4

KLUCZYKI, PILOT ZDALNEGO STEROWANIA *

I-1

Kluczyk główny Kluczyk ten pozwala odblokować i zablokować zamki drzwi, korek wlewu paliwa, włączać lub wyłączać działanie poduszki powietrznej pasażera*, odblokować kierownicę, włączyć zapłon i uruchomić rozrusznik. Blokada centralna za pomocą kluczyka* Kluczyk z wbudowanym pilotem zdalnego sterowania, przekręcony w zamku przednich drzwi, pozwala na zablokowanie lub odblokowanie zamków wszystkich drzwi. Jeśli jedne z drzwi przednich są otwarte lub niedomknięte, to blokada centralna nie działa.

UWAGA Pilot zdalnego sterowania ma duży zasięg działania, co pozwala zablokować lub odblokować zamki samochodu na odległość. Manipulacja pilotem zdalnego sterowania, nawet znajdującym się w kieszeni ubrania, może spowodować niezamierzone odblokowanie zamków drzwi. * W zależności od wersji

I-1

KLUCZYKI, PILOT ZDALNEGO STEROWANIA *

5

Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania zawiera nadajnik wysokiej częstotliwości, który odznacza się następującymi cechami: - nie wymaga kierowania go na odbiornik znajdujący się w samochodzie, - działa poprzez wszelkie przedmioty (blachy, ładunek w samochodzie), - ma bardzo duży zasięg. Pilot zdalnego sterowania centralnej blokady (centralnego zamka). Pilot zdalnego sterowania pozwala zablokować lub odblokować drzwi i tylną klapę. Pojedyncze naciśnięcie przycisku A powoduje zablokowanie, a naciśnięcie przyA B cisku B odblokowanie zamków. W razie niezadziałania, powtórzyć naciśnięcie. Te operacje są wskazywane wizualnie przez zaświecenie się świateł kierunkowskazów: - Zablokowanie = świecenie przez ok. dwie sekundy - Odblokowanie = szybkie miganie Jeżeli jedne z drzwi są otwarte lub niedomknięte, centralny zamek nie zadziała. Nie należy przedłużać czasu naciskania. W razie niedziałania, należy wykonać reinicjację pilota zdalnego sterowania. Należy zapoznać się z zamieszczonym dalej opisem "Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania". W razie utraty lub uszkodzenia pilota zdalnego sterowania, możliwe pozostaje otwieranie za pomocą kluczyka. Kluczyk-pilot zdalnego sterowania ma możliwość odpięcia kluczyka. W razie konieczności, kluczyk można odpiąć, aby nie skaleczyć np. kolana. Odblokowanie powoduje zaświecenie lamp sufitowych. Kluczyk elektronicznej blokady rozruchu Urządzenie ELEKTRONICZNEJ BLOKADY ROZRUCHU blokuje układ zasilania silnika. Układ uaktywnia się automatycznie wówczas, gdy kluczyk zostanie wyjęty z wyłącznika zapłonu. Wszystkie kluczyki zawierają urządzenie elektroniczne. Należący do Państwa samochód można uruchomić tylko za pomocą Państwa kluczyków. Wprowadzić kluczyk do wyłącznika zapłonu. Po włączeniu zapłonu odbywa się dialog między kluczykiem i urządzeniem elektronicznej blokady rozruchu. Jeśli kluczyk nie zostanie rozpoznany, rozruch jest niemożliwy. UWAGA: Równoczesne użytkowanie innych urządzeń wysokiej częstotliwości (przenośne telefony, alarmy domowe…) może powodować chwilowe zakłócenie działania pilota zdalnego sterowania. W razie stałego braku działania, należy wykonać reinicjalizację pilota zdalnego sterowania. Patrz zamieszczony dalej opis "Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania”. * W zależności od wersji lub kraju

* W zależności od wersji lub kraju UWAGA W żadnym wypadku nie należy modyfikować elektrycznego układu elektronicznej blokady rozruchu. usunięcie lub wymiana). W przypadku kluczyka elektronicznej blokady rozruchu. Nigdy nie należy pozostawiać jej w samochodzie. że system elektronicznej blokady rozruchu Państwa samochodu nie stanowi już całości. Nie należy skrobać specjalnej. należy przechowywać w bezpiecznym miejscu (nigdy w środku samochodu) tajną kartę. jej nienaruszalność stanowi zabezpieczenie dla urządzenia elektronicznej blokady rozruchu. dzięki tym numerom. jedynie ASO będzie mogła. gdyż może to uniemożliwić uruchomienie samochodu. zawierającą Państwa specjalny kod. Jej utrata sprawia. W razie utraty. Kartę tę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. . należy bezwzględnie zwrócić się do ASO z Państwa tajną kartą. Rada Należy dokładnie zanotować numery kluczyków i pilota zdalnego sterowania. W razie zmiany właściciela samochodu. należy koniecznie skontaktować się z ASO w celu dokonania poważnej naprawy. tajnej strefy. I-1 Karta ta zawiera ukryty kod dostępu. który pozwala w ASO dokonać przeglądu technicznego urządzenia elektronicznej blokady rozruchu. dostarczyć Państwu nowe kluczyki lub pilota zdalnego sterowania.6 KLUCZYKI. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA * Karta KODU Wraz z samochodem wydano Państwu tajną kartę. W razie utraty tajnej karty. W sprawie jakichkolwiek modyfikacji kluczyka (dodanie. nowy właściciel powinien koniecznie wejść w posiadanie karty KODU.

wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu (stacyjki). ZWRÓCIĆ JE PRZEDSTAWICIELOWI MARKI LUB ODDAĆ DO PUNKTU SKUPU (sklep fotograficzny. konieczna jest reinicjacja pilota zdalnego sterowania.). . Po wymianie baterii.całkowicie zamknąć wszystkie okna i nie pozostawiać żadnego przedmiotu na widoku. a następnie włączyć pilota zdalnego sterowania. Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania Aby uzyskać dostęp do baterii. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA * 7 Środki ostrożności przed włamaniem Przed opuszczeniem samochodu należy: . W tym celu należy włączyć zapłon. zablokować kierownicę i zamki wszystkich drzwi. itp. należy rozpiąć obudowę.I-1 KLUCZYKI. Obie baterie są typu: CR 1620 3 V. . * W zależności od wersji NIE WYRZUCAĆ ZUŻYTYCH BATERII.

Zablokowanie od wewnątrz Przycisk drzwi kierowcy pozwala uruchomić. .8 DRZWI DRZWI PRZEDNIE I-2 Otwieranie z zewnątrz W celu odblokowania jednego z zamków drzwi przednich. czy nie). gdy przednie drzwi są zamknięte. przez jego wciśnięcie. Otwieranie od wewnątrz Należy pociągnąć klamkę do siebie (niezależnie od tego czy drzwi są zablokowane. Pociągnąć za klamkę do siebie. centralną blokadę elektryczną wówczas. wsunąć klucz do oporu i przekręcić w stronę przodu pojazdu lub odblokować przy pomocy pilota zdalnego sterowania.

I-2 DRZWI DRZWI BOCZNE ODSUWANE * 9 Otwieranie od zewnątrz Odblokować zamek odsuwanych drzwi za pomocą kluczyka lub pilota zdalnego sterowania. Otwieranie od wewnątrz W celu otwarcia. kiedy jedne z bocznych drzwi odsuwanych są otwarte. popchnąć klamkę w kierunku przodu samochodu i przesunąć drzwi. B A * W zależności od wyposażenia lub kraju . wcisnąć przycisk odblokowania A. W celu zamknięcia. wcisnąć przycisk A w celu odblokowania oporu i przesunąć drzwi w kierunku przodu samochodu. Odsuwane drzwi blokują się i w razie postoju na spadku nie mogą się same zamknąć. Nigdy nie należy jeździć. umieszczony na klamce i przesunąć drzwi w kierunku tyłu samochodu. popchnąć klamkę w kierunku tyłu samochodu i przesunąć drzwi aż do oporu. W celu otwarcia. W celu zamknięcia.

prawidłowe Otwieranie drzwi tylnych o kąt 180° Gdy drzwi są częściowo otwarte. ciągnąc dźwignię A. Pociągnąć klamkę do siebie. Otwieranie drzwi tylnych o kąt 90° Należy zapewnić zablokowanie drzwi.10 DRZWI Otwieranie drzwi tylnych od zewnątrz I-2 B A Drzwi tylne prawe Aby odblokować drzwi tylne. Przy zamykaniu drzwi. . należy przekręcić kluczyk (w prawo). Drzwi tylne lewe Odblokować drzwi. pociągnąć ogranicznik B do siebie. ogranicznik zaczepia się samoczynnie.

.I-2 DRZWI Otwieranie drzwi tylnych od wewnątrz 11 B B 1 2 Drzwi otwiera się przez uniesienie dźwigienki B. NAJPIERW NALEŻY ZAMKNĄĆ DRZWI 1. UWAGA Podczas załadunku samochodu. drzwi. prawego i lewego. A NASTĘPNIE DRZWI 2. PODCZAS ZAMYKANIA. należy zwrócić uwagę na pozostawienie wolnych miejsc odpowiadających skokowi wyjmowania cięgieł.

* Zależnie od wersji . w celu otwarcia tylnej klapy.12 OT WIER ANIE Otwieranie tylnej klapy* I-2 Wsunąć kluczyk i unieść klamkę. Zwrócić uwagę na wolną przestrzeń nad Waszym pojazdem.

Unieść pokrywę silnika.I-3 POKRYWA KOMORY SILNIKA Otwieranie 13 1 Aby odblokować pokrywę komory silnika. . należy pociągnąć do siebie czerwoną dźwigienkę. zgodnie z powyższym rysunkiem. Pokrywa komory silnika zawiera materiały wygłuszające . na lewo od osi pojazdu. Sprawdzić jej prawidłowe zablokowanie. Oprzeć ją na drążku podporowym. Wsunąć dłoń pod pokrywę silnika delikatnie. umieszczoną pod krawędzią pokrywy silnika.podczas opuszczania należy UWAŻAĆ na jej ciężar. Opuścić pokrywę. Przesunąć w prawo dźwignię 1. a pod koniec ruchu puścić ją swobodnie. znajdującą się na lewym końcu spodu tablicy rozdzielczej. Zamykanie Umieścić podpórkę w jej uchwycie wciskając.

należy upewnić się co do prawidłowości zablokowania drążka podpierającego (patrz “Drążek podpierający długie przedmioty”). W celu zablokowania tylnej pokrywy dachu należy ją opuścić. * W zależności od wersji lub wyposażenia . należy pociągną dźwigienkę A. pokonać punktowy opór aż do zablokowania samohamownych podpórek B.14 T YLNA POKRYWA DACHU I-4 A Tylna pokrywa dachu* Aby otworzyć tylną pokrywę dachu. Przed zamknięciem. B Unieść tylną pokrywę dachu.

Należy upewnić się co do prawidłowości jego zablokowania. że może służyć także jako stopień. gdy drążek znajduje się na właściwym miejscu. Gdy tylna pokrywa dachu jest otwarta. Tylny zderzak został tak zbudowany. wystających przez tylną pokrywę dachu. Drzwi tylne blokują się całkowicie tylko wówczas. należy uważać przy przejeżdżaniu przez miejsca gdzie ograniczono dopuszczalną wysokość pojazdów.I-4 DRĄŻEK PODPIERAJĄCY Drążek podpierający długie przedmioty 15 Aby umożliwić transport przedmiotów długich. . zastosowano specjalny drążek podpierający. UWAGA Nigdy nie należy jechać bez umieszczenia drążka podpierającego na właściwym miejscu. A Nigdy nie należy opierać przedmiotów bezpośrednio na drzwiach. Drążek podpierający rozkłada się przez uniesienie dźwigni A. W taki sposób można przytrzymywać długie przedmioty i ustawić drążek jedną ręką. Przedmioty wystające z samochodu należy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Drążek ten powinien podpierać przewożone przedmioty. Należy doprowadzić go aż do słupka drzwi. Boczne otwory mogą być wykorzystane jako punkty zahaczenia. Pozostaje on połączony z jednej strony.

jednak w celu uzyskania większej przyjemności prowadzenia (silnik benzynowy). OLEJ NAPĘDOWY BENZYNA BEZOŁOWIOWA Silniki benzynowe są zaprojektowane tak. przed uruchomieniem silnika konieczne jest opróżnienie zbiornika. należy go ustawić według rysunku. W razie wlania paliwa nieodpowiedniego dla silnika Państwa samochodu. przyklejona w pobliżu wlewu paliwa. Uwaga Korek jest wpasowany w kształt nadwozia. informuje o dopuszczalnych rodzajach paliw. * W zależności od wyposażenia lub kraju. zalecamy paliwo RON 98. Przy wyjętym korku wlewu paliwa drzwi boczne* nie dadzą się otworzyć. Pojemność zbiornika paliwa: około 55 litrów dla wersji z silnikiem benzynowym. . Jakość paliw * Specjalna etykieta. by pracować na paliwie RON 95 . około 60 litrów dla wersji z silnikiem wysokoprężnym. UWAGA.16 TA N KOWA N I E I-5 Korek zamykany na kluczyk W celu otwarcia. należy przekręcić kluczyk o ćwierć obrotu w kierunku tyłu samochodu.

należy pociągnąć do góry do oporu.I-6 SIEDZENIA Regulacja pochylenia oparcia* Aby wyregulować pochylenie oparcia. Regulacja wzdłużna Unieść uchwyt. Zagłówek 17 Regulacja w pionie odbywa się przez przesuwanie. Siedzenia ogrzewane * (patrz “MIEJSCE KIEROWCY”) * W zależności od wersji lub kraju . a następnie nacisnąć na zaczepy odblokowania. Zagłówki są wyposażone w blokady. należy pociągnąć do tyłu dźwigienkę (usytuowaną po wewnętrznej stronie siedzenia) aż do uzyskania żądanego położenia. Miejsce na dokumenty Specjalne miejsce znajduje się nad szufladą siedzenia kierowcy. Szuflada pod siedzeniem Aby otworzyć szufladę. znajdujący się z lewej strony i ustawić siedzenie w żądanym położeniu. Aby wyjąć zagłówek. należy lekko ją unieść i pociągnąć do przodu.

Podczas postoju. do siebie. . Odblokować kierownicę popychając dźwigienkę do przodu. a następnie zablokować ciągnąc dźwigienkę do końca. Ustawić właściwe położenie kierownicy w pionie. należy w pierwszej kolejności wyregulować siedzenie tak.18 REGUL ACJA KIEROWNICY I-7 Położenie kierownicy może być regulowane w pionie. aby zająć właściwą pozycję. czynności te nie powinny być wykonywane podczas jazdy. Należy zapewnić sobie dobrą widoczność wskaźników zegarowych i lampek kontrolnych tablicy rozdzielczej. WAŻNE Ze względów bezpieczeństwa.

