4

KLUCZYKI, PILOT ZDALNEGO STEROWANIA *

I-1

Kluczyk główny Kluczyk ten pozwala odblokować i zablokować zamki drzwi, korek wlewu paliwa, włączać lub wyłączać działanie poduszki powietrznej pasażera*, odblokować kierownicę, włączyć zapłon i uruchomić rozrusznik. Blokada centralna za pomocą kluczyka* Kluczyk z wbudowanym pilotem zdalnego sterowania, przekręcony w zamku przednich drzwi, pozwala na zablokowanie lub odblokowanie zamków wszystkich drzwi. Jeśli jedne z drzwi przednich są otwarte lub niedomknięte, to blokada centralna nie działa.

UWAGA Pilot zdalnego sterowania ma duży zasięg działania, co pozwala zablokować lub odblokować zamki samochodu na odległość. Manipulacja pilotem zdalnego sterowania, nawet znajdującym się w kieszeni ubrania, może spowodować niezamierzone odblokowanie zamków drzwi. * W zależności od wersji

I-1

KLUCZYKI, PILOT ZDALNEGO STEROWANIA *

5

Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania zawiera nadajnik wysokiej częstotliwości, który odznacza się następującymi cechami: - nie wymaga kierowania go na odbiornik znajdujący się w samochodzie, - działa poprzez wszelkie przedmioty (blachy, ładunek w samochodzie), - ma bardzo duży zasięg. Pilot zdalnego sterowania centralnej blokady (centralnego zamka). Pilot zdalnego sterowania pozwala zablokować lub odblokować drzwi i tylną klapę. Pojedyncze naciśnięcie przycisku A powoduje zablokowanie, a naciśnięcie przyA B cisku B odblokowanie zamków. W razie niezadziałania, powtórzyć naciśnięcie. Te operacje są wskazywane wizualnie przez zaświecenie się świateł kierunkowskazów: - Zablokowanie = świecenie przez ok. dwie sekundy - Odblokowanie = szybkie miganie Jeżeli jedne z drzwi są otwarte lub niedomknięte, centralny zamek nie zadziała. Nie należy przedłużać czasu naciskania. W razie niedziałania, należy wykonać reinicjację pilota zdalnego sterowania. Należy zapoznać się z zamieszczonym dalej opisem "Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania". W razie utraty lub uszkodzenia pilota zdalnego sterowania, możliwe pozostaje otwieranie za pomocą kluczyka. Kluczyk-pilot zdalnego sterowania ma możliwość odpięcia kluczyka. W razie konieczności, kluczyk można odpiąć, aby nie skaleczyć np. kolana. Odblokowanie powoduje zaświecenie lamp sufitowych. Kluczyk elektronicznej blokady rozruchu Urządzenie ELEKTRONICZNEJ BLOKADY ROZRUCHU blokuje układ zasilania silnika. Układ uaktywnia się automatycznie wówczas, gdy kluczyk zostanie wyjęty z wyłącznika zapłonu. Wszystkie kluczyki zawierają urządzenie elektroniczne. Należący do Państwa samochód można uruchomić tylko za pomocą Państwa kluczyków. Wprowadzić kluczyk do wyłącznika zapłonu. Po włączeniu zapłonu odbywa się dialog między kluczykiem i urządzeniem elektronicznej blokady rozruchu. Jeśli kluczyk nie zostanie rozpoznany, rozruch jest niemożliwy. UWAGA: Równoczesne użytkowanie innych urządzeń wysokiej częstotliwości (przenośne telefony, alarmy domowe…) może powodować chwilowe zakłócenie działania pilota zdalnego sterowania. W razie stałego braku działania, należy wykonać reinicjalizację pilota zdalnego sterowania. Patrz zamieszczony dalej opis "Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania”. * W zależności od wersji lub kraju

W razie zmiany właściciela samochodu.6 KLUCZYKI. gdyż może to uniemożliwić uruchomienie samochodu. który pozwala w ASO dokonać przeglądu technicznego urządzenia elektronicznej blokady rozruchu. Rada Należy dokładnie zanotować numery kluczyków i pilota zdalnego sterowania. że system elektronicznej blokady rozruchu Państwa samochodu nie stanowi już całości. jedynie ASO będzie mogła. W razie utraty tajnej karty. W sprawie jakichkolwiek modyfikacji kluczyka (dodanie. tajnej strefy. * W zależności od wersji lub kraju UWAGA W żadnym wypadku nie należy modyfikować elektrycznego układu elektronicznej blokady rozruchu. należy przechowywać w bezpiecznym miejscu (nigdy w środku samochodu) tajną kartę. nowy właściciel powinien koniecznie wejść w posiadanie karty KODU. W razie utraty. usunięcie lub wymiana). dzięki tym numerom. . W przypadku kluczyka elektronicznej blokady rozruchu. Jej utrata sprawia. Kartę tę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. zawierającą Państwa specjalny kod. dostarczyć Państwu nowe kluczyki lub pilota zdalnego sterowania. I-1 Karta ta zawiera ukryty kod dostępu. Nigdy nie należy pozostawiać jej w samochodzie. jej nienaruszalność stanowi zabezpieczenie dla urządzenia elektronicznej blokady rozruchu. Nie należy skrobać specjalnej. należy koniecznie skontaktować się z ASO w celu dokonania poważnej naprawy. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA * Karta KODU Wraz z samochodem wydano Państwu tajną kartę. należy bezwzględnie zwrócić się do ASO z Państwa tajną kartą.

Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania Aby uzyskać dostęp do baterii. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA * 7 Środki ostrożności przed włamaniem Przed opuszczeniem samochodu należy: . itp. Po wymianie baterii. Obie baterie są typu: CR 1620 3 V. należy rozpiąć obudowę.I-1 KLUCZYKI. . a następnie włączyć pilota zdalnego sterowania.wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu (stacyjki). W tym celu należy włączyć zapłon. ZWRÓCIĆ JE PRZEDSTAWICIELOWI MARKI LUB ODDAĆ DO PUNKTU SKUPU (sklep fotograficzny. * W zależności od wersji NIE WYRZUCAĆ ZUŻYTYCH BATERII. . zablokować kierownicę i zamki wszystkich drzwi. konieczna jest reinicjacja pilota zdalnego sterowania.całkowicie zamknąć wszystkie okna i nie pozostawiać żadnego przedmiotu na widoku.).

8 DRZWI DRZWI PRZEDNIE I-2 Otwieranie z zewnątrz W celu odblokowania jednego z zamków drzwi przednich. gdy przednie drzwi są zamknięte. przez jego wciśnięcie. wsunąć klucz do oporu i przekręcić w stronę przodu pojazdu lub odblokować przy pomocy pilota zdalnego sterowania. czy nie). centralną blokadę elektryczną wówczas. Zablokowanie od wewnątrz Przycisk drzwi kierowcy pozwala uruchomić. Otwieranie od wewnątrz Należy pociągnąć klamkę do siebie (niezależnie od tego czy drzwi są zablokowane. Pociągnąć za klamkę do siebie. .

W celu otwarcia. W celu zamknięcia. Odsuwane drzwi blokują się i w razie postoju na spadku nie mogą się same zamknąć. kiedy jedne z bocznych drzwi odsuwanych są otwarte. B A * W zależności od wyposażenia lub kraju . W celu zamknięcia. popchnąć klamkę w kierunku tyłu samochodu i przesunąć drzwi aż do oporu. wcisnąć przycisk odblokowania A. popchnąć klamkę w kierunku przodu samochodu i przesunąć drzwi. umieszczony na klamce i przesunąć drzwi w kierunku tyłu samochodu. Otwieranie od wewnątrz W celu otwarcia. wcisnąć przycisk A w celu odblokowania oporu i przesunąć drzwi w kierunku przodu samochodu. Nigdy nie należy jeździć.I-2 DRZWI DRZWI BOCZNE ODSUWANE * 9 Otwieranie od zewnątrz Odblokować zamek odsuwanych drzwi za pomocą kluczyka lub pilota zdalnego sterowania.

. Pociągnąć klamkę do siebie. prawidłowe Otwieranie drzwi tylnych o kąt 180° Gdy drzwi są częściowo otwarte. Drzwi tylne lewe Odblokować drzwi. pociągnąć ogranicznik B do siebie.10 DRZWI Otwieranie drzwi tylnych od zewnątrz I-2 B A Drzwi tylne prawe Aby odblokować drzwi tylne. ogranicznik zaczepia się samoczynnie. należy przekręcić kluczyk (w prawo). Przy zamykaniu drzwi. Otwieranie drzwi tylnych o kąt 90° Należy zapewnić zablokowanie drzwi. ciągnąc dźwignię A.

NAJPIERW NALEŻY ZAMKNĄĆ DRZWI 1. . A NASTĘPNIE DRZWI 2.I-2 DRZWI Otwieranie drzwi tylnych od wewnątrz 11 B B 1 2 Drzwi otwiera się przez uniesienie dźwigienki B. PODCZAS ZAMYKANIA. należy zwrócić uwagę na pozostawienie wolnych miejsc odpowiadających skokowi wyjmowania cięgieł. prawego i lewego. UWAGA Podczas załadunku samochodu. drzwi.

w celu otwarcia tylnej klapy. Zwrócić uwagę na wolną przestrzeń nad Waszym pojazdem.12 OT WIER ANIE Otwieranie tylnej klapy* I-2 Wsunąć kluczyk i unieść klamkę. * Zależnie od wersji .

należy pociągnąć do siebie czerwoną dźwigienkę. znajdującą się na lewym końcu spodu tablicy rozdzielczej. Zamykanie Umieścić podpórkę w jej uchwycie wciskając. Unieść pokrywę silnika. Oprzeć ją na drążku podporowym. Przesunąć w prawo dźwignię 1. a pod koniec ruchu puścić ją swobodnie.podczas opuszczania należy UWAŻAĆ na jej ciężar. Sprawdzić jej prawidłowe zablokowanie. Wsunąć dłoń pod pokrywę silnika delikatnie. zgodnie z powyższym rysunkiem. umieszczoną pod krawędzią pokrywy silnika. Pokrywa komory silnika zawiera materiały wygłuszające . . na lewo od osi pojazdu.I-3 POKRYWA KOMORY SILNIKA Otwieranie 13 1 Aby odblokować pokrywę komory silnika. Opuścić pokrywę.

* W zależności od wersji lub wyposażenia . W celu zablokowania tylnej pokrywy dachu należy ją opuścić. należy pociągną dźwigienkę A. pokonać punktowy opór aż do zablokowania samohamownych podpórek B. należy upewnić się co do prawidłowości zablokowania drążka podpierającego (patrz “Drążek podpierający długie przedmioty”).14 T YLNA POKRYWA DACHU I-4 A Tylna pokrywa dachu* Aby otworzyć tylną pokrywę dachu. B Unieść tylną pokrywę dachu. Przed zamknięciem.

Gdy tylna pokrywa dachu jest otwarta. W taki sposób można przytrzymywać długie przedmioty i ustawić drążek jedną ręką. Tylny zderzak został tak zbudowany.I-4 DRĄŻEK PODPIERAJĄCY Drążek podpierający długie przedmioty 15 Aby umożliwić transport przedmiotów długich. wystających przez tylną pokrywę dachu. Należy upewnić się co do prawidłowości jego zablokowania. gdy drążek znajduje się na właściwym miejscu. UWAGA Nigdy nie należy jechać bez umieszczenia drążka podpierającego na właściwym miejscu. A Nigdy nie należy opierać przedmiotów bezpośrednio na drzwiach. Drzwi tylne blokują się całkowicie tylko wówczas. Drążek ten powinien podpierać przewożone przedmioty. zastosowano specjalny drążek podpierający. Boczne otwory mogą być wykorzystane jako punkty zahaczenia. . Drążek podpierający rozkłada się przez uniesienie dźwigni A. Przedmioty wystające z samochodu należy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostaje on połączony z jednej strony. Należy doprowadzić go aż do słupka drzwi. należy uważać przy przejeżdżaniu przez miejsca gdzie ograniczono dopuszczalną wysokość pojazdów. że może służyć także jako stopień.

przed uruchomieniem silnika konieczne jest opróżnienie zbiornika. Przy wyjętym korku wlewu paliwa drzwi boczne* nie dadzą się otworzyć. Uwaga Korek jest wpasowany w kształt nadwozia. Pojemność zbiornika paliwa: około 55 litrów dla wersji z silnikiem benzynowym. UWAGA. W razie wlania paliwa nieodpowiedniego dla silnika Państwa samochodu. jednak w celu uzyskania większej przyjemności prowadzenia (silnik benzynowy). by pracować na paliwie RON 95 . przyklejona w pobliżu wlewu paliwa. OLEJ NAPĘDOWY BENZYNA BEZOŁOWIOWA Silniki benzynowe są zaprojektowane tak. około 60 litrów dla wersji z silnikiem wysokoprężnym. informuje o dopuszczalnych rodzajach paliw. zalecamy paliwo RON 98. należy go ustawić według rysunku.16 TA N KOWA N I E I-5 Korek zamykany na kluczyk W celu otwarcia. należy przekręcić kluczyk o ćwierć obrotu w kierunku tyłu samochodu. . * W zależności od wyposażenia lub kraju. Jakość paliw * Specjalna etykieta.

należy lekko ją unieść i pociągnąć do przodu. Zagłówek 17 Regulacja w pionie odbywa się przez przesuwanie. Zagłówki są wyposażone w blokady. Miejsce na dokumenty Specjalne miejsce znajduje się nad szufladą siedzenia kierowcy.I-6 SIEDZENIA Regulacja pochylenia oparcia* Aby wyregulować pochylenie oparcia. należy pociągnąć do tyłu dźwigienkę (usytuowaną po wewnętrznej stronie siedzenia) aż do uzyskania żądanego położenia. znajdujący się z lewej strony i ustawić siedzenie w żądanym położeniu. Szuflada pod siedzeniem Aby otworzyć szufladę. Siedzenia ogrzewane * (patrz “MIEJSCE KIEROWCY”) * W zależności od wersji lub kraju . Regulacja wzdłużna Unieść uchwyt. należy pociągnąć do góry do oporu. Aby wyjąć zagłówek. a następnie nacisnąć na zaczepy odblokowania.

WAŻNE Ze względów bezpieczeństwa. czynności te nie powinny być wykonywane podczas jazdy. Podczas postoju. należy w pierwszej kolejności wyregulować siedzenie tak. a następnie zablokować ciągnąc dźwigienkę do końca. Należy zapewnić sobie dobrą widoczność wskaźników zegarowych i lampek kontrolnych tablicy rozdzielczej. Ustawić właściwe położenie kierownicy w pionie.18 REGUL ACJA KIEROWNICY I-7 Położenie kierownicy może być regulowane w pionie. . aby zająć właściwą pozycję. Odblokować kierownicę popychając dźwigienkę do przodu. do siebie.

