P. 1
Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW

|Views: 3,691|Likes:
Wydawca: Katarzyna Wu

More info:

Published by: Katarzyna Wu on Oct 03, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

Sections

 • O autorze
 • Wprowadzenie
 • Zapoznanie z Joomla!
 • Wpływ elastyczności na popularność Joomla!
 • Dla kogo jest ta książka
 • Webmasterzy
 • 'rojektanci stron WWW
 • eweloperzy stron WWW
 • Joomla! w wersji 1.0 a użytkownicy Mambo
 • ¡ztery serwery systemu Joomla!
 • Decyzje podczas instalacji
 • Etapy instalacji Joomla!
 • Konfiguracja Apache Web Server
 • Konfiguracja PHP
 • Konfiguracja MySQL
 • Konfiguracja Joomla!
 • Serwer testowy a serwer produkcyjny
 • Istawienia serwera testowego
 • Ustawienia serwera produkcyjnego
 • Struktura szablonu
 • Pliki i foldery
 • .ogika szablonu: plik index.php
 • ezentacja szablonu: plik CSS
 • Metadane szablonu: plik lemplateDetails.xml
 • lienne szablonu: plik parametrów
 • •afika szablonu: folder images
 • Miniatura szablonu
 • worzenie trójkolumnowego układu
 • Tworzenie struktury szablonu
 • wonzenie pliku index.php
 • Tworzenie dystrybucyjnego pliku templateDetails.xml
 • Zaawansowane techniki tworzenia szablonów
 • Wykorzystanie grupy szablonów a CSS
 • Modyfikacja wyglądu rozszerzeń
 • iorzenie układu strony dla telefonów komórkowych
 • laptowanie szablonów Mambo lub Joomla! 1.0
 • Katalog rozszerzeń
 • • funkcjonalność i obsługa strony;
 • inkcjonalność i obsługa strony
 • Instalacja dodatkowego edytora WYSIWYG
 • Dodawanie własnych stylów do TinyMCE
 • idawanie obsługi plików i FTP
 • Dodawanie mapy strony
 • rganizacje i e-commerce
 • Menedżer subskrypcji
 • klep internetowy MicroShop z płatnościami Paypal
 • Menedżer projektów Project Fork
 • zszerzenie kart pracy
 • Dodawanie na stronie platformy aukcyjnej
 • awartość strony
 • Podcasting w Joomla!
 • ileria zdjęć na stronie Joomla!
 • omunikacja na stronie
 • Dodawanie komentarzy do artykułów
 • Księga gości
 • :at na stronie Joomla!
 • Uruchamianie systemu wiki w Joomla!
 • Nriting
 • Implementacja ogłoszeń
 • idawanie śledzenia wyników sportowych
 • idawanie gier hazardowych
 • Obsługa quizow
 • Podsumowanie
 • Tworzenie moduhi Hello World
 • worzenie modułu Świąteczne Życzenia
 • Tworzenie pliku deskryptora
 • vorzenie kodu modułu
 • rorzenie tabeli i zapisywanie przykładowych danych
 • Konfiguracja moduhl
 • Tworzenie modułu Kontakt z Nami
 • Zsumowanie
 • wygotowanie środowiska programistycznego
 • Stosowanie systemu kontroli wersji SVN
 • Instalacja SVN
 • orzenie repozytorium SVN
 • Korzystanie z Eclipse
 • Tworzenie komponentu Księgi Gości
 • ihrona przed spamem
 • Część frontowa komponentu
 • zęść administracyjna komponentu
 • Plik deskryptora
 • Tworzenie archiwum
 • Instalacja komponentu
 • orzystanie z phpDocumentor
 • stalacja
 • Wstawianie sekcji DocBlock w kodzie źródłowym
 • truktura technologii Ajax
 • rosty komponent aiaksowy
 • rorzenie komponentu
 • orzenie strony WWW
 • nrorzenie komponentu Serwer-Żądanie
 • Tworzenie modułu ajaksowego
 • Wady technologii Ajax
 • Niedostępność dla robotów internetowych
 • Gromadzenie informacji
 • Zagrożenia bezpieczeństwa
 • odsumowanie
 • Wzorce projektowe
 • frzy główne kategorie wzorców
 • Mzorce konstrukcyjne
 • Wzorce czynnościowe
 • Wzorce współbieżności
 • Wzorce architekturalne
 • Wzorzec Model-Widok-Kontroler
 • Wykorzystanie wzorca MVC w tworzeniu komponentów
 • »odsumowanie
 • Przegląd wtyczek Joomla!
 • [darzenia typu Content
 • Zdarzenia typu Editor
 • Zdarzenia typu System i Search
 • Zdarzenia typu User
 • Wtyczka Hello World!
 • worzenie pliku deskryptora
 • Tworzenie kodu wtyczki
 • Wtyczka Automatyczne Skróty
 • Kod deskryptora XML
 • (od wtyczki
 • ludowa platformy Joomla!
 • Struktura CMS Joomla! (JApplication)
 • Ścieżki Joomla!
 • Wskazówki przydatne podczas pracy z kodem Joomla!
 • Wykorzystywanie funkcji przeszukiwania katalogów
 • Badanie com_content
 • SVN Joomla!: najnowsze osiągnięcia
 • Planowanie wirtualnej społeczności
 • •zy stadia wirtualnej społeczności
 • • programowanie i testy;
 • ap 1. Programowanie i testy
 • Znaczenie stabilności i regularności
 • laczego warto stworzyć wirtualną społeczność
 • Technologie wirtualnych społeczności
 • sięga gości
 • irum dyskusyjne
 • Sondy
 • Komentarze
 • Sieci spolecznościowe
 • alendarz wydarzeń
 • Systemy Wiki
 • Uruchamianie wirtualnej społeczności
 • Dobór moderatorów
 • rowadzenie społeczności
 • rogramowanie i testy
 • Ustawienia diagnostyczne
 • Interfejs wiersza poleceń PHP
 • automatyzowane testy
 • Uruchamianie strony
 • Przenoszenie strony na serwer produkcyjny
 • opia zapasowa Joomla!
 • Konfiguracja wirtualnych serwerów Apache
 • ontrola serwera Apache z wiersza poleceń
 • arządzanie wieloma serwerami
 • Testy obciążeniowe
 • równoważenie obciążenia
 • Umiędzynaradawianie
 • utomatyczne cenzurowanie treści
 • lostrajanie wydajności MySQL
 • istawianie dysku przechowującego dane
 • Wybór typu serwera
 • Źródło problemów
 • Optymalizacja indeksów
 • ptymalizacia istniejącego systemu
 • Administracja
 • Uwierzytelnianie LDAP
 • Obsługa
 • Czyszczenie systemu
 • Bezpośredni dostęp do MySQL
 • Pobieranie zewnętrznych materiałów
 • Kanały RSS
 • Rozszerzenie Auto Articles 3000
 • Urządzanie programami partnerskimi
 • Program partnerski Google AdSense
 • Program partnerski firmy Amazon
 • [omunikacja biznesowa z zastosowaniem EDI
 • Dokumenty EDI
 • Standardy EDI
 • Rozszerzenie Skylark
 • Komunikacja z sieciami zewnętrznymi
 • Komponent typu screen scraper
 • Komponent Joomlamap
 • Wyszukiwanie adresów z zastosowaniem XML
 • Ustawienia Joomla!
 • Proste adresy
 • Metadane
 • kty wacja modułu Breadcrumbs
 • Kapa strony
 • Ogólne techniki
 • Główne wyszukiwarki
 • ladanie stów kluczowych
 • Atrybut alt dla obrazów i innych multimediów
 • PageRank Google
 • ystem wymiany odnośników
 • Ajax a SEO
 • ioogle flnalytics
 • ¡zego nie należy robić
 • Marketing w wyszukiwarkach internetowych (SEM)
 • Komponowanie skutecznego tekstu reklamowego
 • ay per click i pay per view
 • oogle Adsense
 • rypy ataków
 • SQL Injection
 • liestandardowe żądania—szczególnie przez fljaksa
 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Skanowanie katalogów
 • tak Denial of Service (DoS)
 • 'odsłuchiwanie pakietów HTTP
 • Bezpieczeństwo serwera WWW
 • Zabezpieczanie serwera Apache
 • Imowa dostępu do plików z danym rozszerzeniem
 • Bezpieczeństwo PHP
 • PHP Safe Mode
 • IP disablejunctions
 • IP disable _classes
 • PHP display.errors
 • PHP expose_php
 • Bezpieczeństwo MySQL
 • ezpieczeństwo Joomla!
 • suwanie plików instalacyjnych
 • lytor HTML Joomla!
 • Uruchamianie wewnątrz systemu
 • Rozwijanie i testowanie
 • (ontrola wersji dokumentów
 • mport, konwersja i eksport plików
 • Jgraniczone funkcje zabezpieczeń i autoryzacji
 • Równoważenie obciążania i replikacja danych
 • Poziomy interfejsu użytkownika, obsługa skórek
 • Standardowa funkcjonalność groupware
 • Funkcjonalność portalu
 • 'odsumowanie
 • Strony akademickie
 • Wydział Biologii Molekularnej Princeton
 • me Shakespeare Birthplace Trust
 • The Shakespeare Birthplace Trust is
 • Journal of Intercultural and Interdisciplinary Archaeology
 • Graphic User Interactive Learning and Development (GUILD)
 • Ministerstwo Edukacji na Wyspach Dziewiczych
 • Strony poświęcone zdrowiu i rodzinie
 • SeniorNet
 • KidsCHANNEL
 • i Story for Bedtime
 • Second Wives Club
 • Better Health Here
 • 'rofesjonalne strony
 • Aistrzostwa Świata 2010 w Republice Południowej Afryki
 • Best Association Resources and Tools
 • lelacje podróżnicze Randalla Wooda
 • Turbo Trade
 • onetto
 • John Avon Illustration
 • John Avon Illustration
 • fledia (Aktualności, magazyny itp.)
 • lainSPOT.NET
 • 1ainSPOT.NET
 • Centrum Informacji ONZ dla Europy Zachodniej
 • G JB Global
 • Asiaing.com
 • he Chaser
 • Creative Guy Publishing
 • Creative Guy Publishing
 • ?ative guy publishing
 • Strony hobbystyczne
 • Success and Sport (S.A.S.)
 • Safari Ventures
 • ky Systems
 • KISSin' UK
 • Strony poświęcone technologii
 • ¡trona główna projektu Joomla!
 • Open Workbench
 • Open Workbench OPEN
 • Domlahut
 • Projekt OScar
 • Skorowidz

PROGRAMMER

TO

PROGRAMMER™

Joomla!
Profesjonalne tworzenie stron WWW ,

Dan Rahmel
'=', wrox
j

/

Helion
PROGRAMMER TO PRCX;

http://helion.pl

Tytuł oryginału: Professional Joomla! Tłumaczenie: Tomasz Przedmojski ISBN: 978-83-246-1766-1 Copyright © 2007 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. All rights reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley & Sons, Inc. Translation copyright © 2010 by Helion S.A. Polish edition copyright © 2010 by Helion S.A. The Wrox Brand trade dress is a trademark of John Wiley & Sons, Inc. in the United States and/or other countries. Used by permission. Szata graficzna Wrox Brand jest handlowym znakiem towarowym firmy John Wiley & Sons, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystano na podstawie licencji. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykopywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorąjednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki lc, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/jooptw.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/nser/opinie7jooptw Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland.

Chciałbym zadedykować tę książkę ludziom szlachetnie wpierającym projekt Sprawiają oni, że sieć Web jest lepszym miejscem dla nas wszystkich.

Joomla!.

Podziękowania
Na długo przed tym, zanim napisałem pierwsze zdanie tej książki, zespół tworzący Joomla! poświęcił niezliczone godziny na stworzenie aplikacji używanej dziś na całym świecie. Nie trzeba dodawać, że książka ta nie powstałaby, gdyby nie jego niestrudzone wysiłki, dążenie do opracowania aplikacji na najwyższym światowym poziomie, jaką jest Joomla!. Podobnie jak większość ludzi regularnie używających Joomla!, nie jestem w stanie wyrazić wdzięczności zespołowi za jego wspaniałe dzieło. Chciałbym podziękować wszystkim ludziom z wydawnictwa Wrox — szczególnie biorąc pod uwagę ich cierpliwość, kiedy próbowaliśmy stworzyć tę książkę w oparciu o nieustannie zmieniany projekt. Kieruję podziękowania do Kita Kempera, który pomógł mi sprecyzować to, co wtedy było jeszcze niejasnym pomysłem na książkę. Kieruję je także do Jenny Watson, która musiała przebrnąć przez wiele poprawek powodujących opóźnienia. Jestem winien wdzięczność Chrisowi Davenportowi, redaktorowi technicznemu, którego wnikliwe sugestie i mądre zalecenia znacząco poprawiły jakość tej książki. Dziękuję Kevinowi Shaferowi za wytrwałość podczas najcięższych etapów oraz wykonanie fenomenalnej pracy przy składaniu książki w całość. Chciałbym także podziękowań Ami Frank Sullivan, Kirkowi Batemanowi i wszystkim z wydawnictwa Wiley, którzy niestrudzenie pracowali nad stworzeniem tej książki. Muszę także podziękować bliźniaczym gwiazdom mojego życia — mojej żonie Elizabeth i córce Aleksandrze — za nadawanie znaczenia mojemu życiu. Rzadko kiedy narzekając, Elizabeth podołała obciążeniom nocnej pracy, straconych weekendów, za co dziękuję Ci z głębi serca. Spotkanie Ciebie było najlepszą rzeczą w moim życiu. Chciałbym podziękować mojemu rodzeństwu (Davidowi i Darlene) oraz przyjaciołom (Joelowi Harrisowi, Juanowi Leonffu, Gregowi Mickey'emu, Johnowi Taylorowi, Edowi Gildredowi, Donowi Murphy'emu i Weldowi 0'Connorowi) za ich bezwarunkowe wsparcie. Jestem bardzo wdzięczny Sandrze Villagran za to, jak fantastycznie utrzymywała kurdupla szczęśliwym. Przede wszystkim chciałbym podziękować Tobie, Czytelniku. Poprzez zakup tej książki sprawiasz, że członkowie przemysłu wydawniczego mogą dobrze wykonywać swoją pracę. Mam nadzieję, że informacje w niej zawarte pomocą Ci zrealizować Twoje marzenia. Dzięki.

Spis treści
O autorze Wprowadzenie Rozdział 1. Wprowadzenie do Joomla!
Zapoznanie z Joomla! Wpływ elastyczności na popularność Joomla! Dla kogo jest ta książka Webmasterzy Projektanci stron WWW Deweloperzy stron WWW Joomla! w wersji 1.0 a użytkownicy Mambo Podsumowanie

13 15 21
22 23 24 24 25 27 28 29

¡

Rozdział 2. Szczegóły instalacji i konfiguracji
Cztery serwery systemu Joomla! Decyzje podczas instalacji Etapy instalacji Joomla! Konfiguracja Apache Web Server Konfiguracja PHP Konfiguracja MySQL Konfiguracja Joomla! Serwer testowy a serwer produkcyjny Ustawienia sen/vera testowego Ustawienia serwera produkcyjnego Podsumowanie

31
31 32 37 40 47 52 58 62 63 64 65

Rozdział 3. Tworzenie własnych szablonów
Struktura szablonu Pliki i foldery Logika szablonu: plik index.php Prezentacja szablonu: plik CSS Metadane szablonu: plik templateDetails.xml Zmienne szablonu: plik parametrów

67
67 68 69 73 78 79

6

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW
Grafika szablonu: folder images Miniatura szablonu Tworzenie trójkolumnowego układu Tworzenie struktury szablonu Tworzenie pliku index.php Tworzenie dystrybucyjnego pliku templateDetails.xml Zaawansowane techniki tworzenia szablonów Wykorzystanie grupy szablonów a C S S favicon.ico Modyfikacja wyglądu rozszerzeń Tworzenie układu strony dla telefonów komórkowych Adaptowanie szablonów Mambo lub Joomla! 1.0 Podsumowanie 79 80 81 82 83 94 96 96 97 98 99 101 102

Rozdział 4. Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń
Katalog rozszerzeń Funkcjonalność i obsługa strony Instalacja dodatkowego edytora WYSIWYG Dodawanie własnych stylów do TinyMCE Dodawanie obsługi plików i FTP Dodawanie mapy strony Community Builder Organizacje i e-commerce Menedżer subskrypcji Sklep internetowy MicroShop z płatnościami Paypal Menedżer projektów Project Fork Rozszerzenie kart pracy Dodawanie na stronie platformy aukcyjnej Zawartość strony Podcasting w Joomla! Galeria zdjęć na stronie Joomla! Komunikacja na stronie Dodawanie komentarzy do artykułów Księga gości Czat na stronie Joomla! Uruchamianie systemu wiki w Joomla! eWriting Implementacja ogłoszeń Dodawanie śledzenia wyników sportowych Dodawanie gier hazardowych Obsługa quizow Podsumowanie

103
104 105 106 108 109 110 Ill 117 118 119 120 121 122 123 124 125 127 128 128 129 130 133 134 135 137 138 138

Rozdział 5. Tworzenie prostych rozszerzeń: moduły
Tworzenie modułu Hello World Tworzenie modułu Świąteczne Życzenia Tworzenie pliku deskryptora Tworzenie kodu modułu Tworzenie tabeli i zapisywanie przykładowych danych Konfiguracja modułu Tworzenie modułu Kontakt z Nami Podsumowanie

141
142 145 146 147 149 150 152 157

Spis treści Rozdział 6. Zaawansowane rozszerzenia: komponenty
Przygotowanie środowiska programistycznego Stosowanie systemu kontroli wersji SVN Instalacja SVN Tworzenie repozytorium SVN Korzystanie z Eclipse Tworzenie komponentu Księgi Gości Ochrona przed spamem Część frontowa komponentu Część administracyjna komponentu Plik deskryptora Tworzenie archiwum Instalacja komponentu Korzystanie z phpDocumentor Instalacja Wstawianie sekcji DocBlock w kodzie źródłowym Podsumowanie

7 159
159 160 162 163 164 166 167 168 171 174 176 176 179 179 180 181

Rozdział 7. Joomla! i Aia*
Struktura technologii Ajax Prosty komponent ajaksowy Tworzenie komponentu Tworzenie strony WWW Tworzenie komponentu Serwer-Żądanie Tworzenie komponentu Tworzenie modułu ajaksowego Wady technologii Ajax Niedostępność dla robotów internetowych Gromadzenie informacji Zagrożenia bezpieczeństwa Podsumowanie

183
183 185 185 187 189 189 192 197 198 198 198 199

Rozdział 8. Wzorce projektowe a Joomla!
Wzorce projektowe Trzy główne kategorie wzorców Wzorce konstrukcyjne Wzorce strukturalne Wzorce czynnościowe Wzorce współbieżności Wzorce architekturalne Wzorzec Model-Widok-Kontroler Wykorzystanie wzorca MVC w tworzeniu komponentów Podsumowanie

201
202 203 203 205 206 207 207 209 211 215

Rozdział 9. Ingerencja w fundamenty Joomla!: wtyczki
Przegląd wtyczek Joomla! Zdarzenia typu Content Zdarzenia typu Editor Zdarzenia typu System i Search Zdarzenia typu User

217
217 219 220 221 221

8

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW
Wtyczka Hello World! Tworzenie pliku deskryptora Tworzenie kodu wtyczki Wtyczka Automatyczne Skróty Kod deskryptora XML Kod wtyczki Budowa platformy Joomla! Struktura CMS Joomla! (JApplication) Ścieżki Joomla! Wskazówki przydatne podczas pracy z kodem Joomla! Wykorzystywanie funkcji przeszukiwania katalogów Badanie com_content SVN Joomla!: najnowsze osiągnięcia Podsumowanie 222 223 224 225 226 227 229 232 234 235 235 237 237 239

Rozdział 10. Budowanie społeczności w Joomla!
Planowanie wirtualnej społeczności Trzy stadia wirtualnej społeczności Znaczenie stabilności i regularności Dlaczego warto stworzyć wirtualną społeczność Technologie wirtualnych społeczności Księga gości Czat Forum dyskusyjne Sondy Komentarze Sieci społecznościowe Kalendarz wydarzeń Systemy Wiki Uruchamianie wirtualnej społeczności Dobór moderatorów Prowadzenie społeczności Podsumowanie

241
242 243 246 247 248 249 253 257 260 262 266 267 272 274 274 275 276

Rozdział 11. Prowadzenie profesjonalnej strony
Programowanie i testy Ustawienia diagnostyczne Interfejs wiersza poleceń PHP Zautomatyzowane testy Uruchamianie strony Przenoszenie strony na serwer produkcyjny Kopia zapasowa Joomla! Konfiguracja wirtualnych serwerów Apache Kontrola serwera Apache z wiersza poleceń Zarządzanie wieloma serwerami Testy obciążeniowe Równoważenie obciążenia Umiędzynaradawianie Automatyczne cenzurowanie treści Dostrajanie wydajności MySQL Ustawianie dysku przechowującego dane Wybór typu serwera

277
277 278 280 281 282 282 283 284 285 285 286 287 288 289 289 289 290

. Bezpieczeństwo Joomla! Typy ataków Ataki na hasła SQL Injection 367 367 368 368 . Łączenie z zasobami zewnętrznymi Pobieranie zewnętrznych materiałów Kanały RSS Rozszerzenie Auto Articles 3000 Zarządzanie programami partnerskimi Program partnerski Google AdSense Program partnerski firmy Amazon Komunikacja biznesowa z zastosowaniem EDI Dokumenty EDI Standardy EDI Rozszerzenie Skylark Komunikacja z sieciami zewnętrznymi Komponent typu screen scraper Komponent Joomlamap Wyszukiwanie adresów z zastosowaniem XML Podsumowanie 305 305 305 311 313 314 316 319 320 320 329 330 330 336 340 346 Rozdział 13. Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach internetowych Ustawienia Joomla! Proste adresy Metadane Aktywacja modułu Breadcrumbs Mapa strony Ogólne techniki Główne wyszukiwarki Badanie słów kluczowych Tytuły stron Atrybut alt dla obrazów i innych multimediów PageRank Google System wymiany odnośników Ajax a SEO Google Analytics Czego nie należy robić Marketing w wyszukiwarkach internetowych (SEM) Komponowanie skutecznego tekstu reklamowego Pay per click i pay per view Google Adsense Podsumowanie 347 .Spis treści Źródło problemów Optymalizacja indeksów Optymalizacja istniejącego systemu Administracja Uwierzytelnianie LDAP Obsługa Czyszczenie systemu Bezpośredni dostęp do MySQL Podsumowanie 9 292 292 297 298 298 300 300 301 303 Rozdział 12.348 348 350 351 353 354 354 355 359 359 360 361 362 363 363 364 364 365 365 366 Rozdział 14.

Rzut okiem na popularne strony oparte na Joomla! Strony akademickie Wydział Biologii Molekularnej Princeton The Shakespeare Birthplace Trust Journal of Intercultural and Interdisciplinary Archaeology Graphic User Interactive Learning and Development (GUILD) Ministerstwo Edukacji na Wyspach Dziewiczych Strony poświęcone zdrowiu i rodzinie SeniorNet KidsCHANNEL A Story for Bedtime Second Wives Club Better Health Here Profesjonalne strony Mistrzostwa Świata 2010 w Republice Południowej Afryki Best Association Resources and Tools Relacje podróżnicze Randalla Wooda Turbo Trade Sonetto John Avon Illustration 395 396 396 397 398 399 400 401 401 402 403 404 406 407 407 408 409 410 411 412 .10 Joomla!. Czego Joomla! nie potrafi Kontrola wersji dokumentów Import. konwersja i eksport plików Ograniczone funkcje zabezpieczeń i autoryzacji Równoważenie obciążania i replikacja danych Poziomy interfejsu użytkownika. Profesjonalne tworzenie stron WWW Niestandardowe żądania — szczególnie przez Ajaksa Cross-Site Scripting (XSS) Skanowanie katalogów Atak Denial of Service (DoS) Podsłuchiwanie pakietów HTTP Bezpieczeństwo serwera WWW Zabezpieczanie serwera Apache Odmowa dostępu do plików z danym rozszerzeniem Bezpieczeństwo PHP PHP Safe Mode PHP doc_root PHP disable_functions PHP disable_classes PHP display_errors PHP expose_php Bezpieczeństwo MySQL Bezpieczeństwo Joomla! Usuwanie plików instalacyjnych Edytor HTML Joomla! Uruchamianie wewnątrz systemu Rozwijanie i testowanie Podsumowanie 371 372 372 373 373 376 376 377 378 378 379 379 379 380 380 380 381 381 381 382 382 383 Rozdział 15. obsługa skórek Standardowa funkcjonalność groupware Funkcjonalność portalu Podsumowanie 385 385 387 387 388 388 389 390 393 Rozdział 16.

magazyny itp.NET Centrum Informacji ONZ dla Europy Zachodniej HCJB Global Asiaing.com Strony poświęcone technologii Strona główna projektu Joomla! Open Workbench Joomlahut Projekt OScar Podsumowanie 11 413 413 414 415 416 417 418 419 419 4 2 0 421 422 423 424 425 426 427 428 429 431 Skorowidz .S.com The Chaser Creative Guy Publishing Strony hobbystyczne Success and Sport (S.A.Spis treści Media (Aktualności.) MainSPOT.) Safari Ventures Sky Systems KISSin' UK Calialive.

Profesjonalne tworzenie stron WWW .12 Joomla!.

hiszpański. 1 Jedna z książek Dana Rahmela poświęconych tworzeniu niezależnych filmów — p r z y p . American Programmer i Internet Advisor. PHP i Visual Basic. japoński. pisząc między innymi dla DBMS. 2004). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu oraz implementowaniu systemów informatycznych i rozwiązań klient-serwer w oparciu o MySQL.O autorze Dan Rahmel jest najszerzej znany z pracy z systemami bazodanowymi. przeznaczoną na rynek indyjski. Swoją karierę rozpoczął. Jest autorem kilkunastu książek przetłumaczonych na wiele języków. Microsoft Access i Visual FoxPro. W roku 2006 wydawnictwo Focal Press przygotowało specjalną edycję Nuts and Bolts Filmmaking: Practical Techniques for the Guérilla Filmmaker1 (Focal Press. . Microsoft SQL Server. takich jak chiński. francuski i portugalski. tłum.

Profesjonalne tworzenie stron WWW .14 Joomla!.

napisałem tę książkę z zamiarem przekazania wiedzy na poziomie pełnoetatowego programisty lub członka ekipy programistycznej Joomla!. wykorzystanie najnowszej technologii Ąjax w dodatkach do Joomla!. Starałem się dostarczyć przykładów dla dwóch głównych obszarów profesjonalnych zastosowań tego systemu: projektowania oraz tworzenia oprogramowania i zakładania stron. Biorąc pod uwagę różnorodność potrzeb zaawansowanych czytelników. licząc do połowy 2007 roku ponad 2. Joomla! stał się ważnym narzędziem dla webmasterów. Biorąc pod uwagę. . Elastyczność systemu Joomla! pozwoliła tworzyć skomplikowane rozszerzenia. służącym do tworzenia i obsługi stron bez wyczerpującego wysiłku.5 miliona razy. że Joomla! został pobrany. często frustrującym procesem. Przez ostatnie 10 lat statyczne strony zdominowały internetowy krajobraz. adaptację profesjonalnego środowiska programistycznego z systemem kontroli wersji.Wprowadzenie Centrum strony internetowej stanowi potrzeba organizowania i prezentowania treści. znajdziesz swoje miejsce w świecie Joomla!. aby sprzedać je stronie subskrypcyjnej. Projektowaniu i tworzeniu oprogramowania zostały poświęcone cztery rozdziały. czy tworzysz szablony XHTML. niekomercyjnym systemem CMS na świecie. umieszczonymi w ogromnej liczbie plików. Technologia dynamicznego tworzenia stron wymagała dużej liczby dodatkowego programowania i stwarzała wiele nieprzewidzianych zagrożeń bezpieczeństwa. komponenty i wtyczki). Możliwość szerokiego wykorzystania stworzyła wiele okazji dla profesjonalnych programistów Joomla!. Wydanie w 2005 roku systemu zarządzania treścią ( C M S — Content Management System) Joomla! rozpoczęło nową epokę niedrogiego tworzenia zaawansowanych stron internetowych. Niezależnie od tego. tworzenie rozszerzeń wszystkich trzech typów (moduły. programiści mają dużą grupę potencjalnych klientów. Dziesiątki tysięcy programistów zainteresowało się Joomla!. a dostępność rozszerzeń osiągnęła masę krytyczną (przynajmniej 1700 według ostatnich wyliczeń). zastosowanie wzorców projektowych i wiele innych. czy świadczysz usługi jako ekspert Joomla! lub tworzysz rozszerzenia w ramach społeczności open source. czyniąc Joomla! najważniejszym. Zarządzanie treścią stało się możliwe bez konieczności programowania. które dodatkowo wzbogacały CMS. Webmasterzy musieli borykać się z tysiącami linii kodu HTML. w których opisano implementowanie własnych szablonów. a zarządzanie stroną było mozolnym.

dzięki czemu podczas tworzenia dodatków dla Joomla! będziesz w stanie lepiej wykorzystać bogactwo możliwości. małych i średnich firm. nie będziesz miał problemu z żadną z przedstawionych technik i funkcji. które przedstawiają nowe sposoby programowania. Podejrzewam. twórców treści firmowej oraz wspomóc specjalistów. hobbystów. przechodzić do rozdziałów o interesującej tematyce z pominięciem pozostałych. chociaż nie są niezbędne. aby kolejne rozdziały opierać na informacjach zawartych w poprzednich rozdziałach. poprzez kluby fitness. pracując z Joomla!. Jeśli pracowałeś z poprzednimi wersjami Joomla!.). jeśli samodzielnie nie zarządzasz serwerem. wymagane są podstawowe umiejętności w tym obszarze. organizacji e-commerce i non profit. Również każda osoba dysponująca dostępem do serwera z obsługą PHP/MySQL będzie w stanie stworzyć stronę Joomla! wykorzystującą wszystkie funkcje przedstawione w tej książce. Dalej można swobodnie. Książka ta powinna zainteresować także bloggerów. ponieważ wiele firm — od pośredników nieruchomości. dlatego zwróć szczególną uwagę na przykłady i wskazówki. . Apache itd. aż po domy pogrzebowe — tworzy swoje strony w oparciu o Joomla!. Programowanie Joomla! znacznie się zmieniło. analizując kod platformy Joomla!. aby zaspokoić potrzeby swoje (lub) swoich klientów. Spędziłem wiele godzin.Lightweight Directory Access Protoco!) — wszystkie te tematy zostały opisane w ramach tej książki. Profesjonalne tworzenie stron WWW skierowana jest do projektantów i twórców stron WWW. Uaktualnienia Joomla! charakteryzuje zachowanie ciągłości — poza reorganizacją menu główne aspekty zarządzania systemem pozostają niezmienne.16 Joomla!. W rozdziałach poświęconych zakładaniu stron poznasz technologie leżące u podstaw Joomla! (PHP. komunikacja z treściami zewnętrznymi. Dla kogo jest ta książka Joomla!. bez ryzyka pogubienia się. tym chętniej będziesz podzielać mój zachwyt nad tym cudem open source. pozycjonowanie (SEO). powinieneś mieć przynajmniej podstawowe doświadczenie w instalowaniu systemu. co pozwoliło mi docenić ogrom genialnej pracy wykonanej przez ekipę Joomla!. Ze względu na dużą liczbę programowania w PHP oraz potencjał tej książki. Aby efektywnie pracować z tą książką. że po zakończeniu lektury będziesz miał wiele pomysłów. jak zmienić i rozszerzyć Joomla!. Zarządzanie stroną. Mam nadzieję. Chociaż można j ą czytać dowolnie. Starałem się napisać tę książkę tak. ustawienia zabezpieczeń i uwierzytelniania LDAP (. Odpowiednia konfiguracja tych technologii zapewni najwyższą wydajność systemu. że im więcej czasu spędzisz. polecałbym przeczytanie przynajmniej sześciu pierwszych rozdziałów w kolejności. Szerokie zainteresowanie nabywaniem umiejętności pracy z Joomla! wykracza poza społeczność projektantów i twórców. z którego warto skorzystać. Profesjonalne tworzenie stron WWW Dokładne zapoznanie się ze strukturą platformy Joomla! pozwoli Ci dogłębnie zrozumieć działanie systemu. Kompetencje w zakresie konfiguracji serwera WWW są zalecane.

Książka ta zawiera następujące rozdziały: • • Rozdział 1. komponentów i wtyczek. wraz ze wszystkimi funkcjami (nie tylko nowymi). Następnie przedstawiono zaawansowane aspekty tworzenia stron. trójkolumnowego układu z wykorzystaniem CSS. „Wprowadzenie do Joomla!" — opisano różne aspekty Joomla! dotyczące webmasterów. przez komunikację z treściami zewnętrznymi. jak od podstaw stworzyć własny szablon. pokazano. a n o w ą aby ułatwić użytkownikom przejście na nowy system.5. Linux i MacOS) systemem CMS o otwartym kodzie źródłowym. podobnie jak Joomla!. aby uzyskać najwyższą wydajność. Na początku opisany jest proces instalacji. Następnie szablon został rozwinięty do poziomu złożonego. zawartość i interaktywność strony). który chciałby pokonać określone etapy.x. projektantów i twórców stron. jak zainstalować i skonfigurować każdy z nich. Na koniec opisano techniki zaawansowanego tworzenia szablonów. Dołączono adresy stron internetowych wszystkich programów i rozszerzeń. aż po pozycjonowanie. konfiguracji.Wprowadzenie 17 ¡o zawiera ta książka Joomla! jest darniowym. „Szczegóły instalacji i konfiguracji" — zawarto informacje na temat czterech serwerów systemu Joomla! (Joomla!. Przytoczono przykłady z różnych kategorii (funkcjonalność i obsługa strony. które zostały wykorzystane w tej publikacji. dostępnym na wiele platform (Windows. Na przykładzie prymitywnego szablonu Hello World omówiono jego strukturę. od budowania internetowych społeczności. Przedstawiony został także katalog rozszerzeń Joomla! (JED). „Tworzenie własnych szablonów" — przedstawiono. darmowe i powszechnie dostępne (pomijając specyficzne przykłady z wykorzystaniem programów takich jak Adobe Dreamweaver i Microsoft Frontpage). opcje dla organizacji i e-commerce. Narzędzia programistyczne niezbędne do skorzystania z tej książki i podanych przykładów są. dalej jest rozszerzanie systemu Joomla! przez tworzenie własnych szablonów. Rozdział 3. aby zostać użytkownikiem zaawansowanym. „Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń" — ten rozdział zawiera szczegółowy przegląd wielu dostępnych rozszerzeń. modułów. MySQL i Apache lub IIS). lak zbudowana jest ta książka Książkę napisano z myślą o użytkowniku średnio zaawansowanym. W miarę możliwości zaznaczałem różnice między poprzednią wersją — 1. takie jak tworzenie grupy szablonów. Rozdział 2. Dodatkowo zaprezentowano szczegółowo różnice w konfiguracji środowiska testowego i produkcyjnego. PHP.0. Rozdział 4. Ta książka opisuje nową wersję Joomla! — 1. a także ich podstawową konfigurację i wykorzystanie. • • . generowanie ikony ulubionych i adaptacja na potrzeby telefonów komórkowych.

Na końcu opisano schemat platformy Joomla!. Drugim jest moduł Kontakt z nami. „Zarządzanie profesjonalną stroną" — wyszczególniono środki. przedstawiono metodę określania grupy docelowej. który demonstruje dostęp do tabeli systemu Joomla! z poziomu rozszerzenia. jako przykład wykorzystania wzorców projektowych w tworzeniu oprogramowania dla Joomla!. jednym z nich jest moduł Świąteczne życzenia. zaczynając od konfiguracji zintegrowanego środowiska programowania Eclipse. Począwszy od planowania i projektowania. Oprócz procedur ustawiania środowiska mających pomóc w usuwaniu błędów. która będzie tworzyć wirtualną społeczność danej strony. Dalej w rozdziale podsumowano najlepsze sposoby tworzenia społeczności i zarządzania nią. które trzeba podjąć. tworzenia zautomatyzowanych testów i przenoszenia strony z serwera testowego do serwera produkcyjnego można znaleźć tu także informacje o doskonaleniu ustawień MySQL i autoryzacji LDAP. które można łączyć z procedurami zawartymi we wtyczkach. Po nakreśleniu zasady działania technologii Ajax stworzony zostanie komponent Joomla-Ajax. Proces ten zostaje uruchomiony podczas wyświetlania artykułu na stronie. Następnie przedstawiono tworzenie wtyczki. przez wykorzystanie systemu SVN do kontroli wersji. Następnie wprowadzono różne rozszerzenia. „Wzorce projektowe a Joomla!" — ten rozdział poświęcono wykorzystaniu modeli pojęciowych. Profesjonalne tworzenie stron WWW • Rozdział 5. pozostawiając zawartość bazy danych nietkniętą. Rozdział 11. Wtyczka Hello World! ilustruje podstawowe wykorzystanie zdarzenia — dołączanie powitania do artykułów. • • • • • • . a moduł odpowiada za interaktywny widok. Rozdział 8. „Zaawansowane rozszerzenia: komponenty" — tematem jest tworzenie komponentu księgi gości opartej na formularzu. „Tworzenie społeczności Joomla!" — skupiono się na procesie budowania i rozwijania wirtualnych społeczności. Komponent odpowiedzialny jest za komunikację z systemem. Następnie. Rozdział 10. „Joomla! i Ajax" — zademonstrowano tworzenie dwóch komponentów. których można użyć do dynamicznego pobierania danych. „Ingerencja w fundamenty Joomla!: wtyczki" — zaprezentowano system wtyczek i wydarzeń dostępnych w Joomla!. znanych jako wzorce projektowe. Rozdział 7. nakreślono strukturę i zastosowanie rozszerzeń typu moduł. a także dynamicznie rozwija skróty. Następnie opisano dwa projekty o postępującym stopniu złożoności. aż po zastosowanie phpDocumentator do automatycznego stworzenia dokumentacji projektu. aby skutecznie stworzyć stronę. Przedstawiono kilka z nich.18 Joomla!. które wzbogacają Joomla! o funkcje witryn społecznościowych. do rozwiązywania częstych problemów programistycznych. Przedstawiono cały proces procesjonalnego pisania kodu. Rozdział 9. a także wyszczególniono wykorzystanie w elementach platformy Joomla!. który można wykorzystać na dowolnej stronie. który wykorzystuje oddzielną tabelę do przechowywania własnych życzeń świątecznych. Następnie przedstawiono tandem moduł i komponent jako przykład zastosowania tej technologii. tworzony jest komponent w oparciu o wzorzec MVC. „Tworzenie prostych rozszerzeń: moduły" — przedstawiono proces tworzenia modułu od samego początku. krok po kroku. która automatycznie tworzy skróty na podstawie wprowadzonego tekstu. począwszy od programu Hello World. Rozdział 6.

jaki wywiera stosowanie takich technologii jak Flash i JavaScript. domyślna rozdzielczość docelowa i inne). „Rzut okiem na popularne strony oparte na Joomla!" — przedstawiono wiele różnorodnych stron opartych na Joomla!. Do każdej opisanej strony dołączono podsumowanie zawierające szczegóły na jej temat (takie jak użyty szablon. Rozdział 13. takich jak metadane. replikacji. aby wykorzystać przykłady przedstawione w tej książce. dlatego wymagane jest szybkie połączenie z internetem. potrzebujesz dodatkowego oprogramowania. a także pozyskiwania klientów za pośrednictwem wyszukiwarek. a także zademonstrowano komponent. Książkę tę napisano z naciskiem na niezależność od wybranego systemu operacyjnego. 19 • • • • Czego będziesz potrzebować Pomijając system Joomla! (który można pobrać za darmo z intemetu). jakie można dostrzec w porównaniu z profesjonalnymi systemami CMS. Rozdział 16. przedstawione instrukcje znajdą zastosowanie . Pakiet zajmuje 230 MB. komunikację biznesową z wykorzystaniem elektronicznej wymiany danych (EDI) i inne rodzaje połączeń zewnętrznych. a także informacje o rozszerzeniach wykorzystywanych na stronie. który łączy się z usługą Google Maps. Wyszczególnione zostały ograniczone możliwości w zakresie kontroli wersji. Pokazano. Rozdział 14 „Bezpieczeństwo Joomla!" — omówiono najważniejsze ustawienia. konwersji plików.com. jak im zapobiegać). Rozdział 15. który wykorzystuje technikę screen scraping. bezpieczeństwa. Przedstawiono ogólne sposoby pozycjonowania strony wraz z wpływem. oraz dodatek. funkcjonalności zespołowej i obsługi portalu. Ponieważ większość komunikacji z systemem Joomla! przebiega za pośrednictwem interfejsu administratora będącego stroną WWW. PHP. MySQL i Joomla!). Środowisko programistyczne Eclipsejest prawdopodobnie największą aplikacją opisaną w tej książce. zarządzanie programami partnerskimi. „Czego Joomla! nie potrafi" — oceniono niedostatki. Dodatkowo znajdują się w nim informacje na temat zabezpieczania poszczególnych serwerów (Apache lub IIS. które można wykorzystać do pozycjonowania strony. Opisano także główne typy ataków (a także wskazówki. aby pobrać instalator. które mogą zostać wykorzystane przeciwko systemowi Joomla!. które wykorzystuje wyszukiwanie kodów ZIP na stronie USPS. którą można pobrać z internetu. aby umożliwić połączenie z usługami zewnętrznymi. „Pozycjonowanie (SEO) i pozyskiwanie klientów za pośrednictwem wyszukiwarek (SEM)" — zawarto opis technik i procedur.Wprowadzenie • Rozdział 12. które zagwarantują wyższy poziom bezpieczeństwa strony Joomla!. Pozostałe programy zajmują średnio od 10 do 20 MB. „Komunikacja z treściami zewnętrznymi" — prześledzono komunikację z zewnętrznymi stronami w celu wymiany informacji. i rozszerzenie. Zaprezentowano konfigurację parametrów SEO dostępnych w Joomla! oraz podkreślono znaczenie pozostałych funkcji. breadcrumbs i mapy strony. równoważenia obciążenia. jak stworzyć własne rozszerzenie Joomla!.

• Kody źródłowe Podczas pracy z przykładami wykorzystanymi w tej książce możesz samodzielnie wpisać cały kod z klawiatury lub wykorzystać pliki przygotowane przez autora.20 Joomla!. Wszystkie kody źródłowe. Nazwy plików i katalogów oraz adresy internetowe są wyróżnione. mogą zostać pobrane z ftp://ftp. Wskazówki. które trzeba zapamiętać. a także pomóc w orientacji: Ramki. Kod przedstawiony jest na dwa sposoby: Nowe i ważne fragmenty kodu przykładów wyróżniane są szarym tłem. W sytuacji kiedy poszczególne opcje konfiguracyjne różniły się dla różnych systemów operacyjnych. przedstawione zostały instrukcje odnoszące się do Linuksa. który pojawił się już w książce. które zostały użyte w tej książce. Kod mniej znaczący w danym kontekście lub taki. Skróty klawiszowe zapisywane s ą w następujący sposób: Ctrl+A. MacOS-a i Windowsa. .zip. Konwencie W książce wykorzystano kilka konwencji.pl/przyklady/ jooptw.helion. sztuczki i inne informacje niebędące częścią tekstu zostały zapisane w ten sposób. Kod pojawiający się wewnątrz tekstu jest oznaczony następująco: persi stence. podpowiedzi. Profesjonalne tworzenie stron WWW niezależnie od wykorzystanej przeglądarki lub systemu operacyjnego. takie jak ta. aby pomóc Ci zrozumieć jak najwięcej z przedstawionego tekstu. pomimo iż platformy uniksowe używają do tego celu prawego ukośnika (/). nie jest zaznaczony. zawierają ważne informacje bezpośrednio odnoszące się do otaczającego tekstu. W przypadku podawania ścieżek dostępu jako separator poszczególnych nazw katalogów wykorzystywany jest lewy ukośnik (\). Odnośnie do stylów wykorzystanych w tekście: • • • • • Ważne nowe pojęcia pojawiają się jako wyróżnione przy pierwszym wykorzystaniu w tekście.properti es.

w jaki sposób różni użytkownicy Joomla! (webmasterzy. Początkujący użytkownik jest w stanie szybko opanować podstawy Joomla! i tworzyć piękne. bez znajomości HTML-a. graficznego interfejsu użytkownika. że znasz podstawy tworzenia stron w oparciu o Joomla! i chcesz rozwinąć swoje umiejętności. że Joomla! staje się jedną z najszerzej wykorzystywanych technologii sieci Web. profesjonalne strony. blogs and e C o m m e i c e applications. W tym rozdziale wyjaśniono. and nch media Joomla! is u s e d bv organisations of all sizes for Public Web sites. W tej książce założono. aby budować witryny światowej klasy — j a k tego dokonać. J4 Joomla! Metoda opanowania Joomla! będzie zależeć od Twoich potrzeb oraz roli. Latest News Home Joomla: Overview Joomla! License More about Joomla' FAO The N e w s W e b Links N e w s Feeds • • • • « Content Layouts The Joomla! Community Welcome to Joomla! Newsflash 4 Newsflash 5 Popular • Joomla 1 Overview » Extensions » J o o m l a ! License Guidelines • w e l c o m e to Joomla! ..1. documents. aby zdobyć specyficzne umiejętności i poznać technologie. to prawdopodobnie wiesz już. lysunek 1. Powered by Joomla! provides an easy-to-use graphical user interface that simplifies the management and publishing of large volumes of content including HTML. . A spokes person said tlial the need for better RAM w a s due to some fool increasing the front-side bus speed. System zarządzania treścią ( C M S — Content Management System) Joomla! dostarcza łatwego w użyciu. pola wyszukiwania. buses will be told to slow down in residential motherboards.1 Wprowadzenie do Joomla! Jeśli czytasz tę książkę. Domyślna nstalacja loomla! zawiera demonstrację zaawansowanego orojektu strony składającego się r pionowego venu. jaką grasz w procesie tworzenia i prowadzenia stron WWW. które opowiadają ich potrzebom i pragnieniom. In future. What's N e w In 1. media portals. sondy automatycznego jkładu Ją. News The Community Szukaj. Joomla! About Jooml. online communities. dowiesz się podczas lektury. zaokrąglonych •ogów. projektanci i deweloperzy stron W W W ) mogą wykorzystać tę książkę. takie jak na rysunku 1.1. który umożliwia tworzenie stron WWW i zarządzanie nimi..5- Welcome to the Frontpage W e l c o m e to Joomla! Poils J o o m l a : is u s e d fo Q Q Q O O O Community Sites Public Brand Sites eCommerce Blogs Intranets Photo and Media Sites Joomla' is a f i e e open s o u r c e f r a m e w o r k and content publishing s y s t e m designed toi quickly creating highly interactive multi-language W e b sites.il Yesterday ail servers in the U S went out on strike in a bid to get more RAM and better C P U s .

Stale powstają nowe dodatki i szablony.22 Joomla!. Nauczysz się modyfikować i rozszerzać Joomla!. Dowiesz się. PHP itd. a nie przypadkiem. Wydawnictwo Helion ma w ofercie książki. CSS. Zapoznanie z Joomla! Joomla! jest jedną z kluczowych aplikacji. jak dostroić go. Najlepsze z tego wszystkie jest jednak to. aby sprostać popularności. które oferują funkcje pożyteczne dla kogoś z 2. Założono dosłownie dziesiątki tysięcy stron WWW na całym świecie. Joomla! wydano w 2005 roku. jak i twórców stron internetowych. że Joomla! jest całkowicie.0. będziesz w stanie śledzić przykłady i osiągnąć swój cel. w 100 procentach darmowy. Właśnie dlatego staraliśmy się dokładnie opisać każdy krok — nawet jeśli nie jesteś mistrzem np. jak było to możliwe. które rozszerzają bogate możliwości zawarte w domyślnej instalacji Joomla!. Strona oparta na Joomla! może rywalizować z możliwościami i prezencją stron wartych miliony dolarów. ciężko nie ulec zachwytowi nad możliwościami płynącymi z wykorzystania go. Aby sprostać temu rozrostowi. Dzięki tej książce będziesz miał szansę dołączyć do rewolucji. dzielą się informacjami. Setki deweloperów są aktywne każdego dnia na forach poświęconych Joomla!. w tworzeniu kaskadowych arkuszy stylów (CSS). Joomla! obejmuje wszystkie nowe osiągnięcia. gdzie większość stron internetowych była zarządzana ręcznie. komunikacja na stronie i między witrynami. które zamierzasz wprowadzić w życie. Otwarcia sklepu internetowego. stworzenie i zarządzanie zaawansowaną stroną osiągalne jest nawet dla małej grupy ludzi (być może nawet dla jednej osoby). Ta książka pomoże Ci. Profesjonalne tworzenie stron WWW We wszystkich przykładach zamieszczonych w tej książce staraliśmy się przedstawić informacje tak jasno i jednoznacznie. społeczność twórców powiększyła się — w czasie. Od tego czasu zaobserwowano wykładniczy wzrost zarówno wśród liczby webmasterów. Twoja instalacja Joomla! obsłuży duże obciążenie bez wysiłku. dynamiczna interakcja. który posłuży nie tylko do sprzedawania towarów. ale niekoniecznie inne technologie (MySQL. mającej sprawić. ale także stworzenia internetowej społeczności. tworzenie i projektowanie zaawansowanej strony Joomla!. . W przeciwieństwie do Web 1. dzięki którym poznasz pozostałe technologie. że chcesz opanować Joomla!. a ponieważ jest CMS-em. a możliwości interakcji minimalne. Biorąc pod uwagę całą aktywność wokół tego systemu. która zagroziłaby poprawnemu działaniu zwykłej strony. prowadzony krok po kroku przez uruchamianie. wirtualne społeczności. na których jest oparty. wskazówkami i nowym kodem. Celem tej jest pomoc w ukończeniu Twoich projektów opartych na Joomla!. kiedy pisałem tę książkę — do ponad 45 000 zarejestrowanych podmiotów. Zdajemy sobie sprawę.).5-milionowej rzeszy użytkowników Joomla!. których wykorzystanie zainicjowało ponowne narodziny WWW w formie nazwanej Web 2. sercem Web 2.0 jest automatyczna administracja. że powtórne zakupy staną się zasadą. jeśli chcesz wykorzystać Joomla! do: • • Tworzenia komercyjnych dodatków.0.

23 • • • W tej książce zawarta jest wiedza potrzebna do podążania każdą z tych różnorodnych ścieżek. dostosowywalną do własnych potrzeb. które tematy uważane są przez Twoich użytkowników za ważne.Rozdział 1. Założenia prywatnej strony WWW z galerią zdjęć (Twoich dzieci. Wpływ elastyczności na popularność Joomla! Zanim doszło do rozpowszechnienia aplikacji typu CMS. Twórcy Joomla! położyli szczególny nacisk na stworzenie technologii. Kolejną zaletą Joomla! jest łatwość rozbudowywania CMS-a w podobny sposób. którą trzeba było zarządzać. Dołączenia do grona osób zarabiających na tworzeniu stron dla innych ludzi w oparciu o CMS. to przynajmniej satysfakcjonujący. a także wieloma innymi. To wystarczająco złożony system. że zarządzanie stroną nawet średniej wielkości było niesamowicie kosztowne. dzięki któremu Twoi krewni będą mogli kontaktować się z Tobą. rozszerzać i dopasowywać. Zagmatwaną strukturę aplikacji znaną z poprzednich wersji zastąpiono nową platformą. Strony dynamiczne. w jaki aplikacje typu CMS wprowadzają porządek w chaosie zarządzania stroną WWW. . ograniczenia w opanowywaniu Joomla! stawiane są głównie przez Twoje własne ambicje. ale także stwarzały spory potencjał zagrożeń i błędów. W nowym. jeśli chodzi o czas i zasoby. Tworzenie witryny w oparciu o pojedyncze strony było bardzo ograniczające i sprawiało. Systemy zarządzania treścią takie jak Joomla! znacząco obniżyły koszty zarządzania małymi i dużymi stronami WWW. były nie tylko drogie w implementacji. Dzięki Joomla! nawet mozolny proces tworzenia stron staje się jeśli nie przyjemny. przez co rozwiązania oparte na nich były niepewne. ze specjalnych okazji itd. • Wprowadzenie do Joomla! • Stworzenia szablonu lub otwarcia sklepu z szablonami w modelu subskrypcji.) i forum. Poprzez organizację wszystkich treści w bazie danych i daleko idące oddzielenie ich od warstwy prezentacji i kodu programu administracja z użyciem CMS-a jest elastyczniejsza niż w przypadku innych metod tworzenia stron internetowych. aż po wtyczki — stało się łatwe. Informacje zawarte w tej książce dadzą Ci przewagę nad konkurencją.5 Joomla! wysunął się na prowadzenie pośród dostępnych CMS. aby wykorzystać swój szablon do zmiany swoich stron w dzieła sztuki. Wraz z wydaniem wersji 1. dzięki której tworzenie dodatków — od szablonów. aby sprostać większości wymagań stawianych przed stroną WWW. ekscytującym świecie. tworzone na zamówienie w oparciu o PHP lub Active Server Pages (ASP). sieć uginała się pod ciężarem ogromnej ilości treści. do którego mogą zapisać się użytkownicy. która — zamiast być uniwersalną i spełniać wszystkie potrzeby — jest uniwersalną. żeby można było go modyfikować. Publikacji opinii politycznych na blogu wraz z odwołaniem do dokumentacji dowolnego typu popierającej Twój punkt widzenia — dowiesz się jednocześnie. gdzie wiele babć zna HTML.

Z tego powodu kluczowe jest zrozumienie technologii leżącej u jego podstaw. „Czego Joomla! nie potrafi". jaką grasz w procesie tworzenia stron. większość informacji zawartych w tej książce będzie dla Ciebie użyteczna. jak dodawać artykuły. czy pokonanie tych barier jest mądrym posunięciem lub czy nie lepszym pomysłem byłoby wybranie innej aplikacji. Rola deweloperów wskazuje na poznanie elastyczności programowania rozszerzeń. żebyś był świadom ograniczeń każdego programu. ale także aby zabezpieczyć stronę przed hakerami. czy prowadzisz hobbystyczną stronę. zanim zaczniesz duży projekt. to zaawansowane funkcje pozostają dla nich po prostu niedostępne. Nowa struktura ułatwia projektantom stron i grafikom tworzenie szablonów.24 Joomla!. Webmasterzy Na webmasterach spoczywa prawdopodobnie największa odpowiedzialność w zakresie doskonalenia strony WWW opartej na Joomla!. Dla kogo jest ta książka Jeśli miałeś już styczność z Joomla!. zainstalować nowy szablon lub rozszerzenie (wtyczkę. że jeśli jesteś młotkiem. która zawiera już funkcje pasujące do wymagań Twojego projektu. jeśli chodzi o potęgę Joomla!. Poszczególne obszary Twoich zainteresować będą różnić się w zależności od roli. Będziesz mieć szansę zoptymalizowania instalacji Joomla!. dla których skorzystanie z Joomla! nie byłoby najlepszym wyborem. aby osiągnąć maksymalną wydajność. Deweloperzy z kolei mogą kształtować logikę systemu niezależnie od wielu aspektów warstwy prezentacji. nie znaczy to. dodać sekcje i kategorie. prawdopodobnie całkiem dobrze rozumiesz podstawy jego działania. Projektanci stron WWW mogą kształtować projekty graficzne i warstwę prezencji. co pozwala opanować do perfekcji sztukę ich tworzenia. Niezależnie od tego. komponent lub moduł). Jest to jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej. Profesjonalne tworzenie stron WWW Mimo że Joomla! można wykorzystać prawie do każdego projektu strony WWW.5 wprowadzono dużo lepszy model oddzielania warstwy kodu od warstwy prezentacji. . tworząc wizualnie olśniewający interfejs. Istnieją zastosowania. zarejestrować użytkowników. Mimo iż instalacja systemu nie stanowi bariery nawet dla początkujących. Wiele ograniczeń Joomla! (na przykład precyzyjne opcje zabezpieczeń) można pokonać przez połączenie własnego kodu i dostępnych rozszerzeń. to wszystko wygląda jak paznokieć. Jest takie stare powiedzenie. Webmasterzy mogą skupić się na implementowaniu i instalowaniu strony opartej na Joomla! oraz administrowaniu nią. Ważne jest. Joomla! jest złożonym systemem. Do Ciebie należy decyzja. Ostateczna odpowiedzialność za poprawne działanie strony spada właśnie na webmastera. Z tego powodu książka zawiera rozdział 15. W wersji 1. czy jesteś administratorem zarządzającym wieloserwerową instalacją Joomla!. że musi on być użyty w ten sposób. Wiesz już. ponieważ nie są już przesadnie obciążeni programowaniem.

które pozwolą Ci na: • Zbudowanie wirtualnej społeczności z wykorzystaniem technologii Joomla!. Będziesz w stanie skorzystać z internetowego trendu utożsamianego przez takie witryny jak MySpace i YouTube. Poznanie technik wykorzystywanych przez profesjonalne witryny oparte na Joomla! do prowadzenia strony i utrzymywania jej popularności. • Wprowadzenie do Joomla! 25 Być może projektanci lub deweloperzy Joomla! pracują dla Ciebie. a także uczynienie z tej konstrukcji sprawnie działającej maszyny. Często to webmaster nakreśla kierunek rozwoju i funkcjonalność strony. Upewnij się. które poprawią pozycjonowanie Twojej strony i zoptymalizują Joomla! pod kątem robotów internetowych. a sam obszar działalności zdaje się całkiem dochodowy. Projektant jest w takiej sytuacji wybrany przez osobę.Rozdział 1. firmę lub organizację. skorzystaj z narzędzi i technik opisanych w tej książce. Zarządzanie serwerem WWW. Równoważenie i testowanie obciążenia strony Joomla!. . że przynajmniej pobieżnie zapoznałeś się z materiałami. Jeśli grasz każdą z wymienionych ról. które nie są bezpośrednio związane z Twoimi zadaniami lub umiejętnościami. czy Joomla! spełnia Twoje potrzeby lub czy powinieneś zainwestować w CMS wyższej klasy. Dbanie o bezpieczeństwo strony dzięki poprawnym zabezpieczeniom i obronie przed atakami hakerów. praktycznie wszystkie informacje będą dla Ciebie ważne. aby stworzyć wygląd strony — warstwę prezentacji. Stworzenie kopii zapasowej danych. Dostrojenie systemu Joomla! w celu uzyskania maksymalnej wydajności. 'rojektanci stron WWW Rola projektantów jest bardziej specyficzna niż webmasterów. Określenie. w takiej sytuacji książka ta dostarczy Ci doskonałych wskazówek. Z pewnościąjednak do Twoich zadań administracyjnych będzie należeć pośrednia lub bezpośrednia administracja stroną. zarządzanie wieloma stronami jednocześnie. która spełnia określone potrzeby. co można osiągnąć w ramach platformy. plików strony i opcji konfiguracyjnych. stroną Joomla! i bazą danych SQL. • • • • • • • • Wiele aspektów administracyjnych jest poruszanych w tej książce w ramach opisów danej technologii (np. Omówione zostaną tematy od optymalnego planowania. po odpowiednie ustawienie poszczególnych serwerów. Liczba dostawców komercyjnych szablonów jest ogromna. Skorzystanie z technik SEO. W przypadku Joomla! projektanci dysponują świetną platformą do publikacji i zarabiania na swoich pracach — rynek szablonów Joomla!. autoryzacji LDAP). Jeśli jesteś webmasterem i administratorem strony WWW.

znajdziesz w tej książce wiele użytecznych informacji. zaprojektowanie dobrego szablonu wymaga sporej ilości planowania i sprawnego kierowania. Czytając tę książkę. Zaawansowani projektanci będą mieli okazję poprawienia swoich umiejętności dzięki radom opartym na doświadczeniu. Nowi projektanci zdobędą bogate informacje na temat planowania i konstrukcji szablonów. Nawet jeśli dotychczas nie programowałeś. grafiki i CSS. napotkasz opisy wszystkich etapów tego procesu. Procedura autoryzacji nowych modułów. a także dodatkowej funkcjonalności. że skuteczny szablon to połączenie kodu PHP. takiej jak obsługa technologii Ajax na stronach Joomla!. Nabędziesz nowych umiejętności i pozyskasz informacje w zakresie projektowania stron. Są to: • • Modyfikowanie kodu i arkuszy stylów istniejących szablonów. które pozwolą Ci być na bieżąco w Twojej profesji. ponieważ strona musi stale uaktualniać ofertę nowymi szablonami. a także techniki stosowane w zaawansowanych szablonach do omijania ograniczeń. Szczegóły dostosowywania CSS mające zapewnić stronie spójny wygląd. które zagwarantują obsługę treści w wielu językach i internacjonalizację. Proces tworzenia nowego szablonu od podstaw. Dopóki rozumiesz ogólną zasadę działania przedstawionego kodu. aby wzbogacić stronę Joomla! o aktywny. Ze względu na to. w którym klienci płacą miesięczny lub roczny abonament. nowoczesny interfejs. Dopasowywanie dostępnych rozszerzeń (takich jak sondy. tłum. Dalsze wskazówki w rozdziałach poświęconych technikom SEO i internacjonalizacji zmienią Cię w specjalistę w Twojej dziedzinie. Metody planowania. które mogą zostać użyte w dowolnym szablonie. reklamy i galerie zdjęć) do ogólnego projektu strony w celu osiągnięcia jak najlepszego jej wyglądu. Profesjonalne tworzenie stron WWW Większość komercyjnych stron z szablonami wykorzystuje model subskrypcji. . niezbędne minimum dla działającego szablonu. Wskazówki na temat zgodności z Wytycznymi dotyczącymi Dostępności Treści Internetowych ( W C A G — Web Content Accessibility Guidelines). aby uzyskać nieograniczony dostęp do szablonów dostępnych na stronie. Jeśli jesteś jednym z nich. aby utrzymać dotychczasowych klientów. Taki model jest bardzo korzystny dla projektantów. • • • • • • 1 Z ang.26 Joomla!. Wykorzystanie nowej technologii Ajax do komunikacji klient-serwer. będziesz w stanie wkleić go w odpowiednie miejsce. podłącz i używaj — oznacza zdolność wstawienia nowego elementu w istniejący system bez koniecznej modyfikacji pozostałych elementów — p r z y p . ułatwiające korzystanie ze strony ludziom niepełnosprawnym. wskazówki dołączone do tej książki pozwolą Ci skonstruować szablon w stylu pług and play1. W ten sposób regularną pracę znajduje wielu projektantów.

Projektanci są w stanie w największym stopniu wykorzystać rozszerzenia pisane w celu rozbudowy systemu. której brak w domyślnej instalacji Joomla!. Niezaprzeczalnie jest to bodziec ekonomiczny wzmacniający chęć poprawy własnych umiejętności. aby udoskonalić własny kod. • Wprowadzenie do Joomla! 27 Projektanci stron WWW są zatrudniani zazwyczaj na wczesnym etapie tworzenia strony. aż do zaawansowanego tworzenia rozwiązań e-commerce. Zagłębiając się w lekturę tej książki. że platforma Joomla! jest najelastyczniejsza. Dostępnych jest bardzo wiele sposobów współpracy z ponad 45 000 zarejestrowanych deweloperów Joomla!. by stworzyć coś więcej niż tylko CMS. a także najprostsza pod względem rozwijania i pisania kodu ze wszystkich dostępnych CMS-ów. Szczególnie w dziedzinie tworzenia szablonów wykorzystanie możliwości drzemiących w Joomla! może doprowadzić do stworzenia strony. Kiedy zrozumiesz. która nie tylko spełni potrzeby. Professional Joomla! nauczy Cię: • • • • • Tworzyć własne dodatki w oparciu o przykłady. Dowiesz się także. tym lepiej można w sumie wykorzystać bogactwo tej technologii. Wykorzystywać i modyfikować dostępne rozszerzenia w celu dodania funkcjonalności. zaprogramować projekt dowolnej wielkości — włączając w to stworzenie całkiem nowego CMS-a (jeśli byłyby powody). .5 cała struktura Joomla! została napisana od nowa po to. eweloperzy stron WWW Ludzie zajmujący się programowaniem stron z pewnością docenią. komponentów i modułów) jest prawdopodobnie najlepszym sposobem wzbogacenia swoich umiejętności. CMS Joomla! jest właściwie aplikacją opartą na szerszej platformie Joomla!. aby umożliwić modyfikacje systemu. że możesz. w jaki sposób możesz skorzystać z wzorców projektowych Joomla!. Jeśli chodzi o domenę programowania stron WWW. bez potrzeby ponownego generowania strony. Wykorzystywać profesjonalne techniki tworzenia kodu i wzorce projektowe w Twoich projektach Joomla!. korzystając z tej platformy. Oznacza to. świat Joomla! stanie przed Tobą otworem. Większy stopień wykorzystania Joomla! idzie w parze z bogatszymi perspektywami zatrudnienia. Badanie i zmienianie istniejących rozszerzeń Joomla! (dodatków. a nawet jak napisać sprytną implementację ajaksowego interfejsu po stronie klienta. Swobodnie posługiwać się kodem platformy Joomla!. Od wprowadzenia wersji 1. jak stworzyć bardziej zaawansowane rozszerzenia. dowiesz się. Po opanowaniu interfejsu rozszerzeń będziesz mógł przejść do modyfikacji samego systemu Joomla! albo dołączyć do grupy deweloperów. znajdziesz się pod względem umiejętności w górnej części tej piramidy. od najprostszej wtyczki Hello World!. Kiedy dotrzesz do ostatniej strony tej książki. Nie musisz zaczynać od początku. w jaki sposób rozszerzenia funkcjonują w systemie. a im więcej wiedzą o Joomla!. ponieważ internetowy rynek pełen jest ofert związanych z Joomla!. ale także będzie łatwa w zarządzaniu i przyszłym uaktualnianiu. Używać skryptów i technologii Ajax do żywej komunikacji ze stroną klienta.Rozdział 1.

a dysponujesz wystarczającą motywacją i czasem. Teoretycznie możesz zaadaptować taki komponent samodzielnie. których potrzebujesz przy minimalnej ilości niejasności lub dodatkowej pracy. jeśli potrzebne elementy nie zostały jeszcze uaktualnione do pracy w nowym środowisku. które dotychczas działały bezbłędnie. Prawdziwa zmiana nadeszła wraz z Joomla! 1. które oferuje nowy system (a straty są znaczące). aż do serwera produkcyjnego. utracisz rozszerzoną funkcjonalność i zwiększoną wydajność. którzy wcześniej nie mieli styczności ze światem CMS. Nawet • rozszerzenia obu systemów były kompatybilne. komponentu lub modułu dla Joomla!. ponieważ rzeczy. Jedną z najwspanialszych rzeczy w środowisku open source jest fakt.3 była minimalna. komponentów lub modułów. że projekt Joomla! został zapoczątkowany w 2005 roku.0 lub Mambo do najnowszej wersji. Joomla! w wersji 1. Możesz być zmuszony do uruchomienia na serwerze Joomla! trybu spuścizny. Starałem się w miarę możliwości dołączyć wskazówki. które pomogą użytkownikom przejść z Joomla! 1. ale jest on niekompatybilny z nowym systemem Joomla!. Jeśli zdecydujesz się na ten krok. Różnica między pierwszym wydaniem Joomla! a Mambo w wersji 4.0 a użytkownicy Mambo Czytelnicy. W tej książce w odpowiednich rozdziałach dostarczam wskazówek i wytycznych. Implementować system kontroli z wykorzystaniem oprogramowania Subversion (SVN) w celu umożliwienia zespołowego tworzenia szablonu. że jest open source — masz dostęp do kodu źródłowego. Profesjonalne tworzenie stron WWW • • Adaptować środowisko programistyczne PHP do potrzeb programowania Joomla! z wykorzystaniem możliwości tworzenia dokumentacji i poprawnego pisania kodu. Unowocześniona architektura stworzyła możliwości doskonalenia i rozbudowy obecnych szablonów. Zarządzać profesjonalnym wdrożeniem — od serwera testowego. obiektową platformę PHP. którego potrzebujesz. nie zadziałają w nowym systemie. dodatku. Jako webmaster. projektant lub twórca stron internetowych musisz rozumieć konsekwencje płynące ze stworzenia nowego programu na bazie systemu Mambo. powinni wiedzieć. kiedy grupa deweloperów opuściła społeczność Mambo i zabrała ze sobą kod źródłowy będący u podstaw tego CMS-a. że żadne z rozszerzeń. aby sprostać wymaganiom swoich klientów.5.28 Joomla!. które pozwolą Ci płynnie przejść ze starego systemu do nowego. Wielu z nich miało już kontakt z Joomla! i zainwestowało sporo wysiłku w opanowanie podstaw. • Deweloperzy stron WWW znajdą w Joomla! bogate źródło osobistej i zawodowej satysfakcji. to nie wszystko stracone.2. . a nawet żaden z szablonów przeznaczonych dla Joomla! nie mogły pracować w nowej wersji (pomijając tryb spuścizny). wtyczek. Ta książka dostarczy Ci jasnych wskazówek dotyczących umiejętności. Cała architektura została przebudowana w oparciu o nową.5. Ta sytuacja jest w stanie przyprawić także o ból głowy. Jeśli napotkasz komponent. Zmiany były na tyle znaczące.

Kod został poddany refaktoryzacji. jak budować internetową społeczność. dynamicznej interakcji i wirtualnych społecznościach. jeśli jesteś deweloperem stron Joomla!. gdy chcesz skorzystać z Joomla!. dowiesz się z tej książki. jest jednocześnie sztuką i nauką. czy dana strona wymagała wszystkich funkcji. które są niezbędne do wygenerowania żądanej strony. które zapewnią optymalną wydajność. W wersji 1. aż po duże organizacje — po zaskakująco niskiej cenie. w ramach kontraktu lub dla jednej z wielu komercyjnych stron z szablonami). Poprawić swoje umiejętności webmasterskie w tworzeniu strony Joomla! i administrowaniu nią. którą opanować mogą ludzie mający różne cele. • • • • W rozdziale 2. Tworzyć dodatki. szablony i inne technologie działające z wcześniejszymi wersjami Joomla! lub nowymi instalacjami Mambo. • Wprowadzenie do Joomla! 29 Uruchomienie strony o wysokim natężeniu ruchu w oparciu o poprzednie wersje Joomla! było problematyczne. czy osobą zarządzającą wieloserwerową instalacją Joomla!. jakim jest Joomla!. Nauczysz się nie tylko tworzyć i modyfikować szablony Joomla! (dla zabawy. ale także zrozumiesz. dzięki czemu ładowany i uruchamiany jest tylko ten fragment i te moduły. czy jesteś samodzielnym webmasterem ! z hobbystycznym nastawieniem. które pomogą Ci: • Zrozumieć system CMS. komponenty i moduły. który pozwoli Ci wprowadzać zmiany w samym systemie. webmasterzy. w tym rozdziale mogłeś znaleźć informacje. jak zapewnić zgodność swojej strony z wymaganiami internacjonalizacji i dostępności dla osób niepełnosprawnych.0 opiera się na automatycznym zarządzaniu treścią. Udoskonalić wygląd i zachowanie strony Joomla!. Dzięki dokładnemu zapoznaniu się z wyborem ustawień dla różnych serwerów możesz sprawić. . Poznasz strukturę platformy Joomla! w stopniu. a także informować innych o zaletach korzystania z niego.5 grupa deweloperów Joomla! zajęła się tym problemem i praktycznie go rozwiązała. Joomla! jako CMS umożliwia skorzystanie z nowych technologii każdemu — od pojedynczych osób. możliwe zmiany są prawie nieograniczone. Uaktualnić kod źródłowy. Niezależnie od powodów. Uruchomienie podstawowej strony jest banalne. przedstawiono szczegóły instalacji i konfiguracji strony Joomla!. jednak dobranie ustawień. Świat Web 2. Bez względu na to. zarządzać serwerem. W oryginalnej wersji aplikacja była przetwarzana jako jeden monolityczny blok kodu PHP przy każdym wywołaniu strony — niezależnie od tego. ponieważ Joomla! miał tendencję do znacznego zwalniania przy dużym obciążeniu.Rozdział 1. że Twoja instalacja Joomla! będzie działać jak dobrze naoliwiona maszyna. zabezpieczyć treści i użytkowników oraz zoptymalizować stronę pod kątem pozycjonowania. za darmo. którymi kierujesz się. np. projektanci i deweloperzy stron WWW. Nowa metoda spowodowała ogromny wzrost wydajność na dużych stronach. czy nie. Ponieważ prawie na każdy aspekt działania systemu wpływa kod w plikach CSS lub PHP. Zsumowanie System Joomla! jest platformą. jeśli jesteś jej projektantem.

30 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW .

tak aby serwer sprawniej odpowiadał na żądania. Taka szersza definicja pozwoli Ci lepiej zrozumieć działanie i proces konfiguracji. bez której nieumożliwe jest poprawne funkcjonowanie całości.php. któiy dostarcza funkcjonalności związanej z obsługą HTTP. serwer baz danych MySQL i serwer Joomla!. która korzysta z wtyczki do PHP. aby komunikować się z serwerem MySQL. Joomla! może działać poprawnie zarówno w oparciu o Apache Web Server. ISS w przeciwieństwie do Apache. tylko opcje konfiguracyjne zapisane są w pliku configuration. W tym rozdziale opisano konfigurację każdego elementu systemu. ponieważ zarówno PHP. jak i Joomla! funkcjonują w roli serwera stron i wymagają oddzielnej konfiguracji. Wewnątrz systemu Joomla! silnik PHP uruchamia aplikację Joomla!. dostarczając najlepszych wrażeń z użytkowania. Termin serwer nie jest traktowany dosłownie. Działanie każdego serwera kontrolowane jest listą dyrektyw i opcji konfiguracyjnych.2 Szczegóły instalacji i konfiguracji Joomla! do poprawnego działania wymaga połączenia czterech technologii serwerowych. Podstawą systemu jest serwer WWW. ¡ztery serwery systemu Joomla! Konstelacja serwerów środowiska Joomla! (zobacz rysunek 2. jest ograniczony wyłącznie do platformy Windows. . Oprócz obsługi protokołu HTTP zadaniem serwera WWW jest także uruchamianie silnika PHP i serwera Joomla!. silnik wykonywania skryptów PHP. W bazie danych MySQL zapisane są wszystkie dane Joomla!. ani Joomla! nie są uruchamiane jako niezależne serwery. Jeśli Apache nie jest w stanie uruchomić PHP lub PHP nie może się połączyć z MySQL albo Joomla! nie może zapisywać danych w bazie MySQL. ponieważ ani PHP. W tym rozdziale opisano także różne techniki poprawy poszczególnych aspektów systemu. który działa na dziesiątkach systemów operacyjnych (Windows.1) to cztery dynamicznie współpracujące elementy: serwer WWW. jak i Microsoft Internet Information Server (ISS). a ich optymalny dobór zapewni właściwe funkcjonowanie systemu. MacOS i wielu wariantach Uniksa). system zawiedzie.

dzięki czemu możesz rozważyć inne opcje.3. Mimo iż większość z tych wyborów zależy od wymagań docelowego środowiska. z których składa się system Joomla! Opcja 1 Opcja 2 Minimalne wymagania dla każdego z serwerów składających się na Joomla!: • • • PHP w wersji co najmniej 4. Apache w wersji co najmniej 1. powinieneś poznać wady i zalety każdego rozwiązania.1.19. określić metodę przeprowadzenia instalacji. wybrać platformę. Twoje decyzje dotyczące instalacji i konfiguracji będą miały daleko idący wpływ na sukces Twojej strony opartej na Joomla!.13. Zwróć uwagę na różnice pomiędzy poszczególnymi środowiskami. a w końcu wybrać serwer WWW.32 Joomla!. a inną na serwerze . ponieważ często inną platformę wykorzystuje się na etapie testów. MySQL w wersji co najmniej 3.x z aktywowanymi modułami MySQL. Cztery serwery. XML i Zlib. na której zostanie uruchomiony Joomla!. mimo to poniżej opisano pokrótce procedurę instalacji. Decyzje podczas instalacji Prawdopodobnie masz już jakieś doświadczenia z instalacją Joomla!. W momencie planowania przyszłej konfiguracji musisz zdecydować się na instalację lokalną lub zdalną.23. aby być świadomym jego ograniczeń. a nie od osobistych preferencji. Profesjonalne tworzenie stron WWW Rysunek 2.x.

• Szczegóły instalacji i konfiguracji 33 produkcyjnym. aby najlepiej spełniał Twoje potrzeby. Taka konfiguracja wymaga skutecznego podziału zasobów maszyny między elementami systemu. jest już zainstalowane i gotowe do użycia. Często wykorzystują także droższy sprzęt. podczas gdy ostatecznie strona działa pod kontrolą serwera WWW uruchomionego w Linuksie. GoDaddy. aż po użycie dodatkowego dysku w macierzy RAID. Jeśli masz zamiar zainstalować Joomla! lokalnie. który radzi sobie z większym obciążeniem. Częstym wyborem dla środowiska testowego jest Windows lub MacOS. Aktywacja Joomla! sprowadza się wtedy do skopiowania plików instalacyjnych na serwer i przeprowadzenia instalacji. czy zdalnie.okalnalub zdalna instalacja Pierwszą decyzją podczas instalacji jest określenie. Możliwa wydajność systemu — Chociaż w większości przypadków wykorzystanie własnego. W takim przypadku niezbędne oprogramowanie.Rozdział 2. jesteś także odpowiedzialny za konfigurację serwera i zarządzanie nim. które przekładają się na tworzenie modułów. Dzięki dostrzeżeniu różnic na wczesnym etapie prac łatwiej będzie Ci później przenieść wyniki do innego środowiska. np. masz dużo więcej pracy do wykonania. Możesz wykorzystać tę wiedzę. od ich ręcznego kopiowania plików. • • • Poniżej przedstawiono kilka wad instalacji lokalnej: • Więcej pracy — Jeśli zdecydujesz się na instalację lokalną. Elastyczność tworzenia kopii zapasowych — W przypadku instalacji lokalnej możesz skorzystać z bogatych opcji tworzenia kopii zapasowych. włączając w to PHP i MySQL. chcą uniknąć potencjalnego zagrożenia dla systemu i pozostałych użytkowników. dedykowanego serwera zapewni Ci prawdopodobnie lepszą wydajność niż instalacja zdalna. nie tylko aby uzyskać lepszą wydajność. nie jest to regułą. czy Joomla! zostanie zainstalowany lokalnie. W przypadku zdalnej instalacji prawdopodobnie będziesz musiał dzielić się połączeniem z bazą danych i internetem ze sporą liczbą innych użytkowników. Może to doprowadzić do spowolnienia serwerów i pogorszenia wydajności w czasie szczytowego obciążenia. Dogłębna znajomość systemu — Zdecydowanie lepiej poznasz system. Instalacja lokalna ma kilka zalet: • Dowolność konfiguracji — Możesz dopasować działanie każdego z serwów. ale także lepiej zrozumieć możliwości i ograniczenia systemu. na którego serwerze możesz zainstalować stronę. Dostawcy usług internetowych rzadko pozwalają na zmianę kluczowych opcji konfiguracyjnych.com. komponentów i dodatków. Potencjalna wydajność serwera — Uruchomienie własnego systemu pozwala przeznaczyć maksimum zasobów dla strony Joomla!. Dostawcy usług internetowych wkładają wiele wysiłku w zapewnienie optymalnej wydajności serwerów. który skonfigurowałeś i którym samodzielnie zarządzasz. • .com lub SiteGround. . Być może masz konto u dostawcy usług internetowych. Tworzenie kopii zapasowych zdalnej instalacji może być nużące i wymagać samodzielnego skopiowania plików (przez FTP) oraz bazy danych (przez jakiś interfejs administracyjny).

Instalator XAMPP przezwycięża jedną z największych bolączek oprogramowania open source: kompatybilność. Profesjonalne tworzenie stron WWW • Zabezpieczenie przed usterkami — Większość dostawców stosuje przynajmniej jeden typ redundancji w systemie. nie będzie miał on znaczącego wpływu na wydajność serwera. taki jak XAMPP. Większość administracji przebiega za pośrednictwem interfejsu WWW. Instalacja poszczególnych serwerów czy instalacja łączona Możesz zdecydować się na instalację poszczególnych serwerów lub wykorzystać łączony instalator. Deweloperzy open source notorycznie upubliczniają oprogramowanie. Skróty te określają docelową platformę. Jeśli chciałbyś wykorzystać instalację lokalną. . Mogą to być zapasowe serwery DNS. Opisując proces instalacji. Dwa PP w nazwie „XAMPP" odpowiadają oprogramowaniom PHP i Perl. Joomla! wykorzystuje technologie PHP i MySQL. Główne z nich dotyczą komfortu obsługi danego systemu operacyjnego oraz kosztów licencji (Linux jest darmowy. które zostaną zainstalowane (Apache. natomiast Windows i MacOS wymagają opłat licencyjnych). jaką dysponuje Twój lokalny dostawca usług internetowych (ISP). uruchomić go i uzyskać kompletny. które gwarantują poprawne działanie strony w przypadku uszkodzenia jednego z elementów. XAMPP zapobiega tym problemom dzięki dostarczeniu wersji w pełni ze sobą zgodnych. Linux lub MacOS Wybór platformy może być trudny. ponieważ w grę wchodzi zbyt wiele zmiennych. Zastosowanie takich zabezpieczeń w przypadku własnego. MySQL i PHP).34 Joomla!. Wielu dostawców ma bardzo korzystne oferty. architektura wielomaszynowa. które działają prawie identycznie na wszystkich platformach. że możesz pobrać z internetu jeden instalator. Najpopularniejszy łączony instalator to XAMPP. działający system w bardzo krótkim czasie. pozostałe litery reprezentują serwery. LAMP lub MAMP. Oznacza to. sprawdź ofertę kolokacji.MacOS). administratorzy często korzystają z takich akronimów. Wybór platformy: Windows. nie powinien mieć znaczącego wpływu na proces instalacji Joomla!. aby przedstawić ich kompletną listę. a nie masz wystarczająco szybkiego łącza. ponieważ dostępne są wersje dla trzech różnych systemów operacyjnych. jak WAMP. w przypadku którego X oznacza zmienną. Chociaż Joomla! nie wykorzystuje Perlą. Chociaż wybór platformy może wpłynąć na wydajność. nowa wersja Apache nie zadziała ze stabilną wersją PHP). zapasowe baterie i wiele innych technologii. Z tego powodu zarządzanie systemem będzie praktycznie niezależne od wybranej platformy. lokalnego serwera jest trudne i kosztowne. L = Linux. dlatego wybrana platforma nie wpływa na interakcje z systemem. które pozwolą Ci za odpowiednią opłatą umieścić u nich swój serwer i podłączyć go do internetu. zawartym w pakiecie. M . które samodzielnie działa stabilnie. a problem pojawia się przy połączeniu z wcześniejszymi wersjami pozostałych programów (np. aby zagwarantować nieprzerwane działanie stron klientów. automatyczne macierze RAID. sygnalizowaną przez pierwszą literę (W= Windows.

że narzut IIS jest bardzo mały. Zintegrowana ochrona katalogów — IIS został napisany z myślą o natywnej obsłudze bezpieczeństwa katalogów w Windowsie. który chcesz zainstalować. W czasie pisania tej książki użytkownik Apache byłby zmuszony do ręcznej kompilacji serwera w celu zyskania obsługi Secure Sockets Layer (SSL). jest niewielka. ponieważ liczba dodatkowych elementów. jednak optymalizowany jest głównie pod względem platformy linuksowej i innych wariantów Uniksa. • • • • . a także może dołączać dodatkową funkcjonalność do wielu różnych rozszerzeń (np. Główną przyczyną dla której warto wykorzystać Apache w systemie Windows. które napotkasz. Jeżeli jesteś odrobinę bardziej zaawansowany. Jest jednak kilka elementów. musisz dokonać wyboru serwera WWW: Apache albo Microsoft Internet Information Server (IIS). Większość komputerów ma już IIS zainstalowany — Na platformie Windows większość komponentów niezbędna do uruchomienia IIS jest już zintegrowana z systemem operacyjnym. Ilość miejsca zajmowana na dysku twardym może być nawet trzy razy większa niż w sytuacji. Jest to trudne z kilku powodów. które pozwoli Ci zacząć pracę w bardzo krótkim czasie. indywidualna instalacja może być dobrym wyborem. Wbudowany serwer FTP — Domyślna instalacja IIS zawiera serwer File Transfer Protocol (FTP). kiedy instalowałbyś każdy z serwerów oddzielnie. opcja pobierania lub wysyłania w komponencie galerii zdjęć). który jest prawdopodobnie zainstalowany na platformie Windows. Apache działa w tym środowisku dobrze. Przykładowo w MacOS jest już zainstalowany serwer Apache — trzeba go tylko aktywować. Pamiętaj o tym. jest solidnie potwierdzona kompatybilność Joomla! i Apache. Wybór serwera WWW: Apache czy Microsoft Internet Information Server (IIS) Jeśli uruchamiasz Joomla! na platformie Windows. Oznacza to. W najgorszym wypadku domyślnie zainstalowany serwer może powodować konflikt z tym. Ponadto instalowanych jest wiele niepotrzebnych aplikacji (takich jak Perl). który może być użyteczny w zarządzaniu systemem Joomla!. Najważniejszą jest bezpieczeństwo. instalator XAMPP jest fantastycznym narzędziem. ma kilka poważnych wad. W innej sytuacji będzie tylko zbędnym oprogramowaniem. Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem. Podobnie w przypadku ISS. Wykorzystanie Apache wymaga częściowej integracji zasad zabezpieczeń z systemem Apache. to pomijając pojedyncze problemy. Skompilowana wersja Apache dla Windowsa domyślnie nie zawiera tej opcji. w jaki będziesz przeprowadzać instalację. że decyzja odnośnie do platformy wpływa także na sposób. które mogą spowolnić Twój system.Rozdział 2. Domyślne instalacje serwerów zawartych w paczce XAMPP są podatne na ataki różnych typów. • Szczegóły instalacji i konfiguracji 35 Chociaż instalator XAMPP umożliwia łatwą i szybką instalację w środowisku testowym. które zostaną zainstalowane w systemie. z powodu których mógłbyś zdecydować się na IIS: • Natywna obsługa SSL — Szyfrowanie SSL jest dostępne natywnie w IIS na platformie Windows. rozszerzeń i modułów. Dostrojona wydajność — Microsoft poświęcił dużo czasu i pieniędzy na zoptymalizowanie IIS pod kątem maksymalnej wydajności w Windowsie. działa nawet w połączeniu z technologią Active Directory.

O Apache 1. co doda usługę uruchamiania skryptów i baz danych.3. sprawdź zawartość zmiennej Path. sprawdź najpierw. jak to sprawdzić). Po każdej zmianie powinieneś zatrzymać serwer i uruchomić go ponownie. aby mieć pewność.2. Profesjonalne tworzenie stron WWW Jeśli chcesz zainstalować Joomla! w systemie Windows. Jeśli masz trudności z uruchomieniem PHP. że rozszerzenie PHP działa z nowymi ustawieniami. Zmień wartość zmiennej Path (zobacz rysunek 2. c:\Program Files). należy to zrobić. znajdź na liście pozycję Internetowe Usługi Informacyjne i upewnij się.x Module O Apache 2.x Module O Apache CGI © I I S ISAPI module O IIS FastCGI Ons CGI ONSAPI Qxitami O Sambar Server O NetServe Web Server Q Other CGI O not setup a web server Mimo iż po zakończeniu instalacji PHP nie zostaje wyświetlony komunikat o potrzebie ponownego uruchomienia komputera. by wskazywała na katalog z zainstalowanym PHP.2.ini. czy w folderze Windows znajduje się plik PHP. jak pokazano na rysunku 2. jeśli go tam nie ma. powinieneś zobaczyć domyślą stronę: http://local host Zanim skorzystasz z Joomla!.ini.3). aby dowiedzieć się. Jeśli tak. Jeśli silnik PHP nadal nie działa poprawnie (zobacz następny podrozdział. uruchom w przeglądarce poniższy adres. zaznacz j ą i przeprowadź instalację.2. Spróbuj skopiować PHP. musisz zainstalować PHP i MySQL. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows. czy IIS działa poprawnie. otwierając Panel Sterowania/System i klikając przycisk Zmienne środowiskowe w zakładce Zaawansowane.2.0. PHP możesz pobrać z poniższej strony: http://www. Instalator automatycznie skonfiguruje IIS do współpracy z PHP. sprawdź. Wybierz wersję IIS. upewnij się. Najprawdopodobniej znajduje się on w głównym katalogu dysku (przykładowo c:\) lub w podkatalogu programów (np. Możesz to zrobić. na której będzie działać PHP 5 PHP 5.php. czy jest zaznaczona. Na stronie Web Server Setup wybierz wersję IIS. Rysunek 2. że zawarte w nim wpisy wskazują na właściwy katalog. Jeśli nie. Aby sprawdzić. Dzięki temu zmienna systemowa Path będzie wskazywać na nowy katalog PHP. otwierając Panel Sterowania/Dodaj lub usuń programy. .36 Joomla!.net Instalacja PHP przebiega podobnie jak dla każdego innego programu.6 Setup W e b Server S e t u p Select the Web Server you wish to setup.x Module O Apache 2. czy IIS działa poprawnie.

że zawiera katalog PHP 37 Żrnlenrte środowiskowe E l Zmienne użytkownika dla Mr.gz albo .EXE. Edytuj wartość zmiennej Path. Możesz łatwo to zrobić. W tym podrozdziale opisano pokrótce poszczególne etapy instalacji.COM. . W przypadku instalacji zdalnej możesz wykorzystać program FTP. Informacje ze strony phpinfo() można w razie potrzeby bezpiecznie odczytać w interfejsie administracyjnym Joomla!. Zapisz plik i wyślij go na zdalny serwer..CMD. x86 Edytuj | | Anuluj Etapy instalacji Joomla! Instalacja Joomla! jest względnie prosta dla doświadczonego użytkownika. tworząc plik w edytorze tekstu (takim jak Notatnik) o nazwie test. Jeśli PHP nie działa poprawnie. • Szczegóły instalacji i konfiguracji Rysunek 2. jeśli nie miałeś dotychczas żadnych doświadczeń w tej dziedzinie. Rozpakuj archiwum (będzie to plik .zip lub .joomla.. następnie umieść pliki Joomla! w katalogu serwera WWW. Heh\Us. że usunąłeś ten plik... tłum. Edytuj Zmienne systemowe Zmienna NUMBER OS j f ^ PATHEXT ! PROCESSOR_A. aby umieścić pliki w głównym katalogu serwera WWW.VBS.tar. Powinieneś zobaczyć pierwszy ekran procesu instalacji. Zawiera listę wyboru z dostępnymi językami'..) zobaczysz stronę z pogrupowanymi parametrami PHP. VBE. Zaznacz wybrany język i kliknij przycisk Dalej...php.. jak przedstawiono na lysunku 2. C:\Documents and 5ettings\Mr. ?>.com/test.joomla. ponieważ niepowołane użycie może zdradzić hakerowi wiele informacji na temat Twojego serwera WWW. http://www.php. taki jak darmowa FileZilla.3.przyklad.org) na dysk twardy.Rozdział 2. skontaktuj się z dostawcą usługi. .tar. Heh Zmienna LANG PATH TEMP TMP Pl Wartość C:\Documents and Settings\Mr. 1 Polski pakiet językowy dla zaplecza i strony głównej można pobrać ze strony — przyp. Po wywołaniu tego pliku przez przeglądarkę (wpisując adres URL taki jak /¡«p://www. . aby upewnić się. Windows_NT .pl/ .php w którym umieścisz linię <?php phpinfo( ).bz2).4. Heh\Us. czy PHP działa poprawnie. Rozpocznij instalację od pobrania aktualnej wersji Joomla! (z www. J5. Po skończeniu próby upewnij się. Zanim rozpoczniesz instalację na zdalnym serwerze.. co pozwoli Ci zapoznać się z procesem instalacji.. Po skopiowaniu plików do głównego katalogu strony WWW uruchom w przeglądarce internetowej plik index... aby przejść do kolejnego kroku.BAT. powinieneś sprawdzić. .

E S . Zwróć uwagę.php Niezapisywalne Tak Tak Tak Tak lak Tak Tak • M l V » W W 'iflniiir-t isiaiai/ja • Wersja 1. he-IL.obsługa XML . irlSi313Cj3 Rysunek 2.) i I t .Latvian i n b .Finnish ( S u o m i ) : f r .5. Ekran sprawdzania przed instalacją potwierdzi. a jej nazwę wpisz w odpowiednie pole. Wersja PHP >=4. ze ustawienia Twojego serwera nie są do końca niedostosowanym środowisku może KCW !*spoctarv\'5ne próbie?:.C r o a t i a n (Hr) ."í:'. w podrozdziale „Konfiguracja PHP" poszukaj wyjaśnienia opcji. Instalator Joomla! utworzy wewnątrz niej niezbędne tabele.10 .L T .F R .Hebrew(IL) hi-IN . hu-HU .English (United Kingdom) eo-XK . czy wszystkie niezbędne elementy systemu działają poprawnie. które trzeba poprawić.0 P r o d u c t i o n S t a b l e [ K h e p r i ] Wyłączone Wyłączone Wyłączone Wyłączone Kolejny etap wymaga wyrażenia zgody na warunki Powszechnej Licencji GNU.Lithuanian Iv-LV . że niektórzy dostawcy usług internetowych nie pozwalają na tworzenie baz danych przez programy.Italian (Italy) Ija-JP .5) umożliwi Ci sprawdzenie przed rozpoczęciem instalacji.Greek en-GB . Następny ekran (zobacz rysunek 2. Ustawienie Safe Mode: Wyświetlaj błędy: Wczytywanie plików: Magic Quotes: Register Globals: Buforowanie kodu wynikowego: Automatyczne uruchomienie Zalecane Wyłączone Włączone Włączone Wyłączone Wyłączone Bieżące Wy lar zone Włączone Włączone Wyłączone Wyłączone wyróżnione na czerwono. .H R . Możesz tutaj ustawić adres serwera MySQL (w przypadku instalacji lokalnych jest to często local host). na dole ekranu znajdziesz opcje umożliwiające utworzenie kopii lub usunięcie istniejących danych w bazie. .Lao ('.obsługa kompresji zlib .Nederlands (NL-BE) Joomla! jest Wolnym Oprogramowaniem udostępnianym na licencji GNU/GPL. Jeśli ustawienie któregoś z parametrów koliduje z wymaganiami Joomla!.S p a n i s h ( E s p a ñ o l internacional) e u . Rysunek 2. W zakładce Dodatkowe ustawienia. W takiej sytuacji utwórz bazę ręcznie.MySQL Domyślny język wielobajtowy Nadpisywanie funkcji wielobajtowych wyłączone configuration. Jeśli tego nie zrobisz instalacja Joomla! może . czy wszystkie niezbędne funkcje działają poprawnie Kroki 1 : Jeżyk .5 Kroki 1 : Jçzyk 2 : Pi zetjlail u s t a w i e 3 : Licencja 4 : Biaza d a n y c h 5 : U s t a w i e n i a FTP 6 : Konłtłjiii a c j a 7 : Zakończ Wybierz język Wybierz jeżyk el-GR.y.Norsk bokmSl (Norway) nl-NL .Esperanto e s . być niemożliwa.Japanese(JP) l o ..D e v a n a g a r i / H i n d i (India) j h r . .B a s q u e (Euskara estandarra) fa-IR-Persian^jU) fi-FI . Po kliknięciu Dalej zostaniesz przeniesiony do ekranu konfiguracji bazy danych (zobacz rysunek 2.3.N O .E S .5 Sprawdź ponownie Przegląd ustawień O O 'Potnij Dalej P r z e g l ą d u s t a w i e ń d l a J o o m l a ! 1.6). Profesjonalne tworzenie stron WWW ? r T » Q ! . Pierwsza strona instalacji pozwala na określenie języka 'i J O O T Wersja 1.L A .'í. 2 : Przegląd ustawień 3 : Licencja 4 : Baza danych 5 : Ustawienia FTP 6 : hoiifiłjui acja 7 : Zakończ Zalecane ustawienia: Joomla! może nadal działać mimo. proszę podejmij działania w celu ich zmiany. .4.38 Joomla!.Hungarian (Magyar) j it-IT . wpisać nazwę użytkownika bazy danych i hasło.F r e n c h (Fr) .5.

na którym Joomla! ma być zainstalowany.»t i f i i i 7 > U r i ( l n w t ' 1 1 Wczytaj ( » ) przykładowe Wczytaj! ) Załaduj skrypt i. będzie to gjówny adres witryny i adres głównego administratora zignorować tą seteji. Następnie podaj nazwę użytkownika MySQL. . wybierz odpowiednią opcję i zatwierdź j ą zanim przejdziesz dalej. proszę podaj adres serwera. .6. a także wczytać przykładowe dane. a także wczytać przykładowe dane Główna konfiguracja Narwa witryny: Nazwa Wpis2 lazw^ Twoje} witryny. < Instalacja zwieńczona jest infonnacją o jej zakończeniu.7. A b y to zrobić. Tam możesz również oto eślić sposób w jaki Joomla! potraktuje istniejące tabele o tym samym co wybr any przedrostiu. Ekran konfiguracji bazy danych umożliwia Ci wprowadzenie danych dostępu do konta i nazwę bazy Kroki 1 : Język 2 : P i zeyi«i<l u s t a w i e ń wymaga czterech prostych kroków. leśii Twój serwer posiada ograniczoną liczbę baz danych użyi toznych w zedrostkow tabel żeby zainstalować kilka serwisów Joomla! przy użyciu jednej bazy danych.x l u b k o p i i WAŻNE: Zaleca się instalowanie przykładowych danych. d a n e z s e r w i s u J o o m l a ! 1. witryny Potwierd: email i hasło administratora w w JoomlaJumpstart com w Wpisz adres email.. .Rozdział 2. Przed zakończeniem instalacji możesz wypełnić bazę danych ptzykładową treścią.rnv<£im> d. iacuJhoat iroot Nazwa bazy danych joomla15| Konfiguracja główna (zobacz rysunek 2. Określisz je w ustawieniach dodatkowych. hasło oraz nazwę bazy danych. Na ekranie pojawiają się także przyciski kierujące na główną stronę Joomla! lub do interfejsu administracyjnego (zaplecza).. ponieważ twoje beda przeniesione z poprzedniego ser Twój e a admin@JoomlaJumpstart com mi l "ft. administratora Potwierdź hasło administratora zapasowej Z a ł a d u j p r z y k ł a d o w e d a n e . . 3 : Licencia -I : B a z a dat t y c h 5 : Ustawienia FTP 6 : K o i if iyt ii a c i a 7 : Zakończ 1 39 Konfiguracja bazy danych Ustawienia potaczenia: P o d s t a w o w e nstat W tym ktoku poświęconym I onhgur äcii bazy danych.7) polega na ustawieniu kluczowych parametrów strony.. hasło administratora. Rysunek 2. Typ bazy danych mysql v Nazwa serwera localhost Nazwa użytkownika >. . Możesz tutaj ustawić jej nazwę. którą ma używać Joomla!.0. że komunikacja z serwerem baz danych przebiega bezbłędnie. • Szczegóły instalacji i konfiguracji lysunek 2. . W ten sposób możesz się upewnić. hasło administratora. Oto jakie są możliwości: > I W. Na ekranie konfiguracji głównej można ustawić nazwę strony. Po kliknięciu Wczytaj przykładowe dane w bazie danych MySQL zostaną zapisane przykładowe dane..

sprawdź. Zmiana zgłaszania błędów PHP"). Sporadycznie pojawiają się problemy.php. to po jego zbadaniu okazuje się zazwyczaj.html </IfModule> . W głównym pliku konfiguracyjnym (httpd. Ponad 70 procent wszystkich stron internetowych uruchamianych jest na Apache. Oznacza to. a nie błędem w samym serwerze. Konfiguracja Apache Web Server Aby uzyskać najlepszą wydajność serwera Joomla!. Podczas przeglądania pliku httpd. które nie są wykrywane przez system Joomla!. Ponieważ do uruchomienia Joomla! konieczny jest plik index.conf) dostępnych jest ponad czterdzieści różnych dyrektyw.conf powinieneś natrafić na poniższą dyrektywę: # D ¡rectorylndex: sets the file that Apache will server if a directory is requested <IfModule dir_module> Directorylndex index. w takiej sytuacji tylko inspekcja błędów generowanych przez PHP (które bez ustawienia odpowiedniej dyrektywy pozostają ukryte) może pomóc Ci w zdiagnozowaniu kłopotu. Wiele z nich ma wpływ nie tylko na działanie serwera. Domyślnie dyrektywa ustawiona jest na Di rectorylndex index. ale także na bezpieczeństwo i wydajność. ale już w dopasowywaniu konfiguracji do własnych potrzeb mogą wystąpić trudności. gdy jest się administratorem Joomla!.40 Joomla!. aby ułatwić sobie życie. Podstawowa instalacja Apache jest prosta.html. musisz po kolei sprawdzić wszystkie dyrektywy wykorzystywane przez serwer WWW. Ustawienia rekomendowane nie zawsze spełniają wszystkie potrzeby. który plik będzie traktowany jako plik indeksowy. Nawet jeśli wystąpi jakiś problem. Pliki konfiguracyjne Jeśli chcesz uzyskać najlepszą wydajność Joomla!. musisz dodać do listy odpowiedni wpis. musisz zacząć od dołu: od serwera Apache. Czy spodziewasz się tysięcy użytkowników.. Główny wpływ na konfigurację ma określenie grupy odbiorców. Serwer Apache jest jednym z najlepiej sprawdzonych i przetestowanych serwerów świata. że spowodowany został błędną konfiguracją. Dyrektywa Direclorylndex Ta dyrektywa pozwala ustawić. którzy będą odwiedzać Twoją stronę tylko przez kilka minut? Czy może planujesz stworzenie portalu. wymaga pewnego doświadczenia. LogLevel i ServerRoot. a na ekranie nie pojawił się żaden komunikat o błędzie. Wykorzystuje się go do prowadzenia największych. takich jak te odnoszące się do przekroczenia czasu. Profesjonalne tworzenie stron WWW Jeśli instalacja nie powiodła się. Ze względu na ogólnoświatowe rozmieszczenie i testowanie stabilne wydania Apache są bardzo trwałe.html. czy włączone jest zgłaszanie błędów w PHP (zobacz podrozdział . chociaż wiele ustawień można zmienić od razu. że wywołanie katalogu w przeglądarce bez podania nazwy pliku spowoduje zwrócenie pliku index. lecz także najmniejszych stron internetowych. Trzy najważniejsze dyrektywy Joomla! to: Di rectorylndex. na którym użytkownicy spędzą większość czasu poświęcanego na przeglądanie internetu? Ustawienie właściwych wartości dla niektórych parametrów.

zamiast później. debug — Zapisuj wszystkie komunikaty systemu.com . crit — Przechowuj informacje o błędach. alert — Zapisuj ostrzeżenia wymagające natychmiastowej reakcji. Jest to domyślne ustawienie. • Szczegóły instalacji i konfiguracji 41 Poprawne uruchamianie Joomla! wymaga dodania pliku indeksowego PHP do tej listy. notice — Zapisuj informacje o normalnych okolicznościach. które mogą uszkodzić działanie serwera. kiedy jest jeszcze mały.php tuż przed odwołaniem do pliku HTML. włączając w to potwierdzenie uruchamiania procesów.0. które nie zagrażają działaniu systemu.Rozdział 2. Takie działanie pozwala Ci także natychmiast wyłapać małe problemy. jak poniżej: Di rectoryIndex index.html Następnym razem. gdy ciężko obciążony system może wyolbrzymić małe wady. plik index. Komunikaty należące do poziomu notice są zapisywane zawsze. Po ustawieniu na warn wpis do dziennika może wyglądać tak: [Sat Nov 18 08:16:04 2006] [error] [client 127.php index.yahoo. niezależnie od ustawienia LogLevel.0.php.html zostanie wykorzystany. error — Przechowuj błędy dotyczące uruchamiania systemu. Jak mówi stare powiedzenie — najlepiej zabić potwora. Podczas wczesnego poznawania Joomla! lub testów w czasie wdrażania zwiększenie LogLevel może znacząco ułatwić diagnozę i usuwanie problemów. kiedy użytkownik poda adres URL bez wskazania pliku (np. referer: http://www. katalog zostanie przeszukany pod kątem obecności index. aby zapobiec awarii części systemu. Wstaw odwołanie do index. jeśli nie uda się znaleźć pliku PHP. gdy w systemie wystąpił błąd i system nie może dalej funkcjonować.1] File does not exist: C:/Program Fnles/Apache Software Foundation/Apache2.2/htdocs/AVE. info — Dostarczaj dodatkowych informacji wraz z sugestiami optymalizacji. http://localhost). Poniżej wymieniono osiem dostępnych ustawień (w porządku rosnącym względem liczby komunikatów): • • • • • • • • emerg — Zapisuj tylko krytyczne wpisy. Domyślnym ustawieniem LogLevel jest warn. warn — Zapisuj wszystkie ostrzeżenia generowane przez system. Ustawienie LogLevel na danym poziomie spowoduje zapisywanie komunikatów przewidzianych dla tego poziomu i wszystkich poziomów o wyższym znaczeniu. Zalecanym ustawieniem dla serwera produkcyjnego jest przynajmniej crit. lyrektywa LogLevel Ustawienie LogLevel wpływa na liczbę komunikatów zapisywanych przez system w dzienniku błędów.

Przykładowe pliki . nosi nazwę ErrorLog. Możesz wykorzystać zdalny serwer jako miejsce centralnego przechowywania dzienników wielu serwerów do analizy. wewnątrz /conf który z kolei znajduje się w głównym katalogu serwera WWW. katalogi użytkowników itd. jak pokazano poniżej: ErrorLog syslog:logwarehouse Spowoduje to przesyłanie wpisów dziennika na serwer o nazwie logwarehouse. W podręczniku Apache znajdziesz dokładne informacje na temat jej wykorzystania. Aby skorzystać z funkcji wysyłania wpisów dziennika na zdalny serwer. Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania zdalnego serwera wpisów dziennika. których ustawienie wpływa na Joomla!. które należy ustawić na początku. Przydatną funkcją. jak języki. Dostępnych jest jednak wiele innych. Tabela 2. SSL. Inne dyrektywy httpd. jest możliwość zapisywania wpisów na zdalny serwer. Wszystkie dyrektywy znajdziesz w pliku konfiguracyjnym. Odpowiednie ustawienie uzależnione jest od Twoich potrzeb względem instalacji.1 zawiera listę znaczących dyrektyw i ogólny opis każdej z nich. które mogą Ci pomóc w ustawianiu systemu pod kątem uzyskania danych funkcji. musisz tylko określić zdalny serwer syslog. Przechowywanie dziennika na zdalnym serwerze uniemożliwia hakerom. która pozwala dostosować format wpisów do dziennika.42 Joomla!. można znaleźć w podkatalogu /defaults.wi ki pedi a. Sugerowane ustawienia dla takich opcji. odwiedź artykuł w Wikipedii poświęcony standardowi syslog: http://en.2" Wartość ta będzie dodana na początku do wszystkich ścieżek. sprawdź ustawienie tej dyrektywy. W przypadku systemu Linux dyrektywa byłaby ustawiona podobnie jak poniżej: ServerRoot "/usr/local/apache" Na platformie Windows wyglądałaby raczej tak: ServerRoot "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2. Profesjonalne tworzenie stron WWW Istnieje także dyrektywa LogFormat. usunięcie dziennika zawierającego ślady ich działań. jeśli uda im się włamać na któryś z serwerów. Dyrektywa. które nie są w pełni odpowiednie.org/wi ki/Syslog Dyrektywa ServerRoot ' Dyrektywa ServerRoot określa główny katalog serwera WWW.conf zawierają sugestie. dostępną za pośrednictwem ErrorLog. która określa położenie i nazwę pliku dziennika błędów. Jeśli dziennik nie jest zapisywany we właściwym miejscu lub pliki konfiguracyjne są niedostępne.conf W poprzednich podrozdziałach szczegółowo opisano najważniejsze dyrektywy.. .

Określa typy dyrektyw. Włącza lub wyłącza obsługę trwałych połączeń lub sesji. który zostanie przesłany w postaci znacznika MIME. na których mogą być przyjmowane połączenia przez proxy. Przechowuje czas wygaśnięcia tracking cookic w sekundach. Pozwala ustawić nagłówek odpowiedzi HTTP. Taką stronę można zastąpić określonym. CharsetDefault CookieExpires CustomLog DefaultLanguage Deny DocumentRoot ErrorDocument ErrorLog Header HeaderName IdentityCheck KeepAlive KeepAliveTimeout . a także jego format.htaccess. dostarczonych w postaci tożsamości RFC 1413 dołączanej przy żądaniu. po przekroczeniu którego zostanie przerwane trwałe połączenie lub trwała sesja.Rozdział 2. Włącza lub wyłącza zapisywanie informacji o odwiedzających. • Szczegóły instalacji i konfiguracji Tabela 2. którego zawartość zostanie wstawiona przed listą plików w katalogu. których użycie jest dozwolone w pliku . Na platformie Windows może być ustawiona jako C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2. Najczęściej dyrektywa ta wskazuje ścieżkę do folderu htdoes. Wskazuje dokument. System Joomla! nadpisuje to ustawienie i powoduje zwrócenie własnej strony z komunikatem o błędzie. Przypisuje język dla plików z danym rozszerzeniem. jeśli ustawiono dyrektywę Header. w którym zapisywane są komunikaty systemu. Określa porty. Określa domyślny język. Pozwala ustawić własny plik dziennika. Wskazuje nazwę pliku. AddDefaultCharset On|Off|zestawZnaków AddLanguage AllowCONNECT AllowOverride CacheDefaultExpi re 43 Apache Opis Określa nazwę pliku konfiguracyjnego. Określa listę adresów. Określa limit czasu. Przechowuje ścieżkę dostępu do głównego katalogu przeznaczonego dla odwiedzających.. własnym szablonem. Dodaje domyślny zestaw znaków do typu MIME text/plain i text/HTML. Przypisuje wybrane rozszerzenia do podanego zestawu znaków. Ważne dyrektywy serwera Dyrektywa AccessFileName AddCharset zestawZnaków rozszerzenie [rozszerzenie] . Określa domyślny zestaw znaków. Oznacza domyślny czas przechowywania dokumentu w pamięci podręcznej. Ta dyrektywa może być ogromnie pożyteczna w przypadku obrony przed atakami hakerów lub ograniczenia połączeń z nieautoryzowanymi lub nieprzyjaznymi odwiedzającymi. który zostanie zwrócony odwiedzającemu w przypadku wystąpienia błędu. jeśli nie zostanie ustawiony czas wygaśnięcia tego pliku. w którym zainstalowany jest Joomla!.1. które mają zabroniony dostęp do serwera WWW.2/htdocs. Wskazuje ścieżkę do pliku dziennika.

który zostanie uruchomiony w odpowiedzi na określone żądanie. Wskazuje położenie pliku dziennika z informacjami o transferach. jeśli chcesz uruchomić Joomla! na wirtualnym serwerze. W przypadku uruchamiania PHP przez CGI należy odpowiednio skonfigurować tę dyrektywę. zanim zostanie ono przerwane. możesz użyć tę dyrektywę do zmiany portu. Włącza lub wyłącza obsługę zapytań TRACĘ. Zobacz także dyrektywę ServerName. Jeśli z Twojego serwera będzie korzystać wielu użytkowników. Określa dopuszczalną liczbę żądań dla jednego trwałego połączenia. możesz tutaj ustawić odpowiedni katalog. do którego trafiają komunikaty CGI. na którym serwer będzie czekać na połączenia. Umożliwia ustawienie portu i adresu IP. informacje o błędach i komunikaty instalacyjne — p r z y p . Domyślne ustawienie to 100. Administrator Joomla! może zdefiniować to ustawienie. jaką Apache może poświęcić na przetwarzanie żądania. Istnieją trzy typy takich dzienników: access. . Domyślnie ustawiona na on. musisz wykorzystać do tego dzienniki serwera W W W . M i m o iż niektóre rozszerzenia Joomla! potrafią tworzyć statystyki. error i install2. w którym użytkownicy mogą umieszczać swoje strony. Listen MaxKeepAli veRequests Script ScriptLog ServerAdmin ServerName TimeOut TraceEnable TransferLog UserDi r Vi rtua 1 DocumentRoot Vri tua1DocumentRootIP Pliki dziennika Pliki dziennika serwera Apache m o g ą być bardzo pomocne w monitorowaniu serwera W W W . tłum. ponieważ obniża wydajność systemu. Jeśli korzystasz z kilku serwerów na jednym komputerze (np. 2 Informacje o próbie. Nazwa komputera i port wykorzystywane przez serwer. Określa katalog. Podczas wysyłania wiadomości od serwera do klienta dołączany jest adres e-mailowy. Pozwala ustawić główny katalog dla serwera wirtualnego. Domyślnym ustawieniem jest ServerName localhost :80. Ilość czasu. jeśli język nie został określony przez odwiedzającego. aby umożliwić użytkownikom przesyłanie żądań i raportów. Apache i IIS). Wskazuje skrypt CGI (Common Gateway Interface). Możesz wykorzystać tę dyrektywę. Domyślne ustawienie to 300 sekund. nie jest to zalecane. Określa adres IP wirtualnego serwera. na którym Apache nasłuchuje połączeń. Ważne dyrektywy serwera Apache — ciąg dalszy Dyrektywa LanguagePriority opis Przechowuje kolejność wariantów językowych.44 Joomla!. Użyteczna tylko w przypadku uruchamiania PHP przez CGI. W takim przypadku dyrektywa określa plik dziennika błędów. Profesjonalne tworzenie stron WWW Tabela 2. Jeśli więc chcesz dokładnie monitorować ruch na stronie.1.

Znajdziesz w nim trzy pliki. 45 • • • Po instalacji serwera Apache uruchom go na krótki czas. • Szczegóły instalacji i konfiguracji Analiza plików zawierających te dzienniki ułatwi Ci: • Wyrównywanie obciążenia — Musisz zdać sobie sprawę. abyś zmieniał zawartość tych folderów podczas pracy z Joomla!. że jeśli Twoja strona stanie się popularna. funkcja wyszukiwania). który wykorzystuje haker. zostanie poddany sporemu obciążeniu. na które można odpowiedzieć. Określenie. na którym działa. jakie błędy wystąpiły na stronie — Jeśli któryś z modułów serwera nie działa poprawnie lub pojawia się błąd podczas uruchamiania jednej z funkcji. dopóki obciążenie nie zmaleje. ponieważ obowiązuje w niej niewiele reguł. Nie zdołasz zapobiec czemukolwiek. możesz podjąć przeciwdziałania różnego typu — włączając w to zablokowanie dostępu z adresu IP. serwer. opublikowanie informacji podawanych przez media) możesz spodziewać się ogromnego ruchu na stronie. jeśli nie wiesz. kiedy haker próbuje zaatakować system z użyciem oprogramowania. aby udoskonalać konfigurację i lepiej zarządzać stroną. W czasie małej aktywności warto wykorzystać okazję i zrobić kopię zapasową strony. Te ekstremalne przypadki mogą skłonić Cię do wyłączenia funkcji. jeśli tylko dokładnie przyjrzeć się plikom dziennika. za pośrednictwem której strony trafiają do Ciebie użytkownicy z Holandii? To tylko kilka pytań. PHP. W miarę postępu pracy z tą książką będziesz wracać do plików dziennika. Jeśli jednak zauważysz dziwne zachowanie systemu. że system stał się obiektem ataku. które szczególnie obciążają procesor (np. a następnie sprawdź zawartość podkatalogu /logs. A co jeśli połowa odwiedzających pochodzi z Holandii? Jakie ma to znaczenie przy doborze treści. . Powinieneś znać pory dnia. że system stanie się obiektem ataku. które umożliwiają współpracę serwera Apache z innymi programami. Dziennik błędów zawiera informacje przydatne podczas usuwania problemów. Przejrzyj ich zawartość w zwykłym edytorze tekstu. Dostrzeżenie prób ataków i włamań na stronę — Sieć Web przypomina trochę Dziki Zachód. kiedy ruch na stronie jest bardzo mały. Jeśli dowiesz się. np. jaki procent odwiedzających korzysta z danej przeglądarki? Często jest to zaskakujące. dzięki czemu możesz zapewnić poprawne działanie serwera. Dzienniki mogą zawierać informacje o próbach dostępu przeprowadzanych według pewnego wzorca. Foldery modules i extensions Foldery /modules i /extensions zawierają wszystkie wtyczki. W latach siedemdziesiątych rząd Stanów Zjednoczonych borykał się z problemem nastoletnich hakerów. Obecnie jest to problem globalny. którzy dla zabawy włamywali się do systemów komputerowych. w których obciążenie jest największe. a także te. który znajduje się wewnątrz głównego katalogu Apache. a hakerów cechują często groźniejsze zamiary. Czy nie chciałbyś poznać. które mogą okazać się szczególnie użyteczne dla administratora systemu. Uważna analiza plików dziennika może dostarczyć sygnałów. co się dzieje.Rozdział 2. Dzieje się tak w sytuacji. powinieneś o tym wiedzieć. Sprawdzenie. które pojawią się na stronie? Czy nie chciałbyś dowiedzieć się. Nie ma powodu. W określonych sytuacjach (np. jacy użytkownicy korzystają ze strony — Dzienniki zawierają ogromne ilości informacji. które popularnie nazywa się botem. aby zapoznać się z nimi.

można pobrać ze strony: http://moduł es. przykładowo: file mod auth dbm. Korzystając z odpowiednich dyrektyw w pliku httpd.org Folder htdocs Domyślnie katalog ten zawiera pliki stron internetowych. Ponieważ pliki wewnątrz tego katalogu mają prawa pozwalające uruchamiać kod PHP. OK I[ Anuluj ) Nie wszystkie moduły. jeśli napotkałeś trudności ^taśdvrości: mod_auth_dbm. są aktywne.conf. Musisz zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie folderu /htdocs.so W przypadku platformy Windows możesz sprawdzić wersję rozszerzenia lub modułu. czy inni użytkownicy zgłaszali problemy z zainstalowaną u Ciebie wersją wtyczki. . jak przedstawiono to na rysunku 2. które nie są domyślnie zainstalowane. W rozdziale 14.apache. dołącz dokładne informacje o wersjach wtyczek. aby określić wersję modułu lub rozszerzenia.so Ogólne Wersja Wersja pliku: Opis: Prawa autorskie: auth_dbm_module for Apache Copyright Pozostałe informacje o wersji Nazwa elementu: Język Komentarze Nazwa produktu Nazwa wewnętrzna Oryginalna nazwa pliku Wersja pliku Wersja produktu Wartość: ! Apache Software Foundation j .apache. należy zapobiec sytuacji. omówiono sposoby zabezpieczenia tego katalogu. powinieneś wykorzystać komendę fi le. które wykorzystujesz. czy są dostępne uaktualnione wersje modułów umieszczonych w tych katalogach.46 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW warto sprawdzić. W systemie Linux. możesz wyłączać lub włączać poszczególne wtyczki. W internecie lub na stronie serwera Apache (www. Rysunek 2.8. które znajdują się w tych folderach. klikając zakładkę Wersja w oknie Właściwości pliku. Umożliwi to precyzyjniejszą ocenę Twojej sytuacji. Jeśli masz zamiar poprosić innych o pomoc w rozwiązaniu Twojego problemu. Dodatkowe moduły.org) możesz sprawdzić. Sprawdź wersje plików w folderach modules i extensions. w której haker mógłby umieścić własny kod lub wirusa wewnątrz /htdocs.8.

Przed rozpoczęciem instalacji (zwłaszcza zdalnej) sprawdź wersję PHP. który pozwoli mu na dodatkowe szkodliwe działania.Rozdział 2. zawiera wartości zmiennych PHP. Poprzez skierowanie na nią użytkowników mogą zdobyć poufne dane. Częstą sztuczką wykorzystywaną przez hakerów jest uruchomienie fałszywej podstrony na Twoim serwerze. a także wytropić źródło występowania błędu. aby uniknąć problemów.ini no value texUhtml Off no value i : — 1 PHP Credits Configuration PHP Core Local Value On On Off Off & &amp.ini no value textfhtrni Off no value Mastei Value always j ł o p u l a t e j aw j j o s t j l a t a Off Po przewinięciu strony do sekcji Configuration możesz przejrzeć listę dyrektyw oraz ich ustawienia.oi itpi it asp J a g s autojippeiidjile aiitojjlobals J i t auto j ) i epend Jfile lnowscap default chai set detauttjniinetype define_syslo<j_yai ¡aides disalde_classes On Off & &amp. Możesz wykorzystać te informacje. Komenda pbp\nfo() wyświetli kompletną konfigurację PHP w sekcji Configuration Directive allow j : a l l j i i n e j > a s s j efei ence On allow j i i l J o p e n altów ml inchitle aMjjsepaiatoi . przeprowadzać ataki DoS pochodzące z Twojego serwera lub rozsyłać spam. Silnik PHP bezpośrednio uruchamia kod.9. czy PHP działa poprawnie. dlatego konieczna jest poprawna konfiguracja. która znajduje się na dole strony. • Szczegóły instalacji i konfiguracji 47 Konfiguracja PHP Konfiguracja PHP jest znacząco prostsza niż konfiguracja Apache. ?> spowoduje wyświetlenie konfiguracji.9. Off no value On no value C:\xampp\php\brQwscap \browscap.input ai <j_sepai atoi . Najprostszym sposobem określenia konfiguracji PHP jest wykorzystanie funkcji phpinfoO. która zapobiegnie lukom w zabezpieczeniach. Off no value On no value C Axa m p p\ph p\b rows c a p \browscap. W przypadku udanego ataku haker może zdobyć dostęp do informacji poufnych. usunąć dane lub uruchomić program.0 lub nowszej. rozsyłać wirusy. jednak niesie ze sobą nie mniej potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa. W ten sposób dowiesz się także. Plik zawierający pojedynczą linię <?php phpi nfo(). Sekcja PHP Variables. .3. jak przedstawiono na rysunku 2. aby lepiej zrozumieć działanie systemu. Rysunek 2. Joomla! wymaga do poprawnego działania PHP w wersji 4. Poniżej w poszczególnych sekcjach przedstawiono konfiguracje dla poszczególnych wtyczek — wiele z nich zawiera także informacje o wersji.

Zmiany miejsca zapisu sesji możesz dokonać poprzez modyfikację dyrektyw PHP. musisz dołączyć obsługę trzech bibliotek: MySQL. Komunikaty o błędach są jednak zapisywane do pliku dziennika błędów serwera Apache. Zapis powinien być także możliwy w katalogu zapisu sesji (ang. • • • • • • • • u Di spl ay Errors — Ustaw di spl ay_errors na On (tylko na serwerze testowym).php znajduje się w katalogu Joomla!. aby zapobiec zdobyciu przez hakera dodatkowych informacji na temat systemu. Upewnij się. w którym działa strona. Register Gl obal s — U s t a w register_gl obal s na Off w pliku globals.php w instalacji Joomla!. a także że ma ustawione uprawnienia zapisu. Magic Quotes GPC — U s t a w magic_quotes_gpc n a On. Profesjonalne tworzenie stron WWW Jeśli ręcznie kompilujesz PHP. aby możliwe były zmiany ustawień systemu Joomla! z poziomu interfejsu administratora. Zgłaszanie błędów PHP Aby włączyć wyświetlanie komunikatów o błędach PHP (bardzo pomocne podczas usuwania błędów w szablonie lub nowym rozszerzeniu). że plik configuration. Output Buffering — U s t a w output_buffering na Off. session save path).php. Wiele z nich nigdy nie będzie potrzebnych. musisz zmienić ustawienie dyrektywy display_errors w pliku php. Register Globals Emulation — U s t a w RG_EMULATION na Off () w pliku Zlib compression — U s t a w zlib.ouput_compression na On. które mają znaczenie dla użytkownika Joomla!.ini. Session auto start — U s t a w session. Magic Quotes Runtime — U s t a w magic_quotes_runtime na Off. Dyrektywy PHP Nie wszystkie spośród wielu opcji konfiguracyjnych PHP mają bezpośredni wpływ na Joomla!. Aby włączyć display_errors użyj poniższej linii: display_errors = On Ta dyrektywa jest domyślnie wyłączona. o ile ustawiona jest poniższa dyrektywa: log_errors = On .auto_start na Off. Oto ich lista wraz z zalecanymi ustawieniami: • Safe mode — U s t a w safe_mode na Off. Podczas uruchamiania systemu Joomla! sprawdzane są wartości kilku dyrektyw. Zlib i XML.48 Joomla!. dlatego w tym podrozdziale opisano tylko te. File Uploads — U s t a w file_uploads na On. w przeciwnym wypadku pojawią się błędy w funkcjonowaniu Joomla!. globals. W przeciwnym wypadku Joomla! nie będzie działać poprawnie.

Funkcja display_errors powinna być wyłączona na wszystkich serwerach produkcyjnych. E_COMPILE_WARNING — Wyświetla ostrzeżenia dotyczące kompilacji kodu. a także wiele innych kluczowych informacji. E_USER_NOTICE — Wyświetla wskazówki wygenerowane przez użytkownika. jednak możesz zmienić to ustawienie. Podobnie jak w przypadku Apache. E_C0RE_ERR0R — Wyświetla krytyczne błędy. aby sprawdzić.E_ALL & ~E_USER_NOTICE ): Być może jeszcze nie zdajesz sobie sprawy z tego. . wykorzystując operatory AND (&) i NOT error_reporting . jest niewygodne i niepraktyczne. nazwy i adresy serwerów. które wystąpiły podczas uruchamiania PHP. E_CORE_WARN ING — Wyświetla ostrzeżenia. którego nie pojmiesz. Informacje o błędach mogą zdradzić konfigurację bazy danych. aby zapewnić kompatybilność z przyszłymi wersjami PHP. kiedy natrafisz na problem. aby dołączyć także ostrzeżenia E_STRICT. Domyślnym ustawieniem zgłaszania błędów jest E ALL. jak pokazano poniżej: error_reporting = E_AEL|E_NOTICE Możesz wykluczyć daną kategorię błędów. możesz kontrolować obfitość komunikatów o błędach. nazwy ścieżek. Przykładowo możesz napotkać pustą stronę podczas próby dostępu do strony Joomla! bez żadnej wskazówki.Rozdział 2. które wystąpiły podczas uruchamiania PHP. E PARSE — Wyświetla błędy parsowania kodu PHP. E_USER_WARNING — Wyświetla ostrzeżenia wygenerowane przez użytkownika. E_USER_ERROR — Wyświetla komunikaty o błędach zdefiniowane przez programistę. Do wyboru są poniższe ustawienia: • • • • • • • • • • • • • • E_ALL — Wyświetla wszystkie błędy i ostrzeżenia. E_WARNING — Wyświetla ostrzeżenia. Podczas diagnozowania błędów w kodzie PHP ciągłe otwieranie pliku dziennika błędów. E_ERR0R — Wyświetla krytyczne błędy wykonywania. Zrozumiesz to w momencie. Dzięki włączonemu wyświetlaniu błędów możesz natychmiast przystąpić do szukania źródła problemu. • Szczegóły instalacji i konfiguracji 49 Jest to ustawienie domyślne. E_N0TICE — Wyświetla wskazówki. E_STRICT — Informuje o zalecanych zmianach kodu. E_C0MPILE_ERR0R — Wyświetla błędy dotyczące kompilacji kodu. Dużo prościej jest włączyć wyświetlanie informacji o błędach w oknie przeglądarki wraz z właściwą treścią strony. E_RECOVERABLE__ERROR — Wyświetla prawie krytyczne błędy wykonywania. jak ważne jest zgłaszanie błędów. gdzie leży problem. Wykorzystaj do tego celu operator OR ( | ) . czy problem został rozwiązany. poza błędami E_STRICT. które haker może wykorzystać podczas ataku.

50 Joomla!. Po stworzeniu nowego katalogu ustaw dyrektywę jak poniżej (całość w jednej linii): session.2\htdocs\libraries\joom1a\environment\session.dan/php_sessions Następnie uruchom ponownie Apache. W przypadku platformy Windows dyrektywa ustawiona jest podobnie jak poniżej: session.save_path = /var/php_sessions na katalog. Prawdopodobnie serwer WWW nie ma dostępu do podanej ścieżki.save_path=" C:\DOCUME~l\danny\LOCALS~l\Temp\php\upload" Aby rozwiązać problem.2 przedstawiono skróconą listę dyrektyw PHP. a Joomla! powinien działać poprawnie. Oznacza to błędną konfigurację serwera PHP.save_path="C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2. którą pełni dana dyrektywa. które znacząco wpływają na działanie Joomla!. jak bardzo wyświetlanie komunikatów o błędach może pomóc w rozwiązywaniu problemów. Dzięki włączonemu wyświetlaniu błędów (lub po zbadaniu treści dziennika błędów) zostanie wyświetlony komunikat podobny do poniższego: Warning: session_start() [function. Na podstawie tego prostego przykładu możesz zaobserwować.save_path. W trzeciej kolumnie umieszczono krótki opis funkcji. Komunikat zawiera informację.session_start()]: open(C:\D0CUME-l\danny\LOCALS~l\Temp\php\upload\sess_61p04kg4fu0fho31vagt3je8d74. Opisana dyrektywa jest tylko wierzchołkiem góry lodowej w zakresie konfiguracji PHP. należy utworzyć folder o nazwie php session wewnątrz głównego katalogu serwera WWW. .php on line 234. Otwórz plikphp. aby katalog sesji znajdował się wewnątrz katalogu serwera WWW. no such file or directory). a następnie wskazać ten folder w konfiguracji PHP.ini i wyszukaj dyrektywę session.2/htdocs/php_sessions" W przypadku instalacji zdalnej na serwerze z zainstalowanym Linuksem zmień ustawienie dyrektywy z przypominającej poniższą: session. żeby ustawić uprawnienia do wybranego katalogu. co uniemożliwia zapisywanie i odczytywanie katalogu sesji. Ważne ustawienia PHP W tabeli 2.save_path = /bi1lcat/ws/bl833/pow. do którego dostęp ma serwer WWW. Profesjonalne tworzenie stron WWW W przypadku instalacji pusta strona występuje najczęściej z powodu problemu ze ścieżką zapisu sesji. W środowisku produkcyjnym powinieneś wykorzystać narzędzia udostępnione przez dostawcę usług internetowych. że nie można rozpocząć sesji ponieważ „nie ma takiego pliku lub katalogu" (ang. Ustawienie dyrektywy w taki sposób. druga — możliwe ustawienia. 0_RDWR) failed: No such file or directory (2) in C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2. na przykład: session. Pierwsza kolumna zawiera nazwy dyrektyw. rozwiąże problem na serwerze testowym.

Rozdział 2. Domyślne ustawienie to 60 sekund. Sprawdź ustawienie tej dyrektywy. Domyślnym ustawieniem w większości środowisk produkcyjnych jest Off. wymaga ustawienia na On. Jeśli przewidujesz. Włącza lub wyłącza obsługę wysyłania plików. Wskazuje katalog.2. Ustawia w sekundach maksymalny czas uruchamiania skryptu PHP. Wiele funkcji systemu Joomla!. które potrzebuje sporo czasu. takich jak dodawanie szablonów. Jeśli safejnode jest włączona na serwerze. Ważne ustawienia Dyrektywa doc root 51 PHP Opis Określa katalog. Wprowadza ograniczenia dla skryptów na współdzielonym serwerze (stosowane często przez dostawców usług internetowych). chociaż na wielu serwerach domyślnie jest Off. cudzysłowów. cudzysłowów. że wysyłanie plików może trwać dłużej. zmień ustawienie tej dyrektywy. Ustawieniem zalecanym dla Joomla! jest Off. funkcje chmod() (zmiana praw dostępu do katalogów i plików) i system(). Domyślne ustawienie to 30 sekund. Jeśli przykładowo korzystasz z rozszerzenia. możesz zwiększyć tę wartość. Ustawienie na 0 wyłącza limit. magi c_quotes_ '-•runtime On lub Off max_execution_ '-»time Liczba maxjnput_time Liczba memoryjimit safe mode Liczba On lub Off . Blokowane jest między innymi uruchamianie plików (oprócz plików PHP). Ustawieniem zalecanym dla Joomla! jest On. aby pobrać informacje z zewnątrz. lewych ukośników lub znaków zerowych. rozszerzeń i obrazków. wiele z powyższych ograniczeń można ominąć (jednak nie za pośrednictwem PHP) dzięki narzędziom dostarczonym przez administratora. Wyłącza informacje o PHP dołączane do nagłówka odpowiedzi. które będą przeszukiwane przez funkcje require i include. w którym będą uruchamiane skrypty PHP. Możliwe wartości Ciąg znaków expose_php On lub Off extension dir Ciąg znaków filejjploads On lub Off mclude_path Ciąg znaków magic_quotes_gpc On lub Off Włącza lub wyłącza automatyczne kodowanie apostrofów. wystąpi problem połączenia z MySQL. Określa listę katalogów. w którym znajdują się rozszerzenia i moduły PHP. Włącza lub wyłącza automatyczne kodowanie apostrofów. Wpływa to także na czas oczekiwania na zakończenie wysyłania plików. jeśli np. Ustawia limit pamięci. z którego korzystasz. lewych ukośników lub znaków zerowych pochodzących ze źródeł zewnętrznych. • Szczegóły instalacji i konfiguracji abela 2. Ustawia w sekundach maksymalny czas odbierania danych przychodzących. W celu poprawnego działania Joomla! najlepiej pozostawić tę dyrektywę nieustawioną.

zrób kopię zapasową pliku php. Podstawowa nazwa katalogu używanego jako katalog domowy użytkownika dla plików PHP. Poprawna konfiguracja MySQL jest wynikiem obserwacji faktycznego wykorzystania zasobów.output_ "-»compression zlib. Wskazuje inną bibliotekę kompresji. co ułatwi Ci dobór odpowiednich ustawień.2. Domyślne ustawienie to 2M. Prawdziwą sztuką jest jednak dostrojenie wydajności pod kątem jak najszybszej odpowiedzi na żądania Joomla!.output_ "-•handler Ciąg znaków On. Jeśli dokonujesz zmian w konfiguracji z określonego powodu. czytanie i zapisywanie informacji na dysku twardym. Pamiętaj. MySQL zawiera wiele ustawień. Ciąg znaków user dir zlib.52 Joomla!. Jest to szczególnie przydatne. Możliwa jest także taka konfiguracja. Off lub liczba Ciąg znaków Zanim zaczniesz zmieniać ustawienia PHP. Nowe ustawienie wprowadza się poniżej. Konfiguracja MySQL Uruchomienie MySQL jest zaskakująco proste. Alternatywnym podejściem do robienia kopii zapasowych pliku phpAni jest zamiana aktualnego ustawienia w komentarz poprzez wstawienie znaku średnika (. a nie przewidywania przyszłych obciążeń. aby nowe ustawienia zaczęły obowiązywać. przy której obciążenie będzie równoważone na kilku serwerach. Podczas konfigurowania następnego serwera możesz odwołać się do istniejącego pliku . Określa katalog. Włącza lub wyłącza obsługę kompresji zlib.ini. na przykład publ icjltml. . i z tego powodu nie zajmuje zbyt dużo miejsca na twardym dysku. dlatego ponownie uruchomienie serwera W W W spowoduje wprowadzenie nowych ustawień. zalecane jest dodanie komentarza. które pozwalają wpływać na sposób wykorzystania sesji i zużycia pamięci. co odpowiada 2MB. w którym tymczasowo zapisywane są wysyłane pliki. Najczęstszym ograniczeniem wydajności MySQL jest wyszukiwanie. że po wprowadzeniu zmian w konfiguracji PHP musisz uruchomić ponownie Apache lub IIS. gdy standardowa jest niedostępna. jeśli Twoja strona stanie się wyjątkowo popularna. Ponieważ plik Ani jest plikiem tekstowym.) na początku linii. Domyślnie nieustawiona. Ważne ustawienia PHP — ciąg dalszy Dyrektywa upload_max_ "-»•fi lesize upt oad_tmp_di r Możliwe wartości Ciąg znaków Opis Określa maksymalny rozmiar (w megabajtach) wysyłanych plików. co powoduje wykorzystanie standardowej biblioteki. Właściwy dobór ustawień możliwy jest tylko dzięki obserwacji. który opisze powód modyfikacji. jak faktyczne kształtuje się obciążenie systemu. Konfiguracja odczytywana jest podczas uruchamiania serwera PHP.ini. warto rozważyć robienie kopii zapasowej przy każdej większej zmianie ustawień. abyś zawsze mógł wrócić do ustawień oryginalnych. Profesjonalne tworzenie stron WWW Tabela 2. Wyłączenie uniemożliwia skorzystanie z tej funkcjonalności w Joomla!.

zalecane jest drugie rozwiązanie. Możesz wyłączyć nowy rodzaj kodowania w całym systemie MySQL lub włączyć stare kodowanie haseł dla poszczególnych użytkowników bazy danych. Jeśli oprócz Joomla! korzystasz z innych aplikacji. Zmiany nie zostaną jednak wprowadzone do momentu ponownego uruchomienia systemu operacyjnego. Naciśnij Ctrl+C. can't connect). kiedy zostanie wyświetlony ekran konfiguracji bazy danych. że po instalacji PHP uruchomiłeś ponownie system operacyjny. Upewnij się. Serwer MySQL nigdy nie nastręczał trudności w nowym systemie. Powodem jest prawdopodobnie korzystanie z wprowadzonego w MySQL 5 nowego kodowania haseł. Aby skorzystać z rozszerzeń PHP. ponieważ zmienna Path odczytywana jest wyłącznie podczas startu systemu. a odpowiednia ścieżka wstawiana jest na listę wartości zmiennej Path. czy zmienna Path została właściwie ustawiona. Problemem może być natomiast komunikacja MySQL z pozostałymi serwerami — szczególnie z PHP. W większości przypadków problem zostanie rozwiązany. 'olączenie z MySQL 5 Po ukończeniu pierwszego etapu instalacji Joomla!.). Aktualna wartość zmiennej Path widoczna jest na liście Zmiennych systemowych. przejdź do Panelu Sterowania. Podczas instalacji odpowiednie zmiany wprowadzane są automatycznie. aby skopiować wartość zmiennej do schowka. które łączą się z MySQL.Rozdział 2. Dlatego. upewnij się. Następnie wklej ją do edytora (np. w przeciwieństwie do sporadycznych problemów z pozostałymi serwerami. . a następnie wprowadź ścieżkę. • Szczegóły instalacji i konfiguracji 53 istalacja MySQL Instalacja MySQL jest jednocześnie najprostsza i najbardziej skomplikowana ze wszystkich serwerów wykorzystywanych przez Joomla!. Uruchom komputer ponownie i sprawdź. że serwer MySQL jest wyłączony. że wartość zmiennej zawiera odniesienie do katalogu PHP. Ciąg znaków przypisany zmiennej Path jest z reguły dość długi. systemowego notatnika). Zmienna zostanie wyświetlona w polu tekstowym. Jeśli go brakuje. Aby sprawdzić. zmienna Path musi wskazywać na katalog PHP. wybierz ją z listy i naciśnij przycisk Edytuj. oprawne ustawienie zmiennei Path w Windowsie Jeśli po uruchomieniu Joomla! na platformie Windows otrzymasz komunikat. czy problem nadal występuje. jeśli chcesz zmienić lub sprawdzić jej wartość. Kliknij przycisk Zmienne środowiskowe na dole zakładki. możesz natrafić na kolejny problem. co pozwoli Ci łatwiej określić aktualne ustawienie lub wprowadzić zmiany. Istnieją dwa sposoby rozwiązania tego problemu. a jego zawartość będzie zaznaczona. Po wpisaniu poprawnego adresu serwera MySQL. otwórz System i kliknij zakładkę Zaawansowane. dodaj na końcu listy średnik (. nazwy użytkownika i hasła może pojawić się komunikat „nie można się połączyć" (ang.

Uruchom ponownie instalację Joomla!. klikając przycisk Service Control. Oznacza to włączenie opcji STRICT_TRANS_TABLES lub STRICT_ALL_TABLES. . a następnie kliknij przycisk Apply Changes na dole ekranu. Otwórz panel Startup Variables w aplikacji MySQL Administrator. Domyślna instalacja serwera MySQL nie zawiera tego programu. Jednak aby dokładnie zrozumieć działanie MySQL. Po pojawieniu się znaku zachęty mysql> wprowadź poniższą linię. powinieneś samodzielnie zbadać strukturę bazy danych Joomla!. Wybierz zakładkę Advanced i sprawdź ustawienie opcji SQL Mode. dopóki nie uruchomisz ponownie MySQL lub systemu operacyjnego. że zapytanie dotyczyło 0 wierszy (ang. Podczas próby zainstalowania przykładowych danych Joomla! może pojawić się na ekranie lub w pliku dziennika błędów Apache. ale jest on darmowy i dostępny jako część pakietu MySQL GUI Tools na stronie: http://dev. otwórz aplikację MySQL Administrator3 i kliknij przycisk Setup Variables. Tryb Strict i problemy ze wstawianiem danych Poprawne połączenie z bazą danych może oznaczać koniec Twoich kłopotów z MySQL — lub nie..com.. czego wynikiem jest anulowanie całej operacji. wykorzystując aplikację MySQL Administrator.54 Joomla!. a problem z połączeniem z bazą danych nie powinien już występować. 3 Skąd można pobrać program MySQL Administrator. Opcja SQL Mode odczytywana jest podczas startu serwera — zmiany nie zostaną wprowadzone. błąd o treści przypominającej: SQL=BLOB/TEXT column 'comments' can't have a default value: . 0 rows affected).. Najłatwiej jest to zrobić. tłum. jak to przedstawiono na rysunku 2. Aby zmienić sposób autoryzacji w całym systemie MySQL. dowiesz się w jednym z kolejnych podrozdziałów — przyp. po prawej stronie pojawia się któraś z wyżej wymienionych opcji. jeśli wystąpi błąd przy zapisywaniu choćby jednego rekordu. uruchom z wiersza poleceń narzędzie zarządzania MySQL.mysql. Zaznacz pole wyboru po lewej stronie. Jeśli w polu tekstowym. Aby zmiany zaczęły obowiązywać. uruchom ponownie serwer MySQL — odpowiednią opcję znajdziesz. Profesjonalne tworzenie stron WWW Aby włączyć kodowanie haseł zgodne z MySQL 4. które będziesz wykorzystywać: SET PASSWORD FOR 'administratorJoomla' = 0LD_PASSW0RD('mojehaslo'): W odpowiedzi uzyskasz komunikat. Przyczyną tego błędu jest prawdopodobnie serwer MySQL działający w trybie strict. jeśli wyświetlanie błędów na stronie zostało wyłączone. zastępując admi ni stratorJooml a właściwą nazwą użytkownika. Wybierz zakładkę Security i przewiń na dół. Mimo to zmiana kodowania hasła powinna zostać poprawnie wprowadzona.10. Zarządzanie MySQL System Joomla! automatycznie tworzy bazę danych serwera MySQL i zarządza nią. oznacz pole wyboru. dopóki nie zobaczysz opcji Use old passwords. a mojehasl o hasłem.

M y Connected to MySQL Server Instance Username: Hostname: Port: Server Information MySQL Version: Network Name: MySQL 5.1 • I Hea"h • M Server Logs j j f Replication Status Backup i localhost 3306 W Catalogs Restore Client Information Version: Network Name: IP: Operating System: Hardware: MySQL Client Version 5.12.11.11.0. Po zaznaczeniu bazy Joomla! (w tym przypadku joomlalS) na liście w panelu po prawej stronie zostanie wyświetlona lista tabel. Service Control (pozwala uruchomić.N0_AU 1 j Q Use pool for temporary files k v Using this option will cause most temporary files created to use a small set of names.. Rysunek 2.option. a także schematu wybranej bazy. If you do many sequential scans. then it's set to the value of record_buffer.]] where option can be one of: REAL AS FLOAT. Note that changes will have no effect until you restart the server. the rows are read through this buffer to avoid a disk seeks. zatrzymać i restartować serwer MySQL) lub Startup Variables (konfiguracja parametrów MySQL).0.Rozdział 2.51 b-community-nt via TCP/IP localhost 127.1. A J • d Enable symbolic link support N/A • • 0 Read buffer size 256 Ji^^l Each thread that does a sequential scan allocates a buffer of this size for each table it scans. If not set.0.. rather than a unique name for each new When reading rows in sorted order after a sort. jby wyłączyć ryb strict General Parameters Log files Replication Myl SAM Parameters InnoDB Parameters Advanced Networking Security Performance Advanced 55 Advanced Configure the startup variables.10. 0 Read rnd buffer size 512 v j Po uruchomieniu aplikacji wyświetlane są ogólne informacje na temat stanu serwera.11 Jako administrator większość czasu poświęcisz prawdopodobnie opcji Catalogs. jak to przedstawiono na rysunku 2. jak zilustrowano to na rysunku 2.option[. you may want to increase this value. Kliknięcie przycisku Catalogs spowoduje wyświetlenie listy dostępnych baz danych. PIPES_AS_CONCAT^NSI_QUOTES. jak np. która jest ostatnią pozycją na liście w panelu po lewej stronie.Connection: root®localhost:3306 File Edit View Tools Window Help Service Control Startup Variables ^•iaUj User Administration Server Connections Server status: M y S Q L S e r v e r is running. W lewej części okna programu umieszczono listę dostępnych funkcji. Program MySQL Administrator umożliwia łatwe zarządzanie bazą MySQL za pośrednictwe m graficznego interfejsu użytkownika # MySQL Administrator . 0 SQL Mode: STRICT _TRANS_T AB LE S . . Syntax: sql-mode=option[. Odznacz pole vyboru SQL VI ode. • Szczegóły instalacji i konfiguracji lysunek 2.

. wystarczy wykonać zapytanie względem tabeli jos_content i wyświetlić wszystkie artykuły. XML. Profesjonalne tworzenie stron WWW Administrator . W menu File znajduje się opcja eksportu do pliku...Connection: root®łocalhost:3306 File Edit View Tools Window Help I Schema Tables Schema Indices Views Stored procedures Rysunek 2. 4 kB 2 kB 1 kB 5 kB 3 kB 3 kB 8 kB 2 kB 1 kB 4 kB 4 kB 1 kB 4 kB 3 kB 1 kB 1 kB 2 kB 4 kB Update time 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:16:34 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:16:36 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:16:36 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:16:36 2008-10-29 23:16:36 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 •Vjf H ah el t I S Serve.. dla których nie ustawiono metadanych. a następnie kliknij prawym przyciskiem pozycję jos_content. Logs J ß Replication Status Backup . dla których nie ustawiono metadanych.4 kB 45 B OB 32 B 464 B OB 24 B 20 B OB OB 60 B Index len. których pozycji dotyczy taki problem..3 kB 7GB OB 1.~jos_content~ WHERE metadesc = "" Kliknięcie przycisku Execute spowoduje wykonanie zapytania. aby w prosty sposób ograniczyć pobierane rekordy. i z tego powodu są kiepsko indeksowane przez roboty internetowe. Raport utworzony w ten sposób możesz wykorzystać jako listę wpisów do poprawienia.9 kB 580 B 64.. jos_core_acl_aro_map ¡os_core_acl_aro_se. Możesz skorzystać z klauzuli WHERE. że w górnej części okna znajduje się zapytanie. Większe możliwości daje jednak bezpośrednia manipulacja danych w bazie MySQL. Bezpośrednie zapytania do bazy danych mogą utworzyć raport o stanie danych w tabelach Joomla!. Poniższe zapytanie zwróci tylko te rekordy. a w oknie pojawią się tylko te rekordy. które m o g ą rozwiązać problemy z uruchamianiem Joomla!. Schemat bazy danych zawierający wszystkie tabele systemu Joomla! j|| Server Information ^ j t ß Service Control Startup Variables User Administration Hi? Server Connections -¿i joomlal 5 All tables ol the joomlal 5 schema le Name « Engine Myl SAM MylSAM Myl SAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM Rows 8 1 0 22 32 1 43 5 0 1 11 0 1 1 0 0 3 29 Data length 1. jos_groups jos_menu j 4 mysql i 11. Zaznacz bazę danych Joomla! w programie MySQL Administrator._ Restore Catalogs jos_banner jos_bannerclient jos_bannertrack jos_categories jos_components jos_contact_details jos_content jos_content_fronlpage jos_content_rating jos_core_acl_aro ¡os_core_acl_aro_gr. Wybierz opcję Edit Table Data z menu kontekstowego. HTML.12. .. jos_core_acl_groups. które spowoduje pobranie wszystkich rekordów należących do tabeli jos_content. jos_core_log_items jos_core_log_search. dla których pole metadesc jest puste. Przykładowo Joomla! nie pozwala stworzyć listy artykułów.3 kB J | Edit Table j Create Table | | Maintenance j j Refresh Widziałeś już możliwości dwóch opcji konfiguracyjnych w panelu Startup Variables. Aby sprawdzić.13..56 Joomla!. jak zilustrowano to na rysunku 2. dla których pole metadesc jest puste: SELECT * FROM 'joomla".~jos_content' Jest to zapytanie.. Zauważ. CSV i Excel). Zostanie wyświetlone okno z zawartością wybranej tabeli. które zostało wykonane: SELECT * FROM "joomla".7 kB 3.. Do wyboru jest kilka formatów (np.

C0re_aCLnfcupî 1 0 0 ios_core_log_items jos_co(e_log_search. kiedy zapomnisz hasła dostępu do MySQL.3 kB 76 B OB 17 kB 3. • Szczegóły instalacji i konfiguracji lysunek 2. Ale można je zresetować. |os_groups ¡os_menu 3 23 „ f Details >> I I Create Table j [ Edit Table j j Maintenance J Refresh j lesetowanie hasła użytkownika MySQL Żaden użytkownik poza administratorem nie powinien mieć dostępu do tabeli użytkowników. Przedstawiona poniżej metoda działa także dla kont administratora i roota.dit Table Data r menu kontekstowego Schema Tables Schema Indices Views Stored proceduies 57 |oomla15 All tables of the joornla15 schema Table Name jos_banner jos_bannerclient jos_bannertrack jos_categories jos_components |os_contact_details Edit Table - Engine Myl SAM Myl SAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM • MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM Rows 8 1 0 22 32 1 '' 5 0 Data length 1. 4 kB 2 kB 1 kB 5 kB 3 kB 3 kB Update time 2808-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-18-28 23:16:34 2008-10-29 23:22:42 2008-18-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:16:36 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:16:36 2008-18-28 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:16:36 2008-10-29 23:16:36 2003-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 V " 45 B OB 32 B 464 B OB 24 B 20 B OB OB 60 B 11. Utwórz plik tekstowy. Dostęp do tej tabeli oznacza w zasadzie kontrolę nad całym systemem. Nierozważne jest pozostawienie na dysku rzeczy potencjalnie niebezpiecznej. wprowadź do niego poniższą linię i zapisz plik pod nazwą resetpwd..3 kB 2 kB 1 kB 4 kB 4 kB 1 kB 4 kB 3 kB 1 kB 1 kB 2 kB 4 kB '' Maintenance Create Table 1 11 0 1 """"" : : Drop Table Refresh 3 ¡' lû'.txt Usuń plik resetpwd..i ni t-file=C:\resetpwd. w której przechowywane są informacje na temat użytkowników i ich uprawnień.. dlatego korzystaj z niej tylko na serwerach. która potem w jakiś sposób może zostać wykorzystana przez hakera.Rozdział 2. . W systemie MySQL nie jest możliwe odzyskanie zapomnianego hasła.txt & W systemie Windows komenda powinna brzmieć: C:\mysql\bi n\mysqld-nt . może zdarzyć Ci się kłopotliwa sytuacja.13. txt w głównym katalogu: SET PASSWORD FOR ' r o o t l o c a l host' .9 kB 580 B Index len. uruchom następujące polecenie: mysq1_safe -init-file = -/resetpwd.txt po zresetowaniu hasła. W przypadku Linuksa. do których masz uprawniony dostęp.PASSW0RD('hasło'). aby zresetować hasło. Jeśli jesteś administratorem Joomla! i od dłuższego czasu nie korzystałeś bezpośrednio z MySQL. Wybierz opcję '.

które potrafią znacząco wpłynąć na sprawne działanie systemu. Bezpośrednia manipulacja pliku configuration. że przeoczyłeś mniej oczywiste funkcje. Ręczne modyfikacje z użyciem interfejsu graficznego byłyby w takim przypadku męczące.<br /> Please check back again soon. Site Settings (ustawienia strony) to pierwsza grupa parametrów. Przykładowo jeśli zarządzasz wieloma stronami Joomla! i potrzebujesz wprowadzić daną zmianę w kilku plikach. że przedstawiony plik pochodzi z domyślnej instalacji. jak to przedstawiono poniższej: var îdbtype = 'mysql': var $host . configuration. skopiuj po prostu pliki i upewnij się.1 . var $sitename = 'Joomla!1: var Seditor = 'tinymce' : var îlistjimit = '20' : var îlegacy = '0'. W przeciwnym razie instalator Joomla! automatycznie zostanie uruchomiony.php. .58 Joomla!. przypominająca poniższą listę: /* Site Settings */ var Soffline = '0' . że na początku znajduje się definicja klasy: class JConfig { Plik został podzielony na różne części. rozwiązaniem może okazać się napisanie makra. Jego obecność świadczy o tym. że główny katalog nie zawiera pliku configuration. Profesjonalne tworzenie stron WWW Konfiguracja Joomla! Prawdopodobnie potrafisz już skonfigurować Joomla! według potrzeb. U Ciebie wartości powinny odpowiadać wprowadzonym ustawieniom.php. Możliwe jednak. Sekcja Database (ustawienia bazy danych) wygląda podobnie. Jeśli otworzysz plik konfiguracyjny w edytorze tekstu. Główna konfiguracja systemu Joomla! znajduje się w pliku configuration. Jeśli instalacja Joomla! sprawia Ci kłopot. var $offlinejnessage « 'This site is down for maintence.'localhost': var $user = '': // MySQL usemame var îpassword = 1': var $db = 1': var idbprefix = 'jos_'.php może mieć jednak swoje zalety. Wszystkie ustawienia przechowywane są wewnątrz klasy PHP o nazwie JConfig. zauważysz.php Twórcy Joomla! zalecają wprowadzanie wszystkich zmian w konfiguracji z poziomu interfejsu administratora. że Joomla! został już zainstalowany i skonfigurowany. // Name of Joomla site Zwróć uwagę.

$lang_administrator = 'en-GB'. • Szczegóły instalacji i konfiguracji S e k c j a Server Settings ( u s t a w i e n i a s e r w e r a ) : // Change this to something more secure var Ssecret = 'FBVtigI151ApEU4H'. S e k c j a Locale Settings ( u s t a w i e n i a j ę z y k a ) : var var var var var var $lang_site = 'en-GB'. $lang = 'english'. var Sftp_user = ''. var $log_path = '/var/logs'.the dynamie portal engine': SMetaKeys = 'joomla. Soffset = '0'. SMetaTitle = 'l'. Scaching_page = '0'. Scachetime = '900': S e k c j a Debug Settings ( u s t a w i e n i a d i a g n o s t y k i ) : var Sdebug = '0'. Slanguage = 'en-GB'. var Sftp_port = 'O'. var $ftp_pass = " . var $ftp_root = '': var $ftp_enable = ''. var $ftp_host = 'O'.joomla. Soffset user = '0'. var $debug_db = 'O': var Sdebugjang = 'O': S e k c j a Meta Settings ( m e t a d a n e ) : var var var var SMetaDesc » 'Joomla! . Joomla'. 59 value S e k c j a Mail Settings ( u s t a w i e n i a p o c z t y ) : var var var var var var var var Smaller = Smailfrom Sfromname Ssendmail Ssmtpauth Ssmtpuser Ssmtppass îsmtphost mai I = = = /usr/sbin/sendmail = 0' . var $tmp_path = '/tmp'. Scaching_tmpl = 'O'. var $gzip = 'O': var ilifetime = '900': // Session timeout var $error_reporting = '-l': var Shelpurl = 'http://help.Rozdział 2.org': var $xmlrpc_server = 'O'. = = = local host' S e k c j a Cache Settings ( u s t a w i e n i a p a m i ę c i p o d r ę c z n e j ) : var var var var Scaching = '0'. . SMetaAuthor = 'l'.

Profesjonalne tworzenie stron WWW Sekcja Statistics Settings (ustawienia statystyk): var $enable_stats . w którym przechowywany jest eonfiguration. że nie pamiętałem tego hasła. Sekcja Feed Settings (ustawienia RSS): var $feed_limit = 10: var $feed_summary = 0: } ?> Zawsze twórz kopię zapasową pliku konfiguracyjnego przed wprowadzaniem jakichkolwiek zmian. Nie zapisuj kopii bezpieczeństwa w tym samym folderze. że minimalna zmiana danych wejściowych (np. Podczas pisania tej książki sam znalazłem się w podobnej sytuacji. na pewno znasz frustrujące uczucie bycia odciętym od własnego systemu. Możesz jednak zresetować hasło poprzez bezpośrednią modyfikację tabeli zawierającej dane użytkowników Joomla!. Jeśli nowe ustawienia okażą się błędne.backup". aby odzyskać dane wejściowe. Message-Digest 5 (MD5) jest algorytmem z dziedziny kryptografii. Zosta! opisany jako standard internetowy w RFC 1321. Wykorzystanie skrótu jest z reguły bezpieczne. zastępując plik konfiguracyjny kopią bezpieczeństwa. Skrót zapisywany jest w postaci 128-bitowego ciągu (32 liczby heksadecymalne). któty na podstawie pobranego ciągu znaków generuje skrót określonej długości. Jeśli nazwiesz kopię przykładowo „configuration. Każde hasło w systemie Joomla! zapisywane jest jako skrót stworzony za pomocą algorytmu MD5. dodanie jednej litery) znacząco zmienia cały skrót. haker może wpisać adres URL odwołujący się do tego pliku. Nie muszę chyba dodawać. Istnieją jednak bezpieczniejsze algorytmy (takie jak SHA-1). jego zawartość zostanie wyświetlona na ekranie hakera — ujawniając przy okazji kluczowe informacje. co uniemożliwia jego odzyskanie.60 Joomla!. kiedy w wyniku awarii dysku utraciłem losowo utworzone hasło zapisane w pliku. Założeniem algorytmów tego typu jest. . ponieważ potrzeba ogromnej ilości obliczeń.'0'.php. Resetowanie hasła użytkownika Joomla! Hasła są często zapominane przez użytkowników. które mogą zostać wykorzystane w Joomla! w przyszłości. a ponieważ serwer WWW nie rozpozna typu pliku.'O' : var $enab1e_log_items = 'O': var $enable_log_searches = 'O'. Sekcja Search-Engine-Opt~imization (SEO) Settings (ustawienia opcji poprawiających pozycjonowanie): var $sef . Jeśli jednak zdarzyło Ci się kiedyś zapomnieć hasła administratora. ale za pośrednictwem interfejsu administratora można je zresetować. będziesz mógł wrócić do poprzednich.

że dostęp do poprawnie zabezpieczonej bazy danych. W programie MySQL Administrator wybierz tabelę jos users w bazie Joomla!. dla którego pole username („nazwa użytkownika") odpowiadało wartości admin. którego wartość chcesz zmienić. dopóki nie pojawi się kolumna oznaczona password. czyli także do tabeli jos users.5 kB OB 40 B Index len. jak zilustrowano to na rysunku 2. ysunek 2. Po kliknięciu prawym przyciskiem pojawi się menu kontekstowe zawierające opcję Edit Table Data. • Szczegóły instalacji i konfiguracji 61 Uruchom aplikację M y S Q L Administrator lub inną aplikację online. Zwróć uwagę. Przewiń zawartość okna w prawo. jeśli korzystasz z systemu Windows. Wprowadź teraz skrót MD5 nowego hasła. jak przedstawiono to na rysunku 2. W obu przypadkach procedura jest podobna.14. 'o kliknięciu irawym przyciskiem os_users wybierz • menu opcję •dit Table Data Schema Tables Schema Indices Views Stored procedures . wymaga posiadania uprawnień administratora lub roota. tłum. poproś administratora systemu. Jeśli nie masz wymaganych uprawnień.15.6 kB 60 B 320 B 275 B OB 400 B 1. aby zresetował Twoje hasło (jeśli zdarzyło Ci się je zapomnieć) lub nadal niezbędne uprawnienia.8 kB 237 B 1. Wybierz pole.. w której umieszczone są skróty haseł. Pisanemu bez polskich znaków! — p r z y p . phpMyAdmin.1 kB 2. |os_weblinks ^ ilHMWII 1 792 B l'B^Hi Edit Table m m m m h m m > Maintenance Create Table Drop Table W rezultacie powinno pojawić się okno edytora tabeli z wyświetloną aktualną listą użytkowników Joomla!. 3 kB 1 kB 1 kB 1 kB 4 kB 2 kB 4 kB 3 kB 2 kB 3 kB 3 kB 1 kB 3 kB 5 kB 1 kB 3 kB 3 kB Update time 2088-10-23 23:22:42 2008-10-29 23:18:36 2008-10-29 23:16:36 2008-10-29 23:16:36 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-29 23:22:42 2008-10-28 23:22:42 2808-10-29 23:22:42 2008-10-28 23:22:42 2008-10-28 23:22:42 2808-10-29 23:16:36 2808-10-28 23:22:42 2008-18-28 23:22:42 2008-18-28 23:16:36 2008-18-29 23:22:42 11 P 1 r M 1 i 1 rM 2008-18-29 23:22:42 v A Table Name ios_menuJypes jos_messages jos_messages_cfg |os_migration_backli.Rozdział 2.. a następnie. np.. ios^modules jos_modules_menu jos_newsfeeds ios_plugins jos_polls jos_poll_data |os_poll_date ios_pollj"nenu jos_sections |os_session jos_stats_agents I i L — |os_templates_menu MylSAM 11 1 WI' TMBBF*1*1* . W moim przypadku musiałem zresetować hasło administratora.: joomlal 5 All tables of the joomlal 5 schema Engine MjjISAM MylSAM Myl SAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM MylSAM Rows 6 0 0 0 41 33 8 32 1 12 11 0 3 1 8 2 Data length 352 B OB OB OB 6. dlatego wyszukałem wiersz. . naciśnij klawisz F2.14. Poniższy skrót odpowiada słowu „hasło" 4 : 207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64 Po wprowadzeniu tego długiego tekstu kliknij zakładkę Apply Changes na dole okna.

że różne środowiska powinny mieć różne ustawienia.com Składnia Data Definition Statements Data Manipulation Statements MySQL Utility Statements MySQL Transactional and Locking .15. Podczas wstępnego tworzenia strony i dalszej pracy nad jej rozwojem powinieneś korzystać z serwera testowego. by w miejsce admin wstawić odpowiednią nazwę użytkownika. użyj poniższej komendy: UPDATE josjjsers SET password^207023ccb44feb4d7dadca005ce29a64' WHERE name='admin'. Profesjonalne tworzenie stron WWW r a ^ a t a i W l H P W i K W ! ^ Plik Edycja Widok Zapytanie Skrypt ' Narzędzia FROH Okno Pomoc . aby nie utrudniać dostępu i testowania. co pozwala na szybkie rozwiązywanie problemów.. Wprowadź znany skrót MD5 i zapisz zmiany w tabeli SELEiT Odśwież O Wynik 1 jooinlallS Schemata password use • • • • • • • • • • • .62 Joomla!. Zwróć uwagę. i cdcol information_schema joomldl 5 jos_banner jos_bannerclient : |os_bannertrack : |os_calegories i jos_components jos_contact_details |os_content a jos_content_frontpage a : omlaJ umpstarl. Serwer testowy a serwer produkcyjny W tym rozdziale przedstawiono ogólną konfigurację systemu. Na takim serwerze powinno być także włączone wyświetlanie wszystkich komunikatów systemowych. wprowadzając słowo „hasło" jako hasło.0132 Si t # Edycja P Znajdź Możesz teraz zalogować się na konto. Możesz teraz dostrzec. Należy jednak pamiętać. j t \ j Rysunek 2. Database Administration Statements . Niezwłocznie zmień hasło na bezpieczniejsze. jak proste byłoby dła hakera włamanie do systemu Joomla!. Ten kod zamieni aktualne hasło na „hasło". Serwer testowy jest zazwyczaj słabo zabezpieczony. Jeśli nie masz dostępu do programu MySQL Administrator lub wolisz korzystać z tekstowego interfejsu MySQL.. na którym możesz instalować dowolne rozszerzenia i wprowadzać znaczące zmiany. . dla którego zmieniałeś hasło. Replication Statements SQL Syntax for Prepared Statements > 1 row fetched in 0. Wykorzystaj wskazówki i sugestie zawarte w rozdziale 14. Dlatego kluczowe jest zabezpieczenie instalacji MySQL.

jak i Microsoft Internet Information Server) przechowują dokładne informacje na temat występujących problemów w dzienniku błędów. Zanim strona zostanie upubliczniona. które blokują działanie strony. Istawienia serwera testowego Joomla! nie posiada trybu usuwania błędów z prawdziwego zdarzenia. jeśli taki wystąpi.com) lub inna maszyna. które ograniczają wydajność i mogą stanowić zagrożenie w przypadku wykorzystania przez hakerów. • Szczegóły instalacji i konfiguracji 63 Po ukończeniu prac nad stroną powinieneś ją przenieść na serwer produkcyjny (zwany także serwerem wdrożeniowym). Typowy komunikat o błędzie w kodzie komponentu wygląda tak: Notice: Use ot undefined constant kasjda . jest poddawana testom w środowisku. ponieważ powoduje zużycie dodatkowych zasobów. Komunikaty PHP są w tym wypadku szczególnie pomocne. Włączenie tych opcji negatywnie wpływa na wydajność systemu. MySQL i Joomla!. Joomla Standalone Server (JSAS) to połączenie serwera Apache.com. ponieważ ich ujawnianie ułatwi hakerowi włamanie. JSAS możesz pobrać zjsas. Dodatkowo możliwe jest jednoczesne uruchamianie kilku stron na jednej maszynie i zarządzanie nimi z poziomu pojedynczego interfejsu. PHP. umieszczania własnych komunikatów (za pomocą instrukcji PHP echo) w kluczowych miejscach w kodzie.assumed 'kasjda' in C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2. ponieważ nie tylko informują o problemie. w której wystąpił. praca nad Joomla! sprowadza się do zasady: wprowadź zmianę.2\htdocs\components\com_content\content. Dlatego ich stosowanie nie jest zalecane w środowisku produkcyjnym. które nie wymaga praktycznie żadnej konfiguracji.joomlasolutions. Następnie strona przenoszona jest na serwer — jego konfiguracja blokuje pokazywanie informacji diagnostycznych. przez SiteGround. ale także podają nazwę pliku i numer linii. Analiza pliku dziennika może okazać się niesamowicie przydatna w rozwiązywaniu nie tylko dużych problemów. które często pozostają niezauważone. dlatego rozwiązywanie problemów sprowadza się do analizy komunikatu systemu.Rozdział 2. Dodatkowe informacje dostarczane przez system ułatwiają zlokalizowanie i usunięcie przyczyny problemu. popraw. Jeśli pracujesz na platformie Windows. Może być to zdalny serwer WWW (oferowany np. Jeśli wystąpi błąd. dokładnych komunikatów o błędach. w którym włączono wyświetlanie komunikatów systemu. Komunikaty o błędach (pod warunkiem że odzwierciedlają źródło problemu) są prawdopodobnie najbardziej użytecznym narzędziem podczas usuwania błędów w aplikacji Joomla!. możesz wykorzystać dedykowane rozwiązanie do testowania stron opartych na Joomla!. Wszystkie komunikaty systemu w środowisku produkcyjnym powinny być przechowywane w ukryciu. ponieważ nie istnieje tabela o danej . W środowisku testowym ważne jest wyświetlanie jak największej ilości informacji.php on line 32 Serwery WWW (zarówno Apache. Podobnie jak większość aplikacji PHP. lecz także mniejszych. spróbuj ponownie. która została odpowiednio zabezpieczona. odśwież stronę. a także badania treści dziennika błędów. Przykładowo głosowanie w sondzie powinno zakończyć się zapisaniem oddanego głosu w odpowiedniej tabeli. monitorowanie wydajności i prób dostępu.

które są pomocne w usuwaniu błędów. . Komunikaty o błędach dostarczają wskazówek na temat wewnętrznej struktury strony WWW. na serwerze produkcyjnym mogą pomóc hakerowi włamać się do systemu. Domyślne hasła wbudowanych kont Często pierwszą czynnością wykonywaną przez hakera podczas ataku jest sprawdzenie. żaden komunikat nie zostanie wyświetlony. czy wbudowane konta nie mają ustawionych domyślnych haseł. które wykorzystuje się do tego celu. tabel itd. Domyślna instalacja MySQL jest dobrze zabezpieczona. Materiały zawarte w tej książce są dostępne dla każdego. na jadmin. Ograniczenie liczby komunikatów diagnostycznych prowadzi do znaczącego wzrostu wydajności. że instrukcja SQL Insert zakończyła się niepowodzeniem. Domyślnie w przypadku wielu instalacji hasło tego konta jest puste. Dzięki analizie dziennika możesz poprawić także małe błędy. Dlatego powinieneś regularnie zmieniać hasła wszystkich wbudowanych kont. włączając w to nazwy folderów. Upewnij się. Wiele ustawień. Zmień wszystkie hasła pochodzące z tej książki. kto ją kupi. haker w pierwszym odruchu nie zdobędzie połowy danych niezbędnych do zalogowania się na konto administratora. Poniższe serwery mają wbudowane konta: • MySQL — Konto root przeznaczone jest dla superadministratora systemu. różnią się diametralnie od tych dla serwera testowego. port działania MySQL). Założenia środowiska produkcyjnego. zanim zdecydujesz się upublicznić stronę. Warto także rozważyć utworzenie innego konta dla superadministratora i ograniczenie praw konta root. np. Nazwy kont i hasła umieszczone w tej książce mogą zostać dodane przez hakera do słownika. co uniemożliwi hakerowi zgadnięcie (na podstawie najczęstszych wartości) części informacji niezbędnych do penetracji systemu. Dlatego zawsze sprawdzaj.64 Joomla!. Ustawienia serwera produkcyjnego Po zakończeniu konfiguracji i testów systemu Joomla! zechcesz pewnie upublicznić swoją stronę w internecie. Dziennik błędów zawiera jednak informację. U Joomla! — Domyślne konto superadministratora Joomla! nosi nazwę admin. może jednocześnie zdradzić informacje przydatne podczas ataku na system Joomla!. Wszystkie przykładowe hasła wykorzystane w tej książce powinny zostać zmienione. Dodatkowo konfiguracja pod kątem diagnozowania i rozwiązywania problemów spowalnia cały system. Podczas gdy informacje diagnostyczne mają kluczowe znaczenie w środowisku testowym. Profesjonalne tworzenie stron WWW nazwie. baz danych. czy wyświetlanie komunikatów o błędach zostało ograniczone w środowisku produkcyjnym. Głównym zmartwieniem jest w tym przypadku bezpieczeństwo i wydajność. Powinieneś zmienić jak najwięcej domyślnych ustawień dostępu (np. że zmieniłeś domyślne hasło. Dzięki zmianie tej nazwy. który zostanie wykorzystany do zautomatyzowanego ataku na hasła.

Rozdział 2. Udoskonalanie konfiguracji PHP przez zmianę ustawień w pliku PHP. Dzięki zwiększeniu liczby komunikatów możesz łatwiej zdiagnozować źródła obecnych i potencjalnych problemów. dzięki którym można usprawnić działanie Joomla!. Odpowiednie zmiany mogą zapobiec przekroczeniom limitu czasu. W tym rozdziale opisano sposoby instalacji i konfiguracji Joomla!. • Szczegóły instalacji i konfiguracji 65 odsumowanie Instalacja i konfiguracja Joomla! wydaje się prosta. dopóki nie natrafi się na problemy. Obszerny proces instalacji MySQL. . które stworzysz w przyszłości. a w szczególności: • • Opcje konfiguracyjne serwera Apache w pliku httpd. Wizerunek profesjonalnego i solidnego portalu wymaga także właściwego wyglądu. Sposoby na poprawę wydajności serwera przez zmianę ustawień zgłaszania i zapisywania komunikatów systemowych. włączając w to bezpośrednią manipulację bazą danych. Migrację ze środowiska testowego do środowiska produkcyjnego. drobiazgowa konfiguracja strony Joomla! nie sprowadza się wyłącznie do ustawienia serwera pod kątem wydajności. a także dyrektywy. od tworzenia raportów. Zastosowanie serwera testowego. co ułatwia dokładne sprawdzenie i usunięcie błędów strony Joomla! bez konieczności publikacji w internecie oraz pozwala uniknąć związanych z tym zagrożeń.ini. jak samodzielnie wykonać atrakcyjny szablon. po resetowanie haseł. • • • • Właściwa.conf. co daje szerokie możliwości. W rozdziale 3. a także udoskonalić zabezpieczenia. dowiesz się. który może służyć za wzorzec dla kolejnych.

66 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW .

png). które służą utrzymaniu zainteresowania abonentów. aby można było z niego poprawnie i bezproblemowo skorzystać.ini i template thumbnail. Dzięki temu można zmienić wygląd i zewnętrzną funkcjonalność strony Joomla!. które ułatwiają zarządzanie . a później wykorzystać arkusze stylów. Taki model gwarantuje zapotrzebowanie na nowe szablony. chociaż zastosowanie się do przyjętych norm pozwala jednakowo postępować z każdym szablonem. Dopóki zawiera on miejsce na wyświetlenie komponentu. aby wprowadzić złożony układ strony. Stronę. jakie foldery powinien zawierać szablon (często jest są do dwa foldery \css i 1 imageś). Kwitnący rynek szablonów jest jednym z kluczowych segmentów działalności związanej z Joomla!. dla których Joomla! jest tak popularny na świecie. która wykorzystywana jest na całej witrynie.3 Tworzenie własnych szablonów Możliwość wykorzystania szablonów jest jednym z kluczowych powodów. można wykorzystywać go zamiennie z innymi. ponieważ struktura szablonu nie różni się znacząco w poszczególnych przypadkach. dzięki czemu nadasz swoim stronom profesjonalny wygląd. a także kilka typowych pozycji modułów.php. W tym rozdziale dowiesz się. której wygląd zasługuje na określenie „mierny". template.css i templadeDetails. jak od podstaw stworzyć szablon.xml). Struktura szablonu Szablony Joomla! mogą składać się z dowolnej liczby plików i folderów. można w ciągu pięciu minut zmienić w imponującą witrynę dzięki profesjonalnym szablonom. Dokładne zrozumienie tego zagadnienia ułatwi Ci projektowanie własnych i edycję istniejących. Poznasz sposoby tworzenia grup szablonów. a zastosowanie arkuszy stylów pozwoli Ci kształtować spójny wizerunek lub markę strony internetowej. Z tego powodu musisz wiedzieć. Istnieje też grupa nieobowiązkowych plików (parameters. Wiele stron wykorzystuje model miesięcznej subskrypcji. Większość darmowych szablonów opiera się na jednej podstronie. podczas której klient może pobierać dowolne szablony będące w ofercie. wybierając po prostu inny szablon. Zanim zaczniesz tworzyć szablony. warto przyjrzeć się ich strukturze. a także jakie pliki (index.

kolory. po formatowanie list. templateDetails. np. W tym pliku często znajduje się także odwołanie do skryptów JavaScript. Folder 1 templates zawiera po jednym podkatalogu dla każdego zainstalowanego w systemie szablonu.fff— Chociaż nie jest absolutnie wymagana. od układu kolumn. z których składa się szablon. wzbogacających funkcjonalność strony. Każdemu głównemu plikowi przypisano oddzielną funkcję: • index. także pod względem wielkości liter.68 Joomla!.php. dodatkowych arkuszach stylów i obrazkach. miejsce na wyświetlenie komponentu i modułów. pozycjonowanie. co sprawia. 1 Zwany popularnie czcionkami komputerowymi — przyp. obrazki i formatowanie tekstu. że strona wygląda jakby była projektowana na zamówienie. większość szablonów zawiera graficzną formę nagłówka — banner. Banner zapisywany jest zazwyczaj w formacie JPG lub PNG (co odpowiada rozszerzeniom jpg i png w miejsce f f f podanego wyżej). Ponieważ wszystkie główne przeglądarki obsługują technologię CSS. Przykładowo szablon rhukjnilkyway musi znajdować się w folderze \rhuk milky way. Większość opiera się jednak na liczniejszej grupie plików. która nadaje charakter szablonowi. wielokolumnowe tabele.php). Niestety. które wykorzystywane są podczas instalacji. Właściwym miejscem dla definicji układu i wyglądu są arkusze stylów. które może zmieniać za pomocą interfejsu administratora. elementów oddzielających itd. Profesjonalne tworzenie stron WWW szablonem.ess. to nawet najprostsze z nich składają się przynajmniej z czterech plików (index. tłum. w których umieszcza się pliki i banner. a także zarządzania w interfejsie administracyjnym Joomla!. a także parametry. wiele szablonów umieszcza w tym pliku też informacje o układzie.ess — Określa krój pisma1. znaku handlowego lub nazwy strony. template. informacje o autorze i publikacji.fff. Nazwa folderu musi dokładnie zgadzać się z nazwą szablonu. banner. arkusz stylów umieszczony w tym pliku pozwala zdefiniować praktycznie każdy aspekt. Zapisano w nim listę wszystkich plików. Pliki i foldery Wszystkie szablony instalowanie na stronie Joomla! są zapisywane w katalogu \templates. by tylko jeden plik stanowił cały szablon (index. . np. Choć jest możliwe.xml — Przechowuje metadane na temat szablonu. który znajduje się wewnątrz głównego katalogu strony Joomla!.). pomocniczej grafice (służącej do tworzenia zaokrąglonych rogów.ess • • • Szablony zawierają zazwyczaj dwa foldery. template. W przypadku komercyjnych szablonów ich konstrukcja umożliwia wykorzystanie w ich miejsce logo. zaczniemy od ogólnej organizacji szablonu Joomla!. template. Ponieważ Twoje dotychczasowe doświadczenia mogą ograniczać się wyłącznie do perspektywy użytkownika szablonów. templateDetails. obrazki i inne aspekty warstwy prezentacji danego szablonu.php — Zawiera logikę szablonu.xml i banner jpg).

ogika szablonu: plik index.zip lub . które w połączeniu z arkuszami stylów tworzą warstwę prezentacji.php. . który przechowuje całą główną logikę szablonu. zawierają co najmniej te podstawowe foldery i pliki. Najważniejszym z tych plików jest index. • Szablony dostępne są zazwyczaj w postaci archiwum . To tutaj najprawdopodobniej zamieszczony zostanie plik banner.ess. System Joomla! korzysta z biblioteki Zlib.zip.Rozdział 3. które trzeba instalować w interfejsie administratora (dzięki czemu niezbędne ustawienia zostaną zapisane w bazie danych). . Zazwyczaj umieszczony jest tutaj co najmniej plik template.php Plik index. które dopełniają układ strony. wyświetlenie tej frazy stanowi w literaturze często pierwszy przykład wykorzystania danego narzędzia czy języka programowania—przyp. W przeciwieństwie do modułów i komponentów. \images — Przechowuje wszystkie pliki graficzne użyte w szablonie. tłum. Szablony zawierają często dwa dodatkowe foldery: • 1 html— Przechowuje pliki. W kodzie PHP umieszcza się odwołania do platformy Joomla!. Stanowi on kombinację kodu HTML i PHP. które poznasz w przyszłości. Kod HTML zawiera głównie elementy. aby wymagane treści pobrane z bazy danych umieścić na stronie. aby rozpakowywać archiwa . Najprostszy plik index. które zawiera pliki w odpowiednich podkatalogach. Dosłownie: „Witaj. W przypadku większości szablonów umieszczono tutaj także małe pliki graficzne. Dzięki zachowaniu opisanej wyżej struktury szablony można łatwo wykorzystać w systemie Joomla!. Wypakowane pliki i foldery umieszczane są w katalogu o nazwie odpowiadającej nazwie szablonu. które są wykorzystywane w szablonie. które zmieniają wygląd dodatków systemu Joomla!.ff. ale spowoduje wyświetlenie powitania „Hello World!" 2 na stronie Joomla!. 69 Prawie wszystkie szablony Joomla!. • Tworzenie własnych szablonów • U \css — Zawiera jeden lub więcej plików CSS. które dodano na stronę za pośrednictwem opcji Instaluj Rozszerzenia.php przypomina poniższy: <html> <head> <jdoc:include type="head" /> </head> <body> <hl>Hello World!</hl> </body> </html> Powyższy kod HTML nie jest raczej zgodny z wytycznymi standardu World Wide Web Consortium (W3C).php jest głównym i jedynym wymaganym elementem szablonu Joomla!. aby wykorzystać szablon na stronie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w podrozdziale „Modyfikacja wyglądu dodatków". świecie!". \javascript — Zawiera kod JavaScript wykorzystywany w szablonie.tar. wystarczy skopiować go do folderu 1 templates.

abyś mógł zaobserwować. ponieważ stanowią one o potędze szablonu. takich jak JDocument i JDocumentHTML. Została uruchomiona za pomocą poniższej instrukcji: <jdoc:include type="head" /> Powyższy kod spowoduje uruchomienie metody. że ten podstawowy szablon nie wyświetli żadnej treści. użyjesz poniższej instrukcji: <jdoc:include type="modules" name="top" style="xhtml" /> Oprócz dyrektyw jdoc możesz wykorzystać także ogólne polecenia PHP. a aplikacja sama w sobie jest platformą składającą się z klas PHP. Profesjonalne tworzenie stron WWW Zwróć uwagę. object oriented programming). który ma bogate możliwości — od struktur sterujących po programowanie obiektowe (OOP — ang. PHP jest zaawansowanym językiem programowania. możesz umieścić w szablonie wynik działania modułów i komponentów. usunięcie dyrektywy Joomla! nie sprawi. Większość wywołań odnosi się do klasy JDocument (dostępnej za pośrednictwem obiektu jdoc). powinieneś pojąć większość przykładów przedstawionych w tej książce. Wykorzystanie obiektu JDocument W podstawowym szablonie przedstawionym wcześniej umieszczono wywołanie metody include obiektu jdoc. jeśli są one dostępne. jak stworzyć bardziej skomplikowany szablon. Mimo to polecam lekturę Beginning PHP5 Apache and MySQL Web Development (Wiley. . a także zdobyć informacje na temat środowiska. dzięki której zdobędziesz solidną wiedzę na temat PHP. Prawdę mówiąc. Poniższy kod spowoduje wyświetlenie komunikatów systemowych: <jdoc:include type="message" /> Najczęściej include wykorzystuje się do wstawienia kodu HTML modułu Joomla!. w którym uruchamiany jest kod. Widziałeś już wykorzystanie metody include w szablonie Hello World!. Jeśli nie znasz PHP. Instrukcje Joomla! Joomla! działa w oparciu o bezpośrednie wywoływanie kodu PHP. ale rozumiesz ogólne zasady programowania. która zwróci informacje nagłówkowe dla danej strony Joomla!. Warto jednak zapoznać się z dyrektywami Joomla!.70 Joomla!. Indianapolis 2005). że szablon przestanie działać. W dalszej części tego rozdziału dowiesz się. wyświetlający kilka modułów i komponent. Możesz także wykorzystać wywołanie include do wyświetlania komunikatów systemowych. Przykładowo aby dołączyć wydruk modułu top (co powoduje zazwyczaj wyświetlenie bannera strony). Wywołanie funkcji Joomla! (w postaci znacznika <jdoc>) powoduje wstawienie informacji nagłówkowych. Powyższy szablon został maksymalnie ograniczony. niezbędne do poprawnego działania szablonu. które elementy stanowią wymagane minimum. Poprzez odwoływanie się do obiektów Joomla!.

Poniższy kod sprawdza. ponieważ nauczenie się go wymagało dodatkowego czasu. 1 anguage — Określa język dokumentu. link — Wskazuje adres URL dokumentu. od prawej do lewej (przyjmuje wartość Itr3). zostaną one wyświetlone. od prawej do lewej (przyjmuje wartość rtl) itd. tłum. Instrukcja ta umożliwia odwołanie do obiektu. korzystanie odwołania Sthis Jedną z najczęściej wykorzystywanych przez Ciebie dyrektyw PHP będzie instrukcja $this. left-to-right — przyp. dzięki której określisz liczbę modułów na danej stronie. w przeciwnym razie — zostanie wstawiony obrazek zastępczy (ang. templ ate — Określa ścieżkę dostępu do katalogu szablonu. angielski (przyjmuje wtedy wartość en). Możesz wykorzystać tę funkcję do zliczenia sumy wystąpień kilku modułów: $this->countModules('userl + user2'): Możliwe jest także skorzystanie z operacji logicznych. descri pti on — Zawiera opis dokumentu (z metadanych HTML). np. Stare rozwiązanie wymagało od programistów. titl e — Przechowuje tytuł dokumentu. poznania także funkcji sterujących interpretera (takich jak pętle). należy wykorzystać wartość pola language: <?php echo $this->language. których wartość można pobrać za pomocą odwołania Sthis: • • • • • • di recti on — Informuje o kierunku czytania. ' ang. które można wykorzystać podczas tworzenia szablonu. a wykorzystanie ograniczało wydajność serwera. Za pośrednictwem operatora $thi s można wywołać na przykład metodę countModules(). należy wywołać metodę. Klasa JDocumentHTML zawiera kilka przydatnych pól. oprócz nauki PHP. $this->countModules('userl or user2'). placeholder). czy obszar top zawiera jakieś moduły. takich jak: $this->countModules('userl and user2'). W nowej wersji porzucono patTemplate. jak pokazano to poniżej: $this->countModules('userl'). . ?> Poniżej znajduje się lista pozostałych pól klasy JDocumentHTML. Przykładowo aby wyświetlić wybrany język. Klasa JDocumentHTML zawiera także kilka użytecznych metod. Jeśli tak. Aby pobrać liczbę wystąpień pojedynczego modułu. którego kompilacja pozwala osiągnąć jeszcze wyższą wydajność — pod warunkiem że nie korzysta się z dyrektyw Joomla!. w zakresie którego uruchamiany jest kod. W przypadku szablonu Joomla! $this zawiera referencję do obiektu JDocumentHTML.Rozdział 3. Zastąpiono go kodem PHP. • Tworzenie własnych szablonów 71 W starszych wersjach Joomla! wykorzystywano w szablonach interpreter komend o nazwie patTempl ate jako uzupełnienie dyrektyw Joomla!.

org/1999/xhtml" xml:lang="<?php echo $this->language. Powyższa instrukcja jest bardzo ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa Joomla!. Powyższy kod sprawdza. P r y m i t y w n y index. który odczytuje wartość parametru. za pomocą parametru showComponent. <?xml version="1. a następnie określa. które nie zawierały powyższej dyrektywy. Dlatego odwołanie Sthis w kodzie komponentu odnosi się do zupełnie innego obiektu niż w przypadku szablonu. ?>" lang="<?php echo $this->language. czy Komponent ma być wyświetlany na stronie. Profesjonalne tworzenie stron WWW <?php if($this->countModules('top')) : ?> <jdoc:include type="modułes" name="top" /> <?php else : ?> <img src='placeholder. że operator Sthis odwołuje się do obiektu.0" encoding="utf-8"?> <html xmlns="http://www. które można następnie ustawić w interfejsie administratora (więcej szczegółów znajdziesz w podrozdziale „Zmienne szablonu: plik parametrów"). w przeciwnym wypadku wyświetli komunikat o braku dostępu i zakończy uruchamianie kodu. ?>" > <head> <jdoc:include type="head" /> </head> .gif1 /> <?php endif. Zmiana wartości tych parametrów może wpływać na wygląd i funkcjonalność szablonu. definedC'_JEXEC') or dieCBrak dostępu'). czy komponent zostanie wyświetlony: <?php if($this->params->get('showComponent')) <jdoc:include type="component" /> <?php endif. czy stała _JEXEC została zdefiniowana. Wewnątrz szablonu znajduje się kod.w3. Zanotowano przypadki włamań na strony Joomla! z wykorzystaniem stron zawierających kod PHP (takich jak pliki szablonów). w zakresie którego uruchamiany jest dany kod.72 Joomla!. Aby zapobiec bezpośredniemu uruchomieniu (szczególnie przez hakerów) kodu Joomla! • z pominięciem systemu. ?> : ?> Pamiętaj. Domyślny szablon pozwala określić. ?>" dir="<?php echo $this->direction.php Prymitywny przykład wszystkich tematów poruszonych do tej pory wyglądałby podobnie do poniższego: <?php definedC ?> JEXEC') or dieCBrak dostępu'). powinieneś wstawić poniższą linię przed wprowadzeniem właściwego kodu PHP. ?> P a r a m e t r y szablonu System Joomla! umożliwia dodanie parametrów szablonu.

gif' /> <?php endif. ?> </body> </html> 73 Powyższy kod rozpoczyna się sprawdzeniem. wybierając inny szablon. ?> <?php if($this->params->get('showComponent')) : ?> <jdoc:include type="component" /> <?php endif. czy uruchamiany jest wewnątrz platformy Joomla!. ale pozwoli Ci lepiej zrozumieć strukturę szablonu niż minimalny szablon Hello World! przedstawiony wcześniej. W przeciwnym wypadku wyświetla się plik placeholder. Celem programistów Joomla! było (maksymalnie możliwe) oddzielenie warstwy prezentacji od logiki programu. podczas gdy w starej wersji wszystkie style musiały znajdować się w pojedynczym pliku. określać względną pozycję. ezentacja szablonu: plik CSS Drugim najważniejszym elementem po index. opływanie i odstępy. Ostatnim elementem powyższego kodu jest sprawdzenie wartości parametru showComponent. wykonywanie zostaje przerwane. Za pomocą CSS można wpływać na wygląd modułów. i jeśli został ustawiony na True.Rozdział 3. Treść dokumentu HTML rozpoczyna się wydrukiem komunikatów systemowych (które zazwyczaj nie występują). aby zastosować określone w nim style. Teraz. o ile j ą określono. zostaje wyświetlony moduł dla pozycji top. .gif. • Tworzenie własnych szablonów <body> <jdoc:include type="message" /> <hl>Hello World!</hl> <?php if($this->countModules('top')) : ?> <jdoc:include type="modules" name="top" /> <?php else : ?> <img src='placeholder. Ważną rolę w oddzielaniu warstwy prezentacji i logiki programu odgrywa CSS. dołączenie wydruku komponentu. aby określić kolory. aby odnośniki były koloru czerwonego zamiast zielonego. wystarczy tylko zmodyfikować CSS.php jest plik CSS. Szablony mogą wykorzystywać jeden lub więcej plików CSS. Następnie wartości pól language i dir wprowadzane są do atrybutów znacznika <html >. W pliku HTML niezbędne jest tylko odwołanie do pliku CSS. Jeśli nie. Do stworzenia skutecznego szablonu niezbędna jest możliwość dokładnego określenia pozycji elementów. Dzięki wprowadzeniu jasnego podziału zmianę wyglądu i zewnętrznej funkcjonalności strony można przeprowadzić. bez wpływu na kod odpowiadający np. które zostaną wykorzystane do wyświetlania strony. W nagłówku umieszczone zostaje odwołanie do informacji jdoc head. które znajdują się na stronie.5 umożliwiono wykorzystywanie kilku plików CSS. fonty i ich atrybuty. Chociaż kod w powyższej postaci nie zadziała samodzielnie (do poprawnego funkcjonowanie wymagane jest przynajmniej stworzenie parametru showComponent). Jeśli dany szablon spełnia Twoje potrzeby. Dzięki regułom i metodom dostępnym w arkuszach stylów jesteś w stanie dopasować wygląd tekstu do swoich wymagań. Wraz z wprowadzeniem wersji Joomla! 1. ale chciałbyś. za koszyk z zakupami lub zapisanie w bazie danych głosu w sondzie. Pozwala na zdefiniowanie formatowania dowolnego elementu — od stylu font po kolor obramowania tabeli. po wyświetleniu powitania „Hello World!".

z użyciem znaczników <P>. Regularnie sprawdzaj. która zastąpi wszystkie poprzednie. który można następnie wykorzystać w Joomla!. które działają w wielu systemach operacyjnych.74 Joomla!. Druga linia odwołuje się do głównego pliku CSS dla danego szablonu (tradycyjnie ten plik nosi nazwę template. znaczniki należy pisać małymi literami —przyp. powinieneś umieścić poniższą definicję stylu w pliku CSS: 4 W przypadku szablonów Joomla!. Prawdopodobnie większość odwiedzających będzie korzystać właśnie z tej przeglądarki. np. tłum. Elementy blokowe określają konkretny obszar.ess" type="text/css" /> <link rei»"stylesheet" href="templates/<?php echo $this->template. jak wygląda Twój szablon w różnych przeglądarkach. <DIV> lub <TABLE>. <I> lub <SPAN>4. Wbudowane style Stworzenie poprawnego arkusza stylów.1) określa się przez odwołanie do stylu componentheadi ng. Element}' liniowe traktowane są jak zwykły tekst i nie wpływają na układ szablonu. Przykładem takich elementów są znaczniki <B>. Jeśli chciałbyś wyświetlić tytuł szablonu z dolnym obramowaniem w kolorze białym o szerokości jednego piksela i z tekstem w kolorze czerwonym. Prawdę mówiąc.php'. które są w głównej mierze plikami XHTML. Przykładowo wygląd tytułu komponentu (zobacz rysunek 3. <TR>. Określają one wygląd takich podstawowych elementów HTML. . nawet na pojedynczej stronie można wykorzystać kilka plików CSS. Profesjonalne tworzenie stron WWW Podczas tworzenia arkusza stylów musisz wziąć pod uwagę. wymaga odpowiednich nazw stylów. Na maszynie testowej powinieneś mieć zainstalowane przynajmniej dwa programy tego typu. Style dla elementów takich jak komponenty zawierają w swojej nazwie stosowną informację.css" type="text/css" /> Pierwsza linia powoduje dołączenie podstawowych stylów systemu Joomla!. Szablon może zawierać jeden lub kilka plików CSS. określoną wcześniej w (tym samym lub innym) pliku CSS.ess). jak zostanie on zinterpretowany przez różne przeglądarki. Podczas projektowania ' szablonu zwróć uwagę na odpowiedni dobór elementów. Nawet jeśli nie korzystasz z systemu Windows. Elementy blokowe i liniowe W pliku CSS można określać styl dla dwóch typów elementów: blokowych i liniowych. sprawdź tworzoną stronę w programie Internet Explorer (najlepiej w wersji 6 i 7) na komputerze z Windowsem. ponieważ są one stale rozwijane. <link rel="stylesheet" href="templates/_system/css/general . ?>/css/template. Jest to obecnie najpopularniejszy program spośród tych. Odwołanie do pliku arkusza stylów wymaga wstawienia poniższych dwóch linii w nagłówek pliku index. Jeśli definicja stylu pokrywa się z inną. jak znacznik <body>. Niezależnie od systemu operacyjnego jednym z nich powinna być przeglądarka Mozilla Firefox. zostanie wykorzystana ostatnia definicja.

nie pojawia się on na stronie. Zwróć uwagę na miejsca.Rozdział 3.componentheading { 00101': red. ponieważ nie zostały zdefiniowane.article_separator { margin: 10px 0: border: 2px solid #00FF00.1. 'ygląd tytułu omponentu kreślą się 'zez odwołanie o stylu jmponent •heading id= " lo g°_' 75 class="contentpaneopen" ^ J o o m l a ! class="pill" L ' Stiert litourf. w których są wykorzystywane. Dobrym przykładem jest styl article_separator. Ponieważ wiele szablonów nie zawiera jego definicji. Wiele z nich wykorzystywanych jest w szablonie dołączonym w domyślnej instalacji Joomla!. System Joomla! zawiera ogromną liczbę stylów. Do kategorii treść należą poniższe style: • • • • • article_separator author content_emai1 content_rating contet vote .»: Fe. Z tego powodu pozostają niewidoczne. Wbudowane style można podzielić na trzy główne kategorie: treść. • Tworzenie własnych szablonów rsunek 3. Na rysunku 3.1 przedstawiono domyślny szablon wraz z zaznaczonymi poszczególnymi stylami. Niektóre style nie są wyświetlanie na stronie. border-bottom: lpx solid white.«uier Hews I I « ' Community class="breadcrumbs J?puli" pclass="search" 1 . administracja i rozszerzenia. Poniższa definicja spowoduje wyświetlanie zielonego separatora o szerokości dwóch pikseli między kolejnymi artykułami: .

Profesjonalne tworzenie stron WWW • • • • • • • • • • contentdescription contentpagetitle contentpane contenttoc created-date intro title modifydate smali smalldark Dla kategorii a d m i n i s t r a c j a m o ż n a o d w o ł y w a ć się d o n a s t ę p u j ą c y c h stylów: • • • • • • • • • • • • adminform cl r date input inputbox outline pagenav pagenavjiext pagenav_prev pagenavbar pagenavcounter pathway Dla kategorii r o z s z e r z e n i a m o ż n a o d w o ł y w a ć się d o poniższych: • • • • • • • • • bannerfooter bannergroup bannerheader banneritem blog blog_more blogsection button buttonheading .76 Joomla!.

ponieważ wygląd strony został zmieniony. Powinieneś unikać tworzenia arkuszy. co nie pozwala na wykorzystanie ich dla dowolnych artykułów.7em/l. przez co pojawi się on na wszystkich stronach w miejscu starego. dzięki czemu można oddzielić warstwę prezentacji. itawianie obrazków w CSS Wstawianie obrazków w CSS może okazać się użyteczne. sans-serif. choć także problematyczne. Jeśli przykładowo chcesz wstawić w miejsce starego nowy obrazek. Dobrym pomysłem jest także odwołanie do obrazków wyłącznie w ramach arkusza. Minimum w przypadku szablonu to zazwyczaj definicja stylu body.Rozdział 3. jak zostanie wyświetlony na stronie tekst.body { font: 0.php. Definicja stylu body będzie znajdować się na samym początku pliku CSS i będzie przypominać: . . Helvetica. której opis przechowywany jest w pliku arkusza stylów. Dzięki temu wszystkie odwołania skupiane są w jednym miejscu. któremu nie przypisano innego stylu. Jednocześnie odwołania do kluczowych obrazków warto umieścić w pliku CSS. który określa. które są zbyt szczegółowe. } Wykorzystanie stylu body pozwala na określenie fontu bez konieczności ingerencji w plik index. Arial. • Tworzenie własnych szablonów • • • • • • • • • • • • • • • • lastetnews loclink message metadata module newsfeed pollstableborder read searchintro sections sectiontable_footer sectiontableentry sectiontablefooter sectiontableheader sublevel wrapper 77 Nie musisz definiować wszystkich wyżej wymienionych stylów.5 Verdana. poprawić trzeba wyłącznie jedno wystąpienie w pliku CSS.

które można określić z poziomu interfejsu administratora.0" encoding="utf-8"?> <instal 1 version="1.css</fi 1ename> </files> <positions> <posi t i on>left</posi ti on> <posi tion>right</positi on> </positions> <param name="showComponent" type="radio" default="l" label="Pokaż komponent" description="Pokaż/ukryj wydruk komponentu"> <option value="0">Nie</option> <opti on value="1">Tak</opt ion> </param> </install> Pierwsza sekcja zawiera informacje o autorstwie szablonu. Jeśli nie zostaną określone.5" type="template"> <name>Szablon dwukolumnowy</name> <description> Dwie kolumny z użyciem CSS w świecie Joomla! </description> <files> <fi1ename>i ndex. Poza samą nazwą inne pola nie są wymagane. W przypadku szablonu katalog images znajduje się na tym samym poziomie co katalog css Dlatego. w interfejsie Joomla! pojawi się unknown zamiasi stosownej wartości. Profesjonalne tworzenie stron WWW Ważniejszym zagadnieniem jest jednak problem techniczny: względny adres URL.jpg</fi1ename> <fi 1 ename>css/template.). Listing3. autora. prawa autorskie itd.xml Każdy szablon potrzebuje pliku z metadanymi. znajdującego się poziom wyżej: background: url (. która odwoła się do katalogu images. listy plików i parametrów <?xml version="l.1 przedstawiono przykładowy plik ze szczegółami szablonu. Adres obrazka musi zostać określony tak.78 Joomla!./images/bottomleft. aby przeglądarka była w stanie znaleźć właściwy obrazek.php</fi1ename> <fi1ename>templateDetai1s. Standardowy plik ze szczegółami składa się zazwyczaj z trzech sekcji: informacji o autorstwie.. trzeba skonstruować ścieżkę. Puste linie służę do oddzielania czterech części pliku. Na listingu 3. który zawiera podstawowe informacje o autorstwie (nazwę szablonu.xml</fi1ename> <fi 1 ename>images/LSlogo.1. .gif) Metadane szablonu: plik lemplateDetails. listę plików i ewentualne parametry. aby z poziomu arkusza stylów odwołać się do obrazka.

ini.Rozdział 3. któiy pozwala administratorowi na wyłączenie wydruku komponentu (w ten sposób nie zostaną wyświetlone żadne artykuły). Liczba plików graficznych może się znacząco różnić w przypadku różnych szablonów. np. Trzecia sekcja to lista możliwych pozycji modułów. Wartości zapisywane są w pliku parametrów. lienne szablonu: plik parametrów W pliku templateDetails. Poza tym wykorzystywana jest wyłącznie podczas usuwania szablonu. który znajduje się w głównym katalogu danego szablonu. których zmiana wpływa na funkcjonowanie szablonu. Dzięki parametrom możesz nadać szablonowi większą elastyczność. Parametry to zmienne wpływające na działanie szablonu. Wartości parametrów przechowywane są w plikuparams. Domyślny szablon Joomla! zawiera parametr showComponent. aby umożliwić ustawianie opcji wpływających na prezentację. który opisano w kolejnym podrozdziale. •afika szablonu: folder images Wszystkie obrazki i grafiki wykorzystywane przez szablon powinny zostać umieszczone wewnątrz katalogu images. ponieważ przedstawia listę plików. liczba kolumn w układzie szablonu. jak to przedstawiono na rysunku 3. • Tworzenie własnych szablonów 79 Druga część pliku jest dużo ważniejsza. obrazki zaokrąglonych rogów. Najczęściej umieszcza się w nim główny banner strony. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak zmiana wartości za pomocą opcji Szablony w interfejsie administratora. którą zademonstrowano wcześniej w tym rozdziale. . Parametry szablonu wykorzystywane są najczęściej do tego. z których składa się szablon. Najczęściej parametry wykorzystywane są do określenia opcji wpływających na prezentacje. własne znaki wypunktowania i strzałki wskazujące. ponieważ ingerencja w wygląd nie wymaga ręcznej edycji plików. Zwróć uwagę. Wartość parametrów można odczytać w szablonie. dzięki czemu plikiem można manipulować za pomocą zwykłego edytora tekstowego. Czwarta sekcja opisuje parametry wykorzystywane przez szablon. które umieszczono w szablonie szablon.2. graficzne przerywniki. takich jak schemat kolorów.xml można wstawić parametry szablonu. kolor tła. wykorzystując instrukcję analogiczną do $this->params->get( 'showComponent'). że są to tylko informacje dla użytkownika — nie wpływają na przypisanie pozycji w interfejsie administratora. których wartość można ustawić z poziomu interfejsu administratora. W przypadku szablonu domyślnego zawiera on tylko jedną linię: showComponent=l Wartości parametrów zapisywane są w formacie INI. Lista wykorzystywana jest przez instalator do wypakowania plików z archiwum i umieszczenia ich w odpowiednich folderach. szerokość kolumn itd. Dzięki parametrom szablony stają się bardziej przyjazne użytkownikom.

u Edytuj CSS Zapisz y Zastosuj o Zamknij o Pomoc. należy wykonać zrzut ekranu. Możesz ustawić parametry szablonu. .org). a następnie przyciąć go i zmniejszyć do rozmiaru około 200x150 pikseli. o ile jest ona dostępna. wybierając go z listy w części Szablony [ Zmień ] K Podgląd u Edytuj HTML.ini jest . Aby przyciąć niepotrzebne paski narzędzi.-<tnv1 VV.w i. jak zilustrowano to na rysunku 3.png w głównym katalogu danego szablonu. Profesjonalne tworzenie stron WWW www.JoomlaJ HMl ¿ Pomoc "M Podgląd 0 'S 1 ^ Wyloguj Rysunek 3. W przypadku większości szablonów miniatura przedstawia tylko główny fragment strony. na którym widać Twój szablon.gimp.łiif k o l o r y s t y c z n y Niebieski v v Wariant t . paski przewijania i inne niepotrzebne elementy. które nie są częścią szablonu.png powinna wynosić około 200x150 pikseli Miniatura powinna zostać zapisana pod nazwą template thumbnail. Wielkość pliku template_thumbn ail.3. Zwróć uwagę.-iprvy\v. Sposób wykonania zrzutu ekranu będzie się różnić w zależności od systemu operacyjnego.3. < 5z. aplikacji Adobe Photoshop lub darmowego GNU Image Manipulation Program. że musi to być główny katalog. możesz użyć programu graficznego.>Wybierz z listy Szerokość szablonu Maksymalna szerokość V Miniatura szablonu W interfejsie administracyjnym.»l>lon RHUK Milhyw. Aby stworzyć miniaturę. np.80 Joomla!. . a nie podkatalog taki jak images. Rysunek 3. w części Szablony po najechaniu kursorem myszy na nazwę szablonu zostanie wyświetlona w małym okienku jego przykładowa miniatura.i\ Preferencje Parametr-Plik ltemplatesVhuk_milkyway\pararris. czyli w skrócie: GIMP (www.2. Niebieski !( Brak .

aby zmniejszyć obraz do odpowiednich rozmiarów i zapisać go w formacie PNG. Po tej operacji możesz wkleić zawartość schowka do wybranego programu graficznego. który możesz wykorzystać jako podstawę wszystkich Twoich kolejnych prac. W systemie MacOS zawarto także narzędzie o nazwie Grab.png.asp). jednakże program w wersji 6 będzie jeszcze długo wykorzystywany przez użytkowników. Najbardziej znaczącym przykładem jest Internet Explorer 6. że możesz zaznaczyć fragment ekranu. Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza Alt. Dla Linuksa napisano wiele programów służących do tworzenia zrzutów. to zdajesz sobie sprawę. W przypadku Macintosha zrzut ekranu zostanie zapisany na dysku twardym komputera po jednoczesnym naciśnięciu klawiszy Shift+Apple+3. możesz rozważyć wykorzystanie komercyjnego programu do wykonywania zrzutów ekranów. Jeśli tworzysz sporo szablonów. W tym podrozdziale opisano tworzenie trójkolumnowego wzorcowego szablonu. Użytkownicy GTK+ mogą użyć programu Gsnapshot (http://sourceforge. że arkusze stylów są w różny sposób interpretowane przez różne przeglądarki. którego zrzut zostanie wykonany.net/project/ xvidcap/). Aby zapisać tylko wybrany fragment ekranu. Po wykonaniu zrzutu ekranu należy skorzystać z programu graficznego. zamiast całego ekranu. Z tego powodu twórcy Joomla! dołączają do swoich szablonów specjalny plik o nazwie ieonly. należy nacisnąć kombinację Apple+Shift+4. tłum. a następnie naciśnięcia klawisza Print Screen spowoduje skopiowanie zrzutu aktywnego okna. Jeśli masz już jakieś doświadczenia z tą technologią. co oznacza. Wraz z wydaniem Internet Explorera 7 większość problemów została rozwiązana. co spowoduje umieszczenie zrzutu ekranu w schowku. które zawiera szereg opcji związanych z wykonywaniem zrzutów. Program można znaleźć w menu Applications/Utility. • Tworzenie własnych szablonów 81 W systemie Windows możesz wykorzystać klawisz Print Screen (często oznaczony na klawiaturze jako PrtSc). Jeśli korzystasz z interfejsu XWindows. Tylko dla Internet Explorera" —przyp. np.Rozdział 3.techsmith. . który zawiera błędną implementację wielu podstawowych funkcji standardu CSS lub wcale jej nie ma. Snaglt (www. Większość projektantów wykorzystuje wzorzec do tworzenia nowych szablonów. Do określenia układu elementów i ich wyglądu wykorzystasz CSS.com/snagit.net/ projet/gsnapshot). Od teraz miniatura szablonu będzie automatycznie wyświetlana w interfejsie administratora Joomla! po najechaniu kursorem myszy na nazwę szablonu w części Szablony.css5. worzenie trójkolumnowego układu Szablony rzadko konstruuje się od podstaw. Kursor przybierze kształt krzyża. Zawiera on bogate funkcje. w tym automatyczne przycinanie i zmianę rozmiaru. możesz wykorzystać program xvidcap (http://sourceforge. Gotową miniaturę zapisz w głównym katalogu swojego szablonu pod nazwą templatejhumbnail.

W ten sposób uda Ci się najprawdopodobniej rozwiązać problem i dodatkowo poprawić kompatybilność wzorcowego szablonu. . jeśli znajdzie się w katalogu miscellaneous. W tej książce starałem się umieścić wystarczająco dużo kodu CSS i opisu specjalnych przypadków. Jeśli jednak Twój szablon jest niepoprawnie wyświetlany w przeglądarce. życzyłbyś sobie raczej. ścieżka dostępu do Twojego szablonu będzie przypominać poniższą: C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache 2. grafiki pomocnicze. Jeśli tworzysz nowe szablony lub poprawiasz wygląd już istniejących. zalecane jest skorzystanie z rozszerzenia przeglądarki. sprawdzać poprawność kodu CSS. aby zapewnić jak najszerszą kompatybilność z najpopularniejszymi przeglądarkami.82 Joomla!. To darmowe narzędzie pozwoli Ci przeglądać i zmieniać obiektowy model dokumentu (DOM). Profesjonalne tworzenie stron WWW Dlatego jeśli jakiś fragment CSS nie działa poprawnie. będę wiedział. który powoduje problem. Jednak będąc projektantem.mozilla. a następnie przeszukanie internetu pod kątem obejścia dla tego problemu (najczęściej błędnej implementacji CSS). szablon trój kolumnowy — p r z y p . Jeśli szablon składa się wyłącznie z jednej strony i pojedynczego arkusza stylów. sugerowałbym znalezienie fragmentu arkusza stylów. Ponieważ masz zamiar stworzyć szablon trójkolumnowy. W przypadku programu Firefox istnieje narzędzie o nazwie Firebug (https://addons. edycję. a nawet modyfikować arkusze stylów. które umożliwia diagnozowanie. ustawiać styl poszczególnych elementów. utwórz od razu foldery css i images w katalogu szablonu. że chodzi o szablon. Tworzenie struktury szablonu Pierwszym krokiem podczas projektowania nowego szablonu jest utworzenie folderu. dzięki temu. a także monitorowanie kodu CSS i JavaScript interpretowanego przez przeglądarkę. Ja zawsze nadaję nazwom szablonów przedrostek tmpl. a następnie umieść w katalogu templates systemu Joomla!.com) Internet Explorer Developer Toolbar. które pozwoli Ci „na żywo" badać. arkusze stylów. a także wiele więcej. Do momentu ukończenia szablonu znajdzie się w nich wiele plików. prawdopodobnie niezbędny jest dodatkowy kod konieczny do zapewnenia kompatybilności z różnymi przeglądarkami. a także logo strony.microsoft. Zamiast wykorzystywać kilka szablonów. 6 Z ang.2\htdocs\templates\tmplThreeCol Aby nie zajmować się później przygotowaniami. rozważ nazwanie go tmplThreeCor. a nie o moduł lub inny element Joomla!. Jeśli projektujesz szablon na serwerze testowym (zalecane) w środowisku Windows. Dla Internet Explorera możesz znaleźć na stronie Microsoftu (www. thun. musi być on „do wszystkiego". można wykorzystać jeden. który w zależności od potrzeb danej podstrony zmieni swój wygląd dzięki specjalnemu plikowi CSS. żeby różne podstrony wyświetlane były w odrobinę inny sposób. w którym zostanie umieszczony. Jedną z pożytecznych funkcji Joomla! jest możliwość wykorzystania kilku arkuszy stylów w jednym szablonie.org/en-US/firefox/addon/1843).

spis treści w ramce na dole. w tym sezonie spódniczki są krótsze niż w poprzednim". reklamy. Jeśli masz już jakieś doświadczenie w pracy z Joomla!. Każda kolumna ma obramowanie.4. wonzenie pliku index.5" type="template"> <name>Trzy Kolumny</name> <description> Wzorzec szablonu o układzie trój kolumnowym </description> <files> <fi 1ename>i ndex. wyobraź sobie zwykłą gazetę. że strona składa się z pewnej liczby paneli nazywanych modułami. W domyślnej instalacji Joomla! szablon wzorcowy spowoduje wyświetlenie strony głównej przypominającej tę. „Tak. sondę lub inny dowolny element.php. widocznych lub ukrytych.xml. Strona składa się z różnych modułów umieszczonych w panelach. Aby zrozumieć. w zależności od ustawień strony. Pierwszym krokiem jest stworzenie prototypowego pliku index. w katalogu Twojego szablonu: <?xml version="1. Poprzez wyświetlanie lub ukrywanie poszczególnych modułów szablon strony można dopasować do funkcji poszczególnych podstron. Wprowadź poniższy kod i zapisz go w pliku templateDetails.php będzie bardzo prymitywna — ma to umożliwić szybkie uruchomienie szablonu. artykuł. Będzie się składać z trzech kolumn. Podstawowy wyświetla zawartość artykułu.php</fi 1 ename> <f i 1ename>templateDetai1s. . ogłoszenia. np. Szablon strony może zawierać określoną liczbę modułów.Rozdział 3. z czego każda będzie odpowiadać za inną część interfejsu. Kolejnym uproszczeniem jest brak oddzielnego pliku arkusza stylów — zamiast tego kod CSS zostanie umieszczony w nagłówku pliku index.xml</fi1ename> </files> <posntTons> <position>userl</position> <position>right</pos i ti on> </positions> </1nstal1> Po utworzeniu podstawowej struktury szablonu możesz przejść do etapu — konstruowania logiki szablonu. a resztę miejsca podzielono na kilka różnych paneli. wiesz. które zawiera. co ułatwia określenie elementów. Moduły Joomla! odzwierciedlają tę funkcję. Joomla! wykorzystuje ten plik. która jest przedstawiona na rysunku 3.0" encoding="utf-8"?> <1nstal1 version»"1. Każdy z tych modułów może zawierać menu. • Tworzenie własnych szablonów 83 Potrzebujesz także podstawowy plik templateDetails. by zdobyć informacje na temat szablonu. na czym polega układ modułów.xml. Bardziej zaawansowany może zawierać sondę na temat mody i umożliwiać wybór konkretnej odpowiedzi.php Wstępna wersja pliku index. Mogą one zawierać komentarze. prognozę pogody lub praktycznie dowolny inny element. Logo znajduje się na górze.php. a także umożliwić jego wybór za pomocą opcji Szablony. aby móc przeprowadzać testy w czasie tworzenia szablonu. Przykładem dynamicznego modułu jest wyświetlanie aktualnego notowania giełdy.

blogs and eCommerce applications ••• I Joomla! provides an easy-to-use graphical user interface that simplifies the management and publishing of large volumes of content including HTML. Joomla! is used by organisations of all sizes for Public Web sites. 12. Strona główna wyświetlona z wykorzystaniem trójkolumnowego wzorcowego szablonu Maili Menn • Home Welcome to the Frontpage Welcome to Joomla! Wpisał Administrator czwartek.5. 08. na ekranie pojawi się szablon wraz z zaznaczeniem poszczególnych modułów. .5. administrators and managers who. Kliknięcie przycisku Podgląd spowoduje wyświetlenie szablonu wraz z oznaczeniem modułów k r iiuiWei«»" Welcome to the Frontpage Welcome to Joomla! Wpisał Administrator czwartek. and Extranets and is supported by a community of thousands of users. lipiec 2004 09:54 of volunte er develop ers.4. a w prawej wyświetlany jest moduł przypisany do r i g h t . Środkowa kolumna zawiera treść artykułu. and rich media. 0 0 4 12:00 To msure Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości Wpisał Administrator Key Concepts środa. documents. 08. Rysunek 3. We are Volunteers Wpisał Administrator 0 S S Stick t0 Code! 0 E3 S Wpisał Administrator środa. Profesjonalne tworzenie stron WWW Rysunek 3. listopad 2007 12:06 ) Powe«i W ^^ J o o m l a ! version i > Wigcej . loiJldl v is used for? ) Community Sites • Public Brand Sites ) eCommerce O Blogs . październik 2006 10:00 LJoomla! is a free open source framework and content Vublishmg system designed foi quickly creating lugldy interactive multi-language Web sites. co w domyślnej instalacji Joomla! odpowiada sondzie. Ailvei-lisemellf | Wilco Jansen resorted to W podstawowym układzie trójkolumnowym w lewej kolumnie wyświetlony zostanie moduł userl. who's had a środa. 07. All of the Above! [_Gtosuj I I vVymk j [ X ] [5J Foils • Joomla! Overview Joomla! > FAO ' The News • Web Links ' News Feeds Joomla! provides an easy-to-use graphical user interface that simplifies the management and publishing of large volumes of content including HTML. który zawiera menu z najnowszymi wiadomościami. and Extranets and is supported by a community of thousands of users. and rich media.Joomla) is a free open source framework and content publislimg system designed for quickly treating highly interactive multi-language Web sites. documents. media poitals. Intranets. 07. Intranets Photo and Media Sites : . onlnie communities lilpdia poitals. Johan. Powered fcjy Joomla! Zmiemony ( czwartek. 12. together with a The Joomla! Core Team consists To ensure this code release.84 Joomla!. designers. Joomla! is used by organisations of all sizes for Public W e b sites. Zmiemony ( czwartek. Intranets. W e are Volunteers WllO'S ' >Mil11' ••• Sticktothi i [DDL] "Wpisał Administrator ś r 0 < j Ł 07 ¡ p l e t . blogs and eCommerce applications. jak przedstawiono to na rysunku 3. październik 2006 10:00 . listopad 2007 12:06 ) Wiçcej. 07 lipiec 2004 09:54 The Joomla 1 Core Team ^ cocie release. online communities. lipiec 2004 12:00 Wile o J a n s e n r e s o r t e d t o s ending rum to joint lead-developer Johan Jans sens. Jeśli w interfejsie administracyjnym po wybraniu szablonu wzorcowego klikniesz przycisk Podgląd.

a następnie zapisz go pod nazwą index. Aby stworzyć szablon Trzy Kolumny. syndication i search. Każdy z nich zostanie dokładniej opisany w kolejnych rozdziałach. } #colRight { float: left: width:15S: margin:10px: padding:15px. Istnieje możliwość załączenia dodatkowych modułów w postaci rozszerzeń. wprowadź poniższy kod.Rozdział 3. border:8px black dashed: } </style> </head> <body> <jdoc:include type="message" /> <div id="logo"> </div> <div id="colLeft"> <jdoc:include type="modules" name="left" style="xhtml" /> <div class="ArticleFooter"><p>&nbsp:</p> </div> </div> <div id="colCenter"> <jdoc:include type="component" /> </div> <div id="colRight"> <jdoc:include type="modules" name="right" style="xhtml" /> <di v class="Arti cleFooter"><p>&nbsp. polling. padding:5px: border:lpx solid black.</p></di v> </div> <jdoc:include type="modules" name="debug" /> </body> </html> .php w katalogu szablonu: <html> <head> <jdoc:include type="head" /> <style> #colLeft { float:left: width:15X: border:lpx solid black: padding:5px: } #colCenter { float: left: width: 605!. • Tworzenie własnych szablonów 85 Domyślna instalacja Joomla! zawiera moduły login. who is online.

Zwróć uwagę na kod PHP. jak przedstawiono to na rysunku 3. Profesjonalne tworzenie stron WWW Szablon powinien być teraz gotowy do testów. Zamień znaczniki <style> i </style>. W kolumnie Domyślnie powinna pojawić się gwiazdka obok wybranego szablonu. Przykładowo profesjonalne szablony mają bardziej wyrafinowany układ niż trzy proste kolumny. padding: 5px:} #colCenter { float.' Ter. Wprowadź poniższy kod w edytorze tekstu. a następnie zapisz go pod nazwą template. przyszła pora na udoskonalenie wyglądu. a na liście powinieneś znaleźć szablon Trzy Kolumny. Otwórz opcję Szablony.6. bez widocznego obramowania */ #colLeft { float: left.ess" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" href="templates/<?php echo $this->template: ?>/css/template.css type="text/css" /> Dodanie tych dyrektyw spowoduje załadowanie arkuszy stylów z zewnętrznych plików.! Szablony WffllVlH Z.ess w folderze ess szablonu Trzy Kolumny zaokrąglone: /* Arkusz stylów dla szablonu Trzy Kolumny zaokrąglone */ /* Definicja kolumn tworzących układ. Kliknij przycisk opcji po lewej stronie tego szablonu. left: width: 60$. a następnie kliknij przycisk Domyślnie. Drugi to arkusz. width: 151.'. który odczytuje wartość pola template obiektu wskazywanego przez zmienną Sthis. Ttzy Kolumn-.6. Pierwszym krokiem jest umieszczenie go w oddzielnym pliku.I(||CC. Pierwszy odpowiada domyślnym stylom sytemu Joomla!. Jednym z elementów profesjonalnego układu będzie dodanie zaokrąglonych rogów. który zostanie za chwilę utworzony. padding: 5px. a także cały kod znajdujący się między dwiema poniższymi liniami: <link rel="stylesheet" href="templates/_system/css/general . Tworzenie arkusza stylów dla zaokrąglonych rogów Większość zabiegów w celu dodania zaokrąglonych rogów sprowadza się do pracy nad arkuszem stylów. Wartość zostanie wstawiona w ścieżkę dostępu przez co przeglądarka będzie w stanie znaleźć odpowiedni plik CSS. Rysunek 3. } #colRight { float: left: width: 1535: padding: 5px: } .86 Joomla!. Ustaw szablon Trzy Kolumny jako szablon domyślny Witryna Menu Artykuły Komponenty Rozszerzenia llaizędzia Pomoc g * Podgląd 1 o B'.. kolumny Zaokreślone Ponieważ podstawowa część szablonu działa już poprawnie.

Rozdział 3. • Tworzenie własnych szablonów
/* Domyślny krój pisma */ .body { font: 0.7em/l.5 Verdana, Arial. Helvetica, sans-serif:

87

}

/* Pierwszy znacznik div odpowiedzialny za lewy górny zaokrąglony róg */ di v.modułe_menu. div.module { margin-top: 10px: background: #999999 url(../images/topleft.gif) top left no-repeat: width: 9 M :

}
/* Wyświetl prawy górny zaokrąglony róg */ di v.modułe_menu div, div.module div { background: url(../images/topright.gif) top right no-repeat: padding:0px: border-bottom: lpx solid #fff; margin:0: color: #FFFFFF:

}
/* Wyświetl dolny lewy zaokrąglony róg */ div.module_menu div div. div.module div div { background: url (../images/bottomleft.gif) bottom left no-repeat: padding:Opx; border-bottom: lpx solid #fff:

}
/* Wyświetl dolny prawy zaokrąglony róg */ div.modułe_menu div div div. div.module div div div { background: url(../images/bottomright.gif) bottom right no-repeat: padding:0px: border-bottom: lpx solid #FFFFFF;

}
/* Menu i tytuły modułów pisane białym kolorem div.modułe_menu div div div h3. div.module div div div h3 { padding:lOpx: border-bottom: lpx solid #FFFFFF; margin:0: color: #FFFFFF: */

}

/* WIE6 lista nachodzi na zaokrąglenia, poniższa definicja zapobiega temu */ div.modułejnenu div div div ul { padding-top:5px; padding-bottom:5px:

}

88

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW
/* Opcje w sondzie wyświetlane na jasnoszarym tle */ .pol 1 td { background: #cccccc; font-size: 80X; margin-left:5px; padding-left:5px; marg1n-right:5px; margin-top:Opx;

}
.latestnews, .menu, .keyconcepts, .othermenu { background: #cccccc top right repeat-y: margin-left:5px: padding-left:Opx: margin-right:5px: margin-top:Opx:

}
div.modułetable li, .menu li. .keyconcepts li, .othermenu In { background: #cccccc top right repeat-y; margin-left: 1.5em: padding:5px; font-size: 80«:

}

* Powyższy zestaw stylów jest bardziej skomplikowany niż trzy style dołączone wcześniej w pliku index.php. Komentarze wyjaśniają wykorzystanie poszczególnych stylów. Zwróć uwagę, że większość z nich zastępuje podstawowe style Joomla!. Na wygląd modułów i komponentów wpływa kilka stylów, m.in. moduł etable i contentheading. Poprzez zastąpienie tych stylów możesz dokładnie kontrolować wygląd treści na stronie.

Tworzenie grafiki zaokrąglonych rogów
Arkusz stylów zawiera definicje, które odwołują się do czterech plików graficznych: topleft.gif, topright.gif, bottomleft.gif i bottomright.gif. Te pliki odpowiadają zaokrąglonym rogom. Musisz wykonać je samodzielnie lub ktoś musi je zrobić dla Ciebie. Poniżej opisano pokrótce, jak można je stworzyć w programie Adobe Photoshop. Niezbędne kroki będą prawie identyczne dla innych programów graficznych, takich jak np. GIMP. Rozpocznij od utworzenia obrazu o rozmiarze 100 x 100 pikseli w trybie RGB. Zamiast tradycyjnie białego tła wybierz tło przezroczyste, jak zilustrowano to na rysunku 3.7. Zaokrąglone rogi będą przezroczyste, dzięki czemu kolor kolumn będzie można ustawić w arkuszu stylów (dzięki czemu nie będzie konieczne tworzenie oddzielnych plików dla każdego koloru). W miejsce obrazu powinna zostać wyświetlona szachownica, co oznacza, że jest on pusty. Po wybraniu opcji Fili... z menu Edit pojawi się okno dialogowe. Wybierz biały (ang. White) jako kolor wypełnienia, jak zilustrowano to na rysunku 3.8, i kliknij przycisk OK. Obraz powinien zostać wypełniony białym kolorem.

Rozdział 3. • Tworzenie własnych szablonów
sunek 3.7.
ybierz zezroczyste tło a tworzonego irazu

89

Wysokość: p 00 Bozdiiefczość: ¡72 I r y b koloru: j RGB j piks/cal _*J j 8 bitów na kanał Rozmiar obrazka: 29.3K

¿awartośćtła: (Przezroczyste s • Zaawansowane

sunek 3.8.
'ybierz biały jako iior wypełnienia

Kolejnym krokiem jest narysowanie zaokrąglonego prostokąta. Wybierz najpierw narzędzie rectangle, następnie konieczne będzie dopasowanie kilku opcji na pasku narzędzi. Po pierwsze, jak przedstawiono to na rysunku 3.9, wybierz wypełnianie pikseli, później zaznacz zaokrąglony prostokąt. Odznacz opcję Anti-aliased po prawej stronie, dzięki czemu krawędzie będą ostre. Rysowany prostokąt ma być w kolorze czarnym, dlatego kliknij przycisk Default Foreground and Background Color. Na koniec ustaw przybliżenie na 400 procent i narysuj prostokąt, który wypełni dostępną przestrzeń.

'

'

..

:

:

"" "

IZZM

SUnek 3.9. Ustaw wszystkie niezbędne opcje, a następnie narysuj zaokrąglony prostokąt, /pełni dostępną przestrzeń

który

90

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW
Wybierz narzędzie Magie Wand i odznacz opcję Anti-aliased, jak pokazano to na rysunku 3.10. Kliknij prostokąt, który narysowałeś wcześniej, i naciśnij klawisz Delete. Płótno powinno teraz przedstawiać szachownicę (co odpowiada przezroczystości) wraz z czterema zaokrąglonymi rogami. Zwróć uwagę, że w przypadku tego szablonu będziesz wykorzystywać białe tło. Jeśli chciałbyś wybrać inny kolor tła, musisz stworzyć nowe zaokrąglone rogi, a w miejsce białego wybrać odpowiedni kolor.
jjQlJSl

Pük

Edycja

Qbrazek

Carstwa

Zaznsęz

Fftr

Widok

Okno

POEIX)£

•RFI > >'* • L3
V.
!..

r«w—. F«w> V •¡•¡••i

mm
J L

1 S 4 o. y
»

,

>.

«

4.-J

T

J.S

Bpi!

;

vi;

^ -r/-*.^{'il'H:'

i;;;-;-

j

iÊKmSÊÊ'

::

:

: i' : !

'

V

V

' i^ f t :

1

:

WÈÊm
Rysunek 3.10. Wyłącz opcję Anti-aliased dla narzędzia Magic Wand

Wybierz narzędzie do prostokątnego zaznaczania i zaznacz lewy górny róg. Z menu Image wybierz opcję Crop, co spowoduje takie przycięcie obrazu, aby zawierał tylko zaznaczony wcześniej róg, jak przedstawiono na rysunku 3.11. Zapisz obraz pod nazwą topleft.gif w podkatalogu images szablonu. Aby utworzyć pozostałe trzy rogi, musisz tylko obrócić obraz i zapisać go pod odpowiednią nazwą. Z podmenu Rotate Canvas w menu Image wybierz opcję Flip Horizontal i zapisz plik pod nazwą topright.gif. Następnie wybierz opcję Flip Vertical z tego samego podmenu, a plik zapisz jako bottomright.gif. Ostatecznie uruchom ponownie polecenie Flip Horizontal i zapisz wynik jako bottomleft.gif Szablon jest już prawie gotowy, ale jeszcze nie zamykaj programu graficznego.

Tworzenie bannera

Kolejny etap to stworzenie bannera, który będzie zawierać logo i nazwę strony. Opis tego procesu wykracza poza ramy tej książki. Jedną z szybkich metod jest wykorzystanie prostego, tekstowego logo za pomocą makr Script-Fu, dołączonych do programu GIMP. W menu Xtns/Script-Fu/Logos znajdziesz listę kilkudziesięciu różnych skryptów, które umożliwiają

Rozdział 3. • Tworzenie własnych szablonów
unek 3.11.
ytnij obraz, > obejmował :o lewy ny róg

91

wprowadzenie tekstu, określenie podstawowych kolorów, dzięki czemu uzyskasz proste, ale profesjonalnie wyglądające logo. Dla aktualnie tworzonego szablonu powinieneś wykonać banner o szerokości przynajmniej 800 pikseli (żeby wypełniał górną część strony) i wysokości około 150 pikseli. Po jego ukończeniu zapisz rezultat pod nazwą banner.png w folderze images szablonu.

iana modułów
Pomimo że moduł sondy jest domyślnie włączony, większość stron internetowych nie zawiera sondy na stronie głównej. Dlatego w tym podrozdziale wstawisz w miejsce sondy moduł Lastest News, którego obecność będzie preferowana w przypadku większość stron W W W . Strona Joomla! składa się z modułów, dla których zarezerwowano miejsce w szablonie. W Joomla! 1.5 wprowadzono możliwość łatwego określenia pozycji modułów dzięki opcji Podgląd. W części Szablony kliknij nazwę szablonu, a następnie kliknij przycisk Podgląd, aby wyświetlić wybrany szablon wraz z opisanymi pozycjami modułów. Dobrym zwyczajem podczas tworzenia szablonów jest wykorzystywanie domyślnych nazw pozycji, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo dopasować wyświetlanie modułów. Dlatego, zanim zdefiniujesz własne pozycje w tworzonym szablonie, zbadaj układ któregoś z domyślnych szablonów. Dzięki opcji Podgląd poznasz najczęściej używane nazwy pozycji, które powinieneś umieścić w tworzonym szablonie. W interfejsie administratora wybierz opcję Szablony. Przewiń listę do pozycji Pol 1 s, następnie kliknij ikonę po prawej stronie, jak pokazano na rysunku 3.12. W jej miejsce pojawi się czerwony X, co oznacza że moduł został wyłączony.

92

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW

Rysunek 3.12.
Kliknij ikonę Wyłącz moduł, aby wyłączyć sondę

W miejsce sondy możesz włączyć wyświetlanie modułu Lastest News. Znajdź go na liście, a następnie kliknij jego nazwę, aby przejść do ekranu zmiany. Upewnij się, że moduł jest włączony i przypisany do strony głównej, a następnie wybierz pozycję right, jak przedstawiono to na rysunku 3.13. Aby wprowadzić zmianę pozycji, kliknij przycisk Zastosuj. Rysunek 3.13.
Ustaw opcję Pozycja na right, co spowoduje wyświetlanie Latest News w prawej kolumnie

Joomtcii" www.JoomlaJumpstarf.com

Modlił: [ m e ] Ziń

iełiy modułu io*e tutykułów 5 Ostatnio dodan Dowolny

: Wyświetla l s ę łączy do artykułów o; it modyfikowanych.

Prryi ostek Masy moduhi • Piiuimetiy: rozsietzone

Wszystkie ' Pozycje wybi Exumpfe Pages

Na danej pozycji można umieścić dowolny moduł, poprzez wybranie jednej z pozycji na liście. Poniżej znajduje się grupa parametrów, które możesz zmienić, aby dopasować działanie modułu do swoich potrzeb. Jeśli otworzysz teraz stronę główną, moduł Lastest News powinien pojawić się w prawym górnym rogu jak na rysunku 3.14.

Rozdział 3. • Tworzenie własnych szablonów
sunek 3.14.
ybrany moduł stanie oświetlony miejscu sondy
Joomla!

93

Welcome to the Frontpage Welcome to Joomla! Wpisal Administrator czwartek, 12. pazdziermk 2006 10:00 Joomla! is a f i e e open source framework and content pubbslung system designed for quickly creating lugldy mtei active multi-language Web sites, online communities license
Joomla! FAQ

U 1 H P I

f Layouts 1 The Joomla! I Community Welcome to . Joomla! I Newsflash

media portals, blogs and ¿Commerce applications

Powered by

Joomla! provides an easy-to-use graphical us er inteifac e that simplifies tta management and publishing of large volumes of content including HTML,

J^ Joomla !
version 1.5

! -4 Newsflash

documents, and rich media. Joomla! is used by organisations of all sizes for Public Web sites, Intranets, and Extranets and is supported by a community of thousands of users. Zmiemony ( czwartek, 08. listopad 2007 12:06 ) Wigcei...

Joottdai Home
Joomla! Fomms Joomla! Help

We are Volunteers Wpisał Administrator

0

0

0

Stick to the Code ! Wpisal Administrator

0

0

S

Advertís tmei
Featured Links: Joomla! Joomla! The mo s popular and wide

środa, 07. lipiec 2004 09:54 of volunteer developers, designers, administrators and managers who, together with a

środa, 07. lipiec 2004 12:00 Wilco Jans en resorted to sending rum to joint lead-developer Johan Jans sens. Johan, who's had a

The Joomla! Core Team consists To ensure this code release,

OSMHome \

lasny kod CSS dla komponentów
Wspaniałą funkcją dostępną w Joomla! jest możliwość wykorzystania, w zależności od sytuacji, różnego kodu CSS dla komponentów (środkowa kolumna), np. po wybraniu danego elementu menu lub artykułu. Oznacza to, że pliki CSS mogą odpowiadać schematom kolorów, które ustalisz dla poszczególnych części systemu. Przykładowo na stronie zarządzania nieruchomościami część odpowiadająca za refinansowanie może być wyświetlana w kolorystyce ciemnoniebieskiej, a część sprzedaży w kolorystyce jasnozielonej. Możliwe jest stworzenie wariacji stylu i przypisanie jej do danego menu. Przejdź do folderu szablonu Trzy Kolumny i otwórz plik template.css. Wprowadź poniższy kod i zapisz zmiany:
,componentheading_blue. .contentpage_blue { color: blue;

}
Aby przypisać zmieniony styl do danego menu, otwórz Projektanta Menu w interfejsie administracyjnym. Kliknij ikonę Zarządzaj pozycjami menu po prawej stronie menu, do którego chcesz przypisać zmieniony styl, co przedstawiono na rysunku 3.15. W tym przypadku klikamy Main Menu, ponieważ nowe pozycje tego menu pojawią się w lewej górnej części strony. Teraz kliknij ikonę Utwórz, aby dodać nową pozycję menu. Na ekranie pojawi się hierarchiczna lista dostępnych typów. Kliknij pozycję Artykuły, żeby wyświetlić listę dostępnych sekcji. Dodawana pozycja ma prowadzić do listy artykułów w danej sekcji, dlatego wybierz pozycję Lista — Kategorie artykułów w sekcji, jak przedstawiono na rysunku 3.16. Zostaniesz przeniesiony do ekranu dodawania nowej pozycji menu, gdzie możesz ustawić jej parametry.

94

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW
Joomla! wwwJoomiaJumpstart.com
Ąrtytutly Komponenty P.ozszei

Rysunek 3.15.
Kliknij ikonę Zarządzaj pozycjami menu po prawej stronie menu, któremu chcesz przypisać zmieniony styl

U l Projektant menu

O Q 0

Resources Example Pages Key Concepts

S

W

»• j s wolnym oprogramowaniem dostępnym ne et

Rysunek 3.16.
Kliknij Lista — Kategorie artykułów, aby wybrać pozycję menu tego typu

Joomlci! www.JoomlaJumpstart.com

t l i Pozycjja menu: [utwórz
W y t » i « i tyj» pozycji I ¡«y Łącze wewnęta , Artykuły iii Archiwum

Wprowadź nazwę pozycji, a w ramce Parametry: podstawowe wybierz sekcję, z której będą wyświetlane artykuły. Rozwiń ramkę Parametry: systemu, która znajduje się poniżej. W polu oznaczonym jako Przyrostek klasy CSS wprowadź błue, co zilustrowano na rysunku 3.17, i kliknij przycisk Zapisz. Jeśli wejdziesz teraz na stronę główną i wybierzesz stworzoną przed chwilą pozycję menu, elementy komponentu zostaną wyświetlone w kolorze niebieskim.

Tworzenie dystrybucyjnego pliku templateDetails.xml
Twój szablon jest już prawie gotowy! Zanim udostępnisz go szerszemu gronu, warto poprawić plik templateDetails.xml i wprowadzić dodatkowe informacje o autorstwie oraz licencji. Po ukończeniu plik ze szczegółami powinien przypominać poniższy:

Rozdział 3. • Tworzenie własnych szablonów
sunek 3.17.
odaj przyrostek )lue, aby ementy wiązane tą pozycją były /świetlane Bdług stylów ym przyrostkiem
0 T. 1 O Wyloguj

95

enu: [ utwórz )

v/

©

O

rtykutow w sekcji • wybranej s k ] oraz opisy k t g r i eci aeoi

i Zm""!"yp J :
:

Parametry
Pałfliiietiy koinjHiiien!

P-.l.i'z';!«-,» \>i.

Wyłączone 'c.' Ignoruj o Włączone

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <install version="1.5" type="template"> <name>Trzy kolumny zaokrąglone</name> <version>l.0</version> <creationDate>l/20/07</creationDate> <author>Dan Rahmel</author> <authorEmai 1 >admi ntajooml a jumstart. com</authorEmai1> <authorllrl>http://www. joomla jumpstart,com</authorUrl> <copyright></copyright> <license>GNU/GPL</license> <description> Wzorzec szablonu o układzie trójkolumnowym </description> <files> <fi1ename>i ndex.php</fi1ename> <fi 1ename>templateDetai1 s.xml</fi 1ename> <filename>params.ini</filename> <fi 1 ename>i mages/banner.png</fi 1ename> <fi 1enarne>css/ i ndex.html</fi 1ename> <fi 1ename>css/template.css</fi 1ename> </f11es> <positions> <posi ti on>left</posi tion> <posi ti on>ri ght</posi ti on> </positions> <params> <param name="showComponent" type="radio" default="l" label="Pokaż komponent" description»"Pokaż/ukryj wydruk komponentu"> <option value="0">Nie</option> <option value="l">Tak</option> </param> </params> </install>

Jeśli spakujesz zawartość folderu do archiwum zip pod nazwą, która dokładnie odpowiada nazwie folderu z szablonem, będziesz mógł udostępnić szablon innym. Możesz tego dokonać na stronie Joomla Hut (www.joomlahut.com), która umożliwia dodawanie darmowych szablonów.

96

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW

Zaawansowane techniki tworzenia szablonów
Kluczowy element składowy systemu szablonów Joomla! to CSS. Możliwe jest nie tylko wykorzystywanie kilku plików CSS dla jednego szablonu, lecz także utworzenie arkusza stylów definiującego style nawet dla poszczególnych artykułów. Dla projektanta pracującego z Joomla! dużo większe znaczenie mąjąjednak same funkcje CSS. Inspekcja plików CSS prowadzi do konkluzji, że większość ich autorów wykorzystuje tylko najbardziej podstawowe funkcje. Technologia CSS składa się z ogromnej liczby atrybutów, dzięki którym jesteś w stanie doprowadzić wygląd strony WWW do perfekcji. Dobrą wiadomością jest fakt, że większość atrybutów określonych w specyfikacji CSS jest obsługiwana przez popularne przeglądarki. W tym podrozdziale zapoznasz się z technikami, które sprawią, że Twoja strona będzie wyróżniać się na tle innych. Dowiesz się, jak umiejscowić tekst, aby nakładał się na obrazek. Następnie poznasz inne zalecane praktyki, takie jak umieszczanie odwołań do obrazków w plikach CSS, a także przypisanie odpowiedniego pliku CSS danemu artykułowi lub wybranej platformie (może być to np. telefon komórkowy lub PDA).

Wykorzystanie grupy szablonów a CSS
Projekt szablonu dla systemu Joomla! może zakładać wykorzystanie jednego szablonu dla wszystkich podstron lub przypisanie oddzielnych szablonów do poszczególnych kategorii i sekcji, dzięki czemu wygląd będzie odzwierciedlać funkcję danej części witryny. W dalszej części tego rozdziału termin szablon będzie odnosić się do pojedynczego szablonu, a zestaw szablonów przypisanych do poszczególnych kategorii i sekcji będzie nazywany grupą szablonów. Zaprojektowanie jednego lub drugiego wymaga zupełnie innego podejścia, począwszy od fazy organizacji i planowania. W przeciwieństwie do pojedynczego szablonu, który musi odpowiadać wszystkim potrzebom strony, elementy grapy szablonów mają spełniać określone zadania, przykładowo strona główna ma przedstawiać ogólny wizerunek (dzięki doborowi kolorów, organizacji i wyborze fontów), podczas gdy podrzędne szablony nadają stronie tożsamości. Grupa szablonów gra podobną rolę jak marka. Przykładowo wszystkie pochodne marki Coca-Cola (Cherry Coke, Coca-Cola Zero itd.) zawierają wspólne elementy, więc nawet przypadkowy obserwator może zauważyć związek. Po stworzeniu kilku szablonów możesz przypisać je do poszczególnych części strony za pomocą opcji Szablony, jak pokazano na rysunku 3.18. W poniższym przykładzie jasnozielony szablon został przypisany do wszystkich elementów sekcji Kluczowe pomysły.

Rozdział 3. • Tworzenie własnych szablonów
unek 3.18.
pomocą opcji iblony można ypisać szablon określonych iści strony

97

^ f ^ i W ^ t W i i i W î i f f f î
C i Szablon; [zmicn]

m

®t

Ha;-.

Szablon RHUK Milkyway

Piefet encje Parametr-Plik ïemplates\rhuk_milkywaylparams in

Opis; MilkyWay jest szablonem przygotowanym specjalnie

yi''! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na i -il) -

/icon.ico
Szablon Joomla! może zawierać plik favicon.ico1, umieszczony w jego głównym katalogu. Jest to mała ikona (o rozmiarze 16x16 pikseli), która po umieszczeniu odpowiedniego odwołania w pliku index.php zostanie wyświetlona na pasku adresu przeglądarki internetowej* (zobacz rysunek 3.19), a także po lewej stronie na liście zakładek. Jeśli plik favicon.ico będzie umieszczony w głównym katalogu serwera WWW, zostanie automatycznie odczytany przez większość przeglądarek. Aby umieścić odwołanie do tego pliku w szablonie, wprowadź kod podobny do poniższego w sekcji <head> pliku index.php:
<link rel="shotcut icon" href="http://przyklad.com/favicon.ico" type="image/vnd.mi crosoft.i eon" /> <link rel="icon" href="http://przyklad.com/favicon.ico" type="i mage/vnd.mi crosoft.i eon" />

Powyżej umieszczono dwa typy odwołania, ponieważ poszczególne przeglądarki odczytują plik favicon.ico dla różnych wartości atrybutu rei. Nowsze przeglądarki umożliwiają dołączenie ikon zapisanych jako pliki GIF lub PNG, a nawet wstawienie animowanej grafiki w tych formatach. Nie musisz wprowadzać poniższego kodu, jeśli umieściłeś w szablonie dyrektywę dołączenia standardowych nagłówków <jdoc:include type="head" />, ponieważ Joomla! automatycznie wstawi odwołanie do ikony ulubionych.
<link rel="shorcut icon" href="templates/<?php echo $this->remplate; ?>/favicon.ico" type="image/vnd.mic rosoft.i eon" />

\ ang. favorites icon — ikona ulubionych —przyp. thim.
'rzeglądarka Internet Explorer w wersji wcześniejszej niż 7 wyświetla tę ikonę dopiero po dodaniu trony do ulubionych, Favicon — Wikipedia, the free encyclopedia [online][dostęp 28.10.2008]

tip: //en. wikipedia. org/wiki/Favicon

98

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW
g a g
Ctrl+D s

Rysunek 3.19.
Plik favicon.ico wyświetlony na pasku adresu i liście zakładek
MAIM M E N U

S Narzędzia Dodaj zakładkę... Subskrybuj tę stronę

Pomoc

&

'X Ą *<•'•
d i HNr

- *

Zarządzaj zakładkami ' Pasek 2akładek Ostatnio dodane .¿Ostatnio używane etykiety Dodatki zwijane z zakładkami

Ctrl+Shift+B

Sfc

-ŁUbS:'

Î 2: Installing C o m p o n e n t s

*

Why do I need

@ Joomla Jumpstart -- Home of Beginning Joomla • • " ^ B f c

Joomla? * 2. How is Joomla! organized? » 3. Joomla! Presentation * Frequently Asked Questions (FAQs) » Beginning Joomla! * Professional Joomla! » General Joomla! « > Get Paid to Write Articles Zakonczono

'

H

In Part 1, you installed a module to the Joomla system. Part 2 will take you mgh the quick and simple process of installation and configuration of a :ornponent. Components are the dominant type of extension and form the backbon *> ; of much of the extensible functionality available to the Joomla CMS. • R E A D MORE...

J o o m l a E x t e n s i o n s -- D i g g T h i s ! p a t c h e d for 1.5

P r o b i n g t h e Joomla! S o u r c e C o d e for Information

O&

Aby zapisać obrazek w formacie ICO, możesz wykorzystać darmową wtyczkę do programu Photoshop, którą znajdziesz na stronie: http: //www. telegraphics. com. au/sw/Mcoformat

Możesz także skorzystać z aplikacji internetowej do rysowania plików .ico pod adresem: http://www.favicon. cc

Kolejną opcją jest program GIMP, za pomocą którego, bez dodatkowych wtyczek, można zapisywać w formacie .ico. Aby stworzyć ikonę ulubionych w programie GIMP, utwórz obrazek o rozmiarach 16x16 pikseli, a następnie zapisz go w formacie Microsoft Windows leon (.ico).

Modyfikacja wyglądu rozszerzeń

Chociaż wykracza to poza ramy tego rozdziału, warto wspomnieć, że rozszerzenia (komponenty, moduły itd.) mają własne szablony, które określają ich wygląd i funkcjonalność. Zazwyczaj szablony te zapisane są w podkatalogu \tmpl, który znajduje się w głównym katalogu danego rozszerzenia. System Joomla! zaprojektowano z myślą o możliwości zmiany szablonu wykorzystywanego przez rozszerzenia, aby dopasować jego wygląd i funkcjonalność do reszty strony. Możesz dołączyć do szablonu podkatalog \html, w nim znajdą się podfoldery dla poszczególnych modułów i komponentów, których wygląd chcesz zamienić (na przykład \com_contact, \com_weblinks, \mod_poll i \mod_search). Przykłady modyfikacji wyglądu rozszerzeń można znaleźć w podkatalogu \html szablonu beez w domyślnej instalacji Joomla!.

Zazwyczaj jednak wystarczy stworzyć odpowiedni arkusz stylów, który zastępuje definicje danego komponentu. Istnieje prosty sposób, aby upewnić się, że Twój szablon zawiera definicję dla wszystkich głównych stylów. Sprawdź w przeglądarce, jak wyświetlane są wszystkie moduły, komponenty i inne elementy interfejsu dla wybranego szablonu.

Rozdział 3. • Tworzenie własnych szablonów

99

Wykorzystaj opcję Pokaż źródło strony, aby zobaczyć kod HTML dla danej strony. Przeglądając kod źródłowy pod kątem atrybutów id i class, natrafisz na wszystkie definicje elementów CSS wykorzystywanych na stronie. Teraz, kiedy zapoznałeś się z ich nazwami, możesz zmienić ich wygląd za pomocą arkusza stylów dołączonego do szablonu.

iorzenie układu strony dla telefonów komórkowych
Coraz więcej osób przegląda strony WWW za pośrednictwem telefonów komórkowych. Widząc ogromną popularność urządzeń PDA, takich jak np. iPhone, można spokojnie założyć, że mobilny dostęp do internetu będzie coraz powszechniejszy. Dzięki przygotowaniu strony pod kątem wygodnego przeglądania na takich urządzeniach możesz powiększyć grono osób odwiedzających stronę, a w przypadku witryny komercyjnej — zwiększyć zyski. Stworzenie w systemie Joomla! szablonu dla telefonów komórkowych, dopasowanego do ekranu o małych rozmiarach, jest wyjątkowo proste, ponieważ na wygląd strony w głównej mierze wpływa arkusz stylów. W czasie, kiedy pisałem tę książkę, poniższe programy były najpopularniejszymi mobilnymi przeglądarkami: • • • • • • Pocket Internet Explorer — Główna przeglądarka wszystkich PDA z systemem Windows (nazywana często także Pocket PC). Opera — Prawdopodobnie najpopularniejsza mobilna przeglądarka instalowana przez użytkowników. NetFront — Popularna przeglądarka, szczególnie na nieużywanych już urządzeniach Sony Clie. Na jej podstawie powstała przeglądarka Blazer. Blazer — Popularna przeglądarka dostępna w modelach Tungsten i Treo PDA. Minimo — Darmowa przeglądarka o otwartym kodzie źródłowym, oparta na silniku programu Mozilla Firefox. Safari — Domyślna przeglądarka urządzenia iPhone.

Poza tym istnieje spora liczba przeglądarek przygotowanych specjalnie na daną platformę (np. OpenWave czy Series 60), a biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój tego rynku, lista mobilnych przeglądarek będzie rosnąć. Dobra wiadomość jest taka, że Twoja strona nie musi być zaprojektowana z myślą o każdej z tych przeglądarek. Dołączenie pliku CSS wygląda zazwyczaj podobnie do:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="Mycss.css" />

Dla tego znacznika istnieje dodatkowy atrybut o nazwie media, który jest poprawnie odczytywany przez większość mobilnych przeglądarek. Atrybut media pozwala określić platformę, dla której należy odczytać podany plik CSS. Trzy najczęściej stosowane wartości to: screen, print i handheld9. Z tego powodu Twój szablon może odwoływać się jednocześnie, bez kolizji do więcej niż jednego pliku CSS.
ikran, drukarka i urządzenie przenośne — p r z y p . tłum.

100

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW
Aby dołączyć pliki CSS dla każdej platformy, możesz wstawić w szablon poniższy kod:
<link rei»"stylesheet" type="text/css" media="screen" href="screen.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="print.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="handheld" href="mobile.css" />

Znacznik z atrybutem media ustawionym na screen może odnosić się do zwykłego pliku CSS. Wartość atrybutu print może oznaczać odwołanie do arkusza, który wyłącza wyświetlanie bannerów, kolumn i elementów nawigacyjnych nieprzydatnych na papierze. Często jest to kopia głównego pliku CSS z atrybutem visible (widoczny) ustawionym na false dla elementów, które powinny zostać pominięte na wydruku. W czasie, kiedy pisałem tę książką, przeglądarka Pocket Internet Explorer wykorzystywała arkusze stylów oznaczone zarówno jako screen, jak i media do wyświetlania stron na urządzeniach mobilnych, co było powodem frustracji wielu projektantów. Zwykła wersja Internet Explorer 6 (najpopularniejsza przeglądarka internetowa) w przeciwieństwie do wersji mobilnej nie wyświetla stylów oznaczonych jako handheld. Sposobem na osiągnięcie kompatybilności z Internet Explorerem jest umieszczenie odwołania do pliku CSS odpowiadającego screen przez odwołaniem do tego, który odpowiada handheld. Dzięki temu na normalnych komputerach plik oznaczony jako handhe Id zostanie zignorowany, a przeglądarka Pocket IE odczyta najpierw style zawarte w pliku odpowiadającym screen, a następnie odczyta zawartość pliku odpowiadającego handheld, unieważniając wcześniejsze definicje.

Typ handheld wykorzystywany jest przez urządzenia przenośne, które obsługują CSS. W czasie pisania tej książki większość sprawdzanych urządzeń pozytywnie przeszła testy i odczytała plik CSS oznaczony atrybutem handheld. Sprawdzone zostały następujące przeglądarki: Blazer (w urządzeniu Treo), Opera (w Nokii) i Pocket Internet Explorer (w iPAQ-u). Niestety, pewna liczba testowanych przypadków nie obsługiwała poprawnie tego atrybutu (głównie Netfront 3.1). Jednak patrząc w przyszłość, można z pewnością stwierdzić, że wszystkie nowe przeglądarki będą poprawnie obsługiwać ten atrybut.

Definiowanie arkusza stylów dla urządzeń przenośnych

Jeśli masz zamiar dołączyć alternatywny arkusz stylów dla urządzeń przenośnych, poniżej znajdziesz kilka wskazówek. Pamiętaj, że nie można po prostu wykorzystać zwyczajnego pliku CSS, ponieważ został stworzony z myślą o osiągnięciu innych celów, innej prezentacji graficznej. Poniżej znajduje się lista rzeczy, o których należy pamiętać podczas projektowania arkusza stylów dla urządzeń przenośnych: • Ustaw marginesy na 0 — Dla znaczników zawierających tekst ustaw atrybut margin: 0 0 0 0: przez co margines zostanie ustawiony na 0, a tekst będzie zajmować całą dostępną przestrzeń. Ustaw szerokość obramowania na 0 — Dla znaczników di v i table ustaw atrybut border-width: 0 0 0 0: aby usunąć ramkę wokół komórek. Ustaw wysokość linii na lem — Zamiast określić inną wysokość linii (co i tak nie będzie dobrze wyglądać na urządzeniu przenośnym), wykorzystaj kod 1 i ne-height: lem: aby ustawić standardową wysokość linii.

• •

Rozdział 3. • Tworzenie własnych szablonów

101

Korzystając z tych wskazówek, możesz wprowadzić modyfikacje domyślnego szablonu Joomla!. Utwórz pod nazwą mobile.css nowy arkusz stylów w folderze css i wprowadź poniższy kod:
Body { margin: O.Oem 0 0 0: line-height: lem: padding: 0 0 0 0.2em: font-size: 100%: line-height: lem; color: black; border-width: 0:

}
hi, h2. h3, M . h5, h6 { line-height: lem; font-size: 100%; font-weight: bold;

}
p, ul, ol, li. dt, dd { line-height: lem:

}

{
}

moduletable. ,moduletable_menu. div.moduletable h3. .moduletablejnenu h3, .poll td font-size; 100%: font-weight: bold;

Wstaw w index.php odwołanie do pliku CSS z atrybutem media ustawionym na handheld, a plik mobile.css zostanie automatycznie wykorzystany na urządzeniach przenośnych. Wykorzystanie tego arkusza wprowadzi jednakowy wygląd i wielkość tekstu na całej stronie, a nagłówki i inne specjalne style Joomla! zostaną pogrubione.

laptowanie szablonów Mambo lub Joomla! 1.0
Szablony Mamo działają bez problemów w Joomla! 1.0. Z powodu ich popularności od pięciu lat powstawały tysiące szablonów. W Joomla! 1.5 istnieje możliwość wykorzystywania szablonów napisanych z myślą o starych systemach, jednak musi zostać włączony Tryb spuścizny. Niestety, włączenie tego trybu powoduje utratę wszystkich nowych funkcji i wzrostu wydajności wersji 1.5. Na szczęście adaptacja szablonu w większości przypadków nie jest trudna. Praktycznie wszystkie wywołania systemowe w starej wersji Joomla!/Mambo mają swoje odpowiedniki w nowej wersji Joomla!. Najbardziej oczywistym przykładem jest funkcja modCountModules, która została zastąpiona przez $this->countModules. Elementy <jdoc include ... / > z a s t ą p i ł y w i ę k s z o ś ć funkcji mosLoadModul es. Ponadto wykorzystanie zmiennych globalnych nadal jest możliwe, choć niezalecane, ponieważ prawdopodobnie zostaną usunięte w przyszłych wersjach Joomla!. Najlepiej jest unikać wykorzystania zmiennych globalnych.

102

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WWW
W systemie Mambo i starszych wersjach Joomla!, jeśli na danej stronie niezbędny był edytor, trzeba było go włączać ręcznie, podczas gdy w nowej wersji włącza się automatycznie, jeśli wystąpi taka potrzeba. Jedyną nieobecną technologią w nowej wersji Joomla! jest patTemplate. Wtyczka patTemplate umożliwiała proste rozwiązywanie złożonych problemów, jakie w przeszłości napotykali projektanci szablonów. Głównie ze względu na wydajność, patTemp late została usunięta w nowej wersji platformy Joomla!. Dlatego jeśli szablon stworzono w oparciu o intensywne wykorzystanie patTemplate, jego adaptacja do nowego systemu będzie trudniejsza niż w większości przypadków.

Podsumowanie
Po przeczytaniu tego rozdziału powinieneś wiedzieć już, jak od podstaw stworzyć szablon. Na projektowanie szablonów składa się wiele aspektów, m.in. stworzenie właściwego arkusza stylów. W rozdziale zawarto informacje, dzięki którym będziesz w stanie: • • • • • Stworzyć od podstaw szablon, który dzięki CSS wykorzystuje układ wielokolumnowy. Dodać elementy graficzne, które sprawią, że szablon będzie wyglądał profesjonalnie. Udoskonalić kompatybilność z różnymi przeglądarkami, dzięki czemu błędy obsługi CSS nie wpłyną negatywnie na wygląd strony. Stworzyć stronę zgodną ze standardami dostępności, aby umożliwić każdemu jej przeglądanie. Wykorzystać arkusze stylów w celu dostosowania wyglądu strony do danej platformy, takiej jak PDA lub telefon komórkowy.

Tworzenie własnego szablonu to tylko wierzchołek góry lodowej w zakresie modyfikacji strony Joomla!. W rozdziale 4. przedstawiono rozszerzenia, które znacznie wzbogacą funkcjonalność Twojej strony.

Wykorzystanie rozszerzeń trzech typów (modułów. Zanim przejdziemy do sprawdzenia poszczególnych rozszerzeń.4 Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń Gama rozszerzeń Joomla! zaczyna się szablonami (najprostsza forma) i kończy się na dodatkach (najbardziej zaawansowana). Komponenty i moduły są prostszymi rozszerzeniami. komunikacja na stronie. Niektóre mają zapewnioną bardzo dobrą obsługę klienta. Między tymi dwiema skrajnościami znajdują się moduły i komponenty. warto odwiedzić ich katalog. które służą do dodania określonej funkcjonalności (np. dodatki wpływają na działanie najbardziej podstawowych funkcji systemu. sondy. który można znaleźć na stronie głównej Joomla!. inne zawierają więcej funkcji. zawartość strony. komponentów i dodatków) może ogromnie zwiększyć funkcjonalność systemu Joomla!. Czasem wybranie właściwego rozszerzenia sprowadza się do sprawdzenia wszystkich dostępnych z danej kategorii. które można przypisać do następujących obszarów: • • • • funkcjonalność strony. Przegląd rozszerzeń z powyższych kategorii uzmysłowi Ci potencjał tkwiący w Joomla!. W tym rozdziale przedstawiono najbardziej zaawansowane i najpopularniejsze rozszerzenia. organizacje i e-commerce. Podczas gdy szablony wpływają na prezentację Joomla!. Przykładowo istnieje sześć różnych dodatków służących do tworzenia galerii zdjęć — każdy ma swoje wady i zalety. fora lub menu). Dla Joomla! dostępnych jest wiele rozszerzeń i czasem trudno wybrać któreś z nich. .

. które zawiera. Joomla 1. • • • • • • • Oznaczone odpowiednio 1. Najpopularniejsze licencje to GNU GPL. Typ rozszerzenia — Większość wpisów to połączenie kilku rozszerzeń w jedną całość.5 Legacy — przyp. Na stronie głównej katalogu umieszczono także pięć najnowszych rozszerzeń i pięć najwyżej ocenianych. Obecnie możliwe jest określenie kompatybilności z wersją Joomla! 1. aby przejść na stronę. którzy kliknęli wpis w katalogu. Każde rozszerzenie przypisano do jednej z 23 kategorii.org Katalog rozszerzeń Joomla! (ang. że jest użyteczne. Jeśli dane rozszerzenie Ci się podoba i uważasz.5 Native i l.ONative. Typowy wpis do katalogu zawiera poniższe informacje: • • Opis — Opis danego rozszerzenia. Liczba odwiedzin (Views) — Przedstawia liczbę odwiedzających.org) dostępny jest katalog rozszerzeń działających z Joomla! wraz z systemem oceniania i komentowania. Kompatybilność (Compatibility) — Wersja Joomla!. Zazwyczaj jest to krótkie podsumowanie historii wersji programu. Katalog znajduje się pod adresem: http://extensions. zieloną literą C w przypadku komponentów i purpurową literą P w przypadku dodatków.104 Joomla!. Wersja (Version) — Wyświetla oznaczenie najnowszej wersji i informacje. komercyjne i inne darmowe lub wolne licencje. aby przeczytać cały opis danego rozszerzenia. Data dodania (Date added) — Data włączenia rozszerzenia do katalogu.joomla.0. gdzie najprawdopodobniej znajdziesz inne rozszerzenia tego samego autora. możesz wykorzystać ten odnośnik.joomla.5 i obiema wersjami 1 . z którą działa rozszerzenie. tłum. Homepage) — Strona domowa rozszerzenia. co pozwala użytkownikom dzielić się ich doświadczeniami związanymi z danymi rozszerzeniami. Poszczególne elementy oznaczane są ikonami: czerwoną literą Mw przypadku modułów. 1. Deweloper i e-mail — Te dwa pola zawierają nazwę i adres e-mailowy twórcy danego rozszerzenia. Profesjonalne tworzenie stron WWW Katalog rozszerzeń Na stronie głównej Joomla! (www. Joomla Extension Directory — JED) zawiera prawie 4000 pozycji (w momencie pisania tej książki) zarejestrowanych w systemie. Licencja (License) — Licencja. kiedy została upubliczniona. Strona domowa (ang. 1. pod jaką udostępniono rozszerzenie. Każda pozycja zawiera opis i informacje związane z wykorzystaniem rozszerzenia. a także lista zmian wprowadzonych w najnowszej wersji. Ikony wyświetlane przy danym wpisie wskazują na typy rozszerzeń.0 Native.

Katalog rozszerzeń zawiera wyszukiwarkę. komunikacja na stronie. Zarządzanie bazą danych (Database Management). Wyszukiwanie przy wpisaniu wielu słów zwraca zazwyczaj zbyt wiele wpisów niezwiązanych z interesującymi możliwościami. także informacje odnośnie do funkcjonalności i instalacji lub rekomendacje innych rozszerzeń. • . Rozszerzenia tego typu umożliwiają np. Często znajdują się tutaj. organizacje i e-commerce. 105 Na stronie wyszczególniono 23 kategorie rozszerzeń. Powyższy podział uprości wyszukiwanie rozszerzeń. poza komplementami. które spełniają to samo zadanie — tylko lepiej. ponieważ masz wtedy największą szansę znaleźć wpisy. najczęściej konieczne jest instalowanie dodatków. Rozbudowywanie podstawowej funkcjonalności (Core Enhancements) — Wzbogacenie podstawowej funkcjonalności systemu Joomla!. które można znaleźć w interfejsie administratora. Rozszerzenia dla tego obszaru pogrupowano w JED w następujące kategorie: • Administracja (ang. Sekcje i kategorie (Sections & Categories). Nawigacja (Site Navigation). Ponieważ ten typ zmian dotyczy kluczowej funkcjonalności systemu. komentarze i opisy różnych problemów związanych z rozszerzeniem. Menu (Menu Systems).Rozdział 4. które będą zawierać wymaganą funkcję. chociaż często jest ona mało pomocna w znajdowaniu rozszerzeń z określonymi cechami. Zmiana formatów danych (Data Coversion). Instalatory (Installers). ustalenie dokładniejszej hierarchii artykułów niż tylko kategorie i sekcje czy dodanie opcji wyszukiwania. które dodają określone funkcje do Joomla!. Serwer (Server). Zawiera podkategorie: Zarządzanie treścią (Content Management). Interfejs administracyjny (Admin Interface). Wstawianie i dołączanie (Embed & Include). zawartość strony. Podczas wyszukiwania powinieneś ograniczać się do pojedynczych słów. Administration) — Rozszerzenia dla zaplecza. Zawiera podkategorie: Rozszerzenia dla administratorów (Admin Addons). Zawiera nadesłane przez użytkowników doświadczenia. inkcjonalność i obsługa strony Rozszerzenia funkcjonalność i obsługi strony rozbudowują kluczowe funkcje. Tworzenie raportów (Data Reports). Zarządzanie plikami (File Management). a każda z nich zawiera podkategorie. Funkcjonalność dla kilku stron (Multiple Sites). • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń • Komentarze i oceny użytkowników (User Reviews) — Prawdopodobnie najużyteczniejszy element wpisu. Dla ułatwienia w kolejnych podrozdziałach kategorie podzielono na cztery główne aspekty: • • • • funkcjonalność i obsługa strony.

Oba wymienione edytoiy nie są jedynymi. Języki (Languages) — Rozszerzenia dla instalacji Joomla! zorientowanych na inne języki niż angielski. Treści w wielu językach (Multi-Ungual Content) i Tłumaczenia Joomla! (Translations for Joomla!).0. XStandard Lite także zawiera funkcje WYSIWYG 2 . rozmiar i inne. Ponieważ Joomla! jest systemem opartym na HTML. Pozycjonowanie i metadane (SEO & Metadata). Pomijając przewagę funkcjonalności XStandard. styl (pogrubiony. Edytor TinyMCE został napisany w JavaScripcie. Opera i Safari). 2 Ang. pochylony itd. które dołączono do Joomla!. wybierać fonty. Przyjazne adresy (SEF). np. rozszerzenie dla programu Dreamweaver do obsługi stron Joomla!. Narzędzia (Tools) — Lista zewnętrznych rozszerzeń. Szeroki wybór edytorów oznacza różnorodność dodatkowej funkcjonalności. Różnica między dwoma edytorami polega na tym. Pozwala na tworzenie kodu XHTML 1. • • • W poniższym podrozdziale opisano instalację alternatywnego edytora w systemie Joomla!. Obsługa strony (Site Management) — Rozszerzenia związane z obsługą strony i zarządzaniem nią. Wyszukiwanie rozszerzeń (Extensions Search). programy instalacyjne dla różnych platform. Wyniki wyszukiwania (Search Results). Firefox. tłum. Informacje autorskie (Crédits). np. co widzisz. Ranking (Ranks). za pomocą którego można wprowadzać formatowany tekst.). wszystkie artykuły będą wprowadzane jak zwykły tekst. Zawiera podkategorie: Automatyczne tłumaczenie (Automatic translations). . Statystyki treści (Content Statistics). Powiązane wpisy (Related Items). Istnieje kilkanaście innych edytorów w katalogu JED. Jeśli nie określono domyślnego edytora. co oznacza.106 Joomla!. What You See Is What You Get — To. Wprowadzony tekst pojawi się w tej samej formie na stronie. Statystyki mchu na stronie (Site Traffic Statistics). że obecnie można go stosować tylke w systemie Windows. środowiska programistyczne PHP i inne. Domyślnym edytorem jest TinyMCE. że XStandard Lite w przeciwieństwie do TinyMCE tworzy w pełni poprawny kod XHTML i HTML. Instalacja dodatkowego edytora WYSIWYG System Joomla! zawiera dwa edytory: TinyMCE i XStandard Lite. Zawiera podkategorie: Pamięć podręczna (Cache). Przekierowywanie (URL Redirection) i Odwiedzający ( Visitors). Statystyki strony (Site Analytics). Profesjonalne tworzenie stron WWW • Wyszukiwarki i indeksowanie (Search & Indexing) — Zawiera podkategorie: Wyszukiwanie domen (Domain Search). które można pobrać i zainstalować. a także instalację dodatkowych języków (w tym polskiego). uruchamianie skompilowanego kodu oznacza ogromną przewagę pod względem wydajności nad TinyMCE. XStandard Lite jest edytorerr dostępnym w postaci skompilowanej. a jego poprawne działanie potwierdzone na wielu różnych przeglądarkach (Internet Explorer. zwykły tekst oznacza w praktyce kod HTML. Wyszukiwanie na stronie (Site Search) i Chmury znaczników (Tags & Clouds). co otrzymasz —przyp. Mapa strony (Site Map). jest tym. profile ustawień użytkowników. tematów i wtyczek (włączając w to Adobe Flash Player).

zarządzanie dokumentami. .it iis Odsłony Popi awiony Ut *oi zony Po|»i.*<>!»! •>• ' Joomla 1 is a f i e e open soiuce framework and content publishing system designed foi quickly creating highly interactive multi-language Web sites.xml. iytor JoomlaFCK a niewielki kod.iniony 1 Opublikowan 92 Wyczyi< 29 razy czwartek. and rich media. obsługa wtyczek. prezentacji itd. do ou et u LA • ffl » © ® :. administration. <!'><. blogs and eCommerce applications Rozpoczrtij p M t p u i K? k Z k ń z pubłikacj« ao c Parametry: rozszerz » Mst.i ą w O ' » - M '" B O ^ G ? Parametry: artykuł Autor Inny «Mit os ! « . który znajduje się najprawdopodobniej (w odniesieniu do głównego katalogu Joomla!) w: \p lugins \editors Xfckeditor Szablony zapisywane są w formacie XML w pliku fcktemplates. sunek 4. stworzonym przez Frederico Caldeira Knabbena. Joomla! is used by organisations of all sizes for Public Web sites. documents. Przykładowo możesz zainstalować rozszerzenie JoomlaFCK. J= ś= I : i® :[SJ« m •%'iii A ê i H <> • n a » 1 sMajte« S i| Styl i" Fr a N r a yDV ' ś Czcionka omt om l ( I ) n Jno^ia. N o w with more power under the hood. and the rapid integration with third-party applications. 1 i czwartek.1 St.1.1. który miał pełną funkcjonalność WYSIWYG bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. który można zainstalować w zapleczu administracyjnym. Rozszerzenie JoomlaFCK. Joomla! Logo With a fully documented library of developer resources. i.'BP» w g a . ale jest dużo mniejsze i szybsze niż standardowe edytory. Joomla! allows the customisation of every aspect of a Web site including presentation. 08 3 ŻS t dkmn ® . przedstawione na rysunku 4. dwa szablony.</Description> <Html> <![CDATA[ <img style="MARGIN-RIGHT: lOpx" height="100" alt=" " width="100" align="left" /> <h3>Type the title here</h3> Type the text here ]]> </Html> </Template> . Poniżej kod pierwszego z nich: Domyślnie dostępne są <Template title="Image and Title" image="templatel.Rozdział 4. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń 107 formatowanie kodu źródłowego. Jedną z najbardziej użytecznych (i unikatowych) funkcji JoomlaFCK jest możliwość wykorzystania szablonów dla wprowadzanych artykułów — w podobny sposób jak Microsoft Word zawiera szablony dla résumé.[b] / J * .idaiie Joomla! provides an easy-to-use graphical user interface that simplifies the management and publishing of large volumes of content including HTML. onlme I communities. edytowanie arkuszy stylów i wiele innych. layout. Szablony powinny zostać zapisane w katalogu. Jest to jeden z pierwszych edytorów dostępnych za pośrednictwem przeglądarki WWW. media portals. Intranets. Joomla! is shifting gear and provides developer power while _ JoomlaFCK składa się z pojedynczego dodatku. Joomla! has a rich heritage and has been crowned CMS king many times over.>»'..gif"> <Description>One main image with a title and text that surround the image. oparto na skrypcie FCKeditor. :ięki czemu :ia!a sprawnie Tytuł Alias Sekcja WeIcome to Joomla! welcome-to-ioomla News Opublikowane arona startowa Kategoria O Nie 'Nie Latest Tak 'Tak ID 1 tyk ulu: . and Extranets and is supported by a community of thousands of users. które zawiera mniej funkcji niż TinyMCE lub XStandard.

ït. W ten sposób możesz nadać artykułom jednakową formę. Dodanie jednego lub kilku stylów TinyMCE umożliwia lepsze dopasowanie treści i strony 51HS— Sekcja welcome^o^oomla News " S t r o n a startowa Kategoria Odsłony Popiaiviony utwoi zony U . J o o m l a ! is u s e d by o r g a n i s a t i o n s of all sizes for Public W e b sites. jak zilustrowano na rysunku 4. Zakończ publik. Rysunek 4. a d m i n i s t r a t i o n . jeśli Twoja strona ma kilku redaktorów. Projektowanie szablonów dla wprowadzanych treści może być szczególnie przydatne. względem głównego katalogu Joomla!.2.i ut rtoi R u . a n d t h e rapid i n t e g r a t i o n with t h i r d . Można wtedy stworzyć styl. media portals. Wprowadź do tego pliku style.ll. Przykładowo jeśli prowadzisz stronę telewizyjnego programu o gotowaniu i chciałbyś. online communities. x' 1 -»• J yellowhighlighler 2 ""fTiii! P. jednocześnie oferując więcej funkcji niż za pomocą prostego formularza.irtyk Joomla! is a free open source framework and content publishing s y s t e m designed for guickly creating highly interactive mujti-language Web sites. który powodowałby automatyczne wyświetlanie kodu źródłowego fontem Courier z szarym tłem.u s e graphical user interface t h a t simplifies the m a n a g e m e n t and p u b l i s h i n g of large v o l u m e s of content including H T M L .p a r t y applications. żeby przepisy były dodawane na stronę przez pracowników programu.ine TinyMCE pozwala wykorzystać własny plik CSS zamiast domyślnego.purplehlghlighter { background: purple: color: #000000: } .nametiy: 1 0 Metad. J o o m l a ! allows t h e c u s t o m i s a t i o n of every aspect of a W e b site Including p r e s e n t a t i o n . Przykładowo strona poświęcona programowaniu będzie zawierać artykuły z elementami kodu źródłowego. szablon przepisu znacząco przyspieszyłby wprowadzanie wpisów. d o c u m e n t s . I n t r a n e t s .108 Joomla!. by podświetlić treść: . dzięki czemu redaktorzy mogą korzystać ze stylów odpowiadających funkcjom strony. jak proste jest w tym przypadku zastosowanie szablonów. 29 razy Czwartek Czwartek — _j ' x. Ja dodałem kilka stylów. w: \plugim\editors\tmymce\jscripts\tiny_mce\themes\advanced\css\editor_content. Dobrym pomysłem jest skopiowanie domyślnego pliku CSS i dodanie do niego swoich nowych stylów. których potrzebujesz na stronie. oddzielając go od reszty tekstu.p o r z m i pi iMil Joomla! W i t h a fully d o c u m e n t e d library of d e v e l o p e r r e s o u r c e s . blogs and eCommerce applications.t o . Dodawanie własnych stylów do TinyMCE Istnieje możliwość dodania własnych stylów do listy w edytorze TinyMCE. and rich m e d i a .' P. D.2.css Skopiuj plik editor content. Domyślnie plik znajduje się. Profesjonalne tworzenie stron WWW Zauważ. a n d E x t r a n e t s and is s u p p o r t e d by a c o m m u n i t y of t h o u s a n d s of users. l a y o u t .bluehighlighter { background: blue: color: #000000: } . dzięki czemu style można będzie lepiej dopasować do wyglądu strony.— — ~ --StylesPoplamiony 92 Wy*.iriifrtly: .css do innego katalogu. Generalnie najprościej jest skopiować ten plik do katalogu \css dla wybranego szablonu. Powered fey J o o m l a ! p r o v i d e s an e a s y .css. Dla uproszczenia skopiowałem ten plik do głównego katalogu serwera W W W i nazwałem go mytinymce.

hiszpańskim i rosyjskim 3 . . color: #000000. ¡cjdy „Anuluj" Wer sja skompresowana O Tak ' .przyklad. francuskim. m. aby przejść do ustawień dodatku.3. gdy korzystasz z urządzenia przenośnego lub publicznego dostępu do sieci (np.css Kliknij przycisk Zapisz. sunek 4. Obecnie joomlaXplorer jest wydany prawie w 20 językach.Rozdział 4. idawanie obsługi plików i FTP Czasem konieczny jest bezpośredni dostęp do strony Joomla! za pomocą przeglądarki. pliku CSS. angielskim. Po zainstalowaniu dostępu do joomlaXplorer (zobacz rysunek 4. jrowadź mpletny adres ?L nowego ku CSS w pole asny arkusz A ów Nie c z y s c e n c j i O-sti ze<jaj. 109 } Aby dołączyć stworzony arkusz stylów. W joomlaXplorer wyświetlana jest kompletna lista katalogów i plików w danym folderze serwera WWW. szczególnie wówczas.yellowhighlighter { background: yellow. Niestety.in. w interfejsie administratora. duńskim. niemieckim. tłum. Vtfączone (t' W y ł ą c z o n e '<tJ W y ł ą c z o n e A<fr e s y v*ewrtętt z n e Kierunek t e k s t u Automatyczny wybór języka Kod języka Względne v Od lewej do prawej € > Nie O en Tak Zabronione elementy Klasy CSS szablonu Własny arkusz stylów O Nie ® Tak / / / / http :fllocalhost^ooml Na zdalnym serwerze adres może przypominać poniższy: http://www.4) można klikając opcję w menu Komponenty. jak przedstawiono to na rysunku 4.com/mytinymce. Kliknij Editor— TinyMCE 2. w kawiarence internetowej lub bibliotece). aby wprowadzić zmiany. który prowadzi do utworzonego wcześniej pliku. kiedy niedostępny jest klient FTP. nie jest dostępny po polsku — p r z y p . Dzięki rozszerzeniu joomlaXplorer możesz dodać funkcjonalność zarządzania plikami do Joomla!. a nawet pasek stanu informujący o wolnym miejscu. Od teraz.0. . W polu Własny arkusz stylów wprowadź adres URL. dodane style będą dostępne w menu. Nie O Włączone ' .3. po otwarciu artykułu w edytorze TinyMCE. otwórz opcję Dodatki w interfejsie administratora Joomla!. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń .

Czas instalacji i konfiguracji jest krótki. Najpopularniejszym narzędziem do tworzenia mapy strony jest rozszerzenie Joomap. Pozwala na wysyłanie i pobieranie plików za pomocą dostarczonego interfejsu lub symulacji FTP.org/gf/project/joomlaxplorer/frs/ Dodawanie mapy strony Dodanie mapy strony jest często jedną z najlepszych metod uproszczenia nawigacji na niej. kategorii i sekcji.« ed • « =«» 9 »« ' • Igi sonatapi! • • pl Directory Directory Directory 27 K . B 2 GF Picture I 20? 82 0'i:4i Ü8D/3 20/82 0 3 080/1 2 f 20/82 0 : t 080/1 23 20/22 00 071/1 4C : • a ah jrti. usuwania. Rysunek 4. Profesjonalne tworzenie stron WWW Dii ectoiy:.4.pl Directory Directory 20/Ö2 0 : Ü8D/1 2 3 20/82 0 : :> 080/1 2 ^m i • ^äiphpMy •d n • fS-eö.in. Mapy strony brakuje często na mniejszych witrynach. Komponent może zostać wykorzystany tylko przez użytkownika z uprawnieniami superadministratora.gif pce Rozszerzenie można wykorzystać do wyszukiwania. Mapa strony składa się m. co pozwala na lepszą integrację z systemem Google. który można zainstalować dzięki opcji Rozszerzenia. • 0C«« • ggicrt. Za pomocą rozszerzenia joomlaXplorer można zarządzać plikami.110 Joomla!.«en • iggioomla • Size File v Type Directory Directory Directory Modified 2 Qü/ 1 0 : 0 8S2 2 i 3 20A82 0 : Ü83/1 2 3 20/02 2 0 081/9 3 Perms 77 7 drwxrwxrwx 77 7 drwxrwxrwx 77 7 77 7 drwxrwxrwx 77 7 drwxrwxrwx 77 7 drwxrwxrwx 77 7 drwxrwxrwx 77 7 77 7 77 7 0 ff 6t> o. edytowania. Komponent joomlaXplorer można pobrać z poniższej strony: http://joomlacode. tworzenia i rozpakowywania archiwów plików oraz katalogów. Joomap potrafi także stworzyć mapę strony w formacie Google Sitemap XML. JoomlaXplorer umożliwia użytkownikom zmienianie praw dostępu do plików i katalogów za pomocą narzędzia przypominającego chmod. a zmiany wprowadzane są automatycznie i zawsze odpowiadają aktualnemu stanowi strony WWW.5. a także symulować połączenie FTP z poziomu przeglądarki internetowej 4 Joomla! J^piorer • H. . które przedstawiono na rysunku 4. Na szczęście dla użytkowników Joomla! istnieje wiele rozszerzeń.. kopiowania. z menu. a zarządzanie męczące. ponieważ ręczne stworzenie jej jest trudne. Joomap jest prostym komponentem.ime . które m a j ą możliwość automatycznego tworzenia mapy strony. zmieniania nazw. a następnie dodać jako ostatni wpis do Main Menu.

które mogą zawierać dowolne informacje z profilu użytkownika. takich jak potwierdzenie Warunków korzystania z serwisu. których działanie wpływa na pozycję strony w wyszukiwarkach internetowych. ścieżki połączeń między użytkownikami. Znajdziesz tam także opisy innych rozszerzeń.: • • • • • • • zarządzane hasła i grupy. galerie i wiele innych. immunity Builder Community Builder (CB) jest rozszerzeniem o otwartym kodzie źródłowym. zarządzanie przebiegiem procesów. w formacie tekstowym lub HTML.5. informowanie administratora o nowych użytkownikach. możliwość zdefiniowania wiadomości e-mailowych wysyłanych do nowych użytkowników. wysyłanie wiadomości e-mailowych z żądaniem aktywacji konta. listy użytkowników. własne zakładki. które znacząco zwiększa możliwości Joomla! w zakresie zarządzania użytkownikami. ustawianie przez użytkowników własnego awatara. ira 'zwierciedla Zanizację strony Joomap Mam Menu Heme Section • Category 2 111 • Another Arlid • Testcategory SectlonBlog • Another Article i rti îtarticli Cate> Secondary Menu #3 W rozdziale 13. zszerzenie omap umożliwia orzenie namicznej 3py strony. dodatkowe pola w profilach użytkowników. integracja z innymi komponentami. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń sunek 4.in. Jest to jedno z najpopularniejszych rozszerzeń w świecie Joomla!. • . takimi jak systemy wiadomości prywatnych (PMS — Personal Mail System). zawarto więcej informacji na temat map strony (i Joomap). Funkcje CB to m.Rozdział 4.

6. uddelM (prywatne wiadomości). Podstawą CB jest system logowania — odpowiada za złożony proces rejestracji oraz logowania — który może zostać rozszerzony przez administratora. CB Gallery. Główny komponent nadal nosi oryginalną nazwę Community Buildera {comprofiler). Struktura Community Buildera Rozszerzenie CB posiada. własną strukturę wtyczek 4 . Yanc tab newsletter. Za pomocą CB można dołączyć pola z dodatkowymi informacjami do profilu użytkownika. PHPBB bulletin board system.joomlapolis. Większość funkcji zawarta jest w jednym z trzech kluczowych modułów dołączonych do CB. Profesjonalne tworzenie stron WWW Rozszerzenie Community Builder można znaleźć pod adresem: www. Strona główna komponentu w interfejsie administratora zawiera listę wtyczek. System logowania CB można zintegrować (między innymi) z poniższymi rozszerzeniami Joomla!: • • • • • • • • • Simpleboard lub JoomlaBoard. zOOm Gallery.112 Joomla!. 4 Wtyczki (ang. myPMS. Na tym kończą się podobieństwa. Podstawowy ekran ustawień użytkownika. pojawi się ono na liście. Gdy zainstalujesz nowe rozszerzenie CB. Mamboblog. W przypadku CB istnieje możliwość określenia dodatkowych parametrów dla wybranych grup lub wszystkich użytkowników. com/ Jedną z wad CB (ale to jednocześnie zaleta) jest całkowicie odmienny system rejestracji i logowania niż standardowy w Joomla!. Platforma logowania dostępna jest także za pomocą interfejsu rozszerzeń Joomla!. przedstawiony na rysunku 4.7. co przypomina rozszerzalny system zarządzania kontaktami. dzięki temu możliwa jest wymiana informacji z innymi dodatkami Joomla!. które są domyślnie dostępne. tłum. plug-ins) nazywane są w Joomla! dodatkami — p r z y p . co zilustrowano na rysunku 4. co zwykły system rejestracji Joomla!. podobnie jak Joomla!. Group Jive. Oznacza to częściowe oddzielenie funkcji związanych z zarządzaniem użytkownikami od reszty interfejsu Joomla!. . składa się prawie z tych samych opcji.

2 Copyright 2004 . dstawo we tawienia profilu rtkownika podobne tych ystemu imla! Contact Info llame: Fli st lianie: Middle N a m e : L a s t lianie: Email: Usei name: P a s s w o r <1: Verify P a s s w o r d : Język witryny: Str efa c z a s o w a : .Główny administrator Block U s e r : Approve User: Confirm User: No Yes ' Yes V v V ^¡j % ^ Dodatkowe pola m o g ą przyjąć jeden z 11 typów: • • przycisk wyboru.02 1. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych r o z s z e r z e ń 113 ¡unek 4.3 1.Administrator .com Credits: Nick A.Wydawca . Be.pl ko walski@onet . J a n Kowalski Jan . % fi % fi 9 % fi mm II V (UTC 00:00) Uniwersalny: Dublin. please consider making a small donation to support the team behind it: Donate in EUR to CB.17 1.Team@joomlapolis. data.Redaktor .Rozdział 4.Zaplecze . .2 1.2.0 License htt p: I f w w w foood . L o n d y n Witryna " ^ ^ : % Group: .6. COMMUNITY V2 Your version i s : Latest version: 1. .com Community Builder includes following components: Application Icons Tabs Calendar overLib Snoopy Bes (Menus Vet sion N/A 1. Documentation and Public Relations If y o u like the services provided by this free component. Lizbona.0.net .Operator .2006 MamboJoe JoomlaJoe.eae .ioomiapoiis.'Web fx .0.license html GNU Lesser General Public License http: / / w w w bosrup com/Vveb/overlib/?License GNU Lesser General Public License Limited Community Builder JoomlaPolis Lic ense ¡unek 4. This component is leleased undei the GIIUGPL License and a fiee C o m m u n copyright statements m u s t be kept.Autor . mny ekran erfejsu mmunity ildera •edstawla listę ństalowanych /czek k.Wybierz język •V Kowalski kowalski@onet.it and CB team.net/agreement .7. Deiivate work m u s t piominently duly acknowledge original work and include visible online link www.com Donate in USD to CB.htm http: /.pi .1 4.Team@joomlapolis.

które pozwala użytkownikowi określić preferowany system CMS i Type: Tab: Name: Ule: Drop Down (Single Select) Contact Info cb_cmbtype Referowany Typ C K' ichowuje preferowany typ CHS V Description/"!" field-tip: text or HTML: Required?: Show on Profile?: User Read Only?: Show at Registration?: Published: Size: N > T.8. ogranicznik pól. przedstawionego na rysunku 4. Być może zauważyłeś także.8. Możliwość dostosowania profilów użytkownika (włączając w to nawet „wymagane" polaj daje efekt w postaci zbierania najważniejszych informacji o odwiedzających. Być może zauważyłeś. wielowierszowe pole tekstowe.0 Vigenette Po zapisaniu pola musisz je opublikować. zobaczysz. Rysunek 4. Przykładowo jeśli chcesz dać użytkownikom możliwość określania preferowanego typu CMS w swoich profilach. Dodawanie nowego pola. Pola możesz dodawać za pośrednictwem opcji Field Management. Następnie. Dla każdego z pól CB można wybrać dowolny z powyższych typów. przyciski wyboru dla kilku opcji.114 Joomla!.7 wszystkie informacje o użytkowniku pojawiły się w jednej zakładce.5 Joomla 1. pole tekstowe. co przedstawiono na rysunku 4. lista rozwijalna. że pojawiło się nowe pole. Add a Value Name Joomla 1. obszar edycyjny. zatytułowanej Contact Info.7. przycisk opcji. że podczas tworzenia nowego pola wybrana była opcja umieszczenia go właśnie w tej zakładce. że na rysunku 4. N N N Use the table below to add new values. jeśli przejdziesz do ekranu ustawień profilu użytkownika. adres W W W . dostępnej w menu Community' Buildera. Profesjonalne tworzenie stron WWW • • • • • • • • • adres e-mailowy. możesz wykorzystać rozwijalną listę. System .

tóre można odać do profilu żytkownika tyczki CB Community Builder zawiera obsługę własnych wtyczek.9). Wtyczka typu user odpowiada za kluczowe funkcje systemu lub za połączenie z innymi rozszerzeniami Joomla!. że użytkownicy odwiedzający stronę angażują się w jej funkcjonowanie. Na rysunku 4. że wpływają na wygląd CB. ich graficznej wizytówki. że domyślna instalacja zawiera wtyczki łączące z Simpleboard Forum. zostanie wyświetlony panel zawierający dodatkowe parametry. Korzystając z tej opcji. Więcej wtyczek tego typu można znaleźć na stronie internetowej CB. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń 115 CB umożliwia stworzenie dodatkowych zakładek. które sprawiają. blog użytkownika.10 zilustrowano ekran Plugin Manager. YaNC Newsletters. Chociaż wybrana nazwa użytkownika może go wystarczająco reprezentować. jest możliwość ustawienia określonego awatara (obrazka). PMP MyPMS i Pro. Zauważ. Mamblog Blog. Obrazek ten wyświetlany jest w profilu użytkownika.9. ale także połączonych z innymi rozszerzeniami. który przedstawia listę wtyczek zainstalowanych domyślnie. których funkcje związane są z profilem użytkownika. Jeśli jest to zakładka szczególnego typu (na przykład zakładka menu). co oznacza. możesz zmienić nazwę zakładki. Większość z nich łączy system autoryzacji CB z innymi rozszerzeniami. Wszystkie zakładki w profilu użytkownika wyświetlane są w Tab Manager (przedstawiono to na rysunku 4.Rozdział 4. rsunek 4. zawierających nie tylko informacje o użytkownikach. Część z nich jest oznaczona w kolumnie Type jako templates. pcja Tab lanager rzechowuje stę zakładek. np. watar użytkownika Jedną z kluczowych opcji. jej pozycję i typ wyświetlania. . to jednak mały obrazek pozwala w większym stopniu zakomunikować własną osobowość.

Profesjonalne tworzenie stron WWW Plncjin Managei [sits] a Rysunek 4. zaloguj się na stronę. Pobieranie i instalacja Po pobraniu Community Buildera zauważ. a następnie wybierz pozycję My CB Profile w User Menu. Aby umożliwić użytkownikom dodawanie obrazków.. Następnie możesz wybrać opcję Update Your Image w Edit menu. powinieneś skontaktować się z prawnikiem. . że nie jest to pojedynczy plik.. żeby dodać własny obrazek.id Pack. tompiates • í i 3 4 S e • 8 3 10 11 • 13 11 15 P l u g m llame • Default language (English) • Default • VVmCiassic • WebFX • OSX n • Luna Dark installed Published Peoi d e i V V v/ • CB Core • • CB Menu CB Connections • Joomla Content Author U Simpleboard Forum O • • Mamblog Blog YaNC 1 4b3 Newsletters PMS MyPMS and Pro v Install l l e w PliKjin V 0 O © 5 6 7 8 Public Public Public Public Pokaż: 20 Uplo. Bez wątpienia kopiowanie treści chronionych prawem autorskim jest naruszeniem praw właściciela — fakt ten nie podlega dyskusji. Kliknij ją. o ile nie są wykorzystane do działalności zarobkowej. Fanfilmy inspirowane różnymi produkcjami tworzone są od lat. Przejdź do profilu użytkownika. Opcja moderacji może być bardzo przydatna w przypadku strony o tematyce rodzinnej lub ochrony przed naruszaniem praw autorskich do obrazków. które należy zainstalować. dopóki nie zostaną zaakceptowane. V V V * . Ekran Plugin Manager przedstawia listę wtyczek zainstalowanych w systemie CB Install Ptuyin Filter: . Nie zostanie on jednak wyświetlony do momentu zatwierdzenia przez administratora.10. który należy dodać do głównej strony Joomla!.. Jest wielu autorów i posiadaczy praw autorskich. a tylko kilka studiów zabrania tworzenia takich dzieł. gdzie zobaczysz pustą ikonę. Jeśli martwi Cię status prawny. W zestawie tym znajdują się następujące elementy: • comprofi Ter — To archiwum zawiera właściwy komponent CB. Upload File & Install Wysyłanie obrazków może być dodatkowo moderowane.. aby awatary były wyświetlane. 5 6 1 2 3 Public Public Public Public user user user user user user user user ** Ace s s e Public Public Public Public Public Public Type language temptótes tompiates templaíes témplate. a także nie są przedstawiane w sposób negatywny. . którzy nie mają nic przeciwko publikowaniu ich obrazków.uje File Package File: j Ftzeglądaj. który należy zainstalować w Joomla!. lecz zestaw plików.. na której masz zainstalowany CB.Select Type - V C dei M -1 V V 1 2 3 4 g. Prawa autorskie i wykorzystanie obrazków w internecie to temat pełen kontrowersji. cblogin • — Moduł logowania.116 Joomla!.

• Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń • • mod_comprof i 1 ermoderator — Przypisuje poszczególnym moderatorom możliwość zatwierdzania procesu rejestracji. Zarządzanie bannerami (Banner Management).11. s o that the u s e r . a także sprawdzić poprawność danych w bazie CB.11. E-Commerce — Zawiera podkategorie: Handlowe programy partnerskie (Affiliate Carts).s y n c h r o n i z a t i o n imports the n a m e s In the appropriate format. •Unek 4. systemów elektronicznej płatności i innych. do której odwołania znajdziesz w wielu miejscach zaplecza. Jak zilustrowano na rysunku 4. Rozszerzenia dla tego obszaru pogrupowano w JED w następujące kategorie: • Reklamy i programy partnerskie (ang. którzy właśnie odwiedzają stronę. Tools Manager This will load sample data Into the Joomla Community Builder component. Bilingi i faktury (Billing & Invoices). Comprofiler to także oryginalna nazwa Community Buildera. Amazon. 117 Wymagane są tylko dwa elementy: komponent comprofiler — odpowiada za zarządzanie systemem z poziomu interfejsu administracyjnego. Darowizny (Donations). skopiowania nych użytkowników Joomla! do systemu CB. Please make s u r e b e f o r e s y n c h r o n i z i n g that the u s e r name t y p e (first/la stria me mode c h o i c e ) is set c o r r e c t l y in C o m p o n e n t s • Builder . Odnośniki i reklamy tekstowe ( Text & Link Ads). dołączone narzędzia pozwalają zainstalować przykładowe dane. Aukcje (Auction). Systemy płatności (Payment systems). This will p e r f o r m a s e r i e s of t e s t s o n the Community Builder d a t a b a s e and report back potential inconsistencies without c h a n g i the database. Na stronie narzędzi CB możesz wybrać opcję instalacji przykładowych danych.Rozdział 4. dzięki którym można skorzystać z programów partnerskich. a także sprawdzić poprawność danych w bazie CB rganizacje i e-commerce Rozszerzenia związane z organizacjami i e-commerce często służą do połączenia systemu Joomla! z zasobami zewnętrznymi (na przykład zewnętrznymi sieciami). Sklepy internetowe (Shopping Cart). Bannery narożnikowe (Corner Banners). koordynują oraz ułatwiają komunikację wewnątrz i na zewnątrz organizacji.s Configuration . mod_comprofi 1 eronl i ne — Wyświetla listę użytkowników CB. Przy pierwszym uruchomieniu CB powinieneś wybrać opcję Tools z menu. Ads & Affiliates) — Zawiera podkategorie: Programy partnerskie ( A f f i l i a t e Advertising). This will s y n c h r o n i z e the JoomlaMlambo U s e r table w i t h the Joomla Community Builder U s e r Table. Płatny dostęp (Paid Access and Content). • . Ogłoszenia (Classified Ads). Rozszerzenia tego typu wykorzystywane są głównie przez organizacje. i moduł cblogin — pozwala użytkownikom zalogować się do systemu CB.» G e n e r a l . skopiować dane użytkowników z obecnego systemu rejestracji. Reklamy Google (Google Ads).

12. a także połączenie z różnymi usługami płatności. Zarządzanie projektem i zadaniami (Project & Task Management). Opcja subskrypcji jest przykładowo jedną z popularniejszych funkcji. Community Builder. powyższy komponent dodaje na stronie Joomla! funkcjonalność płatnego dostępu do treści. CRM. Authorize. Profesjonalne tworzenie stron WWW • Dla poszczególnych rozszerzeń (Extensión Specijic) — Zawiera podkategorie dla rozszerzeń i wtyczek: AdsManager. Allopass. Seyret. ECJC. AlphaContent. Phoca. Nieruchomości (Real Estate). Pomoc użytkownikom (Help desk). • • Menedżer subskrypcji Jedną z wbudowanych funkcji Joomla! jest możliwość ograniczenia treści dla poszczególnej grupy lub po prostu uczynienia artykułów niewidocznymi dla niezarejestrowanych użytkowników. Social Bookmarking. nie istnieje funkcja ograniczania dostępu do treści do poszczególnych użytkowników w ograniczonym czasie. Wiki. PUArcade. Książki i biblioteki (Books & Librarles). JoomLeague. viaKLIX i inne. JContent Subscription. jak: Paypal. DOCMan. Twórcy AEC ciągle dodają nowe systemy płatności. . Za pomocą interfejsu administratora można w prosty sposób skonfigurować opcje płatności za treści.Net. 2Checkout. Rynki branżowe (Vertical Markets) — Zawiera podkategorie: Samochody i inne pojazdy (Auto & Vehicles). Hot Property. Niestety. Dodatkowo na stronie rozszerzenia znajduje się forum 5 . JoomSEF. Odwiedź stronę AEC pod adresem: https://globalnerd. dcsFlashGames. Łodzie i jachty (Boat & Yachting). że dysponujesz najnowszą wersją. nBill.php/AECl. Jomres. Freeway. Jedzenie i napoje (Food & Beverage). na którym można uzyskać pomoc. SOBI2. Niektóre z możliwości oferowanych przez rozszerzenia z tych kategorii potrafią zmienić prostą stronę Joomla! w profesjonalną i (lub) komercyjną witrynę. org/index. płatne i dożywotnie oraz darmowe próbki. na przykład darmowe okresy próbne. Jak przedstawiono na rysunku 4. co pozwala na korzystanie z takich systemów płatności. CB). Możliwe jest także ustawienie subskrypcji dla różnych kont użytkowników Joomla!. SEF Service Map. BannersManager. Umożliwia określenie różnorodnych planów płatności. VirtueMart. Pages-and-Items. Status internetowy (Online Status & Profile). Takie możliwości ma rozszerzenie Open Source Account Expiration Control & Subscription Manager (AEC). Edukacja (Education). dlatego upewnij się. jDownloads. Klienci i oprogramowanie do pracy grupowej (Clients & Groupware) — Zawiera podkategorie: Autorzy (Authors). tłum. Podatki i zastawy hipoteczne (Taxes & Mortgages). Joom!Fish. html 5 Dostępne po uiszczeniu opłaty —przyp. RSGallery2. Rozszerzenie AEC można połączyć z innymi (np. Fireboard Forum. JCE.118 Joomla!.

a painter. His paintings and ceramic pieces decorate numerous places throughout the world. a także składania zamówień. imponent AEC nożliwia introlowany istęp treść oparciu model ibskrypcyjny What G a t e w a y s ate s u p p o r t e d ? 119 A C ciiiientlysupports: E Paypal fj)1 Fajimi Authori/. and a ceramist.14. który umożliwia ustawienie opcji systemu płatności. Jest w pełni zintegrowany z systemem płatności Paypal. rsunek 4.13). : Ś242.0!Tt «v | Allopass m While these integrations have been tested to be working. . H i s paintings a n d c e r a m i c pieces decorate his breathtaking h o m e a n d can be f o u n d in collections a r o u n d the w o r l d »derby: Product N a m e v t Display* «Start 10 v < Prev t 2 • Ceramic Sink. there might be a bug left here or there. a sculptor. His paintings arid ceramic pieces decorate numerous places throughout the world.:" : gggj^l'heckout M. ^ y&KBUXBs $242. ozszerzenie [icroShop vożliwia a stronie odawanie zedmiotów o koszyka Browse Capelo C a p e l o " is an artist.Rozdział 4. a painter.12 A d d to Cart Capelo is an artist.13.Net fy* Subscription | the AEC hns also I ecently •irlrleil stippoittoi tliese: Supported Gatt Other Features Working with ot viaKLIX „ ii «. a sculptor. you can even handle customers who cant pay with one of the p VISA1 klep internetowy MicroShop z płatnościami Paypal MicroShop jest wygodnym i prostym sklepem internetowym (zobacz rysunek 4. an architect. a n d a ceramist. Capelo is an artist. a painter. a sculptor.12. an architect. przedstawiono na rysunku 4. ari architect.e. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń sunek 4.12 Quantity: 1 A d d to Cart Interfejs administratora. so just tell us if you have a problem with one of the W are CUIIently woihimj o t incotpoiatmy: e u WorłdPay O u also have the choice to offer non-automatic payments to your plans This way. który umożliwia dodawanie przedmiotów i składanie zamówień. and a ceramist. co upraszcza zamówienie.

kiedy ulegnie ono zmianie.120 Joomla!. w procentach) i użytkownika. datę rozpoczęcia. kompletny. Każde z nich ma nazwę.1. Profesjonalne tworzenie stron WWW [ Simple Layout | Extended Layout ] Rysunek 4.2 (Check for latest version) C o n t r o l Panel Statistics SfedlAdministration j1 U Store Summary §|i Your Store: : Control Panel mwm w Product List Category Tree Orders )% Edit Store •!<'. Funkcja obsługi dokumentów i plików powiązanych z projektem sprawia. datę ukończenia. Po utworzeniu projektu można przypisać do niego zadania. List Payment Methods fp. anulowany. jeśli nie zostaną użyte właściwe narzędzia. ponieważ w przeciwieństwie do innych zadań związanych z zarządzaniem stroną administrator projektu nie musi mieć uprawnień administratora strony. Zaplecze rozszerzenia MicroShop umożliwia ustawienie systemów płatności takich jak Paypal VirtueMart 1. Interfejs administracyjny umożliwia całkowitą kontrolę nad prawami dostępu i aktualnymi projektami. stan (np. Większość funkcji zarządzania projektami w Project Fork (włączając w to konfigurację użytkowników) dostępna jest z poziomu strony Joomla!. klikając przycisk New Project po wybraniu zakładki Projects. który jest odpowiedzialny za to zadanie. aktualny postęp (np. dostęp do Project Fork możliwy jest w każdym miejscu. Rozszerzenie zostało pomyślane w ten sposób. Dla systemu Joomla! istnieje rozszerzenie o nazwie Project Fork. Różnorodne opcje tworzenia raportów pomocne są w analizie obecnej i wcześniejszej wydajności. Programy takie jak Microsoft Project lub Copper doskonale nadają się do zarządzania dużymi projektami. ale ich sztywność ogranicza praktyczne wykorzystanie przy małych i średnich projektach. a dokładniej — do kontroli nad wieloma zadaniami i ludźmi.).14. 2> Coupon Menedżer projektów Project Fork Koordynacja ludzi pracujących nad danym projektem może być trudna i frustrująca. Nowy projekt tworzy się.15. które umożliwia zarządzanie projektami z poziomu przeglądarki. opis w postaci formatowanego tekstu. w którym można przeglądać strony internetowe. że to rozszerzenie staje się miniaturową aplikacją do pracy grupowej. .Reports 1 2> Shipping . Ponieważ działa w ramach systemu Joomla!. Jak zilustrowano na rysunku 4. opóźniony itd.A d d Payment M e t h o d Shipping M o d u l e List p H p4" Credit Card List © A d d Edit Cr edit C a r d T y p e s List Export Modules © A d d Export Module Configuration Edit Store " % List Payment Methods -y'-1 \ Help »Orders i » Vendor : S. rozszerzenie Project Fork jest narzędziem do zarządzania projektami. Dodatkowo użytkownik przypisany do zadania może być automatycznie powiadamiany.

14 * 1 5 * 16 17 1 8 :rfîSS $ «K* 10 *=» 11 m Hon hie October Weil 1 «S35 2008 Tim Fi i 3 « Sat 4 Reports główna zszerzenia » 0. . kliknij odnośnik Reports (lekko niefortunna nazwa) w prawym górnym rogu.27 m 28 2 9 20 • 21 « 22 13 •.00 0. Zostanie wyświetlona lista odnośników do następujących funkcji: • • Timesheet Report by Company (Przegląd kart pracy według firm)'.your éurrerrt workspace. Timesheet Report by Project (Przegląd kart pracy według projektów)'. Select your proj Tasks File M a n a g e i Calendar Board Profile Us » A nevy project h a s b e e n created! / Projects Hew Copy Title Zapozmii ? si ? z J o o m l a ! Archive Delete Project fountlei Administrator Total t a s k s . 0 Cieatedon 10/30/2008.16. 0 Pokaż: wszystko V lle*v Copy A i chive Delete Search.Rozdział 4.00 0. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń 121 project ^i-rtrol Panel Projects iOid y o u k n o w ? Voters clicking or» a project.16. Można tworzyć powtarzalne zadania.zystkich /nności iązanych irojektem j klientami 7 2 3 24 - 25 : 30 31 * Podobnie jak w przypadku Project Fork. Dostępne są dwa sposoby prowadzenia rejestru: czas przeznaczony na klientów lub czas przeznaczony na projekty. Interfejs tego rozszerzenia.00 + 0.15.00 0 00 + 0. ft will be set as.00 0. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji. rona Timesheet Calendar « Suit 39 5 40 12 41 19 42 26 43 Total Billable H o u r s : Total N o n . możesz wykorzystać rozszerzenie TimeWriter.. ] j linek 4.B i l l a b l e H o u r s . zilustrowano na rysunku 4.00 0 00 0 00 neWriter lożliwia godne towanie .00 0. większość funkcji rozszerzenia TimeWriter dostępna jest za pośrednictwem strony głównej. a także wyświetlać karty pracy. który pozwala rejestrować czas pracy. Total m e m b e r s 1 Total ł j i o u p s . sunek 4. . do których dany <tkownik ma dostęp zszerzenie kart pracy Aby zarządzać czasem w projekcie (a szczególnie zliczać płatny czas).00 + 000 0.00 iOJO 0. »It . Strona główna rozszerzenia Project Fork przedstawia listę projektów.00 0 00 + 0.00 0.

Profesjonalne tworzenie stron WWW • • • • • • • Report Total Hours by Project (Przegląd całkowitej liczby godzin dla poszczególnych projektów). w którym będą mogli kupować produkty i usługi. aktualną cenę i datę zakończenia aukcji. Bez problemu przedstawia informacje o więcej niż 150 aukcjach. Większość udanych przedsięwzięć biznesowych opiera się na powracających klientach. musisz najpierw utworzyć firmę — dopiero wtedy możesz zacząć notować liczbę godzin. umożliwia zaprezentowanie oferty Twojego sklepu w serwisie eBay na stronie Joomla!. że możesz założyć wirtualny sklep na stronie Joomla!. sprawdź zawartość kategorii Auction w JED. przebiegu)'. zastosowanie własnej implementacji serwisu aukcyjnego jest kiepskim wyborem dla większości webmasterów. Istnieje kilka rozszerzeń aukcyjnych. . przy czym zapewnia ochronę przed fałszywymi przebiciami. Ponieważ eBay pozwala dotrzeć dosłownie do milionów potencjalnych klientów.17. Rozszerzenie wyświetla informacje o produkcie. Nie inaczej jest w przypadku przedsięwzięć uruchomionych w serwisie aukcyjnym eBay.122 Joomla!. kiedy wielu kupujących przebija swoje oferty. Jeśli mimo wszystko chciałbyś dodać takie funkcje. które dosłownie dodają funkcję prowadzenia aukcji na stronie Joomla!. Rozszerzanie My EBay Store. Następnie możesz kliknąć odnośnik Manage Projects. Joomla! może pomóc! Dostępna jest spora liczba rozszerzeń. Jeśli chciałbyś zostać jednym z nich. podnosząc cenę do akceptowalnego poziomu. W praktyce oznacza to. a oglądających kierować na aukcje w serwisie eBay. Set User Preferences (Ustawienia użytkownika). Informacje na temat poszczególnych aukcji są dynamicznie aktualizowane i zawierają najświeższe informacje. Jest to opłacalne tylko w sytuacji. Wielu ludzi żyje ze sprzedaży produktów za pośrednictwem tego serwisu. Dzięki wstawieniu na stronie sklepu aukcyjnego stworzysz dla regularnych odwiedzających miejsce. Kliknij odnośnik Manage Companies. aby przypisać użytkowników Joomla! do danego projektu. Mileage Log Form (Formularz notowania Manage Companies (Zarządzaj Manage Projects (Zarządzaj firmami)'. które umieszczą informacje o aukcjach na Twojej stronie Joomla!. a także tworzenie raportów tygodniowych dla określonych parametrów. Z poziomu zaplecza możesz zaimportować dane Mambotastic Timesheets. Show Vehicles (Pokaż listę pojazdów)'. projektami). Report Total Mileage (Przegląd całego przebiegu)-. dołączone zdjęcia. Zanim utworzysz projekt. aby stworzyć nowy projekt. Funkcje tworzenia raportów umożliwiają ogólne zarządzanie. aby dodać nową firmę. Kolejnym krokiem jest kliknięcie ikony Assign na liście projektów. Dodawanie na stronie platformy aukcyjnej Strona serwisu aukcyjnego eBay jest jedną z najpopularniejszych witryn internetowych. przedstawione na rysunku 4.

Ekran parametrów przedstawiony na rysunku 4. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń ¡unek 4. Jego położenie. mapy i inne.:1. .A E 1M : P i Pd UB Ms : -I o S ui e M2 M4 P& P ER 45.ry Store Module Size Headet Image Ebay L o g o Enable Search Box Search Box position Wide Skyscraper (160 x 600) Electronics (GRAY) 12: Gray ® Tak O V Y V O Nie Góra ( t ) Dolne Sort By S o i l Dir Tar get L ink Hull Result Handling.Rozdział 4.99 3 minii U 1 F I Û P RAIE a • R OT T G L D E fUNZIONitíl il U CLO E F R DO AD E D ER 62.18 pozwala ustawić dobór wyświetlanych przedmiotów. Rozszerzenia przedstawione w tym podrozdziale pozwolą Ci wzbogacić typ treści zarządzanych za pomocą Joomla! o podcasty.17. r t e y o i y ID -1 ü n i n v H n j>t ice M á x i m u m price S h o w H e m s w i t h Gallery i m a g e s only S h o w Buy It H o w i t e m s only O . Istnieją nawet rozszerzenia potrafiące zmienić stronę Joomla! w rozszerzalny system wiki.55 18 m U i n ' J M 1 J Moduł My EBay Storę może zostać umieszczony w dowolnym panelu na stronie Joomla!. a także pozostałe ustawienia możesz zmienić. P«il«»metry tmnlufu Ebay Site Seller ID K e y w o r d Search ferrari Search title and description United States v O Tak Cr) Nie Search í . kartki elektroniczne.00 32 min. U ' Ocehiai 8 speccr« • Ryban pornobrile: a E te. avsater NW ER 24. S h o w Gallery t n u g e EndTime v Descending (?) Ascending O ® Tak O Nie V Show Most Watched Items on Ebay. wybierając moduł na liście opcji Moduły. zszerzenie ' EBay Store świetla tualne órmacje temat branych aukcji 123 M Ebay Store y 1 SEARCH J o Reload M V »L YR 52 b H¡ .» Tak ' ' Nie Tak ® Nie B>. 0 Tak O Nie awartość strony Sercem każdej strony opartej na CMS jest jej zawartość.

Za pomocą aplikacji zwanej czytnikiem kanałów można subskrybować (zapisać się do) dany kanał. Blog. Podcasty wykorzystują praktycznie identyczne pliki RSS. Rzeczywistość wirtualna i 3D (Virtual Reality & 3D). Następnie możesz odsłuchać ich zawartość na komputerze (częściej będzie to odtwarzacz MP3 lub iPod). FAQ. co upodabnia czytniki podcastów do czytników kanałów. Profesjonalne tworzenie stron WWW Rozszerzenia dla tego obszaru pogrupowano w JEB w następujące kategorie: • Zawartość i newsy (ang. którzy pobierają podcasty. Najnowsze badania Bridge Ratings pokazują. Panoramy (Panorama). Najnowsze pliki audio pobierane są przez czytnik podcastów (najczęściej w formacie MP3 lub AAC) na dysk komputera lub urządzenie przenośne. • U Podcasting w Joomla! Podcasting to nowe znaczące medium. Katalogi i dokumentacja (Directory & Documentation) — Rozszerzenia. Newsy na stronie głównej (Frontend News). Zawiera podkategorie: Bibliografia (Bibliography). które dodają obsługę treści multimedialnych. Mapy (Maps). Streaming i nadawanie (Streaming & Broadcasting). Wyświetlanie multimediów (Multimedia Display). Cytaty (Quotes). Być może zauważyłeś ikonę odpowiadającą za RSS na ulubionej stronie z newsami. Paski z wiadomościami (News Tickers & Scrollers). Pokaz slajdów dla artykułów {Article Slideshow).8 miliona ludzi w 2005. Program będzie na bieżąco automatycznie pobierać najnowsze wiadomości na Twój komputer do późniejszego przeczytania. Słowniki (Glossary & Directory). Radio internetowe (Radio & Shoutcast). Podcasting. Portfolio i katalogi (Portfolio & Catalog). Odtwarzacze audio i galerie (Audio Players & Galleries). Zawiera podkategorie: Grafiki dla artykułów (Article Images). Mikroblogi (Microblogging). że liczba ludzi. Oceny i przeglądy (Ratings & Reviews). Pokaz slajdów (Image Slideshow). RSS to umowne oznaczenie dla grupy formatów opartych na języku XML. które umożliwiają import lub tworzenie treści wykraczających poza standardowe artykuły Joomla!. Galerie zdjęć (Photo Galleries). Dodatki do galerii (Photo Galleries— extras). Katalog (Directory). wzrosła z 820 000 w 2004 roku do 4. Najpopularniejszą stroną zawierającą podcasty jest iTunes — witryna firmy Apple. Galeria filmów (Video Gallery). Podcasting to wersja audio kanałów RSS. . które zawierają informacje o subskrypcj i. Grafiki (Images).124 Joomla!. Kanały RSS (RSS Syndicate). które umożliwiają tworzenie dokumentacji na stronie. Prognozy na rok 2010 przewidują poszerzenie grupy odbiorców do 45 milionów. Pobieranie plików (Downloads). Odnośniki (Weblinks). Grafika i multimedia (Images & Multimedia) — Rozszerzenia. Zawiera podkategorie: Lista artykułów (Article Listing). Losowe newsy i artykuły (Newsflash & Random). Według „Business Week" przez ostatnie sześć miesięcy roku 2004 i pierwsze sześć miesięcy 2005 liczba podcastów wzrosła o 2500 procent. Odtwarzacze wideo (Video Players). Najnowsze wiadomości (Latest News). Popularne treści (Popular Content). Content & News) — Rozszerzenia. Kartki elektroniczne (eCards).

sunek 4. who's had a penchant for rum ever since the first "Pirate's of the Caribbean" movie screened. W ten sposób użytkownicy będą mogli pobrać go automatycznie. took the bait.id mo« e.. It is worth mentioning that this does not have a negative effect on migrated Kanał tworzony jest na podstawie ustawień określanych w interfejsie administracyjnym. można pobrać pod adresem: http://wwwjIleblanc. że galerie zdjęć stają się bardzo atrakcyjnym narzędziem. Rozszerzenie umożliwia także integrację z serwisem iTunes.. to rozszerzenie nie ma funkcji obsługi wideo. na ekranie konfiguracji komponentu. "? What is the FTP layer for ? The FTP Layer allows file operations (such as installing Extensions ot updating the main configuration file) without having to make all the folders and tiles writable. This has been an This is now implemented by Inserting a Re.. co przedstawiono na rysunku 4. to niedociągnięcie powinno zostać wkrótce poprawione.. zilustrowany na rysunku 4. Niestety.i W#b Link » Logout oduł Podcast lite zawiera Inośnik nożliwiający >danie ibskrypcji 'dcastów We are Volunteers & & ^ M- Stick to the Code! # si _ Login Form Witaj Administrater. Biorąc pod uwagę znaczący wzrost vodcastingu. To ensure this code release. designers. które dodaje funkcje obsługi podcastów._Version_l. tak żeby dodanie nowego pliku audio powodowało jego automatyczne pojawienie się na odpowiednim kanale RSS. Rozszerzenie automatycznie wyszukuje nowe pliki w określonym folderze i tworzy kanał na podstawie jego zawartości. ( Wyloguj J Podcast The Joornla! Core Team consists of volunteer developers..l_Stable/ Powyższy pakiet składa się z komponentu. które połączone dają pełną funkcjonalność podcastów w Joomla!.19. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń 125 Joomla! umożliwia dołączenie podcastów na stronie. Rozszerzenie Podcast Suitę. . modułu i dodatku. Potrzeba dzielenia się cyfrowymi zdjęciami i wydarzeniami ze swojego życia między rozdzielonymi o setki czy tysiące kilometrów członkami rodzin sprawia. Only one edit window! How do ! .20. Wiele krążących w sieci dowcipów dotyczy liczby przesyłanych zdjęć małych dzieci — z powodu skali zjawiska dojdzie do przeciążenia łączy. » ? m J.com/joomla/Articles/Podcast_Suite. • Your Details • Submit an At tide • Submit . A ' create "Read more. Wilco Jansen resorted to sending rum to joint lead-developer Johan Janssens. A new Plugm takes care of the rest. mixed it with Cola. wyświetla odnośnik do dynamicznie tworzonego kanału RSS. Joomla! 1.5 release It looks like pirate talk will figure quite a lot in future Joomla1 development! Więcej.Rozdział 4.19. ileria zdjęć na stronie Joomla! Galerie zdjęć (pryede wszystkim zawierające zdjęcia z rodzinnych albumów) zaczynają dominować w sieci. Johan..5 is a major leap forward and represents the most exciting Joomla! release in the history of the project. tag (the button is located below the editor area) a dotted line appears in the edited text showing the split location for the Read more. together with a large range of work Groups of dedicated community members have taken Joomla! to new heights In its relatively short life This well-oiled machine ¡s often copied but never surpassed. Joomla! has some wonderfully talented people taking Open Source concepts to the forefront of industry standards. czyli vodcastingu (yideo-on-demangcasting). Moduł z pakietu Podcast Suitę. arid here we are with our latest 1. administrators and managers who.

czy tylko umieścić ujęcia pierwszych kroków Twojej córeczki. a także działa nawet na popularnych (dużych) stronach internetowych. Według ostatnich wyliczeń wyszukiwanie Google prowadziło do 50 różnych rozszerzeń dodających galerie na stronach Joomla!. p r z e c h o w y w a n i a 3600 MIME t y p e audio/mpeg » Items 5 Tytuł My Podcast H y regular podcast Opis Niezależnie od tego. Chociaż jest to oddzielna aplikacja PHP. Tworzone pliki HTML i CSS są zgodne ze standardami. Jeśli masz zamiar zarządzać dużą łiezbą zdjęć cyfrowych. System kontroli dostępu. Rozszerzenie RSGallery2 jest najwyżej ocenianym wśród aplikacji przeznaczonych dla Joomla! i cechuje się bogactwem funkcji. przez co może działać w wybranym języku. zarówno komercyjnych.ii e C o d e € z.21) napisano z myślą o Joomla!. upewnij się. Joomla! może być odpowiednim rozwiązaniem. wielu typów multimediów (nie tylko zdjęć). zawiera wiele profesjonalnych funkcji. może zostać połączona ze stroną Joomla! za pomocą specjalnej wtyczki Gallery 2 Bridge.» i . Konfiguracja pakietu przebiega za pomocą komponentu dołączonego do Podcast Suitę Path f o i u p l o a d e d m e d i a components/com_podcast/media Link titles. Dodatkową funkcję stanowi zarządzanie animacjami Flash!. Posiada także kompletną obsługę Joomfish. Nie i v Tak Rysunek 4.126 Joomla!. zawiera obsługę komentarzy. występuje w kilkudziesięciu językach. Jest to jedna z najpopularniejszy aplikacji do tworzenia galerii. Automatycznie tworzy kanały RSS. or Q u i c k T i m e Player W i d t h Player Hekjht Enclosure Link Titles ® Links O Flash Player O HTML Code : Quicktime Player Listen Now! E»K-losi. czy chcesz przedstawić profesjonalne portfolio. że przynajmniej jedna z popularnych bibliotek graficznych (GD2. . Zanim zainstalujesz to rozszerzenie. c o d e . zintegrowany z systemem rejestracji użytkowników Joomla!. Funkcję galerii zdjęć może spełniać kilka różnych rozszerzeń. Umożliwia profesjonalne zarządzanie galeriami i obrazkami. ImageMagick lub Netpbm) dostępna jest na Twoim serwerze PHP. R a s h playei.20. Rozszerzenie RSGallery2 (zobacz rysunek 4. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W K o n t kjtii i i c j a Pamięć p o d r ę c z n a .. sprawdź system Gallery2. jak i darmowych.

21. z których składa się platforma RSGallery2. omunikacja na stronie Istnieją rozszerzenia Joomla!. Możesz tam znaleźć przykładową implementację galerii. z którego można zarządzać każdym aspektem rozszerzenia: od konfiguracji systemu. kalendarz imprez lub nawet wspólnie redagowane przepisy. czytać i wysyłać wiadomości na forum poświęconym rozszerzeniu lub uczyć się na podstawie zamieszczonych przewodników. zarządzanie galeriami. i y Ocmo Maci« • flower_5_bg_040404 ifesjonalny erfejs \Gallery2 raszcza 'ządzanie ęciami flower_5_bg_040404 Home Gallery Demo Display Demo Download Forum Tutorial Documentation wiki FAQ j Development ACL explained Known issues Nightly Builds API Documentation Module Tutorials Flash Slide show Login Form RSGallery2 zawiera panel sterowania. Komentarze (Comments). Formularze (Forms).iHf. które pretendują do tytułu Web 2. Kilka rozszerzeń. przedstawiono w rozdziale 10. pobrać najnowszą wersję rozszerzenia.0. czat. Warto odwiedzić stronę domową RSGallery2 (http://rsgallery2. np. przez dodawanie zdjęć (pojedynczo lub w pakietach). E-mail. Czat (Chat). Komunikacja jest kluczowym elementem stron. po zarządzanie bazą danych zdjęć. Fora (Forums). po tworzenie modułów.net/). • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń ¡unek 4. które poszerzają Joomla! o funkcje budowania wirtualnych społeczności. Dodatkowo opcja wprowadzania zmian w CSS umożliwia dopasowanie galerii do wyglądu aktualnego szablonu. 127 Home O. Księgi gości (Guest Book). które pozwalają dodać różne funkcje komunikacji między użytkownikami. Kontakty (Contacts).Rozdział 4. opis wszystkich klas. . przez własne szablony dla galerii. Rozszerzenia dla tego obszaru pogrupowano w JED w następujące kategorie: • Komunikacja (ang. zmianę opcji wyświetlania. Dodatki do forów (Forum extras). Dostępne są przewodniki opisujące wszystkie aspekty — od instalacji. Communications) — Zawiera podkategorie: Zakładki i polecane (Bookmarks & Recommended). Integracja z forami (Forum Bridges). Strona zawiera także kompletną dokumentację API.

Funkcja dodawania komentarzy do istniejącej treści może być solidną motywacją dla użytkowników. Dzięki temu wygląda na ciąglt aktualizowaną — nawet jeśli nie była odświeżana od jakiegoś czasu. Dodawanie komentarzy do artykułów Jedną z najpopularniejszy metod budowania wirtualnych społeczności jest umożliwienie użytkownikom nadsyłania własnych komentarzy związanych z danym artykułem lub wpisem na blogu. Wydarzenia (Events). Interfejs administracyjny umożliwia dokładną konfigurację rozszerzenia. angielskim. dodają reklamy. chińskim czy norweskim. co dzieje się na stronie niż w przypadku braku komentarzy. A gdyby Twoje . Ludzie często nadsyłają treści zabronione. Posiadanie sekcji komentarzy wymusza konieczność moderacji. Poprawnie obsługuje komentarze w różnych językach. Księga gości Jedną z funkcji najczęściej pojawiających się na hobbystycznych stronach WWW jest księga gości. Newsletter. Jedną z najlepszych funkcji dynamicznego systemi takiego jak Joomla! jest fakt. Sondy (Polls). Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Listy mailingowe (Mailing & Distribution Lists). żeby Twoja strona przerodziła się w Dziki Zachód rządzony mentalnością „wszystko wolno". Prawie każdy lubi od czasu do czasu dorzucić swoje trzy grosze. Data i czas (Date & Time). Shoutbox. materiały obraźliwe i obsceniczne. atakują innych. aby zmieniać wygląd strony głównej. które sięgają początku samych stron internetowych. np. SMS & PMS. które skłaniają innych do odpowiedzi. Najczęściej stosowana wersja rozszerzenia to Akocomment Tweaked Special Edition. Musisz zdawać sobie sprawę. Księga gości jest nadal bardzo popularna. ponieważ brakuje na nich prowokatorów piszących nowe wiadomości. Fora internetowe są często puste. Dodatek Akocomment umożliwia użytkownikom Joomla! dodawanie komentarzy pod każdym artykułem. ulubione i szablony. Rozszerzenie Akocomment (omówione dokładniej w rozdziale 10) jest jednym z najczęstszych rozszerzeń dodających komentarze w systemie Joomla!. Odliczanie (Countdown). a także (co jest najgorsze) krytykę pod adresem autora strony. Umożliwiały odwiedzającym zamieszczanie komentarzy (najlepiej komplementów) lub sugestii związanych z zawartością strony. Wyszukiwarka Google wykorzystuje okolicznościowe bannery. zdradzają informacje osobiste. Zegarki (Clocks). Rezerwacja (Booking & Reservations). włączając w to zakładki. o ile nie chcesz. powiadomienia. dodawanie. Uroczystości (Festivities). Księgi gości zaliczane są do pierwszy funkcji komunikacyjnych. że zmienia się automatycznie. zgłaszanie. • Kalendarze i wydarzenia (Calendars & Events) — Zawiera podkategorie: Urodziny i wydarzenia historyczne (Birthdays & Historie Events).128 Joomla!. Kalendarze (Calendars). Komunikacja z użytkownikami (User interaction). Quizy i badania (Quiz & Surveys). Zgoda na komentarze wymaga od administratora większej uwagi odnośnie do tego. że poświęcenie dodatkowego czasu jest niezbędne.

musisz zainstalować dodatek odpowiedzialny za zbieranie opinii użytkowników. wyrażoną słowami poprzednich użytkowników. Większość stron WWW ogranicza dostęp do czatu. Zanim napiszesz moduł. znajdziesz więcej informacji na ten temat. :at na stronie Joomla! Czat może być doskonałym dodatkiem na stronie WWW. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń 129 witryna wyświetlała losowy wpis z księgi gości na stronie głównej? Oczywiście musiałbyś wprowadzić moderację księgi gości. pozwala na alerty dźwiękowe i żądania sesji. ale może także okazać się trudny w promocji i jeszcze trudniejszy w zarządzaniu. obecność gościa. który pobiera losowy cytat z księgi gości. ale za to mielibyśmy stronę WWW. Wykorzystuje technologię Ajax do dynamicznego uaktualniania okna rozmowy.22. przedstawiony na rysunku 4. spamu i treści obscenicznych na stronie. który pozwala na komunikację jeden-do-jednego z odwiedzającymi Twoją stronę. aby zapobiec pojawianiu się reklam. jest czatem administrator-użytkownik. czat pozbawiony monitoringu i ograniczeń jest prostą receptą na katastrofę dla webmastera. co może być najrozsądniejszym wyborem. W rozdziale 10. sunek 4. Joomla Live Chat. Biorąc pod uwagę ilość drapieżników i ludzi z niejasnymi intencjami w sieci. jest on uruchamiany tylko na specjalne okazje. Live Chat L st Chat R o o m s Message terfejs Joomla ve Chat :zypomina oglądem asyczny czat Panel Refresh Chat Name Message Reset Chat Finish Chat — 1 Send . która za każdym razem wita odwiedzającego zachętą. np. Moderacja wymagałaby co prawda dodatkowej pracy. Rozszerzenie to doskonale nadaje się do pomocy technicznej związanej ze stroną.22.Rozdział 4.

Najbardziej znanym przykładem tego systemu jest internetowa encyklopedia o nazwie Wikipedia (www. takich jak FreeBSD.joomla. dlatego jest zgodny z wzorcem Model-WidokKontroler (MVC). na której odwiedzający mogą dodawać. W ciągu ostatniego dziesięciolecia fenomen wiki zanotował ogromny wzrost. a nie o ich prezentacji. Użytkownicy samej tylko angielskiej wersji stworzyli dotychczas ponad 2. Poszczególne strony wiki przechowywane są w postaci plików tekstowych w katalogu \pages komponentu: \com_openwiki\data\pages Ze względu na format plików edycja stron możliwa jest za pomocą każdego zwykłego edytora tekstu.130 Joomla!. OpenWiki można pobrać na poniższej stronie: http://www. Społeczność open source szczególnie skorzystała na istnieniu stron wiki. także możliwe jest ustawienie praw odczytu (Read). Chociaż inne aplikacje wiki posiadają większy zasób opcji (np. a odnośniki zewnętrzne umieszcza się w pojedynczych nawiasach kwadratowych ( [ J )• Przyciski znajdujące się nad oknem edytora pozwalają wstawiać kod dla obrazków lub nagłówków. których wykorzystanie nie jest oczywiste. KDE. tworzenia (Create) i usuwania (Delete) dla każdej grupy użytkowników.sk/rozsirenia/startdown/294/ Po zainstalowaniu OpenWiki zostanie wyświetlony ekran początkowy. Po kliknięciu przycisku Edit This Page na górze ekranu zostanie wyświetlone okno edytora zawierające treść artykułu (zobacz rysunek 4. rozszerzać i usuwać artykuły. narzędzie do tworzenia mapy myśli FreeMind) pozwala pasjonatom programu dodawać użyteczne informacje. edycji (Edit). Gnomę i Linux. GTK+. Joomla! umożliwia stworzenie systemu wiki dzięki komponentowi o nazwie OpenWiki. OpenWiki zajmuje mniej zasobów i działa dużo szybciej. Format został zaprojektowany z myślą przechowywania danych. zaprojektowana z myślą o szybkości i prostocie.5 miliona artykułów.org). Odnośniki kierujące do innych części strony zapisane są w postaci podwójnych nawiasów kwadratowych ( / / ] ] ). Profesjonalne tworzenie stron W1NW Uruchamianie systemu wiki w Joomla! Ward Cunningham wynalazł w latach osiemdziesiątych nową metodę współpracy zwaną wiki. co odpowiada stronie internetowej. Strona wiki stworzona dla danej aplikacji (np. . Rozszerzenie OpenWiki wykorzystuje format DocBook. Jest to aplikacja PHP zawierająca funkcje wiki.wikipedia. zmieniać. Temat wzorca MVC został szerzej opisany w rozdziale 8. projekt open source MediaWiki wykorzystywany przez Wikipedię). wskazówki. aby tworzyć dokumentację dla swojej pracy. Jest to język znaczników podobny do HTML. a także opisywać te części.23) w standardowej notacji wiki. ponieważ wielu programistów aplikacji open source nie ma czasu. Ma on ułatwić tworzenie dokumentacji dla systemów open source. OpenWikijest adaptacją projektu DokuWiki (stworzonego przez Adreasa Göhra) na potrzeby Joomla!. Uprawnienia edycji połączone są z kontrolą dostępu Joomla!.

</para> <title>Rozdział <para>Joomla! </chapter> </book> opiera Dzięki przechowywaniu informacji w takim formacie dane mogą być modyfikowane przez oprogramowanie niezwiązane z systemem wiki. Przykładowy fragment kodu DocBook: <book id="pro_joomla"> Joomla!</ti tle> < t i t l e > P r o f e s s i onal <chapter id="rozdzial_1"> 1. sposób przechowywania danych oparty jest na formacie X M L . Dodatkowo zmiany są podświetlane. wyświetlanej w prawej kolumnie. All data is stored in plain text files — no database is required. simple to use [[wp>Wiki]].... że artykuły stworzone w OpenWiki mogą zostać przetworzone na dowolny typ treści statycznych 6 . tłum.</para> Joomla!. dzięki czemu możliwe jest odtworzenie poprzednich wersji. ákich jak pliki HTML w przypadku Joomla! —przyp. Na rysunku 4.icVi ^ i t c ^ i nti-n j S a v e j j Preview j j Cancel j Począwszy od wersji 4. Please edit the page only if you c a n i m p r o v e it. . • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń 131 sunek 4. mainly aimed at creating documentation of any kind. If you want to test some things.24 przedstawiono przykładowy ekran porównania wersji. It is targeted at developer teams. Szczegóły się na 4 instalacji</title> różnych technologiach serwerowych. workgroups and small companies.23. learn to make your first steps on the Projects of JoomProsolutiQn. Wstawiony tekst oznaczony jest znakiem plusa (+) po lewej stronie nowej wersji. Przy wprowadzaniu zmian na stronie zostają zapisane także różnice. co ułatwia ich lokalizację.Rozdział 4.Joomla! is the ideal tool for Hoirolnninn amal I t-n lariw rlmismi^ cnwmtinitTr i.coro DokuWiki for Joomla! [[wiki:DokuWiki]] is a standards compliant.. Oznacza to. 3 ekranie iycji wyświetla = tekst 'korzystujący andardowe rmatowanie ki [J[ Trace: » ]] » Of LEff^J j Show p a g e J j Qldrevisions | [ Recent changes j j Edit the page and hit Save. Wprowadzenie<title> tę książkę. S e e for Wiki s y n t a x . JOOMLA! ===== Joomla! is a Content Management System (CMS) created by the same award-winning team that brought the Matrbo CMS to its current state of stardom.</para< <title>Rozdział <para>Jeśli <para>Sposób </chapter> <chapter czytasz na opanowanie id="rozdzial_2"> 2. It has a simple but powerful [[wiki: syntax]] which makes sure the datafiles remain readable outside the Wiki and eases the creation of structured texts...

Dla wielu użytkowników mylący może być brak przycisku New Page (Nowa strona). Dlatego.iit Line 2: H i current ===== DokuTtfiki for Joomla! ===== + T h i s i s great 1 [[wiki:Doku¥iki]] is a standards [ [wiki:DokuWiki] ] is a standards compliant. workgroups and small companies. Ponieważ wszystkie strony muszą być ze sobą połączone. t x t (13312207 views) • Last m o d i f i e d : 2008/10/30 01:32 j Show page j [ Old r e v i s i o n s j | Index [ [ Back to top j OpenWiki ma jednak kilka cech. które należy wstawić w treść istniejącego artykułu. workgroups and small It has a simple but powerful companies. simple to use [[wp>Wiki]]. może wyglądać tak: [[joomlajumpstart]] Po kliknięciu odnośnika zostanie wyświetlony ekran tworzenia nowej strony. które mogą sprawiać problemy operatorom adaptującym to rozszerzenie. inne pliki DocBook) mogą sprawiać problemy w systemie. musisz najpierw stworzyć odnośnik na istniejącej stronie. compliant. It is targeted at developer of any kind.25. It is targeted at teams. I f p e r m i s s i o n s allow. It has a simple but powerful [ [wiki: syntax] ] which makes sure the [ [wiki: syntax] ] which makes sure the datafiles remain readable outside the datafiles remain readable out3ide the Wiki and eases the creation of ¥iki and eases the creation of structured texts.24. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 4. Przykładowo nowe odwołanie.'•'<f iv/'ii.132 Joomla!. simple to use [[wp>Wiki]]. s t a r t . All data is stored in plain text files — no database is plain text files — no database is required. niektóre artykuły napisane w innych językach niż angielski (np./:'/ in. Rysunek 4. W rozszerzeniu OpenWiki jest funkcja porównywania wersji pliku [[sta it]] Show page J f O l d revisions I | Recent changes ! OPENWIKI | Search Differences T h i s s h o w s y o u the differences b e t w e e n the selected revision and the current version of the page. aby dodać nową. niezależnie od zestawu znaków ustawionego w Joomla!. co zilustrowano na rysunku 4. Kliknięcie odnośnika prowadzącego do nieistniejącej strony spowoduje wyświetlenie ekranu tworzenia nowej strony [[joomlajumpstart]] __ | Create this page | | Old revisions j [ Recent changes j Trace: » < OPEN WIKI | Search J This topic does not exist yet Y o u ' v e f o l l o w e d a link t o a t o p i c t h a t d o e s n ' t e x i s t y e t . s. H 6 9 8 7 4 8 2 3 ."•• Line 2: ===== Dokutfliki for Joomla! ===== -v. required. Ail data is stored in structured texts. Jviit '. y o u m a y c r e a t e It b y u s i n g t h e c r e a t e t h i s page b u t t o n Create this page Old revisions | Powered by | Index Back to top OpenWiki with Slimbox by Kilka ograniczeń OpenWiki: • Wszystkie pliki kodowane sąjako UTF-8 — Dokumenty dostępne są tylko w formie zakodowanej w UTF-8. developer team3. mainly aimed at creating documentation mainly aimed at creating documentation of any kind. .25.

Rozdział 4. z tego powodu wymagają oddzielnej wyszukiwarki. Dlatego artykuły Joomla! są niewidoczne dla wyszukiwarki wiki. do których mogą być przydzielane. rsunek 4. W interfejsie administracyjnym można zarządzać dodanymi opowiadaniami. Categories a której tytkownicy mogą Mtnłtl O o c t i w Stfine* odawać własne oowiadania toth Doctor Storic.¡iwii:. najpierw musisz określić kilka kategorii. • Nriting Przedstawione na rysunku 4.ixt) lub plików HTML (.^ {3) (7 2) (3> Powered by eWriting 1. Joomlaboard Forum lub systemami prywatnych wiadomości (PMS). Oddzielna wyszukiwarka — Artykuły OpenWiki nie są dostępne dla reszty systemu Joomla!.html) — istnieje jednak możliwość określenia dodatkowych typów plików w interfejsie administracyjnym. który wyświetla statystyki.26 rozszerzenie eWriting umożliwia dodawanie artykułów przez odwiedzających stronę.1 Zanim umożliwisz dodawanie opowiadań.26. . trona i n I h i i s e c t i o n vve h a v e J'! S t o n e s i. integracji z rozszerzeniem Community Builder. takimi jak Missus lub MyPMSII. Rozszerzenie stworzono z myślą o stronach poświęconych fan fiction (na których umieszczane są autorskie romanse lub historie związane ze Star Trekiem). Istnieje także możliwość dodawania obrazów do galerii użytkownika.". Kategorie rozszerzenia eWriting przypominają kategorie Joomla!.2. można im przypisać obrazek i nadać opis.zszerzenia Iniide The Taidis Stones Nriting. a artykuły wiki dla wyszukiwarki Joomla!. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń 133 • Brak części administracyjnej — Z tego powodu systemem wiki nie można zarządzać jak zwyczajnym rozszerzeniem Joomla!. W interfejsie przewidziano możliwość dodawania obrazków i automatycznego przydzielania do kategorii. Opowiadania zapisywane są w postaci rozdziałów i mogą być wprowadzane z klawiatury lub wysyłane w postaci plików tekstowych (. cała konfiguracja musi przebiegać z poziomu strony głównej. Po utworzeniu kategorii opowiadania można dodawać w interfejsie administracyjnym mb z poziomu strony głównej. Na stronie głównej można też wstawić moduł. .htm albo . dołączać nowe i tworzyć rozdziały.

134 Joomla!.27. które robią świetny interes. które dodaje możliwość wysyłania prywatnych wiadomości na stronie Joomla!. a także powiadomienia e-mailem. informacje o wydarzeniach. W przypadku rynków niszowych osoby odwiedzające stronę należą do konkretnej. Rozszerzenie Noah's Classifieds. anonse towarzyskie itp. co może zwiększyć dochody z wymiany. Rozszerzenie Missus możesz pobrać ze strony internetowej e Writing. Biura ogłoszeń nabrały nowego znaczenia w dobie internetu dzięki takim stronom jak cragslist1. Strona główna rozszerzenia Classifieds 1 Największa na świecie strona internetowa poświęcona publikacji ogłoszeń — p r z y p . Oczywiście ogłoszenia nie muszą być ograniczone wyłącznie do sprzedaży produktów. — wszystko to można umieścić jako ogłoszenie. określonej grupy. umożliwia tworzenie hierarchicznych kategorii bez ograniczenia liczby zagnieżdżeń. tłum. Rysunek 4. . Wiadomości wysyłane między użytkownikami mogą zawierać załączniki. trafiając w niszę rynkową. której grupa odbiorców składa się ze specjalistów.net. przedstawione na rysunku 4. określanie dodatkowych pól dla wybranych kategorii.photo. Implementacja ogłoszeń Wprowadzenie na stronie możliwości umieszczania ogłoszeń może być dobrodziejstwem dla Twoich użytkowników. Wielu ludzi myśli o eBayu jako głównym miejscu sprzedaży używanych przedmiotów. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Twórcy e Writing są jednocześnie autorami rozszerzenia Missus. dołączanie zdjęć do ogłoszeń. . Oferty usług. takie jak www.27. ale istnieją też strony.

np. futbolu amerykańskiego itd. zostanie wyświetlona opcja Submit Ad (Dodaj ogłoszenie). Wtedy. np. zdjęć. możesz umieścić na stronie śledzenie wyników sportowych z różnych dyscyplin.28. że zastrzegasz sobie prawo do usunięcia dowolnego ogłoszenia z dowolnego powodu.craigslist. np. . . Za pomocą interfejsu administracyjnego. sunek 4.. czy w sekcji ogłoszeń umieściłeś informację. zęść iministracyjna ikietu 'assifieds Expirât on properties N u m b e r of days the user must be informed about the e x p i r a t i o n before N u m b e r of times: the user is allow ed to pro ong h i s / h e r e x p i r e d ads image up Maximum picture size in bytes Maximum picture w i d t h in pixels M a x i m u m picture height in pixels 0 0 0 Layout -ustomization 0 Loger. pokazanego na rysunku 4. które zilustrowano na rysunku 4. Istnieje też funkcja dodawania obrazków danej drużyny.29. aby umożliwić zwykłym użytkownikom dodawanie ogłoszeń. logotypów. Następnie możesz ustawić parametry kategorii.28. baseballu. Doskonałym przykładem są „Terms of Use" („Warunki użycia") na stronie www. idawanie śledzenia wyników sportowych Dzięki rozszerzeniu JoomLeague.org. pojawi się opcja Create New Categon> (Utwór: nową kategorią). Menu points 0 Register a m 0 Recent ads 01 0Sh Bsu 0P 0i 13 Help 'Help" ¡ink destination Additional H E A D content O ^ - : . po wybraniu danej kategorii. System punktów jest elastyczny. jeśli w Twoim mniemaniu godzi ono w dobro strony. że nie ponosisz odpowiedzialności za żadne transakcje zawarte za jej pośrednictwem.Rozdział 4. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń 135 Jeśli klikniesz odnośnik Home w menu Noah Classifieds. herbów itp. zablokować daną kategorię (żeby nie można było dodawać do niej nowych ogłoszeń) lub przypisać dodatkowe pola dla danej kategorii. . Dodatkowo umieść oświadczenie. Możliwe jest śledzenie statystyk wybranych drużyn lub całej ligi. można w pełni kontrolować rozszerzenie. ar ads ngtt befon i Upewnij się. piłki nożnej. co pozwala na prowadzenie tabeli wyników prawie dla każdej dyscypliny.

Next Match Module (Następny mecz) — Wyświetla następny mecz dla wybranej lub ulubionej drużyny. 2 0 0 8 19. Oktober 2008 Ä Malta Portugal Platz Ungarn H l Albanien Mannschaft Dänemark Ungarn Albanien j^jft Portugal Schweden Malta 1 2 0 0 4 2:1 ' Anmeldung 0:11 -11 Punkte 7 Spiele i G 0 : 1 (0:1) * Credits * Impressum Quali WM 2010 Gruppe 1 Gruppe 2 U V Tore Diff. Spieltag ( 1 5 . 1 0 . Następnie określane są drużyny i gracze. Ranking Module projektu. które umożliwia szybki dostęp do zapisanych informacji. Team Players Module (Gracze z drużyny) — Wyświetla listę graczy Twojej ulubionej drużyny według pozycji graczy.29.2008) Spieltag auswählen: 04 • Home * Fussball-Forum Gruppe 1 Mittwoch.11. . co w praktyce opowiada danym ligom. Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 0: 0 1 0 1 1 1 ' Śledzenie wyników podzielone jest na projekty. Navigation Menu Module (Nawigacja) — Dostarcza dodatkowego menu nawigacyjnego. Oprócz głównego komponentu odpowiedzialnego za śledzenie wyników pakiet zawiera także kilka modułów: • • • Events Statistic Module (Statystyki wydarzeń) — Wyświetla listę eventtype dla wybranego projektu. 15.136 Joomla!. Results Tab Module (Zakładki wyników) — Przedstawia ostatnie wyniki pogrupowane za pomocą JavaScriptu w trzy pojedyncze zakładki. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 4. Rozszerzenie JoomLeague pozwala śledzić wyniki z większości dyscyplin sportowych S K l E I l i Quail-WM 2010 E r g e b n i s s e 4. (Ranking) Przedstawia aktualne zestawienie dla wybranego Results Module (Wyniki) — Przedstawia ostatnie wyniki dla wybranego projektu. Random Player Module (Losowy gracz) — Wyświetla losowego gracza dla wybranego projektu i wybranej drużyny.

joomleague. Gry dostępne są także w wersji Flash. ruletka i blackjack (zobacz rysunek 4. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń W części administracyjnej można skonfigurować miejsca docelowe dla poszczególnych pozycji menu. Odwiedź stronę domową rozszerzenia. Korzystając z pakietu rozszerzeń Joomla Casino. aby pobrać najnowszą wersję wraz kilkoma przykładowymi konfiguracjami. graczy. Następnie możesz zainstalować jedną lub więcej gier. sunek 4. co przekłada się na atrakcyjniejszy wygląd i żywszą rozgrywkę. jest prawdopodobnie ruletka. de idawanie gier hazardowych Jedną z propozycji poprawy atrakcyjności strony Joomla! są gry dla odwiedzający. Stronę domową możesz odwiedzić pod adresem: www. Część strony jest w języku niemieckim. Joomla Casino to platforma stale poszerzana o nowe gry. 137 Z poziomu interfejsu administratora można w pełni skonfigurować system śledzenia wyników. Łatwo popaść w uzależnienie.30). Grą. jednoręki bandyta. która dostarcza najwięcej emocji. pozycji graczy. dlatego może się okazać. kiedy będziesz czytać tę książkę. wydarzeń i sędziów wydarzeń. a Joomla isino blackjack a piękny terfejs ytkownika Aby zainstalować grę. który zawiera główną bibliotekę. musisz najpierw dodać komponent bazowy o nazwie com_casinobase. dlatego znajomość tego języka ułatwi Ci pełne wykorzystanie możliwości rozszerzenia. drużyn.30. . mogła wzbogacić się o dodatkowe pozycje. klubów. video poker.Rozdział 4. Śledzić można według projektów. dlatego do czasu. że odwiedzający będą ciągle wracać na Twoją stronę. można dodać na stronie jedną z następujących gier: bakarat.

Rysunek 4.php? option=com_quiz&task=stats Rozszerzenie umożliwia wyświetlanie quizow w różnych językach: angielskim. Edycja quizow umożliwia stworzenie nowego lub modyfikację istniejącego. norweskim i szwedzkim. przedstawionemu na rysunku 4.0 składa się z dwóch opcji: edycji quizow i edycji kategorii quizow.0 przedstawia aktualnie wybrany quiz m Antwort 1 0 Antwutl 2 tJ Antwort 3 4. . a w szczególności: s SAT — ustandaryzowany test dla uczniów szkół średnich w USA. łącznej liczbie quizow i punktacji dostępne są po wpisaniu adresu podobnego do: www.0. W tym rozdziale przedstawiono różnorodne rozszerzenia. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Obsługa quizow Quiz może przybrać wiele form — od prostej zagadki. Dodatki typu quiz wykazują spory potencjał na polu edukacji — zarówno formalnej.przyklad. aby uczniowie mogli poćwiczyć przed głównym sprawdzianem. który umieścił na stronie internetowej prosty test z gramatyki.138 Joomla!. duńskim. tłum. Część użytkownika rozszerzenia Quiz 2. Statystyki zawierające informacje o liczbie udanych lub nieudanych prób.31. że jesteś nauczycielem angielskiego. po test wyboru (także wielokrotnego). w zależności od ustawień w interfejsie administracyjnym. Dzięki komponentowi Quiz 2. Frage 1 Question 3 of 4 Frage 3 i 2. S3 Antwort A Submit answer Interfejs administracyjny Quiz 2. Inny przykład — prowadzisz stronę internetową promującą zalety Peru. które wzbogacają Joomla!. 3. Po ukończeniu quizu zostanie wyświetlony jego wynik wraz z informacją o powodzeniu lub niepowodzeniu.31. możesz tworzyć quizy różnego rodzaju: od najprostszych. a na niej umieszczasz prosty quiz dotyczący położenia głównych prowincji. Podsumowanie Rozszerzenia to jeden z kluczowych powodów szerokiego wykorzystania Joomla!. jak i samodzielnej. Wśród prawie 4000 można znaleźć niemalże dowolną funkcję wzbogacającą system. Wyobraź sobie. francuskim. włoskim. po próbne podejście do SAT-u s .com/index. zawierających odpowiedzi tak lub nie albo prawda lub fałsz. odpowiada polskiej maturze — p r z y p .

Ulepszanie komunikacji na stronie przez wprowadzenie systemu komentarzy. np. księgi gości lub funkcjonalności wiki.Rozdział 4. 139 • • • • Spośród setek dostępnych rozszerzeń masz sporą szansę znaleźć takie. śledzenia kart pracy. Pierwszy krok w tworzeniu rozszerzeń. płatnych subskrypcji. zarządzanie plikami. Wzbogacanie funkcjonalności związanych z prowadzeniem organizacji i e-commerce przez implementację sklepu internetowego. co zwiększa atrakcyjność. możesz napisać własne rozszerzenie. automatyczne tworzenie mapy strony i wiele innych. które spełnią większość Twoich potrzeb. • Dodawanie i modyfikacja dostępnych rozszerzeń • Udoskonalanie kluczowych funkcji strony WWW i rozbudowywanie interfejsu administracyjnego o bogatsze opcje wyszukiwania. specjalistyczne edytory WYSIWYG. Dodawanie śledzenia wyników sportowych i gier. opisano w rozdziale 5. prezentacji aukcji. począwszy od najprostszego typu — modułu. zarządzania projektami. . Poszerzanie zawartości strony Joomla! o dodatkowe media. podcasty i galerie zdjęć. dotychczas niedostępnego. czata. Jeśli jednak szukasz czegoś specjalnego.

140 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W .

Często wyświetlają też informacje związane z konkretnym komponentem. takich jak menu. wiele stron wymaga stworzenia specjalnego kodu. zarówno programowanie. a ten wykonuje zapytanie do bazy danych. bannery. . Ponieważ funkcją modułów jest niemal wyłącznie wyświetlanie informacji. Taką rolę grają właśnie moduły. Przykładowo moduł search wyświetla pole. Często oznacza to zaprogramowanie rozszerzenia. Trzeci moduł pobiera i wyświetla informacje o kontaktach. pola wyszukiwania i sondy. które zostały wprowadzone do systemu za pośrednictwem komponentu Kontakty. Drugi moduł wykorzystuje specjalną tabelę w bazie danych do przechowywania życzeń świątecznych. Ponieważ programowanie modułów jest proste i nie wymaga dużych nakładów czasowych.5 Tworzenie prostych rozszerzeń: moduły Chociaż z szerokiej palety dostępnych rozszerzeń Joomla! można często dobrać takie. jak i instalacja są bardzo proste. Jeśli dany dzień odpowiada jednemu spośród świąt zapisanych w bazie. które wyświetla informacje w określony sposób. związane z nim życzenia zostaną wyświetlone na stronie. najprostsza forma rozszerzeń. wiele spośród specyficznych problemów daje się rozwiązać właśnie podczas tworzenia rozszerzenia tego typu. Ich zadaniem jest głównie wyświetlanie informacji przy minimalnej interakcji z użytkownikiem. aby konfigurować moduły. W systemie Joomla! moduły wykorzystywane są przede wszystkim do wyświetlania podstawowych elementów strony głównej. stanowi solidną podstawę dalszego tworzenia modułów dowolnego typu. W tym rozdziale opisano proces tworzenia trzech modułów: • • Pierwszy wyświetla proste powitanie „Hello World!". którego wartość przekazywana jest do komponentu search. które spełnia większość potrzeb. Poznasz także zasadę działania modułów w ramach platformy Joomla!. w jaki sposób wykorzystywać interfejs administratora Joomla!. posiadającego określoną funkcjonalność. • Podczas tworzenia powyższych modułów dowiesz się.

W folderze modhelloworld wprowadź poniższy kod: <?php stwórz plik modhelloworld. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Tworzenie moduhi Hello World Konstruując nawet najprymitywniejszy moduł. którzy mogliby nadużyć rozszerzenia do celów. w zależności od zainstalowanych pakietów językowych. co umożliwia instalację w interfejsie administracyjnym. Jeśli tekst przekazany do metody _ dostępny jest w wersji. Pierwsza powinna być umieszczana we wszystkich tworzonych rozszerzeniach. Utwórz folder o nazwie modhelloworld w głównym katalogu dysku twardego. Załóżmy. Na początek musisz utworzyć folder. w którym będą przechowywane pliki modułu. że metoda została wywołana z parametrem o wartości „Hello". Nazwa folderu powinna zawsze odpowiadać nazwie modułu. Wszystkie prawa zastrzeżone. że komenda echo nie została użyta do wyświetlenia zwykłego tekstu. która spowoduje wyświetlenie powitania. że hiszpański pakiet językowy zawiera tłumaczenie tego słowa. których nie planowałeś. że rozszerzenie uruchamiane jest przez system Joomla!. a na stronie zostało ustawione wyświetlanie komunikatów w języku hiszpańskim. a dopiero jej wynik zostaje wyświetlony. zostanie zwrócona przetłumaczona wersja. Zwróć uwagę. Z tego powodu programowanie warto rozpocząć od prostego rozszerzenia wyświetlającego powitanie „Hello World!". ponieważ stanowi gwarancję. @license GNU/GPL Prosty moduł wyświetlający powitanie Hello World / / Zablokuj bezpośrednie uruchamianie definedi '_JEXEC' ) or dieC 'Brak dostępu' ): 'Hello World!' ): echo JText::_( Powyższy moduł składa się z dwóch linii wykonywalnego kodu.php 5203 2007-03-27 0l:42:10Z Danr $ @package Joomla @copyright (C) 2007 Dan Rahmel. będziesz miał szansę zrozumieć podstawy systemu modułów. W takiej sytuacji zwrócony tekst brzmiałby „Hola". jeśli aktualnie ustawiony pakiet językowy zawiera tłumaczenie powitania „Hello World!". Moduł ten można wykorzystać jako podstawę późniejszych prac. Powitanie jest najpierw przekazywane do metody _ (znak podkreślenia) klasy JText. a nie z zewnątrz. Dlatego. która odpowiada językowi ustawionemu na stronie. co stanowi jasny komunikat odnośnie do zawartości folderu.php i za pomocą edytora tekstu * * * * * */ @version $Id: mod hellojoomla. Klasa JText odpowiada za wyświetlanie tekstu w różnych językach. Ostatni etap sprowadza się do utworzenia archiwum modułu. a następnie zainstalować je w systemie. Załóżmy także. zostanie ono wyświetlone właśnie w wybranym języku. Częstą praktyką jest wykorzystywanie w nazwie przedrostka mod_. W drugiej linii umieszczono komendę echo. Takie działanie zabezpiecza przed hakerami.142 Joomla!. .

5. Jeśli korzystasz z Linuksa.0"> <name>Hello World</name> <author>Dan Rahmel</author> <creationDate>Marzec 2007</creationDate> <copyright>(C) 2007 Dan Rahmel.php</f11ename> </files> </i nstalł> Plik deskryptora zawiera informacje „co" i „dokąd". ponieważ jeśli Twój moduł stanie się popularny.0" encoding="utf-8"?> <install type="module" version="1. Kolejnym krokiem jest utworzenie pliku deskryptora w formacie XML. ustawienia parametrów. trzeba je najpierw zarejestrować w systemie Joomla!.0.</copyright> <1icense>GNU/GPL</l icense> <authorEmai1>admi n@joomlajumpstart. a następnie w edytorze tekstu wprowadź poniższy kod: <?xml version="1. W odróżnieniu od szablonów modułów nie można po prostu skopiować do odpowiedniego folderu. W tym celu musisz stworzyć archiwum ZIP zawierające folder z plikami modułu.joomlajumpstart. . W przypadku Windowsa i MacOS-a wystarczy kliknąć prawym przyciskiem na danym folderze i wybrać opcję utworzenia archiwum 1 . pozycja i kolejność modułu. Sposób tworzenia archiwum będzie różnić się w zależności od systemu operacyjnego. Przechowywane są: nazwa modułu. że moduł przeznaczono do instalacji w Joomla! w wersji 1.0</versi on> <description>Moduł Hello World</description> <files> <fi 1ename modułe="mod_hel 1 oworld">mod_hel1oworld. że instalowane rozszerzenie jest modułem.org</authorEmai1> <authorürl>www. co niezbędne jest do działania modułu Hello World. sprawdź w dokumentacji.org</authorUrl> <versi on>l. Atrybut type znacznika <i nstal 1> wskazuje. które następnie zainstalujesz za pomocą opcji Rozszerzenia/Instaluj.5 i nowszych.xml. W systemie Windows XP opcja tworzenia archiwum ZIP dostępna jest jako Wyślij do/Folder Skompresowany z menu kontekstowego — p r z y p . a także czy moduł jest aktywny. że nie jest brana pod uwagę wielkość liter ani nie jest dostosowywana interpunkcja. tłum. który program lub narzędzie najlepiej wykorzystać do tego celu. informacje na temat rejestracji. twórcy pakietów językowych będą w stanie przetłumaczyć go bez konieczności wprowadzania zmian w Twoim rozszerzeniu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Element <description> przechowuje opis. w którym znajdują się informacje dla systemu Joomla! dotyczące instalacji modułu. Atrybut version informuje.Rozdział 5. niezbędne przy instalacji rozszerzenia Joomla!. Element <filename> zawiera listę modułów plików przypisanych do modułu wskazywanego przez atrybut module. Dobrym pomysłem jest wykorzystywanie klasy JText podczas wyświetlania komunikatów. Podczas rejestracji nowego modułu informacje o nim zapisywane są w tabeli josjnodu les w bazie danych. Utwórz nowy plik pod nazwą modhelloworld. • Tworzenie prostych rozszerzeń: moduły 143 Jeśli nie uda się znaleźć odpowiedniego tłumaczenia. który pojawi się na ekranie po zakończeniu instalacji. To już wszystko. Element <name> określa nazwę modułu. Zwróć uwagę. metoda zwróci po prostu przekazany tekst.

a następnie wybierając moduł konkretnego typu. W folderze /modules strony Joomla! znajdziesz katalog zawierający zainstalowany moduł. a następnie uruchom opcję Rozszerzania/ Instalator. Otwórz zaplecze Joomla! w oknie przeglądarki. W prawej kolumnie pojawiają się informacje na temat typu modułu. W systemie Windows ścieżka dostępu do nowego modułu przypomina poniższą: C:\Program Files\Apache mod hełłoworłd Software Foimdation\Apache2. Po ukończeniu procesu instalacji kliknij opcję Rozszerzenia/Moduły. Moduł Hello World pojawił się na liście modułów Na liście Moduły pojawiają się egzemplarze modułów dostępnych w systemie.1. Przykładowo moduł modjnainmenu (Menu) wyświetla listę pozycji danego menu. kiedy zmiana parametrów przekłada się na zmianę wyglądu lub funkcji. a na liście powinien pojawić się moduł zainstalowany przed chwilą. Rysunek 5.144 Joomla!.1. to w pewnym sensie szablon. Możesz tworzyć dodatkowe egzemplarze tego modułu i innych. klikając przycisk Nowy. nowy egzemplarz jest typu mod hel loworld. Wybierz archiwum ZIP zawierające moduł. kliknij przycisk Wczytaj plik & Instaluj. jak to przedstawiono na rysunku 5.2\htdocs\modules\ . Zmiana tych informacji wymaga bezpośredniej manipulacji w bazie danych MySQL lub ponownej instalacji modułu. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Zmiany w pliku XML przeprowadzone po instalacji nie wpłyną na informacje o module wyświetlane w interfejsie administratora (wyjątek stanowi definicja parametrów pobierana z pliku XML). Zastosowanie kilku egzemplarzy jednego modułu może mieć sens szczególnie wtedy. aby dodać nowy moduł w systemie. ustawianego za pośrednictwem parametrów. Rozszerzenie stworzone przed chwiląjest właściwie typem modułu. na podstawie którego można dodawać jeden lub więcej egzemplarzy. Podczas tworzenia nowego modułu zmiany należy wprowadzać w plikach źródłowych w tym katalogu.

aby nie zaśmiecał strony.2. automatycznie zostaną wyświetlone odpowiednie życzenia. Panel zawierający Main Menu powinien wyświetlać także powitanie Hello World! (zobacz rysunek 5. Sprawdź. Jednym z prostych (ale jednocześnie użytecznych) modułów jest rozszerzenie Świąteczne Życzenia. aby włączyć moduł. ewnij się. ponieważ nie zawiera użytecznych funkcji. czy ustawienia są poprawne. czy pojawia się w odpowiednim miejscu. Ustawienie parametru Kolejność wskazuje. czy w bazie danych zapisano jakieś święto. jak przykładowe rozszerzenie Hello World!. W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony aktualny dzień i data. W tym przypadku takie było nasze założenie.3). że moduł zostanie wyświetlony jako ostatni element w lewym panelu.2). . aby otworzyć okno ustawień modułu. Moduł Helto World jest kompletnym przykładem tworzenia i instalacji modułów. ¡unek 5. Powinieneś go teraz wyłączyć. czy moduł wyświetlany jest w odpowiednim miejscu (zobacz rysunek 5. Następnie powinieneś sprawdzić ustawienia modułu. Możesz go wykorzystać jako podstawę dla bardziej zaawansowanych modułów. Jeśli tak. aby upewnić się. moduł pojawi • na pozycji left mdJiellowoi I o d Hello World ii<imeuy moilttłu Dla tego modułu nie określa się f ł i ?yi>is<niiie m e n u Wszystkie \ Brak Zaznaczone •ill B'fflj Otwórz stronę główną Joomla! w przeglądarce. • Tworzenie prostych rozszerzeń: moduły 145 Domyślnie nowe moduły są wyłączone. które odpowiada aktualnej dacie. Kliknij nazwę modułu na ekranie Moduły. Kliknij czerwony X w kolumnie Włączony. worzenie modułu Świąteczne Życzenia Niewiele spośród prawdziwych modułów jest tak prostych. Domyślnie moduł pojawi się na pozycji left. jednak należy sprawdzić. Ta informacja ułatwi zlokalizowanie rozszerzenia na stronie głównej. Zadaniem tego modułu jest sprawdzenie.Rozdział 5. Często wymagany jest dostęp do bazy danych w celu pobrania informacji do wyświetlenia.

po zainstalowaniu modułu w systemie Joomla!.. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 5. Only one edit window! How do create "Read more.xml w folderze /modjiolidaygreetings: <?xml version="1.org</authorUrl> <versi on>l. Jodimla! has some wonderfully taleaKra peopie taking Open Source corrupts to the forefront of industrydfandards.5 is a p forward and represents the ¡t exciting Joomla! release in the ' history of the project.org</authorEmai1> <authorUrl>www. and here we are with our latest 1.gnu. It is worth mentioning that this does not have a negative effect on migrated data from older sites. This has been an issue on Linux and other Unix based platforms in respect of file permissions. Nazwij folder /modjiolidaygreetings.</description> <files> <fi1ename modułe="mod_holidaygreeti ngs">mod_hoI idaygreetings. together with a large range of Work Groups of dedicated community members have taken Joomla! tc^iew heights in its relatively s h o j ^ f T T h i s well-oiled machine is oftpfuopied but never surpassed.5. took the bait. This makes the site admin's life a lot easier and increases security of the site. It looks like pirate talk will figure quite a lot in future Joomla' development! Hello World Hello World! Więcej. Johan.. a następnie zapisz go pod nazwą mod greetings.... . . Powitanie Hello World! powinno pojawić się pod innymi modułami w lewym panelu Hasło Pamiętaj mnie 1 i Zaloguj i administrators and managers who.5 release. The new implementation is fully backward compatible The FTP Layer allows file operations (such as installing Extensions or updating the main configuration file) without having to make all the folders arid files writable.. Życzenia przechowywane są w tabeli jos_holidays. Tworzenie pliku deskryptora Wprowadź w edytorze tekstu poniższy kod. mixed it with Cola.joomlajumpstart. Tak samo będzie też nazywać się folder wewnątrz katalogu /modules.3.php</fi 1 ename> </files> holiday . tag (the button is located below the editor area) a dotted line appears in the edited text showing the split location for the Read more.html GNU/GPL</license> <authorEmail>admin@joomlajumpstart. wpisy można dodawać za pośrednictwem interfejsu MySQL. Joomla! 1. This is now implemented by inserting a Read more. who's had a penchant for rum ever since the first "Pirate's of the Caribbean" movie screened.. joint lead-developer Johan Janssens. zaczniemy od stworzenia folderu w głównym katalogu dysku twardego..146 Joomla!. A new Plugin takes care ofthe rest. You can check the write status of relevent folders by going to "HeIp->System Info" and then in the sub-menu to "Directory Permissions" Podobnie jak działo się to przy tworzeniu modułu Hello World.</copyright> <1icense>http://www.0.0"> <name>Moduł Świąteczne Życzenia</name> <author>Dan Rahmel</author> <creationDate>Marzec 2007</creationDate> <copyright>(C) 2007 Dan Rahmel.org/copyleft/gpl. Wszystkie prawa zastrzeżone..0" encoding="utf-8"?> <1nstal1 type="module" version="1..0</versi on> <description>Moduł Świąteczne Życzenia wyświetla życzenia w zależności od aktualnej daty."? t What is the FTP layer .

który pojawi się pod życzeniami świątecznymi. Lista typów zawiera m." /> <param name="boldgreeting" type="radio" default="0" label="Pogrubienie" description= "Określa. System Joomla! ma wbudowane funkcje niezbędne do wyświetlania i zmiany ustawień tych parametrów. Wartość parametrów ustawia się za pomocą opcji Moduły. vorzenie kodu modułu W edytorze tekstu wprowadź poniższy kod. Te parametry (greeting i boldgreeting) stanowią przykład własnych ustawień modułów.Rozdział 5. languages. echot dateC'l. czy życzenia powinny być wyświetlane pismem pogrubionym.php w folderze /mod holiday.php 5203 2007-03-27 01:42:107. password. list. imagelist. / / Zablokuj bezpośrednie uruchamianie defined( '_JEXEC' ) or die( 'Brak dostępu' ): ?> <div><small> <?php echo JText::_( '<p>Dzi si aj jest ' ). @license GNU/GPL Modul wyświetlający życzenia świąteczne w odpowiednie dni. j F Y") . menu. Powyższym parametrom przypisano dwa typy: text i radio. editors. W tym przypadku jest to wybór między nie (wartość 0) a tak (wartość 1). że w pliku pojawiły się definicje dwóch parametrów w sekcji <params>. dostępnych w większości przykładów. Parametr typu text przyjmuje jako wartość ciąg znaków o maksymalnej długości 255.: category. Obecność modułów pozwala administratorowi zmienić wygląd modułu lub jego funkcje bez konieczności modyfikacji kodu źródłowego. </small></dnv> . section. Po instalacji w systemie Joomla! wartość tych parametrów można zmieniać za pomocą opcji Moduły. Daw $ ((¡¡package Joomla @copyright (C) 2007 Dan Rahmel. Wartość radio odpowiada wyborowi jednej spośród listy możliwości. a następnie zapisz go w pliku o nazwie mod_ holidaygreetings. 'r. folderlist.greetings: <? php * * * * * */ @version $Id: mod holidaygreetings. filelist.menuitem. zauważysz pewnie. Wszystkie prawa zastrzeżone.in. Parametry zdefiniowane w pliku deskryptora mogą przyjmować jeden z 21 dostępnych typów. </p>' ). text i textarea. helpsites." > <option value="0">Nie</option> <opt i on value="l">Tak</option> </param> </params> </install> Porównując powyższy kod z utworzonym wcześniej. po kliknięciu modułu ich wartości są automatycznie zapisywane w bazie danych Joomla!. radio. spacer. • Tworzenie prostych rozszerzeń: moduły <params> <param name="greeting" type="text" default="Wesołego label="Dopisek" description= 147 świętowania!" "Tekst.

if (iboldSetting == 1) { $bb = "<b>": $be = "</b>". $be = "". 0). " and " . zanim zostaną umieszczone w zapytaniu. $bb . $holiday->greeting .Manuał [online] http://piphp. '</p>' ): } echo JText::_( } else { echo JText::_( '<p>' . intval(icurMonth) . Dzieje się tak. Później. że wartości pobrane z funkcji date() przesyłane są najpierw do funkcji intval (). Jeśli parametrowi boldgreeting przypisano wartość Tak. '</p>' ). Alternatywnym rozwiązaniem byłoby pobranie aktualnego dnia poprzez wywołanie date(" j") oraz aktualnego miesiąca poprzez wywołanie date( "n") — obie funkcje nie dodają zer wiodących. Następnie tworzona jest zmienna. $be . icurMonth = date("m"): $db =& JFactory::getDB0(): $query = "SELECT *" . "\n WHERE holidayMonth = " . uzupełniając go zerem (styczeń = 01).net/date [dostęp 02. to zmiennym $bb i $be przypisywane są odpowiednie znaczniki HTML powodujące wyświetlenie tekstu pismem pogrubionym. która przechowuje zapytanie pobierające życzenia dla obecnego dnia i miesiąca. SboldSetting = $params->get('boldgreeting'. Najpierw zmiennej Sdb przypisywana jest referencja do aktualnego obiektu bazy danych. } else { $bb = "". intval(icurDay): $db->setQuery($query): iholidays = $db->loadObjectList(). SmyGreeting '<p>Witaj!</p>' ). } ?> </div> Powyższy kod jest bardziej skomplikowany niż składający się z jednej linii moduł Hello World. PHP: date . "holidayDay = " . tłum. . Zwróć uwagę na fakt. 0). po zakończeniu przygotowań. ponieważ funkcja date() zwraca numer miesiąca w postaci dwóch cyfr. } $curDay = date("d"). W kolejnym kroku obecny dzień i obecny miesiąc zostają przypisywane do odpowiednich zmiennych wykorzystywanych w późniejszym etapie.11. Pierwsza instrukcja wyświetla aktualną datę jako ograniczoną znacznikiem <smal 1 > W następnej sekcji pobierane są wartości dwóch parametrów. które można ustawić w interfejsie administratora. A ponieważ numery miesięcy przechowywane są w postaci liczb całkowitych w bazie danych (styczeń = 1). następuje główna część skryptu — pobranie z bazy danych listy świąt. "\n FROM jos_greetings" . if (count(iholidays)) { foreach (Iholidays as $holiday) { echo JText::_( '<p>' . co zapobiegnie niejasnościom 2 .148 Joomla!. zastosowanie funkcji intval () usunie zbędny przedrostek.2008] — p r : y p . . Profesjonalne tworzenie stron WN 1W <div> <?php $myGreeting = $params->get('greeting 1 .

zostają wyświetlone w postaci kolejnych paragrafów (o ile kilka świąt przypisano do jednej daty). Następnie zainstaluj stworzone przed chwilą archiwum za pomocą opcji Rozszerzenia/Instalator w interfejsie administratora. czy znaleziono jakieś święta odpowiadające obecnej dacie. a metoda 1 oadOb jectLi st () uruchamia zapytanie i zwraca listę wartości. • Tworzenie prostych rozszerzeń: moduły 149 Zapytanie jest zapisywane w obiekcie bazy danych.łizędzi. Funkcję countO zastosowano celem sprawdzenia. udanej talacji świetlana jest vartość pola scription •Iliku skryptora Witivii-i r. Jest to proste i szybkie rozwiązanie. Wczytaj paczkę Plik pakietu: FYseglądaj.4.unek 5. Wcsytaj plik & Instaluj Instaluj z katalogu Katalog instalacyjny: Instaluj Instaluj z Sieci Podaj adres VWWVi http:// Instaluj Zanim jednak będzie można wstawić moduł na stronę. a całość zwieńczana jest dopiskiem ustawianym jako parametr modułu.. .i Pomoc vJ Rozszerzenia Instaluj Komponenty Moduły Dodatki Języki Szablony Instaluj Modni: Powodzenie Moduł Świąteczne Życzenia w y ś wietla życzenia w zależności od aktualnej daty.i il.l-i..u Altykuły Komponenty Rozszei zeni. Życzenia przechowywane są w tal» pośiednictwein interfejsu MySQL. rorzenie tabeli i zapisywanie przykładowych danych Do stworzenia tabeli przechowującej życzenia możesz wykorzystać graficzny interfejs aplikacji MySQL Administrator. Po zakończeniu wprowadzania kodu stwórz archiwum ZIP lub TAR. Tabela powinna nosić nazwę jos_greetings i zawierać trzy kolumny id (klucz główny — primay key. Jeśli udało znaleźć się pasujące życzenia.Rozdział 5. zawierające folder z plikami modułu. greeting (pole typu varchar). pojawi się stosowny komunikat z instrukcjami dotyczącymi korzystania z modułu — co przedstawiono na rysunku 5. pole typu integer z ustawionym atrybutem auto_increment). Jeśli instalacja zostanie zakończona powodzeniem. . należy wprowadzić do bazy danych daty świąt wraz z odpowiednimi życzeniami.4. W przeciwnym wypadku wyświetlane jest proste powitanie „Witaj!". do których rozszerzenie może się odwoływać. holidayMonth (pole typu integer) i holidayDay (pole typu integer).

(3. klikając prawym przyciskiem tabelę i wybierając opcję Edit Table Data z menu kontekstowego. który dodaje wpisy dla najpopularniejszych świąt: INSERT INTO 'jos_greetings' ('id'. Następnie klikaj strzałkę w górę w kolumnie Kolejność. 'Szczęśliwego Nowego Roku'. co odpowiada funkcji Zapisz kolejność. W programie MySQL Administrator możesz to zrobić. Wprowadź własny dopisek i włącz opcję pogrubiania tekstu. W lewej części strony powinny pojawić się życzenia. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Alternatywnym rozwiązaniem jest uruchomienie poniższego kodu SQL z wiersza poleceń: CREATE TABLE jos_greetings ( id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment.5. 'Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!'. Konfiguracja moduhl W interfejsie administratora przejdź do opcji Moduły i kliknij pozycję Świąteczne Życzenia.150 Joomla!. Dzięki wykorzystaniu standardowych stylów wygląd modułu będzi komponował się z resztą strony.'holidayMonth') (1. 'Wszystkim paniom. Jeśli instalacja zakończy się powodzeniem. Jeśli chciałbyś dodać przykładowe dane z poziomu wiersza poleceń. Wybierz pozycję left z drugiej listy. aby sprawdzić.25. PRIMARY KEY ('id') ): Po utworzeniu tabeli wprowadź kilka przykładowych życzeń. możesz użyć poniższego kodu. zainstaluj archiwum zawierające moduł. które zdefiniowałeś w pliku XML. podobnie jak na rysunku 5.12). najlepsze życzenia'. Moduły wyświetlane na ekranie Moduły można filtrować za pomocą list rozwijalnych znajdujących się w górnej części strony. . holidayMonth int(10) unsigned NOT NULL. pojawi się stosowny komunikat.'greeting'.'holidayDay'. Dobrą praktyką jesl wyświetlanie elementów modułu z wykorzystaniem stylów zdefiniowanych w Joomla! (np. (2. dopóki nie pojawi się na samej górze (kolejność = 1). greeting varchar(45) NOT NULL. jak przedstawiono to na rysunku 5. Nie zapomnij dodać także przykładowego wpisu dla obecnej daty. holidayDay int(lO) unsigned NOT NULL.6 Drugą możliwościąjest wprowadzenie liczby 0 w pole w kolumnie Kolejność i kliknięcie małej ikony dyskietki w nagłówku kolumny. klasy moduł etable). W obecnej implementacji styl fontów określany jest w kodzie modułu.1). czy moduł działa poprawnie. odpowiadającą modułowi Świąteczne Życzenia.3): VALUES Korzystając z opcji Rozszerzenia/Instalator. W dolnej części strony znajdują się parametry modułu.7.1. Po poprawnym wprowadzeniu zmian w konfiguracji modułu otwórz stronę główną Joomla! w przeglądarce. a spis modułów powinien zostać ograniczony tylko do tej pozycji. jak zilustrowano to na rysunku 5.8. Warto rozważyć wyświetlanie modułu na pierwszej pozycji lewej kolumny — przed innymi modułami przypisanymi do pozycji left.

. 7ień kolejność Ddułów. powinieneś dodać życzenia zarówno dla danego dnia świąt. irowadź własny pisek i włącz cję pogrubiania (stu 151 sunek 5. Możesz także odpowiednio dostosować wpis do życzeń poprzedzających święta (np. jak i dla dnia przed świętami.6. • Tworzenie prostych rozszerzeń: moduły ¡unek 5.Rozdział 5. dla Wigilii Świąt Bożego Narodzenia). y moduł Ziąteczne czenia był świetlany <o pierwszy Jeśli masz zamiar wykorzystać ten moduł na Twojej stronie.5.

Wprowadź parametry podobnie jak na rysunku 5. który pozwala na przyporządkowanie wpisów bezpośrednio zarejestrowanym użytkownikom. w przypadku modułu i korzystania z funkcji platformy Joomla!. Ploys and eCommerce applications.'Experience the Freedom! It has nevei easierto create your own dynamic Web site Manag content from the best CMS admin interface and in vii language you speak. Te informacje mogą być automatycznie pobierane i wyświetlanie na stronie Kontakt z Nami. bardzo łatwo jest napisać rozszerzenia. Dostęp do danych w bazie wymaga. and rich media. zaledwie kilku linii kodu. aby spełniały założenia danej strony. które pobierają i modyfikują dane Joomla!. co pozwoli dodawać kontakty do tej kategorii. że opcja Publikacja ustawiona jest na Tak. Dodatkowo platforma Joomla! zawiera wbudowane funkcje niezbędne do komunikacji z bazą danych. Zmiany wprowadzane w bazie danych są automatycznie odzwierciedlane na karcie Kontakt z Nami.152 Joomla!.5 . Na stronie głównej pojawią się życzenia ¿4 J o o m l a ! Joomla! 1.8. Szukej. . Pierwszym krokiem w tworzeniu takiego modułu jest określenie publicznej kategorii zawierającej kontakty.. aby dodać nową kategorię. Joomlai provides an easy-to-use graphical user interface thai simplifies the management arid publishing of large volumes of c ontent including HTML. Popular Wszystkim paniom. media poitals. ponieważ informacje przechowywane są w jednym miejscu. najlepsze życzenia Wesołego świętowania! Content Layouts The Joomla! Commui i Welcome to Joomla! 1 Newsflash 4 • New ish ' 1 1 Home Joomla! Joomla! License Mo«« ahout sloomia* FAO The NewsWeb Links News Feeds W e l c o m e to t h e F r o n t p a g e Welcome to Joomla! Joomla! is a free open source fiamewoik and content piii>iisliin<i system designed foi quickly creating highly intei active multi-lamjuatie Welt sites. online communities. Wybierz pozycję Kategorie z menu Komponenty/Kontakty w interfejsie administratora. które upraszczają i zabezpieczają cały proces. Przykładowo Joomla! zawiera komponent do zarządzania kontaktami. aby zapisać nową kategorię w bazie danych Joomla!. Tworzenie modułu Kontakt z Nami Wiele narzędzi dołączonych do systemu Joomla! można rozszerzyć. Domyślna instalacja Joomla! zawiera tylko jedną kategorię o nazwie Contacts.7. Joomla! is used by organisations of all sizes for Public Web sites.. Ponieważ wszystkie dane przechowywane są w centralnej bazie danych MySQL. Pwrd ty t ee r ¿4 J o o m l a r . documents. Upewnij się. Kliknij przycisk Utwórz. Kliknij przycisk Zapisz. Możliwe jest także utworzenie kategorii grupującej informacje o kontaktach dostępnych publicznie. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 5. Za pomocą specjalnego modułu możliwe byłoby wyświetlenie tych informacji w dowolnym miejscu na stronie Joomla!.

notuj wartość la ID dla vorzonej tegorli Aby wyświetlić listę publicznych kontaktów. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Zapisz. Otwórz opcję Komponenty/Kontakty/Zarządzaj kontaktami. Zwróć uwagę na fakt. która pobiera wyłącznie kontakty przypisane do kategorii publicznej. że przechowywane są tutaj wszystkie kontakty — nie tylko publiczne. Jednak w tym przypadku tabela. z której będą pobierane dane. która ma być publiczna. musisz najpierw wprowadzić dane użytkowników. Możesz utworzyć nowy wpis (zobacz rysunek 5.9. istnieje już w systemie Joomla!. Na szczęście wartość pola nd można odczytać z listy kategorii. W kodzie rozszerzenia powinno wystąpić zapytanie do bazy danych. Zanotuj numer odpowiadający kategorii. sunek 5. • Tworzenie prostych rozszerzeń: moduły 153 ¡unek 5.Wybierz grafiką Lewa Podgląd Gi afika: Położenie yiafiki: Dostęp do bazy danych w rozszerzeniu Kontakt z Nami przypomina kod modułu Świąteczne Życzenia.idNov*<łnie: P o z i o m dostępu: 0 (Contacts) • Publiczne kontakty Kontakty przypisane do tej kategorii będą pubi Nie * Tak IsSRSSH Zastrzeżony Specjalny .10) lub wybrać istniejący i przypisać go do publicznej kategorii. . Odpowiednie zapytanie wymaga znajomości pola category id kategorii publicznej. Nórz nową bliczną tegorię. aby wyświetlić aktualną listę wpisów.9. której staną dodane ormacje kontaktach M Kategoria: [ Zmień ] Szczegóły Tytuł: Tehst zastępczy: Publik acja: Sekcja: brak Upoi z.Rozdział 5.8. Po zapisaniu nowej kategorii pojawi się ona na liście. Wszystkie informacje o kontaktach przechowywane są w tabeli jos_contact_detai 1 s. W prawej kolumnie widnieją wartości pola category id dla poszczególnych wpisów. które powinien wyświetlać moduł. aby zapisać w bazie danych informacje o kontakcie. jak pokazano na rysunku 5.

154 Joomla!. '. '. </strong>'): echo JText::_( '<smal1>' . } . <div style="border: lpx solid black: padding: 5px. $contact->con_position . 0). $db->setQuery($query): icontacts = $db->loadObjectLi st(): if(count($contacts)) { foreach (icontacts as Scontact) { echo JText::_( '<p><strong>' . Utwórz nowy kontakt i przypisz go do kategorii publicznej 3 ff Kontakt: [Zmień] Szczeyófy N azw* Tek«t z«słip«zy Publik acf<i K.Brak użytkowników 1 (Name) Poziom dostępu • * Nie • Tak _ Henryk Sienkiewicz ¡25SH3w Zastrzeżony Specjalny m 1 Wszystkie niezbędne ustawienia zostały wprowadzone.10. w którym znajdzie się plik z kodem i plik deskryptora. intval(ipubliccat). GNU/GPL informacje o publicznych kontaktach. modcontactus. Utwórz folder o nazwie mod contactus. $contact->email_to . W edytorze tekstu wprowadź poniższy kod i zapisz go pod nazwą w folderze mod contactus: <?php * @version $ld: mod contactus. "\n WHERE catid = " . </small>'). $contact->name . $contact->telephone ."> <h3>Kontakt z Nami</h3> <?php $publiccat = $params->get('publiccat'. aby wykorzystać przygotowane wcześniej informacje. 42:1OZ Danr $ zastrzeżone. 5203 2007-03-27 Wszystkie prawa 01. $db =& JFactory::getDB0(). Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 5. dlatego można przejść do fazy implementacji modułu.php * @package Joomla * @copyright * @license */ / / Zablokuj definedi ?> bezpośrednie uruchamianie (C) 2007 Dan Rahmet. '. $query = "SELECT *" . "\n FROM jos_contact_details" .php * Modul wyświetlający '_JEXEC' ) or die( 'Brak dostępu' ).Hegona Polecz 7. ( i z y t N o w n i k i v m . echo JText::_( '<small>' '</small></p>'): . </small>'): echo JText::_( '<small>' .

Rozdział 5.0"> <name>Modul Kontakt z Nami</name> <author>Dan Rahmel</author> <creationDate>March 2007</creationDate> <copyright>(C) 2007 Dan Rahmel.com</p>'): </div> Struktura kodu w dużym stopniu przypomina moduł Świąteczne Życzenia. Wynik zapisywany jest w postaci zmiennej $contacts.php</fi1ename> </files> <params> <param name="publiccat" type="text" label="ID publicznej kategorii kontaktów" description="Kontakty przypisane do tej kategorii będą wyświetlane na stronie.html GNU/GPL</1i cense> <authorEmai 1 >admi n{ajooml a jumpstart . Wartość tego pola wyświetlana jest po poprawnym zakończeniu instalacji.org/copy1eft/gpl.5. Dla modułu Kontakt z Nami został zdefiniowany pojedynczy parametr: publ i ccat. który powoduje wyświetlenie obramowania wokół modułu.</copyright> <1 i cense>http://www. następnie pełniona funkcja. W rezultacie system Joomla! automatycznie stworzyłby listę rozwijalną zawierającą listę dostępnych kategorii.xml poniższy kod: <?xml version="l. .0</versi on> <descnption>Modul Kontakt z Nami wyświetla informacje kontaktowe wpisów przyporządkowanych do publicznej kategorii. które zostają kolejno wypisane. • Tworzenie prostych rozszerzeń: moduły } else { echo JText::_( 155 } '<p>Emai1 pomoc@przyklad. </description> <files> <fi 1ename modułe="mod_contactus">mod_contactus. Aby ukończyć moduł. Dla tego rozszerzenia pierwszy znacznik <div> posiada przypisany atrybut stylu." /> </params> </i nstal 1> Prawdopodobnie zauważyłeś. Jest to lista pozycji. Jeśli wybór dotyczyłby zwykłych kategorii Joomla! (kategorii artykułów). Następnie pobierane są z bazy danych wszystkie kontakty zapisane w tabeli jos_contact_detai 1 s.0" encoding="utf-8"?> <install type="module" version="1. która zwraca listę kontaktów przypisanych do kategorii publicznej. Id odpowiedniej kategorii można wprowadzić po wybraniu tego modułu w części Moduły. należy skonstruować jeszcze plik deskryptora. Jeśli nie znaleziono żadnych rekordów. Wszystkie prawa zastrzeżone. dlatego dobrym rozwiązaniem jest umieszczanie w tym miejscu wskazówek dotyczących niezbędnej konfiguracji modułu. na stronie pojawi się e-mailowy adres pomocy technicznej.org</authorEmail> <authorUrl>www. typ parametru mógłby zostać ustawiony na category. najpierw pojawi się imię i nazwisko. org</authorllrl > <versi on>l. że pole <description> zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji.gnu. Zapisz w folderze modułu pod nazwą mod_contactus. jooml a jumpstart. numer telefonu i adres e-mailowy. z uwzględnieniem odpowiedniej wartości catid. Po uruchomieniu modułu pobierana jest najpierw wartość parametru publiccat. która odpowiada wartości category id dla kategorii publicznej. Jego wartość wykorzystywana jest w zapytaniu do bazy danych.0.

i jest Saturday. JOOmlQ! version l.12. 8 March 2008r. >. media poitals. co pozwoli Ci określić miejsce przechowywania danych.11. Wilco Jansen resorted to sending rum to .156 Joomla!. J'. Rysunek 5. and Ertranets and is supported bv a community of thousands of users F w e a i by . documents. Intranets. sr«riki ewi cz fg. Kliknij pole oznaczone ID publicznej kategorii kontaktów. To ensure this code release. najlepsze życzenia Wesołego świętowania! Latest N e w s . Jeśli moduł zostanie poprawnie zainstalowany. które zapisałeś wcześniej. aby jego wartość odpowiadała ID kategorii publicznej. Popular Informacje o kontaktach pojawią się w panelu na stronie głównej ^ ^ ^ • • Welcome lo Joomla' « What's New In 1 5'> 'i Kontakt z Nami Hewyk Sienkiewicz.pl W e l c o m e to the F r o n t p a g e W e l c o m e to J o o m l a ! ^ S1 Joomla! is afiee open source ft amewotk and content publishiug system designed foi quickly ci eating highly interactive multi-language Welt sites. 1 i Joomla! provides an easy-to-use graphical user Mnterface thai simplifies the management arid publishing of large volumes of content including HTML. Id odpowiedniej kategorii można wprowadzić po wybraniu tego modułu w części Moduły.11. aby otworzyć ekran edycji parametrów.p o lsovpisarze.12. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Utwórz archiwum podobnie jak przy poprzednich modułach. Joomla! is used by organisations of all sizes for Public Web sites. wybierz go na liście Moduły i ustaw parametr. • • ^ ^ ^ Uruchom teraz stronę główną w przeglądarce.. jak pokazano na rysunku 5.Joornla! . Nogs and eCoinmeice applications. Prefei ¿neje l))0<l_C0ltt. online communities. a następnie wprowadź ID. Wszystkim paniom. . • v A jrii-v to . and rich media. które będzie wykorzystywane w zapytaniach do bazy danych. Wybierz pozycję Kontakt z Nami na liście Moduły.s » Home * Joomla" * Joomla! License • Moi e about Joomla' » FAO • The News » Wel> Links • News Feeds Wiscej. Stworzony moduł stanowi doskonałą demonstrację dostępu do danych zapisanych w systemie Joomla!.> W e are Volunteers & # ss S t i c k to the C o d e ! # -J ISfMiBISIIllll I 1 The Joomla' Core Team consists of volunteer developers. Newsflash 4 ^ ^ . podobnie jak to jest na rysunku 5. 123 45 67. Rysunek 5..)CtUS Moduł Kontakt z Nami • Nie Tak • P a anteny modułu i ID ubiieznej kiiteyofti kontaktó^J Ustaw ID kategorii w parametrach modułu Nie * Tak left 2::Main Menu Zastrzeżony Specjalny 59 Moduł Kontakt z Nami wyświetla informacje kontaktowe wpisów przypisanych do publicznej kategorii. które będą niezbędne przy implementacji danego modułu. designers. E>ziiia.M !. Poświęć trochę czasu na przejrzenie tabel w bazie danych Joomla!. . a następnie zainstaluj je w systemie za pomocą opcji Rozszerzenia/Instalator. Powinieneś zobaczyć listę kontaktów przypisanych do kategorii publicznej.

dlatego stosując moduły. stanowiącego podstawę bardziej złożonych rozszerzeń. które opisano w rozdziale 6. • Tworzenie prostych rozszerzeń: moduły 157 Zsumowanie Spośród programowalnych rozszerzeń Joomla! moduły stanowią najprostsze i najłatwiejsze w implementacji rozwiązanie. który pobiera z bazy danych życzenia odpowiadające aktualnej dacie. Jeśli jednak dane zastosowanie wymaga bardziej rozbudowanej interakcji z użytkownikiem. Na stronie może pojawiać się dowolna liczba modułów. jak te. Implementacja modułu. który wyświetla publiczne informacje o kontaktach. . W tym rozdziale przedstawiono proces tworzenia modułów. jednak jego dystrybucja i instalacja. nie nastręczają trudności.Rozdział 5. najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie takiego komponentu. Programowanie komponentów stanowić będzie prawdopodobnie główną część pracy w zakresie profesjonalnego programowania Joomla!. Stworzenie modułu nie jest trywialne. a następnie wyświetla je na stronie. ze względu na zapisywanie w postaci archiwum ZIP. Moduły są najprostszą form rozszerzeń Joomla!. znajdziesz informacje na temat tworzenia własnych komponentów. W rozdziale 6. wyszczególniając poniższe etapy: • • • Tworzenie modułu Hello World. można uzupełnić system Joomla! praktycznie o każdą pomniejszą funkcję. opartego na komponencie Joomla! do zarządzania kontaktami. Programowanie modułu.

Profesjonalne tworzenie stron WN 1W .158 Joomla!.

ponieważ nie jesteś zmuszony do korzystania ze złożonych. system kontroli wersji (Subversion). a także automatyczną generację dokumentacji projektu (phpDocumentor). Będziesz miał okazję poznać wszystkie kolejne etapy programowania. Profesjonalne programowanie wymaga jednak dużo większej kontroli nad projektem. które można znacząco uprościć. ponieważ wprowadzany kod był nieskomplikowany i wcześniej sprawdzony. kiedy musisz napisać prosty moduł lub wprowadzić niewielką zmianę.6 Zaawansowane rozszerzenia: komponenty Dzięki wskazówkom umieszczonym w rozdziale 5 stworzyłeś kilka prostych rozszerzeń. To spontaniczne podejście do procesu programowania sprawdza się w sytuacjach. Jednakże dowolny. skomplikowanych zintegrowanych środowisk programistycznych (IDE — Integrated Development Environment). przynajmniej średniej wielkości (dotyczy to praktycznie każdego komponentu) projekt to zadanie. Do tego celu wykorzystasz profesjonalne środowisko programistyczne (Eclipse). sugerowały wykorzystanie edytora tekstu do tworzenia i zapisywania plików źródłowych. Dodatkowo . jak wygląda tworzenie profesjonalnych. Przykładowo stworzenie komponentu sklepu internetowego z kilkoma dołączonymi modułami wymaga koordynacji wielu plików. Ta szybka i prowizoryczna metoda jest jednocześnie jedną z zalet tworzenia programów PHP. W tym rozdziale naświetlono proces tworzenia zaawansowanego rozszerzenia Joomla!. Programowanie tych kilku modułów ograniczało się do wykorzystania prostego edytora tekstu. stosując potężniejsze narzędzia programistyczne. wygotowanie środowiska programistycznego Wskazówki w rozdziale 5. co pozwoli Ci lepiej pojąć. komercyjnych aplikacji Joomla!. co często oznacza współpracę z innymi programistami. poznając przy okazji podstawowe aspekty rozszerzalności systemu Joomla!.

o których wcześniej nie pomyślałeś. a jego popularność nie słabnie. wykorzystanie profesjonalnycl" narzędzi może zadecydować o zakończeniu projektu o czasie i nieodkładaniu go w nieskończoność. IDE o nazwie Eclipse posiada funkcjonalność daleko wykraczającą poza zwykły edytor tekstu. z których powinna korzystać jak najszersz. a w razie potrzeby istnieje możliwość przy wrócenia starszej wersji. Możliwe. że korzystasz już ze środowiska programistycznego. Tym sposobem system} kontroli wersji pozostają niedoceniane. Mając to na uwadze. ponieważ dostępne są rozszerzenia np. ponieważ wiele decyzji projektowych poprzednika narzucało permanentne ograniczenia. głównie ze względu na archiwum starszych projektów stworzone w tym systemie. System obsługujt wprowadzanie zmian. Stosowanie systemu kontroli wersji SVN System kontroli wersji to jedna z technologii. Istnieje popularniejszy od SVN system kontroli wersji— nazywa się Concurrent Versions System (CVS). Organizacja pracy zorientowana jest m projekty. jeśli pojawią się dwie istotnie różniące się wersje tego samego pliku. kodu PHP XML i HTML. to wspaniale. nawet kiedy nad projektem pracuje tylkc jedna osoba. Zmiam wprowadzone w kodzie mogą być konsultowane. Ja w codziennym użyciu preferuję CVS. Mimo wszystko warto przynajmniej pobieżnie zapoznać się z podrozdziałami. a takżt umożliwia zarządzanie archiwum kodu źródłowego. Jednym z najczęściej wykorzystywanych systemów kontroli wersji jest program Subversioi (SVN). System kontroli wersji SVN usprawnia zespołową pracę nad kodem. które spełnia Twoje potrzeby. któiy Ci odpowiada—jest to kwestia indywidualnego wyboru. wielu ludzi nie dostrzega zalet płynących z zastosowania jej a firmy programistyczne często nie traktują tego jako obowiązku. SVN to zaawansowany program składający się z części serwerowej i części klienta co umożliwia zarządzanie projektem przez sieć podczas konstrukcji oprogramowania. Niestety. Głównym zadaniem takiego systemu jest prowadzenif archiwum kodu źródłowego i notowanie wszystkich zmian wprowadzonych w plikach. Jeśli tak jest. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W jeśli nad projektem pracuje grupa lub choćby dwie osoby. dlatego programiści Joomla! powinni rozważyć korzyści płynące z adaptacji akurat tego systemu kontroli wersji. W przypadku Joomla! wiodącym rozwiązaniem jest jednak SVN.160 Joomla!. grupa programistów. SVN stworzono z myślą o zastąpieniu CVS. . przykłady opisane w tym rozdziale zostaną stworzone z użyciem dwócł profesjonalnych narzędzi programistycznych. ma narzędzia do rozwiązywania konfliktów. Pomimo wielu podstawowych wad CVS został w znaczącym stopniu rozwinięty. dla Subversion (SVN). a architektura oparta na wtyczkach dodatkowo usprawnia konstrukcję oprogramowania Joomla!. Na< jednym projektem może pracować kilku programistów jednocześnie. i nie masz zamiaru zmieniać go. Znalezienie środowiska programistycznego spełniającego oczekiwania przypomina wyszukiwanie samochodu. Być może dzięki temu odkryjesz nowe sposoby wykorzystania obecnego IDE. w których opisano Eclipse. Systemy kontroli wersji to kluczowy element prawie wszystkich projektów wyjątkiem są tylko te najmniejsze.

a następnie zdiagnozować problem lub określić różnice w działaniu nowej wersji. Za pomocą SVN możesz zbadać wcześniejsze wersje kodu. często gra także rolę aplikacji archiwizującej. kiedy dana funkcja pracowała poprawnie. Pobranie starej wersji pliku z systemu kontroli wersji jest trywialne. . Jest to wygodny sposób tworzenia kopii zapasowych nawet dla leniwych programistów. które napotkasz w czasie tworzenia aplikacji. która wymaga znaczących zmian. Możliwe jest stworzenie nowej wersji niezależnie od starej i kontynuowanie prac jednocześnie nad obiema. takie jak możliwość wglądu w historię ukończonych projektów lub rola materiału dowodowego w przypadku oskarżenia o kradzież kodu. ponieważ polega to do kliknięciu prawym przyciskiem pliku lub folderu i wybraniu opcji „check in". Funkcja. Ponieważ SVN jest systemem działającym na serwerze. Twój komputer zepsuł się.Rozdział 6. SVN pozwala na eleganckie rozwiązanie tego problemu dzięki opcji „fork" 1 . że jedna z podstawowych funkcji przestała działać — a Ty nie masz pojęcia dlaczego. Minimalna wersja danej procedury uruchamiała się dużo sprawniej przed wprowadzeniem zmian. jaką odgrywa solidna dokumentacja konstrukcji oprogramowania. jak zastosowanie systemu kontroli wersji może uratować sytuację. Wielu ludzi pracuje jednocześnie nad danym projektem. która została usunięta kilka miesięcy temu. biorąc za podstawę pierwszą implementację. Aplikacje podobne do SVN powstały. • • • • • Kilka przykładów wymienionych wyżej świadczy o tym. zobaczyć. W powyższym opisie całkowicie pominięto bardziej znaczące aspekty. z tego powodu niezbędna jest koordynacja wysiłków i wprowadzanych zmian. uruchamianej na innej maszynie. Firma zamierza stworzyć nową wersję aplikacji. muszą pojawiać się uaktualnienia i poprawki błędów. ponieważ zmiany wersji oznaczane są w SVN. ponieważ programiści open source. oraz sposoby rozwiązania ich dzięki SVN: • W kodzie źródłowym nowej wersji programu wprowadzono wiele zmian. jednocześnie starsza wersja musi nadal być wspierana. Dzięki przeglądaniu wersji programu według dat lub nazw można łatwo i szybko przywrócić najnowszą wersję kodu. aby zapisać zmiany. która zawierała wymaganą funkcję. w różnych miejscach potrzebowali skutecznego sposobu wprowadzania zmian bez ryzyka uszkodzenia projektu. więc programista chce poddać jąrefaktoryzacji. Wprowadzenie zmian jest bardzo proste. jakie zmiany wprowadzono w danej części. Rozwidlenie — przyp. a Ty nie zrobiłeś kopii zapasowej. aby odnaleźć właściwy plik. • Zaawansowane rozszerzenia: komponenty 161 Poniżej wymieniono kilka częstych problemów. Nie musisz szukać wśród kopii zapasowych. W razie konieczności możesz przywrócić projekt do stanu. jest znów potrzebna. pracujący o różnych porach. po czym nagle okazuje się. tłum.

dostępna na stronie http://subcommander. TortoiseSVN (http://tortoisesvn. i komercyjną Professional. JSVN— Kod proof-of-concept. • • QSvn — Kolejny klient SVN napisany w oparciu o bibliotekę Qt. Jeśli preferujesz wiersz polecenia. dostępna na stronie http://rapidsvn. Windows. MacOS X) nakładka graficzna napisana w C++ z wykorzystaniem platformy wxWidgets. co pozwala na dostęp do wszystkich funkcji bezpośrednio z menu kontekstowego. Jest to implementacja SVN w Javie z wykorzystaniem biblioteki SVNKit. dostępny na stronie www. tigris. tigris. implementacja klienta SVN w Java Swingu.net/projects/qsvn/ RapidSVN— Wieloplatformowa (Linux.com. którą można znaleźć na stronie http://jsvn.alternatecomputing.com.tigris. można znaleźć j ą na stronie http://pysvn.tigris. MacOS X) klient SVN dostępny na stronie www.org. Można na niej znaleźć dwie wersje.tigris. obiektowa implementacja biblioteki SVN w Pythonie. dostępny na stronie www. Windows. twobarley corns.com/smartsvn.de/wiki/programs/kdesvn. org. dostępna na stronie www.org/ Jeśli wolisz interfejs graficzny. darmową — Foundation.syntevo. tkSVN— Klient systemów SVN i CVS napisany w Tcl/Tk. at/prg/emacs. • m SmartSVN— Wieloplatformowy (Linux.net/en/community/subversion/svnx.el— Interfejs SVN dla programu Emacs. net/tkcvs.umputun. możesz skorzystać z jednej z poniższych implementacji: • TortoiseSVN— Najpopularniejsza implementacja dla systemu Windows.org.lachoseinteractive.anrichter.alwins-world.//subversion. • Subcommander — Wieloplatformowa (Linux. • • • m psvn. eSvn — Wersja programu Subversion napisana w oparciu o bibliotekę Qt.162 Joomla!. dostępny na stronie www. możesz pobrać bazę systemu SVN z poniższej strony: http -.html. org. WorkBench — Wieloplatformowe (napisane w oparciu o wxPython i pysvn) narzędzie. kdesvn — Kolejny klient SVN dla środowiska KDE. tigris. • • • .org) integruje się z Eksploratorem Windows. svnX— Nakładka graficzna narzędzi tekstowych SVN dla MacOS X. SCPlugin — Wtyczkę dla narzędzia Finder w systemie MacOS X można znaleźć na stronie http://scplugin. można ją znaleźć na stronie http://esvn. dostępny na stronie www. MacOS X) nakładka napisana w C++ z wykorzystaniem biblioteki Qt. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Instalacja SVN System SVN można zainstalować na kilka sposobów.xsteve. Windows.

org Proces instalacji przeprowadzany jest w prostym. TortoiseSVN można pobrać ze strony: http://tortoisesvn. Settings Help About [> orzenie lozytorium nenu ntekstowego Ponieważ SVN można zintegrować z wieloma środowiskami programistycznymi (a co najważniejsze.1). Po utworzeniu folderu należy zarejestrować go w SVN jako repozytorium. tigris.(rysunek 6. System automatycznie umieści w nim pliki i foldery niezbędne do zarządzania archiwum. możesz nadal korzystać z funkcji programu. Syncro SYN Client — Wieloplatformowa nakładka. które zostały zarejestrowane. odwiedź stronę SVN. Jeśli zamiast tego wolałbyś uruchomić serwer SVN. g. . klikając menu Plik. z Eclipse). ? • > Bii Repc-browser Export. • Zaawansowane rozszerzenia: komponenty • • ZigVersion — Komercyjny klient SVN dla Mac OS X.. orzenie repozytorium SVN Każdy system kontroli wersji wymaga repozytorium — to miejsce przechowywania aktualnej kopii plików i kopii archiwalnych.. Pliki można uaktualniać i pobierać z repozytorium pojedynczym kliknięciem. których kopie bezpieczeństwa tworzone są automatycznie... Po zainstalowaniu aplikacji dostęp do niej uzyskasz po kliknięciu prawym przyciskiem okna Eksploratora Windows.1. Wyślij do Wytnij Kopiuj Utwórz skrót Usuń Zmień nazwę Właściwości ij? . 163 Jeśli dopiero zaczynasz. dostępna na stronie www. Kliknij prawym przyciskiem stworzony przed chwilą folder i z menu kontekstowego wybierz TortoiseSYN/Create repositoiy here. ¡linek 6. Konfiguracja serwera SVN (zwłaszcza zagadnienia związane z bezpieczeństwem) wykracza poza ramy tej książki. Dla pojedynczego programisty funkcję repozytorium może spełniać zwykły folder na dysku twardym. W doskonały sposób integruje się z systemem operacyjnym i pozwala na dostęp do menu TortoiseSVN po kliknięciu prawym przyciskiem dowolnego pliku lub folderu.. Jeśli nie zaznaczyłeś żadnych elementów. dostępny na stronie http://zigversion. syncrosvnclient. com.. będziesz mógł obsługiwać repozytorium bezpośrednio z poziomu IDE. trójkrokowym kreatorze. Powinien pojawić się komunikat informujący o poprawnym utworzeniu repozytorium.Rozdział 6. Create repository here Import.. com. Utwórz folder o nazwie Repozytorium_SVN. na której bez problemu znajdziesz potrzebne wskazówki. TortoiseSVN Otwórz za pomocą. zalecana jest instalacja TortoiseSVN. wpisy programu pojawią się jako jedne z pierwszych na liście. SVN Checkout. Możesz umieścić go na dysku twardym komputera lub na przykład na dysku sieciowym...

Uruchomienie Eclipse powoduje wyświetlenie ekranu powitalnego. W lewym górnym rogu znajduje się pasek skrótów pozwalający na przełączanie między perspektywami. Instalator zawiera wszystkie wtyczki niezbędne w przypadku programowania w PHP. dlatego najlepiej pobierać go na szybkim łączu. Kontroluje ona. Praca z programem sprowadza się do zarządzania projektami. a za pomocą wtyczki obsługuje w pełni programowanie w PHP.164 Joomla!. która bezproblemowo łączy system kontroli wersji SVN ze środowiskiem programistycznym. Pobieranie i instalacja EasyEclipse Zamiast samodzielnej instalacji Eclipse. Na stronie internetowej EasyEclipse możesz znaleźć instalatory dla systemów Windows. Konfiguracja Eclipse Przy pierwszym uruchamianiu Eclipse pojawi się okno z pytaniem o położenie folderu roboczego. dzięki czemu wybrany folder będzie wykorzystywany przy kolejnych uruchomieniach. a następnie wszystkich niezbędnych wtyczek warto rozważyć pobranie pakietu EasyEclipse for PHP. Proste kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybór odpowiedniej opcji z menu pozwala uaktualnić repozytorium lub pobrać z niego najnowszą wersję projektu. .2. które okna (lub części — w terminologii systemu Eclipse) są wyświetlane i które zasoby dostępne. stworzonym przez IBM. Eclipse posiada kompletne IDE. Dla systemu Eclipse opracowano wtyczkę o nazwie Subclipse. Na wygląd ekranu wpływa aktualnie ustawiona perspektywa. do których dołącza się pliki. a następnie przekazanym społeczności open source. org Pakiet zajmuje sporo ponad 100 MB. czyli także Subclipse. Na pasku tytułu znajduje się informacja o aktualnie wyświetlanej perspektywie. Wybierz odpowiedni folder i zaznacz opcję Use this as the default. MacOS X i Linux: www. Instalacja składa się zaledwie z dwóch etapów: akceptacji warunków licencji i wybrania katalogu docelowego.3 ustawiona jest perspektywa Resource.3. Główne okno workbencha przypomina to przedstawione na rysunku 6. a także otwieranie kolejnych. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Korzystanie z Eclipse Eclipse jest profesjonalnym systemem programistycznym. Podstawy workbencha Środowisko programistyczne w systemie Eclipse nosi nazwę workbench. easyeclipse. Na rysunku 6. jak to przedstawiono na rysunku 6.

powinieneś wybrać projekt PHP.2. Java. yóre pomocą Ci ipoznać się interfejsem rogramu skutecznie niego korzystać 165 File Edit Navigate Search Project Run Window g C*php Sj. korzystając z jednego z dostępnych szablonów (np. kran powitalny wiera opcje.Rozdział 6. Statyczna strona WWW. warto rozważyć dodanie opcji automatycznego wstawiania we wszystkich plikach zabezpieczenia. PHP. . które zapobiegnie wykonywaniu kodu spoza platformy Joomla!. który zostanie utworzony. Programując Joomla!. TODO Dodać pole formularza dla adresu e-mail Możesz utworzyć nowy projekt. XML) powiązanych z typem projektu. Zanim jednak utworzysz nowy projekt. • Zaawansowane rozszerzenia: komponenty rsunek 6.Navigator Result View Resource «==• •# Księga Gości j qî: Outline An outline is not available.

. Ustawienia wyświetlane są w postaci drzewa. Subclipse można pobrać na stronie: http://subclipse. co widać na rysunku 6.. Jeśli jednak zainstalowałeś standardową wersję Eclipse. kliknij pozycję Code Templates. K Preferences type filter text $ Amateras ffl Ant ffi Coloring Editor EdipseUtilPlugins ® Help m HTML Tidy is Install/Update ffi Internet ffi Java 8 PHPeclipse Web Deve Browser Configur Browser Preview S PHP Code Assist Code Templat Formatter Help (WIN_3i HTTP Query Installed Inte Mark Occurre PHP Parser Spelling Task Tags Templates + PHP Fvtfirnal Tnn Code Templates Configure generated code and comments: Comments Ei Code Newly created HTML files ( j Import. Export All. aby zapisać zmiany. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Zmiana domyślnego szablonu PHP w celu dodania zabezpieczenia Joomla! pozwoli Ci lepiej zapoznać się z Eclipse. Export.166 Joomla!. aby dodać funkcję współpracy z systemem SVN. Pakiet EasyEclipse zawiera wtyczka Subclipse.P H P e c l i p s e . Możesz teraz wprowadzić kod. która może służyć za przykład komponentu. Rozwiń węzeł PHPeclipse Web Development.4. Najczęściej takie wpisy zawierają komplementy pod . który będzie dodawany do każdego nowego pliku. to księga gości. Wybierz pozycję New PHP files i kliknij przycisk Edit. Kliknij przycisk OK. ] Ustawienia skategoryzowane i przedstawione są w formie drzewa Pattern: <?plyp i * Created on 3{date} | * To change the template f o r t h i s g e n e r a t e d f i i * W i n d o w ~ P r e f e r e n c e s .4.PHP . a następnie PHP. org Tworzenie komponentu Księgi Gości Tradycyjna aplikacja internetowa. Wybierz opcję Preferences z menu Window.C o i f < > 0 Automatically add comments for new methods and types s (does not apply to comments contained in the code patterns) Restore Defaults Apply W prawym panelu okna Preferences pojawi się lista dostępnych szablonów dla projektu tego typu. które widoczne są następnie dla wszystkich odwiedzających stronę. W tym przypadku wprowadź poniższy: // zablokuj bezpośrednie uruchamianie defined( '_JEXEC' ) or die( 'Brak dostępu' ). Od tej chwili wszystkie pliki PHP utworzone w Eclipse będą zabezpieczone przed uruchamianiem spoza systemu Joomla!. tigris. Rysunek 6. musisz samodzielnie pobrać i zainstalować Subclipse..... Umożliwia ona zamieszczanie komentarzy przez użytkowników.

5. a także (oby jak najrzadziej) krytykę. wybierając File/New/PHP Project. . Mogą jednak zawierać także sugestie ulepszeń. które wyszukują formularze księgi gości na stronach WWW po to. by zamieszczać niepożądane odnośniki. a także usuwania. • Zaawansowane rozszerzenia: komponenty 167 adresem prowadzącego stronę. co uniemożliwia dodawanie spamu. Większość komponentów składa się z dwóch części. jak zilustrowano to na rysunku 6. które użytkownik poprawnie musi wprowadzić w pole tekstowe. Takie działanie ma dwojakie skutki: po pierwsze. a po drugie. N e w PHP project | PHP P r o j e c t Create a new PHP Project Project name: com_guestbook] [jjjjj] Use default location [ Finish J [ Cancel | ihrona przed spamem Spam w księgach gości jest częstym problemem. które pojawiłyby się na stronie. wórz nowy ojekt PHP Eclipse nazwie >m_guestbook sunek 6. gdzie można edytować istniejące wpisy. ponieważ roboty internetowe zliczają odnośniki do strony. Programy wysyłające spam nie są w stanie odczytać znaków z obrazka. Ochrona przed spamem w księdze gości sprowadza się do dopuszczania dodawania wpisów tylko przez zarejestrowanych użytkowników. który składa się z dwóch części: frontowej. Jeśli jednak zamierzasz udostępnić dodawanie wpisów niezarejestrowanym użytkownikom. CAPTCHA to obrazek zawierający zniekształcone litery i cyfry.Rozdział 6. z czego jedna funkcjonuje jako interfejs użytkownika. W tym przypadku stworzysz komponent. umożliwiającej wyświetlanie wpisów w księdze gości oraz dodawanie nowych za pośrednictwem formularza. Najpierw utwórz projekt dla Księgi Gości w Eclipse. W kreatorze wprowadź nazwę projektu com_guestbook. powinieneś wprowadzić zabezpieczenie CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart).5. zwiększa liczbę odwiedzin reklamowanej strony. za pomocą wyrażeń regularnych. a druga umożliwia zarządzanie rozszerzeniem przez administratora. i zaplecza. elementów HTML (czyli także odnośników). wpływa na pozycję na stronach wyników wyszukiwania. Spamerzy wykorzystują automatyczne narzędzia.

a kod PHP wprowadzi po prostu wartość pola w zapytanie. że wartości zmiennych pobierane są (z łańcucha żądania lub z danych wysłanych formularzy) za pomocą metody getVarO. W czasie gdy powstawała ta książka. kod SQL nadesłany przez hakera zostanie uruchomiony. Najpopularniejszym typem takiego ataku jest SQL Injection. znajdziesz wiele przykładowych kodów. Metoda getVarO stanowi warstwę zabezpieczeń. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Biblioteki służące do generowania C A P T C H A dostępne są za darmo w internecie. Do części frontowej komponentu można uzyskać dostęp z poziomu menu. a w rezultacie wyświetli się zawartość tabeli (w tym przypadku będzie to lista haseł). Księga gości zawiera listę wpisów wraz z informacją.6. Ponieważ komponenty są bardziej skomplikowane od modułów. Rysunek 6. Przykładowo formularz zawiera pole. Jeśli wprowadzisz CAPTCHA PHP w wyszukiwarce internetowej. Stanowi to jednak pewne ograniczenie — szczególnie jeśli planujesz modyfikację danych przez użytkowników. Jeśli haker wprowadzi zamiast tego ciąg znaków podobny do "kowalski. Select * from Tabel aHasel". Dane przesyłane przez hakerów (takie jak próby ataków SQL Injection) są automatycznie wykrywane i usuwane. Część frontowa komponentu Funkcją części frontowej jest wyświetlanie informacji na stronie i interakcja z użytkownikiem. Polega on na wstawieniu kodu SQL do wykonywanego zapytania. kto je tam umieścił lESESSBB • Home • Joomla" Overview • Joomla" L i c e n s e • More about Joomla! * FAO * The N e w s • Web Links • N e w s Feeds • MojaK$ie*ja Gości I Na pewno h i j e s z c z e w i oce ł . wiele rozszerzeń (np. komponent Polis) wykorzystuje moduł jako część frontową interfejsu. powinny zawierać zabezpieczenia przed atakami przez wstrzyknięcie (ang. aby w pełni wykorzystać zabezpieczenia wbudowane w platformę Joomla!.Jan Kowalski Wspaniała strona tak trzymać! . Aplikacje internetowe. co przedstawiono na rysunku 6. który znajduje się poniżej. ale także formularz dodawania nowych komentarzy. w które użytkownik powinien wpisać swoje nazwisko. wyśle formularz. Zawsze używaj tej metody.com. zamiast tradycyjnych instrukcji PHP. injection). .J a n Kowalski Formularz dodawania wpisu do księgi gości Wprowadź treść wiadomości: Lokacja (opcjonalne) ( Dodaj wpis ] Podczas konstrukcji kodu zauważysz pewnie.6. które pobierają dane ze źródeł zewnętrznych. jedną z darmowych bibliotek można było znaleźć na stronie www.168 Joomla!. Więcej informacji na ten temat i innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem znajdziesz w rozdziale 14. W przypadku komponentu księgi gości warstwa prezentacji zawiera nie tylko aktualną listę wpisów. w której przebiega kontrola poprawności danych nadesłanych przez użytkownika.cryptographp.

// Sprawdź wartość parametru task i wywołaj odpowiednią funkcję switch( JRequest::getVar( case 'add': addEntryi): break: default: displayGuestbookO. break. zawarte w funkcjach: addEntryO i display '-»•Guestbook (). kliknij prawym przyciskiem nazwę projektu w oknie nawigacyjnym Eclipse i wybierz opcję New/PHP File. Wszystkie prawa zastrzeżone. * @package Księga gości * Komponent ten wyświetla listą wpisów w księdze gości i umożliwia dodawanie * nowych komentarzy przez zarejestrowanych użytkowników */ // Zablokuj bezpośredni dostęp defined! '_JEXEC' ) or die ( Brak dostępu' ). . znaki powrotu karetki itp. Ustaw nazwę pliku na guestbook. który pozwala użytkownikom dodawać nowe komentarze. Funkcja addEntryO zostaje uruchomiona w momencie. // Usuń wszystkie znaki. Zwróć uwagę.php 5203 2007-06-15 02:45:14Z DanR $ * @copyright (C) 2007 Dan Rahmel. o ile użytkownik nie zmienił domyślnego przedrostka nazw tabeli. że w zapytaniu do bazy danych odwołanie do tabeli nosi nazwę # guestbook. Komponent został podzielony na dwie części. Funkcja di spl ayGuestbook() wykonuje zapytanie do bazy danych i wyświetla listę wpisów z tabeli księgi gości. Pod listą wpisów dołączany jest formularz. które mogą tworzyć kod HTML. • Zaawansowane rozszerzenia: komponenty 169 rorzenie kodu części frontowej Projekt rozpoczynamy od zaprogramowania frontowej części komponentu. gdy użytkownik wyśle wypełniony formularz. Jeśli przedrostek został zmieniony. W większości przypadków będzie to odpowiadać tabeli jos_guestbook. // Pobierz treść wiadomości i lokację z formularza ifldMessage = JRequest::getVar{'message'). zadaniem komponentu jest wyświetlanie obecnych wpisów i umożliwianie użytkownikom dodawania nowych. 'task' )) { } // Przetwórz dane z nadesłanego formularza function a d d E n t r y O { // Pobierz referencję obiektu bazy danych $db =& JFactory::getDB0(): // Pobierz id użytkownika dodającego wpis $user =& JFactory::getUser(). obiekt baz danych automatycznie wprowadzi go w miejsce zapisu #_.php i wprowadź poniższy kod: <?php * @version $Id: guestbook. Księga gości będzie dostępna dla zarejestrowanych użytkowników.Rozdział 6. Aby utworzyć nowy plik składowy komponentu. $uid = $user->get('id').

foreach ($rows as $row) { // Sformatuj tekst do wyświetlania na stronie .170 Joomla!. "). intval($uid) ifldLocation $db->query(). "VALUES (" . echo "<b>" . echo "<hl>Dziękujemy za dodanie wpisu!</hl>".?!$()\'\"]/". że Usta wpisów nie jest pusta if($rows = $db->loadObjectList()) { } } dla nowych wpisów // Wyświetl formularz <hl class="contentheading">Formularz dodawania wpisu do księgi gości</hl> <form id="torml" name="torml" method="post" acti on="i ndex. : iinsertFields = "INSERT INTO # _ g u e s t b o o k "(message.name" . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ." .id=a. 'location' )) . userip) " . iuserlp . "Powrót do księgi gości </a>": . $db->getEscaped(JRequest::getVar( // Pobierz adres IP i przechowaj go z powodów bezpieczeństwa iuserlp = ." . // Wykonaj zapytanie " FROM # do bazy danych i pobierz listę wpisów $query = "SELECT a.php?opti on=com_guestbook&task=add"> <p>Wprowadź treść wiadomości:<br /> <textarea name="message" cols="60" rows="4" </p> <p> <label>Lokacja (opcjonalne) </p> : </label> id="message"></textarea> <input name="location" type="text" id="location" /> . Profesjonalne tworzenie stron WN 1W SfldMessage = preg_replace("/[ A a-zA-ZąćęłóńśźżĄĆĘŁÓŃŚŹŻ0-9 $fldMessage). $db->setQuery( iinsertFields. ". // Upewnij się przed wyświetlaniem. "". "</b>": HTML ENT_QUOTES): SrowMessage = htmlspecialchars($row->message. ""'." . " . 0). aby można było ją umieścić . created_by. ". : w instrukcji insert . " LEFT JOIN # " ORDER BY a. 0): .message. location. // Dodaj znaki unikowe SfldMessage = do treści wiadomości i lokacji. // Oddziel wpisy poziomymi liniami echo "<hr />". guestbook AS a" . itldMessage . // Wyświetl listę wpisów w księdze gości function displayGuestbookO { $db =& JFactory::getDB0().created DESC": $db->setQuery( $query. $row->name. echo "<a href=index. irowMessage echo " . ". users AS u ON u. SfldLocation = . u.php?option=com_guestbook>" .". $db->getEscaped($fldMessage) .created_by" . " .

EasyEclipie for P P H H File Edit Navigate Search Project PHP/Apache Run Window Help .7. a w miejsce minusa pojawi się plus (+). co skutkuje wywołaniem funkcji updateEntry(). którego pola odpowiadają wartością wybranemu wpisowi.JJ i i « S~J i «SB* PHP I t(b Resource unkcje i metody awarie w pliku 'yświetlane są ' oknie Outline o prawej stronie MIL & J P Księga gości X .guestbook. paramet getVar( o dp o Problems Console Bookmarks Tasks !: 1 items • 5 Description TODO Dodać do formularza pole do wprowadzania adr. Kliknięcie odnośnika powoduje ponowne wywołanie komponentu.7. Spowoduje to uruchomienie funkcji editEntryO prezentującej formularz. więc jeśli klikniesz któryś z nich. Funkcja dl spl ayEntri es() wyświetli tabelę zawierającą listę wszystkich wpisów z tabeli księgi gości. Po wprowadzeniu zmian administrator klika przycisk Zapisz. Zwróć uwagę. Możliwość ukrywania części kodu ułatwia zarządzanie dużymi plikami w Eclipse. a w oknie edytora zostanie podświetlona odpowiednia funkcja. że po prawej stronie nagłówka funkcji znajduje się małe kółko ze znakiem minusa ( .guestbook. .php . adz 1% « xs addEntry() displayGuestbook() itch( ¿Request case ' a d d ' : addEntry(). Przykładowo w oknie Outline. Outline : 'Brak dostępu' ) . Wpisy na tej liście mają postać odnośników. Obok każdego wpisu pojawia się odnośnik. który umożliwia jego edycję.php •jSj guestbook.snl !. php x guestbook. aby zapisać zmiany. która wprowadza zmiany w tabeli. default : displayGuestbook() break.. Kliknij funkcję displayGuestbook(). xml 0 install..sql Cl i inin^tflll. a środowisko zaktualizowane. co przedstawiono na rysunku 6.project IS* admin. zostaniesz przeniesiony do odpowiedniego miejsca w oknie z kodem źródłowym. Resource zęść administracyjna komponentu Części administracyjnej przypisano trzy scenariusze. • P P . Jeśli klikniesz je. tym razem jednak z parametrem task w ciągu żądania ustawionym na edit.) .Rozdział 6. • Zaawansowane rozszerzenia: komponenty <P> < =input type="submit" name="Submit" value="Dodaj wpis" /> </p> 171 </form> <?php } ?> Od razu po zapisaniu pliku kod zostaje automatycznie zanalizowany. usiinek 6. break. kod funkcji zostanie ukryty. po prawej stronie workbencha wyświetlana jest lista wszystkich funkcji i metod zdefiniowanych w pliku.

" location»" . echo "<h3>Uaktualniono wpis!</h3>". SfldMessage = '"' . " . ifldlD .png' ): . 'addedit. // Pobierz referencję do obiektu bazy danych $db =& JFactory::getDB0(): // Pobierz dane z formularza . funkcję // Sprawdź wartość parametru task i wywołaj odpowiednią switch( JRequest::getVar( 'task' )) { case 'edit': editEntryi).172 Joomla!. default: displayEntriesO. iinsertFields = "UPDATE # _ g u e s t b o o k " . $db->getEscaped(JRequest::getVar( 'location' )) . " WHERE id = " . zawiera część administracyjną komponentu. break: case 'update': updateEntry(): break. $db->setQuery( iinsertFields.php 5203 2007-06-15 02:45:14Z DanR $ * @copyright (C) 2007 Dan Rahmel. $db->getEscaped(JRequest: :getVar( 'message' )) . ".png' ).ifldLocation . 'addedit. * @package Księga gości * Komponent ten wyświetla listę wpisów w księdze gości i umożliwia * nowych komentarzy przez zarejestrowanych użytkowników */ // Zablokuj defined( bezpośredni dostęp Plik ten dodawanie '_JEXEC' ) or die ( 'Brak dostępu' ). break.guestbook. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Utwórz nowy plik PHP w środowisku Eclipse i nazwij go admin.php. ifldLocation» SfldID = // Zapisz zmiany . } // Zapisz dane pobrane z formularza function updateEntry() { // Ustaw tytuł w interfejsie administratora JToolBarHelper::title( JText::_( 'Uaktualnianie wpisu w księdze gości' ). echo "<a href='index. ""'. 0): $db->'query(). : . wprowadź poniższy kod: <?php /** * @version $Id: guestbook. " SET message= " .php?option=com_guestbook'>Powrót do listy wpisów</a>": // Wyświetl listę wpisów z księgi gości function displayEntriesO { // Ustaw tytuł w interfejsie administratora JToolBarHelper::title( JText::_( 'Wpisy w księdze gości' ). SfldMessage . Wszystkie prawa zastrzeżone. $db->getEscaped(JRequest::getVar( w tabeli jos_guestbook 'id' )) .

php?option=comjj. $row->created .id..uestbook&task=update"> <p>Wprowadź treść wiadomości:<br /> . a. "<td>" . a. 100) . "</tr>": echo "</table>": echo "<h3>Kliknij treść wpisu w tabeli.Rozdział 6. } echo "<tr>" . 10 ).created. 0.id = " . u. "<td><a href=" .created_by.name" . users AS u ON u. ?></strong> // Przytnij treść wyświetlanych wiadomości $rowMessage = $row->message: if(strlen($rowMessage) > 100) { IrowMessage = substr($rowMessage.. " LEFT JOIN # 173 " ORDER BY created DESC". "</td>" .message.</h3>": } function e d i t E n t r y O { JToolBarHelper::title( JText::_( 'Edycja wpisu księgi gości' ). ?> <table class="adminlist"> <tr> <td class="title" width=10X> <strong><?php echo JText::_( </td> <td class="title" width=50t> <strong><?php echo JText::_( </td> <td class="title" width=10X> <strong><?php echo JText::_( </td> <td class="title" width=10S> <sttrong><?php echo JText::_( </td> </tr> <?php foreach ($rows as $row) { Slink = 'index. if (irows = $db->loadObjectList()) { 'id' ): <form id="forml" name="forml" method="post" action="index. $link . a."</td>" .id.created. "</td>" .".message. iquery = "SELECT a. "</a></td>" . 0. • Zaawansowane rozszerzenia: komponenty // Wykonaj zapytanie i pobierz listę wpisów $db =& JFactory::getDB0().id=a. ?></strong> 'Przez' ). $row->id . IrowMessage . 10 ): Srows = Sdb->loadObjectList().php?option=com_guestbook&task=edit&id=' . " FROM # guestbook AS a" . a.created_by. ". 'addedit. $row->name . a. ">" . JRequest::getVar( $db->setQuery( iquery. aby przejść do ekranu edycji. a. 0. $db->setQuery( iquery.created_by" . " WHERE a. "<td>" . " FROM # guestbook AS a" . "<td>" . a.location" . $row->id: 'Utworzono' ): ?></strong> 'Wpis' ): ?></strong> 'ID wpisu 1 ).png' ): $db =& JFactory::getDB0(): iquery = "SELECT a.

kod zostanie automatycznie przeanalizowany. Ponieważ interfejs Eclipse nie zawiera opcji do tworzenia pliku XML.0" encoding="utf-8"?> <install version="1. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W <textarea name="message" cols="60" rows="4" echo $rows[0]->message: ?></textarea> </p> <p> <label>Lokacja (opcjonalnie) : </label> id="location" id="message"><?php <input name="location" type="text" value='<?php echo $rows[0]->location: ?>' /> <input name="id" type="hidden" id="id" value='<?php echo $rows[0]->id.xml jako nazwę pliku.5. ?>' /> </p> <p> <input type="submit" name="Submit" value="Zapisz zmiany" /> </p> </form> <?php } } ?> Zapisz plik. wybierz File/New/File selection.174 Joomla!.sql</file> component="com_guestbook">guestbook.0.0</versi on> <description>Wyświetla listę wpisów z księgi gości wraz z formularzem dodawania nowych komentarzy przez zarejestrowanych <fi1es> <f•i 1ename </files> <install> <sql> <file driver="mysql" </sql> </i nstal1> <uni nstal1> <sql> <file driver="mysql" charset="utf8">uninstall .php</fi1ename> użytkowników.sql</file> </sql> </uninstall> <administration> <menu>Guestbook</menu> charset="utf8">install. Następnie wprowadź poniższy kod: <?xml version="1.0" type="component"> <name>Guestbook</name> <author>Dan Rahmel</author> <versi on>l. W oknie New File wprowadź guestbook. jak i zaplecza. a w oknie Outline pojawi się rezultat. Plik deskryptora Plik deskryptora tego komponentu jest zdecydowanie bardziej skomplikowany niż ten dla modułu Hello World. Definicje umieszczone w pliku powodują instalację plików zarówno części frontowej.</description> . lista metod i funkcji.

i tf? Księga Gości K . ponieważ zawiera odwołania do dwóch plików SQL.sqh DROP TABLE IF EXISTS '#_guestbook' .project admin.0. Utwórz nowy plik o nazwie install.. x m l . (M ê ij V i * S <8»PHP . Musisz stworzyć te dwa pliki i dołączyć je do archiwum.guestbook |ej filename •ri i l e dr iv« B< Design ! Source 1 Tasks 1 items v ! Description PHP Browser > i « j filename . więc jeśli klikniesz prawym przyciskiem okno edytora. które tworzą tabelę # guestbook podczas instalacji i oraz usuwają podczas deinstalacji komponentu.sql </fi 1 ename> </files> </admini stration> </i nstal1> 175 Po zapisaniu pliku w oknie Outline pojawi się schemat XML. 'userip' V A R C H A R Ü 6 ) . 'location' VARCHAR(45). - . jak zilustrowano to na rysunku 6.sql uninstall.-1.php «3*1 guestbook.„.sql</fi1ename> <fi 1ename>uni nstal1.sql 'E): x *guestbook. a S » * * « c > u chor a D a n Rahree <version.sql i wprowadź do niego poniższy kod: CREATE TABLE IF NOT EXISTS '#_guestbook' C i d ' INTEGER UNSIGNED NOT NULL A U T O J N C R E M E N T .. Eclipse obsługuje format XML. Kliknięcie któregoś z elementów spowoduje jego podświetlenie w oknie edytora. • Zaawansowane rozszerzenia: komponenty <fi les> <fi 1ename component="admi n. php *• guestbook. Wybranie tej opcji spowoduje walidację pliku XML i zaznaczenie błędów w pliku małymi czerwonymi ikonami na lewym marginesie.guestbook">admi n.Rozdział 6. 'created_by' INTEGER UNSIGNED NOT NULL.Easy Eclipse f o r P H P Navigate Window 5 chemat XML anego pliku yświetlany jest ' oknie Outline . "message' text NOT NULL.8.8. "o"k -1/ .i [ej name author version description files •-. ^ *1 . 'created' TIMESTAMP NOT NULL. łsunek 6. PRIMARY KEY('id')) Wprowadź następujący kod w nowym pliku o nazwie uninstall.xml ÎZ • i " G stall u. • — — Search % — — Project • Run • • XML .0-:/\ nowych komęntai coraj [ej Hi [ej [ej .filename [ej filename component=com_guestbook ® ie] install iSi jej uninstall % ( f j administration £ [ej filename component=admin. w menu kontekstowym pojawi się opcja Validate. r t File 1 • Resource Edit ' Source ./| X Resource Path ^ D I TODO Dodać pole formularza dla adresu e-mail Jjjg » "> * > Plik deskryptora XML różni się od poprzednich przykładów.guestbook.' i n<name> vGeur es si ot bno.xml ® install.guestbook.php</fi 1ename> <fi 1ename>i nstal1.u •"'•'•—-—— E B B Help g u e s t b o o k . _ Resource i Navigator ' < 1 3 Result View % ® : & .

.zip i kliknij przycisk Finish. o ile testowanie wymaga wyłącznie odświeżenia okna przeglądarki. W przyszłości możesz wprowadzać zmiany bezpośrednio w plikach umieszczonych w tych folderach. co zilustrowano na rysunku 6. Eclipse posiada nawet taką funkcję! W oknie nawigacyjnym kliknij prawym przyciskiem projekt com_guestbook i wybierz opcję Export. Rysunek 6. Na liście wyboru powinien być zaznaczony Twój projekt. możesz się także posłużyć przyciskiem Browse. domyślne ustawienia są odpowiednie. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Tworzenie archiwum Twój projekt jest teraz gotowy. Pozostaw niezmienione domyślne ustawienia Save in zip format i Create directory structure for files. Okno eksportu zawiera opcję tworzenia archiwum ZIP z plikami projektu Select Export resources to an archive file on the local file system. Jeden plik zostanie umieszczony w folderze components. . Wprowadź nazwę archiwum com_guestbook.9.. O ile nie chcesz wykluczyć któregoś z plików (nikomu nie zaszkodzi jego obecność). za pomocą której zostanie utworzone archiwum. Zostanie wyświetlone okno eksportu projektu. © Breakpoints 4 . a plik deskryptora i część administracyjna zostaną zapisane w folderze administrator\components. które posłuży do instalacji w systemie Joomla!. a w prawym panelu wszystkie pliki do niego należące. Instalacja komponentu Otwórz opcję Rozszerzenia w interfejsie administratora Joomla! i zainstaluj komponenty. a pliki kopiowane są w odpowiednie miejsce. type filter text & General „ É Ant Buildfiles .File System I J Preferences Okno tworzenia archiwum ma kilka parametrów. możesz stworzyć archiwum. Rozwiń kategorię General. Archiwum utworzone w programie Eclipse jest poprawnie odczytywane przez platformę Joomla!. W pole tekstowe To archive file wprowadź ścieżkę. wybierz opcję Archive File i kliknij przycisk Next.176 Joomla!. Eclipse utworzy archiwum i zapisze je w wybranym miejscu.9. Select an export destination.

Ze względów bezpieczeństwa upewnij się. menu mponenty jawi się wpis lestbook.php?oplion=com_guestbook Wyświetlaj w: Main Menu lladi zedna poayeja: v a. dlatego komponent Księga Gości będzie w części administracyjnej nosić oryginalną lazwę Guestbook —przyp. Na razie nie ma potrzeby korzystania z tej opcji. jak przedstawiono to na rysunku 6.What's New in 1.Killed Anicie« Menu Stats Utwórz nową pozycję w Main Menu. Poziom dostępu: Powszechny Specjalny 'odczas tłumaczenia tej książki przyjęto konwencję tłumaczenia nazw rozszerzeń.Rozdział 6. wraz z formularzem dodawania nowych komentarzy przez zarejestrowanych użytkowników. tłum. . która łączy z komponentem Guestbook.11.10. w menu Komponenty powinien pojawić się wpis Guestbook1. czy pozycja będzie dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników — pomoże Ci w tym rysunek 6. W przypadku komponentów Joomla! te dwa założenia wykluczają się. sunek 6.ll Recent .ir<tHieti Parametr Guestbook I Zmień typ 1 Wyświetla listę wpisów z księgi gości. <ranicz dostęp < księgi gości ko dla rejestrowanych ytkowników. ponieważ księga gości nie zawiera jeszcze żadnych wpisów. Joomla! Overview •! $ . sunek 6. iy zapobiec idużyciom ięgi gości zez spamerów t 1 1 Pozycja menu: [utwórz] łyp pozycji menu : P. Szczegóły pozycji menu Tytłifc Moja Księga Gości Tekst zastępczy: Łącze: index .zęścią 'ministracyjną ięgi gości Wttiyn. Po wyświetleniu listy dostępnych komponentów wybierz pozycję Guestbook.i Me mi Aityfcirty Komponenty Reklama Kontakty Rozszerzenia <'* Podgląd narzędzia 0 Pomoc £1 © wylot j/Velconie to JoontU! orjtjed tn llseis azyta i. Następnie na ekranie parametrów wprowadź nazwę Moja księga gości.om_nazwakomponentu.5? More about Joomla! The News Web Links News Feeds ^ ^ ** ¿fr Publikacja: O Nie <3 Tak Kolejność: Nowa pozycja znajdzie si^*nTońcu. ale zachowywania iryginalnych nazw plików. »onieważ przy instalacji pliki komponentu (dla modułów nie ma tego problemu) kopiowane są do katalogu . iry łączy :. • Zaawansowane rozszerzenia: komponenty 177 Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o poprawnej instalacji. Po zapisaniu można zmienić kolejność.11.Hipa listrator Poprzednia Mieni .10. Wytoyiif Po|>lll.

14. kiedy w tabeli # guestbook znajdują się już jakieś wpisy. podobnie jak zilustrowano to na rysunku 6. Wprowadź wiadomość.it. co pokazano na rysunku 6.12. Rysunek 6. tylko formularz dodawania nowego. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Aby przetestować księgę gości. otwórz stronę Joomla! w przeglądarce i kliknij odnośnik Moja księga gości. Kliknięcie odnośnika w tabeli spowoduje wyświetlenie formularza edycji danego wpisu Edycja wpisu księgi gości W p r o w a d ź treść wiadomości: Ma pewno t u jeszcze wrócę :-) Lokacja (opcjonalnie): Zapisz smiany Zmiany można wprowadzić do bazy danych. klikając przycisk Zapisz zmiany.13.11111 edycji. Ze względów bezpieczeństwa. Wybierz pozycję Księga Gości z menu Komponenty.ik t i z y n t a ć ! . Około 200 znaków każdego wpisu wyświetlanych jest w postaci odnośnika. oprócz liter. Rysunek 6.14. cyfr i podstawowej interpunkcji. Wprowadź wiadomość w formularzu księgi gości N. aby zachować j ą w systemie. Kliknij go.J a n Kowalski Formularz dodawania wpisu do księgi gości Wprowadź treść wiadomości. Jego kliknięcie spowoduje wyświetlenie formularza edycji wpisu — co zilustrowano na rysunku 6.i p e w n o tu j e s z c z e w i ó c e I .13. a także dla wygody praktycznie wszystkie znaki.12. Teraz. W części administracyjnej zostanie wyświetlona lista wszystkich wpisów w księdze gości Wpisy w księdze gości !t> W|>i&u 2 1 Wpis Na pewno tu jeszcze wrócę ) Wspaniaja strona tak trzymać! Kliknij tieść wpisu w tabeli. Rysunek 6. Na ekranie nie pojawią się żadne wpisy.178 Joomla!. są usuwane z wiadomości dodawanych przez użytkowników części . aby wyświetlić listę wpisów.J a n Kowalski W s p a n i a ł a stroii. możesz przejść do części administracyjnej. Każdy wiersz tabeli odpowiada jednemu wpisowi w księdze gości. aby przejść do eki. Lokacla (opcjonalne) D o d a j wpis Na ekranie pojawi się potwierdzenie wraz z linkiem kierującym z powrotem do księgi gości. a następnie kliknij przycisk Dodaj wpis.

CHM (skompilowany HTML) i XML. gdzie uzupełnić brakujące informacje). którą znajdziesz pod adresem: http: //www. Program nie wymaga dostępu do bazy danych ani żadnych technologii renderowania. aby było to miejsce publicznie niedostępne. Te cechy sprawiają. dlatego można go używać na dowolnym serwerze z obsługą PHP. Komponent Księga gości składa się z części frontowej i administracyjnej. a także przeprowadza na niej różne operacje (pobieranie. stalacja Instalacja programu phpDocumentor na serwerze WWW jest wyjątkowo prosta. Proces tworzenia i uaktualniania dokumentacji wraz z rozwojem aplikacji może być nudny i męczący. którym programiści poświęcają najmniej czasu. jak HTML.phpdoc. Pozwala to wstawiać dodatkowe elementy użytkownikom posiadającym prawa administratora. która umożliwia programistom umieszczanie podstawowej dokumentacji. • Zaawansowane rozszerzenia: komponenty 179 frontowej. PDF. jest tworzenie dokumentacji. wstawianie. Brak dokumentacji przekłada się jednak na trudności w zarządzaniu kodem i jego dalszym rozwijaniu. ponieważ phpDocumentor nie jest bezpieczną aplikacją. a słabo udokumentowane fragmenty kodu można łatwo zidentyfikować na podstawie przeglądu (dzięki czemu wiadomo. Na moim serwerze testowym umieściłem program w folderze phpdoc w głównym katalogu serwera WWW. że dokumentacja może odwoływać się zawsze do stanu bieżącego. Możliwe jest utworzenie dokumentacji w takich formatach. Odpowiedni odnośnik znajduje się na stronie phpDocumentor. Zwróć uwagę. że przykładowy komponent stanowi doskonałą podstawę dla kolejnych rozszerzeń zorientowanych na komunikację z bazą danych. org Następnie należy umieścić zawartość archiwum na serwerze WWW. Część administracyjna nie ma takich zabezpieczeń. Jest to aplikacja open source. aplikację phpDocumentor można uruchomić w dowolnym momencie. Ponieważ generowanie dokumentacji jest zautomatyzowane.Rozdział 6. Program phpDocumentor został stworzony. orzystanie z phpDocumentor Jednym z aspektów konstrukcji oprogramowania. Dostęp do aplikacji odbywa się wtedy po wprowadzeniu poniższego adresu: http://localhost/phpdoc . a także informacji na temat struktury aplikacji bezpośrednio w plikach źródłowych. Pierwszym krokiem jest pobranie archiwum zawierającego najnowszą wersję z serwisu SourceForge. uaktualnianie). aby utworzyć najbardziej aktualną dokumentację danego projektu. Oznacza to. tworzy własną tabelę do przechowywania danych. aby ograniczyć ten problem. Program analizuje wszystkie pliki źródłowe i zbiera informacje. z których następnie tworzy dokumentację.

Organizacja dokumentacji opiera się na podziale na pakiet (ang. 1 Odpowiednio: wprowadzenie. oznaczone Target. Aby była ona kompletna. w którym zostanie umieszczona dokumentacja. pliki. Za pomocą phpDocumentor regularnie tworzona jest dokumentacja dla platformy Joomla!. klasami. Utwórz na serwerze WWW katalog. Zazwyczaj będzie on brzmiał „Awaiting your command" („Czekam na rozkaz").joomla. który należy do pakietu Joomla i podrzędnego pakietu Content: * @package Joomla * @subpackage Content */ class T00LBAR_content { function _EDIT() { Aby wypróbować działanie aplikacji phpDocumentor. ponieważ zawiera on niezbędne sekcje DocBlock. W tym rozdziale obsługa phpDocumentor została ograniczona do interfejsu strony WWW. package). możesz uruchomić proces generowania dokumentacji z kodu źródłowego Joomla!. dlatego najlepiej przechowywać je w jednym miejscu. Pojawia się także aktualnie wybrany katalog i stan aplikacji. Za pomocą znacznika @package możesz oznaczyć miejsce wystąpienia pakietu nadrzędnego. Files. wynik —przyp. że kody źródłowe w tej książce rozpoczynają się komentarzami w stylu C++. . które przypominają poniższe: * */ Powyższa sekcja komentarza nosi nazwę DocBlock. W pierwsze pole. tłum. a następnie kliknij zakładkę Output na górze strony. który utworzyłeś przed chwilą.org. Składa się ona z wielu plików HTML. metodami i procedurami. Uruchom w przeglądarce program phpDocumentor. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Zostanie wyświetlony ekran powitalny zawierający kilka menu (Introduction. Istnieje jednak możliwość uruchamiania aplikacji z wiersza poleceń. Outpuł itd. należy wpisać katalog. Jeśli zdecydujesz się na tę drugą opcję. warto rozważyć zastosowanie instalatora Pear. Najnowszą wersję znajdziesz na stronie internetowej http://api. który ułatwia proces przygotowania aplikacji. jest odczytywana i wykorzystywana przez program phpDocumentor przy tworzeniu dokumentacji kodu. Wstawianie sekcji DocBlock w kodzie źródłowym Prawdopodobnie zauważyłeś. Wprowadź ścieżkę dostępu do katalogu.180 Joomla!. konfiguracja. metod i funkcji. Config.). w którym będzie przechowywana dokumentacja. Pakiet jest pojęciem zbiorczym dla grupy klas. podobne sekcje powinny być wstawiane przed wszystkimi funkcjami. Poniżej umieszczono fragment kodu źródłowego systemu Joomla!. Pakiety podrzędne z kolei można opisywać znacznikiem @subpackage.

Po ukończeniu pojawi się okno zawierające informacje o wyniku generowania dokumentacji. możesz tworzyć komponenty. które wystąpiły w trakcie tworzenia dokumentacji. m. • Zaawansowane rozszerzenia: komponenty 181 Kliknij zakładkę Files. a także pobierania informacji z plików zewnętrznych. które zostaną przetworzone w programie. . metod i stałych należących do klasy. Kilka chwil. które trzeba poświęcić. dzięki czemu kod źródłowy pozostaje wolny od obszernych komentarzy.in. takie jak Eclipse. możliwość tworzenia kilku wersji dokumentacji (np. wzbogacone dodatkowo o możliwości systemu SVN. Przejdź do katalogu. stosując następujące techniki: • • • • dopasowywanie domyślnych szablonów Eclipse w celu wstawienia niezbędnego podstawowego kodu. W lewej kolumnie znajduje się lista pakietów. jedna wersja dla programistów. Zsumowanie System komentarzy zawiera z pewnością najwięcej cech wspólnych dla komponentów Joomla!. Zapoznaj się z instrukcjami programu phpDocumentor. ponieważ zawiera on wiele dodatkowych funkcji. Katalog includes systemu Joomla! zawiera wiele klas opisanych znacznikami DocBlock. W sekcji klas kliknij odnośnik JSite.2\htdocs\includes Aby rozpocząć proces. kliknij przycisk Create (new window). aby dodać niezbędne informacje do plików. Znajdują się w nim także informacje o błędach i problemach. ponieważ oprócz bogatej funkcjonalności związanej z wyświetlaniem ma także funkcje dostępne z poziomu interfejsu administratora.html. programowanie części frontowej i administracyjnej. ponieważ Joomla! zawiera dużo kodu. co może być szczególnie pomocne. przełoży się na znaczące ułatwienia w przypadku dalszego rozwijania programu. Oprócz szczegółów klasy (np. w którym została zapisana dokumentacja i otwórz w przeglądarce plik index.Rozdział 6. Generowanie może potrwać kilka minut. która w przypadku systemu Windows może przypominać: C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2. aby wybrać pliki. Solidna dokumentacja dla programistów jest korzystna dla każdego projektu. udoskonalanie interfejsu księgi gości. następnie lista przypisanych do nich plików i klas. Zostanie wyświetlony przegląd informacji o klasie wraz z listą należących do niej metod. Wprowadź ścieżkę dostępu do tego katalogu. które zostały zdefiniowane. który należy przetworzyć. dołączanie dodatkowych elementów formularza. tworzenie archiwum poprzednich wersji kodu źródłowego za pomocą interfejsu SVN dostępnego w Eclipse. a draga dla użytkowników). zawierających pożądaną funkcjonalność. W oknie zostanie wyświetlona lista plików zapisanych w katalogu includes. jeśli dopiero zaczynasz pracę z programem phpDocumentor. komentarzy programistów) na stronie znajduje się opis zmiennych. Wykorzystując zaawansowane środowisko programistyczne.

0. opisano tworzenie aplikacji Joomla!. której główną częściąjest dynamiczna interakcja z użytkownikiem bez ponownego przeładowywania strony. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • • uaktualnianie interfejsu administracyjnego w celu poprawienia integracji z platformą Joomla!. generowanie dokumentacji w oparciu o komentarze zawarte w kodzie źródłowym przetwarzanym przez program phpDocumentor. Sercem nowego sposobu interakcji ze stronami WWW.182 Joomla!. jest połączenie kilku technologii pod nazwą Ajax. . nazywanym powszechnie Web 2. Komponenty stworzone w tym rozdziale są klasycznym przykładem tradycyjnej interakcji ze stroną WWW. W rozdziale 7.

azujący na XML-u język przekształceń dokumentów XML —przyp.7 Joomla! i Ajax Ajax (ang. Jeśli dana akcja wymaga pobrania dodatkowych informacji (np. Wykonywanie takich czynności jak zmiana porządku sortowania danych w tabeli poprzez kliknięcie nagłówka cechuje się minimalnym opóźnieniem. można. wyjaśnienia dla danego terminu). Stosowanie wymiany informacji w tle prowadzi do dynamicznej i bogatej interakcji ze stroną. który zapewnia bogatszą interakcję z użytkownikiem niż poprzednie rozwiązania. truktura technologii Ajax Wbrew informacjom prasowym na temat narodzin technologii Ajax nie jest to wcale nowość. które leżą u podstaw Web 2. która sprzyja implementacji rozwiązań ajaksowych. . W systemie Joomla! wprowadzono funkcjonalność. Uaktualnianie informacji na stronie jest dynamiczne i nie wymaga przeładowania całego dokumentu. korzystając z technologii Ajax. JavaScriptu. która odzwierciedlała wykonane akcje. W przeszłości każda zmiana parametrów lub kliknięcie przycisków wiązały się z przesłaniem danych do serwera WWW.0. Praca z aplikacjami internetowymi funkcjonującymi w tym modelu była niewygodna i nieatrakcyjna. a następnie pobraniem w całości nowej strony. Kod JavaScript. Dzięki technologii Ajax interakcja ze stroną WWW jest dużo atrakcyjniejsza dla użytkowników niż wcześniejsze rozwiązania. kaskadowych arkuszy stylów (CSS). przesłać tylko wymagane minimum danych z serwera. to zamiast pobierać w całości nową stronę. Asynchronous JavaScript and XML — Asynchroniczny JavaScript i XML) to połączenie potężnych technologii. tłum. W przypadku aplikacji zaprojektowanych z myślą o Ajaksie możliwe jest osiągnięcie prawie natychmiastowej reakcji na działania użytkownika. Technologia Ajax to kombinacja technologii związanych ze stronami WWW — HTML-a. obiektowego modelu dokumentu (DOM). Jest to raczej sposób łącznego wykorzystania istniejących technologii. XML-a i XSLT 1 .

Właściwie sformatowana odpowiedź serwera może być przygotowana przez własny komponent. zostanie uruchomiony kod JavaScript. Z serwera pobierana jest strona zawierająca podstawowe informacje i kod. korzystając z DOM. Peter still cant Mary-Jane (Kirsten Dunst) Available Formats: DVD . W przypadku strony Netflix jest to często zdjęcie pudełka z filmem. .1). który pobiera i wyświetla dodatkowe informacje. Przeglądarka. he decides to shelve his superhero alter ego. Bardzo prostym. which leaves the city suffering in the wake of carnage left by the evil Doc Ock (Alfred Molina). Informacje o filmach na stronie Netflix pobierane są dynamicznie. Kirsten Dunst Director: Sam Raimi Gerne: Action ^Adventure Rotiny: PG-1 3 The Spectacular Spi (2008) n if it in this three-episode colle Peter Parker .an The heroic arachnid is back in this live-action sequel directed by Sam Raimi and written by Michael Chabon Peter Parker (Tobey Maguire) is going through a major identity crisis. ponieważ nie są przesyłane niepotrzebne informacje. % The heroic arachnid iSk directed by Sam R a i m i \ Chabon. Rozwiązanie tego typu stosowane jest na stronie Netflix (rysunek 7.184 Joomla!. Liczba funkcji może wydawać się zniechęcająca. a jednocześnie coraz popularniejszym zastosowaniem Ajaksa jest „chmurka" pojawiająca się po najechaniu kursorem myszy na daną pozycję. he decides td ego. musi być w stanie uruchamiać kod JavaScript. jednakże większość z tych technologii jest szeroko stosowana. a następnie wyświetli je w postaci „chmurki". SMllintj: Tobey Maguire. występujący aktorzy itp. Niezbędne funkcje strony serwerowej dostępne są za pośrednictwem klasy JDocument. zostanie wyświetlona „chmurka" zawierająca powiązane informacje i obrazki. który pobierze z serwera nowe informacje. which leaves the city carnage left by the evil Dot meantime. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W uruchamiany w przeglądarce użytkownika.9 Member Average Informacje wyświetlane w „chmurce" nie znajdują w kodzie źródłowym strony. Jeśli użytkownik najedzie kursorem myszy na którąś z pozycji. przetworzenie i formatowanie. Jeśli użytkownik najedzie kursorem myszy na tytuł lub zdjęcie produktu. Dwie główne przeglądarki — Internet Explorer (IE) i Mozilla Firefox — od dłuższego czasu (kilka poprzednich wersji) mają niezbędną funkcjonalność.1. który wysyła żądanie do serwera. łączy się w tle z serwerem WWW. ocena. Peter Parker ( 1 » through a major identity cn Spider-Man. że większość istniejących przeglądarek jest w stanie skorzystać z zalet Ajaksa. Ta „magia" wymaga sprzężenia kilku technologii. tak aby można byłoby je wyświetlić. Peter still cant act on his feelings for Mary-Jane (Kirsten Dunst). Dzięki temu czas pobierania strony zostaje skrócony. Kolejny etap to odebranie informacji w przeglądarce. które odpowiadają żądaniu. In the meantime. Następnie serwer musi zwrócić odpowiednio sformatowane informacje. a następnie wyświetlane w postaci „chmurki" | Spjdf r-Man J — J (2004)1.. W praktyce oznacza to. reagując na dane wydarzenie. Burned outfrom being Spider-Man. Informacje mogą być przesyłane w obu kierunkach. Rysunek 7.fresh from roWWt surm 3. składowej platformy Joomla!. krótkie podsumowanie fabuły. jeśli to konieczne. a następnie dynamicznie formatowane i wyświetlane w oknie przeglądarki.

który wkrótce wykorzystasz jako podstawę bardziej przydatnej aplikacji. Przykładowa aplikacja składa się z pojedynczej strony WWW. Umieść w nim plik productinfo. • JoomlaüAjax 185 rosty komponent aiaksowy System wykorzystujący Ajaksa można bardzo szybko skomplikować.2. który wykonuje żądanie do serwera Joomla!. jak należy łączyć poszczególne elementy układanki. Wyszukaj . Ulubione v ^p' g ^ J Przejdź ł> 1 ^S] Dkumenty\Professional Joomlal\kod\ch07_ajax\AjaxRequestTe5t. adomość świetlona oknie ilogowym .2. które składają się z bardzo wielu elementów. która wyświetla obramowany paragraf zawierający tekst „Mój produkt". odpowiedź na żądanie ajaksowe.t wynikiem namicznego dania sianego komponentu omia H k ' ! " S ö l l •X >. takich jak menu. przy czym nie zawiera żadnych elementów interfejsu. Po najechaniu kursorem myszy na treść paragrafu zostanie uruchomiony kod JavaScript. Odpowiada on bezpośrednio na żądania.Rozdział 7. Dlatego w naszym przypadku musi jedynie wyświetlać pojedynczą linię tekstu. Aplikacja przypomina puzzle. 'Wybrany produkt jest dostępny!': . ponieważ posiada on prawie wszystkie znaczące elementy stosowane w zaawansowanych rozwiązaniach. Posłuży do zademonstrowania. Komunikatem zwrotnym jest informacja o dostępności danego produktu. .html [MÓJ Produkt f \> * Wybrany produkt jest dostępny! 1 ^ r n ä Gotowe J Mój komputer Ten prymitywny przykład stanowi szkielet rozwiązania ajaksowego. Utwórz najpierw folder \comjproductinfo na dysku twardym. Odebrana wiadomość wyświetlana jest w postaci okna dialogowego — co przedstawiono na rysunku 7. dlatego nietrudno pogubić się na początku. sunek 7. Poniższy przykład to nic innego.J w s t K Z - 2 . Z tego powodu na początku przydatna będzie demonstracja podstaw technologii Ajax.php o następującej treści: <?php //Zablokuj bezpośrednie uruchamianie definecK echo '_JEXEC' ) or diet 'Brak dostępu' ). rorzenie komponentu Pierwszy element aplikacji stanowi komponent Joomla!. jak program „Hello World!" przeniesiony w realia technologii Ajax.

zip. Możesz przetestować działanie komponentu poprzez ręczne wpisanie adresu URL żądania w oknie przeglądarki: http://localhost/index. tylko zwykły tekst. że nie ma tam żadnego kodu HTML.php?option=com_productinfo&forrnat=r Wybrany produkt jest dostępny! | y Gotowe ^ Lokalny intranet .0" <install encoding="utf-8"?> type="component"> version="1. a następnie zainstaluj je w części administracyjnej Joomla!. zauważysz. ' 3 hitp://loealhost/joomla/index.3.3. niezbędny jest także plik deskryptora XML.php?option=com _productinfo&format=raw Jeśli komponent działa poprawnie.xml: <?xml version="1.0</versi on> <description>Kornponent wyświetlający informacje o produkcie w odpowiedzi na żądania ajaksowe</descripti on> <files> <filename </files> <administration> <menu>Lipny Product <files> <filename </files> </administration> </instal1> component="com_productinfo">productinfo. zawierające oba te pliki.0" <name>Informacje o produkcie</narne> <versi on>l. Ulubione v : i jj|]J Przejdź http://localhost/joomla/index.186 Joomla!. Rysunek 7.php</filename> Info</menu> component="com_productinfo">productinfo.php</filename> Utwórz archiwum o nazwie com_productinfo. co przedstawiono na rysunku 7. i . php?option Plik Edycja Widok : com Wydruk komponentu stanowi informacja o dostępności danego produktu w postaci zwykłego tekstu Ulubione L^J Narzędzia [Ml :.5. Ustawienie parametru format na raw (drugi parametr łańcucha żądania) powoduje uruchomienie danego komponentu i zwrócenie wyłącznie jego wydruku. Pomoc / wVszukai %J . Jeśli zaglądniesz do źródła dokumentu.5. w oknie przeglądarki zostanie wyświetlona pojedyncza linia tekstu. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Aby zainstalować komponent. Wprowadź następujący kod i zapisz go w pliku o nazwieproductinfo. Właśnie taka metoda jest stosowana na stronach korzystających z rozwiązań ajaksowych do wyświetlania informacji.

dtd"> <html xmlns="http://www. jako pierwszej. a następnie zastosować odpowiadającą jej logikę. charset=UTF-8" /> <script type="text/javascript" language="javascript"> // Utwór: imienną d/a obiektu XMLHttpRequest var myRequest = false: .s t n ct. trzeba wziąć pod uwagę ogromną ilość starszych wersji IE. ponieważ odpowiada za etapy: interakcję z użytkownikiem.html i otwórz w przeglądarce: <!D0CTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.org/1999/xhtml "> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html. Funkcja displayReturnO sprawdza pobrane informacje.Rozdział 7. Funkcja displayAjax() tworzy najpierw obiekt XMLHttpRequest. Żądanie informacji wiąże się z wywołaniem funkcji di spl ayAjax() i przekazaniem jej jako parametru adresu URL. Interakcja z użytkownikiem sprowadza się do reakcji na zdarzenie onMouseOver. odbieranie i wyświetlanie informacji. że pierwsza litera A w skrócie Ajax oznacza asynchroniczny. Kolejnym krokiem jest ustawienie funkcji wywoływanej przy odbieraniu wyników. na który należy wysłać żądanie. wprowadź poniższy kod w edytorze tekstu.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1 . Podobnie jak w większości przypadków kodu JavaScript. Funkcja otworzy połączenie.0 Strict//EN" "http://www. Zapisanie wskaźnika do funkcji powoduje jej uruchomienie w przypadku zmiany stanu obiektu komunikacyjnego (czyli głównie w przypadku odebrania danych). nie wprowadzając przyjętych rozwiązań. Chociaż zostało to poprawione w późniejszych wersjach IE (począwszy od IE7). która przeglądarka wykonuje kod. a następnie wyświetlenie ich w oknie dialogowym. następnym — otwarcie połączenia i wysłanie żądania. które nadal są używane. korzystając z obiektu XMLHttpRequest (dane wymieniane są głównie w formacie XML).w3. trzeba najpierw wykryć. zostanie wyświetlony stosowny komunikat. zapisz go pod nazwąAjaxRequestTest. W przeciwnym wypadku zostaje uruchomione okno dialogowe zawierające otrzymaną wiadomość. czyli wywołanie funkcji JavaScriptu.w3. Pamiętaj. żądanie informacji. dlatego pozostałe elementy strony powinny działać niezależnie od wykonywanego żądania bez oczekiwania na jego rezultat. zaimplementowano interfejs obiektu komunikacyjnego XMLHttpRequest (za pośrednictwem obiektu ActiveX). i następnie prześle żądanie pod odpowiednim adresem. • Joomla! i Ajax 187 orzenie strony WWW Zadaniem strony WWW będzie wywołanie komponentu w celu pobrania informacji. Aby zobaczyć technologię Ajax „w akcji". a następnie naruszono standardy. Jeśli żądanie zostało przerwane z powodu przekroczenia limitu czasu lub wystąpi inny błąd. Funkcja utworzy obiekt komunikacyjny XMLHttpRequest (dane wymieniane są głównie w formacie XML) i wysyła żądanie. korzystając z adresu URL przekazanego jako parametr. W przeglądarce Internet Explorer. Kod strony jest zdecydowanie bardziej skomplikowany.

188 Joomla!. // Otwórz docelowy adres URL myRequest. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W function displayAjax(myURL) { // Usuń ewentualny poprzedni obiekt myRequest = false.send(nul 1). czy żądanie zostało ukończone. } catch (e) { try { myRequest = new ActiveXObjectC'Microsoft. </script> </head> <body> <p style="border:lpx solid black." onmouseover= "displayAjax('http://localhost/index.open('GET'.ActiveXObject) { // Przeglądarka IE6 i wcześniejsze wykorzystują } inny model try { myRequest = new ActiveX0bject("Msxml2. function displayReturnO { // Sprawdź. które wykorzystują poniższe: if (window.onreadystatechange = displayReturn. } catch (e) {} } } // Sprawdź. // Wyślij żądanie myRequest.php?option=com_productinfo&format=raw')"> Mój produkt </p> </body> </html> . która zostanie wywołana po otrzymaniu odpowiedzi myRequest.XMLHTTP"). czy poprawnie otworzono obiekt if (!myRequest) { a l e r t C B ł ą d : Nie można utworzyć obiektu XMLHttpRequest'). if (myRequest.readyState == 4) { // Sprawdź kod statusu HTTP if (myRequest.overrideMimeType) { myRequest. } else if (window.').overrideMimeType('text/xml 1 ). Safari i innych. } else { } } } alert('Wystąpił problem z żądaniem. // Dla przeglądarek takich jak Firefox. 4—ukończone if (myRequest. return false: } // Przypisz funkcję.XMLHTTP").status == 200) { // Wyświetl komunikat zwrotny alert(myRequest. true).responseText).XMLHttpRequest) { myRequest = new XMLHttpRequest0. myURL.

gdzie wyświetlane są dodatkowe informacje o produkcie. Następny przykład jest kompletnym systemem ajaksowym opartym na Joomla!. możemy przejść do bardziej skomplikowanego przykładu. możesz teraz stworzyć praktyczny komponent.xml.open zabroniony". Pojawi się komunikat „Błąd: nieobsłużony wyjątek: Dostęp do metody XMLHttpRequest. jeśli uruchamiasz stronę Joomla! na zdalnym serwerze. gdy chce się pobrać nowe wiadomości. będzie miał funkcjonalność podobną do tej.xml odpowiednio na articleinfo. a przeglądarka zablokuje wyświetlanie strony. rorzenie komponentu Pierwszym krokiem jest skopiowanie folderu \com_productinfo i nadanie kopii nazwy \com_articleinfo. kiedy podstawowa implementacja została ukończona. To chyba nie było aż takie trudne. Zmień kod w pliku articleinfo.php i articleinfo. Zwróć uwagę.php 5203 2007-07-27 01:45:14Z DanR $ * Komponent wykorzystuje wartość parametru 'articlenum' . Zmień go. a następnie wyświetlania ich w postaci „chmurki". nrorzenie komponentu Serwer-Żądanie Korzystając z prostej aplikacji jako podstawy. • Joomla! i Ajax 189 Umieść ten plik w głównym katalogu serwera Joomla! i otwórz w przeglądarce. czy internetowego klienta poczty. Stanowi ona demonstrację dynamicznego pobierania danych za pośrednictwem komponentu Joomla!. jeśli zostanie uruchomiony z twardego dysku komputera. Ale zwracane będą artykuły Joomla! zamiast informacji o filmach. Kiedy użytkownik najedzie kursorem myszy na tytuł artykułu wyświetlony przez specjalny komponent. Tę funkcję można przenieść na dowolną stronę — czy to sklepu internetowego.php i productinfo. Komponent Serwer-Żądanie. Większość rozwiązań ajaksowych stosowanych na istniejących stronach WWW wymaga połączenia dynamicznego generowania treści z interaktywną komunikacją. który w przyszłości ewentualnie posłuży jako czarna skrzynka (ang. zastosowane rozwiązanie można zaadaptować do własnych potrzeb. który stworzysz w tym podrozdziale. aby odpowiadał poniższemu: <?php * @version $Id: com articleinfo. prawda? W przypadku programu Firefox zabezpieczenie przed atakami cross-site scripting zablokuje działanie skryptu. co eliminuje konieczność odświeżania całego dokumentu. Następnie zmień nazwy plików productinfo. którą mają „chmurki" na stronie Netflix. W ten sposób pobiera się więcej informacji.Rozdział 7. Teraz. pojawi się „chmurka" zawierająca tytuł artykułu i jego pierwszych 200 znaków.php. Po najechaniu kursorem na treść paragrafu zostanie wyświetlona wiadomość w oknie dialogowym. że adres przekazywany funkcji displayAjaxf) odwołuje się w obecnej postaci do serwera zainstalowanego na komputerze lokalnym (localhost). właściwą dla technologii Ajax. Rozwiązaniem jest przeniesienie pliku na serwer WWW i uruchomienie go stamtąd. Chociaż poniższa aplikacja nie jest szczególnie użyteczna. black box) do pobierania danych.

* które są zwracane w formacie XML * */ //Zablokuj bezpośrednie uruchamianie defined( '_JEXEC' ) or die( 'Brak dostępu' ): // Odczytaj ID artykułu podany jako parametr żądania SarticleNum = intval(JRequest::getVar( 'articlenum' )).zip. cyframi lub znakami interpunkcji SarticleBody = preg_replace( "/[-ząćęłńóśżżA-ZĄĆĘŁŃÓŚŻŹO-9 . " FROM # content " WHERE a. SarticleBody = "Błąd": // Pobierz referencję obiektu bazy danych $db =& JFactory.id =" .introtext AS a \n" . // Przypisz tytuł i treść artykułu do odpowiednich zmiennych SarticleTitle = Srow->title. 200): // Zwróć tytuł i treść artykułu w formacie XML echo "<article><title>" SarticleBody .:getDB0(). Jeśli tego nie zrobisz. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W * w zapytaniu. // Domyślne wartości na wypadek błędu $articleTitle = "Błąd". aby wskazywał nowy plik i nazwę komponentu. "\n". aby pobrać wartość pól id. to przy próbie instalacji zostanie wyświetlony komunikat że rozszerzenie zostało już zarejestrowane w systemie! Utwórz archiwum o nazwie com_articleinfo. // Jeśli artykuł jest dłuższy niż 200.190 Joomla!. a. przejdź do listy artykułów i zanotuj ID istniejącego artykułu. SarticleTitle .id. korzystając z opcji Rozszerzenia/Instalator. // Usuń wszystkie znaczniki z treści artykułu SarticleBody = strip_tags($articleBody): // Usuń wszystkie znaki niebędące literami. // Wykonaj zapytanie if "(Srows = $db->loadObjectList()) { // Odczytaj pierwszy zwrócony rekord $row = Srows[0]. 0): \n" . "</title><body>" . SarticleBody = $row->introtext.title. Nie zapomnij zmienić atrybutu component znacznika <fi 1 ename>. $db->setQuery( Squery. Otwórz w przeglądarce poniższy adres: http://localhost/index. // Utwórz zapytanie. Wartości pola ID poszczególnych artykułów wyświetlane są w kolumnie ID. title i text artykułu $query = "SELECT a. SarticleBody). a następnie zainstaluj je w systemie Joomla!.?!S()\'\"]/".a. Będąc w interfejsie administratora. . skróć go if(strlen(SarticleBody) > 200) { SarticleBody = J S t n n g : :substr(SarticleBody. 0.php?opüon=com_articleinfo&format=raw&articlemm . zawierające te dwa pliki. aby pobrać tytuł i treść artykułu. "". SarticleNum . "</body></article>": } } ?> Po wprowadzeniu powyższego kodu zmień odpowiednio plik deskryptora.

). że metoda ta usuwa z przesłanych informacji fragmenty. title (tytuł) i introtext (które zawiera skróconą treść artykułu).Rozdział 7. kiedy sprawdziliśmy poprawność kodu. które przygotowują działanie komponentu. jaki przedrostek wykorzystywany jest dla tabel w bazie danych. iowiedź na żądanie W pierwszej części kodu umieszczono instrukcje. Do tego celu posłużono się metodą JRequest::getVar(). Nawet jeśli niepożądane informacje zostaną przepuszczone przez metodę getVar(). że instrukcja FROM wykorzystuje zapis # content zamiast odwołania się do konkretnej tabeli. cyframi lub znakami interpunkcji (mogłyby one negatywnie wpłynąć na działanie „chmurki"). • Joomla! i Ajax 191 Oczywiście powinieneś zmienić wartość parametru articlenum. aby określić. Pobrana wartość została zapisana w postaci zmiennej iarticlenum. Treść artykułu powinna zostać zwrócona w postaci zwykłego tekstu. a także pobierają wartość ID artykułu odczytaną z odebranego żądania. możesz to zrobić za pomocą tej jednej metody. Zwróć uwagę. Zmiennej $row przypisywany jest najpierwszy obiekt w tabeli $rows. dlatego najlepiej wykorzystywać tę metodę zamiast ręcznego pobierania danych za pomocą instrukcji PHP. Dzięki temu programista nie musi samodzielnie odczytywać konfiguracji Joomla!. jak choćby jos_content. Głównym zadaniem tej metody jest jednak pobieranie wartości parametrów z różnych źródeł (GET. ikonywanie zapytania do bazy MySQL Zapytanie wykonywane jest za pośrednictwem standardowego obiektu bazy danych. Po oczyszczeniu treści artykułu przycinana jest ona maksimum do 200 znaków. którego referencja pobierana jest metodą getDB0(). Podczas uruchamiania zapytania system Joomla! zastąpi ten zapis (#_) właściwym prefiksem dla tabel Joomla!. nieprawdaż? Teraz. która zmienia podany ciąg znaków na bezpieczną i nieszkodliwą liczbę. formularza lub innego źródła. Jeśli więc w kodzie komponentu potrzebujesz pobrać informacje z łańcucha żądania. Jeśli wynikiem zapytania jest przynajmniej jeden wiersz. Pod wywołaniem getVar() kryje się tak na prawdę kilka funkcji. możemy dokładniej przeanalizować jego działanie. a następnie kasowane są wszystkie znaki. liczbę danych zwracanych do klienta najlepiej utrzymywać na możliwie niskim poziomie. dlatego uruchamiana jest funkcja usuwająca znaczniki HTML. zostaną one po prostu zignorowane. Kolejnym krokiem jest przypisanie i uruchomienie zapytania. Całkiem fajne. które nie są literami. Konstrukcja zapytania zakłada zwrócenie z bazy danych wyłącznie pól ID. Stanowi ona bardzo ważną warstwę zabezpieczeń. . zostanie on przetworzony. która odczytuje wartość parametru z łańcucha żądania. Po ustawieniu zmiennej iarticlenum zmiennym SarticleTitle i SarticleBody przypisywane są wartości domyślne. Jeśli zwrócono więcej pasujących rekordów. Warto zwrócić uwagę na fakt. zostaną usunięte przez funkcję intval (). aby odpowiadał ID artykułu znajdującego się w bazie danych. POST itd. które mogłyby posłużyć do ataku SQL Injection (zobacz podrozdział „Zagrożenia bezpieczeństwa") lub innych prób włamania. Ponieważ założeniem technologii Ajax jest szybkość reakcji. W przeglądarce powinno zostać wyświetlonych pierwszych 200 znaków artykułu.

192 Joomla!. js"></script> Powyższa instrukcja wskazuje. wysyłanie żądania i wyświetlanie informacji zwrotnych. który łaskawie pozwolił na dołączenie jej do instalacji Joomla!. które uruchamia procedurę ajaksową pobierającą informacje o artykule za pomcą komponentu com_articleinfo. Na jego stronie internetowej znajdziesz najnowszą wersję biblioteki którą możesz wykorzystać. Moduł będzie w tym wypadku bardziej skomplikowany. go. w którym będzie przechowywany moduł. które możesz wykorzystać. Platforma Joomla! jesi pełna procedur i obiektów. Tworzenie modułu ajaksowego Moduł wyświetlający informacje zwrócone za pośrednictwem Ajaksa będzie składać się w możliwie jak największym stopniu z napisanego wcześniej kodu. Jeśli wynikiem zapytania miałoby być kilka rekordów. skomplikowany model XML jest zbędny. jeśli planujesz implementację poza systemem Joomla!. Pochodzi ona z biblioteki overLIB.5.0</versi on> <description>Ten moduł wyświetla odnośniki do 5 aktualnych artykułów. posłużymy się już tym istniejącym w Joomla!. którego głównym elementem jest <article>. To by było na tyle! Komponent odczytuje ID artykułu z łańcuchu żądania. które w znacznym stopnii można dopasować do własnych potrzeb. Za pomocą instrukcji echo tworzone jest proste drzewo XML. można by je zapisać w postaci kolejnych elementów <article>. stworzonej prze Erika Bosrupa (www. Następnie otwór. pisząc własny kod. że kod biblioteki przechowywany jest w katalogu /includes/js Jeśli dysponujesz wolnym czasem. a elementami potomnymi są <title> i <body>. obsługuje trzy etapy: interakcję z użytkownikiem. W tym przypadku. wprowadź poniższy kod i zapisz go pod nazwąmod_articl eajax. Odnośnik do każdego posiada zdefiniowane zdarzenie onMouseOver. warto przeanalizować jej kod. W przypadku platformy Joomla! wystarczy wstawić w kodzie strony jedną linię: <script type="text/javascript" src="includes/js/overl ibjrini.5. przetwarza informacje do postaci zwykłego tekstu i przesyła z powrotem w postaci prostego drzewa XML.0"> <name>Ajax i artykuły</name> <versi on>l. aby poznać możliwe parametry i dostępną funkcjonalność.0" encoding="utf-8"?> <install type="module" version="1. System Joomla! zawiera świetną funkcję wyświetlającą „chmurki".com/web/overlib). Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Zwracanie danych w formacie XML Ponieważ klient potrzebuje wyłącznie dwóch informacji (tytułu i skróconej treści artykułu). zamiast pisać własny kod odpowiedzialny za wyświetlanie „chmurek". </description> . xml: <?xml version="1.bosrup. przegląda bazę danych w poszukiwaniu odpowiedniego wpisu. Tworzenie pliku XML i folderu z modułem Utwórz folder mod_artic1eajax.

czy poprawnie otworzono obiekt if (!myRequest) { overlibt'Błąd: Nie udało się utworzyć obiektu XMLHttpRequest'): } return false: . // Usuń ewentualny poprzedni obiekt myRequest = false.overrideMimeType('text/xml'): } else if (window. */ <script type="text/javascript" <script type="text/javascript"> src="inc1udes/js/overlib_mim. Safari i innych. function displayAjax(tempArticlelD) { // Wprowadź adres.php</filename> 193 Powyższy kod to najprostszy plik deskryptora. } catch (e) {} } } //Sprawdź. które wykorzystują poniższe: if (window.php?option=com_articleinfo&format=raw&articlenum=' + tempArticlelD.php i wprowadź poniższy kod: <?php /** * @version $ld: mod articleajax.ActiveXObject) { } // Przeglądarka IE6 i wcześniejsze wykorzystują inny model try { myRequest = new ActiveX0bject("Msxml2. na który zostanie wysłane żądanie var myURL = 'http://localhost/index. * Odnośnik do każdego posiada zdefiniowane zdarzenie onMouseOver. // Dla przeglądarek takich jak Firefox. »orzenie mod_articleajax Utwórz w folderze plik o nazwie mod_articleajax. • Joomla! i Ajax <files> «filename </files> </i nstal1> module="mod_articleajax">mod_articleajax.XMLHTTP"): } catch (e) { try { myRequest = new ActiveXObjectC'Microsoft. Możesz go rozszerzyć. które uruchamia * procedurę ajaksową pobierającą informacje o artykule za pomocą komponentu com articleinfo. jeśli planujesz wstawić dodatkowe pliki i parametry.XMLHttpRequest) { myRequest = new XMLHttpRequest(): if (myRequest.overrideMimeType) { myRequest. które rozszerzą tworzoną aplikację.Rozdział 7.php 5203 2007-07-27 01:45:14Z DanR $ * Ten moduł wyświetla odnośniki do 5 aktualnych artykułów.js"></script> // Utwórz zmienną dla obiektu XMLHttpRequest var myRequest = false.XMLHTTP").

BELOW.readyState == 4) { // Sprawdź kod statusu HTTP if (myRequest.RIGHT): } else { // Wystąpił błąd.'. "')" . " AND (a. timet)): // Wyszukuj wyłącznie opublikowanych artykułów Swhere = 'a. "' OR a. aby zagwarantować.getElementsByTagNamei'article'): // Pobierz elementy title i body // IE6 wymaga typu mime ustawionego na „text/xml".responseXML.firstChiId.status == 200) { // Pobierz główny element XML var article = myRequest.responseXML. // Dlatego.publish_up <= "' .getElementsByTagNamei'title')[0]. jeśli niedostępny jest element o indeksie [0].publishjjown >= "' .nodeValue: myBody = // Wyświetl article[0].nodeValue: „ chmurki" w postaci overlib(myBody.responseXML. wyświetl „chmurkę " z komunikatem overlib('Wystąpił problem podczas wykonywania pobierania'.getElementsByTagNamei'body')[0].'Błąd } } } </script> <small>Moduł ajaksowy</small><br /> <?php //Zablokuj bezpośrednie uruchamianie defined( '_JEXEC' ) or die( 'Brak dostępu' ): //Zdefiniuj lokalne zmienne $db =& JFactory::getDB0(): $user =& JFactory::getUser(): Suserld = (int) $user->get('id'): //Zdefiniuj odpowiednie daty. że artykuły Snuli Date = $db->getNullDatei): Snow = date('Y-m-d H:i:s'.publish_up = "' . Snow . Snow .responseText): var article = myRequest. " AND ( a.getElementsByTagName('article'): } myRequest. } myTitle = article[0].CAPTION.open('GET'.CAPTION.onreadystatechange = displayReturn. czy poprawnie otworzono obiekt function displayReturnO { // Sprawdź.BELOW.publish_down = "' . if (!article[0]) { myRequest.send(null). mamy do czynienia z IE6 i musimy // ręcznie załadować model obiektu. 4=ukończone if (myRequest.fi rstChiId. // Otwórz docelowy adres URL myRequest. w przeciwnym razie nie odczyta //poprawnie odpowiedzi.RIGHT): żądania.1oadXML(myRequest. czy żądanie zostało ukończone. "' OR a. true): // Wyślij żądanie myRequest. "')".state = 1 ' . Snuli Date . są dostępne .myTitle. myURL.194 Joomla!. Snuli Date . Profesjonalne tworzenie stron WN 1W // Sprawdź.

arid rich media. które uruchomi funkcją displayAjax() echo "<span onmouseover=displayAjax(" .framework and content publishing system designed for quickly eating highly interactiue lultllanguage W e b sites online edia portals blogs and eCommerce appl Popular o the Frontpage i II"! n'• liximl. co przedstawiono na rysunku 7. "). "&Itemid=44>" . Otwórz przeglądarkę internetową i otwórz stronę główną. Tytuł i pierwszych 200 znaków każdego artykułu zostaną wyświetlone w postaci „chmurki" Ajax i artykuły Latest N e w s • Content Layouts MM-' DOI I to Joomlal .title " FROM # content AS a \n" . " AND a.php?optnon=com_content&view=article&id=" .ZTp i zainstaluj je.mil eC oinmei ce applications. tilo'is . Po najechaniu kursorem na każdy z wyświetlonych odnośników zostanie wyświetlona „chmurka" zawierająca tytuł i pierwszych 200 znaków artykułu.1 flee open source i t a m e w o i k and content publishing system designed tot quickly Cio. zostanie on wyświetlony na stronie głównej. // Uruchom zapytanie i pobierz 5 pierwszych rekordów $db->setQuery( $query. iartTitle . "</a><br /></span>\n". " WHERE " . • Joomla! i Ajax 195 // Utwórz zapytanie $query = "SELECT a. Rysunek 7. onmouseout=nd(). dzięki Ajaksowi sporo dodatkowych informacji jest błyskawicznie przedstawianych użytkownikowi. } // Wyświetl komunikat o błędzie.4.lii'. 0. online communities. >". jeśłi pobieranie danych nie powiodło się echo Sdb->getErrorMsg(). documents. $row->id . Joomlal is used by organisations of all sizes for Public Web sites. Jak możesz zauważyć. a. pmered "v -Joomlal provides an easy-to-use graphical user Interface that simplifies the management and publishing of large volumes of content including HTML. \n" .in Jiinitila: I FAO i Tire News i W e l l Links • News Feeds Joomlal Joomia! is . media poitais. ?> Podobnie jak we wcześniejszym przykładzie.5). "\n" .itiri'j tii."Int. J o o m l a ! . $row->id .id. Intranets. // Dodaj zdarzenie onmouseover.4. Po ukończeniu tworzenia modułu utwórz archiwum o nazwie mod_artic1eajax. ícense i M u tí .jtitv iiiteiactive multi-language Well sites. iuserld. and Extrañéis and is supported by a community of thousands of Ją.Rozdział 7. Jeśli pozostawisz moduł na pozycji left. iwhere . // Utwórz odnośnik do właściwego artykułu echo "< a href=index. if (irows = $db->loadObjectList()) { // Wykonaj dla każdego rekordu foreach ( irows as $row ) { // Wyświetl tytuł artykułu iartTitle = JText::_($row->title). korzystając z opcji Rozszerzenia.i Overview i l'. musisz zmienić adres wykorzystywany przez funkcję di spl ayAjax(). jeśli uruchamiasz stronę na zdalnym serwerze..access <= " .

Jedyną znaczącą zmianą jest parametr przekazywany funkcji.. Pobrane wartości znajdują zastosowanie przy wywoływaniu funkcji overLIB(). Elementy odpowiedzialne za interakcję z użytkownikiem są odrobinę bardziej skomplikowane. Zamiast prostego odbierania tekstu wysłanego przez komponent (za pomocą obiektu reponseText) nowy kod napisano z wykorzystaniem obiektu responseXML. Zamiast podawania kompletnego adresu URL funkcja wymaga podania ID artykułu. umiejscowienie czy parametry wyświetlanego tekstu. aby w pełni rozumieć jego działanie.Chmurki" Jedną z pierwszych instrukcji w kodzie modułu jest znacznik script. dzięki czemu można odczytywać dane sformatowane w postaci drzewa XML. jak i tych z ograniczonym dostępem. wysokość. a następnie pobierane są wartości elementów <title> i <body>. która występuje we wcześniejszym przykładzie wyświetlającym informacje o dostępności. Funkcje wywołujące Poniżej znacznika <scri pt> znajdują się definicje funkcji di spl ayAjax() i di spl ayReturn(). Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Korzystając z potęgi tego prostego przykładu. . wywołując funkcję overLIBO. Istnieje możliwość określenia sporej liczby parametrów. Po dołączeniu biblioteki możesz wyświetlić „chmurkę". Najpierw tworzone jest odwołanie do elementu głównego <article>. Niezbędne jest wprowadzenie zabezpieczeń uniemożliwiających wyświetlanie niepowołanych treści. a następnie wyświetlającej je w postaci listy. ponieważ niezbędny jest dostęp do bazy danych Joomla!. Z powodu bezpośredniego dostępu do danych umieszczonych w tabeli artykułów takie podej ście spowodowałoby pobranie zarówno niepublikowanych artykułów. będziesz prawdopodobnie chciał tworzyć własne rozwiązania ajaksowe. Te dwie funkcje odpowiadają za część wysyłania i pobierania danych. Funkcja di spl ayAjax() jest praktycznie identyczna z tą. W przeciwieństwie do displayAjaxO w kodzie funkcji di spl ayReturn() zaszło wiele zmian. np.196 Joomla!. Wynajdywanie artykułów w bazie danych Joomla! Kod odpowiedzialny za wyświetlanie artykułów nie może składać się wyłącznie z prostej instrukcji pobierającej tytuły aktualnych artykułów. określana jest treść i nagłówek „chmurki". które wpływają na wygląd chmurki. dlatego trzeba dokładnie go przeanalizować. kolor. . dzięki któremu pobiera się odpowiednie informacje o artykułach. Kod modułu jest bardziej skomplikowany niż ten komponentu. który niezbędny jest do skorzystania z funkcjonalności biblioteki overLIB. na podstawie którego tworzony jest odpowiedni adres odwołujący się do komponentu com_articleinfo. zapisane w polu nodeVal ue.

jednak moduł zająłby wtedy zbyt wiele miejsca w pionie. która uruchamia zapytanie i pobiera maksymalnie pięć rekordów. która ukrywa wcześniej wyświetlone „chmurki". Jego kliknięcie powoduje uruchomienie komponentu com_content. który wyświetla artykuł. W przypadku modułu konieczne jest wyświetlanie wyłącznie prostej listy wpisów. Kod źródłowy wygenerowanej strony zawiera dla każdego zdarzenia onMouseOver odpowiedni ID artykułu. • Joomla! i Ajax 197 Dlatego podczas odwoływania do bazy danych wykorzystywane są dane aktualnie zalogowanego użytkownika. dla którego zdefiniowano zdarzenie onMouseOver. Wady technologii Ajax Korzystając z ekscytujących możliwości technologii Ajax. Oprócz skomplikowania projektu strony istnieje kilka realnych problemów związanych ze wzmożonym zastosowaniem tej technologii: • • • niedostępność treści pobieranych za pomocą Ajaksa dla robotów internetowych. Możliwe byłoby pobranie kompletnej listy artykułów. a odpowiednie ID przekazywane jest w postaci parametru. na stronie pojawi się stosowny komunikat. że zostaną pobrane wyłącznie obecnie opublikowane artykuły. możesz zauważyć. dlatego lepiej ograniczyć zakres lub rozmiar pobieranych danych. Zmienna $now usuwa z listy przeszukiwanych artykułów te. Klauzula WHERE jest następnie dodawana do zmiennej $query. Wartość zmiennej inullDate powoduje wyświetlenie artykułów. które zostaną opublikowane w przyszłości. Stworzony szkielet można rozbudowywać w dowolny sposób. że do każdej pozycji przypisane jest odpowiednie ID w postaci parametru funkcji di spl ayAjax(). Analizując kod źródłowy. możliwe zagrożenia bezpieczeństwa. aby osiągnąć większą interaktywność. Ostatecznie zostaje uruchomiona metoda setQuery(). która zawiera zapytanie pobierające pola ID i title artykułów.Rozdział 7. . Nazwą odnośnika jest jedno z pól rekordu. gromadzenie informacji. programiści mogą łatwo zapomnieć o j e j wadach. dla których nie określono daty wygaśnięcia. dlatego nie ma powodu. Dla każdego elementu <span> tworzony jest także odnośnik do danego artykułu. Powinieneś mieć już solidne umiejętności związane z implementacją rozwiązań ajaksowych z wykorzystaniem platformy CMS Joomla!. Jeśli podczas pobierania danych z bazy wystąpi błąd. Instrukcja zapisana w zmiennej $where gwarantuje. Dodatkowo przy definicji tego zdarzenia umieszczana jest instrukcja. tytuł artykułu. Dla każdego rekordu pobranego jako wynik zapytania tworzony jest element <span>. aby pobierać nadmiarowe dane.

możliwe jest zdradzenie wielu prywatnych informacji. aby konkurencja stworzyła. że żądania nie są tworzone według prostego schematu. tak aby niemożliwe było stworzenie aplikacji. Jeśli produkty są ponumerowane od 1 do 50.198 Joomla!. ponieważ zaczęły powstawać strony. roboty internetowe całkowicie je zignorują. że wszystkie informacje dostępne za pośrednictwem Ajaksa dostępne są gdzieś indziej na stronie. że wszystkie informacje wyświetlane w widgetach (pobrane z użyciem Ajaksa) są niedostępne dla robotów internetowych. ponieważ nie uruchamiają one np. W tym przypadku haker próbuje przesłać zapytanie SQL w postaci parametru. np. Jeśli dobierający program wstawia odebrane dane bezpośrednio do zapytania. . program pobierający dane do momentu. Najprostszym z nich jest zapewnienie. Ponieważ dane pobierane są w formacie XML. należy stosować ją tylko tam. a nawet tajne informacje firmy. Trzeba jednak pamiętać. Istnieje kilka sposobów obrony przed takim podstępowaniem. Chociaż można łatwo ulec zachwytowi nad nową technologią. gdzieś w zakamarkach witryny. które powodują zwrócenie danych z bazy. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Niedostępność dla robotów internetowych Wzrost wykorzystania technologii Ajax można przyrównać do szalejącego pożaru. w postaci zwykłej strony HTML. Mogą to być informacje na temat ceny/dostępności produktu. kodu powiązanego z odnośnikiem. ponieważ pogorszy to pozycję strony. po prezentację kluczowych informacji. Większość aplikacji ajaksowych wykonuje żądania. które normalnie dostępne są dla użytkowników za pomocą Ajaksa w postaci plików HTML. Upewnij się. na których wszystkie funkcje realizowane są za pomocą technologii Ajax — od wyświetlania menu. gdzie najlepiej pasuje. Jeżeli zależy Ci na pozycjonowaniu strony w wyszukiwarkach. sekwencji liczb. a także atakami hakerów. nadużywając komponentu ajaksowego. Mimo iż wyświetlanie „chmurek" może być atrakcyjne i zachęcające dla odwiedzających stronę. Dzięki temu robot internetowy odwiedzający stronę nie natrafi na pustą skorupę. takie jak te na stronic Nctflix lub Google Maps. Jak dotąd najlepszym zastosowaniem są widgety. nie umieszczaj głównych treści. nie trzeba dużo czasu i wysiłku. spróbuj zastosować inną metodę identyfikowania rekordów. Musisz zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie się przed niepowołanym dostępem. Zagrożenia bezpieczeństwa Kolejne niebezpieczeństwo stanowi potencjalny atak SQL Injection. kiedy wszystkie informacje znajdą się w ich bazie. która pobiera informacje dla kolejnych ID. Gromadzenie informacji Większość żądań ajaksowych prowadzi do odebrania w przeglądarce sformatowanych danych.

że w pełni zasłuży ona na miano witryny Web 2. • Joomla! i Ajax 199 Na szczęście Joomla! zawiera funkcje takie jak getVar(). .Rozdział 7. świadomość wad nowej technologii. jak stosować wzorce projektowe w programowaniu Joomla!. jednak trud zostaje wynagrodzony w chwili uruchomieniem strony. odsumowanie Wykorzystanie technologii Ajax na Twojej stronie może sprawić. zalety konserwatywnego punktu widzenia — rozsądnego decydowania o miejscach implementacji rozwiązań ajaksowych. pobieranie danych w formacie raw.) mogą być frustrujące. zanim zdecydujesz się na ominięcie funkcji wbudowanych w Joomla!.0. a w szczególności: • • • • • opisano powiązania między składowymi technologii Ajax. która jest przykładem zastosowania całej platformy. co jest demonstracją funkcjonalności technologii Ajax. JavaScript itd. W tym rozdziale opisano implementację rozwiązań ajaksowych w Joomla!. tworzenie prostej aplikacji ajaksowej. Jeśli stanowi ona cześć większego projektu. opisano działanie komponentów. rozszerzanie systemu Joomla! — dodanie wyświetlania „chmurek". XML. Połączenie i właściwa implementacja niezbędnych technologii (HTML. opisano. Zawsze pomyśl dwa razy. Narzędzia programistyczne noszące nazwę wzorców projektowych mogą ułatwić planowanie aplikacji. które zapobiegają „przenikaniu" większości szkodliwego kodu. Implementacja technologii Ajax może być całkiem skomplikowana. ponieważ zawierają wiele sprawdzonych i pewnych zabezpieczeń. a także sposoby implementacji w Joomla!. zredukować liczbę błędów i zwiększyć zysk wiedzy z poprzednich aplikacji. W rozdziale 8. kod programu może stać się zupełnie niejasny.

Profesjonalne tworzenie stron WN 1W .200 Joomla!.

Dzięki zastosowaniu wzorców projektowych znika potrzeba wynajdywania koła przy każdym nowym projekcie. jej działanie i potencjalne zastosowania. Modele. nad którym pracujesz. także przykładowe użycie w kodzie Joomla!. Richarda Heima. Począwszy od wczesnych lat dziewięćdziesiątych. które napotkasz w Joomla!. napisano wiele obszernych pozycji na ten temat. będziesz w stanie nie tylko tworzyć skuteczniejsze rozszerzenia. Boston 1995). Adaptacja skutecznych wzorców projektowych oznacza w praktyce. Wyd. Właściwe dopasowanie wzorców projektowych do problemu.8 Wzorce projektowe a Joomla! Joomla! jest aplikacją napisaną techniką programowania obiektowego. były udoskonalane w ramach prac nad wieloma projektami. odzwierciedlane w postaci wzorców projektowych. zarządzanie systemem jest tańsze. Wzorce projektowe to w istocie zestaw modeli konceptowych. ISBN 83-204-3041-0 —przyp. wytycznych nowego sposoby programowania zorientowanego na obiekty. . tłum. WNT. Przykładem takich paradygmatów są wzorce projektowe. Efektywne programowanie Joomla! wymaga zapoznania się z kilkoma paradygmatami programowania obiektowego i stosowania ich. pionierskich prac Ericha Gamma. których połączenie tworzy funkcjonalność systemu zarządzania treścią (CMS). Elementy oprogramowania Warszawa. może dostarczyć Ci sprawdzonych metod. a ponieważ zostały one zastosowane przez programistów Joomla! w konstruowaniu CMS. które ułatwią zadanie. obiektowego wielokrotnego użytku. polskie Wzorce projektowe. a nowi programiści szybciej dostosowują się do projektów. Bandy Czterech — ang. opisano w niej wiele podstawowych wzorców używanych obecnie — łącznie z tymi. Gang ofFour). rozumienie ewolucji systemu prostsze. W tym rozdziale przedstawiono podstawy wzorców projektowych. Ralpha Johnsona i Johna Vlissidesa (tzw. Rozumiejąc założenia projektowe. Oryginalna (i prawdopodobnie najważniejsza) książka nosi tytuł Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software1 (Addison-Wesley. na których opiera się Joomla!. 2005. ale także lepiej poznasz samą platformę. że łatwiej dotrzymać terminów. Cała platforma składa się z zestawu klas.

zamiast ślepo stosować je w tworzonych programach. Sugestywny przykład zastosowania wzorca do rozwiązania • • • • • • • Zastosowanie — Obszary zastosowania danego wzorca. ze względu na wydajność. Hipoteza — Ogólny opis działania wzorca. które wymusza zastosowanie wzorca. procesy i obiekty. np. które odzwierciedlają podstawowe cele w procesie tworzenia aplikacji. Konkretny przykład— problemu. Dzięki temu. Rozwiązanie — Szczegółowy opis rozwiązania problemu. Można z grubsza przyjąć. może jednak służyć wyrobieniu dobrych nawyków. Nie istnieje prosty sposób na określenie wielkości projektu. dla którego implementacja wzorców ma sens. Wskazówki odnośnie do implementacji — Ogólne sugestie dotyczące stosowania danego wzorca. jego struktura nie będzie go ograniczać. Dokumentacja poszczególnych wzorców zawiera w większości przypadków takie informacje. że jeśli nad projektem pracuje lub będzie pracować w przyszłości co najmniej trzech programistów. kosztem skomplikowania projektu. Zazwyczaj jest to jeden z trzech podstawowych typów: konstrukcyjny. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Wzorce projektowe Wzorce projektowe stanowią wytyczne programowania obiektowego. . W praktyce trzeba się często zmierzać z ograniczeniami w adaptacji wzorców. że wzorce projektowe nie są doskonałe ani nie są dogmatem. a wprowadzanie ich na silę. a także jego ograniczenia. Założeniem wzorców projektowych jest uproszczenie i usprawnienie procesu tworzenia aplikacji. Problem — Opis problemu. W przypadku pojedynczych programistów zastosowanie wzorców nie przekłada się na znaczące korzyści.202 Joomla!. Wzorce projektowe to zbiór wytycznych. jeśli projekt jest bardzo mały. Powinieneś dokładnie znać zalety zastosowania poszczególnych wzorców. Pamiętaj. zawierający ogólne modele konceptowe. która wskazuje na typ wzorca. Wzorce projektowe mogą być także przytłaczającym ciężarem. jest zaprzeczeniem tego założenia. aby rozwiązać konkretne. wtedy warto ponieść koszty związane z implementacją. jeśli projekt zostanie rozszerzony. tym więcej zamierzonych korzyści uzyskuje się. a także jak jego zastosowanie prowadzi do rozwiązania. Konsekwencje — Kompromisy i zależności. strukturalny lub czynnościowy. powtarzające się problemy programistyczne w schematyczny sposób (wzorzec). Zostały stworzone. który trzeba stosować za wszelką cenę. a im dokładniej się je stosuje. jak: • Nazwa oraz klasyfikacja — Nazwa wzorca wraz z ogólną klasyfikacją. dla którego stworzono dany wzorzec.

czynnościowe. pula obiektów. Może Ci się wydawać. usprawnienie uaktualnień lub lepsze zarządzanie zasobami — szczególnie w większych systemach. . a większość zadań wykonuje system. strukturalne. np. dla których zastosowanie dodatkowej warstwy w mechanizmie tworzenia obiektów przynosi korzyści. np. Zamiast tworzyć obiekt łączący się bezpośrednio z bazą danych. metoda fabrykująca. Gdy korzysta się z tej metody. Przykładowo technologia DAL (Database Abstraction Layer — warstwa abstrakcji bazy danych. Istnieją jednak przypadki. że tworzenie obiektów jest proste. Najczęściej stosowanymi w Joomla! wzorcami z tej kategorii są: fabryka abstrakcyjna (przedstawiona niżej jako przykład). kiedy ręczne zarządzanie tworzeniem obiektów może przekładać się na znaczące korzyści.Rozdział 8. dzięki czemu dostępne połączenia niewykorzystywane przez procesy macierzyste mogą być przekazane do kolejnych. Powyżej został opisany realny przykład wzorca konstrukcyjnego. może rozwiązać wiele problemów związanych z dostępem do konkretnych źródeł danych. możliwe jest zarządzanie pulą połączeń (ang. wzorzec budowniczego. ponieważ DAL obsługuje tworzenie obiektów. Definicje tych wzorców opisują niektóre z procesów wymaganych przez aplikację. leniwa inicjacja. instrukcji tworzenia obiektu. Ten wzorzec konstrukcyjny służy oszczędzaniu zasobów serwera. Do kategorii wzorców konstrukcyjnych należą: fabryka abstrakcyjna. PDO i ADOdb) tworzy warstwę pośrednią między aplikacją a źródłem danych. W ramach opisu powyższych kategorii przedstawiono po jednym wzorcu. Mzorce konstrukcyjne Wzorce klasyfikowane do kategorii konstrukcyjnych związane są z mechanizmem tworzenia obiektów. zmniejszając konieczność tworzenia nowych. PEAR DAL. a także. prototyp i singleton. Istnieje jednak wiele zastosowań. pobierany jest obiekt DAL. który za pośrednictwem DAL pobiera dane z dowolnego systemu baz danych. • Wzorce projektowe a Joomla! 203 frzy główne kategorie wzorców Twórcy wzorców projektowych podzielili je na trzy kategorie: • • • konstrukcyjne. singleton i wzorzec budowniczego. dzięki czemu programista może pisać kod. W wielu aplikacjach tworzenie nowych obiektów sprowadza się do wywołania. connection pooling). specyficznej dla danego języka programowania. który można potraktować jako reprezentację pozostałych rozwiązań programistycznych z danej kategorii.

zwracałaby egzemplarz obiektu EncryptionA. tzn. W przypadku wprowadzenia klasy EncryptionC brak zastosowania wzorca fabryki abstrakcyjnej wymusza powtórzenie całej złożonej operacji. można by skonstruować klasę 0 nazwie EncryptionObiect. Aby wprowadzić zmiany w systemie korzystającym z wzorca fabryki abstrakcyjnej. Z tego powodu zostaje utworzona klasa o nazwie EncryptionB. Wyobraź sobie klasę o nazwie EncryptionA (Szyfrowani eA). gdzie wymagane jest szyfrowanie. Dobrym przykładem fabryki abstrakcyjnej jest system szyfrowania. Wzorzec budowniczego Wzorzec budowniczego stosowany jest w sytuacji. który tworzy z nich sformatowany wydruk. które szyfrują dane. Jeśli tworzenie obiektów odbywałoby się bezpośrednio w każdej części systemu. Dyrektor przetwarza plik lub strumień wejściowy i rozdziela go na poszczególne elementy. $db->setQuery($query). Wyobraź sobie. która grając rolę fabryki abstrakcyjnej. aby można było z niej skorzystać. SmyRows = $db->loadObjectList(). Aby zrealizować ten wzorzec. kiedy niezbędna jest konwersja danych. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Wzorzec fabryki abstrakcyjnej Jednym z wzorców konstrukcyjnych jest fabryka abstrakcyjnaJej istotą jest utworzenie klasy — „fabryki". Wzorzec singleton Wzorzec konstrukcyjny singleton jest stosowany w Joomla! głównie w przypadku obiektów łączących z bazą danych. W systemie Joomla! zapytanie z wykorzystaniem obiektu bazy danych wygląda tak: $db =& JFactory::getDB0(). $query = "SELECT *" .204 Joomla!. Zamiast tworzyć nowe połączenie przy każdym zapytaniu. intval(icurMonth). Każdy element jest kolejno przesyłany do budowniczego. komunikacja przebiega za pośrednictwem istniejącego połączenia. uaktualnienie systemu wymaga wprowadzenia wielu zmian 1 ponownej kompilacji. wystarczy zmienić klasę EncryptionObject. który odpowiada za połączenie z bazą danych. zapisywane następnie w bazie danych. Operator przypisania referencji znajdujący się przed wywołaniem metody JFactory: :getDB0() pozwala wykorzystać istniejący już obiekt bazy danych. Jeśli obiekt EncryptionA tworzony jest ręcznie w każdym miejscu programu. która zawiera bezpieczniejszą metodę. tak aby zwracała obiekty typu EncryptionB. która w odpowiedzi na żądania utworzenia obiektów zwraca obiekty danej klasy. to zmiana jednej z klas wymagałaby poprawienia i ponownego skompilowania całego systemu. . Aby zmniejszyć ubytek wydajności. "\n WERE messageMonth = ". W aplikacjach bazodanowych otwieranie i zamykanie połączeń wprowadza spory narzut. że po pewnym czasie zostaje odkryta wada w metodzie wykorzystywanej w EncryptionA. zawierającą metody. "\ n FROM josjnessages" . Budowniczy gra rolę rozszerzenia dla klasy bazowej nazywanej dyrektorem. w programie wykorzystywany jest pojedynczy egzemplarz obiektu. implementowany jest wzorzec singleton.

Realizacja tego zadania w platformie Joomla! wygląda następująco: dyrektor pobiera listę parametrów modułu. radio button. rozszerzalność lub platforma. System wydruku przesyła informacje za pośrednictwem standardowego interfejsu do dowolnego sterownika drukarki. rurki i filtry. Stosuje się go w kodzie komponentów łączących z takimi technologiami jak np. Wzorzec budowniczego pozwala na tworzenie budowniczych niezależnie od dyrektora. przy założeniu specyficznego dziedziczenia. Kod odpowiedzialny za obsługę parametrów poszczególnych typów (text. dane prywatne klasy oraz wrapper. • Wzorce projektowe a Joomla! 205 Przykładem dyrektora może być klasa przetwarzająca XML. inny może z kolei utworzyć kod SQL.) znajduje się w katalogu element. Wartości tych parametrów można zmienić w interfejsie administratora za pomocą opcji Moduły. kompozyt. Celem tych wzorców jest uproszczenie (na ile to możliwe) powiązań między elementami (lub klasami) systemu. pozwala na komunikację dwóch niekompatybilnych systemów. imagelist. textarea.).php. Najpopularniejsze wzorce wykorzystywane w Joomla! to wzorzec adaptera i wzorzec mostu. fi lei i st itd.php. password. że zaczynamy w głównym katalogu Joomla!): \libraries\joomla\html\parameter\element W folderze jest kilkadziesiąt plików PHP odpowiedzialnych za poszczególne typy parametrów (xvp. Najczęstszym przykładem wzorca mostu jest system wydruku. Jeden budowniczy może zwrócić listę elementów oddzielonych przecinkami. a następnie wywołuje budowniczych poszczególnych typów.filelist. Przykładem wykorzystania wzorca budowniczego w Joomla! jest obsługa parametrów modułu. którzy generują odpowiedni kod HTML wysyłany do przeglądarki. Ifzorzec mostu Wzorzec mostu pozwala na implementację warstwy abstrakcji za pośrednictwem ustandaryzowanego interfejsu. dekorator. użytkownik może zmienić sterowniki bez konieczności zmian w implementacji systemu wydruku. . tfzopce strukturalne Wzorce strukturalne związane są z organizacją klas w ramach platformy. fasada. Działanie klasy budowniczego zależy od oczekiwanego formatu wydruku. agregat.php itd. pośrednik. Przesyła ona każdy znacznik i element drzewa XML do klasy budowniczego. Komponent łączący stanowi dwukierunkowy adapter. most. Ponieważ interfejs wyjściowy jest abstrakcyjny. Ifzorzec adaptera Wzorzec adaptera wykorzystywany jest do połączenia ze sobą dwóch niekompatybilnych interfejsów. Wzorce należące do kategorii strukturalnych to: adapter. waga piórkowa. który zapisuje otrzymane elementy w bazie danych. Simple Machines Forum. pojemnik. który można znaleźć w (zakładając.Rozdział 8.

Założeniem tego wzorca jest przekazywanie zdarzenia między kolejnymi obiektami. W przypadku wystąpienia zdarzenia danego typu obserwowany (Joomla!) powiadamia obserwatora (dodatek) o tym fakcie. po otrzymaniu powiadomienia. HTML (domyślnie). który monitoruje stan urządzeń USB. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Innym przykładem tego wzorca jest ustawianie typu wydruku komponentu Joomla!. łańcucha odpowiedzialności i strategii. a dodatkowe czynności nie są wymagane zarówno ze strony obserwatora. proces zostaje zatrzymany. Wzorce należące do tej kategorii to łańcuch odpowiedzialności. Każdemu typowi odpowiada klasa. obserwator. szablon. jak i obserwowanego. Zmiana stanu urządzeń USB (np. Jednym z obserwatorów jest program odtwarzający DVD. można by je nazwać obserwatorami. Każdy dodatek jest rejestrowany w systemie wraz z informacją o zdarzeniach. wizytator i jego warianty. Wzorzec obserwatora wykorzystywany jest w Joomla! do obsługi dodatków (wtyczek). Celem tych wzorców jest uproszczenie i zwiększenie elastyczności komunikacji między elementami systemu. Wyobraź sobie.in. jeśli tak. Wzorzec obserwatora W przypadku wzorca obsei~watora obiekt nazywany obserwowanym jest punktem łączącym. Każdy obserwator jest rejestrowany. Jeżeli jeden z nich zwróci informację. iterator. Możliwe typy zawierają m. że został utworzony obiekt (obserwowany). polecenie. że obserwatory zostają powiadomione o zdarzeniu. mediator. Wzorce czynnościowe Wzorce czynnościowe związane są z komunikacją między obiektami. że obsłuży dane zdarzenie. Jeśli by porównać ten wzorzec ze wzorcem obserwatora. . Różnica polega na tym. a zmiana w obiekcie reprezentowanym przez obserwowany powoduje jego automatyczne powiadomienie. strategia. Prostym przykładem realizacji tego wzorca jest system automatycznego odtwarzania dla urządzeń USB. pamiątka. raw i text (tekst). która wyświetla dane w odpowiednim formacie. a żadne pozostałe obiekty nie zostają powiadomione. Wzorzec łańcucha odpowiedzialności Dodatki w systemie Joomla! podążają także za wzorcem łańcucha odpowiedzialności. czy został wsadzony film. Obserwator obsługujący odtwarzacz DVD sprawdzi. to automatycznie uruchomi odtwarzanie go (o ile został skonfigurowany w ten sposób). Najczęściej wykorzystywane w Joomla! są wzorce obserwatora. który służy do powiadamiania innych obiektów o zmianie parametrów.206 Joomla!. stan. Łańcuch odpowiedzialności polega na wysyłaniu powiadomienia do kolejnych obiektów. które może obsłużyć. interpretator. wsadzenie płyty DVD do napędu) powoduje poinformowanie wszystkich obserwatorów.

• Wzorce projektowe a Joomla! 207 W Joomla! dodatek może poinformować system. obecne rezerwacje. możliwe połączenia (być może także te należące do innych linii lotniczych). W takiej sytuacji przetwarzanie zostaje przekazane dodatkowi. Typowy sprzedawca biletów na lotnisku musi sprawdzić. Wzorce współbieżności Chociaż nie należą do wzorców opisanych przez Bandę Czterech. Wzorce tego typu nakreślają ogólną konstrukcję systemu. kiedy redaktor poprawia artykuł pod kątem poprawności. w jaki sposób rozwiązują konflikty związane ze współbieżnością. aby zrozumieć. Takie rozwiązanie jest często stosowane podczas implementacji algorytmów uwierzytelniania i szyfrowania.Rozdział 8. zmianom podlega wyłącznie kod algorytmu wewnątrz obiektu. Ten przykład jest odległy od większości zastosowań Joomla! (które nie wymagają współbieżnych operacji na dużą skalę). W przypadku typowej. a system Joomla! nie wykonuje żadnych dodatkowych akcji dla tego zdarzenia. opisując. jak funkcjonuje kompletny system. Dlatego warto zapoznać się z kilkoma wzorcami współbieżności. co w praktyce oznacza. Iłzorzec strategii W przypadku wzorca strategii algorytmy poddaje się hermetyzacji (zostają zapisane w postaci obiektów). że autor artykułu będzie dodawał kolejne informacje w tym samym momencie. Joomla! jest CMS-em. chociaż mają zapewne największe znaczenie dla programistów Joomla!. W kręgu specjalistów od baz danych współbieżność stanowi główny problem. czy może sprzedać bilet lub zrobić rezerwację na dany lot w chwili. że istnieje spora szansa. a także zmodyfikować je. więc wyobraź sobie inną sytuację: dwóch ludzi (redaktor i dziennikarz) wprowadza zmiany w tym samym artykule dokładnie w tym samym momencie. które nic zrealizują rezerwacji. co może mieć zastosowanie obecnie i w przyszłości. a nawet przewidzieć procent osób. wzorce współbieżności coraz bardziej zyskują na znaczeniu. kiedy zażąda tego stojący przed nim klient. dużej organizacji system baz danych musi być w stanie obsłużyć tysiące użytkowników próbujących w tym samym czasie uzyskać dostęp do tych samych danych. W sytuacji zmiany algorytmu wymieniany jest obiekt zwracany przez fabrykę. Wzorce architekturalne Wzorce architekturalne nie zostały opisane przez Bandę Czterech. . Program musi na podstawie aktualnej wartości sporej liczby zmiennych sprawdzić dostępność i możliwość rezerwacji lotu. System podczas przeszukiwania musi sprawdzić listę lotów przylatujących. Wzorzec strategii stosowany jest często w połączeniu z wzorcem fabryki. W ten sposób można uaktualniać lub wymieniać algorytmy bez wprowadzania zmian w systemie. że obsłuży dane zdarzenie.

Rysunek 8.208 Joomla!. że użytkownik uruchamia większość skomplikowanych obliczeń na własnym komputerze (jego komputer jest w tej terminologii nazywany klientem). Dlatego pewne elementy przetwarzania. chociaż uruchamiany kod przesyłany jest wcześniej z serwera. Oprócz edycji treści artykułu (np. Wzorzec serwerowy Joomla! jest esencją systemu serwerowego. Kolejnym krokiem był system UNIX w latach 70. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Najpopularniejszym wzorcem z tej grupy jest wzorzec klient-serwer. na którym były wykonywane.1. Większość operacji przetwarzania danych przebiega na komputerze klienta. przeglądarka pobiera pewną część logiki programu (zazwyczaj w postaci kodu JavaScript). tworzy warstwę prezentacji i uruchamia większość kodu. Implementacja wzorca klientserwer oznacza przetwarzanie związane z interfejsem użytkownika po stronie klienta.1. za pomocą TinyMCE) także całe przetwarzanie odbywa się na serwerze WWW (za pomocą kodu PHP). Wzorzec serwerowy ma prawdopodobnie najdłuższą historię zastosowania w informatyce. a większość danych przechowywanych jest na serwerze — zilustrowano to na rysunku 8. który następnie wyświetlał wyniki. Jego korzenie sięgają stosowania kart dziurkowanych — wsadzano je do centralnego komputera. kontrola poprawności danych. np. Nawet za pomocą prostej przeglądarki można było korzystać z aplikacji internetowych.. a większość przetwarzania miała miejsce na serwerze. i 80. Choć w przeszłości konstrukcja Joomla! bazowała na wzorcu serwerowym. aby pobrać dane z bazy. przeglądarka służyła wyłącznie jako prosty wyświetlacz. są wykonywane na komputerze klienta.. a z serwerem łączy się. opisane w rozdziale 7. Chociaż aplikacja uruchamiana jest w głównej części na serwerze. Wszystkie dane i logika programu znajdowały się na serwerze. Polega on na tym.0. pobieranie dodatkowych danych. to wraz ze wzrostem wykorzystania wzorca klient-serwer Joomla! wchodzi w świat Web 2. odpowiadają rozwiązaniu pośredniemu między wzorcem klient-serwer a wzorcem serwerowym. Nowe technologie tworzące Ajaksa. a sformatowana strona przekazywana jest do przeglądarki. gdy wykorzystywano terminale do przesyłania procesów na serwer. . a koordynacja danych — po stronie serwera We wczesnych latach istnienia sieci Web powszechnie stosowany był wzorzec serwerowy. Klient (przeglądarka) uruchamia bardzo niewiele lub zero kodu. Serwer wykonuje wszystkie zapytania.

tekst i grafika. że sprawdzanie poprawności kodu pocztowego nie wymaga ponownego przeładowania strony. Widok odpowiada . Każdy obszar odpowiada konkretnej warstwie aplikacji: • • • Model — Logika lub właściwy kod aplikacji. Jeśli zagwarantujemy. Jeśli wprowadzony kod jest niepoprawny. aplikacja napisana według modelu uruchamiania po stronie klienta będzie porównywalnie szybka. Widok — Warstwa prezentacji. Z powodu rozpowszechnienia szybkich łączy i wydajnych urządzeń klienckich dominującym wzorcem w przyszłości będzie prawdopodobnie wzorzec uruchamiania po stronie klienta. przy czym zmiany wprowadzane w jednej części mają minimalny wpływ na resztę. • Wzorce projektowe a Joomla! 209 W erze następującej po Uniksach dominującą rolę przyjął wzorzec klient-serwer. W przypadku tego rozwiązania serwer wykorzystywany jest do przechowywania i rozpowszechniania danych. Kompozyt i Strategia) połączono w postaci wzorca Model-Widok-Kontroler (MVC — Model-View-Controller). które mogą być rozwijane (w miarę możliwości) niezależnie od pozostałych. przetwarzanie zdarzeń. Celem zastosowania tego wzorca jest rozdzielenie aplikacji na trzy obszary. model odpowiada kodowi PHP i zapytaniom do bazy danych wykonywanym na serwerze WWW. niewystarczająco szybkie komputery klientów sprawiły. a moc obliczeniowa komputera pozwala na interakcję przypominającą pracę ze zwyczajnym programem. iż kod pobierany z serwera odpowiada za większość interaktywnych funkcji po stronie klienta. Wzorzec Model-Widok-Kontroler Trzy najważniejsze wzorce projektowe systemu Joomla! (Obserwator. Zamiast sprawdzać poprawność danych po stronie serwera (np. wiele firm przewidywało. że wzorzec serwerowy z powrotem przejmie pozycję głównego modelu tworzenia oprogramowania w świecie komputerów. Jeśli odniesiesz te trzy pojęcia do realiów związanych z Joomla!. Kontroler — Komunikacja z użytkownikiem. więc pobieranie ich w całości jest niepraktyczne. Wzorzec uruchamiania po stronie klienta Model uruchamiania po stronie klienta implikuje. pobrany kod wykona zapytanie do serwera bez konieczności przeładowania całego dokumentu.Rozdział 8. co zakłada korzystanie z bazy kodów pocztowych zapisanych na dysku lokalnym. jak ta implementująca schemat klient-serwer. Bazy danych zawierające kody pocztowe są z reguły duże. ale już aplikacje internetowe spowodowały wzrost ponownego zainteresowania świata komputerów wzorcem serwerowym. zostanie wyświetlona prośba o usunięcie błędu. zrywanie połączeń. że ta teza stała się nieprawdopodobna. sprawdzać poprawność kodu pocztowego). Firma Google podjęła próbę przełamania dominacji aplikacji Microsoftu za pomocą pakietu noszącego nazwę Google Apps Premier Edition. W czasie boomu dot-comów w latach 90. Słaba wydajność.

Bardziej zaawansowany przykład to podział na interfejs wiersza poleceń i interfejs graficzny (oba dostępne dla MySQL). który pozwala uruchomić daną funkcję. która odpowiada funkcjom kontrolera w platformie Joomla!. . aby umożliwić poprawne wyświetlanie. która odpowiada za warstwę prezentacji w platformie Joomla!. że optymalizacja staje się trudnym zadaniem. że nadal trudno jest sprawić. w konsekwencji. Szablony Joomla! stanowią oczywistą demonstrację zalet rozdzielenia obszarów aplikacji. by wprowadzić model MVC w systemach operacyjnych w celu umożliwienia zmiany interfejsu i tym samym dostosowania go do preferencji użytkownika. JControl ler — Klasa. Kontroler z kolei odpowiada za system zdarzeń menu i rozszerzenia. Jeśli kod modelu i kod widoku byłyby połączone (co w przeszłości było popularną praktyką). Częściowe zastosowanie modelu MVC jest dowodem na to. takie jak moduł wyszukiwania.210 Joomla!. zdefiniowaną w modelu. który przekazuje dane od użytkownika do modelu Joomla! w celu dalszego przetwarzania. z rozwijalnego menu lub po naciśnięciu klawisza. że każda z nich traktowana jest jak czarna skrzynka. ogranicznik wszystko-albo-nic. Szablony zawierają sporą ilość logiki w postaci kodu PHP (model) po to. wzorce projektowe stanowią pewien ideal. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W szablonowi. przeglądarki głosowej). a kod modelu pobierający treść artykułu pozostaje niezmienny. że poczyniono wiele wysiłku. co sprawia. do którego można dążyć. Joomla! nadal nie obsługuje w pełni tego modelu. które umożliwiają nawigację na stronie z dużą ilością grafiki ludziom z upośledzeniem wzroku. odpowiednie opisy odnośników i obrazków. Podobnie pewne aspekty modułów (kontrolery) są blisko powiązane z warstwą prezentacji (widokiem). który określa sposób wyświetlania zawartości. Podobnie rozdzielenie interfejsu użytkownika oraz właściwego kodu aplikacji lub kontrolera i modelu umożliwia pracę z aplikacją na wiele sposobów. Podobnie jak systemy operacyjne. Wybór nowego szablonu w interfejsie administratora może całkowicie zmienić wygląd strony WWW. JView — Klasa. zmiana wyglądu wymagałaby dużej ilości programowania. dzięki czemu użytkownicy mogą wybrać preferowany sposób pracy z systemem. a nie kaftan. Jak zaznaczono wcześniej. Dzięki zapewnieniu ułatwień dostępu strona może być odwiedzana za pomocą przeglądarki tekstowej (a także. platforma zawiera definicję obiektów dla każdej warstwy: • • • JModel — Klasa. Rozdzielenie poszczególnych części aplikacji oznacza. Przez wiele lat czyniono wysiłki. Prostym przykładem jest kontroler. a informacje muszą być w całości przekazywane z jednej warstwy do drugiej. Na stronie internetowej oddzielny kontroler może odpowiadać za wersję tekstową menu. Chociaż implementacja modelu MVC w Joomla! nie jest w pełni zgodna z założeniami wzorca. która odpowiada funkcjom modelu w platformie Joomla!. aby użytkownicy mogli zmienić wygląd lub temat wykorzystywany przez system operacyjny w zależności od preferencji. Brak pełnej implementacji MVC oznacza. Jednym z niezbędnych kompromisów MVC jest spadek wydajności. aby MacOS wyglądał i działał jak Windows Vista i vice versa.

jak zastosować wzorzec MVC. plik zawierający kod widoku domyślnie ładowany jest automatycznie.html. podczas gdy modułom brakuje aspektów kontrolera. • Wzorce projektowe a Joomla! 211 Wykorzystanie wzorca MVC w tworzeniu komponentów W pracy z systemem Joomla! programista zaimplementuje wzorzec MVC. Kontroler — Plik controller. '.php'): /* Jeśli ustawiono zmienną controller. najprawdopodobniej pisząc komponent. Adaptacja wzorca MVC w komponentach Joomla! wprowadza podział kodu na trzy oddzielne pliki. Mam nadzieję.php zawiera główną logikę komponentu.php w katalogu \com_hellomvc: <?php z* * * %version * @package */' $Id: hellomvc.php Przykładowy kod komponentu zawiera odwołanie do rozszerzenia odpowiedzialnego za kontroler. Rozszerzenia tego typu posiadają wszystkie trzy warstwy wymieniane przez wzorzec. DS.'control 1 er.php obsługuje interakcje z użytkownikiem. Odpowiadają one poszczególnym warstwom wzorca MVC: • • • Model — Plik hellomvc. Implementacja tego komponentu będzie dobrym przykładem zastosowania wzorców projektowych w praktyce programowania Joomla!. a dodatki zawierają głównie logikę związaną z modelem. aby stworzyć prosty komponent Hello MVC.php'): } .php zawiera logikę związaną z warstwą prezentacji. Wprowadź poniższy kod i zapisz go jako hellomvc. załaduj odpowiedni kontroler.Rozdział 8. Widok — Plik view.php 7122 2007-06-21 11:52:292 daw $ hellomvc /* Zablokuj bezpośrednie uruchamianie */ defined( '_JEXEC' ) or die( 'Brak dostępu' ): /* Załaduj główny kontroler */ requi re_once (JPATH_COMPONENT. że zmotywuje Cię także do poszukiwania i wprowadzania rozwiązań opartych na wzorcach projektowych w przyszłych aplikacjach. 'controllers' . aby uzyskać poniższą strukturę: \com_hellomvc\controllers \com_hellomvc\models \com hellomvc\views Mik modelu: hellomvc. Wewnątrz tego folderu utwórz trzy podkatalogi.DS. */ if($controller = JRequest::getVar('controller')) { require_once (JPATH_COMPONENT . DS . W tym podrozdziale dowiesz się. Rozpocznij od utworzenia folderu \com_hellomvc.Scontroller .

ucfirst(Scontroller). Są one dostępne w bogatej bibliotece stylów zdefiniowanych w Joomla!.view'): class HelloMvcViewHelloMvc extends JView { function display($tpl = null) { /* Wyświetl powitanie */ echo "<hl>Hello MVC!</hl>". prezentacja widoku będzie automatycznie dopasowywana do reszty strony dla szablonu wybranego przez użytkownika. że można j ą zmienić bez wpływu na kod modelu lub kontrolera.html.php w folderze: \hellomvc\views\helIomvc: <?php * @version * @package */ /* Zablokuj defined( /* Zaimportuj jimport( bezpośrednie $Id: hellomvc. Stosując dostępne style. w widoku powinny być wykorzystywane elementy warstwy prezentacji wspólne dla wszystkich komponentów Joomla!. /* Wykonaj żądanie */ $controller->execute(JRequest::getCmd('task')).application. Wprowadź poniższy kod i zapisz go pod nazwą view. Zwróć uwagę. icontroller = new $classname( ). } } ?> O ile to możliwe. Umożliwia to niezależne udoskonalanie głównej logiki przez profesjonalnych programistów bez konieczności tradycyjnej współpracy z grafikami i projektantami stron. Pliki widoku W przykładowym pliku widoku możesz dostrzec odwołania do części związanych z kontrolerem i interfejsem użytkownika.component. w reakcji na żądanie wyświetlenia strony. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W /* Utwórz egzemplarz kontrolera */ iclassname = 'HelloMVCcontroller'. do których można odwołać się za pomocą atrybutów cl ass i i d.php hellomvc 7122 2007-06-21 11:52:292 dam $ uruchamianie */ '_JEXEC' ) or die( 'Brak dostępu' ): klasę widoku */ 'joomla.212 Joomla!. Metoda d i s p l a y ( ) wywoływana jest automatycznie. icontroller->redi rect(): ?> Ze względu na podział MVC kod modelu nie musi zawierać instrukcji związanych z warstwą prezentacji lub interakcji z użytkownikiem strony. .

że warstwa prezentacji nie różni się od tej. Zwróć uwagę. że w kodzie poniższego kontrolera zastosowano. Po dodaniu odpowiedniej pozycji w menu. Zalety zastosowania wzorca MVC staną się wtedy oczywiste. Jeszcze większą zachętą jest fakt. nie będzie miało wpływu na kluczowe funkcje komponentu. która jest właściwa dla braku implementacji wzorca MVC.application. większość zadań związanych z warstwą prezentacji wykonywana jest automatycznie. • Wzorce projektowe a Joomla! 213 ik kontrolera: controller .controller'): /* Odziedzicz klasę JController */ class HelloMVCcontroller extends JController { /* Jeśli otrzymano żądanie wyświetlenia widoku. dopiero kiedy będziesz chciał rozbudować jego funkcjonalność lub lepiej dopasować prezentację do aktualnie wybranego szablonu. . wzorzec obserwatora opisany wcześniej.php Ponieważ w tym przykładzie nie ma żadnej interakcji z użytkownikiem. jak kalendarz otwierany w dodatkowym oknie lub interaktywne sprawdzanie pisowni. Zamiast obciążać główny kod rozszerzenia specjalnym. * wywołaj metodę display rodzica */ function di s p l a y O { } } ?> parent::di splay(). która stworzy prezentację.php 7122 2007-06-21 11:52:29Z danr $ hellomvc /* Zablokuj bezpośrednie uruchamianie */ definecK '_JEXEC > or die( 'Brak dostępu' ): /* Zaimportuj klasę kontrolera */ jimport('joomla.Rozdział 8. że interfejs może być dowolnie rozszerzany.component. obsługującym kilka wyjątków. Zmiany wprowadzane w podstawowych algorytmach w części modelu nie będą miały wpływu na wygląd. a programista nie musi się tym przejmować. Różnice dostrzeżesz. wystarczy wprowadzić zmiany w warstwie prezentacji. Dodanie takich ułatwień. zauważysz. Kod należy zapisać w katalogu komponentu pod nazwą controller.php: <?php /** * @version * @package $Id: hellomvc. bez wpływu na funkcjonowanie aplikacji. Wywołując metodę J C o n t r o l l e r : : d i s p l a y O . kontroler musi zawierać wyłącznie metodę d i s p l a y O . która uruchamia ten komponent. Prezentacja może zostać dopasowana do wymagań klienta. przez dziedziczenie klasy J C o n t r o l l e r . co ograniczy implikację potencjalnych błędów.

^ V e c k e p-wi z s r e o i f z l i nii a t z z r e o r : l s w l y n oprosramow^^Łdostępnym na lcnj GNU GPL r! etonr ieci Jest to bardzo piymitywny przykład.html</fi1ename> <fi1ename>vi ews/hel1omvc/vi ew. podczas gdy standardowy komponent zawiera oddzielny plik widoku dla każdego zadania (takiego jak displaylist.0</versi on> <description>Przykład zastosowania wzorca MVC w stylu Heli o World.php</fi1ename> <fi1ename>i ndex.html. Przykładowo foldery controllers i models zostały utworzone. Komponent został ograniczony do minimum.2.html</fi1ename> <fi1ename>vi ews/hel1omvc/index. Tylko jeden plik został umieszczony w folderze \views.5. Rysunek 8. ponieważ komponent składał się z pojedynczego modelu i pojedynczego kontrolera. edit.php</fi1ename> <fi1ename>vi ews/i ndex.xml Wprowadź poniższy kod i zapisz go pod nazwą hellomvc. ale nie umieszczono w nich żadnych plików.xml w głównym folderze komponentu: <?xml version="1.2.html </fi 1 ename> <filename>views/hel1omvc/view.html</fi1ename> <fi1ename>control1er. co można osiągnąć dzięki modelowi MVC. .php</fi1ename> <fi1ename>vi ews/i ndex. a następnie uruchomisz.html</fi1ename> <fi1ename>vi ews/hel1omvc/i ndex.0"> Teraz stwórz archiwum zawierające komponent pod nazwą com_hellomvc.0" encoding="utf-8"?> <1nstal1 type="component" <name>Hel1oMVC</name> <versi on>l. który pokazuje wyłącznie zarys tego. newentry itd. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Plik deskryptora: hellomvc.5.php</fi1ename> </files> <administration> <menu>Hel1oMVC</menu> <files> <fi1ename component»"hellomvc">hel1omvc.php</filename> </files> </administration> </install> version="1. abyś mógł lepiej poznać podstawy tego sposobu programowania.).html</fi1ename> <fi1ename>control1er.</description> <files> <fi1ename component»"hel1omvc">hel1omvc. co przedstawiono na rysunku 8. zostanie wyświetlone powitanie.php</fi1ename> <ti1ename>i ndex.«. Komponent wyświetli powitanie w głównej kolumnie strony Hello MVC! C p r g t ©?0|]H oyih Su****^.zip i za pomocą opcji Rozszerzenia/Instalator zainstaluj go w systemie Joomla!. Jeśli przypiszesz do niego odnośnik w menu.214 Joomla!.html.

Rozdział 8. jest teraz wygodniejsze i korzystniejsze niż kiedykolwiek dotychczas. tak częstym w przemyśle informatycznym. Opisano projektowanie rozszerzeń. dobrze udokumentowanych wzorców projektowych stwarza możliwość redukcji kosztów i zapobiegania przekroczeniom terminów. będąc jednocześnie demonstracją kilku wzorców. a w szczególności: • • • Przedstawiono konstrukcję platformy obiektowej Joomla!. • Wzorce projektowe a Joomla! 215 Jeśli przyjrzysz się uważniej komponentom dołączonym do Joomla! (wszystkie wykorzystują strukturę MVC). W rozdziale 9. który przetwarza artykuły w systemie Joomla!. Badanie istniejącego wzorca projektowego pod kątem zastosowania wzorców projektowych. będziesz w stanie rozbudować przykładową implementację Hello MVC na potrzeby komponentu dowolnego typu. rozszerzeń platformy Joomla!. takich jak Ajax. »odsumowanie Znaczenie wzorców projektowych wzrasta wraz ze zwiększaniem się stopnia skomplikowania problemów. Stosowanie wzorców projektowych w programowaniu podsystemów. Biblioteka sprawdzonych. Za pomocą wzorców projektowych możesz czerpać z najlepszych praktyk programistycznych w pracy nad dowolnymi rozszerzeniami Joomla!. np. W tym rozdziale opisano stosowanie wzorców projektowych. jak stworzyć dodatek. dowiesz się. aby zrozumieć działanie nowych technologii. które napotykają programiści. . których implementacja opiera się na skuteczności wzorców projektowych.

Profesjonalne tworzenie stron WN 1W .216 Joomla!.

a następnie rozbudować j ą do poziomu zaawansowanego rozszerzenia — które przechwytuje treść artykułu. plug-ins. a komponenty służą przede wszystkim do interakcji z użytkownikiem. jak zostanie on pobrany z bazy danych — wprowadzając zmiany. których bezpośrednie wykorzystanie. W tym rozdziale dowiesz się. zmiana funkcjonalności Joomla! na najniższym poziomie. Przykładowo wtyczki oferujące funkcje związane z wyszukiwaniem przechowywane są w folderze \plugins\search. na podstawie którego skonstruowano CMS Joomla!. dołączysz do grupy zaawansowanych programistów rozszerzeń Joomla!. zapisywanych w folderze \components. Ostatnim. jak stworzyć prostą wtyczkę Hello World!. podczas gdy wtyczki należące do kategorii content znajdują się w folderze \plugm\content.9 Ingerencja w fundamenty Joomla!: wtyczki Czytając tę książkę. Głównym zadaniem modułów jest wyświetlanie informacji. . wtyczki grupowane są w podfolderach odpowiadających ich kategoriom. po uprzednim zrozumieniu. biorąc pod uwagę poprzednie bogate doświadczenia związane z programowaniem modułów i komponentów. uzupełniającym elementem Twojej edukacji będzie zapoznanie się ze szczegółami platformy programistycznej Joomla!. 1 Ang. Przegląd wtyczek Joomla! W odróżnieniu od modułów. Rolą wtyczki jest ingerencja w podstawy systemu. miałeś już okazję pisać moduły i komponenty. daje niekwestionowane korzyści. Po napisaniu i przetestowaniu tej pary wtyczek. Platforma jest właściwym szkieletem. w polskiej wersji językowej Joomla!. a także w pozostałych częściach tej książki nazywane dodatkami — p r z y p . i komponentów. tłum. po tym. składa się z klas. teraz przyszedł czas na najbardziej skomplikowane rozszerzenia Joomla!: na wtyczki'. przechowywanych w folderze \modules. zanim wygenerowana strona zostanie wysłana do przeglądarki użytkownika.

kontaktów. GMail i Joomla.1. Rysunek 9. Search {Wyszukiwanie) — Dodają możliwość wyszukiwania treści danego typu np. Editor (Edytor) — Do tej kategorii należą takie edytory.218 Joomla!. sekcji. komentarzy użytkowników. nazwę każdej wtyczki poprzedza informacja o typie. kanałów RSS lub kategorii. System — Wtyczki ingerujące w podstawowe funkcje systemu Joomla!. Kategoria danej wtyczki wyświetlana jest w kolumnie Typ. Na przykład wtyczka LDAP zostaje wyświetlona na liście jako Authentication — LDAP. takich jak publikowanie. ukrywanie. po tym jak zostaną pobrane z bazy danych i jeszcze nie zostaną przesłane do użytkownika. Kilka domyślnie dołączonych wtyczek z tej kategorii to LDAP. oceny danej pozycji. a nawet instalacja. do wstawiania obrazków lub podziału strony. które służą np.1. w interfejsie administratora. Content (Zawartość) — Umożliwiają wprowadzanie zmian w treściach artykułów. jak TinyMCE czy XStandard Lite. a także w kolumnie Typ. Editor button (Przyciski edytora) — Mają za zadanie rozszerzanie funkcjonalności dostępnych edytorów poprzez dodawanie przycisków. ukrywanie adresów e-mailowych. Jak widać na rysunku 9. Umożliwia to zarówno modyfikowanie (np. jak i dodawanie informacji (np. informacja o kategorii danej wtyczki wyświetlana jest w dwóch miejscach: jako przedrostek nazwy wtyczki. • • • • • . Typ wtyczki determinuje sposób jej funkcjonowania w systemie. umożliwiają kontrolę i modyfikację podstawowych zadań. opcji nawigacyjnych). Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Na ekranie Dodatki. We wcześniejszych wersjach Joomla! wtyczki z tej kategorii nosiły nazwę editor-xtd. artykułów. a także w postaci przedrostka nazwy Wtyczka może należeć do jednej z ośmiu kategorii: • Authentication (Autoryzacja) — Dostarczają dodatkowych metod związanych z autoryzacją. aby zapobiec spamowi). odnośników. OpenID.

Dlatego pogrupowano je w cztery ogólne kategorie: • • • • Content (Zawartość). które zostałyby wyświetlone w treści strony (lub w postaci odnośnika). Platforma została załadowana. inicjałów i akronimów. w miejsce skrótów. [darzenia typu Content Wtyczki typu Content mają w założeniu wprowadzać zmiany w treści artykułów. zanim system Joomla! rozpocznie jakiekolwiek przetwarzanie. Przykładowo rozszerzenie Email Cloaking wyszukuje adresy e-mailowe. Pogrupowanie wtyczek w wyżej wymienione kategorie nie służy wyłącznie do organizacji. Kod tych metod uruchamiany jest w momencie wystąpienia danego zdarzenia. To ograniczenie nie dotyczy niektórych zdarzeń (szczególnie z kategorii System). jeśli wtyczki wprowadzają zmiany w treści artykułów. która dziedziczy po klasie podstawowej JP1 ugi n. które im odpowiadają. Editor (Edytor). a strona zainicjalizowana. Zdarzenia należące do powyższych kategorii mogą być wykorzystywane wyłącznie we wtyczce odpowiedniego typu. System and Search (System i wyszukiwanie). Definicja typu danej wtyczki implikuje zbiór przechwytywanych zdarzeń. onAfterDi spl ay — Następuje po wyświetleniu treści. W kodzie tej klasy definiuje się metody. w podobny sposób przeszukuje treść artykułu. Przykładowo jeśli zdefiniowałeś w klasie metodę onAfterlnitialiseO. W przypadku wtyczek typu Content możliwe jest przechwytywanie poniższych sześciu zdarzeń: • • • onBeforeDi spl ay — Uruchamiane przed wyświetleniem treści. Jest to najczęściej wykorzystywane zdarzenie. kiedy zostanie odebrane żądanie wygenerowania strony. takimi jak Gallery2. chociaż większość zdarzeń systemowych może być przechwytywana przez wtyczki dowolnego typu. zanim strona zostanie wysłana do przeglądarki. że wstawia słowa i zwroty. a następnie wstawia w ich miejsce wersję odporną na spam otrzymaną przez wywołanie procedury JHTMLEmail: :cloak(). których nazwy odpowiadają zdarzeniom Joomla!. którą napiszesz w dalszej części tego rozdziału. XML-RPC — Odbierają zdarzenia przesyłane protokołem XML RPC (Remote Procedure Cali — zdalne wywoływanie procedur). Wtyczka. że wprowadzone zmiany będą bezpośrednio odzwierciedlane . • Ingerencia w fundamenty Joomla!: wtyczki • • User (Użytkownik) — Służą do synchronizacji bazy użytkowników z innymi systemami. Simple Machines Forum itd. onPrepareContent — Aktywowane po wyświetleniu treści przez system Joomla!. ale przed przesłaniem jej do przeglądarki. Referencja do aktualnej zawartości artykułu przesyłana jest w postaci parametru a r t i c l e w taki sposób.Rozdział 9. będzie ona uruchomiana za każdym razem. User (Użytkownik). 219 Utworzenie wtyczki wymaga napisania klasy. z tym.

Funkcje przypisane do tego zdarzenia powinny zwrócić tablicę łańcuchów znakowych.220 Joomla!. tuż pod treścią artykułu. onGetContent — Uruchamiane w momencie otrzymania treści. Przekazywany jest pojedynczy argument zawierający nazwę edytora. onBeforeDi spl ayContent — Aktywowane bezpośrednio przed wyświetleniem zawartości. Zdarzenie tego typu jest szczególnie przydatne. która umieszcza deklarację skryptu dla dokumentu wynikowego. onAfterDi spl ayContent — Następuje po wyświetleniu treści artykułu. Zdarzenia typu Editor Zdarzenia typu Editor mają zastosowanie głównie dla wtyczek posiadających funkcje edytorów (takich jak TinyMCE lub XStandard Lite). To zdarzenie przydaje się szczególnie wtedy. który wyświetli komentarze pod danym artykułem. onDi spl ay — Następuje w momencie. onSetContent — Następuje tuż przed wprowadzeniem nowej treści. jeśli chcesz dodać własne definicje stylów dla wyświetlanych treści. każdy z nich zostanie wstawiony na stronie. • • Dziedzicząc klasę podstawową JPlugin i określając typ wtyczki jako Content. Parametr params zawiera tablicę parametrów związanych z widokiem. Żadne parametry nie są przekazywane tej funkcji. onGetlnsertMethod — Wykorzystywane przez wtyczkę do wstawienia funkcji JavaScriptu JInsertEditorText. takich jak Obraz. To zdarzenie przydaje się szczególnie. Do zdarzeń typu Editor należą: • • • • • • onlnit — Uruchamiane w momencie inicjalizacji wtyczki. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W w treści przesyłanej przeglądarce użytkownika. któremu odpowiada przesyłana zawartość. kiedy edytor powinien zostać wyświetlony. każdy z nich zostanie dołączony do wynikowego łańcucha. Podział strony. • . Przekazywany jest pojedynczy argument zawierający nazwę edytora. onSave — Aktywowane tuż przed zapisaniem treści. każdy z nich zostanie dołączony do treści przed artykułem. Funkcje przypisane do tego zdarzenia powinny zwrócić tablicę łańcuchów znakowych. ale przed wyświetleniem zawartości. Funkcje przypisane do tego zdarzenia powinny zwracać tablicę łańcuchów znakowych. możesz przechwytywać powyższe zdarzenia i wprowadzać zmiany w treści artykułów. jeśli zamierzasz dodać system komentarzy. kiedy chcesz stworzyć rozszerzenie wyświetlające obecną ocenę artykułu przez użytkowników. onCustomEditorButton — Dzięki temu zdarzeniu można skorzystać z dodatkowych przycisków edytora. Czytaj więcej. a parametr limitstart zawiera numer „strony". Przekazywany jest pojedynczy argument zawierający nazwę edytora. dołączonych do standardowej instalacji Joomla!. • onAfterDisplayTitle — Następuje po wygenerowaniu tytułu.

ale przed wygenerowaniem jakiejkolwiek części strony. Zdarzenia typu User Istnieją dwa podzbiory zdarzeń typu User: zdarzenia związane z uwierzytelnianiem i zdarzenia związane z administracją kontami użytkowników. z dodatkowym określeniem. Poniżej znajduje się lista zdarzeń powiązanych z uwierzytelnianiem. onSearchAreas — Uruchamiane jest w odpowiedzi na żądanie wyszukiwania. wywołaniu funkcji startujących i przekazania treści do bufora. a zdarzenia administracyjne powiązane są z modyfikacją kont użytkowników z poziomu interfejsu administratora. onAfterDi spatch — Uruchamiane jest po załadowaniu platformy. może zwrócić listę zaimplementowanych funkcji wraz z opisem wtyczki w formacie doc-string. W tym przypadku. jeśli chce się przechwycić dane zadanie (typ zdania można odczytać bezpośrednio z łańcucha żądania) i wykonać wstępne przetwarzanie. onAfterRoute — Uruchamiane jest po otrzymaniu żądania wygenerowania strony. zdarzenia logowania i wylogowywania z systemu: . Uwierzytelnianie odbywa się w części frontowej systemu. zawiera m. onAfterRender — Uruchamiane jest w chwili otrzymania żądania wygenerowania strony. zanim treść nowego zostanie zapisana w bazie danych.in. Definicje zdarzeń tego typu można umieszczać we wtyczkach dowolnego typu. po załadowaniu platformy i uruchomieniu funkcji. initial i ze. Poniżej umieszczono siedem zdarzeń należących do tej kategorii: • onAfterlniti al ise — Uruchamiane jest w momencie wykonania żądania wygenerowania strony. jakie „obszary" (ang. Przykładowo wtyczka mogłaby przechwytywać zadanie save (zapisz) i robić kopię zapasową istniejącego artykułu. W momencie uruchamiania kodu odpowiedzialnego za to zdarzenie został już przypisany odpowiedni komponent. Zdarzenie stosowane głównie we wtyczkach XML-RPC. a także sygnaturę zawierającą typy parametrów. • Ingerencia w fundamenty Joomla!: wtyczki 221 Zdarzenia typu System i Search Zdarzenia typu System odnoszą się do sytuacji związanych z funkcjonowaniem całego systemu. jeśli wtyczka zawiera metodę odpowiadającą temu zdarzeniu. • • • • • • onSearch — Uruchamiane jest w odpowiedzi na żądanie wyszukiwania. areas) mają być przeszukiwane. a odpowiednie parametry (w tym żądany komponent) zapisywane są w obiekcie JRequest. Ta funkcja jest szczególnie przydatna.Rozdział 9. Introspekcja jest techniką programistyczną polegającą na wysłaniu zapytania do obiektu celem pobrania informacji o jego API i funkcjach. kiedy wynik gotowy do przesłania do przeglądarki zapisany jest w obiekcie JResponse. łańcuch żądania został przetworzony. onGetWebServi ces — Umożliwia implementację introspekcji wtyczek. kiedy platforma jest już załadowana i zainicjalizowana.

wprowadzający . stworzymy prostą wtyczkę Hello World!. jeśli Tekst danego artykułu został wyłączony — przyp. Funkcje obsługujące to zdarzenie wywoływane są po wyświetleniu tytułu i mogą wstawiać dodatkowe informacje. Biorąc to pod uwagę. onBeforeDel etellser — Uruchamiane zanim rekord konta użytkownika zostanie usunięty z tabeli jos_users. Wtyczka Hello World! Ciężko zrozumieć koncepcję zdarzeń.2. który wyświetlany jest bezpośrednio pod tytułem2. 2 Dla tego konkretnego zdarzenia zwracany tekst zostanie wyświetlony wyłącznie. onAuthenti cateFai 1 ture — Uruchamiane za każdym razem. tłum. dane logowania przekazywane są w postaci obiektu JAuthenticateResponse. kiedy żądanie autoryzacji zostało odrzucone przez kod jednej z wtyczek. • • • Następujące zdarzenia występują w odpowiedzi na akcje związane z zarządzaniem kontami użytkowników z poziomu interfejsu administratora: • • • • onBeforeStoreUser — Uruchamiane zanim zmiany konta użytkownika zostaną zapisane w tabeli jos_users. onAfterDel eteUser — Uruchamiane tuż po usunięciu rekordu konta użytkownika z tabeli jos_users. onAfterStoretlser — Aktywowane po zapisaniu zmian w tabeli jos_users. co zilustrowano na rysunku 9. Jeśli funkcja przypisana do tego zdarzenia zwróci wartość False. Jeśli funkcja przypisana do tego zdarzenia zwróci wartość Fal se. autoryzacja użytkownika w systemie Joomla! zostanie zakończona niepowodzeniem. dopóki nie zobaczy się ich obsługi w prawdziwej wtyczce. zanim pojawi się treść artykułu. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • onLogi nllser — Wykonywane po sprawdzeniu nazwy użytkownika i hasła względem tabeli użytkowników Joomla!. który zawiera również wyniki zwrócone przez wtyczki. onAuthenti cate — Uruchamiane po poprawnej autoryzacji. wylogowywanie nie powiedzie się. zatwierdzonej przez wszystkie wtyczki. W odpowiedzi na zdarzenie onAfterDisplayTitle funkcja zwraca tekst w formacie HTML. Przykładowe rozszerzenie Hello World! będzie wstawiać pod tytułem każdego artykułu powitanie. Rozszerzenie będzie przechwytywać zdarzenie onAfterDisplayTitle. W przypadku tej wtyczki jest to po prostu łańcuch znaków zawierający powitanie.222 Joomla!. onLogoutUser — Aktywowane przy próbie wylogowania z systemu.

Wprowadzona nazwa powinna dokładnie odpowiadać nazwie pliku z kodem PHP — bez rozszerzenia.2.0. jedną z wyszczególnionych wcześniej (content. który zawiera informacje dla instalatora dotyczące szczegółów wtyczki. Jeśli wyszukiwanie pliku zakończy się niepowodzeniem.php</f 11 ename> </files> </install> Plik XML przypomina w sporym stopniu dotychczasowe deskryptory. a także plik zawierający uruchamiany kod PHP. na który musisz zwrócić szczególną uwagę. Zawiera on jednak grupę parametrów specyficznych dla definicji wtyczki. Had you invested in a mainstream. empowered by endless extensibility'for your foes system of choice for small business or home users who want a professional loo conten t right So what's the catch? How much does this system cost? Well.). że znacznik <install> zawiera dwa atrybuty. która (w momencie instalacji) zapisywana jest w polu element. Zwróć uwagę. commercial alternative add new functionality would probably mean taking out a second mortgage each ti Podobnie jak przy tworzeniu modułów i komponentów. korzystając z edytora tekstowego lub za pomocą IDE. tworzone dla pozostałych rozszerzeń.5" type="plugin" group="content"> <name>Content .0" encoding="utf-8"?> <instal 1 version="l. tabeli jos_plugins. authentication itd. które wskazują. and more good news! Joomla! 1. search. .</description> <files> <fi1ename plugin="plgHel1oWorld">plgHel1oWorld. Wartość atrybutu type nie wymaga wyjaśnień.. • Ingerencia w fundamenty Joomla!: wtyczki ysunek 9. jest atrybut plugin znacznika <fi lename>.ws feeds If you're new to Web publishing systems. Wprowadź poniższy kod i zapisz go pod nazwą plg ^•HelloWorld. it is release Public License v 2. there's good news . że dane rozszerzenie jest wtyczką: type i group. W przypadku wystąpienia zdarzenia ładowany jest plik PHP odpowiadający nazwą wartości tego atrybutu. Vtyczka Hello Vorld! wstawia owitanie między /tulem a treścią rtykułu • Hie News > Welt Links 223 Joomla! Overview Hello W o i Id! * N<. Atrybut group wskazuje na kategorię wtyczki.com</authorEmai1> <authorllrl >www.. user. you'll find that Joomla! delivers sophistii robust enterprise-level Web site. Pliki należące do wtyczki zostaną zapisane w folderze odpowiadającym danej grupie.0</version> <description>Wstawia powitanie "Hello World!" pod tytułem każdego artykułu. com</authorUrl > <version>1.5 is free.Hello World</name> <author>Dan Rahmel</author> <creationDate>July 2007</creationDate> <authorEmail>admin@joomlajumpstart. worzenie pliku deskryptora Tworzenie wtyczki warto rozpocząć od stworzenia pliku deskryptora. musisz stworzyć plik deskryptora w formacie XML. jooml a jumpstart. Kolejnym elementem.xml: <?xml version="1.Rozdział 9. kod odpowiedzialny za obsługę zdarzenia nie zostanie uruchomiony.

Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Tworzenie kodu wtyczki Po zapisaniu pliku deskryptora utwórz kolejny plik i zapisz go pod nazwą pl gHel 1 oWorl d. prawda? Kolejna wtyczka będzie odrobinę bardziej skomplikowana. Poniżej znajduje się definicja funkcji obsługującej zdarzenie onAfterDisplayTitle. dla zachowania kompatybilności z PHP4. Domyślnie nowe wtyczki nie są aktywne. podając jako parametr egzemplarz dyspozytora zdarzeń $myPlugin =& new plgContentHelloWorld(JDispatcher::getlnstance() ?> ): Analizując powyższy kod. Przejdź do ekranu Dodatki. W tym przypadku. aby nie zaśmiecała i nie spowalniała systemu.224 Joomla!. tak jak jej zadanie. możesz spokojnie zignorować te parametry. Kod funkcji zawiera definicję łańcucha znaków "Hel lo World!". Ponieważ tworzymy prosty program wyświetlający powitanie. Pierwsza zdefiniowana metoda nosi nazwę pokrywającą się z nazwą klasy. że nowa klasa o nazwie plgContentHell o EWorld dziedziczy klasę abstrakcyjną JPlugin. i z tego powodu gra rolę konstruktora. Utwórz archiwum zawierające plik XML i PHP (może być w formacie ZIP lub Tarball). Jeśli otworzysz teraz stronę Joomla!. To by było na tyle. dla którego zostało wygenerowane zdarzenie. zauważysz. & iparams. ph Umieść w nim następujący kod: <?php * @version * @package */ $ld: plgHelloWorld. uruchamia ona jedynie konstruktor klasy rodzica. powinieneś zauważyć. co spowoduje jego aktywację. który następnie zwracany jest do funkcji wywołującej za pośrednictwem instrukcji return. Nie było to wcale trudne. Przejdź teraz do opcji Dodatki i wyłącz wtyczkę Hello World!. $1imitstart=0) { $myOutput = "<h4>Hello World!</h4>": return SmyOutput: } } // Zainicjuj wtyczkę. Za pomocą opcji Rozszerzenia/Instalator zainstaluj plik w systemie. aby opublikować dane rozszerzenie (znajdziesz je pod nazwą Content— Hello World!). . Wystąpienie tego zdarzenia skutkuje przekazaniem trzech parametrów umożliwiających odczytanie (ale nie zmianę) zawartości artykułu.php 6138 2007-07-02 03:44:182 daw $ plgHelloWorld // Zablokuj bezpośrednie uruchamianie defined( '_JEXEC' ) or die( 'Brak dostępu' ): class plgContentHelloWorld extends JPlugin { // Konstruktor kompatybilny z PHP4 function plgContentHelloWorld( & $subject ) { parent:: construct( Ssubject ): } // Nazwa funkcji odpowiada nazwie zdarzenia function onAfterDisplayTitle(& iarticle. że między tytułem a treścią każdego artykułu zostało wstawione powitanie.

Możliwe. aby przejść do danego artykułu. ukrywać adresy e-mailowe. lub tytuł artykułu. . napisz nowy artykuł za pomocą opcji Artykuły. który odpowiada prawdopodobnie nazwie Narodowy Bank Polski. Przejdź do opcji Artykuły w interfejsie administratora. które zmieniają treść istniejących artykułów. które zapobiegną takim sytuacjom. Druga ewentualność to wyłączona opcja Tekst wprowadzający dla jednego lub wszystkich artykułów. aby zapobiec spamowi. Chociaż nasza wtyczka nie służy do rozwiązania poważnego problemu. ale dla których nie jest uruchamiane zdarzenie onAfterDisplayTi tle. Przykładowo słowo dotychczasowy zawiera znaki odpowiadające skrótowi „dot. nauczyciel stażysta zarabia 800 zł netto. którą stworzysz. przychód netto dla danych zawodów. Wtyczka może cenzurować tekst. warto zwrócić uwagę na poziom wynagrodzenia. Dlatego najwięcej pożytku przyniesie Ci stworzenie rozszerzenia. Przykładowy artykuł wykorzystany na potrzeby tej wtyczki może brzmieć tak: Analizując ww. demonstruje wszystkie kluczowe punkty implementacji. właściwy artykuł pozostaje nietknięty. • Ingerencia w fundamenty Joomla!: wtyczki 225 Jeśli aktywowałeś wtyczkę.) daje się odtworzyć przez wprowadzenie wyłącznie kilku zmian w kodzie rozszerzenia Automatyczne Skróty. Problem niskich plac dot. zanim zostaną one przesłane do przeglądarki użytkownika. które znajdują się na stronie głównej. Wtyczka Automatyczne Skróty Najwięcej wtyczek spośród wszystkich tworzonych zalicza się do grupy tych. Wtyczka przechwyci treść artykułu pobraną z bazy danych i rozwinie skróty. znajduje się ono w grupie Parametry: rozszerzone. Jeśli wtyczka opierałaby się na prostej operacji znajdź i zmień. Wtyczka Automatyczne Skróty. Kod wtyczki powinien zawierać instrukcje.". ukrywanie adresów e-mailowych itd. będzie przeszukiwać tekst pod kątem fraz dających się zapisać w postaci skrótów. głównie zawodów finansowanych z budżetu. a następnie kliknij przycisk Preferencje. a mimo to nie pojawiło się żadne powitanie przed treścią artykułów. fragmenty słów mogłyby zostać potraktowane jako skróty. jeśli stanowią one fragment jakiegoś słowa. a powitanie powinno zostać wyświetlone we właściwym miejscu. a także ułatwia zrozumienie systemu wtyczek Joomla! oraz stanowi doskonałą podstawę do tworzenia podobnych rozszerzeń. dodawać reklamy do słów kluczowych w stylu Google AdSense. Zanim stworzysz rozszerzanie.. Tak naprawdę większość popularnych wtyczek typu Content (cenzura. przycinać treść artykułów dla niezarejestrowanych użytkowników i tak dalej. które zmienia treść artykułu. istnieją dwa prawdopodobne scenariusze. np. tj. ale także demonstruje zdolność odróżniania skrótów — pasujące litery nie są zamieniane na pełną formę. Przestaw opcję Tekst wprowadzający na Pokaż.Rozdział 9. że przeglądasz skróty artykułów.. Możesz także zmienić ustawienia dla danego artykułu. Kliknij odnośnik Czytaj więcej. Ponieważ żadne zmiany nie są zapisywane w bazie. a ich rozwinięcie zniekształciłoby tekst. Powyższy fragment zawiera nie tylko kilka skrótów. dane. zanim artykuł zostanie przesłany do przeglądarki. a dotychczasowy projekt nie przewiduje poprawy tego stanu rzeczy. Przykładowo dodający mógłby wstawić w treści artykułu skrót „NBP".

tekst artykułu zawiera wiele skrótów The News Weit Links News Fee*ls Artykut próbny Analizując ww. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Po wyświetleniu artykułu w niezmienionej formie na stronie głównej odpowiada on dokładnie wprowadzonemu tekstowi (zobacz rysunek 9.C i .Automatyczne <author>Dan <creati onDate>July 2007</creati onDate> <authorEmail>admin@joomlajumpstart. Rozszerzenie będzie działać nawet. jednak zastosowanie się do niej ułatwia określenie typu wtyczki wyświetlanej na liście w interfejsie administratora. Kod deskryptora XML Rozpocznij od utworzenia pliku deskryptora.0" <install encoding="utf-8"?> group="content"> Skróty</name> version="1.4). Rysunek 9.</description> Znacznikowi <name> można przypisać dowolną wartość. a pełny tekst przesłany do przeglądarki • lite News • Weh Links Artykuł próbny • News Feetls Analizując wyżej y^miemone dane warto zwrócić uwagę na poziom wynagrodzenia. Po uruchomieniu wtyczki skróty zostaną rozwinięte. głownie zawodów tinans poprawy tego stanu rzeczy. dane warto zwrócić uwagę na poziom wynagrodzenia. na przykład nauczyciel stażysta zarabia 800 zł netto Problem niskich płac dt finansowanych z budżetu. a lektura tekstu będzie prostsza (zobacz rysunek 9.xml: <?xml version="1. jednak konwencja Joomla! przyjmuje nazewnictwo z przedrostkiem wskazującym typ wtyczki (w tym przypadku „Content -").226 Joomla!.5" type="plugin" Rahmel</author> <name>Content . joomla jumpstart. Problem niskich płac dot. to zawodów. Ponieważ wtyczka Automatyczne Skróty nie została jeszcze zainstalowana i aktywowana. ""MMMIIffliWBailw r i I • Extension« Aby zrealizować założenia tego rozszerzenia.3).php</fi 1 ename> </files> <params> <param name="replace_limit" type="text" size="5" default="50" zmian" description="Maksymalna </params> </instal l> liczba zmian skrótów jednego 1abel="Limit rodzaju"/> wyrażeniami. Sposób wprowadzania zmian w treści artykułów będzie odpowiadać innym zdarzeniom tego typu. Wprowadź poniższy kod do edytora tekstu lub IDE i zapisz go pod nazwą replaceabbr.3. Rysunek 9. Po utworzeniu i aktywacji wtyczki skróty zostaną zastąpione odpowiednimi wyrażeniami. com</authorllrl> <version>1. . ii zarabia 800 zł netto.4. a dotychczasowy projekt nie przewiduje poprawy tego stanu IM.0</version> <description>Zastępuje skróty odpowiadającymi <files> <fi 1 ename plugi n="rep!aceabbr">replaceabbr. jeśli zignorujesz tę konwencję. konieczne będzie zdefiniowanie metod obsługujących zdarzenia typu Content.com</authorEmail> <authorllrl>www.

$num) { // Utwórz tablicę zawierającą skróty $abbr=array("dot. Ta wtyczka ma jeden parametr— repl ace_l imit (limit zmian).Rozdział 9. "mgr". "tj.php bezpośrednie uruchamianie '_JEXEC' ) or die( 'Brak dostępu' ): class plgContentReplaceabbr extends JPlugin { // Konstruktor kompatybilny z PHP4 function plgContentReplaceabbr( & isubject ) { parent:: constructi isubject )."dr". • Ingerencia w fundamenty Joomla!: wtyczki 227 Nazwa wtyczki systemu Joomla! przekazywana jest w postaci atrybutu plugin znacznika <filename>. na wypadek gdyby były potrzebne później iplugin =& JPluginHelper::getPlugin('content'. } } $article->text =$this->replaceAbbrStr($article->text. ale jednak to pełnoprawna demonstracja stosowania parametrów." . "wg". W przypadku tej wtyczki atrybut plugin ma jeszcze większe znaczenie niż dla rozszerzenia Hello World!. Jego użyteczność w przypadku wtyczki Automatyczne Skróty jest wątpliwa. Odpowiednie ustawienie jest niezbędne do późniejszego pobrania parametrów.php ReplaceAbbr 6138 2007-07-02 03:44:18Z danr $ replaceabbr. if (!$pluginParams->get('replace_limit'. 1): } if ( !JString::strpos( $article->text. function replaceAbbrStr($myStr. '{replaceabbr=off}' ) === false ) { '{replaceabbr=off}'.". &$params. 'replaceabbr'): ipluginParams . $1imitstart=0) { //Pobierz wartość parametrów. return true: $num). $article->text = str_replace( ''. "np. $article->text ): return true.". 1)) { $num = $pluginParams->get('replacejimit'. "ww. "tzn.new JParameter( $plugin->params ): $num =1. } // Nazwa funkcji odpowiada nazwie zdarzenia function onPrepareContentt&iarticle.".". (od wtyczki Po zapisaniu pliku deskryptora na dysku twardym utwórz plik o nazwie w tym samym katalogu. a następnie wprowadź poniższy kod: <?php * @version * @package */ // Zablokuj definedi $ld: replaceabbr.

//dodatkowo ignoruj wielkość liter for($i=0:$i < sizeof(iabbr). "to jest". Profesjonalne tworzenie stron WN 1W // Utwórz tablicą zawierającą rozwinięcia skrótów // Umieszczane są po dwa rozwinięcia w jednej linii. Następie nadpisywana jest oryginalna treść zmiennej $article->text danymi zwróconymi przez funkcję. Instrukcję {replaceabbr=off} należy wpisać w treść artykułu. Jeśli odpowiedni znacznik nie zostanie zlokalizowany. Wtyczka Automatyczne Skróty ma parametr (o nazwie replace_l i mit). kiedy treść artykułu jest gotowa do wysłania do przeglądarki. czy w treści artykułu znajduje się znacznik wskazujący. W przypadku wystąpienia znacznika jest on usuwany z treści artykułu. Wtyczka zawiera metodę obsługującą zdarzenie onPrepareContent. "\\b\. Pierwsze dwa przekazywane są za pomocą referencji.228 Joomla!. Rozpoczyna się od definicji klasy dziedziczącej JPlugin. że dany artykuł powinien zostać zignorowany przez wtyczkę. Kod powyższego rozszerzenia jest odrobinę bardziej skomplikowany niż wcześniejsza wtyczka Hello World!. "to znaczy" ). wartość $article~>text (przechowuje aktualny artykuł) przekazywana jest funkcji replaceAbbrStrO w celu rozwinięcia skrótów. "według".?/i": // Zastąji skróty za pomocą wyrażeń regularnych $myStr = preg_replace ( $abbr. a stan parametru replacej i mit zapisywany jest w postaci zmiennej $num. "na przykład". "wyżej wymienione". 1 . co nie ma znaczenia dla tego przykładu. // abv dopasowywane byty wyłącznie poprawne skróty. $actual=array("dotyczy". str_replace('. $num): // Zwróć zmieniony ciąg } } return SmyStr. Nie jest to ani dyrektywa patTemplate. . Parametr $1 imitstart zawiera numer aktualnej „strony". // Dodaj znaki tworzące wyrażenie regularne ze skrótów. Przed rozpoczęciem przetwarzania następuje sprawdzenie.$i++) { $abbr[$i] = " A \ b " . Jak mogłeś zauważyć. To zdarzenie uruchamiane jest w momencie. imyPlugin =& new plgContentReplaceabbr(JDispatcher::getlnstance() ). Referencję wtyczki otrzymuje się za pomocą funkcji JPluginHelper:: ^getPlugin. aby umożliwić wyłączanie przetwarzania danych artykułów bez dezaktywowania wtyczki. pod nazwą plgContent "-»-Replaceabbr. $abbr[$i]) . iparams i $1 imitstart. // co ułatwia dopasowanie do powyższej listy. którego wartość musi zostać pobrana. Następnie odczytywane są wartości parametrów. } ". a dalsze zmiany zostają zblokowane za pomocą instrukcji return. Sactual. co umożliwia modyfikację wartości tych zmiennych — z czego zresztą skorzystamy. "magister". $myStr. "doktor". ani żadna formalna deklaracja — j e s t to znacznik wymyślony na potrzeby tego rozszerzenia. Instrukcja powrotu kończy funkcję i przekazuje sterowanie systemowi. funkcja ma trzy parametry: iarticle.

Rozdział 9. a także na wywoływanie funkcji składających się na platformę. Wyrażenie kończone jest kolejnym ukośnikiem (/). po nim występuje dyrektywa i. Wynik zapisywany jest w zmiennej SmyStr i zwracany do funkcji wywołującej. drugi odpowiadające rozwinięcia (Sactual). Zanim zostanie wywołana funkcja preg replaceO. być z jednej i z drugiej strony ograniczony znakiem interpunkcyjnym lub znakami odstępu). a następnie uruchamia preg_repl ace(). a czwarty maksymalną liczbę zmian każdego skrótu ($num). Przekłada się to na konieczność zrozumienia działania tego systemu na najniższych poziomach. Twoja praca programistyczna będzie wymagać ścisłej integracji tworzonych rozszerzeń z systemem Joomla!. aby nie został potraktowany jako sekwencja specjalna. Platforma Joomla! została podzielona na kilkanaście pakietów. że musi on stanowić samodzielne „słowo" (tzn. • Ingerencia w fundamenty Joomla!: wtyczki 229 Funkcja repl aceAbbrStr() jest zwyczajną funkcją PHP. przykładowej wtyczce zrozumiałeś potęgę tkwiącą w systemie rozszerzeń. Prawdopodobnie wiesz już. Ciąg \\b odpowiada komendzie \b. aby zamienić pasujące wystąpienia na odpowiedniki. niezbędna jest zmiana formatu skrótów. powinieneś uzupełnić braki w edukacji. który jest rodzajem ogranicznika dla danego wyrażenia. komponenty i wtyczki). żeby ignorować wielkość liter przy wyszukiwaniu. Jeśli ostatniemu parametrowi przypisano wartość -1 (wartość domyślna). większość z nich ma własny katalog. Doskonałe przewodniki znajdziesz na stronie www. kiedy posiadasz już umiejętność programowania rozszerzeń wszystkich trzech typów (moduły. co ułatwia programiście odczytywanie i łączenie z odpowiednimi rozwinięciami zapisanymi w drugiej tablicy. Funkcja preg_replace() wywoływana jest z czterema parametrami. w jaki sposób wtyczki ingerują w podstawy platformy Joomla! i wpływają na podstawowe aspekty działania systemu. Pierwszy argument funkcji preg_replace() zawiera listę skrótów. Poprzez wywołanie funkcji str_repl ace() usuwane są kropki (które są elementem wyrażeń regularnych).html. które zamieszczono w drugiej tablicy. które powinny zostać rozwinięte. Wstawienie \b na początku i na końcu danego skrótu oznacza. nie zostaną wprowadzone ograniczenia liczby zmian. ludowa platformy Joomla! Teraz. pierwszy zawiera tablicę skrótów ($abbr). zapis z dwoma lewymi ukośnikami jest konieczny. który zawiera pliki źródłowe: .regular-expressions. że dzięki tej prostej. Jeśli nie zapoznałeś sięjeszcze z przetwarzaniem tekstu za pomocą wyrażeń regularnych.info/php. trzeci przeszukiwany tekst (SmyStr). która wykorzystuje dwie tablice. aby tworzyły one wyrażenia regularne. Wyrażenie regularne rozpoczyna się znakiem ukośnika (/). a ich użycie może oszczędzić ogromnie dużo czasu i energii. Deklaracja tablicy zawiera po dwa wpisy w jednej linii. w jednej umieszczane są wyrażenia regularne. Wyrażenia regularnie to potężne narzędzie przetwarzania tekstu. Jestem pewien. która informuje kod przetwarzający wyrażenia regularne.

Pakiet Environment — Klasy obsługujące interakcje z użytkownikiem. Pakiet Client — Zawiera biblioteki klienckie dla np. który służy za podstawę obiektów JObservable i JTree. JFile. Zapisany w katalogu \libraries\joomla\base. Pliki znajdują się w katalogu \libraries\joomla\client. Pakiet znajduje się w katalogu \libraries\joomla\event. które dziedziczą ten pakiet (JInstal 1 ation. JBrowser i JURI (ta ostatnia przetwarza adresy URI). JModel PI ugins. Zawiera klasy JInputFi Iter i JOutputFi Iter. która dziedziczy JObservable (znajduje się w pakiecie Base). Pakiet znajduje się w katalogu \libraries\joomla\fdter. JModelMenu. JText i JHelp. Pakiet Filesystem — Biblioteki związane z obsługą systemu plików. Pakiet il8n — Biblioteki obsługujące ustawienia regionalne i języki. FTP (klasa JFTP) lub LDAP (klasa JLDAP). Pakiet Database — JDatabase i powiązane biblioteki tworzą warstwę łączącą z funkcjonalnością baz danych. i JP1 ugi n. która dziedziczy JEvent. a b s t r a k c y j n ą klasę JModel. • • • • • • • • . zawiera klasy JLanguage (implementacja wzorca singleton). Całość znajduje się w katalogu • \libraries\joomla. np. JPluginHelper. Pakiet Filter — Biblioteki filtrujące dane wejściowe i wyjściowe z dowolnego źródła celem zapobiegnięcia atakom. Obecnie dostępne są wyłącznie klasy JDatabaseMySQL i JDatabaseMySQLi. Pakiet znajduje się w katalogu \libraries\joomla\il8n. która dziedziczy JObserver. zawiera klasę JDi spatcher. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • Pakiet Application — JAppl i cation i powiązane biblioteki zaimplementowano z wykorzystaniem wzorca fabryki (w rozdziale 8. Pakiet znajduje się w katalogu \libraries\joomla\environment. • Pakiet Base — Podstawowy pakiet składający się z klas takich jak JObject. Pakiet znajduje się w katalogu \libraries\joomla\document. Pakiet Event — Obsługuje system zdarzeń w Joomla!. Klasy obsługujące dostęp do baz danych dziedziczą po JDatabase. JCacheView. JFolder i JPath.230 Joomla!. JModel Section. Pakiet zawiera także biblioteki DAO (Data Access Object — Obiekt dostępu do danych). Procedury zarządzania plikami wykorzystywane są głównie dla wysyłanych plików. JModelSession i JModel User. multimediów. JReponse. JModelModule. znajduje się więcej informacji na temat wzorców projektowych). JModel Component. Klasa JSimpleRecordSet wykorzystywana jest w interakcji z bazą danych. tzn. JEvent. Pakiet znajduje się w katalogu \libraries\joomla\filesystem. która tworzy strony HTML stanowi rozszerzenie klasy JDocument. JModel. abstrakcyjna klasa dziedziczona jest w postaci klas obsługujących pamięć podręczną. Cztery klasy. Klasa JDocumentHTML. Pakiet Document — Biblioteki zawierające funkcje do generowania stron takich jak abstrakcyjna klasa JDocument. JRequest. rozszerzeń i pakietów językowych. JSite. Zawiera klasy JArchive. JCacheOutput i JCachePage. ale planowane jest stworzenie odpowiedników dla Oracle i Microsoft SQL Server. Pakiet Cache — Implementacja bibliotek obsługujących pamięć podręczną. Pakiet znajduje się w katalogu \libraries\joomla\database. JAdministrator) t w o r z ą C M S Joomla!. z a w i e r a a d a p t e r y JCacheCal 1 back. tj. a także klasy JModel Category.

Inne f u n k c j e n a r z ę d z i o w e m Pakiet Utilities— Różne biblioteki. Pakiet znajduje się w katalogu \libraries\joomla\session. i JPagination. Pakiet znajduje się w katalogu \libraries\joomla\parameter. Pakiet Registry — Biblioteki powiązane z konfiguracją systemu. m Pakiet Template — Biblioteki obsługi szablonów patTempl ate. Zawiera klasy JAuthorization. Pakiet znajduje się w katalogu \libraries\joomla\template. U podstaw platformy Joomla! leżą dwie klasy: JFactory i JVersion. JAuthentication. cleanBodyO. Klasa JUti lity z a w i e r a m e t o d y sendMai 1 0 . Pakiet znajduje się w katalogu • \libraries\joomla\registry. włączając w to klasę JMai 1.in. . służy do zwracania różnych obiektów. sendAdminMai 1 0 . 231 Pakiet znajduje się w katalogu • • \libraries\joomla\installer. znajdują się na najniższym poziomie platformy. JInstal lerModule. JRegistryFormatPHP.Rozdział 9. jednak są one podstawą. Zawiera klasy JRegistry. JInstallerLanguage. JRegistryFormat. Pakiet Parameter — Biblioteki służące do manipulowania i wyświetlania parametrów. Ponieważ twórcy Joomla! odchodzą od wykorzystania patTempl ate. Zawiera abstrakcyjną klasę JInstal ler. cleanText(). dlatego może warto rozpocząć dokładne badania Joomla! właśnie od nich. CMS Joomla! jest właściwie aplikacją zbudowaną na podstawie platformy Joomla!. Prawdopodobnie nie będziesz korzystał z nich bezpośrednio. Możliwe jest stworzenie innych aplikacji za pomocą tej platformy. Klasa JMai 1 Hel per posiada kilka funkcji związanych z listami elektronicznymi. parseAttributesO i isWinOSO. Pakiet znajduje się w katalogu \libraries\joomla\utilities. nie zaleca się wykorzystywania funkcji i klas z tego pakietu — w przyszłości mogą wystąpić problemy z kompatybilnością. dzienników. dat. cleanAddress() i isEmailAddressO. poczty. która dziedziczy JObservable. funkcji. • profilowania. JFactory to implementacja wzorca fabryki. Biblioteki związane z pocztą elektroniczną. na podstawie której stworzone zostały klasy JInstal!erComponent. JRegistryFormatXML. Bezpośrednie programowanie platformy wymaga dokładniejszej analizy i lepszego zrozumienia kodu źródłowego Joomla!. getTokenO. cleanSubjectO. błędów. JInstallerPlugin i JInstallerTemplate. JProfiler ułatwiają obsługę tablic. Pakiet Session — Biblioteka do obsługi sesji Joomla! za pomocą klas JSessionStorage i JSession. a JVersion przechowuje informacje dotyczące wersji aktualnej instalacji. JMail. cleanLine(). • Ingerencia w fundamenty Joomla!: wtyczki • Pakiet Installer — Biblioteki związane z instalacją rozszerzeń. Pakiet znajduje się w katalogu \libraries\ joomla\user. • Pakiet User — Biblioteki służące do aktywacji. JRegistryFormatlNI. getHashO. JUserHelper. i JUser. autoryzacji i uwierzytelniania użytkowników. JMai 1 Hel per. ale informacje na ten temat wykraczają poza ramy tej książki. buforów. simplexml i ciągów znaków. która dziedziczy klasę PHPMai 1 er. JError. Jak wspomniano w poprzednich rozdziałach. tn. np.

Dane odczytywane są z bazy danych MySQL i wyświetlane w przeglądarce w postaci sformatowanej strony WWW.php — Tworzy globalne zmienne.232 Joomla!. Większość podstawowej logiki znajduje się w katalogu \installation\ includes. Aplikacja Jlnstallation Aplikacja instalująca. tworzy sesję. sprawdzania poprawności połączenia FTP. Następnie wykonuje pierwsze uruchomienie systemu i nie jest wykorzystywana nigdy więcej. defines. przeglądając artykuły w części administracyjnej. Ruch w tej części (zarówno odczyt. W większości przypadków jest to dostęp tylko do odczytu. Jlnstallation — interfejs instalacji. klasy JAdmi ni strati on i Jlnstallation zostanąjedynie pobieżnie opisane. głosowanie w sondzie). Zawiera on poniższe pliki: • • • • application.php — Inicjalizuje i uruchamia aplikację instalującą. której odpowiada klasa JInstal 1 at i on.php — Importuje biblioteki platformy Joomla!. wypełniają wymienione wyżej zadania: • • • JSite — część frontowa aplikacji. uzupełniania informacji wykorzystywanych przy sortowaniu danych w bazie. Pliki źródłowe można znaleźć w katalogu 1 installation. Ponieważ praktycznie wszystkie rozszerzania pisane są z myślą o współdziałaniu z klasą JSite. Część administracyjna — Wykorzystywana jest praktycznie wyłącznie w celu dodawania i wprowadzania zmian w zawartości strony. obsługuje instalację przykładowych danych. JAdmi ni strator — cześć administracyjna. . Wyjątkami od tej reguły mogą być funkcje interaktywne (np. • • CMS Joomla! został podzielony na trzy różne „aplikacje". jest uruchamia zazwyczaj wyłącznie jeden raz — w momencie instalowania systemu.php — Zawiera kod ajaksowy stosowany przy asynchronicznej analizie składniowej plików XML. framework. zawierające ścieżki wykorzystywane podczas instalacji. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Struktura CMS Joomla! (JApplication) CMS Joomla! składa się z trzech aspektów: • Instalator — Część instalacyjna obsługuje czynności związane z instalacją i wstępną konfiguracją systemu Joomla!. które uruchamiane w różnych momentach. Nawet redaktorzy spędzają niewiele czasu. wykorzystywane przez instalator. Część frontowa — Widziana jest przez użytkowników strony. jak i zapis) jest zdecydowanie mniejszy niż w części frontowej. xajax. Wszystkie powyższe klasy dziedziczą abstrakcyjną klasę JApplication.

którymi się kierujemy. wstawianie tytułu. Następnie ładowane są trzy najważniejsze pliki: defines. framework. wybór języka. wyświetlanie warunków licencji GPL.php. tj. • Ingerencia w fundamenty Joomla!: wtyczki Katalog \installation\installer zawiera następujące pliki: • 233 controller. ponieważ podczas instalacji mogą wystąpić problemy. konfigurację bazy danych i FTP oraz ekran końcowy. Podobnie jak przy innych aplikacjach opartych na platformie Joomla!. 1 ogout — Wywołuje metodę logout klasy JAppl i cati on. Dlatego nie jest możliwy dostęp do niego. opisu. Obsługuje również funkcje związane z logowaniem i interakcją z użytkownikiem. łączenie z wybranym szablonem i przesyłanie wyniku do przeglądarki użytkownika. Zawiera następujące kluczowe funkcje: • • initial ize — Ładuje ustawienia językowe i ustawienia użytkownika. metadanych. przekazując wygenerowane dane. Nie powinieneś zakładać. procedury w pliku xajax. i to niezależnie od motywów. Zawiera także logikę do utworzenia bazy danych.php i application. Katalog I installation musi zostać usunięty po zainstalowaniu Joomla! na serwerze. Aplikacja JSite zawiera kod odpowiedzialny za pobieranie informacji z bazy danych MySQL.php — Uruchamia klasę JInstal!ationControl ler.php tworzy egzemplarz klasy JSite i po wstępnym przygotowaniu środowiska (rozpoczęciu sesji i zaimportowaniu wtyczki system) uruchamia aplikację. Komunikaty o błędach i inne problemy. że aplikacja instalująca będzie znajdować się na normalnej stronie Joomla!. • render — Wyświetla główną część strony ze sprawdzaniem formatu (HTML lub kanał RSS). mogą mieć wyjaśnienie w kodzie źródłowym. Po wyświetleniu treści wywołuje metodę setBody obiektu JResponse. html. iplikacja frontowa JSite Najważniejszym etapem podczas analizy kodu platformy Joomla! będzie JSite. Plik zawierający główną definicję klasy JSite (application.php — Obsługuje zadania ajaksowe. aby zakończyć sesję. • • • Chociaż rzadko będziesz wykorzystywać procedury instalatora. jajax. wstępne sprawdzanie.php — Zawiera definicję klasy JInstal 1 ationControl 1 er. installer. Obsługuje wyświetlanie ekranów instalacji. które nie zostaną wyjaśnione na ekranie.php) znajduje się w katalogu 1 includes.php — Zawiera logikę do obsługi warstwy prezentacji. di spatch — Obsługuje wyświetlanie HTML-a najwyższego rzędu. Wywołuje metodę JComponentHelper::renderComponent().php w głównym katalogu. Kod w pliku index. uruchamianie aplikacji rozpoczyna się od załadowania pliku index.Rozdział 9. główny kod instalatora. • • . odwołań do plików JavaScript. wyświetlania ekranów wygenerowanych przez JInstal 1 ationControl 1 er. 1 ogi n — Sprawdza autoryzację podanej nazwy użytkownika i hasła.php. jednak warto zapoznać się z jego kodem źródłowym. a następnie wywołuje metodę generującą klasy JDocument.php.

setTempl ate — Wykorzystywana do wymuszania innego szablonu strony niż wybrany. Jeśli zbadasz zawartość katalogu 1 administrator. która wykorzystuje pojedynczą metodę do wyświetlania wszystkich treści. Zwróć uwagę.php) ładowany jest także plik toolbar.php. JPATH_ADMINISTRATOR — Przechowuje ścieżkę do głównego katalogu aplikacji JAdministrator. • • • Metody zapisane w pliku tworzą serce CMS-a. którą można by wykorzystać przy tworzeniu wtyczek. jeśli uruchamiana jest aplikacja JSite. Ścieżki Joomla! Istnieje spora liczba stałych w kodzie Joomla!.php i application. że w przeciwieństwie do modułów i komponentów nie zawiera on oddzielnego podkatalogu dla wtyczek. zwraca je w postaci tablicy o nazwie iparams. Jej uruchamianie jest praktycznie identyczne jak w przypadku strony JSite. stała pokrywa się zJPATH ADMINISTRATOR. pobiera z tabeli jos_templ atesjnenu pierwszy pasujący rekord. Aplikacja administracyjna JAdministrator Aplikacja JAdministrator znajduje się w katalogu \administrator. JAdministrator działa inaczej niż aplikacja JSite. a następnie ładuje konfigurację. Oznacza to. Struktura części administracyjnej przypomina raczej zestaw małych aplikacji uruchamianych dla poszczególnych elementów. . getTempl ate — Zwraca nazwę szablonu wybranego do wyświetlenia strony. Przy włączonym trybie spuścizny sprawdza ustawienia strony także w pliku mosConfig. m JPATH_BASE — Przechowuje ścieżkę aktualnie uruchamianej aplikacji. JPATH_SITE — Zawiera ścieżkę do głównego katalogu aplikacji JSite. które zawierają odnośniki do różnych katalogów. wartość tej stałej jest identyczna z JPATH SITE. z tym że w miejsce klasy JSite ładowana jest klasa JAdministrator.framework. 1 oadConfi gurati on — Wykorzystuje stałą JPATH_SITE. Jeśli zostało przypisanych kilka szablonów do aktualnego menuid.php. że nie istnieje standardowa struktura zdarzeń. Do tych stałych należą: • • • • JPATH_R00T — Przechowuje ścieżkę do głównego katalogu platformy Joomla!. aby zlokalizować plik ustawień configuration.234 Joomla!. JPATH_INSTALLATION — Zawiera ścieżkę do głównego katalogu aplikacji Jlnstallation. zauważysz. createPathway — Tworzy ścieżkę URL dla różnych obiektów na stronie. Analogicznie dzieje się w przypadku interfejsu administratora.php. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • • getPageParameters — Pobiera parametry komponentu i menu. Oprócz administracyjnych wersji trzech głównych plików (defines. że kilka procedur zawiera większość logiki dostępnej w ramach platformy Joomla!. który dodaje pasek menu w interfejsie administratora. Z tego powodu. takich jak elementy menu.

Jeśli otworzysz ekran edycji dowolnego modułu. kiedy nie będziesz rozumiał.tiHPtty lulu prsytostefc klasy modułu . komponenty i wtyczki). Kolejne podrozdziały zawierają kilka wytycznych. Wykorzystywanie funkcji przeszukiwania katalogów Istnieje spora szansa. a następnie dzięki wnikliwej analizie poznawać jego działanie. Wobec postawionego zadania należy przyjąć postawę detektywa — szukać wskazówek.n.Rozdział 9. jak stworzyć rozszerzenia programistyczne Joomla! każdego typu (moduły. Nie ma jednak lepszego sposobu. Ponieważ Joomla! jest oprogramowaniem o otwartym kodzie źródłowym. Lista parametrów modułu znajduje się w panelu o nazwie „Parametry modułu" Piefeiiiiiuje P. W czasie tworzenia rozszerzeń wiele razy znajdziesz się w sytuacji. Wskazówki przydatne podczas pracy z kodem Joomla! Wiesz już. jak to przedstawiono na rysunku 9. jak dokładnie zachowuje się system Joomla! dla szczególnych danych lub akcji użytkownika. niż otworzyć kod w edytorze tekstu. Zapoznanie się z kodem źródłowym jest wysoce zalecane.5. w jaki kod został zorganizowany. • Ingerencia w fundamenty Joomla!: wtyczki 235 Wymienione stałe tworzą grupę nielicznych zmiennych globalnych. Zaglądając do plików źródłowych. że na pytanie dotyczące funkcjonowania Joomla! można odpowiedzieć. cały kod jest w pełni dostępny w każdej instalacji systemu.5. prawdopodobnie jednak szybko zrozumiesz sposób. Rysunek 9. można uzyskać odpowiedź prawie na każde pytanie. W takich wypadkach analiza kodu źródłowego to doskonały sposób rozwiązania problemu. a Twoje zdolności rozszerzania systemu Joomla! ograniczone są wyłącznie poziomem Twoim umiejętności jako programisty i znajomością tego systemu. Przykładowo wyobraź sobie. Może się to wydawać z początku lekko przytłaczające. które doprowadzą w końcu do rozwiązania. możesz zauważyć. że chcesz rozszerzyć listę typów parametrów dla modułów. Większość globalnych zmiennych oraz stałych została porzucona i w kolejnych wydaniach będą one usunięte. wykonując proste wyszukiwanie w plikach tekstowych. jeśli planujesz zaawansowane programowanie Joomla!. które powinny być pomocne w pracy z kodem źródłowym. które na pewno będą dostępne w przyszłych wersjach Joomla!. że parametry wyświetlane są w panelu Parametry modułu.

że Joomla! w oryginale występuje po angielsku. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Korzystając z aplikacji zawierającej funkcję przeszukiwania katalogów. . w których występuje dany tekst — co widać na rysunku 9. że za wyświetlanie parametrów odpowiada kod w pliku admin. f C:\xat1lpp^ltdocs#omla^dministrator'danguase«n-GBWr^GBxom_modules.litml4)hp (1 occurrence) 441 echo $parie->startPanel(JText:: „('Module Parameters). Po zapoznaniu się z wynikami wyszukiwania stanie się jasne. kategorie. ale jedna pozycja znacząco się wyróżnia: \libraries\joomla\html\parameter. z sekcji parametrów takiego typu. tłum. który uruchamia tworzenie wydruku. jEdit. powinno doprowadzić do pliku. którego nazwa jest unikatowa (np. odstępy. 3 Musimy pamiętać. teksty w języku polskim będąjedynie w plikach z tłumaczeniami.modules. Możesz teraz zdefiniować własny! Większość programistów Joomla! będzie badać i modyfikować interfejs systemu. Pomocne w zrozumieniu funkcji poszczególnych plików będą opisy pakietów umieszczone wcześniej w tym rozdziale. "param-page"). W rezultacie otrzymasz listę plików.6. napotkasz kod. w którym zdefiniowano funkcję do generowania wydruku parametrów modułu. dlatego najlepiej zacząć od folderu \libraries\joomla. lista plików itd.php Powyższy plik zawiera wywołanie funkcji getParams(). redaktorzy. np. Możesz podążać dalej tym tropem. który znajduje się w katalogu comjnodules interfejsu administratora.236 Joomla!. które zawierają szukaną frazę \ d t Module Parameters (2 occurrences in 2 files) f €:\xampp!MdQCSjoomlaadministrator lcomponents«omjiiodules>admin. np. radio). Podążając dalej. Pliki odpowiedzialne za wyświetlanie tego elementu można znaleźć (bingo!) w katalogu: \libraries\joomla\htmI\parameter\element W tym katalogu znajdziesz kod wyświetlający parametry wszystkich typów. Funkcję render() można znaleźć w 35 plikach.html. dlatego w tym wypadku powinniśmy wyszukiwać „Module Parameters" —przyp. Inną metodą byłoby wybranie z pliku deskryptora. tym razem słów „function render".php. możesz przeszukać system Joomla! pod kątem tego tekstu 3 . a następnie przeprowadzenie wyszukiwania. Rysunek 9. modules. która pobiera parametry. sekcje.6.iiti (1 occurrence) 35: MODULE PARAMETERS=Module Parameters Kilka linijek poniżej wyszukiwanego tekstu znajduje się poniższy kod: $p->render('params') Kolejne wyszukiwanie. Wynikiem wyszukiwania w programie jEdit jest lista plików. aż trafisz na poszukiwany kod.

2\htdocs\Joom!aSVN Po utworzeniu folderu musisz dokonać niezbędnych ustawień. Pierwszym krokiem będzie instalacja SVN. skąd można ją. Zostanie wyświetlone okno Checkout. są integrowane z resztą projektu. Grupa deweloperów Joomla! wykorzystuje system kontroli wersji Subversion (SVN) do zarządzania kodem źródłowym. Dzięki analizie poszczególnych plików (w szczególności content. w razie potrzeby.html. powinieneś wykorzystać system kontroli wersji. jak to przedstawiono na rysunku 9.Rozdział 9. Na serwerze testowym znajdziesz go w katalogu o ścieżce przypominającej poniższą: C:\Program FiIes\Apache Software comcontent Foundation\Apache2\htdocs\components\ Podczas implementacji tego komponentu zastosowano wzorzec MVC (Model-Widok-Kontroler). W pole opisane URL of the repository wprowadź http://joom1acode.org/svn/joomla/developrnent/trunk i kliknij przycisk OK. który będzie zawierał pobrane pliki. Pojawi się okno z zapytaniem o nazwę użytkownika i hasło.php SVN Joomla!: najnowsze osiągnięcia Jeśli tworzysz rozszerzenia systemu Joomla! (moduły. Wprowadzone zmiany. Członkowie grupy pracującej nad daną aplikacją mogą pobrać z repozytorium jej najnowszą wersję. • Ingerencia w fundamenty Joomla!: wtyczki 237 Badanie com_content Wyświetlanie treści nie jest integralną częścią platformy Joomla! — odbywa się za pośrednictwem komponentu comcontent. po wysłaniu do systemu. Klient systemu SVN połączy się z repozytorium i pobierze wszystkie pliki źródłowe Joomla! do wybranego katalogu.7.html. Repozytorium Joomla! jest publicznie dostępne w trybie do odczytu. Jeśli korzystasz z programu TortoiseSVN na platformie Windows. aby pobrać do niego pliki z repozytorium. Po zainstalowaniu SVN musisz utworzyć folder. Użytkownicy mogą także pobierać pliki. Stara wersja pliku trafia do archiwum. Dlatego ścieżka dostępu wygląda tak: c:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2. Po zakończeniu tego procesu możesz korzystać z pobranej wersji Joomla! jak z każdej innej. Znajdziesz ją w pliku view. opisany w rozdziale 8. W rozdziale 6. znajdujący się w głównym katalogu serwera WWW. Może to trochę potrwać. komponenty i wtyczki). Wprowadź nazwę anonymous (anonimowy) i pozostaw pole hasła puste.php) możesz poznać sposób formatowania treści. System taki zawiera repozytorium. kliknij prawym przyciskiem folder i wybierz opcję SVN Checkout. pobrać lub przywrócić. W moim przypadku na serwerze testowym jest to katalog JoomlaSVN. . a następnie rozwijać je. możesz pobrać z repozytorium SVN najnowszą wersję aplikacji Joomla!.php w poniższym folderze: \components\com_content\views\article\view. ponieważ konieczne jest przesłanie ponad 3000 plików. znajdują się informacje na temat dostępności aplikacji SVN i ich instalacji. Jeśli chcesz. Ostateczne generowanie kodu HTML dla komponentu obsługuje kod klasy ContentViewArticle. które przechowuje aktualną wersję plików danego programu.

svn. cały proces może potrwać nawet 10 razy dłużej niż zazwyczaj.TortoiseSVN Finished! Mime type m 66 kBytes transferred in 0 minute(s) and 15 second(s) Added: 16 Updated:26 Show log. jeśli planujesz uaktualniać pliki w przyszłości. Zostaną nadpisane wyłącznie te pliki. które bezpośrednio nie dotyczą plików źródłowych. Jeśli zamierzasz przesłać taką wersję za pośrednictwem protokołu FTP. Po ukończeniu przesyłania pod listą plików zostanie wyświetlony komunikat o liczbie przesłanych bajtów..8). wystarczy z menu kontekstowego dla wybranego folderu wybrać opcję SVN Update. które zostały zmienione od momentu ostatniego dostępu. Ich obecność jest niezbędna. Pobranie na dysk aplikacji Joomla! z repozytorium SVN spowoduje utworzenie w każdym katalogu folderu .238 Joomla!. których nowsze wersje znajdują się w repozytorium. Rysunek 9. które służą do śledzenia wersji projektu.php At revision: 11323 Update .\ JoomlaS VN\libraries\joomla\database\table\adsection. uaktualnianie będzie transparentne. wykorzystaj opcję eksportu . W oknie programu TortoiseSVN możesz wprowadzić dane repozytorium Joomla! M^fffHBWW^ Repository URL of repository: j |7j Checkout directory: C:\JoomlaSVN Checkout Depth Fully recursive f i Omit externals Revision (?) HEAD revision ( „ ) Revision Show log V 1 O 1 K j Cancel ] [ Help J Aby w przyszłości uaktualnić pobrane pliki.8. Pliki znajdujące się w folderach . Nie usuwaj tych folderów.svn są małe. nie naruszy także bazy danych Joomla!. Katalogi zawierają dużą liczbę plików kontrolnych. Dlatego zanim rozpoczniesz wysyłanie. plików połączonych. a które są w najnowszej wersji.7.php C . Jeśli zainstalowałeś Joomla!. które pliki wymagają uaktualnienia. ale ich liczba jest znacząca. dodanych. Added Updated I Added . Aplikacja połączy się z repozytorium i pobierze pliki. które zapisałeś w folderze. Uaktualnianie nie spowoduje usunięcia innych plików. aby klient SVN odczytał. php C:\JoomlaSVN\llbraries\loader. usuniętych lub uaktualnionych. dostosowałeś konfigurację lub wprowadziłeś inne zmiany.php C:\JoomlaSVN\CHANGELOG. dodałeś rozszerzenia. php C: \ JoomlaS VN\libraries\joomla\database\table\_acIgroup. Zostanie wyświetlone okno zawierające informacje o postępie pobierania uaktualnionych plików (zobacz rysunek 9. php C: \ JoomlaS VN\libraries\joomla\database\table\extension . Informacje o przebiegu uaktualniania plików pobranych z repozytorium SVN wyświetlane są w specjalnym oknie * • C:UoomlaSVN Action Updated . php C: \ JoomlaSVN\libraries\)oornla\database\table\aro. Added Added Updated Updated Completed Path C: \JoomlaSVN\libraries\joomla\database\table\backup. php C: \ JoomlaS VN\libraries\joomla\dat abase\table\axo. Added Updated . php C. \ Joomla5VN\libraries\ joomla\database\table\axosection.php C: \JoomlaSVN\libraries\joomla\database\tabie\_aclob ject. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 9.

php. W czasie instalacji zostanie utworzona kopia zapasowa istniejących tabel. ponieważ wcześniej nauczyłeś się tworzyć moduły i komponenty. Mogą zacząć się pojawiać błędy związane z bazą danych przy próbie dostępu do bazy o zmienionej strukturze. Stworzono wtyczkę Hello World! aktywowaną przy zdarzeniu onAfterDi spl ay "-»•Title(). W rozdziale opisano proces tworzenia wtyczek Joomla!. Dzięki zapoznaniu się z procesem tworzenia wtyczek potrafisz już programować rozszerzenia wszystkich trzech typów. Wiedzę tę oraz gruntowną znajomość platformy Joomla! możesz wykorzystać w praktyce — do stworzenia dowolnego systemu. • Ingerencia w fundamenty Joomla!: wtyczki 239 plików do innego folderu.x można znaleźć pod adresem: http://joomlacode. a następnie ponowne uruchomienie procesu instalacji. który się z nią łączy) mogą spowodować błędy w Twoim systemie. kliknij prawym przyciskiem folder z projektem i wybierz opcję TortoiseSVN/Export. Najprostszym sposobem przywrócenia prawidłowego działania systemu jest usunięcie lub zmiana nazwy pliku configuration. Repozytorium kodu Joomla! dla wersji 1. Zostaną skopiowane wyłącznie właściwe pliki. które może obsługiwać kod wtyczek. Wyjaśniono cztery kategorie zdarzeń systemowych. budowę platformy. Podsumowanie Wtyczki Joomla! zawierają kod obsługi zdarzeń systemowych. który znajduje się w głównym katalogu.0.Rozdział 9. z pominięciem plików kontrolnych.org/svn/joomla/development Procedura logowania i dostępu dla powyższych zasobów jest identyczna jak w przypadku głównego repozytorium Joomla!. które stanowią serce aplikacji Joomla!.x (które zawiera wersje archiwalne i eksperymentalne) można znaleźć pod adresem: http://joomlacode. Jeśli korzystasz z programu TortoiseSVN. jaki sobie tylko wyobrazisz. aby ręcznie przywrócić artykuły lub ustawienia rozszerzeń. a w szczególności: • • • Wprowadzono podział na osiem typów wtyczek wykorzystywanych przez system Joomla!. z której możesz skorzystać. Rozszerzenia tego typu mają rozległe możliwości — od przechwytywania i modyfikacji treści. 0 Repozytorium modułów Joomla l. co powodowało dodanie powitania Hello World! między tytułem a treścią artykułu. . org/svn/joomla/development/releases/l. po wstawianie dodatkowych formularzy uwierzytelniania użytkowników. wszelkie zmiany wprowadzone przez programistów w bazie danych (lub dowolnym kodzie. Ponieważ opcja uaktualniania dostępna w SVN nie dotyczy w żaden sposób bazy danych Joomla!.

jak zaimplementować istniejące rozszerzenia. Przedstawiono wskazówki przydatne podczas samodzielnego badania i poznawania kodu źródłowego Joomla!. które przechwytuje treść artykułu. aby zwiększyć znajomość systemu i ułatwić lepsze wykorzystanie dostępnych możliwości. dowiesz się. • • Po zapoznaniu się z funkcjonowaniem systemu z punktu widzenia programisty warto wrócić do aspektów związanych z prowadzeniem strony WWW. W rozdziale 10. które nadają sens programowaniu Joomla!. aby dodać na stronie funkcje serwisu społecznościowego. . Opisano poszczególne pakiety składające się na platformę Joomla!.240 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • Zaprogramowano rozszerzenie Automatyczne Skróty. wyszukuje popularne skróty i wstawia w ich miejsce odpowiednie rozwinięcia.

W przeciwieństwie do tradycyjnych.0 rządzą dwa słowa: interaktywność i społeczność. np. jest kluczowe. Niezależnie od tego. które ułatwiają budowanie skutecznych społeczności. gdyby nie skuteczne zastosowanie technologii społecznościowych. ksiąg gości.joomla. Historia Joomla! jest przykładem sukcesu w budowaniu i rozwijaniu społeczności internetowej. korzystając z dostępnych. katalog rozszerzeń wzbogacany przez użytkowników.org/content/ blogcategory/35/69). Rozwój Joomla! nie byłby tak dynamiczny. . co pomaga kontrolować nowe treści. jak 1 nadzorowane). chociaż trudne. forów. korzyści z jej istnienia są znaczące — wzrost popularności i pozycji strony. sieci społecznych. czatów. Dodanie na stronie odpowiednich technologii jest zachętą dla odwiedzających do wzbogacania zawartości witryny. co umożliwia zapisywanie danych przesyłanych przez użytkowników. Taka zmiana przekłada się na ogrom nowych wyzwań — od właściwej konfiguracji źródeł danych. statycznych stron internetowych witryny społecznościowe kładą nacisk na dynamiczne treści dodawane przez użytkowników.10 Budowanie społeczności w Joomla! Światem Web 2. jak stworzyć wirtualną społeczność. Rozwijanie internetowej społeczności lub sieci społecznej wymaga rozwagi w czasie instalowania systemu i łączenia poszczególnych technologii. sond. z możliwością komentowania (extensions. Komunikacja przebiega za pośrednictwem różnych funkcji.org). że stworzenie wirtualnej społeczności (tzn. W tym rozdziale dowiesz się. jak np. Wiele organizacji zdało sobie sprawę. stron z informacjami osobistymi. Wraz z Joomla! zostało stworzone dobrze prosperujące forum (forum. gdy chce się dobrze prosperować na nowym rynku. a także komunikowania się z innymi. czy ukierunkowana jest raczej na codzienne wizyty. konsumenci umieszczający komentarze na temat produktów na danej stronie). Na szczęście dla Joomla! istnieją technologie. a ich implementacja nie nastręcza większych trudności.org). systemów komentarzy. do którego pozycje dodawane są przez użytkowników (www. kalendarzy wydarzeń i systemów wiki. internetowej społeczności). darmowych rozszerzeń Joomla!. po dodatkowe zadania administracyjne (zarówno automatyczne. a także katalog stron 0 dużej skali. czy wirtualna społeczność stanowi luźne zgromadzenie członków (np.joomla.joomla. MySpace.

Wszystkie wymienione rozszerzenia dostępne są za darmo. dlatego w tym rozdziale zostanie jedynie krótko przedstawiona ich rola w tworzeniu społeczności. Mam nadzieję. wymagałaby dużej liczby dodatkowego programowania do wstawienia lub usunięcia dodatkowych funkcji. kiedy sięgniesz po tę książkę. kiedy pisałem tę książkę. które ma te same wymagane funkcje. gdy chce się osiągnąć sukces nawet. Często jednak projekty przenoszone są w inne miejsca. Jeśli nie zdobędzie ona popularności lub nie jesteś zadowolony z dostępnych opcji. nie zostało uaktualnione. czy producenci wiedzą. na której można pobrać rozszerzenie. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W W czasie. w jaki film inwestują. Przy każdym demonstrowanym rozszerzeniu pojawia się adres internetowy. Opisanych zostanie wiele innych rozszerzeń posiadających funkcje różnego typu.5. a kiepskie planowanie może sprawić.5. czy aktorzy zostali odpowiednio dobrani. a ogrom czasu i energii zostanie po prostu zmarnowany. pod którym można było je znaleźć w czasie. Istnieje spora szansa. aby przyciągnąć odwiedzających i dodających. . czy rekwizyty zostały wypożyczone i czy działają poprawnie. Budowanie wirtualnej społeczności można podzielić na trzy główne etapy. których częste i niejasne zmiany mogłyby skłonić do opuszczenia Twojej strony na zawsze. Jeśli którykolwiek z wymienionych elementów zostanie zaniedbany. możesz w kilka sekund usunąć lub dezaktywować dane rozszerzenie. Podobnie jest w przypadku wirtualnych społeczności. czy scenariusz jest na swoim miejscu. jeśli zanotowany adres strony internetowej jest nieaktualny. upewnić się. Chociaż dzięki Joomla! dodawanie funkcji społecznościowych jest proste. którymi można wzbogacić system Joomla!. Jeśli rozszerzenie. to przełoży się to na liczne potknięcia podczas kręcenia. jeśli strona rozbudowywana jest krok po kroku. spróbuj znaleźć zamiennik w katalogu rozszerzeń Joomla fextensions. właściwe planowanie jest niezbędne. zgodne z wersją 1. Potrzeba wiele czasu. że do momentu. Część z rozszerzeń służących do budowania społeczności internetowych została już opisana w rozdziale 4. kiedy pisałem tę książkę.. Planowanie wirtualnej społeczności Tworzenie wirtualnej społeczności w wielu aspektach przypomina kręcenie filmu. które chciałbyś wykorzystać. Dzięki zachowaniu rozsądku w fazie planowania i konstrukcji nowej strony społecznościowej zmniejszysz ryzyko frustracji u ciężko zdobytych użytkowników. W większości przypadków możesz dodać rozszerzenie. pojawi się informacja na jego temat. że nawet obiecujący początek może zmienić się w rozczarowanie.242 Joomla!. Przed nakręceniem pierwszego ujęcia należy przejść cały proces przygotowań.joomla. dla wszystkich wymienionych rozszerzeń będą dostępne uaktualnione wydania. Większość stron internetowych. Dlatego. że uda Ci się znaleźć rozszerzenie. Rozszerzalność systemu Joomla! czyni go idealnym materiałem do rozbudowywania krok po kroku. Wszystkie rozszerzenia wymienione w tym przeglądzie można znaleźć w katalogu rozszerzeń Joomla!. Ponieważ zarządzanie wirtualną społecznością wymaga dużo czasu. Jeśli jednak istnieje szczególnie znane rozszerzenie komercyjne. część z wykorzystanych rozszerzeń nie została jeszcze przystosowana do pracy z Joomla! w wersji 1. to za pomocą katalogu zdołasz odnaleźć stronę. które charakteryzuje się specyficzną funkcjonalnością. które oferuje określoną funkcję w mniej niż 10 minut.org). warto podczas przygotowywania systemu przyjąć postawę konserwatywną. które nie opierają się na Joomla!.

Praktycznie wszystkie udane społeczności internetowe podążają podobnym szlakiem. Przykładowo komercyjna społeczność skupiona wokół produktu A nie będzie raczej zdobywać członków spośród fanów produktów B i C. Tworzenie wirtualnej społeczności odbywa się zazwyczaj stopniowo. ap 1. w przeciągu nocy. Taka agenda ułatwia odwiedzającym odnalezienie interesujących miejsc na stronie. niż myślisz. co grupa ma do zaoferowania. zebranie dużej liczby użytkowników może zająć trochę czasu. ponieważ nie muszą odpowiadać przed sponsorami lub reklamodawcami. a nagły przypływ użytkowników nie daje takich korzyści jak na tradycyjnych stronach.Rozdział 10. jeśli chodzi o poziom wulgarności i dyskusje nie na temat. Z drugiej strony. nie ma większych szans. czy hobbystyczna? — Robi to dużo większą różnicę. że czerpią głównie z komunikacji między członkami dużej grupy użytkowników witryny. który umożliwia roślinom dogodny wzrost i rozkwitanie. dodając treści. „sadzenie" społeczności warto rozpocząć od zdefiniowania listy tematów. Biorąc pod uwagę unikatową naturę tworzenia i rozszerzania wirtualnych społeczności. Programowanie i testy Po zapoznaniu się z pomysłem stworzenia wirtualnej społeczności powinieneś wykształcić wstępne wyobrażenie na temat tego. Odpowiedzi na poniższe pytania poparte eksperymentami dadzą Ci jasne wyobrażenie na temat przyszłej strony: • Czy będzie to społeczność komercyjna. Czy istnieje jakiś porządek omawianych tematów? — Wielu nieudanym wirtualnym społecznościom brakowało szkieletu. Wzrost wirtualnych społeczności to praca organiczna. aby udało się utrzymać ich na dłuższy czas. uruchamianie i przyciąganie użytkowników. • . ponieważ społeczność powoli odkrywa. Dodatkowo strony hobbystyczne mają dużo luźniejsze standardy. społeczność hobbystów może zrzeszać fanów wszystkich produktów danej kategorii i nie musi służyć promowaniu produktu A. „zalana" nowych milionem użytkowników. W ten sposób możesz zdecydować. Podobnie jak trejaż. jaki typ społeczności chcesz zbudować. dlatego można wyróżnić pewne punkty odniesienia. pierwszym wrażeniem nowych odwiedzających będzie brak treści i kiepska wydajność. Co więcej. jakiego typu stronę chcesz stworzyć. warto zerknąć na „mapę" rozwoju. Jeśli Twoja strona zostanie nagle. Niezależnie od okoliczności. ponieważ odpowiedź na to pytanie określa poszukiwaną grupę ludzi. Joomla! pozwala na lokalne uruchomianie strony i eksperymentowanie z różnymi funkcjami. • Budowanie społeczności w Joomla! 243 •zy stadia wirtualnej społeczności Wirtualne społeczności różnią się od tradycyjnych stron WWW (takich jak strony statyczne lub sklepy internetowe) tym. który można było rozbudowywać. Cały proces można podzielić na trzy etapy: • • • programowanie i testy. aby zachować obrany na początku kierunek i przetrwać frustrujące momenty. przedefiniowanie i dojrzałość.

aby mieli wrażenie uczestnictwa w zakładaniu społeczności. Na dalszym etapie dobrym pomysłem może być samodzielne rekrutowanie użytkowników. Uruchomienie i przyciąganie użytkowników Moment uruchomienia wirtualnej społeczności Joomla! jest ekscytujący. jaki typ stron przyciąga użytkowników tego typu. którzy wchodzą na stronę. witryny.244 Joomla!. Uruchomienie strony pozwoli Ci zlokalizować ludzi. a następnie przekazać im część odpowiedzialności. aby przeprowadzili nieformalny test. czy jej główną atrakcją? — Ponieważ funkcje społecznościowe wymagają poświęcenia dużej ilości czasu. który chcą współtworzyć stronę. dlatego programowaniu i wdrażaniu poświęcany jest jedynie ułamek czasu przeznaczonego na projekt. chociaż ważne w przypadku normalnej strony Joomla!. które czerpią z istniejącej bazy użytkowników. Zazwyczaj pojawia się dużo mniej odwiedzających. a Ci. i zachęcanie ich. znajdź kogoś. dodanie podstawowych artykułów i warunków korzystania ze strony oraz zastosowanie zabezpieczeń w postaci logowania. Za pomocą opcji dostępu Joomla! możesz ograniczyć funkcje społecznościowe do grupy osób. Tym sposobem dowiesz się. Większość wirtualnych społeczności wykorzystuje istniejące oprogramowanie (takie jak rozszerzenia opisane w tym rozdziale). które pomagają w przygotowywaniu strony. Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu oprogramowania można uruchomić platformę realizującą zaplanowane cele. Etap 2. jednak często okazuje się także zniechęcający. zamiast dodać coś od siebie lub wziąć udział w dyskusji. aby poczuli się . którzy reprezentują docelową grupę. aby określić granice obecnej instalacji. chcą się raczej porozglądać lub „podpatrywać". Na początku musisz dotrzeć do tych. by poczuli się niesamowicie ważni dla właściciela strony (kimkolwiek on jest). ponieważ pozwala ustalić górne granice społeczności dla aktualnej konfiguracji serwera. Wykorzystanie tych narzędzi. W przypadku strony skupiającej specjalistów z branży high-tech. ma krytyczne znaczenie dla strony społecznościowej. w przypadku większości stron to wielka zaleta. Przed uruchomieniem strony powinny zostać przeprowadzone testy za pomocą narzędzi badających wydajność pod obciążeniem. Cechą takiej strategii jest zaleta stopniowej adaptacji nowych technologii. zwłaszcza w zakresie zarządzania. a nie fundamentalne elementy strony. Osoba dodająca pierwszy komentarz lub pierwszą wiadomość na forum zasługuje co najmniej na osobisty e-mail od ludzi prowadzących stronę. Po nakreśleniu ogólnych koncepcji można przejść do fazy konstrukcji. warto zapytać także o inne. Możesz sprawić. niż się spodziewałeś. Jeśli strona ma być skierowana do nastolatków. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • Czy wirtualna społeczność ma być dodatkiem do strony internetowej. Odpowiednie informacje na ten temat znajdziesz w rozdziale 11. W takim wypadku raczej nie jest możliwe zrealizowanie scenariusza w stylu MySpace. Poświęć czas pierwszym dodającym. polecane przez nich społeczności. Konfiguracja może oznaczać utworzenie kategorii. kto j ą sprawdzi i podzieli się wrażeniami. której powodem istnienia jest społeczność. W większości dziedzin 10 procent ludzi wykonuje 90 procent pracy. na wielu stronach traktowane są jako mało znaczące dodatki. którzy wnoszą nawet najmniejszy wkład. Chociaż mały ruch na stronie może wydawać się niekorzystny.

aby zwrócić uwagę na przyjazy ton komunikacji między członkami społeczności — lub vice versa. Być może temat strony. która umożliwiałaby użytkownikom dzielenie się zdjęciami najbardziej malowniczych ścieżek. czy niezbędne jest przedefiniowanie strony. należy ocenić poniższe elementy: • Powiązane tematy lub produkty — Czy Twoja strona poświęcona butom do biegania może służyć także jako szczerze źródło informacji na temat fitenssu? Czy może mógłbyś umieszczać ogólne informacje na temat dostatniego stylu życia? Nie zapominaj. przedefiniowanie oznaczałoby dodanie galerii. Nie ma prostej reguły. które sugerują. a większość odwiedzających wymienia informacje na temat najbardziej malowniczych tras. ale istnieją pewne specyficzne wskazówki. że to. należy ocieplić. kto odwiedza Twoją stronę. kiedy należy dokonać przedefiniowana.Rozdział 10. aby odwiedzający mogli wstawiać ścieżki w swojej okolicy. w jaki sposób wzbogacić ich doświadczenia. co w przypadku Joomla! nie jest wyzwaniem. Właśnie w fazie dojrzewania wysiłki ogrodnika są najpotrzebniejsze. ponieważ jest ona kluczowa dla wyznaczenia kierunku dalszego rozwoju strony. a jeśli strona stanowi przedsięwzięcie komercyjne. że nowe funkcje powinny być dodatkami. W tym momencie wiesz już. aby lepiej odpowiadała ona zamieszczonym treściom. ap 3. ponieważ nagrodzą Cię. co najbardziej interesuje użytkowników. Kierując się przykładem strony o butach do biegania. regularnych użytkowników dodających treści. Przykładowo jeśli założeniem strony miało być zrzeszanie miłośników joggingu. zaawansowany użytkownik. aby zastanowić się. jak lepiej możesz służyć swojej społeczności. choć najbardziej męczące. zmienia się później w rutynę i nudę. • Budowanie społeczności w Joomla! 245 docenieni. Przedefilowanie i dojrzałość Wraz ze wzrostem siły wirtualnej społeczności webmaster powinien zbadać. czy strona wymaga przedefiniowania. którzy wymienialiby się informacjami na temat butów do biegania. który dotychczas sugerował surowy profesjonalizm. Wielu zwolenników wirtualnych społeczności przyrównuje je do opieki nad ogrodem. Na etapie dojrzewania wirtualna społeczność podejmuje decyzję. Możesz nawet chcieć zmienić wygląd strony. biorąc pod uwagę łatwość zmiany szablonów. Wirtualna społeczność .). przycinać drzewa i usuwać chwasty. Możesz ich nawet nagradzać upominkami. wtedy przedefiniowanie witryny ma sens. dodając kolejne treści na stronie. dodatkowymi przywilejami na stronie lub specjalnym dopiskiem (takim jak tester strony. czym chce zostać w przyszłości. kiedy masz już stabilną społeczność. aby sprawdzić. przyszedł czas. Przykładowo wybierz datę lub inne ramowe ograniczenie. co na początku było ekscytujące i nowe. Częściej oznacza to jednak zmianę priorytetów i poświęcenie zasobów tym obszarom. a następnie przeanalizuj dokładnie dziennik i inne źródła. główny współpracownik itd. doskonale oddaje fakt. które odpowiadają zainteresowaniom odwiedzających. Dodatkowo można by wprowadzić podział na kategorie odpowiadające różnym miejscom. aby zbadać. Zmiana wiodącego tematu strony nie musi oznaczać porzucenia pierwotnego założenia (chociaż może). Na tej podstawie możesz określić. Przeznacz na analizę wystarczająco dużo czasu. na których dodających możesz polegać. Powiedzenie „Nawet najpiękniejsza róża kiedyś więdnie". Po przeprowadzeniu przedefiniowania. Aby podjąć odpowiednie działania. jak zarobić na jej popularności. Należy zasiewać nowe nasiona.

takich jak forum czy księga gości. • Znaczenie stabilności i regularności W przypadku każdej tradycyjnej strony WWW ważna jest stabilność. Powinieneś myśleć w kategoriach zarówno tego. Jeśli na stronie jest informacja. Joomla! zawiera fantastyczną funkcję. to nowe artykuły muszą być dodawane co wtorek. która pomaga zapobiegać niedotrzymywaniu terminów: datę rozpoczęcia publikacji. Na każdej witrynie dostępna jest tylko ograniczona ilość miejsca na reklamy. np. czy użytkownicy byliby zainteresowani takim programem. Jeśli banner prowadzi do spowolnienia ładowania strony i praktycznie nie przekłada się na zysk. Korzystając z rozszerzeń Joomla!. ułatw sobie życie . jeśli stanie się zbyt ogólna lub jeśli znikną powody. Oprócz oceniania obecnych partnerów mądre byłoby także rozejrzenie się w poszukiwaniu nowych dostawców i nowych możliwości. bannery. organizując konferencję. Ukierunkowana reklama— Większość stron zawiera jakiś typ reklam. Dla wirtualnych społeczności jest ona krytyczna. zbieranie funduszy na szybszy serwer). że strona zostanie uaktualniona w przyszłym tygodniu — z datą sugerującą. kiedy zostanie on opublikowany (a także datę. że nie chce już z niej korzystać. Jeśli dostęp do strony jest często zakłócany. Dzięki komponentowi Banner zarządzanie kampanią reklamową nie jest wyzwaniem. wielu użytkowników może stwierdzić. programy partnerskie lub odnośniki do produktów sprzedawanych przez internet. a wiele stron przytłacza odwiedzających reklamami. Oceń reklamy pojawiające się na stronie pod kątem atrakcyjności i generowanych zysków. co będzie miało pozytywny wpływ na całą społeczność (np. zakup dużej ilości jakiegoś produktu). co przyniesie korzyść członkom danej grupy (np. że wiadomość opublikowano kilka lat temu. którzy mogą poczuć się odcięci od innych. zakupów zbiorowych ze zniżkami lub uruchamiając kampanię pisania listów popierających regionalnego polityka. Internet jest pełen opuszczonych stron lub „stron widm" zawierających komunikat. jej przekroczenie sprawia. że nowe artykuły pojawiają się w każdy wtorek. które przyciągnęły do niej ludzi. możesz określić. staje się miejscem. jak i tego. Dla każdego artykułu możesz określić datę. Jeśli witryna spełnia swój cel. którzy nie odróżniają półmaratonu od maratonu. • Specjalne działania i oferty grupowe — Każda współpracująca grupa ludzi dysponuje sporą siłą.246 Joomla!. Prawie tak ważne. Udana strona skierowana do ludzi profesjonalnie uprawiających jogging nie jest miejscem dla początkujących. że uaktualnienia na stronie będą pojawiać się nieregularnie. jak utrzymywanie użytkowników szczęśliwymi. Brak dostępu do strony spowoduje frustrację użytkowników. nie obiecuj żadnych terminów. np. Jeśli istnieje ryzyko. Jeśli nie jesteś pewien. jest dotrzymywanie obiecanych terminów. że stają się one nieatrakcyjne i zaczynają odstraszać użytkowników. gdzie odwiedzający komunikują się i łączą z innymi. które bardziej odpowiadałyby celom Twojej strony. Taką siłę można wykorzystać na wiele sposób. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W może łatwo ulec samozniszczeniu. aby nie podważać swojej wiarygodności. to czy strona nie zyska na usunięciu tej reklamy? Jeśli mała reklama powoduje duże przychody. kiedy jego publikacja powinna zostać zakończona). akcję zbierania datków. czy dotrzymasz term inów. może warto przenieść j ą w bardziej widoczne miejsce.

że strona zawiera funkcje takie jak newsłetter czy regularnie uaktualniany dział. staram się tylko uświadomić Ci.com lub YouTttbe. Prawdopodobieństwo fiaska przy źle przeprowadzonym budowaniu wirtualnej społeczności jest dużo większe niż przy implementacji kiepskiej strony WWW. Po przekroczeniu pewnego punktu zaobserwujesz wzrost wykładniczy.com. aby nie wpływały negatywnie na odbiór strony. Długie wizyty na stronie sprzyjają zapoznawaniu się z promowanymi produktami. sensowność przedsięwzięcia może się wydawać wątpliwa. zanim zapozna się z nim na tyle. Im większa jest Twoja wiedza na temat przyszłych wyzwań przez podjęciem próby stworzenia wirtualnej społeczności. gdzie dane na temat aktywności odwiedzających można czerpać wyłącznie z dzienników. laczego warto stworzyć wirtualną społeczność Biorąc pod uwagę wszystkie trudności związane z prowadzeniem wirtualnej społeczności (głównie w zakresie poświęcanego czasu i pracy). że w przyszłości wirtualna społeczność będzie się rozrastać. Nie tylko będziesz do przodu (zapobiegając w ten sposób przekroczeniom terminów). typowego dla większości wizyt na stronach WWW. jeśli chodzi o sprzedaż produktu lub usługi. aby zdobyć sukces.Rozdział 10. • • • . istnieje wiele okazji. dosłownie. Jest to okazja do zdobycia lojalności użytkowników i jednocześnie lepszego dopasowania reklam. • Budowanie społeczności w Joomla! 247 i dodaj kilka artykułów. Możesz wstawić wszystkie przygotowane artykuły za jednym zamachem. Ma to szczególne znaczenie. Tak nie jest. żeby oferty dobrać dokładnie do nich. że będziesz gotów zmierzyć się z trudnościami i pokonasz je. podczas gdy nieudana społeczność internetowa będzie przypominać „miasto duchów" odwiedzane przez niewielu turystów. tym większa szansa na to. ale także i zalety — ich lista jest znacząca: • Stworzenie rosnącej grupy odbiorców — Wszystko wskazuje na to. Długie wizyty na stronie — W przeciwieństwie do charakteru „krótkich przystanków". Możliwości marketingu grupowego — Ponieważ użytkownicy samodzielnie nakreślą swoje zainteresowania przez treści. zanim ogłosisz. jeśli zdecydujesz się na zrealizowanie takiego przedsięwzięcia. wirtualne społeczności mają funkcję natychmiastowego komunikatu zwrotnego od użytkowników zainteresowanych daną częścią strony. a ich datę publikacji ustawić w przyszłości. Bezpośrednifeedback— W przeciwieństwie do tradycyjnej strony WWW. aby go kupić. Odwiedzający stronę WWW nadal będą na nią wchodzić w poszukiwaniu informacji. nie próbuję zniechęcić Cię do budowania wirtualnych społeczności. Twoja społeczności nie musi jednak sięgać gwiazd. W handlu istnieje stara zasada — klient musi napotkać produkt siedem razy. dodających nowe treści. które są bezpośrednio związane z tematyką witryny. jakie wyzwania napotkasz. członkowie wirtualnych społeczności spędzają na stronach wiele godzin. będzie to oznaczało. ale także zabezpieczysz się na wypadek nagłych sytuacji. miliony odwiedzających. Budowanie społeczności ma pewne wady. Jeśli społeczność osiągnie pęd przypominający MySpace. które dodają na stronie. które zawiera. Działania takie mogą wzmocnić wizerunek strony jako witryny bezpośrednio związanej z danym obszarem zainteresowań.

kalendarza wydarzeń i systemów wiki. Joomla' to doskonała podstawa dla tych funkcji. kalendarz wydarzeń. • • Technologie wirtualnych społeczności Strona społecznościowa nie działa w oparciu o pojedynczą technologię. Pożytek społeczny — Niezależnie od elementu spajającego społeczność — jest ona w znaczącej części „dobra". Tworzący ją ludzie są często profesjonalistami (lub pretendują do tego miana). Kolejne podrozdziały zawierają opis jednego lub więcej rozszerzeń dla każdej funkcji charakterystycznej dla witryny społecznościowej: księgi gości. które mógłbyś później usunąć. Wirtualna społeczność zawsze będzie znajdować się w fazie „prace w trakcie". sonda. Na moim serwerze testowym nic . ponieważ jest spoiwem w obszarze administracji i wspólnej bazy użytkowników. Rozszerzenia szczególnie obciążające bazę danych (np. komentarzy sieci społecznych. która wydawała Ci się mało popularna. strona szybko upadnie. ponieważ są nieużywane Jeśli wystarczająca liczba użytkowników będzie zgłaszać pretensje z powodu wyłączenia funkcji. Większość społeczności łączy ludzi o podobnych zainteresowaniach i ułatwia im wymianę informacji. Jeśli webmaster przestanie dodawać atrakcyjne informacje. a ludzie przestaną ją odwiedzać.: • • • • • • • • księga gości. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • Skupienie na określonych treściach — Większość wirtualnych społeczności dysponuje specjalistycznymi informacjami na wysokim poziomie. systemy wiki. sondy. Wirtualne społeczności funkcjonują przez długi czas. forum) należy dokładnie monitorować. aby dać odwiedzającym to. np. aby dostosować konfigurację serwera baz danych w celu uzyskania najwyższej wydajności. sieci społeczne. aby uzyskać możliwie najlepszy efekt.248 Joomla!. komentarze. czatu. czat. które umożliwiają dynamiczną komunikację użytkowników na stronie. forum. Lojalność odwiedzających — Tradycyjna strona WWW ma słabą siłę przyciągania. forum. nawet jeśli zostaną pozostawione same sobie. Prawdę mówiąc dostępna jest ogromna liczba różnych rozszerzeń Joomla!. dlatego zamieszczane informacje stanowią kopalnię wiedzy na dany temat. możesz ponownie wprowadzić ją na etapie przedefimowama. dlatego nie boj się dodawania nowych funkcji. czego szukają. Powyższe technologie można łączyć i mieszać.

Ponieważ zarówno idea. pochylanie itd. ysunek 10. imię nazwisko Mającego) ub całkiem sporo iól (np. oba rozszerzenia o f e r u j ą podobną funkcjonalność. Dlatego księga lepiej s p r a w d z a się w charakterze dodatku d o tradycyjnej strony W W W niż j a k o element witryny społecznościowej. Vpis w aplikacji 7. z a s t o s o w a n i e o b r a z k ó w C A P T C H A i potwierdzenia wysyłanego pod adresem e-mailowym oraz filtr słów. asybook Pokazany na rysunku 10. J e d n ą z najlepszych f u n k c j i jest r o z b u d o w a n a o c h r o n a przed s p a m e m .m a i l o w y m . i taki też jest j e j efekt w p o b u d z a n i u społeczności. w przypadku braku potwierdzenia wiadomość zostanie zignorowana. tzn.). które u m o ż l i w i a j ą f o r m a t o w a n i e tekstu (pogrubianie. W zależności od ustawień w e wpisach m o g ą się pojawiać także emotikony i inne obrazki. Listę zabronionych słów można zdefiniować w interfejsie administratora. prosty k o m p o n e n t księgi gości. instalacja jednego nie kolidowała z innymi.Rozdział 10. aby po dodaniu wiadomości został w y s ł a n y list z żądaniem potwierdzenia pod p o d a n y m adresem e . Umożliwia ona odwiedzającym umieszczanie komentarzy i komplementów odnośnie do treści na stronie. adres trony WWW). Dodawanie wpisów można ograniczyć. Dlatego możesz dowolnie mieszać i d o p a s o w y w a ć przedstawione aplikacje. e-mail.1 Easybook to doskonały. pozwalając na to w y łącznie zarejestrowanym u ż y t k o w n i k o m . Dwa najpopularniejsze rozszerzenia księgi gości dla Joomla! to Easybook i Jambook. sięga gości Księga gości to jedna z najstarszych form komunikacji na stronach internetowych. Koszt czasu i energii niezbędny do implementacji księgi gości jest niewielki. lumer ICQ. jak i implementacja księgi gości jest całkiem prosta. Easybook można również tak skonfigurować.i Księga Gości Jan Kowalski 30 listopad 2 0 23m i 08 Muszę zaglądać tułaj częściej © Jan Kowalski »listopad 2003 23. lub udostępnić a n o n i m o w e wpisy. Easybook pozwala na wysyłanie e-maili z podziękowaniem do u ż y t k o w n i k ó w dodających wpisy.). (Samodzielnie utworzyłeś m a ł ą aplikację o b s ł u g u j ą c ą księgę gości w rozdziale 6.asybook może awierać kilka np. które rozszerzenie wizualnie lepiej pasuje do reszty strony. v zależności id decyzji administratora Moja Księga Gości • • • • • • • • • Heine Joomki! uveiview Joomla' License Moie .1.48 1 1 • Exteił$ions 1 • Coirteni Lłtyoirts 1 • Example Pages | Ta księga jest jeszcze lepsza od poprzedniej! 1 2 Entries in guestbook Easybook zawiera obsługę z n a c z n i k ó w B B C o d e . możliwe jest także powiadamianie administratora o próbie wysłania wiadomości zawierającej zabronione słowa. Twój wybór będzie prawdopodobnie zależeć głównie od tego.iboiił Joomla* FAO The News Web Links News Feetls fyloj. • Budowanie społeczności w Joomla! 249 stwierdzono konfliktów między rozszerzeniami. .

hiszpańskim. Auto-publish entlies: Notify webmaster : Webmastei s email: Thank you. Rysunek 10. numer I C Q itd. p u b l i k o w a n e . Notify webmaster w h e n n e w entries are post« Email address to send notifications to. angielski. Aby to zrobić. . 1 W najnowszej wersji rozszerzenia jest to tylko sześć języków (niemiecki. tłum. Interfejs administratora Easybook zawiera bogate opcje kontroli wyświetlania i zapobiegania spamowi Backend Frontend ecurity ® Fielete i Tools Switch the guestbook frontend offline. u s u w a n e lub w s t r z y m y w a n e . n o r w e s k i m i duńskim 1 .org/gf/project/easyjooinla/frs/ Po pobraniu w y p a k u j plik readme z a r c h i w u m . które z dodatkowych informacji będą wyświetlane na liście wpisów (zobacz rysunek 10.2. wypakuj wszystkie pliki z archiwum. chińskim uproszczonym. Komponent Easybook jest kompatybilny z komponentem łączącym Joomla! z Simple Machines F o r u m ( S M F .<br />Bitte versuchen Sie es spoter wieder. M o ż e s z zainstalować rozszerzenie Easybook. rosyjskim.0.2). D o m y ś l n i e k o m p o n e n t wyświetlany jest w j ę z y k u n i e m i e c k i m .). Te informacje odnoszą się wyłącznie do komponentu Easybook dla Joomla! w wersji 1. k o m e n t o w a n e . xmlen zmień na easybook. greckim. aby z d o b y ć więcej informacji na temat tego rozszerzenia). Send -Thank You. Dostępny jest także w wielu językach. Istnieje także f u n k c j a importu a r c h i w u m księgi gości utworzonej za p o m o c ą komponentu AkoBook. Teraz utwórz archiwum zawierające wszystkie pliki komponentu 2 . które m o g ą b y ć z m i e n i a n e . niemieckim. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Bogate opcje konfiguracyjne w interfejsie administratora pozwalają wstawiać dodatkowe pola do formularza (np.xml. Opcja powiadamiania administratorów powoduje wysyłanie wiadomości informujących o n o w y c h w p i s a c h .xml na easybook. tłum. z o b a c z p o d p u n k t „ S i m p l e M a c h i n e s F o r u m ( S M F ) " . np. musisz skorzystać z angielskiego deskryptora X M L i stworzyć archiwum komponentu na nowo. usei Ö Nie ® Tak 0 Nie O Tak webmaster^domain © Nie O Tak Auto-publish n e w guestbook entries. W internecie można znaleźć polskie tłumaczenie Easybook 1. pobierając z poniższej strony archiwum ZIP: http://joomlacode. niderlandzkim. a easybook. francuskim.mail to the user. klikając odnośniki w otrzymanej w i a d o m o ś c i . hiszpański.250 Joomla!. W nowszej wersji poprawiono tę niedogodność — przvp. włoskim. a w s z y s t k i e te o p c j e m o ż n a u r u c h o m i ć . adres strony W W W . Message presented to the frontend users if gi Guestbook offline: Offline message: Nie O Tak Das Gostebuch befindet sich im Wartungsmodus. holenderski i rosyjski). a także d a j ą kompletną kontrolę nad tym. następnie zmień nazwę z easybook.xmlde. aby z m i e n i ć go na angielski.2 — p r z y p . węgierski.

• Budowanie społeczności w Joomla! 251 Po zainstalowaniu k o m p o n e n t u m u s i s z d o d a ć p o z y c j ę m e n u p r o w a d z ą c ą d o księgi gości. rmularz ^dawania <wego wpisu istępy jest równo w części ntowej. co umożliwia d o p a s o w a n i e w y g l ą d u komponentu do szablonu strony.4) należy do najpopularniejszych k o m p o n e n t ó w dodających f u n k c j ę księgi gości ze względu na nacisk na ochronę przed s p a m e m .Best rating. możliwość importu wpisów AkoBook. Potężny system szablonów pozwala wpływać na każdy aspekt warstwy prezentacji części f r o n t o w e j .3. a także zaawansowany interfejs administratora. m i l . Jedynymi w y m a g a n y m i polami są Name ( T w o j e imię i nazwisko) i E-mail (Twój adres e . Na rysunku w i d a ć także. blokowanie adresów IP — ma zapobiec nadużyciom księgi gości. którego instalacja i konfiguracja nie nastręczają trudności. Jeśli klikniesz odpowiedni odnośnik. Szablony m o ż n a edytować z poziomu interfejsu administratora. Poniżej wymieniono niektóre zabezpieczenia z ich długiej listy: • • • generowanie obrazków C A P T C H A . niektóre strony w y m a g a j ą większej kontroli wyglądu księgi gości.3). imbook Jambook (zobacz rysunek 10. jak \dministracyjnej. zostanie wyświetlony formularz dodawania wpisu (zobacz rysunek 10. 1 . sunek 10. i edyne magane pola Name i E-mail Moja Księga Gości .ć overview i i i . .Worst rating) public Jan Kowalski kowal@o2.m a i l o w y ) . Rozszerzenie Jambook umożliwia t a k ą kontrolę dzięki zastosowaniu systemu szablonów.pl U Si ©@@@ ©© Submit entty Chociaż Easybook jest bardzo popularnym rozszerzeniem. integracja z systemem logowania Joomla!. z którego dodawany jest wpis. i! L i c e n s e M o i e atłoirt J o o m l a ! FAO The N e w s Wtłti Links N e w s Feeds M o j . i Ksie<io G o ś c i IP addressName E-mail Show e-mail Homepage Lot ation !CQ number AIM nickname MSN m e s s e n g e r Yahoo m e s s e n g e r Skype nickname Website rating Guestbook entrf i (5 .Rozdział 10. N o w e wpisy można dodawać za pośrednictwem części f r o n t o w e j lub administracyjnej. że n o t o w a n y jest adres 1P k o m p u t e r a .Sign guestbook Home Joi>inl.

List — Określa sposób wyświetlania listy wpisów. Zarejestrowani użytk o w n i c y s y s t e m u J o o m l a ! m o g ą p r z e z o g r a n i c z o n y czas. konfiguracja usuwania znaczników H T M L z wiadomości. których zmiana w p ł y w a na wygląd komponentu: • • • • • Show — Wyświetla pojedynczy wpis Jambook. Możliwa jest nie tylko edycja i usuwanie wpisów. Jambook dostępny jest w wielu językach.jxdevelopment. j a k na tak prostą aplikację. List item — Logika odpowiedzialna za generowanie wydruku poszczególnych wpisów.com/jambook Jak pokazano na rysunku 10. francuskim. Przycisk Podgląd umożliwia sprawdzenie. serbskim (łaciński zestaw znaków). Jeśli korzystałeś wcześniej z rozszerzenia Easybook. ale także m o d y f i k a c j a szablonów H T M L . Część frontowa komponentu Jambook umożliwia wyświetlanie i wyszukiwanie wpisów DODAJ WPIS Ogółem w p i s ó w w księdze I • • • • • p o w i a d a m i a n i e administratora e-mailem o nowych wpisach.4.5. angielskim.m a i l o w y c h . ukrywanie adresów e . List empty — W y g l ą d listy wpisów. w przypadku gdy żadne nie zostały dodane. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Księga Gość Lista wpisów SZU kAJ WPISU Rysunek 10. Nowe wiadomości m o g ą być wprowadzane za pomocą aktualnie ustawionego edytora W Y S I W Y G lub w formie zwykłego tekstu. Rozszerzenie Jambook można pobrać na stronie: www. D o m y ś l n a instalacja zawiera poniższe szablony. część administracyjna rozszerzenia Jambook jest zaskakująco rozbudowana. Edit item — W y g l ą d formularza edycji wpisu. m o d y f i k o w a l n a lista znaczników H T M L . m. zmieniać treść swoich wypowiedzi. niemieckim. J a m b o o k m o ż e zaimportować wpisy utworzone w tamtej aplikacji. K o m p o n e n t zawiera także f u n k c j ę chroniącą przed nieu m y ś l n y m p o d w ó j n y m d o d a w a n i e m tej s a m e j w i a d o m o ś c i — co j e s t częsty p r o b l e m e m w przypadku niewprawionych użytkowników księgi gości. ochrona przed m a s o w y m d o d a w a n i e m wiadomości. portugalskim. . które można wykorzystać w e wpisach. Ma także funkcję wyszukiwania w p i s ó w pod kątem w p r o w a d z o n e g o tekstu. przed ostatecznym dodaniem j e j do bazy. norweskim i polskim.252 Joomla!. ale formatowanie tekstu nie jest wtedy dostępne.in. jak wiadomość będzie się prezentować na stronie. ustalony przez administratora.

Wspieraj Jambook Aby umożliwić dalszy rozwój komponentu. w y k o r z y s t u j ą c T w o j ą stronę. Konfiguracja Jambook ZmieVj0144 opcje dla: przegl\u0105dania właściwości. p o f u n k c j e związane z k o m u n i k a torami internetowymi. U • • Thankyou — Ekran wyświetlany p o u d a n y m dodaniu wpisu. aby umożliwić dodawanie wiadomości. Dlatego obsługa TrueType musi być dostępna w systemie PHP. a wiadomości są widoczne dla całego świata. wysyłania wiadomości. Dokładniejsze informacje na temat tego zagadnienia znajdziesz w podrozdziale „Odpowiedzialność prawna". problem jest na tyle znaczący.5. Powinieneś b y ć ś w i a d o m p r a w n y c h k o n s e k w e n c j i . Jambook wykorzystuje do generowania obrazków CAPTCHA funkcje TrueType biblioteki GD2. Search — Określa sposób wyświetlania strony wyszukiwania. przez nowoczesne implementacje Shoutbox. listę zmian oraz licencję. :at Pojęcie czatu internetowego obejmuje wszystkie formy komunikacji. w PHP4 trzeba zainstalować dodatkowy moduł. B e z p o ś r e d n i a komunikacja. W przeciwieństwie do PHP5 zawiera wbudowaną obsługę TrueType. który wykorzystywał p o k o j e czatowe do złych celów. ustawienia e-mail. edycji oraz dodawania nowych pozycji. Kliknięcie na lo<jo komponentu powiać. Nie ma tygodnia bez wiadomości o przestępcy. Chociaż większość czatów nie jest siedliskiem zła. . typowa dla czatów. Preview — Podgląd n o w e g o wpisu. spamu. Menedżer szablonów Edytuj szablony dla wszystkich stron i e-maili. listę rzeczy do zrobienia. o «i u ' Przeczytaj dokumentację. Mak® A Dijmtian ^ śpi Importuj wpisy • B P Importuj wpisy księgi z zewnętrznego źródła. pros wspierać autora dobrowolnymi datkami finansowymi klikają w poniższy guzik. • Budowanie społeczności w Joomla! ¡unek 10. gdzie komunikacja nie jest ciągła. Dokumentacja komponentu (wraz ze wskazówkami dotyczącymi edycji szablonów) dostępna jest z poziomu interfejsu administratora. W ostatnich latach czaty dorobiły się wątpliwej reputacji z p o w o d u częstych nadużyć związanych z wykorzystaniem nieletnich. Informacje o Jambook S .) do Panelu Konti olnego. jeśli j a k a ś „ z ł a " osoba. nel kontrolny vbook posiada •budowane cje ministracyjne 253 JX< fSi8P$ W J a m b o o k Conti ol P a n e l Wpisy Wyświetl wszystkie wpisy z opcjami publikacji.Rozdział 10. dopuści się przestępstwa. że warto p o w a ż n i e się z a s t a n o w i ć przed d o d a n i e m takiej f u n k c j o n a l n o ś c i na stronie. stwarza większe p r a w d o p o d o b i e ń s t w o nadużycia niż inne technologie. począwszy od p o k o j ó w czatowych.

• <5 - " CO S i.. wybierając opcję Komponenty/BlastChat. com Instalacja k o i n p o n e n t u i m o d u ł ó w nie odbiega od s t a n d a r d o w e j p r o c e d u r y . że j u ż ponad 14 tysięcy stron wykorzystuje tę technologię. do pakietu dołączony jest moduł. BlastChat.7. Procedura rejestracji nowej strony umożliwia dodanie j e j do centralnego katalogu BlastChata.254 Joomla!. jak pokazano to na rysunku 10.i! FAO The News Welt Links News Feeds Mojo Ki. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W BlastChat R o z s z e r z e n i e BlastChat ( z o b a c z rysunek 10. co m o ż e się przełożyć na wzrost popularności. z którego korzysta rozszerzenie BlastChat. Po zarejestrowaniu się na serwerze BlastChata musisz się zalogować i ustawić serwer pod k ą t e m obsługi T w o j e j strony.6.V I I • Y o i i i Details • Liojoilt I i. Oprócz komponentu. N a stronie BlastChatu z n a j d u j e się informacja. który wyświetla listę dostępnych użytkowników z odnośnikami do ich profili. który odpowiada za działanie czatu. .lfM /£News3i P o k o j e ] [C h a t t e r s ][ W e b s i t e s ] i - Joomla! localhost/bombla [Chatters] Odśwież adasmiauczynskfOOrn] Gości Mój Blast ii. Ekran konfiguracji komponentu umożliwia przeprowadzanie d a r m o w e j rejestracji. dzięki technologii Ajax." ~ OT "ł Dźwięk n Wszyscy P o w e r e d by BlastC hat Pakiet BlastChat m o ż e s z pobrać z poniższej strony: www. musisz najpierw utworzyć konto na serwerze. uaktualnia listę wpisów na czacie bez przeładowywania całej strony ÖO Home Joomla! wervtey* Joomla! License Moie about J o ¡oni. A b y uruchomić czat na stronie.it Odśwież i: i priv: Wiadomość: • i Wyślij . Po zainstalowaniu k o m p o n e n t u BlastChat możesz z poziomu interfejsu administratora dodać konto usługi BlastChat. który za pośrednictwem zdalnego serwera (serwera BlueChat) udostępnia opcję czatu.6) to k o m p o n e n t oparty na technologii Ajax. Ponieważ Twój serwer wykorzystywany jest wyłącznie do zainicjowania połączenia.. o d b y w a się za p o m o c ą opcji Rozszerzenia/Instalator. blastchat. Rysunek 10. komponent nie obciąża zasobów i łącza.ii • • ¡i fti JS> U » S /. Otwórz ekran konfiguracji rozszerzenia w interfejsie administratora Joomla!.

dostępną w wielu j ę z y k a c h . Komponent BlastChat jest kompatybilny z JoomFish. nadawać innym użytkownikom uprawnienia moderatora. Internet Explorer (wersje 6 i 7). a także w y m i a r y s a m o d z i e l n e g o okna (Detached Width i Detached Height). ¡hat Komponent utChat. włączając w to tekst pisany od prawej do lewej strony. Opera (wersje 8 i 9). blokować dostęp użytkownikom do j e d n e g o pokoju lub kilku. Możesz pobrać rozszerzenie utChat z poniższej strony: http://video. dlatego wygląd czatu powinien dobrze pasować do reszty strony. d o s t o s o w a n y do u r u c h a m i a n i a w ś r o d o w i s k u J o o m l a ! . Height — w y s o k o ś ć ) .joomlapl.com/tag/utchal/ .8. Administrator czatu ma nad nim k o m p l e t n ą kontrolę. W rezultacie wyświetla zmieniony tekst w oknie czatu bez uaktualniania całej strony. ifiguracja wera stChat wpływa wygląd czatu 255 Wehsite Details Name: Abbreviation: URL: Intra id: Private key: Description localhostJjoomla © © "b?cd64610a977afd60cfcde96edfbd9b" "0?eSf4Q1 S5e768bd8ca59d7de1 a70c5d" (Do not share this value! It is used for security purposes) Hój pierwszy czat Intranet serverAvebsite: Q tlilú [. ustawić długość bana. a także Netscape (8. przedstawiony na rysunku 10. Interfejs B l a s t C h a t a został n a p i s a n y w j ę z y k u J a v a S c r i p t . o b r a m o w a n i e (Frame Border). Warstwa prezentacji opiera się na stylach zdefiniowanych w Joomla!. a j e g o d z i a ł a n i e s p r a w d z o n o w przeglądarce Mozilla Firefox (wersje 1 i 2).1). może: • • • • • • wysyłać wiadomości publiczne (do poszczególnych użytkowników i pokoi). utChat jest prostą i m p l e m e n t a c j ą czatu. T e c h n o l o g i a Ajax wykorzystywania jest do odświeżania okna czatu bez konieczności przeładowania całej strony.7. • Budowanie społeczności w Joomla! unek 10. usuwać użytkowników z danego pokoju. zablokować dostęp z danego adresu 1P.j y e s BlastChat korzysta z Ajaksa do pobierania w i a d o m o ś c i na czacie. a na dodatek nie zużywa wiele z zasobów serwera. Ekran konfiguracji rozszerzania pozwala określić rozmiary okna czatu (Width — szerokość. szerokość i wysokość marginesów (Margin Width i Margin Height).Rozdział 10. jest rozszerzeniem zbudowanym w oparciu o skrypt PhpFreeChat. dlatego obsługuje wszystkie języki wspierane przez to rozszerzenie.

9. w konsekwencji.:-: 1 ^ B / u s @ c Po z a i n s t a l o w a n i u k o m p o n e n t u u t C h a t z p o z i o m u interfejsu administratora musisz dodać pozycję menu łączącą z częścią frontową rozszerzenia. Obsługa d o w o l n e g o języka.jma*-! n^s. Po zainstalowaniu komponentu wybierz w interfejsie administratora opcję utChat z menu Komponenty. PhpFreeChat (a także. Zostanie wyświetlony edytor.256 Joomla!. Komponent utChat nie korzysta z bazy danych Joomla! do zapisywania wiadomości i nicków.in. który umożliwia m o d y f i k a c j ę parametrów. Ustawienia zapisywane są w postaci kodu PHP. • • Domyślna konfiguracja nie określa domyślnie wykorzystywanego języka. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 10. który jest bezpośrednio uruchamiany przez rozszerzenie. jak przedstawiono to na rysunku 10. który pozwala na zmianę miejsca przechowywania danych (przykładowo można dodać zapisywanie wiadomości w bazie danych).8. Wsparcie f o r m a t o w a n i a tekstu i e m o t i k o n ó w za p o m o c ą BBCode. Prywatne wiadomości między uczestnikami. t"! . M o d y f i k a c j e za p o m o c ą arkuszy stylów (CSS). Funkcje dla moderatorów (m. Komponent utChat wykorzystuje skrypt PhpFreeChat. który można zapisywać i wyświetlać w postaci kodowania UTF-8.' zr. W ł a s n y system wtyczek. możliwość usuwania i blokowania użytkowników). tylko przechowuje wszystkie wiadomości w postaci prostego archiwum. aby dodać do Joomla! obsługę czatów utChat Joomla! o n o adasmiauczynski o e ii e o « » O * 6 > t & © Q & © |j # ffi^l 7 </ 5 ? t"'". utChat) zawiera następujące f u n k c j e : • • • • • Możliwość p r o w a d z e n i a kilku pokoi. .

francuskim.org).joomla. Fakt ten świadczy o j e j w y d a j n y m działaniu pod dużym obciążeniem. chińskim. które zrzesza programistów i webmasterów Joomla!. to oddzielna aplikacja spełniająca założenia f o r u m .confadv. szwedzkim. mple Machines Forum (SMF) Simple Machines F o r u m jest aplikacją (zobacz rysunek 10. greckim.joomla. norweskim i mmuńskim.org) do prowadzenia forum.admin. Obecnie forum w postaci strony internetowej można łatwo dodać d o istniejącej witryny lub systemu Joomla!. tureckim. Źródeł forów dyskusyjnych należy upatrywać w poprzedzających strony W W W systemach BBS.php 257 ck S u t p a r a m s [ 1 f r o z e n n i. arabskim.org. '( $utparams [ 1 admins 1 ] = aa rr a . katalońskim.phpFreeChat.c k ' ]] . 'Pokoj f u r p a r a m s I 1 t h e m e ' ] = 'msn i u t p a r a m s [ ' l a n g u a g e ' 1 = 1 en__US 1 . r r 2'J. j a k i open source. hebrajskim. hiszpańskim. aby ustawić język na a m e r y k a ń s k ą o d m i a n ę angielskiego: $urparams['language'1 = 'en_US': K o m p l e t n ą dokumentację rozszerzania utChat (a raczej skryptu phpFreeChat) znajdziesz na stronie: www. portugalskim. perskim.tAdocs joomla administiatoi components com_utchat. Wraz z rozrostem internetu dyskusje zostały przeniesione na grupy dyskusyjne. w tym na forum. albańskim. i nfigu racja zszerzenia 3hat zapisywana .10) w y k o r z y s t y w a n ą na g ł ó w n e j stronie Joomla! (www. • Budowanie społeczności w Joomla! sunek 10.y ( ' admin 1 =>. Dodaj poniższą linię. Istnieje jednak możliwość połączenia programu SMF z systemem Joomla! za pomocą specjalnego komponentu.t w postaci du PHP 'jchamianego zez system l\Ith: C: xampp. niderlandzkim. bułgarskim. Jutparams('channeirs'] = i : r a y ( ' P o k o j l ' . Forum Joomla! wykorzystuje do działania aplikację Simple Machines Forum (SMF). tajskim.joomla. węgierskim. net irum dyskusyjne Forum to ogromnie popularna metoda świadczenia p o m o c y technicznej z a r ó w n o dla produktów komercyjnych. wykorzystywana na wielu witrynach.utchat. S M F nie jest rozszerzeniem Joomla!. włoskim. polskim. Społeczność Joomla! rozwija się właśnie dzięki forum (forum. Program dostępny jest w ponad 20 językach: angielskim.Rozdział 10.• ' ) .9. rosyjskim.TRUE. japońskim. fińskim. Ponieważ . niemieckim.

10. Fireboard W przeciwieństwie do SMF. aby w s k a z y w a ł miejsce instalacji SMF. które określają jej wygląd General Discussion Feel free to talk a b o u t a n y t h i n g a n d e v e r y t h i n g in this b o a r d . : [More Stats] S M F z a w i e r a w ł a s n y s y s t e m wtyczek. J e d n y m ze s k u t e c z n y c h s p o s o b ó w j e s t u t w o r z e n i e f o l d e r u 1forum w g ł ó w n y m katalogu Joomla! i zainstalowanie tam oprogramowania forum. Powodem przerwania prac była niekompatybilność licencji. stworzone przez programistów S M F — co zapewnia tym s a m y m n a j l e p s z ą kompatybilność. . galerie. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 10. L a t e s t Member: t e s t L a t e s t Post: " W e l l unit. która jest odrębną aplikacją. Z w r ó ć uwagę.org/ community/index.simplemachines. W pole należy w p r o w a d z i ć odpowiednią ścieżkę absolutną.258 Joomla!. S M F n a l e ż y u m i e ś c i ć w e w n ą t r z struktury k a t a l o g ó w J o o m l a ! . Największe z n a c z e n i e ma parametr Palh to SMF (ścieżka dostępu do S M F ) .org/download/? brie/ges3. Chociaż część frontowa SMF uruchamiana jest w ramach interfejsu Joomla!.simplemachines. funkcje ułatwiające pozycjonowanie (SEO). K o m p o n e n t łączący ( S M F Bridge) możesz pobrać ze strony: www. M n " ( Today at 1 2 : 1 7 : 0 5 PM ) View the most recent posts o i the forum.to * . które p o z w a l a j ą połączyć S M F i Joomla!.simplemachines. Rozszerzenie przedstawione na rysunku 10. Fireboard (połączony z rozszerzeniem J o o m l a b o a r d ) f u n k c j o n u j e j a k o uzupełnienie systemu Joomla!. filtry antyspamowe. Wybierz odpowiednią opcję z menu komponenty. że istnieje sporo innych rozszerzeń. Shoutbox.12 zostało napisane z m y ś l ą o wykorzystaniu w systemie Joomla!. Po zainstalowaniu S M F należy dodać komponent łączący. u r u c h a m i a n a j e s t przez w p r o w a d z e n i e w przeglądarce o d p o w i e d n i e g o adresu.php?topic=184557 — przyp. aby umożliwić uruchamianie forum w r a m a c h interfejsu witryny Joomla!. 3 Oficjalne rozszerzenie SMF Joomla Bridge nie jest już rozwijane ani dostępne na stronie SMF. p o n i e w a ż jest to oficjalne rozszerzenie. 1 Posts 1 Topics Last post by Simple Machines in W«lcom« to SMF! on Today at 12:17:05 PM Forum Stats A 1 Posts in 1 Topics by 1 Members. Instalacja SMF p r z y p o m i n a w instalację J o o m l a ! . pakiet można pobrać na poniższej stronie: www. żeby wyświetlić ekran konfiguracji zilustrowany na rysunku 10. to zawiera własny zestaw tematów. Więcej infonnacji na http://www. Powinieneś j e d n a k korzystać z komponentu SMF Bridge. np. Każde z nich m a swoje w a d y i zalety. następnie kreator przeprowadzi Cię przez proces instalacji.org A b y u m o ż l i w i ć i n t e g r a c j ę ze s t r o n ą J o o m l a ! . Po zainstalowaniu k o m p o n e n t u łączącego m u s i s z s k o n f i g u r o w a ć go za p o m o c ą interfejsu administratora. dostępnych jest wiele rozszerzeń.11. p o n i e w a ż j e g o poprawne ustawienie jest w a r u n k i e m działania połączenia. zarządzanie reklamami i wiele innych. tłum. S M F należy zainstalować oddzielnie od Joomla!.

Rozdział 10. najnowsze wątki. obsługa systemów prywatnych wiadomości. system szablonów p o r ó w n y w a l n y z S M F . obsługę Joom!Fish. org . W s z e l k i e prawa zastrzeżone.12. ) ekranie nfigu racji części 1ministracyjnej AF Bridge ajduje się opcja 'ath to SMF" Configuration Path to SMF (absolut): SMF Forum intergration: Use SMF CSS in other pages?: Synchronize Language from Mambo/Joomla to SMF?: i Synch Upgrade C :V:amppV-itdo sljoomlaVorum Wrapped V Yes V No v 259 Create path automatically & dlatego nie w y m a g a żadnych łączników. obsługa wielu j ę z y k ó w . integracja z systemem profili u ż y t k o w n i k ó w C o m m u n i t y Buildera.Ttłli |)OST Pobieiz n a g l o w n ostatnich postów.i go ty Fol tlili Forum 1 Sample Forum 1 Pobierz nagłówki ostatnich p o s t ó w Joomlaboard Forum Component i i i Stable T'JJO Shoes M . import danych Joomlaboard.«otispam integration b y JoorniaPi. •ęść frontowa omlaboard 'korzystuje :tuainy ablon strony ) stworzenia idobnej ezentacji -Joomlaboard-Forum :atriie posty . która pozwala na integrację z Joomap. przyklejone tematy i inne. sunek 10.F a o t o r y Wersja PL Zwiastun . Integracja z systemem jest znacząca — zwłaszcza w zakresie wyglądu i uprawnień użytkowników. systemów komentarzy i innych. Fireboard posiada następujące f u n k c j e f o r u m dyskusyjnego: • • • • nieograniczona możliwość definiowania kategorii i podkategorii.11. tworzenie map stron Google. C o p y r i g h t © 2008 O p e n Source Matters. generowanie kanałów R S S i d o k u m e n t ó w w formacie P D F . • • • • • • Możesz pobrać komponent Fireboard i p o w i ą z a n e moduły z poniższej strony: www. . bestofjoomla. opcja wybierania własnych ulubionych w ą t k ó w przez u ż y t k o w n i k ó w . J o o m l a ! jest w o l n y m o p r o g r a m o w a n i e m d o s t ę p n y m na licencji G N U G P L . takich jak ClexusPM i Uddeim. Fireboard bezpośrednio wykorzystuje listwy kontroli dostępu ( A C L ) Joomla! do zarządzania uprawnieniami u ż y t k o w n i k ó w .oom T e a m Tenuity 1 Odpowiedzi Ost. własna architektura wtyczek. ! R e g u l a m i n i i Pomoc szukaj w forum Forum '' . • Budowanie społeczności w Joomla! sunek 10. umieszczanie d o d a t k o w y c h funkcji w panelach: n a j n o w s z e wiadomości.

Rysunek 10. Jeśli j e d n a k wirtualna s p o ł e c z n o ś ć j e s t j u ż silna. Sondy Sondy m o g ą być doskonałym dodatkiem. a n a s t ę p n i e w p r o w a d ź nazwę. Użytkownicy będą mogli teraz dodawać wiadomości na utworzonym forum. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Po pobraniu komponentu możesz zainstalować go w tradycyjny sposób.260 Joomla!. Panel kontrolny rozszerzenia Fireboard pozwala na dostęp do konfiguracji. Inwestowanie w nieruchomości. ikona szybkiego uruchomienia interfejsu administratora Fireboard. s o n d y m o g ą b y ć d o s k o n a ł ą m e t o d ą poznania opinii użytkowników. Tym r a z e m w y b i e r z z listy Item Level k a t e g o r i ę .13. k t ó r ą p r z e d c h w i l ą u t w o r z y ł e ś . które umożliwią u ż y t k o w n i k o m dostęp. Kolejnym krokiem po zainstalowaniu komponentu jest dodanie kategorii i forów. aby zobaczyć wyniki sondy. a następnie wprowadź tytuł forum. statystyki f o r u m i inne. Panel kontrolny Fireboard. przedstawiony na rysunku 10. pobieranie i w y ś w i e t l a n i e n a j n o w s z y c h t e m a t ó w za p o m o c ą Ajaksa. M o g ą służyć także za źródło informacji i opinii społeczności na różne tematy — także na temat strony. Zapisz kategorię i przejdź do tworzenia kolejnej. M o ż l i w e jest także dodanie m o d u ł ó w oferujących takie funkcje. Pozostaw u s t a w i e n i e Item Level na Top Level ( P o z i o m n a d r z ę d n y ) . . pozwala na dostęp d o wszystkich funkcji rozszerzenia. N i każdej stronie zn< jdziesz pomoc kontekstowi objaśniającą. jeśli wirtualna społeczność została uruchomiona. Następnie d o d a j w Menadżerze Menu pozycję łączącą z komponentem Fireboard.13. za p o m o c ą opcji Rozszerzenia/Instalator. lak korzystać z dostępnych narzędzi.O Blokowanie Forum Łf^yi Synchronizacja użytkowników O Strona domowa Fireboard | Wczytaj przyktedc w e dane W ¥ Usuń przykładowe dane Uśmieszki (**) Przelicz statystyki kategorii Rangi Po kliknięciu przycisku New zostaniesz przeniesiony do ekranu tworzenia kategorii. zarządzania użytkownikami i wystanymi plikami oraz do administracji forum Fireboard .Panel kontrolny W i t a j m i f o r u m Fii e B o a i d Dziękujemy za w/bór FireBoard jako T w ó j 3go Forum. Kliknięcie przycisku Forum Administration s p o w o d u j e wyświetlenie ekranu. wyświetlanie najlepszego i ostatnio zarejestrowanego użytkownika. Niektórzy spośród o d w i e d z a j ą c y c h z a g ł o s u j ą tylko p o to. \ . np. gdzie możesz d o d a w a ć n o w e kategorie. N a te stronie możesz prz egiądać statystyki forum. jak wybór t e m a t ó w . . ł ą za po lewej stronie umożliwią C i administrację wszystkimi as pektami forum. ifiguracja _ M 1 <% ipJL 3 Użytkownicy css 18- / J sśkm Przeglądarka grafik Edytor pliku CSS Kategorie i fora Przeglądarka plik ów .

Rozdział 10. • Budowanie społeczności w Joomla!
System o b s ł u g i sond j e s t , o c z y w i ś c i e , d o m y ś l n i e d o ł ą c z o n y d o J o o m l a ! . R y s u n e k zawiera fragment strony, na której z n a j d u j e się sonda. ysunek 10.14. Umyślne pytanie ' sondzie ystemu Joomla! otyczy astosowań oomla!
W e l c o m e to the Frontpage Polls

261
0.14

Welcome to Joomla!

&

1

Joomla! is used for? 0 O Community Sites Public Brand Sites eCommerce Blogs Intranets Photo and Media Sites All of the Above!

Joomla! is a free open source fi amewoik and content publishing system designed toi quickly ci eating highly interactive multi-language Web sites, online communities, media paitáis, hloys and eCo applications. Joomla! provides an easy-to-use graphical user interface that verstóíi 1.5 simplifies the management and publishing of large volumes of content including HTML, Powered by

0 0 0 Q O

M Joomla!

G ł o s u j J I Wyniki

Who's

Online

Możesz skorzystać także z innych rozszerzeń, które m a j ą więcej funkcji i o f e r u j ą w i ę k s z ą elastyczność. Moduł sondy dołączony jest także do pakietu S M F , który miałeś o k a z j ę zainstalować wcześniej. Aby dodać sondę w aplikacji SMF, kliknij przycisk Add Poll z panelu administratora S M F . Zostanie wyświetlony ekran tworzenia sondy (co przedstawiono na rysunku 10.15). M o ż e s z dodać dowolną liczbę odpowiedzi, skonfigurować czas trwania sondy, a także wstawić k o m u nikat opisujący p o w o d y j e j uruchomienia. ysunek 10.15. )odanie sondy ' programie SMF ?st tak proste jak wysłanie nowej wiadomości a forum
Post n e w poll S u b j e c t : ;Miejsce spotkania Message icon: Question: Standard v, ••.;>'

Gdzie najlepiej SIĘ spotkać? O p t i o n 1: Kawiarnia O p t i o n 2: Park miejski Option 3: Góra św. Jerzego O p t i o n 4: O p t i o n 5: j ( Add Option)

„ .. Options:

Po11

. .. 1 Maximum votes per user.
Run the poll for days, (leave blank for no limit) Eli Allow user to change vote, Show the poll's results to anyone.

W panelu a d m i n i s t r a t o r a S M F m o ż l i w e j e s t u s t a w i e n i e w i e l u d o d a t k o w y c h p a r a m e t r ó w i funkcji sond. Jedną z zalet uruchamiania sond w S M F jest ich bliskie powiązanie z tematem forum dyskusyjnego. Skoro próbujesz zgromadzić na swojej stronie z a a n g a ż o w a n ą społeczność, to czy istnieje lepszy sposób pozyskania opinii u ż y t k o w n i k ó w niż umieszczenie sondy w miejscu, gdzie dyskutowane są sporne tematy. Sondy utworzone w programie S M F pojawiają się na liście tematów (zobacz rysunek 10.16) w dziale, w którym zostały umieszczone. Po kliknięciu odnośnika p r o w a d z ą c e g o d o sondy wyświetlany jest formularz umożliwiający oddanie głosu zamiast wprowadzenia wiadomości. Do p o p r a w n e g o działania sond niezbędne jest włączenie obsługi ciasteczek w przeglądarce, ponieważ moduł sondy wykorzystuje je, aby zapobiec wielokrotnemu głosowaniu przez tego samego użytkownika w j e d n e j sondzie.

262

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W

Rysunek 10.16. Sonda wyświetlona w interfejsie forum SMF

Poll Question: Gdzie najlepiej się s p o t k a ć ? O Kawiarnia • 0 Park miejski Góra Św. Jerzego
y i e w Lock resu|t>;

voting Edit Pol!

1 Submit Vote I : previous next Pages:[1]

Administrator Newble Posts-i

test

-

Miejsce spotkania

« o n : T o d a y at 0 6 : 2 5 : 2 5 PM »

_ A t u i »
L J :

¿teRmo» aaa
M &

'

kkkkk

'

Proszę o d d a w a ć głosy, gdzie c h c i e l i b y ś c i e s p o t k a ć się z r e s z t ą użytkowników forum ©

R e p o r t to m o d e r ator

37.206.22.160

Pages:[1]

Komentarze
Komentarze to szczególnie e f e k t y w n a metoda b u d o w a n i a społeczności. Nie w y m a g a j ą dod a w a n i a t e m a t ó w na f o r u m , które nie d a j ą p e w n o ś c i , czy d o c z e k a m y się odpowiedzi, ale j e d n o c z e ś n i e u m o ż l i w i a j ą wysyłanie opinii i dzielenie się wrażeniami na temat określonych treści umieszczonych na stronie. Przeogromna liczba udanych stron zawiera funkcję komentowania. Niektóre witryny (np. epinions.com) nie zawierają wielu artykułów — główną treść stanowią opinie użytkowników. Komentarze stają się coraz popularniejszą funkcją na wszystkich wielkich stronach. Niektóre z nich to Onet.pl, Wp.pl, Gazeta.pl. Implementacja rozszerzenia A k o C o m m e n t lub ¡JoomlaComment umożliwi odwiedzającym dodawanie komentarzy pod k a ż d y m artykułem. Włączenie funkcji k o m e n t o w a n i a oznacza nie tylko udostępnienie platformy dla konstruktywnej krytyki, pozwala także o d w i e d z a j ą c y m na uzupełnianie treści artykułu d o d a t k o w y m i i n f o r m a c j a m i i odnośnikami.

AkoComment Tweaked Special Edition 1.4.6
J e d n y m z najpopularniejszych s y s t e m ó w komentarzy jest rozszerzenie A k o C o m m e n t . Warstwę prezentacji s t w o r z o n o , k o r z y s t a j ą c z arkuszy stylów, co p o z w a l a w e b m a s t e r o w i na d o w o l n e d o p a s o w y w a n i e w y g l ą d u komentarzy. Rozszerzenie A k o C o m m e n t zawiera następ u j ą c e funkcje: • • • • • d o d a w a n i e komentarzy z f o r m a t o w a n y m tekstem; tworzenie kanałów R S S zawierających n a j n o w s z e komentarze; p o w i a d a m i a n i e administratora o n o w y c h komentarzach; obsługa szablonów, co przekłada się na bogate możliwości dopasowywania wyglądu; ograniczanie liczby komentarzy pod k a ż d y m artykułem;

Rozdział 10. • Budowanie społeczności w Joomla!

263

definiowanie minimalnego czasu między komentarzami d o d a w a n y m i przez tego samego użytkownika;

• • •

opcjonalne powiadamianie użytkownika o kolejnych komentarzach; generowanie obrazków C A P T C H A , które z a p o b i e g n ą spamowi; integracja z profilem użytkownika w systemie C o m m u n i t y Builder.

Aplikacja dostępna jest w wielu językach: angielskim, brazylijskim, portugalskim, chińskim, czeskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, węgierskim, indonezyjskim, włoskim, norweskim, polskim, rosyjskim, słowackim, hiszpańskim i tureckim. Podczas dodawania komentarza można w p r o w a d z i ć d o d a t k o w o adres e-mailowy i adres strony d o m o w e j użytk o w n i k a ( z o b a c z r y s u n e k 10.17), a a d m i n i s t r a t o r m o ż e z a d e c y d o w a ć , czy te d o d a t k o w e informacje b ę d ą wyświetlane obok komentarzy. suneK 10.17. ygląd <oComment st jednocześnie •zyjazny profesjonalny Write Comment
« p l e a s e k e e p the topic of m e s s a g e s relevant to the subject of t h e article. • P e r s o n a l v e r b a l a t t a c k s will b e d e l e t e d , • P l e a s e d o n ' t u s e c o m m e n t s t o p l u g y o u r w e b s i t e , S u c h m a t e r i a l will b e r e m o v e d . • J u s t e n s u r e t o * R e f r e s h * y o u r browser for a new security c o d e t o b e d i s p l a y e d prior to •

clicking code,

on the 'Send' button. K e e p i n m i n d t h a t t h e a b o v e p r o c e s s o n l y a p p l i e s if y o u s i m p l y e n t e r e d t h e w r o n g s e c u r i t y

Name: E-mail Homepage Title: BBCode: Comment:

Jan Kowalski

» s u m ( ¡ a E l i a is e s
Wspaniała strona, pozdrawiam jej autorów

# w é c* a è #

Code:*
i 1 i wish t o b e c o n t a c t e d by e m a i l r e g a r d i n g a d d i t i o n a l coir m e n t »

Send

1

Formatowanie tekstu możliwe jest dzięki zastosowaniu znaczników BBCode, prostego języka, podobnego do HTML. Znaczniki umieszcza się w nawiasach kwadratowych: [b] o d p o w i a d a pogrubieniu (ang. bold), [i] pochyleniu tekstu (ang. italić), a [u] podkreśleniu (ang. underline). Dodatkowo obsługiwane są wypunktowane listy, emotikony i wprowadzanie tekstu w dowolnym języku obsługiwanym przez Joomla!. A k o C o m m e n t możesz pobrać na: www.visualclinic.fi" Pakiet A k o C o m m e n t składa się z wtyczki (bot_akocomment_SE.zip), k o m p o n e n t u (com_ akocomment_SE.zip) i dwóch modułów (mod_ac_lastcomments.zip i mod_ac_mostfavowed. zip). Wtyczka p o w o d u j e wyświetlanie odnośnika Komentarzy (x) pod k a ż d y m artykułem, przy czym litera x odpowiada liczbie dodanych komentarzy. Kliknięcie tego odnośnika powoduje uruchomienie komponentu.

264

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W
Interfejs administratora, z i l u s t r o w a n y na rysunku 10.18, u m o ż l i w i a d o k ł a d n e ustawienie opcji związanych z układem strony i d o d a w a n i e m nowych wiadomości. Obecna jest także f u n k c j a zgłaszania, dzięki czemu użytkownicy m o g ą i n f o r m o w a ć administratora Joomla! o obraźliwych lub spornych komentarzach.

Rysunek 10.18. Interfejs administratora AkoComment umożliwia konfigurację procesu dodawania i wyświetlania komentarzy

/

TUJEflKED SPECIAL EDITION

General

Layout

Postinq

Notification

Reports ; Favoured

Template With individual botcommand {moscomment} you can choose we not for every content item individually. Using the second option comments on/off for complete sections. If you use second operating mode, you can choose here which comment system. Multiple selections are possible.

Main O p e i atiiuj M o d e :

HI
Sections available :

About Joomla! fiSMHH

Aiito|>til>lish C o m m e n t s : Anonymous Comments: Foi l e g i s t e i e d u s e i s : s h o w n a ni e oi useiname ? Comment Window :

O Nie ® Tak

Automatically publish new comments? Allow unregistered users to post comments?

O

Nie

0

Tak

|^p»«fii||||||||| Username Choose where to open the comments. Open in new window

S h o w c o m m e n t s o n Ai chives :

Ö Nie © Tak

S..J enabled add new comment on archive item

AkoComment Tweaked Special Edition www.visualclinic.fr v.1.4.6 Based on AkoComment v.2 ©Copyright 2004 by Arthur Konze - w w w rnamboportal corn

Praktycznie wszystkie elementy systemu komentarzy można ustawić, dopasowując dostępne parametry lub m o d y f i k u j ą c szablon. Do parametrów wyświetlania należą Autolimit num of comments to display (Automatycznie ograniczaj liczbę wyświetlanych komentarzy), Num of comments per page (Liczba komentarzy na stronie), Show favoured link (Wyświetlaj prom o w a n y odnośnik), Show quote this article in website link (Pokazuj odnośnik do cytowania treści artykułu), Show hits/view (Wyświetlaj liczbę odsłon), Show print link (Pokazuj odnośnik uruchamiający drukowanie), Show send Email link (Wyświetlaj odnośnik do powiadamiania znajomych przez e-mail), Show read more link (Pokazuj odnośnik „Czytaj więcej"). Dostępna j e s t o p c j a w y ś w i e t l a n i a listy k o m e n t a r z y w oparciu o arkusze stylów lub w postaci tabeli HTML.

¡JoomlaComment
K o m p o n e n t !JoomlaComment, przedstawiony na rysunku 10.19, dodaje na stronie funkcje komentowania z wykorzystaniem technologii Ajax. Umożliwia także importowanie komentarzy rozszerzenia AkoComment. Rozszerzenie ¡ J o o m l a C o m m e n t zawiera następujące funkcje: • interfejs systemu komentarzy opiera się na technologii Ajax, dlatego nie jest w y m a g a n e p r z e ł a d o w y w a n i e całej strony; obsługa obrazków; awatar użytkownika; cytowanie innych komentarzy;

• • •

Rozdział 10. • Budowanie społeczności w Joomla!
sunek 10.19. •ęść frontowa lomlaComment ;t bardzo zejrzysta

265

i Nick: | E-mail: | Strona www. i Tytuł. [ UBBCode: B Z U nie powiadamiaj *

»

fi

Ä

-kolor-

v

-rozmiar-

"

e © @ OiD ©®

© © © © © ©

® €> © ©© ©

O © © ©

[ Wyślij |

• • •

formatowanie tekstu i emotikony, obsługa B B C o d e ; integracja z profilami i awatarami w systemie C o m m u n i t y Builder; dostępność w wielu językach: angielskim, słowackim, czeskim, włoskim, niemieckim, norweskim, hiszpańskim, tureckim, greckim, węgierskim, perskim, bułgarskim, macedońskim, niderlandzkim, brazylijskim i portugalskim.

Podobnie jak w większości z a a w a n s o w a n y c h k o m p o n e n t ó w p o z w a l a j ą c y c h na d o d a w a n i e treści przez użytkowników, także w I J o o m l a C o m m e n t w b u d o w a n o f u n k c j e chroniące przed spamem: • • • • generowanie obrazków C A P T C H A ; blokowanie u ż y t k o w n i k ó w ; lista cenzurowanych słów; ograniczenia długości wpisu.

U o o m l a C o m m e n t możesz pobrać na poniższej stronie: http://joomlacode.org/gf/project/joomagecomment/frs/ Podobnie jak większości komponentów, instalacja UoomlaComment odbywa się za p o m o c ą opcji Rozszerzenia/Instalator. Co różni ten k o m p o n e n t od pozostałych? — fakt, że w t y c z k a dodająca odnośnik do komentarzy pod k a ż d y m artykułem instalowana jest automatycznie. Interfejs administratora, zilustrowany trów p o g r u p o w a n y c h w trzy zakładki: (Zabezpieczenia). W zakładce General komentowanie w wybranych sekcjach na rysunku 10.20, umożliwia konfigurację parameGeneral (Ogólne), Layout (Układ strony) i Security m o ż n a włączyć obsługę technologii A j a x , wyłączyć i kategoriach, ustawić obsługę B B C o d e , format daty

266

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W
i różne opcje powiadamiania. Zakładka Layout udostępnia w y b ó r kilku różnych szablonów, w ł ą c z e n i e z a g n i e ż d ż a n i a k o m e n t a r z y , d o p u s z c z a l n ą długość w p i s ó w , a także aktywację funkcji „Read o n " (Czytaj dalej). Zakładka Security pozwala skonfigurować wymienione wcześniej m e c h a n i z m y ( C A P T C H A , zapisywanie adresów IP itd.). Bardzo użyteczna jest możliwość zdefiniowania listy słów i ich substytutów, którymi zostaną automatycznie zastąpione (lista zawiera w większości wulgaryzmy).

Rysunek 10.20. Interfejs administratora IJoomlaComment pozwala na konfigurację wyglądu stron dodawania i wyświetlania komentarzy

General

Security

Postmy

Layout

B « i < Settings Uninsuli complete mode: ® Nie O Tak Delete also tables when uninstall! Do not active except if you would i ijoomlacomment ar For expert only 1 ou can change here the joscomment mamtaoi fund h a c k e d the corserit html (tor example: to display the read only fundi V V if auto: W i l l i e « e mosContiijlanguage parameters it auto will use the mosConfigtanguage parameters Php iconv library i input t h e chat se 1: of y o u t joonila installation it it is different ti C l i c HERE t o c h e k if it is s u p p o r t e d h y t h e inconv tit» , t i y ' els joomlacommert support, It t h i s i s m u i h j j ade ft out a r e l e a s e o l d e i than 3.0 J . once you parameter, qotot- ansae Comment.: and use She Convert To LCh*se convert r e l i e d a: If y o u had change I, some comments ici*8te<i with ajax • have to be c others ('created w ithout siax'i have not to be converted i In this case, comments only (those with strange character?!). h i s . S e c t i o n s .'««1 C a t e g o r i e s ciii m a Exclude I n c l u d e : © Exclude O include ff INCLUDE, this W' i! allow comments for »ems which are IN selected sections Oft IN s& eeted categories. If EXCLUDE, this v 'ill not allow comments for items which are IN sele selected .--ections OR IN s elected categories ¡eld to exclude/include items Ids Format: list of Ids

M a m h o t content f u n c t i o n :

on FVepare Content

Fi o u t e w l l a n g u a g e : Bsckend lanytiage: Local chaise*: if y o u «we <tj><jf a d i n g o l d e t i eie,»?e thant :i,0. i e a d catefully d e s c r i p t i o n o n t h e fiiiiirt:

autodetect autodetect utf-8

fssclude I n c l u d e i t e m s i d s :

Exclude Include sections:

Static Content About Joomla!

Clic to Exclude-lnc ude sections-. Use CTRL, or SHIP key to select unselect lines.

Sieci spolecznościowe
Chociaż najpopularniejszym przykładem sieci społecznościowej jest MySpace.com, strony tego typu m o g ą zawierać dosłownie wszystko — od listy „moich ulubionych filmów", po listę przepisów kulinarnych. Sieci społecznościowe stanowią platformę, której sercem jest k l a s y f i k o w a n i e list z a k ł a d e k i d z i e l e n i e się nimi — a w k o n s e k w e n c j i listą stron, które wskazują. Proces ten odbywa się poprzez przesyłanie odnośników lub wiadomości e-mailem. Założeniem sieci społecznościowych jest tworzenie przez u ż y t k o w n i k ó w list zakładek (odsyłaczy do stron W W W ) , które u w a ż a j ą za interesujące. Listy są następnie przypisywane do odpowiednich kategorii i znaczników, aby można było j e wyszukiwać i przeglądać w katalogu. U ż y t k o w n i c y m a j ą dostęp do list umieszczonych przez innych, m o g ą oceniać poszczególne odnośniki lub całe listy. Często listy zakładek publikowane są w formie kanałów RSS, co pozwala zainteresowanym na śledzenie n a j n o w s z y c h zakładek z danej listy. Struktura a r t y k u ł ó w J o o m l a ! j e s t ś w i e t n y m ź r ó d ł e m materiałów, które m o ż n a sugerować innym. Dostępnych jest kilka rozszerzeń, które w s p ó ł p r a c u j ą z różnymi serwisami społcczn o ś c i o w y m i , u ż y t k o w n i k musi w y ł ą c z n i e kliknąć o d p o w i e d n i ą ikonę, aby dodać artykuł umieszczony na T w o j e j stronie do listy zakładek. J e d n y m z najpopularniejszych rozszerzeń tego typu jest SocialBookmarkerBot.

Rozdział 10. • Budowanie społeczności w Joomla!

267

jcialBookmarkerBot vl.3.2
Aby zachęcić użytkowników do dodawania zakładek wskazujących artykuły na Twojej stronie, możesz zainstalować rozszerzenie Social BookmarkerBot, które wstawia rząd przycisków na dole wybranych podstron (zazwyczaj są to podstrony zawierające artykuły), przedstawiono to na rysunku 10.21. Przyciski pozwalają na szybkie dodanie zakładek na stronach: BlinkBits, Blinklist, Blogmarks, BlogMemes, Del.icio.us, Digg, Facebook, Fark, FeeMeLinks, Furl, Google Bookmarks, Ma.gnolia, Netscape, Netvouz, Newsline, P l u g ł M , RawSugar, Reddit, Shadows, Simpy, Slashdot, Spurl, Squidoo, StumbleUpon, T a i l r a n k i l i n k a G o G o , Technorati, W i n d o w s Live, Witsts i Yahoo! Bookmarks. (sunek 10.21. ozszerzenie Social ookmarker wyświetla listę rzycisków, które pozwalają a dzielenie się zakładami innymi użytkownikami
Add this page to your favorite Social Bookmarking websites

fi

y

«:

*l

A

ui

4i> m

r

•>* KS

-4

U*

Dostępna jest także opcja wyświetlania „sprytnych" przycisków dla stron Digg, Del.icio.us i Reddit w p r a w y m lub lewym g ó r n y m rogu każdego artykułu. Ich pojawianie m o ż n a ograniczyć do podstron zawierających skróconą wersję artykułu lub do tych zawierających całe artykuły. Panel może być wyświetlany na górze, na dole lub zarówno na górze, jak i na dole; może zawierać wszystkie lub wybrane przyciski. Rozszerzenie usuwa także wszystkie dodatkowe informacje z łańcucha żądania, takie jak ID użytkownika, generowane są absolutne adresy U R L (to znaczy, że działają niezależnie od miejsca, w którym zostaną umieszczone). Przycisk dla witryny Digg, wyświetlany po prawej stronie artykułu, działa poprawnie tylko wtedy, gdy włączona jest opcja Proste adresy na ekranie Konfiguracji Globalnej w interfejsie administratora. W przeciwnym wypadku występuje błąd generowany przez kod JavaScript, pobrany z serwera Digg.com. Wtyczkę SocialBookmarkerBot można znaleźć pod poniższym adresem: http://joomladigger.com/joomla-extensions/plugins/more-traffic-for-yourjoomla-website. html Instalacja odbywa się standardowo za p o m o c ą opcji Rozszerzenia/Instalator, wtyczkę należy opublikować po zainstalowaniu. Domyślnie panel z przyciskami wyświetlany jest pod wszystkimi artykułami na stronie. K o r z y s t a j ą c z interfejsu administratora, m o ż n a ustawić opcje wyświetlania przycisków.

alendarz wydarzeń
Kalendarz wydarzeń to doskonały sposób na skupienie w j e d n y m miejscu ludzi zainteresowanych wydarzeniami danego typu, zachęca także społeczność do spotkań na żywo. Rozszerzenia oferujące funkcjonalność kalendarza wydarzeń dostępne dla Joomla! są j e d nocześnie proste i dobrze skonstruowane. Rozszerzenie Event Calendar (JEvents) jest bardzo elastyczne w zakresie prezentacji i organizacji zdarzeń w kategoriach. JCalPro zawiera więcej funkcji związanych z regularnymi wydarzeniami i planowaniem.

268

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W
Jeśli nie chcesz zarządzać kalendarzem zdarzeń na stronie WWW, możesz skorzystać z darmowej usługi Google Calendar fwww.google.com/calendar>. Następnie, za pomocą odpowiedniego modułu, możesz wstawić ją na swoją stronę. Usługa Google Calendar zawiera opcje automatycznego wysyłania przypomnień (za pomocą poczty elektronicznej lub SMS-ów) zapisanym użytkownikom.

Rozszerzenie Events Calendar (JEvents)
R o z s z e r z e n i e E v e n t s Calendar, p r z e d s t a w i o n e na rysunku 10.22 (znane także pod n a z w ą JEvents), pozwala na łatwe zarządzanie wydarzeniami. Nie tylko możliwe jest dodawanie praktycznie nieograniczonej liczby wydarzeń, ale także określanie powtarzalności (codziennie, co miesiąc, co rok). Zdarzenia można umieszczać w kategoriach definiowanych przez użytkowników. Rysunek 10.22. Interfejs rozszerzenia Events Calendar (JEvents) jest bardzo prosty
Start
X. •

[December 01 200«

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

X

2

3

Pakiet Eevents Calendar (JEvents) składa się z kilku k o m p o n e n t ó w , m o d u ł ó w i wtyczek: • • • Komponent Komponent Events Calendar administracyjny — G ł ó w n y komponent wyświetlający kalendarz. — Umożliwia konfigurację systemu.

Moduł kalendarza dla Events Calendar — Mały kalendarz z zaznaczonymi wydarzeniami, który można wstawić np. na stronie głównej. Moduł listy nadchodzących z n a j d u j ą c y c h się w bazie. wydarzeń — Lista nadchodzących wydarzeń

Rozdział 10. • Budowanie społeczności w Joomla!

269

Moduł legenda wydarzeń w kalendarzu.

— Przedstawia legendę symboli p o j a w i a j ą c y c h się

Wtyczka wyszukiwania w kalendarzu.

— Umożliwia w y s z u k i w a n i e wydarzeń w p r o w a d z o n y c h

Wtyczka tworzenia raportów z wydarzeń — A u t o m a t y c z n e d o d a w a n i e odnośnika pod wydarzeniami, który przenosi na stronę, gdzie m o ż n a dodać zdjęcia i relacje z minionych wydarzeń.

Przed wprowadzeniem wydarzeń do kalendarza musisz najpierw utworzyć kategorię za p o m o c ą opcji Add Category w części a d m i n i s t r a c y j n e j k o m p o n e n t u J E v e n t s ( p r z e d s t a w i o n o to na rysunku 10.23). Po zapisaniu kategorii musisz j ą j e s z c z e opublikować, ponieważ domyślnie nowe kategorie nie są aktywne. Po utworzeniu kategorii możesz zacząć dodawać wydarzenia. irsunek 10.23. 'rzed /prowadzeniem ikichkolwiek tydarzeń należy definiować o najmniej jedną ategońę
Add Category Kolor Category Title Category Name Image Image Position Ordering Access XXXXDescription XX XX Color Picker Wakacje Wakaqe articles jpg Left
V;

V

V V / U ABC

Public U

w m mm
*! i n

- Styles -- v d, >t

-- Format •f —

v

-- Font family s r

:= i = i

W A

u ' * a - »

- ¿ H i

Wprowadzanie wydarzeń (zobacz rysunek 10.24) odbywa się w części frontowej rozszerzenia JEvents. Dla nowego wydarzenia można wpisać tytuł, wybrać kategorię i wprowadzić k o m pletny opis. Opcjonalnie m o ż n a ustawić informacje o miejscu, dane kontaktowe i inne niezbędne informacje dla danego wydarzenia. Wprowadzone dane wykorzystywane są podczas wyszukiwania, dlatego dodając wydarzenia, staraj się umieszczać słowa kluczowe, aby użytkownicy zainteresowani wydarzeniami danego typu mogli j e odnaleźć. Jeśli przejdziesz do ekranu konfiguracji w interfejsie administratora (zilustrowanym na rysunku 10.25), z n a j d z i e s z o p c j e p o z w a l a j ą c e na k o n t r o l o w a n i e w y g l ą d u , a także dostępu i uprawnień użytkowników. Możliwe jest także ustawienie pliku C S S w y k o r z y s t y w a n e g o na stronach z wydarzeniami. Arkusz stylów m o ż n a zmieniać, aby odpowiednio d o p a s o w a ć wygląd kalendarza do aktualnego szablonu strony. Rozszerzenie Events Calendar możesz pobrać na stronie: joomlacode.org/gf/projects/jevents Instalacja odbywa się za pomocą opcji Rozszerzenia/Instalator i nie różni się od postępowania w przypadku innych k o m p o n e n t ó w . A b y w s t a w i ć kalendarz E v e n t s C a l e n d a r na stronie, dodaj pozycję m e n u łączącą z k o m p o n e n t e m .

270

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W

Rysunek 10.24. Ekran dodawania nowych wydarzeń został podzielony na kilka zakładek

Common

Calendar

images:

Extra

Help i

About

Temat: Kategorie: Aktywność B

Ferie zimowe Wakacje "V Poziom dostępu Public
V

I
S=

u

ák W 1

m

m

m i

m

--styles-4> C2f! ZŁ

v

-- Format -a !
1

v J -

-- Font family ~ ii !3 u

v A -

B

J » » j a '

JL

i l l

X,

xa I n

- s

," |

B a w sią z nami!|

Grafika <?«

Pagebreak

Readmore

Rysunek 10.25. Część administracyjna zawiera opcje konfiguracji i tworzenia relacji

JEvents
Component « ' •: .--4,
CSS

J Events C onf i g (vi 4 c ek to,,e r version ] . hc ew 2
I Tooltip About

These settings aie only foi the compone Admin Mail Access Publish from Frontend First Day View mail View "By" View "Hits" View Repeat and time Show All Repeat Events in Year List Hide "See By Categories (appropriate if events legend module is visible) Show Copyright Footer Date Format Use 12hr time Format Use new Icon Navigation bar Navigation Bar Color Start Page No. of Events Use Simple Default Event Color Event color rule Titlelength t woj^adres .pi Only special ghts and admins Admins and Super Admins only V Sunday first V O Nie © ak C ) Nie © ak O Nie ® ak O Nie % ak O Nie © ak ® Nie O ak v

O Nie V'> ak French-Englis ® Nie Green Day O ak V v V

O Nie ® ak

©
O ak Q V

© Nie

O Random ••J None O Category ' Event specific colors allowed
O

JCalPro
Jednym z najatrakcyjniejszych kalendarzy jest rozszerzenie JCalPro, przedstawione na rysunku 10.26. Zastosowanie różnych stylów pozwala dopasować kalendarz do prezentacji reszty strony. Wygląd wszystkich elementów może być modyfikowany przez zmianę plików CSS. Dodawanie wydarzeń odbywa się z wykorzystaniem edytora ustawionego w Joomla!, co pozwala na w p r o w a d z a n i e f o r m a t o w a n e g o tekstu. Rozszerzenie jest ściśle związane z systemem zabezpieczeń Joomla!, dzięki czemu możliwa jest kontrola dostępu prywatnych kategorii, a także zarządzanie wprowadzaniem wydarzeń. Dostępne są także moduły wyświetlające wersję minikalendarza, a także nadchodzące wydarzenia.

Rozdział 10. • Budowanie społeczności w Joomla!
itsunek 10.26. 'ozszerzenie CalPro ma 'spaniały iterfejs części •ontowej, tóry dodatkowo wżna lodyfikować 1zięki systemowi zablonów

271

fiSJ

Si=j

Weekly view 0

ŚźB

%

Monthly View 4 October 208« Nowe rofeei 008

Sunday, Hovember 30, /«*8 Beceniber >«08 t

<> football 2 3 4 «»Business Maeting 6

7
O Football Game 14 <> Football Game

u
Oeuiiness : Meeting

13

17 n -M
25

i« OSuiines? Westing -M O Business

20

It
<> Football

27

m
;

<» Football Gam*

;

OfWonthSy | Work

Today • Search Calendar •

1

i Sports

¡ T y p e m ome k e y w o r d s . . ,

!j Go .

JCalPro zawiera następujące funkcje: • • • • Widok zdarzeń z danego dnia, tygodnia, miesiąca, a także z danej kategorii. Integracja z kategoriami Joomla!, w tym kontrola uprawnień. G e n e r o w a n y kalendarz jest zgodny ze standardami X H T M L i CSS. W p r o w a d z o n e zdarzenia m o ż n a w y s z u k i w a ć za p o m o c ą standardowej wyszukiwarki Joomla!. Zastosowanie edytora W Y S I W Y G ustawionego w Joomla!, co pozwala na formatowanie tekstu. Możliwość m i n u t o w e g o planowania zdarzeń. Funkcja importowania zdarzeń i kategorii systemu Extcalendar. Moduł wyświetlający nadchodzące wydarzenia. Obsługa wielu j ę z y k ó w za pośrednictwem funkcji systemu Joomla!. Powiadamianie administratora o n o w o d o d a n y c h wydarzeniach. Obsługa wydarzeń okresowych, cało- i kilkudniowych. Powiadamianie użytkownika o wydarzeniach przez e-mail.

• • • • • • •

JCalPro m o ż n a znaleźć na stronie: http://dev. any thing-digital. com

272

Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W
Instalacja o d b y w a się za p o m o c ą opcji Rozszerzenia/Instalator i nie różni się od postępowania w przypadku innych k o m p o n e n t ó w . Aby wstawić kalendarz JCalPro na stronę, dodaj p o z y c j ę m e n u łączącą z komponentem.

Systemy Wiki
Jedną z najbardziej interesujących interaktywnych technologii (i prawdopodobnie najszybciej z y s k u j ą c ą na popularności) jest system wiki. W systemie tym artykuły pisane są przez użytk o w n i k ó w . Kolejni o d w i e d z a j ą c y m o g ą edytować lub rozszerzać istniejące artykuły. Najpopularniejszym p r z y k ł a d e m takiego systemu jest Wikipedia, encyklopedia tworzona przez użytkowników. Chociaż zasada działania Joomla! (system C M S ) pozwala na dodawanie treści przez użytk o w n i k ó w , rozwiązanie to nie zostało stworzone z m y ś l ą o umożliwieniu dużej grupie ludzi wprowadzania małych zmian w artykułach — funkcji leżącej u podstaw systemów wiki. Dla Joomla! stworzono kilka dobrych rozszerzeń, uzupełniających system o funkcjonalność wiki. D o takich rozszerzeń z a l i c z a j ą się OpenWiki i WikiBot.

OpenWiki
O p e n W i k i 4 (zobacz rysunek 10.27) jest k o m p o n e n t e m łączącym system Joomla! z aplikacją P H P D o k u W i k i . Zawiera p e ł n ą implementację A C L w oparciu o grupy Joomla!, takie jak Główny Administrator, Administrator, Operator, Autor, Redaktor itp. Możliwe jest określenie uprawnień tworzenia, edycji, odczytywania, usuwania artykułów i wysyłania plików. O p e n W i k i zawiera wiele użytecznych funkcji: • • Prosta składnia do f o r m a t o w a n i a artykułów w stylu wiki. Nieograniczona liczba wersji danej strony z funkcji diff, podświetlającej różnice między wersjami. Obsługa f o r m a t o w a n i a tekstu i dołączania obrazów. O p c j o n a l n y system n a z w CamelCase. A u t o m a t y c z n e generowanie indeksu pod k ą t e m przeszukiwania całego tekstu. Przyciski szybkiego dostępu w celu przyspieszenia edycji. N a w i g a c j a okruszkowa ułatwiająca przeglądanie. Czarna lista (blokowanie spamu). Oznaczanie stron j a k o tylko do odczytu. Obsługa p o n a d 30 j ę z y k ó w .

• • • • • • • •

4

Rozszerzenie OpenWiki działa poprawnie wyłącznie z Joomla! w wersji 1.0.x — p r z y p . tłum.

Rozdział 10. • Budowanie społeczności w Joomla!
sunek 10.27. lenWiki to <mponent zzący aplikację ikuWiki PHP systemem omla!

273

[ [ s t a r t ] ] i Edit this page j [ O l d

Open W i k i

P r o j e c t s

O f

Table of Contents

J oo m P roso lu tio n . c o m

DokuWiki for Joomla!

^

is a standards compliant, simple to use u , mainly aimed at creating documentation of any kind. It is targeted at developer teams, workgroups and small companies. It has a simple but powerful which makes sure the datafiles remain readable outside the Wiki and eases the creation of structured texts. All data is stored in plain text files - no database is required.

Joomla! is a Content Management System (CMS) created by the same award-winning team that brought the Mambo CMS to its current state of stardomjoomla' is the ideal tool for developing small to large dynamic community websites, intra company portals, corporate portals, weblogs and much more. The OpenWiki component is a integration of DokuWiki, aiming at a light, flexible and powerful documentation tool for Joomla I users. The component would be following original DokuWiki's steps except some experiments on Database storage.

JOOMLA! Knowledge Base
• DokuWiki for Joomal! is a Joomla! component based on DokuWiki, using and Joomla! group permissions • DokuWiki for Joomla! is currently using plain text file for data storage. Database storage would be interesting to Joomla! users, which is also our target

• • •

System szablonów umożliwiający d o p a s o w y w a n i e wyglądu. Własna architektura wtyczek (dostępnych jest ponad 100). Generowanie kanałów RSS.

Rozszerzenie OpenWiki m o ż n a pobrać na stronie: http://wwwjoomla.sk/rozsirema/stiahnutie/Joomlal_rozsirenia/Sprava_suborov_a_ dokumentacie/Open Wiki_with_Slimbox_l. 1.0/ Instalacja o d b y w a się za p o m o c ą opcji Rozszerzenia/Instalator i nie różni się od postępowania w przypadku innych komponentów. W p i s w m e n u na stronie głównej odsyłający do OpenWiki d o d a w a n y jest automatycznie. O b s ł u g a systemu D o k u W i k i (część użytkownika i administratora) o d b y w a się z poziomu strony głównej Joomla!. K o n f i g u r a c j ę k o m p o n e n t u łączącego OpenWiki m o ż n a przeprowadzić w części administracyjnej. Aplikacja DokuWiki, na której opiera się OpenWiki, nie zapisuje artykułów w bazie danych. Są one przechowywane w postaci plików. Dlatego do poprawnego działania OpenWiki niezbędne są uprawnienia zapisu w odpowiednich katalogach. Rozszerzenie opiera się w głównej części na funkcjach PHP fwriteO i fopenO, dlatego upewnij się, że nie zostały one wyłączone na serwerze, na którym chcesz zainstalować OpenWiki.

W interfejsie administratora Joomla! możesz uzyskać dostęp do ekranu konfiguracji O p e n W i k i (OpenWiki Configuration Settings — zobacz rysunek 10.28), wybierając pozycję O p e n W i k i z m e n u K o m p o n e n t y . M o ż l i w e j e s t u s t a w i e n i e u p r a w n i e ń i p a r a m e t r ó w dla t w o r z o n y c h artykułów.

instalacji rozszerzenie musi zostać opublikowane. Spore znaczenie ma też dobór odpowiednich moderatorów. Społeczności często korzystają z wolontariatu moderatorów. u m i e s z c z a j ą c j e w p o d w ó j n y c h n a w i a s a c h k w a d r a t o w y c h . T e c h n o l o g i e d o s t ę p n e za p o ś r e d n i c t w e m r o z s z e r z e ń J o o m l a ! z n a c z ą c o upraszczają fazę implementacji. Ekran konfiguracji OpenWiki \ : OpenWtki C Display ' j dokuwiki. po zapisaniu artykułu.html Po Instalacja wtyczki o d b y w a się s t a n d a r d o w o . WikiBot zawiera obsługę znaczników w wielu językach. np. w tym odpowiedzialność prawną. Wystarczy dodać niezbędne znaczniki w treści zwykłego artykułu.274 Joomla!. Rozszerzenie pozwala na oznaczenie słów w treści artykułów. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 10. nawiasami nie są wyświetlane w postaci Zmiana widoczna jest wyłącznie w części odnośnika frontowej. uruchomienie wirtualnej społeczności nie powinno być p r o b l e m e m . za p o m o c ą opcji Rozszerzenia/Instalator. będziesz potrzebował wsparcia w prowadzeniu społeczności. Tekst umieszczony wewnątrz znaczników zostanie automatycznie zmieniony w odnośnik d o Wikipedii podczas otwierania strony. Rozszerzenie WikiBot działa w tle systemu Joomla!. Odnośniki można także zapisywać w postaci [[artykuł |nazwa odnośnika]]. aby przetwarzać treść artykułów. com/wikibot. theinevitabledossier. Uruchamianie wirtualnej społeczności Jeśli wcześniej opracowałeś dokładny plan. Słowa oznaczone podwójnymi po wybraniu opcji podglądu. Rozszerzenie W i k i B o t m o ż n a znaleźć na stronie: www. Słowa należy oznaczać w sposób identyczny jak na Wikipedii. Dzięki w y k o r z y s t a n i u tego narzędzia p o ł ą c z e n i e strony J o o m l a ! z o g r o m n ą b a z ą danych Wikipedii jest bardzo proste.php is: Writeable Distussion About [ U Make unwriteabte after saving A n t i s p a m Perniission S a f e m o d e en W Language Base Directory Bsse URL: Save Directory: C:/xampp/htdocs/old/components/com_openwiki/ http: //localhost/old/components/com_openwiki C: /xampp/htdocs/old/components/com_open wiki/data > WikiBot WikiBot łączy stronę Joomla! z w o l n ą encyklopedią Wikipedia. [[te słowa]]. Powinieneś wziąć pod uwagę także odpowiedzialność związ a n ą z zarządzaniem społecznością. Dobór moderatorów W i r t u a l n e s p o ł e c z n o ś c i w y m a g a j ą d u ż o p r a c y .28. aby prowadziły do odpowiednich stron w encyklopedii. d l a t e g o z a n i m się s p o s t r z e ż e s z . wybranych spośród użytkowników wykazujących duże zaangażowanie .

nawet jeśli jest to odrobina czasu poświęcona wirtualnej społeczności.Rozdział 10. często n o t u j ą c z a s k a k u j ą c y rozrost. Pamiętaj. W przypadku f o r u m oznacza to z a z w y c z a j umieszczenie regulaminu w postaci tematu na forum. dostając niewiele lub w ogóle nie otrzymując za to pieniędzy? Powodów jest kilka — najprostszym i najważniejszym jest pasja. Webmaster. rowadzenie społeczności Prowadzenie społeczności przypomina kierowanie samochodem. D o b r y m pomysłem jest umieszczenie na stronie e-mailowego adresu administratora. dlaczego ktoś chciałby zostać moderatorem. rozpatruj j e oddzielnie. Często dobór moderatorów wymaga wyłącznie przeanalizowania dziennika. a następnie „przyklejenie" go w d a n y m dziale. jeśli nie mogli się z nim zapoznać. Skargi w y s y ł a n e pod tym a d r e s e m nie b ę d ą w żaden s p o s ó b cenzurowane. Podobnie społeczność porusza się „ z y g z a k i e m " . który nadużywa swoich uprawnień. Ciągłym zagrożeniem jej istnienia są inne społeczności. Po zablokowaniu możliwości w y p o w i e d z i osoby te zaczęły wysyłać skargi. obecność spamu na stronie p o w o d u j e wrażenie. który zasnął. które m a j ą dokładniejsze informacje lub lepszy interfejs użytkownika. Dlaczego ktoś mógłby chcieć poświęcać swój czas j a k o wolontariusz. . Umieść na stronie zasady w w i d o c z n y m miejscu. Z a z w y c z a j moderator. żeby zawsze pojawiał się j a k o pierwszy na liście. prowadząc wirtualną społeczność. Kolejnym powodem. aby o d w i e d z a j ą c y mogli j e przeczytać i aby nie pojawiały się wątpliwości. jest namiastka władzy. Znane są przypadki osób w y s y ł a j ą c y c h na f o r u m dla dzieci o b r z y d l i w e w i a d o m o ś c i p e ł n e s e k s u a l n y c h o d n i e s i e ń i przekleństw. że padły o f i a r ą niesprawiedliwości. bez wątpienia uderzy w drzewo. której przedmiot związany jest z tematyką strony. z j a k i m musi sobie radzić webmaster. Poniżej zamieszczono kilka wskazówek. Dlatego przeglądając skargi od użytkowników. że jest ona opuszczona lub nieużywana. Potencjalni moderatorzy spędzają sporo czasu na stronie i zazwyczaj dobrowolnie służą innym p o m o c ą i informacjami. w sposób obiektywny i logiczny. aby się obronić lub zgłosić nieuczciwe traktowanie. aby strona pozostawała czysta — Podobnie j a k graffiti w sąsiedztwie. • Pilnuj. a ich p r a w o wolności w y p o w i e d z i zostało n a r u s z o n e . Z a b l o k o w a n i e użytkownika ogranicza możliwość zgłoszenia nadużyć. • Budowanie społeczności w Joomla! 275 w działalność strony. w którym kilkanaście osób ściska się na miejscu pasażera — a każda z nich trzyma rękę na kierownicy. aby podchodzić do nadsyłanych skarg odrobinę nieufnie. a p o t e m stagnację. Wielu ludzi odczuwa w e w n ę t r z n ą potrzebę dodawania czegoś od siebie. że ofiara m a małe szanse. które pomogą zachować zdrowy rozsądek i zapewnić stały wzrost liczby odwiedzających i członków: • Zamieść na stronie w widocznym miejscu listę reguł— Nie m o ż e s z winić użytkowników za naruszanie regulaminu strony. Jest to jednocześnie największy problem. robi to w taki sposób.

a w szczególności: • • • • • • w a d y i zalety wirtualnych społeczności. powinna zawierać wystarczająco dużo treści i aktywności. aby zrobić pierwsze wrażenie" 5 nie traci na ważności. kiedy strona zostaje upubliczniona.276 Joomla!. Począwszy od pierwszego dnia. . aby zapewnić m a k s y m a l n e wykorzystanie i minimum problemów. kiedy uruchamiasz wirtualną społeczność. narzędzia gotowe do wykorzystania w systemie Joomla! ułatwiają z a r ó w n o początkowe uruchomienie strony. P o n i e w a ż skuteczna wirtualna społeczność w y m a g a współpracy wielu odwiedzających. m u s z ą one wyglądać profesjonalnie i zyskać szeroką popularność. 5 Ang. metody p o p r a w y interakcji na stronic W W W . Im popularniejsza jest Twoja strona. konstruowanie złożonej strony przez sprzężenie ze sobą kilku technologii. zarządzanie nią m o ż e kosztować wiele wysiłku. Można łatwo stracić wielu członków wirtualnej społeczności. Na szczęście. You never get a second chance to make a first impression. że na nią wróci i na p e w n o będzie unikał o d n o ś n i k ó w p r o w a d z ą c y c h do niej. W tym rozdziale opisano etapy i narzędzia związane z tworzeniem wirtualnych społeczności w oparciu o Joomla!. W rozdziale 11. jak i dalsze zarządzanie nią. p o p r a w n ą instalację rozszerzeń. tym większe znaczenie ma dostrojenie ustawień pod kątem maksymalnej wydajności. jest mało p r a w d o p o d o b n e . Ze względu na ilość pieniędzy inwestowanych przez firmy w strony W W W . opisano różnorodne techniki i k o n f i g u r a c j e . Jeśli odwiedzający trafi na pustą stronę. które p o m a g a j ą w d o s t r o j e n i u s e r w e r a J o o m l a ! p o d k ą t e m m a k s y m a l n e j wydajności. aby skłonić o d w i e d z a j ą c y c h do powrotu. sposoby przedefiniowania strony na dalszym etapie istnienia. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • Nie uruchamiaj strony. zanim nie powstaną podstawowe artykuły — Stare przysłowie „Nigdy nie dostajesz drugiej szansy. Podsumowanie Budowanie efektywnej społeczności wirtualnej jest j e d n ą z najtrudniejszych (a jednocześnie najbardziej satysfakcjonujących i najbardziej opłacalnych) czynności w procesie rozwijania stron internetowych. jeśli strona będzie s z w a n k o w a ć lub działać powoli. adaptację różnych rozszerzeń dodających interaktywne funkcje.

stosowanie dostępnych narzędzi PHP. W pełni profesjonalna instalacja wymaga jednak dużo większego wysiłku. rogramowanie i testy Profesjonalne programowanie Joomla! nie sprowadza się wyłącznie do wyboru właściwego IDE. Zmiana ustawień pod kątem potrzeb danej strony Joomla! pozwoli uzyskać lepszą wydajność bez zmiany sprzętu. także eksperci odnajdą możliwości niezbędne do prowadzenia profesjonalnej strony. administracja Joomla!. ponieważ wszystkie związane są z zarządzaniem serwerem Joomla! i jego konfiguracją. który został dokładnie skonfigurowany. Dodatkowym atutem jest bogaty zasób narzędzi dostępnych dla serwerów składowych systemu.11 Prowadzenie profesjonalnej strony Przeprowadzenie podstawowej instalacji Joomla! nie nastręcza trudności. ponieważ jest źródłem dodatkowych komunikatów. . dlatego w krótkim czasie można uzyskać w pełni działającą stronę. Wszystkie wspomniane zagadnienia odgrywają znaczącą rolę w procesie tworzenia solidnego systemu. które w s p o m a g a j ą diagnozowanie problemów. Równie ważna jest znajomość tych jego funkcji. Poznane dotychczas aspekty pracy z Joomla! związane były głównie z samym systemem. zwłaszcza w zakresie zarządzania i administracji. obsługa Joomla! i ostateczne dostrajanie strony. o b e j m u j e także zastosowanie zewnętrznych narzędzi i konfigurację innych serwerów. Profesjonalna instalacja wykracza jednak poza tę platformę. Oczywiście zakres wyszczególnionych kategorii pokrywa się w niektórych punktach. a także implementacja zautomatyzowanych procedur testujących. Chociaż Joomla! zawiera wiele funkcji przeznaczonych dla początkujących użytkowników. Poszczególne techniki przedstawione w tym rozdziale można skategoryzować następująco: programowanie i testy. warto zainwestować czas w dostosowanie ustawień wszystkich aplikacji. Ponieważ „niedostrojony" system nigdy nie osiągnie wydajności tego. Aktywacja wbudowanych procedur diagnozujących Joomla! znacząco ułatwia programowanie.

Na ekranie Konfiguracja globalna. Włączenie ustawień diagnostycznych ułatwia programowanie na serwerze testowym Konfiguracja globalna ¡i' .2. W a r u n k i e m w y ś w i e t l e n i a k o m u n i k a t ó w d i a g n o s t y c z n y c h jest odpowiednie odwołanie w kodzie szablonu. Komunikaty diagnostyczne na stronie po włączeniu odpowiedniej opcji •liiftłi ubicie o wydajności* •Zużycie pamięci* . Zużycie pamięci.2. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Ustawienia diagnostyczne W panelu administratora z n a j d u j ą się opcje pozwalające a k t y w o w a ć kilka procedur diagnostycznych.1. I n f o r m a c j e podzielono na pięć sekcji: Informacje o wydajności. p o d o b n e d o tych z i l u s t r o w a n y c h na r y s u n k u 11.278 Joomla!. Rysunek 11. Po a k t y w o w a n i u opcji d i a g n o s t y c z n y c h na stronie p o j a w i ą się d o d a t k o w e k o m u n i k a t y . które u ł a t w i a j ą p r o g r a m o w a n i e na serwerze testowym. Rysunek 11.1) znajdziesz ustawienia trybu diagnostycznego Joomla!. Wczytane pliki języka. Zapytania do bazy danych. W ł ą c z e n i e k a ż d e j z nich p o w o d u j e d o ł ą c z e n i e w d o l n e j części strony d o d a t k o w y c h k o m u n i k a t ó w s y s t e m o w y c h . które w y ś w i e t l a j ą się po włączeniu opcji P H P di spl ay errors. Zwróć uwagę.! ¡)4bWUllsjKeMpVbdq •'' cAProgram FilesV>pache Si D w a d o s t ę p n e u s t a w i e n i a to Analiza systemu i Analiza języka.•'. w panelu Diagnostyka (zobacz rysunek 11. że informacje generowane są przez system Joomla! i różnią się od tych. Frazy nieprzetlumaczone. Włączenie tych funkcji p o w o d u j e wyświetlanie informacji dotyczących działania systemu. . Jednak większość szablonów zawiera wymaganą instrukcję: <jdoc: include type="modules" name="debug" />.

to ta opcja pozwoli Ci określić.4. • Prowadzenie profesjonalnej strony 279 W pierwszej sekcji wyświetlany jest czas uruchamiania w y k o n y w a n i a funkcji dla poszczególnych zdarzeń. dla których nie znaleziono tłumaczeń •Wczytane pliki języka* •Frazy niepi zet luinac zone* . w kolejnej grupie.3.1 WHERE WWFTTF. Poniżej. W odpowiedniej sekcji wyświetlane są wszystkie wykonanie zapytania SQL •Informacje o wydajności* •Zużycie pamięci* Zapytań <lo bazy «lanych: 24* SELECT FKOM WHERE FKOM WHERE SELECT FKOM 1 . które pojawiły się na stronie i dla których nie znaleziono tłumaczeń (przedstawiono to na rysunku 11. Jeśli pracujesz nad pakietem j ę z y k o w y m lub bierzesz udział w poprawianiu tłumaczenia Joomla!. z n a j d u j e się lista zapytań S Q L w y k o n a n y c h w czasie g e n e r o w a nia strony — zilustrowano to na rysunku 11.Rozdział 11. Opcja Analiza języka spowoduje wyświetlenie na stronie tekstów. Kolejne grupy z a w i e r a j ą i n f o r m a c j e szczególnie p r z y d a t n e w procesie tworzenia rozszerzeń i diagnozowania błędów systemu. Często służy ona za d o s k o n a ł ą w s k a z ó w k ę podczas szukaniu źródła błędów. co zostało jeszcze do zrobienia. Druga sekcja odzwierciedla zużycie pamięci przez serwer Joomla!. Opcja Analiza języka spowoduje wyświetlenie wszystkich tekstów. jednocześnie umożliwia wgląd w funkcjonowanie systemu Joomla!. Rysunek 11. Rysunek 11.3.4).

-S — Wyświetla podany plik z podświetlonymi elementami kodu źródłowego.i — P o w o d u j e w y g e n e r o w a n i e informacji identycznych z dostarczanymi przez f u n k c j ę phpi nfo( ). Jeśli chcesz uruchomić plik test. często lepiej bezpośrednio sprawdzać małe fragmenty kodu.: • • • • -h lub -? — Wyświetla listę wszystkich przełączników wraz z krótkim opisem. k t ó r z y chcieliby w ł a m a ć się na T w o j ą stronę. p o w i n i e n e ś zastosować poniższą komendę: php -q test.html Lista przełączników zawiera m. -r— -v — W y k o n u j e p o j e d y n c z ą linię kodu podanego j a k o parametr. w którym w p r o w a d z a n e komendy są natychmiast u r u c h a m i a n e (tryb niedostępny na platformie Windows).html. które w s p o m a g a j ą i ułatwiają programowanie PHP. Wyświetla zainstalowaną wersję P H P . W systemie Windows powinieneś znaleźć plik php. • • • • • • • -a — Przełącza P H P w tryb interaktywny.php > test. więc narzędzia. m o g ą Ci pomóc. w y w o ł u j ą c funkcję highl ight_fi le( ). c — Określa katalog. -d — D e f i n i u j e wartość danej dyrektywy. w k t ó i y m z n a j d u j e się plik php. -q — Wyłącza umieszczanie n a g ł ó w k ó w H T T P w g e n e r o w a n y m wydruku. Możesz także uruchomić kod P H P w pliku i zapisać wydruk w innym pliku. a j e g o wydruk (bez nagłówków HTTP) zapisać w pliku test. M o ż e s z uruchamiać kod P H P bezpośrednio. piszesz kod w PHP. w y w o ł u j ą c aplikację z pakietu PHP. N a j p r o s t s z y m p r z y k ł a d e m w y k o r z y s t a n i a C L I j e s t u r u c h o m i e n i e p o j e d y n c z e j linii kodu za p o m o c ą przełącznika .in. dołączoną w każdej standardowej instalacji. Przykładowo poniższy kod ustawi m a k s y m a l n y czas uruchamiania skryptu: php -d m a x execution time=20 -m — Wyświetla listę aktualnie z a ł a d o w a n y c h m o d u ł ó w P H P i Zend. Ten sam rezultat m o ż n a uzyskać z poziomu PHP. W P H P taka możliwość istnieje dzięki interfejsowi wiersza poleceń PHP (CLI — Command Line Interface). Otwórz okno wiersza poleceń i przejdź do katalogu zawierającego P H P (często jest to główny katalog serwera Apache).exe. aby nigdy nie włączać tych ustawień na serwerze produkcyjnym. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Pamiętaj.280 Joomla!. Zamiast uruchamiać kod z poziomu systemu Joomla!. .php. ponieważ możesz tym s a m y m z d r a d z i ć i n f o r m a c j e p r z y d a t n e h a k e r o m .r : php -r "echo 'Hello World! 1 : " Powyższa komenda spowoduje wyświetlenie komunikatu na ekranie wraz z podsumowaniem działania skryptu. który odpowiada za CLI. . Interfejs wiersza poleceń PHP P r o g r a m u j ą c rozszerzenia Joomla!.ini.

żeby każda strona. c z ę s t o nie p o ś w i ę c a mu się d o s t a t e c z n e j u w a g i . wyświetlany w dolnej części strony. np. który jest p r a w d o p o d o b n i e najbardziej użytecznym narzędziem do testowania f r a g m e n t ó w kodu PHP. odnośników. p o p r a w n o ś ć kodu H T M L i X H T M L . jednak znaczna część programistów Joomla! korzysta raczej ze środowisk tzpu Eclipse. aby upewnić się. a spada wysiłek niezbędny do przeprowadzania skutecznej analizy kodu.net/projects/jemt).webthing. W e b Page Valet ( h t t p : / / v a l e t .webthing. A d o b e D r e a m w e a v e r lub M i c r o s o f t Expression Web. esty jednostkowe P r o g r a m i ś c i s k o m p l i k o w a n y c h aplikacji c z ę s t o s t o s u j ą strategię testów jednostkowych (ang. Raport.w3. c h c ą c sprostać t e r m i n o w i w y d a n i a a p l i k a c j i . następnie uruchamia się j e w systemie. Narzędzie to przydatne jest głównie w przypadku konieczności dostosowania stron do potrzeb osób niepełnosprawnych (choć warto przyjąć za punkt honoru. w e b t h i n g . Sprawdzanie poprawności odnośników można przeprowadzić za p o m o c ą aplikacji Link Valet (http://valet. np. N i e s t e t y . wyszczególniając problemy i wskazówki.org. j a k j e rozwiązać. które znajdziesz pod adresem http://validator. sprawdza poprawność strony. prawdzanie poprawności strony Istnieje kilka elementów strony Joomla!. możesz także skorzystać z zalet trybu interaktywnego (przełącznik -a). a sprawdzanie przeprowadzane jest w i e l o w ą t k o w o .html). automatyzowane testy P o s z c z e g ó l n e e t a p y p r a c y na s e r w e r z e t e s t o w y m o b e j m u j ą w y s z u k i w a n i e p r o b l e m ó w . Kod X H T M L sprawdzić można za p o m o c ą narzędzia W 3 C M a r k u p Validation. W r a z z p o p u l a r y z a c j ą p r o f e s j o n a l n e g o p r o g r a m o w a n i a w z r a s t a liczba aplikacji p r z e p r o w a d z a j ą c y c h z a u t o m a t y zowane testy. Jeśli korzystasz z systemu opartego na Uniksie. w których wystąpiły. którą prowadzisz. Testy j e d n o s t k o w e p o l e g a j ą na stworzeniu serii testów. była dostępna dla niepełnosprawnych). W internecie można znaleźć kilka narzędzi. które analizują treść strony W W W oraz g e n e r u j ą raporty. • Prowadzenie profesjonalnej strony 281 Bezpośrednie uruchamianie kodu PHP może być dobrym sposobem na sprawdzanie działania prostych rozszerzeń. c o m / p a g e ) jest aplikacją internetową. dla których z n a n e s ą poprawne rezultaty. Z a w i e r a ono o p c j ę graficznej prezentacji odnośników. sprawdzanie współdziałania elementów systemu i testy j e d n o s t k o w e . unit testing). że o p r o g r a m o w a n i e spełnia założenia projektu i działa poprawnie. które należy sprawdzić.Rozdział 11. która sprawdza stronę pod kątem błędów kodu H T M L . skryptów i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.com/link). M o ż n a to zrobić także za p o m o c ą takich narzędzi j a k Jenu (http://soitrceforge. .com/access/ url. W i ę k s z o ś ć narzędzi d o t w o r z e n i a stron W W W . Faza testów to w a ż n y e l e m e n t w p r o c e s i e k o n s t r u k c j i o p r o g r a m o w a n i a . Ostatecznie możesz skorzystać z Accessibility Valet (http://valet. zawiera informacje o błędach oraz numery linii. zanim zostanie ona przeniesiona do środowiska produkcyjnego. które zostało n a p i s a n e w Javie.

p o n i e w a ż j e s t to szybka m e t o d a określenia. w których modyfikacja spowodowała nieoczekiwane rezultaty (to oznacza p r a w d o p o d o b n i e błędnie działającą funkcję). t w o r z ą c o d p o w i e d n i e testy (na p o c z ą t k u w s z y s t k i e k o ń c z ą się n i e p o w o d z e n i e m ) . Z a u t o m a t y z o w a n e testy p o z w a l a j ą natychmiast odkryć problemy występujące w poszczególnych częściach systemu. które należy przeprowadzić. p r o j e k t a n c i s ą w stanie nakreślić zarysy funkcji (ang. com/simple test.282 Joomla!. ponieważ p r o c e s migracji. org Uruchamianie strony Po u k o ń c z e n i u f a z y t e s t ó w p r z y c h o d z i pora na p r z e n i e s i e n i e strony na s e r w e r ó w p r o d u k c y j n y c h . Projektant może przypisywać poszczególnym programistom fragmenty aplikacji. Z a u t o m a t y z o w a n e testy u ł a t w i ą Ci u a k t u a l n i a n i e kodu. trzeba przenieść z a r ó w n o dane danych. stubs). Testy jednostkowe okazały się j e d n ą z kluczowych technologii dla programowania grupowego. p o n i e w a ż dzięki nim wielu p r o g r a m i s t ó w m o ż e w p r o w a d z a ć z m i a n y w dowolnych miejscach kodu. spowodowane przez wprowadzenie zmian. Co więcej. test zakończy się wynikiem negatywnym. Z n a j d z i e s z j ą na stronie: h ttp ://selenium. z w y ł ą c z e n i e m tych najprostszych. co umożliwia zidentyfikowanie miejsc. z o s t a j ą oznaczone j a k o gotowe do zintegrowania z resztą systemu. z których składa się system Joomla!.php Możesz zastosować także aplikację Selenium. aby s t w o r z y ć kopię z a p a s o w ą . Komplet testów pozwala sprawdzać program po wprowadzeniu znaczących zmian. 2 i 2) i odczytaniu z w r ó c o n e j wartości. b). Jeśli przejdą one testy j e d n o s t k o w e . Do testów j e d n o s t k o w y c h w PHP możesz wykorzystać narzędzie SimpleTest. czy nowy kod nie w p ł y w a negatywnie na wcześniej działające funkcje. jak i pliki. Powinieneś tworzyć testy jednostkowe i przeprowadzać automatyczne testowanie dla wszystkich t w o r z o n y c h rozszerzeń. selen iumhą. lastcraft. że sumuje dwie liczby. zapisane w bazie Przenoszenie strony na serwer produkcyjny P r o c e d u r a p r z e n i e s i e n i a strony J o o m l a ! na s e r w e r p r o d u k c y j n y składa się z serii zadań. o której wiadomo. Jeśli w y n i k zgadza się z o c z e k i w a n y m (4 w tym przypadku). co zostanie z a n o t o w a n e w raporcie. j e s z c z e przed r o z p o c z ę c i e m prog r a m o w a n i a . Jest to j e d n o z n a j b a r d z i e j p r o b l e m a t y c z n y c h s y s t e m J o o m l a ! nie z a w i e r a w b u d o w a n y c h narzędzi w s p o m a g a j ą c y c h Dlatego. Dostępne jest za d a r m o na stronie: www. Test polega na wywołaniu funkcji dodaj z dwiema liczbami (np. j e d e n lub więcej zadań. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Przykładowo dany test m o ż e w y w o ł y w a ć f u n k c j ę dodaj (a. która umożliwia zautomatyzowane testowanie stron W W W . Jeśli zostanie zwrócony odmienny rezultat. wtedy f u n k c j a pozytywnie przeszła test j e d n o s t k o w y . Nie istnieje z a u t o m a t y z o w a n a metoda pozwalająca na transfer kluczowych aspektów systemu testowego (takich jak wybrane r o z s z e r z e n i a ) z p o m i n i ę c i e m .

zależy od zmian w p r o w a d z a n y c h w systemie.php Joomla! — Powinieneś z a w s z e tworzyć kopię z a p a s o w ą pliku c o n f i g u r a t i o n . a często instalują także komponenty interfejsu administratora systemu Joomla!. j e d n a k w t e d y transfer musi się o d b y ć za p o m o c ą M y S Q L . m o ż e s z dokładnie w y b r a ć . p h p na s e r w e r z e p r o d u k c y j n y m . w ł a ś c i w e g o dla środowiska testowego. P o d s t a w o w a lista elementów. a zmiany przeprowadzano z panelu administratora — wystarczy skopiować zawartość bazy danych i pojedynczy plik (configuration. kategoriami i artykułami.Rozdział 11. • Prowadzenie profesjonalnej strony 283 pozostałych e l e m e n t ó w . a w przyszłości będzie m o ż n a szybko odtworzyć stronę z kopii. k o m p o n e n t ó w i niskiego p o z i o m u z a b e z p i e c z e ń . Dlatego w większości p r z y p a d k ó w stworzenie kopii zapasowej w y m a g a także skopiowania wszystkich plików. aby nie p r z e o c z y ć któregoś z nich. w ł ą c z a j ą c e bibliotekę gd2. które chciałbyś przenieść na serwer produkcyjny. Dyrektywy PHP. Kolejnym krokiem są zmiany w szablonie i p o z o s t a ł y c h plikach. które należy przenieść: • Rozszerzenia — Wszystkie zainstalowane moduły. Pamiętaj. Przykładowo jeśli tworzysz kopię z a p a s o w ą prostej strony — która od d o m y ś l n e j instalacji różni się wyłącznie dodanymi sekcjami. Ręczne kopiowanie plików rozszerzeń nie jest z a z w y c z a j d o b r y m p o m y s ł e m . Plik configuration. Ponieważ migracja między serwerami jest w głównej mierze przeprowadzana ręcznie. • • • opia zapasowa Joomla! Serwer testowy zawiera p r a w d o p o d o b n i e sporo danych. niezbędną do p o p r a w n e g o uruchamiania aplikacji Joomla!. warto mieć listę k l u c z o w y c h e t a p ó w .ini — Plik PHP. co ma zapewnić tę s a m ą f u n k c j o n a l n o ś ć w obu środowiskach. Dyrektywy Apache w httpd. Zazwyczaj pierwszą rzeczą wstawianą na stronę Joomla! jest nowe logo lub banner. które należy zarchiwizować. K l u c z o w ą z m i a n ą przy przenoszeniu pliku configuration. g ł ó w n e ze w z g l ę d ó w b e z p i e c z e ń s t w a .ini z n a j d u j ą c y się na serwerze testowym zawiera prawdopodobnie zmiany ułatwiające programowanie. że wiele dyrektyw powinno mieć różne ustawienia w środowisku testowym i p r o d u k c y j n y m . Ponieważ wszystkie dane systemu przechowywane są w bazie danych M y S Q L .conf— Podobnie j a k w przypadku PHP. p o n i e w a ż t w o r z ą o n e często w ł a s n e tabele. Liczba plików. większość zmian konfiguracji serwera Apache związana jest z a k t y w a c j ą modułów. np. Pamiętaj. komponenty i dodatki wykorzystywane na serwerze testowym muszą zostać zainstalowane i skonfigurowane na serwerze produkcyjnym.php z serwera testowego na p r o d u k c y j n y j e s t d o p a s o w a n i e ustawień połączenia z b a z ą danych. aby d o p a s o w a ć wartość odpowiednich parametrów w pliku p o zakończeniu migracji. np. które z nich s k o p i u j e s z . . W większości p r z y p a d k ó w n i e z b ę d n e s ą z m i a n y wartości dyrektyw związanych z rozszerzeniami PHP. Rzadko jednak zdarzają się konfiguracje w swojej prostocie przypominające powyższy opis. tak aby odpowiadały środowisku p r o d u k c y j n e m u .php). z m i e n i a j ą k o n f i g u r a c j ę . z a n i m p r z y s t ą p i s z do przenoszenia strony na serwer produkcyjny — uchroni Cię to przed utratą ustawień właściwych dla serwera produkcyjnego.

in. 1 Alternatywnym rozwiązaniem jest wykorzystanie jednej bazy danych z różnymi przedrostkami tabel poszczególnych instalacji Joomla! — p r z y p . Rozbudowane ustawienia planowanych kopii zapasowych w programie MySQL Administrator Backup Project Advanced Options Schedule • A d v a n c e d Options * if* Specify detailed settings of how your backup should be performed Backup E .284 Joomla!. c o m ) . po tym. będzie Ci zależeć na przywróceniu jej w możliwie krótkim czasie. Chociaż środowisko testowe jest ważnym etapem. tłum. Rysunek 11.5). p r z y k l a d . • InnoDE Online Backup Lock all tables Online with binlog pos Normal backup Complete backup Output File Options Backup Type: • No C R E A T E S Nn F X T F N D F n I N S F R T S | SQL Files • Type of generated backup file. Serwer testowy odpowiada zazwyczaj pewnej fazie prac programistycznych i nie nadaje się do bezpośredniego przeniesienia na serwer produkcyjny..5. Jeśli ona zawiedzie.. Żądania przesyłane na dany adres IP p o w o d u j ą uruchomienie strony właściwej dla d a n e j d o m e n y . a d r u g ą dla d o s t a w c ó w ( w w w .disney. A p l i k a c j a M y S Q L A d m i n i s t r a t o r p o z w a l a na o k r e s o w e t w o r z e n i e kopii z a p a s o w e j bazy danych. które p o z w a l a j ą m. This may lead to inconsistent bac and should be avoided if possible Backup all tables. Kliknij ikonę Backup w lewej części głównego okna programu. Jeśli p r o w a d z i s z kilka stron J o o m l a ! na j e d n y m serwerze. j a k zmieni się prawy panel. System kopii zapasowych zwiera wiele opcji (zobacz rysunek 11. j Compatibility mod« ' A N S I Quotes S a v e Project * Complete INSERTS s s/\ Pnmmenl L.com.com). właściwa strona. kiedy p o t r z e b u j e s z j e d n ą w e r s j ę strony dla k l i e n t ó w ( w w w . d o s t a w c y przyklad. Use this option if tables are added to schémas frequently Nr backup content table selection will be ignored. znajduje się na serwerze produkcyjnym.ution Method The backup will be executed in a single transaction This option is necessary ti a consistent snapshot of your InnoDB tables All tables are locked with FLUSH READ LOCKS. w y s t a r c z y zainstalować j e w oddzielnych katalogach i przypisać im oddzielne bazy danych 1 . . W i r t u a l n e s e r w e r y s ą d o s k o n a ł y m r o z w i ą z a n i e m w sytuacji. aby tworzyć kopię zapasową plików znajdujących się na serwerze produkcyjnym — nie wykorzystuj serwera testowego jako podstawy kopii. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Pamiętaj. tworzyć kopię z a p a s o w ą struktury i danych (włączając w to tworzenie i u s u w a n i e tabel). jak i www. i New Project Konfiguracja wirtualnych serwerów Apache Pojedynczy serwer Apache m o ż e obsługiwać wiele strony W W W . kliknij przycisk N e w Project. a następnie. z której korzystają użytkownicy. This option is necessary to cr consistent snapshot of your MylSAM tables This backup method is the same as InnoDB Online Backup but also logs the c position of the binlog if the option is activated for the server Each table will be backed up independently.com. Przykładowo pojedynczy s e r w e r m ó g ł b y t e o r e t y c z n i e o b s ł u g i w a ć z a r ó w n o www.cnn. F u n k c j a obsługi wielu stron A p a c h e p o z w a l a przypisać n a z w y d o m e n do poszczególnych adresów IP.

w p i s u j ą c o d p o w i e d n i e k o m e n d y .com/ ServerAlias innyadres2.c> php_adm1n_value open_basedir "/home/przyklad:/usr/1 i b/php :/usr/1ocal/11b/php:/tmp" </IfModule> User przykład Group przykład CustomLog /usr/1ocal/apache/domlogs/przykl ad. Serwer m o ż e s z w s t r z y m a ć .xx. P r z y k ł a d o w o aby u r u c h o m i ć p o n o w n i e s e r w e r . ontrola serwera Apache z wiersza poleceń Większość zadań administracyjnych serwera Apache przeprowadzanych jest z poziomu wiersza poleceń.com combined ScriptAlias /cgi-bin/ /home/przyklad/publicjitml/cgi-bin/ </Vi rtualHost> 285 W p o w y ż s z y m f r a g m e n c i e wirtualne serwery z a k ł a d a n e s ą na podstawie adresów IP. które pozwalają obsługiwać kilka stron w r ó ż n y c h d o m e n a c h na m a s z y n i e d y s p o n u j ą c e j j e d n y m a d r e s e m IP.com/ ServerAdmi n webmaster@przyklad. u r u c h o m i ć .c> php_admin_value open_basedir "/home/przyklad:/usr/lib/php :/usr/1ocal/I ib/php:/tmp" </IfModule> <IfModule mod_php5. adresy IP przypisywane są wirtualnym serwerom działającym na j e d n e j maszynie.com ServerAl1 as http://www.apache.przyklad.com/ <IfModule mod_php4.com-bytesjog ServerName http://www. Alternatywnym rozwiązaniem są wirtualne serwery na podstawie domeny. u r u c h o m i ć p o n o w n i e .com ServerAlias *. S e r w e r uruchamia o d p o w i e d n i ą stronę na podstawie parametru hostname dostarczonego w żądaniu H T T P .przyklad. zainstalowanych na różnych serwerach.exe -w -n "Apache2. Więcej informacji na temat wirtualnych serwerów korzystających z przekierowania na podstawie d o m e n y znajdziesz na stronie serwera Apache (http://httpd.i nnyadres2.org/docs/ 1.innyadres. n a l e ż y wprowadzić k o m e n d ę p o d o b n ą do poniższej: C:\Program Files\Apache\Apache2. kiedy będziesz prowadzić kilka stron opartych na Joomla!. a także z a t r z y m a ć .2\bin\httpd.com DocumentRoot /home/przyklad/public_html BytesLog domlogs/przyklad. innyadres2.Rozdział 11.i nnyadres.xx.html).com ServerAli as http://www. które p o z w a l a ł o z a r z ą d z a ć w i e l o m a s t r o n a m i J o o m l a ! z p o z i o m u . W momencie pisania tej książki nie istniało n a r z ę d z i e . tzn.com ServerAlias innastrona.com ServerAlias *.com ServerAlias *.xxx> ServerAlias przyklad. • Prowadzenie profesjonalnej strony Przykładowy fragment konfiguracji A p a c h e dla kilku stron m ó g ł b y wyglądać tak: <VirtualHost xx.2" -k restart arządzanie wieloma serwerami Prawdopodobnie napotkasz w swojej pracy sytuację.3/vhosts/name-based.

net/projects/dieseltest W miejsce $ należy wstawić 0 dla pierwszego serwera. Za p o m o c ą programu można symulować różne scenariusze. np. która umożliwia wprowadzenie identycznych ustawień na wszystkich serwerach. P r z y k ł a d o w o dla M y S Q L m o ż e s z s k o r z y s t a ć z p r o g r a m u . M o ż l i w e j e s t z a p i s y w a n i e i o d t w a r z a n i e s c e n a r i u s z y . Kontrolowane serwery nie muszą znajdować się w jednej sieci lokalnej. dzięki czemu można zebrać dodatkowe statystyki. które u ł a t w i a j ą zarządzanie p o z o s t a ł y m i s e r w e r a m i . — p r z y p .6. dzięki czemu można w y z n a c z y ć granicę poprawnego działania. które p o z w a l a j ą na analizę dzienników. możesz tak j e skonfigurować. Pakiet zawiera także narzędzia. w ten sposób uzyskujesz dostęp z j e d n e g o miejsca do kilku baz danych Joomla!. 1 . obciążenie generowane przez setki lub tysiące użytkowników. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W p o j e d y n c z e g o i n t e r f e j s u . O b e c n i e d o s t ę p n e s ą r o z w i ą z a n i a . Testy obciążeniowe Przed p r z e n i e s i e n i e m strony do ś r o d o w i s k a p r o d u k c y j n e g o w a r t o poddać system testowi obciążeniowemu (ang. które wykracza poza normalne warunki. 1 dla drugiego itd. zatrzymać. MySQL Instance Manager M y S Q L Instance M a n a g e r jest n a r z ę d z i e m o b s ł u g i w a n y m z wiersza poleceń. Test obciążeniowy można przeprowadzić za p o m o c ą narzędzia open source o nazwie Dieseltest Load Testing Software. pole $cfg[ 'Servers'] '-»•[Si][ 'host' ]2 p o w i n n o zawierać n a z w ę danego serwera. Test tego typu polega na wytworzeniu sztucznego obciążenia serwera W W W (np. Program Dieseltest m o ż n a znaleźć na stronie: http://sourceforge. a także u r u c h o m i ć p o n o w n i e . kontrolować m o ż n a też serwery zdalne. Szczególnie użyteczne jest sprawdzanie systemu przy obciążeniu. wysyłanie setki żądań w bardzo krótkim czasie) i monitorowaniu rezultatu. które przedstawiono na rysunku 11. k t ó r y c h rezultaty w y ś w i e t l a n e są na bieżąco. dostępnym w wersji dla systemów uniksowych i Windows. u r u c h o m i ć go. PhpMyAdmin Jeśli do zarządzania serwerem M y S Q L wykorzystujesz narzędzie phpMyAdmin. który z o s t a n i e a u t o m a t y c z n i e u r u c h o m i o n y p o n o w n i e przez narzędzie M y S Q L Instance Manager w przypadku wystąpienia błędu. liitm. Niezbędna zmiana w konfiguracji sprowadza się do ustawienia zmiennej $cfg['Servers' ]. load testing). Program ma funkcję ujednoliconej konfiguracji. aby działało z w i e l o m a serwerami M y S Q L . M o ż e s z także wybrać chroniony (ang. który pozwala zarządzać wieloma serwerami. Pozwala sprawdzić stan dowolnego z zestawu s e r w e r ó w . guarded) serwer.286 Joomla!.

Aby sprawdzić konfigurację M y S Q L i ogólną wydajność serwera. j a k i e operacje będą przeprowadzane na serwerze w czasie testów. Wiele informacji. które z o s t a n ą u m i e s z c z o n e w bazie danych.. działa zazwyczaj w sieci lokalnej ( L A N ) i w y k o n u j e wszystkie usługi ( W W W . stosując aplikację D B Monster.stickyminds. określić. w s k a z ó w e k i zagadnień. Jeśli strona zyska o g r o m n ą p o p u l a r n o ś ć . z których część m o ż e służyć j a k o z a b e z p i e c z e n i e (nawet jeśli j e d n a z m a s z y n z a w i e d z i e ..asp ?F=S3116_A R T_2).tst Timeout (sec) Use recorded think time ¡60 (¡7 User ramp-up time (sec) [Î Create New Script. a reszta m o ż e obsługiwać p r z e k a z y w a n e żądania (rozsyłane między identyczne serwery. dostępny na stronie: http.sourcefbrge.Rozdział 11. Serwer testowy dysponuje ograniczonymi zasobami. PHP i bazę danych).net/projects/dbmonster Narzędzie D B M o n s t e r tworzy n a j p i e r w l o s o w e dane. p r a w d o p o d o b n i e b ę d z i e d z i a ł a ć na kilku s e r w e r a c h . net Każda z w y m i e n i o n y c h aplikacji p o z w a l a stworzyć profil obciążenia. aby określić.6. Scripts not in this test Testy pod o b c i ą ż e n i e m dla serwera M y S Q L m o ż n a p r z e p r o w a d z i ć . możesz wykorzystać pakiet Database Opensource Test Suite for Linux Test Project. Stworzenie skutecznego profilu obciążenia ma w sobie elementy sztuki i nauki. na ile zostały one zoptymalizowane i jak skutecznie działają w przypadku dużej ilości danych. tworząc profil obciążenia. równoważenie obciążenia Bliźniaczym zagadnieniem dla testów pod obciążeniem jest r ó w n o w a ż e n i e obciążenia. Scripts in this test (Double-click a script below to edit). aby zapewnić lepszą w y d a j n o ś ć całej witryny). którą znajdziesz na stronie: http://sourceforge.com/ s. tzn. Po przeniesieniu do środowiska . Po wstawieniu danych możesz wykorzystać program do analizy zapytań. które warto r o z w a ż y ć . strona nadal będzie dostępna).V/ltp. W środowisku testowym możliwości równoważenia obciążenia są z reguły niewielkie. • Prowadzenie profesjonalnej strony sunek 11. ilikacja Dieseltest muluje działania •ytkowników ) przeprowadzenia stu )ciążeniowego irwera 287 Current Test: Victual Users Run time (min:sec) Use recorded host NewTesll. z n a j d z i e s z w artykule autorstwa S t e v e ' a Splaine'a „Modeling the Real World for Load Testing W e b Sites" (www.

8 p o z w a l a na bogatszy zestaw z n a k ó w . a także tekstów pisanych od p r a w e j d o lewej.net/projects/xlb) lub Linux Virtual Server (www. N a p r a w d ę rzadkie znaki w y m a g a j ą zużycia czterech bajtów. K o d o w a n i e U T F . P o n i e w a ż litery łacińskie k o d o w a n e są w postaci j e d n e g o bajta. sprawdź czy Joomla! i serwer M y S Q L zostały odpowiednio skonfigurowane. np.5 aplikacja Joomla! została napisana od podstaw. głównie pod kątem obsługi stron w j ę z y k a c h innych niż angielski. a r o z m i a r w i ę k s z o ś c i t e k s t ó w nie w z r a s t a z n a c z ą c o . ISO 8859-2 i CP1250.org). Jeden znak (np. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W p r o d u k c y j n e g o w i ę k s z o ś ć s y s t e m ó w J o o m l a ! b ę d z i e d o s t ę p n a w internecie.288 Joomla!. który polega na zapisywaniu k a ż d e g o z n a k u w postaci d w ó c h b a j t ó w .8 z a k ł a d a z a p i s y w a n i e ich w postaci c i ą g ó w o różnej długości. Z a a w a n s o w a n e r ó w n o w a ż e n i e obciążenia w y m a g a jednak w a r u n k ó w o d p o w i a d a j ą c y c h środowisku p r o d u k c y j n e m u . dwoma popularnymi systemami kodowania znaków na polskich stronach internetowych przed rozpowszechnieniem UTF-8 — przyp. aby korzystać z kodowania UTF-8. Narzędzie do r ó w n o w a ż e n i a obciążenia o nazwie phpLoadBalancer znajdziesz na stronie: http://sourceforge. Powyższy schemat ma sporą przewagę nad standardem Unicode. . Umiędzynaradawianie Podczas tworzenia wersji 1. aby określić j e g o słabe punkty.net/projects/phploadbalancer W przypadku większych systemów warto rozważyć aplikację X L B HTTP Load Balancer (XLB) (http://sourceforge. podczas gdy inny (rzadki chiński p i k t o g r a m ) n a w e t trzy b a j t y . co skutk u j e lepszą skalowalnością rozwiązań. litera z łacińskiego alfabetu) m o ż e z a j m o w a ć j e d e n bajt. Np. Wymienione programy umożliwiają równoważenie obciążenia na poziomie serwera. tłum. teksty w j ę z y k a c h z a c h o d n i o e u r o p e j s k i c h (a także niektórych ś r o d k o w o e u r o p e j s k i c h . J e d n y m z największych w y z w a ń tego procesu było wprowadzenie kodowania tekstu w standardzie UTF-8.linuxvirtualserver. Wszystkie n o w e w y d a n i a Joomla! z a w i e r a j ą pełną obsługę wielu j ę z y k ó w . p o l s k i m ) m a j ą rozmiar p o r ó w n y w a l n y z tekstami zakodowanymi systemami j e d n o b a j t o w y m i \ przy czym tekst zapisany w ten sposób nie jest ograniczony do j e d n e g o j ę z y k a . Jeśli p l a n u j e s z obsługę z n a k ó w spoza alfabetu łacińskiego. a każdy z nich będzie dysponował znaczącą ilością pamięci i miejscem na dysku twardym. co pozwala na skuteczną Obsługę wielu j ę z y k ó w . S c h e m a t k o d o w a n i a z n a k ó w U T F . na j e d n y m lub kilku serwerach. P o d s t a w o w e techniki r ó w n o w a ż e n i a obciążenia można zastosować na serwerze testowym.

a z drugiej zoptymalizować aplikację i strukturę bazy danych. Ponieważ wszystkie materiały Joomla! pobierane są z bazy danych M y S Q L . • Prowadzenie profesjonalnej strony 289 utomatyczne cenzurowanie treści Jeśli strona pozwala na publikowanie treści napisanych przez użytkowników. Jeśli korzystasz z serwera na platformie W i n d o w s . U k r y w a n i e m o ż e o d b y w a ć się dla tekstów użytkowników z danych grup lub dla wszystkich. Jeśli korzystasz z rozszerzeń. p r a w d z i w y potencjał drzemie w konfiguracji serwera M y S Q L . warto zastosować narzędzia. Odbieranie i zapisywanie informacji p o w i n n o przebiegać szybciej. które u s u w a j ą c w u l g a r y z m y i inne n i e p o ż ą d a n e treści. T a k i e r o z w i ą z a n i e p o z w a l a na p o z o s t a w i e n i e o r y g i n a l n y c h materiałów w stanie n i e n a r u s z o n y m . Warto zainteresować się także r o z s z e r z e n i e m Foul Filter. z a n i m zostanie p r z e s ł a n y d o p r z e g l ą d a r k i . dostrojenie w y d a j n o ś c i M y S Q L m o ż e przynieść znaczącą poprawę szybkości działania strony W W W — zwłaszcza jeśli działa ona pod d u ż y m obciążeniem. a także na z m i a n ę zasad (np. p r z e c h o w u j ą c dane na innym dysku niż system operacyjny.com/component/option. z a p o b i e g n ą u r a ż e n i u pozostałych odwiedzających. sposób pracy z bazą danych i ogólna konstrukcja zapytań. równie znaczący. co optymalna konfiguracja. (w tym księgi gości) m a w b u d o w a n e f u n k c j e automatycznej cenzury niepożądanych słów. tylko p r z e c h w y t u j e i z m i e n i a tekst. 1 comremos i torv/ltemid.41/ lostrajanie wydajności MySQL Chociaż o d p o w i e d n i e ustawienia m o g ą z n a c z ą c o p r z y s p i e s z y ć działanie P H P . które wykonują zapytania do bazy danych. jest format tabel.Rozdział 11. Wiele z narzędzi opisanych w rozdziale 10. Dostrajanie wydajności MySQL wykracza poza zmianę konfiguracji. Rozszerzenie Foul Filter można znaleźć na stronie: www. Zmiany b ę d ą widoczne natychmiast po wprowadzeniu. m o ż e s z zwiększyć w y d a j n o ś ć .girlsgonedumb. d o d a n i e n o w y c h słów do listy cenzurowanych lub rehabilitacja dotychczasowych). funcjileinfo/id. Dlatego optymalizacja M y S Q L p o w i n n a p r z e b i e g a ć d w u t o r o w o : z j e d n e j strony n a l e ż y o d p o w i e d n i o dobrać ustawienia serwera. Wtyczka nie zmienia treści a r t y k u ł ó w . istawianie dysku przechowującego dane Serwer M y S Q L pozwala określić miejsce przechowywania danych. . które u k r y w a w s z y s t k i e słowa z listy określanej przez administratora. W y b r a n e słowa z o s t a n ą zastąpione g w i a z d k ą (*).

wykorzystanie dysku twardego i pamięci podręcznej pod kątem środowiska MySQL Server Instance Configuration Wizard MySQL Server Instance Configuration Choose the configuration for the server instance. aby instalator odpowiednio dopasował procedury składowania w bazie danych. chyba że planujesz ponowną instalację Joomla!. umożliwia wybór jednego ze standardowych zadań. który w y m a g a zachowania spójności transakcji. and many other applications will be run on it. najlepszym w y b o r e m będzie p r a w d o p o d o b n i e Transactional Database Only. chyba że ze względu na zaporę sieciową musisz z m i e n i ć n u m e r portu M y S Q L . N i e p o w i n i e n e ś w p r o w a d z a ć z m i a n na ekranie wyboru domyślnego zestawu znaków (zobacz rysunek 11. a następnie Detailed Configuration. Dla większości instalacji Joomla! ustawienie Decision Support (DSS)/OLAP będzie dobrym wyborem. ponieważ zostaną zarezerwowane na wypadek w y ż s z e g o obciążenia. R a z e m z serwerem instalowane jest narzędzie o nazwie M y S Q L Server Instance Configuration Wizard. które m a spełniać serwer M y S Q L . will be run. O p c j ę Dedicated MySQL Server Machine stosuje się w przypadku m a s z y n obsługujących wyłącznie serwer baz danych. MySQL Server should only use a minimal amount of memory. • Developer Machine: | gggâgf f This is a development machine. This will influence memory. disk and CPU usage. Ekran ustawień połączeń. z i l u s t r o w a n e na r y s u n k u 11.9. No other servers. such as a web or mail server. Choose this option for web/application servers. by dopasować j ą do roli systemu. aby uzyskać maksymalną wydajność dla danego zastosowania. p r z e d s t a w i o n y na r y s u n k u 11. Jeśli prowadzisz stronę e-commerce. Ustawienie Server Machine dostosuje MySQL do warunków serwera.7. Please select a server type. Nie zmieniaj domyślnych ustawień. dla której spójność transakcji ma najwyższe znaczenie.290 Joomla!. Kolejne ekrany p o z w a l a j ą dostawać opcje związane z protokołem sieciowym. Oczywistym wyborem na serwerze testowym jest Developer Machine. powinny w s k a z y w a ć w p r z y p a d k u większości s y s t e m ó w Joomla! d o m y ś l n ą o p c j ę Multifunctional Database. Rysunek 11.10).7. MySQL will utilize up to all available memory. Jeśli j e d n a k p r o w a d z i s z stronę. która nie musi o b s ł u g i w a ć d u ż e j ilości danych w p r o w a d z a n y c h przez u ż y t k o w n i k ó w lub sklep internetowy. na k t ó r y m u r u c h o m i o n o kilka usług. U s t a w i e n i a w y k o r z y s t a n i a s e r w e r a baz d a n y c h . Dedicated MySQL Server Machine ( \ J! • This machine is dedicated to run the MySQL Database Server. . Pozwala ono zmienić konfigurację. trybem strict i innymi. pozwala określić oczekiwaną liczbę jednoczesnych połączeń. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Wybór typu serwera A p l i k a c j a M y S Q L p o z w a l a a u t o m a t y c z n i e dobrać ustawienia. Wybór opcji Online Transaction Processing (OLTP) spowoduje zużycie większej części zasobów. przedstawiony na rysunku 11. Ekran Server Type. Server Machine s J| Several server applications will be running on this machine. opcja Non-Transactional Database Only zwiększy w y d a j n o ś ć serwera. Zestaw z n a k ó w bazy danych powinien zostać ustawiony przed instalacją Joomla!. Uruchom program i wybierz opcję Reconfigure Instance.8. Wybór typu serwera dopasuje ustawienia pamięci. MySQL will have medium memory usage.

Concurrent connections: d ysunek 11. Please select the default character set. E n g l i s h and other West European languages. Please set the approximate number of concurrent connections to the server. Vybierz opcję lest Support for Aultilingualism UTF8).ionSupport(DSS)/OLAP: a jjk m$r Select this option for database applications that will not require a high number of concurrent connections. Ksunek 11. Decis. Manual Setting "îr'i Please enter the approximate number of concurrent connections. This character set is suited for M k t .9. This will optimize the server for the use of the fast transactional InnoDB storage engine and the high speed MylSAM storage engine.Rozdział 11. Online Transaction Processing (OLTP) j* / jk Choose this option for highly concurrent applications that may have at any one time up to 500 active connections such as heavily loaded web servers. Please select the database usage. This is the recommended character set for storing text in many different languages. • Prowadzenie profesjonalnej strony 291 sunek 11.8. Only the non-transactional MylSAM storage engine will be activated. This will make InnoDB the main storage engine. * fSon-Transactional Database Only! Suited for simple web applications. Transactional Database Only Optimized for application servers and transactional web applications. Standard Character Set fHeio!) Makes Latin 1 the default charset. • Best Support For Multilingualismi M a ke UTF8 the default character set. A number of 20 connections will be assumed. Manual Selected Default Character Set / Collation 4T ? j Please specify the character set to use. Note that the My 15AM engine can still be used. jeśli ilanujesz obsługę nnych języków liż angielski MySQL Server instance Configuration W i z a r d MySQL Server Instance Configuration Choose the configuration for the server instance. ożna ograniczyć py baz danych -) wielofunkcyjnyc baz danych. . 1stawienia ołączeń serwerem ptymalizują lySQL pod kątem czekiwanego bciążenia MySQL Server Instance Configuration Wizard MySQL Server Instance Configuration Choose the configuration for the server instance. Character Set: utf8 < Back j I Next > | Cancel .10. sz wyłącznie Usługujących ansakcje i baz ez obsługi ansakcji MySQL Server Instance Configuration Choose the configuration for the server instance. C Multifunctional Database General purpose databases. monitoring or logging applications as well as analysis programs.

które tworzysz na potrzeby własnych rozszerzeń. D a n e w b a z i e d a n y c h p r z e c h o w y w a n e są w luźnym p o r z ą d k u (są n i e p o s o r t o w a n e ) . W r a z z danymi na serwerze zapisywany jest także indeks. tj. Indeksy r z a d k o u ż y w a n e (lub n i g d y n i e u ż y w a n e ) nie p r z e ł o ż ą się na znaczący wzrost wydajności. nie m a j ą o n e d u ż e g o znaczenia dla konfiguracji Joomla!. wymagałoby poświęcenia dużej części zasobów i czasu procesora. które o d w o ł u j ą się d o kilku pól. Kiepski dobór indeksów jest jednym z głównych powodów problemów z wydajnością. także m o ż n a zoptymalizować. aby a p l i k a c j a m o g ł a p o p r a w n i e łączyć się z serwerem baz danych. Indeks w bazie danych gra taką rolę jak skorowidz w książce — p o z w a l a s z y b k o o d n a l e ź ć o d p o w i e d n i ą stroną (lub rekordy — w przypadku bazy danych). ponieważ w y m a g a j ą zapisywania d o d a t k o w y c h danych przy wstawianiu n o w y c h lub m o d y f i k o w a n i u istniejących rekordów. P r z y k ł a d o w o tabela jos content posiada siedem powiązanych indeksów. Źródło problemów Baza danych Joomla! została zaprojektowana pod kątem ogólnego wykorzystania. a rekord dla nazwiska „ A d a m c z y k " na s a m y m końcu.11 z i l u s t r o w a n o f u n k c j ę p r o g r a m u M y S Q L Administrator. n a z w i s k a i imienia. Optymalizacja indeksów Jednym z głównych obszarów odpowiedzialnych za problemy z wydajnością są indeksy tabel w y k o r z y s t y w a n e p r z e z s e r w e r b a z d a n y c h ( w ł a ś n i e m a n i p u l a c j a indeksami jest źródłem n a j w i ę k s z y c h z y s k ó w w y d a j n o ś c i ) . takich j a k access. Istnieją także indeksy. Jeśli jednak zmienisz hasło dostępu do serwera baz danych. które zaczynają się na literę „B". Indeksy należy utworzyć dla wszystkich pól (lub ich kombinacji) często wykorzystywanych w z a p y t a n i a c h . dlatego istnieją sposoby. listę o d w o ł a ń d o r e k o r d ó w p o s o r t o w a n ą w p e w i e n s p o s ó b . W naszym przykładzie zapytanie spowodowałoby odwołanie się do indeksu dla pola nazwisko.292 Joomla!. catid. n a z w i s k a . musisz o d p o w i e d n i o z m i e n i ć plik configuration. . U t w o r z e n i e p o s o r t o w a n e j listy wszystkich nazwisk. Wręcz przeciwnie — m o g ą spowolnić pracę serwera. A b y p r z y s p i e s z y ć f u n k c j e w y s z u k i w a n i a i s o r t o w a n i a . która p r z e d s t a w i a listę i n d e k s ó w bazy danych J o o m l a ! . co umożliwia szybkie sortowanie danych po wartości pól. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W P o z o s t a ł e u s t a w i e n i a to k w e s t i a o s o b i s t y c h p r e f e r e n c j i . N a przykład dla tabeli p r z e c h o w u j ą c e j dane o kontaktach rekord dla nazwiska „Zieliński" m o ż e zostać zapisany j a k o pierwszy. np. P r z y k ł a d o w o i n d e k s o n a z w i e nazwisko_imie m ó g ł b y w s k a z y w a ć na d w a pola — nazwiska i imienia.php. section itd. Indeksy tego typu noszą n a z w ę indeksów kompozytowych. s e r w e r baz d a n y c h w y k o r z y s t u j e i n d e k s y . aby poprzez zmianę j e j struktury uzyskać w y ż s z ą wydajność. N a r y s u n k u 11. Na dodatek tabele. Zastosowanie indeksów kompozytowych P r o s t e i n d e k s y o d w o ł u j ą się w y ł ą c z n i e d o j e d n e g o p o l a — np.

• Prowadzenie profesjonalnej strony ysunek 11. Nie jest to prawdą. czy zapytanie zostanie przetworzone z w y k o r z y s t a n i e m indeksów. dla indeksu nazwisko_imie wpisy sortowane są najpierw w e d ł u g nazwiska. które niweczą zysk wydajności. jest porządek pól tworzonego indeksu. wybrać pasujące rekordy. Serwer baz danych musiałby w tym przypadku sprawdzić indeks. . nlkatowe wartości indeksowanego pola M o ż e się w y d a w a ć . tzn. ponieważ nieoczekiwany wynik zapytania nie p o k r y w a się z założeniami indeksu w bazie danych. Jeśli j e d n a k indeks zostałby z i g n o r o w a n y . w y s t a r c z y ł o b y p o b r a ć rekord. natomiast zapytanie o d w o ł u j ą c e się wyłącznie do pola imienia nie zyska na zastosowaniu indeksu. zastosowanie indeksu podczas wykonywania zapytania wywołałoby skutek odwrotny do zamierzonego. ista indeksów 'tworzonych IIa bazy danych oomla! / programie /lySQL idministrator Schema Tables Schema Indices Views Sloied procedures 293 * ¡ODiiila15 All loomlal 5 indices Table Name jos_contact_details ios_fb_messages ~ ~ jos_newsfeeds jos_sb_categories ~ ï | jos_sb_messages ~ jos_sb_moderation jos_weblinks ~J| jos_sb_categories Fin! ¡os_categories ¡osjnenu jos_comment jos_users jos_users i° s _'h_users Type BTREE BTREE BTREE BTREE BTREE BTREE BTREE BTREE BTREE BTREE BTREE BTREE BTREE BTREE BTREE BTREE UNIQUE NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL UNIQUE Unique Not Nu« NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL Index Name > 3 csl«f • j catid * » Ü > 3 > 3 • • łi catid catid catid catid ^ catid catpaient • M ca.Rozdział 11. aby zoptymalizować w y k o n y w a n e zapytanie. czy nie. wczytać j e i w końcu pobrać w ł a ś c i w e dane. czy więcej niż 30 procent i n d e k s o w a n y c h pól m a u n i k a t o w e wartości. czy w a r t o ś ć pola wojewodztwo jest odpowiednia. a serwer o p e r u j e b e z p o ś r e d n i o na d a n y c h z b a z y . i zwrócić dane j a k o wynik. że zastosowanie indeksów zawsze przynosi wzrost wydajności. Jeśli 90 procent osób wprowadzonych w bazie danych mieszka w Zachodniopomorskiem.11. są automatycznie ignorowane. Podczas tworzenia indeksu odwołania sortowane są w e d ł u g kolejnych pól. Dlatego indeksy pól lub kolumn. Jedną z metod określenia. Z tego p o w o d u w y s z u k i w a n i e rekordów w e d ł u g nazwiska będzie korzystać z tego indeksu. czy zastosować indeks. a następnie w e d ł u g imienia. J e d n y m z etapów procesu optymalizacji jest określenie. wojewodztwo_nazwisko) mogłoby spowodować znaczący wzrost wydajności zapytań w y m a g a j ą c y c h obu tych informacji. których unikatowość rekordów wynosi mniej niż 30 procent.-idx • ¿ y components • " 3 com_contentid • 3 email • j j gid_block • ¿¡J groupJd • 3 group_id_aro_id_groups_ar ~ y jos_core_acl_gtoups_aro_r « BTREE ~ 3 jos_fb_messages jos_sb_messages • " 3 hold time < > Jednym i najczęstszych z błędów. p o n i e w a ż serwer baz d a n y c h p r z e p r o w a d z a a u t o m a t y c z n i e w i e l e operacji. sprawdzić. P r z y k ł a d o w o baza k o n t a k t ó w m o ż e z a w i e r a ć pole wojewodztwo. W takiej sytuacji zastosowanie indeksu kompozytowego (np. jest sprawdzenie.

zastosuj typ SMALLINT ( k t ó r e g o z a k r e s sięga o k o ł o 32 0 0 0 ) z a m i a s t s t a n d a r d o w e g o INT ( k t ó r e g o z a k r e s sięga 2 miliardów.1 umieszczono listę typów danych. Chociaż nie musi to być p r o b l e m e m dla tradycyjnej strony J o o m l a ! . który odpowiada danej sytuacji. co mogło stanowić szczególny problem przy przejściu do nowego tysiąclecia). Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Ponieważ dla większości baz danych charakterystyka zawartości zmienia się wraz z rozwojem bazy. ponieważ M y S Q L wykorzysta indeks kompozytowy podczas wyszukiwania danego pola. . Wyobraź sobie teraz najgorszy możliwy scenariusz. Wykorzystuj najmniejszy możliwy typ danych Konstruując tabele dla rozszerzenia. nad którym pracujesz. A to p r z e c i e ż strata tylko dwóch b a j t ó w dla j e d n e g o pola. indeks nazwisko jest całkowicie zbędny. a także informacjami o miejscu z a j m o w a n y m w bazie danych. strategie indeksowania pól należy regularnie rewidować i sprawdzać. W tabeli 11. Zawartość tabeli powinna być p o m o c n a w określaniu n a j m n i e j s z e g o typu danych. tabela zawiera pole typu CHAR o określonej długości 200. aby ich posortowanie odpowiadało porządkowi danych. Podobnie indeks nazwisko_imie_drugieimie wyklucza konieczność stosowania indeksu nazwiskojmie. ale którego zapis z a j m u j e dwa razy tyle miejsca). Usuwanie nadmiarowych indeksów Każdy dodatkowy indeks wydłuża czas potrzebny na zapisanie rekordu w tabeli. czy proste indeksy nie p o k r y w a j ą się z indeksami k o m p o z y t o w y m i . pomóż to przez 8 pól. wraz z ograniczeniami. że zostaną dodane indeksy. że o g r a n i c z e n i e r o z m i a r u d a n y c h m a z a z w y c z a j p o z y t y w n y w p ł y w na wydajność. czy wcześniejsze założenia nadal m a j ą pokrycie w praktyce. pomnóż to przez 2 0 0 0 odwiedzających w ciągu godziny i zobacz. w a r t o p a m i ę t a ć . powinieneś zwrócić szczególną u w a g ę na d o b ó r w ł a ś c i w y c h t y p ó w d a n y c h dla pól lub k o l u m n . D l a t e g o z a w s z e s p r a w d z a j . Pomijając to. j e j pożytek staje się j a s n y w w i ę k s z e j skali. które m o g ł y b y wystąpić w przyszłości. szczególnie po doświadczeniach związ a n y c h z z a p i s e m roku 2 0 0 0 (rok p r z e c h o w y w a n y był w bazach d a n y c h w postaci dwóch cyfr. Dlatego nadmiarowe indeksy przyc z y n i a j ą się d o spowolnienia systemu.c o m m e r c e z d u ż ą l i c z b ą transakcji lub p o p u l a r n e f o r u m może w y m a g a ć usunięcia niepotrzebnych opóźnień. strona e . Zwłaszcza podczas pracy g r u p o w e j m o ż e zdarzyć się sytuacja.294 Joomla!. jakie nakładają. Przykładowo jeśli masz zamiar zapisywać n u m e r dnia w danym roku. Po dodaniu nowych lub zmodyfikowaniu istniejących rekordów trzeba przebudować wszystkie indeksy. pomnóż to przez 30 u ż y t k o w n i k ó w podczas jednej sesji. poza tym nie warto także przejmować się bliżej nieokreślonymi trudnościami. czy b a z a d a n y c h nie zawiera nadmiarowych indeksów. Pierwszym krokiem podczas usuwania nadmiarowości jest sprawdzenie. Eliminacja ich m o ż e poprawić w y d a j n o ś ć . k t ó r y c h f u n k c j e się p o k r y w a j ą . Ilość zmarnowanego miejsca i przesyłanych danych będzie stale wzrastać. W y o b r a ź sobie stratę 2 b a j t ó w na polu. zamiast pola typu VARCHAR. znacząco ograniczając wydajność systemu. Chociaż taka oszczędność może w y d a w a ć się z n i k o m a . Projektanci baz danych często u l e g a j ą pokusie przeprojektowywania tabel. które można wykorzystać w M y S Q L . Jeśli przykładowo dla tabeli utworzono indeks nazwiskojmie. ile niepotrzebn y c h d a n y c h z o s t a ł o p r z e t w o r z o n y c h w bazie d a n y c h .

Oznaczanym także jako hh:mm:ss. 23:59:59 — p r z y p .216) Zmienna (do 4. tłum.535) Zmienna (do 65.483.767 Liczba całkowita z zakresu ./ + 32.294.647 Liczba całkowita z zakresu .388. zapis 2008-12-11 odpowiada zapisowi 11 grudnia 2008 roku — przyp.147.HAR /ARCHAR rEXT •1EDIUMTEXT _0NGTEXT 3L0B 1EDIUMBL0B _0NGBL0B DATE TIME 1ATETIME Czas zapisany zgodnie ze standardem ISO 8601 3 Łączony zapis daty i czasu w formacie yyyy-ddmmhh:mm:ss Łączony zapis daty i czasu w postaci liczby sekund od 1 stycznia 1970 roku Rok w formacie YYYY Lista predefiniowanych wartości.372. np.294./ + 8.036. tłum. jedną lub więcej TIMESTAMP YEAR ENUM SET Opisywanym także jako yyyy-mm-dd.295) Zmienna (do 65./ + 2. do 255 Zmienna (do 65.607 Liczba całkowita z zakresu . z której można wybrać jedną Lista predefiniowanych wartości. np. Tabela Typy danych MySQL yp danych INYINT MALL I NT EDIUMINT NT IGINT 295 Opis Liczba całkowita z zakresu .967.854.967.777.535) Zmienna (do 16.535) Zmienna (do 16.807 Liczba zmiennoprzecinkowa o pojedynczej precyzji Liczba zmiennoprzecinkowa o podwójnej precyzji Liczba zmiennoprzecinkowa o dokładności określanej przez użytkownika Ciąg znaków o określonej długości Ciąg znaków o zmiennej długości z narzuconym limitem Tekst o zmiennej długości Tekst o zmiennej długości Tekst o zmiennej długości Dane binarne Dane binarne Dane binarne Data zapisana zgodnie ze standardem ISO 8601 4 Liczba bajtów i 2 3 4 8 4 8 Zmienna Określona długość.216) ' Zmienna (do 4.295) 3 3 8 4 1 1 lub 2 od 1 do 8 LOAT DOUBLE DECIMAL .777. • Prowadzenie profesjonalnej strony bela 11.1. .Rozdział 11./ + 9.775. z której można wybrać zero.223./ + 127 Liczba całkowita z zakresu .

index_merge. staraj się u n i k a ć i n d e k s o w a n i a k o l u m n z a w i e r a j ą c y c h większe porcje danych. range i index. Wartości system i const odpowiadają wyszukiwaniu najwyżej po jednym kluczu. Umieszczenie komendy EXPLAIN przed właściwym zapytaniem spowoduje zwrócenie informacji o zapytaniu zamiast właściwych danych: EXPLAIN SELECT * FROM jos_contact_detan1s Poniżej umieszczono listę k o l u m n zwracanych po w y k o n a n i u instrukcji EXPLAIN: • Kolumna select type — Określa typ w y k o n a n e g o zapytania. który został wykorzystany podczas uruchamiania zapytania. telephone FROM jos_contact_details WHERE postcode = '92107' Stosowanie komendy EXPLAIN Jednym z najefektywniejszych sposobów optymalizacji zapytania jest analiza wyniku instrukcji EXPLAIN. Dependent Urn on i Union Result o d w o ł u j ą się d o z a p y t a ń z o p e r a t o r e m UNION. Primary oznacza główne zapytanie (jeśli zastosowano podzapytania). które m o g ł y b y zostać w y k o r z y s t a n e podczas uruchamiania zapytania. Kolumna possi bl e_keys — Lista p o t e n c j a l n y c h i n d e k s ó w . Dependent Subquery. Union. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W P a m i ę t a j . Subquery. unique_subquery. czas przesyłania danych zostanie znacząco ograniczony: SELECT name. o z n a c z a . W a r t o ś ć simple o z n a c z a . z pominięciem indeksów. ref. k t ó r e j typ u s t a w i o n o na char(200). D l a t e g o utworzenie i n d e k s u k o l u m n y . że kiedy t w o r z y s z indeks. telephone FROM jos_contact_details P o d c z a s k o n s t r u o w a n i a z a p y t a ń p o b i e r a j t y l k o n i e z b ę d n e d a n e . p r z e c h o w y w a n e s ą nie tylko o d w o ł a n i a do wybran y c h k o l u m n — z a p i s y w a n e są t a k ż e a k t u a l n e d a n e tych k o l u m n . Inne możliwe wartości to eq_ref. Wartość all oznacza. • • • . Uncacheable Subquery i Derived w s k a z u j e podzapytanie. Kolumna type — Opisuje. O z n a c z a to. Kolumna key — W s k a z u j e n a z w ę indeksu M y S Q L . index_subquery.296 Joomla!. które pola w y m a g a n e są przez aplikacje. że m o ż e s z zoptymalizować zapytanie j e s z c z e bardziej: SELECT name. Pobieraj wyłącznie to. że pola w y k o r z y s t y w a n e w klauzuli WHERE nie m u s z ą b y ć d o ł ą c z a n e d o z w r a c a n y c h w y n i k ó w . że podczas wykonywania zapytania dane z tabeli w y k o r z y s t a n o bezpośrednio. czego potrzebujesz Wielu początkujących programistów wykorzystuje zapytania p o d o b n e do poniższych: SELECT * FROM joc_contact_details Dzięki d o k ł a d n e m u określeniu. że k a ż d y indeks będzie zawierał d o d a t k o w o 200 b a j t ó w dla każdego rekordu. A b y oszczędzać miejsce i ograniczać p r z e t w a r z a n i e i n d e k s ó w . N i e z a p o m i n a j . że z a p y t a n i e nie z a w i e r a ł o p o d z a p y t a ń ani o p e r a t o r a UNION. w jaki sposób wykonywane są zapytania łączone. ref_or_nul1.

Funkcję rejestrowania powolnych zapytań można uaktualnić dzięki opcji Startup Variables aplikacji M y S Q L Administrator.Rozdział 11. J e d n y m z d o s k o n a ł y c h n a r z ę d z i d o t e g o celu j e s t dziennik powolnych zapytań (ang.0/en). Komenda E X P L A I N to najpotężniejsze i najużyteczniejsze narzędzie do optymalizacji zapytań. Profilowanie jest j e d n ą z metod diagnozowania działającego systemu i określania jego słabych p u n k t ó w . Domyślnie wartość tej zmiennej ustawiona jest na 10 sekund. Jeśli nie wprowadzisz żadnej nazwy. j a k przedstawiono to na rysunku 11. Zwróć szczególną uwagę na kolumnę type. ponieważ jej wartość najczęściej podpowiada. k t ó r y c h uruchamianie trwało dłużej niż wartość parametru long_query_tlme.mysql. d o s t r a j a n i e na p o d s t a w i e o b s e r w a c j i p r a w d z i w e g o s y s t e m u d a j e d u ż o lepsze rezultaty niż optymalizacja oparta na założeniach.log. ptymalizacia istniejącego systemu Po uruchomieniu strony Joomla! nie kończy się praca związana z j e j optymalizacją. musisz ponownie uruchomić serwer M y S Q L .cnf Apply changes j j Discard changes [ R e j e s t r o w a n i e z a p y t a ń m o ż n a w ł ą c z y ć także z p o z i o m u w i e r s z a p o l e c e ń . D z i e n n i k ten p r z e c h o w u j e w s z y s t k i e z a p y t a n i a S Q L . dziennik zostanie zapisany w pliku host_name-slow.-1og-siow-querles=joomlaSlowQLog . a w pole tekstowe obok w p r o w a d ź nazwę pliku. Aby nowe ustawienia zaczęły obowiązywać.12.com/doc/refman/5. ysunek 11. slow queries log).12. W systemie M y S Q L badanie w y d a j n o ś c i i określanie słabych punktów jest szczególnie proste. • • • 0 Slow Queries Log: : >< . W r ę c z o d w r o t n i e . W zakładce Log files w ł ą c z o p c j ę Slow Queries Log. • Prowadzenie profesjonalnej strony 297 Szczególnie polecam zapoznanie się z sekcją „ Optimizing Queries with EXPLAIN" w podręczniku MySQL (frttp://dev. i w pole tekstowe vprowadz nazwę Iziennika InnoDB Parameter Security Performance Advanced langes will have no effect until you restait the server. u r u c h a m i a j ą c M y S Q L komendą: mysqld . " J w u l " . jakie działania należy podjąć. l • Enter a name for (he slow query log Otherwise a default name will be used. • • • • Option File: c:\xampp\mysql\bin\my. Vlącz opcję Slow Queries Log.

Linux i MacOS. m o ż n a w y k o n a ć bez drogich i złożonych narzędzi. . Dane na temat wydajności zapytań MySQL możesz uzyskać. także stosując moduł myshow. CMS. można zastosować centralną autoryzację za p o m o c ą katalogu L D A P . Dlatego najpierw warto zapoznać się z informacjami na stronie domowej programu (http://jfontain. co pozwala globalnie zarządzać kontami użytkowników.free. Oznacza to. jak i uruchamiania. aby określić.zawodny. P r z y k ł a d o w o uwierzytelnianie m o ż n a u s p r a w n i ć dzięki z a s t o s o w a n i u LDAP (Lightwieght Directory Access Protocol).fr/myshow/myshow. W i ę k s z o ś ć zadań z w i ą z a n y c h z z a r z ą d z a n i e m . zarówno w zakresie konfiguracji. uruchamiając z wiersza poleceń instrukcję: mysql dumpsl ow <ści eżka-do-pli ków-dzienni ka-MySQL>/joomlaSlowQLog Przełącznik .com/mysql/mytop) przypomina funkcjonalnością program Top w systemie Linux. który umożliwia uwierzytelnianie użytk o w n i k a w d o w o l n y m systemie.htm). u ż y t k o w n i k a m i i starymi materiałami m o ż n a z a r ó w n o z poziomu interfejsu administratora. Program dostępny jest dla systemów W i n d o w s . Uwierzytelnianie LDAP L D A P jest standardem. P r z y k ł a d o w o s e r w e r L D A P m ó g ł b y zawierać informacje o uwierzytelnianiu niezbędne dla serwera W W W . w głównej mierze dzięki zastosowaniu otwartych standard ó w w systemie Joomla! i kompatybilności z wieloma technologiami. poczty itd. który określa sposoby scentralizowanej autoryzacji dostępu. że pojedyncze konto użytkownika przechowywane na centralnym serwerze LDAP pozwala na dostęp do wszystkich pozostałych serwerów. czy spełnia ono Twoje potrzeby. Narzędzie MyTop (http://jeremy.298 Joomla!. Powinieneś nie tylko o b s e r w o w a ć w y d a j n o ś ć zapytań M y S Q L . M o ż l i w e j e s t o b s e r w o w a n i e lokalnych i zdalnych serwerów. ale także analizować ogólną wydajność systemu. n a w e t w p r z y p a d k u dużych stron Joomla!. jednak odnosi się do monitorowania wątków i o g ó l n e j w y d a j n o ś c i serwera M y S Q L .help wyświetli listę parametrów k o m e n d y dump. jak i poprzez bezpośrednią manipulację bazy danych Joomla! za p o m o c ą narzędzi M y S Q L . Ale istnieją metody radzenia sobie z tymi problemami. z którego korzysta użytkownik. FTP. Administracja Dzięki J o o m l a ! a d m i n i s t r a c j a stała się b a r d z o prosta. Nie jest to łatwe narządzie. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Po zarejestrowaniu zapytań w dzienniku możesz wygenerować podsumowanie. Zamiast oddzielnego konta w k a ż d y m systemie. J e d n a k ż e w r a z z r o z r o s t e m strony z a r z ą d z a n i e materiałami i u w i e r z y t e l n i a n i e m u ż y t k o w n i k ó w oraz p o r z ą d k o w a n i e systemu w celu usunięcia nieaktualnych danych staje się uciążliwym zadaniem. Zarządzać menu.

R e d a k t o r . Kliknij jego nazwę. P a r a m e t r o w i Szukaj wyrażenia n a l e ż y p r z y p i s a ć ciąg s t o s o w a n y przy w y s z u k i w a n i u n a z w y u ż y t k o w n i k a . które pola na serwerze L D A P b ę d ą zawierać dane niezbędna dla systemu logowania Joomla!.Rozdział 11. o ile dostęp do serwera jest a n o n i m o w y . Pole DN użytkownika wykorzystywane jest w y ł ą c z n i e przy b e z p o ś r e d n i c h p o w i ą z a n i a c h . To spowoduje szyfrowanie połączenia z serwerem LDAP. 'aramei/y iodatku LDAP imożliwiają iokłaćłną (onfigurację iostępu 1o serwera LDAP Jodatek: pmien] yt Pi efet elicie Ustawienia dodntku y' O l J Tvp authentication © NI. W pole oznaczone Podstawowa DN wprowadź nazwę wyróżniającą serwer L D A P (powinna być n i e p o w t a r z a l n a ) . Pola Użytkownik połączenia i Hasło połączenia powinny pozostać puste. można p r z e c h o w y w a ć tam n a z w ę użytkownika i hasło. p o n i e w a ż d o m y ś l n i e dodatek jest wyłączony. P r z y k ł a d o w o w a r t o ś ć uid=[search] s p o w o d u j e w y s z u k a n i e n a z w y u ż y t k o w n i k a w k o l u m n i e uid. C h o c i a ż nie da się z a p i s a ć p r z y n a l e ż n o ś c i d o g r u p y (np. U s t a w wartość parametru Opublikowany na Tak. lista powinna zostać rozdzielona średnikami ( : ) . jak przedstawiono to na rysunk u 11. O M i * « * n i "LE2SLS ® « „ O O T. odateK LDAP A b y włączyć f u n k c j o n a l n o ś ć L D A P w systemie Joomla!. ysunek 11. aby wyświetlić listę parametrów. A d m i n i s t r a t o r itd. W ł a ś c i w e rozszerzenie nosi n a z w ę Authentication — LDAP.dc=mojafi rma:dc=com. co chroni przesyłane dane przed przechwyceniem. która obsługuje uwierzytelnianie L D A P . np. • Prowadzenie profesjonalnej strony 299 Na szczęście do Joomla! dołączona jest wtyczka. u r u c h o m o p c j ę Dodatki z m e n u Rozszerzenia w panelu administratora.13. ustaw wartość parametru Negocjacja TSL na Tak. Parametry m a j ą c e w n a z w i e w y r a z M a p u j p o z w a l a j ą określić.13. n i* (Lekki protokół dostęp Jeśli dany serwer L D A P obsługuje opcję s z y f r o w a n y c h połączeń. . uid=[username].) na serwerze L D A P . j e g o u s t a w i e n i e s k u t k u j e w y s ł a n i e m d o d a t k o w y c h danych podczas logowania.

warto rozważyć instalację programu Luma. m o ż e zniweczyć wysiłki podczas instalacji systemu. o p e n l d a p . jeśli j e s t p r z e p r o w a d z a n y c h z panelu administratora. W y s t a r c z y w p r o w a d z i ć prefix / d a p w m i e j s c e t r a d y c y j n e g o http. o r g ) . Rozszerzenia pozwalają obejść wiele ograniczeń . który jest narzędziem do przeglądania i testowania LDAP. C M S w wielu aspektach przypomina o g r ó d . w p i s u j ą c adres podobny d o poniższego: ldap://ldap. czy w katalogu rozszerzeń Joomla! ('extensions. m o ż n a go pobrać ze strony d o m o w e j ( w w w . C z ę ś ć z nich można w y k o n a ć szybko. Zanim zabierzesz się do ręcznego czyszczenia systemu. nieużywanych menu.net). e k s t e r m i n o w a ć s z k o d n i k i i p r z y c i n a ć nawet najwspanialsze kwiaty. Konfiguracja serwera LDAP nie należy do zadań prostych. edit Jeśli wykonujesz wiele czynności związanych z L D A P . jak właściwa instalacja. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W OpenLDAP Jeśli chcesz u r u c h o m i ć w ł a s n y serwer L D A P . to powinieneś zapoznać się z jedną z wielu doskonałych publikacji opisujących tę technologię. Czyszczenie systemu Baza danych Joomla! m o ż e z czasem ulec zaśmieceniu z p o w o d u ilości niepublikowanych artykułów. p o n i e w a ż n a l e ż y w y r y w a ć c h w a s t y . m o ż e s z w y k o r z y s t a ć aplikację O p e n L D A P . itd. które wykonuje dane zadanie.bergmans.joomla. Jeśli korzystasz z systemu Windows. Obsługa Obsługa strony jest równie ważna.sourceforge. która wspiera standard L D A P . aby n i e p u b l i k o w a n e artykuły przytłaczały system lub konta nieaktywnych użytk o w n i k ó w zachęcały hakerów. Dzięki utrzymywaniu systemu w dobrym stanie zachowasz dobrą wydajność. Czyszczenie systemu można rozpocząć w interfejsie administratora Joomla!. UNIX. Program dostępny jest dla systemów Linux. M a c O S i BeOS. darmową implementację standardu LDAP. Zwróć uwagę. nieaktywnych kont użytkownika itd.us/ openldap). umich. Dlatego jeżeli nie masz doświadczenia z LDAP. że większość sieci opartych na platformie Windows wykorzystuje usługę Active Directory. nowoczesną przeglądarkę. Wiele cennych informacji znajdziesz w książce Marka Wilcoksa Implementing LDAP. W celu przetestowania serwera LDAP możesz zastosować dowolną.300 Joomla!. Dopuszczenie d o tego. sprawdź koniecznie.org) istnieje rozszerzenie. Możesz pobrać go za darmo na stronie d o m o w e j (http://luma. bezpośrednio manipulując b a z ą M y S Q L . Sporo zadań związanych z czyszczeniem s y s t e m u z a j m u j e z b y t w i e l e c z a s u . aplikację możesz pobrać ze strony ILEX (http://download.

w t e d y m o ż n a mieć pewność. 301 Wykorzystywanie opcji Artykuły do znalezienia niepublikowanych artykułów O ile to możliwe. W przypadku katastrofalnej pomyłki będziesz w stanie przywrócić bazę i ponownie uruchomić stronę. wskutek s p a d k u w y d a j n o ś c i . Na ekranie pozostaną wyłącznie te artykuły.Rozdział 11. aby przed wprowadzeniem dowolnych zmian zrobić kopię zapasową całej bazy. W opcji Artykuły w panelu administratora znajduje się lista wyboru. M o ż l i w e jest także (chociaż nie j e s t to zalecana opcja) ręczne w y c z y s z c z e n i e b a z y d a n y c h . a następnie kategorię. raz na sześć miesięcy). które nie zostały opublikowane. p o w i n i e n e ś w p r o w a d z a ć wszelkie z m i a n y lub u s u w a ć treści w y ł ą c z n i e z poziomu interfejsu administratora Joomla!. jeśli nie rozumiesz w pełni wprowadzanych zmian.14. która pozwala ograniczyć wyświetlane artykuły do niepublikowanych pozycji. możesz posłużyć się rozszerzeniem. N i e k t ó r e z a d a n i a ( s z c z e g ó l n i e te z w i ą z a n e z u s u w a n i e m rozszerzeń. Dzięki temu w p r o w a d z o n e zmiany b ę d ą miały wpływ na sieć odnośników wewnątrz strony. Aby wygenerować listę. Bezpośrednie modyfikowanie bazy danych Joomla! może być bardzo niebezpieczne. że baza danych nie jest zaśmiecona niepotrzebnymi treściami. . Zamiast ręcznie usuwać wszystkie artykuły. • Prowadzenie profesjonalnej strony systemu. które m o g ą w y s t ą p i ć w s k u t e k danej akcji. dopóki wszystkie przypisane do niej artykuły nie zostaną usunięte. Zostaniesz także powiadomiony o problemach. wybierz pozycję Niepublikowany. jak przedstawiono to na rysunku 11. Rysunek 11. m o ż e s z także bezpośrednio m a n i p u l o w a ć materiałami. np. Wybierz pozycję Niepublikowany z rozwijalnej listy po prawej stronie ekranu Bezpośredni dostęp do MySQL Ponieważ wszystkie dane p r z e c h o w y w a n e są w bazie M y S Q L . które wykona to automatycznie. Inne zmiany. które w y m a g a j ą u s u n i ę c i a p l i k ó w ) p o w i n n y b y ć p r z e p r o w a d z a n e w y ł ą c z n i e z poziomu interfejsu administratora. Jeśli masz wątpliwości związane z daną modyfikacją — nie przeprowadzaj jej.14. Pamiętaj. Na przykład Joomla! uniemożliwia usunięcie kategorii. można przeprowadzić wyłącznie za p o m o c ą M y S Q L . jeśli w ł ą c z y s z rejestrowanie zapytań wyszukiwania. zwłaszcza te dotyczące dużej liczby wpisów lub usunięcia poszczególnych tabel. Badanie listy niepublikowanych artykułów p o w i n n o być p r z e p r o w a d z a n e regularnie (np.

W tym momencie najlepiej usunąć go z bazy danych. by naprawić problem. Listę nieaktywnych u ż y t k o w n i k ó w możesz w y g e n e r o w a ć . czy nie b ę d ą p o t r z e b n e w przyszłości. uruchamiając poniższe zapytanie S Q L i zmieniając datę w klauzuli WHERE: SELECT * FROM jos_users WHERE lastvisitDate < '2007-01-01' Wyszukiwanie pustych metadanych J e d n y m z istotnych e l e m e n t ó w w p ł y w a j ą c y c h na p o z y c j ę T w o j e j strony w r a n k i n g a c h w y s z u k i w a r e k i n t e r n e t o w y c h s ą pola z a w i e r a j ą c e m e t a d a n e . u r u c h a m i a j ą c poniższe zapytanie S Q L i zmieniając datę w klauzuli WHERE: SELECT * FROM jos_content WHERE modified < '2007-01-01' Wyszukiwanie nieaktywnych użytkowników W systemie Joomla! p r z e c h o w y w a n a jest data ostatniego logowania wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Jednym z najlepszych sposobów zagospodarowania tej listy jest wysłanie e-maili w celu przypomnienia im o stronie i zaproszenia do powrotu na nią. dla których nie ustawiono metadanych. Proste zapytanie M y S Q L pozwoli Ci stworzyć listę artykułów. Często artykuły u s t a w i a n e są j a k o niepublikowane. uruchamiając poniższe zapytania SQL: SELECT * FROM jos_content WHERE state = 0 SELECT * FROM josjnenu WHERE published = 0 SELECT * FROM jos_plugins WHERE published = 0 . Aby wygenerować listę artykułów. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Wyszukiwanie starych materiałów Lista artykułów posortowana według dat ostatnich modyfikacji pozwala zlokalizować artykuły. ponieważ nie w i a d o m o . uruchom poniższe zapytanie SQL: SELECT * FROM jos_content WHERE metakey = " or metadesc = '' Wyszukiwanie niepublikowanych artykułów i menu Śledzenie niepublikowanych elementów może stanowić spore wyzwanie na dużej. M o ż e s z znaleźć niepublikowane elementy. dla których nie ustawiono metadanych. Po u p ł y w i e p e w n e g o czasu element (czy to menu. po to. aby zwiększyć wydajność. D w a z nich (opis artykułu i słowa k l u c z o w e ) s ą n a j w a ż n i e j s z e dla r o b o t ó w internetowych. M o ż e s z w y s z u k a ć stare artykuły.302 Joomla!. które d a w n o nie były uaktualniane. Odpowiednie zapytanie względem tabeli użytkowników wygeneruje listę u ż y t k o w n i k ó w . którzy od p e w n e g o czasu nie odwiedzali strony. popularnej i d o j r z a ł e j stronie Joomla!. czy artykuł) prawdopodobnie nie będzie już wykorzystywany. Dzięki temu m o ż e s z w p r o w a d z i ć zmiany w ich treści albo usunąć j e ze strony.

że T w o j e działania powinny odpowiadać założeniom przedsięwzięcia.published=l Podsumowanie Zarządzając profesjonalną stroną Joomla!. INTERVAL 10 DAY) <= date: Wyszukiwanie pustych sekcji i kategorii Badając organizację strony. aby określić niedawną działalność użytkowników na stronie.catid = jos_category. uruchom: SELECT * FROM jos_categories LEFT JOIN jos_content ON jos_content.id WHERE jos_content. aby poprawić organizację strony. musisz pamiętać. którą możesz wykorzystać. Możesz znaleźć nieużywane sekcje. aby stwierdzić. Dostrajanie MySQL w celu najlepszej wydajności. a w szczególności: • • • • Testowanie fragmentów kodu za pomocą interfejsu tekstowego PHP. Najpierw musisz znaleźć interesujący rekord w tabeli pol Is i zanotować jego id: SELECT * FROM jos_polls Poniższe zapytanie spowoduje wyświetlenie głosów wysłanych w ciągu ostatnich 10 dni: SELECT * FROM jos_poll_date WHERE DATE_SUB(CURDATE(). W y k o n a n i e tego zapytania w MySQL nie jest trudne. uruchamiając poniższe zapytanie SQL: SELECT * FROM jos_sections LEFT JOIN jos_content ON jos_content.id WHERE jos_content.published=l Aby znaleźć puste kategorie. Tworzenie wirtualnych serwerów w aplikacji Apache. W tym rozdziale opisano sposoby konfiguracji i instalacji Joomla!. czy n a j n o w s z a sonda jest popularna.Rozdział 11. Następnie można j e usunąć lub połączyć z innymi.sectionid = jos_sections. Przykładowo możesz chcieć zobaczyć głosy nadesłane w ciągu ostatnich 10 dni.catid IS NULL and jos_categories. dobrze jest określić. . w zależności od typu instalacji Joomla!. • Prowadzenie profesjonalnej strony SELECT * FROM jos_components WHERE enabled = O SELECT * FROM jos_modules WHERE published = 0 303 Wyszukiwanie najnowszych głosów w sondzie Istnieje grupa zapytań. które sekcje i kategorie są niewykorzystywane. Podstawy tworzenia i przywracania kopii zapasowych systemu Joomla!.sectionid IS NULL and jos_sections.

• Głównym punktem tego rozdziału było zarządzanie materiałami na stronie. Uruchamianie zapytań M y S Q L w celu wygenerowania listy niepublikowanych artykułów.304 Joomla!. poczta). Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • Stosowanie uwierzytelniania LDAP dla łącznego zarządzania kontem użytkownika dla różnych usług (np. nieaktywnych użytkowników. W rozdziale 12. po screen scraping. Joomla! zawiera jednak także funkcje łączące z zewnętrznymi zasobami. opisano sposoby łączenia i pozyskiwania treści zewnętrznych — od kanałów RSS. . starych materiałów. nieustawionych metadanych itd.

stworzysz własne rozszerzenia. W końcu. które służą do wykorzystania zewnętrznych zasobów. o d w i e d z a j ą c y m o ż e s u b s k r y b o w a ć go. a także napiszesz prosty program typu screen scraper. co s p o w o d u j e p o b i e r a n i e podobnych treści. są kanały RSS.CNN. kanałami RSS. Dzięki J o o m l a ! szczególnie łatwo możesz połączyć witrynę z zewnętrznymi zasobami. U ż y t k o w n i k o d w i e d z a j ą c y d a n ą stronę (np.12 Łączenie z zasobami zewnętrznymi Ż a d n a strona W W W nie p o w i n n a być s a m o t n ą w y s p ą . I n f o r m a c j e p o j a w i a j ą c e się w k a n a ł a c h automatycznie uzupełniają artykuły na T w o j e j stronie. o ile j e s t p o d ł ą c z o n y d o internetu. za pośrednictwem technologii EDI (Electronic Data Interchange) czy bazami danych. platforma programistyczna Joomla! ułatwia stworzenie własnej aplikacji. aby pobierać treści zewnętrzne. Stworzono dosłownie dziesiątki rozszerzeń. Pobieranie zewnętrznych materiałów Możesz wzbogacić treść własnych artykułów na stronie Joomla!. o programy partnerskie. łącząc j e z zewnętrznymi materiałami i k a n a ł a m i R S S na i n n y c h s t r o n a c h . www. która w n a j w i ę k s z y m s t o p n i u w p ł y n ę ł a na a u t o m a t y z a c j ę w y m i a n y i n f o r m a c j i . które wykorzystują dostępne API (implementacja Google Maps) lub interfejs oparty na formacie X M L (usługa wyszukiwania k o d ó w zip USPS). dzięki zastosowaniu rozszerzeń. lub musisz skorzystać z niestandardowego protokołu. Jeśli na stronie dostępny jest kanał RSS. pobierając dane w formacie X M L . Jeśli nie możesz znaleźć rozszerzenia. a także j a k u t w o r z y ć w ł a s n y k a n a ł R S S . W tym rozdziale dowiesz się. j a k u z u p e ł n i ć J o o m l a ! .com) m o ż e p r z e g l ą d a ć d o s t ę p n e m a t e r i a ł y . . wykorzystując nabyte umiejętności programistyczne. Kanały RSS J e d n ą z technologii. np. którego zadaniem będzie pobranie danych umieszczonych na innej stronie w formacie H T M L . D o w i e s z się. jak skonfigurować stronę Joomla!. transakcjami e C o m merce. które m a wymagane możliwości komunikacyjne.

„ R S S X M L " lub „Atom Feed") zostaje uruchomiona aplikacja na komputerze użytkownika. / Napisz Adresy « • t' y Temat F r a n c j a p o t ę p i a d e c y z j ę Iz. Jak przedstawiono na rysunku 12. .a r t y k u ł y Gazeta. Treść kanału jest z a p i s y w a n a na dysku twardym komputera. a p o u r u c h o m i e n i u Kreatora Kont z a z n a c z o p c j ę RSS: Aktualności i błogi. d o k t ó r e g o m o ż e s z d o d a w a ć k a n a ł y R S S .1.pl . Teraz jeszcze łatwiej jest zarządzać wiadomościami w w y g o d n y i bezpieczny sposób. dlatego można przejrzeć j ą później.xml (np.. który gra rolę spisu artykułów umieszczonych na stronie. że kanały R S S stały się d o m i n u j ą c y m r o z w i ą z a n i e m .pl . P r o g r a m o w i p r z e k a z y w a n y j e s t adres w s k a z u j ą c y na plik w f o r m a c i e X M L . T r u d n e w a r u n k i na drogac.a r t y k u ł y Gazeta.a r t y k u ł y ... a wiele stron obsługujących oba f o r m a t y porzuciło kanały Atom.. Format kanałów RSS Istnieją dwa popularne standardy kanałów na stronach W W W : RSS (Really Simple Syndication) i A t o m . U Putin i Miedwiediew poszli. w y b i e r z Plik/Nowy/Konto. W tej sytuacji wystarczy kliknąć ikonę i w y b r a ć opcję subskrypcji za p o m o c ą dynamicznych zakładek. na pasku adresu zostanie wyświetlona symbolizująca to ikona (co zilustrowano na rysunku 12. W z a l e ż n o ś c i od u s t a w i e ń agregatora m o ż e on a u t o m a t y c z n i e pobierać n o w e materiały. X Edycja Przejdź Pobierz .pl Plik 4 artykuły Widok Thunderbird Wiadomość Narzędzia Pomoc H H K 3 3 D . dostępny jest kanał RSS. którą odwiedzasz. Rysunek 12. klient poczty Mozilla Thunderbird ma funkcje agregatora.pl . ..pl a r t y k u ł y Gazeta. Z o s t a n i e d o d a n y n o w y f o l d e r .u . O b a f o r m a t y o p a r t e s ą na X M L . a kanały RSS m o g ą mieć rozszerzenie .1. a nowe wpisy b ę d ą pobierane automatycznie. Ostatecznie jednak okazało się.. k a n a ł y A t o m m a j ą rozszerzenie .). Klient poczty Thunderbird wyświetla kanały RSS iv formie przypominającej przeglądanie listów elektronicznych 4* Gazeia.306 Joomla!. Jeśli na stronie. I z r a e l s k i e w o j s k a w Strefie. Oprócz nagłówków mogą znajdować się w n i m f r a g m e n t y lub całe a r t y k u ł y . atom. która nosi nazwę agregator..pl .xml lub .a r t y k u ł y Gazeta. n o s z ą c y n a z w ę Aktualności i błogi. ' S t r o n a z p o r n o g r a f i ą zami. x B 2¡ p r MB Nieprzeczytane: 8 Razem: 8 SL8TR [IDLE] T a k ż e przeglądarka Mozilla Firefox zawiera p e w n e e l e m e n t y agregatora. kanały RSS wyświetlane są w podobny sposób jak konta e-mailowe. Przez długi czas popularność obu formatów była porównywalna. P r e z y d e n c j a UE: O p e r a c j a I...2). Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Po kliknięciu o d p o w i e d n i e g o o d n o ś n i k a ( c z ę s t o o p i s a n y j a k o „ R S S F e e d " . sposób prezentacji itd. Gazeta...rss. L Usuń Data 03:27 03:27 03:27 03:27 03:27 03:27 Wszystkie foldery + Poczta A k t u a l n o ś c i i błogi ¿S Nadawca Gazeta.. Aby dodać nowy kanał R S S . P r o g r a m m a kilka p a r a m e t r ó w w p ł y w a j ą c y c h na obsługę kanałów (częstotliwość uaktualnień.xml).pl artykuły - R f | Kosz + fi^y L o k a l n e f o l d e r y Witamy w Thunderbirdz •śpm f te fev- Program p o c z t o w y Mozilla Thunderbird ma więcej możliwości niż kiedykolwiek wcześniej.

której kliknięcie uruchamia opcję subskrypcji 307 Plik Edycja - Widok ¿ê? Historia .1/">2008-12-14T20:46:00Z</dc:date> .Bi esi adowali _w_ekskluzy wnej_restauracji_i_nie_zaplaci1 i.html</guid> <dc:date </item> xmlns:dc="http://purl.Extensions Part 2: Installing Components » i .Bi esi adowali_w_ekskluzy wnej_restauracji_i_ni e_zapl aci 1 i.80277. y o u installed a m o d u l e to the Joornla s y s t e m .pl</łi nk> </image> <item> <title><![CDATA[Biesiadowali w ekskluzywnej restauracji i nie zapłacili]]></title> <1 i nk>http://wiadomosci.gazeta.artykuły</title> version="2.#169: Agora SA All rights reserved]]></dc:rights> <image> <title>Gazeta.Rozdział 12.80277.Diqg This! Probing the Joomla! *• O © Poniżej umieszczono przykładowy adres kanału R S S dla w i a d o m o ś c i w portalu Gazeta.pl ."'! Zakładki $ Narzędzia Pomot http://ioomiajumpstart.6063047.pl /Wi adomosci/1.'.O/modules/taxonomy/" «channel> <title>Gazeta. 14 gru 2008 20:46:00 GMT</pubDate> <guid>http://wi adomosci.pl</description> <1anguage>pl</1anguage> <copyright><![CDATA[Copyright &amp..gazeta. SeiectaMinor MAIN MENU Joomla Tutorial .pl/pub/rss/wiaclomosci.org/dc/elements/1.1/">pl</dc:1anguage> <dc:rights xml ns:dc="http://purl.xml Nagłówek i kilka przykładowych wpisów kanału RSS w y g l ą d a j ą tak: <?xml version="1. na pasku adresu w przeglądarce Firefox zostanie wyświetlona ikona..gazeta.. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi Rysunek 12. Joomla Extensions -. ' R E A D MORE.]]></description> <pubDate>N..org/dc/el ements/1.0" encoding="utf-8"?> <rss xmlns:taxo="http://purl .2.0"> <1 i nk>http: //serwi sy. Part 2 will t a k e y o u .html</li nk> <description>Najnowsze artykuły z Gazeta.through the q u i c k a n d simple process of installation a n d c o n f i g u r a t i o n o f a i ^ j ^ ^ j ^ c o m p o n e n t .pl: http://rss.#169: Agora SA All rights reserved]]></copyright> <dc:1anguage xmlns:dc="http://purl.gi f</url> <11nk>http://www.com/ > - ¡¡g-.gazeta.pl</title> <url>http://www.pl/i mg/w/l/gazeta.3686466.org/rss/l.1/"><![CDATA[Copyright &amp. a następnie po zakończonym przyjęciu opuściło lokal nie zapłaciwszy rachunku w wysokości ponad 2000 euro.gazeta. Jeśli na stronie dostępny jest kanał RSS. Components a r e the d o m i n a n t t y p e of extension a n d form the backbone of m u c h of t h e extensible f u n c t i o n a l i t y a v a i l a b l e to t h e Joomla CMS.Joomla! Presentation . F r e q u e n t l y Asked Questions (FAQs) • B e g i n n i n g Joomla! < Zakończono \ In F a r t l .gazeta. 3.pl /rss/0.html?skad=rss</li nk> <description><![CDATA[Dwudziestu studentów biesiadowało w jednej z najbardziej ekskluzywnych restauracji w Wenecji.pl /Wiadomosci/1.54825. »iySQl :. How is Joomla! organised? .6063047.org/dc/elements/1. w h y do ! need Joomla? • 2.

a następnie w y ś w i e t l a n y w o d p o w i e d n i m miejscu.6063045. Jedna osoba zginęła. pl /Wi adomosci /1. sprawdzanie kanału pod kątem nowych treści.1'Rh -k"j!->a o--. Poniżej jest sekcja zawierająca banner reprezentujący kanał RSS. PO zdobyłaby 52 proc. pl /Wi adomosci /1. Whether you want a brochure site or you are building a large online community.D Gdyby wybory odbyty się dziś.ośnie też poparcie dla SLD. zderzył się z samochodem osobowym w woj. Linie lotnicze odmówiły rodzinie przebukowania biletów mimo że agenci FBI uznali sprawę za nieporozumienie. Rysunek 12. gazeta. z e w n ę t r z n y plik k a n a ł u R S S j e s t p o b i e r a n y .6063045. ¡Times firmy Apple) wykonują dokładnie te same operacje (np.ot-a zętinęłA. Francja_obfi te_opady_ dwi e_ofi ary_smi ertel n e _ d o m y . Francja_obfite_opady_ dwi e_of i ary_smi ertel n e _ d o m y .]]></description> <pubDate>N. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W <item> <title><![CDATA[Obfite opady śniegu we Francji. na stronie głównej witryny Joomla!. które wykonują standardowe czytniki kanałów RSS. Ostatecznie wewnątrz elementu <item> s ą informacje o artykułach. 14 gru 2008 20:45:00 GMT</pubDate> <guid>http: //wi adomosci. Wstawienie na stronie modułu Feed powoduje automatyczne wyświetlanie nowych pozycji natychmiast po dodaniu ich do kanału RSS Joomla! makes it easy to launch a Web site of any kind.. którym jechały cztery osoby w tym dziecko. które wyświetlane są w agregatorze.i: Featuie: ll«M$ The Community Najnowsze wiadomości • Horn« • Joomla? L i t e » • M o i e about Jooml.l/">2008-12-14T20:45:00Z</dc:date> Na początku pliku z n a j d u j ą się informacje n a g ł ó w k o w e dotyczące kanału RSS. który mógłby liczyć na 12-procentowe poparcie. R y s u n e k 12. Podcasty (kanały RSS dla plików audio) i vodcasty (kanały RSS dla plików wideo) wykorzystują praktycznie identyczne pliki jak standardowe kanały.informuje CNN. Muzułmańska r odzina została wyproszona z samolotu po tym jak współpasażerowie usłyszeli ich rozmowę o najbezpieczniejszym miejscu na pokładzie . .3 przedstawia m o d u ł z a t y t u ł o w a n y N a j n o w s z e w i a d o m o ś c i . kiedy użytkownik wchodzi na stronę zawierającą m o d u ł Feed. Moduł subskrypcji kanałów RSS w Joomla! M o d u ł Feed u m o ż l i w i a wstawienie zawartości kanału RSS bezpośrednio na T w o j e j stronie J o o m l a ! . Kanały RSS stają się coraz bardziej zaawansowane. pomorskim. • Bus zderzył «¡ę 7 .3.000 domostw i przyczyniły się do śmierci dwóch osób: turysty i automobil istki.pl.i! • FAO • The Hews • Web Link« • Hews Feeds * Sondaż: 52 proc cila K ' i wzrost poparcia dia SL. Popularne agregatory multimedialne (np. Dwie ofiary śmiertelne]]></ti11 e> <1 i nk>http ://wi adomosci. html ?skad=rss</1 i nk> <description><![CDATA[Obfite opady śniegu i deszczu w centrum i na południowym wschodzie Francji pozbawiły dziś prądu ponad 110. Joomla! allows you to deploy a new site tn minutes and add extra functionality as you need it The hundreds of available Extensions will help to expand your site and allow you to deliver n e w services that extend your reach into the Internet A b o u t Jooml.wynika z sondażu TNS OBOP dla programu Forum w TYP Info F.80277. pobieranie nowych materiałów).org/dc/elements/l.308 Joomla!.80277.^t ranni Bus. html </gui d> <dc:date </i tem> xmlns:dc="http://purl. I I i i I 1 • J o o m l a Home • Joomla! Forums * J o o m U : Heiß Welcome to the Frontpage . Z a każdym razem. Popular » Wyprosili muzułmanów z samolotu Tylko rozmawiał. głosów . osiem zostało rannych. gazeta. Moduł wyświetla listę n a j n o w s z y c h wiadomości opublikowanych na portalu Gazeta. p r z e t w a r z a n y .

który będzie pojawiać się nad listą w p i s ó w . Z n a j d ź pozycję oznaczoną Feed Display i kliknij ją. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi 309 Aby aktywować moduł Feed. lysunek 12. Listę n a j p o p u l a r n i e j s z y c h k a t a l o g ó w z n a j d z i e s z na stronie R S S Specifications (www. aby wpisy pojawiały się w prawej kolumnie. O Tak ® Ni. aby nagłówki były wyświetlane w górnej ś r o d k o w e j części strony. przez co nie masz nad nimi kontroli. . u m i e s z c z o n e w p a n e l u Parametry modułu. Możesz wybrać pozycję right. Z m i e ń p o z y c j ę m o d u ł u .4. Kolejny parametr pozwala wprowadzić adres kanału RSS. otwórz panel administratora i wybierz opcję Moduły.Rozdział 12. Zostaną wyświetlone aktualne ustawienia m o d u ł u — przedstawiono to na rysunku 12.V„ik. m o d u ł e t a b l e ) . która jest przydatna dla kanałów w językach takich jak mandaryński. że opcja Tytuł nie w p ł y w a na wyświetlanie tytułu modułu (na którego treść m a s z wpływ). nie m a p o t r z e b y w ł ą c z a n i a opcji Kanał RTL (right-to-left — od prawej do lewej). modułu: mod_Feecł T.. W pole oznaczone Adres kanału w p r o w a d ź dowolny.«<uneliy modułu Przyrostek klasy modułu . p o z w a l a j ą w p ł y w a ć na wyświetlanie kanału. jakim jest Gazeta. ctóry kanał RSS iraz w jaki iposób będzie wyświetlany M Podgląd ' O Modul: [Zmień] V*1 Zapitz Pi efei erwje V Zastosuj Zamknij Q Typ. O p c j o n a l n y p a r a m e t r Przyrostek klasy modułu p o z w a l a ustawić przyrostek dla stylów CSS (dodawanych np. W tym przykładzie została ustawiona pozycja userl.rss-specijications. Odpowiadają one za wyświetlanie informacji dołączonych przez publikującego kanał. w ten sposób m o ż e s z wpłynąć na wygląd modułu niezależnie od reszty strony. p o p r a w n y adres URL.. Pi ¿ypisjiiie menu ©Wszystkie O Biak C : PiM ¿»metr yriozsz«) zoite Konfigurację modułu należy rozpocząć od ustawienia tytułu modułu. który w s k a z u j e kanał w formacie R S S lub Atom.4. aby nie p o j a w i a ł się w l e w e j k o l u m n i e . O Ni. Tak i ? Ni. nie powinieneś martwić się.com/rss-directory.htm). Odnośniki do różnych kanałów m o ż e s z z n a l e ź ć w k a t a l o g u RSS. niekomercyjnych kanałów RSS (pomimo ciekawych materiałów) ryzykujesz pojawienie się na stronie obraźliwych komunikatów. > ar:V'.pl. .(. do t a b l e . Z w r ó ć uwagę. W przypadku kanału dużego portalu. jednak w przypadku niewielkich. W t y m p r z y k ł a d z i e u s t a w i o n y został tytuł Najnowsze wiadomości. D o d a t k o w e u s t a w i e n i a . Ponieważ p r z y k ł a d o w y w ą t e k z a w i e r a w p i s y w j ę z y k u p o l s k i m . że na stronie pojawią się niepożądane treści.mt I O O T * ® »i. Wyłącz opcje Tytuł i Wprowadzenie.*tuł Najnowsi Pokaż tytuł Wazony O Nie (?) Q ^ 0 P. http /Ass gazeta pl/pub/rssA«jiac K«.. p o d i n n y m i m o d u ł a m i . Tak Nie E S B S S Zastrzelony Specjalny . Jstawienia riodułu określają.

W tym wypadku. Parametr ilość wiadomości pozwala określić liczbę wyświetlanych pozycji.0. ponieważ często powoduje wyświetlenie logo autora kanału. Ustawienie Ilość słów pozwala ograniczyć wyświetlaną liczbę słów ze wstępu. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W M o ż e s z także wybrać.htm). która pozwala Ci udostępnić własny kanał RSS. czy także krótki opis (np. Opcja Wstępy pozwala określić. Najnowsze przypisany T o by było na tyle! Z a każdym razem. aby po umieszczeniu kanału RSS na stronie zarejestrować go przynajmniej w j e d n y m katalogu (lista na http://www. czy wyświetlane b ę d ą wyłącznie nagłówki. c h o c i a ż zalecane jest p o z o s t a w i e n i e d o m y ś l n e g o ustawienia RSS 2. co wydłuża czas wyświetlania Twojej strony. w y ś w i e t l a n a jest także na pasku adresu. Dlatego jeśli chcesz skrócić czas wyświetlania modułu Feed. uporządkowanych w e d ł u g daty ( n a j n o w s z e wpisy p o j a w i a j ą się j a k o pierwsze).310 Joomla!. p o n i e w a ż lista m a być wyświetlana w centralnej części strony głównej. należało ukryć moduł Lastest News.5. które wcześniej zostały . Jak pokazano na rysunku 12. Kanał RSS ma odnośniki do artykułów przypisanych do strony głównej. Moduł publikacji kanałów RSS System Joomla! zawiera łlinkcję. Funkcjonalność związana z kanałami RSS w Joomla! nie jest ograniczona wyłącznie do odczytywania kanałów. Z a p o m o c ą Joomla! możesz udostępnić własny kanał. skrócona treść artykułu). W przeciwieństwie do wyszukiwarek takich jak Google. kiedy użytkownik otworzy stronę główną. M o ż e s z także w y b r a ć f o r m a t kanału. Pamiętaj. W ten sposób u ż y t k o w n i c y m o g ą być powiadamiani o dodaniu nowych materiałów. wyłącz to ustawienie. Domyślne ustawienie (0 — zero) oznacza. aby na stronie pojawiał się obrazek symbolizujący kanał. zauważysz. Zapisz ustawienia modułu. że strona zawiera kanał R S S . że cały wstęp zostanie umieszczony pod nagłówkiem. na stronie pojawią się najnowsze wpisy z ustawionego kanału RSS wraz z odnośnikami do właściwych artykułów (w zależności od ustawień m o g ą pojawić się też wstępy). U p e w n i j się. Poza tym niektóre kanały RSS obsługiwane są przez powolne serwery. co m o ż e wzbudzić wątpliwości u niektórych odwiedzających T w o j ą stronę.com/rss-directory.6. liczbę ograniczono do trzech. które w y s z u k u j ą nowe treści pojawiające się na stronie. aby wyświetlić aktualne ustawienia. Aby jedynym modułem wyświetlanym w centralnej części strony byl moduł wiadomości. że m o d u ł został o p u b l i k o w a n y i przypisany do lewej kolumny. że pojawiła się na niej ikona symbolizująca kanał RSS wraz z odnośnikiem. ponieważ jest on domyślnie do pozycji userl.rss-specifications. W większości przypadków opcja Grafika pozostanie wyłączona. O d tego m o m e n t u T w o j a strona zawiera kanał RSS! Jeśli przejdziesz teraz na stronę główną. Po uruchomieniu opcji Moduły wybierz pozycję opisaną Syndication. katalogi kanałów RSS w y ś w i e t l a j ą n o w e informacje dla tych stron. który p o j a w i się przy ikonie k a n a ł u R S S — p r z e d s t a w i o n o to na r y s u n k u 12. czy chcesz. w przeglądarce Firefox i n f o r m a c j a o tym. W p a n e l u p a r a m e t r ó w w p r o w a d ź w p o l e Tekst krótki opis. i z tego powodu zajmuje cenne miejsce na stronie.

Umożliwia pobieranie i wyświetlanie na innych stronach nagłówków wiadomości z Twojej uuitryny. którym jechały cztery osoby w tym dziecko. Wielu ekspertów od SEO (search engine optimizatiori) twierdzi. ¿4 Jo0mla! About Joomla! The Community Najnowsze wiadomości » Sondaż: 52 proc. ponflHffdm. czy strona zyskuje na pozycji w rankingach wyszukiwarek dzięki umieszczeniu treści pochodzących z kanałów RSS.ię z auch Jedna o-:-oba zginęła. Większość katalogów pozwala użytkownikom oceniać kanały RSS. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi lysunek 12. zderzył się z samochodem osobowym w yyoi. parametry modułu Syndication wpływają na kanał RSS 311 TiliriilllHMiaiÜiiMi 38 P d l d * ogą 0 ii Modul: [Zmień] »referencje Typ modułu. dlatego jeśli Twój kanał będzie kiepski. które są regularnie uaktualniane. yflpnych. to wpisy pochodzące z kanałów RSS nie są traktowane jako część strony. inni użytkownicy szybko się o tym dowiedzą.Mozilla Firefox i pi £ y j W d k ysoi Zkak N r ę z a Pomoc lk d c a i o itra ałdi a z d i . Ikona symbolizująca kanał RSS wyświetlana jest przez moduł Syndication. Popular 0 # zarejestrowane. który mógłby liczyć na 12-procentowe poparcie • Bus zderzył -. Zanim jednak umieścisz stronę w katalogu.wynika z sondażu TNS OBOP dla programu Forum w TVP Info. Jeśli jest to prawda. Rozszerzenie Auto Articles 3000 Kwestię sporną stanowi pytanie. look throughittle Joomla! Extensions library today.da PO i wzrósł popaicia dla SLD Gdyby wybory odbyt/ się dziś. że kanał zawiera przyzwoitą ilość materiałów. .ak Wszystl<le Zaznaczone Rysunek 12. m ht:/oahs/oma/ tp/lclotjol2 With a library of hundreds of free Exteoiflorrs. PO zdobyłaby 52 proc. że roboty internetowe rozpoznają treści pobierane z kanałów RSS i ignorują je. you can add what you need » site grows Don"! wait. . a w konsekwencji nie są indeksowane przez roboty internetowe. Rośnie też poparcie dla SLD. głosów .6. pojawia się także na pasku adresu O Wełcome lo the Frontpage .Rozdział 12. Pi zypisAiiie m e n u menu' (*) Wszystkie { ) B.5.. ^tedna osoba zgjnpjp. mod_syndicate Ty!ul r-:ia twtoi -. są ranni Bus. upewnij się.-:j Kanal RSS {*} Nie O Tak * > Parametry n o t iu td l V Q Wązn Q łcoy Nje ® Tak 36 Wyświetla graficzne odnośniki do generatorów kanału informacyjnego RSS Twojej witryny.

aby artykuły zostały odpowiednio zapisane. Rozszerzenie Auto Articles 3000 wyświetla pobrane artykuły.8. żeby odpowiednio dopasować wartość niektórych pól. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Jednym ze sposobów uzupełnienia treści strony (i zdobycia lepszej pozycji w rankingach wyszukiwarek) jest zastosowanie rozszerzenia o nazwie Auto Article 3000. W tym przypadku oznacza to. artykuły pobrane za pomocą Auto Article 3000 zapisywane są na Twoim serwerze. Informacje.3 for Dummies Using Your Rotator Site as an Online Secrets ry increase Your Traffic For Free W i iting more Dedicated Server Is Better Than Shared Server Finally. W przeciwieństwie do wątku. drugi dla panelu administratora) oferowany jako darmowa usługa firmy Elerion. Public Relations and the Internet CCMP / BSCI Exam Tutorial: IP Version 6 Zero Compression Cisco CCNACCMP Home Lab Tutorial: Cabli g Your Access Server Site P r o m o t i o n more. mysql.0/en/insert-select. a także uaktualniane. takich jak ID sekcji i kategorii (odpowiednio sectionid i catid). a następnie umieszcza je w Twojej bazie danych Joomla!. Rysunek 12. znajdziesz na stronie: http: //dev. artykuły pobrane za pomocą komponentu nie są przechowywane w ten sam sposób. Someone Made The Web Design Process Easy To Understand The Power of Effective Brochures more. Podstawowa instalacja powoduje wprowadzenie 230 artykułów do bazy danych Joomla!. że nowe materiały są niedostępne dla większości funkcji Joomla! (np. jak skonstruować odpowiednie zapytanie. Rozszerzenie to pobiera artykuły na dane tematy z archiwum artykułów ezine (electonic magctzine — elektroniczny magazyn). Rozszerzenie Auto Articles 3000 możesz pobrać na stronie: www. którego działanie zilustrowano na rysunku 12. Oznacza to. wyszukiwania). Niestety. korzystając z odpowiedniej opcji w panelu administratora. jak to przedstawiono na rysunku 12. articles3000. w tabeli jos_content. Rozszerzenie przechowuje pobrane artykuły w tabeli jos_a3000_articles. Nowe są automatycznie pobierane w regularnych odstępach czasu (domyślnie jest to 30 minut). tych odpowiedzialnych za tworzenie mapy strony). j Auto Articles 3000 to pakiet komponentów (jeden dla części frontowej. Ltd. stosując instrukcję MySQL INSERT INTO. który dynamicznie pobiera zewnętrzne materiały.. Kopiowanie artykułów można wykonać. Calling a Lawyer Should Be a Private Home Sellers First Move The Lemon Law In Florida .Stating The Law As It Affects Consumers The Motion Picture Association Of America And Copyrights Wei) Development more. jak zwykłe artykuły. a także innych rozszerzeń (np. html .312 Joomla!. SEO 1 . com/doc/refman/5.7. com Możesz określić tematykę pobieranych artykułów. że j e d n ą z cudownych cech open source jest jego otwartość! Masz pełny dostęp do kodu źródłowego i danych większości rozszerzeń. w bazie danych Joomla!. przechowywane w bazie danych Joomla! C o m p u t e r s and T h e Internet L e g a l Mattel s more.7.2. Pamiętaj jednak.. Building A Rock Solid Query Letter Publishers Are Standing In Line To Publish Yc u What Is In An Article That Makes It Good Powered by : Free Eïine Aticles Search:: | s e a r c h now. Musisz tylko pamiętać. że możesz ręcznie skopiować artykuły pobrane przez komponent Auto Articles 3000 do tabeli jos_content zawierającej normalne artykuły Joomla!. jeśli zostanie znaleziona nowsza wersja.

ustawić jego parametry.8. Nie jest to możliwe z poziomu interfejsu administratora. przez co zgadza się na wyświetlanie reklam na swojej stronie. często także JavaScript) w treści strony. aby artykuły były pobierane częściej niż co 30 minut. np.php Poszukaj w pliku linii. która przypomina poniższą: if ( t i m e O . Programy tego typu są na tyle dochodowe. a na końcu wybrać miejsce na stronie. Zmiana tego typu wymaga ingerencji w kod źródłowy. gdzie powinny pojawiać się reklamy. Joomla! może obsługiwać większość popularnych programów partnerskich za p o m o c ą rozszerzeń. Google lub Amazon.Rozdział 12. że duże strony zarabiają dosłownie tysiące dolarów miesięcznie wyłącznie z programów partnerskich. webmaster otrzymuje wynagrodzenie. Aby uruchomić na stronie dany program partnerski. N części administracyjnej •ozszerzenia vożna wybrać "ematykę pobieranych artykułów Categories manager j Category A u t o and Trucks Business and Finance : Computers and T h e Ir Education Family Fùod and Drink Gadgets and Oremos Health Current Status J R e q u i r e d status • 313 O Q Q 0 O 9 • 0 • Q Q • • • • • • 0 • Leg3i Matte Marketing U Q • Kolejnym sposobem ingerencji w funkcjonalność rozszerzenia jest zmiana częstotliwości pobierania artykułów. kiedy odwiedzający kliknie reklamę lub kupi jakiś przedmiot. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi lysunek 12. które wstawiają niezbędny kod (HTML. wystarczy zainstalować odpowiednie rozszerzenie. Webmaster podpisuje umowę z daną firmą. Otwórz plik zawierający kod komponentu w edytorze tekstu. Możesz tak j ą ustawić. aby odpowiadały usłudze. więc wartość 1800 odpowiada 30 minutom.$last_checked > 1800) { Wartość parametru time zwracana jest w sekundach. Zmień tę liczbę według upodobań. możesz go znaleźć (względem głównego katalogu Joomla!) w: 1 components \com_a3000\a3000. Za każdym razem. . Urządzanie programami partnerskimi Programy partnerskie to najpopularniejszy sposób zarabiania na prowadzeniu strony W W W .

Click on the above link Program AdSense można także konfigurować.50 .. będą wyświetlane wyłącznie ogłoszenia społeczne » m Today Help Rebuild Lives & Communities in Hurricated States Have you heard about the Nuts and Bolts Filmmaking book from Focal Press? This book opens the world of professional moviemaking to guerilla filmmakers everywhere. kiedy użytkownik kliknie którąś reklamę.314 Joomla!.9. właściciel strony dostaje pewną kwotę. Rysunek 12. przychodów i innych danych Today's Earnings: $4527. Ekran administracyjny Google AdSense przedstawia podsumowanie wyświetleń. jeśli strona jest wyjątkowo popularna lub reklamy związane z tematyką strony są szczególnie drogie.50 View payment history View 1 Today >j Page im ressions A d S e n s e for C o n t e n t • top channels . Not only Is the book full of Hollywood techniques.google.G e t started Total Earnings $4527.9). Za każdym razem.) zostaną wyświetlone płatne reklamy.iick$ Page Cid Page eCPM f?j Earnings 54325. Po potwierdzeniu zgodności z warunkami umowy (brak pornografii. np. most of the equipment shown in the book can be constructed for under $30. który wyświetla reklamy powiązane z treścią strony. Łącznie może uzbierać się z tego spora suma. co pozwala monitorować reklamy w różnych częściach strony. łączyć materiały w oddzielne „kanały". com/adsense Po pierwszym uruchomieniu konta Google będą wyświetlane wyłącznie społeczne ogłoszenia (zobacz rysunek 12. Usługa polega na umieszczeniu na stronie kodu. Aby skorzystać z reklam AdSense. co zilustrowano na rysunku 12. musisz się najpierw zarejestro www. Zanim treść strony zostanie zweryfikowana przez pracowników Google. nielegalnych materiałów itd. dopóki pracownik Google nie zbada Twojej strony. Zarządzanie kontem odbywa się z poziomu strony W W W .25 A d S e n s e for S e a r c h C Sicks Referrals • top products CTR Sign-tips Conversions [21 Earnings S200 50 A d S e n s e for M o b i l e C o n t e n t .10. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Program partnerski Google AdSense Jednym z najpopularniejszych programów partnerskich w internecie jest AdSense firmy Google. Rysunek 12.10.

Możesz zmienić jego ustawienia.js "> </script> ="xxxxxxxxxx": Aby wstawić kod wyświetlający reklamy AdSense na stronie Joomla!. Wyłącz wyświetlanie tytułu.11. Wreszcie kliknij przycisk Zapisz (w prawej górnej części ekranu).googlesyndi cati on. który przypomina poniższy: <script type="text/javascript"><!-google_ad_client = "pub-xxxxxxxxxx": google_ad_width = 728: google_ad_height = 90. aby odpowiadał treści (np. po zainstalowaniu modułu. który ostanie /yświetlony a stronie Ustaw tytuł modułu. a reklamy Google automatycznie pojawią się w wybranym miejscu. kliknij przycisk Nowy na stronie Moduły.12). • Łączenie z zasobami zewnętrznymi 315 W panelu administratora AdSense możesz wygenerować kod. Aby utworzyć kolejny egzemplarz modułu wyświetlającego reklamy Google. google_ad_format = "728x90_as": google_ad_type = "textjmage": google_ad_channel //--></scnpt> <script type="text/javascr1pt" src="http://pagead2.11. który powinieneś wstawić na stronę. Od tego momentu konfiguracja przebiega identycznie jak we wcześniejszym przykładzie. ysunek 12. tworzony jest jeden egzemplarz o nazwie Htm! Module. Jest to nieskomplikowany moduł. korzystając z opcji Rozszerzenia/Moduły w panelu administratora — pokazano to na rysunku 12. Właściwy kod wprowadź w pole HTML box. który pozwala wyświetlić dowolny kod HTML lub JavaScript na stronie Joomla!. ponieważ jest to pierwszy moduł zawierający reklamy google). .Rozdział 12. włącz pokazywanie modułu na stronie i wybierz pozycję.com). kliknij przycisk Dalej. Jest to fragment napisany w języku JavaScript. Domyślnie. Zaznacz HTML Module jako typ modułu (zobacz rysunek 12. możesz wykorzystać rozszerzenie o nazwie Mod HTML (http://fijiwebdesign. GoogleOl. kran edycji arametrów lodułu Mod ITML pozwala /prowadzić 'owolny kod ITML.com/pagead/show_ads.

.. „. OMU. po reklamy kontekstowe. liczy się. • A d d Product Links n o w t amaxonmp3 Link to A m a z o n product c a t e g o r i e s and promotions using our stylish graphical banners. T e x t and Image links.„ m Ścieżka pokotu O Wyswi e l ¿j t ^ ^ ^ ^ ^ Moduty O Reklama Owtasnykod HTML O Stopka ONajnowsze wiadomości OL. • Many standard banner sizes and shapes available. czy użytkownik przychodzący z danej strony dokona dowolnego zakupu. Na rysunku 12. a zostanie wygenerowany mały fragment kodu JavaScript. • Y o u r links will include your A s s o c i a t e tag and y o u will be paid for qualifying revenues coming through this link. tzn. • Earn referrals o f up t o 15% o f sales. Kliknij przycisk Add obok interesującego typu reklam. czy kupiony zostanie akurat reklamowany przedmiot.http://affiliateprogram.12.. OoiaOu OtaMI O Saytk ttsyi ÖwhoVs Online Ota. O NjjjEęściej tzsrłana O Ankieta Ol-«. O 3*4. Warto zwrócić szczególną uwagę na listę produktów..316 Joomla!.com/gp/associates/join).«. Tworząc nowy egzemplarz modułu.„ O Wpirijtz Program partnerski firmy Amazon Podobnie jak Google.13 przedstawiono kilka z nich.amazon.14) możesz znaleźć informacje na temat skuteczności reklam. c a and show some information about t h a t p r o d u c t . który następnie powinieneś wstawić na swoją stronę.. • A d d Banners N o w JÊ&M f amazonconi W panelu programu partnerskiego (zobacz rysunek 12. m hi. które z nich trafiają w zainteresowania odwiedzających. . W przeciwieństwie do Google Amazon płaci wyłącznie za te kliknięcia odnośników. • S h o w special graphics for special A m a z o n . które zakończyły się sprzedażą.*. Nie ma znaczenia tutaj. których kod można wygenerować w panelu programu partnerskiego. aby określić. wybierz typ HTML Module / c w u t l . c a promotions s u c h as Back to School or Mothers Day. a które nigdy nie są wybierane.*.. Amazon umożliwia wstawienie reklam różnego typu na stronie — od listy konkretnych produktów. o. T h e Product Links tool lets y o u build customised T e x t Links. a n d Image only links to A m a z o n p r o d u c t s .13. ile kliknięć zakończyło się sprzedażą. Amazon również udostępnia program partnerski (. • Easy t o add. Program Amazona pozwala wybrać z kilku typów reklam Link to a specific product on A m a z o n .. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 12. Rysunek 12.. • Use Product Previews t o e n h a n c e y o u r Product Links.

Dodatek współpracuje poprawnie z większością wariantów językowych programu. możliwe ustawienia to L E F T i RIGHT). Musisz znać ID produktów. Parametr Amazon ID jest kluczowy. Amazon. lub wybrać rozszerzenie stworzone specjalnie dla programu partnerskiego Amazona.iilH m m » 'Jä&zs&äj Conversion 0.00 $0. V panelu arządzania najdują się iformacje •a temat lopularności skuteczności eklam 317 Earnings S u m m a r y T o t a l items s h i p p e d Referral R a t e ( I n c r e a s e this t o Referral F e e s Gift C e r t i f i c a t e / C a r d Earnings Kindle S u b s c r i p t i o n E a r n i n g s Prime S u b s c r i p t i o n Earnings 6. który umożliwia wstawienie reklam z programu partnerskiego bezpośrednio w treści artykułu. Inne z ustawień wpływają na wygląd prezentowanych reklam. Amazon.co. Możesz zdecydować się na Mod HTML.00 $0. ponieważ na jego podstawie naliczane są zyski Twojej strony.00% b y referring 7 more items) Jul! report .14.00% $0.html Po zakończeniu instalacji musisz wprowadzić numer ID programu partnerskiego w ustawieniach dodatku (zobacz rysunek 12.amazon.00 $0. wprowadź w treść artykułu następujący tekst: {amazon id='B000W3QTBE' align='LEFT'} . który zademonstrowano w ramach opisu programu Google AdSense.Rozdział 12. fait repoit j O r d e r e d items Clicks Conversion Glossary 0 0 N/A I Link T y p e R e p o r t Link Tvce (Glossary 1 P r o d u c t Links E n h a n c e d Display A. które zamierzasz umieścić na stronie.00 Glossary Click here to view the referral rate tier chart. ID produktu można odczytać z jego adresu na stronie Amazona. Adres przedmiotu będzie przypominać poniższy (ID produktu zostało wyróżnione): http://www. Dzszerzenie Amazon Associates Rozszerzenie Amazon Associates jest dodatkiem.joomlaspan.00% Do zarządzania reklamami Amazona możesz wykorzystać jedno z dostępnych rozszerzeń Joomla!. w jaki sposób będzie opływany przez tekst (opcjonalne.uk/Sandisk-Player-Sansa-feature-incliided/dp/B000W3QTBE/ ref=sr_l _1 ? ie=UTF8&s—electronics&qid=1229625364&sr=8-1 Aby wstawić odnośnik do danego przedmiotu i określić.fr.uk.15). • Łączenie z zasobami zewnętrznymi ysunek 12.com.de i Amazon. np.com/view-document-details/159-amcizon-associates. Amazon.co. dlatego musisz najpierw znaleźć wybrany przedmiot. Rozszerzenie możesz pobrać z: http://extensions. 0 4.

spróbuj wyłączyć na chwilą edytor WYSIWYG. jest pakiet Amazon Products Feed (APF). Amazon Products Feed Bridge to pakiet modułów.16 przedstawiono przykładową stronę Joomla! zawierającą funkcję wyszukiwania produktów i wyświetlającą książkę wraz z opisem. komponentów. 0 Rerwszy V FFFFFF Use {amazon \i='itm#itiHtr aligns***'} where the id i the amaze s id of the product. ale pamiętaj. ceną.<br /><br /> The ui will look something l k this:<br !> http:/Awi*Ai. W praktyce oznacza to. że każda reklama jest oddzielnie pobierana z serwerów Amazona. połączona z API usług sieciowych Amazona. jeśli pracuje ona na łączu o niskiej przepustowości lub serwer Amazona * jest przeciążony. co doprowadza do błędów zapisu. uk/demo/apf bridge . stworzona z zastosowaniem biblioteki PERL. Jest to aplikacja open source. Jeśli produkt nie jest poprawnie wyświetlany.amazon. Na rysunku 12.com ie /gp/produ ctf<fo nt co I o r r d > B00005RIY5 <Ho nt>/ief= p d_ka r_giAj_1 = e /002-5997680-7114400?%5 Fencoding=UT F8&v= g I a n ce&n= 130 < b r br /> The highligi 000 000 0000FF iwMi' jest «wolnym oprogramowaniem dostępnym na licenoji i l l U OPL Możesz wstawić dowolną liczbę odwołań. Umożliwia wyświetlanie aktualnych produktów Amazona na Twojej stronie.318 Joomla!. Konfiguracja rozszerzenia Amazon Associates © S'ryb Z! i Pdld ogą O O 1 włg yoi « . mrrat. co. com/aws Pakiet APF Bridge dla Joomla! dostępny jest na stronie: www. a także dodatek. deanmarshałł.uk (United Kingdom) V. Niektóre edytory WYSIWYG niepoprawnie odczytują kod reklam. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 12. Za p o m o c ą rozszerzenia APF Brigde możesz połączyć system APF z Joomla!. Amazon Products Feed Brigde Dużo potężniejszy. zdjęciem okładki i innymi informacjami. a następnie ponownie wprowadź kod odpowiedzialny za reklamy w treść artykułu. który pozwala Ci stworzyć wirtualny sklep Amazona na Twojej stronie.' Dodatek: [zmień] com (United States) co.15.com for a product and looking at the uil. że działanie Twojej strony może zostać spowolnione. od przedstawionego wcześniej rozszerzenia. Aplikację APF możesz pobrać na stronie: www.<br/> You can find the id by searching amazon.

coin's Pi ice: 112.64 V o n S a w : $10. • System APF napisano w Perlu w oparciu o biblioteką cURL.If you notice any errors within this demo store please drop me a line 319 Books > Subjects > Science Fiction & Fantasy Ciment Store: US World Stole U K Store I Canadian Store I French Store I German Store Books : Categories Only within this Category v Search P i eakitKi D a w n tTtm 1 witttttit Saua. które odpowiadają za różne funkcje. Dodatek mosAPF_button — Dodaje przycisk do edytora WYSIWYG Joomla!. którą zastosowano do przesyłania plików. które umożliwia przeszukiwanie sklepu Amazon w danym kraju.b3 — We współpracy z komponentem przeszukuje treść artykułu i wstawia w miejsce znaczników APF informacje ze sklepu Amazon. Book 41 by.16.com Pakiet APF Brigde składa się z kilku rozszerzeń. że system Joomla! można wzbogacić o funkcje eCommerce ukierunkowane na klientów. Za pomocą odpowiednich rozszerzeń możliwe jest zarządzanie takimi transakcjami w Joomla!. Jednak większość transferowanych przez internet pieniędzy związana jest z transakcjami typu Business to Business (B2B). Stosowanie tego rozszerzenia oszczędza czas i zmniejsza ryzyko błędów spowodowanych niepoprawnym wprowadzeniem. W rozdziale 4.Rozdział 12. 2008 List Pt ice: Atn. nie będziesz mógł uruchomić APF. wspomniano. mazon Products eed Brigde łączy tronę Joomla! ezpośrednio e sklepem mazon Message from Dean . Jeśli na Twoim serwerze nie zainstalowano biblioteki cURL. [omunikacja biznesowa z zastosowaniem EDI Rozrost e-commerce w ciągu ostatniej dekady jest zaskakujący.tzori. Steahenie Meyer August 02. Moduł modapfsearch — Wyświetla pole wyszukiwania. Poszczególne rozszerzenia to: • • • Komponent APF Bridge — Łączy bibliotekę APF Perl z Joomla!. który pozwala wstawić poszczególne znaczniki APF Brigde. . takie jak sklep internetowy. Dodatek mosAPF_05.35 (45%) Pricsi subject to change. Transakcje warte miliardy dolarów przeprowadzane są za pośrednictwem sieci Web i związanych z nią technologii.May 8th 2007 ! a m currently testing out a new version of the APF Bridge Component . • Łączenie z zasobami zewnętrznymi ysunek 12. 1 Buy from Amazon.

np. HTTP. co zmniejsza koszty i daje większe możliwości przesyłu. .).ietf. prywatnej sieci. Standard ANSI ASC Xl2 (najczęściej nazywany po prostu AT/2) jest główną implementacją wykorzystywaną w Stanach Zjednoczonych. przemysłu maszynowego (plany konstrukcyjne. statyczny adres IP serwera bazowego).org/Default. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W EDI (Electronic Data Interchange — elektroniczna wymiana danych) to zbiór standardów stosowanych przy elektronicznej wymianie informacji między organizacjami. takich jak XML. harmonogram pracy itd. Dokumenty EDI EDI stosowany jest często do automatyzacji realizacji transakcji. dostępnym pod adresem: www.aspx?tabid=486 Standardy EDI Istnieją dwa główne standardy EDI. txt Większość dokumentów EDI odpowiada treścią oryginalnym.org/rfc/rfc4130. Protokół AS2 opisano w dokumencie RFC 4130.1. AS2 lub VAN. w przeciwieństwie do spopularyzowanych formatów. Standardy dla dokumentów X12 dla różnych branż pogrupowano w kategorie — przedstawia je (z odpowiednimi skrótami) tabela 12. W Europie stosowany jest standard United Nations/Electronic Data Interchange For Administration. Ze względu na głównym obszar zastosowania (B2B) większość implementacji EDI pozostaje „ukryta".). Coraz częściej stanowi także warstwę zabezpieczeń w przypadku przesyłania danych przez internet. przemysłu medycznego (dane o pacjentach.). zamówienia itd. Opisy kilku standardów dokumentów EDI znajdziesz na stronie: http://rapidnet. AS2. wyniki badań laboratoryjnych itd. GXS i BT*EDINET. Mimo braku rozgłosu format ten jest głównym standardem wykorzystywanym przy większości ogólnoświatowych elektronicznych transakcji. transportu (faktury. Standard nakreśla listę wymagań (np. takie jak INOVIS. Standardowy format dokumentów określono dla wielu branż. Dzięki odpowiednim rozszerzeniom możesz zmienić Joomla! w serwer EDI. popierany przez ONZ.320 Joomla!. np. MIME. które zastępuje. bezpośrednio połączony modem. Commerce. przez FTP. Korporacja Wal-Mart stosuje standard Applicability Statement 2 (AS2). oferowanej przez firmy. papierowym materiałom. Value Added Network (VAN) to rodzaj zabezpieczonej. and Transport (UN/EDIFACT). który narzuca model klient-serwer w komunikacji EDI. które ograniczają ryzyko kompromitacji systemu. Dokumenty EDI mogą być przesyłane w dowolny sposób.

Definicje dotyczące kont firmowych. ich rozdziału i informacji oraz obsługi i statusu. określenia jednolitych kodów handlowych oraz informacji o rejestracji wyborców. nakazów sądowych i egzekucyjnych. zapytań o statusie zamówienia. planowania harmonogramu z uwzględnieniem możliwości wydania towarów. informacji statystycznych oraz wymiany informacji podatkowych. zapytań/informacji o towarach. Standardy dotyczące raportowania danych o kosztach związanych z wykonawcami. oceny lub korekty należności podatkowych.Rozdział 12. zlecenia zakupu i potwierdzenia tych zleceń. powiadomienia i potwierdzenia zwrotów. podsumowania działalności operacyjnej. Standardy określające sposób raportowania o odwiedzonych klientach. zaświadczeń o stanie zatrudnienia. faktury. depozytów. kontroli ogólnego obciążenia. statusem i zatwierdzaniem cen. bony producentów i wykup bonów. kolejności produkcji. informowania o obciążeniach. elektronicznej rejestracji formularzy podatkowych i potwierdzeń ich złożenia. raportów o odsprzedaży i transferze produktów. raporty z analiz dedukcyjnych.1. powiadomienia o korektach stanu magazynowego. powiadomienia o bonach. wniosków o przyznanie koncesji przez Federalną Komisję Łączności. Standardy dotyczące podmiotów gospodarczych. sprawozdań z wydatków operacyjnych. przydział funduszy rozwojowych. odbioru potwierdzenia (akceptacji) certyfikatu oraz odpowiedzi w sprawie korekty zapisu transferu produktów. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi abela 12. zatwierdzaniem (lub wycofaniem zatwierdzenia) produktów prośbami o oferty cenowe. powiadomień o stawkach podatkowych. rekompensat okresowych. zatwierdzania obciążeń. wniosków o unieważnienie płatności oraz zawiadomień o zleceniach zakupu 1 przelewach. charakterystyki kont. informacji o stawkach podatkowych lub zwrocie podatku z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy. raportów finansowych. zawiadomień o zwrotach finansowych. zamówieniami oraz odpowiedziami na oferty cenowe. zapytaniami o artykuły. powiadomienia o przewozach magazynowych. zapisu bazowego dostaw/zwrotów. informacją o cenach. powiadomienia 0 odbiorze przekazanego towaru do magazynu oraz powiadomienia o wysyłce towaru z magazyn li. korygowania zapisu transferu produktów. informacji statystycznych. faktur przewozowych. rozliczeń dochodów i aktywów. odpowiedzi na oferty przetargowe. Kategorie formatów dokumentów standardu Kategoria Zamówienia (ORD) Co zawiera X12 321 Standardy określające różne pozycje. danych na temat funkcjonowania produktów. raportowania sprzedaży komisowej. wyciągów z konta/faktur dotyczących usług skonsolidowanych. powiadomień o upoważnieniach udzielonych pełnomocnikom. w tym porozumienia o współpracy reklamowej. zamówienia przewozu. korekt po stronie „winien" i „ma". oświadczeń o uzyskanych dochodach. potwierdzeń lub korekt dostawy/zwrotu. Obsługa materiałów (MAT) Usługi podatkowe (TAX) Magazyny (WAR) Finanse (FIN) Urzędowe (GOV) Produkcja (MAN) . faktur. raportów o statusie zamówień. faktury/zlecenia kupna/zmiany zleceń kupna artykułów spożywczych. Definicje dotyczące analizy kont. wniosków sądowych. utrzymanie artykułów. elektronicznej rejestracji potwierdzeń złożenia formularzy podatkowych. katalogi handlowe. Standardy związane z ewidencją zasobów. reklamacją materiałów. badaniem zobowiązań materiałowych. listy przewozowe oraz powiadomienia o wysyłce i zafakturowaniu. sprawozdań związanych z opłatami licencyjnymi.

informacji o spłacie nieruchomości. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Tabela 12. prośby o status świadczeń zdrowotnych. treści części składowych. informacji wysyłkowych orazhannonogramu przewozu. śledzenie realizacji świadczeń. zbiorczego zestawienia ładunku dla przewoźników. usługi informacji ubezpieczeniowej oraz orzeczenia wypłaty. szczegóły przeglądu pojazdów samochodowych. wnioski o ubezpieczenie na życie i przyznanie renty inwalidzkiej. wpisu do księgi wieczystej. odpowiedzi lub potwierdzenia. listy adresowe. informacje o dostawcy usług medycznych. powiadomień o zaopatrzeniu. informacje na temat usług medycznych. raportowania danych o kosztach kontrahentów. zakres i wysokość świadczeń. informacji o zdolności kredytowej. zawiadomienia/płatności dotyczące świadczeń zdrowotnych. utrzymania zamówień usługowych. instrukcji związanych z trasą i przewoźnikiem. powiadamiania o zmianie zapisów dotyczących własności lub hipoteki. pobierane korzyści i świadczenia. informacje o pacjentach. Standardy określające działalność rentową. raportów dotyczących zarządzania płatnościami wynikającymi z umowy. powiadomienia o statusie świadczeń zdrowotnych. raporty o stanie roszczeń i śledzenie odpowiedzi na wnioski. rachunków i faktur przewozowych. raportu o nieruchomości. zamówienia usług ubezpieczenia tytułu do nieruchomości. wniosków o ubezpieczenie hipoteczne.322 Joomla!. historii cen. informacji zbiorczych na temat bezpośrednich dostaw do sklepów. prośby o raport o nieruchomości. charakterystyki partnerów handlowych. Kategorie formatów dokumentów standardu X12 — ciąg dalszy Kategoria Dostawy (DEL) Co zawiera Standardy dotyczące przydziału zadań związanych z transportem. zgłoszenia ładunku (manifest przewozowy). odpowiedzi na przydział zadań transportowych. raportu o dodatkowym zabezpieczeniu hipotecznym inwestora oraz przekazania dodatkowej pożyczki hipotecznej. zachowania wymiarów produktów. wniosków o pożyczkę mieszkaniową. informacji o rozbieżnościach w dostawie wysłanego towaru. zamówień na usługi logistyczne. pogłębiania komunikacji. Standardy dotyczące klauzul i postanowień umownych. strukturę formularzy elektronicznych. Inżynieria zarządzania i umowy (ENG) Ubezpieczenia i zdrowie (INS) Pozostałe transakcje (MIS) Hipoteka (MOR) . raportowanie wymogów ubezpieczeniowych. potwierdzenia funkcjonalne. inspekcji nieruchomości. specyfikacji (informacji technicznych). anulowanie ustaleń oraz komunikaty tekstowe. powiadomień o wysyłce i zafakturowaniu.1. streszczeń umów. transfer plików. zamówienia raportu o kredycie hipotecznym. raportowania kosztów projektu. Standardy dotyczące wniosków o przyznanie świadczeń na podstawie ubezpieczeń hipotecznych. zapytania o warunki nabycia świadczeń. dane na temat agenta ubezpieczeniowego. raportów o kredycie hipotecznym. odpowiedzi na wniosek o ubezpieczenie hipoteczne. zaświadczenia o ubezpieczeniu przewożonego ładunku. odpowiedzi od usługodawców logistycznych. Definiuje komunikaty usług kryptograficznych. raporty o zniszczeniu mienia. dokumentowania tytułu do nieruchomości. opis systemu ubezpieczeń. śledzenie statusu danych. propozycji cenowych w umowach. przeglądu wyników sprzedaży oraz innych informacji. świadczenia zdrowotne. raportowania harmonogramu projektu. warunki i zakres przyznawania ich oraz informacje 0 ich wysokości. zmiany przydziałów zadań logistycznych. dokumentacji zlecenia usługi transportowej. status wniosków o ubezpieczenie/rentę. zgłaszanie wypadków medycznych. chorób i wypadków losowych. statusu sfinalizowania umowy. raporty dotyczące urazów ciała. statusu domyślnego pożyczki hipotecznej. zapytania ogólne. potwierdzenia rezerwacji. świadczenia dotyczące utraty lub zniszczenia pojazdów samochodowych. zawiadomienia o stratach losowych 1 utracie mienia.

poręczenia kredytów studenckich. Skróty Metoda Skrót APERAK AUTACK. 323 Jakość i bezpieczeństwo Standardy określające dane toksykologiczne z testów przeprowadzanych na zwierzętach. nakaz zwrotu kredytu studenckiego oraz weryfikację statusu i spłaty kredytu studenckiego. Kategorie formatów dokumentów standardu X12 — ciąg dalszy Kategoria Serwisowanie produktów (PSS) Co zawiera Definicje dotyczące rejestracji produktu. ewidencję kursów edukacyjnych. wnioski o kredyt studencki. uprawnienia do prowadzenia samochodów dostawczych. odpowiedzi na roszczenia serwisowe. ogłoszeń promocyjnych oraz zgłaszania i autoryzacji zwrotów handlowych. raporty z wynikami testów oraz żądania 1 raportowanie wyników testowych. odpowiedzi na wnioski o wydanie zaświadczeń z przebiegu studiów (wyciągi) i poświadczenia. wnioski o wydanie zaświadczeń z przebiegu studiów (wyciągi). AUTHOR BANSTA BAPLIE BAPLTE BOPBNK BOPCUS BOPDIR BOPINF CALINF CASINT UN/EDIFACT Opis Znaczenie Błędy transmisji i potwierdzenia Bezpieczne uwierzytelnianie i potwierdzanie Autoryzacja Stan realizacji zleceń bankowych Plan rozmieszczenia ładunku i wolne miejsca Ogólna liczba towarów lub ilość ładunku Rozliczenia bankowe i zestawienie transakcji Zestawienie salda płatności klienta Deklaracja bezpośredniego salda płatności Informacja od klienta na temat salda płatniczego Informacja o przybyciu statku Prośba o wystąpienie na drogę sądową w postępowaniu cywilnym .Rozdział 12. podania o stypendium i pomoc finansową. Nie uwzględniono w nim określonego zestawu kategorii jak w X l 2 . Zamiast tego d o k u m e n t y zdefiniowano w formacie wiadomości identyfikowanych przez skróty przedstawione w tabeli 12. informacji 0 pochodzeniu produktu. protokoły niezgodności. potwierdzenia przyjęcia na studia. (SQQ) wymianę informacji na temat uprawnień do prowadzenia samochodów dostawczych oraz ich bezpieczeństwa.2. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi abela 12. abela 12. powiadomień o serwisowaniu produktu. roszczeń serwisowych.2. Informacje dla studentów (STU) Definiuje podania o przyjęcie do instytucji edukacyjnych.1. Europejski standard U N / E D I F A C T został z a a k c e p t o w a n y przez ISO j a k o standard 9735. karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.

324 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Tabela 12.2. Skróty UN/EDIFACT — ciąg dalszy Metoda CASRES CHAMAP COARRI CODECO CODENO COEDOR COHAOR COLADV COMDIS CONAPW CONDPV CONDRA CONDRO CONEST CON1TT CONPVA CONQVA CONRPW CONTEN CONTRL CONWQD COPARN COPINO COPRAR COREOR COSTCO COSTOR CREADV CREEXT CREMUL CURRAC CUSCAR Opis Wystąpienie na drogę sądową w postępowaniu cywilnym Tablica odwzorowań Raport o wyładowaniu (załadunku) kontenera Raport przyjęcia (odprawy) kontenera Powiadomienie o gotowości do klarowania statku/wygaśnięciu pozwolenia Raport o stanie kontenerów Zamówienie specjalnej obsługi kontenera Zawiadomienie o dokumentacji Spór handlowy Informacja o pracach do wykonania Oszacowanie płatności bezpośredniej Zarządzanie plikami planów projektowych Organizacja i struktura planów projektowych Określenie warunków kontraktu Zawiadomienie o przetargu Oszacowanie płatności Oszacowanie ilości Odpowiedź na powiadomienie o pracach do wykonania Oferta przetargowa Komunikat kontrolny Określenie liczby elementów roboczych Zgłoszenie kontenera Zawiadomienie o kontenerze Polecenie wyładowania (lub załadowania) kontenera Polecenie zwolnienia kontenera Potwierdzenie wyładowania (załadowania) zawartości kontenera Polecenie wyładowania (załadowania) zawartości kontenera Zawiadomienie o udzieleniu kredytu Szczegółowe zawiadomienie o udzieleniu kredytu Wielostronne zawiadomienie o udzieleniu kredytu Rachunek bieżący Zgłoszenie ładunku do odprawy celnej .

Rozdział 12. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi Tabela 12.2. Skróty UN/EDIFACT — ciąg dalszy Opis Deklaracja celna Ekspresowa deklaracja celna Raport spedycji celnej Odpowiedź urzędu celnego Siedzenie danych Zawiadomienie o obciążeniu konta Wielostronne zawiadomienie o obciążeniu konta Harmonogram dostaw Precyzyjne określenie czasu dostawy Zawiadomienie o wysyłce Ocena zniszczeń wyposażenia i kosztów naprawy Polecenie zapłaty Definicja katalogu Zawiadomienie o akredytywie dokumentowej Zawiadomienie o zmianie w akredytywie dokumentowej Informacje o zmianie w akredytywie dokumentowej Prośba o zmianę w akredytywie dokumentowej Wniosek o akredytywę dokumentową Odpowiedź na zmianę w akredytywie dokumentowej Informacja o wystawieniu akredytywy dokumentowej Wycofanie operacji finansowej Wyciąg z konta bankowego Komunikat ogólny Informacje statystyczne Przygotowanie towaru do transportu Spedycja i konsolidacja Kalkulacja kosztów spedycji i transportu Powiadomienie o materiałach niebezpiecznych Koszty przewozu w transporcie międzynarodowym i inne opłaty Lista ładunków niebezpiecznych Powiadomienie o przybyciu przesyłki Potwierdzenie rezerwacji 325 .

Skróty UN/EDIFACT — ciąg dalszy Metoda ITFMBF IFTMBP IFTMCS 1FTMIN IFTMSC 1FTRIN IFTSAI 1FTSTA IFTSTQ IHCEBI INSPRE INVOIC INVRPT ITRGRP ITRRPT JAPRES JIBILL JINFDE JOBAPP JOBCON JOBMOD JOBOFF MEDADR MEDAUT MEDPID MEDREQ MEDRPT MESGEV MIGRPT MOVINS ORDCHG Opis Rezerwacja stała Rezerwacja tymczasowa Status wykonania instrukcji zawartych w umowie Instrukcja transportowa Spedycja i transport pojedynczej przesyłki Informacja o tempie spedycji i transportu Harmonogram spedycji i transportu oraz informacje o dostępności towaru Informacja o statusie międzynarodowego transportu multimodalnego Prośba o status międzynarodowego transportu multimodalnego Interaktywne zapytania i odpowiedzi na temat uprawnień i świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego Składka ubezpieczeniowa Faktura Raport magazynowy Przeładunek na trasie przewozu Szczegółowy raport o przeładunku na trasie przewozu Wyniki przeglądu podań o przyjęcie do pracy Sprawozdanie rozliczeniowe wspólnego udziału Prośba o informacje na temat pracy Przedstawienie ofert osób ubiegających się o przyjęcie do pracy Potwierdzenie zlecenia pracy Modyfikacja zlecenia pracy Zlecenie pracy Niepożądane działanie leku Wstępna autoryzacja medyczna Identyfikacja osoby Prośba o usługę medyczną Wyniki badania medycznego Wydarzenie towarzyskie Zgłoszenie instrukcji wdrażania wiadomości (MIG. ang.2.326 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Tabela 12. Message implementation guide) Instrukcja rozmieszczenia i zamocowania ładunku Prośba o zmianę zamówienia .

• Łączenie z zasobami zewnętrznymi abela 12.2.Rozdział 12. Skróty UN/EDIFACT — ciąg dalszy Opis Zamówienie Odpowiedź na zamówienie Informacja adresowa Lista pasażerów Zawiadomienie o potrąceniach płacowych Szczegółowe polecenie zapłaty Wielostronne polecenie zapłaty Polecenie zapłaty Raport o uszkodzeniach i utracie mienia Katalog lub cennik Dane o produkcie Uzgodnienie wymiany produktów Lista promocyjna Zaplata składki ubezpieczeniowej Dane jakościowe Oferta cenowa Raportowanie surowych danych Potwierdzenie reasekuracji Potwierdzenie dostawy Wyliczenia reasekuracyjne Ochrona kredytowa Roszczenia reasekuracyjne Awizo przekazu Składka reasekuracyjna Prośba o dokument Prośba o ofertę cenową Rozliczenie reasekuracyjne Rezerwacja Prośba o rezerwację — komunikat interaktywny Odpowiedź na rezerwację — komunikat interaktywny Reasekuracyjny rachunek techniczny 327 .

2. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Tabela 12. Skróty UN/EDIFACT — ciąg dalszy Metoda SAFHAZ SANCRT SCRIPT SKDACK SLSFCT SLSRPT SSCLDE SSDREQ SSIMOD SSRECH SSREGW STATAC SUPCOT SU PM AN SUPRES TANSTA TESTEX TESTIM TINREQ TINRSP TRADES TRADIN TRAILS TRALOC TRAREQ TRAVAK TRAVIN VATDEC VESDEP WKGRDC WKGRRE Opis Dane na temat bezpieczeństwa i materiałów niebezpiecznych Regulacje prawne dotyczące międzynarodowego przewozu towarów Zapytania i odpowiedzi dotyczące recept — komunikat interaktywny Potwierdzenia harmonogramu Prognoza sprzedaży Raport sprzedaży Decyzja w sprawie świadczenia z opieki społecznej Prośba o przesłanie danych dla opieki społecznej Zmiana danych identyfikacyjnych Historia ubezpieczeniowa pracownika Powiadomienie o zarejestrowaniu pracownika Wyciąg z konta Zawiadomienie o składkach na fundusz emerytalny Obsługa funduszu emerytalnego Odpowiedź dostawcy Raport o stanie zbiorników Komunikat testowy w trybie jawnym Komunikat testowy w trybie ukrytym Prośba o informacje turystyczne Odpowiedź na prośbę o informacje turystyczne Definicje opisu podróży i ruchu ulicznego Szczegółowe informacje na temat trasy podróży lub ruchu ulicznego dotyczące pojedynczego podróżującego Planowanie i wskazówki dotyczące trasy podróży i ruchu ulicznego Lokalizacja trasy lub położenia w ruchu ulicznym Prośba o informacje na temat trasy podróży lub ruchu ulicznego Potwierdzenie informacji na temat trasy podróży lub ruchu ulicznego Informacja o sytuacji na trasie podróży lub w ruchu ulicznym Podatek VAT Wypłynięcie statku Decyzja w sprawie dodatku pracowniczego Prośba o przyznanie dodatku pracowniczego .328 Joomla!.

Before Skylaik EDI can actually be used for anything you will need to i s a l and configure additional Skylaik ntl EDI modules. Stihl. Nie ma ograniczeń odnośnie do typów obsługiwanych dokumentów. Stihl (wykorzystuje HTTP). Substantial changes have been made to drivers for ul this release.17. or simply be removed.lllaIi<msircciissrtll " ® Skylark EDI: Welcome to Skylark EDI . ARI (wykorzystuje HTTP). Skylark umożliwia zarządzanie partnerami handlowymi. An alpha release i a version of the software that i sil in development and probably has features. be broken by a future release. Update scripts are available to a s s you. protokołami komunikacyjnymi. GMI. Rozszerzenie Skylark składa się z zestawu komponentów i modułów. a także konwerterami formatów dokumentów. Honda. This can be a ltl involved and so you are strongly advised to read the Skylaik EDI Administration Manual for information on how ite ble by clicking on the "Help" menu i e t individual pages within Skylark EDI car This i the fourth alpha release of Skylark EDI. np. I you have produced your own drivers for earlier releases of Skylark EDI then you w l need to amend them before they w l work f il il correctly with this release. Please read the following notes. procesami biznesowymi. but f sit please read the section on updating Skylaik in the Administration Manual for f l instructions. Honda (wykorzystuje IBM MQ). jak i wychodzące dokumenty. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi 329 Rozszerzenie Skylark Za pomocą rozszerzenia Skylark możesz zmienić Joomla! w serwer EDI. an alpha release i not suitable for a production environment. Refer t the Skylaik EDI Developers Manual and the release notes for further information. In short. missing or not woiking. ponieważ wyjaśnia podstawowe zasady działania komponentu. Briggs. Obsługiwane są następujące transporty (protokoły komunikacyjne): • • • • Generic (ogólne. Wybierz Skylark introduction aby zapoznać się ? przydatnymi informacjami wprowadzającymi SkylaikEDlit>a. SMTP i POP3). przetwarzane są zarówno przychodzące. Rysunek 12. Obsługuje poniższe translatory: • • • • • ARI. Features that are woiking may be changed without notice. il i s tity lc .Rozdział 12.17). Po ukończeniu instalacji zostanie wyświetlony odnośnik do wprowadzenia (zobacz rysunek 12. s I you are upgrading from a previous release then you will need to update your database schema. o The following shortcuts w l take you directly to specific pages in the help system ( t i not s r c l necessary to c i k on "Continue" at this point). Warto zapoznać się z jego treścią. s s s tl sometimes important features. FTP.

w odpowiedzi na przesłane zapytanie zostaną zwrócone dane w formacie XML. a interesujące informacje wyświetlone na stronie Joomla!. biorąc pod uwagę fakt. do popularyzacji danych w formie tekstowej. ale także tania w porównaniu z tworzeniem samodzielnej aplikacji internetowej. . Pierwsza. Wszystkie zademonstrowane rozszerzenia można dopasować. co pozwala Ci skupić się na szczegółach implementacji danej funkcji. Przykładowo doświadczenia zdobyte w komunikacji za pośrednictwem interfejsu internetowego zdalnego systemu można wykorzystać przy programowaniu komunikacji z serwisem zewnętrznym. jak żaden inny. a erą przeglądarek internetowych XXI wieku miała miejsce era graficznych interfejsów użytkownika (GUI — Graphical User Interface). Dostępność danych spowodowała ponowny rozrost popularności programów typu screen scraper. Z tego powodu komunikacja z sieciami zewnętrznymi w Joomla! jest nie tylko praktyczna. czego skutkiem była większa elastyczność w porównaniu z tekstowymi poprzednikami. zachęceni sukcesem komputerów typu Macintosh. a następnie filtruje je pod kątem pożądanych informacji. że liczba usług posiadających internetowe AP1 stale rośnie. Drugie rozszerzenie doda nowe materiały na stronie. jak stworzyć rozszerzenia. korzystając z interfejsu internetowego zdalnego systemu (w tym wypadku jest to AP1 Map Google).330 Joomla!. Prawie wszystkie strony dostępne w internecie można odwiedzić zarówno przez przeglądarkę. które normalnie pojawiłyby się na ekranie (lub w oknie przeglądarki). które łączą się z zewnętrznymi stronami. że stworzenie własnego. prosta aplikacja zostanie zbudowana z zastosowaniem zawartych w PHP funkcji do pobierania danych z serwerów zewnętrznych. zaczęli wzbogacać aplikacje o okna. Dane pobrane w formacie HTML zostaną przefiltrowane. W tym podrozdziale dowiesz się. rozwijalne menu. Komponent typu screen scraper System sieci World Wide Web przyczynił się. prostego komponentu dla systemu Joomla! nie wymaga dużych nakładów pracy. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Komunikacja z sieciami zewnętrznymi W poprzednich rozdziałach miałeś okazję doświadczyć. dzięki temu uda się sprostać realnym problemom. Dzięki zastosowaniu platformy Joomla! większość elementów interfejsu użytkownika jest już gotowa. jak i prosty program pobierający wyłącznie tekst (w tym wypadku zostaną wyświetlone także znaczniki HTML). pola wyboru. Screen scraper pobiera dane. Tak uzyskane informacje mogą zostać zapisane lub ponownie sformatowane i wyświetlone. które cechowała popularność tekstowych aplikacji opartych na modelu mainframe-terminal. Producenci oprogramowania. a jest to szczególnie przydatne. a także inne elementy. Ostatnie rozszerzenie to przykład interakcji ze zdalną bazą danych. Krótka historia screen scraperów Między latami siedemdziesiątymi XX wieku.

Niemalże z dnia na dzień udostępniono ocean danych w niezaszyfrowanym. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi 331 Rewolucyjny rozrost popularności aplikacji graficznych oznaczał spory problem dla organizacji. Większość organizacji wymieniła stare systemy na zgodne ze standardami serwery baz danych. W przypadku aplikacji graficznych screen scraper to warstwa pośrednia między interfejsem graficznym. Niezbędne okazało się przepisanie aplikacji. systemu zarządzania bazą danych (DBMS). kopiowania i wklejania (a także wielu innych). . wycinania. screen scraper przesyłał dane do właściwej aplikacji tekstowej. Implementacja takiego programu w postaci komponentu Joomla! nie sprawia większego problemu. powstaje spora liczba problemów — techniczne. dostępne dla przeglądarek internetowych. np. Jeszcze większym wyzwaniem. niż ogrom pracy programistycznej. a właściwą aplikacją tekstową. aby zapisać je lub wyświetlić w innym formacie. który był częścią frontową systemu. generowanych przez aplikacje tekstowe. ponieważ nie były one jeszcze zdefiniowane. które zainwestowały ogromne ilości czasu i pieniędzy w tekstowe programy napisane z myślą o komputerach typu mainframe. Zniknęła konieczność stosowania programów typu screen scraper. Wraz z wybuchem popularności HTML wszystko się zmieniło. a następnie wyszukuje na niej pożądane informacje. W czasie projektowania tych systemów nie stosowano ogólnych standardów. pracującą w tle. Ponieważ PHP posiada wbudowane funkcje związane z obsługą HTTP. które przetwarzają pobrane dane. Otrzymywane dane były następnie przesyłane do nowego systemu. Wszystkie informacje publikowane na stronach WWW. Wady zastosowania screen scrapera Jeśli pobierasz materiały ze zdalnej strony i publikujesz je na swojej witrynie. Wraz z upływem czasu i spadkiem zastosowania aplikacji tekstowych screen scrapery traciły na znaczeniu i popularności. W ten sposób użytkownik mógł korzystać ze wszystkich nowoczesnych udogodnień. prawne i etyczne. Częściej zadaniem screen scraperów było filtrowanie informacji z wydruków. zanim zastosujesz aplikację typu screen scraper. Nie minęło dziesięć lat. ponieważ zgodny ze standardami system przechowywania danych pozwalał na dostęp do nich za pośrednictwem aplikacji middleware dowolnego typu. Na scenie pojawiły się wtedy screen scrapery. tak aby korzystały z nowych paradygmatów GUI. W ten sposób zmiana formatu danych stała się wielkim wyzwaniem. które umożliwiały dużą elastyczność przechowywanych danych. Dane były odczytywane z wydruków programów tekstowych i przesyłane do aplikacji graficznych. Powinieneś je rozważyć. symulując wprowadzanie danych z klawiatury. który pobiera kod HTML danej strony internetowej. stosunkowo prosto można napisać program. była konwersja danych przechowywanych w tych specyficznych systemach.Rozdział 12. Gdy użytkownik kliknął przycisk Zapisz. Screen scraper był programem pośredniczącym między aplikacją tekstową a użytkownikiem lub bardziej zaawansowanym programem pobierającym dane. takich jak możliwość cofania. publicznym i łatwo dostępnym formacie. a aplikacje tekstowe z nowinek technologicznych zmieniły się w zabytek. są dostępne także dla programów zbierających.

Pamiętaj. Dla materiałów dostępnych w sieci kwestie związane z prawem autorskim są bardzo niejasne. chociaż informacje są publicznie dostępne. które są dostępne za darmo i do dowolnych zastosowań. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Problemem technicznym związanym z wykorzystaniem screen scrapera jest brak standardowego API. zapobiegając np. Ponowna publikacja w zmienionym formacie dodatkowo utrudnia cały proces.332 Joomla!. że nawet publiczne bazy danych zawierają czasem ostrzeżenia przed automatycznym pobieraniem danych. że ponowna publikacja w zmienionym formacie może być zaklasyfikowana jako służąca dobru publicznemu. co utrudnia ustalenie oryginalnego źródła. Dodatkowo ich zastosowanie eliminuje potrzebę odwiedzenia strony. dla których screen scraping jest szalenie użyteczną techniką. Niektóre strony są kompilacją informacji z innych źródeł. Bez żadnych wątpliwości program. Działa tutaj ta sama zasada. aby były one dostępne dla programu. Wiele rządowych stron WWW zawiera informacje. Biorąc pod uwagę problemy prawne. Google na przykład zabrania korzystania z aplikacji typu screen scraper. jest to działanie nielegalne. Można także założyć. że dane pojawią się w określonym formacie. czy czterech kolumnach. a jutro nie działać wcale. Ich powszechność finansowana jest z pieniędzy podatników (np. jak przy kopiowaniu artykułów i twierdzeniu. W przeciwieństwie do człowieka. Przykładowo Warunki korzystania z usług Google zawierają poniższy fragment. marnotrawiąc łącze internetowe i inne zasoby. ponieważ pobierają informacje. Kolejny aspekt techniczny związany jest z działaniami dążącymi do zablokowania scrapera. że jest się ich autorem — to plagiat. Często informacje te umieszczane są w trudno dostępnych miejscach lub są podane w tak niejasnej formie. wyświetleniu reklam. na której pojawiły się materiały. czy wyświetlono je w trzech. które umożliwia dostęp do danych. że właściciel tej strony nie zamierzał opublikować informacji. komunikaty ministerstwa zdrowia). że każda zmiana na stronie zewnętrznej może spowodować. zużywa jego zasoby. Z tego powodu screen scraper może dzisiaj działać bezbłędnie. Mimo że bardzo łatwo można pobrać informacje udostępniane w Google. może się okazać. który wyklucza nieautoryzowane zastosowanie screen scrapera: Użytkownik zgadza się nie uzyskiwać dostępu do usług Google inaczej niż za pośrednictwem interfejsu oferowanego przez Google w celu uzyskiwania dostępu do usług Google z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w osobnej umowie na piśmie. które są źródłem zysku dla właściciela. a następnie ponownie wykorzystane w nieznanym celu. Obok tych niejednoznacznych sytuacji istnieje sporo zastosowań. może być to działanie nieetyczne. że zwielokrotnianie informacji ze zdalnej strony na Twojej witrynie jest nielegalne. który jest w stanie odczytać informacje poprawnie. który automatycznie pobiera dane z danego serwera WWW. ponieważ zakłada. Niektóre organizacje aktywnie zwalczają aplikacje tego typu. W praktyce oznacza to. Zastosowanie aplikacji tego typu wymaga ciągłego nadzoru. program musi kierować się ścisłymi regułami przy zbieraniu informacji. Chociaż możesz być w stanie pobrać informacje i opublikować je na swojej witrynie bez konsekwencji prawnych. o czym pisze w dokumencie „Warunki korzystania z serwisów spółki Google". . że Twój program przestanie działać. Dodatkowym problemem natury prawnej mogą być warunki korzystania z danej strony. niezależnie od tego.

które tego zabraniają. Użytkownik przesyła żądanie do komponentu. czyli także z tych. projekt komponentu musi uwzględniać cztery zadania: • Otrzymać żądanie lub zapytanie od użytkownika — Najczęściej zapytanie wprowadzane jest przez użytkownika w pole formularza HTML. 3. English Check Availability i 3. Hemingway in his own country Category: book . Pobrać dane z zewnętrznej strony — To zadanie jest kluczowym punktem programu. •odstawowy kod źródłowy komponentu Aby skonstruować screen scrapera. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi 333 Chociaż opisana w tym rozdziale technologia może służyć do pobierania informacji praktycznie z dowolnych stron. Rysunek 12. Kenneth Schuyler Published: 1987 Language: English Details » Check Availability » ] mmJ> 2. przedstawiony komponent wyświetli dane w postaci tabeli HTML. powinieneś szanować wolę ich właścicieli i nie stosować aplikacji typu screen scraper w takich wypadkach.Rozdział 12. McDowell. Przetworzyć pobrane dane — Dzięki potędze wyrażeń regularnych można łatwo przetworzyć ogromne ilości danych tekstowych. który posłuży do formatowania. Hemingway Category: book By: Lynn. Sformatować uzyskane informacje i zwróć je do użytkownika — W przypadku systemu Joomla! można zastosować jedną z kilku różnych metod. który działa efektywnie w roli middleware'a.18. które wypełniają to zadanie. jest to typowy element scrapera. Aby nie komplikować niepotrzebnie przykładu. • • • Po wyszczególnieniu najważniejszych punktów komponentu możemy przejść do fazy konstrukcji. Nicholas Published: 1989 Series. Screen Scraper wyświetli na stronie sformatowane informacje oobrane z zewnętrznego źródła Oto wyniki Twojego zapytania Zapytanie Hemingway i 1. aby uzyskać efekt przedstawiony na rysunku 12. 2. Do pobrania danych w formacie HTML zostanie wykorzystana biblioteka PHP do obsługi gniazd sieciowych. wyświetlonego przez komponent.18. klikając przycisk Submit po zakończeniu wprowadzania danych. Często najlepszą metodą jest zapisanie danych w formacie X M L i wykorzystanie dokumentu XSLT. Life and works Language. Hemingway Category: book By.

php</filename> component="com_scrape">scrape.</description> Kod komponentu Scraper Zadaniem komponentu jest wyszukiwanie na zewnętrznym portalu książek. Wszystkie prawa zastrzeżone.334 Joomla!. służy wyłącznie do zarejestrowania komponentu w systemie.jooml a jumpstart. Z pobranych danych zostanie usunięty kod HTML.gov" label="Strona zewnętrzna" description="Adres strony. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Plik deskryptora Plik deskryptora w tym przypadku jest prymitywny. wykonuje zapytanie na zdalnej stronie i zwraca odczytane <fi les> <filename </files> <admini stration> <menu>Scrape</menu> <fi les> <fi lename </files> </admini stration> <params> <param name="url" type="text" default»". * @package ScreenScrape * Pobiera wartość pola formularza.php</filename> informacje.</copyright> <authorEmail>admin@joomlajumpstart.xml: <?xml version="1.0" <name>Scrape</name> <author>Dan Rahmel</author> <creationDate>July 2007</creationDate> <copyright>(C) 2007 Dan Rahmel.php\ <?php /** * @version $Id: scrape." /> </params> </i nstal1> component="com_scrape">scrape. Wprowadź poniższy kod w edytorze tekstu i zapisz go pod nazwą comscrape.0" encoding="utf-8"?> type="component"> «install version="1.org</authorEmai1> <authorllrl >www. Wprowadź poniższy kod i zapisz go pod nazw\scrape. będą przesiane do przeglądarki użytkownika odwiedzającego Twoją stronę.0</versi on> <description>Pobiera wartość pola z formularza.0. a uzyskane informacje. z której zostaną pobrane informacje. których tytuł zawiera podaną przez odwiedzającego frazę.php 5203 2007-06-15 02:45:14Z DanR $ * @copyright Copyright (C) 2007 Dart Rahmel. po ponownym sformatowaniu. wyszukuje na stronie zewnętrznej odpowiednie * i zwraca sformatowany wynik */ // Zablokuj definedt bezpośredni dostęp 'Brak dostępu' ) informacje '_JEXEC' ) or die( . org</authorUrl > <versi on>l. Wszystkie prawa zastrzeżone.5.

" HTTP/1. "\r\n".<br />\n".1) Gecko/20061010 Firefox/2. "przy pobieraniu strony. SmyPath = "/search/results/terms/" . U. SfldQuery): //" SmyData = doScrapeiSfldQuery). SfldQuery .?!$()V\"]/". echo SmyData.chipublib. break. SmyGet = "": SmyAgent = "User-Agent: Mozilla/5. SmyPath . SfldQuery = preg replace("/f^ąćęłńóśźża-zĄĆĘŁŃÓŚŹŻA-ZO-9 . 128). SmyApp . Smatches): return SmatchesEO]: } } // Wyświetl formularz function displayQueryEntryO { ?> <hl class="contentheading">Formularz zapytania</hl> . Sout).8. "<p>". Sout . SerrNum . Sout . SmyApp = "Content-Type: appl ication/x-www-form-urlencoded". "Wróć do Scrape</a>". 30): if (!Sfp) { return "Błąd #".= fgets(Sfp. fwrite($fp.0\r\n": Sout . Sfp = fsockopen(SmyUrl.= "Connection: Close\r\n\r\n". default: displayQueryEntryO. SmyGet.*)<\/ol>/s": preg_match(Spattern. 80.0\r\n". } else { Sout = "GET " . Serrstr.php?option=com_scrape>" . break.1:" " en-US: rv:1. Spattern = "/<ol class=\"result\">(. SmyUrl . echo "<hl>0to wyniki Twojego zapytania</hl>". echo "<hr />". function doScrape(SqueryStr) { Smyllrl = "www. 'task' )) { 335 } // Przetwórz dane przestane w formularzu function doExecuteQueryt) { // Pobierz wartość pola query SfldQuery = JRequest::getVar('query') : // Usuń wszystko. "". co mogłoby być kodem HTML itp.org".= SmyAgent . echo "<p>Zapytanie: " .0 (Windows.Rozdział 12. SqueryStr . • Łączenie z zasobami zewnętrznymi // Sprawdź wartość parametru task i uruchom właściwą funkcję switch( JRequest::getVar( case 'query': doExecuteQueryt). SerrNum. } fclose(Sfp). "\r\n". "/". echo "<a href=index.= "Host: ". Windows NT 5. while (!feof($fp)) { SmyGet .

Kompletną listę funkcji API (wraz z przykładowym kodem) znajdziesz na: www.google. pozwala Ci zrozumieć. za pomocą procedury geokodowania przetłumaczy podany adres na długość oraz szerokość geograficzną i wywoła API Map Google w celu wyświetlenia odpowiedniej mapy. samodzielna implementacja takiego rozszerzenia ma wysoką wartość dydaktyczną. jak przedstawiono to na rysunku 12. który łączy API Map Google z systemem Joomla!. zawiera odpowiednie znaki wodne. API Map Google Google udostępnia bardzo dobre i darmowe API. aby pobierany był właściwy fragment kodu HTML. komponent zostanie przeładowany. za pomocą którego Twój program może pobierać mapy z serwerów Google. jak funkcjonuje komunikacja ze zdalnym API. Komponent Joomlamap Google udostępnia darmową usługę. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W <form id="forml" name="forml" method="post" acti on="i ndex. Ponieważ mapa pobierana jest z serwera Google (informuje o tym stosowny komunikat). Wprowadź adres w pole adresu komponentu Joomlamap Formularz wyszukiwania mapy Wprowadź adres Gryf ino| ViVswlGt lokalizację Gdy użytkownik kliknie przycisk Wyświetl lokalizację. która pozwala webmasterom wstawić na swoich stronach zdjęcie satelitarne lub mapę (lub oba elementy jednocześnie) danej okolicy. Jest to rekompensata dla Google za to.zip i zainstaluj komponent w systemie Joomla!. Komponent odczyta wartość z formularza. jak przedstawiono to na rysunku 12.php?opti on=com_scrape&task=query "> <p>Wprowadź poszukiwany tytuł:<br /> <textarea name="query" cols="60" rows="l" </p> <p> id="query"></textarea> <input type="submit" name="Submit" value="Wyświetl wyniki" /> </p> </form> <?php } ?> Umieść oba pliki w archiwum o nazwie com_scrape. Interfejs komponentu pozwoli użytkownikowi wprowadzić adres w pole tekstowe.336 Joomla!.20.19. W przypadku zmiany strony musisz dopasować wyrażenie regularne przekazywane funkcji preg_match(). ale także dodatkowe dane.com/apis/maps . Chociaż dostępny jest już komponent. Zadaniem tego kodu jest po prostu wycięcie fragmentu zawierającego wyniki i wstawienie go na Twojej stronie. tym razem wartość parametru task będzie ustawiona na goto. Rysunek 12. że usługa jest darmowa.19.

Wszystkie prawa zastrzeżone. która korzysta z API Map Google.com/Mapa.20.5.php</fi1ename> . Joornlal jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencii GNU GPL.0" type="component"> <name>Joomlamap</name> <author>Dan Rahmel</author> <creationDate>July 2007</creationDate> <copyright>(C) 2007 Dan Rahmel. zbliżenie. typ widoku (widok ulic. com/apis/maps/signup. musi mieć przypisany unikatowy klucz. który można manipulować za pomocą kodu JavaScriptu.org</authorllrl> <versi on>l. Wprowadź poniższy kod w edytorze tekstu i zapisz go pod nazwą com Joomlamap. joomlajumpstart . Aplikacja internetowa Mapy Google tworzy obiekt map. musisz zarejestrować się na poniższej stronie: www. hybrydowy) i inne. Jeśli klucz wysłany wraz z żądaniem mapy będzie niewłaściwy.org</authorEmai1> <authorUrl>www. jak lokalizacja. dlatego klucz przypisany stronie www.Rozdział 12.przyklad. ejestracja w systemie Każda strona.0</versi on> <description>Komponent wyświetla mapę odpowiadającą adresowi wprowadzonemu w pole tekstowe</descri pti on> <files> <fi1ename </files> component="com_joomlamap">joomlamap.html lik deskryptora Plik deskryptora w tym przypadku jest prymitywny. że musisz mieć oddzielny klucz dla serwera testowego i serwera produkcyjnego. aby ustawić takie parametry. Aby zdobyć klucz. służy wyłącznie do zarejestrowania komponentu w systemie. Oznacza to.</copyright> <authorEmai1>admi n@joomlajumpstart.0" encoding="utf-8"?> <instal1 version="1.google.com/mapa nie zadziała na stronie www. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi ysunek 12.0. Component oomlamap przedstawiający sidok satelitarny siatką ulic 337 Twoja lokalizacja Lokalizacja Gryfino • El ] i C i i O L ^ ^ a r t o ś ć mapy ©2008 PPWK Tete Atlas * Wróć do Joomlamap Copyright© 2009 Open Source Matters Wszelkie prawa zastrzeżone. satelitarny. Dodatkowo system Google rozróżnia wielkość liter w adresie. mapa nie zostanie zwrócona.xml: <?xml version="1.przyklad.

co mogłoby być kodem HTML itp.php-.key=" iuserKey . break: default: } displayAddressEntryO.338 Joomla!.google. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W <admini stration> <menu>Joomlamap</menu> <files> <fi 1 enarne component="com_jooml amap">jooml amap. Wprowadź poniższy kod w edytorze tekstu i zapisz go pod nazwajoomlamap. " type="text/javascript"></script> <scri pt type="text/javascript"> .com/maps?fi1e=api&amp:v=2&amp. // Przetwórz dane przesłane w { formularzu function gotoLocation() SuserKey = $params->get('key'. wyświetla mapę dla wprowadzonego */ adresu // Zablokuj defined( // Sprawdź bezpośredni dostęp '_JEXEC' ) or die( Brak dostępu' ): wartość parametru task i uruchom 'task' )) { właściwą funkcję switch( JRequest::getVar( case 'goto': gotoLocation(). "<p>": echo "<p>Lokalizacja: " . $fldQuery = preg_replace("/[^ąćęłńóśźża-zĄĆĘŁŃÓŚŹŻA-Z0-9 //" echo "<hl>Twoja ?> lokalizacja</hl>": . "". Wszystkie prawa zastrzeżone. SfldQuery)- <script src="http://maps. * @package Joomlamap * Komponent łączący z usługą Map Google. 0). /** <?php * @version $Id: joomlamap. .?!$()\'\"]/". // Pobierz wartość poła location z formularza IfldLocation = JRequest::getVar('location') : // Usuń wszystko. SfldLocation ." /> </params> </i nstal1> Kod komponentu Joomlamap Zadaniem komponentu jest wyświetlenie na stronie dwóch elementów: skryptu wyświetlającego i znacznika rezerwującego miejsce dla mapy. break.php 5203 2007-06-15 02:45:14Z DanR $ * @copyright Copyright (C) 2007 Dan Rahmel. php</fi 1 ename> </fi 1es> </admini stration> <params> <param name="key" type="text" default»"" label="Klucz Map Google" description="Wprowadź klucz zarejestrowany dla tej strony.

php?option=com_joomlamap>" .getElementById("map")).4419.setCenter(new GLatLng(37.setCenter(point. map. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi //<![CDATA[ var map = nul 1: var geocoder = nul 1: function l o a d O { if (GBrowserlsCompatibleO) { map = new GMap2(document.1419). -122.addOverlay(marker).openlnfoWindowHtml(address). map. "Wróć do Joomlamap</a>": ?>'): } // Wyświetl formularz do wprowadzania adresu function displayAddressEntryO { ?> <hl class="contentheading">Formularz wyszukiwania mapy</hl> <form id="forml" name="forml" method="post" acti on="i ndex. </script> <?php echo "<a href=index. marker. 13).getLatLng( address. var marker = new GMarker(point). function(point) { if (!point) { alertiaddress + " not found"): } else { map. map. } } i //]]> loadO.addControl (new GSmalIZoomControl O): } ). showAddress('<?php echo ifldLocation.php?opti on=com_joomlamap&task=goto"> <p>Wprowadź adres:<br /> <textarea name="location" cols="60" rows="l" </p> <p> <input type="submit" name="Submit" value="Wyświetl lokalizację" /> id="location"></textarea> </p> </form> <?php } ?> .Rozdział 12. 13): geocoder = new GC1ientGeocoder(): 339 } } function showAddresstaddress) { if (geocoder) { geocoder.

com. Po przejściu do ustawień komponentu możesz ustawić klucz dostępu do Map Google. jeśli diagnostyka byłaby przeprowadzana z użyciem głównego serwera. musisz założyć konto na stronie USPS.shippingapis.21. Zanim rozpoczniesz. Rysunek 12.zip i zainstaluj w systemie Joomla!. co przedstawiono na rysunku 12. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Utwórz archiwum zawierające oba pliki pod nazwą comjoomlamap. które łączy się z aplikacją tego typu. które zostałyby zmarnowane. Wyszukiwanie adresów z zastosowaniem XML USPS (U. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza otrzymasz e-mail. jest doskonałym przykładem interakcji z zastosowaniem protokołu XML. tłum.S.340 Joomla!. . Rejestracja odbywa się pod adresem: https://secure. 1 Narzędzie USPS pozwala wyszukiwać adresy na terenie Stanów Zjednoczonych.shippingapis. dane na temat państw europejskich są niedostępne—przyp. którzy będzie zawierać Twoje ID użytkownika. ID użytkownika. Formularz rejestracyjny na stronie USPS wymaga wprowadzenia danych osobowych Kim POSTAL SERVICE UNITED STATES aby uzyskać unikatowe Registration for USPS W e b Tools Please fill in the followiiifj infoi motion (^Required fields) * First Name * Last Name * Company Name * Address 1 Address 2 * City * State Select One Urbanization * ZIP Code * Country UNITED STATES * Email Address * Business Phone What is the Web site address (URL) of the site that will be hosting the USPS Web Tools? How will you be using the USPS Web Tools? Exclusively on my Web site ((Puerto Rico Only) W wiadomości e-mailowej.dU lub https://secure.21.shippingapis. korzystając z opcji Rozszerzenia/Instalator. Postal Service) udostępnia darmową usługę pozwalającą na zautomatyzowane pobieranie danych adresowych 1 . Adres ten może przyjąć postać http://testing. którą otrzymasz. Informacje zwracane są w formacie X M L i zawierają adres oraz kod ZIP.dll (adresy mogą się różnić). znajdzie się także adres serwera testowego.com/ShippingAPlTest.com/registration/ Formularz rejestracyjny wymaga wprowadzenia podstawowych informacji. niezbędne do korzystania z usługi.com/ShippingAPITest. Intencją USPS jest dopuszczanie do głównej bazy wyłącznie dokładnie przetestowanych aplikacji. Tym sposobem oszczędzane są zasoby USPS. Konstrukcja rozszerzenia.

Nie zapomnij także wstawić w miejsce NAZWASERWERA i ID U ŻYTKO WNIKA informacje. dl 1 ?API=Z1pCodeLookup&XML= <Zi pCodeLookupRequest%20USERID="IDUZYTKOUNIKA"> <Address ID="0"><Addressl></Addressl> <Address2>6406 Ivy Lane</Address2> <City>Greenbelt</City><State>MD</State> </Address></ZipCodeLookupRequest> Adres został zapisany w kilku wierszach. że przy wprowadzaniu musisz podać cały ciąg jako jedną linię. czy wprowadziłeś poprawną nazwę serwera i ID użytkownika. Są one niezbędne do poprawnej obsługi systemu USPS. E-mail wysyłany po rejestracji w systemie zawiera dokładne informacje. jakie kroki należy podjąć.22. aby uzyskać dostęp do głównej bazy danych — przyp. tłum. Do poprawnego działania rozszerzenia wymagane jest PHP 5. możesz zainstalować obsługę XML w postaci modułu PHP. poszukaj informacji w podręczniku na stronie USPS. Po wprowadzeniu adresu i naciśnięciu klawisza Enter Twoja przeglądarka powinna pobrać informacje i wyświetlić j e w postaci drzewa X M L (zobacz rysunek 12. irsunek 12.0" ?> • <ZipCodeLookupResponse> «Address ID="0"> <Address2>6406 IVY LIM</Address2> <City>GREENBELT</City> <State>MD</State> <Zip4>HBk/Zip4> </Address> </ZipCodeLookupResponse> W przypadku błędu pobierania informacji upewnij się. czy Twoja przeglądarka wyświetli pobrane dane. pamiętaj jednak. które otrzymałeś w wiadomości potwierdzającej rejestrację. Zauważ. PHP 5 ma ustandaryzowane funkcje do odczytywania i przetwarzania formatu XML. nadeszła pora na stworzenie próbnego kodu PHP. obrane lformacje zostaną yświetlone ' przeglądarce ' postaci rzewa XML <?xml version="1. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi 341 amodzielne testy Jeśli dysponujesz już ID użytkownika. jak aktywujesz w pełni swoje konto'. Zawsze zalecam ten krok pośredni w przypadku implementacji zewnętrznego interfejsu. że zwrócony kod ZIP został zamaskowany. aby łatwiej było go odczytać.22). zainstalowane na serwerze. . a następnie przekształcenie go we właściwe rozszerzenie. dlatego dużo prościej jest sprawdzić działanie połączenia poza systemem. nplementacja strony testowej w PHP Po upewnieniu się. ponieważ format adresu mógł się zmienić. Jeśli błąd nadal występuje. Jeśli Twoja strona działa na serwerze z PHP 4. możesz samodzielnie sprawdzić działanie serwera i przekonać się. że dysponujesz poprawnym ID użytkownika. ponieważ pochodzi z serwera testowego pełnego dostępu do systemu — właściwe informacje pobierane są z głównej bazy danych po tym. Joomla! to złożony system.Rozdział 12. Poniżej znajduje się (wzięty z podręcznika na stronie USPS) adres służący do testów: http: //NAZHASERWERA/ShippingAPITest.

dll?" "API=ZipCodeLookup&XML=<ZipCodeLookupRequest "<Address ID='0'><Addressl></Addressl>" . SmyState . . "</Address2>" .com/ShippingAPITest.</h2> </body> </html> . <hl>Test Wyszukiwarki kodów ZIP</hl> <?php $myWTID= "MOJE ID": SmyAddress = "6406 Ivy Lane": SmyCity = "Greenbelt": SmyState = "MD": SmyUrl = "http://testing.'<br>': // getAttributet'ID') } ?> <h2>Gotowe. charset=utf-8"><body> . "<City>" . echo "<hr />". Sparams = Sdoc->getElementsByTagName(* Zi p5'): foreach (Sparams as Sparam) { echo "Zip 5=". SmyCity . Sparam ->getAttribute('ID'). "</City><State>" "</Address></Zi pCodeLookupRequest>": echo SmyUrl: echo "<hr />". try { @Sdoc = DOMDocument::load($myUrl). Sparam ->textContent .shippingapis. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Wprowadź poniższy kod i zapisz go pod nazwą ziptest.'<br>'. "</State>" . "<Address2>" .'<br>': // getAttrlbuteC'ID') } } Sparams = Sdoc->getElementsByTagName('Zip4'): foreach (Sparams as Sparam) { echo "Zip 4=".php w głównym katalogu serwera testowego: <html><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html. } catch(DOMException $e) { echo '<p>': printr(Se): echo '</p>': USERID='" . Sparam ->textContent . } foreach (Sparams as Sparam) { echo "ID=" .'">" . SmyAddress . // Wyświetl pobrane dane na stronie echo html special chars($doc->saveXML()): echo "<hr />".342 Joomla!. SmyWTID . Sparams = Sdoc->getElementsByTagName('Address').

tłum. gdzie występuje problem. Jeśli test zakończy się niepowodzeniem. jooml ajumpstart. powinna zostać wyświetlona strona podobna do tej.xmt <?xml version="1.</description> <fi les> <fi 1ename component="com_zi pfi nder">zi pfi nder. ysunek 12.0" encoding="utf-8"?> <install version="1. to dzięki komunikatom na ekranie powinieneś wiedzieć w przybliżeniu. Wprowadź poniższy kod w edytorze tekstu i zapisz go pod nazwą comzipfinder. zilustrowanym na rysunku 12. W kolejnym kroku pojawia się pełna odpowiedź serwera (format XML). Wszystkie prawa zastrzeżone. a następnie wyniki przeszukiwania drzewa XML — trzy wartości. aby znaleźć różnice.5. org</authorllrl> <version>1.Rozdział 12. Test rozpoczyna się od wyświetlenia adresu serwera wraz z przesłanym żądaniem. w dolnej części powinieneś znaleźć odpowiednie wartości Zip 5 i Zip 4.23.php</fi 1ename> </files> </administration> Plik należy uruchomić za pośrednictwem serwera WWW. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi 343 Nie zapomnij przypisać zmiennej $myWTID właściwego ID użytkownika. ikrypt ziptest. lik deskryptora Plik deskryptora jest bardzo prosty i służy do instalacji komponentu w systemie. Jeśli próba zakończyła się powodzeniem. która jest przedstawiona na rysunku 12.0</version> <description>Pobiera dane w formacie XML z wykorzystaniem parametru.23.org</authorEmai1 > <authorllrl>www.shlppifigapis com/SbippingAPITest dU?.0.23. wpisując przykładowo http://loca!host/ziptest./LPI=ZipCodeLookup&XML= 6406 Ivy LaneGreenbeltMD c?xral version—'10"?> <ZipCodeLookupResponse><AddressIB=''0''><Address2>6406 IVY LN</Address2> <City>GREENBELT</Crty><Statc>MD</State><Zip53^BH</Zip5><Zip4>1440</Zip4></Address> </ZipCodeLookupResponse> ID=0 Zip • • Zip 4=1440 Gotowe.</copyright> <authorEmail>admi n@joomlajumpstart.php</fi 1ename> </files> <administration> <menu>Zip Finder</menu> <files> <fi1ename component="com_zi pfi nder">zi pfi nder. Jeśli otworzysz ten plik w przeglądarce 3 .php 'obiera z serwera ISPS kod ZIP 'la ustalonego •dresu Test Wyszukiwarki kodów ZIP http//testing. . W przypadku błędu możesz porównać otrzymany wydruk z poprawnym.0" type="component"> <name>zi pfi nder</name> <author>Dan Rahmel</author> <creationDate>July 2007</creationDate> <copyright>(C) 2007 Dan Rahmel.php — przyp.

* @package ZipFinder * Odczytuje wartość parametru. Wartości tych pól umieszczane są w żądaniu wysyłanym do serwera USPS. "</h2>"." . break: default: displayQueryEntryO: break: } // Przetwórz dane pobrane z formularza function doExecuteQuery() { // Pobierz przesiane dane ifldAddress = JRequest::getVar('address') : ifldCity = JRequest::getVar('city') ." .php 5203 2007-06-15 02:45:141 DanR $ * @copyright Copyright (C) 2007 Dan Rahmet. ifldCity . ifldState). który zwraca wyniki w formacie XML. AU rights reserved. ifldCity). "." /> </params> </install> Kod komponentu Komponent Zipfinder wyświetli formularz pozwalający wprowadzić adres. Wprowadź poniższy kod w edytorze tekstu i zapisz go pod nazw\zipfinder.?!$()\'\"]/". aby skorzystać z usługi UPSP. ". ifldState . Profesjonalne tworzenie stron WN 1W <params> <param name="accessid" type="text" default="" label="ID użytkownika USPS" description="Wprowadź ID użytkownika. ifldCity = preg_replace("/ra-zA-Z0-9 . "". funkcję serwera. . "</p> echo "<h2>Zip+4: " .?!i()\'\"]/". "". imyData . ifldCity. ifldAddress).php?option=com_zipfinder>" .?!i()\'\"]/". ifldCity = "Greenbelt": ifldState = "MD". ifldState): imyData = getZIp($fldAddress. "". // Usuń wszystkie niepożądane znaki ifldAddress = preg_replace("/ra-zA-Z0-9 . miasto i stan. ifldState = preg_replace("/[ A a-zA-Z0-9 .344 Joomla!. '_JEXEC' ) or dieC // W zależności od parametru task wywołaj właściwą switch( JRequest::getVar( 'task' j) { case 'query': doExecuteQuery(). ifldState = JRequest::getVar('state') : // Usuń poniższe 3 linie po zakończeniu testów ifldAddress = "6406 Ivy Lane". echo "<a href=index. następnie wysyła żądanie do zdalnego * pobiera i wyświetla sformatowany wynik */ // zablokuj defined( bezpośredni dostęp 'Brak dostępu' ).php\ <?php /** * @version SId: zipfinder. echo "<hl>Znaleziony kod ZIP</hl>": echo "<p>Dla adresu: " . "Powrót do wyszukiwarki</a>". ifldAddress .

com/ShippingAPITest. ". Uruchomienie komponentu spowoduje wyświetlenie formularza. "</State>" . . '</p>'.= ".= Sparam ->textContent: } Sparams = Sdoc->getElementsByTagName('Zi p4'): foreach (Sparams as Sparam) { if (strlen(Szip4) > 0) Szip4 . } Szip5 = "". w panelu administratora. } // Wyświetl formularz wyszukiwania function displayQueryEntry() { ?> <hl class="contentheading">Formularz wyszukiwania kodu ZIP</hl> <form id="forml" name="forml" method="post" acti on="i ndex. wprowadzając poprawny . ": Szip5 . "<Address2>" . SmyCity .php?opti on=com_zi pfi nder&task=query"> <p>Wprowadź adres: <INPUT type="text" name="address" size="80" ><BR> <p>Wprowadź miasto: <INPUT type="text" name="city" size="30" ><BR> <p>Wprowadź skróconą nazwę stanu: <INPUT type="text" name="state" size="2" ><BR> </p> <p> <input type="submit" name="Submit" value="Znajdź kod ZIP" /> </p> </form> <?php } ?> Utwórz archiwum zawierające oba pliki i korzystając z opcji Rozszerzenia/Instalator.'">" .= Sparam ->textContent : } return Szip5 . Szip4 = "": Sparams = Sdoc->getElementsByTagName('Zi p5'). SmyCity. SmyAddress . Szip4 . SmyState . "<City>" .shippingapis. foreach (Sparams as Sparam) { if (strlen(Szip5) > 0) Szip5 . . Szip4. try { @Sdoc = DOMDocument::load(SmyUrl): } catch(DOMException Se) { echo '<p>' . który należy wypełnić.dll?" "API=ZipCodeLookup&XML=<ZipCodeLookupRequest USERID='" "<Address ID='0'><Addressl></Addressl>" . "</Address2>" . "</City><State>" "</Address></Zi pCodelookupRequest>". "-" . zainstaluj komponent w systemie. print_r(Se) . SmyState) { SmyWTID= "MYID": SmyUrl = "http://testing. • Łączenie z zasobami zewnętrznymi function getZip(SmyAddress.= ".Rozdział 12. SmyWTID . 345 .

W zaprezentowanej wersji adres jest ignorowany. Adaptowanie rozszerzenia Skylark EDI w celu umożliwienia komunikacji zgodnej z EDI ze stroną Joomla! w roli serwera.24. jak to pokazano na rysunku 12. Oba te czynniki wpływają na pozycję Twojej strony na stronach wyników różnych wyszukiwarek internetowych. Wykorzystywanie internetowego API (takiego jak AP1 Map Google) w kodzie komponentu po to. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W adres. dostępnych dla odwiedzających. a także usunąć trzy linie kodu narzucające wyszukiwany adres. Implementowanie obsługi programów partnerskich Google i Amazon w celu zarabiania na prowadzeniu strony. . Publikowanie materiałów na stronie w postaci kanałów RSS lub Atom. Rysunek 12.MD Zi p+4 : H K i i i i S l l Powrót do wyszukiwarki Po przeprowadzeniu pełnej aktywacji i uzyskaniu dostępu do głównego serwera USPS powinieneś dopasować adres serwera.24. które pobiera dane tekstowe z zewnętrznej strony WWW. a odczytane informacje wyświetlane są na stronie. opisano kilka innych rozwiązań. zamiast tego wykorzystywany jest adres wprowadzony na stałe w kodzie źródłowym. Podsumowanie Dostęp do zasobów zewnętrznych z poziomu strony Joomla! rozszerza możliwe zastosowania systemu. Komunikacja z zasobami zewnętrznymi może rozszerzyć zakres funkcji Twojej witryny. a w szczególności: • • • • • • • • Pobieranie zewnętrznych materiałów przez kanały RSS i za pomocą rozszerzenia Auto Articles 3000. jest pobierana. które pomogą Ci zoptymalizować stronę pod kątem jak najlepszej pozycji w wynikach wyszukiwania. Programowanie własnego rozszerzenia typu screen scraper. a żądanie wysyłane jest do serwera testowego. Komponent Zipfinder wyświetla kod ZIP dla przykładowego adresu i Znaleziony kod ZIP Dla adresu: 6406 Ivy Lane. przetwarzana. co może przełożyć się na wzrost popularności.Gieenbelt. W tym rozdziale opisano sposoby interakcji z sieciami zewnętrznymi. Odpowiedź.346 Joomla!. aby dodać funkcjonalność usług zewnętrznych na stronie Joomla!. Stosowanie kanałów RSS wraz z analizą użytego formatu. Tworzenie komponentu wysyłającego żądanie w formacie XML do zewnętrznego serwera (w tym przypadku jest to USPS). w formacie XML. W rozdziale 13. Otrzymany adres ZIP wyświetlany jest na stronie.

. jednak duże. Techniki SEO (Search Engine Optimization) sprawią. ze względu na niski (lub zerowy) koszt implementacji. Działania. które zajmują się wszystkimi kwestiami związanymi z wyszukiwarkami internetowymi. System Joomla! zawiera kilka funkcji. W tym rozdziale przedstawiono pokrótce także aspekty marketingu w wyszukiwarkach internetowych (SEM — Search Engine Marketing). Z drugiej strony. które dzisiaj windują ranking strony. jutro mogą znacząco stracić na znaczeniu. Wbudowane funkcje ułatwiają robotom internetowym indeksowanie strony. Jednak żadna z opisanych w tym rozdziale technik nie wpłynie negatywnie na pozycję strony. które pozytywnie wpływają na ranking. Pamiętaj. komercyjne organizacje zatrudniają najczęściej firmy od SEM (np. ciągle warto będzie je stosować. w rozdziale przedstawiono głównie techniki SEO. że Twoja strona będzie znajdować się wyżej w rankingach wyszukiwarek internetowych. Sprawienie. Dlatego nawet jeśli w przyszłości stracą one na znaczeniu. płatnych reklam. wspomagają pozycjonowanie. W tym rozdziale opisano różne aspekty pozycjonowania stron związane bezpośrednio z Joomla!. Ponieważ większość stron Joomla! jest średniej lub małej wielkości. której potencjalni użytkownicy nie mogą znaleźć. które o ile stosowane są konsekwentnie. by była zauważalna w wyszukiwarkach internetowych. że techniki związane z pozycjonowaniem stron ulegają ciągłym zmianom. Istnieje także grupa ogólnych technik. które wpływają na wzrost ruchu na Twojej stronie. co przekłada się na lepsze odzwierciedlenie jej zawartości. małe i niekomercyjne strony kładą większy nacisk na SEO.13 Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach internetowych Nie ma większego sensu utrzymywać strony. The Search Agency). Techniki SEM są bezpośrednio związane z SEO. jest jednym z najważniejszych aspektów skutecznego zarządzania nią.

Łańcuch żądania z reguły służy do przechowywania parametrów — ustawionych przez odwiedzającego — związanych z wyświetlaniem pewnych treści.php/tytid-artykidu Powyższy przykład dokładnie spełnia wymagania. która wykorzystuje łańcuch żądania do tego celu.przyklad. które parametry odnoszą się do ustawień użytkownika. Przykładowy adres strony.index. Korzystaj z modrewrite i Adresy z przyrostkiem. Powyższy adres powoduje uruchomienie pliku index. com ?userid=98239992107& viewsetting=A TVPDKIKXODER Robot internetowy nie powinien zapisywać wartości tych parametrów. właściwa strona.348 Joomla!.com/index. Z tego powodu parametry łańcucha żądania są często ignorowane przez roboty internetowe. . Robot internetowy (program. na podstawie którego zwracana jest odpowiednia strona.php — w nim znajduje się kod odczytujący cały adres. Jest to nowa technika wprowadzona w Joomla! 1.przykład. Przykładowo standardowy adres artykułu wygląda tak: http://www. także domyślna konfiguracja adresów w systemie Joomla! bardzo negatywnie wpływa na pozycję strony. W ten sposób powstaje trudność w rozróżnianiu. Na szczęście istnieje rozwiązanie tego problemu — ustawienie Proste adresy.com/index. jak i IIS. to korzystając z wbudowanych funkcji Joomla!.php). menu lub artykuł wybierane są za pomocą parametrów w łańcuchu żądania. które można znaleźć na ekranie trzy opcje związane z prostymi adresami: Proste adresy. który indeksuje strony WWW) nie rozpoznaje zbyt dobrze sensu parametrów podanych z łańcuchu żądania.5. ącznie kilku kliknięć Proste adresy Domyślnie wszystkie odnośniki w ramach witryny Joomla! odwołują się do jednego pliku (. Jeśli poświęcisz odrobinę czasu na dostrojenie konfiguracji systemu. wpłyniesz na pozycję strony w wynikach wyszukiwania. Taka strategia jest bardzo myląca dla robota internetowego. Rozwiązanie to działa zarówno w przypadku serwera Apache. mógłby wyglądać tak: http://www. pozwalając robotowi internetowemu poprawnie zaindeksować stronę WWW. Dlatego system ten zawiera kilka usprawnień.php?Itemid=27&option=com_content . które pozytywnie wpływają na ranking. adres danego artykułu w systemie Joomla! będzie przypominać poniższy: http://www. a nowe materiały będziesz dodawać ze starannością i dbałością o szczegóły. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Ustawienia Joomla! Programiści Joomla! zdają sobie sprawę ze znaczenia pozycjonowania strony. Jeśli aktywujesz opcję Proste adresy. a które wpływają na wybór prezentowanych materiałów.przyklad. Zmiana kilku globalnych opcji ma natychmiastowy wp Z tego powodu implementacja pożytecznych funkcj w interfejsie administratora.

pozostaje Ci aktywacja opcji Korzystaj z mod rewrite. strona może stracić w rankingu.html.Org/docs/2.0/mod/core.. / Joomla ostępne są a ekranie onfiguracji ''iobainej trzy stawienia wiązane prostymi dresami 349 Konfiguracja globalna X " « • " t . co ma bardzo destrukcyjny wpływ na pozycję danej witryny.apache.0 V idmśi V Jedynym wymaganiem do poprawnego działania tej funkcji na serwerze Apache jest włączona (ustawienie On) dyrektywa AcceptPathlnfo. statycznej wersji strony..«. tzn. Pamiętaj. pod jakim adresem będą dostępne poszczególne artykuły i kategorie. że cały proces konwersji będzie niezauważalny dla robotów internetowych. która służy do zmiany nazwy pliku. jak na innych stronach pojawiły się już odnośniki do Twojej witryny). Jeśli korzystasz z systemu Windows i spróbujesz przeprowadzić tę operację za p o m o c ą Eksploratora. O «». a to z kolei sprawi. Jeśli powyższa dyrektywa została wyłączona (niektórzy dostawcy usług internetowych wybierają taką konfigurację).ra v/itr-ny P o e s o a Joomla! rfsinl On»l*w«< Editor-TinyMCE2. na podstawie reguł zdefiniowanych w pliku . upewnij się.htaccess wywoływane są odpowiednie pliki.com/home/44-pierwszy-artykul-w-joomla W przeciwieństwie do poprzedniej opcji (wywołanie pliku index.» © „ 0Tlk „ Nar.5 różni się pewnie od tego stosowanego przez stare rozszerzenie. Jeśli aktywujesz nowe funkcje po zaindeksowaniu strony (lub po tym. że po uaktualnieniu korzystasz z tego samego dodatku.txt.htaccess. Rozwiązaniem tego problemu jest użycie komendy ren z wiersza poleceń.1.1 " » « > > a— :••• \ «*»"» 'S N. a wcześniejsza wersja strony została już zarejestrowana przez roboty internetowe. dlatego wszystkie odnośniki według starego schematu spowodują wystąpienie błędu 404 — strona nieznaleziona. Jego działanie polega na tłumaczeniu adresów. ® T k .„. Więcej informacji na temat tej dyrektywy możesz znaleźć na stronie dokumentacji Apache: http://httpd. Do poprawnego działania tej funkcji niezbędna jest zmiana nazwy pliku htaccess. który interpretuje przekazany adres) ustawienie Korzystaj z mod rewrite opiera się na funkcjonalności modułu serwera Apache o nazwie mod_rewrite.0 o\śn«l»» Fowiwlifai* 2 V 0 w a o o c RS5 . . wykorzystaj jedno z rozszerzeń do tworzenia prostych adresów (np.php. zanim zarejestrujesz stronę w wyszukiwarkach internetowych. i ® Ni. który znajduje się w głównym katalogu Joomla! na . ponieważ zaindeksowane wcześniej adresy nie s ą j u ż dostępne.przyklad. Jeśli przenosisz materiały ze statycznej witryny do systemu Joomla!.Rozdział 13. że odpowiednie opcje należy włączyć. OpenSEF) zamiast wbudowanych funkcji Joomla!. zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. która powoduje tworzenie odnośników w postaci: http://www.—y*>y=k- O t m l z c a d a wyszukiwarek pyaiaj l »»«W O » . Możesz w ten sposób stworzyć także taki zestaw reguł dzięki któremu nowe adresy będą odpowiadały strukturze starej. • Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach internetowych fsunek 13. Inne rozszerzenia pozwalają Ci samodzielnie określić. Schemat tworzenia adresów w Joomla! 1. O Tk i i •»»». Jeśli dotychczas korzystałeś ze starszej wersji Joomla! z włączonym rozszerzeniem SEF.

Znaczniki z atrybutem name ustawionym na GENERATOR i ProgID zawierają informacje o programie wykorzystanym do tworzenia strony (bardzo rzadko wykorzystywane przez roboty internetowe). Znacznik z atrybutem name ustawionym keywords zawiera listę słów kluczowych. sąd rejonowy. ł H . prokuratura apelacyjna. i c i . które najlepiej odpowiadają treści strony. Krajowy Rejestr Sądowy.j o o m l a . pozwala ustawić wartość pól description i keywords. Krajowy Rejestr Karny. sądownictwo. to w części nagłówkowej znajdziesz znaczniki przypominające poniższe: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html. Ekran Konfiguracji Globalnej zawiera ramkę z opcjami metadanych Wt>HIOHKKif.0"> <meta name="keywords" content="Ministerstwo Sprawiedliwości. wymiar sprawiedliwości.•. czyli informacje o informacjach. Centralny Zarząd Służby Więziennej.dynamiczny system portalowy i zarz. Minister Sprawiedliwości. zwalczanie przestępczości. Odpowiednie ustawienie tych danych jest ważne. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Metadane Jednym z najważniejszych i niewidocznych aspektów SEO są odpowiednie metadane. Wszystkie te dane zapisywane są przez robota internetowego podczas indeksowania i wykorzystywane w różnym stopniu do wyliczenia pozycji danej strony.Document"> W kodzie HTML umieszczono znaczniki metadanych. prokuratura. judiciary. ponieważ dostarcza ogólnych informacji na temat całej strony. która nie wyświetla artykułu. Jeśli otworzysz stronę w edytorze tekstu. sąd okręgowy..350 Joomla!.2.Editor. więziennictwo. O Nfe ® Tak Me ® Tak . które pozostają niewidoczne dla odwiedzających. sądy. c r . które zawierają informacje o danej stronie. Ramka Metadane.. komornicy. notariat. -. prawa ofiary" /> <meta name="ProgId" content="FrontPage. Te informacje pojawiają się na każdej stronie.-.dz«>i.. listę słów kluczowych i informacje o stronie.no. Polskie Centrum Joomla! Tytuły » i m t a b w e l l a. sąd apelacyjny. Rysunek 13. prokuratura okręgowa. | . odczytywane są jednak przez roboty internetowe. Prokuratura Krajowa. rejestr zastawów. przestępczość.urząd administracji powołany przez Prezesa Rady Ministrów w celu obsługi urzędującego Ministra Sprawiedliwości.f i 10 v Opis tttyt 1 y Joomla ! . Znacznik z atrybutem name ustawionym na description zawiera krótki opis strony. Metadane dla całej strony Metadane dla całej witryny można ustawić na ekranie Konfiguracji globalnej. adwokaci." /> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4. . radcy prawni. zastaw rejestrowy. notariusze. prokuratura rejonowa. charset=utf-8" /> <meta name="description" content="Ministerstwo Sprawiedliwości . W przypadku stron W W W metadane zawierają opis artykułu. sprawiedliwość. Prokurator Generalny. przedstawiona na rysunku 13. system '. justice.2. » I M * ! « * * . adwokatura. Prokurator Krajowy.t.

and ¿«lybody can develop It further. commercial alternative.5 ¡s free. free. umożliwia wstawienie nawigacji okruszkowej na stronie Joomla!. It's r for everybody.5. a r up. I .3).0. dlatego warto poświecić odrobinę czasu i uzupełnić odpowiednie pola. Breadcrumbs) ułatwia odwiedzającym poruszanie się po stronie i zapoznanie się z jej hierarchiczną strukturą. listopad 2007 16:50 P a r a m e t r y : artykuł P a r a m « î r y : ro. tsunek 13. Często ta informacja wykorzystywana jest j a k o krótki opis strony w wynikach wyszukiwania. ariel Metadane. który automatycznie wyświetla nawigację okruszkową na każdej stronie. Zmieniło się to. .Foi mat - âc f t * ystem cj t? jood news! 3oomlal 1. kty wacja modułu Breadcrumbs Nawigacja okmszkowa (ang. możliwia prowadzenie pisu. Dlatego zawartość pola description można traktować j a k o dodatkową zachętę dla odwiedzających.4). Chociaż znaczenie pola keywords (Słowa kluczowe) spadło. które można ustawić w panelu Metadane przy wprowadzaniu treści artykułu (zobacz rysunek 13. Zostaną one umieszczone w sekcji <head> wygenerowanego dokumentu HTML dla danego artykułu. software s u . Roboty (robot) i Autor (author). słów luczowych. H^d y o y I • iri a mainstream. Niektóre wyszukiwarki nadal jednak zapisują te informacje. Jeśli użytkownik wejdzie na stronę z pominięciem strony głównej. stawień robotów iternetowych informacji autorze II Opublikowane Strona startowa Kategoria ID aitykuhi: Status 19 Opublikowane Odsłony 146 Wyczyść Postawiony 13 razy l l t w o i z o n y poniedziałek. system Joomla! zawiera moduł Breadcrumbs. który ma odpowiednie odwołanie. >ur walet arK! to a i d new functionality w o j d probably mean taking out •ited something addhgl »dels rbr content management software For a start. o prawej stronie dytora artykułów. Dodatkowym atutem tej techniki jest ułatwienie zadania robotom internetowym. Jak przedstawiono na rysunku 13. Najważniejszym polem dla każdego artykułu jest Opis. • Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach internetowych 351 etadane artykułu W systemie Joomla! każdy artykuł ma własne metadane.3. Każdy szablon. Przykładowo wspomniane wcześniej metadane są dla Google opisem strony (zobacz rysunek 13.Rozdział 13. Słowa kluczowe (keywords). MySQL. że aktualnie wiele robotów internetowych zupełnie ignoruje metadane.v . nawigacja okruszkowa pozwoli mu dotrzeć do wyższych poziomów. and Apache W przeszłości tekst zawarty w sekcji keywords miał bardzo duże znaczenie. Metad systemu z i t r e ś c i ą Joomla 1 ruchu open soui S Mes . ponieważ spamerzy nadużywali tej funkcji tak intensywnie. ponieważ słowa kluczowe służyły robotom internetowym do kategoryzowania stron. ponieważ uwydatnia ona strukturę strony. Dostępne pola to Opis (description). większość wyszukiwarek nadal respektuje opis strony. 09 październik 2006 07 4 Poprawiony niedziela. 04. It Is released under an Open Source s v 2.

36k . Domyślnie symbol rozdzielający stanowią dwa znaki większości ( » ) .Podobne ¿irony .else--ier. by Dan Pahrnel . A spokes person sa for better R A M was due to some fool increasing t speed.200 dla zapytania Nnts alul Bolls Fllmmaking. film technology. wybierając z menu w interfejsie administratora opcję Rozszerzenia/Moduły. News T h e Community Szukaj.. ] : Main page containing Nuts and Bolts Filmmakimj book information i n c h i n g tableof-contents..08 sek.. www • .. możliwość ustawienia Znaku rozdzielającego. Popular iKiffl I • Home I I » Joomla! Extensions i Joomla! License Guidelines 1 Welcome to Joomla! 1 What's New in 1. która wpływa na pozycję strony ¿ 4 J o o m l a ! Joomla! Overview Yesterday all servers iri the U. Nuts and Bolts Filmmaking • Practical Techniques .p • 9k • Kopia • Podc • Nuts and Bolts Filmmaking .. an ideal book for the rapidly growing number of low.[ Hum Rysunek 13... buses will be told to slow down i motherboards. np..5? 1 Overview Moduł Breadcrumbs znajdziesz.mil Bolts Filiiim<ikiiitj including storytelling . Przypisanie m e n u Pozycje menu: Pożycie wybrane: Wszystkie O Brak O Zaznaczone A .com/vvps/product/cvvs_hom8/702196 . Bteadcrumbs Pokaż tytuł: Wtoczony: Pozycja: Kolejność: Poziom dostępu: [Zmień] Preferencje • Parametry modułu Pokaż element startowy O Nie Ta O O Nie 'S' Tak v Tekst elementu startowego Home Znak rozdzielający Pt zyr ostek klasy modułu Parametry: rozssersone Nie €> Tak breadcrumb 0::Breadcrumbs v Zastizeżony Specjalny ID: 35 Opis: Wyświetla ścieżkę powrotu..31k . In future. u<l i ' i r iiiin t i r l t o'.com/ .Elsevier Nuts <m<l Bolts Filmmaking. your source for Nuts and in-II'Mii ] Linki sponsorowane Nuts. and additional resources.) Filmmaking is a site focused on Nuts .4.idcrumbs Tytuł.budget filmmakers.[ •. went out on strii more R A M and better CPUs.Filtr Writers Store. Ekran ustawień tego modułu zilustrowano na rysunku 13. www.6. shooting tips.S. Joomla! ma wbudowaną funkcję nawigacji okruszkowej. Metaznacznik description wykorzystywany jest przez wyszukiwarki przy wyświetlaniu opisu strony na liście wyników wyszukiwania Grafika Wiadomości Wideo Grupy dyskusyjne Gmaii wiece) ' Zlgi aou Nuts and Bolls Filmmaktng 0 Szukaj w Internecie O Szukaj Szukaj na stronach kategorii język polski Wyniki 1 .Filtr Filmmaking . (Znaleziono w 0. provides how-to information on the day-to-day techniques . the book. 3D rendering.standard and special Send us your inquiries The producers will contact you Nuts and Bolts Filmmaking. .F'odobne stiony .f-opm . book description. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 13.6.Nuts arid Bolts arid Guerilla.352 Joomla!.5. motion graphics. Możesz zmienić ustawienia modułu Breadcrumbs w interfejsie administratora Moduł: Szczegóły ł y p modułu: mod_bi e.1 0 spośród okoto 46.hopi* . Moduł ma kilka ustawień. > www cvisual. Rysunek 13. .

dlatego wygląd mapy strony odpowiada reszcie witryny. Więcej informacji na temat usługi znajdziesz na stronie: https://www. Cechą rozszerzenia jest korzystanie z arkusza stylów odpowiedniego dla aktualnie ustawionego szablonu. lysunek 13. która zawiera normalną strukturę menu. Rejestracja w tym systemie poprawia indeksowanie strony przez robota Google. Większość komponentów (także Joomap) wykorzystuje API Google do połączenia z usługą Google Sitemaps.se * f Lr \ i Joomap tworzy mapę strony. Gallery2. które automatycznie generują mapy strony w Joomla!. . Na szczęście istnieje spora liczba rozszerzeń.com/webmasters/tools/sitemaps . a nawet listę kategorii Virtuemart (o ile zainstalowano to rozszerzenie).7. odnośnik do niej znajduje się zazwyczaj jako jedna z ostatnich pozycji w menu nawigacyjnym. • Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach internetowych 353 Kapa strony Im bardziej elementy nawigacyjne ułatwiają poruszanie się po stronie.joomla. Mapa strony stanowi narzędzie. jak pokazano to na rysunku 13. tym lepszą pozycję będzie miała witryna w rankingach wyszukiwarek. Rozszerzenie loomap wyświetla napę strony. Dodatkową funkcją jest tworzenie mapy strony w formacie XML. Istnieją także wtyczki dla Joomap. którego wymaga usługa Google.google.org) najpopularniejsze i najczęściej stosowane jest rozszerzenie Joomap.7. Mapę strony można traktować jak główny spis treści. które pozwala zarówno wyszukiwarkom. np. ozszerzenie Joomap Spośród wielu rozszerzeń do generowania mapy strony (poszukaj na extensions. ioogle Sitemaps Google udostępnia internetową usługę. korzystając ' arkusza stylów istawionego szablonu Site Map About SASSussex Membe i p Oontaet Ur . listę sekcji i kategorii. które pozwalają na indeksowanie elementów innych aplikacji internetowych.Rozdział 13. jak i użytkownikom odnaleźć wszystkie materiały na stronie. która polega na automatycznym tworzeniu mapy strony i zarządzaniu nią.

Natura wyszukiwarek internetowych sprawia. jednak nie będzie miała dramatycznego wpływu na jej pozycję. . Od zakończenia prac nad tą książką do dnia. największą i najpopularniejszą wyszukiwarką było narzędzie firmy Google. że największy wzrost pozycji związany jest ze zdobywaniem odnośników z innych. że nowa technologia mogłaby łatwo zdeklasować rozwiązanie firmy Google. MSN i Ask Jeeves. która dzięki unikatowej technologii byłaby lepsza od dzisiejszy rozwiązań. którą trudno powielić. Główne wyszukiwarki W czasie. wartościowej i solidnej. Cofając się jeszcze o kilka lat. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Ogólne techniki Aktywacja kilku funkcji Joomla! poprawi indeksowanie strony przez roboty internetowe. W przeciwieństwie do typowych programów komputerowych. W czasie. bardzo trudno byłoby wyłonić dominujący program. gdy zostaną upublicznione. Techniki związane z pozycjonowaniem stron mogą stać się nieaktualne tuż po tym. aby w wynikach wyszukiwania nie pojawiały się strony. popularnych stron. aby jak najlepiej odpowiadały zapytaniu użytkownika i dostarczały najwartościowszych wyników. Obecnie wydaje się. np. Ale istnieje grupa technik. użytkownicy mogą zmienić wyszukiwarkę. których typową cechą są trudności przy zmianie aplikacji (głównie z powodu danych przechowywanych w formacie danego programu). które nie są związane z danym zapytaniem. Oprócz podstawowych technik. ustawiania właściwych tytułów stron. mimo wielu wysiłków firm takich ¡ák Yahoo!. w którym Ty ją czytasz.354 Joomla!. Dlatego powinieneś poświęcić najwięcej czasu na zdobywanie linków zewnętrznych. Yahoo!. wprowadzając po prostu inny adres. poszczególne produkty mogły uplasować się na innych miejscach. za kilka lat mogłaby opanować rynek. warto poszczególnym wyszukiwarkom poświęcić czas proporcjonalny do ich udziału w rynku. która poprawiłaby jej pozycję. Wiele z opisanych sposobów wiąże się z modyfikacją kodu HTML strony. Dlatego programiści wyszukiwarek starają się „ wyprzedzić " specjalistów stosujących techniki SEO. gdy pisałem tę książkę. Jeśli jutro pojawiłaby się wyszukiwarka XYZ. celem SEO jest przedstawienie Twojej witryny jako porządnej. Wyszukiwarki internetowe tworzone są w taki sposób. które można zastosować na każdej stronie (nie tylko tych opartych na Joomla!) w celu poprawienia pozycji w wynikach wyszukiwania. Kilka lat wcześniej tę pozycję zajmował produkt Yahoo!. Pamiętaj. kiedy pisałem tę książkę. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki technik SEO. Pamiętaj jednak. Celem wyszukiwarki jest dostarczenie Ci pożądanych informacji. że Google dysponuje efektywną technologią wyszukiwania. głównymi wyszukiwarkami (według znaczenia) były: Google. że Twoim celem jest odwieść wyszukiwarkę od spełnienia jej głównego zadania— bezstronnego przedstawiania informacji. sytuacja mogła już się zmienić.

Wikipedii (http://pl. Przykładowo jeśli Twoja strona poświęcona jest samodoskonaleniu. a także w konsekwencji prawdopodobieństwo.goodkeywords. Może to być internetowa aplikacja.com/select/KeywordToolExternal) lub normalnego programu. Google Adwords Tools (https://adwords. spróbuj znaleźć dany temat w encyklopedii. np. Aby znaleźć właściwe słowa kluczowe. Istnieje spora szansa. Przed rozpoczęciem badań poświęć 10 minut na utworzenie listy pojęć i terminów. doskonałego. warto przeprowadzić podobne zabiegi dla najważniejszych artykułów.wikipedia. Pozostająca przy temacie samodoskonalenia lista mogłaby wyglądać tak: • • • • • • • • samodoskonalenie. produktywność. że znajdziesz terminy związane z daną tematyką. Chociaż najważniejszy jest ukierunkowany dobór słów kluczowych dla strony głównej Twojej witryny. od czego zacząć wyszukiwanie. rozwój duchowy. google. że odwiedzający poszukają innych materiałów na Twojej stronie. • Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach internetowych 355 ladanie stów kluczowych Jednym z najlepszych sposobów inwestycji czasu podczas pozycjonowania strony jest określenie właściwych słów kluczowych. musisz od czegoś zacząć. rozwój osobisty. np. np. których mogą użyć ludzie chcący odwiedzić Twoją stronę. worzenie wstępnej listy słów kluczowych Pierwszym krokiem do uzyskania dobrej pozycji w wynikach wyszukiwania jest zapoznanie się z popularnymi słowami kluczowymi związanymi z tematyką Twojej strony. Odpowiedni dobór słów kluczowych może znacząco podwyższyć pozycję witryny (nawet o kilka stron) w wynikach wyszukiwania. grupa wsparcia. motywacja. które najlepiej odpowiadają treści strony. rezultat większości Twoich działań zależeć będzie głównie od szczęścia. . iarzędzie do wyszukiwania słów kluczowych Po utworzeniu wstępnej listy słów kluczowych powinieneś skorzystać z odpowiedniego narzędzia. Każda strona umieszczona wysoko w wynikach zwiększa ruch na Twojej stronie. Jeśli nie wiesz. determinacja.org/wiki/Strona_gl0wna). pomoc duchowa. to czy ludzie poszukujący informacji tego typu wprowadzają samodoskonalenie w wyszukiwarce? Czy może wprowadzają raczej rozwój osobisty lub motywacja? Jeśli nie zdobędziesz takich informacji.Rozdział 13. darmowego Good Keywords (www.com).

Weź pierwszych 30 terminów. że początkowa lista słów kluczowych nie do końca odpowiada tym najpopularniejszym dla danej grupy docelowej. Możesz zmienić to ustawienie. ponieważ inne strony. które znalazły się na liście wyszukiwania. Poprzez dobór słów kluczowych. motywacje. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Po wprowadzeniu wstępnej listy w odpowiednie pole narzędzia Google Adwords Tools otrzymasz pokrewną listę słów kluczowych (zobacz rysunek 13. . Rysunek 13. Znajomość popularnych wariantów głównych słów kluczowych jest krytyczna. ] 3500 2 400 40 500 Niewystarczające 3 600 2 400 40 500 880 Typ dopasowania: Zbliżone Dodaj Podai Doda) Doda ^ Dziesięć najpopularniejszych słów kluczowych to: • • • • • • • • • • motywacja.8). Domyślnie wszystkie słowa kluczowe sortowane są w porządku alfabetycznym. dla których porządek słów kluczowych byłby właściwy.356 Joomla!. Zauważ. produktywność. które są mniej popularne.' '-*) Opisowe słowa lub wyrażenia wprowauz pu jeunyrrrg wierszu: Samcdoskonałenie Rozwój osobisty Użyj synonimów • Filtrowanie wyników \ Propozycje stów kluczowych j Wybierz kolumny do wyświetlenia Pokaż/ukryj kolumny Pizyltliżoii.im u i w o i z o n e propozycje srow Kluczowych. uzyskałyby lepszy rezultat. jeśli chce się efektywnie stosować strategię SEO. która na naszej liście jest dopiero na czwartej pozycji. Najpopularniejsze słowa kluczowe przyciągają najwięcej ludzi. psychologia motywacji. rozwój osobisty.8. . rozwój duchowy.1 liczba Konkurencja wyszukiwań: gindnia Przybliżona śi. pomoc duchowa. Za pomocą narzędzia Google Adwords Tools możesz znaleźć listę podobnych słów kluczowych dla tych wprowadzonych wj. W praktyce oznaczałoby to znaczącą utratę pozycji. liczba S ł o w a kluczowe leklamodawcy wyszukiwań S ł o w a kluczowe powiązane z w p r o w a d z o n y m i terminalni . jesteś w stanie przyciągnąć w efekcie więcej odwiedzających. motywacja pracowników. i dodaj je do listy początkowej — zachowując wcześniejsze pozycje.posortowane według trafności grupa wsparcia Niewystarczające 2 m rozwój osobisty rozwój duchowy motywacja samodoskonalenie [. ale oznaczają także największą konkurencję. rozwój duchowy. Na pierwszym miejscu znajduje się motywacja. grupy wsparcia. ~. klikając nagłówek odpowiedniej kolumny.

Wynik wyszukiwania hasła samodoskonalenie zawiera informacje. że znaleziono 578 000 odpowiadających stron. Domyślnie opcja Pokaż źródło strony w przeglądarce Internet Explorer powoduje wyświetlenie kodu HTML w Notatniku.rozwojduchowy. Zapisz liczbę znalezionych stron dla danego wyrażenia. Po uruchomieniu opcji Pokaż źródło strony pojawiło się okno zawierające kod źródłowy strony — zilustrowano to na rysunku 13. wpływa to pozytywnie na pozycję strony. Wprowadź wybrane słowo kluczowe i wybierz pierwszą stronę z listy wyników. jak możesz osiągnąć najwyższą pozycję dla wybranych słów kluczowych. • Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach internetowych 357 Wynajdywanie najlepszych słów kluczowych Dla uproszczenia cała procedura zostanie przedstawiona w oparciu o wyszukiwarkę Google.net. Wyszukiwarki oceniają strony na podstawie powiązań z innymi witrynami. Niewiele ponad pół miliona stron dla hasła samodoskonalenie od razu wydaje się atrakcyjniejsze. aby grupy słów umieszczać w znakach cudzysłowu. która ma wbudowaną funkcję podglądu źródła strony. Są to: • Duża liczba odnośników do danej strony — Jeżeli duża liczba stron związanych z danym tematem zawiera odnośniki prowadzące do tej strony. W pewnym momencie trafisz na hasło. a powoduje wygenerowanie niewielu wyników. Aby stwierdzić. Stosowanie tego rozwiązania sprawia. Instrukcje. Zacznij od wprowadzenia pierwszej pozycji z listy słów kluczowych. że analiza kodu HTML jest bezbolesna.Rozdział 13. Warto przejrzeć listę wyników. wyszukiwarka zanotuje to jako oznakę popularności i użyteczności. co ułatwia jego czytanie. Kolejnym krokiem jest określenie listy czynników. a zostanie wyświetlone okno zawierające kod HTML. Następie wybierz w przeglądarce opcję Pokaż źródło strony. aby były interpretowane jako całość. Jedną z najważniejszych pozycji na liście słów kluczowych było wyrażenie rozwój duchowy. . Podglądanie konkurencji Imitacja i kopiowanie rozwiązań konkurencji mogą być jedną z najlepszych metod promowania własnej strony.9. Za pomocą narzędzia Google Toolbar możesz oszacować liczbę odnośników zwrotnych do danej strony. można znaleźć w sieci (wymagane są zmiany w rejestrze systemowym). które wpływają na wysoką pozycję strony. jak zmienić to zachowanie. warto przeanalizować kod HTML najpopularniejszych stron. które wyszukiwane jest relatywnie często. a to spora konkurencja. Alternatywną metodą jest skorzystanie z przeglądarki Mozilla Firefox. Jeśli duża liczba tematycznie związanych stron zawiera odpowiednie odniesienia. ponieważ niektóre pozycje mogą być niezwiązane z grupą docelową Twojej witryny. Pamiętaj. Chociaż hasło samodoskonalenie zdaje się bardzo popularne. inne słowa dająjeszcze więcej wyników. a pierwszą stroną spośród wyników wyszukiwania http://www. Przykładowo dla czwartej pozycji na liście motywacja Google zwraca 2 670 000 wyników. Przeprowadź procedurę dla wszystkich pozycji z listy i zapisz odpowiadającą listę wyników. Wyświetlany kodjest odpowiednio kolorowany i formatowany. To właśnie tym hasłom należy podporządkować dalsze działania.

aby zastosować najskuteczniejsze strategie na Twojej stronic. font-size: 12px. border-right: lpx solid #DEDEDE.} div.} div.ogl-nr {display:table-cell.} . padding: lpx.tdGo_menu {background: #F3F7B7 url(http://www.} div. font-size: 16px. huna. text-decoration: underline. border: lpx solid #DEDEDE.} table {font-family: Verdana. rozwojduchowy. h2 {margin: Opx. font-size: 13px. charset=iso-8859-2"> I <meta h t t p . Pamiętaj jednak.} a {color: #a06b00. ezoteryka. font-size:12px. border-bottom: lpx solid #DEDEDE. • • • Zbadaj kod źródłowy strony pod kątem wymienionych aspektów. Rozwój Duchowy</tit.358 Joomla!.l a n g u a g e " c o n t e n t = " p l " > 1 <meta name="Des-ription" content="Dziesiątki artykułów o szeroko pojętym rozwoju duchowym .follow"> I <style type="text/css"> body {background-color: #FEF8D0. możesz określić liczbę wystąpień słowa kluczowego na danej stronie.} div.jpg) n o-repea . wybranymi słowami kluczowymi. Ile z nich możesz odnaleźć na stronie? Korzystając z funkcji Szukaj (uruchamianej w większości przypadków skrótem Ctrl+F). ezote i < r a e t a name-"Keywords" c o n t e n t = " r o z w ó j duchowy. border-left lpx s . jej pozycja będzie wyższa.Le> I <n»eta h t t p . font-size: 13px.stopka {background-color: #FFFFE2.ogl-info {display:table-cell. Powtórz ten proces z innymi. tdGo {background: #F3F7B7 ur1(http://www. Słowa kluczowe złożone pismem pogrubionym. font-weight: normal.rozwojduchowy. font-size:llpx.net/ Edycja Widok Pomoc Mozilla Firefox Plik O D D a <html> <head> 1 <titXe>Droga Światła. pochylonym lub podkreślonym — Jeśli słowa kluczowe formatowane są w szczególny sposób. świadomość. Liczba wystąpień słów kluczowych — Jeśli słowa kluczowe pojawiają się na stronie wielokrotnie. jak i na końcu strony. margin: Opx.e q u i v = " C o n t e n t . oznacza to. niż gdyby pojawiały się wyłącznie w tekście. że nie odnoszą się do jej treści. Takie działanie znacząco pogarsza pozycję strony. color: #805500} hi {margin-top: 7px. margin-top:lOpx. co pomoże Ci zrozumieć. duchowość. dlaczego akurat te strony promowane są przez wyszukiwarkę.0cm. że roboty internetowe doskonalone są pod kątem zaśmiecania strony słowami kluczowymi w taki sposób. powinieneś mieć już solidne wyobrażenie. • Słowa kluczowe w nagłówkach <H1> — Gdy słowa kluczowe pojawiają się w nagłówkach pierwszego rzędu (znacznik <H1>). me dytacja i <meta name="Robots" content="index.tdDo menu {background-color: #FFFFE2. strona oceniana jest wyżej.} a:hover {color: #805500. width:30px. width: 200px} .net/gfx/pasek gl.net/gfx/pasek menu. jest to sygnał dla wyszukiwarki.ogl-ogol {width:100%. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 13. text-decoration: none.komentarze {border-bottom: lpx solid flEFEFEF.rozwojduchowy. jest to jeszcze bardziej premiowane. jakie działania należy podjąć.ogl-tresc {display:table-cell.9.} P {text-indent: 0. Funkcja Pokaż źródło strony powoduje wyświetlenie kodu HTML danej strony [ ^ Źródło: http://Www.przycisk {padding: lpx.7cm. margin-bottom:lOpx. font-weight: bold. tdDo {background-color: #FFFFE2. W których miejscach się pojawiają? Po przeanalizowaniu kilku najpopularniejszych stron powinieneś dostrzec pewien wzorzec. że m a j ą duże znaczenie dla treści strony. text-align: center.ogl-tresc a {font-weight:bold. text-align:center. Jeśli pojawiają się dodatkowo w tytule strony. Słowa kluczowe na początku i na końcu artykułu — Jeśli słowa kluczowe pojawiają się zarówno na początku. margin: 3pt Ocm} .e q u i v = " C o n t e n t . margin: 3pt Ocm} SbezAkapitu {text-indent: 0.jpg) no-rep .t y p e " c o n t e n t = "text/html. border-left: lpx so . width:370px. postrzegane są jako ważne.} div. . Kiedy skończysz.} < » i L m Słowa kluczowe w tytule strony — Jeśli słowa kluczowe pojawiają się w tytule.

Pamiętaj. Podobnie jak inne aplikacje CMS. Przykładowo „Rozwój duchowy i rozwój osobisty" lepiej byłoby zapisać w postaci „Rozwój duchowy i osobisty". „i". aby odpowiadał tematyce strony. proste słowa. Tytuł strony głównej zależy od pozycji Home w Main Menu. Joomla! wymusza ustawienie tytułu dla każdego wprowadzanego artykułu. Atrybut alt wykorzystywany jest głównie do wygodnego przeglądania strony w przeglądarkach tekstowych i głosowych. co ma duże znaczenie dla osób niepełnosprawnych. „dla" itd. Zakładając. „lub". • Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach internetowych 359 ytuly stron Z punktu widzenia robota internetowego tytuł strony pozwala określić.Rozdział 13. Panel Parametry: system zawiera pole tekstowe opisane Tytuł strony. aby zapobiec powtórzeniom — Dobrą praktyką jest unikanie powtórzeń w tytule. • • Najważniejszym tytułem jest ten pojawiający się na stronie głównej. wiele stron nie mało tytułów lub były one sformułowane w taki sposób. że robot internetowy przypomina przeglądarkę tekstową — nie jest w stanie odczytać elementów graficznych pojawiających się na stronie. Zanim pojawiły się systemy CMS. Łącz wyrażenia. Dlatego im krótszy tytuł artykuły. niezwiązane z danym tematem (np. co nie służy pozycji Twojej strony. Zamiast „to i tamto" możesz napisać np. Ustawienie pola alt. które słowa powinny zostać wykorzystane do klasyfikacji strony. łącząc słowa pauzą (—). najeżdżając kursorem myszy np. Krótki. Wyeliminuj dodatkowe słowa — Powinieneś usunąć krótkie. a które pełnią funkcję opisową. że Twoja strona zostanie znaleziona. Atrybut alt dla obrazów i innych multimediów Dla każdego elementu multimedialnego pojawiającego się na stronie powinieneś ustawić atrybut alt. na obrazek. że każdy artykuł ma przypisany tytuł. Tak ustaw ten parametr. co przedstawiono na rysunku 13. umożliwi robotowi internetowemu efektywne zaindeksowanie danego elementu. Jego domyślna wartość to Welcome to Frontpage. aby zawierało wyjaśnienie np. dla danego obrazka. tym większe znaczenie dla robota mają poszczególne słowa. jego wartość możesz zobaczyć. opisowy tytuł jest doskonałym sposobem zwiększenia szansy.10.). Pełni on funkcję tekstowego opisu danego materiału. „to — tamto". jakiego typu materiały znajdują się na stronie. . aby poprawić pozycję strony w wyszukiwarkach: • Zredukuj liczbę słów pojawiających się w tytule — Robot internetowy nie jest w stanie określić. możesz zastosować poniższe wskazówki. że roboty internetowe nie mogły sklasyfikować treści. Otwórz ekran edycji menu i wybierz pozycję Home (pierwszy element listy). ponieważ wtedy wszystkie słowa zostaną zapisane przez robota internetowego.

ŁoflowjMiie i lejestiMja 4' szukaj A Zobacz str onę gl A J A X (ang. kiedy zgodzisz się na zapisywanie odwiedzanych stron i wyszukiwanych haseł za pomocą narzędzia Google Toolbar. w oknie przeglądarki pojawił się mały pasek opisany j a k o PageRank. w sposób asynchroniczny. jak przedstawiono to na rysunku 13.12. Ma to umożliwiać bardziej dynamiczną interakcję z użytkownikiem niż w tradycyjnym modelu.technologia tworzenia aplikacji internetowych. poprawisz pozycję strony. Jeśli będziesz korzystać z tej techniki z umiarem.11.nhiekt timnżliwiaiary asvnrhrnnirvnp nr7p=:vłanip danvrh nr7P7 gjpr H7ipki W przypadku Joomla! możesz określić wartość atrybutu alt podczas wstawiania grafiki w treść artykułu. w którym każde żądanie nowych danych wiąże się z przesłaniem całej strony HTML. możesz wykorzystać atrybut alt i wstawić słowa kluczowe. . co zilustrowano na rysunku 13. Pamiętaj. Asynchroniczny JavaScript i XML) . Jeśli jednak obrazek służy wyłącznie jako ozdobnik i nie jest bezpośrednio związany z treścią strony.10. Na każdej odwiedzonej stronie wyświetlany jest jej PageRank (w skali od 1 do 10). Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 13. Jeśli dany obrazek to diagram procesu biznesowego.360 Joomla!. Odpowiedni tekst należy wprowadzić w pole Image description. w której interakcja użytkownika z serwerem odbywa się bez przeładowywania całego dokumentu. Spis treści [ukryj] 1 Podstawowe elementy AJAX 2 Wady i ograniczenia | 3 Przykład utworzenia nowego obiektu XMLHTTP : 4 Biblioteki AJAX 'J " T WiKJPEDlAł Wolna encyklopedia Asynchronous JavaScript and XML. I Przejdź | | Szukaj j * » » « Zgtoś błąd Częste pytania (FAQ) Kontakt z Wlkipedią Wspomóż Fundację 5 Zobacz też 6 Linki zewnętrzne dla edytorów • Ostatnie zmiany Podstawowe elementy A J A X Na technologię tę składa się parę elementów: — a "Ml HTTP .11. Wartość atrybutu alt wyświetlana jest po najechaniem kursorem myszy na dany obrazek 2. Wartość atrybutu alt możesz określić w polu Image description w oknie Insert image łnsert/edit image Mozitta Firefox ' http://localhost/joomla2/pkjgins/editors/tinymce/jscripts/tiny_rnce/plugins/advirnage/ii General • r General Image URL Image description igrupa wsparcia Title ¡Grupa wsparcia Appearance Advanced o ' PageRank Google Jeśli zainstalowałeś narzędzie Google Toolbar. opisz go odpowiednio. że pasek PageRank zostanie wyświetlony tylko wtedy. Rysunek 13.

niż żeby cieszyła się ogólną popularnością. która wymaga umieszczenia małego fragmentu kodu JavaScript na Twojej stronie.mówi w rozmowie z Onet. Jest to jeden z najważniejszych czynników wpływających na PageRank.pl: kobieta miała 6 promili alkoholu Kraków: kobiety zatruły się czadem Od początku sezonu widać. 5ageRank odzwierciedla mpularność lanej strony v skali od 1 do 10 361 M O m t . Nie wszystkie odnośniki są jednak traktowane równo. o.Rozdział 13. Więee Donald Tusk i Nicolas politykami roku 2 0 0 8 "Przebieg t e j masakry j e s t w w a s z y c h rękach" Ziobro zapłaci 30 t y s . Większość wyszukiwarek interpretuje tę liczbę jako wyznacznik jakości danej strony. Jest to darmowa usługa. Onet. to w zamian za to. jest usługa śledzenia odwiedzających Google Analytics.pl/ v j G Wyszukaj * < . Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w podrozdziale „Google Analytics". pierwszy trener Adama Małysza " m ' O # Analiza rankingu strony dostarcza wielu podstawowych informacji. W ten sposób wszystkie wizyty będą rejestrowane na kilka sposobów. aby strona była odnajdywana przez użytkowników zainteresowanych daną tematyką. Ważniejsze jest.pl) jest wart dużo więcej niż setki odnośników na mniej popularnych stronach. Umowy tego typu mogą bardzo pozytywnie wpływać na pozycję strony i ruch na niej. jak mogłoby się wydawać. Jan Szturc. Jednym z narzędzi. Pojedynczy odnośnik na popularnej stronie z wysokim PageRank (np. ystem wymiany odnośników Najlepszą i najskuteczniejszą metodą na poprawę pozycji danej strony jest wzrost liczby prowadzących do niej odnośników.tvn24. na innych stronach pojawią się odnośniki prowadzące do Twojej strony. które ułatwiają nakreślenie właściwej strategii. Polski Portal i n t e r n e t w y Plik Edycja Widok Historia Zakładki Mozilla F i r c f o « Narzędzia Pomoc http://www. Nie chcę się jednak wypowiadać na ten temat . Nie jest to jednak na tyle kluczowy czynnik dla optymalizacji strony. .M * Zakładki' [ PageRank to opinia Ustawi strony (8/10) o n e t pl Onet poleca Nareszcie weekend! . że w letnich przygotowaniach coś za szwankował.12. Jeśli skorzystasz z systemu wymiany odnośników. • Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach internetowych iysunek 13. że umieścisz na swojej stronie odnośniki do witryn użytkowników systemu. Garlickiemu Sikorski odznaczył Giertycha medalem Siły UE przepędziły somalijskich piratów Okrągły Stół podzieli Polaków Rodzina muzułmanów upokorzona w samolocie Bezdomna Polka urodziła w londyńskim metrze > 13 t y s . lat temu kometa "udusiła" Amerykę .pl. p l .onet.

gdzie należy szukać treści pobieranych dynamicznie. które pozwalałoby na implementację Ajaksa bez negatywnego wpływu na pozycję strony. Problemem związanym z zastosowaniem Ajaksa jest dosłowna niewidoczność dla wyszukiwarek. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Ajax a SEO Ajax to niesamowite połączenie technologii internetowych. że prezentowane materiały są niedostępne dla robotów internetowych. Za pomocą PHP jest to szczególnie proste. ale jednocześnie sprawia. dostępne są także w postaci zwykłej strony HTML. Z tego samego powodu. Obecnie nie istnieje rozwiązanie idealne. Powoduje to wzrost dynamiczności i atrakcyjności strony. mają w takiej sytuacji kilka opcji: • Dublowanie materiałów — Chociaż materiały dla użytkowników wyświetlane są głównie za pośrednictwem Ajaksa. Zastosowanie Ajaksa pozwala uaktualniać treści pojawiające się na stronie bez konieczności przeładowania całego dokumentu. aby dane zwracane były w odpowiednim formacie. Może to wymagać zaprogramowania odpowiedniego komponentu. powinien zostać wkrótce opracowany sposób informowania robotów internetowych. aby zrealizować tę strategię w Joomla!. • • Ponieważ Ajax szybko zyskuje na popularności. powinieneś z rozwagą implementować rozwiązania we Fłashu. Roboty internetowe nie uruchamiają kodu JavaScript. tj. Unikanie stosowania Ajaksa i JavaScriptu do nawigacji — Gdy robot internetowy indeksuje daną wihynę. Oznacza to. które będą pobierane za pośrednictwem Ajaksa. W ten sposób znika konieczność dublowania materiałów. uruchamianym przez przeglądarkę w reakcji na dane zdarzenie. Technologia Ajax opiera się w głównej części na kodzie JavaScript. że materiały pobierane dynamicznie to streszczenie lub podsumowanie właściwych materiałów dostępnych w tradycyjny sposób. Projektanci. jednak z punktu widzenia SEO warto podjąć ten koszt. Do tego momentu najlepszym sposobem unikania pogorszenia pozycji strony jest zastosowanie jednej z opisanych strategii. Technologia ta doskonale wpływa na wrażenia odwiedzających. aby odnaleźć wszystkie strony. . praktycznie wszystkie odnośniki wymagające uruchomienia go lub pobrania treści za pomocą Ajaksa będą niedostępne dla robota. Materiały pobierane dynamiczne jako streszczenie właściwych in formacji — Zamiast tworzyć dodatkowe materiały. jako dominujący sposób tworzenia interaktywnych stron. także w postaci tradycyjnych plików HTML. wykorzystuje wewnętrzne odnośniki. dzięki któremu interaktywność stron wzrasta do poziomu porównywalnego z tradycyjnymi aplikacjami (w rozdziale 7 dowiedziesz się więcej).362 Joomla!. Ponieważ kod JavaScript nie jest uruchamiany przez roboty. Z tego powodu wymienione technologie nie powinny być stosowane do nawigacji. Kod JavaScript pobiera następnie dodatkowe informacje z serwera WWW i wyświetla je w oknie przeglądarki — często w postaci chmurki. Dlatego warto udostępniać wszystkie materiały osiągalne za pomocą aplikacji stworzonych we Fłashu. ponieważ wystarczy przetworzyć plik HTML. którzy zdecydują się na zastosowanie Ajaksa. że wszystkie materiały dostępne wyłącznie za pośrednictwem Ajaksa są niedostępne dla wyszukiwarek. niedostępności dła robotów internetowych. możesz przyjąć.

Aby zapobiec takiej sytuacji. Funkcja ta pozwala Ci także określić strony. że w momencie aktywowania narzędzia Analytics na Twojej stronie udostępniasz firmie Google informacje na temat osób odwiedzających T w o j ą stronę. diagramów. upewnij się. robot internetowy oznaczy daną witrynę prawdopodobnie j a k o spam. System umożliwia także nakreślenie pewnych celów i monitorowanie postępów w dążeniu do nich. za pośrednictwem których odwiedzający trafili na Twoją witrynę.13. Możliwe jest przedstawianie informacji w różnej postaci. dostarcza dokładnej analizy osób odwiedzających stronę. co znacznie obniży jej pozycję.13. na których reklama przynosi najwięcej dochodu. Informacje o hasłach wprowadzanych w wyszukiwarce mogą mieć kluczowe znaczenie przy doborze słów promujących Twoją stronę. np.com/analytics). Narzędzie Google Analytics można połączyć z programami reklamowymi Adsense i Adwords. że dużą częścią prezentowanych materiałów są słowa kluczowe). ¡zego nie należy robić W tym rozdziale opisano wiele technik. iysunek 13. a także wyrażeń w wyszukiwarce. które zaniżają pozycję strony. że każda strona zawiera użyteczne i czytelne informacje. Diagramy na stronie Google Analytics odzwierciedlają 'iczbę osób odwiedzających na danej stronie Najważniejszym panelem z punktu widzenia SEO jest Traffic Sources. Istnieje jednak spora liczba złych praktyk. Niektóre z nich to: • Spamowanie słowami kluczowymi — Jeśli współczynnik słów kluczowych do treści jest zbyt wysoki (co znaczy. że diagramy to wyłącznie namiastka dostępnych funkcji. • Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach internetowych 363 ioogle flnalytics Darmowe narzędzie Google Analytics (www. itd.google. ponieważ zawiera informacje na temat stron. że nie są one zbierane w nieodpowiednich działach. których zastosowanie pozytywnie wpływa na pozycję strony. które przedstawiono na rysunku 13. które możesz aktywować na swojej stronie.Rozdział 13.. . Ponieważ wiele organizacji uznaje te informacje za dane prywatne. Zwróć uwagę. danych statystycznych. upewnij się. Pamiętaj.

. Zbyt dobre. obejmujące techniki SEO. Poniżej znajdziesz listę wskazówek. Kupując dzisiaj. oszczędzasz 50%". Nie ma nic za darmo w internetowym świecie. podczas gdy pozornie nieudana reklama najbardziej zainteresowała użytkowników. Onepress. aby zarabiać. Pobierz programy za darmo. Najwspanialszy tekst może okazać się nieskuteczny. SEM odnosi się do obu elementów związanych z reklamami — zarówno sprzedaży. sprawdzaj. red. • • Marketing w wyszukiwarkach internetowych (SEM) Obszar SEO obejmuje działania zmierzające do podwyższenia pozycji strony na liście wyników wyszukiwania. Komponowanie skutecznego tekstu reklamowego Na temat tworzenia skutecznych tekstów reklamowych napisano wiele książek. Jest tam mnóstwo informacji na temat pisania skutecznych tekstów reklamowych. która j ą stosuje. Niektóre z wykorzystywanych schematów rzeczywiście działają przez pewien okres. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • Farmy hiperłączy — Istnieją strony określane jako farmy hiperłączy (ang. aby było prawdziwe — Wiele firm oszukuje swoich klientów. Obecnie roboty internetowe wykrywają tę technikę i zaniżają pozycję strony. a następnie wypełnianie go słowami kluczowymi. które mają wpłynąć na wzrost popularności danej strony. które powinny pomóc Ci w komponowaniu skuteczniejsze reklamy: • Sprawdzaj. link farm). sprawdzaj! — Skuteczne hasło reklamowe przypomina grom z jasnego nieba. Umieszczenie na takiej stronie zaszkodzi pozycji Twojej witryny. Jeśli zamierzasz nabyć taką książkę. lub umieścić reklamy na swojej stronie. Możesz wykupić reklamy. Ukrywanie tekstu — Jedną z najstarszych metod oszukiwania robotów internetowych było ustawianie tła tekstu pokrywającego się z jego kolorem (w ten sposób spam nie mylił użytkownika. powinieneś zawsze sprawdzić. • John McWade. ponieważ był niewidoczny). powinieneś zapoznać się z tytułem Profesjonalne tworzenie materiałów reklamowych1. a także płatne reklamy. Gliwice 2006 — przyp. jednak tuż po odkryciu tracą na znaczeniu. Wykorzystuj krótkie. Zamiast pytać ekspertów. wśród nich znajdziesz sporo doskonałych przewodników. Marketing w wyszukiwarkach internetowych (SEM — Seareh Engine Marketing) to szersze pojęcie. jak i zakupu. czy dana reklama działa w praktyce. które są w zasadzie listami linków. motywujące słowa — Pobudzaj użytkowników takimi hasłami.364 Joomla!. jak „Tylko TERAZ! Końcówka wyprzedaży. oferując im nagły wzrost pozycji strony przy niewielkiej inwestycji — pieniężnej. aby promować własną stronę.

google. • Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach internetowych • Sprzedawaj korzyści. Słynny sprzedawca ujął to w słowach „sprzedawaj skwierczenie. że reklama zawiera kluczowe pojęcia — Stosuj słowa. Reklamy w tym systemie są płatne za każde wyświetlenie. Reklamy wyświetlane są na stronach bezpłatnie. czy zostaną kliknięte. Znaczące zyski z reklam pojawiają się. . Mimo to pay per view nadal odgrywa znaczącą rolę. no the steak).Rozdział 13. jeśli połączysz techniki SEO z doborem reklam. nie stek" (ang. landing pages dla każdej reklamy. a nie funkcje — Niezależnie od towaru lub usługi. Algorytm dobierania reklam na podstawie słów kluczowych w Google Adsense przypomina ten stosowany przy określaniu pozycji strony w wynikach wyszukiwania. Pamiętaj o grupie docelowej — Nie staraj się zainteresować wszystkich swoją reklamę. Utwórz landing page dla każdej reklamy — Aby badać skuteczność reklamy. ay per click i pay per view Najczęstszą formą reklamy jest system pay per click (płatne za kliknięcie). sell the sizzle. Korzystając z opcji nieprzypisanych artykułów (w ten sposób alternatywne wersje tej samej strony nie będą wyświetlane w danej sekcji lub kategorii). za darmo i inne. np. Dlatego upewnij się. skup się na korzyściach płynących dla użytkownika. Większość wyszukiwarek posiada własny program pay per click.com/adsense). możesz utworzyć unikatowe tzw. służą one popularyzacji filmów — niekoniecznie ich stron internetowych. Inna forma reklam — p a y per view. oogle Adsense Jedną z metod zarabiania na prowadzeniu strony Joomla! jest program Google Adsense (więcej informacji na www. opłacane są wyłącznie kliknięcia reklam. którą promujesz. szczególnie popularna w czasie boomu dot-comów. wyprzedaż. Więcej szczegółów znajdziesz w odpowiednich serwisach. które nie podkreślają celu reklamy. Po prostu możesz umieścić reklamy na stronie i zarabiać na kliknięciach. 365 • • • • Upewnij się. nowość. lecz tylko członków grupy docelowej. głównie jeśli dana organizacja chce wypromować markę. niezależnie od tego. Polega on na wyświetlaniu reklam typu pay per click na Twojej stronie. Przykładowo producenci filmowi korzystają z systemów pay per view jako jednego z elementów kampanii promującej filmy wchodzące do kin. musisz mieć możliwość dokładnego śledzenia generowanego przez nią ruchu. czy zoptymalizowałeś stronę przed uruchomieniem programu Adsense. Bądź zwięzły — Usuń wszystkie słowa. które wzbudzają emocje i entuzjazm. nie dorównuje obecnie popularności pay per click.

opisano różne sposoby zabezpieczenia strony Joomla! i zapobiegania atakom. Wstawianie mapy strony. Adaptację strategii zapobiegającej pogorszeniu pozycji strony w przypadku implementacji technologii Ajax. a w szczególności: • • • • • Aktywację prostych adresów na stronie Joomla!. która ułatwia indeksowanie strony przez roboty internetowe. Popularniejsze strony są atrakcyjnymi celami dla hakerów. Przeprowadzanie analizy słów kluczowych w celu zwiększenia liczby odwiedzających. a raczej konsekwentnego stosowania prostych reguł. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Podsumowanie System Joomla! ułatwia stosowanie technik SEO (Search Engine Optimizatioń). ponieważ zawiera wszystkie niezbędne funkcje. . m Udoskonalanie tytułów stron pod kątem pozycji strony. W tym rozdziale opisano sposoby optymalizacji strony Joomla!. Wraz z powodzeniem technik SEO wzrośnie także ruch na stronie — a nie każda wizyta jest pożądana. Stosowanie metadanych do opisu każdego artykułu. Większość działań nie wymaga znajomości genialnych lub tajnych sposobów. Stosowanie technik SEM (Search Engine Marketing) zwiększających widoczność strony. którzy chcieliby trafić na Twoją stroną. Aktywację nawigacji okruszkowej. • • • • Korzystanie z atrybutu alt do opisu multimediów.366 Joomla!. W rozdziale 14. Odczytywanie PageRank strony jako wyznacznika jakości.

1 Ang. Ponieważ Joomla! wykorzystuje cztery połączone technologie serwerowe (Apache. PHP. komedia science fiction z 1999 roku. W tym rozdziale omówiono poszczególne serwery pod kątem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa. Nowe problemy z bezpieczeństwem pojawiają się cały czas. aby wyeliminować dostrzeżone luki. włączając w to Joomla!. Istnieją pewne pospolite metody ataku (atakowanie haseł. które można zastosować. . Na przykład źle dobrane zabezpieczenia PHP mogą otworzyć system na ataki. które są nadzwyczaj rozpowszechnione. a deweloperzy przygotowują poprawki aplikacji. że Twój system Joomla! jest odporny na atak. żeby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa przez hakerów. Każdy webmaster powinien mieć chociaż pobieżną wiedzę na ten temat. dlatego wielu webmasterów niefrasobliwie podchodzi do kwestii wprowadzania odpowiednich zabezpieczeń. nawet jeśli Joomla!. Co prawda twórcy systemu Joomla! zrobili wszystko. MySQL i Joomla!). SQL Injection. Ważne jest. cross-site scripting itd. dlatego zamieszczenie ich kompletnej listy przekroczyłoby ramy tej publikacji. aby zmniejszyć zagrożenia pochodzące z internetowego środowiska „Bardzo dzikiego zachodu"'. byś miał stuprocentową pewność. rypy ataków Napisano wiele książek na temat różnych aspektów ataków hakerskich. Pierwsze litery jej tytułu nawiązują do innego skrótu WWW — World Wide Web —przyp.14 Bezpieczeństwo Joomla! Joomla! jest łatwy w instalacji i konfiguracji. tłum. mimo to ważną umiejętnością każdego administratora stron WWW jest zrozumienie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Aby zmniejszyć problemy z bezpieczeństwem. a także sposoby. Wild Wild West.). powinieneś regularnie uaktualniać oprogramowanie serwera. Regularne aktualizowanie aplikacji zmniejszy podatność systemu na ataki. musisz zapewnić bezpieczeństwo każdego ogniwa tego łańcucha. MySQL i Apache są należycie zabezpieczone.

Hasło powinno zawierać cyfry. Dlatego zaleca się chronienie listy użytkowników przed ogólnym dostępem. prawdziwi hakerzy są dużo mniej wybredni. W dalszej części tego rozdziału dowiesz się. jak wielu użytkowników wykorzystuje słowo „hasło" lub „1234" jako swoje hasło systemowe. hasło ' 'jest tak często stosowane jako hasło.368 Joomla!. Zawsze zadziwiające jest odkrycie. Jedną z metod promowania wyboru bezpiecznych haseł jest zachęcanie użytkowników do przestrzegania poniższych wskazówek: • • • Należy tworzyć hasła o długości przynajmniej siedmiu znaków.. hakerzy " wykorzystują techniki takie jak metoda brute-force w celu włamania się na konto wybranego użytkownika. Ponieważ słowo . co ma na celu sprawdzenie. haker często próbuje zestawiać je z poszczególnymi nazwami użytkowników z listy.gov) znajduje się wiele powszechnie dostępnych publikacji zarówno dla użytkowników posiadających wiedzę techniczną. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W W następnych podrozdziałach dokonamy przeglądu strategii pospolicie wykorzystywanych przez hakerów w celu zdobycia kontroli nad serwerem lub uszkodzenia systemu. Na stronie internetowej US-CERT (www. SQL Injection Jedną z najczęstszych i najefektywniejszych form internetowego ataku jest SQL Injection (dosłownie „zastrzyk SQL"). po uruchomienie destrukcyjnej procedury. żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo penetracji z użyciem tych lub innych metod. jak skonfigurować serwer WWW. Atak tego typu polega na próbie uruchomienia nieautoryzowanego kodu SQL poprzez wykorzystanie niedostatecznego filtrowania danych trafiających do zapytania SQL. szansa powodzenia ataków słownikowych lub ataków brute-force jest prawie zerowa. Jeśli chcesz zdobyć więcej szczegółów na ten temat. które próbują naruszyć bezpieczeństwo strony zautomatyzowanymi atakami typu „brute-force" („na siłę") na system haseł. Hasło powinno zawierać małe i wielkie litery. Ataki na hasta Istnieją programy. W filmach hollywoodzkich . . wiele informacji o bezpieczeństwie w intemecie udostępniono za pośrednictwem United States-Computer Emergency Readiness Team (US-CERT). Użytkownicy powinni tworzyć hasła składające się z dwóch słów i liczby. system PHP i instalację Joomla!.. Jeśli jedno z tych słów nie jest słowem w języku angielskim (być może nawet „Joomla"). Szkody spowodowane działaniem tak spreparowanego kodu mogą być ogromne — od ujawnienia poufnych informacji. Większość udanych ataków brute-force polegała na wykorzystaniu raczej nazw użytkowników niż haseł.us-cert. Ataki te są najczęściej prowadzone z wykorzystaniem słowników często spotykanych fraz i haseł. jak i zwykłych użytkowników. czy ktokolwiek wykorzystał je jako hasło do swojego konta.

który sam utworzyłeś). Prawdopodobnym rezultatem takiego zapytania byłoby zwrócenie komunikatu o błędzie. ibsługa pól tekstowych w Joomla! i PHP Joomla! zawiera procedury generujące znaki unikowe dla każdego znaku. Drop Table jos_users: Select * From jos_polls Where title =' Ten kod zniszczyłby całkowicie tabelę użytkowników Joomla!. Jednakże sekwencja specjalna. tworzona z zastosowaniem lewego ukośnika (\).Rozdział 14. zamiast nazwiska. umożliwia wykorzystanie w systemie MySQL znaków specjalnych. że wstrzyknięty może być każdy poprawny kod SQL. W ten sposób zastosowanie apostrofu poprzedzonego lewym ukośnikiem ( \ ' ) spowoduje zapisanie znaku apostrofu w polu bazy danych. Takie przetworzenie ciągu znakowego wprowadzonego przez użytkownika uniemożliwia atak ze wstrzyknięciem kodu. zanim zostaną wykorzystane przez aplikację. ponieważ do tak przetworzonego kodu nie pasowałyby żadne rekordy. Na przykład apostrof ( ' ) nie może zostać użyty w standardowym wyrażeniu Insert. następujący ciąg znaków: dummytext' or 'a' = 'a Kod SQL utworzony z użyciem tej wartości brzmiałby wtedy: $sql = "Select * From jos_users Where name = dummytext' or 'a' = 'a'. . kod dla tego zapytania mógłby wyglądać podobnie do poniższego: $sql = "Select * From jos_users Where name = "' . Zamiast tego znak apostrofu (i dowolny kod. że pisząc program. który zmienia rezultat zapytania. który miał być wstrzyknięty) jest po prostu zapisywany jako część ciągu znakowego. Wszystkie dane akceptowane z zewnątrz powinny zostać przetworzone i sprawdzone. nigdy nie ufasz danym dostarczonym przez proces zewnętrzny (nawet jeśli ten proces jest formularzem. Praktyczną zasadą ochrony przed wstrzyknięciem kodu jest zagwarantowanie. haker może je wykorzystać do wstrzyknięcia kodu SQL. • Bezpieczeństwo Joomla! 369 Dzięki zachowaniu podstawowych środków ostrożności możesz ochronić się przez tym typem naruszenia zabezpieczeń. Podczas uruchomienia zapytania sprawdzanie ' a' = ' a' zwróciłoby wartość True dla każdego wiersza. że pewien przykładowy formularz HTML zawiera pole do wprowadzenia nazwiska. liedostateczne filtrowanie pól tekstowych Przypuśćmy. ponieważ apostrof nie jest już traktowany jako element wyrażenia SQL. Jeśli kod PHP obsługujący dane zapytanie umieszczałby nazwisko w zmiennej $name i wykonywał zapytanie z wykorzystaniem tej zmiennej. $name . przez co efektem wykonania zapytania byłoby uzyskanie kompletnej listy użytkowników! Przerażające jest. jak pokazano poniżej: dummytext'. Podczas gdy zwykli użytkownicy wpisaliby w tym polu po prostu nazwisko. Przesłanie danych wejściowych z formularza do prostej procedury przetwarzającej wyeliminowałoby wszelkie niebezpieczeństwo płynące z ataków tego typu. którego nie można normalnie wykorzystać w zapytaniu do bazy danych. "':": Haker mógłby po prostu wpisać.

w zapytaniu SQL zostałby użyty poniższy nieszkodliwy ciąg znaków: dummytext\ 1 or \'a\' = \'a Następny przykład wyglądałby tak: dummytextV : Drop Table jos_users: Select * From jos_polls Where title = V PHP udostępnia funkcję znaną jako magic quotes. Dla MySQL możesz posłużyć się funkcją PHP mysql_real_escape_string() do sformatowania ciągu znakowego: $name = mysql_rea1_escape_string($name). W ten sposób zapewnisz bezpieczne działanie swojego kodu bez modyfikacji. że dokonałeś typizacji w PHP. zamiast bezpośredniego kodu PHP. W szóstej wersji PHP usunięto opcję magic quotes. Ciąg znakowy ze znakami unikowymi można uzyskać za pomocą obiektu JDatabase. jak przy ciągach znakowych bez znaków unikowych: 1. zwracającej ciąg znakowy ze znakami unikowymi. Na przykład wartość id. upewnij się. kiedy pobierasz wartości z ciągu zapytania lub z formularza. $name = $db->getEscaped($name): Gdyby spreparowany kod z pierwszego przykładu został poprawnie przytoczony. jak to pokazano poniżej: $db =& JFactory::getDB0(). niezależnie od wersji PHP zainstalowanej na serwerze.370 Joomla!.".). Profesjonalne tworzenie stron WN 1W W przypadku kodu PHP możesz wykorzystać metodę generowania znaków unikowych dla danej bazy danych. dlatego lepiej jest ręcznie zaprogramować dodawanie znaków unikowych. float itd. może zostać przekazana bezpośrednio do zapytania SQL za pomocą poniższej instrukcji: $sql = "Select * From jos_users Where id = " . Brak typizacji pól Inną formą ataku poprzez wstrzyknięcie jest przekazanie bezpośrednio do silnika SQL wartości. Mimo że aktualnie Joomla! zapewnia obsługę wyłącznie MySQL. który można wykorzystać niezależnie od docelowej bazy danych. Joomla! dostarcza abstrakcyjnej metody zwanej getEscaped(). mógłbyś wykorzystać poniższy kod PHP: $id = intval(Sid): . nadal będzie działać poprawnie. pobrana z ciągu zapytania. W tej sytuacji może zostać wykorzystany ten sam typ wstrzykiwanego kodu. $ i d . Na przykład żeby odczytać $id jako wartość typu integer. które nie są typowane (np integer. która automatycznie dodaje lewe ukośniki do wszystkich danych wejściowych odebranych z źródeł zewnętrznych (takich jak przeglądarka WWW). kiedy zostaną dodane inne źródła danych. w przyszłości. jak pokazano wyżej. Drop Table jos_users: Dlatego zawsze. ". kod napisany z wykorzystaniem metody dostępnej w Joomla!.

że system stanie się podatny na ataki. niż te. które mogłyby sprawić. które powinieneś rozważyć na obecnym. Twój kod jest już zabezpieczony. Może też spowodować wygenerowanie błędu. początkowym etapie rozwoju technologii Ajax. które umożliwiają filtrowanie danych z tabeli. Czy powinienem ograniczyć zakres dostępnych danych? — Przykładowo komponent Ajaksa może oferować wyświetlacz Who-Is (kto to). Jeśli wykorzystujesz metody JRequest: :getVar() lub JRequest: :get(). takich jak adres zamieszkania. jeśli wybrane typy dla zmiennych są bez sensu. aby zapobiec fałszywym wpisom. Szczególna uwaga powinna zostać zatem poświęcona tym częściom systemu. w przeciwnym razie konkurencja może wykorzystać Twoją własną bazę danych do zdobycia przewagi rynkowej.Rozdział 14. którą chcę dostarczyć przez Ajaksa? — Wiele firm udostępnia całe bazy danych lub katalogi poprzez żądania ajaksowe. Ta nowa technologia spowoduje prawdopodobnie kolosalną liczbę naruszeń . Podczas projektowania responderá należy zadać sobie następujące pytania: • Czy typowałem wszystkie dane żądania? — Każda porcja informacji. kiedy to możliwe. to nawet przeprowadzenie skutecznego ataku nie ujawniłoby więcej informacji. że dokładnie wiesz. Jednakże zapytanie jest wykonywane na całej tabeli kontaktów. jakie dane będziesz udostępniać. liestandardowe żądania—szczególnie przez fljaksa Ataki SQL Injection pochodzą nie tylko ze stron z formularzami. ponieważ te funkcje zapewniają bezpieczny filtr dla wszystkich przychodzących danych. Czy jest to informacja. Coraz większa liczba stron implementuje technologię Ajax. • Bezpieczeństwo Joomla! 371 Typizacja zmiennych automatycznie unieszkodliwi każdy wstrzykiwany kod. przez co atak SQL Injection mógłby skutkować ujawnieniem informacji prywatnych. • • To tylko kilka uwag. że gwałtowny wzrost popularności Ajaksa wiąże się z powstaniem różnorodnych potencjalnych punktów naruszenia zabezpieczeń. która pochodzi z zewnątrz. by możliwe było wykonywanie sekwencyjnych żądań do responderá Ajaksa i zebranie wszystkich informacji z bazy danych. Oznacza to. który mógłby się pojawić w danym polu. Żadne nazwisko nie. które dostarczają odpowiedzi na zapytania Ajaksa. MySQL zapewnia obsługę widoków. aby pobrać dane z formularza lub z ciągu zapytania. aby zapobiec wszystkim rodzajom błędów przepełnienia. powinna zostać przetworzona i typowana. Należy narzucić limity dla przesyłanych danych. Jeśli dołączymy do widoku tylko dane. powinno być dłuższe niż 50 znaków. który pokazuje informację o kraju pochodzenia użytkownika. Zapobiega to prawie każdej podstawowej formie ataku przez wstrzyknięcie. Wszelkie dane uzyskane z pominięciem tych funkcji muszą zostać sformatowane i typizowane zawsze. Prosty program może jednakże zostać tak skonstruowany. które są używane przez komponent ajaksowy. dlatego warto przyciąć ciąg znakowy do tej wielkości. która tworzy w systemie żądania omijające większość zwyczajnych metod sprawdzania danych. które są publicznie dostępne. Upewnij się.

3 Takie jak cudzysłowy. aby usunąć z pól formularza wszystkie niepożądane znaki. oznacza. Rozpowszechnienie dostępnych rozszerzeń.net/htmlentities — przyp.html lub index. że wszystkie nowe rozszerzenia filtrują znaczniki wykorzystywane przez tę metodę ataku (przede wszystkim <object> i <script>). Funkcja PHP h t m l e n t i t i e s ( ) zamienia wszystkie znaki niebędące łacińskimi literami. W przypadku implementacji rozwiązania w technologii Ajax upewnij się. zanim jej słabości zostaną dostrzeżone i poprawione. tłum. występuje podatność na atak XSS. tłum. W przeciwnym przypadku powinieneś wykorzystać BBCode.htm. Funkcja s t r i p t a g s O usunie wszystkie znaczniki HTML.0). Cross-Site Scripting (XSS) Cross-site Scripting (XSS) jest metodą polegającą na wstawianiu kodu JavaScript lub referencji do obiektu w kodzie HTML przez użytkowników. którym udostępniono edytor HTML. W przypadku pola przeznaczonego na wpisanie nazwiska możesz wykorzystać poniższe wyrażenie: $myString = preg_replace("/["a-zA-Z \-0-9ąćęłńóśźżŁ]/". takie jak nazwy użytkowników i hasła wpisywane w innych oknach przeglądarki. PHP ma kilka wbudowanych funkcji. XML oraz PHP z przekazanego tekstu i zwróci surowy tekst. który jest bardzo niebezpieczny i należy się przed nim chronić. Upewnij się. apostrofem 3 lub znakami odstępu 3 na encje HTML. które mogą Ci pomóc.phpĄ. index. aby zapobiec atakom tego rodzaju. jeśli katalog ten nie zawiera pliku o nazwie default. znaki większości itd. "". PHP: htmlentlties — Manual [online] [dostęp 28. Jej działaniu podlegają także znaki diakrytyczne — przyp. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W zabezpieczeń.asp. 4 .2008] http://php.08. Skanowanie katalogów Wiele serwerów sieci WWW udostępnia opcję przeglądania katalogów. cyframi.372 Joomla!. Atakom tego typu przeprowadzanym z wykorzystaniem interfejsu użytkownika Joomla! można zapobiegać (zobacz podrozdział „Bezpieczeństwo Joomla!" dalej w tym rozdziale). Odkąd strony umożliwiają publikację treści nadesłanych przez użytkownika (kamień węgielny dynamicznej interakcji Web 2. że zapoznałeś się z najaktualniejszą literaturą na temat bezpieczeństwa i rozumiesz najnowsze zagrożenia ze strony hakerów. jeśli nie przewidujesz formatowania tekstu przy wprowadzaniu danych. tłum. Odwiedzający może uzyskać dostęp przez połączenie HTTP z katalogiem i zobaczyć listę zawartych w nim plików. default. które pozwalają na przesłanie kodu HTML (od ksiąg gości do forów). Może to być bardzo efektywnie użyte w Twojej aplikacji. zanim wprowadzisz je na swoją stronę. Możesz także wykorzystać wyrażenia regularne. W zależności od typu i konfiguracji serwera mogą być to pliki o innych nazwach — p r z y p . Umożliwienie przeglądania katalogów jest jawnym zaproszeniem hakerów do zdobycia 2 • • Istnieje możliwość zmiany zachowania względem cudzysłowów i apostrofów poprzez drugi parametr htmlentitiesO. który pozostanie nienaruszony w wyniku działania tej funkcji. Taki kod może otworzyć ukryte okno w systemie użytkownika i zapisywać informacje. że musisz być czujny. $myString).

od nazw plików konfiguracyjnych. może dowiedzieć się niemal wszystkiego. sprawdź. 'odsłuchiwanie pakietów HTTP Natura komunikacji w sieci W W W polega na dzieleniu wysyłanych i odbieranych informacji na małe porcje danych z w a n e pakietami i przesyłanie ich przez internet. automatycznie rozpoznają różnicę między normalnym ruchem a ruchem w y g e n e r o w a n y m przez atak D o S i z a p o b i e g n ą przesłaniu nieprawidłowego ruchu do sieci.openbsd. Stwarza to k o m p u t e r o w i . p o ogólne informacje o systemie. Jest to znane j a k o distributed denial of service attack. W określonym dniu i o określonej godzinie kod jest aktywowany i dotychczas niegroźne komputery jednocześnie a t a k u j ą cel. I n n ą c z ę s t ą f o r m ą a t a k u j e s t p r ó b a zmuszenia serwera lub routera do zresetowania.html. Jeśli haker posiada wiedzę na temat udostępnianych aplikacji i o systemie operacyjnym. ma tę s a m ą rolę. Specjalne firewalle. Hakerzy. który rozprzestrzenia atakujący kod na komputery osób postronnych. Blokując sfałszowany ruch. znane jako zapory stanowe (ang. W i ę k s z o ś ć s e r w e r ó w m a tę o p c j ę w y ł ą c z o n ą d o m y ś l n i e . większość rozszerzeń i szablonów nie podejmuje działań prewencyjnych tego typu. Jako środek z a p o b i e g a w c z y J o o m l a ! u m i e s z c z a w k a ż d y m katalogu i p o d k a t a l o g u strony pusty plik index. Niestety. który m a zapobiec m o ż l i w e m u wtargnięciu. Większość ataków DoS można odeprzeć tylko na poziomie sprzętowym. ponieważ rozpoznanie słabości systemu w y m a g a wykorzystania pełnej wiedzy. co powoduje niedostępność zasobów podczas procesu p o n o w n e g o u r u c h a m i a n i a . • Bezpieczeństwo Joomla! 373 sporej porcji informacji o Twoim systemie. upewnij się. Więcej informacji na temat pf możesz znaleźć na www.Rozdział 14. aby uniknąć wyśledzenia. N a j c z ę s t s z ą f o r m ą tego ataku jest przeciążenie routera lub serwera wieloma żądaniami. przez co maszyna nie jest w stanie o d p o w i a d a ć na ż ą d a n i a f a k t y c z n y c h u ż y t k o w n i k ó w . dlatego powinieneś zrobić to samodzielnie z wszystkimi katalogami dodatków dla systemu Joomla!. że ta forma ataku zostanie przeprowadzona ręcznie przez hakera. Pakiety z n a j d u j ą s w o j ą drogę z komputera t r a n s m i t u j ą c e g o d o k o m p u t e r a d o c e l o w e g o . tak Denial of Service (DoS) Atak denial of service ( o d m o w a usługi — DoS) jest p r ó b ą u n i e m o ż l i w i e n i a skorzystania z serwera lub innego zasobu autoryzowanym użytkownikom. więc jeśli zarządzasz serwerem. Filtr pakietów w O p e n B S D . zawiera funkcję synproxy. że masz dobry firewall. Jeśli j e d n a k T w o j a strona j e s t przechowywana na starszym serwerze. zwany pf. k i e d y restart s y s t e m u d o b i e g n i e k o ń c a .org/faq/pf. O c z y w i ś c i e . a także by osiągnąć punkt krytyczny fałszywych żądań. czy odpowiednia dyrektywa została wyłączona. którą ma zapora stanowa. która pośredniczy w ruchu między serwerem a internetem. uruchamiają atak typu DoS za pośrednictwem wirusa lub robaka. p r z e c h o d z ą c przez różne komputery i routery. atakujący wysyła kolejne żądania resetu i powtarza cały proces. stateful firewalls). Bardziej prawdopodobne jest. zanim trafią do miejsca przeznaczenia.

Dane w sieci W W W są wysyłane i odbierane w formacie HTTP hermetyzowanym wewnątrz pakietów. tłum. N a s t ę p n i e musisz u k r y ć („Nie p u b l i k u j " ) moduł logowania. Później program p r z e b u d o w u j e sesję H T T P i jest w stanie odtworzyć pliki oraz dane. Utwórz n o w ą pozycję menu. jak pokazano to na rysunku 14. HTTP secure). To tyle! Kiedy użytkownik kliknie odnośnik na stronie głównej. k o r z y s t a j ą c z a d r e s u U R L . tak aby niezabezpieczone logowanie było niedostępne. W tych sytuacjach warto rozważyć zakup certyfikatu bezpieczeństwa SSL. W p r z y p a d k u u r u c h o m i e n i a J o o m l a ! w intranecie lub sieci lokalnej szanse i możliwości penetracji są dużo większe. O d n o ś n i k musi być połączony z k o m p o n e n t e m Użytkownik/Logowanie. W p r z y p a d k u strony J o o m l a ! (lub k a ż d e j innej strony. która utworzy o d n o ś n i k d o e k r a n u l o g o w a n i a z w y k o r z y s t a n i e m s z y f r o w a n i a SSL.2. Po w y ś w i e t l e n i u ekranu edycji e l e m e n t u m e n u u s t a w Tytuł na Logowanie. Rozwiń ramkę Parametry: Systemu i u s t a w o p c j ę Połączenie SSL na Włączone. która w y k o r z y s t u j e nieszyfrowane logowanie) program przechwytujący może potencjalnie podsłuchać informacje o haśle i nazwie użytkownika.1. jak działają certyfikaty i w jaki sposób zapewniają szyfrowanie danych.374 Joomla!.przvklad. że s t r o n ą j e s t zabezpieczona. która p o z w a l a na przełączanie między z a b e z p i e c z o n ą i n i e z a b e z p i e c z o n ą wersją strony. . że odnośnik w menu będzie zaczynać się od https://. A b y w ł ą c z y ć b e z p i e c z n e l o g o w a n i e na stronie Joomla!. żeby ktoś umieścił p r o g r a m m i ę d z y k o ń c a m i transmisji i przechwycił te i n f o r m a c j e . Profesjonalne tworzenie stron WN 1W z n a j d u j ą c e m u się gdzieś pomiędzy n a d a w c ą i odbiorcą możliwość skopiowania lub „wywęszenia" (ang. które zostały przechwycone. j a k p r z e d s t a w i o n o to na rysunku 14.com). A d r e s https:// o z n a c z a „ z a b e z p i e c z o n y H T T P " (ang. z prywatnymi informacjami. Jeśli chcesz zaszyfrować całą komunikację ze stroną musisz po prostu ustawić katalog Joomla! j a k o główny katalog serwera W W W 5 . t a k i e g o j a k https://www. e-commerce lub może nawet interfejs administracyjny m o g ą wykorzystać szyfrowaną komunikację. podczas gdy reszta komunikacji ze s t r o n ą j e s t nieszyfrowana. a m a ł a k ł ó d k a w i d o c z n a na dole o k n a przeglądarki będzie zamknięta. który umożliwia szyfrowanie ruchu między przeglądarką a serwerem W W W . 5 W przypadku Apachc odpowiada za to dyrektywa ServerRoot—przyp. Ta opcja sprawi. W p r z y p a d k u w d r o ż e n i a J o o m l a ! w internecie jest to mało p r a w d o p o d o b n e (i b a r d z o trudne). Warto odwiedzić stronę Verisign (iwww. u ż y w a n e g o do n o r m a l n e j komunikacji. D o m y ś l n y m portem w y k o r z y s t y w a n y m p r z e z https://jest 443 w m i e j s c e portu 80. taki j a k na r y s u n k u 14.3. P r o g r a m p o d s ł u c h u j ą c y (np. żeby dowiedzieć się.verisign. rejestracji. M o ż e s z także wykorzystać technologię przełączania J o o m l a ! .pl. E f f e T e c h H T T P Sniffer) zbiera i d e k o d u j e pakiety zawierające informacje protokołu H T T P . W ten sposób strony logowania. s n i f f ) przesyłanych pakietów. Po zainstalowaniu certyfikatu SSL na serwerze W W W powinieneś móc p o ł ą c z y ć się ze stroną. zostanie wyświetlony ekran l o g o w a n i a . musisz n a j p i e r w a k t y w o w a ć SSL na s e r w e r z e W W W . i n f o r m u j ą c .

Rozdział 14. Młin Menu » — Potączei«* S-M Wy+ączone Ignoiuj * Włączone Logowanie Koińjiiość Posiorn dostępu r Nowa pozycja menu z n ^ i ł r s i ę na końcu.2.Wyloguj Wyświetla standardowe stiony Logowanie i Wylogowanie Szczegóły pozyc ji menu Parametry*.*«».. Komponent Użytkownik/Logo wanie zostanie wyświetlony na zabezpieczone i stronie N a z w a użytkownika Hasto Pamiętaj mnie i | Zaloguj | • Nie p a m i ę t a s z h a s t a ? * Nie p a m i ę t a s z n a z w y ? « Zarejestruj . ..«./ Q I J Typ pozycji menu Zaloguj . worzenie nowego lementu menu ołączonego komponentem 'żytkownik/ ogowanie 375 U Pozycja menu: [utwórz] WytHt-r/ typ pozycji menu # gg Łącze wewnętrzne ysunek 14.php?option=com_useriview=login W.. • Bezpieczeństwo Joomla! tsunek 14. Kolejność B ^ g Specjalny W nowym ok me z pask lem nawigacyjnym W nowym oknie bez paska nawigacyjnego łysunek 14..1. ląc:«: index. Istawianie opcji dołączenie SSL i a Włączone U P o z y c j a m e n u : [ utwórz] yN .3. ftodstawowe • P<itametry: «systemu P*k3Ż tytut sir co ¡i Nie * Tak T.

zmień po prostu nazwę pliku z htaccess. blokowanie PHP. serwery te s ą bardzo dobrze chronione i zbadane pod kątem możliwych błędów. u ł a t w i a j ą c y c h p o z y c j o n o w a n i e . za pomocą Eksploratora Windows. a także inne ustawienia zabezpieczeń m o g ą zostać w nim określone. D o t y c h c z a s u p u b l i c z n i o n o i n f o r m a c j e tylko o kilku włamaniach. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Bezpieczeństwo serwera WWW N a j n i ż s z y m p o z i o m e m ataku i najmniej p r a w d o p o d o b n y m m i e j s c e m penetracji jest serwer W W W . W systemie Windows. W r a z z pakietem instalacyjnym Joomla! dostarczany jest gotowy do użycia plik . Silniki uruchamiania skryptów są najbardziej bezpośrednio narażone na atak. z n a j d u j e się więcej informacji na ten temat). Konfiguracja . dlatego bezpieczeństwo A p a c h e nie jest g ł ó w n y m problemem. Ten problem możesz rozwiązać poprzez dodanie dyrektywy w pliku httpd. gdy T w ó j system j e s z c z e z niego nie korzysta. Zabezpieczanie serwera Apache S e r w e r A p a c h e .376 Joomla!. D l a t e g o też. Ze względu na potęgę tkwiącą w tym pliku A p a c h e zawiera ( d o m y ś l n i e ) o p c j e chroniące g o przed dostępem z zewnątrz przez przeglądarkę. M i m o że takie r o z p o w s z e c h n i e n i e nie z a p o b i e g a w y s t ę p o w a n i u p r o b l e m ó w z bezpieczeństwem. tuż po zainstalowaniu.htaccess. domyślna instalacja Apache spełni większość w y m o g ó w bezpieczeństwa. która wymusza użycie pliku . j e d n a k łatwo m o ż n a s p o w o d o w a ć — p r z e z n i e r o z w a ż n y d o b ó r opcji — że stanie się p o d a t n y na atak. ponieważ uruchamianie skryptów (takich jaki P H P lub Perl) nie jest obsługiwane przez serwer W W W . . jeśli nie w p r o w a d z o n o żadnych zmian w konfiguracji. j a k i M i c r o s o f t ISS o b s ł u g u j ą dosłownie miliony stron internet o w y c h .htaccess z inną nazwą. Serwery tego r o d z a j u o b s ł u g u j ą d u ż ą część ś w i a t o w y c h s e r w e r ó w W W W . Plik .htaccess w y k o r z y s t y w a n y jest w systemie Joomla! głównie do ustalenia praw dostępu i korzystania z mod_rewrite do tworzenia „ p r z y j a z n y c h " (.Search Engine Friendly — SEF). A p a c h e jest d o m y ś l n i e b a r d z o d o b r z e z a b e z p i e c z o n y . Dzięki temu plikowi włączysz mod_rewrite w sytuacji. w których możesz nieco poprawić bezpieczeństwo systemu.txt na . zanim zmienisz którekolwiek z domyślnych ustawień.conf. Uprawnienia dostępu. Dlatego też. tylko przez oddzielną wtyczkę lub komponent.htaccess pod n a z w ą htaccess. A b y go aktywować. Pomimo to istnieje kilka punktów. Z a r ó w n o Apache. dobrze to przeanalizuj.htaccess. zatem zostały przetestowane i sprawdzone w każdy możliwy sposób. Zaatakowanie serwera Apache jest j e s z c z e mniej prawdopodobne.htaccess W przypadku serwera A p a c h e prawa dostępu do plików i katalogów m o g ą zostać zapisane w pliku zwanym .htaccess). jest bardzo dobrze zabezpieczony. niemożliwa jest zmiana nazwy pliku na samo rozszerzenie (tak dla systemu wygląda plik . Możesz także otworzyć wiersz poleceń i wykorzystać komendę ren do zmiany nazwy pliku.txt. a d r e s ó w (w rozdziale 13. ochrona hasłem.

dostępną w Apache. • Bezpieczeństwo Joomla! 377 rrektywa ServerSignature Im więcej informacji z d o b ę d z i e haker na temat T w o j e g o systemu. dostarczając dodatkowych informacji. — to nie leży w T w o i m interesie. takich jak numer wersji. która s p o w o d u j e dostarczanie najmniejszej ilości informacji: ServerTokens Prod Imowa dostępu do plików z danym rozszerzeniem Przydatną f u n k c j ą poprawiającą zabezpieczenia. Dodanie następującej dyrektywy do Twojego pliku httpd. g d y z o s t a j e w y g e n e r o w a n a strona (np. k o m u n i k a t o błędzie). Jeśli przejrzysz dokładnie plik konfiguracyjny. pliki . tym p r e c y z y j n i e j s z y c h metod może użyć przeciwko T w o j e j stronie. Minor. m o ż e s z s k o p i o w a ć poprzedni fragment i zamienić wyrażenie FilesMatch na poniższe: <Fi1esMatch .htpasswd). ile informacji będzie d o s t a r c z a n y c h w odpowiedzi na żądanie strony. Dzięki w y k o r z y s t a n i u tej możliwości możesz zablokować dostęp z zewnątrz do plików.htaccess (a także p l i k ó w .conf powinna zawierać wpis blokujący dostęp przeglądarki do pliku .conf wyłączy wyświetlanie sygnatury: ServerSignature off rrektywa ServerTokens Sporo informacji jest dostarczanych w sygnaturze zwracanej w odpowiedzi na każde żądanie strony. z jakiego typu serwera korzystasz. Istnieje sześć m o ż l i w y c h u s t a w i e ń tej d y r e k t y w y . S ą to (w porządku malejącym): Fuli.Rozdział 14. które nie powinny być dostępne przez przeglądarkę (np. D o m y ś l n a k o n f i g u r a c j a w pliku httpd. D y r e k t y w a ServerTokens p o z w a l a Ci ustalić."\. jest możliwość zablok o w a n i a d o s t ę p u p r z e z p r z e g l ą d a r k ę d o p l i k ó w d a n e g o typu. On i tak wie (wie to także nawet początkujący haker). Major i Prod. OS.deny Deny from all </FilesMatch> Kod ten p o w o d u j e o d m o w ę d o s t ę p u d o w s z y s t k i c h p l i k ó w . N i e s t e t y .log). spora część tych i n f o r m a c j i j e s t d o s t a r c z a n a p r z e z ServerSignature za k a ż d y m r a z e m . Mi ni mai. powinieneś natrafić na kod podobny do poniższego: <FilesMatch "\.htaccess. więc raczej nie ułatwiaj m u sprawy.ht"> Order allow. Powinieneś dodać następującą dyrektywę. nazwa systemu operacyjnego itd.log$"> . A b y z a b l o k o w a ć dostęp do p l i k ó w dziennika.

. unlink O i copy O). czy w żadnych plikach nie ma wywołań funkcji phpi nfo(). Jeśli atakującemu uda się uruchomić skrypt z pominięciem nałożonych ograniczeń. że początkujący programiści będą musieli bardziej uważać podczas pisania kodu. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W A b y zablokować dostęp do danego katalogu.deny Deny from al 1 </Directory> Jeśli użytkownik spróbuje za pośrednictwem przeglądarki pobrać pliki w katalogu 1 libraries lub w d o w o l n y m p o d k a t a l o g u (istniejącym lub nieistniejącym). które mogą stworzyć luki w zabezpieczeniach. Dobrze jest mieć włączony safe mode w wielu sytuacjach. czy nie są ujawniane informacje na temat serwera. Ma także d u ż ą liczbę opcji konfiguracyjnych. Po sprawdzeniu. musisz użyć elementu Di rectory: <Directory ~ "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2. zatem może dostarczyć hakerowi dokładnych informacji o systemie PHP. P i e r w s z y m k r o k i e m d o z m n i e j s z e n i a p o t e n c j a l n e g o n i e b e z p i e c z e ń s t w a dla s y s t e m u jest sprawdzenie. Haker może wykorzystać j e jako wskazówki. magie quotes i safe mode). Brak funkcji magic quotes (zobacz podrozdział . to istnieje wielkie niebezpieczeństwo. z a o s z c z ę d z i s z sobie wielu zmartwień. T o u n i e m o ż l i w i a h a k e r o m na w s p ó ł d z i e l o n y m systemie wykorzystanie skryptów do czytania plików i informacji z katalogów nienależących do nich.SQL Injection " we wcześniejszej części tego rozdziału) sprawi. zostanie zwrócona strona z błędem 403 Forbidden Page. ponieważ jest najbardziej podatna na atak. aby dodatkowo zabezpieczyć system. powinieneś ustawić kilka dyrektyw PHP. PHP Safe Mode W sytuacji g d y safe mode (tryb b e z p i e c z n y ) j e s t w ł ą c z o n y . Dzięki temu nie będzie on obiecującym celem dla odwiedzającego hakera. którą należy zabezpieczyć. Bezpieczeństwo PHP P H P jest p r a w d o p o d o b n i e n a j w a ż n i e j s z ą technologią. jeśli dopilnujesz bezpiecznej konfiguracji serwera Joomla!.378 Joomla!. jednakże niektóre programy i komponenty nie będą działały właściwie. zużycie pamięci i dostęp do niektórych funkcji systemowych (takich j a k execO.. w jaki sposób m o ż n a dokonać włamania. Korzystanie z safe mode ogranicza także czas wykonywania skryptu. że intruz przejmie całkowitą kontrolę nad systemem. Pomimo że system Joomla! może funkcjonować poprawnie bez z a s t o s o w a n i a p o n i ż s z y c h ś r o d k ó w ostrożności.2/htdocs/li brari es"> Order allow. skrypty m a j ą dostęp tylko d o katalogu ich w ł a s n e j witryny. Z szóstej wersji PHP wyeliminowano trzy często używane funkcje (register globals. kiedy ten tryb jest aktywny. Funkcja ta znakomicie n a d a j e się do badania systemu i określania opcji konfiguracyjnych.

dyrektywa disable_classes była mało użyteczna. które m o g ą zostać wykorzystane w celu zabezpieczenia poszczególnych e l e m e n t ó w PHP. Z a n i m w p r o w a d z i s z j a k i e k o l w i e k z m i a n y w k o n f i g u r a c j i .exec. Większość serwerów zawiera już takie opcje.shell_exec Na serwerze w d r o ż e n i o w y m warto rozważyć dodanie funkcji phpi nfo() do powyższej listy. nie musisz używać safe mode.ini.proc_close. oddzielonych przecinkami. Wprowadzane ograniczenia dawały fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Jeśli korzystasz z PHP na Microsoft IIS. miało być to prowizoryczne zabezpieczenie.popen. N a przykład dyrektywa disable_functions może zostać użyta do wyłączenia funkcji.proc_ni ce. które mogłyby być nadużyte przez hakera. które w y w o ł u j ą tę funkcję — haker nie będzie mógł ich wykorzystać do zdobycia informacji dostarczanych przez phpi nfo(). podobnie j a k poniżej: doc_root = "C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2. Dopóki uprawnienia u ż y t k o w n i k ó w są poprawnie ustawione. Funkcja ta uniemożliwia wykorzystanie określonych klas w kodzie PHP.Rozdział 14. Dzięki temu — j e ś l i istnieją jakieś pliki. który określa g ł ó w n y katalog uruchamiania skryptów PHP.fopen. przez co ograniczysz funkcjonalność całej strony. dostęp do informacji z innego konta nie jest możliwy. • Bezpieczeństwo Joomla! 379 Safe mode jest włączony na większości współdzielonych serwerów PHP. że r o z u m i e s z ich konsekwencje. .system.ini wyłączy wypisane poniżej funkcje bez w p ł y w u na działanie Joomla!: di sable_functions = fi 1 e. ponieważ każdy serwer wirtualny m o ż e działać na innym koncie użytkownika. Katalog powinien zostać ustawiony w pliku php.proc_termi nate. stosowane dopóki programiści nie udostępnią odpowiednich opcji w serwerach WWW. IP fl0C_P00l Dyrektywa doc_root p r z y j m u j e j a k o wartość ciąg z n a k ó w . proc_get_status. IP disable _classes P o d o b n i e j a k di sabl e_functi ons. u p e w n i j się. Kiedy pisałem tę książkę. czy ten tryb jest włączony poprzez uruchomienie funkcji phpi nfoC) i sprawdzenie Configuration/PHP Core w p o s z u k i w a n i u d y r e k t y w y safejnode. W przeciwnym wypadku możesz wyłączyć f u n k c j ę w y k o r z y s t y w a n ą przez jedno z rozszerzeń. Możesz sprawdzić.passthru. Wstawienie następującej dyrektywy w pliku php. Safe m o d e zostało usunięte z PHP z wersji szóstej i późniejszych.ini. W przypadku włączonego safe mode żaden skrypt z n a j d u j ą c y się poza tym katalogiem nie będzie mógł być uruchomiony. di sabl e_cl asses p r z y j m u j e j a k o a r g u m e n t listę klas do wyłączenia. Począwszy od wstępnej implementacji.2" IP disablejunctions Z powodu porzucenia safe mode w PHP istnieje spora liczba innych opcji.unl i nk. M o ż e s z z m i e n i ć u s t a w i e n i e tej dyrektywy w pliku php.proc_open.

html . a wolałbyś wyłączyć na serwerze wdrożeniowym. prywatnych informacji. D y r e k t y w a expose_php dołącza do nich informacje na temat serwera. Kiedy to ustawienie jest włączone. Dlatego warto zapoznać się z krótkim (lecz znaczącym) przewodnikiem M y S Q L „General Security Issues".log w katalogu \logs serwera Apache. powinieneś wyłączyć j ą na serwerze p r o d u k c y j n y m . jednak aby poprawić zabezpieczenia. ponieważ dzięki nim możesz szybko usunąć usterki. czy nie. jest di spl ay_errors. kiedy tworzysz kod. w której wystąpił błąd. M o ż e s z włączyć tę opcję w pliku php.ini za p o m o c ą następującej dyrektywy: display_errors = On Informacje o błędach są przydatne. który m o ż n a znaleźć pod adresem: http://dev. gdy p l a t f o r m y oparte na klasach ( w ł ą c z a j ą c w to p l a t f o r m ę Joomla!) staną się bardziej złożone. A b y wyłączyć klasę Di rectory. które p r a w i e na p e w n o chcesz w ł ą c z y ć na serwerze testowym. PHP expose_php W s p o m n i a n a w c z e ś n i e j d y r e k t y w a ServerTokens s e r w e r a A p a c h e p o w o d u j e wysyłanie i n f o r m a c j i p o k a ż d y m żądaniu strony. zmiennych i prawa dostępu. Bez w z g l ę d u na to.ini: expose_php = Off Bezpieczeństwo MySQL Serwer baz danych M y S Q L może przechowywać dużą liczbę ważnych. ustaw tę dyrektywę w pliku php.errors U s t a w i e n i e m . com/doc/refman/5. które wystąpią podczas uruchamiania kodu PHP. Domyślnie ta opcja jest włączona. n a z w y plików. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W W przyszłości.380 Joomla!. Jeśli platforma Joomla! jest wykorzystywana do zarządzania kontaktami lub e-commerce. ta opcja okaże się bardzo użyteczna. czy ta o p c j a j e s t w ł ą c z o n a . Pomocne są także ostrzeżenia. a ich użycie zagrozi bezpieczeństwu. błędy i ostrzeżenia są zapisywane do pliku error. mysąl. dołącz poniższą dyrektywę do pliku di sable_classes=Di rectory php. że u s t a w i ł e ś p a r a m e t r display_errors na Off na s e r w e r z e w d r o ż e n i o w y m . które często trafiają tylko do dziennika błędów. wszystkie błędy i ostrzeżenia. katalogów. W przeciwnym razie możesz dostarczyć hakerowi wielu informacji na temat serwera W W W . M o g ą one zostać wykorzystane do zdobycia nieautoryzowanego dostępu lub uszkodzenia strony. o ile tylko opcja log_errors pozostanie włączona (jest to d o m y ś l n e ustawienie). są przekaz y w a n e d o p r z e g l ą d a r k i . potencjalny dostęp do prywatnych informacji użytkowników może być niepożądany. O/en/security. U p e w n i j się. r a z e m z n a z w ą pliku i n u m e r e m linii.ini: PHP display. Aby wyłączyć dostarczanie informacji o serwerze PHP. np.

wstawieniu do artykułu filmu z YouTube). istnieje prawdopodobieństwo. Istnieje kilka sytuacji. hakerzy w y n a j d u j ą n o w e metody omijania zabezpieczeń.Rozdział 14.2008] http://help. c z y u s u n ą ł e ś f o l d e r \installation i w s z y s t k i e pliki w nim zawarte. że ktoś spróbuje przeprowadzić atak X S S na system.joomla. że ograniczyłeś możliwości edytorów. sprawdź. p o s z u k a j w i n t e r n e c i e (w p r z y p a d k u z m i a n y a d r e s u ) lub odwiedź poniższy temat na forum: http://forum. których dotyczy problem. które w y m a g a j ą uwagi. dzięki którym niebezpieczne treści są automatyczne usuwanie z treści nadsyłanych przez u ż y t k o w n i k ó w .m a i l e z i n f o r m a c j a m i na temat b e z p i e c z e ń s t w a i w s z y s t k i e alerty. Zamiast w y ł ą c z a ć tę f u n k c j ę . joomla. Gdyby haker uruchomił p o n o w n i e proces instalacji na serwerze z działającą stroną. Najlepszym sposobem uzyskiwania bieżących informacji dotyczących p r o b l e m ó w bezpieczeństwa Joomla! jest zapisanie się do „Security Related Announcements". Korzystając z Plugin Managera. Aby do tego nie dopuścić. aby zapewnić bezpieczeństwo bez zmian w konfiguracji. Korzystanie z aktualnej wersji Joomla! zmniejsza ryzyko włamania. czy pliki instalacyjne zostały usunięte z serwera W W W 6 .php/topicJ2522L0. którymi można poprawić kilka j e g o słabych punktów. Za p o m o c ą T i n y M C E — dzięki opcjom Czyść podczas zapisu i Czyść przy starcie — można automatycznie usunąć niebezpieczne elementy z artykułów (zobacz rysunek 14. A b y się z a p i s a ć . Domyślnie włączona jest tylko opcja Czyść podczas zapisu. możesz ustawić parametry edytorów tekstu wykorzystywanych przez Joomla!. Tę drugą potrzebujesz tylko w sytuacji. kiedy f u n k c j a Czyść podczas zapisu z a p o b i e g n i e T w o i m c e l o w y m działaniom (np. Podczas wprowadzania zmian wybierz opcję No Editor i w s t a w właściwy kod. p o n i e w a ż kod zostanie uznany za niebezpieczny. Upewnij się.html suwanie plików instalacyjnych Po u k o ń c z e n i u instalacji u p e w n i j się. W przypadku pozostawienia folderu 1 installation po zakończeniu instalacji Joomla! zablokuje działanie strony. możliwe byłoby całkowite usunięcie jej zawartości. tłum. jak to opisano wcześniej w podrozdziale „Cross-Site Scripting (XSS)".4). • Bezpieczeństwo Joomla! 381 ezpieczeństwo Joomla! System Joomla! został z b u d o w a n y tak. Wówczas będziesz o t r z y m y w a ł e .08. p o p r a w ręcznie artykuły. Joomla! Help Site — Browser Installation (the easy way)[online] [dostęp: 26. a Czyść przy starcie nie. . Istnieje jednak spora liczba drobnych ustawień. że nieoczyszczony kod znajduje się j u ż w bazie danych. lytor HTML Joomla! Jeśli zezwalasz na umieszczanie na stronie treści nadesłanych przez u ż y t k o w n i k ó w . org/content/view/39/132/—przyp.org/index. które są dostępne dla użytkowników. Cały czas pojawiają się n o w e zagrożenia. Prawie zawsze możliwe jest ustawienie opcji. jeśli przypuszczasz.

iframe na tę listę. powstrzyma to także użytk o w n i k ó w przed d o d a w a n i e m animacji Flash i innych dynamicznych treści. możliwe są szkody różnego rodzaju. Użytkownicy nie będą mogli wykorzystać żadnego elementu. Nawet p r y m i t y w n e testowe rozszerzenia p o w i n n y zawierać tę linię. Oczywiście. komponenty lub wtyczki). G d y tworzysz n o w e rozszerzenia (moduły. Uruchamianie wewnątrz systemu Jeśli haker uruchomi plik PHP z pominięciem systemu. czy skrypt u r u c h a m i a n y jest przez Joomla!.382 Joomla!. . applet. Domyślnie w tym polu znajduje się tylko element applet. które zostaną usunięte z wprowadzonego tekstu. które u m o ż l i w i a d u ż o większą k o n t r o l ę . Na początku pliku z kodem umieść poniższą linię: definecK '_JEXEC' ) or die ( 'Brak dostępu' ): Jeśli parametr _J EX EC nie został zdefiniowany (co oznacza. że skrypt nie został uruchomiony w systemie Joomla!).4. Rozwijanie i testowanie Jeśli p l a n u j e s z w d r o ż e n i e b e z p i e c z n e g o systemu Joomla!. musisz być w stanie sprawdzić konfiguracje i rozszerzenia na bezpiecznym systemie. O p c j a Zabronione elementy p o z w a l a Ci określić e l e m e n t y kodu H T M L . Serwer testowy m o ż e być niedostatecznie zabezpieczony. p r z e t w a r z a n i e kodu z o s t a j e p r z e r w a n e . który mógłby zostać użyty do przeprowadzenia ataku takiego jak X S S . Profesjonalne tworzenie stron WN 1W Rysunek 14. Testy powinny odbywać się w całości na serwerze testowym. które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu N a liście p a r a m e t r ó w T i n y M C E z n a j d u j e się u s t a w i e n i e . zawierać roboczy kod i niesprawdzone rozszerzenia. W celu poprawy zabezpieczeń powinieneś rozważyć wpisanie object. na w y p a d e k gdyby zostały odnalezione i wykorzystane do ataku przez hakera. który s p r a w d z a . zawsze dodawaj kod. Dzięki opcji Czyść podczas zapisu z kodu zostaną usunięte niektóre elementy kodu HTML i znaczniki skryptów.

j e d n a k e f e k t y w n a kontrola dostępu użytkowników wewnątrz systemu odgrywa nie mniej istotną rolę. znajdź źródło problemu. na które może być narażony serwer W W W . W tym r o z d z i a l e d o k o n a n o p r z e g l ą d u sposobów postępowania w kwestiach bezpieczeństwa Joomla!: • • • Zrozumienie ataków. takich jak php. a system projektowy będzie miał ich wiele. zamiast wyłączać ustawienie odpowiedzialne za jego występowanie. .Rozdział 14. przedstawiono obszary. chyba że webmaster zrozumie istotę zagrożeń i z a s t o s u j e o d p o w i e d n i e środki p r z e c i w d z i a ł a n i a . Testowanie skryptów i przykładowych rozszerzeń to tylko dwie czynności.ini i httpd. w których systemowi temu brakuje możliwości dostępnych w C M S .a c h w y ż s z e j klasy. Poprawa konfiguracji zabezpieczeń serwera Apache. jeśli z a j m u j e s z się tworzeniem oprogramowania. które jak najlepiej z a p o b i e g n ą potencjalnym atakom. jest to obszar pewnych braków w systemie Joomla!. Konfigurowanie parametrów Joomla!. W rozdziale 15. Ataki są zazwyczaj wymierzane w najsłabszy punkt systemu. Doskonalenie konfiguracji w pliku php. który m o ż e stworzyć wiele możliwości dla hakera.ini do niebezpiecznych elementów PHP. Nie powinieneś jednak przenosić plików konfiguracyjnych. w celu ograniczenia dostępu • Przyjęcie polityki bezpieczeństwa M y S Q L . Niestety. że system staje się podatny na atak. Po zakończeniu tworzenia o p r o g r a m o w a n i a powinieneś przenieść w pełni s k o n f i g u r o w a n y system na serwer wdrożeniowy. jakie musisz w y k o n a ć podczas tworzenia kodu. dzięki której zapobiegnie się nieautoryzowanemu dostępowi do informacji. Doprowadzi to do tworzenia lepszego oprogramowania dla Joomla! i solidniejszego kodu. bardziej restrykcyjnym środowisku (a stanie się to na pewno).conf\ p o n i e w a ż serwer r o z w o j o w y p o w i n i e n mieć zupełnie inne ustawienia. Mimo to połączenie wielu technologii sprawia. • Z a b e z p i e c z e n i e s y s t e m u przed a t a k a m i z z e w n ą t r z j e s t b a r d z o w a ż n e . odsumowanie Joomla! jest faktycznie bardzo bezpiecznym systemem. • Bezpieczeństwo Joomla! 383 Serwer testowy jest j e s z c z e ważniejszy z punktu widzenia bezpieczeństwa. Jeśli niektóre elementy systemu przestaną działać w nowym.

Profesjonalne tworzenie stron WN 1W .384 Joomla!.

15 Czego Joomla! nie potrafi Miałeś już okazję poznać fenomenalny system zarządzania treścią ( C M S ) Joomla!. że niedostatki Joomla! można uzupełnić dostępnymi rozszerzeniami. Praktycznie w s z y s t k i e k o m e r c y j n e aplikacje C M S (a także w s z y s t k i e produkty wysokiej klasy p o r ó w n y w a l n e z Joomla!) z a w i e r a j ą f u n k c j ę kontroli wersji. które bezproblemowo rozbudowuje system o daną funkcję (np. Wraz z r o z w o j e m oprogramowania wiele spośród brakujących funkcji zostanie dodanych. kontroli wersji). dlatego czasami warto skorzystać z innych aplikacji C M S . funkcjonalność eCommerce dzięki rozszerzeniu Virtuemart). że k o n k u r e n c j a ma j u ż d r u g ą w e r s j ę f u n k c j i . (ontrola wersji dokumentów J e d n ą z najbardziej znaczących funkcji. W tym rozdziale opisano pokrótce niedostatki systemu Joomla! dostrzeżone w czasie pisania tej książki. Jeśli istnieje szeroko stosowane rozszerzenie. Joomla! ma 124 ze 140 w y s z c z e g ó l n i o n y c h cech. które o f e r u j ą bardziej z a a w a n s o w a n e i m p l e m e n t a c j e danych rozwiązań. jest kontrola wersji dokumentów. Pamiętaj jednak. Wielu zwolenników przytoczyłoby argument. Kontrola wersji . W p r o w a d z e n i e p i e r w s z e j wersji d a n e g o r o z w i ą z a n i a w Joomla! o z n a c z a ć będzie. Jeżeli jednak dostępne rozszerzenia dodają wyłącznie prymitywną implementację danej opcji (np. które p o d k r e ś l a j ą braki tego systemu. że Joomla! to silna konkurencja dla systemów kosztujących setki. których brak w Joomla!. że programiści innych aplikacji nie pozostają bezczynni. o r g ) . p o w i n n y o d z w i e r c i e d l a ć dystans dzielący system Joomla! od innych produktów. O g r o m n a liczba f u n k c j i sprawia. a nawet tysiące dolarów. kiedy czytasz tę książkę. I s t n i e j ą j e d n a k pewne obszary. to nie jest ona wymieniana jako ograniczenie systemu Joomla!. zaznaczana jest słabość Joomla! w tej dziedzinie. N a stronie internetowej C M S Matrix ( w w w . c m s m a t r i x . poświęconej p o r ó w n y w a n i u aplikacji typu C M S . niezależnie od tego. dlatego wynik p o r ó w n a n i a z k o n k u r e n c y j n y m i p r o d u k t a m i b ę d z i e w y g l ą d a ć p o d o b n i e t a k ż e w przyszłości. Dlatego i n f o r m a c j e z a w a r t e w tym rozdziale.

1 str.I j^I À . że dostępnymi rozszerzeniami. K a ż d a z nich m o ż e być d e s t r u k t y w n a (np. Następnie redaktorzy i korektorzy przeg l ą d a j ą artykuł.3L-riiłi p o d a n e : Zwykły tekst J j i > > r u kor« » "-i . nie jest oi systemu Joomla! Jeśli jednak dostępne rozszt implementację danej opcji (np. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W ma krytyczne znaczenie dla zarządzania treścią. Kolejny krok to sprawdzanie z g o d n o ś c i z faktami i sugestie zmian w artykule. a r t y k u ł p o p r a w i a n y j e s t p r z e z autora — a k c e p t u j e on z m i a n y . Jest to także kluczowa cecha z punktu widzenia administratora. i t'.. * i Znaczniki pokazane w wersji końcowej • Pokaż* •*» Miałeś już okazję poznać fenomenalny system stronie internetowej CHS Hatrix (www. Jeśli p o j a w i ą się n o w e informacje lub dostrzeżone zostaną zmiany m o g ą zostać w p r o w a d z a n e także po publikacji.A 100% U J J J . Istnieją je< braki Joomla!. jeśli nad materiałami pracuje kilku redaktorów i korektorów. wprowadzania z m i a n w oryginalnej treści. Ostatecznie na krytykę. N a d a l s z y m etapie prawnicy przeglądają treść artykułu pod kątem kontrowersyjnych wypowiedzi. wyświetlanych w d w ó c h sąsiadujących oknach — przedstawiono to na rysunku 15. wyobraź sobie przepływ pracy (ang. Rysunek 15. Pamiętaj jednak.cmsmat) porównywaniu aplikacji typu CHS. jest dopiero nieścisłości. Zn. workflow) w internetowej gazecie. Artykuł publikowany po kilku korektach. Istnieją je< braki Joomla!. Joomla! po: Ogromna liczba funkcji czyni Joomla! silną ] setki. a nawet tysiące dolarów.. W systemach C M S z kontrolą wersji każda zmiana p o w o d u j e zapisanie także poprzedniej wersji artykułu. Przedstawiony przebieg pracy internetowej gazety wymaga. j E d i t i Microsoft Word) zawiera f u n k c j ę w y g o d n e g o porównywania wersji. Hiałeś już okazję poznać fenomenalny system stronie internetowej CHS Hatrix (www. dlatego porównanie z kc miało identyczny rezultat teraz i w przyszłe danego rozwiązania w Joomla1 oznaczać będzit wersję tej funkcji. Jeśli istnieje s: bezproblemowo rozbudowuje system o daną funl dzięki rozszerzeniu Virtuemart). d o d a j ą sugestie. na każdym etapie. Większość systemów pozwala porównać dwie wersje artykułu. system umożliwia odczytanie archiwalnej kopii artykułu. Wiele edytorów (np. Często warto skorzystać z im bardziej zaawansowane implementacje danych i W tym rozdziale opisano pokrótce niedostatk: pisania tej książki. Joomla! po. Jeśli n i e z b ę d n y j e s t p o w r ó t d o d a n e j wersji w celu p r z y w r ó c e n i a lub porównania. uwagi lub z m i e n i a j ą treść.cmsmati porównywaniu aplikacji typu CHS. pozostają bezczynni. 1 str. usunięcie akapitu). Porównanie wersji artykułów wyświetlane w postaci dwóch sąsiadujących okien może być bardzo użyteczne l-4 J 2 . c Kontrola wersji dokumentow H]i3 I 1= E3 < sekcja ł H]a m 3 EP < sekcja 1 wrs 8 Kol. wyjaśniającego zdania) lub korygująca (np.1. konstruktywna (np. a nawet tysiące dolarów. Wraz z rozwojem oprogrs funkcji zostanie dodanych. Dziennikarz pisze artykuł i w p r o w a d z a j e g o p o c z ą t k o w ą wersję do systemu.1. poprawa interpunkcji). A / 1• • Pula:* 'j . Często warto skorzystać z in) bardziej zaawansowane implementacje danych i Jiił:. Dlatego informacje zawai stanowić skuteczną podstawę oceny systemu J< Wielu zwolenników podniosło by argument. A b y zrozumieć znaczenie funkcji kontroli wersji w systemach zarządzania treścią.Microsoft Word Plik Pomoc J ¡¿dycja Widok Wjtaw Format Narzędzia iaa Iabela Qkno > ~£S / .. wyświetlane obok siebie z różnicami zaznaczonymi kolorem. kontroli wer: w tej dziedzinie. 1 . Plik gdyqa Widok Wgtaw Format yarzęd2ia Iabela Okno X : Pomoc 9 artykull txt .386 Joomla!. zarys dodatkowego. Ogromna liczba funkcji czyni Joomla! silną J setki. o d p o w i a d a w p r o w a d z a p o p r a w k i i p r z e p i s u j e niektóre f r a g m e n t y .

np. które pozwala przywrócić ostatnią wersję dokumentu za p o m o c ą funkcji „ c o f n i j " .Rozdział 15. X S L T dla danych X M L . konwersja i eksport plików Chociaż możliwości Joomla! związane z wprowadzaniem artykułów są imponujące. Jgraniczone funkcje zabezpieczeń i autoryzacji Model zabezpieczeń przyjęty w systemie Joomla! jest prymitywny w porównaniu z konkurencją. Aplikacje C M S rodzaju Vignette Web Content Management pozwalają nawet na zautomatyzowany import plików graficznych. Uniemożliwia to implementację systemu przepływu pracy dla d o k u m e n t ó w . Równie znaczący jest brak funkcji eksportu materiałów.). TeX i BBCode. Joomla! zawiera obsługę ośmiu grup użytkowników (Zastrzeżony. • Czego Joomla! nie potrafi 387 W systemie Joomla! brakuje kontroli wersji w j a k i e j k o l w i e k postaci. system nie będzie w stanie spełnić wymogów organizacji posiadających dużą bazę materiałów. Komercyjne systemy CMS pozwalają na dynamiczny lub zautomatyzowany import dokumentów w wielu formatach. mport. Przykładowo jeśli chcesz przyznać uprawnienia akceptowania i edycji artykułów w jednej kategorii asystentowi administratora. Podobnie byłoby. Microsoft Word. nie jest to j e d n a k skuteczny system kontroli wersji. jedyne rozszerzenie tego typu pozwalało na konwersję z formatu DocBook. RTF itd. Popularnym źródłem materiałów na stronę są biblioteki istniejących plików zawierających treść artykułów. PDF. nie istnieje wbudowana w system Joomla! opcja eksportu artykułów lub innych danych. jest to niemożliwe ze względu na szczegółowy charakter określonych uprawnień. Zaplecze. aby j ą przywrócić. Redaktor. a także problemy podczas archiwizowania starych materiałów. Nie istnieje także funkcja automatycznego importowania treści artykułów z zewnętrznych plików. gdybyś chciał przyznać zarejestrowanym użytkownikom . które pozwalają określać grupy i role użytkowników. Wydawca. Po w p r o w a d z e n i u i zapisaniu zmian w artykule stara wersja jest nadpisywana i nie ma sposobu. Dopóki funkcje konwersji nie zostaną dodane do Joomla!. Microsoft Excel. Administrator. Główny administrator). dlatego brak obsługi tego rozwiązania jest sporym przeoczeniem. jednak w czasie. praktycznie nie istnieje funkcja importu. Systemowi brakuje także opcji konwersji. Oznacza to trudności w przypadku chęci przeniesienia danych ze strony Joomla! w inne miejsce. zapisanych stron internetowych. Microsoft Outlook. Brakującą funkcjonalność można łatwo zaimplementować w postaci rozszerzenia. W porównaniu z wieloma systemami bazodanowymi. Microsoft Word. Chociaż możliwy jest bezpośredni dostęp do materiałów za pomocą narzędzi MySQL. elastyczność tego rozwiązania jest ograniczona. kiedy pisałem tę książkę. J e d y n y m dostępnym rozwiązaniem jest rozszerzenie Versioning. do których można przypisać użytkownika. która pozwoliłaby wprowadzać artykuły zapisane w plikach zawierających tekst sformatowany (np. Autor. Operator.

Poziomy interfejsu użytkownika. w serwisie randkowym lub na stronie logowania. ponieważ pozwala na utworzenie dodatkowych grup z nałożonymi ograniczeniami w przeglądaniu materiałów. ponieważ domyślnie informacje. gdy przesyłane są poufne dane (np. witryny eCommerce). takich jak Kerberos. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W możliwość przeglądania wyłącznie dwóch sekcji. począwszy od wersji 1. Dodatkowo system nie zawiera wbudowanej funkcjonalności pozwalającej na replikację danych. co pozwala na przechwycenie tych danych. Ogranicza to bezpieczeństwo. jest to także niemożliwe przy obecnej implementacji. dlatego nie jest możliwa skuteczna implementacja tej funkcji w postaci wtyczki. ponieważ z założenia stosowane są w przypadku witryn o dużym natężeniu ruchu. Zabezpieczenie tego typu warto stosować szczególnie w sytuacji. Właściwa kontrola dostępu powinna być wbudowana w samą platformę. niektóre z nich opisano w rozdziale 11. System nie obsługuje także zaawansowanych metod uwierzytelniania. Chociaż MySQL ma opcje replikacji danych.388 Joomla!. choćby ze względów bezpieczeństwa. że w zależności od tego. Joomla! zawiera wbudowaną obsługę SSL. Rozszerzenie JACLPlus umożliwia rozbudowanie kontroli dostępu w systemie Joomla!. Równoważenie obciążania i replikacja danych Wiele aplikacji C M S zawiera funkcje równoważenia obciążenia powiązane z serwerem. Na szczęście.5. Kompleksowe podejście do tego problemu jest systemowi Joomla! obce. Pamiętaj jednak. jak w przypadku systemów ze zintegrowanym r ó w n o w a ż e n i e m obciążenia i replikacją danych. Istnieje kilka metod tworzenia rozproszonej. jeśli odpowiednie zmiany nie zostaną wprowadzone w kodzie aplikacji. obsługa skórek Joomla! posiada d w a g ł ó w n e interfejsy użytkownika: część f r o n t o w ą i administracyjną. takie jak nazwa użytkownika i hasło. że opisane rozwiązania nie są w b u d o w a n e w Joomla!. grupy lub danej roli. kto . Brakuje mu także sprawdzonej architektury obsługi serwerów klastrowych. Network Information System (NIS). przesyłane są w postaci zwykłego tekstu. implementacja tego rozwiązania jest złym pomysłem. które przechowują (i pozwalają na edycję) te same artykuły. Pozwala to na stronach logowania lub w aplikacjach e C o m m e r c e otworzyć między przeglądarką a serwerem W W W bezpieczne. dlatego nie można liczyć na podobną pomoc techniczną. Windows NT Lan Manager (NTLM) lub Server Message Block (SMB). wieloserwerowej instalacji Joomla! z równoważeniem obciążenia. s z y f r o w a n e połączenie. Inne systemy C M S pozwalają na konstruowanie dodatkowych poziomów dopasowanych do uprawnień użytkownika. Oznacza to.

w postaci czatu. Konferencje — Konferencja może być przeprowadzana w formie wideo.: • Publikacja w sieci — Jedną z najważniejszych opcji groupware jest publikowanie d o k u m e n t ó w i i n f o r m a c j i przez c z ł o n k ó w g r u p y lub d a n e g o projektu. która u m o ż l i w i a s k u t e c z n ą k o m u n i k a c j ę . w s p ó l n e g o n a r z ę d z i a d o s z k i c o w a n i a lub innej a p l i k a c j i . wydarzeniach itd. dodanych dokumentach. j e s t f o r u m d y s k u s y j n e . M a ł e z m i a n y w p r o w a d z a n e w m e n u w o p a r c i u o grupę użytkownika nie m o g ą się równać z poziomami interfejsu użytkownika. które umożliwi dostosowywanie wyglądu strony do w y m a g a ń użytkowników. arkuszy kalkulacyjnych. P l a t f o r m ą . Publikacja nie oznacza jednak ogólnego. Dodatkowo wiele konkurencyjnych aplikacji typu C M S pozwala użytkownikom dopasować wygląd interfejsu za p o m o c ą j e d n e j z dostępnych skórek. Użytkownicy w s p ó ł p r a c u j ą w czasie rzeczywistym. że u ż y t k o w n i c y s p ę d z a j ą w systemie w i ę k s z o ś ć czasu pracy. wspólnej pracy grupy u ż y t k o w n i k ó w .. Standardowa funkcjonalność groupware Groupware to oprogramowanie. System zarządzania projektami — Niektóre aplikacje z a w i e r a j ą k o m p l e t n ą funkcjonalność zarządzania projektami. co pozwala na w s p ó l n ą (i bezkolizyjną) m o d y f i k a c j ę d o k u m e n t ó w . formularzy i innych o g ó l n y c h e l e m e n t ó w i n t e r f e j s u . publicznego dostępu do materiałów. N a j p o p u l a r n i e j s z y m p r z y k ł a d e m aplikacji z tej kategorii j e s t prawdopodobnie Lotus Notes. • Czego Joomla! nie potrafi 389 zalogowany jest w systemie. wyświetlany jest inny zestaw edytorów W Y S I W Y G .Rozdział 15. j a k i wirtualnych. Przykładowo istnieje możliwość rezerwacji p o k o j u k o n f e r e n c y j n e g o lub w i r t u a l n e g o pokoju na czacie do cotygodniowych spotkań.in. • • • • • . Forum — Komunikacja to niezbędny i kluczowy element współpracy grupowej. Kalendarz i zarządzanie czasem — Kalendarze wykorzystywane są do koordynacji zasobów zarówno fizycznych. włączając w to śledzenie projektów. T e m a t y p o j a w i a j ą c e się na nim s ą b e z p o ś r e d n i o p o w i ą z a n e z p r o j e k t a m i . F u n k c j a ta p o w i ą z a n a jest często z systemem kontroli wersji i możliwością wprowadzania komentarzy. wyznaczanie kamieni milowych i ścieżek krytycznych. który służy do organizacji. Email i komunikatory internetowe — System wysyłania e-maili służy w aplikacjach groupware do powiadamiania u ż y t k o w n i k ó w o n o w y c h publikacjach. d o k u m e n t ó w i konferencji). W Joomla! wszyscy u ż y t k o w n i c y oglądają ten sam szablon. m a j ą możliwość wspólnej modyfikacji dostępnych materiałów. za pośrednictwem sieci. Namiastka personalizacji (głównie związana z profilem użytkownika) możliwa jest dzięki rozszerzeniu Community Builder. Możliwe jest także skuteczne zarządzanie czasem. a wiadomości m o g ą zawierać odwołania do zasobów projektu (np. p o n i e w a ż sporo r o z w i ą z a ń g r o u p w a r e s k o n s t r u o w a n y c h j e s t w taki s p o s ó b . dostępnego w innych systemach. zarządzanie zasobami i ludźmi. Popularne f u n k c j e aplikacji groupware to m. a także inne f u n k c j e przydatne przy zarządzaniu. tylko na użytek w e w n ę t r z n y grupy p r a c u j ą c e j nad d a n y m z a d a n i e m . audio. Rozszerzenie to wymaga jednak dalszego dopasowania.

organizowania. • • N i e k t ó r e s y s t e m y C M S w y b i e r a n e są g ł ó w n i e ze w z g l ę d u na f u n k c j o n a l n o ś ć groupware. Na dodatek wykorzystanie Joomla! w tej roli nie jest dobrym rozwiązaniem. Odwiedzający portale takie jak Wp. jak i finansowe) z n a j d u j ą się w e wspólnej bazie. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • System przepływu pracy — Systemy tego typu umożliwiają realizację projektów w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy.). gdzie pojedyncza strona służy za p u n k t d o s t ę p u d o r ó ż n o r o d n y c h i n f o r m a c j i ( k u r s ó w akcji. jak można uzupełnić Joomla! o brakujące możliwości: . który ukończono.). ogłoszeń. p o n i e w a ż informacje o użytkowniku (zarówno dane osobiste.2) m o g ą śledzić kursy akcji. za pomocą f o r u m .pl (zobacz rysunek 15. Aplikacje tego typu m o ż n a zastosować także w roli portalu. a dokumenty lub informacje związane z projektem są automatycznie p r z e k a z y w a n e do ludzi odpowiedzialnych za kolejne etapy. a także śledzenia zmian wprowadzanych w materiałach umieszczonych w systemie. n a j n o w s z y c h w i a d o m o ś c i . Niektóre organizacje (szczególnie te. arkuszy kalkulacyjnych z zarysem budżetu lub prezentacji).). Oto lista najczęstszych funkcji zintegrowanych w ramach portalu wraz z sugestiami. W ramach tego systemu poszczególni użytkownicy sygnalizują o ukończeniu pewnych etapów. m o ż e zostać opublikowany lub udostępniony w sieci zewnętrznej.390 Joomla!. W tym wypadku oprogramowanie służy do udostępniania dokumentów (np. System zarządzania wiedzą — Stosowane rozwiązanie służy do zbierania. słuchać internetowych audycji radiowych. poza organizacją lub systemem. p o n i e w a ż systemy g r o u p w a r e w y m a g a j ą b a r d z o z a a w a n s o w a n y c h opcji bezpieczeństwa. komunikacji wewnątrz systemu (np. rozwiązań e C o m m e r c e (aukcji. zarządzania i dzielenia różnych form informacji. Z a z w y c z a j u ż y t k o w n i c y k o r z y s t a j ą c y z d a n e g o portalu s p ę d z a j ą na nim większość czasu poświęcanego na przeglądanie intemetu. sprawdzać pocztę. jednak brak integracji tych narzędzi utrudnia stosowanie Joomla! jako narzędzia pracy grupowej. prognozy pogody itd. map. własnej strony internetowej. Pojedyncze logowanie w systemie wystarcza do skorzystania z dostępnych usług. Koordynacja współpracy z systemami zewnętrznymi — Projekt. Poszczególne funkcje aplikacji groupware dostępne są dla Joomla! w postaci indywidualnych rozszerzeń. aplikacji internetowych (poczty. galerii zdjęć itd.). których brak w Joomla!. Funkcjonalność portalu Strony oparte na rozwiązaniach C M S to najczęściej elektroniczna wersja gazety lub periodyku. Przykładowo oprogramowanie groupware dla biur architektonicznych m o ż e automatycznie przesyłać ukończone plany konstrukcyjne do odpowiedniego wykonawcy. przeglądać anonse towarzyskie itp. katalogów firm itd. w których pracowników dzielą duże odległości) o d n o t o w u j ą znaczący wzrost produktywności dzięki zastosowaniu rozwiązań groupware. poczty elektronicznej itd.

np. • Czego Joomla! nie potrafi iysunek 15. Własne rozwiązanie tego typu na stronie Joomla! m o ż l i w e jest dzięki połączeniu z API M a p Google (www. Opcja tego typu dostępna jest także dla systemu J o o m l a ! — za p o ś r e d n i c t w e m usługi G o o g l e C u s t o m Search E n g i n e (http://bizsolutions. którymi można zarządzać w środowisku Joomla!. popularny Jobline. Osobista strona internetowa — Opcja bardzo popularna na stronach typu M y S p a c e i grono. popularny A d s M a n a g e r . Mapy — Popularną f u n k c j ą wielu portali jest dostęp do elektronicznych m a p i planowania podróży. • których można .com/apis/maps) lub zastosowaniu jednego z rozszerzeń integrujących Mapy Google w systemie Joomla! (w katalogu rozszerzeń z n a j d z i e s z np.Rozdział 15. Oferty pracy — W katalogu Joomla! znajdziesz wiele rozszerzeń do przeglądania 1 dodawania ofert pracy. G e o Visitors i Google Maps API).korzystać bez opuszczania . jednak większość witryn tego typu korzysta z rozwiązań oferowanych przez inne firmy. np.com/services).2. K o m p o n e n t 0 n a z w i e R a v e n s w o o d User H o m e P a g e s p o z w a l a u ż y t k o w n i k o m w i t r y n y na tworzenie własnych „ministron". ile o nim wiesz* Zobacz t a k i e : • Czyj to dekolt? Następne. 5ortal Wp. Ogłoszenia i anonse towarzyskie — W katalogu Joomla! znajdziesz wiele rozszerzeń do zarządzania ogłoszeniami.UK-t Flrmv [ S ^'brazki Słowniki Ogłoszenia DoCelu Mi'-'* WIRTUALNAPOLSKA Reklama w Szukaj Katalog stron VWWV więcej» ¿yi PoaU Twoja Poczta Twoja Pogoda Prosto DoCelu Csal Ts. • • • • • . Z a p o m o c ą narzędzia firmy G o o g l e możesz wstawić funkcję przeszukiwania własnej strony i internetu.pl ma viele usług. G o o g l e m a p s .google. zintegrowaną z w y g l ą d e m T w o j e j strony. Błogi Warszawa -^mJf DoCelu i WPmobi Aukcje wybierz miasto -» -mm* WPłv więcej as ja Najedź kursorem i rzuć kostką Ile wiesz o 'Tańcu z gwiazdami"? "Taniec z gwiazdami" sprawił. m o ż l i w o ś ć stworzenia w ł a s n e j strony w r a m a c h portalu. Izrael rozpoczął i n w a z » na Stretę Gazy 1 . a nawet prymitywnej implementacji tej funkcji w domyślnej instalacji Joomla! praca w roli serwera poczty wykracza poza możliwości Joomla!. Google i M S N . typu Prywatne wiadomości ( P M S — Private Message System).net. Konta Email — W i ę k s z o ś ć portali udostępnia u s ł u g ę poczty elektronicznej. np. p o z w a l a j ą c e j na p r z e c h o w y w a n i e na stronie poczty i innych plików.google. ^ "Zginęły dziesiątki terrorystów" ofensywa iądowa rozpoczęta • Reakcje świata na ofensywę lądową Izraela •Rada Bezpieczeństwa przeanalizuje sytuację yi * Gazprom zaapelował do Ukrainy o powrót d o n • Silne trzęsienie ziemi w Indonezji spowodowało panikę • Wincenty Różański nie żyje • Funkcja przeszukiwania sieci — Najpopularniejsze portale. m a j ą własne wyszukiwarki. trony 391 lin. M i m o istnienia wielu rozszerzeń. c z y jesteś fanem show? Sprawdź. że niejedna gwiazda miała okazię zaświecić mocniej.

Informacje sportowe — Wyświetlanie wyników sportowych i aktualnych wydarzeń j e s t b a r d z o p o p u l a r n ą f u n k c j ą w i e l u portali. skuteczne zarządzanie portalem w y m a g a zintegrowanego i przemyślanego panelu administracyjnego. takich jak http://www. W J o o m l a ! b r a k u j e integracji między poszczególnymi działami. c o m skłonił właścicieli portali do udostępnienia f u n k c j i w s t a w i a n i a w ł a s n e j muzyki. a zmiana prezentacji poszczególnych działów nie p o w i n n a nastręczać trudności. ponieważ oferują przewodniki.com). . Gty — Portale zawierają z reguły możliwość brania udziału w wieloosobowych grach internetowych pewnego typu. Weathermaster i Z Weather. dlatego nie są zalecane na stronach Joomla!. Usługi tego typu ogromnie o b c i ą ż a j ą zasoby serwera i łącza internetowe.392 Joomla!. Dla J o o m l a ! m o ż n a znaleźć wiele rozszerzeń zamieszczających wyniki sportowe.wakacje.com 0https://affiliates. portale z m i e r z a j ą w k i e r u n k u z a j ę c i a części rynku i n t e r n e t o w e j turystyki. systemy rezerwacji lotów. jeśli stanowią one grupę docelową T w o j e j strony. Informacje finansowe — Ceny akcji i inne informacje finansowe to podstawa portali dostarczających informacje w czasie bliskim rzeczywistemu. p o z w a l a j ą c y m na d a r m o w y dostęp do w i e l o o s o b o w y c h gier znanych z kasyna. Wieloosobowe gry p o z b a w i o n e p r z e m o c y są także n i e z w y k l e p o p u l a r n e w grupie kobiet w w i e k u 18-39 lat. Prezentacja ta m o ż l i w a j e s t w J o o m l a ! dzięki r o z s z e r z e n i o m J V T e m p o Easy W e a t h e r . Katalogi (białe i żółte strony) — Portale z w i e r a j ą często katalogi z informacjami k o n t a k t o w y m i w postaci k a t a l o g ó w białych i żółtych stron. a s k ł a n i a j ą u ż y t k o w n i k ó w do spędzania wielu godzin na stronie. dzięki rozszerzeniom. można wzbogacić Joomla! o większość funkcji portalowych. filmów i innych plików. W i t r y n y tego typu stają się coraz częściej z a u f a n y m źródłem informacji podczas planowania podróży.de. które generują zysk.whitepages. kluczowej dla uruchomienia i prowadzenia portalu. Muzyka i inne media — O g r o m n y rozrost Y o u T u b e . które uzupełniają system o f u n k c j e tego typu. Rozszerzenie Joomledia pozwala na integrację systemu Joomla! z p r o g r a m e m partnerskim Expédia. pakiety wakacyjnych i zniżki w wypożyczalniach samochodów. M i m o to m o ż e s z skorzystać z rozszerzania AllVideos. specjalne wycieczek. Gry na stronach W W W nie z u ż y w a j ą wielu zasobów serwera. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • Informacje turystyczne — M i m o istnienia wyspecjalizowanych stron. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie jednego z wielu k o m p o n e n t ó w J o o m l a ! d o konstrukcji w ł a s n e g o katalogu żółtych stron (np. które pozwala na zintegrowane zarządzanie materiałami audio i wideo udostępnianymi za p o m o c ą streamingu. na co warto zwrócić uwagę. • • • • • • Chociaż. Wygląd strony powinien być spójny. Białe strony m o ż n a w s t a w i ć na stronie za p o ś r e d n i c t w e m p r o g r a m u partnerskiego WhitePages. często różnica wynosi t y l k o 15 m i n u t .pl/. W tym czasie m o g ą być wyświetlane bannery. Sigsiu Online Business Index lub JAddresses). R o z s z e r z e n i e P l a y g a m e s j e s t k o m p o n e n t e m J o o m l a ! ł ą c z ą c y m się z n i e m i e c k i m serwisem Play. W k a t a l o g u r o z s z e r z e ń J o o m l a ! m o ż n a z n a l e ź ć m o d u ł y . Prognoza pogody — Zarejestrowani użytkownicy portalu m o g ą często skorzystać z prostej p r o g n o z y p o g o d y d o p a s o w a n e j do m i e j s c a zamieszkania.

eksportu i masowego przetwarzania dokumentów. Minimalna integracja funkcji groupware. jak i administratorów. • • • • Dotychczas miałeś okazję zapoznać się prawie ze wszystkimi funkcjami Joomla!. co utrudnia zarządzanie obciążeniem. • Czego Joomla! nie potrafi 393 'odsumowanie Fenomen aplikacji Joomla! nie sprawia.Rozdział 15. W rozdziale 16. który umożliwia skuteczną współpracę przy średnich i dużych dokumentach. Odwiedzenie tych stron może mieć dodatkowy walor edukacyjny. Ograniczone funkcje uwierzytelniania i niedostateczne zabezpieczenia. Niewielka liczba możliwości portalu — takich jak prywatne strony W W W — które są dostępne w komercyjnych produktach. że Joomla! jest nieodpowiednim wyborem dla witryn działających na wieloserwerowych klastrach. Brak zintegrowanej replikacji danych (możliwa jest odpowiednia konfiguracja MySQL. jego dopasowania do potrzeb użytkowników. . Znaczne ograniczenia pod względem możliwości interfejsu użytkownika. niezależnie od aplikacji Joomla!). W tym rozdziale przedstawiono kilka braków systemu w następujących dziedzinach: • • • Brak systemu kontroli wersji i zarządzania przepływem pracy. przedstawiono przegląd popularnych stron W W W działających dzięki temu systemowi. które mimo możliwości rozbudowania za p o m o c ą rozszerzeń nie d a j ą wysokiego poziomu bezpieczeństwa. przez co internetowa współpraca jest trudna i nieatrakcyjna zarówno dla użytkowników. że jest ona idealnym rozwiązaniem wszystkich potrzeb. Praktyczny brak opcji importu. ponieważ pozwala zapoznać się z różnymi sposobami realizacji i doboru rozszerzeń. który sprawia. Funkcjonalność r ó w n o w a ż e n i a obciążenia i replikacji dostępna wyłącznie na poziomie serwera W W W (bez udziału Joomla!).

394 Joomla!. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W .

które p o m o g ł y b y Ci p o p r z e z p o r ó w n a n i e udoskonalić s w o j ą witrynę. który o b s ł u g u j e stronę. n a z w ę s z a b l o n u . że wyszczególnione witryny b ę d ą nadal dostępne w przyszłości. Takie ograniczenie zwiększa szanse. p o p u l a r n y c h stron o p a r t y c h na aplikacji Joomla!. Z e względu na z r ó ż n i c o w a n i e społeczności J o o m l a ! m o ż e s z mieć kłopot z o d n a l e z i e n i e m stron p o d o b n y c h do T w o j e j . dlatego „ w i t r y n y w i d m a " zostały w y k l u c z o n e . • • .c o m m e r c e . Przedstawione strony spełniają poniższe kryteria: • Znacząca pozycja w danej dziedzinie — Strona m u s i z a w i e r a ć p r z y z w o i t ą ilość materiałów. a także wiele innych. które wzbogacają funkcjonalność strony — Wizyta na stronach tego typu pozwala przyjrzeć się realnemu zastosowaniu wielu rozszerzeń. Każda strona przedstawiona jest w kontekście zastosowania technologii Joomla! — znajdziesz tu listę rozszerzeń zainstalowanych na stronie. strona nie powinna wyglądać nieatrakcyjnie. które są p r z y n a j m n i e j co j a k i ś czas uaktualniane. W t y m r o z d z i a l e w y s z c z e g ó l n i o n o w i e l e u d a n y c h . G ł ó w n ą m i a r ą dla t e g o k r y t e r i u m był PageRank w Google na m i n i m a l n y m poziomie 5.16 Rzut okiem na popularne strony oparte na Joomla! Przykłady skutecznego z a s t o s o w a n i a systemu zarządzania treścią J o o m l a ! m o ż n a znaleźć w wielu różnych dziedzinach — od zarządzania nieruchomościami. Profesjonalny wygląd strony i przejrzysta adaptacja interfejsu Joomla! — Biorąc pod uwagę powszechną dostępność darmowych i komercyjnych szablonów Joomla!. informacje o dostawcy usług internetowych. po telewizję dla dzieci. Większość wymienionych stron dostępna jest w internecie co najmniej od dwóch lat. Zastosowanie jednego lub więcej rozszerzeń Joomla!. listę f u n k c j i s p o ł e c z n o ś c i o w y c h . Zapoznanie się z nimi może pomóc Ci odnaleźć nowe pomysły na zmianę wyglądu i funkcjonalności T w o j e j witryny. e .

Shenk lab.joomlacatalog.1) zawiera informacje w y k r a c z a j ą c e poza prosty zbiór pytań i odpowiedzi. Jorg Schroer. demonstrują wszechstronność systemu.cat). Wydział Biologii Molekularnej Princeton Strona internetowa Wydziału Biologii Molekularnej Uniwersytetu Princeton (zobacz rysunek 16.ieam. Nie znaczy to. ponieważ autor książki włada wyłącznie dwoma języka (tym drugim jedynie w podstawowymi zakresie). PhD D e f e n s e Investigating Proteins that Stimulate Transcription from the Adenovirus Major Late Promoter G r a d u a t e Student Perspectives m" J**(| § if Jphfinjf «» <• -makm. Rysunek 16. ¡. www.. Wraz z r o z s z e r z e n i e m z a s t o s o w a n i a Joomla! dobór stron stał się prawdziwym wyzwaniem. J a n 6 ( 2 : 0 0 ) S C H 107 H u m a y r a Ali. Lotest N e w s Kristina Sinsimer Receives Kirschstein A w a r d Postdoc B e e s o n Receives Kirschstein A w a r d m C o w l e s A w a r d e d Kirschstein Funding . Strona wydziału zawiera informacje dla studentów. Powodem takiego stanu rzeczy.com. umieszczane są tu także artykuły na tematy związane z biologią molekularną oraz informacje o przełomach w dziedzinie genetyki. które opisano w tym rozdziale. Studenci są j e d n ą z najaktywniejszych grup programistów. które oparto na technologii Joomla!.396 Joomla!. a także popularność wśród różnych webmasterów. że brakuje atrakcyjnych i popularnych witryn korzystających z Joomla! w innych językach (np. A multinucleate cell resulting f r o m fusion of infected endothelial cells. W przeglądzie umieszczono wyłącznie strony w języku angielskim. • My c h o i c e t o p u r s u e graduate work after y e a r s of w o r k i n g a s a 1 laboratory technician I w a s a difficult o n e . które oprócz o l ś n i e w a j ą c e g o w y g l ą d u nie o f e r u j ą o d w i e d z a j ą c y m zbyt wiele. dlatego opisanie stron w innych językach nie byłoby na zadowalającym poziomie. w z b o g a c a j ą społeczność Joomla!. Te. k t ó r e m i m o s w o j e j p o p u l a r n o ś c i zostały k i e p s k o z a p r o j e k t o w a n e . T w o viral proteins have been detected by immunofluorescence (orange and m a g e n t a ) . a także strony.. dlatego warto odwiedzić stronę www. oprócz wzorowego spełniania wymogów CMS. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W P o w y ż s z e w a r u n k i p o z w o l i ł y o d r z u c i ć strony. jest promowanie oprogramowania open source na uniwersytetach. Strony akademickie Istnieje spora liczba stron akademickich. wykładowców i osób zainteresowanych biologią molekularną MOLECULAR About Faculty & Research Postdocs BIOLOGY I V£ Graduate Undergraduate Resources ri Molecular Biology • search Associated Programs Calendar U p c o m i n g Events lue. którzy p r o g r a m u j ą c rozszerzenia. która zawiera wiele interesujących pozycji.1.

nwlbio. p h o t o g r a p h s a n d o b j e c t s of a n t i q u i t y w i t h partic e x c l u s i v e r e f e r e n c e t o W i l l i a m S h a k e s p e a r e . his life. Postdocs. which < • t o p r o m o t e in t h e e v e r y p a r t of t h e w o r l d t h e a p p r e c i a t i o n a n d s t u d y of t h e p l a y s a n d of W i l l i a m S h a k e s p e a r e a n d g e n e r a l a d v a n c e m e n t s of S h a k e s p e a r i a n k n o w l e d g e • t o m a i n t a i n a n d p r e s e r v e t h e S h a k e s p e a r e B i r t h p l a c e p r o p e r t i e s f o r t h e b e n e f i t of t h e • t o p r o v i d e a n d m a i n t a i n f o r t h e b e n e f i t of t h e n a t i o n a m u s e u m a n d l i b r a r y of b o o k s .ot i n i o r i T h e Shakespeare Birthplace T r u s t world is nsidered the most significant Shakespeare ch W e have three core objectives. also care for H a r v a r d House. Poll. google-analytics Zastosowane rozszerzenia Kanały RSS — Brak Szablon — W ł a s n y Adresy przyjazne Nawigacja robotom internetowym — Nie okruszkowa — Nie Główne sekcje — Faculty & Research. Associated Programs. której celem jest opieka nad pięcioma domami Shakespeare'a (są jej własnością). musisz koniecznie odwiedzić tę stronę. Visit ShaKespeare Ho Viii>. Shakespeare Birthplace Trust Mit. Graduate. f o r w h i c h w e c a r e f o r t h e b e n e f i t of t h e n a t i o n . p i c t u r e s . r e c o r d s of h i s t o r i c i n t e r e s t . Strona z a j m u j e się także p r o m o c j ą dzieł S h a k e s p e a r e ' a na świecie. Jeśli z a m i e r z a s z u d a ć się do Stratford-upon-Avon.2) r e p r e z e n t u j e o r g a n i z a c j ę charytatywną. F r o m t h i s p a g e y o u can: . Calendar Minimalna E-commerce szerokość — Nie — Nie — 800 • • • Funkcje społecznościowe me Shakespeare Birthplace Trust Strona T h e Shakespeare Birthplace Trust ( z o b a c z rysunek 16. relating to We S h a k e s p e a r e . home of t h e Museum of British Pewter. Undergraduate.2.Rozdział 16. w o r k s a n d t i m e s IHIfflTOTfH F o r m e d i n 1847 w i t h t h e p u r c h a s e of S h a k e s p e a r e ' s the Trust has since acquired four other houses Birthplace.princeton. Resources. • Rzut okiem na popularne strony oparte na Joomla! • • • • • • • • • • • URL — Uruchomiona Właściciel http://www.edu/ — 2004 397 — Uniwersytet Princeton Page Rank Google — 6/10 Programy partnerskie — Brak — com_expose. Rysunek 16.

Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • • • • • • • • • • • URL — Uruchomiona Właściciel PageRank Programy Zastosowane Kanały PSS Szablon http://www. JIIA Versione 02.shakespeare. Museums.jiia.398 Joomla!. JIIA Indici. Każde wydanie publikacji ma przywilej bycia umieszczanym w katalogach bibliotek narodowych kilku krajów. JIIA Versione 01. • • • • • • • • • • • URL — www.com Versatility II robotom internetowym — Nie Adresy przyjazne Nawigacja okruszkowa — Tak Główne sekcje — JIIA Repositories. JIIA Scientific Committee. JIIA Links . Events & Conferences. Library & Archive. Activities a n d Events. Supporting U s Minimalna E-commerce szerokość—1024 — Tak — Nie • • • Funkcje społecznościowe Journal of Intercultural and Interdisciplinary Archaeology Jest to strona d o m o w a (zobacz rysunek 16. S h o p for G i f t s and B o o k s . M a m b o m a p rozszerzenia Brak — Własny robotom internetowym — Tak Adresy przyjazne Nawigacja okruszkowa — Tak Główne sekcje — W i l l i a m S h a k e s p e a r e . JIIA News. it Uruchomiona Właściciel PageRank Programy Zastosowane — 2003 — Journal of Intercultural and Interdisciplinary Archaeology Google — 5/10 partnerskie — Google AdSense — Kontakt.org. PayPal rozszerzenia Kanały RSS — Tak Szablon — Rockettheme.3) periodyku archeologicznego Journal of Intercultural and Interdisciplinary Archaeology (JIIA). Education. RSS. JIIA Honour Committee.uk/ — 2004 — Shakespeare Birthplace Trust educational charity Google — 6/10 partnerskie — Brak — Virtuemart.

Our motto is. multimedia organization dedicated to career development of students and industry professionals. Graphic User Interactive Learning and Development (GUILD) G U I L D is a training ba. Rysunek 16. latest additions. Acta Terrae Septemcastrensis Joui iij l (ISSN 1583-1817). .3. « EUR Donate N o w . • JIIA D o n o r s and Friends ULRYCH University learn English On-line RocketTheme Template Club iMacoanici IOSA. Journal of Intercultural and Interdisciplinary Archaeology Top Menu Home Contact Us About JIIA JIIA Latest N e w s P.4) poświęcona jest kursom z zakresu multimediów dla studentów i osób pracujących. Statistics Members: ? News: 33 W e b Links: 44 Visitors: 207981 Minimalna E-commerce szerokość — Tak — 640 Funkcje spolecznościowe — Nie Graphic User Interactive Learning and Development (GUILD) Strona Graphic User Interactive Learning and Development (GUILD) (zobacz rysunek 16.ealta virtuale per i Beni Culturali What is Open Knowledge? JIIA Eprints Best Practices JIIA Eprints Policies JIIA Eprints OAI Archive Popular Open Access Journals Open Access Repositories JIIA Eprints O A I Archive Open Access Policies JIIA Eprints Policies 399 Donate to JIIA! • JIIA Home » JIIA Repositories » JIIA Indici > JIIA Scientific Committee ' JIIA Honour Committee ' JIIA Versions 01 »• JIIA Versione 02 » JIIA News * JIIA Links Other M e n u » JIIA Newsflashes Er it et Amount.4. Funerary Practices In Europe. • Rzut okiem na popularne strony oparte na Joomla! Rysunek 16.Rozdział 16. Training T o d a y with the Technology of Tomorrow. before and after the Roman Conquest (3rd century PC-3rd century AD). Proceedings of the 8th International Colloquium of Funerary Archaeology. VI q ) 2007.it Open Archaeology Open Knowledge Foundation JIIA E p r i n t s R e p o s i t o r y r l a t e s t a d d i t i o n s JIIA News Wi it?«» by A d m i t » » « stoi JIIA Eprints Repository.

C o m m u n i t y N e w s . T h o m a s . G a m i n g N e w s .AVT or DFT LP I op AT IN WEATHER.T.2007•• . Poll Kanały Szablon • • • • • RSS — T a k (RSS i A t o m ) — ddj005 robotom internetowym — Tak Adresy przyjazne Nawigacja okruszkowa — Nie Główne sekcje — Student Profiles. a także artykuły na temat wszystkich zagadnień związanych z e d u k a c j ą (zobacz rysunek 16. A R T I S T .5). AYP VIDE Report Cards 2007-2003) REVIVED RI5TMAS ' i ? A. RSS.r. Classes. Profesjonalne tworzenie stron WN 1W • U • • URL — Właściciel PageRank http://mguiIdonline.2007-2008 SIX District. Organizations.CONDITIONS AND THREAT OF TROPICAL STORM (VIDE Territorial Report Card ' J | 102708 CAREER AND TEC I EDUCATION PUBLIC FORUM IST. Rysunek 16.H.d. P VJDE Report Cards 2007-2008) §. In M y Opinion. Artist Profiles.3 SJTJ District A'. Q AEFLA Funding Announcement ? .OF. Zastosowane rozszerzenia Banners.E N.200.5. >MAS IN D I ' .400 Joomla!. T e a c h e r s G r o u p .com — Graphic User Interactive Learning and Development Google — 3/10 — Ajax Shoutbox. A Ki!-.q Education officials and representatives of both the administrators and teachers unions met on Thursday to discuss the development of a readjusted school calendar