4

KLUCZYKI, PILOT ZDALNEGO STEROWANIA *

I-1

Kluczyk główny Kluczyk ten pozwala odblokować i zablokować zamki drzwi, korek wlewu paliwa, włączać lub wyłączać działanie poduszki powietrznej pasażera*, odblokować kierownicę, włączyć zapłon i uruchomić rozrusznik. Blokada centralna za pomocą kluczyka* Kluczyk z wbudowanym pilotem zdalnego sterowania, przekręcony w zamku przednich drzwi, pozwala na zablokowanie lub odblokowanie zamków wszystkich drzwi. Jeśli jedne z drzwi przednich są otwarte lub niedomknięte, to blokada centralna nie działa.

UWAGA Pilot zdalnego sterowania ma duży zasięg działania, co pozwala zablokować lub odblokować zamki samochodu na odległość. Manipulacja pilotem zdalnego sterowania, nawet znajdującym się w kieszeni ubrania, może spowodować niezamierzone odblokowanie zamków drzwi. * W zależności od wersji

I-1

KLUCZYKI, PILOT ZDALNEGO STEROWANIA *

5

Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania zawiera nadajnik wysokiej częstotliwości, który odznacza się następującymi cechami: - nie wymaga kierowania go na odbiornik znajdujący się w samochodzie, - działa poprzez wszelkie przedmioty (blachy, ładunek w samochodzie), - ma bardzo duży zasięg. Pilot zdalnego sterowania centralnej blokady (centralnego zamka). Pilot zdalnego sterowania pozwala zablokować lub odblokować drzwi i tylną klapę. Pojedyncze naciśnięcie przycisku A powoduje zablokowanie, a naciśnięcie przyA B cisku B odblokowanie zamków. W razie niezadziałania, powtórzyć naciśnięcie. Te operacje są wskazywane wizualnie przez zaświecenie się świateł kierunkowskazów: - Zablokowanie = świecenie przez ok. dwie sekundy - Odblokowanie = szybkie miganie Jeżeli jedne z drzwi są otwarte lub niedomknięte, centralny zamek nie zadziała. Nie należy przedłużać czasu naciskania. W razie niedziałania, należy wykonać reinicjację pilota zdalnego sterowania. Należy zapoznać się z zamieszczonym dalej opisem "Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania". W razie utraty lub uszkodzenia pilota zdalnego sterowania, możliwe pozostaje otwieranie za pomocą kluczyka. Kluczyk-pilot zdalnego sterowania ma możliwość odpięcia kluczyka. W razie konieczności, kluczyk można odpiąć, aby nie skaleczyć np. kolana. Odblokowanie powoduje zaświecenie lamp sufitowych. Kluczyk elektronicznej blokady rozruchu Urządzenie ELEKTRONICZNEJ BLOKADY ROZRUCHU blokuje układ zasilania silnika. Układ uaktywnia się automatycznie wówczas, gdy kluczyk zostanie wyjęty z wyłącznika zapłonu. Wszystkie kluczyki zawierają urządzenie elektroniczne. Należący do Państwa samochód można uruchomić tylko za pomocą Państwa kluczyków. Wprowadzić kluczyk do wyłącznika zapłonu. Po włączeniu zapłonu odbywa się dialog między kluczykiem i urządzeniem elektronicznej blokady rozruchu. Jeśli kluczyk nie zostanie rozpoznany, rozruch jest niemożliwy. UWAGA: Równoczesne użytkowanie innych urządzeń wysokiej częstotliwości (przenośne telefony, alarmy domowe…) może powodować chwilowe zakłócenie działania pilota zdalnego sterowania. W razie stałego braku działania, należy wykonać reinicjalizację pilota zdalnego sterowania. Patrz zamieszczony dalej opis "Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania”. * W zależności od wersji lub kraju

dostarczyć Państwu nowe kluczyki lub pilota zdalnego sterowania. gdyż może to uniemożliwić uruchomienie samochodu. Kartę tę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. że system elektronicznej blokady rozruchu Państwa samochodu nie stanowi już całości. Nie należy skrobać specjalnej. Rada Należy dokładnie zanotować numery kluczyków i pilota zdalnego sterowania. usunięcie lub wymiana). jedynie ASO będzie mogła. W razie zmiany właściciela samochodu. nowy właściciel powinien koniecznie wejść w posiadanie karty KODU. należy przechowywać w bezpiecznym miejscu (nigdy w środku samochodu) tajną kartę. W razie utraty. należy bezwzględnie zwrócić się do ASO z Państwa tajną kartą. który pozwala w ASO dokonać przeglądu technicznego urządzenia elektronicznej blokady rozruchu. Jej utrata sprawia. I-1 Karta ta zawiera ukryty kod dostępu.6 KLUCZYKI. W przypadku kluczyka elektronicznej blokady rozruchu. jej nienaruszalność stanowi zabezpieczenie dla urządzenia elektronicznej blokady rozruchu. W sprawie jakichkolwiek modyfikacji kluczyka (dodanie. zawierającą Państwa specjalny kod. dzięki tym numerom. Nigdy nie należy pozostawiać jej w samochodzie. należy koniecznie skontaktować się z ASO w celu dokonania poważnej naprawy. . W razie utraty tajnej karty. * W zależności od wersji lub kraju UWAGA W żadnym wypadku nie należy modyfikować elektrycznego układu elektronicznej blokady rozruchu. tajnej strefy. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA * Karta KODU Wraz z samochodem wydano Państwu tajną kartę.

. a następnie włączyć pilota zdalnego sterowania. . Po wymianie baterii.całkowicie zamknąć wszystkie okna i nie pozostawiać żadnego przedmiotu na widoku. zablokować kierownicę i zamki wszystkich drzwi. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA * 7 Środki ostrożności przed włamaniem Przed opuszczeniem samochodu należy: . itp. ZWRÓCIĆ JE PRZEDSTAWICIELOWI MARKI LUB ODDAĆ DO PUNKTU SKUPU (sklep fotograficzny. Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania Aby uzyskać dostęp do baterii. * W zależności od wersji NIE WYRZUCAĆ ZUŻYTYCH BATERII. konieczna jest reinicjacja pilota zdalnego sterowania.).wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu (stacyjki). Obie baterie są typu: CR 1620 3 V. W tym celu należy włączyć zapłon. należy rozpiąć obudowę.I-1 KLUCZYKI.

wsunąć klucz do oporu i przekręcić w stronę przodu pojazdu lub odblokować przy pomocy pilota zdalnego sterowania. Otwieranie od wewnątrz Należy pociągnąć klamkę do siebie (niezależnie od tego czy drzwi są zablokowane. centralną blokadę elektryczną wówczas. Zablokowanie od wewnątrz Przycisk drzwi kierowcy pozwala uruchomić. . przez jego wciśnięcie.8 DRZWI DRZWI PRZEDNIE I-2 Otwieranie z zewnątrz W celu odblokowania jednego z zamków drzwi przednich. czy nie). Pociągnąć za klamkę do siebie. gdy przednie drzwi są zamknięte.

popchnąć klamkę w kierunku tyłu samochodu i przesunąć drzwi aż do oporu. W celu zamknięcia. W celu otwarcia. W celu zamknięcia. wcisnąć przycisk odblokowania A. popchnąć klamkę w kierunku przodu samochodu i przesunąć drzwi. Nigdy nie należy jeździć. B A * W zależności od wyposażenia lub kraju .I-2 DRZWI DRZWI BOCZNE ODSUWANE * 9 Otwieranie od zewnątrz Odblokować zamek odsuwanych drzwi za pomocą kluczyka lub pilota zdalnego sterowania. Otwieranie od wewnątrz W celu otwarcia. umieszczony na klamce i przesunąć drzwi w kierunku tyłu samochodu. wcisnąć przycisk A w celu odblokowania oporu i przesunąć drzwi w kierunku przodu samochodu. Odsuwane drzwi blokują się i w razie postoju na spadku nie mogą się same zamknąć. kiedy jedne z bocznych drzwi odsuwanych są otwarte.

. Przy zamykaniu drzwi. prawidłowe Otwieranie drzwi tylnych o kąt 180° Gdy drzwi są częściowo otwarte. ciągnąc dźwignię A. należy przekręcić kluczyk (w prawo). Drzwi tylne lewe Odblokować drzwi. Otwieranie drzwi tylnych o kąt 90° Należy zapewnić zablokowanie drzwi.10 DRZWI Otwieranie drzwi tylnych od zewnątrz I-2 B A Drzwi tylne prawe Aby odblokować drzwi tylne. Pociągnąć klamkę do siebie. ogranicznik zaczepia się samoczynnie. pociągnąć ogranicznik B do siebie.

I-2 DRZWI Otwieranie drzwi tylnych od wewnątrz 11 B B 1 2 Drzwi otwiera się przez uniesienie dźwigienki B. NAJPIERW NALEŻY ZAMKNĄĆ DRZWI 1. A NASTĘPNIE DRZWI 2. prawego i lewego. . UWAGA Podczas załadunku samochodu. PODCZAS ZAMYKANIA. drzwi. należy zwrócić uwagę na pozostawienie wolnych miejsc odpowiadających skokowi wyjmowania cięgieł.

Zwrócić uwagę na wolną przestrzeń nad Waszym pojazdem.12 OT WIER ANIE Otwieranie tylnej klapy* I-2 Wsunąć kluczyk i unieść klamkę. * Zależnie od wersji . w celu otwarcia tylnej klapy.

umieszczoną pod krawędzią pokrywy silnika. należy pociągnąć do siebie czerwoną dźwigienkę. a pod koniec ruchu puścić ją swobodnie.podczas opuszczania należy UWAŻAĆ na jej ciężar. Oprzeć ją na drążku podporowym. na lewo od osi pojazdu.I-3 POKRYWA KOMORY SILNIKA Otwieranie 13 1 Aby odblokować pokrywę komory silnika. Sprawdzić jej prawidłowe zablokowanie. Pokrywa komory silnika zawiera materiały wygłuszające . . Opuścić pokrywę. znajdującą się na lewym końcu spodu tablicy rozdzielczej. Zamykanie Umieścić podpórkę w jej uchwycie wciskając. Wsunąć dłoń pod pokrywę silnika delikatnie. Unieść pokrywę silnika. Przesunąć w prawo dźwignię 1. zgodnie z powyższym rysunkiem.

Przed zamknięciem. należy upewnić się co do prawidłowości zablokowania drążka podpierającego (patrz “Drążek podpierający długie przedmioty”). należy pociągną dźwigienkę A. B Unieść tylną pokrywę dachu. * W zależności od wersji lub wyposażenia . W celu zablokowania tylnej pokrywy dachu należy ją opuścić.14 T YLNA POKRYWA DACHU I-4 A Tylna pokrywa dachu* Aby otworzyć tylną pokrywę dachu. pokonać punktowy opór aż do zablokowania samohamownych podpórek B.

Przedmioty wystające z samochodu należy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. gdy drążek znajduje się na właściwym miejscu. UWAGA Nigdy nie należy jechać bez umieszczenia drążka podpierającego na właściwym miejscu. Należy doprowadzić go aż do słupka drzwi. A Nigdy nie należy opierać przedmiotów bezpośrednio na drzwiach. Pozostaje on połączony z jednej strony. Boczne otwory mogą być wykorzystane jako punkty zahaczenia.I-4 DRĄŻEK PODPIERAJĄCY Drążek podpierający długie przedmioty 15 Aby umożliwić transport przedmiotów długich. Tylny zderzak został tak zbudowany. Drążek podpierający rozkłada się przez uniesienie dźwigni A. wystających przez tylną pokrywę dachu. Należy upewnić się co do prawidłowości jego zablokowania. że może służyć także jako stopień. Drążek ten powinien podpierać przewożone przedmioty. należy uważać przy przejeżdżaniu przez miejsca gdzie ograniczono dopuszczalną wysokość pojazdów. . zastosowano specjalny drążek podpierający. Gdy tylna pokrywa dachu jest otwarta. Drzwi tylne blokują się całkowicie tylko wówczas. W taki sposób można przytrzymywać długie przedmioty i ustawić drążek jedną ręką.

Uwaga Korek jest wpasowany w kształt nadwozia. W razie wlania paliwa nieodpowiedniego dla silnika Państwa samochodu. zalecamy paliwo RON 98. Przy wyjętym korku wlewu paliwa drzwi boczne* nie dadzą się otworzyć. około 60 litrów dla wersji z silnikiem wysokoprężnym. Pojemność zbiornika paliwa: około 55 litrów dla wersji z silnikiem benzynowym. Jakość paliw * Specjalna etykieta. OLEJ NAPĘDOWY BENZYNA BEZOŁOWIOWA Silniki benzynowe są zaprojektowane tak. * W zależności od wyposażenia lub kraju. jednak w celu uzyskania większej przyjemności prowadzenia (silnik benzynowy).16 TA N KOWA N I E I-5 Korek zamykany na kluczyk W celu otwarcia. przed uruchomieniem silnika konieczne jest opróżnienie zbiornika. by pracować na paliwie RON 95 . UWAGA. należy przekręcić kluczyk o ćwierć obrotu w kierunku tyłu samochodu. . należy go ustawić według rysunku. przyklejona w pobliżu wlewu paliwa. informuje o dopuszczalnych rodzajach paliw.

I-6 SIEDZENIA Regulacja pochylenia oparcia* Aby wyregulować pochylenie oparcia. znajdujący się z lewej strony i ustawić siedzenie w żądanym położeniu. Siedzenia ogrzewane * (patrz “MIEJSCE KIEROWCY”) * W zależności od wersji lub kraju . Zagłówki są wyposażone w blokady. Zagłówek 17 Regulacja w pionie odbywa się przez przesuwanie. należy pociągnąć do tyłu dźwigienkę (usytuowaną po wewnętrznej stronie siedzenia) aż do uzyskania żądanego położenia. Regulacja wzdłużna Unieść uchwyt. Miejsce na dokumenty Specjalne miejsce znajduje się nad szufladą siedzenia kierowcy. należy pociągnąć do góry do oporu. należy lekko ją unieść i pociągnąć do przodu. a następnie nacisnąć na zaczepy odblokowania. Szuflada pod siedzeniem Aby otworzyć szufladę. Aby wyjąć zagłówek.

. Odblokować kierownicę popychając dźwigienkę do przodu. Podczas postoju. WAŻNE Ze względów bezpieczeństwa. Ustawić właściwe położenie kierownicy w pionie. czynności te nie powinny być wykonywane podczas jazdy. do siebie.18 REGUL ACJA KIEROWNICY I-7 Położenie kierownicy może być regulowane w pionie. a następnie zablokować ciągnąc dźwigienkę do końca. Należy zapewnić sobie dobrą widoczność wskaźników zegarowych i lampek kontrolnych tablicy rozdzielczej. aby zająć właściwą pozycję. należy w pierwszej kolejności wyregulować siedzenie tak.

Bagażnik. Udostępniona zostaje płaska powierzchnia. lub zaczepów do mocowania ładunków. nie jest konieczne wysunięcie zagłówka. Należy zawsze unieruchamiać te przedmioty używając do tego celu drążka w tylnej części bagażnika. opaska przytrzymująca dokumenty i wytłoczenia na pojemniki z napojami. możliwe jest przewożenie długich przedmiotów (do 2.20 WIELOFUNKCYJNE PRZEDNIE SIEDZENIE PA S A Ż E R A * I-9 B A B Pozycja “stolik” i dostęp do bagażnika Odchylenie siedzenia do pozycji “stolik” Pociągnąć za dźwigienkę A i odchylić oparcie do końca. W tej pozycji. długie przedmioty Podnieść dźwigienkę B i odchylić siedzenie. jeśli samochód nie jest wyposażony w przegrodę oddzielającą przestrzeń ładunkową od kabiny. Bagażnik pod siedzeniem i pod przednią częścią podłogi pozwala na umieszczenie przedmiotów niewidocznych z zewnątrz oraz na unieruchomienie długich przedmiotów wystających przez otwór w dachu.10 m) opartych na przednim brzegu platformy ładunkowej. * Zależnie od wersji lub kraju .

poduszka powietrzna zostaje włączona.Przy wyłączonym zapłonie. poduszka powietrzna pasażera zostaje wyłączona. przy wyłączonym zapłonie: . Czołowa poduszka powietrzna pasażera wyposażenia. .Należy pamiętać o włączeniu poduszki powietrznej. Ponowne włączenie czołowej poduszki pasażera .I-8 PODUSZKI POWIETRZNE * 19 Jeśli samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną pasażera. w zależności od Wyłączenie poduszki powietrznej pasażera * . włożyć kluczyk do wyłącznika A. .Po włączeniu zapłonu. . wyłączana (patrz niżej). może być.włożyć kluczyk i przekręcić go do położenia “ON”. nigdy nie umieszczać fotelika dla dziecka na siedzeniu pasażera obok kierowcy. W tym celu należy.Przekręcić kluczyk w położenie "OFF". . lampka kontrolna w zestawie wskaźników zapala się na sześć sekund. A * W zależności od wyposażenia Zapinanie pasów jest obowiązkowe i konieczne w przypadku samochodów wyposażonych w czołową poduszkę powietrzną.Lampka kontrolna poduszki powietrznej w zestawie wskaźników świeci w sposób ciągły po włączeniu zapłonu (miganie lampki sygnalizuje usterkę). Nigdy nie wyłączać poduszki powietrznej pasażera w obecności pasażera (poza przypadkiem fotelika dla dziecka zamocowanego tyłem do kierunku jazdy).

I-10 PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA 21 A B A B C C Zaczepy do mocowania ładunków W celu unieruchomienia przewożonych ładunków. Ze względów bezpieczeństwa. kratka. B i C na obwodzie platformy. Zależnie od przeznaczenia pojazdu. itp. należy go wyposażyć w przegrody oddzielające przestrzeń ładunkową od kabiny (ścianka do połowy wysokości.) dostępne w sieci firmy. . należy zawsze skutecznie unieruchomić przewożone ładunki. należy używać sześciu zaczepów mocujących. znajdujących się w A.

. po wyłączeniu zapłonu). opuszczając samochód. nawet na krótko. Podnośnik elektryczny * Przełączniki A i B. należy wyjmować klucz ze stacyjki. Podczas operowania szybami należy zwracać uwagę na dzieci. umieszczone na tablicy rozdzielczej. Szyby boczne* W celu uchylenia bocznych szyb. Mocniejsze wciśnięcie. * Zależnie od wersji. UWAGA Ze względów bezpieczeństwa (dzieci). (przy włączonym zapłonie oraz 1 min. pozwalają na podnoszenie lub opuszczanie szyb po stronie kierowcy i pasażera. pociągnąć i nacisnąć na dźwignię . pociągnąć za dźwignię i popchnąć okno. Podnośnik sekwencyjny Wciśnięcie przełącznika A pozwala na podniesienie lub opuszczenie szyby po stronie kierowcy do wybranego położenia.22 PODNOŚNIK SZYB I-11 A B Podnośnik ręczny Obracać korbką w celu podniesienia lub opuszczenia szyb pojazdu. W celu zamknięcia. a następnie zwolnienie przycisku uruchamia funkcję zamknięcia lub pełnego otworzenia okna po stronie kierowcy.

Ogrzewanie lusterek wstecznych włącza się przyciskiem ogrzewania szyb tylnych. które umożliwia odczyt optyczny kart identyfikacyjnych ( np. * W zależności od wersji . Zewnętrzne lusterka wsteczne Ręczne sterowanie lusterka Regulacji dokonuje się od wewnątrz w czterech kierunkach. Czynność ta nie zmienia regulacji wstępnej. karty autostrady). Należy odchylić dźwigienkę do siebie.I-12 LUSTERKA WSTECZNE 23 C Wewnętrzne lusterko wsteczne Położenie nocne pozwala uniknąć oślepienia. który znajduje się w środku tablicy rozdzielczej. Sterowanie elektryczne Lusterko wsteczne od strony pasażera Po stronie miejsca kierowcy dokonuje się regulacji w czterech kierunkach za pomocą przełącznika kierunku. Składanie na postoju Od zewnątrz samochodu lusterka wsteczne składa się ręcznie. Odczyt kart identyfikacyjnych * Szyba przednia atermiczna zawiera powyżej lusterka wstecznego pole C.

24 1 2 3 MIEJSCE KIEROWCY * 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I-13 24 23 22 21 20 19 14 18 17 25 16 15 .

radiotelefon 8 Przełączniki: • elektrycznego sterowania szyb drzwi • ogrzewania szyb tylnych/zewnętrznych lusterek wstecznych • klimatyzacji • świateł awaryjnych • ogrzewania siedzeń 9 Miejsce na radioodtwarzacz lub schowek 10 Przełącznik ogrzewania 11 Górny zamykany schowek lub poduszka powietrzna pasażera 22 Pokrywka dostępu do skrzynki bezpieczników 23 Przełączniki: • elektrycznego lusterka wstecznego od strony pasażera • ustawienia reflektorów 24 Przełącznik obracany kluczem • włączania/wyłączania powietrznej poduszki pasażera: 25 Lampka sufitowa * W zależności od wersji . stacyjka 20 Poduszka powietrzna kierowcy 21 Dźwigienka regulacji położenia kierownicy 25 1 Nawiew boczny lewy 2 Głośnik lewy 3 Przełączniki: • sygnału dźwiękowego • oświetlenia • kierunkowskazów • światła przeciwmgielnego tylnego 4 Zestaw wskaźników 5 Przełączniki: • wycieraczek szyby przedniej • wycieraczek szyb tylnych • zmywacza szyby 6 Nawiewy środkowe 7 Miejsce na radioodbiornik / CB.I-13 MIEJSCE KIEROWCY * 12 Głośnik prawy 13 Nawiew boczny prawy 14 Dolny schowek 15 Dźwignia hamulca postojowego 16 Popielniczka 17 Dźwignia zmiany biegów 18 Zapalniczka 19 Blokada kierownicy.

26 Wyświetlacz: Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * • Sygnalizator czynności obsługowych • Wskaźnik poziomu oleju silnikowego (Diesel) • Licznik całkowitego przebiegu • Okresowy licznik kilometrów • Zegar cyfrowy I-14 Obrotomierz Wskaźnik temperatury płynu w układzie chłodzenia silnika Wskaźnik poziomu paliwa Sterowanie wyświetlania: • Licznik całkowitego przebiegu kilometrów • Licznik dziennego przebiegu • Zerowanie dziennego przebiegu * W zależności od wersji lub kraju Potencjometr oświetlenia tablicy roz-dzielczej Patrz “I-14” Regulacja zegara Patrz “I-14” .

To przegrzanie silnika może być spowodowane różnorodnymi przyczynami. kiedy samochód znajduje się w położeniu poziomym. która może dochodzić do 100° C. zachowując przy tym środki ostrożności podane w rozdziale “Sprawdzenie poziomu płynów eksploatacyjnych”. wskazówka może zbliżać się do znaków czerwonych. W ciężkich warunkach jazdy. aż silnik ostygnie. Wskaźnik poziomu paliwa Gdy lampka kontrolna rezerwy zaświeci się w sposób ciągły. w czasie upałów. . Odczekać. Wentylator chłodnicy silnika może pracować jeszcze przez pewien czas. w zbiorniku pozostaje jeszcze około 7 litrów paliwa. wyłączyć zapłon. Jeżeli wskazówka znajdzie się w obszarze oznakowanym na czerwono i zacznie migać lampka sygnalizacyjna STOP należy się natychmiast zatrzymać i . należy skontaktować się z najbliższą ASO. Pojemność zbiornika paliwa (w litrach): Silnik benzynowy Silnik diesel : 55 : 60 * W zależności od wersji lub kraju.I-14 Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * 27 Wskaźnik temperatury płynu w układzie chłodzenia W warunkach normalnych wskazuje on temperaturę.

Pięć sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu podejmie działanie normalne i na wyświetlaczu będzie wskazywana łączna lub dzienna liczba przejechanych kilometrów. Przykład: przed najbliższym przeglądem pozostaje do przejechania: Liczba kilometrów najbliższego przeglądu mniejsza niż 1000 do jest Termin wykonania został przekroczony przeglądu Przykład: przed najbliższym przeglądem pozostaje do przejechania: 900 km Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu będzie wskazywane przez pięć sekund: Przy każdym włączeniu zapłonu i przez następne pięć sekund klucz symbolizujący przegląd i przekroczona liczba kilometrów będą migać.Sygnalizator czynności obsługowych Informuje on o terminie najbliższego przeglądu. . że przegląd musi być wykonany w najbliższym czasie. Na wyświetlaczu będzie wskazywana łączna lub dzienna liczba kilometrów.28 Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * I-14 Wyświetlacz wielofunkcyjny Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu wskazywane są kolejno: . Pięć sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu podejmie działanie normalne i będzie świecił się klucz symbolizujący przegląd. Przykład: termin wykonania przeglądu został przekroczony o 300 km. Pięć sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu podejmie działanie normalne i będzie się świecił klucz symbolizujący przegląd techniczny. Sygnalizuje on. Działanie: Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu licznika całkowitego przebiegu podana zostanie liczba kilometrów pozostała do najbliższego przeglądu. jaki należy wykonać zgodnie z planem przeglądów podanym w książce przeglądów. Przegląd samochodu musi być wykonany możliwie jak najszybciej.

I-14

Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW *
W celu zmiany przeglądów: okresowości

29

Okresowość przeglądów technicznych W przypadku użytkowania samochodu w niektórych szczególnie trudnych warunkach, konieczne jest zastosowanie planu przeglądów dla warunków specjalnych, o skróconych okresach między przeglądami (patrz książka przeglądów). Uwaga: jeżeli maksymalny okres między kolejnymi wymianami oleju zostanie osiągnięty przed dojściem do granicznej liczby kilometrów, zaświeci się klucz symbolizujący przegląd.

- Wyłączyć zapłon. - Wcisnąć przycisk 1 i przytrzymać go w tym stanie. - Włączyć zapłon. - Zacznie migać liczba kilometrów pozostałych do najbliższego przeglądu. - Niezwłocznie zwolnić przycisk. - Wyświetlony zostanie okres międzyprzeglądowy. - Każde krótkotrwałe wciśnięcie przycisku 1 pozwala zmienić okres międzyprzeglądowy.

- Kiedy wyświetlony zostanie żądany okres międzyprzeglądowy, należy przez dziesięć sekund naciskać przycisk 1 w celu potwierdzenia tego okresu (wybrany okres międzyprzeglądowy będzie migał przez dziesięć sekund). Kiedy wyświetlone wskazanie przestanie migać, zwolnić przycisk w celu potwierdzenia. Zerowanie. W Państwa ASO operacja ta zostanie wykonana po każdym przeglądzie. Jeżeli jednak przegląd wykonujecie Państwo sami, to procedura zerowania jest następująca: - Wyłączyć zapłon. - Wcisnąć przycisk 1 i przytrzymać go w tym stanie. - Włączyć zapłon. - Zacznie migać liczba kilometrów pozostałych do najbliższego przeglądu. - Wcisnąć i przytrzymać przez dziesięć sekund przycisk 1. - Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie =0” i zniknie klucz symbolizujący przegląd.

1

1

1

* W zależności od wersji lub kraju.

30

Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW *
Wyświetlacz wielofunkcyjny

I-14

Po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu będą wskazywane kolejno: - Sygnalizator czynności obsługowych - Wskaźnik poziomu oleju w silniku (Diesel) - Licznik całkowitego przebiegu - Wskazanie godziny Wskaźnik poziomu oleju w silniku (Diesel) Po włączeniu zapłonu przez kilka sekund będzie wyświetlane wskazanie wskaźnika przeglądów, a następnie przez około 10 sekund będzie wskazywany poziom oleju w silniku. Maksymalny

Minimalny Sprawdzić za pomocą ręcznego wskaźnika poziomu oleju (bagnetowego). Kontrolę należy przeprowadzić na poziomym podłożu w silniku nie pracującym od co najmniej dziesięciu minut. Brak oleju (miganie poziomych wskaźników) Natychmiast uzupełnić poziom oleju. W przeciwnym razie powstaje niebezpieczeństwo zniszczenia silnika.

Miganie wskaźnika informuje o wystąpieniu usterki w działaniu . Skonsultować się z przedstawicielem firmy.

* W zależności od wersji lub kraju.

I-14

Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW *

31

Licznik całkowitego i dziennego przebiegu

A

A

A

Naciskanie na przycisk A powoduje przemienne przełączanie wskazań licznika całkowitego i dziennego przebiegu

Zerowania licznika dziennego przebiegu Przy dłuższym wciśnięciu przycisku A wskazanie na wyświetlaczu mignie trzykrotnie i przestawi się na 0.

* W zależności od wersji lub kraju.

32 Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * Zegar cyfrowy I-14 B 1 . Wyświetlane wskazanie zegara zgaśnie po dziesięciu minutach. jeżeli drzwi kierowcy pozostaną otwarte. . Naciskanie długotrwałe . przestawianie powolne.Krótkie naciskanie na przycisk B . Ustawienie godziny 2 .Krótkie naciskanie na przycisk B .Ustawienie zegara odbywa się przy włączonym zapłonie i nie pracującym silniku. * W zależności od wersji lub kraju. Ustawienie minut 3 . zaczyna migać wskazanie minut. Uwaga: Wyświetlanie wskazania zegara zaczyna się z chwilą otwarcia drzwi kierowcy i gaśnie minutę po ich zamknięciu. przestawianie powolne. po naciskaniu przez dłużej niż trzy sekundy na przycisk B zacznie migać wskazanie godziny.przestawianie szybkie.przestawianie szybkie. Jeżeli przycisk nie jest wciskany przez pięć sekund: godzina jest ustawiona i zapamiętana. Naciskanie długotrwałe . Jeżeli przycisk nie jest wciskany przez pięć sekund: minuty są ustawione i zapamiętane.

. . . * W zależności od wersji lub kraju.Kolejne wciskanie przycisku.Przytrzymanie przycisku wciśniętego powoduje szybką zmianę jasności oświetlenia. powoduje stopniową zmianę jasności oświetlenia zestawu wskaźników.I-14 Z E S TAW W S K A Ź N I KÓW * Potencjometr oświetlenia 33 B Regulację należy przeprowadzać postojowych p r z y pracującym silniku i zapalonych światłach pozycyjnych przez naciskanie na przycisk B.

Powrót do położenia neutralnego i wyłączenie kierunkowskazu następuje samoczynnie wraz z powrotnym ruchem kierownicy. należy pokonać punktowy opór stawiany przez przełącznik.36 SYGNALIZACJA I-16 Sygnał dźwiękowy Należy nacisnąć na koniec przełącznika.przełącznik do dołu. W czasie jazdy z włączonymi światłami awaryjnymi kierunkowskazy nie spełniają swojej normalnej funkcji. Świateł tych należy używać tylko w razie niebezpieczeństwa. Prawy . Kierunkowskazy Lewy . Sygnał świetlny Należy pociągnąć przełącznik impulsowo do siebie.przełącznik do góry. Sygnał świetlny działa również przy wyłączonym zapłonie. Działają także przy wyłączonym zapłonie. Światła awaryjne Włączają się jednocześnie wszystkie kierunkowskazy. Aby włączyć kierunkowskaz. . w przypadku zatrzymania się w niebezpiecznym miejscu lub w czasie jazdy w nietypowych warunkach.

Patrz “SYGNALIZACJA”. Lampka kontrolna światła przeciwmgłowego tylnego Patrz “SYGNALIZACJA”. Lampka kontrolna kierunkowskazu prawego. System ABS Patrz “HAMULCE”. Jeśli włączone są światła awaryjne. kierunkowskazy migają jednocześnie. Patrz “SYGNALIZACJA”. . Lampka kontrolna świateł mijania Patrz “SYGNALIZACJA”. * W zależności od wersji. Kontrolka podgrzewania silnika Diesel Patrz warunki uruchomienia silnika (patrz “ROZRUCH”).34 L AMPKI KONTROLNE * I-15 Lampka kontrolna kierunkowskazu lewego. Lampka kontrolna świateł drogowych Patrz “SYGNALIZACJA”.

Lampka włączenia powietrznej kontrolna poduszki Patrz "SYSTEM PODUSZEK POWIETRZNYCH". T lampka kontrolna może również a sygnalizować uszkodzenie elektronicznego rozdzielacza siły hamowania. SPRAWDZENIA"). Lampka kontrolna ładowania akumulatora Powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. Jeżeli świeci w sposób ciągły. kiedy wszystkie drzwi są prawidłowo zamknięte. pomimo prawidłowego poziomu oleju. należy skontaktować się z najbliższą ASO. skontaktować się z najbliższą ASO. Zaświeca się w chwili włączenia zapłonu.Jeżeli świeci nadal. zapłonowego lub układu oczyszczania spalin (w zależności od kraju). Należy szybko skontaktować się z najbliższą ASO. należy zatrzymać silnik i sprawdzić poziom oleju (patrz "POZIOMY. jeżeli kluczyk nie został rozpoznany. świadczy to o zakłóceniu działania układu wtryskowego. SPRAWDZENIA"). Lampka kontrolna kluczyka elektronicznego Zapala się przy włączaniu zapłonu. Lampka kontrolna ciśnienia oleju silnikowego Jeżeli ta lampka zaświeci się w czasie jazdy. . Może też wskazywać. Gaśnie. "POZIOMY. Lampka nakazu zatrzymania Zaświeca się jednocześnie z inną lampką ostrzegawczą lub kiedy osiągnięta zostanie maksymalna temperatura płynu chłodzącego. * W zależności od wersji lub kraju. należy się bezwzględnie zatrzy-mać Sprawdzić poziom płynu chłodzącego z zachowaniem podanych środków ostrożności (patrz "POZIOMY. 35 Lampka kontrolna otwarcia drzwi Kiedy ta lampka zaświeci się. SPRAWDZENIA").I-15 L AMPKI KONTROLNE * Lampka kontrolna minimalnego poziomu płynu chłodzącego Lampka kontrolna hamulca postojowego i poziomu płynu hamulcowego Informuje. Lampka kontrolna pracy silnika (autodiagnostyka) Jeżeli lampka miga lub świeci się. że poziom płynu hamulcowego jest zbyt niski. że hamulec postojowy jest zaciągnięty lub niedostatecznie zwolniony. Patrz "HAMULCE".

przełącznika w kierunku ku sobie powoduje zapalenie reflektorów i ich automatyczne zgaszenie po minucie. Światła pozycyjne włączone Zestaw wskaźników jest oświetlony.I-16 SYGNALIZACJA * PRZEŁĄCZNIK OŚWIETLENIA (Pierścień A) 37 Wszystkie światła zgaszone A Obrócić pierścień A zgodnie z kierunkiem strzałki.po wyłączeniu zapłonu . przy wyłączonym zapłonie. Wyłącza się po zamknięciu drzwi. * W zależności od wersji . do oporu. Sygnał dźwiękowy pozostawionych zapalonych świateł Aby zasygnalizować. urządzenie to włącza się w chwili otwarcia drzwi przednich. po zgaszeniu świateł lub w chwili włączenia zapłonu. co umożliwia np. Obrócić pierścień A zgodnie z kierunkiem strzałki. Światła mijania/światła drogowe włączone Aby dokonać przełączenia ze świateł mijania na światła drogowe lub odwrotnie. wyjście ze słabo oświetlonego parkingu. że światła nie zostały zgaszone. należy pociągnąć przełącznik do siebie. Czasowe włączanie reflektorów Pociągnięcie .

Światło przeciwmgielne tylne działa. Przypomnienie Światło przeciwmgielne tylne powinno być używane wyłącznie w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (np. * W zależności od wersji . Światło przeciwmgielne tylne Zapala się lampka kontrolna. gdy włączone są światła mijania lub światła drogowe.38 SYGNALIZACJA * Światło przeciwmgielne tylne I-16 Światło przeciwmgielne tylne zgaszone B Obrócić pierścień B zgodnie z kierunkiem strzałki. w czasie mgły lub opadów śniegu). Powrót do położenia wyjściowego następuje samoczynnie w chwili wyłączenia świateł.

gdy pracuje silnik. Włącza pracę okresową wycieraczek. .Włączenie biegu wstecznego w czasie działania wycieraczki szyby przedniej powoduje uruchomienie wycieraczki szyby tylnej. Ogrzewanie wyłącza się też przez naciśnięcie włącznika. 5 Wycieraczka szyby tylnej Obrócić przełącznik do przodu . Elektryczne ogrzewanie działa tylko wówczas.praca przerywana. 6 Spryskiwacz szyby tylnej Obrócić przełącznik do przodu . * W zależności od wersji i kraju .Położenie 1: Częstotliwość działania wycieraczki regulowana jest automatycznie w zależności od prędkości samochodu. Po zwolnieniu: około czterech cykli wycieraczki. Elektryczne ogrzewanie* Włącznik elektrycznego ogrzewania tylnej szyby lub lusterek wstecznych lub obu tych urządzeń jednocześnie (w zależności od wyposażenia).I-17 3 2 1 WIDOCZNOŚĆ 39 5 0 6 4 Wycieraczka szyby przedniej 0 zatrzymanie 1 praca przerywana 2 praca normalna 3 praca szybka 4 jednorazowy cykl wycieraczek nacisnąć do dołu.spryskiwanie i praca wycieraczki. Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu prądu. a następnie zatrzymanie. 2 lub 3: Po zatrzymaniu samochodu częstotliwość działania wycieraczki zmniejsza się automatycznie. ogrzewanie tylnej szyby wyłącza się samoczynnie po około 12 minutach. . Ponowne naciśnięcie powoduje powtórne włączenie na 12 minut. Spryskiwacz przedniej szyby Pociągnąć przełącznik do siebie.Położenie 1. Uwaga : . o czym świadczy zgaśnięcie lampki kontrolnej.

Regulacja elektryczna* Przełącznik znajduje się na tablicy rozdzielczej. ale także aby zapewnić optymalne oświetlenie drogi sobie samemu. Położenie 2 : kierowca + 4 pasażerów i bagaże w bagażniku. aby korygować wiązkę światła reflektorów w zależności od obciążenia samochodu. Położenie 1 : kierowca + 4 pasażerów. Położenie 3 : sam kierowca + maksymalne obciążenie z tyłu. Położenie 0 : sam kierowca lub z 1 pasażerem. aby uniknąć oślepiania innych użytkowników drogi. Urządzenie pozwala odpowiednio wyregulować wiązkę światła reflektorów tak. Położenie pośrednie . z lewej strony kierowcy.40 WIDOCZNOŚĆ I-17 Regulacja reflektorów* Zaleca się. * W zależności od wersji i kraju .: kierowca + 2 pasażerów.

42 R ADIOODT WARZACZ RB1 II-1 A B C D E F G H M K L J N I .

Wybór zapamiętanej stacji. wysokich. Regulacja natężenia dźwięku. Automatyczne wyszukiwanie niskich częstotliwości. AM. FMIII. Przyciśniecie dłużej niż 2 sekundy : włączenie/wyłączenie trybu nasłuchu regionalnego. Wybór poprzedniego utworu na CD*. Przyciśniecie na dłużej niż 2 sekundy : zapamiętanie stacji. * W zależności od wyposażenia. Wybór tonów niskich. k kk TA RDS BND/AST SRC j jj k kk Przyciśnięcie do połowy : zmiana kierunku odczytu kasety. Wybór źródła : radio.II-1 R ADIOODT WARZACZ RB1 43 Przycisk A B C D E F E+F G H I J K L M N j jj v w Funkcja Włączony/wyłączony priorytet dla informacji drogowych. Przyciśnięcie do oporu : wysunięcie kasety. Włączenie/wyłączenie radioodtwarzacza samochodowego. Automatyczne wyszukiwanie wysokich częstotliwości. Wybór następnego utworu CD*. Przyciśniecie dłużej niż 2 sekundy : odtwarzanie przypadkowe CD*. Wybór płyty w zmieniarce CD*. Przyciśnięcie dluższe niż 2 sekundy : automatyczne zapamiętywanie stacji (automatyczne strojenie). Zmniejszenie natężenia dźwięku. Przyciśnięcie do oporu : szybkie przewijanie kasety do przodu. Wybór zakresu fal FMI. regulacja loudness i rozchodzenia się dźwięków. AUDIO k j MAN 1 do 6 . Przyciśnięcie do oporu : szybkie przewijanie kasety do tyłu. FMII. Zwiększenie natężenia dźwięku. Włączona/wyłączona funkcja RDS. kaseta lub lub zmieniarka płyt kompaktowych* CD*. Funkcjonowanie ręczne/automatyczne przycisków J i K.

.. to czas ten wydłuży się o czas wyłączenia radioodtwarzacza. Wprowadzić Wasz czterocyfrowy numer kodu przy pomocy przycisków "1" do "6". Aby odblokować radioodtwarzacz.-". Jeśli radioodtwarzacz jest wyłączony w trakcie oczekiwania. wcisnąć przycisk "M" w celu włączenia lub wyłączenia radioodtwarzacza. Błąd wprowadzenia kodu W przypadku złego wprowadzenia jednej z trzech pierwszych cyfr przerwać operację. Przykład: jeśli Wasz numer to 5345. radioodtwarzacz blokuje się definitywnie. ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE Przed pierwszym użyciem lub po ponownym podłączeniu radioodtwarzacza należy wprowadzić jego kod. aż wyświetli się " . radioodtwarzacz włącza się automatycznie. "3".". "4" i "5". można znowu rozpocząć wprowadzanie kodu. aby nie zablokować radio-odtwarzacza Po każdym błędnym wprowadzeniu kodu radioodtwarzacz zablokuje się na czas od 5 sekund do 30 minut po siódmym nieprawidłowym wprowadzeniu kodu. . który otrzymaliście Państwo wraz z pojazdem.. należy go nie wyłączać i odczekać. a wyświetlacz pokazuje “END”.44 R ADIOODT WARZACZ RB1 FUNKCJE OGÓLNE II-1 Włączenie / wyłączenie Po ustawieniu kluczyka w stacyjce w położeniu ZASILANIE OSPRZĘTU lub ZAPŁON.. REGULACJA DŹWIĘKU Regulacja natężenia dźwięku Przekręcić przycisk "M" w celu zwiększenia lub zmniejszenia natężenia dźwięku. Po 14 błędnie wprowadzonych kodach. Pojawia się na wyświetlaczu napis "CODE" a następnie prośba o jego wprowadzenie ". Wprowadzenie kodu Włączyć radioodtwarzacz. Jeśli wszystkie cztery cyfry zostały prawidłowo wprowadzone. należy wcisnąć kolejno przyciski "5"..

Regulacja tonów niskich Gdy wyświetlane jest "BASS" nacisnąć na przycisk "G" lub "H" w celu dokonania regulacji. – “TREB 0” pozycja normalna. – “TREB +9” maksymalny poziom wysokich tonów. Regulacja tonów wysokich Gdy wyświetlane jest "TREB". wcisnąć przyciski "G" lub "H" w celu dokonania regulacji. Przycisk "G" pozwala zwiększyć natężenie głosu z prawej strony. funkcji loudness(LOUD). Regulacja loudness Funkcja ta umożliwia zaakcentowanie niskich i wysokich tonów przy słabym natężeniu dźwięku. Możliwe jest więc różne wyregulowanie dla radia. – “TREB –9” w celu ustawienia minimalnego poziomu tonów wysokich. Wyjście z trybu audio odbywa się automatycznie po kilku sekundach lub w wyniku sukcesywnego wciskania przycisku "AUDIO". Przycisk "H" pozwala zwiększyć natężenie głosu z lewej strony. Wcisnąć przyciski "G" lub "H" w celu włączenia lub wyłączenia funkcji. wcisnąć przycisk "G" lub "H" w celu dokonania regulacji. wcisnąć przycisk "G" lub "H" w celu dokonania regulacji.II-1 REGULACJA AUDIO R ADIOODT WARZACZ RB1 45 Wcisnąć kilkakrotnie przycisk “AUDIO” w celu wybrania tonów niskich (BASS). wysokich (TREB). Regulacja rozchodzenia się dźwięku przód / tył (Fader) Gdy wyświetlane jest "FAD". Regulacja natężenia dźwięku prawo/ lewo tył (Balance) Gdy wyświetlane jest "BAL". Przycisk "H" pozwala zwiększyć natężenie głosu z tyłu pojazdu. . – “BASS +9” maksymalny poziom niskich tonów. Uwaga : regulacja tonów niskich i wysokich jest indywidualna dla każdego źródła. * W zale˝noÊci od wyposa˝enia. funkcji fader (FAD) i funkcji balance (BAL). – “BASS –9” w celu ustawienia minimalnego poziomu niskich tonów. – “BASS 0” pozycja normalna. kasety lub zmieniarki CD*. Przycisk "G" pozwala zwiększyć natężenie głosu z przodu pojazdu.

Przegląd zatrzyma się w momencie zwolnienia przycisku. które nie mają miejsca w przypadku instalacji stacjonarnej. Odbiór. Przytrzymując wciśnięty przycisk w wybranym kierunku. można stwierdzić zakłócenia podczas przejazdu w pobliżu linii wysokiego napięcia. lecz z charakteru odbieranych sygnałów. a następnie na czułości “DX” (wybór nadajników najsłabszych i najbardziej oddalonych). będzie odbywał się ciągły przegląd częstotliwości. wybrać źródło radiowe. które nie wynikają z nieodpowiedniej jakości tej instalacji. .) strefy ciszy (brak pokrycia przez nadajniki). bloki. W wypadku modulacji amplitudy. podlega różnym zakłóceniom. Ponowne wciśnięcie przycisku "MAN" umożliwia powrót do automatycznego wyszukiwania stacji. Wybór zakresu fal Poprzez krótkie przyciskanie przycisku “BND/AST”. Ręczne wyszukiwanie stacji Wcisnąć przycisk “MAN”. Jeśli wybrany został program informacji drogowych TA. etc.46 RADIO R ADIOODT WARZACZ RB1 II-1 Uwagi dotyczące odbioru radiowego Instalacja przemieszczanego odbiornika radiowego jest poddawana działaniu zjawisk. Przytrzymując wciśnięty przycisk w wybranym kierunku. aby przejść przez cały zakres fal. w wypadku modulowanej amplitudy (średnie / długie) lub modulowanej częstotliwości (FM). W wypadku modulacji częstotliwości. zakłócenia mogą powstawać w wyniku odbicia sygnałów od nieruchomych przeszkód (góry. Wyszukiwanie stacji odbywa się najpierw przy czułości “LO” (wybór najsilniejszych nadajników). Automatyczne wyszukiwanie stacji Naciskać krótko na przycisk "J" lub "K". uzyskuje się ciągłą prezentację stacji (częstotliwości). wybierać zakres fal FMI. nadające ten typ programu. FMIII i AM. pod mostami. FMII. Prezentacja zatrzymuje się na pierwszej spotkanej stacji po zwolnieniu przycisku. Krótko wciskać przycisk “J” lub “K” w celu powolnego zwiększania lub zmniejszania wyświetlanego zakresu. to wówczas wybierane są jedynie stacje. lub przez tunele. Wybór źródła radiowego Naciskając kolejno na przycisk “SRC”. aby usłyszeć kolejno stację następną lub poprzednią.

Przytrzymać wciśnięty przez ponad 2 sekundy jeden z przycisków "1" do "6". w którym odbywa się podróż. – Jeśli nie wciskać przycisk pamięć jest wolna. Krótkie wciśnięcie przycisku "RDS" włącza lub wyłącza działanie tej funkcji. niezależnie od częstotliwości jej nadawania w regionie. Dźwięk zostaje na chwilę przerwany. zapisanej w pamięci. krótkie wciśnięcie przycisku od "1" do "6" powoduje przywołanie odpowiedniej stacji. w celu automatycznego zapamiętania 6 najsilniejszych nadajników na falach FM. Automatyczne zapamiętywanie stacji FM (autostore) Przytrzymać wciśnięty przez ponad 2 sekundy przycisk "BND/AST". że stacja została zapamiętana. Radioodtwarzacz stale poszukuje nadajnika. a następnie powraca co jest potwierdzeniem. nadającego ten sam program i zapewniającego najlepszą jakość odbioru. Przywołanie zapamiętanych stacji W każdym zakresie fal. .II-1 R ADIOODT WARZACZ RB1 47 Ręczne zapamiętywanie stacji Wybrać stację. SYSTEM RDS Używanie funkcji RDS (Radio Data System) na falach FM System RDS pozwala na odbieranie tej samej stacji. Stacje te zostaną zapamiętane w zakresie fal FMIII. Śledzenie stacji RDS Wyświetlacz podaje nazwę wybranej stacji.

w różnych obsługiwanych przez siebie regionach. aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. W tym celu należy przytrzymać przez ponad 2 sekundy wciśnięty przycisk “RDS” dla włączenia lub wyłączenia funkcji .INFO” oraz nazwę stacji. Można je regulować pokrętłem natężenia dźwięku. Każdy przekaz informacji drogowej zostanie odebrany priorytetowo. wspólne lub różne programy. kaseta lub zmieniarka CD). funkcja zostaje wówczas wyłączona. Zapamiętane natężenie dźwięku zostanie powtórzone przy nadawaniu kolejnej informacji drogowej. nie nadającej informacji drogowych. wyświetlacz podaje na zmianę komunikat “TRAF. W wypadku odbioru stacji RDS. bez względu na używane aktualnie źródło (radio. Tryb śledzenia regionalnego pozwala nadać priorytet słuchaniu tego samego programu. Uwaga : Natężenie dźwięku informacji drogowych jest niezależne od natężenia dźwięku przy normalnym słuchaniu radioodtwarzacza. nadają w pewnych okresach. Tryb regionalnego śledzenia stacji (REG) Niektóre stacje. należy nacisnąć na przycisk “TA”. Jeśli chcecie przerwać odbieranie przekazu.48 R ADIOODT WARZACZ RB1 II-1 Program informacji drogowych Naciskać na przycisk "TA". jeśli są zorganizowane w sieć. na wyświetlaczu przez 5 sekund miga komunikat “NO TA”. Podczas nadawania informacji drogowej.

Nigdy nie wystawiać kaset na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury. aby wyjąć kasetę z odtwarzacza. radioodtwarzacz będzie automatycznie odbierał ostatnią słuchaną stację radiową.Kasety zawsze wkładać do opakowań.II-1 ŹRÓDŁO KASETA R ADIOODT WARZACZ RB1 49 Wybór jako źródła kasety Po włożeniu kasety. . Jesli kaseta została już włożona. Aby odwrócić ręcznie kierunek odczytu kasety. wcisnąć do połowy dwa przyciski “E” i “F”. aby uchronić je przed kurzem i przed przypadkowym rozwinięciem taśmy. Po zakończeniu przewijania. . . naciskać kolejno na przycisk "SRC". Kierunek odtwarzania Odtwarzacz będzie odczytywał przemiennie ścieżki 1 i 2 kasety automatycznie odwracając kierunek odczytu przy końcu odtwarzanej ścieżki.Unikać używania kaset o czasie odtwarzania powyżej 90 minut.Po dłuższym użytkowaniu odtwarzacza kaset. należy wykonać czyszczenie jego głowicy przy pomocy specjalnej kasety czyszczącej (co pięćdziesiąt godzin odczytu). . odtwarzany będzie początek ustawionej ścieżki. a nawet częściowe lub całkowite zniknięcie jednego z kanałów. aby przeprowadzić odpowiednio szybkie przewijanie do tyłu lub do przodu kasety. aby wybrać jako źródło kasetę.Używać wyłącznie kaset dobrej jakości. Uwaga: W czasie szybkiego przewijania do tyłu lub do przodu kasety. . Wyjęcie kasety Wcisnąć do oporu 2 przyciski "E" i "F". Ogólne zalecenia dotyczące użytkowania . uruchamia się automatycznie odtwarzacz. Zabrudzenie głowicy odtwarzacza może spowodować gorsze rozłożenie wysokich tonów. Szybkie przewijania do przodu i do tyłu Wcisnąć do oporu jeden z przycisków "E" lub "F".

wybrać jako źródło odtwarzacz CD. .50 R ADIOODT WARZACZ RB1 II-1 ZMIENIACZ PŁYT CD* Wybór jako źródła odtwarzacza CD Naciskając kolejno na przycisk “SRC”. Utwory z płyty będą odtwarzane w kolejności losowej. * W zależności od wyposażenia. Ponowne wciśnięcie przycisku “SRC” spowoduje powrót do normalnego odczytu. Wybór utworu na płycie Wcisnąć przycisk “J” w celu wybrania kolejnego utworu. Wybór płyty Wcisnąć jeden z przycisków “1” do “6” w celu wybrania odpowiedniej płyty. Przytrzymać wciśnięty jeden z przycisków “J” lub “K” w celu dokonania przyspieszonego przesłuchania do tyłu lub do przodu. Odczyt losowo wybranych utworów Po wybraniu trybu zmieniacza CD. Operacja zostanie zatrzymana w chwili zwolnienia przycisku. Przyciski “J” i “K” powracają do funkcji "wyboru utworu na płycie" po wciśnięciu przycisku “MAN”. Przesłuchiwanie przyspieszone Wcisnąć przycisk “MAN”. Wcisnąć przycisk “K” w celu powrócenia do początku przsłuchiwanego utworu lub utworu poprzedniego. wcisnąć na 2 sekundy przycisk “SRC”.

– zasunąć zamknięcie A. stroną z nadrukiem skierowaną do góry. . aby wyciągnąć magazynek C. * W zależności od wyposażenia. – wysunąć jedną z sześciu szuflad. zamknąć szufladę. – wcisnąć przycisk B. – włożyć płytę. pociągając za uchwyt D. – wsunąć magazynek do zmieniacza.II-1 R ADIOODT WARZACZ RB1 51 ZMIENIACZ PŁYT CD* C B A C D W celu włożenia płyty do zmieniacza: – odsunąć zamknięcie A.

-".. radioodtwarzacz blokuje się definitywnie. Wprowadzić Wasz czterocyfrowy numer kodu przy pomocy przycisków "1" do "6". Aby odblokować radioodtwarzacz. który otrzymaliście Państwo wraz z pojazdem.. Błąd wprowadzenia kodu W przypadku złego wprowadzenia jednej z trzech pierwszych cyfr przerwać operację. Pojawia się na wyświetlaczu napis "CODE".54 FUNKCJE OGÓLNE R ADIOODT WARZACZ RD1 II-2 Włączenie / wyłączenie Po ustawieniu kluczyka w stacyjce w położeniu ZASILANIE OSPRZĘTU lub ZAPŁON. "3". Jeśli wszystkie cztery cyfry zostały prawidłowo wprowadzone. radioodtwarzacz włącza się automatycznie. można znowu rozpocząć wprowadzanie kodu. należy wcisnąć kolejno przyciski "5". należy go nie wyłączać i odczekać.. Po 14 błędnie wprowadzonych kodach.". Wprowadzenie kodu Włączyć radioodtwarzacz. aby nie zablokować radio-odtwarzacza. Po każdym błędnym wprowadzeniu kodu radioodtwarzacz zablokuje się na czas od 5 sekund do 30 minut po siódmym nieprawidłowym wprowadzeniu kodu. Jeśli radioodtwarzacz jest wyłączony w trakcie oczekiwania. Przykład: jeśli Wasz numer to 5345. Radioodtwarzacz może funkcjonować przez 30 minut bez włączonego zapłonu. "4" i "5".. to czas ten wydłuży się o czas wyłączenia radioodtwarzacza. ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE Przed pierwszym użyciem lub po ponownym podłączeniu radioodtwarzacza należy wprowadzić jego kod. a wyświetlacz pokazuje “END”. REGULACJA DŹWIĘKU Regulacja natężenia dźwięku Przekręcić przycisk "M" w celu zwiększenia lub zmniejszenia natężenia dźwięku. aż wyświetli się " . . wcisnąć przycisk "M" w celu włączenia lub wyłączenia radioodtwarzacza. a następnie prośba o jego wprowadzenie "..

Regulacja tonów wysokich Gdy wyświetlane jest "TREB". – “BASS –9” w celu ustawienia minimalnego poziomu niskich tonów. Regulacja natężenia dźwięku prawo/ lewo tył (Balance) Gdy wyświetlane jest "BAL".II-2 REGULACJA AUDIO R ADIOODT WARZACZ RD1 55 Wcisnąć kilkakrotnie przycisk “AUDIO” w celu regulacji tonów niskich (BASS). Można je regulować oddzielnie dla radia. funkcji loudness (LOUD). Wyjście z trybu audio odbywa się automatycznie po kilku sekundach lub w wyniku sukcesywnego wciskania przycisku "AUDIO". po wykonaniu regulacji funkcji balance. – “TREB –9” w celu ustawienia minimalnego poziomu tonów wysokich. . – “BASS +9” maksymalny poziom niskich tonów. Regulacja tonów niskich Gdy wyświetlane jest "BASS". Przycisk "D" pozwala zwiększyć natężenie głosu z przodu pojazdu. kasety i zmieniacza płyt CD. Uwaga : regulacja tonów wysokich i niskich jest niezależna dla każdego źródła dźwięku. – “TREB 0” pozycja normalna. Przycisk "E" pozwala zwiększyć natężenie głosu z tyłu pojazdu. – “TREB +9” maksymalny poziom wysokich tonów. Regulacja rozchodzenia się dźwięku przód / tył (Fader) Gdy wyświetlane jest "FAD". wcisnąć przycisk "D" lub "E" w celu dokonania regulacji. * W zależności od wyposażenia. funkcji fader (FAD) i funkcji balance (BAL). wcisnąć przycisk "D" lub "E" w celu dokonania regulacji. Przycisk "D" pozwala zwiększyć natężenie głosu z prawej strony. nacisnąć na przycisk "D" lub "E" w celu dokonania regulacji. Przycisk "E" pozwala zwiększyć natężenie głosu z lewej strony. wcisnąć przyciski "D" lub "E" w celu dokonania regulacji. Regulacja loudness Funkcja ta umożliwia zaakcentowanie niskich i wysokich tonów przy słabym natężeniu dźwięku. wysokich (TREB). Wcisnąć przyciski "D" lub "E" w celu włączenia lub wyłączenia funkcji. – “BASS 0” pozycja normalna.

52 R ADIOODT WARZACZ RD1 II-2 A B C D E M K L J H I G N F .

53 * W zależności od wyposażenia. Działanie ręczne /automatyczne przycisków G i H. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : włączenie/wyłączenie funkcji PTY. Zwiększenie natężenia dźwięku. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : odczyt losowy. Zmniejszenie natężenia dźwięku. FM3.radio. FM2. Wybór zakresu fal FM1. Wybór źródła . Wybór stacji zapamiętanej. Automatyczne wyszukiwanie niskich częstotliwości.zmieniacz CD*.CD. Automatyczne wyszukiwanie wysokich częstotliwości. . Wybór następnego utworu CD. Wybór źródła dźwięku . regulacja loudness i rozchodzenia się dźwięków. Wybór utworu poprzedniego CD. Wybór tonów niskich. Włączenie / wyłączenie RDS. Wybór źródła dźwięku . Włączenie /wyłączenie priorytetu informacji drogowych.II-2 Przycisk A B C D E F G H I J K L M N ON/VOL 1 do 6 i RDS TA v w AUDIO k j MAN R ADIOODT WARZACZ RD1 Funkcja Wysunięcie płyty CD. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : zapamiętanie stacji Wybór płyty w zmieniaczu CD*. Włączenie/wyłączenie radioodtwarzacza. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : włączenie /wyłączenie trybu śledzenia regionalnego. Regulacja natężenia dźwięku. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : odczyt losowy. Wciśnięcie na dłużej niż 2 sekundy : automatyczne zapamiętanie stacji (autostore). wysokich. AM.

Przytrzymując wciśnięty przycisk w wybranym kierunku. które nie mają miejsca w przypadku instalacji stacjonarnej. Jeśli wybrany jest program informacji drogowych TA. pod mostami. Przegląd zatrzyma się w momencie zwolnienia przycisku. W celu natychmiastowego przejścia na czułość “DX”. podlega różnym zakłóceniom. Odbiór. nadające ten typ informacji. Ponowne wciśnięcie przycisku "MAN" umożliwia powrót do automatycznego wyszukiwania stacji. Przegląd zatrzymuje się na pierwszej napotkanej stacji w momencie zwolnienia przycisku.radio Wcisnąć przycisk “J”. Wyszukiwanie automatyczne stacji Wcisnąć krótkim ruchem jeden z przycisków “G” lub “H” w celu odszukania poprzedniej lub kolejnej stacji. Wybór źródła .) strefy ciszy (brak pokrycia przez nadajniki). Wybór zakresu fal Przez krótkie wciskanie przycisku "J". W wypadku modulacji amplitudy. Krótko wciskać przyciski “G” lub “H” w celu powolnego zwiększania lub zmniejszania wyświetlanego zakresu. dokonuje się wyboru zakresu fal FM1. zakłócenia mogą powstawać w wyniku odbicia sygnałów od nieruchomych przeszkód (góry. lub przez tunele. a następnie na czułości "DX" (wybór nadajników najsłabszych i najbardziej oddalonych). etc. Przytrzymując wciśnięty przycisk w wybranym kierunku następuje przegląd częstotliwości. odszukiwane są tylko stacje. FM2. . należy wcisnąć dwa razy przycisk “G” lub “H”. Wyszukiwanie stacji odbywa się najpierw na czułości "LO" (wybór najsilniejszych nadajników). będzie odbywał się ciągły przegląd częstotliwości. bloki. FM3 i AM. można stwierdzić zakłócenia podczas przejazdu w pobliżu linii wysokiego napięcia. W wypadku modulacji częstotliwości. lecz z charakteru odbieranych sygnałów. w wypadku modulowanej amplitudy (średnie / długie) lub modulowanej częstotliwości (FM).56 RADIO R ADIOODT WARZACZ RD1 II-2 Uwagi dotyczące odbioru radiowego Instalacja przemieszczanego odbiornika radiowego jest poddawana działaniu zjawisk. które nie wynikają z nieodpowiedniej jakości tej instalacji. Ręczne wyszukiwanie stacji Wcisnąć przycisk “MAN”.

Przytrzymać wciśnięty przez ponad 2 sekundy jeden z przycisków "1" do "6". Przywołanie zapamiętanych stacji W każdym zakresie fal. w którym odbywa się podróż. niezależnie od częstotliwości jej nadawania w regionie. Krótkie wciśnięcie przycisku "RDS" włącza lub wyłącza działanie tej funkcji. nadającego ten sam program i zapewniającego najlepszą jakość odbioru. . Stacje te zostaną zapamiętane w zakresie fal FM3. zapisanej w pamięci. Śledzenie stacji RDS Wyświetlacz podaje nazwę wybranej stacji.II-2 R ADIOODT WARZACZ RD1 57 Ręczne zapamiętywanie stacji Wybrać stację. że stacja została zapamiętana. SYSTEM RDS Używanie funkcji RDS (Radio Data System) na falach FM System RDS pozwala na odbieranie tej samej stacji. a następnie powraca co jest potwierdzeniem. Dźwięk zostaje na chwilę przerwany. krótkie wciśnięcie przycisku od "1" do "6" powoduje przywołanie odpowiedniej stacji. to pozostała pamięć jest wolna. w celu automatycznego zapamiętania 6 najsilniejszych nadajników na falach FM. Automatyczne zapamiętywanie stacji FM (autostore) Przytrzymać wciśnięty przez ponad 2 sekundy przycisk "J". – Jeśli nie zostanie odnalezionych 6 nadajników. Radioodtwarzacz stale poszukuje nadajnika.

– W chwili gdy wyświetli się Wasz wybrany typ programu. wspólne lub różne programy. Tryb śledzenia regionalnego pozwala nadać priorytet słuchaniu tego samego programu. należy wcisnąć przycisk “TA”. przytrzymać jeden z przycisków “G” lub “H” w celu automatycznego wyszukania stacji. . niezależnie od aktualnego trybu pracy ((tuner. Tryb regionalnego śledzenia stacji (REG) Niektóre stacje.). Uwaga : Natężenie dźwięku informacji drogowych jest niezależne od natężenia dźwięku przy normalnym słuchaniu radioodtwarzacza. Typy programów mogą być rejestrowane w pamięci w trybie PTY. nadają w pewnych okresach. nadających określone typy programów (Informacyjny. – Za pomocą przycisków “G” lub “H” wykonać przegląd listy proponowanych programów. funkcja PTY zostaje wyłączona). W wypadku odbioru stacji RDS. w różnych obsługiwanych przez siebie regionach. itp. Zapamiętane natężenie dźwięku zostanie powtórzone przy nadawaniu kolejnej informacji drogowej. należy wcisnąć na ponad 2 sekundy przycisk “TA” w celu włączenia lub wyłączenia funkcji. W celu odszukania programu PTY : – Włączyć funkcję PTY. na wyświetlaczu przez 5 sekund miga komunikat “NO TA”. nadającej wybrany typ programu (po automatycznym wyszukiwaniu. W tym celu należy przytrzymać przez ponad 2 sekundy wciśnięty przycisk “RDS” dla włączenia lub wyłączenia funkcji Funkcja PTY Funkcja ta pozwala na odbiór stacji. należy wcisnąć przycisk "TA". Odbiór każdej informacji drogowej będzie priorytetowy. nie nadającej informacji drogowych.INFO” oraz nazwę stacji. Podczas nadawania informacji drogowej. W celu przerwania nadawania określonej informacji drogowej. Rock. Można je regulować pokrętłem natężenia dźwięku. Gdy wyświetlacz wskazuje zakres fal FM. Sportowy. jeśli są zorganizowane w sieć.58 R ADIOODT WARZACZ RD1 II-2 Program informacji drogowych W celu włączenia lub wyłączenia funkcji. CD lub odtwarzacz kaset). W tym celu należy przytrzymać przez ponad 2 sekundy wciśnięte przyciski preselekcji “1” do “6”. Kulturalny. Przywołanie zarejestrowanego typu programu dokonywane jest przez krótkie wciśnięcie odpowiedniego przycisku. wyświetlacz podaje na zmianę komunikat “TRAF.

Przyciski “G” i “H” powracają do funkcji "wyboru utworu na płycie" po wciśnięciu przycisku “MAN”. wcisnąć na 2 sekundy przycisk “K”. lub programu PTY. Wybór określonego nagrania na płycie Wcisnąć przycisk “G” w celu wybrania następnego nagrania. Funkcja ta jest dostępna jedynie w przypadku. należy wcisnąć przycisk “K”. ODTWARZACZ PŁYT CD Wybór trybu odtwarzacza płyt CD Po włożeniu płyty stroną nadrukowaną ku górze odtwarzacz włącza się automatycznie. Pozwala on na przekazywanie informacji drogowej. Wcisnąć przycisk “H” dla powrotu do początku przesłuchiwanego utworu lub w celu wybrania poprzedniego utworu. gdy wybrany został program informacji drogowych . Przesłuchiwanie przyspieszone Wcisnąć przycisk “MAN”. Operacja zostanie zatrzymana w chwili zwolnienia przycisku. Ponowne wciśnięcie przycisku “K” spowoduje powrót do normalnego odczytu. . Wyjmowanie płyty Wcisnąć przycisk “A” w celu wyjęcia płyty z odtwarzacza. Przytrzymać wciśnięty jeden z przycisków “G” lub “H” w celu dokonania przyspieszonego przesłuchania do tyłu lub do przodu.funkcja "TA" lub PTY. Odczyt losowo wybranych utworów Po wybraniu trybu CD. Jeśli w odtwarzaczu już znajduje się płyta.II-2 R ADIOODT WARZACZ RD1 59 Funkcja EON System ten łączy między sobą stacje należące do tej samej sieci. Utwory z płyty będą odtwarzane w kolejności losowej. nadawanych przez stację należącą do tej samej sieci co stacja odbierana w danym momencie.

Wybór płyty Wcisnąć jeden z przycisków “1” do “6” w celu wybrania odpowiedniej płyty. losowej. II-2 Przesłuchiwanie przyspieszone Wcisnąć przycisk “MAN”. Ponowne wciśnięcie przycisku “L” spowoduje powrót do normalnego odczytu. Operacja zostanie zatrzymana w chwili zwolnienia przycisku. wcisnąć na 2 sekundy przycisk “L Utwory z płyty będą odtwarzane w kolejności ”. * W zależności od wyposażenia. Wybór utworu na płycie Wcisnąć przycisk “G” w celu wybrania kolejnego utworu. Przytrzymać wciśnięty jeden z przycisków “G” lub “H” w celu dokonania przyspieszonego przesłuchania do tyłu lub do przodu. .60 R ADIOODT WARZACZ RD1 ZMIENIACZ PŁYT CD* Wybór trybu zmieniacza płyt CD Wcisnąć przycisk “L”. Odczyt losowo wybranych utworów Po wybraniu trybu zmieniacza CD. Wcisnąć przycisk “H” w celu powrócenia do początku przsłuchiwanego utworu lub utworu poprzedniego. Przyciski “G” i “H” powracają do funkcji "wyboru utworu na płycie" po wciśnięciu przycisku “MAN”.

– włożyć płytę. – zasunąć zamknięcie A. aby wyciągnąć magazynek C. zamknąć szufladę. * W zależności od wyposażenia. – wcisnąć przycisk B. .II-2 R ADIOODT WARZACZ RD1 61 ZMIENIACZ PŁYT CD* C B A C D W celu włożenia płyty do zmieniacza: – odsunąć zamknięcie A. stroną z nadrukiem skierowaną do góry. – wsunąć magazynek do zmieniacza. pociągając za uchwyt D. – wysunąć jedną z sześciu szuflad.

S T A C Y J K A . autodiagnostyki silnika. podgrzewania silnika (Diesel). STOP ciśnienia oleju. Te lampki kontrolne są testowane. • A : Zasilanie osprzętu Położenie to pozwala korzystać z niektórych urządzeń zasilanych elektrycznie (radioodtwarzacz. hamulca postojowego i poziomu płynu hamulcowego.64 B L O K A D A K I E R O W N I C Y. lampka do czytania itp. . elektryczny podnośnik szyb drzwi. zamknięcia drzwi muszą się zaświecić. Zapala się lampka kontrolna ładowania akumulatora. poduszki powietrznej. Niezaświecenie się tych lampek kontrolnych świadczy o usterce. Nigdy nie włączać rozrusznika wówczas gdy silnik pracuje (patrz “ROZRUCH”). ładowania akumulatora.). ROZRUSZNIK III-1 • S : Blokada kierownicy Aby odblokować kierownicę. . należy lekko poruszyć nią jednocześnie delikatnie przekręcając kluczyk. • D : Włączenie rozrusznika Kluczyk należy zwolnić w chwili uruchomienia silnika. • M : Włączenie zapłonu Lampki kontrolne *: układu ABS. gdy kluczyk znajduje się w położeniu włączenia zapłonu: M * W zależności od wersji lub kraju.

Kluczyk można wyjąć tylko w położeniu S. może to nastąpić w różnych położeniach koła kierownicy. aby nastąpiło jej zablokowanie. Uruchomienie i zatrzymanie silnika (patrz “ROZRUCH”). lekko poruszyć kołem kierownicy). S T A C Y J K A . Po wyjęciu kluczyka należy. ROZRUSZNIK 65 Zamek blokady kierownicy S Po wyjęciu kluczyka i włączeniu zamka kierownicy.III-1 B L O K A D A K I E R O W N I C Y. jeśli to konieczne. lekko obrócić kierownicą tak. koło kierownicy zostaje zablokowane. A Kierownica jest odblokowana (przekręcając kluczyk w położenie A. M Położenie włączenia zapłonu D Położenie włączenia rozrusznika. DOZWOLONA JEST WYŁąCZNIE JAZDA Z WŁĄCZONYM ZAPŁONEM (aby uniknąć niebezpieczeństwa nieoczekiwanego włączenia się blokady kierownicy oraz aby zapewnić działanie systemów bezpieczeństwa). . w razie konieczności. ZE WZGLĘDU NA ZACHOWANIE WSPOMAGANIA UKŁADU HAMULCOWEGO I KIEROWNICZEGO. UWAGA NIE WYCIĄGAĆ NIGDY KLUCZYKA ZE STACYJKI PRZED CAŁKOWITYM ZATRZYMANIEM SIĘ POJAZDU.

Jeśli lampka kontrolna nie zgaśnie. to świeci się lampka kontrolna. Zdolność działania wszystkich istotnych elementów elektrycznych układu ABS jest kontrolowana przez system nadzoru elektronicznego. ABS należy jak najszybciej skontrolować w ASO. Na drogach śliskich (żwir. którą następnie należy całkowicie opuścić. jeśli lampka zapali się w czasie jazdy. skręcić koła w kierunku chodnika. jak w samochodzie nie wyposażonym w ABS. aby zapobiec zaistnieniu innych usterek o trudnych do przewidzenia konsekwencjach. . należy włączyć 1. W każdych okolicznościach. gołoledź itp. oznacza to. że układ ABS nie działa. Aby ułatwić operowanie dźwignią hamulca postojowego. ze względów bezpieczeństwa. Aby zwolnić hamulec postojowy. zaleca się równoczesne naciśnięcie na pedał hamulca. śnieg. bieg. Lampka kontrolna ABS zapala się po włączeniu zapłonu i powinna zgasnąć po około dwóch sekundach. W obu tych przypadkach normalny układ hamulcowy nadal działa skutecznie tak. a na stromych wzniesieniach. Jeśli hamulec postojowy jest zaciągnięty lub nie całkowicie zwolniony.) należy bezwzględnie zachować szczególną ostrożność. Pozwala zachować kontrolę nad kierunkiem jazdy. oznacza to wyłączenie ABSu na skutek uszkodzenia. tym siła.III-3 HAMULCE Hamulec postojowy (ręczny) 67 Hamulec postojowy uruchamia się przez pociągnięcie dźwigni. * W zależności od wersji lub kraju. nacisnąć na przycisk. Niemniej. pociągając jednocześnie dźwignię. jak i w czasie jazdy. z jaką trzeba pociągnąć dźwignię powinna być większa. Układ ABS* Układ ten zwiększa bezpieczeństwo przez zapobieganie zablokowaniu kół w czasie nagłego hamowania lub w warunkach zmniejszonej przyczepności. Podobnie. im bardziej strome wzniesienie. zarówno przed jazdą. a zapłon jest włączony.

UWAGA Silnik nie powinien pracować. aż silnik zacznie pracować (jednak nie dłużej niż 10 sekund). SILNIKI BENZYNOWE Uruchamianie silnika zimnego Nie dotykać pedału przyspieszenia Włączyć rozrusznik i poczekać. podczas pracy rozrusznika powinien być wciśnięty pedał sprzęgła. Rada: Nie należy rozgrzewać silnika przed rozpoczęciem jazdy. Przy bardzo niskich temperaturach. włączenie świec żarowych). Po uruchomieniu silnika. należy powtórzyć czynność. czy skrzynia biegów znajduje się w położeniu neutralnym. jeśli samochód znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub niedostatecznie przewietrzanym. aby ułatwić rozruch silnika. odczekać. gdy silnik zatrzyma się lub nie zostanie uruchomiony za pierwszym razem.66 ROZRUCH III-2 Sprawdzić. Następnie włączyć rozrusznik i odczekać. pedał sprzęgła należy powoli zwolnić. Ponowny rozruch Włączyć rozrusznik. ale z włączeniem podgrzewania. aż zgaśnie lampka kontrolna włączenia świec żarowych. aż do uruchomienia silnika. Po uruchomieniu silnika. Uwaga : Podczas uruchamiania silnika nie należy dotykać pedału przyspieszenia. podczas pracy rozrusznika powinien być wciśnięty pedał sprzęgła. Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony za pierwszym razem. aby ułatwić rozruch silnika. należy odczekać kilka sekund przed następnym włączeniem rozrusznika. pedał sprzęgła należy powoli zwolnić. SILNIKI DIESLA Uruchomienie zimnego silnika Przekręcić kluczyk do położenia M (zapłon. lampka kontrolna podgrzewania nie zapala się. W każdym przypadku. Bardziej wskazana jest spokojna jazda przez pierwsze kilometry. Przy bardzo niskich temperaturach. . Uwaga : Gdy silnik jest gorący.

Wsteczny bieg należy włączać powolnym ruchem tak. .68 DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW III-4 Dźwignia zmiany biegów Skrzynia biegów o 5 przełożeniach Bieg wsteczny Nigdy nie włączać przed całkowitym zatrzymaniem samochodu. aby uniknąć zgrzytu.

które znajdują się u podstawy przedniej szyby (zwiędłe liście. zarówno z przodu jak i z tyłu. Nie należy też zasłaniać wylotów z tyłu samochodu. śnieg). Zaleca się zawsze utrzymywanie stałego. choćby niewielkiego nawiewu powietrza. . nie należy zasłaniać przelotu powietrza pod przednimi siedzeniami. Nawietrzniki Nawiewy są zaopatrzone w pokrętła pozwalające otwierać lub zamykać przepływ powietrza oraz w kratki do kierowania strumienia powietrza (góra-dół. Obieg powietrza Maksymalny komfort uzyskany został dzięki dobremu rozprowadzeniu powietrza wewnątrz samochodu.70 WENTYL ACJA IV-1 Wlot powietrza Należy dbać o czystość zewnętrznej kratki wlotu powietrza i przewodu wlotowego. Aby nie obniżyć skuteczności ogrzewania w rejonie siedzeń tylnych. prawo-lewo).

T położenie pozwala odizolować o się od dochodzących z zewnątrz nieprzyjemnych zapachów lub dymu. zwłaszcza kiedy silnik pracuje na wolnych obrotach lub gdy samochód stoi. wyposażone w silnik HDi. 2 Przełącznik regulacji temperatury nadmuchiwanego powietrza 3 Przełącznik rozprowadzania powietrza we wnętrzu samochodu Nadmuch przez nawietrzniki OGRZEWANIE 71 1 2 3 Nadmuch stóp w kierunku Nadmuch w kierunku stóp i na przednią szybę Nadmuch na przednią szybę Osuszanie i odmrażanie Dodatkowe ogrzewanie (w zależności od opcji silnika HDi) Samochody. . zwiększający uczucie komfortu. Normalnym zjawiskiem jest wyczuwanie spalin. mogą być wyposażone w automatyczny układ dodatkowego ogrzewania.IV-1 1 Przełącznik dmuchawy powietrza Regulacja prędkości dmuchawy powietrza.

Lampka kontrolna świeci = układ działa.72 K L I M AT Y Z A C J A * IV-2 Chłodzenie powietrza* Układ klimatyzacji działa tylko gdy pracuje silnik. Dla uzyskania pełnego komfortu użytkowania. gdy tylko to będzie możliwe. Następnie. należy przez chwilę przewietrzyć wnętrze przy otwartych oknach. obracając przełącznik 1 w lewo. okna należy zamknąć. Stan ten powinien być zmieniony. należy zastosować przełącznik 2 w celu regulacji temperatury chłodnego powietrza. 1 2 3 * W zależności od wersji i wyposażenia . Aby chłodzenie było skuteczne. Jednak. aby móc doprowadzić do wnętrza samochodu świeże powietrze. Zamknięty obieg powietrza Aby zwiększyć skuteczność w czasie upałów lub aby odizolować wnętrze samochodu od nieprzyjemnych zapachów dochodzących z zewnątrz. Nacisnąć na włącznik usytuowany na tablicy rozdzielczej. przed włączeniem klimatyzacji. jeśli po dłuższym postoju na słońcu. należy zastosować położenie zamkniętego obiegu powietrza we wnętrzu samochodu i wyregulować prędkość dmuchawy. układ klimatyzacji powinien być włączany tylko przy zamkniętych oknach. temperatura wewnątrz samochodu jest bardzo wysoka.

Jeśli wybrana intensywność nadmuchu spowodowała zbyt duży spadek temperatury wewnątrz samochodu. należy za pomocą przełącznika 2 uzyskać temperaturę pożądaną. W razie niewłaściwego działania. Klimatyzacja jest potrzebna nawet w zimie. .IV-2 K L I M AT Y Z A C J A * Doprowadzanie powietrza z zewnątrz 73 Doprowadzanie powietrza z zewnątrz: wyregulować prędkość dmuchawy obracając przełącznik 1 w prawo. konieczne jest włączanie urządzenia co najmniej raz w miesiącu. gdyż podnosi wilgotność powietrza. Woda pochodząca ze skroplenia na ściankach klimatyzatora może wyciekać przez specjalnie do tego celu przewidziany otwór. urządzenie należy wyłączyć i skontaktować się z ASO. Ustawić przełącznik 2 na temperaturę maksymalną. a zatem pod stojącym samochodem może powstać niewielka kałuża. Filtr ten powinien być wymieniany zgodnie z zaleceniami obsługowymi. Filtr przeciwpyłkowy Samochód Państwa jest wyposażony w filtr przeciwpyłkowy. Ustawić przełącznik 1 na doprowadzanie powietrza z zewnątrz. który pozwala zatrzymać kurz. a nawet niektóre bakterie. na maksimum. Szybkie usuwanie zaparowania Włączyć chłodzenie powietrza. pyłki kwiatowe. Aby zachować prawidłową szczelność sprężarki. Ustawić przełącznik rozprowadzania powietrza 3 na usuwanie zaparowania.

74 KOMFORT IV-3 Popielniczka Aby opróżnić popielniczkę. Osłona przeciwsłoneczna Aby uniknąć oślepienia z przodu.33). W razie oślepienia przez szybę drzwi. należy opuścić osłonę. Zapalniczka Wcisnąć i poczekać chwilę. należy odczepić osłonę od jej mocowania wewnętrznego i obrócić ją na bok. w jej Schowek i pojemnik na butelkę (o pojemności 1. UWAGA na dzieci. Umieścić popielniczkę gnieździe popychając. należy nacisnąć na występ i wysunąć całą popielniczkę do siebie. aż do samoczynnego wysunięcia.5 litra + 1 uchwyt na kubek lub puszkę 0. zapalniczka działa również przy wyłączonym zapłonie (patrz bezpiecznik F23 F23B). .

lub przez odblokowanie przy pomocy pilota zdalnego sterowania. Zamykany przedni górny schowek schowek* Po otwarciu służy jako półeczka z dwoma wgłębieniami na kubki i dwoma uchwytami na długopisy. Tylna lampka sufitowa Przełącznik ma trzy położenia: 1 Zgaszenie. Przednia i tylna lampka sufitowa może zapalać się przy otwieraniu jednych z drzwi samochodu. Należy pamiętać. 2 Zapalenie spowodowane otwarciem drzwi przednich lub wyjęciem kluczyka ze stacyjki albo też przez wyjęcie kluczyka z wyłącznika zapłonu. Przednia lampka sufitowa Przełącznik ma trzy położenia: 1 Zgaszenie. że ze względów bezpieczeństwa. w czasie jazdy schowek powinien być zamknięty. należy przekręcić w prawo lub w lewo. * W zależności od wersji . lub przez odblokowanie przy pomocy pilota zdalnego sterowania. 3 Światło włączone na stałe.IV-3 KOMFORT * 75 2 3 1 2 1 3 Lampki do czytania* Znajduje się na konsoli sufitu. Położenie zgaszenia znajduje się w środku. 2 Zapalenie spowodowane otwarciem drzwi przednich lub wyjęciem kluczyka ze stacyjki albo też przez wyjęcie kluczyka z wyłącznika zapłonu. Aby ją zapalić. 3 Światło włączone na stałe.

gdy samochód znajduje się na poziomym podłożu. SPRAWDZENIE". zwłaszcza przed każdą dłuższą podróżą. Patrz "POJEMNOŚCI". Konieczność częstego uzupełniania ilości płynu chłodzącego wskazuje na usterkę. Maxi Uzupełnianie poziomu płynu chłodzącego silnika Uzupełnianie płynu hamulcowego Patrz "POZIOMY. Nigdy nie przekraczać poziomu maksymalnego. Ręczna pompka napełniania Patrz "UKŁAD WTRYSKOWY SILNIKA DIESLA". nawet jeśli nie pracuje i zapłon jest wyłączony. którą należy jak najszybciej zidentyfikować i usunąć. Akumulator Patrz “AKUMULATOR”. sprawdzić poziom oleju przy pomocy ręcznej miarki. SPRAWDZENIE". SPRAWDZENIE". Patrz "POZIOMY. Zbiornik spryskiwacza przedniej i tylnej szyby oraz spryskiwacza reflektorów* Patrz "POJEMNOŚCI". Mini . 2 Rada Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika. Uwaga. Przed uzupełnieniem.78 POZIOMY PŁYNÓW Zbiornik układu wspomagania kierownicy Wlew oleju silnikowego V-1 1 Filtr powietrza Należy stosować się do zaleceń podanych w Instrukcji Serwisowej. w każdej chwili może włączyć się wentylator chłodnicy. Regularnie sprawdzać poziom oleju. aby między przeglądami okresowymi. Patrz "POZIOMY. a silnik nie pracuje od co najmniej 10 minut. Producent zaleca. Ręczny miernik poziomu oleju Poziom oleju należy sprawdzać. często sprawdzać poziom oleju silnikowego. gdy silnik jest gorący.

aby mogły zasilić miejsca 1 i 2. Znormalizowane położenia złączy A1 : – A2 : – A3 : – A4 : (+) zasilanie stałe A5 : – A6 : (+) potencjometr A7 : (+) zasilanie osprzętu A8 : masa B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 : : : : : : : : (+) (–) (+) głośnik przedni prawy (–) głośnik przedni prawy (+) głośnik przedni lewy (–) głośnik przedni lewy (+) (–) 1 2 Zamontowanie głośników Miejsca na głośniki znajdują się na końcach tablicy rozdzielczej. założyć kratki. Średnica głośników tablicy rozdzielczej: 100 mm/ 35 mm (Głośnik wysokotonowy). zamocować je za pomocą śrub. należy skontaktować się z ASO. Głośniki tego samochodu mają specyficzną wysokość. podłączyć głośniki. Należy odpiąć i wyciągnąć kratki. DLA ZAINSTALOWANIA GŁOŚNIKÓW 165 MM W DRZWIACH PRZEDNICH. Przewody poprowadzono tak. jak przednia szyba. ramię anteny powinno być nachylone pod takim samym kątem. . Antena Aby uzyskać dobry odbiór. Podłączenie radioodtwarzacza Po otwarciu pokrywki zasłaniającej radioodtwarzacz (przez naciśnięcie na środkową dolną część) uzyskuje się dostęp do przewodów oraz złączy.76 M O N TA Ż U R A D I O O D T WA R Z A C Z A IV-4 Możliwe jest zamontowanie radioodtwarzacza w jednym z dwóch miejsc: 1 lub 2. pozwalających na podłączenie radioodtwarzacza i głośników tablicy rozdzielczej.

80 SILNIK 1.9 D * V-1 1 2 * W zależności od wersji .

V-1 SILNIKI 1.1 i .4 i* 79 1 * W zależności od wersji .1.

0 HDi* 81 1 * W zależności od wersji .V-1 SILNIK 2.

Poziom Uzupełnić ilość płynu do właściwego poziomu. * W zależności od wersji Wymiana płynu chłodzącego jest czynnością wymagającą zachowania pewnych środków ostrożności i powinna być wykonywana wyłącznie w ASO. Prawidłowo dokręcić korek. aż do zaczepu bezpieczeństwa tak. odkręcać korek. układ chłodzenia należy sprawdzić w ASO. Należy odczekać 15 minut. Poziom płynu powinien znajdować się między znakami MINI I MAXI. aż do drugiego oporu Konieczność częstego uzupełniania ilości płynu wskazuje na usterkę. S P R A W D Z E N I A * V-2 Uzupełnianie ilości płynu w układzie chłodzenia silnika Silnik zimny.82 P O Z I O M Y. temperatura powinna spaść poniżej 100°C i wolno. Jeśli brakuje więcej niż 1 litr płynu. aby spowodować spadek ciśnienia w układzie. zabezpieczając się na przykład szmatką. . którą należy jak najszybciej zidentyfikować i usunąć. Silnik gorący.

zabezpieczenie do -37°C). Ponadto środek ten zapewnia. Niezamarzający środek zawarty w płynie chłodzącym pozwala na zachowanie właściwych cech płynu w niskich temperaturach (po napełnieniu fabrycznym . S P R A W D Z E N I A * Silnik benzynowy 83 Chłodnica . Silnik Diesla * W zależności od wersji . gdy silnik jest zimny.płyn chłodzący silnika Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego powinno być wykonywane wówczas. znajdującymi się na pionowej części (zbiornik płynu chłodzącego przy korku) chłodnicy dla silników benzynowych lub w otworze zbiornika dla silników Diesla. między innymi.V-2 P O Z I O M Y. Poziom ten powinien zawsze znajdować się między znakami MINI i MAXI. własności antykorozyjne oraz prawidłowe cechy płynu w wysokich temperaturach.

Zalecenia te podane są w Instrukcji Serwisowej Państwa pojazdu. * W zależności od wersji . należy natychmiast zatrzymać się i skontaktować z ASO. Jakość : patrz “ZALECENIA DOTYCZĄCE OLEJÓW HOMOLOGOWANYCH". Jeśli lampka kontrolna zaświeci się w czasie jazdy. Należy stosować wyłącznie zalecany przez producenta płyn syntetyczny. S P R A W D Z E N I A * V-2 Zbiornik płynu hamulcowego Poziom płynu hamulcowego należy regularnie sprawdzać.84 P O Z I O M Y. który zapewnia jednocześnie ochronę przed korozją oraz prawidłowe działanie układu hamulcowego niezależnie od warunków zewnętrznych (wymiana co dwa lata).

W celu optymalnego uzupełnienia układu. Aby sprawdzić wzrokowo poziom płynu. Poziom będzie widoczny przez przewód. Odpiąć pokrywkę trzymając palec na otworze. gdy silnik nie pracuje. Jakość : patrz “ZALECENIA DOTYCZĄCE OLEJÓW HOMOLOGOWANYCH".V-2 P O Z I O M Y. S P R A W D Z E N I A * 85 Wspomaganie kierownicy * Poziom oleju sprawdzać wówczas. * W zależności od wersji . Poziom w zbiorniku powinien znajdować się powyżej znaku MINI i poniżej znaku MAXI. Poziom płynu w zbiorniku Zbiornik jest wyposażony w przezroczysty przewód rurkę (wraz z opcją spryskiwacza reflektorów). należy zatkać palcem otwór odpowietrzania. należy stosować przede wszystkim produkty zalecane przez ASO PEUGEOT. Pompa wspomagania kierownicy w żadnym wypadku nie powinna pracować bez oleju (niebezpieczeństwo zatarcia). płyn wlewać powoli. Zbiornik spryskiwacza przedniej i tylnej szyby oraz spryskiwacza reflektorów Aby uniknąć uszkodzenia obiegu spryskiwacza szyb i uzyskania jak najlepszego efektu pracy wycieraczek oraz dla Państwa bezpieczeństwa.

Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony przy pierwszej próbie. Jeśli po kilku próbach silnik nie zostanie uruchomiony. gdy pracuje on na biegu jałowym.Wyjąć miarkę poziomu oleju. B . . .Wyciągnąć spinkę mocującą A w kierunku przodu samochodu. aż podczas wykonywania ruchów będzie wyczuwalny opór. należy lekko zwiększyć jego prędkość obrotową. powtórzyć całą operację od początku. należy wykonać podane niżej czynności: .następnie włączyć rozrusznik naciskając przy tym lekko pedał przyspieszenia.ściskać ręczną pompkę napełniania tak długo.Zdjąć osłonę.Zamontować osłonę przy nie pracującym silniku. . .9 Diesel . A Silnik 1. . . należy odczekać 15 sekund i ponowić próbę. Po uruchomieniu silnika. aż do chwili uruchomienia silnika.nalać co najmniej 5 litrów paliwa do zbiornika samochodu.Odkręcić śrubę B i wyjąć ją.wymontowanie osłony silnika .Dokonać napełnienia układu. . aby przyspieszyć odpowietrzenie układu. ustawionego jak najbardziej poziomo.86 UKŁAD WTRYSKOWY SILNIKA DIESL A V-3 Napełnianie układu W przypadku unieruchomienia silnika spowodowanego brakiem oleju napędowego.

to dysponujecie elementem dodatkowo zwiększającym bezpieczeństwo w większości przypadków uderzeń z przodu lub z tyłu. należy nacisnąć na górną część wyłącznika zgodnie z rysunkiem. czy nie czuć zapachu paliwa. W przypadku odcięcia. czy nie ma jakiegokolwiek wycieku lub. aby przywrócić zasilanie paliwa. które odcina zasilanie paliwa. * W zależności od wersji lub kraju Przed ponownym włączeniem zapłonu upewnić się. Wyłącznik zasilania paliwa Ten wyłącznik znajduje się pod maską silnika po prawej stronie. .V-4 O D C I Ę C I E Z A S I L A N I A PA L I W A * 87 Jeśli samochód Państwa jest wyposażony w urządzenie.

75 4.5 3.0 HDi 4.5 lub 7.50 4.5 litra Ilość oleju (litry) Typ silnika samochód bez klimatyzacji (1) samochód z klimatyzacją Silnik 1.9D 4.4i 3.1i 3.5 Silnik 1.88 POJEMNOÂCI * V-5 Zbiornik spryskiwacza przedniej i tylnej szyby oraz spryskiwacza reflektorów* 3.50 Silnik 2.5 — Silnik 1. * W zależności od wersji .25 (1) Wymiana wraz z filtrem. .

pokrywę należy zamknąć bardzo dokładnie. Bezpieczniki w komorze silnika 2 B Aby uzyskać dostęp do skrzynki. znajdującej się w komorze silnika (obok akumulatora). Po zakończeniu czynności. umieszczonych pod tablicą rozdzielczą (z lewej strony kierowcy). należy odczepić pokrywę zgodnie ze schematem. a jedna skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika.90 BEZPIECZNIKI VI-1 Dwie skrzynki bezpieczników są umieszczone pod tablicą rozdzielczą. znajdujących się w B. . Bezpiecznik uszkodzony można zastąpić tylko bezpiecznikiem o takim samym amperażu. 1 Dobry Zły Szczypce A Wymontowanie i zamontowanie bezpiecznika Przed wymianą bezpiecznika konieczne jest wykrycie i usunięcie przyczyny jego uszkodzenia. bezpieczników Schemat i tabela bezpieczników Patrz dalsze strony. Numery bezpieczników są podane na skrzynce bezpieczników. należy przekręcić o ćwierć obrotu dwa zaczepy pokrywy. Schemat i tabele bezpieczników Patrz dalsze strony. A Bezpieczniki pod tablicą rozdzielczą Aby uzyskać dostęp do bezpieczników. będących dodatkowym zabezpieczeniem. UWAGA Czynności dotyczące MAXI bezpieczników. są zarezerwowane dla ASO. Zastosować specjalne szczypce A znajdujące się w skrzynce.

Otwieranie bagażnika A 20 A A B C D E F B 25 A Wycieraczka szyby przedniej Moduł BSI Bezpieczniki pod tablicą rozdzielczą. Bezpiecznik zużyty należy zastąpić bezpiecznikiem o takim samym amperażu. C 30 A Ogrzewana tylna szyba .klimatyzacja E 30 A Podnośnik przedniej szyby .VI-1 TA B E L E B E Z P I E C Z N I KÓW (W zależności od wersji lub kraju) 91 Bezpiecznik Amperaż Funkcje zabezpieczenia Centralny zamek . Bezpieczniki bez numerów są bezpiecznikami zapasowymi.ogrzewane lusterko wsteczne D 15 A Wycieraczka szyby tylnej .otwierany dach OBJAŚNIENIE BEZPIECZNIKÓW KOLOROWYCH 30 A 25 A 20 A 15 A 10 A 5A F 15 A Ekran w zestawie wskaźników .

Bezpiecznik zużyty należy zastąpić bezpiecznikiem o takim samym amperażu.Dioda wielofunkcyjna Dźwignia świateł drogowych + Akumulator Przekaźnik zespołu wentylatora .Radioodtwarzacz Wyświetlacz wielofunkcyjny + Akumulator BSI.92 TA B E L E B E Z P I E C Z N I KÓW (W zależności od wersji lub kraju) Bezpiecznik F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F23B F24 F25 F26 F27 F28 VI-1 Amperaż Typ zasilania Zwora + po włączeniu zapłonu Funkcje zabezpieczenia 5A 5A 10 A 5A 10 A 10 A 5A 20 A 5A 5A 15 A 30 A 20 A 30 A 15 A 5A 5A 10 A 10 A 10 A 20 A 20 A Napinacz i poduszka powietrzna przednia Zestaw wskaźników .gniazdo diagnostyczne Wolny + po włączeniu zapłonu BSI.Podwójny przekaźnik wtrysku Kalkulator wtrysku + Akumulator Lampa sufitowa przednia i tylna .Zapalniczka Oświetlenie wnętrza .Sterowanie klimatyzacji .Wyświetlacz wielofunkcyjny + Światła pozycyjne Światła przeciwmgielne tylne + Akumulator Przekaźnik ogrzewania siedzenia + Akumulator Przekaźnik spryskiwacza reflektorów + Akumulator Gniazdo 12 V + Akumulator Przekaźnik dmuchawy + Akumulator Sygnał dźwiękowy + Światła pozycyjne Światło pozycyjne przednie lewe i tylne prawe + Światła pozycyjne Światło pozycyjne przednie prawe i tylne lewe oświetlenie tablicy rejestracyjnej + Światła pozycyjne Światło mijania lewe + Światła pozycyjne Światło mijania prawe + Akcesoria Wyświetlacz wielofunkcyjny . + Akumulator Silnik wycieraczki szyby tylnej + Światła pozycyjne Radioodtwarzacz .sterowanie lusterka wstecznego pasażera + Akcesoria Zapalniczka + Akumulator Zapalniczka Wolny Wolny Wolny + Akcesoria Przełącznik wycieraczki .spryskiwacz reflektorów Wolny Skrzynka okablowana we wnętrzu samochodu Bezpieczniki pod tablicą rozdzielczą. Bezpieczniki bez numerów są bezpiecznikami zapasowymi. Stosować specjalne szczypce A umieszczone pod skrzynką.Moduł temperatury płynu chłodzącego . + po włączeniu zapłonu Stycznik Stop + Akumulator Zegar zestawu wskaźników . 5A .

Bezpieczniki bez numeru są bezpiecznikami zapasowymi.Moduł podgrzewania .Poziom płynu chłodzącego . Po zakończeniu czynności bardzo dokładnie zamknąć pokrywę. OBJAŚNIENIE BEZPIECZNIKÓW KOLOROWYCH Bezpieczniki maxi” 70 A 60 A 50 A 40 A 20 A Bezpieczniki F23 F24 F25 F26 F27 F28 + Akumulator Podwójny przekaźnik wtrysku + Akumulator Wolny + po włączeniu zapłonu Podgrzewacz modułu przepustnicy (benzynowy)/ Pompa wtryskowa (diesel) F29 30 A 10 A 10 A 5/10 A 15 A 5A + Akumulator Wolny + Akumulator Światło przeciwmgielne przednie lewe + Akumulator Światło przeciwmgielne przednie prawe + po włączeniu zapłonu + po włączeniu zapłonu + po włączeniu zapłonu Kalkulator wtrysku Światła cofania .Zespół wentylatora chłodnicy Sonda wydechu 30 A 25 A 20 A 15 A 10 A 5A F30 F31 F32 F33 F34 .VI-1 TA B E L E B E Z P I E C Z N I KÓW (W zależności od wersji lub kraju) Bezpiecznik F5 F6 F7 F14 F18 F19 F20 F21 F22 93 Amperaż 20 A 30 A 20 A ZWORA 10 A 10 A 10 A 5A 20/30 A 15 A 5A 15 A ZWORA 30 A 5/10 A Typ zasilania + Akumulator BSI + Akumulator Wolny Funkcje zabezpieczenia + Akumulator Palnik dodatkowego ogrzewania + Akumulator Podwójny przekaźnik wtrysku Światło drogowe przednie prawe Światło drogowe przednie lewe + po włączeniu zapłonu Kalkulator ABR + Akumulator Przekaźnik ogrzewania dodatkowego + Akumulator Przekaźnik podgrzewania (diesel) + po włączeniu zapłonu + po włączeniu zapłonu + po włączeniu zapłonu Podgrzewacz (diesel) Wolny Pompa paliwowa Bezpieczniki w komorze silnika Odczepić pokrywę.

utrzymując lekko podwyższoną prędkość obrotową silnika. Podłączyć przewody zgodnie ze schematem. . Odłączyć przewody w odwrotnej kolejności. Sprawdzić. Poczekać przez około jedną minutę. należy dokładnie przestrzegać podanej niżej kolejności. Uruchomić silnik samochodu użyczającego prąd. niż przy podłączaniu. można awaryjnie użyć osobnego akumulatora lub akumulatora innego pojazdu. czy zaciski przewodów są starannie zaciśnięte (ryzyko iskrzenia). Sprawdzić napięcie w akumulatorze awaryjnym (12 V). aby się nie zetknęły. 2 3 1 Akumulator awaryjny Akumulator rozładowany samochodu uruchamianego 4 Metalowe miejsce (masa) w samochodzie uruchamianym.94 A K U M U L ATO R VI-2 Rozruch za pomocą akumulatora awaryjnego Jeżeli akumulator jest rozładowany. w podanej kolejności. Nie pochylać się nad akumulatorami. W przypadku użycia akumulatora innego pojazdu. jego silnik powinien być wyłączony. Uruchomić silnik samochodu z rozładowanym akumulatorem. Aby uniknąć ryzyka wybuchu. Oba samochody nie powinny się stykać. uważając na to. Rada Podczas operacji nie dotykać zacisków przewodów.

żarówka pomarańczowa P 21 W P 21 W W5W W5W WNĘTRZE Lampki sufitowe W5W .żarówka pomarańczowa W5W TYŁ Światła stop i pozycyjne Kierunkowskazy Światła cofania Światło przeciwmgielne tylne Lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej Dodatkowe (trzecie) światło stop P 21 / 5 W PY 21 W .VI-3 TA B E L A Ż A R ÓW E K 95 PRZÓD Reflektory Światła pozycyjne Kierunkowskazy Kierunkowskazy boczne H4 halogenowe 60/55 W W5W PY 21 W .

.98 WYMIANA ŻARÓWEK VI-4 1 2 3 4 A Światła tylne Ustalić położenie żarówki. Żarówki: 1 2 3 4 uszkodzonej Otworzyć o 180° odpowiednie (względem lampy) skrzydło tylnych drzwi (patrz “DRZWI”). Aby odpiąć dwa zaczepy mocowania bocznego. lekko popchnąć zespół optyczny do środka samochodu. Światło przeciwmgielne Kierunkowskaz Światło cofania Światło stop . Wyjąć i odłączyć zespół optyczny. Odkręcić nakrętkę motylkową A. W czasie montażu właściwie umieścić przelotkę w jego gnieździe i przestrzegać kolejności zamykania tylnych drzwi (patrz “DRZWI”). Wymienić uszkodzoną żarówkę.światło pozycyjne Odpiąć oprawkę żarówki według strzałek.

. Odpiąć wspornik w celu uzyskania dostępu do żarówek. odpiąć pokrywę. Tylna lampka sufitowa W celu uzyskania dostępu do żarówki. odkręcić dwie nakrętki. odpiąć pokrywę. Światło stop (klapa tylna) Otworzyć klapę.VI-4 WYMIANA ŻARÓWEK 99 Lampki sufitowe przednie W celu uzyskania dostępu do żarówki.

100 WYMIANA ŻARÓWEK VI-4 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej Aby uzyskać dostęp do żarówki. . Dodatkowe stop* (trzecie) światło Wyjąć oprawę żarówki ściskając dwa występy. należy odkręcić przezroczystą pokrywę. Zdjąć osłonę obudowy naciskając na występ (część okrągła) na końcu światła (zgodnie ze strzałkami). Pociągnąć osłonę obudowy do tyłu. Montaż wykonać w odwrotnej kolejności. Wyjąć i wymienić uszkodzoną żarówkę. * Opcje w zależności od wersji.

.Odłączyć złącze i wyjąć gumową osłonę. Nie należy dotykać żarówki bezpośrednio palcami. Rada Po zakończeniu każdej wymiany sprawdzić.Odpiąć obydwa zaczepy.96 WYMIANA ŻARÓWEK VI-4 Wymiana żarówek halogenowych powinna odbywać się dopiero w kilka minut po zgaszeniu reflektorów. Reflektory Wymontowanie: . . czy światła działają prawidłowo. .Wyjąć żarówkę. należy posłużyć się kawałkiem niestrzępiącej się szmatki. Zamontowanie: Wykonać czynności w odwrotnej kolejności.

Docisnąć blok aż do zatrzaśnięcia. Podnieść pokrywę silnika. Ponownie zamontować blok optyczny wprowadzając górną i dolną prowadnicę do odpowiednich gniazd. Obrócić oprawkę o jedną czwartą obrotu. wysunąć blok optyczny.VI-4 WYMIANA ŻARÓWEK 97 Kierunkowskazy światła pozycyjne przednie i Obrócić oprawkę o jedną czwartą obrotu i wymienić żarówkę. Kierunkowskazy boczne Przesunąć obudowę do przodu w celu odryglowania i wyciągnąć do siebie. . nacisnąć na zaczep.

nie należy go używać do innych celów. .VI-5 WYMIANA KOŁA 101 Narzędzia Narzędzia znajdują się za siedzeniem kierowcy. 1 2 1 Klin do blokowania koła 2 Podnośnik 3 Korba do demontażu koła 3 Podnośnik przystosowany jest wyłącznie do Waszego samochodu.

Poluzować nakrętkę za pomocą końcówki klucza do demontażu kół 3. aby nie przygnieść kołem palców lub stóp. w pobliżu zamka. Kosz opuszcza się.102 WYMIANA KOŁA VI-5 Dostęp do koła zapasowego Koło zapasowe znajduje się w koszu pod tylną częścią podłogi. Unieść kosz w celu wyjęcia zaczepu mocowania. Rada Jak najszybciej naprawić i zamontować oryginalne koło. Śruba mocowania A kosza koła zapasowego znajduje się w środku. A 3 . Należy uważać. Podnieść wykładzinę bagażnika.

2 . w pobliżu kół. 5 . jeśli jest on podniesiony tylko za pomocą podnośnika.VI-5 WYMIANA KOŁA 103 Demontaż 1 -Unieruchomić samochód na podłożu w miarę możliwości poziomym i utwardzonym. aż koło znajdzie się kilka centymetrów nad podłożem. 3 . 4 .Poluzować cztery śruby koła za pomocą klucza do demontażu kół.Unieść samochód podnośnikiem tak. zablokować samochód za pomocą przewidzianego do tego celu klina (klin ten znajduje się w kole zapasowym). . Zaciągnąć hamulec postojowy. który należy włożyć pod koło z drugiej strony. zdjąć kołpak oraz koło. Rozsunąć podnośnik za pomocą klucza. po przekątnej.Ustawić podnośnik w jednym z czterech oznaczonych strzałkami (na podłużnicach) miejsc.Wykręcić śruby. włączyć pierwszy lub wsteczny bieg. Nigdy nie należy wsuwać się pod samochód. które znajdują się od spodu.

Dokręcić nakrętkę od środka samochodu. jak tylko będzie to możliwe. a koło wyważyć. Unieść kosz.104 WYMIANA KOŁA VI-5 Montaż 1 .Naprawione koło oryginalne zamontować.Opuścić samochód na podnośniku i wyjąć podnośnik. Włożyć na miejsce klucz do demontażu kół. W razie wymiany kół.Ciśnienie powietrza w kole doprowadzić do właściwej wartości (patrz “OPONY”). podnośnik. Rada Śruby kół są specyficzne dla każdego typu koła.Założyć koło na piastę zwracając uwagę na prawidłowe ustawienie. 4 . 5 . 2 . .Wkręcić jedną śrubę koła nie dokręcając jej ostatecznie.Dokręcić śruby koła za pomocą klucza do demontażu kół. zapiąć kołpak na tę śrubę. należy upewnić się w ASO co do odpowiedniości danych śrub do nowych kół. 3 . a następnie klin. 6 . aby wsunąć na miejsce zaczep mocujący. wkręcić trzy pozostałe śruby. Umieszczenie koła w koszu Wsunąć koło do kosza.

Holowanie na kołach Z przodu i z tyłu samochodu znajdują się specjalne zaczepy.PODNOSZENIE 105 Holowanie z uniesionym przodem lub tyłem Należy stosować specjalny sprzęt do holowania na sztywnym holu z obejmami.VI-6 HOLOWANIE . nie wyjmować kluczyka ze stacyjki. Należy zastosować pręt holowniczy. przymocowany do wspomnianych wyżej zaczepów. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest holowanie z małą prędkością i na krótkim odcinku (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Mocować do przedniej poprzeczki Należy podjąć wszelkie środki ostrożności niezbędne do zabezpieczenia zderzaków oraz przedniej lub tylnej części samochodu. nie działa wspomaganie w układzie kierowniczym i w układzie hamulcowym. Holowanie powinno odbywać się z niewielką prędkością. UWAGA Gdy silnik nie pracuje. Aby zachować możliwość kierowania samochodem. .

• Ładunek należy zamocować w sposób pewny i odpowiednio oznakować (jeśli jest to wskazane ze względów bezpieczeństwa). • Bagażnik dachowy należy zdjąć natychmiast. Przestrzegać wymagań dotyczących dopuszczalnego obciążenia. • Najcięższe bagaże należy umieścić jak najbliżej dachu. pozwalają też uniknąć uszkodzenia dachu. Stabilność samochodu może ulec zmianie. pamiętając o tym. że uległa zwiększeniu czułość na działanie bocznego wiatru. • Samochód należy prowadzić w sposób delikatny. . unikając przeciążenia którejkolwiek strony. Maksymalny ciężar ładunku rozmieszczonego na całym bagażniku dachowym: 100 kg. Wymagania te są podyktowane Państwa bezpieczeństwem. jak tylko nie będzie potrzebny. • Ładunek należy rozkładać równomiernie.VI-7 BEZPIECZEŃST WO 107 Bagażnik dachowy • Budowa samochodu narzuca stosowanie tylko i wyłącznie bagażników dachowych przetestowanych i zatwierdzonych przez producenta.

Jeśli obciążenie osi tylnej samochodu ciągnącego przyczepę przekracza wartość maksymalną lub jeśli przekroczona jest jego maksymalna masa całkowita. przyczepa campingowa itp. • Samochód należy prowadzić z umiarkowaną prędkością.przesmarować przegub mocujący (przegub nieużywany należy zdemontować).) • Przed wyjazdem należy: . Należy hamować progresywnie i delikatnie. należy też przestrzegać wymagań dotyczących dopuszczalnego obciążenia.przećwiczyć manewrowanie. • W przypadku postoju na spadku. Dopuszczalne masy przyczep: patrz “DANE OGÓLNE”.sprawdzić ciśnienie w oponach samochodu i przyczepy. • Ładunek w przyczepie należy rozłożyć równomiernie. pod koła wstawić kliny. prędkość maksymalna jest ograniczona do 100 km/h. Należy przestrzegać wartości dopuszczalnego ciężaru przyczepy do Państwa samochodu. • W czasie holowania przyczepy wzrasta zużycie paliwa. sprawdzić kierunkowskazy i inne światła przyczepy. należy upewnić się co do prawidłowości połączenia z przyczepą i. Unikać szarpnięć podczas hamowania. . . . bezpieczeństwa i ewentualnych modyfikacji układu chłodzenia samochodu w przypadku ciężkich warunków eksploatacji. zawczasu redukować biegi zarówno na podjazdach. Holowanie (łódka. zwłaszcza jazdę do tyłu. w razie potrzeby.106 BEZPIECZEŃST WO VI-7 Hak holowniczy Montaż haka powinien być wykonany w sieci ASO. jak i na zjazdach oraz uważać na boczny wiatr. która posiada informacje dotyczące możliwości holowniczych samochodu oraz niezbędne instrukcje dotyczące montażu. • Droga hamowania wydłuża się. poza sprawdzeniem skuteczności użycia hamulca postojowego (ręcznego).

na przykład co miesiąc.5 2. * Zależnie od wyposażenia lub kraju przeznaczenia.4 2.6 2. czy ciśnienie w oponach jest zgodne z zaleceniami producenta.3 3.170C Przód Tył Zapas Przód 1.5 Porady .8 MICHELIN PIRELLI L6 2. Powinny obejmować również koło zapasowe.2 3.5 3.9 3.1 2.7 3. Montaż łańcuchów przeciwślizgowych dopuszczalny jest tylko na przednich kołach. 2. jak opony nagrzewają się podczas jazdy.4i 170C .9 3. Kontrole te powinny być przeprowadzane regularnie. bardzo ważne jest stałe kontrolowanie.5 2. a także przed każdą dłuższą podróżą.5 3. gdyż ciśnienie rośnie w miarę.190C Tył Zapas TUBELESS MICHELIN 165/70 R14 81T MXT CU : 475 Kg 165/70 R14 89R XC4S 165/70 R14 C 89R CU : 600 Kg CU : 800 Kg 2.5 2.7 2.4 2. Nigdy nie zmniejszać ciśnienia przy rozgrzanych oponach.Zalecenia W celu zapewnienia bezpiecznego prowadzenia pojazdu.1 3. Kontrole ciśnienia muszą odbywać się na zimno. .4 3.9 MICHELIN 175/65 R14 90T AGILIS 51 CU : 600 Kg CU : 800 Kg * Zabrania się montażu opon innych niż zalecane.108 OPONY * Tabela ciśnień w oponach (w barach) VI-8 OPONY 1.2 3.1i 150C .

7 2.2 3.VI-8 OPONY * Tabela ciśnień w oponach (w barach) 109 OPONY 1. Należy stale kontrolować ciśnienie i stan opon.3 3.1 3.9 3.3 3.1 3.5 2. .5 2.4 3.5 * Zabrania się montażu opon innych niż zalecane. * Zależnie od wyposażenia lub kraju przeznaczenia.9 175/65 R14 AGILIS 51 CU : 600 Kg CU : 800 Kg 2.9 3.7 2.7 3.9 D 2.9 3 3.0 HDi MICHELIN TUBELESS Przód Tył Zapas Przód Tył Zapas 165/70 R14 85R XC4S CU : 600 Kg CU : 800 Kg 2.5 2.

75 ** 4.T.50 litra 4. *** Ciężar przyczepy obowiązujący we Francji.112 Typ silnika Ładowność (kg) Pojemność zbiornika paliwa Stosowane paliwa Pojemność oleju (bez klimatyzacji) Pojemność oleju (z klimatyzacją) Pojemność spryskiwacza szyb Minimalna średnica skrętu między ścianami (w m) Moc administracyjna (Francja) Maksymalna teoretyczna prędkość (km/godz.0HDI (DW10TD) 600 800 60 litra Patrz “TANKOWANIE” 3.1i (TU1JP) 475 600 1.55 lub 11.4i (TU3JP) 600 55 litra 800 * 1.) Ciężar przyczepy z hamulcami *** Ciężar przyczepy bez hamulców Maksymalny nacisk na hak Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego DANE OGÓLNE 1.25 litra 11.50 litra 3.5 11..9D (DW8B) 600 800 VII-1 2. W celu zapoznania się z uciągiem Waszego pojazdu i dopuszczalnym ciężarem całkowitym z przyczepą.5 lub 7 litra .) Akumulator 12 V Świece Ciężar (kg) Bez obciążenia Z obciążeniem (P .C) Dopuszczalne obciążenie na oś przednią Dopuszczalne obciążenie na oś tylną Ciężar całkowity z przyczepą (P . ** Ze wspomaganiem układu kierowniczego.T.75 litra 4. Konieczne jest przestrzeganie przepisów obowiązujących w danym kraju.75 ** 7 8 142 161 6 134 140 148 6 148 140 Patrz “AKUMULATOR” Skonsultować się z naszą stacją obsługi 1050 1525 800 840 2200 750 525 535 1070 1670 930 950 950 1070 1670 930 1060 2550 900 535 555/580 70 100 580 970 2810/2855 1870 1110/1165 1710/1765 930 1080 2900 1100 630 1165 1965 1785 930 970 2885 1185 1985 955 1080 3085 * Zależnie od wersji lub kraju przeznaczenia. należy skonsultować się z przedstawicielem naszej sieci. dotyczących dopuszczalnych ciężarów holowanych przyczep.5 litra — 4.R. .

VII-2

WYMIARY *

113

H J

D

A B
Tabela wymiarów (w metrach) A B C D E F G H I J 2.69 4.11 0.82 0.60 1.44 1.42 1.72 1.81 1.96 0.57

C

E G

* Zależnie od wersji.

F I

114

WYMIARY *

VII-2

Tabela wymiarów (w metrach) K L M N O P 1.14 1.32 1.19 1.19 0.57 1.70

K L

M P

N

O

* Zależnie od wersji.

VII-2

WYMIARY*
Podłoga i wielofunkcyjne siedzenie

115

Przegroda do połowy wysokości

T
Tabela wymiarów (w metrach) R S T U V W 0.89 0.24 0.38 0.42 1.53 1.67

U

W S P M R L

V

* Zależnie od wersji.

2 : Ciężar z obciążeniem *. 5 : Maksymalny nacisk na oś tylną *. 3 : Maksymalny ciężar z przyczepą *.116 IDENTYFIKACJA * VII-3 1 2 3 4 5 Tabliczka producenta W komorze silnika. 1 : Nr identyfikacyjny pojazdu. Numer referencyjny lakieru * Zależnie od kraju przeznaczenia . 4 : Maksymalny nacisk na oś przednią *. na przednim prawym błotniku. Znajduje się w górnej części przedniego prawego nadkola.

Dla silników Diesel : ACEA B3 i API CF/CD .NAZWY HANDLOWE OLEJÓW SILNIKOWYCH HOMOLOGOWANYCH I ZALECANYCH W EUROPIE(1) AC TIV AD IES AC TIV EL AD 70 00 IES AC 10 TIV EL W A9 90 40 00 00 QU 5W 05 AR W 40 TZ 30 DIE * QU SE AR L7 TZ 00 90 QU 01 00 AR 0W 5W TZ 40 40 90 00 5W 30 AC * TIV A7 00 AC 01 TIV 0W A9 40 00 AC 05 TIV W A9 40 00 QU 05 AR W TZ 30 70 * QU 00 AR 15 TZ W 70 50 QU 00 AR 10 TZ W 90 40 QU 00 AR 0W TZ 40 90 QU 00 AR 5W TZ 40 90 00 5W 30 * UL TR AD IES UL EL TR A5 10 W W UL 40 30 TR * ON DIE SE L5 W 40 UL TR A1 0W UL 40 TR A5 W UL 30 TR * ON 5W UL TR 40 ON 0W 30 F B NL DK SF GB GR A D CH I N P E B E N Z Y N O W E D I E S E L D I E S E L B E N Z Y N O W E L S IRL (1) Minimalna klasa jakości : Dla silników benzynowych : ACEA A3 i API SH/SJ.API = Amerykański Instytut Ropy Naftowej Stosowanie oleju nie odpowiadającego normie ACEA A3-B3 wymaga odwołania się do planu obsługowego w "warunkach szczególnych".ACEA = Zrzeszenie Europejskich Producentów Samochodów . może być stosowany jedynie w silnikach do tego przystosowanych (od modelu roku 2000). . obejmującego skrócone okresy między przeglądami. * Olej Economie d'Energie.

Zamiast olejów półsyntetycznych i syntetycznych możliwe jest stosowanie olejów klasy API SH/SJ (w wypadku silników benzynowych).41 ESSO ATF D . Możliwe jest również stosowanie olejów syntetycznych wysokiej jakości". prosimy o zwrócenie się do lokalnego przedstawiciela Automobiles PEUGEOT. Płyn hamulcowy PEUGEOT DOT4 PROCOR TM 108 / GLYSANTIN G33 .REVKOGEL 2000 KONIECZNIE Zabezpieczenie . konieczne jest jednak podporządkowanie się planowi konserwacji "warunki szczególne". Poniższy schemat określa zakres optymalnej lepkości w zależności od temperatur stosowania. W przypadku krajów pozaeuropejskich. Zapraszamy do skonsultowania się ze specjalistą ASO PEUGEOT.35 °C Płyn chłodzący silnika .118 ZALECENIA DOT YCZĄCE OLEJÓW HOMOLOGOWANYCH VII-4 Ręczna skrzynia biegów Układ kierowniczy ze wspomaganiem KONIECZNIE ESSO GEAR OIL BV 75W-80 PR 9736.PR 9730. nadają się do większości zastosowań. który doradzi Państwu jak zapewnić właściwe użytkowanie oraz zoptymalizować koszty utrzymania Waszego pojazdu.94 Inne produkty homologowane KONIECZNIE TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80 TOTAL FLUIDE AT42 Oleje wymienione w tabeli obok. który przewiduje zwiększoną częstotliwość wymiany oleju. lub klasy CD/CF (w wypadku silników wysokoprężnych).