4

KLUCZYKI, PILOT ZDALNEGO STEROWANIA *

I-1

Kluczyk główny Kluczyk ten pozwala odblokować i zablokować zamki drzwi, korek wlewu paliwa, włączać lub wyłączać działanie poduszki powietrznej pasażera*, odblokować kierownicę, włączyć zapłon i uruchomić rozrusznik. Blokada centralna za pomocą kluczyka* Kluczyk z wbudowanym pilotem zdalnego sterowania, przekręcony w zamku przednich drzwi, pozwala na zablokowanie lub odblokowanie zamków wszystkich drzwi. Jeśli jedne z drzwi przednich są otwarte lub niedomknięte, to blokada centralna nie działa.

UWAGA Pilot zdalnego sterowania ma duży zasięg działania, co pozwala zablokować lub odblokować zamki samochodu na odległość. Manipulacja pilotem zdalnego sterowania, nawet znajdującym się w kieszeni ubrania, może spowodować niezamierzone odblokowanie zamków drzwi. * W zależności od wersji

I-1

KLUCZYKI, PILOT ZDALNEGO STEROWANIA *

5

Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania zawiera nadajnik wysokiej częstotliwości, który odznacza się następującymi cechami: - nie wymaga kierowania go na odbiornik znajdujący się w samochodzie, - działa poprzez wszelkie przedmioty (blachy, ładunek w samochodzie), - ma bardzo duży zasięg. Pilot zdalnego sterowania centralnej blokady (centralnego zamka). Pilot zdalnego sterowania pozwala zablokować lub odblokować drzwi i tylną klapę. Pojedyncze naciśnięcie przycisku A powoduje zablokowanie, a naciśnięcie przyA B cisku B odblokowanie zamków. W razie niezadziałania, powtórzyć naciśnięcie. Te operacje są wskazywane wizualnie przez zaświecenie się świateł kierunkowskazów: - Zablokowanie = świecenie przez ok. dwie sekundy - Odblokowanie = szybkie miganie Jeżeli jedne z drzwi są otwarte lub niedomknięte, centralny zamek nie zadziała. Nie należy przedłużać czasu naciskania. W razie niedziałania, należy wykonać reinicjację pilota zdalnego sterowania. Należy zapoznać się z zamieszczonym dalej opisem "Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania". W razie utraty lub uszkodzenia pilota zdalnego sterowania, możliwe pozostaje otwieranie za pomocą kluczyka. Kluczyk-pilot zdalnego sterowania ma możliwość odpięcia kluczyka. W razie konieczności, kluczyk można odpiąć, aby nie skaleczyć np. kolana. Odblokowanie powoduje zaświecenie lamp sufitowych. Kluczyk elektronicznej blokady rozruchu Urządzenie ELEKTRONICZNEJ BLOKADY ROZRUCHU blokuje układ zasilania silnika. Układ uaktywnia się automatycznie wówczas, gdy kluczyk zostanie wyjęty z wyłącznika zapłonu. Wszystkie kluczyki zawierają urządzenie elektroniczne. Należący do Państwa samochód można uruchomić tylko za pomocą Państwa kluczyków. Wprowadzić kluczyk do wyłącznika zapłonu. Po włączeniu zapłonu odbywa się dialog między kluczykiem i urządzeniem elektronicznej blokady rozruchu. Jeśli kluczyk nie zostanie rozpoznany, rozruch jest niemożliwy. UWAGA: Równoczesne użytkowanie innych urządzeń wysokiej częstotliwości (przenośne telefony, alarmy domowe…) może powodować chwilowe zakłócenie działania pilota zdalnego sterowania. W razie stałego braku działania, należy wykonać reinicjalizację pilota zdalnego sterowania. Patrz zamieszczony dalej opis "Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania”. * W zależności od wersji lub kraju

6 KLUCZYKI. W przypadku kluczyka elektronicznej blokady rozruchu. usunięcie lub wymiana). I-1 Karta ta zawiera ukryty kod dostępu. W razie utraty tajnej karty. dzięki tym numerom. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA * Karta KODU Wraz z samochodem wydano Państwu tajną kartę. . gdyż może to uniemożliwić uruchomienie samochodu. Jej utrata sprawia. W razie utraty. który pozwala w ASO dokonać przeglądu technicznego urządzenia elektronicznej blokady rozruchu. W razie zmiany właściciela samochodu. Kartę tę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. dostarczyć Państwu nowe kluczyki lub pilota zdalnego sterowania. Nigdy nie należy pozostawiać jej w samochodzie. Nie należy skrobać specjalnej. należy przechowywać w bezpiecznym miejscu (nigdy w środku samochodu) tajną kartę. nowy właściciel powinien koniecznie wejść w posiadanie karty KODU. jedynie ASO będzie mogła. zawierającą Państwa specjalny kod. W sprawie jakichkolwiek modyfikacji kluczyka (dodanie. że system elektronicznej blokady rozruchu Państwa samochodu nie stanowi już całości. tajnej strefy. jej nienaruszalność stanowi zabezpieczenie dla urządzenia elektronicznej blokady rozruchu. należy bezwzględnie zwrócić się do ASO z Państwa tajną kartą. należy koniecznie skontaktować się z ASO w celu dokonania poważnej naprawy. * W zależności od wersji lub kraju UWAGA W żadnym wypadku nie należy modyfikować elektrycznego układu elektronicznej blokady rozruchu. Rada Należy dokładnie zanotować numery kluczyków i pilota zdalnego sterowania.

. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA * 7 Środki ostrożności przed włamaniem Przed opuszczeniem samochodu należy: . Obie baterie są typu: CR 1620 3 V.I-1 KLUCZYKI. konieczna jest reinicjacja pilota zdalnego sterowania. a następnie włączyć pilota zdalnego sterowania. Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania Aby uzyskać dostęp do baterii. itp. ZWRÓCIĆ JE PRZEDSTAWICIELOWI MARKI LUB ODDAĆ DO PUNKTU SKUPU (sklep fotograficzny.całkowicie zamknąć wszystkie okna i nie pozostawiać żadnego przedmiotu na widoku.wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu (stacyjki). należy rozpiąć obudowę. W tym celu należy włączyć zapłon. zablokować kierownicę i zamki wszystkich drzwi. . Po wymianie baterii.). * W zależności od wersji NIE WYRZUCAĆ ZUŻYTYCH BATERII.

przez jego wciśnięcie. Pociągnąć za klamkę do siebie. czy nie). Zablokowanie od wewnątrz Przycisk drzwi kierowcy pozwala uruchomić. Otwieranie od wewnątrz Należy pociągnąć klamkę do siebie (niezależnie od tego czy drzwi są zablokowane. centralną blokadę elektryczną wówczas. . gdy przednie drzwi są zamknięte.8 DRZWI DRZWI PRZEDNIE I-2 Otwieranie z zewnątrz W celu odblokowania jednego z zamków drzwi przednich. wsunąć klucz do oporu i przekręcić w stronę przodu pojazdu lub odblokować przy pomocy pilota zdalnego sterowania.

W celu zamknięcia. B A * W zależności od wyposażenia lub kraju . umieszczony na klamce i przesunąć drzwi w kierunku tyłu samochodu. W celu otwarcia. kiedy jedne z bocznych drzwi odsuwanych są otwarte. wcisnąć przycisk odblokowania A.I-2 DRZWI DRZWI BOCZNE ODSUWANE * 9 Otwieranie od zewnątrz Odblokować zamek odsuwanych drzwi za pomocą kluczyka lub pilota zdalnego sterowania. popchnąć klamkę w kierunku tyłu samochodu i przesunąć drzwi aż do oporu. Otwieranie od wewnątrz W celu otwarcia. Nigdy nie należy jeździć. wcisnąć przycisk A w celu odblokowania oporu i przesunąć drzwi w kierunku przodu samochodu. Odsuwane drzwi blokują się i w razie postoju na spadku nie mogą się same zamknąć. W celu zamknięcia. popchnąć klamkę w kierunku przodu samochodu i przesunąć drzwi.

. należy przekręcić kluczyk (w prawo). Otwieranie drzwi tylnych o kąt 90° Należy zapewnić zablokowanie drzwi. Pociągnąć klamkę do siebie.10 DRZWI Otwieranie drzwi tylnych od zewnątrz I-2 B A Drzwi tylne prawe Aby odblokować drzwi tylne. prawidłowe Otwieranie drzwi tylnych o kąt 180° Gdy drzwi są częściowo otwarte. Drzwi tylne lewe Odblokować drzwi. pociągnąć ogranicznik B do siebie. ciągnąc dźwignię A. ogranicznik zaczepia się samoczynnie. Przy zamykaniu drzwi.

A NASTĘPNIE DRZWI 2. drzwi. prawego i lewego. należy zwrócić uwagę na pozostawienie wolnych miejsc odpowiadających skokowi wyjmowania cięgieł. NAJPIERW NALEŻY ZAMKNĄĆ DRZWI 1.I-2 DRZWI Otwieranie drzwi tylnych od wewnątrz 11 B B 1 2 Drzwi otwiera się przez uniesienie dźwigienki B. . UWAGA Podczas załadunku samochodu. PODCZAS ZAMYKANIA.

12 OT WIER ANIE Otwieranie tylnej klapy* I-2 Wsunąć kluczyk i unieść klamkę. Zwrócić uwagę na wolną przestrzeń nad Waszym pojazdem. * Zależnie od wersji . w celu otwarcia tylnej klapy.

należy pociągnąć do siebie czerwoną dźwigienkę. Opuścić pokrywę. znajdującą się na lewym końcu spodu tablicy rozdzielczej. umieszczoną pod krawędzią pokrywy silnika. Wsunąć dłoń pod pokrywę silnika delikatnie. Unieść pokrywę silnika. na lewo od osi pojazdu. a pod koniec ruchu puścić ją swobodnie.podczas opuszczania należy UWAŻAĆ na jej ciężar. Przesunąć w prawo dźwignię 1.I-3 POKRYWA KOMORY SILNIKA Otwieranie 13 1 Aby odblokować pokrywę komory silnika. Sprawdzić jej prawidłowe zablokowanie. Zamykanie Umieścić podpórkę w jej uchwycie wciskając. Pokrywa komory silnika zawiera materiały wygłuszające . Oprzeć ją na drążku podporowym. . zgodnie z powyższym rysunkiem.

14 T YLNA POKRYWA DACHU I-4 A Tylna pokrywa dachu* Aby otworzyć tylną pokrywę dachu. * W zależności od wersji lub wyposażenia . B Unieść tylną pokrywę dachu. pokonać punktowy opór aż do zablokowania samohamownych podpórek B. należy upewnić się co do prawidłowości zablokowania drążka podpierającego (patrz “Drążek podpierający długie przedmioty”). Przed zamknięciem. należy pociągną dźwigienkę A. W celu zablokowania tylnej pokrywy dachu należy ją opuścić.

gdy drążek znajduje się na właściwym miejscu. Drążek podpierający rozkłada się przez uniesienie dźwigni A. Gdy tylna pokrywa dachu jest otwarta. A Nigdy nie należy opierać przedmiotów bezpośrednio na drzwiach. UWAGA Nigdy nie należy jechać bez umieszczenia drążka podpierającego na właściwym miejscu. Pozostaje on połączony z jednej strony. zastosowano specjalny drążek podpierający. że może służyć także jako stopień. Drążek ten powinien podpierać przewożone przedmioty. W taki sposób można przytrzymywać długie przedmioty i ustawić drążek jedną ręką. Należy upewnić się co do prawidłowości jego zablokowania. wystających przez tylną pokrywę dachu. Boczne otwory mogą być wykorzystane jako punkty zahaczenia. Przedmioty wystające z samochodu należy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. należy uważać przy przejeżdżaniu przez miejsca gdzie ograniczono dopuszczalną wysokość pojazdów. Tylny zderzak został tak zbudowany.I-4 DRĄŻEK PODPIERAJĄCY Drążek podpierający długie przedmioty 15 Aby umożliwić transport przedmiotów długich. Drzwi tylne blokują się całkowicie tylko wówczas. . Należy doprowadzić go aż do słupka drzwi.

W razie wlania paliwa nieodpowiedniego dla silnika Państwa samochodu. * W zależności od wyposażenia lub kraju. jednak w celu uzyskania większej przyjemności prowadzenia (silnik benzynowy). Przy wyjętym korku wlewu paliwa drzwi boczne* nie dadzą się otworzyć. przyklejona w pobliżu wlewu paliwa. zalecamy paliwo RON 98. informuje o dopuszczalnych rodzajach paliw.16 TA N KOWA N I E I-5 Korek zamykany na kluczyk W celu otwarcia. Jakość paliw * Specjalna etykieta. około 60 litrów dla wersji z silnikiem wysokoprężnym. . Pojemność zbiornika paliwa: około 55 litrów dla wersji z silnikiem benzynowym. należy go ustawić według rysunku. by pracować na paliwie RON 95 . Uwaga Korek jest wpasowany w kształt nadwozia. UWAGA. OLEJ NAPĘDOWY BENZYNA BEZOŁOWIOWA Silniki benzynowe są zaprojektowane tak. przed uruchomieniem silnika konieczne jest opróżnienie zbiornika. należy przekręcić kluczyk o ćwierć obrotu w kierunku tyłu samochodu.

Zagłówek 17 Regulacja w pionie odbywa się przez przesuwanie. Regulacja wzdłużna Unieść uchwyt. Miejsce na dokumenty Specjalne miejsce znajduje się nad szufladą siedzenia kierowcy. Aby wyjąć zagłówek. znajdujący się z lewej strony i ustawić siedzenie w żądanym położeniu. Siedzenia ogrzewane * (patrz “MIEJSCE KIEROWCY”) * W zależności od wersji lub kraju .I-6 SIEDZENIA Regulacja pochylenia oparcia* Aby wyregulować pochylenie oparcia. należy pociągnąć do góry do oporu. a następnie nacisnąć na zaczepy odblokowania. Szuflada pod siedzeniem Aby otworzyć szufladę. należy lekko ją unieść i pociągnąć do przodu. należy pociągnąć do tyłu dźwigienkę (usytuowaną po wewnętrznej stronie siedzenia) aż do uzyskania żądanego położenia. Zagłówki są wyposażone w blokady.

. WAŻNE Ze względów bezpieczeństwa. Należy zapewnić sobie dobrą widoczność wskaźników zegarowych i lampek kontrolnych tablicy rozdzielczej. należy w pierwszej kolejności wyregulować siedzenie tak. aby zająć właściwą pozycję. Podczas postoju. do siebie. a następnie zablokować ciągnąc dźwigienkę do końca. czynności te nie powinny być wykonywane podczas jazdy.18 REGUL ACJA KIEROWNICY I-7 Położenie kierownicy może być regulowane w pionie. Odblokować kierownicę popychając dźwigienkę do przodu. Ustawić właściwe położenie kierownicy w pionie.

20 WIELOFUNKCYJNE PRZEDNIE SIEDZENIE PA S A Ż E R A * I-9 B A B Pozycja “stolik” i dostęp do bagażnika Odchylenie siedzenia do pozycji “stolik” Pociągnąć za dźwigienkę A i odchylić oparcie do końca. nie jest konieczne wysunięcie zagłówka. opaska przytrzymująca dokumenty i wytłoczenia na pojemniki z napojami. * Zależnie od wersji lub kraju . jeśli samochód nie jest wyposażony w przegrodę oddzielającą przestrzeń ładunkową od kabiny. lub zaczepów do mocowania ładunków. W tej pozycji. możliwe jest przewożenie długich przedmiotów (do 2. długie przedmioty Podnieść dźwigienkę B i odchylić siedzenie. Należy zawsze unieruchamiać te przedmioty używając do tego celu drążka w tylnej części bagażnika.10 m) opartych na przednim brzegu platformy ładunkowej. Udostępniona zostaje płaska powierzchnia. Bagażnik. Bagażnik pod siedzeniem i pod przednią częścią podłogi pozwala na umieszczenie przedmiotów niewidocznych z zewnątrz oraz na unieruchomienie długich przedmiotów wystających przez otwór w dachu.

A * W zależności od wyposażenia Zapinanie pasów jest obowiązkowe i konieczne w przypadku samochodów wyposażonych w czołową poduszkę powietrzną. Ponowne włączenie czołowej poduszki pasażera . .Należy pamiętać o włączeniu poduszki powietrznej. może być. . poduszka powietrzna pasażera zostaje wyłączona.Przy wyłączonym zapłonie. w zależności od Wyłączenie poduszki powietrznej pasażera * . .Po włączeniu zapłonu. poduszka powietrzna zostaje włączona.Lampka kontrolna poduszki powietrznej w zestawie wskaźników świeci w sposób ciągły po włączeniu zapłonu (miganie lampki sygnalizuje usterkę). włożyć kluczyk do wyłącznika A. przy wyłączonym zapłonie: . nigdy nie umieszczać fotelika dla dziecka na siedzeniu pasażera obok kierowcy. Nigdy nie wyłączać poduszki powietrznej pasażera w obecności pasażera (poza przypadkiem fotelika dla dziecka zamocowanego tyłem do kierunku jazdy). W tym celu należy.I-8 PODUSZKI POWIETRZNE * 19 Jeśli samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną pasażera. . lampka kontrolna w zestawie wskaźników zapala się na sześć sekund.włożyć kluczyk i przekręcić go do położenia “ON”.Przekręcić kluczyk w położenie "OFF". wyłączana (patrz niżej). Czołowa poduszka powietrzna pasażera wyposażenia.

Zależnie od przeznaczenia pojazdu. kratka. znajdujących się w A. B i C na obwodzie platformy. należy używać sześciu zaczepów mocujących. itp.) dostępne w sieci firmy. należy zawsze skutecznie unieruchomić przewożone ładunki. . należy go wyposażyć w przegrody oddzielające przestrzeń ładunkową od kabiny (ścianka do połowy wysokości.I-10 PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA 21 A B A B C C Zaczepy do mocowania ładunków W celu unieruchomienia przewożonych ładunków. Ze względów bezpieczeństwa.

22 PODNOŚNIK SZYB I-11 A B Podnośnik ręczny Obracać korbką w celu podniesienia lub opuszczenia szyb pojazdu. Podnośnik sekwencyjny Wciśnięcie przełącznika A pozwala na podniesienie lub opuszczenie szyby po stronie kierowcy do wybranego położenia. po wyłączeniu zapłonu). nawet na krótko. pociągnąć i nacisnąć na dźwignię . Szyby boczne* W celu uchylenia bocznych szyb. * Zależnie od wersji. . Podnośnik elektryczny * Przełączniki A i B. należy wyjmować klucz ze stacyjki. W celu zamknięcia. umieszczone na tablicy rozdzielczej. Mocniejsze wciśnięcie. (przy włączonym zapłonie oraz 1 min. opuszczając samochód. UWAGA Ze względów bezpieczeństwa (dzieci). a następnie zwolnienie przycisku uruchamia funkcję zamknięcia lub pełnego otworzenia okna po stronie kierowcy. pozwalają na podnoszenie lub opuszczanie szyb po stronie kierowcy i pasażera. Podczas operowania szybami należy zwracać uwagę na dzieci. pociągnąć za dźwignię i popchnąć okno.

karty autostrady).I-12 LUSTERKA WSTECZNE 23 C Wewnętrzne lusterko wsteczne Położenie nocne pozwala uniknąć oślepienia. Należy odchylić dźwigienkę do siebie. Zewnętrzne lusterka wsteczne Ręczne sterowanie lusterka Regulacji dokonuje się od wewnątrz w czterech kierunkach. Czynność ta nie zmienia regulacji wstępnej. Sterowanie elektryczne Lusterko wsteczne od strony pasażera Po stronie miejsca kierowcy dokonuje się regulacji w czterech kierunkach za pomocą przełącznika kierunku. Ogrzewanie lusterek wstecznych włącza się przyciskiem ogrzewania szyb tylnych. który znajduje się w środku tablicy rozdzielczej. Odczyt kart identyfikacyjnych * Szyba przednia atermiczna zawiera powyżej lusterka wstecznego pole C. Składanie na postoju Od zewnątrz samochodu lusterka wsteczne składa się ręcznie. które umożliwia odczyt optyczny kart identyfikacyjnych ( np. * W zależności od wersji .

24 1 2 3 MIEJSCE KIEROWCY * 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I-13 24 23 22 21 20 19 14 18 17 25 16 15 .

radiotelefon 8 Przełączniki: • elektrycznego sterowania szyb drzwi • ogrzewania szyb tylnych/zewnętrznych lusterek wstecznych • klimatyzacji • świateł awaryjnych • ogrzewania siedzeń 9 Miejsce na radioodtwarzacz lub schowek 10 Przełącznik ogrzewania 11 Górny zamykany schowek lub poduszka powietrzna pasażera 22 Pokrywka dostępu do skrzynki bezpieczników 23 Przełączniki: • elektrycznego lusterka wstecznego od strony pasażera • ustawienia reflektorów 24 Przełącznik obracany kluczem • włączania/wyłączania powietrznej poduszki pasażera: 25 Lampka sufitowa * W zależności od wersji .I-13 MIEJSCE KIEROWCY * 12 Głośnik prawy 13 Nawiew boczny prawy 14 Dolny schowek 15 Dźwignia hamulca postojowego 16 Popielniczka 17 Dźwignia zmiany biegów 18 Zapalniczka 19 Blokada kierownicy. stacyjka 20 Poduszka powietrzna kierowcy 21 Dźwigienka regulacji położenia kierownicy 25 1 Nawiew boczny lewy 2 Głośnik lewy 3 Przełączniki: • sygnału dźwiękowego • oświetlenia • kierunkowskazów • światła przeciwmgielnego tylnego 4 Zestaw wskaźników 5 Przełączniki: • wycieraczek szyby przedniej • wycieraczek szyb tylnych • zmywacza szyby 6 Nawiewy środkowe 7 Miejsce na radioodbiornik / CB.

26 Wyświetlacz: Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * • Sygnalizator czynności obsługowych • Wskaźnik poziomu oleju silnikowego (Diesel) • Licznik całkowitego przebiegu • Okresowy licznik kilometrów • Zegar cyfrowy I-14 Obrotomierz Wskaźnik temperatury płynu w układzie chłodzenia silnika Wskaźnik poziomu paliwa Sterowanie wyświetlania: • Licznik całkowitego przebiegu kilometrów • Licznik dziennego przebiegu • Zerowanie dziennego przebiegu * W zależności od wersji lub kraju Potencjometr oświetlenia tablicy roz-dzielczej Patrz “I-14” Regulacja zegara Patrz “I-14” .

aż silnik ostygnie. Odczekać.I-14 Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * 27 Wskaźnik temperatury płynu w układzie chłodzenia W warunkach normalnych wskazuje on temperaturę. . w zbiorniku pozostaje jeszcze około 7 litrów paliwa. W ciężkich warunkach jazdy. Pojemność zbiornika paliwa (w litrach): Silnik benzynowy Silnik diesel : 55 : 60 * W zależności od wersji lub kraju. należy skontaktować się z najbliższą ASO. zachowując przy tym środki ostrożności podane w rozdziale “Sprawdzenie poziomu płynów eksploatacyjnych”. To przegrzanie silnika może być spowodowane różnorodnymi przyczynami. która może dochodzić do 100° C. w czasie upałów. Jeżeli wskazówka znajdzie się w obszarze oznakowanym na czerwono i zacznie migać lampka sygnalizacyjna STOP należy się natychmiast zatrzymać i . wyłączyć zapłon. wskazówka może zbliżać się do znaków czerwonych. Wskaźnik poziomu paliwa Gdy lampka kontrolna rezerwy zaświeci się w sposób ciągły. Wentylator chłodnicy silnika może pracować jeszcze przez pewien czas. kiedy samochód znajduje się w położeniu poziomym.

Na wyświetlaczu będzie wskazywana łączna lub dzienna liczba kilometrów. . Pięć sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu podejmie działanie normalne i na wyświetlaczu będzie wskazywana łączna lub dzienna liczba przejechanych kilometrów. Działanie: Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu licznika całkowitego przebiegu podana zostanie liczba kilometrów pozostała do najbliższego przeglądu.Sygnalizator czynności obsługowych Informuje on o terminie najbliższego przeglądu. Przykład: termin wykonania przeglądu został przekroczony o 300 km. że przegląd musi być wykonany w najbliższym czasie. Pięć sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu podejmie działanie normalne i będzie świecił się klucz symbolizujący przegląd. Przegląd samochodu musi być wykonany możliwie jak najszybciej. Sygnalizuje on. jaki należy wykonać zgodnie z planem przeglądów podanym w książce przeglądów.28 Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * I-14 Wyświetlacz wielofunkcyjny Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu wskazywane są kolejno: . Pięć sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu podejmie działanie normalne i będzie się świecił klucz symbolizujący przegląd techniczny. Przykład: przed najbliższym przeglądem pozostaje do przejechania: Liczba kilometrów najbliższego przeglądu mniejsza niż 1000 do jest Termin wykonania został przekroczony przeglądu Przykład: przed najbliższym przeglądem pozostaje do przejechania: 900 km Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu będzie wskazywane przez pięć sekund: Przy każdym włączeniu zapłonu i przez następne pięć sekund klucz symbolizujący przegląd i przekroczona liczba kilometrów będą migać.

I-14

Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW *
W celu zmiany przeglądów: okresowości

29

Okresowość przeglądów technicznych W przypadku użytkowania samochodu w niektórych szczególnie trudnych warunkach, konieczne jest zastosowanie planu przeglądów dla warunków specjalnych, o skróconych okresach między przeglądami (patrz książka przeglądów). Uwaga: jeżeli maksymalny okres między kolejnymi wymianami oleju zostanie osiągnięty przed dojściem do granicznej liczby kilometrów, zaświeci się klucz symbolizujący przegląd.

- Wyłączyć zapłon. - Wcisnąć przycisk 1 i przytrzymać go w tym stanie. - Włączyć zapłon. - Zacznie migać liczba kilometrów pozostałych do najbliższego przeglądu. - Niezwłocznie zwolnić przycisk. - Wyświetlony zostanie okres międzyprzeglądowy. - Każde krótkotrwałe wciśnięcie przycisku 1 pozwala zmienić okres międzyprzeglądowy.

- Kiedy wyświetlony zostanie żądany okres międzyprzeglądowy, należy przez dziesięć sekund naciskać przycisk 1 w celu potwierdzenia tego okresu (wybrany okres międzyprzeglądowy będzie migał przez dziesięć sekund). Kiedy wyświetlone wskazanie przestanie migać, zwolnić przycisk w celu potwierdzenia. Zerowanie. W Państwa ASO operacja ta zostanie wykonana po każdym przeglądzie. Jeżeli jednak przegląd wykonujecie Państwo sami, to procedura zerowania jest następująca: - Wyłączyć zapłon. - Wcisnąć przycisk 1 i przytrzymać go w tym stanie. - Włączyć zapłon. - Zacznie migać liczba kilometrów pozostałych do najbliższego przeglądu. - Wcisnąć i przytrzymać przez dziesięć sekund przycisk 1. - Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie =0” i zniknie klucz symbolizujący przegląd.

1

1

1

* W zależności od wersji lub kraju.

30

Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW *
Wyświetlacz wielofunkcyjny

I-14

Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu będą wskazywane kolejno: - Sygnalizator czynności obsługowych - Wskaźnik poziomu oleju w silniku (Diesel) - Licznik całkowitego przebiegu - Wskazanie godziny Wskaźnik poziomu oleju w silniku (Diesel) Po włączeniu zapłonu przez kilka sekund będzie wyświetlane wskazanie wskaźnika przeglądów, a następnie przez około 10 sekund będzie wskazywany poziom oleju w silniku. Maksymalny

Minimalny Sprawdzić za pomocą ręcznego wskaźnika poziomu oleju (bagnetowego). Kontrolę należy przeprowadzić na poziomym podłożu w silniku nie pracującym od co najmniej dziesięciu minut. Brak oleju (miganie poziomych wskaźników) Natychmiast uzupełnić poziom oleju. W przeciwnym razie powstaje niebezpieczeństwo zniszczenia silnika.

Miganie wskaźnika informuje o wystąpieniu usterki w działaniu . Skonsultować się z przedstawicielem firmy.

* W zależności od wersji lub kraju.

I-14

Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW *

31

Licznik całkowitego i dziennego przebiegu

A

A

A

Naciskanie na przycisk A powoduje przemienne przełączanie wskazań licznika całkowitego i dziennego przebiegu

Zerowania licznika dziennego przebiegu Przy dłuższym wciśnięciu przycisku A wskazanie na wyświetlaczu mignie trzykrotnie i przestawi się na 0.

* W zależności od wersji lub kraju.

po naciskaniu przez dłużej niż trzy sekundy na przycisk B zacznie migać wskazanie godziny. * W zależności od wersji lub kraju.Krótkie naciskanie na przycisk B . Ustawienie minut 3 . przestawianie powolne. przestawianie powolne.32 Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * Zegar cyfrowy I-14 B 1 . Ustawienie godziny 2 . Naciskanie długotrwałe .przestawianie szybkie.Ustawienie zegara odbywa się przy włączonym zapłonie i nie pracującym silniku. Jeżeli przycisk nie jest wciskany przez pięć sekund: minuty są ustawione i zapamiętane. Naciskanie długotrwałe . Uwaga: Wyświetlanie wskazania zegara zaczyna się z chwilą otwarcia drzwi kierowcy i gaśnie minutę po ich zamknięciu. Jeżeli przycisk nie jest wciskany przez pięć sekund: godzina jest ustawiona i zapamiętana. jeżeli drzwi kierowcy pozostaną otwarte.Krótkie naciskanie na przycisk B . .przestawianie szybkie. zaczyna migać wskazanie minut. Wyświetlane wskazanie zegara zgaśnie po dziesięciu minutach.

Przytrzymanie przycisku wciśniętego powoduje szybką zmianę jasności oświetlenia.I-14 Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * Potencjometr oświetlenia 33 B Regulację należy przeprowadzać postojowych p r z y pracującym silniku i zapalonych światłach pozycyjnych przez naciskanie na przycisk B. . powoduje stopniową zmianę jasności oświetlenia zestawu wskaźników. * W zależności od wersji lub kraju. . .Kolejne wciskanie przycisku.

Świateł tych należy używać tylko w razie niebezpieczeństwa.przełącznik do góry. W czasie jazdy z włączonymi światłami awaryjnymi kierunkowskazy nie spełniają swojej normalnej funkcji. Prawy . w przypadku zatrzymania się w niebezpiecznym miejscu lub w czasie jazdy w nietypowych warunkach. Powrót do położenia neutralnego i wyłączenie kierunkowskazu następuje samoczynnie wraz z powrotnym ruchem kierownicy. Aby włączyć kierunkowskaz. Sygnał świetlny Należy pociągnąć przełącznik impulsowo do siebie. należy pokonać punktowy opór stawiany przez przełącznik. Sygnał świetlny działa również przy wyłączonym zapłonie.36 SYGNALIZACJA I-16 Sygnał dźwiękowy Należy nacisnąć na koniec przełącznika. .przełącznik do dołu. Światła awaryjne Włączają się jednocześnie wszystkie kierunkowskazy. Kierunkowskazy Lewy . Działają także przy wyłączonym zapłonie.

. * W zależności od wersji. Jeśli włączone są światła awaryjne. System ABS Patrz “HAMULCE”. Lampka kontrolna świateł mijania Patrz “SYGNALIZACJA”. Lampka kontrolna kierunkowskazu prawego. kierunkowskazy migają jednocześnie.34 L AMPKI KONTROLNE * I-15 Lampka kontrolna kierunkowskazu lewego. Patrz “SYGNALIZACJA”. Patrz “SYGNALIZACJA”. Kontrolka podgrzewania silnika Diesel Patrz warunki uruchomienia silnika (patrz “ROZRUCH”). Lampka kontrolna światła przeciwmgłowego tylnego Patrz “SYGNALIZACJA”. Lampka kontrolna świateł drogowych Patrz “SYGNALIZACJA”.

* W zależności od wersji lub kraju. T lampka kontrolna może również a sygnalizować uszkodzenie elektronicznego rozdzielacza siły hamowania. Może też wskazywać. zapłonowego lub układu oczyszczania spalin (w zależności od kraju). Patrz "HAMULCE". należy się bezwzględnie zatrzy-mać Sprawdzić poziom płynu chłodzącego z zachowaniem podanych środków ostrożności (patrz "POZIOMY. SPRAWDZENIA"). jeżeli kluczyk nie został rozpoznany. Jeżeli świeci w sposób ciągły. Lampka kontrolna kluczyka elektronicznego Zapala się przy włączaniu zapłonu. SPRAWDZENIA"). Gaśnie. skontaktować się z najbliższą ASO. pomimo prawidłowego poziomu oleju. że hamulec postojowy jest zaciągnięty lub niedostatecznie zwolniony.Jeżeli świeci nadal. Lampka kontrolna ładowania akumulatora Powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. że poziom płynu hamulcowego jest zbyt niski. należy skontaktować się z najbliższą ASO. Lampka kontrolna ciśnienia oleju silnikowego Jeżeli ta lampka zaświeci się w czasie jazdy. Lampka nakazu zatrzymania Zaświeca się jednocześnie z inną lampką ostrzegawczą lub kiedy osiągnięta zostanie maksymalna temperatura płynu chłodzącego. Lampka kontrolna pracy silnika (autodiagnostyka) Jeżeli lampka miga lub świeci się. 35 Lampka kontrolna otwarcia drzwi Kiedy ta lampka zaświeci się. Należy szybko skontaktować się z najbliższą ASO.I-15 L AMPKI KONTROLNE * Lampka kontrolna minimalnego poziomu płynu chłodzącego Lampka kontrolna hamulca postojowego i poziomu płynu hamulcowego Informuje. należy zatrzymać silnik i sprawdzić poziom oleju (patrz "POZIOMY. "POZIOMY. kiedy wszystkie drzwi są prawidłowo zamknięte. . SPRAWDZENIA"). świadczy to o zakłóceniu działania układu wtryskowego. Zaświeca się w chwili włączenia zapłonu. Lampka włączenia powietrznej kontrolna poduszki Patrz "SYSTEM PODUSZEK POWIETRZNYCH".

Wyłącza się po zamknięciu drzwi. wyjście ze słabo oświetlonego parkingu.I-16 SYGNALIZACJA * PRZEŁĄCZNIK OŚWIETLENIA (Pierścień A) 37 Wszystkie światła zgaszone A Obrócić pierścień A zgodnie z kierunkiem strzałki. do oporu. urządzenie to włącza się w chwili otwarcia drzwi przednich. Czasowe włączanie reflektorów Pociągnięcie .po wyłączeniu zapłonu . Obrócić pierścień A zgodnie z kierunkiem strzałki.przełącznika w kierunku ku sobie powoduje zapalenie reflektorów i ich automatyczne zgaszenie po minucie. * W zależności od wersji . przy wyłączonym zapłonie. Światła mijania/światła drogowe włączone Aby dokonać przełączenia ze świateł mijania na światła drogowe lub odwrotnie. Sygnał dźwiękowy pozostawionych zapalonych świateł Aby zasygnalizować. po zgaszeniu świateł lub w chwili włączenia zapłonu. co umożliwia np. Światła pozycyjne włączone Zestaw wskaźników jest oświetlony. należy pociągnąć przełącznik do siebie. że światła nie zostały zgaszone.

* W zależności od wersji . w czasie mgły lub opadów śniegu).38 SYGNALIZACJA * Światło przeciwmgielne tylne I-16 Światło przeciwmgielne tylne zgaszone B Obrócić pierścień B zgodnie z kierunkiem strzałki. Powrót do położenia wyjściowego następuje samoczynnie w chwili wyłączenia świateł. Światło przeciwmgielne tylne działa. Przypomnienie Światło przeciwmgielne tylne powinno być używane wyłącznie w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (np. gdy włączone są światła mijania lub światła drogowe. Światło przeciwmgielne tylne Zapala się lampka kontrolna.

* W zależności od wersji i kraju .I-17 3 2 1 WIDOCZNOŚĆ 39 5 0 6 4 Wycieraczka szyby przedniej 0 zatrzymanie 1 praca przerywana 2 praca normalna 3 praca szybka 4 jednorazowy cykl wycieraczek nacisnąć do dołu. Uwaga : . Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu prądu.spryskiwanie i praca wycieraczki.praca przerywana. 2 lub 3: Po zatrzymaniu samochodu częstotliwość działania wycieraczki zmniejsza się automatycznie.Położenie 1: Częstotliwość działania wycieraczki regulowana jest automatycznie w zależności od prędkości samochodu. a następnie zatrzymanie. . gdy pracuje silnik. Spryskiwacz przedniej szyby Pociągnąć przełącznik do siebie. Elektryczne ogrzewanie* Włącznik elektrycznego ogrzewania tylnej szyby lub lusterek wstecznych lub obu tych urządzeń jednocześnie (w zależności od wyposażenia).Położenie 1. ogrzewanie tylnej szyby wyłącza się samoczynnie po około 12 minutach.Włączenie biegu wstecznego w czasie działania wycieraczki szyby przedniej powoduje uruchomienie wycieraczki szyby tylnej. . Ponowne naciśnięcie powoduje powtórne włączenie na 12 minut. Elektryczne ogrzewanie działa tylko wówczas. 6 Spryskiwacz szyby tylnej Obrócić przełącznik do przodu . Po zwolnieniu: około czterech cykli wycieraczki. Ogrzewanie wyłącza się też przez naciśnięcie włącznika. o czym świadczy zgaśnięcie lampki kontrolnej. 5 Wycieraczka szyby tylnej Obrócić przełącznik do przodu . Włącza pracę okresową wycieraczek.

40 WIDOCZNOŚĆ I-17 Regulacja reflektorów* Zaleca się. Położenie pośrednie . Regulacja elektryczna* Przełącznik znajduje się na tablicy rozdzielczej. Urządzenie pozwala odpowiednio wyregulować wiązkę światła reflektorów tak. * W zależności od wersji i kraju . Położenie 2 : kierowca + 4 pasażerów i bagaże w bagażniku.: kierowca + 2 pasażerów. Położenie 1 : kierowca + 4 pasażerów. z lewej strony kierowcy. aby uniknąć oślepiania innych użytkowników drogi. ale także aby zapewnić optymalne oświetlenie drogi sobie samemu. Położenie 3 : sam kierowca + maksymalne obciążenie z tyłu. Położenie 0 : sam kierowca lub z 1 pasażerem. aby korygować wiązkę światła reflektorów w zależności od obciążenia samochodu.

42 R ADIOODT WARZACZ RB1 II-1 A B C D E F G H M K L J N I .

Wybór płyty w zmieniarce CD*. Zwiększenie natężenia dźwięku. FMIII. Wybór następnego utworu CD*. Wybór zakresu fal FMI. wysokich. Wybór zapamiętanej stacji. AM. Wybór tonów niskich. Przyciśnięcie do oporu : szybkie przewijanie kasety do tyłu. Regulacja natężenia dźwięku. Włączenie/wyłączenie radioodtwarzacza samochodowego. Przyciśniecie na dłużej niż 2 sekundy : zapamiętanie stacji. Automatyczne wyszukiwanie niskich częstotliwości. * W zależności od wyposażenia. Przyciśnięcie dluższe niż 2 sekundy : automatyczne zapamiętywanie stacji (automatyczne strojenie). regulacja loudness i rozchodzenia się dźwięków. Przyciśnięcie do oporu : szybkie przewijanie kasety do przodu. Zmniejszenie natężenia dźwięku. kaseta lub lub zmieniarka płyt kompaktowych* CD*. FMII. Wybór poprzedniego utworu na CD*. Przyciśnięcie do oporu : wysunięcie kasety. k kk TA RDS BND/AST SRC j jj k kk Przyciśnięcie do połowy : zmiana kierunku odczytu kasety. Przyciśniecie dłużej niż 2 sekundy : włączenie/wyłączenie trybu nasłuchu regionalnego. Przyciśniecie dłużej niż 2 sekundy : odtwarzanie przypadkowe CD*.II-1 R ADIOODT WARZACZ RB1 43 Przycisk A B C D E F E+F G H I J K L M N j jj v w Funkcja Włączony/wyłączony priorytet dla informacji drogowych. AUDIO k j MAN 1 do 6 . Automatyczne wyszukiwanie wysokich częstotliwości. Włączona/wyłączona funkcja RDS. Funkcjonowanie ręczne/automatyczne przycisków J i K. Wybór źródła : radio.

44 R ADIOODT WARZACZ RB1 FUNKCJE OGÓLNE II-1 Włączenie / wyłączenie Po ustawieniu kluczyka w stacyjce w położeniu ZASILANIE OSPRZĘTU lub ZAPŁON.. radioodtwarzacz blokuje się definitywnie. Wprowadzić Wasz czterocyfrowy numer kodu przy pomocy przycisków "1" do "6". REGULACJA DŹWIĘKU Regulacja natężenia dźwięku Przekręcić przycisk "M" w celu zwiększenia lub zmniejszenia natężenia dźwięku.. aż wyświetli się " . należy wcisnąć kolejno przyciski "5". Przykład: jeśli Wasz numer to 5345. "4" i "5". należy go nie wyłączać i odczekać. .-". "3". ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE Przed pierwszym użyciem lub po ponownym podłączeniu radioodtwarzacza należy wprowadzić jego kod. radioodtwarzacz włącza się automatycznie. aby nie zablokować radio-odtwarzacza Po każdym błędnym wprowadzeniu kodu radioodtwarzacz zablokuje się na czas od 5 sekund do 30 minut po siódmym nieprawidłowym wprowadzeniu kodu. który otrzymaliście Państwo wraz z pojazdem. Po 14 błędnie wprowadzonych kodach. Błąd wprowadzenia kodu W przypadku złego wprowadzenia jednej z trzech pierwszych cyfr przerwać operację.. Pojawia się na wyświetlaczu napis "CODE" a następnie prośba o jego wprowadzenie ". a wyświetlacz pokazuje “END”. Jeśli wszystkie cztery cyfry zostały prawidłowo wprowadzone.. wcisnąć przycisk "M" w celu włączenia lub wyłączenia radioodtwarzacza. Wprowadzenie kodu Włączyć radioodtwarzacz.. Jeśli radioodtwarzacz jest wyłączony w trakcie oczekiwania. Aby odblokować radioodtwarzacz. można znowu rozpocząć wprowadzanie kodu.". to czas ten wydłuży się o czas wyłączenia radioodtwarzacza.

– “BASS 0” pozycja normalna. funkcji loudness(LOUD). wysokich (TREB).II-1 REGULACJA AUDIO R ADIOODT WARZACZ RB1 45 Wcisnąć kilkakrotnie przycisk “AUDIO” w celu wybrania tonów niskich (BASS). – “BASS +9” maksymalny poziom niskich tonów. Wcisnąć przyciski "G" lub "H" w celu włączenia lub wyłączenia funkcji. wcisnąć przycisk "G" lub "H" w celu dokonania regulacji. . Wyjście z trybu audio odbywa się automatycznie po kilku sekundach lub w wyniku sukcesywnego wciskania przycisku "AUDIO". Regulacja natężenia dźwięku prawo/ lewo tył (Balance) Gdy wyświetlane jest "BAL". wcisnąć przycisk "G" lub "H" w celu dokonania regulacji. – “BASS –9” w celu ustawienia minimalnego poziomu niskich tonów. Regulacja tonów wysokich Gdy wyświetlane jest "TREB". – “TREB –9” w celu ustawienia minimalnego poziomu tonów wysokich. Przycisk "G" pozwala zwiększyć natężenie głosu z prawej strony. Regulacja tonów niskich Gdy wyświetlane jest "BASS" nacisnąć na przycisk "G" lub "H" w celu dokonania regulacji. kasety lub zmieniarki CD*. Możliwe jest więc różne wyregulowanie dla radia. Uwaga : regulacja tonów niskich i wysokich jest indywidualna dla każdego źródła. funkcji fader (FAD) i funkcji balance (BAL). – “TREB +9” maksymalny poziom wysokich tonów. Regulacja loudness Funkcja ta umożliwia zaakcentowanie niskich i wysokich tonów przy słabym natężeniu dźwięku. – “TREB 0” pozycja normalna. Przycisk "H" pozwala zwiększyć natężenie głosu z tyłu pojazdu. Regulacja rozchodzenia się dźwięku przód / tył (Fader) Gdy wyświetlane jest "FAD". Przycisk "G" pozwala zwiększyć natężenie głosu z przodu pojazdu. * W zale˝noÊci od wyposa˝enia. Przycisk "H" pozwala zwiększyć natężenie głosu z lewej strony. wcisnąć przyciski "G" lub "H" w celu dokonania regulacji.

aby usłyszeć kolejno stację następną lub poprzednią. podlega różnym zakłóceniom. to wówczas wybierane są jedynie stacje. lecz z charakteru odbieranych sygnałów. FMII. Ponowne wciśnięcie przycisku "MAN" umożliwia powrót do automatycznego wyszukiwania stacji. lub przez tunele. Prezentacja zatrzymuje się na pierwszej spotkanej stacji po zwolnieniu przycisku. bloki. etc. można stwierdzić zakłócenia podczas przejazdu w pobliżu linii wysokiego napięcia. pod mostami. będzie odbywał się ciągły przegląd częstotliwości. Krótko wciskać przycisk “J” lub “K” w celu powolnego zwiększania lub zmniejszania wyświetlanego zakresu. Wyszukiwanie stacji odbywa się najpierw przy czułości “LO” (wybór najsilniejszych nadajników). uzyskuje się ciągłą prezentację stacji (częstotliwości). Przytrzymując wciśnięty przycisk w wybranym kierunku. Wybór źródła radiowego Naciskając kolejno na przycisk “SRC”. Przegląd zatrzyma się w momencie zwolnienia przycisku. W wypadku modulacji częstotliwości. nadające ten typ programu. W wypadku modulacji amplitudy. Automatyczne wyszukiwanie stacji Naciskać krótko na przycisk "J" lub "K". Wybór zakresu fal Poprzez krótkie przyciskanie przycisku “BND/AST”. FMIII i AM. Jeśli wybrany został program informacji drogowych TA. Odbiór. w wypadku modulowanej amplitudy (średnie / długie) lub modulowanej częstotliwości (FM). aby przejść przez cały zakres fal. wybierać zakres fal FMI.46 RADIO R ADIOODT WARZACZ RB1 II-1 Uwagi dotyczące odbioru radiowego Instalacja przemieszczanego odbiornika radiowego jest poddawana działaniu zjawisk. . wybrać źródło radiowe. Ręczne wyszukiwanie stacji Wcisnąć przycisk “MAN”.) strefy ciszy (brak pokrycia przez nadajniki). a następnie na czułości “DX” (wybór nadajników najsłabszych i najbardziej oddalonych). zakłócenia mogą powstawać w wyniku odbicia sygnałów od nieruchomych przeszkód (góry. które nie mają miejsca w przypadku instalacji stacjonarnej. które nie wynikają z nieodpowiedniej jakości tej instalacji. Przytrzymując wciśnięty przycisk w wybranym kierunku.

Dźwięk zostaje na chwilę przerwany. Śledzenie stacji RDS Wyświetlacz podaje nazwę wybranej stacji. krótkie wciśnięcie przycisku od "1" do "6" powoduje przywołanie odpowiedniej stacji. Przytrzymać wciśnięty przez ponad 2 sekundy jeden z przycisków "1" do "6". że stacja została zapamiętana. – Jeśli nie wciskać przycisk pamięć jest wolna. w którym odbywa się podróż.II-1 R ADIOODT WARZACZ RB1 47 Ręczne zapamiętywanie stacji Wybrać stację. Krótkie wciśnięcie przycisku "RDS" włącza lub wyłącza działanie tej funkcji. zapisanej w pamięci. niezależnie od częstotliwości jej nadawania w regionie. Przywołanie zapamiętanych stacji W każdym zakresie fal. w celu automatycznego zapamiętania 6 najsilniejszych nadajników na falach FM. Stacje te zostaną zapamiętane w zakresie fal FMIII. nadającego ten sam program i zapewniającego najlepszą jakość odbioru. a następnie powraca co jest potwierdzeniem. . Radioodtwarzacz stale poszukuje nadajnika. Automatyczne zapamiętywanie stacji FM (autostore) Przytrzymać wciśnięty przez ponad 2 sekundy przycisk "BND/AST". SYSTEM RDS Używanie funkcji RDS (Radio Data System) na falach FM System RDS pozwala na odbieranie tej samej stacji.

kaseta lub zmieniarka CD). wspólne lub różne programy. Podczas nadawania informacji drogowej. w różnych obsługiwanych przez siebie regionach. wyświetlacz podaje na zmianę komunikat “TRAF. na wyświetlaczu przez 5 sekund miga komunikat “NO TA”. Można je regulować pokrętłem natężenia dźwięku. W wypadku odbioru stacji RDS. aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. W tym celu należy przytrzymać przez ponad 2 sekundy wciśnięty przycisk “RDS” dla włączenia lub wyłączenia funkcji .INFO” oraz nazwę stacji. Jeśli chcecie przerwać odbieranie przekazu. Każdy przekaz informacji drogowej zostanie odebrany priorytetowo. Uwaga : Natężenie dźwięku informacji drogowych jest niezależne od natężenia dźwięku przy normalnym słuchaniu radioodtwarzacza. Tryb śledzenia regionalnego pozwala nadać priorytet słuchaniu tego samego programu. bez względu na używane aktualnie źródło (radio. jeśli są zorganizowane w sieć. Zapamiętane natężenie dźwięku zostanie powtórzone przy nadawaniu kolejnej informacji drogowej.48 R ADIOODT WARZACZ RB1 II-1 Program informacji drogowych Naciskać na przycisk "TA". nie nadającej informacji drogowych. funkcja zostaje wówczas wyłączona. należy nacisnąć na przycisk “TA”. nadają w pewnych okresach. Tryb regionalnego śledzenia stacji (REG) Niektóre stacje.

Ogólne zalecenia dotyczące użytkowania .Unikać używania kaset o czasie odtwarzania powyżej 90 minut.Kasety zawsze wkładać do opakowań. Uwaga: W czasie szybkiego przewijania do tyłu lub do przodu kasety. Jesli kaseta została już włożona. Wyjęcie kasety Wcisnąć do oporu 2 przyciski "E" i "F".II-1 ŹRÓDŁO KASETA R ADIOODT WARZACZ RB1 49 Wybór jako źródła kasety Po włożeniu kasety. aby wybrać jako źródło kasetę. wcisnąć do połowy dwa przyciski “E” i “F”. Kierunek odtwarzania Odtwarzacz będzie odczytywał przemiennie ścieżki 1 i 2 kasety automatycznie odwracając kierunek odczytu przy końcu odtwarzanej ścieżki. aby uchronić je przed kurzem i przed przypadkowym rozwinięciem taśmy. naciskać kolejno na przycisk "SRC". uruchamia się automatycznie odtwarzacz. należy wykonać czyszczenie jego głowicy przy pomocy specjalnej kasety czyszczącej (co pięćdziesiąt godzin odczytu). Szybkie przewijania do przodu i do tyłu Wcisnąć do oporu jeden z przycisków "E" lub "F". aby wyjąć kasetę z odtwarzacza. .Po dłuższym użytkowaniu odtwarzacza kaset. . . Po zakończeniu przewijania. a nawet częściowe lub całkowite zniknięcie jednego z kanałów. .Nigdy nie wystawiać kaset na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury. Aby odwrócić ręcznie kierunek odczytu kasety. Zabrudzenie głowicy odtwarzacza może spowodować gorsze rozłożenie wysokich tonów. . odtwarzany będzie początek ustawionej ścieżki. aby przeprowadzić odpowiednio szybkie przewijanie do tyłu lub do przodu kasety.Używać wyłącznie kaset dobrej jakości. radioodtwarzacz będzie automatycznie odbierał ostatnią słuchaną stację radiową.

. Wcisnąć przycisk “K” w celu powrócenia do początku przsłuchiwanego utworu lub utworu poprzedniego. wcisnąć na 2 sekundy przycisk “SRC”. wybrać jako źródło odtwarzacz CD.50 R ADIOODT WARZACZ RB1 II-1 ZMIENIACZ PŁYT CD* Wybór jako źródła odtwarzacza CD Naciskając kolejno na przycisk “SRC”. Ponowne wciśnięcie przycisku “SRC” spowoduje powrót do normalnego odczytu. Przyciski “J” i “K” powracają do funkcji "wyboru utworu na płycie" po wciśnięciu przycisku “MAN”. * W zależności od wyposażenia. Operacja zostanie zatrzymana w chwili zwolnienia przycisku. Przytrzymać wciśnięty jeden z przycisków “J” lub “K” w celu dokonania przyspieszonego przesłuchania do tyłu lub do przodu. Wybór utworu na płycie Wcisnąć przycisk “J” w celu wybrania kolejnego utworu. Odczyt losowo wybranych utworów Po wybraniu trybu zmieniacza CD. Utwory z płyty będą odtwarzane w kolejności losowej. Przesłuchiwanie przyspieszone Wcisnąć przycisk “MAN”. Wybór płyty Wcisnąć jeden z przycisków “1” do “6” w celu wybrania odpowiedniej płyty.

stroną z nadrukiem skierowaną do góry. aby wyciągnąć magazynek C. pociągając za uchwyt D. – wysunąć jedną z sześciu szuflad. – zasunąć zamknięcie A. – włożyć płytę. . – wcisnąć przycisk B. zamknąć szufladę.II-1 R ADIOODT WARZACZ RB1 51 ZMIENIACZ PŁYT CD* C B A C D W celu włożenia płyty do zmieniacza: – odsunąć zamknięcie A. – wsunąć magazynek do zmieniacza. * W zależności od wyposażenia.

. "3". Przykład: jeśli Wasz numer to 5345. należy go nie wyłączać i odczekać. a wyświetlacz pokazuje “END”. Aby odblokować radioodtwarzacz. Jeśli wszystkie cztery cyfry zostały prawidłowo wprowadzone. Po każdym błędnym wprowadzeniu kodu radioodtwarzacz zablokuje się na czas od 5 sekund do 30 minut po siódmym nieprawidłowym wprowadzeniu kodu.54 FUNKCJE OGÓLNE R ADIOODT WARZACZ RD1 II-2 Włączenie / wyłączenie Po ustawieniu kluczyka w stacyjce w położeniu ZASILANIE OSPRZĘTU lub ZAPŁON.. Wprowadzić Wasz czterocyfrowy numer kodu przy pomocy przycisków "1" do "6". REGULACJA DŹWIĘKU Regulacja natężenia dźwięku Przekręcić przycisk "M" w celu zwiększenia lub zmniejszenia natężenia dźwięku. . radioodtwarzacz blokuje się definitywnie..-". Po 14 błędnie wprowadzonych kodach. Radioodtwarzacz może funkcjonować przez 30 minut bez włączonego zapłonu. Jeśli radioodtwarzacz jest wyłączony w trakcie oczekiwania. można znowu rozpocząć wprowadzanie kodu. wcisnąć przycisk "M" w celu włączenia lub wyłączenia radioodtwarzacza.. aż wyświetli się " . radioodtwarzacz włącza się automatycznie. "4" i "5". a następnie prośba o jego wprowadzenie ". ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE Przed pierwszym użyciem lub po ponownym podłączeniu radioodtwarzacza należy wprowadzić jego kod. który otrzymaliście Państwo wraz z pojazdem. to czas ten wydłuży się o czas wyłączenia radioodtwarzacza. Błąd wprowadzenia kodu W przypadku złego wprowadzenia jednej z trzech pierwszych cyfr przerwać operację. Wprowadzenie kodu Włączyć radioodtwarzacz. należy wcisnąć kolejno przyciski "5". aby nie zablokować radio-odtwarzacza.". Pojawia się na wyświetlaczu napis "CODE"..

nacisnąć na przycisk "D" lub "E" w celu dokonania regulacji. Wyjście z trybu audio odbywa się automatycznie po kilku sekundach lub w wyniku sukcesywnego wciskania przycisku "AUDIO". wcisnąć przycisk "D" lub "E" w celu dokonania regulacji. – “TREB +9” maksymalny poziom wysokich tonów. po wykonaniu regulacji funkcji balance. – “BASS –9” w celu ustawienia minimalnego poziomu niskich tonów. wcisnąć przycisk "D" lub "E" w celu dokonania regulacji. * W zależności od wyposażenia. Regulacja tonów wysokich Gdy wyświetlane jest "TREB". wysokich (TREB). wcisnąć przyciski "D" lub "E" w celu dokonania regulacji. Można je regulować oddzielnie dla radia. – “BASS 0” pozycja normalna. . – “BASS +9” maksymalny poziom niskich tonów. Regulacja rozchodzenia się dźwięku przód / tył (Fader) Gdy wyświetlane jest "FAD". Przycisk "D" pozwala zwiększyć natężenie głosu z prawej strony. Regulacja tonów niskich Gdy wyświetlane jest "BASS". kasety i zmieniacza płyt CD. – “TREB 0” pozycja normalna. Przycisk "E" pozwala zwiększyć natężenie głosu z lewej strony. Regulacja loudness Funkcja ta umożliwia zaakcentowanie niskich i wysokich tonów przy słabym natężeniu dźwięku. Przycisk "E" pozwala zwiększyć natężenie głosu z tyłu pojazdu.II-2 REGULACJA AUDIO R ADIOODT WARZACZ RD1 55 Wcisnąć kilkakrotnie przycisk “AUDIO” w celu regulacji tonów niskich (BASS). funkcji loudness (LOUD). – “TREB –9” w celu ustawienia minimalnego poziomu tonów wysokich. Przycisk "D" pozwala zwiększyć natężenie głosu z przodu pojazdu. funkcji fader (FAD) i funkcji balance (BAL). Regulacja natężenia dźwięku prawo/ lewo tył (Balance) Gdy wyświetlane jest "BAL". Uwaga : regulacja tonów wysokich i niskich jest niezależna dla każdego źródła dźwięku. Wcisnąć przyciski "D" lub "E" w celu włączenia lub wyłączenia funkcji.

52 R ADIOODT WARZACZ RD1 II-2 A B C D E M K L J H I G N F .

zmieniacz CD*.II-2 Przycisk A B C D E F G H I J K L M N ON/VOL 1 do 6 i RDS TA v w AUDIO k j MAN R ADIOODT WARZACZ RD1 Funkcja Wysunięcie płyty CD. 53 * W zależności od wyposażenia. Wybór zakresu fal FM1. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : włączenie /wyłączenie trybu śledzenia regionalnego. . Regulacja natężenia dźwięku.CD. Wybór źródła dźwięku . Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : zapamiętanie stacji Wybór płyty w zmieniaczu CD*. Automatyczne wyszukiwanie wysokich częstotliwości. Wybór źródła . regulacja loudness i rozchodzenia się dźwięków. Wybór tonów niskich. Włączenie/wyłączenie radioodtwarzacza. Wybór stacji zapamiętanej. Włączenie / wyłączenie RDS. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : odczyt losowy. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : włączenie/wyłączenie funkcji PTY. Włączenie /wyłączenie priorytetu informacji drogowych. Wybór utworu poprzedniego CD.radio. Wybór następnego utworu CD. Zwiększenie natężenia dźwięku. Zmniejszenie natężenia dźwięku. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : automatyczne zapamiętanie stacji (autostore). FM2. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : odczyt losowy. Automatyczne wyszukiwanie niskich częstotliwości. FM3. wysokich. AM. Działanie ręczne /automatyczne przycisków G i H. Wybór źródła dźwięku .

) strefy ciszy (brak pokrycia przez nadajniki). należy wcisnąć dwa razy przycisk “G” lub “H”. będzie odbywał się ciągły przegląd częstotliwości.56 RADIO R ADIOODT WARZACZ RD1 II-2 Uwagi dotyczące odbioru radiowego Instalacja przemieszczanego odbiornika radiowego jest poddawana działaniu zjawisk. etc. w wypadku modulowanej amplitudy (średnie / długie) lub modulowanej częstotliwości (FM). Jeśli wybrany jest program informacji drogowych TA. a następnie na czułości "DX" (wybór nadajników najsłabszych i najbardziej oddalonych). Przegląd zatrzymuje się na pierwszej napotkanej stacji w momencie zwolnienia przycisku. które nie wynikają z nieodpowiedniej jakości tej instalacji. bloki. odszukiwane są tylko stacje. lub przez tunele. W celu natychmiastowego przejścia na czułość “DX”. zakłócenia mogą powstawać w wyniku odbicia sygnałów od nieruchomych przeszkód (góry. Wyszukiwanie stacji odbywa się najpierw na czułości "LO" (wybór najsilniejszych nadajników). Wyszukiwanie automatyczne stacji Wcisnąć krótkim ruchem jeden z przycisków “G” lub “H” w celu odszukania poprzedniej lub kolejnej stacji. Wybór źródła . nadające ten typ informacji. Odbiór. . podlega różnym zakłóceniom.radio Wcisnąć przycisk “J”. Wybór zakresu fal Przez krótkie wciskanie przycisku "J". które nie mają miejsca w przypadku instalacji stacjonarnej. pod mostami. Przytrzymując wciśnięty przycisk w wybranym kierunku następuje przegląd częstotliwości. Ponowne wciśnięcie przycisku "MAN" umożliwia powrót do automatycznego wyszukiwania stacji. Ręczne wyszukiwanie stacji Wcisnąć przycisk “MAN”. Przytrzymując wciśnięty przycisk w wybranym kierunku. dokonuje się wyboru zakresu fal FM1. W wypadku modulacji amplitudy. lecz z charakteru odbieranych sygnałów. można stwierdzić zakłócenia podczas przejazdu w pobliżu linii wysokiego napięcia. W wypadku modulacji częstotliwości. FM3 i AM. FM2. Przegląd zatrzyma się w momencie zwolnienia przycisku. Krótko wciskać przyciski “G” lub “H” w celu powolnego zwiększania lub zmniejszania wyświetlanego zakresu.

zapisanej w pamięci. Śledzenie stacji RDS Wyświetlacz podaje nazwę wybranej stacji. w celu automatycznego zapamiętania 6 najsilniejszych nadajników na falach FM. niezależnie od częstotliwości jej nadawania w regionie.II-2 R ADIOODT WARZACZ RD1 57 Ręczne zapamiętywanie stacji Wybrać stację. – Jeśli nie zostanie odnalezionych 6 nadajników. Przywołanie zapamiętanych stacji W każdym zakresie fal. to pozostała pamięć jest wolna. że stacja została zapamiętana. . a następnie powraca co jest potwierdzeniem. nadającego ten sam program i zapewniającego najlepszą jakość odbioru. krótkie wciśnięcie przycisku od "1" do "6" powoduje przywołanie odpowiedniej stacji. Automatyczne zapamiętywanie stacji FM (autostore) Przytrzymać wciśnięty przez ponad 2 sekundy przycisk "J". Stacje te zostaną zapamiętane w zakresie fal FM3. Radioodtwarzacz stale poszukuje nadajnika. w którym odbywa się podróż. Przytrzymać wciśnięty przez ponad 2 sekundy jeden z przycisków "1" do "6". Krótkie wciśnięcie przycisku "RDS" włącza lub wyłącza działanie tej funkcji. SYSTEM RDS Używanie funkcji RDS (Radio Data System) na falach FM System RDS pozwala na odbieranie tej samej stacji. Dźwięk zostaje na chwilę przerwany.

INFO” oraz nazwę stacji. W wypadku odbioru stacji RDS. itp. Można je regulować pokrętłem natężenia dźwięku.58 R ADIOODT WARZACZ RD1 II-2 Program informacji drogowych W celu włączenia lub wyłączenia funkcji. – W chwili gdy wyświetli się Wasz wybrany typ programu. W celu przerwania nadawania określonej informacji drogowej. Uwaga : Natężenie dźwięku informacji drogowych jest niezależne od natężenia dźwięku przy normalnym słuchaniu radioodtwarzacza. należy wcisnąć na ponad 2 sekundy przycisk “TA” w celu włączenia lub wyłączenia funkcji. Tryb regionalnego śledzenia stacji (REG) Niektóre stacje. Zapamiętane natężenie dźwięku zostanie powtórzone przy nadawaniu kolejnej informacji drogowej. funkcja PTY zostaje wyłączona). Kulturalny. Gdy wyświetlacz wskazuje zakres fal FM. Przywołanie zarejestrowanego typu programu dokonywane jest przez krótkie wciśnięcie odpowiedniego przycisku. jeśli są zorganizowane w sieć. przytrzymać jeden z przycisków “G” lub “H” w celu automatycznego wyszukania stacji. wspólne lub różne programy. W tym celu należy przytrzymać przez ponad 2 sekundy wciśnięty przycisk “RDS” dla włączenia lub wyłączenia funkcji Funkcja PTY Funkcja ta pozwala na odbiór stacji. W tym celu należy przytrzymać przez ponad 2 sekundy wciśnięte przyciski preselekcji “1” do “6”. Odbiór każdej informacji drogowej będzie priorytetowy. CD lub odtwarzacz kaset). Tryb śledzenia regionalnego pozwala nadać priorytet słuchaniu tego samego programu. wyświetlacz podaje na zmianę komunikat “TRAF. Podczas nadawania informacji drogowej. Sportowy. na wyświetlaczu przez 5 sekund miga komunikat “NO TA”. nadają w pewnych okresach. Typy programów mogą być rejestrowane w pamięci w trybie PTY. nie nadającej informacji drogowych. W celu odszukania programu PTY : – Włączyć funkcję PTY. nadającej wybrany typ programu (po automatycznym wyszukiwaniu. Rock. należy wcisnąć przycisk "TA". w różnych obsługiwanych przez siebie regionach. nadających określone typy programów (Informacyjny. . należy wcisnąć przycisk “TA”.). – Za pomocą przycisków “G” lub “H” wykonać przegląd listy proponowanych programów. niezależnie od aktualnego trybu pracy ((tuner.

wcisnąć na 2 sekundy przycisk “K”. Wyjmowanie płyty Wcisnąć przycisk “A” w celu wyjęcia płyty z odtwarzacza. Przytrzymać wciśnięty jeden z przycisków “G” lub “H” w celu dokonania przyspieszonego przesłuchania do tyłu lub do przodu. Operacja zostanie zatrzymana w chwili zwolnienia przycisku. gdy wybrany został program informacji drogowych .funkcja "TA" lub PTY.II-2 R ADIOODT WARZACZ RD1 59 Funkcja EON System ten łączy między sobą stacje należące do tej samej sieci. Ponowne wciśnięcie przycisku “K” spowoduje powrót do normalnego odczytu. Wcisnąć przycisk “H” dla powrotu do początku przesłuchiwanego utworu lub w celu wybrania poprzedniego utworu. nadawanych przez stację należącą do tej samej sieci co stacja odbierana w danym momencie. Przyciski “G” i “H” powracają do funkcji "wyboru utworu na płycie" po wciśnięciu przycisku “MAN”. . Odczyt losowo wybranych utworów Po wybraniu trybu CD. należy wcisnąć przycisk “K”. Utwory z płyty będą odtwarzane w kolejności losowej. Przesłuchiwanie przyspieszone Wcisnąć przycisk “MAN”. lub programu PTY. Funkcja ta jest dostępna jedynie w przypadku. Jeśli w odtwarzaczu już znajduje się płyta. ODTWARZACZ PŁYT CD Wybór trybu odtwarzacza płyt CD Po włożeniu płyty stroną nadrukowaną ku górze odtwarzacz włącza się automatycznie. Pozwala on na przekazywanie informacji drogowej. Wybór określonego nagrania na płycie Wcisnąć przycisk “G” w celu wybrania następnego nagrania.

II-2 Przesłuchiwanie przyspieszone Wcisnąć przycisk “MAN”. Przytrzymać wciśnięty jeden z przycisków “G” lub “H” w celu dokonania przyspieszonego przesłuchania do tyłu lub do przodu. Odczyt losowo wybranych utworów Po wybraniu trybu zmieniacza CD. Operacja zostanie zatrzymana w chwili zwolnienia przycisku. wcisnąć na 2 sekundy przycisk “L Utwory z płyty będą odtwarzane w kolejności ”. .60 R ADIOODT WARZACZ RD1 ZMIENIACZ PŁYT CD* Wybór trybu zmieniacza płyt CD Wcisnąć przycisk “L”. * W zależności od wyposażenia. Ponowne wciśnięcie przycisku “L” spowoduje powrót do normalnego odczytu. Wybór płyty Wcisnąć jeden z przycisków “1” do “6” w celu wybrania odpowiedniej płyty. Wybór utworu na płycie Wcisnąć przycisk “G” w celu wybrania kolejnego utworu. Wcisnąć przycisk “H” w celu powrócenia do początku przsłuchiwanego utworu lub utworu poprzedniego. Przyciski “G” i “H” powracają do funkcji "wyboru utworu na płycie" po wciśnięciu przycisku “MAN”. losowej.

– wsunąć magazynek do zmieniacza. – włożyć płytę. aby wyciągnąć magazynek C. . stroną z nadrukiem skierowaną do góry. zamknąć szufladę. – zasunąć zamknięcie A. pociągając za uchwyt D. – wcisnąć przycisk B.II-2 R ADIOODT WARZACZ RD1 61 ZMIENIACZ PŁYT CD* C B A C D W celu włożenia płyty do zmieniacza: – odsunąć zamknięcie A. * W zależności od wyposażenia. – wysunąć jedną z sześciu szuflad.

Niezaświecenie się tych lampek kontrolnych świadczy o usterce. Zapala się lampka kontrolna ładowania akumulatora. ładowania akumulatora. S T A C Y J K A . . . Te lampki kontrolne są testowane. Nigdy nie włączać rozrusznika wówczas gdy silnik pracuje (patrz “ROZRUCH”). należy lekko poruszyć nią jednocześnie delikatnie przekręcając kluczyk. • A : Zasilanie osprzętu Położenie to pozwala korzystać z niektórych urządzeń zasilanych elektrycznie (radioodtwarzacz. zamknięcia drzwi muszą się zaświecić. elektryczny podnośnik szyb drzwi. podgrzewania silnika (Diesel). STOP ciśnienia oleju. ROZRUSZNIK III-1 • S : Blokada kierownicy Aby odblokować kierownicę. gdy kluczyk znajduje się w położeniu włączenia zapłonu: M * W zależności od wersji lub kraju. autodiagnostyki silnika. • D : Włączenie rozrusznika Kluczyk należy zwolnić w chwili uruchomienia silnika.64 B L O K A D A K I E R O W N I C Y. hamulca postojowego i poziomu płynu hamulcowego. lampka do czytania itp. poduszki powietrznej. • M : Włączenie zapłonu Lampki kontrolne *: układu ABS.).

A Kierownica jest odblokowana (przekręcając kluczyk w położenie A. koło kierownicy zostaje zablokowane. lekko obrócić kierownicą tak. UWAGA NIE WYCIĄGAĆ NIGDY KLUCZYKA ZE STACYJKI PRZED CAŁKOWITYM ZATRZYMANIEM SIĘ POJAZDU. aby nastąpiło jej zablokowanie. Po wyjęciu kluczyka należy. lekko poruszyć kołem kierownicy). Uruchomienie i zatrzymanie silnika (patrz “ROZRUCH”). jeśli to konieczne. może to nastąpić w różnych położeniach koła kierownicy. Kluczyk można wyjąć tylko w położeniu S. DOZWOLONA JEST WYŁąCZNIE JAZDA Z WŁĄCZONYM ZAPŁONEM (aby uniknąć niebezpieczeństwa nieoczekiwanego włączenia się blokady kierownicy oraz aby zapewnić działanie systemów bezpieczeństwa). . ROZRUSZNIK 65 Zamek blokady kierownicy S Po wyjęciu kluczyka i włączeniu zamka kierownicy. S T A C Y J K A . w razie konieczności. ZE WZGLĘDU NA ZACHOWANIE WSPOMAGANIA UKŁADU HAMULCOWEGO I KIEROWNICZEGO.III-1 B L O K A D A K I E R O W N I C Y. M Położenie włączenia zapłonu D Położenie włączenia rozrusznika.

Podobnie. * W zależności od wersji lub kraju. Niemniej. gołoledź itp. oznacza to. a zapłon jest włączony. zaleca się równoczesne naciśnięcie na pedał hamulca. którą następnie należy całkowicie opuścić. W obu tych przypadkach normalny układ hamulcowy nadal działa skutecznie tak. śnieg. pociągając jednocześnie dźwignię. Jeśli hamulec postojowy jest zaciągnięty lub nie całkowicie zwolniony. ABS należy jak najszybciej skontrolować w ASO. Aby zwolnić hamulec postojowy. jeśli lampka zapali się w czasie jazdy. skręcić koła w kierunku chodnika. Aby ułatwić operowanie dźwignią hamulca postojowego.III-3 HAMULCE Hamulec postojowy (ręczny) 67 Hamulec postojowy uruchamia się przez pociągnięcie dźwigni. im bardziej strome wzniesienie. Lampka kontrolna ABS zapala się po włączeniu zapłonu i powinna zgasnąć po około dwóch sekundach. Układ ABS* Układ ten zwiększa bezpieczeństwo przez zapobieganie zablokowaniu kół w czasie nagłego hamowania lub w warunkach zmniejszonej przyczepności. aby zapobiec zaistnieniu innych usterek o trudnych do przewidzenia konsekwencjach. W każdych okolicznościach. że układ ABS nie działa. Pozwala zachować kontrolę nad kierunkiem jazdy. Na drogach śliskich (żwir. to świeci się lampka kontrolna. oznacza to wyłączenie ABSu na skutek uszkodzenia. nacisnąć na przycisk. Zdolność działania wszystkich istotnych elementów elektrycznych układu ABS jest kontrolowana przez system nadzoru elektronicznego. bieg. należy włączyć 1. Jeśli lampka kontrolna nie zgaśnie. z jaką trzeba pociągnąć dźwignię powinna być większa. jak w samochodzie nie wyposażonym w ABS. a na stromych wzniesieniach. jak i w czasie jazdy. . tym siła. ze względów bezpieczeństwa. zarówno przed jazdą.) należy bezwzględnie zachować szczególną ostrożność.

jeśli samochód znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub niedostatecznie przewietrzanym. podczas pracy rozrusznika powinien być wciśnięty pedał sprzęgła. W każdym przypadku. Uwaga : Podczas uruchamiania silnika nie należy dotykać pedału przyspieszenia.66 ROZRUCH III-2 Sprawdzić. Po uruchomieniu silnika. podczas pracy rozrusznika powinien być wciśnięty pedał sprzęgła. aby ułatwić rozruch silnika. aż zgaśnie lampka kontrolna włączenia świec żarowych. należy powtórzyć czynność. aby ułatwić rozruch silnika. gdy silnik zatrzyma się lub nie zostanie uruchomiony za pierwszym razem. Przy bardzo niskich temperaturach. aż do uruchomienia silnika. Uwaga : Gdy silnik jest gorący. odczekać. UWAGA Silnik nie powinien pracować. pedał sprzęgła należy powoli zwolnić. Następnie włączyć rozrusznik i odczekać. . ale z włączeniem podgrzewania. Bardziej wskazana jest spokojna jazda przez pierwsze kilometry. Ponowny rozruch Włączyć rozrusznik. Po uruchomieniu silnika. aż silnik zacznie pracować (jednak nie dłużej niż 10 sekund). SILNIKI BENZYNOWE Uruchamianie silnika zimnego Nie dotykać pedału przyspieszenia Włączyć rozrusznik i poczekać. pedał sprzęgła należy powoli zwolnić. Przy bardzo niskich temperaturach. Rada: Nie należy rozgrzewać silnika przed rozpoczęciem jazdy. lampka kontrolna podgrzewania nie zapala się. SILNIKI DIESLA Uruchomienie zimnego silnika Przekręcić kluczyk do położenia M (zapłon. włączenie świec żarowych). czy skrzynia biegów znajduje się w położeniu neutralnym. należy odczekać kilka sekund przed następnym włączeniem rozrusznika. Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony za pierwszym razem.

68 DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW III-4 Dźwignia zmiany biegów Skrzynia biegów o 5 przełożeniach Bieg wsteczny Nigdy nie włączać przed całkowitym zatrzymaniem samochodu. aby uniknąć zgrzytu. Wsteczny bieg należy włączać powolnym ruchem tak. .

Obieg powietrza Maksymalny komfort uzyskany został dzięki dobremu rozprowadzeniu powietrza wewnątrz samochodu. choćby niewielkiego nawiewu powietrza. nie należy zasłaniać przelotu powietrza pod przednimi siedzeniami. Aby nie obniżyć skuteczności ogrzewania w rejonie siedzeń tylnych. zarówno z przodu jak i z tyłu. prawo-lewo). które znajdują się u podstawy przedniej szyby (zwiędłe liście. śnieg). Nawietrzniki Nawiewy są zaopatrzone w pokrętła pozwalające otwierać lub zamykać przepływ powietrza oraz w kratki do kierowania strumienia powietrza (góra-dół. Zaleca się zawsze utrzymywanie stałego. .70 WENTYL ACJA IV-1 Wlot powietrza Należy dbać o czystość zewnętrznej kratki wlotu powietrza i przewodu wlotowego. Nie należy też zasłaniać wylotów z tyłu samochodu.

. 2 Przełącznik regulacji temperatury nadmuchiwanego powietrza 3 Przełącznik rozprowadzania powietrza we wnętrzu samochodu Nadmuch przez nawietrzniki OGRZEWANIE 71 1 2 3 Nadmuch stóp w kierunku Nadmuch w kierunku stóp i na przednią szybę Nadmuch na przednią szybę Osuszanie i odmrażanie Dodatkowe ogrzewanie (w zależności od opcji silnika HDi) Samochody.IV-1 1 Przełącznik dmuchawy powietrza Regulacja prędkości dmuchawy powietrza. zwiększający uczucie komfortu. T położenie pozwala odizolować o się od dochodzących z zewnątrz nieprzyjemnych zapachów lub dymu. wyposażone w silnik HDi. Normalnym zjawiskiem jest wyczuwanie spalin. zwłaszcza kiedy silnik pracuje na wolnych obrotach lub gdy samochód stoi. mogą być wyposażone w automatyczny układ dodatkowego ogrzewania.

obracając przełącznik 1 w lewo. Następnie. temperatura wewnątrz samochodu jest bardzo wysoka. aby móc doprowadzić do wnętrza samochodu świeże powietrze. Jednak. Zamknięty obieg powietrza Aby zwiększyć skuteczność w czasie upałów lub aby odizolować wnętrze samochodu od nieprzyjemnych zapachów dochodzących z zewnątrz. gdy tylko to będzie możliwe. należy zastosować przełącznik 2 w celu regulacji temperatury chłodnego powietrza. należy przez chwilę przewietrzyć wnętrze przy otwartych oknach. Stan ten powinien być zmieniony.72 K L I M AT Y Z A C J A * IV-2 Chłodzenie powietrza* Układ klimatyzacji działa tylko gdy pracuje silnik. Dla uzyskania pełnego komfortu użytkowania. okna należy zamknąć. przed włączeniem klimatyzacji. należy zastosować położenie zamkniętego obiegu powietrza we wnętrzu samochodu i wyregulować prędkość dmuchawy. układ klimatyzacji powinien być włączany tylko przy zamkniętych oknach. jeśli po dłuższym postoju na słońcu. Nacisnąć na włącznik usytuowany na tablicy rozdzielczej. 1 2 3 * W zależności od wersji i wyposażenia . Lampka kontrolna świeci = układ działa. Aby chłodzenie było skuteczne.

urządzenie należy wyłączyć i skontaktować się z ASO. Ustawić przełącznik 2 na temperaturę maksymalną. konieczne jest włączanie urządzenia co najmniej raz w miesiącu. Filtr przeciwpyłkowy Samochód Państwa jest wyposażony w filtr przeciwpyłkowy. Ustawić przełącznik 1 na doprowadzanie powietrza z zewnątrz. gdyż podnosi wilgotność powietrza. Jeśli wybrana intensywność nadmuchu spowodowała zbyt duży spadek temperatury wewnątrz samochodu. Woda pochodząca ze skroplenia na ściankach klimatyzatora może wyciekać przez specjalnie do tego celu przewidziany otwór. pyłki kwiatowe. należy za pomocą przełącznika 2 uzyskać temperaturę pożądaną. Klimatyzacja jest potrzebna nawet w zimie. . W razie niewłaściwego działania.IV-2 K L I M AT Y Z A C J A * Doprowadzanie powietrza z zewnątrz 73 Doprowadzanie powietrza z zewnątrz: wyregulować prędkość dmuchawy obracając przełącznik 1 w prawo. Ustawić przełącznik rozprowadzania powietrza 3 na usuwanie zaparowania. a zatem pod stojącym samochodem może powstać niewielka kałuża. Szybkie usuwanie zaparowania Włączyć chłodzenie powietrza. Aby zachować prawidłową szczelność sprężarki. który pozwala zatrzymać kurz. a nawet niektóre bakterie. Filtr ten powinien być wymieniany zgodnie z zaleceniami obsługowymi. na maksimum.

33). należy opuścić osłonę. należy nacisnąć na występ i wysunąć całą popielniczkę do siebie.74 KOMFORT IV-3 Popielniczka Aby opróżnić popielniczkę. W razie oślepienia przez szybę drzwi. aż do samoczynnego wysunięcia.5 litra + 1 uchwyt na kubek lub puszkę 0. Osłona przeciwsłoneczna Aby uniknąć oślepienia z przodu. Umieścić popielniczkę gnieździe popychając. UWAGA na dzieci. należy odczepić osłonę od jej mocowania wewnętrznego i obrócić ją na bok. Zapalniczka Wcisnąć i poczekać chwilę. . zapalniczka działa również przy wyłączonym zapłonie (patrz bezpiecznik F23 F23B). w jej Schowek i pojemnik na butelkę (o pojemności 1.

2 Zapalenie spowodowane otwarciem drzwi przednich lub wyjęciem kluczyka ze stacyjki albo też przez wyjęcie kluczyka z wyłącznika zapłonu. że ze względów bezpieczeństwa. * W zależności od wersji . Należy pamiętać. należy przekręcić w prawo lub w lewo. Aby ją zapalić. w czasie jazdy schowek powinien być zamknięty. Zamykany przedni górny schowek schowek* Po otwarciu służy jako półeczka z dwoma wgłębieniami na kubki i dwoma uchwytami na długopisy. lub przez odblokowanie przy pomocy pilota zdalnego sterowania. 2 Zapalenie spowodowane otwarciem drzwi przednich lub wyjęciem kluczyka ze stacyjki albo też przez wyjęcie kluczyka z wyłącznika zapłonu. lub przez odblokowanie przy pomocy pilota zdalnego sterowania.IV-3 KOMFORT * 75 2 3 1 2 1 3 Lampki do czytania* Znajduje się na konsoli sufitu. Przednia i tylna lampka sufitowa może zapalać się przy otwieraniu jednych z drzwi samochodu. Przednia lampka sufitowa Przełącznik ma trzy położenia: 1 Zgaszenie. 3 Światło włączone na stałe. Położenie zgaszenia znajduje się w środku. 3 Światło włączone na stałe. Tylna lampka sufitowa Przełącznik ma trzy położenia: 1 Zgaszenie.

gdy samochód znajduje się na poziomym podłożu. sprawdzić poziom oleju przy pomocy ręcznej miarki. Nigdy nie przekraczać poziomu maksymalnego. Patrz "POJEMNOŚCI". Zbiornik spryskiwacza przedniej i tylnej szyby oraz spryskiwacza reflektorów* Patrz "POJEMNOŚCI". Patrz "POZIOMY. którą należy jak najszybciej zidentyfikować i usunąć. a silnik nie pracuje od co najmniej 10 minut. Uwaga. nawet jeśli nie pracuje i zapłon jest wyłączony. Patrz "POZIOMY. aby między przeglądami okresowymi. zwłaszcza przed każdą dłuższą podróżą. Ręczna pompka napełniania Patrz "UKŁAD WTRYSKOWY SILNIKA DIESLA". Maxi Uzupełnianie poziomu płynu chłodzącego silnika Uzupełnianie płynu hamulcowego Patrz "POZIOMY. Producent zaleca. gdy silnik jest gorący. Przed uzupełnieniem. Mini . często sprawdzać poziom oleju silnikowego. Akumulator Patrz “AKUMULATOR”. 2 Rada Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika. SPRAWDZENIE". SPRAWDZENIE". w każdej chwili może włączyć się wentylator chłodnicy. Ręczny miernik poziomu oleju Poziom oleju należy sprawdzać. Regularnie sprawdzać poziom oleju.78 POZIOMY PŁYNÓW Zbiornik układu wspomagania kierownicy Wlew oleju silnikowego V-1 1 Filtr powietrza Należy stosować się do zaleceń podanych w Instrukcji Serwisowej. SPRAWDZENIE". Konieczność częstego uzupełniania ilości płynu chłodzącego wskazuje na usterkę.

. należy skontaktować się z ASO. ramię anteny powinno być nachylone pod takim samym kątem. Podłączenie radioodtwarzacza Po otwarciu pokrywki zasłaniającej radioodtwarzacz (przez naciśnięcie na środkową dolną część) uzyskuje się dostęp do przewodów oraz złączy. założyć kratki. Antena Aby uzyskać dobry odbiór. aby mogły zasilić miejsca 1 i 2.76 M O N TA Ż U R A D I O O D T WA R Z A C Z A IV-4 Możliwe jest zamontowanie radioodtwarzacza w jednym z dwóch miejsc: 1 lub 2. Znormalizowane położenia złączy A1 : – A2 : – A3 : – A4 : (+) zasilanie stałe A5 : – A6 : (+) potencjometr A7 : (+) zasilanie osprzętu A8 : masa B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 : : : : : : : : (+) (–) (+) głośnik przedni prawy (–) głośnik przedni prawy (+) głośnik przedni lewy (–) głośnik przedni lewy (+) (–) 1 2 Zamontowanie głośników Miejsca na głośniki znajdują się na końcach tablicy rozdzielczej. Przewody poprowadzono tak. zamocować je za pomocą śrub. jak przednia szyba. Średnica głośników tablicy rozdzielczej: 100 mm/ 35 mm (Głośnik wysokotonowy). podłączyć głośniki. pozwalających na podłączenie radioodtwarzacza i głośników tablicy rozdzielczej. Należy odpiąć i wyciągnąć kratki. DLA ZAINSTALOWANIA GŁOŚNIKÓW 165 MM W DRZWIACH PRZEDNICH. Głośniki tego samochodu mają specyficzną wysokość.

80 SILNIK 1.9 D * V-1 1 2 * W zależności od wersji .

1 i .V-1 SILNIKI 1.4 i* 79 1 * W zależności od wersji .1.

V-1 SILNIK 2.0 HDi* 81 1 * W zależności od wersji .

S P R A W D Z E N I A * V-2 Uzupełnianie ilości płynu w układzie chłodzenia silnika Silnik zimny. układ chłodzenia należy sprawdzić w ASO. którą należy jak najszybciej zidentyfikować i usunąć. Poziom Uzupełnić ilość płynu do właściwego poziomu. Prawidłowo dokręcić korek. aż do drugiego oporu Konieczność częstego uzupełniania ilości płynu wskazuje na usterkę. temperatura powinna spaść poniżej 100°C i wolno. Poziom płynu powinien znajdować się między znakami MINI I MAXI. Silnik gorący. aż do zaczepu bezpieczeństwa tak. * W zależności od wersji Wymiana płynu chłodzącego jest czynnością wymagającą zachowania pewnych środków ostrożności i powinna być wykonywana wyłącznie w ASO. zabezpieczając się na przykład szmatką. Jeśli brakuje więcej niż 1 litr płynu. odkręcać korek. . Należy odczekać 15 minut. aby spowodować spadek ciśnienia w układzie.82 P O Z I O M Y.

Niezamarzający środek zawarty w płynie chłodzącym pozwala na zachowanie właściwych cech płynu w niskich temperaturach (po napełnieniu fabrycznym . własności antykorozyjne oraz prawidłowe cechy płynu w wysokich temperaturach. między innymi.V-2 P O Z I O M Y.zabezpieczenie do -37°C). S P R A W D Z E N I A * Silnik benzynowy 83 Chłodnica . Silnik Diesla * W zależności od wersji . gdy silnik jest zimny. Poziom ten powinien zawsze znajdować się między znakami MINI i MAXI. Ponadto środek ten zapewnia.płyn chłodzący silnika Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego powinno być wykonywane wówczas. znajdującymi się na pionowej części (zbiornik płynu chłodzącego przy korku) chłodnicy dla silników benzynowych lub w otworze zbiornika dla silników Diesla.

Zalecenia te podane są w Instrukcji Serwisowej Państwa pojazdu. który zapewnia jednocześnie ochronę przed korozją oraz prawidłowe działanie układu hamulcowego niezależnie od warunków zewnętrznych (wymiana co dwa lata). * W zależności od wersji . Należy stosować wyłącznie zalecany przez producenta płyn syntetyczny. należy natychmiast zatrzymać się i skontaktować z ASO.84 P O Z I O M Y. Jakość : patrz “ZALECENIA DOTYCZĄCE OLEJÓW HOMOLOGOWANYCH". S P R A W D Z E N I A * V-2 Zbiornik płynu hamulcowego Poziom płynu hamulcowego należy regularnie sprawdzać. Jeśli lampka kontrolna zaświeci się w czasie jazdy.

* W zależności od wersji . Poziom płynu w zbiorniku Zbiornik jest wyposażony w przezroczysty przewód rurkę (wraz z opcją spryskiwacza reflektorów). Zbiornik spryskiwacza przedniej i tylnej szyby oraz spryskiwacza reflektorów Aby uniknąć uszkodzenia obiegu spryskiwacza szyb i uzyskania jak najlepszego efektu pracy wycieraczek oraz dla Państwa bezpieczeństwa. należy stosować przede wszystkim produkty zalecane przez ASO PEUGEOT. Jakość : patrz “ZALECENIA DOTYCZĄCE OLEJÓW HOMOLOGOWANYCH". gdy silnik nie pracuje. Aby sprawdzić wzrokowo poziom płynu. Poziom w zbiorniku powinien znajdować się powyżej znaku MINI i poniżej znaku MAXI. W celu optymalnego uzupełnienia układu. Pompa wspomagania kierownicy w żadnym wypadku nie powinna pracować bez oleju (niebezpieczeństwo zatarcia). płyn wlewać powoli. Odpiąć pokrywkę trzymając palec na otworze. Poziom będzie widoczny przez przewód. S P R A W D Z E N I A * 85 Wspomaganie kierownicy * Poziom oleju sprawdzać wówczas. należy zatkać palcem otwór odpowietrzania.V-2 P O Z I O M Y.

. A Silnik 1. należy wykonać podane niżej czynności: . .Wyjąć miarkę poziomu oleju. . . należy lekko zwiększyć jego prędkość obrotową.wymontowanie osłony silnika . Po uruchomieniu silnika. aż do chwili uruchomienia silnika.9 Diesel .nalać co najmniej 5 litrów paliwa do zbiornika samochodu.86 UKŁAD WTRYSKOWY SILNIKA DIESL A V-3 Napełnianie układu W przypadku unieruchomienia silnika spowodowanego brakiem oleju napędowego.Dokonać napełnienia układu.następnie włączyć rozrusznik naciskając przy tym lekko pedał przyspieszenia. ustawionego jak najbardziej poziomo. .Odkręcić śrubę B i wyjąć ją.Wyciągnąć spinkę mocującą A w kierunku przodu samochodu. należy odczekać 15 sekund i ponowić próbę. aż podczas wykonywania ruchów będzie wyczuwalny opór. . aby przyspieszyć odpowietrzenie układu. . powtórzyć całą operację od początku.ściskać ręczną pompkę napełniania tak długo. Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony przy pierwszej próbie.Zdjąć osłonę. Jeśli po kilku próbach silnik nie zostanie uruchomiony. B .Zamontować osłonę przy nie pracującym silniku. gdy pracuje on na biegu jałowym.

* W zależności od wersji lub kraju Przed ponownym włączeniem zapłonu upewnić się.V-4 O D C I Ę C I E Z A S I L A N I A PA L I W A * 87 Jeśli samochód Państwa jest wyposażony w urządzenie. należy nacisnąć na górną część wyłącznika zgodnie z rysunkiem. czy nie ma jakiegokolwiek wycieku lub. Wyłącznik zasilania paliwa Ten wyłącznik znajduje się pod maską silnika po prawej stronie. aby przywrócić zasilanie paliwa. . które odcina zasilanie paliwa. to dysponujecie elementem dodatkowo zwiększającym bezpieczeństwo w większości przypadków uderzeń z przodu lub z tyłu. czy nie czuć zapachu paliwa. W przypadku odcięcia.

0 HDi 4.5 lub 7.5 3.75 4. * W zależności od wersji .25 (1) Wymiana wraz z filtrem.1i 3.88 POJEMNOÂCI * V-5 Zbiornik spryskiwacza przedniej i tylnej szyby oraz spryskiwacza reflektorów* 3.9D 4. .5 — Silnik 1.5 Silnik 1.5 litra Ilość oleju (litry) Typ silnika samochód bez klimatyzacji (1) samochód z klimatyzacją Silnik 1.50 4.4i 3.50 Silnik 2.

są zarezerwowane dla ASO. Zastosować specjalne szczypce A znajdujące się w skrzynce. 1 Dobry Zły Szczypce A Wymontowanie i zamontowanie bezpiecznika Przed wymianą bezpiecznika konieczne jest wykrycie i usunięcie przyczyny jego uszkodzenia. Numery bezpieczników są podane na skrzynce bezpieczników. należy przekręcić o ćwierć obrotu dwa zaczepy pokrywy. należy odczepić pokrywę zgodnie ze schematem. będących dodatkowym zabezpieczeniem. bezpieczników Schemat i tabela bezpieczników Patrz dalsze strony. umieszczonych pod tablicą rozdzielczą (z lewej strony kierowcy). a jedna skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika. pokrywę należy zamknąć bardzo dokładnie. Schemat i tabele bezpieczników Patrz dalsze strony. znajdującej się w komorze silnika (obok akumulatora). Bezpieczniki w komorze silnika 2 B Aby uzyskać dostęp do skrzynki. Po zakończeniu czynności. UWAGA Czynności dotyczące MAXI bezpieczników. znajdujących się w B.90 BEZPIECZNIKI VI-1 Dwie skrzynki bezpieczników są umieszczone pod tablicą rozdzielczą. . Bezpiecznik uszkodzony można zastąpić tylko bezpiecznikiem o takim samym amperażu. A Bezpieczniki pod tablicą rozdzielczą Aby uzyskać dostęp do bezpieczników.

Bezpiecznik zużyty należy zastąpić bezpiecznikiem o takim samym amperażu.otwierany dach OBJAŚNIENIE BEZPIECZNIKÓW KOLOROWYCH 30 A 25 A 20 A 15 A 10 A 5A F 15 A Ekran w zestawie wskaźników . Bezpieczniki bez numerów są bezpiecznikami zapasowymi.ogrzewane lusterko wsteczne D 15 A Wycieraczka szyby tylnej . C 30 A Ogrzewana tylna szyba .VI-1 TA B E L E B E Z P I E C Z N I KÓW (W zależności od wersji lub kraju) 91 Bezpiecznik Amperaż Funkcje zabezpieczenia Centralny zamek .Otwieranie bagażnika A 20 A A B C D E F B 25 A Wycieraczka szyby przedniej Moduł BSI Bezpieczniki pod tablicą rozdzielczą.klimatyzacja E 30 A Podnośnik przedniej szyby .

92 TA B E L E B E Z P I E C Z N I KÓW (W zależności od wersji lub kraju) Bezpiecznik F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F23B F24 F25 F26 F27 F28 VI-1 Amperaż Typ zasilania Zwora + po włączeniu zapłonu Funkcje zabezpieczenia 5A 5A 10 A 5A 10 A 10 A 5A 20 A 5A 5A 15 A 30 A 20 A 30 A 15 A 5A 5A 10 A 10 A 10 A 20 A 20 A Napinacz i poduszka powietrzna przednia Zestaw wskaźników . 5A .Podwójny przekaźnik wtrysku Kalkulator wtrysku + Akumulator Lampa sufitowa przednia i tylna .Dioda wielofunkcyjna Dźwignia świateł drogowych + Akumulator Przekaźnik zespołu wentylatora . Stosować specjalne szczypce A umieszczone pod skrzynką.Zapalniczka Oświetlenie wnętrza .Radioodtwarzacz Wyświetlacz wielofunkcyjny + Akumulator BSI. Bezpieczniki bez numerów są bezpiecznikami zapasowymi.Wyświetlacz wielofunkcyjny + Światła pozycyjne Światła przeciwmgielne tylne + Akumulator Przekaźnik ogrzewania siedzenia + Akumulator Przekaźnik spryskiwacza reflektorów + Akumulator Gniazdo 12 V + Akumulator Przekaźnik dmuchawy + Akumulator Sygnał dźwiękowy + Światła pozycyjne Światło pozycyjne przednie lewe i tylne prawe + Światła pozycyjne Światło pozycyjne przednie prawe i tylne lewe oświetlenie tablicy rejestracyjnej + Światła pozycyjne Światło mijania lewe + Światła pozycyjne Światło mijania prawe + Akcesoria Wyświetlacz wielofunkcyjny .Sterowanie klimatyzacji .spryskiwacz reflektorów Wolny Skrzynka okablowana we wnętrzu samochodu Bezpieczniki pod tablicą rozdzielczą.Moduł temperatury płynu chłodzącego . + Akumulator Silnik wycieraczki szyby tylnej + Światła pozycyjne Radioodtwarzacz . Bezpiecznik zużyty należy zastąpić bezpiecznikiem o takim samym amperażu.sterowanie lusterka wstecznego pasażera + Akcesoria Zapalniczka + Akumulator Zapalniczka Wolny Wolny Wolny + Akcesoria Przełącznik wycieraczki . + po włączeniu zapłonu Stycznik Stop + Akumulator Zegar zestawu wskaźników .gniazdo diagnostyczne Wolny + po włączeniu zapłonu BSI.

Bezpieczniki bez numeru są bezpiecznikami zapasowymi.Poziom płynu chłodzącego .Zespół wentylatora chłodnicy Sonda wydechu 30 A 25 A 20 A 15 A 10 A 5A F30 F31 F32 F33 F34 .Moduł podgrzewania . OBJAŚNIENIE BEZPIECZNIKÓW KOLOROWYCH Bezpieczniki maxi” 70 A 60 A 50 A 40 A 20 A Bezpieczniki F23 F24 F25 F26 F27 F28 + Akumulator Podwójny przekaźnik wtrysku + Akumulator Wolny + po włączeniu zapłonu Podgrzewacz modułu przepustnicy (benzynowy)/ Pompa wtryskowa (diesel) F29 30 A 10 A 10 A 5/10 A 15 A 5A + Akumulator Wolny + Akumulator Światło przeciwmgielne przednie lewe + Akumulator Światło przeciwmgielne przednie prawe + po włączeniu zapłonu + po włączeniu zapłonu + po włączeniu zapłonu Kalkulator wtrysku Światła cofania .VI-1 TA B E L E B E Z P I E C Z N I KÓW (W zależności od wersji lub kraju) Bezpiecznik F5 F6 F7 F14 F18 F19 F20 F21 F22 93 Amperaż 20 A 30 A 20 A ZWORA 10 A 10 A 10 A 5A 20/30 A 15 A 5A 15 A ZWORA 30 A 5/10 A Typ zasilania + Akumulator BSI + Akumulator Wolny Funkcje zabezpieczenia + Akumulator Palnik dodatkowego ogrzewania + Akumulator Podwójny przekaźnik wtrysku Światło drogowe przednie prawe Światło drogowe przednie lewe + po włączeniu zapłonu Kalkulator ABR + Akumulator Przekaźnik ogrzewania dodatkowego + Akumulator Przekaźnik podgrzewania (diesel) + po włączeniu zapłonu + po włączeniu zapłonu + po włączeniu zapłonu Podgrzewacz (diesel) Wolny Pompa paliwowa Bezpieczniki w komorze silnika Odczepić pokrywę. Po zakończeniu czynności bardzo dokładnie zamknąć pokrywę.

można awaryjnie użyć osobnego akumulatora lub akumulatora innego pojazdu. w podanej kolejności. należy dokładnie przestrzegać podanej niżej kolejności. Podłączyć przewody zgodnie ze schematem. W przypadku użycia akumulatora innego pojazdu. Rada Podczas operacji nie dotykać zacisków przewodów. Aby uniknąć ryzyka wybuchu. Odłączyć przewody w odwrotnej kolejności. Poczekać przez około jedną minutę. Uruchomić silnik samochodu użyczającego prąd. . uważając na to. jego silnik powinien być wyłączony.94 A K U M U L ATO R VI-2 Rozruch za pomocą akumulatora awaryjnego Jeżeli akumulator jest rozładowany. aby się nie zetknęły. Nie pochylać się nad akumulatorami. Sprawdzić napięcie w akumulatorze awaryjnym (12 V). Oba samochody nie powinny się stykać. Sprawdzić. 2 3 1 Akumulator awaryjny Akumulator rozładowany samochodu uruchamianego 4 Metalowe miejsce (masa) w samochodzie uruchamianym. utrzymując lekko podwyższoną prędkość obrotową silnika. niż przy podłączaniu. czy zaciski przewodów są starannie zaciśnięte (ryzyko iskrzenia). Uruchomić silnik samochodu z rozładowanym akumulatorem.

VI-3 TA B E L A Ż A R ÓW E K 95 PRZÓD Reflektory Światła pozycyjne Kierunkowskazy Kierunkowskazy boczne H4 halogenowe 60/55 W W5W PY 21 W .żarówka pomarańczowa P 21 W P 21 W W5W W5W WNĘTRZE Lampki sufitowe W5W .żarówka pomarańczowa W5W TYŁ Światła stop i pozycyjne Kierunkowskazy Światła cofania Światło przeciwmgielne tylne Lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej Dodatkowe (trzecie) światło stop P 21 / 5 W PY 21 W .

98 WYMIANA ŻARÓWEK VI-4 1 2 3 4 A Światła tylne Ustalić położenie żarówki. Aby odpiąć dwa zaczepy mocowania bocznego. W czasie montażu właściwie umieścić przelotkę w jego gnieździe i przestrzegać kolejności zamykania tylnych drzwi (patrz “DRZWI”). Żarówki: 1 2 3 4 uszkodzonej Otworzyć o 180° odpowiednie (względem lampy) skrzydło tylnych drzwi (patrz “DRZWI”).światło pozycyjne Odpiąć oprawkę żarówki według strzałek. Wyjąć i odłączyć zespół optyczny. . lekko popchnąć zespół optyczny do środka samochodu. Odkręcić nakrętkę motylkową A. Światło przeciwmgielne Kierunkowskaz Światło cofania Światło stop . Wymienić uszkodzoną żarówkę.

Odpiąć wspornik w celu uzyskania dostępu do żarówek.VI-4 WYMIANA ŻARÓWEK 99 Lampki sufitowe przednie W celu uzyskania dostępu do żarówki. Tylna lampka sufitowa W celu uzyskania dostępu do żarówki. Światło stop (klapa tylna) Otworzyć klapę. . odpiąć pokrywę. odpiąć pokrywę. odkręcić dwie nakrętki.

* Opcje w zależności od wersji.100 WYMIANA ŻARÓWEK VI-4 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej Aby uzyskać dostęp do żarówki. Zdjąć osłonę obudowy naciskając na występ (część okrągła) na końcu światła (zgodnie ze strzałkami). Pociągnąć osłonę obudowy do tyłu. Dodatkowe stop* (trzecie) światło Wyjąć oprawę żarówki ściskając dwa występy. Montaż wykonać w odwrotnej kolejności. Wyjąć i wymienić uszkodzoną żarówkę. . należy odkręcić przezroczystą pokrywę.

Nie należy dotykać żarówki bezpośrednio palcami.Odpiąć obydwa zaczepy. . Zamontowanie: Wykonać czynności w odwrotnej kolejności. należy posłużyć się kawałkiem niestrzępiącej się szmatki.96 WYMIANA ŻARÓWEK VI-4 Wymiana żarówek halogenowych powinna odbywać się dopiero w kilka minut po zgaszeniu reflektorów. czy światła działają prawidłowo. . Rada Po zakończeniu każdej wymiany sprawdzić. .Wyjąć żarówkę.Odłączyć złącze i wyjąć gumową osłonę. Reflektory Wymontowanie: .

Kierunkowskazy boczne Przesunąć obudowę do przodu w celu odryglowania i wyciągnąć do siebie.VI-4 WYMIANA ŻARÓWEK 97 Kierunkowskazy światła pozycyjne przednie i Obrócić oprawkę o jedną czwartą obrotu i wymienić żarówkę. Ponownie zamontować blok optyczny wprowadzając górną i dolną prowadnicę do odpowiednich gniazd. wysunąć blok optyczny. Docisnąć blok aż do zatrzaśnięcia. Podnieść pokrywę silnika. . Obrócić oprawkę o jedną czwartą obrotu. nacisnąć na zaczep.

VI-5 WYMIANA KOŁA 101 Narzędzia Narzędzia znajdują się za siedzeniem kierowcy. . nie należy go używać do innych celów. 1 2 1 Klin do blokowania koła 2 Podnośnik 3 Korba do demontażu koła 3 Podnośnik przystosowany jest wyłącznie do Waszego samochodu.

w pobliżu zamka. Unieść kosz w celu wyjęcia zaczepu mocowania. Należy uważać. A 3 . Śruba mocowania A kosza koła zapasowego znajduje się w środku. aby nie przygnieść kołem palców lub stóp.102 WYMIANA KOŁA VI-5 Dostęp do koła zapasowego Koło zapasowe znajduje się w koszu pod tylną częścią podłogi. Podnieść wykładzinę bagażnika. Rada Jak najszybciej naprawić i zamontować oryginalne koło. Poluzować nakrętkę za pomocą końcówki klucza do demontażu kół 3. Kosz opuszcza się.

4 . 3 . 5 . aż koło znajdzie się kilka centymetrów nad podłożem. 2 . włączyć pierwszy lub wsteczny bieg. Rozsunąć podnośnik za pomocą klucza.Unieść samochód podnośnikiem tak.Ustawić podnośnik w jednym z czterech oznaczonych strzałkami (na podłużnicach) miejsc. które znajdują się od spodu. Nigdy nie należy wsuwać się pod samochód.Poluzować cztery śruby koła za pomocą klucza do demontażu kół. jeśli jest on podniesiony tylko za pomocą podnośnika. . zdjąć kołpak oraz koło. zablokować samochód za pomocą przewidzianego do tego celu klina (klin ten znajduje się w kole zapasowym). po przekątnej. w pobliżu kół.VI-5 WYMIANA KOŁA 103 Demontaż 1 -Unieruchomić samochód na podłożu w miarę możliwości poziomym i utwardzonym. Zaciągnąć hamulec postojowy.Wykręcić śruby. który należy włożyć pod koło z drugiej strony.

4 . aby wsunąć na miejsce zaczep mocujący. zapiąć kołpak na tę śrubę.Naprawione koło oryginalne zamontować. jak tylko będzie to możliwe. 6 . a następnie klin. W razie wymiany kół.Opuścić samochód na podnośniku i wyjąć podnośnik. 2 . a koło wyważyć.Założyć koło na piastę zwracając uwagę na prawidłowe ustawienie. Unieść kosz.Wkręcić jedną śrubę koła nie dokręcając jej ostatecznie. Włożyć na miejsce klucz do demontażu kół.Ciśnienie powietrza w kole doprowadzić do właściwej wartości (patrz “OPONY”). Umieszczenie koła w koszu Wsunąć koło do kosza. podnośnik. Dokręcić nakrętkę od środka samochodu. 3 .104 WYMIANA KOŁA VI-5 Montaż 1 . . należy upewnić się w ASO co do odpowiedniości danych śrub do nowych kół. 5 . Rada Śruby kół są specyficzne dla każdego typu koła. wkręcić trzy pozostałe śruby.Dokręcić śruby koła za pomocą klucza do demontażu kół.

Holowanie powinno odbywać się z niewielką prędkością. Holowanie na kołach Z przodu i z tyłu samochodu znajdują się specjalne zaczepy. nie wyjmować kluczyka ze stacyjki. Należy zastosować pręt holowniczy. .VI-6 HOLOWANIE .PODNOSZENIE 105 Holowanie z uniesionym przodem lub tyłem Należy stosować specjalny sprzęt do holowania na sztywnym holu z obejmami. przymocowany do wspomnianych wyżej zaczepów. nie działa wspomaganie w układzie kierowniczym i w układzie hamulcowym. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest holowanie z małą prędkością i na krótkim odcinku (zgodnie z obowiązującymi przepisami). UWAGA Gdy silnik nie pracuje. Mocować do przedniej poprzeczki Należy podjąć wszelkie środki ostrożności niezbędne do zabezpieczenia zderzaków oraz przedniej lub tylnej części samochodu. Aby zachować możliwość kierowania samochodem.

Przestrzegać wymagań dotyczących dopuszczalnego obciążenia. • Najcięższe bagaże należy umieścić jak najbliżej dachu. • Ładunek należy zamocować w sposób pewny i odpowiednio oznakować (jeśli jest to wskazane ze względów bezpieczeństwa). Maksymalny ciężar ładunku rozmieszczonego na całym bagażniku dachowym: 100 kg. • Bagażnik dachowy należy zdjąć natychmiast. Wymagania te są podyktowane Państwa bezpieczeństwem. pamiętając o tym. Stabilność samochodu może ulec zmianie. że uległa zwiększeniu czułość na działanie bocznego wiatru. pozwalają też uniknąć uszkodzenia dachu. • Ładunek należy rozkładać równomiernie.VI-7 BEZPIECZEŃST WO 107 Bagażnik dachowy • Budowa samochodu narzuca stosowanie tylko i wyłącznie bagażników dachowych przetestowanych i zatwierdzonych przez producenta. jak tylko nie będzie potrzebny. . • Samochód należy prowadzić w sposób delikatny. unikając przeciążenia którejkolwiek strony.

zawczasu redukować biegi zarówno na podjazdach. pod koła wstawić kliny.106 BEZPIECZEŃST WO VI-7 Hak holowniczy Montaż haka powinien być wykonany w sieci ASO. która posiada informacje dotyczące możliwości holowniczych samochodu oraz niezbędne instrukcje dotyczące montażu. poza sprawdzeniem skuteczności użycia hamulca postojowego (ręcznego). Holowanie (łódka. prędkość maksymalna jest ograniczona do 100 km/h.przesmarować przegub mocujący (przegub nieużywany należy zdemontować). • Droga hamowania wydłuża się. zwłaszcza jazdę do tyłu. w razie potrzeby. . należy też przestrzegać wymagań dotyczących dopuszczalnego obciążenia. należy upewnić się co do prawidłowości połączenia z przyczepą i. . • W czasie holowania przyczepy wzrasta zużycie paliwa. Należy przestrzegać wartości dopuszczalnego ciężaru przyczepy do Państwa samochodu. . • Samochód należy prowadzić z umiarkowaną prędkością. bezpieczeństwa i ewentualnych modyfikacji układu chłodzenia samochodu w przypadku ciężkich warunków eksploatacji. • W przypadku postoju na spadku. przyczepa campingowa itp. sprawdzić kierunkowskazy i inne światła przyczepy. Unikać szarpnięć podczas hamowania. Dopuszczalne masy przyczep: patrz “DANE OGÓLNE”. Jeśli obciążenie osi tylnej samochodu ciągnącego przyczepę przekracza wartość maksymalną lub jeśli przekroczona jest jego maksymalna masa całkowita.) • Przed wyjazdem należy: . • Ładunek w przyczepie należy rozłożyć równomiernie.sprawdzić ciśnienie w oponach samochodu i przyczepy.przećwiczyć manewrowanie. Należy hamować progresywnie i delikatnie. jak i na zjazdach oraz uważać na boczny wiatr.

gdyż ciśnienie rośnie w miarę. 2.190C Tył Zapas TUBELESS MICHELIN 165/70 R14 81T MXT CU : 475 Kg 165/70 R14 89R XC4S 165/70 R14 C 89R CU : 600 Kg CU : 800 Kg 2.1i 150C .5 3.5 3.3 3.4 2. Powinny obejmować również koło zapasowe. * Zależnie od wyposażenia lub kraju przeznaczenia.5 2. Kontrole te powinny być przeprowadzane regularnie.1 2.170C Przód Tył Zapas Przód 1.108 OPONY * Tabela ciśnień w oponach (w barach) VI-8 OPONY 1.Zalecenia W celu zapewnienia bezpiecznego prowadzenia pojazdu.9 MICHELIN 175/65 R14 90T AGILIS 51 CU : 600 Kg CU : 800 Kg * Zabrania się montażu opon innych niż zalecane.8 MICHELIN PIRELLI L6 2.4 3.5 2.1 3. Nigdy nie zmniejszać ciśnienia przy rozgrzanych oponach.4 2.7 2.5 Porady .4i 170C .2 3.5 2. czy ciśnienie w oponach jest zgodne z zaleceniami producenta. bardzo ważne jest stałe kontrolowanie. Kontrole ciśnienia muszą odbywać się na zimno.9 3.7 3. jak opony nagrzewają się podczas jazdy.6 2. . na przykład co miesiąc. a także przed każdą dłuższą podróżą.2 3. Montaż łańcuchów przeciwślizgowych dopuszczalny jest tylko na przednich kołach.9 3.

7 2.3 3.0 HDi MICHELIN TUBELESS Przód Tył Zapas Przód Tył Zapas 165/70 R14 85R XC4S CU : 600 Kg CU : 800 Kg 2.7 3.5 2.5 * Zabrania się montażu opon innych niż zalecane.1 3.9 3.7 2.4 3.2 3.9 3.1 3.3 3.9 D 2.VI-8 OPONY * Tabela ciśnień w oponach (w barach) 109 OPONY 1. .5 2.9 3 3. Należy stale kontrolować ciśnienie i stan opon.5 2. * Zależnie od wyposażenia lub kraju przeznaczenia.9 175/65 R14 AGILIS 51 CU : 600 Kg CU : 800 Kg 2.

C) Dopuszczalne obciążenie na oś przednią Dopuszczalne obciążenie na oś tylną Ciężar całkowity z przyczepą (P .1i (TU1JP) 475 600 1.112 Typ silnika Ładowność (kg) Pojemność zbiornika paliwa Stosowane paliwa Pojemność oleju (bez klimatyzacji) Pojemność oleju (z klimatyzacją) Pojemność spryskiwacza szyb Minimalna średnica skrętu między ścianami (w m) Moc administracyjna (Francja) Maksymalna teoretyczna prędkość (km/godz.5 lub 7 litra .T..55 lub 11.0HDI (DW10TD) 600 800 60 litra Patrz “TANKOWANIE” 3. należy skonsultować się z przedstawicielem naszej sieci. W celu zapoznania się z uciągiem Waszego pojazdu i dopuszczalnym ciężarem całkowitym z przyczepą.50 litra 3. *** Ciężar przyczepy obowiązujący we Francji.R. dotyczących dopuszczalnych ciężarów holowanych przyczep.50 litra 4.) Akumulator 12 V Świece Ciężar (kg) Bez obciążenia Z obciążeniem (P .75 ** 7 8 142 161 6 134 140 148 6 148 140 Patrz “AKUMULATOR” Skonsultować się z naszą stacją obsługi 1050 1525 800 840 2200 750 525 535 1070 1670 930 950 950 1070 1670 930 1060 2550 900 535 555/580 70 100 580 970 2810/2855 1870 1110/1165 1710/1765 930 1080 2900 1100 630 1165 1965 1785 930 970 2885 1185 1985 955 1080 3085 * Zależnie od wersji lub kraju przeznaczenia.75 litra 4.75 ** 4.T.5 11. Konieczne jest przestrzeganie przepisów obowiązujących w danym kraju.) Ciężar przyczepy z hamulcami *** Ciężar przyczepy bez hamulców Maksymalny nacisk na hak Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego DANE OGÓLNE 1.25 litra 11.9D (DW8B) 600 800 VII-1 2. . ** Ze wspomaganiem układu kierowniczego.5 litra — 4.4i (TU3JP) 600 55 litra 800 * 1.

VII-2

WYMIARY *

113

H J

D

A B
Tabela wymiarów (w metrach) A B C D E F G H I J 2.69 4.11 0.82 0.60 1.44 1.42 1.72 1.81 1.96 0.57

C

E G

* Zależnie od wersji.

F I

114

WYMIARY *

VII-2

Tabela wymiarów (w metrach) K L M N O P 1.14 1.32 1.19 1.19 0.57 1.70

K L

M P

N

O

* Zależnie od wersji.

VII-2

WYMIARY*
Podłoga i wielofunkcyjne siedzenie

115

Przegroda do połowy wysokości

T
Tabela wymiarów (w metrach) R S T U V W 0.89 0.24 0.38 0.42 1.53 1.67

U

W S P M R L

V

* Zależnie od wersji.

Numer referencyjny lakieru * Zależnie od kraju przeznaczenia .116 IDENTYFIKACJA * VII-3 1 2 3 4 5 Tabliczka producenta W komorze silnika. 5 : Maksymalny nacisk na oś tylną *. 4 : Maksymalny nacisk na oś przednią *. 3 : Maksymalny ciężar z przyczepą *. na przednim prawym błotniku. 1 : Nr identyfikacyjny pojazdu. Znajduje się w górnej części przedniego prawego nadkola. 2 : Ciężar z obciążeniem *.

. * Olej Economie d'Energie. obejmującego skrócone okresy między przeglądami.API = Amerykański Instytut Ropy Naftowej Stosowanie oleju nie odpowiadającego normie ACEA A3-B3 wymaga odwołania się do planu obsługowego w "warunkach szczególnych".NAZWY HANDLOWE OLEJÓW SILNIKOWYCH HOMOLOGOWANYCH I ZALECANYCH W EUROPIE(1) AC TIV AD IES AC TIV EL AD 70 00 IES AC 10 TIV EL W A9 90 40 00 00 QU 5W 05 AR W 40 TZ 30 DIE * QU SE AR L7 TZ 00 90 QU 01 00 AR 0W 5W TZ 40 40 90 00 5W 30 AC * TIV A7 00 AC 01 TIV 0W A9 40 00 AC 05 TIV W A9 40 00 QU 05 AR W TZ 30 70 * QU 00 AR 15 TZ W 70 50 QU 00 AR 10 TZ W 90 40 QU 00 AR 0W TZ 40 90 QU 00 AR 5W TZ 40 90 00 5W 30 * UL TR AD IES UL EL TR A5 10 W W UL 40 30 TR * ON DIE SE L5 W 40 UL TR A1 0W UL 40 TR A5 W UL 30 TR * ON 5W UL TR 40 ON 0W 30 F B NL DK SF GB GR A D CH I N P E B E N Z Y N O W E D I E S E L D I E S E L B E N Z Y N O W E L S IRL (1) Minimalna klasa jakości : Dla silników benzynowych : ACEA A3 i API SH/SJ.ACEA = Zrzeszenie Europejskich Producentów Samochodów . Dla silników Diesel : ACEA B3 i API CF/CD . może być stosowany jedynie w silnikach do tego przystosowanych (od modelu roku 2000).

PR 9730. Zapraszamy do skonsultowania się ze specjalistą ASO PEUGEOT.35 °C Płyn chłodzący silnika .41 ESSO ATF D . Zamiast olejów półsyntetycznych i syntetycznych możliwe jest stosowanie olejów klasy API SH/SJ (w wypadku silników benzynowych). lub klasy CD/CF (w wypadku silników wysokoprężnych). Płyn hamulcowy PEUGEOT DOT4 PROCOR TM 108 / GLYSANTIN G33 . Możliwe jest również stosowanie olejów syntetycznych wysokiej jakości".94 Inne produkty homologowane KONIECZNIE TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80 TOTAL FLUIDE AT42 Oleje wymienione w tabeli obok.REVKOGEL 2000 KONIECZNIE Zabezpieczenie . nadają się do większości zastosowań. konieczne jest jednak podporządkowanie się planowi konserwacji "warunki szczególne". Poniższy schemat określa zakres optymalnej lepkości w zależności od temperatur stosowania.118 ZALECENIA DOT YCZĄCE OLEJÓW HOMOLOGOWANYCH VII-4 Ręczna skrzynia biegów Układ kierowniczy ze wspomaganiem KONIECZNIE ESSO GEAR OIL BV 75W-80 PR 9736. który przewiduje zwiększoną częstotliwość wymiany oleju. W przypadku krajów pozaeuropejskich. prosimy o zwrócenie się do lokalnego przedstawiciela Automobiles PEUGEOT. który doradzi Państwu jak zapewnić właściwe użytkowanie oraz zoptymalizować koszty utrzymania Waszego pojazdu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful