PROGRAMMER

TO

PROGRAMMER™

Joomla!
Profesjonalne tworzenie stron WWW ,

Dan Rahmel
'=', wrox
j

/

Helion
PROGRAMMER TO PRCX;

http://helion.pl

Tytuł oryginału: Professional Joomla! Tłumaczenie: Tomasz Przedmojski ISBN: 978-83-246-1766-1 Copyright © 2007 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. All rights reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley & Sons, Inc. Translation copyright © 2010 by Helion S.A. Polish edition copyright © 2010 by Helion S.A. The Wrox Brand trade dress is a trademark of John Wiley & Sons, Inc. in the United States and/or other countries. Used by permission. Szata graficzna Wrox Brand jest handlowym znakiem towarowym firmy John Wiley & Sons, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystano na podstawie licencji. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykopywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorąjednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki lc, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/jooptw.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/nser/opinie7jooptw Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland.

Chciałbym zadedykować tę książkę ludziom szlachetnie wpierającym projekt Sprawiają oni, że sieć Web jest lepszym miejscem dla nas wszystkich.

Joomla!.

Podziękowania
Na długo przed tym, zanim napisałem pierwsze zdanie tej książki, zespół tworzący Joomla! poświęcił niezliczone godziny na stworzenie aplikacji używanej dziś na całym świecie. Nie trzeba dodawać, że książka ta nie powstałaby, gdyby nie jego niestrudzone wysiłki, dążenie do opracowania aplikacji na najwyższym światowym poziomie, jaką jest Joomla!. Podobnie jak większość ludzi regularnie używających Joomla!, nie jestem w stanie wyrazić wdzięczności zespołowi za jego wspaniałe dzieło. Chciałbym podziękować wszystkim ludziom z wydawnictwa Wrox — szczególnie biorąc pod uwagę ich cierpliwość, kiedy próbowaliśmy stworzyć tę książkę w oparciu o nieustannie zmieniany projekt. Kieruję podziękowania do Kita Kempera, który pomógł mi sprecyzować to, co wtedy było jeszcze niejasnym pomysłem na książkę. Kieruję je także do Jenny Watson, która musiała przebrnąć przez wiele poprawek powodujących opóźnienia. Jestem winien wdzięczność Chrisowi Davenportowi, redaktorowi technicznemu, którego wnikliwe sugestie i mądre zalecenia znacząco poprawiły jakość tej książki. Dziękuję Kevinowi Shaferowi za wytrwałość podczas najcięższych etapów oraz wykonanie fenomenalnej pracy przy składaniu książki w całość. Chciałbym także podziękowań Ami Frank Sullivan, Kirkowi Batemanowi i wszystkim z wydawnictwa Wiley, którzy niestrudzenie pracowali nad stworzeniem tej książki. Muszę także podziękować bliźniaczym gwiazdom mojego życia — mojej żonie Elizabeth i córce Aleksandrze — za nadawanie znaczenia mojemu życiu. Rzadko kiedy narzekając, Elizabeth podołała obciążeniom nocnej pracy, straconych weekendów, za co dziękuję Ci z głębi serca. Spotkanie Ciebie było najlepszą rzeczą w moim życiu. Chciałbym podziękować mojemu rodzeństwu (Davidowi i Darlene) oraz przyjaciołom (Joelowi Harrisowi, Juanowi Leonffu, Gregowi Mickey'emu, Johnowi Taylorowi, Edowi Gildredowi, Donowi Murphy'emu i Weldowi 0'Connorowi) za ich bezwarunkowe wsparcie. Jestem bardzo wdzięczny Sandrze Villagran za to, jak fantastycznie utrzymywała kurdupla szczęśliwym. Przede wszystkim chciałbym podziękować Tobie, Czytelniku. Poprzez zakup tej książki sprawiasz, że członkowie przemysłu wydawniczego mogą dobrze wykonywać swoją pracę. Mam nadzieję, że informacje w niej zawarte pomocą Ci zrealizować Twoje marzenia. Dzięki.

Spis treści
O autorze Wprowadzenie Rozdział 1. Wprowadzenie do Joomla!
Zapoznanie z Joomla! Wpływ elastyczności na popularność Joomla! Dla kogo jest ta książka Webmasterzy Projektanci stron WWW Deweloperzy stron WWW Joomla! w wersji 1.0 a użytkownicy Mambo Podsumowanie

13 15 21
22 23 24 24 25 27 28 29

¡

Rozdział 2. Szczegóły instalacji i konfiguracji
Cztery serwery systemu Joomla! Decyzje podczas instalacji Etapy instalacji Joomla! Konfiguracja Apache Web Server Konfiguracja PHP Konfiguracja MySQL Konfiguracja Joomla! Serwer testowy a serwer produkcyjny Ustawienia sen/vera testowego Ustawienia serwera produkcyjnego Podsumowanie

31
31 32 37 40 47 52 58 62 63 64 65

Rozdział 3. Tworzenie własnych szablonów
Struktura szablonu Pliki i foldery Logika szablonu: plik index.php Prezentacja szablonu: plik CSS Metadane szablonu: plik templateDetails.xml Zmienne szablonu: plik parametrów

67
67 68 69 73 78 79

6

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW
Grafika szablonu: folder images Miniatura szablonu Tworzenie trójkolumnowego układu Tworzenie struktury szablonu Tworzenie pliku index.php Tworzenie dystrybucyjnego pliku templateDetails.xml Zaawansowane techniki tworzenia szablonów Wykorzystanie grupy szablonów a C S S favicon.ico Modyfikacja wyglądu rozszerzeń Tworzenie układu strony dla telefonów komórkowych Adaptowanie szablonów Mambo lub Joomla! 1.0 Podsumowanie 79 80 81 82 83 94 96 96 97 98 99 101 102

Rozdział 4. Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń
Katalog rozszerzeń Funkcjonalność i obsługa strony Instalacja dodatkowego edytora WYSIWYG Dodawanie własnych stylów do TinyMCE Dodawanie obsługi plików i FTP Dodawanie mapy strony Community Builder Organizacje i e-commerce Menedżer subskrypcji Sklep internetowy MicroShop z płatnościami Paypal Menedżer projektów Project Fork Rozszerzenie kart pracy Dodawanie na stronie platformy aukcyjnej Zawartość strony Podcasting w Joomla! Galeria zdjęć na stronie Joomla! Komunikacja na stronie Dodawanie komentarzy do artykułów Księga gości Czat na stronie Joomla! Uruchamianie systemu wiki w Joomla! eWriting Implementacja ogłoszeń Dodawanie śledzenia wyników sportowych Dodawanie gier hazardowych Obsługa quizow Podsumowanie

103
104 105 106 108 109 110 Ill 117 118 119 120 121 122 123 124 125 127 128 128 129 130 133 134 135 137 138 138

Rozdział 5. Tworzenie prostych rozszerzeń: moduły
Tworzenie modułu Hello World Tworzenie modułu Świąteczne Życzenia Tworzenie pliku deskryptora Tworzenie kodu modułu Tworzenie tabeli i zapisywanie przykładowych danych Konfiguracja modułu Tworzenie modułu Kontakt z Nami Podsumowanie

141
142 145 146 147 149 150 152 157

Spis treści Rozdział 6. Zaawansowane rozszerzenia: komponenty
Przygotowanie środowiska programistycznego Stosowanie systemu kontroli wersji SVN Instalacja SVN Tworzenie repozytorium SVN Korzystanie z Eclipse Tworzenie komponentu Księgi Gości Ochrona przed spamem Część frontowa komponentu Część administracyjna komponentu Plik deskryptora Tworzenie archiwum Instalacja komponentu Korzystanie z phpDocumentor Instalacja Wstawianie sekcji DocBlock w kodzie źródłowym Podsumowanie

7 159
159 160 162 163 164 166 167 168 171 174 176 176 179 179 180 181

Rozdział 7. Joomla! i Aia*
Struktura technologii Ajax Prosty komponent ajaksowy Tworzenie komponentu Tworzenie strony WWW Tworzenie komponentu Serwer-Żądanie Tworzenie komponentu Tworzenie modułu ajaksowego Wady technologii Ajax Niedostępność dla robotów internetowych Gromadzenie informacji Zagrożenia bezpieczeństwa Podsumowanie

183
183 185 185 187 189 189 192 197 198 198 198 199

Rozdział 8. Wzorce projektowe a Joomla!
Wzorce projektowe Trzy główne kategorie wzorców Wzorce konstrukcyjne Wzorce strukturalne Wzorce czynnościowe Wzorce współbieżności Wzorce architekturalne Wzorzec Model-Widok-Kontroler Wykorzystanie wzorca MVC w tworzeniu komponentów Podsumowanie

201
202 203 203 205 206 207 207 209 211 215

Rozdział 9. Ingerencja w fundamenty Joomla!: wtyczki
Przegląd wtyczek Joomla! Zdarzenia typu Content Zdarzenia typu Editor Zdarzenia typu System i Search Zdarzenia typu User

217
217 219 220 221 221

8

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW
Wtyczka Hello World! Tworzenie pliku deskryptora Tworzenie kodu wtyczki Wtyczka Automatyczne Skróty Kod deskryptora XML Kod wtyczki Budowa platformy Joomla! Struktura CMS Joomla! (JApplication) Ścieżki Joomla! Wskazówki przydatne podczas pracy z kodem Joomla! Wykorzystywanie funkcji przeszukiwania katalogów Badanie com_content SVN Joomla!: najnowsze osiągnięcia Podsumowanie 222 223 224 225 226 227 229 232 234 235 235 237 237 239

Rozdział 10. Budowanie społeczności w Joomla!
Planowanie wirtualnej społeczności Trzy stadia wirtualnej społeczności Znaczenie stabilności i regularności Dlaczego warto stworzyć wirtualną społeczność Technologie wirtualnych społeczności Księga gości Czat Forum dyskusyjne Sondy Komentarze Sieci społecznościowe Kalendarz wydarzeń Systemy Wiki Uruchamianie wirtualnej społeczności Dobór moderatorów Prowadzenie społeczności Podsumowanie

241
242 243 246 247 248 249 253 257 260 262 266 267 272 274 274 275 276

Rozdział 11. Prowadzenie profesjonalnej strony
Programowanie i testy Ustawienia diagnostyczne Interfejs wiersza poleceń PHP Zautomatyzowane testy Uruchamianie strony Przenoszenie strony na serwer produkcyjny Kopia zapasowa Joomla! Konfiguracja wirtualnych serwerów Apache Kontrola serwera Apache z wiersza poleceń Zarządzanie wieloma serwerami Testy obciążeniowe Równoważenie obciążenia Umiędzynaradawianie Automatyczne cenzurowanie treści Dostrajanie wydajności MySQL Ustawianie dysku przechowującego dane Wybór typu serwera

277
277 278 280 281 282 282 283 284 285 285 286 287 288 289 289 289 290

. Bezpieczeństwo Joomla! Typy ataków Ataki na hasła SQL Injection 367 367 368 368 .348 348 350 351 353 354 354 355 359 359 360 361 362 363 363 364 364 365 365 366 Rozdział 14. Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach internetowych Ustawienia Joomla! Proste adresy Metadane Aktywacja modułu Breadcrumbs Mapa strony Ogólne techniki Główne wyszukiwarki Badanie słów kluczowych Tytuły stron Atrybut alt dla obrazów i innych multimediów PageRank Google System wymiany odnośników Ajax a SEO Google Analytics Czego nie należy robić Marketing w wyszukiwarkach internetowych (SEM) Komponowanie skutecznego tekstu reklamowego Pay per click i pay per view Google Adsense Podsumowanie 347 .Spis treści Źródło problemów Optymalizacja indeksów Optymalizacja istniejącego systemu Administracja Uwierzytelnianie LDAP Obsługa Czyszczenie systemu Bezpośredni dostęp do MySQL Podsumowanie 9 292 292 297 298 298 300 300 301 303 Rozdział 12. Łączenie z zasobami zewnętrznymi Pobieranie zewnętrznych materiałów Kanały RSS Rozszerzenie Auto Articles 3000 Zarządzanie programami partnerskimi Program partnerski Google AdSense Program partnerski firmy Amazon Komunikacja biznesowa z zastosowaniem EDI Dokumenty EDI Standardy EDI Rozszerzenie Skylark Komunikacja z sieciami zewnętrznymi Komponent typu screen scraper Komponent Joomlamap Wyszukiwanie adresów z zastosowaniem XML Podsumowanie 305 305 305 311 313 314 316 319 320 320 329 330 330 336 340 346 Rozdział 13.

obsługa skórek Standardowa funkcjonalność groupware Funkcjonalność portalu Podsumowanie 385 385 387 387 388 388 389 390 393 Rozdział 16. konwersja i eksport plików Ograniczone funkcje zabezpieczeń i autoryzacji Równoważenie obciążania i replikacja danych Poziomy interfejsu użytkownika. Czego Joomla! nie potrafi Kontrola wersji dokumentów Import. Rzut okiem na popularne strony oparte na Joomla! Strony akademickie Wydział Biologii Molekularnej Princeton The Shakespeare Birthplace Trust Journal of Intercultural and Interdisciplinary Archaeology Graphic User Interactive Learning and Development (GUILD) Ministerstwo Edukacji na Wyspach Dziewiczych Strony poświęcone zdrowiu i rodzinie SeniorNet KidsCHANNEL A Story for Bedtime Second Wives Club Better Health Here Profesjonalne strony Mistrzostwa Świata 2010 w Republice Południowej Afryki Best Association Resources and Tools Relacje podróżnicze Randalla Wooda Turbo Trade Sonetto John Avon Illustration 395 396 396 397 398 399 400 401 401 402 403 404 406 407 407 408 409 410 411 412 .10 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW Niestandardowe żądania — szczególnie przez Ajaksa Cross-Site Scripting (XSS) Skanowanie katalogów Atak Denial of Service (DoS) Podsłuchiwanie pakietów HTTP Bezpieczeństwo serwera WWW Zabezpieczanie serwera Apache Odmowa dostępu do plików z danym rozszerzeniem Bezpieczeństwo PHP PHP Safe Mode PHP doc_root PHP disable_functions PHP disable_classes PHP display_errors PHP expose_php Bezpieczeństwo MySQL Bezpieczeństwo Joomla! Usuwanie plików instalacyjnych Edytor HTML Joomla! Uruchamianie wewnątrz systemu Rozwijanie i testowanie Podsumowanie 371 372 372 373 373 376 376 377 378 378 379 379 379 380 380 380 381 381 381 382 382 383 Rozdział 15.

NET Centrum Informacji ONZ dla Europy Zachodniej HCJB Global Asiaing.com The Chaser Creative Guy Publishing Strony hobbystyczne Success and Sport (S.) Safari Ventures Sky Systems KISSin' UK Calialive.) MainSPOT.com Strony poświęcone technologii Strona główna projektu Joomla! Open Workbench Joomlahut Projekt OScar Podsumowanie 11 413 413 414 415 416 417 418 419 419 4 2 0 421 422 423 424 425 426 427 428 429 431 Skorowidz . magazyny itp.Spis treści Media (Aktualności.S.A.

12 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW .

Swoją karierę rozpoczął. 1 Jedna z książek Dana Rahmela poświęconych tworzeniu niezależnych filmów — p r z y p . 2004). Microsoft SQL Server. W roku 2006 wydawnictwo Focal Press przygotowało specjalną edycję Nuts and Bolts Filmmaking: Practical Techniques for the Guérilla Filmmaker1 (Focal Press. takich jak chiński. przeznaczoną na rynek indyjski. Microsoft Access i Visual FoxPro. .O autorze Dan Rahmel jest najszerzej znany z pracy z systemami bazodanowymi. hiszpański. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu oraz implementowaniu systemów informatycznych i rozwiązań klient-serwer w oparciu o MySQL. PHP i Visual Basic. pisząc między innymi dla DBMS. Jest autorem kilkunastu książek przetłumaczonych na wiele języków. tłum. francuski i portugalski. japoński. American Programmer i Internet Advisor.

14 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW .

często frustrującym procesem. w których opisano implementowanie własnych szablonów. Biorąc pod uwagę. Zarządzanie treścią stało się możliwe bez konieczności programowania. umieszczonymi w ogromnej liczbie plików. zastosowanie wzorców projektowych i wiele innych. Joomla! stał się ważnym narzędziem dla webmasterów. a dostępność rozszerzeń osiągnęła masę krytyczną (przynajmniej 1700 według ostatnich wyliczeń). że Joomla! został pobrany. Technologia dynamicznego tworzenia stron wymagała dużej liczby dodatkowego programowania i stwarzała wiele nieprzewidzianych zagrożeń bezpieczeństwa. adaptację profesjonalnego środowiska programistycznego z systemem kontroli wersji. które dodatkowo wzbogacały CMS. programiści mają dużą grupę potencjalnych klientów. tworzenie rozszerzeń wszystkich trzech typów (moduły. Projektowaniu i tworzeniu oprogramowania zostały poświęcone cztery rozdziały. czy tworzysz szablony XHTML. znajdziesz swoje miejsce w świecie Joomla!. Możliwość szerokiego wykorzystania stworzyła wiele okazji dla profesjonalnych programistów Joomla!. niekomercyjnym systemem CMS na świecie.Wprowadzenie Centrum strony internetowej stanowi potrzeba organizowania i prezentowania treści. komponenty i wtyczki). wykorzystanie najnowszej technologii Ąjax w dodatkach do Joomla!. czy świadczysz usługi jako ekspert Joomla! lub tworzysz rozszerzenia w ramach społeczności open source. . aby sprzedać je stronie subskrypcyjnej.5 miliona razy. Biorąc pod uwagę różnorodność potrzeb zaawansowanych czytelników. służącym do tworzenia i obsługi stron bez wyczerpującego wysiłku. Elastyczność systemu Joomla! pozwoliła tworzyć skomplikowane rozszerzenia. Niezależnie od tego. Przez ostatnie 10 lat statyczne strony zdominowały internetowy krajobraz. Dziesiątki tysięcy programistów zainteresowało się Joomla!. Wydanie w 2005 roku systemu zarządzania treścią ( C M S — Content Management System) Joomla! rozpoczęło nową epokę niedrogiego tworzenia zaawansowanych stron internetowych. napisałem tę książkę z zamiarem przekazania wiedzy na poziomie pełnoetatowego programisty lub członka ekipy programistycznej Joomla!. a zarządzanie stroną było mozolnym. licząc do połowy 2007 roku ponad 2. Webmasterzy musieli borykać się z tysiącami linii kodu HTML. czyniąc Joomla! najważniejszym. Starałem się dostarczyć przykładów dla dwóch głównych obszarów profesjonalnych zastosowań tego systemu: projektowania oraz tworzenia oprogramowania i zakładania stron.

Spędziłem wiele godzin. bez ryzyka pogubienia się.16 Joomla!. Książka ta powinna zainteresować także bloggerów.). dzięki czemu podczas tworzenia dodatków dla Joomla! będziesz w stanie lepiej wykorzystać bogactwo możliwości. Chociaż można j ą czytać dowolnie. dlatego zwróć szczególną uwagę na przykłady i wskazówki. Również każda osoba dysponująca dostępem do serwera z obsługą PHP/MySQL będzie w stanie stworzyć stronę Joomla! wykorzystującą wszystkie funkcje przedstawione w tej książce. Ze względu na dużą liczbę programowania w PHP oraz potencjał tej książki. pracując z Joomla!. aż po domy pogrzebowe — tworzy swoje strony w oparciu o Joomla!. ustawienia zabezpieczeń i uwierzytelniania LDAP (. Kompetencje w zakresie konfiguracji serwera WWW są zalecane. aby kolejne rozdziały opierać na informacjach zawartych w poprzednich rozdziałach. z którego warto skorzystać. Odpowiednia konfiguracja tych technologii zapewni najwyższą wydajność systemu. . poprzez kluby fitness. które przedstawiają nowe sposoby programowania. Uaktualnienia Joomla! charakteryzuje zachowanie ciągłości — poza reorganizacją menu główne aspekty zarządzania systemem pozostają niezmienne. małych i średnich firm. co pozwoliło mi docenić ogrom genialnej pracy wykonanej przez ekipę Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW Dokładne zapoznanie się ze strukturą platformy Joomla! pozwoli Ci dogłębnie zrozumieć działanie systemu. tym chętniej będziesz podzielać mój zachwyt nad tym cudem open source. twórców treści firmowej oraz wspomóc specjalistów. Dla kogo jest ta książka Joomla!. Jeśli pracowałeś z poprzednimi wersjami Joomla!. Mam nadzieję. organizacji e-commerce i non profit. komunikacja z treściami zewnętrznymi. Profesjonalne tworzenie stron WWW skierowana jest do projektantów i twórców stron WWW. że im więcej czasu spędzisz. że po zakończeniu lektury będziesz miał wiele pomysłów. W rozdziałach poświęconych zakładaniu stron poznasz technologie leżące u podstaw Joomla! (PHP. Apache itd. powinieneś mieć przynajmniej podstawowe doświadczenie w instalowaniu systemu. Podejrzewam. Programowanie Joomla! znacznie się zmieniło. analizując kod platformy Joomla!. Szerokie zainteresowanie nabywaniem umiejętności pracy z Joomla! wykracza poza społeczność projektantów i twórców. nie będziesz miał problemu z żadną z przedstawionych technik i funkcji.Lightweight Directory Access Protoco!) — wszystkie te tematy zostały opisane w ramach tej książki. aby zaspokoić potrzeby swoje (lub) swoich klientów. polecałbym przeczytanie przynajmniej sześciu pierwszych rozdziałów w kolejności. wymagane są podstawowe umiejętności w tym obszarze. hobbystów. Aby efektywnie pracować z tą książką. pozycjonowanie (SEO). chociaż nie są niezbędne. jak zmienić i rozszerzyć Joomla!. przechodzić do rozdziałów o interesującej tematyce z pominięciem pozostałych. Starałem się napisać tę książkę tak. Zarządzanie stroną. jeśli samodzielnie nie zarządzasz serwerem. Dalej można swobodnie. ponieważ wiele firm — od pośredników nieruchomości.

Linux i MacOS) systemem CMS o otwartym kodzie źródłowym. aż po pozycjonowanie. pokazano. Rozdział 3. jak zainstalować i skonfigurować każdy z nich. aby uzyskać najwyższą wydajność. opcje dla organizacji i e-commerce. Dołączono adresy stron internetowych wszystkich programów i rozszerzeń. Rozdział 2. Rozdział 4. przez komunikację z treściami zewnętrznymi. Przytoczono przykłady z różnych kategorii (funkcjonalność i obsługa strony. Dodatkowo zaprezentowano szczegółowo różnice w konfiguracji środowiska testowego i produkcyjnego. aby zostać użytkownikiem zaawansowanym. który chciałby pokonać określone etapy. trójkolumnowego układu z wykorzystaniem CSS. • • . a także ich podstawową konfigurację i wykorzystanie.0. „Wprowadzenie do Joomla!" — opisano różne aspekty Joomla! dotyczące webmasterów. Następnie przedstawiono zaawansowane aspekty tworzenia stron. generowanie ikony ulubionych i adaptacja na potrzeby telefonów komórkowych. które zostały wykorzystane w tej publikacji. od budowania internetowych społeczności. dostępnym na wiele platform (Windows. podobnie jak Joomla!. Przedstawiony został także katalog rozszerzeń Joomla! (JED).Wprowadzenie 17 ¡o zawiera ta książka Joomla! jest darniowym. jak od podstaw stworzyć własny szablon. modułów. a n o w ą aby ułatwić użytkownikom przejście na nowy system. lak zbudowana jest ta książka Książkę napisano z myślą o użytkowniku średnio zaawansowanym. wraz ze wszystkimi funkcjami (nie tylko nowymi). PHP. darmowe i powszechnie dostępne (pomijając specyficzne przykłady z wykorzystaniem programów takich jak Adobe Dreamweaver i Microsoft Frontpage). takie jak tworzenie grupy szablonów.x. Na koniec opisano techniki zaawansowanego tworzenia szablonów. projektantów i twórców stron. zawartość i interaktywność strony). Następnie szablon został rozwinięty do poziomu złożonego.5. Na przykładzie prymitywnego szablonu Hello World omówiono jego strukturę. Narzędzia programistyczne niezbędne do skorzystania z tej książki i podanych przykładów są. konfiguracji. Ta książka opisuje nową wersję Joomla! — 1. Książka ta zawiera następujące rozdziały: • • Rozdział 1. W miarę możliwości zaznaczałem różnice między poprzednią wersją — 1. „Tworzenie własnych szablonów" — przedstawiono. Na początku opisany jest proces instalacji. MySQL i Apache lub IIS). „Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń" — ten rozdział zawiera szczegółowy przegląd wielu dostępnych rozszerzeń. „Szczegóły instalacji i konfiguracji" — zawarto informacje na temat czterech serwerów systemu Joomla! (Joomla!. dalej jest rozszerzanie systemu Joomla! przez tworzenie własnych szablonów. komponentów i wtyczek.

„Tworzenie społeczności Joomla!" — skupiono się na procesie budowania i rozwijania wirtualnych społeczności. aż po zastosowanie phpDocumentator do automatycznego stworzenia dokumentacji projektu. „Joomla! i Ajax" — zademonstrowano tworzenie dwóch komponentów. jako przykład wykorzystania wzorców projektowych w tworzeniu oprogramowania dla Joomla!. Następnie przedstawiono tandem moduł i komponent jako przykład zastosowania tej technologii. przedstawiono metodę określania grupy docelowej. przez wykorzystanie systemu SVN do kontroli wersji. do rozwiązywania częstych problemów programistycznych. „Ingerencja w fundamenty Joomla!: wtyczki" — zaprezentowano system wtyczek i wydarzeń dostępnych w Joomla!. Następnie opisano dwa projekty o postępującym stopniu złożoności. Rozdział 11. aby skutecznie stworzyć stronę. „Zaawansowane rozszerzenia: komponenty" — tematem jest tworzenie komponentu księgi gości opartej na formularzu. Drugim jest moduł Kontakt z nami. Rozdział 10. które wzbogacają Joomla! o funkcje witryn społecznościowych. jednym z nich jest moduł Świąteczne życzenia. Na końcu opisano schemat platformy Joomla!. tworzony jest komponent w oparciu o wzorzec MVC. Rozdział 8. których można użyć do dynamicznego pobierania danych. które można łączyć z procedurami zawartymi we wtyczkach.18 Joomla!. Proces ten zostaje uruchomiony podczas wyświetlania artykułu na stronie. Następnie. Przedstawiono cały proces procesjonalnego pisania kodu. • • • • • • . Rozdział 6. Wtyczka Hello World! ilustruje podstawowe wykorzystanie zdarzenia — dołączanie powitania do artykułów. Dalej w rozdziale podsumowano najlepsze sposoby tworzenia społeczności i zarządzania nią. która będzie tworzyć wirtualną społeczność danej strony. „Wzorce projektowe a Joomla!" — ten rozdział poświęcono wykorzystaniu modeli pojęciowych. Komponent odpowiedzialny jest za komunikację z systemem. Następnie wprowadzono różne rozszerzenia. krok po kroku. Począwszy od planowania i projektowania. który demonstruje dostęp do tabeli systemu Joomla! z poziomu rozszerzenia. nakreślono strukturę i zastosowanie rozszerzeń typu moduł. zaczynając od konfiguracji zintegrowanego środowiska programowania Eclipse. a także dynamicznie rozwija skróty. tworzenia zautomatyzowanych testów i przenoszenia strony z serwera testowego do serwera produkcyjnego można znaleźć tu także informacje o doskonaleniu ustawień MySQL i autoryzacji LDAP. Po nakreśleniu zasady działania technologii Ajax stworzony zostanie komponent Joomla-Ajax. która automatycznie tworzy skróty na podstawie wprowadzonego tekstu. który wykorzystuje oddzielną tabelę do przechowywania własnych życzeń świątecznych. Rozdział 7. a także wyszczególniono wykorzystanie w elementach platformy Joomla!. Rozdział 9. znanych jako wzorce projektowe. począwszy od programu Hello World. a moduł odpowiada za interaktywny widok. które trzeba podjąć. Profesjonalne tworzenie stron WWW • Rozdział 5. „Zarządzanie profesjonalną stroną" — wyszczególniono środki. pozostawiając zawartość bazy danych nietkniętą. Oprócz procedur ustawiania środowiska mających pomóc w usuwaniu błędów. Następnie przedstawiono tworzenie wtyczki. który można wykorzystać na dowolnej stronie. Przedstawiono kilka z nich. „Tworzenie prostych rozszerzeń: moduły" — przedstawiono proces tworzenia modułu od samego początku.

Opisano także główne typy ataków (a także wskazówki. Rozdział 15. Książkę tę napisano z naciskiem na niezależność od wybranego systemu operacyjnego. równoważenia obciążenia. zarządzanie programami partnerskimi. Do każdej opisanej strony dołączono podsumowanie zawierające szczegóły na jej temat (takie jak użyty szablon. jak im zapobiegać). Rozdział 16. przedstawione instrukcje znajdą zastosowanie . Środowisko programistyczne Eclipsejest prawdopodobnie największą aplikacją opisaną w tej książce. takich jak metadane. aby pobrać instalator. domyślna rozdzielczość docelowa i inne). Ponieważ większość komunikacji z systemem Joomla! przebiega za pośrednictwem interfejsu administratora będącego stroną WWW. które można wykorzystać do pozycjonowania strony. Wyszczególnione zostały ograniczone możliwości w zakresie kontroli wersji.Wprowadzenie • Rozdział 12. a także informacje o rozszerzeniach wykorzystywanych na stronie. PHP. Zaprezentowano konfigurację parametrów SEO dostępnych w Joomla! oraz podkreślono znaczenie pozostałych funkcji. „Pozycjonowanie (SEO) i pozyskiwanie klientów za pośrednictwem wyszukiwarek (SEM)" — zawarto opis technik i procedur. breadcrumbs i mapy strony. który łączy się z usługą Google Maps. 19 • • • • Czego będziesz potrzebować Pomijając system Joomla! (który można pobrać za darmo z intemetu). którą można pobrać z internetu. który wykorzystuje technikę screen scraping. Pokazano. „Komunikacja z treściami zewnętrznymi" — prześledzono komunikację z zewnętrznymi stronami w celu wymiany informacji. które wykorzystuje wyszukiwanie kodów ZIP na stronie USPS. Dodatkowo znajdują się w nim informacje na temat zabezpieczania poszczególnych serwerów (Apache lub IIS. i rozszerzenie. Przedstawiono ogólne sposoby pozycjonowania strony wraz z wpływem. jaki wywiera stosowanie takich technologii jak Flash i JavaScript. jak stworzyć własne rozszerzenie Joomla!. a także pozyskiwania klientów za pośrednictwem wyszukiwarek. oraz dodatek. które zagwarantują wyższy poziom bezpieczeństwa strony Joomla!. potrzebujesz dodatkowego oprogramowania. jakie można dostrzec w porównaniu z profesjonalnymi systemami CMS. „Rzut okiem na popularne strony oparte na Joomla!" — przedstawiono wiele różnorodnych stron opartych na Joomla!. Pozostałe programy zajmują średnio od 10 do 20 MB. Rozdział 13. Pakiet zajmuje 230 MB. MySQL i Joomla!). replikacji.com. a także zademonstrowano komponent. aby wykorzystać przykłady przedstawione w tej książce. bezpieczeństwa. funkcjonalności zespołowej i obsługi portalu. Rozdział 14 „Bezpieczeństwo Joomla!" — omówiono najważniejsze ustawienia. komunikację biznesową z wykorzystaniem elektronicznej wymiany danych (EDI) i inne rodzaje połączeń zewnętrznych. konwersji plików. aby umożliwić połączenie z usługami zewnętrznymi. „Czego Joomla! nie potrafi" — oceniono niedostatki. dlatego wymagane jest szybkie połączenie z internetem. które mogą zostać wykorzystane przeciwko systemowi Joomla!.

mogą zostać pobrane z ftp://ftp. MacOS-a i Windowsa. a także pomóc w orientacji: Ramki. który pojawił się już w książce. sztuczki i inne informacje niebędące częścią tekstu zostały zapisane w ten sposób.20 Joomla!. które trzeba zapamiętać. W przypadku podawania ścieżek dostępu jako separator poszczególnych nazw katalogów wykorzystywany jest lewy ukośnik (\). Skróty klawiszowe zapisywane s ą w następujący sposób: Ctrl+A. podpowiedzi. Kod mniej znaczący w danym kontekście lub taki. . • Kody źródłowe Podczas pracy z przykładami wykorzystanymi w tej książce możesz samodzielnie wpisać cały kod z klawiatury lub wykorzystać pliki przygotowane przez autora. Profesjonalne tworzenie stron WWW niezależnie od wykorzystanej przeglądarki lub systemu operacyjnego.zip. takie jak ta. zawierają ważne informacje bezpośrednio odnoszące się do otaczającego tekstu. które zostały użyte w tej książce. Nazwy plików i katalogów oraz adresy internetowe są wyróżnione. przedstawione zostały instrukcje odnoszące się do Linuksa. aby pomóc Ci zrozumieć jak najwięcej z przedstawionego tekstu. Konwencie W książce wykorzystano kilka konwencji. Odnośnie do stylów wykorzystanych w tekście: • • • • • Ważne nowe pojęcia pojawiają się jako wyróżnione przy pierwszym wykorzystaniu w tekście.properti es. pomimo iż platformy uniksowe używają do tego celu prawego ukośnika (/). Wszystkie kody źródłowe.pl/przyklady/ jooptw. nie jest zaznaczony. Wskazówki. Kod przedstawiony jest na dwa sposoby: Nowe i ważne fragmenty kodu przykładów wyróżniane są szarym tłem.helion. W sytuacji kiedy poszczególne opcje konfiguracyjne różniły się dla różnych systemów operacyjnych. Kod pojawiający się wewnątrz tekstu jest oznaczony następująco: persi stence.

które opowiadają ich potrzebom i pragnieniom. aby zdobyć specyficzne umiejętności i poznać technologie. jaką grasz w procesie tworzenia i prowadzenia stron WWW. takie jak na rysunku 1. że znasz podstawy tworzenia stron w oparciu o Joomla! i chcesz rozwinąć swoje umiejętności. dowiesz się podczas lektury. Powered by Joomla! provides an easy-to-use graphical user interface that simplifies the management and publishing of large volumes of content including HTML. media portals. System zarządzania treścią ( C M S — Content Management System) Joomla! dostarcza łatwego w użyciu.5- Welcome to the Frontpage W e l c o m e to Joomla! Poils J o o m l a : is u s e d fo Q Q Q O O O Community Sites Public Brand Sites eCommerce Blogs Intranets Photo and Media Sites Joomla' is a f i e e open s o u r c e f r a m e w o r k and content publishing s y s t e m designed toi quickly creating highly interactive multi-language W e b sites. aby budować witryny światowej klasy — j a k tego dokonać. A spokes person said tlial the need for better RAM w a s due to some fool increasing the front-side bus speed. In future. graficznego interfejsu użytkownika. online communities. . lysunek 1. Latest News Home Joomla: Overview Joomla! License More about Joomla' FAO The N e w s W e b Links N e w s Feeds • • • • « Content Layouts The Joomla! Community Welcome to Joomla! Newsflash 4 Newsflash 5 Popular • Joomla 1 Overview » Extensions » J o o m l a ! License Guidelines • w e l c o m e to Joomla! . zaokrąglonych •ogów. profesjonalne strony. buses will be told to slow down in residential motherboards. Domyślna nstalacja loomla! zawiera demonstrację zaawansowanego orojektu strony składającego się r pionowego venu. and nch media Joomla! is u s e d bv organisations of all sizes for Public Web sites. pola wyszukiwania. blogs and e C o m m e i c e applications.1. J4 Joomla! Metoda opanowania Joomla! będzie zależeć od Twoich potrzeb oraz roli. Joomla! About Jooml.il Yesterday ail servers in the U S went out on strike in a bid to get more RAM and better C P U s . w jaki sposób różni użytkownicy Joomla! (webmasterzy. News The Community Szukaj. W tym rozdziale wyjaśniono. Początkujący użytkownik jest w stanie szybko opanować podstawy Joomla! i tworzyć piękne. który umożliwia tworzenie stron WWW i zarządzanie nimi. bez znajomości HTML-a. to prawdopodobnie wiesz już. sondy automatycznego jkładu Ją. What's N e w In 1. projektanci i deweloperzy stron W W W ) mogą wykorzystać tę książkę. documents. że Joomla! staje się jedną z najszerzej wykorzystywanych technologii sieci Web...1.1 Wprowadzenie do Joomla! Jeśli czytasz tę książkę. W tej książce założono.

które rozszerzają bogate możliwości zawarte w domyślnej instalacji Joomla!.0. . na których jest oparty. mającej sprawić. sercem Web 2. ale niekoniecznie inne technologie (MySQL. kiedy pisałem tę książkę — do ponad 45 000 zarejestrowanych podmiotów. wskazówkami i nowym kodem. których wykorzystanie zainicjowało ponowne narodziny WWW w formie nazwanej Web 2. Biorąc pod uwagę całą aktywność wokół tego systemu. Otwarcia sklepu internetowego. Najlepsze z tego wszystkie jest jednak to. gdzie większość stron internetowych była zarządzana ręcznie. stworzenie i zarządzanie zaawansowaną stroną osiągalne jest nawet dla małej grupy ludzi (być może nawet dla jednej osoby). Stale powstają nowe dodatki i szablony. w tworzeniu kaskadowych arkuszy stylów (CSS). Joomla! wydano w 2005 roku.). że powtórne zakupy staną się zasadą. Założono dosłownie dziesiątki tysięcy stron WWW na całym świecie. CSS. która zagroziłaby poprawnemu działaniu zwykłej strony. PHP itd. a nie przypadkiem. Strona oparta na Joomla! może rywalizować z możliwościami i prezencją stron wartych miliony dolarów. Joomla! obejmuje wszystkie nowe osiągnięcia. tworzenie i projektowanie zaawansowanej strony Joomla!. Aby sprostać temu rozrostowi. społeczność twórców powiększyła się — w czasie. że chcesz opanować Joomla!. dzielą się informacjami. które zamierzasz wprowadzić w życie. Zdajemy sobie sprawę. komunikacja na stronie i między witrynami. że Joomla! jest całkowicie. Od tego czasu zaobserwowano wykładniczy wzrost zarówno wśród liczby webmasterów. Celem tej jest pomoc w ukończeniu Twoich projektów opartych na Joomla!. ciężko nie ulec zachwytowi nad możliwościami płynącymi z wykorzystania go. jak i twórców stron internetowych.0 jest automatyczna administracja. aby sprostać popularności. Profesjonalne tworzenie stron WWW We wszystkich przykładach zamieszczonych w tej książce staraliśmy się przedstawić informacje tak jasno i jednoznacznie. W przeciwieństwie do Web 1. wirtualne społeczności.0. jak było to możliwe. Setki deweloperów są aktywne każdego dnia na forach poświęconych Joomla!. jak dostroić go. Dowiesz się.22 Joomla!. które oferują funkcje pożyteczne dla kogoś z 2. dynamiczna interakcja. Dzięki tej książce będziesz miał szansę dołączyć do rewolucji. w 100 procentach darmowy. Twoja instalacja Joomla! obsłuży duże obciążenie bez wysiłku. a ponieważ jest CMS-em. prowadzony krok po kroku przez uruchamianie.5-milionowej rzeszy użytkowników Joomla!. ale także stworzenia internetowej społeczności. Nauczysz się modyfikować i rozszerzać Joomla!. jeśli chcesz wykorzystać Joomla! do: • • Tworzenia komercyjnych dodatków. Ta książka pomoże Ci. Właśnie dlatego staraliśmy się dokładnie opisać każdy krok — nawet jeśli nie jesteś mistrzem np. Wydawnictwo Helion ma w ofercie książki. a możliwości interakcji minimalne. który posłuży nie tylko do sprzedawania towarów. dzięki którym poznasz pozostałe technologie. Zapoznanie z Joomla! Joomla! jest jedną z kluczowych aplikacji. będziesz w stanie śledzić przykłady i osiągnąć swój cel.

jeśli chodzi o czas i zasoby.5 Joomla! wysunął się na prowadzenie pośród dostępnych CMS. 23 • • • W tej książce zawarta jest wiedza potrzebna do podążania każdą z tych różnorodnych ścieżek. tworzone na zamówienie w oparciu o PHP lub Active Server Pages (ASP).Rozdział 1. ograniczenia w opanowywaniu Joomla! stawiane są głównie przez Twoje własne ambicje. ale także stwarzały spory potencjał zagrożeń i błędów. aby wykorzystać swój szablon do zmiany swoich stron w dzieła sztuki. to przynajmniej satysfakcjonujący. przez co rozwiązania oparte na nich były niepewne. Poprzez organizację wszystkich treści w bazie danych i daleko idące oddzielenie ich od warstwy prezentacji i kodu programu administracja z użyciem CMS-a jest elastyczniejsza niż w przypadku innych metod tworzenia stron internetowych. były nie tylko drogie w implementacji. dzięki któremu Twoi krewni będą mogli kontaktować się z Tobą. że zarządzanie stroną nawet średniej wielkości było niesamowicie kosztowne. Strony dynamiczne. Zagmatwaną strukturę aplikacji znaną z poprzednich wersji zastąpiono nową platformą. Systemy zarządzania treścią takie jak Joomla! znacząco obniżyły koszty zarządzania małymi i dużymi stronami WWW.) i forum. Założenia prywatnej strony WWW z galerią zdjęć (Twoich dzieci. ekscytującym świecie. którą trzeba było zarządzać. . dzięki której tworzenie dodatków — od szablonów. To wystarczająco złożony system. żeby można było go modyfikować. Twórcy Joomla! położyli szczególny nacisk na stworzenie technologii. Wpływ elastyczności na popularność Joomla! Zanim doszło do rozpowszechnienia aplikacji typu CMS. W nowym. • Wprowadzenie do Joomla! • Stworzenia szablonu lub otwarcia sklepu z szablonami w modelu subskrypcji. a także wieloma innymi. aż po wtyczki — stało się łatwe. które tematy uważane są przez Twoich użytkowników za ważne. która — zamiast być uniwersalną i spełniać wszystkie potrzeby — jest uniwersalną. aby sprostać większości wymagań stawianych przed stroną WWW. Wraz z wydaniem wersji 1. ze specjalnych okazji itd. Tworzenie witryny w oparciu o pojedyncze strony było bardzo ograniczające i sprawiało. Dzięki Joomla! nawet mozolny proces tworzenia stron staje się jeśli nie przyjemny. Dołączenia do grona osób zarabiających na tworzeniu stron dla innych ludzi w oparciu o CMS. rozszerzać i dopasowywać. w jaki aplikacje typu CMS wprowadzają porządek w chaosie zarządzania stroną WWW. Publikacji opinii politycznych na blogu wraz z odwołaniem do dokumentacji dowolnego typu popierającej Twój punkt widzenia — dowiesz się jednocześnie. Informacje zawarte w tej książce dadzą Ci przewagę nad konkurencją. gdzie wiele babć zna HTML. sieć uginała się pod ciężarem ogromnej ilości treści. dostosowywalną do własnych potrzeb. Kolejną zaletą Joomla! jest łatwość rozbudowywania CMS-a w podobny sposób. do którego mogą zapisać się użytkownicy.

Profesjonalne tworzenie stron WWW Mimo że Joomla! można wykorzystać prawie do każdego projektu strony WWW. „Czego Joomla! nie potrafi". W wersji 1. dodać sekcje i kategorie. żebyś był świadom ograniczeń każdego programu. jeśli chodzi o potęgę Joomla!. to wszystko wygląda jak paznokieć. co pozwala opanować do perfekcji sztukę ich tworzenia. Joomla! jest złożonym systemem. prawdopodobnie całkiem dobrze rozumiesz podstawy jego działania. aby osiągnąć maksymalną wydajność. komponent lub moduł). Z tego powodu kluczowe jest zrozumienie technologii leżącej u jego podstaw. Ważne jest. czy prowadzisz hobbystyczną stronę. Deweloperzy z kolei mogą kształtować logikę systemu niezależnie od wielu aspektów warstwy prezentacji. zarejestrować użytkowników. czy jesteś administratorem zarządzającym wieloserwerową instalacją Joomla!. Nowa struktura ułatwia projektantom stron i grafikom tworzenie szablonów. Wiele ograniczeń Joomla! (na przykład precyzyjne opcje zabezpieczeń) można pokonać przez połączenie własnego kodu i dostępnych rozszerzeń. że musi on być użyty w ten sposób. ponieważ nie są już przesadnie obciążeni programowaniem. Z tego powodu książka zawiera rozdział 15. Projektanci stron WWW mogą kształtować projekty graficzne i warstwę prezencji. która zawiera już funkcje pasujące do wymagań Twojego projektu. Ostateczna odpowiedzialność za poprawne działanie strony spada właśnie na webmastera. Jest to jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej. dla których skorzystanie z Joomla! nie byłoby najlepszym wyborem. Rola deweloperów wskazuje na poznanie elastyczności programowania rozszerzeń. że jeśli jesteś młotkiem. Niezależnie od tego. Webmasterzy mogą skupić się na implementowaniu i instalowaniu strony opartej na Joomla! oraz administrowaniu nią. Poszczególne obszary Twoich zainteresować będą różnić się w zależności od roli. ale także aby zabezpieczyć stronę przed hakerami. Istnieją zastosowania. Jest takie stare powiedzenie.24 Joomla!. większość informacji zawartych w tej książce będzie dla Ciebie użyteczna. Dla kogo jest ta książka Jeśli miałeś już styczność z Joomla!. . Mimo iż instalacja systemu nie stanowi bariery nawet dla początkujących.5 wprowadzono dużo lepszy model oddzielania warstwy kodu od warstwy prezentacji. tworząc wizualnie olśniewający interfejs. Wiesz już. czy pokonanie tych barier jest mądrym posunięciem lub czy nie lepszym pomysłem byłoby wybranie innej aplikacji. jaką grasz w procesie tworzenia stron. nie znaczy to. to zaawansowane funkcje pozostają dla nich po prostu niedostępne. Webmasterzy Na webmasterach spoczywa prawdopodobnie największa odpowiedzialność w zakresie doskonalenia strony WWW opartej na Joomla!. zanim zaczniesz duży projekt. zainstalować nowy szablon lub rozszerzenie (wtyczkę. jak dodawać artykuły. Będziesz mieć szansę zoptymalizowania instalacji Joomla!. Do Ciebie należy decyzja.

praktycznie wszystkie informacje będą dla Ciebie ważne. Będziesz w stanie skorzystać z internetowego trendu utożsamianego przez takie witryny jak MySpace i YouTube. Zarządzanie serwerem WWW. Skorzystanie z technik SEO. stroną Joomla! i bazą danych SQL. skorzystaj z narzędzi i technik opisanych w tej książce. plików strony i opcji konfiguracyjnych. Projektant jest w takiej sytuacji wybrany przez osobę. czy Joomla! spełnia Twoje potrzeby lub czy powinieneś zainwestować w CMS wyższej klasy. Upewnij się. . Dostrojenie systemu Joomla! w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Jeśli jesteś webmasterem i administratorem strony WWW. w takiej sytuacji książka ta dostarczy Ci doskonałych wskazówek. Dbanie o bezpieczeństwo strony dzięki poprawnym zabezpieczeniom i obronie przed atakami hakerów. Poznanie technik wykorzystywanych przez profesjonalne witryny oparte na Joomla! do prowadzenia strony i utrzymywania jej popularności. aby stworzyć wygląd strony — warstwę prezentacji. że przynajmniej pobieżnie zapoznałeś się z materiałami. Często to webmaster nakreśla kierunek rozwoju i funkcjonalność strony. firmę lub organizację. W przypadku Joomla! projektanci dysponują świetną platformą do publikacji i zarabiania na swoich pracach — rynek szablonów Joomla!. 'rojektanci stron WWW Rola projektantów jest bardziej specyficzna niż webmasterów. które nie są bezpośrednio związane z Twoimi zadaniami lub umiejętnościami. zarządzanie wieloma stronami jednocześnie. autoryzacji LDAP). Stworzenie kopii zapasowej danych. Z pewnościąjednak do Twoich zadań administracyjnych będzie należeć pośrednia lub bezpośrednia administracja stroną. Liczba dostawców komercyjnych szablonów jest ogromna. która spełnia określone potrzeby. po odpowiednie ustawienie poszczególnych serwerów. • Wprowadzenie do Joomla! 25 Być może projektanci lub deweloperzy Joomla! pracują dla Ciebie. a także uczynienie z tej konstrukcji sprawnie działającej maszyny. Omówione zostaną tematy od optymalnego planowania. które pozwolą Ci na: • Zbudowanie wirtualnej społeczności z wykorzystaniem technologii Joomla!. Równoważenie i testowanie obciążenia strony Joomla!. które poprawią pozycjonowanie Twojej strony i zoptymalizują Joomla! pod kątem robotów internetowych. • • • • • • • • Wiele aspektów administracyjnych jest poruszanych w tej książce w ramach opisów danej technologii (np. Jeśli grasz każdą z wymienionych ról. co można osiągnąć w ramach platformy.Rozdział 1. a sam obszar działalności zdaje się całkiem dochodowy. Określenie.

niezbędne minimum dla działającego szablonu. Ze względu na to. zaprojektowanie dobrego szablonu wymaga sporej ilości planowania i sprawnego kierowania. ponieważ strona musi stale uaktualniać ofertę nowymi szablonami. podłącz i używaj — oznacza zdolność wstawienia nowego elementu w istniejący system bez koniecznej modyfikacji pozostałych elementów — p r z y p . Dalsze wskazówki w rozdziałach poświęconych technikom SEO i internacjonalizacji zmienią Cię w specjalistę w Twojej dziedzinie. wskazówki dołączone do tej książki pozwolą Ci skonstruować szablon w stylu pług and play1. znajdziesz w tej książce wiele użytecznych informacji. które mogą zostać użyte w dowolnym szablonie. . Szczegóły dostosowywania CSS mające zapewnić stronie spójny wygląd. a także techniki stosowane w zaawansowanych szablonach do omijania ograniczeń. takiej jak obsługa technologii Ajax na stronach Joomla!. Metody planowania. aby utrzymać dotychczasowych klientów. nowoczesny interfejs. napotkasz opisy wszystkich etapów tego procesu. Wskazówki na temat zgodności z Wytycznymi dotyczącymi Dostępności Treści Internetowych ( W C A G — Web Content Accessibility Guidelines). Procedura autoryzacji nowych modułów. Wykorzystanie nowej technologii Ajax do komunikacji klient-serwer. które pozwolą Ci być na bieżąco w Twojej profesji. w którym klienci płacą miesięczny lub roczny abonament. Nawet jeśli dotychczas nie programowałeś. ułatwiające korzystanie ze strony ludziom niepełnosprawnym. a także dodatkowej funkcjonalności. Taki model jest bardzo korzystny dla projektantów. Dopóki rozumiesz ogólną zasadę działania przedstawionego kodu. Zaawansowani projektanci będą mieli okazję poprawienia swoich umiejętności dzięki radom opartym na doświadczeniu. aby uzyskać nieograniczony dostęp do szablonów dostępnych na stronie. • • • • • • 1 Z ang. Proces tworzenia nowego szablonu od podstaw. Są to: • • Modyfikowanie kodu i arkuszy stylów istniejących szablonów. Profesjonalne tworzenie stron WWW Większość komercyjnych stron z szablonami wykorzystuje model subskrypcji. grafiki i CSS. Dopasowywanie dostępnych rozszerzeń (takich jak sondy.26 Joomla!. reklamy i galerie zdjęć) do ogólnego projektu strony w celu osiągnięcia jak najlepszego jej wyglądu. aby wzbogacić stronę Joomla! o aktywny. Nabędziesz nowych umiejętności i pozyskasz informacje w zakresie projektowania stron. Czytając tę książkę. że skuteczny szablon to połączenie kodu PHP. Jeśli jesteś jednym z nich. W ten sposób regularną pracę znajduje wielu projektantów. tłum. które zagwarantują obsługę treści w wielu językach i internacjonalizację. będziesz w stanie wkleić go w odpowiednie miejsce. Nowi projektanci zdobędą bogate informacje na temat planowania i konstrukcji szablonów.

a nawet jak napisać sprytną implementację ajaksowego interfejsu po stronie klienta.Rozdział 1. dowiesz się. Wykorzystywać profesjonalne techniki tworzenia kodu i wzorce projektowe w Twoich projektach Joomla!. bez potrzeby ponownego generowania strony. • Wprowadzenie do Joomla! 27 Projektanci stron WWW są zatrudniani zazwyczaj na wczesnym etapie tworzenia strony. ale także będzie łatwa w zarządzaniu i przyszłym uaktualnianiu. ponieważ internetowy rynek pełen jest ofert związanych z Joomla!. Dostępnych jest bardzo wiele sposobów współpracy z ponad 45 000 zarejestrowanych deweloperów Joomla!. której brak w domyślnej instalacji Joomla!. . zaprogramować projekt dowolnej wielkości — włączając w to stworzenie całkiem nowego CMS-a (jeśli byłyby powody). Od wprowadzenia wersji 1. Po opanowaniu interfejsu rozszerzeń będziesz mógł przejść do modyfikacji samego systemu Joomla! albo dołączyć do grupy deweloperów. Niezaprzeczalnie jest to bodziec ekonomiczny wzmacniający chęć poprawy własnych umiejętności. która nie tylko spełni potrzeby. aby udoskonalić własny kod. Projektanci są w stanie w największym stopniu wykorzystać rozszerzenia pisane w celu rozbudowy systemu.5 cała struktura Joomla! została napisana od nowa po to. od najprostszej wtyczki Hello World!. jak stworzyć bardziej zaawansowane rozszerzenia. Nie musisz zaczynać od początku. Professional Joomla! nauczy Cię: • • • • • Tworzyć własne dodatki w oparciu o przykłady. że możesz. eweloperzy stron WWW Ludzie zajmujący się programowaniem stron z pewnością docenią. Badanie i zmienianie istniejących rozszerzeń Joomla! (dodatków. Oznacza to. Szczególnie w dziedzinie tworzenia szablonów wykorzystanie możliwości drzemiących w Joomla! może doprowadzić do stworzenia strony. świat Joomla! stanie przed Tobą otworem. w jaki sposób możesz skorzystać z wzorców projektowych Joomla!. Wykorzystywać i modyfikować dostępne rozszerzenia w celu dodania funkcjonalności. Jeśli chodzi o domenę programowania stron WWW. tym lepiej można w sumie wykorzystać bogactwo tej technologii. Zagłębiając się w lekturę tej książki. że platforma Joomla! jest najelastyczniejsza. Swobodnie posługiwać się kodem platformy Joomla!. znajdziesz się pod względem umiejętności w górnej części tej piramidy. aby umożliwić modyfikacje systemu. by stworzyć coś więcej niż tylko CMS. a im więcej wiedzą o Joomla!. a także najprostsza pod względem rozwijania i pisania kodu ze wszystkich dostępnych CMS-ów. Kiedy zrozumiesz. komponentów i modułów) jest prawdopodobnie najlepszym sposobem wzbogacenia swoich umiejętności. Używać skryptów i technologii Ajax do żywej komunikacji ze stroną klienta. Kiedy dotrzesz do ostatniej strony tej książki. korzystając z tej platformy. Większy stopień wykorzystania Joomla! idzie w parze z bogatszymi perspektywami zatrudnienia. aż do zaawansowanego tworzenia rozwiązań e-commerce. CMS Joomla! jest właściwie aplikacją opartą na szerszej platformie Joomla!. w jaki sposób rozszerzenia funkcjonują w systemie. Dowiesz się także.

3 była minimalna. Zmiany były na tyle znaczące. • Deweloperzy stron WWW znajdą w Joomla! bogate źródło osobistej i zawodowej satysfakcji. ponieważ rzeczy. Ta książka dostarczy Ci jasnych wskazówek dotyczących umiejętności. Implementować system kontroli z wykorzystaniem oprogramowania Subversion (SVN) w celu umożliwienia zespołowego tworzenia szablonu. aby sprostać wymaganiom swoich klientów.0 a użytkownicy Mambo Czytelnicy. które oferuje nowy system (a straty są znaczące). W tej książce w odpowiednich rozdziałach dostarczam wskazówek i wytycznych. jeśli potrzebne elementy nie zostały jeszcze uaktualnione do pracy w nowym środowisku. które dotychczas działały bezbłędnie. ale jest on niekompatybilny z nowym systemem Joomla!. Cała architektura została przebudowana w oparciu o nową. aż do serwera produkcyjnego. nie zadziałają w nowym systemie. które pomogą użytkownikom przejść z Joomla! 1. które pozwolą Ci płynnie przejść ze starego systemu do nowego. dodatku. którego potrzebujesz. Jedną z najwspanialszych rzeczy w środowisku open source jest fakt. a dysponujesz wystarczającą motywacją i czasem. Ta sytuacja jest w stanie przyprawić także o ból głowy. Różnica między pierwszym wydaniem Joomla! a Mambo w wersji 4.5. kiedy grupa deweloperów opuściła społeczność Mambo i zabrała ze sobą kod źródłowy będący u podstaw tego CMS-a. . Jeśli napotkasz komponent. Profesjonalne tworzenie stron WWW • • Adaptować środowisko programistyczne PHP do potrzeb programowania Joomla! z wykorzystaniem możliwości tworzenia dokumentacji i poprawnego pisania kodu. Jeśli zdecydujesz się na ten krok. komponentu lub modułu dla Joomla!. Jako webmaster.0 lub Mambo do najnowszej wersji. że żadne z rozszerzeń. obiektową platformę PHP. wtyczek. których potrzebujesz przy minimalnej ilości niejasności lub dodatkowej pracy.28 Joomla!. a nawet żaden z szablonów przeznaczonych dla Joomla! nie mogły pracować w nowej wersji (pomijając tryb spuścizny).2. to nie wszystko stracone. że projekt Joomla! został zapoczątkowany w 2005 roku. Nawet • rozszerzenia obu systemów były kompatybilne. utracisz rozszerzoną funkcjonalność i zwiększoną wydajność. projektant lub twórca stron internetowych musisz rozumieć konsekwencje płynące ze stworzenia nowego programu na bazie systemu Mambo. komponentów lub modułów.5. Zarządzać profesjonalnym wdrożeniem — od serwera testowego. Teoretycznie możesz zaadaptować taki komponent samodzielnie. Starałem się w miarę możliwości dołączyć wskazówki. Możesz być zmuszony do uruchomienia na serwerze Joomla! trybu spuścizny. Joomla! w wersji 1. powinni wiedzieć. że jest open source — masz dostęp do kodu źródłowego. Wielu z nich miało już kontakt z Joomla! i zainwestowało sporo wysiłku w opanowanie podstaw. Unowocześniona architektura stworzyła możliwości doskonalenia i rozbudowy obecnych szablonów. Prawdziwa zmiana nadeszła wraz z Joomla! 1. którzy wcześniej nie mieli styczności ze światem CMS.

dzięki czemu ładowany i uruchamiany jest tylko ten fragment i te moduły. . możliwe zmiany są prawie nieograniczone. Nauczysz się nie tylko tworzyć i modyfikować szablony Joomla! (dla zabawy. ale także zrozumiesz. przedstawiono szczegóły instalacji i konfiguracji strony Joomla!. Świat Web 2. ponieważ Joomla! miał tendencję do znacznego zwalniania przy dużym obciążeniu. w tym rozdziale mogłeś znaleźć informacje. a także informować innych o zaletach korzystania z niego. którymi kierujesz się. jest jednocześnie sztuką i nauką. Niezależnie od powodów. Udoskonalić wygląd i zachowanie strony Joomla!. czy jesteś samodzielnym webmasterem ! z hobbystycznym nastawieniem. które zapewnią optymalną wydajność.5 grupa deweloperów Joomla! zajęła się tym problemem i praktycznie go rozwiązała. jak zapewnić zgodność swojej strony z wymaganiami internacjonalizacji i dostępności dla osób niepełnosprawnych. który pozwoli Ci wprowadzać zmiany w samym systemie. jeśli jesteś deweloperem stron Joomla!.0 opiera się na automatycznym zarządzaniu treścią. Bez względu na to. jednak dobranie ustawień. komponenty i moduły. Nowa metoda spowodowała ogromny wzrost wydajność na dużych stronach. czy dana strona wymagała wszystkich funkcji. Ponieważ prawie na każdy aspekt działania systemu wpływa kod w plikach CSS lub PHP. dowiesz się z tej książki. Uruchomienie podstawowej strony jest banalne. które są niezbędne do wygenerowania żądanej strony. aż po duże organizacje — po zaskakująco niskiej cenie. za darmo. dynamicznej interakcji i wirtualnych społecznościach. Poprawić swoje umiejętności webmasterskie w tworzeniu strony Joomla! i administrowaniu nią. webmasterzy. gdy chcesz skorzystać z Joomla!. W wersji 1. że Twoja instalacja Joomla! będzie działać jak dobrze naoliwiona maszyna. w ramach kontraktu lub dla jednej z wielu komercyjnych stron z szablonami). W oryginalnej wersji aplikacja była przetwarzana jako jeden monolityczny blok kodu PHP przy każdym wywołaniu strony — niezależnie od tego. jeśli jesteś jej projektantem. zarządzać serwerem. projektanci i deweloperzy stron WWW. Uaktualnić kod źródłowy. • • • • W rozdziale 2. Poznasz strukturę platformy Joomla! w stopniu. Dzięki dokładnemu zapoznaniu się z wyborem ustawień dla różnych serwerów możesz sprawić. Kod został poddany refaktoryzacji.Rozdział 1. czy osobą zarządzającą wieloserwerową instalacją Joomla!. jakim jest Joomla!. Joomla! jako CMS umożliwia skorzystanie z nowych technologii każdemu — od pojedynczych osób. Tworzyć dodatki. czy nie. zabezpieczyć treści i użytkowników oraz zoptymalizować stronę pod kątem pozycjonowania. Zsumowanie System Joomla! jest platformą. • Wprowadzenie do Joomla! 29 Uruchomienie strony o wysokim natężeniu ruchu w oparciu o poprzednie wersje Joomla! było problematyczne. którą opanować mogą ludzie mający różne cele. np. szablony i inne technologie działające z wcześniejszymi wersjami Joomla! lub nowymi instalacjami Mambo. które pomogą Ci: • Zrozumieć system CMS. jak budować internetową społeczność.

Profesjonalne tworzenie stron WWW .30 Joomla!.

jest ograniczony wyłącznie do platformy Windows. tylko opcje konfiguracyjne zapisane są w pliku configuration. ponieważ ani PHP. ponieważ zarówno PHP. Podstawą systemu jest serwer WWW. MacOS i wielu wariantach Uniksa). który działa na dziesiątkach systemów operacyjnych (Windows. która korzysta z wtyczki do PHP. a ich optymalny dobór zapewni właściwe funkcjonowanie systemu. Joomla! może działać poprawnie zarówno w oparciu o Apache Web Server. jak i Joomla! funkcjonują w roli serwera stron i wymagają oddzielnej konfiguracji. jak i Microsoft Internet Information Server (ISS). tak aby serwer sprawniej odpowiadał na żądania. któiy dostarcza funkcjonalności związanej z obsługą HTTP. ani Joomla! nie są uruchamiane jako niezależne serwery. ¡ztery serwery systemu Joomla! Konstelacja serwerów środowiska Joomla! (zobacz rysunek 2. system zawiedzie. Oprócz obsługi protokołu HTTP zadaniem serwera WWW jest także uruchamianie silnika PHP i serwera Joomla!. Wewnątrz systemu Joomla! silnik PHP uruchamia aplikację Joomla!. W tym rozdziale opisano także różne techniki poprawy poszczególnych aspektów systemu.2 Szczegóły instalacji i konfiguracji Joomla! do poprawnego działania wymaga połączenia czterech technologii serwerowych. dostarczając najlepszych wrażeń z użytkowania. ISS w przeciwieństwie do Apache. W bazie danych MySQL zapisane są wszystkie dane Joomla!. silnik wykonywania skryptów PHP.php. serwer baz danych MySQL i serwer Joomla!. aby komunikować się z serwerem MySQL. Taka szersza definicja pozwoli Ci lepiej zrozumieć działanie i proces konfiguracji. bez której nieumożliwe jest poprawne funkcjonowanie całości. Termin serwer nie jest traktowany dosłownie. Działanie każdego serwera kontrolowane jest listą dyrektyw i opcji konfiguracyjnych. Jeśli Apache nie jest w stanie uruchomić PHP lub PHP nie może się połączyć z MySQL albo Joomla! nie może zapisywać danych w bazie MySQL. W tym rozdziale opisano konfigurację każdego elementu systemu.1) to cztery dynamicznie współpracujące elementy: serwer WWW. .

z których składa się system Joomla! Opcja 1 Opcja 2 Minimalne wymagania dla każdego z serwerów składających się na Joomla!: • • • PHP w wersji co najmniej 4. a nie od osobistych preferencji.32 Joomla!.3. Cztery serwery. Decyzje podczas instalacji Prawdopodobnie masz już jakieś doświadczenia z instalacją Joomla!. Zwróć uwagę na różnice pomiędzy poszczególnymi środowiskami. aby być świadomym jego ograniczeń. Twoje decyzje dotyczące instalacji i konfiguracji będą miały daleko idący wpływ na sukces Twojej strony opartej na Joomla!. określić metodę przeprowadzenia instalacji. a inną na serwerze .13. na której zostanie uruchomiony Joomla!.19. powinieneś poznać wady i zalety każdego rozwiązania. wybrać platformę. ponieważ często inną platformę wykorzystuje się na etapie testów. Apache w wersji co najmniej 1. a w końcu wybrać serwer WWW. mimo to poniżej opisano pokrótce procedurę instalacji. MySQL w wersji co najmniej 3.x z aktywowanymi modułami MySQL.23. dzięki czemu możesz rozważyć inne opcje. Profesjonalne tworzenie stron WWW Rysunek 2. Mimo iż większość z tych wyborów zależy od wymagań docelowego środowiska. XML i Zlib.x.1. W momencie planowania przyszłej konfiguracji musisz zdecydować się na instalację lokalną lub zdalną.

Rozdział 2. włączając w to PHP i MySQL. Potencjalna wydajność serwera — Uruchomienie własnego systemu pozwala przeznaczyć maksimum zasobów dla strony Joomla!. które przekładają się na tworzenie modułów. nie jest to regułą. który skonfigurowałeś i którym samodzielnie zarządzasz.com. który radzi sobie z większym obciążeniem. Częstym wyborem dla środowiska testowego jest Windows lub MacOS. • • • Poniżej przedstawiono kilka wad instalacji lokalnej: • Więcej pracy — Jeśli zdecydujesz się na instalację lokalną. podczas gdy ostatecznie strona działa pod kontrolą serwera WWW uruchomionego w Linuksie. dedykowanego serwera zapewni Ci prawdopodobnie lepszą wydajność niż instalacja zdalna. Elastyczność tworzenia kopii zapasowych — W przypadku instalacji lokalnej możesz skorzystać z bogatych opcji tworzenia kopii zapasowych. Instalacja lokalna ma kilka zalet: • Dowolność konfiguracji — Możesz dopasować działanie każdego z serwów.okalnalub zdalna instalacja Pierwszą decyzją podczas instalacji jest określenie. . masz dużo więcej pracy do wykonania. • Szczegóły instalacji i konfiguracji 33 produkcyjnym. aż po użycie dodatkowego dysku w macierzy RAID. Możesz wykorzystać tę wiedzę. czy Joomla! zostanie zainstalowany lokalnie. np. Być może masz konto u dostawcy usług internetowych. GoDaddy. Dzięki dostrzeżeniu różnic na wczesnym etapie prac łatwiej będzie Ci później przenieść wyniki do innego środowiska. W przypadku zdalnej instalacji prawdopodobnie będziesz musiał dzielić się połączeniem z bazą danych i internetem ze sporą liczbą innych użytkowników. Aktywacja Joomla! sprowadza się wtedy do skopiowania plików instalacyjnych na serwer i przeprowadzenia instalacji. Możliwa wydajność systemu — Chociaż w większości przypadków wykorzystanie własnego.com lub SiteGround. Taka konfiguracja wymaga skutecznego podziału zasobów maszyny między elementami systemu. jest już zainstalowane i gotowe do użycia. • . W takim przypadku niezbędne oprogramowanie. aby najlepiej spełniał Twoje potrzeby. Często wykorzystują także droższy sprzęt. Dostawcy usług internetowych wkładają wiele wysiłku w zapewnienie optymalnej wydajności serwerów. od ich ręcznego kopiowania plików. komponentów i dodatków. Dostawcy usług internetowych rzadko pozwalają na zmianę kluczowych opcji konfiguracyjnych. chcą uniknąć potencjalnego zagrożenia dla systemu i pozostałych użytkowników. czy zdalnie. jesteś także odpowiedzialny za konfigurację serwera i zarządzanie nim. na którego serwerze możesz zainstalować stronę. Dogłębna znajomość systemu — Zdecydowanie lepiej poznasz system. Tworzenie kopii zapasowych zdalnej instalacji może być nużące i wymagać samodzielnego skopiowania plików (przez FTP) oraz bazy danych (przez jakiś interfejs administracyjny). nie tylko aby uzyskać lepszą wydajność. Może to doprowadzić do spowolnienia serwerów i pogorszenia wydajności w czasie szczytowego obciążenia. Jeśli masz zamiar zainstalować Joomla! lokalnie. ale także lepiej zrozumieć możliwości i ograniczenia systemu.

Jeśli chciałbyś wykorzystać instalację lokalną. w przypadku którego X oznacza zmienną. automatyczne macierze RAID. lokalnego serwera jest trudne i kosztowne. Mogą to być zapasowe serwery DNS. Deweloperzy open source notorycznie upubliczniają oprogramowanie. że możesz pobrać z internetu jeden instalator. aby zagwarantować nieprzerwane działanie stron klientów. Oznacza to. natomiast Windows i MacOS wymagają opłat licencyjnych). Zastosowanie takich zabezpieczeń w przypadku własnego. Instalacja poszczególnych serwerów czy instalacja łączona Możesz zdecydować się na instalację poszczególnych serwerów lub wykorzystać łączony instalator. administratorzy często korzystają z takich akronimów.MacOS).34 Joomla!. architektura wielomaszynowa. dlatego wybrana platforma nie wpływa na interakcje z systemem. Chociaż Joomla! nie wykorzystuje Perlą. Dwa PP w nazwie „XAMPP" odpowiadają oprogramowaniom PHP i Perl. Joomla! wykorzystuje technologie PHP i MySQL. nie będzie miał on znaczącego wpływu na wydajność serwera. Główne z nich dotyczą komfortu obsługi danego systemu operacyjnego oraz kosztów licencji (Linux jest darmowy. ponieważ dostępne są wersje dla trzech różnych systemów operacyjnych. . Linux lub MacOS Wybór platformy może być trudny. uruchomić go i uzyskać kompletny. Opisując proces instalacji. a problem pojawia się przy połączeniu z wcześniejszymi wersjami pozostałych programów (np. działający system w bardzo krótkim czasie. L = Linux. M . pozostałe litery reprezentują serwery. nowa wersja Apache nie zadziała ze stabilną wersją PHP). zawartym w pakiecie. Wybór platformy: Windows. Wielu dostawców ma bardzo korzystne oferty. nie powinien mieć znaczącego wpływu na proces instalacji Joomla!. które pozwolą Ci za odpowiednią opłatą umieścić u nich swój serwer i podłączyć go do internetu. Profesjonalne tworzenie stron WWW • Zabezpieczenie przed usterkami — Większość dostawców stosuje przynajmniej jeden typ redundancji w systemie. Skróty te określają docelową platformę. Najpopularniejszy łączony instalator to XAMPP. a nie masz wystarczająco szybkiego łącza. które działają prawie identycznie na wszystkich platformach. zapasowe baterie i wiele innych technologii. aby przedstawić ich kompletną listę. taki jak XAMPP. sprawdź ofertę kolokacji. XAMPP zapobiega tym problemom dzięki dostarczeniu wersji w pełni ze sobą zgodnych. które zostaną zainstalowane (Apache. ponieważ w grę wchodzi zbyt wiele zmiennych. MySQL i PHP). które gwarantują poprawne działanie strony w przypadku uszkodzenia jednego z elementów. Chociaż wybór platformy może wpłynąć na wydajność. jaką dysponuje Twój lokalny dostawca usług internetowych (ISP). sygnalizowaną przez pierwszą literę (W= Windows. Z tego powodu zarządzanie systemem będzie praktycznie niezależne od wybranej platformy. jak WAMP. które samodzielnie działa stabilnie. Instalator XAMPP przezwycięża jedną z największych bolączek oprogramowania open source: kompatybilność. LAMP lub MAMP. Większość administracji przebiega za pośrednictwem interfejsu WWW.

Dostrojona wydajność — Microsoft poświęcił dużo czasu i pieniędzy na zoptymalizowanie IIS pod kątem maksymalnej wydajności w Windowsie. że narzut IIS jest bardzo mały. instalator XAMPP jest fantastycznym narzędziem. działa nawet w połączeniu z technologią Active Directory. jednak optymalizowany jest głównie pod względem platformy linuksowej i innych wariantów Uniksa. musisz dokonać wyboru serwera WWW: Apache albo Microsoft Internet Information Server (IIS). Pamiętaj o tym. opcja pobierania lub wysyłania w komponencie galerii zdjęć). rozszerzeń i modułów. Oznacza to. W czasie pisania tej książki użytkownik Apache byłby zmuszony do ręcznej kompilacji serwera w celu zyskania obsługi Secure Sockets Layer (SSL). ponieważ liczba dodatkowych elementów. Podobnie w przypadku ISS. Najważniejszą jest bezpieczeństwo. Jest to trudne z kilku powodów. Jeżeli jesteś odrobinę bardziej zaawansowany. które zostaną zainstalowane w systemie. ma kilka poważnych wad. • • • • . z powodu których mógłbyś zdecydować się na IIS: • Natywna obsługa SSL — Szyfrowanie SSL jest dostępne natywnie w IIS na platformie Windows. Wbudowany serwer FTP — Domyślna instalacja IIS zawiera serwer File Transfer Protocol (FTP). które pozwoli Ci zacząć pracę w bardzo krótkim czasie. to pomijając pojedyncze problemy. jest solidnie potwierdzona kompatybilność Joomla! i Apache. w jaki będziesz przeprowadzać instalację. który jest prawdopodobnie zainstalowany na platformie Windows. Jest jednak kilka elementów. W najgorszym wypadku domyślnie zainstalowany serwer może powodować konflikt z tym. Domyślne instalacje serwerów zawartych w paczce XAMPP są podatne na ataki różnych typów. W innej sytuacji będzie tylko zbędnym oprogramowaniem. Ponadto instalowanych jest wiele niepotrzebnych aplikacji (takich jak Perl). Zintegrowana ochrona katalogów — IIS został napisany z myślą o natywnej obsłudze bezpieczeństwa katalogów w Windowsie. indywidualna instalacja może być dobrym wyborem. który może być użyteczny w zarządzaniu systemem Joomla!. Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem. Przykładowo w MacOS jest już zainstalowany serwer Apache — trzeba go tylko aktywować. Główną przyczyną dla której warto wykorzystać Apache w systemie Windows. że decyzja odnośnie do platformy wpływa także na sposób. a także może dołączać dodatkową funkcjonalność do wielu różnych rozszerzeń (np. Skompilowana wersja Apache dla Windowsa domyślnie nie zawiera tej opcji. które napotkasz. które mogą spowolnić Twój system. jest niewielka. Wybór serwera WWW: Apache czy Microsoft Internet Information Server (IIS) Jeśli uruchamiasz Joomla! na platformie Windows. Apache działa w tym środowisku dobrze. Ilość miejsca zajmowana na dysku twardym może być nawet trzy razy większa niż w sytuacji. który chcesz zainstalować. Większość komputerów ma już IIS zainstalowany — Na platformie Windows większość komponentów niezbędna do uruchomienia IIS jest już zintegrowana z systemem operacyjnym. kiedy instalowałbyś każdy z serwerów oddzielnie. Wykorzystanie Apache wymaga częściowej integracji zasad zabezpieczeń z systemem Apache. • Szczegóły instalacji i konfiguracji 35 Chociaż instalator XAMPP umożliwia łatwą i szybką instalację w środowisku testowym.Rozdział 2.

3. musisz zainstalować PHP i MySQL. PHP możesz pobrać z poniższej strony: http://www. znajdź na liście pozycję Internetowe Usługi Informacyjne i upewnij się. upewnij się.php. Najprawdopodobniej znajduje się on w głównym katalogu dysku (przykładowo c:\) lub w podkatalogu programów (np. O Apache 1. sprawdź zawartość zmiennej Path.x Module O Apache 2. Zmień wartość zmiennej Path (zobacz rysunek 2.3).6 Setup W e b Server S e t u p Select the Web Server you wish to setup. powinieneś zobaczyć domyślą stronę: http://local host Zanim skorzystasz z Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW Jeśli chcesz zainstalować Joomla! w systemie Windows. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows. zaznacz j ą i przeprowadź instalację. Możesz to zrobić. jak pokazano na rysunku 2. czy jest zaznaczona. uruchom w przeglądarce poniższy adres. Wybierz wersję IIS.2. sprawdź najpierw. co doda usługę uruchamiania skryptów i baz danych. jak to sprawdzić). Jeśli nie.2. czy IIS działa poprawnie.2.x Module O Apache 2. na której będzie działać PHP 5 PHP 5. Po każdej zmianie powinieneś zatrzymać serwer i uruchomić go ponownie. Jeśli tak. aby mieć pewność. Na stronie Web Server Setup wybierz wersję IIS. Instalator automatycznie skonfiguruje IIS do współpracy z PHP. Aby sprawdzić. Jeśli masz trudności z uruchomieniem PHP.net Instalacja PHP przebiega podobnie jak dla każdego innego programu. że rozszerzenie PHP działa z nowymi ustawieniami. czy IIS działa poprawnie. należy to zrobić.ini. . Jeśli silnik PHP nadal nie działa poprawnie (zobacz następny podrozdział. Dzięki temu zmienna systemowa Path będzie wskazywać na nowy katalog PHP. otwierając Panel Sterowania/Dodaj lub usuń programy. c:\Program Files). sprawdź. czy w folderze Windows znajduje się plik PHP. otwierając Panel Sterowania/System i klikając przycisk Zmienne środowiskowe w zakładce Zaawansowane. by wskazywała na katalog z zainstalowanym PHP. aby dowiedzieć się.36 Joomla!.ini. Spróbuj skopiować PHP.2. Rysunek 2.0. jeśli go tam nie ma. że zawarte w nim wpisy wskazują na właściwy katalog.x Module O Apache CGI © I I S ISAPI module O IIS FastCGI Ons CGI ONSAPI Qxitami O Sambar Server O NetServe Web Server Q Other CGI O not setup a web server Mimo iż po zakończeniu instalacji PHP nie zostaje wyświetlony komunikat o potrzebie ponownego uruchomienia komputera.

. jak przedstawiono na lysunku 2. skontaktuj się z dostawcą usługi. aby upewnić się. J5. Heh\Us.. Edytuj Zmienne systemowe Zmienna NUMBER OS j f ^ PATHEXT ! PROCESSOR_A..org) na dysk twardy. Możesz łatwo to zrobić.) zobaczysz stronę z pogrupowanymi parametrami PHP. VBE.. następnie umieść pliki Joomla! w katalogu serwera WWW. ponieważ niepowołane użycie może zdradzić hakerowi wiele informacji na temat Twojego serwera WWW. Powinieneś zobaczyć pierwszy ekran procesu instalacji. czy PHP działa poprawnie.bz2).VBS. C:\Documents and 5ettings\Mr. aby przejść do kolejnego kroku.joomla.BAT... tworząc plik w edytorze tekstu (takim jak Notatnik) o nazwie test. Po wywołaniu tego pliku przez przeglądarkę (wpisując adres URL taki jak /¡«p://www. Zaznacz wybrany język i kliknij przycisk Dalej. W przypadku instalacji zdalnej możesz wykorzystać program FTP. Zapisz plik i wyślij go na zdalny serwer.4. powinieneś sprawdzić.3.EXE.Rozdział 2. Po skończeniu próby upewnij się. 1 Polski pakiet językowy dla zaplecza i strony głównej można pobrać ze strony — przyp.com/test.tar. Edytuj wartość zmiennej Path. taki jak darmowa FileZilla. Heh Zmienna LANG PATH TEMP TMP Pl Wartość C:\Documents and Settings\Mr...CMD.przyklad. http://www. aby umieścić pliki w głównym katalogu serwera WWW. Rozpakuj archiwum (będzie to plik . Rozpocznij instalację od pobrania aktualnej wersji Joomla! (z www. • Szczegóły instalacji i konfiguracji Rysunek 2. co pozwoli Ci zapoznać się z procesem instalacji. .COM. ?>.tar. Po skopiowaniu plików do głównego katalogu strony WWW uruchom w przeglądarce internetowej plik index.pl/ .joomla. W tym podrozdziale opisano pokrótce poszczególne etapy instalacji. tłum. Zawiera listę wyboru z dostępnymi językami'. Informacje ze strony phpinfo() można w razie potrzeby bezpiecznie odczytać w interfejsie administracyjnym Joomla!.. Windows_NT ..gz albo .php.php w którym umieścisz linię <?php phpinfo( ). Zanim rozpoczniesz instalację na zdalnym serwerze.zip lub .php.. x86 Edytuj | | Anuluj Etapy instalacji Joomla! Instalacja Joomla! jest względnie prosta dla doświadczonego użytkownika. . .. jeśli nie miałeś dotychczas żadnych doświadczeń w tej dziedzinie. że usunąłeś ten plik.. że zawiera katalog PHP 37 Żrnlenrte środowiskowe E l Zmienne użytkownika dla Mr. Jeśli PHP nie działa poprawnie. Heh\Us.

Latvian i n b .6).E S . ze ustawienia Twojego serwera nie są do końca niedostosowanym środowisku może KCW !*spoctarv\'5ne próbie?:.Nederlands (NL-BE) Joomla! jest Wolnym Oprogramowaniem udostępnianym na licencji GNU/GPL.5.5) umożliwi Ci sprawdzenie przed rozpoczęciem instalacji.38 Joomla!. być niemożliwa.English (United Kingdom) eo-XK .C r o a t i a n (Hr) . w podrozdziale „Konfiguracja PHP" poszukaj wyjaśnienia opcji. Profesjonalne tworzenie stron WWW ? r T » Q ! .Italian (Italy) Ija-JP . Rysunek 2.Lao ('.Finnish ( S u o m i ) : f r . czy wszystkie niezbędne funkcje działają poprawnie Kroki 1 : Jeżyk . Możesz tutaj ustawić adres serwera MySQL (w przypadku instalacji lokalnych jest to często local host).5. he-IL.) i I t .B a s q u e (Euskara estandarra) fa-IR-Persian^jU) fi-FI .10 . . Jeśli ustawienie któregoś z parametrów koliduje z wymaganiami Joomla!.obsługa kompresji zlib .5 Sprawdź ponownie Przegląd ustawień O O 'Potnij Dalej P r z e g l ą d u s t a w i e ń d l a J o o m l a ! 1. Wersja PHP >=4. . czy wszystkie niezbędne elementy systemu działają poprawnie.4.0 P r o d u c t i o n S t a b l e [ K h e p r i ] Wyłączone Wyłączone Wyłączone Wyłączone Kolejny etap wymaga wyrażenia zgody na warunki Powszechnej Licencji GNU. Jeśli tego nie zrobisz instalacja Joomla! może .D e v a n a g a r i / H i n d i (India) j h r .'í.. . .5 Kroki 1 : Jçzyk 2 : Pi zetjlail u s t a w i e 3 : Licencja 4 : Biaza d a n y c h 5 : U s t a w i e n i a FTP 6 : Konłtłjiii a c j a 7 : Zakończ Wybierz język Wybierz jeżyk el-GR. irlSi313Cj3 Rysunek 2.3.Japanese(JP) l o . Po kliknięciu Dalej zostaniesz przeniesiony do ekranu konfiguracji bazy danych (zobacz rysunek 2. Następny ekran (zobacz rysunek 2. 2 : Przegląd ustawień 3 : Licencja 4 : Baza danych 5 : Ustawienia FTP 6 : hoiifiłjui acja 7 : Zakończ Zalecane ustawienia: Joomla! może nadal działać mimo."í:'. W takiej sytuacji utwórz bazę ręcznie.L A . wpisać nazwę użytkownika bazy danych i hasło. proszę podejmij działania w celu ich zmiany.Esperanto e s .N O .F R .H R . Ekran sprawdzania przed instalacją potwierdzi.obsługa XML .Hebrew(IL) hi-IN . Instalator Joomla! utworzy wewnątrz niej niezbędne tabele. Ustawienie Safe Mode: Wyświetlaj błędy: Wczytywanie plików: Magic Quotes: Register Globals: Buforowanie kodu wynikowego: Automatyczne uruchomienie Zalecane Wyłączone Włączone Włączone Wyłączone Wyłączone Bieżące Wy lar zone Włączone Włączone Wyłączone Wyłączone wyróżnione na czerwono.L T .Norsk bokmSl (Norway) nl-NL . które trzeba poprawić. że niektórzy dostawcy usług internetowych nie pozwalają na tworzenie baz danych przez programy. na dole ekranu znajdziesz opcje umożliwiające utworzenie kopii lub usunięcie istniejących danych w bazie. Zwróć uwagę.E S .Lithuanian Iv-LV .F r e n c h (Fr) .S p a n i s h ( E s p a ñ o l internacional) e u .Hungarian (Magyar) j it-IT . Pierwsza strona instalacji pozwala na określenie języka 'i J O O T Wersja 1. W zakładce Dodatkowe ustawienia.php Niezapisywalne Tak Tak Tak Tak lak Tak Tak • M l V » W W 'iflniiir-t isiaiai/ja • Wersja 1.Greek en-GB .y. hu-HU . a jej nazwę wpisz w odpowiednie pole.MySQL Domyślny język wielobajtowy Nadpisywanie funkcji wielobajtowych wyłączone configuration.

. Rysunek 2. . Możesz tutaj ustawić jej nazwę. d a n e z s e r w i s u J o o m l a ! 1. . .x l u b k o p i i WAŻNE: Zaleca się instalowanie przykładowych danych. Na ekranie konfiguracji głównej można ustawić nazwę strony. Na ekranie pojawiają się także przyciski kierujące na główną stronę Joomla! lub do interfejsu administracyjnego (zaplecza). Oto jakie są możliwości: > I W. . ponieważ twoje beda przeniesione z poprzedniego ser Twój e a admin@JoomlaJumpstart com mi l "ft. 3 : Licencia -I : B a z a dat t y c h 5 : Ustawienia FTP 6 : K o i if iyt ii a c i a 7 : Zakończ 1 39 Konfiguracja bazy danych Ustawienia potaczenia: P o d s t a w o w e nstat W tym ktoku poświęconym I onhgur äcii bazy danych. iacuJhoat iroot Nazwa bazy danych joomla15| Konfiguracja główna (zobacz rysunek 2. . • Szczegóły instalacji i konfiguracji lysunek 2. Ekran konfiguracji bazy danych umożliwia Ci wprowadzenie danych dostępu do konta i nazwę bazy Kroki 1 : Język 2 : P i zeyi«i<l u s t a w i e ń wymaga czterech prostych kroków. hasło administratora. będzie to gjówny adres witryny i adres głównego administratora zignorować tą seteji.»t i f i i i 7 > U r i ( l n w t ' 1 1 Wczytaj ( » ) przykładowe Wczytaj! ) Załaduj skrypt i. a także wczytać przykładowe dane.rnv<£im> d. < Instalacja zwieńczona jest infonnacją o jej zakończeniu. hasło oraz nazwę bazy danych. A b y to zrobić. Następnie podaj nazwę użytkownika MySQL. W ten sposób możesz się upewnić. administratora Potwierdź hasło administratora zapasowej Z a ł a d u j p r z y k ł a d o w e d a n e . proszę podaj adres serwera. Po kliknięciu Wczytaj przykładowe dane w bazie danych MySQL zostaną zapisane przykładowe dane. na którym Joomla! ma być zainstalowany. leśii Twój serwer posiada ograniczoną liczbę baz danych użyi toznych w zedrostkow tabel żeby zainstalować kilka serwisów Joomla! przy użyciu jednej bazy danych.7) polega na ustawieniu kluczowych parametrów strony.7. Przed zakończeniem instalacji możesz wypełnić bazę danych ptzykładową treścią. Określisz je w ustawieniach dodatkowych. .. Tam możesz również oto eślić sposób w jaki Joomla! potraktuje istniejące tabele o tym samym co wybr any przedrostiu.0. a także wczytać przykładowe dane Główna konfiguracja Narwa witryny: Nazwa Wpis2 lazw^ Twoje} witryny.Rozdział 2..6. którą ma używać Joomla!. że komunikacja z serwerem baz danych przebiega bezbłędnie. hasło administratora. wybierz odpowiednią opcję i zatwierdź j ą zanim przejdziesz dalej.. witryny Potwierd: email i hasło administratora w w JoomlaJumpstart com w Wpisz adres email. Typ bazy danych mysql v Nazwa serwera localhost Nazwa użytkownika >.

40 Joomla!. Ponad 70 procent wszystkich stron internetowych uruchamianych jest na Apache. Oznacza to. Pliki konfiguracyjne Jeśli chcesz uzyskać najlepszą wydajność Joomla!. Serwer Apache jest jednym z najlepiej sprawdzonych i przetestowanych serwerów świata. Domyślnie dyrektywa ustawiona jest na Di rectorylndex index. ale już w dopasowywaniu konfiguracji do własnych potrzeb mogą wystąpić trudności. które nie są wykrywane przez system Joomla!. Czy spodziewasz się tysięcy użytkowników. który plik będzie traktowany jako plik indeksowy. Główny wpływ na konfigurację ma określenie grupy odbiorców. Podczas przeglądania pliku httpd.. że wywołanie katalogu w przeglądarce bez podania nazwy pliku spowoduje zwrócenie pliku index. Podstawowa instalacja Apache jest prosta. musisz po kolei sprawdzić wszystkie dyrektywy wykorzystywane przez serwer WWW. że spowodowany został błędną konfiguracją. sprawdź. Nawet jeśli wystąpi jakiś problem.html.html </IfModule> . a na ekranie nie pojawił się żaden komunikat o błędzie. aby ułatwić sobie życie. Wykorzystuje się go do prowadzenia największych.html. chociaż wiele ustawień można zmienić od razu. lecz także najmniejszych stron internetowych. takich jak te odnoszące się do przekroczenia czasu. na którym użytkownicy spędzą większość czasu poświęcanego na przeglądanie internetu? Ustawienie właściwych wartości dla niektórych parametrów. Ustawienia rekomendowane nie zawsze spełniają wszystkie potrzeby.conf) dostępnych jest ponad czterdzieści różnych dyrektyw. gdy jest się administratorem Joomla!. Ze względu na ogólnoświatowe rozmieszczenie i testowanie stabilne wydania Apache są bardzo trwałe. LogLevel i ServerRoot. Dyrektywa Direclorylndex Ta dyrektywa pozwala ustawić. którzy będą odwiedzać Twoją stronę tylko przez kilka minut? Czy może planujesz stworzenie portalu. wymaga pewnego doświadczenia. w takiej sytuacji tylko inspekcja błędów generowanych przez PHP (które bez ustawienia odpowiedniej dyrektywy pozostają ukryte) może pomóc Ci w zdiagnozowaniu kłopotu. musisz zacząć od dołu: od serwera Apache. W głównym pliku konfiguracyjnym (httpd.conf powinieneś natrafić na poniższą dyrektywę: # D ¡rectorylndex: sets the file that Apache will server if a directory is requested <IfModule dir_module> Directorylndex index. Ponieważ do uruchomienia Joomla! konieczny jest plik index. Sporadycznie pojawiają się problemy. Konfiguracja Apache Web Server Aby uzyskać najlepszą wydajność serwera Joomla!. Zmiana zgłaszania błędów PHP"). a nie błędem w samym serwerze. ale także na bezpieczeństwo i wydajność. musisz dodać do listy odpowiedni wpis. Wiele z nich ma wpływ nie tylko na działanie serwera. czy włączone jest zgłaszanie błędów w PHP (zobacz podrozdział . to po jego zbadaniu okazuje się zazwyczaj.php. Trzy najważniejsze dyrektywy Joomla! to: Di rectorylndex. Profesjonalne tworzenie stron WWW Jeśli instalacja nie powiodła się.

2/htdocs/AVE. Zalecanym ustawieniem dla serwera produkcyjnego jest przynajmniej crit. warn — Zapisuj wszystkie ostrzeżenia generowane przez system. Komunikaty należące do poziomu notice są zapisywane zawsze. referer: http://www. lyrektywa LogLevel Ustawienie LogLevel wpływa na liczbę komunikatów zapisywanych przez system w dzienniku błędów. crit — Przechowuj informacje o błędach.html Następnym razem. aby zapobiec awarii części systemu. jak poniżej: Di rectoryIndex index. plik index. alert — Zapisuj ostrzeżenia wymagające natychmiastowej reakcji. gdy w systemie wystąpił błąd i system nie może dalej funkcjonować. niezależnie od ustawienia LogLevel. Podczas wczesnego poznawania Joomla! lub testów w czasie wdrażania zwiększenie LogLevel może znacząco ułatwić diagnozę i usuwanie problemów. info — Dostarczaj dodatkowych informacji wraz z sugestiami optymalizacji. error — Przechowuj błędy dotyczące uruchamiania systemu. kiedy użytkownik poda adres URL bez wskazania pliku (np.php index.php tuż przed odwołaniem do pliku HTML.yahoo. • Szczegóły instalacji i konfiguracji 41 Poprawne uruchamianie Joomla! wymaga dodania pliku indeksowego PHP do tej listy. Takie działanie pozwala Ci także natychmiast wyłapać małe problemy. włączając w to potwierdzenie uruchamiania procesów.Rozdział 2. Jak mówi stare powiedzenie — najlepiej zabić potwora.html zostanie wykorzystany. debug — Zapisuj wszystkie komunikaty systemu. Ustawienie LogLevel na danym poziomie spowoduje zapisywanie komunikatów przewidzianych dla tego poziomu i wszystkich poziomów o wyższym znaczeniu. katalog zostanie przeszukany pod kątem obecności index. Wstaw odwołanie do index.1] File does not exist: C:/Program Fnles/Apache Software Foundation/Apache2. Poniżej wymieniono osiem dostępnych ustawień (w porządku rosnącym względem liczby komunikatów): • • • • • • • • emerg — Zapisuj tylko krytyczne wpisy. zamiast później. kiedy jest jeszcze mały. które mogą uszkodzić działanie serwera. gdy ciężko obciążony system może wyolbrzymić małe wady. Jest to domyślne ustawienie.com . Domyślnym ustawieniem LogLevel jest warn. notice — Zapisuj informacje o normalnych okolicznościach. Po ustawieniu na warn wpis do dziennika może wyglądać tak: [Sat Nov 18 08:16:04 2006] [error] [client 127. które nie zagrażają działaniu systemu. jeśli nie uda się znaleźć pliku PHP.0. http://localhost).php.0.

Przydatną funkcją. Dyrektywa. można znaleźć w podkatalogu /defaults. jak języki. SSL.org/wi ki/Syslog Dyrektywa ServerRoot ' Dyrektywa ServerRoot określa główny katalog serwera WWW.conf zawierają sugestie. . jak pokazano poniżej: ErrorLog syslog:logwarehouse Spowoduje to przesyłanie wpisów dziennika na serwer o nazwie logwarehouse. Przechowywanie dziennika na zdalnym serwerze uniemożliwia hakerom. jest możliwość zapisywania wpisów na zdalny serwer. które mogą Ci pomóc w ustawianiu systemu pod kątem uzyskania danych funkcji. usunięcie dziennika zawierającego ślady ich działań. Odpowiednie ustawienie uzależnione jest od Twoich potrzeb względem instalacji. Możesz wykorzystać zdalny serwer jako miejsce centralnego przechowywania dzienników wielu serwerów do analizy. Dostępnych jest jednak wiele innych. Tabela 2. która określa położenie i nazwę pliku dziennika błędów. Aby skorzystać z funkcji wysyłania wpisów dziennika na zdalny serwer. Inne dyrektywy httpd. katalogi użytkowników itd. jeśli uda im się włamać na któryś z serwerów. sprawdź ustawienie tej dyrektywy. Sugerowane ustawienia dla takich opcji.. Profesjonalne tworzenie stron WWW Istnieje także dyrektywa LogFormat. Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania zdalnego serwera wpisów dziennika.1 zawiera listę znaczących dyrektyw i ogólny opis każdej z nich. które nie są w pełni odpowiednie. Przykładowe pliki .conf W poprzednich podrozdziałach szczegółowo opisano najważniejsze dyrektywy. Jeśli dziennik nie jest zapisywany we właściwym miejscu lub pliki konfiguracyjne są niedostępne. która pozwala dostosować format wpisów do dziennika. które należy ustawić na początku. Wszystkie dyrektywy znajdziesz w pliku konfiguracyjnym. W przypadku systemu Linux dyrektywa byłaby ustawiona podobnie jak poniżej: ServerRoot "/usr/local/apache" Na platformie Windows wyglądałaby raczej tak: ServerRoot "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.42 Joomla!. wewnątrz /conf który z kolei znajduje się w głównym katalogu serwera WWW.wi ki pedi a. których ustawienie wpływa na Joomla!. dostępną za pośrednictwem ErrorLog. W podręczniku Apache znajdziesz dokładne informacje na temat jej wykorzystania. musisz tylko określić zdalny serwer syslog. nosi nazwę ErrorLog.2" Wartość ta będzie dodana na początku do wszystkich ścieżek. odwiedź artykuł w Wikipedii poświęcony standardowi syslog: http://en.

Najczęściej dyrektywa ta wskazuje ścieżkę do folderu htdoes. Wskazuje ścieżkę do pliku dziennika. którego zawartość zostanie wstawiona przed listą plików w katalogu. Przechowuje czas wygaśnięcia tracking cookic w sekundach. System Joomla! nadpisuje to ustawienie i powoduje zwrócenie własnej strony z komunikatem o błędzie.2/htdocs. Przypisuje wybrane rozszerzenia do podanego zestawu znaków. po przekroczeniu którego zostanie przerwane trwałe połączenie lub trwała sesja. Wskazuje dokument. Pozwala ustawić nagłówek odpowiedzi HTTP.Rozdział 2. a także jego format. których użycie jest dozwolone w pliku . Pozwala ustawić własny plik dziennika. • Szczegóły instalacji i konfiguracji Tabela 2. Przypisuje język dla plików z danym rozszerzeniem. w którym zainstalowany jest Joomla!. Na platformie Windows może być ustawiona jako C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2. CharsetDefault CookieExpires CustomLog DefaultLanguage Deny DocumentRoot ErrorDocument ErrorLog Header HeaderName IdentityCheck KeepAlive KeepAliveTimeout . Określa domyślny język. który zostanie przesłany w postaci znacznika MIME. w którym zapisywane są komunikaty systemu. własnym szablonem. jeśli nie zostanie ustawiony czas wygaśnięcia tego pliku.1. Określa typy dyrektyw. Określa domyślny zestaw znaków. Wskazuje nazwę pliku. AddDefaultCharset On|Off|zestawZnaków AddLanguage AllowCONNECT AllowOverride CacheDefaultExpi re 43 Apache Opis Określa nazwę pliku konfiguracyjnego. Oznacza domyślny czas przechowywania dokumentu w pamięci podręcznej. jeśli ustawiono dyrektywę Header. Włącza lub wyłącza obsługę trwałych połączeń lub sesji. na których mogą być przyjmowane połączenia przez proxy. Ta dyrektywa może być ogromnie pożyteczna w przypadku obrony przed atakami hakerów lub ograniczenia połączeń z nieautoryzowanymi lub nieprzyjaznymi odwiedzającymi. Dodaje domyślny zestaw znaków do typu MIME text/plain i text/HTML. Ważne dyrektywy serwera Dyrektywa AccessFileName AddCharset zestawZnaków rozszerzenie [rozszerzenie] . który zostanie zwrócony odwiedzającemu w przypadku wystąpienia błędu. dostarczonych w postaci tożsamości RFC 1413 dołączanej przy żądaniu. Określa porty. Taką stronę można zastąpić określonym.htaccess. Przechowuje ścieżkę dostępu do głównego katalogu przeznaczonego dla odwiedzających. Określa limit czasu. które mają zabroniony dostęp do serwera WWW. Włącza lub wyłącza zapisywanie informacji o odwiedzających.. Określa listę adresów.

Profesjonalne tworzenie stron WWW Tabela 2. Określa dopuszczalną liczbę żądań dla jednego trwałego połączenia. aby umożliwić użytkownikom przesyłanie żądań i raportów. Domyślnie ustawiona na on. Jeśli więc chcesz dokładnie monitorować ruch na stronie. Istnieją trzy typy takich dzienników: access. W przypadku uruchamiania PHP przez CGI należy odpowiednio skonfigurować tę dyrektywę. 2 Informacje o próbie. Określa adres IP wirtualnego serwera. Włącza lub wyłącza obsługę zapytań TRACĘ. Ilość czasu. Domyślne ustawienie to 100. Umożliwia ustawienie portu i adresu IP. ponieważ obniża wydajność systemu. error i install2. Podczas wysyłania wiadomości od serwera do klienta dołączany jest adres e-mailowy. na którym serwer będzie czekać na połączenia. możesz tutaj ustawić odpowiedni katalog. musisz wykorzystać do tego dzienniki serwera W W W . Jeśli z Twojego serwera będzie korzystać wielu użytkowników. Administrator Joomla! może zdefiniować to ustawienie. jeśli chcesz uruchomić Joomla! na wirtualnym serwerze. który zostanie uruchomiony w odpowiedzi na określone żądanie. Zobacz także dyrektywę ServerName. nie jest to zalecane. Wskazuje skrypt CGI (Common Gateway Interface). Wskazuje położenie pliku dziennika z informacjami o transferach. Listen MaxKeepAli veRequests Script ScriptLog ServerAdmin ServerName TimeOut TraceEnable TransferLog UserDi r Vi rtua 1 DocumentRoot Vri tua1DocumentRootIP Pliki dziennika Pliki dziennika serwera Apache m o g ą być bardzo pomocne w monitorowaniu serwera W W W . zanim zostanie ono przerwane. możesz użyć tę dyrektywę do zmiany portu. Ważne dyrektywy serwera Apache — ciąg dalszy Dyrektywa LanguagePriority opis Przechowuje kolejność wariantów językowych. jaką Apache może poświęcić na przetwarzanie żądania. W takim przypadku dyrektywa określa plik dziennika błędów. M i m o iż niektóre rozszerzenia Joomla! potrafią tworzyć statystyki. tłum. Nazwa komputera i port wykorzystywane przez serwer. Określa katalog. Domyślne ustawienie to 300 sekund. jeśli język nie został określony przez odwiedzającego.1. Apache i IIS).44 Joomla!. Jeśli korzystasz z kilku serwerów na jednym komputerze (np. na którym Apache nasłuchuje połączeń. Pozwala ustawić główny katalog dla serwera wirtualnego. w którym użytkownicy mogą umieszczać swoje strony. do którego trafiają komunikaty CGI. . Użyteczna tylko w przypadku uruchamiania PHP przez CGI. Domyślnym ustawieniem jest ServerName localhost :80. Możesz wykorzystać tę dyrektywę. informacje o błędach i komunikaty instalacyjne — p r z y p .

jacy użytkownicy korzystają ze strony — Dzienniki zawierają ogromne ilości informacji. które szczególnie obciążają procesor (np. zostanie poddany sporemu obciążeniu. A co jeśli połowa odwiedzających pochodzi z Holandii? Jakie ma to znaczenie przy doborze treści. dzięki czemu możesz zapewnić poprawne działanie serwera. a hakerów cechują często groźniejsze zamiary. na które można odpowiedzieć. co się dzieje. Uważna analiza plików dziennika może dostarczyć sygnałów. Przejrzyj ich zawartość w zwykłym edytorze tekstu. które mogą okazać się szczególnie użyteczne dla administratora systemu. aby udoskonalać konfigurację i lepiej zarządzać stroną. Powinieneś znać pory dnia. które pojawią się na stronie? Czy nie chciałbyś dowiedzieć się. funkcja wyszukiwania). że jeśli Twoja strona stanie się popularna. na którym działa. Znajdziesz w nim trzy pliki. W miarę postępu pracy z tą książką będziesz wracać do plików dziennika. Foldery modules i extensions Foldery /modules i /extensions zawierają wszystkie wtyczki. a następnie sprawdź zawartość podkatalogu /logs. Obecnie jest to problem globalny. np. W czasie małej aktywności warto wykorzystać okazję i zrobić kopię zapasową strony. dopóki obciążenie nie zmaleje.Rozdział 2. za pośrednictwem której strony trafiają do Ciebie użytkownicy z Holandii? To tylko kilka pytań. którzy dla zabawy włamywali się do systemów komputerowych. kiedy haker próbuje zaatakować system z użyciem oprogramowania. abyś zmieniał zawartość tych folderów podczas pracy z Joomla!. jeśli tylko dokładnie przyjrzeć się plikom dziennika. w których obciążenie jest największe. W latach siedemdziesiątych rząd Stanów Zjednoczonych borykał się z problemem nastoletnich hakerów. Określenie. jaki procent odwiedzających korzysta z danej przeglądarki? Często jest to zaskakujące. który wykorzystuje haker. Jeśli dowiesz się. Te ekstremalne przypadki mogą skłonić Cię do wyłączenia funkcji. który znajduje się wewnątrz głównego katalogu Apache. aby zapoznać się z nimi. Dziennik błędów zawiera informacje przydatne podczas usuwania problemów. . • Szczegóły instalacji i konfiguracji Analiza plików zawierających te dzienniki ułatwi Ci: • Wyrównywanie obciążenia — Musisz zdać sobie sprawę. opublikowanie informacji podawanych przez media) możesz spodziewać się ogromnego ruchu na stronie. jeśli nie wiesz. że system stanie się obiektem ataku. Dzieje się tak w sytuacji. powinieneś o tym wiedzieć. możesz podjąć przeciwdziałania różnego typu — włączając w to zablokowanie dostępu z adresu IP. Dostrzeżenie prób ataków i włamań na stronę — Sieć Web przypomina trochę Dziki Zachód. Dzienniki mogą zawierać informacje o próbach dostępu przeprowadzanych według pewnego wzorca. które popularnie nazywa się botem. Nie zdołasz zapobiec czemukolwiek. kiedy ruch na stronie jest bardzo mały. Nie ma powodu. a także te. jakie błędy wystąpiły na stronie — Jeśli któryś z modułów serwera nie działa poprawnie lub pojawia się błąd podczas uruchamiania jednej z funkcji. PHP. 45 • • • Po instalacji serwera Apache uruchom go na krótki czas. serwer. że system stał się obiektem ataku. Jeśli jednak zauważysz dziwne zachowanie systemu. ponieważ obowiązuje w niej niewiele reguł. które umożliwiają współpracę serwera Apache z innymi programami. Czy nie chciałbyś poznać. W określonych sytuacjach (np. Sprawdzenie.

jeśli napotkałeś trudności ^taśdvrości: mod_auth_dbm. W internecie lub na stronie serwera Apache (www. Ponieważ pliki wewnątrz tego katalogu mają prawa pozwalające uruchamiać kod PHP. Dodatkowe moduły.org) możesz sprawdzić. należy zapobiec sytuacji. można pobrać ze strony: http://moduł es. W rozdziale 14. Korzystając z odpowiednich dyrektyw w pliku httpd. omówiono sposoby zabezpieczenia tego katalogu. Sprawdź wersje plików w folderach modules i extensions. możesz wyłączać lub włączać poszczególne wtyczki.8. Profesjonalne tworzenie stron WWW warto sprawdzić. które nie są domyślnie zainstalowane.so Ogólne Wersja Wersja pliku: Opis: Prawa autorskie: auth_dbm_module for Apache Copyright Pozostałe informacje o wersji Nazwa elementu: Język Komentarze Nazwa produktu Nazwa wewnętrzna Oryginalna nazwa pliku Wersja pliku Wersja produktu Wartość: ! Apache Software Foundation j . W systemie Linux. są aktywne. powinieneś wykorzystać komendę fi le.so W przypadku platformy Windows możesz sprawdzić wersję rozszerzenia lub modułu. . jak przedstawiono to na rysunku 2.org Folder htdocs Domyślnie katalog ten zawiera pliki stron internetowych. Jeśli masz zamiar poprosić innych o pomoc w rozwiązaniu Twojego problemu.46 Joomla!. które wykorzystujesz. czy są dostępne uaktualnione wersje modułów umieszczonych w tych katalogach. Rysunek 2. OK I[ Anuluj ) Nie wszystkie moduły. Musisz zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie folderu /htdocs. aby określić wersję modułu lub rozszerzenia.conf. w której haker mógłby umieścić własny kod lub wirusa wewnątrz /htdocs.8. Umożliwi to precyzyjniejszą ocenę Twojej sytuacji. przykładowo: file mod auth dbm.apache. dołącz dokładne informacje o wersjach wtyczek. czy inni użytkownicy zgłaszali problemy z zainstalowaną u Ciebie wersją wtyczki.apache. klikając zakładkę Wersja w oknie Właściwości pliku. które znajdują się w tych folderach.

oi itpi it asp J a g s autojippeiidjile aiitojjlobals J i t auto j ) i epend Jfile lnowscap default chai set detauttjniinetype define_syslo<j_yai ¡aides disalde_classes On Off & &amp. Off no value On no value C Axa m p p\ph p\b rows c a p \browscap. • Szczegóły instalacji i konfiguracji 47 Konfiguracja PHP Konfiguracja PHP jest znacząco prostsza niż konfiguracja Apache. Silnik PHP bezpośrednio uruchamia kod. zawiera wartości zmiennych PHP. W przypadku udanego ataku haker może zdobyć dostęp do informacji poufnych. Możesz wykorzystać te informacje. W ten sposób dowiesz się także. która znajduje się na dole strony. ?> spowoduje wyświetlenie konfiguracji. Przed rozpoczęciem instalacji (zwłaszcza zdalnej) sprawdź wersję PHP. dlatego konieczna jest poprawna konfiguracja. aby uniknąć problemów. Poprzez skierowanie na nią użytkowników mogą zdobyć poufne dane. Rysunek 2.9. jak przedstawiono na rysunku 2.Rozdział 2. przeprowadzać ataki DoS pochodzące z Twojego serwera lub rozsyłać spam.0 lub nowszej. a także wytropić źródło występowania błędu. Komenda pbp\nfo() wyświetli kompletną konfigurację PHP w sekcji Configuration Directive allow j : a l l j i i n e j > a s s j efei ence On allow j i i l J o p e n altów ml inchitle aMjjsepaiatoi . usunąć dane lub uruchomić program. który pozwoli mu na dodatkowe szkodliwe działania. która zapobiegnie lukom w zabezpieczeniach. Plik zawierający pojedynczą linię <?php phpi nfo(). . czy PHP działa poprawnie. aby lepiej zrozumieć działanie systemu. Częstą sztuczką wykorzystywaną przez hakerów jest uruchomienie fałszywej podstrony na Twoim serwerze. Poniżej w poszczególnych sekcjach przedstawiono konfiguracje dla poszczególnych wtyczek — wiele z nich zawiera także informacje o wersji. jednak niesie ze sobą nie mniej potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa. Sekcja PHP Variables.ini no value textfhtrni Off no value Mastei Value always j ł o p u l a t e j aw j j o s t j l a t a Off Po przewinięciu strony do sekcji Configuration możesz przejrzeć listę dyrektyw oraz ich ustawienia.ini no value texUhtml Off no value i : — 1 PHP Credits Configuration PHP Core Local Value On On Off Off & &amp.3. Off no value On no value C:\xampp\php\brQwscap \browscap. Joomla! wymaga do poprawnego działania PHP w wersji 4.9. Najprostszym sposobem określenia konfiguracji PHP jest wykorzystanie funkcji phpinfoO. rozsyłać wirusy.input ai <j_sepai atoi .

a także że ma ustawione uprawnienia zapisu. aby możliwe były zmiany ustawień systemu Joomla! z poziomu interfejsu administratora.48 Joomla!. Aby włączyć display_errors użyj poniższej linii: display_errors = On Ta dyrektywa jest domyślnie wyłączona. że plik configuration. Zapis powinien być także możliwy w katalogu zapisu sesji (ang.ouput_compression na On. Magic Quotes GPC — U s t a w magic_quotes_gpc n a On. w którym działa strona. Zlib i XML. • • • • • • • • u Di spl ay Errors — Ustaw di spl ay_errors na On (tylko na serwerze testowym). W przeciwnym wypadku Joomla! nie będzie działać poprawnie.php. aby zapobiec zdobyciu przez hakera dodatkowych informacji na temat systemu. o ile ustawiona jest poniższa dyrektywa: log_errors = On . dlatego w tym podrozdziale opisano tylko te. session save path). Register Globals Emulation — U s t a w RG_EMULATION na Off () w pliku Zlib compression — U s t a w zlib. Wiele z nich nigdy nie będzie potrzebnych. Zmiany miejsca zapisu sesji możesz dokonać poprzez modyfikację dyrektyw PHP. File Uploads — U s t a w file_uploads na On. Dyrektywy PHP Nie wszystkie spośród wielu opcji konfiguracyjnych PHP mają bezpośredni wpływ na Joomla!.php w instalacji Joomla!. Magic Quotes Runtime — U s t a w magic_quotes_runtime na Off.ini. w przeciwnym wypadku pojawią się błędy w funkcjonowaniu Joomla!. Podczas uruchamiania systemu Joomla! sprawdzane są wartości kilku dyrektyw. Output Buffering — U s t a w output_buffering na Off.auto_start na Off. Komunikaty o błędach są jednak zapisywane do pliku dziennika błędów serwera Apache. musisz dołączyć obsługę trzech bibliotek: MySQL. Upewnij się. Zgłaszanie błędów PHP Aby włączyć wyświetlanie komunikatów o błędach PHP (bardzo pomocne podczas usuwania błędów w szablonie lub nowym rozszerzeniu).php znajduje się w katalogu Joomla!. które mają znaczenie dla użytkownika Joomla!. Oto ich lista wraz z zalecanymi ustawieniami: • Safe mode — U s t a w safe_mode na Off. Register Gl obal s — U s t a w register_gl obal s na Off w pliku globals. Session auto start — U s t a w session. Profesjonalne tworzenie stron WWW Jeśli ręcznie kompilujesz PHP. globals. musisz zmienić ustawienie dyrektywy display_errors w pliku php.

Do wyboru są poniższe ustawienia: • • • • • • • • • • • • • • E_ALL — Wyświetla wszystkie błędy i ostrzeżenia. jednak możesz zmienić to ustawienie. E_STRICT — Informuje o zalecanych zmianach kodu. jest niewygodne i niepraktyczne.Rozdział 2.E_ALL & ~E_USER_NOTICE ): Być może jeszcze nie zdajesz sobie sprawy z tego. którego nie pojmiesz. poza błędami E_STRICT. nazwy ścieżek. jak pokazano poniżej: error_reporting = E_AEL|E_NOTICE Możesz wykluczyć daną kategorię błędów. E_CORE_WARN ING — Wyświetla ostrzeżenia. • Szczegóły instalacji i konfiguracji 49 Jest to ustawienie domyślne. a także wiele innych kluczowych informacji. E PARSE — Wyświetla błędy parsowania kodu PHP. które wystąpiły podczas uruchamiania PHP. E_RECOVERABLE__ERROR — Wyświetla prawie krytyczne błędy wykonywania. Podobnie jak w przypadku Apache. kiedy natrafisz na problem. Dużo prościej jest włączyć wyświetlanie informacji o błędach w oknie przeglądarki wraz z właściwą treścią strony. E_ERR0R — Wyświetla krytyczne błędy wykonywania. Funkcja display_errors powinna być wyłączona na wszystkich serwerach produkcyjnych. Dzięki włączonemu wyświetlaniu błędów możesz natychmiast przystąpić do szukania źródła problemu. możesz kontrolować obfitość komunikatów o błędach. które haker może wykorzystać podczas ataku. E_USER_NOTICE — Wyświetla wskazówki wygenerowane przez użytkownika. nazwy i adresy serwerów. aby zapewnić kompatybilność z przyszłymi wersjami PHP. Zrozumiesz to w momencie. aby sprawdzić. wykorzystując operatory AND (&) i NOT error_reporting . E_N0TICE — Wyświetla wskazówki. Przykładowo możesz napotkać pustą stronę podczas próby dostępu do strony Joomla! bez żadnej wskazówki. gdzie leży problem. E_USER_WARNING — Wyświetla ostrzeżenia wygenerowane przez użytkownika. E_C0MPILE_ERR0R — Wyświetla błędy dotyczące kompilacji kodu. E_C0RE_ERR0R — Wyświetla krytyczne błędy. E_WARNING — Wyświetla ostrzeżenia. czy problem został rozwiązany. które wystąpiły podczas uruchamiania PHP. jak ważne jest zgłaszanie błędów. Informacje o błędach mogą zdradzić konfigurację bazy danych. aby dołączyć także ostrzeżenia E_STRICT. E_USER_ERROR — Wyświetla komunikaty o błędach zdefiniowane przez programistę. Domyślnym ustawieniem zgłaszania błędów jest E ALL. Wykorzystaj do tego celu operator OR ( | ) . . E_COMPILE_WARNING — Wyświetla ostrzeżenia dotyczące kompilacji kodu. Podczas diagnozowania błędów w kodzie PHP ciągłe otwieranie pliku dziennika błędów.

które znacząco wpływają na działanie Joomla!.php on line 234.session_start()]: open(C:\D0CUME-l\danny\LOCALS~l\Temp\php\upload\sess_61p04kg4fu0fho31vagt3je8d74. Ustawienie dyrektywy w taki sposób. Pierwsza kolumna zawiera nazwy dyrektyw. Na podstawie tego prostego przykładu możesz zaobserwować. Oznacza to błędną konfigurację serwera PHP. W trzeciej kolumnie umieszczono krótki opis funkcji. jak bardzo wyświetlanie komunikatów o błędach może pomóc w rozwiązywaniu problemów. Opisana dyrektywa jest tylko wierzchołkiem góry lodowej w zakresie konfiguracji PHP. W środowisku produkcyjnym powinieneś wykorzystać narzędzia udostępnione przez dostawcę usług internetowych.save_path = /var/php_sessions na katalog.save_path=" C:\DOCUME~l\danny\LOCALS~l\Temp\php\upload" Aby rozwiązać problem. Ważne ustawienia PHP W tabeli 2.save_path = /bi1lcat/ws/bl833/pow. no such file or directory).save_path="C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2. Komunikat zawiera informację. Prawdopodobnie serwer WWW nie ma dostępu do podanej ścieżki.2\htdocs\libraries\joom1a\environment\session. Po stworzeniu nowego katalogu ustaw dyrektywę jak poniżej (całość w jednej linii): session. aby katalog sesji znajdował się wewnątrz katalogu serwera WWW. 0_RDWR) failed: No such file or directory (2) in C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.ini i wyszukaj dyrektywę session. rozwiąże problem na serwerze testowym. . którą pełni dana dyrektywa.save_path. Dzięki włączonemu wyświetlaniu błędów (lub po zbadaniu treści dziennika błędów) zostanie wyświetlony komunikat podobny do poniższego: Warning: session_start() [function. żeby ustawić uprawnienia do wybranego katalogu. należy utworzyć folder o nazwie php session wewnątrz głównego katalogu serwera WWW.2 przedstawiono skróconą listę dyrektyw PHP. co uniemożliwia zapisywanie i odczytywanie katalogu sesji. druga — możliwe ustawienia. a Joomla! powinien działać poprawnie. Otwórz plikphp. że nie można rozpocząć sesji ponieważ „nie ma takiego pliku lub katalogu" (ang. Profesjonalne tworzenie stron WWW W przypadku instalacji pusta strona występuje najczęściej z powodu problemu ze ścieżką zapisu sesji. a następnie wskazać ten folder w konfiguracji PHP. do którego dostęp ma serwer WWW.dan/php_sessions Następnie uruchom ponownie Apache. W przypadku platformy Windows dyrektywa ustawiona jest podobnie jak poniżej: session. na przykład: session.50 Joomla!.2/htdocs/php_sessions" W przypadku instalacji zdalnej na serwerze z zainstalowanym Linuksem zmień ustawienie dyrektywy z przypominającej poniższą: session.

w którym będą uruchamiane skrypty PHP. Ustawieniem zalecanym dla Joomla! jest Off. Domyślnym ustawieniem w większości środowisk produkcyjnych jest Off. Jeśli przykładowo korzystasz z rozszerzenia. Ustawienie na 0 wyłącza limit. cudzysłowów. Wiele funkcji systemu Joomla!. Określa listę katalogów. Możliwe wartości Ciąg znaków expose_php On lub Off extension dir Ciąg znaków filejjploads On lub Off mclude_path Ciąg znaków magic_quotes_gpc On lub Off Włącza lub wyłącza automatyczne kodowanie apostrofów. wystąpi problem połączenia z MySQL. Ustawia w sekundach maksymalny czas uruchamiania skryptu PHP. W celu poprawnego działania Joomla! najlepiej pozostawić tę dyrektywę nieustawioną. Włącza lub wyłącza automatyczne kodowanie apostrofów. Ustawia limit pamięci. które potrzebuje sporo czasu. Sprawdź ustawienie tej dyrektywy. wiele z powyższych ograniczeń można ominąć (jednak nie za pośrednictwem PHP) dzięki narzędziom dostarczonym przez administratora. magi c_quotes_ '-•runtime On lub Off max_execution_ '-»time Liczba maxjnput_time Liczba memoryjimit safe mode Liczba On lub Off . rozszerzeń i obrazków. aby pobrać informacje z zewnątrz. chociaż na wielu serwerach domyślnie jest Off. jeśli np. w którym znajdują się rozszerzenia i moduły PHP. Ustawieniem zalecanym dla Joomla! jest On.2. takich jak dodawanie szablonów. wymaga ustawienia na On. Włącza lub wyłącza obsługę wysyłania plików. które będą przeszukiwane przez funkcje require i include. lewych ukośników lub znaków zerowych. lewych ukośników lub znaków zerowych pochodzących ze źródeł zewnętrznych. że wysyłanie plików może trwać dłużej. z którego korzystasz. Domyślne ustawienie to 60 sekund. funkcje chmod() (zmiana praw dostępu do katalogów i plików) i system(). zmień ustawienie tej dyrektywy. Wyłącza informacje o PHP dołączane do nagłówka odpowiedzi. Blokowane jest między innymi uruchamianie plików (oprócz plików PHP). Ustawia w sekundach maksymalny czas odbierania danych przychodzących. możesz zwiększyć tę wartość. • Szczegóły instalacji i konfiguracji abela 2. cudzysłowów. Ważne ustawienia Dyrektywa doc root 51 PHP Opis Określa katalog. Jeśli przewidujesz. Wprowadza ograniczenia dla skryptów na współdzielonym serwerze (stosowane często przez dostawców usług internetowych). Domyślne ustawienie to 30 sekund. Wpływa to także na czas oczekiwania na zakończenie wysyłania plików. Wskazuje katalog. Jeśli safejnode jest włączona na serwerze.Rozdział 2.

warto rozważyć robienie kopii zapasowej przy każdej większej zmianie ustawień. MySQL zawiera wiele ustawień. Ważne ustawienia PHP — ciąg dalszy Dyrektywa upload_max_ "-»•fi lesize upt oad_tmp_di r Możliwe wartości Ciąg znaków Opis Określa maksymalny rozmiar (w megabajtach) wysyłanych plików. Włącza lub wyłącza obsługę kompresji zlib. gdy standardowa jest niedostępna. Konfiguracja odczytywana jest podczas uruchamiania serwera PHP. czytanie i zapisywanie informacji na dysku twardym. a nie przewidywania przyszłych obciążeń. abyś zawsze mógł wrócić do ustawień oryginalnych.output_ "-•handler Ciąg znaków On. i z tego powodu nie zajmuje zbyt dużo miejsca na twardym dysku. Wyłączenie uniemożliwia skorzystanie z tej funkcjonalności w Joomla!. Możliwa jest także taka konfiguracja.output_ "-»compression zlib. na przykład publ icjltml. Domyślnie nieustawiona. które pozwalają wpływać na sposób wykorzystania sesji i zużycia pamięci. Nowe ustawienie wprowadza się poniżej. Pamiętaj. zalecane jest dodanie komentarza. że po wprowadzeniu zmian w konfiguracji PHP musisz uruchomić ponownie Apache lub IIS. jak faktyczne kształtuje się obciążenie systemu. co ułatwi Ci dobór odpowiednich ustawień. aby nowe ustawienia zaczęły obowiązywać. Ponieważ plik Ani jest plikiem tekstowym. Podczas konfigurowania następnego serwera możesz odwołać się do istniejącego pliku . Jeśli dokonujesz zmian w konfiguracji z określonego powodu. zrób kopię zapasową pliku php. Wskazuje inną bibliotekę kompresji.) na początku linii. w którym tymczasowo zapisywane są wysyłane pliki. Poprawna konfiguracja MySQL jest wynikiem obserwacji faktycznego wykorzystania zasobów. Określa katalog. Właściwy dobór ustawień możliwy jest tylko dzięki obserwacji.ini. przy której obciążenie będzie równoważone na kilku serwerach.52 Joomla!. Alternatywnym podejściem do robienia kopii zapasowych pliku phpAni jest zamiana aktualnego ustawienia w komentarz poprzez wstawienie znaku średnika (. Domyślne ustawienie to 2M. . co powoduje wykorzystanie standardowej biblioteki. Jest to szczególnie przydatne.2. dlatego ponownie uruchomienie serwera W W W spowoduje wprowadzenie nowych ustawień. Podstawowa nazwa katalogu używanego jako katalog domowy użytkownika dla plików PHP. który opisze powód modyfikacji. Profesjonalne tworzenie stron WWW Tabela 2. Najczęstszym ograniczeniem wydajności MySQL jest wyszukiwanie. Ciąg znaków user dir zlib. co odpowiada 2MB. Konfiguracja MySQL Uruchomienie MySQL jest zaskakująco proste.ini. jeśli Twoja strona stanie się wyjątkowo popularna. Off lub liczba Ciąg znaków Zanim zaczniesz zmieniać ustawienia PHP. Prawdziwą sztuką jest jednak dostrojenie wydajności pod kątem jak najszybszej odpowiedzi na żądania Joomla!.

zmienna Path musi wskazywać na katalog PHP. Jeśli go brakuje. W większości przypadków problem zostanie rozwiązany. Podczas instalacji odpowiednie zmiany wprowadzane są automatycznie. ponieważ zmienna Path odczytywana jest wyłącznie podczas startu systemu. wybierz ją z listy i naciśnij przycisk Edytuj. 'olączenie z MySQL 5 Po ukończeniu pierwszego etapu instalacji Joomla!. które łączą się z MySQL. Serwer MySQL nigdy nie nastręczał trudności w nowym systemie. dodaj na końcu listy średnik (. can't connect). Naciśnij Ctrl+C. Następnie wklej ją do edytora (np. . otwórz System i kliknij zakładkę Zaawansowane. nazwy użytkownika i hasła może pojawić się komunikat „nie można się połączyć" (ang. Powodem jest prawdopodobnie korzystanie z wprowadzonego w MySQL 5 nowego kodowania haseł. a odpowiednia ścieżka wstawiana jest na listę wartości zmiennej Path. a następnie wprowadź ścieżkę. Zmienna zostanie wyświetlona w polu tekstowym. Jeśli oprócz Joomla! korzystasz z innych aplikacji. Uruchom komputer ponownie i sprawdź. co pozwoli Ci łatwiej określić aktualne ustawienie lub wprowadzić zmiany. że po instalacji PHP uruchomiłeś ponownie system operacyjny. Kliknij przycisk Zmienne środowiskowe na dole zakładki. Problemem może być natomiast komunikacja MySQL z pozostałymi serwerami — szczególnie z PHP. Aby sprawdzić. upewnij się. jeśli chcesz zmienić lub sprawdzić jej wartość. zalecane jest drugie rozwiązanie. że wartość zmiennej zawiera odniesienie do katalogu PHP. aby skopiować wartość zmiennej do schowka.Rozdział 2. systemowego notatnika). że serwer MySQL jest wyłączony. Upewnij się. czy zmienna Path została właściwie ustawiona. Aby skorzystać z rozszerzeń PHP. Zmiany nie zostaną jednak wprowadzone do momentu ponownego uruchomienia systemu operacyjnego. Ciąg znaków przypisany zmiennej Path jest z reguły dość długi. Aktualna wartość zmiennej Path widoczna jest na liście Zmiennych systemowych. możesz natrafić na kolejny problem. a jego zawartość będzie zaznaczona. przejdź do Panelu Sterowania. Po wpisaniu poprawnego adresu serwera MySQL. Istnieją dwa sposoby rozwiązania tego problemu.). oprawne ustawienie zmiennei Path w Windowsie Jeśli po uruchomieniu Joomla! na platformie Windows otrzymasz komunikat. • Szczegóły instalacji i konfiguracji 53 istalacja MySQL Instalacja MySQL jest jednocześnie najprostsza i najbardziej skomplikowana ze wszystkich serwerów wykorzystywanych przez Joomla!. Możesz wyłączyć nowy rodzaj kodowania w całym systemie MySQL lub włączyć stare kodowanie haseł dla poszczególnych użytkowników bazy danych. kiedy zostanie wyświetlony ekran konfiguracji bazy danych. Dlatego. czy problem nadal występuje. w przeciwieństwie do sporadycznych problemów z pozostałymi serwerami.

ale jest on darmowy i dostępny jako część pakietu MySQL GUI Tools na stronie: http://dev. Po pojawieniu się znaku zachęty mysql> wprowadź poniższą linię. dopóki nie zobaczysz opcji Use old passwords. po prawej stronie pojawia się któraś z wyżej wymienionych opcji. powinieneś samodzielnie zbadać strukturę bazy danych Joomla!. błąd o treści przypominającej: SQL=BLOB/TEXT column 'comments' can't have a default value: . zastępując admi ni stratorJooml a właściwą nazwą użytkownika. Tryb Strict i problemy ze wstawianiem danych Poprawne połączenie z bazą danych może oznaczać koniec Twoich kłopotów z MySQL — lub nie. Podczas próby zainstalowania przykładowych danych Joomla! może pojawić się na ekranie lub w pliku dziennika błędów Apache. jak to przedstawiono na rysunku 2. klikając przycisk Service Control. Zarządzanie MySQL System Joomla! automatycznie tworzy bazę danych serwera MySQL i zarządza nią. tłum. Uruchom ponownie instalację Joomla!. dopóki nie uruchomisz ponownie MySQL lub systemu operacyjnego.. dowiesz się w jednym z kolejnych podrozdziałów — przyp.mysql. czego wynikiem jest anulowanie całej operacji. Mimo to zmiana kodowania hasła powinna zostać poprawnie wprowadzona. . Oznacza to włączenie opcji STRICT_TRANS_TABLES lub STRICT_ALL_TABLES. 0 rows affected). Opcja SQL Mode odczytywana jest podczas startu serwera — zmiany nie zostaną wprowadzone. które będziesz wykorzystywać: SET PASSWORD FOR 'administratorJoomla' = 0LD_PASSW0RD('mojehaslo'): W odpowiedzi uzyskasz komunikat. uruchom z wiersza poleceń narzędzie zarządzania MySQL. że zapytanie dotyczyło 0 wierszy (ang. 3 Skąd można pobrać program MySQL Administrator. oznacz pole wyboru. Profesjonalne tworzenie stron WWW Aby włączyć kodowanie haseł zgodne z MySQL 4. wykorzystując aplikację MySQL Administrator. otwórz aplikację MySQL Administrator3 i kliknij przycisk Setup Variables. Wybierz zakładkę Advanced i sprawdź ustawienie opcji SQL Mode. Najłatwiej jest to zrobić. uruchom ponownie serwer MySQL — odpowiednią opcję znajdziesz. a mojehasl o hasłem. Otwórz panel Startup Variables w aplikacji MySQL Administrator. a problem z połączeniem z bazą danych nie powinien już występować.. Jeśli w polu tekstowym.com.54 Joomla!. Zaznacz pole wyboru po lewej stronie. a następnie kliknij przycisk Apply Changes na dole ekranu. Przyczyną tego błędu jest prawdopodobnie serwer MySQL działający w trybie strict. Jednak aby dokładnie zrozumieć działanie MySQL.10. Aby zmiany zaczęły obowiązywać. Aby zmienić sposób autoryzacji w całym systemie MySQL. Wybierz zakładkę Security i przewiń na dół. Domyślna instalacja serwera MySQL nie zawiera tego programu.. jeśli wyświetlanie błędów na stronie zostało wyłączone. jeśli wystąpi błąd przy zapisywaniu choćby jednego rekordu.

option. która jest ostatnią pozycją na liście w panelu po lewej stronie. If you do many sequential scans. a także schematu wybranej bazy. zatrzymać i restartować serwer MySQL) lub Startup Variables (konfiguracja parametrów MySQL). jak to przedstawiono na rysunku 2.]] where option can be one of: REAL AS FLOAT. .Connection: root®localhost:3306 File Edit View Tools Window Help Service Control Startup Variables ^•iaUj User Administration Server Connections Server status: M y S Q L S e r v e r is running..0. 0 Read rnd buffer size 512 v j Po uruchomieniu aplikacji wyświetlane są ogólne informacje na temat stanu serwera. Service Control (pozwala uruchomić. PIPES_AS_CONCAT^NSI_QUOTES. jak zilustrowano to na rysunku 2. Note that changes will have no effect until you restart the server. Rysunek 2. Po zaznaczeniu bazy Joomla! (w tym przypadku joomlalS) na liście w panelu po prawej stronie zostanie wyświetlona lista tabel. jby wyłączyć ryb strict General Parameters Log files Replication Myl SAM Parameters InnoDB Parameters Advanced Networking Security Performance Advanced 55 Advanced Configure the startup variables.10. 0 SQL Mode: STRICT _TRANS_T AB LE S . then it's set to the value of record_buffer.option[. • Szczegóły instalacji i konfiguracji lysunek 2. A J • d Enable symbolic link support N/A • • 0 Read buffer size 256 Ji^^l Each thread that does a sequential scan allocates a buffer of this size for each table it scans..0.0. Program MySQL Administrator umożliwia łatwe zarządzanie bazą MySQL za pośrednictwe m graficznego interfejsu użytkownika # MySQL Administrator . the rows are read through this buffer to avoid a disk seeks. Kliknięcie przycisku Catalogs spowoduje wyświetlenie listy dostępnych baz danych.1 • I Hea"h • M Server Logs j j f Replication Status Backup i localhost 3306 W Catalogs Restore Client Information Version: Network Name: IP: Operating System: Hardware: MySQL Client Version 5.11 Jako administrator większość czasu poświęcisz prawdopodobnie opcji Catalogs.1. you may want to increase this value.11.Rozdział 2.11. M y Connected to MySQL Server Instance Username: Hostname: Port: Server Information MySQL Version: Network Name: MySQL 5. Syntax: sql-mode=option[.51 b-community-nt via TCP/IP localhost 127. rather than a unique name for each new When reading rows in sorted order after a sort. Odznacz pole vyboru SQL VI ode. W lewej części okna programu umieszczono listę dostępnych funkcji.N0_AU 1 j Q Use pool for temporary files k v Using this option will cause most temporary files created to use a small set of names. If not set. jak np.12.

dla których nie ustawiono metadanych. . jos_groups jos_menu j 4 mysql i 11. 4 kB 2 kB 1 kB 5 kB 3 kB 3 kB 8 kB 2 kB 1 kB 4 kB 4 kB 1 kB 4 kB 3 kB 1 kB 1 kB 2 kB 4 kB Update time 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:16:34 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:16:36 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:16:36 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:16:36 2008-10-29 23:16:36 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 •Vjf H ah el t I S Serve.12.. dla których pole metadesc jest puste: SELECT * FROM 'joomla".13. jos_core_acl_aro_map ¡os_core_acl_aro_se. jos_core_acl_groups. Raport utworzony w ten sposób możesz wykorzystać jako listę wpisów do poprawienia. Wybierz opcję Edit Table Data z menu kontekstowego. CSV i Excel). Do wyboru jest kilka formatów (np. jak zilustrowano to na rysunku 2.7 kB 3.. które spowoduje pobranie wszystkich rekordów należących do tabeli jos_content.4 kB 45 B OB 32 B 464 B OB 24 B 20 B OB OB 60 B Index len.~jos_content' Jest to zapytanie. Przykładowo Joomla! nie pozwala stworzyć listy artykułów. i z tego powodu są kiepsko indeksowane przez roboty internetowe. Bezpośrednie zapytania do bazy danych mogą utworzyć raport o stanie danych w tabelach Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW Administrator . dla których pole metadesc jest puste. a następnie kliknij prawym przyciskiem pozycję jos_content.Connection: root®łocalhost:3306 File Edit View Tools Window Help I Schema Tables Schema Indices Views Stored procedures Rysunek 2. dla których nie ustawiono metadanych...56 Joomla!. W menu File znajduje się opcja eksportu do pliku.9 kB 580 B 64.3 kB 7GB OB 1. Poniższe zapytanie zwróci tylko te rekordy. których pozycji dotyczy taki problem... jos_core_log_items jos_core_log_search.3 kB J | Edit Table j Create Table | | Maintenance j j Refresh Widziałeś już możliwości dwóch opcji konfiguracyjnych w panelu Startup Variables._ Restore Catalogs jos_banner jos_bannerclient jos_bannertrack jos_categories jos_components jos_contact_details jos_content jos_content_fronlpage jos_content_rating jos_core_acl_aro ¡os_core_acl_aro_gr. wystarczy wykonać zapytanie względem tabeli jos_content i wyświetlić wszystkie artykuły.. Możesz skorzystać z klauzuli WHERE. Zauważ. które m o g ą rozwiązać problemy z uruchamianiem Joomla!. a w oknie pojawią się tylko te rekordy. Schemat bazy danych zawierający wszystkie tabele systemu Joomla! j|| Server Information ^ j t ß Service Control Startup Variables User Administration Hi? Server Connections -¿i joomlal 5 All tables ol the joomlal 5 schema le Name « Engine Myl SAM MylSAM Myl SAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM Rows 8 1 0 22 32 1 43 5 0 1 11 0 1 1 0 0 3 29 Data length 1. HTML.. Zostanie wyświetlone okno z zawartością wybranej tabeli. Zaznacz bazę danych Joomla! w programie MySQL Administrator.~jos_content~ WHERE metadesc = "" Kliknięcie przycisku Execute spowoduje wykonanie zapytania. które zostało wykonane: SELECT * FROM "joomla". Logs J ß Replication Status Backup .. Większe możliwości daje jednak bezpośrednia manipulacja danych w bazie MySQL. aby w prosty sposób ograniczyć pobierane rekordy. że w górnej części okna znajduje się zapytanie. XML.. Aby sprawdzić.

. dlatego korzystaj z niej tylko na serwerach. do których masz uprawniony dostęp. Dostęp do tej tabeli oznacza w zasadzie kontrolę nad całym systemem.txt po zresetowaniu hasła. wprowadź do niego poniższą linię i zapisz plik pod nazwą resetpwd.txt Usuń plik resetpwd. Jeśli jesteś administratorem Joomla! i od dłuższego czasu nie korzystałeś bezpośrednio z MySQL. Utwórz plik tekstowy.13. txt w głównym katalogu: SET PASSWORD FOR ' r o o t l o c a l host' . uruchom następujące polecenie: mysq1_safe -init-file = -/resetpwd. Przedstawiona poniżej metoda działa także dla kont administratora i roota.3 kB 2 kB 1 kB 4 kB 4 kB 1 kB 4 kB 3 kB 1 kB 1 kB 2 kB 4 kB '' Maintenance Create Table 1 11 0 1 """"" : : Drop Table Refresh 3 ¡' lû'. 4 kB 2 kB 1 kB 5 kB 3 kB 3 kB Update time 2808-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-18-28 23:16:34 2008-10-29 23:22:42 2008-18-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:16:36 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:16:36 2008-18-28 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:16:36 2008-10-29 23:16:36 2003-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 V " 45 B OB 32 B 464 B OB 24 B 20 B OB OB 60 B 11.dit Table Data r menu kontekstowego Schema Tables Schema Indices Views Stored proceduies 57 |oomla15 All tables of the joornla15 schema Table Name jos_banner jos_bannerclient jos_bannertrack jos_categories jos_components |os_contact_details Edit Table - Engine Myl SAM Myl SAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM • MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM Rows 8 1 0 22 32 1 '' 5 0 Data length 1.txt & W systemie Windows komenda powinna brzmieć: C:\mysql\bi n\mysqld-nt .C0re_aCLnfcupî 1 0 0 ios_core_log_items jos_co(e_log_search. • Szczegóły instalacji i konfiguracji lysunek 2. W systemie MySQL nie jest możliwe odzyskanie zapomnianego hasła. może zdarzyć Ci się kłopotliwa sytuacja. aby zresetować hasło. W przypadku Linuksa..PASSW0RD('hasło'). kiedy zapomnisz hasła dostępu do MySQL.i ni t-file=C:\resetpwd.3 kB 76 B OB 17 kB 3. która potem w jakiś sposób może zostać wykorzystana przez hakera.9 kB 580 B Index len. Wybierz opcję '.Rozdział 2. . Nierozważne jest pozostawienie na dysku rzeczy potencjalnie niebezpiecznej. |os_groups ¡os_menu 3 23 „ f Details >> I I Create Table j [ Edit Table j j Maintenance J Refresh j lesetowanie hasła użytkownika MySQL Żaden użytkownik poza administratorem nie powinien mieć dostępu do tabeli użytkowników.. Ale można je zresetować. w której przechowywane są informacje na temat użytkowników i ich uprawnień.

Jeśli instalacja Joomla! sprawia Ci kłopot. jak to przedstawiono poniższej: var îdbtype = 'mysql': var $host . że na początku znajduje się definicja klasy: class JConfig { Plik został podzielony na różne części. W przeciwnym razie instalator Joomla! automatycznie zostanie uruchomiony.php. rozwiązaniem może okazać się napisanie makra. że przeoczyłeś mniej oczywiste funkcje.'localhost': var $user = '': // MySQL usemame var îpassword = 1': var $db = 1': var idbprefix = 'jos_'.php może mieć jednak swoje zalety.<br /> Please check back again soon.php Twórcy Joomla! zalecają wprowadzanie wszystkich zmian w konfiguracji z poziomu interfejsu administratora. var $sitename = 'Joomla!1: var Seditor = 'tinymce' : var îlistjimit = '20' : var îlegacy = '0'. skopiuj po prostu pliki i upewnij się. Jego obecność świadczy o tym.php. configuration. U Ciebie wartości powinny odpowiadać wprowadzonym ustawieniom. które potrafią znacząco wpłynąć na sprawne działanie systemu. Profesjonalne tworzenie stron WWW Konfiguracja Joomla! Prawdopodobnie potrafisz już skonfigurować Joomla! według potrzeb. . Ręczne modyfikacje z użyciem interfejsu graficznego byłyby w takim przypadku męczące. że główny katalog nie zawiera pliku configuration. Sekcja Database (ustawienia bazy danych) wygląda podobnie.1 . Główna konfiguracja systemu Joomla! znajduje się w pliku configuration. zauważysz. Przykładowo jeśli zarządzasz wieloma stronami Joomla! i potrzebujesz wprowadzić daną zmianę w kilku plikach. Jeśli otworzysz plik konfiguracyjny w edytorze tekstu. // Name of Joomla site Zwróć uwagę. Site Settings (ustawienia strony) to pierwsza grupa parametrów. Wszystkie ustawienia przechowywane są wewnątrz klasy PHP o nazwie JConfig. że Joomla! został już zainstalowany i skonfigurowany. że przedstawiony plik pochodzi z domyślnej instalacji. przypominająca poniższą listę: /* Site Settings */ var Soffline = '0' . var $offlinejnessage « 'This site is down for maintence.58 Joomla!. Możliwe jednak. Bezpośrednia manipulacja pliku configuration.

org': var $xmlrpc_server = 'O'. SMetaTitle = 'l'. var $ftp_host = 'O'. var $tmp_path = '/tmp'. Soffset user = '0'. var Sftp_port = 'O'. Scaching_page = '0'. var $ftp_root = '': var $ftp_enable = ''.the dynamie portal engine': SMetaKeys = 'joomla. $lang_administrator = 'en-GB'. = = = local host' S e k c j a Cache Settings ( u s t a w i e n i a p a m i ę c i p o d r ę c z n e j ) : var var var var Scaching = '0'. SMetaAuthor = 'l'. var Sftp_user = ''.Rozdział 2. • Szczegóły instalacji i konfiguracji S e k c j a Server Settings ( u s t a w i e n i a s e r w e r a ) : // Change this to something more secure var Ssecret = 'FBVtigI151ApEU4H'. Scachetime = '900': S e k c j a Debug Settings ( u s t a w i e n i a d i a g n o s t y k i ) : var Sdebug = '0'. Joomla'. Scaching_tmpl = 'O'. var $gzip = 'O': var ilifetime = '900': // Session timeout var $error_reporting = '-l': var Shelpurl = 'http://help. Soffset = '0'. $lang = 'english'. S e k c j a Locale Settings ( u s t a w i e n i a j ę z y k a ) : var var var var var var $lang_site = 'en-GB'. Slanguage = 'en-GB'. . var $debug_db = 'O': var Sdebugjang = 'O': S e k c j a Meta Settings ( m e t a d a n e ) : var var var var SMetaDesc » 'Joomla! .joomla. 59 value S e k c j a Mail Settings ( u s t a w i e n i a p o c z t y ) : var var var var var var var var Smaller = Smailfrom Sfromname Ssendmail Ssmtpauth Ssmtpuser Ssmtppass îsmtphost mai I = = = /usr/sbin/sendmail = 0' . var $ftp_pass = " . var $log_path = '/var/logs'.

Istnieją jednak bezpieczniejsze algorytmy (takie jak SHA-1). będziesz mógł wrócić do poprzednich. aby odzyskać dane wejściowe. że nie pamiętałem tego hasła. Wykorzystanie skrótu jest z reguły bezpieczne. Podczas pisania tej książki sam znalazłem się w podobnej sytuacji. że minimalna zmiana danych wejściowych (np. Sekcja Search-Engine-Opt~imization (SEO) Settings (ustawienia opcji poprawiających pozycjonowanie): var $sef .'O' : var $enab1e_log_items = 'O': var $enable_log_searches = 'O'. ale za pośrednictwem interfejsu administratora można je zresetować. Skrót zapisywany jest w postaci 128-bitowego ciągu (32 liczby heksadecymalne). Założeniem algorytmów tego typu jest. zastępując plik konfiguracyjny kopią bezpieczeństwa. Profesjonalne tworzenie stron WWW Sekcja Statistics Settings (ustawienia statystyk): var $enable_stats . haker może wpisać adres URL odwołujący się do tego pliku.backup". co uniemożliwia jego odzyskanie.'0'. któty na podstawie pobranego ciągu znaków generuje skrót określonej długości. dodanie jednej litery) znacząco zmienia cały skrót. Resetowanie hasła użytkownika Joomla! Hasła są często zapominane przez użytkowników. ponieważ potrzeba ogromnej ilości obliczeń. Jeśli nowe ustawienia okażą się błędne. . Zosta! opisany jako standard internetowy w RFC 1321. kiedy w wyniku awarii dysku utraciłem losowo utworzone hasło zapisane w pliku. Możesz jednak zresetować hasło poprzez bezpośrednią modyfikację tabeli zawierającej dane użytkowników Joomla!. Jeśli jednak zdarzyło Ci się kiedyś zapomnieć hasła administratora. Sekcja Feed Settings (ustawienia RSS): var $feed_limit = 10: var $feed_summary = 0: } ?> Zawsze twórz kopię zapasową pliku konfiguracyjnego przed wprowadzaniem jakichkolwiek zmian. na pewno znasz frustrujące uczucie bycia odciętym od własnego systemu. Jeśli nazwiesz kopię przykładowo „configuration.60 Joomla!. jego zawartość zostanie wyświetlona na ekranie hakera — ujawniając przy okazji kluczowe informacje. a ponieważ serwer WWW nie rozpozna typu pliku. które mogą zostać wykorzystane w Joomla! w przyszłości. w którym przechowywany jest eonfiguration. Każde hasło w systemie Joomla! zapisywane jest jako skrót stworzony za pomocą algorytmu MD5. Nie muszę chyba dodawać.php. Message-Digest 5 (MD5) jest algorytmem z dziedziny kryptografii. Nie zapisuj kopii bezpieczeństwa w tym samym folderze.

dlatego wyszukałem wiersz.. np. dla którego pole username („nazwa użytkownika") odpowiadało wartości admin. W obu przypadkach procedura jest podobna. ios^modules jos_modules_menu jos_newsfeeds ios_plugins jos_polls jos_poll_data |os_poll_date ios_pollj"nenu jos_sections |os_session jos_stats_agents I i L — |os_templates_menu MylSAM 11 1 WI' TMBBF*1*1* . Poniższy skrót odpowiada słowu „hasło" 4 : 207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64 Po wprowadzeniu tego długiego tekstu kliknij zakładkę Apply Changes na dole okna. . Zwróć uwagę. Pisanemu bez polskich znaków! — p r z y p . którego wartość chcesz zmienić. w której umieszczone są skróty haseł. phpMyAdmin. naciśnij klawisz F2. Po kliknięciu prawym przyciskiem pojawi się menu kontekstowe zawierające opcję Edit Table Data. Wprowadź teraz skrót MD5 nowego hasła.14. aby zresetował Twoje hasło (jeśli zdarzyło Ci się je zapomnieć) lub nadal niezbędne uprawnienia. 'o kliknięciu irawym przyciskiem os_users wybierz • menu opcję •dit Table Data Schema Tables Schema Indices Views Stored procedures . poproś administratora systemu. • Szczegóły instalacji i konfiguracji 61 Uruchom aplikację M y S Q L Administrator lub inną aplikację online.. jak przedstawiono to na rysunku 2. |os_weblinks ^ ilHMWII 1 792 B l'B^Hi Edit Table m m m m h m m > Maintenance Create Table Drop Table W rezultacie powinno pojawić się okno edytora tabeli z wyświetloną aktualną listą użytkowników Joomla!. dopóki nie pojawi się kolumna oznaczona password. czyli także do tabeli jos users. tłum. W programie MySQL Administrator wybierz tabelę jos users w bazie Joomla!..14. a następnie.8 kB 237 B 1. 3 kB 1 kB 1 kB 1 kB 4 kB 2 kB 4 kB 3 kB 2 kB 3 kB 3 kB 1 kB 3 kB 5 kB 1 kB 3 kB 3 kB Update time 2088-10-23 23:22:42 2008-10-29 23:18:36 2008-10-29 23:16:36 2008-10-29 23:16:36 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-28 23:22:42 2808-10-29 23:22:42 2008-10-28 23:22:42 2008-10-28 23:22:42 2808-10-29 23:16:36 2808-10-28 23:22:42 2008-18-28 23:22:42 2008-18-28 23:16:36 2008-18-29 23:22:42 11 P 1 r M 1 i 1 rM 2008-18-29 23:22:42 v A Table Name ios_menuJypes jos_messages jos_messages_cfg |os_migration_backli. wymaga posiadania uprawnień administratora lub roota. jak zilustrowano to na rysunku 2. Jeśli nie masz wymaganych uprawnień. że dostęp do poprawnie zabezpieczonej bazy danych.6 kB 60 B 320 B 275 B OB 400 B 1.: joomlal 5 All tables of the joomlal 5 schema Engine MjjISAM MylSAM Myl SAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM Rows 6 0 0 0 41 33 8 32 1 12 11 0 3 1 8 2 Data length 352 B OB OB OB 6.Rozdział 2. Przewiń zawartość okna w prawo.15. jeśli korzystasz z systemu Windows. W moim przypadku musiałem zresetować hasło administratora.5 kB OB 40 B Index len. Wybierz pole. ysunek 2.1 kB 2.

dla którego zmieniałeś hasło. Wykorzystaj wskazówki i sugestie zawarte w rozdziale 14. Wprowadź znany skrót MD5 i zapisz zmiany w tabeli SELEiT Odśwież O Wynik 1 jooinlallS Schemata password use • • • • • • • • • • • . wprowadzając słowo „hasło" jako hasło. co pozwala na szybkie rozwiązywanie problemów. Zwróć uwagę. Jeśli nie masz dostępu do programu MySQL Administrator lub wolisz korzystać z tekstowego interfejsu MySQL.0132 Si t # Edycja P Znajdź Możesz teraz zalogować się na konto.. Dlatego kluczowe jest zabezpieczenie instalacji MySQL. aby nie utrudniać dostępu i testowania. Możesz teraz dostrzec. Na takim serwerze powinno być także włączone wyświetlanie wszystkich komunikatów systemowych. Ten kod zamieni aktualne hasło na „hasło". Serwer testowy a serwer produkcyjny W tym rozdziale przedstawiono ogólną konfigurację systemu. . Należy jednak pamiętać.com Składnia Data Definition Statements Data Manipulation Statements MySQL Utility Statements MySQL Transactional and Locking . i cdcol information_schema joomldl 5 jos_banner jos_bannerclient : |os_bannertrack : |os_calegories i jos_components jos_contact_details |os_content a jos_content_frontpage a : omlaJ umpstarl.. Serwer testowy jest zazwyczaj słabo zabezpieczony. jak proste byłoby dła hakera włamanie do systemu Joomla!. Podczas wstępnego tworzenia strony i dalszej pracy nad jej rozwojem powinieneś korzystać z serwera testowego. użyj poniższej komendy: UPDATE josjjsers SET password^207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64' WHERE name='admin'. Profesjonalne tworzenie stron WWW r a ^ a t a i W l H P W i K W ! ^ Plik Edycja Widok Zapytanie Skrypt ' Narzędzia FROH Okno Pomoc . że różne środowiska powinny mieć różne ustawienia. Database Administration Statements .15. by w miejsce admin wstawić odpowiednią nazwę użytkownika. Replication Statements SQL Syntax for Prepared Statements > 1 row fetched in 0. na którym możesz instalować dowolne rozszerzenia i wprowadzać znaczące zmiany. Niezwłocznie zmień hasło na bezpieczniejsze. j t \ j Rysunek 2.62 Joomla!.

Jeśli wystąpi błąd. Komunikaty PHP są w tym wypadku szczególnie pomocne. spróbuj ponownie. lecz także mniejszych. Włączenie tych opcji negatywnie wpływa na wydajność systemu. monitorowanie wydajności i prób dostępu.com.com) lub inna maszyna. Dlatego ich stosowanie nie jest zalecane w środowisku produkcyjnym. w której wystąpił. Zanim strona zostanie upubliczniona. które blokują działanie strony. Istawienia serwera testowego Joomla! nie posiada trybu usuwania błędów z prawdziwego zdarzenia. które ograniczają wydajność i mogą stanowić zagrożenie w przypadku wykorzystania przez hakerów. ale także podają nazwę pliku i numer linii. a także badania treści dziennika błędów. odśwież stronę. jak i Microsoft Internet Information Server) przechowują dokładne informacje na temat występujących problemów w dzienniku błędów. Jeśli pracujesz na platformie Windows. praca nad Joomla! sprowadza się do zasady: wprowadź zmianę. Komunikaty o błędach (pod warunkiem że odzwierciedlają źródło problemu) są prawdopodobnie najbardziej użytecznym narzędziem podczas usuwania błędów w aplikacji Joomla!.Rozdział 2. dlatego rozwiązywanie problemów sprowadza się do analizy komunikatu systemu. ponieważ nie istnieje tabela o danej . dokładnych komunikatów o błędach. w którym włączono wyświetlanie komunikatów systemu. ponieważ powoduje zużycie dodatkowych zasobów. Analiza pliku dziennika może okazać się niesamowicie przydatna w rozwiązywaniu nie tylko dużych problemów. Wszystkie komunikaty systemu w środowisku produkcyjnym powinny być przechowywane w ukryciu. które nie wymaga praktycznie żadnej konfiguracji. która została odpowiednio zabezpieczona.assumed 'kasjda' in C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2. JSAS możesz pobrać zjsas.php on line 32 Serwery WWW (zarówno Apache. Podobnie jak większość aplikacji PHP. Dodatkowe informacje dostarczane przez system ułatwiają zlokalizowanie i usunięcie przyczyny problemu. W środowisku testowym ważne jest wyświetlanie jak największej ilości informacji. ponieważ nie tylko informują o problemie. które często pozostają niezauważone. umieszczania własnych komunikatów (za pomocą instrukcji PHP echo) w kluczowych miejscach w kodzie. popraw. Joomla Standalone Server (JSAS) to połączenie serwera Apache. ponieważ ich ujawnianie ułatwi hakerowi włamanie. MySQL i Joomla!. Przykładowo głosowanie w sondzie powinno zakończyć się zapisaniem oddanego głosu w odpowiedniej tabeli. jest poddawana testom w środowisku. • Szczegóły instalacji i konfiguracji 63 Po ukończeniu prac nad stroną powinieneś ją przenieść na serwer produkcyjny (zwany także serwerem wdrożeniowym). Dodatkowo możliwe jest jednoczesne uruchamianie kilku stron na jednej maszynie i zarządzanie nimi z poziomu pojedynczego interfejsu. możesz wykorzystać dedykowane rozwiązanie do testowania stron opartych na Joomla!. jeśli taki wystąpi. Może być to zdalny serwer WWW (oferowany np.2\htdocs\components\com_content\content. Typowy komunikat o błędzie w kodzie komponentu wygląda tak: Notice: Use ot undefined constant kasjda .joomlasolutions. przez SiteGround. PHP. Następnie strona przenoszona jest na serwer — jego konfiguracja blokuje pokazywanie informacji diagnostycznych.

które są pomocne w usuwaniu błędów. Materiały zawarte w tej książce są dostępne dla każdego. co uniemożliwi hakerowi zgadnięcie (na podstawie najczęstszych wartości) części informacji niezbędnych do penetracji systemu. Dzięki analizie dziennika możesz poprawić także małe błędy. kto ją kupi. . tabel itd. Dziennik błędów zawiera jednak informację. włączając w to nazwy folderów.64 Joomla!. Domyślna instalacja MySQL jest dobrze zabezpieczona. który zostanie wykorzystany do zautomatyzowanego ataku na hasła. różnią się diametralnie od tych dla serwera testowego. może jednocześnie zdradzić informacje przydatne podczas ataku na system Joomla!. Domyślne hasła wbudowanych kont Często pierwszą czynnością wykonywaną przez hakera podczas ataku jest sprawdzenie. Powinieneś zmienić jak najwięcej domyślnych ustawień dostępu (np. że zmieniłeś domyślne hasło. U Joomla! — Domyślne konto superadministratora Joomla! nosi nazwę admin. że instrukcja SQL Insert zakończyła się niepowodzeniem. Poniższe serwery mają wbudowane konta: • MySQL — Konto root przeznaczone jest dla superadministratora systemu. np. port działania MySQL). na jadmin. Wiele ustawień. Komunikaty o błędach dostarczają wskazówek na temat wewnętrznej struktury strony WWW. haker w pierwszym odruchu nie zdobędzie połowy danych niezbędnych do zalogowania się na konto administratora. Upewnij się. Głównym zmartwieniem jest w tym przypadku bezpieczeństwo i wydajność. żaden komunikat nie zostanie wyświetlony. Warto także rozważyć utworzenie innego konta dla superadministratora i ograniczenie praw konta root. baz danych. czy wyświetlanie komunikatów o błędach zostało ograniczone w środowisku produkcyjnym. Podczas gdy informacje diagnostyczne mają kluczowe znaczenie w środowisku testowym. na serwerze produkcyjnym mogą pomóc hakerowi włamać się do systemu. Dodatkowo konfiguracja pod kątem diagnozowania i rozwiązywania problemów spowalnia cały system. Dzięki zmianie tej nazwy. Domyślnie w przypadku wielu instalacji hasło tego konta jest puste. Dlatego powinieneś regularnie zmieniać hasła wszystkich wbudowanych kont. Dlatego zawsze sprawdzaj. Założenia środowiska produkcyjnego. Zmień wszystkie hasła pochodzące z tej książki. które wykorzystuje się do tego celu. czy wbudowane konta nie mają ustawionych domyślnych haseł. Nazwy kont i hasła umieszczone w tej książce mogą zostać dodane przez hakera do słownika. Ograniczenie liczby komunikatów diagnostycznych prowadzi do znaczącego wzrostu wydajności. Wszystkie przykładowe hasła wykorzystane w tej książce powinny zostać zmienione. Profesjonalne tworzenie stron WWW nazwie. Ustawienia serwera produkcyjnego Po zakończeniu konfiguracji i testów systemu Joomla! zechcesz pewnie upublicznić swoją stronę w internecie. zanim zdecydujesz się upublicznić stronę.

dowiesz się. Wizerunek profesjonalnego i solidnego portalu wymaga także właściwego wyglądu. Migrację ze środowiska testowego do środowiska produkcyjnego.Rozdział 2. a także dyrektywy. od tworzenia raportów. • • • • Właściwa. Odpowiednie zmiany mogą zapobiec przekroczeniom limitu czasu. które stworzysz w przyszłości. który może służyć za wzorzec dla kolejnych. co daje szerokie możliwości. W rozdziale 3. Sposoby na poprawę wydajności serwera przez zmianę ustawień zgłaszania i zapisywania komunikatów systemowych. Dzięki zwiększeniu liczby komunikatów możesz łatwiej zdiagnozować źródła obecnych i potencjalnych problemów. . jak samodzielnie wykonać atrakcyjny szablon. drobiazgowa konfiguracja strony Joomla! nie sprowadza się wyłącznie do ustawienia serwera pod kątem wydajności. co ułatwia dokładne sprawdzenie i usunięcie błędów strony Joomla! bez konieczności publikacji w internecie oraz pozwala uniknąć związanych z tym zagrożeń.ini. Zastosowanie serwera testowego. a w szczególności: • • Opcje konfiguracyjne serwera Apache w pliku httpd. a także udoskonalić zabezpieczenia. Udoskonalanie konfiguracji PHP przez zmianę ustawień w pliku PHP. po resetowanie haseł. W tym rozdziale opisano sposoby instalacji i konfiguracji Joomla!. dzięki którym można usprawnić działanie Joomla!. dopóki nie natrafi się na problemy.conf. włączając w to bezpośrednią manipulację bazą danych. • Szczegóły instalacji i konfiguracji 65 odsumowanie Instalacja i konfiguracja Joomla! wydaje się prosta. Obszerny proces instalacji MySQL.

66 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW .

aby wprowadzić złożony układ strony. można w ciągu pięciu minut zmienić w imponującą witrynę dzięki profesjonalnym szablonom. warto przyjrzeć się ich strukturze. podczas której klient może pobierać dowolne szablony będące w ofercie.xml). chociaż zastosowanie się do przyjętych norm pozwala jednakowo postępować z każdym szablonem. jak od podstaw stworzyć szablon. W tym rozdziale dowiesz się. dzięki czemu nadasz swoim stronom profesjonalny wygląd. template. można wykorzystywać go zamiennie z innymi.png). a zastosowanie arkuszy stylów pozwoli Ci kształtować spójny wizerunek lub markę strony internetowej. Dopóki zawiera on miejsce na wyświetlenie komponentu. które ułatwiają zarządzanie . ponieważ struktura szablonu nie różni się znacząco w poszczególnych przypadkach. dla których Joomla! jest tak popularny na świecie. której wygląd zasługuje na określenie „mierny". aby można było z niego poprawnie i bezproblemowo skorzystać. które służą utrzymaniu zainteresowania abonentów.php. Większość darmowych szablonów opiera się na jednej podstronie. Zanim zaczniesz tworzyć szablony. a także kilka typowych pozycji modułów. a także jakie pliki (index.ini i template thumbnail.3 Tworzenie własnych szablonów Możliwość wykorzystania szablonów jest jednym z kluczowych powodów. Poznasz sposoby tworzenia grup szablonów.css i templadeDetails. Istnieje też grupa nieobowiązkowych plików (parameters. Struktura szablonu Szablony Joomla! mogą składać się z dowolnej liczby plików i folderów. Z tego powodu musisz wiedzieć. Wiele stron wykorzystuje model miesięcznej subskrypcji. jakie foldery powinien zawierać szablon (często jest są do dwa foldery \css i 1 imageś). Kwitnący rynek szablonów jest jednym z kluczowych segmentów działalności związanej z Joomla!. Dokładne zrozumienie tego zagadnienia ułatwi Ci projektowanie własnych i edycję istniejących. Taki model gwarantuje zapotrzebowanie na nowe szablony. wybierając po prostu inny szablon. która wykorzystywana jest na całej witrynie. Dzięki temu można zmienić wygląd i zewnętrzną funkcjonalność strony Joomla!. Stronę. a później wykorzystać arkusze stylów.

ess. a także parametry.ess — Określa krój pisma1. pomocniczej grafice (służącej do tworzenia zaokrąglonych rogów. to nawet najprostsze z nich składają się przynajmniej z czterech plików (index.php — Zawiera logikę szablonu.php. arkusz stylów umieszczony w tym pliku pozwala zdefiniować praktycznie każdy aspekt. znaku handlowego lub nazwy strony. Przykładowo szablon rhukjnilkyway musi znajdować się w folderze \rhuk milky way. Choć jest możliwe. Banner zapisywany jest zazwyczaj w formacie JPG lub PNG (co odpowiada rozszerzeniom jpg i png w miejsce f f f podanego wyżej). która nadaje charakter szablonowi. zaczniemy od ogólnej organizacji szablonu Joomla!.ess • • • Szablony zawierają zazwyczaj dwa foldery. w których umieszcza się pliki i banner. po formatowanie list. Profesjonalne tworzenie stron WWW szablonem. W tym pliku często znajduje się także odwołanie do skryptów JavaScript.fff— Chociaż nie jest absolutnie wymagana. a także zarządzania w interfejsie administracyjnym Joomla!.xml i banner jpg). templateDetails. który znajduje się wewnątrz głównego katalogu strony Joomla!. kolory. template. od układu kolumn. elementów oddzielających itd. że strona wygląda jakby była projektowana na zamówienie. tłum. by tylko jeden plik stanowił cały szablon (index. wielokolumnowe tabele. Większość opiera się jednak na liczniejszej grupie plików. wzbogacających funkcjonalność strony. Ponieważ Twoje dotychczasowe doświadczenia mogą ograniczać się wyłącznie do perspektywy użytkownika szablonów.fff. miejsce na wyświetlenie komponentu i modułów. banner. Niestety. także pod względem wielkości liter. Właściwym miejscem dla definicji układu i wyglądu są arkusze stylów. Zapisano w nim listę wszystkich plików. obrazki i formatowanie tekstu. większość szablonów zawiera graficzną formę nagłówka — banner. Pliki i foldery Wszystkie szablony instalowanie na stronie Joomla! są zapisywane w katalogu \templates. 1 Zwany popularnie czcionkami komputerowymi — przyp. templateDetails. co sprawia. Nazwa folderu musi dokładnie zgadzać się z nazwą szablonu. które wykorzystywane są podczas instalacji. obrazki i inne aspekty warstwy prezentacji danego szablonu. dodatkowych arkuszach stylów i obrazkach. Każdemu głównemu plikowi przypisano oddzielną funkcję: • index. pozycjonowanie. wiele szablonów umieszcza w tym pliku też informacje o układzie. np. z których składa się szablon.php).). . informacje o autorze i publikacji. Folder 1 templates zawiera po jednym podkatalogu dla każdego zainstalowanego w systemie szablonu. Ponieważ wszystkie główne przeglądarki obsługują technologię CSS.xml — Przechowuje metadane na temat szablonu. W przypadku komercyjnych szablonów ich konstrukcja umożliwia wykorzystanie w ich miejsce logo.68 Joomla!. np. które może zmieniać za pomocą interfejsu administratora. template. template.

które dopełniają układ strony. Zazwyczaj umieszczony jest tutaj co najmniej plik template. • Szablony dostępne są zazwyczaj w postaci archiwum . • Tworzenie własnych szablonów • U \css — Zawiera jeden lub więcej plików CSS. \images — Przechowuje wszystkie pliki graficzne użyte w szablonie. \javascript — Zawiera kod JavaScript wykorzystywany w szablonie.php jest głównym i jedynym wymaganym elementem szablonu Joomla!.php Plik index. . W przypadku większości szablonów umieszczono tutaj także małe pliki graficzne. Szablony zawierają często dwa dodatkowe foldery: • 1 html— Przechowuje pliki. które poznasz w przyszłości. Stanowi on kombinację kodu HTML i PHP. wystarczy skopiować go do folderu 1 templates. aby rozpakowywać archiwa . .php przypomina poniższy: <html> <head> <jdoc:include type="head" /> </head> <body> <hl>Hello World!</hl> </body> </html> Powyższy kod HTML nie jest raczej zgodny z wytycznymi standardu World Wide Web Consortium (W3C).php. Najprostszy plik index. który przechowuje całą główną logikę szablonu.ess. zawierają co najmniej te podstawowe foldery i pliki. Dosłownie: „Witaj.zip. System Joomla! korzysta z biblioteki Zlib.Rozdział 3.zip lub . tłum. świecie!". ale spowoduje wyświetlenie powitania „Hello World!" 2 na stronie Joomla!. które dodano na stronę za pośrednictwem opcji Instaluj Rozszerzenia. W przeciwieństwie do modułów i komponentów. Dzięki zachowaniu opisanej wyżej struktury szablony można łatwo wykorzystać w systemie Joomla!. które zmieniają wygląd dodatków systemu Joomla!. Wypakowane pliki i foldery umieszczane są w katalogu o nazwie odpowiadającej nazwie szablonu. To tutaj najprawdopodobniej zamieszczony zostanie plik banner.tar. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w podrozdziale „Modyfikacja wyglądu dodatków". aby wykorzystać szablon na stronie. Najważniejszym z tych plików jest index.ogika szablonu: plik index. które zawiera pliki w odpowiednich podkatalogach. wyświetlenie tej frazy stanowi w literaturze często pierwszy przykład wykorzystania danego narzędzia czy języka programowania—przyp.ff. aby wymagane treści pobrane z bazy danych umieścić na stronie. Kod HTML zawiera głównie elementy. 69 Prawie wszystkie szablony Joomla!. które trzeba instalować w interfejsie administratora (dzięki czemu niezbędne ustawienia zostaną zapisane w bazie danych). które w połączeniu z arkuszami stylów tworzą warstwę prezentacji. które są wykorzystywane w szablonie. W kodzie PHP umieszcza się odwołania do platformy Joomla!.

usunięcie dyrektywy Joomla! nie sprawi. abyś mógł zaobserwować. wyświetlający kilka modułów i komponent. Powyższy szablon został maksymalnie ograniczony. Przykładowo aby dołączyć wydruk modułu top (co powoduje zazwyczaj wyświetlenie bannera strony). Poniższy kod spowoduje wyświetlenie komunikatów systemowych: <jdoc:include type="message" /> Najczęściej include wykorzystuje się do wstawienia kodu HTML modułu Joomla!. Została uruchomiona za pomocą poniższej instrukcji: <jdoc:include type="head" /> Powyższy kod spowoduje uruchomienie metody. object oriented programming). że szablon przestanie działać. PHP jest zaawansowanym językiem programowania. Wywołanie funkcji Joomla! (w postaci znacznika <jdoc>) powoduje wstawienie informacji nagłówkowych. a aplikacja sama w sobie jest platformą składającą się z klas PHP. Warto jednak zapoznać się z dyrektywami Joomla!. użyjesz poniższej instrukcji: <jdoc:include type="modules" name="top" style="xhtml" /> Oprócz dyrektyw jdoc możesz wykorzystać także ogólne polecenia PHP. W dalszej części tego rozdziału dowiesz się. możesz umieścić w szablonie wynik działania modułów i komponentów. Profesjonalne tworzenie stron WWW Zwróć uwagę. takich jak JDocument i JDocumentHTML. Jeśli nie znasz PHP. ale rozumiesz ogólne zasady programowania. niezbędne do poprawnego działania szablonu. a także zdobyć informacje na temat środowiska. która zwróci informacje nagłówkowe dla danej strony Joomla!. Instrukcje Joomla! Joomla! działa w oparciu o bezpośrednie wywoływanie kodu PHP. ponieważ stanowią one o potędze szablonu. powinieneś pojąć większość przykładów przedstawionych w tej książce. dzięki której zdobędziesz solidną wiedzę na temat PHP. Wykorzystanie obiektu JDocument W podstawowym szablonie przedstawionym wcześniej umieszczono wywołanie metody include obiektu jdoc. jeśli są one dostępne. Mimo to polecam lekturę Beginning PHP5 Apache and MySQL Web Development (Wiley. Możesz także wykorzystać wywołanie include do wyświetlania komunikatów systemowych. Widziałeś już wykorzystanie metody include w szablonie Hello World!. który ma bogate możliwości — od struktur sterujących po programowanie obiektowe (OOP — ang. Większość wywołań odnosi się do klasy JDocument (dostępnej za pośrednictwem obiektu jdoc). w którym uruchamiany jest kod. Poprzez odwoływanie się do obiektów Joomla!. Indianapolis 2005).70 Joomla!. które elementy stanowią wymagane minimum. . Prawdę mówiąc. jak stworzyć bardziej skomplikowany szablon. że ten podstawowy szablon nie wyświetli żadnej treści.

których wartość można pobrać za pomocą odwołania Sthis: • • • • • • di recti on — Informuje o kierunku czytania. descri pti on — Zawiera opis dokumentu (z metadanych HTML). Aby pobrać liczbę wystąpień pojedynczego modułu. Stare rozwiązanie wymagało od programistów. tłum. 1 anguage — Określa język dokumentu. jak pokazano to poniżej: $this->countModules('userl'). Możesz wykorzystać tę funkcję do zliczenia sumy wystąpień kilku modułów: $this->countModules('userl + user2'): Możliwe jest także skorzystanie z operacji logicznych. Klasa JDocumentHTML zawiera także kilka użytecznych metod. . ?> Poniżej znajduje się lista pozostałych pól klasy JDocumentHTML.Rozdział 3. W nowej wersji porzucono patTemplate. angielski (przyjmuje wtedy wartość en). korzystanie odwołania Sthis Jedną z najczęściej wykorzystywanych przez Ciebie dyrektyw PHP będzie instrukcja $this. od prawej do lewej (przyjmuje wartość rtl) itd. link — Wskazuje adres URL dokumentu. w zakresie którego uruchamiany jest kod. należy wywołać metodę. ponieważ nauczenie się go wymagało dodatkowego czasu. takich jak: $this->countModules('userl and user2'). $this->countModules('userl or user2'). oprócz nauki PHP. poznania także funkcji sterujących interpretera (takich jak pętle). od prawej do lewej (przyjmuje wartość Itr3). Przykładowo aby wyświetlić wybrany język. • Tworzenie własnych szablonów 71 W starszych wersjach Joomla! wykorzystywano w szablonach interpreter komend o nazwie patTempl ate jako uzupełnienie dyrektyw Joomla!. Klasa JDocumentHTML zawiera kilka przydatnych pól. w przeciwnym razie — zostanie wstawiony obrazek zastępczy (ang. a wykorzystanie ograniczało wydajność serwera. którego kompilacja pozwala osiągnąć jeszcze wyższą wydajność — pod warunkiem że nie korzysta się z dyrektyw Joomla!. Instrukcja ta umożliwia odwołanie do obiektu. czy obszar top zawiera jakieś moduły. titl e — Przechowuje tytuł dokumentu. należy wykorzystać wartość pola language: <?php echo $this->language. Poniższy kod sprawdza. zostaną one wyświetlone. Jeśli tak. np. dzięki której określisz liczbę modułów na danej stronie. Zastąpiono go kodem PHP. ' ang. templ ate — Określa ścieżkę dostępu do katalogu szablonu. left-to-right — przyp. Za pośrednictwem operatora $thi s można wywołać na przykład metodę countModules(). placeholder). W przypadku szablonu Joomla! $this zawiera referencję do obiektu JDocumentHTML. które można wykorzystać podczas tworzenia szablonu.

Profesjonalne tworzenie stron WWW <?php if($this->countModules('top')) : ?> <jdoc:include type="modułes" name="top" /> <?php else : ?> <img src='placeholder.0" encoding="utf-8"?> <html xmlns="http://www. w przeciwnym wypadku wyświetli komunikat o braku dostępu i zakończy uruchamianie kodu. w zakresie którego uruchamiany jest dany kod. definedC'_JEXEC') or dieCBrak dostępu'). Dlatego odwołanie Sthis w kodzie komponentu odnosi się do zupełnie innego obiektu niż w przypadku szablonu. Powyższa instrukcja jest bardzo ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa Joomla!.org/1999/xhtml" xml:lang="<?php echo $this->language.gif1 /> <?php endif. które można następnie ustawić w interfejsie administratora (więcej szczegółów znajdziesz w podrozdziale „Zmienne szablonu: plik parametrów"). za pomocą parametru showComponent. Aby zapobiec bezpośredniemu uruchomieniu (szczególnie przez hakerów) kodu Joomla! • z pominięciem systemu. czy stała _JEXEC została zdefiniowana. P r y m i t y w n y index. które nie zawierały powyższej dyrektywy.php Prymitywny przykład wszystkich tematów poruszonych do tej pory wyglądałby podobnie do poniższego: <?php definedC ?> JEXEC') or dieCBrak dostępu'). ?> : ?> Pamiętaj. a następnie określa. ?>" dir="<?php echo $this->direction. Wewnątrz szablonu znajduje się kod. czy komponent zostanie wyświetlony: <?php if($this->params->get('showComponent')) <jdoc:include type="component" /> <?php endif. który odczytuje wartość parametru. czy Komponent ma być wyświetlany na stronie.w3. <?xml version="1. Domyślny szablon pozwala określić. Zanotowano przypadki włamań na strony Joomla! z wykorzystaniem stron zawierających kod PHP (takich jak pliki szablonów). powinieneś wstawić poniższą linię przed wprowadzeniem właściwego kodu PHP. Zmiana wartości tych parametrów może wpływać na wygląd i funkcjonalność szablonu. ?>" lang="<?php echo $this->language. ?> P a r a m e t r y szablonu System Joomla! umożliwia dodanie parametrów szablonu. ?>" > <head> <jdoc:include type="head" /> </head> .72 Joomla!. że operator Sthis odwołuje się do obiektu. Powyższy kod sprawdza.

wybierając inny szablon. które znajdują się na stronie. dołączenie wydruku komponentu. fonty i ich atrybuty. podczas gdy w starej wersji wszystkie style musiały znajdować się w pojedynczym pliku. Dzięki wprowadzeniu jasnego podziału zmianę wyglądu i zewnętrznej funkcjonalności strony można przeprowadzić. Jeśli dany szablon spełnia Twoje potrzeby. aby zastosować określone w nim style. Ostatnim elementem powyższego kodu jest sprawdzenie wartości parametru showComponent. Treść dokumentu HTML rozpoczyna się wydrukiem komunikatów systemowych (które zazwyczaj nie występują). ale pozwoli Ci lepiej zrozumieć strukturę szablonu niż minimalny szablon Hello World! przedstawiony wcześniej. Szablony mogą wykorzystywać jeden lub więcej plików CSS. określać względną pozycję. Teraz.gif' /> <?php endif.Rozdział 3. wystarczy tylko zmodyfikować CSS. Jeśli nie. ?> </body> </html> 73 Powyższy kod rozpoczyna się sprawdzeniem. opływanie i odstępy. ale chciałbyś. W nagłówku umieszczone zostaje odwołanie do informacji jdoc head. czy uruchamiany jest wewnątrz platformy Joomla!. Chociaż kod w powyższej postaci nie zadziała samodzielnie (do poprawnego funkcjonowanie wymagane jest przynajmniej stworzenie parametru showComponent). ?> <?php if($this->params->get('showComponent')) : ?> <jdoc:include type="component" /> <?php endif. Celem programistów Joomla! było (maksymalnie możliwe) oddzielenie warstwy prezentacji od logiki programu. W pliku HTML niezbędne jest tylko odwołanie do pliku CSS. aby odnośniki były koloru czerwonego zamiast zielonego.gif. Do stworzenia skutecznego szablonu niezbędna jest możliwość dokładnego określenia pozycji elementów. aby określić kolory. po wyświetleniu powitania „Hello World!". Następnie wartości pól language i dir wprowadzane są do atrybutów znacznika <html >. wykonywanie zostaje przerwane. • Tworzenie własnych szablonów <body> <jdoc:include type="message" /> <hl>Hello World!</hl> <?php if($this->countModules('top')) : ?> <jdoc:include type="modules" name="top" /> <?php else : ?> <img src='placeholder. Pozwala na zdefiniowanie formatowania dowolnego elementu — od stylu font po kolor obramowania tabeli. o ile j ą określono. zostaje wyświetlony moduł dla pozycji top.5 umożliwiono wykorzystywanie kilku plików CSS.php jest plik CSS. W przeciwnym wypadku wyświetla się plik placeholder. bez wpływu na kod odpowiadający np. za koszyk z zakupami lub zapisanie w bazie danych głosu w sondzie. i jeśli został ustawiony na True. Za pomocą CSS można wpływać na wygląd modułów. Ważną rolę w oddzielaniu warstwy prezentacji i logiki programu odgrywa CSS. które zostaną wykorzystane do wyświetlania strony. Wraz z wprowadzeniem wersji Joomla! 1. ezentacja szablonu: plik CSS Drugim najważniejszym elementem po index. . Dzięki regułom i metodom dostępnym w arkuszach stylów jesteś w stanie dopasować wygląd tekstu do swoich wymagań.

Jest to obecnie najpopularniejszy program spośród tych. określoną wcześniej w (tym samym lub innym) pliku CSS. Prawdę mówiąc. znaczniki należy pisać małymi literami —przyp. Przykładem takich elementów są znaczniki <B>. Jeśli definicja stylu pokrywa się z inną. które są w głównej mierze plikami XHTML. nawet na pojedynczej stronie można wykorzystać kilka plików CSS. jak zostanie on zinterpretowany przez różne przeglądarki.1) określa się przez odwołanie do stylu componentheadi ng.74 Joomla!. <I> lub <SPAN>4. Niezależnie od systemu operacyjnego jednym z nich powinna być przeglądarka Mozilla Firefox.ess" type="text/css" /> <link rei»"stylesheet" href="templates/<?php echo $this->template. wymaga odpowiednich nazw stylów. zostanie wykorzystana ostatnia definicja. <DIV> lub <TABLE>. Określają one wygląd takich podstawowych elementów HTML. jak znacznik <body>. Style dla elementów takich jak komponenty zawierają w swojej nazwie stosowną informację. Na maszynie testowej powinieneś mieć zainstalowane przynajmniej dwa programy tego typu. .ess). Szablon może zawierać jeden lub kilka plików CSS. Profesjonalne tworzenie stron WWW Podczas tworzenia arkusza stylów musisz wziąć pod uwagę. Element}' liniowe traktowane są jak zwykły tekst i nie wpływają na układ szablonu. Elementy blokowe określają konkretny obszar. jak wygląda Twój szablon w różnych przeglądarkach.css" type="text/css" /> Pierwsza linia powoduje dołączenie podstawowych stylów systemu Joomla!. <link rel="stylesheet" href="templates/_system/css/general . <TR>. Przykładowo wygląd tytułu komponentu (zobacz rysunek 3. sprawdź tworzoną stronę w programie Internet Explorer (najlepiej w wersji 6 i 7) na komputerze z Windowsem. z użyciem znaczników <P>. Odwołanie do pliku arkusza stylów wymaga wstawienia poniższych dwóch linii w nagłówek pliku index.php'. Prawdopodobnie większość odwiedzających będzie korzystać właśnie z tej przeglądarki. Podczas projektowania ' szablonu zwróć uwagę na odpowiedni dobór elementów. Nawet jeśli nie korzystasz z systemu Windows. które działają w wielu systemach operacyjnych. który można następnie wykorzystać w Joomla!. np. tłum. ?>/css/template. powinieneś umieścić poniższą definicję stylu w pliku CSS: 4 W przypadku szablonów Joomla!. Wbudowane style Stworzenie poprawnego arkusza stylów. Elementy blokowe i liniowe W pliku CSS można określać styl dla dwóch typów elementów: blokowych i liniowych. która zastąpi wszystkie poprzednie. ponieważ są one stale rozwijane. Jeśli chciałbyś wyświetlić tytuł szablonu z dolnym obramowaniem w kolorze białym o szerokości jednego piksela i z tekstem w kolorze czerwonym. Druga linia odwołuje się do głównego pliku CSS dla danego szablonu (tradycyjnie ten plik nosi nazwę template. Regularnie sprawdzaj.

article_separator { margin: 10px 0: border: 2px solid #00FF00. System Joomla! zawiera ogromną liczbę stylów. Na rysunku 3.»: Fe. nie pojawia się on na stronie.1 przedstawiono domyślny szablon wraz z zaznaczonymi poszczególnymi stylami. Ponieważ wiele szablonów nie zawiera jego definicji.«uier Hews I I « ' Community class="breadcrumbs J?puli" pclass="search" 1 . administracja i rozszerzenia. Zwróć uwagę na miejsca. 'ygląd tytułu omponentu kreślą się 'zez odwołanie o stylu jmponent •heading id= " lo g°_' 75 class="contentpaneopen" ^ J o o m l a ! class="pill" L ' Stiert litourf. border-bottom: lpx solid white.componentheading { 00101': red.Rozdział 3. w których są wykorzystywane. • Tworzenie własnych szablonów rsunek 3. Poniższa definicja spowoduje wyświetlanie zielonego separatora o szerokości dwóch pikseli między kolejnymi artykułami: . ponieważ nie zostały zdefiniowane. Do kategorii treść należą poniższe style: • • • • • article_separator author content_emai1 content_rating contet vote . Wbudowane style można podzielić na trzy główne kategorie: treść. Z tego powodu pozostają niewidoczne.1. Dobrym przykładem jest styl article_separator. Niektóre style nie są wyświetlanie na stronie. Wiele z nich wykorzystywanych jest w szablonie dołączonym w domyślnej instalacji Joomla!.

Profesjonalne tworzenie stron WWW • • • • • • • • • • contentdescription contentpagetitle contentpane contenttoc created-date intro title modifydate smali smalldark Dla kategorii a d m i n i s t r a c j a m o ż n a o d w o ł y w a ć się d o n a s t ę p u j ą c y c h stylów: • • • • • • • • • • • • adminform cl r date input inputbox outline pagenav pagenavjiext pagenav_prev pagenavbar pagenavcounter pathway Dla kategorii r o z s z e r z e n i a m o ż n a o d w o ł y w a ć się d o poniższych: • • • • • • • • • bannerfooter bannergroup bannerheader banneritem blog blog_more blogsection button buttonheading .76 Joomla!.

Dobrym pomysłem jest także odwołanie do obrazków wyłącznie w ramach arkusza. które są zbyt szczegółowe. Dzięki temu wszystkie odwołania skupiane są w jednym miejscu.7em/l. przez co pojawi się on na wszystkich stronach w miejscu starego.body { font: 0. sans-serif. Jednocześnie odwołania do kluczowych obrazków warto umieścić w pliku CSS. • Tworzenie własnych szablonów • • • • • • • • • • • • • • • • lastetnews loclink message metadata module newsfeed pollstableborder read searchintro sections sectiontable_footer sectiontableentry sectiontablefooter sectiontableheader sublevel wrapper 77 Nie musisz definiować wszystkich wyżej wymienionych stylów.Rozdział 3.5 Verdana. który określa. któremu nie przypisano innego stylu. choć także problematyczne. Helvetica. co nie pozwala na wykorzystanie ich dla dowolnych artykułów. . Definicja stylu body będzie znajdować się na samym początku pliku CSS i będzie przypominać: . Minimum w przypadku szablonu to zazwyczaj definicja stylu body. Arial. której opis przechowywany jest w pliku arkusza stylów. ponieważ wygląd strony został zmieniony. poprawić trzeba wyłącznie jedno wystąpienie w pliku CSS. Jeśli przykładowo chcesz wstawić w miejsce starego nowy obrazek. itawianie obrazków w CSS Wstawianie obrazków w CSS może okazać się użyteczne.php. dzięki czemu można oddzielić warstwę prezentacji. } Wykorzystanie stylu body pozwala na określenie fontu bez konieczności ingerencji w plik index. jak zostanie wyświetlony na stronie tekst. Powinieneś unikać tworzenia arkuszy.

jpg</fi1ename> <fi 1 ename>css/template. aby przeglądarka była w stanie znaleźć właściwy obrazek.xml Każdy szablon potrzebuje pliku z metadanymi.. Puste linie służę do oddzielania czterech części pliku. Standardowy plik ze szczegółami składa się zazwyczaj z trzech sekcji: informacji o autorstwie.php</fi1ename> <fi1ename>templateDetai1s.xml</fi1ename> <fi 1 ename>images/LSlogo. Profesjonalne tworzenie stron WWW Ważniejszym zagadnieniem jest jednak problem techniczny: względny adres URL. aby z poziomu arkusza stylów odwołać się do obrazka. Adres obrazka musi zostać określony tak. listy plików i parametrów <?xml version="l. w interfejsie Joomla! pojawi się unknown zamiasi stosownej wartości. który zawiera podstawowe informacje o autorstwie (nazwę szablonu.78 Joomla!./images/bottomleft. Listing3.5" type="template"> <name>Szablon dwukolumnowy</name> <description> Dwie kolumny z użyciem CSS w świecie Joomla! </description> <files> <fi1ename>i ndex.1.1 przedstawiono przykładowy plik ze szczegółami szablonu. prawa autorskie itd. Jeśli nie zostaną określone. znajdującego się poziom wyżej: background: url (.0" encoding="utf-8"?> <instal 1 version="1. autora. Poza samą nazwą inne pola nie są wymagane.gif) Metadane szablonu: plik lemplateDetails. . trzeba skonstruować ścieżkę. Na listingu 3. W przypadku szablonu katalog images znajduje się na tym samym poziomie co katalog css Dlatego. które można określić z poziomu interfejsu administratora.css</fi 1ename> </files> <positions> <posi t i on>left</posi ti on> <posi tion>right</positi on> </positions> <param name="showComponent" type="radio" default="l" label="Pokaż komponent" description="Pokaż/ukryj wydruk komponentu"> <option value="0">Nie</option> <opti on value="1">Tak</opt ion> </param> </install> Pierwsza sekcja zawiera informacje o autorstwie szablonu. listę plików i ewentualne parametry. która odwoła się do katalogu images.).

Poza tym wykorzystywana jest wyłącznie podczas usuwania szablonu. który znajduje się w głównym katalogu danego szablonu. . Parametry to zmienne wpływające na działanie szablonu. Najczęściej umieszcza się w nim główny banner strony. graficzne przerywniki.xml można wstawić parametry szablonu. własne znaki wypunktowania i strzałki wskazujące. ponieważ ingerencja w wygląd nie wymaga ręcznej edycji plików. takich jak schemat kolorów. Liczba plików graficznych może się znacząco różnić w przypadku różnych szablonów. z których składa się szablon. Dzięki parametrom możesz nadać szablonowi większą elastyczność. kolor tła. które umieszczono w szablonie szablon.ini. że są to tylko informacje dla użytkownika — nie wpływają na przypisanie pozycji w interfejsie administratora. Zwróć uwagę. Wartość parametrów można odczytać w szablonie. których zmiana wpływa na funkcjonowanie szablonu. Wartości zapisywane są w pliku parametrów. jak to przedstawiono na rysunku 3. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak zmiana wartości za pomocą opcji Szablony w interfejsie administratora. ponieważ przedstawia listę plików. którą zademonstrowano wcześniej w tym rozdziale.2. których wartość można ustawić z poziomu interfejsu administratora. W przypadku szablonu domyślnego zawiera on tylko jedną linię: showComponent=l Wartości parametrów zapisywane są w formacie INI. •afika szablonu: folder images Wszystkie obrazki i grafiki wykorzystywane przez szablon powinny zostać umieszczone wewnątrz katalogu images.Rozdział 3. Trzecia sekcja to lista możliwych pozycji modułów. liczba kolumn w układzie szablonu. • Tworzenie własnych szablonów 79 Druga część pliku jest dużo ważniejsza. obrazki zaokrąglonych rogów. aby umożliwić ustawianie opcji wpływających na prezentację. Parametry szablonu wykorzystywane są najczęściej do tego. który opisano w kolejnym podrozdziale. Domyślny szablon Joomla! zawiera parametr showComponent. Wartości parametrów przechowywane są w plikuparams. Czwarta sekcja opisuje parametry wykorzystywane przez szablon. szerokość kolumn itd. wykorzystując instrukcję analogiczną do $this->params->get( 'showComponent'). Lista wykorzystywana jest przez instalator do wypakowania plików z archiwum i umieszczenia ich w odpowiednich folderach. dzięki czemu plikiem można manipulować za pomocą zwykłego edytora tekstowego. Najczęściej parametry wykorzystywane są do określenia opcji wpływających na prezentacje. któiy pozwala administratorowi na wyłączenie wydruku komponentu (w ten sposób nie zostaną wyświetlone żadne artykuły). lienne szablonu: plik parametrów W pliku templateDetails. np. Dzięki parametrom szablony stają się bardziej przyjazne użytkownikom.

Aby przyciąć niepotrzebne paski narzędzi. czyli w skrócie: GIMP (www. a następnie przyciąć go i zmniejszyć do rozmiaru około 200x150 pikseli. W przypadku większości szablonów miniatura przedstawia tylko główny fragment strony. Sposób wykonania zrzutu ekranu będzie się różnić w zależności od systemu operacyjnego.-<tnv1 VV.-iprvy\v.w i. Niebieski !( Brak . że musi to być główny katalog.80 Joomla!.»l>lon RHUK Milhyw. w części Szablony po najechaniu kursorem myszy na nazwę szablonu zostanie wyświetlona w małym okienku jego przykładowa miniatura.i\ Preferencje Parametr-Plik ltemplatesVhuk_milkyway\pararris. .2.łiif k o l o r y s t y c z n y Niebieski v v Wariant t . wybierając go z listy w części Szablony [ Zmień ] K Podgląd u Edytuj HTML.>Wybierz z listy Szerokość szablonu Maksymalna szerokość V Miniatura szablonu W interfejsie administracyjnym. np. Możesz ustawić parametry szablonu.gimp. o ile jest ona dostępna. które nie są częścią szablonu. paski przewijania i inne niepotrzebne elementy. . Rysunek 3.org). a nie podkatalog taki jak images.JoomlaJ HMl ¿ Pomoc "M Podgląd 0 'S 1 ^ Wyloguj Rysunek 3. należy wykonać zrzut ekranu.3.ini jest . u Edytuj CSS Zapisz y Zastosuj o Zamknij o Pomoc. Zwróć uwagę. jak zilustrowano to na rysunku 3. możesz użyć programu graficznego. Wielkość pliku template_thumbn ail.png w głównym katalogu danego szablonu.png powinna wynosić około 200x150 pikseli Miniatura powinna zostać zapisana pod nazwą template thumbnail. < 5z. na którym widać Twój szablon. Aby stworzyć miniaturę.3. aplikacji Adobe Photoshop lub darmowego GNU Image Manipulation Program. Profesjonalne tworzenie stron WWW www.

możesz rozważyć wykorzystanie komercyjnego programu do wykonywania zrzutów ekranów. tłum.asp). zamiast całego ekranu.Rozdział 3. co spowoduje umieszczenie zrzutu ekranu w schowku. worzenie trójkolumnowego układu Szablony rzadko konstruuje się od podstaw. np. że arkusze stylów są w różny sposób interpretowane przez różne przeglądarki. • Tworzenie własnych szablonów 81 W systemie Windows możesz wykorzystać klawisz Print Screen (często oznaczony na klawiaturze jako PrtSc). którego zrzut zostanie wykonany. Kursor przybierze kształt krzyża. możesz wykorzystać program xvidcap (http://sourceforge. Po tej operacji możesz wkleić zawartość schowka do wybranego programu graficznego. Do określenia układu elementów i ich wyglądu wykorzystasz CSS. a następnie naciśnięcia klawisza Print Screen spowoduje skopiowanie zrzutu aktywnego okna. . Program można znaleźć w menu Applications/Utility. W tym podrozdziale opisano tworzenie trójkolumnowego wzorcowego szablonu. Aby zapisać tylko wybrany fragment ekranu. który zawiera błędną implementację wielu podstawowych funkcji standardu CSS lub wcale jej nie ma. Jeśli korzystasz z interfejsu XWindows. Od teraz miniatura szablonu będzie automatycznie wyświetlana w interfejsie administratora Joomla! po najechaniu kursorem myszy na nazwę szablonu w części Szablony.net/ projet/gsnapshot).techsmith. Najbardziej znaczącym przykładem jest Internet Explorer 6. Tylko dla Internet Explorera" —przyp. to zdajesz sobie sprawę. że możesz zaznaczyć fragment ekranu. Dla Linuksa napisano wiele programów służących do tworzenia zrzutów. W systemie MacOS zawarto także narzędzie o nazwie Grab. które zawiera szereg opcji związanych z wykonywaniem zrzutów. Wraz z wydaniem Internet Explorera 7 większość problemów została rozwiązana.com/snagit. Jeśli masz już jakieś doświadczenia z tą technologią.png. Snaglt (www. aby zmniejszyć obraz do odpowiednich rozmiarów i zapisać go w formacie PNG. Użytkownicy GTK+ mogą użyć programu Gsnapshot (http://sourceforge. co oznacza. Z tego powodu twórcy Joomla! dołączają do swoich szablonów specjalny plik o nazwie ieonly. który możesz wykorzystać jako podstawę wszystkich Twoich kolejnych prac. Większość projektantów wykorzystuje wzorzec do tworzenia nowych szablonów. Gotową miniaturę zapisz w głównym katalogu swojego szablonu pod nazwą templatejhumbnail. należy nacisnąć kombinację Apple+Shift+4. w tym automatyczne przycinanie i zmianę rozmiaru. Zawiera on bogate funkcje. Jeśli tworzysz sporo szablonów. jednakże program w wersji 6 będzie jeszcze długo wykorzystywany przez użytkowników. Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza Alt. Po wykonaniu zrzutu ekranu należy skorzystać z programu graficznego.net/project/ xvidcap/). W przypadku Macintosha zrzut ekranu zostanie zapisany na dysku twardym komputera po jednoczesnym naciśnięciu klawiszy Shift+Apple+3.css5.

będę wiedział. aby zapewnić jak najszerszą kompatybilność z najpopularniejszymi przeglądarkami. sugerowałbym znalezienie fragmentu arkusza stylów. Jeśli szablon składa się wyłącznie z jednej strony i pojedynczego arkusza stylów. jeśli znajdzie się w katalogu miscellaneous. Ja zawsze nadaję nazwom szablonów przedrostek tmpl. zalecane jest skorzystanie z rozszerzenia przeglądarki. sprawdzać poprawność kodu CSS. Jeśli tworzysz nowe szablony lub poprawiasz wygląd już istniejących. Do momentu ukończenia szablonu znajdzie się w nich wiele plików. a następnie przeszukanie internetu pod kątem obejścia dla tego problemu (najczęściej błędnej implementacji CSS).microsoft.com) Internet Explorer Developer Toolbar. Ponieważ masz zamiar stworzyć szablon trójkolumnowy. .org/en-US/firefox/addon/1843). Jednak będąc projektantem. Dla Internet Explorera możesz znaleźć na stronie Microsoftu (www. a nie o moduł lub inny element Joomla!.mozilla. że chodzi o szablon. Jeśli projektujesz szablon na serwerze testowym (zalecane) w środowisku Windows. To darmowe narzędzie pozwoli Ci przeglądać i zmieniać obiektowy model dokumentu (DOM). Tworzenie struktury szablonu Pierwszym krokiem podczas projektowania nowego szablonu jest utworzenie folderu. Jedną z pożytecznych funkcji Joomla! jest możliwość wykorzystania kilku arkuszy stylów w jednym szablonie. 6 Z ang. który powoduje problem. W tej książce starałem się umieścić wystarczająco dużo kodu CSS i opisu specjalnych przypadków. ścieżka dostępu do Twojego szablonu będzie przypominać poniższą: C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache 2. rozważ nazwanie go tmplThreeCor. musi być on „do wszystkiego". edycję. żeby różne podstrony wyświetlane były w odrobinę inny sposób. prawdopodobnie niezbędny jest dodatkowy kod konieczny do zapewnenia kompatybilności z różnymi przeglądarkami. który w zależności od potrzeb danej podstrony zmieni swój wygląd dzięki specjalnemu plikowi CSS. Jeśli jednak Twój szablon jest niepoprawnie wyświetlany w przeglądarce. grafiki pomocnicze. które pozwoli Ci „na żywo" badać. ustawiać styl poszczególnych elementów. Zamiast wykorzystywać kilka szablonów. dzięki temu. a nawet modyfikować arkusze stylów. można wykorzystać jeden. W ten sposób uda Ci się najprawdopodobniej rozwiązać problem i dodatkowo poprawić kompatybilność wzorcowego szablonu.82 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW Dlatego jeśli jakiś fragment CSS nie działa poprawnie. szablon trój kolumnowy — p r z y p . W przypadku programu Firefox istnieje narzędzie o nazwie Firebug (https://addons.2\htdocs\templates\tmplThreeCol Aby nie zajmować się później przygotowaniami. thun. a także wiele więcej. w którym zostanie umieszczony. arkusze stylów. a także monitorowanie kodu CSS i JavaScript interpretowanego przez przeglądarkę. utwórz od razu foldery css i images w katalogu szablonu. które umożliwia diagnozowanie. życzyłbyś sobie raczej. a także logo strony. a następnie umieść w katalogu templates systemu Joomla!.

Moduły Joomla! odzwierciedlają tę funkcję. Bardziej zaawansowany może zawierać sondę na temat mody i umożliwiać wybór konkretnej odpowiedzi. w zależności od ustawień strony. a także umożliwić jego wybór za pomocą opcji Szablony. Pierwszym krokiem jest stworzenie prototypowego pliku index. Aby zrozumieć. • Tworzenie własnych szablonów 83 Potrzebujesz także podstawowy plik templateDetails. Przykładem dynamicznego modułu jest wyświetlanie aktualnego notowania giełdy. wyobraź sobie zwykłą gazetę. Każda kolumna ma obramowanie.0" encoding="utf-8"?> <1nstal1 version»"1.php. Mogą one zawierać komentarze. Wprowadź poniższy kod i zapisz go w pliku templateDetails.php</fi 1 ename> <f i 1ename>templateDetai1s. która jest przedstawiona na rysunku 3. Jeśli masz już jakieś doświadczenie w pracy z Joomla!. a resztę miejsca podzielono na kilka różnych paneli. Kolejnym uproszczeniem jest brak oddzielnego pliku arkusza stylów — zamiast tego kod CSS zostanie umieszczony w nagłówku pliku index. by zdobyć informacje na temat szablonu.xml</fi1ename> </files> <posntTons> <position>userl</position> <position>right</pos i ti on> </positions> </1nstal1> Po utworzeniu podstawowej struktury szablonu możesz przejść do etapu — konstruowania logiki szablonu.xml. „Tak. Będzie się składać z trzech kolumn. na czym polega układ modułów. Joomla! wykorzystuje ten plik. z czego każda będzie odpowiadać za inną część interfejsu. spis treści w ramce na dole. np. Strona składa się z różnych modułów umieszczonych w panelach.php Wstępna wersja pliku index. ogłoszenia. że strona składa się z pewnej liczby paneli nazywanych modułami. Poprzez wyświetlanie lub ukrywanie poszczególnych modułów szablon strony można dopasować do funkcji poszczególnych podstron. sondę lub inny dowolny element. co ułatwia określenie elementów. które zawiera.xml. Logo znajduje się na górze.Rozdział 3.php. w tym sezonie spódniczki są krótsze niż w poprzednim". Każdy z tych modułów może zawierać menu. .5" type="template"> <name>Trzy Kolumny</name> <description> Wzorzec szablonu o układzie trój kolumnowym </description> <files> <fi 1ename>i ndex. wonzenie pliku index. reklamy. Podstawowy wyświetla zawartość artykułu. w katalogu Twojego szablonu: <?xml version="1. wiesz. Szablon strony może zawierać określoną liczbę modułów. artykuł.php będzie bardzo prymitywna — ma to umożliwić szybkie uruchomienie szablonu. aby móc przeprowadzać testy w czasie tworzenia szablonu. prognozę pogody lub praktycznie dowolny inny element. widocznych lub ukrytych.4. W domyślnej instalacji Joomla! szablon wzorcowy spowoduje wyświetlenie strony głównej przypominającej tę.

administrators and managers who. Profesjonalne tworzenie stron WWW Rysunek 3. media poitals. lipiec 2004 12:00 Wile o J a n s e n r e s o r t e d t o s ending rum to joint lead-developer Johan Jans sens. online communities.4. 12. . Ailvei-lisemellf | Wilco Jansen resorted to W podstawowym układzie trójkolumnowym w lewej kolumnie wyświetlony zostanie moduł userl. listopad 2007 12:06 ) Wiçcej. blogs and eCommerce applications ••• I Joomla! provides an easy-to-use graphical user interface that simplifies the management and publishing of large volumes of content including HTML. 12. co w domyślnej instalacji Joomla! odpowiada sondzie.84 Joomla!. 07. onlnie communities lilpdia poitals. październik 2006 10:00 LJoomla! is a free open source framework and content Vublishmg system designed foi quickly creating lugldy interactive multi-language Web sites. na ekranie pojawi się szablon wraz z zaznaczeniem poszczególnych modułów. Intranets. documents. 07. Rysunek 3. Intranets Photo and Media Sites : . W e are Volunteers WllO'S ' >Mil11' ••• Sticktothi i [DDL] "Wpisał Administrator ś r 0 < j Ł 07 ¡ p l e t . Kliknięcie przycisku Podgląd spowoduje wyświetlenie szablonu wraz z oznaczeniem modułów k r iiuiWei«»" Welcome to the Frontpage Welcome to Joomla! Wpisał Administrator czwartek. together with a The Joomla! Core Team consists To ensure this code release. blogs and eCommerce applications. 08. październik 2006 10:00 . Johan.Joomla) is a free open source framework and content publislimg system designed for quickly treating highly interactive multi-language Web sites. designers. who's had a środa. Joomla! is used by organisations of all sizes for Public Web sites. 07 lipiec 2004 09:54 The Joomla 1 Core Team ^ cocie release. All of the Above! [_Gtosuj I I vVymk j [ X ] [5J Foils • Joomla! Overview Joomla! > FAO ' The News • Web Links ' News Feeds Joomla! provides an easy-to-use graphical user interface that simplifies the management and publishing of large volumes of content including HTML. a w prawej wyświetlany jest moduł przypisany do r i g h t .5. lipiec 2004 09:54 of volunte er develop ers. Zmiemony ( czwartek. documents. Intranets. 0 0 4 12:00 To msure Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości Wpisał Administrator Key Concepts środa. jak przedstawiono to na rysunku 3. and rich media. We are Volunteers Wpisał Administrator 0 S S Stick t0 Code! 0 E3 S Wpisał Administrator środa. Środkowa kolumna zawiera treść artykułu. Powered fcjy Joomla! Zmiemony ( czwartek. 08.5. and Extranets and is supported by a community of thousands of users. Joomla! is used by organisations of all sizes for Public W e b sites. Strona główna wyświetlona z wykorzystaniem trójkolumnowego wzorcowego szablonu Maili Menn • Home Welcome to the Frontpage Welcome to Joomla! Wpisał Administrator czwartek. loiJldl v is used for? ) Community Sites • Public Brand Sites ) eCommerce O Blogs . który zawiera menu z najnowszymi wiadomościami. listopad 2007 12:06 ) Powe«i W ^^ J o o m l a ! version i > Wigcej . and rich media. and Extranets and is supported by a community of thousands of users. Jeśli w interfejsie administracyjnym po wybraniu szablonu wzorcowego klikniesz przycisk Podgląd.

Rozdział 3. a następnie zapisz go pod nazwą index. Aby stworzyć szablon Trzy Kolumny. who is online. } #colRight { float: left: width:15S: margin:10px: padding:15px. Istnieje możliwość załączenia dodatkowych modułów w postaci rozszerzeń. polling.php w katalogu szablonu: <html> <head> <jdoc:include type="head" /> <style> #colLeft { float:left: width:15X: border:lpx solid black: padding:5px: } #colCenter { float: left: width: 605!. • Tworzenie własnych szablonów 85 Domyślna instalacja Joomla! zawiera moduły login. Każdy z nich zostanie dokładniej opisany w kolejnych rozdziałach.</p></di v> </div> <jdoc:include type="modules" name="debug" /> </body> </html> . syndication i search. border:8px black dashed: } </style> </head> <body> <jdoc:include type="message" /> <div id="logo"> </div> <div id="colLeft"> <jdoc:include type="modules" name="left" style="xhtml" /> <div class="ArticleFooter"><p>&nbsp:</p> </div> </div> <div id="colCenter"> <jdoc:include type="component" /> </div> <div id="colRight"> <jdoc:include type="modules" name="right" style="xhtml" /> <di v class="Arti cleFooter"><p>&nbsp. wprowadź poniższy kod. padding:5px: border:lpx solid black.

kolumny Zaokreślone Ponieważ podstawowa część szablonu działa już poprawnie. Pierwszym krokiem jest umieszczenie go w oddzielnym pliku. padding: 5px. bez widocznego obramowania */ #colLeft { float: left.css type="text/css" /> Dodanie tych dyrektyw spowoduje załadowanie arkuszy stylów z zewnętrznych plików. Przykładowo profesjonalne szablony mają bardziej wyrafinowany układ niż trzy proste kolumny. Pierwszy odpowiada domyślnym stylom sytemu Joomla!.6. jak przedstawiono to na rysunku 3. width: 151. } #colRight { float: left: width: 1535: padding: 5px: } . Zwróć uwagę na kod PHP. Otwórz opcję Szablony. Zamień znaczniki <style> i </style>. Jednym z elementów profesjonalnego układu będzie dodanie zaokrąglonych rogów. który odczytuje wartość pola template obiektu wskazywanego przez zmienną Sthis.. left: width: 60$. a następnie zapisz go pod nazwą template. przyszła pora na udoskonalenie wyglądu.'. a następnie kliknij przycisk Domyślnie.86 Joomla!. a także cały kod znajdujący się między dwiema poniższymi liniami: <link rel="stylesheet" href="templates/_system/css/general .ess" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" href="templates/<?php echo $this->template: ?>/css/template. który zostanie za chwilę utworzony. a na liście powinieneś znaleźć szablon Trzy Kolumny.6. Rysunek 3. Tworzenie arkusza stylów dla zaokrąglonych rogów Większość zabiegów w celu dodania zaokrąglonych rogów sprowadza się do pracy nad arkuszem stylów. Profesjonalne tworzenie stron WWW Szablon powinien być teraz gotowy do testów. Kliknij przycisk opcji po lewej stronie tego szablonu. Ustaw szablon Trzy Kolumny jako szablon domyślny Witryna Menu Artykuły Komponenty Rozszerzenia llaizędzia Pomoc g * Podgląd 1 o B'. Wartość zostanie wstawiona w ścieżkę dostępu przez co przeglądarka będzie w stanie znaleźć odpowiedni plik CSS. W kolumnie Domyślnie powinna pojawić się gwiazdka obok wybranego szablonu. padding: 5px:} #colCenter { float. Ttzy Kolumn-.' Ter.! Szablony WffllVlH Z.I(||CC.ess w folderze ess szablonu Trzy Kolumny zaokrąglone: /* Arkusz stylów dla szablonu Trzy Kolumny zaokrąglone */ /* Definicja kolumn tworzących układ. Wprowadź poniższy kod w edytorze tekstu. Drugi to arkusz.

Rozdział 3. • Tworzenie własnych szablonów
/* Domyślny krój pisma */ .body { font: 0.7em/l.5 Verdana, Arial. Helvetica, sans-serif:

87

}

/* Pierwszy znacznik div odpowiedzialny za lewy górny zaokrąglony róg */ di v.modułe_menu. div.module { margin-top: 10px: background: #999999 url(../images/topleft.gif) top left no-repeat: width: 9 M :

}
/* Wyświetl prawy górny zaokrąglony róg */ di v.modułe_menu div, div.module div { background: url(../images/topright.gif) top right no-repeat: padding:0px: border-bottom: lpx solid #fff; margin:0: color: #FFFFFF:

}
/* Wyświetl dolny lewy zaokrąglony róg */ div.module_menu div div. div.module div div { background: url (../images/bottomleft.gif) bottom left no-repeat: padding:Opx; border-bottom: lpx solid #fff:

}
/* Wyświetl dolny prawy zaokrąglony róg */ div.modułe_menu div div div. div.module div div div { background: url(../images/bottomright.gif) bottom right no-repeat: padding:0px: border-bottom: lpx solid #FFFFFF;

}
/* Menu i tytuły modułów pisane białym kolorem div.modułe_menu div div div h3. div.module div div div h3 { padding:lOpx: border-bottom: lpx solid #FFFFFF; margin:0: color: #FFFFFF: */

}

/* WIE6 lista nachodzi na zaokrąglenia, poniższa definicja zapobiega temu */ div.modułejnenu div div div ul { padding-top:5px; padding-bottom:5px:

}

88

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW
/* Opcje w sondzie wyświetlane na jasnoszarym tle */ .pol 1 td { background: #cccccc; font-size: 80X; margin-left:5px; padding-left:5px; marg1n-right:5px; margin-top:Opx;

}
.latestnews, .menu, .keyconcepts, .othermenu { background: #cccccc top right repeat-y: margin-left:5px: padding-left:Opx: margin-right:5px: margin-top:Opx:

}
div.modułetable li, .menu li. .keyconcepts li, .othermenu In { background: #cccccc top right repeat-y; margin-left: 1.5em: padding:5px; font-size: 80«:

}

* Powyższy zestaw stylów jest bardziej skomplikowany niż trzy style dołączone wcześniej w pliku index.php. Komentarze wyjaśniają wykorzystanie poszczególnych stylów. Zwróć uwagę, że większość z nich zastępuje podstawowe style Joomla!. Na wygląd modułów i komponentów wpływa kilka stylów, m.in. moduł etable i contentheading. Poprzez zastąpienie tych stylów możesz dokładnie kontrolować wygląd treści na stronie.

Tworzenie grafiki zaokrąglonych rogów
Arkusz stylów zawiera definicje, które odwołują się do czterech plików graficznych: topleft.gif, topright.gif, bottomleft.gif i bottomright.gif. Te pliki odpowiadają zaokrąglonym rogom. Musisz wykonać je samodzielnie lub ktoś musi je zrobić dla Ciebie. Poniżej opisano pokrótce, jak można je stworzyć w programie Adobe Photoshop. Niezbędne kroki będą prawie identyczne dla innych programów graficznych, takich jak np. GIMP. Rozpocznij od utworzenia obrazu o rozmiarze 100 x 100 pikseli w trybie RGB. Zamiast tradycyjnie białego tła wybierz tło przezroczyste, jak zilustrowano to na rysunku 3.7. Zaokrąglone rogi będą przezroczyste, dzięki czemu kolor kolumn będzie można ustawić w arkuszu stylów (dzięki czemu nie będzie konieczne tworzenie oddzielnych plików dla każdego koloru). W miejsce obrazu powinna zostać wyświetlona szachownica, co oznacza, że jest on pusty. Po wybraniu opcji Fili... z menu Edit pojawi się okno dialogowe. Wybierz biały (ang. White) jako kolor wypełnienia, jak zilustrowano to na rysunku 3.8, i kliknij przycisk OK. Obraz powinien zostać wypełniony białym kolorem.

Rozdział 3. • Tworzenie własnych szablonów
sunek 3.7.
ybierz zezroczyste tło a tworzonego irazu

89

Wysokość: p 00 Bozdiiefczość: ¡72 I r y b koloru: j RGB j piks/cal _*J j 8 bitów na kanał Rozmiar obrazka: 29.3K

¿awartośćtła: (Przezroczyste s • Zaawansowane

sunek 3.8.
'ybierz biały jako iior wypełnienia

Kolejnym krokiem jest narysowanie zaokrąglonego prostokąta. Wybierz najpierw narzędzie rectangle, następnie konieczne będzie dopasowanie kilku opcji na pasku narzędzi. Po pierwsze, jak przedstawiono to na rysunku 3.9, wybierz wypełnianie pikseli, później zaznacz zaokrąglony prostokąt. Odznacz opcję Anti-aliased po prawej stronie, dzięki czemu krawędzie będą ostre. Rysowany prostokąt ma być w kolorze czarnym, dlatego kliknij przycisk Default Foreground and Background Color. Na koniec ustaw przybliżenie na 400 procent i narysuj prostokąt, który wypełni dostępną przestrzeń.

'

'

..

:

:

"" "

IZZM

SUnek 3.9. Ustaw wszystkie niezbędne opcje, a następnie narysuj zaokrąglony prostokąt, /pełni dostępną przestrzeń

który

90

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW
Wybierz narzędzie Magie Wand i odznacz opcję Anti-aliased, jak pokazano to na rysunku 3.10. Kliknij prostokąt, który narysowałeś wcześniej, i naciśnij klawisz Delete. Płótno powinno teraz przedstawiać szachownicę (co odpowiada przezroczystości) wraz z czterema zaokrąglonymi rogami. Zwróć uwagę, że w przypadku tego szablonu będziesz wykorzystywać białe tło. Jeśli chciałbyś wybrać inny kolor tła, musisz stworzyć nowe zaokrąglone rogi, a w miejsce białego wybrać odpowiedni kolor.
jjQlJSl

Pük

Edycja

Qbrazek

Carstwa

Zaznsęz

Fftr

Widok

Okno

POEIX)£

•RFI > >'* • L3
V.
!..

r«w—. F«w> V •¡•¡••i

mm
J L

1 S 4 o. y
»

,

>.

«

4.-J

T

J.S

Bpi!

;

vi;

^ -r/-*.^{'il'H:'

i;;;-;-

j

iÊKmSÊÊ'

::

:

: i' : !

'

V

V

' i^ f t :

1

:

WÈÊm
Rysunek 3.10. Wyłącz opcję Anti-aliased dla narzędzia Magic Wand

Wybierz narzędzie do prostokątnego zaznaczania i zaznacz lewy górny róg. Z menu Image wybierz opcję Crop, co spowoduje takie przycięcie obrazu, aby zawierał tylko zaznaczony wcześniej róg, jak przedstawiono na rysunku 3.11. Zapisz obraz pod nazwą topleft.gif w podkatalogu images szablonu. Aby utworzyć pozostałe trzy rogi, musisz tylko obrócić obraz i zapisać go pod odpowiednią nazwą. Z podmenu Rotate Canvas w menu Image wybierz opcję Flip Horizontal i zapisz plik pod nazwą topright.gif. Następnie wybierz opcję Flip Vertical z tego samego podmenu, a plik zapisz jako bottomright.gif. Ostatecznie uruchom ponownie polecenie Flip Horizontal i zapisz wynik jako bottomleft.gif Szablon jest już prawie gotowy, ale jeszcze nie zamykaj programu graficznego.

Tworzenie bannera

Kolejny etap to stworzenie bannera, który będzie zawierać logo i nazwę strony. Opis tego procesu wykracza poza ramy tej książki. Jedną z szybkich metod jest wykorzystanie prostego, tekstowego logo za pomocą makr Script-Fu, dołączonych do programu GIMP. W menu Xtns/Script-Fu/Logos znajdziesz listę kilkudziesięciu różnych skryptów, które umożliwiają

Rozdział 3. • Tworzenie własnych szablonów
unek 3.11.
ytnij obraz, > obejmował :o lewy ny róg

91

wprowadzenie tekstu, określenie podstawowych kolorów, dzięki czemu uzyskasz proste, ale profesjonalnie wyglądające logo. Dla aktualnie tworzonego szablonu powinieneś wykonać banner o szerokości przynajmniej 800 pikseli (żeby wypełniał górną część strony) i wysokości około 150 pikseli. Po jego ukończeniu zapisz rezultat pod nazwą banner.png w folderze images szablonu.

iana modułów
Pomimo że moduł sondy jest domyślnie włączony, większość stron internetowych nie zawiera sondy na stronie głównej. Dlatego w tym podrozdziale wstawisz w miejsce sondy moduł Lastest News, którego obecność będzie preferowana w przypadku większość stron W W W . Strona Joomla! składa się z modułów, dla których zarezerwowano miejsce w szablonie. W Joomla! 1.5 wprowadzono możliwość łatwego określenia pozycji modułów dzięki opcji Podgląd. W części Szablony kliknij nazwę szablonu, a następnie kliknij przycisk Podgląd, aby wyświetlić wybrany szablon wraz z opisanymi pozycjami modułów. Dobrym zwyczajem podczas tworzenia szablonów jest wykorzystywanie domyślnych nazw pozycji, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo dopasować wyświetlanie modułów. Dlatego, zanim zdefiniujesz własne pozycje w tworzonym szablonie, zbadaj układ któregoś z domyślnych szablonów. Dzięki opcji Podgląd poznasz najczęściej używane nazwy pozycji, które powinieneś umieścić w tworzonym szablonie. W interfejsie administratora wybierz opcję Szablony. Przewiń listę do pozycji Pol 1 s, następnie kliknij ikonę po prawej stronie, jak pokazano na rysunku 3.12. W jej miejsce pojawi się czerwony X, co oznacza że moduł został wyłączony.

92

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW

Rysunek 3.12.
Kliknij ikonę Wyłącz moduł, aby wyłączyć sondę

W miejsce sondy możesz włączyć wyświetlanie modułu Lastest News. Znajdź go na liście, a następnie kliknij jego nazwę, aby przejść do ekranu zmiany. Upewnij się, że moduł jest włączony i przypisany do strony głównej, a następnie wybierz pozycję right, jak przedstawiono to na rysunku 3.13. Aby wprowadzić zmianę pozycji, kliknij przycisk Zastosuj. Rysunek 3.13.
Ustaw opcję Pozycja na right, co spowoduje wyświetlanie Latest News w prawej kolumnie

Joomtcii" www.JoomlaJumpstarf.com

Modlił: [ m e ] Ziń

iełiy modułu io*e tutykułów 5 Ostatnio dodan Dowolny

: Wyświetla l s ę łączy do artykułów o; it modyfikowanych.

Prryi ostek Masy moduhi • Piiuimetiy: rozsietzone

Wszystkie ' Pozycje wybi Exumpfe Pages

Na danej pozycji można umieścić dowolny moduł, poprzez wybranie jednej z pozycji na liście. Poniżej znajduje się grupa parametrów, które możesz zmienić, aby dopasować działanie modułu do swoich potrzeb. Jeśli otworzysz teraz stronę główną, moduł Lastest News powinien pojawić się w prawym górnym rogu jak na rysunku 3.14.

Rozdział 3. • Tworzenie własnych szablonów
sunek 3.14.
ybrany moduł stanie oświetlony miejscu sondy
Joomla!

93

Welcome to the Frontpage Welcome to Joomla! Wpisal Administrator czwartek, 12. pazdziermk 2006 10:00 Joomla! is a f i e e open source framework and content pubbslung system designed for quickly creating lugldy mtei active multi-language Web sites, online communities license
Joomla! FAQ

U 1 H P I

f Layouts 1 The Joomla! I Community Welcome to . Joomla! I Newsflash

media portals, blogs and ¿Commerce applications

Powered by

Joomla! provides an easy-to-use graphical us er inteifac e that simplifies tta management and publishing of large volumes of content including HTML,

J^ Joomla !
version 1.5

! -4 Newsflash

documents, and rich media. Joomla! is used by organisations of all sizes for Public Web sites, Intranets, and Extranets and is supported by a community of thousands of users. Zmiemony ( czwartek, 08. listopad 2007 12:06 ) Wigcei...

Joottdai Home
Joomla! Fomms Joomla! Help

We are Volunteers Wpisał Administrator

0

0

0

Stick to the Code ! Wpisal Administrator

0

0

S

Advertís tmei
Featured Links: Joomla! Joomla! The mo s popular and wide

środa, 07. lipiec 2004 09:54 of volunteer developers, designers, administrators and managers who, together with a

środa, 07. lipiec 2004 12:00 Wilco Jans en resorted to sending rum to joint lead-developer Johan Jans sens. Johan, who's had a

The Joomla! Core Team consists To ensure this code release,

OSMHome \

lasny kod CSS dla komponentów
Wspaniałą funkcją dostępną w Joomla! jest możliwość wykorzystania, w zależności od sytuacji, różnego kodu CSS dla komponentów (środkowa kolumna), np. po wybraniu danego elementu menu lub artykułu. Oznacza to, że pliki CSS mogą odpowiadać schematom kolorów, które ustalisz dla poszczególnych części systemu. Przykładowo na stronie zarządzania nieruchomościami część odpowiadająca za refinansowanie może być wyświetlana w kolorystyce ciemnoniebieskiej, a część sprzedaży w kolorystyce jasnozielonej. Możliwe jest stworzenie wariacji stylu i przypisanie jej do danego menu. Przejdź do folderu szablonu Trzy Kolumny i otwórz plik template.css. Wprowadź poniższy kod i zapisz zmiany:
,componentheading_blue. .contentpage_blue { color: blue;

}
Aby przypisać zmieniony styl do danego menu, otwórz Projektanta Menu w interfejsie administracyjnym. Kliknij ikonę Zarządzaj pozycjami menu po prawej stronie menu, do którego chcesz przypisać zmieniony styl, co przedstawiono na rysunku 3.15. W tym przypadku klikamy Main Menu, ponieważ nowe pozycje tego menu pojawią się w lewej górnej części strony. Teraz kliknij ikonę Utwórz, aby dodać nową pozycję menu. Na ekranie pojawi się hierarchiczna lista dostępnych typów. Kliknij pozycję Artykuły, żeby wyświetlić listę dostępnych sekcji. Dodawana pozycja ma prowadzić do listy artykułów w danej sekcji, dlatego wybierz pozycję Lista — Kategorie artykułów w sekcji, jak przedstawiono na rysunku 3.16. Zostaniesz przeniesiony do ekranu dodawania nowej pozycji menu, gdzie możesz ustawić jej parametry.

94

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW
Joomla! wwwJoomiaJumpstart.com
Ąrtytutly Komponenty P.ozszei

Rysunek 3.15.
Kliknij ikonę Zarządzaj pozycjami menu po prawej stronie menu, któremu chcesz przypisać zmieniony styl

U l Projektant menu

O Q 0

Resources Example Pages Key Concepts

S

W

»• j s wolnym oprogramowaniem dostępnym ne et

Rysunek 3.16.
Kliknij Lista — Kategorie artykułów, aby wybrać pozycję menu tego typu

Joomlci! www.JoomlaJumpstart.com

t l i Pozycjja menu: [utwórz
W y t » i « i tyj» pozycji I ¡«y Łącze wewnęta , Artykuły iii Archiwum

Wprowadź nazwę pozycji, a w ramce Parametry: podstawowe wybierz sekcję, z której będą wyświetlane artykuły. Rozwiń ramkę Parametry: systemu, która znajduje się poniżej. W polu oznaczonym jako Przyrostek klasy CSS wprowadź błue, co zilustrowano na rysunku 3.17, i kliknij przycisk Zapisz. Jeśli wejdziesz teraz na stronę główną i wybierzesz stworzoną przed chwilą pozycję menu, elementy komponentu zostaną wyświetlone w kolorze niebieskim.

Tworzenie dystrybucyjnego pliku templateDetails.xml
Twój szablon jest już prawie gotowy! Zanim udostępnisz go szerszemu gronu, warto poprawić plik templateDetails.xml i wprowadzić dodatkowe informacje o autorstwie oraz licencji. Po ukończeniu plik ze szczegółami powinien przypominać poniższy:

Rozdział 3. • Tworzenie własnych szablonów
sunek 3.17.
odaj przyrostek )lue, aby ementy wiązane tą pozycją były /świetlane Bdług stylów ym przyrostkiem
0 T. 1 O Wyloguj

95

enu: [ utwórz )

v/

©

O

rtykutow w sekcji • wybranej s k ] oraz opisy k t g r i eci aeoi

i Zm""!"yp J :
:

Parametry
Pałfliiietiy koinjHiiien!

P-.l.i'z';!«-,» \>i.

Wyłączone 'c.' Ignoruj o Włączone

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <install version="1.5" type="template"> <name>Trzy kolumny zaokrąglone</name> <version>l.0</version> <creationDate>l/20/07</creationDate> <author>Dan Rahmel</author> <authorEmai 1 >admi ntajooml a jumstart. com</authorEmai1> <authorllrl>http://www. joomla jumpstart,com</authorUrl> <copyright></copyright> <license>GNU/GPL</license> <description> Wzorzec szablonu o układzie trójkolumnowym </description> <files> <fi1ename>i ndex.php</fi1ename> <fi 1ename>templateDetai1 s.xml</fi 1ename> <filename>params.ini</filename> <fi 1 ename>i mages/banner.png</fi 1ename> <fi 1enarne>css/ i ndex.html</fi 1ename> <fi 1ename>css/template.css</fi 1ename> </f11es> <positions> <posi ti on>left</posi tion> <posi ti on>ri ght</posi ti on> </positions> <params> <param name="showComponent" type="radio" default="l" label="Pokaż komponent" description»"Pokaż/ukryj wydruk komponentu"> <option value="0">Nie</option> <option value="l">Tak</option> </param> </params> </install>

Jeśli spakujesz zawartość folderu do archiwum zip pod nazwą, która dokładnie odpowiada nazwie folderu z szablonem, będziesz mógł udostępnić szablon innym. Możesz tego dokonać na stronie Joomla Hut (www.joomlahut.com), która umożliwia dodawanie darmowych szablonów.

96

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW

Zaawansowane techniki tworzenia szablonów
Kluczowy element składowy systemu szablonów Joomla! to CSS. Możliwe jest nie tylko wykorzystywanie kilku plików CSS dla jednego szablonu, lecz także utworzenie arkusza stylów definiującego style nawet dla poszczególnych artykułów. Dla projektanta pracującego z Joomla! dużo większe znaczenie mąjąjednak same funkcje CSS. Inspekcja plików CSS prowadzi do konkluzji, że większość ich autorów wykorzystuje tylko najbardziej podstawowe funkcje. Technologia CSS składa się z ogromnej liczby atrybutów, dzięki którym jesteś w stanie doprowadzić wygląd strony WWW do perfekcji. Dobrą wiadomością jest fakt, że większość atrybutów określonych w specyfikacji CSS jest obsługiwana przez popularne przeglądarki. W tym podrozdziale zapoznasz się z technikami, które sprawią, że Twoja strona będzie wyróżniać się na tle innych. Dowiesz się, jak umiejscowić tekst, aby nakładał się na obrazek. Następnie poznasz inne zalecane praktyki, takie jak umieszczanie odwołań do obrazków w plikach CSS, a także przypisanie odpowiedniego pliku CSS danemu artykułowi lub wybranej platformie (może być to np. telefon komórkowy lub PDA).

Wykorzystanie grupy szablonów a CSS
Projekt szablonu dla systemu Joomla! może zakładać wykorzystanie jednego szablonu dla wszystkich podstron lub przypisanie oddzielnych szablonów do poszczególnych kategorii i sekcji, dzięki czemu wygląd będzie odzwierciedlać funkcję danej części witryny. W dalszej części tego rozdziału termin szablon będzie odnosić się do pojedynczego szablonu, a zestaw szablonów przypisanych do poszczególnych kategorii i sekcji będzie nazywany grupą szablonów. Zaprojektowanie jednego lub drugiego wymaga zupełnie innego podejścia, począwszy od fazy organizacji i planowania. W przeciwieństwie do pojedynczego szablonu, który musi odpowiadać wszystkim potrzebom strony, elementy grapy szablonów mają spełniać określone zadania, przykładowo strona główna ma przedstawiać ogólny wizerunek (dzięki doborowi kolorów, organizacji i wyborze fontów), podczas gdy podrzędne szablony nadają stronie tożsamości. Grupa szablonów gra podobną rolę jak marka. Przykładowo wszystkie pochodne marki Coca-Cola (Cherry Coke, Coca-Cola Zero itd.) zawierają wspólne elementy, więc nawet przypadkowy obserwator może zauważyć związek. Po stworzeniu kilku szablonów możesz przypisać je do poszczególnych części strony za pomocą opcji Szablony, jak pokazano na rysunku 3.18. W poniższym przykładzie jasnozielony szablon został przypisany do wszystkich elementów sekcji Kluczowe pomysły.

Rozdział 3. • Tworzenie własnych szablonów
unek 3.18.
pomocą opcji iblony można ypisać szablon określonych iści strony

97

^ f ^ i W ^ t W i i i W î i f f f î
C i Szablon; [zmicn]

m

®t

Ha;-.

Szablon RHUK Milkyway

Piefet encje Parametr-Plik ïemplates\rhuk_milkywaylparams in

Opis; MilkyWay jest szablonem przygotowanym specjalnie

yi''! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na i -il) -

/icon.ico
Szablon Joomla! może zawierać plik favicon.ico1, umieszczony w jego głównym katalogu. Jest to mała ikona (o rozmiarze 16x16 pikseli), która po umieszczeniu odpowiedniego odwołania w pliku index.php zostanie wyświetlona na pasku adresu przeglądarki internetowej* (zobacz rysunek 3.19), a także po lewej stronie na liście zakładek. Jeśli plik favicon.ico będzie umieszczony w głównym katalogu serwera WWW, zostanie automatycznie odczytany przez większość przeglądarek. Aby umieścić odwołanie do tego pliku w szablonie, wprowadź kod podobny do poniższego w sekcji <head> pliku index.php:
<link rel="shotcut icon" href="http://przyklad.com/favicon.ico" type="image/vnd.mi crosoft.i eon" /> <link rel="icon" href="http://przyklad.com/favicon.ico" type="i mage/vnd.mi crosoft.i eon" />

Powyżej umieszczono dwa typy odwołania, ponieważ poszczególne przeglądarki odczytują plik favicon.ico dla różnych wartości atrybutu rei. Nowsze przeglądarki umożliwiają dołączenie ikon zapisanych jako pliki GIF lub PNG, a nawet wstawienie animowanej grafiki w tych formatach. Nie musisz wprowadzać poniższego kodu, jeśli umieściłeś w szablonie dyrektywę dołączenia standardowych nagłówków <jdoc:include type="head" />, ponieważ Joomla! automatycznie wstawi odwołanie do ikony ulubionych.
<link rel="shorcut icon" href="templates/<?php echo $this->remplate; ?>/favicon.ico" type="image/vnd.mic rosoft.i eon" />

\ ang. favorites icon — ikona ulubionych —przyp. thim.
'rzeglądarka Internet Explorer w wersji wcześniejszej niż 7 wyświetla tę ikonę dopiero po dodaniu trony do ulubionych, Favicon — Wikipedia, the free encyclopedia [online][dostęp 28.10.2008]

tip: //en. wikipedia. org/wiki/Favicon

98

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW
g a g
Ctrl+D s

Rysunek 3.19.
Plik favicon.ico wyświetlony na pasku adresu i liście zakładek
MAIM M E N U

S Narzędzia Dodaj zakładkę... Subskrybuj tę stronę

Pomoc

&

'X Ą *<•'•
d i HNr

- *

Zarządzaj zakładkami ' Pasek 2akładek Ostatnio dodane .¿Ostatnio używane etykiety Dodatki zwijane z zakładkami

Ctrl+Shift+B

Sfc

-ŁUbS:'

Î 2: Installing C o m p o n e n t s

*

Why do I need

@ Joomla Jumpstart -- Home of Beginning Joomla • • " ^ B f c

Joomla? * 2. How is Joomla! organized? » 3. Joomla! Presentation * Frequently Asked Questions (FAQs) » Beginning Joomla! * Professional Joomla! » General Joomla! « > Get Paid to Write Articles Zakonczono

'

H

In Part 1, you installed a module to the Joomla system. Part 2 will take you mgh the quick and simple process of installation and configuration of a :ornponent. Components are the dominant type of extension and form the backbon *> ; of much of the extensible functionality available to the Joomla CMS. • R E A D MORE...

J o o m l a E x t e n s i o n s -- D i g g T h i s ! p a t c h e d for 1.5

P r o b i n g t h e Joomla! S o u r c e C o d e for Information

O&

Aby zapisać obrazek w formacie ICO, możesz wykorzystać darmową wtyczkę do programu Photoshop, którą znajdziesz na stronie: http: //www. telegraphics. com. au/sw/Mcoformat

Możesz także skorzystać z aplikacji internetowej do rysowania plików .ico pod adresem: http://www.favicon. cc

Kolejną opcją jest program GIMP, za pomocą którego, bez dodatkowych wtyczek, można zapisywać w formacie .ico. Aby stworzyć ikonę ulubionych w programie GIMP, utwórz obrazek o rozmiarach 16x16 pikseli, a następnie zapisz go w formacie Microsoft Windows leon (.ico).

Modyfikacja wyglądu rozszerzeń

Chociaż wykracza to poza ramy tego rozdziału, warto wspomnieć, że rozszerzenia (komponenty, moduły itd.) mają własne szablony, które określają ich wygląd i funkcjonalność. Zazwyczaj szablony te zapisane są w podkatalogu \tmpl, który znajduje się w głównym katalogu danego rozszerzenia. System Joomla! zaprojektowano z myślą o możliwości zmiany szablonu wykorzystywanego przez rozszerzenia, aby dopasować jego wygląd i funkcjonalność do reszty strony. Możesz dołączyć do szablonu podkatalog \html, w nim znajdą się podfoldery dla poszczególnych modułów i komponentów, których wygląd chcesz zamienić (na przykład \com_contact, \com_weblinks, \mod_poll i \mod_search). Przykłady modyfikacji wyglądu rozszerzeń można znaleźć w podkatalogu \html szablonu beez w domyślnej instalacji Joomla!.

Zazwyczaj jednak wystarczy stworzyć odpowiedni arkusz stylów, który zastępuje definicje danego komponentu. Istnieje prosty sposób, aby upewnić się, że Twój szablon zawiera definicję dla wszystkich głównych stylów. Sprawdź w przeglądarce, jak wyświetlane są wszystkie moduły, komponenty i inne elementy interfejsu dla wybranego szablonu.

Rozdział 3. • Tworzenie własnych szablonów

99

Wykorzystaj opcję Pokaż źródło strony, aby zobaczyć kod HTML dla danej strony. Przeglądając kod źródłowy pod kątem atrybutów id i class, natrafisz na wszystkie definicje elementów CSS wykorzystywanych na stronie. Teraz, kiedy zapoznałeś się z ich nazwami, możesz zmienić ich wygląd za pomocą arkusza stylów dołączonego do szablonu.

iorzenie układu strony dla telefonów komórkowych
Coraz więcej osób przegląda strony WWW za pośrednictwem telefonów komórkowych. Widząc ogromną popularność urządzeń PDA, takich jak np. iPhone, można spokojnie założyć, że mobilny dostęp do internetu będzie coraz powszechniejszy. Dzięki przygotowaniu strony pod kątem wygodnego przeglądania na takich urządzeniach możesz powiększyć grono osób odwiedzających stronę, a w przypadku witryny komercyjnej — zwiększyć zyski. Stworzenie w systemie Joomla! szablonu dla telefonów komórkowych, dopasowanego do ekranu o małych rozmiarach, jest wyjątkowo proste, ponieważ na wygląd strony w głównej mierze wpływa arkusz stylów. W czasie, kiedy pisałem tę książkę, poniższe programy były najpopularniejszymi mobilnymi przeglądarkami: • • • • • • Pocket Internet Explorer — Główna przeglądarka wszystkich PDA z systemem Windows (nazywana często także Pocket PC). Opera — Prawdopodobnie najpopularniejsza mobilna przeglądarka instalowana przez użytkowników. NetFront — Popularna przeglądarka, szczególnie na nieużywanych już urządzeniach Sony Clie. Na jej podstawie powstała przeglądarka Blazer. Blazer — Popularna przeglądarka dostępna w modelach Tungsten i Treo PDA. Minimo — Darmowa przeglądarka o otwartym kodzie źródłowym, oparta na silniku programu Mozilla Firefox. Safari — Domyślna przeglądarka urządzenia iPhone.

Poza tym istnieje spora liczba przeglądarek przygotowanych specjalnie na daną platformę (np. OpenWave czy Series 60), a biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój tego rynku, lista mobilnych przeglądarek będzie rosnąć. Dobra wiadomość jest taka, że Twoja strona nie musi być zaprojektowana z myślą o każdej z tych przeglądarek. Dołączenie pliku CSS wygląda zazwyczaj podobnie do:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="Mycss.css" />

Dla tego znacznika istnieje dodatkowy atrybut o nazwie media, który jest poprawnie odczytywany przez większość mobilnych przeglądarek. Atrybut media pozwala określić platformę, dla której należy odczytać podany plik CSS. Trzy najczęściej stosowane wartości to: screen, print i handheld9. Z tego powodu Twój szablon może odwoływać się jednocześnie, bez kolizji do więcej niż jednego pliku CSS.
ikran, drukarka i urządzenie przenośne — p r z y p . tłum.

100

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW
Aby dołączyć pliki CSS dla każdej platformy, możesz wstawić w szablon poniższy kod:
<link rei»"stylesheet" type="text/css" media="screen" href="screen.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="print.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="handheld" href="mobile.css" />

Znacznik z atrybutem media ustawionym na screen może odnosić się do zwykłego pliku CSS. Wartość atrybutu print może oznaczać odwołanie do arkusza, który wyłącza wyświetlanie bannerów, kolumn i elementów nawigacyjnych nieprzydatnych na papierze. Często jest to kopia głównego pliku CSS z atrybutem visible (widoczny) ustawionym na false dla elementów, które powinny zostać pominięte na wydruku. W czasie, kiedy pisałem tę książką, przeglądarka Pocket Internet Explorer wykorzystywała arkusze stylów oznaczone zarówno jako screen, jak i media do wyświetlania stron na urządzeniach mobilnych, co było powodem frustracji wielu projektantów. Zwykła wersja Internet Explorer 6 (najpopularniejsza przeglądarka internetowa) w przeciwieństwie do wersji mobilnej nie wyświetla stylów oznaczonych jako handheld. Sposobem na osiągnięcie kompatybilności z Internet Explorerem jest umieszczenie odwołania do pliku CSS odpowiadającego screen przez odwołaniem do tego, który odpowiada handheld. Dzięki temu na normalnych komputerach plik oznaczony jako handhe Id zostanie zignorowany, a przeglądarka Pocket IE odczyta najpierw style zawarte w pliku odpowiadającym screen, a następnie odczyta zawartość pliku odpowiadającego handheld, unieważniając wcześniejsze definicje.

Typ handheld wykorzystywany jest przez urządzenia przenośne, które obsługują CSS. W czasie pisania tej książki większość sprawdzanych urządzeń pozytywnie przeszła testy i odczytała plik CSS oznaczony atrybutem handheld. Sprawdzone zostały następujące przeglądarki: Blazer (w urządzeniu Treo), Opera (w Nokii) i Pocket Internet Explorer (w iPAQ-u). Niestety, pewna liczba testowanych przypadków nie obsługiwała poprawnie tego atrybutu (głównie Netfront 3.1). Jednak patrząc w przyszłość, można z pewnością stwierdzić, że wszystkie nowe przeglądarki będą poprawnie obsługiwać ten atrybut.

Definiowanie arkusza stylów dla urządzeń przenośnych

Jeśli masz zamiar dołączyć alternatywny arkusz stylów dla urządzeń przenośnych, poniżej znajdziesz kilka wskazówek. Pamiętaj, że nie można po prostu wykorzystać zwyczajnego pliku CSS, ponieważ został stworzony z myślą o osiągnięciu innych celów, innej prezentacji graficznej. Poniżej znajduje się lista rzeczy, o których należy pamiętać podczas projektowania arkusza stylów dla urządzeń przenośnych: • Ustaw marginesy na 0 — Dla znaczników zawierających tekst ustaw atrybut margin: 0 0 0 0: przez co margines zostanie ustawiony na 0, a tekst będzie zajmować całą dostępną przestrzeń. Ustaw szerokość obramowania na 0 — Dla znaczników di v i table ustaw atrybut border-width: 0 0 0 0: aby usunąć ramkę wokół komórek. Ustaw wysokość linii na lem — Zamiast określić inną wysokość linii (co i tak nie będzie dobrze wyglądać na urządzeniu przenośnym), wykorzystaj kod 1 i ne-height: lem: aby ustawić standardową wysokość linii.

• •

Rozdział 3. • Tworzenie własnych szablonów

101

Korzystając z tych wskazówek, możesz wprowadzić modyfikacje domyślnego szablonu Joomla!. Utwórz pod nazwą mobile.css nowy arkusz stylów w folderze css i wprowadź poniższy kod:
Body { margin: O.Oem 0 0 0: line-height: lem: padding: 0 0 0 0.2em: font-size: 100%: line-height: lem; color: black; border-width: 0:

}
hi, h2. h3, M . h5, h6 { line-height: lem; font-size: 100%; font-weight: bold;

}
p, ul, ol, li. dt, dd { line-height: lem:

}

{
}

moduletable. ,moduletable_menu. div.moduletable h3. .moduletablejnenu h3, .poll td font-size; 100%: font-weight: bold;

Wstaw w index.php odwołanie do pliku CSS z atrybutem media ustawionym na handheld, a plik mobile.css zostanie automatycznie wykorzystany na urządzeniach przenośnych. Wykorzystanie tego arkusza wprowadzi jednakowy wygląd i wielkość tekstu na całej stronie, a nagłówki i inne specjalne style Joomla! zostaną pogrubione.

laptowanie szablonów Mambo lub Joomla! 1.0
Szablony Mamo działają bez problemów w Joomla! 1.0. Z powodu ich popularności od pięciu lat powstawały tysiące szablonów. W Joomla! 1.5 istnieje możliwość wykorzystywania szablonów napisanych z myślą o starych systemach, jednak musi zostać włączony Tryb spuścizny. Niestety, włączenie tego trybu powoduje utratę wszystkich nowych funkcji i wzrostu wydajności wersji 1.5. Na szczęście adaptacja szablonu w większości przypadków nie jest trudna. Praktycznie wszystkie wywołania systemowe w starej wersji Joomla!/Mambo mają swoje odpowiedniki w nowej wersji Joomla!. Najbardziej oczywistym przykładem jest funkcja modCountModules, która została zastąpiona przez $this->countModules. Elementy <jdoc include ... / > z a s t ą p i ł y w i ę k s z o ś ć funkcji mosLoadModul es. Ponadto wykorzystanie zmiennych globalnych nadal jest możliwe, choć niezalecane, ponieważ prawdopodobnie zostaną usunięte w przyszłych wersjach Joomla!. Najlepiej jest unikać wykorzystania zmiennych globalnych.

102

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW
W systemie Mambo i starszych wersjach Joomla!, jeśli na danej stronie niezbędny był edytor, trzeba było go włączać ręcznie, podczas gdy w nowej wersji włącza się automatycznie, jeśli wystąpi taka potrzeba. Jedyną nieobecną technologią w nowej wersji Joomla! jest patTemplate. Wtyczka patTemplate umożliwiała proste rozwiązywanie złożonych problemów, jakie w przeszłości napotykali projektanci szablonów. Głównie ze względu na wydajność, patTemp late została usunięta w nowej wersji platformy Joomla!. Dlatego jeśli szablon stworzono w oparciu o intensywne wykorzystanie patTemplate, jego adaptacja do nowego systemu będzie trudniejsza niż w większości przypadków.

Podsumowanie
Po przeczytaniu tego rozdziału powinieneś wiedzieć już, jak od podstaw stworzyć szablon. Na projektowanie szablonów składa się wiele aspektów, m.in. stworzenie właściwego arkusza stylów. W rozdziale zawarto informacje, dzięki którym będziesz w stanie: • • • • • Stworzyć od podstaw szablon, który dzięki CSS wykorzystuje układ wielokolumnowy. Dodać elementy graficzne, które sprawią, że szablon będzie wyglądał profesjonalnie. Udoskonalić kompatybilność z różnymi przeglądarkami, dzięki czemu błędy obsługi CSS nie wpłyną negatywnie na wygląd strony. Stworzyć stronę zgodną ze standardami dostępności, aby umożliwić każdemu jej przeglądanie. Wykorzystać arkusze stylów w celu dostosowania wyglądu strony do danej platformy, takiej jak PDA lub telefon komórkowy.

Tworzenie własnego szablonu to tylko wierzchołek góry lodowej w zakresie modyfikacji strony Joomla!. W rozdziale 4. przedstawiono rozszerzenia, które znacznie wzbogacą funkcjonalność Twojej strony.

dodatki wpływają na działanie najbardziej podstawowych funkcji systemu. Zanim przejdziemy do sprawdzenia poszczególnych rozszerzeń. Przegląd rozszerzeń z powyższych kategorii uzmysłowi Ci potencjał tkwiący w Joomla!. komponentów i dodatków) może ogromnie zwiększyć funkcjonalność systemu Joomla!.4 Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń Gama rozszerzeń Joomla! zaczyna się szablonami (najprostsza forma) i kończy się na dodatkach (najbardziej zaawansowana). Czasem wybranie właściwego rozszerzenia sprowadza się do sprawdzenia wszystkich dostępnych z danej kategorii. Podczas gdy szablony wpływają na prezentację Joomla!. Dla Joomla! dostępnych jest wiele rozszerzeń i czasem trudno wybrać któreś z nich. organizacje i e-commerce. które można przypisać do następujących obszarów: • • • • funkcjonalność strony. sondy. Wykorzystanie rozszerzeń trzech typów (modułów. które służą do dodania określonej funkcjonalności (np. Przykładowo istnieje sześć różnych dodatków służących do tworzenia galerii zdjęć — każdy ma swoje wady i zalety. . zawartość strony. Niektóre mają zapewnioną bardzo dobrą obsługę klienta. komunikacja na stronie. Komponenty i moduły są prostszymi rozszerzeniami. Między tymi dwiema skrajnościami znajdują się moduły i komponenty. który można znaleźć na stronie głównej Joomla!. fora lub menu). warto odwiedzić ich katalog. inne zawierają więcej funkcji. W tym rozdziale przedstawiono najbardziej zaawansowane i najpopularniejsze rozszerzenia.

Obecnie możliwe jest określenie kompatybilności z wersją Joomla! 1. którzy kliknęli wpis w katalogu.joomla.5 Native i l. komercyjne i inne darmowe lub wolne licencje. Każde rozszerzenie przypisano do jednej z 23 kategorii. a także lista zmian wprowadzonych w najnowszej wersji. Data dodania (Date added) — Data włączenia rozszerzenia do katalogu. Jeśli dane rozszerzenie Ci się podoba i uważasz. 1. Ikony wyświetlane przy danym wpisie wskazują na typy rozszerzeń. 1. kiedy została upubliczniona. Zazwyczaj jest to krótkie podsumowanie historii wersji programu. Poszczególne elementy oznaczane są ikonami: czerwoną literą Mw przypadku modułów.joomla. z którą działa rozszerzenie.104 Joomla!. zieloną literą C w przypadku komponentów i purpurową literą P w przypadku dodatków.0 Native.5 i obiema wersjami 1 . aby przejść na stronę. Na stronie głównej katalogu umieszczono także pięć najnowszych rozszerzeń i pięć najwyżej ocenianych. co pozwala użytkownikom dzielić się ich doświadczeniami związanymi z danymi rozszerzeniami. możesz wykorzystać ten odnośnik. Homepage) — Strona domowa rozszerzenia.0.ONative. Deweloper i e-mail — Te dwa pola zawierają nazwę i adres e-mailowy twórcy danego rozszerzenia. Strona domowa (ang.org Katalog rozszerzeń Joomla! (ang. Joomla Extension Directory — JED) zawiera prawie 4000 pozycji (w momencie pisania tej książki) zarejestrowanych w systemie. które zawiera. . • • • • • • • Oznaczone odpowiednio 1. Najpopularniejsze licencje to GNU GPL. gdzie najprawdopodobniej znajdziesz inne rozszerzenia tego samego autora. Wersja (Version) — Wyświetla oznaczenie najnowszej wersji i informacje. Katalog znajduje się pod adresem: http://extensions.5 Legacy — przyp. Profesjonalne tworzenie stron WWW Katalog rozszerzeń Na stronie głównej Joomla! (www. Typowy wpis do katalogu zawiera poniższe informacje: • • Opis — Opis danego rozszerzenia. że jest użyteczne.org) dostępny jest katalog rozszerzeń działających z Joomla! wraz z systemem oceniania i komentowania. aby przeczytać cały opis danego rozszerzenia. pod jaką udostępniono rozszerzenie. Joomla 1. Każda pozycja zawiera opis i informacje związane z wykorzystaniem rozszerzenia. Licencja (License) — Licencja. tłum. Liczba odwiedzin (Views) — Przedstawia liczbę odwiedzających. Kompatybilność (Compatibility) — Wersja Joomla!. Typ rozszerzenia — Większość wpisów to połączenie kilku rozszerzeń w jedną całość.

Menu (Menu Systems). najczęściej konieczne jest instalowanie dodatków. Ponieważ ten typ zmian dotyczy kluczowej funkcjonalności systemu. Administration) — Rozszerzenia dla zaplecza. Tworzenie raportów (Data Reports). Interfejs administracyjny (Admin Interface). Serwer (Server). 105 Na stronie wyszczególniono 23 kategorie rozszerzeń. Rozszerzenia tego typu umożliwiają np. Często znajdują się tutaj. także informacje odnośnie do funkcjonalności i instalacji lub rekomendacje innych rozszerzeń. które spełniają to samo zadanie — tylko lepiej. Powyższy podział uprości wyszukiwanie rozszerzeń. Podczas wyszukiwania powinieneś ograniczać się do pojedynczych słów. Zmiana formatów danych (Data Coversion). poza komplementami. Funkcjonalność dla kilku stron (Multiple Sites). komentarze i opisy różnych problemów związanych z rozszerzeniem. które dodają określone funkcje do Joomla!. inkcjonalność i obsługa strony Rozszerzenia funkcjonalność i obsługi strony rozbudowują kluczowe funkcje.Rozdział 4. • . • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń • Komentarze i oceny użytkowników (User Reviews) — Prawdopodobnie najużyteczniejszy element wpisu. Zawiera podkategorie: Zarządzanie treścią (Content Management). ustalenie dokładniejszej hierarchii artykułów niż tylko kategorie i sekcje czy dodanie opcji wyszukiwania. Katalog rozszerzeń zawiera wyszukiwarkę. Instalatory (Installers). organizacje i e-commerce. Zarządzanie plikami (File Management). ponieważ masz wtedy największą szansę znaleźć wpisy. Wstawianie i dołączanie (Embed & Include). Dla ułatwienia w kolejnych podrozdziałach kategorie podzielono na cztery główne aspekty: • • • • funkcjonalność i obsługa strony. chociaż często jest ona mało pomocna w znajdowaniu rozszerzeń z określonymi cechami. Rozbudowywanie podstawowej funkcjonalności (Core Enhancements) — Wzbogacenie podstawowej funkcjonalności systemu Joomla!. które można znaleźć w interfejsie administratora. komunikacja na stronie. Zawiera podkategorie: Rozszerzenia dla administratorów (Admin Addons). Nawigacja (Site Navigation). które będą zawierać wymaganą funkcję. Rozszerzenia dla tego obszaru pogrupowano w JED w następujące kategorie: • Administracja (ang. Zarządzanie bazą danych (Database Management). a każda z nich zawiera podkategorie. Zawiera nadesłane przez użytkowników doświadczenia. Sekcje i kategorie (Sections & Categories). zawartość strony. Wyszukiwanie przy wpisaniu wielu słów zwraca zazwyczaj zbyt wiele wpisów niezwiązanych z interesującymi możliwościami.

Pozwala na tworzenie kodu XHTML 1. środowiska programistyczne PHP i inne. Statystyki strony (Site Analytics). Ponieważ Joomla! jest systemem opartym na HTML. Zawiera podkategorie: Pamięć podręczna (Cache). Istnieje kilkanaście innych edytorów w katalogu JED. Treści w wielu językach (Multi-Ungual Content) i Tłumaczenia Joomla! (Translations for Joomla!). Informacje autorskie (Crédits). które można pobrać i zainstalować. wszystkie artykuły będą wprowadzane jak zwykły tekst. co oznacza. rozmiar i inne. Wyszukiwanie rozszerzeń (Extensions Search). XStandard Lite także zawiera funkcje WYSIWYG 2 . tematów i wtyczek (włączając w to Adobe Flash Player). np. . że XStandard Lite w przeciwieństwie do TinyMCE tworzy w pełni poprawny kod XHTML i HTML. Jeśli nie określono domyślnego edytora.0.106 Joomla!. Pozycjonowanie i metadane (SEO & Metadata). które dołączono do Joomla!. 2 Ang. co otrzymasz —przyp. Wprowadzony tekst pojawi się w tej samej formie na stronie.). Wyszukiwanie na stronie (Site Search) i Chmury znaczników (Tags & Clouds). Różnica między dwoma edytorami polega na tym. Obsługa strony (Site Management) — Rozszerzenia związane z obsługą strony i zarządzaniem nią. Przyjazne adresy (SEF). Mapa strony (Site Map). za pomocą którego można wprowadzać formatowany tekst. Statystyki treści (Content Statistics). XStandard Lite jest edytorerr dostępnym w postaci skompilowanej. Przekierowywanie (URL Redirection) i Odwiedzający ( Visitors). Zawiera podkategorie: Automatyczne tłumaczenie (Automatic translations). • • • W poniższym podrozdziale opisano instalację alternatywnego edytora w systemie Joomla!. pochylony itd. styl (pogrubiony. Języki (Languages) — Rozszerzenia dla instalacji Joomla! zorientowanych na inne języki niż angielski. Firefox. Profesjonalne tworzenie stron WWW • Wyszukiwarki i indeksowanie (Search & Indexing) — Zawiera podkategorie: Wyszukiwanie domen (Domain Search). zwykły tekst oznacza w praktyce kod HTML. programy instalacyjne dla różnych platform. Opera i Safari). np. Ranking (Ranks). What You See Is What You Get — To. profile ustawień użytkowników. Pomijając przewagę funkcjonalności XStandard. Domyślnym edytorem jest TinyMCE. rozszerzenie dla programu Dreamweaver do obsługi stron Joomla!. Oba wymienione edytoiy nie są jedynymi. a także instalację dodatkowych języków (w tym polskiego). uruchamianie skompilowanego kodu oznacza ogromną przewagę pod względem wydajności nad TinyMCE. Statystyki mchu na stronie (Site Traffic Statistics). wybierać fonty. Edytor TinyMCE został napisany w JavaScripcie. że obecnie można go stosować tylke w systemie Windows. tłum. co widzisz. Powiązane wpisy (Related Items). Wyniki wyszukiwania (Search Results). Narzędzia (Tools) — Lista zewnętrznych rozszerzeń. Instalacja dodatkowego edytora WYSIWYG System Joomla! zawiera dwa edytory: TinyMCE i XStandard Lite. Szeroki wybór edytorów oznacza różnorodność dodatkowej funkcjonalności. jest tym. a jego poprawne działanie potwierdzone na wielu różnych przeglądarkach (Internet Explorer.

Rozszerzenie JoomlaFCK. dwa szablony.iniony 1 Opublikowan 92 Wyczyi< 29 razy czwartek. Szablony powinny zostać zapisane w katalogu. and the rapid integration with third-party applications. zarządzanie dokumentami. 08 3 ŻS t dkmn ® . iytor JoomlaFCK a niewielki kod. sunek 4. Joomla! is used by organisations of all sizes for Public Web sites. and Extranets and is supported by a community of thousands of users.xml. do ou et u LA • ffl » © ® :. administration. stworzonym przez Frederico Caldeira Knabbena. które zawiera mniej funkcji niż TinyMCE lub XStandard. Przykładowo możesz zainstalować rozszerzenie JoomlaFCK.gif"> <Description>One main image with a title and text that surround the image. 1 i czwartek. Intranets. edytowanie arkuszy stylów i wiele innych. obsługa wtyczek. ale jest dużo mniejsze i szybsze niż standardowe edytory. Poniżej kod pierwszego z nich: Domyślnie dostępne są <Template title="Image and Title" image="templatel. przedstawione na rysunku 4. Joomla! has a rich heritage and has been crowned CMS king many times over. oparto na skrypcie FCKeditor. onlme I communities. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń 107 formatowanie kodu źródłowego.</Description> <Html> <![CDATA[ <img style="MARGIN-RIGHT: lOpx" height="100" alt=" " width="100" align="left" /> <h3>Type the title here</h3> Type the text here ]]> </Html> </Template> . Joomla! Logo With a fully documented library of developer resources.idaiie Joomla! provides an easy-to-use graphical user interface that simplifies the management and publishing of large volumes of content including HTML. Jest to jeden z pierwszych edytorów dostępnych za pośrednictwem przeglądarki WWW. blogs and eCommerce applications Rozpoczrtij p M t p u i K? k Z k ń z pubłikacj« ao c Parametry: rozszerz » Mst.i ą w O ' » - M '" B O ^ G ? Parametry: artykuł Autor Inny «Mit os ! « .'BP» w g a . Joomla! allows the customisation of every aspect of a Web site including presentation. który można zainstalować w zapleczu administracyjnym. media portals.1. i. <!'><.. który znajduje się najprawdopodobniej (w odniesieniu do głównego katalogu Joomla!) w: \p lugins \editors Xfckeditor Szablony zapisywane są w formacie XML w pliku fcktemplates. J= ś= I : i® :[SJ« m •%'iii A ê i H <> • n a » 1 sMajte« S i| Styl i" Fr a N r a yDV ' ś Czcionka omt om l ( I ) n Jno^ia. :ięki czemu :ia!a sprawnie Tytuł Alias Sekcja WeIcome to Joomla! welcome-to-ioomla News Opublikowane arona startowa Kategoria O Nie 'Nie Latest Tak 'Tak ID 1 tyk ulu: . Jedną z najbardziej użytecznych (i unikatowych) funkcji JoomlaFCK jest możliwość wykorzystania szablonów dla wprowadzanych artykułów — w podobny sposób jak Microsoft Word zawiera szablony dla résumé. and rich media. layout.Rozdział 4.it iis Odsłony Popi awiony Ut *oi zony Po|»i. .[b] / J * . który miał pełną funkcjonalność WYSIWYG bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Joomla! is shifting gear and provides developer power while _ JoomlaFCK składa się z pojedynczego dodatku.>»'. documents.1 St. N o w with more power under the hood. prezentacji itd.1.*<>!»! •>• ' Joomla 1 is a f i e e open soiuce framework and content publishing system designed foi quickly creating highly interactive multi-language Web sites.

by podświetlić treść: . D.nametiy: 1 0 Metad. jeśli Twoja strona ma kilku redaktorów.p a r t y applications. jednocześnie oferując więcej funkcji niż za pomocą prostego formularza.ine TinyMCE pozwala wykorzystać własny plik CSS zamiast domyślnego. a n d t h e rapid i n t e g r a t i o n with t h i r d . oddzielając go od reszty tekstu. Profesjonalne tworzenie stron WWW Zauważ.2. J o o m l a ! is u s e d by o r g a n i s a t i o n s of all sizes for Public W e b sites.108 Joomla!. a n d E x t r a n e t s and is s u p p o r t e d by a c o m m u n i t y of t h o u s a n d s of users.css.' P. Dobrym pomysłem jest skopiowanie domyślnego pliku CSS i dodanie do niego swoich nowych stylów. żeby przepisy były dodawane na stronę przez pracowników programu. Przykładowo jeśli prowadzisz stronę telewizyjnego programu o gotowaniu i chciałbyś. jak zilustrowano na rysunku 4.p o r z m i pi iMil Joomla! W i t h a fully d o c u m e n t e d library of d e v e l o p e r r e s o u r c e s . Generalnie najprościej jest skopiować ten plik do katalogu \css dla wybranego szablonu. dzięki czemu redaktorzy mogą korzystać ze stylów odpowiadających funkcjom strony.i ut rtoi R u . Domyślnie plik znajduje się.css Skopiuj plik editor content.irtyk Joomla! is a free open source framework and content publishing s y s t e m designed for guickly creating highly interactive mujti-language Web sites.t o .u s e graphical user interface t h a t simplifies the m a n a g e m e n t and p u b l i s h i n g of large v o l u m e s of content including H T M L . d o c u m e n t s .— — ~ --StylesPoplamiony 92 Wy*. I n t r a n e t s . Rysunek 4. online communities. względem głównego katalogu Joomla!. jak proste jest w tym przypadku zastosowanie szablonów. W ten sposób możesz nadać artykułom jednakową formę. Wprowadź do tego pliku style. Przykładowo strona poświęcona programowaniu będzie zawierać artykuły z elementami kodu źródłowego.ll.css do innego katalogu. 29 razy Czwartek Czwartek — _j ' x. Powered fey J o o m l a ! p r o v i d e s an e a s y . a d m i n i s t r a t i o n . blogs and eCommerce applications. Dodawanie własnych stylów do TinyMCE Istnieje możliwość dodania własnych stylów do listy w edytorze TinyMCE.bluehighlighter { background: blue: color: #000000: } . l a y o u t .ït. w: \plugim\editors\tmymce\jscripts\tiny_mce\themes\advanced\css\editor_content. media portals. który powodowałby automatyczne wyświetlanie kodu źródłowego fontem Courier z szarym tłem. J o o m l a ! allows t h e c u s t o m i s a t i o n of every aspect of a W e b site Including p r e s e n t a t i o n . x' 1 -»• J yellowhighlighler 2 ""fTiii! P. Dla uproszczenia skopiowałem ten plik do głównego katalogu serwera W W W i nazwałem go mytinymce.iriifrtly: . Można wtedy stworzyć styl. dzięki czemu style można będzie lepiej dopasować do wyglądu strony.2. Ja dodałem kilka stylów. Zakończ publik. and rich m e d i a . Projektowanie szablonów dla wprowadzanych treści może być szczególnie przydatne. szablon przepisu znacząco przyspieszyłby wprowadzanie wpisów.purplehlghlighter { background: purple: color: #000000: } . których potrzebujesz na stronie. Dodanie jednego lub kilku stylów TinyMCE umożliwia lepsze dopasowanie treści i strony 51HS— Sekcja welcome^o^oomla News " S t r o n a startowa Kategoria Odsłony Popiaiviony utwoi zony U .

Dzięki rozszerzeniu joomlaXplorer możesz dodać funkcjonalność zarządzania plikami do Joomla!. hiszpańskim i rosyjskim 3 . W polu Własny arkusz stylów wprowadź adres URL. idawanie obsługi plików i FTP Czasem konieczny jest bezpośredni dostęp do strony Joomla! za pomocą przeglądarki. aby przejść do ustawień dodatku.Rozdział 4.css Kliknij przycisk Zapisz. Po zainstalowaniu dostępu do joomlaXplorer (zobacz rysunek 4. szczególnie wówczas.0. Kliknij Editor— TinyMCE 2. jak przedstawiono to na rysunku 4. tłum. color: #000000.3. otwórz opcję Dodatki w interfejsie administratora Joomla!.przyklad. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń . . Vtfączone (t' W y ł ą c z o n e '<tJ W y ł ą c z o n e A<fr e s y v*ewrtętt z n e Kierunek t e k s t u Automatyczny wybór języka Kod języka Względne v Od lewej do prawej € > Nie O en Tak Zabronione elementy Klasy CSS szablonu Własny arkusz stylów O Nie ® Tak / / / / http :fllocalhost^ooml Na zdalnym serwerze adres może przypominać poniższy: http://www. w kawiarence internetowej lub bibliotece). w interfejsie administratora. jrowadź mpletny adres ?L nowego ku CSS w pole asny arkusz A ów Nie c z y s c e n c j i O-sti ze<jaj. .in. sunek 4. gdy korzystasz z urządzenia przenośnego lub publicznego dostępu do sieci (np.4) można klikając opcję w menu Komponenty. W joomlaXplorer wyświetlana jest kompletna lista katalogów i plików w danym folderze serwera WWW. a nawet pasek stanu informujący o wolnym miejscu. kiedy niedostępny jest klient FTP. francuskim. pliku CSS.yellowhighlighter { background: yellow. Obecnie joomlaXplorer jest wydany prawie w 20 językach. ¡cjdy „Anuluj" Wer sja skompresowana O Tak ' .com/mytinymce. który prowadzi do utworzonego wcześniej pliku. Niestety. duńskim. Od teraz. 109 } Aby dołączyć stworzony arkusz stylów.3. Nie O Włączone ' . niemieckim. angielskim. m. aby wprowadzić zmiany. po otwarciu artykułu w edytorze TinyMCE. dodane style będą dostępne w menu. nie jest dostępny po polsku — p r z y p .

a także symulować połączenie FTP z poziomu przeglądarki internetowej 4 Joomla! J^piorer • H.org/gf/project/joomlaxplorer/frs/ Dodawanie mapy strony Dodanie mapy strony jest często jedną z najlepszych metod uproszczenia nawigacji na niej.. ponieważ ręczne stworzenie jej jest trudne.110 Joomla!. które m a j ą możliwość automatycznego tworzenia mapy strony. Mapa strony składa się m.in. Komponent joomlaXplorer można pobrać z poniższej strony: http://joomlacode. Pozwala na wysyłanie i pobieranie plików za pomocą dostarczonego interfejsu lub symulacji FTP.5. a następnie dodać jako ostatni wpis do Main Menu. a zmiany wprowadzane są automatycznie i zawsze odpowiadają aktualnemu stanowi strony WWW.«en • iggioomla • Size File v Type Directory Directory Directory Modified 2 Qü/ 1 0 : 0 8S2 2 i 3 20A82 0 : Ü83/1 2 3 20/02 2 0 081/9 3 Perms 77 7 drwxrwxrwx 77 7 drwxrwxrwx 77 7 77 7 drwxrwxrwx 77 7 drwxrwxrwx 77 7 drwxrwxrwx 77 7 drwxrwxrwx 77 7 77 7 77 7 0 ff 6t> o.pl Directory Directory 20/Ö2 0 : Ü8D/1 2 3 20/82 0 : :> 080/1 2 ^m i • ^äiphpMy •d n • fS-eö. . który można zainstalować dzięki opcji Rozszerzenia. tworzenia i rozpakowywania archiwów plików oraz katalogów. Mapy strony brakuje często na mniejszych witrynach. Komponent może zostać wykorzystany tylko przez użytkownika z uprawnieniami superadministratora.4. Na szczęście dla użytkowników Joomla! istnieje wiele rozszerzeń. B 2 GF Picture I 20? 82 0'i:4i Ü8D/3 20/82 0 3 080/1 2 f 20/82 0 : t 080/1 23 20/22 00 071/1 4C : • a ah jrti. zmieniania nazw.« ed • « =«» 9 »« ' • Igi sonatapi! • • pl Directory Directory Directory 27 K . Rysunek 4. edytowania. kopiowania.gif pce Rozszerzenie można wykorzystać do wyszukiwania. Profesjonalne tworzenie stron WWW Dii ectoiy:. a zarządzanie męczące. Najpopularniejszym narzędziem do tworzenia mapy strony jest rozszerzenie Joomap. Czas instalacji i konfiguracji jest krótki. które przedstawiono na rysunku 4. co pozwala na lepszą integrację z systemem Google. Joomap potrafi także stworzyć mapę strony w formacie Google Sitemap XML. kategorii i sekcji. JoomlaXplorer umożliwia użytkownikom zmienianie praw dostępu do plików i katalogów za pomocą narzędzia przypominającego chmod. usuwania. z menu. Za pomocą rozszerzenia joomlaXplorer można zarządzać plikami.ime . Joomap jest prostym komponentem. • 0C«« • ggicrt.

immunity Builder Community Builder (CB) jest rozszerzeniem o otwartym kodzie źródłowym. dodatkowe pola w profilach użytkowników. Jest to jedno z najpopularniejszych rozszerzeń w świecie Joomla!. ścieżki połączeń między użytkownikami. które znacząco zwiększa możliwości Joomla! w zakresie zarządzania użytkownikami. galerie i wiele innych. takich jak potwierdzenie Warunków korzystania z serwisu.in. ira 'zwierciedla Zanizację strony Joomap Mam Menu Heme Section • Category 2 111 • Another Arlid • Testcategory SectlonBlog • Another Article i rti îtarticli Cate> Secondary Menu #3 W rozdziale 13. w formacie tekstowym lub HTML. ustawianie przez użytkowników własnego awatara. listy użytkowników. własne zakładki.5. których działanie wpływa na pozycję strony w wyszukiwarkach internetowych. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń sunek 4. zarządzanie przebiegiem procesów. które mogą zawierać dowolne informacje z profilu użytkownika. możliwość zdefiniowania wiadomości e-mailowych wysyłanych do nowych użytkowników. wysyłanie wiadomości e-mailowych z żądaniem aktywacji konta. Funkcje CB to m. integracja z innymi komponentami. zszerzenie omap umożliwia orzenie namicznej 3py strony.Rozdział 4. • . Znajdziesz tam także opisy innych rozszerzeń. takimi jak systemy wiadomości prywatnych (PMS — Personal Mail System).: • • • • • • • zarządzane hasła i grupy. informowanie administratora o nowych użytkownikach. zawarto więcej informacji na temat map strony (i Joomap).

myPMS. zOOm Gallery. dzięki temu możliwa jest wymiana informacji z innymi dodatkami Joomla!.7. co zilustrowano na rysunku 4. PHPBB bulletin board system. Profesjonalne tworzenie stron WWW Rozszerzenie Community Builder można znaleźć pod adresem: www. składa się prawie z tych samych opcji. CB Gallery. które są domyślnie dostępne. Gdy zainstalujesz nowe rozszerzenie CB. W przypadku CB istnieje możliwość określenia dodatkowych parametrów dla wybranych grup lub wszystkich użytkowników. Yanc tab newsletter.112 Joomla!. Mamboblog. 4 Wtyczki (ang. plug-ins) nazywane są w Joomla! dodatkami — p r z y p . podobnie jak Joomla!. Na tym kończą się podobieństwa. Platforma logowania dostępna jest także za pomocą interfejsu rozszerzeń Joomla!. Większość funkcji zawarta jest w jednym z trzech kluczowych modułów dołączonych do CB. co przypomina rozszerzalny system zarządzania kontaktami.6. Struktura Community Buildera Rozszerzenie CB posiada. Oznacza to częściowe oddzielenie funkcji związanych z zarządzaniem użytkownikami od reszty interfejsu Joomla!. Za pomocą CB można dołączyć pola z dodatkowymi informacjami do profilu użytkownika. System logowania CB można zintegrować (między innymi) z poniższymi rozszerzeniami Joomla!: • • • • • • • • • Simpleboard lub JoomlaBoard.joomlapolis. com/ Jedną z wad CB (ale to jednocześnie zaleta) jest całkowicie odmienny system rejestracji i logowania niż standardowy w Joomla!. Group Jive. . Podstawą CB jest system logowania — odpowiada za złożony proces rejestracji oraz logowania — który może zostać rozszerzony przez administratora. Główny komponent nadal nosi oryginalną nazwę Community Buildera {comprofiler). przedstawiony na rysunku 4. co zwykły system rejestracji Joomla!. własną strukturę wtyczek 4 . Podstawowy ekran ustawień użytkownika. uddelM (prywatne wiadomości). pojawi się ono na liście. Strona główna komponentu w interfejsie administratora zawiera listę wtyczek. tłum.

Documentation and Public Relations If y o u like the services provided by this free component.net/agreement .2006 MamboJoe JoomlaJoe.pi . • Dodawanie i modyfikacja dostępnych r o z s z e r z e ń 113 ¡unek 4.Zaplecze .Rozdział 4. Be.Wydawca . . dstawo we tawienia profilu rtkownika podobne tych ystemu imla! Contact Info llame: Fli st lianie: Middle N a m e : L a s t lianie: Email: Usei name: P a s s w o r <1: Verify P a s s w o r d : Język witryny: Str efa c z a s o w a : .net .0.com Donate in USD to CB. please consider making a small donation to support the team behind it: Donate in EUR to CB.0 License htt p: I f w w w foood .Team@joomlapolis.license html GNU Lesser General Public License http: / / w w w bosrup com/Vveb/overlib/?License GNU Lesser General Public License Limited Community Builder JoomlaPolis Lic ense ¡unek 4.6.Redaktor .17 1.pl ko walski@onet . data.3 1.Team@joomlapolis. J a n Kowalski Jan .it and CB team. .1 4.7. COMMUNITY V2 Your version i s : Latest version: 1.eae . mny ekran erfejsu mmunity ildera •edstawla listę ństalowanych /czek k.Autor .2.Administrator .Główny administrator Block U s e r : Approve User: Confirm User: No Yes ' Yes V v V ^¡j % ^ Dodatkowe pola m o g ą przyjąć jeden z 11 typów: • • przycisk wyboru. % fi % fi 9 % fi mm II V (UTC 00:00) Uniwersalny: Dublin.htm http: /.Operator .2 1.02 1. This component is leleased undei the GIIUGPL License and a fiee C o m m u n copyright statements m u s t be kept.ioomiapoiis.Wybierz język •V Kowalski kowalski@onet.2 Copyright 2004 . Lizbona.'Web fx .0.com Credits: Nick A. L o n d y n Witryna " ^ ^ : % Group: .com Community Builder includes following components: Application Icons Tabs Calendar overLib Snoopy Bes (Menus Vet sion N/A 1. Deiivate work m u s t piominently duly acknowledge original work and include visible online link www.

Add a Value Name Joomla 1. Pola możesz dodawać za pośrednictwem opcji Field Management. jeśli przejdziesz do ekranu ustawień profilu użytkownika. zatytułowanej Contact Info. ogranicznik pól. adres W W W . Profesjonalne tworzenie stron WWW • • • • • • • • • adres e-mailowy. przedstawionego na rysunku 4. Dodawanie nowego pola. pole tekstowe. że podczas tworzenia nowego pola wybrana była opcja umieszczenia go właśnie w tej zakładce. Rysunek 4. że na rysunku 4. co przedstawiono na rysunku 4. możesz wykorzystać rozwijalną listę. System . Możliwość dostosowania profilów użytkownika (włączając w to nawet „wymagane" polaj daje efekt w postaci zbierania najważniejszych informacji o odwiedzających. Być może zauważyłeś.114 Joomla!. lista rozwijalna. N N N Use the table below to add new values.8. wielowierszowe pole tekstowe. Następnie. Przykładowo jeśli chcesz dać użytkownikom możliwość określania preferowanego typu CMS w swoich profilach.0 Vigenette Po zapisaniu pola musisz je opublikować.8. dostępnej w menu Community' Buildera.5 Joomla 1. że pojawiło się nowe pole. Dla każdego z pól CB można wybrać dowolny z powyższych typów. obszar edycyjny.7 wszystkie informacje o użytkowniku pojawiły się w jednej zakładce. które pozwala użytkownikowi określić preferowany system CMS i Type: Tab: Name: Ule: Drop Down (Single Select) Contact Info cb_cmbtype Referowany Typ C K' ichowuje preferowany typ CHS V Description/"!" field-tip: text or HTML: Required?: Show on Profile?: User Read Only?: Show at Registration?: Published: Size: N > T.7. zobaczysz. Być może zauważyłeś także. przyciski wyboru dla kilku opcji. przycisk opcji.

co oznacza. ale także połączonych z innymi rozszerzeniami. Obrazek ten wyświetlany jest w profilu użytkownika. jej pozycję i typ wyświetlania. zawierających nie tylko informacje o użytkownikach. możesz zmienić nazwę zakładki. PMP MyPMS i Pro.9. Jeśli jest to zakładka szczególnego typu (na przykład zakładka menu). • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń 115 CB umożliwia stworzenie dodatkowych zakładek. jest możliwość ustawienia określonego awatara (obrazka). Mamblog Blog. YaNC Newsletters. np. który przedstawia listę wtyczek zainstalowanych domyślnie. że domyślna instalacja zawiera wtyczki łączące z Simpleboard Forum. tóre można odać do profilu żytkownika tyczki CB Community Builder zawiera obsługę własnych wtyczek.9). Zauważ. że wpływają na wygląd CB. których funkcje związane są z profilem użytkownika.Rozdział 4. zostanie wyświetlony panel zawierający dodatkowe parametry. Większość z nich łączy system autoryzacji CB z innymi rozszerzeniami. watar użytkownika Jedną z kluczowych opcji. ich graficznej wizytówki. . Chociaż wybrana nazwa użytkownika może go wystarczająco reprezentować. Korzystając z tej opcji. które sprawiają. rsunek 4. że użytkownicy odwiedzający stronę angażują się w jej funkcjonowanie. Na rysunku 4. Więcej wtyczek tego typu można znaleźć na stronie internetowej CB. Część z nich jest oznaczona w kolumnie Type jako templates. Wtyczka typu user odpowiada za kluczowe funkcje systemu lub za połączenie z innymi rozszerzeniami Joomla!. Wszystkie zakładki w profilu użytkownika wyświetlane są w Tab Manager (przedstawiono to na rysunku 4. pcja Tab lanager rzechowuje stę zakładek. to jednak mały obrazek pozwala w większym stopniu zakomunikować własną osobowość.10 zilustrowano ekran Plugin Manager. blog użytkownika.

5 6 1 2 3 Public Public Public Public user user user user user user user user ** Ace s s e Public Public Public Public Public Public Type language temptótes tompiates templaíes témplate. Upload File & Install Wysyłanie obrazków może być dodatkowo moderowane. W zestawie tym znajdują się następujące elementy: • comprofi Ter — To archiwum zawiera właściwy komponent CB. Opcja moderacji może być bardzo przydatna w przypadku strony o tematyce rodzinnej lub ochrony przed naruszaniem praw autorskich do obrazków. powinieneś skontaktować się z prawnikiem.116 Joomla!. aby awatary były wyświetlane. lecz zestaw plików. Jeśli martwi Cię status prawny. a także nie są przedstawiane w sposób negatywny. który należy dodać do głównej strony Joomla!. że nie jest to pojedynczy plik. o ile nie są wykorzystane do działalności zarobkowej.. na której masz zainstalowany CB.Select Type - V C dei M -1 V V 1 2 3 4 g. które należy zainstalować. Bez wątpienia kopiowanie treści chronionych prawem autorskim jest naruszeniem praw właściciela — fakt ten nie podlega dyskusji. Jest wielu autorów i posiadaczy praw autorskich. Następnie możesz wybrać opcję Update Your Image w Edit menu.. żeby dodać własny obrazek. . Ekran Plugin Manager przedstawia listę wtyczek zainstalowanych w systemie CB Install Ptuyin Filter: . gdzie zobaczysz pustą ikonę. V V V * . który należy zainstalować w Joomla!. Fanfilmy inspirowane różnymi produkcjami tworzone są od lat. Prawa autorskie i wykorzystanie obrazków w internecie to temat pełen kontrowersji. tompiates • í i 3 4 S e • 8 3 10 11 • 13 11 15 P l u g m llame • Default language (English) • Default • VVmCiassic • WebFX • OSX n • Luna Dark installed Published Peoi d e i V V v/ • CB Core • • CB Menu CB Connections • Joomla Content Author U Simpleboard Forum O • • Mamblog Blog YaNC 1 4b3 Newsletters PMS MyPMS and Pro v Install l l e w PliKjin V 0 O © 5 6 7 8 Public Public Public Public Pokaż: 20 Uplo.id Pack. . Aby umożliwić użytkownikom dodawanie obrazków... Nie zostanie on jednak wyświetlony do momentu zatwierdzenia przez administratora. cblogin • — Moduł logowania.10. a tylko kilka studiów zabrania tworzenia takich dzieł. Przejdź do profilu użytkownika. zaloguj się na stronę. Pobieranie i instalacja Po pobraniu Community Buildera zauważ. Kliknij ją.. a następnie wybierz pozycję My CB Profile w User Menu. Profesjonalne tworzenie stron WWW Plncjin Managei [sits] a Rysunek 4. dopóki nie zostaną zaakceptowane. którzy nie mają nic przeciwko publikowaniu ich obrazków.uje File Package File: j Ftzeglądaj.

This will p e r f o r m a s e r i e s of t e s t s o n the Community Builder d a t a b a s e and report back potential inconsistencies without c h a n g i the database. mod_comprofi 1 eronl i ne — Wyświetla listę użytkowników CB.s Configuration . Aukcje (Auction). Płatny dostęp (Paid Access and Content).s y n c h r o n i z a t i o n imports the n a m e s In the appropriate format. a także sprawdzić poprawność danych w bazie CB. Odnośniki i reklamy tekstowe ( Text & Link Ads). Reklamy Google (Google Ads). Systemy płatności (Payment systems). Comprofiler to także oryginalna nazwa Community Buildera. Tools Manager This will load sample data Into the Joomla Community Builder component.» G e n e r a l . •Unek 4. Please make s u r e b e f o r e s y n c h r o n i z i n g that the u s e r name t y p e (first/la stria me mode c h o i c e ) is set c o r r e c t l y in C o m p o n e n t s • Builder . 117 Wymagane są tylko dwa elementy: komponent comprofiler — odpowiada za zarządzanie systemem z poziomu interfejsu administracyjnego. Bannery narożnikowe (Corner Banners). E-Commerce — Zawiera podkategorie: Handlowe programy partnerskie (Affiliate Carts). This will s y n c h r o n i z e the JoomlaMlambo U s e r table w i t h the Joomla Community Builder U s e r Table. i moduł cblogin — pozwala użytkownikom zalogować się do systemu CB. systemów elektronicznej płatności i innych. s o that the u s e r . Sklepy internetowe (Shopping Cart). • . Ads & Affiliates) — Zawiera podkategorie: Programy partnerskie ( A f f i l i a t e Advertising). skopiować dane użytkowników z obecnego systemu rejestracji. do której odwołania znajdziesz w wielu miejscach zaplecza. skopiowania nych użytkowników Joomla! do systemu CB. Ogłoszenia (Classified Ads). Zarządzanie bannerami (Banner Management). Przy pierwszym uruchomieniu CB powinieneś wybrać opcję Tools z menu. koordynują oraz ułatwiają komunikację wewnątrz i na zewnątrz organizacji.11. Amazon. Darowizny (Donations). Bilingi i faktury (Billing & Invoices).11. a także sprawdzić poprawność danych w bazie CB rganizacje i e-commerce Rozszerzenia związane z organizacjami i e-commerce często służą do połączenia systemu Joomla! z zasobami zewnętrznymi (na przykład zewnętrznymi sieciami).Rozdział 4. dołączone narzędzia pozwalają zainstalować przykładowe dane. Rozszerzenia dla tego obszaru pogrupowano w JED w następujące kategorie: • Reklamy i programy partnerskie (ang. Rozszerzenia tego typu wykorzystywane są głównie przez organizacje. Na stronie narzędzi CB możesz wybrać opcję instalacji przykładowych danych. Jak zilustrowano na rysunku 4. dzięki którym można skorzystać z programów partnerskich. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń • • mod_comprof i 1 ermoderator — Przypisuje poszczególnym moderatorom możliwość zatwierdzania procesu rejestracji. którzy właśnie odwiedzają stronę.

a także połączenie z różnymi usługami płatności. tłum. Twórcy AEC ciągle dodają nowe systemy płatności.php/AECl. Klienci i oprogramowanie do pracy grupowej (Clients & Groupware) — Zawiera podkategorie: Autorzy (Authors). PUArcade. viaKLIX i inne. płatne i dożywotnie oraz darmowe próbki. Hot Property. SEF Service Map. Community Builder. Allopass. Podatki i zastawy hipoteczne (Taxes & Mortgages). html 5 Dostępne po uiszczeniu opłaty —przyp. 2Checkout. Łodzie i jachty (Boat & Yachting).Net. jak: Paypal. Pages-and-Items. Pomoc użytkownikom (Help desk). org/index. Profesjonalne tworzenie stron WWW • Dla poszczególnych rozszerzeń (Extensión Specijic) — Zawiera podkategorie dla rozszerzeń i wtyczek: AdsManager. na którym można uzyskać pomoc. Niektóre z możliwości oferowanych przez rozszerzenia z tych kategorii potrafią zmienić prostą stronę Joomla! w profesjonalną i (lub) komercyjną witrynę. • • Menedżer subskrypcji Jedną z wbudowanych funkcji Joomla! jest możliwość ograniczenia treści dla poszczególnej grupy lub po prostu uczynienia artykułów niewidocznymi dla niezarejestrowanych użytkowników. RSGallery2. Książki i biblioteki (Books & Librarles). Odwiedź stronę AEC pod adresem: https://globalnerd. Nieruchomości (Real Estate). dcsFlashGames. Jedzenie i napoje (Food & Beverage). Wiki. powyższy komponent dodaje na stronie Joomla! funkcjonalność płatnego dostępu do treści. dlatego upewnij się. Jomres. . Rynki branżowe (Vertical Markets) — Zawiera podkategorie: Samochody i inne pojazdy (Auto & Vehicles). CB). VirtueMart.12. jDownloads. CRM. Seyret. Rozszerzenie AEC można połączyć z innymi (np. Dodatkowo na stronie rozszerzenia znajduje się forum 5 . Phoca. Możliwe jest także ustawienie subskrypcji dla różnych kont użytkowników Joomla!. Zarządzanie projektem i zadaniami (Project & Task Management). Social Bookmarking. Freeway. JContent Subscription.118 Joomla!. Niestety. Status internetowy (Online Status & Profile). SOBI2. na przykład darmowe okresy próbne. Umożliwia określenie różnorodnych planów płatności. JoomSEF. Takie możliwości ma rozszerzenie Open Source Account Expiration Control & Subscription Manager (AEC). DOCMan. Jak przedstawiono na rysunku 4. Za pomocą interfejsu administratora można w prosty sposób skonfigurować opcje płatności za treści. Authorize. Opcja subskrypcji jest przykładowo jedną z popularniejszych funkcji. AlphaContent. że dysponujesz najnowszą wersją. Edukacja (Education). nBill. JoomLeague. Joom!Fish. ECJC. nie istnieje funkcja ograniczania dostępu do treści do poszczególnych użytkowników w ograniczonym czasie. BannersManager. JCE. co pozwala na korzystanie z takich systemów płatności. Fireboard Forum.

an architect. przedstawiono na rysunku 4. a n d a ceramist. ari architect.:" : gggj^l'heckout M. a painter. imponent AEC nożliwia introlowany istęp treść oparciu model ibskrypcyjny What G a t e w a y s ate s u p p o r t e d ? 119 A C ciiiientlysupports: E Paypal fj)1 Fajimi Authori/. rsunek 4. a sculptor. a painter. there might be a bug left here or there. ^ y&KBUXBs $242.13). Jest w pełni zintegrowany z systemem płatności Paypal. który umożliwia dodawanie przedmiotów i składanie zamówień. His paintings and ceramic pieces decorate numerous places throughout the world. a sculptor. który umożliwia ustawienie opcji systemu płatności. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń sunek 4.0!Tt «v | Allopass m While these integrations have been tested to be working.12.e.Rozdział 4. ozszerzenie [icroShop vożliwia a stronie odawanie zedmiotów o koszyka Browse Capelo C a p e l o " is an artist.12 A d d to Cart Capelo is an artist. His paintings arid ceramic pieces decorate numerous places throughout the world.13. and a ceramist. . H i s paintings a n d c e r a m i c pieces decorate his breathtaking h o m e a n d can be f o u n d in collections a r o u n d the w o r l d »derby: Product N a m e v t Display* «Start 10 v < Prev t 2 • Ceramic Sink. and a ceramist. Capelo is an artist.Net fy* Subscription | the AEC hns also I ecently •irlrleil stippoittoi tliese: Supported Gatt Other Features Working with ot viaKLIX „ ii «. an architect. : Ś242. you can even handle customers who cant pay with one of the p VISA1 klep internetowy MicroShop z płatnościami Paypal MicroShop jest wygodnym i prostym sklepem internetowym (zobacz rysunek 4. co upraszcza zamówienie. so just tell us if you have a problem with one of the W are CUIIently woihimj o t incotpoiatmy: e u WorłdPay O u also have the choice to offer non-automatic payments to your plans This way.12 Quantity: 1 A d d to Cart Interfejs administratora. a sculptor.14. a painter. a także składania zamówień.

datę ukończenia. kompletny. Jak zilustrowano na rysunku 4. Dla systemu Joomla! istnieje rozszerzenie o nazwie Project Fork. opis w postaci formatowanego tekstu. Dodatkowo użytkownik przypisany do zadania może być automatycznie powiadamiany. Rozszerzenie zostało pomyślane w ten sposób. datę rozpoczęcia. klikając przycisk New Project po wybraniu zakładki Projects. Różnorodne opcje tworzenia raportów pomocne są w analizie obecnej i wcześniejszej wydajności.). w procentach) i użytkownika. że to rozszerzenie staje się miniaturową aplikacją do pracy grupowej. Profesjonalne tworzenie stron WWW [ Simple Layout | Extended Layout ] Rysunek 4. Nowy projekt tworzy się.A d d Payment M e t h o d Shipping M o d u l e List p H p4" Credit Card List © A d d Edit Cr edit C a r d T y p e s List Export Modules © A d d Export Module Configuration Edit Store " % List Payment Methods -y'-1 \ Help »Orders i » Vendor : S. kiedy ulegnie ono zmianie. ale ich sztywność ogranicza praktyczne wykorzystanie przy małych i średnich projektach. rozszerzenie Project Fork jest narzędziem do zarządzania projektami.120 Joomla!. stan (np. opóźniony itd. anulowany. Po utworzeniu projektu można przypisać do niego zadania. . Ponieważ działa w ramach systemu Joomla!. który jest odpowiedzialny za to zadanie. a dokładniej — do kontroli nad wieloma zadaniami i ludźmi.15. Większość funkcji zarządzania projektami w Project Fork (włączając w to konfigurację użytkowników) dostępna jest z poziomu strony Joomla!.2 (Check for latest version) C o n t r o l Panel Statistics SfedlAdministration j1 U Store Summary §|i Your Store: : Control Panel mwm w Product List Category Tree Orders )% Edit Store •!<'. aktualny postęp (np.14. List Payment Methods fp.1.Reports 1 2> Shipping . w którym można przeglądać strony internetowe. dostęp do Project Fork możliwy jest w każdym miejscu. Każde z nich ma nazwę. Funkcja obsługi dokumentów i plików powiązanych z projektem sprawia. 2> Coupon Menedżer projektów Project Fork Koordynacja ludzi pracujących nad danym projektem może być trudna i frustrująca. ponieważ w przeciwieństwie do innych zadań związanych z zarządzaniem stroną administrator projektu nie musi mieć uprawnień administratora strony. Programy takie jak Microsoft Project lub Copper doskonale nadają się do zarządzania dużymi projektami. Interfejs administracyjny umożliwia całkowitą kontrolę nad prawami dostępu i aktualnymi projektami. jeśli nie zostaną użyte właściwe narzędzia. które umożliwia zarządzanie projektami z poziomu przeglądarki. Zaplecze rozszerzenia MicroShop umożliwia ustawienie systemów płatności takich jak Paypal VirtueMart 1.

możesz wykorzystać rozszerzenie TimeWriter.00 0 00 + 0.00 0.27 m 28 2 9 20 • 21 « 22 13 •. 0 Pokaż: wszystko V lle*v Copy A i chive Delete Search. Strona główna rozszerzenia Project Fork przedstawia listę projektów. kliknij odnośnik Reports (lekko niefortunna nazwa) w prawym górnym rogu.00 0.00 0.your éurrerrt workspace. Zostanie wyświetlona lista odnośników do następujących funkcji: • • Timesheet Report by Company (Przegląd kart pracy według firm)'. Można tworzyć powtarzalne zadania.16.00 + 0. »It . do których dany <tkownik ma dostęp zszerzenie kart pracy Aby zarządzać czasem w projekcie (a szczególnie zliczać płatny czas).zystkich /nności iązanych irojektem j klientami 7 2 3 24 - 25 : 30 31 * Podobnie jak w przypadku Project Fork. który pozwala rejestrować czas pracy. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji.00 iOJO 0. Timesheet Report by Project (Przegląd kart pracy według projektów)'. Select your proj Tasks File M a n a g e i Calendar Board Profile Us » A nevy project h a s b e e n created! / Projects Hew Copy Title Zapozmii ? si ? z J o o m l a ! Archive Delete Project fountlei Administrator Total t a s k s . większość funkcji rozszerzenia TimeWriter dostępna jest za pośrednictwem strony głównej.00 0.15. Dostępne są dwa sposoby prowadzenia rejestru: czas przeznaczony na klientów lub czas przeznaczony na projekty. Interfejs tego rozszerzenia. rona Timesheet Calendar « Suit 39 5 40 12 41 19 42 26 43 Total Billable H o u r s : Total N o n . .00 0. Total m e m b e r s 1 Total ł j i o u p s . ] j linek 4. zilustrowano na rysunku 4.14 * 1 5 * 16 17 1 8 :rfîSS $ «K* 10 *=» 11 m Hon hie October Weil 1 «S35 2008 Tim Fi i 3 « Sat 4 Reports główna zszerzenia » 0.Rozdział 4. 0 Cieatedon 10/30/2008. a także wyświetlać karty pracy.00 0 00 + 0.B i l l a b l e H o u r s . sunek 4. . ft will be set as. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń 121 project ^i-rtrol Panel Projects iOid y o u k n o w ? Voters clicking or» a project.16.00 0 00 0 00 neWriter lożliwia godne towanie ..00 + 000 0.

aby przypisać użytkowników Joomla! do danego projektu. przedstawione na rysunku 4. Jeśli mimo wszystko chciałbyś dodać takie funkcje. Zanim utworzysz projekt. Nie inaczej jest w przypadku przedsięwzięć uruchomionych w serwisie aukcyjnym eBay. Wielu ludzi żyje ze sprzedaży produktów za pośrednictwem tego serwisu. że możesz założyć wirtualny sklep na stronie Joomla!. W praktyce oznacza to. Informacje na temat poszczególnych aukcji są dynamicznie aktualizowane i zawierają najświeższe informacje. . Joomla! może pomóc! Dostępna jest spora liczba rozszerzeń.17. w którym będą mogli kupować produkty i usługi. Rozszerzenie wyświetla informacje o produkcie. Funkcje tworzenia raportów umożliwiają ogólne zarządzanie. sprawdź zawartość kategorii Auction w JED. Set User Preferences (Ustawienia użytkownika). aby dodać nową firmę. Z poziomu zaplecza możesz zaimportować dane Mambotastic Timesheets. przebiegu)'. Rozszerzanie My EBay Store. kiedy wielu kupujących przebija swoje oferty. Kliknij odnośnik Manage Companies. a oglądających kierować na aukcje w serwisie eBay. projektami). Kolejnym krokiem jest kliknięcie ikony Assign na liście projektów. Następnie możesz kliknąć odnośnik Manage Projects. Większość udanych przedsięwzięć biznesowych opiera się na powracających klientach. podnosząc cenę do akceptowalnego poziomu. a także tworzenie raportów tygodniowych dla określonych parametrów. które umieszczą informacje o aukcjach na Twojej stronie Joomla!. Ponieważ eBay pozwala dotrzeć dosłownie do milionów potencjalnych klientów. aktualną cenę i datę zakończenia aukcji. Jeśli chciałbyś zostać jednym z nich. zastosowanie własnej implementacji serwisu aukcyjnego jest kiepskim wyborem dla większości webmasterów.122 Joomla!. Show Vehicles (Pokaż listę pojazdów)'. aby stworzyć nowy projekt. przy czym zapewnia ochronę przed fałszywymi przebiciami. które dosłownie dodają funkcję prowadzenia aukcji na stronie Joomla!. Dzięki wstawieniu na stronie sklepu aukcyjnego stworzysz dla regularnych odwiedzających miejsce. musisz najpierw utworzyć firmę — dopiero wtedy możesz zacząć notować liczbę godzin. Profesjonalne tworzenie stron WWW • • • • • • • Report Total Hours by Project (Przegląd całkowitej liczby godzin dla poszczególnych projektów). Istnieje kilka rozszerzeń aukcyjnych. Dodawanie na stronie platformy aukcyjnej Strona serwisu aukcyjnego eBay jest jedną z najpopularniejszych witryn internetowych. Bez problemu przedstawia informacje o więcej niż 150 aukcjach. dołączone zdjęcia. Report Total Mileage (Przegląd całego przebiegu)-. Mileage Log Form (Formularz notowania Manage Companies (Zarządzaj Manage Projects (Zarządzaj firmami)'. Jest to opłacalne tylko w sytuacji. umożliwia zaprezentowanie oferty Twojego sklepu w serwisie eBay na stronie Joomla!.

kartki elektroniczne.ry Store Module Size Headet Image Ebay L o g o Enable Search Box Search Box position Wide Skyscraper (160 x 600) Electronics (GRAY) 12: Gray ® Tak O V Y V O Nie Góra ( t ) Dolne Sort By S o i l Dir Tar get L ink Hull Result Handling. Rozszerzenia przedstawione w tym podrozdziale pozwolą Ci wzbogacić typ treści zarządzanych za pomocą Joomla! o podcasty. . Istnieją nawet rozszerzenia potrafiące zmienić stronę Joomla! w rozszerzalny system wiki. mapy i inne. Jego położenie. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń ¡unek 4. U ' Ocehiai 8 speccr« • Ryban pornobrile: a E te.:1.Rozdział 4. 0 Tak O Nie awartość strony Sercem każdej strony opartej na CMS jest jej zawartość. Ekran parametrów przedstawiony na rysunku 4. S h o w Gallery t n u g e EndTime v Descending (?) Ascending O ® Tak O Nie V Show Most Watched Items on Ebay.A E 1M : P i Pd UB Ms : -I o S ui e M2 M4 P& P ER 45. avsater NW ER 24.99 3 minii U 1 F I Û P RAIE a • R OT T G L D E fUNZIONitíl il U CLO E F R DO AD E D ER 62. wybierając moduł na liście opcji Moduły. r t e y o i y ID -1 ü n i n v H n j>t ice M á x i m u m price S h o w H e m s w i t h Gallery i m a g e s only S h o w Buy It H o w i t e m s only O . zszerzenie ' EBay Store świetla tualne órmacje temat branych aukcji 123 M Ebay Store y 1 SEARCH J o Reload M V »L YR 52 b H¡ .00 32 min.55 18 m U i n ' J M 1 J Moduł My EBay Storę może zostać umieszczony w dowolnym panelu na stronie Joomla!.17. a także pozostałe ustawienia możesz zmienić.» Tak ' ' Nie Tak ® Nie B>.18 pozwala ustawić dobór wyświetlanych przedmiotów. P«il«»metry tmnlufu Ebay Site Seller ID K e y w o r d Search ferrari Search title and description United States v O Tak Cr) Nie Search í .

Content & News) — Rozszerzenia. Paski z wiadomościami (News Tickers & Scrollers). Grafiki (Images). co upodabnia czytniki podcastów do czytników kanałów. Cytaty (Quotes). Panoramy (Panorama). Galerie zdjęć (Photo Galleries). Podcasting. Najnowsze pliki audio pobierane są przez czytnik podcastów (najczęściej w formacie MP3 lub AAC) na dysk komputera lub urządzenie przenośne. Słowniki (Glossary & Directory). Mapy (Maps). wzrosła z 820 000 w 2004 roku do 4. Najpopularniejszą stroną zawierającą podcasty jest iTunes — witryna firmy Apple. Galeria filmów (Video Gallery). Prognozy na rok 2010 przewidują poszerzenie grupy odbiorców do 45 milionów. którzy pobierają podcasty. Grafika i multimedia (Images & Multimedia) — Rozszerzenia. Pobieranie plików (Downloads). Program będzie na bieżąco automatycznie pobierać najnowsze wiadomości na Twój komputer do późniejszego przeczytania. Za pomocą aplikacji zwanej czytnikiem kanałów można subskrybować (zapisać się do) dany kanał. Odtwarzacze audio i galerie (Audio Players & Galleries). Kartki elektroniczne (eCards). Katalogi i dokumentacja (Directory & Documentation) — Rozszerzenia. Być może zauważyłeś ikonę odpowiadającą za RSS na ulubionej stronie z newsami. Oceny i przeglądy (Ratings & Reviews). Pokaz slajdów (Image Slideshow). Według „Business Week" przez ostatnie sześć miesięcy roku 2004 i pierwsze sześć miesięcy 2005 liczba podcastów wzrosła o 2500 procent. RSS to umowne oznaczenie dla grupy formatów opartych na języku XML. Wyświetlanie multimediów (Multimedia Display). że liczba ludzi. Kanały RSS (RSS Syndicate). które umożliwiają import lub tworzenie treści wykraczających poza standardowe artykuły Joomla!.124 Joomla!. Popularne treści (Popular Content). Blog. FAQ. Podcasty wykorzystują praktycznie identyczne pliki RSS. Odtwarzacze wideo (Video Players). Podcasting to wersja audio kanałów RSS. Losowe newsy i artykuły (Newsflash & Random). • U Podcasting w Joomla! Podcasting to nowe znaczące medium.8 miliona ludzi w 2005. Dodatki do galerii (Photo Galleries— extras). Katalog (Directory). . Zawiera podkategorie: Lista artykułów (Article Listing). Streaming i nadawanie (Streaming & Broadcasting). Najnowsze badania Bridge Ratings pokazują. Zawiera podkategorie: Grafiki dla artykułów (Article Images). Najnowsze wiadomości (Latest News). Odnośniki (Weblinks). Profesjonalne tworzenie stron WWW Rozszerzenia dla tego obszaru pogrupowano w JEB w następujące kategorie: • Zawartość i newsy (ang. które umożliwiają tworzenie dokumentacji na stronie. Rzeczywistość wirtualna i 3D (Virtual Reality & 3D). Newsy na stronie głównej (Frontend News). które dodają obsługę treści multimedialnych. które zawierają informacje o subskrypcj i. Mikroblogi (Microblogging). Radio internetowe (Radio & Shoutcast). Pokaz slajdów dla artykułów {Article Slideshow). Następnie możesz odsłuchać ich zawartość na komputerze (częściej będzie to odtwarzacz MP3 lub iPod). Portfolio i katalogi (Portfolio & Catalog). Zawiera podkategorie: Bibliografia (Bibliography).

It is worth mentioning that this does not have a negative effect on migrated Kanał tworzony jest na podstawie ustawień określanych w interfejsie administracyjnym. które dodaje funkcje obsługi podcastów. ._Version_l. Wilco Jansen resorted to sending rum to joint lead-developer Johan Janssens. designers. Wiele krążących w sieci dowcipów dotyczy liczby przesyłanych zdjęć małych dzieci — z powodu skali zjawiska dojdzie do przeciążenia łączy..20. A new Plugm takes care of the rest. Rozszerzenie Podcast Suitę. Moduł z pakietu Podcast Suitę. ( Wyloguj J Podcast The Joornla! Core Team consists of volunteer developers. można pobrać pod adresem: http://wwwjIleblanc. » ? m J.l_Stable/ Powyższy pakiet składa się z komponentu. sunek 4.19.5 release It looks like pirate talk will figure quite a lot in future Joomla1 development! Więcej. Johan. "? What is the FTP layer for ? The FTP Layer allows file operations (such as installing Extensions ot updating the main configuration file) without having to make all the folders and tiles writable.id mo« e. modułu i dodatku. czyli vodcastingu (yideo-on-demangcasting). Joomla! has some wonderfully talented people taking Open Source concepts to the forefront of industry standards. mixed it with Cola.5 is a major leap forward and represents the most exciting Joomla! release in the history of the project. A ' create "Read more.. W ten sposób użytkownicy będą mogli pobrać go automatycznie. że galerie zdjęć stają się bardzo atrakcyjnym narzędziem.Rozdział 4. Biorąc pod uwagę znaczący wzrost vodcastingu.. Rozszerzenie automatycznie wyszukuje nowe pliki w określonym folderze i tworzy kanał na podstawie jego zawartości. Rozszerzenie umożliwia także integrację z serwisem iTunes. to niedociągnięcie powinno zostać wkrótce poprawione. wyświetla odnośnik do dynamicznie tworzonego kanału RSS. To ensure this code release. co przedstawiono na rysunku 4. zilustrowany na rysunku 4. tak żeby dodanie nowego pliku audio powodowało jego automatyczne pojawienie się na odpowiednim kanale RSS.19. Only one edit window! How do ! .com/joomla/Articles/Podcast_Suite. administrators and managers who. ileria zdjęć na stronie Joomla! Galerie zdjęć (pryede wszystkim zawierające zdjęcia z rodzinnych albumów) zaczynają dominować w sieci. Niestety. Potrzeba dzielenia się cyfrowymi zdjęciami i wydarzeniami ze swojego życia między rozdzielonymi o setki czy tysiące kilometrów członkami rodzin sprawia. took the bait. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń 125 Joomla! umożliwia dołączenie podcastów na stronie.i W#b Link » Logout oduł Podcast lite zawiera Inośnik nożliwiający >danie ibskrypcji 'dcastów We are Volunteers & & ^ M- Stick to the Code! # si _ Login Form Witaj Administrater. This has been an This is now implemented by Inserting a Re. tag (the button is located below the editor area) a dotted line appears in the edited text showing the split location for the Read more. które połączone dają pełną funkcjonalność podcastów w Joomla!. • Your Details • Submit an At tide • Submit . to rozszerzenie nie ma funkcji obsługi wideo.. Joomla! 1. who's had a penchant for rum ever since the first "Pirate's of the Caribbean" movie screened. na ekranie konfiguracji komponentu. together with a large range of work Groups of dedicated community members have taken Joomla! to new heights In its relatively short life This well-oiled machine ¡s often copied but never surpassed. arid here we are with our latest 1...

a także działa nawet na popularnych (dużych) stronach internetowych.20. Joomla! może być odpowiednim rozwiązaniem. upewnij się. czy chcesz przedstawić profesjonalne portfolio. c o d e . Nie i v Tak Rysunek 4. Rozszerzenie RSGallery2 jest najwyżej ocenianym wśród aplikacji przeznaczonych dla Joomla! i cechuje się bogactwem funkcji. Posiada także kompletną obsługę Joomfish. zawiera obsługę komentarzy. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W K o n t kjtii i i c j a Pamięć p o d r ę c z n a . występuje w kilkudziesięciu językach.» i .126 Joomla!. Funkcję galerii zdjęć może spełniać kilka różnych rozszerzeń. Dodatkową funkcję stanowi zarządzanie animacjami Flash!. Konfiguracja pakietu przebiega za pomocą komponentu dołączonego do Podcast Suitę Path f o i u p l o a d e d m e d i a components/com_podcast/media Link titles. zintegrowany z systemem rejestracji użytkowników Joomla!. Tworzone pliki HTML i CSS są zgodne ze standardami. może zostać połączona ze stroną Joomla! za pomocą specjalnej wtyczki Gallery 2 Bridge.ii e C o d e € z. ImageMagick lub Netpbm) dostępna jest na Twoim serwerze PHP. zarówno komercyjnych. . czy tylko umieścić ujęcia pierwszych kroków Twojej córeczki. Według ostatnich wyliczeń wyszukiwanie Google prowadziło do 50 różnych rozszerzeń dodających galerie na stronach Joomla!. Jeśli masz zamiar zarządzać dużą łiezbą zdjęć cyfrowych. zawiera wiele profesjonalnych funkcji. że przynajmniej jedna z popularnych bibliotek graficznych (GD2. Zanim zainstalujesz to rozszerzenie. wielu typów multimediów (nie tylko zdjęć). przez co może działać w wybranym języku. Automatycznie tworzy kanały RSS. Rozszerzenie RSGallery2 (zobacz rysunek 4. jak i darmowych.21) napisano z myślą o Joomla!.. sprawdź system Gallery2. R a s h playei. Chociaż jest to oddzielna aplikacja PHP. Jest to jedna z najpopularniejszy aplikacji do tworzenia galerii. or Q u i c k T i m e Player W i d t h Player Hekjht Enclosure Link Titles ® Links O Flash Player O HTML Code : Quicktime Player Listen Now! E»K-losi. System kontroli dostępu. Umożliwia profesjonalne zarządzanie galeriami i obrazkami. p r z e c h o w y w a n i a 3600 MIME t y p e audio/mpeg » Items 5 Tytuł My Podcast H y regular podcast Opis Niezależnie od tego.

Komentarze (Comments). przez własne szablony dla galerii. które pretendują do tytułu Web 2. pobrać najnowszą wersję rozszerzenia. czat. np. zmianę opcji wyświetlania. Komunikacja jest kluczowym elementem stron. przez dodawanie zdjęć (pojedynczo lub w pakietach). kalendarz imprez lub nawet wspólnie redagowane przepisy. Fora (Forums). po zarządzanie bazą danych zdjęć. z którego można zarządzać każdym aspektem rozszerzenia: od konfiguracji systemu. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń ¡unek 4. Czat (Chat). Rozszerzenia dla tego obszaru pogrupowano w JED w następujące kategorie: • Komunikacja (ang. które pozwalają dodać różne funkcje komunikacji między użytkownikami. Kontakty (Contacts). z których składa się platforma RSGallery2.iHf. E-mail. Możesz tam znaleźć przykładową implementację galerii. przedstawiono w rozdziale 10. Dostępne są przewodniki opisujące wszystkie aspekty — od instalacji. czytać i wysyłać wiadomości na forum poświęconym rozszerzeniu lub uczyć się na podstawie zamieszczonych przewodników. . po tworzenie modułów. i y Ocmo Maci« • flower_5_bg_040404 ifesjonalny erfejs \Gallery2 raszcza 'ządzanie ęciami flower_5_bg_040404 Home Gallery Demo Display Demo Download Forum Tutorial Documentation wiki FAQ j Development ACL explained Known issues Nightly Builds API Documentation Module Tutorials Flash Slide show Login Form RSGallery2 zawiera panel sterowania. Kilka rozszerzeń. 127 Home O. Communications) — Zawiera podkategorie: Zakładki i polecane (Bookmarks & Recommended). Księgi gości (Guest Book). opis wszystkich klas. Warto odwiedzić stronę domową RSGallery2 (http://rsgallery2.21. Dodatki do forów (Forum extras).net/).0. Dodatkowo opcja wprowadzania zmian w CSS umożliwia dopasowanie galerii do wyglądu aktualnego szablonu. Strona zawiera także kompletną dokumentację API. Formularze (Forms). które poszerzają Joomla! o funkcje budowania wirtualnych społeczności. omunikacja na stronie Istnieją rozszerzenia Joomla!.Rozdział 4. Integracja z forami (Forum Bridges). zarządzanie galeriami.

dodawanie. Rezerwacja (Booking & Reservations). Funkcja dodawania komentarzy do istniejącej treści może być solidną motywacją dla użytkowników. Shoutbox. SMS & PMS. Ludzie często nadsyłają treści zabronione. Zgoda na komentarze wymaga od administratora większej uwagi odnośnie do tego. Księga gości Jedną z funkcji najczęściej pojawiających się na hobbystycznych stronach WWW jest księga gości. a także (co jest najgorsze) krytykę pod adresem autora strony. A gdyby Twoje . o ile nie chcesz. Wyszukiwarka Google wykorzystuje okolicznościowe bannery. że poświęcenie dodatkowego czasu jest niezbędne. Sondy (Polls). Księga gości jest nadal bardzo popularna. Prawie każdy lubi od czasu do czasu dorzucić swoje trzy grosze. które skłaniają innych do odpowiedzi. Dzięki temu wygląda na ciąglt aktualizowaną — nawet jeśli nie była odświeżana od jakiegoś czasu. chińskim czy norweskim. które sięgają początku samych stron internetowych. Odliczanie (Countdown). Komunikacja z użytkownikami (User interaction). Dodatek Akocomment umożliwia użytkownikom Joomla! dodawanie komentarzy pod każdym artykułem. ulubione i szablony. ponieważ brakuje na nich prowokatorów piszących nowe wiadomości. Posiadanie sekcji komentarzy wymusza konieczność moderacji. Kalendarze (Calendars). Interfejs administracyjny umożliwia dokładną konfigurację rozszerzenia. Quizy i badania (Quiz & Surveys). żeby Twoja strona przerodziła się w Dziki Zachód rządzony mentalnością „wszystko wolno". Wydarzenia (Events). Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Listy mailingowe (Mailing & Distribution Lists). powiadomienia. atakują innych. zdradzają informacje osobiste. Księgi gości zaliczane są do pierwszy funkcji komunikacyjnych. Newsletter. Data i czas (Date & Time). Uroczystości (Festivities). Zegarki (Clocks). np. Musisz zdawać sobie sprawę. że zmienia się automatycznie. dodają reklamy. Najczęściej stosowana wersja rozszerzenia to Akocomment Tweaked Special Edition. zgłaszanie. materiały obraźliwe i obsceniczne. Jedną z najlepszych funkcji dynamicznego systemi takiego jak Joomla! jest fakt. • Kalendarze i wydarzenia (Calendars & Events) — Zawiera podkategorie: Urodziny i wydarzenia historyczne (Birthdays & Historie Events). angielskim. Umożliwiały odwiedzającym zamieszczanie komentarzy (najlepiej komplementów) lub sugestii związanych z zawartością strony. Rozszerzenie Akocomment (omówione dokładniej w rozdziale 10) jest jednym z najczęstszych rozszerzeń dodających komentarze w systemie Joomla!.128 Joomla!. włączając w to zakładki. Fora internetowe są często puste. co dzieje się na stronie niż w przypadku braku komentarzy. Poprawnie obsługuje komentarze w różnych językach. aby zmieniać wygląd strony głównej. Dodawanie komentarzy do artykułów Jedną z najpopularniejszy metod budowania wirtualnych społeczności jest umożliwienie użytkownikom nadsyłania własnych komentarzy związanych z danym artykułem lub wpisem na blogu.

jest on uruchamiany tylko na specjalne okazje. obecność gościa. musisz zainstalować dodatek odpowiedzialny za zbieranie opinii użytkowników. wyrażoną słowami poprzednich użytkowników.22. który pobiera losowy cytat z księgi gości. znajdziesz więcej informacji na ten temat. sunek 4. Większość stron WWW ogranicza dostęp do czatu. pozwala na alerty dźwiękowe i żądania sesji. Zanim napiszesz moduł. W rozdziale 10. czat pozbawiony monitoringu i ograniczeń jest prostą receptą na katastrofę dla webmastera. Joomla Live Chat. która za każdym razem wita odwiedzającego zachętą. :at na stronie Joomla! Czat może być doskonałym dodatkiem na stronie WWW. Moderacja wymagałaby co prawda dodatkowej pracy.Rozdział 4. Live Chat L st Chat R o o m s Message terfejs Joomla ve Chat :zypomina oglądem asyczny czat Panel Refresh Chat Name Message Reset Chat Finish Chat — 1 Send . np. przedstawiony na rysunku 4. aby zapobiec pojawianiu się reklam. co może być najrozsądniejszym wyborem. Wykorzystuje technologię Ajax do dynamicznego uaktualniania okna rozmowy. spamu i treści obscenicznych na stronie. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń 129 witryna wyświetlała losowy wpis z księgi gości na stronie głównej? Oczywiście musiałbyś wprowadzić moderację księgi gości. jest czatem administrator-użytkownik. ale może także okazać się trudny w promocji i jeszcze trudniejszy w zarządzaniu. Rozszerzenie to doskonale nadaje się do pomocy technicznej związanej ze stroną. który pozwala na komunikację jeden-do-jednego z odwiedzającymi Twoją stronę. ale za to mielibyśmy stronę WWW.22. Biorąc pod uwagę ilość drapieżników i ludzi z niejasnymi intencjami w sieci.

Jest to aplikacja PHP zawierająca funkcje wiki. tworzenia (Create) i usuwania (Delete) dla każdej grupy użytkowników.joomla. a także opisywać te części.5 miliona artykułów. Uprawnienia edycji połączone są z kontrolą dostępu Joomla!. co odpowiada stronie internetowej. Rozszerzenie OpenWiki wykorzystuje format DocBook. Najbardziej znanym przykładem tego systemu jest internetowa encyklopedia o nazwie Wikipedia (www.23) w standardowej notacji wiki.130 Joomla!. OpenWiki można pobrać na poniższej stronie: http://www. Odnośniki kierujące do innych części strony zapisane są w postaci podwójnych nawiasów kwadratowych ( / / ] ] ). aby tworzyć dokumentację dla swojej pracy. Użytkownicy samej tylko angielskiej wersji stworzyli dotychczas ponad 2. Społeczność open source szczególnie skorzystała na istnieniu stron wiki. KDE. W ciągu ostatniego dziesięciolecia fenomen wiki zanotował ogromny wzrost. OpenWiki zajmuje mniej zasobów i działa dużo szybciej. Joomla! umożliwia stworzenie systemu wiki dzięki komponentowi o nazwie OpenWiki. dlatego jest zgodny z wzorcem Model-WidokKontroler (MVC). Po kliknięciu przycisku Edit This Page na górze ekranu zostanie wyświetlone okno edytora zawierające treść artykułu (zobacz rysunek 4. edycji (Edit). zmieniać. na której odwiedzający mogą dodawać. a nie o ich prezentacji. Format został zaprojektowany z myślą przechowywania danych. OpenWikijest adaptacją projektu DokuWiki (stworzonego przez Adreasa Göhra) na potrzeby Joomla!.org). Temat wzorca MVC został szerzej opisany w rozdziale 8. Ma on ułatwić tworzenie dokumentacji dla systemów open source. ponieważ wielu programistów aplikacji open source nie ma czasu. także możliwe jest ustawienie praw odczytu (Read). rozszerzać i usuwać artykuły.wikipedia. projekt open source MediaWiki wykorzystywany przez Wikipedię).sk/rozsirenia/startdown/294/ Po zainstalowaniu OpenWiki zostanie wyświetlony ekran początkowy. a odnośniki zewnętrzne umieszcza się w pojedynczych nawiasach kwadratowych ( [ J )• Przyciski znajdujące się nad oknem edytora pozwalają wstawiać kod dla obrazków lub nagłówków. których wykorzystanie nie jest oczywiste. takich jak FreeBSD. wskazówki. Gnomę i Linux. zaprojektowana z myślą o szybkości i prostocie. GTK+. Profesjonalne tworzenie stron W1NW Uruchamianie systemu wiki w Joomla! Ward Cunningham wynalazł w latach osiemdziesiątych nową metodę współpracy zwaną wiki. . Poszczególne strony wiki przechowywane są w postaci plików tekstowych w katalogu \pages komponentu: \com_openwiki\data\pages Ze względu na format plików edycja stron możliwa jest za pomocą każdego zwykłego edytora tekstu. Strona wiki stworzona dla danej aplikacji (np. Chociaż inne aplikacje wiki posiadają większy zasób opcji (np. narzędzie do tworzenia mapy myśli FreeMind) pozwala pasjonatom programu dodawać użyteczne informacje. Jest to język znaczników podobny do HTML.

ákich jak pliki HTML w przypadku Joomla! —przyp. It is targeted at developer teams. wyświetlanej w prawej kolumnie.23.. If you want to test some things. Wstawiony tekst oznaczony jest znakiem plusa (+) po lewej stronie nowej wersji.</para> <title>Rozdział <para>Joomla! </chapter> </book> opiera Dzięki przechowywaniu informacji w takim formacie dane mogą być modyfikowane przez oprogramowanie niezwiązane z systemem wiki. Please edit the page only if you c a n i m p r o v e it. Przykładowy fragment kodu DocBook: <book id="pro_joomla"> Joomla!</ti tle> < t i t l e > P r o f e s s i onal <chapter id="rozdzial_1"> 1. Przy wprowadzaniu zmian na stronie zostają zapisane także różnice. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń 131 sunek 4. dzięki czemu możliwe jest odtworzenie poprzednich wersji. Szczegóły się na 4 instalacji</title> różnych technologiach serwerowych. simple to use [[wp>Wiki]]. learn to make your first steps on the Projects of JoomProsolutiQn..Joomla! is the ideal tool for Hoirolnninn amal I t-n lariw rlmismi^ cnwmtinitTr i. Wprowadzenie<title> tę książkę. co ułatwia ich lokalizację. że artykuły stworzone w OpenWiki mogą zostać przetworzone na dowolny typ treści statycznych 6 .icVi ^ i t c ^ i nti-n j S a v e j j Preview j j Cancel j Począwszy od wersji 4. . sposób przechowywania danych oparty jest na formacie X M L . S e e for Wiki s y n t a x . Na rysunku 4. Dodatkowo zmiany są podświetlane.24 przedstawiono przykładowy ekran porównania wersji. mainly aimed at creating documentation of any kind.Rozdział 4. 3 ekranie iycji wyświetla = tekst 'korzystujący andardowe rmatowanie ki [J[ Trace: » ]] » Of LEff^J j Show p a g e J j Qldrevisions | [ Recent changes j j Edit the page and hit Save. Oznacza to.. All data is stored in plain text files — no database is required. JOOMLA! ===== Joomla! is a Content Management System (CMS) created by the same award-winning team that brought the Matrbo CMS to its current state of stardom.. workgroups and small companies.</para> Joomla!. tłum.coro DokuWiki for Joomla! [[wiki:DokuWiki]] is a standards compliant.</para< <title>Rozdział <para>Jeśli <para>Sposób </chapter> <chapter czytasz na opanowanie id="rozdzial_2"> 2.. It has a simple but powerful [[wiki: syntax]] which makes sure the datafiles remain readable outside the Wiki and eases the creation of structured texts..

W rozszerzeniu OpenWiki jest funkcja porównywania wersji pliku [[sta it]] Show page J f O l d revisions I | Recent changes ! OPENWIKI | Search Differences T h i s s h o w s y o u the differences b e t w e e n the selected revision and the current version of the page. Przykładowo nowe odwołanie. musisz najpierw stworzyć odnośnik na istniejącej stronie. Dlatego. It has a simple but powerful [ [wiki: syntax] ] which makes sure the [ [wiki: syntax] ] which makes sure the datafiles remain readable outside the datafiles remain readable out3ide the Wiki and eases the creation of ¥iki and eases the creation of structured texts. niektóre artykuły napisane w innych językach niż angielski (np. Kliknięcie odnośnika prowadzącego do nieistniejącej strony spowoduje wyświetlenie ekranu tworzenia nowej strony [[joomlajumpstart]] __ | Create this page | | Old revisions j [ Recent changes j Trace: » < OPEN WIKI | Search J This topic does not exist yet Y o u ' v e f o l l o w e d a link t o a t o p i c t h a t d o e s n ' t e x i s t y e t ./:'/ in.iit Line 2: H i current ===== DokuTtfiki for Joomla! ===== + T h i s i s great 1 [[wiki:Doku¥iki]] is a standards [ [wiki:DokuWiki] ] is a standards compliant. It is targeted at teams.132 Joomla!. workgroups and small companies. compliant. developer team3. Dla wielu użytkowników mylący może być brak przycisku New Page (Nowa strona). t x t (13312207 views) • Last m o d i f i e d : 2008/10/30 01:32 j Show page j [ Old r e v i s i o n s j | Index [ [ Back to top j OpenWiki ma jednak kilka cech. Jviit '. workgroups and small It has a simple but powerful companies. It is targeted at developer of any kind. s t a r t .'•'<f iv/'ii. H 6 9 8 7 4 8 2 3 . . które mogą sprawiać problemy operatorom adaptującym to rozszerzenie."•• Line 2: ===== Dokutfliki for Joomla! ===== -v. s. co zilustrowano na rysunku 4. Ail data is stored in structured texts.25. simple to use [[wp>Wiki]]. simple to use [[wp>Wiki]]. niezależnie od zestawu znaków ustawionego w Joomla!. może wyglądać tak: [[joomlajumpstart]] Po kliknięciu odnośnika zostanie wyświetlony ekran tworzenia nowej strony.25. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 4. I f p e r m i s s i o n s allow.24. y o u m a y c r e a t e It b y u s i n g t h e c r e a t e t h i s page b u t t o n Create this page Old revisions | Powered by | Index Back to top OpenWiki with Slimbox by Kilka ograniczeń OpenWiki: • Wszystkie pliki kodowane sąjako UTF-8 — Dokumenty dostępne są tylko w formie zakodowanej w UTF-8. Rysunek 4. aby dodać nową. Ponieważ wszystkie strony muszą być ze sobą połączone. inne pliki DocBook) mogą sprawiać problemy w systemie. required. mainly aimed at creating documentation mainly aimed at creating documentation of any kind. All data is stored in plain text files — no database is plain text files — no database is required. które należy wstawić w treść istniejącego artykułu.

Istnieje także możliwość dodawania obrazów do galerii użytkownika. integracji z rozszerzeniem Community Builder. rsunek 4.26. Po utworzeniu kategorii opowiadania można dodawać w interfejsie administracyjnym mb z poziomu strony głównej. Oddzielna wyszukiwarka — Artykuły OpenWiki nie są dostępne dla reszty systemu Joomla!. można im przypisać obrazek i nadać opis.Rozdział 4.html) — istnieje jednak możliwość określenia dodatkowych typów plików w interfejsie administracyjnym. a artykuły wiki dla wyszukiwarki Joomla!. trona i n I h i i s e c t i o n vve h a v e J'! S t o n e s i. Opowiadania zapisywane są w postaci rozdziałów i mogą być wprowadzane z klawiatury lub wysyłane w postaci plików tekstowych (. . z tego powodu wymagają oddzielnej wyszukiwarki. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń 133 • Brak części administracyjnej — Z tego powodu systemem wiki nie można zarządzać jak zwyczajnym rozszerzeniem Joomla!.¡iwii:.". Kategorie rozszerzenia eWriting przypominają kategorie Joomla!. cała konfiguracja musi przebiegać z poziomu strony głównej. takimi jak Missus lub MyPMSII. Joomlaboard Forum lub systemami prywatnych wiadomości (PMS).1 Zanim umożliwisz dodawanie opowiadań.zszerzenia Iniide The Taidis Stones Nriting. W interfejsie przewidziano możliwość dodawania obrazków i automatycznego przydzielania do kategorii. najpierw musisz określić kilka kategorii. .ixt) lub plików HTML (. Dlatego artykuły Joomla! są niewidoczne dla wyszukiwarki wiki. • Nriting Przedstawione na rysunku 4. Na stronie głównej można też wstawić moduł. Categories a której tytkownicy mogą Mtnłtl O o c t i w Stfine* odawać własne oowiadania toth Doctor Storic.htm albo .^ {3) (7 2) (3> Powered by eWriting 1.26 rozszerzenie eWriting umożliwia dodawanie artykułów przez odwiedzających stronę. do których mogą być przydzielane. Rozszerzenie stworzono z myślą o stronach poświęconych fan fiction (na których umieszczane są autorskie romanse lub historie związane ze Star Trekiem).2. W interfejsie administracyjnym można zarządzać dodanymi opowiadaniami. który wyświetla statystyki. dołączać nowe i tworzyć rozdziały.

które robią świetny interes. przedstawione na rysunku 4. Wielu ludzi myśli o eBayu jako głównym miejscu sprzedaży używanych przedmiotów. . takie jak www. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Twórcy e Writing są jednocześnie autorami rozszerzenia Missus.photo.27. dołączanie zdjęć do ogłoszeń. a także powiadomienia e-mailem. Oczywiście ogłoszenia nie muszą być ograniczone wyłącznie do sprzedaży produktów.27. co może zwiększyć dochody z wymiany. Oferty usług. Wiadomości wysyłane między użytkownikami mogą zawierać załączniki. określanie dodatkowych pól dla wybranych kategorii. W przypadku rynków niszowych osoby odwiedzające stronę należą do konkretnej. Implementacja ogłoszeń Wprowadzenie na stronie możliwości umieszczania ogłoszeń może być dobrodziejstwem dla Twoich użytkowników. trafiając w niszę rynkową. Rysunek 4. Biura ogłoszeń nabrały nowego znaczenia w dobie internetu dzięki takim stronom jak cragslist1. określonej grupy. informacje o wydarzeniach. .net. anonse towarzyskie itp. Rozszerzenie Noah's Classifieds. ale istnieją też strony.134 Joomla!. Rozszerzenie Missus możesz pobrać ze strony internetowej e Writing. której grupa odbiorców składa się ze specjalistów. tłum. — wszystko to można umieścić jako ogłoszenie. Strona główna rozszerzenia Classifieds 1 Największa na świecie strona internetowa poświęcona publikacji ogłoszeń — p r z y p . umożliwia tworzenie hierarchicznych kategorii bez ograniczenia liczby zagnieżdżeń. które dodaje możliwość wysyłania prywatnych wiadomości na stronie Joomla!.

28. piłki nożnej. futbolu amerykańskiego itd. np. że nie ponosisz odpowiedzialności za żadne transakcje zawarte za jej pośrednictwem. po wybraniu danej kategorii. jeśli w Twoim mniemaniu godzi ono w dobro strony. zablokować daną kategorię (żeby nie można było dodawać do niej nowych ogłoszeń) lub przypisać dodatkowe pola dla danej kategorii. czy w sekcji ogłoszeń umieściłeś informację. Istnieje też funkcja dodawania obrazków danej drużyny. . Doskonałym przykładem są „Terms of Use" („Warunki użycia") na stronie www. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń 135 Jeśli klikniesz odnośnik Home w menu Noah Classifieds. Możliwe jest śledzenie statystyk wybranych drużyn lub całej ligi.. sunek 4. możesz umieścić na stronie śledzenie wyników sportowych z różnych dyscyplin. zdjęć. np. herbów itp. pokazanego na rysunku 4. logotypów. można w pełni kontrolować rozszerzenie. pojawi się opcja Create New Categon> (Utwór: nową kategorią). zostanie wyświetlona opcja Submit Ad (Dodaj ogłoszenie). które zilustrowano na rysunku 4. Wtedy. Menu points 0 Register a m 0 Recent ads 01 0Sh Bsu 0P 0i 13 Help 'Help" ¡ink destination Additional H E A D content O ^ - : . System punktów jest elastyczny.29.org. baseballu. ar ads ngtt befon i Upewnij się. Następnie możesz ustawić parametry kategorii.28.Rozdział 4. zęść iministracyjna ikietu 'assifieds Expirât on properties N u m b e r of days the user must be informed about the e x p i r a t i o n before N u m b e r of times: the user is allow ed to pro ong h i s / h e r e x p i r e d ads image up Maximum picture size in bytes Maximum picture w i d t h in pixels M a x i m u m picture height in pixels 0 0 0 Layout -ustomization 0 Loger. że zastrzegasz sobie prawo do usunięcia dowolnego ogłoszenia z dowolnego powodu.craigslist. np. Dodatkowo umieść oświadczenie. idawanie śledzenia wyników sportowych Dzięki rozszerzeniu JoomLeague. Za pomocą interfejsu administracyjnego. co pozwala na prowadzenie tabeli wyników prawie dla każdej dyscypliny. . aby umożliwić zwykłym użytkownikom dodawanie ogłoszeń. .

co w praktyce opowiada danym ligom. (Ranking) Przedstawia aktualne zestawienie dla wybranego Results Module (Wyniki) — Przedstawia ostatnie wyniki dla wybranego projektu. Team Players Module (Gracze z drużyny) — Wyświetla listę graczy Twojej ulubionej drużyny według pozycji graczy. które umożliwia szybki dostęp do zapisanych informacji. Oktober 2008 Ä Malta Portugal Platz Ungarn H l Albanien Mannschaft Dänemark Ungarn Albanien j^jft Portugal Schweden Malta 1 2 0 0 4 2:1 ' Anmeldung 0:11 -11 Punkte 7 Spiele i G 0 : 1 (0:1) * Credits * Impressum Quali WM 2010 Gruppe 1 Gruppe 2 U V Tore Diff.136 Joomla!. Spieltag ( 1 5 . 15. Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 0: 0 1 0 1 1 1 ' Śledzenie wyników podzielone jest na projekty. Następnie określane są drużyny i gracze. 2 0 0 8 19. Navigation Menu Module (Nawigacja) — Dostarcza dodatkowego menu nawigacyjnego. Results Tab Module (Zakładki wyników) — Przedstawia ostatnie wyniki pogrupowane za pomocą JavaScriptu w trzy pojedyncze zakładki. .2008) Spieltag auswählen: 04 • Home * Fussball-Forum Gruppe 1 Mittwoch.29. Random Player Module (Losowy gracz) — Wyświetla losowego gracza dla wybranego projektu i wybranej drużyny. Rozszerzenie JoomLeague pozwala śledzić wyniki z większości dyscyplin sportowych S K l E I l i Quail-WM 2010 E r g e b n i s s e 4.11. Ranking Module projektu. Next Match Module (Następny mecz) — Wyświetla następny mecz dla wybranej lub ulubionej drużyny. Oprócz głównego komponentu odpowiedzialnego za śledzenie wyników pakiet zawiera także kilka modułów: • • • Events Statistic Module (Statystyki wydarzeń) — Wyświetla listę eventtype dla wybranego projektu. 1 0 . Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 4.

mogła wzbogacić się o dodatkowe pozycje. Łatwo popaść w uzależnienie. . można dodać na stronie jedną z następujących gier: bakarat. wydarzeń i sędziów wydarzeń. Korzystając z pakietu rozszerzeń Joomla Casino. dlatego może się okazać. Następnie możesz zainstalować jedną lub więcej gier. klubów. kiedy będziesz czytać tę książkę.joomleague. sunek 4. Część strony jest w języku niemieckim. co przekłada się na atrakcyjniejszy wygląd i żywszą rozgrywkę.30).Rozdział 4. musisz najpierw dodać komponent bazowy o nazwie com_casinobase. Gry dostępne są także w wersji Flash. która dostarcza najwięcej emocji. jednoręki bandyta. graczy. Joomla Casino to platforma stale poszerzana o nowe gry. jest prawdopodobnie ruletka. dlatego znajomość tego języka ułatwi Ci pełne wykorzystanie możliwości rozszerzenia. Stronę domową możesz odwiedzić pod adresem: www. drużyn. a Joomla isino blackjack a piękny terfejs ytkownika Aby zainstalować grę. dlatego do czasu. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń W części administracyjnej można skonfigurować miejsca docelowe dla poszczególnych pozycji menu. pozycji graczy. który zawiera główną bibliotekę. Śledzić można według projektów. aby pobrać najnowszą wersję wraz kilkoma przykładowymi konfiguracjami.30. de idawanie gier hazardowych Jedną z propozycji poprawy atrakcyjności strony Joomla! są gry dla odwiedzający. video poker. ruletka i blackjack (zobacz rysunek 4. Grą. 137 Z poziomu interfejsu administratora można w pełni skonfigurować system śledzenia wyników. Odwiedź stronę domową rozszerzenia. że odwiedzający będą ciągle wracać na Twoją stronę.

Inny przykład — prowadzisz stronę internetową promującą zalety Peru. a w szczególności: s SAT — ustandaryzowany test dla uczniów szkół średnich w USA.przyklad. że jesteś nauczycielem angielskiego. Wśród prawie 4000 można znaleźć niemalże dowolną funkcję wzbogacającą system. S3 Antwort A Submit answer Interfejs administracyjny Quiz 2. francuskim. Dzięki komponentowi Quiz 2. 3. który umieścił na stronie internetowej prosty test z gramatyki. po test wyboru (także wielokrotnego). Część użytkownika rozszerzenia Quiz 2.0 składa się z dwóch opcji: edycji quizow i edycji kategorii quizow. włoskim. odpowiada polskiej maturze — p r z y p . po próbne podejście do SAT-u s . . zawierających odpowiedzi tak lub nie albo prawda lub fałsz. Dodatki typu quiz wykazują spory potencjał na polu edukacji — zarówno formalnej. duńskim. jak i samodzielnej. Statystyki zawierające informacje o liczbie udanych lub nieudanych prób.com/index. Wyobraź sobie. tłum.0. Rysunek 4. które wzbogacają Joomla!. aby uczniowie mogli poćwiczyć przed głównym sprawdzianem.php? option=com_quiz&task=stats Rozszerzenie umożliwia wyświetlanie quizow w różnych językach: angielskim. Edycja quizow umożliwia stworzenie nowego lub modyfikację istniejącego.31.138 Joomla!. Podsumowanie Rozszerzenia to jeden z kluczowych powodów szerokiego wykorzystania Joomla!. a na niej umieszczasz prosty quiz dotyczący położenia głównych prowincji.0 przedstawia aktualnie wybrany quiz m Antwort 1 0 Antwutl 2 tJ Antwort 3 4. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Obsługa quizow Quiz może przybrać wiele form — od prostej zagadki. łącznej liczbie quizow i punktacji dostępne są po wpisaniu adresu podobnego do: www.31. w zależności od ustawień w interfejsie administracyjnym. Po ukończeniu quizu zostanie wyświetlony jego wynik wraz z informacją o powodzeniu lub niepowodzeniu. norweskim i szwedzkim. Frage 1 Question 3 of 4 Frage 3 i 2. W tym rozdziale przedstawiono różnorodne rozszerzenia. przedstawionemu na rysunku 4. możesz tworzyć quizy różnego rodzaju: od najprostszych.

śledzenia kart pracy. Poszerzanie zawartości strony Joomla! o dodatkowe media. Jeśli jednak szukasz czegoś specjalnego. . automatyczne tworzenie mapy strony i wiele innych. Pierwszy krok w tworzeniu rozszerzeń. począwszy od najprostszego typu — modułu. dotychczas niedostępnego. Dodawanie śledzenia wyników sportowych i gier. Wzbogacanie funkcjonalności związanych z prowadzeniem organizacji i e-commerce przez implementację sklepu internetowego. opisano w rozdziale 5.Rozdział 4. podcasty i galerie zdjęć. np. prezentacji aukcji. Ulepszanie komunikacji na stronie przez wprowadzenie systemu komentarzy. zarządzanie plikami. zarządzania projektami. możesz napisać własne rozszerzenie. czata. specjalistyczne edytory WYSIWYG. płatnych subskrypcji. księgi gości lub funkcjonalności wiki. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń • Udoskonalanie kluczowych funkcji strony WWW i rozbudowywanie interfejsu administracyjnego o bogatsze opcje wyszukiwania. które spełnią większość Twoich potrzeb. 139 • • • • Spośród setek dostępnych rozszerzeń masz sporą szansę znaleźć takie. co zwiększa atrakcyjność.

140 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W .

aby konfigurować moduły. które spełnia większość potrzeb. Ich zadaniem jest głównie wyświetlanie informacji przy minimalnej interakcji z użytkownikiem. . stanowi solidną podstawę dalszego tworzenia modułów dowolnego typu. a ten wykonuje zapytanie do bazy danych. bannery. Trzeci moduł pobiera i wyświetla informacje o kontaktach. • Podczas tworzenia powyższych modułów dowiesz się. Ponieważ funkcją modułów jest niemal wyłącznie wyświetlanie informacji. którego wartość przekazywana jest do komponentu search. takich jak menu. Poznasz także zasadę działania modułów w ramach platformy Joomla!. Taką rolę grają właśnie moduły. związane z nim życzenia zostaną wyświetlone na stronie. wiele stron wymaga stworzenia specjalnego kodu. zarówno programowanie. najprostsza forma rozszerzeń. W tym rozdziale opisano proces tworzenia trzech modułów: • • Pierwszy wyświetla proste powitanie „Hello World!". W systemie Joomla! moduły wykorzystywane są przede wszystkim do wyświetlania podstawowych elementów strony głównej. które zostały wprowadzone do systemu za pośrednictwem komponentu Kontakty. w jaki sposób wykorzystywać interfejs administratora Joomla!. Często wyświetlają też informacje związane z konkretnym komponentem. Ponieważ programowanie modułów jest proste i nie wymaga dużych nakładów czasowych. jak i instalacja są bardzo proste. posiadającego określoną funkcjonalność. wiele spośród specyficznych problemów daje się rozwiązać właśnie podczas tworzenia rozszerzenia tego typu.5 Tworzenie prostych rozszerzeń: moduły Chociaż z szerokiej palety dostępnych rozszerzeń Joomla! można często dobrać takie. Jeśli dany dzień odpowiada jednemu spośród świąt zapisanych w bazie. pola wyszukiwania i sondy. Często oznacza to zaprogramowanie rozszerzenia. które wyświetla informacje w określony sposób. Przykładowo moduł search wyświetla pole. Drugi moduł wykorzystuje specjalną tabelę w bazie danych do przechowywania życzeń świątecznych.

Na początek musisz utworzyć folder. Dlatego. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Tworzenie moduhi Hello World Konstruując nawet najprymitywniejszy moduł. że komenda echo nie została użyta do wyświetlenia zwykłego tekstu. W drugiej linii umieszczono komendę echo. że metoda została wywołana z parametrem o wartości „Hello". W takiej sytuacji zwrócony tekst brzmiałby „Hola". ponieważ stanowi gwarancję. W folderze modhelloworld wprowadź poniższy kod: <?php stwórz plik modhelloworld. która spowoduje wyświetlenie powitania. będziesz miał szansę zrozumieć podstawy systemu modułów. którzy mogliby nadużyć rozszerzenia do celów. a na stronie zostało ustawione wyświetlanie komunikatów w języku hiszpańskim. Powitanie jest najpierw przekazywane do metody _ (znak podkreślenia) klasy JText. zostanie ono wyświetlone właśnie w wybranym języku. a nie z zewnątrz. Klasa JText odpowiada za wyświetlanie tekstu w różnych językach. która odpowiada językowi ustawionemu na stronie. co stanowi jasny komunikat odnośnie do zawartości folderu. Moduł ten można wykorzystać jako podstawę późniejszych prac. Zwróć uwagę. Ostatni etap sprowadza się do utworzenia archiwum modułu. a następnie zainstalować je w systemie. jeśli aktualnie ustawiony pakiet językowy zawiera tłumaczenie powitania „Hello World!". których nie planowałeś. Załóżmy także. a dopiero jej wynik zostaje wyświetlony. w którym będą przechowywane pliki modułu. że rozszerzenie uruchamiane jest przez system Joomla!. . co umożliwia instalację w interfejsie administracyjnym. Częstą praktyką jest wykorzystywanie w nazwie przedrostka mod_. Nazwa folderu powinna zawsze odpowiadać nazwie modułu. Pierwsza powinna być umieszczana we wszystkich tworzonych rozszerzeniach. Załóżmy. zostanie zwrócona przetłumaczona wersja. @license GNU/GPL Prosty moduł wyświetlający powitanie Hello World / / Zablokuj bezpośrednie uruchamianie definedi '_JEXEC' ) or dieC 'Brak dostępu' ): 'Hello World!' ): echo JText::_( Powyższy moduł składa się z dwóch linii wykonywalnego kodu.php i za pomocą edytora tekstu * * * * * */ @version $Id: mod hellojoomla. Wszystkie prawa zastrzeżone. Takie działanie zabezpiecza przed hakerami. Jeśli tekst przekazany do metody _ dostępny jest w wersji.php 5203 2007-03-27 0l:42:10Z Danr $ @package Joomla @copyright (C) 2007 Dan Rahmel. Z tego powodu programowanie warto rozpocząć od prostego rozszerzenia wyświetlającego powitanie „Hello World!". Utwórz folder o nazwie modhelloworld w głównym katalogu dysku twardego. w zależności od zainstalowanych pakietów językowych.142 Joomla!. że hiszpański pakiet językowy zawiera tłumaczenie tego słowa.

pozycja i kolejność modułu. Utwórz nowy plik pod nazwą modhelloworld. sprawdź w dokumentacji.joomlajumpstart. Sposób tworzenia archiwum będzie różnić się w zależności od systemu operacyjnego.0"> <name>Hello World</name> <author>Dan Rahmel</author> <creationDate>Marzec 2007</creationDate> <copyright>(C) 2007 Dan Rahmel. które następnie zainstalujesz za pomocą opcji Rozszerzenia/Instaluj. W przypadku Windowsa i MacOS-a wystarczy kliknąć prawym przyciskiem na danym folderze i wybrać opcję utworzenia archiwum 1 . Dobrym pomysłem jest wykorzystywanie klasy JText podczas wyświetlania komunikatów. Atrybut type znacznika <i nstal 1> wskazuje. trzeba je najpierw zarejestrować w systemie Joomla!. Podczas rejestracji nowego modułu informacje o nim zapisywane są w tabeli josjnodu les w bazie danych. To już wszystko.5. Element <filename> zawiera listę modułów plików przypisanych do modułu wskazywanego przez atrybut module.org</authorUrl> <versi on>l. . ponieważ jeśli Twój moduł stanie się popularny. W systemie Windows XP opcja tworzenia archiwum ZIP dostępna jest jako Wyślij do/Folder Skompresowany z menu kontekstowego — p r z y p . który pojawi się na ekranie po zakończeniu instalacji. Kolejnym krokiem jest utworzenie pliku deskryptora w formacie XML. że instalowane rozszerzenie jest modułem.</copyright> <1icense>GNU/GPL</l icense> <authorEmai1>admi n@joomlajumpstart. Wszystkie prawa zastrzeżone.0</versi on> <description>Moduł Hello World</description> <files> <fi 1ename modułe="mod_hel 1 oworld">mod_hel1oworld. Zwróć uwagę. ustawienia parametrów. że moduł przeznaczono do instalacji w Joomla! w wersji 1.xml. tłum. że nie jest brana pod uwagę wielkość liter ani nie jest dostosowywana interpunkcja. Element <name> określa nazwę modułu. co niezbędne jest do działania modułu Hello World.org</authorEmai1> <authorürl>www. Przechowywane są: nazwa modułu. • Tworzenie prostych rozszerzeń: moduły 143 Jeśli nie uda się znaleźć odpowiedniego tłumaczenia. informacje na temat rejestracji.5 i nowszych. Jeśli korzystasz z Linuksa. W tym celu musisz stworzyć archiwum ZIP zawierające folder z plikami modułu. a także czy moduł jest aktywny.php</f11ename> </files> </i nstalł> Plik deskryptora zawiera informacje „co" i „dokąd".Rozdział 5.0" encoding="utf-8"?> <install type="module" version="1. W odróżnieniu od szablonów modułów nie można po prostu skopiować do odpowiedniego folderu. Element <description> przechowuje opis. twórcy pakietów językowych będą w stanie przetłumaczyć go bez konieczności wprowadzania zmian w Twoim rozszerzeniu. w którym znajdują się informacje dla systemu Joomla! dotyczące instalacji modułu. metoda zwróci po prostu przekazany tekst. niezbędne przy instalacji rozszerzenia Joomla!. a następnie w edytorze tekstu wprowadź poniższy kod: <?xml version="1. Atrybut version informuje. który program lub narzędzie najlepiej wykorzystać do tego celu.0.

W prawej kolumnie pojawiają się informacje na temat typu modułu. kliknij przycisk Wczytaj plik & Instaluj. W folderze /modules strony Joomla! znajdziesz katalog zawierający zainstalowany moduł. W systemie Windows ścieżka dostępu do nowego modułu przypomina poniższą: C:\Program Files\Apache mod hełłoworłd Software Foimdation\Apache2. Moduł Hello World pojawił się na liście modułów Na liście Moduły pojawiają się egzemplarze modułów dostępnych w systemie. Zastosowanie kilku egzemplarzy jednego modułu może mieć sens szczególnie wtedy. Otwórz zaplecze Joomla! w oknie przeglądarki. Możesz tworzyć dodatkowe egzemplarze tego modułu i innych. a na liście powinien pojawić się moduł zainstalowany przed chwilą.144 Joomla!. Po ukończeniu procesu instalacji kliknij opcję Rozszerzenia/Moduły. aby dodać nowy moduł w systemie.2\htdocs\modules\ . a następnie uruchom opcję Rozszerzania/ Instalator. Wybierz archiwum ZIP zawierające moduł. nowy egzemplarz jest typu mod hel loworld. jak to przedstawiono na rysunku 5. kiedy zmiana parametrów przekłada się na zmianę wyglądu lub funkcji. Rozszerzenie stworzone przed chwiląjest właściwie typem modułu. klikając przycisk Nowy. a następnie wybierając moduł konkretnego typu. Podczas tworzenia nowego modułu zmiany należy wprowadzać w plikach źródłowych w tym katalogu. ustawianego za pośrednictwem parametrów. to w pewnym sensie szablon.1. na podstawie którego można dodawać jeden lub więcej egzemplarzy. Przykładowo moduł modjnainmenu (Menu) wyświetla listę pozycji danego menu. Zmiana tych informacji wymaga bezpośredniej manipulacji w bazie danych MySQL lub ponownej instalacji modułu. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Zmiany w pliku XML przeprowadzone po instalacji nie wpłyną na informacje o module wyświetlane w interfejsie administratora (wyjątek stanowi definicja parametrów pobierana z pliku XML).1. Rysunek 5.

jak przykładowe rozszerzenie Hello World!. . że moduł zostanie wyświetlony jako ostatni element w lewym panelu. czy w bazie danych zapisano jakieś święto.2). Ustawienie parametru Kolejność wskazuje. Ta informacja ułatwi zlokalizowanie rozszerzenia na stronie głównej.3). ¡unek 5. Jednym z prostych (ale jednocześnie użytecznych) modułów jest rozszerzenie Świąteczne Życzenia. moduł pojawi • na pozycji left mdJiellowoi I o d Hello World ii<imeuy moilttłu Dla tego modułu nie określa się f ł i ?yi>is<niiie m e n u Wszystkie \ Brak Zaznaczone •ill B'fflj Otwórz stronę główną Joomla! w przeglądarce. Kliknij nazwę modułu na ekranie Moduły. Kliknij czerwony X w kolumnie Włączony. aby włączyć moduł. Możesz go wykorzystać jako podstawę dla bardziej zaawansowanych modułów. Sprawdź. które odpowiada aktualnej dacie. Jeśli tak. ponieważ nie zawiera użytecznych funkcji. aby upewnić się. Domyślnie moduł pojawi się na pozycji left. aby nie zaśmiecał strony. jednak należy sprawdzić. Moduł Helto World jest kompletnym przykładem tworzenia i instalacji modułów. Zadaniem tego modułu jest sprawdzenie. Panel zawierający Main Menu powinien wyświetlać także powitanie Hello World! (zobacz rysunek 5. czy ustawienia są poprawne.Rozdział 5. aby otworzyć okno ustawień modułu.2. • Tworzenie prostych rozszerzeń: moduły 145 Domyślnie nowe moduły są wyłączone. W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony aktualny dzień i data. Następnie powinieneś sprawdzić ustawienia modułu. czy moduł wyświetlany jest w odpowiednim miejscu (zobacz rysunek 5. Powinieneś go teraz wyłączyć. W tym przypadku takie było nasze założenie. czy pojawia się w odpowiednim miejscu. ewnij się. Często wymagany jest dostęp do bazy danych w celu pobrania informacji do wyświetlenia. automatycznie zostaną wyświetlone odpowiednie życzenia. worzenie modułu Świąteczne Życzenia Niewiele spośród prawdziwych modułów jest tak prostych.

zaczniemy od stworzenia folderu w głównym katalogu dysku twardego..org</authorEmai1> <authorUrl>www. Tworzenie pliku deskryptora Wprowadź w edytorze tekstu poniższy kod. po zainstalowaniu modułu w systemie Joomla!. Wszystkie prawa zastrzeżone.org/copyleft/gpl..0" encoding="utf-8"?> <1nstal1 type="module" version="1.5 release.</copyright> <1icense>http://www.. This is now implemented by inserting a Read more. This makes the site admin's life a lot easier and increases security of the site..5 is a p forward and represents the ¡t exciting Joomla! release in the ' history of the project. ..xml w folderze /modjiolidaygreetings: <?xml version="1. and here we are with our latest 1. Only one edit window! How do create "Read more.php</fi 1 ename> </files> holiday . wpisy można dodawać za pośrednictwem interfejsu MySQL. . You can check the write status of relevent folders by going to "HeIp->System Info" and then in the sub-menu to "Directory Permissions" Podobnie jak działo się to przy tworzeniu modułu Hello World. Nazwij folder /modjiolidaygreetings. mixed it with Cola."? t What is the FTP layer . who's had a penchant for rum ever since the first "Pirate's of the Caribbean" movie screened.0"> <name>Moduł Świąteczne Życzenia</name> <author>Dan Rahmel</author> <creationDate>Marzec 2007</creationDate> <copyright>(C) 2007 Dan Rahmel. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 5.3. a następnie zapisz go pod nazwą mod greetings. took the bait.146 Joomla!.. Joomla! 1.0. The new implementation is fully backward compatible The FTP Layer allows file operations (such as installing Extensions or updating the main configuration file) without having to make all the folders arid files writable.html GNU/GPL</license> <authorEmail>admin@joomlajumpstart. This has been an issue on Linux and other Unix based platforms in respect of file permissions. tag (the button is located below the editor area) a dotted line appears in the edited text showing the split location for the Read more.. Życzenia przechowywane są w tabeli jos_holidays. Jodimla! has some wonderfully taleaKra peopie taking Open Source corrupts to the forefront of industrydfandards. together with a large range of Work Groups of dedicated community members have taken Joomla! tc^iew heights in its relatively s h o j ^ f T T h i s well-oiled machine is oftpfuopied but never surpassed. It looks like pirate talk will figure quite a lot in future Joomla' development! Hello World Hello World! Więcej.org</authorUrl> <versi on>l.joomlajumpstart.. A new Plugin takes care ofthe rest. Powitanie Hello World! powinno pojawić się pod innymi modułami w lewym panelu Hasło Pamiętaj mnie 1 i Zaloguj i administrators and managers who.</description> <files> <fi1ename modułe="mod_holidaygreeti ngs">mod_hoI idaygreetings.. joint lead-developer Johan Janssens.. Johan.gnu.0</versi on> <description>Moduł Świąteczne Życzenia wyświetla życzenia w zależności od aktualnej daty. It is worth mentioning that this does not have a negative effect on migrated data from older sites.5. Tak samo będzie też nazywać się folder wewnątrz katalogu /modules.

Po instalacji w systemie Joomla! wartość tych parametrów można zmieniać za pomocą opcji Moduły. System Joomla! ma wbudowane funkcje niezbędne do wyświetlania i zmiany ustawień tych parametrów. filelist. vorzenie kodu modułu W edytorze tekstu wprowadź poniższy kod. Wartość parametrów ustawia się za pomocą opcji Moduły. j F Y") . a następnie zapisz go w pliku o nazwie mod_ holidaygreetings.in. Parametry zdefiniowane w pliku deskryptora mogą przyjmować jeden z 21 dostępnych typów. languages. password. Obecność modułów pozwala administratorowi zmienić wygląd modułu lub jego funkcje bez konieczności modyfikacji kodu źródłowego. / / Zablokuj bezpośrednie uruchamianie defined( '_JEXEC' ) or die( 'Brak dostępu' ): ?> <div><small> <?php echo JText::_( '<p>Dzi si aj jest ' ). @license GNU/GPL Modul wyświetlający życzenia świąteczne w odpowiednie dni. menu. po kliknięciu modułu ich wartości są automatycznie zapisywane w bazie danych Joomla!. Te parametry (greeting i boldgreeting) stanowią przykład własnych ustawień modułów.menuitem. który pojawi się pod życzeniami świątecznymi. 'r. W tym przypadku jest to wybór między nie (wartość 0) a tak (wartość 1)." /> <param name="boldgreeting" type="radio" default="0" label="Pogrubienie" description= "Określa. text i textarea. </small></dnv> . list.php 5203 2007-03-27 01:42:107. helpsites.php w folderze /mod holiday. editors.: category. Parametr typu text przyjmuje jako wartość ciąg znaków o maksymalnej długości 255. section. Lista typów zawiera m. spacer. • Tworzenie prostych rozszerzeń: moduły <params> <param name="greeting" type="text" default="Wesołego label="Dopisek" description= 147 świętowania!" "Tekst. Powyższym parametrom przypisano dwa typy: text i radio. </p>' ). że w pliku pojawiły się definicje dwóch parametrów w sekcji <params>. folderlist. echot dateC'l. zauważysz pewnie. imagelist. Wszystkie prawa zastrzeżone.Rozdział 5. radio.greetings: <? php * * * * * */ @version $Id: mod holidaygreetings. Wartość radio odpowiada wyborowi jednej spośród listy możliwości. dostępnych w większości przykładów. Daw $ ((¡¡package Joomla @copyright (C) 2007 Dan Rahmel." > <option value="0">Nie</option> <opt i on value="l">Tak</option> </param> </params> </install> Porównując powyższy kod z utworzonym wcześniej. czy życzenia powinny być wyświetlane pismem pogrubionym.

} $curDay = date("d"). intval(icurMonth) . W kolejnym kroku obecny dzień i obecny miesiąc zostają przypisywane do odpowiednich zmiennych wykorzystywanych w późniejszym etapie. które można ustawić w interfejsie administratora. "\n FROM jos_greetings" . SmyGreeting '<p>Witaj!</p>' ). '</p>' ): } echo JText::_( } else { echo JText::_( '<p>' . intval(icurDay): $db->setQuery($query): iholidays = $db->loadObjectList(). Pierwsza instrukcja wyświetla aktualną datę jako ograniczoną znacznikiem <smal 1 > W następnej sekcji pobierane są wartości dwóch parametrów. $be = "". icurMonth = date("m"): $db =& JFactory::getDB0(): $query = "SELECT *" . Jeśli parametrowi boldgreeting przypisano wartość Tak. . "\n WHERE holidayMonth = " . '</p>' ).148 Joomla!. po zakończeniu przygotowań. ponieważ funkcja date() zwraca numer miesiąca w postaci dwóch cyfr. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W <div> <?php $myGreeting = $params->get('greeting 1 . Później. Dzieje się tak. A ponieważ numery miesięcy przechowywane są w postaci liczb całkowitych w bazie danych (styczeń = 1). if (iboldSetting == 1) { $bb = "<b>": $be = "</b>". Alternatywnym rozwiązaniem byłoby pobranie aktualnego dnia poprzez wywołanie date(" j") oraz aktualnego miesiąca poprzez wywołanie date( "n") — obie funkcje nie dodają zer wiodących. Zwróć uwagę na fakt.11. Następnie tworzona jest zmienna. $bb .2008] — p r : y p . która przechowuje zapytanie pobierające życzenia dla obecnego dnia i miesiąca. następuje główna część skryptu — pobranie z bazy danych listy świąt. 0).Manuał [online] http://piphp. tłum. SboldSetting = $params->get('boldgreeting'. $holiday->greeting . } ?> </div> Powyższy kod jest bardziej skomplikowany niż składający się z jednej linii moduł Hello World. 0). " and " . PHP: date . zanim zostaną umieszczone w zapytaniu. to zmiennym $bb i $be przypisywane są odpowiednie znaczniki HTML powodujące wyświetlenie tekstu pismem pogrubionym. $be .net/date [dostęp 02. co zapobiegnie niejasnościom 2 . że wartości pobrane z funkcji date() przesyłane są najpierw do funkcji intval (). Najpierw zmiennej Sdb przypisywana jest referencja do aktualnego obiektu bazy danych. if (count(iholidays)) { foreach (Iholidays as $holiday) { echo JText::_( '<p>' . } else { $bb = "". zastosowanie funkcji intval () usunie zbędny przedrostek. uzupełniając go zerem (styczeń = 01). "holidayDay = " . .

. greeting (pole typu varchar).u Altykuły Komponenty Rozszei zeni. Funkcję countO zastosowano celem sprawdzenia. a metoda 1 oadOb jectLi st () uruchamia zapytanie i zwraca listę wartości. należy wprowadzić do bazy danych daty świąt wraz z odpowiednimi życzeniami. holidayMonth (pole typu integer) i holidayDay (pole typu integer). Jest to proste i szybkie rozwiązanie. Tabela powinna nosić nazwę jos_greetings i zawierać trzy kolumny id (klucz główny — primay key.4.4. pojawi się stosowny komunikat z instrukcjami dotyczącymi korzystania z modułu — co przedstawiono na rysunku 5. zawierające folder z plikami modułu. Po zakończeniu wprowadzania kodu stwórz archiwum ZIP lub TAR.łizędzi. . Następnie zainstaluj stworzone przed chwilą archiwum za pomocą opcji Rozszerzenia/Instalator w interfejsie administratora. do których rozszerzenie może się odwoływać. . udanej talacji świetlana jest vartość pola scription •Iliku skryptora Witivii-i r. czy znaleziono jakieś święta odpowiadające obecnej dacie. Wczytaj paczkę Plik pakietu: FYseglądaj.l-i. • Tworzenie prostych rozszerzeń: moduły 149 Zapytanie jest zapisywane w obiekcie bazy danych.unek 5. Życzenia przechowywane są w tal» pośiednictwein interfejsu MySQL. W przeciwnym wypadku wyświetlane jest proste powitanie „Witaj!".i il.i Pomoc vJ Rozszerzenia Instaluj Komponenty Moduły Dodatki Języki Szablony Instaluj Modni: Powodzenie Moduł Świąteczne Życzenia w y ś wietla życzenia w zależności od aktualnej daty. Jeśli instalacja zostanie zakończona powodzeniem. a całość zwieńczana jest dopiskiem ustawianym jako parametr modułu. rorzenie tabeli i zapisywanie przykładowych danych Do stworzenia tabeli przechowującej życzenia możesz wykorzystać graficzny interfejs aplikacji MySQL Administrator. zostają wyświetlone w postaci kolejnych paragrafów (o ile kilka świąt przypisano do jednej daty).Rozdział 5. Jeśli udało znaleźć się pasujące życzenia.. pole typu integer z ustawionym atrybutem auto_increment). Wcsytaj plik & Instaluj Instaluj z katalogu Katalog instalacyjny: Instaluj Instaluj z Sieci Podaj adres VWWVi http:// Instaluj Zanim jednak będzie można wstawić moduł na stronę.

W dolnej części strony znajdują się parametry modułu. W programie MySQL Administrator możesz to zrobić.'greeting'. Jeśli chciałbyś dodać przykładowe dane z poziomu wiersza poleceń. czy moduł działa poprawnie.12). (3. dopóki nie pojawi się na samej górze (kolejność = 1). Jeśli instalacja zakończy się powodzeniem. holidayMonth int(10) unsigned NOT NULL. pojawi się stosowny komunikat. . 'Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!'.'holidayMonth') (1.150 Joomla!.3): VALUES Korzystając z opcji Rozszerzenia/Instalator. klasy moduł etable). greeting varchar(45) NOT NULL. Dzięki wykorzystaniu standardowych stylów wygląd modułu będzi komponował się z resztą strony. (2. klikając prawym przyciskiem tabelę i wybierając opcję Edit Table Data z menu kontekstowego. Wprowadź własny dopisek i włącz opcję pogrubiania tekstu. Nie zapomnij dodać także przykładowego wpisu dla obecnej daty. który dodaje wpisy dla najpopularniejszych świąt: INSERT INTO 'jos_greetings' ('id'. podobnie jak na rysunku 5. 'Wszystkim paniom.1).7. PRIMARY KEY ('id') ): Po utworzeniu tabeli wprowadź kilka przykładowych życzeń. najlepsze życzenia'. Następnie klikaj strzałkę w górę w kolumnie Kolejność. W lewej części strony powinny pojawić się życzenia. Konfiguracja moduhl W interfejsie administratora przejdź do opcji Moduły i kliknij pozycję Świąteczne Życzenia. które zdefiniowałeś w pliku XML. Po poprawnym wprowadzeniu zmian w konfiguracji modułu otwórz stronę główną Joomla! w przeglądarce. a spis modułów powinien zostać ograniczony tylko do tej pozycji. co odpowiada funkcji Zapisz kolejność.5.25. aby sprawdzić.6 Drugą możliwościąjest wprowadzenie liczby 0 w pole w kolumnie Kolejność i kliknięcie małej ikony dyskietki w nagłówku kolumny.1. Dobrą praktyką jesl wyświetlanie elementów modułu z wykorzystaniem stylów zdefiniowanych w Joomla! (np. zainstaluj archiwum zawierające moduł. W obecnej implementacji styl fontów określany jest w kodzie modułu. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Alternatywnym rozwiązaniem jest uruchomienie poniższego kodu SQL z wiersza poleceń: CREATE TABLE jos_greetings ( id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment. jak przedstawiono to na rysunku 5. odpowiadającą modułowi Świąteczne Życzenia. Moduły wyświetlane na ekranie Moduły można filtrować za pomocą list rozwijalnych znajdujących się w górnej części strony. 'Szczęśliwego Nowego Roku'.8. holidayDay int(lO) unsigned NOT NULL. możesz użyć poniższego kodu. Wybierz pozycję left z drugiej listy.'holidayDay'. jak zilustrowano to na rysunku 5. Warto rozważyć wyświetlanie modułu na pierwszej pozycji lewej kolumny — przed innymi modułami przypisanymi do pozycji left.

dla Wigilii Świąt Bożego Narodzenia). irowadź własny pisek i włącz cję pogrubiania (stu 151 sunek 5. • Tworzenie prostych rozszerzeń: moduły ¡unek 5. Możesz także odpowiednio dostosować wpis do życzeń poprzedzających święta (np.5. 7ień kolejność Ddułów. . powinieneś dodać życzenia zarówno dla danego dnia świąt.6.Rozdział 5. jak i dla dnia przed świętami. y moduł Ziąteczne czenia był świetlany <o pierwszy Jeśli masz zamiar wykorzystać ten moduł na Twojej stronie.

152 Joomla!.. documents. które upraszczają i zabezpieczają cały proces. Wprowadź parametry podobnie jak na rysunku 5. zaledwie kilku linii kodu. Szukej.'Experience the Freedom! It has nevei easierto create your own dynamic Web site Manag content from the best CMS admin interface and in vii language you speak. Te informacje mogą być automatycznie pobierane i wyświetlanie na stronie Kontakt z Nami. Możliwe jest także utworzenie kategorii grupującej informacje o kontaktach dostępnych publicznie. który pozwala na przyporządkowanie wpisów bezpośrednio zarejestrowanym użytkownikom. Joomla! is used by organisations of all sizes for Public Web sites. media poitals. ponieważ informacje przechowywane są w jednym miejscu. Przykładowo Joomla! zawiera komponent do zarządzania kontaktami. co pozwoli dodawać kontakty do tej kategorii. Ploys and eCommerce applications. Domyślna instalacja Joomla! zawiera tylko jedną kategorię o nazwie Contacts. które pobierają i modyfikują dane Joomla!.8. Kliknij przycisk Utwórz. Ponieważ wszystkie dane przechowywane są w centralnej bazie danych MySQL. Wybierz pozycję Kategorie z menu Komponenty/Kontakty w interfejsie administratora. Tworzenie modułu Kontakt z Nami Wiele narzędzi dołączonych do systemu Joomla! można rozszerzyć. Dodatkowo platforma Joomla! zawiera wbudowane funkcje niezbędne do komunikacji z bazą danych. Dostęp do danych w bazie wymaga. Za pomocą specjalnego modułu możliwe byłoby wyświetlenie tych informacji w dowolnym miejscu na stronie Joomla!. Kliknij przycisk Zapisz.5 . bardzo łatwo jest napisać rozszerzenia. aby spełniały założenia danej strony. aby dodać nową kategorię.. że opcja Publikacja ustawiona jest na Tak. Pierwszym krokiem w tworzeniu takiego modułu jest określenie publicznej kategorii zawierającej kontakty. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 5. najlepsze życzenia Wesołego świętowania! Content Layouts The Joomla! Commui i Welcome to Joomla! 1 Newsflash 4 • New ish ' 1 1 Home Joomla! Joomla! License Mo«« ahout sloomia* FAO The NewsWeb Links News Feeds W e l c o m e to t h e F r o n t p a g e Welcome to Joomla! Joomla! is a free open source fiamewoik and content piii>iisliin<i system designed foi quickly creating highly intei active multi-lamjuatie Welt sites. . online communities.7. w przypadku modułu i korzystania z funkcji platformy Joomla!. aby zapisać nową kategorię w bazie danych Joomla!. Joomlai provides an easy-to-use graphical user interface thai simplifies the management arid publishing of large volumes of c ontent including HTML. Na stronie głównej pojawią się życzenia ¿4 J o o m l a ! Joomla! 1. Upewnij się. Pwrd ty t ee r ¿4 J o o m l a r . Zmiany wprowadzane w bazie danych są automatycznie odzwierciedlane na karcie Kontakt z Nami. and rich media. Popular Wszystkim paniom.

W kodzie rozszerzenia powinno wystąpić zapytanie do bazy danych. Otwórz opcję Komponenty/Kontakty/Zarządzaj kontaktami. które powinien wyświetlać moduł. Nórz nową bliczną tegorię. musisz najpierw wprowadzić dane użytkowników. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Zapisz. istnieje już w systemie Joomla!. Odpowiednie zapytanie wymaga znajomości pola category id kategorii publicznej. aby zapisać w bazie danych informacje o kontakcie. notuj wartość la ID dla vorzonej tegorli Aby wyświetlić listę publicznych kontaktów.idNov*<łnie: P o z i o m dostępu: 0 (Contacts) • Publiczne kontakty Kontakty przypisane do tej kategorii będą pubi Nie * Tak IsSRSSH Zastrzeżony Specjalny . że przechowywane są tutaj wszystkie kontakty — nie tylko publiczne. Możesz utworzyć nowy wpis (zobacz rysunek 5.8. Wszystkie informacje o kontaktach przechowywane są w tabeli jos_contact_detai 1 s.Rozdział 5. jak pokazano na rysunku 5. Zanotuj numer odpowiadający kategorii. • Tworzenie prostych rozszerzeń: moduły 153 ¡unek 5. sunek 5. której staną dodane ormacje kontaktach M Kategoria: [ Zmień ] Szczegóły Tytuł: Tehst zastępczy: Publik acja: Sekcja: brak Upoi z.10) lub wybrać istniejący i przypisać go do publicznej kategorii. która pobiera wyłącznie kontakty przypisane do kategorii publicznej. Na szczęście wartość pola nd można odczytać z listy kategorii. z której będą pobierane dane. Po zapisaniu nowej kategorii pojawi się ona na liście.9.9. W prawej kolumnie widnieją wartości pola category id dla poszczególnych wpisów.Wybierz grafiką Lewa Podgląd Gi afika: Położenie yiafiki: Dostęp do bazy danych w rozszerzeniu Kontakt z Nami przypomina kod modułu Świąteczne Życzenia. aby wyświetlić aktualną listę wpisów. Zwróć uwagę na fakt. . Jednak w tym przypadku tabela. która ma być publiczna.

echo JText::_( '<small>' '</small></p>'): .10. Utwórz folder o nazwie mod contactus. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 5. '. "\n WHERE catid = " . $contact->con_position . ( i z y t N o w n i k i v m . $contact->name .php * @package Joomla * @copyright * @license */ / / Zablokuj definedi ?> bezpośrednie uruchamianie (C) 2007 Dan Rahmet.Brak użytkowników 1 (Name) Poziom dostępu • * Nie • Tak _ Henryk Sienkiewicz ¡25SH3w Zastrzeżony Specjalny m 1 Wszystkie niezbędne ustawienia zostały wprowadzone. intval(ipubliccat). Utwórz nowy kontakt i przypisz go do kategorii publicznej 3 ff Kontakt: [Zmień] Szczeyófy N azw* Tek«t z«słip«zy Publik acf<i K. </small>'): echo JText::_( '<small>' .154 Joomla!. 0)."> <h3>Kontakt z Nami</h3> <?php $publiccat = $params->get('publiccat'. w którym znajdzie się plik z kodem i plik deskryptora. $contact->telephone . aby wykorzystać przygotowane wcześniej informacje. dlatego można przejść do fazy implementacji modułu. $db->setQuery($query): icontacts = $db->loadObjectLi st(): if(count($contacts)) { foreach (icontacts as Scontact) { echo JText::_( '<p><strong>' . </small>').Hegona Polecz 7. GNU/GPL informacje o publicznych kontaktach. $contact->email_to . modcontactus. 5203 2007-03-27 Wszystkie prawa 01. 42:1OZ Danr $ zastrzeżone. $db =& JFactory::getDB0(). W edytorze tekstu wprowadź poniższy kod i zapisz go pod nazwą w folderze mod contactus: <?php * @version $ld: mod contactus. '. '. } . "\n FROM jos_contact_details" . </strong>'): echo JText::_( '<smal1>' . $query = "SELECT *" .php * Modul wyświetlający '_JEXEC' ) or die( 'Brak dostępu' ). <div style="border: lpx solid black: padding: 5px.

0"> <name>Modul Kontakt z Nami</name> <author>Dan Rahmel</author> <creationDate>March 2007</creationDate> <copyright>(C) 2007 Dan Rahmel. Wszystkie prawa zastrzeżone. Jeśli wybór dotyczyłby zwykłych kategorii Joomla! (kategorii artykułów). . Id odpowiedniej kategorii można wprowadzić po wybraniu tego modułu w części Moduły." /> </params> </i nstal 1> Prawdopodobnie zauważyłeś.</copyright> <1 i cense>http://www. numer telefonu i adres e-mailowy.xml poniższy kod: <?xml version="l. z uwzględnieniem odpowiedniej wartości catid.5. </description> <files> <fi 1ename modułe="mod_contactus">mod_contactus.0. • Tworzenie prostych rozszerzeń: moduły } else { echo JText::_( 155 } '<p>Emai1 pomoc@przyklad.0</versi on> <descnption>Modul Kontakt z Nami wyświetla informacje kontaktowe wpisów przyporządkowanych do publicznej kategorii. Dla modułu Kontakt z Nami został zdefiniowany pojedynczy parametr: publ i ccat. Po uruchomieniu modułu pobierana jest najpierw wartość parametru publiccat. następnie pełniona funkcja. Jest to lista pozycji.Rozdział 5. dlatego dobrym rozwiązaniem jest umieszczanie w tym miejscu wskazówek dotyczących niezbędnej konfiguracji modułu.com</p>'): </div> Struktura kodu w dużym stopniu przypomina moduł Świąteczne Życzenia.html GNU/GPL</1i cense> <authorEmai 1 >admi n{ajooml a jumpstart .php</fi1ename> </files> <params> <param name="publiccat" type="text" label="ID publicznej kategorii kontaktów" description="Kontakty przypisane do tej kategorii będą wyświetlane na stronie. Dla tego rozszerzenia pierwszy znacznik <div> posiada przypisany atrybut stylu. Zapisz w folderze modułu pod nazwą mod_contactus. Jeśli nie znaleziono żadnych rekordów. która zwraca listę kontaktów przypisanych do kategorii publicznej. W rezultacie system Joomla! automatycznie stworzyłby listę rozwijalną zawierającą listę dostępnych kategorii.gnu. typ parametru mógłby zostać ustawiony na category. org</authorllrl > <versi on>l.org/copy1eft/gpl. należy skonstruować jeszcze plik deskryptora. które zostają kolejno wypisane.0" encoding="utf-8"?> <install type="module" version="1. która odpowiada wartości category id dla kategorii publicznej. na stronie pojawi się e-mailowy adres pomocy technicznej. który powoduje wyświetlenie obramowania wokół modułu.org</authorEmail> <authorUrl>www. Wartość tego pola wyświetlana jest po poprawnym zakończeniu instalacji. Wynik zapisywany jest w postaci zmiennej $contacts. Aby ukończyć moduł. Następnie pobierane są z bazy danych wszystkie kontakty zapisane w tabeli jos_contact_detai 1 s. jooml a jumpstart. Jego wartość wykorzystywana jest w zapytaniu do bazy danych. że pole <description> zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji. najpierw pojawi się imię i nazwisko.

które będą niezbędne przy implementacji danego modułu. które będzie wykorzystywane w zapytaniach do bazy danych. designers. JOOmlQ! version l.pl W e l c o m e to the F r o n t p a g e W e l c o m e to J o o m l a ! ^ S1 Joomla! is afiee open source ft amewotk and content publishiug system designed foi quickly ci eating highly interactive multi-language Welt sites. . wybierz go na liście Moduły i ustaw parametr. Stworzony moduł stanowi doskonałą demonstrację dostępu do danych zapisanych w systemie Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Utwórz archiwum podobnie jak przy poprzednich modułach. online communities. 123 45 67.. które zapisałeś wcześniej. . aby jego wartość odpowiadała ID kategorii publicznej.. media poitals. documents. Id odpowiedniej kategorii można wprowadzić po wybraniu tego modułu w części Moduły. • • ^ ^ ^ Uruchom teraz stronę główną w przeglądarce. a następnie zainstaluj je w systemie za pomocą opcji Rozszerzenia/Instalator.11. Wybierz pozycję Kontakt z Nami na liście Moduły.12. a następnie wprowadź ID.p o lsovpisarze.11. Popular Informacje o kontaktach pojawią się w panelu na stronie głównej ^ ^ ^ • • Welcome lo Joomla' « What's New In 1 5'> 'i Kontakt z Nami Hewyk Sienkiewicz.i jest Saturday.s » Home * Joomla" * Joomla! License • Moi e about Joomla' » FAO • The News » Wel> Links • News Feeds Wiscej. Intranets.)CtUS Moduł Kontakt z Nami • Nie Tak • P a anteny modułu i ID ubiieznej kiiteyofti kontaktó^J Ustaw ID kategorii w parametrach modułu Nie * Tak left 2::Main Menu Zastrzeżony Specjalny 59 Moduł Kontakt z Nami wyświetla informacje kontaktowe wpisów przypisanych do publicznej kategorii.M !. Kliknij pole oznaczone ID publicznej kategorii kontaktów. jak pokazano na rysunku 5. >. Jeśli moduł zostanie poprawnie zainstalowany. Wszystkim paniom. Wilco Jansen resorted to sending rum to .> W e are Volunteers & # ss S t i c k to the C o d e ! # -J ISfMiBISIIllll I 1 The Joomla' Core Team consists of volunteer developers. and rich media. Poświęć trochę czasu na przejrzenie tabel w bazie danych Joomla!. najlepsze życzenia Wesołego świętowania! Latest N e w s . and Ertranets and is supported bv a community of thousands of users F w e a i by .Joornla! .12. aby otworzyć ekran edycji parametrów. To ensure this code release. Rysunek 5. 1 i Joomla! provides an easy-to-use graphical user Mnterface thai simplifies the management arid publishing of large volumes of content including HTML. Newsflash 4 ^ ^ . co pozwoli Ci określić miejsce przechowywania danych.156 Joomla!. Powinieneś zobaczyć listę kontaktów przypisanych do kategorii publicznej. Joomla! is used by organisations of all sizes for Public Web sites. E>ziiia. sr«riki ewi cz fg. J'. 8 March 2008r. podobnie jak to jest na rysunku 5. Nogs and eCoinmeice applications. Prefei ¿neje l))0<l_C0ltt. Rysunek 5. • v A jrii-v to .

Programowanie komponentów stanowić będzie prawdopodobnie główną część pracy w zakresie profesjonalnego programowania Joomla!. który wyświetla publiczne informacje o kontaktach. W rozdziale 6. Moduły są najprostszą form rozszerzeń Joomla!. Implementacja modułu. a następnie wyświetla je na stronie. nie nastręczają trudności. znajdziesz informacje na temat tworzenia własnych komponentów. jak te. . Jeśli jednak dane zastosowanie wymaga bardziej rozbudowanej interakcji z użytkownikiem.Rozdział 5. który pobiera z bazy danych życzenia odpowiadające aktualnej dacie. Programowanie modułu. W tym rozdziale przedstawiono proces tworzenia modułów. wyszczególniając poniższe etapy: • • • Tworzenie modułu Hello World. jednak jego dystrybucja i instalacja. opartego na komponencie Joomla! do zarządzania kontaktami. Stworzenie modułu nie jest trywialne. najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie takiego komponentu. ze względu na zapisywanie w postaci archiwum ZIP. Na stronie może pojawiać się dowolna liczba modułów. można uzupełnić system Joomla! praktycznie o każdą pomniejszą funkcję. • Tworzenie prostych rozszerzeń: moduły 157 Zsumowanie Spośród programowalnych rozszerzeń Joomla! moduły stanowią najprostsze i najłatwiejsze w implementacji rozwiązanie. dlatego stosując moduły. stanowiącego podstawę bardziej złożonych rozszerzeń. które opisano w rozdziale 6.

158 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W .

kiedy musisz napisać prosty moduł lub wprowadzić niewielką zmianę. W tym rozdziale naświetlono proces tworzenia zaawansowanego rozszerzenia Joomla!. jak wygląda tworzenie profesjonalnych. Ta szybka i prowizoryczna metoda jest jednocześnie jedną z zalet tworzenia programów PHP. które można znacząco uprościć. komercyjnych aplikacji Joomla!. Do tego celu wykorzystasz profesjonalne środowisko programistyczne (Eclipse). co pozwoli Ci lepiej pojąć. Programowanie tych kilku modułów ograniczało się do wykorzystania prostego edytora tekstu. stosując potężniejsze narzędzia programistyczne. ponieważ wprowadzany kod był nieskomplikowany i wcześniej sprawdzony. Jednakże dowolny. Będziesz miał okazję poznać wszystkie kolejne etapy programowania. ponieważ nie jesteś zmuszony do korzystania ze złożonych. przynajmniej średniej wielkości (dotyczy to praktycznie każdego komponentu) projekt to zadanie. a także automatyczną generację dokumentacji projektu (phpDocumentor). To spontaniczne podejście do procesu programowania sprawdza się w sytuacjach. Przykładowo stworzenie komponentu sklepu internetowego z kilkoma dołączonymi modułami wymaga koordynacji wielu plików. Dodatkowo . skomplikowanych zintegrowanych środowisk programistycznych (IDE — Integrated Development Environment). system kontroli wersji (Subversion).6 Zaawansowane rozszerzenia: komponenty Dzięki wskazówkom umieszczonym w rozdziale 5 stworzyłeś kilka prostych rozszerzeń. Profesjonalne programowanie wymaga jednak dużo większej kontroli nad projektem. sugerowały wykorzystanie edytora tekstu do tworzenia i zapisywania plików źródłowych. co często oznacza współpracę z innymi programistami. wygotowanie środowiska programistycznego Wskazówki w rozdziale 5. poznając przy okazji podstawowe aspekty rozszerzalności systemu Joomla!.

a w razie potrzeby istnieje możliwość przy wrócenia starszej wersji.160 Joomla!. Mimo wszystko warto przynajmniej pobieżnie zapoznać się z podrozdziałami. Na< jednym projektem może pracować kilku programistów jednocześnie. jeśli pojawią się dwie istotnie różniące się wersje tego samego pliku. ma narzędzia do rozwiązywania konfliktów. Systemy kontroli wersji to kluczowy element prawie wszystkich projektów wyjątkiem są tylko te najmniejsze. Jednym z najczęściej wykorzystywanych systemów kontroli wersji jest program Subversioi (SVN). Być może dzięki temu odkryjesz nowe sposoby wykorzystania obecnego IDE. a takżt umożliwia zarządzanie archiwum kodu źródłowego. ponieważ wiele decyzji projektowych poprzednika narzucało permanentne ograniczenia. ponieważ dostępne są rozszerzenia np. Organizacja pracy zorientowana jest m projekty. Istnieje popularniejszy od SVN system kontroli wersji— nazywa się Concurrent Versions System (CVS). grupa programistów. i nie masz zamiaru zmieniać go. Zmiam wprowadzone w kodzie mogą być konsultowane. Stosowanie systemu kontroli wersji SVN System kontroli wersji to jedna z technologii. W przypadku Joomla! wiodącym rozwiązaniem jest jednak SVN. SVN to zaawansowany program składający się z części serwerowej i części klienta co umożliwia zarządzanie projektem przez sieć podczas konstrukcji oprogramowania. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W jeśli nad projektem pracuje grupa lub choćby dwie osoby. Głównym zadaniem takiego systemu jest prowadzenif archiwum kodu źródłowego i notowanie wszystkich zmian wprowadzonych w plikach. System obsługujt wprowadzanie zmian. Ja w codziennym użyciu preferuję CVS. dlatego programiści Joomla! powinni rozważyć korzyści płynące z adaptacji akurat tego systemu kontroli wersji. w których opisano Eclipse. któiy Ci odpowiada—jest to kwestia indywidualnego wyboru. SVN stworzono z myślą o zastąpieniu CVS. Tym sposobem system} kontroli wersji pozostają niedoceniane. a jego popularność nie słabnie. to wspaniale. IDE o nazwie Eclipse posiada funkcjonalność daleko wykraczającą poza zwykły edytor tekstu. Znalezienie środowiska programistycznego spełniającego oczekiwania przypomina wyszukiwanie samochodu. Mając to na uwadze. . z których powinna korzystać jak najszersz. Pomimo wielu podstawowych wad CVS został w znaczącym stopniu rozwinięty. a architektura oparta na wtyczkach dodatkowo usprawnia konstrukcję oprogramowania Joomla!. wielu ludzi nie dostrzega zalet płynących z zastosowania jej a firmy programistyczne często nie traktują tego jako obowiązku. Jeśli tak jest. przykłady opisane w tym rozdziale zostaną stworzone z użyciem dwócł profesjonalnych narzędzi programistycznych. System kontroli wersji SVN usprawnia zespołową pracę nad kodem. wykorzystanie profesjonalnycl" narzędzi może zadecydować o zakończeniu projektu o czasie i nieodkładaniu go w nieskończoność. które spełnia Twoje potrzeby. że korzystasz już ze środowiska programistycznego. o których wcześniej nie pomyślałeś. kodu PHP XML i HTML. głównie ze względu na archiwum starszych projektów stworzone w tym systemie. Możliwe. nawet kiedy nad projektem pracuje tylkc jedna osoba. dla Subversion (SVN). Niestety.

tłum. jakie zmiany wprowadzono w danej części. jaką odgrywa solidna dokumentacja konstrukcji oprogramowania. Twój komputer zepsuł się. • Zaawansowane rozszerzenia: komponenty 161 Poniżej wymieniono kilka częstych problemów. Pobranie starej wersji pliku z systemu kontroli wersji jest trywialne. ponieważ polega to do kliknięciu prawym przyciskiem pliku lub folderu i wybraniu opcji „check in". zobaczyć. która zawierała wymaganą funkcję. z tego powodu niezbędna jest koordynacja wysiłków i wprowadzanych zmian. aby odnaleźć właściwy plik. która została usunięta kilka miesięcy temu. aby zapisać zmiany. Za pomocą SVN możesz zbadać wcześniejsze wersje kodu. • • • • • Kilka przykładów wymienionych wyżej świadczy o tym. często gra także rolę aplikacji archiwizującej. takie jak możliwość wglądu w historię ukończonych projektów lub rola materiału dowodowego w przypadku oskarżenia o kradzież kodu. Wprowadzenie zmian jest bardzo proste. Jest to wygodny sposób tworzenia kopii zapasowych nawet dla leniwych programistów. która wymaga znaczących zmian. Nie musisz szukać wśród kopii zapasowych.Rozdział 6. jednocześnie starsza wersja musi nadal być wspierana. biorąc za podstawę pierwszą implementację. . Aplikacje podobne do SVN powstały. a następnie zdiagnozować problem lub określić różnice w działaniu nowej wersji. SVN pozwala na eleganckie rozwiązanie tego problemu dzięki opcji „fork" 1 . więc programista chce poddać jąrefaktoryzacji. jak zastosowanie systemu kontroli wersji może uratować sytuację. ponieważ programiści open source. W razie konieczności możesz przywrócić projekt do stanu. muszą pojawiać się uaktualnienia i poprawki błędów. Rozwidlenie — przyp. Ponieważ SVN jest systemem działającym na serwerze. jest znów potrzebna. że jedna z podstawowych funkcji przestała działać — a Ty nie masz pojęcia dlaczego. po czym nagle okazuje się. kiedy dana funkcja pracowała poprawnie. W powyższym opisie całkowicie pominięto bardziej znaczące aspekty. Minimalna wersja danej procedury uruchamiała się dużo sprawniej przed wprowadzeniem zmian. Możliwe jest stworzenie nowej wersji niezależnie od starej i kontynuowanie prac jednocześnie nad obiema. Wielu ludzi pracuje jednocześnie nad danym projektem. pracujący o różnych porach. uruchamianej na innej maszynie. ponieważ zmiany wersji oznaczane są w SVN. Firma zamierza stworzyć nową wersję aplikacji. Funkcja. które napotkasz w czasie tworzenia aplikacji. oraz sposoby rozwiązania ich dzięki SVN: • W kodzie źródłowym nowej wersji programu wprowadzono wiele zmian. Dzięki przeglądaniu wersji programu według dat lub nazw można łatwo i szybko przywrócić najnowszą wersję kodu. w różnych miejscach potrzebowali skutecznego sposobu wprowadzania zmian bez ryzyka uszkodzenia projektu. a Ty nie zrobiłeś kopii zapasowej.

tigris. • m SmartSVN— Wieloplatformowy (Linux. WorkBench — Wieloplatformowe (napisane w oparciu o wxPython i pysvn) narzędzie. kdesvn — Kolejny klient SVN dla środowiska KDE. SCPlugin — Wtyczkę dla narzędzia Finder w systemie MacOS X można znaleźć na stronie http://scplugin.net/projects/qsvn/ RapidSVN— Wieloplatformowa (Linux.//subversion. • • • . MacOS X) klient SVN dostępny na stronie www.162 Joomla!.lachoseinteractive. tigris. którą można znaleźć na stronie http://jsvn.umputun. możesz pobrać bazę systemu SVN z poniższej strony: http -. tigris. eSvn — Wersja programu Subversion napisana w oparciu o bibliotekę Qt.xsteve.org. Windows. org. • • • m psvn. Jest to implementacja SVN w Javie z wykorzystaniem biblioteki SVNKit.tigris.net/en/community/subversion/svnx.com/smartsvn. • Subcommander — Wieloplatformowa (Linux. dostępna na stronie http://subcommander. at/prg/emacs. dostępny na stronie www.org/ Jeśli wolisz interfejs graficzny. i komercyjną Professional.tigris. obiektowa implementacja biblioteki SVN w Pythonie. net/tkcvs.anrichter. TortoiseSVN (http://tortoisesvn. Windows. Windows. twobarley corns.org) integruje się z Eksploratorem Windows. można znaleźć j ą na stronie http://pysvn.de/wiki/programs/kdesvn. dostępna na stronie http://rapidsvn. org. • • QSvn — Kolejny klient SVN napisany w oparciu o bibliotekę Qt. implementacja klienta SVN w Java Swingu.alternatecomputing. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Instalacja SVN System SVN można zainstalować na kilka sposobów. dostępny na stronie www. MacOS X) nakładka graficzna napisana w C++ z wykorzystaniem platformy wxWidgets.org. JSVN— Kod proof-of-concept. dostępna na stronie www.html. darmową — Foundation.com. MacOS X) nakładka napisana w C++ z wykorzystaniem biblioteki Qt. co pozwala na dostęp do wszystkich funkcji bezpośrednio z menu kontekstowego. tkSVN— Klient systemów SVN i CVS napisany w Tcl/Tk.alwins-world. Jeśli preferujesz wiersz polecenia. svnX— Nakładka graficzna narzędzi tekstowych SVN dla MacOS X.el— Interfejs SVN dla programu Emacs.syntevo. Można na niej znaleźć dwie wersje.com. dostępny na stronie www. dostępny na stronie www. można ją znaleźć na stronie http://esvn. możesz skorzystać z jednej z poniższych implementacji: • TortoiseSVN— Najpopularniejsza implementacja dla systemu Windows.tigris.

dostępna na stronie www. W doskonały sposób integruje się z systemem operacyjnym i pozwala na dostęp do menu TortoiseSVN po kliknięciu prawym przyciskiem dowolnego pliku lub folderu.(rysunek 6. Powinien pojawić się komunikat informujący o poprawnym utworzeniu repozytorium. Po utworzeniu folderu należy zarejestrować go w SVN jako repozytorium..Rozdział 6.1. Pliki można uaktualniać i pobierać z repozytorium pojedynczym kliknięciem. które zostały zarejestrowane. com. Create repository here Import. klikając menu Plik. g. org Proces instalacji przeprowadzany jest w prostym.. Syncro SYN Client — Wieloplatformowa nakładka. tigris. na której bez problemu znajdziesz potrzebne wskazówki. wpisy programu pojawią się jako jedne z pierwszych na liście. orzenie repozytorium SVN Każdy system kontroli wersji wymaga repozytorium — to miejsce przechowywania aktualnej kopii plików i kopii archiwalnych. będziesz mógł obsługiwać repozytorium bezpośrednio z poziomu IDE. Wyślij do Wytnij Kopiuj Utwórz skrót Usuń Zmień nazwę Właściwości ij? ... których kopie bezpieczeństwa tworzone są automatycznie. . • Zaawansowane rozszerzenia: komponenty • • ZigVersion — Komercyjny klient SVN dla Mac OS X. com. Dla pojedynczego programisty funkcję repozytorium może spełniać zwykły folder na dysku twardym.. Po zainstalowaniu aplikacji dostęp do niej uzyskasz po kliknięciu prawym przyciskiem okna Eksploratora Windows. ? • > Bii Repc-browser Export.. TortoiseSVN można pobrać ze strony: http://tortoisesvn. zalecana jest instalacja TortoiseSVN.. możesz nadal korzystać z funkcji programu. syncrosvnclient. z Eclipse). TortoiseSVN Otwórz za pomocą. Settings Help About [> orzenie lozytorium nenu ntekstowego Ponieważ SVN można zintegrować z wieloma środowiskami programistycznymi (a co najważniejsze. 163 Jeśli dopiero zaczynasz... Jeśli nie zaznaczyłeś żadnych elementów. odwiedź stronę SVN. ¡linek 6. Kliknij prawym przyciskiem stworzony przed chwilą folder i z menu kontekstowego wybierz TortoiseSYN/Create repositoiy here. SVN Checkout.1). dostępny na stronie http://zigversion. Konfiguracja serwera SVN (zwłaszcza zagadnienia związane z bezpieczeństwem) wykracza poza ramy tej książki. trójkrokowym kreatorze. Jeśli zamiast tego wolałbyś uruchomić serwer SVN. Utwórz folder o nazwie Repozytorium_SVN. Możesz umieścić go na dysku twardym komputera lub na przykład na dysku sieciowym. System automatycznie umieści w nim pliki i foldery niezbędne do zarządzania archiwum.

Konfiguracja Eclipse Przy pierwszym uruchamianiu Eclipse pojawi się okno z pytaniem o położenie folderu roboczego. Instalacja składa się zaledwie z dwóch etapów: akceptacji warunków licencji i wybrania katalogu docelowego.3 ustawiona jest perspektywa Resource. Podstawy workbencha Środowisko programistyczne w systemie Eclipse nosi nazwę workbench. Na pasku tytułu znajduje się informacja o aktualnie wyświetlanej perspektywie. Kontroluje ona. a za pomocą wtyczki obsługuje w pełni programowanie w PHP. która bezproblemowo łączy system kontroli wersji SVN ze środowiskiem programistycznym. W lewym górnym rogu znajduje się pasek skrótów pozwalający na przełączanie między perspektywami. Na stronie internetowej EasyEclipse możesz znaleźć instalatory dla systemów Windows. Eclipse posiada kompletne IDE. Proste kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybór odpowiedniej opcji z menu pozwala uaktualnić repozytorium lub pobrać z niego najnowszą wersję projektu. org Pakiet zajmuje sporo ponad 100 MB. a następnie wszystkich niezbędnych wtyczek warto rozważyć pobranie pakietu EasyEclipse for PHP. a następnie przekazanym społeczności open source. a także otwieranie kolejnych. . Na rysunku 6.3. Na wygląd ekranu wpływa aktualnie ustawiona perspektywa. które okna (lub części — w terminologii systemu Eclipse) są wyświetlane i które zasoby dostępne. dlatego najlepiej pobierać go na szybkim łączu.2. easyeclipse. Wybierz odpowiedni folder i zaznacz opcję Use this as the default. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Korzystanie z Eclipse Eclipse jest profesjonalnym systemem programistycznym. MacOS X i Linux: www. Pobieranie i instalacja EasyEclipse Zamiast samodzielnej instalacji Eclipse. stworzonym przez IBM. Uruchomienie Eclipse powoduje wyświetlenie ekranu powitalnego. czyli także Subclipse. dzięki czemu wybrany folder będzie wykorzystywany przy kolejnych uruchomieniach. jak to przedstawiono na rysunku 6. do których dołącza się pliki. Instalator zawiera wszystkie wtyczki niezbędne w przypadku programowania w PHP. Dla systemu Eclipse opracowano wtyczkę o nazwie Subclipse.164 Joomla!. Praca z programem sprowadza się do zarządzania projektami. Główne okno workbencha przypomina to przedstawione na rysunku 6.

Rozdział 6. • Zaawansowane rozszerzenia: komponenty rsunek 6. który zostanie utworzony. Java. . Programując Joomla!. PHP. korzystając z jednego z dostępnych szablonów (np. powinieneś wybrać projekt PHP. XML) powiązanych z typem projektu.Navigator Result View Resource «==• •# Księga Gości j qî: Outline An outline is not available. TODO Dodać pole formularza dla adresu e-mail Możesz utworzyć nowy projekt. kran powitalny wiera opcje. yóre pomocą Ci ipoznać się interfejsem rogramu skutecznie niego korzystać 165 File Edit Navigate Search Project Run Window g C*php Sj. warto rozważyć dodanie opcji automatycznego wstawiania we wszystkich plikach zabezpieczenia. Zanim jednak utworzysz nowy projekt. Statyczna strona WWW.2. które zapobiegnie wykonywaniu kodu spoza platformy Joomla!.

W tym przypadku wprowadź poniższy: // zablokuj bezpośrednie uruchamianie defined( '_JEXEC' ) or die( 'Brak dostępu' ). to księga gości. Rozwiń węzeł PHPeclipse Web Development.C o i f < > 0 Automatically add comments for new methods and types s (does not apply to comments contained in the code patterns) Restore Defaults Apply W prawym panelu okna Preferences pojawi się lista dostępnych szablonów dla projektu tego typu. kliknij pozycję Code Templates. Ustawienia wyświetlane są w postaci drzewa. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Zmiana domyślnego szablonu PHP w celu dodania zabezpieczenia Joomla! pozwoli Ci lepiej zapoznać się z Eclipse. który będzie dodawany do każdego nowego pliku..P H P e c l i p s e . musisz samodzielnie pobrać i zainstalować Subclipse. Jeśli jednak zainstalowałeś standardową wersję Eclipse. Kliknij przycisk OK. co widać na rysunku 6. Wybierz opcję Preferences z menu Window. Subclipse można pobrać na stronie: http://subclipse. Najczęściej takie wpisy zawierają komplementy pod .4. ] Ustawienia skategoryzowane i przedstawione są w formie drzewa Pattern: <?plyp i * Created on 3{date} | * To change the template f o r t h i s g e n e r a t e d f i i * W i n d o w ~ P r e f e r e n c e s . aby zapisać zmiany.166 Joomla!. Możesz teraz wprowadzić kod. aby dodać funkcję współpracy z systemem SVN.. a następnie PHP. które widoczne są następnie dla wszystkich odwiedzających stronę. org Tworzenie komponentu Księgi Gości Tradycyjna aplikacja internetowa. K Preferences type filter text $ Amateras ffl Ant ffi Coloring Editor EdipseUtilPlugins ® Help m HTML Tidy is Install/Update ffi Internet ffi Java 8 PHPeclipse Web Deve Browser Configur Browser Preview S PHP Code Assist Code Templat Formatter Help (WIN_3i HTTP Query Installed Inte Mark Occurre PHP Parser Spelling Task Tags Templates + PHP Fvtfirnal Tnn Code Templates Configure generated code and comments: Comments Ei Code Newly created HTML files ( j Import. Od tej chwili wszystkie pliki PHP utworzone w Eclipse będą zabezpieczone przed uruchamianiem spoza systemu Joomla!. Umożliwia ona zamieszczanie komentarzy przez użytkowników. Wybierz pozycję New PHP files i kliknij przycisk Edit... Export.4.. Export All.PHP . która może służyć za przykład komponentu. tigris. Rysunek 6.. Pakiet EasyEclipse zawiera wtyczka Subclipse.

ponieważ roboty internetowe zliczają odnośniki do strony. a po drugie. gdzie można edytować istniejące wpisy. Programy wysyłające spam nie są w stanie odczytać znaków z obrazka. i zaplecza. a także usuwania. jak zilustrowano to na rysunku 6. a także (oby jak najrzadziej) krytykę. wpływa na pozycję na stronach wyników wyszukiwania. elementów HTML (czyli także odnośników).5. a druga umożliwia zarządzanie rozszerzeniem przez administratora. Takie działanie ma dwojakie skutki: po pierwsze. Ochrona przed spamem w księdze gości sprowadza się do dopuszczania dodawania wpisów tylko przez zarejestrowanych użytkowników. które wyszukują formularze księgi gości na stronach WWW po to. Spamerzy wykorzystują automatyczne narzędzia. wybierając File/New/PHP Project. które pojawiłyby się na stronie. Większość komponentów składa się z dwóch części. powinieneś wprowadzić zabezpieczenie CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). zwiększa liczbę odwiedzin reklamowanej strony. Najpierw utwórz projekt dla Księgi Gości w Eclipse. W kreatorze wprowadź nazwę projektu com_guestbook.Rozdział 6. Jeśli jednak zamierzasz udostępnić dodawanie wpisów niezarejestrowanym użytkownikom. za pomocą wyrażeń regularnych. • Zaawansowane rozszerzenia: komponenty 167 adresem prowadzącego stronę. N e w PHP project | PHP P r o j e c t Create a new PHP Project Project name: com_guestbook] [jjjjj] Use default location [ Finish J [ Cancel | ihrona przed spamem Spam w księgach gości jest częstym problemem. wórz nowy ojekt PHP Eclipse nazwie >m_guestbook sunek 6. . by zamieszczać niepożądane odnośniki. CAPTCHA to obrazek zawierający zniekształcone litery i cyfry. który składa się z dwóch części: frontowej. z czego jedna funkcjonuje jako interfejs użytkownika. W tym przypadku stworzysz komponent. Mogą jednak zawierać także sugestie ulepszeń. co uniemożliwia dodawanie spamu. umożliwiającej wyświetlanie wpisów w księdze gości oraz dodawanie nowych za pośrednictwem formularza.5. które użytkownik poprawnie musi wprowadzić w pole tekstowe.

Metoda getVarO stanowi warstwę zabezpieczeń. które pobierają dane ze źródeł zewnętrznych. W czasie gdy powstawała ta książka. znajdziesz wiele przykładowych kodów. co przedstawiono na rysunku 6. Rysunek 6. Najpopularniejszym typem takiego ataku jest SQL Injection. komponent Polis) wykorzystuje moduł jako część frontową interfejsu.cryptographp. Select * from Tabel aHasel". Aplikacje internetowe. Ponieważ komponenty są bardziej skomplikowane od modułów. Jeśli wprowadzisz CAPTCHA PHP w wyszukiwarce internetowej.6. injection). Jeśli haker wprowadzi zamiast tego ciąg znaków podobny do "kowalski. w której przebiega kontrola poprawności danych nadesłanych przez użytkownika. aby w pełni wykorzystać zabezpieczenia wbudowane w platformę Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Biblioteki służące do generowania C A P T C H A dostępne są za darmo w internecie. kod SQL nadesłany przez hakera zostanie uruchomiony. ale także formularz dodawania nowych komentarzy. W przypadku komponentu księgi gości warstwa prezentacji zawiera nie tylko aktualną listę wpisów.com. powinny zawierać zabezpieczenia przed atakami przez wstrzyknięcie (ang. wiele rozszerzeń (np. zamiast tradycyjnych instrukcji PHP. kto je tam umieścił lESESSBB • Home • Joomla" Overview • Joomla" L i c e n s e • More about Joomla! * FAO * The N e w s • Web Links • N e w s Feeds • MojaK$ie*ja Gości I Na pewno h i j e s z c z e w i oce ł . Dane przesyłane przez hakerów (takie jak próby ataków SQL Injection) są automatycznie wykrywane i usuwane. Polega on na wstawieniu kodu SQL do wykonywanego zapytania.168 Joomla!. Zawsze używaj tej metody. a w rezultacie wyświetli się zawartość tabeli (w tym przypadku będzie to lista haseł).Jan Kowalski Wspaniała strona tak trzymać! . Księga gości zawiera listę wpisów wraz z informacją. który znajduje się poniżej. w które użytkownik powinien wpisać swoje nazwisko. Więcej informacji na ten temat i innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem znajdziesz w rozdziale 14.J a n Kowalski Formularz dodawania wpisu do księgi gości Wprowadź treść wiadomości: Lokacja (opcjonalne) ( Dodaj wpis ] Podczas konstrukcji kodu zauważysz pewnie. Do części frontowej komponentu można uzyskać dostęp z poziomu menu. jedną z darmowych bibliotek można było znaleźć na stronie www. . że wartości zmiennych pobierane są (z łańcucha żądania lub z danych wysłanych formularzy) za pomocą metody getVarO.6. wyśle formularz. Przykładowo formularz zawiera pole. Stanowi to jednak pewne ograniczenie — szczególnie jeśli planujesz modyfikację danych przez użytkowników. a kod PHP wprowadzi po prostu wartość pola w zapytanie. Część frontowa komponentu Funkcją części frontowej jest wyświetlanie informacji na stronie i interakcja z użytkownikiem.

Wszystkie prawa zastrzeżone. gdy użytkownik wyśle wypełniony formularz. Ustaw nazwę pliku na guestbook. Zwróć uwagę. że w zapytaniu do bazy danych odwołanie do tabeli nosi nazwę # guestbook. break.php i wprowadź poniższy kod: <?php * @version $Id: guestbook. 'task' )) { } // Przetwórz dane z nadesłanego formularza function a d d E n t r y O { // Pobierz referencję obiektu bazy danych $db =& JFactory::getDB0(): // Pobierz id użytkownika dodającego wpis $user =& JFactory::getUser(). który pozwala użytkownikom dodawać nowe komentarze. W większości przypadków będzie to odpowiadać tabeli jos_guestbook. o ile użytkownik nie zmienił domyślnego przedrostka nazw tabeli. Funkcja di spl ayGuestbook() wykonuje zapytanie do bazy danych i wyświetla listę wpisów z tabeli księgi gości. Aby utworzyć nowy plik składowy komponentu. zadaniem komponentu jest wyświetlanie obecnych wpisów i umożliwianie użytkownikom dodawania nowych. * @package Księga gości * Komponent ten wyświetla listą wpisów w księdze gości i umożliwia dodawanie * nowych komentarzy przez zarejestrowanych użytkowników */ // Zablokuj bezpośredni dostęp defined! '_JEXEC' ) or die ( Brak dostępu' ). Pod listą wpisów dołączany jest formularz. Księga gości będzie dostępna dla zarejestrowanych użytkowników. • Zaawansowane rozszerzenia: komponenty 169 rorzenie kodu części frontowej Projekt rozpoczynamy od zaprogramowania frontowej części komponentu. które mogą tworzyć kod HTML.php 5203 2007-06-15 02:45:14Z DanR $ * @copyright (C) 2007 Dan Rahmel. obiekt baz danych automatycznie wprowadzi go w miejsce zapisu #_. kliknij prawym przyciskiem nazwę projektu w oknie nawigacyjnym Eclipse i wybierz opcję New/PHP File. Jeśli przedrostek został zmieniony. Funkcja addEntryO zostaje uruchomiona w momencie. . // Pobierz treść wiadomości i lokację z formularza ifldMessage = JRequest::getVar{'message'). Komponent został podzielony na dwie części. // Usuń wszystkie znaki. znaki powrotu karetki itp. // Sprawdź wartość parametru task i wywołaj odpowiednią funkcję switch( JRequest::getVar( case 'add': addEntryi): break: default: displayGuestbookO.Rozdział 6. $uid = $user->get('id'). zawarte w funkcjach: addEntryO i display '-»•Guestbook ().

"". ". irowMessage echo " . userip) " . " . echo "<b>" . intval($uid) ifldLocation $db->query().?!$()\'\"]/".created DESC": $db->setQuery( $query. echo "<a href=index. " . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . u. ". // Upewnij się przed wyświetlaniem. foreach ($rows as $row) { // Sformatuj tekst do wyświetlania na stronie . // Wykonaj zapytanie " FROM # do bazy danych i pobierz listę wpisów $query = "SELECT a. że Usta wpisów nie jest pusta if($rows = $db->loadObjectList()) { } } dla nowych wpisów // Wyświetl formularz <hl class="contentheading">Formularz dodawania wpisu do księgi gości</hl> <form id="torml" name="torml" method="post" acti on="i ndex. iuserlp .". "VALUES (" . $row->name.name" . : iinsertFields = "INSERT INTO # _ g u e s t b o o k "(message. 0): . " LEFT JOIN # " ORDER BY a. 0)." ." .created_by" . guestbook AS a" . // Oddziel wpisy poziomymi liniami echo "<hr />". ". users AS u ON u. echo "<hl>Dziękujemy za dodanie wpisu!</hl>". $db->getEscaped(JRequest::getVar( // Pobierz adres IP i przechowaj go z powodów bezpieczeństwa iuserlp = .170 Joomla!. // Wyświetl listę wpisów w księdze gości function displayGuestbookO { $db =& JFactory::getDB0(). location. SfldLocation = . ""'. // Dodaj znaki unikowe SfldMessage = do treści wiadomości i lokacji. $db->setQuery( iinsertFields. "</b>": HTML ENT_QUOTES): SrowMessage = htmlspecialchars($row->message.php?option=com_guestbook>" . itldMessage . aby można było ją umieścić . "Powrót do księgi gości </a>": . : w instrukcji insert .id=a.php?opti on=com_guestbook&task=add"> <p>Wprowadź treść wiadomości:<br /> <textarea name="message" cols="60" rows="4" </p> <p> <label>Lokacja (opcjonalne) </p> : </label> id="message"></textarea> <input name="location" type="text" id="location" /> .message. created_by. "). Profesjonalne tworzenie stron WN 1W SfldMessage = preg_replace("/[ A a-zA-ZąćęłóńśźżĄĆĘŁÓŃŚŹŻ0-9 $fldMessage)." . $db->getEscaped($fldMessage) . 'location' )) .

php . Jeśli klikniesz je. a środowisko zaktualizowane.7. Funkcja dl spl ayEntri es() wyświetli tabelę zawierającą listę wszystkich wpisów z tabeli księgi gości. Kliknij funkcję displayGuestbook().) . Zwróć uwagę. który umożliwia jego edycję.. Przykładowo w oknie Outline. • P P . . aby zapisać zmiany. Resource zęść administracyjna komponentu Części administracyjnej przypisano trzy scenariusze. usiinek 6. • Zaawansowane rozszerzenia: komponenty <P> < =input type="submit" name="Submit" value="Dodaj wpis" /> </p> 171 </form> <?php } ?> Od razu po zapisaniu pliku kod zostaje automatycznie zanalizowany.EasyEclipie for P P H H File Edit Navigate Search Project PHP/Apache Run Window Help . xml 0 install. Outline : 'Brak dostępu' ) .JJ i i « S~J i «SB* PHP I t(b Resource unkcje i metody awarie w pliku 'yświetlane są ' oknie Outline o prawej stronie MIL & J P Księga gości X . Obok każdego wpisu pojawia się odnośnik. Możliwość ukrywania części kodu ułatwia zarządzanie dużymi plikami w Eclipse.. tym razem jednak z parametrem task w ciągu żądania ustawionym na edit. po prawej stronie workbencha wyświetlana jest lista wszystkich funkcji i metod zdefiniowanych w pliku. default : displayGuestbook() break. więc jeśli klikniesz któryś z nich. co przedstawiono na rysunku 6.guestbook. kod funkcji zostanie ukryty.7. a w miejsce minusa pojawi się plus (+).project IS* admin. zostaniesz przeniesiony do odpowiedniego miejsca w oknie z kodem źródłowym. co skutkuje wywołaniem funkcji updateEntry(). php x guestbook. Kliknięcie odnośnika powoduje ponowne wywołanie komponentu.Rozdział 6. że po prawej stronie nagłówka funkcji znajduje się małe kółko ze znakiem minusa ( . Wpisy na tej liście mają postać odnośników.guestbook.snl !. paramet getVar( o dp o Problems Console Bookmarks Tasks !: 1 items • 5 Description TODO Dodać do formularza pole do wprowadzania adr.sql Cl i inin^tflll. break. adz 1% « xs addEntry() displayGuestbook() itch( ¿Request case ' a d d ' : addEntry(). którego pola odpowiadają wartością wybranemu wpisowi. Po wprowadzeniu zmian administrator klika przycisk Zapisz. a w oknie edytora zostanie podświetlona odpowiednia funkcja.php •jSj guestbook. która wprowadza zmiany w tabeli. Spowoduje to uruchomienie funkcji editEntryO prezentującej formularz.

php?option=com_guestbook'>Powrót do listy wpisów</a>": // Wyświetl listę wpisów z księgi gości function displayEntriesO { // Ustaw tytuł w interfejsie administratora JToolBarHelper::title( JText::_( 'Wpisy w księdze gości' ).ifldLocation .php. default: displayEntriesO. $db->setQuery( iinsertFields. break. $db->getEscaped(JRequest: :getVar( 'message' )) . * @package Księga gości * Komponent ten wyświetla listę wpisów w księdze gości i umożliwia * nowych komentarzy przez zarejestrowanych użytkowników */ // Zablokuj defined( bezpośredni dostęp Plik ten dodawanie '_JEXEC' ) or die ( 'Brak dostępu' ).png' ). " location»" . ". SfldMessage = '"' .php 5203 2007-06-15 02:45:14Z DanR $ * @copyright (C) 2007 Dan Rahmel. wprowadź poniższy kod: <?php /** * @version $Id: guestbook. echo "<h3>Uaktualniono wpis!</h3>".guestbook. Wszystkie prawa zastrzeżone. iinsertFields = "UPDATE # _ g u e s t b o o k " .172 Joomla!. funkcję // Sprawdź wartość parametru task i wywołaj odpowiednią switch( JRequest::getVar( 'task' )) { case 'edit': editEntryi). ifldlD . // Pobierz referencję do obiektu bazy danych $db =& JFactory::getDB0(): // Pobierz dane z formularza . } // Zapisz dane pobrane z formularza function updateEntry() { // Ustaw tytuł w interfejsie administratora JToolBarHelper::title( JText::_( 'Uaktualnianie wpisu w księdze gości' ). break: case 'update': updateEntry(): break. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Utwórz nowy plik PHP w środowisku Eclipse i nazwij go admin. ""'. " WHERE id = " . ifldLocation» SfldID = // Zapisz zmiany . $db->getEscaped(JRequest::getVar( 'location' )) . " . $db->getEscaped(JRequest::getVar( w tabeli jos_guestbook 'id' )) . 'addedit. 'addedit. : . SfldMessage .png' ): . echo "<a href='index. zawiera część administracyjną komponentu. 0): $db->'query(). " SET message= " .

$row->name .uestbook&task=update"> <p>Wprowadź treść wiadomości:<br /> . 'addedit.php?option=com_guestbook&task=edit&id=' . • Zaawansowane rozszerzenia: komponenty // Wykonaj zapytanie i pobierz listę wpisów $db =& JFactory::getDB0().php?option=comjj.name" . IrowMessage . iquery = "SELECT a. a. "</a></td>" . u. ". a. $row->id . 0. JRequest::getVar( $db->setQuery( iquery.location" .id=a. "<td>" .created_by.. a.created_by" . $link . ?></strong> // Przytnij treść wyświetlanych wiadomości $rowMessage = $row->message: if(strlen($rowMessage) > 100) { IrowMessage = substr($rowMessage.created.png' ): $db =& JFactory::getDB0(): iquery = "SELECT a.id. "<td>" . a.message.".created_by. ">" .. $row->created . " LEFT JOIN # 173 " ORDER BY created DESC". a.created.Rozdział 6."</td>" . a. "</td>" . 10 ): Srows = Sdb->loadObjectList(). } echo "<tr>" .</h3>": } function e d i t E n t r y O { JToolBarHelper::title( JText::_( 'Edycja wpisu księgi gości' ). ?></strong> 'Przez' ). "<td><a href=" . ?> <table class="adminlist"> <tr> <td class="title" width=10X> <strong><?php echo JText::_( </td> <td class="title" width=50t> <strong><?php echo JText::_( </td> <td class="title" width=10X> <strong><?php echo JText::_( </td> <td class="title" width=10S> <sttrong><?php echo JText::_( </td> </tr> <?php foreach ($rows as $row) { Slink = 'index. aby przejść do ekranu edycji. "</tr>": echo "</table>": echo "<h3>Kliknij treść wpisu w tabeli.message. "<td>" . 100) . if (irows = $db->loadObjectList()) { 'id' ): <form id="forml" name="forml" method="post" action="index. 10 ). a. "</td>" . users AS u ON u.id. $row->id: 'Utworzono' ): ?></strong> 'Wpis' ): ?></strong> 'ID wpisu 1 ). 0. " FROM # guestbook AS a" . " WHERE a. 0.id = " . " FROM # guestbook AS a" . $db->setQuery( iquery.

a w oknie Outline pojawi się rezultat.php</fi1ename> użytkowników. ?>' /> </p> <p> <input type="submit" name="Submit" value="Zapisz zmiany" /> </p> </form> <?php } } ?> Zapisz plik. Ponieważ interfejs Eclipse nie zawiera opcji do tworzenia pliku XML.sql</file> component="com_guestbook">guestbook. wybierz File/New/File selection.0" encoding="utf-8"?> <install version="1.5. Następnie wprowadź poniższy kod: <?xml version="1. kod zostanie automatycznie przeanalizowany.xml jako nazwę pliku. W oknie New File wprowadź guestbook.0</versi on> <description>Wyświetla listę wpisów z księgi gości wraz z formularzem dodawania nowych komentarzy przez zarejestrowanych <fi1es> <f•i 1ename </files> <install> <sql> <file driver="mysql" </sql> </i nstal1> <uni nstal1> <sql> <file driver="mysql" charset="utf8">uninstall .</description> . Profesjonalne tworzenie stron WN 1W <textarea name="message" cols="60" rows="4" echo $rows[0]->message: ?></textarea> </p> <p> <label>Lokacja (opcjonalnie) : </label> id="location" id="message"><?php <input name="location" type="text" value='<?php echo $rows[0]->location: ?>' /> <input name="id" type="hidden" id="id" value='<?php echo $rows[0]->id. Definicje umieszczone w pliku powodują instalację plików zarówno części frontowej. jak i zaplecza.0" type="component"> <name>Guestbook</name> <author>Dan Rahmel</author> <versi on>l.0.sql</file> </sql> </uninstall> <administration> <menu>Guestbook</menu> charset="utf8">install. Plik deskryptora Plik deskryptora tego komponentu jest zdecydowanie bardziej skomplikowany niż ten dla modułu Hello World.174 Joomla!. lista metod i funkcji.

Wybranie tej opcji spowoduje walidację pliku XML i zaznaczenie błędów w pliku małymi czerwonymi ikonami na lewym marginesie.sql </fi 1 ename> </files> </admini stration> </i nstal1> 175 Po zapisaniu pliku w oknie Outline pojawi się schemat XML.xml ® install. _ Resource i Navigator ' < 1 3 Result View % ® : & . • Zaawansowane rozszerzenia: komponenty <fi les> <fi 1ename component="admi n.project admin.0.guestbook. php *• guestbook. ^ *1 . które tworzą tabelę # guestbook podczas instalacji i oraz usuwają podczas deinstalacji komponentu. • — — Search % — — Project • Run • • XML . r t File 1 • Resource Edit ' Source .8. a S » * * « c > u chor a D a n Rahree <version.' i n<name> vGeur es si ot bno. więc jeśli klikniesz prawym przyciskiem okno edytora. 'location' VARCHAR(45).sql</fi1ename> <fi 1ename>uni nstal1.php «3*1 guestbook.u •"'•'•—-—— E B B Help g u e s t b o o k . ponieważ zawiera odwołania do dwóch plików SQL. łsunek 6.guestbook">admi n. 'created' TIMESTAMP NOT NULL.Rozdział 6.php</fi 1ename> <fi 1ename>i nstal1. - .guestbook.xml ÎZ • i " G stall u. Eclipse obsługuje format XML.-1.Easy Eclipse f o r P H P Navigate Window 5 chemat XML anego pliku yświetlany jest ' oknie Outline . PRIMARY KEY('id')) Wprowadź następujący kod w nowym pliku o nazwie uninstall./| X Resource Path ^ D I TODO Dodać pole formularza dla adresu e-mail Jjjg » "> * > Plik deskryptora XML różni się od poprzednich przykładów.sql uninstall. 'userip' V A R C H A R Ü 6 ) ..„. Musisz stworzyć te dwa pliki i dołączyć je do archiwum. Utwórz nowy plik o nazwie install.sqh DROP TABLE IF EXISTS '#_guestbook' . x m l . Kliknięcie któregoś z elementów spowoduje jego podświetlenie w oknie edytora. 'created_by' INTEGER UNSIGNED NOT NULL.i [ej name author version description files •-. (M ê ij V i * S <8»PHP . "message' text NOT NULL.sql 'E): x *guestbook. w menu kontekstowym pojawi się opcja Validate.0-:/\ nowych komęntai coraj [ej Hi [ej [ej . jak zilustrowano to na rysunku 6.i tf? Księga Gości K .8..sql i wprowadź do niego poniższy kod: CREATE TABLE IF NOT EXISTS '#_guestbook' C i d ' INTEGER UNSIGNED NOT NULL A U T O J N C R E M E N T .guestbook |ej filename •ri i l e dr iv« B< Design ! Source 1 Tasks 1 items v ! Description PHP Browser > i « j filename . "o"k -1/ .filename [ej filename component=com_guestbook ® ie] install iSi jej uninstall % ( f j administration £ [ej filename component=admin.

O ile nie chcesz wykluczyć któregoś z plików (nikomu nie zaszkodzi jego obecność).File System I J Preferences Okno tworzenia archiwum ma kilka parametrów. W pole tekstowe To archive file wprowadź ścieżkę. domyślne ustawienia są odpowiednie. Pozostaw niezmienione domyślne ustawienia Save in zip format i Create directory structure for files. o ile testowanie wymaga wyłącznie odświeżenia okna przeglądarki. Rozwiń kategorię General. Okno eksportu zawiera opcję tworzenia archiwum ZIP z plikami projektu Select Export resources to an archive file on the local file system. Rysunek 6. a pliki kopiowane są w odpowiednie miejsce.zip i kliknij przycisk Finish. W przyszłości możesz wprowadzać zmiany bezpośrednio w plikach umieszczonych w tych folderach.9.176 Joomla!. za pomocą której zostanie utworzone archiwum. type filter text & General „ É Ant Buildfiles .9. które posłuży do instalacji w systemie Joomla!... Na liście wyboru powinien być zaznaczony Twój projekt. © Breakpoints 4 . Eclipse posiada nawet taką funkcję! W oknie nawigacyjnym kliknij prawym przyciskiem projekt com_guestbook i wybierz opcję Export. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Tworzenie archiwum Twój projekt jest teraz gotowy. Archiwum utworzone w programie Eclipse jest poprawnie odczytywane przez platformę Joomla!. Instalacja komponentu Otwórz opcję Rozszerzenia w interfejsie administratora Joomla! i zainstaluj komponenty. a plik deskryptora i część administracyjna zostaną zapisane w folderze administrator\components. możesz się także posłużyć przyciskiem Browse. co zilustrowano na rysunku 6. Select an export destination. Eclipse utworzy archiwum i zapisze je w wybranym miejscu. Jeden plik zostanie umieszczony w folderze components. możesz stworzyć archiwum. . a w prawym panelu wszystkie pliki do niego należące. Zostanie wyświetlone okno eksportu projektu. wybierz opcję Archive File i kliknij przycisk Next. Wprowadź nazwę archiwum com_guestbook.

jak przedstawiono to na rysunku 6.What's New in 1. która łączy z komponentem Guestbook. sunek 6.ll Recent .Killed Anicie« Menu Stats Utwórz nową pozycję w Main Menu.11. »onieważ przy instalacji pliki komponentu (dla modułów nie ma tego problemu) kopiowane są do katalogu . Poziom dostępu: Powszechny Specjalny 'odczas tłumaczenia tej książki przyjęto konwencję tłumaczenia nazw rozszerzeń. Następnie na ekranie parametrów wprowadź nazwę Moja księga gości. Szczegóły pozycji menu Tytłifc Moja Księga Gości Tekst zastępczy: Łącze: index .i Me mi Aityfcirty Komponenty Reklama Kontakty Rozszerzenia <'* Podgląd narzędzia 0 Pomoc £1 © wylot j/Velconie to JoontU! orjtjed tn llseis azyta i. dlatego komponent Księga Gości będzie w części administracyjnej nosić oryginalną lazwę Guestbook —przyp.om_nazwakomponentu.ir<tHieti Parametr Guestbook I Zmień typ 1 Wyświetla listę wpisów z księgi gości. ale zachowywania iryginalnych nazw plików. iy zapobiec idużyciom ięgi gości zez spamerów t 1 1 Pozycja menu: [utwórz] łyp pozycji menu : P. W przypadku komponentów Joomla! te dwa założenia wykluczają się. Ze względów bezpieczeństwa upewnij się. w menu Komponenty powinien pojawić się wpis Guestbook1. sunek 6. ponieważ księga gości nie zawiera jeszcze żadnych wpisów.php?oplion=com_guestbook Wyświetlaj w: Main Menu lladi zedna poayeja: v a. Joomla! Overview •! $ . .10.zęścią 'ministracyjną ięgi gości Wttiyn. menu mponenty jawi się wpis lestbook. wraz z formularzem dodawania nowych komentarzy przez zarejestrowanych użytkowników.5? More about Joomla! The News Web Links News Feeds ^ ^ ** ¿fr Publikacja: O Nie <3 Tak Kolejność: Nowa pozycja znajdzie si^*nTońcu.Rozdział 6. <ranicz dostęp < księgi gości ko dla rejestrowanych ytkowników.11. Wytoyiif Po|>lll. • Zaawansowane rozszerzenia: komponenty 177 Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o poprawnej instalacji. tłum. czy pozycja będzie dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników — pomoże Ci w tym rysunek 6.Hipa listrator Poprzednia Mieni .10. Na razie nie ma potrzeby korzystania z tej opcji. Po zapisaniu można zmienić kolejność. iry łączy :. Po wyświetleniu listy dostępnych komponentów wybierz pozycję Guestbook.

178 Joomla!. klikając przycisk Zapisz zmiany.13.13. Około 200 znaków każdego wpisu wyświetlanych jest w postaci odnośnika. oprócz liter. Kliknij go. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Aby przetestować księgę gości.14. Każdy wiersz tabeli odpowiada jednemu wpisowi w księdze gości. a następnie kliknij przycisk Dodaj wpis. tylko formularz dodawania nowego. Rysunek 6. otwórz stronę Joomla! w przeglądarce i kliknij odnośnik Moja księga gości. co pokazano na rysunku 6. cyfr i podstawowej interpunkcji. Ze względów bezpieczeństwa.i p e w n o tu j e s z c z e w i ó c e I . podobnie jak zilustrowano to na rysunku 6.it. Na ekranie nie pojawią się żadne wpisy. Jego kliknięcie spowoduje wyświetlenie formularza edycji wpisu — co zilustrowano na rysunku 6. możesz przejść do części administracyjnej. Wprowadź wiadomość. a także dla wygody praktycznie wszystkie znaki. Wprowadź wiadomość w formularzu księgi gości N. aby zachować j ą w systemie.11111 edycji. Lokacla (opcjonalne) D o d a j wpis Na ekranie pojawi się potwierdzenie wraz z linkiem kierującym z powrotem do księgi gości. Teraz.12. kiedy w tabeli # guestbook znajdują się już jakieś wpisy. aby przejść do eki.J a n Kowalski W s p a n i a ł a stroii.J a n Kowalski Formularz dodawania wpisu do księgi gości Wprowadź treść wiadomości.14. Rysunek 6. Wybierz pozycję Księga Gości z menu Komponenty.ik t i z y n t a ć ! . aby wyświetlić listę wpisów. Rysunek 6. Kliknięcie odnośnika w tabeli spowoduje wyświetlenie formularza edycji danego wpisu Edycja wpisu księgi gości W p r o w a d ź treść wiadomości: Ma pewno t u jeszcze wrócę :-) Lokacja (opcjonalnie): Zapisz smiany Zmiany można wprowadzić do bazy danych. W części administracyjnej zostanie wyświetlona lista wszystkich wpisów w księdze gości Wpisy w księdze gości !t> W|>i&u 2 1 Wpis Na pewno tu jeszcze wrócę ) Wspaniaja strona tak trzymać! Kliknij tieść wpisu w tabeli. są usuwane z wiadomości dodawanych przez użytkowników części .12.

Rozdział 6. Program phpDocumentor został stworzony. Program analizuje wszystkie pliki źródłowe i zbiera informacje. aby utworzyć najbardziej aktualną dokumentację danego projektu. Program nie wymaga dostępu do bazy danych ani żadnych technologii renderowania. stalacja Instalacja programu phpDocumentor na serwerze WWW jest wyjątkowo prosta. aby było to miejsce publicznie niedostępne. którą znajdziesz pod adresem: http: //www. a także przeprowadza na niej różne operacje (pobieranie. Zwróć uwagę. Te cechy sprawiają. a słabo udokumentowane fragmenty kodu można łatwo zidentyfikować na podstawie przeglądu (dzięki czemu wiadomo. uaktualnianie). która umożliwia programistom umieszczanie podstawowej dokumentacji. że przykładowy komponent stanowi doskonałą podstawę dla kolejnych rozszerzeń zorientowanych na komunikację z bazą danych. a także informacji na temat struktury aplikacji bezpośrednio w plikach źródłowych. dlatego można go używać na dowolnym serwerze z obsługą PHP. aplikację phpDocumentor można uruchomić w dowolnym momencie. jest tworzenie dokumentacji. Część administracyjna nie ma takich zabezpieczeń. Komponent Księga gości składa się z części frontowej i administracyjnej. Proces tworzenia i uaktualniania dokumentacji wraz z rozwojem aplikacji może być nudny i męczący. • Zaawansowane rozszerzenia: komponenty 179 frontowej. jak HTML. tworzy własną tabelę do przechowywania danych. CHM (skompilowany HTML) i XML. Oznacza to. PDF. Na moim serwerze testowym umieściłem program w folderze phpdoc w głównym katalogu serwera WWW. wstawianie. Ponieważ generowanie dokumentacji jest zautomatyzowane. aby ograniczyć ten problem. Odpowiedni odnośnik znajduje się na stronie phpDocumentor. Jest to aplikacja open source. gdzie uzupełnić brakujące informacje). Pierwszym krokiem jest pobranie archiwum zawierającego najnowszą wersję z serwisu SourceForge. Brak dokumentacji przekłada się jednak na trudności w zarządzaniu kodem i jego dalszym rozwijaniu.phpdoc. że dokumentacja może odwoływać się zawsze do stanu bieżącego. z których następnie tworzy dokumentację. Pozwala to wstawiać dodatkowe elementy użytkownikom posiadającym prawa administratora. Możliwe jest utworzenie dokumentacji w takich formatach. którym programiści poświęcają najmniej czasu. orzystanie z phpDocumentor Jednym z aspektów konstrukcji oprogramowania. ponieważ phpDocumentor nie jest bezpieczną aplikacją. Dostęp do aplikacji odbywa się wtedy po wprowadzeniu poniższego adresu: http://localhost/phpdoc . org Następnie należy umieścić zawartość archiwum na serwerze WWW.

Utwórz na serwerze WWW katalog. Pakiet jest pojęciem zbiorczym dla grupy klas. Składa się ona z wielu plików HTML. oznaczone Target. Jeśli zdecydujesz się na tę drugą opcję. wynik —przyp. package). Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Zostanie wyświetlony ekran powitalny zawierający kilka menu (Introduction. Aby była ona kompletna. Zazwyczaj będzie on brzmiał „Awaiting your command" („Czekam na rozkaz").180 Joomla!.joomla. Pakiety podrzędne z kolei można opisywać znacznikiem @subpackage. . jest odczytywana i wykorzystywana przez program phpDocumentor przy tworzeniu dokumentacji kodu. w którym zostanie umieszczona dokumentacja. Uruchom w przeglądarce program phpDocumentor. Poniżej umieszczono fragment kodu źródłowego systemu Joomla!. że kody źródłowe w tej książce rozpoczynają się komentarzami w stylu C++. W tym rozdziale obsługa phpDocumentor została ograniczona do interfejsu strony WWW. Outpuł itd. pliki. Za pomocą znacznika @package możesz oznaczyć miejsce wystąpienia pakietu nadrzędnego.org. Files. 1 Odpowiednio: wprowadzenie. ponieważ zawiera on niezbędne sekcje DocBlock. konfiguracja. podobne sekcje powinny być wstawiane przed wszystkimi funkcjami. Organizacja dokumentacji opiera się na podziale na pakiet (ang. które przypominają poniższe: * */ Powyższa sekcja komentarza nosi nazwę DocBlock. Wstawianie sekcji DocBlock w kodzie źródłowym Prawdopodobnie zauważyłeś. dlatego najlepiej przechowywać je w jednym miejscu. metod i funkcji.). W pierwsze pole. metodami i procedurami. a następnie kliknij zakładkę Output na górze strony. w którym będzie przechowywana dokumentacja. należy wpisać katalog. możesz uruchomić proces generowania dokumentacji z kodu źródłowego Joomla!. który należy do pakietu Joomla i podrzędnego pakietu Content: * @package Joomla * @subpackage Content */ class T00LBAR_content { function _EDIT() { Aby wypróbować działanie aplikacji phpDocumentor. Pojawia się także aktualnie wybrany katalog i stan aplikacji. tłum. klasami. Za pomocą phpDocumentor regularnie tworzona jest dokumentacja dla platformy Joomla!. który ułatwia proces przygotowania aplikacji. Istnieje jednak możliwość uruchamiania aplikacji z wiersza poleceń. Config. który utworzyłeś przed chwilą. Wprowadź ścieżkę dostępu do katalogu. warto rozważyć zastosowanie instalatora Pear. Najnowszą wersję znajdziesz na stronie internetowej http://api.

w którym została zapisana dokumentacja i otwórz w przeglądarce plik index.html. Przejdź do katalogu. ponieważ Joomla! zawiera dużo kodu. zawierających pożądaną funkcjonalność. . Kilka chwil. przełoży się na znaczące ułatwienia w przypadku dalszego rozwijania programu. tworzenie archiwum poprzednich wersji kodu źródłowego za pomocą interfejsu SVN dostępnego w Eclipse. Wykorzystując zaawansowane środowisko programistyczne.in. Zsumowanie System komentarzy zawiera z pewnością najwięcej cech wspólnych dla komponentów Joomla!. Oprócz szczegółów klasy (np. które zostały zdefiniowane. jeśli dopiero zaczynasz pracę z programem phpDocumentor. która w przypadku systemu Windows może przypominać: C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2. ponieważ zawiera on wiele dodatkowych funkcji. W oknie zostanie wyświetlona lista plików zapisanych w katalogu includes. jedna wersja dla programistów.Rozdział 6. Zapoznaj się z instrukcjami programu phpDocumentor. który należy przetworzyć. metod i stałych należących do klasy. takie jak Eclipse. stosując następujące techniki: • • • • dopasowywanie domyślnych szablonów Eclipse w celu wstawienia niezbędnego podstawowego kodu. komentarzy programistów) na stronie znajduje się opis zmiennych. Katalog includes systemu Joomla! zawiera wiele klas opisanych znacznikami DocBlock. W lewej kolumnie znajduje się lista pakietów. Po ukończeniu pojawi się okno zawierające informacje o wyniku generowania dokumentacji. aby wybrać pliki. m. udoskonalanie interfejsu księgi gości. możliwość tworzenia kilku wersji dokumentacji (np. następnie lista przypisanych do nich plików i klas. a także pobierania informacji z plików zewnętrznych. co może być szczególnie pomocne. aby dodać niezbędne informacje do plików. które trzeba poświęcić. które wystąpiły w trakcie tworzenia dokumentacji. Znajdują się w nim także informacje o błędach i problemach. • Zaawansowane rozszerzenia: komponenty 181 Kliknij zakładkę Files. kliknij przycisk Create (new window).2\htdocs\includes Aby rozpocząć proces. dzięki czemu kod źródłowy pozostaje wolny od obszernych komentarzy. Zostanie wyświetlony przegląd informacji o klasie wraz z listą należących do niej metod. Generowanie może potrwać kilka minut. które zostaną przetworzone w programie. Solidna dokumentacja dla programistów jest korzystna dla każdego projektu. ponieważ oprócz bogatej funkcjonalności związanej z wyświetlaniem ma także funkcje dostępne z poziomu interfejsu administratora. możesz tworzyć komponenty. a draga dla użytkowników). wzbogacone dodatkowo o możliwości systemu SVN. dołączanie dodatkowych elementów formularza. programowanie części frontowej i administracyjnej. Wprowadź ścieżkę dostępu do tego katalogu. W sekcji klas kliknij odnośnik JSite.

której główną częściąjest dynamiczna interakcja z użytkownikiem bez ponownego przeładowywania strony. jest połączenie kilku technologii pod nazwą Ajax. Sercem nowego sposobu interakcji ze stronami WWW. opisano tworzenie aplikacji Joomla!. W rozdziale 7. Komponenty stworzone w tym rozdziale są klasycznym przykładem tradycyjnej interakcji ze stroną WWW. nazywanym powszechnie Web 2. generowanie dokumentacji w oparciu o komentarze zawarte w kodzie źródłowym przetwarzanym przez program phpDocumentor. .182 Joomla!.0. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • • uaktualnianie interfejsu administracyjnego w celu poprawienia integracji z platformą Joomla!.

0. a następnie pobraniem w całości nowej strony. JavaScriptu. Praca z aplikacjami internetowymi funkcjonującymi w tym modelu była niewygodna i nieatrakcyjna. Wykonywanie takich czynności jak zmiana porządku sortowania danych w tabeli poprzez kliknięcie nagłówka cechuje się minimalnym opóźnieniem. przesłać tylko wymagane minimum danych z serwera. to zamiast pobierać w całości nową stronę. . azujący na XML-u język przekształceń dokumentów XML —przyp. można. kaskadowych arkuszy stylów (CSS). obiektowego modelu dokumentu (DOM). wyjaśnienia dla danego terminu). W przeszłości każda zmiana parametrów lub kliknięcie przycisków wiązały się z przesłaniem danych do serwera WWW. która odzwierciedlała wykonane akcje. Jest to raczej sposób łącznego wykorzystania istniejących technologii.7 Joomla! i Ajax Ajax (ang. Stosowanie wymiany informacji w tle prowadzi do dynamicznej i bogatej interakcji ze stroną. Technologia Ajax to kombinacja technologii związanych ze stronami WWW — HTML-a. Jeśli dana akcja wymaga pobrania dodatkowych informacji (np. które leżą u podstaw Web 2. który zapewnia bogatszą interakcję z użytkownikiem niż poprzednie rozwiązania. Kod JavaScript. korzystając z technologii Ajax. XML-a i XSLT 1 . tłum. Dzięki technologii Ajax interakcja ze stroną WWW jest dużo atrakcyjniejsza dla użytkowników niż wcześniejsze rozwiązania. Uaktualnianie informacji na stronie jest dynamiczne i nie wymaga przeładowania całego dokumentu. truktura technologii Ajax Wbrew informacjom prasowym na temat narodzin technologii Ajax nie jest to wcale nowość. W przypadku aplikacji zaprojektowanych z myślą o Ajaksie możliwe jest osiągnięcie prawie natychmiastowej reakcji na działania użytkownika. która sprzyja implementacji rozwiązań ajaksowych. Asynchronous JavaScript and XML — Asynchroniczny JavaScript i XML) to połączenie potężnych technologii. W systemie Joomla! wprowadzono funkcjonalność.

a następnie wyświetli je w postaci „chmurki". jeśli to konieczne. Rysunek 7.1). Przeglądarka. który pobiera i wyświetla dodatkowe informacje. W przypadku strony Netflix jest to często zdjęcie pudełka z filmem. Kolejny etap to odebranie informacji w przeglądarce. Dwie główne przeglądarki — Internet Explorer (IE) i Mozilla Firefox — od dłuższego czasu (kilka poprzednich wersji) mają niezbędną funkcjonalność. Peter still cant Mary-Jane (Kirsten Dunst) Available Formats: DVD . że większość istniejących przeglądarek jest w stanie skorzystać z zalet Ajaksa. Kirsten Dunst Director: Sam Raimi Gerne: Action ^Adventure Rotiny: PG-1 3 The Spectacular Spi (2008) n if it in this three-episode colle Peter Parker . which leaves the city carnage left by the evil Dot meantime. Z serwera pobierana jest strona zawierająca podstawowe informacje i kod. % The heroic arachnid iSk directed by Sam R a i m i \ Chabon. Burned outfrom being Spider-Man. Dzięki temu czas pobierania strony zostaje skrócony. przetworzenie i formatowanie. Peter Parker ( 1 » through a major identity cn Spider-Man. In the meantime. ponieważ nie są przesyłane niepotrzebne informacje. musi być w stanie uruchamiać kod JavaScript. Peter still cant act on his feelings for Mary-Jane (Kirsten Dunst).fresh from roWWt surm 3. Informacje mogą być przesyłane w obu kierunkach. Następnie serwer musi zwrócić odpowiednio sformatowane informacje. reagując na dane wydarzenie.. łączy się w tle z serwerem WWW. a następnie dynamicznie formatowane i wyświetlane w oknie przeglądarki. tak aby można byłoby je wyświetlić. Liczba funkcji może wydawać się zniechęcająca. składowej platformy Joomla!. Niezbędne funkcje strony serwerowej dostępne są za pośrednictwem klasy JDocument. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W uruchamiany w przeglądarce użytkownika. występujący aktorzy itp. Informacje o filmach na stronie Netflix pobierane są dynamicznie. korzystając z DOM. W praktyce oznacza to. a następnie wyświetlane w postaci „chmurki" | Spjdf r-Man J — J (2004)1. krótkie podsumowanie fabuły. a jednocześnie coraz popularniejszym zastosowaniem Ajaksa jest „chmurka" pojawiająca się po najechaniu kursorem myszy na daną pozycję. Bardzo prostym. jednakże większość z tych technologii jest szeroko stosowana. SMllintj: Tobey Maguire. he decides td ego.184 Joomla!. ocena. zostanie uruchomiony kod JavaScript.1. he decides to shelve his superhero alter ego. Jeśli użytkownik najedzie kursorem myszy na tytuł lub zdjęcie produktu. które odpowiadają żądaniu. który pobierze z serwera nowe informacje. Rozwiązanie tego typu stosowane jest na stronie Netflix (rysunek 7. Ta „magia" wymaga sprzężenia kilku technologii. which leaves the city suffering in the wake of carnage left by the evil Doc Ock (Alfred Molina). zostanie wyświetlona „chmurka" zawierająca powiązane informacje i obrazki. . który wysyła żądanie do serwera.an The heroic arachnid is back in this live-action sequel directed by Sam Raimi and written by Michael Chabon Peter Parker (Tobey Maguire) is going through a major identity crisis.9 Member Average Informacje wyświetlane w „chmurce" nie znajdują w kodzie źródłowym strony. Jeśli użytkownik najedzie kursorem myszy na którąś z pozycji. Właściwie sformatowana odpowiedź serwera może być przygotowana przez własny komponent.

Dlatego w naszym przypadku musi jedynie wyświetlać pojedynczą linię tekstu. adomość świetlona oknie ilogowym .2. Ulubione v ^p' g ^ J Przejdź ł> 1 ^S] Dkumenty\Professional Joomlal\kod\ch07_ajax\AjaxRequestTe5t. rorzenie komponentu Pierwszy element aplikacji stanowi komponent Joomla!. które składają się z bardzo wielu elementów. Przykładowa aplikacja składa się z pojedynczej strony WWW. jak należy łączyć poszczególne elementy układanki. Z tego powodu na początku przydatna będzie demonstracja podstaw technologii Ajax. która wyświetla obramowany paragraf zawierający tekst „Mój produkt". dlatego nietrudno pogubić się na początku.php o następującej treści: <?php //Zablokuj bezpośrednie uruchamianie definecK echo '_JEXEC' ) or diet 'Brak dostępu' ). Umieść w nim plik productinfo. który wykonuje żądanie do serwera Joomla!.2. Komunikatem zwrotnym jest informacja o dostępności danego produktu. ponieważ posiada on prawie wszystkie znaczące elementy stosowane w zaawansowanych rozwiązaniach. Utwórz najpierw folder \comjproductinfo na dysku twardym. Po najechaniu kursorem myszy na treść paragrafu zostanie uruchomiony kod JavaScript. Wyszukaj . jak program „Hello World!" przeniesiony w realia technologii Ajax. przy czym nie zawiera żadnych elementów interfejsu. Aplikacja przypomina puzzle.t wynikiem namicznego dania sianego komponentu omia H k ' ! " S ö l l •X >. . Posłuży do zademonstrowania. 'Wybrany produkt jest dostępny!': . Odebrana wiadomość wyświetlana jest w postaci okna dialogowego — co przedstawiono na rysunku 7. odpowiedź na żądanie ajaksowe.J w s t K Z - 2 .Rozdział 7. sunek 7. Poniższy przykład to nic innego. • JoomlaüAjax 185 rosty komponent aiaksowy System wykorzystujący Ajaksa można bardzo szybko skomplikować. takich jak menu. Odpowiada on bezpośrednio na żądania. który wkrótce wykorzystasz jako podstawę bardziej przydatnej aplikacji.html [MÓJ Produkt f \> * Wybrany produkt jest dostępny! 1 ^ r n ä Gotowe J Mój komputer Ten prymitywny przykład stanowi szkielet rozwiązania ajaksowego.

zawierające oba te pliki. Właśnie taka metoda jest stosowana na stronach korzystających z rozwiązań ajaksowych do wyświetlania informacji.php?option=com _productinfo&format=raw Jeśli komponent działa poprawnie. Wprowadź następujący kod i zapisz go w pliku o nazwieproductinfo. a następnie zainstaluj je w części administracyjnej Joomla!. że nie ma tam żadnego kodu HTML.186 Joomla!.3. Pomoc / wVszukai %J . Jeśli zaglądniesz do źródła dokumentu. ' 3 hitp://loealhost/joomla/index. tylko zwykły tekst.3.5.xml: <?xml version="1. niezbędny jest także plik deskryptora XML. Ustawienie parametru format na raw (drugi parametr łańcucha żądania) powoduje uruchomienie danego komponentu i zwrócenie wyłącznie jego wydruku.php?option=com_productinfo&forrnat=r Wybrany produkt jest dostępny! | y Gotowe ^ Lokalny intranet . Możesz przetestować działanie komponentu poprzez ręczne wpisanie adresu URL żądania w oknie przeglądarki: http://localhost/index.0" <install encoding="utf-8"?> type="component"> version="1. php?option Plik Edycja Widok : com Wydruk komponentu stanowi informacja o dostępności danego produktu w postaci zwykłego tekstu Ulubione L^J Narzędzia [Ml :. zauważysz. co przedstawiono na rysunku 7. i .zip.php</filename> Utwórz archiwum o nazwie com_productinfo.0</versi on> <description>Kornponent wyświetlający informacje o produkcie w odpowiedzi na żądania ajaksowe</descripti on> <files> <filename </files> <administration> <menu>Lipny Product <files> <filename </files> </administration> </instal1> component="com_productinfo">productinfo. Rysunek 7.5.php</filename> Info</menu> component="com_productinfo">productinfo. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Aby zainstalować komponent. w oknie przeglądarki zostanie wyświetlona pojedyncza linia tekstu. Ulubione v : i jj|]J Przejdź http://localhost/joomla/index.0" <name>Informacje o produkcie</narne> <versi on>l.

wprowadź poniższy kod w edytorze tekstu. jako pierwszej. a następnie wyświetlenie ich w oknie dialogowym. a następnie zastosować odpowiadającą jej logikę. Zapisanie wskaźnika do funkcji powoduje jej uruchomienie w przypadku zmiany stanu obiektu komunikacyjnego (czyli głównie w przypadku odebrania danych). że pierwsza litera A w skrócie Ajax oznacza asynchroniczny.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1 . Pamiętaj. Funkcja otworzy połączenie. Interakcja z użytkownikiem sprowadza się do reakcji na zdarzenie onMouseOver.0 Strict//EN" "http://www. Funkcja utworzy obiekt komunikacyjny XMLHttpRequest (dane wymieniane są głównie w formacie XML) i wysyła żądanie. na który należy wysłać żądanie. Funkcja displayAjax() tworzy najpierw obiekt XMLHttpRequest. zaimplementowano interfejs obiektu komunikacyjnego XMLHttpRequest (za pośrednictwem obiektu ActiveX). korzystając z obiektu XMLHttpRequest (dane wymieniane są głównie w formacie XML). trzeba najpierw wykryć. Żądanie informacji wiąże się z wywołaniem funkcji di spl ayAjax() i przekazaniem jej jako parametru adresu URL. dlatego pozostałe elementy strony powinny działać niezależnie od wykonywanego żądania bez oczekiwania na jego rezultat. • Joomla! i Ajax 187 orzenie strony WWW Zadaniem strony WWW będzie wywołanie komponentu w celu pobrania informacji. żądanie informacji. czyli wywołanie funkcji JavaScriptu. Podobnie jak w większości przypadków kodu JavaScript. trzeba wziąć pod uwagę ogromną ilość starszych wersji IE. charset=UTF-8" /> <script type="text/javascript" language="javascript"> // Utwór: imienną d/a obiektu XMLHttpRequest var myRequest = false: .w3. Funkcja displayReturnO sprawdza pobrane informacje. która przeglądarka wykonuje kod. Kolejnym krokiem jest ustawienie funkcji wywoływanej przy odbieraniu wyników. następnym — otwarcie połączenia i wysłanie żądania. W przeciwnym wypadku zostaje uruchomione okno dialogowe zawierające otrzymaną wiadomość. Chociaż zostało to poprawione w późniejszych wersjach IE (począwszy od IE7).html i otwórz w przeglądarce: <!D0CTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.dtd"> <html xmlns="http://www. zapisz go pod nazwąAjaxRequestTest.w3.s t n ct. i następnie prześle żądanie pod odpowiednim adresem. korzystając z adresu URL przekazanego jako parametr. Jeśli żądanie zostało przerwane z powodu przekroczenia limitu czasu lub wystąpi inny błąd. Aby zobaczyć technologię Ajax „w akcji". ponieważ odpowiada za etapy: interakcję z użytkownikiem. zostanie wyświetlony stosowny komunikat. nie wprowadzając przyjętych rozwiązań. odbieranie i wyświetlanie informacji. które nadal są używane. W przeglądarce Internet Explorer.Rozdział 7. Kod strony jest zdecydowanie bardziej skomplikowany.org/1999/xhtml "> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html. a następnie naruszono standardy.

status == 200) { // Wyświetl komunikat zwrotny alert(myRequest.188 Joomla!. która zostanie wywołana po otrzymaniu odpowiedzi myRequest.ActiveXObject) { // Przeglądarka IE6 i wcześniejsze wykorzystują } inny model try { myRequest = new ActiveX0bject("Msxml2. 4—ukończone if (myRequest. } catch (e) { try { myRequest = new ActiveXObjectC'Microsoft. // Dla przeglądarek takich jak Firefox.XMLHttpRequest) { myRequest = new XMLHttpRequest0. return false: } // Przypisz funkcję. } else if (window.readyState == 4) { // Sprawdź kod statusu HTTP if (myRequest.overrideMimeType) { myRequest." onmouseover= "displayAjax('http://localhost/index. true).overrideMimeType('text/xml 1 ). czy poprawnie otworzono obiekt if (!myRequest) { a l e r t C B ł ą d : Nie można utworzyć obiektu XMLHttpRequest'). // Wyślij żądanie myRequest.XMLHTTP").responseText). function displayReturnO { // Sprawdź. if (myRequest.'). Safari i innych. </script> </head> <body> <p style="border:lpx solid black.php?option=com_productinfo&format=raw')"> Mój produkt </p> </body> </html> .send(nul 1). myURL. // Otwórz docelowy adres URL myRequest.open('GET'. } else { } } } alert('Wystąpił problem z żądaniem.XMLHTTP"). } catch (e) {} } } // Sprawdź. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W function displayAjax(myURL) { // Usuń ewentualny poprzedni obiekt myRequest = false. które wykorzystują poniższe: if (window. czy żądanie zostało ukończone.onreadystatechange = displayReturn.

php i articleinfo. • Joomla! i Ajax 189 Umieść ten plik w głównym katalogu serwera Joomla! i otwórz w przeglądarce. że adres przekazywany funkcji displayAjaxf) odwołuje się w obecnej postaci do serwera zainstalowanego na komputerze lokalnym (localhost). możemy przejść do bardziej skomplikowanego przykładu. którą mają „chmurki" na stronie Netflix. możesz teraz stworzyć praktyczny komponent. Komponent Serwer-Żądanie. który stworzysz w tym podrozdziale. Większość rozwiązań ajaksowych stosowanych na istniejących stronach WWW wymaga połączenia dynamicznego generowania treści z interaktywną komunikacją. Teraz. co eliminuje konieczność odświeżania całego dokumentu. zastosowane rozwiązanie można zaadaptować do własnych potrzeb. a następnie wyświetlania ich w postaci „chmurki". Pojawi się komunikat „Błąd: nieobsłużony wyjątek: Dostęp do metody XMLHttpRequest. Po najechaniu kursorem na treść paragrafu zostanie wyświetlona wiadomość w oknie dialogowym. Następny przykład jest kompletnym systemem ajaksowym opartym na Joomla!.php. a przeglądarka zablokuje wyświetlanie strony. Tę funkcję można przenieść na dowolną stronę — czy to sklepu internetowego.Rozdział 7. Zmień kod w pliku articleinfo. gdy chce się pobrać nowe wiadomości. jeśli zostanie uruchomiony z twardego dysku komputera.xml odpowiednio na articleinfo. Chociaż poniższa aplikacja nie jest szczególnie użyteczna. aby odpowiadał poniższemu: <?php * @version $Id: com articleinfo. będzie miał funkcjonalność podobną do tej. Ale zwracane będą artykuły Joomla! zamiast informacji o filmach. pojawi się „chmurka" zawierająca tytuł artykułu i jego pierwszych 200 znaków. Stanowi ona demonstrację dynamicznego pobierania danych za pośrednictwem komponentu Joomla!. jeśli uruchamiasz stronę Joomla! na zdalnym serwerze. To chyba nie było aż takie trudne. właściwą dla technologii Ajax. gdzie wyświetlane są dodatkowe informacje o produkcie. prawda? W przypadku programu Firefox zabezpieczenie przed atakami cross-site scripting zablokuje działanie skryptu. Zmień go. nrorzenie komponentu Serwer-Żądanie Korzystając z prostej aplikacji jako podstawy.php i productinfo. czy internetowego klienta poczty. rorzenie komponentu Pierwszym krokiem jest skopiowanie folderu \com_productinfo i nadanie kopii nazwy \com_articleinfo. black box) do pobierania danych. który w przyszłości ewentualnie posłuży jako czarna skrzynka (ang.php 5203 2007-07-27 01:45:14Z DanR $ * Komponent wykorzystuje wartość parametru 'articlenum' . W ten sposób pobiera się więcej informacji. Następnie zmień nazwy plików productinfo. Rozwiązaniem jest przeniesienie pliku na serwer WWW i uruchomienie go stamtąd. Zwróć uwagę.xml. kiedy podstawowa implementacja została ukończona.open zabroniony". Kiedy użytkownik najedzie kursorem myszy na tytuł artykułu wyświetlony przez specjalny komponent.

200): // Zwróć tytuł i treść artykułu w formacie XML echo "<article><title>" SarticleBody . korzystając z opcji Rozszerzenia/Instalator. // Przypisz tytuł i treść artykułu do odpowiednich zmiennych SarticleTitle = Srow->title.php?opüon=com_articleinfo&format=raw&articlemm . przejdź do listy artykułów i zanotuj ID istniejącego artykułu. // Wykonaj zapytanie if "(Srows = $db->loadObjectList()) { // Odczytaj pierwszy zwrócony rekord $row = Srows[0]. a następnie zainstaluj je w systemie Joomla!. SarticleBody = $row->introtext. $db->setQuery( Squery. zawierające te dwa pliki. "</title><body>" .title. aby pobrać wartość pól id. SarticleTitle . SarticleNum . cyframi lub znakami interpunkcji SarticleBody = preg_replace( "/[-ząćęłńóśżżA-ZĄĆĘŁŃÓŚŻŹO-9 . 0): \n" .id. // Usuń wszystkie znaczniki z treści artykułu SarticleBody = strip_tags($articleBody): // Usuń wszystkie znaki niebędące literami. Jeśli tego nie zrobisz. SarticleBody = "Błąd": // Pobierz referencję obiektu bazy danych $db =& JFactory. a.?!S()\'\"]/". title i text artykułu $query = "SELECT a. // Jeśli artykuł jest dłuższy niż 200. Wartości pola ID poszczególnych artykułów wyświetlane są w kolumnie ID. Nie zapomnij zmienić atrybutu component znacznika <fi 1 ename>. "</body></article>": } } ?> Po wprowadzeniu powyższego kodu zmień odpowiednio plik deskryptora.190 Joomla!. "". to przy próbie instalacji zostanie wyświetlony komunikat że rozszerzenie zostało już zarejestrowane w systemie! Utwórz archiwum o nazwie com_articleinfo. aby pobrać tytuł i treść artykułu.a. " FROM # content " WHERE a.introtext AS a \n" . // Domyślne wartości na wypadek błędu $articleTitle = "Błąd". Profesjonalne tworzenie stron WN 1W * w zapytaniu. Będąc w interfejsie administratora. aby wskazywał nowy plik i nazwę komponentu. Otwórz w przeglądarce poniższy adres: http://localhost/index. * które są zwracane w formacie XML * */ //Zablokuj bezpośrednie uruchamianie defined( '_JEXEC' ) or die( 'Brak dostępu' ): // Odczytaj ID artykułu podany jako parametr żądania SarticleNum = intval(JRequest::getVar( 'articlenum' )).:getDB0().zip.id =" . // Utwórz zapytanie. skróć go if(strlen(SarticleBody) > 200) { SarticleBody = J S t n n g : :substr(SarticleBody. "\n". SarticleBody). 0. .

a następnie kasowane są wszystkie znaki. którego referencja pobierana jest metodą getDB0(). cyframi lub znakami interpunkcji (mogłyby one negatywnie wpłynąć na działanie „chmurki"). że metoda ta usuwa z przesłanych informacji fragmenty. kiedy sprawdziliśmy poprawność kodu. możesz to zrobić za pomocą tej jednej metody. iowiedź na żądanie W pierwszej części kodu umieszczono instrukcje. Warto zwrócić uwagę na fakt. możemy dokładniej przeanalizować jego działanie. • Joomla! i Ajax 191 Oczywiście powinieneś zmienić wartość parametru articlenum. jaki przedrostek wykorzystywany jest dla tabel w bazie danych. aby określić. Stanowi ona bardzo ważną warstwę zabezpieczeń. Po oczyszczeniu treści artykułu przycinana jest ona maksimum do 200 znaków.). zostaną usunięte przez funkcję intval (). a także pobierają wartość ID artykułu odczytaną z odebranego żądania. Po ustawieniu zmiennej iarticlenum zmiennym SarticleTitle i SarticleBody przypisywane są wartości domyślne. jak choćby jos_content. zostaną one po prostu zignorowane. Dzięki temu programista nie musi samodzielnie odczytywać konfiguracji Joomla!. Zmiennej $row przypisywany jest najpierwszy obiekt w tabeli $rows. POST itd. aby odpowiadał ID artykułu znajdującego się w bazie danych. ikonywanie zapytania do bazy MySQL Zapytanie wykonywane jest za pośrednictwem standardowego obiektu bazy danych. liczbę danych zwracanych do klienta najlepiej utrzymywać na możliwie niskim poziomie. Nawet jeśli niepożądane informacje zostaną przepuszczone przez metodę getVar(). nieprawdaż? Teraz. które mogłyby posłużyć do ataku SQL Injection (zobacz podrozdział „Zagrożenia bezpieczeństwa") lub innych prób włamania. formularza lub innego źródła. dlatego najlepiej wykorzystywać tę metodę zamiast ręcznego pobierania danych za pomocą instrukcji PHP. Jeśli wynikiem zapytania jest przynajmniej jeden wiersz. która odczytuje wartość parametru z łańcucha żądania. Jeśli zwrócono więcej pasujących rekordów. dlatego uruchamiana jest funkcja usuwająca znaczniki HTML. Kolejnym krokiem jest przypisanie i uruchomienie zapytania. która zmienia podany ciąg znaków na bezpieczną i nieszkodliwą liczbę.Rozdział 7. Jeśli więc w kodzie komponentu potrzebujesz pobrać informacje z łańcucha żądania. Całkiem fajne. które przygotowują działanie komponentu. title (tytuł) i introtext (które zawiera skróconą treść artykułu). Podczas uruchamiania zapytania system Joomla! zastąpi ten zapis (#_) właściwym prefiksem dla tabel Joomla!. Do tego celu posłużono się metodą JRequest::getVar(). Ponieważ założeniem technologii Ajax jest szybkość reakcji. . które nie są literami. Głównym zadaniem tej metody jest jednak pobieranie wartości parametrów z różnych źródeł (GET. Treść artykułu powinna zostać zwrócona w postaci zwykłego tekstu. W przeglądarce powinno zostać wyświetlonych pierwszych 200 znaków artykułu. Pod wywołaniem getVar() kryje się tak na prawdę kilka funkcji. zostanie on przetworzony. Zwróć uwagę. Pobrana wartość została zapisana w postaci zmiennej iarticlenum. że instrukcja FROM wykorzystuje zapis # content zamiast odwołania się do konkretnej tabeli. Konstrukcja zapytania zakłada zwrócenie z bazy danych wyłącznie pól ID.

pisząc własny kod.bosrup. Tworzenie pliku XML i folderu z modułem Utwórz folder mod_artic1eajax. Za pomocą instrukcji echo tworzone jest proste drzewo XML. Następnie otwór.5.192 Joomla!. obsługuje trzy etapy: interakcję z użytkownikiem. zamiast pisać własny kod odpowiedzialny za wyświetlanie „chmurek". warto przeanalizować jej kod. wprowadź poniższy kod i zapisz go pod nazwąmod_articl eajax. Jeśli wynikiem zapytania miałoby być kilka rekordów. Tworzenie modułu ajaksowego Moduł wyświetlający informacje zwrócone za pośrednictwem Ajaksa będzie składać się w możliwie jak największym stopniu z napisanego wcześniej kodu.com/web/overlib). To by było na tyle! Komponent odczytuje ID artykułu z łańcuchu żądania.0" encoding="utf-8"?> <install type="module" version="1. przegląda bazę danych w poszukiwaniu odpowiedniego wpisu. W przypadku platformy Joomla! wystarczy wstawić w kodzie strony jedną linię: <script type="text/javascript" src="includes/js/overl ibjrini. js"></script> Powyższa instrukcja wskazuje. w którym będzie przechowywany moduł. Pochodzi ona z biblioteki overLIB. Na jego stronie internetowej znajdziesz najnowszą wersję biblioteki którą możesz wykorzystać. którego głównym elementem jest <article>.5. jeśli planujesz implementację poza systemem Joomla!.0"> <name>Ajax i artykuły</name> <versi on>l. wysyłanie żądania i wyświetlanie informacji zwrotnych. aby poznać możliwe parametry i dostępną funkcjonalność. skomplikowany model XML jest zbędny. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Zwracanie danych w formacie XML Ponieważ klient potrzebuje wyłącznie dwóch informacji (tytułu i skróconej treści artykułu). go. W tym przypadku.0</versi on> <description>Ten moduł wyświetla odnośniki do 5 aktualnych artykułów. xml: <?xml version="1. posłużymy się już tym istniejącym w Joomla!. przetwarza informacje do postaci zwykłego tekstu i przesyła z powrotem w postaci prostego drzewa XML. który łaskawie pozwolił na dołączenie jej do instalacji Joomla!. Platforma Joomla! jesi pełna procedur i obiektów. które uruchamia procedurę ajaksową pobierającą informacje o artykule za pomcą komponentu com_articleinfo. które możesz wykorzystać. które w znacznym stopnii można dopasować do własnych potrzeb. System Joomla! zawiera świetną funkcję wyświetlającą „chmurki". a elementami potomnymi są <title> i <body>. Odnośnik do każdego posiada zdefiniowane zdarzenie onMouseOver. </description> . stworzonej prze Erika Bosrupa (www. że kod biblioteki przechowywany jest w katalogu /includes/js Jeśli dysponujesz wolnym czasem. można by je zapisać w postaci kolejnych elementów <article>. Moduł będzie w tym wypadku bardziej skomplikowany.

które wykorzystują poniższe: if (window. } catch (e) {} } } //Sprawdź. Safari i innych.XMLHttpRequest) { myRequest = new XMLHttpRequest(): if (myRequest.js"></script> // Utwórz zmienną dla obiektu XMLHttpRequest var myRequest = false. które rozszerzą tworzoną aplikację.XMLHTTP"). jeśli planujesz wstawić dodatkowe pliki i parametry.XMLHTTP"): } catch (e) { try { myRequest = new ActiveXObjectC'Microsoft. czy poprawnie otworzono obiekt if (!myRequest) { overlibt'Błąd: Nie udało się utworzyć obiektu XMLHttpRequest'): } return false: . * Odnośnik do każdego posiada zdefiniowane zdarzenie onMouseOver.overrideMimeType('text/xml'): } else if (window.ActiveXObject) { } // Przeglądarka IE6 i wcześniejsze wykorzystują inny model try { myRequest = new ActiveX0bject("Msxml2.php i wprowadź poniższy kod: <?php /** * @version $ld: mod articleajax. na który zostanie wysłane żądanie var myURL = 'http://localhost/index.Rozdział 7.php 5203 2007-07-27 01:45:14Z DanR $ * Ten moduł wyświetla odnośniki do 5 aktualnych artykułów. Możesz go rozszerzyć.php</filename> 193 Powyższy kod to najprostszy plik deskryptora. function displayAjax(tempArticlelD) { // Wprowadź adres. // Usuń ewentualny poprzedni obiekt myRequest = false.php?option=com_articleinfo&format=raw&articlenum=' + tempArticlelD. */ <script type="text/javascript" <script type="text/javascript"> src="inc1udes/js/overlib_mim. »orzenie mod_articleajax Utwórz w folderze plik o nazwie mod_articleajax. • Joomla! i Ajax <files> «filename </files> </i nstal1> module="mod_articleajax">mod_articleajax. które uruchamia * procedurę ajaksową pobierającą informacje o artykule za pomocą komponentu com articleinfo.overrideMimeType) { myRequest. // Dla przeglądarek takich jak Firefox.

publishjjown >= "' . if (!article[0]) { myRequest.responseXML. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W // Sprawdź. myURL. że artykuły Snuli Date = $db->getNullDatei): Snow = date('Y-m-d H:i:s'. true): // Wyślij żądanie myRequest. "')" .CAPTION. " AND ( a. " AND (a. są dostępne .getElementsByTagName('article'): } myRequest.responseText): var article = myRequest.getElementsByTagNamei'article'): // Pobierz elementy title i body // IE6 wymaga typu mime ustawionego na „text/xml". "')". Snow .publish_down = "' . } myTitle = article[0].1oadXML(myRequest.'.194 Joomla!.firstChiId. wyświetl „chmurkę " z komunikatem overlib('Wystąpił problem podczas wykonywania pobierania'.RIGHT): żądania. "' OR a.responseXML.getElementsByTagNamei'title')[0].BELOW. czy poprawnie otworzono obiekt function displayReturnO { // Sprawdź. // Otwórz docelowy adres URL myRequest. w przeciwnym razie nie odczyta //poprawnie odpowiedzi.status == 200) { // Pobierz główny element XML var article = myRequest.CAPTION. 4=ukończone if (myRequest.onreadystatechange = displayReturn. mamy do czynienia z IE6 i musimy // ręcznie załadować model obiektu. Snow . "' OR a.open('GET'. Snuli Date .send(null). // Dlatego.responseXML.RIGHT): } else { // Wystąpił błąd.state = 1 ' .publish_up = "' .readyState == 4) { // Sprawdź kod statusu HTTP if (myRequest.BELOW.fi rstChiId.'Błąd } } } </script> <small>Moduł ajaksowy</small><br /> <?php //Zablokuj bezpośrednie uruchamianie defined( '_JEXEC' ) or die( 'Brak dostępu' ): //Zdefiniuj lokalne zmienne $db =& JFactory::getDB0(): $user =& JFactory::getUser(): Suserld = (int) $user->get('id'): //Zdefiniuj odpowiednie daty.getElementsByTagNamei'body')[0].nodeValue: myBody = // Wyświetl article[0].nodeValue: „ chmurki" w postaci overlib(myBody. jeśli niedostępny jest element o indeksie [0]. Snuli Date . aby zagwarantować. timet)): // Wyszukuj wyłącznie opublikowanych artykułów Swhere = 'a.publish_up <= "' .myTitle. czy żądanie zostało ukończone.

iuserld. Joomlal is used by organisations of all sizes for Public Web sites.title " FROM # content AS a \n" . " WHERE " .4. • Joomla! i Ajax 195 // Utwórz zapytanie $query = "SELECT a. $row->id . zostanie on wyświetlony na stronie głównej. tilo'is . ícense i M u tí . które uruchomi funkcją displayAjax() echo "<span onmouseover=displayAjax(" .id. musisz zmienić adres wykorzystywany przez funkcję di spl ayAjax(). documents. // Dodaj zdarzenie onmouseover.framework and content publishing system designed for quickly eating highly interactiue lultllanguage W e b sites online edia portals blogs and eCommerce appl Popular o the Frontpage i II"! n'• liximl. $row->id .in Jiinitila: I FAO i Tire News i W e l l Links • News Feeds Joomlal Joomia! is . // Uruchom zapytanie i pobierz 5 pierwszych rekordów $db->setQuery( $query. " AND a. Po ukończeniu tworzenia modułu utwórz archiwum o nazwie mod_artic1eajax. Tytuł i pierwszych 200 znaków każdego artykułu zostaną wyświetlone w postaci „chmurki" Ajax i artykuły Latest N e w s • Content Layouts MM-' DOI I to Joomlal . arid rich media. ").itiri'j tii.access <= " . 0. Rysunek 7. } // Wyświetl komunikat o błędzie. a. media poitais. online communities. iwhere .jtitv iiiteiactive multi-language Well sites. Intranets.ZTp i zainstaluj je. jeśli uruchamiasz stronę na zdalnym serwerze.5). >". \n" . onmouseout=nd(). // Utwórz odnośnik do właściwego artykułu echo "< a href=index.Rozdział 7. dzięki Ajaksowi sporo dodatkowych informacji jest błyskawicznie przedstawianych użytkownikowi. pmered "v -Joomlal provides an easy-to-use graphical user Interface that simplifies the management and publishing of large volumes of content including HTML.1 flee open source i t a m e w o i k and content publishing system designed tot quickly Cio. "\n" . jeśłi pobieranie danych nie powiodło się echo Sdb->getErrorMsg(). Otwórz przeglądarkę internetową i otwórz stronę główną. if (irows = $db->loadObjectList()) { // Wykonaj dla każdego rekordu foreach ( irows as $row ) { // Wyświetl tytuł artykułu iartTitle = JText::_($row->title). ?> Podobnie jak we wcześniejszym przykładzie.4. "&Itemid=44>" ."Int.. "</a><br /></span>\n".mil eC oinmei ce applications. co przedstawiono na rysunku 7. Jeśli pozostawisz moduł na pozycji left. and Extrañéis and is supported by a community of thousands of Ją.php?optnon=com_content&view=article&id=" . J o o m l a ! .i Overview i l'. Po najechaniu kursorem na każdy z wyświetlonych odnośników zostanie wyświetlona „chmurka" zawierająca tytuł i pierwszych 200 znaków artykułu. iartTitle . Jak możesz zauważyć. korzystając z opcji Rozszerzenia.lii'.

Wynajdywanie artykułów w bazie danych Joomla! Kod odpowiedzialny za wyświetlanie artykułów nie może składać się wyłącznie z prostej instrukcji pobierającej tytuły aktualnych artykułów. aby w pełni rozumieć jego działanie. Z powodu bezpośredniego dostępu do danych umieszczonych w tabeli artykułów takie podej ście spowodowałoby pobranie zarówno niepublikowanych artykułów. Zamiast podawania kompletnego adresu URL funkcja wymaga podania ID artykułu. Pobrane wartości znajdują zastosowanie przy wywoływaniu funkcji overLIB(). ponieważ niezbędny jest dostęp do bazy danych Joomla!. Jedyną znaczącą zmianą jest parametr przekazywany funkcji. . Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Korzystając z potęgi tego prostego przykładu. Niezbędne jest wprowadzenie zabezpieczeń uniemożliwiających wyświetlanie niepowołanych treści.. który niezbędny jest do skorzystania z funkcjonalności biblioteki overLIB. Funkcje wywołujące Poniżej znacznika <scri pt> znajdują się definicje funkcji di spl ayAjax() i di spl ayReturn(). Elementy odpowiedzialne za interakcję z użytkownikiem są odrobinę bardziej skomplikowane. zapisane w polu nodeVal ue. Funkcja di spl ayAjax() jest praktycznie identyczna z tą. W przeciwieństwie do displayAjaxO w kodzie funkcji di spl ayReturn() zaszło wiele zmian. Najpierw tworzone jest odwołanie do elementu głównego <article>. która występuje we wcześniejszym przykładzie wyświetlającym informacje o dostępności. dzięki czemu można odczytywać dane sformatowane w postaci drzewa XML. na podstawie którego tworzony jest odpowiedni adres odwołujący się do komponentu com_articleinfo. Zamiast prostego odbierania tekstu wysłanego przez komponent (za pomocą obiektu reponseText) nowy kod napisano z wykorzystaniem obiektu responseXML. kolor. dlatego trzeba dokładnie go przeanalizować. np. Kod modułu jest bardziej skomplikowany niż ten komponentu.196 Joomla!. Te dwie funkcje odpowiadają za część wysyłania i pobierania danych. Po dołączeniu biblioteki możesz wyświetlić „chmurkę". określana jest treść i nagłówek „chmurki". Istnieje możliwość określenia sporej liczby parametrów. wywołując funkcję overLIBO. jak i tych z ograniczonym dostępem. będziesz prawdopodobnie chciał tworzyć własne rozwiązania ajaksowe. wysokość.Chmurki" Jedną z pierwszych instrukcji w kodzie modułu jest znacznik script. umiejscowienie czy parametry wyświetlanego tekstu. a następnie wyświetlającej je w postaci listy. a następnie pobierane są wartości elementów <title> i <body>. które wpływają na wygląd chmurki. . dzięki któremu pobiera się odpowiednie informacje o artykułach.

Zmienna $now usuwa z listy przeszukiwanych artykułów te. Jeśli podczas pobierania danych z bazy wystąpi błąd. Nazwą odnośnika jest jedno z pól rekordu. Kod źródłowy wygenerowanej strony zawiera dla każdego zdarzenia onMouseOver odpowiedni ID artykułu. że zostaną pobrane wyłącznie obecnie opublikowane artykuły. Wady technologii Ajax Korzystając z ekscytujących możliwości technologii Ajax. że do każdej pozycji przypisane jest odpowiednie ID w postaci parametru funkcji di spl ayAjax(). Powinieneś mieć już solidne umiejętności związane z implementacją rozwiązań ajaksowych z wykorzystaniem platformy CMS Joomla!. • Joomla! i Ajax 197 Dlatego podczas odwoływania do bazy danych wykorzystywane są dane aktualnie zalogowanego użytkownika. Wartość zmiennej inullDate powoduje wyświetlenie artykułów. gromadzenie informacji. Analizując kod źródłowy. dla którego zdefiniowano zdarzenie onMouseOver. Możliwe byłoby pobranie kompletnej listy artykułów. na stronie pojawi się stosowny komunikat. która ukrywa wcześniej wyświetlone „chmurki". dlatego lepiej ograniczyć zakres lub rozmiar pobieranych danych. Dla każdego rekordu pobranego jako wynik zapytania tworzony jest element <span>. jednak moduł zająłby wtedy zbyt wiele miejsca w pionie. . a odpowiednie ID przekazywane jest w postaci parametru. Dla każdego elementu <span> tworzony jest także odnośnik do danego artykułu. która zawiera zapytanie pobierające pola ID i title artykułów. Oprócz skomplikowania projektu strony istnieje kilka realnych problemów związanych ze wzmożonym zastosowaniem tej technologii: • • • niedostępność treści pobieranych za pomocą Ajaksa dla robotów internetowych. Ostatecznie zostaje uruchomiona metoda setQuery(). Dodatkowo przy definicji tego zdarzenia umieszczana jest instrukcja. dlatego nie ma powodu. Instrukcja zapisana w zmiennej $where gwarantuje. która uruchamia zapytanie i pobiera maksymalnie pięć rekordów. możesz zauważyć. tytuł artykułu. który wyświetla artykuł. dla których nie określono daty wygaśnięcia. programiści mogą łatwo zapomnieć o j e j wadach. Jego kliknięcie powoduje uruchomienie komponentu com_content. aby pobierać nadmiarowe dane. Stworzony szkielet można rozbudowywać w dowolny sposób. aby osiągnąć większą interaktywność. Klauzula WHERE jest następnie dodawana do zmiennej $query.Rozdział 7. W przypadku modułu konieczne jest wyświetlanie wyłącznie prostej listy wpisów. możliwe zagrożenia bezpieczeństwa. które zostaną opublikowane w przyszłości.

program pobierający dane do momentu. Upewnij się. Trzeba jednak pamiętać. Jeżeli zależy Ci na pozycjonowaniu strony w wyszukiwarkach. możliwe jest zdradzenie wielu prywatnych informacji. które powodują zwrócenie danych z bazy. Zagrożenia bezpieczeństwa Kolejne niebezpieczeństwo stanowi potencjalny atak SQL Injection. takie jak te na stronic Nctflix lub Google Maps. Mimo iż wyświetlanie „chmurek" może być atrakcyjne i zachęcające dla odwiedzających stronę. Jak dotąd najlepszym zastosowaniem są widgety.198 Joomla!. roboty internetowe całkowicie je zignorują. Najprostszym z nich jest zapewnienie. że wszystkie informacje dostępne za pośrednictwem Ajaksa dostępne są gdzieś indziej na stronie. ponieważ zaczęły powstawać strony. Mogą to być informacje na temat ceny/dostępności produktu. należy stosować ją tylko tam. Istnieje kilka sposobów obrony przed takim podstępowaniem. że wszystkie informacje wyświetlane w widgetach (pobrane z użyciem Ajaksa) są niedostępne dla robotów internetowych. spróbuj zastosować inną metodę identyfikowania rekordów. aby konkurencja stworzyła. Jeśli dobierający program wstawia odebrane dane bezpośrednio do zapytania. Gromadzenie informacji Większość żądań ajaksowych prowadzi do odebrania w przeglądarce sformatowanych danych. na których wszystkie funkcje realizowane są za pomocą technologii Ajax — od wyświetlania menu. ponieważ pogorszy to pozycję strony. . a nawet tajne informacje firmy. Dzięki temu robot internetowy odwiedzający stronę nie natrafi na pustą skorupę. nadużywając komponentu ajaksowego. ponieważ nie uruchamiają one np. gdzie najlepiej pasuje. że żądania nie są tworzone według prostego schematu. w postaci zwykłej strony HTML. tak aby niemożliwe było stworzenie aplikacji. gdzieś w zakamarkach witryny. Chociaż można łatwo ulec zachwytowi nad nową technologią. Większość aplikacji ajaksowych wykonuje żądania. nie umieszczaj głównych treści. a także atakami hakerów. nie trzeba dużo czasu i wysiłku. Ponieważ dane pobierane są w formacie XML. sekwencji liczb. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Niedostępność dla robotów internetowych Wzrost wykorzystania technologii Ajax można przyrównać do szalejącego pożaru. np. Musisz zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie się przed niepowołanym dostępem. po prezentację kluczowych informacji. W tym przypadku haker próbuje przesłać zapytanie SQL w postaci parametru. które normalnie dostępne są dla użytkowników za pomocą Ajaksa w postaci plików HTML. Jeśli produkty są ponumerowane od 1 do 50. kodu powiązanego z odnośnikiem. kiedy wszystkie informacje znajdą się w ich bazie. która pobiera informacje dla kolejnych ID.

Narzędzia programistyczne noszące nazwę wzorców projektowych mogą ułatwić planowanie aplikacji. W rozdziale 8. rozszerzanie systemu Joomla! — dodanie wyświetlania „chmurek". Połączenie i właściwa implementacja niezbędnych technologii (HTML. odsumowanie Wykorzystanie technologii Ajax na Twojej stronie może sprawić. jak stosować wzorce projektowe w programowaniu Joomla!. opisano. W tym rozdziale opisano implementację rozwiązań ajaksowych w Joomla!.0. które zapobiegają „przenikaniu" większości szkodliwego kodu. a także sposoby implementacji w Joomla!. Implementacja technologii Ajax może być całkiem skomplikowana. • Joomla! i Ajax 199 Na szczęście Joomla! zawiera funkcje takie jak getVar(). która jest przykładem zastosowania całej platformy. Zawsze pomyśl dwa razy. tworzenie prostej aplikacji ajaksowej. świadomość wad nowej technologii. pobieranie danych w formacie raw. co jest demonstracją funkcjonalności technologii Ajax. zanim zdecydujesz się na ominięcie funkcji wbudowanych w Joomla!. . że w pełni zasłuży ona na miano witryny Web 2. ponieważ zawierają wiele sprawdzonych i pewnych zabezpieczeń. a w szczególności: • • • • • opisano powiązania między składowymi technologii Ajax. zredukować liczbę błędów i zwiększyć zysk wiedzy z poprzednich aplikacji. Jeśli stanowi ona cześć większego projektu. XML.) mogą być frustrujące. opisano działanie komponentów. JavaScript itd.Rozdział 7. kod programu może stać się zupełnie niejasny. jednak trud zostaje wynagrodzony w chwili uruchomieniem strony. zalety konserwatywnego punktu widzenia — rozsądnego decydowania o miejscach implementacji rozwiązań ajaksowych.

Profesjonalne tworzenie stron WN 1W .200 Joomla!.

opisano w niej wiele podstawowych wzorców używanych obecnie — łącznie z tymi. Bandy Czterech — ang. pionierskich prac Ericha Gamma. ale także lepiej poznasz samą platformę. odzwierciedlane w postaci wzorców projektowych. Modele. Przykładem takich paradygmatów są wzorce projektowe. także przykładowe użycie w kodzie Joomla!. które napotkasz w Joomla!. były udoskonalane w ramach prac nad wieloma projektami. Właściwe dopasowanie wzorców projektowych do problemu. Dzięki zastosowaniu wzorców projektowych znika potrzeba wynajdywania koła przy każdym nowym projekcie. 2005. Wyd. Cała platforma składa się z zestawu klas. na których opiera się Joomla!. rozumienie ewolucji systemu prostsze. Począwszy od wczesnych lat dziewięćdziesiątych. wytycznych nowego sposoby programowania zorientowanego na obiekty. Efektywne programowanie Joomla! wymaga zapoznania się z kilkoma paradygmatami programowania obiektowego i stosowania ich. W tym rozdziale przedstawiono podstawy wzorców projektowych. Boston 1995). Richarda Heima. które ułatwią zadanie. polskie Wzorce projektowe.8 Wzorce projektowe a Joomla! Joomla! jest aplikacją napisaną techniką programowania obiektowego. Oryginalna (i prawdopodobnie najważniejsza) książka nosi tytuł Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software1 (Addison-Wesley. ISBN 83-204-3041-0 —przyp. może dostarczyć Ci sprawdzonych metod. tłum. Elementy oprogramowania Warszawa. będziesz w stanie nie tylko tworzyć skuteczniejsze rozszerzenia. Wzorce projektowe to w istocie zestaw modeli konceptowych. Gang ofFour). . Ralpha Johnsona i Johna Vlissidesa (tzw. Rozumiejąc założenia projektowe. a ponieważ zostały one zastosowane przez programistów Joomla! w konstruowaniu CMS. jej działanie i potencjalne zastosowania. zarządzanie systemem jest tańsze. że łatwiej dotrzymać terminów. WNT. których połączenie tworzy funkcjonalność systemu zarządzania treścią (CMS). napisano wiele obszernych pozycji na ten temat. Adaptacja skutecznych wzorców projektowych oznacza w praktyce. obiektowego wielokrotnego użytku. nad którym pracujesz. a nowi programiści szybciej dostosowują się do projektów.

a także jego ograniczenia. tym więcej zamierzonych korzyści uzyskuje się. Wzorce projektowe to zbiór wytycznych. dla którego implementacja wzorców ma sens. kosztem skomplikowania projektu. Konsekwencje — Kompromisy i zależności. Rozwiązanie — Szczegółowy opis rozwiązania problemu. jego struktura nie będzie go ograniczać. Pamiętaj. W praktyce trzeba się często zmierzać z ograniczeniami w adaptacji wzorców. a także jak jego zastosowanie prowadzi do rozwiązania. Zazwyczaj jest to jeden z trzech podstawowych typów: konstrukcyjny. . Dzięki temu. zamiast ślepo stosować je w tworzonych programach.202 Joomla!. Nie istnieje prosty sposób na określenie wielkości projektu. Konkretny przykład— problemu. Hipoteza — Ogólny opis działania wzorca. Problem — Opis problemu. procesy i obiekty. aby rozwiązać konkretne. strukturalny lub czynnościowy. dla którego stworzono dany wzorzec. który trzeba stosować za wszelką cenę. a wprowadzanie ich na silę. jeśli projekt zostanie rozszerzony. Zostały stworzone. Dokumentacja poszczególnych wzorców zawiera w większości przypadków takie informacje. która wskazuje na typ wzorca. Wzorce projektowe mogą być także przytłaczającym ciężarem. jeśli projekt jest bardzo mały. że jeśli nad projektem pracuje lub będzie pracować w przyszłości co najmniej trzech programistów. Sugestywny przykład zastosowania wzorca do rozwiązania • • • • • • • Zastosowanie — Obszary zastosowania danego wzorca. ze względu na wydajność. jak: • Nazwa oraz klasyfikacja — Nazwa wzorca wraz z ogólną klasyfikacją. Można z grubsza przyjąć. które wymusza zastosowanie wzorca. wtedy warto ponieść koszty związane z implementacją. zawierający ogólne modele konceptowe. Założeniem wzorców projektowych jest uproszczenie i usprawnienie procesu tworzenia aplikacji. np. że wzorce projektowe nie są doskonałe ani nie są dogmatem. W przypadku pojedynczych programistów zastosowanie wzorców nie przekłada się na znaczące korzyści. powtarzające się problemy programistyczne w schematyczny sposób (wzorzec). Powinieneś dokładnie znać zalety zastosowania poszczególnych wzorców. a im dokładniej się je stosuje. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Wzorce projektowe Wzorce projektowe stanowią wytyczne programowania obiektowego. jest zaprzeczeniem tego założenia. które odzwierciedlają podstawowe cele w procesie tworzenia aplikacji. Wskazówki odnośnie do implementacji — Ogólne sugestie dotyczące stosowania danego wzorca. może jednak służyć wyrobieniu dobrych nawyków.

• Wzorce projektowe a Joomla! 203 frzy główne kategorie wzorców Twórcy wzorców projektowych podzielili je na trzy kategorie: • • • konstrukcyjne. Może Ci się wydawać. np. specyficznej dla danego języka programowania. W wielu aplikacjach tworzenie nowych obiektów sprowadza się do wywołania. czynnościowe. wzorzec budowniczego. metoda fabrykująca. może rozwiązać wiele problemów związanych z dostępem do konkretnych źródeł danych. a także. pobierany jest obiekt DAL. dzięki czemu dostępne połączenia niewykorzystywane przez procesy macierzyste mogą być przekazane do kolejnych. ponieważ DAL obsługuje tworzenie obiektów. PDO i ADOdb) tworzy warstwę pośrednią między aplikacją a źródłem danych. Przykładowo technologia DAL (Database Abstraction Layer — warstwa abstrakcji bazy danych. Zamiast tworzyć obiekt łączący się bezpośrednio z bazą danych. możliwe jest zarządzanie pulą połączeń (ang. Ten wzorzec konstrukcyjny służy oszczędzaniu zasobów serwera. a większość zadań wykonuje system. singleton i wzorzec budowniczego. Istnieje jednak wiele zastosowań. Do kategorii wzorców konstrukcyjnych należą: fabryka abstrakcyjna. Definicje tych wzorców opisują niektóre z procesów wymaganych przez aplikację. . Mzorce konstrukcyjne Wzorce klasyfikowane do kategorii konstrukcyjnych związane są z mechanizmem tworzenia obiektów. Gdy korzysta się z tej metody. Najczęściej stosowanymi w Joomla! wzorcami z tej kategorii są: fabryka abstrakcyjna (przedstawiona niżej jako przykład). W ramach opisu powyższych kategorii przedstawiono po jednym wzorcu. który za pośrednictwem DAL pobiera dane z dowolnego systemu baz danych. np. instrukcji tworzenia obiektu. strukturalne. który można potraktować jako reprezentację pozostałych rozwiązań programistycznych z danej kategorii. kiedy ręczne zarządzanie tworzeniem obiektów może przekładać się na znaczące korzyści. że tworzenie obiektów jest proste. Istnieją jednak przypadki. prototyp i singleton. leniwa inicjacja. usprawnienie uaktualnień lub lepsze zarządzanie zasobami — szczególnie w większych systemach. zmniejszając konieczność tworzenia nowych.Rozdział 8. Powyżej został opisany realny przykład wzorca konstrukcyjnego. dla których zastosowanie dodatkowej warstwy w mechanizmie tworzenia obiektów przynosi korzyści. dzięki czemu programista może pisać kod. PEAR DAL. pula obiektów. connection pooling).

Budowniczy gra rolę rozszerzenia dla klasy bazowej nazywanej dyrektorem. Z tego powodu zostaje utworzona klasa o nazwie EncryptionB. kiedy niezbędna jest konwersja danych. Zamiast tworzyć nowe połączenie przy każdym zapytaniu. Jeśli obiekt EncryptionA tworzony jest ręcznie w każdym miejscu programu. to zmiana jednej z klas wymagałaby poprawienia i ponownego skompilowania całego systemu. zapisywane następnie w bazie danych.204 Joomla!. gdzie wymagane jest szyfrowanie. które szyfrują dane. $db->setQuery($query). zwracałaby egzemplarz obiektu EncryptionA. że po pewnym czasie zostaje odkryta wada w metodzie wykorzystywanej w EncryptionA. można by skonstruować klasę 0 nazwie EncryptionObiect. wystarczy zmienić klasę EncryptionObject. Każdy element jest kolejno przesyłany do budowniczego. W aplikacjach bazodanowych otwieranie i zamykanie połączeń wprowadza spory narzut. W przypadku wprowadzenia klasy EncryptionC brak zastosowania wzorca fabryki abstrakcyjnej wymusza powtórzenie całej złożonej operacji. Dobrym przykładem fabryki abstrakcyjnej jest system szyfrowania. intval(icurMonth). "\n WERE messageMonth = ". SmyRows = $db->loadObjectList(). która grając rolę fabryki abstrakcyjnej. komunikacja przebiega za pośrednictwem istniejącego połączenia. w programie wykorzystywany jest pojedynczy egzemplarz obiektu. Dyrektor przetwarza plik lub strumień wejściowy i rozdziela go na poszczególne elementy. Aby zmniejszyć ubytek wydajności. która w odpowiedzi na żądania utworzenia obiektów zwraca obiekty danej klasy. Wzorzec budowniczego Wzorzec budowniczego stosowany jest w sytuacji. . $query = "SELECT *" . która zawiera bezpieczniejszą metodę. Wzorzec singleton Wzorzec konstrukcyjny singleton jest stosowany w Joomla! głównie w przypadku obiektów łączących z bazą danych. Aby wprowadzić zmiany w systemie korzystającym z wzorca fabryki abstrakcyjnej. Jeśli tworzenie obiektów odbywałoby się bezpośrednio w każdej części systemu. Wyobraź sobie. zawierającą metody. implementowany jest wzorzec singleton. "\ n FROM josjnessages" . aby można było z niej skorzystać. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Wzorzec fabryki abstrakcyjnej Jednym z wzorców konstrukcyjnych jest fabryka abstrakcyjnaJej istotą jest utworzenie klasy — „fabryki". który odpowiada za połączenie z bazą danych. Operator przypisania referencji znajdujący się przed wywołaniem metody JFactory: :getDB0() pozwala wykorzystać istniejący już obiekt bazy danych. Wyobraź sobie klasę o nazwie EncryptionA (Szyfrowani eA). tzn. tak aby zwracała obiekty typu EncryptionB. uaktualnienie systemu wymaga wprowadzenia wielu zmian 1 ponownej kompilacji. który tworzy z nich sformatowany wydruk. Aby zrealizować ten wzorzec. W systemie Joomla! zapytanie z wykorzystaniem obiektu bazy danych wygląda tak: $db =& JFactory::getDB0().

który zapisuje otrzymane elementy w bazie danych. . Jeden budowniczy może zwrócić listę elementów oddzielonych przecinkami. którzy generują odpowiedni kod HTML wysyłany do przeglądarki.). Simple Machines Forum. radio button. Stosuje się go w kodzie komponentów łączących z takimi technologiami jak np. rozszerzalność lub platforma. fasada. Komponent łączący stanowi dwukierunkowy adapter. Działanie klasy budowniczego zależy od oczekiwanego formatu wydruku. inny może z kolei utworzyć kod SQL. pozwala na komunikację dwóch niekompatybilnych systemów. dekorator. a następnie wywołuje budowniczych poszczególnych typów. System wydruku przesyła informacje za pośrednictwem standardowego interfejsu do dowolnego sterownika drukarki. tfzopce strukturalne Wzorce strukturalne związane są z organizacją klas w ramach platformy. imagelist. • Wzorce projektowe a Joomla! 205 Przykładem dyrektora może być klasa przetwarzająca XML. Najczęstszym przykładem wzorca mostu jest system wydruku. pośrednik. że zaczynamy w głównym katalogu Joomla!): \libraries\joomla\html\parameter\element W folderze jest kilkadziesiąt plików PHP odpowiedzialnych za poszczególne typy parametrów (xvp. Wartości tych parametrów można zmienić w interfejsie administratora za pomocą opcji Moduły. Wzorce należące do kategorii strukturalnych to: adapter. Kod odpowiedzialny za obsługę parametrów poszczególnych typów (text. rurki i filtry.php.) znajduje się w katalogu element. dane prywatne klasy oraz wrapper. Ponieważ interfejs wyjściowy jest abstrakcyjny.php. Przykładem wykorzystania wzorca budowniczego w Joomla! jest obsługa parametrów modułu. Ifzorzec adaptera Wzorzec adaptera wykorzystywany jest do połączenia ze sobą dwóch niekompatybilnych interfejsów. waga piórkowa. Celem tych wzorców jest uproszczenie (na ile to możliwe) powiązań między elementami (lub klasami) systemu. Wzorzec budowniczego pozwala na tworzenie budowniczych niezależnie od dyrektora.php itd. most. użytkownik może zmienić sterowniki bez konieczności zmian w implementacji systemu wydruku. fi lei i st itd. Ifzorzec mostu Wzorzec mostu pozwala na implementację warstwy abstrakcji za pośrednictwem ustandaryzowanego interfejsu.Rozdział 8.filelist. Realizacja tego zadania w platformie Joomla! wygląda następująco: dyrektor pobiera listę parametrów modułu. textarea. password. Najpopularniejsze wzorce wykorzystywane w Joomla! to wzorzec adaptera i wzorzec mostu. który można znaleźć w (zakładając. agregat. kompozyt. Przesyła ona każdy znacznik i element drzewa XML do klasy budowniczego. pojemnik. przy założeniu specyficznego dziedziczenia.

a dodatkowe czynności nie są wymagane zarówno ze strony obserwatora. interpretator.206 Joomla!. że został utworzony obiekt (obserwowany). polecenie. czy został wsadzony film. który monitoruje stan urządzeń USB. wsadzenie płyty DVD do napędu) powoduje poinformowanie wszystkich obserwatorów. Jednym z obserwatorów jest program odtwarzający DVD. Prostym przykładem realizacji tego wzorca jest system automatycznego odtwarzania dla urządzeń USB. Każdy dodatek jest rejestrowany w systemie wraz z informacją o zdarzeniach. Każdy obserwator jest rejestrowany. Wzorzec obserwatora W przypadku wzorca obsei~watora obiekt nazywany obserwowanym jest punktem łączącym. Obserwator obsługujący odtwarzacz DVD sprawdzi. które może obsłużyć. Wzorce należące do tej kategorii to łańcuch odpowiedzialności. strategia. wizytator i jego warianty. która wyświetla dane w odpowiednim formacie. szablon. Różnica polega na tym. Wzorzec łańcucha odpowiedzialności Dodatki w systemie Joomla! podążają także za wzorcem łańcucha odpowiedzialności. jak i obserwowanego. Możliwe typy zawierają m. Jeżeli jeden z nich zwróci informację. Łańcuch odpowiedzialności polega na wysyłaniu powiadomienia do kolejnych obiektów. proces zostaje zatrzymany. po otrzymaniu powiadomienia. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Innym przykładem tego wzorca jest ustawianie typu wydruku komponentu Joomla!. . jeśli tak. łańcucha odpowiedzialności i strategii. Założeniem tego wzorca jest przekazywanie zdarzenia między kolejnymi obiektami. Wzorce czynnościowe Wzorce czynnościowe związane są z komunikacją między obiektami. a zmiana w obiekcie reprezentowanym przez obserwowany powoduje jego automatyczne powiadomienie. to automatycznie uruchomi odtwarzanie go (o ile został skonfigurowany w ten sposób). mediator. można by je nazwać obserwatorami. iterator. Najczęściej wykorzystywane w Joomla! są wzorce obserwatora. obserwator. że obsłuży dane zdarzenie. raw i text (tekst).in. Wzorzec obserwatora wykorzystywany jest w Joomla! do obsługi dodatków (wtyczek). Celem tych wzorców jest uproszczenie i zwiększenie elastyczności komunikacji między elementami systemu. HTML (domyślnie). stan. a żadne pozostałe obiekty nie zostają powiadomione. W przypadku wystąpienia zdarzenia danego typu obserwowany (Joomla!) powiadamia obserwatora (dodatek) o tym fakcie. że obserwatory zostają powiadomione o zdarzeniu. Zmiana stanu urządzeń USB (np. Wyobraź sobie. Każdemu typowi odpowiada klasa. który służy do powiadamiania innych obiektów o zmianie parametrów. pamiątka. Jeśli by porównać ten wzorzec ze wzorcem obserwatora.

. Dlatego warto zapoznać się z kilkoma wzorcami współbieżności. co w praktyce oznacza. Typowy sprzedawca biletów na lotnisku musi sprawdzić. a nawet przewidzieć procent osób. możliwe połączenia (być może także te należące do innych linii lotniczych). że istnieje spora szansa. czy może sprzedać bilet lub zrobić rezerwację na dany lot w chwili. kiedy redaktor poprawia artykuł pod kątem poprawności. W takiej sytuacji przetwarzanie zostaje przekazane dodatkowi. W kręgu specjalistów od baz danych współbieżność stanowi główny problem. a także zmodyfikować je. Takie rozwiązanie jest często stosowane podczas implementacji algorytmów uwierzytelniania i szyfrowania. zmianom podlega wyłącznie kod algorytmu wewnątrz obiektu. W przypadku typowej. obecne rezerwacje. W sytuacji zmiany algorytmu wymieniany jest obiekt zwracany przez fabrykę. Wzorce współbieżności Chociaż nie należą do wzorców opisanych przez Bandę Czterech. co może mieć zastosowanie obecnie i w przyszłości. że obsłuży dane zdarzenie. Wzorce tego typu nakreślają ogólną konstrukcję systemu. a system Joomla! nie wykonuje żadnych dodatkowych akcji dla tego zdarzenia. że autor artykułu będzie dodawał kolejne informacje w tym samym momencie. które nic zrealizują rezerwacji. kiedy zażąda tego stojący przed nim klient. więc wyobraź sobie inną sytuację: dwóch ludzi (redaktor i dziennikarz) wprowadza zmiany w tym samym artykule dokładnie w tym samym momencie. Joomla! jest CMS-em. Program musi na podstawie aktualnej wartości sporej liczby zmiennych sprawdzić dostępność i możliwość rezerwacji lotu. wzorce współbieżności coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Wzorce architekturalne Wzorce architekturalne nie zostały opisane przez Bandę Czterech. opisując. jak funkcjonuje kompletny system. Ten przykład jest odległy od większości zastosowań Joomla! (które nie wymagają współbieżnych operacji na dużą skalę). aby zrozumieć. dużej organizacji system baz danych musi być w stanie obsłużyć tysiące użytkowników próbujących w tym samym czasie uzyskać dostęp do tych samych danych.Rozdział 8. Wzorzec strategii stosowany jest często w połączeniu z wzorcem fabryki. w jaki sposób rozwiązują konflikty związane ze współbieżnością. System podczas przeszukiwania musi sprawdzić listę lotów przylatujących. • Wzorce projektowe a Joomla! 207 W Joomla! dodatek może poinformować system. W ten sposób można uaktualniać lub wymieniać algorytmy bez wprowadzania zmian w systemie. chociaż mają zapewne największe znaczenie dla programistów Joomla!. Iłzorzec strategii W przypadku wzorca strategii algorytmy poddaje się hermetyzacji (zostają zapisane w postaci obiektów).

Klient (przeglądarka) uruchamia bardzo niewiele lub zero kodu. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Najpopularniejszym wzorcem z tej grupy jest wzorzec klient-serwer. np. Nawet za pomocą prostej przeglądarki można było korzystać z aplikacji internetowych. Choć w przeszłości konstrukcja Joomla! bazowała na wzorcu serwerowym. na którym były wykonywane. Wzorzec serwerowy ma prawdopodobnie najdłuższą historię zastosowania w informatyce. Implementacja wzorca klientserwer oznacza przetwarzanie związane z interfejsem użytkownika po stronie klienta. pobieranie dodatkowych danych. Wszystkie dane i logika programu znajdowały się na serwerze. odpowiadają rozwiązaniu pośredniemu między wzorcem klient-serwer a wzorcem serwerowym. aby pobrać dane z bazy. Jego korzenie sięgają stosowania kart dziurkowanych — wsadzano je do centralnego komputera.. a większość przetwarzania miała miejsce na serwerze. który następnie wyświetlał wyniki. i 80.1.. Polega on na tym. kontrola poprawności danych. Chociaż aplikacja uruchamiana jest w głównej części na serwerze. a większość danych przechowywanych jest na serwerze — zilustrowano to na rysunku 8. a z serwerem łączy się. Kolejnym krokiem był system UNIX w latach 70. za pomocą TinyMCE) także całe przetwarzanie odbywa się na serwerze WWW (za pomocą kodu PHP).1. opisane w rozdziale 7. . Rysunek 8. Oprócz edycji treści artykułu (np. przeglądarka pobiera pewną część logiki programu (zazwyczaj w postaci kodu JavaScript). że użytkownik uruchamia większość skomplikowanych obliczeń na własnym komputerze (jego komputer jest w tej terminologii nazywany klientem). Nowe technologie tworzące Ajaksa. są wykonywane na komputerze klienta. przeglądarka służyła wyłącznie jako prosty wyświetlacz. Wzorzec serwerowy Joomla! jest esencją systemu serwerowego.0. a koordynacja danych — po stronie serwera We wczesnych latach istnienia sieci Web powszechnie stosowany był wzorzec serwerowy. chociaż uruchamiany kod przesyłany jest wcześniej z serwera. Większość operacji przetwarzania danych przebiega na komputerze klienta. Dlatego pewne elementy przetwarzania. gdy wykorzystywano terminale do przesyłania procesów na serwer. tworzy warstwę prezentacji i uruchamia większość kodu. to wraz ze wzrostem wykorzystania wzorca klient-serwer Joomla! wchodzi w świat Web 2.208 Joomla!. Serwer wykonuje wszystkie zapytania. a sformatowana strona przekazywana jest do przeglądarki.

Jeśli zagwarantujemy. że ta teza stała się nieprawdopodobna. Każdy obszar odpowiada konkretnej warstwie aplikacji: • • • Model — Logika lub właściwy kod aplikacji. model odpowiada kodowi PHP i zapytaniom do bazy danych wykonywanym na serwerze WWW. przy czym zmiany wprowadzane w jednej części mają minimalny wpływ na resztę. Celem zastosowania tego wzorca jest rozdzielenie aplikacji na trzy obszary. Z powodu rozpowszechnienia szybkich łączy i wydajnych urządzeń klienckich dominującym wzorcem w przyszłości będzie prawdopodobnie wzorzec uruchamiania po stronie klienta. wiele firm przewidywało. Jeśli odniesiesz te trzy pojęcia do realiów związanych z Joomla!. ale już aplikacje internetowe spowodowały wzrost ponownego zainteresowania świata komputerów wzorcem serwerowym. Firma Google podjęła próbę przełamania dominacji aplikacji Microsoftu za pomocą pakietu noszącego nazwę Google Apps Premier Edition. przetwarzanie zdarzeń. sprawdzać poprawność kodu pocztowego). a moc obliczeniowa komputera pozwala na interakcję przypominającą pracę ze zwyczajnym programem. Widok odpowiada . że sprawdzanie poprawności kodu pocztowego nie wymaga ponownego przeładowania strony. Słaba wydajność. Kontroler — Komunikacja z użytkownikiem. zrywanie połączeń. które mogą być rozwijane (w miarę możliwości) niezależnie od pozostałych. jak ta implementująca schemat klient-serwer. że wzorzec serwerowy z powrotem przejmie pozycję głównego modelu tworzenia oprogramowania w świecie komputerów. aplikacja napisana według modelu uruchamiania po stronie klienta będzie porównywalnie szybka. co zakłada korzystanie z bazy kodów pocztowych zapisanych na dysku lokalnym. W czasie boomu dot-comów w latach 90. • Wzorce projektowe a Joomla! 209 W erze następującej po Uniksach dominującą rolę przyjął wzorzec klient-serwer. pobrany kod wykona zapytanie do serwera bez konieczności przeładowania całego dokumentu. Zamiast sprawdzać poprawność danych po stronie serwera (np. Wzorzec uruchamiania po stronie klienta Model uruchamiania po stronie klienta implikuje. Kompozyt i Strategia) połączono w postaci wzorca Model-Widok-Kontroler (MVC — Model-View-Controller). W przypadku tego rozwiązania serwer wykorzystywany jest do przechowywania i rozpowszechniania danych. iż kod pobierany z serwera odpowiada za większość interaktywnych funkcji po stronie klienta. tekst i grafika. Bazy danych zawierające kody pocztowe są z reguły duże. więc pobieranie ich w całości jest niepraktyczne. zostanie wyświetlona prośba o usunięcie błędu. Jeśli wprowadzony kod jest niepoprawny.Rozdział 8. Widok — Warstwa prezentacji. Wzorzec Model-Widok-Kontroler Trzy najważniejsze wzorce projektowe systemu Joomla! (Obserwator. niewystarczająco szybkie komputery klientów sprawiły.

aby użytkownicy mogli zmienić wygląd lub temat wykorzystywany przez system operacyjny w zależności od preferencji. Prostym przykładem jest kontroler. wzorce projektowe stanowią pewien ideal. aby MacOS wyglądał i działał jak Windows Vista i vice versa. który określa sposób wyświetlania zawartości. do którego można dążyć. że każda z nich traktowana jest jak czarna skrzynka. który pozwala uruchomić daną funkcję. Podobnie pewne aspekty modułów (kontrolery) są blisko powiązane z warstwą prezentacji (widokiem). Częściowe zastosowanie modelu MVC jest dowodem na to.210 Joomla!. który przekazuje dane od użytkownika do modelu Joomla! w celu dalszego przetwarzania. zdefiniowaną w modelu. Dzięki zapewnieniu ułatwień dostępu strona może być odwiedzana za pomocą przeglądarki tekstowej (a także. Podobnie rozdzielenie interfejsu użytkownika oraz właściwego kodu aplikacji lub kontrolera i modelu umożliwia pracę z aplikacją na wiele sposobów. Szablony Joomla! stanowią oczywistą demonstrację zalet rozdzielenia obszarów aplikacji. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W szablonowi. że poczyniono wiele wysiłku. . odpowiednie opisy odnośników i obrazków. a nie kaftan. a informacje muszą być w całości przekazywane z jednej warstwy do drugiej. Joomla! nadal nie obsługuje w pełni tego modelu. która odpowiada za warstwę prezentacji w platformie Joomla!. takie jak moduł wyszukiwania. Bardziej zaawansowany przykład to podział na interfejs wiersza poleceń i interfejs graficzny (oba dostępne dla MySQL). zmiana wyglądu wymagałaby dużej ilości programowania. co sprawia. Jeśli kod modelu i kod widoku byłyby połączone (co w przeszłości było popularną praktyką). Rozdzielenie poszczególnych części aplikacji oznacza. JControl ler — Klasa. która odpowiada funkcjom modelu w platformie Joomla!. Na stronie internetowej oddzielny kontroler może odpowiadać za wersję tekstową menu. ogranicznik wszystko-albo-nic. a kod modelu pobierający treść artykułu pozostaje niezmienny. Szablony zawierają sporą ilość logiki w postaci kodu PHP (model) po to. z rozwijalnego menu lub po naciśnięciu klawisza. Jak zaznaczono wcześniej. że optymalizacja staje się trudnym zadaniem. Podobnie jak systemy operacyjne. które umożliwiają nawigację na stronie z dużą ilością grafiki ludziom z upośledzeniem wzroku. JView — Klasa. dzięki czemu użytkownicy mogą wybrać preferowany sposób pracy z systemem. która odpowiada funkcjom kontrolera w platformie Joomla!. Brak pełnej implementacji MVC oznacza. platforma zawiera definicję obiektów dla każdej warstwy: • • • JModel — Klasa. aby umożliwić poprawne wyświetlanie. by wprowadzić model MVC w systemach operacyjnych w celu umożliwienia zmiany interfejsu i tym samym dostosowania go do preferencji użytkownika. Wybór nowego szablonu w interfejsie administratora może całkowicie zmienić wygląd strony WWW. Przez wiele lat czyniono wysiłki. Jednym z niezbędnych kompromisów MVC jest spadek wydajności. Kontroler z kolei odpowiada za system zdarzeń menu i rozszerzenia. w konsekwencji. Chociaż implementacja modelu MVC w Joomla! nie jest w pełni zgodna z założeniami wzorca. że nadal trudno jest sprawić. przeglądarki głosowej).

Widok — Plik view. podczas gdy modułom brakuje aspektów kontrolera. jak zastosować wzorzec MVC.php'): /* Jeśli ustawiono zmienną controller. Rozszerzenia tego typu posiadają wszystkie trzy warstwy wymieniane przez wzorzec. plik zawierający kod widoku domyślnie ładowany jest automatycznie. Odpowiadają one poszczególnym warstwom wzorca MVC: • • • Model — Plik hellomvc. najprawdopodobniej pisząc komponent. '. Wewnątrz tego folderu utwórz trzy podkatalogi.html. W tym podrozdziale dowiesz się. Wprowadź poniższy kod i zapisz go jako hellomvc.php zawiera logikę związaną z warstwą prezentacji.Rozdział 8. aby uzyskać poniższą strukturę: \com_hellomvc\controllers \com_hellomvc\models \com hellomvc\views Mik modelu: hellomvc. DS. Adaptacja wzorca MVC w komponentach Joomla! wprowadza podział kodu na trzy oddzielne pliki. */ if($controller = JRequest::getVar('controller')) { require_once (JPATH_COMPONENT . a dodatki zawierają głównie logikę związaną z modelem.php Przykładowy kod komponentu zawiera odwołanie do rozszerzenia odpowiedzialnego za kontroler. załaduj odpowiedni kontroler. Rozpocznij od utworzenia folderu \com_hellomvc. Implementacja tego komponentu będzie dobrym przykładem zastosowania wzorców projektowych w praktyce programowania Joomla!.'control 1 er.Scontroller .php 7122 2007-06-21 11:52:292 daw $ hellomvc /* Zablokuj bezpośrednie uruchamianie */ defined( '_JEXEC' ) or die( 'Brak dostępu' ): /* Załaduj główny kontroler */ requi re_once (JPATH_COMPONENT.php'): } .DS. Kontroler — Plik controller. 'controllers' . że zmotywuje Cię także do poszukiwania i wprowadzania rozwiązań opartych na wzorcach projektowych w przyszłych aplikacjach. Mam nadzieję.php w katalogu \com_hellomvc: <?php z* * * %version * @package */' $Id: hellomvc.php zawiera główną logikę komponentu. DS . aby stworzyć prosty komponent Hello MVC.php obsługuje interakcje z użytkownikiem. • Wzorce projektowe a Joomla! 211 Wykorzystanie wzorca MVC w tworzeniu komponentów W pracy z systemem Joomla! programista zaimplementuje wzorzec MVC.

application.html. Metoda d i s p l a y ( ) wywoływana jest automatycznie. do których można odwołać się za pomocą atrybutów cl ass i i d. w widoku powinny być wykorzystywane elementy warstwy prezentacji wspólne dla wszystkich komponentów Joomla!.212 Joomla!. Pliki widoku W przykładowym pliku widoku możesz dostrzec odwołania do części związanych z kontrolerem i interfejsem użytkownika. Stosując dostępne style.php hellomvc 7122 2007-06-21 11:52:292 dam $ uruchamianie */ '_JEXEC' ) or die( 'Brak dostępu' ): klasę widoku */ 'joomla.view'): class HelloMvcViewHelloMvc extends JView { function display($tpl = null) { /* Wyświetl powitanie */ echo "<hl>Hello MVC!</hl>". icontroller = new $classname( ). /* Wykonaj żądanie */ $controller->execute(JRequest::getCmd('task')).ucfirst(Scontroller). icontroller->redi rect(): ?> Ze względu na podział MVC kod modelu nie musi zawierać instrukcji związanych z warstwą prezentacji lub interakcji z użytkownikiem strony. w reakcji na żądanie wyświetlenia strony.component. Wprowadź poniższy kod i zapisz go pod nazwą view. prezentacja widoku będzie automatycznie dopasowywana do reszty strony dla szablonu wybranego przez użytkownika. Zwróć uwagę. } } ?> O ile to możliwe. Umożliwia to niezależne udoskonalanie głównej logiki przez profesjonalnych programistów bez konieczności tradycyjnej współpracy z grafikami i projektantami stron.php w folderze: \hellomvc\views\helIomvc: <?php * @version * @package */ /* Zablokuj defined( /* Zaimportuj jimport( bezpośrednie $Id: hellomvc. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W /* Utwórz egzemplarz kontrolera */ iclassname = 'HelloMVCcontroller'. że można j ą zmienić bez wpływu na kod modelu lub kontrolera. Są one dostępne w bogatej bibliotece stylów zdefiniowanych w Joomla!. .

obsługującym kilka wyjątków. wzorzec obserwatora opisany wcześniej. która jest właściwa dla braku implementacji wzorca MVC. Kod należy zapisać w katalogu komponentu pod nazwą controller.application. jak kalendarz otwierany w dodatkowym oknie lub interaktywne sprawdzanie pisowni.component. wystarczy wprowadzić zmiany w warstwie prezentacji. a programista nie musi się tym przejmować. • Wzorce projektowe a Joomla! 213 ik kontrolera: controller . Zamiast obciążać główny kod rozszerzenia specjalnym. Zalety zastosowania wzorca MVC staną się wtedy oczywiste. bez wpływu na funkcjonowanie aplikacji. która stworzy prezentację. że interfejs może być dowolnie rozszerzany. przez dziedziczenie klasy J C o n t r o l l e r . że warstwa prezentacji nie różni się od tej. Prezentacja może zostać dopasowana do wymagań klienta.Rozdział 8. Zmiany wprowadzane w podstawowych algorytmach w części modelu nie będą miały wpływu na wygląd. dopiero kiedy będziesz chciał rozbudować jego funkcjonalność lub lepiej dopasować prezentację do aktualnie wybranego szablonu. Różnice dostrzeżesz.php Ponieważ w tym przykładzie nie ma żadnej interakcji z użytkownikiem. * wywołaj metodę display rodzica */ function di s p l a y O { } } ?> parent::di splay(). nie będzie miało wpływu na kluczowe funkcje komponentu. że w kodzie poniższego kontrolera zastosowano. zauważysz. która uruchamia ten komponent. Wywołując metodę J C o n t r o l l e r : : d i s p l a y O .php 7122 2007-06-21 11:52:29Z danr $ hellomvc /* Zablokuj bezpośrednie uruchamianie */ definecK '_JEXEC > or die( 'Brak dostępu' ): /* Zaimportuj klasę kontrolera */ jimport('joomla. co ograniczy implikację potencjalnych błędów.controller'): /* Odziedzicz klasę JController */ class HelloMVCcontroller extends JController { /* Jeśli otrzymano żądanie wyświetlenia widoku. kontroler musi zawierać wyłącznie metodę d i s p l a y O . Po dodaniu odpowiedniej pozycji w menu. Zwróć uwagę.php: <?php /** * @version * @package $Id: hellomvc. Jeszcze większą zachętą jest fakt. większość zadań związanych z warstwą prezentacji wykonywana jest automatycznie. . Dodanie takich ułatwień.

). Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Plik deskryptora: hellomvc. co można osiągnąć dzięki modelowi MVC.html. podczas gdy standardowy komponent zawiera oddzielny plik widoku dla każdego zadania (takiego jak displaylist. Tylko jeden plik został umieszczony w folderze \views. .5.0</versi on> <description>Przykład zastosowania wzorca MVC w stylu Heli o World. ale nie umieszczono w nich żadnych plików.php</fi1ename> <fi1ename>vi ews/i ndex.«.php</fi1ename> <ti1ename>i ndex. Przykładowo foldery controllers i models zostały utworzone. zostanie wyświetlone powitanie. co przedstawiono na rysunku 8. Komponent został ograniczony do minimum. newentry itd.php</fi1ename> <fi1ename>i ndex. abyś mógł lepiej poznać podstawy tego sposobu programowania. Rysunek 8. a następnie uruchomisz. edit.xml Wprowadź poniższy kod i zapisz go pod nazwą hellomvc.html </fi 1 ename> <filename>views/hel1omvc/view.2.5.</description> <files> <fi1ename component»"hel1omvc">hel1omvc.php</fi1ename> </files> <administration> <menu>Hel1oMVC</menu> <files> <fi1ename component»"hellomvc">hel1omvc.0"> Teraz stwórz archiwum zawierające komponent pod nazwą com_hellomvc.^ V e c k e p-wi z s r e o i f z l i nii a t z z r e o r : l s w l y n oprosramow^^Łdostępnym na lcnj GNU GPL r! etonr ieci Jest to bardzo piymitywny przykład.html</fi1ename> <fi1ename>control1er. ponieważ komponent składał się z pojedynczego modelu i pojedynczego kontrolera.html</fi1ename> <fi1ename>vi ews/hel1omvc/vi ew.2.html</fi1ename> <fi1ename>control1er.214 Joomla!.php</fi1ename> <fi1ename>vi ews/i ndex.zip i za pomocą opcji Rozszerzenia/Instalator zainstaluj go w systemie Joomla!.xml w głównym folderze komponentu: <?xml version="1.html</fi1ename> <fi1ename>vi ews/hel1omvc/i ndex.0" encoding="utf-8"?> <1nstal1 type="component" <name>Hel1oMVC</name> <versi on>l. Jeśli przypiszesz do niego odnośnik w menu.html.php</filename> </files> </administration> </install> version="1. który pokazuje wyłącznie zarys tego. Komponent wyświetli powitanie w głównej kolumnie strony Hello MVC! C p r g t ©?0|]H oyih Su****^.html</fi1ename> <fi1ename>vi ews/hel1omvc/index.

które napotykają programiści. • Wzorce projektowe a Joomla! 215 Jeśli przyjrzysz się uważniej komponentom dołączonym do Joomla! (wszystkie wykorzystują strukturę MVC). Opisano projektowanie rozszerzeń. Stosowanie wzorców projektowych w programowaniu podsystemów. »odsumowanie Znaczenie wzorców projektowych wzrasta wraz ze zwiększaniem się stopnia skomplikowania problemów. W tym rozdziale opisano stosowanie wzorców projektowych. rozszerzeń platformy Joomla!. dobrze udokumentowanych wzorców projektowych stwarza możliwość redukcji kosztów i zapobiegania przekroczeniom terminów. dowiesz się. Badanie istniejącego wzorca projektowego pod kątem zastosowania wzorców projektowych. Za pomocą wzorców projektowych możesz czerpać z najlepszych praktyk programistycznych w pracy nad dowolnymi rozszerzeniami Joomla!.Rozdział 8. np. aby zrozumieć działanie nowych technologii. . Biblioteka sprawdzonych. będąc jednocześnie demonstracją kilku wzorców. których implementacja opiera się na skuteczności wzorców projektowych. tak częstym w przemyśle informatycznym. będziesz w stanie rozbudować przykładową implementację Hello MVC na potrzeby komponentu dowolnego typu. a w szczególności: • • • Przedstawiono konstrukcję platformy obiektowej Joomla!. jest teraz wygodniejsze i korzystniejsze niż kiedykolwiek dotychczas. takich jak Ajax. W rozdziale 9. który przetwarza artykuły w systemie Joomla!. jak stworzyć dodatek.

216 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W .

podczas gdy wtyczki należące do kategorii content znajdują się w folderze \plugm\content. dołączysz do grupy zaawansowanych programistów rozszerzeń Joomla!. po tym.9 Ingerencja w fundamenty Joomla!: wtyczki Czytając tę książkę. uzupełniającym elementem Twojej edukacji będzie zapoznanie się ze szczegółami platformy programistycznej Joomla!. . zanim wygenerowana strona zostanie wysłana do przeglądarki użytkownika. Platforma jest właściwym szkieletem. plug-ins. a następnie rozbudować j ą do poziomu zaawansowanego rozszerzenia — które przechwytuje treść artykułu. W tym rozdziale dowiesz się. Przegląd wtyczek Joomla! W odróżnieniu od modułów. miałeś już okazję pisać moduły i komponenty. zapisywanych w folderze \components. zmiana funkcjonalności Joomla! na najniższym poziomie. których bezpośrednie wykorzystanie. jak stworzyć prostą wtyczkę Hello World!. Ostatnim. daje niekwestionowane korzyści. w polskiej wersji językowej Joomla!. a komponenty służą przede wszystkim do interakcji z użytkownikiem. wtyczki grupowane są w podfolderach odpowiadających ich kategoriom. 1 Ang. Przykładowo wtyczki oferujące funkcje związane z wyszukiwaniem przechowywane są w folderze \plugins\search. Rolą wtyczki jest ingerencja w podstawy systemu. przechowywanych w folderze \modules. teraz przyszedł czas na najbardziej skomplikowane rozszerzenia Joomla!: na wtyczki'. i komponentów. jak zostanie on pobrany z bazy danych — wprowadzając zmiany. a także w pozostałych częściach tej książki nazywane dodatkami — p r z y p . Po napisaniu i przetestowaniu tej pary wtyczek. na podstawie którego skonstruowano CMS Joomla!. po uprzednim zrozumieniu. tłum. biorąc pod uwagę poprzednie bogate doświadczenia związane z programowaniem modułów i komponentów. Głównym zadaniem modułów jest wyświetlanie informacji. składa się z klas.

Rysunek 9. a także w kolumnie Typ. a także w postaci przedrostka nazwy Wtyczka może należeć do jednej z ośmiu kategorii: • Authentication (Autoryzacja) — Dostarczają dodatkowych metod związanych z autoryzacją. Content (Zawartość) — Umożliwiają wprowadzanie zmian w treściach artykułów. Editor button (Przyciski edytora) — Mają za zadanie rozszerzanie funkcjonalności dostępnych edytorów poprzez dodawanie przycisków.1. • • • • • . ukrywanie. System — Wtyczki ingerujące w podstawowe funkcje systemu Joomla!. po tym jak zostaną pobrane z bazy danych i jeszcze nie zostaną przesłane do użytkownika. jak i dodawanie informacji (np.1. oceny danej pozycji. Jak widać na rysunku 9. kanałów RSS lub kategorii. odnośników. jak TinyMCE czy XStandard Lite. nazwę każdej wtyczki poprzedza informacja o typie. ukrywanie adresów e-mailowych. które służą np. a nawet instalacja. sekcji. komentarzy użytkowników. artykułów. Kategoria danej wtyczki wyświetlana jest w kolumnie Typ. Na przykład wtyczka LDAP zostaje wyświetlona na liście jako Authentication — LDAP. Editor (Edytor) — Do tej kategorii należą takie edytory. do wstawiania obrazków lub podziału strony. Typ wtyczki determinuje sposób jej funkcjonowania w systemie. takich jak publikowanie. aby zapobiec spamowi). We wcześniejszych wersjach Joomla! wtyczki z tej kategorii nosiły nazwę editor-xtd. kontaktów. w interfejsie administratora. informacja o kategorii danej wtyczki wyświetlana jest w dwóch miejscach: jako przedrostek nazwy wtyczki. OpenID. Umożliwia to zarówno modyfikowanie (np. Kilka domyślnie dołączonych wtyczek z tej kategorii to LDAP. GMail i Joomla.218 Joomla!. opcji nawigacyjnych). Search {Wyszukiwanie) — Dodają możliwość wyszukiwania treści danego typu np. umożliwiają kontrolę i modyfikację podstawowych zadań. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Na ekranie Dodatki.

Przykładowo rozszerzenie Email Cloaking wyszukuje adresy e-mailowe. [darzenia typu Content Wtyczki typu Content mają w założeniu wprowadzać zmiany w treści artykułów. które im odpowiadają. Zdarzenia należące do powyższych kategorii mogą być wykorzystywane wyłącznie we wtyczce odpowiedniego typu. To ograniczenie nie dotyczy niektórych zdarzeń (szczególnie z kategorii System). Pogrupowanie wtyczek w wyżej wymienione kategorie nie służy wyłącznie do organizacji. 219 Utworzenie wtyczki wymaga napisania klasy. że wstawia słowa i zwroty. kiedy zostanie odebrane żądanie wygenerowania strony. jeśli wtyczki wprowadzają zmiany w treści artykułów. XML-RPC — Odbierają zdarzenia przesyłane protokołem XML RPC (Remote Procedure Cali — zdalne wywoływanie procedur). System and Search (System i wyszukiwanie). Dlatego pogrupowano je w cztery ogólne kategorie: • • • • Content (Zawartość). Definicja typu danej wtyczki implikuje zbiór przechwytywanych zdarzeń. onAfterDi spl ay — Następuje po wyświetleniu treści. z tym. Platforma została załadowana. Jest to najczęściej wykorzystywane zdarzenie. którą napiszesz w dalszej części tego rozdziału. onPrepareContent — Aktywowane po wyświetleniu treści przez system Joomla!. zanim strona zostanie wysłana do przeglądarki. która dziedziczy po klasie podstawowej JP1 ugi n. a następnie wstawia w ich miejsce wersję odporną na spam otrzymaną przez wywołanie procedury JHTMLEmail: :cloak().Rozdział 9. w podobny sposób przeszukuje treść artykułu. W kodzie tej klasy definiuje się metody. Simple Machines Forum itd. Kod tych metod uruchamiany jest w momencie wystąpienia danego zdarzenia. Editor (Edytor). ale przed przesłaniem jej do przeglądarki. • Ingerencia w fundamenty Joomla!: wtyczki • • User (Użytkownik) — Służą do synchronizacji bazy użytkowników z innymi systemami. chociaż większość zdarzeń systemowych może być przechwytywana przez wtyczki dowolnego typu. będzie ona uruchomiana za każdym razem. których nazwy odpowiadają zdarzeniom Joomla!. Przykładowo jeśli zdefiniowałeś w klasie metodę onAfterlnitialiseO. takimi jak Gallery2. Referencja do aktualnej zawartości artykułu przesyłana jest w postaci parametru a r t i c l e w taki sposób. inicjałów i akronimów. W przypadku wtyczek typu Content możliwe jest przechwytywanie poniższych sześciu zdarzeń: • • • onBeforeDi spl ay — Uruchamiane przed wyświetleniem treści. Wtyczka. w miejsce skrótów. że wprowadzone zmiany będą bezpośrednio odzwierciedlane . User (Użytkownik). a strona zainicjalizowana. zanim system Joomla! rozpocznie jakiekolwiek przetwarzanie. które zostałyby wyświetlone w treści strony (lub w postaci odnośnika).

Funkcje przypisane do tego zdarzenia powinny zwrócić tablicę łańcuchów znakowych. Do zdarzeń typu Editor należą: • • • • • • onlnit — Uruchamiane w momencie inicjalizacji wtyczki. możesz przechwytywać powyższe zdarzenia i wprowadzać zmiany w treści artykułów. • onAfterDisplayTitle — Następuje po wygenerowaniu tytułu. każdy z nich zostanie dołączony do wynikowego łańcucha. Funkcje przypisane do tego zdarzenia powinny zwracać tablicę łańcuchów znakowych. onGetContent — Uruchamiane w momencie otrzymania treści. Przekazywany jest pojedynczy argument zawierający nazwę edytora. onGetlnsertMethod — Wykorzystywane przez wtyczkę do wstawienia funkcji JavaScriptu JInsertEditorText. onSave — Aktywowane tuż przed zapisaniem treści. Funkcje przypisane do tego zdarzenia powinny zwrócić tablicę łańcuchów znakowych. tuż pod treścią artykułu. jeśli chcesz dodać własne definicje stylów dla wyświetlanych treści. onCustomEditorButton — Dzięki temu zdarzeniu można skorzystać z dodatkowych przycisków edytora. onSetContent — Następuje tuż przed wprowadzeniem nowej treści. onBeforeDi spl ayContent — Aktywowane bezpośrednio przed wyświetleniem zawartości. Przekazywany jest pojedynczy argument zawierający nazwę edytora. Żadne parametry nie są przekazywane tej funkcji. • . któremu odpowiada przesyłana zawartość. kiedy chcesz stworzyć rozszerzenie wyświetlające obecną ocenę artykułu przez użytkowników. każdy z nich zostanie dołączony do treści przed artykułem. kiedy edytor powinien zostać wyświetlony. która umieszcza deklarację skryptu dla dokumentu wynikowego. Parametr params zawiera tablicę parametrów związanych z widokiem. onDi spl ay — Następuje w momencie. takich jak Obraz. Podział strony. To zdarzenie przydaje się szczególnie wtedy. ale przed wyświetleniem zawartości. To zdarzenie przydaje się szczególnie. Zdarzenie tego typu jest szczególnie przydatne. Czytaj więcej. Przekazywany jest pojedynczy argument zawierający nazwę edytora. dołączonych do standardowej instalacji Joomla!.220 Joomla!. • • Dziedzicząc klasę podstawową JPlugin i określając typ wtyczki jako Content. jeśli zamierzasz dodać system komentarzy. a parametr limitstart zawiera numer „strony". onAfterDi spl ayContent — Następuje po wyświetleniu treści artykułu. każdy z nich zostanie wstawiony na stronie. który wyświetli komentarze pod danym artykułem. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W w treści przesyłanej przeglądarce użytkownika. Zdarzenia typu Editor Zdarzenia typu Editor mają zastosowanie głównie dla wtyczek posiadających funkcje edytorów (takich jak TinyMCE lub XStandard Lite).

W tym przypadku. Introspekcja jest techniką programistyczną polegającą na wysłaniu zapytania do obiektu celem pobrania informacji o jego API i funkcjach. Poniżej umieszczono siedem zdarzeń należących do tej kategorii: • onAfterlniti al ise — Uruchamiane jest w momencie wykonania żądania wygenerowania strony.Rozdział 9. onGetWebServi ces — Umożliwia implementację introspekcji wtyczek. jakie „obszary" (ang. Zdarzenie stosowane głównie we wtyczkach XML-RPC. onAfterRoute — Uruchamiane jest po otrzymaniu żądania wygenerowania strony. łańcuch żądania został przetworzony. Poniżej znajduje się lista zdarzeń powiązanych z uwierzytelnianiem. W momencie uruchamiania kodu odpowiedzialnego za to zdarzenie został już przypisany odpowiedni komponent. zanim treść nowego zostanie zapisana w bazie danych. jeśli chce się przechwycić dane zadanie (typ zdania można odczytać bezpośrednio z łańcucha żądania) i wykonać wstępne przetwarzanie. po załadowaniu platformy i uruchomieniu funkcji. onSearchAreas — Uruchamiane jest w odpowiedzi na żądanie wyszukiwania. onAfterRender — Uruchamiane jest w chwili otrzymania żądania wygenerowania strony. a odpowiednie parametry (w tym żądany komponent) zapisywane są w obiekcie JRequest. a także sygnaturę zawierającą typy parametrów. jeśli wtyczka zawiera metodę odpowiadającą temu zdarzeniu.in. Uwierzytelnianie odbywa się w części frontowej systemu. kiedy wynik gotowy do przesłania do przeglądarki zapisany jest w obiekcie JResponse. Ta funkcja jest szczególnie przydatna. initial i ze. z dodatkowym określeniem. • Ingerencia w fundamenty Joomla!: wtyczki 221 Zdarzenia typu System i Search Zdarzenia typu System odnoszą się do sytuacji związanych z funkcjonowaniem całego systemu. onAfterDi spatch — Uruchamiane jest po załadowaniu platformy. • • • • • • onSearch — Uruchamiane jest w odpowiedzi na żądanie wyszukiwania. Zdarzenia typu User Istnieją dwa podzbiory zdarzeń typu User: zdarzenia związane z uwierzytelnianiem i zdarzenia związane z administracją kontami użytkowników. kiedy platforma jest już załadowana i zainicjalizowana. może zwrócić listę zaimplementowanych funkcji wraz z opisem wtyczki w formacie doc-string. zdarzenia logowania i wylogowywania z systemu: . zawiera m. areas) mają być przeszukiwane. wywołaniu funkcji startujących i przekazania treści do bufora. ale przed wygenerowaniem jakiejkolwiek części strony. a zdarzenia administracyjne powiązane są z modyfikacją kont użytkowników z poziomu interfejsu administratora. Przykładowo wtyczka mogłaby przechwytywać zadanie save (zapisz) i robić kopię zapasową istniejącego artykułu. Definicje zdarzeń tego typu można umieszczać we wtyczkach dowolnego typu.

W przypadku tej wtyczki jest to po prostu łańcuch znaków zawierający powitanie. Jeśli funkcja przypisana do tego zdarzenia zwróci wartość False.2. wprowadzający . • • • Następujące zdarzenia występują w odpowiedzi na akcje związane z zarządzaniem kontami użytkowników z poziomu interfejsu administratora: • • • • onBeforeStoreUser — Uruchamiane zanim zmiany konta użytkownika zostaną zapisane w tabeli jos_users. stworzymy prostą wtyczkę Hello World!. który wyświetlany jest bezpośrednio pod tytułem2. kiedy żądanie autoryzacji zostało odrzucone przez kod jednej z wtyczek. tłum. Wtyczka Hello World! Ciężko zrozumieć koncepcję zdarzeń.222 Joomla!. onLogoutUser — Aktywowane przy próbie wylogowania z systemu. zatwierdzonej przez wszystkie wtyczki. Funkcje obsługujące to zdarzenie wywoływane są po wyświetleniu tytułu i mogą wstawiać dodatkowe informacje. zanim pojawi się treść artykułu. onAfterDel eteUser — Uruchamiane tuż po usunięciu rekordu konta użytkownika z tabeli jos_users. onAuthenti cate — Uruchamiane po poprawnej autoryzacji. dopóki nie zobaczy się ich obsługi w prawdziwej wtyczce. onAfterStoretlser — Aktywowane po zapisaniu zmian w tabeli jos_users. W odpowiedzi na zdarzenie onAfterDisplayTitle funkcja zwraca tekst w formacie HTML. Przykładowe rozszerzenie Hello World! będzie wstawiać pod tytułem każdego artykułu powitanie. co zilustrowano na rysunku 9. Jeśli funkcja przypisana do tego zdarzenia zwróci wartość Fal se. 2 Dla tego konkretnego zdarzenia zwracany tekst zostanie wyświetlony wyłącznie. onBeforeDel etellser — Uruchamiane zanim rekord konta użytkownika zostanie usunięty z tabeli jos_users. dane logowania przekazywane są w postaci obiektu JAuthenticateResponse. Biorąc to pod uwagę. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • onLogi nllser — Wykonywane po sprawdzeniu nazwy użytkownika i hasła względem tabeli użytkowników Joomla!. jeśli Tekst danego artykułu został wyłączony — przyp. autoryzacja użytkownika w systemie Joomla! zostanie zakończona niepowodzeniem. onAuthenti cateFai 1 ture — Uruchamiane za każdym razem. który zawiera również wyniki zwrócone przez wtyczki. Rozszerzenie będzie przechwytywać zdarzenie onAfterDisplayTitle. wylogowywanie nie powiedzie się.

2. you'll find that Joomla! delivers sophistii robust enterprise-level Web site. jest atrybut plugin znacznika <fi lename>.Hello World</name> <author>Dan Rahmel</author> <creationDate>July 2007</creationDate> <authorEmail>admin@joomlajumpstart.5" type="plugin" group="content"> <name>Content . a także plik zawierający uruchamiany kod PHP. Jeśli wyszukiwanie pliku zakończy się niepowodzeniem. jedną z wyszczególnionych wcześniej (content. authentication itd. jooml a jumpstart. Zawiera on jednak grupę parametrów specyficznych dla definicji wtyczki. musisz stworzyć plik deskryptora w formacie XML. there's good news . it is release Public License v 2.5 is free. Zwróć uwagę. Kolejnym elementem. Vtyczka Hello Vorld! wstawia owitanie między /tulem a treścią rtykułu • Hie News > Welt Links 223 Joomla! Overview Hello W o i Id! * N<. które wskazują.com</authorEmai1> <authorllrl >www. worzenie pliku deskryptora Tworzenie wtyczki warto rozpocząć od stworzenia pliku deskryptora. korzystając z edytora tekstowego lub za pomocą IDE. Atrybut group wskazuje na kategorię wtyczki. empowered by endless extensibility'for your foes system of choice for small business or home users who want a professional loo conten t right So what's the catch? How much does this system cost? Well. user.xml: <?xml version="1.0</version> <description>Wstawia powitanie "Hello World!" pod tytułem każdego artykułu.Rozdział 9..</description> <files> <fi1ename plugin="plgHel1oWorld">plgHel1oWorld. że dane rozszerzenie jest wtyczką: type i group.0. Had you invested in a mainstream. Wartość atrybutu type nie wymaga wyjaśnień. Wprowadź poniższy kod i zapisz go pod nazwą plg ^•HelloWorld. Pliki należące do wtyczki zostaną zapisane w folderze odpowiadającym danej grupie. który zawiera informacje dla instalatora dotyczące szczegółów wtyczki. . kod odpowiedzialny za obsługę zdarzenia nie zostanie uruchomiony.). że znacznik <install> zawiera dwa atrybuty. na który musisz zwrócić szczególną uwagę. • Ingerencia w fundamenty Joomla!: wtyczki ysunek 9. Wprowadzona nazwa powinna dokładnie odpowiadać nazwie pliku z kodem PHP — bez rozszerzenia. commercial alternative add new functionality would probably mean taking out a second mortgage each ti Podobnie jak przy tworzeniu modułów i komponentów. która (w momencie instalacji) zapisywana jest w polu element.0" encoding="utf-8"?> <instal 1 version="l. com</authorUrl > <version>1. and more good news! Joomla! 1. search. W przypadku wystąpienia zdarzenia ładowany jest plik PHP odpowiadający nazwą wartości tego atrybutu.php</f 11 ename> </files> </install> Plik XML przypomina w sporym stopniu dotychczasowe deskryptory. tabeli jos_plugins.ws feeds If you're new to Web publishing systems. tworzone dla pozostałych rozszerzeń..

który następnie zwracany jest do funkcji wywołującej za pośrednictwem instrukcji return. To by było na tyle. Przejdź do ekranu Dodatki. dla którego zostało wygenerowane zdarzenie. dla zachowania kompatybilności z PHP4. powinieneś zauważyć. że nowa klasa o nazwie plgContentHell o EWorld dziedziczy klasę abstrakcyjną JPlugin. podając jako parametr egzemplarz dyspozytora zdarzeń $myPlugin =& new plgContentHelloWorld(JDispatcher::getlnstance() ?> ): Analizując powyższy kod. możesz spokojnie zignorować te parametry. aby opublikować dane rozszerzenie (znajdziesz je pod nazwą Content— Hello World!). i z tego powodu gra rolę konstruktora. Utwórz archiwum zawierające plik XML i PHP (może być w formacie ZIP lub Tarball). Nie było to wcale trudne.224 Joomla!. Pierwsza zdefiniowana metoda nosi nazwę pokrywającą się z nazwą klasy. aby nie zaśmiecała i nie spowalniała systemu. uruchamia ona jedynie konstruktor klasy rodzica. ph Umieść w nim następujący kod: <?php * @version * @package */ $ld: plgHelloWorld. Poniżej znajduje się definicja funkcji obsługującej zdarzenie onAfterDisplayTitle. Przejdź teraz do opcji Dodatki i wyłącz wtyczkę Hello World!. . tak jak jej zadanie. W tym przypadku. Wystąpienie tego zdarzenia skutkuje przekazaniem trzech parametrów umożliwiających odczytanie (ale nie zmianę) zawartości artykułu. & iparams.php 6138 2007-07-02 03:44:182 daw $ plgHelloWorld // Zablokuj bezpośrednie uruchamianie defined( '_JEXEC' ) or die( 'Brak dostępu' ): class plgContentHelloWorld extends JPlugin { // Konstruktor kompatybilny z PHP4 function plgContentHelloWorld( & $subject ) { parent:: construct( Ssubject ): } // Nazwa funkcji odpowiada nazwie zdarzenia function onAfterDisplayTitle(& iarticle. Za pomocą opcji Rozszerzenia/Instalator zainstaluj plik w systemie. Kod funkcji zawiera definicję łańcucha znaków "Hel lo World!". prawda? Kolejna wtyczka będzie odrobinę bardziej skomplikowana. Jeśli otworzysz teraz stronę Joomla!. $1imitstart=0) { $myOutput = "<h4>Hello World!</h4>": return SmyOutput: } } // Zainicjuj wtyczkę. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Tworzenie kodu wtyczki Po zapisaniu pliku deskryptora utwórz kolejny plik i zapisz go pod nazwą pl gHel 1 oWorl d. zauważysz. Ponieważ tworzymy prosty program wyświetlający powitanie. co spowoduje jego aktywację. że między tytułem a treścią każdego artykułu zostało wstawione powitanie. Domyślnie nowe wtyczki nie są aktywne.

które zmienia treść artykułu. Zanim stworzysz rozszerzanie. Wtyczka Automatyczne Skróty. zanim zostaną one przesłane do przeglądarki użytkownika. Przestaw opcję Tekst wprowadzający na Pokaż. zanim artykuł zostanie przesłany do przeglądarki. Dlatego najwięcej pożytku przyniesie Ci stworzenie rozszerzenia. Możesz także zmienić ustawienia dla danego artykułu. że przeglądasz skróty artykułów. znajduje się ono w grupie Parametry: rozszerzone. Problem niskich plac dot. Tak naprawdę większość popularnych wtyczek typu Content (cenzura. Przykładowo słowo dotychczasowy zawiera znaki odpowiadające skrótowi „dot. nauczyciel stażysta zarabia 800 zł netto. dodawać reklamy do słów kluczowych w stylu Google AdSense.. . który odpowiada prawdopodobnie nazwie Narodowy Bank Polski.".Rozdział 9. istnieją dwa prawdopodobne scenariusze. głównie zawodów finansowanych z budżetu. a także ułatwia zrozumienie systemu wtyczek Joomla! oraz stanowi doskonałą podstawę do tworzenia podobnych rozszerzeń. a następnie kliknij przycisk Preferencje.. będzie przeszukiwać tekst pod kątem fraz dających się zapisać w postaci skrótów. ukrywanie adresów e-mailowych itd. Jeśli wtyczka opierałaby się na prostej operacji znajdź i zmień. a powitanie powinno zostać wyświetlone we właściwym miejscu. a ich rozwinięcie zniekształciłoby tekst. właściwy artykuł pozostaje nietknięty. Przejdź do opcji Artykuły w interfejsie administratora. Powyższy fragment zawiera nie tylko kilka skrótów. np. dane. warto zwrócić uwagę na poziom wynagrodzenia. • Ingerencia w fundamenty Joomla!: wtyczki 225 Jeśli aktywowałeś wtyczkę. a dotychczasowy projekt nie przewiduje poprawy tego stanu rzeczy. aby zapobiec spamowi. Kliknij odnośnik Czytaj więcej. przychód netto dla danych zawodów. napisz nowy artykuł za pomocą opcji Artykuły. tj. ale także demonstruje zdolność odróżniania skrótów — pasujące litery nie są zamieniane na pełną formę. demonstruje wszystkie kluczowe punkty implementacji. ale dla których nie jest uruchamiane zdarzenie onAfterDisplayTi tle. Druga ewentualność to wyłączona opcja Tekst wprowadzający dla jednego lub wszystkich artykułów. Wtyczka może cenzurować tekst. ukrywać adresy e-mailowe.) daje się odtworzyć przez wprowadzenie wyłącznie kilku zmian w kodzie rozszerzenia Automatyczne Skróty. fragmenty słów mogłyby zostać potraktowane jako skróty. aby przejść do danego artykułu. Wtyczka Automatyczne Skróty Najwięcej wtyczek spośród wszystkich tworzonych zalicza się do grupy tych. Możliwe. które zmieniają treść istniejących artykułów. Ponieważ żadne zmiany nie są zapisywane w bazie. którą stworzysz. Kod wtyczki powinien zawierać instrukcje. przycinać treść artykułów dla niezarejestrowanych użytkowników i tak dalej. a mimo to nie pojawiło się żadne powitanie przed treścią artykułów. lub tytuł artykułu. Przykładowo dodający mógłby wstawić w treści artykułu skrót „NBP". które znajdują się na stronie głównej. jeśli stanowią one fragment jakiegoś słowa. Przykładowy artykuł wykorzystany na potrzeby tej wtyczki może brzmieć tak: Analizując ww. które zapobiegną takim sytuacjom. Chociaż nasza wtyczka nie służy do rozwiązania poważnego problemu. Wtyczka przechwyci treść artykułu pobraną z bazy danych i rozwinie skróty.

4. na przykład nauczyciel stażysta zarabia 800 zł netto Problem niskich płac dt finansowanych z budżetu. dane warto zwrócić uwagę na poziom wynagrodzenia. Problem niskich płac dot. joomla jumpstart. a lektura tekstu będzie prostsza (zobacz rysunek 9. Ponieważ wtyczka Automatyczne Skróty nie została jeszcze zainstalowana i aktywowana. Rysunek 9.0" <install encoding="utf-8"?> group="content"> Skróty</name> version="1.C i . Po utworzeniu i aktywacji wtyczki skróty zostaną zastąpione odpowiednimi wyrażeniami. jeśli zignorujesz tę konwencję. jednak zastosowanie się do niej ułatwia określenie typu wtyczki wyświetlanej na liście w interfejsie administratora. Wprowadź poniższy kod do edytora tekstu lub IDE i zapisz go pod nazwą replaceabbr. a dotychczasowy projekt nie przewiduje poprawy tego stanu IM.xml: <?xml version="1.Automatyczne <author>Dan <creati onDate>July 2007</creati onDate> <authorEmail>admin@joomlajumpstart. konieczne będzie zdefiniowanie metod obsługujących zdarzenia typu Content.226 Joomla!. ii zarabia 800 zł netto. Sposób wprowadzania zmian w treści artykułów będzie odpowiadać innym zdarzeniom tego typu. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Po wyświetleniu artykułu w niezmienionej formie na stronie głównej odpowiada on dokładnie wprowadzonemu tekstowi (zobacz rysunek 9. Kod deskryptora XML Rozpocznij od utworzenia pliku deskryptora.com</authorEmail> <authorllrl>www.3).5" type="plugin" Rahmel</author> <name>Content . tekst artykułu zawiera wiele skrótów The News Weit Links News Fee*ls Artykut próbny Analizując ww.php</fi 1 ename> </files> <params> <param name="replace_limit" type="text" size="5" default="50" zmian" description="Maksymalna </params> </instal l> liczba zmian skrótów jednego 1abel="Limit rodzaju"/> wyrażeniami.</description> Znacznikowi <name> można przypisać dowolną wartość. . to zawodów. Rozszerzenie będzie działać nawet. com</authorllrl> <version>1.3.0</version> <description>Zastępuje skróty odpowiadającymi <files> <fi 1 ename plugi n="rep!aceabbr">replaceabbr.4). ""MMMIIffliWBailw r i I • Extension« Aby zrealizować założenia tego rozszerzenia. głownie zawodów tinans poprawy tego stanu rzeczy. jednak konwencja Joomla! przyjmuje nazewnictwo z przedrostkiem wskazującym typ wtyczki (w tym przypadku „Content -"). Po uruchomieniu wtyczki skróty zostaną rozwinięte. Rysunek 9. a pełny tekst przesłany do przeglądarki • lite News • Weh Links Artykuł próbny • News Feetls Analizując wyżej y^miemone dane warto zwrócić uwagę na poziom wynagrodzenia.

"wg". &$params. • Ingerencia w fundamenty Joomla!: wtyczki 227 Nazwa wtyczki systemu Joomla! przekazywana jest w postaci atrybutu plugin znacznika <filename>. if (!$pluginParams->get('replace_limit'. "np.php bezpośrednie uruchamianie '_JEXEC' ) or die( 'Brak dostępu' ): class plgContentReplaceabbr extends JPlugin { // Konstruktor kompatybilny z PHP4 function plgContentReplaceabbr( & isubject ) { parent:: constructi isubject ).". $1imitstart=0) { //Pobierz wartość parametrów." .Rozdział 9. "ww.". 1): } if ( !JString::strpos( $article->text."dr". "tzn. 'replaceabbr'): ipluginParams . $article->text = str_replace( ''. $num) { // Utwórz tablicę zawierającą skróty $abbr=array("dot. (od wtyczki Po zapisaniu pliku deskryptora na dysku twardym utwórz plik o nazwie w tym samym katalogu. na wypadek gdyby były potrzebne później iplugin =& JPluginHelper::getPlugin('content'. Jego użyteczność w przypadku wtyczki Automatyczne Skróty jest wątpliwa.php ReplaceAbbr 6138 2007-07-02 03:44:18Z danr $ replaceabbr. "tj. return true: $num). 1)) { $num = $pluginParams->get('replacejimit'. '{replaceabbr=off}' ) === false ) { '{replaceabbr=off}'.". a następnie wprowadź poniższy kod: <?php * @version * @package */ // Zablokuj definedi $ld: replaceabbr. W przypadku tej wtyczki atrybut plugin ma jeszcze większe znaczenie niż dla rozszerzenia Hello World!. $article->text ): return true. Ta wtyczka ma jeden parametr— repl ace_l imit (limit zmian). "mgr".new JParameter( $plugin->params ): $num =1. function replaceAbbrStr($myStr. Odpowiednie ustawienie jest niezbędne do późniejszego pobrania parametrów. } } $article->text =$this->replaceAbbrStr($article->text. ale jednak to pełnoprawna demonstracja stosowania parametrów. } // Nazwa funkcji odpowiada nazwie zdarzenia function onPrepareContentt&iarticle.".

Parametr $1 imitstart zawiera numer aktualnej „strony". a dalsze zmiany zostają zblokowane za pomocą instrukcji return. funkcja ma trzy parametry: iarticle. którego wartość musi zostać pobrana. } ". W przypadku wystąpienia znacznika jest on usuwany z treści artykułu. // co ułatwia dopasowanie do powyższej listy. // abv dopasowywane byty wyłącznie poprawne skróty. Instrukcja powrotu kończy funkcję i przekazuje sterowanie systemowi. "to jest". Referencję wtyczki otrzymuje się za pomocą funkcji JPluginHelper:: ^getPlugin. co nie ma znaczenia dla tego przykładu. // Dodaj znaki tworzące wyrażenie regularne ze skrótów. Instrukcję {replaceabbr=off} należy wpisać w treść artykułu. Jak mogłeś zauważyć. Nie jest to ani dyrektywa patTemplate. Sactual. "według". iparams i $1 imitstart. Następnie odczytywane są wartości parametrów. kiedy treść artykułu jest gotowa do wysłania do przeglądarki. Jeśli odpowiedni znacznik nie zostanie zlokalizowany. $actual=array("dotyczy". czy w treści artykułu znajduje się znacznik wskazujący. "magister". Rozpoczyna się od definicji klasy dziedziczącej JPlugin. wartość $article~>text (przechowuje aktualny artykuł) przekazywana jest funkcji replaceAbbrStrO w celu rozwinięcia skrótów. Wtyczka Automatyczne Skróty ma parametr (o nazwie replace_l i mit). że dany artykuł powinien zostać zignorowany przez wtyczkę. ani żadna formalna deklaracja — j e s t to znacznik wymyślony na potrzeby tego rozszerzenia. $num): // Zwróć zmieniony ciąg } } return SmyStr. str_replace('. aby umożliwić wyłączanie przetwarzania danych artykułów bez dezaktywowania wtyczki. "to znaczy" ). Przed rozpoczęciem przetwarzania następuje sprawdzenie. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W // Utwórz tablicą zawierającą rozwinięcia skrótów // Umieszczane są po dwa rozwinięcia w jednej linii. "doktor". Wtyczka zawiera metodę obsługującą zdarzenie onPrepareContent. imyPlugin =& new plgContentReplaceabbr(JDispatcher::getlnstance() ). Kod powyższego rozszerzenia jest odrobinę bardziej skomplikowany niż wcześniejsza wtyczka Hello World!. $abbr[$i]) . co umożliwia modyfikację wartości tych zmiennych — z czego zresztą skorzystamy. a stan parametru replacej i mit zapisywany jest w postaci zmiennej $num. "\\b\. pod nazwą plgContent "-»-Replaceabbr. Pierwsze dwa przekazywane są za pomocą referencji. To zdarzenie uruchamiane jest w momencie. "na przykład". Następie nadpisywana jest oryginalna treść zmiennej $article->text danymi zwróconymi przez funkcję. $myStr. 1 . //dodatkowo ignoruj wielkość liter for($i=0:$i < sizeof(iabbr).228 Joomla!.$i++) { $abbr[$i] = " A \ b " . . "wyżej wymienione".?/i": // Zastąji skróty za pomocą wyrażeń regularnych $myStr = preg_replace ( $abbr.

Platforma Joomla! została podzielona na kilkanaście pakietów. zapis z dwoma lewymi ukośnikami jest konieczny.info/php. aby tworzyły one wyrażenia regularne. Jestem pewien. co ułatwia programiście odczytywanie i łączenie z odpowiednimi rozwinięciami zapisanymi w drugiej tablicy.html. a także na wywoływanie funkcji składających się na platformę. który zawiera pliki źródłowe: . żeby ignorować wielkość liter przy wyszukiwaniu. Twoja praca programistyczna będzie wymagać ścisłej integracji tworzonych rozszerzeń z systemem Joomla!. Wyrażenie regularne rozpoczyna się znakiem ukośnika (/). Wstawienie \b na początku i na końcu danego skrótu oznacza. które powinny zostać rozwinięte. w jednej umieszczane są wyrażenia regularne. aby zamienić pasujące wystąpienia na odpowiedniki. Jeśli nie zapoznałeś sięjeszcze z przetwarzaniem tekstu za pomocą wyrażeń regularnych. drugi odpowiadające rozwinięcia (Sactual). przykładowej wtyczce zrozumiałeś potęgę tkwiącą w systemie rozszerzeń. który jest rodzajem ogranicznika dla danego wyrażenia. która informuje kod przetwarzający wyrażenia regularne. a ich użycie może oszczędzić ogromnie dużo czasu i energii. Pierwszy argument funkcji preg_replace() zawiera listę skrótów. Prawdopodobnie wiesz już. pierwszy zawiera tablicę skrótów ($abbr). a czwarty maksymalną liczbę zmian każdego skrótu ($num). komponenty i wtyczki). większość z nich ma własny katalog. że dzięki tej prostej. kiedy posiadasz już umiejętność programowania rozszerzeń wszystkich trzech typów (moduły. Jeśli ostatniemu parametrowi przypisano wartość -1 (wartość domyślna). niezbędna jest zmiana formatu skrótów.Rozdział 9. być z jednej i z drugiej strony ograniczony znakiem interpunkcyjnym lub znakami odstępu). Przekłada się to na konieczność zrozumienia działania tego systemu na najniższych poziomach. w jaki sposób wtyczki ingerują w podstawy platformy Joomla! i wpływają na podstawowe aspekty działania systemu. aby nie został potraktowany jako sekwencja specjalna. po nim występuje dyrektywa i. które zamieszczono w drugiej tablicy. powinieneś uzupełnić braki w edukacji. Wyrażenie kończone jest kolejnym ukośnikiem (/). Wyrażenia regularnie to potężne narzędzie przetwarzania tekstu. która wykorzystuje dwie tablice. trzeci przeszukiwany tekst (SmyStr). Ciąg \\b odpowiada komendzie \b. • Ingerencia w fundamenty Joomla!: wtyczki 229 Funkcja repl aceAbbrStr() jest zwyczajną funkcją PHP. nie zostaną wprowadzone ograniczenia liczby zmian.regular-expressions. Deklaracja tablicy zawiera po dwa wpisy w jednej linii. Wynik zapisywany jest w zmiennej SmyStr i zwracany do funkcji wywołującej. Zanim zostanie wywołana funkcja preg replaceO. ludowa platformy Joomla! Teraz. Funkcja preg_replace() wywoływana jest z czterema parametrami. Doskonałe przewodniki znajdziesz na stronie www. że musi on stanowić samodzielne „słowo" (tzn. a następnie uruchamia preg_repl ace(). Poprzez wywołanie funkcji str_repl ace() usuwane są kropki (które są elementem wyrażeń regularnych).

JRequest. FTP (klasa JFTP) lub LDAP (klasa JLDAP). która dziedziczy JObserver. Klasa JSimpleRecordSet wykorzystywana jest w interakcji z bazą danych. Pakiet Document — Biblioteki zawierające funkcje do generowania stron takich jak abstrakcyjna klasa JDocument. która tworzy strony HTML stanowi rozszerzenie klasy JDocument. który służy za podstawę obiektów JObservable i JTree. Pakiet zawiera także biblioteki DAO (Data Access Object — Obiekt dostępu do danych). które dziedziczą ten pakiet (JInstal 1 ation. JEvent. • Pakiet Base — Podstawowy pakiet składający się z klas takich jak JObject. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • Pakiet Application — JAppl i cation i powiązane biblioteki zaimplementowano z wykorzystaniem wzorca fabryki (w rozdziale 8. Pakiet znajduje się w katalogu \libraries\joomla\fdter. Obecnie dostępne są wyłącznie klasy JDatabaseMySQL i JDatabaseMySQLi. Pakiet znajduje się w katalogu \libraries\joomla\document. JPluginHelper. Procedury zarządzania plikami wykorzystywane są głównie dla wysyłanych plików. JCacheOutput i JCachePage. Pakiet Filesystem — Biblioteki związane z obsługą systemu plików. Pakiet znajduje się w katalogu \libraries\joomla\environment. Całość znajduje się w katalogu • \libraries\joomla. a także klasy JModel Category. JModel Section. tzn. rozszerzeń i pakietów językowych. JModelMenu. zawiera klasę JDi spatcher. • • • • • • • • . z a w i e r a a d a p t e r y JCacheCal 1 back. Pliki znajdują się w katalogu \libraries\joomla\client. i JP1 ugi n. JModel Component. JText i JHelp. Pakiet Cache — Implementacja bibliotek obsługujących pamięć podręczną. znajduje się więcej informacji na temat wzorców projektowych). Klasa JDocumentHTML. a b s t r a k c y j n ą klasę JModel. JModelSession i JModel User. JFolder i JPath. JFile. Cztery klasy. Zawiera klasy JArchive. Klasy obsługujące dostęp do baz danych dziedziczą po JDatabase. Pakiet Client — Zawiera biblioteki klienckie dla np. Zapisany w katalogu \libraries\joomla\base. która dziedziczy JEvent. która dziedziczy JObservable (znajduje się w pakiecie Base). Pakiet Database — JDatabase i powiązane biblioteki tworzą warstwę łączącą z funkcjonalnością baz danych. JAdministrator) t w o r z ą C M S Joomla!. Pakiet znajduje się w katalogu \libraries\joomla\event. JModel PI ugins. JBrowser i JURI (ta ostatnia przetwarza adresy URI). Pakiet Event — Obsługuje system zdarzeń w Joomla!. JReponse. JModel. Pakiet znajduje się w katalogu \libraries\joomla\database. ale planowane jest stworzenie odpowiedników dla Oracle i Microsoft SQL Server. Pakiet Filter — Biblioteki filtrujące dane wejściowe i wyjściowe z dowolnego źródła celem zapobiegnięcia atakom. zawiera klasy JLanguage (implementacja wzorca singleton). Pakiet Environment — Klasy obsługujące interakcje z użytkownikiem. Pakiet znajduje się w katalogu \libraries\joomla\il8n. Pakiet znajduje się w katalogu \libraries\joomla\filesystem. JSite. abstrakcyjna klasa dziedziczona jest w postaci klas obsługujących pamięć podręczną. multimediów. JCacheView. Zawiera klasy JInputFi Iter i JOutputFi Iter. tj. np. Pakiet il8n — Biblioteki obsługujące ustawienia regionalne i języki.230 Joomla!. JModelModule.

Pakiet znajduje się w katalogu • \libraries\joomla\registry. • Pakiet User — Biblioteki służące do aktywacji. dat. JInstallerPlugin i JInstallerTemplate. Zawiera abstrakcyjną klasę JInstal ler. • Ingerencia w fundamenty Joomla!: wtyczki • Pakiet Installer — Biblioteki związane z instalacją rozszerzeń. Pakiet Registry — Biblioteki powiązane z konfiguracją systemu. Klasa JUti lity z a w i e r a m e t o d y sendMai 1 0 . Pakiet znajduje się w katalogu \libraries\ joomla\user. JInstallerLanguage. JProfiler ułatwiają obsługę tablic. Biblioteki związane z pocztą elektroniczną. a JVersion przechowuje informacje dotyczące wersji aktualnej instalacji. która dziedziczy klasę PHPMai 1 er. Bezpośrednie programowanie platformy wymaga dokładniejszej analizy i lepszego zrozumienia kodu źródłowego Joomla!. jednak są one podstawą. JMail. cleanBodyO. funkcji. m Pakiet Template — Biblioteki obsługi szablonów patTempl ate. która dziedziczy JObservable. na podstawie której stworzone zostały klasy JInstal!erComponent. Pakiet znajduje się w katalogu \libraries\joomla\session. dlatego może warto rozpocząć dokładne badania Joomla! właśnie od nich.in. Ponieważ twórcy Joomla! odchodzą od wykorzystania patTempl ate. getTokenO. ale informacje na ten temat wykraczają poza ramy tej książki. Możliwe jest stworzenie innych aplikacji za pomocą tej platformy. Pakiet Parameter — Biblioteki służące do manipulowania i wyświetlania parametrów. i JUser. Pakiet znajduje się w katalogu \libraries\joomla\template. poczty. Inne f u n k c j e n a r z ę d z i o w e m Pakiet Utilities— Różne biblioteki. dzienników. Zawiera klasy JRegistry. Klasa JMai 1 Hel per posiada kilka funkcji związanych z listami elektronicznymi. nie zaleca się wykorzystywania funkcji i klas z tego pakietu — w przyszłości mogą wystąpić problemy z kompatybilnością. sendAdminMai 1 0 . i JPagination. buforów. JInstal lerModule. np. JRegistryFormatlNI. autoryzacji i uwierzytelniania użytkowników. błędów. parseAttributesO i isWinOSO. JError. . JUserHelper. służy do zwracania różnych obiektów. JRegistryFormatXML. JMai 1 Hel per. simplexml i ciągów znaków. Prawdopodobnie nie będziesz korzystał z nich bezpośrednio. JRegistryFormatPHP. cleanSubjectO. cleanAddress() i isEmailAddressO. CMS Joomla! jest właściwie aplikacją zbudowaną na podstawie platformy Joomla!. Jak wspomniano w poprzednich rozdziałach. JFactory to implementacja wzorca fabryki. JRegistryFormat. Zawiera klasy JAuthorization. U podstaw platformy Joomla! leżą dwie klasy: JFactory i JVersion. cleanLine(). cleanText(). 231 Pakiet znajduje się w katalogu • • \libraries\joomla\installer. getHashO. JAuthentication. włączając w to klasę JMai 1. znajdują się na najniższym poziomie platformy. Pakiet Session — Biblioteka do obsługi sesji Joomla! za pomocą klas JSessionStorage i JSession. Pakiet znajduje się w katalogu \libraries\joomla\parameter. tn.Rozdział 9. Pakiet znajduje się w katalogu \libraries\joomla\utilities. • profilowania.

Większość podstawowej logiki znajduje się w katalogu \installation\ includes. . Część frontowa — Widziana jest przez użytkowników strony. wykorzystywane przez instalator. Ruch w tej części (zarówno odczyt. Wszystkie powyższe klasy dziedziczą abstrakcyjną klasę JApplication. JAdmi ni strator — cześć administracyjna. klasy JAdmi ni strati on i Jlnstallation zostanąjedynie pobieżnie opisane. Część administracyjna — Wykorzystywana jest praktycznie wyłącznie w celu dodawania i wprowadzania zmian w zawartości strony. Wyjątkami od tej reguły mogą być funkcje interaktywne (np. Dane odczytywane są z bazy danych MySQL i wyświetlane w przeglądarce w postaci sformatowanej strony WWW. Aplikacja Jlnstallation Aplikacja instalująca. W większości przypadków jest to dostęp tylko do odczytu.232 Joomla!. uzupełniania informacji wykorzystywanych przy sortowaniu danych w bazie. Pliki źródłowe można znaleźć w katalogu 1 installation. defines. Nawet redaktorzy spędzają niewiele czasu. • • CMS Joomla! został podzielony na trzy różne „aplikacje". przeglądając artykuły w części administracyjnej. głosowanie w sondzie). framework. sprawdzania poprawności połączenia FTP.php — Zawiera kod ajaksowy stosowany przy asynchronicznej analizie składniowej plików XML. wypełniają wymienione wyżej zadania: • • • JSite — część frontowa aplikacji. której odpowiada klasa JInstal 1 at i on. jak i zapis) jest zdecydowanie mniejszy niż w części frontowej. Zawiera on poniższe pliki: • • • • application. obsługuje instalację przykładowych danych. jest uruchamia zazwyczaj wyłącznie jeden raz — w momencie instalowania systemu.php — Importuje biblioteki platformy Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Struktura CMS Joomla! (JApplication) CMS Joomla! składa się z trzech aspektów: • Instalator — Część instalacyjna obsługuje czynności związane z instalacją i wstępną konfiguracją systemu Joomla!. które uruchamiane w różnych momentach. Ponieważ praktycznie wszystkie rozszerzania pisane są z myślą o współdziałaniu z klasą JSite. Następnie wykonuje pierwsze uruchomienie systemu i nie jest wykorzystywana nigdy więcej. Jlnstallation — interfejs instalacji.php — Tworzy globalne zmienne.php — Inicjalizuje i uruchamia aplikację instalującą. xajax. zawierające ścieżki wykorzystywane podczas instalacji. tworzy sesję.

i to niezależnie od motywów.php tworzy egzemplarz klasy JSite i po wstępnym przygotowaniu środowiska (rozpoczęciu sesji i zaimportowaniu wtyczki system) uruchamia aplikację.php. framework. główny kod instalatora. jajax. metadanych. przekazując wygenerowane dane. Aplikacja JSite zawiera kod odpowiedzialny za pobieranie informacji z bazy danych MySQL.php. installer. Podobnie jak przy innych aplikacjach opartych na platformie Joomla!. 1 ogout — Wywołuje metodę logout klasy JAppl i cati on. • • • Chociaż rzadko będziesz wykorzystywać procedury instalatora. wybór języka. opisu. html. Plik zawierający główną definicję klasy JSite (application. konfigurację bazy danych i FTP oraz ekran końcowy. Kod w pliku index. które nie zostaną wyjaśnione na ekranie. jednak warto zapoznać się z jego kodem źródłowym. Nie powinieneś zakładać. wstawianie tytułu. Zawiera następujące kluczowe funkcje: • • initial ize — Ładuje ustawienia językowe i ustawienia użytkownika. że aplikacja instalująca będzie znajdować się na normalnej stronie Joomla!. łączenie z wybranym szablonem i przesyłanie wyniku do przeglądarki użytkownika. 1 ogi n — Sprawdza autoryzację podanej nazwy użytkownika i hasła. Wywołuje metodę JComponentHelper::renderComponent(). odwołań do plików JavaScript. Zawiera także logikę do utworzenia bazy danych.php.php w głównym katalogu.php — Zawiera definicję klasy JInstal 1 ationControl 1 er. Obsługuje wyświetlanie ekranów instalacji. uruchamianie aplikacji rozpoczyna się od załadowania pliku index. wyświetlanie warunków licencji GPL. Obsługuje również funkcje związane z logowaniem i interakcją z użytkownikiem. Następnie ładowane są trzy najważniejsze pliki: defines. wyświetlania ekranów wygenerowanych przez JInstal 1 ationControl 1 er. Dlatego nie jest możliwy dostęp do niego. ponieważ podczas instalacji mogą wystąpić problemy. Po wyświetleniu treści wywołuje metodę setBody obiektu JResponse. • Ingerencia w fundamenty Joomla!: wtyczki Katalog \installation\installer zawiera następujące pliki: • 233 controller.php i application. którymi się kierujemy. tj. • render — Wyświetla główną część strony ze sprawdzaniem formatu (HTML lub kanał RSS).php) znajduje się w katalogu 1 includes. a następnie wywołuje metodę generującą klasy JDocument. mogą mieć wyjaśnienie w kodzie źródłowym.Rozdział 9. wstępne sprawdzanie. procedury w pliku xajax.php — Obsługuje zadania ajaksowe. iplikacja frontowa JSite Najważniejszym etapem podczas analizy kodu platformy Joomla! będzie JSite. • • .php — Zawiera logikę do obsługi warstwy prezentacji. Katalog I installation musi zostać usunięty po zainstalowaniu Joomla! na serwerze.php — Uruchamia klasę JInstal!ationControl ler. di spatch — Obsługuje wyświetlanie HTML-a najwyższego rzędu. aby zakończyć sesję. Komunikaty o błędach i inne problemy.

setTempl ate — Wykorzystywana do wymuszania innego szablonu strony niż wybrany. z tym że w miejsce klasy JSite ładowana jest klasa JAdministrator. którą można by wykorzystać przy tworzeniu wtyczek. getTempl ate — Zwraca nazwę szablonu wybranego do wyświetlenia strony. createPathway — Tworzy ścieżkę URL dla różnych obiektów na stronie.php.php) ładowany jest także plik toolbar. JAdministrator działa inaczej niż aplikacja JSite. Jeśli zbadasz zawartość katalogu 1 administrator. m JPATH_BASE — Przechowuje ścieżkę aktualnie uruchamianej aplikacji. JPATH_SITE — Zawiera ścieżkę do głównego katalogu aplikacji JSite. który dodaje pasek menu w interfejsie administratora. jeśli uruchamiana jest aplikacja JSite. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • • getPageParameters — Pobiera parametry komponentu i menu. Z tego powodu. które zawierają odnośniki do różnych katalogów. że kilka procedur zawiera większość logiki dostępnej w ramach platformy Joomla!. Jej uruchamianie jest praktycznie identyczne jak w przypadku strony JSite.php i application. Do tych stałych należą: • • • • JPATH_R00T — Przechowuje ścieżkę do głównego katalogu platformy Joomla!. JPATH_INSTALLATION — Zawiera ścieżkę do głównego katalogu aplikacji Jlnstallation.php. zwraca je w postaci tablicy o nazwie iparams. że nie istnieje standardowa struktura zdarzeń. pobiera z tabeli jos_templ atesjnenu pierwszy pasujący rekord. JPATH_ADMINISTRATOR — Przechowuje ścieżkę do głównego katalogu aplikacji JAdministrator. Jeśli zostało przypisanych kilka szablonów do aktualnego menuid. Analogicznie dzieje się w przypadku interfejsu administratora. która wykorzystuje pojedynczą metodę do wyświetlania wszystkich treści. a następnie ładuje konfigurację. stała pokrywa się zJPATH ADMINISTRATOR. Zwróć uwagę. 1 oadConfi gurati on — Wykorzystuje stałą JPATH_SITE. Oznacza to. . wartość tej stałej jest identyczna z JPATH SITE.234 Joomla!. aby zlokalizować plik ustawień configuration. takich jak elementy menu. Przy włączonym trybie spuścizny sprawdza ustawienia strony także w pliku mosConfig. Struktura części administracyjnej przypomina raczej zestaw małych aplikacji uruchamianych dla poszczególnych elementów.php.framework. zauważysz. • • • Metody zapisane w pliku tworzą serce CMS-a. że w przeciwieństwie do modułów i komponentów nie zawiera on oddzielnego podkatalogu dla wtyczek. Oprócz administracyjnych wersji trzech głównych plików (defines. Ścieżki Joomla! Istnieje spora liczba stałych w kodzie Joomla!. Aplikacja administracyjna JAdministrator Aplikacja JAdministrator znajduje się w katalogu \administrator.

Lista parametrów modułu znajduje się w panelu o nazwie „Parametry modułu" Piefeiiiiiuje P. Kolejne podrozdziały zawierają kilka wytycznych. że chcesz rozszerzyć listę typów parametrów dla modułów. że parametry wyświetlane są w panelu Parametry modułu. które doprowadzą w końcu do rozwiązania. Wobec postawionego zadania należy przyjąć postawę detektywa — szukać wskazówek. Wskazówki przydatne podczas pracy z kodem Joomla! Wiesz już.5. że na pytanie dotyczące funkcjonowania Joomla! można odpowiedzieć. jeśli planujesz zaawansowane programowanie Joomla!. Ponieważ Joomla! jest oprogramowaniem o otwartym kodzie źródłowym. jak dokładnie zachowuje się system Joomla! dla szczególnych danych lub akcji użytkownika. niż otworzyć kod w edytorze tekstu. W takich wypadkach analiza kodu źródłowego to doskonały sposób rozwiązania problemu. w jaki kod został zorganizowany. które na pewno będą dostępne w przyszłych wersjach Joomla!.tiHPtty lulu prsytostefc klasy modułu .5. a następnie dzięki wnikliwej analizie poznawać jego działanie. Zaglądając do plików źródłowych. Wykorzystywanie funkcji przeszukiwania katalogów Istnieje spora szansa. Rysunek 9. Zapoznanie się z kodem źródłowym jest wysoce zalecane. prawdopodobnie jednak szybko zrozumiesz sposób. Może się to wydawać z początku lekko przytłaczające. jak to przedstawiono na rysunku 9. a Twoje zdolności rozszerzania systemu Joomla! ograniczone są wyłącznie poziomem Twoim umiejętności jako programisty i znajomością tego systemu. Nie ma jednak lepszego sposobu. jak stworzyć rozszerzenia programistyczne Joomla! każdego typu (moduły. kiedy nie będziesz rozumiał. Jeśli otworzysz ekran edycji dowolnego modułu.Rozdział 9. W czasie tworzenia rozszerzeń wiele razy znajdziesz się w sytuacji.n. Większość globalnych zmiennych oraz stałych została porzucona i w kolejnych wydaniach będą one usunięte. możesz zauważyć. które powinny być pomocne w pracy z kodem źródłowym. wykonując proste wyszukiwanie w plikach tekstowych. komponenty i wtyczki). cały kod jest w pełni dostępny w każdej instalacji systemu. • Ingerencia w fundamenty Joomla!: wtyczki 235 Wymienione stałe tworzą grupę nielicznych zmiennych globalnych. Przykładowo wyobraź sobie. można uzyskać odpowiedź prawie na każde pytanie.

sekcje. np. że Joomla! w oryginale występuje po angielsku. w którym zdefiniowano funkcję do generowania wydruku parametrów modułu. którego nazwa jest unikatowa (np. Rysunek 9. który znajduje się w katalogu comjnodules interfejsu administratora. f C:\xat1lpp^ltdocs#omla^dministrator'danguase«n-GBWr^GBxom_modules. Funkcję render() można znaleźć w 35 plikach. redaktorzy. np. Wynikiem wyszukiwania w programie jEdit jest lista plików. 3 Musimy pamiętać. Pliki odpowiedzialne za wyświetlanie tego elementu można znaleźć (bingo!) w katalogu: \libraries\joomla\htmI\parameter\element W tym katalogu znajdziesz kod wyświetlający parametry wszystkich typów. z sekcji parametrów takiego typu. Możesz teraz zdefiniować własny! Większość programistów Joomla! będzie badać i modyfikować interfejs systemu.iiti (1 occurrence) 35: MODULE PARAMETERS=Module Parameters Kilka linijek poniżej wyszukiwanego tekstu znajduje się poniższy kod: $p->render('params') Kolejne wyszukiwanie. jEdit. teksty w języku polskim będąjedynie w plikach z tłumaczeniami. Po zapoznaniu się z wynikami wyszukiwania stanie się jasne.6. lista plików itd.php Powyższy plik zawiera wywołanie funkcji getParams(). dlatego w tym wypadku powinniśmy wyszukiwać „Module Parameters" —przyp. W rezultacie otrzymasz listę plików. które zawierają szukaną frazę \ d t Module Parameters (2 occurrences in 2 files) f €:\xampp!MdQCSjoomlaadministrator lcomponents«omjiiodules>admin. Inną metodą byłoby wybranie z pliku deskryptora. że za wyświetlanie parametrów odpowiada kod w pliku admin. dlatego najlepiej zacząć od folderu \libraries\joomla. radio). a następnie przeprowadzenie wyszukiwania. w których występuje dany tekst — co widać na rysunku 9. . Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Korzystając z aplikacji zawierającej funkcję przeszukiwania katalogów.php.litml4)hp (1 occurrence) 441 echo $parie->startPanel(JText:: „('Module Parameters). aż trafisz na poszukiwany kod.modules. napotkasz kod. modules. możesz przeszukać system Joomla! pod kątem tego tekstu 3 . Pomocne w zrozumieniu funkcji poszczególnych plików będą opisy pakietów umieszczone wcześniej w tym rozdziale. tłum. powinno doprowadzić do pliku. odstępy. Możesz podążać dalej tym tropem. kategorie. która pobiera parametry.6.html. "param-page"). tym razem słów „function render". ale jedna pozycja znacząco się wyróżnia: \libraries\joomla\html\parameter. który uruchamia tworzenie wydruku.236 Joomla!. Podążając dalej.

Użytkownicy mogą także pobierać pliki.php SVN Joomla!: najnowsze osiągnięcia Jeśli tworzysz rozszerzenia systemu Joomla! (moduły. System taki zawiera repozytorium. po wysłaniu do systemu. powinieneś wykorzystać system kontroli wersji. . Po zakończeniu tego procesu możesz korzystać z pobranej wersji Joomla! jak z każdej innej.php) możesz poznać sposób formatowania treści. Dzięki analizie poszczególnych plików (w szczególności content. jak to przedstawiono na rysunku 9. a następnie rozwijać je. Repozytorium Joomla! jest publicznie dostępne w trybie do odczytu. skąd można ją. ponieważ konieczne jest przesłanie ponad 3000 plików. Pierwszym krokiem będzie instalacja SVN. kliknij prawym przyciskiem folder i wybierz opcję SVN Checkout. W moim przypadku na serwerze testowym jest to katalog JoomlaSVN. • Ingerencia w fundamenty Joomla!: wtyczki 237 Badanie com_content Wyświetlanie treści nie jest integralną częścią platformy Joomla! — odbywa się za pośrednictwem komponentu comcontent. znajdujący się w głównym katalogu serwera WWW. Klient systemu SVN połączy się z repozytorium i pobierze wszystkie pliki źródłowe Joomla! do wybranego katalogu.org/svn/joomla/developrnent/trunk i kliknij przycisk OK. Po zainstalowaniu SVN musisz utworzyć folder.2\htdocs\Joom!aSVN Po utworzeniu folderu musisz dokonać niezbędnych ustawień. Wprowadzone zmiany. W pole opisane URL of the repository wprowadź http://joom1acode. znajdują się informacje na temat dostępności aplikacji SVN i ich instalacji. Wprowadź nazwę anonymous (anonimowy) i pozostaw pole hasła puste.Rozdział 9. Stara wersja pliku trafia do archiwum. Dlatego ścieżka dostępu wygląda tak: c:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2. możesz pobrać z repozytorium SVN najnowszą wersję aplikacji Joomla!. Na serwerze testowym znajdziesz go w katalogu o ścieżce przypominającej poniższą: C:\Program FiIes\Apache Software comcontent Foundation\Apache2\htdocs\components\ Podczas implementacji tego komponentu zastosowano wzorzec MVC (Model-Widok-Kontroler). w razie potrzeby. Zostanie wyświetlone okno Checkout. który będzie zawierał pobrane pliki. Jeśli korzystasz z programu TortoiseSVN na platformie Windows. opisany w rozdziale 8. Może to trochę potrwać.html. Członkowie grupy pracującej nad daną aplikacją mogą pobrać z repozytorium jej najnowszą wersję. komponenty i wtyczki). Jeśli chcesz. Znajdziesz ją w pliku view. Ostateczne generowanie kodu HTML dla komponentu obsługuje kod klasy ContentViewArticle. W rozdziale 6. pobrać lub przywrócić.html. Pojawi się okno z zapytaniem o nazwę użytkownika i hasło. które przechowuje aktualną wersję plików danego programu.7. Grupa deweloperów Joomla! wykorzystuje system kontroli wersji Subversion (SVN) do zarządzania kodem źródłowym.php w poniższym folderze: \components\com_content\views\article\view. aby pobrać do niego pliki z repozytorium. są integrowane z resztą projektu.

Added Updated I Added . Jeśli zainstalowałeś Joomla!. które zostały zmienione od momentu ostatniego dostępu. Jeśli zamierzasz przesłać taką wersję za pośrednictwem protokołu FTP. Added Updated .TortoiseSVN Finished! Mime type m 66 kBytes transferred in 0 minute(s) and 15 second(s) Added: 16 Updated:26 Show log. php C: \ JoomlaS VN\libraries\joomla\database\table\extension .php At revision: 11323 Update . uaktualnianie będzie transparentne.8. Uaktualnianie nie spowoduje usunięcia innych plików. plików połączonych.php C: \JoomlaSVN\libraries\joomla\database\tabie\_aclob ject. Rysunek 9. php C: \ JoomlaS VN\libraries\joomla\dat abase\table\axo. które pliki wymagają uaktualnienia..php C:\JoomlaSVN\CHANGELOG. php C: \ JoomlaS VN\libraries\joomla\database\table\_acIgroup. wystarczy z menu kontekstowego dla wybranego folderu wybrać opcję SVN Update.\ JoomlaS VN\libraries\joomla\database\table\adsection. które służą do śledzenia wersji projektu. które bezpośrednio nie dotyczą plików źródłowych.8). których nowsze wersje znajdują się w repozytorium. Po ukończeniu przesyłania pod listą plików zostanie wyświetlony komunikat o liczbie przesłanych bajtów. Zostanie wyświetlone okno zawierające informacje o postępie pobierania uaktualnionych plików (zobacz rysunek 9. dodałeś rozszerzenia. Nie usuwaj tych folderów. \ Joomla5VN\libraries\ joomla\database\table\axosection. Ich obecność jest niezbędna. które zapisałeś w folderze. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 9. usuniętych lub uaktualnionych. dostosowałeś konfigurację lub wprowadziłeś inne zmiany.7. php C: \ JoomlaSVN\libraries\)oornla\database\table\aro. a które są w najnowszej wersji. Pobranie na dysk aplikacji Joomla! z repozytorium SVN spowoduje utworzenie w każdym katalogu folderu . php C:\JoomlaSVN\llbraries\loader.svn. aby klient SVN odczytał. Informacje o przebiegu uaktualniania plików pobranych z repozytorium SVN wyświetlane są w specjalnym oknie * • C:UoomlaSVN Action Updated . ale ich liczba jest znacząca. jeśli planujesz uaktualniać pliki w przyszłości. Pliki znajdujące się w folderach . Zostaną nadpisane wyłącznie te pliki. dodanych.php C . nie naruszy także bazy danych Joomla!. Katalogi zawierają dużą liczbę plików kontrolnych. cały proces może potrwać nawet 10 razy dłużej niż zazwyczaj.svn są małe. wykorzystaj opcję eksportu . Dlatego zanim rozpoczniesz wysyłanie. W oknie programu TortoiseSVN możesz wprowadzić dane repozytorium Joomla! M^fffHBWW^ Repository URL of repository: j |7j Checkout directory: C:\JoomlaSVN Checkout Depth Fully recursive f i Omit externals Revision (?) HEAD revision ( „ ) Revision Show log V 1 O 1 K j Cancel ] [ Help J Aby w przyszłości uaktualnić pobrane pliki. Aplikacja połączy się z repozytorium i pobierze pliki. Added Added Updated Updated Completed Path C: \JoomlaSVN\libraries\joomla\database\table\backup.238 Joomla!. php C.

Rozdział 9. . który znajduje się w głównym katalogu. • Ingerencia w fundamenty Joomla!: wtyczki 239 plików do innego folderu. Podsumowanie Wtyczki Joomla! zawierają kod obsługi zdarzeń systemowych. po wstawianie dodatkowych formularzy uwierzytelniania użytkowników. aby ręcznie przywrócić artykuły lub ustawienia rozszerzeń. z pominięciem plików kontrolnych. Repozytorium kodu Joomla! dla wersji 1. 0 Repozytorium modułów Joomla l. Wiedzę tę oraz gruntowną znajomość platformy Joomla! możesz wykorzystać w praktyce — do stworzenia dowolnego systemu. Stworzono wtyczkę Hello World! aktywowaną przy zdarzeniu onAfterDi spl ay "-»•Title(). ponieważ wcześniej nauczyłeś się tworzyć moduły i komponenty. kliknij prawym przyciskiem folder z projektem i wybierz opcję TortoiseSVN/Export. Rozszerzenia tego typu mają rozległe możliwości — od przechwytywania i modyfikacji treści. które stanowią serce aplikacji Joomla!. Mogą zacząć się pojawiać błędy związane z bazą danych przy próbie dostępu do bazy o zmienionej strukturze. co powodowało dodanie powitania Hello World! między tytułem a treścią artykułu. który się z nią łączy) mogą spowodować błędy w Twoim systemie. a następnie ponowne uruchomienie procesu instalacji.org/svn/joomla/development Procedura logowania i dostępu dla powyższych zasobów jest identyczna jak w przypadku głównego repozytorium Joomla!.php. budowę platformy. Zostaną skopiowane wyłącznie właściwe pliki. z której możesz skorzystać. Wyjaśniono cztery kategorie zdarzeń systemowych. jaki sobie tylko wyobrazisz. W czasie instalacji zostanie utworzona kopia zapasowa istniejących tabel. wszelkie zmiany wprowadzone przez programistów w bazie danych (lub dowolnym kodzie.0. Najprostszym sposobem przywrócenia prawidłowego działania systemu jest usunięcie lub zmiana nazwy pliku configuration. Dzięki zapoznaniu się z procesem tworzenia wtyczek potrafisz już programować rozszerzenia wszystkich trzech typów. Jeśli korzystasz z programu TortoiseSVN. które może obsługiwać kod wtyczek.x (które zawiera wersje archiwalne i eksperymentalne) można znaleźć pod adresem: http://joomlacode. Ponieważ opcja uaktualniania dostępna w SVN nie dotyczy w żaden sposób bazy danych Joomla!.x można znaleźć pod adresem: http://joomlacode. W rozdziale opisano proces tworzenia wtyczek Joomla!. a w szczególności: • • • Wprowadzono podział na osiem typów wtyczek wykorzystywanych przez system Joomla!. org/svn/joomla/development/releases/l.

. Przedstawiono wskazówki przydatne podczas samodzielnego badania i poznawania kodu źródłowego Joomla!. aby zwiększyć znajomość systemu i ułatwić lepsze wykorzystanie dostępnych możliwości. dowiesz się. • • Po zapoznaniu się z funkcjonowaniem systemu z punktu widzenia programisty warto wrócić do aspektów związanych z prowadzeniem strony WWW. wyszukuje popularne skróty i wstawia w ich miejsce odpowiednie rozwinięcia. jak zaimplementować istniejące rozszerzenia. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • Zaprogramowano rozszerzenie Automatyczne Skróty. które nadają sens programowaniu Joomla!.240 Joomla!. aby dodać na stronie funkcje serwisu społecznościowego. Opisano poszczególne pakiety składające się na platformę Joomla!. które przechwytuje treść artykułu. W rozdziale 10.

Wiele organizacji zdało sobie sprawę. Rozwijanie internetowej społeczności lub sieci społecznej wymaga rozwagi w czasie instalowania systemu i łączenia poszczególnych technologii. a ich implementacja nie nastręcza większych trudności. a także katalog stron 0 dużej skali.org). które ułatwiają budowanie skutecznych społeczności.0 rządzą dwa słowa: interaktywność i społeczność.org). Rozwój Joomla! nie byłby tak dynamiczny. korzystając z dostępnych. systemów komentarzy. ksiąg gości. Taka zmiana przekłada się na ogrom nowych wyzwań — od właściwej konfiguracji źródeł danych. że stworzenie wirtualnej społeczności (tzn. statycznych stron internetowych witryny społecznościowe kładą nacisk na dynamiczne treści dodawane przez użytkowników.joomla.10 Budowanie społeczności w Joomla! Światem Web 2. jest kluczowe. MySpace. . katalog rozszerzeń wzbogacany przez użytkowników. do którego pozycje dodawane są przez użytkowników (www. Wraz z Joomla! zostało stworzone dobrze prosperujące forum (forum. forów. czy wirtualna społeczność stanowi luźne zgromadzenie członków (np. kalendarzy wydarzeń i systemów wiki. czy ukierunkowana jest raczej na codzienne wizyty. korzyści z jej istnienia są znaczące — wzrost popularności i pozycji strony. stron z informacjami osobistymi.joomla. z możliwością komentowania (extensions. darmowych rozszerzeń Joomla!. Historia Joomla! jest przykładem sukcesu w budowaniu i rozwijaniu społeczności internetowej. co umożliwia zapisywanie danych przesyłanych przez użytkowników. chociaż trudne. Na szczęście dla Joomla! istnieją technologie. jak np. Dodanie na stronie odpowiednich technologii jest zachętą dla odwiedzających do wzbogacania zawartości witryny. Komunikacja przebiega za pośrednictwem różnych funkcji. internetowej społeczności). Niezależnie od tego. po dodatkowe zadania administracyjne (zarówno automatyczne. jak stworzyć wirtualną społeczność. W przeciwieństwie do tradycyjnych. sieci społecznych. konsumenci umieszczający komentarze na temat produktów na danej stronie).joomla. co pomaga kontrolować nowe treści.org/content/ blogcategory/35/69). a także komunikowania się z innymi. np. jak 1 nadzorowane). gdy chce się dobrze prosperować na nowym rynku. W tym rozdziale dowiesz się. sond. czatów. gdyby nie skuteczne zastosowanie technologii społecznościowych.

zgodne z wersją 1. Opisanych zostanie wiele innych rozszerzeń posiadających funkcje różnego typu. . Przed nakręceniem pierwszego ujęcia należy przejść cały proces przygotowań. pod którym można było je znaleźć w czasie.5.5. na której można pobrać rozszerzenie. dlatego w tym rozdziale zostanie jedynie krótko przedstawiona ich rola w tworzeniu społeczności.. kiedy sięgniesz po tę książkę. Przy każdym demonstrowanym rozszerzeniu pojawia się adres internetowy. jeśli zanotowany adres strony internetowej jest nieaktualny. pojawi się informacja na jego temat. Część z rozszerzeń służących do budowania społeczności internetowych została już opisana w rozdziale 4. spróbuj znaleźć zamiennik w katalogu rozszerzeń Joomla fextensions. dla wszystkich wymienionych rozszerzeń będą dostępne uaktualnione wydania. aby przyciągnąć odwiedzających i dodających. kiedy pisałem tę książkę. a ogrom czasu i energii zostanie po prostu zmarnowany. wymagałaby dużej liczby dodatkowego programowania do wstawienia lub usunięcia dodatkowych funkcji. Wszystkie wymienione rozszerzenia dostępne są za darmo. Jeśli nie zdobędzie ona popularności lub nie jesteś zadowolony z dostępnych opcji. właściwe planowanie jest niezbędne. Jeśli którykolwiek z wymienionych elementów zostanie zaniedbany. Większość stron internetowych. część z wykorzystanych rozszerzeń nie została jeszcze przystosowana do pracy z Joomla! w wersji 1.joomla. Często jednak projekty przenoszone są w inne miejsca. których częste i niejasne zmiany mogłyby skłonić do opuszczenia Twojej strony na zawsze. Wszystkie rozszerzenia wymienione w tym przeglądzie można znaleźć w katalogu rozszerzeń Joomla!. nie zostało uaktualnione. Planowanie wirtualnej społeczności Tworzenie wirtualnej społeczności w wielu aspektach przypomina kręcenie filmu. Dlatego. które charakteryzuje się specyficzną funkcjonalnością. jeśli strona rozbudowywana jest krok po kroku. Jeśli jednak istnieje szczególnie znane rozszerzenie komercyjne. kiedy pisałem tę książkę. to za pomocą katalogu zdołasz odnaleźć stronę. w jaki film inwestują. a kiepskie planowanie może sprawić. czy aktorzy zostali odpowiednio dobrani. że do momentu. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W W czasie. czy rekwizyty zostały wypożyczone i czy działają poprawnie. że uda Ci się znaleźć rozszerzenie. które ma te same wymagane funkcje. które oferuje określoną funkcję w mniej niż 10 minut. możesz w kilka sekund usunąć lub dezaktywować dane rozszerzenie. Mam nadzieję. upewnić się. to przełoży się to na liczne potknięcia podczas kręcenia. Istnieje spora szansa. którymi można wzbogacić system Joomla!. Budowanie wirtualnej społeczności można podzielić na trzy główne etapy. Potrzeba wiele czasu. które nie opierają się na Joomla!. Dzięki zachowaniu rozsądku w fazie planowania i konstrukcji nowej strony społecznościowej zmniejszysz ryzyko frustracji u ciężko zdobytych użytkowników. które chciałbyś wykorzystać. Chociaż dzięki Joomla! dodawanie funkcji społecznościowych jest proste. czy producenci wiedzą. czy scenariusz jest na swoim miejscu. że nawet obiecujący początek może zmienić się w rozczarowanie. Podobnie jest w przypadku wirtualnych społeczności.242 Joomla!. Rozszerzalność systemu Joomla! czyni go idealnym materiałem do rozbudowywania krok po kroku. gdy chce się osiągnąć sukces nawet.org). Jeśli rozszerzenie. Ponieważ zarządzanie wirtualną społecznością wymaga dużo czasu. W większości przypadków możesz dodać rozszerzenie. warto podczas przygotowywania systemu przyjąć postawę konserwatywną.

który umożliwia roślinom dogodny wzrost i rozkwitanie. nie ma większych szans. Dodatkowo strony hobbystyczne mają dużo luźniejsze standardy. Biorąc pod uwagę unikatową naturę tworzenia i rozszerzania wirtualnych społeczności. że czerpią głównie z komunikacji między członkami dużej grupy użytkowników witryny. niż myślisz. ponieważ nie muszą odpowiadać przed sponsorami lub reklamodawcami. dodając treści. co grupa ma do zaoferowania. Praktycznie wszystkie udane społeczności internetowe podążają podobnym szlakiem. „zalana" nowych milionem użytkowników.Rozdział 10. • . aby udało się utrzymać ich na dłuższy czas. warto zerknąć na „mapę" rozwoju. pierwszym wrażeniem nowych odwiedzających będzie brak treści i kiepska wydajność. Przykładowo komercyjna społeczność skupiona wokół produktu A nie będzie raczej zdobywać członków spośród fanów produktów B i C. Wzrost wirtualnych społeczności to praca organiczna. Niezależnie od okoliczności. przedefiniowanie i dojrzałość. Odpowiedzi na poniższe pytania poparte eksperymentami dadzą Ci jasne wyobrażenie na temat przyszłej strony: • Czy będzie to społeczność komercyjna. Cały proces można podzielić na trzy etapy: • • • programowanie i testy. uruchamianie i przyciąganie użytkowników. ap 1. Jeśli Twoja strona zostanie nagle. W ten sposób możesz zdecydować. Tworzenie wirtualnej społeczności odbywa się zazwyczaj stopniowo. jakiego typu stronę chcesz stworzyć. zebranie dużej liczby użytkowników może zająć trochę czasu. w przeciągu nocy. • Budowanie społeczności w Joomla! 243 •zy stadia wirtualnej społeczności Wirtualne społeczności różnią się od tradycyjnych stron WWW (takich jak strony statyczne lub sklepy internetowe) tym. jeśli chodzi o poziom wulgarności i dyskusje nie na temat. społeczność hobbystów może zrzeszać fanów wszystkich produktów danej kategorii i nie musi służyć promowaniu produktu A. który można było rozbudowywać. Taka agenda ułatwia odwiedzającym odnalezienie interesujących miejsc na stronie. ponieważ społeczność powoli odkrywa. ponieważ odpowiedź na to pytanie określa poszukiwaną grupę ludzi. czy hobbystyczna? — Robi to dużo większą różnicę. Czy istnieje jakiś porządek omawianych tematów? — Wielu nieudanym wirtualnym społecznościom brakowało szkieletu. Co więcej. a nagły przypływ użytkowników nie daje takich korzyści jak na tradycyjnych stronach. dlatego można wyróżnić pewne punkty odniesienia. „sadzenie" społeczności warto rozpocząć od zdefiniowania listy tematów. Joomla! pozwala na lokalne uruchomianie strony i eksperymentowanie z różnymi funkcjami. jaki typ społeczności chcesz zbudować. Z drugiej strony. Podobnie jak trejaż. Programowanie i testy Po zapoznaniu się z pomysłem stworzenia wirtualnej społeczności powinieneś wykształcić wstępne wyobrażenie na temat tego. aby zachować obrany na początku kierunek i przetrwać frustrujące momenty.

aby określić granice obecnej instalacji. Chociaż mały ruch na stronie może wydawać się niekorzystny. Możesz sprawić. w przypadku większości stron to wielka zaleta. Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu oprogramowania można uruchomić platformę realizującą zaplanowane cele. W większości dziedzin 10 procent ludzi wykonuje 90 procent pracy. witryny. Za pomocą opcji dostępu Joomla! możesz ograniczyć funkcje społecznościowe do grupy osób. Jeśli strona ma być skierowana do nastolatków. Uruchomienie i przyciąganie użytkowników Moment uruchomienia wirtualnej społeczności Joomla! jest ekscytujący. Tym sposobem dowiesz się. czy jej główną atrakcją? — Ponieważ funkcje społecznościowe wymagają poświęcenia dużej ilości czasu. ponieważ pozwala ustalić górne granice społeczności dla aktualnej konfiguracji serwera. Na dalszym etapie dobrym pomysłem może być samodzielne rekrutowanie użytkowników. ma krytyczne znaczenie dla strony społecznościowej. na wielu stronach traktowane są jako mało znaczące dodatki. aby przeprowadzili nieformalny test. którzy wnoszą nawet najmniejszy wkład. a Ci. którzy reprezentują docelową grupę. Większość wirtualnych społeczności wykorzystuje istniejące oprogramowanie (takie jak rozszerzenia opisane w tym rozdziale). Odpowiednie informacje na ten temat znajdziesz w rozdziale 11.244 Joomla!. warto zapytać także o inne. Konfiguracja może oznaczać utworzenie kategorii. aby poczuli się . aby mieli wrażenie uczestnictwa w zakładaniu społeczności. znajdź kogoś. którzy wchodzą na stronę. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • Czy wirtualna społeczność ma być dodatkiem do strony internetowej. które pomagają w przygotowywaniu strony. chociaż ważne w przypadku normalnej strony Joomla!. by poczuli się niesamowicie ważni dla właściciela strony (kimkolwiek on jest). W przypadku strony skupiającej specjalistów z branży high-tech. chcą się raczej porozglądać lub „podpatrywać". a nie fundamentalne elementy strony. Osoba dodająca pierwszy komentarz lub pierwszą wiadomość na forum zasługuje co najmniej na osobisty e-mail od ludzi prowadzących stronę. dlatego programowaniu i wdrażaniu poświęcany jest jedynie ułamek czasu przeznaczonego na projekt. Po nakreśleniu ogólnych koncepcji można przejść do fazy konstrukcji. Poświęć czas pierwszym dodającym. Na początku musisz dotrzeć do tych. której powodem istnienia jest społeczność. polecane przez nich społeczności. W takim wypadku raczej nie jest możliwe zrealizowanie scenariusza w stylu MySpace. który chcą współtworzyć stronę. i zachęcanie ich. Zazwyczaj pojawia się dużo mniej odwiedzających. kto j ą sprawdzi i podzieli się wrażeniami. Etap 2. Wykorzystanie tych narzędzi. zamiast dodać coś od siebie lub wziąć udział w dyskusji. jednak często okazuje się także zniechęcający. Przed uruchomieniem strony powinny zostać przeprowadzone testy za pomocą narzędzi badających wydajność pod obciążeniem. dodanie podstawowych artykułów i warunków korzystania ze strony oraz zastosowanie zabezpieczeń w postaci logowania. zwłaszcza w zakresie zarządzania. a następnie przekazać im część odpowiedzialności. Cechą takiej strategii jest zaleta stopniowej adaptacji nowych technologii. niż się spodziewałeś. Uruchomienie strony pozwoli Ci zlokalizować ludzi. jaki typ stron przyciąga użytkowników tego typu. które czerpią z istniejącej bazy użytkowników.

Nie ma prostej reguły. a następnie przeanalizuj dokładnie dziennik i inne źródła. biorąc pod uwagę łatwość zmiany szablonów. doskonale oddaje fakt.Rozdział 10. kiedy należy dokonać przedefiniowana. którzy wymienialiby się informacjami na temat butów do biegania. Właśnie w fazie dojrzewania wysiłki ogrodnika są najpotrzebniejsze. ponieważ jest ona kluczowa dla wyznaczenia kierunku dalszego rozwoju strony. czy strona wymaga przedefiniowania. należy ocieplić.). główny współpracownik itd. Po przeprowadzeniu przedefiniowania. Być może temat strony. Możesz nawet chcieć zmienić wygląd strony. która umożliwiałaby użytkownikom dzielenie się zdjęciami najbardziej malowniczych ścieżek. Na etapie dojrzewania wirtualna społeczność podejmuje decyzję. na których dodających możesz polegać. regularnych użytkowników dodających treści. Dodatkowo można by wprowadzić podział na kategorie odpowiadające różnym miejscom. Należy zasiewać nowe nasiona. choć najbardziej męczące. aby zastanowić się. Przedefilowanie i dojrzałość Wraz ze wzrostem siły wirtualnej społeczności webmaster powinien zbadać. ponieważ nagrodzą Cię. Kierując się przykładem strony o butach do biegania. Przykładowo wybierz datę lub inne ramowe ograniczenie. kiedy masz już stabilną społeczność. Na tej podstawie możesz określić. że to. Częściej oznacza to jednak zmianę priorytetów i poświęcenie zasobów tym obszarom. przycinać drzewa i usuwać chwasty. aby odwiedzający mogli wstawiać ścieżki w swojej okolicy. jak zarobić na jej popularności. Aby podjąć odpowiednie działania. przedefiniowanie oznaczałoby dodanie galerii. zaawansowany użytkownik. aby zwrócić uwagę na przyjazy ton komunikacji między członkami społeczności — lub vice versa. Wielu zwolenników wirtualnych społeczności przyrównuje je do opieki nad ogrodem. ale istnieją pewne specyficzne wskazówki. Wirtualna społeczność . zmienia się później w rutynę i nudę. należy ocenić poniższe elementy: • Powiązane tematy lub produkty — Czy Twoja strona poświęcona butom do biegania może służyć także jako szczerze źródło informacji na temat fitenssu? Czy może mógłbyś umieszczać ogólne informacje na temat dostatniego stylu życia? Nie zapominaj. Powiedzenie „Nawet najpiękniejsza róża kiedyś więdnie". które sugerują. W tym momencie wiesz już. • Budowanie społeczności w Joomla! 245 docenieni. czy niezbędne jest przedefiniowanie strony. dodając kolejne treści na stronie. co w przypadku Joomla! nie jest wyzwaniem. ap 3. a większość odwiedzających wymienia informacje na temat najbardziej malowniczych tras. Możesz ich nawet nagradzać upominkami. które odpowiadają zainteresowaniom odwiedzających. czym chce zostać w przyszłości. że nowe funkcje powinny być dodatkami. w jaki sposób wzbogacić ich doświadczenia. Zmiana wiodącego tematu strony nie musi oznaczać porzucenia pierwotnego założenia (chociaż może). wtedy przedefiniowanie witryny ma sens. przyszedł czas. co najbardziej interesuje użytkowników. Przykładowo jeśli założeniem strony miało być zrzeszanie miłośników joggingu. aby lepiej odpowiadała ona zamieszczonym treściom. co na początku było ekscytujące i nowe. kto odwiedza Twoją stronę. aby zbadać. aby sprawdzić. Przeznacz na analizę wystarczająco dużo czasu. jak lepiej możesz służyć swojej społeczności. który dotychczas sugerował surowy profesjonalizm. a jeśli strona stanowi przedsięwzięcie komercyjne. dodatkowymi przywilejami na stronie lub specjalnym dopiskiem (takim jak tester strony.

jeśli stanie się zbyt ogólna lub jeśli znikną powody. jest dotrzymywanie obiecanych terminów. które bardziej odpowiadałyby celom Twojej strony.246 Joomla!. organizując konferencję. co przyniesie korzyść członkom danej grupy (np. Udana strona skierowana do ludzi profesjonalnie uprawiających jogging nie jest miejscem dla początkujących. że uaktualnienia na stronie będą pojawiać się nieregularnie. Dzięki komponentowi Banner zarządzanie kampanią reklamową nie jest wyzwaniem. może warto przenieść j ą w bardziej widoczne miejsce. Joomla! zawiera fantastyczną funkcję. ułatw sobie życie . Powinieneś myśleć w kategoriach zarówno tego. zakupów zbiorowych ze zniżkami lub uruchamiając kampanię pisania listów popierających regionalnego polityka. Jeśli dostęp do strony jest często zakłócany. akcję zbierania datków. Korzystając z rozszerzeń Joomla!. np. Jeśli na stronie jest informacja. możesz określić. jej przekroczenie sprawia. • Specjalne działania i oferty grupowe — Każda współpracująca grupa ludzi dysponuje sporą siłą. a wiele stron przytłacza odwiedzających reklamami. Oceń reklamy pojawiające się na stronie pod kątem atrakcyjności i generowanych zysków. Dla każdego artykułu możesz określić datę. że strona zostanie uaktualniona w przyszłym tygodniu — z datą sugerującą. aby nie podważać swojej wiarygodności. że stają się one nieatrakcyjne i zaczynają odstraszać użytkowników. czy użytkownicy byliby zainteresowani takim programem. to czy strona nie zyska na usunięciu tej reklamy? Jeśli mała reklama powoduje duże przychody. kiedy zostanie on opublikowany (a także datę. Ukierunkowana reklama— Większość stron zawiera jakiś typ reklam. zakup dużej ilości jakiegoś produktu). wielu użytkowników może stwierdzić. bannery. która pomaga zapobiegać niedotrzymywaniu terminów: datę rozpoczęcia publikacji. staje się miejscem. którzy nie odróżniają półmaratonu od maratonu. Jeśli nie jesteś pewien. Prawie tak ważne. Na każdej witrynie dostępna jest tylko ograniczona ilość miejsca na reklamy. Internet jest pełen opuszczonych stron lub „stron widm" zawierających komunikat. jak utrzymywanie użytkowników szczęśliwymi. że nowe artykuły pojawiają się w każdy wtorek. czy dotrzymasz term inów. • Znaczenie stabilności i regularności W przypadku każdej tradycyjnej strony WWW ważna jest stabilność. że nie chce już z niej korzystać. np. programy partnerskie lub odnośniki do produktów sprzedawanych przez internet. Dla wirtualnych społeczności jest ona krytyczna. to nowe artykuły muszą być dodawane co wtorek. Brak dostępu do strony spowoduje frustrację użytkowników. co będzie miało pozytywny wpływ na całą społeczność (np. takich jak forum czy księga gości. gdzie odwiedzający komunikują się i łączą z innymi. kiedy jego publikacja powinna zostać zakończona). zbieranie funduszy na szybszy serwer). Jeśli banner prowadzi do spowolnienia ładowania strony i praktycznie nie przekłada się na zysk. jak i tego. że wiadomość opublikowano kilka lat temu. którzy mogą poczuć się odcięci od innych. które przyciągnęły do niej ludzi. Taką siłę można wykorzystać na wiele sposób. nie obiecuj żadnych terminów. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W może łatwo ulec samozniszczeniu. Oprócz oceniania obecnych partnerów mądre byłoby także rozejrzenie się w poszukiwaniu nowych dostawców i nowych możliwości. Jeśli witryna spełnia swój cel. Jeśli istnieje ryzyko.

wirtualne społeczności mają funkcję natychmiastowego komunikatu zwrotnego od użytkowników zainteresowanych daną częścią strony. ale także zabezpieczysz się na wypadek nagłych sytuacji. Twoja społeczności nie musi jednak sięgać gwiazd. gdzie dane na temat aktywności odwiedzających można czerpać wyłącznie z dzienników. dodających nowe treści. żeby oferty dobrać dokładnie do nich.com lub YouTttbe. zanim zapozna się z nim na tyle. podczas gdy nieudana społeczność internetowa będzie przypominać „miasto duchów" odwiedzane przez niewielu turystów. Działania takie mogą wzmocnić wizerunek strony jako witryny bezpośrednio związanej z danym obszarem zainteresowań. Odwiedzający stronę WWW nadal będą na nią wchodzić w poszukiwaniu informacji. jeśli zdecydujesz się na zrealizowanie takiego przedsięwzięcia. które są bezpośrednio związane z tematyką witryny. które zawiera. miliony odwiedzających. zanim ogłosisz. jeśli chodzi o sprzedaż produktu lub usługi. • • • . tym większa szansa na to. Prawdopodobieństwo fiaska przy źle przeprowadzonym budowaniu wirtualnej społeczności jest dużo większe niż przy implementacji kiepskiej strony WWW. Możliwości marketingu grupowego — Ponieważ użytkownicy samodzielnie nakreślą swoje zainteresowania przez treści. Tak nie jest. Bezpośrednifeedback— W przeciwieństwie do tradycyjnej strony WWW. Możesz wstawić wszystkie przygotowane artykuły za jednym zamachem. że strona zawiera funkcje takie jak newsłetter czy regularnie uaktualniany dział. Im większa jest Twoja wiedza na temat przyszłych wyzwań przez podjęciem próby stworzenia wirtualnej społeczności. będzie to oznaczało. sensowność przedsięwzięcia może się wydawać wątpliwa. ale także i zalety — ich lista jest znacząca: • Stworzenie rosnącej grupy odbiorców — Wszystko wskazuje na to. typowego dla większości wizyt na stronach WWW. a ich datę publikacji ustawić w przyszłości. że będziesz gotów zmierzyć się z trudnościami i pokonasz je. Budowanie społeczności ma pewne wady. dosłownie. istnieje wiele okazji. jakie wyzwania napotkasz. członkowie wirtualnych społeczności spędzają na stronach wiele godzin. Jest to okazja do zdobycia lojalności użytkowników i jednocześnie lepszego dopasowania reklam. W handlu istnieje stara zasada — klient musi napotkać produkt siedem razy. Długie wizyty na stronie sprzyjają zapoznawaniu się z promowanymi produktami. Ma to szczególne znaczenie. Nie tylko będziesz do przodu (zapobiegając w ten sposób przekroczeniom terminów). Jeśli społeczność osiągnie pęd przypominający MySpace. Długie wizyty na stronie — W przeciwieństwie do charakteru „krótkich przystanków". aby zdobyć sukces. że w przyszłości wirtualna społeczność będzie się rozrastać.Rozdział 10.com. Po przekroczeniu pewnego punktu zaobserwujesz wzrost wykładniczy. staram się tylko uświadomić Ci. • Budowanie społeczności w Joomla! 247 i dodaj kilka artykułów. aby go kupić. laczego warto stworzyć wirtualną społeczność Biorąc pod uwagę wszystkie trudności związane z prowadzeniem wirtualnej społeczności (głównie w zakresie poświęcanego czasu i pracy). które dodają na stronie. nie próbuję zniechęcić Cię do budowania wirtualnych społeczności. aby nie wpływały negatywnie na odbiór strony.

forum.: • • • • • • • • księga gości. forum. które mógłbyś później usunąć. Tworzący ją ludzie są często profesjonalistami (lub pretendują do tego miana).248 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • Skupienie na określonych treściach — Większość wirtualnych społeczności dysponuje specjalistycznymi informacjami na wysokim poziomie. która wydawała Ci się mało popularna. a ludzie przestaną ją odwiedzać. aby dostosować konfigurację serwera baz danych w celu uzyskania najwyższej wydajności. strona szybko upadnie. aby dać odwiedzającym to. dlatego zamieszczane informacje stanowią kopalnię wiedzy na dany temat. możesz ponownie wprowadzić ją na etapie przedefimowama. Wirtualna społeczność zawsze będzie znajdować się w fazie „prace w trakcie". komentarzy sieci społecznych. Powyższe technologie można łączyć i mieszać. forum) należy dokładnie monitorować. Wirtualne społeczności funkcjonują przez długi czas. Prawdę mówiąc dostępna jest ogromna liczba różnych rozszerzeń Joomla!. Lojalność odwiedzających — Tradycyjna strona WWW ma słabą siłę przyciągania. Rozszerzenia szczególnie obciążające bazę danych (np. Większość społeczności łączy ludzi o podobnych zainteresowaniach i ułatwia im wymianę informacji. Kolejne podrozdziały zawierają opis jednego lub więcej rozszerzeń dla każdej funkcji charakterystycznej dla witryny społecznościowej: księgi gości. czego szukają. Na moim serwerze testowym nic . ponieważ jest spoiwem w obszarze administracji i wspólnej bazy użytkowników. czat. • • Technologie wirtualnych społeczności Strona społecznościowa nie działa w oparciu o pojedynczą technologię. aby uzyskać możliwie najlepszy efekt. sieci społeczne. czatu. np. Pożytek społeczny — Niezależnie od elementu spajającego społeczność — jest ona w znaczącej części „dobra". sondy. kalendarza wydarzeń i systemów wiki. które umożliwiają dynamiczną komunikację użytkowników na stronie. Joomla' to doskonała podstawa dla tych funkcji. kalendarz wydarzeń. sonda. nawet jeśli zostaną pozostawione same sobie. dlatego nie boj się dodawania nowych funkcji. Jeśli webmaster przestanie dodawać atrakcyjne informacje. systemy wiki. ponieważ są nieużywane Jeśli wystarczająca liczba użytkowników będzie zgłaszać pretensje z powodu wyłączenia funkcji. komentarze.

pozwalając na to w y łącznie zarejestrowanym u ż y t k o w n i k o m . • Budowanie społeczności w Joomla! 249 stwierdzono konfliktów między rozszerzeniami. jak i implementacja księgi gości jest całkiem prosta. które rozszerzenie wizualnie lepiej pasuje do reszty strony. lumer ICQ. Easybook można również tak skonfigurować. ysunek 10.). z a s t o s o w a n i e o b r a z k ó w C A P T C H A i potwierdzenia wysyłanego pod adresem e-mailowym oraz filtr słów. i taki też jest j e j efekt w p o b u d z a n i u społeczności. sięga gości Księga gości to jedna z najstarszych form komunikacji na stronach internetowych. imię nazwisko Mającego) ub całkiem sporo iól (np. Easybook pozwala na wysyłanie e-maili z podziękowaniem do u ż y t k o w n i k ó w dodających wpisy.i Księga Gości Jan Kowalski 30 listopad 2 0 23m i 08 Muszę zaglądać tułaj częściej © Jan Kowalski »listopad 2003 23. Koszt czasu i energii niezbędny do implementacji księgi gości jest niewielki. J e d n ą z najlepszych f u n k c j i jest r o z b u d o w a n a o c h r o n a przed s p a m e m . tzn. asybook Pokazany na rysunku 10.m a i l o w y m . Dodawanie wpisów można ograniczyć. e-mail.48 1 1 • Exteił$ions 1 • Coirteni Lłtyoirts 1 • Example Pages | Ta księga jest jeszcze lepsza od poprzedniej! 1 2 Entries in guestbook Easybook zawiera obsługę z n a c z n i k ó w B B C o d e . Vpis w aplikacji 7. lub udostępnić a n o n i m o w e wpisy. prosty k o m p o n e n t księgi gości. adres trony WWW). Dlatego możesz dowolnie mieszać i d o p a s o w y w a ć przedstawione aplikacje.1. które u m o ż l i w i a j ą f o r m a t o w a n i e tekstu (pogrubianie. Dlatego księga lepiej s p r a w d z a się w charakterze dodatku d o tradycyjnej strony W W W niż j a k o element witryny społecznościowej. oba rozszerzenia o f e r u j ą podobną funkcjonalność. instalacja jednego nie kolidowała z innymi. v zależności id decyzji administratora Moja Księga Gości • • • • • • • • • Heine Joomki! uveiview Joomla' License Moie . . (Samodzielnie utworzyłeś m a ł ą aplikację o b s ł u g u j ą c ą księgę gości w rozdziale 6. aby po dodaniu wiadomości został w y s ł a n y list z żądaniem potwierdzenia pod p o d a n y m adresem e .iboiił Joomla* FAO The News Web Links News Feetls fyloj. pochylanie itd.1 Easybook to doskonały. Ponieważ zarówno idea. Umożliwia ona odwiedzającym umieszczanie komentarzy i komplementów odnośnie do treści na stronie. możliwe jest także powiadamianie administratora o próbie wysłania wiadomości zawierającej zabronione słowa. Twój wybór będzie prawdopodobnie zależeć głównie od tego.Rozdział 10.asybook może awierać kilka np. Dwa najpopularniejsze rozszerzenia księgi gości dla Joomla! to Easybook i Jambook. w przypadku braku potwierdzenia wiadomość zostanie zignorowana. W zależności od ustawień w e wpisach m o g ą się pojawiać także emotikony i inne obrazki.). Listę zabronionych słów można zdefiniować w interfejsie administratora.

aby z d o b y ć więcej informacji na temat tego rozszerzenia).<br />Bitte versuchen Sie es spoter wieder. francuskim. hiszpański. D o m y ś l n i e k o m p o n e n t wyświetlany jest w j ę z y k u n i e m i e c k i m . hiszpańskim. tłum. Send -Thank You. tłum. np.org/gf/project/easyjooinla/frs/ Po pobraniu w y p a k u j plik readme z a r c h i w u m .0. z o b a c z p o d p u n k t „ S i m p l e M a c h i n e s F o r u m ( S M F ) " . węgierski. chińskim uproszczonym. aby z m i e n i ć go na angielski. M o ż e s z zainstalować rozszerzenie Easybook. pobierając z poniższej strony archiwum ZIP: http://joomlacode. k o m e n t o w a n e . Teraz utwórz archiwum zawierające wszystkie pliki komponentu 2 . a w s z y s t k i e te o p c j e m o ż n a u r u c h o m i ć . holenderski i rosyjski). Opcja powiadamiania administratorów powoduje wysyłanie wiadomości informujących o n o w y c h w p i s a c h .2. Komponent Easybook jest kompatybilny z komponentem łączącym Joomla! z Simple Machines F o r u m ( S M F .xml na easybook. u s u w a n e lub w s t r z y m y w a n e . angielski. Aby to zrobić. rosyjskim.xml. klikając odnośniki w otrzymanej w i a d o m o ś c i .250 Joomla!.2). W internecie można znaleźć polskie tłumaczenie Easybook 1. następnie zmień nazwę z easybook. greckim. n o r w e s k i m i duńskim 1 . które z dodatkowych informacji będą wyświetlane na liście wpisów (zobacz rysunek 10. W nowszej wersji poprawiono tę niedogodność — przvp.).2 — p r z y p . niderlandzkim. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Bogate opcje konfiguracyjne w interfejsie administratora pozwalają wstawiać dodatkowe pola do formularza (np. Rysunek 10. Notify webmaster w h e n n e w entries are post« Email address to send notifications to. . niemieckim. które m o g ą b y ć z m i e n i a n e . Message presented to the frontend users if gi Guestbook offline: Offline message: Nie O Tak Das Gostebuch befindet sich im Wartungsmodus. Dostępny jest także w wielu językach. xmlen zmień na easybook. p u b l i k o w a n e . Auto-publish entlies: Notify webmaster : Webmastei s email: Thank you. włoskim. Interfejs administratora Easybook zawiera bogate opcje kontroli wyświetlania i zapobiegania spamowi Backend Frontend ecurity ® Fielete i Tools Switch the guestbook frontend offline. adres strony W W W . numer I C Q itd. a easybook. wypakuj wszystkie pliki z archiwum. musisz skorzystać z angielskiego deskryptora X M L i stworzyć archiwum komponentu na nowo. usei Ö Nie ® Tak 0 Nie O Tak webmaster^domain © Nie O Tak Auto-publish n e w guestbook entries. 1 W najnowszej wersji rozszerzenia jest to tylko sześć języków (niemiecki.mail to the user. a także d a j ą kompletną kontrolę nad tym. Istnieje także f u n k c j a importu a r c h i w u m księgi gości utworzonej za p o m o c ą komponentu AkoBook. Te informacje odnoszą się wyłącznie do komponentu Easybook dla Joomla! w wersji 1.xmlde.

i Ksie<io G o ś c i IP addressName E-mail Show e-mail Homepage Lot ation !CQ number AIM nickname MSN m e s s e n g e r Yahoo m e s s e n g e r Skype nickname Website rating Guestbook entrf i (5 .3). możliwość importu wpisów AkoBook. jak \dministracyjnej. Rozszerzenie Jambook umożliwia t a k ą kontrolę dzięki zastosowaniu systemu szablonów.ć overview i i i . rmularz ^dawania <wego wpisu istępy jest równo w części ntowej. Poniżej wymieniono niektóre zabezpieczenia z ich długiej listy: • • • generowanie obrazków C A P T C H A . • Budowanie społeczności w Joomla! 251 Po zainstalowaniu k o m p o n e n t u m u s i s z d o d a ć p o z y c j ę m e n u p r o w a d z ą c ą d o księgi gości. zostanie wyświetlony formularz dodawania wpisu (zobacz rysunek 10.Worst rating) public Jan Kowalski kowal@o2.Sign guestbook Home Joi>inl. N o w e wpisy można dodawać za pośrednictwem części f r o n t o w e j lub administracyjnej. co umożliwia d o p a s o w a n i e w y g l ą d u komponentu do szablonu strony. Potężny system szablonów pozwala wpływać na każdy aspekt warstwy prezentacji części f r o n t o w e j . Na rysunku w i d a ć także. blokowanie adresów IP — ma zapobiec nadużyciom księgi gości. z którego dodawany jest wpis. Szablony m o ż n a edytować z poziomu interfejsu administratora. a także zaawansowany interfejs administratora. imbook Jambook (zobacz rysunek 10. m i l .Best rating. którego instalacja i konfiguracja nie nastręczają trudności. Jedynymi w y m a g a n y m i polami są Name ( T w o j e imię i nazwisko) i E-mail (Twój adres e .3. Jeśli klikniesz odpowiedni odnośnik.pl U Si ©@@@ ©© Submit entty Chociaż Easybook jest bardzo popularnym rozszerzeniem. i edyne magane pola Name i E-mail Moja Księga Gości .m a i l o w y ) .Rozdział 10. i! L i c e n s e M o i e atłoirt J o o m l a ! FAO The N e w s Wtłti Links N e w s Feeds M o j . .4) należy do najpopularniejszych k o m p o n e n t ó w dodających f u n k c j ę księgi gości ze względu na nacisk na ochronę przed s p a m e m . że n o t o w a n y jest adres 1P k o m p u t e r a . integracja z systemem logowania Joomla!. niektóre strony w y m a g a j ą większej kontroli wyglądu księgi gości. 1 . sunek 10.

część administracyjna rozszerzenia Jambook jest zaskakująco rozbudowana. m o d y f i k o w a l n a lista znaczników H T M L . ustalony przez administratora. Ma także funkcję wyszukiwania w p i s ó w pod kątem w p r o w a d z o n e g o tekstu. w przypadku gdy żadne nie zostały dodane. Przycisk Podgląd umożliwia sprawdzenie.5. niemieckim. Jeśli korzystałeś wcześniej z rozszerzenia Easybook. norweskim i polskim. m. . Edit item — W y g l ą d formularza edycji wpisu. D o m y ś l n a instalacja zawiera poniższe szablony. których zmiana w p ł y w a na wygląd komponentu: • • • • • Show — Wyświetla pojedynczy wpis Jambook. Nowe wiadomości m o g ą być wprowadzane za pomocą aktualnie ustawionego edytora W Y S I W Y G lub w formie zwykłego tekstu. konfiguracja usuwania znaczników H T M L z wiadomości. J a m b o o k m o ż e zaimportować wpisy utworzone w tamtej aplikacji. Część frontowa komponentu Jambook umożliwia wyświetlanie i wyszukiwanie wpisów DODAJ WPIS Ogółem w p i s ó w w księdze I • • • • • p o w i a d a m i a n i e administratora e-mailem o nowych wpisach.jxdevelopment.4. portugalskim.in. zmieniać treść swoich wypowiedzi. Rozszerzenie Jambook można pobrać na stronie: www. List empty — W y g l ą d listy wpisów. angielskim. Zarejestrowani użytk o w n i c y s y s t e m u J o o m l a ! m o g ą p r z e z o g r a n i c z o n y czas.m a i l o w y c h . Jambook dostępny jest w wielu językach. które można wykorzystać w e wpisach. ale także m o d y f i k a c j a szablonów H T M L . Możliwa jest nie tylko edycja i usuwanie wpisów. ochrona przed m a s o w y m d o d a w a n i e m wiadomości.com/jambook Jak pokazano na rysunku 10. j a k na tak prostą aplikację. ale formatowanie tekstu nie jest wtedy dostępne. ukrywanie adresów e . francuskim. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Księga Gość Lista wpisów SZU kAJ WPISU Rysunek 10. K o m p o n e n t zawiera także f u n k c j ę chroniącą przed nieu m y ś l n y m p o d w ó j n y m d o d a w a n i e m tej s a m e j w i a d o m o ś c i — co j e s t częsty p r o b l e m e m w przypadku niewprawionych użytkowników księgi gości. List — Określa sposób wyświetlania listy wpisów.252 Joomla!. serbskim (łaciński zestaw znaków). List item — Logika odpowiedzialna za generowanie wydruku poszczególnych wpisów. przed ostatecznym dodaniem j e j do bazy. jak wiadomość będzie się prezentować na stronie.

Jambook wykorzystuje do generowania obrazków CAPTCHA funkcje TrueType biblioteki GD2. listę rzeczy do zrobienia. w y k o r z y s t u j ą c T w o j ą stronę. p o f u n k c j e związane z k o m u n i k a torami internetowymi. który wykorzystywał p o k o j e czatowe do złych celów. spamu. Menedżer szablonów Edytuj szablony dla wszystkich stron i e-maili. wysyłania wiadomości. ustawienia e-mail. . nel kontrolny vbook posiada •budowane cje ministracyjne 253 JX< fSi8P$ W J a m b o o k Conti ol P a n e l Wpisy Wyświetl wszystkie wpisy z opcjami publikacji. B e z p o ś r e d n i a komunikacja. o «i u ' Przeczytaj dokumentację. przez nowoczesne implementacje Shoutbox. Search — Określa sposób wyświetlania strony wyszukiwania. Chociaż większość czatów nie jest siedliskiem zła. począwszy od p o k o j ó w czatowych. Mak® A Dijmtian ^ śpi Importuj wpisy • B P Importuj wpisy księgi z zewnętrznego źródła. listę zmian oraz licencję. W ostatnich latach czaty dorobiły się wątpliwej reputacji z p o w o d u częstych nadużyć związanych z wykorzystaniem nieletnich.5. gdzie komunikacja nie jest ciągła. a wiadomości są widoczne dla całego świata. typowa dla czatów. jeśli j a k a ś „ z ł a " osoba. Konfiguracja Jambook ZmieVj0144 opcje dla: przegl\u0105dania właściwości. Kliknięcie na lo<jo komponentu powiać. aby umożliwić dodawanie wiadomości. w PHP4 trzeba zainstalować dodatkowy moduł. Informacje o Jambook S . pros wspierać autora dobrowolnymi datkami finansowymi klikają w poniższy guzik. dopuści się przestępstwa. Wspieraj Jambook Aby umożliwić dalszy rozwój komponentu.) do Panelu Konti olnego. edycji oraz dodawania nowych pozycji.Rozdział 10. U • • Thankyou — Ekran wyświetlany p o u d a n y m dodaniu wpisu. Nie ma tygodnia bez wiadomości o przestępcy. Dokładniejsze informacje na temat tego zagadnienia znajdziesz w podrozdziale „Odpowiedzialność prawna". stwarza większe p r a w d o p o d o b i e ń s t w o nadużycia niż inne technologie. Dokumentacja komponentu (wraz ze wskazówkami dotyczącymi edycji szablonów) dostępna jest z poziomu interfejsu administratora. :at Pojęcie czatu internetowego obejmuje wszystkie formy komunikacji. Dlatego obsługa TrueType musi być dostępna w systemie PHP. W przeciwieństwie do PHP5 zawiera wbudowaną obsługę TrueType. że warto p o w a ż n i e się z a s t a n o w i ć przed d o d a n i e m takiej f u n k c j o n a l n o ś c i na stronie. Powinieneś b y ć ś w i a d o m p r a w n y c h k o n s e k w e n c j i . problem jest na tyle znaczący. Preview — Podgląd n o w e g o wpisu. • Budowanie społeczności w Joomla! ¡unek 10.

BlastChat.• <5 - " CO S i. z którego korzysta rozszerzenie BlastChat. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W BlastChat R o z s z e r z e n i e BlastChat ( z o b a c z rysunek 10.254 Joomla!. Rysunek 10. o d b y w a się za p o m o c ą opcji Rozszerzenia/Instalator." ~ OT "ł Dźwięk n Wszyscy P o w e r e d by BlastC hat Pakiet BlastChat m o ż e s z pobrać z poniższej strony: www. że j u ż ponad 14 tysięcy stron wykorzystuje tę technologię. do pakietu dołączony jest moduł. co m o ż e się przełożyć na wzrost popularności. Procedura rejestracji nowej strony umożliwia dodanie j e j do centralnego katalogu BlastChata. dzięki technologii Ajax. musisz najpierw utworzyć konto na serwerze. komponent nie obciąża zasobów i łącza. Po zainstalowaniu k o m p o n e n t u BlastChat możesz z poziomu interfejsu administratora dodać konto usługi BlastChat.V I I • Y o i i i Details • Liojoilt I i. N a stronie BlastChatu z n a j d u j e się informacja. . com Instalacja k o i n p o n e n t u i m o d u ł ó w nie odbiega od s t a n d a r d o w e j p r o c e d u r y .6. uaktualnia listę wpisów na czacie bez przeładowywania całej strony ÖO Home Joomla! wervtey* Joomla! License Moie about J o ¡oni. który odpowiada za działanie czatu.7..6) to k o m p o n e n t oparty na technologii Ajax. wybierając opcję Komponenty/BlastChat.ii • • ¡i fti JS> U » S /. Otwórz ekran konfiguracji rozszerzenia w interfejsie administratora Joomla!. jak pokazano to na rysunku 10. Ponieważ Twój serwer wykorzystywany jest wyłącznie do zainicjowania połączenia.it Odśwież i: i priv: Wiadomość: • i Wyślij . Po zarejestrowaniu się na serwerze BlastChata musisz się zalogować i ustawić serwer pod k ą t e m obsługi T w o j e j strony. blastchat. Oprócz komponentu.lfM /£News3i P o k o j e ] [C h a t t e r s ][ W e b s i t e s ] i - Joomla! localhost/bombla [Chatters] Odśwież adasmiauczynskfOOrn] Gości Mój Blast ii. który wyświetla listę dostępnych użytkowników z odnośnikami do ich profili. który za pośrednictwem zdalnego serwera (serwera BlueChat) udostępnia opcję czatu. Ekran konfiguracji komponentu umożliwia przeprowadzanie d a r m o w e j rejestracji. A b y uruchomić czat na stronie..i! FAO The News Welt Links News Feeds Mojo Ki.

d o s t o s o w a n y do u r u c h a m i a n i a w ś r o d o w i s k u J o o m l a ! . Administrator czatu ma nad nim k o m p l e t n ą kontrolę. zablokować dostęp z danego adresu 1P. Komponent BlastChat jest kompatybilny z JoomFish. Ekran konfiguracji rozszerzania pozwala określić rozmiary okna czatu (Width — szerokość. dlatego obsługuje wszystkie języki wspierane przez to rozszerzenie. dostępną w wielu j ę z y k a c h . a także Netscape (8. przedstawiony na rysunku 10. Internet Explorer (wersje 6 i 7).7. Opera (wersje 8 i 9).1). a na dodatek nie zużywa wiele z zasobów serwera. dlatego wygląd czatu powinien dobrze pasować do reszty strony. szerokość i wysokość marginesów (Margin Width i Margin Height). jest rozszerzeniem zbudowanym w oparciu o skrypt PhpFreeChat. ifiguracja wera stChat wpływa wygląd czatu 255 Wehsite Details Name: Abbreviation: URL: Intra id: Private key: Description localhostJjoomla © © "b?cd64610a977afd60cfcde96edfbd9b" "0?eSf4Q1 S5e768bd8ca59d7de1 a70c5d" (Do not share this value! It is used for security purposes) Hój pierwszy czat Intranet serverAvebsite: Q tlilú [. Warstwa prezentacji opiera się na stylach zdefiniowanych w Joomla!. Height — w y s o k o ś ć ) . włączając w to tekst pisany od prawej do lewej strony.com/tag/utchal/ . Możesz pobrać rozszerzenie utChat z poniższej strony: http://video. a j e g o d z i a ł a n i e s p r a w d z o n o w przeglądarce Mozilla Firefox (wersje 1 i 2). W rezultacie wyświetla zmieniony tekst w oknie czatu bez uaktualniania całej strony. a także w y m i a r y s a m o d z i e l n e g o okna (Detached Width i Detached Height). może: • • • • • • wysyłać wiadomości publiczne (do poszczególnych użytkowników i pokoi). ustawić długość bana. nadawać innym użytkownikom uprawnienia moderatora. usuwać użytkowników z danego pokoju. blokować dostęp użytkownikom do j e d n e g o pokoju lub kilku.Rozdział 10. utChat jest prostą i m p l e m e n t a c j ą czatu. ¡hat Komponent utChat.8.j y e s BlastChat korzysta z Ajaksa do pobierania w i a d o m o ś c i na czacie. T e c h n o l o g i a Ajax wykorzystywania jest do odświeżania okna czatu bez konieczności przeładowania całej strony. • Budowanie społeczności w Joomla! unek 10.joomlapl. o b r a m o w a n i e (Frame Border). Interfejs B l a s t C h a t a został n a p i s a n y w j ę z y k u J a v a S c r i p t .

:-: 1 ^ B / u s @ c Po z a i n s t a l o w a n i u k o m p o n e n t u u t C h a t z p o z i o m u interfejsu administratora musisz dodać pozycję menu łączącą z częścią frontową rozszerzenia. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 10.256 Joomla!. Zostanie wyświetlony edytor.9. t"! . Obsługa d o w o l n e g o języka. jak przedstawiono to na rysunku 10. M o d y f i k a c j e za p o m o c ą arkuszy stylów (CSS).in.8. . tylko przechowuje wszystkie wiadomości w postaci prostego archiwum. możliwość usuwania i blokowania użytkowników). Komponent utChat wykorzystuje skrypt PhpFreeChat. PhpFreeChat (a także. Prywatne wiadomości między uczestnikami. który można zapisywać i wyświetlać w postaci kodowania UTF-8.' zr. Funkcje dla moderatorów (m. W ł a s n y system wtyczek. • • Domyślna konfiguracja nie określa domyślnie wykorzystywanego języka. który jest bezpośrednio uruchamiany przez rozszerzenie. który pozwala na zmianę miejsca przechowywania danych (przykładowo można dodać zapisywanie wiadomości w bazie danych). utChat) zawiera następujące f u n k c j e : • • • • • Możliwość p r o w a d z e n i a kilku pokoi. Po zainstalowaniu komponentu wybierz w interfejsie administratora opcję utChat z menu Komponenty. w konsekwencji. który umożliwia m o d y f i k a c j ę parametrów.jma*-! n^s. Ustawienia zapisywane są w postaci kodu PHP. Komponent utChat nie korzysta z bazy danych Joomla! do zapisywania wiadomości i nicków. Wsparcie f o r m a t o w a n i a tekstu i e m o t i k o n ó w za p o m o c ą BBCode. aby dodać do Joomla! obsługę czatów utChat Joomla! o n o adasmiauczynski o e ii e o « » O * 6 > t & © Q & © |j # ffi^l 7 </ 5 ? t"'".

które zrzesza programistów i webmasterów Joomla!. niemieckim. net irum dyskusyjne Forum to ogromnie popularna metoda świadczenia p o m o c y technicznej z a r ó w n o dla produktów komercyjnych.c k ' ]] . francuskim. S M F nie jest rozszerzeniem Joomla!. albańskim. bułgarskim. wykorzystywana na wielu witrynach. rosyjskim. portugalskim.phpFreeChat. hiszpańskim.joomla. Społeczność Joomla! rozwija się właśnie dzięki forum (forum.• ' ) . i nfigu racja zszerzenia 3hat zapisywana . Fakt ten świadczy o j e j w y d a j n y m działaniu pod dużym obciążeniem. szwedzkim.9. '( $utparams [ 1 admins 1 ] = aa rr a . j a k i open source. Program dostępny jest w ponad 20 językach: angielskim. greckim. Ponieważ .org) do prowadzenia forum. węgierskim. niderlandzkim. tureckim. • Budowanie społeczności w Joomla! sunek 10. r r 2'J. norweskim i mmuńskim. Istnieje jednak możliwość połączenia programu SMF z systemem Joomla! za pomocą specjalnego komponentu. Dodaj poniższą linię.admin. fińskim. to oddzielna aplikacja spełniająca założenia f o r u m . w tym na forum.Rozdział 10. aby ustawić język na a m e r y k a ń s k ą o d m i a n ę angielskiego: $urparams['language'1 = 'en_US': K o m p l e t n ą dokumentację rozszerzania utChat (a raczej skryptu phpFreeChat) znajdziesz na stronie: www. tajskim. perskim.php 257 ck S u t p a r a m s [ 1 f r o z e n n i. Jutparams('channeirs'] = i : r a y ( ' P o k o j l ' .t w postaci du PHP 'jchamianego zez system l\Ith: C: xampp.tAdocs joomla administiatoi components com_utchat. polskim.joomla.org). hebrajskim.confadv. katalońskim. 'Pokoj f u r p a r a m s I 1 t h e m e ' ] = 'msn i u t p a r a m s [ ' l a n g u a g e ' 1 = 1 en__US 1 . Obecnie forum w postaci strony internetowej można łatwo dodać d o istniejącej witryny lub systemu Joomla!.org. japońskim.TRUE.joomla. włoskim. Źródeł forów dyskusyjnych należy upatrywać w poprzedzających strony W W W systemach BBS.y ( ' admin 1 =>.utchat. mple Machines Forum (SMF) Simple Machines F o r u m jest aplikacją (zobacz rysunek 10. chińskim.10) w y k o r z y s t y w a n ą na g ł ó w n e j stronie Joomla! (www. Wraz z rozrostem internetu dyskusje zostały przeniesione na grupy dyskusyjne. Forum Joomla! wykorzystuje do działania aplikację Simple Machines Forum (SMF). arabskim.

dostępnych jest wiele rozszerzeń. filtry antyspamowe. Po zainstalowaniu k o m p o n e n t u łączącego m u s i s z s k o n f i g u r o w a ć go za p o m o c ą interfejsu administratora. S M F n a l e ż y u m i e ś c i ć w e w n ą t r z struktury k a t a l o g ó w J o o m l a ! . zarządzanie reklamami i wiele innych. S M F należy zainstalować oddzielnie od Joomla!. Shoutbox. tłum. to zawiera własny zestaw tematów. np.simplemachines. funkcje ułatwiające pozycjonowanie (SEO).to * .php?topic=184557 — przyp. M n " ( Today at 1 2 : 1 7 : 0 5 PM ) View the most recent posts o i the forum. które p o z w a l a j ą połączyć S M F i Joomla!. galerie. p o n i e w a ż j e g o poprawne ustawienie jest w a r u n k i e m działania połączenia. która jest odrębną aplikacją. . następnie kreator przeprowadzi Cię przez proces instalacji. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 10. Chociaż część frontowa SMF uruchamiana jest w ramach interfejsu Joomla!.simplemachines. że istnieje sporo innych rozszerzeń. Po zainstalowaniu S M F należy dodać komponent łączący. Powodem przerwania prac była niekompatybilność licencji. : [More Stats] S M F z a w i e r a w ł a s n y s y s t e m wtyczek. Każde z nich m a swoje w a d y i zalety. Największe z n a c z e n i e ma parametr Palh to SMF (ścieżka dostępu do S M F ) . Więcej infonnacji na http://www. które określają jej wygląd General Discussion Feel free to talk a b o u t a n y t h i n g a n d e v e r y t h i n g in this b o a r d . żeby wyświetlić ekran konfiguracji zilustrowany na rysunku 10.simplemachines. stworzone przez programistów S M F — co zapewnia tym s a m y m n a j l e p s z ą kompatybilność. K o m p o n e n t łączący ( S M F Bridge) możesz pobrać ze strony: www. J e d n y m ze s k u t e c z n y c h s p o s o b ó w j e s t u t w o r z e n i e f o l d e r u 1forum w g ł ó w n y m katalogu Joomla! i zainstalowanie tam oprogramowania forum. L a t e s t Member: t e s t L a t e s t Post: " W e l l unit.org/download/? brie/ges3.10.258 Joomla!. u r u c h a m i a n a j e s t przez w p r o w a d z e n i e w przeglądarce o d p o w i e d n i e g o adresu.org A b y u m o ż l i w i ć i n t e g r a c j ę ze s t r o n ą J o o m l a ! . aby umożliwić uruchamianie forum w r a m a c h interfejsu witryny Joomla!. Instalacja SMF p r z y p o m i n a w instalację J o o m l a ! . W pole należy w p r o w a d z i ć odpowiednią ścieżkę absolutną. aby w s k a z y w a ł miejsce instalacji SMF. Rozszerzenie przedstawione na rysunku 10.org/ community/index. Wybierz odpowiednią opcję z menu komponenty. 1 Posts 1 Topics Last post by Simple Machines in W«lcom« to SMF! on Today at 12:17:05 PM Forum Stats A 1 Posts in 1 Topics by 1 Members. Z w r ó ć uwagę. 3 Oficjalne rozszerzenie SMF Joomla Bridge nie jest już rozwijane ani dostępne na stronie SMF. p o n i e w a ż jest to oficjalne rozszerzenie. Powinieneś j e d n a k korzystać z komponentu SMF Bridge. pakiet można pobrać na poniższej stronie: www.11. Fireboard W przeciwieństwie do SMF.12 zostało napisane z m y ś l ą o wykorzystaniu w systemie Joomla!. Fireboard (połączony z rozszerzeniem J o o m l a b o a r d ) f u n k c j o n u j e j a k o uzupełnienie systemu Joomla!.

systemów komentarzy i innych. • Budowanie społeczności w Joomla! sunek 10. opcja wybierania własnych ulubionych w ą t k ó w przez u ż y t k o w n i k ó w . Fireboard posiada następujące f u n k c j e f o r u m dyskusyjnego: • • • • nieograniczona możliwość definiowania kategorii i podkategorii. sunek 10. Fireboard bezpośrednio wykorzystuje listwy kontroli dostępu ( A C L ) Joomla! do zarządzania uprawnieniami u ż y t k o w n i k ó w . .i go ty Fol tlili Forum 1 Sample Forum 1 Pobierz nagłówki ostatnich p o s t ó w Joomlaboard Forum Component i i i Stable T'JJO Shoes M . ) ekranie nfigu racji części 1ministracyjnej AF Bridge ajduje się opcja 'ath to SMF" Configuration Path to SMF (absolut): SMF Forum intergration: Use SMF CSS in other pages?: Synchronize Language from Mambo/Joomla to SMF?: i Synch Upgrade C :V:amppV-itdo sljoomlaVorum Wrapped V Yes V No v 259 Create path automatically & dlatego nie w y m a g a żadnych łączników. integracja z systemem profili u ż y t k o w n i k ó w C o m m u n i t y Buildera. Integracja z systemem jest znacząca — zwłaszcza w zakresie wyglądu i uprawnień użytkowników. bestofjoomla. • • • • • • Możesz pobrać komponent Fireboard i p o w i ą z a n e moduły z poniższej strony: www. umieszczanie d o d a t k o w y c h funkcji w panelach: n a j n o w s z e wiadomości. ! R e g u l a m i n i i Pomoc szukaj w forum Forum '' . tworzenie map stron Google. własna architektura wtyczek. import danych Joomlaboard. J o o m l a ! jest w o l n y m o p r o g r a m o w a n i e m d o s t ę p n y m na licencji G N U G P L . org . W s z e l k i e prawa zastrzeżone.Ttłli |)OST Pobieiz n a g l o w n ostatnich postów. która pozwala na integrację z Joomap. generowanie kanałów R S S i d o k u m e n t ó w w formacie P D F .Rozdział 10. przyklejone tematy i inne. takich jak ClexusPM i Uddeim.oom T e a m Tenuity 1 Odpowiedzi Ost. obsługa systemów prywatnych wiadomości. najnowsze wątki. C o p y r i g h t © 2008 O p e n Source Matters.F a o t o r y Wersja PL Zwiastun .11.«otispam integration b y JoorniaPi. obsługa wielu j ę z y k ó w . •ęść frontowa omlaboard 'korzystuje :tuainy ablon strony ) stworzenia idobnej ezentacji -Joomlaboard-Forum :atriie posty .12. obsługę Joom!Fish. system szablonów p o r ó w n y w a l n y z S M F .

13. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Po pobraniu komponentu możesz zainstalować go w tradycyjny sposób. ikona szybkiego uruchomienia interfejsu administratora Fireboard. Tym r a z e m w y b i e r z z listy Item Level k a t e g o r i ę . Panel kontrolny rozszerzenia Fireboard pozwala na dostęp do konfiguracji. Inwestowanie w nieruchomości. statystyki f o r u m i inne. Kliknięcie przycisku Forum Administration s p o w o d u j e wyświetlenie ekranu. pozwala na dostęp d o wszystkich funkcji rozszerzenia. Sondy Sondy m o g ą być doskonałym dodatkiem.13. które umożliwią u ż y t k o w n i k o m dostęp. zarządzania użytkownikami i wystanymi plikami oraz do administracji forum Fireboard . Jeśli j e d n a k wirtualna s p o ł e c z n o ś ć j e s t j u ż silna. k t ó r ą p r z e d c h w i l ą u t w o r z y ł e ś . gdzie możesz d o d a w a ć n o w e kategorie. ifiguracja _ M 1 <% ipJL 3 Użytkownicy css 18- / J sśkm Przeglądarka grafik Edytor pliku CSS Kategorie i fora Przeglądarka plik ów . s o n d y m o g ą b y ć d o s k o n a ł ą m e t o d ą poznania opinii użytkowników. aby zobaczyć wyniki sondy. przedstawiony na rysunku 10.Panel kontrolny W i t a j m i f o r u m Fii e B o a i d Dziękujemy za w/bór FireBoard jako T w ó j 3go Forum. pobieranie i w y ś w i e t l a n i e n a j n o w s z y c h t e m a t ó w za p o m o c ą Ajaksa. a n a s t ę p n i e w p r o w a d ź nazwę. M o ż l i w e jest także dodanie m o d u ł ó w oferujących takie funkcje. jak wybór t e m a t ó w . wyświetlanie najlepszego i ostatnio zarejestrowanego użytkownika. Następnie d o d a j w Menadżerze Menu pozycję łączącą z komponentem Fireboard. Niektórzy spośród o d w i e d z a j ą c y c h z a g ł o s u j ą tylko p o to. jeśli wirtualna społeczność została uruchomiona. \ . . lak korzystać z dostępnych narzędzi.O Blokowanie Forum Łf^yi Synchronizacja użytkowników O Strona domowa Fireboard | Wczytaj przyktedc w e dane W ¥ Usuń przykładowe dane Uśmieszki (**) Przelicz statystyki kategorii Rangi Po kliknięciu przycisku New zostaniesz przeniesiony do ekranu tworzenia kategorii. Pozostaw u s t a w i e n i e Item Level na Top Level ( P o z i o m n a d r z ę d n y ) . np. Zapisz kategorię i przejdź do tworzenia kolejnej. ł ą za po lewej stronie umożliwią C i administrację wszystkimi as pektami forum. za p o m o c ą opcji Rozszerzenia/Instalator. a następnie wprowadź tytuł forum. N i każdej stronie zn< jdziesz pomoc kontekstowi objaśniającą. Rysunek 10. Użytkownicy będą mogli teraz dodawać wiadomości na utworzonym forum. M o g ą służyć także za źródło informacji i opinii społeczności na różne tematy — także na temat strony. . Panel kontrolny Fireboard. Kolejnym krokiem po zainstalowaniu komponentu jest dodanie kategorii i forów.260 Joomla!. N a te stronie możesz prz egiądać statystyki forum.

Rozdział 10. • Budowanie społeczności w Joomla!
System o b s ł u g i sond j e s t , o c z y w i ś c i e , d o m y ś l n i e d o ł ą c z o n y d o J o o m l a ! . R y s u n e k zawiera fragment strony, na której z n a j d u j e się sonda. ysunek 10.14. Umyślne pytanie ' sondzie ystemu Joomla! otyczy astosowań oomla!
W e l c o m e to the Frontpage Polls

261
0.14

Welcome to Joomla!

&

1

Joomla! is used for? 0 O Community Sites Public Brand Sites eCommerce Blogs Intranets Photo and Media Sites All of the Above!

Joomla! is a free open source fi amewoik and content publishing system designed toi quickly ci eating highly interactive multi-language Web sites, online communities, media paitáis, hloys and eCo applications. Joomla! provides an easy-to-use graphical user interface that verstóíi 1.5 simplifies the management and publishing of large volumes of content including HTML, Powered by

0 0 0 Q O

M Joomla!

G ł o s u j J I Wyniki

Who's

Online

Możesz skorzystać także z innych rozszerzeń, które m a j ą więcej funkcji i o f e r u j ą w i ę k s z ą elastyczność. Moduł sondy dołączony jest także do pakietu S M F , który miałeś o k a z j ę zainstalować wcześniej. Aby dodać sondę w aplikacji SMF, kliknij przycisk Add Poll z panelu administratora S M F . Zostanie wyświetlony ekran tworzenia sondy (co przedstawiono na rysunku 10.15). M o ż e s z dodać dowolną liczbę odpowiedzi, skonfigurować czas trwania sondy, a także wstawić k o m u nikat opisujący p o w o d y j e j uruchomienia. ysunek 10.15. )odanie sondy ' programie SMF ?st tak proste jak wysłanie nowej wiadomości a forum
Post n e w poll S u b j e c t : ;Miejsce spotkania Message icon: Question: Standard v, ••.;>'

Gdzie najlepiej SIĘ spotkać? O p t i o n 1: Kawiarnia O p t i o n 2: Park miejski Option 3: Góra św. Jerzego O p t i o n 4: O p t i o n 5: j ( Add Option)

„ .. Options:

Po11

. .. 1 Maximum votes per user.
Run the poll for days, (leave blank for no limit) Eli Allow user to change vote, Show the poll's results to anyone.

W panelu a d m i n i s t r a t o r a S M F m o ż l i w e j e s t u s t a w i e n i e w i e l u d o d a t k o w y c h p a r a m e t r ó w i funkcji sond. Jedną z zalet uruchamiania sond w S M F jest ich bliskie powiązanie z tematem forum dyskusyjnego. Skoro próbujesz zgromadzić na swojej stronie z a a n g a ż o w a n ą społeczność, to czy istnieje lepszy sposób pozyskania opinii u ż y t k o w n i k ó w niż umieszczenie sondy w miejscu, gdzie dyskutowane są sporne tematy. Sondy utworzone w programie S M F pojawiają się na liście tematów (zobacz rysunek 10.16) w dziale, w którym zostały umieszczone. Po kliknięciu odnośnika p r o w a d z ą c e g o d o sondy wyświetlany jest formularz umożliwiający oddanie głosu zamiast wprowadzenia wiadomości. Do p o p r a w n e g o działania sond niezbędne jest włączenie obsługi ciasteczek w przeglądarce, ponieważ moduł sondy wykorzystuje je, aby zapobiec wielokrotnemu głosowaniu przez tego samego użytkownika w j e d n e j sondzie.

262

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W

Rysunek 10.16. Sonda wyświetlona w interfejsie forum SMF

Poll Question: Gdzie najlepiej się s p o t k a ć ? O Kawiarnia • 0 Park miejski Góra Św. Jerzego
y i e w Lock resu|t>;

voting Edit Pol!

1 Submit Vote I : previous next Pages:[1]

Administrator Newble Posts-i

test

-

Miejsce spotkania

« o n : T o d a y at 0 6 : 2 5 : 2 5 PM »

_ A t u i »
L J :

¿teRmo» aaa
M &

'

kkkkk

'

Proszę o d d a w a ć głosy, gdzie c h c i e l i b y ś c i e s p o t k a ć się z r e s z t ą użytkowników forum ©

R e p o r t to m o d e r ator

37.206.22.160

Pages:[1]

Komentarze
Komentarze to szczególnie e f e k t y w n a metoda b u d o w a n i a społeczności. Nie w y m a g a j ą dod a w a n i a t e m a t ó w na f o r u m , które nie d a j ą p e w n o ś c i , czy d o c z e k a m y się odpowiedzi, ale j e d n o c z e ś n i e u m o ż l i w i a j ą wysyłanie opinii i dzielenie się wrażeniami na temat określonych treści umieszczonych na stronie. Przeogromna liczba udanych stron zawiera funkcję komentowania. Niektóre witryny (np. epinions.com) nie zawierają wielu artykułów — główną treść stanowią opinie użytkowników. Komentarze stają się coraz popularniejszą funkcją na wszystkich wielkich stronach. Niektóre z nich to Onet.pl, Wp.pl, Gazeta.pl. Implementacja rozszerzenia A k o C o m m e n t lub ¡JoomlaComment umożliwi odwiedzającym dodawanie komentarzy pod k a ż d y m artykułem. Włączenie funkcji k o m e n t o w a n i a oznacza nie tylko udostępnienie platformy dla konstruktywnej krytyki, pozwala także o d w i e d z a j ą c y m na uzupełnianie treści artykułu d o d a t k o w y m i i n f o r m a c j a m i i odnośnikami.

AkoComment Tweaked Special Edition 1.4.6
J e d n y m z najpopularniejszych s y s t e m ó w komentarzy jest rozszerzenie A k o C o m m e n t . Warstwę prezentacji s t w o r z o n o , k o r z y s t a j ą c z arkuszy stylów, co p o z w a l a w e b m a s t e r o w i na d o w o l n e d o p a s o w y w a n i e w y g l ą d u komentarzy. Rozszerzenie A k o C o m m e n t zawiera następ u j ą c e funkcje: • • • • • d o d a w a n i e komentarzy z f o r m a t o w a n y m tekstem; tworzenie kanałów R S S zawierających n a j n o w s z e komentarze; p o w i a d a m i a n i e administratora o n o w y c h komentarzach; obsługa szablonów, co przekłada się na bogate możliwości dopasowywania wyglądu; ograniczanie liczby komentarzy pod k a ż d y m artykułem;

Rozdział 10. • Budowanie społeczności w Joomla!

263

definiowanie minimalnego czasu między komentarzami d o d a w a n y m i przez tego samego użytkownika;

• • •

opcjonalne powiadamianie użytkownika o kolejnych komentarzach; generowanie obrazków C A P T C H A , które z a p o b i e g n ą spamowi; integracja z profilem użytkownika w systemie C o m m u n i t y Builder.

Aplikacja dostępna jest w wielu językach: angielskim, brazylijskim, portugalskim, chińskim, czeskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, węgierskim, indonezyjskim, włoskim, norweskim, polskim, rosyjskim, słowackim, hiszpańskim i tureckim. Podczas dodawania komentarza można w p r o w a d z i ć d o d a t k o w o adres e-mailowy i adres strony d o m o w e j użytk o w n i k a ( z o b a c z r y s u n e k 10.17), a a d m i n i s t r a t o r m o ż e z a d e c y d o w a ć , czy te d o d a t k o w e informacje b ę d ą wyświetlane obok komentarzy. suneK 10.17. ygląd <oComment st jednocześnie •zyjazny profesjonalny Write Comment
« p l e a s e k e e p the topic of m e s s a g e s relevant to the subject of t h e article. • P e r s o n a l v e r b a l a t t a c k s will b e d e l e t e d , • P l e a s e d o n ' t u s e c o m m e n t s t o p l u g y o u r w e b s i t e , S u c h m a t e r i a l will b e r e m o v e d . • J u s t e n s u r e t o * R e f r e s h * y o u r browser for a new security c o d e t o b e d i s p l a y e d prior to •

clicking code,

on the 'Send' button. K e e p i n m i n d t h a t t h e a b o v e p r o c e s s o n l y a p p l i e s if y o u s i m p l y e n t e r e d t h e w r o n g s e c u r i t y

Name: E-mail Homepage Title: BBCode: Comment:

Jan Kowalski

» s u m ( ¡ a E l i a is e s
Wspaniała strona, pozdrawiam jej autorów

# w é c* a è #

Code:*
i 1 i wish t o b e c o n t a c t e d by e m a i l r e g a r d i n g a d d i t i o n a l coir m e n t »

Send

1

Formatowanie tekstu możliwe jest dzięki zastosowaniu znaczników BBCode, prostego języka, podobnego do HTML. Znaczniki umieszcza się w nawiasach kwadratowych: [b] o d p o w i a d a pogrubieniu (ang. bold), [i] pochyleniu tekstu (ang. italić), a [u] podkreśleniu (ang. underline). Dodatkowo obsługiwane są wypunktowane listy, emotikony i wprowadzanie tekstu w dowolnym języku obsługiwanym przez Joomla!. A k o C o m m e n t możesz pobrać na: www.visualclinic.fi" Pakiet A k o C o m m e n t składa się z wtyczki (bot_akocomment_SE.zip), k o m p o n e n t u (com_ akocomment_SE.zip) i dwóch modułów (mod_ac_lastcomments.zip i mod_ac_mostfavowed. zip). Wtyczka p o w o d u j e wyświetlanie odnośnika Komentarzy (x) pod k a ż d y m artykułem, przy czym litera x odpowiada liczbie dodanych komentarzy. Kliknięcie tego odnośnika powoduje uruchomienie komponentu.

264

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W
Interfejs administratora, z i l u s t r o w a n y na rysunku 10.18, u m o ż l i w i a d o k ł a d n e ustawienie opcji związanych z układem strony i d o d a w a n i e m nowych wiadomości. Obecna jest także f u n k c j a zgłaszania, dzięki czemu użytkownicy m o g ą i n f o r m o w a ć administratora Joomla! o obraźliwych lub spornych komentarzach.

Rysunek 10.18. Interfejs administratora AkoComment umożliwia konfigurację procesu dodawania i wyświetlania komentarzy

/

TUJEflKED SPECIAL EDITION

General

Layout

Postinq

Notification

Reports ; Favoured

Template With individual botcommand {moscomment} you can choose we not for every content item individually. Using the second option comments on/off for complete sections. If you use second operating mode, you can choose here which comment system. Multiple selections are possible.

Main O p e i atiiuj M o d e :

HI
Sections available :

About Joomla! fiSMHH

Aiito|>til>lish C o m m e n t s : Anonymous Comments: Foi l e g i s t e i e d u s e i s : s h o w n a ni e oi useiname ? Comment Window :

O Nie ® Tak

Automatically publish new comments? Allow unregistered users to post comments?

O

Nie

0

Tak

|^p»«fii||||||||| Username Choose where to open the comments. Open in new window

S h o w c o m m e n t s o n Ai chives :

Ö Nie © Tak

S..J enabled add new comment on archive item

AkoComment Tweaked Special Edition www.visualclinic.fr v.1.4.6 Based on AkoComment v.2 ©Copyright 2004 by Arthur Konze - w w w rnamboportal corn

Praktycznie wszystkie elementy systemu komentarzy można ustawić, dopasowując dostępne parametry lub m o d y f i k u j ą c szablon. Do parametrów wyświetlania należą Autolimit num of comments to display (Automatycznie ograniczaj liczbę wyświetlanych komentarzy), Num of comments per page (Liczba komentarzy na stronie), Show favoured link (Wyświetlaj prom o w a n y odnośnik), Show quote this article in website link (Pokazuj odnośnik do cytowania treści artykułu), Show hits/view (Wyświetlaj liczbę odsłon), Show print link (Pokazuj odnośnik uruchamiający drukowanie), Show send Email link (Wyświetlaj odnośnik do powiadamiania znajomych przez e-mail), Show read more link (Pokazuj odnośnik „Czytaj więcej"). Dostępna j e s t o p c j a w y ś w i e t l a n i a listy k o m e n t a r z y w oparciu o arkusze stylów lub w postaci tabeli HTML.

¡JoomlaComment
K o m p o n e n t !JoomlaComment, przedstawiony na rysunku 10.19, dodaje na stronie funkcje komentowania z wykorzystaniem technologii Ajax. Umożliwia także importowanie komentarzy rozszerzenia AkoComment. Rozszerzenie ¡ J o o m l a C o m m e n t zawiera następujące funkcje: • interfejs systemu komentarzy opiera się na technologii Ajax, dlatego nie jest w y m a g a n e p r z e ł a d o w y w a n i e całej strony; obsługa obrazków; awatar użytkownika; cytowanie innych komentarzy;

• • •

Rozdział 10. • Budowanie społeczności w Joomla!
sunek 10.19. •ęść frontowa lomlaComment ;t bardzo zejrzysta

265

i Nick: | E-mail: | Strona www. i Tytuł. [ UBBCode: B Z U nie powiadamiaj *

»

fi

Ä

-kolor-

v

-rozmiar-

"

e © @ OiD ©®

© © © © © ©

® €> © ©© ©

O © © ©

[ Wyślij |

• • •

formatowanie tekstu i emotikony, obsługa B B C o d e ; integracja z profilami i awatarami w systemie C o m m u n i t y Builder; dostępność w wielu językach: angielskim, słowackim, czeskim, włoskim, niemieckim, norweskim, hiszpańskim, tureckim, greckim, węgierskim, perskim, bułgarskim, macedońskim, niderlandzkim, brazylijskim i portugalskim.

Podobnie jak w większości z a a w a n s o w a n y c h k o m p o n e n t ó w p o z w a l a j ą c y c h na d o d a w a n i e treści przez użytkowników, także w I J o o m l a C o m m e n t w b u d o w a n o f u n k c j e chroniące przed spamem: • • • • generowanie obrazków C A P T C H A ; blokowanie u ż y t k o w n i k ó w ; lista cenzurowanych słów; ograniczenia długości wpisu.

U o o m l a C o m m e n t możesz pobrać na poniższej stronie: http://joomlacode.org/gf/project/joomagecomment/frs/ Podobnie jak większości komponentów, instalacja UoomlaComment odbywa się za p o m o c ą opcji Rozszerzenia/Instalator. Co różni ten k o m p o n e n t od pozostałych? — fakt, że w t y c z k a dodająca odnośnik do komentarzy pod k a ż d y m artykułem instalowana jest automatycznie. Interfejs administratora, zilustrowany trów p o g r u p o w a n y c h w trzy zakładki: (Zabezpieczenia). W zakładce General komentowanie w wybranych sekcjach na rysunku 10.20, umożliwia konfigurację parameGeneral (Ogólne), Layout (Układ strony) i Security m o ż n a włączyć obsługę technologii A j a x , wyłączyć i kategoriach, ustawić obsługę B B C o d e , format daty

266

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W
i różne opcje powiadamiania. Zakładka Layout udostępnia w y b ó r kilku różnych szablonów, w ł ą c z e n i e z a g n i e ż d ż a n i a k o m e n t a r z y , d o p u s z c z a l n ą długość w p i s ó w , a także aktywację funkcji „Read o n " (Czytaj dalej). Zakładka Security pozwala skonfigurować wymienione wcześniej m e c h a n i z m y ( C A P T C H A , zapisywanie adresów IP itd.). Bardzo użyteczna jest możliwość zdefiniowania listy słów i ich substytutów, którymi zostaną automatycznie zastąpione (lista zawiera w większości wulgaryzmy).

Rysunek 10.20. Interfejs administratora IJoomlaComment pozwala na konfigurację wyglądu stron dodawania i wyświetlania komentarzy

General

Security

Postmy

Layout

B « i < Settings Uninsuli complete mode: ® Nie O Tak Delete also tables when uninstall! Do not active except if you would i ijoomlacomment ar For expert only 1 ou can change here the joscomment mamtaoi fund h a c k e d the corserit html (tor example: to display the read only fundi V V if auto: W i l l i e « e mosContiijlanguage parameters it auto will use the mosConfigtanguage parameters Php iconv library i input t h e chat se 1: of y o u t joonila installation it it is different ti C l i c HERE t o c h e k if it is s u p p o r t e d h y t h e inconv tit» , t i y ' els joomlacommert support, It t h i s i s m u i h j j ade ft out a r e l e a s e o l d e i than 3.0 J . once you parameter, qotot- ansae Comment.: and use She Convert To LCh*se convert r e l i e d a: If y o u had change I, some comments ici*8te<i with ajax • have to be c others ('created w ithout siax'i have not to be converted i In this case, comments only (those with strange character?!). h i s . S e c t i o n s .'««1 C a t e g o r i e s ciii m a Exclude I n c l u d e : © Exclude O include ff INCLUDE, this W' i! allow comments for »ems which are IN selected sections Oft IN s& eeted categories. If EXCLUDE, this v 'ill not allow comments for items which are IN sele selected .--ections OR IN s elected categories ¡eld to exclude/include items Ids Format: list of Ids

M a m h o t content f u n c t i o n :

on FVepare Content

Fi o u t e w l l a n g u a g e : Bsckend lanytiage: Local chaise*: if y o u «we <tj><jf a d i n g o l d e t i eie,»?e thant :i,0. i e a d catefully d e s c r i p t i o n o n t h e fiiiiirt:

autodetect autodetect utf-8

fssclude I n c l u d e i t e m s i d s :

Exclude Include sections:

Static Content About Joomla!

Clic to Exclude-lnc ude sections-. Use CTRL, or SHIP key to select unselect lines.

Sieci spolecznościowe
Chociaż najpopularniejszym przykładem sieci społecznościowej jest MySpace.com, strony tego typu m o g ą zawierać dosłownie wszystko — od listy „moich ulubionych filmów", po listę przepisów kulinarnych. Sieci społecznościowe stanowią platformę, której sercem jest k l a s y f i k o w a n i e list z a k ł a d e k i d z i e l e n i e się nimi — a w k o n s e k w e n c j i listą stron, które wskazują. Proces ten odbywa się poprzez przesyłanie odnośników lub wiadomości e-mailem. Założeniem sieci społecznościowych jest tworzenie przez u ż y t k o w n i k ó w list zakładek (odsyłaczy do stron W W W ) , które u w a ż a j ą za interesujące. Listy są następnie przypisywane do odpowiednich kategorii i znaczników, aby można było j e wyszukiwać i przeglądać w katalogu. U ż y t k o w n i c y m a j ą dostęp do list umieszczonych przez innych, m o g ą oceniać poszczególne odnośniki lub całe listy. Często listy zakładek publikowane są w formie kanałów RSS, co pozwala zainteresowanym na śledzenie n a j n o w s z y c h zakładek z danej listy. Struktura a r t y k u ł ó w J o o m l a ! j e s t ś w i e t n y m ź r ó d ł e m materiałów, które m o ż n a sugerować innym. Dostępnych jest kilka rozszerzeń, które w s p ó ł p r a c u j ą z różnymi serwisami społcczn o ś c i o w y m i , u ż y t k o w n i k musi w y ł ą c z n i e kliknąć o d p o w i e d n i ą ikonę, aby dodać artykuł umieszczony na T w o j e j stronie do listy zakładek. J e d n y m z najpopularniejszych rozszerzeń tego typu jest SocialBookmarkerBot.

Rozdział 10. • Budowanie społeczności w Joomla!

267

jcialBookmarkerBot vl.3.2
Aby zachęcić użytkowników do dodawania zakładek wskazujących artykuły na Twojej stronie, możesz zainstalować rozszerzenie Social BookmarkerBot, które wstawia rząd przycisków na dole wybranych podstron (zazwyczaj są to podstrony zawierające artykuły), przedstawiono to na rysunku 10.21. Przyciski pozwalają na szybkie dodanie zakładek na stronach: BlinkBits, Blinklist, Blogmarks, BlogMemes, Del.icio.us, Digg, Facebook, Fark, FeeMeLinks, Furl, Google Bookmarks, Ma.gnolia, Netscape, Netvouz, Newsline, P l u g ł M , RawSugar, Reddit, Shadows, Simpy, Slashdot, Spurl, Squidoo, StumbleUpon, T a i l r a n k i l i n k a G o G o , Technorati, W i n d o w s Live, Witsts i Yahoo! Bookmarks. (sunek 10.21. ozszerzenie Social ookmarker wyświetla listę rzycisków, które pozwalają a dzielenie się zakładami innymi użytkownikami
Add this page to your favorite Social Bookmarking websites

fi

y

«:

*l

A

ui

4i> m

r

•>* KS

-4

U*

Dostępna jest także opcja wyświetlania „sprytnych" przycisków dla stron Digg, Del.icio.us i Reddit w p r a w y m lub lewym g ó r n y m rogu każdego artykułu. Ich pojawianie m o ż n a ograniczyć do podstron zawierających skróconą wersję artykułu lub do tych zawierających całe artykuły. Panel może być wyświetlany na górze, na dole lub zarówno na górze, jak i na dole; może zawierać wszystkie lub wybrane przyciski. Rozszerzenie usuwa także wszystkie dodatkowe informacje z łańcucha żądania, takie jak ID użytkownika, generowane są absolutne adresy U R L (to znaczy, że działają niezależnie od miejsca, w którym zostaną umieszczone). Przycisk dla witryny Digg, wyświetlany po prawej stronie artykułu, działa poprawnie tylko wtedy, gdy włączona jest opcja Proste adresy na ekranie Konfiguracji Globalnej w interfejsie administratora. W przeciwnym wypadku występuje błąd generowany przez kod JavaScript, pobrany z serwera Digg.com. Wtyczkę SocialBookmarkerBot można znaleźć pod poniższym adresem: http://joomladigger.com/joomla-extensions/plugins/more-traffic-for-yourjoomla-website. html Instalacja odbywa się standardowo za p o m o c ą opcji Rozszerzenia/Instalator, wtyczkę należy opublikować po zainstalowaniu. Domyślnie panel z przyciskami wyświetlany jest pod wszystkimi artykułami na stronie. K o r z y s t a j ą c z interfejsu administratora, m o ż n a ustawić opcje wyświetlania przycisków.

alendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń to doskonały sposób na skupienie w j e d n y m miejscu ludzi zainteresowanych wydarzeniami danego typu, zachęca także społeczność do spotkań na żywo. Rozszerzenia oferujące funkcjonalność kalendarza wydarzeń dostępne dla Joomla! są j e d nocześnie proste i dobrze skonstruowane. Rozszerzenie Event Calendar (JEvents) jest bardzo elastyczne w zakresie prezentacji i organizacji zdarzeń w kategoriach. JCalPro zawiera więcej funkcji związanych z regularnymi wydarzeniami i planowaniem.

268

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W
Jeśli nie chcesz zarządzać kalendarzem zdarzeń na stronie WWW, możesz skorzystać z darmowej usługi Google Calendar fwww.google.com/calendar>. Następnie, za pomocą odpowiedniego modułu, możesz wstawić ją na swoją stronę. Usługa Google Calendar zawiera opcje automatycznego wysyłania przypomnień (za pomocą poczty elektronicznej lub SMS-ów) zapisanym użytkownikom.

Rozszerzenie Events Calendar (JEvents)
R o z s z e r z e n i e E v e n t s Calendar, p r z e d s t a w i o n e na rysunku 10.22 (znane także pod n a z w ą JEvents), pozwala na łatwe zarządzanie wydarzeniami. Nie tylko możliwe jest dodawanie praktycznie nieograniczonej liczby wydarzeń, ale także określanie powtarzalności (codziennie, co miesiąc, co rok). Zdarzenia można umieszczać w kategoriach definiowanych przez użytkowników. Rysunek 10.22. Interfejs rozszerzenia Events Calendar (JEvents) jest bardzo prosty
Start
X. •

[December 01 200«

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

X

2

3

Pakiet Eevents Calendar (JEvents) składa się z kilku k o m p o n e n t ó w , m o d u ł ó w i wtyczek: • • • Komponent Komponent Events Calendar administracyjny — G ł ó w n y komponent wyświetlający kalendarz. — Umożliwia konfigurację systemu.

Moduł kalendarza dla Events Calendar — Mały kalendarz z zaznaczonymi wydarzeniami, który można wstawić np. na stronie głównej. Moduł listy nadchodzących z n a j d u j ą c y c h się w bazie. wydarzeń — Lista nadchodzących wydarzeń

Rozdział 10. • Budowanie społeczności w Joomla!

269

Moduł legenda wydarzeń w kalendarzu.

— Przedstawia legendę symboli p o j a w i a j ą c y c h się

Wtyczka wyszukiwania w kalendarzu.

— Umożliwia w y s z u k i w a n i e wydarzeń w p r o w a d z o n y c h

Wtyczka tworzenia raportów z wydarzeń — A u t o m a t y c z n e d o d a w a n i e odnośnika pod wydarzeniami, który przenosi na stronę, gdzie m o ż n a dodać zdjęcia i relacje z minionych wydarzeń.

Przed wprowadzeniem wydarzeń do kalendarza musisz najpierw utworzyć kategorię za p o m o c ą opcji Add Category w części a d m i n i s t r a c y j n e j k o m p o n e n t u J E v e n t s ( p r z e d s t a w i o n o to na rysunku 10.23). Po zapisaniu kategorii musisz j ą j e s z c z e opublikować, ponieważ domyślnie nowe kategorie nie są aktywne. Po utworzeniu kategorii możesz zacząć dodawać wydarzenia. irsunek 10.23. 'rzed /prowadzeniem ikichkolwiek tydarzeń należy definiować o najmniej jedną ategońę
Add Category Kolor Category Title Category Name Image Image Position Ordering Access XXXXDescription XX XX Color Picker Wakacje Wakaqe articles jpg Left
V;

V

V V / U ABC

Public U

w m mm
*! i n

- Styles -- v d, >t

-- Format •f —

v

-- Font family s r

:= i = i

W A

u ' * a - »

- ¿ H i

Wprowadzanie wydarzeń (zobacz rysunek 10.24) odbywa się w części frontowej rozszerzenia JEvents. Dla nowego wydarzenia można wpisać tytuł, wybrać kategorię i wprowadzić k o m pletny opis. Opcjonalnie m o ż n a ustawić informacje o miejscu, dane kontaktowe i inne niezbędne informacje dla danego wydarzenia. Wprowadzone dane wykorzystywane są podczas wyszukiwania, dlatego dodając wydarzenia, staraj się umieszczać słowa kluczowe, aby użytkownicy zainteresowani wydarzeniami danego typu mogli j e odnaleźć. Jeśli przejdziesz do ekranu konfiguracji w interfejsie administratora (zilustrowanym na rysunku 10.25), z n a j d z i e s z o p c j e p o z w a l a j ą c e na k o n t r o l o w a n i e w y g l ą d u , a także dostępu i uprawnień użytkowników. Możliwe jest także ustawienie pliku C S S w y k o r z y s t y w a n e g o na stronach z wydarzeniami. Arkusz stylów m o ż n a zmieniać, aby odpowiednio d o p a s o w a ć wygląd kalendarza do aktualnego szablonu strony. Rozszerzenie Events Calendar możesz pobrać na stronie: joomlacode.org/gf/projects/jevents Instalacja odbywa się za pomocą opcji Rozszerzenia/Instalator i nie różni się od postępowania w przypadku innych k o m p o n e n t ó w . A b y w s t a w i ć kalendarz E v e n t s C a l e n d a r na stronie, dodaj pozycję m e n u łączącą z k o m p o n e n t e m .

270

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W

Rysunek 10.24. Ekran dodawania nowych wydarzeń został podzielony na kilka zakładek

Common

Calendar

images:

Extra

Help i

About

Temat: Kategorie: Aktywność B

Ferie zimowe Wakacje "V Poziom dostępu Public
V

I
S=

u

ák W 1

m

m

m i

m

--styles-4> C2f! ZŁ

v

-- Format -a !
1

v J -

-- Font family ~ ii !3 u

v A -

B

J » » j a '

JL

i l l

X,

xa I n

- s

," |

B a w sią z nami!|

Grafika <?«

Pagebreak

Readmore

Rysunek 10.25. Część administracyjna zawiera opcje konfiguracji i tworzenia relacji

JEvents
Component « ' •: .--4,
CSS

J Events C onf i g (vi 4 c ek to,,e r version ] . hc ew 2
I Tooltip About

These settings aie only foi the compone Admin Mail Access Publish from Frontend First Day View mail View "By" View "Hits" View Repeat and time Show All Repeat Events in Year List Hide "See By Categories (appropriate if events legend module is visible) Show Copyright Footer Date Format Use 12hr time Format Use new Icon Navigation bar Navigation Bar Color Start Page No. of Events Use Simple Default Event Color Event color rule Titlelength t woj^adres .pi Only special ghts and admins Admins and Super Admins only V Sunday first V O Nie © ak C ) Nie © ak O Nie ® ak O Nie % ak O Nie © ak ® Nie O ak v

O Nie V'> ak French-Englis ® Nie Green Day O ak V v V

O Nie ® ak

©
O ak Q V

© Nie

O Random ••J None O Category ' Event specific colors allowed
O

JCalPro
Jednym z najatrakcyjniejszych kalendarzy jest rozszerzenie JCalPro, przedstawione na rysunku 10.26. Zastosowanie różnych stylów pozwala dopasować kalendarz do prezentacji reszty strony. Wygląd wszystkich elementów może być modyfikowany przez zmianę plików CSS. Dodawanie wydarzeń odbywa się z wykorzystaniem edytora ustawionego w Joomla!, co pozwala na w p r o w a d z a n i e f o r m a t o w a n e g o tekstu. Rozszerzenie jest ściśle związane z systemem zabezpieczeń Joomla!, dzięki czemu możliwa jest kontrola dostępu prywatnych kategorii, a także zarządzanie wprowadzaniem wydarzeń. Dostępne są także moduły wyświetlające wersję minikalendarza, a także nadchodzące wydarzenia.

Rozdział 10. • Budowanie społeczności w Joomla!
itsunek 10.26. 'ozszerzenie CalPro ma 'spaniały iterfejs części •ontowej, tóry dodatkowo wżna lodyfikować 1zięki systemowi zablonów

271

fiSJ

Si=j

Weekly view 0

ŚźB

%

Monthly View 4 October 208« Nowe rofeei 008

Sunday, Hovember 30, /«*8 Beceniber >«08 t

<> football 2 3 4 «»Business Maeting 6

7
O Football Game 14 <> Football Game

u
Oeuiiness : Meeting

13

17 n -M
25

i« OSuiines? Westing -M O Business

20

It
<> Football

27

m
;

<» Football Gam*

;

OfWonthSy | Work

Today • Search Calendar •

1

i Sports

¡ T y p e m ome k e y w o r d s . . ,

!j Go .

JCalPro zawiera następujące funkcje: • • • • Widok zdarzeń z danego dnia, tygodnia, miesiąca, a także z danej kategorii. Integracja z kategoriami Joomla!, w tym kontrola uprawnień. G e n e r o w a n y kalendarz jest zgodny ze standardami X H T M L i CSS. W p r o w a d z o n e zdarzenia m o ż n a w y s z u k i w a ć za p o m o c ą standardowej wyszukiwarki Joomla!. Zastosowanie edytora W Y S I W Y G ustawionego w Joomla!, co pozwala na formatowanie tekstu. Możliwość m i n u t o w e g o planowania zdarzeń. Funkcja importowania zdarzeń i kategorii systemu Extcalendar. Moduł wyświetlający nadchodzące wydarzenia. Obsługa wielu j ę z y k ó w za pośrednictwem funkcji systemu Joomla!. Powiadamianie administratora o n o w o d o d a n y c h wydarzeniach. Obsługa wydarzeń okresowych, cało- i kilkudniowych. Powiadamianie użytkownika o wydarzeniach przez e-mail.

• • • • • • •

JCalPro m o ż n a znaleźć na stronie: http://dev. any thing-digital. com

272

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W
Instalacja o d b y w a się za p o m o c ą opcji Rozszerzenia/Instalator i nie różni się od postępowania w przypadku innych k o m p o n e n t ó w . Aby wstawić kalendarz JCalPro na stronę, dodaj p o z y c j ę m e n u łączącą z komponentem.

Systemy Wiki
Jedną z najbardziej interesujących interaktywnych technologii (i prawdopodobnie najszybciej z y s k u j ą c ą na popularności) jest system wiki. W systemie tym artykuły pisane są przez użytk o w n i k ó w . Kolejni o d w i e d z a j ą c y m o g ą edytować lub rozszerzać istniejące artykuły. Najpopularniejszym p r z y k ł a d e m takiego systemu jest Wikipedia, encyklopedia tworzona przez użytkowników. Chociaż zasada działania Joomla! (system C M S ) pozwala na dodawanie treści przez użytk o w n i k ó w , rozwiązanie to nie zostało stworzone z m y ś l ą o umożliwieniu dużej grupie ludzi wprowadzania małych zmian w artykułach — funkcji leżącej u podstaw systemów wiki. Dla Joomla! stworzono kilka dobrych rozszerzeń, uzupełniających system o funkcjonalność wiki. D o takich rozszerzeń z a l i c z a j ą się OpenWiki i WikiBot.

OpenWiki
O p e n W i k i 4 (zobacz rysunek 10.27) jest k o m p o n e n t e m łączącym system Joomla! z aplikacją P H P D o k u W i k i . Zawiera p e ł n ą implementację A C L w oparciu o grupy Joomla!, takie jak Główny Administrator, Administrator, Operator, Autor, Redaktor itp. Możliwe jest określenie uprawnień tworzenia, edycji, odczytywania, usuwania artykułów i wysyłania plików. O p e n W i k i zawiera wiele użytecznych funkcji: • • Prosta składnia do f o r m a t o w a n i a artykułów w stylu wiki. Nieograniczona liczba wersji danej strony z funkcji diff, podświetlającej różnice między wersjami. Obsługa f o r m a t o w a n i a tekstu i dołączania obrazów. O p c j o n a l n y system n a z w CamelCase. A u t o m a t y c z n e generowanie indeksu pod k ą t e m przeszukiwania całego tekstu. Przyciski szybkiego dostępu w celu przyspieszenia edycji. N a w i g a c j a okruszkowa ułatwiająca przeglądanie. Czarna lista (blokowanie spamu). Oznaczanie stron j a k o tylko do odczytu. Obsługa p o n a d 30 j ę z y k ó w .

• • • • • • • •

4

Rozszerzenie OpenWiki działa poprawnie wyłącznie z Joomla! w wersji 1.0.x — p r z y p . tłum.

Rozdział 10. • Budowanie społeczności w Joomla!
sunek 10.27. lenWiki to <mponent zzący aplikację ikuWiki PHP systemem omla!

273

[ [ s t a r t ] ] i Edit this page j [ O l d

Open W i k i

P r o j e c t s

O f

Table of Contents

J oo m P roso lu tio n . c o m

DokuWiki for Joomla!

^

is a standards compliant, simple to use u , mainly aimed at creating documentation of any kind. It is targeted at developer teams, workgroups and small companies. It has a simple but powerful which makes sure the datafiles remain readable outside the Wiki and eases the creation of structured texts. All data is stored in plain text files - no database is required.

Joomla! is a Content Management System (CMS) created by the same award-winning team that brought the Mambo CMS to its current state of stardomjoomla' is the ideal tool for developing small to large dynamic community websites, intra company portals, corporate portals, weblogs and much more. The OpenWiki component is a integration of DokuWiki, aiming at a light, flexible and powerful documentation tool for Joomla I users. The component would be following original DokuWiki's steps except some experiments on Database storage.

JOOMLA! Knowledge Base
• DokuWiki for Joomal! is a Joomla! component based on DokuWiki, using and Joomla! group permissions • DokuWiki for Joomla! is currently using plain text file for data storage. Database storage would be interesting to Joomla! users, which is also our target

• • •

System szablonów umożliwiający d o p a s o w y w a n i e wyglądu. Własna architektura wtyczek (dostępnych jest ponad 100). Generowanie kanałów RSS.

Rozszerzenie OpenWiki m o ż n a pobrać na stronie: http://wwwjoomla.sk/rozsirema/stiahnutie/Joomlal_rozsirenia/Sprava_suborov_a_ dokumentacie/Open Wiki_with_Slimbox_l. 1.0/ Instalacja o d b y w a się za p o m o c ą opcji Rozszerzenia/Instalator i nie różni się od postępowania w przypadku innych komponentów. W p i s w m e n u na stronie głównej odsyłający do OpenWiki d o d a w a n y jest automatycznie. O b s ł u g a systemu D o k u W i k i (część użytkownika i administratora) o d b y w a się z poziomu strony głównej Joomla!. K o n f i g u r a c j ę k o m p o n e n t u łączącego OpenWiki m o ż n a przeprowadzić w części administracyjnej. Aplikacja DokuWiki, na której opiera się OpenWiki, nie zapisuje artykułów w bazie danych. Są one przechowywane w postaci plików. Dlatego do poprawnego działania OpenWiki niezbędne są uprawnienia zapisu w odpowiednich katalogach. Rozszerzenie opiera się w głównej części na funkcjach PHP fwriteO i fopenO, dlatego upewnij się, że nie zostały one wyłączone na serwerze, na którym chcesz zainstalować OpenWiki.

W interfejsie administratora Joomla! możesz uzyskać dostęp do ekranu konfiguracji O p e n W i k i (OpenWiki Configuration Settings — zobacz rysunek 10.28), wybierając pozycję O p e n W i k i z m e n u K o m p o n e n t y . M o ż l i w e j e s t u s t a w i e n i e u p r a w n i e ń i p a r a m e t r ó w dla t w o r z o n y c h artykułów.

w tym odpowiedzialność prawną. Dobór moderatorów W i r t u a l n e s p o ł e c z n o ś c i w y m a g a j ą d u ż o p r a c y . [[te słowa]]. d l a t e g o z a n i m się s p o s t r z e ż e s z . wybranych spośród użytkowników wykazujących duże zaangażowanie . Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 10.274 Joomla!. Słowa oznaczone podwójnymi po wybraniu opcji podglądu.html Po Instalacja wtyczki o d b y w a się s t a n d a r d o w o . po zapisaniu artykułu. uruchomienie wirtualnej społeczności nie powinno być p r o b l e m e m . Dzięki w y k o r z y s t a n i u tego narzędzia p o ł ą c z e n i e strony J o o m l a ! z o g r o m n ą b a z ą danych Wikipedii jest bardzo proste.php is: Writeable Distussion About [ U Make unwriteabte after saving A n t i s p a m Perniission S a f e m o d e en W Language Base Directory Bsse URL: Save Directory: C:/xampp/htdocs/old/components/com_openwiki/ http: //localhost/old/components/com_openwiki C: /xampp/htdocs/old/components/com_open wiki/data > WikiBot WikiBot łączy stronę Joomla! z w o l n ą encyklopedią Wikipedia. instalacji rozszerzenie musi zostać opublikowane. Odnośniki można także zapisywać w postaci [[artykuł |nazwa odnośnika]]. Spore znaczenie ma też dobór odpowiednich moderatorów. Społeczności często korzystają z wolontariatu moderatorów. Rozszerzenie WikiBot działa w tle systemu Joomla!. Tekst umieszczony wewnątrz znaczników zostanie automatycznie zmieniony w odnośnik d o Wikipedii podczas otwierania strony. będziesz potrzebował wsparcia w prowadzeniu społeczności. com/wikibot. aby przetwarzać treść artykułów.28. Rozszerzenie W i k i B o t m o ż n a znaleźć na stronie: www. WikiBot zawiera obsługę znaczników w wielu językach. Rozszerzenie pozwala na oznaczenie słów w treści artykułów. za p o m o c ą opcji Rozszerzenia/Instalator. theinevitabledossier. Słowa należy oznaczać w sposób identyczny jak na Wikipedii. Ekran konfiguracji OpenWiki \ : OpenWtki C Display ' j dokuwiki. Uruchamianie wirtualnej społeczności Jeśli wcześniej opracowałeś dokładny plan. Wystarczy dodać niezbędne znaczniki w treści zwykłego artykułu. u m i e s z c z a j ą c j e w p o d w ó j n y c h n a w i a s a c h k w a d r a t o w y c h . T e c h n o l o g i e d o s t ę p n e za p o ś r e d n i c t w e m r o z s z e r z e ń J o o m l a ! z n a c z ą c o upraszczają fazę implementacji. Powinieneś wziąć pod uwagę także odpowiedzialność związ a n ą z zarządzaniem społecznością. aby prowadziły do odpowiednich stron w encyklopedii. np. nawiasami nie są wyświetlane w postaci Zmiana widoczna jest wyłącznie w części odnośnika frontowej.

a następnie „przyklejenie" go w d a n y m dziale. robi to w taki sposób. aby o d w i e d z a j ą c y mogli j e przeczytać i aby nie pojawiały się wątpliwości. Jest to jednocześnie największy problem. Ciągłym zagrożeniem jej istnienia są inne społeczności. Znane są przypadki osób w y s y ł a j ą c y c h na f o r u m dla dzieci o b r z y d l i w e w i a d o m o ś c i p e ł n e s e k s u a l n y c h o d n i e s i e ń i przekleństw. Po zablokowaniu możliwości w y p o w i e d z i osoby te zaczęły wysyłać skargi. które m a j ą dokładniejsze informacje lub lepszy interfejs użytkownika. • Budowanie społeczności w Joomla! 275 w działalność strony.Rozdział 10. który zasnął. bez wątpienia uderzy w drzewo. że jest ona opuszczona lub nieużywana. Dlatego przeglądając skargi od użytkowników. które pomogą zachować zdrowy rozsądek i zapewnić stały wzrost liczby odwiedzających i członków: • Zamieść na stronie w widocznym miejscu listę reguł— Nie m o ż e s z winić użytkowników za naruszanie regulaminu strony. obecność spamu na stronie p o w o d u j e wrażenie. w sposób obiektywny i logiczny. której przedmiot związany jest z tematyką strony. a p o t e m stagnację. dlaczego ktoś chciałby zostać moderatorem. często n o t u j ą c z a s k a k u j ą c y rozrost. a ich p r a w o wolności w y p o w i e d z i zostało n a r u s z o n e . że ofiara m a małe szanse. Z a b l o k o w a n i e użytkownika ogranicza możliwość zgłoszenia nadużyć. Podobnie społeczność porusza się „ z y g z a k i e m " . D o b r y m pomysłem jest umieszczenie na stronie e-mailowego adresu administratora. rowadzenie społeczności Prowadzenie społeczności przypomina kierowanie samochodem. Umieść na stronie zasady w w i d o c z n y m miejscu. jeśli nie mogli się z nim zapoznać. Pamiętaj. z j a k i m musi sobie radzić webmaster. Wielu ludzi odczuwa w e w n ę t r z n ą potrzebę dodawania czegoś od siebie. Skargi w y s y ł a n e pod tym a d r e s e m nie b ę d ą w żaden s p o s ó b cenzurowane. Z a z w y c z a j moderator. • Pilnuj. Potencjalni moderatorzy spędzają sporo czasu na stronie i zazwyczaj dobrowolnie służą innym p o m o c ą i informacjami. Dlaczego ktoś mógłby chcieć poświęcać swój czas j a k o wolontariusz. Często dobór moderatorów wymaga wyłącznie przeanalizowania dziennika. żeby zawsze pojawiał się j a k o pierwszy na liście. rozpatruj j e oddzielnie. dostając niewiele lub w ogóle nie otrzymując za to pieniędzy? Powodów jest kilka — najprostszym i najważniejszym jest pasja. Kolejnym powodem. Webmaster. aby się obronić lub zgłosić nieuczciwe traktowanie. który nadużywa swoich uprawnień. aby podchodzić do nadsyłanych skarg odrobinę nieufnie. prowadząc wirtualną społeczność. . aby strona pozostawała czysta — Podobnie j a k graffiti w sąsiedztwie. Poniżej zamieszczono kilka wskazówek. w którym kilkanaście osób ściska się na miejscu pasażera — a każda z nich trzyma rękę na kierownicy. jest namiastka władzy. W przypadku f o r u m oznacza to z a z w y c z a j umieszczenie regulaminu w postaci tematu na forum. nawet jeśli jest to odrobina czasu poświęcona wirtualnej społeczności. że padły o f i a r ą niesprawiedliwości.

jak i dalsze zarządzanie nią. You never get a second chance to make a first impression. które p o m a g a j ą w d o s t r o j e n i u s e r w e r a J o o m l a ! p o d k ą t e m m a k s y m a l n e j wydajności. kiedy uruchamiasz wirtualną społeczność. opisano różnorodne techniki i k o n f i g u r a c j e . powinna zawierać wystarczająco dużo treści i aktywności. 5 Ang. W rozdziale 11. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • Nie uruchamiaj strony. p o p r a w n ą instalację rozszerzeń. tym większe znaczenie ma dostrojenie ustawień pod kątem maksymalnej wydajności. Począwszy od pierwszego dnia. Podsumowanie Budowanie efektywnej społeczności wirtualnej jest j e d n ą z najtrudniejszych (a jednocześnie najbardziej satysfakcjonujących i najbardziej opłacalnych) czynności w procesie rozwijania stron internetowych. Im popularniejsza jest Twoja strona. narzędzia gotowe do wykorzystania w systemie Joomla! ułatwiają z a r ó w n o początkowe uruchomienie strony. zanim nie powstaną podstawowe artykuły — Stare przysłowie „Nigdy nie dostajesz drugiej szansy. a w szczególności: • • • • • • w a d y i zalety wirtualnych społeczności. aby zapewnić m a k s y m a l n e wykorzystanie i minimum problemów. jest mało p r a w d o p o d o b n e . W tym rozdziale opisano etapy i narzędzia związane z tworzeniem wirtualnych społeczności w oparciu o Joomla!. sposoby przedefiniowania strony na dalszym etapie istnienia. że na nią wróci i na p e w n o będzie unikał o d n o ś n i k ó w p r o w a d z ą c y c h do niej. kiedy strona zostaje upubliczniona. m u s z ą one wyglądać profesjonalnie i zyskać szeroką popularność. aby zrobić pierwsze wrażenie" 5 nie traci na ważności. Ze względu na ilość pieniędzy inwestowanych przez firmy w strony W W W . Jeśli odwiedzający trafi na pustą stronę. adaptację różnych rozszerzeń dodających interaktywne funkcje. aby skłonić o d w i e d z a j ą c y c h do powrotu. Na szczęście. zarządzanie nią m o ż e kosztować wiele wysiłku. Można łatwo stracić wielu członków wirtualnej społeczności. . konstruowanie złożonej strony przez sprzężenie ze sobą kilku technologii. metody p o p r a w y interakcji na stronic W W W . jeśli strona będzie s z w a n k o w a ć lub działać powoli. P o n i e w a ż skuteczna wirtualna społeczność w y m a g a współpracy wielu odwiedzających.276 Joomla!.

Zmiana ustawień pod kątem potrzeb danej strony Joomla! pozwoli uzyskać lepszą wydajność bez zmiany sprzętu. stosowanie dostępnych narzędzi PHP. zwłaszcza w zakresie zarządzania i administracji. dlatego w krótkim czasie można uzyskać w pełni działającą stronę. rogramowanie i testy Profesjonalne programowanie Joomla! nie sprowadza się wyłącznie do wyboru właściwego IDE. W pełni profesjonalna instalacja wymaga jednak dużo większego wysiłku. Chociaż Joomla! zawiera wiele funkcji przeznaczonych dla początkujących użytkowników. który został dokładnie skonfigurowany. warto zainwestować czas w dostosowanie ustawień wszystkich aplikacji. Równie ważna jest znajomość tych jego funkcji. Oczywiście zakres wyszczególnionych kategorii pokrywa się w niektórych punktach. o b e j m u j e także zastosowanie zewnętrznych narzędzi i konfigurację innych serwerów. Poszczególne techniki przedstawione w tym rozdziale można skategoryzować następująco: programowanie i testy. także eksperci odnajdą możliwości niezbędne do prowadzenia profesjonalnej strony. Aktywacja wbudowanych procedur diagnozujących Joomla! znacząco ułatwia programowanie. obsługa Joomla! i ostateczne dostrajanie strony.11 Prowadzenie profesjonalnej strony Przeprowadzenie podstawowej instalacji Joomla! nie nastręcza trudności. Wszystkie wspomniane zagadnienia odgrywają znaczącą rolę w procesie tworzenia solidnego systemu. które w s p o m a g a j ą diagnozowanie problemów. Dodatkowym atutem jest bogaty zasób narzędzi dostępnych dla serwerów składowych systemu. a także implementacja zautomatyzowanych procedur testujących. Ponieważ „niedostrojony" system nigdy nie osiągnie wydajności tego. administracja Joomla!. . ponieważ wszystkie związane są z zarządzaniem serwerem Joomla! i jego konfiguracją. ponieważ jest źródłem dodatkowych komunikatów. Profesjonalna instalacja wykracza jednak poza tę platformę. Poznane dotychczas aspekty pracy z Joomla! związane były głównie z samym systemem.

1.2. W ł ą c z e n i e k a ż d e j z nich p o w o d u j e d o ł ą c z e n i e w d o l n e j części strony d o d a t k o w y c h k o m u n i k a t ó w s y s t e m o w y c h . w panelu Diagnostyka (zobacz rysunek 11. które u ł a t w i a j ą p r o g r a m o w a n i e na serwerze testowym. I n f o r m a c j e podzielono na pięć sekcji: Informacje o wydajności.! ¡)4bWUllsjKeMpVbdq •'' cAProgram FilesV>pache Si D w a d o s t ę p n e u s t a w i e n i a to Analiza systemu i Analiza języka. że informacje generowane są przez system Joomla! i różnią się od tych. Zapytania do bazy danych.278 Joomla!. Rysunek 11.2. Komunikaty diagnostyczne na stronie po włączeniu odpowiedniej opcji •liiftłi ubicie o wydajności* •Zużycie pamięci* . Wczytane pliki języka. Po a k t y w o w a n i u opcji d i a g n o s t y c z n y c h na stronie p o j a w i ą się d o d a t k o w e k o m u n i k a t y . Włączenie ustawień diagnostycznych ułatwia programowanie na serwerze testowym Konfiguracja globalna ¡i' . Na ekranie Konfiguracja globalna. . które w y ś w i e t l a j ą się po włączeniu opcji P H P di spl ay errors. Zwróć uwagę. Frazy nieprzetlumaczone. W a r u n k i e m w y ś w i e t l e n i a k o m u n i k a t ó w d i a g n o s t y c z n y c h jest odpowiednie odwołanie w kodzie szablonu. p o d o b n e d o tych z i l u s t r o w a n y c h na r y s u n k u 11. Włączenie tych funkcji p o w o d u j e wyświetlanie informacji dotyczących działania systemu.•'. Rysunek 11.1) znajdziesz ustawienia trybu diagnostycznego Joomla!. Zużycie pamięci. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Ustawienia diagnostyczne W panelu administratora z n a j d u j ą się opcje pozwalające a k t y w o w a ć kilka procedur diagnostycznych. Jednak większość szablonów zawiera wymaganą instrukcję: <jdoc: include type="modules" name="debug" />.

co zostało jeszcze do zrobienia. dla których nie znaleziono tłumaczeń •Wczytane pliki języka* •Frazy niepi zet luinac zone* . Poniżej.4).3. z n a j d u j e się lista zapytań S Q L w y k o n a n y c h w czasie g e n e r o w a nia strony — zilustrowano to na rysunku 11. Kolejne grupy z a w i e r a j ą i n f o r m a c j e szczególnie p r z y d a t n e w procesie tworzenia rozszerzeń i diagnozowania błędów systemu. jednocześnie umożliwia wgląd w funkcjonowanie systemu Joomla!. Często służy ona za d o s k o n a ł ą w s k a z ó w k ę podczas szukaniu źródła błędów. W odpowiedniej sekcji wyświetlane są wszystkie wykonanie zapytania SQL •Informacje o wydajności* •Zużycie pamięci* Zapytań <lo bazy «lanych: 24* SELECT FKOM WHERE FKOM WHERE SELECT FKOM 1 . Opcja Analiza języka spowoduje wyświetlenie wszystkich tekstów. Jeśli pracujesz nad pakietem j ę z y k o w y m lub bierzesz udział w poprawianiu tłumaczenia Joomla!.3. Rysunek 11. które pojawiły się na stronie i dla których nie znaleziono tłumaczeń (przedstawiono to na rysunku 11. to ta opcja pozwoli Ci określić. Druga sekcja odzwierciedla zużycie pamięci przez serwer Joomla!.1 WHERE WWFTTF. Opcja Analiza języka spowoduje wyświetlenie na stronie tekstów.4.Rozdział 11. • Prowadzenie profesjonalnej strony 279 W pierwszej sekcji wyświetlany jest czas uruchamiania w y k o n y w a n i a funkcji dla poszczególnych zdarzeń. w kolejnej grupie. Rysunek 11.

Możesz także uruchomić kod P H P w pliku i zapisać wydruk w innym pliku. W systemie Windows powinieneś znaleźć plik php. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Pamiętaj. c — Określa katalog. Wyświetla zainstalowaną wersję P H P . a j e g o wydruk (bez nagłówków HTTP) zapisać w pliku test. N a j p r o s t s z y m p r z y k ł a d e m w y k o r z y s t a n i a C L I j e s t u r u c h o m i e n i e p o j e d y n c z e j linii kodu za p o m o c ą przełącznika . w k t ó i y m z n a j d u j e się plik php.exe.280 Joomla!.: • • • • -h lub -? — Wyświetla listę wszystkich przełączników wraz z krótkim opisem. .html.i — P o w o d u j e w y g e n e r o w a n i e informacji identycznych z dostarczanymi przez f u n k c j ę phpi nfo( ). W P H P taka możliwość istnieje dzięki interfejsowi wiersza poleceń PHP (CLI — Command Line Interface). . k t ó r z y chcieliby w ł a m a ć się na T w o j ą stronę. Interfejs wiersza poleceń PHP P r o g r a m u j ą c rozszerzenia Joomla!. -r— -v — W y k o n u j e p o j e d y n c z ą linię kodu podanego j a k o parametr. Przykładowo poniższy kod ustawi m a k s y m a l n y czas uruchamiania skryptu: php -d m a x execution time=20 -m — Wyświetla listę aktualnie z a ł a d o w a n y c h m o d u ł ó w P H P i Zend. dołączoną w każdej standardowej instalacji. w y w o ł u j ą c funkcję highl ight_fi le( ).php > test. p o w i n i e n e ś zastosować poniższą komendę: php -q test.ini. m o g ą Ci pomóc. M o ż e s z uruchamiać kod P H P bezpośrednio. więc narzędzia. w którym w p r o w a d z a n e komendy są natychmiast u r u c h a m i a n e (tryb niedostępny na platformie Windows). w y w o ł u j ą c aplikację z pakietu PHP. aby nigdy nie włączać tych ustawień na serwerze produkcyjnym. Zamiast uruchamiać kod z poziomu systemu Joomla!. często lepiej bezpośrednio sprawdzać małe fragmenty kodu. Ten sam rezultat m o ż n a uzyskać z poziomu PHP.html Lista przełączników zawiera m. • • • • • • • -a — Przełącza P H P w tryb interaktywny. Jeśli chcesz uruchomić plik test.php. piszesz kod w PHP. ponieważ możesz tym s a m y m z d r a d z i ć i n f o r m a c j e p r z y d a t n e h a k e r o m . które w s p o m a g a j ą i ułatwiają programowanie PHP. -d — D e f i n i u j e wartość danej dyrektywy. -q — Wyłącza umieszczanie n a g ł ó w k ó w H T T P w g e n e r o w a n y m wydruku.in. Otwórz okno wiersza poleceń i przejdź do katalogu zawierającego P H P (często jest to główny katalog serwera Apache).r : php -r "echo 'Hello World! 1 : " Powyższa komenda spowoduje wyświetlenie komunikatu na ekranie wraz z podsumowaniem działania skryptu. który odpowiada za CLI. -S — Wyświetla podany plik z podświetlonymi elementami kodu źródłowego.

com/access/ url. automatyzowane testy P o s z c z e g ó l n e e t a p y p r a c y na s e r w e r z e t e s t o w y m o b e j m u j ą w y s z u k i w a n i e p r o b l e m ó w . p o p r a w n o ś ć kodu H T M L i X H T M L . jednak znaczna część programistów Joomla! korzysta raczej ze środowisk tzpu Eclipse. następnie uruchamia się j e w systemie. W i ę k s z o ś ć narzędzi d o t w o r z e n i a stron W W W .w3. które należy sprawdzić. aby upewnić się. . w e b t h i n g .org. Faza testów to w a ż n y e l e m e n t w p r o c e s i e k o n s t r u k c j i o p r o g r a m o w a n i a . W e b Page Valet ( h t t p : / / v a l e t . Ostatecznie możesz skorzystać z Accessibility Valet (http://valet. prawdzanie poprawności strony Istnieje kilka elementów strony Joomla!. N i e s t e t y . np. sprawdzanie współdziałania elementów systemu i testy j e d n o s t k o w e . w których wystąpiły. zanim zostanie ona przeniesiona do środowiska produkcyjnego. zawiera informacje o błędach oraz numery linii. j a k j e rozwiązać. odnośników. którą prowadzisz. c o m / p a g e ) jest aplikacją internetową. M o ż n a to zrobić także za p o m o c ą takich narzędzi j a k Jenu (http://soitrceforge. A d o b e D r e a m w e a v e r lub M i c r o s o f t Expression Web. np.com/link). Testy j e d n o s t k o w e p o l e g a j ą na stworzeniu serii testów. która sprawdza stronę pod kątem błędów kodu H T M L . możesz także skorzystać z zalet trybu interaktywnego (przełącznik -a).webthing.webthing. wyszczególniając problemy i wskazówki. c h c ą c sprostać t e r m i n o w i w y d a n i a a p l i k a c j i . że o p r o g r a m o w a n i e spełnia założenia projektu i działa poprawnie. esty jednostkowe P r o g r a m i ś c i s k o m p l i k o w a n y c h aplikacji c z ę s t o s t o s u j ą strategię testów jednostkowych (ang. które analizują treść strony W W W oraz g e n e r u j ą raporty. a sprawdzanie przeprowadzane jest w i e l o w ą t k o w o . Sprawdzanie poprawności odnośników można przeprowadzić za p o m o c ą aplikacji Link Valet (http://valet. wyświetlany w dolnej części strony. które zostało n a p i s a n e w Javie. W internecie można znaleźć kilka narzędzi. a spada wysiłek niezbędny do przeprowadzania skutecznej analizy kodu. sprawdza poprawność strony. c z ę s t o nie p o ś w i ę c a mu się d o s t a t e c z n e j u w a g i . Jeśli korzystasz z systemu opartego na Uniksie. dla których z n a n e s ą poprawne rezultaty. Raport. żeby każda strona. skryptów i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W r a z z p o p u l a r y z a c j ą p r o f e s j o n a l n e g o p r o g r a m o w a n i a w z r a s t a liczba aplikacji p r z e p r o w a d z a j ą c y c h z a u t o m a t y zowane testy. Z a w i e r a ono o p c j ę graficznej prezentacji odnośników. była dostępna dla niepełnosprawnych).Rozdział 11. unit testing). Kod X H T M L sprawdzić można za p o m o c ą narzędzia W 3 C M a r k u p Validation. który jest p r a w d o p o d o b n i e najbardziej użytecznym narzędziem do testowania f r a g m e n t ó w kodu PHP.html). Narzędzie to przydatne jest głównie w przypadku konieczności dostosowania stron do potrzeb osób niepełnosprawnych (choć warto przyjąć za punkt honoru. • Prowadzenie profesjonalnej strony 281 Bezpośrednie uruchamianie kodu PHP może być dobrym sposobem na sprawdzanie działania prostych rozszerzeń.net/projects/jemt). które znajdziesz pod adresem http://validator.

test zakończy się wynikiem negatywnym.php Możesz zastosować także aplikację Selenium. że sumuje dwie liczby. lastcraft. Do testów j e d n o s t k o w y c h w PHP możesz wykorzystać narzędzie SimpleTest. Jeśli przejdą one testy j e d n o s t k o w e . b). z których składa się system Joomla!. com/simple test. Test polega na wywołaniu funkcji dodaj z dwiema liczbami (np. która umożliwia zautomatyzowane testowanie stron W W W . Dostępne jest za d a r m o na stronie: www. ponieważ p r o c e s migracji. Komplet testów pozwala sprawdzać program po wprowadzeniu znaczących zmian. t w o r z ą c o d p o w i e d n i e testy (na p o c z ą t k u w s z y s t k i e k o ń c z ą się n i e p o w o d z e n i e m ) . z w y ł ą c z e n i e m tych najprostszych. Co więcej. o której wiadomo. trzeba przenieść z a r ó w n o dane danych. j e d e n lub więcej zadań. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Przykładowo dany test m o ż e w y w o ł y w a ć f u n k c j ę dodaj (a. Testy jednostkowe okazały się j e d n ą z kluczowych technologii dla programowania grupowego. spowodowane przez wprowadzenie zmian. które należy przeprowadzić. z o s t a j ą oznaczone j a k o gotowe do zintegrowania z resztą systemu. w których modyfikacja spowodowała nieoczekiwane rezultaty (to oznacza p r a w d o p o d o b n i e błędnie działającą funkcję). czy nowy kod nie w p ł y w a negatywnie na wcześniej działające funkcje. Jeśli zostanie zwrócony odmienny rezultat. zapisane w bazie Przenoszenie strony na serwer produkcyjny P r o c e d u r a p r z e n i e s i e n i a strony J o o m l a ! na s e r w e r p r o d u k c y j n y składa się z serii zadań. Z n a j d z i e s z j ą na stronie: h ttp ://selenium. Jest to j e d n o z n a j b a r d z i e j p r o b l e m a t y c z n y c h s y s t e m J o o m l a ! nie z a w i e r a w b u d o w a n y c h narzędzi w s p o m a g a j ą c y c h Dlatego. jak i pliki. p r o j e k t a n c i s ą w stanie nakreślić zarysy funkcji (ang. Z a u t o m a t y z o w a n e testy p o z w a l a j ą natychmiast odkryć problemy występujące w poszczególnych częściach systemu.282 Joomla!. Jeśli w y n i k zgadza się z o c z e k i w a n y m (4 w tym przypadku). stubs). Z a u t o m a t y z o w a n e testy u ł a t w i ą Ci u a k t u a l n i a n i e kodu. selen iumhą. org Uruchamianie strony Po u k o ń c z e n i u f a z y t e s t ó w p r z y c h o d z i pora na p r z e n i e s i e n i e strony na s e r w e r ó w p r o d u k c y j n y c h . Powinieneś tworzyć testy jednostkowe i przeprowadzać automatyczne testowanie dla wszystkich t w o r z o n y c h rozszerzeń. wtedy f u n k c j a pozytywnie przeszła test j e d n o s t k o w y . aby s t w o r z y ć kopię z a p a s o w ą . j e s z c z e przed r o z p o c z ę c i e m prog r a m o w a n i a . p o n i e w a ż j e s t to szybka m e t o d a określenia. co zostanie z a n o t o w a n e w raporcie. 2 i 2) i odczytaniu z w r ó c o n e j wartości. p o n i e w a ż dzięki nim wielu p r o g r a m i s t ó w m o ż e w p r o w a d z a ć z m i a n y w dowolnych miejscach kodu. Nie istnieje z a u t o m a t y z o w a n a metoda pozwalająca na transfer kluczowych aspektów systemu testowego (takich jak wybrane r o z s z e r z e n i a ) z p o m i n i ę c i e m . co umożliwia zidentyfikowanie miejsc. Projektant może przypisywać poszczególnym programistom fragmenty aplikacji.

niezbędną do p o p r a w n e g o uruchamiania aplikacji Joomla!. tak aby odpowiadały środowisku p r o d u k c y j n e m u . P o d s t a w o w a lista elementów. co ma zapewnić tę s a m ą f u n k c j o n a l n o ś ć w obu środowiskach. a często instalują także komponenty interfejsu administratora systemu Joomla!. Pamiętaj. Liczba plików. które chciałbyś przenieść na serwer produkcyjny. k o m p o n e n t ó w i niskiego p o z i o m u z a b e z p i e c z e ń .php Joomla! — Powinieneś z a w s z e tworzyć kopię z a p a s o w ą pliku c o n f i g u r a t i o n . komponenty i dodatki wykorzystywane na serwerze testowym muszą zostać zainstalowane i skonfigurowane na serwerze produkcyjnym. Ponieważ wszystkie dane systemu przechowywane są w bazie danych M y S Q L . np.ini z n a j d u j ą c y się na serwerze testowym zawiera prawdopodobnie zmiany ułatwiające programowanie. Dlatego w większości p r z y p a d k ó w stworzenie kopii zapasowej w y m a g a także skopiowania wszystkich plików. . j e d n a k w t e d y transfer musi się o d b y ć za p o m o c ą M y S Q L . g ł ó w n e ze w z g l ę d ó w b e z p i e c z e ń s t w a . m o ż e s z dokładnie w y b r a ć . Kolejnym krokiem są zmiany w szablonie i p o z o s t a ł y c h plikach.php z serwera testowego na p r o d u k c y j n y j e s t d o p a s o w a n i e ustawień połączenia z b a z ą danych. Rzadko jednak zdarzają się konfiguracje w swojej prostocie przypominające powyższy opis. p o n i e w a ż t w o r z ą o n e często w ł a s n e tabele. aby d o p a s o w a ć wartość odpowiednich parametrów w pliku p o zakończeniu migracji. które należy przenieść: • Rozszerzenia — Wszystkie zainstalowane moduły. • Prowadzenie profesjonalnej strony 283 pozostałych e l e m e n t ó w . większość zmian konfiguracji serwera Apache związana jest z a k t y w a c j ą modułów. K l u c z o w ą z m i a n ą przy przenoszeniu pliku configuration. w ł ą c z a j ą c e bibliotekę gd2. z m i e n i a j ą k o n f i g u r a c j ę . w ł a ś c i w e g o dla środowiska testowego.conf— Podobnie j a k w przypadku PHP.php). Pamiętaj.ini — Plik PHP. Plik configuration. Ręczne kopiowanie plików rozszerzeń nie jest z a z w y c z a j d o b r y m p o m y s ł e m . aby nie p r z e o c z y ć któregoś z nich. Zazwyczaj pierwszą rzeczą wstawianą na stronę Joomla! jest nowe logo lub banner. Dyrektywy Apache w httpd. np. p h p na s e r w e r z e p r o d u k c y j n y m . • • • opia zapasowa Joomla! Serwer testowy zawiera p r a w d o p o d o b n i e sporo danych. a w przyszłości będzie m o ż n a szybko odtworzyć stronę z kopii. które z nich s k o p i u j e s z . a zmiany przeprowadzano z panelu administratora — wystarczy skopiować zawartość bazy danych i pojedynczy plik (configuration. Ponieważ migracja między serwerami jest w głównej mierze przeprowadzana ręcznie. kategoriami i artykułami. zależy od zmian w p r o w a d z a n y c h w systemie. warto mieć listę k l u c z o w y c h e t a p ó w . W większości p r z y p a d k ó w n i e z b ę d n e s ą z m i a n y wartości dyrektyw związanych z rozszerzeniami PHP. Przykładowo jeśli tworzysz kopię z a p a s o w ą prostej strony — która od d o m y ś l n e j instalacji różni się wyłącznie dodanymi sekcjami. które należy zarchiwizować. Dyrektywy PHP. że wiele dyrektyw powinno mieć różne ustawienia w środowisku testowym i p r o d u k c y j n y m .Rozdział 11. z a n i m p r z y s t ą p i s z do przenoszenia strony na serwer produkcyjny — uchroni Cię to przed utratą ustawień właściwych dla serwera produkcyjnego.

aby tworzyć kopię zapasową plików znajdujących się na serwerze produkcyjnym — nie wykorzystuj serwera testowego jako podstawy kopii. • InnoDE Online Backup Lock all tables Online with binlog pos Normal backup Complete backup Output File Options Backup Type: • No C R E A T E S Nn F X T F N D F n I N S F R T S | SQL Files • Type of generated backup file. a d r u g ą dla d o s t a w c ó w ( w w w .in. p r z y k l a d . W i r t u a l n e s e r w e r y s ą d o s k o n a ł y m r o z w i ą z a n i e m w sytuacji. tłum. które p o z w a l a j ą m. po tym. tworzyć kopię z a p a s o w ą struktury i danych (włączając w to tworzenie i u s u w a n i e tabel). Jeśli p r o w a d z i s z kilka stron J o o m l a ! na j e d n y m serwerze.cnn. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Pamiętaj.ution Method The backup will be executed in a single transaction This option is necessary ti a consistent snapshot of your InnoDB tables All tables are locked with FLUSH READ LOCKS. jak i www. znajduje się na serwerze produkcyjnym. Żądania przesyłane na dany adres IP p o w o d u j ą uruchomienie strony właściwej dla d a n e j d o m e n y . właściwa strona. Przykładowo pojedynczy s e r w e r m ó g ł b y t e o r e t y c z n i e o b s ł u g i w a ć z a r ó w n o www.com. kliknij przycisk N e w Project. This option is necessary to cr consistent snapshot of your MylSAM tables This backup method is the same as InnoDB Online Backup but also logs the c position of the binlog if the option is activated for the server Each table will be backed up independently. c o m ) .5). Serwer testowy odpowiada zazwyczaj pewnej fazie prac programistycznych i nie nadaje się do bezpośredniego przeniesienia na serwer produkcyjny.disney. Kliknij ikonę Backup w lewej części głównego okna programu. A p l i k a c j a M y S Q L A d m i n i s t r a t o r p o z w a l a na o k r e s o w e t w o r z e n i e kopii z a p a s o w e j bazy danych.. 1 Alternatywnym rozwiązaniem jest wykorzystanie jednej bazy danych z różnymi przedrostkami tabel poszczególnych instalacji Joomla! — p r z y p . Rysunek 11. j Compatibility mod« ' A N S I Quotes S a v e Project * Complete INSERTS s s/\ Pnmmenl L. z której korzystają użytkownicy.. System kopii zapasowych zwiera wiele opcji (zobacz rysunek 11.com). This may lead to inconsistent bac and should be avoided if possible Backup all tables. F u n k c j a obsługi wielu stron A p a c h e p o z w a l a przypisać n a z w y d o m e n do poszczególnych adresów IP. Rozbudowane ustawienia planowanych kopii zapasowych w programie MySQL Administrator Backup Project Advanced Options Schedule • A d v a n c e d Options * if* Specify detailed settings of how your backup should be performed Backup E . d o s t a w c y przyklad. kiedy p o t r z e b u j e s z j e d n ą w e r s j ę strony dla k l i e n t ó w ( w w w . i New Project Konfiguracja wirtualnych serwerów Apache Pojedynczy serwer Apache m o ż e obsługiwać wiele strony W W W . w y s t a r c z y zainstalować j e w oddzielnych katalogach i przypisać im oddzielne bazy danych 1 . będzie Ci zależeć na przywróceniu jej w możliwie krótkim czasie.284 Joomla!. j a k zmieni się prawy panel. Chociaż środowisko testowe jest ważnym etapem. . a następnie.com. Use this option if tables are added to schémas frequently Nr backup content table selection will be ignored.5. Jeśli ona zawiedzie.

i nnyadres2. Alternatywnym rozwiązaniem są wirtualne serwery na podstawie domeny. które pozwalają obsługiwać kilka stron w r ó ż n y c h d o m e n a c h na m a s z y n i e d y s p o n u j ą c e j j e d n y m a d r e s e m IP. u r u c h o m i ć p o n o w n i e . a także z a t r z y m a ć .com ServerAlias *.com-bytesjog ServerName http://www.exe -w -n "Apache2.com/ <IfModule mod_php4. zainstalowanych na różnych serwerach.com ServerAli as http://www.2\bin\httpd.c> php_admin_value open_basedir "/home/przyklad:/usr/lib/php :/usr/1ocal/I ib/php:/tmp" </IfModule> <IfModule mod_php5. w p i s u j ą c o d p o w i e d n i e k o m e n d y .apache.html).com/ ServerAlias innyadres2.3/vhosts/name-based. kiedy będziesz prowadzić kilka stron opartych na Joomla!.com ServerAlias *.przyklad.com ServerAlias innastrona. Więcej informacji na temat wirtualnych serwerów korzystających z przekierowania na podstawie d o m e n y znajdziesz na stronie serwera Apache (http://httpd.com ServerAl1 as http://www.i nnyadres. tzn. • Prowadzenie profesjonalnej strony Przykładowy fragment konfiguracji A p a c h e dla kilku stron m ó g ł b y wyglądać tak: <VirtualHost xx. innyadres2.com/ ServerAdmi n webmaster@przyklad. n a l e ż y wprowadzić k o m e n d ę p o d o b n ą do poniższej: C:\Program Files\Apache\Apache2.innyadres. S e r w e r uruchamia o d p o w i e d n i ą stronę na podstawie parametru hostname dostarczonego w żądaniu H T T P .przyklad. które p o z w a l a ł o z a r z ą d z a ć w i e l o m a s t r o n a m i J o o m l a ! z p o z i o m u .xxx> ServerAlias przyklad. u r u c h o m i ć . W momencie pisania tej książki nie istniało n a r z ę d z i e . Serwer m o ż e s z w s t r z y m a ć .com combined ScriptAlias /cgi-bin/ /home/przyklad/publicjitml/cgi-bin/ </Vi rtualHost> 285 W p o w y ż s z y m f r a g m e n c i e wirtualne serwery z a k ł a d a n e s ą na podstawie adresów IP. P r z y k ł a d o w o aby u r u c h o m i ć p o n o w n i e s e r w e r . ontrola serwera Apache z wiersza poleceń Większość zadań administracyjnych serwera Apache przeprowadzanych jest z poziomu wiersza poleceń.com ServerAlias *. adresy IP przypisywane są wirtualnym serwerom działającym na j e d n e j maszynie.xx.c> php_adm1n_value open_basedir "/home/przyklad:/usr/1 i b/php :/usr/1ocal/11b/php:/tmp" </IfModule> User przykład Group przykład CustomLog /usr/1ocal/apache/domlogs/przykl ad.org/docs/ 1.xx.2" -k restart arządzanie wieloma serwerami Prawdopodobnie napotkasz w swojej pracy sytuację.com DocumentRoot /home/przyklad/public_html BytesLog domlogs/przyklad.Rozdział 11.

— p r z y p . Program Dieseltest m o ż n a znaleźć na stronie: http://sourceforge. dostępnym w wersji dla systemów uniksowych i Windows. M o ż e s z także wybrać chroniony (ang. dzięki czemu można w y z n a c z y ć granicę poprawnego działania. które przedstawiono na rysunku 11. Niezbędna zmiana w konfiguracji sprowadza się do ustawienia zmiennej $cfg['Servers' ]. liitm. load testing). który z o s t a n i e a u t o m a t y c z n i e u r u c h o m i o n y p o n o w n i e przez narzędzie M y S Q L Instance Manager w przypadku wystąpienia błędu. kontrolować m o ż n a też serwery zdalne. które wykracza poza normalne warunki. które u ł a t w i a j ą zarządzanie p o z o s t a ł y m i s e r w e r a m i . Szczególnie użyteczne jest sprawdzanie systemu przy obciążeniu. Za p o m o c ą programu można symulować różne scenariusze.net/projects/dieseltest W miejsce $ należy wstawić 0 dla pierwszego serwera. Pakiet zawiera także narzędzia. która umożliwia wprowadzenie identycznych ustawień na wszystkich serwerach. P r z y k ł a d o w o dla M y S Q L m o ż e s z s k o r z y s t a ć z p r o g r a m u . Profesjonalne tworzenie stron WN 1W p o j e d y n c z e g o i n t e r f e j s u . Testy obciążeniowe Przed p r z e n i e s i e n i e m strony do ś r o d o w i s k a p r o d u k c y j n e g o w a r t o poddać system testowi obciążeniowemu (ang. Test obciążeniowy można przeprowadzić za p o m o c ą narzędzia open source o nazwie Dieseltest Load Testing Software. w ten sposób uzyskujesz dostęp z j e d n e g o miejsca do kilku baz danych Joomla!. Test tego typu polega na wytworzeniu sztucznego obciążenia serwera W W W (np. 1 dla drugiego itd. dzięki czemu można zebrać dodatkowe statystyki. pole $cfg[ 'Servers'] '-»•[Si][ 'host' ]2 p o w i n n o zawierać n a z w ę danego serwera. np. Program ma funkcję ujednoliconej konfiguracji.6. wysyłanie setki żądań w bardzo krótkim czasie) i monitorowaniu rezultatu. zatrzymać. możesz tak j e skonfigurować. k t ó r y c h rezultaty w y ś w i e t l a n e są na bieżąco. Pozwala sprawdzić stan dowolnego z zestawu s e r w e r ó w . który pozwala zarządzać wieloma serwerami. obciążenie generowane przez setki lub tysiące użytkowników. które p o z w a l a j ą na analizę dzienników. guarded) serwer. 1 .286 Joomla!. MySQL Instance Manager M y S Q L Instance M a n a g e r jest n a r z ę d z i e m o b s ł u g i w a n y m z wiersza poleceń. PhpMyAdmin Jeśli do zarządzania serwerem M y S Q L wykorzystujesz narzędzie phpMyAdmin. O b e c n i e d o s t ę p n e s ą r o z w i ą z a n i a . aby działało z w i e l o m a serwerami M y S Q L . Kontrolowane serwery nie muszą znajdować się w jednej sieci lokalnej. u r u c h o m i ć go. a także u r u c h o m i ć p o n o w n i e . M o ż l i w e j e s t z a p i s y w a n i e i o d t w a r z a n i e s c e n a r i u s z y .

które z o s t a n ą u m i e s z c z o n e w bazie danych. z których część m o ż e służyć j a k o z a b e z p i e c z e n i e (nawet jeśli j e d n a z m a s z y n z a w i e d z i e . równoważenie obciążenia Bliźniaczym zagadnieniem dla testów pod obciążeniem jest r ó w n o w a ż e n i e obciążenia. Po wstawieniu danych możesz wykorzystać program do analizy zapytań. Jeśli strona zyska o g r o m n ą p o p u l a r n o ś ć . • Prowadzenie profesjonalnej strony sunek 11. ilikacja Dieseltest muluje działania •ytkowników ) przeprowadzenia stu )ciążeniowego irwera 287 Current Test: Victual Users Run time (min:sec) Use recorded host NewTesll. określić.net/projects/dbmonster Narzędzie D B M o n s t e r tworzy n a j p i e r w l o s o w e dane. w s k a z ó w e k i zagadnień. p r a w d o p o d o b n i e b ę d z i e d z i a ł a ć na kilku s e r w e r a c h .sourcefbrge. dostępny na stronie: http. którą znajdziesz na stronie: http://sourceforge. Stworzenie skutecznego profilu obciążenia ma w sobie elementy sztuki i nauki.6. strona nadal będzie dostępna). aby określić. Wiele informacji. aby zapewnić lepszą w y d a j n o ś ć całej witryny).Rozdział 11. W środowisku testowym możliwości równoważenia obciążenia są z reguły niewielkie. na ile zostały one zoptymalizowane i jak skutecznie działają w przypadku dużej ilości danych. Scripts in this test (Double-click a script below to edit). Scripts not in this test Testy pod o b c i ą ż e n i e m dla serwera M y S Q L m o ż n a p r z e p r o w a d z i ć . a reszta m o ż e obsługiwać p r z e k a z y w a n e żądania (rozsyłane między identyczne serwery. Aby sprawdzić konfigurację M y S Q L i ogólną wydajność serwera. działa zazwyczaj w sieci lokalnej ( L A N ) i w y k o n u j e wszystkie usługi ( W W W . Serwer testowy dysponuje ograniczonymi zasobami. tworząc profil obciążenia.stickyminds.. net Każda z w y m i e n i o n y c h aplikacji p o z w a l a stworzyć profil obciążenia.tst Timeout (sec) Use recorded think time ¡60 (¡7 User ramp-up time (sec) [Î Create New Script.com/ s.asp ?F=S3116_A R T_2). Po przeniesieniu do środowiska .. stosując aplikację D B Monster. tzn. z n a j d z i e s z w artykule autorstwa S t e v e ' a Splaine'a „Modeling the Real World for Load Testing W e b Sites" (www. możesz wykorzystać pakiet Database Opensource Test Suite for Linux Test Project. które warto r o z w a ż y ć .V/ltp. j a k i e operacje będą przeprowadzane na serwerze w czasie testów. PHP i bazę danych).

dwoma popularnymi systemami kodowania znaków na polskich stronach internetowych przed rozpowszechnieniem UTF-8 — przyp. który polega na zapisywaniu k a ż d e g o z n a k u w postaci d w ó c h b a j t ó w . Wszystkie n o w e w y d a n i a Joomla! z a w i e r a j ą pełną obsługę wielu j ę z y k ó w . Jeden znak (np. teksty w j ę z y k a c h z a c h o d n i o e u r o p e j s k i c h (a także niektórych ś r o d k o w o e u r o p e j s k i c h . Z a a w a n s o w a n e r ó w n o w a ż e n i e obciążenia w y m a g a jednak w a r u n k ó w o d p o w i a d a j ą c y c h środowisku p r o d u k c y j n e m u . N a p r a w d ę rzadkie znaki w y m a g a j ą zużycia czterech bajtów. podczas gdy inny (rzadki chiński p i k t o g r a m ) n a w e t trzy b a j t y . Wymienione programy umożliwiają równoważenie obciążenia na poziomie serwera. S c h e m a t k o d o w a n i a z n a k ó w U T F . litera z łacińskiego alfabetu) m o ż e z a j m o w a ć j e d e n bajt. a każdy z nich będzie dysponował znaczącą ilością pamięci i miejscem na dysku twardym. K o d o w a n i e U T F . co skutk u j e lepszą skalowalnością rozwiązań. na j e d n y m lub kilku serwerach. aby korzystać z kodowania UTF-8.288 Joomla!. p o l s k i m ) m a j ą rozmiar p o r ó w n y w a l n y z tekstami zakodowanymi systemami j e d n o b a j t o w y m i \ przy czym tekst zapisany w ten sposób nie jest ograniczony do j e d n e g o j ę z y k a . Powyższy schemat ma sporą przewagę nad standardem Unicode.8 p o z w a l a na bogatszy zestaw z n a k ó w . np. ISO 8859-2 i CP1250. sprawdź czy Joomla! i serwer M y S Q L zostały odpowiednio skonfigurowane. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W p r o d u k c y j n e g o w i ę k s z o ś ć s y s t e m ó w J o o m l a ! b ę d z i e d o s t ę p n a w internecie. Narzędzie do r ó w n o w a ż e n i a obciążenia o nazwie phpLoadBalancer znajdziesz na stronie: http://sourceforge. tłum. co pozwala na skuteczną Obsługę wielu j ę z y k ó w .net/projects/xlb) lub Linux Virtual Server (www. a także tekstów pisanych od p r a w e j d o lewej. P o d s t a w o w e techniki r ó w n o w a ż e n i a obciążenia można zastosować na serwerze testowym. Jeśli p l a n u j e s z obsługę z n a k ó w spoza alfabetu łacińskiego.linuxvirtualserver. . J e d n y m z największych w y z w a ń tego procesu było wprowadzenie kodowania tekstu w standardzie UTF-8.org).net/projects/phploadbalancer W przypadku większych systemów warto rozważyć aplikację X L B HTTP Load Balancer (XLB) (http://sourceforge. a r o z m i a r w i ę k s z o ś c i t e k s t ó w nie w z r a s t a z n a c z ą c o . Umiędzynaradawianie Podczas tworzenia wersji 1. Np. P o n i e w a ż litery łacińskie k o d o w a n e są w postaci j e d n e g o bajta. aby określić j e g o słabe punkty. głównie pod kątem obsługi stron w j ę z y k a c h innych niż angielski.8 z a k ł a d a z a p i s y w a n i e ich w postaci c i ą g ó w o różnej długości.5 aplikacja Joomla! została napisana od podstaw.

warto zastosować narzędzia. z a p o b i e g n ą u r a ż e n i u pozostałych odwiedzających. co optymalna konfiguracja. Zmiany b ę d ą widoczne natychmiast po wprowadzeniu. a z drugiej zoptymalizować aplikację i strukturę bazy danych. (w tym księgi gości) m a w b u d o w a n e f u n k c j e automatycznej cenzury niepożądanych słów. Jeśli korzystasz z rozszerzeń.girlsgonedumb. d o d a n i e n o w y c h słów do listy cenzurowanych lub rehabilitacja dotychczasowych). U k r y w a n i e m o ż e o d b y w a ć się dla tekstów użytkowników z danych grup lub dla wszystkich. istawianie dysku przechowującego dane Serwer M y S Q L pozwala określić miejsce przechowywania danych. które u s u w a j ą c w u l g a r y z m y i inne n i e p o ż ą d a n e treści. równie znaczący. . • Prowadzenie profesjonalnej strony 289 utomatyczne cenzurowanie treści Jeśli strona pozwala na publikowanie treści napisanych przez użytkowników. które u k r y w a w s z y s t k i e słowa z listy określanej przez administratora. p r a w d z i w y potencjał drzemie w konfiguracji serwera M y S Q L . tylko p r z e c h w y t u j e i z m i e n i a tekst. funcjileinfo/id. Dlatego optymalizacja M y S Q L p o w i n n a p r z e b i e g a ć d w u t o r o w o : z j e d n e j strony n a l e ż y o d p o w i e d n i o dobrać ustawienia serwera. Warto zainteresować się także r o z s z e r z e n i e m Foul Filter. a także na z m i a n ę zasad (np. jest format tabel. T a k i e r o z w i ą z a n i e p o z w a l a na p o z o s t a w i e n i e o r y g i n a l n y c h materiałów w stanie n i e n a r u s z o n y m . Ponieważ wszystkie materiały Joomla! pobierane są z bazy danych M y S Q L . Wtyczka nie zmienia treści a r t y k u ł ó w . p r z e c h o w u j ą c dane na innym dysku niż system operacyjny.Rozdział 11. Rozszerzenie Foul Filter można znaleźć na stronie: www. m o ż e s z zwiększyć w y d a j n o ś ć . z a n i m zostanie p r z e s ł a n y d o p r z e g l ą d a r k i .41/ lostrajanie wydajności MySQL Chociaż o d p o w i e d n i e ustawienia m o g ą z n a c z ą c o p r z y s p i e s z y ć działanie P H P . Jeśli korzystasz z serwera na platformie W i n d o w s . Wiele z narzędzi opisanych w rozdziale 10. Dostrajanie wydajności MySQL wykracza poza zmianę konfiguracji. dostrojenie w y d a j n o ś c i M y S Q L m o ż e przynieść znaczącą poprawę szybkości działania strony W W W — zwłaszcza jeśli działa ona pod d u ż y m obciążeniem. Odbieranie i zapisywanie informacji p o w i n n o przebiegać szybciej. sposób pracy z bazą danych i ogólna konstrukcja zapytań. W y b r a n e słowa z o s t a n ą zastąpione g w i a z d k ą (*). które wykonują zapytania do bazy danych.com/component/option. 1 comremos i torv/ltemid.

. z i l u s t r o w a n e na r y s u n k u 11. U s t a w i e n i a w y k o r z y s t a n i a s e r w e r a baz d a n y c h . Jeśli prowadzisz stronę e-commerce. a następnie Detailed Configuration.9. Ekran ustawień połączeń. powinny w s k a z y w a ć w p r z y p a d k u większości s y s t e m ó w Joomla! d o m y ś l n ą o p c j ę Multifunctional Database. która nie musi o b s ł u g i w a ć d u ż e j ilości danych w p r o w a d z a n y c h przez u ż y t k o w n i k ó w lub sklep internetowy. and many other applications will be run on it. Jeśli j e d n a k p r o w a d z i s z stronę. Ustawienie Server Machine dostosuje MySQL do warunków serwera. MySQL will have medium memory usage. Choose this option for web/application servers. Oczywistym wyborem na serwerze testowym jest Developer Machine.7. p r z e d s t a w i o n y na r y s u n k u 11. trybem strict i innymi. ponieważ zostaną zarezerwowane na wypadek w y ż s z e g o obciążenia. aby uzyskać maksymalną wydajność dla danego zastosowania. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Wybór typu serwera A p l i k a c j a M y S Q L p o z w a l a a u t o m a t y c z n i e dobrać ustawienia. Ekran Server Type.8. disk and CPU usage. MySQL Server should only use a minimal amount of memory. który w y m a g a zachowania spójności transakcji. umożliwia wybór jednego ze standardowych zadań. Please select a server type. Rysunek 11. No other servers.7. N i e p o w i n i e n e ś w p r o w a d z a ć z m i a n na ekranie wyboru domyślnego zestawu znaków (zobacz rysunek 11. pozwala określić oczekiwaną liczbę jednoczesnych połączeń. dla której spójność transakcji ma najwyższe znaczenie.10). wykorzystanie dysku twardego i pamięci podręcznej pod kątem środowiska MySQL Server Instance Configuration Wizard MySQL Server Instance Configuration Choose the configuration for the server instance. przedstawiony na rysunku 11. such as a web or mail server. najlepszym w y b o r e m będzie p r a w d o p o d o b n i e Transactional Database Only. O p c j ę Dedicated MySQL Server Machine stosuje się w przypadku m a s z y n obsługujących wyłącznie serwer baz danych. MySQL will utilize up to all available memory. Pozwala ono zmienić konfigurację. które m a spełniać serwer M y S Q L . chyba że ze względu na zaporę sieciową musisz z m i e n i ć n u m e r portu M y S Q L . aby instalator odpowiednio dopasował procedury składowania w bazie danych. Dedicated MySQL Server Machine ( \ J! • This machine is dedicated to run the MySQL Database Server. na k t ó r y m u r u c h o m i o n o kilka usług. Server Machine s J| Several server applications will be running on this machine. Dla większości instalacji Joomla! ustawienie Decision Support (DSS)/OLAP będzie dobrym wyborem. • Developer Machine: | gggâgf f This is a development machine.290 Joomla!. Nie zmieniaj domyślnych ustawień. Wybór typu serwera dopasuje ustawienia pamięci. Zestaw z n a k ó w bazy danych powinien zostać ustawiony przed instalacją Joomla!. Kolejne ekrany p o z w a l a j ą dostawać opcje związane z protokołem sieciowym. opcja Non-Transactional Database Only zwiększy w y d a j n o ś ć serwera. This will influence memory. R a z e m z serwerem instalowane jest narzędzie o nazwie M y S Q L Server Instance Configuration Wizard. Uruchom program i wybierz opcję Reconfigure Instance. will be run. Wybór opcji Online Transaction Processing (OLTP) spowoduje zużycie większej części zasobów. by dopasować j ą do roli systemu. chyba że planujesz ponowną instalację Joomla!.

Please select the default character set. * fSon-Transactional Database Only! Suited for simple web applications. Concurrent connections: d ysunek 11.8. Note that the My 15AM engine can still be used. monitoring or logging applications as well as analysis programs. This is the recommended character set for storing text in many different languages. This will make InnoDB the main storage engine. sz wyłącznie Usługujących ansakcje i baz ez obsługi ansakcji MySQL Server Instance Configuration Choose the configuration for the server instance. 1stawienia ołączeń serwerem ptymalizują lySQL pod kątem czekiwanego bciążenia MySQL Server Instance Configuration Wizard MySQL Server Instance Configuration Choose the configuration for the server instance. This will optimize the server for the use of the fast transactional InnoDB storage engine and the high speed MylSAM storage engine. ożna ograniczyć py baz danych -) wielofunkcyjnyc baz danych.9. E n g l i s h and other West European languages. . jeśli ilanujesz obsługę nnych języków liż angielski MySQL Server instance Configuration W i z a r d MySQL Server Instance Configuration Choose the configuration for the server instance. Only the non-transactional MylSAM storage engine will be activated. Online Transaction Processing (OLTP) j* / jk Choose this option for highly concurrent applications that may have at any one time up to 500 active connections such as heavily loaded web servers. Manual Setting "îr'i Please enter the approximate number of concurrent connections. Ksunek 11. Decis.ionSupport(DSS)/OLAP: a jjk m$r Select this option for database applications that will not require a high number of concurrent connections. • Best Support For Multilingualismi M a ke UTF8 the default character set. C Multifunctional Database General purpose databases. Vybierz opcję lest Support for Aultilingualism UTF8).Rozdział 11. This character set is suited for M k t . Please select the database usage. Manual Selected Default Character Set / Collation 4T ? j Please specify the character set to use. Character Set: utf8 < Back j I Next > | Cancel . A number of 20 connections will be assumed. • Prowadzenie profesjonalnej strony 291 sunek 11.10. Please set the approximate number of concurrent connections to the server. Standard Character Set fHeio!) Makes Latin 1 the default charset. Transactional Database Only Optimized for application servers and transactional web applications.

U t w o r z e n i e p o s o r t o w a n e j listy wszystkich nazwisk. s e r w e r baz d a n y c h w y k o r z y s t u j e i n d e k s y . Indeksy tego typu noszą n a z w ę indeksów kompozytowych. takich j a k access. N a przykład dla tabeli p r z e c h o w u j ą c e j dane o kontaktach rekord dla nazwiska „Zieliński" m o ż e zostać zapisany j a k o pierwszy. co umożliwia szybkie sortowanie danych po wartości pól. catid. D a n e w b a z i e d a n y c h p r z e c h o w y w a n e są w luźnym p o r z ą d k u (są n i e p o s o r t o w a n e ) . N a r y s u n k u 11. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W P o z o s t a ł e u s t a w i e n i a to k w e s t i a o s o b i s t y c h p r e f e r e n c j i . Zastosowanie indeksów kompozytowych P r o s t e i n d e k s y o d w o ł u j ą się w y ł ą c z n i e d o j e d n e g o p o l a — np. które tworzysz na potrzeby własnych rozszerzeń. Źródło problemów Baza danych Joomla! została zaprojektowana pod kątem ogólnego wykorzystania. listę o d w o ł a ń d o r e k o r d ó w p o s o r t o w a n ą w p e w i e n s p o s ó b . Indeksy należy utworzyć dla wszystkich pól (lub ich kombinacji) często wykorzystywanych w z a p y t a n i a c h . nie m a j ą o n e d u ż e g o znaczenia dla konfiguracji Joomla!. Kiepski dobór indeksów jest jednym z głównych powodów problemów z wydajnością. musisz o d p o w i e d n i o z m i e n i ć plik configuration. Na dodatek tabele. także m o ż n a zoptymalizować. n a z w i s k a . dlatego istnieją sposoby. n a z w i s k a i imienia. .php. P r z y k ł a d o w o i n d e k s o n a z w i e nazwisko_imie m ó g ł b y w s k a z y w a ć na d w a pola — nazwiska i imienia. aby poprzez zmianę j e j struktury uzyskać w y ż s z ą wydajność. W naszym przykładzie zapytanie spowodowałoby odwołanie się do indeksu dla pola nazwisko. Jeśli jednak zmienisz hasło dostępu do serwera baz danych. tj. Wręcz przeciwnie — m o g ą spowolnić pracę serwera. Indeksy r z a d k o u ż y w a n e (lub n i g d y n i e u ż y w a n e ) nie p r z e ł o ż ą się na znaczący wzrost wydajności. a rekord dla nazwiska „ A d a m c z y k " na s a m y m końcu.292 Joomla!. wymagałoby poświęcenia dużej części zasobów i czasu procesora. ponieważ w y m a g a j ą zapisywania d o d a t k o w y c h danych przy wstawianiu n o w y c h lub m o d y f i k o w a n i u istniejących rekordów. Optymalizacja indeksów Jednym z głównych obszarów odpowiedzialnych za problemy z wydajnością są indeksy tabel w y k o r z y s t y w a n e p r z e z s e r w e r b a z d a n y c h ( w ł a ś n i e m a n i p u l a c j a indeksami jest źródłem n a j w i ę k s z y c h z y s k ó w w y d a j n o ś c i ) . Istnieją także indeksy. Indeks w bazie danych gra taką rolę jak skorowidz w książce — p o z w a l a s z y b k o o d n a l e ź ć o d p o w i e d n i ą stroną (lub rekordy — w przypadku bazy danych). które o d w o ł u j ą się d o kilku pól.11 z i l u s t r o w a n o f u n k c j ę p r o g r a m u M y S Q L Administrator. A b y p r z y s p i e s z y ć f u n k c j e w y s z u k i w a n i a i s o r t o w a n i a . np. W r a z z danymi na serwerze zapisywany jest także indeks. która p r z e d s t a w i a listę i n d e k s ó w bazy danych J o o m l a ! . które zaczynają się na literę „B". P r z y k ł a d o w o tabela jos content posiada siedem powiązanych indeksów. aby a p l i k a c j a m o g ł a p o p r a w n i e łączyć się z serwerem baz danych. section itd.

wybrać pasujące rekordy. zastosowanie indeksu podczas wykonywania zapytania wywołałoby skutek odwrotny do zamierzonego. Jeśli j e d n a k indeks zostałby z i g n o r o w a n y . jest sprawdzenie. których unikatowość rekordów wynosi mniej niż 30 procent. wczytać j e i w końcu pobrać w ł a ś c i w e dane. jest porządek pól tworzonego indeksu. tzn. natomiast zapytanie o d w o ł u j ą c e się wyłącznie do pola imienia nie zyska na zastosowaniu indeksu. p o n i e w a ż serwer baz d a n y c h p r z e p r o w a d z a a u t o m a t y c z n i e w i e l e operacji.Rozdział 11. J e d n y m z etapów procesu optymalizacji jest określenie. dla indeksu nazwisko_imie wpisy sortowane są najpierw w e d ł u g nazwiska. czy zapytanie zostanie przetworzone z w y k o r z y s t a n i e m indeksów. że zastosowanie indeksów zawsze przynosi wzrost wydajności.11. . a serwer o p e r u j e b e z p o ś r e d n i o na d a n y c h z b a z y . i zwrócić dane j a k o wynik. ponieważ nieoczekiwany wynik zapytania nie p o k r y w a się z założeniami indeksu w bazie danych. Serwer baz danych musiałby w tym przypadku sprawdzić indeks. są automatycznie ignorowane. wojewodztwo_nazwisko) mogłoby spowodować znaczący wzrost wydajności zapytań w y m a g a j ą c y c h obu tych informacji. Jeśli 90 procent osób wprowadzonych w bazie danych mieszka w Zachodniopomorskiem. czy w a r t o ś ć pola wojewodztwo jest odpowiednia. aby zoptymalizować w y k o n y w a n e zapytanie. Z tego p o w o d u w y s z u k i w a n i e rekordów w e d ł u g nazwiska będzie korzystać z tego indeksu. W takiej sytuacji zastosowanie indeksu kompozytowego (np.-idx • ¿ y components • " 3 com_contentid • 3 email • j j gid_block • ¿¡J groupJd • 3 group_id_aro_id_groups_ar ~ y jos_core_acl_gtoups_aro_r « BTREE ~ 3 jos_fb_messages jos_sb_messages • " 3 hold time < > Jednym i najczęstszych z błędów. Nie jest to prawdą. ista indeksów 'tworzonych IIa bazy danych oomla! / programie /lySQL idministrator Schema Tables Schema Indices Views Sloied procedures 293 * ¡ODiiila15 All loomlal 5 indices Table Name jos_contact_details ios_fb_messages ~ ~ jos_newsfeeds jos_sb_categories ~ ï | jos_sb_messages ~ jos_sb_moderation jos_weblinks ~J| jos_sb_categories Fin! ¡os_categories ¡osjnenu jos_comment jos_users jos_users i° s _'h_users Type BTREE BTREE BTREE BTREE BTREE BTREE BTREE BTREE BTREE BTREE BTREE BTREE BTREE BTREE BTREE BTREE UNIQUE NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL UNIQUE Unique Not Nu« NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL Index Name > 3 csl«f • j catid * » Ü > 3 > 3 • • łi catid catid catid catid ^ catid catpaient • M ca. czy więcej niż 30 procent i n d e k s o w a n y c h pól m a u n i k a t o w e wartości. Podczas tworzenia indeksu odwołania sortowane są w e d ł u g kolejnych pól. • Prowadzenie profesjonalnej strony ysunek 11. P r z y k ł a d o w o baza k o n t a k t ó w m o ż e z a w i e r a ć pole wojewodztwo. które niweczą zysk wydajności. czy zastosować indeks. a następnie w e d ł u g imienia. nlkatowe wartości indeksowanego pola M o ż e się w y d a w a ć . Jedną z metod określenia. czy nie. Dlatego indeksy pól lub kolumn. w y s t a r c z y ł o b y p o b r a ć rekord. sprawdzić.

czy proste indeksy nie p o k r y w a j ą się z indeksami k o m p o z y t o w y m i . aby ich posortowanie odpowiadało porządkowi danych. strona e .1 umieszczono listę typów danych. że o g r a n i c z e n i e r o z m i a r u d a n y c h m a z a z w y c z a j p o z y t y w n y w p ł y w na wydajność. zastosuj typ SMALLINT ( k t ó r e g o z a k r e s sięga o k o ł o 32 0 0 0 ) z a m i a s t s t a n d a r d o w e g o INT ( k t ó r e g o z a k r e s sięga 2 miliardów. pomnóż to przez 2 0 0 0 odwiedzających w ciągu godziny i zobacz. Wyobraź sobie teraz najgorszy możliwy scenariusz. wraz z ograniczeniami. czy b a z a d a n y c h nie zawiera nadmiarowych indeksów. indeks nazwisko jest całkowicie zbędny. Przykładowo jeśli masz zamiar zapisywać n u m e r dnia w danym roku. . Projektanci baz danych często u l e g a j ą pokusie przeprojektowywania tabel.c o m m e r c e z d u ż ą l i c z b ą transakcji lub p o p u l a r n e f o r u m może w y m a g a ć usunięcia niepotrzebnych opóźnień. Chociaż taka oszczędność może w y d a w a ć się z n i k o m a . Zwłaszcza podczas pracy g r u p o w e j m o ż e zdarzyć się sytuacja. Dlatego nadmiarowe indeksy przyc z y n i a j ą się d o spowolnienia systemu. zamiast pola typu VARCHAR. co mogło stanowić szczególny problem przy przejściu do nowego tysiąclecia). pomnóż to przez 30 u ż y t k o w n i k ó w podczas jednej sesji. Zawartość tabeli powinna być p o m o c n a w określaniu n a j m n i e j s z e g o typu danych. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Ponieważ dla większości baz danych charakterystyka zawartości zmienia się wraz z rozwojem bazy.294 Joomla!. D l a t e g o z a w s z e s p r a w d z a j . znacząco ograniczając wydajność systemu. czy wcześniejsze założenia nadal m a j ą pokrycie w praktyce. j e j pożytek staje się j a s n y w w i ę k s z e j skali. W tabeli 11. Eliminacja ich m o ż e poprawić w y d a j n o ś ć . ale którego zapis z a j m u j e dwa razy tyle miejsca). szczególnie po doświadczeniach związ a n y c h z z a p i s e m roku 2 0 0 0 (rok p r z e c h o w y w a n y był w bazach d a n y c h w postaci dwóch cyfr. Ilość zmarnowanego miejsca i przesyłanych danych będzie stale wzrastać. ponieważ M y S Q L wykorzysta indeks kompozytowy podczas wyszukiwania danego pola. Pomijając to. powinieneś zwrócić szczególną u w a g ę na d o b ó r w ł a ś c i w y c h t y p ó w d a n y c h dla pól lub k o l u m n . A to p r z e c i e ż strata tylko dwóch b a j t ó w dla j e d n e g o pola. ile niepotrzebn y c h d a n y c h z o s t a ł o p r z e t w o r z o n y c h w bazie d a n y c h . strategie indeksowania pól należy regularnie rewidować i sprawdzać. pomóż to przez 8 pól. poza tym nie warto także przejmować się bliżej nieokreślonymi trudnościami. Wykorzystuj najmniejszy możliwy typ danych Konstruując tabele dla rozszerzenia. W y o b r a ź sobie stratę 2 b a j t ó w na polu. który odpowiada danej sytuacji. a także informacjami o miejscu z a j m o w a n y m w bazie danych. Chociaż nie musi to być p r o b l e m e m dla tradycyjnej strony J o o m l a ! . które m o g ł y b y wystąpić w przyszłości. nad którym pracujesz. że zostaną dodane indeksy. jakie nakładają. Po dodaniu nowych lub zmodyfikowaniu istniejących rekordów trzeba przebudować wszystkie indeksy. k t ó r y c h f u n k c j e się p o k r y w a j ą . które można wykorzystać w M y S Q L . w a r t o p a m i ę t a ć . Pierwszym krokiem podczas usuwania nadmiarowości jest sprawdzenie. tabela zawiera pole typu CHAR o określonej długości 200. Podobnie indeks nazwisko_imie_drugieimie wyklucza konieczność stosowania indeksu nazwiskojmie. Jeśli przykładowo dla tabeli utworzono indeks nazwiskojmie. Usuwanie nadmiarowych indeksów Każdy dodatkowy indeks wydłuża czas potrzebny na zapisanie rekordu w tabeli.

147.647 Liczba całkowita z zakresu . tłum.1. • Prowadzenie profesjonalnej strony bela 11. 23:59:59 — p r z y p .388./ + 2.967.036. jedną lub więcej TIMESTAMP YEAR ENUM SET Opisywanym także jako yyyy-mm-dd.216) Zmienna (do 4./ + 8.775.372.223.216) ' Zmienna (do 4. z której można wybrać jedną Lista predefiniowanych wartości.607 Liczba całkowita z zakresu .483. np./ + 9. Tabela Typy danych MySQL yp danych INYINT MALL I NT EDIUMINT NT IGINT 295 Opis Liczba całkowita z zakresu .807 Liczba zmiennoprzecinkowa o pojedynczej precyzji Liczba zmiennoprzecinkowa o podwójnej precyzji Liczba zmiennoprzecinkowa o dokładności określanej przez użytkownika Ciąg znaków o określonej długości Ciąg znaków o zmiennej długości z narzuconym limitem Tekst o zmiennej długości Tekst o zmiennej długości Tekst o zmiennej długości Dane binarne Dane binarne Dane binarne Data zapisana zgodnie ze standardem ISO 8601 4 Liczba bajtów i 2 3 4 8 4 8 Zmienna Określona długość./ + 127 Liczba całkowita z zakresu .294.295) 3 3 8 4 1 1 lub 2 od 1 do 8 LOAT DOUBLE DECIMAL .Rozdział 11.535) Zmienna (do 65.535) Zmienna (do 16.777. np.767 Liczba całkowita z zakresu . z której można wybrać zero. Oznaczanym także jako hh:mm:ss.295) Zmienna (do 65.967. do 255 Zmienna (do 65. .294.854.535) Zmienna (do 16.777.HAR /ARCHAR rEXT •1EDIUMTEXT _0NGTEXT 3L0B 1EDIUMBL0B _0NGBL0B DATE TIME 1ATETIME Czas zapisany zgodnie ze standardem ISO 8601 3 Łączony zapis daty i czasu w formacie yyyy-ddmmhh:mm:ss Łączony zapis daty i czasu w postaci liczby sekund od 1 stycznia 1970 roku Rok w formacie YYYY Lista predefiniowanych wartości. zapis 2008-12-11 odpowiada zapisowi 11 grudnia 2008 roku — przyp./ + 32. tłum.

Dependent Subquery. Kolumna key — W s k a z u j e n a z w ę indeksu M y S Q L . Dependent Urn on i Union Result o d w o ł u j ą się d o z a p y t a ń z o p e r a t o r e m UNION. który został wykorzystany podczas uruchamiania zapytania. A b y oszczędzać miejsce i ograniczać p r z e t w a r z a n i e i n d e k s ó w . Kolumna type — Opisuje.296 Joomla!. index_subquery. które pola w y m a g a n e są przez aplikacje. z pominięciem indeksów. czas przesyłania danych zostanie znacząco ograniczony: SELECT name. W a r t o ś ć simple o z n a c z a . w jaki sposób wykonywane są zapytania łączone. telephone FROM jos_contact_details P o d c z a s k o n s t r u o w a n i a z a p y t a ń p o b i e r a j t y l k o n i e z b ę d n e d a n e . że m o ż e s z zoptymalizować zapytanie j e s z c z e bardziej: SELECT name. Uncacheable Subquery i Derived w s k a z u j e podzapytanie. Wartość all oznacza. że kiedy t w o r z y s z indeks. Pobieraj wyłącznie to. które m o g ł y b y zostać w y k o r z y s t a n e podczas uruchamiania zapytania. range i index. Union. Umieszczenie komendy EXPLAIN przed właściwym zapytaniem spowoduje zwrócenie informacji o zapytaniu zamiast właściwych danych: EXPLAIN SELECT * FROM jos_contact_detan1s Poniżej umieszczono listę k o l u m n zwracanych po w y k o n a n i u instrukcji EXPLAIN: • Kolumna select type — Określa typ w y k o n a n e g o zapytania. Wartości system i const odpowiadają wyszukiwaniu najwyżej po jednym kluczu. O z n a c z a to. że k a ż d y indeks będzie zawierał d o d a t k o w o 200 b a j t ó w dla każdego rekordu. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W P a m i ę t a j . że z a p y t a n i e nie z a w i e r a ł o p o d z a p y t a ń ani o p e r a t o r a UNION. p r z e c h o w y w a n e s ą nie tylko o d w o ł a n i a do wybran y c h k o l u m n — z a p i s y w a n e są t a k ż e a k t u a l n e d a n e tych k o l u m n . k t ó r e j typ u s t a w i o n o na char(200). Inne możliwe wartości to eq_ref. unique_subquery. że podczas wykonywania zapytania dane z tabeli w y k o r z y s t a n o bezpośrednio. D l a t e g o utworzenie i n d e k s u k o l u m n y . index_merge. Kolumna possi bl e_keys — Lista p o t e n c j a l n y c h i n d e k s ó w . Subquery. staraj się u n i k a ć i n d e k s o w a n i a k o l u m n z a w i e r a j ą c y c h większe porcje danych. ref. o z n a c z a . Primary oznacza główne zapytanie (jeśli zastosowano podzapytania). telephone FROM jos_contact_details WHERE postcode = '92107' Stosowanie komendy EXPLAIN Jednym z najefektywniejszych sposobów optymalizacji zapytania jest analiza wyniku instrukcji EXPLAIN. ref_or_nul1. że pola w y k o r z y s t y w a n e w klauzuli WHERE nie m u s z ą b y ć d o ł ą c z a n e d o z w r a c a n y c h w y n i k ó w . czego potrzebujesz Wielu początkujących programistów wykorzystuje zapytania p o d o b n e do poniższych: SELECT * FROM joc_contact_details Dzięki d o k ł a d n e m u określeniu. N i e z a p o m i n a j . • • • .

dziennik zostanie zapisany w pliku host_name-slow. Aby nowe ustawienia zaczęły obowiązywać. Jeśli nie wprowadzisz żadnej nazwy. d o s t r a j a n i e na p o d s t a w i e o b s e r w a c j i p r a w d z i w e g o s y s t e m u d a j e d u ż o lepsze rezultaty niż optymalizacja oparta na założeniach. a w pole tekstowe obok w p r o w a d ź nazwę pliku. Zwróć szczególną uwagę na kolumnę type. j a k przedstawiono to na rysunku 11. Komenda E X P L A I N to najpotężniejsze i najużyteczniejsze narzędzie do optymalizacji zapytań.-1og-siow-querles=joomlaSlowQLog . D z i e n n i k ten p r z e c h o w u j e w s z y s t k i e z a p y t a n i a S Q L .mysql.Rozdział 11. slow queries log). ptymalizacia istniejącego systemu Po uruchomieniu strony Joomla! nie kończy się praca związana z j e j optymalizacją. J e d n y m z d o s k o n a ł y c h n a r z ę d z i d o t e g o celu j e s t dziennik powolnych zapytań (ang. • Prowadzenie profesjonalnej strony 297 Szczególnie polecam zapoznanie się z sekcją „ Optimizing Queries with EXPLAIN" w podręczniku MySQL (frttp://dev. ponieważ jej wartość najczęściej podpowiada. Domyślnie wartość tej zmiennej ustawiona jest na 10 sekund.12. • • • • Option File: c:\xampp\mysql\bin\my.com/doc/refman/5. l • Enter a name for (he slow query log Otherwise a default name will be used. jakie działania należy podjąć. W systemie M y S Q L badanie w y d a j n o ś c i i określanie słabych punktów jest szczególnie proste. W r ę c z o d w r o t n i e . Vlącz opcję Slow Queries Log. k t ó r y c h uruchamianie trwało dłużej niż wartość parametru long_query_tlme. " J w u l " . ysunek 11.12. Funkcję rejestrowania powolnych zapytań można uaktualnić dzięki opcji Startup Variables aplikacji M y S Q L Administrator.log. Profilowanie jest j e d n ą z metod diagnozowania działającego systemu i określania jego słabych p u n k t ó w . musisz ponownie uruchomić serwer M y S Q L . W zakładce Log files w ł ą c z o p c j ę Slow Queries Log.0/en). i w pole tekstowe vprowadz nazwę Iziennika InnoDB Parameter Security Performance Advanced langes will have no effect until you restait the server. • • • 0 Slow Queries Log: : >< .cnf Apply changes j j Discard changes [ R e j e s t r o w a n i e z a p y t a ń m o ż n a w ł ą c z y ć także z p o z i o m u w i e r s z a p o l e c e ń . u r u c h a m i a j ą c M y S Q L komendą: mysqld .

także stosując moduł myshow. W i ę k s z o ś ć zadań z w i ą z a n y c h z z a r z ą d z a n i e m .htm). m o ż n a w y k o n a ć bez drogich i złożonych narzędzi. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Po zarejestrowaniu zapytań w dzienniku możesz wygenerować podsumowanie. Zamiast oddzielnego konta w k a ż d y m systemie. Oznacza to.help wyświetli listę parametrów k o m e n d y dump. u ż y t k o w n i k a m i i starymi materiałami m o ż n a z a r ó w n o z poziomu interfejsu administratora. jak i poprzez bezpośrednią manipulację bazy danych Joomla! za p o m o c ą narzędzi M y S Q L . jednak odnosi się do monitorowania wątków i o g ó l n e j w y d a j n o ś c i serwera M y S Q L . Uwierzytelnianie LDAP L D A P jest standardem. Powinieneś nie tylko o b s e r w o w a ć w y d a j n o ś ć zapytań M y S Q L . poczty itd. Dane na temat wydajności zapytań MySQL możesz uzyskać. z którego korzysta użytkownik.zawodny. który umożliwia uwierzytelnianie użytk o w n i k a w d o w o l n y m systemie. ale także analizować ogólną wydajność systemu. Administracja Dzięki J o o m l a ! a d m i n i s t r a c j a stała się b a r d z o prosta. Dlatego najpierw warto zapoznać się z informacjami na stronie domowej programu (http://jfontain. zarówno w zakresie konfiguracji.com/mysql/mytop) przypomina funkcjonalnością program Top w systemie Linux. Ale istnieją metody radzenia sobie z tymi problemami. . Linux i MacOS. FTP. uruchamiając z wiersza poleceń instrukcję: mysql dumpsl ow <ści eżka-do-pli ków-dzienni ka-MySQL>/joomlaSlowQLog Przełącznik . który określa sposoby scentralizowanej autoryzacji dostępu.free. P r z y k ł a d o w o s e r w e r L D A P m ó g ł b y zawierać informacje o uwierzytelnianiu niezbędne dla serwera W W W .fr/myshow/myshow.298 Joomla!. aby określić. CMS. można zastosować centralną autoryzację za p o m o c ą katalogu L D A P . co pozwala globalnie zarządzać kontami użytkowników. Program dostępny jest dla systemów W i n d o w s . Nie jest to łatwe narządzie. jak i uruchamiania. n a w e t w p r z y p a d k u dużych stron Joomla!. czy spełnia ono Twoje potrzeby. M o ż l i w e j e s t o b s e r w o w a n i e lokalnych i zdalnych serwerów. że pojedyncze konto użytkownika przechowywane na centralnym serwerze LDAP pozwala na dostęp do wszystkich pozostałych serwerów. Narzędzie MyTop (http://jeremy. J e d n a k ż e w r a z z r o z r o s t e m strony z a r z ą d z a n i e materiałami i u w i e r z y t e l n i a n i e m u ż y t k o w n i k ó w oraz p o r z ą d k o w a n i e systemu w celu usunięcia nieaktualnych danych staje się uciążliwym zadaniem. w głównej mierze dzięki zastosowaniu otwartych standard ó w w systemie Joomla! i kompatybilności z wieloma technologiami. P r z y k ł a d o w o uwierzytelnianie m o ż n a u s p r a w n i ć dzięki z a s t o s o w a n i u LDAP (Lightwieght Directory Access Protocol). Zarządzać menu.

lista powinna zostać rozdzielona średnikami ( : ) . u r u c h o m o p c j ę Dodatki z m e n u Rozszerzenia w panelu administratora. co chroni przesyłane dane przed przechwyceniem.) na serwerze L D A P . aby wyświetlić listę parametrów. j e g o u s t a w i e n i e s k u t k u j e w y s ł a n i e m d o d a t k o w y c h danych podczas logowania. R e d a k t o r . które pola na serwerze L D A P b ę d ą zawierać dane niezbędna dla systemu logowania Joomla!. Pola Użytkownik połączenia i Hasło połączenia powinny pozostać puste. np. U s t a w wartość parametru Opublikowany na Tak. odateK LDAP A b y włączyć f u n k c j o n a l n o ś ć L D A P w systemie Joomla!. O M i * « * n i "LE2SLS ® « „ O O T.13. uid=[username]. W pole oznaczone Podstawowa DN wprowadź nazwę wyróżniającą serwer L D A P (powinna być n i e p o w t a r z a l n a ) . ustaw wartość parametru Negocjacja TSL na Tak. C h o c i a ż nie da się z a p i s a ć p r z y n a l e ż n o ś c i d o g r u p y (np. o ile dostęp do serwera jest a n o n i m o w y .Rozdział 11. Parametry m a j ą c e w n a z w i e w y r a z M a p u j p o z w a l a j ą określić. W ł a ś c i w e rozszerzenie nosi n a z w ę Authentication — LDAP. jak przedstawiono to na rysunk u 11. P a r a m e t r o w i Szukaj wyrażenia n a l e ż y p r z y p i s a ć ciąg s t o s o w a n y przy w y s z u k i w a n i u n a z w y u ż y t k o w n i k a . To spowoduje szyfrowanie połączenia z serwerem LDAP. • Prowadzenie profesjonalnej strony 299 Na szczęście do Joomla! dołączona jest wtyczka.dc=mojafi rma:dc=com. . Kliknij jego nazwę. która obsługuje uwierzytelnianie L D A P . A d m i n i s t r a t o r itd. P r z y k ł a d o w o w a r t o ś ć uid=[search] s p o w o d u j e w y s z u k a n i e n a z w y u ż y t k o w n i k a w k o l u m n i e uid. n i* (Lekki protokół dostęp Jeśli dany serwer L D A P obsługuje opcję s z y f r o w a n y c h połączeń. p o n i e w a ż d o m y ś l n i e dodatek jest wyłączony. 'aramei/y iodatku LDAP imożliwiają iokłaćłną (onfigurację iostępu 1o serwera LDAP Jodatek: pmien] yt Pi efet elicie Ustawienia dodntku y' O l J Tvp authentication © NI. Pole DN użytkownika wykorzystywane jest w y ł ą c z n i e przy b e z p o ś r e d n i c h p o w i ą z a n i a c h . ysunek 11.13. można p r z e c h o w y w a ć tam n a z w ę użytkownika i hasło.

Konfiguracja serwera LDAP nie należy do zadań prostych.sourceforge. Zanim zabierzesz się do ręcznego czyszczenia systemu. warto rozważyć instalację programu Luma.joomla. p o n i e w a ż n a l e ż y w y r y w a ć c h w a s t y . nieużywanych menu. nowoczesną przeglądarkę. nieaktywnych kont użytkownika itd. Program dostępny jest dla systemów Linux.net). W celu przetestowania serwera LDAP możesz zastosować dowolną. edit Jeśli wykonujesz wiele czynności związanych z L D A P . Profesjonalne tworzenie stron WN 1W OpenLDAP Jeśli chcesz u r u c h o m i ć w ł a s n y serwer L D A P . aplikację możesz pobrać ze strony ILEX (http://download. m o ż n a go pobrać ze strony d o m o w e j ( w w w . Dlatego jeżeli nie masz doświadczenia z LDAP. darmową implementację standardu LDAP. czy w katalogu rozszerzeń Joomla! ('extensions.300 Joomla!. Czyszczenie systemu można rozpocząć w interfejsie administratora Joomla!. Zwróć uwagę. M a c O S i BeOS. która wspiera standard L D A P . UNIX. umich. Obsługa Obsługa strony jest równie ważna. Rozszerzenia pozwalają obejść wiele ograniczeń . W y s t a r c z y w p r o w a d z i ć prefix / d a p w m i e j s c e t r a d y c y j n e g o http. o p e n l d a p . które wykonuje dane zadanie. Możesz pobrać go za darmo na stronie d o m o w e j (http://luma.us/ openldap). C z ę ś ć z nich można w y k o n a ć szybko. Jeśli korzystasz z systemu Windows. Wiele cennych informacji znajdziesz w książce Marka Wilcoksa Implementing LDAP. Dopuszczenie d o tego. C M S w wielu aspektach przypomina o g r ó d . aby n i e p u b l i k o w a n e artykuły przytłaczały system lub konta nieaktywnych użytk o w n i k ó w zachęcały hakerów. Dzięki utrzymywaniu systemu w dobrym stanie zachowasz dobrą wydajność. bezpośrednio manipulując b a z ą M y S Q L .bergmans. w p i s u j ą c adres podobny d o poniższego: ldap://ldap. sprawdź koniecznie.org) istnieje rozszerzenie. o r g ) . m o ż e zniweczyć wysiłki podczas instalacji systemu. m o ż e s z w y k o r z y s t a ć aplikację O p e n L D A P . jak właściwa instalacja. itd. e k s t e r m i n o w a ć s z k o d n i k i i p r z y c i n a ć nawet najwspanialsze kwiaty. to powinieneś zapoznać się z jedną z wielu doskonałych publikacji opisujących tę technologię. Czyszczenie systemu Baza danych Joomla! m o ż e z czasem ulec zaśmieceniu z p o w o d u ilości niepublikowanych artykułów. jeśli j e s t p r z e p r o w a d z a n y c h z panelu administratora. że większość sieci opartych na platformie Windows wykorzystuje usługę Active Directory. który jest narzędziem do przeglądania i testowania LDAP. Sporo zadań związanych z czyszczeniem s y s t e m u z a j m u j e z b y t w i e l e c z a s u .

Na przykład Joomla! uniemożliwia usunięcie kategorii. które nie zostały opublikowane. wybierz pozycję Niepublikowany. Wybierz pozycję Niepublikowany z rozwijalnej listy po prawej stronie ekranu Bezpośredni dostęp do MySQL Ponieważ wszystkie dane p r z e c h o w y w a n e są w bazie M y S Q L . aby przed wprowadzeniem dowolnych zmian zrobić kopię zapasową całej bazy. . która pozwala ograniczyć wyświetlane artykuły do niepublikowanych pozycji. możesz posłużyć się rozszerzeniem. które w y m a g a j ą u s u n i ę c i a p l i k ó w ) p o w i n n y b y ć p r z e p r o w a d z a n e w y ł ą c z n i e z poziomu interfejsu administratora. 301 Wykorzystywanie opcji Artykuły do znalezienia niepublikowanych artykułów O ile to możliwe. jeśli nie rozumiesz w pełni wprowadzanych zmian. W przypadku katastrofalnej pomyłki będziesz w stanie przywrócić bazę i ponownie uruchomić stronę. Zostaniesz także powiadomiony o problemach. N i e k t ó r e z a d a n i a ( s z c z e g ó l n i e te z w i ą z a n e z u s u w a n i e m rozszerzeń. jak przedstawiono to na rysunku 11. które wykona to automatycznie. jeśli w ł ą c z y s z rejestrowanie zapytań wyszukiwania. Aby wygenerować listę.Rozdział 11. M o ż l i w e jest także (chociaż nie j e s t to zalecana opcja) ręczne w y c z y s z c z e n i e b a z y d a n y c h . Jeśli masz wątpliwości związane z daną modyfikacją — nie przeprowadzaj jej. że baza danych nie jest zaśmiecona niepotrzebnymi treściami. Zamiast ręcznie usuwać wszystkie artykuły. W opcji Artykuły w panelu administratora znajduje się lista wyboru. Inne zmiany. dopóki wszystkie przypisane do niej artykuły nie zostaną usunięte. m o ż e s z także bezpośrednio m a n i p u l o w a ć materiałami. Na ekranie pozostaną wyłącznie te artykuły. Rysunek 11. które m o g ą w y s t ą p i ć w s k u t e k danej akcji. Pamiętaj. można przeprowadzić wyłącznie za p o m o c ą M y S Q L . Dzięki temu w p r o w a d z o n e zmiany b ę d ą miały wpływ na sieć odnośników wewnątrz strony. w t e d y m o ż n a mieć pewność. raz na sześć miesięcy). zwłaszcza te dotyczące dużej liczby wpisów lub usunięcia poszczególnych tabel. np. • Prowadzenie profesjonalnej strony systemu. wskutek s p a d k u w y d a j n o ś c i . Bezpośrednie modyfikowanie bazy danych Joomla! może być bardzo niebezpieczne. a następnie kategorię.14. Badanie listy niepublikowanych artykułów p o w i n n o być p r z e p r o w a d z a n e regularnie (np.14. p o w i n i e n e ś w p r o w a d z a ć wszelkie z m i a n y lub u s u w a ć treści w y ł ą c z n i e z poziomu interfejsu administratora Joomla!.

by naprawić problem. ponieważ nie w i a d o m o . którzy od p e w n e g o czasu nie odwiedzali strony.302 Joomla!. Listę nieaktywnych u ż y t k o w n i k ó w możesz w y g e n e r o w a ć . dla których nie ustawiono metadanych. aby zwiększyć wydajność. czy artykuł) prawdopodobnie nie będzie już wykorzystywany. W tym momencie najlepiej usunąć go z bazy danych. M o ż e s z znaleźć niepublikowane elementy. Odpowiednie zapytanie względem tabeli użytkowników wygeneruje listę u ż y t k o w n i k ó w . które d a w n o nie były uaktualniane. Aby wygenerować listę artykułów. Proste zapytanie M y S Q L pozwoli Ci stworzyć listę artykułów. czy nie b ę d ą p o t r z e b n e w przyszłości. po to. uruchom poniższe zapytanie SQL: SELECT * FROM jos_content WHERE metakey = " or metadesc = '' Wyszukiwanie niepublikowanych artykułów i menu Śledzenie niepublikowanych elementów może stanowić spore wyzwanie na dużej. uruchamiając poniższe zapytanie S Q L i zmieniając datę w klauzuli WHERE: SELECT * FROM jos_users WHERE lastvisitDate < '2007-01-01' Wyszukiwanie pustych metadanych J e d n y m z istotnych e l e m e n t ó w w p ł y w a j ą c y c h na p o z y c j ę T w o j e j strony w r a n k i n g a c h w y s z u k i w a r e k i n t e r n e t o w y c h s ą pola z a w i e r a j ą c e m e t a d a n e . Często artykuły u s t a w i a n e są j a k o niepublikowane. Po u p ł y w i e p e w n e g o czasu element (czy to menu. D w a z nich (opis artykułu i słowa k l u c z o w e ) s ą n a j w a ż n i e j s z e dla r o b o t ó w internetowych. dla których nie ustawiono metadanych. u r u c h a m i a j ą c poniższe zapytanie S Q L i zmieniając datę w klauzuli WHERE: SELECT * FROM jos_content WHERE modified < '2007-01-01' Wyszukiwanie nieaktywnych użytkowników W systemie Joomla! p r z e c h o w y w a n a jest data ostatniego logowania wszystkich zarejestrowanych użytkowników. popularnej i d o j r z a ł e j stronie Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Wyszukiwanie starych materiałów Lista artykułów posortowana według dat ostatnich modyfikacji pozwala zlokalizować artykuły. Jednym z najlepszych sposobów zagospodarowania tej listy jest wysłanie e-maili w celu przypomnienia im o stronie i zaproszenia do powrotu na nią. uruchamiając poniższe zapytania SQL: SELECT * FROM jos_content WHERE state = 0 SELECT * FROM josjnenu WHERE published = 0 SELECT * FROM jos_plugins WHERE published = 0 . Dzięki temu m o ż e s z w p r o w a d z i ć zmiany w ich treści albo usunąć j e ze strony. M o ż e s z w y s z u k a ć stare artykuły.

catid IS NULL and jos_categories. Dostrajanie MySQL w celu najlepszej wydajności.id WHERE jos_content. W tym rozdziale opisano sposoby konfiguracji i instalacji Joomla!. czy n a j n o w s z a sonda jest popularna. . które sekcje i kategorie są niewykorzystywane.id WHERE jos_content.sectionid IS NULL and jos_sections.catid = jos_category. dobrze jest określić.Rozdział 11. Przykładowo możesz chcieć zobaczyć głosy nadesłane w ciągu ostatnich 10 dni. w zależności od typu instalacji Joomla!. którą możesz wykorzystać. W y k o n a n i e tego zapytania w MySQL nie jest trudne. że T w o j e działania powinny odpowiadać założeniom przedsięwzięcia.published=l Aby znaleźć puste kategorie. Możesz znaleźć nieużywane sekcje. • Prowadzenie profesjonalnej strony SELECT * FROM jos_components WHERE enabled = O SELECT * FROM jos_modules WHERE published = 0 303 Wyszukiwanie najnowszych głosów w sondzie Istnieje grupa zapytań. aby określić niedawną działalność użytkowników na stronie. aby poprawić organizację strony. INTERVAL 10 DAY) <= date: Wyszukiwanie pustych sekcji i kategorii Badając organizację strony. uruchamiając poniższe zapytanie SQL: SELECT * FROM jos_sections LEFT JOIN jos_content ON jos_content. aby stwierdzić. Następnie można j e usunąć lub połączyć z innymi. Podstawy tworzenia i przywracania kopii zapasowych systemu Joomla!. Tworzenie wirtualnych serwerów w aplikacji Apache. Najpierw musisz znaleźć interesujący rekord w tabeli pol Is i zanotować jego id: SELECT * FROM jos_polls Poniższe zapytanie spowoduje wyświetlenie głosów wysłanych w ciągu ostatnich 10 dni: SELECT * FROM jos_poll_date WHERE DATE_SUB(CURDATE().published=l Podsumowanie Zarządzając profesjonalną stroną Joomla!. musisz pamiętać. uruchom: SELECT * FROM jos_categories LEFT JOIN jos_content ON jos_content.sectionid = jos_sections. a w szczególności: • • • • Testowanie fragmentów kodu za pomocą interfejsu tekstowego PHP.

. W rozdziale 12. nieustawionych metadanych itd. Joomla! zawiera jednak także funkcje łączące z zewnętrznymi zasobami. nieaktywnych użytkowników. • Głównym punktem tego rozdziału było zarządzanie materiałami na stronie. opisano sposoby łączenia i pozyskiwania treści zewnętrznych — od kanałów RSS. Uruchamianie zapytań M y S Q L w celu wygenerowania listy niepublikowanych artykułów. po screen scraping. poczta). starych materiałów. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • Stosowanie uwierzytelniania LDAP dla łącznego zarządzania kontem użytkownika dla różnych usług (np.304 Joomla!.

które wykorzystują dostępne API (implementacja Google Maps) lub interfejs oparty na formacie X M L (usługa wyszukiwania k o d ó w zip USPS). stworzysz własne rozszerzenia. www. transakcjami e C o m merce. którego zadaniem będzie pobranie danych umieszczonych na innej stronie w formacie H T M L . U ż y t k o w n i k o d w i e d z a j ą c y d a n ą stronę (np. a także j a k u t w o r z y ć w ł a s n y k a n a ł R S S . łącząc j e z zewnętrznymi materiałami i k a n a ł a m i R S S na i n n y c h s t r o n a c h . W tym rozdziale dowiesz się. pobierając dane w formacie X M L . o d w i e d z a j ą c y m o ż e s u b s k r y b o w a ć go. kanałami RSS. Pobieranie zewnętrznych materiałów Możesz wzbogacić treść własnych artykułów na stronie Joomla!. W końcu. Jeśli nie możesz znaleźć rozszerzenia. np. dzięki zastosowaniu rozszerzeń. . platforma programistyczna Joomla! ułatwia stworzenie własnej aplikacji.CNN. które służą do wykorzystania zewnętrznych zasobów. Stworzono dosłownie dziesiątki rozszerzeń. za pośrednictwem technologii EDI (Electronic Data Interchange) czy bazami danych. o ile j e s t p o d ł ą c z o n y d o internetu. j a k u z u p e ł n i ć J o o m l a ! . Kanały RSS J e d n ą z technologii. które m a wymagane możliwości komunikacyjne. co s p o w o d u j e p o b i e r a n i e podobnych treści. która w n a j w i ę k s z y m s t o p n i u w p ł y n ę ł a na a u t o m a t y z a c j ę w y m i a n y i n f o r m a c j i . D o w i e s z się. Jeśli na stronie dostępny jest kanał RSS. są kanały RSS. aby pobierać treści zewnętrzne. jak skonfigurować stronę Joomla!. o programy partnerskie. Dzięki J o o m l a ! szczególnie łatwo możesz połączyć witrynę z zewnętrznymi zasobami. wykorzystując nabyte umiejętności programistyczne. I n f o r m a c j e p o j a w i a j ą c e się w k a n a ł a c h automatycznie uzupełniają artykuły na T w o j e j stronie.12 Łączenie z zasobami zewnętrznymi Ż a d n a strona W W W nie p o w i n n a być s a m o t n ą w y s p ą .com) m o ż e p r z e g l ą d a ć d o s t ę p n e m a t e r i a ł y . lub musisz skorzystać z niestandardowego protokołu. a także napiszesz prosty program typu screen scraper.

xml). Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Po kliknięciu o d p o w i e d n i e g o o d n o ś n i k a ( c z ę s t o o p i s a n y j a k o „ R S S F e e d " ..pl . / Napisz Adresy « • t' y Temat F r a n c j a p o t ę p i a d e c y z j ę Iz. który gra rolę spisu artykułów umieszczonych na stronie. ' S t r o n a z p o r n o g r a f i ą zami. Jak przedstawiono na rysunku 12.a r t y k u ł y . L Usuń Data 03:27 03:27 03:27 03:27 03:27 03:27 Wszystkie foldery + Poczta A k t u a l n o ś c i i błogi ¿S Nadawca Gazeta.1. Klient poczty Thunderbird wyświetla kanały RSS iv formie przypominającej przeglądanie listów elektronicznych 4* Gazeia.u .xml (np. która nosi nazwę agregator.a r t y k u ł y Gazeta. Jeśli na stronie. T r u d n e w a r u n k i na drogac. Ostatecznie jednak okazało się. Z o s t a n i e d o d a n y n o w y f o l d e r .rss. Rysunek 12. Treść kanału jest z a p i s y w a n a na dysku twardym komputera. a nowe wpisy b ę d ą pobierane automatycznie. a kanały RSS m o g ą mieć rozszerzenie ... X Edycja Przejdź Pobierz .. Aby dodać nowy kanał R S S .pl a r t y k u ł y Gazeta. W z a l e ż n o ś c i od u s t a w i e ń agregatora m o ż e on a u t o m a t y c z n i e pobierać n o w e materiały.. a wiele stron obsługujących oba f o r m a t y porzuciło kanały Atom. Teraz jeszcze łatwiej jest zarządzać wiadomościami w w y g o d n y i bezpieczny sposób. dlatego można przejrzeć j ą później. n o s z ą c y n a z w ę Aktualności i błogi. P r e z y d e n c j a UE: O p e r a c j a I. dostępny jest kanał RSS. w y b i e r z Plik/Nowy/Konto. „ R S S X M L " lub „Atom Feed") zostaje uruchomiona aplikacja na komputerze użytkownika..1. k a n a ł y A t o m m a j ą rozszerzenie .xml lub .pl artykuły - R f | Kosz + fi^y L o k a l n e f o l d e r y Witamy w Thunderbirdz •śpm f te fev- Program p o c z t o w y Mozilla Thunderbird ma więcej możliwości niż kiedykolwiek wcześniej. P r o g r a m m a kilka p a r a m e t r ó w w p ł y w a j ą c y c h na obsługę kanałów (częstotliwość uaktualnień.. U Putin i Miedwiediew poszli. Format kanałów RSS Istnieją dwa popularne standardy kanałów na stronach W W W : RSS (Really Simple Syndication) i A t o m . kanały RSS wyświetlane są w podobny sposób jak konta e-mailowe.pl Plik 4 artykuły Widok Thunderbird Wiadomość Narzędzia Pomoc H H K 3 3 D ..a r t y k u ł y Gazeta. x B 2¡ p r MB Nieprzeczytane: 8 Razem: 8 SL8TR [IDLE] T a k ż e przeglądarka Mozilla Firefox zawiera p e w n e e l e m e n t y agregatora.).a r t y k u ł y Gazeta.. atom. P r o g r a m o w i p r z e k a z y w a n y j e s t adres w s k a z u j ą c y na plik w f o r m a c i e X M L . Gazeta. Oprócz nagłówków mogą znajdować się w n i m f r a g m e n t y lub całe a r t y k u ł y .. .. sposób prezentacji itd.pl . na pasku adresu zostanie wyświetlona symbolizująca to ikona (co zilustrowano na rysunku 12. którą odwiedzasz. Przez długi czas popularność obu formatów była porównywalna.pl . klient poczty Mozilla Thunderbird ma funkcje agregatora. I z r a e l s k i e w o j s k a w Strefie.2).306 Joomla!. . że kanały R S S stały się d o m i n u j ą c y m r o z w i ą z a n i e m .pl . d o k t ó r e g o m o ż e s z d o d a w a ć k a n a ł y R S S . a p o u r u c h o m i e n i u Kreatora Kont z a z n a c z o p c j ę RSS: Aktualności i błogi. W tej sytuacji wystarczy kliknąć ikonę i w y b r a ć opcję subskrypcji za p o m o c ą dynamicznych zakładek. O b a f o r m a t y o p a r t e s ą na X M L ..

gazeta.pl</description> <1anguage>pl</1anguage> <copyright><![CDATA[Copyright &amp.Diqg This! Probing the Joomla! *• O © Poniżej umieszczono przykładowy adres kanału R S S dla w i a d o m o ś c i w portalu Gazeta.pl: http://rss.pl /rss/0.pl</łi nk> </image> <item> <title><![CDATA[Biesiadowali w ekskluzywnej restauracji i nie zapłacili]]></title> <1 i nk>http://wiadomosci.pl/i mg/w/l/gazeta.org/dc/elements/1.#169: Agora SA All rights reserved]]></copyright> <dc:1anguage xmlns:dc="http://purl.pl .1/">pl</dc:1anguage> <dc:rights xml ns:dc="http://purl.org/dc/el ements/1.54825.]]></description> <pubDate>N.gazeta.artykuły</title> version="2.html</li nk> <description>Najnowsze artykuły z Gazeta. Joomla Extensions -.6063047.html?skad=rss</li nk> <description><![CDATA[Dwudziestu studentów biesiadowało w jednej z najbardziej ekskluzywnych restauracji w Wenecji.pl /Wiadomosci/1. Part 2 will t a k e y o u .pl</title> <url>http://www. Components a r e the d o m i n a n t t y p e of extension a n d form the backbone of m u c h of t h e extensible f u n c t i o n a l i t y a v a i l a b l e to t h e Joomla CMS.0" encoding="utf-8"?> <rss xmlns:taxo="http://purl .gazeta.through the q u i c k a n d simple process of installation a n d c o n f i g u r a t i o n o f a i ^ j ^ ^ j ^ c o m p o n e n t . F r e q u e n t l y Asked Questions (FAQs) • B e g i n n i n g Joomla! < Zakończono \ In F a r t l .pl /Wi adomosci/1. »iySQl :.pl/pub/rss/wiaclomosci. SeiectaMinor MAIN MENU Joomla Tutorial ."'! Zakładki $ Narzędzia Pomot http://ioomiajumpstart.Rozdział 12.80277..gazeta. której kliknięcie uruchamia opcję subskrypcji 307 Plik Edycja - Widok ¿ê? Historia .org/rss/l. na pasku adresu w przeglądarce Firefox zostanie wyświetlona ikona.3686466.1/">2008-12-14T20:46:00Z</dc:date> .html</guid> <dc:date </item> xmlns:dc="http://purl. How is Joomla! organised? .6063047.Bi esi adowali _w_ekskluzy wnej_restauracji_i_nie_zaplaci1 i.org/dc/elements/1.0"> <1 i nk>http: //serwi sy..gazeta.xml Nagłówek i kilka przykładowych wpisów kanału RSS w y g l ą d a j ą tak: <?xml version="1.Joomla! Presentation .'.gazeta..com/ > - ¡¡g-.80277.2. Jeśli na stronie dostępny jest kanał RSS.Extensions Part 2: Installing Components » i . a następnie po zakończonym przyjęciu opuściło lokal nie zapłaciwszy rachunku w wysokości ponad 2000 euro.1/"><![CDATA[Copyright &amp.gi f</url> <11nk>http://www. 3. 14 gru 2008 20:46:00 GMT</pubDate> <guid>http://wi adomosci.Bi esi adowali_w_ekskluzy wnej_restauracji_i_ni e_zapl aci 1 i. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi Rysunek 12. ' R E A D MORE.#169: Agora SA All rights reserved]]></dc:rights> <image> <title>Gazeta. y o u installed a m o d u l e to the Joornla s y s t e m .O/modules/taxonomy/" «channel> <title>Gazeta.. w h y do ! need Joomla? • 2.

informuje CNN.D Gdyby wybory odbyty się dziś. kiedy użytkownik wchodzi na stronę zawierającą m o d u ł Feed. gazeta.1'Rh -k"j!->a o--. Z a każdym razem. Joomla! allows you to deploy a new site tn minutes and add extra functionality as you need it The hundreds of available Extensions will help to expand your site and allow you to deliver n e w services that extend your reach into the Internet A b o u t Jooml. Whether you want a brochure site or you are building a large online community. Ostatecznie wewnątrz elementu <item> s ą informacje o artykułach.3. pobieranie nowych materiałów). którym jechały cztery osoby w tym dziecko. Popularne agregatory multimedialne (np. pl /Wi adomosci /1.6063045. sprawdzanie kanału pod kątem nowych treści. html ?skad=rss</1 i nk> <description><![CDATA[Obfite opady śniegu i deszczu w centrum i na południowym wschodzie Francji pozbawiły dziś prądu ponad 110. Podcasty (kanały RSS dla plików audio) i vodcasty (kanały RSS dla plików wideo) wykorzystują praktycznie identyczne pliki jak standardowe kanały. Jedna osoba zginęła. Kanały RSS stają się coraz bardziej zaawansowane. które wykonują standardowe czytniki kanałów RSS. Moduł wyświetla listę n a j n o w s z y c h wiadomości opublikowanych na portalu Gazeta. Dwie ofiary śmiertelne]]></ti11 e> <1 i nk>http ://wi adomosci.80277. Francja_obfite_opady_ dwi e_of i ary_smi ertel n e _ d o m y .org/dc/elements/l.000 domostw i przyczyniły się do śmierci dwóch osób: turysty i automobil istki.. Popular » Wyprosili muzułmanów z samolotu Tylko rozmawiał. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W <item> <title><![CDATA[Obfite opady śniegu we Francji. Francja_obfi te_opady_ dwi e_ofi ary_smi ertel n e _ d o m y . gazeta.3 przedstawia m o d u ł z a t y t u ł o w a n y N a j n o w s z e w i a d o m o ś c i . . na stronie głównej witryny Joomla!. • Bus zderzył «¡ę 7 . html </gui d> <dc:date </i tem> xmlns:dc="http://purl. 14 gru 2008 20:45:00 GMT</pubDate> <guid>http: //wi adomosci.wynika z sondażu TNS OBOP dla programu Forum w TYP Info F. pl /Wi adomosci /1.ośnie też poparcie dla SLD. PO zdobyłaby 52 proc. Moduł subskrypcji kanałów RSS w Joomla! M o d u ł Feed u m o ż l i w i a wstawienie zawartości kanału RSS bezpośrednio na T w o j e j stronie J o o m l a ! .pl. głosów . które wyświetlane są w agregatorze.i: Featuie: ll«M$ The Community Najnowsze wiadomości • Horn« • Joomla? L i t e » • M o i e about Jooml.80277. Linie lotnicze odmówiły rodzinie przebukowania biletów mimo że agenci FBI uznali sprawę za nieporozumienie. osiem zostało rannych.ot-a zętinęłA.^t ranni Bus. I I i i I 1 • J o o m l a Home • Joomla! Forums * J o o m U : Heiß Welcome to the Frontpage .i! • FAO • The Hews • Web Link« • Hews Feeds * Sondaż: 52 proc cila K ' i wzrost poparcia dia SL.6063045. Wstawienie na stronie modułu Feed powoduje automatyczne wyświetlanie nowych pozycji natychmiast po dodaniu ich do kanału RSS Joomla! makes it easy to launch a Web site of any kind. R y s u n e k 12. p r z e t w a r z a n y . który mógłby liczyć na 12-procentowe poparcie. Muzułmańska r odzina została wyproszona z samolotu po tym jak współpasażerowie usłyszeli ich rozmowę o najbezpieczniejszym miejscu na pokładzie . zderzył się z samochodem osobowym w woj. pomorskim.l/">2008-12-14T20:45:00Z</dc:date> Na początku pliku z n a j d u j ą się informacje n a g ł ó w k o w e dotyczące kanału RSS. Poniżej jest sekcja zawierająca banner reprezentujący kanał RSS. Rysunek 12. z e w n ę t r z n y plik k a n a ł u R S S j e s t p o b i e r a n y . a następnie w y ś w i e t l a n y w o d p o w i e d n i m miejscu.308 Joomla!.]]></description> <pubDate>N. ¡Times firmy Apple) wykonują dokładnie te same operacje (np.

Pi ¿ypisjiiie menu ©Wszystkie O Biak C : PiM ¿»metr yriozsz«) zoite Konfigurację modułu należy rozpocząć od ustawienia tytułu modułu. ctóry kanał RSS iraz w jaki iposób będzie wyświetlany M Podgląd ' O Modul: [Zmień] V*1 Zapitz Pi efei erwje V Zastosuj Zamknij Q Typ. niekomercyjnych kanałów RSS (pomimo ciekawych materiałów) ryzykujesz pojawienie się na stronie obraźliwych komunikatów. Z m i e ń p o z y c j ę m o d u ł u . u m i e s z c z o n e w p a n e l u Parametry modułu. lysunek 12. p o d i n n y m i m o d u ł a m i . p o p r a w n y adres URL.*tuł Najnowsi Pokaż tytuł Wazony O Nie (?) Q ^ 0 P. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi 309 Aby aktywować moduł Feed. aby wpisy pojawiały się w prawej kolumnie. . jednak w przypadku niewielkich. która jest przydatna dla kanałów w językach takich jak mandaryński. że opcja Tytuł nie w p ł y w a na wyświetlanie tytułu modułu (na którego treść m a s z wpływ). modułu: mod_Feecł T. W pole oznaczone Adres kanału w p r o w a d ź dowolny. p o z w a l a j ą w p ł y w a ć na wyświetlanie kanału. Listę n a j p o p u l a r n i e j s z y c h k a t a l o g ó w z n a j d z i e s z na stronie R S S Specifications (www. D o d a t k o w e u s t a w i e n i a . Odnośniki do różnych kanałów m o ż e s z z n a l e ź ć w k a t a l o g u RSS. W przypadku kanału dużego portalu. Z w r ó ć uwagę. nie powinieneś martwić się. http /Ass gazeta pl/pub/rssA«jiac K«. W t y m p r z y k ł a d z i e u s t a w i o n y został tytuł Najnowsze wiadomości.«<uneliy modułu Przyrostek klasy modułu . w ten sposób m o ż e s z wpłynąć na wygląd modułu niezależnie od reszty strony. O p c j o n a l n y p a r a m e t r Przyrostek klasy modułu p o z w a l a ustawić przyrostek dla stylów CSS (dodawanych np.rss-specijications. m o d u ł e t a b l e ) .com/rss-directory. który będzie pojawiać się nad listą w p i s ó w ..V„ik. który w s k a z u j e kanał w formacie R S S lub Atom. Wyłącz opcje Tytuł i Wprowadzenie. O Tak ® Ni.pl. do t a b l e .. . W tym przykładzie została ustawiona pozycja userl.(. Tak Nie E S B S S Zastrzelony Specjalny . Możesz wybrać pozycję right.. aby nagłówki były wyświetlane w górnej ś r o d k o w e j części strony.mt I O O T * ® »i.htm). Zostaną wyświetlone aktualne ustawienia m o d u ł u — przedstawiono to na rysunku 12. jakim jest Gazeta. przez co nie masz nad nimi kontroli. Tak i ? Ni. Odpowiadają one za wyświetlanie informacji dołączonych przez publikującego kanał. Jstawienia riodułu określają. Kolejny parametr pozwala wprowadzić adres kanału RSS. O Ni. aby nie p o j a w i a ł się w l e w e j k o l u m n i e . > ar:V'. otwórz panel administratora i wybierz opcję Moduły. nie m a p o t r z e b y w ł ą c z a n i a opcji Kanał RTL (right-to-left — od prawej do lewej).4. że na stronie pojawią się niepożądane treści. Z n a j d ź pozycję oznaczoną Feed Display i kliknij ją.4. Ponieważ p r z y k ł a d o w y w ą t e k z a w i e r a w p i s y w j ę z y k u p o l s k i m .Rozdział 12.

uporządkowanych w e d ł u g daty ( n a j n o w s z e wpisy p o j a w i a j ą się j a k o pierwsze). aby po umieszczeniu kanału RSS na stronie zarejestrować go przynajmniej w j e d n y m katalogu (lista na http://www. co m o ż e wzbudzić wątpliwości u niektórych odwiedzających T w o j ą stronę. na stronie pojawią się najnowsze wpisy z ustawionego kanału RSS wraz z odnośnikami do właściwych artykułów (w zależności od ustawień m o g ą pojawić się też wstępy).htm). co wydłuża czas wyświetlania Twojej strony.310 Joomla!. Moduł publikacji kanałów RSS System Joomla! zawiera łlinkcję. zauważysz. Dlatego jeśli chcesz skrócić czas wyświetlania modułu Feed. który p o j a w i się przy ikonie k a n a ł u R S S — p r z e d s t a w i o n o to na r y s u n k u 12. że cały wstęp zostanie umieszczony pod nagłówkiem. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W M o ż e s z także wybrać. Kanał RSS ma odnośniki do artykułów przypisanych do strony głównej. należało ukryć moduł Lastest News. Opcja Wstępy pozwala określić. U p e w n i j się. że strona zawiera kanał R S S . Ustawienie Ilość słów pozwala ograniczyć wyświetlaną liczbę słów ze wstępu. Funkcjonalność związana z kanałami RSS w Joomla! nie jest ograniczona wyłącznie do odczytywania kanałów. W ten sposób u ż y t k o w n i c y m o g ą być powiadamiani o dodaniu nowych materiałów. W p a n e l u p a r a m e t r ó w w p r o w a d ź w p o l e Tekst krótki opis. aby wyświetlić aktualne ustawienia. Jak pokazano na rysunku 12. aby na stronie pojawiał się obrazek symbolizujący kanał. p o n i e w a ż lista m a być wyświetlana w centralnej części strony głównej. która pozwala Ci udostępnić własny kanał RSS.com/rss-directory. W większości przypadków opcja Grafika pozostanie wyłączona. czy wyświetlane b ę d ą wyłącznie nagłówki. w przeglądarce Firefox i n f o r m a c j a o tym. Najnowsze przypisany T o by było na tyle! Z a każdym razem. czy chcesz. że m o d u ł został o p u b l i k o w a n y i przypisany do lewej kolumny.0. O d tego m o m e n t u T w o j a strona zawiera kanał RSS! Jeśli przejdziesz teraz na stronę główną. liczbę ograniczono do trzech.6. i z tego powodu zajmuje cenne miejsce na stronie. Aby jedynym modułem wyświetlanym w centralnej części strony byl moduł wiadomości. Zapisz ustawienia modułu. M o ż e s z także w y b r a ć f o r m a t kanału. Pamiętaj. skrócona treść artykułu). w y ś w i e t l a n a jest także na pasku adresu. czy także krótki opis (np. W tym wypadku. W przeciwieństwie do wyszukiwarek takich jak Google. Domyślne ustawienie (0 — zero) oznacza. katalogi kanałów RSS w y ś w i e t l a j ą n o w e informacje dla tych stron. Z a p o m o c ą Joomla! możesz udostępnić własny kanał. które wcześniej zostały . kiedy użytkownik otworzy stronę główną. Poza tym niektóre kanały RSS obsługiwane są przez powolne serwery. Parametr ilość wiadomości pozwala określić liczbę wyświetlanych pozycji. wyłącz to ustawienie. ponieważ jest on domyślnie do pozycji userl. które w y s z u k u j ą nowe treści pojawiające się na stronie. że pojawiła się na niej ikona symbolizująca kanał RSS wraz z odnośnikiem.rss-specifications. c h o c i a ż zalecane jest p o z o s t a w i e n i e d o m y ś l n e g o ustawienia RSS 2. ponieważ często powoduje wyświetlenie logo autora kanału. Po uruchomieniu opcji Moduły wybierz pozycję opisaną Syndication.5.

to wpisy pochodzące z kanałów RSS nie są traktowane jako część strony.-:j Kanal RSS {*} Nie O Tak * > Parametry n o t iu td l V Q Wązn Q łcoy Nje ® Tak 36 Wyświetla graficzne odnośniki do generatorów kanału informacyjnego RSS Twojej witryny..da PO i wzrósł popaicia dla SLD Gdyby wybory odbyt/ się dziś. Ikona symbolizująca kanał RSS wyświetlana jest przez moduł Syndication. że roboty internetowe rozpoznają treści pobierane z kanałów RSS i ignorują je. Rozszerzenie Auto Articles 3000 Kwestię sporną stanowi pytanie.Rozdział 12. pojawia się także na pasku adresu O Wełcome lo the Frontpage .ak Wszystl<le Zaznaczone Rysunek 12. ¿4 Jo0mla! About Joomla! The Community Najnowsze wiadomości » Sondaż: 52 proc. Zanim jednak umieścisz stronę w katalogu. są ranni Bus. które są regularnie uaktualniane.5. ponflHffdm. . PO zdobyłaby 52 proc.6. Popular 0 # zarejestrowane. Pi zypisAiiie m e n u menu' (*) Wszystkie { ) B. a w konsekwencji nie są indeksowane przez roboty internetowe.Mozilla Firefox i pi £ y j W d k ysoi Zkak N r ę z a Pomoc lk d c a i o itra ałdi a z d i . Jeśli jest to prawda. ^tedna osoba zgjnpjp. mod_syndicate Ty!ul r-:ia twtoi -. upewnij się. zderzył się z samochodem osobowym w yyoi. look throughittle Joomla! Extensions library today. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi lysunek 12.ię z auch Jedna o-:-oba zginęła. głosów . Wielu ekspertów od SEO (search engine optimizatiori) twierdzi. Większość katalogów pozwala użytkownikom oceniać kanały RSS. you can add what you need » site grows Don"! wait. m ht:/oahs/oma/ tp/lclotjol2 With a library of hundreds of free Exteoiflorrs.wynika z sondażu TNS OBOP dla programu Forum w TVP Info. inni użytkownicy szybko się o tym dowiedzą. czy strona zyskuje na pozycji w rankingach wyszukiwarek dzięki umieszczeniu treści pochodzących z kanałów RSS. Rośnie też poparcie dla SLD. Umożliwia pobieranie i wyświetlanie na innych stronach nagłówków wiadomości z Twojej uuitryny. którym jechały cztery osoby w tym dziecko. . parametry modułu Syndication wpływają na kanał RSS 311 TiliriilllHMiaiÜiiMi 38 P d l d * ogą 0 ii Modul: [Zmień] »referencje Typ modułu. yflpnych. że kanał zawiera przyzwoitą ilość materiałów. który mógłby liczyć na 12-procentowe poparcie • Bus zderzył -. dlatego jeśli Twój kanał będzie kiepski.

artykuły pobrane za pomocą komponentu nie są przechowywane w ten sam sposób. jak to przedstawiono na rysunku 12. Nowe są automatycznie pobierane w regularnych odstępach czasu (domyślnie jest to 30 minut). com Możesz określić tematykę pobieranych artykułów.7. jak skonstruować odpowiednie zapytanie. Pamiętaj jednak. korzystając z odpowiedniej opcji w panelu administratora. Podstawowa instalacja powoduje wprowadzenie 230 artykułów do bazy danych Joomla!. Rysunek 12. mysql.7. którego działanie zilustrowano na rysunku 12. html . przechowywane w bazie danych Joomla! C o m p u t e r s and T h e Internet L e g a l Mattel s more.. Kopiowanie artykułów można wykonać. tych odpowiedzialnych za tworzenie mapy strony). w bazie danych Joomla!. że nowe materiały są niedostępne dla większości funkcji Joomla! (np. a także uaktualniane. articles3000.3 for Dummies Using Your Rotator Site as an Online Secrets ry increase Your Traffic For Free W i iting more Dedicated Server Is Better Than Shared Server Finally. Musisz tylko pamiętać. artykuły pobrane za pomocą Auto Article 3000 zapisywane są na Twoim serwerze. jak zwykłe artykuły..2. że j e d n ą z cudownych cech open source jest jego otwartość! Masz pełny dostęp do kodu źródłowego i danych większości rozszerzeń. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Jednym ze sposobów uzupełnienia treści strony (i zdobycia lepszej pozycji w rankingach wyszukiwarek) jest zastosowanie rozszerzenia o nazwie Auto Article 3000. Niestety. Rozszerzenie Auto Articles 3000 wyświetla pobrane artykuły. Public Relations and the Internet CCMP / BSCI Exam Tutorial: IP Version 6 Zero Compression Cisco CCNACCMP Home Lab Tutorial: Cabli g Your Access Server Site P r o m o t i o n more. Oznacza to. wyszukiwania). W przeciwieństwie do wątku. SEO 1 . Informacje. Building A Rock Solid Query Letter Publishers Are Standing In Line To Publish Yc u What Is In An Article That Makes It Good Powered by : Free Eïine Aticles Search:: | s e a r c h now. drugi dla panelu administratora) oferowany jako darmowa usługa firmy Elerion. a także innych rozszerzeń (np. takich jak ID sekcji i kategorii (odpowiednio sectionid i catid). W tym przypadku oznacza to. jeśli zostanie znaleziona nowsza wersja. w tabeli jos_content.0/en/insert-select. com/doc/refman/5. stosując instrukcję MySQL INSERT INTO. j Auto Articles 3000 to pakiet komponentów (jeden dla części frontowej. Ltd. Someone Made The Web Design Process Easy To Understand The Power of Effective Brochures more. a następnie umieszcza je w Twojej bazie danych Joomla!. że możesz ręcznie skopiować artykuły pobrane przez komponent Auto Articles 3000 do tabeli jos_content zawierającej normalne artykuły Joomla!. znajdziesz na stronie: http: //dev.8. Rozszerzenie przechowuje pobrane artykuły w tabeli jos_a3000_articles. aby artykuły zostały odpowiednio zapisane. żeby odpowiednio dopasować wartość niektórych pól. Calling a Lawyer Should Be a Private Home Sellers First Move The Lemon Law In Florida .Stating The Law As It Affects Consumers The Motion Picture Association Of America And Copyrights Wei) Development more. Rozszerzenie to pobiera artykuły na dane tematy z archiwum artykułów ezine (electonic magctzine — elektroniczny magazyn). Rozszerzenie Auto Articles 3000 możesz pobrać na stronie: www.312 Joomla!. który dynamicznie pobiera zewnętrzne materiały.

webmaster otrzymuje wynagrodzenie.$last_checked > 1800) { Wartość parametru time zwracana jest w sekundach. . która przypomina poniższą: if ( t i m e O . przez co zgadza się na wyświetlanie reklam na swojej stronie. które wstawiają niezbędny kod (HTML. Otwórz plik zawierający kod komponentu w edytorze tekstu. wystarczy zainstalować odpowiednie rozszerzenie. aby artykuły były pobierane częściej niż co 30 minut. Joomla! może obsługiwać większość popularnych programów partnerskich za p o m o c ą rozszerzeń. Programy tego typu są na tyle dochodowe. że duże strony zarabiają dosłownie tysiące dolarów miesięcznie wyłącznie z programów partnerskich. kiedy odwiedzający kliknie reklamę lub kupi jakiś przedmiot. Webmaster podpisuje umowę z daną firmą. możesz go znaleźć (względem głównego katalogu Joomla!) w: 1 components \com_a3000\a3000. Zmiana tego typu wymaga ingerencji w kod źródłowy. gdzie powinny pojawiać się reklamy. aby odpowiadały usłudze. ustawić jego parametry. Nie jest to możliwe z poziomu interfejsu administratora. np. Za każdym razem. a na końcu wybrać miejsce na stronie. często także JavaScript) w treści strony. Google lub Amazon. N części administracyjnej •ozszerzenia vożna wybrać "ematykę pobieranych artykułów Categories manager j Category A u t o and Trucks Business and Finance : Computers and T h e Ir Education Family Fùod and Drink Gadgets and Oremos Health Current Status J R e q u i r e d status • 313 O Q Q 0 O 9 • 0 • Q Q • • • • • • 0 • Leg3i Matte Marketing U Q • Kolejnym sposobem ingerencji w funkcjonalność rozszerzenia jest zmiana częstotliwości pobierania artykułów.php Poszukaj w pliku linii.8. Urządzanie programami partnerskimi Programy partnerskie to najpopularniejszy sposób zarabiania na prowadzeniu strony W W W . Aby uruchomić na stronie dany program partnerski.Rozdział 12. Zmień tę liczbę według upodobań. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi lysunek 12. Możesz tak j ą ustawić. więc wartość 1800 odpowiada 30 minutom.

np. Po potwierdzeniu zgodności z warunkami umowy (brak pornografii. jeśli strona jest wyjątkowo popularna lub reklamy związane z tematyką strony są szczególnie drogie.10. właściciel strony dostaje pewną kwotę. Zanim treść strony zostanie zweryfikowana przez pracowników Google.iick$ Page Cid Page eCPM f?j Earnings 54325. nielegalnych materiałów itd. Ekran administracyjny Google AdSense przedstawia podsumowanie wyświetleń. który wyświetla reklamy powiązane z treścią strony. co pozwala monitorować reklamy w różnych częściach strony. Zarządzanie kontem odbywa się z poziomu strony W W W . com/adsense Po pierwszym uruchomieniu konta Google będą wyświetlane wyłącznie społeczne ogłoszenia (zobacz rysunek 12.50 View payment history View 1 Today >j Page im ressions A d S e n s e for C o n t e n t • top channels .314 Joomla!. będą wyświetlane wyłącznie ogłoszenia społeczne » m Today Help Rebuild Lives & Communities in Hurricated States Have you heard about the Nuts and Bolts Filmmaking book from Focal Press? This book opens the world of professional moviemaking to guerilla filmmakers everywhere. Not only Is the book full of Hollywood techniques.) zostaną wyświetlone płatne reklamy. co zilustrowano na rysunku 12.10. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Program partnerski Google AdSense Jednym z najpopularniejszych programów partnerskich w internecie jest AdSense firmy Google. łączyć materiały w oddzielne „kanały". Click on the above link Program AdSense można także konfigurować.9.25 A d S e n s e for S e a r c h C Sicks Referrals • top products CTR Sign-tips Conversions [21 Earnings S200 50 A d S e n s e for M o b i l e C o n t e n t . Rysunek 12.50 . Usługa polega na umieszczeniu na stronie kodu. Aby skorzystać z reklam AdSense. przychodów i innych danych Today's Earnings: $4527. musisz się najpierw zarejestro www. most of the equipment shown in the book can be constructed for under $30. Łącznie może uzbierać się z tego spora suma.9). Rysunek 12..G e t started Total Earnings $4527.google. Za każdym razem. kiedy użytkownik kliknie którąś reklamę. dopóki pracownik Google nie zbada Twojej strony.

kliknij przycisk Dalej. Domyślnie. Jest to nieskomplikowany moduł. po zainstalowaniu modułu. Wyłącz wyświetlanie tytułu. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi 315 W panelu administratora AdSense możesz wygenerować kod. google_ad_format = "728x90_as": google_ad_type = "textjmage": google_ad_channel //--></scnpt> <script type="text/javascr1pt" src="http://pagead2. włącz pokazywanie modułu na stronie i wybierz pozycję.com/pagead/show_ads. Jest to fragment napisany w języku JavaScript. który pozwala wyświetlić dowolny kod HTML lub JavaScript na stronie Joomla!. . który ostanie /yświetlony a stronie Ustaw tytuł modułu.googlesyndi cati on. ponieważ jest to pierwszy moduł zawierający reklamy google).11. Aby utworzyć kolejny egzemplarz modułu wyświetlającego reklamy Google. Wreszcie kliknij przycisk Zapisz (w prawej górnej części ekranu). Zaznacz HTML Module jako typ modułu (zobacz rysunek 12. Możesz zmienić jego ustawienia. ysunek 12. kran edycji arametrów lodułu Mod ITML pozwala /prowadzić 'owolny kod ITML.com). który przypomina poniższy: <script type="text/javascript"><!-google_ad_client = "pub-xxxxxxxxxx": google_ad_width = 728: google_ad_height = 90. możesz wykorzystać rozszerzenie o nazwie Mod HTML (http://fijiwebdesign. który powinieneś wstawić na stronę. Właściwy kod wprowadź w pole HTML box. kliknij przycisk Nowy na stronie Moduły.12). korzystając z opcji Rozszerzenia/Moduły w panelu administratora — pokazano to na rysunku 12.11. a reklamy Google automatycznie pojawią się w wybranym miejscu.Rozdział 12. Od tego momentu konfiguracja przebiega identycznie jak we wcześniejszym przykładzie. GoogleOl. tworzony jest jeden egzemplarz o nazwie Htm! Module.js "> </script> ="xxxxxxxxxx": Aby wstawić kod wyświetlający reklamy AdSense na stronie Joomla!. aby odpowiadał treści (np.

http://affiliateprogram. tzn. Amazon umożliwia wstawienie reklam różnego typu na stronie — od listy konkretnych produktów.. Nie ma znaczenia tutaj.com/gp/associates/join). Rysunek 12. OMU. . • Y o u r links will include your A s s o c i a t e tag and y o u will be paid for qualifying revenues coming through this link. o. po reklamy kontekstowe. Tworząc nowy egzemplarz modułu. • Use Product Previews t o e n h a n c e y o u r Product Links.13 przedstawiono kilka z nich. Amazon również udostępnia program partnerski (.13. O 3*4.14) możesz znaleźć informacje na temat skuteczności reklam.«. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 12...„ m Ścieżka pokotu O Wyswi e l ¿j t ^ ^ ^ ^ ^ Moduty O Reklama Owtasnykod HTML O Stopka ONajnowsze wiadomości OL. • Earn referrals o f up t o 15% o f sales. • S h o w special graphics for special A m a z o n . W przeciwieństwie do Google Amazon płaci wyłącznie za te kliknięcia odnośników. T h e Product Links tool lets y o u build customised T e x t Links.. • A d d Product Links n o w t amaxonmp3 Link to A m a z o n product c a t e g o r i e s and promotions using our stylish graphical banners.. których kod można wygenerować w panelu programu partnerskiego. • Many standard banner sizes and shapes available. • A d d Banners N o w JÊ&M f amazonconi W panelu programu partnerskiego (zobacz rysunek 12. O NjjjEęściej tzsrłana O Ankieta Ol-«. aby określić. wybierz typ HTML Module / c w u t l .. • Easy t o add. liczy się. Warto zwrócić szczególną uwagę na listę produktów.12. T e x t and Image links.316 Joomla!. a n d Image only links to A m a z o n p r o d u c t s . czy użytkownik przychodzący z danej strony dokona dowolnego zakupu. a które nigdy nie są wybierane.*. Kliknij przycisk Add obok interesującego typu reklam. c a promotions s u c h as Back to School or Mothers Day.„ O Wpirijtz Program partnerski firmy Amazon Podobnie jak Google. m hi. Program Amazona pozwala wybrać z kilku typów reklam Link to a specific product on A m a z o n .. a zostanie wygenerowany mały fragment kodu JavaScript..*. OoiaOu OtaMI O Saytk ttsyi ÖwhoVs Online Ota. które z nich trafiają w zainteresowania odwiedzających. które zakończyły się sprzedażą. c a and show some information about t h a t p r o d u c t . który następnie powinieneś wstawić na swoją stronę.amazon. ile kliknięć zakończyło się sprzedażą. czy kupiony zostanie akurat reklamowany przedmiot. „. Na rysunku 12.

uk. Adres przedmiotu będzie przypominać poniższy (ID produktu zostało wyróżnione): http://www.fr.html Po zakończeniu instalacji musisz wprowadzić numer ID programu partnerskiego w ustawieniach dodatku (zobacz rysunek 12.co. możliwe ustawienia to L E F T i RIGHT).com.00% Do zarządzania reklamami Amazona możesz wykorzystać jedno z dostępnych rozszerzeń Joomla!.00 Glossary Click here to view the referral rate tier chart. lub wybrać rozszerzenie stworzone specjalnie dla programu partnerskiego Amazona. wprowadź w treść artykułu następujący tekst: {amazon id='B000W3QTBE' align='LEFT'} . Amazon. Możesz zdecydować się na Mod HTML. Amazon.00% b y referring 7 more items) Jul! report .00 $0. w jaki sposób będzie opływany przez tekst (opcjonalne.co.joomlaspan.Rozdział 12. Inne z ustawień wpływają na wygląd prezentowanych reklam. Amazon. V panelu arządzania najdują się iformacje •a temat lopularności skuteczności eklam 317 Earnings S u m m a r y T o t a l items s h i p p e d Referral R a t e ( I n c r e a s e this t o Referral F e e s Gift C e r t i f i c a t e / C a r d Earnings Kindle S u b s c r i p t i o n E a r n i n g s Prime S u b s c r i p t i o n Earnings 6. ID produktu można odczytać z jego adresu na stronie Amazona.00% $0. dlatego musisz najpierw znaleźć wybrany przedmiot.14. ponieważ na jego podstawie naliczane są zyski Twojej strony. Parametr Amazon ID jest kluczowy.iilH m m » 'Jä&zs&äj Conversion 0. np. który umożliwia wstawienie reklam z programu partnerskiego bezpośrednio w treści artykułu. Musisz znać ID produktów.amazon. Dzszerzenie Amazon Associates Rozszerzenie Amazon Associates jest dodatkiem. Rozszerzenie możesz pobrać z: http://extensions. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi ysunek 12.de i Amazon.15). który zademonstrowano w ramach opisu programu Google AdSense.uk/Sandisk-Player-Sansa-feature-incliided/dp/B000W3QTBE/ ref=sr_l _1 ? ie=UTF8&s—electronics&qid=1229625364&sr=8-1 Aby wstawić odnośnik do danego przedmiotu i określić.00 $0.00 $0.com/view-document-details/159-amcizon-associates. 0 4. Dodatek współpracuje poprawnie z większością wariantów językowych programu. które zamierzasz umieścić na stronie. fait repoit j O r d e r e d items Clicks Conversion Glossary 0 0 N/A I Link T y p e R e p o r t Link Tvce (Glossary 1 P r o d u c t Links E n h a n c e d Display A.

co. Jest to aplikacja open source.16 przedstawiono przykładową stronę Joomla! zawierającą funkcję wyszukiwania produktów i wyświetlającą książkę wraz z opisem. W praktyce oznacza to. stworzona z zastosowaniem biblioteki PERL. uk/demo/apf bridge .amazon.<br /><br /> The ui will look something l k this:<br !> http:/Awi*Ai. mrrat. połączona z API usług sieciowych Amazona.15. jest pakiet Amazon Products Feed (APF). Amazon Products Feed Brigde Dużo potężniejszy. ale pamiętaj. deanmarshałł. Na rysunku 12. a także dodatek. a następnie ponownie wprowadź kod odpowiedzialny za reklamy w treść artykułu. zdjęciem okładki i innymi informacjami. Niektóre edytory WYSIWYG niepoprawnie odczytują kod reklam. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 12. który pozwala Ci stworzyć wirtualny sklep Amazona na Twojej stronie. ceną. Za p o m o c ą rozszerzenia APF Brigde możesz połączyć system APF z Joomla!. Aplikację APF możesz pobrać na stronie: www. Amazon Products Feed Bridge to pakiet modułów.com for a product and looking at the uil. że działanie Twojej strony może zostać spowolnione. Jeśli produkt nie jest poprawnie wyświetlany. Konfiguracja rozszerzenia Amazon Associates © S'ryb Z! i Pdld ogą O O 1 włg yoi « . komponentów.com ie /gp/produ ctf<fo nt co I o r r d > B00005RIY5 <Ho nt>/ief= p d_ka r_giAj_1 = e /002-5997680-7114400?%5 Fencoding=UT F8&v= g I a n ce&n= 130 < b r br /> The highligi 000 000 0000FF iwMi' jest «wolnym oprogramowaniem dostępnym na licenoji i l l U OPL Możesz wstawić dowolną liczbę odwołań. Umożliwia wyświetlanie aktualnych produktów Amazona na Twojej stronie.uk (United Kingdom) V. spróbuj wyłączyć na chwilą edytor WYSIWYG. jeśli pracuje ona na łączu o niskiej przepustowości lub serwer Amazona * jest przeciążony. od przedstawionego wcześniej rozszerzenia. com/aws Pakiet APF Bridge dla Joomla! dostępny jest na stronie: www.' Dodatek: [zmień] com (United States) co. co doprowadza do błędów zapisu.318 Joomla!. że każda reklama jest oddzielnie pobierana z serwerów Amazona.<br/> You can find the id by searching amazon. 0 Rerwszy V FFFFFF Use {amazon \i='itm#itiHtr aligns***'} where the id i the amaze s id of the product.

W rozdziale 4. mazon Products eed Brigde łączy tronę Joomla! ezpośrednio e sklepem mazon Message from Dean . którą zastosowano do przesyłania plików.b3 — We współpracy z komponentem przeszukuje treść artykułu i wstawia w miejsce znaczników APF informacje ze sklepu Amazon.tzori. Moduł modapfsearch — Wyświetla pole wyszukiwania.35 (45%) Pricsi subject to change. nie będziesz mógł uruchomić APF. Book 41 by. Stosowanie tego rozszerzenia oszczędza czas i zmniejsza ryzyko błędów spowodowanych niepoprawnym wprowadzeniem. który pozwala wstawić poszczególne znaczniki APF Brigde. 2008 List Pt ice: Atn. które odpowiadają za różne funkcje. .com Pakiet APF Brigde składa się z kilku rozszerzeń. Poszczególne rozszerzenia to: • • • Komponent APF Bridge — Łączy bibliotekę APF Perl z Joomla!.coin's Pi ice: 112.64 V o n S a w : $10. Steahenie Meyer August 02. Dodatek mosAPF_button — Dodaje przycisk do edytora WYSIWYG Joomla!. • System APF napisano w Perlu w oparciu o biblioteką cURL. które umożliwia przeszukiwanie sklepu Amazon w danym kraju. Jednak większość transferowanych przez internet pieniędzy związana jest z transakcjami typu Business to Business (B2B). Jeśli na Twoim serwerze nie zainstalowano biblioteki cURL. Transakcje warte miliardy dolarów przeprowadzane są za pośrednictwem sieci Web i związanych z nią technologii.May 8th 2007 ! a m currently testing out a new version of the APF Bridge Component .If you notice any errors within this demo store please drop me a line 319 Books > Subjects > Science Fiction & Fantasy Ciment Store: US World Stole U K Store I Canadian Store I French Store I German Store Books : Categories Only within this Category v Search P i eakitKi D a w n tTtm 1 witttttit Saua. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi ysunek 12. Za pomocą odpowiednich rozszerzeń możliwe jest zarządzanie takimi transakcjami w Joomla!.16. [omunikacja biznesowa z zastosowaniem EDI Rozrost e-commerce w ciągu ostatniej dekady jest zaskakujący. że system Joomla! można wzbogacić o funkcje eCommerce ukierunkowane na klientów. takie jak sklep internetowy. 1 Buy from Amazon. wspomniano.Rozdział 12. Dodatek mosAPF_05.

oferowanej przez firmy. dostępnym pod adresem: www. Commerce. papierowym materiałom. transportu (faktury. które zastępuje. HTTP. np. Value Added Network (VAN) to rodzaj zabezpieczonej. Mimo braku rozgłosu format ten jest głównym standardem wykorzystywanym przy większości ogólnoświatowych elektronicznych transakcji. Standard ANSI ASC Xl2 (najczęściej nazywany po prostu AT/2) jest główną implementacją wykorzystywaną w Stanach Zjednoczonych. Standardy dla dokumentów X12 dla różnych branż pogrupowano w kategorie — przedstawia je (z odpowiednimi skrótami) tabela 12. txt Większość dokumentów EDI odpowiada treścią oryginalnym. Protokół AS2 opisano w dokumencie RFC 4130. zamówienia itd. Coraz częściej stanowi także warstwę zabezpieczeń w przypadku przesyłania danych przez internet. Ze względu na głównym obszar zastosowania (B2B) większość implementacji EDI pozostaje „ukryta". Opisy kilku standardów dokumentów EDI znajdziesz na stronie: http://rapidnet. przemysłu maszynowego (plany konstrukcyjne. Standard nakreśla listę wymagań (np.aspx?tabid=486 Standardy EDI Istnieją dwa główne standardy EDI. takie jak INOVIS. AS2 lub VAN. MIME.). co zmniejsza koszty i daje większe możliwości przesyłu. bezpośrednio połączony modem. wyniki badań laboratoryjnych itd. and Transport (UN/EDIFACT). GXS i BT*EDINET. przemysłu medycznego (dane o pacjentach.org/Default.320 Joomla!. . np. w przeciwieństwie do spopularyzowanych formatów.ietf. harmonogram pracy itd. Standardowy format dokumentów określono dla wielu branż. statyczny adres IP serwera bazowego).1.). prywatnej sieci. Dokumenty EDI mogą być przesyłane w dowolny sposób. AS2. takich jak XML. Dzięki odpowiednim rozszerzeniom możesz zmienić Joomla! w serwer EDI. popierany przez ONZ. W Europie stosowany jest standard United Nations/Electronic Data Interchange For Administration.org/rfc/rfc4130. które ograniczają ryzyko kompromitacji systemu. Dokumenty EDI EDI stosowany jest często do automatyzacji realizacji transakcji. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W EDI (Electronic Data Interchange — elektroniczna wymiana danych) to zbiór standardów stosowanych przy elektronicznej wymianie informacji między organizacjami. Korporacja Wal-Mart stosuje standard Applicability Statement 2 (AS2). który narzuca model klient-serwer w komunikacji EDI. przez FTP.).

informacji statystycznych oraz wymiany informacji podatkowych. kolejności produkcji. katalogi handlowe. statusem i zatwierdzaniem cen.Rozdział 12. Definicje dotyczące analizy kont. elektronicznej rejestracji formularzy podatkowych i potwierdzeń ich złożenia. wniosków o przyznanie koncesji przez Federalną Komisję Łączności. utrzymanie artykułów. powiadomień o upoważnieniach udzielonych pełnomocnikom.1. faktury/zlecenia kupna/zmiany zleceń kupna artykułów spożywczych. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi abela 12. zapytań o statusie zamówienia. raporty z analiz dedukcyjnych. informacji statystycznych. wniosków o unieważnienie płatności oraz zawiadomień o zleceniach zakupu 1 przelewach. informacją o cenach. oświadczeń o uzyskanych dochodach. zapytaniami o artykuły. raportów finansowych. powiadomienia o przewozach magazynowych. powiadomienia o korektach stanu magazynowego. faktury. informacji o stawkach podatkowych lub zwrocie podatku z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy. zaświadczeń o stanie zatrudnienia. planowania harmonogramu z uwzględnieniem możliwości wydania towarów. przydział funduszy rozwojowych. powiadomienia o bonach. wyciągów z konta/faktur dotyczących usług skonsolidowanych. zapisu bazowego dostaw/zwrotów. powiadomienia i potwierdzenia zwrotów. danych na temat funkcjonowania produktów. zamówieniami oraz odpowiedziami na oferty cenowe. Standardy dotyczące podmiotów gospodarczych. oceny lub korekty należności podatkowych. raportów o odsprzedaży i transferze produktów. zamówienia przewozu. zapytań/informacji o towarach. ich rozdziału i informacji oraz obsługi i statusu. faktur. korygowania zapisu transferu produktów. charakterystyki kont. informowania o obciążeniach. elektronicznej rejestracji potwierdzeń złożenia formularzy podatkowych. listy przewozowe oraz powiadomienia o wysyłce i zafakturowaniu. rozliczeń dochodów i aktywów. sprawozdań związanych z opłatami licencyjnymi. podsumowania działalności operacyjnej. Standardy dotyczące raportowania danych o kosztach związanych z wykonawcami. raportów o statusie zamówień. sprawozdań z wydatków operacyjnych. faktur przewozowych. zawiadomień o zwrotach finansowych. badaniem zobowiązań materiałowych. nakazów sądowych i egzekucyjnych. odpowiedzi na oferty przetargowe. zlecenia zakupu i potwierdzenia tych zleceń. Obsługa materiałów (MAT) Usługi podatkowe (TAX) Magazyny (WAR) Finanse (FIN) Urzędowe (GOV) Produkcja (MAN) . Standardy określające sposób raportowania o odwiedzonych klientach. rekompensat okresowych. reklamacją materiałów. zatwierdzania obciążeń. bony producentów i wykup bonów. raportowania sprzedaży komisowej. w tym porozumienia o współpracy reklamowej. Standardy związane z ewidencją zasobów. zatwierdzaniem (lub wycofaniem zatwierdzenia) produktów prośbami o oferty cenowe. potwierdzeń lub korekt dostawy/zwrotu. kontroli ogólnego obciążenia. depozytów. określenia jednolitych kodów handlowych oraz informacji o rejestracji wyborców. powiadomienia 0 odbiorze przekazanego towaru do magazynu oraz powiadomienia o wysyłce towaru z magazyn li. odbioru potwierdzenia (akceptacji) certyfikatu oraz odpowiedzi w sprawie korekty zapisu transferu produktów. korekt po stronie „winien" i „ma". Kategorie formatów dokumentów standardu Kategoria Zamówienia (ORD) Co zawiera X12 321 Standardy określające różne pozycje. powiadomień o stawkach podatkowych. Definicje dotyczące kont firmowych. wniosków sądowych.

powiadomień o zaopatrzeniu. raportu o nieruchomości. zbiorczego zestawienia ładunku dla przewoźników. rachunków i faktur przewozowych. anulowanie ustaleń oraz komunikaty tekstowe. zgłoszenia ładunku (manifest przewozowy). zawiadomienia/płatności dotyczące świadczeń zdrowotnych. raportów dotyczących zarządzania płatnościami wynikającymi z umowy. wniosków o pożyczkę mieszkaniową. raporty o zniszczeniu mienia. Standardy dotyczące klauzul i postanowień umownych. propozycji cenowych w umowach. raportów o kredycie hipotecznym. zamówień na usługi logistyczne. informacji o zdolności kredytowej. charakterystyki partnerów handlowych. listy adresowe. raportowanie wymogów ubezpieczeniowych. raporty o stanie roszczeń i śledzenie odpowiedzi na wnioski. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Tabela 12. informacji o spłacie nieruchomości. przeglądu wyników sprzedaży oraz innych informacji. potwierdzenia funkcjonalne. raportowania danych o kosztach kontrahentów. odpowiedzi na wniosek o ubezpieczenie hipoteczne. informacje o dostawcy usług medycznych. status wniosków o ubezpieczenie/rentę. zamówienia usług ubezpieczenia tytułu do nieruchomości. utrzymania zamówień usługowych. streszczeń umów. wnioski o ubezpieczenie na życie i przyznanie renty inwalidzkiej. transfer plików. świadczenia zdrowotne. śledzenie realizacji świadczeń. zakres i wysokość świadczeń. statusu sfinalizowania umowy. dane na temat agenta ubezpieczeniowego. wniosków o ubezpieczenie hipoteczne. strukturę formularzy elektronicznych. prośby o raport o nieruchomości. wpisu do księgi wieczystej. Kategorie formatów dokumentów standardu X12 — ciąg dalszy Kategoria Dostawy (DEL) Co zawiera Standardy dotyczące przydziału zadań związanych z transportem. odpowiedzi lub potwierdzenia. chorób i wypadków losowych. zawiadomienia o stratach losowych 1 utracie mienia. historii cen. informacji zbiorczych na temat bezpośrednich dostaw do sklepów. warunki i zakres przyznawania ich oraz informacje 0 ich wysokości. zgłaszanie wypadków medycznych. treści części składowych. raporty dotyczące urazów ciała. raportowania harmonogramu projektu. szczegóły przeglądu pojazdów samochodowych. specyfikacji (informacji technicznych).1. powiadomień o wysyłce i zafakturowaniu. pobierane korzyści i świadczenia. inspekcji nieruchomości. zapytania o warunki nabycia świadczeń.322 Joomla!. dokumentacji zlecenia usługi transportowej. świadczenia dotyczące utraty lub zniszczenia pojazdów samochodowych. raportu o dodatkowym zabezpieczeniu hipotecznym inwestora oraz przekazania dodatkowej pożyczki hipotecznej. prośby o status świadczeń zdrowotnych. powiadamiania o zmianie zapisów dotyczących własności lub hipoteki. informacje o pacjentach. raportowania kosztów projektu. zamówienia raportu o kredycie hipotecznym. zachowania wymiarów produktów. usługi informacji ubezpieczeniowej oraz orzeczenia wypłaty. Inżynieria zarządzania i umowy (ENG) Ubezpieczenia i zdrowie (INS) Pozostałe transakcje (MIS) Hipoteka (MOR) . powiadomienia o statusie świadczeń zdrowotnych. Standardy dotyczące wniosków o przyznanie świadczeń na podstawie ubezpieczeń hipotecznych. pogłębiania komunikacji. dokumentowania tytułu do nieruchomości. instrukcji związanych z trasą i przewoźnikiem. statusu domyślnego pożyczki hipotecznej. potwierdzenia rezerwacji. odpowiedzi na przydział zadań transportowych. zapytania ogólne. informacje na temat usług medycznych. Definiuje komunikaty usług kryptograficznych. informacji wysyłkowych orazhannonogramu przewozu. odpowiedzi od usługodawców logistycznych. zmiany przydziałów zadań logistycznych. informacji o rozbieżnościach w dostawie wysłanego towaru. opis systemu ubezpieczeń. Standardy określające działalność rentową. śledzenie statusu danych. zaświadczenia o ubezpieczeniu przewożonego ładunku.

protokoły niezgodności.1. odpowiedzi na wnioski o wydanie zaświadczeń z przebiegu studiów (wyciągi) i poświadczenia. wnioski o kredyt studencki. podania o stypendium i pomoc finansową. wnioski o wydanie zaświadczeń z przebiegu studiów (wyciągi). poręczenia kredytów studenckich. Europejski standard U N / E D I F A C T został z a a k c e p t o w a n y przez ISO j a k o standard 9735. ewidencję kursów edukacyjnych. (SQQ) wymianę informacji na temat uprawnień do prowadzenia samochodów dostawczych oraz ich bezpieczeństwa. 323 Jakość i bezpieczeństwo Standardy określające dane toksykologiczne z testów przeprowadzanych na zwierzętach. nakaz zwrotu kredytu studenckiego oraz weryfikację statusu i spłaty kredytu studenckiego.Rozdział 12. Nie uwzględniono w nim określonego zestawu kategorii jak w X l 2 . Kategorie formatów dokumentów standardu X12 — ciąg dalszy Kategoria Serwisowanie produktów (PSS) Co zawiera Definicje dotyczące rejestracji produktu. potwierdzenia przyjęcia na studia. ogłoszeń promocyjnych oraz zgłaszania i autoryzacji zwrotów handlowych.2. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi abela 12. roszczeń serwisowych. Zamiast tego d o k u m e n t y zdefiniowano w formacie wiadomości identyfikowanych przez skróty przedstawione w tabeli 12. informacji 0 pochodzeniu produktu. raporty z wynikami testów oraz żądania 1 raportowanie wyników testowych. Skróty Metoda Skrót APERAK AUTACK. Informacje dla studentów (STU) Definiuje podania o przyjęcie do instytucji edukacyjnych. karty charakterystyk substancji niebezpiecznych. AUTHOR BANSTA BAPLIE BAPLTE BOPBNK BOPCUS BOPDIR BOPINF CALINF CASINT UN/EDIFACT Opis Znaczenie Błędy transmisji i potwierdzenia Bezpieczne uwierzytelnianie i potwierdzanie Autoryzacja Stan realizacji zleceń bankowych Plan rozmieszczenia ładunku i wolne miejsca Ogólna liczba towarów lub ilość ładunku Rozliczenia bankowe i zestawienie transakcji Zestawienie salda płatności klienta Deklaracja bezpośredniego salda płatności Informacja od klienta na temat salda płatniczego Informacja o przybyciu statku Prośba o wystąpienie na drogę sądową w postępowaniu cywilnym . odpowiedzi na roszczenia serwisowe. abela 12. powiadomień o serwisowaniu produktu.2. uprawnienia do prowadzenia samochodów dostawczych.

Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Tabela 12. Skróty UN/EDIFACT — ciąg dalszy Metoda CASRES CHAMAP COARRI CODECO CODENO COEDOR COHAOR COLADV COMDIS CONAPW CONDPV CONDRA CONDRO CONEST CON1TT CONPVA CONQVA CONRPW CONTEN CONTRL CONWQD COPARN COPINO COPRAR COREOR COSTCO COSTOR CREADV CREEXT CREMUL CURRAC CUSCAR Opis Wystąpienie na drogę sądową w postępowaniu cywilnym Tablica odwzorowań Raport o wyładowaniu (załadunku) kontenera Raport przyjęcia (odprawy) kontenera Powiadomienie o gotowości do klarowania statku/wygaśnięciu pozwolenia Raport o stanie kontenerów Zamówienie specjalnej obsługi kontenera Zawiadomienie o dokumentacji Spór handlowy Informacja o pracach do wykonania Oszacowanie płatności bezpośredniej Zarządzanie plikami planów projektowych Organizacja i struktura planów projektowych Określenie warunków kontraktu Zawiadomienie o przetargu Oszacowanie płatności Oszacowanie ilości Odpowiedź na powiadomienie o pracach do wykonania Oferta przetargowa Komunikat kontrolny Określenie liczby elementów roboczych Zgłoszenie kontenera Zawiadomienie o kontenerze Polecenie wyładowania (lub załadowania) kontenera Polecenie zwolnienia kontenera Potwierdzenie wyładowania (załadowania) zawartości kontenera Polecenie wyładowania (załadowania) zawartości kontenera Zawiadomienie o udzieleniu kredytu Szczegółowe zawiadomienie o udzieleniu kredytu Wielostronne zawiadomienie o udzieleniu kredytu Rachunek bieżący Zgłoszenie ładunku do odprawy celnej .2.324 Joomla!.

Rozdział 12. Skróty UN/EDIFACT — ciąg dalszy Opis Deklaracja celna Ekspresowa deklaracja celna Raport spedycji celnej Odpowiedź urzędu celnego Siedzenie danych Zawiadomienie o obciążeniu konta Wielostronne zawiadomienie o obciążeniu konta Harmonogram dostaw Precyzyjne określenie czasu dostawy Zawiadomienie o wysyłce Ocena zniszczeń wyposażenia i kosztów naprawy Polecenie zapłaty Definicja katalogu Zawiadomienie o akredytywie dokumentowej Zawiadomienie o zmianie w akredytywie dokumentowej Informacje o zmianie w akredytywie dokumentowej Prośba o zmianę w akredytywie dokumentowej Wniosek o akredytywę dokumentową Odpowiedź na zmianę w akredytywie dokumentowej Informacja o wystawieniu akredytywy dokumentowej Wycofanie operacji finansowej Wyciąg z konta bankowego Komunikat ogólny Informacje statystyczne Przygotowanie towaru do transportu Spedycja i konsolidacja Kalkulacja kosztów spedycji i transportu Powiadomienie o materiałach niebezpiecznych Koszty przewozu w transporcie międzynarodowym i inne opłaty Lista ładunków niebezpiecznych Powiadomienie o przybyciu przesyłki Potwierdzenie rezerwacji 325 . • Łączenie z zasobami zewnętrznymi Tabela 12.2.

ang. Message implementation guide) Instrukcja rozmieszczenia i zamocowania ładunku Prośba o zmianę zamówienia . Skróty UN/EDIFACT — ciąg dalszy Metoda ITFMBF IFTMBP IFTMCS 1FTMIN IFTMSC 1FTRIN IFTSAI 1FTSTA IFTSTQ IHCEBI INSPRE INVOIC INVRPT ITRGRP ITRRPT JAPRES JIBILL JINFDE JOBAPP JOBCON JOBMOD JOBOFF MEDADR MEDAUT MEDPID MEDREQ MEDRPT MESGEV MIGRPT MOVINS ORDCHG Opis Rezerwacja stała Rezerwacja tymczasowa Status wykonania instrukcji zawartych w umowie Instrukcja transportowa Spedycja i transport pojedynczej przesyłki Informacja o tempie spedycji i transportu Harmonogram spedycji i transportu oraz informacje o dostępności towaru Informacja o statusie międzynarodowego transportu multimodalnego Prośba o status międzynarodowego transportu multimodalnego Interaktywne zapytania i odpowiedzi na temat uprawnień i świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego Składka ubezpieczeniowa Faktura Raport magazynowy Przeładunek na trasie przewozu Szczegółowy raport o przeładunku na trasie przewozu Wyniki przeglądu podań o przyjęcie do pracy Sprawozdanie rozliczeniowe wspólnego udziału Prośba o informacje na temat pracy Przedstawienie ofert osób ubiegających się o przyjęcie do pracy Potwierdzenie zlecenia pracy Modyfikacja zlecenia pracy Zlecenie pracy Niepożądane działanie leku Wstępna autoryzacja medyczna Identyfikacja osoby Prośba o usługę medyczną Wyniki badania medycznego Wydarzenie towarzyskie Zgłoszenie instrukcji wdrażania wiadomości (MIG.2. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Tabela 12.326 Joomla!.

• Łączenie z zasobami zewnętrznymi abela 12.2. Skróty UN/EDIFACT — ciąg dalszy Opis Zamówienie Odpowiedź na zamówienie Informacja adresowa Lista pasażerów Zawiadomienie o potrąceniach płacowych Szczegółowe polecenie zapłaty Wielostronne polecenie zapłaty Polecenie zapłaty Raport o uszkodzeniach i utracie mienia Katalog lub cennik Dane o produkcie Uzgodnienie wymiany produktów Lista promocyjna Zaplata składki ubezpieczeniowej Dane jakościowe Oferta cenowa Raportowanie surowych danych Potwierdzenie reasekuracji Potwierdzenie dostawy Wyliczenia reasekuracyjne Ochrona kredytowa Roszczenia reasekuracyjne Awizo przekazu Składka reasekuracyjna Prośba o dokument Prośba o ofertę cenową Rozliczenie reasekuracyjne Rezerwacja Prośba o rezerwację — komunikat interaktywny Odpowiedź na rezerwację — komunikat interaktywny Reasekuracyjny rachunek techniczny 327 .Rozdział 12.

Skróty UN/EDIFACT — ciąg dalszy Metoda SAFHAZ SANCRT SCRIPT SKDACK SLSFCT SLSRPT SSCLDE SSDREQ SSIMOD SSRECH SSREGW STATAC SUPCOT SU PM AN SUPRES TANSTA TESTEX TESTIM TINREQ TINRSP TRADES TRADIN TRAILS TRALOC TRAREQ TRAVAK TRAVIN VATDEC VESDEP WKGRDC WKGRRE Opis Dane na temat bezpieczeństwa i materiałów niebezpiecznych Regulacje prawne dotyczące międzynarodowego przewozu towarów Zapytania i odpowiedzi dotyczące recept — komunikat interaktywny Potwierdzenia harmonogramu Prognoza sprzedaży Raport sprzedaży Decyzja w sprawie świadczenia z opieki społecznej Prośba o przesłanie danych dla opieki społecznej Zmiana danych identyfikacyjnych Historia ubezpieczeniowa pracownika Powiadomienie o zarejestrowaniu pracownika Wyciąg z konta Zawiadomienie o składkach na fundusz emerytalny Obsługa funduszu emerytalnego Odpowiedź dostawcy Raport o stanie zbiorników Komunikat testowy w trybie jawnym Komunikat testowy w trybie ukrytym Prośba o informacje turystyczne Odpowiedź na prośbę o informacje turystyczne Definicje opisu podróży i ruchu ulicznego Szczegółowe informacje na temat trasy podróży lub ruchu ulicznego dotyczące pojedynczego podróżującego Planowanie i wskazówki dotyczące trasy podróży i ruchu ulicznego Lokalizacja trasy lub położenia w ruchu ulicznym Prośba o informacje na temat trasy podróży lub ruchu ulicznego Potwierdzenie informacji na temat trasy podróży lub ruchu ulicznego Informacja o sytuacji na trasie podróży lub w ruchu ulicznym Podatek VAT Wypłynięcie statku Decyzja w sprawie dodatku pracowniczego Prośba o przyznanie dodatku pracowniczego . Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Tabela 12.328 Joomla!.2.

s s s tl sometimes important features. o The following shortcuts w l take you directly to specific pages in the help system ( t i not s r c l necessary to c i k on "Continue" at this point). Skylark umożliwia zarządzanie partnerami handlowymi. missing or not woiking. Stihl (wykorzystuje HTTP). Obsługuje poniższe translatory: • • • • • ARI.Rozdział 12. Nie ma ograniczeń odnośnie do typów obsługiwanych dokumentów. a także konwerterami formatów dokumentów. GMI. SMTP i POP3).17). or simply be removed. Refer t the Skylaik EDI Developers Manual and the release notes for further information. ARI (wykorzystuje HTTP). procesami biznesowymi. In short. An alpha release i a version of the software that i sil in development and probably has features. Honda. np. przetwarzane są zarówno przychodzące.17. be broken by a future release. Before Skylaik EDI can actually be used for anything you will need to i s a l and configure additional Skylaik ntl EDI modules. Please read the following notes. Update scripts are available to a s s you. Wybierz Skylark introduction aby zapoznać się ? przydatnymi informacjami wprowadzającymi SkylaikEDlit>a. Po ukończeniu instalacji zostanie wyświetlony odnośnik do wprowadzenia (zobacz rysunek 12. Substantial changes have been made to drivers for ul this release. Features that are woiking may be changed without notice. Briggs. Rozszerzenie Skylark składa się z zestawu komponentów i modułów. I you have produced your own drivers for earlier releases of Skylark EDI then you w l need to amend them before they w l work f il il correctly with this release. Rysunek 12. protokołami komunikacyjnymi. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi 329 Rozszerzenie Skylark Za pomocą rozszerzenia Skylark możesz zmienić Joomla! w serwer EDI. ponieważ wyjaśnia podstawowe zasady działania komponentu. s I you are upgrading from a previous release then you will need to update your database schema. FTP. il i s tity lc . Obsługiwane są następujące transporty (protokoły komunikacyjne): • • • • Generic (ogólne. This can be a ltl involved and so you are strongly advised to read the Skylaik EDI Administration Manual for information on how ite ble by clicking on the "Help" menu i e t individual pages within Skylark EDI car This i the fourth alpha release of Skylark EDI. jak i wychodzące dokumenty. Stihl. Honda (wykorzystuje IBM MQ). Warto zapoznać się z jego treścią.lllaIi<msircciissrtll " ® Skylark EDI: Welcome to Skylark EDI . but f sit please read the section on updating Skylaik in the Administration Manual for f l instructions. an alpha release i not suitable for a production environment.

czego skutkiem była większa elastyczność w porównaniu z tekstowymi poprzednikami. Ostatnie rozszerzenie to przykład interakcji ze zdalną bazą danych. Prawie wszystkie strony dostępne w internecie można odwiedzić zarówno przez przeglądarkę.330 Joomla!. co pozwala Ci skupić się na szczegółach implementacji danej funkcji. Screen scraper pobiera dane. że stworzenie własnego. Drugie rozszerzenie doda nowe materiały na stronie. a erą przeglądarek internetowych XXI wieku miała miejsce era graficznych interfejsów użytkownika (GUI — Graphical User Interface). rozwijalne menu. Tak uzyskane informacje mogą zostać zapisane lub ponownie sformatowane i wyświetlone. jak żaden inny. jak stworzyć rozszerzenia. zaczęli wzbogacać aplikacje o okna. ale także tania w porównaniu z tworzeniem samodzielnej aplikacji internetowej. Przykładowo doświadczenia zdobyte w komunikacji za pośrednictwem interfejsu internetowego zdalnego systemu można wykorzystać przy programowaniu komunikacji z serwisem zewnętrznym. które cechowała popularność tekstowych aplikacji opartych na modelu mainframe-terminal. w odpowiedzi na przesłane zapytanie zostaną zwrócone dane w formacie XML. W tym podrozdziale dowiesz się. a także inne elementy. jak i prosty program pobierający wyłącznie tekst (w tym wypadku zostaną wyświetlone także znaczniki HTML). Wszystkie zademonstrowane rozszerzenia można dopasować. które łączą się z zewnętrznymi stronami. Dane pobrane w formacie HTML zostaną przefiltrowane. Krótka historia screen scraperów Między latami siedemdziesiątymi XX wieku. prosta aplikacja zostanie zbudowana z zastosowaniem zawartych w PHP funkcji do pobierania danych z serwerów zewnętrznych. Dzięki zastosowaniu platformy Joomla! większość elementów interfejsu użytkownika jest już gotowa. Pierwsza. zachęceni sukcesem komputerów typu Macintosh. . Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Komunikacja z sieciami zewnętrznymi W poprzednich rozdziałach miałeś okazję doświadczyć. do popularyzacji danych w formie tekstowej. biorąc pod uwagę fakt. a następnie filtruje je pod kątem pożądanych informacji. a jest to szczególnie przydatne. Producenci oprogramowania. Komponent typu screen scraper System sieci World Wide Web przyczynił się. że liczba usług posiadających internetowe AP1 stale rośnie. prostego komponentu dla systemu Joomla! nie wymaga dużych nakładów pracy. Dostępność danych spowodowała ponowny rozrost popularności programów typu screen scraper. pola wyboru. dzięki temu uda się sprostać realnym problemom. Z tego powodu komunikacja z sieciami zewnętrznymi w Joomla! jest nie tylko praktyczna. a interesujące informacje wyświetlone na stronie Joomla!. korzystając z interfejsu internetowego zdalnego systemu (w tym wypadku jest to AP1 Map Google). które normalnie pojawiłyby się na ekranie (lub w oknie przeglądarki).

Wraz z upływem czasu i spadkiem zastosowania aplikacji tekstowych screen scrapery traciły na znaczeniu i popularności. zanim zastosujesz aplikację typu screen scraper. W ten sposób zmiana formatu danych stała się wielkim wyzwaniem. który był częścią frontową systemu. Zniknęła konieczność stosowania programów typu screen scraper. W ten sposób użytkownik mógł korzystać ze wszystkich nowoczesnych udogodnień. Nie minęło dziesięć lat. Większość organizacji wymieniła stare systemy na zgodne ze standardami serwery baz danych. stosunkowo prosto można napisać program. systemu zarządzania bazą danych (DBMS). Niezbędne okazało się przepisanie aplikacji. Dane były odczytywane z wydruków programów tekstowych i przesyłane do aplikacji graficznych. powstaje spora liczba problemów — techniczne. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi 331 Rewolucyjny rozrost popularności aplikacji graficznych oznaczał spory problem dla organizacji. np. Wady zastosowania screen scrapera Jeśli pobierasz materiały ze zdalnej strony i publikujesz je na swojej witrynie. które zainwestowały ogromne ilości czasu i pieniędzy w tekstowe programy napisane z myślą o komputerach typu mainframe. Częściej zadaniem screen scraperów było filtrowanie informacji z wydruków. była konwersja danych przechowywanych w tych specyficznych systemach. prawne i etyczne. W przypadku aplikacji graficznych screen scraper to warstwa pośrednia między interfejsem graficznym. a następnie wyszukuje na niej pożądane informacje. Niemalże z dnia na dzień udostępniono ocean danych w niezaszyfrowanym. Na scenie pojawiły się wtedy screen scrapery. Wszystkie informacje publikowane na stronach WWW. W czasie projektowania tych systemów nie stosowano ogólnych standardów. tak aby korzystały z nowych paradygmatów GUI.Rozdział 12. symulując wprowadzanie danych z klawiatury. Ponieważ PHP posiada wbudowane funkcje związane z obsługą HTTP. pracującą w tle. które umożliwiały dużą elastyczność przechowywanych danych. Jeszcze większym wyzwaniem. generowanych przez aplikacje tekstowe. który pobiera kod HTML danej strony internetowej. Otrzymywane dane były następnie przesyłane do nowego systemu. a aplikacje tekstowe z nowinek technologicznych zmieniły się w zabytek. a właściwą aplikacją tekstową. Implementacja takiego programu w postaci komponentu Joomla! nie sprawia większego problemu. kopiowania i wklejania (a także wielu innych). Wraz z wybuchem popularności HTML wszystko się zmieniło. screen scraper przesyłał dane do właściwej aplikacji tekstowej. ponieważ zgodny ze standardami system przechowywania danych pozwalał na dostęp do nich za pośrednictwem aplikacji middleware dowolnego typu. Screen scraper był programem pośredniczącym między aplikacją tekstową a użytkownikiem lub bardziej zaawansowanym programem pobierającym dane. publicznym i łatwo dostępnym formacie. wycinania. takich jak możliwość cofania. dostępne dla przeglądarek internetowych. Gdy użytkownik kliknął przycisk Zapisz. niż ogrom pracy programistycznej. . ponieważ nie były one jeszcze zdefiniowane. aby zapisać je lub wyświetlić w innym formacie. które przetwarzają pobrane dane. Powinieneś je rozważyć. są dostępne także dla programów zbierających.

może się okazać. Biorąc pod uwagę problemy prawne. że nawet publiczne bazy danych zawierają czasem ostrzeżenia przed automatycznym pobieraniem danych. Działa tutaj ta sama zasada. Mimo że bardzo łatwo można pobrać informacje udostępniane w Google. który automatycznie pobiera dane z danego serwera WWW. Bez żadnych wątpliwości program. że Twój program przestanie działać. Z tego powodu screen scraper może dzisiaj działać bezbłędnie. na której pojawiły się materiały. że jest się ich autorem — to plagiat. aby były one dostępne dla programu. marnotrawiąc łącze internetowe i inne zasoby. które są źródłem zysku dla właściciela. że każda zmiana na stronie zewnętrznej może spowodować. dla których screen scraping jest szalenie użyteczną techniką. które umożliwia dostęp do danych. W przeciwieństwie do człowieka. wyświetleniu reklam. . Ich powszechność finansowana jest z pieniędzy podatników (np. zapobiegając np. może być to działanie nieetyczne. ponieważ pobierają informacje. że ponowna publikacja w zmienionym formacie może być zaklasyfikowana jako służąca dobru publicznemu. jest to działanie nielegalne. Dla materiałów dostępnych w sieci kwestie związane z prawem autorskim są bardzo niejasne. Dodatkowo ich zastosowanie eliminuje potrzebę odwiedzenia strony. że dane pojawią się w określonym formacie. Niektóre organizacje aktywnie zwalczają aplikacje tego typu. Zastosowanie aplikacji tego typu wymaga ciągłego nadzoru. ponieważ zakłada. Niektóre strony są kompilacją informacji z innych źródeł. Obok tych niejednoznacznych sytuacji istnieje sporo zastosowań. zużywa jego zasoby. niezależnie od tego. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Problemem technicznym związanym z wykorzystaniem screen scrapera jest brak standardowego API. Przykładowo Warunki korzystania z usług Google zawierają poniższy fragment. Chociaż możesz być w stanie pobrać informacje i opublikować je na swojej witrynie bez konsekwencji prawnych. Wiele rządowych stron WWW zawiera informacje. który jest w stanie odczytać informacje poprawnie. który wyklucza nieautoryzowane zastosowanie screen scrapera: Użytkownik zgadza się nie uzyskiwać dostępu do usług Google inaczej niż za pośrednictwem interfejsu oferowanego przez Google w celu uzyskiwania dostępu do usług Google z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w osobnej umowie na piśmie. co utrudnia ustalenie oryginalnego źródła. że właściciel tej strony nie zamierzał opublikować informacji.332 Joomla!. że zwielokrotnianie informacji ze zdalnej strony na Twojej witrynie jest nielegalne. czy czterech kolumnach. czy wyświetlono je w trzech. jak przy kopiowaniu artykułów i twierdzeniu. Google na przykład zabrania korzystania z aplikacji typu screen scraper. Można także założyć. Często informacje te umieszczane są w trudno dostępnych miejscach lub są podane w tak niejasnej formie. chociaż informacje są publicznie dostępne. komunikaty ministerstwa zdrowia). o czym pisze w dokumencie „Warunki korzystania z serwisów spółki Google". Dodatkowym problemem natury prawnej mogą być warunki korzystania z danej strony. Kolejny aspekt techniczny związany jest z działaniami dążącymi do zablokowania scrapera. W praktyce oznacza to. Pamiętaj. które są dostępne za darmo i do dowolnych zastosowań. Ponowna publikacja w zmienionym formacie dodatkowo utrudnia cały proces. program musi kierować się ścisłymi regułami przy zbieraniu informacji. a jutro nie działać wcale. a następnie ponownie wykorzystane w nieznanym celu.

3. 2. • • • Po wyszczególnieniu najważniejszych punktów komponentu możemy przejść do fazy konstrukcji. Użytkownik przesyła żądanie do komponentu. •odstawowy kod źródłowy komponentu Aby skonstruować screen scrapera. Aby nie komplikować niepotrzebnie przykładu. Sformatować uzyskane informacje i zwróć je do użytkownika — W przypadku systemu Joomla! można zastosować jedną z kilku różnych metod. Nicholas Published: 1989 Series. McDowell. Hemingway in his own country Category: book .18. Pobrać dane z zewnętrznej strony — To zadanie jest kluczowym punktem programu. który posłuży do formatowania. czyli także z tych. który działa efektywnie w roli middleware'a. klikając przycisk Submit po zakończeniu wprowadzania danych. Hemingway Category: book By. aby uzyskać efekt przedstawiony na rysunku 12. Do pobrania danych w formacie HTML zostanie wykorzystana biblioteka PHP do obsługi gniazd sieciowych. które wypełniają to zadanie.Rozdział 12. które tego zabraniają. Przetworzyć pobrane dane — Dzięki potędze wyrażeń regularnych można łatwo przetworzyć ogromne ilości danych tekstowych. Kenneth Schuyler Published: 1987 Language: English Details » Check Availability » ] mmJ> 2. wyświetlonego przez komponent. English Check Availability i 3. Często najlepszą metodą jest zapisanie danych w formacie X M L i wykorzystanie dokumentu XSLT. przedstawiony komponent wyświetli dane w postaci tabeli HTML. jest to typowy element scrapera. Life and works Language. Rysunek 12. Hemingway Category: book By: Lynn.18. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi 333 Chociaż opisana w tym rozdziale technologia może służyć do pobierania informacji praktycznie z dowolnych stron. powinieneś szanować wolę ich właścicieli i nie stosować aplikacji typu screen scraper w takich wypadkach. projekt komponentu musi uwzględniać cztery zadania: • Otrzymać żądanie lub zapytanie od użytkownika — Najczęściej zapytanie wprowadzane jest przez użytkownika w pole formularza HTML. Screen Scraper wyświetli na stronie sformatowane informacje oobrane z zewnętrznego źródła Oto wyniki Twojego zapytania Zapytanie Hemingway i 1.

php</filename> component="com_scrape">scrape. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Plik deskryptora Plik deskryptora w tym przypadku jest prymitywny. a uzyskane informacje. wyszukuje na stronie zewnętrznej odpowiednie * i zwraca sformatowany wynik */ // Zablokuj definedt bezpośredni dostęp 'Brak dostępu' ) informacje '_JEXEC' ) or die( . których tytuł zawiera podaną przez odwiedzającego frazę.</copyright> <authorEmail>admin@joomlajumpstart. Wszystkie prawa zastrzeżone.php</filename> informacje.php\ <?php /** * @version $Id: scrape. * @package ScreenScrape * Pobiera wartość pola formularza. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wprowadź poniższy kod w edytorze tekstu i zapisz go pod nazwą comscrape. wykonuje zapytanie na zdalnej stronie i zwraca odczytane <fi les> <filename </files> <admini stration> <menu>Scrape</menu> <fi les> <fi lename </files> </admini stration> <params> <param name="url" type="text" default»". z której zostaną pobrane informacje.0" encoding="utf-8"?> type="component"> «install version="1.gov" label="Strona zewnętrzna" description="Adres strony.xml: <?xml version="1.0" <name>Scrape</name> <author>Dan Rahmel</author> <creationDate>July 2007</creationDate> <copyright>(C) 2007 Dan Rahmel.org</authorEmai1> <authorllrl >www. org</authorUrl > <versi on>l. po ponownym sformatowaniu.</description> Kod komponentu Scraper Zadaniem komponentu jest wyszukiwanie na zewnętrznym portalu książek. Z pobranych danych zostanie usunięty kod HTML. służy wyłącznie do zarejestrowania komponentu w systemie.php 5203 2007-06-15 02:45:14Z DanR $ * @copyright Copyright (C) 2007 Dart Rahmel. będą przesiane do przeglądarki użytkownika odwiedzającego Twoją stronę." /> </params> </i nstal1> component="com_scrape">scrape.0.334 Joomla!.5.jooml a jumpstart.0</versi on> <description>Pobiera wartość pola z formularza. Wprowadź poniższy kod i zapisz go pod nazw\scrape.

php?option=com_scrape>" .1) Gecko/20061010 Firefox/2.?!$()V\"]/". • Łączenie z zasobami zewnętrznymi // Sprawdź wartość parametru task i uruchom właściwą funkcję switch( JRequest::getVar( case 'query': doExecuteQueryt). Spattern = "/<ol class=\"result\">(.= "Host: ". while (!feof($fp)) { SmyGet . SmyGet. "/". Windows NT 5.Rozdział 12.= fgets(Sfp. SmyGet = "": SmyAgent = "User-Agent: Mozilla/5. 80. "przy pobieraniu strony. fwrite($fp.0\r\n": Sout . function doScrape(SqueryStr) { Smyllrl = "www. Sfp = fsockopen(SmyUrl.= SmyAgent . SerrNum . SfldQuery): //" SmyData = doScrapeiSfldQuery). 30): if (!Sfp) { return "Błąd #".8. 128). Sout). SerrNum. SfldQuery = preg replace("/f^ąćęłńóśźża-zĄĆĘŁŃÓŚŹŻA-ZO-9 . default: displayQueryEntryO. SmyPath . "\r\n". SmyApp = "Content-Type: appl ication/x-www-form-urlencoded". echo "<hl>0to wyniki Twojego zapytania</hl>". SmyPath = "/search/results/terms/" .0 (Windows.= "Connection: Close\r\n\r\n". SqueryStr . echo SmyData. " HTTP/1. "\r\n".0\r\n". U. echo "<p>Zapytanie: " . "<p>". Sout . SmyApp . break. "".1:" " en-US: rv:1. SfldQuery . break. Serrstr. co mogłoby być kodem HTML itp. Smatches): return SmatchesEO]: } } // Wyświetl formularz function displayQueryEntryO { ?> <hl class="contentheading">Formularz zapytania</hl> .<br />\n". } fclose(Sfp). 'task' )) { 335 } // Przetwórz dane przestane w formularzu function doExecuteQueryt) { // Pobierz wartość pola query SfldQuery = JRequest::getVar('query') : // Usuń wszystko.org". Sout . } else { Sout = "GET " . "Wróć do Scrape</a>". echo "<a href=index. echo "<hr />".chipublib. SmyUrl .*)<\/ol>/s": preg_match(Spattern.

Jest to rekompensata dla Google za to. Kompletną listę funkcji API (wraz z przykładowym kodem) znajdziesz na: www. który łączy API Map Google z systemem Joomla!. za pomocą procedury geokodowania przetłumaczy podany adres na długość oraz szerokość geograficzną i wywoła API Map Google w celu wyświetlenia odpowiedniej mapy. W przypadku zmiany strony musisz dopasować wyrażenie regularne przekazywane funkcji preg_match(). Chociaż dostępny jest już komponent. Rysunek 12. pozwala Ci zrozumieć.19. że usługa jest darmowa.php?opti on=com_scrape&task=query "> <p>Wprowadź poszukiwany tytuł:<br /> <textarea name="query" cols="60" rows="l" </p> <p> id="query"></textarea> <input type="submit" name="Submit" value="Wyświetl wyniki" /> </p> </form> <?php } ?> Umieść oba pliki w archiwum o nazwie com_scrape.google. API Map Google Google udostępnia bardzo dobre i darmowe API.19. jak funkcjonuje komunikacja ze zdalnym API. tym razem wartość parametru task będzie ustawiona na goto. Wprowadź adres w pole adresu komponentu Joomlamap Formularz wyszukiwania mapy Wprowadź adres Gryf ino| ViVswlGt lokalizację Gdy użytkownik kliknie przycisk Wyświetl lokalizację.20.zip i zainstaluj komponent w systemie Joomla!. ale także dodatkowe dane. Komponent Joomlamap Google udostępnia darmową usługę. zawiera odpowiednie znaki wodne. jak przedstawiono to na rysunku 12. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W <form id="forml" name="forml" method="post" acti on="i ndex.com/apis/maps . komponent zostanie przeładowany. która pozwala webmasterom wstawić na swoich stronach zdjęcie satelitarne lub mapę (lub oba elementy jednocześnie) danej okolicy. aby pobierany był właściwy fragment kodu HTML. za pomocą którego Twój program może pobierać mapy z serwerów Google. Zadaniem tego kodu jest po prostu wycięcie fragmentu zawierającego wyniki i wstawienie go na Twojej stronie. Interfejs komponentu pozwoli użytkownikowi wprowadzić adres w pole tekstowe. Komponent odczyta wartość z formularza.336 Joomla!. samodzielna implementacja takiego rozszerzenia ma wysoką wartość dydaktyczną. jak przedstawiono to na rysunku 12. Ponieważ mapa pobierana jest z serwera Google (informuje o tym stosowny komunikat).

5.0</versi on> <description>Komponent wyświetla mapę odpowiadającą adresowi wprowadzonemu w pole tekstowe</descri pti on> <files> <fi1ename </files> component="com_joomlamap">joomlamap. satelitarny.0" type="component"> <name>Joomlamap</name> <author>Dan Rahmel</author> <creationDate>July 2007</creationDate> <copyright>(C) 2007 Dan Rahmel. com/apis/maps/signup.xml: <?xml version="1. że musisz mieć oddzielny klucz dla serwera testowego i serwera produkcyjnego. aby ustawić takie parametry.com/mapa nie zadziała na stronie www.com/Mapa. zbliżenie. Component oomlamap przedstawiający sidok satelitarny siatką ulic 337 Twoja lokalizacja Lokalizacja Gryfino • El ] i C i i O L ^ ^ a r t o ś ć mapy ©2008 PPWK Tete Atlas * Wróć do Joomlamap Copyright© 2009 Open Source Matters Wszelkie prawa zastrzeżone. musi mieć przypisany unikatowy klucz. Wprowadź poniższy kod w edytorze tekstu i zapisz go pod nazwą com Joomlamap.przyklad. musisz zarejestrować się na poniższej stronie: www.przyklad. mapa nie zostanie zwrócona.20. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi ysunek 12. który można manipulować za pomocą kodu JavaScriptu. Oznacza to.org</authorllrl> <versi on>l. Dodatkowo system Google rozróżnia wielkość liter w adresie.0" encoding="utf-8"?> <instal1 version="1. służy wyłącznie do zarejestrowania komponentu w systemie. Wszystkie prawa zastrzeżone.google. ejestracja w systemie Każda strona. Aplikacja internetowa Mapy Google tworzy obiekt map.</copyright> <authorEmai1>admi n@joomlajumpstart.php</fi1ename> .html lik deskryptora Plik deskryptora w tym przypadku jest prymitywny.org</authorEmai1> <authorUrl>www. hybrydowy) i inne. dlatego klucz przypisany stronie www. jak lokalizacja. Aby zdobyć klucz. joomlajumpstart . która korzysta z API Map Google. Jeśli klucz wysłany wraz z żądaniem mapy będzie niewłaściwy. Joornlal jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencii GNU GPL.0. typ widoku (widok ulic.Rozdział 12.

0).338 Joomla!. SfldLocation . php</fi 1 ename> </fi 1es> </admini stration> <params> <param name="key" type="text" default»"" label="Klucz Map Google" description="Wprowadź klucz zarejestrowany dla tej strony. // Przetwórz dane przesłane w { formularzu function gotoLocation() SuserKey = $params->get('key'. "<p>": echo "<p>Lokalizacja: " . break: default: } displayAddressEntryO. " type="text/javascript"></script> <scri pt type="text/javascript"> .key=" iuserKey . // Pobierz wartość poła location z formularza IfldLocation = JRequest::getVar('location') : // Usuń wszystko. $fldQuery = preg_replace("/[^ąćęłńóśźża-zĄĆĘŁŃÓŚŹŻA-Z0-9 //" echo "<hl>Twoja ?> lokalizacja</hl>": . Wszystkie prawa zastrzeżone." /> </params> </i nstal1> Kod komponentu Joomlamap Zadaniem komponentu jest wyświetlenie na stronie dwóch elementów: skryptu wyświetlającego i znacznika rezerwującego miejsce dla mapy. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W <admini stration> <menu>Joomlamap</menu> <files> <fi 1 enarne component="com_jooml amap">jooml amap.com/maps?fi1e=api&amp:v=2&amp. "". break.?!$()\'\"]/". SfldQuery)- <script src="http://maps. . co mogłoby być kodem HTML itp.google. * @package Joomlamap * Komponent łączący z usługą Map Google.php 5203 2007-06-15 02:45:14Z DanR $ * @copyright Copyright (C) 2007 Dan Rahmel.php-. /** <?php * @version $Id: joomlamap. Wprowadź poniższy kod w edytorze tekstu i zapisz go pod nazwajoomlamap. wyświetla mapę dla wprowadzonego */ adresu // Zablokuj defined( // Sprawdź bezpośredni dostęp '_JEXEC' ) or die( Brak dostępu' ): wartość parametru task i uruchom 'task' )) { właściwą funkcję switch( JRequest::getVar( case 'goto': gotoLocation().

getLatLng( address. showAddress('<?php echo ifldLocation. 13): geocoder = new GC1ientGeocoder(): 339 } } function showAddresstaddress) { if (geocoder) { geocoder.4419. 13).addControl (new GSmalIZoomControl O): } ).addOverlay(marker).getElementById("map")).1419). -122.openlnfoWindowHtml(address).setCenter(point.Rozdział 12. map. </script> <?php echo "<a href=index.php?option=com_joomlamap>" . var marker = new GMarker(point). marker.setCenter(new GLatLng(37. "Wróć do Joomlamap</a>": ?>'): } // Wyświetl formularz do wprowadzania adresu function displayAddressEntryO { ?> <hl class="contentheading">Formularz wyszukiwania mapy</hl> <form id="forml" name="forml" method="post" acti on="i ndex. function(point) { if (!point) { alertiaddress + " not found"): } else { map. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi //<![CDATA[ var map = nul 1: var geocoder = nul 1: function l o a d O { if (GBrowserlsCompatibleO) { map = new GMap2(document. } } i //]]> loadO. map. map.php?opti on=com_joomlamap&task=goto"> <p>Wprowadź adres:<br /> <textarea name="location" cols="60" rows="l" </p> <p> <input type="submit" name="Submit" value="Wyświetl lokalizację" /> id="location"></textarea> </p> </form> <?php } ?> .

Rejestracja odbywa się pod adresem: https://secure. 1 Narzędzie USPS pozwala wyszukiwać adresy na terenie Stanów Zjednoczonych.shippingapis. korzystając z opcji Rozszerzenia/Instalator. Intencją USPS jest dopuszczanie do głównej bazy wyłącznie dokładnie przetestowanych aplikacji. ID użytkownika. Tym sposobem oszczędzane są zasoby USPS.shippingapis. musisz założyć konto na stronie USPS.21.com/ShippingAPlTest.com. Informacje zwracane są w formacie X M L i zawierają adres oraz kod ZIP. Zanim rozpoczniesz.S. które zostałyby zmarnowane. Postal Service) udostępnia darmową usługę pozwalającą na zautomatyzowane pobieranie danych adresowych 1 . tłum. dane na temat państw europejskich są niedostępne—przyp.dU lub https://secure. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Utwórz archiwum zawierające oba pliki pod nazwą comjoomlamap.zip i zainstaluj w systemie Joomla!. .340 Joomla!. Formularz rejestracyjny na stronie USPS wymaga wprowadzenia danych osobowych Kim POSTAL SERVICE UNITED STATES aby uzyskać unikatowe Registration for USPS W e b Tools Please fill in the followiiifj infoi motion (^Required fields) * First Name * Last Name * Company Name * Address 1 Address 2 * City * State Select One Urbanization * ZIP Code * Country UNITED STATES * Email Address * Business Phone What is the Web site address (URL) of the site that will be hosting the USPS Web Tools? How will you be using the USPS Web Tools? Exclusively on my Web site ((Puerto Rico Only) W wiadomości e-mailowej.dll (adresy mogą się różnić). Po wypełnieniu i przesłaniu formularza otrzymasz e-mail. Adres ten może przyjąć postać http://testing. Rysunek 12. jeśli diagnostyka byłaby przeprowadzana z użyciem głównego serwera.com/ShippingAPITest.21. co przedstawiono na rysunku 12.shippingapis. jest doskonałym przykładem interakcji z zastosowaniem protokołu XML. Konstrukcja rozszerzenia.com/registration/ Formularz rejestracyjny wymaga wprowadzenia podstawowych informacji. znajdzie się także adres serwera testowego. którą otrzymasz. które łączy się z aplikacją tego typu. którzy będzie zawierać Twoje ID użytkownika. Wyszukiwanie adresów z zastosowaniem XML USPS (U. Po przejściu do ustawień komponentu możesz ustawić klucz dostępu do Map Google. niezbędne do korzystania z usługi.

Poniżej znajduje się (wzięty z podręcznika na stronie USPS) adres służący do testów: http: //NAZHASERWERA/ShippingAPITest. aby uzyskać dostęp do głównej bazy danych — przyp. Po wprowadzeniu adresu i naciśnięciu klawisza Enter Twoja przeglądarka powinna pobrać informacje i wyświetlić j e w postaci drzewa X M L (zobacz rysunek 12. Zawsze zalecam ten krok pośredni w przypadku implementacji zewnętrznego interfejsu. Są one niezbędne do poprawnej obsługi systemu USPS. dlatego dużo prościej jest sprawdzić działanie połączenia poza systemem.22). czy wprowadziłeś poprawną nazwę serwera i ID użytkownika. że dysponujesz poprawnym ID użytkownika.22. irsunek 12. Jeśli Twoja strona działa na serwerze z PHP 4. obrane lformacje zostaną yświetlone ' przeglądarce ' postaci rzewa XML <?xml version="1. nadeszła pora na stworzenie próbnego kodu PHP. . PHP 5 ma ustandaryzowane funkcje do odczytywania i przetwarzania formatu XML. czy Twoja przeglądarka wyświetli pobrane dane. a następnie przekształcenie go we właściwe rozszerzenie. że przy wprowadzaniu musisz podać cały ciąg jako jedną linię. nplementacja strony testowej w PHP Po upewnieniu się. że zwrócony kod ZIP został zamaskowany. Joomla! to złożony system. ponieważ format adresu mógł się zmienić. jakie kroki należy podjąć. Nie zapomnij także wstawić w miejsce NAZWASERWERA i ID U ŻYTKO WNIKA informacje. Do poprawnego działania rozszerzenia wymagane jest PHP 5. tłum. poszukaj informacji w podręczniku na stronie USPS. możesz zainstalować obsługę XML w postaci modułu PHP.0" ?> • <ZipCodeLookupResponse> «Address ID="0"> <Address2>6406 IVY LIM</Address2> <City>GREENBELT</City> <State>MD</State> <Zip4>HBk/Zip4> </Address> </ZipCodeLookupResponse> W przypadku błędu pobierania informacji upewnij się. pamiętaj jednak. które otrzymałeś w wiadomości potwierdzającej rejestrację. zainstalowane na serwerze. aby łatwiej było go odczytać. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi 341 amodzielne testy Jeśli dysponujesz już ID użytkownika. Zauważ. E-mail wysyłany po rejestracji w systemie zawiera dokładne informacje. jak aktywujesz w pełni swoje konto'. możesz samodzielnie sprawdzić działanie serwera i przekonać się.Rozdział 12. dl 1 ?API=Z1pCodeLookup&XML= <Zi pCodeLookupRequest%20USERID="IDUZYTKOUNIKA"> <Address ID="0"><Addressl></Addressl> <Address2>6406 Ivy Lane</Address2> <City>Greenbelt</City><State>MD</State> </Address></ZipCodeLookupRequest> Adres został zapisany w kilku wierszach. Jeśli błąd nadal występuje. ponieważ pochodzi z serwera testowego pełnego dostępu do systemu — właściwe informacje pobierane są z głównej bazy danych po tym.

Sparams = Sdoc->getElementsByTagName(* Zi p5'): foreach (Sparams as Sparam) { echo "Zip 5=".</h2> </body> </html> . } foreach (Sparams as Sparam) { echo "ID=" .'<br>': // getAttrlbuteC'ID') } } Sparams = Sdoc->getElementsByTagName('Zip4'): foreach (Sparams as Sparam) { echo "Zip 4=".'<br>': // getAttributet'ID') } ?> <h2>Gotowe. // Wyświetl pobrane dane na stronie echo html special chars($doc->saveXML()): echo "<hr />". "<City>" .'<br>'. Sparam ->textContent .'">" . SmyState . Sparams = Sdoc->getElementsByTagName('Address'). Sparam ->textContent .com/ShippingAPITest. "</State>" . "</Address2>" .php w głównym katalogu serwera testowego: <html><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html. echo "<hr />".342 Joomla!. SmyCity . try { @Sdoc = DOMDocument::load($myUrl). SmyAddress .dll?" "API=ZipCodeLookup&XML=<ZipCodeLookupRequest "<Address ID='0'><Addressl></Addressl>" . "<Address2>" . Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Wprowadź poniższy kod i zapisz go pod nazwą ziptest. Sparam ->getAttribute('ID'). SmyWTID . charset=utf-8"><body> . "</City><State>" "</Address></Zi pCodeLookupRequest>": echo SmyUrl: echo "<hr />".shippingapis. . } catch(DOMException $e) { echo '<p>': printr(Se): echo '</p>': USERID='" . <hl>Test Wyszukiwarki kodów ZIP</hl> <?php $myWTID= "MOJE ID": SmyAddress = "6406 Ivy Lane": SmyCity = "Greenbelt": SmyState = "MD": SmyUrl = "http://testing.

lik deskryptora Plik deskryptora jest bardzo prosty i służy do instalacji komponentu w systemie. Test rozpoczyna się od wyświetlenia adresu serwera wraz z przesłanym żądaniem.xmt <?xml version="1.23. gdzie występuje problem. powinna zostać wyświetlona strona podobna do tej. zilustrowanym na rysunku 12.php</fi 1ename> </files> <administration> <menu>Zip Finder</menu> <files> <fi1ename component="com_zi pfi nder">zi pfi nder.</description> <fi les> <fi 1ename component="com_zi pfi nder">zi pfi nder. W kolejnym kroku pojawia się pełna odpowiedź serwera (format XML). tłum.0" type="component"> <name>zi pfi nder</name> <author>Dan Rahmel</author> <creationDate>July 2007</creationDate> <copyright>(C) 2007 Dan Rahmel. ikrypt ziptest. a następnie wyniki przeszukiwania drzewa XML — trzy wartości. Jeśli otworzysz ten plik w przeglądarce 3 .Rozdział 12.5. to dzięki komunikatom na ekranie powinieneś wiedzieć w przybliżeniu.23.0</version> <description>Pobiera dane w formacie XML z wykorzystaniem parametru.php</fi 1ename> </files> </administration> Plik należy uruchomić za pośrednictwem serwera WWW. W przypadku błędu możesz porównać otrzymany wydruk z poprawnym.php — przyp. ysunek 12.php 'obiera z serwera ISPS kod ZIP 'la ustalonego •dresu Test Wyszukiwarki kodów ZIP http//testing.0" encoding="utf-8"?> <install version="1./LPI=ZipCodeLookup&XML= 6406 Ivy LaneGreenbeltMD c?xral version—'10"?> <ZipCodeLookupResponse><AddressIB=''0''><Address2>6406 IVY LN</Address2> <City>GREENBELT</Crty><Statc>MD</State><Zip53^BH</Zip5><Zip4>1440</Zip4></Address> </ZipCodeLookupResponse> ID=0 Zip • • Zip 4=1440 Gotowe.0.org</authorEmai1 > <authorllrl>www. . wpisując przykładowo http://loca!host/ziptest. Jeśli próba zakończyła się powodzeniem. org</authorllrl> <version>1. aby znaleźć różnice.shlppifigapis com/SbippingAPITest dU?. Jeśli test zakończy się niepowodzeniem.23. Wszystkie prawa zastrzeżone. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi 343 Nie zapomnij przypisać zmiennej $myWTID właściwego ID użytkownika. jooml ajumpstart. Wprowadź poniższy kod w edytorze tekstu i zapisz go pod nazwą comzipfinder. w dolnej części powinieneś znaleźć odpowiednie wartości Zip 5 i Zip 4.</copyright> <authorEmail>admi n@joomlajumpstart. która jest przedstawiona na rysunku 12.

"</h2>". ifldState . echo "<a href=index. ifldAddress). ifldCity. który zwraca wyniki w formacie XML. ifldState = JRequest::getVar('state') : // Usuń poniższe 3 linie po zakończeniu testów ifldAddress = "6406 Ivy Lane".344 Joomla!. ifldState = preg_replace("/[ A a-zA-Z0-9 . '_JEXEC' ) or dieC // W zależności od parametru task wywołaj właściwą switch( JRequest::getVar( 'task' j) { case 'query': doExecuteQuery(). "".?!i()\'\"]/". "". Profesjonalne tworzenie stron WN 1W <params> <param name="accessid" type="text" default="" label="ID użytkownika USPS" description="Wprowadź ID użytkownika. "". ifldState): imyData = getZIp($fldAddress. "</p> echo "<h2>Zip+4: " .?!$()\'\"]/". ". AU rights reserved. aby skorzystać z usługi UPSP. * @package ZipFinder * Odczytuje wartość parametru." . ifldCity . ifldCity = "Greenbelt": ifldState = "MD". echo "<hl>Znaleziony kod ZIP</hl>": echo "<p>Dla adresu: " . ifldCity). miasto i stan.php?option=com_zipfinder>" . "Powrót do wyszukiwarki</a>". .?!i()\'\"]/". następnie wysyła żądanie do zdalnego * pobiera i wyświetla sformatowany wynik */ // zablokuj defined( bezpośredni dostęp 'Brak dostępu' ). Wartości tych pól umieszczane są w żądaniu wysyłanym do serwera USPS. ". imyData .php 5203 2007-06-15 02:45:141 DanR $ * @copyright Copyright (C) 2007 Dan Rahmet. funkcję serwera. break: default: displayQueryEntryO: break: } // Przetwórz dane pobrane z formularza function doExecuteQuery() { // Pobierz przesiane dane ifldAddress = JRequest::getVar('address') : ifldCity = JRequest::getVar('city') .php\ <?php /** * @version SId: zipfinder. Wprowadź poniższy kod w edytorze tekstu i zapisz go pod nazw\zipfinder." /> </params> </install> Kod komponentu Komponent Zipfinder wyświetli formularz pozwalający wprowadzić adres. // Usuń wszystkie niepożądane znaki ifldAddress = preg_replace("/ra-zA-Z0-9 . ifldAddress ." . ifldCity = preg_replace("/ra-zA-Z0-9 . ifldState).

"</City><State>" "</Address></Zi pCodelookupRequest>". Szip4. "<Address2>" .'">" . SmyCity . który należy wypełnić. ". wprowadzając poprawny . zainstaluj komponent w systemie.shippingapis. SmyState .= Sparam ->textContent: } Sparams = Sdoc->getElementsByTagName('Zi p4'): foreach (Sparams as Sparam) { if (strlen(Szip4) > 0) Szip4 . Szip4 = "": Sparams = Sdoc->getElementsByTagName('Zi p5'). . print_r(Se) . Szip4 .= Sparam ->textContent : } return Szip5 . w panelu administratora. "<City>" . } Szip5 = "".= ". SmyWTID . "</State>" .dll?" "API=ZipCodeLookup&XML=<ZipCodeLookupRequest USERID='" "<Address ID='0'><Addressl></Addressl>" . 345 . SmyState) { SmyWTID= "MYID": SmyUrl = "http://testing. ": Szip5 . try { @Sdoc = DOMDocument::load(SmyUrl): } catch(DOMException Se) { echo '<p>' . "-" . "</Address2>" . . • Łączenie z zasobami zewnętrznymi function getZip(SmyAddress. '</p>'.com/ShippingAPITest.Rozdział 12. SmyCity.= ". foreach (Sparams as Sparam) { if (strlen(Szip5) > 0) Szip5 . Uruchomienie komponentu spowoduje wyświetlenie formularza. } // Wyświetl formularz wyszukiwania function displayQueryEntry() { ?> <hl class="contentheading">Formularz wyszukiwania kodu ZIP</hl> <form id="forml" name="forml" method="post" acti on="i ndex.php?opti on=com_zi pfi nder&task=query"> <p>Wprowadź adres: <INPUT type="text" name="address" size="80" ><BR> <p>Wprowadź miasto: <INPUT type="text" name="city" size="30" ><BR> <p>Wprowadź skróconą nazwę stanu: <INPUT type="text" name="state" size="2" ><BR> </p> <p> <input type="submit" name="Submit" value="Znajdź kod ZIP" /> </p> </form> <?php } ?> Utwórz archiwum zawierające oba pliki i korzystając z opcji Rozszerzenia/Instalator. SmyAddress .

Tworzenie komponentu wysyłającego żądanie w formacie XML do zewnętrznego serwera (w tym przypadku jest to USPS). Rysunek 12. a także usunąć trzy linie kodu narzucające wyszukiwany adres. Oba te czynniki wpływają na pozycję Twojej strony na stronach wyników różnych wyszukiwarek internetowych. jest pobierana. w formacie XML. Podsumowanie Dostęp do zasobów zewnętrznych z poziomu strony Joomla! rozszerza możliwe zastosowania systemu. Odpowiedź. aby dodać funkcjonalność usług zewnętrznych na stronie Joomla!. Implementowanie obsługi programów partnerskich Google i Amazon w celu zarabiania na prowadzeniu strony.24. W tym rozdziale opisano sposoby interakcji z sieciami zewnętrznymi. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W adres. Programowanie własnego rozszerzenia typu screen scraper. co może przełożyć się na wzrost popularności. Komunikacja z zasobami zewnętrznymi może rozszerzyć zakres funkcji Twojej witryny.24. . przetwarzana. Adaptowanie rozszerzenia Skylark EDI w celu umożliwienia komunikacji zgodnej z EDI ze stroną Joomla! w roli serwera. jak to pokazano na rysunku 12. dostępnych dla odwiedzających. Stosowanie kanałów RSS wraz z analizą użytego formatu. W zaprezentowanej wersji adres jest ignorowany. Komponent Zipfinder wyświetla kod ZIP dla przykładowego adresu i Znaleziony kod ZIP Dla adresu: 6406 Ivy Lane.346 Joomla!. a żądanie wysyłane jest do serwera testowego. Otrzymany adres ZIP wyświetlany jest na stronie.MD Zi p+4 : H K i i i i S l l Powrót do wyszukiwarki Po przeprowadzeniu pełnej aktywacji i uzyskaniu dostępu do głównego serwera USPS powinieneś dopasować adres serwera.Gieenbelt. a w szczególności: • • • • • • • • Pobieranie zewnętrznych materiałów przez kanały RSS i za pomocą rozszerzenia Auto Articles 3000. Publikowanie materiałów na stronie w postaci kanałów RSS lub Atom. opisano kilka innych rozwiązań. które pomogą Ci zoptymalizować stronę pod kątem jak najlepszej pozycji w wynikach wyszukiwania. W rozdziale 13. a odczytane informacje wyświetlane są na stronie. które pobiera dane tekstowe z zewnętrznej strony WWW. zamiast tego wykorzystywany jest adres wprowadzony na stałe w kodzie źródłowym. Wykorzystywanie internetowego API (takiego jak AP1 Map Google) w kodzie komponentu po to.

Istnieje także grupa ogólnych technik. że Twoja strona będzie znajdować się wyżej w rankingach wyszukiwarek internetowych. które dzisiaj windują ranking strony. że techniki związane z pozycjonowaniem stron ulegają ciągłym zmianom. Sprawienie. Techniki SEM są bezpośrednio związane z SEO. której potencjalni użytkownicy nie mogą znaleźć. ciągle warto będzie je stosować. wspomagają pozycjonowanie. jutro mogą znacząco stracić na znaczeniu. W tym rozdziale przedstawiono pokrótce także aspekty marketingu w wyszukiwarkach internetowych (SEM — Search Engine Marketing). w rozdziale przedstawiono głównie techniki SEO. co przekłada się na lepsze odzwierciedlenie jej zawartości. W tym rozdziale opisano różne aspekty pozycjonowania stron związane bezpośrednio z Joomla!. Dlatego nawet jeśli w przyszłości stracą one na znaczeniu. które wpływają na wzrost ruchu na Twojej stronie. komercyjne organizacje zatrudniają najczęściej firmy od SEM (np. małe i niekomercyjne strony kładą większy nacisk na SEO. Z drugiej strony. które pozytywnie wpływają na ranking. Wbudowane funkcje ułatwiają robotom internetowym indeksowanie strony. które zajmują się wszystkimi kwestiami związanymi z wyszukiwarkami internetowymi. ze względu na niski (lub zerowy) koszt implementacji. Działania. które o ile stosowane są konsekwentnie. jednak duże. Techniki SEO (Search Engine Optimization) sprawią. Jednak żadna z opisanych w tym rozdziale technik nie wpłynie negatywnie na pozycję strony. by była zauważalna w wyszukiwarkach internetowych. . The Search Agency). jest jednym z najważniejszych aspektów skutecznego zarządzania nią. płatnych reklam.13 Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach internetowych Nie ma większego sensu utrzymywać strony. Pamiętaj. Ponieważ większość stron Joomla! jest średniej lub małej wielkości. System Joomla! zawiera kilka funkcji.

com ?userid=98239992107& viewsetting=A TVPDKIKXODER Robot internetowy nie powinien zapisywać wartości tych parametrów. wpłyniesz na pozycję strony w wynikach wyszukiwania.348 Joomla!.php). na podstawie którego zwracana jest odpowiednia strona. a nowe materiały będziesz dodawać ze starannością i dbałością o szczegóły. które można znaleźć na ekranie trzy opcje związane z prostymi adresami: Proste adresy. Łańcuch żądania z reguły służy do przechowywania parametrów — ustawionych przez odwiedzającego — związanych z wyświetlaniem pewnych treści. pozwalając robotowi internetowemu poprawnie zaindeksować stronę WWW. ącznie kilku kliknięć Proste adresy Domyślnie wszystkie odnośniki w ramach witryny Joomla! odwołują się do jednego pliku (.php?Itemid=27&option=com_content .przyklad. . Korzystaj z modrewrite i Adresy z przyrostkiem. właściwa strona. mógłby wyglądać tak: http://www. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Ustawienia Joomla! Programiści Joomla! zdają sobie sprawę ze znaczenia pozycjonowania strony. jak i IIS. Robot internetowy (program. Jeśli poświęcisz odrobinę czasu na dostrojenie konfiguracji systemu. Jeśli aktywujesz opcję Proste adresy.php — w nim znajduje się kod odczytujący cały adres.5. który indeksuje strony WWW) nie rozpoznaje zbyt dobrze sensu parametrów podanych z łańcuchu żądania.php/tytid-artykidu Powyższy przykład dokładnie spełnia wymagania.przykład. Na szczęście istnieje rozwiązanie tego problemu — ustawienie Proste adresy. Rozwiązanie to działa zarówno w przypadku serwera Apache. która wykorzystuje łańcuch żądania do tego celu. także domyślna konfiguracja adresów w systemie Joomla! bardzo negatywnie wpływa na pozycję strony. Przykładowy adres strony.com/index. to korzystając z wbudowanych funkcji Joomla!. adres danego artykułu w systemie Joomla! będzie przypominać poniższy: http://www. Przykładowo standardowy adres artykułu wygląda tak: http://www. Z tego powodu parametry łańcucha żądania są często ignorowane przez roboty internetowe. Jest to nowa technika wprowadzona w Joomla! 1. Taka strategia jest bardzo myląca dla robota internetowego. Powyższy adres powoduje uruchomienie pliku index. Dlatego system ten zawiera kilka usprawnień. Zmiana kilku globalnych opcji ma natychmiastowy wp Z tego powodu implementacja pożytecznych funkcj w interfejsie administratora. a które wpływają na wybór prezentowanych materiałów.przyklad. które pozytywnie wpływają na ranking. które parametry odnoszą się do ustawień użytkownika. W ten sposób powstaje trudność w rozróżnianiu.index.com/index. menu lub artykuł wybierane są za pomocą parametrów w łańcuchu żądania.

pozostaje Ci aktywacja opcji Korzystaj z mod rewrite. ® T k . Jeśli korzystasz z systemu Windows i spróbujesz przeprowadzić tę operację za p o m o c ą Eksploratora. O «». Możesz w ten sposób stworzyć także taki zestaw reguł dzięki któremu nowe adresy będą odpowiadały strukturze starej. . która powoduje tworzenie odnośników w postaci: http://www.Rozdział 13..0/mod/core. pod jakim adresem będą dostępne poszczególne artykuły i kategorie..Org/docs/2. i ® Ni. który interpretuje przekazany adres) ustawienie Korzystaj z mod rewrite opiera się na funkcjonalności modułu serwera Apache o nazwie mod_rewrite.php.„. Jeśli dotychczas korzystałeś ze starszej wersji Joomla! z włączonym rozszerzeniem SEF. upewnij się. O Tk i i •»»». na podstawie reguł zdefiniowanych w pliku . statycznej wersji strony. dlatego wszystkie odnośniki według starego schematu spowodują wystąpienie błędu 404 — strona nieznaleziona.ra v/itr-ny P o e s o a Joomla! rfsinl On»l*w«< Editor-TinyMCE2.» © „ 0Tlk „ Nar. zanim zarejestrujesz stronę w wyszukiwarkach internetowych.—y*>y=k- O t m l z c a d a wyszukiwarek pyaiaj l »»«W O » . że cały proces konwersji będzie niezauważalny dla robotów internetowych. tzn.apache. że po uaktualnieniu korzystasz z tego samego dodatku. co ma bardzo destrukcyjny wpływ na pozycję danej witryny.txt. Do poprawnego działania tej funkcji niezbędna jest zmiana nazwy pliku htaccess. OpenSEF) zamiast wbudowanych funkcji Joomla!.5 różni się pewnie od tego stosowanego przez stare rozszerzenie. że odpowiednie opcje należy włączyć.1. Rozwiązaniem tego problemu jest użycie komendy ren z wiersza poleceń. Jego działanie polega na tłumaczeniu adresów. Pamiętaj.0 o\śn«l»» Fowiwlifai* 2 V 0 w a o o c RS5 . który znajduje się w głównym katalogu Joomla! na .html. ponieważ zaindeksowane wcześniej adresy nie s ą j u ż dostępne.1 " » « > > a— :••• \ «*»"» 'S N.0 V idmśi V Jedynym wymaganiem do poprawnego działania tej funkcji na serwerze Apache jest włączona (ustawienie On) dyrektywa AcceptPathlnfo. Jeśli powyższa dyrektywa została wyłączona (niektórzy dostawcy usług internetowych wybierają taką konfigurację). a wcześniejsza wersja strony została już zarejestrowana przez roboty internetowe. wykorzystaj jedno z rozszerzeń do tworzenia prostych adresów (np. zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Inne rozszerzenia pozwalają Ci samodzielnie określić.htaccess. jak na innych stronach pojawiły się już odnośniki do Twojej witryny). • Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach internetowych fsunek 13. Więcej informacji na temat tej dyrektywy możesz znaleźć na stronie dokumentacji Apache: http://httpd. a to z kolei sprawi. Jeśli przenosisz materiały ze statycznej witryny do systemu Joomla!. która służy do zmiany nazwy pliku.przyklad.htaccess wywoływane są odpowiednie pliki. / Joomla ostępne są a ekranie onfiguracji ''iobainej trzy stawienia wiązane prostymi dresami 349 Konfiguracja globalna X " « • " t . Jeśli aktywujesz nowe funkcje po zaindeksowaniu strony (lub po tym.«. strona może stracić w rankingu.com/home/44-pierwszy-artykul-w-joomla W przeciwieństwie do poprzedniej opcji (wywołanie pliku index. Schemat tworzenia adresów w Joomla! 1.

sąd rejonowy. -.. która nie wyświetla artykułu. i c i .Document"> W kodzie HTML umieszczono znaczniki metadanych. Ramka Metadane. więziennictwo. Prokurator Krajowy. przedstawiona na rysunku 13. przestępczość. notariusze. czyli informacje o informacjach.f i 10 v Opis tttyt 1 y Joomla ! . judiciary. które pozostają niewidoczne dla odwiedzających. Ekran Konfiguracji Globalnej zawiera ramkę z opcjami metadanych Wt>HIOHKKif. które najlepiej odpowiadają treści strony.dynamiczny system portalowy i zarz. Znaczniki z atrybutem name ustawionym na GENERATOR i ProgID zawierają informacje o programie wykorzystanym do tworzenia strony (bardzo rzadko wykorzystywane przez roboty internetowe).. Rysunek 13. sądownictwo.2. wymiar sprawiedliwości. prokuratura rejonowa. pozwala ustawić wartość pól description i keywords. W przypadku stron W W W metadane zawierają opis artykułu. justice. komornicy. radcy prawni. O Nfe ® Tak Me ® Tak . sprawiedliwość. adwokaci. rejestr zastawów. Polskie Centrum Joomla! Tytuły » i m t a b w e l l a. Krajowy Rejestr Sądowy. charset=utf-8" /> <meta name="description" content="Ministerstwo Sprawiedliwości .. | .0"> <meta name="keywords" content="Ministerstwo Sprawiedliwości. » I M * ! « * * .-. sąd apelacyjny. które zawierają informacje o danej stronie. prokuratura okręgowa. Znacznik z atrybutem name ustawionym na description zawiera krótki opis strony. Minister Sprawiedliwości. prokuratura apelacyjna. Prokuratura Krajowa. Centralny Zarząd Służby Więziennej. adwokatura. Te informacje pojawiają się na każdej stronie. notariat.j o o m l a .dz«>i.no. . Krajowy Rejestr Karny. sądy. zastaw rejestrowy. Prokurator Generalny.urząd administracji powołany przez Prezesa Rady Ministrów w celu obsługi urzędującego Ministra Sprawiedliwości.2. sąd okręgowy. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Metadane Jednym z najważniejszych i niewidocznych aspektów SEO są odpowiednie metadane. ponieważ dostarcza ogólnych informacji na temat całej strony.t. ł H . prawa ofiary" /> <meta name="ProgId" content="FrontPage. system '. zwalczanie przestępczości.•.Editor. c r . Jeśli otworzysz stronę w edytorze tekstu. Metadane dla całej strony Metadane dla całej witryny można ustawić na ekranie Konfiguracji globalnej. Wszystkie te dane zapisywane są przez robota internetowego podczas indeksowania i wykorzystywane w różnym stopniu do wyliczenia pozycji danej strony. listę słów kluczowych i informacje o stronie." /> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4. odczytywane są jednak przez roboty internetowe. Odpowiednie ustawienie tych danych jest ważne. Znacznik z atrybutem name ustawionym keywords zawiera listę słów kluczowych. prokuratura. to w części nagłówkowej znajdziesz znaczniki przypominające poniższe: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html.350 Joomla!.

że aktualnie wiele robotów internetowych zupełnie ignoruje metadane. Metad systemu z i t r e ś c i ą Joomla 1 ruchu open soui S Mes . commercial alternative. 04. dlatego warto poświecić odrobinę czasu i uzupełnić odpowiednie pola. tsunek 13.v . który automatycznie wyświetla nawigację okruszkową na każdej stronie. Przykładowo wspomniane wcześniej metadane są dla Google opisem strony (zobacz rysunek 13. H^d y o y I • iri a mainstream. Jak przedstawiono na rysunku 13. Zostaną one umieszczone w sekcji <head> wygenerowanego dokumentu HTML dla danego artykułu. listopad 2007 16:50 P a r a m e t r y : artykuł P a r a m « î r y : ro. możliwia prowadzenie pisu. ponieważ spamerzy nadużywali tej funkcji tak intensywnie. software s u .4). I . free. który ma odpowiednie odwołanie. • Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach internetowych 351 etadane artykułu W systemie Joomla! każdy artykuł ma własne metadane. Zmieniło się to. ponieważ uwydatnia ona strukturę strony. słów luczowych. nawigacja okruszkowa pozwoli mu dotrzeć do wyższych poziomów.0. umożliwia wstawienie nawigacji okruszkowej na stronie Joomla!. Często ta informacja wykorzystywana jest j a k o krótki opis strony w wynikach wyszukiwania. and Apache W przeszłości tekst zawarty w sekcji keywords miał bardzo duże znaczenie. a r up. kty wacja modułu Breadcrumbs Nawigacja okmszkowa (ang. Jeśli użytkownik wejdzie na stronę z pominięciem strony głównej. ponieważ słowa kluczowe służyły robotom internetowym do kategoryzowania stron. o prawej stronie dytora artykułów.5 ¡s free. Chociaż znaczenie pola keywords (Słowa kluczowe) spadło. MySQL.Foi mat - âc f t * ystem cj t? jood news! 3oomlal 1. Słowa kluczowe (keywords). stawień robotów iternetowych informacji autorze II Opublikowane Strona startowa Kategoria ID aitykuhi: Status 19 Opublikowane Odsłony 146 Wyczyść Postawiony 13 razy l l t w o i z o n y poniedziałek.3. Każdy szablon. Breadcrumbs) ułatwia odwiedzającym poruszanie się po stronie i zapoznanie się z jej hierarchiczną strukturą. większość wyszukiwarek nadal respektuje opis strony. system Joomla! zawiera moduł Breadcrumbs. ariel Metadane. It's r for everybody. Dlatego zawartość pola description można traktować j a k o dodatkową zachętę dla odwiedzających. .Rozdział 13. Roboty (robot) i Autor (author). które można ustawić w panelu Metadane przy wprowadzaniu treści artykułu (zobacz rysunek 13. >ur walet arK! to a i d new functionality w o j d probably mean taking out •ited something addhgl »dels rbr content management software For a start. and ¿«lybody can develop It further.3). Dodatkowym atutem tej techniki jest ułatwienie zadania robotom internetowym. 09 październik 2006 07 4 Poprawiony niedziela. It Is released under an Open Source s v 2. Dostępne pola to Opis (description). Niektóre wyszukiwarki nadal jednak zapisują te informacje. Najważniejszym polem dla każdego artykułu jest Opis.5.

[ •. buses will be told to slow down i motherboards. ] : Main page containing Nuts and Bolts Filmmakimj book information i n c h i n g tableof-contents. Możesz zmienić ustawienia modułu Breadcrumbs w interfejsie administratora Moduł: Szczegóły ł y p modułu: mod_bi e. wybierając z menu w interfejsie administratora opcję Rozszerzenia/Moduły. and additional resources.. Domyślnie symbol rozdzielający stanowią dwa znaki większości ( » ) .) Filmmaking is a site focused on Nuts ..idcrumbs Tytuł.. www • . provides how-to information on the day-to-day techniques .mil Bolts Filiiim<ikiiitj including storytelling .36k .f-opm . Bteadcrumbs Pokaż tytuł: Wtoczony: Pozycja: Kolejność: Poziom dostępu: [Zmień] Preferencje • Parametry modułu Pokaż element startowy O Nie Ta O O Nie 'S' Tak v Tekst elementu startowego Home Znak rozdzielający Pt zyr ostek klasy modułu Parametry: rozssersone Nie €> Tak breadcrumb 0::Breadcrumbs v Zastizeżony Specjalny ID: 35 Opis: Wyświetla ścieżkę powrotu.Filtr Filmmaking . the book.5. Moduł ma kilka ustawień.1 0 spośród okoto 46. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 13.5? 1 Overview Moduł Breadcrumbs znajdziesz.standard and special Send us your inquiries The producers will contact you Nuts and Bolts Filmmaking. 3D rendering. www. Popular iKiffl I • Home I I » Joomla! Extensions i Joomla! License Guidelines 1 Welcome to Joomla! 1 What's New in 1. In future. motion graphics.hopi* .200 dla zapytania Nnts alul Bolls Fllmmaking.. an ideal book for the rapidly growing number of low.31k . (Znaleziono w 0. Nuts and Bolts Filmmaking • Practical Techniques .Podobne ¿irony .S. .Nuts arid Bolts arid Guerilla.. Joomla! ma wbudowaną funkcję nawigacji okruszkowej.. Metaznacznik description wykorzystywany jest przez wyszukiwarki przy wyświetlaniu opisu strony na liście wyników wyszukiwania Grafika Wiadomości Wideo Grupy dyskusyjne Gmaii wiece) ' Zlgi aou Nuts and Bolls Filmmaktng 0 Szukaj w Internecie O Szukaj Szukaj na stronach kategorii język polski Wyniki 1 . która wpływa na pozycję strony ¿ 4 J o o m l a ! Joomla! Overview Yesterday all servers iri the U.6.08 sek. News T h e Community Szukaj. Ekran ustawień tego modułu zilustrowano na rysunku 13. book description.else--ier. .com/vvps/product/cvvs_hom8/702196 . Rysunek 13. u<l i ' i r iiiin t i r l t o'.352 Joomla!. > www cvisual. shooting tips. went out on strii more R A M and better CPUs.F'odobne stiony . by Dan Pahrnel .6. your source for Nuts and in-II'Mii ] Linki sponsorowane Nuts. A spokes person sa for better R A M was due to some fool increasing t speed.budget filmmakers.Elsevier Nuts <m<l Bolts Filmmaking. możliwość ustawienia Znaku rozdzielającego. film technology.4.Filtr Writers Store.com/ ...[ Hum Rysunek 13.. Przypisanie m e n u Pozycje menu: Pożycie wybrane: Wszystkie O Brak O Zaznaczone A .p • 9k • Kopia • Podc • Nuts and Bolts Filmmaking . np.

Dodatkową funkcją jest tworzenie mapy strony w formacie XML. np. które automatycznie generują mapy strony w Joomla!.joomla. która zawiera normalną strukturę menu. Na szczęście istnieje spora liczba rozszerzeń. Mapa strony stanowi narzędzie. dlatego wygląd mapy strony odpowiada reszcie witryny.com/webmasters/tools/sitemaps . listę sekcji i kategorii.7. tym lepszą pozycję będzie miała witryna w rankingach wyszukiwarek.google. jak pokazano to na rysunku 13. ioogle Sitemaps Google udostępnia internetową usługę.Rozdział 13.org) najpopularniejsze i najczęściej stosowane jest rozszerzenie Joomap. lysunek 13. a nawet listę kategorii Virtuemart (o ile zainstalowano to rozszerzenie). Cechą rozszerzenia jest korzystanie z arkusza stylów odpowiedniego dla aktualnie ustawionego szablonu.se * f Lr \ i Joomap tworzy mapę strony. Gallery2. jak i użytkownikom odnaleźć wszystkie materiały na stronie. Istnieją także wtyczki dla Joomap. • Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach internetowych 353 Kapa strony Im bardziej elementy nawigacyjne ułatwiają poruszanie się po stronie. która polega na automatycznym tworzeniu mapy strony i zarządzaniu nią. Rozszerzenie loomap wyświetla napę strony. korzystając ' arkusza stylów istawionego szablonu Site Map About SASSussex Membe i p Oontaet Ur . które pozwalają na indeksowanie elementów innych aplikacji internetowych. Więcej informacji na temat usługi znajdziesz na stronie: https://www. które pozwala zarówno wyszukiwarkom. Mapę strony można traktować jak główny spis treści. . ozszerzenie Joomap Spośród wielu rozszerzeń do generowania mapy strony (poszukaj na extensions. którego wymaga usługa Google. odnośnik do niej znajduje się zazwyczaj jako jedna z ostatnich pozycji w menu nawigacyjnym. Rejestracja w tym systemie poprawia indeksowanie strony przez robota Google.7. Większość komponentów (także Joomap) wykorzystuje API Google do połączenia z usługą Google Sitemaps.

mimo wielu wysiłków firm takich ¡ák Yahoo!. Dlatego powinieneś poświęcić najwięcej czasu na zdobywanie linków zewnętrznych. jednak nie będzie miała dramatycznego wpływu na jej pozycję. Yahoo!. aby jak najlepiej odpowiadały zapytaniu użytkownika i dostarczały najwartościowszych wyników. W przeciwieństwie do typowych programów komputerowych. bardzo trudno byłoby wyłonić dominujący program. Oprócz podstawowych technik. . popularnych stron. Wiele z opisanych sposobów wiąże się z modyfikacją kodu HTML strony. w którym Ty ją czytasz. które można zastosować na każdej stronie (nie tylko tych opartych na Joomla!) w celu poprawienia pozycji w wynikach wyszukiwania. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki technik SEO. Ale istnieje grupa technik. że nowa technologia mogłaby łatwo zdeklasować rozwiązanie firmy Google. Wyszukiwarki internetowe tworzone są w taki sposób. Pamiętaj. Kilka lat wcześniej tę pozycję zajmował produkt Yahoo!. którą trudno powielić. aby w wynikach wyszukiwania nie pojawiały się strony. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Ogólne techniki Aktywacja kilku funkcji Joomla! poprawi indeksowanie strony przez roboty internetowe. Pamiętaj jednak. gdy pisałem tę książkę. Dlatego programiści wyszukiwarek starają się „ wyprzedzić " specjalistów stosujących techniki SEO. Celem wyszukiwarki jest dostarczenie Ci pożądanych informacji. gdy zostaną upublicznione. największą i najpopularniejszą wyszukiwarką było narzędzie firmy Google. które nie są związane z danym zapytaniem. warto poszczególnym wyszukiwarkom poświęcić czas proporcjonalny do ich udziału w rynku. np. Główne wyszukiwarki W czasie. która poprawiłaby jej pozycję.354 Joomla!. kiedy pisałem tę książkę. poszczególne produkty mogły uplasować się na innych miejscach. że Twoim celem jest odwieść wyszukiwarkę od spełnienia jej głównego zadania— bezstronnego przedstawiania informacji. która dzięki unikatowej technologii byłaby lepsza od dzisiejszy rozwiązań. Obecnie wydaje się. celem SEO jest przedstawienie Twojej witryny jako porządnej. ustawiania właściwych tytułów stron. wprowadzając po prostu inny adres. Cofając się jeszcze o kilka lat. głównymi wyszukiwarkami (według znaczenia) były: Google. Jeśli jutro pojawiłaby się wyszukiwarka XYZ. których typową cechą są trudności przy zmianie aplikacji (głównie z powodu danych przechowywanych w formacie danego programu). Od zakończenia prac nad tą książką do dnia. MSN i Ask Jeeves. Techniki związane z pozycjonowaniem stron mogą stać się nieaktualne tuż po tym. wartościowej i solidnej. W czasie. użytkownicy mogą zmienić wyszukiwarkę. Natura wyszukiwarek internetowych sprawia. że największy wzrost pozycji związany jest ze zdobywaniem odnośników z innych. za kilka lat mogłaby opanować rynek. sytuacja mogła już się zmienić. że Google dysponuje efektywną technologią wyszukiwania.

Chociaż najważniejszy jest ukierunkowany dobór słów kluczowych dla strony głównej Twojej witryny. . rezultat większości Twoich działań zależeć będzie głównie od szczęścia. grupa wsparcia. np. rozwój duchowy. • Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach internetowych 355 ladanie stów kluczowych Jednym z najlepszych sposobów inwestycji czasu podczas pozycjonowania strony jest określenie właściwych słów kluczowych.org/wiki/Strona_gl0wna). doskonałego.com). spróbuj znaleźć dany temat w encyklopedii. że znajdziesz terminy związane z daną tematyką. Każda strona umieszczona wysoko w wynikach zwiększa ruch na Twojej stronie. Istnieje spora szansa. warto przeprowadzić podobne zabiegi dla najważniejszych artykułów. Pozostająca przy temacie samodoskonalenia lista mogłaby wyglądać tak: • • • • • • • • samodoskonalenie.Rozdział 13. iarzędzie do wyszukiwania słów kluczowych Po utworzeniu wstępnej listy słów kluczowych powinieneś skorzystać z odpowiedniego narzędzia. musisz od czegoś zacząć. Aby znaleźć właściwe słowa kluczowe. google. Wikipedii (http://pl. Może to być internetowa aplikacja. od czego zacząć wyszukiwanie. których mogą użyć ludzie chcący odwiedzić Twoją stronę. a także w konsekwencji prawdopodobieństwo.goodkeywords. np. Jeśli nie wiesz. Przykładowo jeśli Twoja strona poświęcona jest samodoskonaleniu. rozwój osobisty. np.com/select/KeywordToolExternal) lub normalnego programu. motywacja. Google Adwords Tools (https://adwords. Odpowiedni dobór słów kluczowych może znacząco podwyższyć pozycję witryny (nawet o kilka stron) w wynikach wyszukiwania. które najlepiej odpowiadają treści strony. to czy ludzie poszukujący informacji tego typu wprowadzają samodoskonalenie w wyszukiwarce? Czy może wprowadzają raczej rozwój osobisty lub motywacja? Jeśli nie zdobędziesz takich informacji. Przed rozpoczęciem badań poświęć 10 minut na utworzenie listy pojęć i terminów. produktywność. determinacja. worzenie wstępnej listy słów kluczowych Pierwszym krokiem do uzyskania dobrej pozycji w wynikach wyszukiwania jest zapoznanie się z popularnymi słowami kluczowymi związanymi z tematyką Twojej strony. darmowego Good Keywords (www.wikipedia. że odwiedzający poszukają innych materiałów na Twojej stronie. pomoc duchowa.

liczba S ł o w a kluczowe leklamodawcy wyszukiwań S ł o w a kluczowe powiązane z w p r o w a d z o n y m i terminalni .' '-*) Opisowe słowa lub wyrażenia wprowauz pu jeunyrrrg wierszu: Samcdoskonałenie Rozwój osobisty Użyj synonimów • Filtrowanie wyników \ Propozycje stów kluczowych j Wybierz kolumny do wyświetlenia Pokaż/ukryj kolumny Pizyltliżoii.posortowane według trafności grupa wsparcia Niewystarczające 2 m rozwój osobisty rozwój duchowy motywacja samodoskonalenie [. rozwój osobisty. uzyskałyby lepszy rezultat. Domyślnie wszystkie słowa kluczowe sortowane są w porządku alfabetycznym.8). Na pierwszym miejscu znajduje się motywacja. W praktyce oznaczałoby to znaczącą utratę pozycji. rozwój duchowy. grupy wsparcia. motywacja pracowników. które są mniej popularne. psychologia motywacji. i dodaj je do listy początkowej — zachowując wcześniejsze pozycje. klikając nagłówek odpowiedniej kolumny. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Po wprowadzeniu wstępnej listy w odpowiednie pole narzędzia Google Adwords Tools otrzymasz pokrewną listę słów kluczowych (zobacz rysunek 13. jesteś w stanie przyciągnąć w efekcie więcej odwiedzających. motywacje.im u i w o i z o n e propozycje srow Kluczowych. która na naszej liście jest dopiero na czwartej pozycji.356 Joomla!. . Za pomocą narzędzia Google Adwords Tools możesz znaleźć listę podobnych słów kluczowych dla tych wprowadzonych wj.8. ~. które znalazły się na liście wyszukiwania. . ponieważ inne strony.1 liczba Konkurencja wyszukiwań: gindnia Przybliżona śi. Znajomość popularnych wariantów głównych słów kluczowych jest krytyczna. rozwój duchowy. Możesz zmienić to ustawienie. produktywność. Poprzez dobór słów kluczowych. Najpopularniejsze słowa kluczowe przyciągają najwięcej ludzi. Zauważ. ale oznaczają także największą konkurencję. Weź pierwszych 30 terminów. ] 3500 2 400 40 500 Niewystarczające 3 600 2 400 40 500 880 Typ dopasowania: Zbliżone Dodaj Podai Doda) Doda ^ Dziesięć najpopularniejszych słów kluczowych to: • • • • • • • • • • motywacja. Rysunek 13. pomoc duchowa. dla których porządek słów kluczowych byłby właściwy. że początkowa lista słów kluczowych nie do końca odpowiada tym najpopularniejszym dla danej grupy docelowej. jeśli chce się efektywnie stosować strategię SEO.

Zacznij od wprowadzenia pierwszej pozycji z listy słów kluczowych. że analiza kodu HTML jest bezbolesna. wpływa to pozytywnie na pozycję strony. Za pomocą narzędzia Google Toolbar możesz oszacować liczbę odnośników zwrotnych do danej strony. ponieważ niektóre pozycje mogą być niezwiązane z grupą docelową Twojej witryny. Jedną z najważniejszych pozycji na liście słów kluczowych było wyrażenie rozwój duchowy. a pierwszą stroną spośród wyników wyszukiwania http://www. Wprowadź wybrane słowo kluczowe i wybierz pierwszą stronę z listy wyników. Przykładowo dla czwartej pozycji na liście motywacja Google zwraca 2 670 000 wyników. Aby stwierdzić.9.rozwojduchowy. a to spora konkurencja. co ułatwia jego czytanie. Następie wybierz w przeglądarce opcję Pokaż źródło strony. Pamiętaj. Zapisz liczbę znalezionych stron dla danego wyrażenia.Rozdział 13. . Niewiele ponad pół miliona stron dla hasła samodoskonalenie od razu wydaje się atrakcyjniejsze. które wpływają na wysoką pozycję strony. Instrukcje. Wynik wyszukiwania hasła samodoskonalenie zawiera informacje. które wyszukiwane jest relatywnie często. wyszukiwarka zanotuje to jako oznakę popularności i użyteczności. która ma wbudowaną funkcję podglądu źródła strony. warto przeanalizować kod HTML najpopularniejszych stron. Warto przejrzeć listę wyników. Po uruchomieniu opcji Pokaż źródło strony pojawiło się okno zawierające kod źródłowy strony — zilustrowano to na rysunku 13. Jeśli duża liczba tematycznie związanych stron zawiera odpowiednie odniesienia.net. Alternatywną metodą jest skorzystanie z przeglądarki Mozilla Firefox. To właśnie tym hasłom należy podporządkować dalsze działania. Są to: • Duża liczba odnośników do danej strony — Jeżeli duża liczba stron związanych z danym tematem zawiera odnośniki prowadzące do tej strony. a powoduje wygenerowanie niewielu wyników. że znaleziono 578 000 odpowiadających stron. Podglądanie konkurencji Imitacja i kopiowanie rozwiązań konkurencji mogą być jedną z najlepszych metod promowania własnej strony. inne słowa dająjeszcze więcej wyników. W pewnym momencie trafisz na hasło. Przeprowadź procedurę dla wszystkich pozycji z listy i zapisz odpowiadającą listę wyników. aby grupy słów umieszczać w znakach cudzysłowu. jak zmienić to zachowanie. Domyślnie opcja Pokaż źródło strony w przeglądarce Internet Explorer powoduje wyświetlenie kodu HTML w Notatniku. Stosowanie tego rozwiązania sprawia. Wyszukiwarki oceniają strony na podstawie powiązań z innymi witrynami. Kolejnym krokiem jest określenie listy czynników. aby były interpretowane jako całość. jak możesz osiągnąć najwyższą pozycję dla wybranych słów kluczowych. można znaleźć w sieci (wymagane są zmiany w rejestrze systemowym). • Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach internetowych 357 Wynajdywanie najlepszych słów kluczowych Dla uproszczenia cała procedura zostanie przedstawiona w oparciu o wyszukiwarkę Google. a zostanie wyświetlone okno zawierające kod HTML. Chociaż hasło samodoskonalenie zdaje się bardzo popularne. Wyświetlany kodjest odpowiednio kolorowany i formatowany.

Ile z nich możesz odnaleźć na stronie? Korzystając z funkcji Szukaj (uruchamianej w większości przypadków skrótem Ctrl+F). jest to sygnał dla wyszukiwarki. duchowość.e q u i v = " C o n t e n t . jest to jeszcze bardziej premiowane.ogl-tresc a {font-weight:bold.l a n g u a g e " c o n t e n t = " p l " > 1 <meta name="Des-ription" content="Dziesiątki artykułów o szeroko pojętym rozwoju duchowym . margin-bottom:lOpx. Funkcja Pokaż źródło strony powoduje wyświetlenie kodu HTML danej strony [ ^ Źródło: http://Www. Jeśli pojawiają się dodatkowo w tytule strony. . postrzegane są jako ważne. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 13. ezote i < r a e t a name-"Keywords" c o n t e n t = " r o z w ó j duchowy.} div. font-size: 13px.rozwojduchowy. Pamiętaj jednak. strona oceniana jest wyżej. border-left: lpx so . Słowa kluczowe na początku i na końcu artykułu — Jeśli słowa kluczowe pojawiają się zarówno na początku. co pomoże Ci zrozumieć.e q u i v = " C o n t e n t . tdGo {background: #F3F7B7 ur1(http://www. font-size:llpx.stopka {background-color: #FFFFE2. powinieneś mieć już solidne wyobrażenie.} < » i L m Słowa kluczowe w tytule strony — Jeśli słowa kluczowe pojawiają się w tytule.ogl-ogol {width:100%. color: #805500} hi {margin-top: 7px. font-size: 16px.tdDo menu {background-color: #FFFFE2.net/gfx/pasek gl.} a:hover {color: #805500. huna.follow"> I <style type="text/css"> body {background-color: #FEF8D0. text-decoration: underline. Liczba wystąpień słów kluczowych — Jeśli słowa kluczowe pojawiają się na stronie wielokrotnie. font-weight: bold.przycisk {padding: lpx. Rozwój Duchowy</tit.} div. Takie działanie znacząco pogarsza pozycję strony.jpg) n o-repea .} table {font-family: Verdana. Kiedy skończysz.ogl-tresc {display:table-cell.net/gfx/pasek menu.} a {color: #a06b00.9. jak i na końcu strony. margin: 3pt Ocm} SbezAkapitu {text-indent: 0. width: 200px} . border-right: lpx solid #DEDEDE. border: lpx solid #DEDEDE. W których miejscach się pojawiają? Po przeanalizowaniu kilku najpopularniejszych stron powinieneś dostrzec pewien wzorzec.} div. text-align: center. rozwojduchowy.ogl-info {display:table-cell.} div. font-size: 12px. margin: Opx. font-weight: normal.komentarze {border-bottom: lpx solid flEFEFEF. dlaczego akurat te strony promowane są przez wyszukiwarkę. font-size: 13px. że m a j ą duże znaczenie dla treści strony. pochylonym lub podkreślonym — Jeśli słowa kluczowe formatowane są w szczególny sposób. text-decoration: none.0cm.net/ Edycja Widok Pomoc Mozilla Firefox Plik O D D a <html> <head> 1 <titXe>Droga Światła.tdGo_menu {background: #F3F7B7 url(http://www. Powtórz ten proces z innymi. oznacza to. width:30px. • Słowa kluczowe w nagłówkach <H1> — Gdy słowa kluczowe pojawiają się w nagłówkach pierwszego rzędu (znacznik <H1>). margin-top:lOpx. wybranymi słowami kluczowymi.7cm. jakie działania należy podjąć. że nie odnoszą się do jej treści.358 Joomla!.t y p e " c o n t e n t = "text/html. jej pozycja będzie wyższa. font-size:12px. możesz określić liczbę wystąpień słowa kluczowego na danej stronie. padding: lpx. niż gdyby pojawiały się wyłącznie w tekście. świadomość. border-bottom: lpx solid #DEDEDE. border-left lpx s . h2 {margin: Opx.Le> I <n»eta h t t p .} . tdDo {background-color: #FFFFE2. width:370px.} P {text-indent: 0. aby zastosować najskuteczniejsze strategie na Twojej stronic. text-align:center. że roboty internetowe doskonalone są pod kątem zaśmiecania strony słowami kluczowymi w taki sposób. margin: 3pt Ocm} . Słowa kluczowe złożone pismem pogrubionym.ogl-nr {display:table-cell. • • • Zbadaj kod źródłowy strony pod kątem wymienionych aspektów. me dytacja i <meta name="Robots" content="index. charset=iso-8859-2"> I <meta h t t p .jpg) no-rep . ezoteryka.rozwojduchowy.} div.

które słowa powinny zostać wykorzystane do klasyfikacji strony. Atrybut alt dla obrazów i innych multimediów Dla każdego elementu multimedialnego pojawiającego się na stronie powinieneś ustawić atrybut alt. tym większe znaczenie dla robota mają poszczególne słowa. najeżdżając kursorem myszy np. że każdy artykuł ma przypisany tytuł. Podobnie jak inne aplikacje CMS. Pamiętaj. Wyeliminuj dodatkowe słowa — Powinieneś usunąć krótkie. że Twoja strona zostanie znaleziona. proste słowa. jakiego typu materiały znajdują się na stronie. Atrybut alt wykorzystywany jest głównie do wygodnego przeglądania strony w przeglądarkach tekstowych i głosowych.Rozdział 13. że roboty internetowe nie mogły sklasyfikować treści. • Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach internetowych 359 ytuly stron Z punktu widzenia robota internetowego tytuł strony pozwala określić. opisowy tytuł jest doskonałym sposobem zwiększenia szansy. co przedstawiono na rysunku 13. „i". Zamiast „to i tamto" możesz napisać np. aby odpowiadał tematyce strony.). Zanim pojawiły się systemy CMS.10. umożliwi robotowi internetowemu efektywne zaindeksowanie danego elementu. niezwiązane z danym tematem (np. „dla" itd. • • Najważniejszym tytułem jest ten pojawiający się na stronie głównej. aby zapobiec powtórzeniom — Dobrą praktyką jest unikanie powtórzeń w tytule. co nie służy pozycji Twojej strony. że robot internetowy przypomina przeglądarkę tekstową — nie jest w stanie odczytać elementów graficznych pojawiających się na stronie. dla danego obrazka. Tytuł strony głównej zależy od pozycji Home w Main Menu. Joomla! wymusza ustawienie tytułu dla każdego wprowadzanego artykułu. Jego domyślna wartość to Welcome to Frontpage. . co ma duże znaczenie dla osób niepełnosprawnych. „lub". Dlatego im krótszy tytuł artykuły. a które pełnią funkcję opisową. wiele stron nie mało tytułów lub były one sformułowane w taki sposób. Zakładając. możesz zastosować poniższe wskazówki. Pełni on funkcję tekstowego opisu danego materiału. Ustawienie pola alt. Krótki. Otwórz ekran edycji menu i wybierz pozycję Home (pierwszy element listy). Tak ustaw ten parametr. ponieważ wtedy wszystkie słowa zostaną zapisane przez robota internetowego. aby poprawić pozycję strony w wyszukiwarkach: • Zredukuj liczbę słów pojawiających się w tytule — Robot internetowy nie jest w stanie określić. łącząc słowa pauzą (—). aby zawierało wyjaśnienie np. Łącz wyrażenia. jego wartość możesz zobaczyć. Przykładowo „Rozwój duchowy i rozwój osobisty" lepiej byłoby zapisać w postaci „Rozwój duchowy i osobisty". Panel Parametry: system zawiera pole tekstowe opisane Tytuł strony. „to — tamto". na obrazek.

Ma to umożliwiać bardziej dynamiczną interakcję z użytkownikiem niż w tradycyjnym modelu. Jeśli jednak obrazek służy wyłącznie jako ozdobnik i nie jest bezpośrednio związany z treścią strony.11. kiedy zgodzisz się na zapisywanie odwiedzanych stron i wyszukiwanych haseł za pomocą narzędzia Google Toolbar. co zilustrowano na rysunku 13.10. Rysunek 13. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 13. w którym każde żądanie nowych danych wiąże się z przesłaniem całej strony HTML. Wartość atrybutu alt możesz określić w polu Image description w oknie Insert image łnsert/edit image Mozitta Firefox ' http://localhost/joomla2/pkjgins/editors/tinymce/jscripts/tiny_rnce/plugins/advirnage/ii General • r General Image URL Image description igrupa wsparcia Title ¡Grupa wsparcia Appearance Advanced o ' PageRank Google Jeśli zainstalowałeś narzędzie Google Toolbar.360 Joomla!. opisz go odpowiednio. Na każdej odwiedzonej stronie wyświetlany jest jej PageRank (w skali od 1 do 10). ŁoflowjMiie i lejestiMja 4' szukaj A Zobacz str onę gl A J A X (ang. poprawisz pozycję strony. możesz wykorzystać atrybut alt i wstawić słowa kluczowe. . w sposób asynchroniczny.11. I Przejdź | | Szukaj j * » » « Zgtoś błąd Częste pytania (FAQ) Kontakt z Wlkipedią Wspomóż Fundację 5 Zobacz też 6 Linki zewnętrzne dla edytorów • Ostatnie zmiany Podstawowe elementy A J A X Na technologię tę składa się parę elementów: — a "Ml HTTP . Pamiętaj. Jeśli będziesz korzystać z tej techniki z umiarem. w oknie przeglądarki pojawił się mały pasek opisany j a k o PageRank.nhiekt timnżliwiaiary asvnrhrnnirvnp nr7p=:vłanip danvrh nr7P7 gjpr H7ipki W przypadku Joomla! możesz określić wartość atrybutu alt podczas wstawiania grafiki w treść artykułu. że pasek PageRank zostanie wyświetlony tylko wtedy. Jeśli dany obrazek to diagram procesu biznesowego. Odpowiedni tekst należy wprowadzić w pole Image description. Wartość atrybutu alt wyświetlana jest po najechaniem kursorem myszy na dany obrazek 2. jak przedstawiono to na rysunku 13. Asynchroniczny JavaScript i XML) . w której interakcja użytkownika z serwerem odbywa się bez przeładowywania całego dokumentu.technologia tworzenia aplikacji internetowych.12. Spis treści [ukryj] 1 Podstawowe elementy AJAX 2 Wady i ograniczenia | 3 Przykład utworzenia nowego obiektu XMLHTTP : 4 Biblioteki AJAX 'J " T WiKJPEDlAł Wolna encyklopedia Asynchronous JavaScript and XML.

• Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach internetowych iysunek 13. że w letnich przygotowaniach coś za szwankował.pl: kobieta miała 6 promili alkoholu Kraków: kobiety zatruły się czadem Od początku sezonu widać. Pojedynczy odnośnik na popularnej stronie z wysokim PageRank (np. Nie chcę się jednak wypowiadać na ten temat . która wymaga umieszczenia małego fragmentu kodu JavaScript na Twojej stronie. że umieścisz na swojej stronie odnośniki do witryn użytkowników systemu. Więee Donald Tusk i Nicolas politykami roku 2 0 0 8 "Przebieg t e j masakry j e s t w w a s z y c h rękach" Ziobro zapłaci 30 t y s .Rozdział 13. ystem wymiany odnośników Najlepszą i najskuteczniejszą metodą na poprawę pozycji danej strony jest wzrost liczby prowadzących do niej odnośników.pl. aby strona była odnajdywana przez użytkowników zainteresowanych daną tematyką. 5ageRank odzwierciedla mpularność lanej strony v skali od 1 do 10 361 M O m t . które ułatwiają nakreślenie właściwej strategii.mówi w rozmowie z Onet.12. Nie jest to jednak na tyle kluczowy czynnik dla optymalizacji strony. Jan Szturc. jak mogłoby się wydawać.onet.pl) jest wart dużo więcej niż setki odnośników na mniej popularnych stronach.tvn24. p l . niż żeby cieszyła się ogólną popularnością. W ten sposób wszystkie wizyty będą rejestrowane na kilka sposobów. Nie wszystkie odnośniki są jednak traktowane równo. Umowy tego typu mogą bardzo pozytywnie wpływać na pozycję strony i ruch na niej. Onet. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w podrozdziale „Google Analytics". jest usługa śledzenia odwiedzających Google Analytics. Ważniejsze jest. . to w zamian za to. Polski Portal i n t e r n e t w y Plik Edycja Widok Historia Zakładki Mozilla F i r c f o « Narzędzia Pomoc http://www. Jeśli skorzystasz z systemu wymiany odnośników. Jest to jeden z najważniejszych czynników wpływających na PageRank. na innych stronach pojawią się odnośniki prowadzące do Twojej strony. Jednym z narzędzi. Garlickiemu Sikorski odznaczył Giertycha medalem Siły UE przepędziły somalijskich piratów Okrągły Stół podzieli Polaków Rodzina muzułmanów upokorzona w samolocie Bezdomna Polka urodziła w londyńskim metrze > 13 t y s . o. Większość wyszukiwarek interpretuje tę liczbę jako wyznacznik jakości danej strony.M * Zakładki' [ PageRank to opinia Ustawi strony (8/10) o n e t pl Onet poleca Nareszcie weekend! . Jest to darmowa usługa. pierwszy trener Adama Małysza " m ' O # Analiza rankingu strony dostarcza wielu podstawowych informacji.pl/ v j G Wyszukaj * < . lat temu kometa "udusiła" Amerykę .

Obecnie nie istnieje rozwiązanie idealne. W ten sposób znika konieczność dublowania materiałów. Z tego samego powodu. dostępne są także w postaci zwykłej strony HTML. Zastosowanie Ajaksa pozwala uaktualniać treści pojawiające się na stronie bez konieczności przeładowania całego dokumentu. aby dane zwracane były w odpowiednim formacie. że wszystkie materiały dostępne wyłącznie za pośrednictwem Ajaksa są niedostępne dla wyszukiwarek. które pozwalałoby na implementację Ajaksa bez negatywnego wpływu na pozycję strony. ale jednocześnie sprawia. jako dominujący sposób tworzenia interaktywnych stron. Powoduje to wzrost dynamiczności i atrakcyjności strony. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Ajax a SEO Ajax to niesamowite połączenie technologii internetowych. także w postaci tradycyjnych plików HTML. Do tego momentu najlepszym sposobem unikania pogorszenia pozycji strony jest zastosowanie jednej z opisanych strategii.362 Joomla!. . uruchamianym przez przeglądarkę w reakcji na dane zdarzenie. powinien zostać wkrótce opracowany sposób informowania robotów internetowych. Technologia Ajax opiera się w głównej części na kodzie JavaScript. Dlatego warto udostępniać wszystkie materiały osiągalne za pomocą aplikacji stworzonych we Fłashu. powinieneś z rozwagą implementować rozwiązania we Fłashu. tj. gdzie należy szukać treści pobieranych dynamicznie. że prezentowane materiały są niedostępne dla robotów internetowych. ponieważ wystarczy przetworzyć plik HTML. Problemem związanym z zastosowaniem Ajaksa jest dosłowna niewidoczność dla wyszukiwarek. że materiały pobierane dynamicznie to streszczenie lub podsumowanie właściwych materiałów dostępnych w tradycyjny sposób. Za pomocą PHP jest to szczególnie proste. Kod JavaScript pobiera następnie dodatkowe informacje z serwera WWW i wyświetla je w oknie przeglądarki — często w postaci chmurki. aby odnaleźć wszystkie strony. Z tego powodu wymienione technologie nie powinny być stosowane do nawigacji. możesz przyjąć. • • Ponieważ Ajax szybko zyskuje na popularności. które będą pobierane za pośrednictwem Ajaksa. Ponieważ kod JavaScript nie jest uruchamiany przez roboty. Oznacza to. Unikanie stosowania Ajaksa i JavaScriptu do nawigacji — Gdy robot internetowy indeksuje daną wihynę. praktycznie wszystkie odnośniki wymagające uruchomienia go lub pobrania treści za pomocą Ajaksa będą niedostępne dla robota. wykorzystuje wewnętrzne odnośniki. aby zrealizować tę strategię w Joomla!. Może to wymagać zaprogramowania odpowiedniego komponentu. mają w takiej sytuacji kilka opcji: • Dublowanie materiałów — Chociaż materiały dla użytkowników wyświetlane są głównie za pośrednictwem Ajaksa. niedostępności dła robotów internetowych. Materiały pobierane dynamiczne jako streszczenie właściwych in formacji — Zamiast tworzyć dodatkowe materiały. którzy zdecydują się na zastosowanie Ajaksa. jednak z punktu widzenia SEO warto podjąć ten koszt. Technologia ta doskonale wpływa na wrażenia odwiedzających. Projektanci. Roboty internetowe nie uruchamiają kodu JavaScript. dzięki któremu interaktywność stron wzrasta do poziomu porównywalnego z tradycyjnymi aplikacjami (w rozdziale 7 dowiedziesz się więcej).

itd. że każda strona zawiera użyteczne i czytelne informacje. za pośrednictwem których odwiedzający trafili na Twoją witrynę. Pamiętaj. które przedstawiono na rysunku 13. Funkcja ta pozwala Ci także określić strony. których zastosowanie pozytywnie wpływa na pozycję strony. Niektóre z nich to: • Spamowanie słowami kluczowymi — Jeśli współczynnik słów kluczowych do treści jest zbyt wysoki (co znaczy.com/analytics). upewnij się. Narzędzie Google Analytics można połączyć z programami reklamowymi Adsense i Adwords. które możesz aktywować na swojej stronie. Istnieje jednak spora liczba złych praktyk. Zwróć uwagę. które zaniżają pozycję strony. że dużą częścią prezentowanych materiałów są słowa kluczowe). Diagramy na stronie Google Analytics odzwierciedlają 'iczbę osób odwiedzających na danej stronie Najważniejszym panelem z punktu widzenia SEO jest Traffic Sources. że w momencie aktywowania narzędzia Analytics na Twojej stronie udostępniasz firmie Google informacje na temat osób odwiedzających T w o j ą stronę. na których reklama przynosi najwięcej dochodu. danych statystycznych. . Informacje o hasłach wprowadzanych w wyszukiwarce mogą mieć kluczowe znaczenie przy doborze słów promujących Twoją stronę. że diagramy to wyłącznie namiastka dostępnych funkcji. robot internetowy oznaczy daną witrynę prawdopodobnie j a k o spam.. diagramów. co znacznie obniży jej pozycję. Ponieważ wiele organizacji uznaje te informacje za dane prywatne. System umożliwia także nakreślenie pewnych celów i monitorowanie postępów w dążeniu do nich. iysunek 13. a także wyrażeń w wyszukiwarce. dostarcza dokładnej analizy osób odwiedzających stronę. ¡zego nie należy robić W tym rozdziale opisano wiele technik. np. Możliwe jest przedstawianie informacji w różnej postaci. • Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach internetowych 363 ioogle flnalytics Darmowe narzędzie Google Analytics (www. że nie są one zbierane w nieodpowiednich działach.13. ponieważ zawiera informacje na temat stron.13.google. upewnij się. Aby zapobiec takiej sytuacji.Rozdział 13.

ponieważ był niewidoczny). Zamiast pytać ekspertów. Poniżej znajdziesz listę wskazówek. SEM odnosi się do obu elementów związanych z reklamami — zarówno sprzedaży. czy dana reklama działa w praktyce. aby było prawdziwe — Wiele firm oszukuje swoich klientów. • • Marketing w wyszukiwarkach internetowych (SEM) Obszar SEO obejmuje działania zmierzające do podwyższenia pozycji strony na liście wyników wyszukiwania. Gliwice 2006 — przyp. sprawdzaj. które mają wpłynąć na wzrost popularności danej strony. aby zarabiać. Onepress. Pobierz programy za darmo. jak i zakupu. Najwspanialszy tekst może okazać się nieskuteczny. podczas gdy pozornie nieudana reklama najbardziej zainteresowała użytkowników. Kupując dzisiaj. Komponowanie skutecznego tekstu reklamowego Na temat tworzenia skutecznych tekstów reklamowych napisano wiele książek. które powinny pomóc Ci w komponowaniu skuteczniejsze reklamy: • Sprawdzaj. oferując im nagły wzrost pozycji strony przy niewielkiej inwestycji — pieniężnej. Wykorzystuj krótkie. . oszczędzasz 50%". Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • Farmy hiperłączy — Istnieją strony określane jako farmy hiperłączy (ang. powinieneś zapoznać się z tytułem Profesjonalne tworzenie materiałów reklamowych1. motywujące słowa — Pobudzaj użytkowników takimi hasłami. obejmujące techniki SEO. wśród nich znajdziesz sporo doskonałych przewodników. Możesz wykupić reklamy. które są w zasadzie listami linków. jednak tuż po odkryciu tracą na znaczeniu. link farm). Nie ma nic za darmo w internetowym świecie. a także płatne reklamy. sprawdzaj! — Skuteczne hasło reklamowe przypomina grom z jasnego nieba. Ukrywanie tekstu — Jedną z najstarszych metod oszukiwania robotów internetowych było ustawianie tła tekstu pokrywającego się z jego kolorem (w ten sposób spam nie mylił użytkownika. Jeśli zamierzasz nabyć taką książkę. Niektóre z wykorzystywanych schematów rzeczywiście działają przez pewien okres. która j ą stosuje. jak „Tylko TERAZ! Końcówka wyprzedaży. a następnie wypełnianie go słowami kluczowymi. aby promować własną stronę.364 Joomla!. Umieszczenie na takiej stronie zaszkodzi pozycji Twojej witryny. Jest tam mnóstwo informacji na temat pisania skutecznych tekstów reklamowych. Zbyt dobre. Marketing w wyszukiwarkach internetowych (SEM — Seareh Engine Marketing) to szersze pojęcie. Obecnie roboty internetowe wykrywają tę technikę i zaniżają pozycję strony. powinieneś zawsze sprawdzić. lub umieścić reklamy na swojej stronie. red. • John McWade.

głównie jeśli dana organizacja chce wypromować markę. Reklamy wyświetlane są na stronach bezpłatnie. nie dorównuje obecnie popularności pay per click. landing pages dla każdej reklamy. Więcej szczegółów znajdziesz w odpowiednich serwisach. opłacane są wyłącznie kliknięcia reklam. Inna forma reklam — p a y per view. 365 • • • • Upewnij się. lecz tylko członków grupy docelowej. za darmo i inne. musisz mieć możliwość dokładnego śledzenia generowanego przez nią ruchu.google. • Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach internetowych • Sprzedawaj korzyści. Bądź zwięzły — Usuń wszystkie słowa. Pamiętaj o grupie docelowej — Nie staraj się zainteresować wszystkich swoją reklamę. ay per click i pay per view Najczęstszą formą reklamy jest system pay per click (płatne za kliknięcie). Utwórz landing page dla każdej reklamy — Aby badać skuteczność reklamy. Przykładowo producenci filmowi korzystają z systemów pay per view jako jednego z elementów kampanii promującej filmy wchodzące do kin.com/adsense). Słynny sprzedawca ujął to w słowach „sprzedawaj skwierczenie. no the steak). które wzbudzają emocje i entuzjazm. wyprzedaż. Większość wyszukiwarek posiada własny program pay per click. Polega on na wyświetlaniu reklam typu pay per click na Twojej stronie. czy zostaną kliknięte. sell the sizzle. Znaczące zyski z reklam pojawiają się. . nie stek" (ang. szczególnie popularna w czasie boomu dot-comów. Mimo to pay per view nadal odgrywa znaczącą rolę. np. Dlatego upewnij się. Korzystając z opcji nieprzypisanych artykułów (w ten sposób alternatywne wersje tej samej strony nie będą wyświetlane w danej sekcji lub kategorii). którą promujesz. że reklama zawiera kluczowe pojęcia — Stosuj słowa. niezależnie od tego. jeśli połączysz techniki SEO z doborem reklam. czy zoptymalizowałeś stronę przed uruchomieniem programu Adsense. Reklamy w tym systemie są płatne za każde wyświetlenie. Po prostu możesz umieścić reklamy na stronie i zarabiać na kliknięciach. służą one popularyzacji filmów — niekoniecznie ich stron internetowych. Algorytm dobierania reklam na podstawie słów kluczowych w Google Adsense przypomina ten stosowany przy określaniu pozycji strony w wynikach wyszukiwania. oogle Adsense Jedną z metod zarabiania na prowadzeniu strony Joomla! jest program Google Adsense (więcej informacji na www.Rozdział 13. a nie funkcje — Niezależnie od towaru lub usługi. nowość. możesz utworzyć unikatowe tzw. które nie podkreślają celu reklamy. skup się na korzyściach płynących dla użytkownika.

• • • • Korzystanie z atrybutu alt do opisu multimediów. Przeprowadzanie analizy słów kluczowych w celu zwiększenia liczby odwiedzających.366 Joomla!. którzy chcieliby trafić na Twoją stroną. . Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Podsumowanie System Joomla! ułatwia stosowanie technik SEO (Search Engine Optimizatioń). która ułatwia indeksowanie strony przez roboty internetowe. Stosowanie technik SEM (Search Engine Marketing) zwiększających widoczność strony. Wraz z powodzeniem technik SEO wzrośnie także ruch na stronie — a nie każda wizyta jest pożądana. Większość działań nie wymaga znajomości genialnych lub tajnych sposobów. W rozdziale 14. m Udoskonalanie tytułów stron pod kątem pozycji strony. Stosowanie metadanych do opisu każdego artykułu. a raczej konsekwentnego stosowania prostych reguł. opisano różne sposoby zabezpieczenia strony Joomla! i zapobiegania atakom. Popularniejsze strony są atrakcyjnymi celami dla hakerów. ponieważ zawiera wszystkie niezbędne funkcje. Wstawianie mapy strony. Aktywację nawigacji okruszkowej. a w szczególności: • • • • • Aktywację prostych adresów na stronie Joomla!. Adaptację strategii zapobiegającej pogorszeniu pozycji strony w przypadku implementacji technologii Ajax. Odczytywanie PageRank strony jako wyznacznika jakości. W tym rozdziale opisano sposoby optymalizacji strony Joomla!.

a deweloperzy przygotowują poprawki aplikacji. aby wyeliminować dostrzeżone luki. W tym rozdziale omówiono poszczególne serwery pod kątem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa. które są nadzwyczaj rozpowszechnione. SQL Injection. Istnieją pewne pospolite metody ataku (atakowanie haseł. rypy ataków Napisano wiele książek na temat różnych aspektów ataków hakerskich. PHP. Każdy webmaster powinien mieć chociaż pobieżną wiedzę na ten temat. 1 Ang. MySQL i Joomla!). cross-site scripting itd. komedia science fiction z 1999 roku. Nowe problemy z bezpieczeństwem pojawiają się cały czas. Ponieważ Joomla! wykorzystuje cztery połączone technologie serwerowe (Apache. byś miał stuprocentową pewność. włączając w to Joomla!. Wild Wild West. mimo to ważną umiejętnością każdego administratora stron WWW jest zrozumienie podstawowych zasad bezpieczeństwa. dlatego wielu webmasterów niefrasobliwie podchodzi do kwestii wprowadzania odpowiednich zabezpieczeń. Na przykład źle dobrane zabezpieczenia PHP mogą otworzyć system na ataki. dlatego zamieszczenie ich kompletnej listy przekroczyłoby ramy tej publikacji. Pierwsze litery jej tytułu nawiązują do innego skrótu WWW — World Wide Web —przyp. że Twój system Joomla! jest odporny na atak. Co prawda twórcy systemu Joomla! zrobili wszystko. musisz zapewnić bezpieczeństwo każdego ogniwa tego łańcucha. Ważne jest. MySQL i Apache są należycie zabezpieczone.14 Bezpieczeństwo Joomla! Joomla! jest łatwy w instalacji i konfiguracji. tłum. nawet jeśli Joomla!. żeby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa przez hakerów.). powinieneś regularnie uaktualniać oprogramowanie serwera. aby zmniejszyć zagrożenia pochodzące z internetowego środowiska „Bardzo dzikiego zachodu"'. Regularne aktualizowanie aplikacji zmniejszy podatność systemu na ataki. które można zastosować. a także sposoby. Aby zmniejszyć problemy z bezpieczeństwem. .

haker często próbuje zestawiać je z poszczególnymi nazwami użytkowników z listy. Ataki te są najczęściej prowadzone z wykorzystaniem słowników często spotykanych fraz i haseł. Ponieważ słowo . . Większość udanych ataków brute-force polegała na wykorzystaniu raczej nazw użytkowników niż haseł.. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W W następnych podrozdziałach dokonamy przeglądu strategii pospolicie wykorzystywanych przez hakerów w celu zdobycia kontroli nad serwerem lub uszkodzenia systemu. po uruchomienie destrukcyjnej procedury. Jedną z metod promowania wyboru bezpiecznych haseł jest zachęcanie użytkowników do przestrzegania poniższych wskazówek: • • • Należy tworzyć hasła o długości przynajmniej siedmiu znaków. Ataki na hasta Istnieją programy. co ma na celu sprawdzenie. Szkody spowodowane działaniem tak spreparowanego kodu mogą być ogromne — od ujawnienia poufnych informacji. system PHP i instalację Joomla!. W dalszej części tego rozdziału dowiesz się. Dlatego zaleca się chronienie listy użytkowników przed ogólnym dostępem.368 Joomla!. jak wielu użytkowników wykorzystuje słowo „hasło" lub „1234" jako swoje hasło systemowe. Na stronie internetowej US-CERT (www. żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo penetracji z użyciem tych lub innych metod. hasło ' 'jest tak często stosowane jako hasło. Hasło powinno zawierać małe i wielkie litery. Zawsze zadziwiające jest odkrycie. Jeśli chcesz zdobyć więcej szczegółów na ten temat. Jeśli jedno z tych słów nie jest słowem w języku angielskim (być może nawet „Joomla"). prawdziwi hakerzy są dużo mniej wybredni.. Hasło powinno zawierać cyfry.gov) znajduje się wiele powszechnie dostępnych publikacji zarówno dla użytkowników posiadających wiedzę techniczną. czy ktokolwiek wykorzystał je jako hasło do swojego konta. wiele informacji o bezpieczeństwie w intemecie udostępniono za pośrednictwem United States-Computer Emergency Readiness Team (US-CERT). Użytkownicy powinni tworzyć hasła składające się z dwóch słów i liczby. jak i zwykłych użytkowników. W filmach hollywoodzkich . Atak tego typu polega na próbie uruchomienia nieautoryzowanego kodu SQL poprzez wykorzystanie niedostatecznego filtrowania danych trafiających do zapytania SQL.us-cert. które próbują naruszyć bezpieczeństwo strony zautomatyzowanymi atakami typu „brute-force" („na siłę") na system haseł. jak skonfigurować serwer WWW. szansa powodzenia ataków słownikowych lub ataków brute-force jest prawie zerowa. hakerzy " wykorzystują techniki takie jak metoda brute-force w celu włamania się na konto wybranego użytkownika. SQL Injection Jedną z najczęstszych i najefektywniejszych form internetowego ataku jest SQL Injection (dosłownie „zastrzyk SQL").

• Bezpieczeństwo Joomla! 369 Dzięki zachowaniu podstawowych środków ostrożności możesz ochronić się przez tym typem naruszenia zabezpieczeń. który sam utworzyłeś). "':": Haker mógłby po prostu wpisać.Rozdział 14. nigdy nie ufasz danym dostarczonym przez proces zewnętrzny (nawet jeśli ten proces jest formularzem. Zamiast tego znak apostrofu (i dowolny kod. Drop Table jos_users: Select * From jos_polls Where title =' Ten kod zniszczyłby całkowicie tabelę użytkowników Joomla!. Na przykład apostrof ( ' ) nie może zostać użyty w standardowym wyrażeniu Insert. jak pokazano poniżej: dummytext'. Praktyczną zasadą ochrony przed wstrzyknięciem kodu jest zagwarantowanie. Podczas uruchomienia zapytania sprawdzanie ' a' = ' a' zwróciłoby wartość True dla każdego wiersza. Wszystkie dane akceptowane z zewnątrz powinny zostać przetworzone i sprawdzone. Jeśli kod PHP obsługujący dane zapytanie umieszczałby nazwisko w zmiennej $name i wykonywał zapytanie z wykorzystaniem tej zmiennej. kod dla tego zapytania mógłby wyglądać podobnie do poniższego: $sql = "Select * From jos_users Where name = "' . Przesłanie danych wejściowych z formularza do prostej procedury przetwarzającej wyeliminowałoby wszelkie niebezpieczeństwo płynące z ataków tego typu. następujący ciąg znaków: dummytext' or 'a' = 'a Kod SQL utworzony z użyciem tej wartości brzmiałby wtedy: $sql = "Select * From jos_users Where name = dummytext' or 'a' = 'a'. liedostateczne filtrowanie pól tekstowych Przypuśćmy. haker może je wykorzystać do wstrzyknięcia kodu SQL. . Prawdopodobnym rezultatem takiego zapytania byłoby zwrócenie komunikatu o błędzie. zanim zostaną wykorzystane przez aplikację. że pisząc program. który miał być wstrzyknięty) jest po prostu zapisywany jako część ciągu znakowego. zamiast nazwiska. Takie przetworzenie ciągu znakowego wprowadzonego przez użytkownika uniemożliwia atak ze wstrzyknięciem kodu. $name . Jednakże sekwencja specjalna. ponieważ do tak przetworzonego kodu nie pasowałyby żadne rekordy. Podczas gdy zwykli użytkownicy wpisaliby w tym polu po prostu nazwisko. że pewien przykładowy formularz HTML zawiera pole do wprowadzenia nazwiska. który zmienia rezultat zapytania. że wstrzyknięty może być każdy poprawny kod SQL. ponieważ apostrof nie jest już traktowany jako element wyrażenia SQL. którego nie można normalnie wykorzystać w zapytaniu do bazy danych. ibsługa pól tekstowych w Joomla! i PHP Joomla! zawiera procedury generujące znaki unikowe dla każdego znaku. W ten sposób zastosowanie apostrofu poprzedzonego lewym ukośnikiem ( \ ' ) spowoduje zapisanie znaku apostrofu w polu bazy danych. tworzona z zastosowaniem lewego ukośnika (\). umożliwia wykorzystanie w systemie MySQL znaków specjalnych. przez co efektem wykonania zapytania byłoby uzyskanie kompletnej listy użytkowników! Przerażające jest.

W szóstej wersji PHP usunięto opcję magic quotes. która automatycznie dodaje lewe ukośniki do wszystkich danych wejściowych odebranych z źródeł zewnętrznych (takich jak przeglądarka WWW). upewnij się. w przyszłości.). Ciąg znakowy ze znakami unikowymi można uzyskać za pomocą obiektu JDatabase. może zostać przekazana bezpośrednio do zapytania SQL za pomocą poniższej instrukcji: $sql = "Select * From jos_users Where id = " . kiedy zostaną dodane inne źródła danych. Drop Table jos_users: Dlatego zawsze. zwracającej ciąg znakowy ze znakami unikowymi. $name = $db->getEscaped($name): Gdyby spreparowany kod z pierwszego przykładu został poprawnie przytoczony. Na przykład żeby odczytać $id jako wartość typu integer. Mimo że aktualnie Joomla! zapewnia obsługę wyłącznie MySQL. ". kod napisany z wykorzystaniem metody dostępnej w Joomla!. float itd. Brak typizacji pól Inną formą ataku poprzez wstrzyknięcie jest przekazanie bezpośrednio do silnika SQL wartości. Joomla! dostarcza abstrakcyjnej metody zwanej getEscaped(). mógłbyś wykorzystać poniższy kod PHP: $id = intval(Sid): . w zapytaniu SQL zostałby użyty poniższy nieszkodliwy ciąg znaków: dummytext\ 1 or \'a\' = \'a Następny przykład wyglądałby tak: dummytextV : Drop Table jos_users: Select * From jos_polls Where title = V PHP udostępnia funkcję znaną jako magic quotes. że dokonałeś typizacji w PHP.". dlatego lepiej jest ręcznie zaprogramować dodawanie znaków unikowych. jak przy ciągach znakowych bez znaków unikowych: 1. W ten sposób zapewnisz bezpieczne działanie swojego kodu bez modyfikacji. niezależnie od wersji PHP zainstalowanej na serwerze. które nie są typowane (np integer. który można wykorzystać niezależnie od docelowej bazy danych. zamiast bezpośredniego kodu PHP.370 Joomla!. pobrana z ciągu zapytania. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W W przypadku kodu PHP możesz wykorzystać metodę generowania znaków unikowych dla danej bazy danych. nadal będzie działać poprawnie. jak to pokazano poniżej: $db =& JFactory::getDB0(). Dla MySQL możesz posłużyć się funkcją PHP mysql_real_escape_string() do sformatowania ciągu znakowego: $name = mysql_rea1_escape_string($name). $ i d . Na przykład wartość id. W tej sytuacji może zostać wykorzystany ten sam typ wstrzykiwanego kodu. jak pokazano wyżej. kiedy pobierasz wartości z ciągu zapytania lub z formularza.

że system stanie się podatny na ataki. Ta nowa technologia spowoduje prawdopodobnie kolosalną liczbę naruszeń . Żadne nazwisko nie. Twój kod jest już zabezpieczony. Podczas projektowania responderá należy zadać sobie następujące pytania: • Czy typowałem wszystkie dane żądania? — Każda porcja informacji. niż te. że dokładnie wiesz. powinno być dłuższe niż 50 znaków. • • To tylko kilka uwag. przez co atak SQL Injection mógłby skutkować ujawnieniem informacji prywatnych. aby zapobiec wszystkim rodzajom błędów przepełnienia. Zapobiega to prawie każdej podstawowej formie ataku przez wstrzyknięcie. dlatego warto przyciąć ciąg znakowy do tej wielkości. aby pobrać dane z formularza lub z ciągu zapytania. Upewnij się. takich jak adres zamieszkania. by możliwe było wykonywanie sekwencyjnych żądań do responderá Ajaksa i zebranie wszystkich informacji z bazy danych. które są publicznie dostępne. jeśli wybrane typy dla zmiennych są bez sensu. który mógłby się pojawić w danym polu. które umożliwiają filtrowanie danych z tabeli. że gwałtowny wzrost popularności Ajaksa wiąże się z powstaniem różnorodnych potencjalnych punktów naruszenia zabezpieczeń. Jeśli wykorzystujesz metody JRequest: :getVar() lub JRequest: :get(). Może też spowodować wygenerowanie błędu. która pochodzi z zewnątrz. która tworzy w systemie żądania omijające większość zwyczajnych metod sprawdzania danych. Jeśli dołączymy do widoku tylko dane. Coraz większa liczba stron implementuje technologię Ajax. który pokazuje informację o kraju pochodzenia użytkownika. Jednakże zapytanie jest wykonywane na całej tabeli kontaktów. które powinieneś rozważyć na obecnym. aby zapobiec fałszywym wpisom. które mogłyby sprawić. ponieważ te funkcje zapewniają bezpieczny filtr dla wszystkich przychodzących danych. którą chcę dostarczyć przez Ajaksa? — Wiele firm udostępnia całe bazy danych lub katalogi poprzez żądania ajaksowe. MySQL zapewnia obsługę widoków. Czy jest to informacja. Należy narzucić limity dla przesyłanych danych. to nawet przeprowadzenie skutecznego ataku nie ujawniłoby więcej informacji. Szczególna uwaga powinna zostać zatem poświęcona tym częściom systemu. które dostarczają odpowiedzi na zapytania Ajaksa. które są używane przez komponent ajaksowy. liestandardowe żądania—szczególnie przez fljaksa Ataki SQL Injection pochodzą nie tylko ze stron z formularzami. kiedy to możliwe. początkowym etapie rozwoju technologii Ajax. jakie dane będziesz udostępniać. Prosty program może jednakże zostać tak skonstruowany. Oznacza to. • Bezpieczeństwo Joomla! 371 Typizacja zmiennych automatycznie unieszkodliwi każdy wstrzykiwany kod. w przeciwnym razie konkurencja może wykorzystać Twoją własną bazę danych do zdobycia przewagi rynkowej. Wszelkie dane uzyskane z pominięciem tych funkcji muszą zostać sformatowane i typizowane zawsze. powinna zostać przetworzona i typowana.Rozdział 14. Czy powinienem ograniczyć zakres dostępnych danych? — Przykładowo komponent Ajaksa może oferować wyświetlacz Who-Is (kto to).

Skanowanie katalogów Wiele serwerów sieci WWW udostępnia opcję przeglądania katalogów. Upewnij się. jeśli katalog ten nie zawiera pliku o nazwie default. W przypadku pola przeznaczonego na wpisanie nazwiska możesz wykorzystać poniższe wyrażenie: $myString = preg_replace("/["a-zA-Z \-0-9ąćęłńóśźżŁ]/". że musisz być czujny. aby usunąć z pól formularza wszystkie niepożądane znaki. który pozostanie nienaruszony w wyniku działania tej funkcji. takie jak nazwy użytkowników i hasła wpisywane w innych oknach przeglądarki. "". Funkcja PHP h t m l e n t i t i e s ( ) zamienia wszystkie znaki niebędące łacińskimi literami. Możesz także wykorzystać wyrażenia regularne. index. występuje podatność na atak XSS. Umożliwienie przeglądania katalogów jest jawnym zaproszeniem hakerów do zdobycia 2 • • Istnieje możliwość zmiany zachowania względem cudzysłowów i apostrofów poprzez drugi parametr htmlentitiesO.0). że zapoznałeś się z najaktualniejszą literaturą na temat bezpieczeństwa i rozumiesz najnowsze zagrożenia ze strony hakerów. Może to być bardzo efektywnie użyte w Twojej aplikacji.htm. cyframi.372 Joomla!. Atakom tego typu przeprowadzanym z wykorzystaniem interfejsu użytkownika Joomla! można zapobiegać (zobacz podrozdział „Bezpieczeństwo Joomla!" dalej w tym rozdziale). Funkcja s t r i p t a g s O usunie wszystkie znaczniki HTML.phpĄ. tłum. aby zapobiec atakom tego rodzaju. znaki większości itd. że wszystkie nowe rozszerzenia filtrują znaczniki wykorzystywane przez tę metodę ataku (przede wszystkim <object> i <script>). PHP: htmlentlties — Manual [online] [dostęp 28. W przypadku implementacji rozwiązania w technologii Ajax upewnij się. jeśli nie przewidujesz formatowania tekstu przy wprowadzaniu danych. Cross-Site Scripting (XSS) Cross-site Scripting (XSS) jest metodą polegającą na wstawianiu kodu JavaScript lub referencji do obiektu w kodzie HTML przez użytkowników. zanim wprowadzisz je na swoją stronę. W przeciwnym przypadku powinieneś wykorzystać BBCode. W zależności od typu i konfiguracji serwera mogą być to pliki o innych nazwach — p r z y p . $myString). które mogą Ci pomóc.2008] http://php. Odwiedzający może uzyskać dostęp przez połączenie HTTP z katalogiem i zobaczyć listę zawartych w nim plików.08. 3 Takie jak cudzysłowy. PHP ma kilka wbudowanych funkcji. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W zabezpieczeń. Taki kod może otworzyć ukryte okno w systemie użytkownika i zapisywać informacje.net/htmlentities — przyp. oznacza. apostrofem 3 lub znakami odstępu 3 na encje HTML.asp.html lub index. XML oraz PHP z przekazanego tekstu i zwróci surowy tekst. które pozwalają na przesłanie kodu HTML (od ksiąg gości do forów). Jej działaniu podlegają także znaki diakrytyczne — przyp. default. tłum. Rozpowszechnienie dostępnych rozszerzeń. którym udostępniono edytor HTML. 4 . tłum. który jest bardzo niebezpieczny i należy się przed nim chronić. zanim jej słabości zostaną dostrzeżone i poprawione. Odkąd strony umożliwiają publikację treści nadesłanych przez użytkownika (kamień węgielny dynamicznej interakcji Web 2.

O c z y w i ś c i e . aby uniknąć wyśledzenia. atakujący wysyła kolejne żądania resetu i powtarza cały proces. może dowiedzieć się niemal wszystkiego. zwany pf. N a j c z ę s t s z ą f o r m ą tego ataku jest przeciążenie routera lub serwera wieloma żądaniami. tak Denial of Service (DoS) Atak denial of service ( o d m o w a usługi — DoS) jest p r ó b ą u n i e m o ż l i w i e n i a skorzystania z serwera lub innego zasobu autoryzowanym użytkownikom. 'odsłuchiwanie pakietów HTTP Natura komunikacji w sieci W W W polega na dzieleniu wysyłanych i odbieranych informacji na małe porcje danych z w a n e pakietami i przesyłanie ich przez internet.html. zawiera funkcję synproxy. Jeśli j e d n a k T w o j a strona j e s t przechowywana na starszym serwerze. Niestety. W określonym dniu i o określonej godzinie kod jest aktywowany i dotychczas niegroźne komputery jednocześnie a t a k u j ą cel. I n n ą c z ę s t ą f o r m ą a t a k u j e s t p r ó b a zmuszenia serwera lub routera do zresetowania. dlatego powinieneś zrobić to samodzielnie z wszystkimi katalogami dodatków dla systemu Joomla!. czy odpowiednia dyrektywa została wyłączona. co powoduje niedostępność zasobów podczas procesu p o n o w n e g o u r u c h a m i a n i a . więc jeśli zarządzasz serwerem. Stwarza to k o m p u t e r o w i . uruchamiają atak typu DoS za pośrednictwem wirusa lub robaka.Rozdział 14.org/faq/pf. Jako środek z a p o b i e g a w c z y J o o m l a ! u m i e s z c z a w k a ż d y m katalogu i p o d k a t a l o g u strony pusty plik index. Bardziej prawdopodobne jest. W i ę k s z o ś ć s e r w e r ó w m a tę o p c j ę w y ł ą c z o n ą d o m y ś l n i e . Jeśli haker posiada wiedzę na temat udostępnianych aplikacji i o systemie operacyjnym. automatycznie rozpoznają różnicę między normalnym ruchem a ruchem w y g e n e r o w a n y m przez atak D o S i z a p o b i e g n ą przesłaniu nieprawidłowego ruchu do sieci. że ta forma ataku zostanie przeprowadzona ręcznie przez hakera. p r z e c h o d z ą c przez różne komputery i routery. który m a zapobiec m o ż l i w e m u wtargnięciu. p o ogólne informacje o systemie. k i e d y restart s y s t e m u d o b i e g n i e k o ń c a . Filtr pakietów w O p e n B S D . stateful firewalls). upewnij się. Jest to znane j a k o distributed denial of service attack. • Bezpieczeństwo Joomla! 373 sporej porcji informacji o Twoim systemie. zanim trafią do miejsca przeznaczenia. ma tę s a m ą rolę. który rozprzestrzenia atakujący kod na komputery osób postronnych. a także by osiągnąć punkt krytyczny fałszywych żądań. ponieważ rozpoznanie słabości systemu w y m a g a wykorzystania pełnej wiedzy. Specjalne firewalle. Większość ataków DoS można odeprzeć tylko na poziomie sprzętowym. która pośredniczy w ruchu między serwerem a internetem. Więcej informacji na temat pf możesz znaleźć na www. Pakiety z n a j d u j ą s w o j ą drogę z komputera t r a n s m i t u j ą c e g o d o k o m p u t e r a d o c e l o w e g o .openbsd. którą ma zapora stanowa. przez co maszyna nie jest w stanie o d p o w i a d a ć na ż ą d a n i a f a k t y c z n y c h u ż y t k o w n i k ó w . znane jako zapory stanowe (ang. sprawdź. większość rozszerzeń i szablonów nie podejmuje działań prewencyjnych tego typu. Hakerzy. Blokując sfałszowany ruch. że masz dobry firewall. od nazw plików konfiguracyjnych.

.1. To tyle! Kiedy użytkownik kliknie odnośnik na stronie głównej. Rozwiń ramkę Parametry: Systemu i u s t a w o p c j ę Połączenie SSL na Włączone. tłum. Później program p r z e b u d o w u j e sesję H T T P i jest w stanie odtworzyć pliki oraz dane. M o ż e s z także wykorzystać technologię przełączania J o o m l a ! . rejestracji. jak pokazano to na rysunku 14. HTTP secure). tak aby niezabezpieczone logowanie było niedostępne. jak działają certyfikaty i w jaki sposób zapewniają szyfrowanie danych. że s t r o n ą j e s t zabezpieczona. E f f e T e c h H T T P Sniffer) zbiera i d e k o d u j e pakiety zawierające informacje protokołu H T T P .verisign. że odnośnik w menu będzie zaczynać się od https://. Utwórz n o w ą pozycję menu. A b y w ł ą c z y ć b e z p i e c z n e l o g o w a n i e na stronie Joomla!. s n i f f ) przesyłanych pakietów. podczas gdy reszta komunikacji ze s t r o n ą j e s t nieszyfrowana. które zostały przechwycone. W tych sytuacjach warto rozważyć zakup certyfikatu bezpieczeństwa SSL. Dane w sieci W W W są wysyłane i odbierane w formacie HTTP hermetyzowanym wewnątrz pakietów.com). który umożliwia szyfrowanie ruchu między przeglądarką a serwerem W W W . która utworzy o d n o ś n i k d o e k r a n u l o g o w a n i a z w y k o r z y s t a n i e m s z y f r o w a n i a SSL. żeby dowiedzieć się. a m a ł a k ł ó d k a w i d o c z n a na dole o k n a przeglądarki będzie zamknięta. musisz n a j p i e r w a k t y w o w a ć SSL na s e r w e r z e W W W . Po w y ś w i e t l e n i u ekranu edycji e l e m e n t u m e n u u s t a w Tytuł na Logowanie. W p r z y p a d k u w d r o ż e n i a J o o m l a ! w internecie jest to mało p r a w d o p o d o b n e (i b a r d z o trudne). j a k p r z e d s t a w i o n o to na rysunku 14. D o m y ś l n y m portem w y k o r z y s t y w a n y m p r z e z https://jest 443 w m i e j s c e portu 80. A d r e s https:// o z n a c z a „ z a b e z p i e c z o n y H T T P " (ang. W p r z y p a d k u strony J o o m l a ! (lub k a ż d e j innej strony.374 Joomla!. która w y k o r z y s t u j e nieszyfrowane logowanie) program przechwytujący może potencjalnie podsłuchać informacje o haśle i nazwie użytkownika. z prywatnymi informacjami. Ta opcja sprawi. u ż y w a n e g o do n o r m a l n e j komunikacji. N a s t ę p n i e musisz u k r y ć („Nie p u b l i k u j " ) moduł logowania. k o r z y s t a j ą c z a d r e s u U R L .przvklad. 5 W przypadku Apachc odpowiada za to dyrektywa ServerRoot—przyp. W ten sposób strony logowania. która p o z w a l a na przełączanie między z a b e z p i e c z o n ą i n i e z a b e z p i e c z o n ą wersją strony. Po zainstalowaniu certyfikatu SSL na serwerze W W W powinieneś móc p o ł ą c z y ć się ze stroną. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W z n a j d u j ą c e m u się gdzieś pomiędzy n a d a w c ą i odbiorcą możliwość skopiowania lub „wywęszenia" (ang.2. żeby ktoś umieścił p r o g r a m m i ę d z y k o ń c a m i transmisji i przechwycił te i n f o r m a c j e . e-commerce lub może nawet interfejs administracyjny m o g ą wykorzystać szyfrowaną komunikację. i n f o r m u j ą c .pl. O d n o ś n i k musi być połączony z k o m p o n e n t e m Użytkownik/Logowanie. Jeśli chcesz zaszyfrować całą komunikację ze stroną musisz po prostu ustawić katalog Joomla! j a k o główny katalog serwera W W W 5 . P r o g r a m p o d s ł u c h u j ą c y (np. taki j a k na r y s u n k u 14. Warto odwiedzić stronę Verisign (iwww. W p r z y p a d k u u r u c h o m i e n i a J o o m l a ! w intranecie lub sieci lokalnej szanse i możliwości penetracji są dużo większe. t a k i e g o j a k https://www. zostanie wyświetlony ekran l o g o w a n i a .3.

. Istawianie opcji dołączenie SSL i a Włączone U P o z y c j a m e n u : [ utwórz] yN . ląc:«: index.3. .«.. Kolejność B ^ g Specjalny W nowym ok me z pask lem nawigacyjnym W nowym oknie bez paska nawigacyjnego łysunek 14. Komponent Użytkownik/Logo wanie zostanie wyświetlony na zabezpieczone i stronie N a z w a użytkownika Hasto Pamiętaj mnie i | Zaloguj | • Nie p a m i ę t a s z h a s t a ? * Nie p a m i ę t a s z n a z w y ? « Zarejestruj .Rozdział 14./ Q I J Typ pozycji menu Zaloguj ..*«». Młin Menu » — Potączei«* S-M Wy+ączone Ignoiuj * Włączone Logowanie Koińjiiość Posiorn dostępu r Nowa pozycja menu z n ^ i ł r s i ę na końcu.1.Wyloguj Wyświetla standardowe stiony Logowanie i Wylogowanie Szczegóły pozyc ji menu Parametry*.php?option=com_useriview=login W. • Bezpieczeństwo Joomla! tsunek 14. ftodstawowe • P<itametry: «systemu P*k3Ż tytut sir co ¡i Nie * Tak T. worzenie nowego lementu menu ołączonego komponentem 'żytkownik/ ogowanie 375 U Pozycja menu: [utwórz] WytHt-r/ typ pozycji menu # gg Łącze wewnętrzne ysunek 14..2.

gdy T w ó j system j e s z c z e z niego nie korzysta.htaccess. A p a c h e jest d o m y ś l n i e b a r d z o d o b r z e z a b e z p i e c z o n y . Zaatakowanie serwera Apache jest j e s z c z e mniej prawdopodobne. . tuż po zainstalowaniu. w których możesz nieco poprawić bezpieczeństwo systemu.htaccess w y k o r z y s t y w a n y jest w systemie Joomla! głównie do ustalenia praw dostępu i korzystania z mod_rewrite do tworzenia „ p r z y j a z n y c h " (.txt na .376 Joomla!. W systemie Windows.htaccess. Dlatego też. Ten problem możesz rozwiązać poprzez dodanie dyrektywy w pliku httpd. ponieważ uruchamianie skryptów (takich jaki P H P lub Perl) nie jest obsługiwane przez serwer W W W .htaccess z inną nazwą. jeśli nie w p r o w a d z o n o żadnych zmian w konfiguracji. Zabezpieczanie serwera Apache S e r w e r A p a c h e . Serwery tego r o d z a j u o b s ł u g u j ą d u ż ą część ś w i a t o w y c h s e r w e r ó w W W W . D o t y c h c z a s u p u b l i c z n i o n o i n f o r m a c j e tylko o kilku włamaniach. D l a t e g o też. Konfiguracja . niemożliwa jest zmiana nazwy pliku na samo rozszerzenie (tak dla systemu wygląda plik . zanim zmienisz którekolwiek z domyślnych ustawień. zmień po prostu nazwę pliku z htaccess.conf. a d r e s ó w (w rozdziale 13. zatem zostały przetestowane i sprawdzone w każdy możliwy sposób. blokowanie PHP. serwery te s ą bardzo dobrze chronione i zbadane pod kątem możliwych błędów. Z a r ó w n o Apache.Search Engine Friendly — SEF). Silniki uruchamiania skryptów są najbardziej bezpośrednio narażone na atak. z n a j d u j e się więcej informacji na ten temat). W r a z z pakietem instalacyjnym Joomla! dostarczany jest gotowy do użycia plik . a także inne ustawienia zabezpieczeń m o g ą zostać w nim określone. Ze względu na potęgę tkwiącą w tym pliku A p a c h e zawiera ( d o m y ś l n i e ) o p c j e chroniące g o przed dostępem z zewnątrz przez przeglądarkę. M i m o że takie r o z p o w s z e c h n i e n i e nie z a p o b i e g a w y s t ę p o w a n i u p r o b l e m ó w z bezpieczeństwem.htaccess pod n a z w ą htaccess.htaccess W przypadku serwera A p a c h e prawa dostępu do plików i katalogów m o g ą zostać zapisane w pliku zwanym . dlatego bezpieczeństwo A p a c h e nie jest g ł ó w n y m problemem. Uprawnienia dostępu. tylko przez oddzielną wtyczkę lub komponent. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Bezpieczeństwo serwera WWW N a j n i ż s z y m p o z i o m e m ataku i najmniej p r a w d o p o d o b n y m m i e j s c e m penetracji jest serwer W W W . u ł a t w i a j ą c y c h p o z y c j o n o w a n i e . dobrze to przeanalizuj. domyślna instalacja Apache spełni większość w y m o g ó w bezpieczeństwa. Możesz także otworzyć wiersz poleceń i wykorzystać komendę ren do zmiany nazwy pliku.htaccess). Plik . j e d n a k łatwo m o ż n a s p o w o d o w a ć — p r z e z n i e r o z w a ż n y d o b ó r opcji — że stanie się p o d a t n y na atak. ochrona hasłem. j a k i M i c r o s o f t ISS o b s ł u g u j ą dosłownie miliony stron internet o w y c h . Dzięki temu plikowi włączysz mod_rewrite w sytuacji. A b y go aktywować. za pomocą Eksploratora Windows. która wymusza użycie pliku .txt. jest bardzo dobrze zabezpieczony. Pomimo to istnieje kilka punktów.

m o ż e s z s k o p i o w a ć poprzedni fragment i zamienić wyrażenie FilesMatch na poniższe: <Fi1esMatch . Mi ni mai. dostarczając dodatkowych informacji.htaccess (a także p l i k ó w . S ą to (w porządku malejącym): Fuli.conf powinna zawierać wpis blokujący dostęp przeglądarki do pliku . OS. D o m y ś l n a k o n f i g u r a c j a w pliku httpd.log).conf wyłączy wyświetlanie sygnatury: ServerSignature off rrektywa ServerTokens Sporo informacji jest dostarczanych w sygnaturze zwracanej w odpowiedzi na każde żądanie strony. więc raczej nie ułatwiaj m u sprawy. takich jak numer wersji.htpasswd). pliki ."\. ile informacji będzie d o s t a r c z a n y c h w odpowiedzi na żądanie strony. g d y z o s t a j e w y g e n e r o w a n a strona (np. dostępną w Apache. które nie powinny być dostępne przez przeglądarkę (np. spora część tych i n f o r m a c j i j e s t d o s t a r c z a n a p r z e z ServerSignature za k a ż d y m r a z e m . Major i Prod. nazwa systemu operacyjnego itd. N i e s t e t y .log$"> . On i tak wie (wie to także nawet początkujący haker). D y r e k t y w a ServerTokens p o z w a l a Ci ustalić. Minor. tym p r e c y z y j n i e j s z y c h metod może użyć przeciwko T w o j e j stronie.Rozdział 14. A b y z a b l o k o w a ć dostęp do p l i k ó w dziennika. jest możliwość zablok o w a n i a d o s t ę p u p r z e z p r z e g l ą d a r k ę d o p l i k ó w d a n e g o typu.deny Deny from all </FilesMatch> Kod ten p o w o d u j e o d m o w ę d o s t ę p u d o w s z y s t k i c h p l i k ó w .htaccess. Dzięki w y k o r z y s t a n i u tej możliwości możesz zablokować dostęp z zewnątrz do plików. Dodanie następującej dyrektywy do Twojego pliku httpd. powinieneś natrafić na kod podobny do poniższego: <FilesMatch "\. • Bezpieczeństwo Joomla! 377 rrektywa ServerSignature Im więcej informacji z d o b ę d z i e haker na temat T w o j e g o systemu. Istnieje sześć m o ż l i w y c h u s t a w i e ń tej d y r e k t y w y . k o m u n i k a t o błędzie). z jakiego typu serwera korzystasz.ht"> Order allow. Powinieneś dodać następującą dyrektywę. — to nie leży w T w o i m interesie. Jeśli przejrzysz dokładnie plik konfiguracyjny. która s p o w o d u j e dostarczanie najmniejszej ilości informacji: ServerTokens Prod Imowa dostępu do plików z danym rozszerzeniem Przydatną f u n k c j ą poprawiającą zabezpieczenia.

Dzięki temu nie będzie on obiecującym celem dla odwiedzającego hakera. Dobrze jest mieć włączony safe mode w wielu sytuacjach. z a o s z c z ę d z i s z sobie wielu zmartwień. jednakże niektóre programy i komponenty nie będą działały właściwie. Jeśli atakującemu uda się uruchomić skrypt z pominięciem nałożonych ograniczeń.deny Deny from al 1 </Directory> Jeśli użytkownik spróbuje za pośrednictwem przeglądarki pobrać pliki w katalogu 1 libraries lub w d o w o l n y m p o d k a t a l o g u (istniejącym lub nieistniejącym). Bezpieczeństwo PHP P H P jest p r a w d o p o d o b n i e n a j w a ż n i e j s z ą technologią. . T o u n i e m o ż l i w i a h a k e r o m na w s p ó ł d z i e l o n y m systemie wykorzystanie skryptów do czytania plików i informacji z katalogów nienależących do nich. Funkcja ta znakomicie n a d a j e się do badania systemu i określania opcji konfiguracyjnych. aby dodatkowo zabezpieczyć system. musisz użyć elementu Di rectory: <Directory ~ "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2. że intruz przejmie całkowitą kontrolę nad systemem. Brak funkcji magic quotes (zobacz podrozdział . Haker może wykorzystać j e jako wskazówki. Ma także d u ż ą liczbę opcji konfiguracyjnych. kiedy ten tryb jest aktywny.SQL Injection " we wcześniejszej części tego rozdziału) sprawi. Pomimo że system Joomla! może funkcjonować poprawnie bez z a s t o s o w a n i a p o n i ż s z y c h ś r o d k ó w ostrożności. zatem może dostarczyć hakerowi dokładnych informacji o systemie PHP. unlink O i copy O).2/htdocs/li brari es"> Order allow. PHP Safe Mode W sytuacji g d y safe mode (tryb b e z p i e c z n y ) j e s t w ł ą c z o n y . powinieneś ustawić kilka dyrektyw PHP. zostanie zwrócona strona z błędem 403 Forbidden Page. że początkujący programiści będą musieli bardziej uważać podczas pisania kodu. Po sprawdzeniu. Z szóstej wersji PHP wyeliminowano trzy często używane funkcje (register globals. w jaki sposób m o ż n a dokonać włamania. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W A b y zablokować dostęp do danego katalogu. Korzystanie z safe mode ogranicza także czas wykonywania skryptu. czy nie są ujawniane informacje na temat serwera. to istnieje wielkie niebezpieczeństwo. które mogą stworzyć luki w zabezpieczeniach.378 Joomla!. skrypty m a j ą dostęp tylko d o katalogu ich w ł a s n e j witryny. P i e r w s z y m k r o k i e m d o z m n i e j s z e n i a p o t e n c j a l n e g o n i e b e z p i e c z e ń s t w a dla s y s t e m u jest sprawdzenie. jeśli dopilnujesz bezpiecznej konfiguracji serwera Joomla!. ponieważ jest najbardziej podatna na atak. którą należy zabezpieczyć. czy w żadnych plikach nie ma wywołań funkcji phpi nfo(). zużycie pamięci i dostęp do niektórych funkcji systemowych (takich j a k execO.. magie quotes i safe mode).

. oddzielonych przecinkami.fopen. Z a n i m w p r o w a d z i s z j a k i e k o l w i e k z m i a n y w k o n f i g u r a c j i .2" IP disablejunctions Z powodu porzucenia safe mode w PHP istnieje spora liczba innych opcji. przez co ograniczysz funkcjonalność całej strony. stosowane dopóki programiści nie udostępnią odpowiednich opcji w serwerach WWW. N a przykład dyrektywa disable_functions może zostać użyta do wyłączenia funkcji.ini. dyrektywa disable_classes była mało użyteczna. Dopóki uprawnienia u ż y t k o w n i k ó w są poprawnie ustawione. czy ten tryb jest włączony poprzez uruchomienie funkcji phpi nfoC) i sprawdzenie Configuration/PHP Core w p o s z u k i w a n i u d y r e k t y w y safejnode. że r o z u m i e s z ich konsekwencje.proc_termi nate. Możesz sprawdzić.proc_close.passthru. di sabl e_cl asses p r z y j m u j e j a k o a r g u m e n t listę klas do wyłączenia.proc_ni ce. które m o g ą zostać wykorzystane w celu zabezpieczenia poszczególnych e l e m e n t ó w PHP.shell_exec Na serwerze w d r o ż e n i o w y m warto rozważyć dodanie funkcji phpi nfo() do powyższej listy. podobnie j a k poniżej: doc_root = "C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2. nie musisz używać safe mode. Katalog powinien zostać ustawiony w pliku php. IP fl0C_P00l Dyrektywa doc_root p r z y j m u j e j a k o wartość ciąg z n a k ó w . IP disable _classes P o d o b n i e j a k di sabl e_functi ons. Funkcja ta uniemożliwia wykorzystanie określonych klas w kodzie PHP. W przeciwnym wypadku możesz wyłączyć f u n k c j ę w y k o r z y s t y w a n ą przez jedno z rozszerzeń. ponieważ każdy serwer wirtualny m o ż e działać na innym koncie użytkownika. Wstawienie następującej dyrektywy w pliku php. Większość serwerów zawiera już takie opcje.unl i nk. Safe m o d e zostało usunięte z PHP z wersji szóstej i późniejszych.proc_open.Rozdział 14. miało być to prowizoryczne zabezpieczenie. które mogłyby być nadużyte przez hakera. który określa g ł ó w n y katalog uruchamiania skryptów PHP. Począwszy od wstępnej implementacji. które w y w o ł u j ą tę funkcję — haker nie będzie mógł ich wykorzystać do zdobycia informacji dostarczanych przez phpi nfo(). Wprowadzane ograniczenia dawały fałszywe poczucie bezpieczeństwa.ini wyłączy wypisane poniżej funkcje bez w p ł y w u na działanie Joomla!: di sable_functions = fi 1 e. Kiedy pisałem tę książkę. • Bezpieczeństwo Joomla! 379 Safe mode jest włączony na większości współdzielonych serwerów PHP. dostęp do informacji z innego konta nie jest możliwy. u p e w n i j się. M o ż e s z z m i e n i ć u s t a w i e n i e tej dyrektywy w pliku php.system. W przypadku włączonego safe mode żaden skrypt z n a j d u j ą c y się poza tym katalogiem nie będzie mógł być uruchomiony.ini. Jeśli korzystasz z PHP na Microsoft IIS.exec. Dzięki temu — j e ś l i istnieją jakieś pliki.popen. proc_get_status.

O/en/security. a ich użycie zagrozi bezpieczeństwu. np. są przekaz y w a n e d o p r z e g l ą d a r k i . M o ż e s z włączyć tę opcję w pliku php. zmiennych i prawa dostępu. o ile tylko opcja log_errors pozostanie włączona (jest to d o m y ś l n e ustawienie). błędy i ostrzeżenia są zapisywane do pliku error. mysąl. Dlatego warto zapoznać się z krótkim (lecz znaczącym) przewodnikiem M y S Q L „General Security Issues".380 Joomla!. PHP expose_php W s p o m n i a n a w c z e ś n i e j d y r e k t y w a ServerTokens s e r w e r a A p a c h e p o w o d u j e wysyłanie i n f o r m a c j i p o k a ż d y m żądaniu strony. Aby wyłączyć dostarczanie informacji o serwerze PHP. który m o ż n a znaleźć pod adresem: http://dev. czy ta o p c j a j e s t w ł ą c z o n a . ponieważ dzięki nim możesz szybko usunąć usterki. a wolałbyś wyłączyć na serwerze wdrożeniowym. Domyślnie ta opcja jest włączona. ta opcja okaże się bardzo użyteczna. potencjalny dostęp do prywatnych informacji użytkowników może być niepożądany. które p r a w i e na p e w n o chcesz w ł ą c z y ć na serwerze testowym. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W W przyszłości. katalogów. dołącz poniższą dyrektywę do pliku di sable_classes=Di rectory php. Bez w z g l ę d u na to. D y r e k t y w a expose_php dołącza do nich informacje na temat serwera. r a z e m z n a z w ą pliku i n u m e r e m linii. czy nie. prywatnych informacji. które często trafiają tylko do dziennika błędów.log w katalogu \logs serwera Apache. że u s t a w i ł e ś p a r a m e t r display_errors na Off na s e r w e r z e w d r o ż e n i o w y m . W przeciwnym razie możesz dostarczyć hakerowi wielu informacji na temat serwera W W W . powinieneś wyłączyć j ą na serwerze p r o d u k c y j n y m . gdy p l a t f o r m y oparte na klasach ( w ł ą c z a j ą c w to p l a t f o r m ę Joomla!) staną się bardziej złożone. kiedy tworzysz kod.ini za p o m o c ą następującej dyrektywy: display_errors = On Informacje o błędach są przydatne. jednak aby poprawić zabezpieczenia. które wystąpią podczas uruchamiania kodu PHP.errors U s t a w i e n i e m . ustaw tę dyrektywę w pliku php. jest di spl ay_errors.ini: expose_php = Off Bezpieczeństwo MySQL Serwer baz danych M y S Q L może przechowywać dużą liczbę ważnych. Jeśli platforma Joomla! jest wykorzystywana do zarządzania kontaktami lub e-commerce.ini: PHP display. html . U p e w n i j się. Kiedy to ustawienie jest włączone. A b y wyłączyć klasę Di rectory. M o g ą one zostać wykorzystane do zdobycia nieautoryzowanego dostępu lub uszkodzenia strony. w której wystąpił błąd. Pomocne są także ostrzeżenia. n a z w y plików. wszystkie błędy i ostrzeżenia. com/doc/refman/5.

jak to opisano wcześniej w podrozdziale „Cross-Site Scripting (XSS)". czy pliki instalacyjne zostały usunięte z serwera W W W 6 .php/topicJ2522L0. A b y się z a p i s a ć .m a i l e z i n f o r m a c j a m i na temat b e z p i e c z e ń s t w a i w s z y s t k i e alerty. możliwe byłoby całkowite usunięcie jej zawartości. W przypadku pozostawienia folderu 1 installation po zakończeniu instalacji Joomla! zablokuje działanie strony. Domyślnie włączona jest tylko opcja Czyść podczas zapisu. org/content/view/39/132/—przyp. • Bezpieczeństwo Joomla! 381 ezpieczeństwo Joomla! System Joomla! został z b u d o w a n y tak. dzięki którym niebezpieczne treści są automatyczne usuwanie z treści nadsyłanych przez u ż y t k o w n i k ó w . jeśli przypuszczasz. które są dostępne dla użytkowników.2008] http://help. wstawieniu do artykułu filmu z YouTube). Upewnij się. których dotyczy problem. hakerzy w y n a j d u j ą n o w e metody omijania zabezpieczeń. które w y m a g a j ą uwagi. Korzystanie z aktualnej wersji Joomla! zmniejsza ryzyko włamania. Najlepszym sposobem uzyskiwania bieżących informacji dotyczących p r o b l e m ó w bezpieczeństwa Joomla! jest zapisanie się do „Security Related Announcements". Aby do tego nie dopuścić. Podczas wprowadzania zmian wybierz opcję No Editor i w s t a w właściwy kod. Za p o m o c ą T i n y M C E — dzięki opcjom Czyść podczas zapisu i Czyść przy starcie — można automatycznie usunąć niebezpieczne elementy z artykułów (zobacz rysunek 14. c z y u s u n ą ł e ś f o l d e r \installation i w s z y s t k i e pliki w nim zawarte. .08. Gdyby haker uruchomił p o n o w n i e proces instalacji na serwerze z działającą stroną. aby zapewnić bezpieczeństwo bez zmian w konfiguracji. istnieje prawdopodobieństwo. p o p r a w ręcznie artykuły. możesz ustawić parametry edytorów tekstu wykorzystywanych przez Joomla!.joomla. tłum. Korzystając z Plugin Managera.html suwanie plików instalacyjnych Po u k o ń c z e n i u instalacji u p e w n i j się. Istnieje kilka sytuacji. którymi można poprawić kilka j e g o słabych punktów. a Czyść przy starcie nie. p o n i e w a ż kod zostanie uznany za niebezpieczny.4).Rozdział 14. lytor HTML Joomla! Jeśli zezwalasz na umieszczanie na stronie treści nadesłanych przez u ż y t k o w n i k ó w .org/index. że nieoczyszczony kod znajduje się j u ż w bazie danych. sprawdź. p o s z u k a j w i n t e r n e c i e (w p r z y p a d k u z m i a n y a d r e s u ) lub odwiedź poniższy temat na forum: http://forum. Tę drugą potrzebujesz tylko w sytuacji. Istnieje jednak spora liczba drobnych ustawień. Wówczas będziesz o t r z y m y w a ł e . joomla. Joomla! Help Site — Browser Installation (the easy way)[online] [dostęp: 26. kiedy f u n k c j a Czyść podczas zapisu z a p o b i e g n i e T w o i m c e l o w y m działaniom (np. że ograniczyłeś możliwości edytorów. Cały czas pojawiają się n o w e zagrożenia. Prawie zawsze możliwe jest ustawienie opcji. że ktoś spróbuje przeprowadzić atak X S S na system. Zamiast w y ł ą c z a ć tę f u n k c j ę .

Dzięki opcji Czyść podczas zapisu z kodu zostaną usunięte niektóre elementy kodu HTML i znaczniki skryptów. G d y tworzysz n o w e rozszerzenia (moduły.4. komponenty lub wtyczki). zawsze dodawaj kod. Domyślnie w tym polu znajduje się tylko element applet. iframe na tę listę. które u m o ż l i w i a d u ż o większą k o n t r o l ę . O p c j a Zabronione elementy p o z w a l a Ci określić e l e m e n t y kodu H T M L . Rozwijanie i testowanie Jeśli p l a n u j e s z w d r o ż e n i e b e z p i e c z n e g o systemu Joomla!. Testy powinny odbywać się w całości na serwerze testowym. który s p r a w d z a . . powstrzyma to także użytk o w n i k ó w przed d o d a w a n i e m animacji Flash i innych dynamicznych treści. Na początku pliku z kodem umieść poniższą linię: definecK '_JEXEC' ) or die ( 'Brak dostępu' ): Jeśli parametr _J EX EC nie został zdefiniowany (co oznacza. musisz być w stanie sprawdzić konfiguracje i rozszerzenia na bezpiecznym systemie. Uruchamianie wewnątrz systemu Jeśli haker uruchomi plik PHP z pominięciem systemu.382 Joomla!. Oczywiście. Użytkownicy nie będą mogli wykorzystać żadnego elementu. zawierać roboczy kod i niesprawdzone rozszerzenia. na w y p a d e k gdyby zostały odnalezione i wykorzystane do ataku przez hakera. że skrypt nie został uruchomiony w systemie Joomla!). p r z e t w a r z a n i e kodu z o s t a j e p r z e r w a n e . który mógłby zostać użyty do przeprowadzenia ataku takiego jak X S S . które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu N a liście p a r a m e t r ó w T i n y M C E z n a j d u j e się u s t a w i e n i e . Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 14. czy skrypt u r u c h a m i a n y jest przez Joomla!. applet. W celu poprawy zabezpieczeń powinieneś rozważyć wpisanie object. Serwer testowy m o ż e być niedostatecznie zabezpieczony. Nawet p r y m i t y w n e testowe rozszerzenia p o w i n n y zawierać tę linię. możliwe są szkody różnego rodzaju. które zostaną usunięte z wprowadzonego tekstu.

które jak najlepiej z a p o b i e g n ą potencjalnym atakom. jakie musisz w y k o n a ć podczas tworzenia kodu. Doprowadzi to do tworzenia lepszego oprogramowania dla Joomla! i solidniejszego kodu. w których systemowi temu brakuje możliwości dostępnych w C M S . Testowanie skryptów i przykładowych rozszerzeń to tylko dwie czynności. że system staje się podatny na atak.ini i httpd. dzięki której zapobiegnie się nieautoryzowanemu dostępowi do informacji.Rozdział 14. .ini do niebezpiecznych elementów PHP. znajdź źródło problemu. • Z a b e z p i e c z e n i e s y s t e m u przed a t a k a m i z z e w n ą t r z j e s t b a r d z o w a ż n e .conf\ p o n i e w a ż serwer r o z w o j o w y p o w i n i e n mieć zupełnie inne ustawienia. W rozdziale 15. zamiast wyłączać ustawienie odpowiedzialne za jego występowanie. jeśli z a j m u j e s z się tworzeniem oprogramowania. Konfigurowanie parametrów Joomla!.a c h w y ż s z e j klasy. który m o ż e stworzyć wiele możliwości dla hakera. Niestety. na które może być narażony serwer W W W . Nie powinieneś jednak przenosić plików konfiguracyjnych. przedstawiono obszary. • Bezpieczeństwo Joomla! 383 Serwer testowy jest j e s z c z e ważniejszy z punktu widzenia bezpieczeństwa. takich jak php. Po zakończeniu tworzenia o p r o g r a m o w a n i a powinieneś przenieść w pełni s k o n f i g u r o w a n y system na serwer wdrożeniowy. Doskonalenie konfiguracji w pliku php. W tym r o z d z i a l e d o k o n a n o p r z e g l ą d u sposobów postępowania w kwestiach bezpieczeństwa Joomla!: • • • Zrozumienie ataków. Mimo to połączenie wielu technologii sprawia. Poprawa konfiguracji zabezpieczeń serwera Apache. j e d n a k e f e k t y w n a kontrola dostępu użytkowników wewnątrz systemu odgrywa nie mniej istotną rolę. Ataki są zazwyczaj wymierzane w najsłabszy punkt systemu. jest to obszar pewnych braków w systemie Joomla!. Jeśli niektóre elementy systemu przestaną działać w nowym. a system projektowy będzie miał ich wiele. chyba że webmaster zrozumie istotę zagrożeń i z a s t o s u j e o d p o w i e d n i e środki p r z e c i w d z i a ł a n i a . bardziej restrykcyjnym środowisku (a stanie się to na pewno). w celu ograniczenia dostępu • Przyjęcie polityki bezpieczeństwa M y S Q L . odsumowanie Joomla! jest faktycznie bardzo bezpiecznym systemem.

Profesjonalne tworzenie stron WN 1W .384 Joomla!.

niezależnie od tego. o r g ) . że Joomla! to silna konkurencja dla systemów kosztujących setki. Joomla! ma 124 ze 140 w y s z c z e g ó l n i o n y c h cech. Wraz z r o z w o j e m oprogramowania wiele spośród brakujących funkcji zostanie dodanych. Jeśli istnieje szeroko stosowane rozszerzenie. a nawet tysiące dolarów. dlatego wynik p o r ó w n a n i a z k o n k u r e n c y j n y m i p r o d u k t a m i b ę d z i e w y g l ą d a ć p o d o b n i e t a k ż e w przyszłości. (ontrola wersji dokumentów J e d n ą z najbardziej znaczących funkcji. Praktycznie w s z y s t k i e k o m e r c y j n e aplikacje C M S (a także w s z y s t k i e produkty wysokiej klasy p o r ó w n y w a l n e z Joomla!) z a w i e r a j ą f u n k c j ę kontroli wersji. że k o n k u r e n c j a ma j u ż d r u g ą w e r s j ę f u n k c j i . które p o d k r e ś l a j ą braki tego systemu. Wielu zwolenników przytoczyłoby argument. zaznaczana jest słabość Joomla! w tej dziedzinie. Jeżeli jednak dostępne rozszerzenia dodają wyłącznie prymitywną implementację danej opcji (np. które o f e r u j ą bardziej z a a w a n s o w a n e i m p l e m e n t a c j e danych rozwiązań. W tym rozdziale opisano pokrótce niedostatki systemu Joomla! dostrzeżone w czasie pisania tej książki.15 Czego Joomla! nie potrafi Miałeś już okazję poznać fenomenalny system zarządzania treścią ( C M S ) Joomla!. jest kontrola wersji dokumentów. kontroli wersji). p o w i n n y o d z w i e r c i e d l a ć dystans dzielący system Joomla! od innych produktów. kiedy czytasz tę książkę. poświęconej p o r ó w n y w a n i u aplikacji typu C M S . które bezproblemowo rozbudowuje system o daną funkcję (np. Pamiętaj jednak. funkcjonalność eCommerce dzięki rozszerzeniu Virtuemart). że niedostatki Joomla! można uzupełnić dostępnymi rozszerzeniami. dlatego czasami warto skorzystać z innych aplikacji C M S . I s t n i e j ą j e d n a k pewne obszary. O g r o m n a liczba f u n k c j i sprawia. c m s m a t r i x . że programiści innych aplikacji nie pozostają bezczynni. to nie jest ona wymieniana jako ograniczenie systemu Joomla!. W p r o w a d z e n i e p i e r w s z e j wersji d a n e g o r o z w i ą z a n i a w Joomla! o z n a c z a ć będzie. N a stronie internetowej C M S Matrix ( w w w . Kontrola wersji . Dlatego i n f o r m a c j e z a w a r t e w tym rozdziale. których brak w Joomla!.

3L-riiłi p o d a n e : Zwykły tekst J j i > > r u kor« » "-i .. Joomla! po: Ogromna liczba funkcji czyni Joomla! silną ] setki. Rysunek 15. wyjaśniającego zdania) lub korygująca (np. Kolejny krok to sprawdzanie z g o d n o ś c i z faktami i sugestie zmian w artykule.. c Kontrola wersji dokumentow H]i3 I 1= E3 < sekcja ł H]a m 3 EP < sekcja 1 wrs 8 Kol.1.I j^I À . o d p o w i a d a w p r o w a d z a p o p r a w k i i p r z e p i s u j e niektóre f r a g m e n t y . a nawet tysiące dolarów. jeśli nad materiałami pracuje kilku redaktorów i korektorów. d o d a j ą sugestie. wyobraź sobie przepływ pracy (ang. 1 str. Ogromna liczba funkcji czyni Joomla! silną J setki. jest dopiero nieścisłości. zarys dodatkowego. na każdym etapie. Przedstawiony przebieg pracy internetowej gazety wymaga. system umożliwia odczytanie archiwalnej kopii artykułu.cmsmati porównywaniu aplikacji typu CHS. Porównanie wersji artykułów wyświetlane w postaci dwóch sąsiadujących okien może być bardzo użyteczne l-4 J 2 . i t'. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W ma krytyczne znaczenie dla zarządzania treścią.Microsoft Word Plik Pomoc J ¡¿dycja Widok Wjtaw Format Narzędzia iaa Iabela Qkno > ~£S / . nie jest oi systemu Joomla! Jeśli jednak dostępne rozszt implementację danej opcji (np.cmsmat) porównywaniu aplikacji typu CHS. Zn. Następnie redaktorzy i korektorzy przeg l ą d a j ą artykuł. poprawa interpunkcji). wprowadzania z m i a n w oryginalnej treści. usunięcie akapitu). wyświetlane obok siebie z różnicami zaznaczonymi kolorem. Często warto skorzystać z in) bardziej zaawansowane implementacje danych i Jiił:. Plik gdyqa Widok Wgtaw Format yarzęd2ia Iabela Okno X : Pomoc 9 artykull txt . Jeśli p o j a w i ą się n o w e informacje lub dostrzeżone zostaną zmiany m o g ą zostać w p r o w a d z a n e także po publikacji. Wraz z rozwojem oprogrs funkcji zostanie dodanych.A 100% U J J J . 1 .. N a d a l s z y m etapie prawnicy przeglądają treść artykułu pod kątem kontrowersyjnych wypowiedzi. Jeśli n i e z b ę d n y j e s t p o w r ó t d o d a n e j wersji w celu p r z y w r ó c e n i a lub porównania. dlatego porównanie z kc miało identyczny rezultat teraz i w przyszłe danego rozwiązania w Joomla1 oznaczać będzit wersję tej funkcji. Dziennikarz pisze artykuł i w p r o w a d z a j e g o p o c z ą t k o w ą wersję do systemu. Jest to także kluczowa cecha z punktu widzenia administratora. * i Znaczniki pokazane w wersji końcowej • Pokaż* •*» Miałeś już okazję poznać fenomenalny system stronie internetowej CHS Hatrix (www. Często warto skorzystać z im bardziej zaawansowane implementacje danych i W tym rozdziale opisano pokrótce niedostatk: pisania tej książki. uwagi lub z m i e n i a j ą treść. Istnieją je< braki Joomla!. Joomla! po. 1 str. Dlatego informacje zawai stanowić skuteczną podstawę oceny systemu J< Wielu zwolenników podniosło by argument. a r t y k u ł p o p r a w i a n y j e s t p r z e z autora — a k c e p t u j e on z m i a n y .386 Joomla!. Jeśli istnieje s: bezproblemowo rozbudowuje system o daną funl dzięki rozszerzeniu Virtuemart). Wiele edytorów (np. konstruktywna (np. j E d i t i Microsoft Word) zawiera f u n k c j ę w y g o d n e g o porównywania wersji. Ostatecznie na krytykę. Większość systemów pozwala porównać dwie wersje artykułu. W systemach C M S z kontrolą wersji każda zmiana p o w o d u j e zapisanie także poprzedniej wersji artykułu. że dostępnymi rozszerzeniami. Istnieją je< braki Joomla!. K a ż d a z nich m o ż e być d e s t r u k t y w n a (np. A / 1• • Pula:* 'j . pozostają bezczynni. Artykuł publikowany po kilku korektach. kontroli wer: w tej dziedzinie. A b y zrozumieć znaczenie funkcji kontroli wersji w systemach zarządzania treścią. Pamiętaj jednak. workflow) w internetowej gazecie. Hiałeś już okazję poznać fenomenalny system stronie internetowej CHS Hatrix (www. wyświetlanych w d w ó c h sąsiadujących oknach — przedstawiono to na rysunku 15.1. a nawet tysiące dolarów.

system nie będzie w stanie spełnić wymogów organizacji posiadających dużą bazę materiałów. Popularnym źródłem materiałów na stronę są biblioteki istniejących plików zawierających treść artykułów. Uniemożliwia to implementację systemu przepływu pracy dla d o k u m e n t ó w . Systemowi brakuje także opcji konwersji. Microsoft Outlook. elastyczność tego rozwiązania jest ograniczona. konwersja i eksport plików Chociaż możliwości Joomla! związane z wprowadzaniem artykułów są imponujące. Redaktor. Główny administrator). praktycznie nie istnieje funkcja importu. Microsoft Word. TeX i BBCode. Operator. a także problemy podczas archiwizowania starych materiałów. Dopóki funkcje konwersji nie zostaną dodane do Joomla!. Aplikacje C M S rodzaju Vignette Web Content Management pozwalają nawet na zautomatyzowany import plików graficznych. Oznacza to trudności w przypadku chęci przeniesienia danych ze strony Joomla! w inne miejsce. nie istnieje wbudowana w system Joomla! opcja eksportu artykułów lub innych danych. nie jest to j e d n a k skuteczny system kontroli wersji. Komercyjne systemy CMS pozwalają na dynamiczny lub zautomatyzowany import dokumentów w wielu formatach. X S L T dla danych X M L . aby j ą przywrócić. Microsoft Word.). która pozwoliłaby wprowadzać artykuły zapisane w plikach zawierających tekst sformatowany (np. np. mport. Jgraniczone funkcje zabezpieczeń i autoryzacji Model zabezpieczeń przyjęty w systemie Joomla! jest prymitywny w porównaniu z konkurencją. Równie znaczący jest brak funkcji eksportu materiałów. Microsoft Excel. Administrator. Autor. Wydawca. dlatego brak obsługi tego rozwiązania jest sporym przeoczeniem. Podobnie byłoby. które pozwala przywrócić ostatnią wersję dokumentu za p o m o c ą funkcji „ c o f n i j " .Rozdział 15. jedyne rozszerzenie tego typu pozwalało na konwersję z formatu DocBook. Po w p r o w a d z e n i u i zapisaniu zmian w artykule stara wersja jest nadpisywana i nie ma sposobu. Chociaż możliwy jest bezpośredni dostęp do materiałów za pomocą narzędzi MySQL. PDF. Nie istnieje także funkcja automatycznego importowania treści artykułów z zewnętrznych plików. Zaplecze. Przykładowo jeśli chcesz przyznać uprawnienia akceptowania i edycji artykułów w jednej kategorii asystentowi administratora. kiedy pisałem tę książkę. W porównaniu z wieloma systemami bazodanowymi. zapisanych stron internetowych. Joomla! zawiera obsługę ośmiu grup użytkowników (Zastrzeżony. RTF itd. do których można przypisać użytkownika. Brakującą funkcjonalność można łatwo zaimplementować w postaci rozszerzenia. • Czego Joomla! nie potrafi 387 W systemie Joomla! brakuje kontroli wersji w j a k i e j k o l w i e k postaci. gdybyś chciał przyznać zarejestrowanym użytkownikom . które pozwalają określać grupy i role użytkowników. J e d y n y m dostępnym rozwiązaniem jest rozszerzenie Versioning. jest to niemożliwe ze względu na szczegółowy charakter określonych uprawnień. jednak w czasie.

ponieważ domyślnie informacje.388 Joomla!. Inne systemy C M S pozwalają na konstruowanie dodatkowych poziomów dopasowanych do uprawnień użytkownika. obsługa skórek Joomla! posiada d w a g ł ó w n e interfejsy użytkownika: część f r o n t o w ą i administracyjną. Właściwa kontrola dostępu powinna być wbudowana w samą platformę. kto . Rozszerzenie JACLPlus umożliwia rozbudowanie kontroli dostępu w systemie Joomla!. choćby ze względów bezpieczeństwa. niektóre z nich opisano w rozdziale 11. System nie obsługuje także zaawansowanych metod uwierzytelniania. Joomla! zawiera wbudowaną obsługę SSL. ponieważ pozwala na utworzenie dodatkowych grup z nałożonymi ograniczeniami w przeglądaniu materiałów. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W możliwość przeglądania wyłącznie dwóch sekcji. gdy przesyłane są poufne dane (np. Oznacza to. Na szczęście. takich jak Kerberos. implementacja tego rozwiązania jest złym pomysłem. dlatego nie można liczyć na podobną pomoc techniczną. że w zależności od tego. Brakuje mu także sprawdzonej architektury obsługi serwerów klastrowych. Zabezpieczenie tego typu warto stosować szczególnie w sytuacji. że opisane rozwiązania nie są w b u d o w a n e w Joomla!. Równoważenie obciążania i replikacja danych Wiele aplikacji C M S zawiera funkcje równoważenia obciążenia powiązane z serwerem. przesyłane są w postaci zwykłego tekstu. Network Information System (NIS). dlatego nie jest możliwa skuteczna implementacja tej funkcji w postaci wtyczki. jak w przypadku systemów ze zintegrowanym r ó w n o w a ż e n i e m obciążenia i replikacją danych. Windows NT Lan Manager (NTLM) lub Server Message Block (SMB). w serwisie randkowym lub na stronie logowania. wieloserwerowej instalacji Joomla! z równoważeniem obciążenia. Dodatkowo system nie zawiera wbudowanej funkcjonalności pozwalającej na replikację danych. Kompleksowe podejście do tego problemu jest systemowi Joomla! obce. począwszy od wersji 1. Pamiętaj jednak. jest to także niemożliwe przy obecnej implementacji. Ogranicza to bezpieczeństwo. witryny eCommerce). Poziomy interfejsu użytkownika. Istnieje kilka metod tworzenia rozproszonej. jeśli odpowiednie zmiany nie zostaną wprowadzone w kodzie aplikacji. co pozwala na przechwycenie tych danych.5. takie jak nazwa użytkownika i hasło. Pozwala to na stronach logowania lub w aplikacjach e C o m m e r c e otworzyć między przeglądarką a serwerem W W W bezpieczne. s z y f r o w a n e połączenie. Chociaż MySQL ma opcje replikacji danych. grupy lub danej roli. które przechowują (i pozwalają na edycję) te same artykuły. ponieważ z założenia stosowane są w przypadku witryn o dużym natężeniu ruchu.

in. publicznego dostępu do materiałów. włączając w to śledzenie projektów. wyświetlany jest inny zestaw edytorów W Y S I W Y G . • • • • • . formularzy i innych o g ó l n y c h e l e m e n t ó w i n t e r f e j s u . Kalendarz i zarządzanie czasem — Kalendarze wykorzystywane są do koordynacji zasobów zarówno fizycznych. Standardowa funkcjonalność groupware Groupware to oprogramowanie. System zarządzania projektami — Niektóre aplikacje z a w i e r a j ą k o m p l e t n ą funkcjonalność zarządzania projektami. które umożliwi dostosowywanie wyglądu strony do w y m a g a ń użytkowników. • Czego Joomla! nie potrafi 389 zalogowany jest w systemie. Użytkownicy w s p ó ł p r a c u j ą w czasie rzeczywistym. Publikacja nie oznacza jednak ogólnego. Możliwe jest także skuteczne zarządzanie czasem. Popularne f u n k c j e aplikacji groupware to m. j e s t f o r u m d y s k u s y j n e .Rozdział 15. dodanych dokumentach. audio.: • Publikacja w sieci — Jedną z najważniejszych opcji groupware jest publikowanie d o k u m e n t ó w i i n f o r m a c j i przez c z ł o n k ó w g r u p y lub d a n e g o projektu. Namiastka personalizacji (głównie związana z profilem użytkownika) możliwa jest dzięki rozszerzeniu Community Builder. Forum — Komunikacja to niezbędny i kluczowy element współpracy grupowej. Przykładowo istnieje możliwość rezerwacji p o k o j u k o n f e r e n c y j n e g o lub w i r t u a l n e g o pokoju na czacie do cotygodniowych spotkań. co pozwala na w s p ó l n ą (i bezkolizyjną) m o d y f i k a c j ę d o k u m e n t ó w .. która u m o ż l i w i a s k u t e c z n ą k o m u n i k a c j ę . arkuszy kalkulacyjnych. N a j p o p u l a r n i e j s z y m p r z y k ł a d e m aplikacji z tej kategorii j e s t prawdopodobnie Lotus Notes. dostępnego w innych systemach. j a k i wirtualnych. Rozszerzenie to wymaga jednak dalszego dopasowania. d o k u m e n t ó w i konferencji). w s p ó l n e g o n a r z ę d z i a d o s z k i c o w a n i a lub innej a p l i k a c j i . a wiadomości m o g ą zawierać odwołania do zasobów projektu (np. który służy do organizacji. tylko na użytek w e w n ę t r z n y grupy p r a c u j ą c e j nad d a n y m z a d a n i e m . że u ż y t k o w n i c y s p ę d z a j ą w systemie w i ę k s z o ś ć czasu pracy. p o n i e w a ż sporo r o z w i ą z a ń g r o u p w a r e s k o n s t r u o w a n y c h j e s t w taki s p o s ó b . zarządzanie zasobami i ludźmi. za pośrednictwem sieci. m a j ą możliwość wspólnej modyfikacji dostępnych materiałów. F u n k c j a ta p o w i ą z a n a jest często z systemem kontroli wersji i możliwością wprowadzania komentarzy. P l a t f o r m ą . wspólnej pracy grupy u ż y t k o w n i k ó w . M a ł e z m i a n y w p r o w a d z a n e w m e n u w o p a r c i u o grupę użytkownika nie m o g ą się równać z poziomami interfejsu użytkownika. W Joomla! wszyscy u ż y t k o w n i c y oglądają ten sam szablon. Dodatkowo wiele konkurencyjnych aplikacji typu C M S pozwala użytkownikom dopasować wygląd interfejsu za p o m o c ą j e d n e j z dostępnych skórek. Email i komunikatory internetowe — System wysyłania e-maili służy w aplikacjach groupware do powiadamiania u ż y t k o w n i k ó w o n o w y c h publikacjach. Konferencje — Konferencja może być przeprowadzana w formie wideo. T e m a t y p o j a w i a j ą c e się na nim s ą b e z p o ś r e d n i o p o w i ą z a n e z p r o j e k t a m i . w postaci czatu. wydarzeniach itd. a także inne f u n k c j e przydatne przy zarządzaniu. wyznaczanie kamieni milowych i ścieżek krytycznych.

Oto lista najczęstszych funkcji zintegrowanych w ramach portalu wraz z sugestiami. m o ż e zostać opublikowany lub udostępniony w sieci zewnętrznej. Na dodatek wykorzystanie Joomla! w tej roli nie jest dobrym rozwiązaniem. arkuszy kalkulacyjnych z zarysem budżetu lub prezentacji). Niektóre organizacje (szczególnie te. poza organizacją lub systemem. a dokumenty lub informacje związane z projektem są automatycznie p r z e k a z y w a n e do ludzi odpowiedzialnych za kolejne etapy. jednak brak integracji tych narzędzi utrudnia stosowanie Joomla! jako narzędzia pracy grupowej. katalogów firm itd. System zarządzania wiedzą — Stosowane rozwiązanie służy do zbierania.). Pojedyncze logowanie w systemie wystarcza do skorzystania z dostępnych usług. poczty elektronicznej itd.). aplikacji internetowych (poczty. W tym wypadku oprogramowanie służy do udostępniania dokumentów (np.). map. za pomocą f o r u m . Aplikacje tego typu m o ż n a zastosować także w roli portalu. galerii zdjęć itd. Poszczególne funkcje aplikacji groupware dostępne są dla Joomla! w postaci indywidualnych rozszerzeń. Z a z w y c z a j u ż y t k o w n i c y k o r z y s t a j ą c y z d a n e g o portalu s p ę d z a j ą na nim większość czasu poświęcanego na przeglądanie intemetu. prognozy pogody itd. jak można uzupełnić Joomla! o brakujące możliwości: . w których pracowników dzielą duże odległości) o d n o t o w u j ą znaczący wzrost produktywności dzięki zastosowaniu rozwiązań groupware. Odwiedzający portale takie jak Wp. przeglądać anonse towarzyskie itp. słuchać internetowych audycji radiowych. Funkcjonalność portalu Strony oparte na rozwiązaniach C M S to najczęściej elektroniczna wersja gazety lub periodyku. własnej strony internetowej. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • System przepływu pracy — Systemy tego typu umożliwiają realizację projektów w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy. jak i finansowe) z n a j d u j ą się w e wspólnej bazie.pl (zobacz rysunek 15. organizowania. p o n i e w a ż informacje o użytkowniku (zarówno dane osobiste. których brak w Joomla!.2) m o g ą śledzić kursy akcji. Przykładowo oprogramowanie groupware dla biur architektonicznych m o ż e automatycznie przesyłać ukończone plany konstrukcyjne do odpowiedniego wykonawcy. rozwiązań e C o m m e r c e (aukcji.). • • N i e k t ó r e s y s t e m y C M S w y b i e r a n e są g ł ó w n i e ze w z g l ę d u na f u n k c j o n a l n o ś ć groupware. zarządzania i dzielenia różnych form informacji.390 Joomla!. komunikacji wewnątrz systemu (np. ogłoszeń. gdzie pojedyncza strona służy za p u n k t d o s t ę p u d o r ó ż n o r o d n y c h i n f o r m a c j i ( k u r s ó w akcji. Koordynacja współpracy z systemami zewnętrznymi — Projekt. p o n i e w a ż systemy g r o u p w a r e w y m a g a j ą b a r d z o z a a w a n s o w a n y c h opcji bezpieczeństwa. który ukończono. a także śledzenia zmian wprowadzanych w materiałach umieszczonych w systemie. n a j n o w s z y c h w i a d o m o ś c i . sprawdzać pocztę. W ramach tego systemu poszczególni użytkownicy sygnalizują o ukończeniu pewnych etapów.

2. Ogłoszenia i anonse towarzyskie — W katalogu Joomla! znajdziesz wiele rozszerzeń do zarządzania ogłoszeniami. popularny Jobline. typu Prywatne wiadomości ( P M S — Private Message System). a nawet prymitywnej implementacji tej funkcji w domyślnej instalacji Joomla! praca w roli serwera poczty wykracza poza możliwości Joomla!. Konta Email — W i ę k s z o ś ć portali udostępnia u s ł u g ę poczty elektronicznej. m a j ą własne wyszukiwarki. • których można . Z a p o m o c ą narzędzia firmy G o o g l e możesz wstawić funkcję przeszukiwania własnej strony i internetu. Oferty pracy — W katalogu Joomla! znajdziesz wiele rozszerzeń do przeglądania 1 dodawania ofert pracy.UK-t Flrmv [ S ^'brazki Słowniki Ogłoszenia DoCelu Mi'-'* WIRTUALNAPOLSKA Reklama w Szukaj Katalog stron VWWV więcej» ¿yi PoaU Twoja Poczta Twoja Pogoda Prosto DoCelu Csal Ts. c z y jesteś fanem show? Sprawdź. zintegrowaną z w y g l ą d e m T w o j e j strony. Mapy — Popularną f u n k c j ą wielu portali jest dostęp do elektronicznych m a p i planowania podróży.com/apis/maps) lub zastosowaniu jednego z rozszerzeń integrujących Mapy Google w systemie Joomla! (w katalogu rozszerzeń z n a j d z i e s z np. G o o g l e m a p s .Rozdział 15. 5ortal Wp. p o z w a l a j ą c e j na p r z e c h o w y w a n i e na stronie poczty i innych plików. M i m o istnienia wielu rozszerzeń.google.com/services). K o m p o n e n t 0 n a z w i e R a v e n s w o o d User H o m e P a g e s p o z w a l a u ż y t k o w n i k o m w i t r y n y na tworzenie własnych „ministron". Google i M S N . np. Własne rozwiązanie tego typu na stronie Joomla! m o ż l i w e jest dzięki połączeniu z API M a p Google (www. że niejedna gwiazda miała okazię zaświecić mocniej. np. Opcja tego typu dostępna jest także dla systemu J o o m l a ! — za p o ś r e d n i c t w e m usługi G o o g l e C u s t o m Search E n g i n e (http://bizsolutions.net. którymi można zarządzać w środowisku Joomla!. jednak większość witryn tego typu korzysta z rozwiązań oferowanych przez inne firmy. np. Osobista strona internetowa — Opcja bardzo popularna na stronach typu M y S p a c e i grono.google. Błogi Warszawa -^mJf DoCelu i WPmobi Aukcje wybierz miasto -» -mm* WPłv więcej as ja Najedź kursorem i rzuć kostką Ile wiesz o 'Tańcu z gwiazdami"? "Taniec z gwiazdami" sprawił. ^ "Zginęły dziesiątki terrorystów" ofensywa iądowa rozpoczęta • Reakcje świata na ofensywę lądową Izraela •Rada Bezpieczeństwa przeanalizuje sytuację yi * Gazprom zaapelował do Ukrainy o powrót d o n • Silne trzęsienie ziemi w Indonezji spowodowało panikę • Wincenty Różański nie żyje • Funkcja przeszukiwania sieci — Najpopularniejsze portale. trony 391 lin. • Czego Joomla! nie potrafi iysunek 15. m o ż l i w o ś ć stworzenia w ł a s n e j strony w r a m a c h portalu. ile o nim wiesz* Zobacz t a k i e : • Czyj to dekolt? Następne. G e o Visitors i Google Maps API). • • • • • . popularny A d s M a n a g e r .korzystać bez opuszczania . Izrael rozpoczął i n w a z » na Stretę Gazy 1 .pl ma viele usług.

. W tym czasie m o g ą być wyświetlane bannery. które generują zysk.wakacje. ponieważ oferują przewodniki. Prognoza pogody — Zarejestrowani użytkownicy portalu m o g ą często skorzystać z prostej p r o g n o z y p o g o d y d o p a s o w a n e j do m i e j s c a zamieszkania. Gty — Portale zawierają z reguły możliwość brania udziału w wieloosobowych grach internetowych pewnego typu. które pozwala na zintegrowane zarządzanie materiałami audio i wideo udostępnianymi za p o m o c ą streamingu. filmów i innych plików.392 Joomla!. Katalogi (białe i żółte strony) — Portale z w i e r a j ą często katalogi z informacjami k o n t a k t o w y m i w postaci k a t a l o g ó w białych i żółtych stron. Informacje sportowe — Wyświetlanie wyników sportowych i aktualnych wydarzeń j e s t b a r d z o p o p u l a r n ą f u n k c j ą w i e l u portali. można wzbogacić Joomla! o większość funkcji portalowych. W k a t a l o g u r o z s z e r z e ń J o o m l a ! m o ż n a z n a l e ź ć m o d u ł y . R o z s z e r z e n i e P l a y g a m e s j e s t k o m p o n e n t e m J o o m l a ! ł ą c z ą c y m się z n i e m i e c k i m serwisem Play. specjalne wycieczek.pl/. Muzyka i inne media — O g r o m n y rozrost Y o u T u b e . Gry na stronach W W W nie z u ż y w a j ą wielu zasobów serwera. które uzupełniają system o f u n k c j e tego typu. jeśli stanowią one grupę docelową T w o j e j strony. na co warto zwrócić uwagę. Wieloosobowe gry p o z b a w i o n e p r z e m o c y są także n i e z w y k l e p o p u l a r n e w grupie kobiet w w i e k u 18-39 lat.com). Wygląd strony powinien być spójny. systemy rezerwacji lotów. Prezentacja ta m o ż l i w a j e s t w J o o m l a ! dzięki r o z s z e r z e n i o m J V T e m p o Easy W e a t h e r .whitepages. pakiety wakacyjnych i zniżki w wypożyczalniach samochodów. a s k ł a n i a j ą u ż y t k o w n i k ó w do spędzania wielu godzin na stronie. Sigsiu Online Business Index lub JAddresses). a zmiana prezentacji poszczególnych działów nie p o w i n n a nastręczać trudności. Rozszerzenie Joomledia pozwala na integrację systemu Joomla! z p r o g r a m e m partnerskim Expédia. p o z w a l a j ą c y m na d a r m o w y dostęp do w i e l o o s o b o w y c h gier znanych z kasyna. często różnica wynosi t y l k o 15 m i n u t . Usługi tego typu ogromnie o b c i ą ż a j ą zasoby serwera i łącza internetowe. M i m o to m o ż e s z skorzystać z rozszerzania AllVideos. dzięki rozszerzeniom. Dla J o o m l a ! m o ż n a znaleźć wiele rozszerzeń zamieszczających wyniki sportowe. Białe strony m o ż n a w s t a w i ć na stronie za p o ś r e d n i c t w e m p r o g r a m u partnerskiego WhitePages. skuteczne zarządzanie portalem w y m a g a zintegrowanego i przemyślanego panelu administracyjnego.com 0https://affiliates. W J o o m l a ! b r a k u j e integracji między poszczególnymi działami. Weathermaster i Z Weather. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie jednego z wielu k o m p o n e n t ó w J o o m l a ! d o konstrukcji w ł a s n e g o katalogu żółtych stron (np. portale z m i e r z a j ą w k i e r u n k u z a j ę c i a części rynku i n t e r n e t o w e j turystyki. W i t r y n y tego typu stają się coraz częściej z a u f a n y m źródłem informacji podczas planowania podróży. dlatego nie są zalecane na stronach Joomla!. kluczowej dla uruchomienia i prowadzenia portalu.de. c o m skłonił właścicieli portali do udostępnienia f u n k c j i w s t a w i a n i a w ł a s n e j muzyki. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • Informacje turystyczne — M i m o istnienia wyspecjalizowanych stron. takich jak http://www. • • • • • • Chociaż. Informacje finansowe — Ceny akcji i inne informacje finansowe to podstawa portali dostarczających informacje w czasie bliskim rzeczywistemu.

jego dopasowania do potrzeb użytkowników.Rozdział 15. Niewielka liczba możliwości portalu — takich jak prywatne strony W W W — które są dostępne w komercyjnych produktach. W tym rozdziale przedstawiono kilka braków systemu w następujących dziedzinach: • • • Brak systemu kontroli wersji i zarządzania przepływem pracy. Brak zintegrowanej replikacji danych (możliwa jest odpowiednia konfiguracja MySQL. który umożliwia skuteczną współpracę przy średnich i dużych dokumentach. Ograniczone funkcje uwierzytelniania i niedostateczne zabezpieczenia. eksportu i masowego przetwarzania dokumentów. że Joomla! jest nieodpowiednim wyborem dla witryn działających na wieloserwerowych klastrach. który sprawia. niezależnie od aplikacji Joomla!). Minimalna integracja funkcji groupware. które mimo możliwości rozbudowania za p o m o c ą rozszerzeń nie d a j ą wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Funkcjonalność r ó w n o w a ż e n i a obciążenia i replikacji dostępna wyłącznie na poziomie serwera W W W (bez udziału Joomla!). . co utrudnia zarządzanie obciążeniem. przez co internetowa współpraca jest trudna i nieatrakcyjna zarówno dla użytkowników. przedstawiono przegląd popularnych stron W W W działających dzięki temu systemowi. jak i administratorów. Odwiedzenie tych stron może mieć dodatkowy walor edukacyjny. że jest ona idealnym rozwiązaniem wszystkich potrzeb. ponieważ pozwala zapoznać się z różnymi sposobami realizacji i doboru rozszerzeń. Znaczne ograniczenia pod względem możliwości interfejsu użytkownika. • • • • Dotychczas miałeś okazję zapoznać się prawie ze wszystkimi funkcjami Joomla!. • Czego Joomla! nie potrafi 393 'odsumowanie Fenomen aplikacji Joomla! nie sprawia. W rozdziale 16. Praktyczny brak opcji importu.

Profesjonalne tworzenie stron WN 1W .394 Joomla!.

dlatego „ w i t r y n y w i d m a " zostały w y k l u c z o n e . które p o m o g ł y b y Ci p o p r z e z p o r ó w n a n i e udoskonalić s w o j ą witrynę. p o p u l a r n y c h stron o p a r t y c h na aplikacji Joomla!. Większość wymienionych stron dostępna jest w internecie co najmniej od dwóch lat. Każda strona przedstawiona jest w kontekście zastosowania technologii Joomla! — znajdziesz tu listę rozszerzeń zainstalowanych na stronie. które są p r z y n a j m n i e j co j a k i ś czas uaktualniane.16 Rzut okiem na popularne strony oparte na Joomla! Przykłady skutecznego z a s t o s o w a n i a systemu zarządzania treścią J o o m l a ! m o ż n a znaleźć w wielu różnych dziedzinach — od zarządzania nieruchomościami. że wyszczególnione witryny b ę d ą nadal dostępne w przyszłości. informacje o dostawcy usług internetowych. G ł ó w n ą m i a r ą dla t e g o k r y t e r i u m był PageRank w Google na m i n i m a l n y m poziomie 5. Profesjonalny wygląd strony i przejrzysta adaptacja interfejsu Joomla! — Biorąc pod uwagę powszechną dostępność darmowych i komercyjnych szablonów Joomla!.c o m m e r c e . Zapoznanie się z nimi może pomóc Ci odnaleźć nowe pomysły na zmianę wyglądu i funkcjonalności T w o j e j witryny. a także wiele innych. które wzbogacają funkcjonalność strony — Wizyta na stronach tego typu pozwala przyjrzeć się realnemu zastosowaniu wielu rozszerzeń. który o b s ł u g u j e stronę. Zastosowanie jednego lub więcej rozszerzeń Joomla!. po telewizję dla dzieci. n a z w ę s z a b l o n u . Z e względu na z r ó ż n i c o w a n i e społeczności J o o m l a ! m o ż e s z mieć kłopot z o d n a l e z i e n i e m stron p o d o b n y c h do T w o j e j . strona nie powinna wyglądać nieatrakcyjnie. Przedstawione strony spełniają poniższe kryteria: • Znacząca pozycja w danej dziedzinie — Strona m u s i z a w i e r a ć p r z y z w o i t ą ilość materiałów. listę f u n k c j i s p o ł e c z n o ś c i o w y c h . e . W t y m r o z d z i a l e w y s z c z e g ó l n i o n o w i e l e u d a n y c h . • • . Takie ograniczenie zwiększa szanse.

którzy p r o g r a m u j ą c rozszerzenia. PhD D e f e n s e Investigating Proteins that Stimulate Transcription from the Adenovirus Major Late Promoter G r a d u a t e Student Perspectives m" J**(| § if Jphfinjf «» <• -makm. umieszczane są tu także artykuły na tematy związane z biologią molekularną oraz informacje o przełomach w dziedzinie genetyki. która zawiera wiele interesujących pozycji. które opisano w tym rozdziale. Te. ¡. Rysunek 16.. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W P o w y ż s z e w a r u n k i p o z w o l i ł y o d r z u c i ć strony.1. że brakuje atrakcyjnych i popularnych witryn korzystających z Joomla! w innych językach (np. oprócz wzorowego spełniania wymogów CMS. www. k t ó r e m i m o s w o j e j p o p u l a r n o ś c i zostały k i e p s k o z a p r o j e k t o w a n e . Jorg Schroer.. Studenci są j e d n ą z najaktywniejszych grup programistów. dlatego warto odwiedzić stronę www. które oprócz o l ś n i e w a j ą c e g o w y g l ą d u nie o f e r u j ą o d w i e d z a j ą c y m zbyt wiele. W przeglądzie umieszczono wyłącznie strony w języku angielskim.396 Joomla!. wykładowców i osób zainteresowanych biologią molekularną MOLECULAR About Faculty & Research Postdocs BIOLOGY I V£ Graduate Undergraduate Resources ri Molecular Biology • search Associated Programs Calendar U p c o m i n g Events lue. Lotest N e w s Kristina Sinsimer Receives Kirschstein A w a r d Postdoc B e e s o n Receives Kirschstein A w a r d m C o w l e s A w a r d e d Kirschstein Funding . ponieważ autor książki włada wyłącznie dwoma języka (tym drugim jedynie w podstawowymi zakresie). dlatego opisanie stron w innych językach nie byłoby na zadowalającym poziomie.ieam. demonstrują wszechstronność systemu. Powodem takiego stanu rzeczy. A multinucleate cell resulting f r o m fusion of infected endothelial cells. a także popularność wśród różnych webmasterów. J a n 6 ( 2 : 0 0 ) S C H 107 H u m a y r a Ali. Shenk lab. w z b o g a c a j ą społeczność Joomla!.joomlacatalog.1) zawiera informacje w y k r a c z a j ą c e poza prosty zbiór pytań i odpowiedzi. Wydział Biologii Molekularnej Princeton Strona internetowa Wydziału Biologii Molekularnej Uniwersytetu Princeton (zobacz rysunek 16. Wraz z r o z s z e r z e n i e m z a s t o s o w a n i a Joomla! dobór stron stał się prawdziwym wyzwaniem. Strona wydziału zawiera informacje dla studentów. • My c h o i c e t o p u r s u e graduate work after y e a r s of w o r k i n g a s a 1 laboratory technician I w a s a difficult o n e . Nie znaczy to. Strony akademickie Istnieje spora liczba stron akademickich.com.cat). jest promowanie oprogramowania open source na uniwersytetach. które oparto na technologii Joomla!. a także strony. T w o viral proteins have been detected by immunofluorescence (orange and m a g e n t a ) .

2) r e p r e z e n t u j e o r g a n i z a c j ę charytatywną. google-analytics Zastosowane rozszerzenia Kanały RSS — Brak Szablon — W ł a s n y Adresy przyjazne Nawigacja robotom internetowym — Nie okruszkowa — Nie Główne sekcje — Faculty & Research. Visit ShaKespeare Ho Viii>. Rysunek 16.ot i n i o r i T h e Shakespeare Birthplace T r u s t world is nsidered the most significant Shakespeare ch W e have three core objectives. Calendar Minimalna E-commerce szerokość — Nie — Nie — 800 • • • Funkcje społecznościowe me Shakespeare Birthplace Trust Strona T h e Shakespeare Birthplace Trust ( z o b a c z rysunek 16. w o r k s a n d t i m e s IHIfflTOTfH F o r m e d i n 1847 w i t h t h e p u r c h a s e of S h a k e s p e a r e ' s the Trust has since acquired four other houses Birthplace. musisz koniecznie odwiedzić tę stronę. also care for H a r v a r d House. Strona z a j m u j e się także p r o m o c j ą dzieł S h a k e s p e a r e ' a na świecie. p i c t u r e s . his life. której celem jest opieka nad pięcioma domami Shakespeare'a (są jej własnością).2. F r o m t h i s p a g e y o u can: . which < • t o p r o m o t e in t h e e v e r y p a r t of t h e w o r l d t h e a p p r e c i a t i o n a n d s t u d y of t h e p l a y s a n d of W i l l i a m S h a k e s p e a r e a n d g e n e r a l a d v a n c e m e n t s of S h a k e s p e a r i a n k n o w l e d g e • t o m a i n t a i n a n d p r e s e r v e t h e S h a k e s p e a r e B i r t h p l a c e p r o p e r t i e s f o r t h e b e n e f i t of t h e • t o p r o v i d e a n d m a i n t a i n f o r t h e b e n e f i t of t h e n a t i o n a m u s e u m a n d l i b r a r y of b o o k s . Shakespeare Birthplace Trust Mit. Undergraduate. Associated Programs. Poll. Graduate. relating to We S h a k e s p e a r e .nwlbio. p h o t o g r a p h s a n d o b j e c t s of a n t i q u i t y w i t h partic e x c l u s i v e r e f e r e n c e t o W i l l i a m S h a k e s p e a r e . r e c o r d s of h i s t o r i c i n t e r e s t .princeton. Resources. f o r w h i c h w e c a r e f o r t h e b e n e f i t of t h e n a t i o n . home of t h e Museum of British Pewter.Rozdział 16. Postdocs. • Rzut okiem na popularne strony oparte na Joomla! • • • • • • • • • • • URL — Uruchomiona Właściciel http://www.edu/ — 2004 397 — Uniwersytet Princeton Page Rank Google — 6/10 Programy partnerskie — Brak — com_expose. Jeśli z a m i e r z a s z u d a ć się do Stratford-upon-Avon.

JIIA Links . JIIA News. Każde wydanie publikacji ma przywilej bycia umieszczanym w katalogach bibliotek narodowych kilku krajów. JIIA Versione 02. JIIA Honour Committee.com Versatility II robotom internetowym — Nie Adresy przyjazne Nawigacja okruszkowa — Tak Główne sekcje — JIIA Repositories. Museums.3) periodyku archeologicznego Journal of Intercultural and Interdisciplinary Archaeology (JIIA). JIIA Scientific Committee. Supporting U s Minimalna E-commerce szerokość—1024 — Tak — Nie • • • Funkcje społecznościowe Journal of Intercultural and Interdisciplinary Archaeology Jest to strona d o m o w a (zobacz rysunek 16. Library & Archive. JIIA Versione 01. JIIA Indici.jiia. RSS. Education. Activities a n d Events.shakespeare.uk/ — 2004 — Shakespeare Birthplace Trust educational charity Google — 6/10 partnerskie — Brak — Virtuemart. PayPal rozszerzenia Kanały RSS — Tak Szablon — Rockettheme. S h o p for G i f t s and B o o k s .398 Joomla!. • • • • • • • • • • • URL — www. M a m b o m a p rozszerzenia Brak — Własny robotom internetowym — Tak Adresy przyjazne Nawigacja okruszkowa — Tak Główne sekcje — W i l l i a m S h a k e s p e a r e . Events & Conferences. it Uruchomiona Właściciel PageRank Programy Zastosowane — 2003 — Journal of Intercultural and Interdisciplinary Archaeology Google — 5/10 partnerskie — Google AdSense — Kontakt. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • • • • • • • • • • • URL — Uruchomiona Właściciel PageRank Programy Zastosowane Kanały PSS Szablon http://www.org.

Training T o d a y with the Technology of Tomorrow. VI q ) 2007. Our motto is. Rysunek 16. . Acta Terrae Septemcastrensis Joui iij l (ISSN 1583-1817). Proceedings of the 8th International Colloquium of Funerary Archaeology. Statistics Members: ? News: 33 W e b Links: 44 Visitors: 207981 Minimalna E-commerce szerokość — Tak — 640 Funkcje spolecznościowe — Nie Graphic User Interactive Learning and Development (GUILD) Strona Graphic User Interactive Learning and Development (GUILD) (zobacz rysunek 16.ealta virtuale per i Beni Culturali What is Open Knowledge? JIIA Eprints Best Practices JIIA Eprints Policies JIIA Eprints OAI Archive Popular Open Access Journals Open Access Repositories JIIA Eprints O A I Archive Open Access Policies JIIA Eprints Policies 399 Donate to JIIA! • JIIA Home » JIIA Repositories » JIIA Indici > JIIA Scientific Committee ' JIIA Honour Committee ' JIIA Versions 01 »• JIIA Versione 02 » JIIA News * JIIA Links Other M e n u » JIIA Newsflashes Er it et Amount. before and after the Roman Conquest (3rd century PC-3rd century AD).3. • JIIA D o n o r s and Friends ULRYCH University learn English On-line RocketTheme Template Club iMacoanici IOSA.4) poświęcona jest kursom z zakresu multimediów dla studentów i osób pracujących. latest additions. Funerary Practices In Europe. « EUR Donate N o w .4.it Open Archaeology Open Knowledge Foundation JIIA E p r i n t s R e p o s i t o r y r l a t e s t a d d i t i o n s JIIA News Wi it?«» by A d m i t » » « stoi JIIA Eprints Repository. multimedia organization dedicated to career development of students and industry professionals. Graphic User Interactive Learning and Development (GUILD) G U I L D is a training ba. • Rzut okiem na popularne strony oparte na Joomla! Rysunek 16.Rozdział 16. Journal of Intercultural and Interdisciplinary Archaeology Top Menu Home Contact Us About JIIA JIIA Latest N e w s P.

A Ki!-. T h o m a s . In M y Opinion.2007-2008 SIX District.lt®rnjte_Ą$£essm_( «P» L.. Organizations. wyniki badań. Ministerstwo Edukacji na Wyspach Dziewiczych » EDUCATION AND UNIONS MEET T O W A R D DEVELOPING SCHEDULE FOR MAKE-UP DAYS n a New D o c u m e n t s * Adult Ed U i ab VIDE Information fi.3 SJTJ District A'. a także artykuły na temat wszystkich zagadnień związanych z e d u k a c j ą (zobacz rysunek 16.. Artist Profiles. Interviews.5. P VJDE Report Cards 2007-2008) §.AVT or DFT LP I op AT IN WEATHER. com extcalendar. RSS. Classes. Technology N e w s Minimalna E-commerce Funkcje szerokość — Nie — Nie — 800 • • • społecznościowe Ministerstwo Edukacji na Wyspach Dziewiczych Strona Ministerstwa Edukacji na Wyspach Dziewiczych umożliwia komunikację rodziców z nauczycielami za pośrednictwem forum. Zastosowane rozszerzenia Banners.q Education officials and representatives of both the administrators and teachers unions met on Thursday to discuss the development of a readjusted school calendar and m a k e up d a y s which will facilitate the days missed following Hurricane O m a r and the recent p o w e r outage on St. zawiera kalendarz wydarzeń.200.OF.r. C o m m u n i t y N e w s . Q AEFLA Funding Announcement ? .H.E N.com — Graphic User Interactive Learning and Development Google — 3/10 — Ajax Shoutbox. T e a c h e r s G r o u p . >MAS IN D I ' . Rysunek 16.400 Joomla!.T. A R T I S T . Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • U • • URL — Właściciel PageRank http://mguiIdonline.d. Contact. FvRij.5). Poll Kanały Szablon • • • • • RSS — T a k (RSS i A t o m ) — ddj005 robotom internetowym — Tak Adresy przyjazne Nawigacja okruszkowa — Nie Główne sekcje — Student Profiles. AYP VIDE Report Cards 2007-2003) REVIVED RI5TMAS ' i ? A.CONDITIONS AND THREAT OF TROPICAL STORM (VIDE Territorial Report Card ' J | 102708 CAREER AND TEC I EDUCATION PUBLIC FORUM IST. Jobs. G a m i n g N e w s .2007•• .

którzy nie d y s p o n u j ą d u ż ą w i e d z ą techniczną. Offices. • Rzut okiem na popularne strony oparte na Joomla! • • • • • • URL— www. Skutkiem niewielkich w y m a g a ń stawianych przed webmasterem było pojawienie się wielu stron poświęconych zdrowiu i rodzinie opartych na Joomla!. • • • • • URL — Uruchomiona Właściciel PageRank Programy www. że jest to doskonały wybór dla ludzi. JCalPro. Schools. SeniorNet Witryna SeniorNet (zobacz rysunek 16.doe. Forum Minimalna E-commerce szerokość — Nie — Tak — 800 • • • Funkcje społecznościowe Strony poświęcone zdrowiu i rodzinie Prostota instalacji i konfiguracji systemu Joomla! sprawia. skoncentrowane głównie na przysposabianiu obsługi komputera.seniornet. Zastosowane Fireboard rozszerzenia • • • • • Kanały RSS — Tak (RSS i A t o m ) Szablon — W ł a s n y Adresy przyjazne Nawigacja robotom internetowym — Tak okruszkowa — Nie Główne sekcje — Webmail. com_acajoom.Rozdział 16. D o c u m e n t s .org — 1986 — SeniorNet Google — 6/10 partnerskie — Brak . hsq_sss_ssscom table.6) reprezentuje organizację zrzeszającą wolontariuszy promujących centra nauczania dla ludzi starszych. Contact Us. Resources.vi — 2004 401 Uruchomiona Właściciel PageRank Programy — Graphie User Interactive Learning and Development Google — 6/10 partnerskie — Brak — RSS.

7) to k a n a d y j s k i portal o f e r u j ą c y c h gry. Help Minimalna E-commerce Funkcje szerokość — N ie — Nie — 1024 • • • społecznościowe KidsCHANNEL K i d s C H A N N E L ( z o b a c z r y s u n e k 16. Contact ISP — e N o m . IBM Reveals Five innovations That Will Change Our Lives in the Next Five Years _RS • • m • • • • Zastosowane rozszerzenia — RSS.402 Joomla!. 2nd January 2 0 09 6:40:23am Text Reader Only search . artykuły. c o m ) Kanały RSS—Tak Szablon — Własny robotom internetowym — Nie (RSS i Atom) Adresy przyjazne Nawigacja okruszkowa — Tak Główne sekcje — Membership..ca — 2005 Uruchomiona Właściciel PageRank — Kids Channel Google — 4/10 . e n o m . Enrichment. PPI 4 Getting Started Enrichment Centers 8»«ks & CmRhi a j Health Home Future Technology From One of Our Sponsors. About Us.6. materiały edukacyjne. • U • • URL —http://kidschannel..Harri OriuP« ^ ^ W t t f wisdom 3 a n < ) e n a t > 6 t h 6 m <0 S h a r ' ( C h e " k Friday. a także katalog ogłoszeń dla dzieci i ich rodziców.. Partners. Inc. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 16. SeniorNet — centrum nauczania nowych technologii dla ludzi starszych Senior Net i Ś Sci $U| High-Speed N I e n w r M f ^ i CD-RW Drives J H ( " H 1 . Learning Centers. ( w w w . E-Learning.

historie i opowiadania czytane dzieciom na dobranoc (zobacz rysunek 16.i Login j fvivaneed Search 1 \ . Rejestracja na stronie umożliwia dostęp do f o r u m poświęconego historiom i opowiadaniom dla dzieci. <idsCHANNEL l a E i 403 f! resource guit^ registerCre3te fecount Usemame Password Remember rne tost Pmk-mriS? . zapisane w formacie M P 3 .8). Feedpark.: • t-iri. Unfortunately. More Just for Kids Minimalna E-commerce szerokość — Nie — Resource Guide — 800 Funkcje społecznościowe i Story for Bedtime Strona A Story for Bedtime (Opowiadanie na dobranoc) to witryna społecznościowa.7. featured listings Tips e t c \ CAMPS M m resource guide iJS Categories Recently Updated An rut(tvtpw iMtr» fmwin M.Rozdział 16. 1 - •>• ¡»„. essential fats. • • • • • • • • • • rozszerzenia — m o d u \ f i s h e y e _ m e n u .M& "M Main M e n u ibsenŁ* to our newsletter f \ .. • Rzut okiem na popularne strony oparte na Joomla! lysunek 16. RSS ISP — My Real EBiz Kanały RSS — Tak (RSS i Atom) Szablon — Własny Adresy przyjazne Nawigacja robotom internetowym — Tak okruszkowa — Nie Główne sekcje — Just for Kids. commtree. - . choosing healthy foods and interpreting wordy food labels often feels overwhelming uiith hart to interpret health claims and Yoga 4 Kids • Programy partnerskie Link E x c h a n g e Zastosowane — Google AdSense. która pozwala umieszczać i pobierać. . Futura Rewards.Ciliar Aa fntetview «wtłfc I>imj I i« liimle* w i „ . Helw» t .

Discussion Forum. Simple Board. Top 10 Chait Latest C o n t i i h u t i o n s Melissa reads Being Lotte at the Park Melissa reads Being Lotte at the Beach Melissa reads Being Lotte at Home Chief Story Teller Launch of the Kiddiecast' Today marked the launch of the Kiddiecast. We hope you like the site. Graphitory. comment on stories and also submit new stories. T o p 10 Chart Minimalna E-commerce Funkcje szerokość — Nie — Tak — 800 społecznościowe Second Wives Club S t r o n a p o ś w i ę c o n a „ s i o s t r z e ń s t w u m a c o c h " . S k y p e • • • • • • • • Kanały RSS — Tak (Podcast) Szablon — Własny robotom internetowym — Nie Adresy przyjazne Nawigacja okruszkowa — Nie Główne sekcje — FAQs!. ponown y m m a ł ż e ń s t w e m i r o z w o d e m (zobacz rysunek 16. songs and drawings so that everyone can share them Home FAQs! Click on the buttons in the top left box to browse the stories. This is a community sharing site for parents and children. or go straight to the books list and get downloading.8. but you can also record your own stories and send them in to the site. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 16. A Story for Bedtime Jo s TOMŁ! So y Welcome to A Story For Bedtime Hello and welcome to A Story For Bedtime. You can download MP3 files of stories to play to the kids.astoryforbedtime. If you register and log on (in the box to the top right) then you will be able to post in the discussion forums. Pony Gallery. Zastosowane rozszerzenia Poll. .com — 2005 Google — 5/10 partnerskie — Google A d S e n s e — Remository. Not only can you download stories. We listen to them (to check quality and so on) and add a short introduction to the front then publish your recording to the site for others to listen to. we have nearly two hours of stories to enjoy already. a także więcej materiałów związanych z przybranymi rodzinami. Chat. but we need your help in filling it up with lots more Do take a good look round the site and feel free to download as many stories as you want. a podcast channel of all our stories • • • • • URL — Uruchomiona PageRank Programy www. they are quite simply recordings of real people like you reading stories to real kids.404 Joomla!. These are not professionally produced audio books. c o t y g o d n i o w y newsletter. perhaps burn them to CD or stick them on an MP3 player for the children. or shout for help in the discussion foium.9). informacje prawne. uploading and check back soon to see what new stories are being added If you want to know more about how to make recordings or burn CDs on your computer then check the Frequently Asked Questions section. z a w i e r a f o r u m .

W o n d e r f u l . A l i m o n y . Divorced Dads. blogs. Contact. Joomap. and gossip each week from S W C i y Receive H T M L ? • • • • • • URL — Uruchomiona Właściciel PageRank Programy www. • See o u r m about what you'll see when y o u to learn more about our community and its' subscribe m e I : G e t the latest articles.secondwivesclub. child custody. . Infidelity. ' .. R e m a r r i a g e . mod_smo_ajax_shoutbox_css.. ' . advice. Book Reviews. . Parental Alienation. Starting O v e r . mature.com W e e k of A u g u s t 21 . W i v e s O f Widowers.. A g a i n . and intelligent way. and step parenting discussed In a solutionoriented.Rozdział 16.com — 1997 — Secondwivesclub. 405 I .com Google — 4/10 partnerskie — Google A d S e n s e Zastosowane rozszerzenia —pcajaxcommentjomcomment.php Kanały RSS — Tak (RSS i A t o m ) Szablon — Własny Adresy przyjazne Nawigacja robotom internetowym — Tak U • • • • okruszkowa — Nie Główne sekcje — And Baby M a k e s . Christian S t e p f a m i l i e s .com .. . C u s t o d y . R e l a t i o n s h i p s . Family L a w . • Rzut okiem na popularne strony oparte na Joomla! M m'Mmk'^ .p a r e n t i n g . M o n e y . Visitation.27 Second W i v e s Club is what women in blended families are looking for: Remarriage. .Si^'erhaod far stepmoms^ seconciwivesclub. C o . personal accounts and advice from some of life's most interesting womenl Getting Started: • R e a d the short ': log in. articles and news written by thoughtprovoking experts and journalists. Ex-Files. Not Wicked Minimalna E-commerce szerokość — Tak — Tak — 800 • • • Funkcje społecznościowe . C o l l a b o r a t i v e L a w . S t e p f a m i l i e s . Stress Management. com magazine. com weblinks. " . com recommend. . . Child Support. divorce. Stepparenting. Weddings. - • k ?- ^ gmjmagBm Home P a g e Second W i v e s Club. eCourses. D i v o r c e .

a t a k ż e m o ż l i w o ś ć z a m ó w i e n i a r ó ż n y c h p r o d u k t ó w m e d y c z n y c h dla ludzi cierpiących na cukrzycę (zobacz rysunek 16. Rysunek 16. J o o m a p Kanały RSS — Nie Szablon — mddigitalether. M a n a g e Diabetes. Better Health Here URL — Uruchomiona Właściciel PageRank Programy www.com internetowym — Tak okruszkowa — Tak Główne sekcje — Ali About Diabetes. com com registration.betterheallhhere. C o m m u n i t y . porady s p e c j a l i s t ó w . Lifestyle Minimalna E-commerce Funkcje szerokość — Tak — Tak — 800 spolecznościowe . Contact. A k o F o r m s . Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Better Health Here Strona poświęcona ludziom cierpiącym na cukrzycę.10. Tabnews. Buy Diabetes Supplies.10). Zastosowane rozszerzenia — Virtuemart. oferująca program zdrowotny.com — 2005 — BetterHealthHere Google — 4/10 partnerskie — Brak magazine. Adresy przyjazne Nawigacja robotom menu autorstwa JoomlArt. Food for Thought. Poll.406 Joomla!.

11.com — 2006 — World Cup 2010 South Africa Google — 5/10 — Google AdSense. które o d b ę d ą się w Republice Południowej A f r y k i (zobaczy rysunek 16. Shopzilla. Charakterystyczne dla Joomla! j e s t to.Rozdział 16.11). Contact.co.. C y b e r c a p e t o w n . że służy za p o d s t a w ę wielu p r o f e s j o n a l n y c h stron. Sobi2. W o r l d C u p is d e f i n i t e l y h a p p e n i n g in S o u t h A f r i c a in 2 0 1 0 lüESL. lysunek 16. Lie in bed and w a t c h the Whales Luxury accommodation Looking for the of website? * ! • • • • • • URL — Uruchomiona Właściciel PageRank www. Programy partnerskie 888 Casino Zastosowane • • • rozszerzenia — RSS. A/itryna poświęcona Mistrzostwom Świata 2010 N Republice °ołudniowej Ąfryki • H M M i t t i i i | f i m BMHwiilwIHrW Ć ' : "" ć ' P l a n B s h e l v e d . It DECEMBü* *0Ü3 F I F A P r e s i d e n t Sepp Blatter has c o n f i r m e d t h a t the W o r l d Cup will d e f i n i t e l y be held in S o u t h A f r i c a a f t e r F I F A r e c e i v e d a s s u r a n c e s t h a t all t h e c r i t e r i a w o u l d m e t in t i m e . c o m . Aistrzostwa Świata 2010 w Republice Południowej Afryki Strona poświęcona dostarczaniu informacji i wiadomości związanych z Mistrzostwami Świata 2010 w Piłce Nożnej. Joomap.worldcup20l0southajrica. Poll Kanały RSS — Tak (RSS) Szablon —jwJnetgazette . które w y k r a c z a j ą poza obszar n o w y c h technologii.uk. South Aflii fieiM|Jii|!5 Hotel. Często uaktualniane materiały to informacje turystyczne i komunikaty o dostępności biletów.A. • Rzut okiem na popularne strony oparte na Joomla! 407 'rofesjonalne strony Profesjonalne witryny poświęcone są przedsięwzięciom k o m e r c y j n y m i r o z w o j o w i kariery.

Johannesburg. World Cup Tickets. it can open new possibilities for the future direction of the association | On the other hand. it may be time to consider expanding your association membership prospect base The rationale is fairly simple: it's easier to get more of the same Unless you've exhausted most of that audience. Best Association ® membership development. World Cup 2006.RecotîimçiKSec) Books * Association Strategie Planning and Change f^ommerrdisef-Books * Association Legal issues & Ethics Recommended Books Featured Association Executive Questions Most P o p u l a r 0 8 Ä s • What is the test w a y to attract new members i our association? . you'll likely find better results by going after more of the same. event marketing. • How often do w e need to introduce new assodatioh membership benefits'? » !s our ¡association effectively utilising our membership data ? » H membership retention or recruitment more important to an association? • Are free {rial memberships an effective association marketing tool? Resourced Home Mwberghp'beveiotMilerÄ Member Benefits Non-Odes Revenues • Event Marketing Ever« Registration Meeting Planning Government Affairs " Ässociatiöft Jobs Ä Strategy Print-Strategy Best Association Books About Best Association . Uruchomiona Właściciel PageRank Zastosowane Kanały Szablon — 2006 com — Best Association Resources Google — 6/10 rozszerzenia — Brak RSS — Tak (RSS. bringing in fresh blood can add a new. member benefits.Those who believe that you should determine who fits the profile of your current members .Submit Vour Quei$ti<3n Ł W h o are our best association m e m b e r s h i p p r o s p e c t s ? There are t w o camps when it comes to identifying the best membership prospects foi ar< association: . Best Association Resources and Tools best association® Best Ass«el3ti»ii'S> . member retention. Moreover. If you are only scratching the surface of your targeted association membership (e. government association jobs and association books. you only have 15% of the possible candidates). Rustenburg. p r o m o w a n i a i organizacji wydarzeń oraz spotkań (zobacz rysunek 16. Good arguments can be developed on both sides Certainly.12). registration. Pretoria.and then go after them . non-dues revenue. Bloemfontein.408 Joomla!. meeting planning.and go after more of the same. Rysunek 16. you shouldn't spread the association's resources too thinly by chasing too many groups pSF. Port Elizabeth. ggf Ask « Question Subscribe Remember Me « Forgot your URL — www. Atom) — Własny . dynamic element to the association. Conversely.g.Those who believe that you should determine who you are not appealing to . Burban. Stadiums (Cape Town. Polokwane. getting "more of the same" tends to leverage the existing strengths of the association Here is a simple rule of thumb. Nelspruit.12. bestassociation. Directory Minimalna E-commerce Funkcje szerokość— — Nie — Nie 1024 • • • społecznościowe Best Association Resources and Tools Witryna społecznościowa p o ś w i ę c o n a materiałom z zakresu pobudzania i podtrzymywania a k t y w n o ś c i c z ł o n k ó w s t o w a r z y s z e ń oraz organizacji. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • • • Adresy przyjazne Nawigacja robotom internetowym — Tak okruszkowa — Nie Główne sekcje — News. if you are closing in on the upper limit of a target audience. event I affairsJ Most Recent O S Ä ' s » Should our association focus on recruiting * members onEtaWng them? « Subscribe to the U r n Best Association® Tips Ê-MewsWier » Association Governance a Board Oevefepmerrt .

Membership Development. Print Strategy. the Head of the River Rama's riot as far out of the way as it used to be iri the . Web Strategy. Association Jobs. Event Registration.com — 2003 — Randall W o o d Google — 5/10 partnerskie — Brak — ds-syndicate Zastosowane rozszerzenia Kanały RSS — Tak (RSS. and dark skinned Creoles meet Nicaraguan "Spaniards" from the Pacific. cattle raising highlands of Nicaragua's interior. in tact before about 2000 Rama was at the end of one of Nicaragua's most spinecrushing roads.Rozdział 16.13.therandymon. lelacje lodróżrticze Randalla Wooda Rama. który obecnie współpracuje z National Geographic Society w Badaniu Światowego Dziedzictwa (której celem jest zanalizowanie i opisanie najcenniejszych kultur oraz środowisk świata). Submit Y o u r Question Minimalna szerokość — 800 • • • E-commerce—Nie Funkcje społecznościowe — Tak lelacje podróżnicze Randalla Wooda Strona (zobacz rysunek 16. • Rzut okiem na popularne strony oparte na Joomla! • • • Adresy przyjazne Nawigacja robotom internetowym — Nie 409 okruszkowa — Tak Główne sekcje — Resources Home. About Best Association. English speaking Atlantic Coast with the Spanish speaking. N o n . and treat It with all the respect of such a frontier town. Member Benefits. El Rama is a melting pot where Mestizo cattle traders meet Caribbean :aptains. Best Association Books. In fact.D u e s Revenues. Government Affairs. Travel