Bagażnik. Należy zawsze unieruchamiać te przedmioty używając do tego celu drążka w tylnej części bagażnika. * Zależnie od wersji lub kraju . W tej pozycji. nie jest konieczne wysunięcie zagłówka. długie przedmioty Podnieść dźwigienkę B i odchylić siedzenie. lub zaczepów do mocowania ładunków. Bagażnik pod siedzeniem i pod przednią częścią podłogi pozwala na umieszczenie przedmiotów niewidocznych z zewnątrz oraz na unieruchomienie długich przedmiotów wystających przez otwór w dachu.20 WIELOFUNKCYJNE PRZEDNIE SIEDZENIE PA S A Ż E R A * I-9 B A B Pozycja “stolik” i dostęp do bagażnika Odchylenie siedzenia do pozycji “stolik” Pociągnąć za dźwigienkę A i odchylić oparcie do końca.10 m) opartych na przednim brzegu platformy ładunkowej. opaska przytrzymująca dokumenty i wytłoczenia na pojemniki z napojami. Udostępniona zostaje płaska powierzchnia. jeśli samochód nie jest wyposażony w przegrodę oddzielającą przestrzeń ładunkową od kabiny. możliwe jest przewożenie długich przedmiotów (do 2.

A * W zależności od wyposażenia Zapinanie pasów jest obowiązkowe i konieczne w przypadku samochodów wyposażonych w czołową poduszkę powietrzną. poduszka powietrzna zostaje włączona.Przy wyłączonym zapłonie. może być. lampka kontrolna w zestawie wskaźników zapala się na sześć sekund.Po włączeniu zapłonu. .włożyć kluczyk i przekręcić go do położenia “ON”.I-8 PODUSZKI POWIETRZNE * 19 Jeśli samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną pasażera. przy wyłączonym zapłonie: . włożyć kluczyk do wyłącznika A. Czołowa poduszka powietrzna pasażera wyposażenia. nigdy nie umieszczać fotelika dla dziecka na siedzeniu pasażera obok kierowcy.Przekręcić kluczyk w położenie "OFF". .Lampka kontrolna poduszki powietrznej w zestawie wskaźników świeci w sposób ciągły po włączeniu zapłonu (miganie lampki sygnalizuje usterkę).Należy pamiętać o włączeniu poduszki powietrznej. Nigdy nie wyłączać poduszki powietrznej pasażera w obecności pasażera (poza przypadkiem fotelika dla dziecka zamocowanego tyłem do kierunku jazdy). wyłączana (patrz niżej). w zależności od Wyłączenie poduszki powietrznej pasażera * . W tym celu należy. . poduszka powietrzna pasażera zostaje wyłączona. Ponowne włączenie czołowej poduszki pasażera . .

itp. należy go wyposażyć w przegrody oddzielające przestrzeń ładunkową od kabiny (ścianka do połowy wysokości. kratka. B i C na obwodzie platformy. . należy używać sześciu zaczepów mocujących. należy zawsze skutecznie unieruchomić przewożone ładunki.) dostępne w sieci firmy. Ze względów bezpieczeństwa. Zależnie od przeznaczenia pojazdu. znajdujących się w A.I-10 PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA 21 A B A B C C Zaczepy do mocowania ładunków W celu unieruchomienia przewożonych ładunków.

. W celu zamknięcia. pociągnąć i nacisnąć na dźwignię . nawet na krótko. Podnośnik sekwencyjny Wciśnięcie przełącznika A pozwala na podniesienie lub opuszczenie szyby po stronie kierowcy do wybranego położenia. należy wyjmować klucz ze stacyjki. (przy włączonym zapłonie oraz 1 min. UWAGA Ze względów bezpieczeństwa (dzieci). pociągnąć za dźwignię i popchnąć okno. umieszczone na tablicy rozdzielczej. pozwalają na podnoszenie lub opuszczanie szyb po stronie kierowcy i pasażera. opuszczając samochód. po wyłączeniu zapłonu). Podnośnik elektryczny * Przełączniki A i B. Podczas operowania szybami należy zwracać uwagę na dzieci. * Zależnie od wersji.22 PODNOŚNIK SZYB I-11 A B Podnośnik ręczny Obracać korbką w celu podniesienia lub opuszczenia szyb pojazdu. Mocniejsze wciśnięcie. Szyby boczne* W celu uchylenia bocznych szyb. a następnie zwolnienie przycisku uruchamia funkcję zamknięcia lub pełnego otworzenia okna po stronie kierowcy.

Sterowanie elektryczne Lusterko wsteczne od strony pasażera Po stronie miejsca kierowcy dokonuje się regulacji w czterech kierunkach za pomocą przełącznika kierunku. Odczyt kart identyfikacyjnych * Szyba przednia atermiczna zawiera powyżej lusterka wstecznego pole C. Należy odchylić dźwigienkę do siebie. karty autostrady). * W zależności od wersji . Zewnętrzne lusterka wsteczne Ręczne sterowanie lusterka Regulacji dokonuje się od wewnątrz w czterech kierunkach. Czynność ta nie zmienia regulacji wstępnej. Składanie na postoju Od zewnątrz samochodu lusterka wsteczne składa się ręcznie. które umożliwia odczyt optyczny kart identyfikacyjnych ( np. Ogrzewanie lusterek wstecznych włącza się przyciskiem ogrzewania szyb tylnych. który znajduje się w środku tablicy rozdzielczej.I-12 LUSTERKA WSTECZNE 23 C Wewnętrzne lusterko wsteczne Położenie nocne pozwala uniknąć oślepienia.

24 1 2 3 MIEJSCE KIEROWCY * 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I-13 24 23 22 21 20 19 14 18 17 25 16 15 .

stacyjka 20 Poduszka powietrzna kierowcy 21 Dźwigienka regulacji położenia kierownicy 25 1 Nawiew boczny lewy 2 Głośnik lewy 3 Przełączniki: • sygnału dźwiękowego • oświetlenia • kierunkowskazów • światła przeciwmgielnego tylnego 4 Zestaw wskaźników 5 Przełączniki: • wycieraczek szyby przedniej • wycieraczek szyb tylnych • zmywacza szyby 6 Nawiewy środkowe 7 Miejsce na radioodbiornik / CB.I-13 MIEJSCE KIEROWCY * 12 Głośnik prawy 13 Nawiew boczny prawy 14 Dolny schowek 15 Dźwignia hamulca postojowego 16 Popielniczka 17 Dźwignia zmiany biegów 18 Zapalniczka 19 Blokada kierownicy. radiotelefon 8 Przełączniki: • elektrycznego sterowania szyb drzwi • ogrzewania szyb tylnych/zewnętrznych lusterek wstecznych • klimatyzacji • świateł awaryjnych • ogrzewania siedzeń 9 Miejsce na radioodtwarzacz lub schowek 10 Przełącznik ogrzewania 11 Górny zamykany schowek lub poduszka powietrzna pasażera 22 Pokrywka dostępu do skrzynki bezpieczników 23 Przełączniki: • elektrycznego lusterka wstecznego od strony pasażera • ustawienia reflektorów 24 Przełącznik obracany kluczem • włączania/wyłączania powietrznej poduszki pasażera: 25 Lampka sufitowa * W zależności od wersji .

26 Wyświetlacz: Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * • Sygnalizator czynności obsługowych • Wskaźnik poziomu oleju silnikowego (Diesel) • Licznik całkowitego przebiegu • Okresowy licznik kilometrów • Zegar cyfrowy I-14 Obrotomierz Wskaźnik temperatury płynu w układzie chłodzenia silnika Wskaźnik poziomu paliwa Sterowanie wyświetlania: • Licznik całkowitego przebiegu kilometrów • Licznik dziennego przebiegu • Zerowanie dziennego przebiegu * W zależności od wersji lub kraju Potencjometr oświetlenia tablicy roz-dzielczej Patrz “I-14” Regulacja zegara Patrz “I-14” .

kiedy samochód znajduje się w położeniu poziomym. Wentylator chłodnicy silnika może pracować jeszcze przez pewien czas. w czasie upałów. Wskaźnik poziomu paliwa Gdy lampka kontrolna rezerwy zaświeci się w sposób ciągły. To przegrzanie silnika może być spowodowane różnorodnymi przyczynami. w zbiorniku pozostaje jeszcze około 7 litrów paliwa. zachowując przy tym środki ostrożności podane w rozdziale “Sprawdzenie poziomu płynów eksploatacyjnych”. W ciężkich warunkach jazdy. aż silnik ostygnie. Pojemność zbiornika paliwa (w litrach): Silnik benzynowy Silnik diesel : 55 : 60 * W zależności od wersji lub kraju. wskazówka może zbliżać się do znaków czerwonych. Jeżeli wskazówka znajdzie się w obszarze oznakowanym na czerwono i zacznie migać lampka sygnalizacyjna STOP należy się natychmiast zatrzymać i . należy skontaktować się z najbliższą ASO. Odczekać. . która może dochodzić do 100° C. wyłączyć zapłon.I-14 Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * 27 Wskaźnik temperatury płynu w układzie chłodzenia W warunkach normalnych wskazuje on temperaturę.

Pięć sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu podejmie działanie normalne i będzie się świecił klucz symbolizujący przegląd techniczny. Przykład: termin wykonania przeglądu został przekroczony o 300 km. Pięć sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu podejmie działanie normalne i będzie świecił się klucz symbolizujący przegląd.Sygnalizator czynności obsługowych Informuje on o terminie najbliższego przeglądu. Sygnalizuje on. Przegląd samochodu musi być wykonany możliwie jak najszybciej. że przegląd musi być wykonany w najbliższym czasie.28 Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * I-14 Wyświetlacz wielofunkcyjny Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu wskazywane są kolejno: . Przykład: przed najbliższym przeglądem pozostaje do przejechania: Liczba kilometrów najbliższego przeglądu mniejsza niż 1000 do jest Termin wykonania został przekroczony przeglądu Przykład: przed najbliższym przeglądem pozostaje do przejechania: 900 km Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu będzie wskazywane przez pięć sekund: Przy każdym włączeniu zapłonu i przez następne pięć sekund klucz symbolizujący przegląd i przekroczona liczba kilometrów będą migać. jaki należy wykonać zgodnie z planem przeglądów podanym w książce przeglądów. Na wyświetlaczu będzie wskazywana łączna lub dzienna liczba kilometrów. Pięć sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu podejmie działanie normalne i na wyświetlaczu będzie wskazywana łączna lub dzienna liczba przejechanych kilometrów. . Działanie: Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu licznika całkowitego przebiegu podana zostanie liczba kilometrów pozostała do najbliższego przeglądu.

I-14

Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW *
W celu zmiany przeglądów: okresowości

29

Okresowość przeglądów technicznych W przypadku użytkowania samochodu w niektórych szczególnie trudnych warunkach, konieczne jest zastosowanie planu przeglądów dla warunków specjalnych, o skróconych okresach między przeglądami (patrz książka przeglądów). Uwaga: jeżeli maksymalny okres między kolejnymi wymianami oleju zostanie osiągnięty przed dojściem do granicznej liczby kilometrów, zaświeci się klucz symbolizujący przegląd.

- Wyłączyć zapłon. - Wcisnąć przycisk 1 i przytrzymać go w tym stanie. - Włączyć zapłon. - Zacznie migać liczba kilometrów pozostałych do najbliższego przeglądu. - Niezwłocznie zwolnić przycisk. - Wyświetlony zostanie okres międzyprzeglądowy. - Każde krótkotrwałe wciśnięcie przycisku 1 pozwala zmienić okres międzyprzeglądowy.

- Kiedy wyświetlony zostanie żądany okres międzyprzeglądowy, należy przez dziesięć sekund naciskać przycisk 1 w celu potwierdzenia tego okresu (wybrany okres międzyprzeglądowy będzie migał przez dziesięć sekund). Kiedy wyświetlone wskazanie przestanie migać, zwolnić przycisk w celu potwierdzenia. Zerowanie. W Państwa ASO operacja ta zostanie wykonana po każdym przeglądzie. Jeżeli jednak przegląd wykonujecie Państwo sami, to procedura zerowania jest następująca: - Wyłączyć zapłon. - Wcisnąć przycisk 1 i przytrzymać go w tym stanie. - Włączyć zapłon. - Zacznie migać liczba kilometrów pozostałych do najbliższego przeglądu. - Wcisnąć i przytrzymać przez dziesięć sekund przycisk 1. - Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie =0” i zniknie klucz symbolizujący przegląd.

1

1

1

* W zależności od wersji lub kraju.

30

Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW *
Wyświetlacz wielofunkcyjny

I-14

Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu będą wskazywane kolejno: - Sygnalizator czynności obsługowych - Wskaźnik poziomu oleju w silniku (Diesel) - Licznik całkowitego przebiegu - Wskazanie godziny Wskaźnik poziomu oleju w silniku (Diesel) Po włączeniu zapłonu przez kilka sekund będzie wyświetlane wskazanie wskaźnika przeglądów, a następnie przez około 10 sekund będzie wskazywany poziom oleju w silniku. Maksymalny

Minimalny Sprawdzić za pomocą ręcznego wskaźnika poziomu oleju (bagnetowego). Kontrolę należy przeprowadzić na poziomym podłożu w silniku nie pracującym od co najmniej dziesięciu minut. Brak oleju (miganie poziomych wskaźników) Natychmiast uzupełnić poziom oleju. W przeciwnym razie powstaje niebezpieczeństwo zniszczenia silnika.

Miganie wskaźnika informuje o wystąpieniu usterki w działaniu . Skonsultować się z przedstawicielem firmy.

* W zależności od wersji lub kraju.

I-14

Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW *

31

Licznik całkowitego i dziennego przebiegu

A

A

A

Naciskanie na przycisk A powoduje przemienne przełączanie wskazań licznika całkowitego i dziennego przebiegu

Zerowania licznika dziennego przebiegu Przy dłuższym wciśnięciu przycisku A wskazanie na wyświetlaczu mignie trzykrotnie i przestawi się na 0.

* W zależności od wersji lub kraju.

* W zależności od wersji lub kraju. Jeżeli przycisk nie jest wciskany przez pięć sekund: minuty są ustawione i zapamiętane. po naciskaniu przez dłużej niż trzy sekundy na przycisk B zacznie migać wskazanie godziny. przestawianie powolne. Ustawienie godziny 2 . Naciskanie długotrwałe .32 Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * Zegar cyfrowy I-14 B 1 . . Naciskanie długotrwałe .przestawianie szybkie. zaczyna migać wskazanie minut. przestawianie powolne. Wyświetlane wskazanie zegara zgaśnie po dziesięciu minutach.Krótkie naciskanie na przycisk B . Uwaga: Wyświetlanie wskazania zegara zaczyna się z chwilą otwarcia drzwi kierowcy i gaśnie minutę po ich zamknięciu.Krótkie naciskanie na przycisk B . Jeżeli przycisk nie jest wciskany przez pięć sekund: godzina jest ustawiona i zapamiętana. jeżeli drzwi kierowcy pozostaną otwarte.przestawianie szybkie.Ustawienie zegara odbywa się przy włączonym zapłonie i nie pracującym silniku. Ustawienie minut 3 .

Kolejne wciskanie przycisku. .Przytrzymanie przycisku wciśniętego powoduje szybką zmianę jasności oświetlenia. . * W zależności od wersji lub kraju.I-14 Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * Potencjometr oświetlenia 33 B Regulację należy przeprowadzać postojowych p r z y pracującym silniku i zapalonych światłach pozycyjnych przez naciskanie na przycisk B. powoduje stopniową zmianę jasności oświetlenia zestawu wskaźników. .

Sygnał świetlny Należy pociągnąć przełącznik impulsowo do siebie. w przypadku zatrzymania się w niebezpiecznym miejscu lub w czasie jazdy w nietypowych warunkach. . Kierunkowskazy Lewy . Działają także przy wyłączonym zapłonie.36 SYGNALIZACJA I-16 Sygnał dźwiękowy Należy nacisnąć na koniec przełącznika. Powrót do położenia neutralnego i wyłączenie kierunkowskazu następuje samoczynnie wraz z powrotnym ruchem kierownicy. Prawy . Świateł tych należy używać tylko w razie niebezpieczeństwa. Światła awaryjne Włączają się jednocześnie wszystkie kierunkowskazy. należy pokonać punktowy opór stawiany przez przełącznik.przełącznik do góry. Sygnał świetlny działa również przy wyłączonym zapłonie. W czasie jazdy z włączonymi światłami awaryjnymi kierunkowskazy nie spełniają swojej normalnej funkcji. Aby włączyć kierunkowskaz.przełącznik do dołu.

Jeśli włączone są światła awaryjne. System ABS Patrz “HAMULCE”. kierunkowskazy migają jednocześnie. Kontrolka podgrzewania silnika Diesel Patrz warunki uruchomienia silnika (patrz “ROZRUCH”). . Lampka kontrolna kierunkowskazu prawego.34 L AMPKI KONTROLNE * I-15 Lampka kontrolna kierunkowskazu lewego. Lampka kontrolna światła przeciwmgłowego tylnego Patrz “SYGNALIZACJA”. * W zależności od wersji. Lampka kontrolna świateł mijania Patrz “SYGNALIZACJA”. Lampka kontrolna świateł drogowych Patrz “SYGNALIZACJA”. Patrz “SYGNALIZACJA”. Patrz “SYGNALIZACJA”.

należy się bezwzględnie zatrzy-mać Sprawdzić poziom płynu chłodzącego z zachowaniem podanych środków ostrożności (patrz "POZIOMY. Lampka kontrolna pracy silnika (autodiagnostyka) Jeżeli lampka miga lub świeci się. "POZIOMY. T lampka kontrolna może również a sygnalizować uszkodzenie elektronicznego rozdzielacza siły hamowania. należy skontaktować się z najbliższą ASO. Patrz "HAMULCE". Lampka kontrolna kluczyka elektronicznego Zapala się przy włączaniu zapłonu. Jeżeli świeci w sposób ciągły. że hamulec postojowy jest zaciągnięty lub niedostatecznie zwolniony. że poziom płynu hamulcowego jest zbyt niski. Może też wskazywać. 35 Lampka kontrolna otwarcia drzwi Kiedy ta lampka zaświeci się. jeżeli kluczyk nie został rozpoznany. skontaktować się z najbliższą ASO. świadczy to o zakłóceniu działania układu wtryskowego. Gaśnie. SPRAWDZENIA"). SPRAWDZENIA").Jeżeli świeci nadal. SPRAWDZENIA"). należy zatrzymać silnik i sprawdzić poziom oleju (patrz "POZIOMY. . * W zależności od wersji lub kraju. Lampka nakazu zatrzymania Zaświeca się jednocześnie z inną lampką ostrzegawczą lub kiedy osiągnięta zostanie maksymalna temperatura płynu chłodzącego. Należy szybko skontaktować się z najbliższą ASO.I-15 L AMPKI KONTROLNE * Lampka kontrolna minimalnego poziomu płynu chłodzącego Lampka kontrolna hamulca postojowego i poziomu płynu hamulcowego Informuje. Lampka kontrolna ładowania akumulatora Powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. kiedy wszystkie drzwi są prawidłowo zamknięte. Zaświeca się w chwili włączenia zapłonu. pomimo prawidłowego poziomu oleju. zapłonowego lub układu oczyszczania spalin (w zależności od kraju). Lampka włączenia powietrznej kontrolna poduszki Patrz "SYSTEM PODUSZEK POWIETRZNYCH". Lampka kontrolna ciśnienia oleju silnikowego Jeżeli ta lampka zaświeci się w czasie jazdy.

po wyłączeniu zapłonu . Sygnał dźwiękowy pozostawionych zapalonych świateł Aby zasygnalizować. Obrócić pierścień A zgodnie z kierunkiem strzałki. wyjście ze słabo oświetlonego parkingu. po zgaszeniu świateł lub w chwili włączenia zapłonu.przełącznika w kierunku ku sobie powoduje zapalenie reflektorów i ich automatyczne zgaszenie po minucie. * W zależności od wersji . Światła mijania/światła drogowe włączone Aby dokonać przełączenia ze świateł mijania na światła drogowe lub odwrotnie. Wyłącza się po zamknięciu drzwi. urządzenie to włącza się w chwili otwarcia drzwi przednich. Światła pozycyjne włączone Zestaw wskaźników jest oświetlony. co umożliwia np. do oporu. Czasowe włączanie reflektorów Pociągnięcie .I-16 SYGNALIZACJA * PRZEŁĄCZNIK OŚWIETLENIA (Pierścień A) 37 Wszystkie światła zgaszone A Obrócić pierścień A zgodnie z kierunkiem strzałki. przy wyłączonym zapłonie. należy pociągnąć przełącznik do siebie. że światła nie zostały zgaszone.

Światło przeciwmgielne tylne działa.38 SYGNALIZACJA * Światło przeciwmgielne tylne I-16 Światło przeciwmgielne tylne zgaszone B Obrócić pierścień B zgodnie z kierunkiem strzałki. Przypomnienie Światło przeciwmgielne tylne powinno być używane wyłącznie w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (np. w czasie mgły lub opadów śniegu). Światło przeciwmgielne tylne Zapala się lampka kontrolna. Powrót do położenia wyjściowego następuje samoczynnie w chwili wyłączenia świateł. * W zależności od wersji . gdy włączone są światła mijania lub światła drogowe.

gdy pracuje silnik. Ponowne naciśnięcie powoduje powtórne włączenie na 12 minut. Spryskiwacz przedniej szyby Pociągnąć przełącznik do siebie. 2 lub 3: Po zatrzymaniu samochodu częstotliwość działania wycieraczki zmniejsza się automatycznie. Po zwolnieniu: około czterech cykli wycieraczki. Elektryczne ogrzewanie działa tylko wówczas. * W zależności od wersji i kraju . 6 Spryskiwacz szyby tylnej Obrócić przełącznik do przodu . Uwaga : . Ogrzewanie wyłącza się też przez naciśnięcie włącznika.Położenie 1.Położenie 1: Częstotliwość działania wycieraczki regulowana jest automatycznie w zależności od prędkości samochodu.spryskiwanie i praca wycieraczki. Elektryczne ogrzewanie* Włącznik elektrycznego ogrzewania tylnej szyby lub lusterek wstecznych lub obu tych urządzeń jednocześnie (w zależności od wyposażenia). 5 Wycieraczka szyby tylnej Obrócić przełącznik do przodu . Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu prądu.praca przerywana. a następnie zatrzymanie.I-17 3 2 1 WIDOCZNOŚĆ 39 5 0 6 4 Wycieraczka szyby przedniej 0 zatrzymanie 1 praca przerywana 2 praca normalna 3 praca szybka 4 jednorazowy cykl wycieraczek nacisnąć do dołu.Włączenie biegu wstecznego w czasie działania wycieraczki szyby przedniej powoduje uruchomienie wycieraczki szyby tylnej. o czym świadczy zgaśnięcie lampki kontrolnej. ogrzewanie tylnej szyby wyłącza się samoczynnie po około 12 minutach. Włącza pracę okresową wycieraczek. . .

Położenie 1 : kierowca + 4 pasażerów. Położenie 3 : sam kierowca + maksymalne obciążenie z tyłu. * W zależności od wersji i kraju . aby uniknąć oślepiania innych użytkowników drogi. aby korygować wiązkę światła reflektorów w zależności od obciążenia samochodu. Położenie 2 : kierowca + 4 pasażerów i bagaże w bagażniku. Położenie 0 : sam kierowca lub z 1 pasażerem. z lewej strony kierowcy. Położenie pośrednie . ale także aby zapewnić optymalne oświetlenie drogi sobie samemu. Regulacja elektryczna* Przełącznik znajduje się na tablicy rozdzielczej.: kierowca + 2 pasażerów. Urządzenie pozwala odpowiednio wyregulować wiązkę światła reflektorów tak.40 WIDOCZNOŚĆ I-17 Regulacja reflektorów* Zaleca się.

42 R ADIOODT WARZACZ RB1 II-1 A B C D E F G H M K L J N I .

Wybór tonów niskich. Wybór źródła : radio. Zmniejszenie natężenia dźwięku.II-1 R ADIOODT WARZACZ RB1 43 Przycisk A B C D E F E+F G H I J K L M N j jj v w Funkcja Włączony/wyłączony priorytet dla informacji drogowych. Włączenie/wyłączenie radioodtwarzacza samochodowego. kaseta lub lub zmieniarka płyt kompaktowych* CD*. Automatyczne wyszukiwanie niskich częstotliwości. FMII. regulacja loudness i rozchodzenia się dźwięków. Regulacja natężenia dźwięku. Przyciśnięcie do oporu : szybkie przewijanie kasety do tyłu. Wybór płyty w zmieniarce CD*. Wybór poprzedniego utworu na CD*. wysokich. AM. Przyciśniecie dłużej niż 2 sekundy : odtwarzanie przypadkowe CD*. Wybór zakresu fal FMI. Przyciśnięcie do oporu : szybkie przewijanie kasety do przodu. Zwiększenie natężenia dźwięku. Przyciśnięcie dluższe niż 2 sekundy : automatyczne zapamiętywanie stacji (automatyczne strojenie). Przyciśniecie na dłużej niż 2 sekundy : zapamiętanie stacji. Włączona/wyłączona funkcja RDS. Funkcjonowanie ręczne/automatyczne przycisków J i K. AUDIO k j MAN 1 do 6 . Wybór zapamiętanej stacji. FMIII. * W zależności od wyposażenia. Przyciśniecie dłużej niż 2 sekundy : włączenie/wyłączenie trybu nasłuchu regionalnego. Wybór następnego utworu CD*. Automatyczne wyszukiwanie wysokich częstotliwości. k kk TA RDS BND/AST SRC j jj k kk Przyciśnięcie do połowy : zmiana kierunku odczytu kasety. Przyciśnięcie do oporu : wysunięcie kasety.

. Aby odblokować radioodtwarzacz.". Przykład: jeśli Wasz numer to 5345.. należy wcisnąć kolejno przyciski "5". "3". który otrzymaliście Państwo wraz z pojazdem. Pojawia się na wyświetlaczu napis "CODE" a następnie prośba o jego wprowadzenie ". aby nie zablokować radio-odtwarzacza Po każdym błędnym wprowadzeniu kodu radioodtwarzacz zablokuje się na czas od 5 sekund do 30 minut po siódmym nieprawidłowym wprowadzeniu kodu. ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE Przed pierwszym użyciem lub po ponownym podłączeniu radioodtwarzacza należy wprowadzić jego kod. . Błąd wprowadzenia kodu W przypadku złego wprowadzenia jednej z trzech pierwszych cyfr przerwać operację. należy go nie wyłączać i odczekać. to czas ten wydłuży się o czas wyłączenia radioodtwarzacza. REGULACJA DŹWIĘKU Regulacja natężenia dźwięku Przekręcić przycisk "M" w celu zwiększenia lub zmniejszenia natężenia dźwięku. Jeśli radioodtwarzacz jest wyłączony w trakcie oczekiwania.. można znowu rozpocząć wprowadzanie kodu. wcisnąć przycisk "M" w celu włączenia lub wyłączenia radioodtwarzacza.-". aż wyświetli się " . Jeśli wszystkie cztery cyfry zostały prawidłowo wprowadzone.. "4" i "5". radioodtwarzacz blokuje się definitywnie. a wyświetlacz pokazuje “END”. Wprowadzenie kodu Włączyć radioodtwarzacz.44 R ADIOODT WARZACZ RB1 FUNKCJE OGÓLNE II-1 Włączenie / wyłączenie Po ustawieniu kluczyka w stacyjce w położeniu ZASILANIE OSPRZĘTU lub ZAPŁON. Po 14 błędnie wprowadzonych kodach. Wprowadzić Wasz czterocyfrowy numer kodu przy pomocy przycisków "1" do "6". radioodtwarzacz włącza się automatycznie..

– “BASS 0” pozycja normalna. wcisnąć przycisk "G" lub "H" w celu dokonania regulacji. Przycisk "G" pozwala zwiększyć natężenie głosu z prawej strony. * W zale˝noÊci od wyposa˝enia. Regulacja natężenia dźwięku prawo/ lewo tył (Balance) Gdy wyświetlane jest "BAL". – “BASS +9” maksymalny poziom niskich tonów. Przycisk "H" pozwala zwiększyć natężenie głosu z tyłu pojazdu. Regulacja tonów niskich Gdy wyświetlane jest "BASS" nacisnąć na przycisk "G" lub "H" w celu dokonania regulacji. funkcji loudness(LOUD). wysokich (TREB). wcisnąć przycisk "G" lub "H" w celu dokonania regulacji. Wcisnąć przyciski "G" lub "H" w celu włączenia lub wyłączenia funkcji. Regulacja tonów wysokich Gdy wyświetlane jest "TREB". Wyjście z trybu audio odbywa się automatycznie po kilku sekundach lub w wyniku sukcesywnego wciskania przycisku "AUDIO". – “TREB +9” maksymalny poziom wysokich tonów. Uwaga : regulacja tonów niskich i wysokich jest indywidualna dla każdego źródła. Regulacja loudness Funkcja ta umożliwia zaakcentowanie niskich i wysokich tonów przy słabym natężeniu dźwięku. Przycisk "H" pozwala zwiększyć natężenie głosu z lewej strony. – “BASS –9” w celu ustawienia minimalnego poziomu niskich tonów. Przycisk "G" pozwala zwiększyć natężenie głosu z przodu pojazdu. funkcji fader (FAD) i funkcji balance (BAL). – “TREB 0” pozycja normalna. . Regulacja rozchodzenia się dźwięku przód / tył (Fader) Gdy wyświetlane jest "FAD". Możliwe jest więc różne wyregulowanie dla radia.II-1 REGULACJA AUDIO R ADIOODT WARZACZ RB1 45 Wcisnąć kilkakrotnie przycisk “AUDIO” w celu wybrania tonów niskich (BASS). kasety lub zmieniarki CD*. – “TREB –9” w celu ustawienia minimalnego poziomu tonów wysokich. wcisnąć przyciski "G" lub "H" w celu dokonania regulacji.