* Zależnie od wersji lub kraju . możliwe jest przewożenie długich przedmiotów (do 2.10 m) opartych na przednim brzegu platformy ładunkowej. opaska przytrzymująca dokumenty i wytłoczenia na pojemniki z napojami. Należy zawsze unieruchamiać te przedmioty używając do tego celu drążka w tylnej części bagażnika. W tej pozycji. Udostępniona zostaje płaska powierzchnia. Bagażnik pod siedzeniem i pod przednią częścią podłogi pozwala na umieszczenie przedmiotów niewidocznych z zewnątrz oraz na unieruchomienie długich przedmiotów wystających przez otwór w dachu. jeśli samochód nie jest wyposażony w przegrodę oddzielającą przestrzeń ładunkową od kabiny. lub zaczepów do mocowania ładunków. długie przedmioty Podnieść dźwigienkę B i odchylić siedzenie. nie jest konieczne wysunięcie zagłówka.20 WIELOFUNKCYJNE PRZEDNIE SIEDZENIE PA S A Ż E R A * I-9 B A B Pozycja “stolik” i dostęp do bagażnika Odchylenie siedzenia do pozycji “stolik” Pociągnąć za dźwigienkę A i odchylić oparcie do końca. Bagażnik.

Ponowne włączenie czołowej poduszki pasażera . w zależności od Wyłączenie poduszki powietrznej pasażera * . .Przy wyłączonym zapłonie.Należy pamiętać o włączeniu poduszki powietrznej. włożyć kluczyk do wyłącznika A. .I-8 PODUSZKI POWIETRZNE * 19 Jeśli samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną pasażera. może być. Czołowa poduszka powietrzna pasażera wyposażenia. przy wyłączonym zapłonie: .Po włączeniu zapłonu. wyłączana (patrz niżej).Przekręcić kluczyk w położenie "OFF". poduszka powietrzna zostaje włączona. . A * W zależności od wyposażenia Zapinanie pasów jest obowiązkowe i konieczne w przypadku samochodów wyposażonych w czołową poduszkę powietrzną.włożyć kluczyk i przekręcić go do położenia “ON”. lampka kontrolna w zestawie wskaźników zapala się na sześć sekund. W tym celu należy. . poduszka powietrzna pasażera zostaje wyłączona.Lampka kontrolna poduszki powietrznej w zestawie wskaźników świeci w sposób ciągły po włączeniu zapłonu (miganie lampki sygnalizuje usterkę). Nigdy nie wyłączać poduszki powietrznej pasażera w obecności pasażera (poza przypadkiem fotelika dla dziecka zamocowanego tyłem do kierunku jazdy). nigdy nie umieszczać fotelika dla dziecka na siedzeniu pasażera obok kierowcy.

kratka. Zależnie od przeznaczenia pojazdu. należy używać sześciu zaczepów mocujących. należy zawsze skutecznie unieruchomić przewożone ładunki.I-10 PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA 21 A B A B C C Zaczepy do mocowania ładunków W celu unieruchomienia przewożonych ładunków. należy go wyposażyć w przegrody oddzielające przestrzeń ładunkową od kabiny (ścianka do połowy wysokości. itp.) dostępne w sieci firmy. B i C na obwodzie platformy. Ze względów bezpieczeństwa. . znajdujących się w A.

pozwalają na podnoszenie lub opuszczanie szyb po stronie kierowcy i pasażera. umieszczone na tablicy rozdzielczej. Podnośnik elektryczny * Przełączniki A i B. Mocniejsze wciśnięcie. Podczas operowania szybami należy zwracać uwagę na dzieci. Podnośnik sekwencyjny Wciśnięcie przełącznika A pozwala na podniesienie lub opuszczenie szyby po stronie kierowcy do wybranego położenia. UWAGA Ze względów bezpieczeństwa (dzieci). opuszczając samochód. . Szyby boczne* W celu uchylenia bocznych szyb. W celu zamknięcia. (przy włączonym zapłonie oraz 1 min.22 PODNOŚNIK SZYB I-11 A B Podnośnik ręczny Obracać korbką w celu podniesienia lub opuszczenia szyb pojazdu. * Zależnie od wersji. pociągnąć i nacisnąć na dźwignię . po wyłączeniu zapłonu). a następnie zwolnienie przycisku uruchamia funkcję zamknięcia lub pełnego otworzenia okna po stronie kierowcy. pociągnąć za dźwignię i popchnąć okno. nawet na krótko. należy wyjmować klucz ze stacyjki.

Zewnętrzne lusterka wsteczne Ręczne sterowanie lusterka Regulacji dokonuje się od wewnątrz w czterech kierunkach. Składanie na postoju Od zewnątrz samochodu lusterka wsteczne składa się ręcznie. * W zależności od wersji . Sterowanie elektryczne Lusterko wsteczne od strony pasażera Po stronie miejsca kierowcy dokonuje się regulacji w czterech kierunkach za pomocą przełącznika kierunku. Czynność ta nie zmienia regulacji wstępnej. karty autostrady). Należy odchylić dźwigienkę do siebie. Odczyt kart identyfikacyjnych * Szyba przednia atermiczna zawiera powyżej lusterka wstecznego pole C. Ogrzewanie lusterek wstecznych włącza się przyciskiem ogrzewania szyb tylnych.I-12 LUSTERKA WSTECZNE 23 C Wewnętrzne lusterko wsteczne Położenie nocne pozwala uniknąć oślepienia. który znajduje się w środku tablicy rozdzielczej. które umożliwia odczyt optyczny kart identyfikacyjnych ( np.

24 1 2 3 MIEJSCE KIEROWCY * 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I-13 24 23 22 21 20 19 14 18 17 25 16 15 .

stacyjka 20 Poduszka powietrzna kierowcy 21 Dźwigienka regulacji położenia kierownicy 25 1 Nawiew boczny lewy 2 Głośnik lewy 3 Przełączniki: • sygnału dźwiękowego • oświetlenia • kierunkowskazów • światła przeciwmgielnego tylnego 4 Zestaw wskaźników 5 Przełączniki: • wycieraczek szyby przedniej • wycieraczek szyb tylnych • zmywacza szyby 6 Nawiewy środkowe 7 Miejsce na radioodbiornik / CB. radiotelefon 8 Przełączniki: • elektrycznego sterowania szyb drzwi • ogrzewania szyb tylnych/zewnętrznych lusterek wstecznych • klimatyzacji • świateł awaryjnych • ogrzewania siedzeń 9 Miejsce na radioodtwarzacz lub schowek 10 Przełącznik ogrzewania 11 Górny zamykany schowek lub poduszka powietrzna pasażera 22 Pokrywka dostępu do skrzynki bezpieczników 23 Przełączniki: • elektrycznego lusterka wstecznego od strony pasażera • ustawienia reflektorów 24 Przełącznik obracany kluczem • włączania/wyłączania powietrznej poduszki pasażera: 25 Lampka sufitowa * W zależności od wersji .I-13 MIEJSCE KIEROWCY * 12 Głośnik prawy 13 Nawiew boczny prawy 14 Dolny schowek 15 Dźwignia hamulca postojowego 16 Popielniczka 17 Dźwignia zmiany biegów 18 Zapalniczka 19 Blokada kierownicy.

26 Wyświetlacz: Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * • Sygnalizator czynności obsługowych • Wskaźnik poziomu oleju silnikowego (Diesel) • Licznik całkowitego przebiegu • Okresowy licznik kilometrów • Zegar cyfrowy I-14 Obrotomierz Wskaźnik temperatury płynu w układzie chłodzenia silnika Wskaźnik poziomu paliwa Sterowanie wyświetlania: • Licznik całkowitego przebiegu kilometrów • Licznik dziennego przebiegu • Zerowanie dziennego przebiegu * W zależności od wersji lub kraju Potencjometr oświetlenia tablicy roz-dzielczej Patrz “I-14” Regulacja zegara Patrz “I-14” .

. Pojemność zbiornika paliwa (w litrach): Silnik benzynowy Silnik diesel : 55 : 60 * W zależności od wersji lub kraju. kiedy samochód znajduje się w położeniu poziomym. W ciężkich warunkach jazdy.I-14 Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * 27 Wskaźnik temperatury płynu w układzie chłodzenia W warunkach normalnych wskazuje on temperaturę. Jeżeli wskazówka znajdzie się w obszarze oznakowanym na czerwono i zacznie migać lampka sygnalizacyjna STOP należy się natychmiast zatrzymać i . w czasie upałów. Odczekać. wskazówka może zbliżać się do znaków czerwonych. która może dochodzić do 100° C. wyłączyć zapłon. Wskaźnik poziomu paliwa Gdy lampka kontrolna rezerwy zaświeci się w sposób ciągły. aż silnik ostygnie. To przegrzanie silnika może być spowodowane różnorodnymi przyczynami. Wentylator chłodnicy silnika może pracować jeszcze przez pewien czas. zachowując przy tym środki ostrożności podane w rozdziale “Sprawdzenie poziomu płynów eksploatacyjnych”. należy skontaktować się z najbliższą ASO. w zbiorniku pozostaje jeszcze około 7 litrów paliwa.

jaki należy wykonać zgodnie z planem przeglądów podanym w książce przeglądów. Pięć sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu podejmie działanie normalne i będzie świecił się klucz symbolizujący przegląd.28 Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * I-14 Wyświetlacz wielofunkcyjny Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu wskazywane są kolejno: . Przykład: termin wykonania przeglądu został przekroczony o 300 km. Przegląd samochodu musi być wykonany możliwie jak najszybciej. Działanie: Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu licznika całkowitego przebiegu podana zostanie liczba kilometrów pozostała do najbliższego przeglądu. Pięć sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu podejmie działanie normalne i będzie się świecił klucz symbolizujący przegląd techniczny. . że przegląd musi być wykonany w najbliższym czasie. Przykład: przed najbliższym przeglądem pozostaje do przejechania: Liczba kilometrów najbliższego przeglądu mniejsza niż 1000 do jest Termin wykonania został przekroczony przeglądu Przykład: przed najbliższym przeglądem pozostaje do przejechania: 900 km Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu będzie wskazywane przez pięć sekund: Przy każdym włączeniu zapłonu i przez następne pięć sekund klucz symbolizujący przegląd i przekroczona liczba kilometrów będą migać.Sygnalizator czynności obsługowych Informuje on o terminie najbliższego przeglądu. Pięć sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu podejmie działanie normalne i na wyświetlaczu będzie wskazywana łączna lub dzienna liczba przejechanych kilometrów. Na wyświetlaczu będzie wskazywana łączna lub dzienna liczba kilometrów. Sygnalizuje on.

I-14

Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW *
W celu zmiany przeglądów: okresowości

29

Okresowość przeglądów technicznych W przypadku użytkowania samochodu w niektórych szczególnie trudnych warunkach, konieczne jest zastosowanie planu przeglądów dla warunków specjalnych, o skróconych okresach między przeglądami (patrz książka przeglądów). Uwaga: jeżeli maksymalny okres między kolejnymi wymianami oleju zostanie osiągnięty przed dojściem do granicznej liczby kilometrów, zaświeci się klucz symbolizujący przegląd.

- Wyłączyć zapłon. - Wcisnąć przycisk 1 i przytrzymać go w tym stanie. - Włączyć zapłon. - Zacznie migać liczba kilometrów pozostałych do najbliższego przeglądu. - Niezwłocznie zwolnić przycisk. - Wyświetlony zostanie okres międzyprzeglądowy. - Każde krótkotrwałe wciśnięcie przycisku 1 pozwala zmienić okres międzyprzeglądowy.

- Kiedy wyświetlony zostanie żądany okres międzyprzeglądowy, należy przez dziesięć sekund naciskać przycisk 1 w celu potwierdzenia tego okresu (wybrany okres międzyprzeglądowy będzie migał przez dziesięć sekund). Kiedy wyświetlone wskazanie przestanie migać, zwolnić przycisk w celu potwierdzenia. Zerowanie. W Państwa ASO operacja ta zostanie wykonana po każdym przeglądzie. Jeżeli jednak przegląd wykonujecie Państwo sami, to procedura zerowania jest następująca: - Wyłączyć zapłon. - Wcisnąć przycisk 1 i przytrzymać go w tym stanie. - Włączyć zapłon. - Zacznie migać liczba kilometrów pozostałych do najbliższego przeglądu. - Wcisnąć i przytrzymać przez dziesięć sekund przycisk 1. - Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie =0” i zniknie klucz symbolizujący przegląd.

1

1

1

* W zależności od wersji lub kraju.

30

Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW *
Wyświetlacz wielofunkcyjny

I-14

Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu będą wskazywane kolejno: - Sygnalizator czynności obsługowych - Wskaźnik poziomu oleju w silniku (Diesel) - Licznik całkowitego przebiegu - Wskazanie godziny Wskaźnik poziomu oleju w silniku (Diesel) Po włączeniu zapłonu przez kilka sekund będzie wyświetlane wskazanie wskaźnika przeglądów, a następnie przez około 10 sekund będzie wskazywany poziom oleju w silniku. Maksymalny

Minimalny Sprawdzić za pomocą ręcznego wskaźnika poziomu oleju (bagnetowego). Kontrolę należy przeprowadzić na poziomym podłożu w silniku nie pracującym od co najmniej dziesięciu minut. Brak oleju (miganie poziomych wskaźników) Natychmiast uzupełnić poziom oleju. W przeciwnym razie powstaje niebezpieczeństwo zniszczenia silnika.

Miganie wskaźnika informuje o wystąpieniu usterki w działaniu . Skonsultować się z przedstawicielem firmy.

* W zależności od wersji lub kraju.

I-14

Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW *

31

Licznik całkowitego i dziennego przebiegu

A

A

A

Naciskanie na przycisk A powoduje przemienne przełączanie wskazań licznika całkowitego i dziennego przebiegu

Zerowania licznika dziennego przebiegu Przy dłuższym wciśnięciu przycisku A wskazanie na wyświetlaczu mignie trzykrotnie i przestawi się na 0.

* W zależności od wersji lub kraju.

Ustawienie minut 3 . Ustawienie godziny 2 . Uwaga: Wyświetlanie wskazania zegara zaczyna się z chwilą otwarcia drzwi kierowcy i gaśnie minutę po ich zamknięciu. przestawianie powolne. jeżeli drzwi kierowcy pozostaną otwarte. Naciskanie długotrwałe . * W zależności od wersji lub kraju.Ustawienie zegara odbywa się przy włączonym zapłonie i nie pracującym silniku. Jeżeli przycisk nie jest wciskany przez pięć sekund: minuty są ustawione i zapamiętane. Jeżeli przycisk nie jest wciskany przez pięć sekund: godzina jest ustawiona i zapamiętana. . Naciskanie długotrwałe . zaczyna migać wskazanie minut. przestawianie powolne.Krótkie naciskanie na przycisk B . Wyświetlane wskazanie zegara zgaśnie po dziesięciu minutach.Krótkie naciskanie na przycisk B .32 Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * Zegar cyfrowy I-14 B 1 . po naciskaniu przez dłużej niż trzy sekundy na przycisk B zacznie migać wskazanie godziny.przestawianie szybkie.przestawianie szybkie.

. powoduje stopniową zmianę jasności oświetlenia zestawu wskaźników.I-14 Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * Potencjometr oświetlenia 33 B Regulację należy przeprowadzać postojowych p r z y pracującym silniku i zapalonych światłach pozycyjnych przez naciskanie na przycisk B.Przytrzymanie przycisku wciśniętego powoduje szybką zmianę jasności oświetlenia.Kolejne wciskanie przycisku. * W zależności od wersji lub kraju. . .

36 SYGNALIZACJA I-16 Sygnał dźwiękowy Należy nacisnąć na koniec przełącznika. . Światła awaryjne Włączają się jednocześnie wszystkie kierunkowskazy. Powrót do położenia neutralnego i wyłączenie kierunkowskazu następuje samoczynnie wraz z powrotnym ruchem kierownicy. Prawy . należy pokonać punktowy opór stawiany przez przełącznik. W czasie jazdy z włączonymi światłami awaryjnymi kierunkowskazy nie spełniają swojej normalnej funkcji. Świateł tych należy używać tylko w razie niebezpieczeństwa.przełącznik do dołu. Działają także przy wyłączonym zapłonie. Sygnał świetlny działa również przy wyłączonym zapłonie. Sygnał świetlny Należy pociągnąć przełącznik impulsowo do siebie. Kierunkowskazy Lewy . w przypadku zatrzymania się w niebezpiecznym miejscu lub w czasie jazdy w nietypowych warunkach.przełącznik do góry. Aby włączyć kierunkowskaz.

* W zależności od wersji. Patrz “SYGNALIZACJA”. kierunkowskazy migają jednocześnie. Patrz “SYGNALIZACJA”. . Lampka kontrolna świateł drogowych Patrz “SYGNALIZACJA”. System ABS Patrz “HAMULCE”. Lampka kontrolna światła przeciwmgłowego tylnego Patrz “SYGNALIZACJA”. Lampka kontrolna kierunkowskazu prawego. Jeśli włączone są światła awaryjne.34 L AMPKI KONTROLNE * I-15 Lampka kontrolna kierunkowskazu lewego. Kontrolka podgrzewania silnika Diesel Patrz warunki uruchomienia silnika (patrz “ROZRUCH”). Lampka kontrolna świateł mijania Patrz “SYGNALIZACJA”.

Lampka kontrolna pracy silnika (autodiagnostyka) Jeżeli lampka miga lub świeci się. Jeżeli świeci w sposób ciągły. Należy szybko skontaktować się z najbliższą ASO. . że hamulec postojowy jest zaciągnięty lub niedostatecznie zwolniony. należy skontaktować się z najbliższą ASO.I-15 L AMPKI KONTROLNE * Lampka kontrolna minimalnego poziomu płynu chłodzącego Lampka kontrolna hamulca postojowego i poziomu płynu hamulcowego Informuje. * W zależności od wersji lub kraju. Lampka kontrolna kluczyka elektronicznego Zapala się przy włączaniu zapłonu. należy się bezwzględnie zatrzy-mać Sprawdzić poziom płynu chłodzącego z zachowaniem podanych środków ostrożności (patrz "POZIOMY. SPRAWDZENIA"). skontaktować się z najbliższą ASO. Lampka kontrolna ładowania akumulatora Powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. Gaśnie. należy zatrzymać silnik i sprawdzić poziom oleju (patrz "POZIOMY. Lampka nakazu zatrzymania Zaświeca się jednocześnie z inną lampką ostrzegawczą lub kiedy osiągnięta zostanie maksymalna temperatura płynu chłodzącego. pomimo prawidłowego poziomu oleju. Może też wskazywać. "POZIOMY. Lampka włączenia powietrznej kontrolna poduszki Patrz "SYSTEM PODUSZEK POWIETRZNYCH". T lampka kontrolna może również a sygnalizować uszkodzenie elektronicznego rozdzielacza siły hamowania. 35 Lampka kontrolna otwarcia drzwi Kiedy ta lampka zaświeci się. że poziom płynu hamulcowego jest zbyt niski. SPRAWDZENIA"). zapłonowego lub układu oczyszczania spalin (w zależności od kraju). Lampka kontrolna ciśnienia oleju silnikowego Jeżeli ta lampka zaświeci się w czasie jazdy. SPRAWDZENIA"). jeżeli kluczyk nie został rozpoznany.Jeżeli świeci nadal. Zaświeca się w chwili włączenia zapłonu. kiedy wszystkie drzwi są prawidłowo zamknięte. Patrz "HAMULCE". świadczy to o zakłóceniu działania układu wtryskowego.

po zgaszeniu świateł lub w chwili włączenia zapłonu. co umożliwia np. wyjście ze słabo oświetlonego parkingu. Obrócić pierścień A zgodnie z kierunkiem strzałki. że światła nie zostały zgaszone.I-16 SYGNALIZACJA * PRZEŁĄCZNIK OŚWIETLENIA (Pierścień A) 37 Wszystkie światła zgaszone A Obrócić pierścień A zgodnie z kierunkiem strzałki. należy pociągnąć przełącznik do siebie. Sygnał dźwiękowy pozostawionych zapalonych świateł Aby zasygnalizować. * W zależności od wersji . Czasowe włączanie reflektorów Pociągnięcie . Światła mijania/światła drogowe włączone Aby dokonać przełączenia ze świateł mijania na światła drogowe lub odwrotnie. Wyłącza się po zamknięciu drzwi. do oporu. urządzenie to włącza się w chwili otwarcia drzwi przednich.po wyłączeniu zapłonu .przełącznika w kierunku ku sobie powoduje zapalenie reflektorów i ich automatyczne zgaszenie po minucie. przy wyłączonym zapłonie. Światła pozycyjne włączone Zestaw wskaźników jest oświetlony.

Powrót do położenia wyjściowego następuje samoczynnie w chwili wyłączenia świateł. gdy włączone są światła mijania lub światła drogowe. Światło przeciwmgielne tylne działa.38 SYGNALIZACJA * Światło przeciwmgielne tylne I-16 Światło przeciwmgielne tylne zgaszone B Obrócić pierścień B zgodnie z kierunkiem strzałki. Światło przeciwmgielne tylne Zapala się lampka kontrolna. Przypomnienie Światło przeciwmgielne tylne powinno być używane wyłącznie w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (np. w czasie mgły lub opadów śniegu). * W zależności od wersji .

I-17 3 2 1 WIDOCZNOŚĆ 39 5 0 6 4 Wycieraczka szyby przedniej 0 zatrzymanie 1 praca przerywana 2 praca normalna 3 praca szybka 4 jednorazowy cykl wycieraczek nacisnąć do dołu. Elektryczne ogrzewanie działa tylko wówczas. 5 Wycieraczka szyby tylnej Obrócić przełącznik do przodu .spryskiwanie i praca wycieraczki.Położenie 1. a następnie zatrzymanie. Spryskiwacz przedniej szyby Pociągnąć przełącznik do siebie. Uwaga : . o czym świadczy zgaśnięcie lampki kontrolnej. Włącza pracę okresową wycieraczek. Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu prądu. gdy pracuje silnik.Włączenie biegu wstecznego w czasie działania wycieraczki szyby przedniej powoduje uruchomienie wycieraczki szyby tylnej. 6 Spryskiwacz szyby tylnej Obrócić przełącznik do przodu . Ogrzewanie wyłącza się też przez naciśnięcie włącznika.Położenie 1: Częstotliwość działania wycieraczki regulowana jest automatycznie w zależności od prędkości samochodu. . ogrzewanie tylnej szyby wyłącza się samoczynnie po około 12 minutach. * W zależności od wersji i kraju . Po zwolnieniu: około czterech cykli wycieraczki. 2 lub 3: Po zatrzymaniu samochodu częstotliwość działania wycieraczki zmniejsza się automatycznie.praca przerywana. Elektryczne ogrzewanie* Włącznik elektrycznego ogrzewania tylnej szyby lub lusterek wstecznych lub obu tych urządzeń jednocześnie (w zależności od wyposażenia). . Ponowne naciśnięcie powoduje powtórne włączenie na 12 minut.

Położenie 0 : sam kierowca lub z 1 pasażerem. Położenie 2 : kierowca + 4 pasażerów i bagaże w bagażniku. ale także aby zapewnić optymalne oświetlenie drogi sobie samemu. Urządzenie pozwala odpowiednio wyregulować wiązkę światła reflektorów tak. aby uniknąć oślepiania innych użytkowników drogi. Położenie 3 : sam kierowca + maksymalne obciążenie z tyłu.: kierowca + 2 pasażerów. aby korygować wiązkę światła reflektorów w zależności od obciążenia samochodu. * W zależności od wersji i kraju . Położenie pośrednie . z lewej strony kierowcy. Położenie 1 : kierowca + 4 pasażerów. Regulacja elektryczna* Przełącznik znajduje się na tablicy rozdzielczej.40 WIDOCZNOŚĆ I-17 Regulacja reflektorów* Zaleca się.

42 R ADIOODT WARZACZ RB1 II-1 A B C D E F G H M K L J N I .

regulacja loudness i rozchodzenia się dźwięków. Przyciśnięcie do oporu : szybkie przewijanie kasety do tyłu. Włączenie/wyłączenie radioodtwarzacza samochodowego. Włączona/wyłączona funkcja RDS. Przyciśniecie na dłużej niż 2 sekundy : zapamiętanie stacji. Przyciśnięcie do oporu : szybkie przewijanie kasety do przodu. Zwiększenie natężenia dźwięku. AM. Wybór źródła : radio. Wybór płyty w zmieniarce CD*. * W zależności od wyposażenia.II-1 R ADIOODT WARZACZ RB1 43 Przycisk A B C D E F E+F G H I J K L M N j jj v w Funkcja Włączony/wyłączony priorytet dla informacji drogowych. Przyciśniecie dłużej niż 2 sekundy : włączenie/wyłączenie trybu nasłuchu regionalnego. Automatyczne wyszukiwanie wysokich częstotliwości. Przyciśniecie dłużej niż 2 sekundy : odtwarzanie przypadkowe CD*. Wybór następnego utworu CD*. Przyciśnięcie do oporu : wysunięcie kasety. Wybór tonów niskich. Przyciśnięcie dluższe niż 2 sekundy : automatyczne zapamiętywanie stacji (automatyczne strojenie). Automatyczne wyszukiwanie niskich częstotliwości. k kk TA RDS BND/AST SRC j jj k kk Przyciśnięcie do połowy : zmiana kierunku odczytu kasety. wysokich. Wybór zapamiętanej stacji. AUDIO k j MAN 1 do 6 . Zmniejszenie natężenia dźwięku. FMIII. FMII. kaseta lub lub zmieniarka płyt kompaktowych* CD*. Regulacja natężenia dźwięku. Funkcjonowanie ręczne/automatyczne przycisków J i K. Wybór zakresu fal FMI. Wybór poprzedniego utworu na CD*.

to czas ten wydłuży się o czas wyłączenia radioodtwarzacza. Po 14 błędnie wprowadzonych kodach.44 R ADIOODT WARZACZ RB1 FUNKCJE OGÓLNE II-1 Włączenie / wyłączenie Po ustawieniu kluczyka w stacyjce w położeniu ZASILANIE OSPRZĘTU lub ZAPŁON. Przykład: jeśli Wasz numer to 5345. "3". aby nie zablokować radio-odtwarzacza Po każdym błędnym wprowadzeniu kodu radioodtwarzacz zablokuje się na czas od 5 sekund do 30 minut po siódmym nieprawidłowym wprowadzeniu kodu. Aby odblokować radioodtwarzacz. . radioodtwarzacz blokuje się definitywnie. Błąd wprowadzenia kodu W przypadku złego wprowadzenia jednej z trzech pierwszych cyfr przerwać operację.. należy wcisnąć kolejno przyciski "5". należy go nie wyłączać i odczekać. wcisnąć przycisk "M" w celu włączenia lub wyłączenia radioodtwarzacza. a wyświetlacz pokazuje “END”.".. Wprowadzić Wasz czterocyfrowy numer kodu przy pomocy przycisków "1" do "6". "4" i "5". Jeśli wszystkie cztery cyfry zostały prawidłowo wprowadzone. Jeśli radioodtwarzacz jest wyłączony w trakcie oczekiwania. REGULACJA DŹWIĘKU Regulacja natężenia dźwięku Przekręcić przycisk "M" w celu zwiększenia lub zmniejszenia natężenia dźwięku. Pojawia się na wyświetlaczu napis "CODE" a następnie prośba o jego wprowadzenie ". można znowu rozpocząć wprowadzanie kodu.. ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE Przed pierwszym użyciem lub po ponownym podłączeniu radioodtwarzacza należy wprowadzić jego kod. aż wyświetli się " .-". który otrzymaliście Państwo wraz z pojazdem.. Wprowadzenie kodu Włączyć radioodtwarzacz. radioodtwarzacz włącza się automatycznie..

– “TREB 0” pozycja normalna.II-1 REGULACJA AUDIO R ADIOODT WARZACZ RB1 45 Wcisnąć kilkakrotnie przycisk “AUDIO” w celu wybrania tonów niskich (BASS). Przycisk "H" pozwala zwiększyć natężenie głosu z tyłu pojazdu. wcisnąć przycisk "G" lub "H" w celu dokonania regulacji. Regulacja loudness Funkcja ta umożliwia zaakcentowanie niskich i wysokich tonów przy słabym natężeniu dźwięku. * W zale˝noÊci od wyposa˝enia. kasety lub zmieniarki CD*. Przycisk "G" pozwala zwiększyć natężenie głosu z przodu pojazdu. Przycisk "H" pozwala zwiększyć natężenie głosu z lewej strony. funkcji loudness(LOUD). funkcji fader (FAD) i funkcji balance (BAL). – “BASS –9” w celu ustawienia minimalnego poziomu niskich tonów. Regulacja tonów niskich Gdy wyświetlane jest "BASS" nacisnąć na przycisk "G" lub "H" w celu dokonania regulacji. – “TREB –9” w celu ustawienia minimalnego poziomu tonów wysokich. Możliwe jest więc różne wyregulowanie dla radia. Regulacja rozchodzenia się dźwięku przód / tył (Fader) Gdy wyświetlane jest "FAD". – “TREB +9” maksymalny poziom wysokich tonów. Wcisnąć przyciski "G" lub "H" w celu włączenia lub wyłączenia funkcji. wcisnąć przycisk "G" lub "H" w celu dokonania regulacji. Uwaga : regulacja tonów niskich i wysokich jest indywidualna dla każdego źródła. Regulacja tonów wysokich Gdy wyświetlane jest "TREB". Przycisk "G" pozwala zwiększyć natężenie głosu z prawej strony. Regulacja natężenia dźwięku prawo/ lewo tył (Balance) Gdy wyświetlane jest "BAL". – “BASS 0” pozycja normalna. . wcisnąć przyciski "G" lub "H" w celu dokonania regulacji. – “BASS +9” maksymalny poziom niskich tonów. wysokich (TREB). Wyjście z trybu audio odbywa się automatycznie po kilku sekundach lub w wyniku sukcesywnego wciskania przycisku "AUDIO".

Prezentacja zatrzymuje się na pierwszej spotkanej stacji po zwolnieniu przycisku. Krótko wciskać przycisk “J” lub “K” w celu powolnego zwiększania lub zmniejszania wyświetlanego zakresu. pod mostami. Ręczne wyszukiwanie stacji Wcisnąć przycisk “MAN”. aby usłyszeć kolejno stację następną lub poprzednią. zakłócenia mogą powstawać w wyniku odbicia sygnałów od nieruchomych przeszkód (góry. FMIII i AM. Wyszukiwanie stacji odbywa się najpierw przy czułości “LO” (wybór najsilniejszych nadajników). Przytrzymując wciśnięty przycisk w wybranym kierunku.46 RADIO R ADIOODT WARZACZ RB1 II-1 Uwagi dotyczące odbioru radiowego Instalacja przemieszczanego odbiornika radiowego jest poddawana działaniu zjawisk. wybierać zakres fal FMI. które nie wynikają z nieodpowiedniej jakości tej instalacji. Przytrzymując wciśnięty przycisk w wybranym kierunku. w wypadku modulowanej amplitudy (średnie / długie) lub modulowanej częstotliwości (FM). wybrać źródło radiowe. Automatyczne wyszukiwanie stacji Naciskać krótko na przycisk "J" lub "K". bloki. lub przez tunele. to wówczas wybierane są jedynie stacje. Odbiór. . Jeśli wybrany został program informacji drogowych TA. można stwierdzić zakłócenia podczas przejazdu w pobliżu linii wysokiego napięcia. etc. W wypadku modulacji częstotliwości. Wybór zakresu fal Poprzez krótkie przyciskanie przycisku “BND/AST”. Wybór źródła radiowego Naciskając kolejno na przycisk “SRC”. uzyskuje się ciągłą prezentację stacji (częstotliwości). a następnie na czułości “DX” (wybór nadajników najsłabszych i najbardziej oddalonych). lecz z charakteru odbieranych sygnałów. nadające ten typ programu. aby przejść przez cały zakres fal. Ponowne wciśnięcie przycisku "MAN" umożliwia powrót do automatycznego wyszukiwania stacji. FMII.) strefy ciszy (brak pokrycia przez nadajniki). które nie mają miejsca w przypadku instalacji stacjonarnej. W wypadku modulacji amplitudy. będzie odbywał się ciągły przegląd częstotliwości. Przegląd zatrzyma się w momencie zwolnienia przycisku. podlega różnym zakłóceniom.

Dźwięk zostaje na chwilę przerwany.II-1 R ADIOODT WARZACZ RB1 47 Ręczne zapamiętywanie stacji Wybrać stację. krótkie wciśnięcie przycisku od "1" do "6" powoduje przywołanie odpowiedniej stacji. Przywołanie zapamiętanych stacji W każdym zakresie fal. nadającego ten sam program i zapewniającego najlepszą jakość odbioru. niezależnie od częstotliwości jej nadawania w regionie. Krótkie wciśnięcie przycisku "RDS" włącza lub wyłącza działanie tej funkcji. w celu automatycznego zapamiętania 6 najsilniejszych nadajników na falach FM. a następnie powraca co jest potwierdzeniem. Śledzenie stacji RDS Wyświetlacz podaje nazwę wybranej stacji. Stacje te zostaną zapamiętane w zakresie fal FMIII. . Przytrzymać wciśnięty przez ponad 2 sekundy jeden z przycisków "1" do "6". Automatyczne zapamiętywanie stacji FM (autostore) Przytrzymać wciśnięty przez ponad 2 sekundy przycisk "BND/AST". w którym odbywa się podróż. Radioodtwarzacz stale poszukuje nadajnika. że stacja została zapamiętana. – Jeśli nie wciskać przycisk pamięć jest wolna. SYSTEM RDS Używanie funkcji RDS (Radio Data System) na falach FM System RDS pozwala na odbieranie tej samej stacji. zapisanej w pamięci.

W wypadku odbioru stacji RDS. Każdy przekaz informacji drogowej zostanie odebrany priorytetowo. Można je regulować pokrętłem natężenia dźwięku.INFO” oraz nazwę stacji. wspólne lub różne programy. Podczas nadawania informacji drogowej. funkcja zostaje wówczas wyłączona. W tym celu należy przytrzymać przez ponad 2 sekundy wciśnięty przycisk “RDS” dla włączenia lub wyłączenia funkcji . Zapamiętane natężenie dźwięku zostanie powtórzone przy nadawaniu kolejnej informacji drogowej. Uwaga : Natężenie dźwięku informacji drogowych jest niezależne od natężenia dźwięku przy normalnym słuchaniu radioodtwarzacza. nadają w pewnych okresach. jeśli są zorganizowane w sieć. Jeśli chcecie przerwać odbieranie przekazu.48 R ADIOODT WARZACZ RB1 II-1 Program informacji drogowych Naciskać na przycisk "TA". Tryb śledzenia regionalnego pozwala nadać priorytet słuchaniu tego samego programu. wyświetlacz podaje na zmianę komunikat “TRAF. należy nacisnąć na przycisk “TA”. bez względu na używane aktualnie źródło (radio. nie nadającej informacji drogowych. aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. w różnych obsługiwanych przez siebie regionach. Tryb regionalnego śledzenia stacji (REG) Niektóre stacje. kaseta lub zmieniarka CD). na wyświetlaczu przez 5 sekund miga komunikat “NO TA”.

aby uchronić je przed kurzem i przed przypadkowym rozwinięciem taśmy. Wyjęcie kasety Wcisnąć do oporu 2 przyciski "E" i "F". Zabrudzenie głowicy odtwarzacza może spowodować gorsze rozłożenie wysokich tonów. . Jesli kaseta została już włożona. aby wybrać jako źródło kasetę. naciskać kolejno na przycisk "SRC".Kasety zawsze wkładać do opakowań. Po zakończeniu przewijania. Uwaga: W czasie szybkiego przewijania do tyłu lub do przodu kasety. . . uruchamia się automatycznie odtwarzacz.Unikać używania kaset o czasie odtwarzania powyżej 90 minut.II-1 ŹRÓDŁO KASETA R ADIOODT WARZACZ RB1 49 Wybór jako źródła kasety Po włożeniu kasety. Ogólne zalecenia dotyczące użytkowania . a nawet częściowe lub całkowite zniknięcie jednego z kanałów.Po dłuższym użytkowaniu odtwarzacza kaset. Szybkie przewijania do przodu i do tyłu Wcisnąć do oporu jeden z przycisków "E" lub "F". Kierunek odtwarzania Odtwarzacz będzie odczytywał przemiennie ścieżki 1 i 2 kasety automatycznie odwracając kierunek odczytu przy końcu odtwarzanej ścieżki. wcisnąć do połowy dwa przyciski “E” i “F”. odtwarzany będzie początek ustawionej ścieżki. radioodtwarzacz będzie automatycznie odbierał ostatnią słuchaną stację radiową.Nigdy nie wystawiać kaset na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury.Używać wyłącznie kaset dobrej jakości. Aby odwrócić ręcznie kierunek odczytu kasety. aby przeprowadzić odpowiednio szybkie przewijanie do tyłu lub do przodu kasety. . . należy wykonać czyszczenie jego głowicy przy pomocy specjalnej kasety czyszczącej (co pięćdziesiąt godzin odczytu). aby wyjąć kasetę z odtwarzacza.

Wybór płyty Wcisnąć jeden z przycisków “1” do “6” w celu wybrania odpowiedniej płyty. Wybór utworu na płycie Wcisnąć przycisk “J” w celu wybrania kolejnego utworu. Operacja zostanie zatrzymana w chwili zwolnienia przycisku. wybrać jako źródło odtwarzacz CD.50 R ADIOODT WARZACZ RB1 II-1 ZMIENIACZ PŁYT CD* Wybór jako źródła odtwarzacza CD Naciskając kolejno na przycisk “SRC”. * W zależności od wyposażenia. Ponowne wciśnięcie przycisku “SRC” spowoduje powrót do normalnego odczytu. wcisnąć na 2 sekundy przycisk “SRC”. . Przytrzymać wciśnięty jeden z przycisków “J” lub “K” w celu dokonania przyspieszonego przesłuchania do tyłu lub do przodu. Przyciski “J” i “K” powracają do funkcji "wyboru utworu na płycie" po wciśnięciu przycisku “MAN”. Przesłuchiwanie przyspieszone Wcisnąć przycisk “MAN”. Odczyt losowo wybranych utworów Po wybraniu trybu zmieniacza CD. Utwory z płyty będą odtwarzane w kolejności losowej. Wcisnąć przycisk “K” w celu powrócenia do początku przsłuchiwanego utworu lub utworu poprzedniego.

– wysunąć jedną z sześciu szuflad.II-1 R ADIOODT WARZACZ RB1 51 ZMIENIACZ PŁYT CD* C B A C D W celu włożenia płyty do zmieniacza: – odsunąć zamknięcie A. zamknąć szufladę. – wsunąć magazynek do zmieniacza. * W zależności od wyposażenia. – zasunąć zamknięcie A. stroną z nadrukiem skierowaną do góry. – wcisnąć przycisk B. aby wyciągnąć magazynek C. – włożyć płytę. . pociągając za uchwyt D.

.-". Wprowadzić Wasz czterocyfrowy numer kodu przy pomocy przycisków "1" do "6". Radioodtwarzacz może funkcjonować przez 30 minut bez włączonego zapłonu. Po każdym błędnym wprowadzeniu kodu radioodtwarzacz zablokuje się na czas od 5 sekund do 30 minut po siódmym nieprawidłowym wprowadzeniu kodu. a następnie prośba o jego wprowadzenie ". który otrzymaliście Państwo wraz z pojazdem. wcisnąć przycisk "M" w celu włączenia lub wyłączenia radioodtwarzacza. Jeśli radioodtwarzacz jest wyłączony w trakcie oczekiwania. aż wyświetli się " . Wprowadzenie kodu Włączyć radioodtwarzacz. to czas ten wydłuży się o czas wyłączenia radioodtwarzacza. "4" i "5".54 FUNKCJE OGÓLNE R ADIOODT WARZACZ RD1 II-2 Włączenie / wyłączenie Po ustawieniu kluczyka w stacyjce w położeniu ZASILANIE OSPRZĘTU lub ZAPŁON. należy wcisnąć kolejno przyciski "5". należy go nie wyłączać i odczekać. aby nie zablokować radio-odtwarzacza. Aby odblokować radioodtwarzacz. a wyświetlacz pokazuje “END”. "3".".. . Jeśli wszystkie cztery cyfry zostały prawidłowo wprowadzone. Po 14 błędnie wprowadzonych kodach. radioodtwarzacz włącza się automatycznie.. Przykład: jeśli Wasz numer to 5345. REGULACJA DŹWIĘKU Regulacja natężenia dźwięku Przekręcić przycisk "M" w celu zwiększenia lub zmniejszenia natężenia dźwięku. Błąd wprowadzenia kodu W przypadku złego wprowadzenia jednej z trzech pierwszych cyfr przerwać operację. Pojawia się na wyświetlaczu napis "CODE". ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE Przed pierwszym użyciem lub po ponownym podłączeniu radioodtwarzacza należy wprowadzić jego kod.. radioodtwarzacz blokuje się definitywnie. można znowu rozpocząć wprowadzanie kodu..

– “TREB 0” pozycja normalna.II-2 REGULACJA AUDIO R ADIOODT WARZACZ RD1 55 Wcisnąć kilkakrotnie przycisk “AUDIO” w celu regulacji tonów niskich (BASS). Wcisnąć przyciski "D" lub "E" w celu włączenia lub wyłączenia funkcji. nacisnąć na przycisk "D" lub "E" w celu dokonania regulacji. . Uwaga : regulacja tonów wysokich i niskich jest niezależna dla każdego źródła dźwięku. wysokich (TREB). Regulacja tonów niskich Gdy wyświetlane jest "BASS". Przycisk "D" pozwala zwiększyć natężenie głosu z prawej strony. funkcji loudness (LOUD). * W zależności od wyposażenia. Przycisk "D" pozwala zwiększyć natężenie głosu z przodu pojazdu. wcisnąć przycisk "D" lub "E" w celu dokonania regulacji. Regulacja tonów wysokich Gdy wyświetlane jest "TREB". – “TREB –9” w celu ustawienia minimalnego poziomu tonów wysokich. Regulacja natężenia dźwięku prawo/ lewo tył (Balance) Gdy wyświetlane jest "BAL". Przycisk "E" pozwala zwiększyć natężenie głosu z tyłu pojazdu. – “BASS +9” maksymalny poziom niskich tonów. Regulacja rozchodzenia się dźwięku przód / tył (Fader) Gdy wyświetlane jest "FAD". Przycisk "E" pozwala zwiększyć natężenie głosu z lewej strony. kasety i zmieniacza płyt CD. – “TREB +9” maksymalny poziom wysokich tonów. Regulacja loudness Funkcja ta umożliwia zaakcentowanie niskich i wysokich tonów przy słabym natężeniu dźwięku. funkcji fader (FAD) i funkcji balance (BAL). wcisnąć przyciski "D" lub "E" w celu dokonania regulacji. Wyjście z trybu audio odbywa się automatycznie po kilku sekundach lub w wyniku sukcesywnego wciskania przycisku "AUDIO". po wykonaniu regulacji funkcji balance. – “BASS 0” pozycja normalna. Można je regulować oddzielnie dla radia. – “BASS –9” w celu ustawienia minimalnego poziomu niskich tonów. wcisnąć przycisk "D" lub "E" w celu dokonania regulacji.

52 R ADIOODT WARZACZ RD1 II-2 A B C D E M K L J H I G N F .

Wybór utworu poprzedniego CD. Wybór źródła dźwięku . Wybór stacji zapamiętanej. 53 * W zależności od wyposażenia. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : automatyczne zapamiętanie stacji (autostore).radio. Włączenie / wyłączenie RDS. Wybór tonów niskich. regulacja loudness i rozchodzenia się dźwięków. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : odczyt losowy. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : włączenie/wyłączenie funkcji PTY. Regulacja natężenia dźwięku. Wybór źródła dźwięku . Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : odczyt losowy. Działanie ręczne /automatyczne przycisków G i H. FM3. Automatyczne wyszukiwanie wysokich częstotliwości. Zmniejszenie natężenia dźwięku. Wybór następnego utworu CD. Włączenie /wyłączenie priorytetu informacji drogowych. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : zapamiętanie stacji Wybór płyty w zmieniaczu CD*. Automatyczne wyszukiwanie niskich częstotliwości. Włączenie/wyłączenie radioodtwarzacza. wysokich. Wybór zakresu fal FM1. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : włączenie /wyłączenie trybu śledzenia regionalnego.II-2 Przycisk A B C D E F G H I J K L M N ON/VOL 1 do 6 i RDS TA v w AUDIO k j MAN R ADIOODT WARZACZ RD1 Funkcja Wysunięcie płyty CD. FM2. . Zwiększenie natężenia dźwięku. AM. Wybór źródła .CD.zmieniacz CD*.

W celu natychmiastowego przejścia na czułość “DX”. Odbiór. Krótko wciskać przyciski “G” lub “H” w celu powolnego zwiększania lub zmniejszania wyświetlanego zakresu. Wyszukiwanie stacji odbywa się najpierw na czułości "LO" (wybór najsilniejszych nadajników). bloki. Wybór źródła . lecz z charakteru odbieranych sygnałów.) strefy ciszy (brak pokrycia przez nadajniki). Przytrzymując wciśnięty przycisk w wybranym kierunku następuje przegląd częstotliwości. Jeśli wybrany jest program informacji drogowych TA. FM3 i AM. dokonuje się wyboru zakresu fal FM1. W wypadku modulacji częstotliwości. Przegląd zatrzymuje się na pierwszej napotkanej stacji w momencie zwolnienia przycisku. nadające ten typ informacji. Ponowne wciśnięcie przycisku "MAN" umożliwia powrót do automatycznego wyszukiwania stacji. podlega różnym zakłóceniom.radio Wcisnąć przycisk “J”. FM2. lub przez tunele. zakłócenia mogą powstawać w wyniku odbicia sygnałów od nieruchomych przeszkód (góry. Ręczne wyszukiwanie stacji Wcisnąć przycisk “MAN”. Wybór zakresu fal Przez krótkie wciskanie przycisku "J". a następnie na czułości "DX" (wybór nadajników najsłabszych i najbardziej oddalonych). które nie wynikają z nieodpowiedniej jakości tej instalacji. które nie mają miejsca w przypadku instalacji stacjonarnej. Przytrzymując wciśnięty przycisk w wybranym kierunku. należy wcisnąć dwa razy przycisk “G” lub “H”. można stwierdzić zakłócenia podczas przejazdu w pobliżu linii wysokiego napięcia. etc. W wypadku modulacji amplitudy. w wypadku modulowanej amplitudy (średnie / długie) lub modulowanej częstotliwości (FM).56 RADIO R ADIOODT WARZACZ RD1 II-2 Uwagi dotyczące odbioru radiowego Instalacja przemieszczanego odbiornika radiowego jest poddawana działaniu zjawisk. Wyszukiwanie automatyczne stacji Wcisnąć krótkim ruchem jeden z przycisków “G” lub “H” w celu odszukania poprzedniej lub kolejnej stacji. pod mostami. odszukiwane są tylko stacje. będzie odbywał się ciągły przegląd częstotliwości. Przegląd zatrzyma się w momencie zwolnienia przycisku. .

Radioodtwarzacz stale poszukuje nadajnika. Przytrzymać wciśnięty przez ponad 2 sekundy jeden z przycisków "1" do "6". Stacje te zostaną zapamiętane w zakresie fal FM3. krótkie wciśnięcie przycisku od "1" do "6" powoduje przywołanie odpowiedniej stacji.II-2 R ADIOODT WARZACZ RD1 57 Ręczne zapamiętywanie stacji Wybrać stację. nadającego ten sam program i zapewniającego najlepszą jakość odbioru. Przywołanie zapamiętanych stacji W każdym zakresie fal. to pozostała pamięć jest wolna. a następnie powraca co jest potwierdzeniem. Dźwięk zostaje na chwilę przerwany. w celu automatycznego zapamiętania 6 najsilniejszych nadajników na falach FM. Automatyczne zapamiętywanie stacji FM (autostore) Przytrzymać wciśnięty przez ponad 2 sekundy przycisk "J". – Jeśli nie zostanie odnalezionych 6 nadajników. Krótkie wciśnięcie przycisku "RDS" włącza lub wyłącza działanie tej funkcji. Śledzenie stacji RDS Wyświetlacz podaje nazwę wybranej stacji. w którym odbywa się podróż. . że stacja została zapamiętana. SYSTEM RDS Używanie funkcji RDS (Radio Data System) na falach FM System RDS pozwala na odbieranie tej samej stacji. niezależnie od częstotliwości jej nadawania w regionie. zapisanej w pamięci.

Przywołanie zarejestrowanego typu programu dokonywane jest przez krótkie wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Zapamiętane natężenie dźwięku zostanie powtórzone przy nadawaniu kolejnej informacji drogowej. W tym celu należy przytrzymać przez ponad 2 sekundy wciśnięte przyciski preselekcji “1” do “6”.58 R ADIOODT WARZACZ RD1 II-2 Program informacji drogowych W celu włączenia lub wyłączenia funkcji. Gdy wyświetlacz wskazuje zakres fal FM. funkcja PTY zostaje wyłączona). należy wcisnąć na ponad 2 sekundy przycisk “TA” w celu włączenia lub wyłączenia funkcji. jeśli są zorganizowane w sieć. należy wcisnąć przycisk "TA". przytrzymać jeden z przycisków “G” lub “H” w celu automatycznego wyszukania stacji. Odbiór każdej informacji drogowej będzie priorytetowy. . Można je regulować pokrętłem natężenia dźwięku. CD lub odtwarzacz kaset).). Uwaga : Natężenie dźwięku informacji drogowych jest niezależne od natężenia dźwięku przy normalnym słuchaniu radioodtwarzacza. – Za pomocą przycisków “G” lub “H” wykonać przegląd listy proponowanych programów. niezależnie od aktualnego trybu pracy ((tuner. nadającej wybrany typ programu (po automatycznym wyszukiwaniu. wyświetlacz podaje na zmianę komunikat “TRAF. nadają w pewnych okresach. – W chwili gdy wyświetli się Wasz wybrany typ programu. Typy programów mogą być rejestrowane w pamięci w trybie PTY. wspólne lub różne programy. Podczas nadawania informacji drogowej. w różnych obsługiwanych przez siebie regionach. należy wcisnąć przycisk “TA”. W celu przerwania nadawania określonej informacji drogowej. itp. nie nadającej informacji drogowych. na wyświetlaczu przez 5 sekund miga komunikat “NO TA”. W celu odszukania programu PTY : – Włączyć funkcję PTY. nadających określone typy programów (Informacyjny. Tryb regionalnego śledzenia stacji (REG) Niektóre stacje.INFO” oraz nazwę stacji. Kulturalny. Tryb śledzenia regionalnego pozwala nadać priorytet słuchaniu tego samego programu. W tym celu należy przytrzymać przez ponad 2 sekundy wciśnięty przycisk “RDS” dla włączenia lub wyłączenia funkcji Funkcja PTY Funkcja ta pozwala na odbiór stacji. Rock. W wypadku odbioru stacji RDS. Sportowy.

Jeśli w odtwarzaczu już znajduje się płyta. wcisnąć na 2 sekundy przycisk “K”. Przyciski “G” i “H” powracają do funkcji "wyboru utworu na płycie" po wciśnięciu przycisku “MAN”. Wyjmowanie płyty Wcisnąć przycisk “A” w celu wyjęcia płyty z odtwarzacza. Wcisnąć przycisk “H” dla powrotu do początku przesłuchiwanego utworu lub w celu wybrania poprzedniego utworu. Przytrzymać wciśnięty jeden z przycisków “G” lub “H” w celu dokonania przyspieszonego przesłuchania do tyłu lub do przodu. należy wcisnąć przycisk “K”. Funkcja ta jest dostępna jedynie w przypadku.funkcja "TA" lub PTY. Operacja zostanie zatrzymana w chwili zwolnienia przycisku. . Utwory z płyty będą odtwarzane w kolejności losowej. gdy wybrany został program informacji drogowych . Pozwala on na przekazywanie informacji drogowej.II-2 R ADIOODT WARZACZ RD1 59 Funkcja EON System ten łączy między sobą stacje należące do tej samej sieci. ODTWARZACZ PŁYT CD Wybór trybu odtwarzacza płyt CD Po włożeniu płyty stroną nadrukowaną ku górze odtwarzacz włącza się automatycznie. nadawanych przez stację należącą do tej samej sieci co stacja odbierana w danym momencie. Ponowne wciśnięcie przycisku “K” spowoduje powrót do normalnego odczytu. lub programu PTY. Przesłuchiwanie przyspieszone Wcisnąć przycisk “MAN”. Odczyt losowo wybranych utworów Po wybraniu trybu CD. Wybór określonego nagrania na płycie Wcisnąć przycisk “G” w celu wybrania następnego nagrania.

wcisnąć na 2 sekundy przycisk “L Utwory z płyty będą odtwarzane w kolejności ”. * W zależności od wyposażenia. Odczyt losowo wybranych utworów Po wybraniu trybu zmieniacza CD. losowej. Wcisnąć przycisk “H” w celu powrócenia do początku przsłuchiwanego utworu lub utworu poprzedniego. Przytrzymać wciśnięty jeden z przycisków “G” lub “H” w celu dokonania przyspieszonego przesłuchania do tyłu lub do przodu. Przyciski “G” i “H” powracają do funkcji "wyboru utworu na płycie" po wciśnięciu przycisku “MAN”. Wybór utworu na płycie Wcisnąć przycisk “G” w celu wybrania kolejnego utworu. Ponowne wciśnięcie przycisku “L” spowoduje powrót do normalnego odczytu. II-2 Przesłuchiwanie przyspieszone Wcisnąć przycisk “MAN”.60 R ADIOODT WARZACZ RD1 ZMIENIACZ PŁYT CD* Wybór trybu zmieniacza płyt CD Wcisnąć przycisk “L”. Wybór płyty Wcisnąć jeden z przycisków “1” do “6” w celu wybrania odpowiedniej płyty. Operacja zostanie zatrzymana w chwili zwolnienia przycisku. .

aby wyciągnąć magazynek C. pociągając za uchwyt D. * W zależności od wyposażenia. – wysunąć jedną z sześciu szuflad. – zasunąć zamknięcie A. stroną z nadrukiem skierowaną do góry. zamknąć szufladę. – wcisnąć przycisk B.II-2 R ADIOODT WARZACZ RD1 61 ZMIENIACZ PŁYT CD* C B A C D W celu włożenia płyty do zmieniacza: – odsunąć zamknięcie A. – wsunąć magazynek do zmieniacza. . – włożyć płytę.

Niezaświecenie się tych lampek kontrolnych świadczy o usterce. należy lekko poruszyć nią jednocześnie delikatnie przekręcając kluczyk.64 B L O K A D A K I E R O W N I C Y. gdy kluczyk znajduje się w położeniu włączenia zapłonu: M * W zależności od wersji lub kraju. STOP ciśnienia oleju. ładowania akumulatora.). • M : Włączenie zapłonu Lampki kontrolne *: układu ABS. S T A C Y J K A . autodiagnostyki silnika. Te lampki kontrolne są testowane. poduszki powietrznej. Zapala się lampka kontrolna ładowania akumulatora. zamknięcia drzwi muszą się zaświecić. ROZRUSZNIK III-1 • S : Blokada kierownicy Aby odblokować kierownicę. • A : Zasilanie osprzętu Położenie to pozwala korzystać z niektórych urządzeń zasilanych elektrycznie (radioodtwarzacz. . • D : Włączenie rozrusznika Kluczyk należy zwolnić w chwili uruchomienia silnika. . hamulca postojowego i poziomu płynu hamulcowego. Nigdy nie włączać rozrusznika wówczas gdy silnik pracuje (patrz “ROZRUCH”). elektryczny podnośnik szyb drzwi. podgrzewania silnika (Diesel). lampka do czytania itp.

DOZWOLONA JEST WYŁąCZNIE JAZDA Z WŁĄCZONYM ZAPŁONEM (aby uniknąć niebezpieczeństwa nieoczekiwanego włączenia się blokady kierownicy oraz aby zapewnić działanie systemów bezpieczeństwa). lekko obrócić kierownicą tak. UWAGA NIE WYCIĄGAĆ NIGDY KLUCZYKA ZE STACYJKI PRZED CAŁKOWITYM ZATRZYMANIEM SIĘ POJAZDU. A Kierownica jest odblokowana (przekręcając kluczyk w położenie A. w razie konieczności. . Uruchomienie i zatrzymanie silnika (patrz “ROZRUCH”). aby nastąpiło jej zablokowanie. koło kierownicy zostaje zablokowane. może to nastąpić w różnych położeniach koła kierownicy. jeśli to konieczne. S T A C Y J K A . Po wyjęciu kluczyka należy. Kluczyk można wyjąć tylko w położeniu S.III-1 B L O K A D A K I E R O W N I C Y. M Położenie włączenia zapłonu D Położenie włączenia rozrusznika. ROZRUSZNIK 65 Zamek blokady kierownicy S Po wyjęciu kluczyka i włączeniu zamka kierownicy. ZE WZGLĘDU NA ZACHOWANIE WSPOMAGANIA UKŁADU HAMULCOWEGO I KIEROWNICZEGO. lekko poruszyć kołem kierownicy).

Na drogach śliskich (żwir. Jeśli lampka kontrolna nie zgaśnie. że układ ABS nie działa. W obu tych przypadkach normalny układ hamulcowy nadal działa skutecznie tak. Niemniej. Podobnie. Aby ułatwić operowanie dźwignią hamulca postojowego. Pozwala zachować kontrolę nad kierunkiem jazdy. jak w samochodzie nie wyposażonym w ABS. zarówno przed jazdą.III-3 HAMULCE Hamulec postojowy (ręczny) 67 Hamulec postojowy uruchamia się przez pociągnięcie dźwigni. Układ ABS* Układ ten zwiększa bezpieczeństwo przez zapobieganie zablokowaniu kół w czasie nagłego hamowania lub w warunkach zmniejszonej przyczepności. pociągając jednocześnie dźwignię. którą następnie należy całkowicie opuścić. jeśli lampka zapali się w czasie jazdy. należy włączyć 1. Aby zwolnić hamulec postojowy. aby zapobiec zaistnieniu innych usterek o trudnych do przewidzenia konsekwencjach. ze względów bezpieczeństwa. jak i w czasie jazdy. Zdolność działania wszystkich istotnych elementów elektrycznych układu ABS jest kontrolowana przez system nadzoru elektronicznego. zaleca się równoczesne naciśnięcie na pedał hamulca.) należy bezwzględnie zachować szczególną ostrożność. skręcić koła w kierunku chodnika. ABS należy jak najszybciej skontrolować w ASO. oznacza to. z jaką trzeba pociągnąć dźwignię powinna być większa. Jeśli hamulec postojowy jest zaciągnięty lub nie całkowicie zwolniony. . to świeci się lampka kontrolna. a zapłon jest włączony. oznacza to wyłączenie ABSu na skutek uszkodzenia. Lampka kontrolna ABS zapala się po włączeniu zapłonu i powinna zgasnąć po około dwóch sekundach. gołoledź itp. im bardziej strome wzniesienie. śnieg. nacisnąć na przycisk. W każdych okolicznościach. a na stromych wzniesieniach. tym siła. * W zależności od wersji lub kraju. bieg.

Przy bardzo niskich temperaturach. pedał sprzęgła należy powoli zwolnić. Przy bardzo niskich temperaturach. aby ułatwić rozruch silnika. gdy silnik zatrzyma się lub nie zostanie uruchomiony za pierwszym razem. W każdym przypadku. włączenie świec żarowych). Bardziej wskazana jest spokojna jazda przez pierwsze kilometry. odczekać. podczas pracy rozrusznika powinien być wciśnięty pedał sprzęgła. Po uruchomieniu silnika. podczas pracy rozrusznika powinien być wciśnięty pedał sprzęgła. SILNIKI DIESLA Uruchomienie zimnego silnika Przekręcić kluczyk do położenia M (zapłon. ale z włączeniem podgrzewania. lampka kontrolna podgrzewania nie zapala się. pedał sprzęgła należy powoli zwolnić. SILNIKI BENZYNOWE Uruchamianie silnika zimnego Nie dotykać pedału przyspieszenia Włączyć rozrusznik i poczekać.66 ROZRUCH III-2 Sprawdzić. czy skrzynia biegów znajduje się w położeniu neutralnym. . Po uruchomieniu silnika. aż do uruchomienia silnika. Rada: Nie należy rozgrzewać silnika przed rozpoczęciem jazdy. Uwaga : Gdy silnik jest gorący. aż silnik zacznie pracować (jednak nie dłużej niż 10 sekund). aby ułatwić rozruch silnika. Ponowny rozruch Włączyć rozrusznik. aż zgaśnie lampka kontrolna włączenia świec żarowych. należy powtórzyć czynność. jeśli samochód znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub niedostatecznie przewietrzanym. należy odczekać kilka sekund przed następnym włączeniem rozrusznika. Uwaga : Podczas uruchamiania silnika nie należy dotykać pedału przyspieszenia. Następnie włączyć rozrusznik i odczekać. Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony za pierwszym razem. UWAGA Silnik nie powinien pracować.

aby uniknąć zgrzytu. Wsteczny bieg należy włączać powolnym ruchem tak. .68 DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW III-4 Dźwignia zmiany biegów Skrzynia biegów o 5 przełożeniach Bieg wsteczny Nigdy nie włączać przed całkowitym zatrzymaniem samochodu.

Obieg powietrza Maksymalny komfort uzyskany został dzięki dobremu rozprowadzeniu powietrza wewnątrz samochodu. Zaleca się zawsze utrzymywanie stałego. Aby nie obniżyć skuteczności ogrzewania w rejonie siedzeń tylnych. zarówno z przodu jak i z tyłu. Nawietrzniki Nawiewy są zaopatrzone w pokrętła pozwalające otwierać lub zamykać przepływ powietrza oraz w kratki do kierowania strumienia powietrza (góra-dół. które znajdują się u podstawy przedniej szyby (zwiędłe liście. Nie należy też zasłaniać wylotów z tyłu samochodu. śnieg). prawo-lewo). nie należy zasłaniać przelotu powietrza pod przednimi siedzeniami.70 WENTYL ACJA IV-1 Wlot powietrza Należy dbać o czystość zewnętrznej kratki wlotu powietrza i przewodu wlotowego. . choćby niewielkiego nawiewu powietrza.

Normalnym zjawiskiem jest wyczuwanie spalin. . zwiększający uczucie komfortu. zwłaszcza kiedy silnik pracuje na wolnych obrotach lub gdy samochód stoi. mogą być wyposażone w automatyczny układ dodatkowego ogrzewania. wyposażone w silnik HDi. 2 Przełącznik regulacji temperatury nadmuchiwanego powietrza 3 Przełącznik rozprowadzania powietrza we wnętrzu samochodu Nadmuch przez nawietrzniki OGRZEWANIE 71 1 2 3 Nadmuch stóp w kierunku Nadmuch w kierunku stóp i na przednią szybę Nadmuch na przednią szybę Osuszanie i odmrażanie Dodatkowe ogrzewanie (w zależności od opcji silnika HDi) Samochody.IV-1 1 Przełącznik dmuchawy powietrza Regulacja prędkości dmuchawy powietrza. T położenie pozwala odizolować o się od dochodzących z zewnątrz nieprzyjemnych zapachów lub dymu.

Stan ten powinien być zmieniony. gdy tylko to będzie możliwe. Dla uzyskania pełnego komfortu użytkowania. temperatura wewnątrz samochodu jest bardzo wysoka. obracając przełącznik 1 w lewo. Zamknięty obieg powietrza Aby zwiększyć skuteczność w czasie upałów lub aby odizolować wnętrze samochodu od nieprzyjemnych zapachów dochodzących z zewnątrz. Lampka kontrolna świeci = układ działa. Nacisnąć na włącznik usytuowany na tablicy rozdzielczej. należy przez chwilę przewietrzyć wnętrze przy otwartych oknach. okna należy zamknąć. Jednak. Następnie.72 K L I M AT Y Z A C J A * IV-2 Chłodzenie powietrza* Układ klimatyzacji działa tylko gdy pracuje silnik. jeśli po dłuższym postoju na słońcu. należy zastosować położenie zamkniętego obiegu powietrza we wnętrzu samochodu i wyregulować prędkość dmuchawy. układ klimatyzacji powinien być włączany tylko przy zamkniętych oknach. należy zastosować przełącznik 2 w celu regulacji temperatury chłodnego powietrza. przed włączeniem klimatyzacji. aby móc doprowadzić do wnętrza samochodu świeże powietrze. Aby chłodzenie było skuteczne. 1 2 3 * W zależności od wersji i wyposażenia .

na maksimum. Jeśli wybrana intensywność nadmuchu spowodowała zbyt duży spadek temperatury wewnątrz samochodu. Filtr ten powinien być wymieniany zgodnie z zaleceniami obsługowymi. Ustawić przełącznik 2 na temperaturę maksymalną. a zatem pod stojącym samochodem może powstać niewielka kałuża. Ustawić przełącznik rozprowadzania powietrza 3 na usuwanie zaparowania. urządzenie należy wyłączyć i skontaktować się z ASO. Ustawić przełącznik 1 na doprowadzanie powietrza z zewnątrz. należy za pomocą przełącznika 2 uzyskać temperaturę pożądaną. . Filtr przeciwpyłkowy Samochód Państwa jest wyposażony w filtr przeciwpyłkowy. gdyż podnosi wilgotność powietrza. który pozwala zatrzymać kurz.IV-2 K L I M AT Y Z A C J A * Doprowadzanie powietrza z zewnątrz 73 Doprowadzanie powietrza z zewnątrz: wyregulować prędkość dmuchawy obracając przełącznik 1 w prawo. Klimatyzacja jest potrzebna nawet w zimie. Woda pochodząca ze skroplenia na ściankach klimatyzatora może wyciekać przez specjalnie do tego celu przewidziany otwór. W razie niewłaściwego działania. Szybkie usuwanie zaparowania Włączyć chłodzenie powietrza. konieczne jest włączanie urządzenia co najmniej raz w miesiącu. Aby zachować prawidłową szczelność sprężarki. pyłki kwiatowe. a nawet niektóre bakterie.

UWAGA na dzieci.5 litra + 1 uchwyt na kubek lub puszkę 0. . należy nacisnąć na występ i wysunąć całą popielniczkę do siebie.33). Osłona przeciwsłoneczna Aby uniknąć oślepienia z przodu. Zapalniczka Wcisnąć i poczekać chwilę. Umieścić popielniczkę gnieździe popychając. w jej Schowek i pojemnik na butelkę (o pojemności 1. należy odczepić osłonę od jej mocowania wewnętrznego i obrócić ją na bok. aż do samoczynnego wysunięcia. należy opuścić osłonę. W razie oślepienia przez szybę drzwi.74 KOMFORT IV-3 Popielniczka Aby opróżnić popielniczkę. zapalniczka działa również przy wyłączonym zapłonie (patrz bezpiecznik F23 F23B).

lub przez odblokowanie przy pomocy pilota zdalnego sterowania. 2 Zapalenie spowodowane otwarciem drzwi przednich lub wyjęciem kluczyka ze stacyjki albo też przez wyjęcie kluczyka z wyłącznika zapłonu. należy przekręcić w prawo lub w lewo. że ze względów bezpieczeństwa. 3 Światło włączone na stałe. w czasie jazdy schowek powinien być zamknięty. Przednia i tylna lampka sufitowa może zapalać się przy otwieraniu jednych z drzwi samochodu. 2 Zapalenie spowodowane otwarciem drzwi przednich lub wyjęciem kluczyka ze stacyjki albo też przez wyjęcie kluczyka z wyłącznika zapłonu. Położenie zgaszenia znajduje się w środku. Zamykany przedni górny schowek schowek* Po otwarciu służy jako półeczka z dwoma wgłębieniami na kubki i dwoma uchwytami na długopisy. Należy pamiętać. Aby ją zapalić. Przednia lampka sufitowa Przełącznik ma trzy położenia: 1 Zgaszenie. Tylna lampka sufitowa Przełącznik ma trzy położenia: 1 Zgaszenie. 3 Światło włączone na stałe. * W zależności od wersji .IV-3 KOMFORT * 75 2 3 1 2 1 3 Lampki do czytania* Znajduje się na konsoli sufitu. lub przez odblokowanie przy pomocy pilota zdalnego sterowania.

Patrz "POZIOMY. zwłaszcza przed każdą dłuższą podróżą. gdy samochód znajduje się na poziomym podłożu. SPRAWDZENIE". Ręczna pompka napełniania Patrz "UKŁAD WTRYSKOWY SILNIKA DIESLA". Mini . sprawdzić poziom oleju przy pomocy ręcznej miarki. Przed uzupełnieniem. często sprawdzać poziom oleju silnikowego. Patrz "POZIOMY. którą należy jak najszybciej zidentyfikować i usunąć.78 POZIOMY PŁYNÓW Zbiornik układu wspomagania kierownicy Wlew oleju silnikowego V-1 1 Filtr powietrza Należy stosować się do zaleceń podanych w Instrukcji Serwisowej. Konieczność częstego uzupełniania ilości płynu chłodzącego wskazuje na usterkę. a silnik nie pracuje od co najmniej 10 minut. w każdej chwili może włączyć się wentylator chłodnicy. Uwaga. 2 Rada Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika. nawet jeśli nie pracuje i zapłon jest wyłączony. Nigdy nie przekraczać poziomu maksymalnego. Patrz "POJEMNOŚCI". Regularnie sprawdzać poziom oleju. SPRAWDZENIE". gdy silnik jest gorący. Ręczny miernik poziomu oleju Poziom oleju należy sprawdzać. Akumulator Patrz “AKUMULATOR”. aby między przeglądami okresowymi. Producent zaleca. SPRAWDZENIE". Zbiornik spryskiwacza przedniej i tylnej szyby oraz spryskiwacza reflektorów* Patrz "POJEMNOŚCI". Maxi Uzupełnianie poziomu płynu chłodzącego silnika Uzupełnianie płynu hamulcowego Patrz "POZIOMY.

aby mogły zasilić miejsca 1 i 2. zamocować je za pomocą śrub. należy skontaktować się z ASO. ramię anteny powinno być nachylone pod takim samym kątem. . założyć kratki. Podłączenie radioodtwarzacza Po otwarciu pokrywki zasłaniającej radioodtwarzacz (przez naciśnięcie na środkową dolną część) uzyskuje się dostęp do przewodów oraz złączy. Głośniki tego samochodu mają specyficzną wysokość. Średnica głośników tablicy rozdzielczej: 100 mm/ 35 mm (Głośnik wysokotonowy). podłączyć głośniki. DLA ZAINSTALOWANIA GŁOŚNIKÓW 165 MM W DRZWIACH PRZEDNICH.76 M O N TA Ż U R A D I O O D T WA R Z A C Z A IV-4 Możliwe jest zamontowanie radioodtwarzacza w jednym z dwóch miejsc: 1 lub 2. Znormalizowane położenia złączy A1 : – A2 : – A3 : – A4 : (+) zasilanie stałe A5 : – A6 : (+) potencjometr A7 : (+) zasilanie osprzętu A8 : masa B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 : : : : : : : : (+) (–) (+) głośnik przedni prawy (–) głośnik przedni prawy (+) głośnik przedni lewy (–) głośnik przedni lewy (+) (–) 1 2 Zamontowanie głośników Miejsca na głośniki znajdują się na końcach tablicy rozdzielczej. pozwalających na podłączenie radioodtwarzacza i głośników tablicy rozdzielczej. Należy odpiąć i wyciągnąć kratki. jak przednia szyba. Przewody poprowadzono tak. Antena Aby uzyskać dobry odbiór.

9 D * V-1 1 2 * W zależności od wersji .80 SILNIK 1.

1.V-1 SILNIKI 1.4 i* 79 1 * W zależności od wersji .1 i .

V-1 SILNIK 2.0 HDi* 81 1 * W zależności od wersji .

Należy odczekać 15 minut. odkręcać korek. aby spowodować spadek ciśnienia w układzie. . którą należy jak najszybciej zidentyfikować i usunąć. Prawidłowo dokręcić korek. Silnik gorący. układ chłodzenia należy sprawdzić w ASO. temperatura powinna spaść poniżej 100°C i wolno. aż do drugiego oporu Konieczność częstego uzupełniania ilości płynu wskazuje na usterkę. aż do zaczepu bezpieczeństwa tak. * W zależności od wersji Wymiana płynu chłodzącego jest czynnością wymagającą zachowania pewnych środków ostrożności i powinna być wykonywana wyłącznie w ASO. Poziom płynu powinien znajdować się między znakami MINI I MAXI. Jeśli brakuje więcej niż 1 litr płynu.82 P O Z I O M Y. zabezpieczając się na przykład szmatką. S P R A W D Z E N I A * V-2 Uzupełnianie ilości płynu w układzie chłodzenia silnika Silnik zimny. Poziom Uzupełnić ilość płynu do właściwego poziomu.

własności antykorozyjne oraz prawidłowe cechy płynu w wysokich temperaturach.zabezpieczenie do -37°C). Silnik Diesla * W zależności od wersji . Niezamarzający środek zawarty w płynie chłodzącym pozwala na zachowanie właściwych cech płynu w niskich temperaturach (po napełnieniu fabrycznym .V-2 P O Z I O M Y. Ponadto środek ten zapewnia. znajdującymi się na pionowej części (zbiornik płynu chłodzącego przy korku) chłodnicy dla silników benzynowych lub w otworze zbiornika dla silników Diesla. S P R A W D Z E N I A * Silnik benzynowy 83 Chłodnica .płyn chłodzący silnika Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego powinno być wykonywane wówczas. gdy silnik jest zimny. Poziom ten powinien zawsze znajdować się między znakami MINI i MAXI. między innymi.

* W zależności od wersji .84 P O Z I O M Y. Jeśli lampka kontrolna zaświeci się w czasie jazdy. należy natychmiast zatrzymać się i skontaktować z ASO. Zalecenia te podane są w Instrukcji Serwisowej Państwa pojazdu. S P R A W D Z E N I A * V-2 Zbiornik płynu hamulcowego Poziom płynu hamulcowego należy regularnie sprawdzać. który zapewnia jednocześnie ochronę przed korozją oraz prawidłowe działanie układu hamulcowego niezależnie od warunków zewnętrznych (wymiana co dwa lata). Jakość : patrz “ZALECENIA DOTYCZĄCE OLEJÓW HOMOLOGOWANYCH". Należy stosować wyłącznie zalecany przez producenta płyn syntetyczny.

* W zależności od wersji . płyn wlewać powoli. Poziom będzie widoczny przez przewód.V-2 P O Z I O M Y. S P R A W D Z E N I A * 85 Wspomaganie kierownicy * Poziom oleju sprawdzać wówczas. gdy silnik nie pracuje. Pompa wspomagania kierownicy w żadnym wypadku nie powinna pracować bez oleju (niebezpieczeństwo zatarcia). Jakość : patrz “ZALECENIA DOTYCZĄCE OLEJÓW HOMOLOGOWANYCH". Odpiąć pokrywkę trzymając palec na otworze. należy stosować przede wszystkim produkty zalecane przez ASO PEUGEOT. Aby sprawdzić wzrokowo poziom płynu. Poziom płynu w zbiorniku Zbiornik jest wyposażony w przezroczysty przewód rurkę (wraz z opcją spryskiwacza reflektorów). Poziom w zbiorniku powinien znajdować się powyżej znaku MINI i poniżej znaku MAXI. Zbiornik spryskiwacza przedniej i tylnej szyby oraz spryskiwacza reflektorów Aby uniknąć uszkodzenia obiegu spryskiwacza szyb i uzyskania jak najlepszego efektu pracy wycieraczek oraz dla Państwa bezpieczeństwa. W celu optymalnego uzupełnienia układu. należy zatkać palcem otwór odpowietrzania.

Po uruchomieniu silnika. aż podczas wykonywania ruchów będzie wyczuwalny opór. B .Wyjąć miarkę poziomu oleju.Dokonać napełnienia układu. aby przyspieszyć odpowietrzenie układu.wymontowanie osłony silnika . aż do chwili uruchomienia silnika. . Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony przy pierwszej próbie.ściskać ręczną pompkę napełniania tak długo. gdy pracuje on na biegu jałowym. . . A Silnik 1.Zamontować osłonę przy nie pracującym silniku. należy odczekać 15 sekund i ponowić próbę. ustawionego jak najbardziej poziomo. powtórzyć całą operację od początku.Odkręcić śrubę B i wyjąć ją. Jeśli po kilku próbach silnik nie zostanie uruchomiony.Wyciągnąć spinkę mocującą A w kierunku przodu samochodu. należy lekko zwiększyć jego prędkość obrotową. .86 UKŁAD WTRYSKOWY SILNIKA DIESL A V-3 Napełnianie układu W przypadku unieruchomienia silnika spowodowanego brakiem oleju napędowego.9 Diesel .Zdjąć osłonę. . .nalać co najmniej 5 litrów paliwa do zbiornika samochodu. należy wykonać podane niżej czynności: .następnie włączyć rozrusznik naciskając przy tym lekko pedał przyspieszenia. .

* W zależności od wersji lub kraju Przed ponownym włączeniem zapłonu upewnić się. to dysponujecie elementem dodatkowo zwiększającym bezpieczeństwo w większości przypadków uderzeń z przodu lub z tyłu. należy nacisnąć na górną część wyłącznika zgodnie z rysunkiem. Wyłącznik zasilania paliwa Ten wyłącznik znajduje się pod maską silnika po prawej stronie. aby przywrócić zasilanie paliwa.V-4 O D C I Ę C I E Z A S I L A N I A PA L I W A * 87 Jeśli samochód Państwa jest wyposażony w urządzenie. W przypadku odcięcia. czy nie czuć zapachu paliwa. czy nie ma jakiegokolwiek wycieku lub. które odcina zasilanie paliwa. .

5 lub 7.0 HDi 4.75 4.4i 3. .25 (1) Wymiana wraz z filtrem.5 Silnik 1.50 4.5 — Silnik 1. * W zależności od wersji .9D 4.5 3.1i 3.50 Silnik 2.88 POJEMNOÂCI * V-5 Zbiornik spryskiwacza przedniej i tylnej szyby oraz spryskiwacza reflektorów* 3.5 litra Ilość oleju (litry) Typ silnika samochód bez klimatyzacji (1) samochód z klimatyzacją Silnik 1.

znajdującej się w komorze silnika (obok akumulatora). należy przekręcić o ćwierć obrotu dwa zaczepy pokrywy. umieszczonych pod tablicą rozdzielczą (z lewej strony kierowcy). A Bezpieczniki pod tablicą rozdzielczą Aby uzyskać dostęp do bezpieczników. Po zakończeniu czynności. pokrywę należy zamknąć bardzo dokładnie. Bezpiecznik uszkodzony można zastąpić tylko bezpiecznikiem o takim samym amperażu.90 BEZPIECZNIKI VI-1 Dwie skrzynki bezpieczników są umieszczone pod tablicą rozdzielczą. są zarezerwowane dla ASO. Bezpieczniki w komorze silnika 2 B Aby uzyskać dostęp do skrzynki. 1 Dobry Zły Szczypce A Wymontowanie i zamontowanie bezpiecznika Przed wymianą bezpiecznika konieczne jest wykrycie i usunięcie przyczyny jego uszkodzenia. należy odczepić pokrywę zgodnie ze schematem. . bezpieczników Schemat i tabela bezpieczników Patrz dalsze strony. Zastosować specjalne szczypce A znajdujące się w skrzynce. Numery bezpieczników są podane na skrzynce bezpieczników. UWAGA Czynności dotyczące MAXI bezpieczników. znajdujących się w B. Schemat i tabele bezpieczników Patrz dalsze strony. a jedna skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika. będących dodatkowym zabezpieczeniem.

otwierany dach OBJAŚNIENIE BEZPIECZNIKÓW KOLOROWYCH 30 A 25 A 20 A 15 A 10 A 5A F 15 A Ekran w zestawie wskaźników . Bezpiecznik zużyty należy zastąpić bezpiecznikiem o takim samym amperażu.Otwieranie bagażnika A 20 A A B C D E F B 25 A Wycieraczka szyby przedniej Moduł BSI Bezpieczniki pod tablicą rozdzielczą. C 30 A Ogrzewana tylna szyba .ogrzewane lusterko wsteczne D 15 A Wycieraczka szyby tylnej .klimatyzacja E 30 A Podnośnik przedniej szyby .VI-1 TA B E L E B E Z P I E C Z N I KÓW (W zależności od wersji lub kraju) 91 Bezpiecznik Amperaż Funkcje zabezpieczenia Centralny zamek . Bezpieczniki bez numerów są bezpiecznikami zapasowymi.

Radioodtwarzacz Wyświetlacz wielofunkcyjny + Akumulator BSI.Dioda wielofunkcyjna Dźwignia świateł drogowych + Akumulator Przekaźnik zespołu wentylatora . Bezpiecznik zużyty należy zastąpić bezpiecznikiem o takim samym amperażu. + Akumulator Silnik wycieraczki szyby tylnej + Światła pozycyjne Radioodtwarzacz . Bezpieczniki bez numerów są bezpiecznikami zapasowymi.Zapalniczka Oświetlenie wnętrza .Sterowanie klimatyzacji .spryskiwacz reflektorów Wolny Skrzynka okablowana we wnętrzu samochodu Bezpieczniki pod tablicą rozdzielczą. Stosować specjalne szczypce A umieszczone pod skrzynką. + po włączeniu zapłonu Stycznik Stop + Akumulator Zegar zestawu wskaźników .Moduł temperatury płynu chłodzącego .92 TA B E L E B E Z P I E C Z N I KÓW (W zależności od wersji lub kraju) Bezpiecznik F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F23B F24 F25 F26 F27 F28 VI-1 Amperaż Typ zasilania Zwora + po włączeniu zapłonu Funkcje zabezpieczenia 5A 5A 10 A 5A 10 A 10 A 5A 20 A 5A 5A 15 A 30 A 20 A 30 A 15 A 5A 5A 10 A 10 A 10 A 20 A 20 A Napinacz i poduszka powietrzna przednia Zestaw wskaźników .gniazdo diagnostyczne Wolny + po włączeniu zapłonu BSI.Podwójny przekaźnik wtrysku Kalkulator wtrysku + Akumulator Lampa sufitowa przednia i tylna .sterowanie lusterka wstecznego pasażera + Akcesoria Zapalniczka + Akumulator Zapalniczka Wolny Wolny Wolny + Akcesoria Przełącznik wycieraczki . 5A .Wyświetlacz wielofunkcyjny + Światła pozycyjne Światła przeciwmgielne tylne + Akumulator Przekaźnik ogrzewania siedzenia + Akumulator Przekaźnik spryskiwacza reflektorów + Akumulator Gniazdo 12 V + Akumulator Przekaźnik dmuchawy + Akumulator Sygnał dźwiękowy + Światła pozycyjne Światło pozycyjne przednie lewe i tylne prawe + Światła pozycyjne Światło pozycyjne przednie prawe i tylne lewe oświetlenie tablicy rejestracyjnej + Światła pozycyjne Światło mijania lewe + Światła pozycyjne Światło mijania prawe + Akcesoria Wyświetlacz wielofunkcyjny .

Poziom płynu chłodzącego . OBJAŚNIENIE BEZPIECZNIKÓW KOLOROWYCH Bezpieczniki maxi” 70 A 60 A 50 A 40 A 20 A Bezpieczniki F23 F24 F25 F26 F27 F28 + Akumulator Podwójny przekaźnik wtrysku + Akumulator Wolny + po włączeniu zapłonu Podgrzewacz modułu przepustnicy (benzynowy)/ Pompa wtryskowa (diesel) F29 30 A 10 A 10 A 5/10 A 15 A 5A + Akumulator Wolny + Akumulator Światło przeciwmgielne przednie lewe + Akumulator Światło przeciwmgielne przednie prawe + po włączeniu zapłonu + po włączeniu zapłonu + po włączeniu zapłonu Kalkulator wtrysku Światła cofania .VI-1 TA B E L E B E Z P I E C Z N I KÓW (W zależności od wersji lub kraju) Bezpiecznik F5 F6 F7 F14 F18 F19 F20 F21 F22 93 Amperaż 20 A 30 A 20 A ZWORA 10 A 10 A 10 A 5A 20/30 A 15 A 5A 15 A ZWORA 30 A 5/10 A Typ zasilania + Akumulator BSI + Akumulator Wolny Funkcje zabezpieczenia + Akumulator Palnik dodatkowego ogrzewania + Akumulator Podwójny przekaźnik wtrysku Światło drogowe przednie prawe Światło drogowe przednie lewe + po włączeniu zapłonu Kalkulator ABR + Akumulator Przekaźnik ogrzewania dodatkowego + Akumulator Przekaźnik podgrzewania (diesel) + po włączeniu zapłonu + po włączeniu zapłonu + po włączeniu zapłonu Podgrzewacz (diesel) Wolny Pompa paliwowa Bezpieczniki w komorze silnika Odczepić pokrywę.Zespół wentylatora chłodnicy Sonda wydechu 30 A 25 A 20 A 15 A 10 A 5A F30 F31 F32 F33 F34 . Po zakończeniu czynności bardzo dokładnie zamknąć pokrywę.Moduł podgrzewania . Bezpieczniki bez numeru są bezpiecznikami zapasowymi.

. aby się nie zetknęły. Odłączyć przewody w odwrotnej kolejności. utrzymując lekko podwyższoną prędkość obrotową silnika. jego silnik powinien być wyłączony.94 A K U M U L ATO R VI-2 Rozruch za pomocą akumulatora awaryjnego Jeżeli akumulator jest rozładowany. Sprawdzić. w podanej kolejności. niż przy podłączaniu. Uruchomić silnik samochodu z rozładowanym akumulatorem. Rada Podczas operacji nie dotykać zacisków przewodów. uważając na to. Nie pochylać się nad akumulatorami. czy zaciski przewodów są starannie zaciśnięte (ryzyko iskrzenia). można awaryjnie użyć osobnego akumulatora lub akumulatora innego pojazdu. Aby uniknąć ryzyka wybuchu. należy dokładnie przestrzegać podanej niżej kolejności. Sprawdzić napięcie w akumulatorze awaryjnym (12 V). Oba samochody nie powinny się stykać. Uruchomić silnik samochodu użyczającego prąd. Podłączyć przewody zgodnie ze schematem. Poczekać przez około jedną minutę. W przypadku użycia akumulatora innego pojazdu. 2 3 1 Akumulator awaryjny Akumulator rozładowany samochodu uruchamianego 4 Metalowe miejsce (masa) w samochodzie uruchamianym.

żarówka pomarańczowa W5W TYŁ Światła stop i pozycyjne Kierunkowskazy Światła cofania Światło przeciwmgielne tylne Lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej Dodatkowe (trzecie) światło stop P 21 / 5 W PY 21 W .VI-3 TA B E L A Ż A R ÓW E K 95 PRZÓD Reflektory Światła pozycyjne Kierunkowskazy Kierunkowskazy boczne H4 halogenowe 60/55 W W5W PY 21 W .żarówka pomarańczowa P 21 W P 21 W W5W W5W WNĘTRZE Lampki sufitowe W5W .

lekko popchnąć zespół optyczny do środka samochodu. .98 WYMIANA ŻARÓWEK VI-4 1 2 3 4 A Światła tylne Ustalić położenie żarówki. Wymienić uszkodzoną żarówkę. Aby odpiąć dwa zaczepy mocowania bocznego. Światło przeciwmgielne Kierunkowskaz Światło cofania Światło stop . Żarówki: 1 2 3 4 uszkodzonej Otworzyć o 180° odpowiednie (względem lampy) skrzydło tylnych drzwi (patrz “DRZWI”). Odkręcić nakrętkę motylkową A.światło pozycyjne Odpiąć oprawkę żarówki według strzałek. Wyjąć i odłączyć zespół optyczny. W czasie montażu właściwie umieścić przelotkę w jego gnieździe i przestrzegać kolejności zamykania tylnych drzwi (patrz “DRZWI”).

. odpiąć pokrywę. odpiąć pokrywę. odkręcić dwie nakrętki. Tylna lampka sufitowa W celu uzyskania dostępu do żarówki. Światło stop (klapa tylna) Otworzyć klapę. Odpiąć wspornik w celu uzyskania dostępu do żarówek.VI-4 WYMIANA ŻARÓWEK 99 Lampki sufitowe przednie W celu uzyskania dostępu do żarówki.

należy odkręcić przezroczystą pokrywę. Zdjąć osłonę obudowy naciskając na występ (część okrągła) na końcu światła (zgodnie ze strzałkami). Montaż wykonać w odwrotnej kolejności. * Opcje w zależności od wersji.100 WYMIANA ŻARÓWEK VI-4 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej Aby uzyskać dostęp do żarówki. . Dodatkowe stop* (trzecie) światło Wyjąć oprawę żarówki ściskając dwa występy. Pociągnąć osłonę obudowy do tyłu. Wyjąć i wymienić uszkodzoną żarówkę.

Reflektory Wymontowanie: . Rada Po zakończeniu każdej wymiany sprawdzić. Zamontowanie: Wykonać czynności w odwrotnej kolejności.96 WYMIANA ŻARÓWEK VI-4 Wymiana żarówek halogenowych powinna odbywać się dopiero w kilka minut po zgaszeniu reflektorów.Wyjąć żarówkę.Odłączyć złącze i wyjąć gumową osłonę. Nie należy dotykać żarówki bezpośrednio palcami. . .Odpiąć obydwa zaczepy. należy posłużyć się kawałkiem niestrzępiącej się szmatki. czy światła działają prawidłowo. .

VI-4 WYMIANA ŻARÓWEK 97 Kierunkowskazy światła pozycyjne przednie i Obrócić oprawkę o jedną czwartą obrotu i wymienić żarówkę. wysunąć blok optyczny. . Obrócić oprawkę o jedną czwartą obrotu. nacisnąć na zaczep. Kierunkowskazy boczne Przesunąć obudowę do przodu w celu odryglowania i wyciągnąć do siebie. Podnieść pokrywę silnika. Ponownie zamontować blok optyczny wprowadzając górną i dolną prowadnicę do odpowiednich gniazd. Docisnąć blok aż do zatrzaśnięcia.

. 1 2 1 Klin do blokowania koła 2 Podnośnik 3 Korba do demontażu koła 3 Podnośnik przystosowany jest wyłącznie do Waszego samochodu.VI-5 WYMIANA KOŁA 101 Narzędzia Narzędzia znajdują się za siedzeniem kierowcy. nie należy go używać do innych celów.

Należy uważać. Kosz opuszcza się. Unieść kosz w celu wyjęcia zaczepu mocowania. aby nie przygnieść kołem palców lub stóp. Podnieść wykładzinę bagażnika.102 WYMIANA KOŁA VI-5 Dostęp do koła zapasowego Koło zapasowe znajduje się w koszu pod tylną częścią podłogi. Śruba mocowania A kosza koła zapasowego znajduje się w środku. Rada Jak najszybciej naprawić i zamontować oryginalne koło. Poluzować nakrętkę za pomocą końcówki klucza do demontażu kół 3. w pobliżu zamka. A 3 .

Wykręcić śruby. 2 . po przekątnej. Nigdy nie należy wsuwać się pod samochód. 4 . Zaciągnąć hamulec postojowy.Ustawić podnośnik w jednym z czterech oznaczonych strzałkami (na podłużnicach) miejsc. 3 .VI-5 WYMIANA KOŁA 103 Demontaż 1 -Unieruchomić samochód na podłożu w miarę możliwości poziomym i utwardzonym. które znajdują się od spodu. 5 . zablokować samochód za pomocą przewidzianego do tego celu klina (klin ten znajduje się w kole zapasowym). włączyć pierwszy lub wsteczny bieg. który należy włożyć pod koło z drugiej strony. aż koło znajdzie się kilka centymetrów nad podłożem.Unieść samochód podnośnikiem tak. jeśli jest on podniesiony tylko za pomocą podnośnika.Poluzować cztery śruby koła za pomocą klucza do demontażu kół. w pobliżu kół. . zdjąć kołpak oraz koło. Rozsunąć podnośnik za pomocą klucza.

Ciśnienie powietrza w kole doprowadzić do właściwej wartości (patrz “OPONY”). W razie wymiany kół. należy upewnić się w ASO co do odpowiedniości danych śrub do nowych kół. 2 . 5 . . a następnie klin.Założyć koło na piastę zwracając uwagę na prawidłowe ustawienie.Opuścić samochód na podnośniku i wyjąć podnośnik. podnośnik.Wkręcić jedną śrubę koła nie dokręcając jej ostatecznie.Dokręcić śruby koła za pomocą klucza do demontażu kół. jak tylko będzie to możliwe. a koło wyważyć. Dokręcić nakrętkę od środka samochodu. Unieść kosz. aby wsunąć na miejsce zaczep mocujący. 4 .104 WYMIANA KOŁA VI-5 Montaż 1 . 3 . Rada Śruby kół są specyficzne dla każdego typu koła. Włożyć na miejsce klucz do demontażu kół. 6 . Umieszczenie koła w koszu Wsunąć koło do kosza. zapiąć kołpak na tę śrubę.Naprawione koło oryginalne zamontować. wkręcić trzy pozostałe śruby.

. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest holowanie z małą prędkością i na krótkim odcinku (zgodnie z obowiązującymi przepisami).PODNOSZENIE 105 Holowanie z uniesionym przodem lub tyłem Należy stosować specjalny sprzęt do holowania na sztywnym holu z obejmami. Aby zachować możliwość kierowania samochodem. Należy zastosować pręt holowniczy. nie działa wspomaganie w układzie kierowniczym i w układzie hamulcowym. Holowanie powinno odbywać się z niewielką prędkością. przymocowany do wspomnianych wyżej zaczepów. Holowanie na kołach Z przodu i z tyłu samochodu znajdują się specjalne zaczepy.VI-6 HOLOWANIE . Mocować do przedniej poprzeczki Należy podjąć wszelkie środki ostrożności niezbędne do zabezpieczenia zderzaków oraz przedniej lub tylnej części samochodu. UWAGA Gdy silnik nie pracuje. nie wyjmować kluczyka ze stacyjki.

pozwalają też uniknąć uszkodzenia dachu. • Najcięższe bagaże należy umieścić jak najbliżej dachu. pamiętając o tym. . • Ładunek należy zamocować w sposób pewny i odpowiednio oznakować (jeśli jest to wskazane ze względów bezpieczeństwa). • Samochód należy prowadzić w sposób delikatny. Wymagania te są podyktowane Państwa bezpieczeństwem. • Ładunek należy rozkładać równomiernie. jak tylko nie będzie potrzebny.VI-7 BEZPIECZEŃST WO 107 Bagażnik dachowy • Budowa samochodu narzuca stosowanie tylko i wyłącznie bagażników dachowych przetestowanych i zatwierdzonych przez producenta. unikając przeciążenia którejkolwiek strony. Maksymalny ciężar ładunku rozmieszczonego na całym bagażniku dachowym: 100 kg. Przestrzegać wymagań dotyczących dopuszczalnego obciążenia. Stabilność samochodu może ulec zmianie. • Bagażnik dachowy należy zdjąć natychmiast. że uległa zwiększeniu czułość na działanie bocznego wiatru.

sprawdzić kierunkowskazy i inne światła przyczepy. zwłaszcza jazdę do tyłu.sprawdzić ciśnienie w oponach samochodu i przyczepy. należy też przestrzegać wymagań dotyczących dopuszczalnego obciążenia. • W przypadku postoju na spadku. • Samochód należy prowadzić z umiarkowaną prędkością. .) • Przed wyjazdem należy: . bezpieczeństwa i ewentualnych modyfikacji układu chłodzenia samochodu w przypadku ciężkich warunków eksploatacji. przyczepa campingowa itp.przesmarować przegub mocujący (przegub nieużywany należy zdemontować). która posiada informacje dotyczące możliwości holowniczych samochodu oraz niezbędne instrukcje dotyczące montażu. Unikać szarpnięć podczas hamowania. zawczasu redukować biegi zarówno na podjazdach. Jeśli obciążenie osi tylnej samochodu ciągnącego przyczepę przekracza wartość maksymalną lub jeśli przekroczona jest jego maksymalna masa całkowita. • Droga hamowania wydłuża się. .106 BEZPIECZEŃST WO VI-7 Hak holowniczy Montaż haka powinien być wykonany w sieci ASO. należy upewnić się co do prawidłowości połączenia z przyczepą i. prędkość maksymalna jest ograniczona do 100 km/h. poza sprawdzeniem skuteczności użycia hamulca postojowego (ręcznego). pod koła wstawić kliny. Dopuszczalne masy przyczep: patrz “DANE OGÓLNE”.przećwiczyć manewrowanie. jak i na zjazdach oraz uważać na boczny wiatr. Holowanie (łódka. . Należy hamować progresywnie i delikatnie. w razie potrzeby. • Ładunek w przyczepie należy rozłożyć równomiernie. • W czasie holowania przyczepy wzrasta zużycie paliwa. Należy przestrzegać wartości dopuszczalnego ciężaru przyczepy do Państwa samochodu.

1i 150C .5 Porady . Montaż łańcuchów przeciwślizgowych dopuszczalny jest tylko na przednich kołach.Zalecenia W celu zapewnienia bezpiecznego prowadzenia pojazdu.108 OPONY * Tabela ciśnień w oponach (w barach) VI-8 OPONY 1.5 2.5 3. czy ciśnienie w oponach jest zgodne z zaleceniami producenta. Kontrole te powinny być przeprowadzane regularnie. gdyż ciśnienie rośnie w miarę.2 3. a także przed każdą dłuższą podróżą.9 3.2 3.6 2.7 2. Nigdy nie zmniejszać ciśnienia przy rozgrzanych oponach.1 2.4 2.9 3.1 3. .7 3.190C Tył Zapas TUBELESS MICHELIN 165/70 R14 81T MXT CU : 475 Kg 165/70 R14 89R XC4S 165/70 R14 C 89R CU : 600 Kg CU : 800 Kg 2.4i 170C .170C Przód Tył Zapas Przód 1. Powinny obejmować również koło zapasowe.5 3. * Zależnie od wyposażenia lub kraju przeznaczenia.5 2. na przykład co miesiąc.8 MICHELIN PIRELLI L6 2. 2. Kontrole ciśnienia muszą odbywać się na zimno.9 MICHELIN 175/65 R14 90T AGILIS 51 CU : 600 Kg CU : 800 Kg * Zabrania się montażu opon innych niż zalecane. bardzo ważne jest stałe kontrolowanie.3 3.4 2.4 3.5 2. jak opony nagrzewają się podczas jazdy.

VI-8 OPONY * Tabela ciśnień w oponach (w barach) 109 OPONY 1.3 3.5 2.1 3.7 2.7 2.9 3.2 3.5 2.3 3.5 2.9 175/65 R14 AGILIS 51 CU : 600 Kg CU : 800 Kg 2.9 3.9 3 3.1 3.0 HDi MICHELIN TUBELESS Przód Tył Zapas Przód Tył Zapas 165/70 R14 85R XC4S CU : 600 Kg CU : 800 Kg 2.5 * Zabrania się montażu opon innych niż zalecane. * Zależnie od wyposażenia lub kraju przeznaczenia.7 3. . Należy stale kontrolować ciśnienie i stan opon.4 3.9 D 2.

50 litra 4.5 litra — 4. W celu zapoznania się z uciągiem Waszego pojazdu i dopuszczalnym ciężarem całkowitym z przyczepą.25 litra 11..R.5 lub 7 litra .112 Typ silnika Ładowność (kg) Pojemność zbiornika paliwa Stosowane paliwa Pojemność oleju (bez klimatyzacji) Pojemność oleju (z klimatyzacją) Pojemność spryskiwacza szyb Minimalna średnica skrętu między ścianami (w m) Moc administracyjna (Francja) Maksymalna teoretyczna prędkość (km/godz.) Ciężar przyczepy z hamulcami *** Ciężar przyczepy bez hamulców Maksymalny nacisk na hak Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego DANE OGÓLNE 1.75 ** 7 8 142 161 6 134 140 148 6 148 140 Patrz “AKUMULATOR” Skonsultować się z naszą stacją obsługi 1050 1525 800 840 2200 750 525 535 1070 1670 930 950 950 1070 1670 930 1060 2550 900 535 555/580 70 100 580 970 2810/2855 1870 1110/1165 1710/1765 930 1080 2900 1100 630 1165 1965 1785 930 970 2885 1185 1985 955 1080 3085 * Zależnie od wersji lub kraju przeznaczenia.5 11.50 litra 3.) Akumulator 12 V Świece Ciężar (kg) Bez obciążenia Z obciążeniem (P . dotyczących dopuszczalnych ciężarów holowanych przyczep.55 lub 11.T. *** Ciężar przyczepy obowiązujący we Francji.0HDI (DW10TD) 600 800 60 litra Patrz “TANKOWANIE” 3. . Konieczne jest przestrzeganie przepisów obowiązujących w danym kraju.9D (DW8B) 600 800 VII-1 2. należy skonsultować się z przedstawicielem naszej sieci. ** Ze wspomaganiem układu kierowniczego.1i (TU1JP) 475 600 1.75 ** 4.4i (TU3JP) 600 55 litra 800 * 1.C) Dopuszczalne obciążenie na oś przednią Dopuszczalne obciążenie na oś tylną Ciężar całkowity z przyczepą (P .75 litra 4.T.

VII-2

WYMIARY *

113

H J

D

A B
Tabela wymiarów (w metrach) A B C D E F G H I J 2.69 4.11 0.82 0.60 1.44 1.42 1.72 1.81 1.96 0.57

C

E G

* Zależnie od wersji.

F I

114

WYMIARY *

VII-2

Tabela wymiarów (w metrach) K L M N O P 1.14 1.32 1.19 1.19 0.57 1.70

K L

M P

N

O

* Zależnie od wersji.

VII-2

WYMIARY*
Podłoga i wielofunkcyjne siedzenie

115

Przegroda do połowy wysokości

T
Tabela wymiarów (w metrach) R S T U V W 0.89 0.24 0.38 0.42 1.53 1.67

U

W S P M R L

V

* Zależnie od wersji.

4 : Maksymalny nacisk na oś przednią *. 5 : Maksymalny nacisk na oś tylną *. 2 : Ciężar z obciążeniem *. Znajduje się w górnej części przedniego prawego nadkola. 3 : Maksymalny ciężar z przyczepą *.116 IDENTYFIKACJA * VII-3 1 2 3 4 5 Tabliczka producenta W komorze silnika. na przednim prawym błotniku. 1 : Nr identyfikacyjny pojazdu. Numer referencyjny lakieru * Zależnie od kraju przeznaczenia .

NAZWY HANDLOWE OLEJÓW SILNIKOWYCH HOMOLOGOWANYCH I ZALECANYCH W EUROPIE(1) AC TIV AD IES AC TIV EL AD 70 00 IES AC 10 TIV EL W A9 90 40 00 00 QU 5W 05 AR W 40 TZ 30 DIE * QU SE AR L7 TZ 00 90 QU 01 00 AR 0W 5W TZ 40 40 90 00 5W 30 AC * TIV A7 00 AC 01 TIV 0W A9 40 00 AC 05 TIV W A9 40 00 QU 05 AR W TZ 30 70 * QU 00 AR 15 TZ W 70 50 QU 00 AR 10 TZ W 90 40 QU 00 AR 0W TZ 40 90 QU 00 AR 5W TZ 40 90 00 5W 30 * UL TR AD IES UL EL TR A5 10 W W UL 40 30 TR * ON DIE SE L5 W 40 UL TR A1 0W UL 40 TR A5 W UL 30 TR * ON 5W UL TR 40 ON 0W 30 F B NL DK SF GB GR A D CH I N P E B E N Z Y N O W E D I E S E L D I E S E L B E N Z Y N O W E L S IRL (1) Minimalna klasa jakości : Dla silników benzynowych : ACEA A3 i API SH/SJ. może być stosowany jedynie w silnikach do tego przystosowanych (od modelu roku 2000). * Olej Economie d'Energie.ACEA = Zrzeszenie Europejskich Producentów Samochodów . Dla silników Diesel : ACEA B3 i API CF/CD . obejmującego skrócone okresy między przeglądami.API = Amerykański Instytut Ropy Naftowej Stosowanie oleju nie odpowiadającego normie ACEA A3-B3 wymaga odwołania się do planu obsługowego w "warunkach szczególnych". .

PR 9730. konieczne jest jednak podporządkowanie się planowi konserwacji "warunki szczególne".35 °C Płyn chłodzący silnika . Możliwe jest również stosowanie olejów syntetycznych wysokiej jakości". lub klasy CD/CF (w wypadku silników wysokoprężnych). który przewiduje zwiększoną częstotliwość wymiany oleju. Zamiast olejów półsyntetycznych i syntetycznych możliwe jest stosowanie olejów klasy API SH/SJ (w wypadku silników benzynowych). Płyn hamulcowy PEUGEOT DOT4 PROCOR TM 108 / GLYSANTIN G33 . nadają się do większości zastosowań.REVKOGEL 2000 KONIECZNIE Zabezpieczenie . Zapraszamy do skonsultowania się ze specjalistą ASO PEUGEOT. W przypadku krajów pozaeuropejskich.118 ZALECENIA DOT YCZĄCE OLEJÓW HOMOLOGOWANYCH VII-4 Ręczna skrzynia biegów Układ kierowniczy ze wspomaganiem KONIECZNIE ESSO GEAR OIL BV 75W-80 PR 9736. który doradzi Państwu jak zapewnić właściwe użytkowanie oraz zoptymalizować koszty utrzymania Waszego pojazdu.94 Inne produkty homologowane KONIECZNIE TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80 TOTAL FLUIDE AT42 Oleje wymienione w tabeli obok. prosimy o zwrócenie się do lokalnego przedstawiciela Automobiles PEUGEOT. Poniższy schemat określa zakres optymalnej lepkości w zależności od temperatur stosowania.41 ESSO ATF D .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful