4

KLUCZYKI, PILOT ZDALNEGO STEROWANIA *

I-1

Kluczyk główny Kluczyk ten pozwala odblokować i zablokować zamki drzwi, korek wlewu paliwa, włączać lub wyłączać działanie poduszki powietrznej pasażera*, odblokować kierownicę, włączyć zapłon i uruchomić rozrusznik. Blokada centralna za pomocą kluczyka* Kluczyk z wbudowanym pilotem zdalnego sterowania, przekręcony w zamku przednich drzwi, pozwala na zablokowanie lub odblokowanie zamków wszystkich drzwi. Jeśli jedne z drzwi przednich są otwarte lub niedomknięte, to blokada centralna nie działa.

UWAGA Pilot zdalnego sterowania ma duży zasięg działania, co pozwala zablokować lub odblokować zamki samochodu na odległość. Manipulacja pilotem zdalnego sterowania, nawet znajdującym się w kieszeni ubrania, może spowodować niezamierzone odblokowanie zamków drzwi. * W zależności od wersji

I-1

KLUCZYKI, PILOT ZDALNEGO STEROWANIA *

5

Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania zawiera nadajnik wysokiej częstotliwości, który odznacza się następującymi cechami: - nie wymaga kierowania go na odbiornik znajdujący się w samochodzie, - działa poprzez wszelkie przedmioty (blachy, ładunek w samochodzie), - ma bardzo duży zasięg. Pilot zdalnego sterowania centralnej blokady (centralnego zamka). Pilot zdalnego sterowania pozwala zablokować lub odblokować drzwi i tylną klapę. Pojedyncze naciśnięcie przycisku A powoduje zablokowanie, a naciśnięcie przyA B cisku B odblokowanie zamków. W razie niezadziałania, powtórzyć naciśnięcie. Te operacje są wskazywane wizualnie przez zaświecenie się świateł kierunkowskazów: - Zablokowanie = świecenie przez ok. dwie sekundy - Odblokowanie = szybkie miganie Jeżeli jedne z drzwi są otwarte lub niedomknięte, centralny zamek nie zadziała. Nie należy przedłużać czasu naciskania. W razie niedziałania, należy wykonać reinicjację pilota zdalnego sterowania. Należy zapoznać się z zamieszczonym dalej opisem "Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania". W razie utraty lub uszkodzenia pilota zdalnego sterowania, możliwe pozostaje otwieranie za pomocą kluczyka. Kluczyk-pilot zdalnego sterowania ma możliwość odpięcia kluczyka. W razie konieczności, kluczyk można odpiąć, aby nie skaleczyć np. kolana. Odblokowanie powoduje zaświecenie lamp sufitowych. Kluczyk elektronicznej blokady rozruchu Urządzenie ELEKTRONICZNEJ BLOKADY ROZRUCHU blokuje układ zasilania silnika. Układ uaktywnia się automatycznie wówczas, gdy kluczyk zostanie wyjęty z wyłącznika zapłonu. Wszystkie kluczyki zawierają urządzenie elektroniczne. Należący do Państwa samochód można uruchomić tylko za pomocą Państwa kluczyków. Wprowadzić kluczyk do wyłącznika zapłonu. Po włączeniu zapłonu odbywa się dialog między kluczykiem i urządzeniem elektronicznej blokady rozruchu. Jeśli kluczyk nie zostanie rozpoznany, rozruch jest niemożliwy. UWAGA: Równoczesne użytkowanie innych urządzeń wysokiej częstotliwości (przenośne telefony, alarmy domowe…) może powodować chwilowe zakłócenie działania pilota zdalnego sterowania. W razie stałego braku działania, należy wykonać reinicjalizację pilota zdalnego sterowania. Patrz zamieszczony dalej opis "Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania”. * W zależności od wersji lub kraju

. dostarczyć Państwu nowe kluczyki lub pilota zdalnego sterowania. Kartę tę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. usunięcie lub wymiana). I-1 Karta ta zawiera ukryty kod dostępu. W razie utraty. jej nienaruszalność stanowi zabezpieczenie dla urządzenia elektronicznej blokady rozruchu. Nigdy nie należy pozostawiać jej w samochodzie. że system elektronicznej blokady rozruchu Państwa samochodu nie stanowi już całości. nowy właściciel powinien koniecznie wejść w posiadanie karty KODU. tajnej strefy. należy bezwzględnie zwrócić się do ASO z Państwa tajną kartą.6 KLUCZYKI. gdyż może to uniemożliwić uruchomienie samochodu. Nie należy skrobać specjalnej. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA * Karta KODU Wraz z samochodem wydano Państwu tajną kartę. jedynie ASO będzie mogła. W sprawie jakichkolwiek modyfikacji kluczyka (dodanie. należy przechowywać w bezpiecznym miejscu (nigdy w środku samochodu) tajną kartę. W razie zmiany właściciela samochodu. należy koniecznie skontaktować się z ASO w celu dokonania poważnej naprawy. zawierającą Państwa specjalny kod. Rada Należy dokładnie zanotować numery kluczyków i pilota zdalnego sterowania. W przypadku kluczyka elektronicznej blokady rozruchu. Jej utrata sprawia. W razie utraty tajnej karty. który pozwala w ASO dokonać przeglądu technicznego urządzenia elektronicznej blokady rozruchu. dzięki tym numerom. * W zależności od wersji lub kraju UWAGA W żadnym wypadku nie należy modyfikować elektrycznego układu elektronicznej blokady rozruchu.

* W zależności od wersji NIE WYRZUCAĆ ZUŻYTYCH BATERII. Po wymianie baterii. W tym celu należy włączyć zapłon. . zablokować kierownicę i zamki wszystkich drzwi.wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu (stacyjki). Obie baterie są typu: CR 1620 3 V. Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania Aby uzyskać dostęp do baterii.I-1 KLUCZYKI. itp.). konieczna jest reinicjacja pilota zdalnego sterowania. . należy rozpiąć obudowę. a następnie włączyć pilota zdalnego sterowania. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA * 7 Środki ostrożności przed włamaniem Przed opuszczeniem samochodu należy: .całkowicie zamknąć wszystkie okna i nie pozostawiać żadnego przedmiotu na widoku. ZWRÓCIĆ JE PRZEDSTAWICIELOWI MARKI LUB ODDAĆ DO PUNKTU SKUPU (sklep fotograficzny.

czy nie). Otwieranie od wewnątrz Należy pociągnąć klamkę do siebie (niezależnie od tego czy drzwi są zablokowane. przez jego wciśnięcie. centralną blokadę elektryczną wówczas. Pociągnąć za klamkę do siebie.8 DRZWI DRZWI PRZEDNIE I-2 Otwieranie z zewnątrz W celu odblokowania jednego z zamków drzwi przednich. gdy przednie drzwi są zamknięte. Zablokowanie od wewnątrz Przycisk drzwi kierowcy pozwala uruchomić. . wsunąć klucz do oporu i przekręcić w stronę przodu pojazdu lub odblokować przy pomocy pilota zdalnego sterowania.

wcisnąć przycisk A w celu odblokowania oporu i przesunąć drzwi w kierunku przodu samochodu. popchnąć klamkę w kierunku przodu samochodu i przesunąć drzwi. B A * W zależności od wyposażenia lub kraju . W celu zamknięcia. Nigdy nie należy jeździć.I-2 DRZWI DRZWI BOCZNE ODSUWANE * 9 Otwieranie od zewnątrz Odblokować zamek odsuwanych drzwi za pomocą kluczyka lub pilota zdalnego sterowania. W celu otwarcia. W celu zamknięcia. wcisnąć przycisk odblokowania A. Otwieranie od wewnątrz W celu otwarcia. Odsuwane drzwi blokują się i w razie postoju na spadku nie mogą się same zamknąć. umieszczony na klamce i przesunąć drzwi w kierunku tyłu samochodu. popchnąć klamkę w kierunku tyłu samochodu i przesunąć drzwi aż do oporu. kiedy jedne z bocznych drzwi odsuwanych są otwarte.

należy przekręcić kluczyk (w prawo). ciągnąc dźwignię A. pociągnąć ogranicznik B do siebie. .10 DRZWI Otwieranie drzwi tylnych od zewnątrz I-2 B A Drzwi tylne prawe Aby odblokować drzwi tylne. Przy zamykaniu drzwi. Drzwi tylne lewe Odblokować drzwi. Otwieranie drzwi tylnych o kąt 90° Należy zapewnić zablokowanie drzwi. ogranicznik zaczepia się samoczynnie. Pociągnąć klamkę do siebie. prawidłowe Otwieranie drzwi tylnych o kąt 180° Gdy drzwi są częściowo otwarte.

I-2 DRZWI Otwieranie drzwi tylnych od wewnątrz 11 B B 1 2 Drzwi otwiera się przez uniesienie dźwigienki B. należy zwrócić uwagę na pozostawienie wolnych miejsc odpowiadających skokowi wyjmowania cięgieł. drzwi. . prawego i lewego. A NASTĘPNIE DRZWI 2. NAJPIERW NALEŻY ZAMKNĄĆ DRZWI 1. PODCZAS ZAMYKANIA. UWAGA Podczas załadunku samochodu.

12 OT WIER ANIE Otwieranie tylnej klapy* I-2 Wsunąć kluczyk i unieść klamkę. Zwrócić uwagę na wolną przestrzeń nad Waszym pojazdem. w celu otwarcia tylnej klapy. * Zależnie od wersji .

Wsunąć dłoń pod pokrywę silnika delikatnie. należy pociągnąć do siebie czerwoną dźwigienkę.podczas opuszczania należy UWAŻAĆ na jej ciężar. Zamykanie Umieścić podpórkę w jej uchwycie wciskając. znajdującą się na lewym końcu spodu tablicy rozdzielczej. na lewo od osi pojazdu. Opuścić pokrywę. Pokrywa komory silnika zawiera materiały wygłuszające . Przesunąć w prawo dźwignię 1. Oprzeć ją na drążku podporowym.I-3 POKRYWA KOMORY SILNIKA Otwieranie 13 1 Aby odblokować pokrywę komory silnika. Unieść pokrywę silnika. Sprawdzić jej prawidłowe zablokowanie. umieszczoną pod krawędzią pokrywy silnika. zgodnie z powyższym rysunkiem. a pod koniec ruchu puścić ją swobodnie. .

należy upewnić się co do prawidłowości zablokowania drążka podpierającego (patrz “Drążek podpierający długie przedmioty”). Przed zamknięciem. * W zależności od wersji lub wyposażenia . W celu zablokowania tylnej pokrywy dachu należy ją opuścić. należy pociągną dźwigienkę A. B Unieść tylną pokrywę dachu. pokonać punktowy opór aż do zablokowania samohamownych podpórek B.14 T YLNA POKRYWA DACHU I-4 A Tylna pokrywa dachu* Aby otworzyć tylną pokrywę dachu.

należy uważać przy przejeżdżaniu przez miejsca gdzie ograniczono dopuszczalną wysokość pojazdów. wystających przez tylną pokrywę dachu. Drążek ten powinien podpierać przewożone przedmioty. . W taki sposób można przytrzymywać długie przedmioty i ustawić drążek jedną ręką. Pozostaje on połączony z jednej strony. gdy drążek znajduje się na właściwym miejscu. UWAGA Nigdy nie należy jechać bez umieszczenia drążka podpierającego na właściwym miejscu. Należy upewnić się co do prawidłowości jego zablokowania.I-4 DRĄŻEK PODPIERAJĄCY Drążek podpierający długie przedmioty 15 Aby umożliwić transport przedmiotów długich. Drążek podpierający rozkłada się przez uniesienie dźwigni A. zastosowano specjalny drążek podpierający. Boczne otwory mogą być wykorzystane jako punkty zahaczenia. że może służyć także jako stopień. Tylny zderzak został tak zbudowany. Gdy tylna pokrywa dachu jest otwarta. Należy doprowadzić go aż do słupka drzwi. Przedmioty wystające z samochodu należy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Drzwi tylne blokują się całkowicie tylko wówczas. A Nigdy nie należy opierać przedmiotów bezpośrednio na drzwiach.

przed uruchomieniem silnika konieczne jest opróżnienie zbiornika. * W zależności od wyposażenia lub kraju. należy przekręcić kluczyk o ćwierć obrotu w kierunku tyłu samochodu. by pracować na paliwie RON 95 . około 60 litrów dla wersji z silnikiem wysokoprężnym. W razie wlania paliwa nieodpowiedniego dla silnika Państwa samochodu. . informuje o dopuszczalnych rodzajach paliw. OLEJ NAPĘDOWY BENZYNA BEZOŁOWIOWA Silniki benzynowe są zaprojektowane tak. Przy wyjętym korku wlewu paliwa drzwi boczne* nie dadzą się otworzyć. Pojemność zbiornika paliwa: około 55 litrów dla wersji z silnikiem benzynowym. należy go ustawić według rysunku. jednak w celu uzyskania większej przyjemności prowadzenia (silnik benzynowy).16 TA N KOWA N I E I-5 Korek zamykany na kluczyk W celu otwarcia. UWAGA. Uwaga Korek jest wpasowany w kształt nadwozia. przyklejona w pobliżu wlewu paliwa. Jakość paliw * Specjalna etykieta. zalecamy paliwo RON 98.

Miejsce na dokumenty Specjalne miejsce znajduje się nad szufladą siedzenia kierowcy. należy pociągnąć do góry do oporu. Szuflada pod siedzeniem Aby otworzyć szufladę. Aby wyjąć zagłówek. Regulacja wzdłużna Unieść uchwyt. Siedzenia ogrzewane * (patrz “MIEJSCE KIEROWCY”) * W zależności od wersji lub kraju . Zagłówek 17 Regulacja w pionie odbywa się przez przesuwanie. należy pociągnąć do tyłu dźwigienkę (usytuowaną po wewnętrznej stronie siedzenia) aż do uzyskania żądanego położenia. znajdujący się z lewej strony i ustawić siedzenie w żądanym położeniu. należy lekko ją unieść i pociągnąć do przodu.I-6 SIEDZENIA Regulacja pochylenia oparcia* Aby wyregulować pochylenie oparcia. a następnie nacisnąć na zaczepy odblokowania. Zagłówki są wyposażone w blokady.

Ustawić właściwe położenie kierownicy w pionie. Odblokować kierownicę popychając dźwigienkę do przodu. należy w pierwszej kolejności wyregulować siedzenie tak. Podczas postoju. .18 REGUL ACJA KIEROWNICY I-7 Położenie kierownicy może być regulowane w pionie. aby zająć właściwą pozycję. czynności te nie powinny być wykonywane podczas jazdy. Należy zapewnić sobie dobrą widoczność wskaźników zegarowych i lampek kontrolnych tablicy rozdzielczej. do siebie. a następnie zablokować ciągnąc dźwigienkę do końca. WAŻNE Ze względów bezpieczeństwa.

Należy zawsze unieruchamiać te przedmioty używając do tego celu drążka w tylnej części bagażnika. Udostępniona zostaje płaska powierzchnia. W tej pozycji. możliwe jest przewożenie długich przedmiotów (do 2. * Zależnie od wersji lub kraju . nie jest konieczne wysunięcie zagłówka.10 m) opartych na przednim brzegu platformy ładunkowej. jeśli samochód nie jest wyposażony w przegrodę oddzielającą przestrzeń ładunkową od kabiny. opaska przytrzymująca dokumenty i wytłoczenia na pojemniki z napojami. lub zaczepów do mocowania ładunków. Bagażnik. Bagażnik pod siedzeniem i pod przednią częścią podłogi pozwala na umieszczenie przedmiotów niewidocznych z zewnątrz oraz na unieruchomienie długich przedmiotów wystających przez otwór w dachu. długie przedmioty Podnieść dźwigienkę B i odchylić siedzenie.20 WIELOFUNKCYJNE PRZEDNIE SIEDZENIE PA S A Ż E R A * I-9 B A B Pozycja “stolik” i dostęp do bagażnika Odchylenie siedzenia do pozycji “stolik” Pociągnąć za dźwigienkę A i odchylić oparcie do końca.

Należy pamiętać o włączeniu poduszki powietrznej. w zależności od Wyłączenie poduszki powietrznej pasażera * . . . . może być.Lampka kontrolna poduszki powietrznej w zestawie wskaźników świeci w sposób ciągły po włączeniu zapłonu (miganie lampki sygnalizuje usterkę). przy wyłączonym zapłonie: .włożyć kluczyk i przekręcić go do położenia “ON”. Nigdy nie wyłączać poduszki powietrznej pasażera w obecności pasażera (poza przypadkiem fotelika dla dziecka zamocowanego tyłem do kierunku jazdy).Przy wyłączonym zapłonie. włożyć kluczyk do wyłącznika A. Ponowne włączenie czołowej poduszki pasażera .I-8 PODUSZKI POWIETRZNE * 19 Jeśli samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną pasażera.Przekręcić kluczyk w położenie "OFF". poduszka powietrzna pasażera zostaje wyłączona. A * W zależności od wyposażenia Zapinanie pasów jest obowiązkowe i konieczne w przypadku samochodów wyposażonych w czołową poduszkę powietrzną.Po włączeniu zapłonu. W tym celu należy. Czołowa poduszka powietrzna pasażera wyposażenia. . wyłączana (patrz niżej). poduszka powietrzna zostaje włączona. nigdy nie umieszczać fotelika dla dziecka na siedzeniu pasażera obok kierowcy. lampka kontrolna w zestawie wskaźników zapala się na sześć sekund.

I-10 PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA 21 A B A B C C Zaczepy do mocowania ładunków W celu unieruchomienia przewożonych ładunków. . B i C na obwodzie platformy. znajdujących się w A. należy zawsze skutecznie unieruchomić przewożone ładunki. itp.) dostępne w sieci firmy. Ze względów bezpieczeństwa. należy używać sześciu zaczepów mocujących. Zależnie od przeznaczenia pojazdu. kratka. należy go wyposażyć w przegrody oddzielające przestrzeń ładunkową od kabiny (ścianka do połowy wysokości.

Podnośnik sekwencyjny Wciśnięcie przełącznika A pozwala na podniesienie lub opuszczenie szyby po stronie kierowcy do wybranego położenia. Szyby boczne* W celu uchylenia bocznych szyb. opuszczając samochód. UWAGA Ze względów bezpieczeństwa (dzieci). * Zależnie od wersji. pociągnąć i nacisnąć na dźwignię . Mocniejsze wciśnięcie. pozwalają na podnoszenie lub opuszczanie szyb po stronie kierowcy i pasażera. pociągnąć za dźwignię i popchnąć okno. Podnośnik elektryczny * Przełączniki A i B. po wyłączeniu zapłonu). W celu zamknięcia. umieszczone na tablicy rozdzielczej. (przy włączonym zapłonie oraz 1 min. a następnie zwolnienie przycisku uruchamia funkcję zamknięcia lub pełnego otworzenia okna po stronie kierowcy. Podczas operowania szybami należy zwracać uwagę na dzieci. . należy wyjmować klucz ze stacyjki.22 PODNOŚNIK SZYB I-11 A B Podnośnik ręczny Obracać korbką w celu podniesienia lub opuszczenia szyb pojazdu. nawet na krótko.

Sterowanie elektryczne Lusterko wsteczne od strony pasażera Po stronie miejsca kierowcy dokonuje się regulacji w czterech kierunkach za pomocą przełącznika kierunku. Odczyt kart identyfikacyjnych * Szyba przednia atermiczna zawiera powyżej lusterka wstecznego pole C. karty autostrady). Zewnętrzne lusterka wsteczne Ręczne sterowanie lusterka Regulacji dokonuje się od wewnątrz w czterech kierunkach. Składanie na postoju Od zewnątrz samochodu lusterka wsteczne składa się ręcznie. który znajduje się w środku tablicy rozdzielczej. Ogrzewanie lusterek wstecznych włącza się przyciskiem ogrzewania szyb tylnych. które umożliwia odczyt optyczny kart identyfikacyjnych ( np. * W zależności od wersji .I-12 LUSTERKA WSTECZNE 23 C Wewnętrzne lusterko wsteczne Położenie nocne pozwala uniknąć oślepienia. Czynność ta nie zmienia regulacji wstępnej. Należy odchylić dźwigienkę do siebie.

24 1 2 3 MIEJSCE KIEROWCY * 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I-13 24 23 22 21 20 19 14 18 17 25 16 15 .

radiotelefon 8 Przełączniki: • elektrycznego sterowania szyb drzwi • ogrzewania szyb tylnych/zewnętrznych lusterek wstecznych • klimatyzacji • świateł awaryjnych • ogrzewania siedzeń 9 Miejsce na radioodtwarzacz lub schowek 10 Przełącznik ogrzewania 11 Górny zamykany schowek lub poduszka powietrzna pasażera 22 Pokrywka dostępu do skrzynki bezpieczników 23 Przełączniki: • elektrycznego lusterka wstecznego od strony pasażera • ustawienia reflektorów 24 Przełącznik obracany kluczem • włączania/wyłączania powietrznej poduszki pasażera: 25 Lampka sufitowa * W zależności od wersji .I-13 MIEJSCE KIEROWCY * 12 Głośnik prawy 13 Nawiew boczny prawy 14 Dolny schowek 15 Dźwignia hamulca postojowego 16 Popielniczka 17 Dźwignia zmiany biegów 18 Zapalniczka 19 Blokada kierownicy. stacyjka 20 Poduszka powietrzna kierowcy 21 Dźwigienka regulacji położenia kierownicy 25 1 Nawiew boczny lewy 2 Głośnik lewy 3 Przełączniki: • sygnału dźwiękowego • oświetlenia • kierunkowskazów • światła przeciwmgielnego tylnego 4 Zestaw wskaźników 5 Przełączniki: • wycieraczek szyby przedniej • wycieraczek szyb tylnych • zmywacza szyby 6 Nawiewy środkowe 7 Miejsce na radioodbiornik / CB.

26 Wyświetlacz: Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * • Sygnalizator czynności obsługowych • Wskaźnik poziomu oleju silnikowego (Diesel) • Licznik całkowitego przebiegu • Okresowy licznik kilometrów • Zegar cyfrowy I-14 Obrotomierz Wskaźnik temperatury płynu w układzie chłodzenia silnika Wskaźnik poziomu paliwa Sterowanie wyświetlania: • Licznik całkowitego przebiegu kilometrów • Licznik dziennego przebiegu • Zerowanie dziennego przebiegu * W zależności od wersji lub kraju Potencjometr oświetlenia tablicy roz-dzielczej Patrz “I-14” Regulacja zegara Patrz “I-14” .

która może dochodzić do 100° C. Jeżeli wskazówka znajdzie się w obszarze oznakowanym na czerwono i zacznie migać lampka sygnalizacyjna STOP należy się natychmiast zatrzymać i .I-14 Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * 27 Wskaźnik temperatury płynu w układzie chłodzenia W warunkach normalnych wskazuje on temperaturę. Pojemność zbiornika paliwa (w litrach): Silnik benzynowy Silnik diesel : 55 : 60 * W zależności od wersji lub kraju. . kiedy samochód znajduje się w położeniu poziomym. Odczekać. To przegrzanie silnika może być spowodowane różnorodnymi przyczynami. W ciężkich warunkach jazdy. w czasie upałów. wskazówka może zbliżać się do znaków czerwonych. w zbiorniku pozostaje jeszcze około 7 litrów paliwa. Wskaźnik poziomu paliwa Gdy lampka kontrolna rezerwy zaświeci się w sposób ciągły. Wentylator chłodnicy silnika może pracować jeszcze przez pewien czas. zachowując przy tym środki ostrożności podane w rozdziale “Sprawdzenie poziomu płynów eksploatacyjnych”. należy skontaktować się z najbliższą ASO. wyłączyć zapłon. aż silnik ostygnie.

jaki należy wykonać zgodnie z planem przeglądów podanym w książce przeglądów. Działanie: Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu licznika całkowitego przebiegu podana zostanie liczba kilometrów pozostała do najbliższego przeglądu.Sygnalizator czynności obsługowych Informuje on o terminie najbliższego przeglądu. Przegląd samochodu musi być wykonany możliwie jak najszybciej. Przykład: przed najbliższym przeglądem pozostaje do przejechania: Liczba kilometrów najbliższego przeglądu mniejsza niż 1000 do jest Termin wykonania został przekroczony przeglądu Przykład: przed najbliższym przeglądem pozostaje do przejechania: 900 km Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu będzie wskazywane przez pięć sekund: Przy każdym włączeniu zapłonu i przez następne pięć sekund klucz symbolizujący przegląd i przekroczona liczba kilometrów będą migać. Na wyświetlaczu będzie wskazywana łączna lub dzienna liczba kilometrów. Pięć sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu podejmie działanie normalne i na wyświetlaczu będzie wskazywana łączna lub dzienna liczba przejechanych kilometrów. Pięć sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu podejmie działanie normalne i będzie świecił się klucz symbolizujący przegląd. . Pięć sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu podejmie działanie normalne i będzie się świecił klucz symbolizujący przegląd techniczny.28 Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * I-14 Wyświetlacz wielofunkcyjny Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu wskazywane są kolejno: . że przegląd musi być wykonany w najbliższym czasie. Sygnalizuje on. Przykład: termin wykonania przeglądu został przekroczony o 300 km.

I-14

Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW *
W celu zmiany przeglądów: okresowości

29

Okresowość przeglądów technicznych W przypadku użytkowania samochodu w niektórych szczególnie trudnych warunkach, konieczne jest zastosowanie planu przeglądów dla warunków specjalnych, o skróconych okresach między przeglądami (patrz książka przeglądów). Uwaga: jeżeli maksymalny okres między kolejnymi wymianami oleju zostanie osiągnięty przed dojściem do granicznej liczby kilometrów, zaświeci się klucz symbolizujący przegląd.

- Wyłączyć zapłon. - Wcisnąć przycisk 1 i przytrzymać go w tym stanie. - Włączyć zapłon. - Zacznie migać liczba kilometrów pozostałych do najbliższego przeglądu. - Niezwłocznie zwolnić przycisk. - Wyświetlony zostanie okres międzyprzeglądowy. - Każde krótkotrwałe wciśnięcie przycisku 1 pozwala zmienić okres międzyprzeglądowy.

- Kiedy wyświetlony zostanie żądany okres międzyprzeglądowy, należy przez dziesięć sekund naciskać przycisk 1 w celu potwierdzenia tego okresu (wybrany okres międzyprzeglądowy będzie migał przez dziesięć sekund). Kiedy wyświetlone wskazanie przestanie migać, zwolnić przycisk w celu potwierdzenia. Zerowanie. W Państwa ASO operacja ta zostanie wykonana po każdym przeglądzie. Jeżeli jednak przegląd wykonujecie Państwo sami, to procedura zerowania jest następująca: - Wyłączyć zapłon. - Wcisnąć przycisk 1 i przytrzymać go w tym stanie. - Włączyć zapłon. - Zacznie migać liczba kilometrów pozostałych do najbliższego przeglądu. - Wcisnąć i przytrzymać przez dziesięć sekund przycisk 1. - Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie =0” i zniknie klucz symbolizujący przegląd.

1

1

1

* W zależności od wersji lub kraju.

30

Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW *
Wyświetlacz wielofunkcyjny

I-14

Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu będą wskazywane kolejno: - Sygnalizator czynności obsługowych - Wskaźnik poziomu oleju w silniku (Diesel) - Licznik całkowitego przebiegu - Wskazanie godziny Wskaźnik poziomu oleju w silniku (Diesel) Po włączeniu zapłonu przez kilka sekund będzie wyświetlane wskazanie wskaźnika przeglądów, a następnie przez około 10 sekund będzie wskazywany poziom oleju w silniku. Maksymalny

Minimalny Sprawdzić za pomocą ręcznego wskaźnika poziomu oleju (bagnetowego). Kontrolę należy przeprowadzić na poziomym podłożu w silniku nie pracującym od co najmniej dziesięciu minut. Brak oleju (miganie poziomych wskaźników) Natychmiast uzupełnić poziom oleju. W przeciwnym razie powstaje niebezpieczeństwo zniszczenia silnika.

Miganie wskaźnika informuje o wystąpieniu usterki w działaniu . Skonsultować się z przedstawicielem firmy.

* W zależności od wersji lub kraju.

I-14

Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW *

31

Licznik całkowitego i dziennego przebiegu

A

A

A

Naciskanie na przycisk A powoduje przemienne przełączanie wskazań licznika całkowitego i dziennego przebiegu

Zerowania licznika dziennego przebiegu Przy dłuższym wciśnięciu przycisku A wskazanie na wyświetlaczu mignie trzykrotnie i przestawi się na 0.

* W zależności od wersji lub kraju.

przestawianie powolne. Wyświetlane wskazanie zegara zgaśnie po dziesięciu minutach. .przestawianie szybkie.Krótkie naciskanie na przycisk B . jeżeli drzwi kierowcy pozostaną otwarte.Krótkie naciskanie na przycisk B . Jeżeli przycisk nie jest wciskany przez pięć sekund: godzina jest ustawiona i zapamiętana. przestawianie powolne.przestawianie szybkie.Ustawienie zegara odbywa się przy włączonym zapłonie i nie pracującym silniku. * W zależności od wersji lub kraju. Uwaga: Wyświetlanie wskazania zegara zaczyna się z chwilą otwarcia drzwi kierowcy i gaśnie minutę po ich zamknięciu. po naciskaniu przez dłużej niż trzy sekundy na przycisk B zacznie migać wskazanie godziny.32 Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * Zegar cyfrowy I-14 B 1 . Naciskanie długotrwałe . Ustawienie godziny 2 . zaczyna migać wskazanie minut. Jeżeli przycisk nie jest wciskany przez pięć sekund: minuty są ustawione i zapamiętane. Naciskanie długotrwałe . Ustawienie minut 3 .

I-14 Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * Potencjometr oświetlenia 33 B Regulację należy przeprowadzać postojowych p r z y pracującym silniku i zapalonych światłach pozycyjnych przez naciskanie na przycisk B.Kolejne wciskanie przycisku. .Przytrzymanie przycisku wciśniętego powoduje szybką zmianę jasności oświetlenia. * W zależności od wersji lub kraju. powoduje stopniową zmianę jasności oświetlenia zestawu wskaźników. . .

. Świateł tych należy używać tylko w razie niebezpieczeństwa. Prawy . Światła awaryjne Włączają się jednocześnie wszystkie kierunkowskazy. w przypadku zatrzymania się w niebezpiecznym miejscu lub w czasie jazdy w nietypowych warunkach. Powrót do położenia neutralnego i wyłączenie kierunkowskazu następuje samoczynnie wraz z powrotnym ruchem kierownicy. Działają także przy wyłączonym zapłonie.przełącznik do dołu. należy pokonać punktowy opór stawiany przez przełącznik.przełącznik do góry. W czasie jazdy z włączonymi światłami awaryjnymi kierunkowskazy nie spełniają swojej normalnej funkcji. Sygnał świetlny Należy pociągnąć przełącznik impulsowo do siebie. Aby włączyć kierunkowskaz. Sygnał świetlny działa również przy wyłączonym zapłonie.36 SYGNALIZACJA I-16 Sygnał dźwiękowy Należy nacisnąć na koniec przełącznika. Kierunkowskazy Lewy .

Patrz “SYGNALIZACJA”. Patrz “SYGNALIZACJA”. . Lampka kontrolna światła przeciwmgłowego tylnego Patrz “SYGNALIZACJA”. Jeśli włączone są światła awaryjne. * W zależności od wersji. kierunkowskazy migają jednocześnie. Lampka kontrolna świateł drogowych Patrz “SYGNALIZACJA”. System ABS Patrz “HAMULCE”.34 L AMPKI KONTROLNE * I-15 Lampka kontrolna kierunkowskazu lewego. Kontrolka podgrzewania silnika Diesel Patrz warunki uruchomienia silnika (patrz “ROZRUCH”). Lampka kontrolna świateł mijania Patrz “SYGNALIZACJA”. Lampka kontrolna kierunkowskazu prawego.

35 Lampka kontrolna otwarcia drzwi Kiedy ta lampka zaświeci się. * W zależności od wersji lub kraju. SPRAWDZENIA"). Lampka kontrolna kluczyka elektronicznego Zapala się przy włączaniu zapłonu. Lampka nakazu zatrzymania Zaświeca się jednocześnie z inną lampką ostrzegawczą lub kiedy osiągnięta zostanie maksymalna temperatura płynu chłodzącego. jeżeli kluczyk nie został rozpoznany.I-15 L AMPKI KONTROLNE * Lampka kontrolna minimalnego poziomu płynu chłodzącego Lampka kontrolna hamulca postojowego i poziomu płynu hamulcowego Informuje. Lampka kontrolna pracy silnika (autodiagnostyka) Jeżeli lampka miga lub świeci się. Patrz "HAMULCE". Lampka kontrolna ciśnienia oleju silnikowego Jeżeli ta lampka zaświeci się w czasie jazdy. Jeżeli świeci w sposób ciągły. należy zatrzymać silnik i sprawdzić poziom oleju (patrz "POZIOMY. SPRAWDZENIA"). skontaktować się z najbliższą ASO. kiedy wszystkie drzwi są prawidłowo zamknięte. należy się bezwzględnie zatrzy-mać Sprawdzić poziom płynu chłodzącego z zachowaniem podanych środków ostrożności (patrz "POZIOMY. Zaświeca się w chwili włączenia zapłonu. Lampka włączenia powietrznej kontrolna poduszki Patrz "SYSTEM PODUSZEK POWIETRZNYCH". że poziom płynu hamulcowego jest zbyt niski. że hamulec postojowy jest zaciągnięty lub niedostatecznie zwolniony. Może też wskazywać. Gaśnie.Jeżeli świeci nadal. SPRAWDZENIA"). świadczy to o zakłóceniu działania układu wtryskowego. należy skontaktować się z najbliższą ASO. zapłonowego lub układu oczyszczania spalin (w zależności od kraju). "POZIOMY. T lampka kontrolna może również a sygnalizować uszkodzenie elektronicznego rozdzielacza siły hamowania. . Lampka kontrolna ładowania akumulatora Powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. Należy szybko skontaktować się z najbliższą ASO. pomimo prawidłowego poziomu oleju.

że światła nie zostały zgaszone.I-16 SYGNALIZACJA * PRZEŁĄCZNIK OŚWIETLENIA (Pierścień A) 37 Wszystkie światła zgaszone A Obrócić pierścień A zgodnie z kierunkiem strzałki. * W zależności od wersji . Światła pozycyjne włączone Zestaw wskaźników jest oświetlony.po wyłączeniu zapłonu . Obrócić pierścień A zgodnie z kierunkiem strzałki. Sygnał dźwiękowy pozostawionych zapalonych świateł Aby zasygnalizować. Światła mijania/światła drogowe włączone Aby dokonać przełączenia ze świateł mijania na światła drogowe lub odwrotnie.przełącznika w kierunku ku sobie powoduje zapalenie reflektorów i ich automatyczne zgaszenie po minucie. wyjście ze słabo oświetlonego parkingu. Wyłącza się po zamknięciu drzwi. po zgaszeniu świateł lub w chwili włączenia zapłonu. urządzenie to włącza się w chwili otwarcia drzwi przednich. należy pociągnąć przełącznik do siebie. do oporu. co umożliwia np. Czasowe włączanie reflektorów Pociągnięcie . przy wyłączonym zapłonie.

Przypomnienie Światło przeciwmgielne tylne powinno być używane wyłącznie w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (np. w czasie mgły lub opadów śniegu). Światło przeciwmgielne tylne działa. Światło przeciwmgielne tylne Zapala się lampka kontrolna. gdy włączone są światła mijania lub światła drogowe. * W zależności od wersji . Powrót do położenia wyjściowego następuje samoczynnie w chwili wyłączenia świateł.38 SYGNALIZACJA * Światło przeciwmgielne tylne I-16 Światło przeciwmgielne tylne zgaszone B Obrócić pierścień B zgodnie z kierunkiem strzałki.

Włącza pracę okresową wycieraczek.spryskiwanie i praca wycieraczki. Elektryczne ogrzewanie* Włącznik elektrycznego ogrzewania tylnej szyby lub lusterek wstecznych lub obu tych urządzeń jednocześnie (w zależności od wyposażenia). Spryskiwacz przedniej szyby Pociągnąć przełącznik do siebie.Włączenie biegu wstecznego w czasie działania wycieraczki szyby przedniej powoduje uruchomienie wycieraczki szyby tylnej. Ponowne naciśnięcie powoduje powtórne włączenie na 12 minut. a następnie zatrzymanie.Położenie 1. 6 Spryskiwacz szyby tylnej Obrócić przełącznik do przodu .Położenie 1: Częstotliwość działania wycieraczki regulowana jest automatycznie w zależności od prędkości samochodu. ogrzewanie tylnej szyby wyłącza się samoczynnie po około 12 minutach. Elektryczne ogrzewanie działa tylko wówczas. . o czym świadczy zgaśnięcie lampki kontrolnej. Uwaga : .praca przerywana. 5 Wycieraczka szyby tylnej Obrócić przełącznik do przodu .I-17 3 2 1 WIDOCZNOŚĆ 39 5 0 6 4 Wycieraczka szyby przedniej 0 zatrzymanie 1 praca przerywana 2 praca normalna 3 praca szybka 4 jednorazowy cykl wycieraczek nacisnąć do dołu. gdy pracuje silnik. Ogrzewanie wyłącza się też przez naciśnięcie włącznika. Po zwolnieniu: około czterech cykli wycieraczki. Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu prądu. * W zależności od wersji i kraju . . 2 lub 3: Po zatrzymaniu samochodu częstotliwość działania wycieraczki zmniejsza się automatycznie.

Położenie 2 : kierowca + 4 pasażerów i bagaże w bagażniku. ale także aby zapewnić optymalne oświetlenie drogi sobie samemu. Położenie 0 : sam kierowca lub z 1 pasażerem. Regulacja elektryczna* Przełącznik znajduje się na tablicy rozdzielczej. * W zależności od wersji i kraju . Położenie 3 : sam kierowca + maksymalne obciążenie z tyłu. z lewej strony kierowcy. Urządzenie pozwala odpowiednio wyregulować wiązkę światła reflektorów tak. aby uniknąć oślepiania innych użytkowników drogi. Położenie 1 : kierowca + 4 pasażerów. Położenie pośrednie .: kierowca + 2 pasażerów. aby korygować wiązkę światła reflektorów w zależności od obciążenia samochodu.40 WIDOCZNOŚĆ I-17 Regulacja reflektorów* Zaleca się.

42 R ADIOODT WARZACZ RB1 II-1 A B C D E F G H M K L J N I .

k kk TA RDS BND/AST SRC j jj k kk Przyciśnięcie do połowy : zmiana kierunku odczytu kasety. Zmniejszenie natężenia dźwięku. Wybór następnego utworu CD*. Automatyczne wyszukiwanie wysokich częstotliwości. Wybór poprzedniego utworu na CD*. regulacja loudness i rozchodzenia się dźwięków. Przyciśnięcie do oporu : szybkie przewijanie kasety do tyłu. Przyciśnięcie do oporu : szybkie przewijanie kasety do przodu. Włączona/wyłączona funkcja RDS. FMIII.II-1 R ADIOODT WARZACZ RB1 43 Przycisk A B C D E F E+F G H I J K L M N j jj v w Funkcja Włączony/wyłączony priorytet dla informacji drogowych. AUDIO k j MAN 1 do 6 . Automatyczne wyszukiwanie niskich częstotliwości. * W zależności od wyposażenia. Przyciśniecie dłużej niż 2 sekundy : włączenie/wyłączenie trybu nasłuchu regionalnego. Funkcjonowanie ręczne/automatyczne przycisków J i K. Wybór płyty w zmieniarce CD*. wysokich. Wybór tonów niskich. Wybór zapamiętanej stacji. AM. Przyciśniecie dłużej niż 2 sekundy : odtwarzanie przypadkowe CD*. Przyciśnięcie do oporu : wysunięcie kasety. Regulacja natężenia dźwięku. Przyciśnięcie dluższe niż 2 sekundy : automatyczne zapamiętywanie stacji (automatyczne strojenie). Włączenie/wyłączenie radioodtwarzacza samochodowego. Wybór źródła : radio. Przyciśniecie na dłużej niż 2 sekundy : zapamiętanie stacji. Zwiększenie natężenia dźwięku. Wybór zakresu fal FMI. kaseta lub lub zmieniarka płyt kompaktowych* CD*. FMII.

radioodtwarzacz włącza się automatycznie.-"..44 R ADIOODT WARZACZ RB1 FUNKCJE OGÓLNE II-1 Włączenie / wyłączenie Po ustawieniu kluczyka w stacyjce w położeniu ZASILANIE OSPRZĘTU lub ZAPŁON.. . to czas ten wydłuży się o czas wyłączenia radioodtwarzacza. należy go nie wyłączać i odczekać. radioodtwarzacz blokuje się definitywnie. wcisnąć przycisk "M" w celu włączenia lub wyłączenia radioodtwarzacza. aż wyświetli się " . należy wcisnąć kolejno przyciski "5". REGULACJA DŹWIĘKU Regulacja natężenia dźwięku Przekręcić przycisk "M" w celu zwiększenia lub zmniejszenia natężenia dźwięku. "4" i "5". ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE Przed pierwszym użyciem lub po ponownym podłączeniu radioodtwarzacza należy wprowadzić jego kod. Wprowadzić Wasz czterocyfrowy numer kodu przy pomocy przycisków "1" do "6". aby nie zablokować radio-odtwarzacza Po każdym błędnym wprowadzeniu kodu radioodtwarzacz zablokuje się na czas od 5 sekund do 30 minut po siódmym nieprawidłowym wprowadzeniu kodu. który otrzymaliście Państwo wraz z pojazdem.. Jeśli wszystkie cztery cyfry zostały prawidłowo wprowadzone. Jeśli radioodtwarzacz jest wyłączony w trakcie oczekiwania. "3". Aby odblokować radioodtwarzacz.. Pojawia się na wyświetlaczu napis "CODE" a następnie prośba o jego wprowadzenie ". Wprowadzenie kodu Włączyć radioodtwarzacz. Przykład: jeśli Wasz numer to 5345.. Po 14 błędnie wprowadzonych kodach. można znowu rozpocząć wprowadzanie kodu. Błąd wprowadzenia kodu W przypadku złego wprowadzenia jednej z trzech pierwszych cyfr przerwać operację. a wyświetlacz pokazuje “END”.".

wysokich (TREB).II-1 REGULACJA AUDIO R ADIOODT WARZACZ RB1 45 Wcisnąć kilkakrotnie przycisk “AUDIO” w celu wybrania tonów niskich (BASS). . Regulacja loudness Funkcja ta umożliwia zaakcentowanie niskich i wysokich tonów przy słabym natężeniu dźwięku. – “BASS –9” w celu ustawienia minimalnego poziomu niskich tonów. – “TREB 0” pozycja normalna. Regulacja tonów niskich Gdy wyświetlane jest "BASS" nacisnąć na przycisk "G" lub "H" w celu dokonania regulacji. wcisnąć przyciski "G" lub "H" w celu dokonania regulacji. Przycisk "G" pozwala zwiększyć natężenie głosu z przodu pojazdu. Przycisk "H" pozwala zwiększyć natężenie głosu z tyłu pojazdu. Regulacja rozchodzenia się dźwięku przód / tył (Fader) Gdy wyświetlane jest "FAD". Wyjście z trybu audio odbywa się automatycznie po kilku sekundach lub w wyniku sukcesywnego wciskania przycisku "AUDIO". kasety lub zmieniarki CD*. – “BASS 0” pozycja normalna. Regulacja tonów wysokich Gdy wyświetlane jest "TREB". wcisnąć przycisk "G" lub "H" w celu dokonania regulacji. funkcji loudness(LOUD). funkcji fader (FAD) i funkcji balance (BAL). – “TREB –9” w celu ustawienia minimalnego poziomu tonów wysokich. Regulacja natężenia dźwięku prawo/ lewo tył (Balance) Gdy wyświetlane jest "BAL". Uwaga : regulacja tonów niskich i wysokich jest indywidualna dla każdego źródła. – “BASS +9” maksymalny poziom niskich tonów. Przycisk "H" pozwala zwiększyć natężenie głosu z lewej strony. Wcisnąć przyciski "G" lub "H" w celu włączenia lub wyłączenia funkcji. wcisnąć przycisk "G" lub "H" w celu dokonania regulacji. – “TREB +9” maksymalny poziom wysokich tonów. Możliwe jest więc różne wyregulowanie dla radia. * W zale˝noÊci od wyposa˝enia. Przycisk "G" pozwala zwiększyć natężenie głosu z prawej strony.

FMII. W wypadku modulacji częstotliwości. FMIII i AM. to wówczas wybierane są jedynie stacje. a następnie na czułości “DX” (wybór nadajników najsłabszych i najbardziej oddalonych). Jeśli wybrany został program informacji drogowych TA. w wypadku modulowanej amplitudy (średnie / długie) lub modulowanej częstotliwości (FM).46 RADIO R ADIOODT WARZACZ RB1 II-1 Uwagi dotyczące odbioru radiowego Instalacja przemieszczanego odbiornika radiowego jest poddawana działaniu zjawisk. pod mostami. etc.) strefy ciszy (brak pokrycia przez nadajniki). Wyszukiwanie stacji odbywa się najpierw przy czułości “LO” (wybór najsilniejszych nadajników). Automatyczne wyszukiwanie stacji Naciskać krótko na przycisk "J" lub "K". wybierać zakres fal FMI. Przegląd zatrzyma się w momencie zwolnienia przycisku. Wybór zakresu fal Poprzez krótkie przyciskanie przycisku “BND/AST”. Prezentacja zatrzymuje się na pierwszej spotkanej stacji po zwolnieniu przycisku. podlega różnym zakłóceniom. będzie odbywał się ciągły przegląd częstotliwości. aby usłyszeć kolejno stację następną lub poprzednią. Odbiór. aby przejść przez cały zakres fal. Krótko wciskać przycisk “J” lub “K” w celu powolnego zwiększania lub zmniejszania wyświetlanego zakresu. W wypadku modulacji amplitudy. Wybór źródła radiowego Naciskając kolejno na przycisk “SRC”. uzyskuje się ciągłą prezentację stacji (częstotliwości). które nie wynikają z nieodpowiedniej jakości tej instalacji. Ponowne wciśnięcie przycisku "MAN" umożliwia powrót do automatycznego wyszukiwania stacji. które nie mają miejsca w przypadku instalacji stacjonarnej. . lub przez tunele. bloki. wybrać źródło radiowe. Ręczne wyszukiwanie stacji Wcisnąć przycisk “MAN”. nadające ten typ programu. lecz z charakteru odbieranych sygnałów. Przytrzymując wciśnięty przycisk w wybranym kierunku. Przytrzymując wciśnięty przycisk w wybranym kierunku. zakłócenia mogą powstawać w wyniku odbicia sygnałów od nieruchomych przeszkód (góry. można stwierdzić zakłócenia podczas przejazdu w pobliżu linii wysokiego napięcia.

Przywołanie zapamiętanych stacji W każdym zakresie fal. Dźwięk zostaje na chwilę przerwany. że stacja została zapamiętana. Automatyczne zapamiętywanie stacji FM (autostore) Przytrzymać wciśnięty przez ponad 2 sekundy przycisk "BND/AST". Radioodtwarzacz stale poszukuje nadajnika. zapisanej w pamięci. SYSTEM RDS Używanie funkcji RDS (Radio Data System) na falach FM System RDS pozwala na odbieranie tej samej stacji. Stacje te zostaną zapamiętane w zakresie fal FMIII.II-1 R ADIOODT WARZACZ RB1 47 Ręczne zapamiętywanie stacji Wybrać stację. w celu automatycznego zapamiętania 6 najsilniejszych nadajników na falach FM. w którym odbywa się podróż. niezależnie od częstotliwości jej nadawania w regionie. Przytrzymać wciśnięty przez ponad 2 sekundy jeden z przycisków "1" do "6". a następnie powraca co jest potwierdzeniem. – Jeśli nie wciskać przycisk pamięć jest wolna. Śledzenie stacji RDS Wyświetlacz podaje nazwę wybranej stacji. krótkie wciśnięcie przycisku od "1" do "6" powoduje przywołanie odpowiedniej stacji. Krótkie wciśnięcie przycisku "RDS" włącza lub wyłącza działanie tej funkcji. nadającego ten sam program i zapewniającego najlepszą jakość odbioru. .

należy nacisnąć na przycisk “TA”.48 R ADIOODT WARZACZ RB1 II-1 Program informacji drogowych Naciskać na przycisk "TA". na wyświetlaczu przez 5 sekund miga komunikat “NO TA”. funkcja zostaje wówczas wyłączona. kaseta lub zmieniarka CD). W tym celu należy przytrzymać przez ponad 2 sekundy wciśnięty przycisk “RDS” dla włączenia lub wyłączenia funkcji . nadają w pewnych okresach. Można je regulować pokrętłem natężenia dźwięku. bez względu na używane aktualnie źródło (radio. jeśli są zorganizowane w sieć. Tryb śledzenia regionalnego pozwala nadać priorytet słuchaniu tego samego programu. Jeśli chcecie przerwać odbieranie przekazu. wyświetlacz podaje na zmianę komunikat “TRAF. nie nadającej informacji drogowych. Uwaga : Natężenie dźwięku informacji drogowych jest niezależne od natężenia dźwięku przy normalnym słuchaniu radioodtwarzacza. wspólne lub różne programy. aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Każdy przekaz informacji drogowej zostanie odebrany priorytetowo. Zapamiętane natężenie dźwięku zostanie powtórzone przy nadawaniu kolejnej informacji drogowej. Podczas nadawania informacji drogowej. Tryb regionalnego śledzenia stacji (REG) Niektóre stacje. W wypadku odbioru stacji RDS.INFO” oraz nazwę stacji. w różnych obsługiwanych przez siebie regionach.

a nawet częściowe lub całkowite zniknięcie jednego z kanałów. aby uchronić je przed kurzem i przed przypadkowym rozwinięciem taśmy. naciskać kolejno na przycisk "SRC". uruchamia się automatycznie odtwarzacz. . . Wyjęcie kasety Wcisnąć do oporu 2 przyciski "E" i "F". Aby odwrócić ręcznie kierunek odczytu kasety. .Używać wyłącznie kaset dobrej jakości. Po zakończeniu przewijania. należy wykonać czyszczenie jego głowicy przy pomocy specjalnej kasety czyszczącej (co pięćdziesiąt godzin odczytu). Szybkie przewijania do przodu i do tyłu Wcisnąć do oporu jeden z przycisków "E" lub "F". Kierunek odtwarzania Odtwarzacz będzie odczytywał przemiennie ścieżki 1 i 2 kasety automatycznie odwracając kierunek odczytu przy końcu odtwarzanej ścieżki. . aby wybrać jako źródło kasetę. Zabrudzenie głowicy odtwarzacza może spowodować gorsze rozłożenie wysokich tonów. aby przeprowadzić odpowiednio szybkie przewijanie do tyłu lub do przodu kasety. aby wyjąć kasetę z odtwarzacza. Ogólne zalecenia dotyczące użytkowania .II-1 ŹRÓDŁO KASETA R ADIOODT WARZACZ RB1 49 Wybór jako źródła kasety Po włożeniu kasety.Kasety zawsze wkładać do opakowań. radioodtwarzacz będzie automatycznie odbierał ostatnią słuchaną stację radiową. . Uwaga: W czasie szybkiego przewijania do tyłu lub do przodu kasety.Nigdy nie wystawiać kaset na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury.Unikać używania kaset o czasie odtwarzania powyżej 90 minut. odtwarzany będzie początek ustawionej ścieżki. Jesli kaseta została już włożona. wcisnąć do połowy dwa przyciski “E” i “F”.Po dłuższym użytkowaniu odtwarzacza kaset.

Wybór utworu na płycie Wcisnąć przycisk “J” w celu wybrania kolejnego utworu. Ponowne wciśnięcie przycisku “SRC” spowoduje powrót do normalnego odczytu. Przytrzymać wciśnięty jeden z przycisków “J” lub “K” w celu dokonania przyspieszonego przesłuchania do tyłu lub do przodu. Przesłuchiwanie przyspieszone Wcisnąć przycisk “MAN”. wybrać jako źródło odtwarzacz CD. Odczyt losowo wybranych utworów Po wybraniu trybu zmieniacza CD. . * W zależności od wyposażenia. wcisnąć na 2 sekundy przycisk “SRC”.50 R ADIOODT WARZACZ RB1 II-1 ZMIENIACZ PŁYT CD* Wybór jako źródła odtwarzacza CD Naciskając kolejno na przycisk “SRC”. Utwory z płyty będą odtwarzane w kolejności losowej. Przyciski “J” i “K” powracają do funkcji "wyboru utworu na płycie" po wciśnięciu przycisku “MAN”. Wcisnąć przycisk “K” w celu powrócenia do początku przsłuchiwanego utworu lub utworu poprzedniego. Wybór płyty Wcisnąć jeden z przycisków “1” do “6” w celu wybrania odpowiedniej płyty. Operacja zostanie zatrzymana w chwili zwolnienia przycisku.

aby wyciągnąć magazynek C. – wsunąć magazynek do zmieniacza. pociągając za uchwyt D. * W zależności od wyposażenia. – włożyć płytę. – wcisnąć przycisk B. . – wysunąć jedną z sześciu szuflad.II-1 R ADIOODT WARZACZ RB1 51 ZMIENIACZ PŁYT CD* C B A C D W celu włożenia płyty do zmieniacza: – odsunąć zamknięcie A. stroną z nadrukiem skierowaną do góry. zamknąć szufladę. – zasunąć zamknięcie A.

Błąd wprowadzenia kodu W przypadku złego wprowadzenia jednej z trzech pierwszych cyfr przerwać operację. ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE Przed pierwszym użyciem lub po ponownym podłączeniu radioodtwarzacza należy wprowadzić jego kod.. Radioodtwarzacz może funkcjonować przez 30 minut bez włączonego zapłonu. REGULACJA DŹWIĘKU Regulacja natężenia dźwięku Przekręcić przycisk "M" w celu zwiększenia lub zmniejszenia natężenia dźwięku. a wyświetlacz pokazuje “END”.. Przykład: jeśli Wasz numer to 5345.. Jeśli wszystkie cztery cyfry zostały prawidłowo wprowadzone. Po każdym błędnym wprowadzeniu kodu radioodtwarzacz zablokuje się na czas od 5 sekund do 30 minut po siódmym nieprawidłowym wprowadzeniu kodu. wcisnąć przycisk "M" w celu włączenia lub wyłączenia radioodtwarzacza. Wprowadzenie kodu Włączyć radioodtwarzacz. można znowu rozpocząć wprowadzanie kodu. należy wcisnąć kolejno przyciski "5". radioodtwarzacz włącza się automatycznie. Po 14 błędnie wprowadzonych kodach. aby nie zablokować radio-odtwarzacza. Pojawia się na wyświetlaczu napis "CODE". "3". Aby odblokować radioodtwarzacz. a następnie prośba o jego wprowadzenie ". należy go nie wyłączać i odczekać.. Wprowadzić Wasz czterocyfrowy numer kodu przy pomocy przycisków "1" do "6". radioodtwarzacz blokuje się definitywnie. który otrzymaliście Państwo wraz z pojazdem. to czas ten wydłuży się o czas wyłączenia radioodtwarzacza. . "4" i "5".". Jeśli radioodtwarzacz jest wyłączony w trakcie oczekiwania. aż wyświetli się " .-".54 FUNKCJE OGÓLNE R ADIOODT WARZACZ RD1 II-2 Włączenie / wyłączenie Po ustawieniu kluczyka w stacyjce w położeniu ZASILANIE OSPRZĘTU lub ZAPŁON..

Regulacja tonów niskich Gdy wyświetlane jest "BASS". – “TREB –9” w celu ustawienia minimalnego poziomu tonów wysokich. kasety i zmieniacza płyt CD. Przycisk "D" pozwala zwiększyć natężenie głosu z prawej strony. wcisnąć przycisk "D" lub "E" w celu dokonania regulacji. Wcisnąć przyciski "D" lub "E" w celu włączenia lub wyłączenia funkcji. nacisnąć na przycisk "D" lub "E" w celu dokonania regulacji. funkcji fader (FAD) i funkcji balance (BAL).II-2 REGULACJA AUDIO R ADIOODT WARZACZ RD1 55 Wcisnąć kilkakrotnie przycisk “AUDIO” w celu regulacji tonów niskich (BASS). – “TREB 0” pozycja normalna. po wykonaniu regulacji funkcji balance. – “BASS +9” maksymalny poziom niskich tonów. Wyjście z trybu audio odbywa się automatycznie po kilku sekundach lub w wyniku sukcesywnego wciskania przycisku "AUDIO". – “BASS 0” pozycja normalna. Regulacja loudness Funkcja ta umożliwia zaakcentowanie niskich i wysokich tonów przy słabym natężeniu dźwięku. Przycisk "E" pozwala zwiększyć natężenie głosu z lewej strony. wysokich (TREB). Uwaga : regulacja tonów wysokich i niskich jest niezależna dla każdego źródła dźwięku. Regulacja tonów wysokich Gdy wyświetlane jest "TREB". – “TREB +9” maksymalny poziom wysokich tonów. Można je regulować oddzielnie dla radia. Przycisk "E" pozwala zwiększyć natężenie głosu z tyłu pojazdu. Regulacja rozchodzenia się dźwięku przód / tył (Fader) Gdy wyświetlane jest "FAD". . funkcji loudness (LOUD). Przycisk "D" pozwala zwiększyć natężenie głosu z przodu pojazdu. Regulacja natężenia dźwięku prawo/ lewo tył (Balance) Gdy wyświetlane jest "BAL". wcisnąć przycisk "D" lub "E" w celu dokonania regulacji. * W zależności od wyposażenia. – “BASS –9” w celu ustawienia minimalnego poziomu niskich tonów. wcisnąć przyciski "D" lub "E" w celu dokonania regulacji.

52 R ADIOODT WARZACZ RD1 II-2 A B C D E M K L J H I G N F .

Wybór źródła dźwięku . Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : włączenie/wyłączenie funkcji PTY.CD. wysokich. Włączenie / wyłączenie RDS. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : włączenie /wyłączenie trybu śledzenia regionalnego. Włączenie /wyłączenie priorytetu informacji drogowych. Wybór zakresu fal FM1. Automatyczne wyszukiwanie wysokich częstotliwości. Wybór stacji zapamiętanej. Wybór źródła dźwięku . Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : odczyt losowy. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : odczyt losowy. Wybór następnego utworu CD. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : automatyczne zapamiętanie stacji (autostore). FM2. Wybór tonów niskich.II-2 Przycisk A B C D E F G H I J K L M N ON/VOL 1 do 6 i RDS TA v w AUDIO k j MAN R ADIOODT WARZACZ RD1 Funkcja Wysunięcie płyty CD. . Działanie ręczne /automatyczne przycisków G i H.radio. Zwiększenie natężenia dźwięku.zmieniacz CD*. Zmniejszenie natężenia dźwięku. FM3. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : zapamiętanie stacji Wybór płyty w zmieniaczu CD*. regulacja loudness i rozchodzenia się dźwięków. Automatyczne wyszukiwanie niskich częstotliwości. 53 * W zależności od wyposażenia. Wybór źródła . Włączenie/wyłączenie radioodtwarzacza. Regulacja natężenia dźwięku. Wybór utworu poprzedniego CD. AM.

lub przez tunele. W wypadku modulacji amplitudy. Ponowne wciśnięcie przycisku "MAN" umożliwia powrót do automatycznego wyszukiwania stacji. Przegląd zatrzyma się w momencie zwolnienia przycisku. które nie mają miejsca w przypadku instalacji stacjonarnej. w wypadku modulowanej amplitudy (średnie / długie) lub modulowanej częstotliwości (FM). W celu natychmiastowego przejścia na czułość “DX”. odszukiwane są tylko stacje. Przegląd zatrzymuje się na pierwszej napotkanej stacji w momencie zwolnienia przycisku. Krótko wciskać przyciski “G” lub “H” w celu powolnego zwiększania lub zmniejszania wyświetlanego zakresu.) strefy ciszy (brak pokrycia przez nadajniki). Wyszukiwanie stacji odbywa się najpierw na czułości "LO" (wybór najsilniejszych nadajników). a następnie na czułości "DX" (wybór nadajników najsłabszych i najbardziej oddalonych). Wybór źródła . Przytrzymując wciśnięty przycisk w wybranym kierunku następuje przegląd częstotliwości. FM2. Ręczne wyszukiwanie stacji Wcisnąć przycisk “MAN”. podlega różnym zakłóceniom. lecz z charakteru odbieranych sygnałów. Wybór zakresu fal Przez krótkie wciskanie przycisku "J". które nie wynikają z nieodpowiedniej jakości tej instalacji. Jeśli wybrany jest program informacji drogowych TA. będzie odbywał się ciągły przegląd częstotliwości. Przytrzymując wciśnięty przycisk w wybranym kierunku. należy wcisnąć dwa razy przycisk “G” lub “H”. FM3 i AM. dokonuje się wyboru zakresu fal FM1. bloki. W wypadku modulacji częstotliwości. .56 RADIO R ADIOODT WARZACZ RD1 II-2 Uwagi dotyczące odbioru radiowego Instalacja przemieszczanego odbiornika radiowego jest poddawana działaniu zjawisk. można stwierdzić zakłócenia podczas przejazdu w pobliżu linii wysokiego napięcia. pod mostami. nadające ten typ informacji.radio Wcisnąć przycisk “J”. etc. zakłócenia mogą powstawać w wyniku odbicia sygnałów od nieruchomych przeszkód (góry. Wyszukiwanie automatyczne stacji Wcisnąć krótkim ruchem jeden z przycisków “G” lub “H” w celu odszukania poprzedniej lub kolejnej stacji. Odbiór.

a następnie powraca co jest potwierdzeniem. nadającego ten sam program i zapewniającego najlepszą jakość odbioru. że stacja została zapamiętana. Stacje te zostaną zapamiętane w zakresie fal FM3. Przywołanie zapamiętanych stacji W każdym zakresie fal. Radioodtwarzacz stale poszukuje nadajnika. . to pozostała pamięć jest wolna. krótkie wciśnięcie przycisku od "1" do "6" powoduje przywołanie odpowiedniej stacji. w którym odbywa się podróż. – Jeśli nie zostanie odnalezionych 6 nadajników. w celu automatycznego zapamiętania 6 najsilniejszych nadajników na falach FM. Krótkie wciśnięcie przycisku "RDS" włącza lub wyłącza działanie tej funkcji. niezależnie od częstotliwości jej nadawania w regionie. Śledzenie stacji RDS Wyświetlacz podaje nazwę wybranej stacji. SYSTEM RDS Używanie funkcji RDS (Radio Data System) na falach FM System RDS pozwala na odbieranie tej samej stacji. zapisanej w pamięci. Przytrzymać wciśnięty przez ponad 2 sekundy jeden z przycisków "1" do "6". Dźwięk zostaje na chwilę przerwany. Automatyczne zapamiętywanie stacji FM (autostore) Przytrzymać wciśnięty przez ponad 2 sekundy przycisk "J".II-2 R ADIOODT WARZACZ RD1 57 Ręczne zapamiętywanie stacji Wybrać stację.

należy wcisnąć na ponad 2 sekundy przycisk “TA” w celu włączenia lub wyłączenia funkcji.58 R ADIOODT WARZACZ RD1 II-2 Program informacji drogowych W celu włączenia lub wyłączenia funkcji. Gdy wyświetlacz wskazuje zakres fal FM. itp. niezależnie od aktualnego trybu pracy ((tuner. Tryb śledzenia regionalnego pozwala nadać priorytet słuchaniu tego samego programu. nadających określone typy programów (Informacyjny. – Za pomocą przycisków “G” lub “H” wykonać przegląd listy proponowanych programów. Rock. nie nadającej informacji drogowych. funkcja PTY zostaje wyłączona). na wyświetlaczu przez 5 sekund miga komunikat “NO TA”. Kulturalny. Sportowy. CD lub odtwarzacz kaset). Tryb regionalnego śledzenia stacji (REG) Niektóre stacje. wspólne lub różne programy. nadają w pewnych okresach. Odbiór każdej informacji drogowej będzie priorytetowy. Przywołanie zarejestrowanego typu programu dokonywane jest przez krótkie wciśnięcie odpowiedniego przycisku. – W chwili gdy wyświetli się Wasz wybrany typ programu. należy wcisnąć przycisk “TA”. jeśli są zorganizowane w sieć. w różnych obsługiwanych przez siebie regionach. Podczas nadawania informacji drogowej. przytrzymać jeden z przycisków “G” lub “H” w celu automatycznego wyszukania stacji. W celu odszukania programu PTY : – Włączyć funkcję PTY. Typy programów mogą być rejestrowane w pamięci w trybie PTY.). . W wypadku odbioru stacji RDS. wyświetlacz podaje na zmianę komunikat “TRAF. należy wcisnąć przycisk "TA". Uwaga : Natężenie dźwięku informacji drogowych jest niezależne od natężenia dźwięku przy normalnym słuchaniu radioodtwarzacza. W celu przerwania nadawania określonej informacji drogowej. W tym celu należy przytrzymać przez ponad 2 sekundy wciśnięte przyciski preselekcji “1” do “6”. Można je regulować pokrętłem natężenia dźwięku.INFO” oraz nazwę stacji. nadającej wybrany typ programu (po automatycznym wyszukiwaniu. W tym celu należy przytrzymać przez ponad 2 sekundy wciśnięty przycisk “RDS” dla włączenia lub wyłączenia funkcji Funkcja PTY Funkcja ta pozwala na odbiór stacji. Zapamiętane natężenie dźwięku zostanie powtórzone przy nadawaniu kolejnej informacji drogowej.

. Wyjmowanie płyty Wcisnąć przycisk “A” w celu wyjęcia płyty z odtwarzacza. Pozwala on na przekazywanie informacji drogowej. wcisnąć na 2 sekundy przycisk “K”. Przytrzymać wciśnięty jeden z przycisków “G” lub “H” w celu dokonania przyspieszonego przesłuchania do tyłu lub do przodu. Odczyt losowo wybranych utworów Po wybraniu trybu CD.funkcja "TA" lub PTY.II-2 R ADIOODT WARZACZ RD1 59 Funkcja EON System ten łączy między sobą stacje należące do tej samej sieci. Przyciski “G” i “H” powracają do funkcji "wyboru utworu na płycie" po wciśnięciu przycisku “MAN”. Przesłuchiwanie przyspieszone Wcisnąć przycisk “MAN”. nadawanych przez stację należącą do tej samej sieci co stacja odbierana w danym momencie. ODTWARZACZ PŁYT CD Wybór trybu odtwarzacza płyt CD Po włożeniu płyty stroną nadrukowaną ku górze odtwarzacz włącza się automatycznie. Ponowne wciśnięcie przycisku “K” spowoduje powrót do normalnego odczytu. Utwory z płyty będą odtwarzane w kolejności losowej. lub programu PTY. Wcisnąć przycisk “H” dla powrotu do początku przesłuchiwanego utworu lub w celu wybrania poprzedniego utworu. Jeśli w odtwarzaczu już znajduje się płyta. Funkcja ta jest dostępna jedynie w przypadku. Operacja zostanie zatrzymana w chwili zwolnienia przycisku. należy wcisnąć przycisk “K”. Wybór określonego nagrania na płycie Wcisnąć przycisk “G” w celu wybrania następnego nagrania. gdy wybrany został program informacji drogowych .

II-2 Przesłuchiwanie przyspieszone Wcisnąć przycisk “MAN”. wcisnąć na 2 sekundy przycisk “L Utwory z płyty będą odtwarzane w kolejności ”. Wcisnąć przycisk “H” w celu powrócenia do początku przsłuchiwanego utworu lub utworu poprzedniego. losowej. Wybór utworu na płycie Wcisnąć przycisk “G” w celu wybrania kolejnego utworu. Ponowne wciśnięcie przycisku “L” spowoduje powrót do normalnego odczytu. Operacja zostanie zatrzymana w chwili zwolnienia przycisku. Przytrzymać wciśnięty jeden z przycisków “G” lub “H” w celu dokonania przyspieszonego przesłuchania do tyłu lub do przodu. Wybór płyty Wcisnąć jeden z przycisków “1” do “6” w celu wybrania odpowiedniej płyty.60 R ADIOODT WARZACZ RD1 ZMIENIACZ PŁYT CD* Wybór trybu zmieniacza płyt CD Wcisnąć przycisk “L”. . * W zależności od wyposażenia. Przyciski “G” i “H” powracają do funkcji "wyboru utworu na płycie" po wciśnięciu przycisku “MAN”. Odczyt losowo wybranych utworów Po wybraniu trybu zmieniacza CD.

.II-2 R ADIOODT WARZACZ RD1 61 ZMIENIACZ PŁYT CD* C B A C D W celu włożenia płyty do zmieniacza: – odsunąć zamknięcie A. – wsunąć magazynek do zmieniacza. pociągając za uchwyt D. – włożyć płytę. stroną z nadrukiem skierowaną do góry. zamknąć szufladę. – zasunąć zamknięcie A. aby wyciągnąć magazynek C. – wcisnąć przycisk B. – wysunąć jedną z sześciu szuflad. * W zależności od wyposażenia.

podgrzewania silnika (Diesel). zamknięcia drzwi muszą się zaświecić. ładowania akumulatora. Te lampki kontrolne są testowane. autodiagnostyki silnika.64 B L O K A D A K I E R O W N I C Y. . należy lekko poruszyć nią jednocześnie delikatnie przekręcając kluczyk. gdy kluczyk znajduje się w położeniu włączenia zapłonu: M * W zależności od wersji lub kraju. hamulca postojowego i poziomu płynu hamulcowego. poduszki powietrznej. Nigdy nie włączać rozrusznika wówczas gdy silnik pracuje (patrz “ROZRUCH”). Zapala się lampka kontrolna ładowania akumulatora. lampka do czytania itp. ROZRUSZNIK III-1 • S : Blokada kierownicy Aby odblokować kierownicę. S T A C Y J K A . . • M : Włączenie zapłonu Lampki kontrolne *: układu ABS. elektryczny podnośnik szyb drzwi. STOP ciśnienia oleju. Niezaświecenie się tych lampek kontrolnych świadczy o usterce. • A : Zasilanie osprzętu Położenie to pozwala korzystać z niektórych urządzeń zasilanych elektrycznie (radioodtwarzacz.). • D : Włączenie rozrusznika Kluczyk należy zwolnić w chwili uruchomienia silnika.

DOZWOLONA JEST WYŁąCZNIE JAZDA Z WŁĄCZONYM ZAPŁONEM (aby uniknąć niebezpieczeństwa nieoczekiwanego włączenia się blokady kierownicy oraz aby zapewnić działanie systemów bezpieczeństwa). Kluczyk można wyjąć tylko w położeniu S. lekko poruszyć kołem kierownicy).III-1 B L O K A D A K I E R O W N I C Y. w razie konieczności. aby nastąpiło jej zablokowanie. jeśli to konieczne. Po wyjęciu kluczyka należy. może to nastąpić w różnych położeniach koła kierownicy. M Położenie włączenia zapłonu D Położenie włączenia rozrusznika. ZE WZGLĘDU NA ZACHOWANIE WSPOMAGANIA UKŁADU HAMULCOWEGO I KIEROWNICZEGO. Uruchomienie i zatrzymanie silnika (patrz “ROZRUCH”). koło kierownicy zostaje zablokowane. . lekko obrócić kierownicą tak. A Kierownica jest odblokowana (przekręcając kluczyk w położenie A. S T A C Y J K A . ROZRUSZNIK 65 Zamek blokady kierownicy S Po wyjęciu kluczyka i włączeniu zamka kierownicy. UWAGA NIE WYCIĄGAĆ NIGDY KLUCZYKA ZE STACYJKI PRZED CAŁKOWITYM ZATRZYMANIEM SIĘ POJAZDU.

Pozwala zachować kontrolę nad kierunkiem jazdy. to świeci się lampka kontrolna. oznacza to. Niemniej. jak w samochodzie nie wyposażonym w ABS. Jeśli hamulec postojowy jest zaciągnięty lub nie całkowicie zwolniony. im bardziej strome wzniesienie. Układ ABS* Układ ten zwiększa bezpieczeństwo przez zapobieganie zablokowaniu kół w czasie nagłego hamowania lub w warunkach zmniejszonej przyczepności. ze względów bezpieczeństwa. śnieg. ABS należy jak najszybciej skontrolować w ASO. którą następnie należy całkowicie opuścić. Aby zwolnić hamulec postojowy.III-3 HAMULCE Hamulec postojowy (ręczny) 67 Hamulec postojowy uruchamia się przez pociągnięcie dźwigni. nacisnąć na przycisk.) należy bezwzględnie zachować szczególną ostrożność. Aby ułatwić operowanie dźwignią hamulca postojowego. jeśli lampka zapali się w czasie jazdy. Zdolność działania wszystkich istotnych elementów elektrycznych układu ABS jest kontrolowana przez system nadzoru elektronicznego. pociągając jednocześnie dźwignię. . należy włączyć 1. W obu tych przypadkach normalny układ hamulcowy nadal działa skutecznie tak. Na drogach śliskich (żwir. a zapłon jest włączony. zaleca się równoczesne naciśnięcie na pedał hamulca. gołoledź itp. Jeśli lampka kontrolna nie zgaśnie. że układ ABS nie działa. zarówno przed jazdą. oznacza to wyłączenie ABSu na skutek uszkodzenia. Lampka kontrolna ABS zapala się po włączeniu zapłonu i powinna zgasnąć po około dwóch sekundach. z jaką trzeba pociągnąć dźwignię powinna być większa. aby zapobiec zaistnieniu innych usterek o trudnych do przewidzenia konsekwencjach. tym siła. bieg. W każdych okolicznościach. Podobnie. * W zależności od wersji lub kraju. skręcić koła w kierunku chodnika. a na stromych wzniesieniach. jak i w czasie jazdy.

czy skrzynia biegów znajduje się w położeniu neutralnym. podczas pracy rozrusznika powinien być wciśnięty pedał sprzęgła. jeśli samochód znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub niedostatecznie przewietrzanym. Rada: Nie należy rozgrzewać silnika przed rozpoczęciem jazdy. UWAGA Silnik nie powinien pracować. podczas pracy rozrusznika powinien być wciśnięty pedał sprzęgła. należy powtórzyć czynność. Uwaga : Podczas uruchamiania silnika nie należy dotykać pedału przyspieszenia. Następnie włączyć rozrusznik i odczekać. Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony za pierwszym razem. Bardziej wskazana jest spokojna jazda przez pierwsze kilometry. gdy silnik zatrzyma się lub nie zostanie uruchomiony za pierwszym razem. Ponowny rozruch Włączyć rozrusznik. Po uruchomieniu silnika. SILNIKI DIESLA Uruchomienie zimnego silnika Przekręcić kluczyk do położenia M (zapłon.66 ROZRUCH III-2 Sprawdzić. aby ułatwić rozruch silnika. aby ułatwić rozruch silnika. Uwaga : Gdy silnik jest gorący. SILNIKI BENZYNOWE Uruchamianie silnika zimnego Nie dotykać pedału przyspieszenia Włączyć rozrusznik i poczekać. . lampka kontrolna podgrzewania nie zapala się. Po uruchomieniu silnika. odczekać. ale z włączeniem podgrzewania. pedał sprzęgła należy powoli zwolnić. W każdym przypadku. Przy bardzo niskich temperaturach. należy odczekać kilka sekund przed następnym włączeniem rozrusznika. aż silnik zacznie pracować (jednak nie dłużej niż 10 sekund). aż do uruchomienia silnika. Przy bardzo niskich temperaturach. włączenie świec żarowych). aż zgaśnie lampka kontrolna włączenia świec żarowych. pedał sprzęgła należy powoli zwolnić.

68 DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW III-4 Dźwignia zmiany biegów Skrzynia biegów o 5 przełożeniach Bieg wsteczny Nigdy nie włączać przed całkowitym zatrzymaniem samochodu. aby uniknąć zgrzytu. . Wsteczny bieg należy włączać powolnym ruchem tak.

Zaleca się zawsze utrzymywanie stałego. Nawietrzniki Nawiewy są zaopatrzone w pokrętła pozwalające otwierać lub zamykać przepływ powietrza oraz w kratki do kierowania strumienia powietrza (góra-dół. Obieg powietrza Maksymalny komfort uzyskany został dzięki dobremu rozprowadzeniu powietrza wewnątrz samochodu. Aby nie obniżyć skuteczności ogrzewania w rejonie siedzeń tylnych. choćby niewielkiego nawiewu powietrza. zarówno z przodu jak i z tyłu. śnieg).70 WENTYL ACJA IV-1 Wlot powietrza Należy dbać o czystość zewnętrznej kratki wlotu powietrza i przewodu wlotowego. prawo-lewo). Nie należy też zasłaniać wylotów z tyłu samochodu. które znajdują się u podstawy przedniej szyby (zwiędłe liście. nie należy zasłaniać przelotu powietrza pod przednimi siedzeniami. .

zwłaszcza kiedy silnik pracuje na wolnych obrotach lub gdy samochód stoi. Normalnym zjawiskiem jest wyczuwanie spalin.IV-1 1 Przełącznik dmuchawy powietrza Regulacja prędkości dmuchawy powietrza. . mogą być wyposażone w automatyczny układ dodatkowego ogrzewania. wyposażone w silnik HDi. zwiększający uczucie komfortu. 2 Przełącznik regulacji temperatury nadmuchiwanego powietrza 3 Przełącznik rozprowadzania powietrza we wnętrzu samochodu Nadmuch przez nawietrzniki OGRZEWANIE 71 1 2 3 Nadmuch stóp w kierunku Nadmuch w kierunku stóp i na przednią szybę Nadmuch na przednią szybę Osuszanie i odmrażanie Dodatkowe ogrzewanie (w zależności od opcji silnika HDi) Samochody. T położenie pozwala odizolować o się od dochodzących z zewnątrz nieprzyjemnych zapachów lub dymu.

temperatura wewnątrz samochodu jest bardzo wysoka. 1 2 3 * W zależności od wersji i wyposażenia . aby móc doprowadzić do wnętrza samochodu świeże powietrze. układ klimatyzacji powinien być włączany tylko przy zamkniętych oknach.72 K L I M AT Y Z A C J A * IV-2 Chłodzenie powietrza* Układ klimatyzacji działa tylko gdy pracuje silnik. Lampka kontrolna świeci = układ działa. Dla uzyskania pełnego komfortu użytkowania. Zamknięty obieg powietrza Aby zwiększyć skuteczność w czasie upałów lub aby odizolować wnętrze samochodu od nieprzyjemnych zapachów dochodzących z zewnątrz. Następnie. gdy tylko to będzie możliwe. należy przez chwilę przewietrzyć wnętrze przy otwartych oknach. przed włączeniem klimatyzacji. Jednak. obracając przełącznik 1 w lewo. Nacisnąć na włącznik usytuowany na tablicy rozdzielczej. Stan ten powinien być zmieniony. okna należy zamknąć. należy zastosować położenie zamkniętego obiegu powietrza we wnętrzu samochodu i wyregulować prędkość dmuchawy. należy zastosować przełącznik 2 w celu regulacji temperatury chłodnego powietrza. jeśli po dłuższym postoju na słońcu. Aby chłodzenie było skuteczne.

a zatem pod stojącym samochodem może powstać niewielka kałuża. a nawet niektóre bakterie. urządzenie należy wyłączyć i skontaktować się z ASO. Woda pochodząca ze skroplenia na ściankach klimatyzatora może wyciekać przez specjalnie do tego celu przewidziany otwór. Klimatyzacja jest potrzebna nawet w zimie.IV-2 K L I M AT Y Z A C J A * Doprowadzanie powietrza z zewnątrz 73 Doprowadzanie powietrza z zewnątrz: wyregulować prędkość dmuchawy obracając przełącznik 1 w prawo. pyłki kwiatowe. Jeśli wybrana intensywność nadmuchu spowodowała zbyt duży spadek temperatury wewnątrz samochodu. który pozwala zatrzymać kurz. na maksimum. Ustawić przełącznik 2 na temperaturę maksymalną. Ustawić przełącznik 1 na doprowadzanie powietrza z zewnątrz. . należy za pomocą przełącznika 2 uzyskać temperaturę pożądaną. W razie niewłaściwego działania. konieczne jest włączanie urządzenia co najmniej raz w miesiącu. gdyż podnosi wilgotność powietrza. Ustawić przełącznik rozprowadzania powietrza 3 na usuwanie zaparowania. Filtr przeciwpyłkowy Samochód Państwa jest wyposażony w filtr przeciwpyłkowy. Filtr ten powinien być wymieniany zgodnie z zaleceniami obsługowymi. Aby zachować prawidłową szczelność sprężarki. Szybkie usuwanie zaparowania Włączyć chłodzenie powietrza.

aż do samoczynnego wysunięcia. W razie oślepienia przez szybę drzwi. . UWAGA na dzieci. należy odczepić osłonę od jej mocowania wewnętrznego i obrócić ją na bok. Zapalniczka Wcisnąć i poczekać chwilę.33). Osłona przeciwsłoneczna Aby uniknąć oślepienia z przodu. należy opuścić osłonę. zapalniczka działa również przy wyłączonym zapłonie (patrz bezpiecznik F23 F23B). Umieścić popielniczkę gnieździe popychając.74 KOMFORT IV-3 Popielniczka Aby opróżnić popielniczkę. w jej Schowek i pojemnik na butelkę (o pojemności 1.5 litra + 1 uchwyt na kubek lub puszkę 0. należy nacisnąć na występ i wysunąć całą popielniczkę do siebie.

że ze względów bezpieczeństwa. lub przez odblokowanie przy pomocy pilota zdalnego sterowania. 2 Zapalenie spowodowane otwarciem drzwi przednich lub wyjęciem kluczyka ze stacyjki albo też przez wyjęcie kluczyka z wyłącznika zapłonu. * W zależności od wersji . Przednia i tylna lampka sufitowa może zapalać się przy otwieraniu jednych z drzwi samochodu. należy przekręcić w prawo lub w lewo. Zamykany przedni górny schowek schowek* Po otwarciu służy jako półeczka z dwoma wgłębieniami na kubki i dwoma uchwytami na długopisy. 3 Światło włączone na stałe. Aby ją zapalić. w czasie jazdy schowek powinien być zamknięty. Położenie zgaszenia znajduje się w środku. Tylna lampka sufitowa Przełącznik ma trzy położenia: 1 Zgaszenie. Przednia lampka sufitowa Przełącznik ma trzy położenia: 1 Zgaszenie. lub przez odblokowanie przy pomocy pilota zdalnego sterowania. 2 Zapalenie spowodowane otwarciem drzwi przednich lub wyjęciem kluczyka ze stacyjki albo też przez wyjęcie kluczyka z wyłącznika zapłonu. 3 Światło włączone na stałe.IV-3 KOMFORT * 75 2 3 1 2 1 3 Lampki do czytania* Znajduje się na konsoli sufitu. Należy pamiętać.

Patrz "POJEMNOŚCI". Uwaga. Zbiornik spryskiwacza przedniej i tylnej szyby oraz spryskiwacza reflektorów* Patrz "POJEMNOŚCI". Akumulator Patrz “AKUMULATOR”. Przed uzupełnieniem. sprawdzić poziom oleju przy pomocy ręcznej miarki. w każdej chwili może włączyć się wentylator chłodnicy. Konieczność częstego uzupełniania ilości płynu chłodzącego wskazuje na usterkę. Ręczna pompka napełniania Patrz "UKŁAD WTRYSKOWY SILNIKA DIESLA". 2 Rada Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika. często sprawdzać poziom oleju silnikowego. którą należy jak najszybciej zidentyfikować i usunąć. gdy silnik jest gorący. zwłaszcza przed każdą dłuższą podróżą. SPRAWDZENIE". SPRAWDZENIE". a silnik nie pracuje od co najmniej 10 minut. gdy samochód znajduje się na poziomym podłożu.78 POZIOMY PŁYNÓW Zbiornik układu wspomagania kierownicy Wlew oleju silnikowego V-1 1 Filtr powietrza Należy stosować się do zaleceń podanych w Instrukcji Serwisowej. Patrz "POZIOMY. Producent zaleca. Ręczny miernik poziomu oleju Poziom oleju należy sprawdzać. Mini . nawet jeśli nie pracuje i zapłon jest wyłączony. SPRAWDZENIE". Patrz "POZIOMY. aby między przeglądami okresowymi. Maxi Uzupełnianie poziomu płynu chłodzącego silnika Uzupełnianie płynu hamulcowego Patrz "POZIOMY. Regularnie sprawdzać poziom oleju. Nigdy nie przekraczać poziomu maksymalnego.

Głośniki tego samochodu mają specyficzną wysokość. Antena Aby uzyskać dobry odbiór. DLA ZAINSTALOWANIA GŁOŚNIKÓW 165 MM W DRZWIACH PRZEDNICH. . założyć kratki. podłączyć głośniki. należy skontaktować się z ASO.76 M O N TA Ż U R A D I O O D T WA R Z A C Z A IV-4 Możliwe jest zamontowanie radioodtwarzacza w jednym z dwóch miejsc: 1 lub 2. Przewody poprowadzono tak. Znormalizowane położenia złączy A1 : – A2 : – A3 : – A4 : (+) zasilanie stałe A5 : – A6 : (+) potencjometr A7 : (+) zasilanie osprzętu A8 : masa B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 : : : : : : : : (+) (–) (+) głośnik przedni prawy (–) głośnik przedni prawy (+) głośnik przedni lewy (–) głośnik przedni lewy (+) (–) 1 2 Zamontowanie głośników Miejsca na głośniki znajdują się na końcach tablicy rozdzielczej. jak przednia szyba. Średnica głośników tablicy rozdzielczej: 100 mm/ 35 mm (Głośnik wysokotonowy). pozwalających na podłączenie radioodtwarzacza i głośników tablicy rozdzielczej. zamocować je za pomocą śrub. Podłączenie radioodtwarzacza Po otwarciu pokrywki zasłaniającej radioodtwarzacz (przez naciśnięcie na środkową dolną część) uzyskuje się dostęp do przewodów oraz złączy. aby mogły zasilić miejsca 1 i 2. Należy odpiąć i wyciągnąć kratki. ramię anteny powinno być nachylone pod takim samym kątem.

9 D * V-1 1 2 * W zależności od wersji .80 SILNIK 1.

1 i .V-1 SILNIKI 1.4 i* 79 1 * W zależności od wersji .1.

V-1 SILNIK 2.0 HDi* 81 1 * W zależności od wersji .

Poziom Uzupełnić ilość płynu do właściwego poziomu. Poziom płynu powinien znajdować się między znakami MINI I MAXI. układ chłodzenia należy sprawdzić w ASO.82 P O Z I O M Y. Silnik gorący. zabezpieczając się na przykład szmatką. Jeśli brakuje więcej niż 1 litr płynu. aż do zaczepu bezpieczeństwa tak. aby spowodować spadek ciśnienia w układzie. odkręcać korek. którą należy jak najszybciej zidentyfikować i usunąć. aż do drugiego oporu Konieczność częstego uzupełniania ilości płynu wskazuje na usterkę. Należy odczekać 15 minut. temperatura powinna spaść poniżej 100°C i wolno. Prawidłowo dokręcić korek. S P R A W D Z E N I A * V-2 Uzupełnianie ilości płynu w układzie chłodzenia silnika Silnik zimny. * W zależności od wersji Wymiana płynu chłodzącego jest czynnością wymagającą zachowania pewnych środków ostrożności i powinna być wykonywana wyłącznie w ASO. .

Niezamarzający środek zawarty w płynie chłodzącym pozwala na zachowanie właściwych cech płynu w niskich temperaturach (po napełnieniu fabrycznym . gdy silnik jest zimny. Silnik Diesla * W zależności od wersji . znajdującymi się na pionowej części (zbiornik płynu chłodzącego przy korku) chłodnicy dla silników benzynowych lub w otworze zbiornika dla silników Diesla.zabezpieczenie do -37°C). między innymi. Ponadto środek ten zapewnia.płyn chłodzący silnika Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego powinno być wykonywane wówczas.V-2 P O Z I O M Y. Poziom ten powinien zawsze znajdować się między znakami MINI i MAXI. własności antykorozyjne oraz prawidłowe cechy płynu w wysokich temperaturach. S P R A W D Z E N I A * Silnik benzynowy 83 Chłodnica .

Należy stosować wyłącznie zalecany przez producenta płyn syntetyczny. Jeśli lampka kontrolna zaświeci się w czasie jazdy. S P R A W D Z E N I A * V-2 Zbiornik płynu hamulcowego Poziom płynu hamulcowego należy regularnie sprawdzać. Jakość : patrz “ZALECENIA DOTYCZĄCE OLEJÓW HOMOLOGOWANYCH". Zalecenia te podane są w Instrukcji Serwisowej Państwa pojazdu. który zapewnia jednocześnie ochronę przed korozją oraz prawidłowe działanie układu hamulcowego niezależnie od warunków zewnętrznych (wymiana co dwa lata).84 P O Z I O M Y. * W zależności od wersji . należy natychmiast zatrzymać się i skontaktować z ASO.

należy zatkać palcem otwór odpowietrzania. Zbiornik spryskiwacza przedniej i tylnej szyby oraz spryskiwacza reflektorów Aby uniknąć uszkodzenia obiegu spryskiwacza szyb i uzyskania jak najlepszego efektu pracy wycieraczek oraz dla Państwa bezpieczeństwa.V-2 P O Z I O M Y. Jakość : patrz “ZALECENIA DOTYCZĄCE OLEJÓW HOMOLOGOWANYCH". Poziom w zbiorniku powinien znajdować się powyżej znaku MINI i poniżej znaku MAXI. płyn wlewać powoli. S P R A W D Z E N I A * 85 Wspomaganie kierownicy * Poziom oleju sprawdzać wówczas. W celu optymalnego uzupełnienia układu. Poziom będzie widoczny przez przewód. gdy silnik nie pracuje. * W zależności od wersji . Poziom płynu w zbiorniku Zbiornik jest wyposażony w przezroczysty przewód rurkę (wraz z opcją spryskiwacza reflektorów). Pompa wspomagania kierownicy w żadnym wypadku nie powinna pracować bez oleju (niebezpieczeństwo zatarcia). Aby sprawdzić wzrokowo poziom płynu. Odpiąć pokrywkę trzymając palec na otworze. należy stosować przede wszystkim produkty zalecane przez ASO PEUGEOT.

należy odczekać 15 sekund i ponowić próbę. ustawionego jak najbardziej poziomo.wymontowanie osłony silnika . aby przyspieszyć odpowietrzenie układu. gdy pracuje on na biegu jałowym.następnie włączyć rozrusznik naciskając przy tym lekko pedał przyspieszenia.Dokonać napełnienia układu.Odkręcić śrubę B i wyjąć ją.86 UKŁAD WTRYSKOWY SILNIKA DIESL A V-3 Napełnianie układu W przypadku unieruchomienia silnika spowodowanego brakiem oleju napędowego. . B .Wyjąć miarkę poziomu oleju. .Zdjąć osłonę. .9 Diesel .Wyciągnąć spinkę mocującą A w kierunku przodu samochodu. aż podczas wykonywania ruchów będzie wyczuwalny opór. Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony przy pierwszej próbie. Jeśli po kilku próbach silnik nie zostanie uruchomiony. aż do chwili uruchomienia silnika. . . należy wykonać podane niżej czynności: . powtórzyć całą operację od początku. .nalać co najmniej 5 litrów paliwa do zbiornika samochodu. .ściskać ręczną pompkę napełniania tak długo. należy lekko zwiększyć jego prędkość obrotową.Zamontować osłonę przy nie pracującym silniku. Po uruchomieniu silnika. A Silnik 1.

W przypadku odcięcia. czy nie czuć zapachu paliwa. należy nacisnąć na górną część wyłącznika zgodnie z rysunkiem. to dysponujecie elementem dodatkowo zwiększającym bezpieczeństwo w większości przypadków uderzeń z przodu lub z tyłu. czy nie ma jakiegokolwiek wycieku lub.V-4 O D C I Ę C I E Z A S I L A N I A PA L I W A * 87 Jeśli samochód Państwa jest wyposażony w urządzenie. . które odcina zasilanie paliwa. * W zależności od wersji lub kraju Przed ponownym włączeniem zapłonu upewnić się. aby przywrócić zasilanie paliwa. Wyłącznik zasilania paliwa Ten wyłącznik znajduje się pod maską silnika po prawej stronie.

5 Silnik 1. .50 4.5 lub 7.1i 3.5 litra Ilość oleju (litry) Typ silnika samochód bez klimatyzacji (1) samochód z klimatyzacją Silnik 1.75 4.0 HDi 4.4i 3.9D 4.5 3. * W zależności od wersji .25 (1) Wymiana wraz z filtrem.50 Silnik 2.5 — Silnik 1.88 POJEMNOÂCI * V-5 Zbiornik spryskiwacza przedniej i tylnej szyby oraz spryskiwacza reflektorów* 3.

Bezpieczniki w komorze silnika 2 B Aby uzyskać dostęp do skrzynki. Schemat i tabele bezpieczników Patrz dalsze strony. 1 Dobry Zły Szczypce A Wymontowanie i zamontowanie bezpiecznika Przed wymianą bezpiecznika konieczne jest wykrycie i usunięcie przyczyny jego uszkodzenia. pokrywę należy zamknąć bardzo dokładnie. A Bezpieczniki pod tablicą rozdzielczą Aby uzyskać dostęp do bezpieczników. znajdującej się w komorze silnika (obok akumulatora). są zarezerwowane dla ASO. Bezpiecznik uszkodzony można zastąpić tylko bezpiecznikiem o takim samym amperażu. należy odczepić pokrywę zgodnie ze schematem. bezpieczników Schemat i tabela bezpieczników Patrz dalsze strony. należy przekręcić o ćwierć obrotu dwa zaczepy pokrywy. Zastosować specjalne szczypce A znajdujące się w skrzynce. Po zakończeniu czynności. znajdujących się w B. a jedna skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika. UWAGA Czynności dotyczące MAXI bezpieczników. Numery bezpieczników są podane na skrzynce bezpieczników. będących dodatkowym zabezpieczeniem.90 BEZPIECZNIKI VI-1 Dwie skrzynki bezpieczników są umieszczone pod tablicą rozdzielczą. umieszczonych pod tablicą rozdzielczą (z lewej strony kierowcy). .

VI-1 TA B E L E B E Z P I E C Z N I KÓW (W zależności od wersji lub kraju) 91 Bezpiecznik Amperaż Funkcje zabezpieczenia Centralny zamek . Bezpiecznik zużyty należy zastąpić bezpiecznikiem o takim samym amperażu. Bezpieczniki bez numerów są bezpiecznikami zapasowymi.ogrzewane lusterko wsteczne D 15 A Wycieraczka szyby tylnej .Otwieranie bagażnika A 20 A A B C D E F B 25 A Wycieraczka szyby przedniej Moduł BSI Bezpieczniki pod tablicą rozdzielczą. C 30 A Ogrzewana tylna szyba .otwierany dach OBJAŚNIENIE BEZPIECZNIKÓW KOLOROWYCH 30 A 25 A 20 A 15 A 10 A 5A F 15 A Ekran w zestawie wskaźników .klimatyzacja E 30 A Podnośnik przedniej szyby .

Radioodtwarzacz Wyświetlacz wielofunkcyjny + Akumulator BSI.gniazdo diagnostyczne Wolny + po włączeniu zapłonu BSI. Bezpiecznik zużyty należy zastąpić bezpiecznikiem o takim samym amperażu. + po włączeniu zapłonu Stycznik Stop + Akumulator Zegar zestawu wskaźników .Sterowanie klimatyzacji . Bezpieczniki bez numerów są bezpiecznikami zapasowymi.Zapalniczka Oświetlenie wnętrza .sterowanie lusterka wstecznego pasażera + Akcesoria Zapalniczka + Akumulator Zapalniczka Wolny Wolny Wolny + Akcesoria Przełącznik wycieraczki .Dioda wielofunkcyjna Dźwignia świateł drogowych + Akumulator Przekaźnik zespołu wentylatora .92 TA B E L E B E Z P I E C Z N I KÓW (W zależności od wersji lub kraju) Bezpiecznik F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F23B F24 F25 F26 F27 F28 VI-1 Amperaż Typ zasilania Zwora + po włączeniu zapłonu Funkcje zabezpieczenia 5A 5A 10 A 5A 10 A 10 A 5A 20 A 5A 5A 15 A 30 A 20 A 30 A 15 A 5A 5A 10 A 10 A 10 A 20 A 20 A Napinacz i poduszka powietrzna przednia Zestaw wskaźników . 5A .Moduł temperatury płynu chłodzącego .Wyświetlacz wielofunkcyjny + Światła pozycyjne Światła przeciwmgielne tylne + Akumulator Przekaźnik ogrzewania siedzenia + Akumulator Przekaźnik spryskiwacza reflektorów + Akumulator Gniazdo 12 V + Akumulator Przekaźnik dmuchawy + Akumulator Sygnał dźwiękowy + Światła pozycyjne Światło pozycyjne przednie lewe i tylne prawe + Światła pozycyjne Światło pozycyjne przednie prawe i tylne lewe oświetlenie tablicy rejestracyjnej + Światła pozycyjne Światło mijania lewe + Światła pozycyjne Światło mijania prawe + Akcesoria Wyświetlacz wielofunkcyjny .Podwójny przekaźnik wtrysku Kalkulator wtrysku + Akumulator Lampa sufitowa przednia i tylna . + Akumulator Silnik wycieraczki szyby tylnej + Światła pozycyjne Radioodtwarzacz . Stosować specjalne szczypce A umieszczone pod skrzynką.spryskiwacz reflektorów Wolny Skrzynka okablowana we wnętrzu samochodu Bezpieczniki pod tablicą rozdzielczą.

Zespół wentylatora chłodnicy Sonda wydechu 30 A 25 A 20 A 15 A 10 A 5A F30 F31 F32 F33 F34 .Poziom płynu chłodzącego . OBJAŚNIENIE BEZPIECZNIKÓW KOLOROWYCH Bezpieczniki maxi” 70 A 60 A 50 A 40 A 20 A Bezpieczniki F23 F24 F25 F26 F27 F28 + Akumulator Podwójny przekaźnik wtrysku + Akumulator Wolny + po włączeniu zapłonu Podgrzewacz modułu przepustnicy (benzynowy)/ Pompa wtryskowa (diesel) F29 30 A 10 A 10 A 5/10 A 15 A 5A + Akumulator Wolny + Akumulator Światło przeciwmgielne przednie lewe + Akumulator Światło przeciwmgielne przednie prawe + po włączeniu zapłonu + po włączeniu zapłonu + po włączeniu zapłonu Kalkulator wtrysku Światła cofania . Bezpieczniki bez numeru są bezpiecznikami zapasowymi. Po zakończeniu czynności bardzo dokładnie zamknąć pokrywę.Moduł podgrzewania .VI-1 TA B E L E B E Z P I E C Z N I KÓW (W zależności od wersji lub kraju) Bezpiecznik F5 F6 F7 F14 F18 F19 F20 F21 F22 93 Amperaż 20 A 30 A 20 A ZWORA 10 A 10 A 10 A 5A 20/30 A 15 A 5A 15 A ZWORA 30 A 5/10 A Typ zasilania + Akumulator BSI + Akumulator Wolny Funkcje zabezpieczenia + Akumulator Palnik dodatkowego ogrzewania + Akumulator Podwójny przekaźnik wtrysku Światło drogowe przednie prawe Światło drogowe przednie lewe + po włączeniu zapłonu Kalkulator ABR + Akumulator Przekaźnik ogrzewania dodatkowego + Akumulator Przekaźnik podgrzewania (diesel) + po włączeniu zapłonu + po włączeniu zapłonu + po włączeniu zapłonu Podgrzewacz (diesel) Wolny Pompa paliwowa Bezpieczniki w komorze silnika Odczepić pokrywę.

. Oba samochody nie powinny się stykać. aby się nie zetknęły. Aby uniknąć ryzyka wybuchu. utrzymując lekko podwyższoną prędkość obrotową silnika. Sprawdzić napięcie w akumulatorze awaryjnym (12 V). 2 3 1 Akumulator awaryjny Akumulator rozładowany samochodu uruchamianego 4 Metalowe miejsce (masa) w samochodzie uruchamianym. Poczekać przez około jedną minutę. Rada Podczas operacji nie dotykać zacisków przewodów. Uruchomić silnik samochodu z rozładowanym akumulatorem. Odłączyć przewody w odwrotnej kolejności. Uruchomić silnik samochodu użyczającego prąd. niż przy podłączaniu. Nie pochylać się nad akumulatorami. można awaryjnie użyć osobnego akumulatora lub akumulatora innego pojazdu. Podłączyć przewody zgodnie ze schematem. czy zaciski przewodów są starannie zaciśnięte (ryzyko iskrzenia). w podanej kolejności. W przypadku użycia akumulatora innego pojazdu. jego silnik powinien być wyłączony. Sprawdzić. uważając na to. należy dokładnie przestrzegać podanej niżej kolejności.94 A K U M U L ATO R VI-2 Rozruch za pomocą akumulatora awaryjnego Jeżeli akumulator jest rozładowany.

żarówka pomarańczowa W5W TYŁ Światła stop i pozycyjne Kierunkowskazy Światła cofania Światło przeciwmgielne tylne Lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej Dodatkowe (trzecie) światło stop P 21 / 5 W PY 21 W .żarówka pomarańczowa P 21 W P 21 W W5W W5W WNĘTRZE Lampki sufitowe W5W .VI-3 TA B E L A Ż A R ÓW E K 95 PRZÓD Reflektory Światła pozycyjne Kierunkowskazy Kierunkowskazy boczne H4 halogenowe 60/55 W W5W PY 21 W .

światło pozycyjne Odpiąć oprawkę żarówki według strzałek. W czasie montażu właściwie umieścić przelotkę w jego gnieździe i przestrzegać kolejności zamykania tylnych drzwi (patrz “DRZWI”). Żarówki: 1 2 3 4 uszkodzonej Otworzyć o 180° odpowiednie (względem lampy) skrzydło tylnych drzwi (patrz “DRZWI”). Wymienić uszkodzoną żarówkę. Wyjąć i odłączyć zespół optyczny.98 WYMIANA ŻARÓWEK VI-4 1 2 3 4 A Światła tylne Ustalić położenie żarówki. lekko popchnąć zespół optyczny do środka samochodu. . Aby odpiąć dwa zaczepy mocowania bocznego. Światło przeciwmgielne Kierunkowskaz Światło cofania Światło stop . Odkręcić nakrętkę motylkową A.

odkręcić dwie nakrętki. odpiąć pokrywę. Tylna lampka sufitowa W celu uzyskania dostępu do żarówki.VI-4 WYMIANA ŻARÓWEK 99 Lampki sufitowe przednie W celu uzyskania dostępu do żarówki. Światło stop (klapa tylna) Otworzyć klapę. . Odpiąć wspornik w celu uzyskania dostępu do żarówek. odpiąć pokrywę.

Zdjąć osłonę obudowy naciskając na występ (część okrągła) na końcu światła (zgodnie ze strzałkami).100 WYMIANA ŻARÓWEK VI-4 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej Aby uzyskać dostęp do żarówki. Wyjąć i wymienić uszkodzoną żarówkę. należy odkręcić przezroczystą pokrywę. . Montaż wykonać w odwrotnej kolejności. Pociągnąć osłonę obudowy do tyłu. * Opcje w zależności od wersji. Dodatkowe stop* (trzecie) światło Wyjąć oprawę żarówki ściskając dwa występy.

Rada Po zakończeniu każdej wymiany sprawdzić. . Reflektory Wymontowanie: . należy posłużyć się kawałkiem niestrzępiącej się szmatki. czy światła działają prawidłowo. .96 WYMIANA ŻARÓWEK VI-4 Wymiana żarówek halogenowych powinna odbywać się dopiero w kilka minut po zgaszeniu reflektorów. Nie należy dotykać żarówki bezpośrednio palcami. Zamontowanie: Wykonać czynności w odwrotnej kolejności. .Odpiąć obydwa zaczepy.Wyjąć żarówkę.Odłączyć złącze i wyjąć gumową osłonę.

nacisnąć na zaczep. wysunąć blok optyczny. Kierunkowskazy boczne Przesunąć obudowę do przodu w celu odryglowania i wyciągnąć do siebie. Obrócić oprawkę o jedną czwartą obrotu. . Ponownie zamontować blok optyczny wprowadzając górną i dolną prowadnicę do odpowiednich gniazd. Podnieść pokrywę silnika. Docisnąć blok aż do zatrzaśnięcia.VI-4 WYMIANA ŻARÓWEK 97 Kierunkowskazy światła pozycyjne przednie i Obrócić oprawkę o jedną czwartą obrotu i wymienić żarówkę.

. nie należy go używać do innych celów. 1 2 1 Klin do blokowania koła 2 Podnośnik 3 Korba do demontażu koła 3 Podnośnik przystosowany jest wyłącznie do Waszego samochodu.VI-5 WYMIANA KOŁA 101 Narzędzia Narzędzia znajdują się za siedzeniem kierowcy.

Rada Jak najszybciej naprawić i zamontować oryginalne koło. Śruba mocowania A kosza koła zapasowego znajduje się w środku. aby nie przygnieść kołem palców lub stóp. Podnieść wykładzinę bagażnika. Kosz opuszcza się. Należy uważać. Unieść kosz w celu wyjęcia zaczepu mocowania. A 3 . Poluzować nakrętkę za pomocą końcówki klucza do demontażu kół 3.102 WYMIANA KOŁA VI-5 Dostęp do koła zapasowego Koło zapasowe znajduje się w koszu pod tylną częścią podłogi. w pobliżu zamka.

4 . 2 . aż koło znajdzie się kilka centymetrów nad podłożem.Ustawić podnośnik w jednym z czterech oznaczonych strzałkami (na podłużnicach) miejsc.VI-5 WYMIANA KOŁA 103 Demontaż 1 -Unieruchomić samochód na podłożu w miarę możliwości poziomym i utwardzonym. Rozsunąć podnośnik za pomocą klucza. włączyć pierwszy lub wsteczny bieg. po przekątnej. który należy włożyć pod koło z drugiej strony. Nigdy nie należy wsuwać się pod samochód. zablokować samochód za pomocą przewidzianego do tego celu klina (klin ten znajduje się w kole zapasowym). 5 . Zaciągnąć hamulec postojowy. które znajdują się od spodu. .Unieść samochód podnośnikiem tak. 3 . w pobliżu kół.Wykręcić śruby. zdjąć kołpak oraz koło.Poluzować cztery śruby koła za pomocą klucza do demontażu kół. jeśli jest on podniesiony tylko za pomocą podnośnika.

104 WYMIANA KOŁA VI-5 Montaż 1 . Dokręcić nakrętkę od środka samochodu.Założyć koło na piastę zwracając uwagę na prawidłowe ustawienie. Włożyć na miejsce klucz do demontażu kół. 5 . aby wsunąć na miejsce zaczep mocujący. W razie wymiany kół. 6 . 2 . . 4 . Rada Śruby kół są specyficzne dla każdego typu koła.Naprawione koło oryginalne zamontować. a koło wyważyć. jak tylko będzie to możliwe. 3 .Dokręcić śruby koła za pomocą klucza do demontażu kół. Unieść kosz.Wkręcić jedną śrubę koła nie dokręcając jej ostatecznie. wkręcić trzy pozostałe śruby. należy upewnić się w ASO co do odpowiedniości danych śrub do nowych kół. a następnie klin. Umieszczenie koła w koszu Wsunąć koło do kosza.Opuścić samochód na podnośniku i wyjąć podnośnik.Ciśnienie powietrza w kole doprowadzić do właściwej wartości (patrz “OPONY”). zapiąć kołpak na tę śrubę. podnośnik.

Holowanie powinno odbywać się z niewielką prędkością. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest holowanie z małą prędkością i na krótkim odcinku (zgodnie z obowiązującymi przepisami). . Mocować do przedniej poprzeczki Należy podjąć wszelkie środki ostrożności niezbędne do zabezpieczenia zderzaków oraz przedniej lub tylnej części samochodu. UWAGA Gdy silnik nie pracuje. Aby zachować możliwość kierowania samochodem.VI-6 HOLOWANIE . Należy zastosować pręt holowniczy. nie wyjmować kluczyka ze stacyjki. Holowanie na kołach Z przodu i z tyłu samochodu znajdują się specjalne zaczepy.PODNOSZENIE 105 Holowanie z uniesionym przodem lub tyłem Należy stosować specjalny sprzęt do holowania na sztywnym holu z obejmami. przymocowany do wspomnianych wyżej zaczepów. nie działa wspomaganie w układzie kierowniczym i w układzie hamulcowym.

. • Ładunek należy rozkładać równomiernie. Wymagania te są podyktowane Państwa bezpieczeństwem. • Bagażnik dachowy należy zdjąć natychmiast. • Ładunek należy zamocować w sposób pewny i odpowiednio oznakować (jeśli jest to wskazane ze względów bezpieczeństwa). unikając przeciążenia którejkolwiek strony. że uległa zwiększeniu czułość na działanie bocznego wiatru.VI-7 BEZPIECZEŃST WO 107 Bagażnik dachowy • Budowa samochodu narzuca stosowanie tylko i wyłącznie bagażników dachowych przetestowanych i zatwierdzonych przez producenta. Maksymalny ciężar ładunku rozmieszczonego na całym bagażniku dachowym: 100 kg. Stabilność samochodu może ulec zmianie. • Samochód należy prowadzić w sposób delikatny. pamiętając o tym. Przestrzegać wymagań dotyczących dopuszczalnego obciążenia. • Najcięższe bagaże należy umieścić jak najbliżej dachu. pozwalają też uniknąć uszkodzenia dachu. jak tylko nie będzie potrzebny.

zawczasu redukować biegi zarówno na podjazdach.sprawdzić ciśnienie w oponach samochodu i przyczepy. . przyczepa campingowa itp. Należy hamować progresywnie i delikatnie. • Ładunek w przyczepie należy rozłożyć równomiernie. Unikać szarpnięć podczas hamowania. • W przypadku postoju na spadku. która posiada informacje dotyczące możliwości holowniczych samochodu oraz niezbędne instrukcje dotyczące montażu. jak i na zjazdach oraz uważać na boczny wiatr.przesmarować przegub mocujący (przegub nieużywany należy zdemontować). w razie potrzeby.106 BEZPIECZEŃST WO VI-7 Hak holowniczy Montaż haka powinien być wykonany w sieci ASO. Dopuszczalne masy przyczep: patrz “DANE OGÓLNE”. . sprawdzić kierunkowskazy i inne światła przyczepy. bezpieczeństwa i ewentualnych modyfikacji układu chłodzenia samochodu w przypadku ciężkich warunków eksploatacji. .) • Przed wyjazdem należy: . • Droga hamowania wydłuża się.przećwiczyć manewrowanie. Należy przestrzegać wartości dopuszczalnego ciężaru przyczepy do Państwa samochodu. • W czasie holowania przyczepy wzrasta zużycie paliwa. • Samochód należy prowadzić z umiarkowaną prędkością. należy też przestrzegać wymagań dotyczących dopuszczalnego obciążenia. Holowanie (łódka. zwłaszcza jazdę do tyłu. pod koła wstawić kliny. Jeśli obciążenie osi tylnej samochodu ciągnącego przyczepę przekracza wartość maksymalną lub jeśli przekroczona jest jego maksymalna masa całkowita. poza sprawdzeniem skuteczności użycia hamulca postojowego (ręcznego). należy upewnić się co do prawidłowości połączenia z przyczepą i. prędkość maksymalna jest ograniczona do 100 km/h.

1i 150C . Powinny obejmować również koło zapasowe.2 3. Montaż łańcuchów przeciwślizgowych dopuszczalny jest tylko na przednich kołach.1 3.9 3.5 3.6 2.190C Tył Zapas TUBELESS MICHELIN 165/70 R14 81T MXT CU : 475 Kg 165/70 R14 89R XC4S 165/70 R14 C 89R CU : 600 Kg CU : 800 Kg 2.5 Porady .2 3. bardzo ważne jest stałe kontrolowanie.170C Przód Tył Zapas Przód 1. gdyż ciśnienie rośnie w miarę.5 3. .9 MICHELIN 175/65 R14 90T AGILIS 51 CU : 600 Kg CU : 800 Kg * Zabrania się montażu opon innych niż zalecane.4 2. 2. Kontrole ciśnienia muszą odbywać się na zimno.4 3. * Zależnie od wyposażenia lub kraju przeznaczenia.5 2. Nigdy nie zmniejszać ciśnienia przy rozgrzanych oponach.3 3. a także przed każdą dłuższą podróżą.7 2. Kontrole te powinny być przeprowadzane regularnie.7 3. czy ciśnienie w oponach jest zgodne z zaleceniami producenta.4i 170C . na przykład co miesiąc.8 MICHELIN PIRELLI L6 2.1 2.4 2.108 OPONY * Tabela ciśnień w oponach (w barach) VI-8 OPONY 1.Zalecenia W celu zapewnienia bezpiecznego prowadzenia pojazdu.9 3.5 2. jak opony nagrzewają się podczas jazdy.5 2.

5 2.5 * Zabrania się montażu opon innych niż zalecane.9 3.9 175/65 R14 AGILIS 51 CU : 600 Kg CU : 800 Kg 2.2 3.1 3.9 D 2. .0 HDi MICHELIN TUBELESS Przód Tył Zapas Przód Tył Zapas 165/70 R14 85R XC4S CU : 600 Kg CU : 800 Kg 2. Należy stale kontrolować ciśnienie i stan opon.3 3. * Zależnie od wyposażenia lub kraju przeznaczenia.VI-8 OPONY * Tabela ciśnień w oponach (w barach) 109 OPONY 1.1 3.9 3.4 3.7 3.9 3 3.5 2.7 2.5 2.7 2.3 3.

4i (TU3JP) 600 55 litra 800 * 1.25 litra 11. .T.75 litra 4.112 Typ silnika Ładowność (kg) Pojemność zbiornika paliwa Stosowane paliwa Pojemność oleju (bez klimatyzacji) Pojemność oleju (z klimatyzacją) Pojemność spryskiwacza szyb Minimalna średnica skrętu między ścianami (w m) Moc administracyjna (Francja) Maksymalna teoretyczna prędkość (km/godz.9D (DW8B) 600 800 VII-1 2.R..5 11.1i (TU1JP) 475 600 1.C) Dopuszczalne obciążenie na oś przednią Dopuszczalne obciążenie na oś tylną Ciężar całkowity z przyczepą (P .55 lub 11.) Akumulator 12 V Świece Ciężar (kg) Bez obciążenia Z obciążeniem (P . należy skonsultować się z przedstawicielem naszej sieci. W celu zapoznania się z uciągiem Waszego pojazdu i dopuszczalnym ciężarem całkowitym z przyczepą.T.5 lub 7 litra . *** Ciężar przyczepy obowiązujący we Francji.) Ciężar przyczepy z hamulcami *** Ciężar przyczepy bez hamulców Maksymalny nacisk na hak Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego DANE OGÓLNE 1.5 litra — 4. ** Ze wspomaganiem układu kierowniczego.75 ** 7 8 142 161 6 134 140 148 6 148 140 Patrz “AKUMULATOR” Skonsultować się z naszą stacją obsługi 1050 1525 800 840 2200 750 525 535 1070 1670 930 950 950 1070 1670 930 1060 2550 900 535 555/580 70 100 580 970 2810/2855 1870 1110/1165 1710/1765 930 1080 2900 1100 630 1165 1965 1785 930 970 2885 1185 1985 955 1080 3085 * Zależnie od wersji lub kraju przeznaczenia. Konieczne jest przestrzeganie przepisów obowiązujących w danym kraju.50 litra 4.50 litra 3.75 ** 4.0HDI (DW10TD) 600 800 60 litra Patrz “TANKOWANIE” 3. dotyczących dopuszczalnych ciężarów holowanych przyczep.

VII-2

WYMIARY *

113

H J

D

A B
Tabela wymiarów (w metrach) A B C D E F G H I J 2.69 4.11 0.82 0.60 1.44 1.42 1.72 1.81 1.96 0.57

C

E G

* Zależnie od wersji.

F I

114

WYMIARY *

VII-2

Tabela wymiarów (w metrach) K L M N O P 1.14 1.32 1.19 1.19 0.57 1.70

K L

M P

N

O

* Zależnie od wersji.

VII-2

WYMIARY*
Podłoga i wielofunkcyjne siedzenie

115

Przegroda do połowy wysokości

T
Tabela wymiarów (w metrach) R S T U V W 0.89 0.24 0.38 0.42 1.53 1.67

U

W S P M R L

V

* Zależnie od wersji.

Numer referencyjny lakieru * Zależnie od kraju przeznaczenia . 2 : Ciężar z obciążeniem *. Znajduje się w górnej części przedniego prawego nadkola. na przednim prawym błotniku. 4 : Maksymalny nacisk na oś przednią *. 5 : Maksymalny nacisk na oś tylną *.116 IDENTYFIKACJA * VII-3 1 2 3 4 5 Tabliczka producenta W komorze silnika. 1 : Nr identyfikacyjny pojazdu. 3 : Maksymalny ciężar z przyczepą *.

obejmującego skrócone okresy między przeglądami. Dla silników Diesel : ACEA B3 i API CF/CD .ACEA = Zrzeszenie Europejskich Producentów Samochodów . * Olej Economie d'Energie. może być stosowany jedynie w silnikach do tego przystosowanych (od modelu roku 2000). .NAZWY HANDLOWE OLEJÓW SILNIKOWYCH HOMOLOGOWANYCH I ZALECANYCH W EUROPIE(1) AC TIV AD IES AC TIV EL AD 70 00 IES AC 10 TIV EL W A9 90 40 00 00 QU 5W 05 AR W 40 TZ 30 DIE * QU SE AR L7 TZ 00 90 QU 01 00 AR 0W 5W TZ 40 40 90 00 5W 30 AC * TIV A7 00 AC 01 TIV 0W A9 40 00 AC 05 TIV W A9 40 00 QU 05 AR W TZ 30 70 * QU 00 AR 15 TZ W 70 50 QU 00 AR 10 TZ W 90 40 QU 00 AR 0W TZ 40 90 QU 00 AR 5W TZ 40 90 00 5W 30 * UL TR AD IES UL EL TR A5 10 W W UL 40 30 TR * ON DIE SE L5 W 40 UL TR A1 0W UL 40 TR A5 W UL 30 TR * ON 5W UL TR 40 ON 0W 30 F B NL DK SF GB GR A D CH I N P E B E N Z Y N O W E D I E S E L D I E S E L B E N Z Y N O W E L S IRL (1) Minimalna klasa jakości : Dla silników benzynowych : ACEA A3 i API SH/SJ.API = Amerykański Instytut Ropy Naftowej Stosowanie oleju nie odpowiadającego normie ACEA A3-B3 wymaga odwołania się do planu obsługowego w "warunkach szczególnych".

REVKOGEL 2000 KONIECZNIE Zabezpieczenie . Możliwe jest również stosowanie olejów syntetycznych wysokiej jakości".35 °C Płyn chłodzący silnika . Zapraszamy do skonsultowania się ze specjalistą ASO PEUGEOT. prosimy o zwrócenie się do lokalnego przedstawiciela Automobiles PEUGEOT. który doradzi Państwu jak zapewnić właściwe użytkowanie oraz zoptymalizować koszty utrzymania Waszego pojazdu. nadają się do większości zastosowań.PR 9730. Płyn hamulcowy PEUGEOT DOT4 PROCOR TM 108 / GLYSANTIN G33 . lub klasy CD/CF (w wypadku silników wysokoprężnych). Zamiast olejów półsyntetycznych i syntetycznych możliwe jest stosowanie olejów klasy API SH/SJ (w wypadku silników benzynowych). Poniższy schemat określa zakres optymalnej lepkości w zależności od temperatur stosowania. który przewiduje zwiększoną częstotliwość wymiany oleju. W przypadku krajów pozaeuropejskich. konieczne jest jednak podporządkowanie się planowi konserwacji "warunki szczególne".118 ZALECENIA DOT YCZĄCE OLEJÓW HOMOLOGOWANYCH VII-4 Ręczna skrzynia biegów Układ kierowniczy ze wspomaganiem KONIECZNIE ESSO GEAR OIL BV 75W-80 PR 9736.41 ESSO ATF D .94 Inne produkty homologowane KONIECZNIE TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80 TOTAL FLUIDE AT42 Oleje wymienione w tabeli obok.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful