4

KLUCZYKI, PILOT ZDALNEGO STEROWANIA *

I-1

Kluczyk główny Kluczyk ten pozwala odblokować i zablokować zamki drzwi, korek wlewu paliwa, włączać lub wyłączać działanie poduszki powietrznej pasażera*, odblokować kierownicę, włączyć zapłon i uruchomić rozrusznik. Blokada centralna za pomocą kluczyka* Kluczyk z wbudowanym pilotem zdalnego sterowania, przekręcony w zamku przednich drzwi, pozwala na zablokowanie lub odblokowanie zamków wszystkich drzwi. Jeśli jedne z drzwi przednich są otwarte lub niedomknięte, to blokada centralna nie działa.

UWAGA Pilot zdalnego sterowania ma duży zasięg działania, co pozwala zablokować lub odblokować zamki samochodu na odległość. Manipulacja pilotem zdalnego sterowania, nawet znajdującym się w kieszeni ubrania, może spowodować niezamierzone odblokowanie zamków drzwi. * W zależności od wersji

I-1

KLUCZYKI, PILOT ZDALNEGO STEROWANIA *

5

Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania zawiera nadajnik wysokiej częstotliwości, który odznacza się następującymi cechami: - nie wymaga kierowania go na odbiornik znajdujący się w samochodzie, - działa poprzez wszelkie przedmioty (blachy, ładunek w samochodzie), - ma bardzo duży zasięg. Pilot zdalnego sterowania centralnej blokady (centralnego zamka). Pilot zdalnego sterowania pozwala zablokować lub odblokować drzwi i tylną klapę. Pojedyncze naciśnięcie przycisku A powoduje zablokowanie, a naciśnięcie przyA B cisku B odblokowanie zamków. W razie niezadziałania, powtórzyć naciśnięcie. Te operacje są wskazywane wizualnie przez zaświecenie się świateł kierunkowskazów: - Zablokowanie = świecenie przez ok. dwie sekundy - Odblokowanie = szybkie miganie Jeżeli jedne z drzwi są otwarte lub niedomknięte, centralny zamek nie zadziała. Nie należy przedłużać czasu naciskania. W razie niedziałania, należy wykonać reinicjację pilota zdalnego sterowania. Należy zapoznać się z zamieszczonym dalej opisem "Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania". W razie utraty lub uszkodzenia pilota zdalnego sterowania, możliwe pozostaje otwieranie za pomocą kluczyka. Kluczyk-pilot zdalnego sterowania ma możliwość odpięcia kluczyka. W razie konieczności, kluczyk można odpiąć, aby nie skaleczyć np. kolana. Odblokowanie powoduje zaświecenie lamp sufitowych. Kluczyk elektronicznej blokady rozruchu Urządzenie ELEKTRONICZNEJ BLOKADY ROZRUCHU blokuje układ zasilania silnika. Układ uaktywnia się automatycznie wówczas, gdy kluczyk zostanie wyjęty z wyłącznika zapłonu. Wszystkie kluczyki zawierają urządzenie elektroniczne. Należący do Państwa samochód można uruchomić tylko za pomocą Państwa kluczyków. Wprowadzić kluczyk do wyłącznika zapłonu. Po włączeniu zapłonu odbywa się dialog między kluczykiem i urządzeniem elektronicznej blokady rozruchu. Jeśli kluczyk nie zostanie rozpoznany, rozruch jest niemożliwy. UWAGA: Równoczesne użytkowanie innych urządzeń wysokiej częstotliwości (przenośne telefony, alarmy domowe…) może powodować chwilowe zakłócenie działania pilota zdalnego sterowania. W razie stałego braku działania, należy wykonać reinicjalizację pilota zdalnego sterowania. Patrz zamieszczony dalej opis "Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania”. * W zależności od wersji lub kraju

Nie należy skrobać specjalnej. I-1 Karta ta zawiera ukryty kod dostępu. jej nienaruszalność stanowi zabezpieczenie dla urządzenia elektronicznej blokady rozruchu. nowy właściciel powinien koniecznie wejść w posiadanie karty KODU. tajnej strefy. zawierającą Państwa specjalny kod. gdyż może to uniemożliwić uruchomienie samochodu. Nigdy nie należy pozostawiać jej w samochodzie. W razie zmiany właściciela samochodu. należy przechowywać w bezpiecznym miejscu (nigdy w środku samochodu) tajną kartę. dzięki tym numerom. W razie utraty tajnej karty. należy bezwzględnie zwrócić się do ASO z Państwa tajną kartą. jedynie ASO będzie mogła. że system elektronicznej blokady rozruchu Państwa samochodu nie stanowi już całości. W sprawie jakichkolwiek modyfikacji kluczyka (dodanie.6 KLUCZYKI. W przypadku kluczyka elektronicznej blokady rozruchu. dostarczyć Państwu nowe kluczyki lub pilota zdalnego sterowania. Kartę tę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. usunięcie lub wymiana). należy koniecznie skontaktować się z ASO w celu dokonania poważnej naprawy. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA * Karta KODU Wraz z samochodem wydano Państwu tajną kartę. który pozwala w ASO dokonać przeglądu technicznego urządzenia elektronicznej blokady rozruchu. Rada Należy dokładnie zanotować numery kluczyków i pilota zdalnego sterowania. . * W zależności od wersji lub kraju UWAGA W żadnym wypadku nie należy modyfikować elektrycznego układu elektronicznej blokady rozruchu. Jej utrata sprawia. W razie utraty.

W tym celu należy włączyć zapłon. itp. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA * 7 Środki ostrożności przed włamaniem Przed opuszczeniem samochodu należy: . .). * W zależności od wersji NIE WYRZUCAĆ ZUŻYTYCH BATERII. Obie baterie są typu: CR 1620 3 V. Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania Aby uzyskać dostęp do baterii.I-1 KLUCZYKI. należy rozpiąć obudowę. Po wymianie baterii.wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu (stacyjki). zablokować kierownicę i zamki wszystkich drzwi. konieczna jest reinicjacja pilota zdalnego sterowania. . a następnie włączyć pilota zdalnego sterowania. ZWRÓCIĆ JE PRZEDSTAWICIELOWI MARKI LUB ODDAĆ DO PUNKTU SKUPU (sklep fotograficzny.całkowicie zamknąć wszystkie okna i nie pozostawiać żadnego przedmiotu na widoku.

centralną blokadę elektryczną wówczas. gdy przednie drzwi są zamknięte.8 DRZWI DRZWI PRZEDNIE I-2 Otwieranie z zewnątrz W celu odblokowania jednego z zamków drzwi przednich. Pociągnąć za klamkę do siebie. Otwieranie od wewnątrz Należy pociągnąć klamkę do siebie (niezależnie od tego czy drzwi są zablokowane. . wsunąć klucz do oporu i przekręcić w stronę przodu pojazdu lub odblokować przy pomocy pilota zdalnego sterowania. przez jego wciśnięcie. czy nie). Zablokowanie od wewnątrz Przycisk drzwi kierowcy pozwala uruchomić.

W celu zamknięcia. Otwieranie od wewnątrz W celu otwarcia.I-2 DRZWI DRZWI BOCZNE ODSUWANE * 9 Otwieranie od zewnątrz Odblokować zamek odsuwanych drzwi za pomocą kluczyka lub pilota zdalnego sterowania. umieszczony na klamce i przesunąć drzwi w kierunku tyłu samochodu. kiedy jedne z bocznych drzwi odsuwanych są otwarte. popchnąć klamkę w kierunku przodu samochodu i przesunąć drzwi. wcisnąć przycisk A w celu odblokowania oporu i przesunąć drzwi w kierunku przodu samochodu. wcisnąć przycisk odblokowania A. Odsuwane drzwi blokują się i w razie postoju na spadku nie mogą się same zamknąć. B A * W zależności od wyposażenia lub kraju . Nigdy nie należy jeździć. popchnąć klamkę w kierunku tyłu samochodu i przesunąć drzwi aż do oporu. W celu otwarcia. W celu zamknięcia.

ciągnąc dźwignię A. ogranicznik zaczepia się samoczynnie. Przy zamykaniu drzwi. pociągnąć ogranicznik B do siebie. Otwieranie drzwi tylnych o kąt 90° Należy zapewnić zablokowanie drzwi. Drzwi tylne lewe Odblokować drzwi. należy przekręcić kluczyk (w prawo).10 DRZWI Otwieranie drzwi tylnych od zewnątrz I-2 B A Drzwi tylne prawe Aby odblokować drzwi tylne. . Pociągnąć klamkę do siebie. prawidłowe Otwieranie drzwi tylnych o kąt 180° Gdy drzwi są częściowo otwarte.

UWAGA Podczas załadunku samochodu.I-2 DRZWI Otwieranie drzwi tylnych od wewnątrz 11 B B 1 2 Drzwi otwiera się przez uniesienie dźwigienki B. drzwi. . NAJPIERW NALEŻY ZAMKNĄĆ DRZWI 1. prawego i lewego. PODCZAS ZAMYKANIA. należy zwrócić uwagę na pozostawienie wolnych miejsc odpowiadających skokowi wyjmowania cięgieł. A NASTĘPNIE DRZWI 2.

w celu otwarcia tylnej klapy.12 OT WIER ANIE Otwieranie tylnej klapy* I-2 Wsunąć kluczyk i unieść klamkę. * Zależnie od wersji . Zwrócić uwagę na wolną przestrzeń nad Waszym pojazdem.

podczas opuszczania należy UWAŻAĆ na jej ciężar. należy pociągnąć do siebie czerwoną dźwigienkę. na lewo od osi pojazdu. Opuścić pokrywę. Sprawdzić jej prawidłowe zablokowanie. . Pokrywa komory silnika zawiera materiały wygłuszające . Zamykanie Umieścić podpórkę w jej uchwycie wciskając. a pod koniec ruchu puścić ją swobodnie. umieszczoną pod krawędzią pokrywy silnika. zgodnie z powyższym rysunkiem. Wsunąć dłoń pod pokrywę silnika delikatnie.I-3 POKRYWA KOMORY SILNIKA Otwieranie 13 1 Aby odblokować pokrywę komory silnika. znajdującą się na lewym końcu spodu tablicy rozdzielczej. Unieść pokrywę silnika. Przesunąć w prawo dźwignię 1. Oprzeć ją na drążku podporowym.

należy upewnić się co do prawidłowości zablokowania drążka podpierającego (patrz “Drążek podpierający długie przedmioty”). * W zależności od wersji lub wyposażenia . B Unieść tylną pokrywę dachu.14 T YLNA POKRYWA DACHU I-4 A Tylna pokrywa dachu* Aby otworzyć tylną pokrywę dachu. Przed zamknięciem. należy pociągną dźwigienkę A. W celu zablokowania tylnej pokrywy dachu należy ją opuścić. pokonać punktowy opór aż do zablokowania samohamownych podpórek B.

Przedmioty wystające z samochodu należy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. gdy drążek znajduje się na właściwym miejscu. Boczne otwory mogą być wykorzystane jako punkty zahaczenia. należy uważać przy przejeżdżaniu przez miejsca gdzie ograniczono dopuszczalną wysokość pojazdów.I-4 DRĄŻEK PODPIERAJĄCY Drążek podpierający długie przedmioty 15 Aby umożliwić transport przedmiotów długich. Należy doprowadzić go aż do słupka drzwi. Drążek ten powinien podpierać przewożone przedmioty. UWAGA Nigdy nie należy jechać bez umieszczenia drążka podpierającego na właściwym miejscu. zastosowano specjalny drążek podpierający. W taki sposób można przytrzymywać długie przedmioty i ustawić drążek jedną ręką. że może służyć także jako stopień. wystających przez tylną pokrywę dachu. Gdy tylna pokrywa dachu jest otwarta. Drzwi tylne blokują się całkowicie tylko wówczas. . Należy upewnić się co do prawidłowości jego zablokowania. Drążek podpierający rozkłada się przez uniesienie dźwigni A. A Nigdy nie należy opierać przedmiotów bezpośrednio na drzwiach. Pozostaje on połączony z jednej strony. Tylny zderzak został tak zbudowany.

Uwaga Korek jest wpasowany w kształt nadwozia. . Pojemność zbiornika paliwa: około 55 litrów dla wersji z silnikiem benzynowym. jednak w celu uzyskania większej przyjemności prowadzenia (silnik benzynowy). UWAGA. przed uruchomieniem silnika konieczne jest opróżnienie zbiornika. zalecamy paliwo RON 98. Przy wyjętym korku wlewu paliwa drzwi boczne* nie dadzą się otworzyć. należy przekręcić kluczyk o ćwierć obrotu w kierunku tyłu samochodu. informuje o dopuszczalnych rodzajach paliw. około 60 litrów dla wersji z silnikiem wysokoprężnym. W razie wlania paliwa nieodpowiedniego dla silnika Państwa samochodu.16 TA N KOWA N I E I-5 Korek zamykany na kluczyk W celu otwarcia. * W zależności od wyposażenia lub kraju. należy go ustawić według rysunku. by pracować na paliwie RON 95 . Jakość paliw * Specjalna etykieta. OLEJ NAPĘDOWY BENZYNA BEZOŁOWIOWA Silniki benzynowe są zaprojektowane tak. przyklejona w pobliżu wlewu paliwa.

Siedzenia ogrzewane * (patrz “MIEJSCE KIEROWCY”) * W zależności od wersji lub kraju .I-6 SIEDZENIA Regulacja pochylenia oparcia* Aby wyregulować pochylenie oparcia. Zagłówek 17 Regulacja w pionie odbywa się przez przesuwanie. Regulacja wzdłużna Unieść uchwyt. należy pociągnąć do góry do oporu. znajdujący się z lewej strony i ustawić siedzenie w żądanym położeniu. należy pociągnąć do tyłu dźwigienkę (usytuowaną po wewnętrznej stronie siedzenia) aż do uzyskania żądanego położenia. Aby wyjąć zagłówek. Zagłówki są wyposażone w blokady. Miejsce na dokumenty Specjalne miejsce znajduje się nad szufladą siedzenia kierowcy. a następnie nacisnąć na zaczepy odblokowania. Szuflada pod siedzeniem Aby otworzyć szufladę. należy lekko ją unieść i pociągnąć do przodu.

Ustawić właściwe położenie kierownicy w pionie.18 REGUL ACJA KIEROWNICY I-7 Położenie kierownicy może być regulowane w pionie. . Należy zapewnić sobie dobrą widoczność wskaźników zegarowych i lampek kontrolnych tablicy rozdzielczej. do siebie. a następnie zablokować ciągnąc dźwigienkę do końca. Odblokować kierownicę popychając dźwigienkę do przodu. czynności te nie powinny być wykonywane podczas jazdy. WAŻNE Ze względów bezpieczeństwa. aby zająć właściwą pozycję. Podczas postoju. należy w pierwszej kolejności wyregulować siedzenie tak.

10 m) opartych na przednim brzegu platformy ładunkowej. Udostępniona zostaje płaska powierzchnia. W tej pozycji. Bagażnik pod siedzeniem i pod przednią częścią podłogi pozwala na umieszczenie przedmiotów niewidocznych z zewnątrz oraz na unieruchomienie długich przedmiotów wystających przez otwór w dachu. jeśli samochód nie jest wyposażony w przegrodę oddzielającą przestrzeń ładunkową od kabiny. nie jest konieczne wysunięcie zagłówka. długie przedmioty Podnieść dźwigienkę B i odchylić siedzenie. Należy zawsze unieruchamiać te przedmioty używając do tego celu drążka w tylnej części bagażnika. * Zależnie od wersji lub kraju . lub zaczepów do mocowania ładunków.20 WIELOFUNKCYJNE PRZEDNIE SIEDZENIE PA S A Ż E R A * I-9 B A B Pozycja “stolik” i dostęp do bagażnika Odchylenie siedzenia do pozycji “stolik” Pociągnąć za dźwigienkę A i odchylić oparcie do końca. opaska przytrzymująca dokumenty i wytłoczenia na pojemniki z napojami. Bagażnik. możliwe jest przewożenie długich przedmiotów (do 2.

Ponowne włączenie czołowej poduszki pasażera . wyłączana (patrz niżej). poduszka powietrzna pasażera zostaje wyłączona. może być. nigdy nie umieszczać fotelika dla dziecka na siedzeniu pasażera obok kierowcy.Należy pamiętać o włączeniu poduszki powietrznej. lampka kontrolna w zestawie wskaźników zapala się na sześć sekund.Przy wyłączonym zapłonie. .włożyć kluczyk i przekręcić go do położenia “ON”.Po włączeniu zapłonu. A * W zależności od wyposażenia Zapinanie pasów jest obowiązkowe i konieczne w przypadku samochodów wyposażonych w czołową poduszkę powietrzną. włożyć kluczyk do wyłącznika A.Lampka kontrolna poduszki powietrznej w zestawie wskaźników świeci w sposób ciągły po włączeniu zapłonu (miganie lampki sygnalizuje usterkę). Czołowa poduszka powietrzna pasażera wyposażenia. w zależności od Wyłączenie poduszki powietrznej pasażera * . Nigdy nie wyłączać poduszki powietrznej pasażera w obecności pasażera (poza przypadkiem fotelika dla dziecka zamocowanego tyłem do kierunku jazdy). . . poduszka powietrzna zostaje włączona.I-8 PODUSZKI POWIETRZNE * 19 Jeśli samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną pasażera. przy wyłączonym zapłonie: .Przekręcić kluczyk w położenie "OFF". W tym celu należy. .

itp. znajdujących się w A. Ze względów bezpieczeństwa. Zależnie od przeznaczenia pojazdu. należy go wyposażyć w przegrody oddzielające przestrzeń ładunkową od kabiny (ścianka do połowy wysokości.) dostępne w sieci firmy. kratka. należy używać sześciu zaczepów mocujących. B i C na obwodzie platformy.I-10 PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA 21 A B A B C C Zaczepy do mocowania ładunków W celu unieruchomienia przewożonych ładunków. należy zawsze skutecznie unieruchomić przewożone ładunki. .

Szyby boczne* W celu uchylenia bocznych szyb. (przy włączonym zapłonie oraz 1 min. umieszczone na tablicy rozdzielczej. po wyłączeniu zapłonu). nawet na krótko. Mocniejsze wciśnięcie. pozwalają na podnoszenie lub opuszczanie szyb po stronie kierowcy i pasażera. Podczas operowania szybami należy zwracać uwagę na dzieci. W celu zamknięcia. . Podnośnik sekwencyjny Wciśnięcie przełącznika A pozwala na podniesienie lub opuszczenie szyby po stronie kierowcy do wybranego położenia. UWAGA Ze względów bezpieczeństwa (dzieci). Podnośnik elektryczny * Przełączniki A i B. pociągnąć za dźwignię i popchnąć okno. * Zależnie od wersji. pociągnąć i nacisnąć na dźwignię . a następnie zwolnienie przycisku uruchamia funkcję zamknięcia lub pełnego otworzenia okna po stronie kierowcy.22 PODNOŚNIK SZYB I-11 A B Podnośnik ręczny Obracać korbką w celu podniesienia lub opuszczenia szyb pojazdu. opuszczając samochód. należy wyjmować klucz ze stacyjki.

Składanie na postoju Od zewnątrz samochodu lusterka wsteczne składa się ręcznie. które umożliwia odczyt optyczny kart identyfikacyjnych ( np. Odczyt kart identyfikacyjnych * Szyba przednia atermiczna zawiera powyżej lusterka wstecznego pole C. Sterowanie elektryczne Lusterko wsteczne od strony pasażera Po stronie miejsca kierowcy dokonuje się regulacji w czterech kierunkach za pomocą przełącznika kierunku. który znajduje się w środku tablicy rozdzielczej. Ogrzewanie lusterek wstecznych włącza się przyciskiem ogrzewania szyb tylnych. Należy odchylić dźwigienkę do siebie. karty autostrady). Zewnętrzne lusterka wsteczne Ręczne sterowanie lusterka Regulacji dokonuje się od wewnątrz w czterech kierunkach. * W zależności od wersji . Czynność ta nie zmienia regulacji wstępnej.I-12 LUSTERKA WSTECZNE 23 C Wewnętrzne lusterko wsteczne Położenie nocne pozwala uniknąć oślepienia.

24 1 2 3 MIEJSCE KIEROWCY * 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I-13 24 23 22 21 20 19 14 18 17 25 16 15 .

radiotelefon 8 Przełączniki: • elektrycznego sterowania szyb drzwi • ogrzewania szyb tylnych/zewnętrznych lusterek wstecznych • klimatyzacji • świateł awaryjnych • ogrzewania siedzeń 9 Miejsce na radioodtwarzacz lub schowek 10 Przełącznik ogrzewania 11 Górny zamykany schowek lub poduszka powietrzna pasażera 22 Pokrywka dostępu do skrzynki bezpieczników 23 Przełączniki: • elektrycznego lusterka wstecznego od strony pasażera • ustawienia reflektorów 24 Przełącznik obracany kluczem • włączania/wyłączania powietrznej poduszki pasażera: 25 Lampka sufitowa * W zależności od wersji . stacyjka 20 Poduszka powietrzna kierowcy 21 Dźwigienka regulacji położenia kierownicy 25 1 Nawiew boczny lewy 2 Głośnik lewy 3 Przełączniki: • sygnału dźwiękowego • oświetlenia • kierunkowskazów • światła przeciwmgielnego tylnego 4 Zestaw wskaźników 5 Przełączniki: • wycieraczek szyby przedniej • wycieraczek szyb tylnych • zmywacza szyby 6 Nawiewy środkowe 7 Miejsce na radioodbiornik / CB.I-13 MIEJSCE KIEROWCY * 12 Głośnik prawy 13 Nawiew boczny prawy 14 Dolny schowek 15 Dźwignia hamulca postojowego 16 Popielniczka 17 Dźwignia zmiany biegów 18 Zapalniczka 19 Blokada kierownicy.

26 Wyświetlacz: Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * • Sygnalizator czynności obsługowych • Wskaźnik poziomu oleju silnikowego (Diesel) • Licznik całkowitego przebiegu • Okresowy licznik kilometrów • Zegar cyfrowy I-14 Obrotomierz Wskaźnik temperatury płynu w układzie chłodzenia silnika Wskaźnik poziomu paliwa Sterowanie wyświetlania: • Licznik całkowitego przebiegu kilometrów • Licznik dziennego przebiegu • Zerowanie dziennego przebiegu * W zależności od wersji lub kraju Potencjometr oświetlenia tablicy roz-dzielczej Patrz “I-14” Regulacja zegara Patrz “I-14” .

w zbiorniku pozostaje jeszcze około 7 litrów paliwa. należy skontaktować się z najbliższą ASO. Wentylator chłodnicy silnika może pracować jeszcze przez pewien czas. wskazówka może zbliżać się do znaków czerwonych. która może dochodzić do 100° C. Pojemność zbiornika paliwa (w litrach): Silnik benzynowy Silnik diesel : 55 : 60 * W zależności od wersji lub kraju. aż silnik ostygnie. kiedy samochód znajduje się w położeniu poziomym. Wskaźnik poziomu paliwa Gdy lampka kontrolna rezerwy zaświeci się w sposób ciągły. To przegrzanie silnika może być spowodowane różnorodnymi przyczynami. Odczekać.I-14 Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * 27 Wskaźnik temperatury płynu w układzie chłodzenia W warunkach normalnych wskazuje on temperaturę. Jeżeli wskazówka znajdzie się w obszarze oznakowanym na czerwono i zacznie migać lampka sygnalizacyjna STOP należy się natychmiast zatrzymać i . zachowując przy tym środki ostrożności podane w rozdziale “Sprawdzenie poziomu płynów eksploatacyjnych”. wyłączyć zapłon. w czasie upałów. . W ciężkich warunkach jazdy.

28 Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * I-14 Wyświetlacz wielofunkcyjny Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu wskazywane są kolejno: . że przegląd musi być wykonany w najbliższym czasie. Pięć sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu podejmie działanie normalne i będzie świecił się klucz symbolizujący przegląd. . Pięć sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu podejmie działanie normalne i na wyświetlaczu będzie wskazywana łączna lub dzienna liczba przejechanych kilometrów. jaki należy wykonać zgodnie z planem przeglądów podanym w książce przeglądów. Przykład: termin wykonania przeglądu został przekroczony o 300 km. Pięć sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu podejmie działanie normalne i będzie się świecił klucz symbolizujący przegląd techniczny. Na wyświetlaczu będzie wskazywana łączna lub dzienna liczba kilometrów. Przykład: przed najbliższym przeglądem pozostaje do przejechania: Liczba kilometrów najbliższego przeglądu mniejsza niż 1000 do jest Termin wykonania został przekroczony przeglądu Przykład: przed najbliższym przeglądem pozostaje do przejechania: 900 km Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu będzie wskazywane przez pięć sekund: Przy każdym włączeniu zapłonu i przez następne pięć sekund klucz symbolizujący przegląd i przekroczona liczba kilometrów będą migać.Sygnalizator czynności obsługowych Informuje on o terminie najbliższego przeglądu. Sygnalizuje on. Działanie: Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu licznika całkowitego przebiegu podana zostanie liczba kilometrów pozostała do najbliższego przeglądu. Przegląd samochodu musi być wykonany możliwie jak najszybciej.

I-14

Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW *
W celu zmiany przeglądów: okresowości

29

Okresowość przeglądów technicznych W przypadku użytkowania samochodu w niektórych szczególnie trudnych warunkach, konieczne jest zastosowanie planu przeglądów dla warunków specjalnych, o skróconych okresach między przeglądami (patrz książka przeglądów). Uwaga: jeżeli maksymalny okres między kolejnymi wymianami oleju zostanie osiągnięty przed dojściem do granicznej liczby kilometrów, zaświeci się klucz symbolizujący przegląd.

- Wyłączyć zapłon. - Wcisnąć przycisk 1 i przytrzymać go w tym stanie. - Włączyć zapłon. - Zacznie migać liczba kilometrów pozostałych do najbliższego przeglądu. - Niezwłocznie zwolnić przycisk. - Wyświetlony zostanie okres międzyprzeglądowy. - Każde krótkotrwałe wciśnięcie przycisku 1 pozwala zmienić okres międzyprzeglądowy.

- Kiedy wyświetlony zostanie żądany okres międzyprzeglądowy, należy przez dziesięć sekund naciskać przycisk 1 w celu potwierdzenia tego okresu (wybrany okres międzyprzeglądowy będzie migał przez dziesięć sekund). Kiedy wyświetlone wskazanie przestanie migać, zwolnić przycisk w celu potwierdzenia. Zerowanie. W Państwa ASO operacja ta zostanie wykonana po każdym przeglądzie. Jeżeli jednak przegląd wykonujecie Państwo sami, to procedura zerowania jest następująca: - Wyłączyć zapłon. - Wcisnąć przycisk 1 i przytrzymać go w tym stanie. - Włączyć zapłon. - Zacznie migać liczba kilometrów pozostałych do najbliższego przeglądu. - Wcisnąć i przytrzymać przez dziesięć sekund przycisk 1. - Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie =0” i zniknie klucz symbolizujący przegląd.

1

1

1

* W zależności od wersji lub kraju.

30

Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW *
Wyświetlacz wielofunkcyjny

I-14

Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu będą wskazywane kolejno: - Sygnalizator czynności obsługowych - Wskaźnik poziomu oleju w silniku (Diesel) - Licznik całkowitego przebiegu - Wskazanie godziny Wskaźnik poziomu oleju w silniku (Diesel) Po włączeniu zapłonu przez kilka sekund będzie wyświetlane wskazanie wskaźnika przeglądów, a następnie przez około 10 sekund będzie wskazywany poziom oleju w silniku. Maksymalny

Minimalny Sprawdzić za pomocą ręcznego wskaźnika poziomu oleju (bagnetowego). Kontrolę należy przeprowadzić na poziomym podłożu w silniku nie pracującym od co najmniej dziesięciu minut. Brak oleju (miganie poziomych wskaźników) Natychmiast uzupełnić poziom oleju. W przeciwnym razie powstaje niebezpieczeństwo zniszczenia silnika.

Miganie wskaźnika informuje o wystąpieniu usterki w działaniu . Skonsultować się z przedstawicielem firmy.

* W zależności od wersji lub kraju.

I-14

Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW *

31

Licznik całkowitego i dziennego przebiegu

A

A

A

Naciskanie na przycisk A powoduje przemienne przełączanie wskazań licznika całkowitego i dziennego przebiegu

Zerowania licznika dziennego przebiegu Przy dłuższym wciśnięciu przycisku A wskazanie na wyświetlaczu mignie trzykrotnie i przestawi się na 0.

* W zależności od wersji lub kraju.

.Krótkie naciskanie na przycisk B . zaczyna migać wskazanie minut.przestawianie szybkie. * W zależności od wersji lub kraju. jeżeli drzwi kierowcy pozostaną otwarte.przestawianie szybkie. Jeżeli przycisk nie jest wciskany przez pięć sekund: godzina jest ustawiona i zapamiętana. Naciskanie długotrwałe .Ustawienie zegara odbywa się przy włączonym zapłonie i nie pracującym silniku. Ustawienie godziny 2 . po naciskaniu przez dłużej niż trzy sekundy na przycisk B zacznie migać wskazanie godziny. przestawianie powolne. przestawianie powolne.32 Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * Zegar cyfrowy I-14 B 1 .Krótkie naciskanie na przycisk B . Wyświetlane wskazanie zegara zgaśnie po dziesięciu minutach. Uwaga: Wyświetlanie wskazania zegara zaczyna się z chwilą otwarcia drzwi kierowcy i gaśnie minutę po ich zamknięciu. Jeżeli przycisk nie jest wciskany przez pięć sekund: minuty są ustawione i zapamiętane. Naciskanie długotrwałe . Ustawienie minut 3 .

Przytrzymanie przycisku wciśniętego powoduje szybką zmianę jasności oświetlenia.I-14 Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * Potencjometr oświetlenia 33 B Regulację należy przeprowadzać postojowych p r z y pracującym silniku i zapalonych światłach pozycyjnych przez naciskanie na przycisk B. . powoduje stopniową zmianę jasności oświetlenia zestawu wskaźników. * W zależności od wersji lub kraju.Kolejne wciskanie przycisku. . .

36 SYGNALIZACJA I-16 Sygnał dźwiękowy Należy nacisnąć na koniec przełącznika. Powrót do położenia neutralnego i wyłączenie kierunkowskazu następuje samoczynnie wraz z powrotnym ruchem kierownicy. należy pokonać punktowy opór stawiany przez przełącznik.przełącznik do góry. Kierunkowskazy Lewy . Sygnał świetlny Należy pociągnąć przełącznik impulsowo do siebie. W czasie jazdy z włączonymi światłami awaryjnymi kierunkowskazy nie spełniają swojej normalnej funkcji. Sygnał świetlny działa również przy wyłączonym zapłonie. w przypadku zatrzymania się w niebezpiecznym miejscu lub w czasie jazdy w nietypowych warunkach. Światła awaryjne Włączają się jednocześnie wszystkie kierunkowskazy. Świateł tych należy używać tylko w razie niebezpieczeństwa. . Działają także przy wyłączonym zapłonie. Prawy .przełącznik do dołu. Aby włączyć kierunkowskaz.

Lampka kontrolna kierunkowskazu prawego. * W zależności od wersji. System ABS Patrz “HAMULCE”. . Kontrolka podgrzewania silnika Diesel Patrz warunki uruchomienia silnika (patrz “ROZRUCH”).34 L AMPKI KONTROLNE * I-15 Lampka kontrolna kierunkowskazu lewego. Patrz “SYGNALIZACJA”. Lampka kontrolna świateł drogowych Patrz “SYGNALIZACJA”. Lampka kontrolna światła przeciwmgłowego tylnego Patrz “SYGNALIZACJA”. kierunkowskazy migają jednocześnie. Jeśli włączone są światła awaryjne. Lampka kontrolna świateł mijania Patrz “SYGNALIZACJA”. Patrz “SYGNALIZACJA”.

że hamulec postojowy jest zaciągnięty lub niedostatecznie zwolniony. Lampka kontrolna kluczyka elektronicznego Zapala się przy włączaniu zapłonu. SPRAWDZENIA"). świadczy to o zakłóceniu działania układu wtryskowego.I-15 L AMPKI KONTROLNE * Lampka kontrolna minimalnego poziomu płynu chłodzącego Lampka kontrolna hamulca postojowego i poziomu płynu hamulcowego Informuje. . Może też wskazywać. jeżeli kluczyk nie został rozpoznany. Lampka nakazu zatrzymania Zaświeca się jednocześnie z inną lampką ostrzegawczą lub kiedy osiągnięta zostanie maksymalna temperatura płynu chłodzącego. Należy szybko skontaktować się z najbliższą ASO. Gaśnie. Patrz "HAMULCE". należy skontaktować się z najbliższą ASO. Lampka włączenia powietrznej kontrolna poduszki Patrz "SYSTEM PODUSZEK POWIETRZNYCH". "POZIOMY. T lampka kontrolna może również a sygnalizować uszkodzenie elektronicznego rozdzielacza siły hamowania. SPRAWDZENIA"). należy się bezwzględnie zatrzy-mać Sprawdzić poziom płynu chłodzącego z zachowaniem podanych środków ostrożności (patrz "POZIOMY. 35 Lampka kontrolna otwarcia drzwi Kiedy ta lampka zaświeci się. należy zatrzymać silnik i sprawdzić poziom oleju (patrz "POZIOMY. * W zależności od wersji lub kraju. Zaświeca się w chwili włączenia zapłonu. Lampka kontrolna ładowania akumulatora Powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. SPRAWDZENIA"). że poziom płynu hamulcowego jest zbyt niski. zapłonowego lub układu oczyszczania spalin (w zależności od kraju). Jeżeli świeci w sposób ciągły. pomimo prawidłowego poziomu oleju. skontaktować się z najbliższą ASO. Lampka kontrolna pracy silnika (autodiagnostyka) Jeżeli lampka miga lub świeci się. Lampka kontrolna ciśnienia oleju silnikowego Jeżeli ta lampka zaświeci się w czasie jazdy. kiedy wszystkie drzwi są prawidłowo zamknięte.Jeżeli świeci nadal.

Światła mijania/światła drogowe włączone Aby dokonać przełączenia ze świateł mijania na światła drogowe lub odwrotnie. Światła pozycyjne włączone Zestaw wskaźników jest oświetlony. należy pociągnąć przełącznik do siebie. co umożliwia np. Sygnał dźwiękowy pozostawionych zapalonych świateł Aby zasygnalizować. Obrócić pierścień A zgodnie z kierunkiem strzałki. * W zależności od wersji .I-16 SYGNALIZACJA * PRZEŁĄCZNIK OŚWIETLENIA (Pierścień A) 37 Wszystkie światła zgaszone A Obrócić pierścień A zgodnie z kierunkiem strzałki. urządzenie to włącza się w chwili otwarcia drzwi przednich. po zgaszeniu świateł lub w chwili włączenia zapłonu.przełącznika w kierunku ku sobie powoduje zapalenie reflektorów i ich automatyczne zgaszenie po minucie. że światła nie zostały zgaszone. wyjście ze słabo oświetlonego parkingu. przy wyłączonym zapłonie. do oporu.po wyłączeniu zapłonu . Wyłącza się po zamknięciu drzwi. Czasowe włączanie reflektorów Pociągnięcie .

Światło przeciwmgielne tylne działa. Powrót do położenia wyjściowego następuje samoczynnie w chwili wyłączenia świateł. * W zależności od wersji . Światło przeciwmgielne tylne Zapala się lampka kontrolna. w czasie mgły lub opadów śniegu). gdy włączone są światła mijania lub światła drogowe.38 SYGNALIZACJA * Światło przeciwmgielne tylne I-16 Światło przeciwmgielne tylne zgaszone B Obrócić pierścień B zgodnie z kierunkiem strzałki. Przypomnienie Światło przeciwmgielne tylne powinno być używane wyłącznie w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (np.

Spryskiwacz przedniej szyby Pociągnąć przełącznik do siebie.Położenie 1. 6 Spryskiwacz szyby tylnej Obrócić przełącznik do przodu . gdy pracuje silnik. 2 lub 3: Po zatrzymaniu samochodu częstotliwość działania wycieraczki zmniejsza się automatycznie. Elektryczne ogrzewanie* Włącznik elektrycznego ogrzewania tylnej szyby lub lusterek wstecznych lub obu tych urządzeń jednocześnie (w zależności od wyposażenia). Elektryczne ogrzewanie działa tylko wówczas. ogrzewanie tylnej szyby wyłącza się samoczynnie po około 12 minutach. Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu prądu.praca przerywana. Ogrzewanie wyłącza się też przez naciśnięcie włącznika. Włącza pracę okresową wycieraczek. * W zależności od wersji i kraju . a następnie zatrzymanie. Uwaga : .Włączenie biegu wstecznego w czasie działania wycieraczki szyby przedniej powoduje uruchomienie wycieraczki szyby tylnej.Położenie 1: Częstotliwość działania wycieraczki regulowana jest automatycznie w zależności od prędkości samochodu.spryskiwanie i praca wycieraczki. 5 Wycieraczka szyby tylnej Obrócić przełącznik do przodu . . . Ponowne naciśnięcie powoduje powtórne włączenie na 12 minut. o czym świadczy zgaśnięcie lampki kontrolnej. Po zwolnieniu: około czterech cykli wycieraczki.I-17 3 2 1 WIDOCZNOŚĆ 39 5 0 6 4 Wycieraczka szyby przedniej 0 zatrzymanie 1 praca przerywana 2 praca normalna 3 praca szybka 4 jednorazowy cykl wycieraczek nacisnąć do dołu.

Położenie pośrednie . Położenie 1 : kierowca + 4 pasażerów. aby uniknąć oślepiania innych użytkowników drogi. Urządzenie pozwala odpowiednio wyregulować wiązkę światła reflektorów tak.: kierowca + 2 pasażerów. * W zależności od wersji i kraju . Położenie 2 : kierowca + 4 pasażerów i bagaże w bagażniku. Położenie 3 : sam kierowca + maksymalne obciążenie z tyłu. aby korygować wiązkę światła reflektorów w zależności od obciążenia samochodu. Regulacja elektryczna* Przełącznik znajduje się na tablicy rozdzielczej. ale także aby zapewnić optymalne oświetlenie drogi sobie samemu.40 WIDOCZNOŚĆ I-17 Regulacja reflektorów* Zaleca się. z lewej strony kierowcy. Położenie 0 : sam kierowca lub z 1 pasażerem.

42 R ADIOODT WARZACZ RB1 II-1 A B C D E F G H M K L J N I .

Zwiększenie natężenia dźwięku. Włączenie/wyłączenie radioodtwarzacza samochodowego. wysokich. Przyciśniecie dłużej niż 2 sekundy : włączenie/wyłączenie trybu nasłuchu regionalnego. Wybór następnego utworu CD*. regulacja loudness i rozchodzenia się dźwięków. Regulacja natężenia dźwięku. Wybór płyty w zmieniarce CD*. Przyciśniecie na dłużej niż 2 sekundy : zapamiętanie stacji. Włączona/wyłączona funkcja RDS. k kk TA RDS BND/AST SRC j jj k kk Przyciśnięcie do połowy : zmiana kierunku odczytu kasety. Przyciśnięcie do oporu : wysunięcie kasety. AM. kaseta lub lub zmieniarka płyt kompaktowych* CD*.II-1 R ADIOODT WARZACZ RB1 43 Przycisk A B C D E F E+F G H I J K L M N j jj v w Funkcja Włączony/wyłączony priorytet dla informacji drogowych. Zmniejszenie natężenia dźwięku. AUDIO k j MAN 1 do 6 . Wybór tonów niskich. Funkcjonowanie ręczne/automatyczne przycisków J i K. Przyciśnięcie do oporu : szybkie przewijanie kasety do tyłu. FMIII. Przyciśniecie dłużej niż 2 sekundy : odtwarzanie przypadkowe CD*. * W zależności od wyposażenia. FMII. Automatyczne wyszukiwanie wysokich częstotliwości. Przyciśnięcie do oporu : szybkie przewijanie kasety do przodu. Wybór zapamiętanej stacji. Automatyczne wyszukiwanie niskich częstotliwości. Wybór zakresu fal FMI. Przyciśnięcie dluższe niż 2 sekundy : automatyczne zapamiętywanie stacji (automatyczne strojenie). Wybór poprzedniego utworu na CD*. Wybór źródła : radio.

można znowu rozpocząć wprowadzanie kodu.-".. radioodtwarzacz włącza się automatycznie. należy wcisnąć kolejno przyciski "5". Błąd wprowadzenia kodu W przypadku złego wprowadzenia jednej z trzech pierwszych cyfr przerwać operację. Wprowadzić Wasz czterocyfrowy numer kodu przy pomocy przycisków "1" do "6". Przykład: jeśli Wasz numer to 5345. należy go nie wyłączać i odczekać.44 R ADIOODT WARZACZ RB1 FUNKCJE OGÓLNE II-1 Włączenie / wyłączenie Po ustawieniu kluczyka w stacyjce w położeniu ZASILANIE OSPRZĘTU lub ZAPŁON. aby nie zablokować radio-odtwarzacza Po każdym błędnym wprowadzeniu kodu radioodtwarzacz zablokuje się na czas od 5 sekund do 30 minut po siódmym nieprawidłowym wprowadzeniu kodu. "3". Jeśli wszystkie cztery cyfry zostały prawidłowo wprowadzone. to czas ten wydłuży się o czas wyłączenia radioodtwarzacza. Aby odblokować radioodtwarzacz. aż wyświetli się " . Po 14 błędnie wprowadzonych kodach. REGULACJA DŹWIĘKU Regulacja natężenia dźwięku Przekręcić przycisk "M" w celu zwiększenia lub zmniejszenia natężenia dźwięku.. ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE Przed pierwszym użyciem lub po ponownym podłączeniu radioodtwarzacza należy wprowadzić jego kod... .". a wyświetlacz pokazuje “END”. Wprowadzenie kodu Włączyć radioodtwarzacz.. który otrzymaliście Państwo wraz z pojazdem. Pojawia się na wyświetlaczu napis "CODE" a następnie prośba o jego wprowadzenie ". radioodtwarzacz blokuje się definitywnie. "4" i "5". Jeśli radioodtwarzacz jest wyłączony w trakcie oczekiwania. wcisnąć przycisk "M" w celu włączenia lub wyłączenia radioodtwarzacza.

– “BASS 0” pozycja normalna. Przycisk "H" pozwala zwiększyć natężenie głosu z tyłu pojazdu. funkcji loudness(LOUD). Regulacja tonów wysokich Gdy wyświetlane jest "TREB". Regulacja natężenia dźwięku prawo/ lewo tył (Balance) Gdy wyświetlane jest "BAL". Wcisnąć przyciski "G" lub "H" w celu włączenia lub wyłączenia funkcji. Regulacja rozchodzenia się dźwięku przód / tył (Fader) Gdy wyświetlane jest "FAD". . Możliwe jest więc różne wyregulowanie dla radia. – “TREB +9” maksymalny poziom wysokich tonów. Regulacja tonów niskich Gdy wyświetlane jest "BASS" nacisnąć na przycisk "G" lub "H" w celu dokonania regulacji. Wyjście z trybu audio odbywa się automatycznie po kilku sekundach lub w wyniku sukcesywnego wciskania przycisku "AUDIO". Przycisk "G" pozwala zwiększyć natężenie głosu z prawej strony. – “BASS +9” maksymalny poziom niskich tonów. wcisnąć przycisk "G" lub "H" w celu dokonania regulacji. Uwaga : regulacja tonów niskich i wysokich jest indywidualna dla każdego źródła. wysokich (TREB). – “TREB –9” w celu ustawienia minimalnego poziomu tonów wysokich. Przycisk "G" pozwala zwiększyć natężenie głosu z przodu pojazdu. * W zale˝noÊci od wyposa˝enia. – “TREB 0” pozycja normalna.II-1 REGULACJA AUDIO R ADIOODT WARZACZ RB1 45 Wcisnąć kilkakrotnie przycisk “AUDIO” w celu wybrania tonów niskich (BASS). – “BASS –9” w celu ustawienia minimalnego poziomu niskich tonów. Przycisk "H" pozwala zwiększyć natężenie głosu z lewej strony. wcisnąć przyciski "G" lub "H" w celu dokonania regulacji. funkcji fader (FAD) i funkcji balance (BAL). kasety lub zmieniarki CD*. Regulacja loudness Funkcja ta umożliwia zaakcentowanie niskich i wysokich tonów przy słabym natężeniu dźwięku. wcisnąć przycisk "G" lub "H" w celu dokonania regulacji.

Prezentacja zatrzymuje się na pierwszej spotkanej stacji po zwolnieniu przycisku. aby usłyszeć kolejno stację następną lub poprzednią. Przytrzymując wciśnięty przycisk w wybranym kierunku. będzie odbywał się ciągły przegląd częstotliwości. podlega różnym zakłóceniom.) strefy ciszy (brak pokrycia przez nadajniki). Jeśli wybrany został program informacji drogowych TA. Przegląd zatrzyma się w momencie zwolnienia przycisku. Ponowne wciśnięcie przycisku "MAN" umożliwia powrót do automatycznego wyszukiwania stacji. Krótko wciskać przycisk “J” lub “K” w celu powolnego zwiększania lub zmniejszania wyświetlanego zakresu.46 RADIO R ADIOODT WARZACZ RB1 II-1 Uwagi dotyczące odbioru radiowego Instalacja przemieszczanego odbiornika radiowego jest poddawana działaniu zjawisk. a następnie na czułości “DX” (wybór nadajników najsłabszych i najbardziej oddalonych). Wybór źródła radiowego Naciskając kolejno na przycisk “SRC”. W wypadku modulacji amplitudy. aby przejść przez cały zakres fal. W wypadku modulacji częstotliwości. można stwierdzić zakłócenia podczas przejazdu w pobliżu linii wysokiego napięcia. lub przez tunele. Automatyczne wyszukiwanie stacji Naciskać krótko na przycisk "J" lub "K". to wówczas wybierane są jedynie stacje. zakłócenia mogą powstawać w wyniku odbicia sygnałów od nieruchomych przeszkód (góry. wybrać źródło radiowe. pod mostami. FMIII i AM. Przytrzymując wciśnięty przycisk w wybranym kierunku. . Wyszukiwanie stacji odbywa się najpierw przy czułości “LO” (wybór najsilniejszych nadajników). etc. bloki. lecz z charakteru odbieranych sygnałów. które nie wynikają z nieodpowiedniej jakości tej instalacji. które nie mają miejsca w przypadku instalacji stacjonarnej. w wypadku modulowanej amplitudy (średnie / długie) lub modulowanej częstotliwości (FM). Wybór zakresu fal Poprzez krótkie przyciskanie przycisku “BND/AST”. nadające ten typ programu. Ręczne wyszukiwanie stacji Wcisnąć przycisk “MAN”. Odbiór. FMII. uzyskuje się ciągłą prezentację stacji (częstotliwości). wybierać zakres fal FMI.

Radioodtwarzacz stale poszukuje nadajnika. a następnie powraca co jest potwierdzeniem. Stacje te zostaną zapamiętane w zakresie fal FMIII.II-1 R ADIOODT WARZACZ RB1 47 Ręczne zapamiętywanie stacji Wybrać stację. SYSTEM RDS Używanie funkcji RDS (Radio Data System) na falach FM System RDS pozwala na odbieranie tej samej stacji. Przytrzymać wciśnięty przez ponad 2 sekundy jeden z przycisków "1" do "6". niezależnie od częstotliwości jej nadawania w regionie. że stacja została zapamiętana. Przywołanie zapamiętanych stacji W każdym zakresie fal. krótkie wciśnięcie przycisku od "1" do "6" powoduje przywołanie odpowiedniej stacji. w którym odbywa się podróż. . Śledzenie stacji RDS Wyświetlacz podaje nazwę wybranej stacji. Dźwięk zostaje na chwilę przerwany. Automatyczne zapamiętywanie stacji FM (autostore) Przytrzymać wciśnięty przez ponad 2 sekundy przycisk "BND/AST". w celu automatycznego zapamiętania 6 najsilniejszych nadajników na falach FM. Krótkie wciśnięcie przycisku "RDS" włącza lub wyłącza działanie tej funkcji. zapisanej w pamięci. nadającego ten sam program i zapewniającego najlepszą jakość odbioru. – Jeśli nie wciskać przycisk pamięć jest wolna.

Zapamiętane natężenie dźwięku zostanie powtórzone przy nadawaniu kolejnej informacji drogowej. Uwaga : Natężenie dźwięku informacji drogowych jest niezależne od natężenia dźwięku przy normalnym słuchaniu radioodtwarzacza. nadają w pewnych okresach. jeśli są zorganizowane w sieć. Można je regulować pokrętłem natężenia dźwięku.48 R ADIOODT WARZACZ RB1 II-1 Program informacji drogowych Naciskać na przycisk "TA". nie nadającej informacji drogowych. na wyświetlaczu przez 5 sekund miga komunikat “NO TA”. Jeśli chcecie przerwać odbieranie przekazu. funkcja zostaje wówczas wyłączona. bez względu na używane aktualnie źródło (radio. Każdy przekaz informacji drogowej zostanie odebrany priorytetowo. Tryb śledzenia regionalnego pozwala nadać priorytet słuchaniu tego samego programu. należy nacisnąć na przycisk “TA”. wyświetlacz podaje na zmianę komunikat “TRAF. W wypadku odbioru stacji RDS. aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. W tym celu należy przytrzymać przez ponad 2 sekundy wciśnięty przycisk “RDS” dla włączenia lub wyłączenia funkcji . Podczas nadawania informacji drogowej. kaseta lub zmieniarka CD).INFO” oraz nazwę stacji. w różnych obsługiwanych przez siebie regionach. wspólne lub różne programy. Tryb regionalnego śledzenia stacji (REG) Niektóre stacje.

uruchamia się automatycznie odtwarzacz. naciskać kolejno na przycisk "SRC". . Szybkie przewijania do przodu i do tyłu Wcisnąć do oporu jeden z przycisków "E" lub "F". Aby odwrócić ręcznie kierunek odczytu kasety. Kierunek odtwarzania Odtwarzacz będzie odczytywał przemiennie ścieżki 1 i 2 kasety automatycznie odwracając kierunek odczytu przy końcu odtwarzanej ścieżki.Nigdy nie wystawiać kaset na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury. a nawet częściowe lub całkowite zniknięcie jednego z kanałów. . radioodtwarzacz będzie automatycznie odbierał ostatnią słuchaną stację radiową. aby wyjąć kasetę z odtwarzacza. Uwaga: W czasie szybkiego przewijania do tyłu lub do przodu kasety. . .Unikać używania kaset o czasie odtwarzania powyżej 90 minut. odtwarzany będzie początek ustawionej ścieżki. wcisnąć do połowy dwa przyciski “E” i “F”. aby uchronić je przed kurzem i przed przypadkowym rozwinięciem taśmy. . Jesli kaseta została już włożona. Zabrudzenie głowicy odtwarzacza może spowodować gorsze rozłożenie wysokich tonów.Po dłuższym użytkowaniu odtwarzacza kaset.Używać wyłącznie kaset dobrej jakości. Wyjęcie kasety Wcisnąć do oporu 2 przyciski "E" i "F". aby przeprowadzić odpowiednio szybkie przewijanie do tyłu lub do przodu kasety.Kasety zawsze wkładać do opakowań. należy wykonać czyszczenie jego głowicy przy pomocy specjalnej kasety czyszczącej (co pięćdziesiąt godzin odczytu). Ogólne zalecenia dotyczące użytkowania .II-1 ŹRÓDŁO KASETA R ADIOODT WARZACZ RB1 49 Wybór jako źródła kasety Po włożeniu kasety. aby wybrać jako źródło kasetę. Po zakończeniu przewijania.

Przyciski “J” i “K” powracają do funkcji "wyboru utworu na płycie" po wciśnięciu przycisku “MAN”.50 R ADIOODT WARZACZ RB1 II-1 ZMIENIACZ PŁYT CD* Wybór jako źródła odtwarzacza CD Naciskając kolejno na przycisk “SRC”. . Przytrzymać wciśnięty jeden z przycisków “J” lub “K” w celu dokonania przyspieszonego przesłuchania do tyłu lub do przodu. Wybór płyty Wcisnąć jeden z przycisków “1” do “6” w celu wybrania odpowiedniej płyty. wcisnąć na 2 sekundy przycisk “SRC”. Wybór utworu na płycie Wcisnąć przycisk “J” w celu wybrania kolejnego utworu. * W zależności od wyposażenia. Przesłuchiwanie przyspieszone Wcisnąć przycisk “MAN”. wybrać jako źródło odtwarzacz CD. Odczyt losowo wybranych utworów Po wybraniu trybu zmieniacza CD. Utwory z płyty będą odtwarzane w kolejności losowej. Wcisnąć przycisk “K” w celu powrócenia do początku przsłuchiwanego utworu lub utworu poprzedniego. Operacja zostanie zatrzymana w chwili zwolnienia przycisku. Ponowne wciśnięcie przycisku “SRC” spowoduje powrót do normalnego odczytu.

– wysunąć jedną z sześciu szuflad. . – wsunąć magazynek do zmieniacza. * W zależności od wyposażenia. – zasunąć zamknięcie A. zamknąć szufladę. pociągając za uchwyt D.II-1 R ADIOODT WARZACZ RB1 51 ZMIENIACZ PŁYT CD* C B A C D W celu włożenia płyty do zmieniacza: – odsunąć zamknięcie A. – wcisnąć przycisk B. stroną z nadrukiem skierowaną do góry. – włożyć płytę. aby wyciągnąć magazynek C.

należy go nie wyłączać i odczekać. Wprowadzenie kodu Włączyć radioodtwarzacz.. . "4" i "5". aby nie zablokować radio-odtwarzacza. Wprowadzić Wasz czterocyfrowy numer kodu przy pomocy przycisków "1" do "6". to czas ten wydłuży się o czas wyłączenia radioodtwarzacza.". ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE Przed pierwszym użyciem lub po ponownym podłączeniu radioodtwarzacza należy wprowadzić jego kod.. radioodtwarzacz blokuje się definitywnie. który otrzymaliście Państwo wraz z pojazdem. Przykład: jeśli Wasz numer to 5345. wcisnąć przycisk "M" w celu włączenia lub wyłączenia radioodtwarzacza. należy wcisnąć kolejno przyciski "5". Jeśli radioodtwarzacz jest wyłączony w trakcie oczekiwania. aż wyświetli się " . Radioodtwarzacz może funkcjonować przez 30 minut bez włączonego zapłonu. Jeśli wszystkie cztery cyfry zostały prawidłowo wprowadzone.. Po 14 błędnie wprowadzonych kodach. Pojawia się na wyświetlaczu napis "CODE". Błąd wprowadzenia kodu W przypadku złego wprowadzenia jednej z trzech pierwszych cyfr przerwać operację.. radioodtwarzacz włącza się automatycznie. można znowu rozpocząć wprowadzanie kodu. REGULACJA DŹWIĘKU Regulacja natężenia dźwięku Przekręcić przycisk "M" w celu zwiększenia lub zmniejszenia natężenia dźwięku.. a wyświetlacz pokazuje “END”. a następnie prośba o jego wprowadzenie ". Po każdym błędnym wprowadzeniu kodu radioodtwarzacz zablokuje się na czas od 5 sekund do 30 minut po siódmym nieprawidłowym wprowadzeniu kodu. "3".-". Aby odblokować radioodtwarzacz.54 FUNKCJE OGÓLNE R ADIOODT WARZACZ RD1 II-2 Włączenie / wyłączenie Po ustawieniu kluczyka w stacyjce w położeniu ZASILANIE OSPRZĘTU lub ZAPŁON.

– “BASS +9” maksymalny poziom niskich tonów. Przycisk "D" pozwala zwiększyć natężenie głosu z przodu pojazdu. Można je regulować oddzielnie dla radia. Regulacja loudness Funkcja ta umożliwia zaakcentowanie niskich i wysokich tonów przy słabym natężeniu dźwięku. – “TREB +9” maksymalny poziom wysokich tonów. Wyjście z trybu audio odbywa się automatycznie po kilku sekundach lub w wyniku sukcesywnego wciskania przycisku "AUDIO". kasety i zmieniacza płyt CD. – “TREB –9” w celu ustawienia minimalnego poziomu tonów wysokich. – “TREB 0” pozycja normalna. . * W zależności od wyposażenia. Uwaga : regulacja tonów wysokich i niskich jest niezależna dla każdego źródła dźwięku. po wykonaniu regulacji funkcji balance. Przycisk "D" pozwala zwiększyć natężenie głosu z prawej strony. Przycisk "E" pozwala zwiększyć natężenie głosu z lewej strony. nacisnąć na przycisk "D" lub "E" w celu dokonania regulacji. Regulacja tonów niskich Gdy wyświetlane jest "BASS". funkcji loudness (LOUD).II-2 REGULACJA AUDIO R ADIOODT WARZACZ RD1 55 Wcisnąć kilkakrotnie przycisk “AUDIO” w celu regulacji tonów niskich (BASS). wcisnąć przycisk "D" lub "E" w celu dokonania regulacji. Przycisk "E" pozwala zwiększyć natężenie głosu z tyłu pojazdu. Wcisnąć przyciski "D" lub "E" w celu włączenia lub wyłączenia funkcji. funkcji fader (FAD) i funkcji balance (BAL). Regulacja natężenia dźwięku prawo/ lewo tył (Balance) Gdy wyświetlane jest "BAL". wcisnąć przycisk "D" lub "E" w celu dokonania regulacji. – “BASS –9” w celu ustawienia minimalnego poziomu niskich tonów. Regulacja rozchodzenia się dźwięku przód / tył (Fader) Gdy wyświetlane jest "FAD". wysokich (TREB). Regulacja tonów wysokich Gdy wyświetlane jest "TREB". – “BASS 0” pozycja normalna. wcisnąć przyciski "D" lub "E" w celu dokonania regulacji.

52 R ADIOODT WARZACZ RD1 II-2 A B C D E M K L J H I G N F .

AM. wysokich. Wybór źródła dźwięku . Włączenie /wyłączenie priorytetu informacji drogowych. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : automatyczne zapamiętanie stacji (autostore). Wybór zakresu fal FM1. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : włączenie /wyłączenie trybu śledzenia regionalnego. FM2. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : zapamiętanie stacji Wybór płyty w zmieniaczu CD*. FM3. Wybór źródła . Zmniejszenie natężenia dźwięku. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : odczyt losowy. Wybór utworu poprzedniego CD. Wybór następnego utworu CD. . Włączenie/wyłączenie radioodtwarzacza. Zwiększenie natężenia dźwięku. 53 * W zależności od wyposażenia. Regulacja natężenia dźwięku.II-2 Przycisk A B C D E F G H I J K L M N ON/VOL 1 do 6 i RDS TA v w AUDIO k j MAN R ADIOODT WARZACZ RD1 Funkcja Wysunięcie płyty CD. Wybór tonów niskich. Wybór stacji zapamiętanej.zmieniacz CD*. Automatyczne wyszukiwanie wysokich częstotliwości. Wybór źródła dźwięku .CD. Automatyczne wyszukiwanie niskich częstotliwości. regulacja loudness i rozchodzenia się dźwięków. Włączenie / wyłączenie RDS. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : włączenie/wyłączenie funkcji PTY. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : odczyt losowy. Działanie ręczne /automatyczne przycisków G i H.radio.

nadające ten typ informacji. odszukiwane są tylko stacje. FM3 i AM. zakłócenia mogą powstawać w wyniku odbicia sygnałów od nieruchomych przeszkód (góry. . Krótko wciskać przyciski “G” lub “H” w celu powolnego zwiększania lub zmniejszania wyświetlanego zakresu.radio Wcisnąć przycisk “J”. a następnie na czułości "DX" (wybór nadajników najsłabszych i najbardziej oddalonych). Przegląd zatrzyma się w momencie zwolnienia przycisku. dokonuje się wyboru zakresu fal FM1. które nie wynikają z nieodpowiedniej jakości tej instalacji. lecz z charakteru odbieranych sygnałów. lub przez tunele. należy wcisnąć dwa razy przycisk “G” lub “H”. etc. Przegląd zatrzymuje się na pierwszej napotkanej stacji w momencie zwolnienia przycisku. można stwierdzić zakłócenia podczas przejazdu w pobliżu linii wysokiego napięcia. Ręczne wyszukiwanie stacji Wcisnąć przycisk “MAN”. Wybór zakresu fal Przez krótkie wciskanie przycisku "J". które nie mają miejsca w przypadku instalacji stacjonarnej. bloki.56 RADIO R ADIOODT WARZACZ RD1 II-2 Uwagi dotyczące odbioru radiowego Instalacja przemieszczanego odbiornika radiowego jest poddawana działaniu zjawisk. podlega różnym zakłóceniom. Przytrzymując wciśnięty przycisk w wybranym kierunku. Przytrzymując wciśnięty przycisk w wybranym kierunku następuje przegląd częstotliwości. Wyszukiwanie automatyczne stacji Wcisnąć krótkim ruchem jeden z przycisków “G” lub “H” w celu odszukania poprzedniej lub kolejnej stacji. Wyszukiwanie stacji odbywa się najpierw na czułości "LO" (wybór najsilniejszych nadajników). Wybór źródła . Ponowne wciśnięcie przycisku "MAN" umożliwia powrót do automatycznego wyszukiwania stacji.) strefy ciszy (brak pokrycia przez nadajniki). w wypadku modulowanej amplitudy (średnie / długie) lub modulowanej częstotliwości (FM). pod mostami. W celu natychmiastowego przejścia na czułość “DX”. Odbiór. będzie odbywał się ciągły przegląd częstotliwości. FM2. Jeśli wybrany jest program informacji drogowych TA. W wypadku modulacji amplitudy. W wypadku modulacji częstotliwości.

niezależnie od częstotliwości jej nadawania w regionie. nadającego ten sam program i zapewniającego najlepszą jakość odbioru. Automatyczne zapamiętywanie stacji FM (autostore) Przytrzymać wciśnięty przez ponad 2 sekundy przycisk "J". Dźwięk zostaje na chwilę przerwany. krótkie wciśnięcie przycisku od "1" do "6" powoduje przywołanie odpowiedniej stacji. Przytrzymać wciśnięty przez ponad 2 sekundy jeden z przycisków "1" do "6". że stacja została zapamiętana. w którym odbywa się podróż. . Radioodtwarzacz stale poszukuje nadajnika. Krótkie wciśnięcie przycisku "RDS" włącza lub wyłącza działanie tej funkcji. SYSTEM RDS Używanie funkcji RDS (Radio Data System) na falach FM System RDS pozwala na odbieranie tej samej stacji. Śledzenie stacji RDS Wyświetlacz podaje nazwę wybranej stacji. Stacje te zostaną zapamiętane w zakresie fal FM3. Przywołanie zapamiętanych stacji W każdym zakresie fal. zapisanej w pamięci. w celu automatycznego zapamiętania 6 najsilniejszych nadajników na falach FM.II-2 R ADIOODT WARZACZ RD1 57 Ręczne zapamiętywanie stacji Wybrać stację. to pozostała pamięć jest wolna. – Jeśli nie zostanie odnalezionych 6 nadajników. a następnie powraca co jest potwierdzeniem.

nadają w pewnych okresach. niezależnie od aktualnego trybu pracy ((tuner. itp. jeśli są zorganizowane w sieć. W tym celu należy przytrzymać przez ponad 2 sekundy wciśnięte przyciski preselekcji “1” do “6”.).INFO” oraz nazwę stacji. Można je regulować pokrętłem natężenia dźwięku. należy wcisnąć przycisk "TA". wyświetlacz podaje na zmianę komunikat “TRAF. Podczas nadawania informacji drogowej. nadającej wybrany typ programu (po automatycznym wyszukiwaniu. . W celu przerwania nadawania określonej informacji drogowej. w różnych obsługiwanych przez siebie regionach. CD lub odtwarzacz kaset). wspólne lub różne programy. nadających określone typy programów (Informacyjny. na wyświetlaczu przez 5 sekund miga komunikat “NO TA”. Zapamiętane natężenie dźwięku zostanie powtórzone przy nadawaniu kolejnej informacji drogowej. Gdy wyświetlacz wskazuje zakres fal FM. Typy programów mogą być rejestrowane w pamięci w trybie PTY. Kulturalny.58 R ADIOODT WARZACZ RD1 II-2 Program informacji drogowych W celu włączenia lub wyłączenia funkcji. W tym celu należy przytrzymać przez ponad 2 sekundy wciśnięty przycisk “RDS” dla włączenia lub wyłączenia funkcji Funkcja PTY Funkcja ta pozwala na odbiór stacji. funkcja PTY zostaje wyłączona). należy wcisnąć przycisk “TA”. Tryb regionalnego śledzenia stacji (REG) Niektóre stacje. – Za pomocą przycisków “G” lub “H” wykonać przegląd listy proponowanych programów. Tryb śledzenia regionalnego pozwala nadać priorytet słuchaniu tego samego programu. Rock. W wypadku odbioru stacji RDS. Sportowy. nie nadającej informacji drogowych. należy wcisnąć na ponad 2 sekundy przycisk “TA” w celu włączenia lub wyłączenia funkcji. Odbiór każdej informacji drogowej będzie priorytetowy. Przywołanie zarejestrowanego typu programu dokonywane jest przez krótkie wciśnięcie odpowiedniego przycisku. W celu odszukania programu PTY : – Włączyć funkcję PTY. Uwaga : Natężenie dźwięku informacji drogowych jest niezależne od natężenia dźwięku przy normalnym słuchaniu radioodtwarzacza. przytrzymać jeden z przycisków “G” lub “H” w celu automatycznego wyszukania stacji. – W chwili gdy wyświetli się Wasz wybrany typ programu.

. gdy wybrany został program informacji drogowych . nadawanych przez stację należącą do tej samej sieci co stacja odbierana w danym momencie. Utwory z płyty będą odtwarzane w kolejności losowej. Wyjmowanie płyty Wcisnąć przycisk “A” w celu wyjęcia płyty z odtwarzacza. wcisnąć na 2 sekundy przycisk “K”. Przyciski “G” i “H” powracają do funkcji "wyboru utworu na płycie" po wciśnięciu przycisku “MAN”. Przesłuchiwanie przyspieszone Wcisnąć przycisk “MAN”.funkcja "TA" lub PTY. Jeśli w odtwarzaczu już znajduje się płyta. Pozwala on na przekazywanie informacji drogowej. ODTWARZACZ PŁYT CD Wybór trybu odtwarzacza płyt CD Po włożeniu płyty stroną nadrukowaną ku górze odtwarzacz włącza się automatycznie. Funkcja ta jest dostępna jedynie w przypadku. należy wcisnąć przycisk “K”.II-2 R ADIOODT WARZACZ RD1 59 Funkcja EON System ten łączy między sobą stacje należące do tej samej sieci. Wcisnąć przycisk “H” dla powrotu do początku przesłuchiwanego utworu lub w celu wybrania poprzedniego utworu. Operacja zostanie zatrzymana w chwili zwolnienia przycisku. Ponowne wciśnięcie przycisku “K” spowoduje powrót do normalnego odczytu. Przytrzymać wciśnięty jeden z przycisków “G” lub “H” w celu dokonania przyspieszonego przesłuchania do tyłu lub do przodu. lub programu PTY. Wybór określonego nagrania na płycie Wcisnąć przycisk “G” w celu wybrania następnego nagrania. Odczyt losowo wybranych utworów Po wybraniu trybu CD.

Ponowne wciśnięcie przycisku “L” spowoduje powrót do normalnego odczytu. Wybór utworu na płycie Wcisnąć przycisk “G” w celu wybrania kolejnego utworu. . losowej. Przyciski “G” i “H” powracają do funkcji "wyboru utworu na płycie" po wciśnięciu przycisku “MAN”. Przytrzymać wciśnięty jeden z przycisków “G” lub “H” w celu dokonania przyspieszonego przesłuchania do tyłu lub do przodu. * W zależności od wyposażenia. II-2 Przesłuchiwanie przyspieszone Wcisnąć przycisk “MAN”. Operacja zostanie zatrzymana w chwili zwolnienia przycisku. Odczyt losowo wybranych utworów Po wybraniu trybu zmieniacza CD. wcisnąć na 2 sekundy przycisk “L Utwory z płyty będą odtwarzane w kolejności ”. Wcisnąć przycisk “H” w celu powrócenia do początku przsłuchiwanego utworu lub utworu poprzedniego.60 R ADIOODT WARZACZ RD1 ZMIENIACZ PŁYT CD* Wybór trybu zmieniacza płyt CD Wcisnąć przycisk “L”. Wybór płyty Wcisnąć jeden z przycisków “1” do “6” w celu wybrania odpowiedniej płyty.

pociągając za uchwyt D. – wysunąć jedną z sześciu szuflad. * W zależności od wyposażenia. – zasunąć zamknięcie A. . – włożyć płytę. zamknąć szufladę. – wcisnąć przycisk B. – wsunąć magazynek do zmieniacza. aby wyciągnąć magazynek C.II-2 R ADIOODT WARZACZ RD1 61 ZMIENIACZ PŁYT CD* C B A C D W celu włożenia płyty do zmieniacza: – odsunąć zamknięcie A. stroną z nadrukiem skierowaną do góry.

). S T A C Y J K A . Nigdy nie włączać rozrusznika wówczas gdy silnik pracuje (patrz “ROZRUCH”). . ROZRUSZNIK III-1 • S : Blokada kierownicy Aby odblokować kierownicę. Te lampki kontrolne są testowane. ładowania akumulatora. zamknięcia drzwi muszą się zaświecić. poduszki powietrznej. hamulca postojowego i poziomu płynu hamulcowego. autodiagnostyki silnika. gdy kluczyk znajduje się w położeniu włączenia zapłonu: M * W zależności od wersji lub kraju. należy lekko poruszyć nią jednocześnie delikatnie przekręcając kluczyk. • A : Zasilanie osprzętu Położenie to pozwala korzystać z niektórych urządzeń zasilanych elektrycznie (radioodtwarzacz.64 B L O K A D A K I E R O W N I C Y. • D : Włączenie rozrusznika Kluczyk należy zwolnić w chwili uruchomienia silnika. STOP ciśnienia oleju. lampka do czytania itp. . • M : Włączenie zapłonu Lampki kontrolne *: układu ABS. Zapala się lampka kontrolna ładowania akumulatora. Niezaświecenie się tych lampek kontrolnych świadczy o usterce. podgrzewania silnika (Diesel). elektryczny podnośnik szyb drzwi.

M Położenie włączenia zapłonu D Położenie włączenia rozrusznika. koło kierownicy zostaje zablokowane. UWAGA NIE WYCIĄGAĆ NIGDY KLUCZYKA ZE STACYJKI PRZED CAŁKOWITYM ZATRZYMANIEM SIĘ POJAZDU. Kluczyk można wyjąć tylko w położeniu S. S T A C Y J K A . może to nastąpić w różnych położeniach koła kierownicy. jeśli to konieczne. aby nastąpiło jej zablokowanie. . lekko poruszyć kołem kierownicy). ZE WZGLĘDU NA ZACHOWANIE WSPOMAGANIA UKŁADU HAMULCOWEGO I KIEROWNICZEGO. Uruchomienie i zatrzymanie silnika (patrz “ROZRUCH”).III-1 B L O K A D A K I E R O W N I C Y. Po wyjęciu kluczyka należy. lekko obrócić kierownicą tak. DOZWOLONA JEST WYŁąCZNIE JAZDA Z WŁĄCZONYM ZAPŁONEM (aby uniknąć niebezpieczeństwa nieoczekiwanego włączenia się blokady kierownicy oraz aby zapewnić działanie systemów bezpieczeństwa). A Kierownica jest odblokowana (przekręcając kluczyk w położenie A. ROZRUSZNIK 65 Zamek blokady kierownicy S Po wyjęciu kluczyka i włączeniu zamka kierownicy. w razie konieczności.

W obu tych przypadkach normalny układ hamulcowy nadal działa skutecznie tak. W każdych okolicznościach. ze względów bezpieczeństwa. Niemniej. jak w samochodzie nie wyposażonym w ABS. Jeśli hamulec postojowy jest zaciągnięty lub nie całkowicie zwolniony. że układ ABS nie działa. ABS należy jak najszybciej skontrolować w ASO. Aby zwolnić hamulec postojowy. śnieg. zaleca się równoczesne naciśnięcie na pedał hamulca. oznacza to wyłączenie ABSu na skutek uszkodzenia. im bardziej strome wzniesienie. Jeśli lampka kontrolna nie zgaśnie. Na drogach śliskich (żwir. jeśli lampka zapali się w czasie jazdy. gołoledź itp. z jaką trzeba pociągnąć dźwignię powinna być większa. Aby ułatwić operowanie dźwignią hamulca postojowego. a zapłon jest włączony. aby zapobiec zaistnieniu innych usterek o trudnych do przewidzenia konsekwencjach. Pozwala zachować kontrolę nad kierunkiem jazdy. pociągając jednocześnie dźwignię.III-3 HAMULCE Hamulec postojowy (ręczny) 67 Hamulec postojowy uruchamia się przez pociągnięcie dźwigni. należy włączyć 1.) należy bezwzględnie zachować szczególną ostrożność. * W zależności od wersji lub kraju. Zdolność działania wszystkich istotnych elementów elektrycznych układu ABS jest kontrolowana przez system nadzoru elektronicznego. skręcić koła w kierunku chodnika. to świeci się lampka kontrolna. którą następnie należy całkowicie opuścić. Podobnie. nacisnąć na przycisk. jak i w czasie jazdy. zarówno przed jazdą. Układ ABS* Układ ten zwiększa bezpieczeństwo przez zapobieganie zablokowaniu kół w czasie nagłego hamowania lub w warunkach zmniejszonej przyczepności. bieg. Lampka kontrolna ABS zapala się po włączeniu zapłonu i powinna zgasnąć po około dwóch sekundach. a na stromych wzniesieniach. oznacza to. tym siła. .

Przy bardzo niskich temperaturach. aby ułatwić rozruch silnika. Po uruchomieniu silnika. Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony za pierwszym razem. pedał sprzęgła należy powoli zwolnić. należy odczekać kilka sekund przed następnym włączeniem rozrusznika. lampka kontrolna podgrzewania nie zapala się. gdy silnik zatrzyma się lub nie zostanie uruchomiony za pierwszym razem. SILNIKI DIESLA Uruchomienie zimnego silnika Przekręcić kluczyk do położenia M (zapłon. odczekać. pedał sprzęgła należy powoli zwolnić. Ponowny rozruch Włączyć rozrusznik. SILNIKI BENZYNOWE Uruchamianie silnika zimnego Nie dotykać pedału przyspieszenia Włączyć rozrusznik i poczekać. Rada: Nie należy rozgrzewać silnika przed rozpoczęciem jazdy. UWAGA Silnik nie powinien pracować. jeśli samochód znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub niedostatecznie przewietrzanym. podczas pracy rozrusznika powinien być wciśnięty pedał sprzęgła. Bardziej wskazana jest spokojna jazda przez pierwsze kilometry. włączenie świec żarowych). aż do uruchomienia silnika. Przy bardzo niskich temperaturach. W każdym przypadku. . Uwaga : Podczas uruchamiania silnika nie należy dotykać pedału przyspieszenia. aby ułatwić rozruch silnika. ale z włączeniem podgrzewania. aż zgaśnie lampka kontrolna włączenia świec żarowych. podczas pracy rozrusznika powinien być wciśnięty pedał sprzęgła. należy powtórzyć czynność. Uwaga : Gdy silnik jest gorący.66 ROZRUCH III-2 Sprawdzić. czy skrzynia biegów znajduje się w położeniu neutralnym. Następnie włączyć rozrusznik i odczekać. aż silnik zacznie pracować (jednak nie dłużej niż 10 sekund). Po uruchomieniu silnika.

aby uniknąć zgrzytu. Wsteczny bieg należy włączać powolnym ruchem tak. .68 DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW III-4 Dźwignia zmiany biegów Skrzynia biegów o 5 przełożeniach Bieg wsteczny Nigdy nie włączać przed całkowitym zatrzymaniem samochodu.

zarówno z przodu jak i z tyłu. które znajdują się u podstawy przedniej szyby (zwiędłe liście. prawo-lewo).70 WENTYL ACJA IV-1 Wlot powietrza Należy dbać o czystość zewnętrznej kratki wlotu powietrza i przewodu wlotowego. . nie należy zasłaniać przelotu powietrza pod przednimi siedzeniami. śnieg). Aby nie obniżyć skuteczności ogrzewania w rejonie siedzeń tylnych. choćby niewielkiego nawiewu powietrza. Zaleca się zawsze utrzymywanie stałego. Obieg powietrza Maksymalny komfort uzyskany został dzięki dobremu rozprowadzeniu powietrza wewnątrz samochodu. Nawietrzniki Nawiewy są zaopatrzone w pokrętła pozwalające otwierać lub zamykać przepływ powietrza oraz w kratki do kierowania strumienia powietrza (góra-dół. Nie należy też zasłaniać wylotów z tyłu samochodu.

2 Przełącznik regulacji temperatury nadmuchiwanego powietrza 3 Przełącznik rozprowadzania powietrza we wnętrzu samochodu Nadmuch przez nawietrzniki OGRZEWANIE 71 1 2 3 Nadmuch stóp w kierunku Nadmuch w kierunku stóp i na przednią szybę Nadmuch na przednią szybę Osuszanie i odmrażanie Dodatkowe ogrzewanie (w zależności od opcji silnika HDi) Samochody. wyposażone w silnik HDi. zwłaszcza kiedy silnik pracuje na wolnych obrotach lub gdy samochód stoi. zwiększający uczucie komfortu. T położenie pozwala odizolować o się od dochodzących z zewnątrz nieprzyjemnych zapachów lub dymu. Normalnym zjawiskiem jest wyczuwanie spalin.IV-1 1 Przełącznik dmuchawy powietrza Regulacja prędkości dmuchawy powietrza. . mogą być wyposażone w automatyczny układ dodatkowego ogrzewania.

przed włączeniem klimatyzacji. Zamknięty obieg powietrza Aby zwiększyć skuteczność w czasie upałów lub aby odizolować wnętrze samochodu od nieprzyjemnych zapachów dochodzących z zewnątrz. Nacisnąć na włącznik usytuowany na tablicy rozdzielczej. Następnie. temperatura wewnątrz samochodu jest bardzo wysoka. Lampka kontrolna świeci = układ działa. obracając przełącznik 1 w lewo. Aby chłodzenie było skuteczne. należy zastosować położenie zamkniętego obiegu powietrza we wnętrzu samochodu i wyregulować prędkość dmuchawy. Jednak.72 K L I M AT Y Z A C J A * IV-2 Chłodzenie powietrza* Układ klimatyzacji działa tylko gdy pracuje silnik. Dla uzyskania pełnego komfortu użytkowania. okna należy zamknąć. należy przez chwilę przewietrzyć wnętrze przy otwartych oknach. gdy tylko to będzie możliwe. jeśli po dłuższym postoju na słońcu. należy zastosować przełącznik 2 w celu regulacji temperatury chłodnego powietrza. 1 2 3 * W zależności od wersji i wyposażenia . aby móc doprowadzić do wnętrza samochodu świeże powietrze. Stan ten powinien być zmieniony. układ klimatyzacji powinien być włączany tylko przy zamkniętych oknach.

Filtr przeciwpyłkowy Samochód Państwa jest wyposażony w filtr przeciwpyłkowy. Ustawić przełącznik 1 na doprowadzanie powietrza z zewnątrz. pyłki kwiatowe. urządzenie należy wyłączyć i skontaktować się z ASO. a zatem pod stojącym samochodem może powstać niewielka kałuża. Aby zachować prawidłową szczelność sprężarki. który pozwala zatrzymać kurz. Jeśli wybrana intensywność nadmuchu spowodowała zbyt duży spadek temperatury wewnątrz samochodu. . gdyż podnosi wilgotność powietrza. należy za pomocą przełącznika 2 uzyskać temperaturę pożądaną. Woda pochodząca ze skroplenia na ściankach klimatyzatora może wyciekać przez specjalnie do tego celu przewidziany otwór. W razie niewłaściwego działania. Filtr ten powinien być wymieniany zgodnie z zaleceniami obsługowymi. konieczne jest włączanie urządzenia co najmniej raz w miesiącu.IV-2 K L I M AT Y Z A C J A * Doprowadzanie powietrza z zewnątrz 73 Doprowadzanie powietrza z zewnątrz: wyregulować prędkość dmuchawy obracając przełącznik 1 w prawo. Klimatyzacja jest potrzebna nawet w zimie. Ustawić przełącznik 2 na temperaturę maksymalną. Szybkie usuwanie zaparowania Włączyć chłodzenie powietrza. Ustawić przełącznik rozprowadzania powietrza 3 na usuwanie zaparowania. a nawet niektóre bakterie. na maksimum.

W razie oślepienia przez szybę drzwi. UWAGA na dzieci.5 litra + 1 uchwyt na kubek lub puszkę 0. Osłona przeciwsłoneczna Aby uniknąć oślepienia z przodu. aż do samoczynnego wysunięcia.33). Umieścić popielniczkę gnieździe popychając. należy odczepić osłonę od jej mocowania wewnętrznego i obrócić ją na bok. należy opuścić osłonę. zapalniczka działa również przy wyłączonym zapłonie (patrz bezpiecznik F23 F23B). . Zapalniczka Wcisnąć i poczekać chwilę. w jej Schowek i pojemnik na butelkę (o pojemności 1. należy nacisnąć na występ i wysunąć całą popielniczkę do siebie.74 KOMFORT IV-3 Popielniczka Aby opróżnić popielniczkę.

że ze względów bezpieczeństwa. Tylna lampka sufitowa Przełącznik ma trzy położenia: 1 Zgaszenie. 2 Zapalenie spowodowane otwarciem drzwi przednich lub wyjęciem kluczyka ze stacyjki albo też przez wyjęcie kluczyka z wyłącznika zapłonu.IV-3 KOMFORT * 75 2 3 1 2 1 3 Lampki do czytania* Znajduje się na konsoli sufitu. Przednia lampka sufitowa Przełącznik ma trzy położenia: 1 Zgaszenie. lub przez odblokowanie przy pomocy pilota zdalnego sterowania. Zamykany przedni górny schowek schowek* Po otwarciu służy jako półeczka z dwoma wgłębieniami na kubki i dwoma uchwytami na długopisy. lub przez odblokowanie przy pomocy pilota zdalnego sterowania. * W zależności od wersji . należy przekręcić w prawo lub w lewo. 3 Światło włączone na stałe. Przednia i tylna lampka sufitowa może zapalać się przy otwieraniu jednych z drzwi samochodu. 2 Zapalenie spowodowane otwarciem drzwi przednich lub wyjęciem kluczyka ze stacyjki albo też przez wyjęcie kluczyka z wyłącznika zapłonu. Należy pamiętać. w czasie jazdy schowek powinien być zamknięty. Położenie zgaszenia znajduje się w środku. Aby ją zapalić. 3 Światło włączone na stałe.

nawet jeśli nie pracuje i zapłon jest wyłączony. Patrz "POZIOMY. SPRAWDZENIE". Producent zaleca. Konieczność częstego uzupełniania ilości płynu chłodzącego wskazuje na usterkę. sprawdzić poziom oleju przy pomocy ręcznej miarki. Maxi Uzupełnianie poziomu płynu chłodzącego silnika Uzupełnianie płynu hamulcowego Patrz "POZIOMY. Uwaga. Regularnie sprawdzać poziom oleju. Patrz "POZIOMY. Ręczna pompka napełniania Patrz "UKŁAD WTRYSKOWY SILNIKA DIESLA". gdy silnik jest gorący. SPRAWDZENIE".78 POZIOMY PŁYNÓW Zbiornik układu wspomagania kierownicy Wlew oleju silnikowego V-1 1 Filtr powietrza Należy stosować się do zaleceń podanych w Instrukcji Serwisowej. Mini . SPRAWDZENIE". często sprawdzać poziom oleju silnikowego. a silnik nie pracuje od co najmniej 10 minut. Patrz "POJEMNOŚCI". Nigdy nie przekraczać poziomu maksymalnego. gdy samochód znajduje się na poziomym podłożu. Ręczny miernik poziomu oleju Poziom oleju należy sprawdzać. Przed uzupełnieniem. aby między przeglądami okresowymi. Akumulator Patrz “AKUMULATOR”. zwłaszcza przed każdą dłuższą podróżą. którą należy jak najszybciej zidentyfikować i usunąć. 2 Rada Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika. Zbiornik spryskiwacza przedniej i tylnej szyby oraz spryskiwacza reflektorów* Patrz "POJEMNOŚCI". w każdej chwili może włączyć się wentylator chłodnicy.

Głośniki tego samochodu mają specyficzną wysokość. . Należy odpiąć i wyciągnąć kratki. założyć kratki. DLA ZAINSTALOWANIA GŁOŚNIKÓW 165 MM W DRZWIACH PRZEDNICH. Podłączenie radioodtwarzacza Po otwarciu pokrywki zasłaniającej radioodtwarzacz (przez naciśnięcie na środkową dolną część) uzyskuje się dostęp do przewodów oraz złączy.76 M O N TA Ż U R A D I O O D T WA R Z A C Z A IV-4 Możliwe jest zamontowanie radioodtwarzacza w jednym z dwóch miejsc: 1 lub 2. ramię anteny powinno być nachylone pod takim samym kątem. Antena Aby uzyskać dobry odbiór. podłączyć głośniki. Znormalizowane położenia złączy A1 : – A2 : – A3 : – A4 : (+) zasilanie stałe A5 : – A6 : (+) potencjometr A7 : (+) zasilanie osprzętu A8 : masa B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 : : : : : : : : (+) (–) (+) głośnik przedni prawy (–) głośnik przedni prawy (+) głośnik przedni lewy (–) głośnik przedni lewy (+) (–) 1 2 Zamontowanie głośników Miejsca na głośniki znajdują się na końcach tablicy rozdzielczej. Średnica głośników tablicy rozdzielczej: 100 mm/ 35 mm (Głośnik wysokotonowy). zamocować je za pomocą śrub. należy skontaktować się z ASO. jak przednia szyba. aby mogły zasilić miejsca 1 i 2. Przewody poprowadzono tak. pozwalających na podłączenie radioodtwarzacza i głośników tablicy rozdzielczej.

9 D * V-1 1 2 * W zależności od wersji .80 SILNIK 1.

V-1 SILNIKI 1.1 i .1.4 i* 79 1 * W zależności od wersji .

V-1 SILNIK 2.0 HDi* 81 1 * W zależności od wersji .

Jeśli brakuje więcej niż 1 litr płynu. aż do drugiego oporu Konieczność częstego uzupełniania ilości płynu wskazuje na usterkę. Poziom płynu powinien znajdować się między znakami MINI I MAXI. S P R A W D Z E N I A * V-2 Uzupełnianie ilości płynu w układzie chłodzenia silnika Silnik zimny.82 P O Z I O M Y. . Należy odczekać 15 minut. odkręcać korek. aż do zaczepu bezpieczeństwa tak. aby spowodować spadek ciśnienia w układzie. którą należy jak najszybciej zidentyfikować i usunąć. * W zależności od wersji Wymiana płynu chłodzącego jest czynnością wymagającą zachowania pewnych środków ostrożności i powinna być wykonywana wyłącznie w ASO. Poziom Uzupełnić ilość płynu do właściwego poziomu. Silnik gorący. Prawidłowo dokręcić korek. zabezpieczając się na przykład szmatką. układ chłodzenia należy sprawdzić w ASO. temperatura powinna spaść poniżej 100°C i wolno.

Silnik Diesla * W zależności od wersji .zabezpieczenie do -37°C). gdy silnik jest zimny. Ponadto środek ten zapewnia.płyn chłodzący silnika Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego powinno być wykonywane wówczas. S P R A W D Z E N I A * Silnik benzynowy 83 Chłodnica . własności antykorozyjne oraz prawidłowe cechy płynu w wysokich temperaturach. znajdującymi się na pionowej części (zbiornik płynu chłodzącego przy korku) chłodnicy dla silników benzynowych lub w otworze zbiornika dla silników Diesla. Niezamarzający środek zawarty w płynie chłodzącym pozwala na zachowanie właściwych cech płynu w niskich temperaturach (po napełnieniu fabrycznym . Poziom ten powinien zawsze znajdować się między znakami MINI i MAXI.V-2 P O Z I O M Y. między innymi.

Jakość : patrz “ZALECENIA DOTYCZĄCE OLEJÓW HOMOLOGOWANYCH". Jeśli lampka kontrolna zaświeci się w czasie jazdy. należy natychmiast zatrzymać się i skontaktować z ASO. Zalecenia te podane są w Instrukcji Serwisowej Państwa pojazdu.84 P O Z I O M Y. który zapewnia jednocześnie ochronę przed korozją oraz prawidłowe działanie układu hamulcowego niezależnie od warunków zewnętrznych (wymiana co dwa lata). * W zależności od wersji . Należy stosować wyłącznie zalecany przez producenta płyn syntetyczny. S P R A W D Z E N I A * V-2 Zbiornik płynu hamulcowego Poziom płynu hamulcowego należy regularnie sprawdzać.

Pompa wspomagania kierownicy w żadnym wypadku nie powinna pracować bez oleju (niebezpieczeństwo zatarcia). Jakość : patrz “ZALECENIA DOTYCZĄCE OLEJÓW HOMOLOGOWANYCH".V-2 P O Z I O M Y. gdy silnik nie pracuje. S P R A W D Z E N I A * 85 Wspomaganie kierownicy * Poziom oleju sprawdzać wówczas. W celu optymalnego uzupełnienia układu. Aby sprawdzić wzrokowo poziom płynu. Zbiornik spryskiwacza przedniej i tylnej szyby oraz spryskiwacza reflektorów Aby uniknąć uszkodzenia obiegu spryskiwacza szyb i uzyskania jak najlepszego efektu pracy wycieraczek oraz dla Państwa bezpieczeństwa. należy stosować przede wszystkim produkty zalecane przez ASO PEUGEOT. należy zatkać palcem otwór odpowietrzania. * W zależności od wersji . Poziom w zbiorniku powinien znajdować się powyżej znaku MINI i poniżej znaku MAXI. płyn wlewać powoli. Poziom płynu w zbiorniku Zbiornik jest wyposażony w przezroczysty przewód rurkę (wraz z opcją spryskiwacza reflektorów). Odpiąć pokrywkę trzymając palec na otworze. Poziom będzie widoczny przez przewód.

Wyciągnąć spinkę mocującą A w kierunku przodu samochodu. ustawionego jak najbardziej poziomo. Jeśli po kilku próbach silnik nie zostanie uruchomiony. Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony przy pierwszej próbie.86 UKŁAD WTRYSKOWY SILNIKA DIESL A V-3 Napełnianie układu W przypadku unieruchomienia silnika spowodowanego brakiem oleju napędowego.Zamontować osłonę przy nie pracującym silniku. należy lekko zwiększyć jego prędkość obrotową. aż do chwili uruchomienia silnika. powtórzyć całą operację od początku. gdy pracuje on na biegu jałowym. Po uruchomieniu silnika.ściskać ręczną pompkę napełniania tak długo. .Zdjąć osłonę. B .Odkręcić śrubę B i wyjąć ją. należy wykonać podane niżej czynności: . . .nalać co najmniej 5 litrów paliwa do zbiornika samochodu. aby przyspieszyć odpowietrzenie układu.Dokonać napełnienia układu. . . należy odczekać 15 sekund i ponowić próbę. .9 Diesel . A Silnik 1. aż podczas wykonywania ruchów będzie wyczuwalny opór.następnie włączyć rozrusznik naciskając przy tym lekko pedał przyspieszenia.wymontowanie osłony silnika .Wyjąć miarkę poziomu oleju. .

* W zależności od wersji lub kraju Przed ponownym włączeniem zapłonu upewnić się. czy nie ma jakiegokolwiek wycieku lub.V-4 O D C I Ę C I E Z A S I L A N I A PA L I W A * 87 Jeśli samochód Państwa jest wyposażony w urządzenie. czy nie czuć zapachu paliwa. to dysponujecie elementem dodatkowo zwiększającym bezpieczeństwo w większości przypadków uderzeń z przodu lub z tyłu. . należy nacisnąć na górną część wyłącznika zgodnie z rysunkiem. które odcina zasilanie paliwa. Wyłącznik zasilania paliwa Ten wyłącznik znajduje się pod maską silnika po prawej stronie. W przypadku odcięcia. aby przywrócić zasilanie paliwa.

* W zależności od wersji .4i 3.5 — Silnik 1.50 Silnik 2.0 HDi 4. .5 lub 7.5 Silnik 1.5 litra Ilość oleju (litry) Typ silnika samochód bez klimatyzacji (1) samochód z klimatyzacją Silnik 1.75 4.1i 3.9D 4.25 (1) Wymiana wraz z filtrem.88 POJEMNOÂCI * V-5 Zbiornik spryskiwacza przedniej i tylnej szyby oraz spryskiwacza reflektorów* 3.5 3.50 4.

1 Dobry Zły Szczypce A Wymontowanie i zamontowanie bezpiecznika Przed wymianą bezpiecznika konieczne jest wykrycie i usunięcie przyczyny jego uszkodzenia. Bezpieczniki w komorze silnika 2 B Aby uzyskać dostęp do skrzynki. Bezpiecznik uszkodzony można zastąpić tylko bezpiecznikiem o takim samym amperażu. a jedna skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika. Numery bezpieczników są podane na skrzynce bezpieczników. będących dodatkowym zabezpieczeniem. Zastosować specjalne szczypce A znajdujące się w skrzynce. A Bezpieczniki pod tablicą rozdzielczą Aby uzyskać dostęp do bezpieczników. UWAGA Czynności dotyczące MAXI bezpieczników. umieszczonych pod tablicą rozdzielczą (z lewej strony kierowcy). należy przekręcić o ćwierć obrotu dwa zaczepy pokrywy.90 BEZPIECZNIKI VI-1 Dwie skrzynki bezpieczników są umieszczone pod tablicą rozdzielczą. są zarezerwowane dla ASO. Schemat i tabele bezpieczników Patrz dalsze strony. znajdującej się w komorze silnika (obok akumulatora). znajdujących się w B. . bezpieczników Schemat i tabela bezpieczników Patrz dalsze strony. Po zakończeniu czynności. pokrywę należy zamknąć bardzo dokładnie. należy odczepić pokrywę zgodnie ze schematem.

otwierany dach OBJAŚNIENIE BEZPIECZNIKÓW KOLOROWYCH 30 A 25 A 20 A 15 A 10 A 5A F 15 A Ekran w zestawie wskaźników .ogrzewane lusterko wsteczne D 15 A Wycieraczka szyby tylnej .Otwieranie bagażnika A 20 A A B C D E F B 25 A Wycieraczka szyby przedniej Moduł BSI Bezpieczniki pod tablicą rozdzielczą. C 30 A Ogrzewana tylna szyba . Bezpieczniki bez numerów są bezpiecznikami zapasowymi.klimatyzacja E 30 A Podnośnik przedniej szyby . Bezpiecznik zużyty należy zastąpić bezpiecznikiem o takim samym amperażu.VI-1 TA B E L E B E Z P I E C Z N I KÓW (W zależności od wersji lub kraju) 91 Bezpiecznik Amperaż Funkcje zabezpieczenia Centralny zamek .

Wyświetlacz wielofunkcyjny + Światła pozycyjne Światła przeciwmgielne tylne + Akumulator Przekaźnik ogrzewania siedzenia + Akumulator Przekaźnik spryskiwacza reflektorów + Akumulator Gniazdo 12 V + Akumulator Przekaźnik dmuchawy + Akumulator Sygnał dźwiękowy + Światła pozycyjne Światło pozycyjne przednie lewe i tylne prawe + Światła pozycyjne Światło pozycyjne przednie prawe i tylne lewe oświetlenie tablicy rejestracyjnej + Światła pozycyjne Światło mijania lewe + Światła pozycyjne Światło mijania prawe + Akcesoria Wyświetlacz wielofunkcyjny .gniazdo diagnostyczne Wolny + po włączeniu zapłonu BSI. + Akumulator Silnik wycieraczki szyby tylnej + Światła pozycyjne Radioodtwarzacz . + po włączeniu zapłonu Stycznik Stop + Akumulator Zegar zestawu wskaźników .Radioodtwarzacz Wyświetlacz wielofunkcyjny + Akumulator BSI. 5A .Moduł temperatury płynu chłodzącego . Stosować specjalne szczypce A umieszczone pod skrzynką.Dioda wielofunkcyjna Dźwignia świateł drogowych + Akumulator Przekaźnik zespołu wentylatora .sterowanie lusterka wstecznego pasażera + Akcesoria Zapalniczka + Akumulator Zapalniczka Wolny Wolny Wolny + Akcesoria Przełącznik wycieraczki .Podwójny przekaźnik wtrysku Kalkulator wtrysku + Akumulator Lampa sufitowa przednia i tylna . Bezpiecznik zużyty należy zastąpić bezpiecznikiem o takim samym amperażu.92 TA B E L E B E Z P I E C Z N I KÓW (W zależności od wersji lub kraju) Bezpiecznik F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F23B F24 F25 F26 F27 F28 VI-1 Amperaż Typ zasilania Zwora + po włączeniu zapłonu Funkcje zabezpieczenia 5A 5A 10 A 5A 10 A 10 A 5A 20 A 5A 5A 15 A 30 A 20 A 30 A 15 A 5A 5A 10 A 10 A 10 A 20 A 20 A Napinacz i poduszka powietrzna przednia Zestaw wskaźników .Zapalniczka Oświetlenie wnętrza . Bezpieczniki bez numerów są bezpiecznikami zapasowymi.Sterowanie klimatyzacji .spryskiwacz reflektorów Wolny Skrzynka okablowana we wnętrzu samochodu Bezpieczniki pod tablicą rozdzielczą.

Zespół wentylatora chłodnicy Sonda wydechu 30 A 25 A 20 A 15 A 10 A 5A F30 F31 F32 F33 F34 . OBJAŚNIENIE BEZPIECZNIKÓW KOLOROWYCH Bezpieczniki maxi” 70 A 60 A 50 A 40 A 20 A Bezpieczniki F23 F24 F25 F26 F27 F28 + Akumulator Podwójny przekaźnik wtrysku + Akumulator Wolny + po włączeniu zapłonu Podgrzewacz modułu przepustnicy (benzynowy)/ Pompa wtryskowa (diesel) F29 30 A 10 A 10 A 5/10 A 15 A 5A + Akumulator Wolny + Akumulator Światło przeciwmgielne przednie lewe + Akumulator Światło przeciwmgielne przednie prawe + po włączeniu zapłonu + po włączeniu zapłonu + po włączeniu zapłonu Kalkulator wtrysku Światła cofania .Poziom płynu chłodzącego . Bezpieczniki bez numeru są bezpiecznikami zapasowymi. Po zakończeniu czynności bardzo dokładnie zamknąć pokrywę.Moduł podgrzewania .VI-1 TA B E L E B E Z P I E C Z N I KÓW (W zależności od wersji lub kraju) Bezpiecznik F5 F6 F7 F14 F18 F19 F20 F21 F22 93 Amperaż 20 A 30 A 20 A ZWORA 10 A 10 A 10 A 5A 20/30 A 15 A 5A 15 A ZWORA 30 A 5/10 A Typ zasilania + Akumulator BSI + Akumulator Wolny Funkcje zabezpieczenia + Akumulator Palnik dodatkowego ogrzewania + Akumulator Podwójny przekaźnik wtrysku Światło drogowe przednie prawe Światło drogowe przednie lewe + po włączeniu zapłonu Kalkulator ABR + Akumulator Przekaźnik ogrzewania dodatkowego + Akumulator Przekaźnik podgrzewania (diesel) + po włączeniu zapłonu + po włączeniu zapłonu + po włączeniu zapłonu Podgrzewacz (diesel) Wolny Pompa paliwowa Bezpieczniki w komorze silnika Odczepić pokrywę.

uważając na to. Odłączyć przewody w odwrotnej kolejności. należy dokładnie przestrzegać podanej niżej kolejności. . niż przy podłączaniu. Oba samochody nie powinny się stykać. Sprawdzić. w podanej kolejności. Podłączyć przewody zgodnie ze schematem. można awaryjnie użyć osobnego akumulatora lub akumulatora innego pojazdu. W przypadku użycia akumulatora innego pojazdu. Nie pochylać się nad akumulatorami. Uruchomić silnik samochodu użyczającego prąd. Uruchomić silnik samochodu z rozładowanym akumulatorem. czy zaciski przewodów są starannie zaciśnięte (ryzyko iskrzenia). Poczekać przez około jedną minutę. Sprawdzić napięcie w akumulatorze awaryjnym (12 V). Aby uniknąć ryzyka wybuchu. 2 3 1 Akumulator awaryjny Akumulator rozładowany samochodu uruchamianego 4 Metalowe miejsce (masa) w samochodzie uruchamianym. Rada Podczas operacji nie dotykać zacisków przewodów.94 A K U M U L ATO R VI-2 Rozruch za pomocą akumulatora awaryjnego Jeżeli akumulator jest rozładowany. aby się nie zetknęły. utrzymując lekko podwyższoną prędkość obrotową silnika. jego silnik powinien być wyłączony.

żarówka pomarańczowa P 21 W P 21 W W5W W5W WNĘTRZE Lampki sufitowe W5W .VI-3 TA B E L A Ż A R ÓW E K 95 PRZÓD Reflektory Światła pozycyjne Kierunkowskazy Kierunkowskazy boczne H4 halogenowe 60/55 W W5W PY 21 W .żarówka pomarańczowa W5W TYŁ Światła stop i pozycyjne Kierunkowskazy Światła cofania Światło przeciwmgielne tylne Lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej Dodatkowe (trzecie) światło stop P 21 / 5 W PY 21 W .

W czasie montażu właściwie umieścić przelotkę w jego gnieździe i przestrzegać kolejności zamykania tylnych drzwi (patrz “DRZWI”). Światło przeciwmgielne Kierunkowskaz Światło cofania Światło stop . Aby odpiąć dwa zaczepy mocowania bocznego. . Wyjąć i odłączyć zespół optyczny. lekko popchnąć zespół optyczny do środka samochodu. Odkręcić nakrętkę motylkową A. Wymienić uszkodzoną żarówkę.światło pozycyjne Odpiąć oprawkę żarówki według strzałek.98 WYMIANA ŻARÓWEK VI-4 1 2 3 4 A Światła tylne Ustalić położenie żarówki. Żarówki: 1 2 3 4 uszkodzonej Otworzyć o 180° odpowiednie (względem lampy) skrzydło tylnych drzwi (patrz “DRZWI”).

odkręcić dwie nakrętki. . odpiąć pokrywę. Tylna lampka sufitowa W celu uzyskania dostępu do żarówki. Odpiąć wspornik w celu uzyskania dostępu do żarówek.VI-4 WYMIANA ŻARÓWEK 99 Lampki sufitowe przednie W celu uzyskania dostępu do żarówki. odpiąć pokrywę. Światło stop (klapa tylna) Otworzyć klapę.

Pociągnąć osłonę obudowy do tyłu. * Opcje w zależności od wersji. Zdjąć osłonę obudowy naciskając na występ (część okrągła) na końcu światła (zgodnie ze strzałkami). należy odkręcić przezroczystą pokrywę. Wyjąć i wymienić uszkodzoną żarówkę.100 WYMIANA ŻARÓWEK VI-4 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej Aby uzyskać dostęp do żarówki. Dodatkowe stop* (trzecie) światło Wyjąć oprawę żarówki ściskając dwa występy. Montaż wykonać w odwrotnej kolejności. .

.Wyjąć żarówkę. . Zamontowanie: Wykonać czynności w odwrotnej kolejności. należy posłużyć się kawałkiem niestrzępiącej się szmatki.Odłączyć złącze i wyjąć gumową osłonę.96 WYMIANA ŻARÓWEK VI-4 Wymiana żarówek halogenowych powinna odbywać się dopiero w kilka minut po zgaszeniu reflektorów. .Odpiąć obydwa zaczepy. czy światła działają prawidłowo. Reflektory Wymontowanie: . Nie należy dotykać żarówki bezpośrednio palcami. Rada Po zakończeniu każdej wymiany sprawdzić.

Docisnąć blok aż do zatrzaśnięcia. nacisnąć na zaczep. Podnieść pokrywę silnika.VI-4 WYMIANA ŻARÓWEK 97 Kierunkowskazy światła pozycyjne przednie i Obrócić oprawkę o jedną czwartą obrotu i wymienić żarówkę. wysunąć blok optyczny. Ponownie zamontować blok optyczny wprowadzając górną i dolną prowadnicę do odpowiednich gniazd. . Kierunkowskazy boczne Przesunąć obudowę do przodu w celu odryglowania i wyciągnąć do siebie. Obrócić oprawkę o jedną czwartą obrotu.

. nie należy go używać do innych celów.VI-5 WYMIANA KOŁA 101 Narzędzia Narzędzia znajdują się za siedzeniem kierowcy. 1 2 1 Klin do blokowania koła 2 Podnośnik 3 Korba do demontażu koła 3 Podnośnik przystosowany jest wyłącznie do Waszego samochodu.

Rada Jak najszybciej naprawić i zamontować oryginalne koło. Podnieść wykładzinę bagażnika. Kosz opuszcza się. w pobliżu zamka.102 WYMIANA KOŁA VI-5 Dostęp do koła zapasowego Koło zapasowe znajduje się w koszu pod tylną częścią podłogi. aby nie przygnieść kołem palców lub stóp. A 3 . Śruba mocowania A kosza koła zapasowego znajduje się w środku. Należy uważać. Poluzować nakrętkę za pomocą końcówki klucza do demontażu kół 3. Unieść kosz w celu wyjęcia zaczepu mocowania.

2 .Wykręcić śruby. Nigdy nie należy wsuwać się pod samochód. włączyć pierwszy lub wsteczny bieg. jeśli jest on podniesiony tylko za pomocą podnośnika. po przekątnej. Zaciągnąć hamulec postojowy.VI-5 WYMIANA KOŁA 103 Demontaż 1 -Unieruchomić samochód na podłożu w miarę możliwości poziomym i utwardzonym. 3 . który należy włożyć pod koło z drugiej strony. w pobliżu kół. zablokować samochód za pomocą przewidzianego do tego celu klina (klin ten znajduje się w kole zapasowym). Rozsunąć podnośnik za pomocą klucza. 4 . zdjąć kołpak oraz koło.Ustawić podnośnik w jednym z czterech oznaczonych strzałkami (na podłużnicach) miejsc.Poluzować cztery śruby koła za pomocą klucza do demontażu kół. . 5 . które znajdują się od spodu.Unieść samochód podnośnikiem tak. aż koło znajdzie się kilka centymetrów nad podłożem.

2 .Wkręcić jedną śrubę koła nie dokręcając jej ostatecznie.Naprawione koło oryginalne zamontować. 3 . W razie wymiany kół.Dokręcić śruby koła za pomocą klucza do demontażu kół. podnośnik. . 4 .Opuścić samochód na podnośniku i wyjąć podnośnik. należy upewnić się w ASO co do odpowiedniości danych śrub do nowych kół. Dokręcić nakrętkę od środka samochodu.Założyć koło na piastę zwracając uwagę na prawidłowe ustawienie. jak tylko będzie to możliwe. a koło wyważyć. aby wsunąć na miejsce zaczep mocujący. Włożyć na miejsce klucz do demontażu kół. Umieszczenie koła w koszu Wsunąć koło do kosza. Unieść kosz.104 WYMIANA KOŁA VI-5 Montaż 1 . a następnie klin. 6 . zapiąć kołpak na tę śrubę. wkręcić trzy pozostałe śruby. 5 .Ciśnienie powietrza w kole doprowadzić do właściwej wartości (patrz “OPONY”). Rada Śruby kół są specyficzne dla każdego typu koła.

Holowanie powinno odbywać się z niewielką prędkością. nie działa wspomaganie w układzie kierowniczym i w układzie hamulcowym. przymocowany do wspomnianych wyżej zaczepów. UWAGA Gdy silnik nie pracuje. nie wyjmować kluczyka ze stacyjki. Należy zastosować pręt holowniczy. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest holowanie z małą prędkością i na krótkim odcinku (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Mocować do przedniej poprzeczki Należy podjąć wszelkie środki ostrożności niezbędne do zabezpieczenia zderzaków oraz przedniej lub tylnej części samochodu.VI-6 HOLOWANIE . Aby zachować możliwość kierowania samochodem. .PODNOSZENIE 105 Holowanie z uniesionym przodem lub tyłem Należy stosować specjalny sprzęt do holowania na sztywnym holu z obejmami. Holowanie na kołach Z przodu i z tyłu samochodu znajdują się specjalne zaczepy.

.VI-7 BEZPIECZEŃST WO 107 Bagażnik dachowy • Budowa samochodu narzuca stosowanie tylko i wyłącznie bagażników dachowych przetestowanych i zatwierdzonych przez producenta. jak tylko nie będzie potrzebny. Maksymalny ciężar ładunku rozmieszczonego na całym bagażniku dachowym: 100 kg. Stabilność samochodu może ulec zmianie. pamiętając o tym. Wymagania te są podyktowane Państwa bezpieczeństwem. pozwalają też uniknąć uszkodzenia dachu. • Ładunek należy zamocować w sposób pewny i odpowiednio oznakować (jeśli jest to wskazane ze względów bezpieczeństwa). Przestrzegać wymagań dotyczących dopuszczalnego obciążenia. unikając przeciążenia którejkolwiek strony. • Ładunek należy rozkładać równomiernie. że uległa zwiększeniu czułość na działanie bocznego wiatru. • Najcięższe bagaże należy umieścić jak najbliżej dachu. • Samochód należy prowadzić w sposób delikatny. • Bagażnik dachowy należy zdjąć natychmiast.

. • W czasie holowania przyczepy wzrasta zużycie paliwa. należy upewnić się co do prawidłowości połączenia z przyczepą i. bezpieczeństwa i ewentualnych modyfikacji układu chłodzenia samochodu w przypadku ciężkich warunków eksploatacji.sprawdzić ciśnienie w oponach samochodu i przyczepy.przesmarować przegub mocujący (przegub nieużywany należy zdemontować).przećwiczyć manewrowanie. • Ładunek w przyczepie należy rozłożyć równomiernie. zwłaszcza jazdę do tyłu.) • Przed wyjazdem należy: .106 BEZPIECZEŃST WO VI-7 Hak holowniczy Montaż haka powinien być wykonany w sieci ASO. Holowanie (łódka. w razie potrzeby. jak i na zjazdach oraz uważać na boczny wiatr. która posiada informacje dotyczące możliwości holowniczych samochodu oraz niezbędne instrukcje dotyczące montażu. Należy hamować progresywnie i delikatnie. należy też przestrzegać wymagań dotyczących dopuszczalnego obciążenia. Unikać szarpnięć podczas hamowania. Jeśli obciążenie osi tylnej samochodu ciągnącego przyczepę przekracza wartość maksymalną lub jeśli przekroczona jest jego maksymalna masa całkowita. pod koła wstawić kliny. sprawdzić kierunkowskazy i inne światła przyczepy. • W przypadku postoju na spadku. prędkość maksymalna jest ograniczona do 100 km/h. • Samochód należy prowadzić z umiarkowaną prędkością. Dopuszczalne masy przyczep: patrz “DANE OGÓLNE”. przyczepa campingowa itp. . poza sprawdzeniem skuteczności użycia hamulca postojowego (ręcznego). . zawczasu redukować biegi zarówno na podjazdach. • Droga hamowania wydłuża się. Należy przestrzegać wartości dopuszczalnego ciężaru przyczepy do Państwa samochodu.

bardzo ważne jest stałe kontrolowanie.7 2. czy ciśnienie w oponach jest zgodne z zaleceniami producenta.4i 170C . Nigdy nie zmniejszać ciśnienia przy rozgrzanych oponach.5 2. gdyż ciśnienie rośnie w miarę.4 2.9 3.108 OPONY * Tabela ciśnień w oponach (w barach) VI-8 OPONY 1. Montaż łańcuchów przeciwślizgowych dopuszczalny jest tylko na przednich kołach.6 2.2 3.5 3.Zalecenia W celu zapewnienia bezpiecznego prowadzenia pojazdu.5 Porady .7 3. 2. na przykład co miesiąc.3 3.190C Tył Zapas TUBELESS MICHELIN 165/70 R14 81T MXT CU : 475 Kg 165/70 R14 89R XC4S 165/70 R14 C 89R CU : 600 Kg CU : 800 Kg 2.9 3. jak opony nagrzewają się podczas jazdy. * Zależnie od wyposażenia lub kraju przeznaczenia. Kontrole te powinny być przeprowadzane regularnie.2 3. a także przed każdą dłuższą podróżą. Powinny obejmować również koło zapasowe.4 3. .5 2.4 2. Kontrole ciśnienia muszą odbywać się na zimno.5 2.1 3.8 MICHELIN PIRELLI L6 2.170C Przód Tył Zapas Przód 1.5 3.1 2.9 MICHELIN 175/65 R14 90T AGILIS 51 CU : 600 Kg CU : 800 Kg * Zabrania się montażu opon innych niż zalecane.1i 150C .

Należy stale kontrolować ciśnienie i stan opon.9 3 3.9 175/65 R14 AGILIS 51 CU : 600 Kg CU : 800 Kg 2.7 2.5 2.9 3.7 2.2 3.9 D 2.3 3. .4 3.9 3.3 3.1 3.5 2.5 * Zabrania się montażu opon innych niż zalecane.5 2. * Zależnie od wyposażenia lub kraju przeznaczenia.VI-8 OPONY * Tabela ciśnień w oponach (w barach) 109 OPONY 1.1 3.7 3.0 HDi MICHELIN TUBELESS Przód Tył Zapas Przód Tył Zapas 165/70 R14 85R XC4S CU : 600 Kg CU : 800 Kg 2.

T.0HDI (DW10TD) 600 800 60 litra Patrz “TANKOWANIE” 3. .50 litra 4. dotyczących dopuszczalnych ciężarów holowanych przyczep. *** Ciężar przyczepy obowiązujący we Francji.C) Dopuszczalne obciążenie na oś przednią Dopuszczalne obciążenie na oś tylną Ciężar całkowity z przyczepą (P .9D (DW8B) 600 800 VII-1 2. należy skonsultować się z przedstawicielem naszej sieci.) Akumulator 12 V Świece Ciężar (kg) Bez obciążenia Z obciążeniem (P .25 litra 11.75 litra 4.1i (TU1JP) 475 600 1.5 lub 7 litra .50 litra 3.75 ** 7 8 142 161 6 134 140 148 6 148 140 Patrz “AKUMULATOR” Skonsultować się z naszą stacją obsługi 1050 1525 800 840 2200 750 525 535 1070 1670 930 950 950 1070 1670 930 1060 2550 900 535 555/580 70 100 580 970 2810/2855 1870 1110/1165 1710/1765 930 1080 2900 1100 630 1165 1965 1785 930 970 2885 1185 1985 955 1080 3085 * Zależnie od wersji lub kraju przeznaczenia. Konieczne jest przestrzeganie przepisów obowiązujących w danym kraju. W celu zapoznania się z uciągiem Waszego pojazdu i dopuszczalnym ciężarem całkowitym z przyczepą.R.5 litra — 4.T.55 lub 11.4i (TU3JP) 600 55 litra 800 * 1.112 Typ silnika Ładowność (kg) Pojemność zbiornika paliwa Stosowane paliwa Pojemność oleju (bez klimatyzacji) Pojemność oleju (z klimatyzacją) Pojemność spryskiwacza szyb Minimalna średnica skrętu między ścianami (w m) Moc administracyjna (Francja) Maksymalna teoretyczna prędkość (km/godz.. ** Ze wspomaganiem układu kierowniczego.) Ciężar przyczepy z hamulcami *** Ciężar przyczepy bez hamulców Maksymalny nacisk na hak Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego DANE OGÓLNE 1.5 11.75 ** 4.

VII-2

WYMIARY *

113

H J

D

A B
Tabela wymiarów (w metrach) A B C D E F G H I J 2.69 4.11 0.82 0.60 1.44 1.42 1.72 1.81 1.96 0.57

C

E G

* Zależnie od wersji.

F I

114

WYMIARY *

VII-2

Tabela wymiarów (w metrach) K L M N O P 1.14 1.32 1.19 1.19 0.57 1.70

K L

M P

N

O

* Zależnie od wersji.

VII-2

WYMIARY*
Podłoga i wielofunkcyjne siedzenie

115

Przegroda do połowy wysokości

T
Tabela wymiarów (w metrach) R S T U V W 0.89 0.24 0.38 0.42 1.53 1.67

U

W S P M R L

V

* Zależnie od wersji.

2 : Ciężar z obciążeniem *. 3 : Maksymalny ciężar z przyczepą *. 4 : Maksymalny nacisk na oś przednią *.116 IDENTYFIKACJA * VII-3 1 2 3 4 5 Tabliczka producenta W komorze silnika. 5 : Maksymalny nacisk na oś tylną *. Znajduje się w górnej części przedniego prawego nadkola. 1 : Nr identyfikacyjny pojazdu. na przednim prawym błotniku. Numer referencyjny lakieru * Zależnie od kraju przeznaczenia .

* Olej Economie d'Energie.NAZWY HANDLOWE OLEJÓW SILNIKOWYCH HOMOLOGOWANYCH I ZALECANYCH W EUROPIE(1) AC TIV AD IES AC TIV EL AD 70 00 IES AC 10 TIV EL W A9 90 40 00 00 QU 5W 05 AR W 40 TZ 30 DIE * QU SE AR L7 TZ 00 90 QU 01 00 AR 0W 5W TZ 40 40 90 00 5W 30 AC * TIV A7 00 AC 01 TIV 0W A9 40 00 AC 05 TIV W A9 40 00 QU 05 AR W TZ 30 70 * QU 00 AR 15 TZ W 70 50 QU 00 AR 10 TZ W 90 40 QU 00 AR 0W TZ 40 90 QU 00 AR 5W TZ 40 90 00 5W 30 * UL TR AD IES UL EL TR A5 10 W W UL 40 30 TR * ON DIE SE L5 W 40 UL TR A1 0W UL 40 TR A5 W UL 30 TR * ON 5W UL TR 40 ON 0W 30 F B NL DK SF GB GR A D CH I N P E B E N Z Y N O W E D I E S E L D I E S E L B E N Z Y N O W E L S IRL (1) Minimalna klasa jakości : Dla silników benzynowych : ACEA A3 i API SH/SJ. . może być stosowany jedynie w silnikach do tego przystosowanych (od modelu roku 2000). obejmującego skrócone okresy między przeglądami.ACEA = Zrzeszenie Europejskich Producentów Samochodów .API = Amerykański Instytut Ropy Naftowej Stosowanie oleju nie odpowiadającego normie ACEA A3-B3 wymaga odwołania się do planu obsługowego w "warunkach szczególnych". Dla silników Diesel : ACEA B3 i API CF/CD .

35 °C Płyn chłodzący silnika . konieczne jest jednak podporządkowanie się planowi konserwacji "warunki szczególne". Płyn hamulcowy PEUGEOT DOT4 PROCOR TM 108 / GLYSANTIN G33 .REVKOGEL 2000 KONIECZNIE Zabezpieczenie . W przypadku krajów pozaeuropejskich.41 ESSO ATF D . Poniższy schemat określa zakres optymalnej lepkości w zależności od temperatur stosowania. który doradzi Państwu jak zapewnić właściwe użytkowanie oraz zoptymalizować koszty utrzymania Waszego pojazdu. Możliwe jest również stosowanie olejów syntetycznych wysokiej jakości". Zapraszamy do skonsultowania się ze specjalistą ASO PEUGEOT. lub klasy CD/CF (w wypadku silników wysokoprężnych). Zamiast olejów półsyntetycznych i syntetycznych możliwe jest stosowanie olejów klasy API SH/SJ (w wypadku silników benzynowych).PR 9730.94 Inne produkty homologowane KONIECZNIE TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80 TOTAL FLUIDE AT42 Oleje wymienione w tabeli obok. nadają się do większości zastosowań.118 ZALECENIA DOT YCZĄCE OLEJÓW HOMOLOGOWANYCH VII-4 Ręczna skrzynia biegów Układ kierowniczy ze wspomaganiem KONIECZNIE ESSO GEAR OIL BV 75W-80 PR 9736. który przewiduje zwiększoną częstotliwość wymiany oleju. prosimy o zwrócenie się do lokalnego przedstawiciela Automobiles PEUGEOT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful