300 ml dziennie w IV tygodniu — 400 ml dziennie 21 .5 szklanki dziennie. czyli na 1 godzinę przed posiłkiem lub około 3 godzin po posiłku. zapaleniu płuc pijemy sok z cytryny. w okresie od 20 kwietnia do 20 maja. w proporcjach 1:1. Podczas kuracji moŜemy spoŜywać płatki owsiane. Mieszamy z przegotowaną i wychłodzoną wodą. przez 10 minut (odda więcej soku). Do leczenia nadaje się pokrzywa zerwana przed kwitnięciem. Sok doprawiamy do smaku miodem. korzenie mniszka lekarskiego (mleczu) starannie oczyszczamy.KURACJA SOKAMI Leczenie sokami z owoców i warzyw zalecane jest szczególnie w schorzeniach gastrycznych i złej przemianie materii. Pijemy codziennie od 3 do 4 szklanek dziennie. nerki. Cytrynę sparzamy i pozostawiamy we wrzątku. uŜywamy go do dezynfekcji gardła i jamy ustnej. Po wypłukaniu i odsączeniu na ściereczce. Przepuszczamy przez maszynkę do mięsa a uzyskaną masę odsączamy na gęstej gazie. od 5 — 6 miesięcy. Zalecany dla chorych na cukrzycę. po 3 krople. Poprawia jakość krwi i przemianę materii. Sok z cytryny stosujemy do pędzlowania gardła — działa kojąco i dezynfekująco. Kroimy wszerz i wyciskamy sok. Dla wzmocnienia organizmu. w grypie. regeneruje wątrobę. Sok wyciskamy w sokowirówce. by wychładzać od gorączki. pieczone lub gotowane w łupinach ziemniaki. kwiaty. wzmacnia organizm szczególnie po zimie. Zmieszany z ciepłą wodą. Liście. Kuracja trwa około 6 tygodni. Sok z czarnej rzodkiewki Działanie: rozpuszcza niektóre kamienie. po pół małej łyŜeczki. pijemy codziennie. szczególnie regeneruje wątrobę. Przechowujemy w lodówce. NaleŜy soki pić na pusty Ŝołądek.

Przecedzamy. a tym samym poprawiamy przemianę materii. Wyciskamy sok z liści selera. Imbir sproszkowany dodawany do mięsa zapobiega zatruciu pokarmowemu. Sok imbirowy: — wzmacnia ogień trawienny (agni) powodując lepsze trawienie. Stosujemy po 1 łyŜce. Przyjmujemy przez tydzień. łagodzi kaszel. Odsączamy sok. Czyste. Sok z kapusty Działanie: leczy wrzody Ŝołądka i dwunastnicy. jest przeczyszczający. sam lub z domieszką soku z selera i majowej pokrzywy. łagodzi zaparcia. gdy mięso jest nieświeŜe. Miksujemy liście kapusty. cukrzycę. usuwa gazy. Sok z kiszonej kapusty Działanie: leczy wrzody Ŝołądka i dwunastnicy. 3 razy dziennie. po pół szklanki. Sok z selera Działanie: przeciwreumatyczne. Sok z czereśni Działanie: oczyszcza i odtruwa organizm. Do 100 gram proszku imbirowego dodajemy 800 ml wody. Sok z porów Działanie: oczyszczenie organizmu ze złogów. zapalenie krtani. Pijemy 4 razy dziennie po pół szklanki. odświeŜa wątrobę. 22 . Dla zmiany smaku moŜemy dodać miodu. MoŜemy do smaku dodać inne soki. Sok z ziemniaków Działanie: leczy wrzody Ŝołądka i dwunastnicy. Lecznicza dawka wynosi 2 razy dziennie. usuwa nieprzyjemny zapach z ust. — usuwa toksyny i śluz z organizmu. Sok z czarnej porzeczki (bez cukru) Działanie: leczy przeziębienie. . Tak przygotowany sok dodajemy do herbaty. Gotujemy aŜ pozostanie 1/4 płynu. przez miesiąc. świeŜe ziemniaki ścieramy na tarce razem ze skórą. Ma właściwości przeczyszczające i reaguje przeczyszczeniem zaraz po wypiciu. MoŜemy dodać miodu. Najlepiej w okresie zaostrzenia się choroby wrzodowej — wiosną i jesienią. rwę kulszową. po 1 szklance. na pół godziny przed jedzeniem. Sok odsączamy. Pijemy na czczo i między posiłkami. Sok spoŜywamy na czczo. soku z marchwi lub cytryny. Sok imbirowy Działanie: rozgrzewające.leczy zapalenie gardła.w V tygodniu — 300 ml dziennie w VI tygodniu — 200 ml dziennie w VII tygodniu — 100 ml dziennie. górnych dróg oddechowych. Pijemy na czczo i między posiłkami. śluzowe zapalenie oskrzeli.

5 litra. Dla wzmocnienia parowania moŜna do odwaru wrzucić rozgrzany kamień lub odwar podgrzewać na maszynce elektrycznej czy grzałką. Czas zanurzenia w zimnej kąpieli ustala się od 5 do 7 sekund. Czas parowania od 18 do 20 minut. Siadamy na krześle blisko misy i nakrywamy się dwoma kocami. na którą chcemy zadziałać. Zmniejsza poziom cholesterolu. śledziony. cuchnący oddech. Owoce czarnej porzeczki zasypujemy cukrem. na którym bezpiecznie moŜemy ułoŜyć stopy lub stabilnie przekładamy deskę. Zabiegiem tym moŜemy zadziałać na całe ciało lub na poszczególne części. Sok z czerwonej porzeczki Działanie: likwiduje nadkwasotę. a najlepiej na całe ciało. zaleŜy od schorzeń. Sok z jabłek Działanie: zalecany dla osób starszych. wstawiamy mały. mieszając się z zastałymi. Parówki oddziałują silnie na organizm. a będzie mniej wyczerpująca. Nie bójmy się zimnej wody. Pijemy 2 razy dziennie po ćwierć szklanki. które uwięzione czyniły ciało fizyczne chorym. gdy cierpimy na schorzenia narządów płciowych. zadziała równieŜ na całe ciało. Podczas zabiegu parowania rozpuszczają się chorobotwórcze zastoiny i złogi. 23 . Odwary zawierające lecznicze właściwości ziół wlewamy do misy. Okrywamy kocami tę część ciała. Pijemy sam sok lub z domieszką wody. wątroby. Pamiętajmy: parówka rozpuszcza zastoiny. gdzie skierowane były opary. dlatego u ludzi osłabionych wiekiem lub chorobą zabieg winien trwać krócej i pod opieką innych osób. zawierającą olejki eteryczne uzyskane z odwaru siana. Działając na rozgrzany organizm zimną wodą wywołujemy intensywne krąŜenie krwi i płynów ustrojowych. zgagę. wrzucamy na wrzącą wodę siano lub pokrojoną słomę owsianą. Przygotowując odwary. albo pocięte gałązki świerku czy ziół. Pamiętać naleŜy. nerek lub gdy nastąpiła utrata głosu spowodowana przeziębieniem. Na dolną część ciała kierujemy opary wówczas. ale zimna woda powoduje ich wydalanie. ŚwieŜy sok z jabłek wzmacnia i odmładza organizm. pęcherza moczowego. drewniany stołek. Ŝe głowa powinna znajdować się poza zasięgiem pary. 3 razy dziennie. istotne znaczenie odgrywają parówki. KURACJE PARĄ W leczeniu naturalnymi metodami. by chronić opary przed ulatnianiem. Zastosowana parówka na dolną część. słomy owsianej. świerkowych gałązek czy odwarów z leczniczych ziół. ale zawsze naleŜy uwzględniać kondycyjne moŜliwości chorego. Maksymalna dawka dzienna do 0. Częstotliwość poddawania się zabiegowi parowania określana jest na 1 lub 2 razy w tygodniu. Sama parówka nie będzie wystarczająco skuteczna. Ilość siana czy słomy jest dowolna. Parówkami określamy działanie na organizm parą wodną. niewydolnym. niesprawnym. Utrzymujemy z dala od słonecznych promieni. powinniśmy zadziałać zimną wodą.Sok z czarnej porzeczki Działanie: poprawia pracę nerek. zaraz po zakończeniu parówki na tę część ciała. Opary wnikają do wnętrza organizmu przez pory skóry. co gwarantuje wyrzucanie z organizmu rozpuszczonych przez parówkę zastoin. zmienionymi chorobowo płynami ustrojowymi i przy wzmoŜonym poceniu się wyrzucane są z organizmu. Jakich ziół uŜyjemy do przygotowania odwaru. Woda daje Ŝycie. Aby zostały one skutecznie usunięte z organizmu. które dotykają podłogi.

gdy na stawy nałoŜymy dodatkowo kompres z zaparzonego siana. Gorący kompres mocujemy wokół chorego stawu. Przy parówce działającej na uszy i gardło pomocnym będzie wykonany z papieru lejek. wówczas głowa będzie ocięŜała i nadal chora. Czas kąpieli 15 minut. Zimna woda intensyfikuje krąŜenie krwi. Czas parowania od 18 do 24 minut. Ramię okrywamy kocami.Po zabiegu ciało jeszcze przez wiele godzin intensywnie wyparowuje chorobotwórcze materie. krótko gotujemy. a wraz z nim rozpuszczone ropne substancje. płynów ustrojowych. 24 . powodując wydalanie z organizmu rozpuszczonych zastoin. JeŜeli nie zastosujemy polania wodą zimną. artretyzmie. chroniąc się przed zaziębieniem. nasion kopru włoskiego. Zachowujemy duŜą ostroŜność. moŜemy zastosować parówkę z odwaru siana. Obowiązuje rozsądek. by chronić przed bezpośrednim działaniem pary. Papierowy lejek spoczywa na brzegach garnka. Jeszcze bardziej skutecznym będzie. Mielemy 10 dkg gorczycy. Po zdjęciu kompresu polewamy strumieniem zimnej wody. Czas kąpieli od 10 do 15 minut. Wsypujemy do płóciennego woreczka. Zawsze dobieramy właściwy czas trwania zabiegu do indywidualnych sił chorego. moŜemy zastosowań równieŜ parówkę na głowę. Najlepiej zastosować zabieg wieczorem. owijając siano w lnianą lub bawełnianą tkaninę. które chorą uczyniły głowę. JuŜ po 5 minutach pot spływa po głowie. w bezpiecznej odległości. w 2 litrach wody. Głowę umieszczamy nad parującym garnkiem i okrywamy ręcznikami. odsączamy i z tak zaparzonego przygotowujemy kompres. Parówka złogi rozpuściła. Na oczy nakładamy opaskę. Gotujemy przez kilka minut. aby para nie znajdowała ujścia. Wywar przecedzamy i wlewamy do wanny. ale nie wydaliła — nadal pozostały. a chore ucho umieszczamy nad wąskim wylotem papierowego lejka. KĄPIELE ZIOŁOWE Kąpiel z gorczycą Działanie: rozgrzewające. Podobnie czynimy kierując opary przy leczeniu schorzeń nosa czy gardła. Po zakończeniu parówki naleŜy natychmiast polać zimną wodą górną część ciała i głowę. Chronić ciało przed zaziębieniem. a właściwym odwar z rumianku. Do wanny nalewamy gorącej wody. osłaniając. gardła lub gdy w głowie umiejscowił się reumatyzm. Następuje wzmoŜone parowanie całego ciała. Głowę i całe ciało myjemy po 4 lub 5 godzinach Parówka na stawy Kiedy reumatyzm umiejscowił się w kolanach lub ramionach. Czas parowania około 20 minut. nosa. Parówka na głowę Jeśli schorzenia dotknęły uszu. NaleŜy pozostać w łóŜku przez 5 godzin. Zawsze naleŜy uwzględniać kondycje chorego i do niej przystosowywać czas trwania zabiegu. Woreczek z gorczycą zanurzamy w wodzie czekając aŜ woda zmętnieje. by opary nie ulatniały się. schorzeniach skóry. pokrzywy lub rumianku. Kąpiel z jałowcem Działanie: pomaga w reumatyzmie. Najczęściej stosujemy odwary z ziół sporządzając je z ziela krwawnika. Pozostajemy w łóŜku. tak by nie przesuwał się. Głowę polaną zimną wodą natychmiast owijamy w kilka suchych ręczników i kładziemy się do łóŜka. około 1 kg młodych gałązek z jałowca (pociętych drobno) z garścią jagód. Kompres przygotowujemy w następujący sposób: na wrzącą wodę wrzucamy garść siana.

Kąpiel ze słomy owsianej Działanie: skutecznie leczy schorzenia nerek. Woreczek wkładamy do garnka z gotującą wodą. Sporządzamy wywar z 3 litrów wrzącej wody i 10 dkg koszyczków rumianku. Czas trwania kąpieli około 20 minut. Wywar przygotowujemy z 3 litrów wrzącej wody i około 0. Czas kąpieli około 20 minut. Do sporządzenia wywaru bierzemy 2 litry wody i 20 dkg świeŜych liści z włoskiego orzecha lub 10 dkg liści suszonych. wykonując ją co 2 dni. rozluźnia mięśnie. lecz owijamy się ręcznikiem lub prześcieradłem kąpielowym. Odwar wlewamy do wanny. Płócienny woreczek napełniamy sianem (około 20 dkg). Jest to kąpiel silnie rozgrzewająca i naleŜy uwzględnić fizyczne moŜliwości chorego — czas kąpieli ustalać indywidualnie. 25 g suchych liści pokrzywy. Odcedzamy. Czas kąpieli około pół godziny.Kąpiel z kory dębowej Działanie: pomocna w infekcjach bakteryjnych. Odcedzamy i wlewamy do wanny. Pięć łyŜek rozdrobnionej kory dębu gotujemy w 2 litrach wody przez 10 minut. reumatyzm. Czas kąpieli około 15 minut. Kąpiel z liści włoskiego orzecha Działanie: zapobiega krzywicy. Kąpiel z kłącza tataraku. wzmacnia i regeneruje organizm. Czas kąpieli 20 minut. kwiatu lipy. 25 g kwiatu lipy i 3 litrów wody. Działanie: wzmacniające organizm. Czas kąpieli w zaleŜności od sił chorego. Kąpiel z waleriany (kozłek lekarski) Działanie: łagodzi podraŜnienia i uelastycznia skórę. uspakaja system nerwowy. Przecedzamy. nasion. Wlewamy do wanny. Czas kąpieli około 20 minut. Sporządzamy wywar z 3 litrów wrzącej wody i 150 g ziela macierzanki. Podgrzewamy do wrzenia i utrzymujemy pod przykryciem około 15 minut. Gotujemy przez 5 minut na małym ogniu. łodyg które znajdują się wyłącznie w sianie zebranym z łąk. Siano pobrane z działki czy z trawników nie nadaje się. Gotujemy tak długo. Przecedzamy. Leczniczą kąpiel powtarzamy przez 2 tygodnie. odstawiamy pod przykryciem na kilka minut. Pozostawiamy pod przykryciem na dalsze pół godziny. leczy bronchit. od 15 do 20 minut. Gotujemy około 30 minut i na dalsze 30 minut pozostawiamy pod przykryciem. Przygotowujemy wywar z 50 g kłącza tataraku.25 kg pokrojonej drobno słomy owsianej. Wlewamy do wanny. najlepiej jeśli będą to okruchy z siana pobrane z dna wozu lub miejsca ich przechowywania. pęcherza moczowego i schorzenia reumatyczne. oczyszcza pory. poniewaŜ nie zawiera kwiatów. Kąpiel z rumianku Działanie: dezynfekując łagodzi stany zapalne skóry. Odcedzamy. leczy chroniczny bronchit. Odsączamy i wlewamy do wanny. 25 . uspokaja. Po kąpieli nie wycieramy ciała. Odwar wlewamy do wanny. Kąpiel z siana Działanie: poprawia krąŜenie krwi. grzybiczych i stanach zapalnych skóry. Sporządzamy wywar z 2 garści suszonego korzenia kozłka. Kąpiel z macierzanki Działanie: dezynfekuje skórę. Pozostawiamy pod przykryciem na około pół godziny. liści pokrzywy. Dodajemy garść soli kamiennej lub morskiej. aŜ płyn zmniejszy się do połowy. Gotujemy krótko. Wywar wlewamy do wanny.

regenerujące skórę. Odcedzamy. by nie przesuwały się z chorego miejsca. Kąpiel w szałwii Działanie: dezynfekuje i leczy schorzenia skóry (egzemy. bóle mięśni i kości. gotowanymi ziemniakami lub innymi naturalnymi produktami o właściwościach leczniczych. Wlewamy do wanny z ciepłą wodą. solą. Czas kąpieli około 20 minut. Nakładamy inny ciepły. Ustalamy indywidualnie w zaleŜności od kondycji chorego. przeciwzapalne. Kąpiel sosnowa Działanie: leczy zapalenie nerek i pęcherza moczowego. ciepłej flaneli lub wełnianego szalika. KATAPLAZM W lecznictwie naturalnym kataplazma określamy okład umiejscowiony w woreczku z naturalnej tkaniny. 1 litrem wrzącej wody i utrzymujemy pod przykryciem przez 20 minut. Na rozgrzewający okład nakładamy inny z suchej. Wrzucamy na wrzątek i gotujemy przez pół godziny. przez 20 minut. Na dalsze pół godziny pozostawiamy pod przykryciem. Czas kąpieli około 15 minut. by chronić się przed zaziębieniem. Odstawiamy na 15 minut pod przykryciem. odświeŜa i regeneruje skórę. Wkładamy do woreczka i formujemy warstwę. Odcedzamy i wlewamy do wanny z ciepłą wodą. Jest to kąpiel silnie rozgrzewająca. Czas kąpieli około 10 minut. Przecedzamy i wlewamy do wanny z ciepłą wodą. Kąpiel ze skrzypu Działanie: łagodzi bóle korzonkowe. Odstawiamy pod przykryciem na dalsze pół godziny. Czas kąpieli około 25 minut. Gotujemy ziemniaki w łupinach i rozgniatamy. oparzenia. Kataplazma ma działanie rozgrzewające i dlatego gorący okład wywoływał będzie zwiększone pocenie się — musimy pozostawać w łóŜku. W 3 litrach wrzącej wody gotujemy 10 dkg ziela skrzypu. Woreczek musi być nieco większy niŜ chore miejsce. Odcedzamy i wlewamy do wanny z ciepłą wodą. Oba okłady mocujemy tak. Odsączamy wywar i wlewamy do wanny z ciepłą wodą. Czas kąpieli ustalić indywidualnie. w który będą wnikać wydobyte z organizmu substancje chorobotwórcze. Zalewamy 10 dkg suchych liści szałwi. Suchy tymianek (około 10 dkg) zalewamy 2 litrami wrzątku. nieco większą niŜ chore miejsce. reumatyczne i nerwobóle. suchy kompres. łagodzi nerwobóle. 26 . Kataplazm z gotowanych ziemniaków Działanie: leczy stany zapalne skóry. Kąpiel tymiankowa Działanie: przeciwbólowe. wypełniony piaskiem. dolewamy ciepłego mleka lub ciepłej wody. Czas kąpieli około 20 minut — ustalamy indywidualnie. zmiany chorobowe z wysypką). Pozostając w łóŜku czynimy zabieg skutecznym i chronimy się przed zaziębieniem.Gotujemy około pół godziny. Organizm jeszcze przez kilka godzin po zdjęciu okładu będzie wydalał z siebie chorobotwórcze substancje poprzez wzmoŜone parowanie. Siekamy młode gałązki sosny razem z szyszkami (mogą być pędy jałowca). Gotujemy 5 minut. Jeśli będą za suche.

Przykrywamy suchą tkaniną. Pozostajemy w łóŜku przez 4 do 5 godzin. Współcześnie bardzo rozpowszechniona w krajach Wschodu. Formujemy warstwę w woreczku i umieszczamy na leczone miejsce. soli. Okrywamy się kołdrą. lumbago. Po zdjęciu przemywamy kompresowane miejsce chłodną wodą i smarujemy oliwą. by stała się dobrodziejstwem w metodach samoleczenia. Wkładamy do woreczka formując warstwę i przenosimy na chore miejsce. Po zdjęciu na miejsce kompresowane nakładamy kompres z zimnego odwaru z siana. drogi oddechowe. W kulturze Zachodu jest mało znaną metodą leczenia. Nakładamy okład i przykrywamy ciepłą flanelą. Na 1 część wagową (np. octu. u ludów azjatyckich i afrykańskich. bóle reumatyczne. Okład utrzymujemy przez 10 do 20 minut. zasługuje na rozpowszechnienie. Ze względu na prostotę stosowania. wielkości chorego miejsca. Po odparowaniu wody rozkładamy warstwą na gazie i jeszcze ciepłe przykładamy na chore miejsce. leczy zapalenie oskrzeli. Kataplazm z chrzanu Działanie: reumatyzm. jednolitej masy. gdy skóra staje się zaczerwieniona. Mieszamy do uzyskania. by okłady nie przesuwały się. zwichnięcia. I — działająca szybko: 2 łyŜki stołowe zmielonej białej gorczycy 2 łyŜki mąki pszennej Mieszamy z niewielką ilością zimnej wody na jednorodną masę. Kataplazm z gorczycy Działanie: pobudza dokrwienie skóry. Przekładamy do woreczka i formujemy warstwę. Czas utrzymywania okładu od 2 do 5 godzin. podagra. Gotujemy do uzyskania gęstej. z dodatkiem 2 cebul i 1 łyŜki otrąb. II zestaw — działający wolno: 2 łyŜki zmielonej białej gorczycy 2 łyŜki soli kuchennej (kamienna lub morska) Składniki wyrabiamy na jednolitą masę z dodatkiem niewielkiej ilości ciepłego octu. przez 20 minut.25 kg) dyni dodajemy 3 części wagowe mleka. 27 . Zdejmujemy. Nakładamy i owijamy suchą flanelą lub szalikiem. Przykrywamy suchą tkaniną i mocujemy. Dodajemy 1 łyŜkę cukru. uniwersalność i wysoką skuteczność tej metody. Ilość chrzanu zaleŜy od rozległości bolącej powierzchni. Ucieramy oczyszczony korzeń chrzanu (razem ze skórą). Gotujemy kilka liści kapusty w małej ilości wody. W ludowej medycynie poprzedniego okresu równieŜ rzadko była spotykana. postrzał. jednorodnej masy. zapalenie płuc. Po zdjęciu kompresu obmywamy chłodną wodą i smarujemy oliwą.Kataplazm z dyni Działanie: zwichnięcia stawów i bóle głowy. 0. Okład utrzymujemy przez całą noc. LECZENIE GLINKĄ W opisach biblijnych odnajdujemy wzmiankę o leczeniu glinką. Okrywamy się kołdrą. Kataplazm z kapusty Działanie: nerwobóle lędźwiowe. Terapia to była znaną i stosowaną juŜ w staroŜytności. Dodajemy takie same ilości: mąki. Po lekkim przestudzeniu wkładamy do woreczka i formujemy warstwę nieco większą od chorego miejsca. Mocujemy bandaŜem.

przez co bardziej aktywizuje się leczenie tkanek dotkniętych wrzodami. gdzie choroba spowodowana była zimnem.Dla celów leczniczych nadaje się glinka pochodząca z głębokich pokładów. Kiedy podczas przykładania okładów zimnych w pewnym momencie odczujemy wewnętrzny chłód. Na kompresy uŜywamy rzadkiej papki. Wyschnięte kompresy zamieniamy na nowe. zapaleniem okręŜnicy. jeśli nadal mają odpowiednią do leczenia temperaturę. Nie naleŜy akceptować ślepego naśladownictwa. oznacza to. nałoŜony na piersi i plecy. nakładamy okłady ciepłe i bardzo ciepłe. W terapii wewnętrznej. gdy leczymy: ropnie. gdy zagrzeją się. reumatyzm) właściwe będą okłady cieple i bardzo ciepłe. złamania kości. Lek na astmę oskrzelową Ciepły okład z glinki. Ŝe naleŜy zastosować nieco cieplejszy kompres. jeśli nie znajdują się w ostrym stanie zapalnym. Na miejsca. zatrucie krwi. glinka wypita w roztworze wodnym absorbuje w jelitach gazy i toksyny. ciepłe. Do przyrządzenia uŜywamy naczyń porcelanowych. RóŜny jest jej skład mineralny. w zaleŜności od miejsca zalegania i róŜne są właściwości lecznicze. Tak przygotowana stosowana jest do sporządzania leczniczych okładów. Ŝółtą. past. SłuŜy równieŜ do przygotowania emulsji do picia. będziemy wymieniać je na nowe. Przy schorzeniach objawiających się stanem zapalnym poprawne będą okłady zimne. W schorzeniach. które zastępują kąpiele borowinowe. Ciepłe okłady zastosujemy równieŜ przy leczeniu organów wewnętrznych. Pod wpływem zaistniałego podczas kompresowania bólu lub zimna zdejmujemy okład i do dalszego leczenia przystąpimy po kilku godzinach lub dnia następnego. Tylko wówczas będzie leczenie skuteczne. Okład działa na zasadzie próŜni. Jako środek leczniczy musi być wcześniej poddawana sterylizacji. W terapii rozróŜniamy glinkę: zieloną. kataplazmów. bardzo ciepłe. pozostawione przez 15 do 30 minut. Grubość warstwy nakładanej na leczone powierzchnie powinna wynosić od 0. Jest to bardzo proste. Po zakończeniu przemywamy ciało ciepłą wodą. szklanych. stopniowo zwiększając jej grubość. Po zdjęciu nadmiaru nakładamy na leczone powierzchnie. by zlikwidować wewnętrzny chłód. Nie naleŜy stosować pojemników blaszanych ani z tworzyw sztucznych. wilgotne o właściwej temperaturze. W zaleŜności od schorzeń stosowane są okłady: zimne. wysysa zalegające płyny ustrojowe przeobraŜające się w toksyny. oparzenia. nieŜytem jelit. wilgoci. 28 . Okłady stosujemy. Przesiewamy przez sito o drobniutkich oczkach. zmianami nowotworowymi. białą i czerwoną. Stosujemy potem miesięczną przerwę i moŜemy ponownie podjąć miesięczny cykl leczenia. kamiennych. Najpierw stosujemy cienką warstwę. Kuracji glinką nie naleŜy przerywać a realizować aŜ do wyleczenia. niszczy pasoŜyty. bóle stawów. by wyrzucić chłód z organizmu. w której zanurzamy tkaninę. by kompres przylegał ściśle do ciała. ściśle przylegając do powierzchni ciała. W glinkoterapii stosuje się równieŜ glinkowe kąpiele. stosując je 2 razy w tygodniu przez miesiąc. Odpowiednią konsystencję glinki do okładów uzyskamy przez zmieszanie z wodą. Czynimy to na patelni lub w piekarniku. Nakładamy bezpośrednio na skórę lub rozprowadzamy warstwę gliny na tkaninę. na miejsca dotknięte stanem zapalnym nakładamy okłady zimne. W glinkoterapii kojarzymy działanie zewnętrzne i wewnętrzne glinki. czyraki. utrzymujemy od 2 do 4 godzin. Okłady ciepłe utrzymujemy nawet do 3 godzin. W lecznictwie naturalnym musimy obserwować reakcje organizmu i wyciągać wnioski korzystając z rozsądku. podgrzewając powyŜej 100°C. Przykładamy suchą flanelą i zabezpieczamy pasem elastycznym. wiatru (np. Rozgrzane kompresami miejsca musimy chronić przed zaziębieniem. Wspomagamy leczenie piciem glinki (1 gram na pół szklanki wody).3 cm do 2 cm i obejmować obszar większy niŜ chore miejsce. które powstały przez działanie zimna.

2 z nich poświęcił leczeniu ziołami. pojawia się nowa skóra bez blizn. Grecki lekarz i myśliciel Hipokrates pozostawił po sobie 25 ksiąg medycznych. kontynuujemy. Najpierw warstwy cieńsze. Od staroŜytności po współczesność zioła były przyjaznym sposobem przywracania zdrowia. Stłuczenia Przy stłuczeniach nakładamy kataplazmę z chłodnej glinki. Stosujemy okłady na okolice wątroby. Jeśli organizm nie sprzeciwia się takiemu leczeniu bólem lub chłodem. czyraki. Stwardnienie rozsiane Popijamy przez miesiąc wodę glinkową. w 2 godziny po posiłku. Z odnalezionych manuskryptów wynika. Wole Nakładamy glinkę na przednią część szyi. MoŜemy wykonywać 1 lub 2 razy dziennie. Schorzenia wątroby Wszelkie schorzenia wątroby: marskość. Ŝe Egipcjanie na 4 tysiące lat przed naszą erą tworzyli „spisy leków z ziół". Nogi moczymy w ciepłej wodzie z glinką. Pod jej działaniem martwe tkanki zanikają.Lek na hemoroidy Miejscowe kompresy z zimnej glinki utrzymujemy przez 2 godziny. śylaki Chore nogi pokryte Ŝylakami smarujemy warstwą półpłynnej glinki. stan zapalny. Zdejmujemy na godzinę przed posiłkiem. Naprzemiennie stosujemy okłady z liści kapusty. Pierwsze zapiski o leczniczych roślinach pozostawili Sumerowie — odnaleziono recepty sumeryjskich kapłanów. poparzenia. Stosujemy naprzemiennie z okładami z liści z kapusty. a potem stopniowo zwiększamy jej grubość. Stosujemy naprzemiennie z liśćmi kapusty. a ciepłej na kark. Stosujemy naprzemiennie z okładami z liści kapusty. Utrzymujemy przez 2 godziny. Potwierdzają ziołolecznictwo równieŜ zapisy pismem klinowym na glinianych tabliczkach. LECZENIE ZIOŁAMI Lecznictwo ziołami jest starsze niŜ odnalezione ślady początków piśmiennictwa. Utrzymujemy przez 1 godzinę. 29 . nowotwór woreczka Ŝółciowego. właściwą będzie kuracja okładami z zimnej glinki na czoło. Wrzód Ŝołądka Kataplazmę z gliny nakładamy w okolicy „dołka". Rany Zainfekowane rany. Pozostawiamy na godzinę pod suchym kompresem. Leczenie wspomagamy przyjmowaniem doustnie pół łyŜeczki glinki na pół szklanki wody. ropnie skutecznie leczymy przez nakładanie glinki o grubości 2 cm. Temperatura okładów powinna być taka. Ŝółtaczka — wspomagamy leczenie przez nakładanie glinki. dotknięte gangreną. Migreny W uporczywych bólach. jaką organizm najlepiej toleruje.

gładkie bez wynaturzonych porostów. rdestu ptasiego. owoce — bzu czarnego. Zebrana kora ma kształt rurek lub rynienek. Odwar: na wrzątek wsypujemy zioła i gotujemy na niewielkim ogniu lub zalewamy wodą zimną i pogrzewamy w łaźni parowej (garnek z ziołami umieszczony jest w innym większym) i podgrzewamy przez około 45 minut (lub inny okres). piołunu. Bardzo istotne znaczenie ma okres zbioru i pora dnia. — przeciw nieŜytowi Ŝołądka i jelit: korzeń Ŝywokostu. Nie nadają się kwiaty przekwitłe ani zwiędłe. orzecha włoskiego. kiedy roślina znajduje się w okresie naturalnego spoczynku. owoc róŜy dzikiej. serdecznika. nalewki alkoholowe. całą noc. czarnej malwy. Suszyć naleŜy zaraz po zbiorze. kozłka. Oddziałujące na organy trawienia: — osłaniają błony śluzowe: korzeń prawoślazu. liść — babki lancetowej. piołunu. krwawnika. Oddziałujące na układ oddechowy: — działają wykrztuśnie: korzeń — biedrzeńca. na działanie słonecznych promieni. szakłaku. podzielili zioła w grupy. mącznika. prawoślazu. Najwłaściwszym okresem dla zbioru części nadziemnych ziół są ranki w bezdeszczowe dni i bez kropli rosy. tarniny. — przeciwkaszlowo: korzeń prawoślazu. rzepiku. Na ogół kora zbierana jest wczesną wiosną. dziurawca. ale przewiewnych.Współcześnie uŜywa się w lecznictwie zioła dziko rosnące i zioła uprawiane na plantacjach. — pobudzają apetyt i ułatwiają trawienie: kłącze tataraku. Kwiaty zbieramy na początku kwitnięcia lub w pełni rozkwitłych. Do zdjęcia kory wybiera się młode. liść prawoślazu. kolendry. choć dla niektórych grup wyznacza się inne terminy zbioru. Owoce i nasiona — najlepszym okresem jest. ziele — hyzopu. korzeń arcydzięgla. — Ŝółciopędne: kora kruszyny. owoc anyŜu. ziele —jemioły. węŜownika. konwalii. odwary. liść mięty. Zioła przygotowujemy jako: napary. szałwii. borówki czernicy. kolendry. Napar: zioła zalewamy wrzątkiem i odstawiamy pod przykryciem na około 15 minut (lub inny okres). kopru włoskiego. Oddziałujące na układ krąŜenia: — wzmacniają czynność skurczową serca: kwiat głogu. kwiat rumianku. kminku. Macerat: zioła nalewamy zimną wodą i pozostawiamy na około 30 minut. liść — naparstnicy purpurowej. owoce — anyŜu. liść —jeŜyny. owoc — anyŜu. Znawcy w ziołolecznictwie. kwiat — maku polnego. omanu. Korzenie i kłącza zbieramy wczesną wiosną lub jesienią. kwiat malwy czarnej. mydlnicy. naparstnicy wełnistej. Słońce jest przyjazne dla Ŝycia. kwiat kocanki. korzeń — arcydzięgla. kłącze — pięciornika. zdrowe gałązki. pieprzowca. omanu. majeranku. liść szałwii. krwawnika. jarzębiny. tymianku. Liście natomiast zbierane są najczęściej wtedy.miłka wiosennego. a dla surowców oleistych godziny popołudniowe. Soków owocowych teŜ nie powinniśmy wystawiać na okno. omanu. mięty. liść melisy. — przeciwbiegunkowo: kora dębu. po zerwaniu rośliny wpływa na nie niszcząco. Nie moŜna suszyć na słońcu. korzeń — mniszka. w miejscach zacienionych. podbiału. — przeczyszczająco: kora — kruszyny. kminku. Ziele zbiera się w początkach kwitnięcia i tylko górną część łodygi. szakłaku. kwiat — bzu czarnego. ziele — glistnika. piołunu. piołunu. szanty. nieprzyjaźnie. —w nadmiernej fermentacji jelit: kłącze tataraku. korzeń omanu. siemię lniane. ziele — dziurawca. korzeń rzewienia. ziele — macierzanki. gdy są dojrzewające lub dojrzałe. — uspakajają czynność serca: kłącze kozłka. w zaleŜności od ich oddziaływania. serdecznika. ziele Ŝarnowca. pierwiosnka. maceraty. lub inny okres (często mniejszy). ziele — bylicy. liść — melisy. 30 .. korzeń rzewienia. gdy roślina kwitnie.

— przeciwkrwotocznie: kłącze — pięciornika. owoc pietruszki. liść jeŜyny. ziele mięty. korzeń — łopianu. skrzypu. kasztanowca. kminek. ziele piołunu. ziele rdestu. macierzanka. liść — bobrka. kasztanowca. Oddziałujące przeciwbólowo: — owoc kasztanowca. kłącze tataraku. Oddziałujące na układ moczowy: — moczopędnie: korzeń — arcydzięgla. 31 . biedrzeńca. nasiona pietruszki. melisy. liść barwinka. nagietka. — dezynfekująco na drogi moczowe: liść — borówki brusznicy. lawendy. czarnego bzu. kwiat—jasnoty białej. nasiona pietruszki. nawłoci. kwiat rumianku. rumianku. szyszki chmielu. Oddziałujące napotnie:. barwinka. konwalii. — uspakajająco: kora kaliny. kwiat lawendy. Oddziałujące przeciwskurczowo: — ziele jaskółcze. kasztanowca. kora wierzby. tasznika. malwy czarnej. kwiat — lipy. ziele — dziurawca. rumianku. anyŜ. skrzypu. wierzby. rdestu ptasiego. ruty. węŜownika. maku polnego. owoc czarnej jagody. ziele serdecznika. — działają mlekotwórczo: kminek. kwiat — lipy. Oddziałujące nasennie: — liść — melisy. korzeń kozłka. liść barwinka. szyszki chmielu. liść pokrzywy. owoc — róŜy. kwiat nagietka. dębu. ziele nostrzyka. kwiat — jasnoty białej. połonicznika. znamiona kukurydzy. ziele macierzanki. Oddziałujące na układ rozrodczy u kobiet: — pobudzają miesiączkę: korzeń lubczyka. liść mącznicy. srebrnik. liść ruty. koper włoski. liść brzozy. czarny bez. — łagodzą bolesność: kora kaliny. kwiat— głogu z liściem. słonecznika. krwawnika. kwiat — lipy. szyszki chmielu. Przeciwalergiczne: — kwiat rumianku. Oddziałujące przeciwgorączkowo: — liść mięty. drapacza. lubczyka. pęczki topoli. — przeciwgorączkowe: kora — berberysu. czarnego bzu. wrzosu. liść — brzozy. liść czarnej porzeczki. kwiat jasnoty białej. liść — maliny. ruty. ziele tasznika. rumianek. nasiona czarnuszki. Oddziałujące na układ nerwowy: — pobudzająco: korzeń i liść pokrzyku.— krwiotwórczo: liść pokrzywy. bazylia. majeranek. kocanki. skrzypu. pietruszki. koper. jałowca. — kwiat — lipy. wilŜycy. malwy czarnej. ziele — krwawnika. kwiat — głogu z liśćmi. — regulują miesiączkowanie: kora kaliny. kaliny. czarnego bzu. — wzmacniająco: kwiat — arniki. ziele dziurawca. korzeń kozłka. płatki kwiatu słonecznika. miłka wiosennego. owoc kolendry. owoc — maliny. kora — berberysu. bazylia. tymianek. szałwia. krwawnika. korzeń kozłka Przeciwartretyczne: — kora wierzby. pietruszki. ziele — bratka polnego. kora — wierzby. ziele — dziurawca.

krwawnika. borówki. cząbru. nawłoci. czarnego bzu. surowa i gotowana cebula. bluszczyka. szałwii. pokrzywy. szałwii. ziele rdestu ptasiego. ziele — piołunu. korzeń — łopianu. liść — barwinka. tymianku. AJURYEDA podaje. kocanki. surowa cebula. kora wierzby. owoc czarnej jagody. tymianku. gotowana cebula. łuski ze strąków fasoli. korzeń Ŝywokostu. kocanki. rdestu. skrzypu. kwiat — nagietka. dziurawca. krwawnik. czarnej jagody. kłącze pięciornika. czarnej jagody. kwiat — stokrotki. korzeń Ŝywokostu. Oczyszczające krew z toksyn i złogów — ziele — bratka polnego. — dawkowanie pod kontrolą: ziele jemioły. srebrnika. Przelewamy do pojemnika i ustawiamy na pewien okres na ziemi.Przeciwcukrzycowe: — kłącze perzu. ziele — dziurawca. orzech włoski. rumianku. Wzmacniające wątrobę: — ziele — dziurawca. jasnoty białej. dziurawiec. pączki topoli. MoŜe być przechowywane poza 32 . Podgrzewamy tak długo. dzikiej róŜy. świetlika. czarne jagody. przywrotnika. liść orzecha włoskiego. korzeń — mniszka. szałwia. liść pokrzywy. Oddziałujące bakteriobójczo: — czosnek. ogórecznika. mięty. kłącze pięciornika. kora kasztanowca. macierzanki. czosnek. znamiona kukurydzy. Oddziałujące ściągająco: — kora — dębu. łopianu. starohinduskiej AJURVEDZIE. majeranku. czarnej porzeczki. owoc —jałowca. zabezpieczonym płytką. — zewnętrznie: okłady z kwiatu rumianku lub z gotowanej cebuli. cebula. korzeń Ŝywokostu. liść — borówki brusznicy. poziomki. ziele — rzepiku. jarzębiny. macierzanki. kasztanowca. rumianek. Ŝurawiny. szyszki chmielu. Powstrzymujące krwawienie: — wewnętrzne: ziele krwawnika. szałwia. dziurawca. do celów leczniczych zalecane jest często klarowane masło (GEE). suszone śliwki. Przyśpiesza gojenie ran: — kwiat — nagietka. liść — orzecha włoskiego. liść barwinka. liść babki. mięty. skórka cytrynowa. maliny. maliny. podgrzewamy wiejskie masło niesolone i systematycznie zbieramy drewnianą łyŜką tworzącą się pianę. nasiona czarnuszki. Ŝe im starsze jest GEE tym jest skuteczniejsze. wierzby. podróŜnika. Sposób przyrządzania: na wolnym ogniu. szałwii. brzozy. mielone siemię lniane. kora — kruszyny. ObniŜające ciśnienie krwi: — bez konieczności kontroli (nie moŜna przedawkować): cebula. aŜ piana przestanie się pojawiać. Przeciwzapalne na okłady: — majeranek. mniszka. MASŁO KLAROWANE W medycynie Wschodu. rumianku. rumianku. rdestu ptasiego. owoc — dzikiej róŜy.

nie nadaje się poniewaŜ przy technologii przemysłowej dodaje się sól. — leczy gruźlicę i Ŝółtaczkę — łagodzi kaszel i uczucie duszności — usuwa zmęczenie Klarowane masło jest składnikiem dla wielu mikstur. Przekonany o leczniczych właściwościach porannej rosy. agresją. która w naturze występuje w maleńkich ilościach i szybko znika. którym przekazać moŜemy szkodliwą energię to: kasztan. wierzba. osika. PRZYJAZNE DRZEWA Przyroda pełna zadziwiających mądrości gotowa jest zawsze pomóc człowiekowi. Łączymy się mentalnie (w myślach) z drzewem. jeśli tylko człowiek zechce przyjąć. niestrawność. DRZEWA. GEE mające ponad miesiąc: — skutecznie usuwa podraŜnienia wewnętrznych organów. topola. — przywraca harmonię w zaburzeniach umysłu. złością. strachu. przyporządkowanych do określonych stanów psychicznych. — leczy hemoroidy. które odbiorą szkodliwą dla zdrowia energię. Smutek świadczy o chorym sercu. brzoza. Podziękujmy na zakończenie. cholera. Taką metodę pozyskiwania nazywał „metodą słoneczną". zimny pęcherz moczowy sprowadza myśli samobójcze. Prosimy. Trwałość zapewniał lekom przez dodanie alkoholu. Stajemy przodem do drzewa w odległości 20 do 30 cm. na odległość 20 . Chore nerki sygnalizują niedyspozycje uczuciami lęku. uzyskując takie same wyniki. DRZEWA. angielski lekarz Edward Bach. alkoholizm. a nadmierne myślenie mówi o osłabionej śledzionie. akacja. grusza. jest Ŝyczliwe i przyjazne człowiekowi. klon.40 cm. wiśnia. TERAPIA KWIATOWA Medycyna chińska niezmiennie od 5 tysięcy lat uzasadnia. diagnozował równieŜ niedyspozycje organów w oparciu o stan psychiczny i uczucia — zalecając leki kwiatowe. które prześlą uzdrawiającą energię to: dąb. działanie słońca zastąpił działaniem ognia. pędów czy pąków drzew. Masło otrzymane metodą przemysłową. Przeciwwskazania: zapalenie jelit. z którego zostały zerwane. Ŝe schorzenia organów wewnętrznych informują na zewnątrz określonym stanem emocjonalnym. i takie. orzech. które rozumie nasze myśli. jak z naszych dłoni i palców przepływa energia do drzewa. zranienia. brak apetytu. 33 . W tym przypadku stajemy do drzewa tyłem. śliwa. rozŜalanie się nad sobą— to choroba płuc. Opracował 38 zestawów dzieląc je na 7 grup. co prześlą energie uzdrawiające. Dla otrzymania leczniczych wartości z gałązek. Wyciągamy dłonie w stronę pnia. W wyobraźni widzimy. jak najbliŜej rośliny — matki. a nawet paranoi. ostre stany zapalne oczu i uszu. a sposób ten nazwał „metodą termiczną". Istnieją w naturze drzewa. jabłoń. jarzębina. gorączka. — pomaga w leczeniu schorzeń skóry. choroby weneryczne. Wątroba objawia się gniewem. sosna. zalewał źródlaną wodą i pozostawiał na 3 godziny w czasie największego nasłonecznienia. anemie. opracował technologię otrzymywania naturalnych leków z kwiatów. twierdząc. W latach dwudziestych naszego wieku. Płatki kwiatowe umieszczał w szklanych przezroczystych miseczkach. czyli w biopolu kwiatu lub krzewu. Czas kontaktu z drzewem 10 do 15 minut.lodówką. Ŝe moŜliwe jest uleczenie wszelkich schorzeń. by przejęło z nas szkodliwą energię.

— Stoły. podniecenie psychiczne — dominacja — nietolerancja — sztywność zasad. przeraŜenie — strach o znanym podłoŜu. duma — niecierpliwość.Wyciągamy dłonie w kierunku pnia. bóle głowy — leczą kawałki drewna z osiki utrzymywane w bliskości głowy. Ŝe będzie oddawać energię nadal. rozpacz. Nawet kawałki drewna promieniują energią i nadal są pomocne. Prosimy drzewo. aŜ do unicestwienia siebie. słaba wola — ochrona w czasie transformacji — agresja. moŜe zdarzyć się. — Trzymanie w zębach kawałka drewna z osiki usuwa ból zębów. W wyobraźni zobaczmy jak strumień wzmacniającej energii przypływa do naszych dłoni i wypełnia całe ciało. lęki — panika. Czas kontaktu z drzewem 3 do 5 minut. wahanie. których boki zbiegają się pod kątem. Tabela 1. nadopiekuńczość Niepewność — brak wiary we własny osąd — niezdecydowanie. zgorzknienie. Nie jest to frazesem ani bajeczką. Grupa grupa I Stan psychiczny. aby przestało energię przesyłać. zwątpienie — brak pewności siebie — poczucie winy — przytłoczenie obowiązkami — zwątpienie. schizofrenie. Poznajmy równieŜ promieniowanie negatywne. — Epilepsje. skrajność nastrojów — pesymizm rezygnacja — zwątpienie i poczucie beznadziejności — brak motywacji. brak nadziei — szok i jego następstwa — uraza. promieniują energią negatywną i nie naleŜy siadać naprzeciw rogów. zazdrość Przygnębienie. uczucia Strach. Przykłady: — Czesanie włosów drewnianym grzebieniem usuwa bezsenność. Zrozumie i zaniecha dalszego przesyłania. gadatliwość NadwraŜliwość na wpływy zewnętrzne — cierpienie psychiczne ukryte za uśmiechem — poddańczość. nadgorliwość. napięcie Nazwa rośliny złotojeść figlarek plamisty śliwka mirabelka osika kasztanowiec czerwony grupa II zawciąg czerwieniec jednoroczny goryczka gorzkawa janowiec ciernisty grab dziki owies grupa III powojnik pnący wiciokrzew dzika róŜa oliwka kasztanowiec zwyczajny gorczyca polna kasztanowiec zwyczajny (pąk) grupa IV okręŜnica bagienna niecierpek wrzos pospolity rzepik pospolity tysięcznik orzech włoski ostrokrzew grupa V grupa VI modrzew sosna wiąz angielski kasztan jadalny gwiazda betlejemska wierzba dąb szypułkowy jabłoń płonka grupa VII cykoria podróŜnik werbena winorośl buk czerwony woda źródlana 34 . fobie — strach przed utratą kontroli nad umysłem — strach nieznanego pochodzenia — strach i nadmierna troska o innych. Współistnienie w przyrodzie daje moc. Koniecznie naleŜy podziękować drzewu. apatia — całkowite wyczerpanie — niechciane natrętne myśli — depresja bez przyczyny — powielanie starych błędów Samotność — wyniosłość. trudność w odnalezieniu drogi Ŝyciowej Brak zainteresowania otoczeniem — bujanie w obłokach — tęsknota. poirytowanie — egocentryzm. zawiść. przywiązanie do przeszłości — rezygnacja. Ŝal — walka mino przeciwności losu — poczucie zbrukania Nadpobudliwość i nadmierna troska o innych — samolubstwo i zaborczość — fanatyzm. Jeśli nie przekaŜemy podziękowania lub polecenia. zmęczenie psychiczne — Ŝyciowe rozdroŜe. by przesłało potrzebną nam energię. której jeszcze nie pojmujemy.

ZAPOMNIANE LEKI 35 .

czyraki. biegunkę. a kał wydalany był ustami. Pomaga w leczeniu schorzeń prostaty. podawać na ciepło po małej łyŜeczce. w proporcji 1:1. puchlinę wodną. Dodatkowo nałoŜyć na stopy kompres z drobno posiekanej cebuli. Ostudzić. Znalazła długiego robaka wpitego w ścianki jelit. Likwiduje otyłość. Łagodzi nadmierną fermentację jelit. Lek cebulowy przy zapaleniu oskrzeli. 36 . Cebula i jej bliski krewny czosnek. dopiero gdy posmarowała miazgą cebuli. ropnie płuc. który cierpi na taką samą chorobę co król. wzmacnia czynności nerek. przeciwreumatyczne. na stosie pogrzebowym swego małŜonka. Leczy kamicę i krzywice. Jego organizm nie przyswajał pokarmów. Stosowana zewnętrznie leczy brodawki. ułatwia trawienie. odmroŜenia i oparzenia. wzmacnia organizm. opłucnej. Człowiek ów został uśmiercony. Odsączyć. Leczy zapalenie opon mózgowych. Gotowana cebula jest lekkostrawna i dzieciom nie szkodzi. Medycyna potwierdza. obrzęki. wątroby i układu nerwowego. przeciwzakrzepowe. Odcedzić. nieŜyt nosa i gardła. astmę. Wino cebulowe 200 gram pokrojonej cebuli 100 gram miodu 600 gram białego wina Wymieszać i odstawić na 2 doby. poleciła dworskiemu lekarzowi odszukanie innego człowieka. węzłów chłonnych. Wypijać pół litra dziennie w niewielkich porcjach. pieprzem. Hamuje krzepliwość krwi i bezpiecznie likwiduje skrzepy. Lek cebulowy przy biegunce 1 litr wody 1 garść łusek z cebuli Gotować 10 minut. a królowa osobiście przebadała jego wewnętrzne organy. a stosowane profilaktycznie nie dopuszczają do zachorowania. przeciwszkorbutowe oraz przeciwsklerotyczne. Leczy gruźlicę węzłów chłonnych. poprawia przemianę materii. jelit. nerwobóle i migrenowe bóle głowy. Odstrasza komary. Podano do picia wywar z cebuli i król powrócił do zdrowia. Uelastycznia stwardniałe tętnice. Ŝe cebula ma działanie antyseptyczne. a takŜe eliminuje z organizmu mocznik. Lek cebulowy w biegunce niemowląt Trzy cebule nacięte w kwiat gotować przez 2 godziny w 1 litrze wody. Pić małymi porcjami. rany ropne i wrzodziejące.CEBULA Skuteczność leczenia cebulą potwierdza historia odnaleziona w starohinduskich pismach z VI wieku. Odnaleziono podobny przypadek chorobowy. Zastosowany do inhalacji leczy anginę. kokluszu Sok wyciśnięty z cebuli mieszać z miodem. łagodzi stan zapalny krtani. szum w uszach i niedosłyszenie. cukrzycę. obniŜa poziom cukru we krwi. aby uniknąć (sati) śmierci w płomieniach. Przyjmować 3 razy dziennie po kieliszku. przeciwinfekcyjne. robak został uśmiercony. grypę. jest pomocna. oskrzeli. skąpomocz. infekcje układu moczowego. Leczy awitaminozę. zapaleniu opon mózgowych. gdy mamy trudności w oddychaniu. Wzmacnia fizycznie i umysłowo. Królowa Tisharaki Shita. Leczy skórę i powoduje porost włosów. zastrzał. Posypała solą. osierdzia. Król Ashaka cierpiał na tajemniczą chorobę. awitaminozę. Sok z cebuli ŚwieŜy sok z cebuli pity z domieszką ciepłej wody leczy hemoroidy i nieŜyt jelit. od 5 tysięcy lat znajdują się wśród specyfików skutecznie przywracających zdrowie. Czyniła inne próby. Z dobrym skutkiem leczy wiele chorób i dolegliwości: anginę. Przesączyć.

Ponownie przygotować. która znajduje się między warstwami cebuli. rany pourazowe Gazę opatrunkową złoŜyć w kilka warstw. Lek cebulowy przeciw puchlinie wodnej Posiekać drobno cebulę i gotować z mlekiem (jak zupę). Owinąć bandaŜem. 37 . Kurację prowadzić przez tydzień. Nakładać na ranę. Wskazany dla dzieci. oparzenia. Kataplazm z gotowanej lub podpieczonej cebuli Cebulę rozkroić. Najlepiej w czasie ostatniej kwadry księŜyca. podpiec a gdy będzie ciepła nakładać na: ropień. Lek cebulowy przy astmie i schorzeniach serca Pokroić cebulę i upiec w piekarniku. niesolonej słoniny. Okład aseptyczny Zdjąć cienką błonkę. czyrak. odmroŜenia. SpoŜywać 2 razy dziennie. Utrzymywać przez noc. Jest to naturalny okład jałowy. Lek cebulowy na brodawki Cebulę wydrąŜyć. Odcedzić. Lek cebulowy na wrzodziejące rany. Pić codziennie rano 1/7 część leku. Podlać 3/4 szklanki wody i włoŜyć około 5 dkg świeŜej. Owinąć bandaŜem. które wnikać będą w głowę. Przelać do butelki. umocnić opatrunkiem. Poprawa następuje juŜ po tygodniu. Odcedzić. Na noc wypić filiŜankę naparu z kory kruszyny. Lek cebulowy przy migrenie i stwardnieniu tętnic mózgu NałoŜyć na głowę okład z miazgi cebuli. połoŜyć warstwę miazgi z cebuli.Lek cebulowy przy kamicy Ŝółciowej DuŜą cebulę drobniutko pokroić i dusić w 4 łyŜkach oliwy z oliwek. kilkakrotnie w ciągu dnia. Otrzymanym sokiem pocierać brodawki. Taką kurację moŜemy wykonywać 1 raz w roku! Lek cebulowy przeciw robaczycy 1 duŜą cebulę pokrojoną w cienkie plastry 1 litr białego wina gronowego Odstawić w zamkniętym słoju na 6 dni. zasypać cukrem. Utworzony w ten sposób ciepły kompres nałoŜyć na stopy. hemoroidy. NałoŜyć na chore miejsce. Postawić w ciepłym miejscu. Pić na ciepło małymi łykami. Syrop z cebuli przeciw kaszlowi Cebulę posiekać ułoŜyć na spodeczku. Pić tworzący się syrop. Tampon cebulowy przy szumie w uszach Tampon z waty nasączyć sokiem z cebuli. Wsypać do środka sól morską lub kamienną nieoczyszczoną. Umocnić flanelą. Szczelnie owinąć ściereczką i 2 suchymi ręcznikami. Gotować pod przykryciem przez 10 minut. Ciepło wytworzone zwiększa uwalnianie się olejków eterycznych z cebuli. PrzyłoŜyć następnym kawałkiem. Rozprowadzić warstwę na tkaninę. Powtarzamy kurację co 2 miesiące. Owinąć gazą i wkładać na noc do ucha.

38 . Lek czosnkowy przeciw robakom 25 gram czosnku (miazga) 1 szklanka wody lub mleka Gotować na małym ogniu przez 20 minut. by chronić je od robaczycy. ObniŜa ciśnienie krwi. Miejsca po uŜądleniach potrzeć rozkrojoną cebulą. Pić codziennie na czczo. Ŝe kobietom cierpiącym na bezpłodność zalecano wkładanie do pochwy ząbki czosnku. uwalnia od robaków. miód.Łuska z cebuli Gdy pojawi się zastrzał. czosnek. hamujących rozwój guzów rakowych. Wzmacnia organizm. Niekiedy juŜ po 4 dniach widoczny jest skutek. Jako anty-afrodyzjak uprawiany był w ogrodach przyklasztornych. oczyszcza organizm ze złogów. owrzodzeń. owinięte w tkaninę. Kobietom. W odnalezionych staroŜytnych papirusach wyczytano.natura stanowiła dla nich inaczej. Odcedzić. CZOSNEK W staroŜytnym Egipcie czosnek był otoczony kultem. leczy schorzenia płuc i dróg oddechowych. Hipokrates zalecał sposób na sprawdzenie czy kobieta moŜe mieć nadzieje na zajście w ciąŜę. Pić co 2 godziny po 1 łyŜce. zadrapania. Do południa nie spoŜywać pokarmów. Odcedzić. Czosnek ma silne działanie przeciwgrzybiczne. Lek czosnkowy przeciw tasiemcowi Miazgę z jednej główki czosnku gotować w mleku przez 20 minut. Podobnie leczyć odmroŜenia. Medycyna potwierdza istnienie w czosnku substancji przeciwrakowych. Jeśli następnego ranka poczuje w ustach zapach czosnku. Lek czosnkowy na poprawienie głosu Pić w dowolnych ilościach. Natomiast jest nie wskazany w przypadku ostrych nieŜytów Ŝołądka i jelit. Dzieciom wieszano korale z czosnku. Budowniczowie piramid otrzymywali codziennie jego porcje. przy niskim ciśnieniu krwi i dla kobiet karmiących jak równieŜ przy zapaleniu płuc. UŜądlenia Wyjąć Ŝądło. Przydzielano go codziennie rzymskim Ŝołnierzom. Pić 2 razy dziennie. Lek czosnkowy przy przeziębieniu 50 gram czosnku (miazga) 1 szklanka wrzącej wody Pozostawić na 12 godzin dla wyługowania substancji leczniczych. ma nadzieję na zaistnienie ciąŜy. Wskazywał. Dzieciom podawać po łyŜeczce. by oczyszczony z łusek i owinięty w tkaninę ząbek czosnku włoŜyć na noc do pochwy. ale leczenie musi trwać nadal. na pustyni od pragnienia. W kuchni czosnek nazwany został „królem przypraw". narośli. Owinąć bandaŜem. chroni przed zaziębieniem. Równocześnie z kuracją pitną moŜemy wykonywać lewatywą z płynu uzyskanego z gotowanej wody z kilkoma ząbkami czosnku. Odsączyć. popękania skóry. które nie poczuły zapachu . Czosnkowi przypisywano magiczny wpływ na siłę i odwagę. a takŜe mięśniaków i naczyniaków. dobranych smakowo: mleko. Chronił czosnek przez tysiąclecia od zarazy. aŜ do usunięcia tasiemca. Jako naturalny antybiotyk zwalcza gronkowca i bakterie okręŜnicy. nałoŜyć na palec kilka warstw łusek z cebuli.

Końcówkę gruszki smarować oliwką. CHRZAN Znany i stosowany w staroŜytnym Egipcie. Nasączyć tampon i umieścić w pochwie gdy cierpimy na zakaŜenie droŜdŜami. Przecedzić. Kontrolować ciśnienie krwi.5 litra winnego octu Wymieszać i odstawić na 10 dni.Maść czosnkowa Wziąć w równych ilościach miazgą czosnkową. Powtarzać zabieg co 2 dni. Pić po łyŜce na godzinę przed posiłkiem. Stosować przy zwichnięciach. Słoik zamknąć i odstawić na 2 tygodnie często wstrząsając. UŜądlenia Wyjąć Ŝądło. Zlać do butelki. W Polsce znany jest jako dziko rosnący i chrzan ogrodowy. Lek czosnkowy z gliceryną 50 gram miazgi czosnku 100 ml gliceryny Wymieszać i odstawić na tydzień w zamkniętym słoiku.5 kg cytryn ( sok) 1 litr przegotowanej chłodnej wody Miazgę czosnkową. Lek czosnkowy na okłady 30 gram czosnku ( miazga) 0. Najlepszy jest chrzan jednoroczny. Lek czosnkowy przeciw owsikom Wymieszać miazgę z 3 ząbków czosnku w 2 szklankach wody przegotowanej i odpowiednio przestudzonej. rzęsistkiem lub przy innych zakaŜeniach narządów płciowych kobiety. Olejki eteryczne chrzanu mają właściwości naturalnego antybiotyku. Przy niedosłyszeniu o podłoŜu reumatycznym i przy bólach uszu wkładać do ucha nasączony tampon owinięty w gazę. reumatycznych i przy nerwobólach. Przelać do czystego słoika. biały po rozkrojeniu. Stosować na okłady przy zmianach chorobowych skóry. Rozkroić ząbek czosnku i smarować uŜądlone miejsce. Lek czosnkowy obniŜający ciśnienie 30 ząbków czosnku (miazga) 0. Do celów leczniczych bardziej odpowiednim jest korzeń chrzanu dziko rosnącego. aŜ do skutecznego usunięcia owsików. 39 . SmaŜyć na małym ogniu do uzyskania jednorodnej masy. Wykonać lewatywę przy pomocy gruszki. oliwę i smalec niesolony. Podawać wewnętrznie sok z cytryny. Przecedzić. MoŜna dodać nieco miodu do smaku. Stosować do dezynfekcji ran i na okłady w bólach reumatycznych. Lek czosnkowy w oleju 50 gram czosnku ( miazga) 200 ml oliwy Składniki wymieszać. bólach mięśniowych. Dla spoŜycia stosujemy chrzan ogrodowy. sok z cytryn i wodę wymieszać i pozostawić na 2 dni. Przy hemoroidach przykładać na noc nasączony tampon. Odsączyć. Odcedzić.

Bardziej znane są ich walory smakowe w celach konsumpcyjnych. odświeŜają i regenerują wątrobę. przy bezsenności i nadpobudliwości emocjonalnej. Odstawić pod przykryciem na 12 godzin. przekrwieniu wątroby i zastoinach krwi w naczyniach krwionośnych i mózgowych. W długotrwałych zaparciach lub rozwolnieniach reguluje system wydalania. Jabłka wzmacniają mięśnie i układ nerwowy. NałoŜyć kompres na miejsce dotknięte artretyzmem. wiąŜą radioaktywne pierwiastki. Pić między posiłkami. niedomykaniu zastawek. oczyszczają krew z toksyn. choć mogą być od naszych dorodniejsze. Podobne działanie uzyskujemy nosząc krąŜek z blachy miedzianej o średnicy 6 centymetrów. dostarczanym nam z bogatych w nie polskich sadów. Dla dłuŜszego przechowywania i transportu owoce to nasycane są promieniami cezu i kobaltu. Kompres trzymać przez kilka minut. otyłości. w schorzeniach mięśnia sercowego. napary ze skórki i z kwiatów jabłoni. kołataniu serca umieścić w okolicy serca mały woreczek z wiórkami korzenia chrzanu ususzonego lub poduszkę z nasion białej gorczycy. osłabienia sił fizycznych i intelektualnych. artretyzmie i reumatyzmie. 1 jabłko spoŜyte rano — działa oczyszczająco 1 jabłko zjedzone wieczorem — działa przeczyszczająco 40 . Umocnić bandaŜem. Całodzienna dawka syropu. Jest to środek Ŝółciopędny. mają trudności w koncentracji. w złej przemianie materii. Lek dla chorych na serce Przy schorzeniach mięśnia sercowego. Dla celów leczniczych zaleca się jabłka spoŜywane na surowo razem ze skórką. Pić syrop tworzący się w filiŜance. czują się zagubione. wyizolowane. zawałach. W medycynie naturalnej wskazane jest leczenie jabłkami: infekcji jelitowych. tracą zainteresowanie Ŝyciem. ułatwiają trawienie i leczą przewód pokarmowy. zmniejszają poziom cholesterolu. Okłady: zetrzeć korzeń chrzanu ze skórą rozprowadzić warstwę na tkaninie. JABŁKO Jabłko jest popularnym owocem. NałoŜyć ceratkę. razem ze skórką. Jabłka na surowo Osoby starsze powinny spoŜywać jabłka systematycznie. Jabłek z importu nie powinniśmy spoŜywać. miaŜdŜycy i nadciśnieniu tętniczym. odnawiają florę bakteryjną. są moczopędne. Zasypać cukrem. Skóra pod okładem powinna być zaczerwieniona ale nie moŜe być spryszczona. Dzieci odŜywiane takimi owocami stają się apatyczne. przez co zabija się w nich energie Ŝycia. pozostawiając witaminy i sole mineralne. Mimo popularności lecznicze walory jabłek są mało znane i niewykorzystywane. przyłoŜyć drugim kawałkiem materiału. Syrop z chrzanu Zetrzeć korzeń chrzanu i przełoŜyć do filiŜanki. a takie jabłko mimo długiego przechowywania nie psuje się (równieŜ napromieniowane są inne owoce i warzywa). do pół godziny. pieczone lub gotowane. NaleŜy jeść jabłka z najbliŜej rosnących od nas drzew — promieniują energią podobną naszej.Chrzan jako lek na reumatyzm Kuracja pitna: Około 30 gram startego chrzanu zalać 1 litrem wody. Lek przy paradentozie Dla wzmocnienia dziąseł i zębów naleŜy Ŝuć kawałek korzenia chrzanu świeŜego lub suszonego. to 2 łyŜeczki.

Lek na grzybicę Przepołowić jabłko i wybrać środek nasienny. Odstawić na 15 minut. WłoŜyć w wydrąŜenie nieco siarki. jako wyłączne poŜywienie. Pić leczniczo 4 szklanki dziennie. Jabłko jako środek przeczyszczający Utrzeć jabłko odmiany „Reneta". Odstawić na dwie godziny. Jabłko z sokiem cytrynowym Utrzeć jabłko ze skórką. Podobnie postępować w biegunce wywołanej ząbkowaniem. Pić ciepły małymi łykami. Dodać równieŜ kilka liści porzeczek. Napar z kwiatów jabłoni Przyrządzić napar z 30 gram suszonych kwiatów jabłoni w 1 litrze wrzątku. Suszone skórki z jabłek Ususzyć dobrze skórki i zemleć. OCET JABŁKOWY Ocet jabłkowy zwany niekiedy octem winnym. a po pół godzinie słabą herbatę — lekko posłodzoną. Powinniśmy umocować chustką i głowę owinąć ciepłym szalem. Kuracja jabłkowa w leczeniu grypy Przez okres chorowania na grypę ( 2 do 3 dni) zjadać codziennie pół kilograma startych jabłek. Wskazania: przy zaparciach pić na czczo.Przy biegunce u dzieci Przy biegunce podawać dzieciom starte jabłka. który skutecznie usuwa obrzęki pochodzące z niewłaściwej pracy serca i nerek. reumatyzmem i artretyzmem oraz przy egzemie naleŜy pić między posiłkami. Pić 1 szklankę przed snem. dodać soku z cytryny — ułatwia trawienie węglowodanów. nerek objawiających się skąpomoczem. jelit. Lek na obniŜenie ciśnienia tętniczego Ugotować ryŜ i wymieszać ze startym jabłkiem. Na szklankę wrzątku wrzucić 1 łyŜkę zmielonych skórek. obniŜa nadciśnienie. Połówki związać i upiec. Działa równieŜ wykrztuśnie. Jabłko pieczone Gdy boli ucho przykładać wcześniej upieczone jabłko. TakŜe przy zapaleniu jelita cienkiego i okręŜnicy. Działa przeczyszczająco i rozwalniająco. Odstawić na 15 minut. Odcedzić. Następnie odcedzić i osłodzić miodem. cieszył się zawsze popularnością w ludowym lecznictwie i kuchni. Pić 2 łyŜeczki soku przed kaŜdym posiłkiem. Łagodzi kaszel. Pocierać skórę w miejscach chorobowo zmienionych. Przy schorzeniach: wątroby. rozkrojone z wydrąŜoną połówką. 41 . Herbata na bezsenność Skórki z jabłek odmiany „Reneta" gotować przez 15 minut. Reguluje gospodarkę kwasowo — zasadową w organizmie. Potrawa taka jest lekiem.

Zlewamy do butelek. zaburzeniach trawienia charakteryzujących się nadmiarem śluzu w organizmie. Skutek leczenia widoczny po miesiącu — rozniesione Ŝyły zaczynają się zmniejszać. Nadciśnienie Przed kaŜdym posiłkiem pić 1 do 3 łyŜek octu jabłkowego. schorzeniach skóry.8 kg miazgi oraz 100 gram miodu lub cukru. Ocet jabłkowy otrzymujemy po 3 lub 4 tygodniach. o temperaturze — od 20 do 30°C. Stosować do inhalacji — nakrywać głowę duŜym ręcznikiem i głęboko wdychać opary. Codziennie kilkakrotnie mieszamy roztwór drewnianą łyŜką. usunąć robaczywe i chore miejsca. aŜ do zniknięcia lub zmniejszenia bólu. Naczynie przykrywamy tkaniną i przechowujemy w ciepłym miejscu. Kiedy płyn uspokoi się i przybierze jasny kolor. na pół szklanki ciepłej przegotowanej wody. Półpasiec Jabłkowym octem nasączyć gazę i nakładać — na miejsca zaatakowane półpaśćcem. Łzawienie oczu Przygotować mieszankę: 1 szklankę ciepłej przegotowanej wody. przegotowaną i osłodzoną wodą. Na kaŜdy litr przefiltrowanego roztworu dodajemy 5 do 10 dkg cukru i odstawiamy w ciepłe miejsce do drugiego etapu fermentacji. Zalewamy osłodzoną wodą. a choroba trwa krócej. Pić codziennie po 1 szklance. przegotowanej wody. W miarę ustępowania dolegliwości stopniowo zmniejszać dawkę. Naczynie zawiązujemy płótnem. wyczerpaniu ogólnym. Ocet jabłkowy przyjmujemy profilaktycznie i leczniczo w schorzeniach reumatycznych. Zetrzeć na tarce lub zgnieść na miazgę w maszynce do mięsa. przez 2 tygodnie. najlepiej spadowych. 42 . oznacza. Ŝe fermentacja została zakończona. Czas produkcji octu jabłkowego tym sposobem trwa od 40 do 60 dni. Niekiedy moŜemy dodać miodu. Aby przyspieszyć naturalną fermentację dodajemy około 10 gram droŜdŜy piekarskich i skórki z czerstwego chleba. rano i wieczorem. złym samopoczuciu przy zmianach pogody. dwukrotnie. doprowadzić do wrzenia. przyjmując na kaŜdą szklankę wody 1 łyŜkę cukru. biorąc na 1 litr wody 0. Miazgę zalewamy ciepłą. Przygotowanie octu jabłkowego — sposób II Z umytych jabłek. Wewnętrznie: pić rano i wieczorem 1 szklankę cieplej przegotowanej wody z 2 łyŜeczkami jabłkowego octu. LECZENIE OCTEM JABŁKOWYM śylaki Zewnętrznie: przemywać jabłkowym octem Ŝylaki lekko masując. Ból głowy Wlać do garnuszka pół szklanki winnego octu i pół szklanki gorącej wody. otyłości.Przygotowanie octu jabłkowego — sposób I Do szklanego naczynia wkładamy obierzyny ze zdrowych jabłek. Po 10 dniach przecedzamy przez woreczek z gazy. dla dzieci — 1 łyŜeczkę octu jabłkowego z 2 łyŜeczkami miodu rozpuszczonymi w pół szklance ciepłej. 1 łyŜeczkę octu jabłkowego i 1 kroplę jodyny. Przelewamy do butelek i korkujemy. Najczęściej stosujemy: u dorosłych — 2 łyŜeczki octu jabłkowego z 2 łyŜeczkami miodu. Ustępuje swędzenie.

Neutralizuje zatem nadkwaśność Ŝołądka czy zakwaszenie organizmu. który w jamie ustne ma smak kwaśny. Kuracja trwa przez miesiąc. Piasek i małe kamyki w takiej kuracji wydalane są bezboleśnie. Sposób II (utykanie spowodowane zapaleniem stawów) Pić przed kaŜdym posiłkiem 10 łyŜeczek octu jabłkowego. Stosowana przy infekcjach. II dzień — sok z 1 cytryny i 1 łyŜki oliwy z oliwek. schorzeniach płuc i nerek. Dla cięŜarnych Przed kaŜdym posiłkiem pić szklankę ciepłej przegotowanej wody z 2 łyŜkami octu jabłkowego i 2 łyŜkami miodu. Oparzenia Miejsca oparzone przemywać octem jabłkowym lub nasączać nim opatrunek. Przy krwawieniach Przy krwawieniach hemoroidalnych. w następujący sposób: I dzień — sok z 0. Usuwanie kamieni Ŝółciowych Mieszankę soku z cytryny i oliwy z oliwek spoŜywać przed snem. IV dzień — sok z 2 cytryn i 1 łyŜki oliwy z oliwek. Przygotować mieszankę: — Ŝółtko jajka — łyŜeczka miodu — łyŜka jabłkowego octu Wymieszać i wcierać w chore miejsce. naleŜy przed snem nasmarować ciało octem jabłkowym. Tak przygotowaną miksturę pić małymi łykami przez pół godziny. Ucierając dodawać łyŜeczkę soku z cytryny i łyŜeczkę koniaku — nadal ucierać i stopniowo dodawać 150 ml oliwy z oliwek. III dzień — sok z 1. chorobach skóry. Codziennie zwiększać ilość soku o pół cytryny aŜ dojdziemy do 9 cytryn dziennie. Następnie zmniejszać ilość soku o pół cytryny. CYTRYNA Cytryna jest owocem szczególnym.5 cytryn i 1 łyŜki oliwy z oliwek. niedostatecznym trawieniu.Nadmierna potliwość Gdy cierpimy na nadmierną nocną potliwość. krwotokach z nosa.5 cytryny i 1 łyŜki oliwy z oliwek. Utykanie na nogę Sposób I (pourazowe). Jest lekiem naturalnym o wszechstronnym działaniu. 43 . a w Ŝołądku przyjmuje odczyn zasadowy. MoŜemy nadal prowadzić kurację przyjmując codziennie sok z 2 cytryn i 1 łyŜki oliwy z oliwek. obfitych miesiączkach — pić codziennie 1 szklankę ciepłej wody z 2 łyŜeczkami jabłkowego octu. Usuwanie kamieni nerkowych Utrzeć Ŝółtko do białości z 1 łyŜeczką cukru. Następnie kładziemy się na prawym boku na 1 godzinę.

Sok z cytryny z chrzanem Na l część soku z cytryny wziąć 4 części startego chrzanu.03 w nocy). szypułki oraz Ŝywicę z kory drzewa czereśniowego. Kuracja oczyszczająca Zastosować przez kilka dni dietę czereśniową — spoŜywać wyłącznie czereśnie. Doskonale oczyścimy organizm z toksyn po zimowym Ŝywieniu. Przez kilka minut gotować. Rano wypić na czczo (najlepiej między 01 . Pić między posiłkami. Krwawienie z nosa Przy krwawieniu włoŜyć do nosa wacik nasączony sokiem z cytryny. Oczyszczony organizm wzmacnia skutecznie siły obronne i uaktywnia prace gruczołów wydzielania wewnętrznego. Lek przy zapaleniu jamy ustnej Płukać jamę ustną mieszanką ciepłej wody z dodatkiem soku z cytryny i miodu.Lek odświeŜający wątrobę Sparzyć cytrynę. przez co usuwa z siebie wszelkie schorzenia. 44 . Lek przy zapaleniu ucha Zakrapiać do ucha sok z cytryny. Sok z cytryny Niszczy pasoŜyty jelitowe. Lek przeciw owsikom ZmiaŜdŜyć nasiona cytryny i wymieszać z miodem. Czereśnia ma wiele właściwości leczniczych. Odwar z kory drzewa czereśniowego Korę rozdrobnić noŜem na niewielkie kawałeczki i wrzucić na wrzątek. moŜe poprawić jakość słuchu. Taki lek zalecany jest przy stanie przedzawałowym — powoduje rozpuszczenie drobnych skrzepów krwi w naczyniach krwionośnych. Zabieg wykonywać co drugi dzień. Lek w migrenie Na czoło i na skronie przykładać kompres z soku z cytryny lub nakładać plasterki cytryny. Działa on moczopędnie oraz usuwa z organizmu zastałe płyny obrzękowe. CZEREŚNIA Do celów leczniczych wykorzystujemy owoce czereśni. wrzątkiem (zmywanie toksyn). Zakładać wacik. Likwiduje robaczycę. Napar z szypułek Pić wywar z gotowanych w wodzie ogonków czereśni. działa na cały organizm odtruwając. PrzełoŜyć do naczynia i wieczorem zalać wrzącą wodą. Owoce czereśni są zasadotwórcze i neutralizują zakwaszony organizm. Stosowanie takiej kuracji przez miesiąc. oczyszczając i odmładzając go. Wytrzeć i pokroić. Odcedzić. Przyjmować codziennie na czczo. Głowę owinąć chustką.

przeciwbiegunkowe. Plaster z owoców czereśni ZmiaŜdŜyć owoce bez pestek i wykorzystywać na okłady. Wzmacnia wątrobę. reumatyzm. posiada właściwości przeciwszkorbutowe. zapalenie gruczołu krokowego. przeciwartretyczne i przeciwszkorbutowe. Okłady na rany Ŝylakowe Na trudno gojące się i otwarte rany Ŝylakowe przykładać świeŜe liście lub rozgniecione owoce czarnej porzeczki. Olej z pestek czereśni Z miąŜszu pestek wycisnąć olej. przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych. Odtruwanie organizmu Na szklankę wrzątku wrzucić garść liści z czarnej porzeczki. leczy Ŝółtaczkę. Działa moczopędnie. antytoksycznych. Okłady takie skutecznie leczą poniewaŜ zawierają olejki eteryczne o właściwościach antyseptycznych. artretyzm. Po takiej kuracji ustąpią obrzęki i bóle stawów. Ma właściwości przeciwgnilne. Do celów leczniczych uŜywamy owoców i liści czarnej porzeczki. pomocnym przy wielu schorzeniach. Oczyszcza arterie uwalniając od miaŜdŜycy i bólów migrenowych. biegunkę oraz anginę. likwiduje zatrucia i infekcje bakteryjne. Napar z liści Stosować do nasączenia okładów na rany i wrzody. Napar z liści porzeczki jest skutecznym lekiem o 45 . Stosować przez cały sezon owocowy— usuwa zniekształcenia i opuchnięcia stawów. wzmacnia i uspokaja. Pić rano i wieczorem. Kurację moŜemy wspomagać przez picie soku pomidorowego. Ŝe jest wszechstronnym lekiem naturalnym. Rozpuszcza nadmiar kwasu moczowego.Kuracja przeciwartretyczna Jeden z posiłków zastąpić przez spoŜycie pół kilograma czereśni. PORZECZKA CZARNA Wysoka zawartość leczniczych. Uaktywnia system trawienny likwidując skazę krwotoczną. Działa jako odtrutka. piasek i kamienie nerkowe. Usuwa zmęczenie. Wzmacnia Ŝołądek. Wpływają na skuteczne gojenie się ran dochodzących do kości i przyśpieszają powstawanie nowej zdrowej tkanki. napotnie. Skutecznie leczy: przyzębice i wypadanie zębów. UŜądlenia przez owady Wyciągnąć Ŝądło i miejsce po ugryzieniu natrzeć zgniecionym liściem czarnej porzeczki. Otrzymana maść jest lekiem na liszaje i artretyzm. niezaleŜnie od wieku i stopnia zaawansowania choroby. Smarować nim kurzajki i plamy na skórze rano i wieczorem. niewłaściwą krzepliwość krwi. Maść z Ŝywicy drzewa czereśniowego śywice z drzewa czereśniowego rozpuszczać w niewielkiej ilości wody. niedokrwistość. wymieszanego z krótko zagotowanymi droŜdŜami piekarniczymi. zaćmę soczewkową. PrzyłoŜony na szyję wzmocni i odmłodzi organizm. a tym samym leczy gościec. Taki kompres przyłoŜony na czoło usunie bóle migrenowe głowy. antyseptycznych olejków eterycznych i witamin w owocach czarnej porzeczki powoduje. Poprawia pracę nerek usuwając zatrzymywanie się moczu.

miaŜdŜycą naczyń krwionośnych i mózgowych. Odwar z liści i pączków Odwar z liści gotowanych w wodzie zmniejsza puchlinę wodną. zmniejszają obrzęki. zaparciem. Na przeziębienie Przygotować napar z 1 łyŜki świeŜych lub suszonych owoców malin. oczyszczają i rozrzedzają krew. zapaleniem dróg moczowych. pod przykryciem przez 20 minut. wzmacnia organizm. przeciwbólowe i stanowią skarbnice naturalnych witamin. znana jest odmiana biała i róŜowa. Kąpiele z odwaru liści porzeczkowych Stosować przy wysypkach i wszelkich zmianach chorobowych skóry. zmianami gośćcowymi kości. uŜywać do płukania gardła i jamy ustnej. Okłady na trudno gojące się rany Na rany Ŝylakowe i inne trudno gojące się rany stosować okłady z rozgniecionych owoców porzeczki. zatrzymuje krwotoki. Usuwa niedyspozycje organów wewnętrznych. Kąpiel — pobudza czynność nadnercza. odświeŜa. Jest lekiem działającym napotnie. liście i młode pędy. schorzeniami gastrycznymi. Lecznicze są maliny leśne i uprawiane w ogrodach. Wpływa korzystnie na trawienie i tamuje krwawienia. Leczy gościec. Do celów leczniczych słuŜą owoce i liście. Maliny poprawiają krąŜenie krwi. MALINY Do celów leczniczych stosujemy owoce. napotne. Podczas grypy lub przeziębienia przyjmować po kilka filiŜanek dziennie. leczy skazę limfatyczną. które objawiają się niewydolnością lub stanem zapalnym wątroby. dolegliwościami serca i bólami migrenowymi. Wzmacniający koktajl 4 łyŜki soku malinowego sok z pół cytryny 2 łyŜki wody 2 łyŜeczki miodu 2 kawałki lodu. 46 . Są moczopędne. Parzyć. reumatyzmem. puchliną wodną. Są przeciwrakowe. aseptyczne. drobno pociętych liści i młodych pędów. Porzeczka oczyszcza.właściwościach przeciwbakteryjnych i ściągających. artretyzmem. kamicą nerek. Wzmacniają ogólnie organizm. PORZECZKA CZERWONA Oprócz odmiany czerwonej. Przeczyszcza jelita i działa moczopędnie. nieŜytem pęcherza moczowego. Słodzić 1 łyŜeczką miodu.

Odstawić w chłodne miejsce. pieczone . Przykryć ściereczką i pozostawić w ciepłym miejscu. Doprawić do smaku miodem. Odcedzić. Zawiera biostymulatory. Odstawić w ciepłe miejsce do ukiszenia.AGREST Wszystko co owocuje na wiosnę. przewlekłych schorzeń wątroby i dolegliwości płuc charakteryzujących się zmianami na skórze. odkwaszający wątrobę. ma wysoką wartość biologiczną. Przykryć tkaniną. ma właściwości oczyszczające i odświeŜające organizm. Współcześnie istnieją odmiany buraka: ćwikłowy. nowotworowych zaleca się niekiedy jako jedyną dietę. Oczyszczone pokroić w plastry lub zapałki (razem ze skórką). takich jak rubin i cynk. MoŜemy spoŜywać buraki w kaŜdej postaci: na surowo. a ze względu na obecność w nim biopierwiastków promieniotwórczych. drugi zestaw moŜna było wykorzystywać. wychładzający. zalecany jest przy stanie zapalnym wątroby jako pokarm odświeŜający. Kwas burakowy — sposób II Do słoja o pojemności 1. gotowane. W miejsce zlanego soku wlać następną porcję ciepłej. przez co wpływa na jej odświeŜanie likwidując niedokrwistość. W powaŜnych schorzeniach. Uzyskany kwas burakowy moŜemy pić po pół szklanki rano i wieczorem. by nim uzupełniona woda wyługuje buraki. Ŝe 75% spoŜycia powinno stanowić spoŜywanie buraków na ciepło. cukrowy. Kwas (napój) z buraków — sposób I Oczyszczone i umyte buraki w łupinach pokroić w cienkie plastry albo w zapałki. Najczęściej proces kiszenia trwa 4 do 5 dni. Odcedzić kwas. moczowego. Sok z buraka moŜe stanowić jeden ze składników w mieszance soków warzywnych. Musimy wówczas pamiętać. przegotowanej wody. dopiero teraz jest rozpoznawany. zachowując regularność w leczeniu. pastewny. Agrest wzmacnia ruch robaczkowy jelit. odświeŜa. Dodać skórkę razowego chleba i 2 lub 3 ząbki czosnku. składającą się wyłącznie z buraków. odkwasza. Umieścić w garze kamiennym lub szklanym słoju i zalać ciepłą. BURAK CZERWONY Burak znany był juŜ w staroŜytności na 8 wieków przed naszą erą. Jako produkt leczniczy bardzo powoli. zimnych buraków zgasi ogień trawienny „agni" i organizmowi trudno będzie podjąć prawidłowy 47 . Najczęściej juŜ po 5 dniach zdatny jest do spoŜycia. Wzmacnia trawienie. Sok z buraków MoŜemy zetrzeć buraki i odsączyć z nich sok lub uzyskać sok z sokowirówki. Sprzyja zmniejszeniu nadwagi. Zalać letnią. Jest zasadotwórczy. Jest Ŝółciopędny. przegotowaną wodą. w dwudniowych odstępach. przegotowaną wodą.zachowuje takie same zdolności lecznicze. Praktyczniej jest nastawić równocześnie dwa słoje do fermentacji. wpływa rozwalniająco i przeczyszczająco na zawartość jelita grubego. Tak naturalne leki tworzy przyroda. Przyjmowanie tylko surowych. Napój ten wzmacnia organizm. Leczniczo pić 1 szklankę soku dziennie. Przelewać do butelek. Owoce agrestu i sok spoŜywamy na surowo.5 litra naleŜy wziąć 4 buraki średniej wielkości. w rozcieńczeniu z ciepłą przegotowaną wodą. Oczyszcza organizm. Działa odświeŜająco i jest łatwostrawny. przez co odkwasza organizm regulując gospodarkę kwasowo — zasadową. Stosowany do leczenia stanów zapalnych przewodu pokarmowego. W kuchni burak czerwony stosowany był od dawna. Oczyszcza wątrobę z drugo zalegającej w niej krwi. W medycynie naturalnej wspomaga leczenie choroby nowotworowej.

Wstawić do gorącego piekarnika na 2 godziny. reumatyzm łagodzi uczulenia. Odstawić na 10 godzin. nadmierne pragnienie. Syrop zalecany jest równieŜ dla dzieci — wzmacnia chorowite organizmy. Jest pomocny przy bronchicie. Posypać cukrem. rozpuszcza kamienie nerkowe. marchew. Rzodkiew ma właściwości przeciwszkorbutowe. SpoŜywanie ziemniaków jako potraw naleŜy ograniczyć 48 . Pięciodniowa kuracja dietą ziemniaczaną leczy zapalenie nerek objawiające się podwyŜszonym poziomem mocznika i kreatyniny. Masę z warzyw zalać ciepłą przegotowaną wodą. Na 1 część wagową soku dodać 4 części wagowe miodu. Działa przeciwnowotworowo. Podawać dzieciom w mniejszych ilościach. Przyjmować około 5 łyŜek codziennie. Pić małymi łykami. dlatego zalecana jest w schorzeniach płuc: astmie. a uzyskany syrop przelać do butelki. przed kaŜdym posiłkiem i przed snem. Gdy masa z warzyw będzie ukiszona. działa Ŝółciopędnie i Ŝołciotwórczo. SpoŜywany leczniczo od 1 do 1. Starannie wymieszać. Oprócz wartości kulinarnych znane są równieŜ lecznicze właściwości ziemniaków. odcedzić. MoŜna pić w rozcieńczeniu z ciepłą wodą lub dodać do smaku soku z cytryny albo kwasku cytrynowego. Przechowywać w słoiku. Przyjmować po 2 łyŜki. Zalecany dla dzieci— w mniejszych ilościach. wielomocz. Likwiduje niestrawność. kokluszu. Na 1 kg buraków przyjąć 0. ZIEMNIAK Ziemniak został przywieziony z Peru przez Hiszpanów.sposób I Zetrzeć czarną rzodkiew bez skóry. Dla lepszej fermentacji moŜemy dodać szklankę soku z kiszonej kapusty lub z kiszonych ogórków. potem rozpowszechnił się w Europie. Przecedzić.proces trawienia. po 2 łyŜeczki. Wpływa korzystnie na układ oddechowy. seler pokroić i uzyskać z nich miazgę.5 kg pozostałych warzyw. Napój z warzyw Oczyszczone. kamicę nerkową i Ŝółciową. likwidując tym samym cukromocz. Utworzony syrop odsączyć. chronicznym bronchicie. pietruszkę. Sok z czarnej rzodkwi Około 50 gram soku rozcieńczamy ciepłą wodą. Jest moczopędna i wzmacnia trawienie. ureguluje gospodarkę zasadowo — kwasową krwi. uaktywnia wątrobę i woreczek Ŝółciowy do jego opróŜnienia. Syrop — sposób II Zetrzeć czarną rzodkiew (bez skóry) i posypać cukrem. RZODKIEW CZARNA Do leczniczych celów uŜywany jest korzeń i liście. Stosować przy kamicy Ŝółciowej Sok z rzodkwi z miodem Zetrzeć czarną rzodkiew bez skóry i wycisnąć sok. schorzenia wątroby i pęcherzyka Ŝółciowego. Przyjmować przed posiłkiem i przed snem. Przykryć i odstawić w ciepłe miejsce. Syrop .5 kg dziennie. umyte ze skórką: buraki. poprawia pracę nerek i wątroby. Zgodnie z medycyną Wschodu płuca odpowiadają za choroby skóry (skóra nazywana jest trzecim płucem) — rzodkiew czarna leczy egzemę.

odmroŜeń. Oddziałuje na pracę serca. Pić 3 razy dziennie. pęcherzyce. Odmładza i uaktywnia pracę trzustki. Sokiem z ziemniaków moŜemy płukać gardło przy stanie zapalnym. na pół godziny przed posiłkiem. 49 . łuszczyce. Odtłuszcza i regeneruje wątrobę. Nakładać na skórę zmienioną liszajem. Szpinak na schorzenia skóry Liście świeŜego szpinaku dusimy w niewielkiej ilości oleju słonecznikowego. Starty ziemniak na okłady Na tarce ścierać ziemniak i dodać niewielką ilość oleju słonecznikowego. Stosowany zewnętrznie leczy schorzenia skóry. leczy egzemę i inne zmiany chorobowe na skórze. Korzystnie wpływa na płuca. sok z marchwi lub sok z cytryny. Kąpiel w krochmalu Ugotować krochmal z mączki ziemniaczanej i dodać do wody w wannie. Nakładamy na miejsca o skórze chorobowo zmienionej. łagodzi schorzenia skóry. wzmacnia nerki i przewód pokarmowy. zranienia i inne zmiany chorobowe na skórze. Jest zasadotwórczy i krwiotwórczy. liszaje. przez 34 dni. Zalecany przy obstrukcji. pęknięć skóry i trudno gojących się ran. dwunastnicy. Wywar z obierzyn ziemniaka Rozpuszcza złogi w nerkach (piasek. Kąpiel taka likwiduje uczucie swędzenia. oparzenia. cukrzycę.do ćwierć kilograma dziennie. MoŜemy dodać do smaku miód. SZPINAK Szpinak powoduje równomierne rozłoŜenie się tłuszczu w organizmie. Ŝe jest pomocnym lekiem przy anemii i białaczce. Okłady na liszaje Z mąki ziemniaczanej i niewielkiej ilości wody zrobić papkę. kamienie). Sok Krwiotwórcze właściwości szpinaku i jego zasadowość sprzyjają. Po wymieszaniu stosować na okłady w przypadku oparzeń. Jest przeciwalergiczny. Sok z surowego ziemniaka SpoŜywać po pół szklanki dziennie. Napar z nasion szpinaku Nasiona parzyć pod przykryciem przez 5 minut. Leczy skutecznie owrzodzenie Ŝołądka. Profilaktycznie przyjmować pół szklanki dziennie — okresowo. MoŜna rozmieszać mąkę ziemniaczaną w wodzie zimnej i wlać do ciepłej wody znajdującej się w wannie.

ukąszenia os i pszczół — łagodzi ból i likwiduje opuchliznę. 50 . Lek pietruszkowy przy zapaleniu oka Wycisnąć sok ze świeŜego korzenia pietruszki. Leczy wątrobę i uwalnia od alkoholizmu. Lek przy długotrwałych biegunkach 25 gram korzenia pietruszki 10 gram kory dębu garść soczewicy 1 litr wody Wszystkie składniki gotować na małym ogniu przez 20 minut. Lek poalkoholowy 50 gram korzenia pietruszki 1 gram skórki pomarańczowej 1 gram skórki grejpfrutowej 1 litr wody Wszystkie składniki gotować. Osłodzić miodem. Przy bólu zębów smarować wzdłuŜ trasy nerwu. Smarować przy nerwobólach. reumatyzm 25 gram rozdrobnionych nasion pietruszki lub korzenia albo naci gotować w 1 litrze wody przez 3 minuty. Pić na czczo. Pić rano i wieczorem po 1 szklance na ciepło. Pić codziennie na czczo. kapusta i por. Nie naleŜy ich naduŜywać. nasiona.PIETRUSZKA Podobnie jak cebula. Stosować do irygacji gdy w pochwie pojawią się białe upławy. Okład antyseptyczny z naci Z naci pietruszki robimy miazgę. Lek do irygacji 100 gram nasion rozdrabniamy w młynku 1 litr wody Zagotować do wrzenia. Odstawić na 15 minut. Odtruwa organizm z toksyn poalkoholowych. Sok pietruszki ze spirytusem Wycisnąć sok z korzenia pietruszki i wymieszać z 70 % spirytusem w proporcji 1:1. aŜ płyn zmniejszy się o połowę. Stosować równieŜ przy stanie zapalnym sutka i przy zastoju pokarmu u kobiet karmiących. czosnek. pod przykryciem. Nakładać warstwą na gazę. Zakrapiać po 1 lub 2 krople do oka przy stanie zapalnym. Gotować w szklance wody przez 3 minuty. Odsączyć i ostudzić do odpowiedniej temperatury. równieŜ dziąsła i policzek. Szczególnie zaleca się ostroŜność dla kobiet cięŜarnych i dzieci. Odstawić pod przykryciem na 15 minut. Pić przed posiłkami po ćwierć szklanki. Stosować na rany. korzenia selera i fiołka wonnego. Nasiona są bogate w olejki eteryczne i działają silniej niŜ korzeń pietruszki. Lek przeciw owsikom Przygotować lek z naci pietruszki. nać. aŜ do przywrócenia stanu normalnego. Do celów leczniczych wykorzystujemy korzeń. zaburzenie w miesiączkowaniu. Na noc moŜemy nakładać kompres ze świeŜego soku. Lek pietruszkowy na: kamicę nerek. pietruszka ma ogromne właściwości lecznicze. skąpomocz.

gardła. oczyszcza. było to wołanie organizmu. co spowoduje równieŜ ich zmiękczenie. Wpływa korzystnie na przemianę materii. Reguluje gospodarkę kwasowo — zasadową w organizmie. włoskiej. wyciągając na zewnątrz zmienione płyny ustrojowe. Przygotowanie liści na okłady Czyste. wysypką czy obrzękami. Najczęściej okład składa się z kilku warstw. uaktywnia pracę wątroby. Lek marchwiowy Kilogram marchwi gotować w litrze wody. aŜ pojawią się krople soku. Zwiększa ilość czerwonych ciałek krwi i hemoglobiny. Sok z marchwi Pić codziennie do litra soku. rozszerza naczynia krwionośne. czerwonej. cięŜkim odŜywianiu doskonałą odtrutką dla organizmu będzie picie świeŜego soku z młodej kapusty. SpoŜywać przez cały dzień. pobudza wzrost ciała u dzieci. SpoŜywać surówkę z kapusty i jeść kapustę kiszoną. UŜywana we wszystkich odmianach: białej. Anemia: wzmacnia organizm spoŜywanie soku. 51 . Cukrzyca: dobrze tolerowanym naturalnym lekiem dla diabetyków jest sok z kapusty — jeść przy tym cebulę. Tak przygotowane stanowią naturalny leczniczy okład na wszelkie schorzenia skóry. lepiej jeśli będzie ciepły. poprawia krąŜenie krwi. przez co ich działanie będzie jeszcze bardziej antyseptyczne. wymyte i osaczone na ściereczce liście zgniatamy wałkiem na stolnicy. Sprzyja pozbyciu się nadwagi. przyśpiesza tworzenie się tkanki kostnej. Kapusta jest obecnie traktowana środkami chemicznymi. Wzmacnia organizm. który zawiera wiele soli mineralnych. Zmiksować. musi przylegać ściśle do skóry — działa na zasadzie próŜni.MARCHEW Korzeń marchwi dostarcza nam duŜą dozę sił witalnych. spoŜywana na surowo. MoŜna jeszcze liście utrzymać przez pół godziny w oleju słonecznikowym. KAPUSTA W medycynie ludowej wielu narodów kapusta uznana jest za lek tysiąca moŜliwości. Bezpieczniej będzie. Sok z kapusty znajduje równieŜ zastosowanie do płukania jamy ustnej. Ścinamy Ŝyły (zgrubienia) i stosujemy na okłady. Odtruwanie organizmu Po zimowym. Znikają schorzenia. do nasycania kompresów przykładanych w stanie zapalnym skóry lub ran —jest antyseptykiem. Ŝe jest zatruty. przez co jest nieodzownym lekiem przy białaczce i stanach przedrakowych. MoŜemy dodawać inne soki. przez 2 godziny. przyjmując lekko podgrzany. Przyjmowana wewnętrznie w postaci soków z kapusty świeŜej i kwaszonej. Dostarcza do organizmu zawarte w korzeniu bogactwo moŜliwości leczniczych. do przemywania ran. Zewnętrznie niezawodna na okłady z liści. Uwolniony z toksyn organizm powraca do zdrowia. by zmienić sok smakowo. Reguluje system wydalania likwidując biegunki i zaparcia. Poprawia pracę nerek i śledziony wpływając na jakość krwi. które objawiały się wcześniej bólem. jeśli liście przeznaczone na okłady wrzucimy na 2 sekundy do wrzątku. Pić po 2 szklanki w ciągu dnia. na czczo i wieczorem. odświeŜa — dodaje sił do walki z chorobą. niezaleŜnie od przyczyn ich powstawania. gotowana lub kwaszona. Często kompresowanie liśćmi kapusty wspomagane jest piciem soku i spoŜywaniem potraw z kapusty surowej lub gotowanej. Leczy schorzenia skóry i krwi.

Kamienie i piasek w nerkach: sok z kapusty spędza piasek i rozpuszcza kamienie nerkowe. sok wątrobę oŜywia. dostarczony do organizmu powoli likwiduje zmiany krzywiczne kości. następnie nakładać okład ponownie. Schorzenia organów trawiennych: stosować okłady na brzuch w nocy. Gruźlica kości (ropień zimny): okład z liści i pić naleŜy sok. Zapalenie Ŝył: okład z liści na chore miejsca i pić sok z kapusty. Wrzody Ŝołądka i dwunastnicy: spoŜywać dziennie 3 szklanki soku. Wzmocnienie organizmu: pić sok i stosować kąpiel z dodatkiem zmiksowanej kapusty. Krzywica: sok zawiera ogromne bogactwo soli mineralnych. przyjmując na czczo i między posiłkami. Pod koniec gotowania dodać 3 łyŜki miodu. półpasiec: na noc nakładać okład z liści. NaleŜy jeść przy tym surówkę z kapusty. wcześniej wyjąć Ŝądło. Prostata: okłady na dolną część brzucha i krocze — na noc. 52 . Marskość wątroby: sok oczyści wątrobę z toksyn chemicznych polekowych. Depresja: oŜywi i przywróci nas do Ŝycia odŜywczy sok z kapusty. Awitaminoza: uzupełni nasz organizm w potrzebne witamy. Udar słoneczny: okład z liści na kark i głowę. przez 1 tydzień. Skazy (wszelkiego rodzaju): wypijać 2 szklanki soku dziennie. zmieniane często w zaleŜności od intensywności ropni. Niewydolność nerek: sok z kapusty zlikwiduje skąpomocz. łydki. wspomagać kuracje piciem soku. Zamroczenie poalkoholowe: w tym przypadku zalecane jest picie soku z kapusty kiszonej. Bronchit: gotować kapustę w niewielkiej ilości wody. poalkoholowych.Schorzenia jelit: pić sok w ciągu całego dnia. NieŜyt Ŝołądka i jelit: sok z kapusty z dodatkiem soku z cytryny. Zapalenie stawów: przyjmować sok z kapusty oraz spoŜywać kapustę duszoną w oleju słonecznikowym z dodatkiem kminku. Stłuczenia i zwichnięcia: nakładamy liście. Odwodnienie organizmu: pić sok z kapusty z domieszką innych soków. wspomagać leczenie piciem soku. Zapalenie węzłów chłonnych: stosować okłady z liści. na czczo. oczyszcza. wspomagać piciem soku. Pękanie skóry: okład z liści nawilŜonych olejem słonecznikowym lub oliwą z oliwek. Zrobić okład z liści. Pić po pół szklanki rano i między posiłkami. Bolesne miesiączki: okłady na dolną część brzucha. NieŜyt nosa: okłady z liści na noc. Pić 2 szklanki soku w ciągu dnia. oŜywi i wzmocni. Bezsenność: okłady z liści na kark i stopy. lędźwie. Nadpobudliwość: wynika z nadmiernie rozgrzanej emocjami wątroby. Wrzodziejące rany i czyraki: okłady z liści. dodatkowo spoŜywamy rano 2 łyŜki kiszonej kapusty. dzieciom podawać mniejsze ilości. dowolnych ilości — duŜo. codziennie. Trądzik: Okłady z liści stosujemy na noc lub zmiksowaną kapustę nakładamy jako maseczkę. SpoŜywać kapustę. na noc okłady z liści na okolice nerek. rano przemywamy sokiem z kapusty. Ukąszenia owadów: zmiaŜdŜyć liść i pocierać miejsca ukąszeń. Opryszczka. Trawienie niedostateczne: poprawi spoŜywanie 3 łyŜek kiszonej kapusty. Pijemy sok. Owrzodzenia Ŝylakowe: nakładamy kompresy z liści i pijemy sok. Nadciśnienie tętnicze: okłady z liści na kark. wychładza — emocje cichną. Zapalenie pęcherza moczowego: przykładać na noc okłady z liści na dolną część brzucha. Astma: nakładać na noc liście na piersi i szyję chorego. Oparzenia i odmroŜenia: stosować okłady z liści. przez 1 godzinę. Robaki jelitowe: przez 3 dni pić codziennie po szklance soku.

Aktywność schorzeń jest róŜna. u kaŜdego inna i inne moŜe być podłoŜe powstawania jak równieŜ siły obronne organizmu są róŜne. Wrzód czyraka szybko dojrzewa i wydobywa się na zewnątrz. NałoŜyć na czyraka. Mało znany jako lek. ZałoŜyć opatrunek. NałoŜyć na czyraka. poprawia przemianę materii. Smarować twarz w okresie gdy z jakichś powodów pojawi się zaczerwienie lub wysypka. Lek przeciw wysypce na twarzy Wycisnąć sok z pora i zmieszać z mlekiem. por ma liczne właściwości do leczenia schorzeń. którego nie moŜna przedawkować. odmroŜeniach. na okłady w schorzeniach skóry. zastępuje kurację wodami mineralnym. oczyszczający krew.Wymieszać miękisz chleba z sokiem wyciśniętym z pora. Sposób II —Ugnieść białą część liści pora razem z niewielką ilością osłodzonej wody. Poprawia łaknienie i trawienie. Gotować w szklance mleka. Sok z selera Stosować zewnętrznie do obmywania ran. Zaczerpnięte z ksiąŜek sposoby leczenia stosuje i ocenia ich skuteczność. Przynosi ulgę w kolce jelitowej i przy wzdęciach. Seler wzbogaca organizm w sole mineralne. wzmacnia serce. SELER W Polsce znana jest głównie odmiana ogrodowa. wówczas siły zawarte w pretensjach i beznadziejności oczekiwania będą marnowane. Jest lekarstwem łagodnym. obserwacji skutków. Jeśli będziemy odpowiedzialność spychać na lekarzy i medykamenty. chory sam obserwuje swój organizm. dobrze oczyścić i drobno pokroić. MoŜe być uŜywany jako odtrutka po zatruciu pokarmowym i zatruciach substancjami chemicznymi. Dziko rosnący znajduje się niekiedy na terenach podmokłych. jeśli skuteczne stosuje nadal. Jest dobrze tolerowany przez chorych na cukrzyce. Umocnić opatrunkiem. Ma właściwości antyseptyczne. Pod wpływem takiego kompresu 53 . Jest moczopędny. Miazgę rozprowadzić na gazik. ObniŜa ciśnienie krwi. rozumowania. jako dodatek do kąpieli. Lek przeciw robakom Odciąć z pora korzonki. a muszą być wykorzystane do walki z naszą wewnętrzną chorobą. Potrzebna mu tylko wiedza i konieczność myślenia. łatwostrawny. POR Podobnie jak cebula i czosnek. Lek z selera przy wzdęciach Nasiona selera i nać świeŜą lub suszoną zaparzyć w szklance wody. oczyszcza krew. Właściwości lecznicze mają liście i korzenie. aby kaŜdy z nas poczuł się odpowiedzialny za wyleczenie. UŜywany jest głównie w kuchni. Człowiek tylko sam moŜe pozbyć się chorób. uaktywnia pracę nerek. wątroby. Por jest zasadotwórczy.W leczeniu według medycyny naturalnej i niekonwencjonalnych sposobach leczenia. WaŜne jest. Przy nieskuteczności odnajduje i próbuje właściwy dla swoich schorzeń sposób. Lek przeciw czyrakom Sposób I .

Opatrunek na rany NałoŜyć na ranę liście pora. którą wypluwamy. Nie naleŜy przerywać kuracji. Po zdjęciu okładu chronić przed zimnem. Ŝe znikają wszelkie choroby. zastrzał. Nasączać kompresy i nakładać na ropiejące rany. Garść wąsów wrzucić na pół litra wrzącej wody i gotować przez 20 minut. Herbata ze znamion kukurydzy leczy nerki. niewydolnym. Zabieg wykonujemy w pozycji siedzącej. część trucizn przedostanie się do krwioobiegu i nim zostanie wydalona naturalną drogą. utrzymując tylko w przedniej części jamy ustnej. Jamę ustną wielokrotnie płuczemy wodą. niesprawnym. jest kuracja olejem słonecznikowym. następny zabieg przedłuŜamy o dalsze 5 minut. które zebrane w ustroju uczyniły go chorym. Ciepłe pory przyłoŜyć do podbrzusza. miejsca opuchnięte. wraz z postępowaniem dalszego oczyszczania toksyn będzie coraz mniej i znikną nieprzyjemne doznania. Przy schorzeniach chronicznych. likwiduje guzki artretyczne. Czas utrzymywania oleju w ustach (ssania) określa się na 15 do 20 minut podczas 1 zabiegu.czyrak szybko dojrzewa i wydobywa się na wierzch. na małym ogniu. zadawnionych okres leczenia potrwa wiele miesięcy — zawsze jednak będzie skuteczny. prowadząc do przedwczesnej starości i śmierci. bóle. Stosujemy maksymalnie 3 razy dziennie. KURACJA Z WĄSÓW KUKURYDZY Zbiera się od czerwca do sierpnia i suszy w przewiewnym miejscu. nawet groźne dla Ŝycia. odtruwa. które zostały wydalone z organizmu. JeŜeli wypluta zawartość oleju z toksynami. Oczyszczając organizm (istnieje wiele metod) sprawiamy. Podobnie jak w kaŜdym procesie oczyszczania organizmu. Staje się rzadki. Rezultaty leczenia odczujemy często juŜ po kilku dniach. ObniŜa ciśnienie krwi. zabezpieczyć pościel przed zabrudzeniem. Na początku procesu ssania olej gęstnieje. Lek przy zastoju moczu i zapaleniu pęcherza moczowego Ugotować 6 porów w oleju pod przykryciem. KURACJA OCZYSZCZAJĄCA OLEJEM SŁONECZNIKOWYM Sposobem na oczyszczenie organizmu z toksyn. będzie powodować złe samopoczucie jak: nudności. wrzody. — podobnie jak w kaŜdym zatruciu. a odwar pozostaje jedynym napojem w tym czasie. całą zawartość oleju musimy wypluć — zawiera silne stęŜenie toksyn. Okład nakryć flanelą. 54 . potem zmienia konsystencje i barwę. a barwą przypomina mleko. drogi moczowe. Lek poalkoholowy Ugotować bulion z porów. Okłady z pora Gotować por w niewielkiej ilości mleka. Kuracja trwa od 6 tygodni do 3 miesięcy. Po zakończeniu zabiegu. Owinąć bandaŜem. rozpuszcza kamienie i piasek w nerkach. nadal będzie miała barwę Ŝółtą. Czysty olej słonecznikowy nabieramy w usta i przepuszczamy go między zębami. a nawet zawroty głowy. Jest to naturalny opatrunek antyseptyczny.

zawierają mniej cukru i mają energię Ŝycia czerpaną ze słońca. przyjmujemy go przed kaŜdym posiłkiem po pól litra. a przed obiadem i kolacją po 50 gram. lekko przeczyszczają. Zastępując świeŜe owoce suszonymi. Stosując w kuracji oczyszczania organizmu sok winogronowy. Kuracja winogronowa oczyszcza organizm. odkwaszają. Zdarza się niekiedy. wędzone wędliny. poprawiają przemianę materii. Pijemy z mlekiem. oczyszcza organizm ze złogów. przetrzeć. według ilości podanej w tabeli. MoŜna spoŜywać owoce lub sok. wyłączyć z diety mięso. w tym egzemę. OCZYSZCZANIE ORGANIZMU (METODA Z TYBETU) 1 250 g czosnku ( miazga ) 300 g spirytusu Składniki wymieszać. Zastosował dietę winogronową i przez ponad 50 dni odŜywiał się wyłącznie winogronami. a najlepsze są owoce krajowe . JuŜ po 23 dniach diety winogronowej wrzód zagoił się samoistnie. z tego przed śniadaniem (lub zamiast) spoŜywamy 1 kg. Leczą schorzenia skóry. jaja na twardo i jarzyny. Zaleca się ścisłe przestrzeganie receptury i ilości przyjmowanego leku. Przecedzić przez gazę i dobrze miazgę wycisnąć. przyjmując 3 razy dziennie. Kuracja. Przed obiadem i przed kolacją po pół kilograma. Zaleca się. odmładza i uzdrawia cały organizm. mimo to po winogronowej kuracji znika cukier we krwi i moczu. by nie ulegały psuciu się podczas transportu i przechowywania. niekiedy owoce suszone. a na drugiej pojawił się wrzód. Na 50 gram mleka gotowanego. chłodnym miejscu przez 10 dni. szczelnie zamknąć. Owoce z importu są napromieniowane. która trwa 1 miesiąc. Winogrona działają moczopędnie. Zlać do czystej butelki i zakorkować. przestudzonego wlewamy przygotowany lek. Współcześnie kuracje winogronową rozpropagował afrykański lekarz i właściciel winnicy dr Johanes Budwig.KURACJA WINOGRONOWA Stosowana była juŜ w staroŜytności. by podczas kuracji. odświeŜa. poprawia przemianę materii. Odstawić na dalsze 3 dni. przechowywać w ciemnym. Tabela 2. Jego pacjent i przyjaciel miał usuniętą nerkę. Dzień kuracji Ilość leku (w kroplach) rano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 4 7 10 13 15 12 9 6 3 południe 2 5 8 11 14 14 11 8 5 2 wieczór 3 6 9 12 15 13 10 7 4 1 55 . Rozpuszczają piasek w nerkach i guzki artretyczne. Ŝe podczas kuracji przybieramy na wadze. spoŜywamy przed śniadaniem 100 gram. Poprawiają ostrość wzroku i słuchu. Winogrona są w swej naturze słodkie i zawierają duŜo cukru (niekiedy do 15 %). wzmacnia i uelastycznia naczynia krwionośne i mózgowe. odmładza. Owoce spoŜywamy ze skórkami. jeśli przed kuracją występował ponad przyjętą normę. Dzienna racja owoców świeŜych podczas kuracji oczyszczania organizmu to 2 kg.

regeneruje wątrobę. KURACJA GRZYBKIEM TYBETAŃSKIM Dla rozpoczęcia hodowli potrzeba około 2 łyŜeczek grzybka tybetańskiego. Zalewamy szklanką zimnego mleka. Pozostały na sitku przelewamy zimną. Przyjmowany na pół godziny przed posiłkiem lub godzinę po posiłku. bieŜącą wodą i przenosimy do słoika. Nakrywamy gazą. NaleŜy go pić w czystej postaci. Leczy wrzody Ŝołądka. Grzybkowi tybetańskiemu przepisuje się następujące właściwości lecznicze: reguluje przemianę materii. Dobrze wypłukany grzybek ma kolor kremowy i przypomina ryŜ. OCZYSZCZENIE ORGANIZMU Z KWASU MOCZANOWEGO Kwas moczanowy nagromadzony w organizmie wywołuje takie schorzenia jak: osteoporozę. po czym następuje 10 dniowa przerwa. Lekiem w tej kuracji jest czysty sok wyciśnięty z owocu. Oczyszczanie ustroju z kwasu moczowego dokonujemy poprzez kurację sokiem z cytryny. Tabela nr 3 Dzień kuracji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ilość cytryn do uzyskania soku 5 10 15 20 25 25 25 25 20 15 10 5 56 . Przekładamy go do czystego słoika.Pozostałą część przygotowanego leku nadal przyjmujemy 3 razy dziennie po 25 kropli. bez dodawania wody czy miodu. powtarzając cykle. ponownie zalewamy mlekiem. Ponownie moŜna przyjmować. bieŜącą wodą. nieŜyt jelit. kamicę Ŝółciową i nerkową i wiele innych. Po upływie doby odsączamy grzybek na plastykowym sitku (nie moŜe być metalowe). po 24 godzinach — Ŝółknie i zanika. leczy serce. rozpuszcza kamienie Ŝółciowe. Mleko po odcedzeniu grzybka wypijamy. hamuje rozrost komórek rakowych. podagrę. Przy cięŜkich i przewlekłych schorzeniach zalecane jest picie soku 3 do 5 razy dziennie w ilości podanej w tablicy. Po 17 dniach hodowania grzybek dwukrotnie zwiększa swoją objętość i nadaje się do rozdzielenia. Przepłukujemy go zimną. aŜ do całkowitego spoŜycia. Odstawiamy na 24 godziny w ciemne miejsce o temperaturze pokojowej. Grzybek nie przepłukany i nie zalany świeŜym mlekiem traci swe właściwości lecznicze. obniŜa poziom cholesterolu i powstrzymuje proces starzenia odmładzając organizm. Kurację moŜemy powtórzyć po upływie 5 lat. Kuracja trwa przez 20 dni. wzmacnia odporność organizmu. chroniczny reumatyzm.

Przecedzić. Wywar wlać do termosu i odstawić na 5 minut. dobre samopoczucie. Nie wolno wypić od razu — spowodowałoby krwotok. postępujemy tak samo.Podczas kuracji zostają złogi rozpuszczone i wydalone z organizmu. młody wygląd. 57 . Przywiązać gazę. Przelać do czystego termosu i pić małymi łyczkami co 20 minut. W pozostałych 2 dniach. wrzucić na 300 ml wrzącej wody i pogotować przez 5 minut. OCZYSZCZENIE ORGANIZMU LIŚĆMI LAUROWYMI (usunięcie złogów ze stawów kości) Kuracja trwa 3 dni! Pięć gram liści laurowych drobno pokruszyć. Lepiej jeśli oczyszczanie organizmu wykonywać będziemy między pełnią księŜyca a nowiem. Rano pijemy sól gorzką by usunąć z jelit toksyny. OCZYSZCZENIE ORGANIZMU SOKAMI Kuracja oczyszczająca taką metodą trwa 3 dni. Soki codziennie wyciskać z owoców. KaŜdą kurację oczyszczającą powinniśmy wykonywać między pełnią księŜyca a nowiem. Odstawić na 24 dni. 900 ml soku grejpfrutowego 900 ml soku pomarańczowego 200 ml soku cytrynowego 2 lity wody przegotowanej Po wypiciu gorzkiej soli moŜemy odczuwać chłód. Z przygotowanej mieszanki soków przyjmujemy po 100 ml co 30 minut. JuŜ po 2 tygodniach odczuwamy przypływ sił witalnych. Przyjmujemy po 1 łyŜeczce rozpuszczonej w pół szklanki ciepłej przegotowanej wody. codziennie przed snem. przez 12 godzin. czyniąc niekiedy mocz ciemny z domieszką soli moczanowych. Przygotować porcję soku do wypicia przez cały dzień. Oczyszczenie organizmu (odmłodzenie) 40 dkg czosnku (miazga) 24 sztuk cytryn (sok) Sok wyciśnięty z 24 cytryn i miazgę z czosnku wymieszać w słoiku i przykryć gazą złoŜoną kilka razy. Po odstaniu zawartość wymieszać.

ZAPOMNIANE RECEPTY 58 .

gorczycy lub korzeni chrzanu leczy schorzenia gośćcowe i reumatyczne. Broniąc się przed dalszym wychładzaniem. Okład z cebuli Rozetrzeć cebulę na miazgę i na miejsce dotknięte reumatyzmem zrobić z niej okład. Dotknięci reumatyzmem mają trudności z wydaleniem potu. Pod kompresem pojawią się bąble. Gdy będziemy odczuwać silne pieczenie. Maź z gorczycy (metoda z Rosji) Zemleć w młynku do kawy 100 g suchych ziaren gorczycy i 200 g soli kamiennej. Aby lekarstwo 59 . Lek na reumatyzm Wlać do butelki 200 g oliwy prowansalskiej. zimno. małej papryki. Ŝe nie miały podłoŜa reumatycznego. co w organizmie chorobowo zmienione. uczyniły ustrój „zimnym". chroniąc przed zimnem. naleŜy uszyć worek i wypełnić go liśćmi. Mądrością medycyny naturalnej jest. W kaŜdy kanał nasypywać nasiona gorczycy. Zalecane jest uszycie kołderki z gorczycy. Czynniki. oznacza to. Wprowadzić nogi do worka. wprowadzamy zabiegi. Jeśli po kilku dniach noszenia kołderki gorczycowej bóle gośćcowe nie ustąpią. Lecznicze promieniowanie molekularne kasztanów kończy się po okresie 1 roku. Nastąpi silne pocenie się. a liście po kilku godzinach staną się bardzo mokre i kuracja wymagać będzie wymiany na nowe. Zimna woda zwiększy krąŜenie krwi i zdolność wydalania z organizmu rozpuszczonych zabiegiem zastoin. zniknie równieŜ reumatyzm.REUMATYZM Długotrwałe działania na organizm wpływów atmosferycznych. Po zdjęciu okładu zawsze okrywać miejsce kompresowane ciepłym wełnianym szalem. wełnianym szalem. Dodać 12 strączków ostrej. Jeśli spostrzeŜemy. który swe schorzenia objawia opuchnięciem stawów. Wywołać moŜemy przez omywania ciała zimną wodą. Przed rozpoczęciem kuracji naturalnymi metodami musimy spowodować otwarcie się porów — będzie to furtka dla wydalania z organizmu zastałych złogów. Dodać oczyszczonej naturalnej nafty w takiej ilości. zostało wydalone na zewnątrz. Gorczyca promieniuje leczniczo przez kolejne 4 lata. rozpuszczonych podczas zabiegów rozgrzewających. Ŝe organizm uzyskał zdolność wydalania potu. Ŝe noszenie w kieszeniach kasztanów. Od zarania dziejów ludzkość cierpi na schorzenia reumatyczne. Kołderka przeciwreumatyczna Stwierdzono. zdjąć okład i owinąć suchym. Swoje doświadczenia przekazują w receptach. Jeśli reumatyzm umiejscowił się w nogach. zamyka pory skóry. Gdy znikną i wygoją się. Okład z liści aloesu Liście aloesu posiekać i rozgnieść. Uszyć worek odpowiedniej wielkości i poprzeszywać. Nosić na gołe ciało w ciągu całego dnia lub tylko w nocy. Smarować miejsce dotknięte reumatyzmem. by liście otulały je ze wszystkich stron. są liście brzozy. takich jak: wilgoć. Z otrzymanej masy przygotować okład na bolące stawy. które z zewnątrz wtargnęły. by utworzyła maź o gęstości dobrej śmietany. które rozpuszczać będą w stawach kości stwardniałe złogi i wydalać na zewnątrz. by wszystko. Zaszyć górę woreczka. wiatr powodują schorzenia reumatyczne. Liście brzozy (metoda z Syberii) Skutecznym sposobem na uleczenie przewlekłego reumatyzmu.

aŜ do pięciu. W worek z mrówkami wsuwać kończyny i tak pozostawać przez 3 dni. oddalone od poprzedniego o 4 do 8 cm. Wcierać nalewkę w chore od reumatyzmu stawy. od 5 do 1. Następnego dnia chronić przed chłodem. Codziennie zwiększać o jedno. Biczowanie pokrzywami Zrywać. Chore od reumatyzmu stawy nacierać wieczorem. Przechowywać w zamkniętym słoju. Pszczoła na ogół natychmiast uŜądli. Zdjąć okład. świeŜego. Kompres utrzymywać przez 30 minut do 2 godzin. Pączki brzozowe (metoda z Syberii) Maść: 0. które posłuŜy na okłady. Nalewka: pączki z brzozy wsypać do słoika i zalać spirytusem. ale ta metoda pomogła nawet osobom sparaliŜowanym. Potem dodać taką samą ilość 60 . MoŜemy chorego ubrać w koszulę przesiąkniętą jadem mrówek. świeŜe pokrzywy i nacierać nimi ciało lub tworzyć z nich okład. Objawia się silnym łamaniem lub świdrującym bólem. Skuteczne jest równieŜ „biczowanie" się łodygami pokrzyw. a do masy wsypać 8 g sproszkowanej kamfory. naprzemiennie. Pozostałe w gazie pączki brzozowe wyrzucić. Po godzinie atakowania przez mrówki. wiejskie masło niesolone i zbierać pianę. Sposób II: Roztopić świeŜe. w chłodnym miejscu. Układać warstwami po półtora centymetra. Uzyskaną masę wyciskać przez gazę. Kuracja jadem mrówek Zdjąć z mrowiska około 10 centymetrową wierzchnią warstwę i połoŜyć koszule chorego lub lniane płótno. często potrząsając butelką. dodać 200 g naturalnej nafty.7 kg wiejskiego.było jeszcze silniejsze. Wieczorem wcierać maść w chore miejsca. Zachować musimy dwudniową przerwę i stosować kurację uŜądleniami w kolejności odwrotnej. Sposób I: Najlepszym sposobem do leczenie podagry jest kuracja przez uŜądlenia pszczół. Kurację z jadem stosować dopóki chory nie będzie wykazywał silnego pocenia się — choroba zostanie wydalona na zewnątrz. Przykryć pokrywką i uszczelnić ciastem. jeśli chory odczuwał będzie piekące gorąco. Wymieszać. wyjąć płótno i owinąć bolące stawy. Leczenie mrówkami Zebrać całą zawartość mrowiska i wsypać do worka przygotowanego na nogi lub ręce. Stosujemy 1 dzień przerwy i powtarzamy leczenie. Kompres z nafty (metoda z Syberii) Lniane płótno nasączyć w naturalnej nafcie i owinąć obolałe stawy. Po zdjęciu posmarować wazeliną. Lek stosowany w podagrze (metoda z Rosji) Podagra występuje najczęściej w stawach duŜych palców u nóg lub w stawie biodrowym. Odwar: brzozowe pączki gotować we wrzątku. Wstawić na 1 dobę do silnie wygrzanego pieca. Mrówki będą kąsać. Owinąć dodatkowo flanelą. w następnym 2. warstwę masła i półtora centymetra warstwę pączków brzozowych. Jest to skuteczny środek napotny. niesolonego masła włoŜyć do kamiennego garnka i wsypać pączki brzozowe. wymuszając kulenie. Odstawić na 9 dni. W pierwszym dniu zaleca się 1 uŜądlenie. Kuracja jadem pszczół Chwyta się pszczołę za skrzydła i ustawia w bolące miejsce. Leczenie reumatyzmu sokami Skuteczna jest mieszanka soków o składzie: sok z selera 30% i sok z marchwi 70%. aŜ wypełni się cały garnek.

Przygotować wiadro lub stary. Uzyskaną mieszaninę podpalić i poczekać aŜ zgaśnie. a zamiast cegły zastosować kuchenkę elektryczną. Zgromadzono wiele receptur. JeŜeli stwierdzamy. Odstawić na 1 miesiąc. Uleczymy równieŜ inne schorzenia. Stosować na okłady chorych stawów i trudno gojących się kości — działa na zasadzie próŜni. Okolice odbytu wysmarować wazeliną. Lek przy reumatyzmie Poszatkować kapustę. Leczenie polega na rozpuszczeniu zastałej. Po rozmiękczeniu kapusta z glinką ma konsystencję ciasta lub kremu. niewidoczne. Kilkusekundowe polewanie wodą zimną nie spowoduje nic złego — uaktywni tylko krąŜenie krwi. Ludzkość od wieków cierpiała na hemoroidy. Przyczyną tworzenia się Ŝylaków odbytu było zaburzenie w krąŜeniu krwi. galaretowatej krwi i włączeniu jej do krwioobiegu. Do garnka wlać 2 litry mleka i pokrojone 4 duŜe cebule. Garnek wstawić do piecyka (duchówki) i podgrzewać na małym ogniu. niekiedy krew zastygła pod wpływem zimna. Przecedzić. spróbujmy znaleźć dla siebie właściwą. Wrzucić rozdrobniony czosnek. Wykonać podobnie jak nasiadówkę z czosnkiem. Ŝe pojawiły się u nas hemoroidy otwarte. Aby krew włączyć do obiegu naleŜy wykonać polewanie ciała wodą zimną i połoŜyć się do łóŜka lub wykonywać lekkie ćwiczenia — zachować ostroŜność. to na pewno mamy równieŜ ślepe. Uzupełnić wódką i zakorkować. Krew gromadziła się coraz bardziej tworząc Ŝylaki. lekko podgrzewać by powodowało to ulatnianie się olejków eterycznych. Nasiadówka z mleka i cebuli (metoda z Rosji) Na 6 godzin przez zabiegiem naleŜy przyjąć środek przeczyszczający. którą wsmarować naleŜy w chore miejsca. Cierpiący na hemoroidy odczuwają bóle głowy. Nasiadówka z czosnku (metoda Persów) Kilka (3 . ale nie przypiekanie. Gęstniała i tworzyło się wokół ciepło. Lek z babki szerokolistnej Butelkę wypełnić całkowicie liśćmi babki szerokolistnej i dobrze je ubić. Leczenie operacyjne wprawdzie usunie Ŝylaka. schorzenia stawów — szczególnie kolanowych. zwane niekiedy Ŝylakami odbytu. ale nie poprawi krąŜenia krwi i będą wkrótce pojawiać się od nowa. MoŜe być lekiem na kilkanaście lat. paradentozę. bywają otwarte i ślepe. Przykryć wiadro drewnianą pokrywą. Usiąść bezpiecznie na pokrywie. dopóki dymi czosnek. HEMOROIDY Hemoroidy. zatrzymała się i wyłączyła z obiegu.5) główek czosnku pokroić drobno w plasterki. by po rozgrzaniu ciała nie zaatakował nas wiatr. Zabieg wykonywać tak długo. Pozostałość jest maścią.winnego spirytusu. usadawiając odbytnice na otworze. ukryte wewnątrz ustroju — świadczy o tym uczucie gorąca. Nasiadówka rozpuści zastoiny krwi. miewają zmienne nastroje. Otwarte to te. wrzucić na niewielką ilość wrzątku i pogotować. które mogą prowadzić nawet do szaleństwa czy samobójstwa. które umiejscowiły się na zewnątrz odbytnicy. dodać sproszkowaną glinę i gotować przez dalsze pół godziny. a ślepe pozostaną bezpieczne. na której ustawiamy starą patelnię lub kawałek blachy. Przelać do czystej butelki. MoŜna przerobić stary taboret. pieczenia. Ogrzać silnie cegłę i włoŜyć do niezbyt wysokiego wiadra. Następny zabieg 61 . w której wycięty jest otwór o średnicy 6 cm. niski kociołek i drewnianą pokrywę z otworem o średnicy 6 cm. Leczy: oparzenia.

czas utrzymywania sopla zwiększać do 60 sekund. Przez pierwsze 5 dni leczenia lodowy czopek utrzymywać przez 30 sekund. Podczas kuracji pozostawać w łóŜku. Zupełne wyleczenia z Ŝylaków zewnętrznych i wewnętrznych uzyskujemy po 3 lub 4 zabiegach. jednak niech pozostawione recepty nie zaginą. Sok z jarzębiny leczy hemoroidy wewnętrzne i zewnętrzne. Jest równieŜ silnie przeczyszczający. przed posiłkiem. 3 razy dziennie. W dalszych 5 dniach. Podczas kuracji pozostawać w łóŜku. Przyjmować przez 10 dni.powtarzać po 3 dniach. Lek na hemoroidy Składnikami do otrzymania leku są: — rumianek — siarka — sól kamienna (szara. Leczenie zimnem (metoda kaukaska) Po kaŜdym wypróŜnieniu polewać odbyt zimną wodą. Po oddaniu stolca myć odbyt ciepłą wodą. po 1 łyŜeczce. SpoŜywać kilka razy dziennie. Po 2 dniach przerwy powtarzać zabieg. Kuracja trwa cały dzień. do odbytu. Po zdjęciu. Odczekano kilka minut i kompresowano ponownie.8 cm i zakładać na noc. Sok z jarzębiny (metoda z Syberii) Wycisnąć świeŜy sok z jarzębiny. Leczenie liśćmi osiki (metoda z Rosji) Wrzody hemoroidalne okładano na 2 godziny (lub krócej) warstwą liści z osiki. a przemywanie coraz częściej. Przechowywać w zamkniętym słoju. Tampon z ziemniaka Z surowego ziemniaka uformować cylindryczny kształt o długości 7 . ciepłą wodą. kompresowane miejsce przemywano. Odmierzyć w jednakowych ilościach. nieoczyszczona) Wszystkie składniki sproszkować (zmielić w młynku do kawy). ze źródeł minionego okresu odnajdujemy recepty na leczenie gruźlicy. okłady wykonywać coraz rzadziej. Lodowy sopel wkładamy pod strumień wody. Wymieszać. JeŜeli hemoroidy znikają. Nie naleŜy pić alkoholu. by usunąć ewentualne zgrubienia i uzyskać odpowiedni wymiar. GRUŹLICA W medycynie naturalnej. Krwawienie z wrzodów hemoroidalnych Ugotować 2 banany razem ze skórką. Nie wolno spoŜywać alkoholu podczas kuracji. Przyjmować 3 razy dziennie po 1 kieliszku. Sekundowe polewanie ciała zimną wodą wykonywać zaraz po skończeniu nasiadówki. Obecnie gruźlica zbiera mniejsze Ŝniwo. W palce rękawicy gumowej wlać wodę i zamrozić. która wówczas była śmiertelną chorobą. 62 . MoŜna osłodzić miodem lub cukrem i popijać wodą. Popijać ciepłą przegotowaną wodą. prawidłowo wykonanych. W tej kuracji naleŜy bacznie obserwować reagowanie Ŝylaków odbytu na działanie liści. Bardzo zastarzałe hemoroidy leczono soplami lodu.

swędzących pryszczy — wyleczenie w tym przypadku uzyskujemy juŜ po 2 dniach. Nakryć pokrywką i wstawić do gorącego piekarnika (duchówki). Dolać świeŜego. a miejsce dotknięte nowotworem było tylko najsłabszym ogniwem. pomocy pracowników medycznych. Ŝe chory jest cały organizm. Jeśli nie zuŜyjemy. to i tak w chorobie pozostajemy sami. Wycisnąć sok z cytryn i sokiem zalać jajka. Musimy uświadomić sobie prawdę. co zostawiamy. na ogół po 8 dobach. Walkę z chorobą musimy 63 . Przyjmować 3 razy dziennie. który rozpaczliwie oznajmiał bólem. Wycisnąć sok powstały z pączków brzozy i kwiatu lipy. Podobne lekarstwo stosujemy. Oddzielnie. pić systematycznie. Leczenie gruźlicy — sposób III Wypełnić 2/3 garnka owsem lub jęczmieniem. aŜ owiec będzie ugotowany Pić płynną masę. którego inni nie czują. Przelać w ciemne butelki i przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu. Ŝe pomimo Ŝyczliwości rodziny. Po odczekaniu. Wymieszać i rozlać do 2 butelek. objawia się wówczas wysypką małych. zaraz po jedzeniu. po łyŜeczce. Dodać warstwę roztopionego smalcu na grubość 1 palca. NOWOTWÓR Przez dziesiątki lat nie zwracaliśmy uwagi na sygnały naszego organizmu. Chorzy na serce nie powinni stosować tego leku. nudnościami czy zmianami w psychice. przyjaciół. Przechowywać w chłodnym. osłabieniem. wiejskiego mleka na 2 palce od brzegów garnka. Wymieszać. Nakryć słój pergaminem i zawiązać. Po całkowitym rozpuszczeniu jajek.Leczenie gruźlicy (metoda rosyjska) — sposób I Potrzebne składniki: — miód lipowy — 1. oznacza to. Mleko systematycznie dolewać. dolać do słoika miód i koniak. Przed kaŜdym uŜyciem wstrząsnąć. dodać aloes i troszkę pogoto-wać. gdy nasz organizm wykazuje brak wapnia. ze strachem przed nieznanym drugim światem i Ŝalem za tym. Wlać do mieszanki miodu z aloesem. NiezaleŜnie w którym z organów rozwinął się rak. Jako ostatnie stadium nieuporządkowana ustroju pojawia się nowotwór. Przykre dla nas doznania tłumiliśmy lekami. ciemnym miejscu (lodówka będzie za chłodna). Przyjmować 3 razy dziennie po łyŜce. Tak przygotowane lekarstwo moŜemy przechowywać maksymalnie przez 3 tygodnie. w 2 szklankach wody zagotować pączki brzozy i kwiat lipy utrzymując we wrzeniu 2 minuty.2 kg — drobno posiekany aloes — 1 szklanka — oliwa z oliwek — 100 g — brzozowe pączki — 130 g — kwiat lipy — 50 g — woda — 2 szklanki Miód rozpuścić na małym ogniu. po 1 kieliszku. naleŜy wylać i przygotować nowe. 3 razy dziennie. Leczenie gruźlicy — sposób IV Sosnowe szyszki zalać wódką. Z bólem. Leczenie gruźlicy — sposób II Potrzebne składniki: — 10 sztuk cytryn — 6 sztuk jajek (z białą skorupą) — 30 dkg miodu lipowego — 3/4 szklanki koniaku Wymyta jajka wkładać w całości do słoja. Równo dopełnić oliwą. Wypróbować przy osteoporozie.

na siłę przez nas utrzymywane. które przyjmujemy około 2 litrów dziennie. Ŝe medycyna tak szybko rozwija się. ale nadal będziemy zachowywać urazy i nienawiść. negatywnymi emocjami. 3 lub 4 łyŜki soku wyciśniętego z cytryn i 1 szklankę soku z czerwonych buraków. a wątroba wpływa w obiegu kontrolnym (z medycyny chińskiej) na pracę trzustki (i śledziony). brak przebaczania innym.03). Jeśli nie sięgniemy po zastrzyki z syntetycznej insuliny. jęczmienną oraz ryŜ. Chory ustrój to ustrój zatruty niewłaściwym. a organizm na wykonanie programu uruchomi siły. uczucie beznadziejności to przegrana. lękiem. Jak w innych przypadkach naturalnego leczenia. gdy zagroŜenie istnieje tu i teraz. materialne. zawiść. dzień po dniu. nawet jeśli byliśmy skrzywdzeni. Powiedzmy sobie „i tak się nie dam. Bardzo waŜne jest psychiczne i duchowe nastawienie na zwycięstwo. nienawiść. co cztery godziny w ciągu dnia i raz w nocy (01 . Choroba to tylko oddalenie od zdrowia. Jedną z form kuracji jest usuwanie trucizn przez lewatywy. często skaŜonym. ciągłym stresem. Najwięcej toksyn gromadzi się w jelicie grubym. poświęcając istnienie fizyczne. Ukrywanie to pozbawienie szansy na ratunek. tworzą to. wątpliwości. i zdrowie powróci. Zdawkowe nadzieje. Najlepszą formą leczenia jest wymiatanie toksyn z jelita grubego. mamy szanse przywrócenia równowagi energetycznej wewnątrz ustroju.kontynuować sami. Ŝe negatywne emocje. Długoletnie utrzymywanie w sobie Ŝalu do kogoś. CUKRZYCA OdróŜniamy cukrzycę zwaną starczą. stopniowo zmniejszając w 64 . Wskazane jest dolewanie gorącej wody. powoduje. MoŜemy spoŜywać równieŜ kasze: gryczaną. Zaprogramujmy leczenie tak. Chory organizm jest zatruty własnymi toksynami. przegotowanej wody. UŜywamy płynu w mieszance: 1. siłą pewności czyli zakodowanym w mózgu programem zachowawczym uruchomi mechanizmy tkwiące w kaŜdym z nas.. zmiana sposobów odŜywiania i zmniejszenie jego ilości. a leczenie to intensywne. Nowotwór to zatrucie organizmu własnymi toksynami. musimy go znać. kiedy to osłabiona Ŝyciem trzustka nie pracuje juŜ intensywnie i nie produkuje wystarczającej ilości insuliny. które na pewno chorobę zwalczą. niekiedy nadmiernym odŜywianiem. zbyt intensywną pracą bez odpoczynku. w tym chorobę nowotworową. Ŝe wątroba jest siedliskiem emocji i silny wstrząs zablokował naturalną harmonię. a potem długotrwałe odtruwanie. Strach. Ŝarłoczność nowotworu powróci — tak natura chroni duchowe istnienie. Najbardziej odpowiednim zestawem są soki z marchwi i buraka w proporcji 1:1. jak opracowuje się program dla komputera. blokując je. Tłumaczy się tym. Głównym poŜywieniem podczas kuracji są soki owocowo-warzywne. miejsca i zaawansowania choroby — to my będziemy walczyć z chorobą i by tak groźnego wroga pokonać. nie jest uczciwe. Ŝe w kaŜdej chwili odnaleźć moŜe cudowny lek. Niekiedy silny szok lub długotrwale przeŜywany ból powoduje cukrzycę. upokorzeniem. zawsze moŜemy ją cofnąć. Musimy przebaczyć wszystkim i prosić o przebaczenie — to ogromnie waŜne w leczeniu i w Ŝyciu. Istotą samoleczenia jest oczyszczenie organizmu i zmiana mentalności. Powinniśmy wiedzieć o stanie zdrowia. choroba mnie nie pokona. która soki uczyni ciepłymi. Nauczmy się świadomie zrozumieć zaistniałą sytuacje. Na ten stan wpływ miała zmiana w kulturze Ŝywienia i nadmierna ilość stresów. W miarę postępującego oczyszczania ilość zabiegów stopniowo zmniejszamy. najpierw dość często. oczyszczamy organizm przez wykonywanie lewatyw. Ziemniaki tylko pieczone w łupinach. Zaliczono ją do „chorób społecznych" lub określa się „chorobą cywilizacji". W ostatnim pięćdziesięcioleciu zachorowalność na cukrzycę jest zastraszająco duŜa. to ja zwycięŜę" — organizm zgodnie z naszymi przekonaniami. W okresie intensywnej kuracji wykonujemy kilka lewatyw dziennie. kukurydzianą. co nas zŜera. JeŜeli uda się nam pokonać zwycięsko raka. Nasz organizm ma zdolność samoleczenia i w nas tkwi tajemnica siły i mocy do walki z chorobą.5 litra ciepłej. aŜ do objawienia się nowotworem.

Dla przykładu: kaszę gryczaną płuczemy i moczymy przez noc w małej ilości zimnej wody (jak fasolę). zamiast przetwarzanych jogurtów czy kefirów. gdzie istotą jest oczyszczenie. przed kaŜdym posiłkiem. które są niezastąpionym lekiem w leczeniu naturalnym. Kurację wznawiamy. a dodana drobno posiekana cebula wzbogaciła ją w olejki eteryczne. wyciągnąć wnioski. Ugotować ryŜ i połączyć z pokrojonymi Ŝołądkami. Przelać do butelki i zakorkować. Kuracja trwa 2 tygodnie. Przyczyną zachorowania była często niewłaściwa dieta. wymieszamy. miód. Wywar naleŜy przecedzić. po pół szklanki. Masło wiejskie bez soli dodawanej w produkcji przemysłowej. Owijamy w papier i ręczniki. — Zetrzeć obraną cebulę i wycisnąć sok. Samoleczenie z cukrzycy wymaga radykalnej zmiany sposobu odŜywiania. śywność przetwarzana metodami przemysłowymi jest wygodna. jak przywrócić ład w organizmie. fasola strączkowa. Spróbujmy równieŜ włączyć do leczenia podane recepty. Jeśli dotknęła nas osteoporoza. mało przetworzonych. ryŜ lub owies. by nastąpiło odparowanie. Gotujemy je nieco inaczej niŜ w kuchni tradycyjnej. Czas gotowania 3 do 5 minut. a następnie w koc lub wkładamy pod kołdrę. chłodnym miejscu."Przechowywać nie dłuŜej niŜ 2 doby. po czym zachować miesięczną przerwę. Lekarstwem jest wywar i groch. 65 . sałata. musimy poznać przyczynę. Dodać cebulę. Powinniśmy jeść świeŜe lub suszone owoce rodzime. w ciemnym. takich jak mleko zsiadłe z wiejskiego niepasteryzowanego mleka. Przyczyna tkwi w odŜywianiu. soki z owoców i warzyw pozyskiwane w domu. powrócić do starych. po czym wsypujemy drobno pokrojoną cebulę. Gotować pod przykryciem często mieszając. Przechowywać w zamkniętym słoiki. Owinąć w ręcznik i odstawić na 3 godziny. Tak przyrządzona kasza zachowuje energię Ŝycia (była krótko gotowana). Mieszać sok z miodem w proporcji 1:1. Kuracja trwa 3 miesiące. Czas gotowania 15 minut. Przed spoŜyciem dodać nieco masła lub oleju wytłaczanego na zimno. Kasze stanowić powinny 1/3 wszystkich pokarmów. kukurydziana. jęczmienna. orzechy. SpoŜywać na ciepło. OSTEOPOROZA Osteoporozą określa się zjawisko ubytku wapnia w kościach — dziurawienie konstrukcji kostnej. Gotujemy w tej samej wodzie. Jest to problem współczesnego człowieka. by kości stanowiły nadal silną konstrukcję. regenerowanie i wzmacnianie ustroju — nie zajmując się chorobą i jej objawami.miarę postępującego odtruwania. Przyjmować po pół szklanki dziennie. Zdrowy organizm jest wolny od schorzeń. ale czy zdrowa? śYWNOŚĆ LEKIEM Podstawą poŜywienia powinna być codziennie spoŜywana kasza gryczana. Przykryć. Powróćmy zatem do pokarmów prostych. które w ostatnich dziesięcioleciach zmieniło się radykalnie na zgubę człowieka. czosnek i imbir. — Pić sok z korzenia pietruszki lub wywar — pić sok z pół kg selerów lub wywar — pić sok: marchew. W starych metodach leczenia nie moŜna odnaleźć wiedzy. w której kasza była moczona. — Ugotować pół kg Ŝołądków z prosięcia (na pół miękko). SpoŜywać 1 raz dziennie. kapusta (proporcja 6:4:3:3) — pić sok z marchwi ze szpinakiem — pić kompot z suszonych śliwek — szklankę owsa zalać 6 szklankami wrzącej wody. — Gotować groch w strąkach przez 20 minut. Odstawić na 45 minut do schłodzenia. — Zaparzyć 10 liści laurowych w 3 szklankach wrzątku. pokroić na małe kawałeczki. naturalnych. olej roślinny tłoczony na zimno.

Wszystko. tłuszcze. W kaŜdej chwili we wszechświecie coś zamiera i rodzi się od nowa. Jeśli w organizmie znajdzie się zbyt mała ilość wapnia. pozostawiając dziury. nie moŜna zneutralizować toksyn powstałych w procesie trawienia. Dieta współczesnego człowieka bogata jest w mięso. trafia w niewielkich ilościach do odbudowy kości. które wymagają do trawienia współudziału duŜej ilości wapnia. Leczenie dietą polegać będzie na zwiększonym spoŜyciu produktów z grupy I i ograniczeniu pokarmów mięsnych i słodkich. co Ŝyje. nerkowe i guzki artretyczne. a na ich miejsce tworzą się nowe. sery. Korygując dotychczasową dietę. Do I grupy zaliczamy: — warzywa i owoce (szczególnie w skórkach) — świeŜe soki owocowo—warzywne (ze skórkami) — jajka — owies — otręby zbóŜ — orzechy — miód — świeŜe wiejskie mleko Do II grupy zaliczamy: — produkty rafinowane — produkty pasteryzowane — oczyszczone przetwory (białe pieczywo) — mleko i woda gotowane — przetwory mleczne — produkty gotowane i smaŜone — syntetyczny wapń w tabletkach Wapń z produktów Ŝywnościowych grupy II. cukier. Dostarczycielem wapnia są produkty Ŝywnościowe. które organizm zakwaszają. przy tym brak witamin D i C.prostych metod odŜywiania. Kuchnia spowodowała schorzenia i kuchnia pozostaje apteką. a zadaniem wapnia jest neutralizacja kwasów. OdróŜnia się przy tym wapń łatwo przyswajalny przez kości (I grupa produktów) i wapń trudno przyswajalny (II grupa produktów). Poznajmy zatem mechanizm powstawania osteoporozy. Ŝe kości są magazynem wapnia i fosforu dla całego organizmu. W kaŜdym dniu część tkanek kostnych zanika. sięgają po zapas wapnia znajdujący się w kościach i zębach — zjadamy własne kości. jest cząstką wszechświata i czyni to samo. skorzystajmy z tabeli. Mądrość Natury ustanowiła. Częściej tworzy kamienie Ŝółciowe. wówczas mechanizmy tkwiące w ustroju. Tkankę kostną odbudowuje wapń znajdujący się w I grupie Ŝywnościowej. 66 .

poniewaŜ węglowodany trawione są przez enzym zasadowy. Grupa I produkty białkowe mięso ryba jaja rosoły bakłaŜany fasola orzechy słonecznik Grupa II Grupa III węglowodany pieczywo kasze ziemniaki cukier miód tłuszcze i inne smalec oleje margaryny zielenina owoce świeŜe owoce suszone warzywa (bez ziemniaków) soki jagody arbuzy wino wytrawne Grupy II i Grupy I i II moŜna kojarzyć III moŜna kojarzyć Nie wolno łączyć grupy I i III Przed posiłkiem podstawowym wypijmy najpierw sok. Podczas posiłku nie naleŜy nic pić. Gdy i te nie odnoszą skutku. a następnie posiłek zasadniczy. Leczenie schorzeń dietą znane było juŜ w staroŜytności.Tabela 4. a białko przez enzym kwaśny. aby białko strawić. Węglowodany trawione są przez 20-10 minut. Mikroelementy i witaminy znajdujące się w produktach wapń skórki warzyw i owoców otręby bób szpinak marchew rzepa sałata groszek mlecz seler jabłko wiśnie agrest poziomki fosfor zielony groszek szpinak orzechy owies bób Ŝyto jęczmień pszenica ogórki kapusta kalafior jabłka gruszka potas szpinak ogórki ziemniaki marchew cebula pietruszka szparagi magnez kapusta marchew sałata owies jęczmień pszenica szpinak pietruszka mlecz pokrzywa witamina C pomidory marchew sałata szpinak kapusta ziemniak buraki jabłka Ŝurawiny groszek porzeczka agrest maliny pietruszka pokrzywa witamina D pomidory marchew kapusta ziemniak rzepa buraki szpinak bób groch mlecz Pierwszym etapem terapii w medycynie chińskiej jest leczenie poprzez odŜywianie. a organizm musi zuŜyć dodatkowe ilości kwaśnego enzymu. białko natomiast pozostaje w Ŝołądku około 4 godzin. sięgają po zioła. Jeśli od razu nie uda się nam przestawić 67 . potem zjedzmy surówkę. Podejmując samoleczenie Ŝywnością musimy pamiętać o prawidłowości łączenia ze sobą pewnych produktów i odrzucanie innych skojarzeń. wywołując zaburzenia w trawieniu. z tego 4 poświęcił leczeniu poŜywieniem. Nie naleŜy spoŜywać równocześnie pokarmów białkowych i węglowodanów (dotychczas czynimy to codziennie). Korygując dotychczasową dietę skorzystajmy z tabeli. Tabela 5. Kojarzenie zatem węglowodanów i potraw białkowych nadmiernie eksploatuje energię Ŝołądka i jelit. Hipokrates pozostawił po sobie 25 ksiąg medycznych. W takim zestawie enzymy neutralizują się nawzajem. wykonują akupunkturę. Jeśli okazuje się nieskuteczne.

po pół szklanki — przez dłuŜszy czas. Sok uzyskamy w sokowirówce. MoŜemy spoŜywać je razem z sokiem z cytryny lub sproszkowane dodawać do potraw. leŜąc na prawym boku. gdzie przyjmować będziemy podwójną dawkę skorupek. mleczu. marchwi (1:1:3). Oczyszczanie wątroby — pić soki ze świeŜych warzyw: marchew. MoŜemy wspomagać leczenie kąpielami z odwaru siana i zimną wodą. seler. Zalać wrzątkiem skorupki. w tym czasie równieŜ budzimy się. inne narody i kultury miały wiedzę bardziej bogatą. MoŜe zatem uzupełniać wapń przyswajalny. Pić wieczorem. większe doświadczenie. zadziwiające do dziś mądrości. SCHORZENIA WĄTROBY Kiedy polska medycyna ludowa powstawała. łąk. Najwłaściwszą będzie mieszanka soku z liści o składzie: liście rzepy. Pijemy rano i wieczorem. Zaleca się równieŜ przeprowadzać miesięczne kuracje (styczeń i listopad). Kuracja zahamuje osteoporozę i uwolni układ kostny z bolesnych dolegliwości. Pijemy 3 razy dziennie w dowolnych porach. Nie naleŜy go wyciera i osuszać. Zapotrzebowanie dzienne około 1 grama. Wapń ze skorupki jajka Skorupka jajka przypomina swym składem kości i zęby.przyzwyczajeń. Oczyszczanie organizmu sokiem z rzepy Na całą kurację zuŜywa się 10 kg czarnej rzepy. czerpiąc wiedzę i leki z lasów. Wychładzanie wątroby Gdy odczuwamy w nogach skurcze (w szczególnie łydkach). 2 godziny po jedzeniu. kuracja trwa pół roku — zmieszać sok z kiszonej kapusty z sokiem pomidorowym (1:1) i pić 3 razy dziennie. najczęściej zdarza się w nocy między godziną 01 do 03. Wcześniej wykonać lewatywę. Zabieg powtarzamy przez kolejne 5 dni. pól. Sok z liści rzepy Cierpiącym na rozmiękczenie kości i zębów zaleca się picie soku z liści rzepy. Podczas kuracji odczuwać moŜemy dyskomfort w stawach — świadczyć będzie o prawidłowo przebiegającym oczyszczaniu. Ŝe wątroba jest nadmiernie rozgrzana przez długotrwałe stresy lub nadmierne spoŜywanie alkoholu. 68 . AYURVEDĘ (medycyna indyjska). których organizm domaga się w alkoholu. PomoŜemy przy tym osobom. NaleŜy wówczas smarować stopy sokiem z cytryny (rano i wieczorem). sposoby leczenia Indian czy wiedzę znachorów Rosji — przyjmijmy z szacunkiem. Zmielić w młynku do kawy. czyńmy to stopniowo. pozostawić na 5 minut. Odsączyć i pozostawić do wyschnięcia. pietruszka — pić herbatę z wąsów kukurydzy. maksymalnie do 30 gram (nie przedawkować!). świadczy to. Sok musi być wchłonięty w stopy. do 2 gram dziennie. Zanurzeni w arogancję zachodniej cywilizacji spróbujmy zrozumieć medycynę chińską. Ból wątroby Przy bolącej i opuchniętej wątrobie naleŜy wymieszać oliwę z oliwek (1/4 szklanki) i sok z grejpfruta (1/4 szklanki). Kładziemy się do łóŜka. Kuracja trwa 2 tygodnie. w okresie maksimum energetycznego wątroby.

Podczas gotowania bańka znajdzie się w innym garnku. Przykryć. Przyjmujemy rano i wieczorem. a pozostałość na sicie miksujemy. konwulsje. Lek zregeneruje wątrobę po przebytej Ŝółtaczce i po wieloletnich dolegliwościach. na małym ogniu. Sok wstawić do lodówki. powoduje usztywnienie ciała lub wygina je w łuk do tyłu. MoŜemy gotować z przerwami. Z rozgotowanej pszenicy wyciskać białe.Regenerowanie wątroby Dwie szklanki drobno pokrojonych gałązek aloesu i 4 szklanki miodu gotujemy pod przykryciem w wysokim naczyniu emaliowanym (najlepiej w bańce po mleku) przez 14 godzin. Tabela 6. ale nie dłuŜej niŜ przez 2 dni. Pozostawić na 24 godziny. SCHORZENIA SERCA Arytmia — pół szklanki otartej skórki z cytryny — pół szklanki miodu — 10 sztuk zmielonych jąder z pestek moreli Składniki mieszamy. Przecedzić. Leczenie mleczkiem pszenicznym Do 14 szklanek gotującej się wody dodać 1 szklankę opłukanej pszenicy. gdy nadmiernie rozgrzana wątroba wywołuje drgawki. Pomaga alkoholikom i chorym na padaczkę. MoŜemy owinąć dodatkowo w koc lub włoŜyć pod kołdrę. pod przykryciem. zastosować 1 tydzień przerwy w leczeniu i podjąć ponownie. w którym przez cały czas wrze woda. Stosować. przed posiłkiem Lek w dusznicy bolesnej Wsypujemy do garnka 5 łyŜek owoców głogu i zalać 5 szklankami wrzątku. po 1 łyŜce. Przecedzamy przez sito plastikowe lub emaliowany durszlak. Owinąć szczelnie w kilka warstw papieru lub ręczników. Dzień 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 rano 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Ilość leku podana jest w łyŜeczkach południe 3 wieczór 4 1 1 1 2 2 przerwa w leczeniu 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 przerwa w leczeniu - Po 6 tygodniach kuracji. które odświeŜa i wychładza wątrobę. lepkie mleko. Dzienna dawka (łącznie) to jedna szklanka przyjmowana podczas posiłków. Tak przygotowany lek przyjmujemy ściśle według załączonej tabeli. Mleczko pszeniczne ma równieŜ właściwości wzmacniające organizm. 69 . Gotować przez 4 godziny.

Odstawić na 24 godziny. Inhalacja kroplami walerianowymi Wdychamy zapach kropli waleriana (zakupione w aptece). pomaga w cukrzycy. Na początku ilość oddechów od 3 do 5. — Gotujemy jęczmień z imbirem. O dobrze wykonanym zabiegu świadczyć będzie. usuwa toksyny. Inhalacje przeprowadzamy przed snem. uspokaja. MoŜna dodać nieco miodu. odmładza. Rozszerzanie Ŝył — Chodzić w bawełnianych skarpetkach po porannej rosie. Owinąć słój ciemnym papierem i przez 7 dni przechowywać w lodówce. do granic rozsądku. Koniecznie gotowana. Taka kuracja obniŜa ciśnienie krwi. Na wrzątek wsypać zmieloną kawę i gotować 2 minuty. wzmacnia siły obronne organizmu. Wdychamy naprzemiennie. — Zemleć 1 szklankę nasion kopru włoskiego i 2 łyŜki korzenia kozłka lekarskiego. a następnie rumu. Stosujemy 4 miesiące przerwy i moŜemy kurację powtórzyć. leczy kaszel i duszność. Zaczynamy od 1 ziarenka i codziennie zwiększamy o 1. KATAR śOŁĄDKA Sposób I: Pić nasiona gorczycy z wodą. Przechowywać w lodówce. Usuwa śluz. Pijemy codziennie 3 do 4 łyŜeczek. Odchudza.Ból w klatce piersiowej Gdy pojawia się przeszywający ból w klatce piersiowej. Gdy namokną. Nadciśnienie tętnicze — pić sok z korzenia pietruszki lub wywar — spoŜywać nasiona słonecznika z dodatkiem selera Niedociśnienie tętnicze Przy zbyt niskim ciśnieniu stosownym lekiem jest kawa naturalna. powolny powinien być równieŜ wydech. Wlać do 2 litrowego termosu. — RyŜ gotowany do konsystencji mleka oczyszcza kanały przepływu energii. aŜ 70 . Zachować kolejność. — Sok z surowych selerów lub wywar z selerów usuwa śluz. Dodać 1 kg miodu i 10 duŜych główek czosnku (miazgi). Przecedzić. leczy bezsenność. Tak przygotowana kawa poprawia równieŜ jakość krwi. W następnych zabiegach ilość wdechów stopniowo zwiększać. nadal w nich pozostać. Smarujemy Ŝyły. ObniŜenie cholesterolu — Zalać wrzątkiem 10 cytryn i pozostawić na 10-15 minut. Wymieszać. który dodajemy na początku wrzenia. raz lewą. Przelać do butelki. aŜ do wyschnięcia. Pić 3 razy dziennie po 1 łyŜce. Wskazany jest równieŜ w chorobie reumatycznej i zaburzeniach układu moczowego. Starcza na około 2 miesiące. Ŝe rankiem będziemy wyspani i wypoczęci. Wycisnąć sok. raz stroną prawą. — Zielone. Uzupełnić wrzącą wodą. Obrzęki — Obrzęki spowodowane zastojem śluzu usuwa wywar sporządzony z 10 gram skórek mandarynek. niedojrzałe orzechy włoskie kroimy i zalewamy oliwą z oliwek. Wymieszać z 2 szklankami miodu. w okolicy serca naleŜy pić sok z porów. Wdech powinien być powolny i głęboki. Rosa poranna od wieków wspomagała naturalne leczenie. na pół godziny przed jedzeniem. przez okres 3 do 4 miesięcy.

aŜ dojdziemy do jednego ziarenka. Wymioty Aby uzupełnić płyny ustrojowe po silnych wymiotach. Śniadanie spoŜyć po 5 godzinach. odstawić do zaparzenia. Zalać 1 szklanką wrzątku. Po 2 godzinach przyjąć środek przeczyszczający (sól gorzka lub olej rycynowy). Napar z rodzynek przeczyszcza jelita. rozpuszczona w ciepłej wodzie. Nasypać do 1/5 części szklanki. dodać 2 łyŜki śmietanki lub mleka i 1 łyŜeczkę soli kamiennej. Siedem ziaren czarnego pieprzu zgnieść i dodać do 1 małej łyŜeczki miodu. oznacza to. Nudności w okresie ciąŜy likwiduje grejpfrut. odrobina soli. 71 . Śniadanie moŜemy spoŜyć dopiero po 15 minutach. niestrawność Ćwierć małej łyŜeczki imbiru. Oczyszczenie z toksyn układu pokarmowego 1 łyŜeczka herbaty (najlepiej zielonej). Zalecane jest by podczas kuracji pić kłącze rzewienia. Zalać wrzątkiem. Nudności NaleŜy pić gorące mleko z dodatkiem czosnku i imbiru. W trzecim miesiącu — 1 raz w tygodniu. Wymieszać i wypić. czyści krew. Usuwa gazy. Następnie zjeść śledzia z cebulą w oliwie. SpoŜywamy na czczo. Jeśli nie spostrzeŜemy Ŝadnych sensacji przy trawieniu. wzmacnia trawienie. odstawić na 10 minut. Czkawka Sposób I: Wypić kilka łyków zimnej wody Sposób II: Powstrzymać jak najdłuŜej powietrze w płucach. kłącze kozłka. naleŜy co 15 minut pić osoloną wodę na zmianę z sokiem wyciśniętym z pomarańczy. Bóle Ŝołądka Pić naleŜy po 1 szklance soku z surowego ziemniaka. usuwa zaparcie i nalot na języku. Po trzecim zabiegu sprawdzić. Następnie codziennie zmniejszamy. Napar z rodzynek Rodzynki umyć. Likwiduje zatrucie pokarmowe. gazy. Ŝe tasiemiec został zatruty i wydalony.dojdziemy do 20. Pić na czczo. Odbijanie Najlepszym lekarstwem na uporczywe odbijanie się jest kozie mleko. likwiduje stan zapalny. W miesiącu drugim 3 razy w tygodniu. usuwa nadmierną ilość gazów. Usuwa przeziębienie. TASIEMIEC Rozetrzeć 10 dkg wyłuskanych pestek z dyni i 10 dkg borówek — brusznicy. W pierwszym miesiącu kuracji zjadamy codziennie 2 jabłka. Zabieg powtórzyć po 2 dniach. Zjeść na czczo. kłącze słodkiej paproci. Sposób II: Zetrzeć 2 jabłka (bez skóry) i zjeść wcześnie rano. rano i wieczorem przez miesiąc. czy w kale nie ma członów tasiemca. Najwłaściwszą do leczenia jest odmiana „reneta". Sposób III: Przyjąć 15 kropli laurowych na ciepłą wodę. Lekko przestudzony napar pijemy.

wypróbowanym. kwiat wrotycza. musimy przebudować siebie mentalnie. Odcedzić. jaka jest przyczyna uporczywych zaparć. po łyŜce. Napój ze słodkich migdałów Kilka migdałów potłuc na drobno. pokroić i rozgotować w 1 szklance wody. skutecznym sposobem na regulacje stolca jest codzienne wypijanie na czczo 1 lub 2 szklanek ciepłej. Brak tej równowagi z sferze 72 . Znawcy wschodniej wiedzy podają. nie ma juŜ sił sprawnie wydalać — wspomaganie zawsze będzie nam potrzebne. przegotowanej wody. Chińczycy mówią o konieczności zachowania równowagi. W tym przypadku środki będą mało skuteczne. po jej odbudowaniu drobnoustroje podejmą pracę i przywrócą sprawność wydalania. KaŜdego ranka spoŜywać je na czczo.nasienie czarnuszki. by organizm nie przyzwyczaił się do ciągłego wspomagania. przed jedzeniem po 1 kieliszku. MoŜe być ich wiele. Ŝe weźmiemy 4 z wymienionych składników. by rozmiękły. gdzie wiekiem osłabiony organizm. Ŝe w leczeniu antybiotykami wyniszczyliśmy florę bakteryjną jelita grubego. Ŝe zaparcia mają często podłoŜe psychiczne. NaleŜy stosować kilkudniowe przerwy. przed jedzeniem. WaŜne jest zastanowienie się. Pić wolno. tyle oddajemy ile otrzymaliśmy lub inaczej tyle otrzymujemy ile oddaliśmy. niewielką filiŜankę. Napój z cebuli Cebule obrać. który z podanych środków zadziała najbardziej skutecznie na nasz organizm. Często obstrukcja pojawia się u osób starszych.2 szklanki cukru. Osobnicy. korę kruszyny. Pić rano i wieczorem. przegotowanej wody. Napój z suszonych śliwek Kilka suszonych śliwek zalać wieczorem przegotowaną zimną wodą. Odstawić na 15 minut. w sferze materialnej i emocjonalnej. którzy chcą wszystko zatrzymać dla siebie. Inne środki Poleca się równieŜ: — wywar z owsa (gotowany) — sok z rzodkwi — sok z kiszonek kapusty (lekko podgrzany) — zsiadłe mleko — kompot z suszonych jabłek lub wiśni — sok z kiszonych ogórków (po miesiącu kiszenia) — sok z kapusty z droŜdŜami — napar z kory kruszyny — lewatywy Wypróbujmy. liść mięty. Naturalne środki przeczyszczające Najprostszym. Często wskazuje się. Siemię lniane z cukrem W młynku do kawy zemleć siemię lniane z cukrem. Pić na czczo i wieczorem przed snem. Wymieszać je i wsypać 1 łyŜkę mieszanki na szklankę wrzącej wody — gotować 10 do 15 minut. Przyjmować 2 razy dziennie. biorąc na 1 szklankę siemienia 0. Wystarczy. z ciepłym mlekiem. zalać szklanką zimnej. ich uczucia przenoszone są na ciało fizyczne — równieŜ zatrzymują. Pić rano i wieczorem.

W czasie biegunki przyjmować 4 razy dziennie. emocjonalnej. Środek z orzechów włoskich Sposób I: Rozłupać 20 dkg włoskich orzechów. gdy podajemy dorosłym. PodraŜnienie pęcherza moczowego Przy skłonnościach do częstego moczenia się zalecane jest spoŜywanie herbatki z wąsów kukurydzy lub z ogonków czereśni albo wiśni. są trudne do zrozumienia i leczenia. Sami musimy przyczynę odnaleźć. blado róŜowy. pod przykryciem. Wódkę naleŜy wlać do pełna. KaŜdy organizm jest inny. Radykalny środek w biegunce (biegunka ostra. Dla dorosłych po 1 szklance. zielone orzechy włoskie pociąć na kawałki i zalać wódką. 73 .duchowej. co 2 godziny. BIEGUNKI Biegunki u dzieci FiliŜankę ryŜu zalać 7 filiŜankami wody i gotować na małym ogniu. Gdy biegunka ustanie. Roztwór powinien być róŜowy. by mieć pewność. wyjąć z nich przegródki oddzielające poszczególne części jąder. Stosować tylko w okresie biegunki. Medycyna chińska opierając się na konieczności równowagi (yang-yin. które stanowią zagadkę. MoŜemy rozcieńczyć wodą i dla poprawy smaku dodać sok z cytryny. spieczony. Dla zachowania bezpieczeństwa po rozpuszczeniu się kryształków przelać w spokojny sposób do innego naczynia. Przecedzić przez sitko. dla dzieci mniej — odpowiednio do wieku i wagi ciała. Wskazane jest wykonywanie równieŜ lewatywy z tego roztworu. inne zaistniały przyczyny. przez 1 godzinę. przez serię prób i obserwacji organizmu. po pół filiŜanki. Butelka lub słój z zakrętką powinien być wypełniony w 3/4 objętości. natychmiast przerwać podawanie nalewki. który moŜe wywołać odwrotność — zaparcie. wówczas wysycha naturalna wilgoć a kał staje się suchy. SCHORZENIA NEREK Siemię lniane Jedną łyŜeczkę siemienia zagotować w 1 szklance wody. Taki wywar wskazany jest równieŜ dla dorosłych. czerwonka) Dwa kryształki nadmanganianu potasu rozpuścić w 2 szklankach wody. Ŝe niedostatecznie rozpuszczone kryształki nie zostaną przypadkowo spoŜyte. Podawać ciepły wywar do picia. trudny do wydalenia. Metoda ta zalecana jest wówczas. gdy Ŝycie chorego jest zagroŜone. Pić rano i wieczorem. gdy podajemy dzieciom. Herbata z czarnych jagód Suszone czarne jagody zaparzyć jak herbatę i pić. po 6 do 10 kropli na kieliszek ciepłej wody. Jest to silny lek. Według tej metody pomaga jedno lub dwa spoŜycia. Pić po pół szklanki co 2 godziny. materialnej wywołuje schorzenia. W okresie podraŜnienia pić kilka razy dziennie. Przegródki zalać 300 gramami spirytusu i odstawić na 3 dni. Sposób II: Młode. nie częściej niŜ 2 razy dziennie. Ŝe zaparcia mogą być spowodowane nadmiarem gorąca w jelicie grubym. SpoŜywać nie więcej niŜ 2 łyŜeczki jednorazowo. gdy długotrwała biegunka wyniszczyła naturalną ochronę jelit — odbuduje osłonę. ciepłozimno) upatruje.

Wkładać kawałek tkaniny z naturalnego włókna. zaczynając od pół łyŜeczki do pełnej szklanki. Pić co godzinę po 2 łyŜki. Sposób II: Ugotować buraki w łupinach. Obserwować reakcje organizmu. Dawkę codziennie zwiększać. Sposoby na rozpuszczenie kamieni w nerkach w wątrobie i pęcherzyku Ŝółciowym Sposób I: Głodować przez 1 dobę. Nie naleŜy pić wody. po 3 — 4 szklanki. na pół godziny przed jedzeniem. Zwykle powstają nudności. wypić półtorej szklanki wywaru z ziół przeczyszczających lub sok z buraków albo ze szpinaku. Wychłodzenie nerek W nerwobólach lędźwiowych i przy uczuciu chłodu w okolicy nerek spoŜywać smaŜone pory z orzechami na oleju sezamowym. Stosować. które powstrzymywać naleŜy poprzez połoŜenie się do łóŜka i ssanie plasterka cytryny. Sposób III: Przygotować alkoholową nalewkę z korzenia czarnego bzu. Pijemy dwa razy dziennie. aŜ będzie gęsty jak syrop. Zdjęcia rentgenowskie powinniśmy wykonać przed i po kuracji — przedstawią skutek leczenia. gdy odczuwamy chłód w lędźwiach. Rozgrzewający okład z imbiru Wsypać na wrzątek sproszkowany imbir i krótko pogotować. Sezam daje siłę. aŜ do zmniejszenia się płynu o 1/3 objętości. Utrudnione oddawanie moczu Gotować 100 gram jęczmienia w 2 filiŜankach wody. Po następnych 15 minutach moŜemy napić się wody. Wstawić do niezbyt gorącego piekarnika. codziennie zwiększając. Musimy obserwować. Dzieciom podajemy w mniejszych ilościach. Po 15 minutach od wypicia oliwy i soku. pośladkach i okolicy kostek u nóg. 74 . wzmacnia ogień trawienny i inteligencję. Kuracja trwa około 3 tygodni. Zaczynać pić od małych ilości. Oczyszczenie nerek Wykonywać leczenie przy pełni księŜyca. dopóki wszystkie kamienie nie ulegną wydaleniu. Jedną filiŜankę mleka zmieszać z 4 filiŜankami przegotowanej wody. Odcedzić. Wywar pić 3 razy dziennie przed posiłkiem. Dodać 50 gram soku z imbiru i 50 gram miodu. dodać miodu. Przecedzić. czy kamienie zostają wydalane. Mleko powinno zagotować się ale nie powinno wykipieć. Wykonać lewatywę. by nasączyć roztworem. W godzinę po lewatywie wypić 1 szklankę oliwy z oliwek i zaraz po tym 1 szklankę soku z grejpfruta. Kamienie ulegają rozpuszczeniu w pęcherzyku Ŝółciowym. MoŜna pić jedynie wodę. Leczy układ moczowy. Sposób III: Pić oliwę z oliwek. Pić 3 razy dziennie. Zetrzeć na drobnej tarce i nadal gotować w tym samym wywarze. ale nadal musimy głodować. Jest to silnie moczopędny lek.8 kg korzenia pietruszki. Przykrywać suchym kawałkiem flaneli. Kuracja trwa niekiedy do 7 dni. Podczas ogrzewania połowa mleka powinna wyparować.Puchlina wodna Sposób I: Zalać wiejskim mlekiem 0. Po upływie doby powtórzyć to samo. Sposób II: Zjadać duŜe ilości rzeŜuchy. Po odcieknięciu nakładać na bolące miejsca. MoŜemy równieŜ stosować na brzuch przy wzdęciach. NaleŜy nadal kontynuować kuracje i głodówkę.

Przez 12 godzin poprzedzających kuracje nie naleŜy nic jeść ani pić mleka. znanym w Ameryce Łacińskiej — stosowanym prze Indian.Sposób IV: Wydalanie kamieni Ŝółciowych w ciągu 1 doby: Przygotować 1 litr oliwy z oliwek i 1 litr soku z cytryn (odcedzony). schorzenia skóry znikną same. O godzinie 1900 przyjmujemy 4 łyŜki oliwy z oliwek i 1 łyŜkę soku. w obawie przed duchowym bólem. Sok z jabłek jest wyłącznym poŜywieniem przez 2 dni. Trzeciego dnia — godzina 800 wypić 480 gram soku jabłkowego. moŜemy połoŜyć się do łóŜka. WaŜne jest. pozbywamy się skutecznie kamieni. Jeśli nie pojawia się w tych dniach wypróŜnienie musimy przyjąć codziennie ziołowe środki przeczyszczające. Gdy dokładnie przeprowadzimy kuracje. Ŝe schorzenia na skórze. Przy stanie zapalnym pęcherzyka Ŝółciowego (nawet jeśli nie ma kamieni) pomocną jest równieŜ taka kuracja. wodę. JeŜeli odczuwamy osłabienie. SCHORZENIA SKÓRY Medycyna Wschodu wyjaśnia. to i tak. Po pół godziny (830) wypić 120 gram oliwy z oliwek i zaraz potem wypić 1 szklanką zmieszanego z wodą soku jabłkowego. w godzinę po zakończeniu ostatniej porcji. Ŝe niegdyś byliśmy emocjonalnie zranieni i jak skorupą odgradzamy się od świata. W tej kuracji naleŜy bezwzględnie przestrzegać receptury i wykonywać z dokładnością do 1 minuty. Kiedy oczyścimy ustrój z toksyn. Jeśli mimo starań wystąpią wymioty. sokiem jabłkowym i oliwą. schorzenia skóry Wszelkie schorzenia skóry. pijąc tylko sok. Po tym wypijamy pozostałą część soku cytrynowego. Na ogół trzeciego dnia kuracji. Składniki (w takiej samej ilości) 75 . w tym określane „krokodyla skórą" spróbujmy leczyć tak zwanym „białym plastrem". są tylko sygnałem zatrutego organizmu. Sposób V: Usuwanie kamieni i piasku z nerek i pęcherzyka Ŝółciowego. co 15 minut wypijać porcje oliwy i soku. Pozostawiono po sobie recepty. wrzody. by przekonać się czy zeszły wszystkie kamienie. przyjmując według podanych ilości i czasu: godzina 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 —spoŜywamy 240 gram soku z jabłek — 480 gram — 480 gram — 480 gram — 480 gram — 480 gram — 480 gram Musimy zachować zupełny post. kawę. by ściśle przestrzegać ilości soku i czasu przyjmowania. Najlepiej wykonać zdjęcia rentgenowskie przed i po kuracji. Podaje się niekiedy. MoŜemy pić soki. czyraki. Dokładnie co kaŜde następne 15 minut wypijamy 4 łyŜki oliwy i 1 łyŜkę soku. JeŜeli przykre doznania uwolnimy z podświadomości. herbatę. MoŜe dlatego leczenie jest trudne. wciąŜ istnieją powroty? Dawna naturalna medycyna podobnie jak współczesna oficjalna leczyła schorzenia skóry maściami. schorzenia skóry znikną same. Kuracje rozpoczynać o godzinie 1900. Koniecznie musimy mieć przed sobą zegar. Musimy wypić cały litr oliwy — jest to waŜne. kamienie będą wydalane bezboleśnie. Lek na liszaje. aŜ wypijemy całą litrową butelkę oliwy. Drugiego dnia — postępujemy tak samo.

Liście umyć. Jako pierwszy roztapiamy wosk pszczeli i cały czas mieszamy. Kalafonie mielemy na proszek i przesiewamy przez gęste sito. powodując łysienie. Lekarstwem na egzemę. 76 . dodajemy i nadal mieszamy. gdy nacieramy je rozciętymi na pół rodzynkami. Raz w tygodniu. Co 2 dni wymieniać okład na świeŜy. Rozpuścić w garnku pól kilograma smalcu wieprzowego i dodać liście szczawiu. Kiedy wszystkie składniki roztopią się i wymieszają ze sobą. niesolona Plaster przygotowujemy w łaźni wodnej (garnek ze składnikami wstawiamy do większego garnka w którym wrze woda). które wypływają z podgrzewanego Ŝółtka utrzymywanego na widelcu lub siatce. KaŜda kropla jest cennym lekarstwem. guzy i inne schorzenia skóry są krople. świeŜa. by okład z białego plastra wymieniać co 5 lub 6 dni. Suchy i mokry liszaj Znika jeśli posmarujemy go pianą z pyska zmęczonego biegiem konia. dlaczego sposób ten jest skuteczny. Sposób III: Niekiedy pojawia się egzema głowy. Garnek wstawić do piekarnika nagrzanego do 150°C. osuszyć na ściereczce.— kalafonia sproszkowana — biały pszczeli wosk — wieprzowa słonina. Nie moŜna logicznie wytłumaczyć. aŜ skóra stanie się elastyczna. która powstaje na szybach przy zmianie pogody. pojawi się sam na powierzchni i będzie łatwy do zdjęcia gazikiem. by leku nie tracić. OdleŜyny Aby u długo leŜących chorych nie powstawały odleŜyny. Zabieg powtarzać sześciokrotnie. Smarować bezpośrednio na skórę lub robić okład pod ceratkę. Mocujemy opatrunek. rano i wieczorem (podczas posiłku) przez 2 miesiące. Łuszczyca skóry W łuszczycy skóry przyjmować po 2 łyŜeczki oleju kukurydzianego. Ropnia z czyraków nie naleŜy wyciskać. Leczenie egzemy Sposób I: Maść do leczenia egzemy uzyskamy z liści szczawiu. Wyjąć Ŝółtka i podgrzewać je kolejno nad płomieniem świecy. Wsypujemy proszek kalafonii (cały czas mieszając). przyjmować po 1 łyŜeczce. Jeśli mamy zbyt wysuszoną skórę. Okład zmieniamy 2 razy dziennie. Sposób II: Ugotować jajka na twardo. naleŜy pod łóŜkiem chorego stawiać miskę z zimną wodą. Zmieniać dwukrotnie w ciągu dnia. Leczenie „krokodylej skóry" wymaga. Podobne leczenie prowadzić przy egzemie skóry. Potem odstawić na 2 doby w chłodne miejsce. Okład zmieniać co 2 dni. Warstwę maści nanosić na lnianą tkaninę i nakładać na powierzchnie skóry dotkniętą egzemą. Inny sposób to nawilŜanie miejsc zmienionych liszajem „wodą okienną" — woda. Chwytanie kropli jest dość trudne. Słoninę kroimy na małe kosteczki. zdejmujemy z podgrzewania i nadal mieszamy zastygającą masę. Liszaje nabyte od psów i kotów Znikają natychmiast. Ostatnim dodawanym składnikiem jest słonina. dopóki nie stanie się plastyczna i jednorodna. Przy leczeniu czyraków i innych schorzeń skóry na ośmiokrotnie złoŜoną gazę nakładamy cienką warstwę białego plastra. wykonując nacieranie przez 15 minut. po umyciu głowy nacierać garścią soli kuchennej. aŜ do wyleczenia.

Zabieg powtarzał czterokrotnie. Dodać wiejskiego mleka i gotować. miazga czosnku i cebuli nie powinna dotykać bezpośrednio do rany. Rozmiękłe nakładać na oparzenia. Utrzymywać. Pudełko powinno być większe niŜ rana. Pasta: podsmaŜyć na patelni. Maść z wosku i oliwy Do przygotowania maści. Krwią jaka wymazał ranę i jej okolice i przywiązał opatrunek. NałoŜyć papier woskowany. bierzemy 2 części oliwy z oliwek i 1 część czystego pszczelego wosku. mieszając z duŜą ilością śliny. Wszelkie małe i duŜe krosty. pęcherzycę. — skóra twarzy zniszczona słońcem i wiatrem: smarować Ŝółtkiem. które skutecznie leczą nawet trudno gojące się rany. Jest to doskonały środek do przemywania ran i nasączenia okładów przykładanych na wrzody i inne schorzenia skóry. łuszczycę. Okłady wykonywać dopóki pod nimi będą wciąŜ pojawiać się wrzody. w zaleŜności od zainfekowania rany. Krótko i bezpiecznie zagotować. — ŚwieŜą pokrzywę majową ubić ściśle w słoju i zalać spirytusem. Uzyskaną mieszankę. — Metoda rosyjska — porowate pudełko napełnić miazgą czosnku i cebuli. odmroŜenia. — odmroŜenia: świeŜe odmroŜenia nacieramy lekko śniegiem. co powoduje zwiększone wydzielanie się śliny. Zmieniać okłady co godzinę lub dwie. Powinna zagoić się po 6 godzinach. 77 .Rany i skaleczenia Korzystając z doświadczeń naturalnych metod leczenia innych narodów. Ręka chorego sczerniała. aŜ kompres wyschnie. lekko ranę oczyścił wyciskając zakaŜoną krew. innych kultur znajdujemy opis wyleczania zakaŜenia krwi (gangreny) przez tybetańskiego lamę. Pod okładem pojawiają się pryszcze i małe wrzody. zwiększa się jej ilość. RównieŜ na myśl o wydzielaniu się śliny. — odmroŜenia (sposób II): złoŜyć gazę w 4 warstwy i zanurzyć w wodzie zimnej (moŜna bardziej schłodzić lodem). Leczenie było skuteczne. Grubą warstwę nałoŜyć na gazę i umieścić na chore miejsce. Zabieg powtarzać. Czynnikiem leczącym są olejki eteryczne. Pod wpływem zimna napłynie krew i przyniesie ze sobą Ŝycie dla zniszczonych mrozem tkanek. Pryszcze moŜemy sterylnie przekłuwać. Utrzymać przez 10 godzin. półpasiec. Na ranę i wokół niej nakładamy okład z plastra wątroby baraniej lub wołowej (zwierzę zdrowe. zmartwiałe tkanki Czarny Ŝytni chleb świeŜo upieczony i obficie posypany kamienną solą. Na skórze jaka (zwierzę) wykonał równieŜ nacięcie i upuścił z rany nieco krwi. nakładamy grubą warstwą na rany. czyraki nakładać pastę z podpieczonej cebuli lub podpieczonego czosnku. dobrze ze śliną wyrobioną na masę. Rana silnie zainfekowana (zakaŜenie krwi) W tej metodzie rana musi być otwarta. MoŜe ta metoda uratuje kogoś przed amputacją. PrzyłoŜyć na odmroŜoną skórę. owinąć ciepłym szalem. Lama naciął noŜem czerniejące miejsce. zmywać. Ustawić na działanie słońca na 2 tygodnie. Na całkowite wyleczenie potrzeba czterokrotnej zmiany opatrunku. świeŜo zabite). nabrzmiała od zainfekowania rany. strupy i inne schorzenia skóry Znikną pod wpływem pasty. Maść nakładać na przemyte rany. Silnie zainfekowane rany. — Na rany wrzodziejące. Gdy zaschnie. ropnie. — Namoczyć nasiona lnu. Naturalne opatrunki — Rozciąć kawałek liścia aloesu i przyłoŜyć do rany. takie same ilości wieprzowego niesolonego smalcu i pszennej mąki. dopóki składniki nie staną się gęste jak pasta. Ŝujemy w ustach. — oparzenia: roztrzepać całe jajo i smarować poparzone miejsca. Wykonujemy językiem ruchy obrotowe w jamie ustnej.

Podobną kuracje stosuje się dla cieląt. Pić bulion w niewielkich porcjach kilka razy dziennie. Mokre drewno podczas spalania dawać będzie duŜo dymu. najlepiej zaraz po deszczu. Oparzenia — Przykładać plasterki owoców gruszy. Wymieszać. Wymieniać gdy tylko stygną. Sposób II: Recepta z Chin i Japonii. Przy zbyt obfitych — pić po 1 łyŜce. Korzeń piołunu (świeŜy lub suszony) kroić na kawałeczki i gotować. owinąć w 2 ręczniki i pozostawić na 10 minut. Zwiększenie pokarmu u kobiet karmiących — NóŜki wieprzowe rozdrobnić na kawałki. kompresować. Przyspieszenie wzrostu u dziecka Surowe świeŜe jajko mieszać z 2 szklankami mleka. co 2 godziny. — Wykonywać kompresy z soku buraka. Nie brońmy się gdy dym wnikał będzie do oczu. Na filiŜankę wywaru zuŜywać połowę korzenia. Chorowite dzieci Na wiosnę kąpać dziecko w wywarze ze świeŜych liści włoskiego orzecha. Pić 3 razy dziennie. 78 . gardła. Gronkowiec złocisty Znachorzy Rosji przekazują bardzo oryginalną i jak twierdzą skuteczną metodę likwidującą w organizmie gronkowca złocistego. Okład zmieniać 3 razy dziennie. Przyjmować po pół filiŜanki 3 razy dziennie. RÓśNE Zaburzenia w menstruacji Sposób I: Przy nieregularnych i zbyt obfitych miesiączkach. Czyrak Smarować świeŜym Ŝółtkiem jaja. Kuracja trwa 10 dni. Nakrywamy głowę i ciało kocami i wdychamy jak najwięcej dymu. gdy miesiączka jest zbyt bolesna i obfita. przy pomocy dymu z mokrych gałęzi drewna brzozy. Nadciągnięte mięśnie — Mięśnie nadciągnięte kompresować okładami z gorącego mleka. — Pokroić cebulę na drobną kosteczkę i zasypać cukrem (1:1).Skaleczenia skóry Zetrzeć surowego ziemniaka. — Recepta z Macedonii — naleŜy jeść duŜo cebuli. Dym jest lekarstwem w tej kuracji. owinąć w gazę. uszu. Dodać śmietanki lub mleka. zaparzyć 1 łyŜkę polnego skrzypu w 2 szklankach wody. Gotować w 2 litrach wody aŜ zmniejszy objętość do połowy. — Herbatę i nieco cukru zaparzyć w imbryku. Przy słabych — pić 3 razy dziennie po łyŜce. Okład nałoŜyć na bolące miejsce. kiedy gałęzie są jeszcze nasiąknięte. Rozpalamy ognisko.

Koklusz — Stary sposób walki z kokluszem: zawiesić dziecku korale z ząbków czosnku. — Zdjąć tłuszcz z wieprzowych jelit. Lekiem są olejki eteryczne. 2 razy dziennie. Pić z gorącym mlekiem. po 1 łyŜeczce. Pić 6 razy dziennie po łyŜce stołowej. Stopić na niewielkim ogniu lub w piekarniku. po 1 łyŜce. Jest równieŜ skuteczna i likwiduje guzy na piersiach u kobiet. cząstki metalu same wychodzą na zewnątrz. Przecier zagotować ze szklanką osłodzonej wody. Pić na gorąco. tampon wyciągnąć. MoŜna zmieszać tłuszcz z terpentyną i smarować piersi chorego. co godzinę. Pić ciepłe przez cały dzień zamiast kawy i zupy. Spalić na popiół. Dodać rumu. — Metoda brazylijska. pić na czczo. Osłodzić miodem. Podczas snu układać blisko nosa. zabezpieczając nitką. Tampony z czosnku Oczyszczone ząbki czosnku owijamy w gazik. Pić gorące przed snem. Dwa dojrzałe banany przetrzeć przez sito. Dodać nieco soku z bluszczyka i miodu. zamknięty (jeszcze nie rozwinięty) wyrwać z ziemi. śółty tulipan. po 1 szklance. Guzy na piersiach u kobiet — pasta Receptę pozostawili chińscy Ŝołnierze. Gotować w mleku. Cebulkę i część naziemną tulipana razem z kwiatem kroić ukośnie i ścierać na miazgę. Rozpuszczony wlać do słoika. — Pić sok brzozowy (lub klonowy) wymieszany z mlekiem.Obrzęk sutków w okresie połogu Przygotować wywar z 37 g suszonych mandarynek i 1 g lukrecji. — Utrzeć Ŝółtko z cukrem (kogel — mogiel). Stosować na okłady. PrzełoŜyć do słoika i konserwować wódką. Pasta słuŜyła im do usuwania odłamków z rany i innych części metalowych tkwiących w ciele. Bronchit Sposób I: Metoda macedońska: na półtora litra wrzącej wody wsypać 40 dkg otrąb. Podawać do picia. oczyścić i odciąć korzenie (są trujące). 79 . — Pociąć drobno 10 główek cebuli i 1 główkę czosnku. — Pić sok z selera. MoŜna dosłodzić. Zdjąć korę z całej długości gałązki drzewa brzozowego. Pić na gorąco. W tym czasie popijać herbatę z liści poziomek. Gotować pod przykryciem. Pić często. Przecedzić i ponownie zagotować. — ZmiaŜdŜyć czosnek i gotować z mlekiem. Sposób II: Na szklankę mleka wsypać 1 płaską łyŜkę rozdrobnionych liści szałwii. Kaszel — Ugotować 1 szklankę mleka wiejskiego z 2 suszonymi figami. Wkładamy. Łączyć z popiołem w proporcji 1:1. Nitka musi zwisać. Wpół godziny po posmarowaniu pastą. Pić na gorąco. — Zagotować 1 szklankę białego gronowego wina z 60 gramami pieprzu. na noc do pochwy. Przecedzić i pić na gorąco 3 razy dziennie. — Wymieszać sok z marchwi z mlekiem (1:1). Pić na ciepło. by moŜna rankiem. kilka razy dziennie. Lek powinien mieć konsystencję pasty. — Wyrzuca zaflegmienie: wymieszać sok z borówek z miodem (1:1). MoŜe być przechowywany przez kilkanaście lat.

Nieznany jest sekret tej terapii.Świnka Przy leczeniu świnki (dawne metody medycyny ludowej) pobieramy 2 ml krwi z Ŝyły prawej ręki i zaraz wstrzykujemy w lewy pośladek. naleŜy czosnkiem natrzeć nadgarstek wewnętrznej części ręki. Atak astmy Podczas ataku astmy spróbować trzymać w ustach i połykać drobne kawałki lodu. Wyciągnąć. Nerwobóle Ugotować jajko na twardo. nasączonej lub pomazanej woskiem pszczelim. Jeśli boli ząb po prawej stronie. Ból zęba — Gdy pojawi się ból zęba. Zewnętrznie: polewać najbardziej ciepłym wywarem głowę. 80 . między dziąsłem a policzkiem. Szerszą końcówkę podpalić. Nakładać równieŜ okład z czosnku na gazę i umieszczać go na skroniach. 3 razy dziennie. Środki napotne Sposób I: Dla zwiększenia pocenia się. Przywraca wzrok. nacieramy nadgarstek lewy. — Plaster niesolonej słoniny wkładać po stronie bolącego zęba. Postępowali podobnie jak z lejkiem papierowym. Głowę obwiązać chustką. Zwiększone poty wydalą chorobę na zewnątrz. i odwrotnie. Wyciąganie ości z gardła Nadtopić stoŜkowo nad płomieniem świeczkę i szybko przykładać do wystającej z gardła ości. Wewnętrznie: pić ciepły wywar kilka razy dziennie. Umocować by pozostało na swoim miejscu. strącamy lub wyjmujemy. Znachorzy tworzyli takie lejki z kawałków lnianej tkaniny. Gdy paląca się część znajdzie się blisko ucha. Ŝe toksyczne płyny ustrojowe. od dawna znany i stosowany w świecie znachorów. znachorzy zalecają: przygotować mocny wywar z liści i młodych pędów czarnej porzeczki. a my jesteśmy daleko od dentysty lub są to godziny nocne. by ość wtopiła się w świecę. Owad martwy lub Ŝywy pojawi się na powierzchni. ustaje nerwoból. Zdrowie powróci. Wyciąganie owada z ucha UłoŜyć chorego uchem do góry i wkraplać oliwę. Odczekać pół minuty. Niedowidzenie Przy wszelkich schorzeniach oczu powodujących niedowidzenie. Niedosłyszenie po zaziębieniu Z kartki papieru utworzyć lejek i jego wąską końcówkę włoŜyć do ucha. co spowoduje. Zabieg wykonujemy równieŜ w drugim uchu. przeciąć na pół i obie połowy. skuteczny. Gdy jajko wystygnie. przyłoŜyć szybko na miejsce gdzie boli najbardziej. Sposób II: — herbata czarna (nie za mocna) — sok z czarnej rzodkwi (starta razem ze skórą) — odrobina imbiru — szczypta soli Zachować kolejność w dodawaniu składników. które nie mogą z organizmu wydostać się i tworzą schorzenia. Po zabiegu owinąć suchym ręcznikiem. naleŜy całe ciało wysmarować mleczkiem wytworzonym z maku. Środek wydatnie zwiększa pocenie. Z lewej ręki pobieramy z Ŝyły równieŜ 2 ml krwi i wstrzykujemy w prawy pośladek.

oznacza to. Ŝe mamy wychłodzoną i słabą śledzionę. Kurzajki Kurzajką nazywamy dobrotliwy guz. Sposób IV: Kiedy budzimy się w nocy między godziną 01 a 03 — mamy nadmiernie rozgrzaną wątrobę w wyniku stresów. Utrzymać aŜ ból zniknie. Po wychłodzeniu wątroby powróci zdrowy sen. znikną 81 . zalecane jest spoŜyć przed snem cebulę i to dość duŜo — zapewniać ma dobry. wówczas nie będziemy cierpieć na bezsenność. Najczęściej występuje na dłoniach i stopach. Nitkę zakopać w ziemi. Zwykle trwa to około 1 godziny. ale równieŜ utwardza naczynia krwionośne i mózgowe. Musimy doprowadzić do równowagi energetycznej śledziony. które lawinowo przepływają przez nasz umysł. niezadowolenia tłumionego lub nadmiernie spoŜywanego alkoholu. Z ludowych sposobów leczenia podaje się: — nacieranie plasterkiem czosnku — pocieranie rozkrojoną cebulą — kompresowanie kwaśnym mlekiem — pocieranie Ŝywym ślimakiem — jego wilgotną stroną — smarowanie sokiem z łodygi jaskółczego ziela — wiązać na nitce tyle supłów ile jest kurzajek. by zwisał na plecach między łopatkami. Mają podłoŜe emocjonalne. Sposób II: Wbrew zwyczajowi. Trzymać w zamkniętym słoiku. Utrzymać w stanie wrzenia przez 20 minut. Bezsenność Sposób I: Jeśli jesteśmy zdenerwowani lub mamy przepracowany umysł. Dysfunkcje swoje organizm objawia poprzez bezsenność. Sposób III: Przed snem pić kozie mleko. Sprowadzamy krew do nóg uwalniając mózg od przekrwienia — uśniemy. Krwawienie z nosa U dorastającej młodzieŜy pojawiają się niekiedy częste krwawienia z nosa. mocny. — Mycie zębów naturalnymi środkami: z kamiennej soli (szarej) zawierającej mikroelementy pierwiastków (najlepiej zemleć ją w młynku) i oliwy z oliwek robimy pastę do mycia zębów. Polewać przez około 2 minuty. który pojawia się samoistnie i często samoistnie znika. — krwotoki zewnętrzne: przemywać ranę ciepłym wywarem i nasączać nim opatrunek. Sposób V: JeŜeli w zaśnięciu przeszkadzają nam myśli. Gdy nitka zbutwieje. Sposób znachorski: mały Ŝelazny kluczyk zawiesić na wełnianej nitce tak. pociąć i zagotować w 1 litrze wody. Pasty do zębów znajdujące się na rynku zawierają w swym składzie fluor. — krwotoki wewnętrzne: pić co 20 minut filiŜankę ciepłego wywaru. zdrowy sen. Ŝe będziemy mieć kłopoty z zaśnięciem (nadmiernie przekrwiony mózg).— MoŜna dla uśmierzenia bólu zęba włoŜyć do ucha (po stronie bolącego zęba) korzeń babki lancetowej. Krwotoki ŚwieŜe korzonki (4 sztuki) wonnego geranium umyć. a obrazy widzimy jak na filmie. NaleŜy strumieniem zimnej wody polać nogi od stóp aŜ powyŜej kolan. Okłady wymieniać 2 razy dziennie. oznacza to. Lunatyzm Postawić na noc obok łóŜka lunatyka miskę z zimną wodą. Wypróbujmy. który utwardza zęby. Ma prawdopodobnie podłoŜe wirusowe.

wówczas kurzajki — skuteczne.

Brodawki pieprzyki ( sposoby znachorskie)
— rozciąć ziemniaka na pół. Jedną część wyrzucić za siebie. Wilgotną stroną drugiej połówki natrzeć brodawki, a potem zakopać Kiedy ziemniak zgnije brodawki równieŜ znikną. Spróbujmy. — wyrwać z korzeniami źdźbło skoszonego zboŜa (lub trawy). Ostrą słomką nakłuć kilkakrotnie brodawkę lub pieprzyk. Natychmiast zakopać w wilgotnej ziemi, korzeniami do góry. Gdy zgnije słomka, brodawka równieŜ zniknie. Spróbujmy.

Wrastające paznokcie
Ze starej skórzanej rękawicy uciąć palec. Wypełnić go wiejskim niesolonym masłem lub masłem sklarowanym GEE. Skuteczną będzie równieŜ maść z pszczelego kitu. Zakładać na chory palec. Kuracja trwa 3 tygodnie. Paznokieć mięknie, podnosi się nieco (moŜemy pomóc lekko go podnosząc) a bolące miejsce zagoi się. Przyczyną wrastania paznokci są zbyt ciasne buty.

Odciski
Sposób I: Moczyć w occie łupiny z cebuli. Po 2 tygodniach nałoŜyć spreparowaną substancję na odcisk. ObandaŜować. Sposób II: NałoŜyć na odcisk skórkę z cytryny z niewielką tylko ilością białej tkanki. Odcisk schodzi po 5 dniach,

Na porost i przeciw wypadaniu włosów
1 część koniaku 4 części soku z cebuli 6 części wywaru z korzenia łopianu Wymieszać składniki i nacierać głowę.

Dolegliwości poalkoholowe
Do szklanki zimnej wody wlać 20 kropli miętowych i naleŜy wypić jednym haustem — wychładzanie wątroby.

Szybkie wytrzeźwienie
Sposób I: Wlać do kieliszka 5 kropli amoniaku i podać do picia. Sposób II: Pozbawionemu przytomności silnie nacierać uszy. Przypływ krwi do głowy przywróci świadomość.

Inne
— Jeśli przewidujemy, Ŝe przez dłuŜszy czas będziemy na mrozie, naleŜy wypić gorące czerwone wino z dodatkiem miodu, cynamonu, goździków. Wyrównamy ciepło, które zabiera nam mróz. — RyŜ przed gotowaniem praŜymy w niesolonym maśle na małym ogniu — przyspiesza zrastanie się kości. — Pomarańcza jest pomocna w schorzeniach serca i astmie. Usuwa toksyny fizyczne i psychiczne. Nie naleŜy spoŜywać pomarańczy w zimie poniewaŜ działają wychładzająco na organizm. — Codzienne spoŜywanie na surowo od 3 do 5 ziaren nasion szyszek sosnowych zapobiega wszelkim chorobom. — śuć codziennie 2 do 4 orzechów włoskich — poprawia intelekt i prace mózgu. — Granat — leczniczo spoŜywać 1 owoc dziennie. Poprawia pracę serca i układu trawienia. Ziaren nie rozgryzać lecz połykać w całości. — Figi — oczyszczają krew
82

— Migdały — wzmacniają układ nerwowy i mózg. Poprawiają wzrok i pamięć. Moczyć w wodzie przez noc 3 do 4 migdałów. Rano zdjąć skórkę i Ŝuć. Jest to dobowa porcja. — Po połogu przez 40 dni smaŜyć 6 migdałów nieobranych ze skórki w odrobinie masła niesolonego, dodać niewielką ilość miodu. Jeść na czczo. Wzmacnia i przywraca siły kobiecie. — Oliwa z oliwek — lekko przeczyszcza i chroni przed zaziębieniem. W okresie grypowym przyjmować zapobiegawczo przed snem, gorące mleko z 4 łyŜkami oliwy z oliwek. — Olej sezamowy — doskonały przy wszelkich zaburzeniach. Chudzi przybierają na wadze, otyli wagę zmniejszają. JeŜeli kobieta na 5 dni przed okresem przyjmie nieco oleju sezamowego — nie cierpi. Najlepszy jest czarny olej sezamowy. UŜywa się w okresach chłodu. Wzmacnia inteligencje. Usuwa zmęczenie, likwiduje swędzenie skóry. ŁyŜka oleju przyjęta wieczorem ze szklanką mleka wzmacnia i oczyszcza organizm. — Mleko zsiadłe — wzmacnia serce i ogień trawienny Ŝołądka. Zalecany dla osób cierpiących na hemoroidy i guzki krwawnicze. — Aloes — usuwa skąpe i bolesne miesiączki. — Czosnek — poprawia trawienie, usuwa gazy, obniŜa ciśnienie, pomocny przy rwie kulszowej, bólach reumatycznych. — Cynamon — usuwa śluz, zwalcza przeziębienie. — Goździki — łagodzą kaszel, likwidują nudności, czkawkę, odbijanie się, usuwają gazy i robaki. — Kolender — jest moczopędny i wiatropędny. — Szafran indyjski — gotowany w mleku: rozpuszcza nieczystości krwi, usuwa śluz, czyści mleko matki, poprawia cerę, zwalcza egzemę, leczy przewlekłe zapalenie zatok, kaszel, anemię, układ moczowy i narządy rodne u kobiet. — Koper — praŜyć i spoŜywać na koniec posiłku. — Mięta — usuwa gazy, niestrawność, nudności, bezsenność nerwową, zmęczenie, — Kozieradka pospolita — zwalcza cukrzyce i usuwa gazy, moczyć przez noc i rano Ŝuć na surowo 1 łyŜkę. — Czosnek likwiduje infekcje o podłoŜu bakteryjnym i grzybiczym. — Piołun, cebula, pestki dyni — zwalczają pasoŜyty. — Ślaz — wytwarza śluzowatą warstwę ochronną łagodząc wewnętrzne podraŜnienia. — Rumianek— tworzy na powierzchni skóry antyseptyczną warstwę ochronną, dezynfekującą ranę i ma działanie ściągające i przeciwzapalne. — Korzeń lukrecji — łagodzi wrzody Ŝołądka. — Olejek miętowy — łagodzi bolesne skurcze Ŝołądka. — Olejek goździkowy — łagodzi ból zębów. — Głóg — uspakaja rytm serca i powoduje jego dokrwienie. — Papryka, imbir, gorczyca — pobudzają układ krąŜenia. — Olejek z bazylii — uspokaja w stanach depresji. — Jemioła, dzika róŜa, przywrotnik — regulują miesiączkę. — Krwawnik — leczy skutecznie uporczywe krwawienia z nosa. — Pieprz czarny z miodem — leczy astmę oskrzelową, usuwa gazy, czyści krew. Przyjmować rano i wieczorem. Nie jeść przez 15 minut po spoŜyciu. — Wyciąg z szyszki chmielu z alkoholem lub winem — leczy wątrobę i Ŝółtaczkę.

Kosmetyka
— Cebulową miazgę lub sok z cebuli mieszać z octem. Smarować piegi. — Sokiem z cebuli smarować i wcierać w skórę głowy. Arabowie dodają jeszcze sól i pieprz. Wzmaga porost włosów. Leczy łysienie plackowate.
83

— Sok z korzenia pietruszki lub napar wsmarowywać 2 razy dziennie w piegowatą skórę. — Rozjaśnienie skóry na twarzy uzyskamy, gdy będziemy rano i wieczorem myć ciepłym wywarem z korzenia pietruszki. Na pół litra wody dodajemy garść startego korzenia pietruszki. — Rozjaśnienie piegowatych miejsc uzyskamy, gdy będziemy smarować je rozgniecionymi owocami porzeczki. Stosować codziennie przez cały okres owocowania, od zielonych niedojrzałych po zupełnie dojrzałe. — Maseczka: 1 surowe Ŝółtko 1 łyŜeczka z soku z cytryny 1 łyŜeczkę gliceryny (lub oliwy z oliwek) Mieszać i nakładać na twarz, na 1 do 2 godzin. Zmywać. Stosować co 2 lub 3 dni w okresie regeneracji skóry. — Maseczka: 1 surowe Ŝółtko 1 łyŜeczka miodu 1 łyŜeczka gliceryny (lub oliwy z oliwek) Postępować jak w poprzednim przepisie. — Jabłko zjedzone przed snem w naturalny sposób czyści zęby. Pektyny i kwasy organiczne niszczą chorobotwórcze bakterie. — Aby odmłodzić skórę twarzy, szyi, piersi, brzucha, jako kosmetycznego środka uŜywać soku z jabłek lub startego jabłka. MoŜna równieŜ zastosować jabłko rozgotowane we własnym sosie.

84

SPIS TREŚCI
WSTĘP .................................................................................... 3 ZAPOMNIANE METODY ..................................................... 4
Bańki lecznicze ........................................................................................... 5 Przygotowanie i technika stawiania baniek ................................................. ..5 Pijawka lekarska ...................................................................................... .6 Lewatywa.................................................................................................. .7 Sposób wykonania lewatywy ...................................................................... .7 Kuracja oczyszczenia organizmu ............................................................... .8 Leczenie lewatywą ..................................................................................... .9 Leczenie zimną wodą ............................................................................... .9 Leczenie moczeni ...................................................................................... 11 Leczenie miodem ...................................................................................... 12 Kuracja kitem pszczelim ............................................................................ 12 Miody ziołowe ........................................................................................... 13 Przykłady leczenia miodem ....................................................................... 13 Wina .......................................................................................................... 14 Alkoholowe nalewki z ziół........................................................................ 17 Kuracja sokami ........................................................................................ 21 Kuracje parą ............................................................................................ 23 Kąpiele ziołowe ......................................................................................... 24 Kataplazm................................................................................................. 26 Leczenie glinką ......................................................................................... 27 Leczenie ziołami ....................................................................................... 29 Masło klarowane ...................................................................................... 32 Terapia kwiatowa ..................................................................................... 33 Przyjazne drzewa ..................................................................................... 33

ZAPOMNIANE LEKI ........................................................... 35
Cebula ....................................................................................................... 36 Czosnek ..................................................................................................... 38 Chrzan....................................................................................................... 39 Jabłko ........................................................................................................ 40 Ocet jabłkowy ........................................................................................... 41 Leczenie octem jabłkowym ........................................................................ 42 Cytryna ..................................................................................................... 43 Czereśnia ................................................................................................... 44 Porzeczka czarna ........................................................................................45 Maliny.........................................................................................................46 Porzeczka czerwona....................................................................................46 Agrest .........................................................................................................47 Burak czerwony ..........................................................................................47 Rzodkiew czarna........................................................................................ 48 Ziemniak .................................................................................................... 48 Szpinak .......................................................................................................49 Pietruszka ...................................................................................................50 Marchew .................................................................................................... 51 Kapusta ...................................................................................................... 51 Seler ......................................................................................................... .53 Por ........................................................................................................... .53 Kuracja oczyszczająca olejem słonecznikowym ..................................... .54 Kuracja z wąsów kukurydzy .................................................................... .54 Kuracja winogronowa.............................................................................. .55 Oczyszczanie organizmu (metoda z TybetU) .......................................... .55 Kuracja grzybkiem tybetańskim .............................................................. .56 Oczyszczenie organizmu z kwasu moczowego ....................................... .56 85

........ Gumowska L: Uzdrawiający czosnek.....M......... ............... Koszalin 1998.M.. 10. Warszawa 1983.... Londyn 1944................................... ................... Warszawa 1984.......62 Nowotwór .......................... Łódź 1999.............. Eysallet J... Klimuszko C: Sposób na zdrowie........ ........... 2.......................................................................57 ZAPOMNIANE RECEPTY ..... Kneipp S..64 śywność lekiem .............................. Recepty znachorów...... ......59 Hemoroidy .............58 Reumatyzm .................: Uleczyć nieuleczalne.. ............ Przybylak Z...................: Uzdrawiające esencje Natury czyli terapia kwiatowa doktora Bacha.......................... 9................ Guillaume....................65 Osteoporoza ................................... Petkiewicz I........... Armstrong John W...........................................................................................................73 Schorzenia nerek...................... 16............ Górnicka J......68 Schorzenia serca .................. ....................................... Moskwa 1991...................Oczyszczenie organizmu sokami ......................... ...................: Apteka Natury............ ................................... Tombak M........... Biblioteka medycyny naturalnej 1/1997..... 4......................... 86 ...73 Schorzenia skóry.75 RóŜne .............. Warszawa 1996............ i Diagram GROUP: Stare drogi do zdrowia na nowo......... maszynopis na prawach rękopisu.. 12...........................: Poradnik Zielarza...................... 3...... wydanie w maszynopisie..................: Mój testament dla zdrowych i chorych.....................J. 15........................... 7......................................................................................................... Mach-Chieu......................... ..........65 Schorzenia wątroby .... Mikołajczyk K.. 6.: Dietetyka energetyczna i medyczna chińska............71 Biegunki ............... 13.................... Zasady urynoterapii (maszynopis w języku polskim)... ...... ....... Zielnik Ojców Bonifratrów........86 BIBLIOGRAFIA 1...................... ......63 Cukrzyca .. Warszawa 1984.....70 Tasiemiec .. 14..... Pilkington J............................. Warszawa 1991........ 11............: Poradnik leczenia naturalnego. Kraków 1894.......: Lekarz domowy naturalny.........57 Oczyszczenie organizmu liśćmi laurowymi .... 5.......................................................... Kraków 1986................ ........................ Szymański A....................: Zioła....................... .......... ... ....................78 BIBLIOGRAFIA .. Warszawa 1991............ ...69 Katar Ŝołądka .................... Kielce 1990............... Dolosa Claude: Medycyna chińska (wykład nieautoryzowany — maszynopis)......: Woda Ŝycia.......... ParyŜ.................................................... ............. 8...........................61 Gruźlica .............................. Wierzbicki A.................... Poprzęcki W.......

CHOROBA JEST ZEMSTĄ NATURY ZA ODDALENIE SIĘ CZŁOWIEKA Seria „O medycynie inaczej" podaje wskazówki. do zdrowia Dotychczas wydano: DOMOWE LECZENIE WODĄ METODAMI KSIĘDZA KNEIPPA URYNOTERAPIA (LECZENIE MOCZEM) LECZENIE STAROINDUSKIE (MUDRY) MEDYCYNA CHIŃSKA (MECHANIZM OTYŁOŚCI) MEDYCYNA ZAPOMNIANA Ponadto: Mała Księga Mądrości (zbiór aforyzmów) Bezpiecznie przez młodość (oddziaływanie mechanizmów wszechświata) 87 . jak powrócić do Natury.