P. 1
Angielski - słówka

Angielski - słówka

|Views: 564|Likes:

More info:

Published by: Jakub Piątkowski on Sep 20, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

1

BUILD HAIR

G~:::;:
wrinkles muscular

checked pieprzyk . .

w kratke

spot

creased wygniecione faded' wyplowiale
floral w kwiaty fold zlozyc (in)formal (nie)formalne

unscrupulous
skrupulow

pozbawiony

vain pr6i:ny
FEELINGS AND EMOTIONS

dimple dolek (np. w policzku) freckles piegi scar blizna ~

zmarszczki muskularny ,

obese otyly overweight z nadwaga petite drobna plump puszysry skinny chudy slender szczuply stocky krepy dyed farbowane fri nge grzywka frizzy 'k~dzierzawe highlights pasemka plait(s) warkocz(e) ponytail kucyk

looseIuzne shrink skurczyc si~ stretch rozciagnac sit[ striped w paski tight obcisle .)
undo (the buttons) (guziki) rozpi~c

adore uwielbiac amazed zdumiony anxiety niepok6j anxious niespokojny apprehensive pelen obaw ashamed zawstydzony aston ished zdziwiony
be fed up with sb/sth kogos/czegos dose miec

get your head around (sth) zrozumlec i zaakceptowac cos go to one's head uderzyc do glowy have a good head for sth rniec glow~ do czegos have no recolletion (of sth) nie przyporninac sobie (czegos) o imagination wyobraznla imagine wyobraztc sobie

TYPES OF HDUSES AND flATS

fully-fitted

w pelni wyposazcny

downtown

basement flat mieszkanie ·w suterenie
bedsit wynajety pckoj bungalow dom parterowy,

bungalow chalet domek letniskowy v converted loft zaadaptowane
poddasze

glass-fronted bookcase przeszklony regal na kslazki, biblioreczka grandfather dock zegar szafkowy
hot water heater bojler podgrzewajacy wode household appliances sprzet

(adj.) srodrniejski, downtown New York- centrum w centrum,

landlordllandlady

wlasciciel/ka

Nowego Jorku downtown (adv.)

domu mortgage
hipoteezny

hipoteka,

kredyt"

untie (the shoes)
(buty)

rozwiazac

bewildered skonsternowany, oszolorniony confused zdezorietnowany
content

lose your head strack gtowe lose your mind, stracic zmysty, oszalec ',. make up your mind zdecydowac si~ \ multi ..task zajrnowac si~ kilkoma rzeczami na raz, miec podzielna
uwag~ (z)

cottage dom na wsi 'J; country house okazaly dom na wsi, dwor
detached stojacy house dom wolno

AGD

kitchen sink knick-knacks

farmhouse

dam wiejski

light fixtures instalacja swietlna , made to order robiony/a/e na
zarnowienie

zlew kuchenny bibeloty cswietlenie,

do centrum housing estate osiedle mieszkaniowe inhabitant/resident mieszkaniec isolated odosobniony nosy neighbours wscibscy ) sasiedzi
outskirts peryferie miasta

non-payment of the mortgage
brak splaty kredyru pay the rent placic cZllOSZ

real estate/property
nieruchomosc

2

\I

roztargniony arrogant arcganckl, zarozumialy bore nudziarz bossy dcminujacy, apodyktyczny
absent-minded busybody wscibska osoba

depressed

(with) zadowolony przygnebiony

wdepresji

careless nieostroiny caring troskliwy ,
chatterbox gadula

~ o .>oJ
U
N

::.:: w

shoulder-length spiky postawione (tied) in a bun

do ramion do gory (zebrane) w kok

streaky z pasemkami

cheerful radosny conceited zarozurniaty conscientious sumienny
crybaby daredevil beksa

devastated zalamany, zdruzgotany distracted rozkojarzony elated bardzo czyms uradowany embarrassed zazenowany zawstydzony emotional intelligence j inteligencja emocjonalna
excited podekseytowany

, perceive postrzegac,' dosmegac perception 1. opinia; 2. postrzeganie, percepcja; 3. sposrrzegawczosc realisation uswiadomienie sobte realise· uswiadornlc sobie recollect przypomniec sobie cos recollection wspomnienie
regard (sth) as l1Wa~e (cos) za

holiday home dom letni/ wakaeyjny mansion rezydencja v manor dwor penthouse luksusowy

mantelpiece

polka nad

kominkiem parquet parkiet

pedestrian precinct obszar wydzielony dla.ruchu pieszego residential area dzielnica mieszkaniowa suburb przedrniescie J suburban podmiejski
within easy reach (of sth) w poblizu {czegos)

repossess przejac (na wlasnosc) tenancy najem, dzieriawa tenant lokator to let do wynajecia

i:i.lit1i,id,'
(a real) home jak

:[1"111
from home

apartament (zazwyczaj na ostatnim pietrze budynku)
budynek

pre-war building przedwojenny

Persian rug perski dywan plumbing kanalizacja ... ~ potted plant roslina doniakowa radiator grzejnik, kaloryfer V
receiver sluchawka (od telefonu) rocking chair fotel bujany roller blinds rolety

miejsce, gdzie czlowiek czuje si~ w dornu feel at home czuc si~ swobodnie
feel homesick tesknic za domem

I;UI'gg.i·,.Slt.N'
connect electricity
prad

podf'lczye

keep an open house prowadzic otwartydom keep house zajmowac si~
domem

semi ..detached house dam blizniak
skyscraper drapacz chrnur V stately home zabytkowa

v

WAYS

OF LOOKI NG

srnialek daring smiafy,odwatny
(dis)honest (nie)uczeiwy (dis)loyal (nie)lojalny (dis)organised

glance rzucic okiern glare wpatrywac si~ (ze zloscia)
glimpse spoirzec przelotnie . peer przygladac si~ stare gapic si~1 wpatrywac si~
WAYS OF SPEAKING

exhausted wyczerpany frightened przestraszon-y frustrated sfrustrowany
furious

(nie)zorganizowany
dull flaw nudny egoistvczny
I

gloomy heartbroken
zalamany indifferent (na cos)

wsciekty penury

admire podziwiac approve (of sth) aprobowac achieve sb's ambitions zreallzowac ambicje coo tent with zadowolony z convi need of przekonany (0)
disapprove (of) nie aprobowac

studio flat kawalerk~ V terraced house dom szeregowy

rezydencja wiejska, dw6r, palac

two-storey building
dwupietrowy
e--

running water woda biezaca stool taboret, stolek swivel chair krzeslo obrotowe upholstered chairs krzesla tapicerowane Venetian blinds ialuzje
wallpaper windowsill podloga
I

2

dismantle

demontowac,

budynek

townhouse
.'

kamienica

v

tapeta parapet

v

r~zktadac na czescl . ~ dust the furniture zetrzec kurze zmebli V fasten sth (to sth) przyrnocowac cos (do czegos) fix naprawiac install lnstalowac, rnontowac length/height/width wysokosc/szerokosc dlugose/

make yourself at horne czuc siti jak u siebie w domu move house przeprowadzac si~ oj set up home zalozyc dom/ .
rodzine

There is no place like horne! Nie ma jak w domu!

V
I

IQ:iltiii94·J:fi
clean up (the mess) (balagan)

zrozpaczony,
obojetny (na)

dismiss (an idea) odrrucic
(pomysl)

"

1.'1;,".'11:11'1.110'
conservatory szklarnia oranieria, . garaz na dwa
double garage samochody facade garden gravel hedge fasada chairs

wooden floor drewniana

pcsprzqtac

egotistical
wada

(to)

in the mood (for sth) w nastroju jealous zazdrosny
long (for sth) pragnac (czegos)

focused'on

skupiony/
na (czymf)

mutter mamrorac shout krzvcrec
stutter j~kac si~ whlsper.Iin sb's ear) (komus do ucha)

sk-oncentrowany

airy/spacious

generous hoj ny gullible fatwowierny
(im)mature (nie)dojrzaly (nie)eierpliwy (nie)uprzejmy

have a go (at sth) sprobowac
zrobic havean excellent taste miec doskonaly gust indifferent to obojetny na insist on nalegac na passionate believer (in sth) gor,!cy zwolennik (czegos)

cos

driveway podjazd krzesta ogrodowe
v

przescronny v' bare pusty cluttered zagracony
cosy przytulny decor wystr6j
.j

maintenance konserwacja, utrzyrnanie mend the dripping tap naprawic cieknacy kran mow the lawn kosic trawnik oi I the hinges naoliwic.zawiasy
paint paper sth (black) the walls pornalowac cos

do up a flat odnowic mieszkanie drop in (on sb) zajrzec (do
kogos) let out (a flat) (mieszkanie) wynajqe

(kornus)

szeptac

yell wrzeszczec
POSTURE AND GESTURES

(im)patient (im)polite

(in)sensitive (nie)wrai:liwy im partial bezstronny
(ir)responsible (nie)odpowiedzialny mean sk~py, zloiliwy messy nleporzadny modest skromny narrow-minded 0 ciasnych

uderzyc pi~sci~ skrzyzowac nogi fold your arms (across your chest) skrzyzowac ramiona (na piersi) frown marszczyc brwi lean back odchylac sie, opierac si~, rozpierac si~ (na krzesle) purse your lips redsnac usta raise your eyebrows uniesc brwi (ze zdumienia) shake your head potrzasnac glow'! shrug your shoulders wzruszyc ramionami
bang your fist cross your legs tremble drzec, trz'!se si, wi~k.your eye mrugn'lc

lose your temper srracic panowanie nad soba miserable nieszczesliwy . moved wzruszony overwhelmed przytloczony (czyrns)
rub sb up the wrong way

i:wir
iywoplot

wnetrza designed by zaprojektowany przez
dilapidated w oplakanym stanie dingy obskurny draughty z przeclagami impressive robi~cy wraienie,

(na czarno) tapetowac
"

move in/ out wprowadzit! wyprowadzic si~ -,.lazienki)
put in (bathroom fittings) zainstalowac (wyposazenie

redecorate
odnawiac

remontowac,

lawn trawnik

,_/

regard sb as uwazac kogos za wymagania take a keen interest in sth mocno 5j~ czyrns zainteresowac take pride (in sth) szczycic si,
(czyrns) set (yourself) high standards stawiac (sobie) wysokie

rozdraznic kogos stressed out zesrresowany terrified/petrified przeraiony
thrilled bardzo podekscytowany

letter box skrzynka na listy patio furniture meble ogrodowe plot of land dzialka

porch ganek
roof tiles dach6wka

irnponujacy

landing

polpietro

redecoration/refurbishment remont _repair naprawiac 't:/ replace wvmieniac ,.J strength wyrrzymelosc
support the weight (of the roof)

switch"ofiloff wlqczac/wyl'!czac take out a bank loan zaclagnac kredyt w banku throw out (rubbish) wyrzucac (srnlecl)

horyzontach myslowyrh over-ambitious zbyt ambitny partial stronniczy perfectionism perfekcjonizm perfectionist perfekcjonista procrastination odktadanie na
pozniej

wretched

nieszczesliwy

assum

l!i,$i:'i*iid·'il1:it.j~j
STYLE AND LOOK

procrastinator osoba, kt6ra wszystko odkfada na poiniej rebellious bunrowniczy
reliable godny zaufania

assume zakhdac ption zalozenie, przypuszczenie be on sb's mind zaprzatac
glow~

IQ:ilti'i'iij;tJ
carry out (a task) (zadanie) komus

sprinkler zraszacz streetlamp latarnia railing cgrodzenie \;i shutters okiennice
skylight swietlik (w dachu)

minimalist

minimalistyczny
schludny
0

neat and tidy

czysty

quaint uroezy,
wdzieku

staroswieckim

wytrzyrnac ciezar (daehu) sweep/vacuum the floor
zamiesc/odkurzyc tighten the screw srube tile klasc kafelki (un)bolt the door podloge dokreck

shabby zaniedbany .. j soundproof dzwiekcszczelny,
wyciszon'y

wykonac

FURNITURE AND FURNISHINGS

sparsely decorated/furnished
skapo urzadzcny/umeblowany stylish scylowy, elegancki

odsunac,'

scruffy shabby c..

niechlujny zaniedbany

smart elegancki
sporty SpOrtowy trendy modny well-gro~med zadbany

reserved powsci'lgliwy self,centred egocentryczny self·conndent pewny siebie self,conscious niesmiaty sensible· rozs'ldny strict surowy stubborn uparty sympathetic wspolczuj,!cy
talkative un~eliabl.e gadatliwy

change your mind zmienic zdanie come to a realisation uswiadomic sobie cos
come to mind przyjsc na my" compliment (sb on sth)

draw up (a list) przygotowac (liste) fall apart zalamae si~ look down on (sb) patrzec z gory na (kogos) look up to (sb) si~ podziwiac (kogos)

banister porecz, balustrada
bathroom bedding tiles plytki lazienkowe poseiel ,i

zasunac zatrzask u drzwi under construction w budowie
unscrew odkr~cie(srub~)

texture faktural wrazenie
wdotyku

built ..in wardrobe wn~kowa
bunk beds

szafa

wipe (a speck of dust) zetrzee
Vi

ultra~modern
(un)furnished

nowoczesny

(pylek kurzu)

16;ko pi~trowe (dekoracyjna) gab Iota, do drzwi

(nie)umeblowany
.~

make up one's mi nd zdecydowae start off rozpocz"!e
ticksth off (the list) cos (z listy) wykreSlie

chest of drawers kOfTloda
cushion display doorbell poduszka cabinet

gratulowac (komus czegos) confront stawiae czoJo (czemus)
deal (with sth) radzic sobie

desk biurko przeszklona szafka
dzwonek

'¢l4ra :!:t"",J:[u·,·tJ

city dwellers mieszkancy ~iasta
(conveniently/pleasantly) located (wygodnie/przyjemnie)

(affordable) housing lokale (w rozs.dnej deposit kaucja II

mieszkania, cenie)

CLOTHES

baggy workowate casual niefo'rmalne

zawodnYI nierzetelny, nresumrennv

z czyms gain sb's confidence zyskac czyjes zaufanie get si~etracked zajqc sj~ mato istotnym i sprawami kosztem
w::I7nipiC:7v.-h· "rlhi",,... i'lrl t-.,rn",""

wear out zuiyc

doormat wycieraczka fireplace kominek .... ;
framed photograph zdj~cie
"' .........,,,: ........"' .. , ..",n-.[.-""

usytuowany cost of livi~g koszt iycia/ urrzymanra downtown (n.) srodmiescie, .....
1;

estate agent agent sprzedai:y nieruchomosci, posrednik evict eksmitowae eviction eksmisja householder wtasciciel domu/
mip(;7k::'ni::l ~!

3

'·OiJ,'ii3:i.t,'iJ
boarding school z inrernatem

write (an essay)

napisac

szkola

(wypracowanie)
write up (the experiment) robic notatki, zapiski dotyczace doswiadczenia

graduate
lecturer,

I

(v.) ukoriczyc wyktadowca

scudia

independent
niepubliczna

school szkola

MA (Master of Arts), MSc (Master of Science) tytul
magistra

literacy urniejetnosc i pisania overcome problems

czyrania pokonywac

mm
accountant ksiegowy administrative staff radministracyjni

problemy
poorly educated society stabo wyksztalcone spcleczerisrwo remedial classes zajecia wyr6wnawcze skip lessons/classes/school chodzic na wagary

pracownicy

plan advertising campaigns planowac karnpanie reklamowe prepare contracts

,iBi·iiHi.i·'ii,,·,ii\J
attention to detail urniejetnosc dbania 0 szczeg6fy committed zaangazowany,

on equal terms
warunkach position posada

na takich samych

przygotowywac
process orders zam6wienia sign a contract umow~

middle school (BrE)/junior high school (ArnE) "gimnazjum nursery school/kindergarten
przedszkole school szkola podstawowa secondary school/high school (ArnE) szkola srednla state school (BrE)/public school (ArnE) szkola panstwowa vocational school szkola primary zawodowa "

(np. chemicznego)
ASSESSMENT AND EXAMINATIONS

MA/BA/PHD thesis praca magisterska/licencjacka/
doktorska PhD tytut dcktora postgraduate course

bank cashier

kasjer w banku

umowy realizowac podpisywac

oddany
communication skills zdolnosci komunikacyjne experience in a related field doswiadczenie w pokrewnej dziedzinie, branzy goal-oriented cele motywacje zorientowany na

quit/resign zwolnic si~/ zrezygnowac z pracy
requirements wymagania retirement emerytura retrain przekwalifikowac si'i rise in unemployment wzrost bezrobocia

A-levels (BrE)
matury

odpowiednik oglosic

announce exam results wyniki egzaminu
t

studia magisterskie (po licencjacie) lub podyplomowe
paper (leave) praca urlop

assessment ocena,ocenianie certificate certyfikat, swiadectwo entrance exam egzamin wstepny exam paper arkusz egzaminacyjny , exam results wyniki egzaminu external/internal exam egzamin

research sabbatical naukowy

(publikacja) naukowa

special educational needs specjalne potrzeby edukacyjne think through problems przernyslec problemy weaker areas siabe punkty

budowlany counsellor psycholog

barrister adwokat beautician/beauty therapist kos meryczka civil servant urzednik panstwowy construction worker robotnik

4

annual

bonus

premia

roczna

1.:ii,·,ilRilt,h1iSli·#3i
compulsory obowiazkowy deputy head (BrE)fassistant principal (ArnE) zastepca dyrektora enrol on a course zaplsac silt na
kurs

zewnerrzny/wewnetrzny
flunk an exam oblac egzamin

seminar seminarium naukowe term paper praca semestralna tuition/university fees czesne tutorial seminarium undergraduate .student

customer service advisor pracownik dzlahr obslugl klienta dustman/refuse collector smieciarz

be on the dole bye na zasilku child benefit zasilek na dziecko
commission prowizja cut costs ci~e koszty earn a good salary dobrze

highly motivated

maj'lcy siln~

prowadzic uslugi/biznes sack sb/glve sb the sack/fire sb (informal) zwolnic kogos
run a service/business sales figures wyniki sprzedazy

, all-round ogolny

development

rozwoj

fashion designer mody
fitness

projektant fitnesu projektant gier

bookworm
brainstorm

mol ksiazkowy
przeprowadzac

coach/instructor

inscruktor/trener
games designer komputerowych

zarabiac get a pay rise d ostac podwyzke good pay dobra pensja
holiday pay wynagrodzerrie za czas urJopu interest odsetki,oprocentowanie pension emerytura, renta , productivity bonus dodatek za

highly skilled wysoko wykwalifikowany (in)competent (nie)kompetentny (in)efficient (nie)wydajny
meet deadlines dotrzymywac terminow well-trained dobrze wyszkolony work under pressure pracowac

set up a company

zalozyc firme

GCSEs egzamin zdawany dwa lata przed A-levels
grade stcpien, ocena grade point average srednia acen ,

pierwszych trzech lat (przed
uzyskaniem licencjatu) workshop warsztaty/zajecla

burze m6zg6w, dyskutowac
creativity kreatywnosc develop artistically rozwijac zdolnosci artystyczne

praktyczne
FACULTIES

graphic designer grafik insurance agent agent
ubezpieczeniowy interior designer wnetrz projektant

pod presjq

strike a deal ubic imeres superior position wyzsze stanowisko supervise work nadzorowac prace supervisor nadzorca, kierownik take a day off brae wolny dzien take on (employees) prowadzic

nab6r (pracownikow)
take over from sb przejmowac od kogos (np. obowiazki) the job/work involves ... z praca

.>,.I

«

extra-curricular activities zaj~cia mark (n.) ocena, stoplen dodatkowe/pozalekcyjne wyrazony w punktach follow the curriculum realizowac '
program form nauczania

distinguished
ekonornia

wybitny,

wydajna prace
savings oszczednosci shares udzialy, akcje sick pay wynagrodzenie

Economics

Vl

9 N

teacher wychowawca head teacher/principal (AmE)/
headmaster/headmistress

mark (v.) sprawdzac.oceniac mockexam egzamin probny

pass with flying colours zdac (egzamin) ze swietnym
wynikiem

psychologia Social Sciences nauki spoleczne Sociology socjologia Linguistics j~zykoznawstwo
law prawo Humanities nauki humanistyczne

~sychology

znakornity excel at bye w czyrns dobrym gifted utalentowany

interpreter

tlumacz (ustny)
kurator

give feedback (on homework)
omawiac (prace dornowa) homeschooling nauczanie wdomu

museum curator muzeum

za czas

dyrektor/dyrektorka optional nieobowiazkowy pay school fees placic czesne . panstwowa syllabus/curriculum
nauczania term semestr:.'· school year rok szkolny state education edukacja p(<?gram

plumber hydraulik priest ksiadz
118·

, pass/fail a test/an exam zdac test/nie zdac tescu/egzaminu
past papers arkusze

Science nauki scisfe j przyrodnicze
PROBLEMS AND SOLUTIONS

egzaminacyjne z poprzednich lat resit/retake an exam zdawac
egzamin

wylot know-It-all
mernosise outstanding oceny

know sth inside out

znac cos

sales rep/representative

rnadrala make progress robic postepy
uczyc si~ na pamiec grades znakornite (to sb)

-,

przedstawiciel handlowy software designer projektant
oprogramowania stockbroker niakler giefdowy , technician tech nik undertaker przedsiebiorca

choroby source of income ir6dto dochodu (starting) salary pensja (poczatkowa)
tip napiwek benefit/dole unemployment

agriculture-based economy gospodarka oparta na rolnictwie be in charge nadzorowac, bye
szefem be made redundant zostac zwolnionym be out of work bye bezrobotnym be promoted awanscwac, dosrac awans career in kariera w career prospects perspektywa kariery , carry out duties obowiazki choice of career climb the career wykonywac wybor fawodu ladder wspinac

wi~ie si~...
the unemployed bezrobotni tricks of the trade sekrety zawodowe unemployment bezrobode vacancy wolna posada, wakat

'$1,j·iiii4?iIi W·,,·t.J4J
I

money zasilek dla
bezrobotnych wage placa, stawka (godzinowa,

be self-employed
samozatrudnionym be your own boss wlasnym szefem

bye
bye swoim

J'

(school) szkolne

ponownie report swiadectwo

zdolnosci ADHD (Attention-Deficit
Hyperactivity

abilities/skills

umiejetnoso,

~

iji4:t'h",!;Ug;lj
plecak cyrkiel file teczka, segregator folder teczka
compasses fountain pen pioro wieczne

backpack

school- leaving exam egz~im-in _na koniec nauki szkolnej score/get 100 points otrzymac sto punktow set an exam przygorowac egzamin '

Disorder)

nadpobudtiwosc psychoruchowa average przecietny
be off school nie chodzic do

.

paYattentiol1.

uwazac, shrchac uwainie (kogos)
przeprowadzac

pogrzebowy

tygodniowa)
ADJECTIVES TO DESCRIBE JOBS

r~n experiments eksperymenty

web/website designer stron internerowych DEPARTMENTS Accounts Customer

projektant

do odd jobs pracowac dorywczo/
wykonywac 'drobne prace favourable working conditions

badly-paid
blue-collar bureaucratic

il.~platna
fizyczna biurokratyczna

sit/take an exam podejsc do
egzaminu take a test pisac sprawdzian take the register/attendance

szkoly (np. z powodu choroby) build sb's confidence rozwijac pewnosc siebie (u kogos)
challenge the established kwestlonowac ustalone rules reguly

set targets wyznaczac cele swot kujon
teacher's pet pupilek nauczyciela teamwork praca zespolowa

IN A COMPANY

si, po szczeblach briery
cope with radaic sobie z czyms , crew zaloga, obsada, ekipa,

.

korzystne warunki pracy flexibility elastycznosc I
-. flexible working hours (flexi-rirne) erastyane godziny pracy

dzial ksiegowosci Service dalat obslugi

klienta
Marketing dzial marketingu Personnel/Human Resources

highlighter
hole punch

zakreslacz
dziurkacz

notepad notatnik paperclip spinacz (do papieru)
pencil sharpener temper6wka

sprawdzac obecnosc

rubber gumka ruler linijka
set square ekierka stapler zszywacz

t.iii'W"44j"a
academic pracownik naukowy academic journal czasopismo naukowe academic results wyniki w nauce academic standards poziom

sci~gae sciaga do well/badly at school/in exams radzic sobie/nie radzic sobie w szkole/podczas egzamin6w dyslexia dysleksja dyslexic dyslektyczny, dyslekiyk
crib educational psychologist ;/

cheat

.Q;I¥$i,i"iii:gJ
be off school bye nieobecnym "tV szkole brush up (on sth) odswiezyc (wiedze z danego przedmiotu) catch up on (schoolwork)
nadrobic (materiah zajEie)

dzia! kadr Public Relations

dzia! zairnujacy

si~ kreowaniem wizerunku firmy Research & Development dzla!

badan i rozwoju Sales dzial sprzedazy
FUNCTIONS IN A COMPANY

caring zwiqzana z opieka challenging wyrnagajaca, stanowiaca wyzwanie creative tworcza dead-end bez perspektyw demanding 'wymagajqca fulfilling sarysfakqonujqca full-time na pelny etat . high-powered odpowiedzialna, wazna
industrial/manufacturing

zespol employee employer'

pracownik pracodawca

fringe benefits/perks

dodatkowe

employment agency agencja posrednicrwa pracy go away on business wyjechac w sprawach zawodowych

go bankrupt/out of business zbankrutowac (go on) leave (p6jse) na
zwolnienie hand lub urlop zfozye in your resignation

swiadczenia ze strony pracodawcy go on strike strajkowac job satisfaction zadowolenie z pracy job security pewnosc stalegc zarrudnien ia

maternity/paternity prospects

leave urlop
si~

whiteboard whiteboard tablicy

tabliea (biala) marker pisak do

nauczania
academic year rok akademicki apply to a university ubiegac si([ o przyjecie na un iwersytet attend lectures uczt?szczai: na

psycho log szkolny expel sb (from school) wydalic kogos (ze szkoly) expulsion (from a university) wydalenie (z uniwersytetu)
fail to achieve sth czegos osiqgn'lc have a hard time trudnosci nie zdolae

catch up with (the rest of the class) dogonic (reszte klasy) crib off (from sb) lci<jgae, spisywac (od kogos) drop out of school rzucic szkole fall behind with rniec zalegiosci w
get round pracy to work zabrac si~ do

zwiazana z produkcja
przemyslowa lucrative lukratywna, dobrze platna manual fizyczna menial niewymagajaca

macierzynskl/ojcowski overwork przepracowywac

after-sales service posprzedazna

obsluga

rezygnacj,
increase efficiency podniesc wydajnosc information economy gospodarka oparta na into-mac]!' labour market rynek pracy lay sb off zwolnic kogos z pracy learn on the job uczyc si~

of promotion

analyse (the graph) (wykres)
lr

analizowae j,zyk angielski/
czytae.

Economics

ekonomia

wyklady BA (Bachelor of Arts), BSc (Bachelor of Science) licencjat
campus kampus dean dziekan uniwersyrecki

failure poraika, niepowodzenie
mjee problemy,

hand in (homework/an essay) oddae (prac~ domow'l/
wypracowanie/rozprawk~) jot/note down zapisac, zanotowac

English Literature

literatura angielska read the source texts teksty ir6dfowe przyrodnkze solve equations zadania

degree stopien naukowy dissertation rozprawa naukowa

hopeless at (Maths) beznadziejny z (matematyki) illegible nieczytelny
illiterate individual niepismienny approach trudnosci

Keep up the good work! Oby tak
dalej! Tak trzymaC! turn up late spoinic si~

deal with complaints from customers zajmowac si~ skargami klient6w design new products projektowat nowe produkty hire/dismiss employees zatrudniac/zwalniac pracownik6w keep the books zajmowae si([ ksi~gowoscj'l: maintain positive relations with

kwalifikacji
office biurowa part-time na niepefny permanent stala repetitive monotonna, powtarzajqca si'i etat t~ ' "-

perspektywyawansu run your own business . prowadzic sw6j wlasny interes work from home pracowac

zdalnie (z dom u)

zawodu w praktyce
lifelong learning przez cafe zyde for a living uczenie si([

responsible
rewarding temporary

odpowiedzialna
satysfakcjonuj~ca tymczasowa

the press utrzymywae dobre
relacje z pras,! make investments organise the sale sprzedai inwestowae organizowac

make a living doing sth/do sth (robi'lc coi) biurowa)
zarabiai: na iycie market research nine-to~five job
0

Science przedmioty scisle/
rozwi'!zywac

dorm akadem ik get a scholarship/grant
stypendium graduate (n.) absolwent

work in a team/on your own pracowac w zespole/samemu work shifts pracowac na zmiany work to deadlines pracowae, dotrzymuj<J:c termin6w work/do overtime pracowac w nadgodzinach trial pertod okres probny

dostae

indywidualne podejscie
learning difficulties z uczeniem c;ie

well-paid dobrze platna white-collar umyslowa/
urz~dnicza

badania rynku praca (zazwyczaj

stalych god,inach

I;UfjiWJJ

')
a st\rain on the fam ily budget obciazenie rodzinnego budietu alimony alimenty dla zony/m~ia breadwinner zywiciel rodziny child maintenance alimenty na dziecko life insurance ubezpieczenie na zycie pocket money kieszonkowe 1 provide for one's family utrzyrnywac rodzi ne self-reliant samowystarczalny, niezaleiny support one's family pornagac rodzinie finansowo will testament

5

1·'UUi'3d4:iiiif·UtJ
engagement party przyjecie zar~czynowe First Communion Pierwsza Komunia Swieta hen party/night wieczor

black sheep of the family nama owca w rodzinie (distant) relative (daleki) krewny godfather ojciec chrzestny godmother matka chrzesma great ... aunt stryjeczna/cioteczna babka greet-uncle stryieczny/doteczny dziadek half-brother brat przyrodni half-sister siostra przyrodnia husband-to-be przyszly rnaz in-laws tesciowie, krewni iany / rneza nephew bratanek/siostrzeniec next of kin najbliiszy krewny niece bratanica/siostrzenica offspring potomstwo only child jedynak siblings rodzenstwo spoilt child rozpieszczone dziecko spouse mationek/mationka stepbrother przybrany brat stepfather ojczyrn stepmother macocha stepsister przybrana siostra ,...,wife-to-be przyszla zona

have a lot in common miec wiele wspolnego have a soft spot for sb miec do

i

'Y

llW"'1

l"I<·:t "N

£

kogos stabosc
have an affair miec romans keep in touch with sb

GENERAL

panleriski
housewarming party parapetowka name day party przyjecie imieninowe stag night/party wiecz6r kawalerski FRIENDS AND ACQUAINTANCES a handful of true friends garstka prawdziwych przyjaci61 acquaintance znajomy circle of friends/acquaintances krag przyjaci61/znajomych classmate/workmate/roommate kolega ze szkoly/pracy/

z kirns kontakt know sb by sight znac kogos
z widzenia love at first sight mifosc od pierwszego wejrzenia not have the heart to dum P sb nle rnlec serca kogos rzucic relate to sb znalezc z kims wsp61ny [ezyk respect sb's privacy szanowac czyjqS prywatnosc stormy relationship burzliwy

utrzyrnywac

1i1,iMi'i;i'4~i1tI'it.]dj
WEDDING

zwlazek
take advantage of sth skorzysrac z czego! . take care of sb zajmowac si~ kirns, troszczyc si~ 0 kogos take part in brae udzial w take sb for granted nie doceniac

UJ

Z Z
N

o c::
UJ

c

-N

U >-

adolescent nasrolatek/ka adolescencewiek dojrzewania adoptive parents rodzice adopcyjni biological parents rodzice biologiczni broken home rozbity dam children's home dom.dziecka cohabiting couple parazyjqca w konkubinacie • compel children (to do sth) zmu~zat dzfeci (do zrobienia czegcs) . extended family rodzina . wielopokoleniowa family man rodzinny czfowiek family-friendly employers pracodawcy przyjaini rodzinie foster parents przybrani rodzice frenetic pace of life szaJone tempo zycia household chores obowi~zki/ zajecia domowe juggle work and nome life godzic prac~ z iyciem domowym leave the children to their own devices zostawic dzieci samym sobie loving/dysfunctional family kochaj~ca/dysfunkcyjna rodzina nuclear family bliska rodzina (rodzice i dzieci) police children's behaviour nadzorowac zachowan ie dzieci raise/bring up a child wychowywac dziecko rebel bumowac si~ same~sex couple para tej samej plci single parent samotny rodzic upbringing wychowanie'

best man druiba bouquet (of flowers) bukiet (kwiat6w) bride panna mloda bridesmaid druhna church wedding slub koscielny civil wedding slub cywilny fiance narzeczony . fiancee narzeczona go on honeymoon jechac w podr6.i poslubna groom pan mlody ~ honeymoon miesiac miodowy newlyweds nowozericy propose (to sb) oswiadczyc sle

wspoflokator
close friend bliski przyjaciel colleague kolega z pracy ex-schoolmate byly kolega ze szkoly fair-weather friend falszywy przyjaciel friend of a friend daleki przyjaciel, znajomy friend of the family przyjaciel rodziny mate/buddy/pal kumpel mutual friend wsp61ny znajomy/a social networking sites serwisy .spolecmcfciowe travelling companion towarzysz podr6iy

kogos
take turns roblc cos kolejno/na zmiane/na przernian

(kornus)

registrar urzednik urzedu stanu cywilnego registry office urzad stanu cywilnego \.veil welon wedding ceremony reception ring/band ceremonia wesele obraczka

eat out jest poza domem put your feet up odpoczywaC! relaksowac si~ stay up late porno chodzic spac take up a hobby/a sport zaj~c si~ nowym hobby/zaczac uprawia6 sport throw a party urzadzac im preze

artificial flavour sztuczny aromat best-before date data przydatnosci do spozycia crockery zastawa stolowa cutlery sztucce [French, Italian) cuisine kuchnia (francuska, wtoska) GM food iywnose modyfikowana genetycznie have a snack przekaslc cos helping porcja ingredient skladnik on an empty stomach na pusty zotadek organic; food jedzenie ekologiczne past the sell-by date po dacie przydatnosci do spoiycia quench your thirst ugasic pragnienie ready-made/convenience food gotowa zywnosc side dish dodatek do dania gl6wnego square meal solidny posHek vending machine automat (z napojami, slodyczami)
FOODSTUFFS

mouth-watering srnakowlry pickled marynowany raw (meat) surowe (mleso) savoury wytrawny spicy ostry superb wysmienity tasty smaczny tempting kuszacy tender/tough (meat) delikatne/ twarde (mieso)

mass-produced seryjnie

produkowany

change

money

wymieniac

our-of-date

calcium wapno carbohydrates weglowodany fibre btonnik protein bialko starch skrobia (un)saturated fats (niejnasycone vitamins witaminy

tluszcze

Iij-UJ."ildflHltl.'
add dodawac beat (eggs) ubjjac (jajka) boil gorowac (doprowadzac do wrzenia) bowl miska chop krolc, siekac drain (pasta) odcedzac (makaron) fry smazyc grate, zecrzec mix' mieszac (rozne skfadniki) saucepan rondel slice kroic na plasterki stir mieszac (jedna substancje, np. tyik~) stir fry krctko srnazyc na duiym ogniu
CQNTAINiRS/QUANTITY, .. i'"
.:

out of stock proof of purchase dowod zakupu receipt paragon replacement produkt, na kt6ry wymieniono wadliwy egzemplarz· shop till you drop robic zakupy do upadlego shopahollc osoba uzaleiniona od robienia zakupow shoplifting kradziez sklepowa spare (batteries) zapasowe (baterie) staff personel tradesman kupiec, dostawca treat yourself to sth zafundowac sobie cos warranty/guarantee gwarancja wide selection (of products) szeroki wyb6r (produktow)

przerermlnowany niedostepny

c:~;;~qt~~for sth) pobierac opiate (za cos) cost a fortune koszrowac fortune cost an arm and a Jeg bardzo duzo kosztowac cut back on sth ograniczac wydatki na cos exorbitant wygorowane, przesadne (ceny) give sb a quote przedstawic wstepny kosztorys make a deal zrobic interes owe bye komus cos winnym pay by bank transfer placic przelewem bankowym pay by credit card placic kart'!

6

kredyrowa
pay in advance/up front placic zg6ry pay in cash placic gotowka pay in full zaplaclc calosc pay in instalments placic w ratach pay the balance wplacic reszte

,iiU4i·'i':i·i4i
butcher's sklep mi~sny delicatessen/deli delikatesy DIY shop sklep z narzedziami fishmonger's sklep rybny greengrocer's sklep z warzywami newsagent's kiosk z gazetami off-licence sklep z alkoholem shopping mall centrum handlowe stationer's sklep papierniczy

pieniedzy
the nose zaplacic wysoka cene za cos, co nie jest tegowarte rip-off bardzo drogi/drogo splash out on sth wydac duzo pieniedzy na cos spendthrift rozrzutny pay through

IQ:(iSi,i'@iJ:fi

'\.

zaslubin
wedding wedding

a friend in need is a friend
indeed prawdziwych przyjacio! poznaje si~ w biedzie a love-hate relationship burzliwy zwiazek be at each other's throats skakac scbie do gardla (zaciekle

slubne
white wedding tradycyjny

slub

ask sb out •umowlc si~ z kims na randke .' bring up ~ychowywae care for sb troszczyc si~ 0 kogos . chuck sth out wyrzucac cos fall for sb zakochac si~ w kirns fall out (with sb) poklocic si~

cream srnietana decaf/decaffeinated coffee kawa bezkofei nowa egg yolk zoltko egg white biatko Parmesan cheese ser parmezan scrambled eggs jajecznica sparkling/still water woda mineralna gazowana/ ' niegazowana sugar-free bez cukru thick sauce g~sty sos wholemeal/ dark/stale bread razowy/ciemny/czerstwy chleb
FRUIT & VEGETABLES

'J'iiii3:i432·'ii'
ba~code kad kreskowy belt tasrna przy kasie cashier kasjer • queue kolejka receipt paragon till kasa sklepowa trolley w6zek na zakupy

emmm1
ATM (Automatic ... cash machine Teller Machine)/ bankomat bank account konto bankowe deposit money in your account wplacac pieniadze na konto exchange rate kurs wymiany walut interest on the loan \

-~ A
C
"'0

m Z m

N

,-<

can (ArnE, tablespoon tub

BrE); tin (BrE) puszka (tbs) lyzka stotowa
pudetko (np. na lody)

c
Vl

plastikowe

z przykrywka tube tubka

oprccentowanie kredvru
.. overdraft debet payoff{'the debt/loan) splacic (dlug/porycake) take out a loan zaciagnac kredyt withdraw money (from your account) wyplacac pieniadze (z konta)

....

.

':f.'·iR"gi
C;

C

o

la'iij:(i.jd"#iJh4if.iiJ
BIRTH

klocic)

sr~

z kims
get on (with sb) dobrze si~ z kirns rozurniec get rid of sb pozbyc si~ kogos grow up dorasrac look back on sth patrzec wspomnieniami do czegos look down on sb patrzec na

baptism chrzesr cot lozeczkc dzieciece expectant mother, kobieta maternity clothes ubranie ciazowe maternity ward oddzial

w clazy

be fond ofsb rniec do kogos slabosc be on the same wavelength nadawac na tej samej fali be sick to death of sth/sb miec

asparagus szpa ragi aubergine baklazan blackcurrant czarna porzeczka broccoli brokuly pear gruszka raspberry malina red pepper czerwona papryka spinach szpinak (stuffed) olives (nadziewane) oliwki tangerine mandarynka
MEAT & FISH

ZAK'UPY I 'u

5

L

U

I

bargain ckazja, cos taniego discount znizka free (of charge) za darmo get a good deal dostac do

€Hu)UUi$ffj
GENERAL

oferte

bra

w przeszlosc, powracac kogos z wyzszoscia

kogos dosyc
behave childishly si~ dziecinnie

zachowywac
/

potoznfczy
midwife pofoina nappy pieluszka
FUNERAL

bury pogrzebac coffin trumna cremation kremacja grave grab headstone nagrobek hearse karawan mourn opfakiwac mourning iafaba urn urna wreath wien iec

confide in sb zwierzac si~ komus date sb chodzie z kims dump sb rzucic kogoSizakonczyc znajomose find it easy to make friends . fatwo nawiqzywac przyjaznie go down the aisle oieniC si~/ wyjse za mqi good friends are hard to come by dobrzy przyjaciele to rzadkosc hate the sight of sb nie cierpiec kogos have a crush on sb podkochiwae sj~wkims

look up to sb podziwiac kogos make up with sb pogodzk si~ zkims rely on sb polegac na kims sort out (a problem) rozwi'lzac (problem) split up (with sb) rozstac si~ z kims, zakonczyc znajomost stand by sb stae przy kims, wspierae kogos take after sb przypominac kogos tell sb off ganic, udzielac reprymendy

bacon bekon, boczek cod dorsz eel w~gorz nerri ng sledz lamb jagni~cina pork wieprzowina (smoked) salmon (w~dzony) trout pstrqg turkey indyk veal ciel~cina
TO DESCRIBE FOOD

10505

AOJECTIVES

home ... ade domowej roboty m lean/fatty (meat) chude/duste
(~iQcn'\

good value for money warte swojej ceny haggle targowac sie be able to afford sth m6c sobie half price za pot ceny na cos pozwol ie 40% off 40% zniiki brand/make marka on special offer w ofercie chain stor~ sklep nalezacy do specjalnej sieci reasonable prices .rozsadne ceny customer klient reduced/discounted przeceniony deliver dostarczye ... .reduced rate obniiona " stawka GOP (Gross Domestic Product) reduction przecena, obnii:ka produkt krajowy brutto rock~bottom prices ceny giftwrap zapakowae na prezent najniisze z moiliwycn give/receive a refund daC! sale wyprzedai otrzymae zwrot pieni~dzy two for the price of one dwa good range (of productsJ"'dobry (produkty) w cenie jednego wyb6r (produktow) wholesale/retail price cena go on a shopping spree oddac si~ hurtowa/detaliczna szalens.rwu zakup6w go window shopping ogl~da': wystawy sklepowe adv~nce zaliczka hard~earned money ci~iko astronomical (prices) bardzo zarobione pieni~dze wysoki e ceny in stock dosr~pny, w sprzedaiy

1!.niU'·,W'ddi
deny all responsibility wyprzec si~ odpowiedzialnosci (dis)satisfaction (nie)zadowolenie faulty product wadliwy produkt goods and services towary i uslugi make a complaint! complain about sth zloiyc reklamack malfunction fie funkcjonowac put your complaint in writing ztoiye zaialenie na pismie registered letter list polecony remedy the problem zaradzic, rozwi~zae problem shoddy nierzetelny, niesolidny threaten sb with legal action zagrozic komus podaniem do s,du (un)satisfactory service (nie)satyfakcjonuj'!ca obSluga (un)satisfied customer
(niQh::.nrll .... ""I,....nll L-liQnt

mmmJ
hrn~ ...

......"';1 ..... ...!

....

<:nr7Q~"'7

IAI~,c\/H,'n\M:::I

(nnt()("7n;

... '\ cnl

••

I.-::.n\/

7

TRAVELLING BY ROAD/DRIVING

accelerate

przyspieszac
ustawic lusterka

BIKE MAINTENANCE

adjust the mirrors mandat

be fined for speeding dostac
za przekroczenie

adjust

the gears

wyregulowac

przerzutki
basic maintenance podstawowa konserwacja fix a puncture naprawic przebita opone oil the chain ohwic tancuch patch/replace the inner tube

predkosci
be held up (in traffic) (w korku) brake harnowac car rental wypoiyczal

urknac

nla

samochod6w
coach autokar do/make a If-turn zawrocrc expressway/motorway/highway/ freeway autostrada fasten your seatbeJts zapiac pasy fill up the tank zatankowac get off the motorway zjechac z autostrady give way ustapic pierwszeristwa bead-on collision .zderzenie

zatatac/wymienic

detke

",,..i.,."'i
rough

hand luggage bagaz recany last call ostatnie wezwanie na poklad samolotu (pasazera, kt6ry si~ nie zgiosit) pay excess baggage placic za nadbagaz window/aisle seat miejsce przy oknie/przejSciu

IhUldiPj
B&B (Bed & Breakfast) zakwaterowanie ze sniadaniem budget campsite caravan accommodation kemping przyczepa kempingowa tanie
GENERAL

zakwaterowanie

pump up the tyres pornpowac kola put the wheel back on zaloiye kolo z powrotem remove a wheel zdj<!e kola tighten the brakes regulcwac hamulce
BIKE PARTS

c~bin kabina disembark zejsc z pokladu ferry prom get on board wej« na poklad lifeboat 16di ratunkowa liner liniowiec crossing ciezka przeprawal podroz morska row/paddle wioslowac sail zeglowac sailing boat zaglowka tall ship iaglowiec vessel yacht. okret jacht

double room pok6j dwuosobowy z jednym en suite facilities pokoje z fazienkami

lozkiem

five-star hotel hotel pledogwiazdkowy fully booked brak wolnych miejsc/pokoi honeymoon suite apartament dla nowozencow twin room pcko] dwuosobowy z dwoma Mikami. vacancy wolny pok6j vacate a room zwoinic youth hostel schronisko mlodzieiowe .

contain brutal scenes zawierac brutalne sceny convey przekazywac (idee i uczuda) critical opinion opinia krytyczna cultural events wydarzenia kulturalne exp ress wyrazac offend (people's feelings) obrazac (czyjes uczucia) ourslder'spomr of view punk! widzenia osoby z zewnatrz performing arts sztuki widowiskowe pose questions stawiac pytania provoke prowokowac work of art dzlelo sztuki
ADJECTIVES TO TALK ABOUT ART

blurb kr6tki opis ksi,!iki, zarnieszczany zazwyczaj na tylnej okladce Booker Prize najbardziej prestiiowa nagroda literacka w Wielkiej Brytanii chapter rozdzial character postac engrossed in a book pochtoniety czytaniem ksiazki final pages ostatnie strony flick/skim through a book pobieznie przejrzec ksi~i.k~ genre gatunek ltteracki ~ gripping tale wci~gajFa opowlesc hardback ksiazka w twardej

the film features w filmie wystepuje the film is set in akcja filmu rozgrywa si~ w
KINOS OF FILMS

all-time favourite film ulubiony film wszech czasow blockbuster hit kinowy documentary

box-office hit hit kasowy film dokumentalny

~mmr::tm l'Jtj'j.j'l'tJ
1

record label wytw6rnia plytowa score nuty, partytura symphony symfonia tune an instrument stroic instrument violinist skrzypek works of Beethoven dzlela Beethovena

8

okladce
heroine giowna bohaterka hyperbole hiperbola, przesadnia it's difficult to put this book down trudno si~ oderwac od tej ksiazki line wers metaphor metafora narrator narrator novel powiesc novelist powiesciopisarz opening paragraph pierwszy akapit paperback ksiazka w miekkiej okladce personification uosobienie plot tabula poet poeta poetry poezja public reading spotkanie, podczas kt6rego autor czyta fragmenty sw<?jejk?i<!zki,,_,:j., " rhyme rym ,.,. ,.,,~ ~~ .' .. second-hand bookshop antykwariat simile por6wnanie stanza strofa, zwrotka verse 1. zwrotka, strofa: 2. poez]a, wiersz, 3. wers

czolowe
hire/rent a car wypozyczyc samoch6d indicate sygnalizowac skret junction skrzyiowa.nie main/minor road droga gt6wna/ drugorzedna

Z

LLl

~
oN

multi-lane motorway autostrada wielopasmowa overtake wyprzedzac
pick up a hitchhiker zabrac autostopowicza press/release the clutch wcisn~c/

o
0::

'0

o c,

c

zwolnic sprzegto
put the car in gear/neutral wrzuclc bieg/luz ring road obwodnica start the engine wlaczyc silnik swerve gwahcwnie skredc switch on the ignition ,wtqczyc" zapfon . take the handbrake off zwolnlc hamulec reczny traffic jam korek uliczny vehicle pojazd
CA~ PARTS »-

Allen keys klucze ampulowe brake hamulec frame rama gears/derailleurs przerzutki handlebar kierownica inner tube detka lock linka (do przypinania roweru) pedal pedal pomp pompka rowerowa saddle siodelko shock arnortyzator spanners klucze spare wheel zapasowe kolo spoke szprycha tyre opona valve wentyl water bottle bidon

low-budget movie film niskobudietowy feature film film fabulamy rom-com komedia romatyczna series serial silent movie film niemy sequel kontynuacja, dalsza cz~sc filmu tear-jerker wydskacz lez trailer zwiastun filmowy
PEOPLE IN FILM INDUSTRY

brush pedzel canvas piotno easel sztaluga engraving grawerunek ink atrament installation instalacja landscape pejzai model model, modelka nude akt palette paleta portrait portret sculptor rzezblarz sculpture rzezba

poko]

li.lIJM!;i'.jd~i;:U4'
business trip podroz sluzbowa cruise rejs, wycieczka statkiem day-trip wycieczka jednodniowa destination punkt docelowy excursion wycieczka expedition wyprawa, ekspedycja naukowa journey podroz sightseeing tour wycieczka

'k,,:

JStil¥Pt14·'·ii

commuter osoba dojezdzajaca do pracy deposit kaucja expire trade wainosc fare oplata za przejazd one-day bus pass jednodniowy bilet autobusowy .",. on the underground w metrze Oyster card karta miejska uiywana do placenia w londynsklmsysternie komunikacji publicznej pay-as-you-go system, w kt6rym oplata jest automatycznie "odejmowana odprzedplaccnej' sumy single journey pojedyriczy przejazd the tube londynskie metro ticket hall hala ..biletowymi

wartkiej akcji avant-garde awangardowy complex zfoiony, skomplikowany controversial kontrowersyjny disturbing niepokojacy extraordinary nadzwyczajny action-packed
0

far-fetched

naciagany

turystyczno-krajoznawcza,
objazdowa voyage podrca ' mo:,ska

C

Ili,jii'if,\T)ij'
buffet car wagon restauracyjny carriage, car wagon compartment przedzial conductor konduktor luggage rack polka na bagaie platform peron sleeping car. wagon sypialny track tory 4J

highly recommended goraco potecany impressive wywierejacy wrazenie, pcrusaejacy intricate zawHy, kunsztowny intriguing intrygujZJ.cy meaningful znaczqcy memorable zapadaiacy w parniec multiodimensional""· wielowymiarowy politically involved , zaangazowany-politycznie profound gleboki psychologically convincing psychologicznie przekcnujacy radical radykalny relevant istotny, trafny shocking szokujacy sophisticated wyraftnowany spectacular spektakularny, widowiskowy spell-binding urzekaiacy subtle subeelny superficial powierzchowny thought-provoking zmuszalacy do rnyslenia tongue-In-cheek zartobliwy true-to-life autentyczny unconvincing nieprzekonujqcy PeOPLE's REACTIONS TO ART bored out of one's mind smiertelnie znudzony feel a thrill czuc dreszczyk emocji feel uplifted cruc si~ podniesionym na duchu get sb down wprawic kogos w gorszy humor impressed by sth bye pod wraieniem (czegos) make you think zmuszac do myslenia move to tears poruszac do tez outraged' oburzony

cameraman operator filmowy cast obsada choreographer choreograf cinematographer operator kamery (film) crew ekipa (filmowa) director of photography autor zdj~e do filmu editor rnontazysta extra statysta film critic kryeyk filmowy male/female lead gl6wnyaktor/ aktorka production designer, art director scenograf screenwriter scenarzysta stuntman kaskader usher bileter

sell-portrait autoportret
sketch szki c still life martwa natura visual arts sztuki plastyczne watercolour akwarela

EiII!ml
aisle pezejscie (miedzy rzedami krzesel) balcony balkon (w tearrze ) box loza box office kasa biletowa " 'i curtain kurtyna gallery najwyzszy jask6lka . mime pantomima balkon, galeria,

ancient monument zabytek book a room (online) zarezerwowac peke] (przez Internet) find/know your way znaleit/

m!mi

mac droge
get around (the) town/ the city poruszac si~ po rniescie go backpacking podrozowac z plecakiern in the middle of nowhere miejsce, gdzie diabet rnowi dobranoc leave your luggage unattended zostawlc bagaz bez nadzoru . lost luggage office biuro rzeczy znalezionych make a reservation/a booking

z kasami

accelerator pedal gazu bonnet rnaska samochodu boot bagaznik brake hamulec bumper zderzak dashbo~rd tablica rozdzielcza gearbox skrzvnia bieg6w headlights swiatta przednie indicator kierunkowskaz number/Ilcense plate tablica rejesrracyjna rear-view mirror lusterko wsteczne seat belts pasy bezpieczensrwa speedometer predkosciomlerz steering wheel kierownica tyre opona windscreen przednia szyba wing·mirror/side·view mirror Iusterko boczne wipers wycieraczki

•.".".',$ 4'

top up the Oyster card wplacac pieniadze na karte Oyster travelcard bilet okresowy

arrivals przyloty baggage reclaim odbi6r bagaiu board the plane wsicJ:!;cna poklad samolotu boarding pass karta pokladowa check-in odprawa bllerowo-

lij:j.fliii;i4.J:fi
break down check in/out zepsuc si~ zameldowac si~/ si~ get on wsi~sc (do pooagu) pull out wyjezdzac (z podjazdu, z bocznej ulicy)

wyrneldowac

bagazowa
connecting . polaczenie flight dalsze lotnlcze

customs officer celnlk delayed opcmicny departure lounge poczekalnia dla odtatujacych departures odloty domestic flight lot krajowy duty-free zone strefa bezdowa emergency landing l<tdowanie awaryjne flight attendant steward/ stewardesa gate bramka go through customs/security przechodzie odpraw~ celn'll \.

zrobic rezerwacje off the beaten track

pull over

zjechac na bok

z dala od

utartego szlaku package holidays wczasy zorganzowane put up a tent rozbic namiot see/admire the sights zwiedzac/ podziwiac zabytki touristy places miejsca typowo turystyczne travel broadens the mind podroi:e poszerzajq horyzonty travel light podr6iowac z niewielkim bagaiem trekkirig holidavs wakacie

pull up zatrzyrnac pojazd sb runs out of (petrol) komus koriczy si~ (benzyna) see sb off odprowadzic set off/ ou t wyruszyc slow down zwal n iac speed up przyspieszac take off startowae kogos

advance screening pokaz przedpremierowy appear in a film pojawic si~/grac wfilmie audition przesluchanie, casting dofilmu based on a novel/a true story/ real events oparty na powieici/prawdziwej historii/ prawdziwych wydarzeniach climax punkt kulminacyjny edit rnontowac end credits napisy koJicowe keep in suspense trzymac w napieciu on general release na ekranach \ kin on location w plenerze ..0 release a movie wprowadzic na ekrany kin screenplay scenariusz set plan frlmowy shoot (a film) kr~cie (film) subtitles napisy film

absolute/perfect pitch sluch absolutny A Major A-dur A Minor A-mol audience widownia bar takt concert hall sala koncertowa concerto koncert (muzyki klasycznej) conductor dyrygent gig koncert haunting melody melodia, ktor'! trudno zapomniec high-pitched/low pitched (sound) wysoki/niski (dzwiek) improvise irnprowizowac in tune nastrojowy/melodyjny live music/performance rnuzvka/wystep na iywo lyrics slowa piosenki massive hit wielki przeb6j musician muzyk note nuta opera house opera out of tune nienastrojony, falszuj~cy perform in public wyst~powac przed publicznosci~ performance· wyst~p polonaise polonez read musk czytac nuty

,

opera glasses lornetka teatralna orchestra pit kana. dla orkiestry playwright dramatopisarz prompter sutler ·put-on a play wystawia': sztuke stage scena stalls miejsca na parterze

broadsheet/quality paper powaina gazeta cartoonist rysownik komiks6w channel kanal (telewizyjny) circulation naklad column stafa rubryka (w gazecie)

columnist felietonista comic/cartoon strip historyjka obrazkowa editorial artykul wst~pny gossip column kronika towarzyska (live) coverage transmisja ~ (na zywo] publish publikowac publisher wydawca serious content powaine programy/materiafy tabloid brukowiec

tresci/

9

CIRCULATORY

SYSTEM

artery tetnica
blood blood v~n circulation krazenie vessels naczynia iyta
SYSTEM

krwi

suffer minor injuries cdmesc lekkie obrazenia twist an ankle skrecic kostke walk on crutches chodzic o kulach wound rana, zranic
REMEDIES

visually

impaired

person

osoba

z wada wzroku wheelchair wozek inwalidzki
HEALTH CARE PROFESSIONAlS cardiologist kardiolog practitioner) iekarz pierwszego kontaktu midwife polozna neurosurgeon neurochiruig paediatrician pediatra physiotherapist fizjoterapeuta plastic surgeon chirurg plastyczny psychiatrist psychiatra speech therapist logopeda

win in overtime wygrac w doliczonym, czasie gry
winger skrzydtowy

tidii·ii.'ij4iijd3J
ASTRONOMY

solution test tube
MATHEMATICS

roztwor prob6wka

retain an interest (in sth) podtrzymywac zainteresowanie

ttHlI4'ii4;tJ

GP (general

krwionosne
DIGESTIVE

digestion trawienie liver watroba small/large intestine jelito cienkie/grube stomach zoladek, brzuch
NERVOUS SYSTE~

antibiotics antybiotyki flu vaccination szczepienie na gryp~ have an injection dostac zastrzyk lozenges pastylki do ssania natural remedies naturalne

lekarstwa/srodki

zaradcze

brain m6zg neurons neurony spinal cord rdzen
RESPIRATORY SYSTEM

kregowy

ointment masc painkillers leki przedwbolowe prescription drugs leki na recept~ syringe strzykawka vaccine szczepionka
SYMPTOMS

basketball court boisko do koszyk6wki forward skrzydlowy point guard rozgrywajacy quarter kwarta slam dunk wsad three-point shot rzut za trzy punkty time-out przerwa na zadanie trenera

astronomer astronom black hole czarna dziura constellation gwlazdozbior eclipse zacmienie equinox zrowname dnia z noca expand rozszerzac sj~ galaxy galaktyka light year rok swietlny orbit (n.) 1. orbita; 2. obieg (np. wok61 Slonca) orbit (v.) obracac si~ woke! (np. Slorica), obiegac red giant czerwony olbrzym rotate

(czyms)

add dodawac addition dodawanie arithmetic operation dziafanie arytmetyczne coefficient wspolczyn nik constant stala coordinate system uktad

risk factor

czynnik

ryzyka

lig;:W,'!_I;1
, GENERAL

wspolrzednych
divide dzielic division dzielenie equation r6wnanie mathematician matematyk multiplication mnoienie multiplication table rabliczka mnoienia

m:mm
doubles debel forehead/backhand forhend/ bekhend game, set, match to ... gem, set i mecz dla ... put a spin on the ball podkrecac pilk~ serve an ace zdobyc asa serwisowego tennis court kort tenisowy umpire sedzia

adapter rozgaleznik, przejsciowka apparatus sprzet, oprzyrzqdowanie electric shaver elektryczna maszynka do golenia electrical appliance/device urzadzenie elektryczne extension lead przedluzacz gas tank zbiornik na hairdryer suszarka light bulb iar6wka plug wtyczka socket gniazdko vehicle pcjazd
INVENTIONS

broadband szerokopasmowe tqcze internetowe browser przegladarka internetowa burn data to a CD nagrywac dane na p!yt~ CD database baza danych desktop pulpit download lci'lgac (z Internetu) drag the icon przeciagnac ikonke drop-down menu rozwijane menu (w programach komputerowych) file extension rozszerzenie pliku firewall zapora sieciowa freeze up zawiesic si~ http (hypertext transfer protocol) prorokol przesylania dokumentcw hipertekstowych Internet access dostep do Internetu inbox skrzynka odbiorcza LAN (local area network) siec lokalna LCD (liquid crystal display) wyswietlacz ciekfokrystaliczny log on to the Internet polaczyc si~ z Inrernetem memory stick karta parnieci peripherals urzadzenia peryferyjne RAM (Random Access Memory) parniec RAM reboot uruchornicpcnown!e komputer : screen resolution rozozielczosc ekranu scroll up/down przewiiac (rekst na ekranie komputera) w gcre/w dot stop responding przestac reagowac na komendy uzytkownika upload przesylac dane
=

.10

obracac si~ dookola wtasnej osi

paliwo

5

p.

0

R

T'

,

".

breathing oddychanie bronchi oskrzela lungs pluca
MUSCULAR SYSTEM

backache b61 plec6w cough kaszlec, kaszel cramp skurcz earache b61 ucha runny nose katar sneeze kkhac stiff legs zesztywniaie, nogi

joints stawy ligament wi~zadlo muscle Jl1i~sjen tendon sciegno

obolale

,ji39·ii!ij"\",i:li.j§i:'
b~=I~'::sgic to sth rniec alergie
catch come

1I't11t1tjii!!bf{3fJ
I

a cold

przeziebic si~ down with the flu

zachorowac

na grypft

contract an infectious disease zarazic si~ choroba zakazna cure wyleczyc have a surgery miec operade heal 1. goic sie, 2. wyleczyc.

allergy alergia appendicitis zapalenie wyrostka robaczkowego bronchitis zapalenie oskrzeli cancer rak ch icken pox ospa wietrzna chronic disease przewlekla choroba ' co~cussion wstrzas mozgu conjunctivitis zapalenie spojowek diabetes cukrzyca . heart disease choroba serca hepatitis zapalenie watrcby inflammation zapalenie jaundice zohaczka mumps swinka otitis zapalenie ucha pink eye zapalenie spojowek pneumonia zapalenie pluc polio choroba Heinego-Medina the flu grypa . tuberculosis (TB) gruzlica

GENERAL banned drugs n iedozwolone srodki farmakologiczne compete wspolzawodniczyc foul faul lift weights podnosic dezary overtime dogrywka performance-enhancing drugs doping farmakologiczny physical strength sita fizyczna play in teams of five grac w piecioosobowych druiynach referee (ref) arbiter, sedzia stamina wytrzymaiosc substitute (v.) zmienic (zawodnika) . ,;, track to,r wyscigowy, biei.nia warm up property, dobrze si~ rozgr:,~ac -c-e-

solar system uk/ad sloneczny solstice przesllenie (Ietnie lub zimowe) supernova supernowa universe wszechswlat unit of distance jednostka

multiply

rnnozyc

'."

odlegtosci/czasu
white dwarf biaty karzel
GEOGRAPHY

quadratic equations r6wnania kwadratowe subtract odejrnowac subtraction odejmowanie variable zmienna PHYSICS atom atom attract przyciagac electron elektron elementary particle czastka elementarna gravity grawitacja mass masa negative/positive charge tadunek ujernny/dodatni physicist fuyk ~." quantum theory teo ria kwant6w the speed of light pr~dkosc swiatla unit (of distance/time) jednostka (odlegtosci/czasu) velocity prE(dl<osc ...'

.j4.]·';'i·1I)!08l*'.
baseball bat kij bejsbolowy cue kij bilardowy golf club kij golfowy hockey stick kij do hokeja puck krazek hokejowy racket rakieca (np. do tenisa) shuttlecock lotka do badmintona table tennis bat rakietka do tenisa stolowego

equator rcwnik latitude szerokosc geograficzna longitude dlugosc geograficzna meridian potudnik northern/southern hemisphere p6lnocna/poludniowa polkula
BIOLOGY

carnivore m iesozerny cell kom6rka genetic code kod genetyczny genetics genetyka GM (genetically modifi~d)
-,i'

alternating current pr~d zmienny contact lenses soczewki kontaktowe gunpowder proch (strzelniczy) the internal combustion engine silnik spalinowy the jet engine silnik odrzutowy the microchip uklad scalony the printing press prasa drukarska the steam engine m~szyna parowa ,_ the wheel

Z

kolo
skills

c
A

» »

PROBLEMS decline in literacy

pogars~,a:~~i,~_i~,.umiej~tnosci s

'''',''1

rnodyfikowany genetycznie
herbivore roslinozerny internal organs organy wewnetrzne predator drapiei.nik sexual reproduction rozmnaianie plciowe species gatunek structure of DNA budowa tissue tkanka
CHEMISTRY

. czytanra
.. g::;a~t

I

prsartta

the screen

.,. gaprc

n

-l m

Sl~

na

uzdrawiac

make a speedy recovery szybko wrocic do zdrowia plastic surgery operacja plastyczna recover (from sth) wracac do zdrowia (po czyms) regain (physical) strength cdryskac sil~ (frzyczna) surgery gabinet lekarski suffer (from) cierpiec, chorowac (na) treat leczyc, poddawac kuracji treatment leczenle, kuracja

archery Iucznictwo athletics/track and field (ArnE) lekkoatletyka car rally rajd samoch odowy high jump skok wzwyi javelin rzut oszczepem long jump skok w dal pole vault SkOK0 tyczce powerlifting tr6jb6j silowy relay (race) sztafeta I rowing wioslarstwo " ski-jumping skoki na nartach water polo pHka wodna weightlifting podnoszenie ,:

athlete lekkoatleta coach trener competitor rywal cyclist kolarz opponent przeciwnik participant uczestnik reserve player zawodnik re1.erwowy skier narciarz

lOi,iM;ititi.saW.)iii
alJow sb access to sth udostepnic cos komus autopsy sekcja zwtc k analyse f ndings analizowac wyniki badan (body) of'evidence dowody, material dowodowy carry out an experiment przeprowadzic eksperyment collaborate (with sb) on a project wspolpracowac (z kirns) nad projektem confirm/formulate a hypothesis potwierdzic/sfcrmulowac hipoteze "control group grupa kontrolna , demonstrate the link between wykazac zwiazek porniedzy excavate prowadzic wykopaliska investigate case history badac historie choroby J>-~ major study istotna prata naukowa .: prove correlation between udowodnic zaleznosc pomiedzy publish a report/study , opublikowac raport/badania reject an idea odrzucic pornyst research prowadzic prace badawcze

Internet scam internetowe

oszustwo

'

»

J: Z A

DNA

physical and verbal aggression agresja fizyczna i slowna suffer from insomnia cierpiec na bezsennosc TVaddicts ludzie uzaleznieni od

z eemputera

telewizji use sth in excess
czegos
BENEFITS

naduzywac

'§4·i·;;ma.,hM"J
hold/organise a sporting event organizowac irnpreze sportowa local tournament lokalny turniej Paralympics igrzyska paraolimpijskie The Cup puchar The Olympic Games/the Olym pies igrzyska oiirnpijskie venue miejsce (imprezy sporrowej)

ItJtilU'iiiiJ
amputatio-n arnputacia amputee cztowiek, krorernu amputowano ktor'!s konczyne brain damage uszkodzenie mozgu deaf gluchv hard of hearing. n iedoslyszacy hearing-impaired person osoba niedoslyszaca intellectually disabled niepefnosprawny intelektualnie mentally handicapped upcsledzony umyslcwo mute niemy paraplegic osoba z porazeniem koriczyn, najczescie] dolnych prosthetic leg proteza nogi

mmmJ
bandage bandaz bruise siniak cut skaleczenie in plaster (BrE)/in a plaster cast (AmE) w gipsie injure (oneself) zranic (sie) plaster (BrE)/Band-Aid (AmE) plaster (opatrunkowy) pull a muscle naciagnac mi~sier\ scar bJizna scratch zadrapanie sling temblak sprain your wrist nadgarstek stitches szwy zwichn'lc

ciezarow

'

'i'Iuifiii
football pitch boisko do pilki noinej goal bramka goal keeper bramkarz linesman sedzle liniowy offside spalony own goal bramka samob6jcza pass podac penalty rzut karny ~ score srrzetic bramke striker napastnik the first/second half pierwsza/ druga polowa (meczu)

Bunsen burner palnik bunsenowski chemical compound zwiazek chemiczny chemical reaction reakcja chemiczna chemist chemik chlorine chlor copper miedi crystal krysztal element pierwiastek hydrochloric acid kwas solny hydrogen wodor mineral salts sole mineralne molecule czasteczka nitric acid kwas azorowy nitrogen dioxide dwutlenek azotu oxygen den periodic table ukiad okresowy (pierwiastk6w) predpitate wytr'lcit

acquire

knowledge

zdobywac

wiedze
assimilate data przyswajac sobie dane enhance reaction speed poprawiac szybkosc reakeji free flow of information wolny przepfyw informacji involve the user angazowac

uwage uzytkownika multi-task zajmcwac si~ kilkoma
zadaniami rcwnoczesnie provide diverse opportunities oferowac rozmaite rnozliwosci slow down the ageing of the brain spowolnlc prcces starzenia si~ mozgu spatial awareness swiadornosc przestrzenna stimulate stymulowac, pobudzac

ll

1!.j.ii·gqY,,4ii4t'iiJ·'iJ
bay zatoka canal kana! cape przyladsk coastline llnia brzegowa dense forest g'i!st:y las dunes wydmy estuary ujscie rzeki gulf zatoka island jezioro lake jezioro mountain range pasmo g6rskie open fields otwarty teren peninsula polwysep peak szczyt gorski pond staw riverside brzeg rzeki un spoilt countryside dziewiczy . krajobraz wiejski wetland teren podmokty
J

typhoon tajfun volcanic eruption wulkanu

wybuch

polar ice cap polarna czapa lodowa sea level poz.iam morza the ozone layer wars twa

ozonowa

birch brzoza horse chestnut maple klon oak dab pine sosna spruce swierk

kasztan

vegetation roslinnosc well-adapted to the environment dobrze przystosowany do srodowiska wildlife dzika faun~ i flora THREATS TO TliE ENVIRONMENT acid rain kwasny deszcz air pollution zanieczyszczenie powietrza become extinct wygin~t carbon dioxide dwutlenek wegla climate change zmiana klimatyczna commercial forestry lesnictwo komercyjne consumerist lifestyle konsumpcyjny styl zycia contaminate zanierzyszczac deforestation wycinanie las6w degradation degradacja disposable containers pojemniki jednorazowego uzytku endangered species zagroiony gatunek/gatunki exhaust fumes spaliny extinction wymarcie, wyginiecie fell trees scinac drzewa fossil fuels paliwa kopalne global warming globalne ocieplenie greenhouse gas emissions. gaz6w cieplamianych

carbon neutral niewydaielajacy dwutlenku wegla eco-friendly ekologiczny ecological activist dziafacz ekologiczny energy-saving lighting

LEGISLATIVE

approve the country's zatwlerdzac budzer

budget )

oswietlenie energooszczedne
environmentally friendly przyjazny dla srodowiska green products produkty ekologiczne locally grown food zywnoic produkowana lokalnie organic food iywnosc ekologiczna phase (sth) out stopniowo (cos) eliminowac z uzycia recycling recykling redress the natural balance przywrock naturalna rownowage reduce traffic congestion zrnnfejsrac zageszczenle ruchu renewable energy energia odnawialna unleaded petrol benzyna b ezolowiowa wildlife reserve/sanctuary rezerwat przyrody wind power energia wiatru

IHii'h¥ii:U·j

daffodil zcnkil daisy stokrotka forget-me-not niezapominajka heather wrzos lily lilia lily of the valley konwalia pansy bratek snowdrop przebiSnieg tulip tulipan

bill projekt ustawy constitution konstyrucia Congress (USA) Kongres Stan ow Zjednoczonych dissolution (of the parliament) rozwiazanie parlamentu left/right wing lewicowy/ prawicowy . legislative ustawodawczy Member of Parliament (MP) czlonek parlarnentu National Assembly Zgromadzenie Narodowe pass/adopt laws uchwallcf przyj~c ustawe senate senat town councillor radny/a miasta
EXECUTIVE

internal politics polityka wewnetrzna landslide election victory przytlaczajace zwycies two wwyborach leader of the governing party lider partii rzadzace] loss of public confidence in Parliament urrata zaufania spoleczensrwa do parlamenru major parties glcwne

Christian

chrzescijanin,

chrzescijanski
Gospel Ewangelia go to church chodzic Hebrew hebrajski lew Zyd (narodowosc) (wyznanie) mosque Muslim pilgrimage meczet muzutmanin, iSc na pielgrzymke do kosciola i zyd

charge sb with oskarzyc kogos o (popelnienie przestepstwa) commit a crime popelnic przsstepstwo demand ransom zazadac okupu extort wymusic hijacking porwanie (np, sarnolotu) hostage zakladnik manslaughter (nleumyslne) zab6jstwo mugging rozb6j, napasc uiiczna reveal confidential information ujawniac poufne informacje riots zamieszki rob at gunpoint obrabowac kogos grozac pistoletern set fire to sth podpallc cos teenage delinquent nieletni

1'2

rnuzulmanski
pray rnodlk si'i! synagogue synagoga temple Toran 5wi'ltynia Tara, Pi'i!cioksi<lg Mojiesza

(najwieksze) partie
opinion poll badan ie opinii publicznej opposition leader lider opozycji political events wydarzenia polityczne resign ztoiyc rezygnacje the forthcoming elections nadchodzace wybo(r,

COURTS

AND JUSTICE

abolish

zniesc.obalic

przestepca
thief zlodziej treason zdrada unauthorised possession of firearms pcsiadanie broni bez zezwolenia

business

undertaking/venture

accuse oskarzyc be awltness against yourself zeznawac przeciwko sobie be judged counsel capital by your peers adwokac punishment . kara smierci bye

>c

o 0::
0:: 0..

>N

~
'<./1

3

air pressure cisnienie powietrza blizzard zarniec sniezna blow wiac breeze bryza, lekki wietrzyk doudy pochmurny downpour ulewa drizzle mzawka dull szary, pochmurny fog g~sta mgla freezing cold bardzo zimny lodowaty frost mr6z gale, gale-force wind wichura hail grad haze lekka mgietka heatwave fala upatow ,_ heavy snowfall obfite/silne .~" opady sniegu high humidity duza wilgotnosc powietrza hurricane huragan it looks like rain wygl'lda jakby mialo padac light shower przelotneopady mist lekka rngla overcast sky zachmurzone niebo pour with rain/rain heavily mocno padac (deszcz) rainstorm burza scorching skwarny severe weather conditions trudne warunki pogodowe sleet snleg z deszczem snowstorm burza sniezna soaring temperatures bardzo wysokie temperatury thick clouds geste chmury thunderstorm burza z piorunami torrential rain ulewny deszcz

przedsiewziecie
demand popyt domestic trade handel wewnetrzny economic ekonomiczny, gospodarczy economic boom/crisis boom gospodarczy/kryzys gospodarczy economic crisis kryzys gospodarczy economic recession/downturn recesja gospodarcza economical oszczedny , - economics ekonom la (nauka) . economist ekonomista economise oszczednie entrepreneur expenditure oszcz~dzac/ gospodarowac przedsiebiorca wydatkl

eagle orze! great tit sikorka bogatka magpie sroka owl sowa pigeon golab raven kruk seagull mewa sparrow wr6bel stork bocian swan iabedz ANIMALS/THINGS ANIMALS DO

li4i1l:liltiiii{"~Mj@~'i.i'
conserve water and energy oszczedzac wode i energie consume less uzywac (czegos) mniej environmental sustainabifity zr6wnowaiony rozw6j srodowiska generate less pollution wytwarzacmnie] zanieczyszczeri' lower/reduce CO emissions obnizyc emisje d'wutlenku wegla minimise one's impact on the environment zminimalizowac sw6j wplyw na srodowiskc plant trees sadzic drzewa sort rubbish sortowac odpady use public transport uzywac transportu publicznego

ernisja

beaver b6 br' breed rasa, breed rozrnnazac si~ ;_./ - ~hick piskle emperor penguin pingwin cesarski feed iywic silt graze sift hatch wykluwac si~ have young miec rnlode hibernate zapadac w sen zimowy hunt pclowac incubate eggs wysiadywac jaja krill kryl lay eggs skfadac jaja mating call spiew godowy migrate migrowac nest gmazdo prey zer, zdobycz

harmful to the environment szkodliwy dla srodowiska -have negative impact 5th. wptywac na cos negatywnie

administer the country rzadzic krajem executive wykonawczy implement legislation wdrazac ustawy interpret/apply the law interpretowac/stosowac prawo mayor burmistrz Prime Minister (PM) premier President prezydent represent the country abroad reprezentowac kraj za granica the Cabinet rqd/rada ministrow town/city council tada miejska vice-president wiceprezydent ,. .~' JUDICIARY "court sad - ',!_

sadzonyrn przez rownych sobie

criminal trial process karny deliver a verdict wydac wyrok due process of law wlasciwa procedura prawna, droga sadowa eligible for parole uprawniony do ubiegania sle 0 zwolnienie warunkowe exile wvgnac fait trial sprawiedliwy guilt wina guilty of manslaughter zabojsrwa _
•• r .•

proces winny

o"n

.

imprison
jury

uwiezic

aid pomoc humanitarna bring an end to violence polozyc kres przemocy ceasefire zawieszenie broni developing countries kraje rczwjjajace sift homelessness bezdomnosc immigrant trn.grarn independence niepodleglosc justified use of force usprawiedliwione uiycie sily Middle East peace talks rozmowy pokojowe n~ Bliskim Wschodzie . outlin~" a plan nakreslic plan

o .....
m
()

V> V

N
rn

pasc

irreparable damage szkody nie do naprawienia landfill wysypisko srrueci log rainforests wycinac lasy tropikalne melting of glaciers topnienie lodowcow oil refinery rafmeria ropy naftowej oil spill wydek ropy oil tanker tankowiec przewozacy rope naftowa overpopulation przeludnienie petrol ben zyna petroleum ropa naftawa soil erosion erozja gleby toxic waste toksyczne odpady waste natural resources marnowac surowce naturalne PROTECTINC THE ENVIRONMENT alternative energy sources alternatywne zrcdia energl! biodegradable ulegajacy biodegradacji bring (sth) under stricter control wprowadzfc bardziej surow'! kontrol~ (czegos) cycle paths scieiki rowerowe carbon footprint miara emisji dwutlenku w~gla

court of appeal sad apelacyjny interpret and apply the law interpretowac i srosowac prawo judiciary sadowniczy jury lawa przysiegrych resolve disputes rozstrzygac spory Supreme Court Sad Najwyzszy C,V,L RIGHTS AND LfBEI\TI£S censorship cenzura civil liberties swobody obywatelskie freedom of assembly wolnosc zgrornadzen freedom of association wolnosc zrzeszania si~ freedom of conscience wolnosc sumienia freedom of speech wolnosc slowa human rights prawa czfowieka the rule of law praworzadnosc unalienable rights niezbywalne prawa

export eksport foreign trade handel zagraniczny found a bank zalozye bank funding from a bank srodkl pieniezne 2 banku import import income doch6d investor -lnwestor lack of government support brak wsparcia ze strony rzadu merchant kupiec, handlowiec private/public sector sektor prywatny/publiczny proprietor/owner wlasotdel (firmy, hotelu) settler osadntk
C

peace talks/process/treaty rozmowy pokojowe/proces/ law,ful zgodny z prawem , traktat pokojowy lenient sentence fagodny wyrok .... -poverty bieda life imprisonment kara reach a long-lasting agreement doiywotniego pozbawienia osi~gnCJ:c rrwale porozumienie wolnosci surrender (to sb) poddac si~ outlaw zakazywac (komus) the law of the land prawo Weapons of Mass Destruction obowlazujace w (danym) kraju (WMD) bron masowego presume sb innocent uwazac za razenia niewinnego prosecution 1.oskarienie; 2. sprawa sadowa prove sb guilty udowodnic

la0a przysiegtych

Z' V>
-i

~

o

(kornus) wine
sense of injustice niesprawiedliwcscl poczude

li:i.#Ni,j.PMJMi·
GENERAL

1~t.S;'i·f·""titi·4¥i
avalanche lawlna drought susza earthquake trzesienie ziemi famine kleska glodu' flood powodz gale-force wind huraganowy wiatr landslide obsuni~cie ziemi tornado tornado

sr~

agriculture ro! nictwo biodiversity roznorodnosc w przyrodzie ecosystem ekosystem endemic species gatunek endemiczny (wyst~puj~cy na okreslonym terenie, lokalny) give off (oxygen) wydzielac (tlen) habitat siedlisko in the wild w naturalnym srodowisku

supply podaz trade abroad handlowac z zagranica trader handlowiec worldwide crisis kryzys

sentenced to skazany na suspect sb of sth podejrzewac kogos 0 cos
CRIME AND CRIMINALS

ogolnoswiatowy
World Trade Organisation (WTO) Swiatowa Organizacja Handlu -("~

armed arrest

robbery aresztowac

napad

z bronia

w reku
arson podpalenie attempt usilowac blackmail szantaz,

closely fought contest zacieta walka come to power dojse do wladzy corruption scandal skandal korupcyjny general election wybory powszechne

szanrazowac

(Eastern)

Orthodox

prawosbwny

a cycle of rebirth reinkarnacja Buddhist buddysta, buddyjski Catholic katolik, katolicki

break into wlarnac si'i!do bribe lap6wka bribery tapownictwo burglary wbmanie

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->