Wyszukiwanie stacji odbywa się najpierw przy czułości “LO” (wybór najsilniejszych nadajników). aby przejść przez cały zakres fal. a następnie na czułości “DX” (wybór nadajników najsłabszych i najbardziej oddalonych). Odbiór. FMII. które nie wynikają z nieodpowiedniej jakości tej instalacji. Przytrzymując wciśnięty przycisk w wybranym kierunku. W wypadku modulacji amplitudy. wybierać zakres fal FMI. uzyskuje się ciągłą prezentację stacji (częstotliwości). W wypadku modulacji częstotliwości. w wypadku modulowanej amplitudy (średnie / długie) lub modulowanej częstotliwości (FM). Ponowne wciśnięcie przycisku "MAN" umożliwia powrót do automatycznego wyszukiwania stacji. nadające ten typ programu. wybrać źródło radiowe. które nie mają miejsca w przypadku instalacji stacjonarnej.46 RADIO R ADIOODT WARZACZ RB1 II-1 Uwagi dotyczące odbioru radiowego Instalacja przemieszczanego odbiornika radiowego jest poddawana działaniu zjawisk.) strefy ciszy (brak pokrycia przez nadajniki). Wybór źródła radiowego Naciskając kolejno na przycisk “SRC”. zakłócenia mogą powstawać w wyniku odbicia sygnałów od nieruchomych przeszkód (góry. będzie odbywał się ciągły przegląd częstotliwości. Jeśli wybrany został program informacji drogowych TA. lub przez tunele. Ręczne wyszukiwanie stacji Wcisnąć przycisk “MAN”. pod mostami. Automatyczne wyszukiwanie stacji Naciskać krótko na przycisk "J" lub "K". lecz z charakteru odbieranych sygnałów. Przegląd zatrzyma się w momencie zwolnienia przycisku. Wybór zakresu fal Poprzez krótkie przyciskanie przycisku “BND/AST”. można stwierdzić zakłócenia podczas przejazdu w pobliżu linii wysokiego napięcia. Prezentacja zatrzymuje się na pierwszej spotkanej stacji po zwolnieniu przycisku. Przytrzymując wciśnięty przycisk w wybranym kierunku. Krótko wciskać przycisk “J” lub “K” w celu powolnego zwiększania lub zmniejszania wyświetlanego zakresu. aby usłyszeć kolejno stację następną lub poprzednią. podlega różnym zakłóceniom. bloki. to wówczas wybierane są jedynie stacje. etc. FMIII i AM. .

niezależnie od częstotliwości jej nadawania w regionie. w celu automatycznego zapamiętania 6 najsilniejszych nadajników na falach FM. Radioodtwarzacz stale poszukuje nadajnika. Śledzenie stacji RDS Wyświetlacz podaje nazwę wybranej stacji. nadającego ten sam program i zapewniającego najlepszą jakość odbioru.II-1 R ADIOODT WARZACZ RB1 47 Ręczne zapamiętywanie stacji Wybrać stację. Przywołanie zapamiętanych stacji W każdym zakresie fal. . Automatyczne zapamiętywanie stacji FM (autostore) Przytrzymać wciśnięty przez ponad 2 sekundy przycisk "BND/AST". krótkie wciśnięcie przycisku od "1" do "6" powoduje przywołanie odpowiedniej stacji. w którym odbywa się podróż. SYSTEM RDS Używanie funkcji RDS (Radio Data System) na falach FM System RDS pozwala na odbieranie tej samej stacji. zapisanej w pamięci. Krótkie wciśnięcie przycisku "RDS" włącza lub wyłącza działanie tej funkcji. że stacja została zapamiętana. Dźwięk zostaje na chwilę przerwany. – Jeśli nie wciskać przycisk pamięć jest wolna. Stacje te zostaną zapamiętane w zakresie fal FMIII. a następnie powraca co jest potwierdzeniem. Przytrzymać wciśnięty przez ponad 2 sekundy jeden z przycisków "1" do "6".

jeśli są zorganizowane w sieć. Jeśli chcecie przerwać odbieranie przekazu. Zapamiętane natężenie dźwięku zostanie powtórzone przy nadawaniu kolejnej informacji drogowej. W wypadku odbioru stacji RDS. Uwaga : Natężenie dźwięku informacji drogowych jest niezależne od natężenia dźwięku przy normalnym słuchaniu radioodtwarzacza. funkcja zostaje wówczas wyłączona. kaseta lub zmieniarka CD). nadają w pewnych okresach. W tym celu należy przytrzymać przez ponad 2 sekundy wciśnięty przycisk “RDS” dla włączenia lub wyłączenia funkcji . należy nacisnąć na przycisk “TA”. Tryb regionalnego śledzenia stacji (REG) Niektóre stacje. Podczas nadawania informacji drogowej.INFO” oraz nazwę stacji. Tryb śledzenia regionalnego pozwala nadać priorytet słuchaniu tego samego programu. Każdy przekaz informacji drogowej zostanie odebrany priorytetowo. w różnych obsługiwanych przez siebie regionach. nie nadającej informacji drogowych. wspólne lub różne programy. Można je regulować pokrętłem natężenia dźwięku. na wyświetlaczu przez 5 sekund miga komunikat “NO TA”. wyświetlacz podaje na zmianę komunikat “TRAF.48 R ADIOODT WARZACZ RB1 II-1 Program informacji drogowych Naciskać na przycisk "TA". bez względu na używane aktualnie źródło (radio. aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Jesli kaseta została już włożona. . odtwarzany będzie początek ustawionej ścieżki. uruchamia się automatycznie odtwarzacz.Unikać używania kaset o czasie odtwarzania powyżej 90 minut. a nawet częściowe lub całkowite zniknięcie jednego z kanałów.Nigdy nie wystawiać kaset na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury. Wyjęcie kasety Wcisnąć do oporu 2 przyciski "E" i "F". Kierunek odtwarzania Odtwarzacz będzie odczytywał przemiennie ścieżki 1 i 2 kasety automatycznie odwracając kierunek odczytu przy końcu odtwarzanej ścieżki. . .Używać wyłącznie kaset dobrej jakości.II-1 ŹRÓDŁO KASETA R ADIOODT WARZACZ RB1 49 Wybór jako źródła kasety Po włożeniu kasety. . należy wykonać czyszczenie jego głowicy przy pomocy specjalnej kasety czyszczącej (co pięćdziesiąt godzin odczytu). Szybkie przewijania do przodu i do tyłu Wcisnąć do oporu jeden z przycisków "E" lub "F". Uwaga: W czasie szybkiego przewijania do tyłu lub do przodu kasety. Zabrudzenie głowicy odtwarzacza może spowodować gorsze rozłożenie wysokich tonów. aby uchronić je przed kurzem i przed przypadkowym rozwinięciem taśmy. . Ogólne zalecenia dotyczące użytkowania . aby wyjąć kasetę z odtwarzacza. Aby odwrócić ręcznie kierunek odczytu kasety.Po dłuższym użytkowaniu odtwarzacza kaset. aby wybrać jako źródło kasetę.Kasety zawsze wkładać do opakowań. Po zakończeniu przewijania. aby przeprowadzić odpowiednio szybkie przewijanie do tyłu lub do przodu kasety. naciskać kolejno na przycisk "SRC". wcisnąć do połowy dwa przyciski “E” i “F”. radioodtwarzacz będzie automatycznie odbierał ostatnią słuchaną stację radiową.

Przyciski “J” i “K” powracają do funkcji "wyboru utworu na płycie" po wciśnięciu przycisku “MAN”. Odczyt losowo wybranych utworów Po wybraniu trybu zmieniacza CD. Ponowne wciśnięcie przycisku “SRC” spowoduje powrót do normalnego odczytu. wybrać jako źródło odtwarzacz CD. Utwory z płyty będą odtwarzane w kolejności losowej. Operacja zostanie zatrzymana w chwili zwolnienia przycisku. * W zależności od wyposażenia. Przesłuchiwanie przyspieszone Wcisnąć przycisk “MAN”.50 R ADIOODT WARZACZ RB1 II-1 ZMIENIACZ PŁYT CD* Wybór jako źródła odtwarzacza CD Naciskając kolejno na przycisk “SRC”. Wybór utworu na płycie Wcisnąć przycisk “J” w celu wybrania kolejnego utworu. Wybór płyty Wcisnąć jeden z przycisków “1” do “6” w celu wybrania odpowiedniej płyty. . wcisnąć na 2 sekundy przycisk “SRC”. Wcisnąć przycisk “K” w celu powrócenia do początku przsłuchiwanego utworu lub utworu poprzedniego. Przytrzymać wciśnięty jeden z przycisków “J” lub “K” w celu dokonania przyspieszonego przesłuchania do tyłu lub do przodu.

II-1 R ADIOODT WARZACZ RB1 51 ZMIENIACZ PŁYT CD* C B A C D W celu włożenia płyty do zmieniacza: – odsunąć zamknięcie A. – włożyć płytę. – zasunąć zamknięcie A. . * W zależności od wyposażenia. aby wyciągnąć magazynek C. zamknąć szufladę. – wcisnąć przycisk B. stroną z nadrukiem skierowaną do góry. – wsunąć magazynek do zmieniacza. – wysunąć jedną z sześciu szuflad. pociągając za uchwyt D.

"4" i "5". należy go nie wyłączać i odczekać... REGULACJA DŹWIĘKU Regulacja natężenia dźwięku Przekręcić przycisk "M" w celu zwiększenia lub zmniejszenia natężenia dźwięku.. radioodtwarzacz włącza się automatycznie. Wprowadzić Wasz czterocyfrowy numer kodu przy pomocy przycisków "1" do "6". wcisnąć przycisk "M" w celu włączenia lub wyłączenia radioodtwarzacza. a wyświetlacz pokazuje “END”. można znowu rozpocząć wprowadzanie kodu. należy wcisnąć kolejno przyciski "5". "3".". Po każdym błędnym wprowadzeniu kodu radioodtwarzacz zablokuje się na czas od 5 sekund do 30 minut po siódmym nieprawidłowym wprowadzeniu kodu. Błąd wprowadzenia kodu W przypadku złego wprowadzenia jednej z trzech pierwszych cyfr przerwać operację. ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE Przed pierwszym użyciem lub po ponownym podłączeniu radioodtwarzacza należy wprowadzić jego kod. Jeśli radioodtwarzacz jest wyłączony w trakcie oczekiwania. Pojawia się na wyświetlaczu napis "CODE". to czas ten wydłuży się o czas wyłączenia radioodtwarzacza. a następnie prośba o jego wprowadzenie ". aby nie zablokować radio-odtwarzacza. Wprowadzenie kodu Włączyć radioodtwarzacz.54 FUNKCJE OGÓLNE R ADIOODT WARZACZ RD1 II-2 Włączenie / wyłączenie Po ustawieniu kluczyka w stacyjce w położeniu ZASILANIE OSPRZĘTU lub ZAPŁON. . Radioodtwarzacz może funkcjonować przez 30 minut bez włączonego zapłonu.. Aby odblokować radioodtwarzacz. radioodtwarzacz blokuje się definitywnie.. Przykład: jeśli Wasz numer to 5345. który otrzymaliście Państwo wraz z pojazdem. Jeśli wszystkie cztery cyfry zostały prawidłowo wprowadzone.-". aż wyświetli się " . Po 14 błędnie wprowadzonych kodach.

Regulacja loudness Funkcja ta umożliwia zaakcentowanie niskich i wysokich tonów przy słabym natężeniu dźwięku. – “TREB –9” w celu ustawienia minimalnego poziomu tonów wysokich. funkcji fader (FAD) i funkcji balance (BAL). . Przycisk "E" pozwala zwiększyć natężenie głosu z lewej strony. Przycisk "D" pozwala zwiększyć natężenie głosu z prawej strony. Uwaga : regulacja tonów wysokich i niskich jest niezależna dla każdego źródła dźwięku. wysokich (TREB). Przycisk "E" pozwala zwiększyć natężenie głosu z tyłu pojazdu. Regulacja rozchodzenia się dźwięku przód / tył (Fader) Gdy wyświetlane jest "FAD". Wyjście z trybu audio odbywa się automatycznie po kilku sekundach lub w wyniku sukcesywnego wciskania przycisku "AUDIO". – “BASS +9” maksymalny poziom niskich tonów. po wykonaniu regulacji funkcji balance. nacisnąć na przycisk "D" lub "E" w celu dokonania regulacji. * W zależności od wyposażenia.II-2 REGULACJA AUDIO R ADIOODT WARZACZ RD1 55 Wcisnąć kilkakrotnie przycisk “AUDIO” w celu regulacji tonów niskich (BASS). Przycisk "D" pozwala zwiększyć natężenie głosu z przodu pojazdu. – “BASS 0” pozycja normalna. wcisnąć przycisk "D" lub "E" w celu dokonania regulacji. kasety i zmieniacza płyt CD. – “BASS –9” w celu ustawienia minimalnego poziomu niskich tonów. Regulacja natężenia dźwięku prawo/ lewo tył (Balance) Gdy wyświetlane jest "BAL". wcisnąć przyciski "D" lub "E" w celu dokonania regulacji. Regulacja tonów niskich Gdy wyświetlane jest "BASS". – “TREB 0” pozycja normalna. wcisnąć przycisk "D" lub "E" w celu dokonania regulacji. Regulacja tonów wysokich Gdy wyświetlane jest "TREB". Można je regulować oddzielnie dla radia. funkcji loudness (LOUD). Wcisnąć przyciski "D" lub "E" w celu włączenia lub wyłączenia funkcji. – “TREB +9” maksymalny poziom wysokich tonów.

52 R ADIOODT WARZACZ RD1 II-2 A B C D E M K L J H I G N F .

Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : zapamiętanie stacji Wybór płyty w zmieniaczu CD*. Wybór stacji zapamiętanej.radio. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : włączenie/wyłączenie funkcji PTY. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : włączenie /wyłączenie trybu śledzenia regionalnego. 53 * W zależności od wyposażenia. Włączenie / wyłączenie RDS. Wybór tonów niskich. Wybór zakresu fal FM1. Wybór źródła dźwięku . wysokich. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : automatyczne zapamiętanie stacji (autostore). Zwiększenie natężenia dźwięku. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : odczyt losowy. regulacja loudness i rozchodzenia się dźwięków.zmieniacz CD*. FM2. AM. Włączenie/wyłączenie radioodtwarzacza. Automatyczne wyszukiwanie wysokich częstotliwości. Wybór następnego utworu CD. . Zmniejszenie natężenia dźwięku. Działanie ręczne /automatyczne przycisków G i H. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : odczyt losowy. Wybór utworu poprzedniego CD. Włączenie /wyłączenie priorytetu informacji drogowych. Regulacja natężenia dźwięku. Wybór źródła dźwięku . Automatyczne wyszukiwanie niskich częstotliwości. Wybór źródła . FM3.CD.II-2 Przycisk A B C D E F G H I J K L M N ON/VOL 1 do 6 i RDS TA v w AUDIO k j MAN R ADIOODT WARZACZ RD1 Funkcja Wysunięcie płyty CD.

pod mostami.) strefy ciszy (brak pokrycia przez nadajniki). Przegląd zatrzyma się w momencie zwolnienia przycisku. dokonuje się wyboru zakresu fal FM1. Wybór zakresu fal Przez krótkie wciskanie przycisku "J". Wyszukiwanie stacji odbywa się najpierw na czułości "LO" (wybór najsilniejszych nadajników).radio Wcisnąć przycisk “J”. Wyszukiwanie automatyczne stacji Wcisnąć krótkim ruchem jeden z przycisków “G” lub “H” w celu odszukania poprzedniej lub kolejnej stacji. .56 RADIO R ADIOODT WARZACZ RD1 II-2 Uwagi dotyczące odbioru radiowego Instalacja przemieszczanego odbiornika radiowego jest poddawana działaniu zjawisk. Wybór źródła . Krótko wciskać przyciski “G” lub “H” w celu powolnego zwiększania lub zmniejszania wyświetlanego zakresu. Jeśli wybrany jest program informacji drogowych TA. Ręczne wyszukiwanie stacji Wcisnąć przycisk “MAN”. podlega różnym zakłóceniom. będzie odbywał się ciągły przegląd częstotliwości. a następnie na czułości "DX" (wybór nadajników najsłabszych i najbardziej oddalonych). Ponowne wciśnięcie przycisku "MAN" umożliwia powrót do automatycznego wyszukiwania stacji. odszukiwane są tylko stacje. lub przez tunele. które nie mają miejsca w przypadku instalacji stacjonarnej. lecz z charakteru odbieranych sygnałów. zakłócenia mogą powstawać w wyniku odbicia sygnałów od nieruchomych przeszkód (góry. Przytrzymując wciśnięty przycisk w wybranym kierunku następuje przegląd częstotliwości. W wypadku modulacji amplitudy. Przegląd zatrzymuje się na pierwszej napotkanej stacji w momencie zwolnienia przycisku. w wypadku modulowanej amplitudy (średnie / długie) lub modulowanej częstotliwości (FM). FM3 i AM. Przytrzymując wciśnięty przycisk w wybranym kierunku. W wypadku modulacji częstotliwości. należy wcisnąć dwa razy przycisk “G” lub “H”. Odbiór. W celu natychmiastowego przejścia na czułość “DX”. bloki. można stwierdzić zakłócenia podczas przejazdu w pobliżu linii wysokiego napięcia. które nie wynikają z nieodpowiedniej jakości tej instalacji. etc. nadające ten typ informacji. FM2.

że stacja została zapamiętana. Krótkie wciśnięcie przycisku "RDS" włącza lub wyłącza działanie tej funkcji. Dźwięk zostaje na chwilę przerwany. Automatyczne zapamiętywanie stacji FM (autostore) Przytrzymać wciśnięty przez ponad 2 sekundy przycisk "J".II-2 R ADIOODT WARZACZ RD1 57 Ręczne zapamiętywanie stacji Wybrać stację. SYSTEM RDS Używanie funkcji RDS (Radio Data System) na falach FM System RDS pozwala na odbieranie tej samej stacji. – Jeśli nie zostanie odnalezionych 6 nadajników. Przytrzymać wciśnięty przez ponad 2 sekundy jeden z przycisków "1" do "6". Stacje te zostaną zapamiętane w zakresie fal FM3. to pozostała pamięć jest wolna. w celu automatycznego zapamiętania 6 najsilniejszych nadajników na falach FM. a następnie powraca co jest potwierdzeniem. . nadającego ten sam program i zapewniającego najlepszą jakość odbioru. krótkie wciśnięcie przycisku od "1" do "6" powoduje przywołanie odpowiedniej stacji. Przywołanie zapamiętanych stacji W każdym zakresie fal. zapisanej w pamięci. niezależnie od częstotliwości jej nadawania w regionie. w którym odbywa się podróż. Śledzenie stacji RDS Wyświetlacz podaje nazwę wybranej stacji. Radioodtwarzacz stale poszukuje nadajnika.

wyświetlacz podaje na zmianę komunikat “TRAF. W wypadku odbioru stacji RDS. przytrzymać jeden z przycisków “G” lub “H” w celu automatycznego wyszukania stacji. Typy programów mogą być rejestrowane w pamięci w trybie PTY. – Za pomocą przycisków “G” lub “H” wykonać przegląd listy proponowanych programów. nadają w pewnych okresach. jeśli są zorganizowane w sieć. Sportowy. Rock. Gdy wyświetlacz wskazuje zakres fal FM. W tym celu należy przytrzymać przez ponad 2 sekundy wciśnięte przyciski preselekcji “1” do “6”. . należy wcisnąć przycisk “TA”. CD lub odtwarzacz kaset). Kulturalny. należy wcisnąć na ponad 2 sekundy przycisk “TA” w celu włączenia lub wyłączenia funkcji. nadających określone typy programów (Informacyjny. Można je regulować pokrętłem natężenia dźwięku. Zapamiętane natężenie dźwięku zostanie powtórzone przy nadawaniu kolejnej informacji drogowej. W celu przerwania nadawania określonej informacji drogowej. W tym celu należy przytrzymać przez ponad 2 sekundy wciśnięty przycisk “RDS” dla włączenia lub wyłączenia funkcji Funkcja PTY Funkcja ta pozwala na odbiór stacji. Tryb regionalnego śledzenia stacji (REG) Niektóre stacje. nadającej wybrany typ programu (po automatycznym wyszukiwaniu. Podczas nadawania informacji drogowej.INFO” oraz nazwę stacji. W celu odszukania programu PTY : – Włączyć funkcję PTY. Uwaga : Natężenie dźwięku informacji drogowych jest niezależne od natężenia dźwięku przy normalnym słuchaniu radioodtwarzacza. Odbiór każdej informacji drogowej będzie priorytetowy. – W chwili gdy wyświetli się Wasz wybrany typ programu. niezależnie od aktualnego trybu pracy ((tuner. wspólne lub różne programy.). na wyświetlaczu przez 5 sekund miga komunikat “NO TA”. należy wcisnąć przycisk "TA".58 R ADIOODT WARZACZ RD1 II-2 Program informacji drogowych W celu włączenia lub wyłączenia funkcji. nie nadającej informacji drogowych. w różnych obsługiwanych przez siebie regionach. Tryb śledzenia regionalnego pozwala nadać priorytet słuchaniu tego samego programu. Przywołanie zarejestrowanego typu programu dokonywane jest przez krótkie wciśnięcie odpowiedniego przycisku. itp. funkcja PTY zostaje wyłączona).

ODTWARZACZ PŁYT CD Wybór trybu odtwarzacza płyt CD Po włożeniu płyty stroną nadrukowaną ku górze odtwarzacz włącza się automatycznie. Wybór określonego nagrania na płycie Wcisnąć przycisk “G” w celu wybrania następnego nagrania. lub programu PTY. Operacja zostanie zatrzymana w chwili zwolnienia przycisku. gdy wybrany został program informacji drogowych . Przytrzymać wciśnięty jeden z przycisków “G” lub “H” w celu dokonania przyspieszonego przesłuchania do tyłu lub do przodu. Pozwala on na przekazywanie informacji drogowej.II-2 R ADIOODT WARZACZ RD1 59 Funkcja EON System ten łączy między sobą stacje należące do tej samej sieci. Wcisnąć przycisk “H” dla powrotu do początku przesłuchiwanego utworu lub w celu wybrania poprzedniego utworu. nadawanych przez stację należącą do tej samej sieci co stacja odbierana w danym momencie. Przyciski “G” i “H” powracają do funkcji "wyboru utworu na płycie" po wciśnięciu przycisku “MAN”. Odczyt losowo wybranych utworów Po wybraniu trybu CD. Funkcja ta jest dostępna jedynie w przypadku. . Utwory z płyty będą odtwarzane w kolejności losowej.funkcja "TA" lub PTY. Jeśli w odtwarzaczu już znajduje się płyta. Przesłuchiwanie przyspieszone Wcisnąć przycisk “MAN”. Ponowne wciśnięcie przycisku “K” spowoduje powrót do normalnego odczytu. Wyjmowanie płyty Wcisnąć przycisk “A” w celu wyjęcia płyty z odtwarzacza. należy wcisnąć przycisk “K”. wcisnąć na 2 sekundy przycisk “K”.

Ponowne wciśnięcie przycisku “L” spowoduje powrót do normalnego odczytu.60 R ADIOODT WARZACZ RD1 ZMIENIACZ PŁYT CD* Wybór trybu zmieniacza płyt CD Wcisnąć przycisk “L”. losowej. Przyciski “G” i “H” powracają do funkcji "wyboru utworu na płycie" po wciśnięciu przycisku “MAN”. wcisnąć na 2 sekundy przycisk “L Utwory z płyty będą odtwarzane w kolejności ”. Wcisnąć przycisk “H” w celu powrócenia do początku przsłuchiwanego utworu lub utworu poprzedniego. Odczyt losowo wybranych utworów Po wybraniu trybu zmieniacza CD. Wybór płyty Wcisnąć jeden z przycisków “1” do “6” w celu wybrania odpowiedniej płyty. II-2 Przesłuchiwanie przyspieszone Wcisnąć przycisk “MAN”. Wybór utworu na płycie Wcisnąć przycisk “G” w celu wybrania kolejnego utworu. . Operacja zostanie zatrzymana w chwili zwolnienia przycisku. * W zależności od wyposażenia. Przytrzymać wciśnięty jeden z przycisków “G” lub “H” w celu dokonania przyspieszonego przesłuchania do tyłu lub do przodu.

– wcisnąć przycisk B. * W zależności od wyposażenia. – wsunąć magazynek do zmieniacza. zamknąć szufladę.II-2 R ADIOODT WARZACZ RD1 61 ZMIENIACZ PŁYT CD* C B A C D W celu włożenia płyty do zmieniacza: – odsunąć zamknięcie A. – zasunąć zamknięcie A. – wysunąć jedną z sześciu szuflad. . – włożyć płytę. aby wyciągnąć magazynek C. pociągając za uchwyt D. stroną z nadrukiem skierowaną do góry.

S T A C Y J K A . zamknięcia drzwi muszą się zaświecić. . ROZRUSZNIK III-1 • S : Blokada kierownicy Aby odblokować kierownicę. elektryczny podnośnik szyb drzwi. . hamulca postojowego i poziomu płynu hamulcowego. Niezaświecenie się tych lampek kontrolnych świadczy o usterce. lampka do czytania itp. • A : Zasilanie osprzętu Położenie to pozwala korzystać z niektórych urządzeń zasilanych elektrycznie (radioodtwarzacz. STOP ciśnienia oleju. Te lampki kontrolne są testowane. autodiagnostyki silnika. podgrzewania silnika (Diesel). Nigdy nie włączać rozrusznika wówczas gdy silnik pracuje (patrz “ROZRUCH”).64 B L O K A D A K I E R O W N I C Y. • D : Włączenie rozrusznika Kluczyk należy zwolnić w chwili uruchomienia silnika. poduszki powietrznej. Zapala się lampka kontrolna ładowania akumulatora. ładowania akumulatora. gdy kluczyk znajduje się w położeniu włączenia zapłonu: M * W zależności od wersji lub kraju. • M : Włączenie zapłonu Lampki kontrolne *: układu ABS.). należy lekko poruszyć nią jednocześnie delikatnie przekręcając kluczyk.

S T A C Y J K A . Kluczyk można wyjąć tylko w położeniu S. jeśli to konieczne. lekko obrócić kierownicą tak. ZE WZGLĘDU NA ZACHOWANIE WSPOMAGANIA UKŁADU HAMULCOWEGO I KIEROWNICZEGO. może to nastąpić w różnych położeniach koła kierownicy. UWAGA NIE WYCIĄGAĆ NIGDY KLUCZYKA ZE STACYJKI PRZED CAŁKOWITYM ZATRZYMANIEM SIĘ POJAZDU. . ROZRUSZNIK 65 Zamek blokady kierownicy S Po wyjęciu kluczyka i włączeniu zamka kierownicy. Po wyjęciu kluczyka należy. lekko poruszyć kołem kierownicy). aby nastąpiło jej zablokowanie.III-1 B L O K A D A K I E R O W N I C Y. Uruchomienie i zatrzymanie silnika (patrz “ROZRUCH”). DOZWOLONA JEST WYŁąCZNIE JAZDA Z WŁĄCZONYM ZAPŁONEM (aby uniknąć niebezpieczeństwa nieoczekiwanego włączenia się blokady kierownicy oraz aby zapewnić działanie systemów bezpieczeństwa). w razie konieczności. A Kierownica jest odblokowana (przekręcając kluczyk w położenie A. M Położenie włączenia zapłonu D Położenie włączenia rozrusznika. koło kierownicy zostaje zablokowane.

skręcić koła w kierunku chodnika. którą następnie należy całkowicie opuścić. Lampka kontrolna ABS zapala się po włączeniu zapłonu i powinna zgasnąć po około dwóch sekundach. ABS należy jak najszybciej skontrolować w ASO. a na stromych wzniesieniach. pociągając jednocześnie dźwignię. że układ ABS nie działa. Na drogach śliskich (żwir. Układ ABS* Układ ten zwiększa bezpieczeństwo przez zapobieganie zablokowaniu kół w czasie nagłego hamowania lub w warunkach zmniejszonej przyczepności. zaleca się równoczesne naciśnięcie na pedał hamulca. nacisnąć na przycisk. z jaką trzeba pociągnąć dźwignię powinna być większa. oznacza to. jeśli lampka zapali się w czasie jazdy. im bardziej strome wzniesienie. Pozwala zachować kontrolę nad kierunkiem jazdy. Zdolność działania wszystkich istotnych elementów elektrycznych układu ABS jest kontrolowana przez system nadzoru elektronicznego. W każdych okolicznościach. śnieg. jak w samochodzie nie wyposażonym w ABS.) należy bezwzględnie zachować szczególną ostrożność. * W zależności od wersji lub kraju. Jeśli hamulec postojowy jest zaciągnięty lub nie całkowicie zwolniony. W obu tych przypadkach normalny układ hamulcowy nadal działa skutecznie tak. zarówno przed jazdą. tym siła. a zapłon jest włączony. to świeci się lampka kontrolna. . oznacza to wyłączenie ABSu na skutek uszkodzenia. Niemniej. Aby zwolnić hamulec postojowy. gołoledź itp. Aby ułatwić operowanie dźwignią hamulca postojowego. aby zapobiec zaistnieniu innych usterek o trudnych do przewidzenia konsekwencjach. Jeśli lampka kontrolna nie zgaśnie. Podobnie. jak i w czasie jazdy. bieg.III-3 HAMULCE Hamulec postojowy (ręczny) 67 Hamulec postojowy uruchamia się przez pociągnięcie dźwigni. należy włączyć 1. ze względów bezpieczeństwa.

SILNIKI DIESLA Uruchomienie zimnego silnika Przekręcić kluczyk do położenia M (zapłon. aby ułatwić rozruch silnika. Po uruchomieniu silnika. aż zgaśnie lampka kontrolna włączenia świec żarowych. aż do uruchomienia silnika. włączenie świec żarowych). należy powtórzyć czynność. podczas pracy rozrusznika powinien być wciśnięty pedał sprzęgła. gdy silnik zatrzyma się lub nie zostanie uruchomiony za pierwszym razem. Następnie włączyć rozrusznik i odczekać. Bardziej wskazana jest spokojna jazda przez pierwsze kilometry. aż silnik zacznie pracować (jednak nie dłużej niż 10 sekund). pedał sprzęgła należy powoli zwolnić. należy odczekać kilka sekund przed następnym włączeniem rozrusznika.66 ROZRUCH III-2 Sprawdzić. Rada: Nie należy rozgrzewać silnika przed rozpoczęciem jazdy. Po uruchomieniu silnika. . Uwaga : Gdy silnik jest gorący. ale z włączeniem podgrzewania. jeśli samochód znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub niedostatecznie przewietrzanym. lampka kontrolna podgrzewania nie zapala się. SILNIKI BENZYNOWE Uruchamianie silnika zimnego Nie dotykać pedału przyspieszenia Włączyć rozrusznik i poczekać. Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony za pierwszym razem. Ponowny rozruch Włączyć rozrusznik. pedał sprzęgła należy powoli zwolnić. czy skrzynia biegów znajduje się w położeniu neutralnym. Przy bardzo niskich temperaturach. odczekać. Przy bardzo niskich temperaturach. W każdym przypadku. UWAGA Silnik nie powinien pracować. aby ułatwić rozruch silnika. podczas pracy rozrusznika powinien być wciśnięty pedał sprzęgła. Uwaga : Podczas uruchamiania silnika nie należy dotykać pedału przyspieszenia.

Wsteczny bieg należy włączać powolnym ruchem tak.68 DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW III-4 Dźwignia zmiany biegów Skrzynia biegów o 5 przełożeniach Bieg wsteczny Nigdy nie włączać przed całkowitym zatrzymaniem samochodu. aby uniknąć zgrzytu. .

70 WENTYL ACJA IV-1 Wlot powietrza Należy dbać o czystość zewnętrznej kratki wlotu powietrza i przewodu wlotowego. śnieg). które znajdują się u podstawy przedniej szyby (zwiędłe liście. Obieg powietrza Maksymalny komfort uzyskany został dzięki dobremu rozprowadzeniu powietrza wewnątrz samochodu. Aby nie obniżyć skuteczności ogrzewania w rejonie siedzeń tylnych. Zaleca się zawsze utrzymywanie stałego. prawo-lewo). nie należy zasłaniać przelotu powietrza pod przednimi siedzeniami. zarówno z przodu jak i z tyłu. Nie należy też zasłaniać wylotów z tyłu samochodu. Nawietrzniki Nawiewy są zaopatrzone w pokrętła pozwalające otwierać lub zamykać przepływ powietrza oraz w kratki do kierowania strumienia powietrza (góra-dół. . choćby niewielkiego nawiewu powietrza.

zwłaszcza kiedy silnik pracuje na wolnych obrotach lub gdy samochód stoi.IV-1 1 Przełącznik dmuchawy powietrza Regulacja prędkości dmuchawy powietrza. zwiększający uczucie komfortu. 2 Przełącznik regulacji temperatury nadmuchiwanego powietrza 3 Przełącznik rozprowadzania powietrza we wnętrzu samochodu Nadmuch przez nawietrzniki OGRZEWANIE 71 1 2 3 Nadmuch stóp w kierunku Nadmuch w kierunku stóp i na przednią szybę Nadmuch na przednią szybę Osuszanie i odmrażanie Dodatkowe ogrzewanie (w zależności od opcji silnika HDi) Samochody. . Normalnym zjawiskiem jest wyczuwanie spalin. mogą być wyposażone w automatyczny układ dodatkowego ogrzewania. T położenie pozwala odizolować o się od dochodzących z zewnątrz nieprzyjemnych zapachów lub dymu. wyposażone w silnik HDi.

przed włączeniem klimatyzacji. aby móc doprowadzić do wnętrza samochodu świeże powietrze. Zamknięty obieg powietrza Aby zwiększyć skuteczność w czasie upałów lub aby odizolować wnętrze samochodu od nieprzyjemnych zapachów dochodzących z zewnątrz. jeśli po dłuższym postoju na słońcu. obracając przełącznik 1 w lewo. Aby chłodzenie było skuteczne. Nacisnąć na włącznik usytuowany na tablicy rozdzielczej. 1 2 3 * W zależności od wersji i wyposażenia . układ klimatyzacji powinien być włączany tylko przy zamkniętych oknach. gdy tylko to będzie możliwe. Dla uzyskania pełnego komfortu użytkowania.72 K L I M AT Y Z A C J A * IV-2 Chłodzenie powietrza* Układ klimatyzacji działa tylko gdy pracuje silnik. należy zastosować przełącznik 2 w celu regulacji temperatury chłodnego powietrza. Lampka kontrolna świeci = układ działa. Następnie. temperatura wewnątrz samochodu jest bardzo wysoka. Jednak. należy przez chwilę przewietrzyć wnętrze przy otwartych oknach. należy zastosować położenie zamkniętego obiegu powietrza we wnętrzu samochodu i wyregulować prędkość dmuchawy. Stan ten powinien być zmieniony. okna należy zamknąć.

na maksimum. Ustawić przełącznik 2 na temperaturę maksymalną. Jeśli wybrana intensywność nadmuchu spowodowała zbyt duży spadek temperatury wewnątrz samochodu. należy za pomocą przełącznika 2 uzyskać temperaturę pożądaną. Filtr ten powinien być wymieniany zgodnie z zaleceniami obsługowymi. który pozwala zatrzymać kurz. Szybkie usuwanie zaparowania Włączyć chłodzenie powietrza. konieczne jest włączanie urządzenia co najmniej raz w miesiącu. Aby zachować prawidłową szczelność sprężarki. a zatem pod stojącym samochodem może powstać niewielka kałuża. urządzenie należy wyłączyć i skontaktować się z ASO. . Klimatyzacja jest potrzebna nawet w zimie. Ustawić przełącznik 1 na doprowadzanie powietrza z zewnątrz. Ustawić przełącznik rozprowadzania powietrza 3 na usuwanie zaparowania.IV-2 K L I M AT Y Z A C J A * Doprowadzanie powietrza z zewnątrz 73 Doprowadzanie powietrza z zewnątrz: wyregulować prędkość dmuchawy obracając przełącznik 1 w prawo. Woda pochodząca ze skroplenia na ściankach klimatyzatora może wyciekać przez specjalnie do tego celu przewidziany otwór. Filtr przeciwpyłkowy Samochód Państwa jest wyposażony w filtr przeciwpyłkowy. pyłki kwiatowe. W razie niewłaściwego działania. gdyż podnosi wilgotność powietrza. a nawet niektóre bakterie.

W razie oślepienia przez szybę drzwi. aż do samoczynnego wysunięcia. Umieścić popielniczkę gnieździe popychając.33). należy opuścić osłonę. UWAGA na dzieci. w jej Schowek i pojemnik na butelkę (o pojemności 1. Osłona przeciwsłoneczna Aby uniknąć oślepienia z przodu.5 litra + 1 uchwyt na kubek lub puszkę 0.74 KOMFORT IV-3 Popielniczka Aby opróżnić popielniczkę. należy odczepić osłonę od jej mocowania wewnętrznego i obrócić ją na bok. zapalniczka działa również przy wyłączonym zapłonie (patrz bezpiecznik F23 F23B). . należy nacisnąć na występ i wysunąć całą popielniczkę do siebie. Zapalniczka Wcisnąć i poczekać chwilę.

Położenie zgaszenia znajduje się w środku. 3 Światło włączone na stałe. Zamykany przedni górny schowek schowek* Po otwarciu służy jako półeczka z dwoma wgłębieniami na kubki i dwoma uchwytami na długopisy. 3 Światło włączone na stałe.IV-3 KOMFORT * 75 2 3 1 2 1 3 Lampki do czytania* Znajduje się na konsoli sufitu. Należy pamiętać. 2 Zapalenie spowodowane otwarciem drzwi przednich lub wyjęciem kluczyka ze stacyjki albo też przez wyjęcie kluczyka z wyłącznika zapłonu. Tylna lampka sufitowa Przełącznik ma trzy położenia: 1 Zgaszenie. w czasie jazdy schowek powinien być zamknięty. należy przekręcić w prawo lub w lewo. lub przez odblokowanie przy pomocy pilota zdalnego sterowania. lub przez odblokowanie przy pomocy pilota zdalnego sterowania. że ze względów bezpieczeństwa. Przednia lampka sufitowa Przełącznik ma trzy położenia: 1 Zgaszenie. Aby ją zapalić. * W zależności od wersji . 2 Zapalenie spowodowane otwarciem drzwi przednich lub wyjęciem kluczyka ze stacyjki albo też przez wyjęcie kluczyka z wyłącznika zapłonu. Przednia i tylna lampka sufitowa może zapalać się przy otwieraniu jednych z drzwi samochodu.

SPRAWDZENIE". aby między przeglądami okresowymi. gdy silnik jest gorący. SPRAWDZENIE". Patrz "POZIOMY. Maxi Uzupełnianie poziomu płynu chłodzącego silnika Uzupełnianie płynu hamulcowego Patrz "POZIOMY. Nigdy nie przekraczać poziomu maksymalnego. SPRAWDZENIE". Regularnie sprawdzać poziom oleju. gdy samochód znajduje się na poziomym podłożu. Patrz "POZIOMY. w każdej chwili może włączyć się wentylator chłodnicy. Akumulator Patrz “AKUMULATOR”. zwłaszcza przed każdą dłuższą podróżą. Ręczny miernik poziomu oleju Poziom oleju należy sprawdzać. Mini . Ręczna pompka napełniania Patrz "UKŁAD WTRYSKOWY SILNIKA DIESLA". Producent zaleca.78 POZIOMY PŁYNÓW Zbiornik układu wspomagania kierownicy Wlew oleju silnikowego V-1 1 Filtr powietrza Należy stosować się do zaleceń podanych w Instrukcji Serwisowej. Uwaga. Przed uzupełnieniem. sprawdzić poziom oleju przy pomocy ręcznej miarki. Patrz "POJEMNOŚCI". Konieczność częstego uzupełniania ilości płynu chłodzącego wskazuje na usterkę. a silnik nie pracuje od co najmniej 10 minut. nawet jeśli nie pracuje i zapłon jest wyłączony. często sprawdzać poziom oleju silnikowego. 2 Rada Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika. którą należy jak najszybciej zidentyfikować i usunąć. Zbiornik spryskiwacza przedniej i tylnej szyby oraz spryskiwacza reflektorów* Patrz "POJEMNOŚCI".

jak przednia szyba. Należy odpiąć i wyciągnąć kratki. zamocować je za pomocą śrub. Średnica głośników tablicy rozdzielczej: 100 mm/ 35 mm (Głośnik wysokotonowy). Przewody poprowadzono tak. aby mogły zasilić miejsca 1 i 2. podłączyć głośniki. pozwalających na podłączenie radioodtwarzacza i głośników tablicy rozdzielczej. Głośniki tego samochodu mają specyficzną wysokość. należy skontaktować się z ASO. ramię anteny powinno być nachylone pod takim samym kątem. założyć kratki.76 M O N TA Ż U R A D I O O D T WA R Z A C Z A IV-4 Możliwe jest zamontowanie radioodtwarzacza w jednym z dwóch miejsc: 1 lub 2. Znormalizowane położenia złączy A1 : – A2 : – A3 : – A4 : (+) zasilanie stałe A5 : – A6 : (+) potencjometr A7 : (+) zasilanie osprzętu A8 : masa B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 : : : : : : : : (+) (–) (+) głośnik przedni prawy (–) głośnik przedni prawy (+) głośnik przedni lewy (–) głośnik przedni lewy (+) (–) 1 2 Zamontowanie głośników Miejsca na głośniki znajdują się na końcach tablicy rozdzielczej. DLA ZAINSTALOWANIA GŁOŚNIKÓW 165 MM W DRZWIACH PRZEDNICH. Antena Aby uzyskać dobry odbiór. Podłączenie radioodtwarzacza Po otwarciu pokrywki zasłaniającej radioodtwarzacz (przez naciśnięcie na środkową dolną część) uzyskuje się dostęp do przewodów oraz złączy. .

80 SILNIK 1.9 D * V-1 1 2 * W zależności od wersji .

V-1 SILNIKI 1.4 i* 79 1 * W zależności od wersji .1.1 i .

0 HDi* 81 1 * W zależności od wersji .V-1 SILNIK 2.

. Poziom płynu powinien znajdować się między znakami MINI I MAXI. Silnik gorący. * W zależności od wersji Wymiana płynu chłodzącego jest czynnością wymagającą zachowania pewnych środków ostrożności i powinna być wykonywana wyłącznie w ASO. Należy odczekać 15 minut.82 P O Z I O M Y. Poziom Uzupełnić ilość płynu do właściwego poziomu. aby spowodować spadek ciśnienia w układzie. układ chłodzenia należy sprawdzić w ASO. S P R A W D Z E N I A * V-2 Uzupełnianie ilości płynu w układzie chłodzenia silnika Silnik zimny. zabezpieczając się na przykład szmatką. którą należy jak najszybciej zidentyfikować i usunąć. Prawidłowo dokręcić korek. odkręcać korek. temperatura powinna spaść poniżej 100°C i wolno. aż do zaczepu bezpieczeństwa tak. aż do drugiego oporu Konieczność częstego uzupełniania ilości płynu wskazuje na usterkę. Jeśli brakuje więcej niż 1 litr płynu.

V-2 P O Z I O M Y.zabezpieczenie do -37°C). gdy silnik jest zimny.płyn chłodzący silnika Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego powinno być wykonywane wówczas. Niezamarzający środek zawarty w płynie chłodzącym pozwala na zachowanie właściwych cech płynu w niskich temperaturach (po napełnieniu fabrycznym . S P R A W D Z E N I A * Silnik benzynowy 83 Chłodnica . Silnik Diesla * W zależności od wersji . własności antykorozyjne oraz prawidłowe cechy płynu w wysokich temperaturach. Ponadto środek ten zapewnia. znajdującymi się na pionowej części (zbiornik płynu chłodzącego przy korku) chłodnicy dla silników benzynowych lub w otworze zbiornika dla silników Diesla. Poziom ten powinien zawsze znajdować się między znakami MINI i MAXI. między innymi.

który zapewnia jednocześnie ochronę przed korozją oraz prawidłowe działanie układu hamulcowego niezależnie od warunków zewnętrznych (wymiana co dwa lata). * W zależności od wersji .84 P O Z I O M Y. Należy stosować wyłącznie zalecany przez producenta płyn syntetyczny. Zalecenia te podane są w Instrukcji Serwisowej Państwa pojazdu. S P R A W D Z E N I A * V-2 Zbiornik płynu hamulcowego Poziom płynu hamulcowego należy regularnie sprawdzać. Jeśli lampka kontrolna zaświeci się w czasie jazdy. Jakość : patrz “ZALECENIA DOTYCZĄCE OLEJÓW HOMOLOGOWANYCH". należy natychmiast zatrzymać się i skontaktować z ASO.

Poziom będzie widoczny przez przewód. Pompa wspomagania kierownicy w żadnym wypadku nie powinna pracować bez oleju (niebezpieczeństwo zatarcia). S P R A W D Z E N I A * 85 Wspomaganie kierownicy * Poziom oleju sprawdzać wówczas. Odpiąć pokrywkę trzymając palec na otworze. należy zatkać palcem otwór odpowietrzania. W celu optymalnego uzupełnienia układu. Poziom płynu w zbiorniku Zbiornik jest wyposażony w przezroczysty przewód rurkę (wraz z opcją spryskiwacza reflektorów). Poziom w zbiorniku powinien znajdować się powyżej znaku MINI i poniżej znaku MAXI. * W zależności od wersji . płyn wlewać powoli.V-2 P O Z I O M Y. Aby sprawdzić wzrokowo poziom płynu. należy stosować przede wszystkim produkty zalecane przez ASO PEUGEOT. Zbiornik spryskiwacza przedniej i tylnej szyby oraz spryskiwacza reflektorów Aby uniknąć uszkodzenia obiegu spryskiwacza szyb i uzyskania jak najlepszego efektu pracy wycieraczek oraz dla Państwa bezpieczeństwa. gdy silnik nie pracuje. Jakość : patrz “ZALECENIA DOTYCZĄCE OLEJÓW HOMOLOGOWANYCH".

Odkręcić śrubę B i wyjąć ją.następnie włączyć rozrusznik naciskając przy tym lekko pedał przyspieszenia. należy lekko zwiększyć jego prędkość obrotową. aż podczas wykonywania ruchów będzie wyczuwalny opór. .Wyciągnąć spinkę mocującą A w kierunku przodu samochodu. ustawionego jak najbardziej poziomo. Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony przy pierwszej próbie. . . Jeśli po kilku próbach silnik nie zostanie uruchomiony. aby przyspieszyć odpowietrzenie układu.Wyjąć miarkę poziomu oleju.Zdjąć osłonę.wymontowanie osłony silnika . należy odczekać 15 sekund i ponowić próbę.9 Diesel . . gdy pracuje on na biegu jałowym. powtórzyć całą operację od początku.nalać co najmniej 5 litrów paliwa do zbiornika samochodu. .Dokonać napełnienia układu. . A Silnik 1.86 UKŁAD WTRYSKOWY SILNIKA DIESL A V-3 Napełnianie układu W przypadku unieruchomienia silnika spowodowanego brakiem oleju napędowego. . Po uruchomieniu silnika. B .ściskać ręczną pompkę napełniania tak długo.Zamontować osłonę przy nie pracującym silniku. należy wykonać podane niżej czynności: . aż do chwili uruchomienia silnika.

W przypadku odcięcia. czy nie czuć zapachu paliwa. * W zależności od wersji lub kraju Przed ponownym włączeniem zapłonu upewnić się. należy nacisnąć na górną część wyłącznika zgodnie z rysunkiem. . to dysponujecie elementem dodatkowo zwiększającym bezpieczeństwo w większości przypadków uderzeń z przodu lub z tyłu. czy nie ma jakiegokolwiek wycieku lub. Wyłącznik zasilania paliwa Ten wyłącznik znajduje się pod maską silnika po prawej stronie. aby przywrócić zasilanie paliwa.V-4 O D C I Ę C I E Z A S I L A N I A PA L I W A * 87 Jeśli samochód Państwa jest wyposażony w urządzenie. które odcina zasilanie paliwa.

50 Silnik 2.50 4.9D 4.88 POJEMNOÂCI * V-5 Zbiornik spryskiwacza przedniej i tylnej szyby oraz spryskiwacza reflektorów* 3. * W zależności od wersji .4i 3.0 HDi 4. .5 — Silnik 1.5 3.5 lub 7.1i 3.75 4.5 litra Ilość oleju (litry) Typ silnika samochód bez klimatyzacji (1) samochód z klimatyzacją Silnik 1.25 (1) Wymiana wraz z filtrem.5 Silnik 1.

znajdujących się w B. należy przekręcić o ćwierć obrotu dwa zaczepy pokrywy. pokrywę należy zamknąć bardzo dokładnie. 1 Dobry Zły Szczypce A Wymontowanie i zamontowanie bezpiecznika Przed wymianą bezpiecznika konieczne jest wykrycie i usunięcie przyczyny jego uszkodzenia. bezpieczników Schemat i tabela bezpieczników Patrz dalsze strony. Bezpieczniki w komorze silnika 2 B Aby uzyskać dostęp do skrzynki. . Zastosować specjalne szczypce A znajdujące się w skrzynce. umieszczonych pod tablicą rozdzielczą (z lewej strony kierowcy). są zarezerwowane dla ASO. znajdującej się w komorze silnika (obok akumulatora). UWAGA Czynności dotyczące MAXI bezpieczników. Schemat i tabele bezpieczników Patrz dalsze strony. Bezpiecznik uszkodzony można zastąpić tylko bezpiecznikiem o takim samym amperażu. Numery bezpieczników są podane na skrzynce bezpieczników. A Bezpieczniki pod tablicą rozdzielczą Aby uzyskać dostęp do bezpieczników. Po zakończeniu czynności.90 BEZPIECZNIKI VI-1 Dwie skrzynki bezpieczników są umieszczone pod tablicą rozdzielczą. będących dodatkowym zabezpieczeniem. należy odczepić pokrywę zgodnie ze schematem. a jedna skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika.

otwierany dach OBJAŚNIENIE BEZPIECZNIKÓW KOLOROWYCH 30 A 25 A 20 A 15 A 10 A 5A F 15 A Ekran w zestawie wskaźników .ogrzewane lusterko wsteczne D 15 A Wycieraczka szyby tylnej . Bezpiecznik zużyty należy zastąpić bezpiecznikiem o takim samym amperażu. Bezpieczniki bez numerów są bezpiecznikami zapasowymi.Otwieranie bagażnika A 20 A A B C D E F B 25 A Wycieraczka szyby przedniej Moduł BSI Bezpieczniki pod tablicą rozdzielczą.VI-1 TA B E L E B E Z P I E C Z N I KÓW (W zależności od wersji lub kraju) 91 Bezpiecznik Amperaż Funkcje zabezpieczenia Centralny zamek . C 30 A Ogrzewana tylna szyba .klimatyzacja E 30 A Podnośnik przedniej szyby .

Moduł temperatury płynu chłodzącego .Zapalniczka Oświetlenie wnętrza .Podwójny przekaźnik wtrysku Kalkulator wtrysku + Akumulator Lampa sufitowa przednia i tylna . Bezpieczniki bez numerów są bezpiecznikami zapasowymi. Stosować specjalne szczypce A umieszczone pod skrzynką.gniazdo diagnostyczne Wolny + po włączeniu zapłonu BSI.Wyświetlacz wielofunkcyjny + Światła pozycyjne Światła przeciwmgielne tylne + Akumulator Przekaźnik ogrzewania siedzenia + Akumulator Przekaźnik spryskiwacza reflektorów + Akumulator Gniazdo 12 V + Akumulator Przekaźnik dmuchawy + Akumulator Sygnał dźwiękowy + Światła pozycyjne Światło pozycyjne przednie lewe i tylne prawe + Światła pozycyjne Światło pozycyjne przednie prawe i tylne lewe oświetlenie tablicy rejestracyjnej + Światła pozycyjne Światło mijania lewe + Światła pozycyjne Światło mijania prawe + Akcesoria Wyświetlacz wielofunkcyjny .spryskiwacz reflektorów Wolny Skrzynka okablowana we wnętrzu samochodu Bezpieczniki pod tablicą rozdzielczą.Sterowanie klimatyzacji . Bezpiecznik zużyty należy zastąpić bezpiecznikiem o takim samym amperażu. + Akumulator Silnik wycieraczki szyby tylnej + Światła pozycyjne Radioodtwarzacz .Dioda wielofunkcyjna Dźwignia świateł drogowych + Akumulator Przekaźnik zespołu wentylatora .92 TA B E L E B E Z P I E C Z N I KÓW (W zależności od wersji lub kraju) Bezpiecznik F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F23B F24 F25 F26 F27 F28 VI-1 Amperaż Typ zasilania Zwora + po włączeniu zapłonu Funkcje zabezpieczenia 5A 5A 10 A 5A 10 A 10 A 5A 20 A 5A 5A 15 A 30 A 20 A 30 A 15 A 5A 5A 10 A 10 A 10 A 20 A 20 A Napinacz i poduszka powietrzna przednia Zestaw wskaźników .sterowanie lusterka wstecznego pasażera + Akcesoria Zapalniczka + Akumulator Zapalniczka Wolny Wolny Wolny + Akcesoria Przełącznik wycieraczki . + po włączeniu zapłonu Stycznik Stop + Akumulator Zegar zestawu wskaźników .Radioodtwarzacz Wyświetlacz wielofunkcyjny + Akumulator BSI. 5A .

Zespół wentylatora chłodnicy Sonda wydechu 30 A 25 A 20 A 15 A 10 A 5A F30 F31 F32 F33 F34 . Bezpieczniki bez numeru są bezpiecznikami zapasowymi.Poziom płynu chłodzącego . Po zakończeniu czynności bardzo dokładnie zamknąć pokrywę.Moduł podgrzewania . OBJAŚNIENIE BEZPIECZNIKÓW KOLOROWYCH Bezpieczniki maxi” 70 A 60 A 50 A 40 A 20 A Bezpieczniki F23 F24 F25 F26 F27 F28 + Akumulator Podwójny przekaźnik wtrysku + Akumulator Wolny + po włączeniu zapłonu Podgrzewacz modułu przepustnicy (benzynowy)/ Pompa wtryskowa (diesel) F29 30 A 10 A 10 A 5/10 A 15 A 5A + Akumulator Wolny + Akumulator Światło przeciwmgielne przednie lewe + Akumulator Światło przeciwmgielne przednie prawe + po włączeniu zapłonu + po włączeniu zapłonu + po włączeniu zapłonu Kalkulator wtrysku Światła cofania .VI-1 TA B E L E B E Z P I E C Z N I KÓW (W zależności od wersji lub kraju) Bezpiecznik F5 F6 F7 F14 F18 F19 F20 F21 F22 93 Amperaż 20 A 30 A 20 A ZWORA 10 A 10 A 10 A 5A 20/30 A 15 A 5A 15 A ZWORA 30 A 5/10 A Typ zasilania + Akumulator BSI + Akumulator Wolny Funkcje zabezpieczenia + Akumulator Palnik dodatkowego ogrzewania + Akumulator Podwójny przekaźnik wtrysku Światło drogowe przednie prawe Światło drogowe przednie lewe + po włączeniu zapłonu Kalkulator ABR + Akumulator Przekaźnik ogrzewania dodatkowego + Akumulator Przekaźnik podgrzewania (diesel) + po włączeniu zapłonu + po włączeniu zapłonu + po włączeniu zapłonu Podgrzewacz (diesel) Wolny Pompa paliwowa Bezpieczniki w komorze silnika Odczepić pokrywę.

Podłączyć przewody zgodnie ze schematem. Uruchomić silnik samochodu z rozładowanym akumulatorem. należy dokładnie przestrzegać podanej niżej kolejności. uważając na to. Odłączyć przewody w odwrotnej kolejności. Oba samochody nie powinny się stykać. niż przy podłączaniu. Aby uniknąć ryzyka wybuchu. Nie pochylać się nad akumulatorami. czy zaciski przewodów są starannie zaciśnięte (ryzyko iskrzenia). można awaryjnie użyć osobnego akumulatora lub akumulatora innego pojazdu. Sprawdzić napięcie w akumulatorze awaryjnym (12 V). w podanej kolejności. W przypadku użycia akumulatora innego pojazdu. . jego silnik powinien być wyłączony. Rada Podczas operacji nie dotykać zacisków przewodów. 2 3 1 Akumulator awaryjny Akumulator rozładowany samochodu uruchamianego 4 Metalowe miejsce (masa) w samochodzie uruchamianym. Uruchomić silnik samochodu użyczającego prąd. Sprawdzić. Poczekać przez około jedną minutę. utrzymując lekko podwyższoną prędkość obrotową silnika.94 A K U M U L ATO R VI-2 Rozruch za pomocą akumulatora awaryjnego Jeżeli akumulator jest rozładowany. aby się nie zetknęły.

żarówka pomarańczowa W5W TYŁ Światła stop i pozycyjne Kierunkowskazy Światła cofania Światło przeciwmgielne tylne Lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej Dodatkowe (trzecie) światło stop P 21 / 5 W PY 21 W .VI-3 TA B E L A Ż A R ÓW E K 95 PRZÓD Reflektory Światła pozycyjne Kierunkowskazy Kierunkowskazy boczne H4 halogenowe 60/55 W W5W PY 21 W .żarówka pomarańczowa P 21 W P 21 W W5W W5W WNĘTRZE Lampki sufitowe W5W .

98 WYMIANA ŻARÓWEK VI-4 1 2 3 4 A Światła tylne Ustalić położenie żarówki. lekko popchnąć zespół optyczny do środka samochodu. Odkręcić nakrętkę motylkową A.światło pozycyjne Odpiąć oprawkę żarówki według strzałek. Światło przeciwmgielne Kierunkowskaz Światło cofania Światło stop . . W czasie montażu właściwie umieścić przelotkę w jego gnieździe i przestrzegać kolejności zamykania tylnych drzwi (patrz “DRZWI”). Wyjąć i odłączyć zespół optyczny. Wymienić uszkodzoną żarówkę. Żarówki: 1 2 3 4 uszkodzonej Otworzyć o 180° odpowiednie (względem lampy) skrzydło tylnych drzwi (patrz “DRZWI”). Aby odpiąć dwa zaczepy mocowania bocznego.

odpiąć pokrywę. odpiąć pokrywę. Światło stop (klapa tylna) Otworzyć klapę. Tylna lampka sufitowa W celu uzyskania dostępu do żarówki. odkręcić dwie nakrętki.VI-4 WYMIANA ŻARÓWEK 99 Lampki sufitowe przednie W celu uzyskania dostępu do żarówki. Odpiąć wspornik w celu uzyskania dostępu do żarówek. .

Dodatkowe stop* (trzecie) światło Wyjąć oprawę żarówki ściskając dwa występy. Pociągnąć osłonę obudowy do tyłu. należy odkręcić przezroczystą pokrywę.100 WYMIANA ŻARÓWEK VI-4 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej Aby uzyskać dostęp do żarówki. Wyjąć i wymienić uszkodzoną żarówkę. Zdjąć osłonę obudowy naciskając na występ (część okrągła) na końcu światła (zgodnie ze strzałkami). * Opcje w zależności od wersji. . Montaż wykonać w odwrotnej kolejności.

. Rada Po zakończeniu każdej wymiany sprawdzić.Odłączyć złącze i wyjąć gumową osłonę. .96 WYMIANA ŻARÓWEK VI-4 Wymiana żarówek halogenowych powinna odbywać się dopiero w kilka minut po zgaszeniu reflektorów.Wyjąć żarówkę. . czy światła działają prawidłowo. Nie należy dotykać żarówki bezpośrednio palcami. Zamontowanie: Wykonać czynności w odwrotnej kolejności. Reflektory Wymontowanie: .Odpiąć obydwa zaczepy. należy posłużyć się kawałkiem niestrzępiącej się szmatki.

Kierunkowskazy boczne Przesunąć obudowę do przodu w celu odryglowania i wyciągnąć do siebie. wysunąć blok optyczny.VI-4 WYMIANA ŻARÓWEK 97 Kierunkowskazy światła pozycyjne przednie i Obrócić oprawkę o jedną czwartą obrotu i wymienić żarówkę. Ponownie zamontować blok optyczny wprowadzając górną i dolną prowadnicę do odpowiednich gniazd. nacisnąć na zaczep. Obrócić oprawkę o jedną czwartą obrotu. Docisnąć blok aż do zatrzaśnięcia. Podnieść pokrywę silnika. .

VI-5 WYMIANA KOŁA 101 Narzędzia Narzędzia znajdują się za siedzeniem kierowcy. 1 2 1 Klin do blokowania koła 2 Podnośnik 3 Korba do demontażu koła 3 Podnośnik przystosowany jest wyłącznie do Waszego samochodu. nie należy go używać do innych celów. .

102 WYMIANA KOŁA VI-5 Dostęp do koła zapasowego Koło zapasowe znajduje się w koszu pod tylną częścią podłogi. A 3 . Podnieść wykładzinę bagażnika. Poluzować nakrętkę za pomocą końcówki klucza do demontażu kół 3. Kosz opuszcza się. Należy uważać. Śruba mocowania A kosza koła zapasowego znajduje się w środku. Unieść kosz w celu wyjęcia zaczepu mocowania. w pobliżu zamka. Rada Jak najszybciej naprawić i zamontować oryginalne koło. aby nie przygnieść kołem palców lub stóp.

Poluzować cztery śruby koła za pomocą klucza do demontażu kół. w pobliżu kół. Rozsunąć podnośnik za pomocą klucza. 4 . który należy włożyć pod koło z drugiej strony. Zaciągnąć hamulec postojowy. aż koło znajdzie się kilka centymetrów nad podłożem. Nigdy nie należy wsuwać się pod samochód. 5 .Unieść samochód podnośnikiem tak.Wykręcić śruby. zablokować samochód za pomocą przewidzianego do tego celu klina (klin ten znajduje się w kole zapasowym).VI-5 WYMIANA KOŁA 103 Demontaż 1 -Unieruchomić samochód na podłożu w miarę możliwości poziomym i utwardzonym. . które znajdują się od spodu. włączyć pierwszy lub wsteczny bieg. po przekątnej. 2 .Ustawić podnośnik w jednym z czterech oznaczonych strzałkami (na podłużnicach) miejsc. zdjąć kołpak oraz koło. jeśli jest on podniesiony tylko za pomocą podnośnika. 3 .

6 . 2 .Założyć koło na piastę zwracając uwagę na prawidłowe ustawienie. jak tylko będzie to możliwe. aby wsunąć na miejsce zaczep mocujący. W razie wymiany kół. należy upewnić się w ASO co do odpowiedniości danych śrub do nowych kół.Opuścić samochód na podnośniku i wyjąć podnośnik.Wkręcić jedną śrubę koła nie dokręcając jej ostatecznie. podnośnik.Ciśnienie powietrza w kole doprowadzić do właściwej wartości (patrz “OPONY”). 4 . Włożyć na miejsce klucz do demontażu kół.104 WYMIANA KOŁA VI-5 Montaż 1 . Umieszczenie koła w koszu Wsunąć koło do kosza. Unieść kosz.Naprawione koło oryginalne zamontować. Dokręcić nakrętkę od środka samochodu. a koło wyważyć. 3 . Rada Śruby kół są specyficzne dla każdego typu koła. zapiąć kołpak na tę śrubę.Dokręcić śruby koła za pomocą klucza do demontażu kół. . wkręcić trzy pozostałe śruby. a następnie klin. 5 .

PODNOSZENIE 105 Holowanie z uniesionym przodem lub tyłem Należy stosować specjalny sprzęt do holowania na sztywnym holu z obejmami. . UWAGA Gdy silnik nie pracuje. Holowanie na kołach Z przodu i z tyłu samochodu znajdują się specjalne zaczepy. Należy zastosować pręt holowniczy. przymocowany do wspomnianych wyżej zaczepów.VI-6 HOLOWANIE . Mocować do przedniej poprzeczki Należy podjąć wszelkie środki ostrożności niezbędne do zabezpieczenia zderzaków oraz przedniej lub tylnej części samochodu. nie działa wspomaganie w układzie kierowniczym i w układzie hamulcowym. Aby zachować możliwość kierowania samochodem. nie wyjmować kluczyka ze stacyjki. Holowanie powinno odbywać się z niewielką prędkością. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest holowanie z małą prędkością i na krótkim odcinku (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

że uległa zwiększeniu czułość na działanie bocznego wiatru. pozwalają też uniknąć uszkodzenia dachu. Maksymalny ciężar ładunku rozmieszczonego na całym bagażniku dachowym: 100 kg. Wymagania te są podyktowane Państwa bezpieczeństwem. Stabilność samochodu może ulec zmianie. . • Ładunek należy zamocować w sposób pewny i odpowiednio oznakować (jeśli jest to wskazane ze względów bezpieczeństwa). • Bagażnik dachowy należy zdjąć natychmiast. jak tylko nie będzie potrzebny. Przestrzegać wymagań dotyczących dopuszczalnego obciążenia. • Ładunek należy rozkładać równomiernie. • Najcięższe bagaże należy umieścić jak najbliżej dachu. unikając przeciążenia którejkolwiek strony. pamiętając o tym. • Samochód należy prowadzić w sposób delikatny.VI-7 BEZPIECZEŃST WO 107 Bagażnik dachowy • Budowa samochodu narzuca stosowanie tylko i wyłącznie bagażników dachowych przetestowanych i zatwierdzonych przez producenta.

. Dopuszczalne masy przyczep: patrz “DANE OGÓLNE”. Unikać szarpnięć podczas hamowania. przyczepa campingowa itp. poza sprawdzeniem skuteczności użycia hamulca postojowego (ręcznego). sprawdzić kierunkowskazy i inne światła przyczepy. pod koła wstawić kliny. bezpieczeństwa i ewentualnych modyfikacji układu chłodzenia samochodu w przypadku ciężkich warunków eksploatacji. w razie potrzeby. Jeśli obciążenie osi tylnej samochodu ciągnącego przyczepę przekracza wartość maksymalną lub jeśli przekroczona jest jego maksymalna masa całkowita.) • Przed wyjazdem należy: . .przesmarować przegub mocujący (przegub nieużywany należy zdemontować). Należy hamować progresywnie i delikatnie.106 BEZPIECZEŃST WO VI-7 Hak holowniczy Montaż haka powinien być wykonany w sieci ASO. prędkość maksymalna jest ograniczona do 100 km/h.przećwiczyć manewrowanie. • W przypadku postoju na spadku. Należy przestrzegać wartości dopuszczalnego ciężaru przyczepy do Państwa samochodu. • W czasie holowania przyczepy wzrasta zużycie paliwa. • Droga hamowania wydłuża się. należy też przestrzegać wymagań dotyczących dopuszczalnego obciążenia. zwłaszcza jazdę do tyłu. która posiada informacje dotyczące możliwości holowniczych samochodu oraz niezbędne instrukcje dotyczące montażu. należy upewnić się co do prawidłowości połączenia z przyczepą i. . zawczasu redukować biegi zarówno na podjazdach. • Ładunek w przyczepie należy rozłożyć równomiernie. Holowanie (łódka.sprawdzić ciśnienie w oponach samochodu i przyczepy. jak i na zjazdach oraz uważać na boczny wiatr. • Samochód należy prowadzić z umiarkowaną prędkością.

6 2. Nigdy nie zmniejszać ciśnienia przy rozgrzanych oponach.190C Tył Zapas TUBELESS MICHELIN 165/70 R14 81T MXT CU : 475 Kg 165/70 R14 89R XC4S 165/70 R14 C 89R CU : 600 Kg CU : 800 Kg 2. * Zależnie od wyposażenia lub kraju przeznaczenia.1 2.8 MICHELIN PIRELLI L6 2.170C Przód Tył Zapas Przód 1. a także przed każdą dłuższą podróżą.9 3. .9 MICHELIN 175/65 R14 90T AGILIS 51 CU : 600 Kg CU : 800 Kg * Zabrania się montażu opon innych niż zalecane.4i 170C .7 3.2 3.4 2.5 2.7 2.5 2. jak opony nagrzewają się podczas jazdy.9 3.4 3. Montaż łańcuchów przeciwślizgowych dopuszczalny jest tylko na przednich kołach.1 3. Kontrole te powinny być przeprowadzane regularnie. bardzo ważne jest stałe kontrolowanie.2 3.5 3.4 2. na przykład co miesiąc.Zalecenia W celu zapewnienia bezpiecznego prowadzenia pojazdu.5 Porady . Powinny obejmować również koło zapasowe.3 3.5 3. czy ciśnienie w oponach jest zgodne z zaleceniami producenta. Kontrole ciśnienia muszą odbywać się na zimno.5 2. gdyż ciśnienie rośnie w miarę.1i 150C . 2.108 OPONY * Tabela ciśnień w oponach (w barach) VI-8 OPONY 1.

4 3.0 HDi MICHELIN TUBELESS Przód Tył Zapas Przód Tył Zapas 165/70 R14 85R XC4S CU : 600 Kg CU : 800 Kg 2.1 3.5 2.3 3.2 3.9 3.3 3.7 2.5 * Zabrania się montażu opon innych niż zalecane.VI-8 OPONY * Tabela ciśnień w oponach (w barach) 109 OPONY 1. * Zależnie od wyposażenia lub kraju przeznaczenia.1 3.5 2.5 2.7 2. .9 D 2. Należy stale kontrolować ciśnienie i stan opon.9 3.7 3.9 3 3.9 175/65 R14 AGILIS 51 CU : 600 Kg CU : 800 Kg 2.

dotyczących dopuszczalnych ciężarów holowanych przyczep.0HDI (DW10TD) 600 800 60 litra Patrz “TANKOWANIE” 3.T.4i (TU3JP) 600 55 litra 800 * 1.75 ** 7 8 142 161 6 134 140 148 6 148 140 Patrz “AKUMULATOR” Skonsultować się z naszą stacją obsługi 1050 1525 800 840 2200 750 525 535 1070 1670 930 950 950 1070 1670 930 1060 2550 900 535 555/580 70 100 580 970 2810/2855 1870 1110/1165 1710/1765 930 1080 2900 1100 630 1165 1965 1785 930 970 2885 1185 1985 955 1080 3085 * Zależnie od wersji lub kraju przeznaczenia.5 lub 7 litra .50 litra 3.. Konieczne jest przestrzeganie przepisów obowiązujących w danym kraju.1i (TU1JP) 475 600 1.5 litra — 4. *** Ciężar przyczepy obowiązujący we Francji.55 lub 11. .R.) Ciężar przyczepy z hamulcami *** Ciężar przyczepy bez hamulców Maksymalny nacisk na hak Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego DANE OGÓLNE 1.C) Dopuszczalne obciążenie na oś przednią Dopuszczalne obciążenie na oś tylną Ciężar całkowity z przyczepą (P .25 litra 11. należy skonsultować się z przedstawicielem naszej sieci.50 litra 4.5 11.9D (DW8B) 600 800 VII-1 2.T.75 ** 4.75 litra 4.112 Typ silnika Ładowność (kg) Pojemność zbiornika paliwa Stosowane paliwa Pojemność oleju (bez klimatyzacji) Pojemność oleju (z klimatyzacją) Pojemność spryskiwacza szyb Minimalna średnica skrętu między ścianami (w m) Moc administracyjna (Francja) Maksymalna teoretyczna prędkość (km/godz.) Akumulator 12 V Świece Ciężar (kg) Bez obciążenia Z obciążeniem (P . W celu zapoznania się z uciągiem Waszego pojazdu i dopuszczalnym ciężarem całkowitym z przyczepą. ** Ze wspomaganiem układu kierowniczego.

VII-2

WYMIARY *

113

H J

D

A B
Tabela wymiarów (w metrach) A B C D E F G H I J 2.69 4.11 0.82 0.60 1.44 1.42 1.72 1.81 1.96 0.57

C

E G

* Zależnie od wersji.

F I

114

WYMIARY *

VII-2

Tabela wymiarów (w metrach) K L M N O P 1.14 1.32 1.19 1.19 0.57 1.70

K L

M P

N

O

* Zależnie od wersji.

VII-2

WYMIARY*
Podłoga i wielofunkcyjne siedzenie

115

Przegroda do połowy wysokości

T
Tabela wymiarów (w metrach) R S T U V W 0.89 0.24 0.38 0.42 1.53 1.67

U

W S P M R L

V

* Zależnie od wersji.

Numer referencyjny lakieru * Zależnie od kraju przeznaczenia . 1 : Nr identyfikacyjny pojazdu. Znajduje się w górnej części przedniego prawego nadkola. 5 : Maksymalny nacisk na oś tylną *. 4 : Maksymalny nacisk na oś przednią *. na przednim prawym błotniku.116 IDENTYFIKACJA * VII-3 1 2 3 4 5 Tabliczka producenta W komorze silnika. 2 : Ciężar z obciążeniem *. 3 : Maksymalny ciężar z przyczepą *.

obejmującego skrócone okresy między przeglądami.API = Amerykański Instytut Ropy Naftowej Stosowanie oleju nie odpowiadającego normie ACEA A3-B3 wymaga odwołania się do planu obsługowego w "warunkach szczególnych". . może być stosowany jedynie w silnikach do tego przystosowanych (od modelu roku 2000).ACEA = Zrzeszenie Europejskich Producentów Samochodów .NAZWY HANDLOWE OLEJÓW SILNIKOWYCH HOMOLOGOWANYCH I ZALECANYCH W EUROPIE(1) AC TIV AD IES AC TIV EL AD 70 00 IES AC 10 TIV EL W A9 90 40 00 00 QU 5W 05 AR W 40 TZ 30 DIE * QU SE AR L7 TZ 00 90 QU 01 00 AR 0W 5W TZ 40 40 90 00 5W 30 AC * TIV A7 00 AC 01 TIV 0W A9 40 00 AC 05 TIV W A9 40 00 QU 05 AR W TZ 30 70 * QU 00 AR 15 TZ W 70 50 QU 00 AR 10 TZ W 90 40 QU 00 AR 0W TZ 40 90 QU 00 AR 5W TZ 40 90 00 5W 30 * UL TR AD IES UL EL TR A5 10 W W UL 40 30 TR * ON DIE SE L5 W 40 UL TR A1 0W UL 40 TR A5 W UL 30 TR * ON 5W UL TR 40 ON 0W 30 F B NL DK SF GB GR A D CH I N P E B E N Z Y N O W E D I E S E L D I E S E L B E N Z Y N O W E L S IRL (1) Minimalna klasa jakości : Dla silników benzynowych : ACEA A3 i API SH/SJ. Dla silników Diesel : ACEA B3 i API CF/CD . * Olej Economie d'Energie.

W przypadku krajów pozaeuropejskich.PR 9730. Płyn hamulcowy PEUGEOT DOT4 PROCOR TM 108 / GLYSANTIN G33 . prosimy o zwrócenie się do lokalnego przedstawiciela Automobiles PEUGEOT. Zapraszamy do skonsultowania się ze specjalistą ASO PEUGEOT.118 ZALECENIA DOT YCZĄCE OLEJÓW HOMOLOGOWANYCH VII-4 Ręczna skrzynia biegów Układ kierowniczy ze wspomaganiem KONIECZNIE ESSO GEAR OIL BV 75W-80 PR 9736. lub klasy CD/CF (w wypadku silników wysokoprężnych). konieczne jest jednak podporządkowanie się planowi konserwacji "warunki szczególne".35 °C Płyn chłodzący silnika . który przewiduje zwiększoną częstotliwość wymiany oleju. który doradzi Państwu jak zapewnić właściwe użytkowanie oraz zoptymalizować koszty utrzymania Waszego pojazdu. Możliwe jest również stosowanie olejów syntetycznych wysokiej jakości".94 Inne produkty homologowane KONIECZNIE TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80 TOTAL FLUIDE AT42 Oleje wymienione w tabeli obok. Zamiast olejów półsyntetycznych i syntetycznych możliwe jest stosowanie olejów klasy API SH/SJ (w wypadku silników benzynowych). Poniższy schemat określa zakres optymalnej lepkości w zależności od temperatur stosowania.41 ESSO ATF D .REVKOGEL 2000 KONIECZNIE Zabezpieczenie . nadają się do większości zastosowań.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful