Praca Kontrolna Z BHP

inż.mgr. Mirosław Walas

Temat Pracy
Choroba zawodowa

Choroba Zawodowa
• Choroba powstająca wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającymi czynniki szkodliwe dla zdrowia.(hałas, nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne)itp.

Choroby Zawodowe
• Występują po dłuższym okresie przebywania w niesprzyjających warunkach a ich przebieg i leczenie jest długo trwałe. Są zazwyczaj chroniczne lub przewlekłe i często prowadzą do trwałej utraty zdrowia.

Do chorób zawodowych zalicza się:
• • • • • • Choroba mikrofalowa Gorączka metaliczna Ołowica Pylica Rozedma płuc Zespół cieśni nadgarstka

Praca kontrolna wykonana przez
Arkadiusza Antosiewicza Kl.IA inf.