P. 1
Encyklopedia minerałów i skał - Jizi Koufinsky

Encyklopedia minerałów i skał - Jizi Koufinsky

|Views: 1,541|Likes:

More info:

Published by: Anna Piątkowska on Oct 19, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2011

pdf

text

original

ILUSTROWANA ENCYKLOPEDIA MINERAŁY I SKAŁY Jizi Koufinsky Przekład: Krzysztof Jakubowski DELTA Strona 2: Sfaleryt - Cavnic (Rumunia); rzeczywista

wielkość kryształów do 12 mm Strona 4: Ametyst - Porkura (Rumunia); rzeczywista wielkość kryształów do 4 cm Strona 5: Odsłonięcie skał bazaltowych - Rovne koło Semily (Czechy) Tytuł oryginału: The Illustrated Encyclopedia of Minerals & Rocks Tekst: Jizi Koufimsky Rysunki: Karel Drchal Z języka angielskiego przełożył: Krzysztof Jakubowski Redaktor: Elżbieta Skrzyńska Redaktor techniczny wydania polskiego: Elżbieta Kacprzak Korektor: Elżbieta Kijewska (c) AYENTINUM NAKŁAD ATELSTYf, s. r. o., 1995 (c) Copyright for the Polish edition by Oficyna Wydawnicza "Delta W-Z" Warszawa, tel ./fax 42-70-05 Wszelkie prawa rozpowszechniania, łącznie z rozpowszechnianiem przez film, fotokopie i inne środki techniczne - a także w postaci roszczeń i wyciągów - zastrzeżone dla Wydawnictwa Aventinum, Praha ISBN 83-7175-085-4 Skład i łamanie: "Coronei" Warszawa Druk i oprawa: Polygrafia, Praha 3/23/02/72-01 Słowo wstępne 7 Człowiek i kamień 9 Pojęcia podstawowe 14 Własności minerałów 15 Pochodzenie i występowanie minerałów 23 Rozdział 1. Pierwiastki rodzime 29 Rozdział 2. Siarczki i związki pokrewne 43 Rozdział 3. Halogenki 69 Rozdział 4. Tlenki 75 Rozdział 5. Węglany 127 Rozdział 6. Siarczany i związki pokrewne 141 Rozdział 7. Fosforany i związki pokrewne 153 Rozdział 8. Krzemiany 167 Rozdział 9. Związki organiczne 237 Rozdział 10. Meteoryty i tektyty 245 Skorowidz nazw minerałów i skał 251 Człowiek od niepamiętnych czasów podziwiał niezrównaną urodę kształtów i barw minerałów. Ludzie pierwotni nie umieli wyjaśnić niektórych właściwości i piękna kamieni i uznawali je często za efekt działania sił nadprzyrodzonych. Wielu kamieniom przypisywano niezwykłą moc, wierząc w ich wpływ na los człowieka. To przekonanie przetrwało zresztą aż do czasów obecnych.

Minerały są jednym z najwspanialszych tworów natury, nic więc dziwnego, że liczba ich miłośników i kolekcjonerów stale rośnie. Dzieje się tak pomimo wszelkich zawiłości nauki o minerałach - mineralogii. Badania minerałów bowiem wymagają dobrej znajomości podstaw chemii, fizyki oraz wielu innych nauk pokrewnych. Sama tylko niezwykle trudna krystalografia może wielu zniechęcić do studiów mineralogicznych, nawet jeśli są one traktowane jedynie jako hobby. W zamierzeniu książka ta stanowi przede wszystkim wprowadzenie do mineralogii, a tym samym próbę zaprezentowania najważniejszych wiadomości z tej dziedziny. Świadomie zrezygnowano w niej z rozbudowania części teoretycznej, starając się raczej zwrócić uwagę na wiele interesujących szczegółów ze wszystkich dziedzin nauk mineralogicznych. Część ogólną poświęcono bliższej analizie wielorakich związków między człowiekiem i minerałami oraz wyjaśnieniu podstawowych pojęć z zakresu mineralogii i geologii, których znajomość jest niezbędna dla każdego prawdziwego miłośnika świata minerałów. Zasadniczą część książki stanowią rozdziały poświęcone pierwiastkom i związkom chemicznym tworzącym poszczególne gromady minerałów, które zostały usystematyzowane zgodnie ze stosowaną obecnie klasyfikacją naukową. Opis każdego minerału zawiera dane dotyczące składu chemicznego, podstawowych właściwości fizycznych oraz informacje o genezie i występowaniu poszczególnych minerałów, a także o ich zastosowaniu praktycznym w dawnych czasach i obecnie. Przedstawiono również charakterystykę najważniejszych rud kopalin metalonośnych oraz nagromadzeń złożowych surowców niemetalicznych, a także kamieni szlachetnych i ozdobnych. Nie zapomniano również o barwnej historii odkrycia niektórych minerałów, interesującej etymologii ich nazw oraz o wielu innych związanych ze światem minerałów ciekawostkach. Oddana do rąk Czytelników książka spełni swoje zadanie, jeśli pomoże im dostrzec i zrozumieć piękno zadziwiającego świata minerałów, co może przynieść każdemu uważnemu obserwatorowi wiele radości i satysfakcji. Jizi Koufimsky Ilustrowana Encyklopedia minerałów i skał charakteryzuje się oryginalnością ujęcia tematu, co różni ją wyraźnie od innych opracowań z tej dziedziny. Jej twórcą jest dr Jizi Koufimsky, znakomity znawca kamieni szlachetnych i ozdobnych, długoletni kustosz Muzeum Narodowego w Pradze, które szczyci się jedną z najprzedniejszych kolekcji mineralogicznych w Europie. Dzięki temu autor posiadł nie tylko wszechstronną, iście encyklopedyczną znajomość świata minerałów, ale również prawdziwe i głębokie zamiłowania. Stąd zapewne wywodzi się doskonałe wyczucie kolekcjonerskich zainteresowań i pasji. Wysokie kompetencje autora w połączeniu z talentem popularyzatorskim sprawiły, że oprócz precyzyjnych informacji o naturze minerałów znajdziemy w jego dziele także rozliczne ciekawostki i cenne wskazówki wzbogacające wiedzę każdego prawdziwego miłośnika pięknych kamieni. Wielostronne walory tej książki zyskują potwierdzenie w licznych przekładach. W encyklopedii zostały uwzględnione przede wszystkim aktualne dane wynikające z postępu nauk mineralogicznych oraz odkryć nieznanych dotychczas stanowisk występowania niektórych minerałów. Obfity i starannie dobrany materiał ilustracyjny, zawierający wyłącznie fotografie barwne w sposób istotny podnosi walory poznawcze tej publikacji. Jestem przekonany, że dostrzeże je również polski odbiorca, podzielając wspólną satysfakcję poznawania tajemnic i niepowtarzalnej urody świata minerałów. Krzysztof Jakubowski Ludzie zawsze i wszędzie pragnęli poznać tajemnice natury, by móc czerpać z jej bogactw dla własnego pożytku. Od zamierzchłych pradziejów aż po czasy współczesne obserwujemy zależność między rozwojem kultury i cywilizacji a przyrodą. Na przestrzeni całej historii istotnym wyznacznikiem rozwoju kulturowego człowieka był jego ścisły związek z zasobami surowców mineralnych, ściślej mówiąc - umiejętność ich wykorzystania. Skalne tworzywo jest tak samo ważne dla współczesnych ludzi, jak było niegdyś

dla człowieka pierwotnego, który wytwarzał zeń narzędzia i broń. Starożytni Egipcjanie wydobywali kruszce i stosowali kamień do budowy miast; człowiek XX wieku eksploatuje ogromne ilości najrozmaitszych surowców mineralnych niezbędnych do produkcji materiałów budowlanych oraz paliw. Ludzie pierwotni, nie znający narzędzi i ubrań, mieli niewielkie potrzeby. Najważniejszym minerałem była wówczas sól kamienna, której złoża odkrywano, śledząc instynktowne zachowanie zwierząt. Dopiero później, w miarę doskonalenia umiejętności korzystania z pracy rąk i umysłów, zaczęto zwracać uwagę na znaczenie surowców skalnych. W poszczególnych okresach epok kamiennych skały służyły człowiekowi przede wszystkim do wytwarzania narzędzi i broni. Początkowo wykorzystywano naturalne odłamki skalne i otoczaki wapieni i piaskowców. Niebawem jednak okazało się, że bardziej przydatne są zakończone ostrymi krawędziami kawałki kwarcu, krzemieni lub obsydianu, które odłupywano, a następnie wygładzano. U schyłku epoki kamiennej odkryto rudy miedzi, które zaczęto wytapiać w otwartym ogniu, a z czasem w specjalnych piecach. Z chwilą odkrycia rud cyny (kasyterytu) w złożach aluwialnych człowiek poznał możliwości łączenia miedzi i cyny, odkrywając, że brąz, czyli stop obu tych metali, ma znacznie większe walory użytkowe niż czysta miedź. Oznaczało to początek nowego etapu w dziejach ludzkości -epoki brązu. Umiejętność zastosowania brązu rozprzestrzeniała się stopniowo wzdłuż dolin Nilu i Eufratu, obejmując następnie cały region śródziemnomorski. Ponieważ jednak miedź i cyna były bardzo drogie, jeszcze przez długi czas podstawowym surowcem, z którego wykonywano narzędzia powszechnego użytku, pozostawały zwykłe skały. Równocześnie rosło znaczenie kamienia jako materiału budowlanego. Pierwsze pałace z kamienia wzniesiono w dolinie Nilu oraz w Mezopotamii, a do budowy piramid w Egipcie wykorzystano bloki wapienne o ogromnej masie. Epoka żelaza rozpoczęła się dopiero około 3000 lat temu. Pozyskiwanie żelaza z rud jest bowiem procesem bardziej skomplikowanym, wymagającym znacznie wyższych temperatur niż wytapianie miedzi i cyny. Wskazówką dla poszukujących rud żelaza było zapewne charakterystyczne, krwistoczerwone zabarwienie powierzchniowych partii złóż. Rudy wytapiano przy użyciu węgla drzewnego, uzyskując znaczne ilości żelaza wykorzystywanego jako tańszy substytut drogiego brązu. Odkrycie metalurgii żelaza zapoczątkowało bezprecedensowy rozwój rolnictwa i rzemiosła. W okresie średniowiecza żelazo szybko staje się najszerzej wykorzystywanym metalem. Rudy żelaza wydobywano początkowo z powierzchniowych odkrywek, a następnie z płytkich kopalń podziemnych. Średniowieczni górnicy używali skrajnie prostych narzędzi, ale systematycznie doskonalili techniki wydobycia. Stopniowo opuszczali stare kopalnie, wyeksploatowane w czasach rzymskich, i podejmowali poszukiwanie nowych złóż. Szybki rozwój górnictwa żelaza nastąpił zwłaszcza w okresie panowania Karola Wielkiego* (742-814) na obszarze Francji oraz przede wszystkim w Europie Środkowej, głównie na terenie Czech, Słowacji, Saksonii oraz Styrii. Ślady dawnego górnictwa w tych rejonach zachowały się aż do czasów obecnych. Dysponujemy stosunkowo bogatą wiedzą na temat średniowiecznych metod wydobywania minerałów, lokalizacji głównych złóż oraz stosowanych technik górniczych. Zawdzięczamy to przede wszystkim Georgiusowi Agricoli (1494-1555), znakomitemu lekarzowi i mineralogowi, który znaczną część swego życia spędził na terenie Czech w Jachymovie (był to wówczas jeden z najważniejszych europejskich ośrodków górnictwa srebra). Główne dzieła Agricoli: De re metallica libri XII (Dwanaście ksiąg o górnictwie i metalurgii) oraz De natura fossilium libri X (Dziesięć ksiąg o naturze kamieni), uznawane są za najwcześniejsze i najwszechstronniejsze opracowania naukowe z dziedziny mineralogii, górnictwa i metalurgii. W miarę rozwoju produkcji przemysłowej nieustannie wzrastało zapotrzebowanie na rudy metali, paliwa kopalne i inne surowce mineralne niezbędne dla metalurgii, produkcji wyrobów chemicznych, szklarskich, ceramicznych, ogniotrwałych oraz przemysłu materiałów budowlanych.

Pliniusz wspomina także o szmaragdowych soczewkach. dla przemysłu lotniczego i kosmicznego). a następnie wzbogacali swą wiedzę. Procesy te zachodzą z całą intensywnością również w dobie obecnej. Najstarsze przekazy na ten temat dotarły z Indii oraz krajów położonych we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. że często przypisywał im magiczną moc. przeważnie greckiego pochodzenia. I tak 10 dzisiaj wydobycie rud żelaza nie jest już tak ważne jak sto lat temu.). John) na Morzu Czerwonym (szlachetne oliwiny -chryzolity) oraz w południowo-wschodnim Egipcie (szmaragdy). Początki wydobycia i zastosowania kamieni szlachetnych sięgają czasów prehistorycznych.e.gliptyka. który lud zapoczątkował ich obróbkę. których używał cesarz Neron (37-68 n. Najstarsze rzymskie gemmy (kamienie szlachetne cięte w formie wklęsłej . założyli wiele warsztatów. 11 Po upadku cesarstwa rzymskiego tradycje sztuki gliptycznej kontynuowano przede wszystkim w Bizancjum. czerpiąc wiadomości o kamieniach szlachetnych od ludów zamieszkujących Azję i Afrykę Północną. rudy metali lekkich (m. Rozwinęli ją Rzymianie. Już w epoce kamiennej ludzie zainteresowali się złotem. pochodzą z czwartego tysiąclecia p. jak choćby w Peru i Meksyku. gdzie narodziła się sztuka rzeźbienia i grawerowania klejnotów . Od najdawniejszych czasów klejnoty. na wyspie Zebirget (St. nic zatem dziwnego. z których wykonywano tłoki pieczętne w Babilonie i Asyrii. Oczywiście surowce zaliczane do tej grupy zmieniały się na przestrzeni dziejów w zależności od postępów nauki i techniki.in. Coraz powszechniejsze wykorzystywanie surowców mineralnych wpływało na wzrost ich wydobycia oraz doskonalenie metod pozyskiwania i przetwarzania kopalin. Odwieczny związek człowieka z kamiennym tworzywem przejawia się nie tylko w praktycznym zastosowaniu skał i minerałów w wielu gałęziach przemysłu. które miało ogromne znaczenie przed pięćdziesięcioma laty. Umiejętność obróbki kamieni szlachetnych przywędrowała ze Wschodu do Grecji. Grawerowane kamienie szlachetne.).Surowce mineralne stały się również niezbędne dla rozwoju rolnictwa (nawozy mineralne). znalezione w Etrurii (Toskania). Wiele szczegółów na temat występowania złóż kamieni szlachetnych i opisów budowy kryształów zawiera poświęcona historii naturalnej praca Pliniusza Starszego (zm.intaglia. Obecnie za surowce strategiczne uważa się mineralne substancje radioaktywne.e. Niektóre bogactwa mineralne zyskały miano surowców "strategicznych".kamee). których pochodzenia nie potrafił wyjaśnić. szafiry). którzy przejęli metody pracy od Greków. . Rzymscy szlifierze kamieni. n. w 79 r. Wspaniałą złotą biżuterię i inne wyroby ze złota sprzed kilku tysięcy lat odnajdywano przede wszystkim w rejonach. ropę naftową oraz niektóre inne minerały cenione na równi z diamentami. Równie dawno rozpoznano złoża w Sri Lance (rubiny. gdzie znajdowały się pokaźne złoża kamieni szlachetnych. Człowiek zwrócił uwagę na harmonię postaci kryształów. takich jak miedź i brąz. ozdoby i figurki kultowe wytwarzano również z mniej "szlachetnych" materiałów. przede wszystkim na południu Italii. wykazują wyraźne wpływy egipskie. gdzie złoto występowało w obfitości. To właśnie ze złota sporządzone zostały pierwsze ozdoby biżuteryjne. W epoce brązu w tym samym celu wydobywano miedź i srebro. ale nie sposób dziś dociec. lub ze skał o niezwykłych barwach i kształtach. które z łatwością dawało się wytapiać i odlewać. podobnie jak pozyskiwanie niektórych metali niezbędnych do produkcji wysokogatunkowej stali. Są to surowce niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa narodów. lub wypukłej . Wzmiankę tę uznać można za pierwszy przekaz na temat technicznego zastosowania szlachetnego minerału.n . Ludzi zawsze fascynowało niepospolite piękno niektórych minerałów.e.

Ze wszystkich stron świata przywożono do Pragi drogocenne kamienie. których prawie nigdy nie używano w stanie surowym. opublikowanej w Pradze w 1609 roku. racjonalizmu. Pogoń za modą i poszukiwanie wciąż nowych wzorów sprawiło. W drugiej połowie XVII wieku do sztuki wkracza barok. Zmieniają się upodobania i rośnie zamiłowanie do luksusu. Pierwsze symptomy tego zjawiska pojawiły się we Francji. Szczytowy okres rozwoju artystycznej obróbki kamieni szlachetnych przypadł na przełom XVI i XVII wieku. Strojenie się w klejnoty. stopniowo obejmując wszystkie dziedziny życia. otaczająca się klejnotami i innymi cennymi przedmiotami. Do najważniejszych ośrodków tego handlu należały wówczas Bagdad i Kair. z pochodzenia Holender. Niemal pełną listę najcenniejszych kamieni oferowanych wówczas na rynkach Bliskiego Wschodu zawarł w pochodzącym z XIII wieku traktacie o kamieniach szlachetnych arabski kupiec Ahmed ben Jusuf al Teifassi. który ogarnął całą Europę w XII-XIV stuleciu. ale także w celu podkreślenia własnego statusu finansowego.W okresie wczesnego średniowiecza. Powstała nowa warstwa społeczna. zmienił się stosunek człowieka do kamieni drogocennych. Na obszarze Czech prowadzono wówczas intensywne poszukiwania kamieni szlachetnych. a na dworze Rudolfa II gromadzili się sławni artyści i uczeni. a zarazem wszechstronny uczony i znakomity znawca kamieni szlachetnych. nie tylko z racji ich zdobniczych funkcji. W zapomnienie poszły stosowane niegdyś powszechnie na terenach Europy Zachodniej i Środkowej metody obróbki kamieni szlachetnych. Wyraźnie ożywił się też handel kamieniami szlachetnymi. całkiem naturalne w czasach prehistorycznych i rozpowszechnione zwłaszcza w świecie starożytnym. które mają podkreślać potęgę możnowładców i Kościoła. że starano się zachować jak największą masę drogocennych kamieni. grupa posiadaczy drogocennych kamieni ograniczała się w zasadzie do możnowładców oraz dostojników kościelnych. zaczęto teraz uważać za grzeszny zbytek. ale również dlatego. Zaniechano wówczas eksploatacji wielu złóż kamieni szlachetnych. osobisty lekarz cesarza Rudolfa II. W okresie gotyku dominowały bardzo proste sposoby obróbki przezroczystych i przeświecających kamieni szlachetnych. Jej autorem był Anselmus Boetius de Boot. Wczesne chrześcijaństwo przenosiło punkt ciężkości z afirmacji życia doczesnego na życie wieczne. zwłaszcza w Europie. głowy świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego. Powstają wówczas monumentalne budowle. Nic zatem dziwnego. Na znaczeniu zyskały duże miasta leżące na szlakach wiodących z zasobnych złóż wschodnich do Europy. a z czasem także w innych krajach kontynentu. Przez długi czas metody obróbki były raczej mało skomplikowane nie tylko ze względu na ubogie środki techniczne. Na nowo rozkwitła rzemieślnicza obróbka kamieni szlachetnych. że wiele ważnych informacji o kamieniach szlachetnych i metodach ich obróbki odnaleźć można w słynnej 12 księdze Gemmarum et lapidum historia (Historia kamieni drogocennych i pospolitych). W XIV stuleciu. wyzwolił ponowne zainteresowanie kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi. ważnym ośrodkiem europejskiej sztuki gliptycznej stała się Praga. Szlifierze starali się usunąć najbardziej rażące niedoskonałości kamieni. Rozkwit sztuki. a także rozwoju nauki i technologii. W drugiej połowie XVIII wieku pod wpływem nowego prądu filozoficznego. Po rozpadzie cesarstwa rzymskiego sztuka obróbki kamieni wyraźnie podupadła. zwłaszcza w okresie panowania Karola IV. szczególnie w drugiej 13 . że do wyrobu biżuterii oprócz kamieni naturalnych zaczęto powszechnie używać imitacji szklanych. kiedy to Praga stała się siedzibą Rudolfa II. które obrabiano w licznych miejscowych warsztatach rzemieślniczych. a następnie nadawali im powierzchniowy poler. W znacznej mierze przyczyniło się do tego upowszechnienie światopoglądu przyjmującego zupełnie inną hierarchię wartości.

a ich ceny znów wzrosły. Niektóre skały. Mineralogia jest nauką. Poszukiwano przede wszystkim atrakcyjnych kamieni naturalnych. kryształy syntetyczne. Obroty finansowe związane z pozyskiwaniem kamieni szlachetnych rozwijają się na ogromną skale. Wszystkie jednak mają tę samą symetrię. które też są wprawdzie nieorganicznymi substancjami naturalnymi. Nauka zajmująca się badaniem skał określana jest mianem petrografii (petrologii). Zewnętrzna. lecz wynikiem działania ściśle określonych praw. najczęściej nieorganiczną substancją naturalną o ustalonym składzie chemicznym. Bliższe obserwacje wskazują. zwanych kryształami. Nie trwało to długo i już wkrótce kamienie naturalne odzyskały swą popularność. Wzmożony popyt na kamienie szlachetne przyczynił się do zintensyfikowania poszukiwań nowych złóż oraz odkrycia nie znanych wcześniej kamieni ozdobnych. jak i petrografia związane są ściśle z naukami geologicznymi. ale składają się z rozmaitych 14 minerałów. Podkreślenie naturalnego charakteru procesów powstawania minerałów wyklucza z zakresu tak pojmowanej definicji produkty syntezy laboratoryjnej. powtarzalną w najmniejszych nawet cząstkach kryształu. W określonych warunkach większość minerałów samorzutnie przybiera postać prawidłowych brył ograniczonych gładkimi ścianami. Cecha homogeniczności oznacza. Tym różnią się minerały od skał. która zajmuje się badaniem minerałów. ponieważ nie spełniają one warunku homogeniczności i tworzą z reguły całe serie warstw. Jej zadaniem jest nie tylko opis cech zewnętrznych oraz właściwości substancji mineralnych. zwanych . Mineralogia szczegółowa [systematyczna] zajmuje się opisem cech poszczególnych minerałów i ich odmian. gnejsy). która występuje w skorupie ziemskiej zazwyczaj w stanie stałym. np. granity. wapienie. bazalty. ale także wyjaśnienie ich genezy i przemian. które zaliczane są do określonych grup [gromad] na podstawie przyjętych kryteriów klasyfikacyjnych uwzględniających najczęściej przesłanki chemiczne oraz krystalostrukturalne. Chociaż niektóre minerały przybierają podczas krystalizacji właściwą sobie postać. Na przełomie XIX i XX wieku o popularności kamieni ozdobnych w znacznym stopniu zaczyna decydować moda. Mineralogia ogólna zajmuje się badaniami własności fizycznych i chemicznych minerałów oraz wyjaśnianiem warunków ich powstawania [mineralogia genetyczna]. O prawidłowości budowy decyduje regularne rozmieszczenie najmniejszych nawet 15 wewnętrzna cnaraKieryzuje się zatem uporządkowaną siecią przestrzenną. marmury lub kwarcyty. to ich pokrój zewnętrzny bywa zróżnicowany. Ponadto skały tworzą wielkie. że poszczególne części minerału mają te same właściwości fizyczne i chemiczne. płacąc za nie wysokie ceny. że kryształy tych samych minerałów mają niemal zawsze tę samą postać. Sztuczną biżuterię szczególnie chętnie noszono w latach dwudziestych. Zarówno mineralogia. znacznie rzadziej w ciekłym. Pierwsze sukcesy w produkcji syntetycznych kamieni szlachetnych spowodowały jednak czasowe zachwianie pozycji rynkowej prawdziwych kamieni. że postać kryształu nie jest kwestią przypadku. określającą zarazem własności fizyczne i chemiczne substancji krystalicznych.połowie XIX wieku. która charakteryzuje się periodycznym rozmieszczeniem poszczególnych elementów. ale nie zaliczamy ich do minerałów. składają się wyłącznie z jednego minerału [skały monomineralne]. symetryczna postać kryształu jest więc następstwem jego uporządkowanej budowy wewnętrznej. co decyduje o homogeniczności minerału. Można zatem sformułować wniosek. zwarte partie skorupy ziemskiej (np. w tym także syntetyczne kamienie szlachetne lub fazy krystaliczne powstające podczas procesów metalurgicznych. Minerał jest homogeniczną. jak np. Elementy symetrii występujące w kryształach pozwalają na wyróżnienie siedmiu dużych grup.

16 Zasadniczy wpływ na formę wykształcenia postaci kryształów mają warunki fizyczne.układami krystalograficznymi. gdzie wytrącają się z krążących roztworów wodnych lub gazowych. na przykład często spotyka się deformacje wzrostu kryształu. d) jednoskośny. wzajemnie przenikających się kryształów noszą nazwę skupień ziarnistych. b) skalenoedr. Kryształy powstające w sprzyjających warunkach środowiskowych. Bezładnie rozmieszczone zbiorowiska ciasno zrośniętych. najczęściej nie mogą tworzyć prawidłowo wykształconych ścian. a przede wszystkim w melafirach. Skupienia kryształów rozwijające się w owalnej wnęce tworzą tak zwane geody. e) trójskośny. Dobrze rozwinięte kryształy powstają również w próżniach i szczelinach skalnych. ich dalszy rozwój może odbywać się jedynie w kierunku wolnej przestrzeni. b) diamentu Osie symetrii w poszczególnych układach krystalograficznych: a) układ regularny. umożliwiających ich łatwy wzrost i rozprzestrzenienie. występujące głównie w próżniach spotykanych w niektórych skałach magmowych. rombowy. a także swoiste cechy otaczającej materii skalnej. mają zazwyczaj prawidłowe formy i doskonale wykształcone ściany. Szybka krystalizacja prowadzi zazwyczaj do powstawania kryształów szkieletowych o słabo wykształconych ścianach. Zniekształcenia niektórych ścian kryształów. Są one określane niekiedy mianem agregatów krystalicznych. Składają się one z ogromnej liczby maleńkich kryształków bez wyraźnych zarysów ścian i ograniczonych zazwyczaj przypadkowymi powierzchniami. Struktura kryształów: a) grafitu. pojawiające się w czasie ich wzrostu lub pod wpływem procesów wietrzenia. tym bardziej perfekcyjna jest postać kryształu. f) heksagonalny lub trygonalny (romboedryczny) 18 Struktura heksagonalna płatków śniegu Asymetryczny kryształ kwarcu zbudowane z niezwykle drobnych ziarn rozpoznawalnych jedynie pod mikroskopem. zrosty kryształów. Zawsze jednak stałą wartość mają kąty między płaszczyznami analogicznych ścian kryształu. Tempo wzrostu kryształów jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o doskonałości wykształcenia ścian kryształu. Znacznie rzadziej spotykane są w przyrodzie minerały nie wykazujące budowy krystalicznej. . Określane są one mianem minerałów amorficznych [bezpostaciowych] i zaliczane są zazwyczaj do substancji mineralnych. c) rombowy. tetragonalny. b) tetragonalny. Różne charakterystyczne postacie kryształów kalcytu: a) romboedr. Skupienia minerałów krystalicznych. c) słup 17 Skupienia niemal równolegle ułożonych kryształów. Generalnie rzecz biorąc. noszą nazwę druzy [szczotki krystalicznej]. fonolitach i bazaltach. im wolniej następuje wzrost. noszą nazwę skupień zbitych. stanowią cechę charakterystyczną wielu minerałów i są pomocne przy ich identyfikacji. Jeżeli rosnące kryształy przylegają do powierzchni skały. Szczególną rolę odgrywa tutaj temperatura i ciśnienie. jednoskośny. Kryształy minerałów o prostszym składzie chemicznym oraz bez obcych domieszek są zwykle lepiej wykształcone i mają mniejszą liczbę ścian. Powierzchnie dużych kryształów są zazwyczaj prążkowane [zbrużdżone] i mogą być chropowate oraz matowe. wyrastających ze wspólnej podstawy. heksagonalny i regularny. w których następuje ich wzrost. Są to tzw. Właśnie owe kąty są podstawowym kryterium w diagnostycznych badaniach krystalograficznych. Są to układy: trójskośny. Występujące w przyrodzie kryształy nie zawsze są doskonale wykształcone. Kryształy tworzące druzy i geody ułożone są zazwyczaj w mniej lub bardziej regularny sposób. trygonalny.

kalcyt.talk. Podatność i charakter łupliwości jest ważną cechą diagnostyczną. struktura wewnętrzna tych minerałów nie odpowiada postaciom ograniczającym te kryształy.ortoklaz. ołowiu. Łupliwości nie należy mylić ze skłonnością do oddzielności. czyli stopień ich odporności na uszkodzenia mechaniczne przy próbie zarysowania powierzchni danego minerału. Poniżej opisano główne własności fizyczne minerałów. W zależności od stopnia przepuszczalności światła wyróżnia się minerały: przezroczyste. potrójne itd.in. Minerały. Często można je odnieść również do całych grup kryształów.korund. ile razy kolejne umieszczone na niej minerały (od 1 do 10) są twardsze od talku (który jako najbardziej miękki ma stopień 1). . Gęstość względna wskazuje. Światło padające na powierzchnię danego minerału 20 tylko częściowo przenika do jego wnętrza. wykazują zależności wektorowe i są odmienne w różnych kierunkach.Wzrostem pojedynczych osobników kryształów rządzą określone prawa. Łupliwość jest cechą ściśle związaną z twardością.apatyt.kwarc. 7 . przełam muszlowy. uporządkowanych według wzrastającej skali twardości: 1 . ile razy badana substancja mineralna jest cięższa od wody o tej samej objętości w temperaturze 4°C. 19 Gęstość [masa właściwa. Stąd też istnieją pewne wyraźne zależności między postacią kryształów a ich własnościami fizycznymi. Ich geneza może być różna. Skala Mohsa ma wyłącznie charakter względny i nie pozwala stwierdzić. Jest to zdolność minerału do pękania i oddzielania się pod wpływem zewnętrznego nacisku lub uderzenia wzdłuż określonych płaszczyzn (tzw. haczykowaty. że są one lżejsze. 8 . płaszczyzn łupliwości) uzależnionych od jego budowy krystalicznej. która nie wykazuje związku z kierunkami płaszczyzn sieciowych kryształów.) w minerałach powoduje zwiększenie ich masy. co pozwala je określać opisowo jako np. Twardość poszczególnych minerałów określa się zazwyczaj za pomocą skali twardości Mohsa. nieprzezroczyste. 10 .fluoryt. większa zaś zawartość wody w minerałach sprawia. tym bardziej jest on przezroczysty. Większa zawartość pierwiastków ciężkich (np. Budowa wewnętrzna minerałów decyduje nie tylko o postaci zewnętrznej. która składa się z dziesięciu wskaźnikowych minerałów. Im więcej promieni przechodzi przez minerał. do oznaczania innych stosuje się specjalne przyrządy. 9 . ale zawsze jest rezultatem zmiany składu pierwotnej materii kryształu i zastąpienia jej inną substancją. zwane niekiedy kryształami fałszywymi. Ważną cechą minerałów jest twardość. ziarnisty itd. cieczy ciężkich. 3 . 4 . m. Mimo zewnętrznego podobieństwa. ciężar właściwy] określana jest stosunkiem masy do objętości. Szczególnie ważną grupę cech fizycznych ułatwiających rozpoznawanie minerałów stanowią ich własności optyczne. niektóre bowiem promienie świetlne odbijają się lub załamują.). jak na przykład twardość. półprzeźroczyste [przeświecające]. Gęstość minerałów oznacza się rozmaitymi metodami. rozpadają się pod wpływem nacisku wzdłuż nierównych i przypadkowych powierzchni określanych mianem przełamu.topaz. rtęci. Minerały o stabilnym składzie chemicznym charakteryzują się stałą masą. które nie wykazują łupliwości. 2 gips. takie jak gęstość czy też promieniotwórczość. łupliwość lub własności optyczne. Inną interesującą formą występowania minerałów sąpseudomorfozy. srebra i in. Natomiast inne własności fizyczne. których określenie nie wymaga zastosowania specjalistycznej aparatury. zwracając szczególną uwagę na te. 6 .diament. Do dokładnego określania twardości bezwzględnej służą specjalne przyrządy zwane sklerometrami. 5 . ale także określa ich cechy fizyczne. Tworzą one wówczaspmwidlowe zrosty bliźniacze (podwójne. za pomocą wagi hydrostatycznej lub też przy wykorzystaniu do pomiarów tzw. Przełamy charakteryzują się pewnymi swoistymi cechami. Niektóre z tych własności można badać okiem nieuzbrojonym. Niektóre cechy fizyczne. nie są uzależnione kierunkowo.

Można ją stwierdzić za pomocą płytek lub filmów fotograficznych. procesy sedymentacyjne (głównie w środowisku wodnym) oraz procesy metamorficzne (metamorfizm). jest niezwykle efektowne i z tego powodu demonstrowane bywa na ekspozycjach w wielu muzeach mineralogicznych. Połysk minerałów jest zjawiskiem wywołanym odbiciem promieni świetlnych od ich powierzchni. albo też efektem domieszek barwiących substancji czy też mechanicznych wtrąceń obcego pigmentu. przede wszystkim od zdolności absorpcji światła przez minerał. Różnorodne są także sposoby powstawania minerałów w warunkach naturalnych. c) aragonitu 21 Przykłady kierunków łupliwości w różnych minerałach: a) galeny (układ regularny). Tak więc przy opisie warunków występowania minerałów należy uwzględniać także aspekt czysto geologiczny. metaliczny. kolejna stała cecha rozpoznawcza każdego minerału. 22 Minerały. Minerały powstają pod wpływem rozmaitych procesów. bliźniak karlsbadzki). . c) miki wykazującej tylko łupliwość jednokierunkową Połysk minerałów określa się w zależności od jego charakteru i intensywności. Wiele minerałów (na przykład kwarc) spotyka się niemal wszędzie. np. ściśle mówiąc. Rysa pozwala odróżnić minerał barwny od zabarwionego. promieniami X lub katodowymi emitują charakterystyczne światło. tłusty. różnią się stopniem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej. Zależy on od wielu czynników. Niekiedy zabarwienie może być spowodowane defektem sieci krystalicznej. Zjawisko luminescencji. Zjawiskiem występującym w niektórych minerałach jest promieniotwórczość naturalna. podobnie jak pierwiastki chemiczne. które dzieli się zazwyczaj na trzy główne typy: procesy magmowe (wulkaniczne). wywołanym np. pojawiają się bowiem jako rezultat metalicznego odblasku na powierzchni niektórych minerałów nieprzezroczystych. umożliwiające identyfikację określonych minerałów. lub. wnikania wody lub innych zmian chemicznych. jest. Jej nazwa wywodzi się od sposobu uzyskiwania proszku mineralnego przez potarcie minerału o twardą i szorstką powierzchnię. W mineralogicznej praktyce diagnostycznej wykorzystuje się również zjawisko luminescencji. Rysa. przy czym wyróżnia się następujące rodzaje: diamentowy. szklisty. Do rejestrowania i pomiarów promieniowania używane są rozmaite typy liczników scyntylacyjnych Geigera-Mullera. inne występują niezwykle rzadko. matowy itd. barwą sproszkowanego minerału. Ten sam minerał może pojawiać się w różnych zespołach mineralnych (paragenezach). szczególnie w świetle ultrafioletowym. nieszkliwionej płytki porcelanowej. b) ortoklazu (tzw. napromieniowaniem. Zabarwienie [tzw. Szczególny charakter mają tak zwane barwy metaliczne. które powstają wspólnie w takich samych warunkach i w określonym środowisku geologicznym. Barwa postrzegana przez ludzkie oko jest albo barwą własną minerału uwarunkowaną jego podstawowym składem chemicznym. jedwabisty.Barwa minerału może być określona jako wrażenie wzrokowe wywołane rodzajem padającego światła lub też zdolnością pochłaniania [absorpcji] części promieni świetlnych przechodzących przez minerał. jeśli minerał jest twardy. b) kalcytu (układ trygonalny). Różne zrosty bliźniacze kryształów: a) gipsu. przez zarysowanie pilnikiem albo nożem. Niektóre minerały poddane naświetlaniu promieniami ultrafioletowymi. barwy naleciałe] pojawiać się może również na skutek interferencji promieni świetlnych wzdłuż cieniutkich warstewek powstałych podczas utleniania minerału. Również wielu kolekcjonerów specjalizuje się w gromadzeniu minerałów luminescencyjnych.

Mogą mieć strukturę zarówno grubo-. a przede wszystkim obsydiany. ponieważ krzepną powoli. Zjawiskiem typowym na obszarach niedawnej aktywności wulkanicznej są gorące źródła. Podczas erupcji magmy większość lotnych składników uchodzi w przestrzeń i dzięki temu skały szybko krzepną. fenokryształy porfirowe [prakryształy]. Magma to ruchliwa. często w postaci lawy.in. Gabra zawierają przede wszystkim skalenie wapniowe i pirokseny. których ucieczka jest utrudniona. zawierający liczne pierwiastki i związki chemiczne. Melafiry są w zasadzie skałami bazaltowymi 24 wieku paleozoicznego i mezozoicznego [paleobazalty]. Dioryty są zbliżone do granitów. natomiast anortozyty zbudowane są niemal wyłącznie ze skaleni wapniowych [plagioklazów]. Skały 25 . Jeśli wdzierająca się magma krzepnie poniżej powierzchni Ziemi. Fonolity mają z reguły szare zabarwienie. W obrębie mikroziarnistej masy pojawiają się często tzw. powstają skały nazywane skałami plutonicznymi lub głębinowymi (intruzyjnymi). Skały wylewne (wulkaniczne) zastygają na powierzchni Ziemi. które można prześledzić badając produkty ich oddziaływania (skały magmowe) lub też obserwując aktywne wulkany. W powolnie zastygającej magmie jako pierwsze krystalizują minerały ciemne. gorąca materia. (ekstruzyjnych). jasna mika i kwarc. zaś ich struktura jest zazwyczaj drobnoziarnista lub szklista. jak drobnoziarnistą. Niekiedy trudno jest rozróżnić poszczególne składniki mineralne. Najczęściej występującymi skałami wylewnymi są bazalty. a tworzące je minerały mają dostatecznie dużo czasu na spokojną krystalizację. Do skał wylewnych zaliczane są także szkliwa wulkaniczne. ale w ich składzie przeważają minerały ciemne. Powstaje ona w ogniskach magmowych. skalenie wapniowe [plagioklazy] i ciemna mika. owe pustki są częściowo lub całkowicie wypełnione różnymi minerałami. noszą 23 nazwę skał wylewnych lub wulkanicznych. W procesie powstawania minerałów skał magmowych istotną rolę odgrywają składniki lotne. Skały żyłowe tworzą się w szczelinach starszych formacji skalnych i nie osiągają z reguły dużej miąższości. siarki i metali. Powstawały one przeważnie w okresie trzeciorzędu i charakteryzują się ciemnym zabarwieniem. co prowadzi do powstawania żył rudnych. Charakteryzują się strukturą ziarnistą. W skałach wylewnych często spotyka się kuliste pustki pozostałe po ulatniających się gazach. Znajdują się wśród nich minerały z grupy oliwinu. której głównym składnikiem jest stop krzemianowy z rozpuszczonymi w nim gazami i przegrzanymi roztworami wodnymi. kwarcu i miki. przypuszczalnie na głębokości ponad 6-10 km. m. Najbardziej rozpowszechnionymi głębinowymi skałami magmowymi są granity zbudowane głównie ze skaleni sodowych. która wydostała się na powierzchnię Ziemi. Kryształy te tworzą się przed zastygnięciem pozostałej masy magmy i w związku z tym są doskonale wykształcone. Skały tworzące się z zastygającej magmy. które powstają w ścisłym związku z intruzjami magmowymi. Głębinowe skały magmowe zastygają pod pokrywą starszych skał. charakteryzujące się większą gęstością i wyższą temperaturą topnienia. które usytuowane są w głębokich partiach skorupy ziemskiej. a ich skład mineralny jest zbliżony do gabra. Pod wpływem ruchów skorupy ziemskiej oraz innych procesów zachodzących w ogniskach magmowych następuje wyciśnięcie magmy. Wyróżnia się także skały zylowe. amfibole. Syenity są w istocie granitami pozbawionymi niemal kwarcu. W następnej kolejności krystalizują składniki jasne.Minerały skał magmowych powstają dzięki procesom. która przemieszcza się w górne partie skorupy ziemskiej lub zastyga w postaci lawy na powierzchni Ziemi. Wpływają one na przebieg krzepnięcia magmy i sprzyjają gromadzeniu się pierwiastków rzadkich (wchodzących w skład gorących roztworów wodnych lub gazowych). takie jak skalenie sodowe.

Ogromną rolę w powstawaniu sedymentów odgrywają organizmy żywe. Żyły rudne mają zazwyczaj formy ciał płaskich. które sprzyjają mineralizacji kruszcowej oraz krystalizacji cennych kamieni szlachetnych. Pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych. Pierwotne złoża kasyterytu [głównego minerału cyny] występują w postaci typowych żył kruszcowych lub też niekiedy spotykane są w pegmatytach. W wyniku przeobrażenia pierwotnych skał magmowych (o niskiej zawartości krzemionki) powstają serpentynity i amfibolity. Są to z reguły gruboziarniste skały typu granitu. ołów. Tak powstają okruchowe skały osadowe. Najpospolitszym typem złóż żyłowych są rudy siarczkowe. a tworzące się minerały określane są jako minerały kontaktowe. gnejsy. Skały ilaste zbudowane są z najdrobniejszej frakcji ziarn mineralnych. żelazo. Do typowych skał żyłowych zaliczane są również pegmatyty. W trakcie różnorodnych procesów pomagmowych. że pegmatyty uznawane są przez zbieraczy minerałów za szczególnie interesujące formacje skalne. Zachodzące wówczas przeobrażenia skał noszą nazwę metamorfizmu kontaktowego [termicznego]. zarówno roślinne. piaskowce złożone z ziarn mineralnych lub okruchów innych skał scementowanych spoiwem. Wszystkie skały podlegają nieustannym przemianom. które powstają w stosunkowo wysokich temperaturach rzędu 500-600°C [stadium pneumamatolityczne dyferencjacji magmy]. Nic więc dziwnego. nikiel. skałami złożonymi niemal wyłącznie z kwarcu i łyszczyków. Wśród pierwiastków tworzących nagromadzenia w żyłach rudnych występują najczęściej: złoto. Procesy te. jak i zwierzęce [osady organogeniczne]. skał wapiennych. Rozpadające się skały w postaci drobnych ziarn lub większych okruchów są wymywane i przenoszone przez wodę. np. fyllity oraz rozmaite typy łupków krystalicznych. Większość skał zmetamorfizowanych charakteryzuje się łupkowatą teksturą. wody oraz organizmów żywych procesom wietrzenia i erozji ulegają skały znajdujące się na powierzchni Ziemi. Skały mogą ulegać metamorfizmowi także pod wpływem wysokich temperatur spowodowanych erupcjami roztopionej lawy. bizmut. Związane są one głównie z grejzenami. Do często występujących okruchowych skał osadowych należą m. zachodzących po zastygnięciu magmy. kobalt. . Pegmatyty obfitują w liczne pierwiastki rzadkie. Szczególnie podatne na przeobrażenia w strefach kontaktowych są skały osadowe. Żyły rudonośne tworzą się podczas oziębiania się gorących roztworów wodnych [hydrotermalnych] przesyconych gazami i zawierających substancje mineralizujące. W zmieniających się warunkach środowiskowych następuje przeobrażenie pierwotnych skał i ich przekrystalizowanie prowadzące do powstawania nowych minerałów. pojawiają się warunki sprzyjające powstawaniu bogatych złóż mineralnych. cynk. a przede wszystkim granitów. tworząc następnie potężne serie osadów. Złoża żyłowe związane są głównie z intruzjami skał magmowych. tzn. zachodzące w przedziale temperatur 20CMK)00C. żyły bogate w kruszce siarczkowe. Do najbardziej rozpowszechnionych skał metamorficznych zaliczane są mln. miedź.zawierające tego typu fenokryształy noszą nazwę porfirów. arsen. Skały metamorficzne [przeobrażone] mogą powstawać w wyniku różnorodnych procesów.in. antymon i rtęć. prowadzą do wypełnienia szczelin i pustek skalnych w górnej strefie skorupy ziemskiej. które powstają w końcowym stadium krystalizacji magmy zasobnej w składniki lotne. 26 Wiele gatunków fauny morskiej ma części szkieletowe zbudowane z węglanu wapnia lub Krzemionki. ale mianem metamorfizmu określane są zjawiska zachodzące pod wpływem oddziaływania odpowiednio wysokich ciśnień i temperatury. a następnie tworzą wtórne nagromadzenia w rejonach niekiedy bardzo odległych od pierwotnego miejsca ich występowania. srebro. Po śmierci organizmów ich szczątki szkieletowe gromadzą się na dnie morskim. ale mogą także tworzyć struktury wydłużone lub nieregularne.

Minerały tzw. paragenezy alpejskiej spotykane są niekiedy w postaci druz [szczotek krystalicznych] wypełniających pustki i szczeliny skalne. Żyły typu alpejskiego, charakteryzujące się doskonale wykształconymi kryształami różnych minerałów, szczególnie często występują w rejonie Alp; stąd wywodzi się ich nazwa. Gorące roztwory wodne o temperaturze poniżej 400°C migrujące wśród skał powodują powstawanie skupień typowych zespołów mineralnych na ścianach szczelin i innych pustek skalnych. 27 Rozdział 1 PIERWIASTKI RODZIME Skróty: Tw. - twardość; G - gęstość (ciężar właściwy); R. - rysa Pierwiastki, poza kilkoma wyjątkami, rzadko tworzą osobne minerały. Spośród 109 znanych pierwiastków chemicznych zaledwie 22 występuje w postaci czystej, czyli rodzimej. W rzeczywistości jest ich nieco więcej, ponieważ niektóre pierwiastki tworzą różne minerały, np. węgiel może występować zarówno w postaci diamentu, jak i grafitu. Pierwiastki zaliczane do grupy metali lekkich nie tworzą własnych minerałów ze względu na zdolność do szybkiego utleniania się w warunkach naturalnych, co ogranicza możliwość ich zachowania się w stanie rodzimym. Ogólnie można powiedzieć, że im większa skłonność danego pierwiastka do wchodzenia w związki chemiczne, tym mniejsze prawdopodobieństwo naturalnego występowania w czystej postaci. Dlatego na przykład żelazo rodzime spotyka się w przyrodzie o wiele rzadziej niż czyste złoto, chociaż skorupa ziemska zawiera ponad 4% żelaza, złota zaś tylko niespełna kilka milionowych procent. Naturalnie stopy międzymetaliczne (np. amalgamaty) ujmowane są zazwyczaj w systematyce minerałów w grupie pierwiastków. 29 Regularny; Tw. 2,5-3; G. 8,4 do 8,9 g/cm3; miedzianoczerwona; połysk metaliczny; R. czerwonobrazowa Miedź była prawdopodobnie pierwszym metalem użytkowanym przez człowieka. Przyczyniło się do tego zapewne duże rozpowszechnienie złóż rud miedzi oraz stosunkowo łatwa obróbka tego metalu. Starożytni Rzymianie nadali miedzi nazwę cuprum, wiążąc ją z odkryciem w owym czasie złóż na Cyprze. Miedź występuje przede wszystkim w różnych złożach rudnych, najczęściej w związkach z innymi pierwiastkami, chociaż niekiedy spotykana jest również w stanie rodzimym. Zazwyczaj tworzy nieregularne, krzaczasto rozgałęzione skupienia kryształów. Czysta miedź, podobnie jak większość minerałów zawierających ten metal, ma zazwyczaj wyraźnie zabarwioną powierzchnię. Jest to najczęściej błękitny nalot azurytu lub zieleń malachitu. Miedź rodzima krystalizuje z roztworów hydrotermalnych lub też w wyniku przemiany siarczków miedzi w powierzchniowych partiach kruszcowych żył rudnych (zwanych strefą cementacji). Główne złoża miedzi rodzimej występują w USA (Michigan), Australii, Wielkiej Brytanii (Kornwalia) i w Rosji (Ural). [W Polsce niewielkie wystąpienia miedzi rodzimej w postaci drobnych, krzaczastych skupień kryształów pojawiają się sporadycznie w Sudetach (m.in. Pogórze Kaczawskie)]. 30 Regularny; Tw. 2,5-3; G. 9,6 do 12 g/cm3; srebrzystobiałe, żółtawe na powierzchni z brązowymi, wpadającymi w czerń odcieniami; połysk silnie metaliczny; R. srebrzystobiała Srebro, podobnie jak miedź, występuje nie tylko w związkach, ale również jako czysty metal (srebro rodzime), wykorzystywany przez człowieka od najdawniejszych czasów. Archeolodzy odnaleźli srebrną biżuterie w grobowcach królów chaldejskich z czwartego tysiąclecia? p.n.e. Najstarsze europejskie kopalnie srebra, eksploatowane przez Fenicjan i Kartagińczyków, odkryto na terenie dzisiejszej Hiszpanii. W późniejszym okresie ważnymi ośrodkami górnictwa srebra były Saksonia (Freiberg) i Czechy, gdzie wydobywano srebro od VII wieku. Po odkryciu Ameryki

importowano srebro z Meksyku i Peru, co spowodowało załamanie się europejskiego przemysłu wydobywczego. Zdarzało się, że srebro osiągało taką samą wartość jak złoto, np. w Japonii złoto i srebro ceniono na równi aż do XVII stulecia. Dlatego też kraje zasobne w złoża srebra przeżywały swój rozkwit w okresie intensywnej ich eksploatacji. 31 Srebro rodzime występuje zazwyczaj w postaci splątanych nitek (drutów) tworzących niekiedy kłębki. Często również tworzy nieregularne płytki, blaszki, inkrustacje i skupienia, a także zwarte bryłki. Regularne kryształy są rzadsze. Czyste srebro powstaje zazwyczaj w wyniku rozkładu siarczkowych rud srebra, na przykład galeny i argentytu, tworząc wzbogacenia w strefie utleniania żył kruszcowych. Najważniejsze znane dziś złoża europejskie występują w Norwegii (Kongsberg). Poza obszarem Europy największe wystąpienia srebra rodzimego znajdują się w Meksyku i Ameryce Północnej (Jezioro Górne), na Ałtaju w Rosji (Ziemnogorsk). W niektórych złożach, np. w okolicy Schneeberg w Niemczech oraz w Peru, znaleziono pokaźne bryły rodzimego srebra o masie kilku ton. W Jachymovie (Czechy), gdzie jeszcze w XVI wieku wydobywano duże ilości srebra z bogatych powierzchniowych żył rudnych, znaleziono nici srebra dochodzące do 30 cm długości. Podobne znaleziska stwierdzono w złożu Kongsberg (Norwegia). W złożach saskich, przede wszystkim w słynnej kopalni Himmelsfurst w okolicy Freibergu, a także w Schneeberg i innych złożach, często spotykano naturalne płytki srebra o długości ponad 40 cm. Świeżo wydobyte srebro rodzime ma wspaniałą, srebrną barwę i połysk, które jednak szybko znikają w kontakcie z powietrzem; srebro wówczas ciemnieje, pokrywając się warstwą siarczku srebra. Rodzime srebro jest metalem miękkim, dlatego wytwarza się stopy srebra z innymi metalami, używane do wyrobu monet i w jubilerstwie. Różne związki srebra stosuje się w medycynie i przemyśle fotograficznym. Regularny; Tw. 2,5-3; G. 15,5 do 19,3 g/cm3; złocistożółte do białawego (w przypadku dużych domieszek srebra); połysk metaliczny; R. złocistożółta do srebrzystej Złoto jest metalem, który w historii odgrywał zawsze ogromną rolę. Przez całe wieki marzenia o złocie kojarzyły się z wizją bogactwa i władzy. Dlatego też alchemicy próbowali wytworzyć złoto sztucznie, nie osiągając jednak w tej dziedzinie sukcesu. Badania archeologiczne wskazują, że kruszec ten był najprawdopodobniej pierwszym metalem poznanym przez człowieka, który poszukując złota wśród żwirów i piasków rzecznych wzbogacał stale swą wiedzę praktyczną, przydatną w dalszych odkryciach. Najstarsze zachowane przedmioty ozdobne ze złota pochodzą z wczesnej epoki kamiennej. Wartość złota musiała być zawsze wyjątkowo wysoka, ponieważ używano go do wyrobu monet już w VII wieku przed naszą erą. Złoto występuje w skałach zwykle w stanie tak wysokiego rozproszenia, że nie można go dostrzec gołym okiem. Tworzy cienkie, miękkie blaszki, nitki, rzadziej ziarna oraz bryłki, które należą do prawdziwych rzadkości. Najpiękniejsze płatki złota rodzimego znaleziono w bloku skalnym w pobliżu Krepie w południowych Czechach. Największe bryłki (samorodki) złota pochodzą ze złóż w Ameryce Północnej oraz ze stanu Wiktoria w Australii, gdzie w pobliżu Ballarat znaleziono w 1869 r. samorodek o masie 85 kg. Jeżeli już samo złoto jest rzadkością, to tym większą osobliwością muszą być wyjątkowe znaleziska doskonale wykształconych ośmiościennych lub 32 sześciennych kryształów. Złoto nie utlenia się i w normalnych warunkach nie wiąże się z innymi pierwiastkami. Dlatego złoto w przyrodzie spotykane jest zazwyczaj w czystej postaci i bardzo rzadko występuje w stanie związanym. Złoto rodzime wytrąca się najczęściej wprost z gorących roztworów wodnych lub powstaje w wyniku rozkładu złotonośnych siarczków, głównie pirytu, arsenopirytu i anty monitu, w których znajduje się często jego ślady. Blisko 50% światowej produkcji złota pochodzi ze złotonośnych zlepieńców formacji Witwatersrand w Afryce Południowej. Inne ważne złoża znajdują się w Ameryce Północnej (np. Mother Lode w Kalifornii), Kanadzie, Australii oraz w Rosji (głównie Syberia). W Europie złoża

złota występują na terenie Francji, Rumunii i Słowacji. Złoto wykorzystuje się nie tylko do wyrobu biżuterii, ale także do bicia monet, w medycynie i w przemyśle szklarskim. Stopy złota znajdują również zastosowanie w technice (np. złącza) i stomatologii. Rodzimy stop złota i srebra, który występuje w złożach czystego złota, nosi nazwę elektrum. Określenie to wywodzi się od bladożółtej barwy przypominającej bursztyn (electrum - bursztyn). Złoto jest idealnie kowalne i rozciągliwe. Można je rozkuć na tak cienki listek (0,00014 mm grubości), że stanie się on przeświecający w barwach żółtozielonych. Z jednego grama złota uzyskać można drut (nić) o długości do 160 m. Gęstością przewyższają złoto tylko metale z grupy platynowców. Ponieważ jednak złoto jest bardzo miękkie, łączy się je zwykle z twardszymi metalami, jak miedź, srebro, platyna lub nikiel. [W Polsce złoto rodzime występuje w ilościach śladowych na Dolnym Śląsku (m.in. Złoty Stok, Złotoryja, Lwówek Śl., Bolesławiec). Szczytowy okres górniczej eksploatacji dolnośląskiego złota przypadał na XII-XIV wiek]. 33 Regularny; Tw. 4-4,5; G. 14 do 19 g/cm3 (w stanie czystym 21); stalowosrebrna; połysk metaliczny; R. szara Platyna jest jednym z najważniejszych i najbardziej wartościowych metali szlachetnych występujących w stanie naturalnym. Bywało jednak, że platynę ceniono niżej od srebra, z którym na skutek podobieństwa ją mylono. Platyna została odkryta dopiero w XVI wieku w okruchowych złożach złota w aluwiach Rio Pinto (obecnie San Juan) w Kolumbii. Nie przyciągała ona uwagi uczonych aż do 1748 r., kiedy to hiszpański podróżnik Ulloa doniósł o odkryciu "srebra", które nie chce się topić. Platyna występuje najczęściej w postaci ziaren lub drobnych łusek wśród aluwiów, do których została przetransportowana z zasadowych skał magmowych (o małej zawartości krzemionki). Największe światowe złoża platyny znajdują się w rejonie Sudbury w Ontario (Kanada) oraz na Uralu. Mniejsze złoża występują w Afryce Południowej i w USA, a także w basenie rzeki San Juan koło Bogoty (Kolumbia). Główne zastosowanie znajduje w przemyśle chemicznym i do wyrobu biżuterii. Zużycie platyny stale wzrasta. Badania wskazują, że platyna jest głównym składnikiem naturalnych stopów międzymetalicznych. Platyna i metale pokrewne, takie jak pallad, osm i iryd (tzw. platynowce), mają wyjątkową gęstość i wykorzystywane są przede wszystkim w technice elektronicznej, w metalurgii i w chemii. Podobnie jak platyna rodzima, także jej związki występują w przyrodzie niezwykle rzadko. Piękne kryształy sperrylitu (arsenek platyny, PtAs2) znaleziono niedawno koło Norylska w północnej Syberii. 34 Romboedryczny; Tw. 3; G. 5,7 g/cm3; cynkowobiały z ciemnymi nalotami; R. szara Arsen i jego związki znane są od czasów starożytnych jako trucizna. Arsen pozyskiwany był najczęściej z różnych minerałów, głównie z arsenopirytu. W postaci rodzimej występuje stosunkowo rzadko. Najczęściej przybiera formy owalnych naskorupień o gładkiej lub niekiedy gruzełkowatej powierzchni. Tworzy na ogół zwarte skupienia drobnoziarniste, znacznie rzadziej występuje w postaci niewielkich kryształów o pokroju igiełkowym. Świeżo wydobyty ma barwę białą, ale szybko pokrywa się ciemnym nalotem. Często towarzyszy żyłom kruszcowym srebra lub kobaltu. Główne złoża arsenu występują we Freibergu (Saksonia, Niemcy), Wittichen (Schwarzwald, Niemcy), Jachymovie (Czechy) oraz w Japonii i Chile. Arsen, zwłaszcza pozyskiwany z rud siarczkowych, ma dziś szerokie zastosowanie. Używany jest do wyrobu leków, barwników i preparatów pestycydowych, a także do produkcji szkła, impregnowania drewna itd. Naturalny związek arsenu i antymonu nosi nazwę allemontytu (od miejsca odkrycia w Alpach Francuskich). Tworzy zwykle wypukłe nerkowate skupienia i ma cynowobiałą barwę. Podobnie jak

wytopu stali oraz w technice nuklearnej (reaktory). chociaż Rzymianie znali tylko diamenty o niewielkich rozmiarach.skały zawierające zbliżony do grafitu zbity węgiel. Ghanie i na zachodnim wybrzeżu Afryki (Gwinea. 10. a nieco później w Indiach [i w Australii]. Allemontyt został odkryty w 1822 r. żółty. 3. brązowy. Wspomina o nich rzymski przyrodnik Pliniusz Starszy (23-79 n.pisać. W XVIII wieku sądzono. przez słynnego krystalografa francuskiego Rene Justa Hauy (1743-1822). Wiele legend o odkryciach i losach starych diamentów pochodzi z dawnych Indii. że grafit jest. Tanzanii. Poszukiwania diamentów w skałach macierzystych rzadko kiedy kończyły się powodzeniem. od żelazistoczarnego do stalowoszarego.1-2. Wykorzystuje się je do wyrobu przedmiotów dekoracyjnych. dzięki wyjątkowym właściwościom fizycznym zajmuje wśród minerałów miejsce szczególne. przeprowadziło eksperyment przy użyciu soczewek. Najstarszym z nich jest słynna kopalnia w rejonie Kimberley w Republice Południowej Afryki. do których zostały przetransportowane z ciemnych zasadowych skał magmowych. niekiedy w zbitej formie ziemistej. Od najdawniejszych czasów znajdowano diamenty w postaci ziaren i niewielkich ośmiościanów występujących w złożach aluwialnych. ale dziś stosowany jest głównie do produkcji ognioodpornych tygli. W 1694 r. Ogromne różnice właściwości grafitu i diamentu tkwią w odmiennym ułożeniu atomów C. Tw.). że grafit jest węglem z niewielkimi domieszkami żelaza. że diament jest palny. Werner (1749-1817).Averani i Targioni. czarna Grafit był używany niegdyś do zdobienia naczyń glinianych. Angoli. Wniosek ten uzasadnił on wyjątkową zdolnością diamentu do załamywania promieni świetlnych. R.e. Złoża grafitu eksploatowane są w USA (Adirondack). 36 Regularny. a wprowadził ją w 1789 r. 2. niemiecki mineralog A. W zasadzie znane są tylko cztery takie złoża. Początkowo grafitu używano przede wszystkim do wyrobu ołówków. Szwedzki chemik J. W przeszłości mylono go często z molibdenitem lub z ołowiem i rudami antymonu. Odkrycie diamentów przypada na czasy starożytne. W 1961 r. odkryto diamentonośne kimberlity w Sierra Leone. Berzelius (1779-1848) odkrył. bo na początku XVII wieku. Tw. Później angielski chemik sir Humphry Davy (1778-1829) dowiódł. Nazwę grafitu wywodzi się z greckiego grdphein . obok diamentu. przezroczysty. Wybrzeże Kości Słoniowej. dwóch Włochów . że diament rzeczy wiście jest węglem. Słynny angielski fizyk Izaak Newton (1643-1727) postawił w 1675 r. hipotezę. mimo że większość najsłynniejszych. rzadziej niebieski lub czarny. ale jest stosunkowo rzadkim minerałem i dlatego nie ma większego znaczenia praktycznego. połysk diamentowy Diament jest jednym z najcenniejszych kamieni szlachetnych. W rejonie jeziora Ładoga (Rosja) wydobywa się szungity . gdzie diamenty występują w zwietrzałych skałach ultrazasadowych (perydotytach) zwanych kimberlitami.arsen występuje w żyłach rudnych. w Czeskim Lesie (Czechy i Bawaria w Niemczech) i Sri Lance. G. zielony. Natura diamentu pozostawała jednak długo tajemnicą.52 g/cm3. 1. dużych i wartościowych kamieni odkryto stosunkowo niedawno. który zakończył się spaleniem diamentu. G. . jedną z form allotropowych pierwiastka węgla. 35 Heksagonalny lub romboedryczny. połysk metaliczny. Grafit występuje najczęściej w postaci blaszkowatych lub łuskowatych skupień. Inne duże pierwotne 37 złoża diamentu znajdują się w dolinie rzeki Wiluj na obszarze Jakucji (Rosja). Najlepiej znane aluwialne złoża diamentów znajdują się w Zairze.3 g/cm3. i powstaje z przeobrażenia substancji węglistych (grafityzacja). Liberia).

Znacznie częściej siarka występuje w postaci nieregularnych bryłek. 1. tłum. począwszy od starożytności. że pojedyncze kryształy dochodzą nawet do 10 cm długości. że musi być ona mieszaniną witriolu [dawna nazwa kwasu siarkowego] i specjalnej nieważkiej "materii ognia". Niekiedy tworzy naskorupienia o nerkowatym kształcie lub w formie stalaktytów i stalagmitów. Historia odkryć wielu diamentów jest niezwykle ciekawa.przyp. eksploatowanych również obecnie. Kryształy siarki mają zwykle pokrój piramidalny lub tabliczkowaty i tworzą często skupienia w postaci druz. diamentowy połysk i jasnożółtą lub miodowobrązową barwę. Pierwsze wiadomości o dużych diamentach indyjskich dotarły do Europy dzięki wysiłkom francuskiego poszukiwacza Jana Baptysty Taverniera.1 g/cm3. gdzie tworzą duże koncentracje złożowe. Mają silny. któremu w 1665 r. Szczególnie cenne kamienie wydobyte z tamtejszych kopalń stawały się zwykle własnością indyjskich książąt. chociaż przez długi czas nie należały one do rejonów największego wydobycia. Czasami występuje w postaci zbitych pokryw ziemistych. Siarka występuje również obficie we wszystkich kopalniach węgla. Znane są również złoża siarki wytrącającej się z gorących roztworów wodnych oraz powstającej przy współudziale organizmów żywych [bakterii .5-2.Najsłynniejsze duże diamenty pochodzą ze złóż w Indiach. zwłaszcza europejskich. Doskonale wykształcone ściany kryształów siarki spotyka się wyjątkowo. zwłaszcza wówczas. że siarka jest pierwiastkiem. Przechowywano je w skarbcach i przekazywano z pokolenia na pokolenie. Tamtejsze pola diamentowe zostały odkryte dopiero w 1871 r. płytek. podczas gdy resztę zużywa w całości przemysł.. 38 Rombowy. zwanej flogistonem. odkryto dopiero w 1809 r. że tylko około 23% wydobywanych diamentów nadaje się na drogocenne klejnoty.]. Od najdawniejszych czasów Rzymianie znali siarkę głównie ze złóż sycylijskich. gwiaździstych skupień ziarnistych i impregnacji. W starożytności przypisywano jej nadprzyrodzone moce ze względu na wulkaniczne pochodzenie i łatwość spalania. gdzie powstaje przez sublimację podczas spalania.. 39 Złoża siarki mają najczęściej pochodzenie wulkaniczne. Kryształy są jednak tak kruche. Występują w szczelinach złożowych i zdarza się. radżów i maharadżów. W XVII stuleciu wielu uczonych zastanawiających się nad przyczyną łatwopalności siarki doszło do wniosku. a losy poszukiwaczy i samych kamieni są bardzo barwne. Drogocenne diamenty przeznaczone do wyrobów jubilerskich uzyskują z reguły szlif brylantowy o dużej liczbie ścianek. niekiedy wręcz dramatyczne. kiedy zaczęła się rozwijać nowoczesna chemia. Wydobywane są one wszędzie tam. gryzące opary drażniące oczy i gardło. Przez długi czas nie były one znane w innych krajach. Od tego momentu w stosunkowo krótkim okresie. żółta do brązowej. 2-2. [Obecnie największym producentem diamentów jest Australia]. Często tworzy także drobne kryształy w wyniku rozkładu niektórych rud siarczkowych. dostarczyły one więcej diamentów niż wszystkie kopalnie świata razem wzięte. połysk od diamentowego do tłustego. Czasami siarka występuje także w postaci rodzimej. Fakt. Szybko znaleziono dla niej wiele zastosowań. z którego wydzielają się ostre. Niewielkim diamentom lub kamieniom ze skazami nadaje się szlif rozetkowy. gdy odkryto jej łatwopalność oraz zdolność utrzymywania intensywnego niebieskiego płomienia. która znana była człowiekowi najwcześniej. Diamenty stosowane obecnie w przemyśle są również wytwarzane syntetycznie. że mogą się rozpaść w rękach pod wpływem ciepłoty ciała. . do których dotarły znacznie później głównie w postaci łupów wojennych. Mało kto zdaje sobie sprawę. od bezbarwnej do żółtej W przyrodzie występuje wiele minerałów zawierających siarkę. G. Niektóre trafiły do skarbców świątynnych. Mają niewielką gęstość oraz niski stopień twardości. zlecono zbadanie słynnych indyjskich skarbców. bo zaledwie do 1920 r. Tw. Obecnie najlepiej znane złoża diamentów znajdują się w Republice Południowej Afryki. R.

Hessyt jest rzadką rudą srebra. Jego nazwa pochodzi z greckiego tetradymos czterokrotny.45 g/cm3. błyszcze i piryty. Tw.71 g/cm3. G. w kopalni Zawadinsk na Ałtaju (Rosja). stalowoszary. Podobnie jak wszystkie selenki jest bardzo rzadkim minerałem i . pseudoregularny. Jednak nawet i ten podział nie jest dziś stosowany. ponieważ tworzy kryształy zbliźniaczone poczwórnie. telluru i selenu. Złoża siarki rodzimej mają szczególne znaczenie. tufy andezytowe). ołowiowy. w Kalifornii (USA) oraz w Coqu-imbo (Chile). Podział ten nie jest już obecnie stosowany. W formie sproszkowanej siarkę stosuje się m.5. Poza Sycylią bogate europejskie złoża siarki znajdują się w Polsce. 6. został po raz pierwszy zidentyfikowany przez szwedzkiego uczonego Johana Berzeliusa [1779-1848] w 1818 r. szarobiały. występujący w kopalni miedzi w okolicy Akrikerum na południowy zachód od Sztokholmu. połysk metaliczny z niebieskimi lub czarnymi odcieniami. 6)2X628. Są one związkami bardziej złożonymi. Siarka używana jest obecnie przede wszystkim do produkcji kwasu siarkowego i tlenków siarki. nikiel. Jednakże większość siarki wykorzystywanej do celów przemysłowych pochodzi z przeróbki pirytów. Spotykany rzadko w złotonośnych żyłach kwarcowych w skałach wylewnych i ich lufach (np. 2. Jeszcze do niedawna stąd właśnie pochodziła prawie czwarta część światowej produkcji siarki. błyszcze są ciemniejsze i bardziej miękkie. 40 Rozdział 2 I ZWIĄZKI POKREWNE Do tej grupy minerałów zalicza się siarczki i zbliżone do nich właściwościami związki arsenu. w okolicy Tarnobrzega. wytwarzanie leków. insektów. G. a także do impregnacji drewna. Blendy. natomiast piryty jaśniejsze i twardsze. szara Berzelianit. siarczki i siarkosole bowiem zaliczane są zazwyczaj do tej samej grupy minerałów. R. czarna Hessyt jest jednym z nielicznych naturalnych tellurków. Tw. które wykazują pokrewieństwo chemiczne z siarką. bizmut. R. wulkanizacji gumy. siarczki są związkami metalicznymi. Spośród pozostałych telłurków na szczególną uwagę zasługuje tellurobizmutyt. w przeciwieństwie do metalicznych blyszczy i pirytów. pięciokilometrowym pasem między Etną a Agrigento. Od wysokości produkcji kwasu siarkowego zależy np. które wyodrębniano niegdyś spośród właściwych siarczków. takie jak żelazo. występujący w postaci zbitych skupień o podzielności liściastej i bladożółtej barwie. Występuje zwykle w postaci zbitej lub tworzy kryształy o pokroju regularnym.Jedno z najbogatszych złóż siarki w Europie znajduje się na Sycylii i rozciąga się szerokim. Oprócz prostych połączeń siarki i metalu zawierają one inne niemetaliczne lub metaliczne pierwiastki. antymonu. do niszczenia różnych grzybów pasożytniczych. Jednoskośny. wyrobu celulozy oraz do wytwarzania wielu innych preparatów dla najrozmaitszych gałęzi przemysłu. zwykle w wysokich przedziałach temperatur. Spotyka się go w złotonośnych żyłach kwarcowych. Warto wspomnieć również o tetradymicie. czyli tellurek bizmutu 612X63. Poza kilkoma wyjątkami. 8. często zdeformowane. tellurku bizmutu i siarki.31-8. Siarczki powstają głównie z gorących roztworów wodnych. 2. Jest stalowoszary z wyrazistym połyskiem metalicznym. Dopiero w pierwszej połowie naszego stulecia Sycylię wyprzedziły w wysokości wydobycia Stany Zjednoczone. Dawniej dzielono je na blendy. Główne złoża hessytu znajdują się w Botes w Siedmiogrodzie (Rumunia). Znacznie później rozpoznano siarkosole (sole siarkokwasów). arsen lub antymon. ponieważ jej pozyskiwanie ogranicza się w zasadzie do oczyszczenia.in. Regularny. Łupliwość doskonała. Spotykany niekiedy w złotonośnych lub srebronośnych żyłach kwarcowych. są siarczkami o wyglądzie niemetalicznym. kobalt. farb i innych siarkowych preparatów. Zasoby siarki w Stanach Zjednoczonych (Luizjana i Teksas ze złożem Boling) stanowią około 75% rezerw światowych i są szacowane na około 250 mln ton. połysk metaliczny.

9-5. 7.3 g/cm3. graniastych wiązkach o pokaźnych rozmiarach .8 g/cm3. W 1598 r. Podobnie jak siarczkowe rudy miedzi berzelianit powstaje z gorących roztworów wodnych [hydrotermalnych]. Niemniej około trzydziestu lat temu odkryto niespodziewanie stosunkowo zasobne wystąpienia berzelianitu w kilku miejscach na pograniczu Czech i Moraw. R. zwłaszcza w strefie przypowierzchniowej. 2. 2. na świeżym przełamie z silnym metalicznym połyskiem. Najważniejsze złoża argentytu znajdują się w okolicach Freibergu i Schneebergu w Saksonii oraz w Bańskiej Szczawnicy na Słowacji. był najważniejszą rudą srebra w okresie świetności górnictwa w rejonie Rudaw (Gór Kruszcowych). że argentyt przypomina galenę. np. Krystaliczny bornit znaleziony został w okolicy Redruth w Kornwalii (Wielka Brytania). Są ważnymi składnikami rud miedzi. [Bornit i chalkozyn należą do głównych kruszców Cu w dolnośląskich złożach łupków miedzionośnych z okolic Złotoryi. G. znajdowano bryły argentytu o masie dochodzącej do 4 kg. Zwrócił też uwagę. 3.pseudoregularny. miedzianoczerwony do brązowego. co sprzyjało opłacalnej eksploatacji srebra. połysk metaliczny. Bornit nazywany bywa niekiedy "pstrą rudą miedzi" ze względu na jaskrawe plamiste zabarwienie. Minerał tworzy drobnoziarniste skupienia w żyłach kalcytowych występujące wraz z innymi rzadkimi selenkami. czarna Rombowy. R. Jednak oba te minerały można bez trudu odróżnić. USA) i w rejonie Guanaju-ato na północny zachód od Mexico City. Tw. tworząc wspólne nagromadzenie złożowe. Bladoszara barwa i silny metaliczny połysk na świeżym przełamie sprawiają. Wyróżnia się także wysoką gęstością. 44 Regularny. rzadko tworzy kryształy. występującą w kopalniach w Jachymovie (Czechy). zwany też błyszczem srebra. 4. Montana) i w Meksyku. opisał argentyt w 1529 r. Chalkozyn spotykany jest częściej niż bornit i ma większą skłonność do występowania w postaci kryształów o pokroju tabliczkowatym lub słupkowym. taką samą rudę pochodzącą z Saksonii opisał słynny intendent mennic praskich Lazar Ercker. 45 Rombowy . jako rudę srebra o ołowianej barwie. G. W przeciwieństwie do galeny nie wykazuje łupliwości. Największe złoża znajdują się w USA (Butte.3 g/cm3. Argentyt tworzy zwarte wypełnienia srebrnonośnych żył hydrotermalnych lub występuje w postaci krzaczastych pseudomorfoz rodzimego srebra. Oba zaliczane są do siarczków metalicznych i występują najczęściej w miedzianonośnych żyłach hydrotermalnych.występuje jedynie w kilku miejscach w żyłach węglanowych. Tw. Argentyt bardzo szybko traci metaliczny połysk i pokrywa się ciemnym nalotem. Najlepsze okazy pochodzą z kopalni Anacanda w Butte (USA) oraz z okolic Redruth w Kornwalii (wielkość kryształów dochodzi do 4. G. Można go też łatwo zarysować i przeciąć zwykłym nożem. często pokryty ciemnym nalotem matowym. 5. W owej epoce górnictwo przeżywało okres bujnego rozwoju. czarny. połysk metaliczny. że minerał ten przypomina galenę (siarczek ołowiu. Poza Europą wydobywany jest w Comstock Lode (Nevada. "ojciec mineralogii". Georgius Agricola. Lubina i Głogowa]. w Saksonii. Znane złoża europejskie występują w okolicach Salzburga (Austria) i Yrancic (Czechy). W niektórych spośród wymienionych złóż. natomiast odznacza się charakterystycznym haczykowatym przełamem.7-5. W Rudawach znajdowano wówczas pokaźne ilości argentytu występujące w złożach zalegających płytko pod powierzchnią ziemi. PbS). zdeformowane. W kopalniach Comstock Lode argentyt występuje w zwartych. szary. Tw. szara Bornit i chalkozyn występują zazwyczaj w mieszaninach mineralnych.5 cm). Najczęściej występuje w postaci skupień zbitych lub ziarnistych. Rzadziej spotykane są kryształy argentytu najczęściej źle wykształcone. R.5-3. szara lub czarna Argentyt.

łupków miedziowych). Przedtem traktowano sfaleryt jako bezużyteczne zanieczyszczenie rud ołowiu komplikujące proces metalurgiczny. szara z półmetalicznymi odbłyskami także z odcieniem czerwonym lub wiśniowym . ponieważ przybiera tak różne barwy. połysk metaliczny. Inne ważne złoża występują w Austrii (Bleiberg w Karyntii). Sfaleryt nie był jednak wykorzystywany praktycznie aż do lat sześćdziesiątych XIX wieku. Należy do najczęściej spotykanych siarczków. Spotykany najczęściej w żyłach kruszcowych wraz z innymi siarczkami. Chalkopiryt występuje zwykle w skupieniach zbitych lub ziarnistych. Spotykany w żyłach rudnych ze sfalerytem lub częściej z galeną (złoża polimetaliczne). ale różni się strukturą wewnętrzną. połysk metaliczny. 3-4. Dlatego też identyfikację obu minerałów bardzo ułatwia wzięcie pod uwagę zróżnicowania odcieni. oraz w wielu miejscowościach na Dolnym Śląsku. brunatny. stan Nowy Jork).3 g/cm3.4-5. niepewny). bowiem dopiero wówczas opracowano metodę metalurgicznej przeróbki cynku. żółta do brązowej Sfaleryt wywodzi swą nazwę z greckiego sphaleros (podstępny. 47 Tetragonalny. a zatem i pokrojem kryształów (są one heksagonalne). Prawdziwa barwa chalkopiry tu obserwowana na nie-zwietrzałej powierzchni przypomina barwę pirytu. niekiedy bezbarwny (cleiofan). R. od czarnej do szarej. mosiężnożółty. Oprócz rodzimego srebra argentyt jest najbogatszą rudą srebra. Jest jednak intensywniejsza . [W Polsce spotykany w rejonach dawnej eksploatacji złóż miedzi. G. przybierając niekiedy postać promienistą lub igiełkową. Najlepiej znane złoża znajdują się w Alpach (Mitterberg koło Salzburga w Austrii). Tw. czasami też z chalkopirytem (tzw. Jeszcze w XVI wieku mylono sfaleryt z rudą srebra i dopiero w XVIII wieku odkryto. W przeciwieństwie do pirytu chalkopiryt można zarysować nożem. że zawiera znaczną ilość cynku.1 g/cm3. 4. tłusty.1-4. R. Przeważnie ma barwę brązową lub żółtobrązową i występuje w skupieniach zbitych. Wspaniałe okazy żółtych kryształów sfalerytu znaleziono w Hiszpanii (Picos de los Europas). Występuje w żyłach rudnych. W przeciwieństwie do sfalerytu jest stosunkowo rzadki. Największe złoża sfalerytu znajdują się w Stanach Zjednoczonych (górny bieg Missisipi. R. w Siegerland (piękne kryształy w kopalni Klara) i w Mansfeld na terenie Niemiec (znany tam z tzw. zielonoszara Chalkopiryt przyciąga uwagę jaskrawymi barwami. złocistożółty. rudy polimetaliczne). w Miedziance i Miedzianej Górze koło Kielc (Góry Świętokrzyskie). G. 3-4. Chalkopiryt jest najbardziej rozpowszechnioną w przyrodzie rudą miedzi i zawiera blisko 35% czystego metalu. 4. Olkusz). rzadziej żółty.od mosiężnożółtej do złotożółtej.in. 3. Czechach (Pfibram) oraz w Polsce na Górnym Śląsku (Bytom. że nawet doświadczeni górnicy mieli kłopoty z jego rozpoznaniem.] Regularny. indu i germanu wykorzystuje się do produkcji półprzewodników. w Kornwalii (Wielka Brytania) oraz w stanie Pensylwania (USA). 3. a w Europie na pograniczu Niemiec i Belgii (Moresnet). Ta szczególna odmiana sfalerytu wykorzystywana jest jako kamień ozdobny. Zawarte w sfalerycie domieszki w postaci galu. Sfaleryt jest główną rudą cynku. brązowy do czarnego. połysk tłusty do diamentowego. zawartość bowiem czystego kruszcu przekracza niekiedy 87%. 46 Regularny.5.2 g/cm3.5-4. zwykle razem z galeną lub pirytem. m. zwykle z lekkim zielonkawym odcieniem. Wurtzyt [wurcyt] ma ten sam co sfaleryt skład chemiczny. Tw. Tw. Tęczowe barwy z przewagą fioletu. Sfaleryt występuje najczęściej w postaci skupień ziarnistych i tworzy wypełniające szczeliny skalne kryształy o doskonałej łupliwości i silnym połysku metalicznym. błękitu i czerwieni powstają w wyniku załamania światła i rozszczepienia promieni świetlnych na zwietrzałych płaszczyznach powierzchniowych minerału.wraz z innymi szlachetnymi rudami srebra. który służy przede wszystkim do wyrobu blach odpornych na utlenianie. rzadziej w postaci krystalicznej. postaci kryształów i stopnia twardości. G.

galeną i argentytem. Bogate druzy pięknych kryształów tetraedrytu występują głównie w Austrii (Brixiegg i Schwaz w Tyrolu). rzadziej w złożach metasomatycznych i w łupkach miedzionośnych. G. Pirotyn wykorzystywany jest do produkcji kwasu siarkowego i innych związków siarki. oraz wieloma innymi siarczkami. ułożone często w postaci pięknie ukształtowanych graniastych skupień. połysk metaliczny. np. w . a także złota i platyny. znane m. czarna Pirotyn lub piryt magnetyczny zawdzięcza swą nazwę temu. a ostatnio głównie w rejonie Norylska na północy Syberii. występujące w postaci igiełkowatych skupień. które zwykle przybierają formę czworościanów. jest nikielin.in.in. Wielkiej Brytanii (Kornwalia). 49 Heksagonalny. od mosiężnożółtej do zielonoszarej. Jego złoża znajdują się w Niemczech. czarna Milleryt został odkryty przeszło sto lat temu przez górników w szczelinach złóż węgla w okolicach Kladna (środkowe Czechy). Rumunii (Botes. Tetraedryt pozyskiwany jest często nie tylko jako bogata ruda miedzi (30-50% Cu). austriacki schwazyt zawiera pokaźną ilość cynku. Tw. niklu i kobaltu. Zawarte w tetraedrytach domieszki pozyskiwane są jako produkt uboczny. zwanych pelosyderytami. Najczęściej występuje w postaci zbitej lub drobnoziarnistej. Największe złoża pirotynu występują w rejonie Sudbury (Ontario. Przełam nierówny lub zbliżony do muszlowego. zwłaszcza z pirytem. Milleryt tworzy drobne. Rumunii (Herja) oraz we Francji i Brazylii. Tetraedryty występują w żyłach kruszcowych.Tetraedryt nazwę swą zawdzięcza pokrojowi kryształów.in. żółtobrązowy. Powstaje również z roztworów hydrotermalnych. rzadziej tworzy tabliczkowe kryształy. arsenek niklu (NiAs). cienkie kryształy o mosiężnożółtej barwie. nazwany tak ku czci brytyjskiego chemika Smithsona Tennanta (1761-1815). natomiast saksoński freibergit zawiera do 30% srebra. Niektóre spośród nich wyodrębniane są pod osobnymi nazwami mineralogicznymi. 5. 4. sfalerytem. G. Algierii (z domieszkami srebra) oraz w USA (m. że jest chemicznie czysty). że w przeciwieństwie do podobnego pirytu i markasytu jest zazwyczaj silnie magnetyczny (pod warunkiem. ze względu na zabarwienie podobną do pirotynu. Mają one duże znaczenie jako rudy tych metali. Niektóre odmiany pirotynu zawierają znaczące ilości innych pierwiastków. 50 Romboedryczny. Najczęściej występuje jednak w postaci skupień grubo. ze złóż na Uralu (Rosja) i w rejonie Sudbury (Kanada). dostrzec można dopiero po przełamaniu kulistych konkrecji. m. Milleryt znaleziono także w innych krajach. gdzie jako niklonośny pentlandyt zaliczany jest do najzasobniejszych rud niklu. Kanada). R. których pojedyncze osobniki osiągają niekiedy znaczną długość (6 cm) i określane bywają przez górników mianem "złotych włosów". co spowodowane jest zmiennym składem chemicznym tej grupy minerałów. Najwspanialsze okazy można obecnie znaleźć w szczelinach ilastych syderytów. Spotykany jest głównie w niektórych zasadowych skałach magmowych i w łupkach krystalicznych. Tw. takimi jak chalkopiryt. w Rumunii. Saksonii (okolice Freibergu) i w Górach Kruszcowych. 48 Nazwą "tetraedryt" obejmuje się obecnie grupę minerałów tworzących najczęściej mieszane odmiany antymonowo-arsenowe.3 g/cm3. Cavnic). Duże złoża tetraedrytu znajdują się w Alpach. Niekiedy spotykane są w pustkach skalnych z rodzimym srebrem. Wspaniałe okazy kryształów spotyka się w Austrii (Karyntia). Igły millerytu. towarzysząc innym siarczkom w żyłach kruszcowych. Na świeżym przełamie ma barwę jasnożółtą. zwykle wspólnie z innymi minerałami. bornit (siarczek miedzi i żelaza). ale bardzo szybko ciemnieje. zawiera głównie arsen. Inną ważną rudą niklu. które tworzą kuliste struktury. Idaho). 4.i drobnoziarnistych lub zbitych. Tenantyt. 3.6 g/cm3. ale także jako ruda srebra oraz rtęci i innych pierwiastków. połysk metaliczny. R.

produkcji osłon materiałów promieniotwórczych.2-7. że nieznane są dostatecznie zasobne złoża. tańszymi substancjami (np. gdyż sproszkowanego. Jest również najbardziej pospolitą rudą srebra. Galena jest najważniejszą rudą ołowiu. przy wyrobie luster). dobrze znane są również inne rejony wydobycia. Wykorzystywana także do produkcji farb. nigdy nie jest traktowany jako ruda tego metalu. połysk diamentowy.n. jego zawartość osiąga niemal 87%. Jest raczej ciężka. Cynober występuje w postaci skupień ziarnistych. niekiedy w postaci drobnych kryształów. Zdobyli oni również umiejętność wytwarzania zeń wspaniałej. Luis (Missouri). 7. Johanngeorgenstadt). Babilończycy wyrabiali ołowiane wazy. Średniowieczni alchemicy sądzili. Wspaniałe okazy pochodzą z pustek wśród skał wapiennych w pobliżu St. m. R. że z rtęci będzie można uzyskać złoto. Często wspominali o niej autorzy z tej epoki. Początkowo był używany jako czerwony pigment. R. zbitych lub ziemistych. 2-2. Wydobywana także w Czechach (Pfibram i Stfibro). głównie w dorzeczu Missouri i Missisipi. R. Wykazuje doskonałą łupliwość i często po uderzeniu rozpada się z łatwością na małe sześciany. który wspominał o nim jako o kosmetycznym preparacie. Cynober jest główną rudą rtęci.e. ponieważ zastępowana jest ona innymi. że cynober jest źródłem żywego srebra . [Stąd wywodzi się jej dawna polska nazwa srebrzanka]. Mniejsze znaczenie ma już obecnie przy przeróbce metali szlachetnych. Tw. Z chwilą wynalezienia druku ołów stał się podstawowym metalem stosowanym do wyrobu czcionek. a w Europie w Austrii (Bleiberg. we Włoszech (Toskania). silny połysk metaliczny. 52 Heksagonalny. Związki ołowiu wykorzystuje się także do wyrobu farb jako pigmenty (biały i czerwony). Poza Almaden. w Kanadzie i w niektórych stanach USA. Tw. Dzieje się tak dlatego. szara Galena została odkryta już w starożytności. Rzymianie wykonywali z ołowiu przewody wodociągowe. Największe kryształy cynobru znaleziono w Chinach (prowincja Hu-nan). 2-2. że w owych czasach ze względu na dużą łatwość procesu przetwarzania z galeny pozyskiwano ołów. petrochemii. Najczęściej spotykany w formie wyodrębnionych żył rudnych. zwłaszcza przy pozyskiwaniu złota i srebra z rud [amalgamacja]. szkarłatna Cynober został odkryty przez starożytnych Greków już w VII wieku p. srebrzystoszarego antymonitu używano wówczas często do .63 g/cm3.Nadrenii i Saksonii (Freiberg. od szaroczarnej do ołowiowoszarej. 2. aby ich eksploatacja była obecnie opłacalna. Karyntia) i w Polsce na Górnym Śląsku (Bytom.5-3. Występuje w postaci charakterystycznych skupień ziarnistych lub tworzy regularne kryształy. Dopiero Rzymianie dostrzegli.5%. której zawiera 86%. w przemyśle szklarskim. Tarnowskie Góry). Serbii (Avala koło Belgradu) oraz w USA (Kalifornia). że w ostatnich kilku dekadach popyt na rtęć nie wzrasta.in.rtęci. 8. 56% niklu.6 g/cm3. czarnej farby. kryształy i piękne bliźniaki dochodzące do 4. Największe złoża galeny znajdują się w Ameryce Północnej. Wiadomo. Galena jest pospolitym minerałem zwłaszcza żył kruszców polimetalicznych. G. a także w tradycyjnym drukarstwie do wyrobu czcionek. które i dziś jeszcze należy do największych złóż rtęci w świecie. G. wyrobu płyt akumulatorowych. Rtęć znajduje zastosowanie w medycynie i do wyrobu amunicji. Olkusz. połysk metaliczny.5 cm wydobyto ze złóż Wan-shan-khang. czerwony.2 g/cm3. 51 Regularny. czarna Antymonit znany był już Pliniuszowi Starszemu. w okolicach Almaden na południu Hiszpanii. 4. G. określany mianem kinnabari (stąd wywodzi się nazwa minerału). stopów.5. którego domieszki dochodzą do 0. Tw.5. 53 Rombowy. Mimo że milleryt zawiera ok. Ołów stosowany jest do pokrywania kabli. Warto wspomnieć. ołowianoszary z tęczowymi nalotami.

Berthieryt różni się jednak barwą. w czym przypomina antymonit. Berthiera (1782-1861) i jest stosunkowo mało znanym minerałem.7-5. którym często towarzyszy. Oglądać je można dziś jedynie w kolekcjach muzealnych.5-3. Rombowy. Ag2Sb2S4). Wystąpienia tego minerału spotykane są również w okolicach Pfibramu (Czechy) oraz w Kornwalii (Wielka Brytania). Antymonit występuje w różnych żyłach kruszcowych. Zasłynął dzięki urzekająco pięknym kryształom pochodzącym ze złóż na wyspie Sikoku w Japonii. którego zawartość dochodzi do 71 %. ponieważ zawiera mniej srebra niż inne podobne rudy tego kruszcu.endellionit). na Sardynii i w Toskanii (Włochy) oraz w Serbii w miejscowości Fojnica.mniej. ciemnoszary. G. podobnie jak pirargiryt. Blisko trzy czwarte produkcji antymonu zużywa się do wyrobu różnego rodzaju stopów w celu podwyższenia ich twardości. Niekiedy występują w postaci zrostów bliźniaczych.. stalowoszara do czarnej Bournonit znany był od dawna z pustek skalnych i żył rudnych w Górach Harzu. kolumnowych kryształów lśniących jak polerowana stal. oraz argyrion ~ srebro. które używano do wyrobu ozdób. połysk metaliczny. wpadając prawie w czerń. dobrze rozpoznawalne dzięki . Kryształy cieszyły się dużą popularnością wśród miejscowej ludności.9-4. w Baia Sprie i Chiusbaia (Rumunia) oraz Oruro (Boliwia). Tw. Bohutinie koło Pfibramu (Czechy). R. Pokrewny skład chemiczny ma miargyryt (siarczek srebra i antymonu. Chiusbaia). Tworzy wydłużone kryształy. Piękne druzy antymonitu spotykane są w Rumunii (Baia Sprie. brunatnoszara Berthieryt otrzymał swą nazwę na cześć francuskiego chemika P. 54 Największe złoża antymonitu znajdują się w Meksyku oraz w cninacti (prowincja luangsi. zwykle wraz z antymonitem. W Japonii od dawna zaprzestano już wydobycia antymonitu i kryształy. Nazwa wywodzi się z greckiego meion . któremu towarzyszy z reguły cynk i ołów. ale pod wpływem wietrzenia szybko szarzeje. Bournonit tworzy również zespoły dobrze rozwiniętych kryształów występujących w żyłach rudnych lub skupienia ziarniste albo zbite. Główne złoża berthierytu znajdują się we Freibergu (Niemcy). Antymonit jest główną rudą antymonu. pojedynczych kryształów o pokroju tabliczkowym lub tworzy zwarte skupienia ziarniste. R. 55 występuje w postaci drobnych. Rombowy. Na świeżym przełamie jest ciemnoczerwony.6 g/cm3. często wspólnie ze złotem. Krupanj i Kostjanik. Kryształy bournonitu mają zazwyczaj pokrój tabliczek o prostokątnym zarysie. Obecnie stosowaną nazwę wprowadzono dla uczczenia francuskiego krystalografa i mineraloga Bournona (1751-1825). który określił skład chemiczny minerału. 5. 3. uznawane za cenną rudę antymonu (stąd pochodzi pierwotna nazwa tego minerału . Braunsdorf w Saksonii i Pfibram w Czechach.9 g/cm3. G. które osiągały niekiedy jeden metr długości. należą obecnie do niezwykle cennych rzadkości. Tworzy zazwyczaj skupienia zbite lub igiełkowe. Złożowe nagromadzenia antymonitu zawierają do 15% antymonu. Japońskie antymonity były rzeczywiście uderzająco piękne. wykorzystywano je bowiem jako podpórki do kompozycji kwiatowych lub jako tworzywo maleńkich płatków w słynnych miniaturowych ogródkach japońskich. Tw. gdzie tworzy duże złoża w okolicach Endellion. Te niezwykłe twory mineralnego świata stanowiły niekiedy zasadniczą część dekoracyjnego wystroju wnętrza domostw. często o pokroju igiełkowym.barwienia powiek. iNajzasobniejsze złoża europejskie występują w Małych Karpatach (Słowacja) oraz w Bohutinie i Milesovie koło Pfibramu (Czechy). Ściany naturalnych pustek skalnych zdobiły bogate druzy i skupienia wspaniałych. Występuje w żyłach rudnych. Miargyryt spotykany jest stosunkowo rzadko w obrębie srebrnonośnych żył kruszcowych i znany jest głównie ze złóż Zatacecas w Meksyku. 2-3. z reguły stalowoszarą z żywymi brunatnobrązowymi połyskliwymi pasemkami. stalowoszary z brązowym odcieniem. Kryształy słupkowe spotykane są znacznie rzadziej. 2. połysk metaliczny. Niekiedy występuje w skupieniach zbitych. ciemny.

szarawoczerwony. 5. Na świeżym przełamie jest ciemnoczerwony w przeciwieństwie do jaśniejszego prustytu.2 g/cm-3.5. Pfibramie w Czechach. 2. Boulangeryt jest rudą ołowiu (55. G.4% kruszcu. połysk diamentowy. Pod wpływem światła przyjmuje takie same odcienie jak prustyt. żółty lub spiżowożółty. Tw.9-5. ze stanu Chihuahua w Meksyku oraz z Chile. w Górach Harzu i Freibergu w Niemczech. że posiada właściwości lecznicze (przypuszczano. Bournonit pozyskuje się głównie jako rudę miedzi i ołowiu. W Grecji uważano. że zapobiega "psuciu się krwi"). czasami zbitych. Niestety. rzadziej tworzy kryształy. czarna z brązowym odcieniem Piryt jest znany od czasów starożytnych. że na jego powierzchni tworzą się cienkie warstewki metalicznego srebra (jest to podobna reakcja fotochemiczna jak na kliszy fotograficznej). Najważniejsze jego złoża znajdują się w Arnsbergu w Westfalii. który swą nazwę zawdzięcza szkockiemu mineralogowi Robertowi Jamesowi (1774-1854). Spotykany w złożach hydrotermalnych oraz w złotonośnych żyłach kwarcowych. Dzieje się tak dlatego. Tworzy zazwyczaj skupienia włókniste lub promieniste złożone z pojedynczych.silnemu połyskowi. 2. Spotykany w żyłach kruszcowych rud arsenu. Prustyt występuje zazwyczaj w postaci skupień ziarnistych. wydłużonych kryształów o pokroju igiełkowym. Jachymova (Czechy). połysk metaliczny.5. Tw. 57 Heksagonalny. romboedryczne kryształy prustytu pochodzą z Saksonii (Freiberg. 56 Rombowy.2% Pb). zawiera bowiem aż 65. G. a nawet czarną. ale znacznie częściej występuje w postaci skupień ziarnistych lub zbitych. Innym minerałem z tej samej grupy siarczkówjest jamesonit. Tworzy także kryształy o pokroju słupkowym. R. 58 Połysk metaliczny do diamentowego. 4. 6-6. szlachetnych rud srebra. R. w Wolfsbergu (Góry Harzu w Niemczech).57 g/cm3. jednoskośnych kryształów o pokroju igiełkowym. 7 Regularny. Tworzy podobne jak boulangeryt skupienia włókniste złożone z drobnych. Jego nazwa wywodzi się z greckiego pyr (ogień) i nawiązuje do iskier pojawiających się w trakcie rozłupywania tego minerału. R. prustyt wystawiony na światło szybko traci połysk i zmienia barwę na szarą. którym to mianem określano dawniej rudy o wysokiej zawartości tego kruszcu. Annaburg). Z tego powodu wraz z innymi rzadkimi siarczkami nazywany bywa niekiedy rudą pierzastą. Spotykany w hydrotermalnych złożach polimetalicznych kruszców ołowiu. Główne złoża znajdują się w Mollieren we Francji. w rejonie Nerczyńska na Uralu (Rosja). ołowianoszary z niebieskawym odcieniem.8-6. silny połysk metaliczny. 5. lokalnie na Górnym Śląsku.5. Tw. brązowoczarna Boulangeryt został tak nazwany dla podkreślenia zasług francuskiego inżyniera górnictwa C. ale zamiast arsenu zawiera antymon (Ag3SbS3).L. okolicach Kasejovic i Pfibramu w Czechach oraz w Zlata Ida koło Koszyc na Słowacji (występują tu igiełkowe kryształy dochodzące do 20 cm długości). gdzie w złożu Chańarcillo spotykane są kryształy dochodzące do 5 cm. Pirargiryt jest bardzo podobny do prustytu. Jest stosunkowo kruchy. Prustyt jest jedną z najważniejszych rud srebra.2 g/cm3. Boulangera (1810-1849). jaskrawoszkarłatna Prustyt zaliczany jest do tzw. Ze względu na swój niezwykły wygląd jest jednym z najciekawszych i najbardziej poszukiwanych minerałów. Prustyt był łatwo rozpoznawalny ze względu na szkarłatną barwę i silny połysk. pod wpływem światła zmienia się na szary lub czarny. G. i dlatego noszono 59 . które często przenikają się wzajemnie. Wspaniałe.

W przeszłości złoża pirytu eksploatowano w Rudkach koło Słupi Nowej (Góry Świętokrzyskie). 61 Rombowy. Słynne kryształy pirytu pochodzą z Elby i innych złóż włoskich (np. siarczanów. co znajduje się w pobliżu. G. francuski mineralog Rene Just Haiiy wykazał po raz pierwszy różnice pomiędzy pirytem i markasytem. połysk metaliczny. niekiedy z charakterystycznymi bruzdami na powierzchni ścian. w przeciwieństwie do żółtej rysy złota. Spotykany jest w kopalni węgla brunatnego Turów]. Największe ilości pirytu występują w skałach osadowych. gips (uwodniony siarczan wapnia). melanteryt (uwodniony siarczan żelaza). Podobne przemiany zachodzą oczywiście w warunkach naturalnych. Galliyare w Szwecji oraz USA (Utah). barwnymi plamami.9 g/cm3. Piryt rozkłada się szybko w kwasie azotowym i jest łatwo topliwy. najczęściej niebieskimi. Piryt występuje powszechnie i zapewne każdy rozpozna bez trudu małe. Czarna rysa pirytu. pozwala natychmiast wykazać różnicę. Nic więc dziwnego. ze złóż Khalkidiki w Grecji. Najdoskonalsze kryształy pirytu spotykane są w żyłach kruszcowych. które na pierwszy rzut oka przypominają złoto. Dopiero w 1814 r. zielonymi lub czerwonymi.go jako amulet. R.6-4. W średniowieczu źródłem wiadomości o pirycie były doświadczenia górników zdobywane w trakcie poszukiwań i wydobycia tego minerału. Inne produkty utleniania wchodzą 60 w skład uwodnionych tlenków żelaza. Dziś dysponujemy całą gamą testów pozwalających na rozpoznanie obu minerałów. uważając je aż do średniowiecza za kamienie o właściwościach leczniczych. ośmiościanów o różnym pokroju. 5-6. Gavorrano). Ze względu na swój wyjątkowy połysk piryt stosowany jest niekiedy do celów dekoracyjnych. Znacznie częściej piryt występuje w postaci skupień zbitych lub ziarnistych. jaśniejsza niż pirytu Markasyt ma ten sam skład chemiczny co piryt oraz prawie identyczne zabarwienie i wiele innych zbliżonych właściwości. Ważnymi ośrodkami wydobycia pirytu są Rio Tinto w Hiszpanii oraz Japonia. do wytwarzania farb itp. Warto zwracać szczególną uwagę na każdy okaz pirytu przechowywany w kolekcji. Niektóre piryty zawierają domieszki złota i miedzi i wykorzystywane są wówczas jako rudy tych metali. Tw. Znaczenie pirytu jako surowca dostarczającego siarkę znacznie ostatnio zmalało. ponieważ podczas jego rozkładu wydziela się kwas siarkowy. złocistożółte ziarna i kryształy pirytu spotykane w węglu. Inkowie wykonywali z pirytu lustra. limonit i goethyt. ponieważ jego obecność powoduje szybkie pojawianie się plam i rdzawych zacieków. Piryt jako surowiec jest szeroko używany w technice. czarna z brązowym odcieniem. Ze względu na swoje własności chemiczne piryt jest niepożądanym składnikiem skał wykorzystywanych do zewnętrznego zdobienia budowli.in. W inkaskich grobowcach znajdowano płyty z polerowanego pirytu i dlatego minerał ten bywa niekiedy nazywany "kamieniem Inków". aluminit (uwodniony siarczan glinu). Przede wszystkim wykorzystuje się go do produkcji kwasu siarkowego. Jest to efekt skłonności pirytu do szybkiego wietrzenia i utleniania. jak i markasyt. który niszczy wszystko. Przyczyniły się do tego eksploatacja nowo odkrytych złóż siarki rodzimej oraz wykorzystanie gazów przemysłowych pochodzących ze spalania węgli zawierających siarkę. Jego spiżowożółte i złote powierzchnie są niejednokrotnie pokryte. . że nazwą pyr (ogień) określano w starożytności zarówno piryt. Występuje również w wielu rejonach na Dolnym Śląsku oraz towarzyszy złożom kruszcowym cynku i ołowiu na Górnym Śląsku. takich jak np. mosiężnożółty. W wyniku procesów utleniania pirytów powstają różne siarczany Jak m. Piryt często tworzy dobrze wykształcone kryształy w postaci sześcianów. 4. [W Polsce piryt jest również bardzo rozpowszechniony. Dokładniejsze poznanie własności pirytu oraz umiejętność odróżniania go od innych podobnych minerałów jest już dorobkiem późniejszych czasów.

pierwiastek ten . te markasyty są szczególnie nietrwałe i ulegają szybkiemu rozpadowi. 63 Rombowy. Najlepiej znane złoża markasytu znajdują się w Folkestone i Dover w Wielkiej Brytanii. Tw. a także biorąc pod uwagę niższą gęstość markasytu].inną postać krystaliczną. połysk metaliczny. Produkty rozkładu są również podobne. Niemczech (Frei-berg). Również geneza obu tych minerałów wykazuje wiele podobieństw. Są to zazwyczaj bliźniaki "pięciokrotne" złożone z wydłużonych zespołów słupkowych kryształów. Różnorodność kształtów markasytu jest rzeczywiście ogromna. Ponieważ markasyt jest mniej rozpowszechniony od pirytu. ciemna szaro-czarna Arsenopiryt został opisany po raz pierwszy w 1546 r. w przeciwieństwie do pirytu. także z pirytem. a co za tym idzie . Uczeni nie poświęcali mu zbyt wiele uwagi aż do końca XVIII wieku. we Freibergu w Niemczech oraz na przedgórzu Rudaw w Czechach (okolice Sokolova). Kryształy markasytu są najczęściej małe i mają pokrój tabliczkowy lub słupkowy. Starożytni wiedzieli o jego istnieniu. ziarniste. które mają daleko więcej charakterystycznych cech. Największe złoże arsenopirytu występuje w Szwecji [Boliden].5. Austrii (Salzburg) i Meksyku. [W Polsce markasyt występuje w znacznych ilościach w dolomitach kruszconośnych na obszarze Górnego Śląska oraz w Rudkach koło Słupi Nowej (Góry Świętokrzyskie).15 g/cm3. który nazwał go trującym pirytem. G. Tworzą konkrecje w iłach i wapieniach. 5. Arsenopiryt jest typowym minerałem utworów hydrotermalnych i występuje w żyłach polimetalicznych wraz z innymi rudami kruszców. Inne znane złoża znajdują się we Francji (Aude). znacznie rzadziej występują w żyłach kruszcowych. Niestety. Najczęściej są to siarczany (głównie gips) oraz limonit. 6. wytrąca się z kwaśnych roztworów hydrotermalnych w niskich przedziałach temperatur lub powstaje podczas rozkładu organizmów roślinnych i zwierzęcych. Markasyt umieszczony wewnątrz pudełka zamienia się po chwili w szarawy pył i wydziela zapach kwasu siarkowego.in. igiełkowe lub promieniste oraz formy naciekowe w postaci stalaktytów lub pięknie wykształconych naskorupień. Tworzy skupienia zbite lub krystaliczne. Markasyt jest jednak mniej rozpowszechniony od pirytu. Markasyt i piryt występują wspólnie w złożach węgla oraz w rozmaitych zmetamorfizowanych i niezmetamorfizowanych skałach osadowych. Odróżnienie obu minerałów po kolorze jest prawie niemożliwe. [Znacznie łatwiej można wykazać różnicę uwzględniając postać kryształów. jego praktyczne zastosowanie jest stosunkowo niewielkie. "pirytu grzebieniastego". Znane są pod nazwą m. siarczkowych lub samodzielnie. Jest również mosiężnożółty. szary lub cynowobiały. Doskonale uformowane skupienia promieniste i konkrecje określane są często przez górników mianem "pomarańczy". Mimo że arsenopiryt zawiera znaczną ilość arsenu (do 46%). chociaż nieco bledszy z szarozielonym odcieniem. że markasyt utlenia się jeszcze szybciej niż piryt. a jego skład chemiczny określono dopiero w 1812 r. Ze względu na żółtawy odcień wyglądem przypomina nieco piryt.07-6. a także w kopalni węgla brunatnego Turów]. 62 W szczelinach węgla markasyt występuje niekiedy w postaci warstewek o nerkowatej powierzchni i nosi wówczas nazwę "pirytu wątrobowego". R. Czasami markasyt pokryty jest drobnymi sześcianami kryształów pirytu. Na świeżym przełamie ma barwę stalowoszarą lub cynowobiałą. Występuje tylko w powierzchniowych strefach skorupy ziemskiej i. przez G. Dzieje się tak dlatego. Często spotyka się także skupienia zbite. Nierzadko są zbliźniaczone i tworzą złożone zrosty. ale nie byli w stanie uchwycić subtelnej różnicy między arsenopirytem a kilkoma innymi pirytami. Markasyt ma barwę niemal identyczną jak piryt. Agricolę. Tylko nieliczne złoża markasytu stanowią bazę surowcową dla produkcji kwasu siarkowego. chociaż w niedużych ilościach spotyka się go w wielu miejscach.Markasyt ma inną strukturę wewnętrzną.

Realgar tworzy się w wyniku rozkładu minerałów arsenowych. 1-1. R. G. Realgar zawiera do 70% arsenu. głównie arsenopirytu.6 g/cm3. którego zawartość dochodzi do 61%. 3. Kryształy aurypigmentu.5-3. a w Europie w Czarnogórze i w Czechach. Inne ważne złoża znajdują się w Chile i Renfrew w Kanadzie. Występuje przede wszystkim w granitach i pegmatytach związanych ze strefami metamorfizmu hydrotermalnego. słupkowe kryształy realgaru. krwistoczerwonej i jaskrawej stalowoniebieskiej. którego nazwa znaczy w przybliżeniu tyle co "złoty pigment". R. Występuje w postaci ziaren lub kryształów. którego zawartość osiąga 60%. Obecnie naturalne złoża aurypigmentu nie zaspokajają dużego zapotrzebowania na wytwarzane zeń farby i dlatego produkowany jest sztucznie pod nazwą "królewskiej żółci". białych płomieni Grecji) oraz do produkcji garbników. których wielkość dochodzi do 1. gdzie występują wspólnie z aurypigmentem w bogatych złożach rud arsenowych. wykorzystywany początkowo jako barwnik.5. szarozielona Molibdenit otrzymał nazwę przez pomyłkę. Początkowo importowano go do Europy ze Środkowego Wschodu w postaci dużych płatków dochodzących do 10 cm długości. pomarańczowoczerwony. połysk perłowy. . Podobne złoża znajdują się w Cavnic i Baia Sprie w Rumunii. G. cytrynowożółta Aurypigment.5 cm. ciemnopomarańczowy. W 1778 r. diamentowy. zwykle razem z kasyterytem i wolframitem. W mieszaninie obu tych minerałów spotkać można czasami dobrze wykształcone. Aurypigment wykorzystywany jest jako ruda arsenu. 1.5-2. używany był jako barwnik malarski.podstawowej rudy antymonu w tym złożu. Kryształy są raczej rzadkie. które wykorzystywano do wyrobu przyborów do pisania. Allchar (Grecja) i wspomniany już Djulamerk. Główne złoża: Cavnic.złocistożółtej. Znany był pod różnymi nazwami handlowymi: rubin arsenowy. z którym był często mylony. ołowianoszary. jasnopomarańczowa Realgar jest jednym z naturalnych związków arsenu. 66 Jednoskośny .48 g/cm3.5. Pochodził ze złóż Djulamerk w południowej Turcji w pobliżu granicy z Irakiem. Niektórym złożom aurypigmentu towarzyszą inne rudy arsenu. połysk tłusty do diamentowego. 1.7-4. Baia Sprie (Rumunia). G. R.in. W Luchumi na Kukazie spotykane są duże. gdzie były eksploatowane do połowy XX wieku]. blenda arsenowa lub szkło arsenowe. połysk metaliczny.pseudorombowy. Najpiękniejsze okazy realgaru pochodzą z Allchar koło Salonik w Grecji. Blisko 90% światowej produkcji molibdenitu pochodzi ze złóż w Climax w stanie Kolorado. Tw.pozyskiwany jest głównie (90%) z innych rud arsenowych. zawierające antymon.8 g/cm3. ponieważ greckie słowo molybdos znaczy "grafit". szwedzki chemik Carl Wilhelm Scheele wyodrębnił molibdenit z grupy minerałów o tej samej nazwie. W starożytnej Grecji terminem tym określano nie tylko molibdenit i grafit. Okazy z Allchar są jednym z najbardziej urozmaiconych kolorystycznie zespołów mineralnych. 64 Heksagonalny. zostały znalezione w złożu Minkiule koło Jakucka we wschodniej Syberii. graniaste lub naciekowe. ale także inne podobne minerały. 65 Jednoskośny. Molibden wykorzystywany jest głównie do produkcji stali szlachetnych oraz do wytwarzania gęstych smarów. Aurypigment tworzy w szczelinach skalnych skupienia nerkowate. Tw. Wykazuje doskonałą łupliwość i rzeczywiście często przypomina grafit. Molibdenit jest najważniejszą rudą molibdenu. od którego molibdenit można jednak łatwo odróżnić dzięki niebieskawo-fioletowej barwie i metalicznemu połyskowi. 4. znanych pod nazwą "turecki aurypigment". dochodzące do 60 cm długości. słupkowe kryształy świeżego anty monitu . Największe złoże pozaeuropejskie znajduje się w Stanach Zjednoczonych (Nevada). Molibdenit tworzy formy heksagonalne występujące w postaci blaszkowych i łuskowych skupień. [W Polsce złoża arsenopirytu złotonośnego występują na Dolnym Śląsku w rejonie Złotego Stoku. m. Tw. brązowawy. Obecnie realgar stosuje się w pirotechnice (składnik tzw. dzięki kontrastowi barw . 3. złocistożółty.

Jak dowiodły wykopaliska archeologiczne. fluoru. Inne ślady dawnego górnictwa solnego znane są z okolic Wieliczki i Bochni w Polsce [sięgają również odległych pradziejów i zostały potwierdzone później dokumentami Magnum Sal z XI wieku ]. Silnie plastyczne pokłady soli kamiennej formowały się następnie w złoża solne. szary. i dlatego minerały zawierające fluor występują w paragenezach całkowicie odmiennych od związków mineralnych chloru.67 Rozdział 3 HALOGENKI Minerały. Do szeroko rozpowszechnionych zaliczyć można jedynie fluoryt i sól kamienną. tworzyła pierwotnie poziomo ułożone warstwy.1-3.). występują także w głębi lądu niemal we wszystkich formacjach geologicznych. oczy wiście w postaci stałej. a w szczególności produkty ekshalacji wulkanicznych. bromu i jodu. Dlatego przez wieki sól pozyskiwano prostą metodą odparowywania słonej wody z płytkich zbiorników położonych wzdłuż wybrzeży morskich. Pozostałości pradawnych kopalni soli odkryto w okolicach Hallstatt. podczas gdy chlor występuje w gazach wulkanicznych w wielkiej obfitości. doskonale zachowane dzięki konserwującej działalności soli. 3. drabiny i inne narzędzia górnicze. W Indiach sól kamienną wydobywano już w epoce wypraw Aleksandra Wielkiego (356-323 p. Jednak największa koncentracja chloru. rzadziej czerwonawy lub niebieski.n.e. które ulegały powolnym deformacjom. G. Chociaż ludzie od dawna zdawali sobie sprawę ze znaczenia złóż soli dokładny jej skład chemiczny ustalił dopiero w 1810 r. Wśród wymienionych czterech pierwiastków szczególną pozycję zajmuje fluor. Rozwój kopalnictwa soli w Hallstatt datowany jest na wczesną epokę żelaza (800-400 lat p. W rejonie wybrzeży Morza Śródziemnego złoża soli kamiennej znane były z Hiszpanii. bezbarwny.e. Była bez wątpienia najbardziej niezbędnym minerałem dla człowieka i do dziś pozostaje artykułem pierwszej potrzeby. który różni się zdecydowanie od pozostałych. połysk szklisty lub matowy. Bogate złoża wielickiej soli występują w przewarstwieniach osadów gipsu i iłów solonośnych.). Eksploatacja słynnej Solnej Komnaty (Salzkammergut) w dzisiejszej Austrii sięgała nawet znacznie odleglejszych czasów. z okolic dzisiejszej Barcelony (Cardona). bromu i jodu występuje w nieorganicznych skałach osadowych. Regularny. wymienia wiele metod pozyskiwania soli kamiennej przez odparowanie wody morskiej lub solanek. 69 Złoża soli kamiennej. Ten sposób wydobycia soli rozpowszechniony jest szczególnie w przybrzeżnych rejonach Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. Pliniusz Starszy (23-79 n. przede wszystkim pochodzenia morskiego. R. Powstawały one przed milionami lat na skutek odparowania wody z płytkich zbiorników morskich w suchym i gorącym klimacie. gdzie oprócz podziemnych sztolni i wyrobisk znaleziono łopaty. 2. nazywane są halogenkami. że wszystkie morza i oceany świata zawierają około 20 mln km3 soli. Ponieważ przeciętne zasolenie wody morskiej wynosi 3. sól kamienną wydobywano tam co najmniej od XV wieku p. Wzmianki o soli kamiennej odnaleźć można w dziełach wielu przyrodników i filozofów starożytnych. Największa koncentracja minerałów fluoru występuje w skałach granitowych. halogenów (chlorowców). Dlatego też w aktywnych wulkanach spotykane są zaledwie śladowe ilości fluoru. natomiast charakteryzują się dużym udziałem chloru. Główne zasoby soli kamiennej znajdują się w morzu.e. Sól.n. są już znacznie uboższe w fluor. szacuje się. który zginął podczas erupcji Wezuwiusza. Lotne składniki magmy. bromu i jodu. . W porównaniu z innymi grupami halogenki są w królestwie minerałów reprezentowane raczej ubogo. krystalizując stopniowo z wody morskiej. to znaczy chloru. bezbarwna Sól kamienna (halit) już w czasach prehistorycznych stanowiła ważny przedmiot handlu.).7%. które są związkami chemicznymi pierwiastków zaliczanych do grupy tzw. brytyjski chemik i fizyk sir Humphry Davy.2 g/cm3. Tw.e.n.

połysk szklisty. 3. Wielka Brytania oraz Niemcy. a niebieskie od metalicznego sodu. które objęte są ścisłą ochroną. również o dobrej łupliwości. Do najbardziej znanych złóż należą wspominane już uprzednio ośrodki górnictwa soli w Austrii i w Polsce. który zawsze zwracał uwagę pięknym wykształceniem kryształów i rozmaitością barw. murra . Głównymi producentami soli są Stany Zjednoczone AP. niekiedy igiełkowe.4. Sylwin (chlorek potasu. Jest doskonale rozpuszczalna w wodzie. Sól kamienna zawiera zwykleliczne domieszki. słynące później jako wazy murryńskie (od łac. zielone. przezroczyste kryształy są stosowane w optyce i do budowy aparatury pomiarowej.którym towarzyszą często gips i anhydryt. Również średniowieczni górnicy angielscy nadali fluorytowi poetycką nazwę: "błękitny John". 71 Regularny. Przyciągał wzrok górników wydobywających cynę w Rudawach. zwłaszcza w produkcji nawozów potasowych i wyrobie mydeł potasowych. Duże ilości soli wykorzystuje się dzisiaj w przemyśle chemicznym jako podstawowy surowiec do produkcji związków sodu i chloru. KCl) krystalizuje podobnie jak sól kamienna i zawiera często domieszki chlorków sodu i magnezu. Fluoryt importowano wówczas z Partii (dzisiejszy Iran). żółtawe. występują wielkie kryształy czystego halitu o krawędziach do 40 cm długości]. takich jak Morze Martwe. Wapno). Duże. a w szczelinach tworzy często regularne kryształy. Kiedy zaczynało brakować tego rzadkiego minerału. którzy nazywali go kwiatem rudy. czerwone od hematytu. m. przede wszystkim w rejonie Stassfurtu (Niemcy) i w Polsce (Inowrocław. rzadziej bezbarwny. a niektóre pojedyncze kryształy mogą dochodzić do 30 cm długości. jest to bardzo interesujące z mineralogicznego punktu widzenia. Mają one doskonałą łupliwość i rozpryskują się z łatwością pod jednym uderzeniem młotka na wiele maleńkich. brązowe-od substancji bitumicznych. 3. a także w wielu rejonach w Stanach Zjednoczonych. T w. często z odcieniem niebieskim lub czerwonym. Pochodzące z tych złóż skupienia kryształów osiągają przeważnie długość od 2 do 8 cm.in. wielobarwne wazy. takich jak słone jezioro Lake Searles koło San Bernardino w Kalifornii. Chemicznie czysta sól kamienna jest przezroczysta. . Roczna produkcja soli kamiennej sięga w przybliżeniu 35 mln ton. zabarwienie różne.fluoryt). podczas gdy tradycyjne metody odparowywania z wód morskich stosuje się w ograniczonym zakresie. Sylwin jest najważniejszą solą potasową i ma ogromne znaczenie techniczne. 70 Najpiękniejsze okazy kryształów soli kamiennej spotyka się obecnie w niektórych kopalniach soli na Syberii.5 kg.in. Każdy z nas spożywa jej rocznie około 7. zaczęto produkować imitacje ze szkła. Sól kamienna występuje przeważnie w postaci skupień ziarnistych lub zbitych. [W słynnych Grotach Kryształowych w Wieliczce. Tworzy regularne kryształy o doskonałej łupliwości lub skupienia ziarniste.5. w postaci chlorków magnezu i wapnia. najczęściej fioletowe. W niektórych kopalniach węgla kamiennego występują solne stalaktyty i stalagmity. białawy.1 -3. Sól kamienną pozyskuje się głównie ze złóż lądowych. Występuje w złożach solnych. Bezbarwny. Krystaliczne formacje solne występują również na stepach. Z fluorytu wykonywano piękne. Szare zabarwienie pochodzi od iłu. Były to prawdopodobnie pierwsze próby imitacji kamieni szlachetnych.2 g/cm3. a także sole potasowe. bezbarwna Fluoryt jest minerałem. Sól jest niezbędna człowiekowi do życia. Jednak nie oni pierwsi dostrzegli wspaniałość barw i kształtów fluorytu. Potas metaliczny jest wykorzystywany jako katalizator przy produkcji syntetycznego kauczuku. regularnych kryształów. Wielkie Jezioro Słone w stanie Utah (USA). R. Jego walory zdobnicze doceniali już bowiem starożytni Grecy. Złoża te są obecnie głównymi rejonami eksploatacji górniczej. W czasach imperium rzymskiego wazy z fluorytu cenione były bardzo wysoko. słone jeziora w Afryce Północnej itp. m. Piękne i interesujące zarazem kryształy soli występują w rejonach wysychających słonych jezior. G.

Bystrzyca Kłodzka. Kamienna Góra)]. W 1824 r. Włoszech oraz w Rosji (głównie rejon Bajkału). umożliwiające obniżenie temperatury nawet do -100°C. należy do tlenków złożonych (dwutlenki z pierwiastkami dwu.in.w Weardale koło Durham oraz hrabstwie Derby (stąd pochodzi odmiana zwana "błękitny John").kryształów fluorytu o zróżnicowanych barwach.Stosunkowo często występują piękne okazy. (Termin "fluorescencja" stosowany jest obecnie dla określenia wielu innych rodzajów 72 luminescencji). Grupa spineli. W niektórych klasyfikacjach do tlenków zaliczany bywa wolframit. kwarc). Fluor wykorzystywany jest również w innych procesach technologicznych.lub trójwartościowymi). które wykazują izomorfizm [równopostaciowość]. opal. które są także dwutlenkami. w seriach wapiennych na obszarze Illinois i Kentucky w Stanach Zjednoczonych AP. [Swoistym wyjątkiem są minerały grupy SiO2 (m. Minerał ten występuje również w postaci skupień ziarnistych lub zbitych. nazwano fluorescencją. w skład której wchodzą na przykład spinel i magnetyt. na Dolnym Śląsku (Kletno koło Kłodzka. Spośród złóż europejskich do najlepiej znanych należą złoża w rejonie Freibergu w Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii . [W Polsce niewielkie wystąpienia fluorytu spotykane są m. czyli wodorotlenki (np. decydują o jego zastosowaniu w przemyśle chłodniczym. ale w przeciwieństwie do spineli zawierają czterowartościowy mangan oraz inne dwuwartościowepierwiastki (najczęściej również mangan).in. Fluor i niektóre jego związki są trujące i mają zastosowanie do produkcji środków dezynfekcyjnych. Krystalizuje w wysokich temperaturach wśród resztkowych produktów magmowych obfitujących w składniki lotne. chociaż w niektórych starszych podręcznikach zaliczana jest do odrębnej grupy. Związki fluoru stosowane są również w przemyśle szklarskim i w hutnictwie (fluoryt używany jest jako topnik podczas przeróbki rud). którą później. Fluoryt pojawia się także w znacznych ilościach we Francji. kwarc. Wśród tlenków znajduje się wiele minerałów. które ze względu na pokrewieństwo własności krystalochemicznych zaliczane są do krzemianów]. 73 Rozdział 4 TLEINKI Tlenki są związkami tlenu z pierwiastkami metalicznymi lub niemetalicznymi. Wystawione na światło o określonej barwie natychmiast emitują światło o innej barwie. Fluoryt pochodzenia osadowego jest znacznie rzadszy i występuje np. Fluoryt jest najbardziej rozpowszechnionym minerałem fluoru. Fluoryt jest cenionym kamieniem ozdobnym wykorzystywanym od dawna do wyrobu przedmiotów dekoracyjnych. Dla przykładu fluoryt naświetlony promieniami ultrafioletowymi świeci fioletowo. Zaobserwować można ją szczególnie dobrze w przezroczystych odmianach fluorytu. przy przeróbce surowców uranowych w technice rakietowej. Do tlenków zalicza się też obecnie niewielką grupę minerałów manganowych. Niektóre własności związków fluoru. Kryształy fluorytu mają doskonałą łupliwość. do produkcji gazów i kwasów fluorowych. Wyróżnia się wśród nich proste tlenki bezwodne (np. Tlenki i wodorotlenki są ogromnie . w szczelinach wapieni lub węgli. chociaż zwykle włącza się go do osobnej grupy wolframianów. goethyt). m. Zmienność barw fluorytu występuje niekiedy w obrębie poszczególnych osobników krystalicznych. Poza wystąpieniami w złożach rud cyny fluoryt spotykany jest często w pegmatytach oraz żyłach hydro termalnych. Niemniej jednak najbogatsze złoża fluorytu o znaczeniu przemysłowym należą właśnie do tej kategorii i występują m.in. Jednym z takich minerałów jest psylomelan. że w określonych warunkach fluoryt wykazuje osobliwą cechę zmienności barw. Bezbarwny fluoryt wykorzystywany jest do wytwarzania soczewek optycznych przepuszczających promienie ultrafioletowe.in. niemiecki mineralog Friedrich Mohs (1773-1839) odkrył. ważnego surowca chemicznego wykorzystywanego m. kasyteryt) i uwodnione.in. właśnie od fluorytu.

Stany Zjednoczone AP (Jerome. Wysoko cenione są przezroczyste kryształy kuprytu. Kupryt jest produktem ubocznym utleniania miedzi lub jej rud siarczkowych. Tenora (1780-1861). R. przede wszystkim w okolicach Jeziora Górnego oraz Bisbee w Arizonie. który na powierzchni warstw niektórych rud miedzi zauważył ciemno zabarwiony minerał. żółtawy.zróżnicowaną gromadą minerałów. W wielu złożach obok owych ośmiościennych kryształów pojawiają się skupienia chalkotrichitu. czerwonobrunatna. W strefie wietrzenia kupryt przechodzi we wtórne. w Rumunii oraz w Hiszpanii (Burgos). Kilka takich wspaniałych okazów . Jego jednoskośne. Zwany bywa wówczas chalkotrichitem (od greckiego chalkos . Znany jest on także pod nazwą "melakonit" (z greckiego melas -czarny•. 8. Kryształy spineli są zazwyczaj niewielkie. różowy (rubicell). natomiast rysa ma odcień metaliczny. Ziemiste skupienia kuprytu zawierają zwykle domieszki limonitu i przybierają barwę brązowoczerwoną (ceglasta ruda miedzi). w Anglii (Liskeard i Gwennap w Kornwalii) oraz Boliwia i Namibia. Rosja (Ural). Francja (Chessy pod Lyonem). Ten tlenek miedzi.włosy). G. dlatego spotykane niekiedy większe osobniki należą do prawdziwych rzadkości. w okolicach Siegen (Zagłębie Ruhry) i Daaden (Nadrenia) w Niemczech.8-6. Nazwę "kupryt" (od łacińskiego cuprum) wprowadził wiedeński mineralog W. Clifton i Bisbee w Arizonie). Dokładniejszy opis tego minerału zawdzięczamy francuskiemu mineralogowi Rome de lIsle. kryształy tenorytu przybierają barwę stalowoczarną z silnym metalicznym połyskiem. niebieskawy.8%.5-4. chociaż mniej cenionym od rubinu. Kupryt jest. Kupryt. R.pył) lub "czarna miedź". Regularny . Spinel był od dawna kamieniem poszukiwanym i wykorzystywanym do celów zdobniczych. Bośnia (Sinjako). Największe złoża tenorytu występują w Stanach Zjednoczonych AP.2g/cm3. 3. biała 76 Spinel nazwę swą wywodzi przypuszczalnie z greckiego spinos .miedź i thrix .iskra. Agricolę.Tw. Australia (Broken Hill w Nowej Południowej Walii). drobnoziarnistej lub ziemistej. prawdopodobnie ze względu na skrzące się barwy jego szlachetnych odmian. uwodnione węglany miedzi (malachit i azuryt). gdzie tworzą pokaźne pokłady przypominające nagromadzenia asfaltu. 3. Haidinger w 1845 r. występuje w postaci zbitej. CuO. jak i występowania w rozmaitych środowiskach geochemicznych. pojawia się głównie w skupieniach ziemistych w powierzchniowej strefie kruszców miedzi. przez U. bladoczerwona 75 Kupryt został opisany po raz pierwszy w 1546 r. Niemcy (Siegen w Nadrenii). W Europie znane są złoża w rejonie Wezuwiusza we Włoszech. połysk szklisty.5. pseudoheksagonalne kryształy o pokroju tabliczkowatym są wielką rzadkością. G. Innym bezwodnym tlenkiem miedzi jest tenoryt. W odróżnieniu od pospolitych odmian pylastych. i konis . nazwany tak na cześć neapolitańskiego botanika M. którego igiełki są w rzeczywistości cienkimi. Naturalna barwa kuprytu jest ciemnoczerwona z połyskiem diamentowym. rozmaicie zabarwiony. Główne złoża: Rumunia (Mołdawia). obok miedzi rodzimej. Niekiedy tworzy małe kryształy zwykle o pokroju igiełkowym lub włóknistym. Dlatego występuje z reguły w górnej strefie żył kruszcowych i towarzyszy zwykle miedzi rodzimej.5 g/cm3. ale występują one niezwykle rzadko. często nazywany czerwoną rudą miedzi. Tw. zarówno pod względem pochodzenia. najczęściej szkarłatny (spinel rubinowy). której zawartość dochodzi do 88. połysk na świeżym przełamie diamentowy. w rejonie Jachymova (Czechy). W pustkach skalnych żył kruszcowych można spotkać piękne ośmiościenne kryształy kuprytu o barwie karminowej. który przypomina swym wyglądem. który w roku 1783 stwierdził jego występowanie w słynnych złożach w Kornwalii (Wielka Brytania) i Timis (Rumunia). najbogatszą rudą miedzi. Regularny. wydłużonymi sześcianami kuprytu lub innych wtórnych minerałów miedziowych. gdzie występują ośmiościenne kryształy dochodzące do 3 cm długości.

stanowi własność Brytyjskiego Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Tw. Najważniejsze złoża magnetytu znajdują się na rozległych Obszarach górskich w północnej Szwecji [Kiruna-vaara]. na Filipinach i w USA. . Według legendy. że magnetyzm jako zjawisko fizyczne zawdzięcza swą nazwę legendarnej postaci. 8.Magnesia w starożytnej Tesalii (Grecja).rubicell. a niebieskawe odcienie spowodowane są przez żelazo dwuwartościowe. bezbarwna Chryzoberyl.zielony w świetle dziennym. która często zawiera także chrom. ośmiościenne kryształy występujące w skupieniach wraz z innymi minerałami (np. Szlachetne spinele. Występuje w pegmatytach i skałach metamorficznych (gnejsy i łupki mikowe). znane są powszechnie pod nazwami stosowanymi przez jubilerów.spinel almandynowy i hiacyntowoczerwony lub słomianożółty . Dla przykładu. nie zaburzają wprawdzie jednorodności kryształów spineli. jest bezbarwny. Można zatem powiedzieć. Norwegii. na Uralu i w okolicach Kurska (Rosja). Czysty chemicznie-spinel. G. takie jak: granaty (andradyt). Magnetyt jest najcenniejszą rudą żelaza. opisując wzgórze nad rzeką Indus. w Stanach Zjednoczonych AP.7 g/cm3. połysk szklisty. Praktycznie rzecz biorąc chromit jest jedyną rudą chromu. Franklinit tworzy zazwyczaj czarne. Pleonast traktowany bywa niekiedy jako osobny minerał. ale wpływają na ich zabarwienie. połysk metaliczny. Największe złoża chromitu występują w Zimbabwe. zbudowane w całości ze skały przyciągającej żelazo. tlenek żelaza i cynku z domieszkami manganu. ceniony jest bardzo wysoko. barwa czerwona jest wywołana obecnością chromu. różowoczerwony . czarny z niebieskawym odcieniem. inny wielki szkarłatny spinel znajduje się wśród brytyjskich klejnotów koronnych. Piękne spinele zdobią koronę świętego Wacława przechowywaną w Zamku Praskim. Piękne kryształy magnetytu zostały znalezione w Binnatal (Szwajcaria). R. hedenbergity. tworząc dobrze wykształcone kryształy o pokroju tabliczkowym lub słupkowym. fiole-towoczerwony w świetle sztucznym. żółtozielony. trudno na pierwszy rzut oka odróżnić od magnetytu. Zarówno dwu-. Wspomina o nim Pliniusz Starszy. Najbardziej rozpowszechnione złoża magnetytu występują w rudach skarnowych towarzyszących skałom magmowym i metamorficznym. niebieskoczerwony . Rombowy. tlenek chromu i żelaza zawierający niekiedy domieszki magnezu. występujące w wielu odmianach. czasami występuje w postaci ośmiościennych kryształów. Zbliżony do chromitu jest franklinit. 3. czarna Magnetyt jest minerałem. brązowoczerwona. Obecność różnych pierwiastków daje efekt wielobarwności. jak np. kalcytem). Jest jednak słabo magnetyczny i ma brązową rysę. którego zawartość dochodzi do 72%. Chromit. żółty. Jest silnie magnetyczny. Pod względem twardości zajmuje wśród minerałów trzecie miejsce po diamencie i korundzie. G.6. że ćwieki z jego butów oraz żelazne okucie laski przywarły do ziemi. chociaż mniej znany jako kamień szlachetny.5. jak i trójwartościowe żelazo obecne jest w pokaźnych ilościach w czarnej odmianie zwanej pleonastem. Obfite domieszki różnych pierwiastków. Tw. który zauważył.rubin spinelowy.bałaś rubin. 5. bardziej prawdopodobna wersja wiąże nazwę magnetytu z miejscem jego odkrycia . 78 Republice Południowej Afryki. wytwarzany sztucznie. R. czerwonokrwisty . 77 Regularny. aleksandryt . Zawierające magnetyt skarny obfitują w krzemiany wzbogacone w żelazo. Najsłynniejsze złoża znajdują się w rejonie Franklin i Ogdenburg w stanie New Jersey (USA). pirokseny. Magnetyt tworzy zazwyczaj skupienia ziarniste lub zbite. Inna.żelaza trójwartościowego. Spinel o masie 400 karatów przechowywany jest w kolekcji rosyjskiego skarbca państwowego. 5. przeważnie dwu.i trójwartościowego żelaza i chromu. pierwszym odkrywcą owej skały był pasterz imieniem Magnus.2 g/cm3. który ze względu na swe własności magnetyczne zwracał szczególną uwagę starożytnych przyrodników i filozofów. różne odmiany amfiboli oraz epidoty.

USD. w Sri Lance i Brazylii. Największe kryształy chryzoberylu. a zwłaszcza rubiny.in. których długość dochodzi do 2 cm.znaleziono na Uralu. Na przykład już od tysięcy lat eksploatowane są znane złoża szafirów Ratnapura w pobliżu Colombo w Sri Lance. Główne złoża chryzoberylu znajdują się w Sri Lance i w Brazylii (Espirito Santo). że rubiny odkryto tam znacznie wcześniej. także szare. Do najlepiej poznanych złóż europejskich należy rejon Marsikova na Morawach. utrzymują się niezmiennie na bardzo wysokim poziomie. by mogły być poddawane obróbce szlifierskiej. Nowe stanowiska odkryto także w kilku rejonach Afryki. Kamieniom nadawano wówczas nieregularny kształt kaboszonów w postaci zaokrąglonych form bez naszlifowywania ścianek na powierzchni. nad rzeką Toko-waja na Uralu. szeroko stosowano do wyrobu klejnotów. Doskonale przezroczyste kryształy dochodzące do 10 cm znaleziono w złożach aluwialnych na obszarze Madagaskaru. Ceny chryzoberyli. Występują głównie w Sri Lance i Brazylii. połysk diamentowy. występują w Zimbabwe. zaś tlenki żelaza i tytanu odmiany niebieskie (szafiry). Najwyższej jakości 10-karatowy aleksandryt wyceniany jest na nie mniej niż 30 tys. Dlatego też powiada się niekiedy. Pierwsza pisemna wzmianka o złożach rubinu pochodzi z VI wieku n. Już w średniowieczu szafiry. Znacznie później aleksandryt odkryto wśród złóż obfitujących w inne odmiany chryzoberylu. Dużą sławą cieszą się złoża aleksandrytu odkryte w 1833 r. że aleksandryt jest za dnia szmaragdem. Wiadomo jednak. Tw. które przez długi czas były jedynym miejscem wydobycia tego minerału. Od czasów starożytnych tymi kamieniami zdobiono szaty hinduskich książąt. Do rzadkości należą duże kryształy chryzoberylu. Wyjątkowo cenne. czerwonobrązowe itd. śladowe domieszki tlenków chromu tworzą odmiany czerwone (rubin). rzeczywista wielkość kryształów dochodzi do 15 mm 79 Ten niezwykły kamień ma w świetle dziennym soczystą barwę zieloną. Po nadaniu szlifu soczewkowatego wyróżniają się one wspaniałym. a nocą staje się ametystem. Kryształy chryzoberylu z Marśikova mają wspaniałą. m. ale są zbyt spłaszczone. Po przecięciu i oszlifowaniu zachował on masę 66 karatów i jest obecnie przechowywany w kolekcji Smithsonian Institution w Waszyngtonie. mieniącym się połyskiem. jasnożółte i doskonale przezroczyste kryształy chryzoberylu znalezione zostały w pobliżu jeziora Alaotra na Madagaskarze. żółtą barwę. Fersmana Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Piękne. Niekiedy spotyka się dość duże otoczaki chryzoberylu o jedwabistym połysku (cymofan). Największy. biała Korund występuje w postaci kilku bardzo cennych. R. 9. podobnie zresztą jak w Sri Lance. Chryzoberyl .9-4. osiągające blisko 18 cm długości. przezroczystych odmian barwnych. pojedynczy kryształ aleksandrytu pochodzi ze Sri Lanki. A. Ten wspaniały okaz znajduje się w zbiorach Muzeum Mineralogicznego im. 72. Najpiękniejszą i największą grupę kryształów aleksandrytu .tłusty. 3. Stosowano go w owym czasie powszechnie przede wszystkim ze względu na .Spośród wszystkich barwnych i przezroczystych odmian tego minerału za najbardziej wartościowy uznawany jest aleksandryt.e. a zwłaszcza aleksandrytów o doskonałej przezroczystości. Ten rodzaj szlifu był szczególnie przydatny przy obróbce wykorzystywanych dla celów zdobniczych kamieni półprzeźroczystych i nieprzezroczystych. ciemne kryształy aleksandrytu. i dotyczy kopalń w okręgu Mogok w północnej Birmie. 80 Romboedryczny. G. na mniej przezroczystych kryształach .druzę o wymiarach 25 x 15 cm. składającą się z 22 kryształów o masie 5 kg . spośród których od niepamiętnych czasów jako kamienie szlachetne słyną rubin i szafir. odkryto w pegmatytach koło Golden w stanie Colorado (USA).1 g/cm3.. która w świetle sztucznym zmienia się na fiołkoworóżową. nazwany tak na cześć cara Rosji Aleksandra II. bezbarwny (leukoszafir) oraz rozmaicie zabarwiony.Marsikov (Czechy).

Dla przykładu macierzystą skałą rubinów birmańskich są gruboziarniste marmury w strefie kontaktowej z granitami i pegmatytami. a także szafiry występujące w Sri Lance pochodzą głównie ze złóż aluwialnych. a także (co odkryto ostatnio) w Tanzanii i Kambodży. Tanzanii oraz w Kambodży. jego wymiary wynoszą 39.3 g/cm3. R. Znajdujący się w niej okazały kamień jest największym rubinem wykorzystanym do celów zdobniczych. 5. Tw. Kaszmirze. Syntetyczny rubin znajduje na przykład szerokie zastosowanie w technice laserowej.2-5. Szafiry i rubiny szlifowane tą dawną metodą zobaczyć można na przykład w słynnej czeskiej koronie świętego Wacława pochodzącej z 1346 r. Australii.5x14 mm. zachwycając się pięknem błyszczących kryształów z wyspy Elby. bardzo niską rozszerzalnością oraz wysoką temperaturą topnienia.5x36. że w Babilonie i Egipcie duże bryły hematytu [tzw. Znane są złoża rubinów w Tajlandii. ale także ma bardzo duże znaczenie w przemyśle. Nowe złoża odkryto również w Kenii. ustępujących tylko diamentowi. Znaleziska archeologiczne świadczą o tym. przeważnie czerwony. że należy do najtwardszych minerałów. wykazujące interesujące z punktu widzenia krystalograficznego zjawisko asteryzmu. jak i jubilerskich. że zjawisko asteryzmu występuje w kryształach szafiru znacznie częściej i ujawnia się z większą doskonałością niż w kryształach rubinu. Warto dodać. znaleziono również w okolicach Prilepu w Macedonii. G. wiśniowoczerwona Hematyt był znany i wydobywany już w starożytności. . Borneo. Złoża korundu spotykane są najczęściej w skałach metamorficznych lub w aluwiach. a masa 250 karatów. Barwy hematytu pojawiają się dzięki odbiciu oraz załamaniu i rozszczepieniu światła na powierzchniowej warstwie minerału. jasne linie powstałe z odbicia światła. Romboedryczny. Mniejsze złoża znajdują się w Chinach i na Madagaskarze. rzadziej tabliczkowate lub igiełkowe. Największe kolekcje dużych rubinów i szafirów znajdują się w rodowych klejnotach hinduskich książąt i w dawnych zbiorach szachów Iranu. Najbardziej znane złoża europejskie zlokalizowane są w Czechach (Izerska Łąka). Równie wysoko cenione są żółte korundy (lub żółte szafiry) i bardzo rzadkie korundy o barwie fiołkoworóżowej. Bardzo interesujące rubiny. że wciąż wzrasta produkcja sztucznego korundu niezbędnego zarówno dla celów przemysłowych. Ponadto charakteryzuje się dużą odpornością na działanie czynników mechanicznych i chemicznych. gdzie szczególnie zasobne są wystąpienia w rejonie Pailin.5. Z kolei rubiny. W przyrodzie spotykane są również inne barwne odmiany szlachetnego korundu. 81 Rubiny są to najczęściej Kryształy słupkowate o powoju piramidalnym. Wspomina o nim nawet Wergiliusz w Eneidzie. Występują one w marmurach dolomitowych i tworzą kryształy o niezwykłych. Również ze złóż norweskich wydobywane są kryształy rubinu o wysokiej jakości jubilerskiej. Na przykład biały leukoszafir stosowany bywa jako imitacja diamentu. szklane głowy] używane były do celów dekoracyjnych. Największe złoża szafirów znajdują się w Tajlandii. Zwykle jednak występuje w postaci skupień ziarnistych lub zbitych (szmergiel). Szczególnie interesujące są szafiry gwiaździste.ograniczone jeszcze możliwości technik szlifierskich oraz z uwagi na chęć zachowania jak największej ilości drogocennego materiału. połysk metaliczny. rzadko spotykanych kształtach. Indiach. Nic więc dziwnego. 6. głównie dlatego. Ma on nieregularny kształt. które sprawiają wrażenie sześcioramiennej lub trójramiennej gwiazdy. 82 Korund jest nie tylko wysoko cenionym kamieniem szlachetnym. Są to przeważnie kamienie o nieregularnym szlifie kaboszonowym. chociaż niezbyt przezroczyste. Madagaskarze oraz w Stanach Zjednoczonych (Karolina Północna). Szlachetne odmiany rubinów występują jednak w przyrodzie stosunkowo rzadko. kiedy kamień cięty w postaci kaboszonu ukazuje w szczytowej swej części charakterystyczne. Wysoko cenione są rubiny gwiaździste. Australii oraz w USA (Montana). w postaci krystalicznej ciemnoszary. Ujawnia się ono szczególnie wyraziście.

Romboedryczny . formą wykształcenia i zmiennością barw. W prawiekach ceniono krzemień za jego twardość.pseudoheksagonalny. Bardzo rozpowszechniona odmiana pylasta nosi nazwę śmietany hematytowej. Złoża hematytu są bardzo liczne. że powstał on z tak silnie zamrożonego lodu. na Ukrainie (Krzywy Róg). który rozpoczął się u progu II tysiącleciap. Rysa hematytu ma jednak zawsze barwę wiśniowoczerwoną. że był on pierwszym minerałem zastosowanym przez człowieka do wyrobu podstawowych narzędzi i broni. lecz nie zdawali sobie sprawy. Jego obecność powoduje czerwone zabarwienie gleby. Sama nazwa "hematyt" wywodzi się od barwy czerwieni (z greckiego haima . Najbogatsze z nich eksploatowane są m. nazywane są miką żelazną. głównie w strefie utleniania. piasku oraz całych kompleksów skalnych. 2. ponieważ przypomina lód i w przeciwieństwie do szkła pozostaje długo zimny nawet w podwyższonej temperaturze. 7. Złoża hematytu znane są także z Tatr (Huciska. R. Kwarc służył człowiekowi od niepamiętnych czasów. w Szwecji. łuseczkowate skupienia hematytu. którym towarzyszy często kwarc. pozostając pod wrażeniem tej szczególnej cechy kryształu górskiego. nazywane różami alpejskimi. że był szeroko rozpowszechniony w przyrodzie i pozostawał odporny na działanie czynników zewnętrznych. wysoką odporność oraz ze względu na ostre.patrz tekst. Dzieje się tak dlatego. [W Polsce hematyt eksploatowany był dawniej w Rudkach (Góry Świętokrzyskie) oraz na Dolnym Śląsku. Stanach Zjednoczonych AP w tzw. Jego nazwa pochodzi z greckiego krystallos -lód. biała do szarej Kwarc znany był dobrze w świecie starożytnym. wykorzystywane są jako kamienie ozdobne do wyrobu sygnetów. że kwarc jest bardzo słabym przewodnikiem ciepła. Czysty. naszyjników i innych przedmiotów dekoracyjnych. 84 Grecy i Rzymianie znali dobrze inne liczne odmiany kwarcu. Nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ze złóż alpejskich (np.kryształu górskiego [skalnego]. Pliniusz Starszy. sądził. St. Drobnoziarniste. Jako ruda żelaza hematyt zawiera około 70% czystego metalu. Zbite skupienia naciekowe hematytu [tzw. z obszaru Czech i Wielkiej Brytanii. Tomanowa)]. które 85 zapewniały mu warunki bytowania. Zamożni patrycjusze przechowywali często w swoich domach duże kule kryształowe używane do chłodzenia dłoni. zwłaszcza w swej najczystszej postaci . Poza skałami osadowymi hematyt występuje także w seriach metamorficznych oraz w mniejszych ilościach w skałach magmowych jako składnik żył hydrotermalnych. przede wszystkim dlatego. że są one wszystkie tą samą substancją mineralną. G.in. bezbarwna.in. Żelaznym Pasie (Iron Ranges) wokół Jeziora Górnego. tnące krawędzie. barwy . Wyroby z krzemienia (odmiana kwarcu) znane są od początku epoki kamiennej [starszego paleolitu] aż do schyłku okresu neolitu.n. iż nie może już stopnieć nawet pod wpływem najwyższej temperatury. bezbarwny kwarc określony został mianem kryształu skalnego.65 g/cm3. Wiedzieli o tym doskonale starożytni Rzymianie. Tworzy ona niekiedy warstwowane kompleksy 83 skalne określane mianem żelaznych łupków mikowych lub jako itabryt (od nazwy złóż w rejonie grzbietu Itabira w Brazylii). Hematyt powstaje w bardzo zróżnicowanych warunkach środowiskowych i należy do najbardziej rozpowszechnionych minerałów w przyrodzie. znane m.e.Hematyt występuje w bardzo rozmaitych postaciach różniących się stanem skupienia. . Gotthard) znane są pięknie wykształcone skupienia płaskich kryształów hematytu. krwawnik].krew). Tw. Człowiek wykorzystywał kwarc na przestrzeni całych dziejów i stosuje go do dziś. Czerwona ochra żelazowa używana jest jako pigment do produkcji barwników oraz jako materiał ścierny.

Stopniowo. Zabarwienie obu tych odmian spowodowane jest prawdopodobnie naturalnym promieniowaniem radioaktywnym. znacznie rzadsze i bardziej wartościowe kamienie szlachetne. Do dziś podziwiać można wspaniale cięte kryształowe puchary średniowieczne. obecnie jest on stosowany w wielu gałęziach nowoczesnej techniki i przemysłu. którzy wierzyli. Z ametystu wykonywano cenne amulety i liczne przedmioty dekoracyjne. począwszy od form doskonale wykształconych kryształów aż do skupień drobnoziarnistych i zbitych. wywodzącą się z łacińskiego mor-morion. dzięki czemu zastępowały często inne. W miarę postępu cywilizacyjnego i kulturalnego popularność kwarcu i jego odmian znacznie wzrosła. Doskonałość kształtów i wspaniałość barw sprawiały. Zabarwienie kwarcu z niektórych złóż nie jest trwałe w świetle dziennym i szybko zanika. Wyroby średniowiecznej i renesansowej sztuki zdobniczej i jubilerskiej świadczą o ogromnej popularności różnych odmian kwarcu. czasami przechodzącego w fiolet. w Wiedniu). Barwę swą zawdzięcza obecności licznych wrostków zielonego aktynolitu. że kamień ten był dawniej używany znacznie częściej niż obecnie do wytwarzania ozdób. iż zapobiega on pijaństwu (jego nazwa wywodzi się z greckiego amethystos . 87 Bardzo popularną odmianą żółtego kwarcu jest kwarc różowy. Te prawdziwe dzieła sztuki wytwarzano głównie z surowca pochodzącego ze złóż alpejskich. bezbarwnego kryształu górskiego spotyka się liczne odmiany o wyrazistym zabarwieniu. Delikatny odcień zieleni sprawiał. Kwarc szafirowy jest zbitą odmianą niebieskozielonego kwarcu. charakteryzujący się różnymi odcieniami różu . Praż lub kwarc zielony (w średniowieczu znany też pod nazwą "prasius") wywodzi swą nazwę z greckiego prasios . gdy minerał zostanie podgrzany do temperatury 575°C. Wiele z nich zachowało się do dziś w kolekcjach muzealnych (np. którego barwa wywołana jest obecnością licznych. Już starożytnych górników zachwycało piękno kryształów kwarcu.nieupojony). Współczesne wyroby rzadko dorównują im pięknością i precyzją wykonania. Były one bardzo poszukiwane ze względu na doskonałą przezroczystość i silny połysk. ale . nieprzezroczyste odmiany kwarcu dymnego noszą nazwę morionu. że był on coraz bardziej poszukiwanym kamieniem ozdobnym. Pozostawiony dłużej pod wpływem zewnętrznych warunków atmosferycznych również traci barwy. Barwy te wywołane są obecnością tlenku manganu i zanikają.zieleń porowa. Podczas podgrzewania kwarc dymny i morion tracą swoje zabarwienie. Kwarc występuje w przyrodzie w bardzo urozmaiconych postaciach. Czerwony. Krystaliczną odmianą kwarcu o bladożółtej barwie wywołanej obecnością trójtlenku żelaza jest cytryn. Oprócz przezroczystego. Kwarc mleczny zawdzięcza swą białą barwę nie obcym domieszkom. wykonywane przez słynnych mistrzów tej epoki (przede wszystkim Włochów i Niemców). odkrywano kolejne walory kwarcu. wpływem promieniowania jonizującego. zastosowaną pierwotnie przez Pliniusza Starszego dla określenia czarnego jaspisu i onyksu. Ametyst był ulubionym kamieniem starożytnych Greków i Rzymian. Kwarc dymny tworzy kryształy o barwie dymnobrązowej lub brązowoczarnej. poprzez stulecia. pochodzącego z Indii. włóknistych wrostków niebieskawych amfiboli (krokidolitu). Aż do momentu odkrycia form krystalicznych w złożach brazylijskich kwarc różowy znany był dotychczas niemal wyłącznie w postaci zbitej. ziarnistych lub krystalicznych. brązowy lub żółty kwarc żelazisty występuje w postaci skupień zbitych. Czarne. mozaik itp. Jego użyteczność stale rosła.od bladoróżowego do bardziej intensywnego. zróżnicowanych barwach od purpury 86 do fioletu. Do bardzo popularnych odmian krystalicznych należy ametyst o pięknych. Najpiękniejsze egzemplarze gromadził w swej kolekcji cesarz Rudolf II nazywany często maximus adorator et amator gemmarum. Wywołane są one prawdopodobnie domieszkami żelaza oraz.

spowodowane są obecnością włókienek amfiboli. Kwarc awenturynowy [awenturyn] jest bardzo osobliwym minerałem. niekiedy zwany "plastrem miodu". Kwarc ruinowy (stonewall quartz) tworzą przerastające się kryształy ułożone w równoległe pasma. Kryształy takie można rozbić jednym uderzeniem na szereg małych "kapturków". takiej jak mika. Kąty między takimi samymi ścianami zawsze wynoszą 60°. wstęgowe odmiany kwarcu. najczęściej tworzą różnorodne kombinacje słupa heksagonalnego ograniczonego romboedrycznymi ścianami. Kwarc. ograniczona przestrzeń. m. które spowodowały efekt wyjątkowej błyskotliwości szkła. występuje jako powierzchniowa pseudomorfoza po rozpuszczeniu pierwotnego minerału. jednak kąty między poszczególnymi przecinającymi się ścianami pozostają zawsze niezmienne. zmiany ciśnienia. podobnie jak brązowoczarny krzemień. zwykle ograniczony z obu stron i zawsze zorientowany w tym samym kierunku co smuklejszy dolny kryształ. Ściany słupa są zwykle poprzecznie prążkowane (zbrużdżone). delikatne zabarwienie i jedwabisty połysk. a w szczególności krokidolitu. Naprzykład kwarc kapturowy tworzy specyficzne formy kryształów. tworzy jeszcze inne formy. Odmiany zanieczyszczone o szerokiej gamie 88 barw obejmowane są wspólną nazwą kwarcu zwykłego lub pospolitego. Właśnie na podstawie obserwacji . które w przekroju poprzecznym przypominają kamienne ściany. nierówny dopływ substancji mineralnej. wyróżnianych ze względu na szczególne wykształcenie i pokrój. 90 Kryształy kwarcu są zwykle bardzo piękne. Zdarzenie to miało charakter przypadkowy (po włosku per aventura) i dlatego uzyskany wyrób szklany nazwany został awenturynem. nieco 89 szerszy. niezależnie od stopnia równomierności wzrostu kryształów. która przerywa normalny ich wzrost. kiedy do stopionej masy szklanej dostały się przez nieuwagę drobniutkie opiłki miedzi. Szary rogowiec jest mieszaniną kwarcu i chalcedonu. jak i ich skupienia. nadano mu tę samą nazwę. zwężający się na szczycie. występuje on w postaci kryształów ograniczonych tylko ścianami romboedrycznymi. że imitacja tego kamienia pojawiła się wcześniej. zawierające maleńkie warstewki obcej substancji mineralnej . Najrozmaitsze czynniki zewnętrzne. Dopiero później. zanim został on odkryty. W wyniku przetopienia niektórych skał porfirowych powstaje tak zwany kwarc porfirowy. Kwarc gwiaździsty składa się z pojedynczych kryształów zgrupowanych w kształcie gwiaździstych skupień. Stało się to w słynnej weneckiej hucie szkła Murano. kwarcu babilońskiego przybierają kształty zwężające się ku wierzchołkowi. Tak zwany kwarc berłowy. które powstając głównie z roztworów hydrotermalnych przybierają rozmaitą postać w zależności od warunków krystalizacji. bez ścian pryzmatycznych. drobnoziarnistych i zbitych odmian kwarcu spotyka się wiele innych kryształów. Kryształy tzw. Na pierwotny słupkowaty kryształ. Występuje w postaci zbitej i zawiera ogromną liczbę maleńkich blaszek miki i hematytu. które nadają mu charakterystyczną migotliwość. ruiny. Na rynku jubilerskim bardzo popularne są włókniste. kiedy odkryto minerał o podobnym wyglądzie.in. niekiedy mają postać trapezoedru lub bipiramidy. spotykany często w szczelinach łupków krystalicznych. Chodzi tu zarówno o pojedyncze kryształy. szczególnie wyraziste po oszlifowaniu. Jest rzeczą interesującą. Oprócz wspomnianych już krystalicznych. niebieskoszare sokole oko oraz tygrysie oko z żółtymi włókienkami zwietrzałego krokidolitu. powodują zaburzenia wzrostu kryształów i nierównomierny ich rozwój. narasta drugi. Ich swoiste. Warunki krystalizacji rzadko są idealne. W zależności od zabarwienia wyróżnia się szarozielone kwarcowe kocie oko [zawierające wrostki azbestu]. którego jedyną pozostałością jest powłoka kwarcu.zawartości dużej liczby drobniutkich pęcherzyków gazu.

Na Madagaskarze wydobywane są bloki kwarcowe o masie do 50 kg. występujące wśród trzeciorzędowych piaskowców fliszowych [niewielkie złoża "diamentów marmaroskich" . głównie w mezozoicznych skałach osadowych. Kwarc różowy spotykany jest zwykle w pegmatytach. Geody spotyka się również w skałach płonnych żył kruszcowych i w żyłach kwarcowych. takich jak melafiry. Kryształy czystego kwarcu występują zwykle w szczelinach łupków. kwarc może powstawać w przyrodzie w bardzo zróżnicowany sposób. W Karpatach na Ukrainie znajdują się złoża niewielkich.kryształów kwarcu duński lekarz. Kwarc jest najbardziej rozpowszechnionym minerałem w skorupie ziemskiej i stanowi ponad 12% jej składu. W 1719 r. łupki krystaliczne. z której wywieziono wagon towarowy czystego kwarcu. często wspólnie z agatami. Może powstawać z gorących roztworów wodnych. W rejonie Hot Springs (Arkansas) odkryto próżnię skalną o wymiarach 2 x 10 m. ale również spotyka się je w skałach wulkanicznych. Krzemień spotykany jest zwykle w postaci konkrecji utworzonych dzięki koncentracji organicznej substancji krzemionkowej. tworząc tym samym naukowe podwaliny krystalografii. które należą do głównych minerałów skałotwórczych. gdzie pojedyncze kryształy dochodzą nawet do kilku metrów w obwodzie. Najwspanialsze kryształy kwarcu. Stosunkowo często kryształy kwarcu występują w licznych niewielkich pustkach wypełnionych częściowo lub całkowicie pierwotnym roztworem krystalizacyjnym. sformułował w 1669 r. a także w Arkansas w Stanach Zjednoczonych AP. geolog i mineralog Niels Stensen [Nicolaus Steno. Krystalizuje zarówno z magmy w wysokich przedziałach temperaturowych. podstawowe prawo krystalografii . 1638-1686]. piaskach i żwirach. Stąd właśnie pochodzą największe znane dotychczas kryształy górskie. Słynie z nich w szczególności Madagaskar. granitów) oraz licznych skał metamorficznych (gnejsy.prawo stałości kątów.skupienia kryształów narastające od ścian wolnej przestrzeni i skierowane wierzchołkami ku jej środkowi. ale także i ze stosunkowo chłodnych. kwarcyty). pochodzą z łupków alpejskich. Podobne formy występowania są charakterystyczne dla kwarcu dymnego i morionu. 91 wśród kryształów kwarcu spotykane są niekiedy prawdziwe giganty. który często tworzy geody . Najbogatsze obecnie złoża kryształów kwarcu znajdują się we wschodniej i północno-wschodniej części Madagaskaru. Stanowią one ważne źródło informacji o warunkach powstawania kwarcu w poszczególnych złożach. W żyłach kruszcowych są one zazwyczaj skałą płonną. Masa niektórych pojedynczych kryształów przekraczała 800 kg. Najokazalsze kryształy kwarcu występują głównie w próżniach skalnych wśród gruboziarnistych granitów. Rogowiec występuje w żyłach rudnych jako minerał pochodzenia nieorganicznego. stan Goias). w miejscowości Zingenstock koło Grimsel w szwajcarskich Alpach Berneńskich odkryto ogromną grotę. Brazylijskie kryształy mierzą niekiedy więcej niż pół metra grubości. w niektórych żyłach rudnych oraz w łupkach krystalicznych. jak i na powierzchni Ziemi 92 w normalnych temperaturach. Jak więc widać. chociaż spotyka się również często żyły zbudowane z samego kwarcu. w południowej Brazylii (rejon Cristalina w górach Serra dos Cristaes. ponieważ wydobyto z niej ponad 100 ton najpiękniejszych przezroczystych kryształów. Nazwano ją "kryształową komnatą". Ze względu na wysoką odporność kwarcu na wietrzenie fizyczne i chemiczne jest on bardzo rozpowszechniony w wielu skałach osadowych i występuje w dużej ilości w aluwiach. Ponadto około 47% krzemionki zawierają różnorodne krzemiany. W pustkach skalnych wśród skał wulkanicznych pojawia się także ametyst. Kwarc jest podstawowym składnikiem wielu skał magmowych (np. zwłaszcza przezroczystego. w pegmatytach. idealnie przezroczystych kryształów kwarcu zwanych "diamentami marmaroskimi".

[W Polsce niewielkie złoża delikatnie zabarwionych ametystów można obecnie spotkać w niektórych żyłach kwarcowych i w pustkach skał wulkanicznych na Dolnym Śląsku]. formy krystaliczne zaś w Nadrenii Północnej-Westfalii (Iserlohn).in. Poszczególne części tej geody podziwiać można w licznych muzeach. a jej całkowita masa wynosiła 7 ton. Podobne są "diamenty z Herkimer". Za najdoskonalej wykształcone okazy uznawane są kryształy górskie znajdowane w próżniach skalnych słynnych śnieżnobiałych marmurów kararyjskich w północnych Włoszech. Gotthard. . Przypominają one nieco wspominane poprzednio "diamenty marmaroskie". Podobne. gdzie oprócz odmian zbitych spotyka się formy krystaliczne. występujące w postaci luźnych. 94 Zbite skupienia kwarcu żelazistego występują w niektórych żyłach rudnych w okolicy Hofovic w Czechach. Wspaniałe druzy kwarcu dymnego znajdowane są na Uralu (Murzinka). w Rio Grande do Sul w Brazylii. pojedynczych osobników kryształu górskiego w rejonie Herkimer w pobliżu Nowego Jorku. w okolicy Baligrodu].spotykane są także w polskich Bieszczadach. W Europie większe jego złoża spotyka się m. 93 Najwspanialsze europejskie ametysty pochodzą z Uralu (Murzinka) oraz z żył rudnych w Karpatach. odkryto w 1868 r. Największa geoda ametystowa znaleziona została w 1900 r. "złoty topaz". gdzie nazywano go cesarskim kamieniem Yu. w Brazylii. Pokaźne złoża tygrysiego oka zostały odkryte stosunkowo niedawno w Australii. W Europie większe złoża kwarcu różowego znane są z pegmatytów na obszarze Bawarii oraz z terenów Uralu. Rzadko zdarzają się większe nagromadzenia złożowe włóknistych odmian kwarcu.in. skąd wydobyto 30 ton kwarcu dymnego. chociaż znacznie mniejsze gniazda kryształów lub zbitych odmian kwarcu występują w okolicach Idar-Oberstein w Niemczech lub u podnóży Karkonoszy. że przypominają rzeczywiście prawdziwe diamenty. Większość spotykanych na rynku jubilerskim cytrynów to sztucznie podgrzewane ametysty lub dymny kwarc. a w szczególności z rejonu Cavnic w Rumunii oraz Bańskiej Szczawnicy na Słowacji. Republiki Południowej Afryki (Góry Azbestowe) i Chin. Ich wyjątkowa przezroczystość i silny połysk sprawia. Kwarcowe kocie oko i sokole oko oraz szczególnie cenione tygrysie oko występuje głównie na terenie Sri Lanki. Złoża różowego kwarcu występują głównie na Madagaskarze i w Brazylii. Niestety. Najpiękniejsze okazy pochodzą z Brazylii i z Uralu. Jedną z największych. barwy ametystów z Bańskiej Szczawnicy szybko blakną pod wpływem światła dziennego. przede wszystkim w pegmatytach z okolic Dolni Bori. Naturalne kryształy cytrynu są stosunkowo rzadkie. oprócz wspominanych złóż w Brazylii i Urugwaju. Mierzyła ona 10 x 5 x 3 m. m. znajdują się w Meksyku i na Madagaskarze (Betafo). "topaz Madera" lub "topaz uralski". ale przewyższają je znacznie rozmiarami i urodą. skąd pochodzą najbardziej soczyście zabarwione odmiany tych kamieni. w rejonie Styrii (Austria). Największy okaz z tego stanowiska jest eksponowany w Muzeum Historii Naturalnej w Bernie (największy kryształ ma długość 70 cm i masę 130 kg). Najzasobniejsze złoża ametystu. Atrakcyjne kwarce dymne występują również w Czechach. Są one oferowane pod różnymi nazwami. Awenturyn znajdowany jest także często na Uralu (Miass). Zielony kwarc awenturynowy wysoko ceniono w Chinach. o wymiarach 6 x 4 x 2 m. w szwajcarskim kantonie Uri. Tworzą one zazwyczaj duże skupienia kryształów w pustkach skał granitowych. [W Polsce piękne kryształy kwarcu dymnego i morionu spotykane są obecnie przede wszystkim w kawernach wśród granitów masywu strzegomskiego na dolnym Śląsku]. Syberii oraz w Indiach. "hiszpański topaz". Cenne złoża kwarcu dymnego i morionu znajdują się w Alpach. na Madagaskarze i w stanie Kolorado (USA). przede wszystkim w okolicach St.

które podnoszą ich wartość jubilerską. cytrynów. Wiele takich "kryształowych grot" odkryto m. sztuce rzeźbienia i rytowania kamieni w postaci miniaturowych płaskorzeźb (gemm) z wzorem wypukłym (kamea) lub wklęsłym (intaglio). poszukiwacze kryształów (Strahler) 95 wdzierają się w najbardziej niebezpieczne rejony Alp. jak np. Stosowane są one w różnych instrumentach optycznych (m. W ostatnich latach zwraca się szczególną uwagę na doskonalenie technologii produkcji kwarcu syntetycznego.Czysty. do mikroskopów polaryzacyjnych służących do badań mineralogicznych. Ametyst ma zastosowanie przede wszystkim w wyrobie biżuterii i drobnych przedmiotów dekoracyjnych. a jej wartość szacowana jest na około 18 mln USD. "włosy Wenery". nawet wówczas gdy doskonale nadają się do celów jubilerskich. Znane są one pod różnymi poetyckimi nazwami: "strzały Amora". To samo dotyczy pięknie wykształconych kryształów kwarcu. kwarców dymnych. tzn. bezbarwny kwarc naturalny wykorzystywany jest m.in.sagenitu. "włosy Tetydy". w Alpach. płatki zielonego chlorytu. których ściany zdobią czyste kryształy górskie lub bajkowe kryształy kwarcu dymnego. We wszystkich krajach rozwiniętych stale wzrasta popyt na syntetyczne kryształy kwarcu. Niektóre przezroczyste odmiany kwarcu zawierają bardzo interesujące wrostki innych minerałów. Niektóre ametysty podgrzewane do temperatury około 250°C zmieniają barwę na głębo komiodowożółtą. sprzedaje się je turystom po stosunkowo wysokich cenach. do konstrukcji teleskopów astronomicznych itd. w spektroskopii. szczególnie w elektronice. do wytwarzania szkieł optycznych. a nawet kwarcu różowego można stosować szlif brylantowy lub też nadaje im się postać kaboszonu o kształcie wydłużonym. Decyduje o tym wysoka twardość i odporność tej odmiany kwarcu. Aby prześledzić bieg żył kwarcowych. syntetyczne kryształy kwarcu mają ogromne znaczenie dla przemysłu. Czyste. która wymaga materiału nie tylko doskonale czystego. gdzie można je znaleźć. ponieważ zbliża się moment całkowitego niemal wyczerpania złóż kwarcu naturalnego (kryształu górskiego) przydatnego dla celów technicznych. adular. wykorzystuje się obecnie przede wszystkim do wytwarzania większych przedmiotów artystycznych. Jego wartość jako kamienia ozdobnego zależy od bogactwa odcieni i intensywności zabarwienia kryształów. Niektórzy poszukiwacze mają niekiedy szczęście stać się odkrywcami zapierających swą wspaniałością dech w piersiach prawdziwych "grot kryształowych". Obecnie kwarc jest ważnym surowcem mineralnym dla przemysłu szklarskiego i optycznego.in. 96 . Wymogów tych nie spełniają zazwyczaj naturalne kryształy. owalnym i okrągłym. Kwarc dymny. bezbarwny kwarc (kryształ górski). Określają oni uderzeniami młotka położenie kawern. a przede wszystkim okazów kryształu górskiego oraz towarzyszących im często innych minerałów. morion i ametyst służą do wykonywania dużych kamieni zdobiących pierścienie. ale przede wszystkim o idealnej strukturze wewnętrznej (monokryształy). Poddane napromieniowaniu odzyskują pierwotną barwę fioletową. igiełki aktynolitu. stosunkowo niedrogi kamień ozdobny. a następnie otwierają je oskardem. kryształów górskich. W regionach. Bardzo szerokie zastosowanie znajduje kwarc w radiotechnice i optoelektronice. W ten oto stosunkowo prosty sposób uzyskiwane są sztuczne cytryny.in. np. poddając dalszym oględzinom. często brane także za szlachetne topazy. turmalinu lub brązowego rutylu .). Są to np. chociaż kryształy kwarcu wykorzystywane do tych celów są już dziś najczęściej wytwarzane syntetycznie. Rozmaite odmiany kwarcu są chętnie wykorzystywane w gliptyce. Owe kawerny występują często w najbardziej niedostępnych miejscach. W Stanach Zjednoczonych zużycie kwarcu syntetycznego przekracza rocznie 3000 ton. Do ametystów. w Szwajcarii. Przezroczysty. Są to bowiem w większości kryształy zbliźniaczone.

Były to początki sztuki rzeźbienia i rytowania kamieni (gliptyki). Jednocześnie wymieniał wiele barwnych odmian.słońce. gdzie były one przecinane i szlifowane. a następnie przewożono do Pragi. które były sporządzane czasami z jednego bloku jaspisu przez rzemieślników ze słynnych rosyjskich warsztatów w Peterhofie i Jekaterynburgu. barwiących substancji mineralnych. a później nawet i portretów. Tw. Powstają głównie w wyniku krystalizacji gorących roztworów w szczelinach skał wulkanicznych. nieprzezroczystego kwarcu lub skrytokrystalicznego chalcedonu. tropein . [Obecnie nazwę "heliotrop" odnosi się do ciemnozielonych odmian chalcedonu ubarwionych charakterystycznymi czerwonymi plamkami]. nadając im osobne nazwy. Wyjątkowo bogata kolekcja najrozmaitszych obiektów sztuki zdobniczej wykonanych z jaspisu przechowywana jest w Ermitażu (dawny Pałac Zimowy) w Petersburgu. np. najczęściej melafirów. Jaspis jest jednym z tych kamieni ozdobnych i dekoracyjnych. czerwony. Krzemionka uwolniona z pierwotnych minerałów pod wpływem działania gorących roztworów ulega ponownej krystalizacji w szczelinach skalnych w postaci drobnoziarnistych skupień zbitego. zróżnicowana. stosując różnorodne metody wiercenia otworów w kamieniach oraz rzeźbienia na ich powierzchni znaków i symboli. polecił ozdobić tym kamieniem wszystkie swoje ulubione pomieszczenia. wielobarwny. ciemne i czarne jaspisy indyjskie nosiły pierwotnie nazwę "morion". uznawany za jeden z siedmiu cudów świata. R. Jaspisy występują w przyrodzie stosunkowo często. Dekoracje owe pochodzą z okresu panowania cesarza Karola IV. G. Można powiedzieć. Starożytni Egipcjanie. brunatny. wyłożony barwnymi jaspisami pochodzącymi ze złóż u podnóża Karkonoszy. W tym czasie jaspisy i ametysty wydobywano z żył po saskiej stronie Gór Kruszcowych (okolice Drezna). Wiele ciekawych informacji o popularności jaspisu w dobie renesansu zawiera dzieło Boetiusa de Boota. O pięknie barw jaspisu wspomina już Pliniusz. W salach i komnatach pałacowych znajdują się wielkie kolumny i wazy. żółty. zatytułowane Gemmarum et lapidum historia. Wacława na Hradczanach w Pradze. Wykorzystywane do tych celów jaspisy wyróżniają się ogromną rozmaitością barw i pochodzą z bogatych złóż w rejonie Orska na Uralu. od białej do szarej [Termin "jaspis" stosuje się najczęściej do określenia skrytokrystalicznych skał krzemionkowych]. nadwornego lekarza cesarza Rudolfa II. że w przeszłości był on nawet bardziej popularny niż obecnie. Czerwonokrwiste jaspisy zdobią ściany kaplic czeskiego zamku Karlstein i słynnej kaplicy Św. Zielony jaspis z regularnymi. Popularność jaspisów przetrwała do średniowiecza. przewyższał sławą wiele innych dzieł sztuki wykonanych w owej epoce z czeskich jaspisów. Są to główne składniki jaspisów obok domieszek naturalnych. które były dobrze znane już w starożytności. krwistoczerwonymi plamkami hematytu nazywany był heliotropem (z greckiego Helios . Czerwone zabarwienie powoduje sproszkowany pylasty hematyt. Grecy i Rzymianie używali jaspisu do wyrobu ozdób i amuletów. Niekiedy jaspisy powstają w wyniku metamorfizmu skał osadowych poddanych oddziaływaniu gorących law melafirowych. żółte i brązowe barwy pochodzą od limonitu. Przedstawiał on wspaniałą kompozycję pejzażową i. a zielone odmiany zawdzięczają swe barwy domieszkom włóknistych skupień chlorytów.Mieszanina kwarcu romboedrycznego. De Boot opisuje na przykład wielki blat stołu z cesarskiej kolekcji. skrytokrystalicznego chalcedonu i domieszek barwiących. później zastosowaną dla określenia ciemnego kwarcu 97 dymnego.zmiana barwy). liczące niekiedy po kilka metrów. okoio 7. Wspaniale obrabiane indyjskie jaspisy odnaleźć można w kolekcjach hinduskich maharadżów. połysk tłusty lub szklisty. i trepa. zielony. zazwyczaj z towarzyszącymi im agatami i chalcedonami. . który w 1347 r. Pliniusz stosował termin "jaspis" jedynie dla określenia jaśniejszych odmian tego kamienia.

z reguły w tych samych miejscach. Do dziś przetrwały wykonane z chalcedonu skarabeusze wyobrażające żuka Ateu-chus sacer. żółtoczerwony (karneol. Złoża jaspisów odkryte zostały również ma Madagaskarze. gdzie odkryto jego złoża. puchary. R. wspaniale rzeźbionych lub grawerowanych brosz. kaset. Tw. wydłużone formy. Słynnym ośrodkiem obróbki tych kamieni był rejon położony u podnóża Karkonoszy w Czechach. Jego nazwę wywodzi się z greckiego chryzos . G. Tego typu konkrecje. sard) lub zielony (plazma). Charakteryzują się one dość niezwykłą powierzchnią ukształtowaną przez ziarenka piasku niesione przez pustynne wiatry. najczęściej mlecznoszary. Dobrze znane są również niemieckie jaspisy zwłaszcza z Nadrenii (Idar-Oberstein) oraz z wielu stanowisk 98 w Saksonii (dolina rzeki Miiglitz i okolice Chemnitz). występowanie w dużych blokach. Dzięki temu warsztaty owe zyskały impuls do szybkiego rozwoju na znacznie większą skalę i wyparły czeskie produkty z europejskiego rynku. zwłaszcza elegancko rzeźbionych uchwytów. przyciski do papieru. prasinos - . co najważniejsze atrakcyjny wygląd. pozbawionych skaz. Heliotrop spotykany jest w wielu złożach indyjskich wraz z innymi odmianami jaspisu. oraz. Wykonywane są z nich najrozmaitsze przedmioty ozdobne i pamiątki dla turystów. gdzie występują chalcedony i agaty. Decyduje o tym jego wysoka odporność fizyczna i chemiczna. Jaspis jest doskonałym surowcem. zwykle bowiem są pięknie warstwowane oraz urozmaicone krzaczastymi nalotami dendrytowymi przypominającymi gałązki skamieniałego mchu. które napływały do warsztatów w Idar-Oberstein (Nadrenia). 6.5. Wspaniałe jaspisy występują w rejonie Kozakova w czeskich Karkonoszach. kasztanowobrązowe lub kawowobrązowe "otoczaki" jaspisowe o silnym połysku noszą również nazwę "kwarcu Nilu". Znajdowano je głównie w sarkofagach mumii wraz z innymi klejnotami i kamieniami ozdobnymi. połysk tłusty lub szklisty. często cętkowany. różnorodnie zabarwiony.skrytokrystaliczny. szczególnie w pasie pustynnym wzdłuż doliny Nilu.59-2.Jaspisy tworzą również rozmaite konkrecje w skałach osadowych. przede wszystkim o charakterze ozdobnym. 99 Romboedryczny . mozaiki itp. W artystycznej obróbce chalcedonów przodowali starożytni Egipcjanie.61 g/cm3. przydatnym do wyrobu wielu przedmiotów. Wyroby z jaspisu są również bardzo popularne w Rosji i na Ukrainie oraz w niektórych rejonach Stanów Zjednoczonych AP. tworzące zazwyczaj płaskie. W starożytności znano już liczne odmiany chalcedonów. Te bardzo ciekawe. Duże złoża znajdują się również w Indiach. przycisków oraz bardziej wartościowych. klamer. Brazylii i w Egipcie. naszyjników itp. którego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa carneus (mięsny) i nawiązuje do czerwonego koloru tego kamienia. Prosperował on doskonale aż do momentu pojawienia się dużych ilości jaspisów. biała do szarej Chalcedon był doskonale znany ludom starożytnym. Chalcedon wywodzi swą nazwę od starożytnego miasta Chalcedon (obecnie Kalkidoy) w pobliżu dzisiejszego Stambułu. łatwa dostępność. Szczególnie wysoko ceniono go w Egipcie. piękna. jak np. Grecji i w Azji Mniejszej. W średniowieczu bardzo cenionym kamieniem ozdobnym był chryzopraz. pierścieni. Z tych względów był on już od czasów starożytnych cenionym materiałem służącym do wyrobu rozmaitych drobnych przedmiotów ozdobnych. plazma oraz karneol. wisiorów. Są to głównie rozmaite naczynia dekoracyjne. agatów i kwarców ze złóż w Brazylii i Urugwaju. Obrabiane są one w miejscowych warsztatach szlifierskich lub eksportowane do Europy. 2. które pokrywano hieroglifami i noszono jako amulety. Najpiękniejsze odmiany jaspisu wykorzystywane są także jako kamienie ozdobne w jubilerstwie. Słynne złoża znajdują się na południowym Uralu. z których są wypreparowywane podczas procesów wietrzenia.złoty. w wapieniach na obszarze Egiptu. gdzie wydobywane są bryły jaspisu o masie kilku ton. jabłkowozielona odmiana chalcedonu. Po przecięciu i oszlifowaniu mają one rzeczywiście bardzo atrakcyjny wygląd. występują np.

ale przede wszystkim strukturą wewnętrzną substancji krzemionkowej. dziś są stosowane powszechnie. przeświecających lub bladoniebieskich. Dawniej procesy sztucznego barwienia okryte były tajemnicą. Wydobywane są tam często bryły chalcedonu w masie kilku ton]. Na pierwszy rzut oka chalcedon sprawia wrażenie zbitej. z Islandii i Wysp Owczych. z przedgórza Karkonoszy w Czechach. że jest on w rzeczywistości zbudowany z bardzo drobnych. Pierwotne i wtórne złoża tego typu występują w Brazylii. takimi jak hematyt. Chalcedon tworzy najczęściej skupienia zbite lub nieregularne formy naciekowe o nerkowatym kształcie. pomarańczowa odmiana jest cenionym kamieniem ozdobnym. włóknistych osobników krystalicznych ułożonych pasmowo lub promieniście. W rejonach tych występują pięknie ukształtowane formy naciekowe w postaci niewielkich stalaktytów i stalagmitów chalcedonowych o barwach białych. 101 Jeśli submikroskopowe pory pomiędzy poszczególnymi włóknami krystalicznymi są nieco większe niż zazwyczaj. Bardzo pospolite są przezroczyste odmiany chalcedonów o barwie szarej . Chryzppraz jest zielonojabłkową odmianą chalcedonu zabarwioną tlenkami niklu. Kacholong jest kredowobiałą mieszaniną chalcedonu i opalu. Jego czerwonobrunatna. chalcedon i jego odmiany mogą być sztucznie barwione.zielonkawy. Największe i najbogatsze złoża chalcedonu występują w szczelinach i pustkach skalnych w melafirach i innych wulkanitach o teksturze migdałowcowej. Urugwaju i w Indiach. Tego typu złoża pojawiają się w powierzchniowej strefie niektórych złóż kruszcowych m. bezpostaciowej substancji mineralnej. W czasach panowania cesarza Rudolfa II zapotrzebowanie na chalcedon było tak wielkie. tworzące się w tych skałach stopniowo po uwalniających się gazach. wyposażonych w rozmaite przywileje. niebieskawej lub żółtej. na Słowacji i Sardynii (La Speranza). . przede wszystkim na obszarze Dekanu. Karneol [karnioll swoje czerwone zabarwienie zawdzięcza tlenkom żelaza. Często występuje razem z opalem oraz różnymi minerałami barwnymi. która różni się od wielu innych odmian nie tylko cechami zewnętrznymi. [Najważniejszym rejonem eksploatacji chalcedonu jest obecnie Urugwaj i sąsiadujący z nim stan Rio Grande do Sul w Brazylii. Jego powierzchnia ma z reguły przełam nierówny lub zadziorowaty. Ogromna rozmaitość odmian chalcedonów określana jest głównie na podstawie charakterystycznej kolorystyki. Jego nazwa jest pochodzenia mongolskiego i znaczy tyle co "piękny kamień". W Europie znane są głównie złoża z rejonu Idar-Oberstein w Nadrenii (Niemcy). 100 Chalcedon jest bardzo interesującą odmianą kwarcu. w Austrii (Styria). Obecnie skupienia chalcedonu spotykane są nie tylko w skałach 102 pierwotnych. Agat mszysty jest chalcedonem zawierającym niewielkie dendryty w postaci tlenków żelaza lub manganu (brązowe lub czarne) albo też chlorytu (zielone). które przenoszą je niejednokrotnie na znaczne odległości. powstających z szybko krzepnącej lawy. że władca ów wysyłał w rejony jego występowania specjalnych poszukiwaczy. wypełniane są wtórnie przez żel krzemionkowy. ale również w zwietrzelinie skał wulkanicznych. Używane przez kolekcjonerów nazwy różnych odmian barwnych chalcedonu nie mają często większego uzasadnienia z mineralogicznego punktu widzenia. Plazma ma barwę zieloną pochodzącą od domieszek chlorytu. limonit i chloryt. Dopiero pod mikroskopem okazuje się. Liczne pustki. które tworzą niekiedy miniaturowe groty. Chalcedon jest więc skrytokrystalicznym kwarcem tworzącym liczne odmiany o różnych własnościach optycznych. ale są powszechnie znane. Występują one również często w aluwiach strumieni i rzek.in. Chalcedon może również powstawać jako minerał wtórny w wyniku rozkładu krzemianów.

in. Były one wówczas wysoko cenionymi kamieniami ozdobnymi. W Europie spotykany jest na przedgórzu Karkonoszy w Czechach oraz na obszarze Siedmiogrodu w Rumunii.n. Wykorzystywali go już starożytni Sumerowie i Egipcjanie.patrz tekst. Tw. Najwyższy poziom w artystycznej obróbce agatów osiągnęli starożytni Grecy. Daidolas . które w Europie występują pod nazwą kamieni z Moch. Również i obecnie importowane są do Europy z tych właśnie rejonów oraz z Brazylii i Indii. Kacholong spotykany jest głównie na obszarach pustynnych w Mongolii. Mieszanina skrytokrystalicznego chalcedonu. barwy . na Uralu 104 (zielony i czarny. Szczególnie interesujące są niektóre chalcedony z Urugwaju i Brazylii. Ponieważ piękne agaty występowały bardzo rzadko. Pierwsze wzmianki o nim znaleźć można w dziełach greckiego filozofa. Semon. Agaty nadawały się do tych celów w sposób szczególny ze względu na rozmaitość barw i niepowtarzalność wzorów. Twardością chalcedony nieznacznie tylko ustępują kwarcom. Najlepsze złoża chryzoprazu znajdują się w Polsce na Dolnym Śląsku w okolicach Szklar i Ząbkowic oraz w Australii [Marlborough Creek]. biała do szarej Agat jest i był zawsze jednym z najbardziej popularnych kamieni ozdobnych. Chalcedonu. Do najpiękniejszych i najwyżej cenionych ozdób należały słynne gemmy (kamee. używa się do wyrobu najrozmaitszych przedmiotów ozdobnych. lekarza i przyrodnika Teofrasta (376-287 p. która wywodzi się z greckiego hydor . Surowiec. a ich powstanie łączono z ingerencją sił nadprzyrodzonych. Także wśród kolekcjonerów ogromnie popularne są różne odmiany chalcedonu. Najważniejsze złoża agatu mszystego znajdują się w Indiach (zielony). co zapewniało oryginalność wyrobu. w skałach bazaltowych u podnóża Karkonoszy oraz w próżniach krzemionkowych konkrecji występujących w jurajskich wapieniach krasowych na Morawach. prawdopodobnie od miejsca jego zwania Dirillo) na południu Sycylii. Wtórne złoża chalcedonu spotykane są również w wielu innych miejscach.Odmiana chalcedonu zwana plazmą powstaje podobnie w wyniku wietrzenia serpentynów i występuje często razem z opalem. zmienna. zawierające inkluzje cieczy . w pokładach węgla kamiennego lub jako konkrecje w skałach osadowych (np. z którego powstawały te wspaniałe dzieła. Przez wieki przetrwały nazwiska greckich artystów (np. że chalcedon jest doskonałym surowcem do wytwarzania elementów stabilizujących wag precyzyjnych. intaglia) rzeźbione w agacie. ale oczywiście agat był znany i stosowany znacznie wcześniej.). uważano je za coś niezwykłego. ale także do sporządzania wszelkiego rodzaju amuletów. We wszystkich kulturach starożytnych sięgano po agat. że ich wyroby cieszyły się w antycznym świecie ogromnym zainteresowaniem. romboedrycznego kwarcu i bezpostaciowego opalu. biały kacholong).woda [lub określane bywają mianem agatu wodnego]. Najwcześniejsze gemmy agatowe przedstawiały zwykle różne motywy religijne. wśród ilastych syderytów. że był jednym z najwcześniej dostrzeżonych kamieni. G. oraz z okolic miasta Mocna (Al Mukna) w Jemenie (czarne). Diodoras. Z kolei odporność chemiczna sprawia. To właśnie Teofrast nadał 105 nazwę temu kamieniowi. Takie okazy znane są pod nazwą "enhydros". Sproszkowany chalcedon używany jest do polerowania wielu twardych materiałów oraz jako dodatek do niektórych barwników i farb. nic więc dziwnego. wykorzystywano z niezrównaną doskonałością i mistrzostwem. podobnie jak jaspisu i agatu. Karneol występuje głównie w Brazylii i w Indiach (najpiękniejsze karneole pochodzą z okolic Bombaju). stosując go nie tylko do wytwarzania przedmiotów ozdobnych i wyrobu najrozmaitszych naczyń i waz. R.e. nic więc dziwnego. w przybliżeniu 7. kompasów i innych instrumentów oraz do produkcji tłuczków i moździerzy chemicznych. W czasach starożytnych karneol znajdowano w Arabii i w Egipcie. Ponieważ agat charakteryzuje się wyjątkowo zróżnicowanym i pięknym zabarwieniem.pozostałość pierwotnego roztworu. m. a zbliżony doń sard i sardonyks w Azji Mniejszej.

. Niektóre agaty mają doskonałą porowatość. zostały następnie wypełnione przez oziębiony roztwór krzemionkowy. którą stopniowo wypełniał pierwotny roztwór krzemionkowy.e. Specjalnością rzemieślników z Konstantynopola stała się umiejętność barwienia agatów przez podgrzewanie. w Bizancjum. Czasami dostrzegalny jest również wyraźnie otwór wejściowy. który zastygając powoli utworzył agaty. wykorzystywano je podczas ich barwienia jeszcze w Konstantynopolu. spadkobiercy kultury greckiej. Największą sławę zyskał Pyrgoteles. Po zdobyciu Konstantynopola przez Turków sztuka gliptyki upadła. królem Pontu. Regularnie ułożone pasma są doskonale widoczne po przecięciu i oszlifowaniu agatu. szybko opanowali sztukę artystycznej obróbki agatów. z reguły poszczególne pasemka odzwierciedlają kształt pustki skalnej.in. Mniej porowate warstewki nie przyjmują barwnika i pozostają w naturalny sposób bledsze lub całkowicie białe. mógł określić liczbę i rangę poległych dowódców po insygniach wytłoczonych na pierścieniach. przez długie stulecia przekazywano z pokolenia na pokolenie tylko w wąskim kręgu. Nawet i dziś nie znamy wszystkich sposobów barwienia stosowanych przez artystów owej epoki. Owe agatowe wypełnienia są znacznie twardsze i bardziej odporne niż otaczające je skały i dzięki temu zachowują się one doskonale w zwietrzelinie po rozpadzie skał macierzystych. daktyliotekę.n. utrzymywane w tajemnicy. Pierścienie z agatu przesłane zostały do Kartaginy jako trofeum wojenne.e. Jego to sygnaturę podrabiali starożytni i współcześni fałszerze. Swą wiedzę zdobywali także wśród cywilizowanych ludów Azji i Afryki. tzw. co zmniejszyło również popularność agatów. Około 85 r. Po upadku imperium rzymskiego tradycje obróbki agatów kontynuowano na wschodzie.). W 61 r. Szczególnie przydatne do tych celów są agaty brazylijskie. utworzono w Rzymie pierwszą kolekcję agatowych klejnotów. chociaż początkowo nosić je mogli tylko patrycjusze.n.i inni). m. Te własności agatów zostały już wcześniej dostrzeżone i jak poprzednio wspomniano. 108 Stosowane obecnie sztuczne barwniki dają możliwość uzyskania całego bogactwa odcieni. Hannibal po zwycięskiej bitwie pod Kannami (216 r. Agatowe warstewki są zwykle żywo zabarwione. Metody barwienia.e. Świadczy o tym najstarszy rzymski klejnot z agatu w postaci skarabeusza. odnaleziony na ziemiach zajmowanych przez Etrusków. z którymi utrzymywali bliskie kontakty. w której pokonał legiony rzymskie. a w szczególności umiejętność wyrobu tradycyjnych pierścieni i tłoków pieczętnych. wystawiono ją na Kapitelu jako akt dziękczynienia bogom za odniesione zwycięstwo nad Mitrydatesem.n. przez który przedostawał się do wnętrza roztwór krzemionkowy wraz z substancjami barwiącymi. różne ozdoby i pieczęcie. co umożliwia ich sztuczne barwienie. ponieważ porowatość poszczególnych warstewek nieraz znacznie się różni. 107 Agaty występują zwykle w migdałowcowych pustkach melafirów i innych skał powstających w wyniku aktywności wulkanicznej. Najwspanialsze jednak dzieła sztuki rzeźbiarskiej w agacie należy bez wątpienia przypisać artystom greckim. p. 106 Rzymianie. kryształu górskiego lub ametystu. nadworny snycerz gemm na dworze Aleksandra Wielkiego. Znacznie bogatszą i piękniejszą kolekcję stworzono nieco później z łupów wojennych Pompejusza. p. Pierścienie z agatu znano w Rzymie od najdawniejszych czasów. Oprócz wspaniałych dzieł sztuki sporządzano z agatu przedmioty codziennego użytku. pozostające po ulotnieniu się gazów z krzepnącej lawy. p. Liczne pustki skalne. Niekiedy centralna część agatu pozostaje wolna i wówczas powstają w niej kryształy kwarcu dymnego. uzyskiwano w ten sposób kolory czerwony i czarny.

popielniczki itd. Wciąż cieszą się zainteresowaniem sygnety. p. Opal jest bezpostaciową substancją mineralną.Najbardziej znane są złoża agatów w Brazylii.). również agaty mają szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. oraz w Rumunii. szczególnie wykonywane z onyksu i karneolonyksu (sardonyksu). W XIV wieku agaty pozyskiwano głównie z wielu stanowisk w Saksonii.n. są zjawiskiem zupełnie wyjątkowym. utrzymywała się przez wieki i trwa do dziś. wazy. głównie w Górach Kaczawskich (Nowy Kościół. na przedgórzu Karkonoszy w Czechach. [W Polsce większe złoża pięknie zabarwionych agatów znaleziono na dolnym Śląsku w skałach wulkanicznych (porfirach i melafirach). Najsłynniejszym historycznym opalem był Ogień Troi. p. 109 Bezpostaciowy. Są to m. a raczej niezrównana gra barw. szklisty lub perłowy. biała lub bezbarwna Opal jest minerałem. gorejącą purpurę ametystu i morską zieleń szmaragdu. Za najbogatsze w Europie uważa się złoża w okolicach Idar-Oberstein w Nadrenii (obecnie są one już praktycznie wyczerpane). a w XVI i XVII stuleciu wydobywano je u podnóża Karkonoszy w Czechach. bezbarwny. G." Powiadano. a wszystko to razem mieni się niewiarygodną kompozycją barw. którego barwy. żółtoczerwony (opal ognisty). Popularność opali. formy naciekowe i graniaste. rozmaite naczynia. który był miłośnikiem tych kamieni i zgromadził na dworze praskim wspaniałą kolekcję wyrobów artystycznych z agatów. który z czasem stał się centrum przemysłowej obróbki kamieni szlachetnych i ozdobnych pochodzących z różnych rejonów świata. wciąż istnieje zapotrzebowanie na przedmioty artystyczne wykonywane z agatów. przede wszystkim w stanie Rio Grande do Sul na pograniczu z Urugwajem. połysk woskowy. a zwłaszcza szlachetnych odmian charakteryzujących się wyjątkową grą barw. Szczególną popularnością cieszyły się one w okresie panowania cesarza Rudolfa II.e. że rzymski senator Noniusz. Niekiedy 110 występuje w postaci żyłowej lub wstęgowej. Jego nazwa pochodzi od starego słowa łacińskiego opalus.3 g/cm3. Najstarsze zachowane przedmioty wykonane z opalu datowane są na około 500 r. nieporównywalnym z niczym. Agaty znajdowane są również w Indiach (półwysep Kathijawar). wolał wybrać wygnanie niż oddać go wielkiemu triumwirowi Markowi Antoniuszowi (83-30 r. które za Pliniuszem Starszym stosowano początkowo tylko dla określenia opalu szlachetnego. .e. na Uralu i Syberii oraz na Islandii. często wykazuje opalescencję (grę barw). Podobnie jak chalcedony. głównie w okolicach Schlottwitz.9-2.. w Chinach. Pliniusz pisał: "Płaski kamień szlachetny zwany opalus jest najcenniejszym ze wszystkich kamieni. przyciski do papieru. tworzy pseudomorfozy po innych minerałach.5-6. Mimo iż biżuteria i inne wyroby z agatów nie są już tak popularne jak w przeszłości. że opal był jednym z pierwszych kamieni szlachetnych wykorzystywanych do celów zdobniczych i wysoko cenionych już w czasach starożytnych. Płóczki Dolne) oraz w okolicach Kamiennej Góry i Kłodzka]. Nic więc dziwnego. 5. Tworzy naskorupienia. Obecnie przechowywany jest on w zbiorach Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. R. a także. stalaktytowe lub wypełnienia pustek skalnych. w Saksonii.n. rzadziej różnobarwny..in. który posiadał kunsztownie grawerowany opal o wielkości zaledwie orzecha laskowego. znacznie rzadziej.5. W XIX stuleciu największym ośrodkiem wydobycia i obróbki agatów był Idar-Oberstein w Nadrenii. Ma on szlachetny ogień rubinu. szkatułki. biały. często o nerkowatym kształcie. Tw. ale trudno go określić i opisać. 1. przybory do pisania. należący do francuskich klejnotów koronnych cesarzowej Józefiny. chociaż te ostatnie nie są najwyższej jakości.

Jedną z jego odmian jest tabasheer . przeświecającą zwykle na powierzchni.5 w skali Mohsa). zwany także opalem drzewiastym.in. Zdarzają się też okazy opali. oraz przezroczystością i silną opalescencją szczególnie ujawniającą się po oszlifowaniu. od nieprzezroczystego do przeświecającego. przypominającej krzemień. niewybaczalna w odniesieniu do innych kamieni szlachetnych. Jego barwa oscyluje pomiędzy jasnożółtobrązową a głęboką czerwienią. Zabarwienie niektórych opali spowodowane jest obecnością tlenków metali.Zróżnicowanie barw zależy od odmiany. uporządkowaną "sieć przestrzenną". zostały odkryte w drugiej połowie XIX wieku w Australii. Opal drzewny. Wartość jubilerska tego kamienia jest jednak wielce problematyczna. opal żelazisty) lub innych obcych substancji (inkluzji). Niektóre okazy czarnych opali bywają cenione wyżej niż diamenty. Opal zawiera zazwyczaj od 3 do 13% wody. są bardzo rzadko używane w celach zdobniczych. pochodzącym od aurypigmentu.opal wypełniający kolanka bambusa. Opal ten w trakcie ekspozycji szybko traci wodę i tym samym charakterystyczną grę 111 barw.in. Ta swoista ułomność. Te szczególne cechy wewnętrznej budowy opali szlachetnych zostały ujawnione dopiero przy użyciu mikroskopu elektronowego. powstaje w wyniku przesycenia substancją opalową tkanki drewna. Inne. mimo że ma stosunkowo niski stopień twardości (zaledwie 5 do 6. Zanurzony w wodzie odzyskuje ponownie przezroczystość i grę barw. Opal prazowy lub prazopal ma barwę zieloną pochodzącą od uwodnionych krzemianów niklu. Duży wpływ na grę barw ma zawartość wody. które praktycznie pozbawione są wody. znany m. nie wykazujące opalescencji. który spotykany jest w gnejsach z okolic Knittelfeld (Styria. głównie żelaza (np. Menilit lub opal bulasty. Opal jaspisowy (jaspopal) jest intensywnie i bogato zabarwioną mieszaniną opalu i chalcedonu oraz mikrokrystalicznego kwarcu i mineralnych pigmentów. Jego zielona barwa pochodzi od licznych drobniutkich włókienek serpentynu powstałych w trakcie jego rozkładu. żółtobrązowy fioryt występuje w formie konkrecji w szczelinach skał trachitowych w okolicach Santa Fiora (Toskania. wspaniale mieniącą się grą barw. Kamień ten przywiózł do Europy z Meksyku znakomity niemiecki przyrodnik Aleksander Humboldt (1769-1859). z rejonu Menilmontant pod Paryżem. Najszerzej znany jest jednak opal pospolity. wyróżniające się niezwykle intensywną grą barw. która zachowuje swoją strukturę. Całkowicie bezbarwny jest najczystszy opal zwany hialitem lub opalem szklistym. rekompensowana jest wzbudzającą niezmienny zachwyt niezrównaną grą barw opali. Zjawisko to spowodowane jest załamaniem i rozszczepieniem promieni świetlnych w związku z obecnością drobniutkich. Forcheryt to lokalna nazwa opalu o zabarwieniu pomarańczowożółtym. Charakteryzuje się mlecznobiałą barwą. Najwyżej cenioną odmianą jest czarny opal. Grą barw charakteryzują się tylko niektóre odmiany opali. Do najpiękniejszych odmian należy opal ognisty. tworzy charakterystyczne skupienia warstewkowane lub konkrecje o barwie szarobrązowej. najczęściej zbity. w okolicach Szklar na Dolnym Śląsku oraz w Nowej Kaledonii. opal woskowy. o zmiennym zabarwieniu. Włochy). Ciemne odmiany szlachetnych opali. To właśnie dzięki tym niezwykłym własnościom optycznym opal uznawany jest za jeden z najcenniejszych kamieni szlachetnych. Austria). Spośród wszystkich kamieni drogocennych opal szlachetny wyróżnia się najdoskonalszą. Do tej grupy zaliczany jest opal serpentynowy. Określany jest on rozmaitymi nazwami w zależności od dominującej tonacji barw. ale niekiedy zawartość wody dochodzi do 34%. Występuje m. kulistych cząstek bezpostaciowej krzemionki skupiających się w swoistą. Bardzo podobny. podobną do barwy kwiatów hiacyntu. . który natrafił nań podczas terenowych studiów wulkanologicznych. która nie jest wartością stałą. Hydrofan [opal wodnisty! jest natomiast szczególnie interesujący z mineralogicznego punktu widzenia. Kachalong jest kredowobiałą mieszaniną opalu i chalcedonu. Opal mleczny jest mieszaniną opalu i krystalicznej krzemionki. Odznacza się on głęboką czerwienią.

Obecnie oglądać go można w zbiorach wiedeńskiego Muzeum Historii Naturalnej. Często spotykany jest w serpentynitach. Wraz z opalem szlachetnym występują także inne odmiany opali. stąd nazywane są zwykle ziemią okrzemkową. Oczywiście kupił od niego wszystkie kawałki i tak rozpoczęła się opalowa gorączka.112 Opal występuje w przyrodzie nieporównanie rzadziej niż kwarc. Kamienie wyróżniające się wyjątkowo intensywną grą barw nazywane są "opalami arlekinowymi" (harlequin. zaczęło gwałtownie łapami ryć glebę. Pustynia zapełniła się pełnymi nadziei poszukiwaczami opali.diatomity. Kamień o masie 600 gramów (3000 karatów) ma wymiary 12. a jego wartość szacowano z początkiem naszego wieku na 700 tys. głównie andezytami i trachitami. głównie w stanach Wiktoria. Opowiada ona o myśliwym. dukatów. Myśliwy pozbierał szybko dziwne kamienie i napełnił nimi kieszenie. od miejsca występowania w okolicach Trypolisu (Libia). Wyróżniał się on szczególnie piękną. Najbogatsze obecnie złoża opali szlachetnych znajdują się w Australii. arlekin). który natychmiast rozpoznał szlachetne opale. Zasobne złoża opali pospolitych znajdują się w całym regionie środkowej i południowej Słowacji. węgierski opal. określane także mianem tripoli [w polskim słownictwie "trypla"]. są one związane ze skałami wulkanicznymi okresu trzeciorzędowego. Queensland i Nowa Południowa Walia. Stąd pochodzi wiele słynnych opali szlachetnych. [Inne słynne złoża australijskich opali szlachetnych znajdują się w południowej Australii (Coober Pędy. Opale szlachetne pochodzące ze złóż australijskich występują w ogromnej rozmaitości odmian. Sławę opali słowackich definitywnie przyćmiły odkryte później opale australijskie. który ustrzelił kangura. Opalowa substancja krzemionkowa uwolniona w trakcie procesów wietrzenia kontynentalnego tworzy także nagromadzenia w piaskowcach. 113 Odkryto je w drugiej połowie XIX wieku. Najczęściej wytrąca się z roztworów w postaci żelu krzemionkowego. Kiedy zwierzę upadło. Największa kolekcja opali ze złóż w Dubniku przechowywana jest w Muzeum Historii Naturalnej w Budapeszcie. charakteryzujące się znacznie żywszymi barwami. powstają w wyniku nagromadzenia ogromnej liczby maleńkich szkieletów krzemionkowych jednokomórkowych glonów zwanych okrzemkami [łac. Niekiedy wydziela się z gorących źródeł (gejzerów) oraz powstaje w wyniku rozkładu zawartych w skałach krzemianów. a także w andezytach i bazaltach.7 cm. produkcji dynamitu. Mintabie) oraz w . porowate i z reguły tworzą luźne skupienia ziemiste. miękką grą barw w odcieniach niebieskofioletowych. którzy założyli małą osadę White Cliffs. W Adelajdzie pokazał je złotnikowi. które występują wśród skał osadowych. Nagle rozrzucona na wszystkie strony ziemia roziskrzyła się żywymi barwami. a przede wszystkim w brekcjach i tufach wulkanicznych. Andamooka. Były one eksploatowane już w czasach starożytnych. między innymi wspominany już wcześniej wspaniały Ogień Troi. Znane są one na całym świecie również jako tzw. Najstarsze złoża opali szlachetnych rozpoznano w okolicy Dubnika koło Proszowa na obszarze dzisiejszej Słowacji. izolatorów cieplnych i dźwiękowych oraz wytwarzania filtrów chemicznych. Są to skały kruche. Najbardziej wartościowe czarne opale występują przede wszystkim w złożach White Cliffs [i Lighting Ridge] w Nowej Południowej Walii. Według źródeł historycznych australijskie opale rozpoczęto wydobywać na większą skalę w 1875 r. zielononiebieskich z czerwonymi odbłyskami. Diatomity są stosowane do polerowania metali. Diatomeae}. Gejzeryt wykorzystywany jest do wyrobu produktów ceramicznych. Skały opalowe . Opal występujący w tych złożach znajdowano w pustkach i szczelinach skalnych andezytów. a także specjalnych emalii. z czym wiąże się ciekawa legenda. a następnie meksykańskie. Największy i najpiękniejszy opal zachowany do czasów obecnych znaleziono w Dubniku w roku 1775 na dnie potoku. Organiczne pochodzenie mają również menility i kacholong.5 x 5.

Jedna jego część o masie 250 karatów znajduje się obecnie w brytyjskim skarbcu królewskim i zachwyca wspaniałą grą barw w soczystych odcieniach szkarłatu. że ten piękny i popularny kamień nie sprzyja fortunie. Zasobne złoża hialitu eksploatowane są dziś głównie w Meksyku i Boliwii (Potosi). co zresztą przyniosło częściowy skutek.in. Wydobycie opali szlachetnych odgrywa ważną rolę w gospodarce Australii [stąd pochodzi obecnie około 90% światowej produkcji]. Podobne opale ogniste odkryto także w Azji Mniejszej. niektóre najwyższej jakości opale ogniste). [Najcenniejszym opalom australijskim nadawane są poetyckie nazwy własne: "Czerwony Admirał". "Pandora". skąd wziął się ugruntowany współcześnie przesąd. który jednak przełamał się podczas wydobycia. Z reguły wytrącają się w postaci niewielkich. całkiem przez przypadek odkryta została metoda syntetycznego barwienia opali. przepiękne pnie dębów przesycone substancją opalową. Przy obróbce opali szlachetnych zwraca się bowiem uwagę przede wszystkim na wydobycie migotliwej gry barw. Największy nie oszlifowany opal australijski o wymiarach 50 x 15 cm znajduje się w Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku. W starożytności wierzono. Do celów zdobniczych wykorzystywane są także inne odmiany opali. w Stanach Zjednoczonych (Yirgin Yalley. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się opale drzewne i opale dendry tyczne. chociaż ich wydobycie nie odbywa się jeszcze na szerszą skalę. które po przecięciu i oszlifowaniu z wyjątkową wyrazistością ujawniają urozmaiconą wzorzystość. Odmiana opalu zwana gejzerytem występuje w rejonach gorących źródeł mineralnych. 114 Opal drzewny (drzewiasty) występuje głównie w stanie Idaho (USA). Bardzo rzadko natomiast stosowany jest szlif fasetkowy (zdobi się nim np. spotykamy również w zachodnich Czechach. wyjątkowo pięknych graniastych form w miejscach chłodniejszych. Opale barwione sztucznie taką metodą otrzymały nazwę "kameleon". W Indiach znajdują się liczne złoża rozmaitych odmian opali pospolitych i dendrytycznych (mszystych). blisko powierzchni.]. "Światło Świata". całkowicie przeciwstawny dawnym wierzeniom. Spotykany jest również w Japonii w postaci niewielkich kulistych form. Hialit znany jest dobrze z wyczerpanych już obecnie złóż w skałach bazaltowych w rejonie Yalću (Do-upovske Yrchy) w Czechach. Znacznie mniejsze znaczenie mają złoża opali szlachetnych występujące m. [W Polsce menilit (opal bulasty) występuje na obszarze fliszu karpackiego w seriach skalnych tzw. że nawet po całkowitym ich wysuszeniu. odczyszczeniu i oszlifowaniu zachowały one niezwykłe . . Pod koniec XIX wieku odnaleziono w Queenslandzie jeszcze jeden wspaniały kamień. Powiada się. łupków menilitowych]. Atrament zabarwił kilka opali tak doskonale. ze szczelin i pustek skalnych w porfirach i trachitach. że plotkę tę rozpuścili właściciele kopalń w Dubniku w celu zapobieżenia ustawicznym kradzieżom opali. oprócz wspomnianych już złóż w rejonie Menilmontant pod Paryżem. dotychczas nie znane odcienie barw. W 1921 r. gdzie w złożu Clover Creek znaleziono m. Piękne opale ogniste występują w znacznych ilościach na obszarze północnego Meksyku (Zimapan). Kacholong pojawia się głównie w Mongolii. "Błękitny Rycerz" itp.różnych rejonach Queenslandu]. Menility. Formy takie tworzą się z gorących roztworów krzemionkowych wypełniających szczeliny i pustki skalne w fazie zamierającej aktywności wulkanicznej. ciemnej zieleni i ametystowego fioletu. Trudno zatem wyjaśnić. Najbardziej poszukiwane są opale wyróżniające się atrakcyjną grą barw. Francuski zarządca kopalni w Dubniku Bittner-Belangenay rozlał atrament na leżące na stole opale. że opal przynosi szczęście swojemu właścicielowi. gdzie wydobywa się je od 1870 r.in. przede wszystkim na terenie Islandii oraz Parku Narodowego Yellowstone w USA. Opalom nadaje się zwykle szlif kaboszonowy. Największy australijski opal szlifowany o masie 155 karatów przechowywany jest w zbiorach Smithsonian Institution w Waszyngtonie. Nevada) i w Meksyku.

szkarłatny.115 Tetragonalny. rzadziej żółtobrązowy albo czarny. żółtawa. Ze względu na zewnętrzne podobieństwo mylono go często z turmalinem i dopiero w 1795 r. 6. Belitung). W ten oto sposób człowiek po raz pierwszy wyprodukował brąz. czarny. Nikt nie wyobrażał sobie wówczas. Niekiedy bywa rozproszony w skałach (np.dostarczają jednej trzeciej światowej produkcji cyny. czerwonoczarny. splątaną siatkę ogromnie urozmaicającą zewnętrzną postać tego minerału. R. 4. Z uwagi na niezwykły wygląd określano ją bowiem mianem "włosów Wenus" lub "strzał miłości" (fleches damour).3 g/cm3. Jest to niemal wyłącznie kasyteryt. Zawiera on zwykle ponad 78% cyny i jest najlepszą rudą tego metalu. wykorzystywany szeroko do zdobienia pierścieni i naszyjników. pozostałe bowiem pojawiają się z reguły w dużym rozproszeniu i nie tworzą koncentracji złóż sprzyjających eksploatacji. G.2-4. w Europie głównie w Wielkiej Brytanii (Kornwalia) oraz w Czechach (Cinovec). że wydobycie kasyterytu we wszystkich znanych złożach stale rośnie. Często przechodzi do złóż okruchowych. Kasyteryt jest również minerałem popularnym wśród kolekcjonerów. znacznie wcześniej niż wytop żelaza. ziarnistej lub tworzy skupienia włókniste. Tw.1 g/cm3. rudy". oraz w Indonezji (wyspy Hangka. brązowy. często wielokrotnych. który występuje w większych ilościach jedynie w kilku miejscach na świecie. Tajlandii [w Chinach i Australii]. metal o znacznie wyższej jakości niż miękka cyna. niekiedy diamentowy. Umiejętność wytopu cyny znana była już w VI tysiącleciu przed naszą erą. Znacznie częściej występuje w postaci zbitej. Dopiero znacznie później stwierdzono. połysk tłusty lub diamentowy. G. 116 Tetragonalny. a jednocześnie jest niesłychanie uboga we własne rudy. 6. który okazał się bardzo przydatny do wyrobu wielu przedmiotów codziennego użytku. Największe tego typu złoża aluwialne kasyterytu znajdują się w Malezji (Kuala-Lumpur) . Ponieważ kasyteryt często występował wspólnie z rudą miedzi i wytapiano je razem. że są to wrostki rutylu. że rutyl zawiera znaczną ilość tytanu. przezroczyste kryształy kwarcu zawierające cienkie. gdzie łatwo uzyskiwano temperaturę 1000°C.8-7. od dawna pozyskiwany z licznych złóż aluwialnych i żył kwarcowych. bladobrązowa lub biała Kasyteryt służył człowiekowi jako ruda cyny od najdawniejszych czasów ze względu na łatwość wydobycia i obróbki. Kasyteryt tworzy doskonale wykształcone kolumnowe kryształy. 6-7. umożliwiającą wytop cyny. połysk metaliczny. że w przyszłości rutyl nabierze znaczenia jako ruda tytanu. występuje w postaci wydłużonych kryształów słupkowych. Cyna należy do grupy metali o bardzo dużym praktycznym zastosowaniu. Dużo wcześniej rutyl był znany w zupełnie innej postaci. co oznacza "złocisto-żółty. żółty stop. R. niemiecki geolog i mineralog Abraham Gottlob Werner zaproponował obecnie stosowaną nazwę. otrzymywano zwykle twardy. Tw. ponieważ jest metalem nieszkodliwym dla zdrowia. . Nic więc dziwnego. igiełkowate kryształy rutylu. niemiecki chemik M. szaroczarna lub zielonoczarna Rutyl. Ta forma wykształcenia znana jest pod nazwą sagenitu (kwarc sagenitowy) i uznawana była niegdyś za odrębny minerał. puszki do konserw). bladobrązowa. Klaproth stwierdził. w grejzenach) lub spotyka się go w żyłach pokładowych rud wolframu i molibdenu.H. Cyna używana jest obecnie głównie do wytwarzania opakowań służących do przechowywania żywności (folia cynowa. wywodzącą się z łacińskiego rutulus. Szczególnie wysoko cenione są jego kryształy.rzadziej żółtawy. Kasyteryt podgrzewano węglem drzewnym w prymitywnych piecach do wypalania cegły. czerwonożółty. Większość dużych kryształów pochodzi ze złóż grejzenowych z rejonu Modot w Mongolii i Oulmes w Maroku (kryształy dochodzące do 15 cm). W wielu rejonach Alp znajdowano wspaniałe. często zbliźniaczone. Największe złoża pierwotne występują w Boliwii. Tworzyły one często niezwykłą. W 1801 r. występujące w postaci bliźniaków.

wydłużony). na Uralu (Miass) oraz w rejonie Magnet Cave w stanie Arkansas (odmiana zwana lokalnie arkanzytem). Georgia. brązowy. 118 Tetragonalny. Anataz nie ma praktycznego zastosowania. czarny. bezbarwna Brookit [brukit] ma taki sam skład chemiczny jak rutyl i anataz. połysk diamentowy lub metaliczny. R. Smolistoczarna odmiana rutylu wzbogacona w żelazo nosi nazwę nigrynu [rutyl żelazawy]. używanym do produkcji stali oraz wykorzystywanym szeroko w wielu gałęziach nowoczesnego przemysłu. Binn. Najczęściej występuje w druzach skał metamorficznych i żyłach hydrotermalnych. Spotyka się ją często w niektórych ubogich w krzemionkę skałach magmowych. Wirginia i Pensylwania) i Brazylii.14 g/cm3. . W przeciwieństwie do kamieni naturalnych są one przezroczyste. czarny. G. Węglik tytanu jest składnikiem twardych stopów używanych do produkcji narzędzi wykorzystywanych przy obróbce metali. Szczególnie cenione są przezroczyste kryształy o wartości jubilerskiej znajdowane w żwirach diamentonośnych w stanie Minas Gerais w Brazylii. Spotykany jest również w postaci zbitej. Francja). żóltobrązowy. Kryształy anatazu przyjmują zwykle postać podwójnej piramidy i wyróżniają się silnym połyskiem. niekiedy wielokrotne. Gotthard). Znane są piękne kryształy rutylu ze Styrii (Modriach). żółty. ale krystalizuje w układzie rombowym. Występuje sporadycznie w gnejsach i jeszcze rzadziej w druzach pegmatytowych (przede wszystkim w skałach albitowych). Kolekcjonerzy interesują się szczególnie złożami w dolinie Maderaner Tal (Szwajcaria). połysk diamentowy lub metaliczny. ale różni się budową wewnętrzną. gdzie można znaleźć brązowo zabarwione kryształy brookitu. zwiększając jej wytrzymałość i odporność na wysokie temperatury. Gotthard) znane są złoża kryształów anatazu w okolicach Le Bourg-dOisans (Isere. Dzięki dużej odporności na wietrzenie występuje również w osadach okruchowych. 5. Spotykany w szczelinach skał metamorficznych (gnejsów). Austria). G. Tw. St. Piękne niebieskie kryształy anatazu spotykane są w skałach diorytowych nad rzeką Beaver Creek (Gunnison County) w stanie Colorado (USA) oraz w rejonie Bothayille (Orange Free State) w Republice Południowej Afryki. bezbarwna do bladożółtej Anataz charakteryzuje się wydłużonym pokrojem kryształów i stąd wywodzi swą nazwę (z greckiego anatasis . Znany wyłącznie w postaci krystalicznej. Anataz występuje w okolicy Kutnej Hory w Czechach. Główne złoża znajdują się w Pragarten (Tyrol. Rauris w Austrii oraz liczne stanowiska we włoskich Alpach. niebieskoczarny. Oprócz złóż w dolinach Alp Szwajcarskich (Tavetsch. 3. Jest znacznie mniej rozpowszechniony niż rutyl. 4. Większym. w Szwajcarii. Maderaner Tal. R. Natomiast syntetyczne rutyle zaliczane są do najpiękniejszych sztucznych kamieni ozdobnych.5-6. Rutyl jest podstawowym źródłem tytanu. Rutyl zawiera 61% tytanu. mają niższą twardość. Bogate złoża kryształów rutylu odkryto w południowej Norwegii (Kragero). często w towarzystwie brukitu. w sjenitach. Ma ten sam co rutyl skład chemiczny i układ symetrii. Tworzy niewielkie kryształy o pokroju słupkowym i tabliczkowatym. ziarnistej lub skupień igiełkowych. dobrze wykształconym kryształom nadaje się zwykle szlif brylantowy uwydatniający wysoki połysk. 119 Rombowy. Minas Gerais w Brazylii oraz na Uralu w Rosji. Stosowane są w przemyśle lotniczym i rakietowym.9 g/cm3. a także w gnejsach i łupkach mikowych. w Rosji (Ural) oraz w wielu rejonach Stanów Zjednoczonych (Arkansas. Stopy żelaza z tytanem [żelazotytan] podnoszą jakość stali. ale jest poszukiwany przez kolekcjonerów. Tw. diorytach. w Czechach (okolice Sobeslava).5-6. 5.117 Słupkowate kryształy rutylu tworzą często bliźniaki kolankowe. Naturalne rutyle są raczej rzadko wykorzystywane jako kamienie ozdobne. Sagenit wydobywany jest w Tyrolu oraz ze złóż rutylu w Szwajcarii (St.

8-10 g/cm3. Przez długi czas wolframit uznawano za bezwartościową skałę płonną i dopiero później stał się bardzo poszukiwanym surowcem. Możliwości takiego zastosowania wynikają przede wszystkim z wyjątkowo wysokiego punktu topliwości wolframu (3. który występuje w postaci pryzmatycznych kryształów. oliwkowozielona Uraninit w dość znacznej ilości wydobywano w Jachymovie (Czechy). Kalifornia i Nowy Meksyk). nawiązując do głośnego wówczas odkrycia planety Uran. 5-6. tłusty. Zezwolił na to ówczesny rząd Austro-Węgier w przekonaniu. sądząc pierwotnie. że używany do badań surowiec nie ma większej wartości. osiągające wielkość do 3 cm. rzadziej formy naciekowe o nerkowatym kształcie. niobu i manganu (Fe. R. że ta najbardziej wartościowa ruda tak ważnych związków uranu i radu mogła być marnotrawiona. żelaza. R. Tantalit jest praktycznie jedynym źródłem pozyskiwania tantalu wykorzystywanego do wytwarzania aparatury chemicznej i narzędzi chirurgicznych oraz urządzeń do produkcji syntetycznych włókien. 4. używali do swoich doświadczeń próbek uraninitu z Jachymova. któremu nadał nazwę radioaktywności. które charakteryzowały się większą promieniotwórczością niż uran. nazwano ten bardzo przypominający smołę minerał blendą smolistą albo smółką uranową. węglik wolframu). po niem. połysk metaliczny. Występuje . Klaproth odkrył w uraninicie nowy pierwiastek. czarna żelazistoczarny z brązowym odcieniem. niemiecki chemik M. najwyższy spośród wszystkich metali). Niedługo później Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) odkryła w uraninicie nowe pierwiastki rad i polon. Występuje zazwyczaj w żyłach rudnych wraz z kasyterytem.5-5. Ponieważ uważano wówczas. Tw. wyrzucano go wraz z innymi odpadami na hałdy.5 g/cm3. Najważniejsze złoża wolframitu znajdują się w USA (Boulder County w Kolorado.3°C. kiedy stwierdzono nieobecność srebra. w Boliwii. W Europie wolframit występuje w Portugalii (Panasquera). że podczas topienia kasyterytu ów nieznany wówczas bliżej metal "przegryza się" (podobnie jak wilk. W 1896 r. Tw. Wolf) przez rudę. szara. Tworzy najczęściej kryształy słupkowe lub tabliczkowe o doskonałej łupliwości oraz skupienia blaszkowate i włókniste. francuski fizyk Henri Becquerel wykazał. że jest to uboższa ruda srebra o małej zawartości kruszcu. Od wolframitu pochodzi właśnie nazwa pierwiastka wolframu odkrytego w 1781 r. Podobny do wolframitu jest rzadko spotykany tantalit . Wolfram jest wykorzystywany przede wszystkim w hutnictwie do produkcji stalj oraz w przemyśle elektrotechnicznym do wyrobu drutów wolframowych niekiedy o średnicy mniejszej od 0.H. Szwecja).Mn)(Ta. służących m. do wytwarzania żarówek. Uraninit tworzy zazwyczaj zwarte wypełnienia żył. którzy zaobserwowali. że jest on bezużyteczny. 120 Jednoskośny. w Chinach i Korei Południowej. brązowoczarna. Według niektórych systemów klasyfikacyjnych wolframit zaliczany jest do odrębnej gromady wolframianów. 7-7. Nazwę swą zawdzięcza prawdopodobnie dawnym górnikom niemieckim. prawdopodobnie od samego początku eksploatacji tutejszych złóż srebra. G. w kopalni Clara koło Oberwolfach w Niemczech oraz w czeskich Rudawach.dochodzące do 5 cm wielkości. że uran emituje szczególny rodzaj promieniowania. jak i Skłodowska-Curie. Bardzo poszukiwane są również kryształy arkanzytu występujące w postaci podwójnych piramid pseudoheksagonalnych. Wolframit jest najważniejszą rudą wolframu. 121 Regularny. połysk żywiczny. W postaci krystalicznej spotykany jest wyjątkowo (Norwegia.5. gdzie niekiedy odgrywa rolę dominującą. Wolframit uważany był niegdyś za niepożądaną domieszkę utrudniającą wytapianie rud cyny.01 mm. W 1787 r. Zarówno Becquerel. Później. który nazwał uranem.Nb)2Og. czarny z odcieniami zieleni. Wiele związków wolframu wykorzystuje się także do impregnacji ubiorów żaroodpornych oraz do wytwarzania twardych spieków (np. G. brązu lub szarości. Trudno jest dziś zrozumieć.tlenek tantalu.in.

z którym często razem występuje. Uraninit. Charakteryzują się one zazwyczaj żywymi.5. 4. brązowa Limonit to w istocie naturalna rdza. Jeszcze większe kryształy udało się znaleźć w miejscowości Wilberforce (Renfrew County) w prowincji Ontario w Kanadzie. stosowany w medycynie. utleniane i penetrowane przez wodę. to na skutek rozpadu pierwiastków promieniotwórczych powstanie naturalny wizerunek (radiogram) uraninitu. ale tworzy również odmiany zbite w formie nacieków stalaktytowych lub nerkowatych. Tw. połysk diamentowy lub metaliczny. W Górach Kruszcowych wydobywany jest razem z limonitem.W. czerwonobrązowy. węglanów. które z reguły zawierają obfite domieszki innych pierwiastków pochodzących z rozkładu głównie tlenków. 2. R. ale w przeciwieństwie do niego tworzy zwykle małe. względnie jako produkt dehydratacji [odwodnienia] limonitu. pomarańczowymi itd. czarnobrązowy. Substancja koloidalna. aksamitną gładkością. brązowy. Rdzawobrązowe kryształy goethytu. Tw. Uraninit charakteryzuje się bardzo dużą gęstością oraz wyjątkowo silną promieniotwórczością. skalak]. Goethyt występuje razem z limonitem w strefie utleniania minerałów żelaza oraz powstaje z roztworów hydrotermalnych.3). 122 Szczególnie bogate w pierwiastki promieniotwórcze są powierzchniowe strefy żył uraninitowych. W 1806 r. Najbardziej znane złoża znajdują się w Niemczech (Siegerland) oraz w Wielkiej Brytanii (Kornwalia). igiełkowate kryształy. Rombowy. Odmiany ziemiste i sproszkowane określane są ogólną nazwą ochry. jaskrawymi barwami żółci. Uraninit jest minerałem nietrwałym.3 g/cm3 (w agregatach spada do 3. Jeśli położymy go na kliszy fotograficznej. Łatwo tworzy liczne. znane pod nazwą "odmiany aksamitnej". bryłowate noszą różne nazwy lokalne [np.3 g/cm3. Wszystkie złoża uraninitu występują w sąsiedztwie masywów granitowych. 5-5. chociaż niewyraźnie zarysowane kryształy uraninitu o ścianach dochodzących do 4 cm długości. fosforanów i krzemianów. zmienna. ruda skalista. R. pomarańczowożółta Goethyt [getyt] występuje często razem z limonitem i z tego powodu uważany był dawniej za jedną z jego odmian. występują w Pfibramie (Czechy). G. Limonit przyjmuje zwykle postać sypką lub ziemistą. występuje w ilościach śladowych (dla pozyskania 1 grama radu potrzebny jest cały wagon uraninitu). Największe złoża uraninitu znajdują się w Kanadzie nad jeziorem Huron oraz w rejonie Shinkolobwe w Zairze (Shaba). najczęściej 4-5. natomiast zbite. Barwa 123 i skład chemiczny goethytu zbliżone są do limonitu.5. żółty.głównie w żyłach kruszcowych. Jest bardzo rozpowszechniony i powstaje głównie w strefie wietrzenia innych rud żelaza. Od hematytu. pokrywając ich powierzchnię rdzawymi plamami.7 4-. Z ekonomicznego punktu widzenia nie ma większej wartości (rudy ubogie). wtórne odmiany mineralne. w polskim słownictwie -żelaziak brunatny. brązowożółta. połysk szklisty lub matowy. pegmatytach i granitach. Duże pseudomorfozy goethytu po pirycie znaleziono w rejonie Pelican Point w pobliżu Wielkiego Jeziora Słonego w stanie Utah (USA).na cześć słynnego poety niemieckiego J. G. Goethego (1749-1832). który zawiera od 75 do 96% uranu oraz pewne ilości radu i polonu. limonit różni się wyraźnie przede wszystkim jaskrawą barwą rysy 124 . Zawarty w uraninicie rad. który był również wytrawnym kolekcjonerem minerałów. Występują tam duże. uznano go za odrębny minerał i nadano nazwę "goethyt" . zieleni. Mają one postać sześcianu lub niedoskonałego dwunastościanu i osiągają długość około 10 cm. Określane są one niekiedy starą górniczą nazwą "czap żelaza". wyróżniające się charakterystyczną. jest uważany obecnie za najważniejszą rudę pierwiastków promieniotwórczych. które jako źródło energii atomowej należą do najważniejszych surowców strategicznych.

wykazują różnice strukturalne w stosunku do zbliżonej grupy kalcytu. 4. do produkcji środków dezynfekcyjnych. Domieszki manganu podwyższają elastyczność i spoistość stali oraz jej odporność na odkształcenia. Mangan stosowany jest również w przemyśle chemicznym. połysk półmetaliczny. biała Kalcyt nie budził specjalnego zainteresowania aż do drugiej połowy XVII wieku.[limonit . G.6-2. Są to z reguły rudy stosunkowo ubogie w żelazo. Manganit jest jedną z najważniejszych rud manganu. . takich jak miedź. kiedy to nad fiordem Eski. G.brązowa. biały. m.33 g/cm3. 125 Rozdział 5 WĘGLANY Węglany. niebieski.wiśniowoczerwona]. które również krystalizują w klasie romboedru. oraz azotan trygonalny. czyli saletra sodowa. Trygonalny. Węglany uwodnione zawierają głównie węglany metali dwuwartościowych. 4. Niektóre były całkowicie przezroczyste. w Szwecji i Finlandii . czyli sole kwasu węglowego. Pierwszą z nich jest szereg trygonalnego (romboedrycznego) kalcytu (kalcyt. wrzecionowatych kryształów kalcytu. Podczas wydobycia bazaltu odsłonięte kawernę o wymiarach 6x3 m. NaNO3. cerusyt i inne). 2. 3. stalowoszary. czarna Manganit znany był od najdawniejszych czasów i według przekazów starożytnych historyków stosowano go do odbarwiania szkła. Wydobyty kalcyt przyciągał uwagę swym kształtem i barwą. Węglany bezwodne dzielą się z kolei na dwie duże grupy. brązowawy. Słupkowe kryształy manganitu tworzą często druzy lub delikatne skupienia pręcikowo-promieniste. barwników oraz do wytwarzania baterii elektrycznych. inne tylko częściowo. czerwonobrązowa.8 g/cm3. Do azotanów zaliczana jest naprzykład krystalizująca w układzie rombowym saletra potasowa. czarny. dolomit). do Europy eksportowano go pod nazwą srebrzystego kamienia. Znane są złoża limonitu m. Na2B407 • 10H2O) oraz także jednoskośny kernit (Na2B4O? • •4H20). [Również i w Polsce łatwo spotkać limonity w postaci tzw. R. rudy darniowej lub rudy łąkowej]. Eksploatacja limonitu jest obecnie opłacalna jedynie w przypadku dużych nagromadzeń lub też przy okazji wydobycia innych rud żelaza. We wszystkich znaczniejszych kolekcjach mineralogicznych na świecie znajdują się piękne druzy słupkowatych kryształów manganitu pochodzące z Ilfeld w Górach Harzu. gdzie określa się je mianem rudy bagiennej lub rudy jeziornej. Jednoskośny. smitsonit). rodochrozyt. na płaszczyznach łupliwości perłowy. Początkowo mineralne związki manganu utożsamiano z podobnymi rudami żelaza i dopiero w drugiej połowie XVIII wieku wykazano ich odmienność. Szlachetny fiolet związków manganu doskonale neutralizował żółte zabarwienie surówki szklanej. połysk szklisty. Podwójne węglany bezwodne (np. która zawiera ponad 60% czystego metalu.in. syderyt. natomiast drugą stanowi szereg rombowego aragonitu (aragonit. Wśród boranów najważniejsze znaczenie praktyczne mają jednoskośny boraks (uwodniony boran sodu. Tw.in. dokonano niezwykłego odkrycia. ołów i cynk. Manganit występuje zazwyczaj wspólnie z piroluzytem i psylomelanem (tlenki manganu) oraz tlenkami żelaza. Spotyka się je na ogół w skałach magmowych w postaci wyodrębnionych żył rudnych. zwykle bezbarwny. żółty. Występujące w przyrodzie borany i azotany rozpatrywane są często wspólnie z węglanami ze względu na podobieństwo niektórych cech. a ich występowanie w przyrodzie warunkuje niewielka odporność na działanie kwasów oraz łatwość rozkładu w podwyższonych temperaturach i przy stosunkowo niskim ciśnieniu. R. Ich pochodzenie jest zróżnicowane. [Czyste bezbarwne kryształy kalcytu określane są do dziś mianem spatu islandzkiego]. Tw. zwana także saletrą chilijską [nitronartyt]. stanowią bardzo dużą i ważną grupę minerałów. magnezyt. na wschodnim wybrzeżu Islandii. Wyróżnia się wśród nich węglany bezwodne i uwodnione. która była wypełniona ogromną liczbą szarobiałych. często wspólnie z kalcytem i barytem. hematyt . KNO3 [nitrokalit].

przede wszystkim w okolicach Alston Moor. z pięknych marmurów słynęła i nadal słynie Italia. Wszystkie te niesłychanie zróżnicowane formy występowania kalcytu. pochodzące z pewnych stanowisk w okolicach Pfibramu (Yranćice). romboedrów lub słupów dochodzących do 10 cm oraz sercokształtnych bliźniaków . niebieskich marmurów) wciąż nie jest do końca wyjaśnione. Występuje w nieskończonej niemal rozmaitości form. duński lekarz. gipsie i anhydrycie. W wiekach średnich stosowano marmury przede wszystkim w rzeźbiarstwie i do ozdabiania kościołów. np. Dotyczy to także maleńkich. zbudowana jest z substancji wapiennej. czyli marmury. Różowy kalcyt zawiera zwykle znaczne ilości manganu. zastępowany jest on często przez inne substancje mineralne. fluorycie. Kryształy kalcytu są często zbliźniaczone. tabliczkowe oraz w formie skale-noedrów i piramid. chalcedonu. Skały wapienne zbudowane z kalcytu znane były oczywiście od najdawniejszych czasów. mają często doskonale wykształcone powierzchnie. gipsu. limonitu. w złożach rud ołowiu w północnej Anglii. W Europie kryształy kalcytu spotykane są m.Erasmus Bartholin (1625-1698). Najbardziej znane wystąpienia krystalicznego kalcytu związane są z żyłami kruszconośnymi. ogłosił odkrycie zjawiska podwójnego załamania światła [dwójłomności] przechodzącego przez kryształ kalcytu.stalaktytów i stalagmitów. Możemy się o tym przekonać na przykład umieszczając zadrukowany papier pod przezroczystym kryształem kalcytu . barycie. zbadał dokładnie ów minerał i w 1669 r. Egremont. Znajdowane w tych złożach kryształy kalcytu mają najczęściej formę doskonale czystych lub różowawych skalenoedrów. Bardzo popularny był w owych czasach tak zwany marmur ruinowy wydobywany w okolicach Rorencji. Wydobywano je na wyspie Paros oraz z kamieniołomów na zboczach gór Pendeli w pobliżu Aten. po aragonicie.in. Najbardziej znane są kryształy słupkowe. wśród których spotykane są czasami włókniste agregaty kryształów lub konkrecje.wtedy druk będzie widoczny jako druk podwójny.i gruboziarniste skupienia kalcytu tworzą niekiedy zwarte masywy skalne wapieni. Większość form naciekowych . które tworzą pseudomorfozy po kalcycie. Pomiędzy doskonale wykształconymi kryształami kalcytu a rozległymi pokładami wapieni zbudowanych z mikroskopijnych ziarenek spotyka się setki form i niezliczoną ilość kombinacji.jest najbardziej rozpowszechnionym minerałem w powierzchniowej strefie skorupy ziemskiej. Czysty kalcyt jest zazwyczaj bezbarwny lub biały.obok kwarcu . były przecież głównym tworzywem greckich rzeźbiarzy. Pochodzenie niektórych odcieni barwnych (np. Krystaliczne wapienie. mikroskopijnych ziarn tworzących potężne serie warstw wapieni powstających w różnych okresach geologicznych i ukształtowanych pod wpływem zmiennych warunków ich rozwoju. Podobnie jak Grecja. Ziarniste kalcyty. obok pięknych postaci kryształów. przede wszystkim w okolicach Carrary. Najbardziej rozpowszechnione pseudomorfozy zbudowane są z kwarcu. a odmiany purpurowofioletowe mają domieszki kobaltu. a także wielu innych minerałów. Frizington i Wearsdale w Cumbrii. Ponieważ kalcyt jest łatwo rozpuszczalny. Z drugiej strony również i sam kalcyt tworzy często pseudomorfozy. Niektóre kalcyty wykazują silną luminescencję pod wpływem oddziaływania promieni ultrafioletowych. W XV wieku rozpoczęto wydobycie marmurów na wschodnich stokach Apeninów. W sytuacjach wyjątkowych ich zakończenia mają postać krystaliczną. Odkrycie zjawiska dwójłomności miało ogromne znaczenie dla rozwoju badań optycznych. Pod wpływem czynników naturalnych ulega jednak często zabarwieniu w zależności od rodzaju domieszek mineralnych. Kalcyt krystalizuje zwykle w postaci romboedrów o doskonałej łupliwości. zawierają domieszki ołowiu oraz manganu i wykazują bardzo atrakcyjną czerwoną luminiscencję. 127 Kalcyt . które tworzą często druzy i szczotki krystaliczne. kwarcu. 128 Drobno.

często zbliźniaczone. w rejonie Hammam Meskoutine w Algierii lub osadów termalnych wokół gejzerów na terenie Parku Narodowego Yellowstone w stanie Wyoming (USA).występujących w próżniach skalnych. Tw. w Tivoli koło Rzymu). szpiczaste zakończone kryształy kalcytu występujące w okolicy Pfibramu w Czechach. Są to z reguły żółte i miodowobrązowe kryształy o doskonałej przezroczystości. Podobne złoża znajdują się w stanach Montana i Kalifornia w USA oraz w okolicy Chihuahua na terenie Meksyku. Ich geneza jest podobna do słynnych złóż kalcytu z rejonu Helgustadir na Islandii. tworząc porowaty trawertyn (np. m. Niekiedy spotykany także pod nazwą "dialogit". są one wykorzystywane do wyrobu elementów przyrządów optycznych.. Ich wielkość dochodzi niekiedy do 10 cm. a niektóre bloki wydobyte z tych złóż miały ciężar przekraczający 25 ton. Duże. Z roztworów wodnych wytrącają się również kuliste skupienia kalcytu zwane pisalitami. Spośród złóż pozaeuropejskich największe i najbardziej interesujące wystąpienia kryształów kalcytu znane są z obszarów USA (przede wszystkim stany Illinois i Tennessee). są wydobywane w rejonie Bajdar na Krymie. trawertyny są silnie porowatymi skałami niemetamorficznymi.6 g/cm3.miq. Obróbka tych kamieni jest bardzo trudna i dlatego ceny ich są wyjątkowo wysokie. mikroskopów polaryzacyjnych stosowanych do badań mineralogicznych [obecnie naturalne kryształy kalcytu wypierane są przez syntetyczne polaroidy]. zwykle różowy lub szkarłatny. i khrosis . osiągając sporadycznie wielkość dochodzącą do 1 m. R. Ich geneza nie jest jednak w pełni wyjaśniona. 3.3-3. brązowawy. Obrobione i polerowane kryształy kalcytu ze złóż amerykańskich wzbogacają wiele kolekcji. połysk szklisty. Ostatnio takie kryształy znaleziono w okolicach miejscowości Stfibro w zachodnich Czechach. mogą powstawać także w wyniku procesów magmowych. Znacznie większe złoża tego samego pochodzenia stwierdzono w pustkach skał bazaltowych w rejonie Taos w Nowym Meksyku (USA). np. których zakończenia przypominają główkę szpilki. zielonkawy. które występują wśród złóż miedzi rodzimej nad Jeziorem Górnym (Michigan). Złoża kalcytu znane są także z okolic Fontainebleau we Francji. zwane karbonatytami. Występujące 129 tutaj doskonale przezroczyste kryształy kalcytu typu islandzkiego osiągały niekiedy rozmiary 6 x 2 m. Krystaliczny kalcyt występuje również w pustkach skał wylewnych. W odróżnieniu od marmurów. Występuje najczęściej w żyłach kruszconośnych i złożach . Niekiedy wzrastają one na dużych kryształach galeny.in. Znajdowane tam kryształy kalcytu towarzyszą złożom fluorytu. w fonolitach z rejonu Wzgórz Mariańskich koło Usti nad Łabą (Czechy). Tworzą one bardzo interesujące skupienia podwójnie zbliźniaczonych kryształów romboedrycznych. Ze względu na zjawisko dwójłomności występujące w przezroczystych kryształach kalcytu. iż skały węglanowe. Bardzo poszukiwane przez kolekcjonerów są charakterystyczne. Duże bloki kalcytu.in. które są wapieniami krystalicznymi. biała Rodochrozyt nazwę swą wywodzi z greckiego rhodon .barwa. czasami biały. w melafirach z okolic Idar-Oberstein (Niemcy) oraz w podobnych skałach wulkanicznych z okolic West Pater-son i New Jersey (USA). lśniące kryształy kalcytu znajduje się również w rejonie Guanajuato (Meksyk). brudnoszary. gdzie znaleziono łupliwe kryształy zielonego kalcytu. 4. G. 130 Trygonalny. z Bawarii i Gór Harzu (Andreasberg) w Niemczech oraz w Rumunii. chociaż nie nadają się one do celów jubilerskich ze względu na niewielką twardość. Stosunkowo mało znany jest fakt. żółte i doskonale wykształcone kryształy kalcytu występują również w złożach rud cynku i ołowiu koło Joplin w stanie Missouri (USA). wykazujące charakterystyczną dwójłomność. Kolekcjonerzy wysoko cenią przezroczyste kryształy kalcytu w postaci skalenoedrów dochodzących do 10 cm wielkości. Wspaniałe. Wraz z aragonitem kalcyt wytrąca się z roztworów wodnych gorących źródeł. Wapienie mają szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i są uznawane za jeden z ważniejszych surowców mineralnych. spotykane m.

Grecji i we Włoszech (Toskania). Niektóre konkrecje sferosyderytowe osiągają . żółtawy lub szarawy. Syderyt występuje często jako składnik żył kruszcowych. nerkowatym lub groniastym oraz konkrecje. Leoben i Miirzzuschlag w Styrii). Poddawane są one obróbce jako kamienie szlachetne. Bardzo interesujące są soczewkowate skupienia syderytów [sferosyderyty] oraz syderyty ilaste [żelaziaki ilaste] spotykane w wielu zagłębiach węglowych. pochodzą najczęściej właśnie z żył kruszconośnych. m. Pierwotne skały wapienne poddawane były działaniu gorących roztworów wodnych wydobywających się z głębi Ziemi. 3. Tego typu wystąpienia nie mają jednak znaczenia ekonomicznego. ale przez długi czas nie wzbudzał szczególnego zainteresowania. połysk szklisty. Washington) oraz w Australii (Nowa Południowa Walia). które wypłukiwały substancję wapienną zastępowaną stopniowo mniej rozpuszczalnym syderytem (rnetasomatozahydrotermalna). Najpiękniejsze okazy romboedrycznych kryształów syderytu. G. niekiedy z jasnymi metalicznymi odcieniami. Sacaramb i Cavnic (Rumunia). zawierające 42. Na obszarach pozaeuropejskich większe złoża magnezytu znajdują się w USA (Kalifornia. czarny. surówki zwierciadlanej i żelazomanganu.5. Jeszcze pół wieku temu metaliczny magnez używany był jedynie jako składnik ogni sztucznych lub jako źródło światła przy fotografowaniu wnętrz. którą wydobywano już na początku VIII wieku w słynnych złożach Erzberg na obszarze Styrii w dzisiejszej Austrii. niekiedy perłowy. [W Polsce zbite odmiany magnezytu znane są z obszarów występowania serpentynitów na Dolnym Śląsku]. najczęściej występuje w postaci grubo. Podobnie jak wszystkie węglany.5. Rodochrozyty eksploatowane są również jako rudy manganu. Znacznie rzadziej spotykany w szczelinach skał wulkanicznych. Wspaniałe kryształy rodochrozytu pochodzą również z Gór Harzu. takich jak spility. Główne stanowiska występowania magnezytu w Europie znajdują się w Austrii (Yeitsch. Tworzy zazwyczaj niewielkie żyły razem z pirytem i psylomelanem. ciemnobrązowy. R. połysk szklisty. Magnezyt znajduje wielorakie zastosowania. Masyw górski Eisenerzer zbudowany jest niemal w całości z syderytu. w Rosji (Ural. 131 Trygonalny. Niekiedy napotyka się formy naciekowe o kształcie kulistym. zwane kwiatem żelaza. który jest eksploatowany również i obecnie.i grubokrystaliczne bardzo przypominają marmur i występują często jako przewarstwienia wśród wapieni i dolomitów jako produkt działalności hydrotermalnej. Mangan ma duże zastosowanie w metalurgii żelaza i stali głównie do produkcji tzw. ukształtowane w postaci rozetowatych skupień lub druz. Powstanie tych złóż jest niezwykle interesujące. R. Piękne zbite odmiany rodochrozytów odkryte w rejonie Capilitas w Argentynie wykorzystywane są jako kamienie ozdobne. Nevada.lub drobnoziarnistych skupień zbitych. Wraz z rozwojem nowoczesnych gałęzi przemysłu zastosowanie magnezu rosło i dzieje się tak nadal. Rzadko tworzy kryształy. Znaczenie przemysłowe mają jedynie złoża występujące w Pirenejach oraz w południowej Hiszpanii (Huelva). 4-4. Satka). która podnosi jego twardość. towarzysząc np. biała Magnezyt swą nazwę zawdzięcza obecności magnezu. Zbite skupienia magnezytu powstają w wyniku rozkładu serpentynitów i zawierają często domieszki substancji krzemionkowej (chalcedonu lub opalu). Najpiękniejsze kryształy rodochrozytu w postaci skalenoedrów dochodzących do 10 cm znaleziono w 1970 r. zachodnich stanów USA i Usinska na Syberii. w Hotazel koło Kimberley w Republice Południowej Afryki. 4-4. zwykle brązowawożólty.7 g/cm3. jako ważny surowiec w przemyśle materiałów ogniotrwałych wykorzystywanych przede wszystkim w hutnictwie oraz w przemyśle ceramicznym i budowlanym. Podczas tego procesu powstawały wspominane już krzaczaste skupienia węglanu wapnia. biały. zarówno krystalicznymi. jak i zbitymi. Odmiany drobno. w południowej Słowacji.in. Tw.osadowych pirytu i manganu. biała Syderyt jest ważną rudą żelaza. G. 3 g/cm3. 132 Trygonalny. Tw. Freibergu (Saksonia). rudom miedzi i tworząc wówczas formy zbite lub krystaliczne. magnezyt również występuje pod wieloma różnymi postaciami.8% tego pierwiastka.

R. Znano już wtedy wiele minerałów. Podobieństwo niektórych cech dolomitu do innych węglanów jest tak duże. na cześć Dolomieu nadał owej skale nazwę dolomit. Szczególnie przydatny do tych celów był tzw. głównie w morzach. Chociaż syderyty zawierają stosunkowo niewiele żelaza (48%) w porównaniu z innymi rudami. G. brązowy. Tw. występujący w górnych partiach żył kruszcowych cynku i ołowiu. są cenionym surowcem ze względu na łatwość przeróbki. biała Dolomit tworzy niekiedy całe masywy górskie. chociaż sam cynk nie był wówczas jeszcze wykorzystywany jako odrębny metal. w okolicach Altenbergu (Niemcy) oraz na Syberii (Nerczyńsk). czerwonawy. 135 . Ze względu na pokrój kryształów. Austria).5 g/cm3.3-4. głównie sfalerytu. Minerał smithsonit tworzy najczęściej skupienia naciekowe. Smithsonit został tak nazwany na cześć brytyjskiego chemika i mineraloga Jamesa Smithsona (1765-1829) [był on również założycielem fundacji stanowiącej podwaliny słynnego Smithsonian Institution w Waszyngtonie]. 4. biała Smithsonit [smitsonit] wydobywano bardzo wcześnie jako rudę cynku. Pierwotne skały dolomitowe. połysk szklisty lub perłowy. Tw. 134 Trygonalny. Dlatego przez wiele lat wszystkie te minerały o zbliżonym wyglądzie uważano za kalcyty lub skały wapienne. nerkowate i skorupowe. i występuje najczęściej w górnych partiach złóż.9 g/cm3. że kalamin składa się z dwóch różnych minerałów: węglanu cynku (smithsonit) i uwodnionego krzemianu cynku (hemimorfit). których głównym składnikiem jest minerał dolomit. do których produkcji potrzebowano dużych ilości mosiądzu (stopu miedzi i cynku). nawet lekko perłowy. Szwajcarski mineralog H. bezbarwny. przy współudziale organizmów żywych. W owych czasach wykonywano wiele pięknych przedmiotów mosiężnych.B. [W Polsce złoża syderytów ilastych występują głównie na obszarze Zagłębia Staropolskiego i Zagłębia Częstochowskiego oraz Górnośląskiego Zagłębia Węglowego]. który przeprowadził bardziej szczegółowe badania. Dolomieu zwrócił uwagę na szczególne właściwości skały występującej głównie w południowym Tyrolu.5-4. Sardynii.często pół metra długości (np. 3. w Stanach Zjednoczonych. że pierwotnie nie potrafiono ich rozróżnić. Bańska Szczawnica (Słowacja) i w okolicy Freibergu (Niemcy). żółtawy z zielonymi i niebieskimi odcieniami. w okolicach Halle w Niemczech). powstawały w zbiornikach wodnych. Austrii (Karyntia). G.8-2. [W Polsce dolomity kruszconośne (Zn. R. kalamin [galman krzemianowy]. Jest produktem utleniania kruszców cynku. de Saussure (1740-1799). kiedy to francuski geolog D. które w połączeniu z miedzią dawały popularny mosiądz. zwykle szarobiały. Pb) występują głównie na obszarze śląsko-krakowskim]. które niekiedy ulegają przeobrażeniu w dolomity [dolomityzacja]. np. Dopiero w drugiej połowie XVIII wieku wykazano. skład chemiczny i barwę "dolomit" przypomina kalcyt i magnezyt. Najważniejsze nagromadzenia złożowe znajdują się w Polsce na Górnym Śląsku. Ich pochodzenie wykazuje duże podobieństwo do skał wapiennych. Binnen Tal (Szwajcaria). Dolomity wykorzystywane są do produkcji specjalnych cementów oraz w przemyśle materiałów ogniotrwałych i w hutnictwie (topniki). Najpiękniejsze. Najważniejsze złoża pozaeuropejskie znajdują się w Vermont (USA) oraz w Guanajuato (Meksyk).. Krystaliczne dolomity występują często w hydrotermalnych żyłach kruszconośnych. przeświecające bryły smithsonitu pochodzą ze złóż miedzi w Tsumeb (Namibia) i są wykorzystywane również jako kamienie ozdobne. biały. szary. 5. 133 Trygonalny. silny połysk szklisty. w północnej Anglii. w Solbad Hall (Tyrol. Sytuacja zmieniła się dopiero w 1791 r. 2.

Kryształy azurytu mają .] Rombowy . R.7-3. są ozdobą licznych kolekcji na całym świecie. lekko niebieskawej barwie. Aragonit.pseudoheksagonalny. Galena.5 g/cm3. Wpływa to na jego budowę wewnętrzną. Cerusyt zawiera w przybliżeniu 73% ołowiu. znana jako tarnowskit (aragonit ołowiowy). oraz witheryt [witeryt] . G. występuje m.in. swoiście tłusty. Późniejsze badania wykazały jednak. która miała ułatwić poszukiwania żył srebra i złota. Piękne formy krystaliczne aragonitu pochodzą z miejscowości Hofenec koło Bilina (Czechy) oraz z Tyrolu. poddaje się rozpuszczającemu działaniu zmineralizowanych roztworów wodnych. 136 Często tworzy charakterystyczne bliźniaki. grochowców przypominających rzeczywiście ziarenka grochu i znanych m. brązowo zabarwionych warstewek. zwłaszcza w tych partiach żył kruszcowych. podobnie jak wiele innych minerałów. to jednak są bardzo poszukiwane przez kolekcjonerów. Tw. [Odmiana aragonitu zasobna w ołów. 6. Karol Linneusz jako pierwszy stwierdził. R.węglan baru. zwykle biały.9 g/cm3. szaroczarny. biały.4-6. połysk szklisty. tworzą kryształy podobne do cerusytu.95 g/cm3. 3. Bogate druzy kryształów cerusytu pochodzące ze złóż w Niemczech (przede wszystkim z kopalni Friedrichseegen koło Ems i Johanngeorgenstadt w Saksonii). ogólnie rzecz biorąc. niekiedy wielokrotne. gdzie występuje w dostatecznie dużej ilości. 137 Cerusyt powstaje zawsze jako produkt wietrzenia galeny. szary z czerwonawymi lub czarnymi odcieniami. powstaje w bardzo różnych warunkach. Rosja) oraz w stanie Kolorado (USA). niebieski.Rombowy. a także ze starych złóż koło Stfibro w Czechach.węglan strontu. G. 3-3. Zasobne złoża znajdują się również w Nerczyńsku (Syberia.5. podobnie jak kalcyt. Kryształy cerusytu są zróżnicowane i charakteryzują się wielkim bogactwem postaci. Kryształy występują zazwyczaj w skupieniach igiełkowych lub włóknistych. połysk zbliżony do diamentowego. Nosi on lokalną nazwę vfidlovec. że ów "kwiat żelaza" ma identyczny skład chemiczny jak kalcyt. która różni go od kalcytu i warunkuje odmienną postać krystaliczną oraz inne właściwości fizyczne. osobliwe. Jednak o ile kalcyt krystalizuje ze stosunkowo chłodnych roztworów. połysk szklisty. Najpiękniejsze okazy kryształów cerusytu występują w górnych partiach żył kruszcowych. Do wytwarzania przedmiotów ozdobnych wykorzystywano jedynie niektóre formy naciekowe aragonitu znajdowane w Karlovych Varach i wyróżniające się pasmową kompozycją naprzemianległych. Na pierwszy rzut oka nowo odkryty minerał przypominał skamieniałą roślinę o śnieżnobiałej. Tw. Stąd też wywodzi się obecna nazwa aragonitu. Jednoskośny. Jego nazwa wywodzi się z łacińskiego cerussa . Chociaż nie mają one żadnego znaczenia praktycznego.5-4. biała Aragonit został odkryty w XV wieku podczas przebijania sztolni przez bogate złoża syderytu Erzberg w północnej Styrii (Austria).Vfidlo. drobne bryłowate formy tzw. jasnoniebieska Azuryt występuje razem z malachitem w strefie wietrzenia kruszców miedzi. pochodzącą od nazwy gorącego źródła . szary.5-4.in. 2. 3. Strontianit [stroncjanit] . Tw. Ich cechą szczególną jest silny połysk. łodygowate agregaty. tworzące często gęsto splecione. Są to. dzięki czemu został nazwany "kwiatem żelaza". Aragonit krystalizuje również z gorących źródeł. że ma on wiele właściwości analogicznych do kryształów minerału uchodzącego dotychczas za kalcyt i występującego w Aragonii (Hiszpania).biała farba. z Karlovych Varów w Czechach. tworząc charakterystyczne. G. R. które znajdują się w strefie łatwej penetracji wód powierzchniowych i dwutlenku węgla. w Polsce na Górnym Śląsku w okolicy Tarnowskich Gór. biała Cerusyt był spotykany od dawna podczas wydobycia rud srebra i miedzi ze złóż powierzchniowych. ale jako ruda tego kruszcu eksploatowana jest jedynie w kilku miejscach. które zawdzięczają im charakterystyczne niebieskozielone zabarwienie na powierzchni. aragonit wytrąca się w wyższych temperaturach. 3. krzaczaste wykwity aragonitu.

Najpiękniejsze okazy i wyroby z malachitu zobaczyć można w Pałacu Zimowym (Ermitaż) w St. Azuryt. W Europie piękne kryształy azurytu wydobywane są w miejscowości Chessy koło Lyonu we Francji oraz w Baita w Rumunii i na terenie Mołdawii. Oprócz powierzchniowych naskorupień i nalotów malachit tworzy często drobne skupienia włókniste lub ziemiste. Grecy i Rzymianie wykorzystywali go do wyrobu amuletów. spotykany również na hałdach starych kopalń miedzi na dolnym Śląsku]. m. zielona Malachit jest nie tylko modnym kamieniem ozdobnym. natomiast skupienia ziarniste lub ziemiste są bladoniebieskie. rzadko jest traktowany jako ruda. Petersburgu (Rosja). Stąd wywodzi się zapewne wprowadzona później. . Spotykany jest najczęściej w powierzchniowych strefach wszystkich złóż kruszców miedzi. Największa bryła malachitu o masie 60 ton została wydobyta w Gumaszewsku na Uralu.niepowtarzalną. Banat w Rumunii) kontrastuje dodatkowo dzięki żółtym lub rdzawobrązowym nalotom limonitu. 139 Rozdział 6 SIARCZANY I ZWIĄZKI POKREWNE Siarczany należą do soli kwasu siarkowego. Są miękkie i mają wygląd niemetaliczny. ale również wartościową rudą miedzi (zawiera w przybliżeniu 57% Cu). W postaci sproszkowanej używany jest jako niebieski pigment do farb artystycznych oraz do produkcji niebieskiego siarczanu miedziowego. Miednorudniansk i Niżny Tagił). Do siarczanów zaliczane są również pewne grupy minerałów. Malachit określano również mianem "aksamitnej rudy" lub "atłasowej rudy". 138 Jednoskośny. Malachit jest najbardziej rozpowszechnionym produktem utleniania miedzi i jej rud. głęboką. 4.bezwodne (np. ponieważ obfituje z reguły w liczne zanieczyszczenia. które chociaż są interesujące pod względem naukowym i z punktu widzenia zastosowań technicznych. głównie pirytu i markasytu. Malachit. zielony. gips i zippeit). poszukiwany był również w kopalniach miedzi przez starożytnych górników.in. w Bisbee. Być może są to ponownie odkryte. 4 g/cm3. Inne wielkie złoża znajdują się w Zairze. ciemnoniebieską barwę. Przeważnie osadzają się w basenach morskich lub powstają w trakcie erupcji wulkanicznych. Jest zbyt miękki. w Niemczech (Betzdorf) oraz w Tsumeb (Namibia) i Burra koło Adelaide w Australii. mimo iż zawiera 55% miedzi. Rumunii (Baita). Najbogatsze złoża azurytu występują w Tsumeb (Namibia). Jednak po oszlifowaniu wykazuje silny połysk i piękne odcienie barw. którzy nadali mu nazwę "skalnej zieleni". połysk jedwabisty lub szklisty. stare i zapomniane kopalnie starożytnych Greków i Rzymian. ciemnozielony. [W Polsce malachit wydobywano dawniej w Górach Świętokrzyskich (Miedzianka koło Kielc). Najbardziej znane złoża tego minerału eksploatowane były na rozległych obszarach Uralu (przede wszystkim Gumaszewgk. by znaleźć szerokie zastosowanie jako kamień ozdobny. Nagromadzenia złożowe malachitu występują również w Stanach Zjednoczonych AP. Malachit dla celów zdobniczych wydobywany jest także ze złóż w okolicach Eilat (Izrael). malachit azurytowy] cieszą się ogromnym zainteresowaniem kolekcjonerów. Wśród siarczanów wyróżnia się dwie duże grupy . Tw. w rejonie Bisbee i Morenci w Arizonie (USA) i Burra koło Adelaide w Australii oraz w Niżnym Tagile na Uralu (Rosja). Żywo zabarwione okazy azurytu poprzerastane malachitem [azurmalachit. Malachit jest nie tylko cenionym kamieniem ozdobnym. oraz siarczany uwodnione (np. anhydryt i baryt). G. R. Wyrazistość barw okazów pochodzących z niektórych złóż (np. przypominające kolor niezapominajki. obecnie stosowana nazwa. występujący w postaci żywozielonych powłok. Niekiedy tworzą się w wyniku oddziaływania kwasu siarkowego wydzielającego się podczas utleniania siarczków. Bardzo rzadko występuje w postaci kryształów o pokroju igiełkowym.

w Vulpino koło Bergamo (Włochy) oraz Spiskiej Nowej Wsi (Słowacja). Ba).np. Występuje najczęściej wśród skał osadowych. połysk szklisty lub perłowy. zwany czasami celestytem. których tajemnicze piękno napełniało wiernych podziwem i lękiem.9-4 g/cm3. który jest składnikiem celestynu. Luneburgu i Stassfurcie (Niemcy). Anhydryt dość długo nie wywoływał specjalnego zainteresowania i dopiero stosunkowo niedawno stał się ważnym surowcem dla przemysłu chemicznego (głównie do produkcji kwasu siarkowego). Dzięki temu uzyskiwano jaskrawopurpurowe zabarwienie "bengalskich ogni". niebieskawy. Na-shyille). 4. Tw. niebieskich lub brązowych. połysk perłowy. 142 Rombowy. zwykle biały.np. czerwonawy. bezbarwny. Rombowy. oraz atuny (podwójnie uwodnione siarczany metali jednowartościowych i trójwartościowych lub metali dwuwartościowych i trójwartościowych) . bezbarwny. żółtych. z którym go pierwotnie mylono (z uwagi na zbliżony wygląd zewnętrzny i skład chemiczny).nie zostały szczegółowo opisane w tej książce. Występuje zwykle w postaci zbitej. biała Celestyn. zwykle niebieski. Tw. Bertchesgaden. W odróżnieniu od gipsu anhydryt nie zawiera wody. Tw. a pod wpływem działania wody powoli przechodzi w gips. Towarzyszy z reguły skałom solnym. w Salzburgu (Austria). 3. połysk metaliczny. G. znany był dobrze kapłanom bengalskim. Pierwsze ognie sztuczne sporządzano właśnie z soli obu tych pierwiastków (Sr. zwykle w odcieniach zielonych. gdzie anhydryt tworzy interesujące skupienia [tzw. Celestyn znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym i spożywczym oraz wykorzystywany jest w celach pirotechnicznych. 2. Rombowy. biała Anhydryt jest podobny do gipsu. halotrichit (uwodniony siarczan glinu i żelaza). 3-3. Największe złoża pozaeuropejskie znajdują się w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork. na niektórych płaszczyznach perłowy. trzewiowce]. 3-3. 3. szklisty. podobnie jak złoża soli kamiennej i gipsu.5. R.9-3 g/cm3. wolframiany (scheelit) i molibdeniany (wulfenit). Tworzy zwykle grube kryształy tabliczkowe lub słupkowe. podgrzewając . Clifton. którzy spotykali go często w żyłach kruszcowych. niekiedy w żyłach hydrotermalnych i pustkach skał wulkanicznych. czerwonawy. Tworzy osady wytrącające się wprost z wody morskiej. Znane są piękne kryształy celestynu z Sycylii. które mieszano z chlorkiem potasu.5. podczas gdy żółtozielone barwy pochodzą od związków baru. 141 Najbardziej znane złoża występują w rejonie Wieliczki. W Polsce piękne skupienia kryształów celestynu spotyka się w wapieniach siarkonośnych w okolicach Tarnobrzega. że owa szkarłatna barwa płomieni wywołana jest przez pierwiastek stront. Podobnie jak siarczany. a łupliwość wykazuje tylko w określonych kierunkach. Yate). Dopiero znacznie później chemicy stwierdzili. R. Występują one jako minerały pierwotne związane ze strefami kontaktowymi granitów lub też jako minerały wtórne strefy wietrzeniowej złóż rud siarczkowych pochodzenia hydrotermalnego. węglem drzewnym i siarką. Włoski alchemik Vincenzo Cascariolo z Bolonii.5. melanteryt (uwodniony siarczan żelaza) lub chalkantyt (uwodniony siarczan miedzi). szarawy. Przez długi czas uważano ten minerał za bezwartościowy materiał uboczny. Kansas. G.48 g/cm3. R. którzy używali go do barwienia płomieni. biała Baryt był dobrze znany dawnym górnikom. Są to przede wszystkim witriole rodzime (uwodnione siarczany metali dwuwartościowych) . w Egipcie (Mokatam) i USA (jezioro Erie. New Jersey). Złoża o znaczeniu przemysłowym eksploatowane są w Wielkiej Brytanii (Bristol. do gromady soli kwasów tlenowych zaliczane są chromiany (kro-koit). biały oraz różnie zabarwiony. żółtawy. chociaż interesowali się nim średniowieczni alchemicy. G. Nazwę swą wywodzi z greckiego an (bez) i hy-dor (woda). Nazwę celestynu wywodzi się z łacińskiego caelestis (niebiański) ze względu na jego błękitnoniebieskie zabarwienie. czerwonych.

na Słowacji (Bańska Szczawnica). cynku i ołowiu. Z tych właśnie złóż pochodzą wyjątkowo piękne. bezbarwny. okazało się. niebieskoszarych i miodowożółtych. [W Polsce złoża barytu występują na Dolnym Śląsku (Boguszów. Najczęściej spotykany jest w postaci wyodrębnionych żył. Szczególną przydatność wykazuje siarczan baru jako składnik białych farb. Oprócz wysokiego ciężaru właściwego. w Niemczech (Freiberg w Saksonii). całkowicie nietoksycznych i odpornych na działanie czynników chemicznych. jak np. doskonale wykształconymi kryształami. ponieważ istotnie charakteryzował się niezwykłym ciężarem. Baryt występuje również w sąsiedztwie niektórych gorących źródeł. Krystalizuje z roztworów hydrotermalnych oraz występuje również wśród skał osadowych. Obecnie baryt wykorzystywany jest w przemyśle chemicznym. co dobrze znany "ciężki kamień" spotykany w żyłach kruszcowych. w przemyśle szklarskim. głównie blaszkowate. Niemcy (złoża Meggen) i Wielka Brytania. Stanisławów).baryt wraz z innymi minerałami podczas jednego ze swoich eksperymentów w 1630 r. R. dziś doskonale znanego. a przede wszystkim ze stanowisk Cumbria i Tavistock w hrabstwie Devon. 143 Najważniejszymi producentami barytu są Stany Zjednoczone. Czysty baryt jest bezbarwny lub biały. Występuje często wspólnie ze spokrewnionym z nim pickeringitem. że "świecące kule" mają ten sam skład mineralny. Baryt otrzymał swą nazwę z greckiego barys (ciężki). 144 Jednoskośny. wówczas jednak wywołującego wielkie poruszenie. Z przemysłowego punktu widzenia najbardziej użyteczne są zbite skupienia barytu. należy również do grupy uwodnionych siarczanów. 1. którego nazwa pochodzi z greckiego als (sól) i trichos (włosy). Surowce barytowe są także poszukiwanym materiałem barwiącym. gdzie można spotkać także dobrze wykształcone skupienia kryształów]. biała Halotrichit. Masywne. często kilkumetrowej grubości żyły barytu są szczególnie dogodne do eksploatacji. duże kryształy tabliczkowe o wyraźnych zakończeniach w barwach szarożółtych. powstających w wyniku rozkładu chemicznego siarczków.. ale mineralogów i kolekcjonerów znacznie bardziej interesują kryształy barytu. Halotrichit .8-1. Wysoka gęstość barytu zbliżona jest do niektórych rud żelaza. Baryt stosowany jest również jako wypełniacz przy produkcji papieru oraz w przemyśle ceramicznym do wyrobu glazury. że fosforyzuje on w ciemnościach. połysk jedwabisty. Inne dobrze znane złoża barytu znajdują się w Rumunii (Baia Sprie). W ten oto sposób nastąpiło odkrycie zjawiska fosforescencji.9 g/cm3.5. 2. odkryty przez niego kamień nazwany został przez współczesnych mu przyrodników "świecącą kulą Bolonii". przede wszystkim do produkcji farb barowych. o dobrej łupliwości. a także stosunkowo rzadkie kryształy słupkowe o równie pięknych barwach. Szczególnie wysoko cenione są okazy kryształów barytu z Wielkiej Brytanii. uwodnionym siarczanem magnezu i glinu. podobnie jak koncentracje barytu wśród skał osadowych [barytolity]. stosowanym w medycynie. Jest najbardziej rozpowszechnionym naturalnym ałunem potasowym. zazwyczaj w bliskim sąsiedztwie masywów granitowych. niekiedy w towarzystwie fluorytu i kalcytu. baryt wyróżnia się także często spotykanymi . hematyt lub magnetyt. do wytwarzania specjalnego cementu i ciężkiego betonu chroniącego przed promieniowaniem radioaktywnym. Ponieważ Cascariolo badał kuliste skupienia barytu występujące wśród margli gipsowych w okolicach Bolonii. Mają one przeważnie pokrój tabliczko waty. niekiedy słupkowy i osiągają nierzadko pokaźną wielkość. kiedy owe kuliste skupienia zostały zbadane dokładnie. Tw. G. O wykorzystaniu soli barowych do produkcji ogni sztucznych (ognie bengalskie) wspomniano już uprzednio. Czechach (Pfibram). ale najczęściej spotykane są odmiany o delikatnym zabarwieniu spowodowanym różnymi domieszkami. Znacznie później. stwierdził. Zbite skupienia barytu tworzą najrozmaitsze agregaty. Baryt występuje najczęściej w żyłach kruszcowych wraz z rudami siarczkowymi srebra.

W wielu rejonach Sahary spotykane są wśród pustynnych piasków rozetowate skupienia doskonale wykształconych kryształów gipsu. pirytu) oraz w pokładach węgla kamiennego. który zastosował gips do sporządzenia odlewu ludzkiej twarzy. R. Odmiany zbite są białe lub często zabarwione na kolor żółty i brązowy w zależności od charakteru domieszek.5 g/cm3. 3. szary. oprócz 146 Wieliczki. uwodniony siarczan potasowo-amonowy. [Spotykane niekiedy włókniste skupienia gipsu znane są pod nazwą spat satynowy lub szpak gipsowy]. brunatny. Drobnoziarniste odmiany gipsu noszą nazwę alabastru. [W Polsce skały gipsowe. które przybierają charakterystyczne. 1.spotykany jest najczęściej w szczelinach skał ilastych. szarawe lub żółtawe barwy. a selenit ze względu na niezwykły połysk bywa stosowany jako kamień ozdobny. w medycynie. G. ponieważ można go łatwo zarysować paznokciem. brązowawe. biały. Ćervenica (Słowacja). Mało znany jest fakt. wzdłuż Gila River w stanie Nowy Meksyk (USA). na płaszczyznach łupliwości perłowy lub jedwabisty. 2. Stosowany jest on w przemyśle budowlanym. Jak dotąd halotrichit nie znalazł praktycznego zastosowania. R. czerwonawy. Kietrz)]. Alabaster jest cenionym materiałem rzeźbiarskim. przez Antona van Leeuwenhoeka. 2. Jednoskośny. natomiast zupełnie czyste i przeświecające określane są mianem selenitu. zazwyczaj razem z anhydrytem. Dzięki wypalaniu w temperaturze 300-400°C uzyskuje się gips modelarski (zwany niekiedy gipsem paryskim). Rzadko występuje w postaci krystalicznej. gdzie tworzy drobne kryształy igiełkowe lub włókniste. słonych jezior oraz niekiedy w rezultacie rozkładu pirytów. Tw. Najbardziej znane złoża gipsu występują we Włoszech (Volterra. Kryształy gipsu mają pokrój tabliczkowy lub słupkowy i przypominają niekiedy mikę. Copiapó (Chile) i Urmiah (Iran).4 g/cm3. Jednoskośny. który twardnieje po zmieszaniu z wodą. Główne złoża: Mórsfeld (Niemcy). Gips powstaje jako osad wysychających mórz. W czystej postaci krystalicznej gips jest przejrzysty i bezbarwny. wchłoniętych podczas szybkiej krystalizacji . połysk szklisty. żółtawy. na Górnym Śląsku i Śląsku Opolskim (Głubczyce. czarnożółty. Toskania). Gipsy wykorzystywane są przede wszystkim do produkcji najrozmaitszych materiałów wiążących. biała 145 Gips jest znany od czasów starożytnych. Tworzy tabliczkowate skupienia złożone z włókienek zorientowanych prostopadle do ich powierzchni. najczęściej bezbarwny. Tworzą one często okazałe skupienia przypominające kwitnące róże lub inne kwiaty bądź liście i z tego powodu nazywane "różami pustyni". do sporządzania odlewów. Rosji oraz we Francji. Inne duże nagromadzenia złożowe znajdują się w wielu rejonach Stanów Zjednoczonych AP. cytrynowożółty.3-2. Powstają one wskutek ewaporacji zrnineralizowanych wód. w Hiszpanii i Egipcie. Prażony w temperaturze wyższej niż 400°C gips traci zdolność pochłaniania wody i wykorzystywany jest wówczas do produkcji cementu (gips cementowy) oraz barwników. Spotykany jest w skałach ilastych oraz na hałdach węglowych razem z innymi siarczanami. w Wielkiej Brytanii i Czechach (Opawa). tworzą zasobne pokłady w Niecce Nidziańskiej. żółta . który często przeobraża się w gips na skutek absorpcji wody.5-2. że gips był prawdopodobnie pierwszym minerałem zbadanym pod mikroskopem w 1695 r. Tw. Jako materiału modelarskiego użył go po raz pierwszy grecki rzeźbiarz Lizyp z Sikionu. Interesujące wystąpienia gipsu spotykane są również w strefie wietrzenia rud siarczkowych (np. Rozpoznanie gipsu nie nastręcza trudności. Stosunkowo rzadko wykorzystuje się obecnie gipsy do produkcji kwasu siarkowego i siarki. G. holenderskiego przyrodnika-amatora i wynalazcę mikroskopu. Według Pliniusza Starszego był on też pierwszym artystą.soczewkowatych kryształów. Innym ciekawym minerałem z grupy ałunów jest czermikit (nazwa pochodzi od złóż w miejscowości Ćermniki w Czechach). Zawierają one niekiedy ponad 50% drobnych ziaren piasku.

Dokonał tego francuski chemik Louis Vauquelin w 1797 r. żółtawy. w żyłach kwarcowych i strefie utleniania kruszców ołowiu. połysk tłusty. Krokoit tworzy piękne. zapomnianych hałd zaczęły się pojawiać jaskrawo zabarwione. 5. w których przeważał zippeit.5-3. W owym czasie okres świetności słynnych kopalń srebra w Jachymovie dobiegał już kresu. Na powierzchni wielkich. diamentowy. Tw. że występuje w nim pierwiastek wolfram [pierwotnie nazywany tungstenem]. Oprócz Jachymova w Czechach znany jest także z wystąpień innych złóż uraninitu. G. połysk tłusty. Zippeit zawdzięcza swą nazwę praskiemu mineralogowi F. pomarańczo wożółty. Najbardziej rozpowszechniony w złożach kasyterytu i wolframitu. w stanie Utah (USA) oraz w rejonie Wielkiego Jeziora Niedźwiedziego (Kanada). Rzadziej tworzy skupienia zbite. ziemiste skupienia minerałów powstających na skutek rozkładu blendy smolistej. do których zaliczany jest również uranopilit (uwodniony siarczan alkaliczny uranu). 149 Tetragonalny. 5. Minerały uranowe służyły do wyrobu całej gamy żółtych barwników. Z uwagi na sporadyczne występowanie krokoit nie ma większego znaczenia jako ruda chromu. pomarańczowa Krokoit jest stosunkowo rzadkim minerałem.in. Najważniejsze złoża znajdują się na Uralu w okolicach Berezowska [stąd dawniej używana nazwa tego minerału .kasyterytu).berezowit] oraz w okręgu Dundas na Tasmanii.W. nie 147 tylko w celu pozyskania produktów rozkładu uraninitu.1 g/cm3. ponieważ wśród występujących na hałdach minerałów wtórnych przeważały zdecydowanie ziemiste naskorupienia o tej właśnie kolorystyce. brązowawy. Piękne okazy krokoitu zostały ostatnio odkryte w okolicy Chemnitz (Saksonia). m. Scheele.5-5. Krystalizuje z roztworów hydrotermal-nych wzbogaconych w gazy pomagmowe (pneumatoliza) i występuje w żyłach . ale w nim właśnie odkryto po raz pierwszy pierwiastek chrom. mimo że po raz pierwszy stwierdzono w nim obecność tego metalu. Mniejsze nagromadzenia złożowe znane są z Rumunii (Baita). często nawet diamentowy. 4.9-6. G. jego rodak K. 2. który uznał ten minerał za rudę żelaza i nadał mu nazwę "tungsten" (ciężki kamień). Te barwne naskorupienia. gdzie nazywano go "spiżowobiałym ziarenkiem gradu" (w odróżnieniu od "czarnych ziarenek gradu" . Wydobycie rozpoczęto w 1859 r. Obecnie zippeit nie jest już oczywiście wykorzystywany do wyrobu barwników. rzadziej zielonawy. Bliższy jego opis przedstawił w połowie XVIII wieku szwedzki metalurg i chemik Axel Cronstedt. ale także samego uraninitu. R. wyjątkowo bezbarwny. Tw. ale podobnie jak blenda smolista stanowi źródło pozyskiwania pierwiastków promieniotwórczych. koło Wólsendorf w Bawarii (Niemcy). Brazylii (Congonhas da Campo) oraz Zimbabwe (Penchalong). biała Scheelit [szelit] znajdowano często w kopalniach kasyterytu w czeskich Górach Kruszcowych. R. 148 Jednoskośny. Na jego cześć minerał ten nazwany został później scheelitem przez francuskiego mineraloga F.9-6 g/cm3. który odkrył.Zippeit dzięki swojej szczególnej barwie zwrócił uwagę czeskiego metalurga Adolfa Patery w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. podczas badania okazów krokoitu pochodzących z Uralu. Zippe (1791-1863). Zippeit należy do grupy tak zwanych ochr uranowych. Bardziej szczegółowe badania i analizy chemiczne przeprowadził w 1781 r. Występuje w złożach chromi tu. Filipin (Labo). nasunęły Paterze myśl wykorzystania minerałów uranowych do wytwarzania barwników. Beudanta (1781-1850).X. ogniście zabarwione kryształy o pokroju słupkowym lub igiełkowatym. Scheelit krystalizuje zwykle w postaci podwójnych piramid (bipiramid). zwykle szarobiały.M.

pomarańczowy. nigdy jednak nie ceniono go specjalnie wysoko. Arizona). Pod względem liczebności odmian minerałów grupa ta ustępuje jedynie krzemianom. Baita (Rumunia). bezbarwna Lazulit wywodzi swą nazwę z arabskiego lazul (niebo) i greckiego lithos (kamień). Główne złoża: Bleiberg (Karyntia. Do grupy wolframianów należy również stolzyt. Mezica (Słowenia).pseudorombowy. gdzie występują w postaci niewielkich bladobrązowych kryształów i tworzą druzy z kwarcem i zinnwaldytem [minerał z grupy łyszczyków]. [Znany także z Zinnwaldu (Niemcy) i Karyntii (Austria)]. Większe nagromadzenia wulfenitu są niekiedy eksploatowane jako rudy ołowiu. tworząc kryształy podobne do scheelitu. Wśród fosforanów i związków pokrewnych do prawdziwych rzadkości należą minerały nie wykazujące skłonności izomorficznych (tak jak np. Jest minerałem wyjątkowo pięknym. nazwany tak na cześć J.7-6. 153 Jednoskośny . Kryształy wrośnięte są w skałę macierzystą i ujawniają niewiele ścian. Występuje w towarzystwie galeny. ale również bardzo rzadkim. Stolza. który po raz pierwszy opisał go jako niezależny minerał. połysk tłusty. Z tego . Bardzo interesującą grupą wykazującą wyraźny izomorfizm są tzw. lazulit i inne). Australia). w Kornwalii (Anglia). a ich przeciętna wielkość sięga 2-4 cm. Minerały z grupy fosforanów charakteryzują się częstym izomorfizmem. który jako pierwszy opisał go w 1785 r. waryscyt) oraz bezwodne fosforany zasadowe (np. diamentowy. 5-6. Tw. biała lub jasnoszara 150 Wulfenit nazwę swą wywodzi od austriackiego mineraloga A. mimetezyt [mimetyt] i inne. Znane są one ze złóż saskich w Zinnwald oraz czeskich (Cinovec).A. W wielu forforanach zasadowych jon wodorotlenowy zastępowany jest przez pierwiastki z grupy halogenów [fluorowców]. Najbardziej rozpowszechnioną grupę izomorficznych mieszanin mineralnych stanowią apatyty. R. brązowawy. USA). Tetragonalny. który krystalizuje w układzie tetragonalnym.9 g/cm3. miki uranowe. Nevada. Tw. piromorfit. arsen i wanad.kwarcowych w strefach kontaktowych granitów. lazulit). przy czym podstawieniu mogą ulegać nie tylko metale. rzadziej o pokroju krótkich słupków. niebieski. 3. Hóllenthal koło Garmisch (Niemcy). Występuje również w rejonie Altenbergu i Schwarzenbergu (Niemcy). Jest to wolframian ołowiu (PbWO4). Okazy kryształów scheelitu są wysoko cenione i stanowią ozdobę każdej kolekcji. 6. na Uralu (Rosja) i w USA (Connecticut. Tworzy zwykle kryształy tabliczkowate. G. Niewielkie wystąpienia stolzytu spotykane są w kwarcach w Cinovcu (Czechy). Rozwinięte są one w postaci obfitych zgrupowań pomarańczowych i brązowych kryształów o pokroju tabliczkowym z nieregularnie zarysowanymi krawędziami. Wulfena. Wulfenit zawiera do 55% tego metalu. one właśnie zostały po raz pierwszy opisane. 3 g/cm3. gdyż zdolność wzajemnego zastępowania wykazują także fosfor. Austria). wiwianit. Zgodnie z ogólnym podziałem wyróżniane są tu także bezwodne sole (np.piromorfit) i uwodnione sole (np. R. ale również pokrewne arseniany i stosunkowo rzadkie wanadany. G. apatyt. która upodabnia je do łyszczyków. lekarza z Teplic (Czechy). 151 Rozdział 7 FOSFORANY I ZWIĄZKI POKREWNE Do grupy tej zaliczone zostały nie tylko najbardziej rozpowszechnione fosforany. głównie w strefie utleniania kruszców ołowiu. Phoenixville (Pensylwania. zółtoszary. Wyjątkowo piękne skupienia kryształów wulfenitu występują w rejonie Villa Ahumada w paśmie Sierra de los Lamentos w prowincji Chihuahua w Meksyku. Broken Hill (Nowa Południowa Walia. czego przykładem może być amblygonit. zwykle pomarańczowożółty. połysk szklisty. nazywane tak ze względu na pokrój i doskonałą łupliwość kryształów. Jest wydobywany jako ważna ruda wolframu. W przeszłości był dobrze znanym kamieniem ozdobnym.

zielonoszmaragdową barwą i jest minerałem strefy utleniania kruszców miedzi. Występuje zwykle w postaci zbitej.od miejscowości Ehle w Nadrenii. rzadko tworzy kryształy o pokroju igiełkowym lub tabliczkowatym. niekiedy nadając mu szlif kaboszonowy. Styria). co wynika z faktu. Ustępują one jednak doskonałością wykształcenia kryształom znanym z pierwszych odkryć. Szwajcarii (Zermatt) oraz Szwecji (Yarmland). stosowali go często w miejsce turkusu lub znacznie bardziej wartościowego lazurytu (lapis-lazuli). któremu nadaje się zwykle szlif fasetkowy.in. tagilit]. gdzie został odkryty. W tym samym okresie zaczęły pojawiać się w światowych kolekcjach brazylianity pochodzące z nowych 155 stanowisk. R. zielonożółtej lub oliwkowozielonej barwie osiągają niekiedy długość 12 cm i 8 cm szerokości. Pseudomalachit występuje najczęściej w postaci skupień nerkowatych. z kopalni Palermo i Charles Davis koło North Grafton (Grafion County) w New Hampshire (USA). żółty. zbitych lub włóknistych oraz form naciekowych i naskorupień. amerykańscy mineralodzy Pough i Henderson. połysk szklisty. Jego pierwszy opis przedstawili w 1945 r. Lazulit wykorzystuje się obecnie do wyrobu drobnych przedmiotów ozdobnych. Dlatego niekiedy nosi nazwę "imitowany lapis". Oczywiście takie okazy trafiają przede wszystkim do muzeów i prywatnych kolekcji. czarnozielony. aczkolwiek niewielkie wystąpienia lazulitu znane są z Austrii (Krieglach.31 g/cm3. Tw. tworząc doskonale wykształcone. Najwspanialsze kryształy o głębokiej. bardziej szlachetnych kamieni. Główne wystąpienia lazulitu znane są z okolic Salzburga (Austria). W ciągu kilku lat złoża te dostarczyły znacznej ilości doskonałego surowca. m. Jednoskośny. natomiast najbardziej przydatne dla celów jubilerskich są ciemnoniebieskie kryształy pochodzące z Tijuco. którzy . Występuje także pod nazwami: fosforokalcyt [trombolit. biała Brazylianit został odkryty stosunkowo niedawno. Ładne kryształy spotykane są w Crowder Mountain. którzy wyspecjalizowali się w imitowaniu kamieni szlachetnych. a przede wszystkim chalkopirytu. Tijuco w Minas Gerais (Brazylia). Jest oczywiście również bardzo popularny wśród kolekcjonerów. Tw. prasyn. spośród których wiele ma walory kamieni szlachetnych. Poza Nadrenią główne jego wystąpienia znajdują się na Uralu oraz w okolicach Chotebofu w Czechach i Lubietova koło Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. 2. 4. Początkowo złoża brazylianitu znane były tylko z okolic Conselheiro Pena w stanie Minas Gerais w Brazylii. Występuje w pegmatytach. które wykazują niekiedy symetrię pseudorombową i zbliźniaczenia. który zawierał piękne kryształy o zadziwiająco dużych rozmiarach i doskonale wykształconych ścianach. 5.98 g/cm3. że dopiero niedawno stwierdzono identyczność wszystkich tych minerałów. Charakteryzuje 154 się soczystą. Pseudomalachit nie ma żadnych praktycznych zastosowań i nie występuje nigdy w większych nagromadzeniach. R. Crowders Mountain (Północna Karolina) oraz Graves Mountain (Georgia) w Stanach Zjednoczonych AP. Jednoskośny. Wydobywany jest jedynie jako składnik towarzyszący rozmaitym rudom miedzi. połysk szklisty. Znany jest także pod wieloma innymi nazwami: lunnit (od nazwiska chemika Lunna). G. Niektóre kryształy występują razem ze srebrzyście połyskującym muskowitem i są mocno wrośnięte w skałę macierzystą.5. zielona Pseudomalachit swoją nazwę zawdzięcza dużemu podobieństwu do malachitu. ehlit . Brazylianit jest bardzo poszukiwanym kamieniem szlachetnym. 4. szmaragdowy.5. Arabowie. w żyłach kwarcowych oraz skałach metamorficznych wzbogaconych w glin. Lazulit spotykany jest w pegmatytach. Interesujące.powodu wykorzystywano go głównie jako imitacje innych. G. Ostatnio odkryto kryształy o podobnych rozmiarach w innych złożach w Minas Gerais (Mantena). często zgrupowane w druzy kryształy. nadając mu nazwę pochodzącą od kraju jego odkrycia.

włókniste lub tworzą nieregularne formy nerkowate o barwach w szerokiej gamie odcieni szarych i brunatnych. zazwyczaj doskonale ograniczone gładkimi ścianami i zgrupowane w druzy. chociaż w zależności od barwy nazywano go rozmaicie. Po ich śmierci stopniowo uwalniane fosforany. zwykle niebieskozielony. Quebec (Kanada) i Durango (Meksyk). 158 . Tw.7-7 g/cm3. 156 Apatyty są zwykle żółte. G. Heksagonalny. zwykle zielony lub brązowy. ametyst. Gotthard (Szwajcaria).22 g/cm3. ponieważ sądzono niegdyś błędnie. iluzja). brązowy. Tennessee) i dostarczają niemal połowę produkcji światowej. a w szczególności pegmatytów.usilnie zabiegają o pozyskanie go do swoich zbiorów. odkładane w postaci koloidalnej w osadach słabo przewietrzanych wód. który nazwany został przez Abrahama Gottloba Wernera trafnie apatytem ze względu na swój wprowadzający w błąd wygląd zewnętrzny. Obecna nazwa wywodzi się z greckiego pyr (ogień) i morph (postać). szary. Fosforyty stanowią przede wszystkim doskonały surowiec do produkcji nawozów sztucznych.16-3. a nawet igiełkowy. zielony. Występujące w nich apatyty nie są całkowicie czyste chemicznie i zawierają liczne domieszki mineralne i organiczne. jak np. Inne ważne złoża znajdują się w Afryce Północnej (Tunezja. pręcikowy. Maroko. biaława Piromorfit znany był od dawna. Tw. biały. 6. w Kazachstanie i na Ukrainie. w Rosji (Półwysep Kolski). Największe złoża fosforytów i apatytów eksploatowane dla celów przemysłowych występują w Stanach Zjednoczonych (Floryda. naciekowych i promienistych. Przeważnie tworzy osobniki słupkowe. 5. że piromorfit tworzy się w strefie utleniania złóż kruszców ołowiu razem z cerusytem i innymi minerałami wtórnymi pochodzącymi z rozkładu galeny. R. Występuje w strefie utleniania hydrotermalnych żył kruszcowych. w okolicach Horni Kaina i we Vrancicach (Czechy) w żyłach kwarcowych razem z chalcedonem. tworzy tabliczkowate lub ziemiste skupienia o barwie zielonożółtej. Rzadki vesignieit. nazywane "kamieniem szparagowym" ze względu na swą barwę przypominającą szparagi. chociaż rzadko w większych ilościach. Spotykany m. że każdy minerał ma swoją charakterystyczną barwę własną. Apatyt występuje w najrozmaitszych postaciach i odmianach barwnych. BaCu3(OHVO4)2. które mylnie sądziły. Jego kryształy mogą mieć pokrój słupkowy. 3. zbitych. Wchodzi w skład wielu skał magmowych. Do popularnych kamieni ozdobnych należą żółtozielone odmiany apatytu. akwamaryn. R. Skład chemiczny apatytu określono dokładnie dopiero pod koniec XVIII wieku uznając go wówczas za odrębny minerał.5-4. połysk tłusty. turmalin. Liczne poglądy na temat genezy fosforytów są bardzo zróżnicowane i stanowią nadal kwestie otwartą. Dziś wiadomo. Generalnie przyjmuje się. że związki fosforu pobierane z wody morskiej akumulowane są w twardych częściach organizmów żywych. Stąd odmiany barwne apatytu brane były za różne minerały. przechodzą w fosforany wapnia. rzadziej żółty.in. atrakcyjnie zabarwione odmiany apatytu natomiast wykorzystuje się jako kamienie ozdobne. 3. Znane są one pod nazwą skał fosforanowych lub fosforytów. Algieria i Egipt). pomarańczowy. Bardzo dobrze znane są niezwykle piękne szlify brylantowe różowych i żółtych apatytów pochodzących ze Szwajcarii. Nawiązuje ona do poglądów starożytnych. z Saksonii (Niemcy). Staffelit [odmiana apatytu fluorowego] występuje w postaci skupień stalaktytowych w złożach Staffel koło Limburga (Niemcy). biała Apatyt swoją nazwę wywodzi z greckiego apat (złudzenie. Pięknie wykształcone kryształy apatytu pochodzą z St. połysk tłusty lub diamentowy. Piromorfit zdecydowanie wyróżnia się wśród nich jaskrawym zabarwieniem i pokrojem kryształów. których głównym składnikiem jest właśnie apatyt. tabliczkowaty. G. zasadowy wanadan miedzi i baru. Heksagonalny. że jego kryształy powstają bezpośrednio z lawy wulkanicznej. Spotykany jest także w postaci skupień ziarnistych. bezbarwny. W skałach osadowych tworzy niekiedy całe warstwy. biały.

Brazzaville (Kongo) oraz Broken Hill (Nowa Południowa Walia. 160 Rombowy . które mają zaokrąglone. kiedy tworzy większe nagromadzenia. beczułkowatego pokroju kryształów. Odmiana ta spotykana jest w postaci białawych. Zimapan (Meksyk). Pfibram (Czechy). USA) oraz w Meksyku (Chihuahua). Wzbogacona w żelazo odmiana nosi nazwę redondyt. Jaskrawozielonemu zabarwieniu zawdzięcza swą wcześniejszą niemiecką nazwę Grunbleierz . który często bywa mylony z innymi minerałami. Heksagonalny. Nerczyńsku (Syberia). połysk woskowy.1 g/cm3. Tw. Większe wystąpienia mimetytu spotykane są w Johanngeorgenstadt (Niemcy). pięciotlenek wanadu jest stosowany jako katalizator przy produkcji kwasu siarkowego). Rosja). Nawiązuje ona do charakterystycznego. Obecnie jednak wanad pozyskuje się głównie jako produkt wtórny przy przeróbce niektórych rud żelaza (np. Nerczyńsk (Syberia). Maroko. Główne złoża: Obir w Karyntii (Austria). Wanadynit jest ważną rudą wanadu (zawiera 19. Najczęściej tworzy kryształy słupkowe. Caldbeck (Cumbria.5-4. żółty. Większe nagromadzenia znane są z Pfibramu w Czechach oraz ze złoża Ro-ghton Gili. która obecnie stosowana jest jedynie w odniesieniu do zdobnych odmian waryscytu. niebieskozielony.Zellerfeld (Góry Harzu.pseudoheksagonalny. biała Kampylit wywodzi swą nazwę z greckiego kampylos (wygięty). z którymi najczęściej występuje razem. oraz skupienia nerkowate lub włókniste. Leadhills (Szkocja). G. G.Znacznie rzadziej występuje w postaci skupień nerkowatych lub ziarnistych. Izomorficzny z piromorfitem i mimetytem. Do rzadkich minerałów należy również mimetezyt lub inaczej mimetyt. Phoenixville (Pensylwania. Johanngeorgenstadt w Saksonii (Niemcy). Kornwalia (Anglia). promienistych skupień razem z brązowym piromorfitem. Spotykany w strefie utleniania kruszców ołowiu. R. stosowaną dla odróżnienia od mniej pospolitej odmiany brązowej. Algieria. 3. Piromorfit z domieszką wapnia nosi lokalną nazwę "miesyt". 6. niekiedy zakończone podwójnymi piramidami. który nadał mu nazwę wywodzącą się z dawnego określenia tego regionu . 6. bezbarwna Waryscyt jest bardzo atrakcyjnym. Australia. silny połysk szklisty lub diamentowy. Tsumeb (Namibia). żółty. którego nazwa pochodzi z greckiego mimetes --imitacja.4% pięciotlenku wanadu). pomarańczowy.1 g/cm3. Tw. wydobywany jest jako ruda ołowiu (zawiera 75% Pb). przez niemieckiego mineraloga Friedricha Adolfa Breithaupta pochodzącego z Vogtlandu w Turyngii. Kryształy tego samego minerału znaleziono w 1894 r. Arizona (USA). ponieważ kształtem przypomina kryształy piromorfitu.8-7. R.zielona ruda ołowiu. Często jest też z nim mylony.5. Australia). Kampylit jest jednak stosunkowo rzadkim minerałem. 4. gdzie tworzy często pseudomorfozy po galenie lub cerusycie. bezbarwny. która pochodzi od Mieś . G. Czasami występuje w postaci zbitej.in. ze złóż Taberg koło Jónkóping w Szwecji) oraz boksytów. połysk tłusty. Berezowsk na Uralu (Rosja). Został opisany w 1837 r. . chociaż mało znanym kamieniem ozdobnym. rubinowoczerwonawy. Tw. na zachodnim wybrzeżu jeziora Utah (USA) i nadano mu nazwę utahlit. Niemcy). beczułkowate kształty przypominające kampylit. Minerał strefy utleniania złóż kruszców ołowiu. zwykle brązowawy. Główne złoża piromorfitu znajdują się w Clausthal .Variscia. Phoenixvil-le w Pensylwanii i Mullan w Idaho (USA). Ta właśnie cecha pozwala go odróżnić od piromorfitu.52 g/cm3. Bańska Szczawnica (Słowacja). 159 Heksagonalny. Stopy wanadu i żelaza stosowane są do produkcji specjalnych gatunków stali. biała Wanadynit tworzy kryształy słupkowe. Niewielkie ilości wanadu wykorzystuje przemysł chemiczny (m. 2. w którego okolicach występuje. Piromorfit występuje w złożach kruszców ołowiu.niemieckiej nazwy czeskiego miasta Stfibro. R. określanej mianem Braunbleierz . 3. Anglia). Berezowsk (Ural.7-7.brązowa ruda ołowiu. Sierra de Cordoba (Argentyna).

[W Polsce wavellit znany jest z wystąpień w piaskowcach kwarcytowych Gór Świętokrzyskich oraz z niektórych stanowisk na Dolnym Śląsku]. Najlepiej znane wystąpienia. znajdują się w Saksonii (Langenstriegis koło Freibergu). jest wyjątkowo pięknym. nadaje się głównie do płaskich naszlifów i nie ma walorów kamieni jubilerskich. [W Polsce wiwianit rozpowszechniony jest jako składnik niektórych rud darniowych i torfów w północnej i środkowej Polsce]. niebieski. Wavellit tworzy skupienia promieniste oraz naskorupienia i nacieki niekiedy o kształtach kulistych. R. . Wystąpienia wiwianitu znane są z Bodenmais w Bawarii (Niemcy). ale na skutek utleniania bardzo szybko przybiera barwy niebieskie lub zielone.7 g/cm3. w słynnych kopalniach magnetytu w Kirunie (Szwecja) oraz w Chester (Pensylwania. połysk szklisty. Zjawisko to wiąże się z obecnością w wiwianicie żelaza dwuwartościowego. bezbarwny. 2. w miejscowości Barnstaple w hrabstwie Devon (Anglia) przez angielskiego fizyka W. w niektórych rejonach Stanów Zjednoczonych. Czech oraz półwyspu Kercz (Ukraina). które ulega częściowej zamianie na żelazo trójwartościowe. Wypełnia szczeliny i próżnie skał wzbogaconych w glin. biała Wavellit [wawelit] został odkryty w 1800 r. które zawierają drobniutkie kryształy o pokroju włóknistym lub igiełkowatym. W roku 1817 Abraham Gottlob Werner nadał mu nazwę na cześć odkrywcy. Wavellit nie ma większego znaczenia praktycznego. często w towarzystwie bezpostaciowych fosforanów glinu. Odmiany krystaliczne mają najczęściej barwy ciemnoniebieskie. a przede wszystkim z wardytem (uwodniony fosforan sodu i glinu). Czasami. W Stanach Zjednoczonych większe złoża występują w Mullica Hill (New Jersey) i Leadville (Kolorado). USA) i w rejonie Ouro Preto w Brazylii.4 g/cm3. na niektórych płaszczyznach perłowy z metalicznymi odcieniami.Waryscyt występuje przeważnie w postaci skupień promienistych i włóknistych oraz nerkowatych form naciekowych. G. oprócz Kornwalii i Czech. czasami zielony. brązowy. Spotykany jest często także w postaci ziemistej lub sproszkowanej. Wavella. aczkolwiek mało znanym kamieniem ozdobnym. Szczególnie popularne są stosunkowo często spotykane bryły wavellitu w postaci drobnoziarnistych skupień tego minerału. a także w koprolitach oraz tworzy inkrustacje szczątków kostnych i skamieniałych muszli.5-4. np.G. głównie w łupkach krzemionkowych i szarogłazach. Kryształy wiwianitu mają najczęściej pokrój słupkowy lub tabliczkowy i występują zazwyczaj w postaci skupień gwiaździstych lub kulistych. W stanie świeżym jest przezroczysty. 161 Rombowy. jajowatych skupień dochodzących do 30 cm długości występują w pustkach wśród brekcjowatych skał osadowych w okolicach Fairfield (Utah). 3. Tw.3-2. bezbarwna do jasnoniebieskiej szybko przechodzącej w błękit indygo Wiwianit został odkryty na początku XVIII stulecia przez brytyjskiego mineraloga J. R. wykorzystywany jest jako surowiec do wyrobu zapałek. głównie na torfowiskach. Większość tych konkrecji nie przekracza jednak 7-10 cm. znane pod nazwą zepharovichyt.6-2. żółtozielony. 2. Nadaje mu się zwykle szlif kaboszonowy. graniastych i nerkowatych. Najpiękniejsze okazy waryscytu w postaci owalnych. Tw. połysk szklisty. zielonkawy. Rzadko tworzy niewyraźnie wykształcone kryształy o pokroju słupkowatym. które pochodzą głównie ze złóż w Czechach. białawy. Występuje głównie w skałach osadowych typu piaskowców i szarogłazów. natomiast formy ziemiste są z reguły bladoniebieskie. Sam waryscyt występujący często z innymi fosforanami. gdzie tworzy większe nagromadzenia złożowe. jasno. Na początku XIX stulecia występowanie większych ilości wavellitu stwierdzono w kopalniach rud żelaza i kamieniołomach skał budowlanych w okolicach Trenie w Czechach. Viviana w żyłach pirytu w Kornwalii. Wavellit poszukiwany jest przez kolekcjonerów przede wszystkim ze względu na atrakcyjność promienisto-kulistych skupień o bladoniebieskiej barwie. radach darniowych. Spotykany jest również w postaci gwiaździstych skupień razem z kryształami gipsu.i ciemnoniebieski. 162 Jednoskośny. 2. G. Wiwianit występuje w strefie utleniania złóż pirytu oraz w iłach.

Największe złoża znajdują się w okręgu Nishapur w Iranie [eksploatowane są tu już od 2 tysięcy lat].163 Trójskośny.in. Tetragonalny. Tw. Pierwszy naukowy opis tych minerałów zawdzięczamy Ignacemu Hornowi (1742-1791). który wprawdzie wchodził wtedy w skład imperium otomańskiego. Tw. Kalifornii i w Nevadzie. Inne duże złoża występują w chinach. bardzo rzadko w pegmatytach. w Utah. 2. W okresie tym wydobywano również turkus ze znacznie mniejszych złóż w Anatolii (Turcja).5. Watson-ville (Australia). Znajdowane były w Rudawach już od dawna przez saskich i czeskich górników. jabłkowozielona Tetragonalny. Torbernit i autunit tworzą zazwyczaj cienkie. Brancheville w stanie Connecticut (USA). "mikowej" łupliwości. szmaragdowozielony. m. Atrakcyjnie zabarwione odmiany wykorzystywane są jako kamienie ozdobne. 165 Rozdział 8 KRZEMIANY Jest to największa i najbardziej rozpowszechniona grupa. ale praktycznie pozostawał w rękach plemion wrogo nastawionych do Turków. oraz Abrahamowi Gottlobowi Wernerowi (1749-1817). Niemcy) . którzy nazywali je "zieloną miką". Turcy mimo swego panowania musieli słono płacić wojowniczym plemionom za pozyskiwany turkus. 5-6. Miki uranowe mają duże znaczenie jako źródło surowców uranowych. natomiast torbernit od 55 do 60%. G. 3. złocistożółty. Kazachstanie.5. Johanngeorgenstadt (Saksonia. szarozielony. Szczegółowa systematyka krzemianów jest dość skomplikowana i opiera się na pokrewieństwie krystalochemicznym struktury wewnętrznej . 2. siarkowożółty.3 g/cm3. 5. 2-2. R. G. niebieskozielony. Tw. bladozielony. połysk perłowy.8 g/cm3. niebieski. mineralogowi i geologowi z Akademii Górniczej we Freibergu.8 g/cm3. Shinkholobwe (Zair). Turcy kupowali wówczas turkus i eksportowali go nawet do Persji. żółtozielony. połysk intensywnie szklisty. Są to minerały strefy utleniania złóż uranowych. profesorowi Uniwersytetu Praskiego. gdy występuje łącznie z waryscytem. kaolinity). R. R. Turkus tworzy zwykle skupienia skrytokrystaliczne występujące w postaci naskorupień i form naciekowych (stalaktytów) oraz konkrecji. Najważniejsze wystąpienia: Kornwalia w Wielkiej Brytanii. zwykle zielononiebieski. Znacznie częściej występują jednak w postaci łuskowatych skupień na ścianach szczelin skalnych. Eksploatowane już od czasów starożytnego Egiptu kopalnie turkusu znajdowały się na półwyspie Synaj. G. obejmująca blisko 40% wszystkich znanych minerałów. Tw. w okolicach Jordanowa i Grabiny koło Świdnicy na Dolnym Śląsku. R. biała Turkus [kalait] był bardzo popularnym kamieniem ozdobnym szczególnie w okresie rozkwitu imperium otomańskiego. Występuje tam w niewielkich ilościach razem z uthalitem (odmiana waryscytu). Los Cenilos w Nowym Meksyku. [Nowe wystąpienia turkusu znane są również w Australii]. Spotykany jest w szczelinach piaskowców. Turkiestanie oraz w USA. JachymoY (Czechy).in. łupków krzemionkowych. G. tworząc tak zwane glino-krzemiany (np.2 g/cm3. 2-2. Autunit zawiera 60% U3O8. bezbarwna Wardyt należy do mało znanych kamieni ozdobnych. 3. żółta Torbernit i autunit zaliczane są do grupy mik uranowych.6-2. często na niektórych powierzchniach perłowy. połysk woskowy. skalenie. 164 Tetragonalny. Po raz pierwszy został opisany przez amerykańskiego mineraloga Davisa i pochodził z jedynego dotychczas znanego stanowiska w Cedar Valley koło jeziora Utah (USA). Jako kamień ozdobny może być traktowany jedynie wtedy. połysk woskowy. W Europie niewielkie wystąpienia turkusu stwierdzono m. tabliczkowate kryształy o dobrze wykształconych zarysach i doskonałej. W niektórych krzemianach część atomów krzemu zastępuje glin.

poszczególnych minerałów. Niektóre krzemiany wykazujące podobieństwo budowy chemicznej często tworzą mieszaniny mineralne, które wyodrębniają się w naturalne grupy i charakteryzują się zbliżonymi cechami (granaty, skalenie, pirokseny itd.). Szczególną grupę krzemianów stanowią zeolity - uwodnione glinokrzemiany metali lekkich (Ca, Na, Ba, Sr, K). Różnią się one od wszystkich innych krystalicznych substancji mineralnych tym, że zachowują swoją wewnętrzną strukturę i postać krystaliczną nawet po utracie wody. [ze względu na pokrewieństwo krystalochemiczne do krzemianów przestrzennych zaliczane są również minerały grupy kwarcu (SiO2), które zostaly omówione przez autora razem z tlenkami w rozdziale 4]. Krzemiany występują w przyrodzie w bardzo zróżnicowanych warunkach. Powstają zarówno jako minerały pierwotne, jak i wtórne, wchodząc w skład najrozmaitszych skał magmowych, metamorficznych i osadowych. Rombowy; Tw. 6,5-7; G. przeciętnie 3,5 g/cm3; zwykle żółtozielony, oliwkowozielony; połysk szklisty; R. biała Oliwin jako kamień ozdobny był wysoko ceniony już w starożytności. Pierwsze jego złoża znaleziono na maleńkiej wysepce, którą Rzymianie nazwali Topazos. Stąd wywodzi się pierwotna nazwa tego pięknego zielonego kamienia -topazus, występująca w wielu łacińskich źródłach. Na tej podstawie sądzono później mylnie, że rzymski topazus był kamieniem znanym obecnie jako topaz. Odkryte wcześniej złoża uległy z czasem zapomnieniu i w związku z tym przypuszczano, że ów rzymski topazus pochodził z Indii lub z innych krajów Orientu. 167 Dopiero później złoża tego kamienia odkryte zostały w Europie. Wspominany już Anselmus Boetius de Boot (1552-1612) opisuje jego wydobycie na zboczach wzgórza Kozakov w Czechach. Minerał ów nazwano chryzolitem, co oznacza złoty kamień (z greckiego chryzois - złoty, litos kamień). Rejon Kozakova pozostawał jedynym znanym miejscem występowania tego kamienia szlachetnego aż do 1900 r., kiedy to odkryto jego złoża na wyspie Zebirget (angielska nazwa: St. John), położonej w pobliżu egipskiego brzegu Morza Czerwonego. Okazało się, że jest to właśnie owa zapomniana wyspa Topazos. Te bogate złoża zyskały wkrótce wielką sławę i obecnie są najważniejszym rejonem występowania chryzolitów. Egipskie oliwiny charakteryzują się wyjątkową czystością, a co ważniejsze, także pokaźnymi rozmiarami. Oliwin występuje najczęściej w postaci ziarnistej i tworzy zazwyczaj gniazdowe skupienia [nazywane niekiedy bombami oliwinowymi]. Pojedyncze, luźne ziarna oliwinu przypominają maleńkie okruchy zielonego szkła. Kryształy, przeważnie o pokroju słupkowym, są raczej rzadkie. Pod wpływem utleniania barwa oliwinów zmienia się na żółtą lub czerwonawą. W większych ilościach występuje przede wszystkim w ubogich w krzemionkę skałach wulkanicznych, głównie w bazaltach [tzw. bazalty oli winowe]. Czasami są głównym składnikiem zasadowych skał magmowych, jak np. dunity, perydotyty. Główne złoża oliwinu znajdują się na wyspie Zebirget, w Brazylii, Norwegii, w USA (Arizona), na Nowej Zelandii, w rejonie Kozakova w Czechach oraz w górach Eifel (Forstberg) w Niemczech. Przezroczyste odmiany oliwinu, które noszą nazwę chryzolitu, a także niekiedy perydotu (prawdopodobnie stara, francuska nazwa nieznanego pochodzenia), wykorzystywane są nadal jako kamienie ozdobne. Znacznie rzadziej niż oliwiny spotykane są minerały o podobnym składzie chemicznym [należące do tego samego ciągu izomorficznego i obejmowane niekiedy także wspólną nazwą - oliwiny w szerszym tego słowa znaczeniu]. Należą do nich hortpnolit (krzemian magnezu i żelaza), for-steryt (krzemian magnezu) i fajalit (krzemian żelaza). 168 Regularny; połysk szklisty lub tłusty; R. biała Pirop - krzemian magnezowo-glinowy, Mg3Al2(SiO4)3

Tw. 7-7,5; G. 3,7-3,8 g/cm3; zwykle czerwony Almandyn - krzemian glinowo-żelazowy, Fe3Al12(SiO4)3 Tw. 7; G. 4,1-4,3 g/cm3; czerwony Andradyt - krzemian wapnia i żelaza, Ca3Fe2(SiO4)3 Tw. 6,6-7,5; G. 3,7-4,1 g/cm3; zwykle szarawy Grossular - krzemian wapnia i glinu, Ca3Al]2(SiO4)3 Tw. 6,5-7,5; G. 3,7-4,3 g/cm3; zwykle zielony lub czerwonobrązowy (hessonit) Spessartyn - krzemian magnezu i aluminium, Mn3Ali2(SiO4)3 Tw. 7; G. 3,77-4,27 g/cm3; zwykle czerwonawy Uwarowit - krzemian wapnia i chromu, Ca3Cr2(SiO4)3 Tw. 6,5-7,5; G. 3,42 g/cm3; szmaragdowozielony z żółtozielonymi odcieniami Granaty zawdzięczają swą nazwę XIII-wiecznemu teologowi i filozofowi Albertusowi Magnusowi (1193-1280) [autor rozprawy De Mineralibus]. Pochodzi ona prawdopodobnie od łacińskiego malum granatum (owoc granatu), ze względu na podobieństwo barwy najczęściej spotykanych odmian, lub, być może, od słowa granum (ziarno), zważywszy na ziarnistą postać skupień mineralnych. Do grupy granatów należą również liczne minerały, które w starożytności i średniowieczu nazywane były karbunkułami od łacińskiego carbunculus - węgielek. Z całą pewnością termin ten używany był przez Pliniusza Starszego dla określenia czerwonej odmiany granatu - almandynu. Do grupy granatów zaliczane są minerały o podobnym składzie chemicznym i budowie, które często tworzą pomiędzy sobą kryształy mieszane. Rozmaitością barwnych odmian przewyższają większość innych minerałów. 169 Ta różnorodność zabarwienia wynika z faktu, że w skład chemiczny granatów wchodzić może duża liczba pierwiastków dwuwartościowych i trójwartościowych wykazujących izomorfizm. Granaty krystalizują w układzie regularnym przeważnie w postaci dwunastościanów rombowych i dwudziestoczterościanów deltoidowych. Bardzo często tworzą też skupienia ziarniste lub zbite. Nie wykazują łupliwości, tylko niekiedy bardzo niewyraźną (np. almandyn). Ponieważ granaty mają zróżnicowany skład chemiczny i często tworzą mieszaniny mineralne, bardzo rzadko występują w przyrodzie w stanie czystym, odpowiadającym teoretycznym wzorom chemicznym. Należą do minerałów rozpowszechnionych o dużym znaczeniu skałotwórczym. Granaty powstają w bardzo zróżnicowanych warunkach, ale zawsze pod wpływem oddziaływania wysokich temperatur. Doskonale wykształcone kryształy spotykane są w gnejsach, łupkach mikowych lub w fillitach, marmurach, serpentynitach i granitach pegmatytowych. Ze względu na dużą odporność na wietrzenie występują często w osadach aluwialnych. Rozpowszechnione są także w strefach skał kontaktowych przeobrażonych pod wpływem magmy, tworząc niekiedy prawie monomineralne skały granatowe złożone głównie z granatów, piroksenów i minerałów wzbogaconych w magnez [np. granaty ty i niektóre łupki krystaliczne]. Pirop jest niewątpliwie najbardziej popularny z całej rodziny granatów. Najważniejsze złoża tej odmiany granatu znajdują się w południowych rejonach Wyżyny Środkowoczeskiej. Zostały one odkryte w końcu XVI wieku i tam właśnie znaleziono największy czeski granat. Miał on zupełnie wyjątkowe rozmiary zbliżone do wielkości gołębiego jajka. Być może jest to ten sam kamień o masie 3,6 g, który został osadzony w Orderze Złotego Runa i przechowywany jest obecnie w drezdeńskim skarbcu "Griines Gewólbe". Warto dodać, że piropy osiągające wielkość ziarenka grochu uznawane są dziś za bardzo duże i stanowią prawdziwą rzadkość. Macierzystymi skałami piropów są przede wszystkim serpentynity oraz skały bogate w oliwin, ale największe ich nagromadzenia spotyka się w osadach aluwialnych. 170

Piropy występują zazwyczaj w postaci ciemnych, ognistoczerwonych ziarn o szklistym połysku. Stąd też wywodzi się ich nazwa pochodząca z greckiego pyropos (podobny do ognia). Barwa ta spowodowana jest domieszkami chromu i żelaza. Najbardziej znane złoża oprócz Wyżyny Środkowoczeskiej znajdują się w rejonie słynnych kopalń diamentów w Kimberley w Republice Południowej Afryki, w stanach Arizona, Utah, Nowy Meksyk (USA) oraz w diamentonośnych skałach kimberlitowych w Jakucji (Rosja). Granaty noszą często lokalne nazwy związane z miejscem ich występowania, jak np. czeski granat, arizoński (amerykański) rubin itd. Mniej znane są złoża znalezione w Australii, Tanzanii, Zimbabwe i Brazylii. Jasnoczerwony, wpadający w lekki fiolet granat, stanowiący mieszaninę piropu i almandynu, nosi nazwę rodolitu i występuje głównie w Karolinie Południowej i Kalifornii (USA). Jako kamienie jubilerskie bardzo poszukiwane są obecnie granaty czeskie. Swą wielką popularność zawdzięczają pięknej barwie i połyskowi, dodatkowo wzbogacanymi dzięki oszlifowaniu. Jednak granaty czeskie rzadko kiedy osiągają duże wymiary. Znacznie większe są piropy pochodzące z Afryki Południowej, znane pod nazwą "Cape ruby" - rubiny przylądkowe. Najbardziej rozpowszechnione są granaty o składzie chemicznym almandynu. Są one także głównym składnikiem tzw. granatów pospolitych. Almandyn nazwę swoją wywodzi od miejsca odkrycia w okolicach starożytnego miasta Alabanda (obecnie w południowo-zachodniej Turcji), gdzie był w przeszłości wydobywany. W owych czasach szczególnie wysoko ceniono almandyny o fioletowawych odcieniach. Warto dodać, że spośród wszystkich granatów właśnie almandyn zaczęto najwcześniej wykorzystywać jako kamień ozdobny. Najbardziej rozpowszechnioną skałą macierzystą almandynów są łupki. Kryształy almandynu są dość duże (np. w porównaniu z piropami) i z reguły doskonale wykształcone. Zachowują wysoką wartość jubilerską nawet wówczas, kiedy mają pokaźne rozmiary. Wśród szlifowanych almandynów wymienić można kilka bardzo dobrze znanych kamieni o wyjątkowej wielkości i wspaniałym zabarwieniu. Największy z nich znajduje się w kolekcji Smithsonian Institution w Waszyngtonie. Jest to gwiaździsty almandyn (wykazujący zjawisko asteryzmu), pochodzący ze stanu Idaho, o masie 175 karatów. Barwa almandynu przypomina pirop, ale różni się bardziej fioletowawym lub brązowawym odcieniem. Zazwyczaj jest także nieco bledsza niż barwa piropu. Odmienne odcienie spowodowane są różnymi domieszkami. Czyste almandyny są wyjątkiem. Najczęściej zawierają cząsteczki piropu i spessartynu oraz inne domieszki. Fioletowy odcień spowodowany jest na przykład obecnością żelaza i chromu. Najważniejsze złoża almandynu o walorach jubilerskich znajdują się obecnie w Sri Lance, Indiach, Australii, na Madagaskarze, w Brazylii i USA. W Europie najbardziej znane są wystąpienia z Tyrolu w Austrii, Ćaclava w Czechach oraz w Rumunii. O wartości almandynów jako kamieni szlachetnych decyduje ich podobieństwo do rubinów. Najwyżej cenione okazy pochodzą ze złóż aluwialnych w Sri 171 Lance i znane są pod handlową nazwą rubinów cejlońskich. Również w Indiach znajdują się liczne złoża aluwialne almandynów; tu wydobywa się duże, zaokrąglone kryształy tej odmiany granatów. Almandyny tyrolskie występujące w szarozielonych łupkach wyróżniają się bardzo pięknie wykształconymi kryształami, których wielkość często przekracza 5 cm. Stosunkowo niedawno odkryto na Alasce nowe złoża bardzo atrakcyjnych almandynów, spotykanych wśród ciemnoszarych łupków mikowych. [W Polsce al-mandyny występują na Dolnym Śląsku, głównie w łupkach krystalicznych Gór Izerskich i Karkonoszy, w amfibolitach i pegmatytach Gór Sowich oraz w gnejsach koło Strzelina]. Andradyt to kolejny minerał z grupy granatów. Jego nazwa, wywodząca się z greckiego andras, została po raz pierwszy użyta przez greckiego filozofa, lekarza i przyrodnika Teofrasta (372-278 p.n.e.) na określenie całej rodziny granatów. Andradyt tworzy zazwyczaj skupienia zbite, często

trudno odróżnić hessonit od cyrkonu. Znane są jego złoża m. Odkryty został po raz pierwszy w 1860 r. fonolity. w rejonie 172 Frascati koło Rzymu oraz Wezuwiusza (Włochy). pod wpływem wietrzenia ciemnieje. Główne złoża hessonitu o walorach jubilerskich występują w Sri Lance. najczęściej razem z cyrkonem. Spotykany jest także w wielu rejonach Republiki Południowej Afryki (np. Melanit wywodzi swą nazwę z greckiego melas. w rejonie Haddam (Connecticut. hessonit jest typowym minerałem stref kontaktowych skał magmowych i wapieni. Stąd jego nazwa. Spessartyn. z którym bywa często mylony. Najbardziej znane obecnie wystąpienia demantoidów o wartości jubilerskiej znajdują się w północnych Włoszech (Val Ma-lenca) i w Tanzanii. Główne złoża. w dolinie rzeki Wiluj w Jakucji (Syberia). Występuje w postaci zbitej lub krystalicznej i powstaje w warunkach wysokotemperaturowych przekształceń w strefach kontaktowych magmy zasobnej w krzemionkę i skał wapiennych wzbogaconych w glin. która pochodzi bezpośrednio od dawnego niemieckiego słowa Demant . Jego nazwa pochodzi z greckiego hesson . czyli "czarny". Duże kryształy hessonitu występują w okolicach Żulova (Jeseniky. do którego jest podobny.diament. Występuje zwykle w postaci kryształów. a szczególnie od jego szlachetnych odmian . Dopiero w dwadzieścia lat później znaleziono demantoid w jego skałach macierzystych w rejonie Sysertska na Uralu. znajdują się w Górach Harzu (Niemcy).topazolit. w Meksyku (Xalostoc). Towarzyszą im z reguły minerały z grupy pi-roksenów (hedenbergit) lub amfiboli. Grossular jest granatem. pomarańczową. Ampandramaika na Madagaskarze oraz w Sri Lance. Szmaragdowozielone. jasnozielone i żółtozielone zabarwienie demantoidu wywołane jest obecnością chromu. kolejna odmiana granatu. czerwonawą lub brązową. bo przypomina barwą owoce agrestu. Demantoid występuje także pod inną nazwą . gdyż jest mniej ceniony od cyrkonu. Zielony demantoid jest bez wątpienia najwyżej cenioną odmianą granatu. biały krzemian wapnia . Prawie zawsze zawiera mniejsze lub większe domieszki almandynu i stąd jego zabarwienie jest bardzo zmienne.gorszy. która nawiązuje z kolei do barwy przypominającej niektóre topazy. takich jak np. Przezroczyste odmiany spessartynu są bardzo popularnym kamieniem ozdobnym. którego nazwa pochodzi od botanicznej nazwy agrestu . Hessonit lub essonit jest czerwoną odmianą grossularu wzbogaconą w żelazo. Wollriiterskop). oprócz Spessart. w złotonośnych aluwiach koło Niżnego Tagiłu na Uralu. a nawet staje się czarny. a także na obszarze Niemiec i Norwegii. Podobnie jak grossular. w okolicach Miass na Uralu (Rosja). Demantoid przyćmiewa wszystkie inne granaty silnym połyskiem i bardzo wysoką dyspersją (zdolnością rozszczepiania światła białego na jego barwne spektrum). a także w Australii (Mud-gee w Nowej Południowej Walii).in. piroksen (diopsyd) i wezuwian. zbliżoną do diamentu. Zwykle ma barwę żółtą. Spessartyn spotykany jest w granitach i pegmatytach oraz innych skałach magmowych. Do najważniejszych szlachetnych odmian andradytu należą deman-toid i melanit. Melanit spotykany jest zazwyczaj w postaci kryształów występujących w skałach wulkanicznych. Istotnie. Melanii używany jest często do wyrobu biżuterii żałobnej.Ribes grossularia. słabszy. Dlatego w złożach pierwotnych towarzyszą muz reguły inne minerały strefy kontaktowej. Główne złoża grossularu występują w dorzeczu rzeki Wiluj na Syberii i na Uralu. Czechy) oraz na obszarze Piedmontu w północnych Włoszech.występujące w łupkach i skałach zmienionych kontaktowo oraz w serpentynitach.hiacyntów o charakterystycznym czerwonobrunatnym lub pomarańczowym zabarwieniu. Jego nazwa pochodzi od miejsca pierwszego odkrycia w górach Spessart pomiędzy Frankfurtem a Wiirzburgiem w Niemczech.CaSiO3). Jego ciemnobrązowe lub czarne zabarwienie spowodowane jest obecnością tytanu i sodu. takie jak wollastonit (włóknisty. . USA).

Nieprzezroczyste odmiany różnych mieszanin granatów nazywane są granatami pospolitymi. Ich zabarwienie zależy od składu chemicznego. bezbarwna Cyrkon zajmuje wyjątkową pozycję wśród kamieni szlachetnych. potas i sód). gdzie jest wydobywany z piasków plażowych. Najpiękniejsze okazy uwarowitu pochodzą z serpentynitów w okolicach Sysertska w pobliżu Swierdłowska na Uralu. tłusty na przełamie. pochodzącą od nazwy miasta w Sri Lance. R. Przewyższają pod tym względem nawet twardszy od nich kwarc. rubinów czy spineli. minerał akcesoryczny) w wielu skałach magmowych. Twardość granatów. Ze względu na swą wysoką odporność mechaniczną cyrkon jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych minerałów ciężkich. zostały zbadane bardziej szczegółowo pod koniec XVIII wieku. USA (Henderson County w Południowej Karolinie) oraz w Brazylii (Cerro de Caldos). zwane hiacyntem. w Kanadzie (Renfrew). ale dopiero znacznie później okazało się. G. [W . Jego zastosowanie w sztuce jubilerskiej nie opiera się na długiej tradycji. Granaty należą do najlepszych materiałów ściernych i polerskich. Należy do rzadziej spotykanych granatów i pojawia się głównie w złożach kruszców chromu. Te właśnie wtórne nagromadzenia cyrkonu. Na rynkach europejskich pojawił się pod nazwą "diamentów Matara". Chociaż wydaje się to dziwne. z południowo-wschodniej Norwegii oraz z Loch Garvee w Szkocji. Głównym producentem cyrkonu są Indie (Travancore). a przede wszystkim doskonałe przewodnictwo cieplne i sprężystość. Dopiero w czasach nam współczesnych zaczęto go szerzej wykorzystywać 174 przede wszystkim ze względu na podobieństwo do diamentu. jak to jest w przypadku szafirów. Kryształy uwarowitu są niewielkie i z tego względu bardzo trudne w obróbce szlifierskiej. że "diamenty Matara" są tym samym minerałem. co zwiększa efektywność ich wykorzystania. Hiacynty. połysk diamentowy. Przez długi czas uchodził zresztą za diament. W Europie wystąpienia cyrkonu o znacznie mniejszej wartości jubilerskiej znane są z Tyrolu. Tw.5. bladożółty lub bezbarwny. W Polsce natrafiono na uwarowit w skałach nefrytowych w okolicy Jordanowa na Dolnym Śląsku. Cyrkon występuje zazwyczaj w postaci tetragonalnych kryształów lub ziarnistych skupień. Tetragonalny. ponieważ dłużej zachowują ostre krawędzie. wydobywane już od dawna z zasobnych złóż aluwialnych w Sri Lance. szczególnie w żwirach i piaskach. żółtozielony. żółtoczerwone o silnym połysku odmiany cyrkonu. czerwonobrązowy do czarnego.8 g/cm3. 173 Pozyskuje się je także w kopalni Texas w Pensylwanii (USA). nie zyskały większej popularności w Europie. szczególnie w bogatych w krzemionkę i metale alkaliczne (np. Stwierdzono wówczas. Wcześniej czysty bezbarwny cyrkon stosowany był do celów jubilerskich tylko sporadycznie. Złoża te mają oczywiście znaczenie tylko dla przemysłu. w pegmatytach oraz w skałach metamorficznych i aluwiach. Piropy są w szczególności bardzo przydatne jako kamienie do precyzyjnych mechanizmów zegarowych. Nadrenii (Niemcy). decyduje o ich wysokiej przydatności do wyrobu łożysk w instrumentach precyzyjnych.Uwarowit (granat chromowy) uważany bywa za najpiękniejszy zielony kamień ozdobny. przepięknie zabarwione. Najbardziej znane złoża cyrkonu o walorach jubilerskich. 7. znajdują się na Uralu (Miass). zwykle żółtobrązowy. nawet pierwsze. gdzie odkryto jego złoża. mają największą przydatność praktyczną. W większych ilościach pojawia się głównie w skałach nefelinowo-sjenitowych. w Makri (Turcja). Walory techniczne piropu podnoszą jego inne właściwości fizyczne. 3. Składają się one głównie z almandynu lub andradytu i występują najczęściej w łupkach i gnejsach. oprócz wspomnianej Sri Lanki. że zawierają one pierwiastek cyrkon. a w szczególności piropów.9-4. Niewielkie ilości cyrkonu spotyka się (jako tzw.

R. Ta niefortunna dewaluacja topazów wywołana zostanie przede wszystkim odkryciem największych na świecie złóż brazylijskich. co przyczyniło się do wykorzystania chiastolitu. słynącego z pielgrzymek. Odmiana niebieska nosi nazwę cjanitu. zazwyczaj o białej barwie. podobnym do łodyg. Na przykład powszechnie występujące żółte zabarwienie wywołane jest niewielkimi . miodowożółty. Rzymianie określali mianem topazus wiele innych kamieni ozdobnych o barwie żółtej (np. a szarobiała i biała .ogień. różowy i różnie zabarwiony. białe lub szare. bezbarwny. głównie kamienie jasnomiodowe oraz różowe i niebieskie. Przed odkryciem właściwego andaluzytu znano już jego odmianę . Ceniony był bardzo wysoko. O zróżnicowaniu barw decydują domieszki metaliczne. Syllimanit tworzy z reguły skupienia igiełkowe lub włókniste.Polsce niewielkie wystąpienia cyrkonu znane są z obszaru Dolnego Śląska oraz z piasków plażowych nad Bałtykiem]. R. Odmiany pochodzące z Brazylii mają zastosowanie jako kamienie ozdobne. Była to Andaluzja w Hiszpanii. Niektórzy mineralodzy przypuszczają. dużych kamieni.siła. Brazylii. zainteresowanie topazem znacznie spadło. Tw. 176 Rombowy. Stosowany jest również obecnie w reaktorach nuklearnych jako element zabezpieczający.chiastolit. Inne nagromadzenia złożowe znane są z Austrii. południowej Australii i z Uralu. różowawy. Pierwiastek cyrkon jest surowcem wykorzystywanym do produkcji materiałów żaroodpornych i ognioodpornych. Tabliczkowate kryształy równolegle do wydłużenia mają twardość 4-5. Inne odmiany andaluzytu tworzą kryształy o pokroju słupkowym.złotych kamieni. Cieszył się dużą popularnością już w starożytności. 7.podwójny. Złoża o znaczeniu przemysłowym występują w Kazachstanie i w Kalifornii. że w przekroju poprzecznym układają się one w barwny krzyż.6 g/cm3. wykorzystywane są jako kamienie jubilerskie. Dopiero wraz z rozwojem nauk mineralogicznych stało się możliwe odróżnienie topazu od chryzolitu. kiedy w Ameryce odkryto zasobne złoża wspaniałych. 175 Rombowy. co ma związek z jego odmienną twardością w różnych kierunkach. często wydłużonym. G. zwykle żółtawy.1-3. dopóki znano jego wystąpienia jedynie w obrębie Starego Świata. 3. często spilśnione odmiany syllimanitu przemieszane z kwarcem noszą nazwę fibrolitu. Andaluzyt wykorzystywany jest do produkcji materiałów ognioodpornych oraz do wyrobu specjalnej porcelany.rhatizytu. 8. do wyrobu przedmiotów pamiątkowych. z kolei zaś prawdziwe topazy określano mianem chryzolitów . węgliste wrostki rozmieszczone wzdłuż prostokątnych osi w ten sposób. biała Andaluzyt nazwany został od miejsca. niebieski. G. biała Topaz jest jednym z najlepiej znanych i najdawniej wykorzystywanych kamieni szlachetnych. natomiast w kierunku prostopadłym . różowofioletowy. ale przezroczyste.2 g/cm3.5-3.7. Tw. i sthenos . Dysten krystalizujący w układzie trójskośnym i rombowy syllimanit mają identyczny skład chemiczny. Dysten wywodzi swą nazwę z greckiego di . Włókniste. Kryształy chiastolitu zawierają ciemne. nazywanego kamieniem krzyżowym.5. Jest to bardzo charakterystyczna cecha dystenu. Uznaniem cieszy się niezmiennie jedynie kilka barwnych odmian topazów. żółte oliwiny). Cyrkon wydobywany jest głównie w celu pozyskania pierwiastka cyrkonu oraz niekiedy z uwagi na zawarte w nim pierwiastki promieniotwórcze i pierwiastki ziem rzadkich. Czysty cyrkon (hiacynt) i inne jego odmiany barwne. Często spotyka się topazy bezbarwne. gdzie znaleziono go po raz pierwszy. Nazwa topazu pochodzi prawdopodobnie od wysepki Topazos na Morzu Czerwonym. Występował on w rejonie miasta Santiago de Compostella. zabarwiony rozmaicie. zwaną chryzolitem. gdzie w czasach starożytnych znajdowano myloną z nim odmianę oliwinu. którego nazwa pochodzi z greckiego chiasmos (podobny do krzyża). że nazwa "topaz" wywodzi się z sanskryckiego słowa tapas . połysk szklisty. biały. Później. 3. połysk szklisty. pięknej. zielonożółtej odmiany oliwinu.

Wspaniałe żółte i żółtoczerwone topazy pochodzące z drugiego rejonu odkryto w 1760 r. Znane są także złoża topazów w brazylijskim stanie Rio Grande do Sul. z których wydobywa się kryształy topazu o wyjątkowej wielkości i pięknych. w Ouro Preto (Brazylia). Inne słynne złoża. gdzie występował w postaci otoczaków zwanych pingos dagoa (krople wody). Towarzyszą im często beryle. lekko niebieskawe kryształy topazu pochodzą z kopalni Murzinka koło Jekaterynburga na Uralu. że wydobywa się w nich charakterystyczne odmiany barwne tego kamienia. występują w Rosji. W nowojorskim Muzeum Historii Naturalnej znajduje się np. Przezroczyste. dobrze wykształcone kryształy topazu są znacznie rzadsze niż bardziej rozpowszechnione skupienia pręcikowe i ziarniste. Jest on zazwyczaj nieprzezroczysty. Towarzyszy również często żyłom kruszcowym kasyterytu. Odmiana topazu występująca w tej postaci nosi nazwę pycnitu (pyknitu) i pochodzi z greckiego pyknos (gruby). natomiast różowo zabarwione topazy brazylijskie należą raczej do rzadkości. Z tych samych złóż pochodzi ogromny kryształ różowego topazu o masie 150 kg przechowywany obecnie w zbiorach Muzeum Mineralogicznego we Florencji.1469 karatów. hematytu. którego masa wynosi 300 kg. Największy żółty kamień ma masę 7725 karatów. zróżnicowanych barwach. turmalinu i innych minerałów. Petersburgu. Topazy pochodzące z różnych złóż wykazują niejednokrotnie charakterystyczne nieregularności postaci. przecinających serie łupków. Topaz jest typowym minerałem kwaśnych skał magmowych. który co prawda pękł na trzy części.3273 karaty. ponieważ z reguły przyrastają one do podłoża. a rozmiary sięgają 80 x 60 x 60 cm. związane również z pegmatytami. ale jego łączna masa wynosiła 140 kg. Zdobi on obecnie królewską koronę portugalską. Dobrze rozwinięte ściany kryształów mają często podłużne prążkowanie i wykazują doskonały szklisty połysk. Topazy odznaczają się doskonałą łupliwością.Ouro Preto. . a jego masa wynosi 1680 karatów. niebieskawe zaś . który został znaleziony w 1740 r. W kraju tym topazy występują na obszarze stanu Minas Gerais w dwóch odrębnych rejonach: w północno-wschodniej części stanu oraz w okolicach jednego z większych miast . niebieski . ale nie oprawione. Z brazylijskich złóż wydobyto również wspaniały żółty topaz. Za dość typowe uważa się topazy żółtoczerwone. Duże. Istnieje wiele kryształów topazów o zadziwiająco dużych rozmiarach. W aluwiach tworzy wtórne nagromadzenia mineralne.śladami dwu wartościowego żelaza. Kryształy topazu mają pokrój słupkowy i stanowią najczęściej kombinację słupów pionowych zakończonych dwuścianem podstawowym lub piramidami. w zwietrzałych żyłach pegmatytowych. Większe kryształy są również często przezroczyste. pierwotnie uważany za diament. Największe oszlifowane topazy znajdują się w kolekcji Smithsonian Institution w Waszyngtonie i pochodzą także ze złóż brazylijskich. Niektóre złoża topazu słyną z tego. Zawiera ona wiele dużych kamieni umieszczonych w wyrobach biżuteryjnych oraz liczne topazy oszlifowane. Dotyczy to przede wszystkim złóż w Brazylii. Podwójnie zakończone kryształy są bardzo 177 rzadkie. doskonale wykształcony kryształ przezroczystego topazu pochodzący z Minais Gerais w Brazylii. spotykanym najczęściej w pustkach skał granitowych. Wielki kryształ niebieskiego topazu. a przede wszystkim w pegmatytach. pochodzący ze słynnej kopalni Murzinka na Uralu. łupkach mikowych i gnejsach. Topaz występuje zazwyczaj w towarzystwie czystego kwarcu (kryształu górskiego). Najsłynniejszym oszlifowanym topazem jest kamień o nazwie "Braganza". na ogół żółty lub lekko różowy względnie zielony i oczywiście nie przedstawia wartości jako kamień szlachetny. pierwotne wystąpienia odkryto znacznie później w żyłach pegmatytowych. znajduje się w kolekcji Instytutu Górniczego w St. o czym wspomniano już uprzednio. 178 kwarcu dymnego. zielonożółty .domieszkami chromu. Bezbarwny topaz pochodzący z rejonu północno-wschodniego odkryto najpierw w złożach okruchowych. Najpiękniejsza kolekcja jubilerskich topazów przechowywana jest w skarbcu drezdeńskiej Griine Gewólbe.

gdzie występują topazy doskonałej jakości zarówno bezbarwne. Liczące się złoża znajdują się również w Australii oraz w Ameryce Północnej: Roniona (Kalifornia). ale obecnie nie ma on już żadnego praktycznego znaczenia.Spotykane są one w pustkach skał granitowych w towarzystwie dymnego kwarcu. Ponieważ większe okazy nie należą do rzadkości. Sprzedawano je pod nazwą Baseler Taufstein (kamień chrzestny z Bazylei). skaleni i lepidolitu. Akes Peak i Nathrop (Kolorado).5. wartość topazu jest dziś niższa niż w przeszłości. Z tego powodu znany jest także pod nazwą lapis crucifix. Odmianom bezbarwnym nadaje się szlif brylantowy. Rombowy. chociaż kamień ten nadal cieszy się dużą popularnością. bezbarwna Staurolit wywodzi swoją nazwę z greckiego stauros (krzyż) i lithos (kamień). ponieważ jego zbliźniaczone kryształy tworzą charakterystyczne zrosty przypominające kształt krzyża. Miejscowość Miass nad brzegami Jeziora Ilmeńskiego na Uralu słynie z bezbarwnych odmian topazów. Z mineralogicznego punktu widzenia bardzo interesujące są wystąpienia pyknitu w żyłach kasyterytu z okolic Zinnwaldu w Niemczech i Cinovec w Czechach. a ponieważ występowały dość powszechnie i były niedrogie. mają skłonność do utraty soczystości barwy pod wpływem długotrwałego wystawienia na promienie słoneczne. krzyżowe bliźniaki kryształów staurolitu noszono jako amulety. Nieprzezroczyste topazy stosowane są również w przemyśle jako materiał ścierny i polerski.7-7. zwłaszcza intensywnie zabarwione. "topazy szkockie" itp. Walory i cenę topazu może natomiast podnieść w sposób istotny barwa kamienia. skąd pochodzą bezbarwne kryształy. ale komplikuje obróbkę szlifierską. a zwłaszcza na obszarze Ukrainy (Wołyń. brązowy. na przełamie tłusty. W wyjątkowych przypadkach czysty topaz wykorzystuje się do wytwarzania specjalnych soczewek optycznych. natomiast okazy barwne otrzymują zwykle szlif schodkowy. Topaz wykorzystywany jest przede wszystkim jako kamień ozdobny. Tw.8 g/cm3. określane na rynku jubilerskim jako "topazy hiszpańskie". Wspaniała łupliwość ułatwia wprawdzie dzielenie materiału. przyjemne odcienie barw oraz czystość mineralną. "topazy uralskie". Najpiękniejsze okazy staurolitu występującego razem z cyanitem pochodzą z łupków mikowych w rejonie Monte Campione koło Faido oraz Lago Ritone w szwajcarskim kantonie Ticino. że decyduje o tym przede wszystkim nie światło. Spotyka się je również w europejskiej części Rosji. czerwonobrązowy lub czarnobrązowy. ale dopiero stosunkowo niedawno stwierdzono. Stoneham (Ma-ine) i Utah. a w okolicy Urulga topazy winnożółte. w rejonie Zabajkala (góry Adun-Czołon) na Syberii występują wspaniałe żółte kryształy. Obecnie jubilerzy zmieniają sztucznie barwę topazów przez ich podgrzewanie. ale podwyższona ciepłota wywoływana przez promienie słoneczne. oraz przede wszystkim słynne złoża okruchowe w Sri Lance. Podole). Są to z reguły bardzo duże kryształy. Wiedziano o tym od dawna. Synteza topazu pozostaje na razie zagadnieniem teoretycznym i nie ma praktycznego znaczenia.7-3. Topaz ceni się za twardość. cieszyły się dużą popularnością. 3. "topaz Madera". ponieważ do imitacji topazu używa się syntetycznych korundów lub niekiedy spineli. G. połysk szklisty lub matowy. przejrzystość. Warto wspomnieć. Spotyka się je głównie w łupkach mikowych i fyllitach oraz w strefach kontaktowych . Spośród innych złóż światowych wymienić należy złoża w Japonii. Niektóre topazy. wartość topazu wyrażona w karatach nie wzrasta automatycznie wraz z masą jak w przypadku innych kamieni szlachetnych. Najbardziej znanym stanowiskiem europejskim był rejon Schneckenstein w saskich Rudawach (Niemcy). jak żółte oraz bladozielone. że pojedyncze słupkowate kryształy staurolitu są znacznie rzadsze niż zrosty bliźniacze. Jak już wspomniano. Do najczęściej spotykanych imitacji należą jednak intensywnie zabarwione cytryny uzyskiwane w wyniku podgrzewania ametystu. 179 Można na przykład zmienić żółty lub żółtoczerwony topaz brazylijski na kamień o zabarwieniu różowoczerwonym o wysokim współczynniku załamania światła i silnym pleochroizmie. R.

3. G.5.3-3. Odmiana staurolitu. Tytanit występujący w tundrze chibińskiej na Półwyspie Kolskim pozyskiwany jest jako produkt uboczny podczas wydobycia apatytów. gdzie występuje jako główny minerał skałotwórczy (30% zawartości w skale) i jest wydobywany jako surowiec do wytwarzania niebieskiego pigmentu. Plauen koło Drezna w Niemczech. Tlenki tytanu są podstawowym składnikiem bieli tytanowej (lśniąco biały pigment). silny połysk tłusty lub diamentowy. Brannie i Wysokich Jesemkach na Morawach. Atrakcyjnie zabarwione odmiany tytanitu są czasami poddawane obróbce szlifierskiej. 181 Najważniejsze złoża tytanitu znajdują się w okolicach St.sfenu. brązowoczerwony i czerwonawy. określane odrębnymi nazwami.5 g/cm3. 3. w której żelazo zostało zastąpione przez kobalt. Niekiedy staurolit jest podstawowym minerałem skałotwórczym [m. Tytanit występuje jako minerał poboczny żył pegmatytowych oraz przekrystalizowanych skał wapiennych. w kopalni żelaza Tilly Foster w stanie Nowy Jork (USA) oraz w kilku innych miejscach. 5-5. Spotyka się go także niekiedy w innych typach skał wylewnych. a zwłaszcza jego przezroczystej odmiany . w Sanarce koło Orenburga na Uralu (luźne kryształy w aluwiach). Nierzadko oba minerały uważano za ten sam minerał i określano je wspólną nazwą . silny połysk szklisty. R.przeobrażonych skał osadowych wzbogaconych w tlenki glinu. Rombowy. Tw.5% Ti). tzw. Lusakit znaleziono w miejscowości Lusaka w Zambii. Stosunkowo niedawno duże kryształy staurolitu odkryto w kopalni Gorob w Namibii jraz w Ducktown. Gottharda (Monte Campione) oraz Faido i Lago Ritone w Szwajcarii ważniejsze wystąpienia staurolitu znajdują się w Fannin County w Georgii oraz w Lisbon i Franconia w New Hampshire (USA). brązowy. sjenitach i pokrewnych skałach magmowych. G. Sfen jest odmianą przezroczystą. najczęściej razem ze smithsonitem. paragenezy alpejskiej. która tworzy dobrze wykształcone kryształy o klinowatym kształcie. przede wszystkim w łupkach krystalicznych. nosi nazwę lusakitu. zielonkawy. staurolityty]. także w granodiorytach. Inne ważne złoża tytanitu znajdują się w okolicach Kragero w Norwegii. fonolity (castellit) i diabazy. 5. Związki tytanu stosowane są również do wytwarzania żółtych i żółtoczerwonych powłok glazurowych w przemyśle ceramicznym oraz do produkcji niektórych włókien syntetycznych. bezbarwna Tytanit tworzy kryształy o pokroju tabliczkowym. R. w rejonie Achmatowska na Uralu oraz na Półwyspie Kolskim (Rosja) w potężnym masywie sjenitowym gór Chibin. Oprócz wspomnianych złóż w rejonie przełęczy St. Spotykane tam grube. Tytan wykorzystywany jest głównie do produkcji stopów żelazotytanowych wyróżniających się szczególnie wysoką odpornością na działanie kwasów. znany jest także w postaci skupień zbitych i ziarnistych. Tennesee (USA). Quimper w Bretanii (Francja). Kryształy tytanitu. Wyjątkowe walory tytanu związane są z jego niewielkim ciężarem właściwym. pojawiają się najczęściej w szczelinach skalnych. niektóre łupki łyszczykowe. Występujący w dostatecznie dużej ilości tytanit jest przede wszystkim ważną rudą tytanu (przeciętnie zawiera 24. Jednoskośny. Istnieją różne odmiany tytanitu. brązowy. bezbarwna Hemimorfit był od dawna wydobywany z górnych partii złóż cynku i ołowiu. brązowe kryształy lub ziarna tytanitu noszą często nazwy pochodzące od miejsc ich występowania. W niektórych złożach tytanitu występują również cenne pierwiastki ziem rzadkich. jak np. Gotthard w szwajcarskich Alpach.6 g/cm3. zwykle żółty. Aschaffenburgu 180 w Bawarii (Niemcy). w okolicach Ćaslava w Czechach. St. i są charakterystyczne dla tzw. Redegund w Styrii (Austria). Passeyr i Sterzing w Tyrolu. Tw. słupkowym lub igiełkowym. zwykle bezbarwny lub żółty.in. odpornością na korozję i wysoką twardością.4-3.

Kolorado. polega na zróżnicowanym zakończeniu ścian. zwykle zielonkawy. które doprowadzają inne substancje mineralne. Strzegom. a kiedy został wyodrębniony. Jest również minerałem strefy kontaktowej. ziarnistych lub zbitych. 3. Epidot zawierający pierwiastki ziem rzadkich . Epidot tworzy zbliźniaczone kryształy słupkowe występujące w postaci skupień pręcikowych. Dopiero w drugiej połowie XVIII wieku stwierdzono. Niektóre pięknie wykształcone kryształy są natomiast bardzo poszukiwane przez kolekcjonerów (np. 184 Ponieważ epldot nie wyróżnia się większą twardością ani też szczególnym zabarwieniem. połysk szklisty. Sobotin na Morawach. R. Po raz pierwszy zidentyfikował go francuski krystalograf i mineralog Renę Just Haiiy w 1801 r. gdy zawiera domieszki żelaza. Wyjątkiem są ciemnozielone epidoty pochodzące z okolic Salzburga i ze Sri Lanki. Hemimorfit występuje przeważnie w strefie utleniania kruszców cynku (sfalerytu) w towarzystwie innych minerałów wtórnych. że pod nazwą "kalamin kryją się dwa różne. To niezwykłe wykształcenie kryształów. Hemimorfit jest ważną rudą cynku (zawartość Zn wynosi 54.in.cez i lantan.Montana). zbite. rzadko jest stosowany jako kamień ozdobny. 183 Jednoskośny. G. . okazy z Knappenwald). Znane są złoża hemimorfitu na pograniczu belgijsko-niemieckim. Lesdville . Bytom. czasami naskorupień. Kowary. nawiązującą do zielonego zabarwienia przypominającego orzeszki pistacjowe [obecnie nazwa ta używana jest dla określenia zasobnej w żelazo odmiany epidotu wyróżniającej się pistacjowozieloną barwą]. nerkowate oraz naciekowe. Elkhorn . Występuje w skałach granitowych i pegmatytach w postaci czarnych lub brązowawych ziarn o żywicznym połysku. które powstają w warunkach niskich temperatur i ciśnień (epidoty z małą zawartością żelaza). które tworzą tzw. Główne rejony występowania: Knappenwand w Sulzbachtal koło Salzburga. w Stanach Zjednoczonych AP (Phoenixville Pensylwania. Hemimorfit występuje także w Afryce Północnej. ponieważ przez długi czas był mylony z turmalinem. Jezioro Górne w Ameryce Północnej. Niekiedy występują także w postaci gniazdowych skupień wśród amfibolitów. Znany jest również pod nazwą pistacytu. 6-7. Zazwyczaj wrastają one piramidą w podłoże. Są to głównie łupki mikowe i skarny. bledszy. Hemimorfit tworzy najczęściej naskorupienia lub skupienia ziarniste. określany jest nazwą ortyt [ałlanit]. Inne ważne złoża znajdują się na obszarze Górnego Śląska w Polsce (Tarnowskie Góry. czapę żelazną. niekiedy także stożkowate zgrupowania kryształów. Olkusz). Dolny Śląsk w Polsce [m. wyspa Prince of Wales u wybrzeży Alaski. szara Epidot wywodzi swoją nazwę z greckiego epidosis (dodatek). Rabelj w Słowenii i w Bleibergu w Karyntii (Austria). brązowozielony. Tw.2%). czarny. głównie w rejonie Vieille Montagne (Belgia) i Aachen (Niemcy). Achmatowsk na Uralu. Powstaje w wyniku procesów metasomatozy polegających na stopniowej wymianie łatwiej rozpuszczalnych składników wapieni przez krążące roztwory wodne. w Nerczyńsku na Syberii. a od góry zakończone są ścianą podstawową.3-3. Krzemian cynku był mniej rozpowszechniony i został nazwany hemimorfitem ze względu na hemimorficzny rozwój kryształów. Poza tym minerał ten nie ma żadnego znaczenia praktycznego. obserwowane tylko wśród niektórych minerałów. ale spotykany jest także w innych skałach metamorficznych. chociaż zewnętrznie bardzo podobne do siebie minerały: węglan cynku i krzemian cynku. Strzelin]. zaistniała konieczność dodatkowego uzupełnienia obowiązującej klasyfikacji minerałów. które poddawane są obróbce szlifierskiej.5 g/cm3.182 "kalamin".

R. czerwonawy (thulit). a gazety donosiły w tonie wielkiej sensacji o znalezieniu "niebieskiego skarbu Afryki". Kryształy zoisytu są słupkowe lub pręcikowe. Zoisyt zawdzięcza swoją nazwę słoweńskiemu kolekcjonerowi baronowi S. w Norwegii. 185 Okazało się. Nazwa ta pochodzi od dawnej nazwy północnych krańców Norwegii Thule. gdzie został on odnaleziony. Dopiero specjaliści z Idar-Oberstein w Niemczech. której zabarwienie wywołane jest obecnością manganu. Pewnym mankamentem jednakże jest stosunkowo niewielka twardość oraz wyraźna łupliwość. Tanzanit ma oczywiście najlepsze walory zdobnicze. na przełamie tłusty. Główne wystąpienia zoisytu znajdują się w rejonie Zermatt (Szwajcaria). Uważa się. Współczynnik załamania światła tanzanitu jest wprawdzie niższy niż normalnego zoisytu. zbliżony do korundu. Niebieska barwa tanzanitu spowodowana jest obecnością domieszek strontu. Tw. ze względu na pogłoski o bliskim wyczerpaniu złóż. Odkrycie to odbiło się szerokim echem. G. 186 Tetragonalny. gdzie występuje obficie wśród skał wulkanicznych utworzonych podczas erupcji tego wulkanu. brązowy lub zielony.5. Tw. zwykle zielonobrązowy. że posiadaczką najpiękniejszej biżuterii z tanzanitu jest amerykańska gwiazda filmowa Elizabeth Taylor. co stanowi o jego dużej wartości jako kamienia jubilerskiego. ziarnistych lub włóknistych. połysk szklisty. szarobiały. połysk szklisty. 3. Zois von Edelstein. Formy krystaliczne są jednak stosunkowo rzadkie. przeprowadzili w końcu prawidłową identyfikację minerału. Do celów jubilerskich używany jest thullit. Inna nazwa wezuwianu. Saualpe w Karyntii (Austria) oraz w Stanach Zjednoczonych (Kalifornia. tym bardziej że niebieska odmiana zoisytu nie była dotąd znana. bezbarwna Zoisyt nie wzbudzał większego zainteresowania jako minerał aż do 1967 r. Występuje w skupieniach zbitych. Wówczas to niejaki Manuel dSouza odnalazł przez przypadek pięknie zabarwiony na niebiesko kamień ozdobny w pobliżu miasteczka Arusha na południowy zachód od Kilimandżaro. Odmiana różowa. R. w Borovinie na Morawach. Tanzanit wkroczył do grupy wyjątkowo drogich kamieni szlachetnych i nadal utrzymuje wysoką wartość. Tennessee). przede wszystkim ze względu na swą piękną niebieską barwę. w okolicy Gefries (Niemcy). a ostatnio.27-3. wywodzi się z greckiego eidos. również szarozielonkawy zoisyt z Kalifornii. G.45 g/cm3. której intensywność-wzbogacić można przez podgrzewanie. co oznacza . czasami również stosuje się grawerunek. na płaszczyznach łupliwości perłowy. gdzie przekazano kamień do oszlifowania. żywo zainteresowanej pięknym kamieniem. Najczęściej stosowana pochodzi od Wezuwiusza. szarawy. Największy dotychczas znaleziony okaz tanzanitu ma masę 126 karatów. rzadko niebieski (tanzanit). że tanzanit jest szczególną odmianą zoisytu. 6. ale pozostaje wciąż wysoki. że nie ma powodu uważać tanzanitu za nowy minerał we właściwym tego słowa znaczeniu. nosi nazwę thullitu (zoisyt manganowy). bezbarwna Wezuwian [wezuwianit] to minerał o wielu nazwach. często podłużnie prążkowane. W tym samym czasie wykazano. Jest to kolia złożona z pięciu dużych okazów tanzanitu. chociaż na mniejszą skalę. nadano mu nazwę "tanzanit" pochodzącą od kraju jego odkrycia. niepozornego minerału o przeważnie szarawej lub brązowawej barwie.in.2-3. 6. Zoisyt występuje jako minerał wtórny w szczelinach głębinowych skał magmowych oraz w strefach kontaktowych skał wapiennych. idokrazyt.4 g/cm3. Za sprawą słynnej firmy jubilerskiej Tiffany w Nowym Jorku. 3. m. chociaż jest on bez wątpienia niezwykle interesującym kamieniem ozdobnym. który finansował mineralogiczne ekspedycje poszukiwawcze (plonem jednej z nich było odkrycie zoisytu). Kamieniom tym nadaje się zwykle szlif kaboszonowy.Rombowy. brązowawy.

Bludov na Morawach. Pięknie zabarwione skały macierzyste zawierające wezuwian są często szlifowane i polerowane. ponieważ minerał ten ma zbliżony skład chemiczny do wielu granatów.. Wielki poeta niemiecki J. a w szczególności w Kenii. Zewnętrzny wygląd wezuwianitu sprawił. nazwę "egeran" stosuje się często dla określenia tej właśnie odmiany wezuwianu. głównie krzemianów wapnia. gdzie spotkać można kryształy dochodzące do ogromnych rozmiarów.skład. rejon Siskiyou County i Riverside w Kalifornii. oprócz już wspomnianych. Interesujące dla kolekcjonerów są także złoża wezuwianu w Meksyku i Kanadzie. a wiłuit . californit . tu wezuwian występuje razem z hessonitem (odmiana granatu) oraz wollastonitem i albitem.cypryn. Ponieważ spotykany w tym złożu wezuwianit ma zawsze barwę brązową. Ostateczną identyfikację tego minerału przeprowadził słynny mineralog z Freibergu Abraham Gottlob Werner w 1795 r. Poszczególne odmiany mają zróżnicowane zabarwienie: egeran jest brązowy. natomiast bladoniebieskie . Czasami jednak atrakcyjnie zabarwione okazy skał kontaktowych zawierających wezuwianit poddawane są obróbce szlifierskiej. który był również zamiłowanym kolekcjonerem minerałów. dolomity) zmienionych w strefie kontaktu ze skałami magmowymi i w związku z tym występuje z reguły w towarzystwie innych charakterystycznych minerałów kontaktowych.in. Jednym z ciekawszych jest np.zielony. wiluit.W. sięgających nawet 30 cm długości. że przez długi czas mylono go z oliwinem. 188 . Znany jest jako egeran od miasteczka Eger. do najważniejszych wystąpień wezuwianu należy zaliczyć: Gópfersgriin w Niemczech. kopalnia Achmatow na Uralu oraz Brazylia i Kenia. złoże Magnet Cove (Garland i Hot Spring County) w stanie Arkansas. Jest typowym minerałem skał węglanowych (wapienie. niemieckiej nazwy miejscowości Cheb w Czechach.in. lub pokrój pręcikowaty wydłużony w różnych kierunkach. i krasis . Kolejna nazwa. gdzie został odnaleziony po raz pierwszy. Jednak jako kamień ozdobny wezuwian wykorzystywany jest raczej bardzo rzadko. topazem lub granatami. pochodzi od miejsca jego występowania nad brzegami rzeki Wiłuj we wschodniej Syberii. a jego kryształy wykształcone są w postaci igiełkowatej.czarnozielony. Wiele nazw pochodzi od miejsc jego występowania."podobny". Spośród licznych złóż. gdyż zawiera on często liczne domieszki rozmaitych pierwiastków. Ciklova w Rumunii. mangan. Goethe. a przede wszystkim wystąpienia słupkowych kryształów pochodzących ze stanowisk w rejonie Xalostoc i nad jeziorem Jaco w prowincji Chihuahua w Meksyku. Tworzy również skupienia ziarniste lub zbite. Światową sławą cieszą się pobliskie złoża w Hazlov. przeważnie tylko lekko przeświecające lub nieprzezroczyste. Wzór chemiczny wezuwianu określa jedynie w przybliżeniu jego skład. Kryształy są kruche. z którymi bywa mylony. Mniej więcej w tym samym czasie zaliczono go do grupy złożonych krzemianów. m. Rzadziej spotykany jest w szczelinach łupków krystalicznych. że poświęcił mu długi poemat. nadając mu nazwę "wezuwian". czasami w kształcie piramidy. W ostatnich latach odkryto na terenie Stanów Zjednoczonych AP wiele innych stanowisk występowania californitu. chrom i beryl. z którego wytwarzane są różne drobne przedmioty ozdobne. Arendal i Oslo w Norwegii. tak dalece zafascynował się pięknem wezuwianu. Dużym zainteresowaniem kolekcjonerów cieszą się miejsca występowania californitu. jak m. Nazwa californit (kalifornit) wywodzi się od Kalifornii. 187 Odmiany żółte określane są nazwą xantyt. Odmiany wezuwianitu o walorach jubilerskich stwierdzono również w Brazylii. Monzoni koło Predazzo we Włoszech. Z tych dwóch ostatnich obszarów pochodzą okazy wezuwianitu o wartości jubilerskiej. Do tych celów stosuje się także californit. Kryształy wezuwianu mają postać słupkową ograniczoną wieloma ścianami. Doskonale wykształcone kryształy występują wśród niebieskawych wapieni kontaktowych w rejonie Helena Lewis i Clark County w stanie Montana oraz w okolicach Sanford w stanie Maine.

niebieski. Tw. zwłaszcza szmaragd. np. 7.63-2. Przypuszcza się. wapnia. że należała ona do Montezumy. Zawdzięcza to niezwykłemu połyskowi przewyższającemu nawet szafir oraz wspaniałej niebieskiej barwie. Znane są opowieści o pięknej Kleopatrze. Arabowie. Największy dotychczas znaleziony kryształ ważył tylko 7 karatów. Według dawnych przekazów Peruwiańczycy oddawali boską cześć szmaragdowi wielkości strusiego jaja. niebieskozielony (akwamaryn). W buddyjskim sanktuarium w Kandy (Sri Lanka) przechowywana jest bardzo stara statuetka Buddy wyrzeźbiona w jednym kawałku szmaragdu. a jego masa wynosi 2. Praktyczne zastosowanie benitonitu jest raczej ograniczone z uwagi na rzadkość występowania. które jest praktycznie jedynym miejscem jego występowania. Ze złóż egipskich korzystali jeszcze starożytni Rzymianie. R. które wykorzystywane są od niepamiętnych czasów jako kamienie szlachetne. czasami bezbarwny.n.e. często z fioletowymi odcieniami. że największa w świecie kolekcja szmaragdów znajduje się w skarbcu tureckich sułtanów w słynnym pałacu Tokapi w Stambule. Jest to prawdopodobnie największy znany szmaragd. W wiedeńskim Muzeum Historii Naturalnej przechowywana jest piękna druza kryształów szmaragdów o wymiarach 18x13 cm. 6. 3.crossytu. w towarzystwie natrolitu [glinokrzemian sodu z grupy zeolitów]. którzy przejęli kopalnie w 1537 r. Wyróżniający się soczystą zielenią szmaragd zawdzięcza swą barwę domieszkom tlenków chromu.7 g/cm3.). G.681 karatów. Tw. nim został uznany za wysoko ceniony kamień szlachetny. Heksagonalny. został zidentyfikowany przez amerykańskiego mineraloga Landerbacka i opisany jako nowy minerał. władcy Azteków w latach 1502-1520. połysk szklisty. Nadano mu kształt wazy o wysokości 10 cm.5. Druza szmaragdów znajdująca się obecnie w skarbcu słynnej Griine Gewólbe w Dreźnie pochodzi z praskiej kolekcji cesarza Rudolfa II (1576-1612).5-8. natomiast w kierunku prostopadłym do osi są niemal bezbarwne.e. Liczne szmaragdy kolumbijskie przechowywane są w wielu kościołach na terenie całej Hiszpanii. niekiedy bezbarwny. chociaż wiadomo. połysk szklisty. co oznacza w praktyce. że większe kryształy występują w niewielkiej ilości. G. Jego wartość jest jednak bardzo wysoka. Wzdłuż głównej osi krystalicznej są intensywnie niebieskie. należą do najdłużej znanych i najszerzej stosowanych kamieni szlachetnych. R. że kamień ten wydobywano tam już znacznie wcześniej (około 1650 r. Przyjmuje się. Dopiero w 1907 r. Stało się to na krótko przed tym. Za jej życia (69-30 p. Przez długi czas uważano go za szafir. tytanu i żelaza). a później nawet Turcy osmańscy. że różnią się one zabarwieniem w zależności od kierunku. p. 2. która w pełni uzasadnia często stosowane określenie "niebiański kamień". Benitoit występuje niezwykle rzadko w szczelinach łupków krystalicznych. Wśród nich wymienić należy 190 . przede wszystkim ze względu na fakt. Zgromadzone tam kamienie pochodzą ze złóż w górnym Egipcie (Nubia). bezbarwna Benitoit wywodzi swoją nazwę od San Benito w górach Diablo (Kalifornia).) eksploatowano intensywnie kopalnie szmaragdu w Egipcie.Trygonalny. biała 189 Beryl i jego przepięknie zabarwione odmiany. różowy (morganit). która nosiła wspaniały szmaragd z wygrawerowanym własnym portretem. Ale oprócz szmaragdu beryl występuje w postaci wielu innych odmian barwnych.8 g/cm3. zwykle zielony lub różnie zabarwiony. Benitoit występuje tam w szczelinach skalnych razem z innymi rzadkimi minerałami. soczysto zielony (szmaragd). takimi jak czarny neptunit (krzemian tytanu żelaza i sodu) i maleńkimi kryształkami brązowopomarańczowymi joaquinitu (złożony krzemian sodu. Najokazalszy obrobiony szmaragd eksponowany jest w zbiorach Muzeum Sztuki w Wiedniu. W San Benito spotykany jest w krystalicznych łupkach glaukofanowych złożonych głównie z sodowo-magnezowego amfibolu . zielonożółty (helidor). Indianie kolumbijscy wydobywali szmaragdy na długo przed pojawieniem się Hiszpanów.n. gdyż jego kryształy wykazują silny pleochroizm. Obróbka szlifierska benitoitu nastręcza jednak pewnych trudności.

heksagonalnych kryształów o pokroju słupkowym. a także z innych odmian barwnych beryli o najwyższych walorach kamieni szlachetnych.przede wszystkim bladoniebieski akwamaryn akwamarynaj. W okresie międzywojennym znane było także złoże w okolicach Rio Piaui. gdzie został on odkryty. którą zawdzięcza domieszkom pierwiastka boru. Najlepsze złoża europejskie znajdują się w rejonie Habachtal w Tyrolu (Austria). dolarów. Do prawdziwych rzadkości zaliczany jest bixbit .cezu. Nie mniej znane wystąpienia akwamarynów znane są z terenów Rosji. W ostatnich latach obserwuje się duży wzrost wydobycia szmaragdów w brazylijskim stanie Bahia. Beryle spotykane są także niekiedy w grejzenach wraz z rudami cyny i wolframu. słynące z szlachetnych odmian barwnych beryli. bezbarwna odmiana berylu. Obecnie kopalnie te stoją opustoszałe. zwany również złotym berylem. Często spotykane są również druzy kryształów berylu oraz niekiedy formy zbite. przede wszystkim z okolic Adun-Czołon w pobliżu Nerczyńska na Syberii oraz Murzinka na Uralu. Największe dotychczas pozyskane kryształy szmaragdów pochodzą z Transwalu w Republice Południowej Afryki. znajdują się w okolicach miast Teofiló Otóni. które powstały w wyniku wietrzenia macierzystych skał granitowych. Nowe złoża odkryto ostatnio w Gilgit (Pakistan) oraz na Ukrainie. Złoża Minas Gerais znane są z najciekawszych wystąpień akwamarynu. Złoża Minas Gerais w Brazylii. charakteryzujący się głęboką niebieską barwą. Pochodzące stąd kamienie mają charakterystyczny niebieskawy odcień. . spotykany stosunkowo często i nieprzezroczysty. jak i praktycznego punktu widzenia. a w szczególności morganitów i heliodorów. szczególnie z rejonu Governador Valadares w stanie Minas Gerais. Bogate złoża na południu Brazylii dostarczają wielu wspaniałych okazów akwamarynu o wysokiej jakości jubilerskiej. Mają one cudowny odcień delikatnego błękitu. Beryl występuje najczęściej w postaci wydłużonych. Niekiedy kryształy berylu osiągają długość kilku metrów. przezroczysta. Inne barwne odmiany berylu mają podobne pochodzenie. Najlepsze okazy szmaragdów pochodzą z żył kalcytowych i łupków mikowych.5 tony. doskonale przezroczysty heliodor. Zwykły beryl. Został on wówczas sprzedany za 25 tys. że kryształy berylu o większej liczbie ścian mają wyższą wartość jubilerską. niezwykle interesujących zarówno z mineralogicznego. szczególnie ze złóż Carna-iba. najpiękniejsze akwamaryny znajdowane są w złożach okruchowych i aluwialnych.purpurowoczerwona odmiana berylu. Najwspanialsze szmaragdy wydobywano ze złóż położonych na południe od rejonu El Kassir w górnym Egipcie (Nubia). Wspaniałe okazy akwamarynów pochodzą z Brazylii. Dziś najpiękniejsze okazy szmaragdów wydobywa się ze złóż w okolicach Musso w Kolumbii. Diamantina i Governador Valadares. Goshenit [goszenit]. W stanie Maine (USA) znaleziono kryształy dochodzące do 6 m i masie 1. Nazwa pochodzi od złoża Maxaxa w stanie Minas Gerais. znaleziono w miejscowych pegmatytach idealnie czysty akwamaryn o długości blisko pół metra i masie 110 kg. oraz różowy morganit (worobiewit). nie ma walorów jubilerskich. Doskonale wykształcone bowiem ściany kryształów mogą się rozwijać jedynie w dogodnych warunkach ich wzrostu podczas spokojnej krystalizacji i bez wtrąceń zanieczyszczeń. Duże złoża znajdują się również na Uralu. znacznie rzadziej w formie tabliczkowatej. Szczególnie 191 wysoko cenioną odmianą akwamarynu jest maxaxyt.uważanych za szczególnie zasobne. Beryl występuje najczęściej w pegmatytach granitowych oraz w skałach o podobnej genezie. żółty lub żółtozielony. gdzie występują wśród pegmatytów i granitów. W 1910 r. nie jest szczególnie wysoko ceniony jako kamień szlachetny. Jedynie purpurowy bixbit występuje w szczelinach przeobrażonych hydrotermalnie riolitów w zachodniej części stanu Utah (USA). który swą barwę zawdzięcza domieszkom pierwiastka ziem rzadkich . Warto zauważyć.

Spośród wielu innych nazw. podobnie jak kordieryt. którymi określano ten minerał. co czasami można dostrzec nawet gołym okiem. W tym właśnie roku uznano. niebieski. Czysty minerał beryl zawiera do 14% pierwiastka berylu. Szczególną pozycję zajmuje tu niezwykle rzadki beryl o soczystej barwie zielonej trawy. Ten wyjątkowy kamień szlachetny jest bardzo wysoko ceniony. G. warto wymienić dichroit (dwubarwny). Sekaninait. fioletowy. heliodory i akwamaryny. w okolicach Murzinki na Uralu. Częściowo przeobrażone kryształy kordierytu. Jaśniejsze odmiany kordierytu były sprzedawane w Sri Lance pod nazwą "szafirów wodnych". Pod wpływem procesów wietrzenia przeobraża się w różne odmiany mik (łyszczyków). Beryl jest nie tylko cenionym kamieniem szlachetnym. skąd pochodzą także unikatowe różowe beryle (morganity). który różni się odcieniem zarówno od szmaragdu. żółtawy. Akwamaryny nie są tak wysoko cenione jak szmaragdy. chociaż znajdują się wśród nich kamienie o wyjątkowo pięknym zabarwieniu i bardzo poszukiwane. że jest to osobny minerał (Fe2Al4Si5O18) i nadano mu nazwę "sekaninait" na cześć czeskiego mineraloga Josefa Sekanina. Dużo wcześniej był znanym i poszukiwanym kamieniem ozdobnym. Jest stosunkowo rozpowszechniony przede wszystkim w gnejsach lub przeobrażonych skałach osadowych (paragnejsach). bezbarwna Kordieryt został wyodrębniony jako samodzielny minerał w 1813 r. Rombowy. [W miejscowości Dolni Bory koło Velke Mezifici w Czechach zostały odkryte niezbyt dobrze wykształcone kryształy osiągające rozmiary do 20 cm. uchodzące za kordieryt. Zwykle są one przesycone wtrąceniami czerwonego hematytu. gdzie uchodził za odmianę szafiru. zwłaszcza w ostatnich latach. osiągają do 4 cm długości. W złożach Kragero w Norwegii występują zbite nagromadzenia szklistego kordierytu o imponujących rozmiarach. Haddam i Guil-ford w stanie Connecticut (USA). ale jako kamień ozdobny kordieryt wykorzystywany jest stosunkowo rzadko. niemal jak szmaragd. Największa prywatna kolekcja dużych akwamarynów zawiera 30 kamieni o masie 100 karatów. zwykle brązowoniebieski. 7-7. zwłaszcza w Sri Lance. pochodzące z Bodenmais. która nawiązuje wprost do wyrazistego pleochroizmu. szaroniebieski. i nazwany na cześć francuskiego mineraloga. Obok brazylianitu i bukovskyitu sekaninait jest prawdopodobnie jednym z nielicznych nowo odkrytych minerałów występujących w dość znacznych ilościach i dlatego budzi ogromne zainteresowanie kolekcjonerów. Niektóre jego formy określano niegdyś . R. Wszystkie te wielkie kamienie pochodzą z Brazylii. Najważniejsze złoża barwnych odmian beryli znajdują się w okolicach Pala w Kalifornii i Marahitra na Madagaskarze. aż do 1968 r. W tej samej kolekcji znajdują się również piękne okazy innych barwnych odmian beryli. Podobny charakter ma inne złoże na Madagaskarze w rejonie Antsirabe na południe od Antanarivo. Najlepszy materiał do celów jubilerskich pochodzi obecnie z Madagaskaru. lecz stanowi właściwie jedyne źródło potencjalnych 192 stopów.6 g/cm3. Spotykane w Orijavri (Finlandia) kryształy kordierytu są niezwietrzałe i osiągają długość do 5 cm. połysk tłusty lub szklisty. geologa i alpinisty Louisa Cordiera. a przede wszystkim w muskowit. Zielony akwamaryn o masie 875 karatów znajduje się w zbiorach British Museum w Londynie. Odnosi się to także do innych szlachetnych odmian beryli.5. brązowozielony. Główne złoża znajdują się w Bodenmais w Bawarii. W kolekcji Muzeum Narodowego w Pradze przechowywany jest okaz bladoniebieskiego akwamarynu o masie 988 karatów. 2. Kordieryt występuje w postaci skupień ziarnistych lub zbitych. silnie pleochroiczny. podobnie jak okazy przechowywane w Muzeum Kamieni Szlachetnych w Idar-Obe-rstein i w Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. w Japonii i w Sri Lance. Tw. czasami tworzy krótkie kryształy o pokroju słupkowym. przekształca się w różne odmiany mik. który opisał go po raz pierwszy w 1809 r.Największy na świecie oszlifowany akwamaryn znajduje się w zbiorach Smithsonian Institution w Waszyngtonie (1000 karatów). jak i od niebieskozielonego akwamarynu.

Tw. R. która w owym czasie była trudna do wyjaśnienia. ale nie budził szczególnego zainteresowania ze względu na niepozorną. Dioptaz jest rzadko stosowanym. że cieszył się on dużym uznaniem. Cecha ta sprawia. Na długo przedtem był dobrze znany i podziwiany z uwagi na żywe szmaragdowozielone zabarwienie spowodowane obecnością miedzi. schórlit. mdłą barwę. Tw. Rozmaitość barw turmalinu sprawiła. 5. Dużym mankamentem jest niewielka twardość sprawiająca. Zielony werdelit. że był on popularnym kamieniem ozdobnym już w starożytności. 194 Z chemicznego punktu widzenia turmalin należy do najbardziej złożonych minerałów. a jego skład wykazuje dużą zmienność ze względu na izomorficzną skłonność tworzenia kryształów mieszanych. Przywiezione zostały przez Holendrów ze Sri Lanki (wówczas Cejlonu) dopiero na początku XVIII wieku. Znacznie wcześniej poznano jednak inną. Baity (Rumunia). że piękny. barwy patrz tekst. charakteryzujące się doskonałą łupliwością. Główne jego wystąpienia znane są z Shaby (Zair). Któż mógł wówczas przypuszczać. a niekiedy nawet szkarłatny rubellit intensywnością zabarwienia przypomina rubin. Najpospolitszą odmianą turmalinu jest czarny szerlit. Dziś wiemy. iż po oszlifowaniu kamień szybko staje się "martwy". 3. Copiapó (Chile) i Otavi (Namibia).błędnie jako pinit (od nazwy kopalni Pini w pobliżu Schneeberg w Niemczech) lub jako gigantolit (ponieważ tworzył pseudomorfozy po wielkich kryształach kordierytu). a zatem doskonałą grą barw (określaną jako "ogień"). różowy turamali ze Sri Lanki i czarny szerlit to jeden i ten sam minerał. które stosunkowo późno dotarły do Europy. mniej efektowną odmianę o czarnym zabarwieniu. 193 Trygonalny. połysk szklisty. połysk szklisty. na przełamie żywiczny. zielona Dioptaz został po raz pierwszy opisany przez francuskiego mineraloga i krystalografa Rene Just Haiiya w 1797 r. znaną pod nazwą szerlit [także schórl. Najbardziej popularny różowy. chociaż jego stosunkowo niewielka twardość (5) zdaje się wykluczać błędną identyfikację. ale wysoko cenionym kamieniem ozdobnym. Trygonalny.25 g/cm3. Nawet pojedyncze kryształy wykazują pasmowe zróżnicowanie barw. Być może był niekiedy mylony ze szmaragdem. Odmiany przezroczyste charakteryzują się wysoką dyspersją światła.4 g/cm3. Dioptaz tworzy najczęściej krótkie kryształy o pokroju słupkowym. G. a ładunki dodatnie na drugim). O tym. bezbarwna Turmalin należy do tych kamieni szlachetnych. 7-7. Otóż turmalin po podgrzaniu ma zdolność przyciągania popiołu z ognia. szerl lub skory!]. zielony.5. pozwalają sądzić wyniki prac wykopaliskowych oraz źródła pisane z tamtej epoki. że zjawisko to spowodowane jest powstawaniem ładunków elektrycznych w kryształach turmalinu. podobnie jak niebieski indygolit [indykolit]. R. Zjawisko to nosi nazwę piroelektryczności turmalinu. charakteryzuje się zmiennym natężeniem barwy. podczas gdy bezbarwny achroit jest najrzadszy. Brązowy drawit jest raczej rzadki. że popadał stopniowo w zapomnienie i w średniowieczu stał się w Europie kamieniem prawie całkiem nieznanym. że turmalin charakteryzuje się znacznie większą rozmaitością barw niż inne minerały. Spotykany w rejonach złóż miedzi. G. które po podgrzaniu gromadzą się na przeciwległych krańcach (ładunki ujemne na jednym końcu kryształu. Niemniej z tego właśnie powodu bywa niekiedy określany mianem "szmaragdu miedziowego". . 3-3. Był on dobrze znany górnikom europejskim. Odmiany turmalinu pochodzące ze Sri Lanki są czerwonawe lub intensywnie czerwone i noszą nazwę rubellitu. Jego nazwa wywodzi się z syngaleskiego turamali i wiąże się z niezwykłą właściwością kamienia. Ałtyn-Tiube w Kazachstanie. Był jednak tak często mylony z innymi minerałami.

Mają one zróżnicowane pasma barwne i bardzo atrakcyjne zestawienia kolorystyczne. ciemnozielony. zwykle czarnobrązowy.17 g/cm3. bezbarwna Bronzyt .2-3. Tw. do 6. Mg2(SiO3)2 Rombowy. 3. Popularnością cieszą się także zielone werdelity oraz inne atrakcyjnie zabarwione odmiany przezroczyste. ciemne.Mg(SiO3)2 Jednoskośny. Turmaliny wykorzystywane są także szeroko w optyce. G. berylu. Najbogatsze złoża szlachetnych odmian turmalinu występują w pegmatytach na obszarze Ameryki Południowej. towarzyszące zazwyczaj żyłom rudnym cynku. R.krzemian magnezu i żelaza (Mg.in. bezbarwna Jadeit .Fe)2(SiO3)2 Rombowy. 5. 5. m. "brazylijskie szmaragdy". czarnozielony. zwykle zielonkawy. skały turmalinowe złożone głównie z ziarnistych skupień turmalinu i kwarcu [zwane turmalitami]. 3. połysk szklisty. 3. ciemniejszy z domieszkami Fe. R. czasami perłowy lub jedwabisty na płaszczyznach łupliwości. przypominającą rubiny. Tw. R. połysk szklisty na świeżym przełamie. Tw. bezbarwna Diopsyd . Występuje również jako minerał wtórny w osadach rzecznych. G. Największy znaleziony dotychczas kryształ turmalinu o walorach jubilerskich pochodzi z okolic Muiiane w Mozambiku.krzemian wapnia i magnezu. brązowawy. Turmaliny z Madagaskaru są zróżnicowane pod względem zabarwienia i przypominają często odmiany brazylijskie.3 g/cm3.krzemian magnezu. topazu i apatytu. Turmalin jest rozpowszechnionym minerałem granitów i pegmatytów. 196 Enstatyt . Doskonale wykształcone kryształy rubellitu znane są przede wszystkim z rejonu Pala w Kalifornii.Al(SiO3)2 Jednoskośny. Obecnie złoża te są niemal wyczerpane. zielonkawy z różnymi odcieniami. Noszą one nazwę "główek Maura" [lub "główek murzyńskich"]. 3. zwykle białawy. Spotykany jest najczęściej w towarzystwie miki litowej (lepidolitu). Ca. 6-7 (rozmaita w różnych kierunkach).5 g/cm3. Za ciekawostkę uważa się szlifowane turmaliny o pasmowym rozłożeniu barw. Czarne szerlity są niekiedy wykorzystywane do wyrobu biżuterii żałobnej. zwykle zielony lub bezbarwny. 6. "brazylijskie chryzolity". żółtawy. bezbarwna Spodumen . R. przede wszystkim ze względu na głęboką czerwoną barwę. Tw.in. bezbarwna Hipersten . połysk szklisty.4 g/cm3.3 g/cm3. Li.2-3. które występują głównie w pegmatytach oraz niekiedy w żyłach kwarcowych. 3. Barwy wydobywanych tutaj turmalinów nie zawsze są stałe. Znacznie częściej spotykane są kryształy o pokroju pręcikowym. Ten wspaniały okaz (rubellit) ma długość 42 cm i jest przechowywany w zbiorach muzealnych w Maputo.5. G. Brazylia jest ojczyzną zielonych odmian turmalinów. zwykle zielonobrązowy. Najzasobniejsze złoża aluwialne występują w Sri Lance.Mg)2(SiO3)2 Rombowy.5. szarobiały. Na.krzemian litu i glinu.Al(SiO3)2 . Turmaliny z Elby charakteryzują się jasnozielonym zabarwieniem części środkowych i czarnymi zakończeniami. w Dolnim Borze na Morawach.Słupkowe kryształy charakteryzują się często przemiennym ułożeniem barw. Niekiedy tworzy tzw. Złoża czarnego szerlitu spotykane są m.5.krzemian sodu i glinu. G.15-3. Inne złoża o światowej sławie znajdują się na Madagaskarze i na Uralu. Tw. co w innych okazach dostrzec można w przekroju poprzecznym. G. przezroczyste odmiany stosowane są (podobnie jak kalcyt) do polaryzacji światła. Najżywiej zabarwione kryształy turmalinu 195 pochodzą z włoskiej wyspy Elba. połysk metaliczny. Jako kamienie szlachetne najbardziej cenione są rubellity. delikatny połysk szklisty. Określane one są też różnymi nazwami handlowymi. jak np. R. Najbogatsze stanowiska występują we wschodniej części stanu Minas Gerais.krzemian magnezu i żelaza (Fe.

serpen ty nitów). wykazujący zdolność wzajemnego zastępowania krzemianów żelaza i magnezu. Enstatyt zawiera zawsze pewne domieszki żelaza. magnezu i wapnia Jednoskośny. brązowy do czarnego. Hipersten szlifuje się podobnie jak bronzyt. Ma zwykle postać zbitą. 198 Ozdobne odmiany hiperstenu znane są z półwyspu Labrador we wschodniej Kanadzie. różowofioletowy (kunzyt). żelaza. bezbarwna 197 Augit . tworząc łuskowe skupienia ziarniste. Hipersten występuje zwykle w postaci zbitej. który nazwę swoją zawdzięcza spiżowej barwie i połyskowi. Tw. Pirokseny rombowe . z których wykonuje się najrozmaitsze przedmioty artystyczne. rzadko spotykany jest w formie krystalicznej. na ogół źle wykształcone. niekiedy połysk metaliczny. Jadeit. jak np. hipersten. bezbarwna Pirokseny. występuje w postaci zbitej. silny połysk szklisty. Jako czysty krzemian magnezu występuje tylko w meteorytach.Erlan w niemieckiej części Rudaw).różowy. żółtawy.enstatyt. często drobnowłóknistą. sodu i wapnia Jednoskośny. nie tworzą ciągłych szeregów izomorficznych. gdzie tworzy pokaźne nagromadzenie w serpentynitach. G. Pirokseny jednoskośne. Są podobne pod względem składu chemicznego. Pirokseny występują przede wszystkim w skałach magmowych. W stanie Dakota znaleziono kryształy o długości 12 metrów.tworzące grupę ważnych minerałów skałotwórczych. występuje w dużych nagromadzeniach wśród gruboziarnistych granitów na obszarze Ameryki Północnej.5-7. z greckiego enstates odporny na wysokie temperatury). malakolity lub diopsydowe erlany (nazwa pochodzi od miejsca występowania . Tw. Stanowi ważny składnik zasadowych skał magmowych (gabra. gdzie tworzy niekiedy zwarte skupienia monomineralne zwane jadeitytami. Jest typowym minerałem stref kontaktowych. uzyskując podobny spiżowy połysk.Jednoskośny. rzadko tworzy kryształy. Sztucznie powstają w żużlach wielkopiecowych. magnezu. Spodumen . 3. Kunzyt jest przezroczystą odmianą spodumenu o pięknym różowym zabarwieniu i .piroksen litonośny. Głównym rejonem jego wystąpień jest Kraubath w Styrii (Austria). a także gnejsów kordiery towych.5 g/cm3. Diopsyd nazwę swoją wywodzi z greckiego dis (podwójny) i opsis (opinia). tworzą ciągły szereg izomorficzny. bronzyt. Dobrze wykształcone kryształy występują głównie w Norwegii. noryty) oraz niektórych wylewnych skał wulkanicznych.3-3. zielony. Enstatyt. Niekiedy stanowi główny składnik monomineralnych skał kontaktowych. R. szary. w przeciwieństwie do rombowych. bezbarwny. Indyjskie odmiany diopsydu. który charakteryzuje się znaczną zwięzłością (spoistością).2 g/cm3. Często jest ważnym składnikiem skał zasadowych. wykorzystywany był w przeszłości na szeroką skalę do wyrobu narzędzi. Tworzy krótkie kryształy o pokroju słupkowym lub skupienia ziarniste. R. zielony z domieszkami chromu (hiddenit). Bronzyt.1-3. 6. 6-7. zwykle zielonkawy. należą do bardzo popularnych kamieni ozdobnych. G. 3. G. żelaza. Barwne odmiany jadeitu z Chin i Tybetu wykorzystywane są od dawna jako kamienie ozdobne. co powoduje powstawanie dużej liczby odmian. Niektóre odmiany norytów zbudowane wyłącznie z hiperstenu określane są mianem hiperstenitów.3 g/cm3. Występuje zawsze w postaci zbitej i tworzy skupienia ziarniste lub włókniste. Ze względu na perłowometaliczny połysk poddawany jest także obróbce jako kamień ozdobny.złożony krzemian glinu.złożony krzemian glinu. R. 6. silny połysk szklisty.bardzo przypominają amfibole. pokroju kryształów i barwy. niekiedy innych skał magmowych i metamorficznych (np. 3. Występowanie jadeitu związane jest ściśle ze skałami metamorficznymi. szarozielona Diallag . wykazujące zjawisko asteryzmu. ale występują w postaci najrozmaitszych mieszanin mineralnych. nawiązującą do dwóch różnych opinii mineralogów na temat postaci ich kryształów. Tw.

Najstarsze.9-3. Występuje w postaci krótkich kryształów o pokroju słupkowym i spotykany jest najczęściej w wylewnych skałach wulkanicznych. Najwspanialsze okazy nefrytu pochodzą z Nowej Zelandii i środkowej Azji. gdyż greckie amfibolos znaczy tyle co "niejasny". Wyjątkowa zwięzłość (spoistość) nefrytu spowodowana jest wzajemnym przerastaniem się drobniutkich włókienek tych dwóch odmian amfiboli. 5-6. Ale również i ta nazwa podkreśla ich podobieństwo do innych minerałów.złożony krzemian wapnia. szczególnie w Chinach. Tego typu wystąpienia znane są m. 5. zad].5-6. z Wyżyny Środkowoczeskiej. augit).pseudoheksagonalny. połysk szklisty. Górnicy niemieccy nazywali amfibol "hornblende" [pol.Fe)5(OH)2(Si401 . G. połysk perłowy. G. gdzie kamień ten jest szczególnie wysoko ceniony i popularny. Niekiedy tworzą niewielkie. biała Antofyllit .in. Piękne kryształy hornblendy pochodzą ze złóż czeskich w . Tw.wysokiej jakości jubilerskiej. Najszerzej rozpowszechnionym piroksenem jednoskośnym jest augit. 2. 199 niekiedy w formie wyraźnie wyodrębnionych ziaren mineralnych.9-3. Z początkiem XIX wieku minerał ten został włączony do grupy amfiboli. R. W grupie amfiboli znajdują się m. kopalnie nefrytu znajdują się w masywie Kuen-Lun. a w szczególności w wulkanitach trzeciorzędowych tworzących pokrywy bazaltowe i tufy. pirokseny 90°). a także kilka interesujących kamieni ozdobnych. Amfibol bazaltowy (hornblenda bazaltowa) jest bardzo interesującym minerałem. które tworzą swego rodzaju spilśniony agregat. zielony.2 g/cm3. ponieważ trudno się przełamuje i jest twardy jak róg. Diallag przypomina barwą i połyskiem bronzyt. szarozielona do brązowozielonej Amfibole podobnie jak inne ciemne minerały były pierwotnie często mylone z czarnymi turmalinami (schórl. Ca2(Mg. R. na niektórych płaszczyznach szklisty. szerlit). Charakterystyczny odcień barwy spowodowany jest domieszkami manganu. Tw.4 g/cm3. przede wszystkim w Chinach. 5-6. 2. które należą do grupy amfiboli rombowych. spotykanym czasami w postaci dużych kryształów o pokroju krótkich lub wydłużonych słupków. biała Hornblenda . magnezu i żelaza. Aktynolit . Były one od wieków wykorzystywane. 2. Ten szlachetny kamień ceniony jest szczególnie wysoko w Stanach Zjednoczonych. G. gdzie zasobne jego złoża znajdują się w okolicach Pala w Kalifornii. określany także jako jad [pol. zwykle brązowozielony do zielonego. intensywnie czarny. Amfibole są ważnymi minerałami skałotwórczymi i przypominają bardzo pirokseny (np. R. jest najbardziej zwięzłym ze znanych minerałów.in.amfibol ubogi w krzemionkę (SiO2) o wysokiej zawartości trójwartościowego żelaza i czterowartościowego tytanu Jednoskośny . połysk szklisty. Nefryt jest odmianą aktynolitu lub antofyllitu. łupki krystaliczne). hornblenda]. [W Polsce złoża nefrytu występują w okolicy Jordanowa na Dolnym Śląsku]. Szeroko wykorzystywany od dawna jako kamień ozdobny. Włoch i Norwegii.)2 Jednoskośny. Można je rozróżnić na podstawie odmiennego kąta pomiędzy płaszczyznami łupliwości (amfibole w przybliżeniu 120°. krótkie kryształy o pokroju słupkowatym. Występuje w skałach ubogich w krzemionkę. z reguły dobrze wykształconych i zakończonych trzema ścianami o kształcie zbliżonym do romboedru.9-3.złożony krzemian magnezu i żelaza (MgJFe4OH4SiziOj ])2 Rombowy. Amfibole występują najczęściej w postaci nieregularnych skupień ziarnistych. Należą do minerałów rozpowszechnionych w przyrodzie i spotykane są w licznych skałach magmowych oraz metamorficznych (np.2 g/cm3. dziś już niemal doszczętnie wyczerpane. Jest ważnym minerałem skałotwórczym gabr i serpentynitów. Tw. 200 Nefryt. ważne z przemysłowego punktu widzenia azbesty.

rejonie Stfibra (wzgórze Ylćak) oraz na Wyżynie Środkowoczeskiej, przede wszystkim z okolic Lovosic. Amfibol pospolity ma skład chemiczny zbliżony do amfibolu bazaltowego, ale zawiera mniej żelaza. Oba te minerały różnią się od pozostałych minerałów z grupy amfiboli przede wszystkim dużą zawartością glinu. Najpewniejszą metodą rozróżnienia tych dwóch amfiboli jest przeprowadzenie badania w płytce cienkiej: amfibol bazaltowy jest zwykle brązowy, natomiast amfibol pospolity charakteryzuje się różnymi odcieniami zieleni. W skałach najbardziej przypominają augit. 201 Amfibole są szeroko rozpowszechnione jako ważne minerały skałotwórcze. Stanowią one barwny komponent wielu skał magmowych, rzadziej metamorficznych. Złupkowacone skały złożone głównie z pospolitych amfiboli noszą nazwę amfibolitów i są bardzo pospolite wśród łupków krystalicznych. Trójskośny; Tw. 5,5-6,5; G. 3,4-3,68 g/cm3; zwykle różowy, ciemnoróżowy, czerwony, pod wpływem wietrzenia ciemnieje; połysk szklisty, na płaszczyznach łupliwości perłowy; R. bezbarwna Rodonit opisany został jako nowy minerał w 1819 r. Jego nazwa wywodzi się z greckiego rhodon (róża, różowy) i nawiązuje do barwy, która jednak ciemnieje na skutek utleniania, przybierając najpierw kolor szary, a następnie nawet czarny. Objawy te spowodowane są pojawieniem się na powierzchni rodonitu nalotów wietrzejących tlenków manganu (głównie piroluzytu, psylomelanu, wadu i ich domieszek). Przeważnie występuje w postaci zbitej. Kryształy są bardzo rzadkie. Rodonit spotykany jest przede wszystkim w złożach rud manganu i żelaza. Składem chemicznym przypomina pirokseny. Piękne, duże okazy różowego rodonitu występują głównie na Uralu (Maloje Sedelnikowo) oraz w Cummington (Massachusetts, USA), gdzie wydobywane są pokaźne, zwarte bloki doskonałej jakości o masie dochodzącej do 50 kg. Rodonity z Cummington cenione są szczególnie wysoko ze względu na wyjątkowo soczyste, krwistoczerwone zabarwienie. Inne znane złoża znajdują się w Langban i Pajsberg w Szwecji (pajsbergit), w Stanach Zjednoczonych: Franklin Furnace (New Jersey), Butte (Montana) i Kalifornia, a przede wszystkim w Australii (Broken Hill), gdzie spotykane są kryształy 202 dochodzące do 10 cm. Zbite, drobnoziarniste rodonity są doskonałym kamieniem ozdobnym wykorzystywanym do celów dekoracyjnych zwłaszcza w Rosji, Stanach Zjednoczonych i w Australii. Spośród wszystkich odmian tego minerału największą popularnością cieszą się rodonity poprzerastane czarno zabarwionymi żyłkami tlenków manganu. Warto jednak zwrócić uwagę, że rodonit jest przede wszystkim ważną rudą manganu (zawartość Mn dochodzi do 42%). Trójskośny; Tw. 5; G. około 2,8 g/cm3; biały, szary; połysk jedwabisty; R. bezbarwna Pektolit, opisany w 1828 r. przez niemieckiego mineraloga F. Kobella, pochodził ze złóż bazaltowych w północnych Włoszech. Nazwa minerału wywodzi się z greckiego pektos (złożony) i lithos (kamień). Pektolit występuje w postaci drobnych włóknistych i promienistych skupień, złożonych z pojedynczych igiełkowatych osobników, rzadko zakończonych ścianami kryształów. Najczęściej tworzą one zwarte wypełnienia szczelin i pustek skalnych. Z racji dużego podobieństwa są często mylone z innymi białymi i włóknistymi krzemianami, takimi jak natrolit, tremolit lub wollastonit. Nie jest zbyt rozpowszechnionym minerałem. Większe nagromadzenia pektolitu spotykane są m.in. w Monte Blado na wschodnim wybrzeżu jeziora Garda (Włochy), Bergen Hill i West Paterson w stanie New Jersey (USA) oraz w osłonie amfibolitowej na przedgórzu Karkonoszy (Czechy, Polska). Pektolit nie ma żadnego praktycznego znaczenia, ale ze względu na piękne formy występowania jest bardzo popularny wśród kolekcjonerów.

203 Szczególnie efektowne okazy pochodzą z West Paterson (USA), ze Szkocji oraz Czech. Bardzo oryginalne są szwedzkie pektolity (Langhorn), wyglądem przypominające azbest. Wollastonit (wolastonit), nazwany tak na cześć angielskiego chemika W.H. Wollastona (17661828), wyglądem i składem chemicznym przypomina pektolit. Jest to trójskośny krzemian wapnia Ca3H(SiO3)3, który występuje w postaci drobnowłóknistych lub łuseczkowych i igiełkowych skupień. W odróżnieniu od pektolitu jest dość rozpowszechniony jako typowy minerał kontaktowy termicznie zmetamorfizowanych wapieni. Większe wystąpienia: Ciclova (Rumunia), Pensylwania (USA), Quebec (Kanada), Pichucalco (Meksyk). Niekiedy jest głównym minerałem skałotwórczym dużych mas skalnych. Skały wollastonitytowe, powstające w wyniku metamorfizmu kontaktowego skał węglanowych, zawierają zwykle domieszki kwarcu. Skrytokrystaliczna; Tw. 2-4; G. 2-2,2 g/cm3; zwykle niebieskozielona, niebieska, brązowa; połysk tłusty lub szklisty; R. zielonkawobiała Chryzokola nazwę wywodzi z greckiego chrysos (złoty) i kolia (klej). Wspominana była już jako znany minerał przez greckiego filozofa, lekarza i przyrodnika Teofrasta (372-287 p.n.e.), który uznawany jest za ucznia i kontynuatora myśli Arystotelesa. Chryzokolę wykorzystywano zawsze jako kamień ozdobny. Jest rzeczą zadziwiającą, że jej ścisły opis mineralogiczny przedstawiony został dopiero w 1968 r. Chryzokola tworzy najczęściej cienkie naskocupienia i naloty, przypominające barwą malachit, od którego różni się niebieskawymi odcieniami. Występuje w strefie utleniania złóż kruszców miedzi. Jest minerałem wtórnym chalkopirytu i innych siarczków miedzi. Często występuje razem z wtrąceniami limonitu, opalu i malachitu. Te właśnie liczne domieszki utrudniały precyzyjne określenie składu chemicznego chryzokoli i jej identyfikację jako osobnego minerału. Główne nagromadzenia złożowe znajdują się w Rumunii, w Izraelu (Eilat), w rejonie występowania złóż malachitu na Uralu (m.in. Niżny Tagił), w Chile, Stanach Zjednoczonych (Arizona). Jako kamień ozdobny jest wykorzystywana obecnie raczej rzadko, głównie w Izraelu i w Rosji. 204 Tetragonalny; Tw. 4,5-5; G. 2,3-2,4 g/cm3; biały, zielonkawy, różowy; połysk szklisty, perłowy na płaszczyznach łupliwości; R. biała Apofyllit został po raz pierwszy opisany jako minerał przez francuskiego mineraloga i krystalografa Rene Justa Hauya, który nadał mu nazwę z greckiego apo - oderwany, iphullon - liść, ponieważ podczas podgrzewania łuszczy się na drobne piątki na skutek parowania wody. Jest to cecha typowa także dla zeolitów, z którymi apofyllit bywa często mylony. Apofyllit tworzy kryształy o pokroju słupkowym, tabliczkowym lub igiełkowym i występuje najczęściej w postaci blaszkowatych skupień o doskonałej łupliwości. Spotykany jest stosunkowo często w pustkach zasadowych skał wylewnych, m.in. w bazaltach i fonolitach. Najważniejsze wystąpienia znane są m.in. z miejscowości Mariańska Hora w Czechach, z okolic Kaisersthul w Niemczech, z Islandii, Bergen County w stanie New Jersey (USA) oraz z Brazylii, skąd pochodzą szczególnie duże kryształy. Podobne idealnie przezroczyste i barwne kryształy znane są z rejonu Poona w Indiach. Kamienie te bywają stosowane w zdobnictwie. Interesują się nimi także kolekcjonerzy. 205 Rombowy; Tw. 6-6,5; G. 2,8-3 g/cm3; zwykle zielonobiały; połysk szklisty; R. biała Prehnit [prenit] został po raz pierwszy przywieziony do Europy w 1783 r. przez holenderskiego pułkownika Prehna z Przylądka Dobrej Nadziei w Afryce Południowej. Ze względu na zmienne zielone zabarwienie sądzono, że kamień ten jest odmianą szmaragdu lub oliwinu i nazywano go "szmaragdem przylądkowym" (cape-emerald) lub "chryzolitem przylądkowym". Potem, gdy

odkryto europejskie złoża tego minerału, uznano, że jest on zeolitem. Z uwagi na charakterystyczny wygląd zewnętrzny przylgnęła do niego niemiecka nazwa gelber Strahlzeolit (żółty zeolit promienisty). Prawidłowy opis tego minerału przedstawił w 1789 r. słynny niemiecki mineralog i geolog A.G. Werner z Akademii Górniczej we Freibergu. Kryształy prehnitu mają pokrój tabliczkowaty lub słupkowy i tworzą najczęściej skupienia zbite lub nerkowate o budowie promienistej. Występuje jako minerał wtórny krzemianówwapnia i glinu, głównie skaleni. Spotykany często w pustkach skalnych amfibolitów i łupków krystalicznych, zazwyczaj w towarzystwie innych wtórnych minerałów, jak analcym i natrolit. Większe nagromadzenia występują w Le Bourg-dOisans, Daphine we Francji, w Szkocji, we Włoszech, w Peru i USA (Paterson). Stosunkowo rzadko wykorzystywany jako kamień ozdobny, zazwyczaj ze szlifem kaboszonowym. Bavenit (nazwa pochodzi od złóż Baveno we Włoszech) przypomina prehnity, ale jest znacznie mniej rozpowszechniony. Jest to rombowy krzemian berylu, glinu i wapnia, który tworzy promieniste skupienia złożone z drobniutkich, białych, igiełkowatych kryształów. Powstają one na ogół w wyniku rozkładu berylu. 207 Jednoskośny; Tw. 1; G. 2,7-2,9 g/cm3; zwykle biały, zielonkawy (z niewielką zawartością żelaza); połysk tłusty; R. biała Talk swoją nazwę wywodzi z języka arabskiego. Określenie zbitej odmiany - steatyt, pochodzi z greckiego stear (łój). Znany jest od najdawniejszych czasów. Jako tzw. kamień garncarski (mieszanina talku i chlorytów) używany był w przeszłości do wyrobu naczyń. Atrakcyjnie zabarwione odmiany talku od dawna wykorzystywano jako materiał do wytwarzania ozdobnych przedmiotów. Talk tworzy tłuste skupienia blaszkowate i łusko watę o doskonałej łupliwości. Steatyt, zwany również kamieniem mydlanym, występuje wśród zmetamorfizowanych łupków. Jest rozpowszechniony w niektórych złożach metamorficznych skał węglanowych, m.in. towarzyszy często magnezytom, występuje wśród skał wzbogaconych w magnez (np. przekrystalizowane dolomity) oraz wśród łupków krystalicznych. Największym producentem talku są Stany Zjednoczone AP, gdzie eksploatuje się zasobne złoża w stanach Nowy Jork, Vermont i Wirginia. Największe złoża europejskie znajdują się w Austrii i we Włoszech. Talk wykorzystywany jest obecnie jako surowiec do wytwarzania materiałów żaroodpornych, m.in. do produkcji ognioodpornych wyrobów ceramicznych. Pirofyllit nazwę swoją wywodzi z greckiego pyr - ogień, i phullon - liść, ponieważ w płomieniach łuszczy się na drobne listki. Bardzo podobny do talku. Spotykany głównie w Chinach. Zwięzłe odmiany pirofyllitu noszą nazwę "agalmatolit" i są od dawna wykorzystywane jako materiał do rzeźbienia najrozmaitszych figurek i przedmiotów ozdobnych, szczególnie popularnych w Chinach [znane są tu również pod nazwą "pagodyt"]. Muskowit - glinokrzemian glinu i potasu, zawierający fluoryt, KAl2(OHf)2AlSi3O10 Tw. 2-2,5; G. 2,78-2,88 g/cm3; zwykle bezbarwny, rzadziej brązowy, bladozielony, żółty; połysk perłowy; R. bezbarwna Flogopit - złożony glinokrzemian magnezu i potasu oraz fluorytu Tw. 2,5; G. 2,76-2,97 g/cm3; zwykle czerwonobrązowy; połysk niekiedy metaliczny; R. bezbarwna Biotyt - złożony glinokrzemian magnezu, potasu oraz żelaza Tw. 2,5-3; G. 2,8-3,2 g/cm3; zwykle brązowy, żółty, srebrzysty, a także rozmaicie zabarwiony Jasny do ciemnego (lepidomelan); połysk perłowy, lekko metaliczny; R. bezbarwna Lepidolit - złożony glinokrzemian potasu, glinu, litu oraz fluoru Tw. 2,5-4; G. 2,8-2,9 g/cm3; zwykle różowy, fiołkowoszary, zielonkawy, żółtawy, biały; połysk perłowy; R. bezbarwna

Miki są minerałami bardzo rozpowszechnionymi.8 g/cm3). ton. Stosowane są głównie w przemyśle elektrotechnicznym jako doskonałe izolatory oraz w przemyśle optycznym. 2. Przetworzony biotyt używany jest niekiedy do produkcji barwników. Spotykana jest niekiedy również w postaci drobniutkich łuseczek (serycyt) lub w skupieniach zbitych. . Znacznie mniejsza odporność mik ciemnych ogranicza ich zastosowania techniczne. Roczna produkcja światowa mik szacowana jest obecnie na około 50 tys. podobnie jak miki.in. W zależności od zabarwienia stosuje się ogólny podział na miki jasne i miki ciemne. gdzie występują piękne różowe i zielone odmiany razem z różowym turmalinem i topazem. w przybliżeniu 2. doskonałą łupliwość. ważnego składnika różnych stopów. R. Chloryty rozpowszechnione są głównie w skałach metamorficznych. Lepidolit wykorzystywany jest również wyjątkowo jako kamień ozdobny w postaci szlifów kaboszonowych. a około 23% pochodzi z Indii. Odkryty po raz pierwszy w okolicach Rożny na Morawach. ale w przeciwieństwie do nich nie są elastyczne.in. jest szczególnie interesującym minerałem przede wszystkim ze względu na piękne purpurowe lub fioletowe zabarwienie kryształów. Wykazują. Należą do ważnych minerałów skałotwórczych. niebieskawo zabarwionych kryształów i określane są nazwą pennin. które najlepiej ujawniają jego perłowy połysk. zamiast szyb okiennych. połysk szklisty. skąd pochodzą okazy szlifowane dla kolekcjonerów. Zwykle przeobrażają się w chloryty. pegmatytów (szczególnie jasny muskowit). 211 Jednoskośne. spotykanych w wielu skałach magmowych i łupkach krystalicznych. Wśród odmian ciemnych. nawet czarne. Kryształy muskowitu są niezwykle rzadkie.3 g/cm3 (sporadycznie do 4. Występujące tu chloryty tworzą skupienia w postaci druz złożonych z niewielkich. odmiany zbite są zielonkawe. Lepidolit jest cennym surowcem wyjściowym do produkcji litu. która występuje w postaci przezroczystych blaszek. Pięknie wykształcone kryształy znajdowane są w Alpach Pennińskich. Po wygięciu blaszki chloryty nie powracają do pierwotnej pozycji w odróżnieniu od sprężyście odkształcającej się miki. G. a także do pozyskiwania domieszek cezu. Kalifornia). Niemcy). Quebec). Największe płyty muskowitu znajdowane były na Uralu oraz w Indiach. Lepidolit albo mika litowa występuje w postaci drobnych lub grubszych blaszek spotykanych przede wszystkim w pegmatytach. najbardziej rozpowszechniony jest biotyt. Odmiany różowe spotykane są znacznie częściej niż zielone. m. które często ulegają przeobrażeniu w chloryty pod wpływem wietrzenia. zwykle zielonkawe z różnymi odcieniami. z czego blisko 50% przypada na USA. ponieważ są ogniotrwałe i odporne na działanie kwasów. bezbarwna Chloryty wywodzą nazwę z greckiego chloros (zielony) i są zbliżone do mik. elastyczne blaszki. Tworzy niedoskonale wykształcone kryształy znane głównie z krateru Monte Somma (Wezuwiusz) i z Kanady (Ontario. Miki ciemne są znacznie mniej odporne niż muskowit i ulegają łatwemu rozkładowi. przede wszystkim ołowiu i aluminium. które charakteryzują się doskonałą łupliwością.6-3. Główne nagromadzenia złożowe znajdują się w rejonie Penig (Saksonia.Miki należą do grupy minerałów. 209 Flogopit jest ogniwem przejściowym między mikami jasnymi i ciemnymi. Jasne miki mają duże znaczenie praktyczne. zaliczany do chlorytów chromowych. odkryty w 1820 r. Występują jako podstawowy składnik wielu skał. W przeszłości przezroczyste miki stosowane były m. Jego wystąpienia znane są z obszaru Anatolii w Turcji. Do grupy chlorytów został zaliczony szamozyt [chamozyt]. Drobne blaszki muskowitu są białe i mają połysk perłowy. które zabarwienie zawdzięczają obecności żelaza. Tw. często o pokaźnych rozmiarach. na Uralu (Rosja) oraz w Stanach Zjednoczonych (Maine. można je z łatwością dzielić na cieniutkie. Kammereryt. Muskowit jest najbardziej rozpowszechnioną miką jasną. Ta szczególna cecha okazała się wysoce przydatna dla celów praktycznych i jest już wykorzystywana niemal od trzech stuleci.

Cronstedta. który według źródeł historycznych wydobywany był na Cyprze. 2. biała Serpentyn był już dobrze znany w starożytnym Rzymie. Jest to złożony krzemian żelazawo-żelazowy występujący w postaci drobnych skupień krystalicznych o barwie czarnozielonej lub czarnej. że jest on doskonałym remedium na ukąszenie węża. Kaolin jest białą substancją ilastą. biała Kaolin swoją nazwę wywodzi z języka chińskiego. warstewkowany. Obie odmiany. W starożytności znano również włóknistą odmianę serpentynu . Tw. Najbardziej przydatne do produkcji materiałów ognioodpornych są . i jest kruchy i tłusty w dotyku. połysk perłowy.in. Surowiec gorszej jakości stosowany jest jako wypełniacz w przemyśle papierniczym i do wyrobu farb. 212 Jednoskośny lub trójskośny. G. połysk szklisty. Znane są m. Anglii. mimo że w X wieku dotarła ona do Iranu.6 g/cm3. Po rozdrobnieniu był on mieszany z wodą. Tw. skąd wywodzi się jego nazwa z łacińskiego serpens (wąż). bowiem właśnie Chińczycy wykorzystywali ten kamień już wczasach starożytnych. a największe złoża światowe występują w Kanadzie i USA. Wykonywane z azbestu różne przedmioty aż do XIX wieku traktowano raczej jako ciekawostki. także czerwonawy. suszony i po sprasowaniu stosowany do wyrobu porcelany. doskonały po oszlifowaniu. zwykle biały lub żółtawy. 213 Poważniejsze próby wykorzystania niezwykłych właściwości tego minerału przeprowadzono jedynie za czasów panowania Piotra Wielkiego (1689-1725). R. Powstaje w wyniku rozkładu krzemianów wzbogaconych w glin. w zwartych skupieniach tłusty. Skrytokrystaliczny. różne odcienie zieleni i żółci. przede wszystkim skaleni występujących w granitach i arkozach (skały piaskowcowe złożone z kwarcu i skaleni). Udało się to dopiero w 1709 r. Powstaje najczęściej na skutek przeobrażenia pirytu. Obie te formy serpentynu są głównymi składnikami skał zwanych serpentynitami. Jego nazwa wywodzi się od złóż w Turyngii. następnie czyszczony. której głównym składnikiem jest minerał kaolinit. G. Do grupy chlory tów (tzw. Jest stosunkowo rzadkim minerałem. Serpentyn występuje najczęściej w postaci dwóch głównych odmian: włóknistego chryzotylu oraz antygorytu. Najbardziej znane złoża znajdują się w St. septochlorytów) bywa zaliczany także cronstedytyt nazwany tak na cześć szwedzkiego mineraloga A. Aż do XVIII wieku Chińczycy pozostawali jedynymi producentami porcelany. Obecnie do produkcji porcelany wykorzystywane są tylko najlepsze odmiany kaolinu. Szamozyt występuje niemal wyłącznie w postaci skupień oolitowych o zielonym zabarwieniu.przez francuskiego chemika P. Zawiera także inne glinokrzemiany. Rumunii oraz Czech. 2. Austell w Kornwalii (Wielka Brytania) i w okolicach Karlovych Var w Czechach. bowiem sądzono wówczas. z obszarów Francji i Czech. Przez bardzo długi czas zdołano utrzymać w tajemnicy proces przeróbki kaolinu. a w XV stuleciu za pośrednictwem Holendrów do Europy.5-2. który chciał zagospodarować bogate złoża azbestu na Uralu. Kaolinit ma zwykle postać ziemistą. zarówno szamozyt. Jednoskośny. jak i mniej rozpowszechniony turyngit.azbest. Bóttgerowi. powstają na drodze hydrotermalnej oraz występują często w znacznych ilościach wśród skał osadowych pochodzenia morskiego. który tworzy skupienia tabliczkowate lub płytkowe. Jego większe wystąpienia znane są m. [W Polsce spotykane w złożach rud żelaza w okolicach Częstochowy i Łęczycy]. Najważniejsze złoża europejskie serpentynów azbestowych znajdują się w Balangero koło Turynu we Włoszech. Berthiera. 3-4. z Brazylii. jak również lokalizację jego złóż znajdujących się w dzisiejszej prowincji Jiangxi. Bardzo zbliżony do niego turyngit występuje także w postaci skrytokrystalicznej i ma odcień oliwkowozielony. Ognioodporność azbestu nie była jednak wówczas przedmiotem szczególnego zainteresowania. R. 1-2. Niemcowi J.6 g/cm3. Tajemnicę wyrobu porcelany próbowali poznać Wenecjanie i Francuzi.in.

bezbarwny. zwykle żółtobiały lub różowy. G. biały. G.64 g/cm3. połysk szklisty lub perłowy. rzadziej białawy lub bezbarwny. 2. bezbarwna Albit . Ortoklazy tworzą na przykład bliźniaki karlsbadzkie (Carlsbad).7 g/cm3. żółtawy. R.glinokrzemian wapnia. 2. Ortoklaz .glinokrzemian sodu. R. m. Do najlepiej znanych i zarazem najważniejszych plagioklazów o pośrednim składzie chemicznym należą oligoklaz z przewagą składników sodowych oraz labrador o przewadze składników wapniowych. [W Polsce serpentyny i skały serpentynitowe występują na Dolnym Śląsku. połysk szklisty lub perłowy. Jordanów..prawa albitowego i prawa peryklinowego. zielonkawy. często ze złocistą grą barw. zwykle białawy lub bezbarwny. Plagioklazy tworzą ciągły szereg izomorficzny. G.54-2. czyli plagioklazy. Wykorzystywane są one również jako materiały izolacyjne w przemyśle ceramicznym i elektrotechnicznym.glinokrzemian potasu. bezbarwna Oligoklaz . 6. Tw. NaAlSi3O8 Trójskośny. KAlSi2O3 Jednoskośny. że zasadniczo wszystkie skalenie występują w postaci kryształów bliźniaczych.56 g/cm3. często wielokrotne. uważane za najlepsze spośród wszystkich typów azbestów (tzn. szary. 2. 2. doskonale dostrzegalnych w badaniach mikroskopowych. biała Skalenie dzielą się na dwie ważne grupy: skalenie potasowe i skalenie sodowo-wapniowe. Tw.5. Warunki krystalizacji ortoklazu i mikroklinu są niemal identyczne. drobnowłóknistych krzemianów). 6. R. 215 Skalenie potasowe krystalizować mogą zarówno w układzie jednoskośnym (ortoklaz). biały do zielonego (amazonit). R. Kryształy większości skaleni wykazują budowę pasową odzwierciedlającą serie powtarzających się zrostów bliźniaczych (poi i syntetycznych). manebachskie (Manebach) lub baweńskie (Baveno). utworzone są na ogół według dwóch praw . bezbarwna 214 Mikroklin . Sobótka. tworzące najrozmaitsze zrosty według różnych praw bliźniaczych. 2. dlatego może się zdarzyć.glinokrzemian potasu. jak i w układzie trójskośnym (mikroklin). Oba minerały tworzą interesujące odmiany i zazwyczaj zawierają domieszki innych pierwiastków. szaroniebieski. biała Anortyt .drobnowłókniste chryzotyle. 6. które noszą nazwy własne pochodzące najczęściej od głównych miejsc ich występowania. czerwonawy. zwłaszcza sodu. Tw. zielononiebieski z atrakcyjną grą barw.albit z domieszką anortytu Trójskośny. Występują w postaci skupień zbitych ziarnistych.76 g/cm3. Tw.57 g/cm3. krwistoczerwony. połysk szklisty.in. bezbarwna Labrador . Tw.anortyt z domieszką albitu Trójskośny. Można powiedzieć. Szklary]. G. 6. G. R. Zrosty bliźniacze plagioklazów. R. którego krańcowe ogniwa stanowią skaleń sodowy (albit) oraz skaleń wapniowy (anortyt). często wielokrotne. Pięknie zabarwione serpentyny są kamieniami ozdobnymi. Tw. tworzących najrozmaitsze skomplikowane zrosty. Skalenie charakteryzują się doskonałą łupliwością i tworzą kryształy o pokroju tabliczkowym lub krótkich słupów. . G. 2. połysk szklisty lub perłowy na niektórych płaszczyznach łupliwości. że pozornie jednolity kryształ złożony jest w części z ortoklazu i w części z mikroklinu. KAlSi3O8 Trójskośny. 6. połysk zbliżony do ortoklazu. często z wyodrębnionymi dużymi kryształami.62 g/cm3. 6. Zbite odmiany serpentynu stosowane były także w przemyśle materiałów budowlanych. biały lub bezbarwny. Znamienną cechą skaleni są bliźniaki. CaAl2Si2O9 Trójskośny.

powstającą z roztworów hydrotermalnych. takich jak granity i pegmatyty. W skałach kwaśnych dominują skalenie potasowe. Wykorzystuje sie je głównie jako surowce dla przemysłu szklarskiego i ceramicznego. łupków krystalicznych. Ortoklaz jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych krzemianów w świecie minerałów oraz jednym z najważniejszych minerałów skałotwórczych. Jego kryształy. ale również obticie występują w skałach zasadowych ubogich w kwarc. Pegmatyty zawierają z reguły wszystkie odmiany skaleni wykorzystywanych do celów przemysłowych. Francji. niekiedy zawiera wtrącenia chlorytów i wykazuje delikatną grę barw. Niektóre odmiany skaleni są również cenionymi kamieniami ozdobnymi. w zależności od przeznaczenia surowców skaleniowych. Szwecji. oraz skał osadowych. Skalenie są niezbędne do produkcji szkła ze względu na zawartość nie tylko tlenków glinu.in. ale także . emalii itp. Inne duże złoża występują w Kanadzie. tabliczkowe lub krótkie.Kryształy skaleni mają zwykle doskonałą łupliwość w dwóch kierunkach przecinających się pod kątem prostym lub niemal prostym. Ortoklaz wywodzi swoją nazwę z greckiego orthos (prosty) i klasis (łupliwy). Gotthard w Szwajcarii. Tworzy nie tylko podstawową substancję licznych skał magmowych. Są stosunkowo twarde i na ogół jasno zabarwione. Grube. szkła porcelanowego. żółte lub różowawe. W niektórych pustkach skalnych. Największym producentem skaleni są Stany Zjednoczone z głównymi rejonami wydobycia w stanach położonych wzdłuż wybrzeża atlantyckiego (północna i południowa Karolina. Należą do nich przede wszystkim adular. Tworzy on dobrze wykształcone kryształy o pokroju tabliczkowatym i występuje w młodszych skałach wulkanicznych typu trachitów i fonolitów. do wytwarzania porcelany. mają z reguły doskonale wykształcone ściany.in. Adular jest zwykle przezroczysty. Chinach i Wielkiej Brytanii. Jest to jedna z charakterystycznych cech wyróżniających skalenie spośród innych minerałów. ale także tlenków potasu i sodu. jest adular. przede wszystkim arkoz (piaskowców złożonych głównie z kwarcu i skaleni). spotyka się kryształy skaleni potasowych o długości dochodzącej do jednego metra. Jego nazwa pochodzi od złóż w górach Adula (Adular Bergstock) w pobliżu St. Czysty ortoklaz jest całkowicie bezbarwny. Najczystszą odmianą ortoklazu. ale najczęściej spotykane w przyrodzie odmiany mają zabarwienie białe. Skalenie. bazaltach itp. które wypełniają często szczeliny skalne w łupkach i granitach. tworząc m. Od innych odmian ortoklazu różni się przede wszystkim właściwościami optycznymi. wówczas noszących niemiecką nazwę "Carlsbad". W odróżnieniu od innych skaleni adular ma piękny perłowy połysk. m. Maine) i w południowej Dakocie. Skalenie (szczególnie zasobne w wapń) są stosunkowo mało odporne na wietrzenie i łatwo ulegają rozkładowi. porfirach. W przemyśle ceramicznym. odkryte po raz pierwszy w Karlovych Varach.in. Nawiązuje ona do doskonałej łupliwości tego minerału. Stanowią one główny składnik 216 kwaśnych skał magmowych.in. Najbardziej rozpowszechnione są tzw. w diorytach. bliźniaki karlsbadzkie. do produkcji mydła i preparatów czyszczących). podobnie jak setki innych złóż w masywie Mont Blanc. gdzie występuje w szczelinach skał alpejskich. rozmaitych materiałów budowlanych.in. Skalenie są także ważnym składnikiem wielu skał metamorficznych. amazonit i labrador. m. w Rosji. Skalenie należą do najważniejszych minerałów skałotwórczych. ważna jest ocena zawartości krzemionki oraz tlenków wapnia. melafirach. natomiast w skałach zasadowych przeważają skalenie sodowo-wapniowe (plagioklazy). a zwłaszcza ortoklaz. przede wszystkim w granitach i pegmatytach. m. Sanidyn jest odmianą skalenia potasowego zawierającą domieszki sodu. mają duże znaczenie w różnych gałęziach przemysłu. Skalenie stanowią także surowiec dla przemysłu materiałów ściernych i polerskich oraz przemysłu chemicznego (m. zasobne złoża kaolinu rozpowszechnione na całym świecie. słupkowe kryształy są zazwyczaj 217 zbliźniaczone.

ale zdarzają się okazy mierzące nawet 10 cm długości. Kryształy ortoklazu wykazujące delikatną grę barw znane są m. z Murzinki na Uralu. którym towarzyszą z reguły skalenie potasowe. Takie gruboziarniste granity nazywane są pegmatytami. Natomiast mniej wyraźne i rzadsze są one w skaleniach sodowo-wapniowych (plagioklazach).mikroklinach (np. 218 Najpiękniejsze kryształy ortoklazów spotykane są jednak nie w zasadniczej masie skalnej. Nazwę tę zaproponował francuski mineralog Rene Just Haiiy. w złożach w okolicy Karlovych Varów). Doskonałym przykładem są tutaj wystąpienia pięknie wykształconych kryształów ortoklazu spotykane w granitach pegmatytowych masywu Strzegomia na Dolnym Śląsku. z San Pietro na wyspie Elbie. Struktury napisowe spotykane są również w potasowych skaleniach trójskośnych . drobnoziarnista masa skalna granitów. żółtej barwie. który szczegółowo opisał tę szczególną formę strukturalną granitu. We wszystkich wspomnianych wyżej stanowiskach ortoklazy występują najczęściej w formie druz wypełniających pustki i szczeliny w granitach i pegmatytach. gdzie zachowana jest dostatecznie obszerna przestrzeń umożliwiająca pełny ich rozwój. skąd eksportowane są na cały świat. Z reguły owe fenokryształy mają długość kilku centymetrów i prawdopodobnie tworzyły się we wcześniejszej fazie krystalizacji magmy. piaskowce. Ortoklaz wietrzeje dość łatwo. spłaszczonych słupów. a szczególnie w pegmatytach. a przede wszystkim z Madagaskaru. drobnoziarnistą masę skalną. a także w północnych Włoszech (Baveno) oraz wielu rejonach Skandynawii. Doskonały surowiec wydobywany jest przede wszystkim w środkowej części wyspy oraz z bogatych złóż aluwialnych na jej południowych wybrzeżach.in.stanowi główny składnik licznych skał metamorficznych i osadowych. W niektórych granitach ortoklaz występuje w formie dużych kryształów. Dlatego zarys tych prakryształów jest znacznie bardziej wyrazisty niż podstawowa. gdzie spotykane są szlachetne odmiany ortoklazu o wspaniałej przezroczystości i pięknej. ale także w wielu innych stanowiskach na obszarze Czech. w Górach Ilmeńskich na Uralu). wyraźnie większych od pozostałych minerałów tworzących ujednoliconą. Te tak zwane fenokryształy są często doskonale wykształcone i mają w pełni rozwiniętą postać krystalograficzną prostych. Skalenie są w nich rozmieszczone równomiernie w postaci drobnych na ogół ziarn. Doskonale wykształcone kryształy występują również w rejonie Velke Mezifići na Morawach. w Strzegomiu i Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku.in. Najwspanialsze okazy adularu pochodzą ze Sri Lanki. Bliźniaki karlsbadzkie występujące w granitach o strukturze porfirowatej spotykane są nie tylko w rejonie Karlovych Varów. jak np. kryształy ortoklazu tworzą charakterystyczne przerosty z kwarcem. Noszą one nazwę granitów pismowych lub napisowych albo hebrajskich. Są one dla kolekcjonerów najbardziej obiecującym polem poszukiwań pięknych kryształów o wyjątkowo dużych rozmiarach. Najlepiej wykształcone kryształy ortoklazu pochodzą m. ale w pustkach granitów. Pochodzące z Madagaskaru żółte i idealnie przezroczyste kryształy ortoklazu są wykorzystywane 219 . Przerosty kwarcu występują jedynie w mniej zasadowych członach grupy plagioklazów (albit lub oligoklaz) i ujawniają się na płaszczyznach łupliwości zwykle w postaci przypominającej małe robaczki. kiedy podstawowa jej masa pozostawała jeszcze nie skonsolidowana. W niektórych gruboziarnistych granitach. gdzie można je z łatwością odnaleźć. Zazwyczaj osiągają one 5-8 cm długości. żwirów i gleby. Podczas wietrzenia granitów kryształy wyodrębniają się często ze skały macierzystej i trafiają do ru-moszu skalnego. najczęściej ortoklaz. lub tworzy iły przemieszane z muskowitem. ponieważ kształty wrostków kwarcowych przypominają litery hebrajskiego alfabetu. przeobrażając się często w kaolin (jak np. Struktury takie nazywane są robaczkowymi lub myrmekitowymi. z rejonu Frederiksvam w Norwegii.

Idaho). Mikroklin należy do minerałów rozpowszechnionych w przyrodzie.mały. Przypominają one słynne szwajcarskie adulary i występują w postaci pojedynczych kryształów lub bliźniaków. Wspaniałe.in. z którym zresztą często tworzy zrosty. Złoża te są rozproszone na rozległym obszarze w zachodniej części Pikes Peak. Hagendorf (Niemcy). Na wulkanicznych obszarach Nowego Meksyku zlokalizowano obecnie wiele innych stanowisk. Zupełnie niezwykle okazy pochodzą na przykład ze stosunkowo niedawno odkrytych złóż w okolicach kanionu Noonday w paśmie Black Rangę (Grant County. Spotykane są również plutoniczne skały magmowe zbudowane niemal wyłącznie z mikroklinu. podczas gdy partie środkowe są przezroczyste. Są to kryształy sanidynu osiągające niekiedy całkiem wyjątkowe rozmiary od 30 do 60 cm długości. Po oszlifowaniu wykazuje ona niezwykle piękny połysk w postaci niebieskawej poświaty w najrozmaitszych odcieniach. które noszą nazwę mikroklinitów.jako kamienie ozdobne. gdzie spotykane są skalenie. stanowić mogą one ozdobę każdej kolekcji. Wysoko ceniona jest również mleczna odmiana adularu. Kryształy mikroklinu są często zbliźniaczone wielokrotnie według prawa albitowego lub peryklinowego. zwane valencjanitami. Obecnie największym uznaniem i popularnością cieszą się adulary pochodzące ze Sri Lanki. zwana kamieniem księżycowym. Nowy Meksyk). Miaas na Uralu oraz Magnet Cove w stanie Arkansas (USA). chociaż nieco mniejsze okazy pochodzą z Arizony (okolice Ray. białe adulary. które wykazują charakterystyczną dla kamieni księżycowych grę barw. Atrakcyjne kamienie księżycowe o jubilerskiej wartości występują również w wielu rejonach Stanów Zjednoczonych AP. Chociaż nie poddaje się ich obróbce szlifierskiej. pochodzą z kopalń Silver City (Owhyee County. Podobne. chociaż barwy nie wykazują tak wielkiej żywości. Podobieństwo to wynika przede wszystkim z niemal identycznych warunków krystalizacji obu tych skaleni potasowych. Nadaje się im zwykle wielościenny szlif fasetkowy. Duże kryształy w monzonitach kwarcowych występują na obszarze Burro Mountains w rejonie Grant County. Delikatna gra barw ujawniająca się na oszlifowanych okazach adularów przypomina czasami szlachetne opale. z Finlandii. Kryształy mikroklinu są przeważnie duże i doskonale wykształcone w postaci spłaszczonych słupów przypominających wyglądem ortoklaz. Wspaniale wykształcone bliźniaki karlsbadzkie znane są z monzonitów porfirowych występujących w rejonie rzeki Red (Taos County). 220 Mikroklin przypomina bardzo ortoklaz.pochylony. Mikroklin występuje najczęściej w granitach i pegmatytach. Spotykane są one m.in. Pikes Peak w Kolorado). bowiem zielony kamień znajdowany w dolinie Amazonki jest w istocie nefrytem. Luna i Otero. Zewnętrzna ich część jest najczęściej mlecznobiała. z granitów i pegmatytów na obszarze Dolnego Śląska. gdzie występują w dużych ilościach na przełęczy o wymownej nazwie Crystal Pass. to jednak sposób ich wykształcenia nie jest już tak doskonały jak w poprzednio wymienionych złożach. Księżycowe kamienie tworzą również kryształy sanidynu. Zielononiebieska odmiana nosi nazwę amazonit (kamień amazoński). w liparytach na obszarze Ragged Moun-tain (Gunnison County) w stanie Kolorado. co w rzeczywistości jest swego rodzaju pomyłką. a nie mikroklinem. Najpiękniejsze i najwyżej cenione odmiany niebieskozielonego amazonitu pochodzą z Madagaskaru i Stanów Zjednoczonych (Amelia w stanie Wirginia. Mimo że osiągają także duże rozmiary. Adularowe kamienie księżycowe otrzymują soczewkowaty szlif kaboszonowy. Najważniejsze wystąpienia z mineralogicznego punktu widzenia znane są m. z pegmatytowych druz w rejonie Iveland w Norwegii. ponieważ kąt między płaszczyznami łupliwości jest nieco odchylony od kąta prostego. Pinal County). Najlepsze okazy pochodzą z wielkiego masywu pegmatytowego w pobliżu Crystal Peak na północ od jeziora George (Teller . Mikroklin nazwę swoją wywodzi z greckiego mikros . które niekiedy osiągają 2 cm długości. typowego dla skaleni jednoskośnych. Amazonit znajdowany jest tam najczęściej w pegmatytach i czerwonych granitach. i klinos .

Oligoklaz występuje na ogół w postaci gruboziarnistej lub zbitej. Osiągają one wprawdzie długość 9 cm. Fersman. Jest . gdzie spotykane są one zarówno w postaci gruboziarnistych skupień. sjenitach i trachitach. zdobią do dziś komnaty Ermitażu w St. głównie przez Kozaków. Gruboziarniste pegmatyty napisowe w Górach Ilmeńskich złożone z niebieskozielonego amazonitu 221 i kwarcu dymnego zaczynają krystalizować w temperaturze około 800°C. Wypełnione są one z reguły w środku kwarcem. zbliźniaczone według charakterystycznego dla niektórych plagioklazów prawa peryklinowego. a kryształy kwarcu osiągają coraz to większe rozmiary. Nigdy nie występuje w czystej postaci glinokrzemianu sodu. nazywane są peryklinami. jak to określa teoretyczny wzór chemiczny. Wydłużone kryształy. Ważniejsze wystąpienia znane są m. często zbliźniaczone. Bobruvka koło Velke Mezifići.in. Powolne stygnięcie stopionej masy skalnej stwarza nadzwyczaj sprzyjające warunki wzrostu ogromnych kryształów skaleni.County. Wykorzystywana jest jako kamień ozdobny głównie w postaci szlifu kaboszonowego. Jeden z nieczynnych już obecnie kamieniołomów amazonitu jest objęty ochroną jako rezerwat przyrody. Kolorado). z Schmirn w austriackim Tyrolu. Tintagel w Kornwalii. blaty stołów. ale zawsze zawiera domieszki wapnia. kiedy z roztworu wydziela się ciemny kwarc. W samym centrum odkrywki pozostawiono gigantyczny kryształ amazonitu z pismowymi przerostami kwarcu. Albit występuje zawsze jako minerał skałotwórczy w pegmatytach. Regularne. z których wykonywano m. Albit wywodzi nazwę z łacińskiego albus (biały). Albit tworzy niewielkie kryształy o pokroju tabliczkowatym lub słupkowym. Wystąpienia doskonale wykształconych kryształów mikroklinu spotyka się w Tawara na wyspie Honsiu (Japonia).in. Spotykane tutaj kryształy są zielone lub mają ciemny odcień niebieskozielony (najwyżej ceniony). Kryształy mikroklinu bez kwarcowego rdzenia dochodzą maksymalnie do 12 cm długości. maleńkie znaki granitu napisowego zaczynają się formować w temperaturze około 575°C. Amazonity z Gór Ilmeńskich wydobywane były wraz z innymi kamieniami szlachetnymi oraz miką już od XVIII wieku. Wielkie okazy amazonitu. Mają one postać zbitą i są podobne do amazonitów brazylijskich. Inne atrakcyjne okazy amazonitu pochodzą ze znanych złóż kanadyjskich w Renfrew County (Ontario). Nawiązuje ona do nieco mniej wyraźnie zaznaczonej łupliwości tego minerału. Oligoklaz nazwę swoją wywodzi z greckiego oligos (niewiele) i klasios (przełam). Piękna odmiana albitu wykazująca iryzację (migotliwość) 222 znana jest pod nazwą perysteryt i występuje w Kanadzie i stanie Wirginia (Bedford County). Jest najbardziej rozpowszechnionym trójskośnym skaleniem (plagioklazem). występujące w zwartej masie skalnej. ale są białe i nieprzezroczyste. niektórych granitach. ze Strzegomia na Dolnym Śląsku. Niekiedy tworzą przerosty z białym albitem w postaci gwiaździstych skupień niewielkich kryształów (znane pod nazwą clevelandyt). W miarę obniżania się temperatury pojawiają się mniej regularne wzory "pismowe". jak i pięknie wykształconych kryształów. silnie połyskujących kryształów kwarcu dymnego. którzy musieli staczać ciągłe potyczki z miejscowymi Baszkirami i Kazachami. Dużą popularnością cieszą się również druzy kryształów skaleni i ciemnobrązowych. Jasnobrązowe kryształy mikroklinu spotykane często wśród pustek skalnych w pegmatytach osiągają niekiedy 40 cm długości. Piękne okazy amazonitu o wysokiej jakości występują również w wielu innych złożach na obszarze stanu Virginia. Petersburgu. Formy krystaliczne spotykane są głównie w szczelinach skalnych. Z kopalni Rutherford i Morefield koło Amelia znane są kryształy mikroklinu o długości 45 cm. Rzadko spotykane kryształy mają pokrój słupkowaty. Szczegółowe badania mineralogiczne i geochemiczne wystąpień skaleni w masywach pegmatytowych Gór Ilmeńskich przeprowadził znany rosyjski mineralog AJ. Bogate złoża amazonitu występują w Górach Ilmeńskich na Uralu (Miass).

Szczególnie wysoko cenione były labradory ukazujące odcienie żółte. Wspomniane już złoża labradoru na wschodnim wybrzeżu półwyspu Labrador należą wciąż do największych i najważniejszych. Odcienie jaśniejsze. chociaż jest mniej . Występowały one w dość dużej ilości i miały raczej zwykłą szarą barwę. którego znaczenie gemmologiczne przewyższa niekiedy złoża kanadyjskie. 223 wywołane są odbiciem i interferencją promieni świetlnych na granicy drobniutkich zrostów bliźniaczych labradoru. sjenitach. Wkrótce rozległe złoża tego kamienia o połyskliwych i zmiennych barwach odkryto na Ukrainie w pobliżu Kijowa. Monte Somma (Wezuwiusz) i na Uralu (Rosja). Przezroczysta odmiana labradoru. Charakterystyczna dla labradorów gra barw w ciemnych odcieniach spowodowana jest interferencją światła odbitego od mikroskopijnych wrostków różnych minerałów ciemnych rozmieszczonych wzdłuż płaszczyzn łupliwości. Rzadkie raczej . zielone i złote. porfirach. Labrador spotykany jest także w niektórych łupkach krystalicznych. przeważnie dość drogich przedmiotów ozdobnych. Z najbardziej atrakcyjnie zabarwionych kawałków o szczególnie intensywnej migotliwości wyrabiano drobne przedmioty ozdobne.in. Labrador występuje również często jako główny minerał niektórych skał magmowych ubogich w krzemionkę. ale występuje również w gnejsach i serpentynitach. czysto niebieskie kamienie z zielonkawym odcieniem znane są również pod nazwą "bawole oko". Skały labradorytowe są cenionym materiałem dekoracyjnym wykorzystywanym w budownictwie. Labrador jest dziś bez wątpienia najszerzej wykorzystywanym kamieniem ozdobnym wykazującym grę barw. zwana niekiedy spektrolitem. diory ty. gabra. Labrador najczęściej ma postać skupień zbitych lub ziarnistych. diorytach. nadając mu zazwyczaj szlif płaski lub wypukły. Przeszło dwieście lat temu misjonarz zwany ojcem Adolfem odkrył na wschodnim wybrzeżu półwyspu Labrador dziwnie wyglądające kamienie. Główne nagromadzenia złożowe znajdują się w Tvedestrand w Norwegii. Natrafiono na nie m. jest końcowym ogniwem izomorficznego szeregu skaleni sodowowapniowych (plagioklazów). W żadnych innych złożach nie spotykano labradorów o tak doskonałej zmienności barw widocznej przy najmniejszym nawet poruszeniu kamienia. do zdobienia pomników itp. w andezytach koło Rosia Montana w Rumunii oraz w popiołach i lufach wulkanicznych na zboczach Etny na Sycylii. bardzo często zbliźniaczonych. wydobywana jest również na Madagaskarze. Wielkie bloki labradorytu pochodzące z Ukrainy zaczęto obrabiać już w 1781 r. a tylko wyjątkowo tworzy maleńkie tabliczkowate kryształy. Występuje najczęściej w postaci skupień kryształów o pokroju słupkowym lub tabliczkowym.stosunkowo dobrze rozpowszechniony w granitach. którą można znacznie wzmocnić przez odpowiednią obróbkę. Stosowany jest najczęściej do wyrobu najrozmaitszych. które wykazują wyraźną migotliwość. diabazy itp. Dobrze znanym rejonem eksploatacji jest również złoże Ojamo w Finlandii. Jako kamienie ozdobne wykorzystywane są szarobrązowawe oligoklazy pochodzące z Norwegii. w słynnych warsztatach szlifierskich w Petrodworcu koło St. bazalty. jak np. zwłaszcza niebieskie. Są to zazwyczaj drobniutkie blaszki lub igiełki ilmenitu. którzy po pewnym czasie zidentyfikowali ten niezwykły minerał jako trójskośny skaleń sodowo-potasowy (plagioklaz) i od miejsca odkrycia nadali mu nazwę labrador lub labradoryt [termin ten stosowany jest obecnie dla określenia skały zbudowanej głównie z minerału labradoru]. a niektóre kamienie przeznaczano na cele jubilerskie. których występowanie potwierdzają również badania mikroskopowe. Skaleń wapniowy . ale przy obracaniu zmieniały zabarwienie i zaczynały się mienić głębokimi niebieskimi i zielonymi odcieniami. Anortyt. trachitach i andezytach.anortyt. Petersburga. magnetytu i hematytu rozpoznawalne w obrazie mikroskopowym. Odkrycie to wzbudziło wyjątkowe zainteresowanie wśród przyrodników. Niekiedy jest niemal wyłącznym składnikiem skał magmowych nazywanych labradorytami [labradorytytami lub labradytami].

G. Tworzy również monomineralne skały złożone wyłącznie z jasno zabarwionych sodalitów. Woliborz). zwykle białą lub szarą. przez brytyjskiego mineraloga T. francuskiego mineraloga i twórcy naukowej krystalografii. szary. Tw. Popularnością cieszą się jedynie ciemne odmiany. leucyt spotykany jest m. Występują one w większych nagromadzeniach m. R. bazaltach. biały.in.5. Główne złoża sodalitu znajdują się w Ditrau (Rumunia). Leucyt spotykany jest głównie w młodych skałach wulkanicznych. Duże ich ilości stwierdzone zostały w intruzjach skał anortozytowo-norytowych występujących w podłożu krystalicznym północno-wschodniej Polski]. Szczegółowa analiza chemiczna pozwoliła na stwierdzenie.5-6. 2. G. zamiast chloru zawiera on siarkę i domieszki wapnia oraz charakteryzuje się wyższym stopniem twardości i większym ciężarem właściwym. na Grenlandii oraz w USA. zielonkawoszary. Sodality wykorzystywane są również obecnie jako kamienie ozdobne. Niekiedy bywa ważnym minerałem skałotwórczym. że leucyt jest całkowicie innym minerałem. ze skał gabrowych na Dolnym 224 Śląsku (Nowa Ruda. 5. Kryształy leucytu tworzą dobrze wykształcone osobniki z wyraźnie rozwiniętymi 24 ścianami. na Uralu. 2. 5. którym nadaje się zazwyczaj szlify kaboszonowe wypukłe lub płaskie. bezbarwna Leucyt był znany przyrodnikom już w drugiej połowie XVIII wieku. Regularny lub tetragonalny. Mikroskopijne skupienia sodalitu spotykane są w różnych skałach wulkanicznych. w okolicach San Paulo w Brazylii i Magnet Cove w stanie Arkansas (USA). trachitach. 225 Regularny. w seriach wulkanitów Wezuwiusza (Monte Somma) oraz Monti Albani koło Rzymu. bezbarwny. Dlatego początkowo uznano leucyt za specjalną odmianę granatu. Znacznie rzadziej tworzy kryształy o wyraźnej łupliwości. Wymagania te spełniają przede wszystkim sodality pochodzące z Kanady. połysk szklisty. W rzeczywistości są to jedynie pseudomorfozy tetragonalnego leucytu po odmianie regularnej. Serra de Monchique (Portugalia). na świeżym przełamie tłusty. R. który.in. .5 g/cm3. [W Polsce wystąpienia kryształów labradoru i anortytu znane są m. jak sądzono dawniej. Thomsona. a także niekiedy z Uralu i Stanów Zjednoczonych. Wśród najbardziej znanych skaleniowców wymienić należy haiiyn.4 g/cm3. Antylach. Sodalit spotykany jest najczęściej w postaci skupień zbitych lub ziarnistych. Boliwii (Cerro Sapo). niebieskobiała Sodalit został znaleziony wśród ruin starożytnego miasta boliwijskiego Tiahuanaca. np. zajmując często miejsce skaleni [stąd zaliczany jest czasami do grupy minerałów określanych ogólnym mianem skalenoidów lub skaleniowców. na Uralu (Miaas). które mogą zachować trwałość w normalnych temperaturach. często zbliźniaczone. w Rieden (Niemcy). fonolitach. Poza Wezuwiuszem. nazywane sodalitytami]. Zewnętrznie różniły się jedynie barwą. Tw. zwykle szarobiały. w Kanadzie (Ontario). tworzy często monomineralne skały zwane anortozytami. Jako minerał został jednak opisany dopiero w 1811 r. Niedługo potem udowodniono. które przypominają lazuryty intensywnością zabarwienia i odcieniem. co wskazuje. Występuje w skałach magmowych ubogich w krzemionkę.rozpowszechniony niż inne plagioklazy. nazwany tak na cześć Rene Justa Haiiya. że był on w tym rejonie dość rozpowszechnionym kamieniem ozdobnym. w rejonie jeziora La-acher w Niemczech.in. połysk szklisty. zwykle niebieski lub intensywnie niebieski. w rejonie Wezuwiusza. która utraciła pierwotne zabarwienie na skutek oddziaływania gazów wulkanicznych lub też pod bezpośrednim wpływem "wulkanicznego ognia". W odróżnieniu od sodalitu. że był to pierwszy poznany wówczas minerał zawierający dużą ilość potasu. miał występować tylko w roślinach. przede wszystkim w sjenitach i nefelinach. Uwagę ich przyciągały dobrze wykształcone kryształy leucytu spotykane w pokrywach lawowych Wezuwiusza i przypominające swoim kształtem granaty. Sodalit występuje często razem z lazurytem i wieloma pokrewnymi glinokrzemianami.

Rombowy. Lazuryt występuje najczęściej w postaci zbitej lub ziarnistej. Przypuszcza się. czerwonawy. że często mylono miejsca jego występowania z miejscami sprzedaży. Pierwszy wiarygodny opis lazurytu odnaleźć można w dziełach Marco Polo (ok. bezbarwny. Lazuryt jest niezwykle popularnym kamieniem ozdobnym. Mimo że wspomniane złoża eksploatowano nieprzerwanie od czasów starożytnych. G. stosowanym często do wyrobu pierścieni. Ten syn weneckiego kupca podróżował wraz z ojcem i stryjem przez całą zachodnią i środkową Azję docierając aż do Chin. oprócz Afganistanu i Chile. 2. Bardzo zasobne są również złoża w Andach chilijskich. Wprawdzie o lapis-lazuli wspomina się w wielu źródłach starożytnych. ale określenie "lapis-lazuli" stosowane jest z reguły do odmian zbitych. Tw.4 g/cm3. zawierają bowiem znaczne przerosty wapienne. pasiastego dolomitu. Wstąpił tam na służbę wielkiego chana mongolskiego. bezbarwna Natrolit został rozpoznany po raz pierwszy w 1824 r. Wystąpienia lazurytu stwierdzono również w kanionie San Antonio w Kalifornii.2-2. R. Wtedy właśnie zapoznał się ze słynnymi złożami lazurytu w Badachszan w rejonie górnego biegu rzeki Oxus (dzisiejsza Amu-Daria) w Afganistanie. kiedy po raz pierwszy został zastosowany jako kamień ozdobny. Prawdopodobnie z tego złoża korzystali nawet starożytni Egipcjanie. gdzie przebywał przez siedemnaście lat (1275-1291). który wysyłał go z ważnymi misjami państwowymi. niebieska Lazuryt lub lapis-lazuli wywodzi swą nazwę z arabskiego azul (niebieski) i łacińskiego lapis (kamień). że w czasach starożytnych brano lazuryt za odmianę szafiru. żółtawy. w znanym złożu Mariańska Hora koło Usti nad Łabą w Czechach. zwykle niebieskofioletowy. ale nie są one zbyt wysokiej jakości. 5-5. Tw. 1254-1324). jeszcze i dziś znaleźć tam można wśród marmurów piękne okazy lazurytu w postaci nieregularnych skupień i soczewkowatych przewarstwień.9 g/cm3. Marco Polo przemierzył wówczas wiele krajów zupełnie nie znanych Europejczykom. później cesarza Chin Kubilaja. połysk szklisty. którzy z lazurytu rzeźbili swoje słynne amulety przedstawiające skarabeusze. a zwłaszcza Chińczycy. a w szczególności w dolinie rzeki Sljudanka spływającej ze zboczy wschodniego Sajanu. R. Są one jednak nieco jaśniejsze.5. znajdują się nad południowymi 227 brzegami jeziora Bajkał. Delikatne igiełkowate kryształy osiągają zazwyczaj długość . 5. ale wydaje się. fioletowy. brosz i naszyjników. Ciemne odmiany lazurytu stwierdzono również w stanie Kolorado (Sawatch Mountains). Mieszkańcy Dalekiego Wschodu. że był zawsze wysoko cenionym kamieniem dekoracyjnym. w drobnowłóknistych skupieniach -jedwabisty. Macierzystymi skałami lazurytu są metasomatycznie przeobrażone kompleksy węglanowe. G. jasnych piroksenów i amfiboli. Na pewno jednak najstarsze eksploatowane złoża znajdowały się w Azji i w Chile. gdzie spotykane są ogromne bloki lazurytu dochodzące do 60 kg. Lazuryty spotykane wśród skał wulkanicznych i tufów w rejonie Wezuwiusza (Monte Somma) oraz Gór Albańskich koło Rzymu nie mają obecnie praktycznego znaczenia. Jest to przeważnie mieszanina białego. połysk szklisty. Trudno więc ustalić. W tym przypadku mamy do czynienia nie z minerałem w ścisłym słowa tego znaczeniu. Sproszkowany lazuryt wykorzystywany był dawniej do wytwarzania naturalnej farby mineralnej (ultramaryna). lazurytu i ziaren pirytu. Na podobne trudności natrafiają również próby ustalenia lokalizacji pierwszych znanych złóż lazurytu. ale ze skałą. minerałów szeregu sodalitu (skalenoidów). Główne rejony występowania lazurytu. wykorzystywali lazuryt z tych samych złóż do wykonywania najrozmaitszych przedmiotów artystycznych. gdzie występują odmiany lazurytu bardzo przypominające wspaniałe lazuryty z Afganistanu. Nie ulega natomiast wątpliwości. 2. biały. Tworzy wydłużone kryształy o pokroju słupkowym lub cieniutkich igiełek zgrupowanych w promieniste wiązki.226 Regularny.38-2. niebieskozielony. której poszczególne składniki rozróżnić można łatwo pod mikroskopem.

Ważniejsze wystąpienia natrolitu znajdują się w fonolitach Mariańskiej Hory w Czechach. Zewnętrzny wygląd skolecytu jest niemal identyczny jak czystego. Występują one z reguły wraz z innymi minerałami grupy zeolitów. W postaci zbitej występuje rzadko. bezbarwna Skolecyt jest obok czystego kalcytu wykazującego dwójłomność światła największą ciekawostką mineralogiczną Islandii. Należy także do grupy zeolitów. lśniącym połyskiem. Tw. Największe kryształy mezolitu o pokroju igiełek dochodzących do 15 cm długości spotykane są w Teigarhorn na Islandii. G. ponieważ po podgrzaniu w płomieniu dmuchawki jego kryształy wykrzywiają się. a przede . Jednoskośny . 2. Wyspy Owcze. pseudotetragonalnej). charakterystycznych dla próżni skalnych w bazaltach i fonolitach. w Owernii (Francja). Jego główne wystąpienia są w zasadzie takie same jak natrolitu: Wyżyna Środkowoczeska. wyspa Skye u wybrzeży Szkocji.2-2.pseudorombowy. które służą. bezbarwny. igiełkowatych kryształów. gdzie tworzą druzy i skupienia kuliste. 5. na Islandii.228 3-4 cm. które tworzą skupienia włókniste lub niekiedy ziemiste. połysk szklisty. w Nowej Szkocji (Kanada). często wraz ze skałą macierzystą. Mezolit nie ma jak dotychczas praktycznego zastosowania. Kryształy natro-litu spotykane są w szczelinach i pustkach skalnych. R.4 g/cm3. biała Mezolit został opisany jako odrębny minerał przez niemieckich mineralogów Fuchsa i Gehlena w 1816 r. co sprawia mylne wrażenie symetrii tetragonalnej (tzw. ponieważ stanowi on ogniwo pośrednie pomiędzy natrolitem i skolecytem. perłowy na płaszczyznach łupliwości. Są zwykle przezroczyste lub przeświecające.środek. Podobnie jak inne zeolity występuje w szczelinach i pustkach skał wzbogaconych w wapń i glin. R. Należy do najbardziej rozpowszechnionych minerałów z grupy zeolitów. w okolicy Eisenach w Niemczech. które wraz z utratą wody zmieniają swój kształt. na Islandii oraz w Wirtembergii (Niemcy). Mezolit jest dość rozpowszechniony. 2. Nowa Szkocja (Kanada). biały lub bezbarwny. gdzie tworzą potężne. Jest w istocie mieszaniną obu tych minerałów w przybliżonej proporcji 1:2. którzy cenią sobie szczególnie okazy pochodzące z klasycznych złóż w Czechach i na Islandii. Tw. Najbardziej 230 zdumiewające są jednak wystąpienia mezolitów w stanie Oregon. Natrolit jest rozpowszechniony jako minerał wtórny w pustkach skalnych skał wulkanicznych. szary. białego natrojitu.in. połysk szklisty. Jest to cecha typowa dla wszystkich zeolitów. zbite skupienia z doskonale widocznym. igiełkowatych kryształów.5. ale czasami są krótsze i grubsze. najczęściej razem z natrolitem w pustkach skał bazaltowych oraz innych wylewnych skał wulkanicznych młodego wieku. a uchodząca para wodna wydziela charakterystyczny zapach (zjawisko typowe dla minerałów z grupy zeolitów). prawdopodobnie bardziej niż czysty natrolit. Jego nazwa pochodzi z greckiego meson . Jako kamienie ozdobne używane są tylko odmiany zbite spotykane m. 5-5. Spotykany jako minerał wtórny.pseudorombowy. zakończone niską piramidą. Nazwa minerału wywodzi się z greckiego skoliaxo (krzywić się). W płomieniu świecy ulegają stopieniu. Mezolit występuje w postaci delikatnych. Pfalsterkaute koło Eise-nach w Turyngii. biały. Poprzeczny przekrój bywa niemal kwadratowy. Antrim w Irlandii Północnej. Jest przedmiotem usilnych zabiegów kolekcjonerów. 229 Jednoskośny . głównie bazaltów i fonolitów. G. do wyrobu drobnych przedmiotów dekoracyjnych. w agregatach zbliżony do jedwabistego. Najpiękniejsze okazy pochodzą ze stanowisk New Jersey w Stanach Zjednoczonych i mają postać skupień niezwykle cienkich. i lithos kamień.29 g/cm3.

Główne wystąpienia: Kilpatrick w Szkocji. Thomsona.5. szary.3-2. Obecnie najlepsze okazy thomsonitu pochodzą ze stanu New Jersey (USA). 3. G. Thomsonit wykorzystywany jest niekiedy jako kamień ozdobny. rzadziej w żyłach pegmatytowych. Tw. . Spotykany również w formie nerkowatych ziarnistych agregatów. Kilpatrick w pobliżu Dumbarton w Szkocji. żółtawy. 5-5.1-2. na Islandii oraz w rejonie Poona w Indiach. Gianfs Causeway w Irlandii Północnej. 2. w melafirach i amfibolitach. Kozakov w Czechach. Desmin nie znalazł dotychczas żadnego praktycznego zastosowania. Formy przerostów pojedynczych kryształów imitują symetrie rombową. R. żółtych i zielonych. z Table Rock w rejonie Golden (Kolorado. niekiedy ceglastoczerwony.J. który nadał mu nazwę od nazwiska swojego przyjaciela T. Brooka. promieniste skupienia włókniste występują w Nowej Szkocji (Kanada). białawy. Wiele wspaniałych okazów skolecytu znaleziono w górach Bhor-Ghat na wschód od Bombaju. Stilbit (desmin) jest minerałem wtórnym krystalizującym z roztworów hydrotermalnych i występuje z reguły w szczelinach skalnych. sjenity. Spotykany najczęściej w bazaltach i skałach pokrewnych. obrabiany w postaci soczewkowatych szlifów kaboszonowych. wiązka. Thomsonit znajdowany jest najczęściej w próżniach fonolitów i bazaltów. 232 Jednoskośny.4 g/cm3. Do tych celów używane są przede wszystkim thomsonity pochodzące ze stanowiska Good Harbor Bay nad jeziorem Michigan. Vinaficka Hora koło Kladna w Czechach. USA). połysk szklisty. które przypominają kształtem desmin. Najdoskonalsze jednak okazy znaleziono w okolicy Teigarhorn w pobliżu Berufjórdhur na wschodnich wybrzeżach Islandii. bezbarwny. Znacznie rzadziej kryształy skolecytu spotykane są w szczelinach innych skał. Skolecyt występuje tu w postaci zadziwiająco pięknych skupień kryształów ukrytych w licznych kawernach i szczelinach pokryw lawowych rozprzestrzenionych na całej powierzchni wyspy. labradoryty i łupki krystaliczne. Mają one charakterystyczny wygląd spowodowany promienistym rozłożeniem koncentrycznych warstewek thomsonitu. występujące zazwyczaj w postaci skupień włóknistych i promienistych. a przede wszystkim z pokryw lawowych na wyżynie Dekan w Indiach.5-4. połysk szklisty. w rejonie Strzelina i Strzegomia na Dolnym Śląsku. R.in. które zdobią dziś najważniejsze kolekcje muzealne. Tw. szarawy.2 g/cm3. żółtawy. Stąd pochodzą piękne eksponaty. zielonkawy. biały. Główne wystąpienia znane są m. Główne wystąpienia znane są m. a ich kryształy osiągają czasami ponad 3 cm długości. 231 Rombowy. z okolic Eisenach w Niemczech. czerwonawy. zazwyczaj bezbarwny. G. Tabliczkowate kryształy desminu są z reguły zbliźniaczone. Spotkać je można najczęściej nad brzegami jeziora w postaci otoczaków. takich jak granity. które występują w postaci kulistych wypełnień pustek skalnych. Ładne. na Wyspach Owczych.snop.wszystkim wśród bazaltów i fonolitów. porfiry. ale niektóre jego kryształy wyróżniają się niezwykłą pięknością. Powszechnie stosowana nazwa "desmin" pochodzi z greckiego desme . Obecnie nazwa ta używana jest jedynie w kręgu brytyjskim i niemieckim. Tworzy na ogół kryształy słupkowe lub tabliczkowe. i nawiązuje do charakterystycznego wyglądu skupień kryształów tego minerału zgrupowanych w wiązki przypominające snopy. bezbarwna Thomsonit [tomsonit] został zidentyfikowany jako oddzielny przedstawiciel grupy zeolitów przez brytyjskiego krystalografa i mineraloga H. na płaszczyznach łupliwości perłowy. tworzących kuliste struktury w pustkach skalnych. Jego nazwa wywodzi się z greckiego stilbe (połysk) i stosowana była początkowo do wszystkich zeolitów charakteryzujących się blaszkowatym pokrojem kryształów i silnym połyskiem.in. na płaszczyznach łupliwości perłowy. w rejonie Jeziora Górnego (USA). dolina Fassa we Włoszech. czerwonawy. bezbarwna Stilbit (desmin) jest kolejnym minerałem z grupy zeolitów. Niekiedy określany bywa także mianem "comptonit" [komptonit]. 2. Są to biało zabarwione gwiaździste skupienia o średnicy do 5 cm. które tworzą naprzemianległe pasemka o barwach mlecznobiałych.

Został odkryty w 1825 r. Australii. naturalne węglowodory oraz żywice kopalne. Tw. G. Podobne do phillipsytu bliźniaki krzyżowe tworzy inny minerał z grupy zeolitów . Oprócz wymienionych już wystąpień chabazyt spotykany jest m. połysk szklisty. Do grupy tej włączano niegdyś także wszystkie typy węgli i ropy naftowej. głównie w bazaltach i fonolitach. najczęściej w bazaltach i melafirach. Kanadzie.5. Ca(AlSi2O6)2. a także przez J.Odnosi się to szczególnie do okazów pochodzących z pokryw lawowych płaskowyżu Dekanu (Poona). Występuje tylko w postaci maleńkich kryształów. Phillipsa (1773-1828). Spotykany jest zazwyczaj w skałach tego samego typu jak wcześniej opisany Stilbit. Zippa. Chabazyt znajdowany jest razem z innymi zeolitami oraz kalcytem i aragonitem. snopkowatych skupień. podobnie jak inne zeolity. połysk szklisty. żółtawy.in.8 • 6H2O). R.in.A. od którego różni się jedynie zawartością wody (CaAl2Si7O.1 g/cm3.M.laumontyt. [W Polsce phillipsyt spotykany jest w skałach bazaltowych na obszarze Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego (m. biały. występuje w pustkach skał magmowych.4H2O. ale jego zbliźniaczone osobniki imitują symetrię regularną. 235 Rozdział 9 ZWIĄZKI ORGANICZNE Do mineralnych substancji organicznych zalicza się zwykle sole kwasów organicznych. R.pseudoregularny. uznawanych za najpiękniejsze w świecie. Romboedryczne kryształy chabazytu są często zbliźniaczone i tworzą osobniki o soczewkowatym kształcie. bezbarwna Chabazyt został opisany w 1788 r. Anny)].in. Chile.X. 234 Trygonalny .W. Góra Św. czerwony. którym to słowem określano w starożytnych poematach piękne i tajemnicze minerały. Zaliczany jest do najbardziej rozpowszechnionych zeolitów.W. Nazwa "heulandyt" wywołuje niekiedy nieporozumienie. Nowej Zelandii oraz w Polsce na Dolnym Śląsku. 233 Jednoskośny. 2. Główne jego nagromadzenia znane są m. Capo di Bove koło Rzymu. Jego nazwę wprowadził w 1818 r. bezbarwna Phillipsyt [filipsyt] należy także do grupy zeolitów. G. Kryształy tego minerału o długości dochodzącej do 2.5. w Islandii. Goethego. przede wszystkim w masywie Strzegomia. W odróżnieniu od stilbitu heulandyt tworzy kryształy o pokroju tabliczkowatym. i tworzy skupienia kuliste i promieniste.harmotom. gdyż we wcześniejszych pracach minerał ten określany był jako "Stilbit". białych kryształów lub ziarnistych skupień. z Stempel koło Marburga (Niemcy). Ba(Al2Si6O|6) • 6H2O. które występują w postaci dużych białoszarych lub czerwonawych kryształów i charakterystycznych. . z reguły zbliźniaczonych krzyżowo. Inny minerał z grupy zeolitów . bezbarwny.2 g/cm3. w okolicach Ćeskiej Lipy w Czechach oraz w rejonie Richmond w stanie Victoria (Australia). uwodniony krzemian baru i glinu. i nazwany na cześć brytyjskiego geologa i mineraloga J. 4. tak zwane phakolity. 2. niemiecki mineralog F. Wywodzi się ona z greckiego chabaz. Breithaupt. Phillipsyt krystalizuje w układzie jednoskośnym. białawy. Phillipsyt.5 cm znalezione zostały w okolicach Repćic w pobliżu Litomeric (Czechy) przez praskiego mineraloga F. występujące w postaci blaszkowatych lub promienistych skupień.heulandyt. Tw.ios. Podobieństwo do stilbitu wykazuje inny minerał . obecnie traktowane jako skały i rozpatrywane odrębnie [kopalne paliwa stałe i płynne]. na podstawie próbki ze złóż w Oberstein w Nadrenii. 4. występuje w postaci kruchych.

Kryształy whewellitu powstawały wszędzie tam. Freiberg). Doskonale wykształcone. W miarę upływu czasu pojawiały się informacje o kolejnych wystąpieniach whewellitu w rejonie Kladna.H. 237 Whewellit krystalizuje najczęściej w postaci wielościennych słupów lub płytek przybierających najrozmaitsze formy krystaliczne. 2. Z drugiej strony. Często również pojawiają się inkrustacje. Później znajdowano whewellit w okolicach Freital-Burgk i Freibergu w Saksonii w kopalniach węgla znajdujących się w Górach Kruszcowych. apatyt. aragonit. którym towarzyszą zwykle ankeryt. Tw. lecz w otaczających skałach lub w konkrecjach ilastych syderytów. którzy brali go za kwarc (kryształ górski). Często spotykane są bliźniaki o kształcie sercowatym lub przypominające skrzydła motyla. potwierdzające spostrzeżenia. kalcyt lub baryt.Zwickau. Spośród tych wszystkich minerałów whewellit występuje w najmniejszej ilości i powstaje na samym końcu. Jeszcze rzadziej spotykany jest w żyłach kruszcowych (Freiberg). 2. Jednoskośny. bezbarwny. Kryształy z okolic Kladna są najwspanialej wykształconymi okazami tego szczególnego minerału. piryt itp. whewellit znajdowany jest nawet w żyłach kruszcowych. rzadziej białawy lub szary. w Alzacji (Uberis) oraz w rejonie Mostu (Czechy). Wszystkie te związki wiążą się ściśle z biosferą. Powstaje on prawdopodobnie na skutek wytrącania się z roztworów szczawianów wapnia. Główne wystąpienia whewellitu znane są z Kladna i Cavnic w Rumunii. ale jego pochodzenie i skład chemiczny poznano już dawno. że do grupy minerałów organicznych należą wyłącznie sole kwasów organicznych. Brooka. że np. . Na przykład ozokeryt uważany bywa przez niektórych mineralogów za minerał organiczny [przez innych natomiast traktowany jest jako substancja genetycznie związana z ropą naftową]. połysk perłowy. przez brytyjskich badaczy W. na które natrafiono w szczelinach skalnych w kopalni węgla Teodor na północny wschód od Kladna w Czechach. przezroczyste kryształy dochodziły do 4 cm długości i tworzyły skupienia przekraczające 10 cm. R.5. że największe kryształy spotykane są zawsze w szczelinach skalnych. Millera i J. Kryształy tworzą zazwyczaj skupienia blaszkowate lub gwiaździste. Od bardzo podobnego barytu odróżnić można whewellit dzięki doskonałej łupliwości ujawniającej się w kilku kierunkach. Jest rzeczą znamienną. Wystąpienia kryształów whewellitu stwierdzono również w Saksonii (Burgk koło Drezna. gdzie w 1926 r. chociaż warto zauważyć. bezbarwna Whewellit rzadko występuje w postaci krystalicznej. bardzo często minerały powstające w zasadzie na drodze nieorganicznej (siarka. G. oraz nazwany na cześć brytyjskiego przyrodnika Williama Whewella. wspaniałych kryształów whewellitu.23 g/cm3. Znajdowany był często przez górników w szczelinach skalnych sąsiadujących z pokładami węgla. kalcyt.Systematyka niedokładnie określonych substancji organicznych i dziś sprawia wiele trudności w jednoznacznym zaliczeniu ich do grupy minerałów. Mimo to ogromne zdziwienie specjalistów wzbudziło odkrycie w 1906 r. baryt. ługowanych z substancji roślinnej podczas tworzenia się pokładów węgla. Whewellit jest typowym minerałem towarzyszącym zagłębiom węglowym. znaleziono nawet kryształ o długości 7 cm. chociaż nie był on tak doskonale rozwinięty jak kryształy pochodzące z Kladna. gdzie zaistniały sprzyjające warunki. Opisany został w 1840 r. Rozpowszechniony jest także pogląd. kaolin oraz drobniutkie kryształki niektórych siarczków. że minerał ten związany jest ściśle ze złożami węgla kamiennego. gdzie tworzy się w wyniku wytrącania się szczawianów wapnia pochodzących z materii roślinnej. podczas gdy w pelosyderytach [syderytach ilastych] występują jedynie małe kryształy. nigdy jednak nie został znaleziony bezpośrednio w węglu.) mogą również tworzyć się przy współudziale organizmów żywych. prawdopodobnie na podstawie próbki pochodzącej ze złóż w Siedmiogrodzie.

Bezpostaciowa. że krystaliczne substancje mineralne powstawać mogą nawet podczas rozkładu i przemiany materii roślinnej i zwierzęcej. 238 Mellit jest uwodnioną solą glinową kwasu mellitowego [szesciOKarooKsyioweguj. Spotykany w piaskowcach lub w węglu. Znacznie bogatsze złoża fichtelitu odkryto później na torfowiskach w pobliżu miejscowości Sobeslav w południowych Czechach. tłustym w dotyku i łamliwym. przede wszystkim na sosnowych pniach i gałęziach pochłoniętych niegdyś przez bagniska. krystaliczne naskorupienia. ulegają powolnemu stwardnieniu po odparowaniu wody. połysk tłusty. Fe(C2O4)-• 2H2O. wysoki połysk po oszlifowaniu i wypolerowaniu. bezbarwna Bursztyn był jednym z najwyżej cenionych kamieni ozdobnych już w czasach prehistorycznych i starożytnych. Doppleryt jest mieszaniną wapniowych soli kwasu huminowego. żółtawy. Whewellit jest bez wątpienia najpiękniejszym minerałem organicznym. Tw. żółtoczerwona. w Artern koło Halle w Niemczech oraz w rejonie Tuły (Rosja).03 g/cm3. w łupkach węglowych koło Uznach w pobliżu Zurichu. 1-1. na torfowiskach w okolicach Redwitz w Bawarii (Niemcy). Podobny. Tw. tabliczkowate kryształy. Są one z reguły drobniutkie i bardzo rzadko osiągają 7 mm. tłuste pokrywy na bagnach i torfowiskach.1 g/cm3. R. 2-2. bezbarwny. Występuje tam dość obficie wśród szczątków drewna. G. włóknistych lub ziemistych. rombowy oksammit jest uwodnionym szczawianem amoniaku (NH4-O) • H2O. jest jednoskośnym uwodnionym szczawianem żelaza. połysk tłusty. Dopplera w 1849 r. pseudorombowe kryształy lub występuje w postaci skupień pizolitycznych. znany również pod nazwą oxalit. ponieważ charakteryzuje się miodowożółtym zabarwieniem. Miękki bursztyn zyskiwał szybko wielką popularność z uwagi na urozmaicone barwy oraz piękny. Innym minerałem z grupy szczawianów rodzimych jest humboldtyn. Inne znane wystąpienia fichtelitu znajdują się m. żółta. w okolicach Sulzendeich koło Oldenburga.in. G. rozmaite odmiany barwne. Naszyjniki wykonane z bursztynu znajdowano w wykopaliskach pochodzących z początku drugiego tysiąclecia przed naszą erą (wczesna epoka brązu). niekiedy nawet wydłużone. Znaleziska te świadczą o tym. Tworzy czerwonobrązowe. Jednak proste ozdoby z bursztynu sporządzano już znacznie wcześniej. i nazwany na jego cześć przez austriackiego mineraloga i geologa Wilhelma von Haidingera (1795-1871). Zazwyczaj ma żółtobiałe zabarwienie i znany jest jako składnik złóż guana u wybrzeży Peru.5.in. •l 8H2O. Jego nazwa wywodzi się z rejonu występowania w paśmie górskim Fichtelgebirge w Niemczech. powstające w wyniku utleniania substancji humusowych. nazwany tak na cześć wybitnego niemieckiego geografa. w starszej epoce kamiennej 240 . w rejonie Kolbermoor w południowej Bawarii. Fichtelit jest minerałem delikatnym. przenikając do szczelin osadów organogenicznych lub szczątków drewna.Bogate stanowiska zostały również odkryte na polach naftowych w rejonie Majkopu na Kaukazie. 1. 1. Jego wystąpienia stwierdzono w rejonie Capo dArco na wyspie Elbie. R. Jego nazwa wywodzi się z łacińskiego mel (miód). Często są wyraźnie wydłużone w jednym kierunku. m. o doskonałej łupliwości. geologa i podróżnika Aleksandra von Humboldta (1769-1859). Minerał ten. na torfowiskach Heltegaard w Danii oraz w rejonie Handforth koło Chester (Anglia). Fichtelit tworzy 239 warstewkowane skupienia. Człowiek pierwotny chętnie sięgał po ten kamień ze względu na jego urodę i łatwość obróbki. które. bezbarwna Fichtelit został odkryty w 1837 r. Minerał ten został po raz pierwszy opisany jako substancja koloidalna przez H. Jednoskośny. Tworzy białe lub żółte kryształy o pokroju piramidy i występuje w postaci skupień ziarnistych względnie zbitych. Tworzy wydłużone.

szczególnie w Europie Środkowej i Północnej. fakt zachowania w wielu językach europejskich odrębnych nazw używanych dla określenia bursztynu. [Nowsze badania wskazują. żółtego połysku bursztynu ujawniającego się wyraziście po oszlifowaniu kamienia.(paleolicie). ale również cieszył się dużym zainteresowaniem uczonych i myślicieli starożytnego Rzymu. grecki filozof Tales z Miletu. o czym świadczą liczne znaleziska. Po upływie wielu milionów lat bursztyn przenoszony z miejsca na miejsce odsłaniany był ponownie na powierzchni dzięki procesom erozji wodnej. czasami przeświecający lub przezroczysty. Grecka nazwa elektron zastosowana została po raz pierwszy w trzecim stuleciu przed naszą erą przez Teofrasta. że bursztyn po tarty o tkaninę przyciąga drobne okruchy.sukcynit.e. podzielając pogląd Arystotelesa.e. Niemiecka nazwa Bernstein pochodzi od słowa brennen . a wszelkie ozdoby z bursztynu były wysoko cenione.płonąć. Wiadomo.) słał specjalne ekspedycje w poszukiwaniu tego minerału nad brzegami Bałtyku. Popularność bursztynu przetrwała przez wieki. chociaż na znacznie większą skalę. Bursztynową biżuterię cenili wysoko starożytni Babilończycy i Asyryjczycy. a także formowała sople i niewielkie krople. Zaginęła ona podczas II wojny światowej i dotychczas nie została odnaleziona. O nieprzemijającej popularności bursztynu świadczyć może m.e. ucznia Arystotelesa. Pliniusz Starszy (23-79 n. Starożytni Grecy doskonale wiedzieli.e. niekiedy zaś i większe zewnętrzne nacieki. Bursztyn jest stosunkowo delikatny i charakteryzuje się wyjątkowo niewielkim ciężarem właściwym. W językach słowiańskich stosowana jest nazwa "jantar". . że wiąże się ono z własnościami elektrostatycznymi bursztynu. Według rozpowszechnionych poglądów bursztyn jest kopalną żywicą trzeciorzędowych drzew szpilkowych. że może ona również pochodzić z silnie żywicujących drzew liściastych]. a z całą pewnością w epoce brązu.e. Wpływała na to również znaczna odległość dzieląca granicę imperium rzymskiego od złóż bursztynu. które w tej epoce wiodły znad Bałtyku przez całą Europę aż do centrum imperium rzymskiego. Rzymianki z upodobaniem nosiły bursztynową biżuterię. Piękno bursztynu opiewał Homer na kartach Odysei. Bursztyn był również przedmiotem handlu i środkiem płatniczym prawdopodobnie w neolicie. Angielski termin amber wywodzi się wprost ze średniowiecznej łaciny -ambra i arabskiego anbar. Płynna żywica wypełniała szczeliny i spękania wewnątrz pni drzew. Znaczeniowo sugeruje ona "błyszczący metal" i nawiązuje prawdopodobnie do czystego.n. Tacyt (około 55-120 n. Bursztynową biżuterię wykonywano w średniowieczu i przez następne stulecia.elektron. W rozległych lasach okresu trzeciorzędowego drzewa żywicowały podobnie jak dziś.n. stąd wywodzi się nazwa zjawiska elektryczności. [Dominują najrozmaitsze odcienie barw żółtych.) rozważał genezę bursztynu. Zjawisko to odkrył w VI wieku p. Jest zwykle zmętniały. i nawiązuje do łatwopalności bursztynu. Dużo później stwierdzono. stała się ona później źródłem naukowego określenia bursztynu .) prawidłowo określił bursztyn jako kopalną żywicę drzew. 241 Bursztyn występuje w postaci nieregularnych skupień. Jednym z najwspanialszych dzieł sztuki bursztyniarskiej była słynna Komnata Bursztynowa podarowana carowi rosyjskiemu Piotrowi Wielkiemu (16721725) przez króla pruskiego Fryderyka Wielkiego (1712-1768). Znane są dobrze tak zwane bursztynowe szlaki. nieprzezroczysty. [Poglądy na temat przyczyn wzmożonego żywicowania lasów trzeciorzędowych są obecnie przedmiotem ożywionych dyskusji naukowych].) wspominał o wykorzystaniu bursztynu przez plemiona germańskie.in. Arystoteles (384-322 p. Część z nich spadała z drzew na ziemię i pokrywana była następnie innymi osadami. Bursztyn był ważnym przedmiotem wymiany handlowej. że cesarz Neron (37-68 n. ale także spotykane są odmiany białe i bardzo rzadko niebieskawe i zielonkawe]. Łacińska nazwa succinum ma również stary rodowód. pochodząca od greckiego określenia bursztynu .

Danii. W przeciwieństwie do walchowitu mają one ciemnobrązowe zabarwienie. Wydobywany obecnie bursztyn.in. Niektórzy kolekcjonerzy pozyskują bursztyn z osadów współczesnych nad brzegiem morza lub "poławiają" bryłki bursztynu wprost z morza przy użyciu specjalnych siatek. pochodzące z rejonu Valchova na Morawach. Warunki powstawania złóż innych żywic kopalnych były jednak zbliżone do bursztynu bałtyckiego. bursztyn meksykański. gdzie są one często wypłukiwane przez wzburzone fale morskie. Niebieskie i zielonkawe 242 bryłki bursztynu o silnej fluorescencji pochodzą z Sycylii. w których jako materiał polerski (szlifierski) stosuje się m. głównie owady [około 90% wszystkich inkluzji zwierzęcych]. Część tych wystąpień wiąże się z osadami polodowcowymi przemieszczonymi z północnej strefy bałtyckiej w czasie epoki lodowcowej. Są one jednak klasyfikowane pod odrębnymi nazwami. poddawany obróbce w nowoczesnych warsztatach przetwórczych. rumenit. zwane niebieską ziemią.Podgrzewany staje się bardziej przezroczysty. Do wstępnego polerowania używa się specjalnych bębnów. gdzie spotykane są bryły o masie dochodzącej do 3 kg. bursztyn dominikański itp. retynit. szczególnie podczas sztormu. zatopione w żywicznej pułapce. gdzie surowiec bursztynowy wydobywany jest w dużych ilościach. birmit.]. Ta odmiana bursztynu znana jest jako symetyt. okres ich największej świetności (XVI-XVIII wiek) należy już do przeszłości. Niemiec. szczególnie z osadów aluwialnych rzeki Simeto w pobliżu Katanii. W lignitach tego samego wieku spotykane są również inne bursztynopodobne minerały nazywane muckitem. Macierzystą skałą bursztynonośną są piaski trzeciorzędowe (górny eocen). piasków i iłów wieku kredowego. Żywice kopalne. Wyroby z bursztynu są obecnie szczególnie popularne w krajach nadbałtyckich. przede wszystkim do wyrobu najrozmaitszych przedmiotów ozdobnych. Holandii i wschodniej Anglii. jak niektórzy sądzą. znane są jako walchowit. W tych samych osadach węglonośnych znaleziono także jasnożółte żywice kopalne noszące nazwę "neudorfit". Mniejsze ilości bursztynu występują również w innych miejscach. Mają one niezwykłą wartość dla badań naukowych ze względu na znakomicie często zachowane najdrobniejsze nawet elementy. Największe złoża bursztynu zlokalizowane są w okolicy Królewca w rejonie miejscowości zwanej obecnie Jantarnyj (dawniej Palmnicken) na Półwyspie Sambijskim. ale zgodnie z przekazami nad brzegiem Bałtyku znajdowano bursztynowe bryły ważące nawet ponad 10 kg. [Bursztynopodobne żywice kopalne występują także w wielu innych rejonach świata i określane są różnymi nazwami. głównie na Ukrainie koło Kijowa i Lwowa oraz w Rumunii. Szwecji. np. Obecnie bursztyn jest nadal szeroko wykorzystywany. Kopalne żywice przypominające bardzo bursztyn występują na Morawach oraz w sąsiednich rejonach Czech. ale przede wszystkim starszym wiekiem geologicznym (górna kreda). cedaryt. Najlepiej znane złoża bursztynu znajdują się przede wszystkim nad brzegami Bałtyku. Największa zachowana bryła bursztynu ze złóż bałtyckich znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Stanowią one pozostałości świata organicznego sprzed około 50 milionów lat. różnią się bowiem od bursztynu nie tylko wyglądem i właściwościami. chociaż. segreguje się zazwyczaj w zależności od jakości surowca. Znajduje się go także na złożach wtórnych w wielu innych rejonach środkowej Europy. Charakteryzuje się ona ciemnobrązowym zabarwieniem i różni wyraźnie od bursztynu bałtyckiego. [Jedna z największych w świecie kolekcji naturalnych form i odmian bursztynu bałtyckiego znajduje się w Muzeum Ziemi w Warszawie]. Bursztyn spotykany jest również nad brzegami Bałtyku i Morza Północnego na obszarze Polski. Masa okazu wynosi ponad 9 kg (9750 g). W wielu okazach bursztynu zachowują się doskonale szczątki roślinne i zwierzęce. Mają one barwę żółtowoskową i występują w postaci bulastych skupień lub soczewek wśród osadów węglowych. sepiolity lub .

które są bezpostaciowymi ciałami stałymi]. takich jak naszyjniki. stosując odpowiednie metody obróbki. Bursztyn sycylijski . połowa kamienia zagłębiła się w ziemi i przez trzy dni pozostawała rozgrzana do czerwoności jak stal wyciągnięta z ognia". Jest więc rzeczą zrozumiałą. W kronice praskiej z 1135 r. który spadł w okolicach miasta Tabor w Czechach. I chociaż ze względu na zupełnie wyjątkową budowę i pochodzenie nie można ich rozpatrywać wśród żadnej ze znanych grup minerałów. 243 Rozdział 10 METEORYTY I TEKTYDY W książce zaprezentowano przegląd wszystkich najważniejszych grup minerałów. a także jako materiał izolacyjny do precyzyjnych urządzeń elektrycznych. jak i substancje mineralne.Ogromny kamień. które charakteryzują się wieloma cechami bardziej zbliżonymi do cech skał niż minerałów. którą można jeszcze uwydatnić. spadł z chmur na równinę Turyngii. zmętnień itp. Współczesna mineralogia zajmuje się jednak również innymi naturalnymi składnikami materii nieorganicznej. zapisano: ".ziemię okrzemkową. warunki panujące w przestrzeni pozaziemskiej oraz. jest na ogół wyżej ceniony niż bursztyn bałtycki. Szczególną wartość mają kamienie charakteryzujące się fluorescencją. Do takich substancji zaliczane są m. Był on pierwszym badaczem. Zacytowany opis wydawać się może nieco fantastyczny. Do wyrobu niewielkich przedmiotów ozdobnych sporadycznie wykorzystuje się również żywice kopalne z pogranicza Czech i Moraw. [Największą popularnością cieszy się jednak wciąż bursztyn bałtycki ze względu na swoją niepowtarzalną urodę i nieprzeciętne walory zdobnicze. olejków bursztynowych. Badania meteorytów i tektytów pozwalają bowiem poszukiwać odpowiedzi na pytania o budowę materii kosmicznej. które spadły na Ziemię z przestrzeni międzyplanetarnej. wykorzystywany przede wszystkim w zdobnictwie artystycznym. meteoryty i tektyty. a następnie opisał "kamienny deszcz". W 1754 r. praski astronom Josef Stepling zaobserwował. to jednak stanowią one niezwykle interesujące obiekty. Kiedy już spadł. Meteoryty uważane są za szczątki pozaziemskiego ciała. Wzbudzają one szczególne zainteresowanie nie tylko ze względu na swoją rzadkość. W wyrobach artystycznych zwraca się szczególną uwagę na właściwy dobór kolorystyki naturalnych odmian. zmiennego natężenia odcieni oraz naturalnej ornamentyki. bursztyn prasowany (ambroid). że średniowieczni uczeni kategorycznie zaprzeczali. do których zgodnie z powszechnie przyjmowaną definicją zaliczono nieorganiczne substancje naturalne stanowiące jednorodne (homogeniczne) pod względem chemicznym i fizycznym. Ze zrozumiałych względów spadki meteorytów zawsze wywoływały ogromną ciekawość. Konkurować z nim może jedynie bursztyn dominikański. Olejki bursztynowe stosowane są również obecnie w medycynie. stałe składniki skorupy ziemskiej. [Coraz częściej zakres tradycyjnej mineralogii rozszerzany jest o nową dziedzinę zwaną kosmomineralogią]. ale przede wszystkim dlatego. że stwarzają niepowtarzalną szansę bliższego poznania materii kosmicznej oraz dziejów naszego Układu Słonecznego. że szczególnie obecnie zainteresowanie badaczy tą problematyką jest ogromne. który ostatnio pojawił się na rynkach europejskich]. na rozważania o powstaniu samej Ziemi. ale jego waga polega na tym.symetyt. Po podgrzaniu w warunkach podwyższonego ciśnienia uzyskuje się tzw. Ludzie żyjący w okolicy słyszeli wielki huk od trzech dni.in. Z bursztynu wykonuje się najrozmaitsze przedmioty ozdobne i pamiątkowe o bardzo zróżnicowanym przeznaczeniu... Nie marnuje się nawet skrawka bursztynowego surowca. co nie mniej ważne. Odmiany przezroczyste lub przeświecające o interesujących odcieniach barwnych wykorzystywane są do wyrobu cenniejszych ozdób jubilerskich. Bursztyn. które nie w pełni odpowiadają ścisłej definicji minerału. który stwierdził z . jest również cenionym surowcem do produkcji kwasu bursztynowego. a nawet przerażenie. [Zaliczone zostały do nich zarówno minerały jako fazy krystaliczne powstające w wyniku procesów geologicznych. bransolety i pierścienie. wielki jak dom. że kamienie mogą "spadać z niebios".

natomiast kiedy przypominają one w zarysie sześciany. Mimo to jeszcze w 1790 r. Największy meteoryt kamienny o masie przekraczającej tonę spadł na Ziemię 18 lutego 1948 r.in. 246 Największy znany dotychczas meteoryt żelazny w postaci ogromnej bryły o masie 60 ton znajduje się w okolicy miejscowości Grootfontein w Namibii. Powstaje wówczas zróżnicowany obraz geometrycznie uporządkowanych. i to nie tylko jej jądro. które definitywnie rozstrzygnęły wszelkie wątpliwości. Kiedy znajdą się w odległości 80-150 km od powierzchni Ziemi. Wchodził on w skład tzw. wyróżnia się meteoryty żelazne i meteoryty kamienne. z różnych rejonów Ameryki Północnej. Ich głównym składnikiem jest żelazo niklowe. Pośrednia grupa. kamiennego deszczu. mówimy o oktaedrytach. występujących często w postaci zaokrąglonych ziaren. bardzo interesujące pallasyty. zważywszy na skład. która powstaje na skutek nadtopienia się meteorytu pod wpływem wysokiej temperatury w czasie jego przelotu przez atmosferę. określana mianem meteorytów żelazno-kamiennych. Wewnętrzną strukturę tych meteorytów można ujawnić na wypolerowanym przekroju wytrawionym kwasem. okaz pallasytu o masie 9 kg znaleziono w Brenham w stanie Kansas.. że kamienie te pochodzą z przestrzeni pozaziemskiej. który spadł deszczem kamiennym pod Pułtuskiem w 1868 r. natrafiono w okolicy Springwater (Kanada) na trzy bryły podobnego meteorytu o łącznej masie 68 kg. opór powietrza rozgrzewa je do czerwoności. ocenianą naokoło 5000 okazów o łącznej masie 276 kg. Obecnie. Wtedy rozbłyskują jak złote gwiazdy i spadając rozświetlają nocne niebo. Spektakularnym przykładem takiego kamiennego deszczu był w 1808 r. Chladni dostarczył niezbite dowody naukowe. które przechowywane są w różnych muzeach na całym świecie].in. Kiedy wzbogacone w nikiel stopy krystalizują w postaci blaszek ułożonych w przerostach zbliżonych do ośmiościanu. która składem chemicznym i budową bardzo przypominała Ziemię.całą pewnością. Jednak na ich powierzchni widoczna jest często ciemna powłoka. a relacje naocznych świadków uznała za twory wybujałej wyobraźni. spotykana jest znacznie rzadziej. [Słynny meteoryt pułtuski. w rejonie Norton County w stanie Nebraska. Na przykład w 1885 r. Dopiero w 1794 r. że meteoryty stanowią pozostałość dużej planety. Francuska Akademia Nauk w Paryżu wyraziła swoją dezaprobatę wobec takiego poglądu. ale także zewnętrzne jej warstwy. 245 Najogólniej rzecz biorąc. słynny niemiecki fizyk E. Meteoryty żelazne charakteryzują się wyjątkowo dużym ciężarem właściwym.5-6% Ni i taenit -16-50% Ni]. który powstaje w trakcie rozpadu meteorytów kamiennych w górnych warstwach atmosfery. które z reguły występuje w postaci dwóch stopów różniących się zawartością niklu [kamacyt . Do grupy pośredniej meteorytów żelazno-kamiennych należą m. szacowanej na kilkadziesiąt tysięcy. Jednak niewiele z nich osiąga powierzchnię Ziemi. Jej szczątki wciąż poruszają się w przestrzeni kosmicznej. Jest on chroniony jako niezwykle cenny pomnik przyrody. Ponieważ poruszają się z prędkością od 30 do 60 km na sekundę. Znajdujące się w nim ziarna oliwinu dochodziły do 4 cm średnicy. składał się z ogromnej liczby osobników. spadek około 300 kamiennych meteorytów w okolicy miejscowości Stonafov pod Jihlavą na Morawach. [Największym jednak . figury Widmanstattena]. Nieuporządkowane odmiany strukturalne noszą nazwę ataksytów. Owa planeta znalazła się w obrębie naszego Układu Słonecznego między Marsem a Jowiszem i rozpadła się z nieznanych przyczyn. przyjmuje się. Meteoryty kamienne są zazwyczaj mniejsze i przypominają swoim wyglądem ziemskie skały magmowe. wchodzą w kontakt z atmosferą ziemską. określa się je mianem heksaedrytów. Okazy licznych pięknych pallasytów pochodzą m. W podstawowej masie składają się one z żelaza niklowego oraz kryształów oliwinu. W 1931 r. Odnaleziono zaledwie niewielką część. zgodnie z wynikami badań mineralogicznych i poglądami niektórych astronomów. charakterystycznych linii [tzw.F.

Wszystkie tektyty są podobne pod względem składu chemicznego i postaci. odkryto kolejne wystąpienia podobnego szkliwa w odległych rejonach Azji i Australii. Częściowo stopiona materia wyparowała. Najlepiej i najdłużej znane są vltaviny lub moldawity [nazwy pochodzą od rzeki Wełtawy .znanym obecnie pallasytem jest słynny meteoryt Esquell o masie 571 kg. Odkryto je w drugiej połowie XVIII wieku i uważano początkowo za oliwiny. Wysunięto szereg innych hipotez. Ich stopień twardości jest zbyt niski. kroplowatych bryłek o charakterystycznej. ale ze względu na mniej urozmaiconą rzeźbę powierzchni niż mołdawity nie są tak atrakcyjne. Mołdawity noszono jako wisiorki lub szlifowano jako kamienie ozdobne. że tektyty występują w sąsiedztwie wielkich kraterów meteorytowych. północnoamerykańskie bediasyty. szkliwa wulkaniczne lub za szklaną szlakę pozostałą po dawnych warsztatach szklarskich. znajdowane na obszarze Czech i Moraw.Wybrzeże Kości Słoniowej w Afryce Zachodniej).]. Uważa się. Według jednej z nich tektyty powstały w czasie uderzenia o Ziemię wielkiego meteorytu i przetopienia skał ziemskich. ale pod światło są zawsze intensywnie zielone. po niemiecku Moldau]. Potwierdzeniem tej hipotezy może być fakt. wyraźnie urzeźbionej powierzchni. Tektyty pochodzące z innych złóż także wykorzystuje się do celów zdobniczych. Swoją popularność zawdzięczają raczej tajemniczemu pochodzeniu oraz niezwykłym kształtom. Zazwyczaj mają barwę ciemnozieloną. Obecnie mołdawity pozyskiwane są praktycznie tylko z rejonu południowych Czech. Spotyka się je głównie w okolicach Czeskich Budziejowic i Tfebić na Morawach. znaleziony na obszarze Patagonii w Argentynie w 1951 r. Kiedy pod koniec XIX w. Określany jest on .po czesku Vltava. jawaity.tektyty. Znamy więc obecnie australity. W tektytach stwierdzono obecność coesytu (koezytu). określa się nazwami pochodzącymi od miejsc ich znalezienia. 247 Tektyty są tajemniczymi zagadkowymi obiektami o nie wyjaśnionej do końca genezie. Zwykle pozostawia się je w stanie surowym i oprawia w złoto lub srebro. Przesłanki te pozwalają na wyrażenie przypuszczenia. podobnie jak inne tektyty. która może powstawać jedynie pod wpływem wysokich ciśnień i jest znajdowana w miejscach spadku meteorytów. georgianity oraz wiele innych. niekiedy czarnozieloną. Wytworzona podczas spadku fala uderzeniowa oraz potężne prądy termiczne spowodowały wyrzucenie zestalonych cząstek szkliwa na duże odległości. krystalicznej odmiany krzemionki. Nadano im wspólną nazwę . Również i obecnie są one dość popularne. ivoryty (od "Kory Coast" . indochinity. a częściowo ponownie zastygła. budzącej wciąż żywe zainteresowanie badaczy. Nie mają one bowiem. Do elitarnej rodziny kamieni szlachetnych przyjęto jednak mołdawit znaleziony w Szwajcarii. Mołdawity (vltaviny) i inne tektyty występują w postaci kulistych. wywodzącą się z greckiego tektos (stopiony). wysunięto hipotezę. które podczas uderzenia wielkiego meteorytu uległy przetopieniu na szkliwo. Wiele innych tektytów. wyrzuconych następnie w różnych kierunkach. Z opinią o meteorytycznym pochodzeniu tektytów nie zgodzili się jednak astronomowie. Z drugiej strony zachowane w tektytach pęcherzykowate struktury wskazują na niskie 248 ciśnienie. podobnie jak mołdawity (vltaviny). Został on oprawiony w platynę wraz z diamentem i czarnymi perłami i przekazany w darze królowej Elżbiecie II przez rząd szwajcarski. ale różnią się kształtem i odcieniem barwy. łatwo się uszkadzają i często brak im dostatecznie silnego połysku. że są to prawdopodobnie meteoryty szkliste. walorów kamieni szlachetnych. Przede wszystkim jednak różnią się wiekiem geologicznym. że tektyty powstały rzeczywiście na skutek przeobrażenia skał powierzchniowych. że kraterem macierzystym dla czeskich i morawskich vltavin jest ogromny krater Ries koło Stuttgartu. a ich wydobycie na szerszą skalę nie jest rozważane. filipinity i tajlandyty.

189-192. 104 aktynolit 88. 148. jad (zad). 224 anortozyt 24. Na tej podstawie ustalono. 200-202. 114 andaluzyt 176. Wszystkie uzupełnienia i zmiany zaznaczono nawiasami kwadratowymi. podano również dodatkowe wyjaśnienia niektórych pojęć lub terminów specjalistycznych. 92. 141-142. 218. 776. 99. 770. 194 alabaster 146. 223. 128. zgodnej z regułami ustalonymi przez Międzynarodową Asocjację Mineralogiczną (IMA). 108. 152. 249 Nawiązując do tendencji w leksykografii naukowej. 98. najmłodsze zaś . 207. 215. 89. 220. 67. 156. Tam gdzie było to konieczne. natomiast metoda ołowiowa wykorzystuje przemiany izotopów uranu. 180. 221-222. 97. 204 amfibol bazaltowy 201 amfibol pospolity 201 amfibolit 27. np. 222 aleksandryt 79. 200-201. 227. 10.3 mln lat). 202. 95. 93. 90 allanit 185 allemonyt 35 almandyn 169-172. 66. 172.metodami radiometrycznymi opartymi na rozpadzie izotopów promieniotwórczych pierwiastków (metoda argon-potas i metoda ołowiowa). 222 agalmatolit 209 agat 92. 97. 174. 35. 237. 224 andradyt78. 224-225 antofyllit 200-201 antygoryt214 antymonit 33. 221. 736 anortyt24. 75. 153. 120. 777 andezyt!13. Jedynie w przypadkach uzasadnionych tradycją lub powszechnością stosowania spolszczone odpowiedniki prawidłowych nazw minerałów pozostawiono w nawiasach. 184. 105-109. 82 88 amfibol 24. 209 . sfaleryt (blenda cynkowa). 101. 78. 216. 99. 54. Wprowadzone uzupełnienia dotyczą przede wszystkim informacji odnoszących się do miejsc występowania ważniejszych złóż niektórych minerałów w Polsce. 153 apofyllit 205. liczby wydrukowane kursywą -numer ilustracji Achroit 195 adular 95. 147 albit 215. Pominięto nazwy zdyskredytowane oraz zrezygnowano niemal zupełnie z podawania nazw niepoprawnie spolszczonych. 55. 174 anhydryt 70. 103 agat mszysty 102. 172. 87. że najstarsze są tektyty występujące w Ameryce Północnej (ponad 34 mln lat). 47 apatyt 20. smithsonit (smitsonit). hematyt (błyszcz żelaza). 216. 156-158. Wiek mołdawitów nie przekracza 15 mln lat. np. Metoda potasowo-argonowa wykorzystuje przemiany promieniotwórczego izotopu potasu w promieniotwórczy argon. 169. Podano również niektóre nazwy synonimiczne stosowane w piśmiennictwie polskim. 104. 217. 198. 219. 80. 100. 233 analcym 207 anatazl!9. 191. 250 Liczby wytłuszczone wskazuj ą stronice z podstawowym opisem. 195. 3.afrykańskie ivoryty (1. 98 agat minowy 109. 95. 225 amblygonit 153 ambroid 243 ametyst 86. nazewnictwo minerałów dostosowano do zasad zapisu obowiązujących obecnie w polskiej terminologii mineralogicznej. 205 akwamaryn 156. 774 aluminit 60 amalgamat 29 amazonit 217.

245. 115 bukovskyit 193 bursztyn 240. 189-193. 239 chalcedon 89. 233. 217. 120. 226. 211. 24. 158. 793. 60. 130. 148 Jtfliźniaki baweńskie 216 "•" bliźniaki karlsbadzkie 21. 128. 203. 18. 211 " "birmit. 56. 57 ataksyty 246 augit 198. 49 "Braunbleierz" 159 brazylianit 155-156. 794 beryl złoty 191 beriel|anit 44. 98. 238 bediasyt 249 benitoit 189. 176 chloryt95. 733 Baryt 128. 201. 73S barytolit 143 bavenit 207 "bawole oko" 223 bazalt 5. 200 brookit!20. 49 boulangeryt 57. 98. 136. 219. 95 chalkopiryt 47. 204. 64. 113. 229. 50 bournonit 56. 48 • . 141. 49. 193. /37 cerusyt 127. 147. 240. 7/5 brukitl!9. 219 chromit 78-79. 46. 100-105. 61 australit 249 autunit 165 awenturyn 89. 207. 730. 95 azbest 200. 66. 214 azurmalachit 138 azuryt 30. 204. 105. 245 bursztyn bałtycki 243. 218. 48. 138. 735. 143-144. 737 celestyt 142. 41 chalkotricht 76 chalkozyn 45. 137. 224. 737 aragonit ołowiowy 137 argentyt 32. 114. 112. 240. 155. 97. 232. 237. (243 bixbtf 191 "bleffda arsenowa 66 -bjienda smolista 122. 235. 127. 243. 15. 213. 209. 231.berKl 179. 199 aurypigment 66. 99. 220 bliźniaki manebachskie 216 błyszcz srebra 46 bornit 45. 216. 35. 127. 237. 123. 205. 102. 234. 246 bursztyn dominikański 243 bursztyn meksykański 243 bursztyn prasowany 243 bursztyn sycylijski 243 Californit 187-188 cedanyt 243 celestyn 142. 790 berezowit 149 *-*berthieryt 55. 198.aragonit21. 212. 168. 39 arkanzyt 120 arkoz213. 129. 195. 38 chamozyt212 chiastolit 176. 49. 28 arsenopiryt 33. 230. /32 chabazyt 235. 137-138. 149 . 235. 67. 217 arlekin 114 arsen 35. 37 :njiotyt209. 757 bronzyt 197.

218. 118. 89. 105. /. 129. 52. 115 georgianit 249 getyt 123 gigantolit 193 gips 20. 150. 32 "diamenty marmaroskie" 93 "diamenty Matara" 175 "diamenty z Herkimer" 93 diatomit 113 dichroit 193 diopsyd!73. 232. 176. 170. 173. 118. 15 chryzoty!214. 163. 198. 92. 207 epidot78. 102. 181. 60. 158 franklmit 79 freibergit 49 fyllit27. 211 fluoryt 20. 112. 69. 70. 128. 63. 47. 135. 128. 208 chryzolit 11. 119. . 234. 129 doppleryt 239 drawit 195. 158. 170 Gabro 24. 27. 29. 32. 46 cypryn 188 cyrkon 174-175. 188. 171. 141. 199 dysten 176 Egeran 187 ehlit 154 elektrum 33 enstatyt 197. 120. 19 forcheryt 112 forsteryt 168 fosforokalcyt 154 fosforyt 156. 72. 90 czermikit 145 Demantoid 172. 217 cjanit 176 clevelandyt 221 coesyt 248 comptonit 232 cronstedytyt 212 cymofan 80 cynober 53. 197. 24. 79. 160. 186 essonit 173 Fajalit 168 fibrolit 176 fichtelit 239-240. 228. 141 gnejs 15. 224 galena 22. 39. 145-147. 200. 142. 69. 20. 30. 140. 224 diallag 198-200 dialogit 131 diament 18. 224. 168 "chryzolity brazilijskie" 196 chryzopraz 100. 25. 226. 198. 71 chryzokola 204. 175 cytryn 87. 205. 237 diabaz!81. 46. 82. 21. 231. 65. 37. 72-73. 132. 66 fonolit 18. 129. 45 galman krzemianowy 134 gejzeryt 113. 242 filipinit 249 filipsyt 234. 174. 138. 184-185. 199 dioptaz 193. 174 desmm233. 238 fioryt 112 flogopit209. 49. 129. 218 dolomit 127.251 chryzoberyl 7V-8U. 197 dioryt 24. 143. 183. 31. 217. 119.

211. 120. 213. 18. 179. 121. 115 kalait 164 kalamin 134. 237. 29 granat 167. 24. 180. 108. 127-130. 183 kalcyt 17. 81 kwarc gwiaździsty 89. 75. 91 kwarc kapturowy 89 kwarc "plaster miodu" 90 kwarc porfirowy 90 kwarc pospolity 89 kwarc różowy 88. 195. 82. 68 kwarc 9. 113. 94. 86 kwarc dymny 87. 102. 174 granit 15. 221. 75. 185. 796 korund 20. 97-99. 92. 169174. 118 goshenit 191 goszenit 191 grafit 29. 19. 63. 105. 777 hessyt 44. 222 granit piżmowy 219 grandioryt 181. 123. 191 grochowiec 137 grossular 169. 105. 203 kupryt 75. 78 hemimorfit 134. 192. 112. 99. 137. 145. 149. 93. 178. 219 kaolinitl67. 191. 173 granat chromowy 173 granat czeski 171 granat pospolity 171. 139 harleąuin 114 harmotom 234 hailyn 226 hedenbergit 78. 9. 178. 83-84. 92 kunzyt 197. 219. 101. 185 hesfsonit 173. 202 jadeityt 199 jamesonit 57 jan tar 241 jaspis 88. 196. 193. 82 kwarc ruinowy 90 kwarc szafirowy 88 kwarc zielony 88 kwarc zwykły 89 . 85. 95 koezyt 248 komptonit 232 kordieryt 193. 92. 81. 8. 76 krokoit 141. 187. 173 "Grtinbleierz" 159 Halit69-71. 76. 122. 101. 150. 223 goethyt61. 193. 158. 65. 20. 112 kryształ skalny 84 krzemień 9. 235. 135. 204. 26. 112. 98. 94 jaspopal 112 jawait 249 joaquinit 189 Kacholong 102. 36 heulandyt 233 hiacynt 173. 70P hiddenit 197 hipersten 197. <52. 20. 84-96. 173. 83. 96. 95. 143. 44. 219. 116. 777 kimberlit 37. 217. 85 kwarc babiloński 90 kwarc berłowy 89. 123 kalifornit 187 "kameleon" 115 kamień amazoński 221 kamień garncarski 209 kamień księżycowy 220 kamień mydlany 209 "kamień szparagowy" 158 kammereryt212 kampylit 160. 223. 174. 64 halotrichtit!41. 237. 225. 89. 75. 93. 198. 95. 179. 122. 92. 15. 123-124. 93. 82. 204 grejzen26. 143. 199 hiperstenit 198 hornblenda 200 hornblenda bazaltowa 201 hortonolit 168 humboldtyn 238 hydrofan 111 252 Idokrazyt 187 ilmenit 223 indochinit 249 indygolit 195 indykolit 195 itabryt 84 ivoryt 249 Jad 201 jadeit 197. 117. 14. 159 kaolin 217. 39 kocie oko 89. 27<5 karneol 100. 199. 175 hialitm. 187. 231 granit hebrajski 219 granit napisowy 219. 22. 24. 38. 65. 26. 96. 231. 65. 79 kwarc awenturynowy 89. 89. 221. 94. 97. 182-183. 79. 86. 95. 218.178. 69. 95. 113. 191. 77. 143 krwawnik 84 kryształ górski 84. 795 heliotrop 98. 199. 23. 116. 174. 179. 104 karneolonyks 107 kasyteryt 9. 26. 94. 170. 172 heksaedryt 246 heliodor 189. 150. 105. 99 hematyt 70. 159. 141. 149. 233. 150. 115. 136. 222. 178. 36. 75.

71 magnezyt 127. 213 . 219. 227 marmur ruinowy 127. 222 253 mikroklin 215. 130. 247. 220-222. 154. 115 meteoryt 198.kwarc źelazisty 88. 82. 130. 216. 121. 234 miargyryt 55. 170. 27 "miesyt" 159 mika litowa 211 mika uranowa 153 mika żelazna 83 miki 22. 227-228. 92. 89. 209-211. 113. 249. 232 lepidolit 195. 141. 129. 56 marmur 15. 78-79. 223 mikroklinit221 milleryt 50. 248. 76. 44 mimetezyt 153. 118. 155. 98. 24. 230. 30. 178. 154. 92. 160. 76. 184. 211. 162. 158 mimetyt 153. 127. 94. 217. 235 melakonit 76 melanit 172. 11. 56 miedź 9. 180. 726 malachit 31. 247 meteoryt żelazny 246. 191. 135. 136 Labrador 215. 248. 141 mellit 239 menilit 112. 134 malachit ażurowy 138 manganit 125. 83 kwarcyt 15. 212. 231 labradorytyt 224 lapis crucifh 180 lapis-lazuli 154. 172. 95 muckit 243 muskovit 193. 26. 174. 98. 181. 138. 209. 93. 225 Ieukoszafir81. 174 melanteryt 60. 139. 149 lazuryt 154. 143. 204. 209. 245-247. 223. 273. 76. 22 7 labradoryt 224. 102. 209-211. 62. 720 markasyt 50. 119 lunnit 154 lusakit 181 Łupki 93. 58 mołdawit 248-249. 23/. 128. 132. 209. 124. 251 monzonit 220 morganit 189. 24. 233. 125. 160. 82. 250. 55. 219. 123. 124 maxaxyt 192 melafir 18. 132. 171. 227 laumontyt 233 Iazulitl53. 5. 218 łupki mikowe 27. 224. 792 morion 87. 95. 170. 247. 75 limonit 61. 128. 92. 214. 204. 130. 102. 248 > mezolit 230-231. 217. 161. 191 Magnetyt 75. 158 molibdenit 65. 63. 193. 2/4 leucyt 225-226. 106. 92 "kwiat żelaza" 133. 249 meteoryt kamienny 246. 138.

203. 104. 207 pelosyderyt 237 pennin 212. 94. 170. 217. 164. 214. 162. 166. 222. 179. 108 opal pospolity 112. 2/2 . 79. 105. 114 opal dendrytyczny 115 opal drzewiasty 112. 207. 232 pegmatyt napisowy 221 pektolit 203-204. 224 perysteryt 223 phacolit 235 phillipsyt 234. 101. 65. 113. 221 neptunit 189 "neudorfit" 243 nigryn 118 nikielin 50 nitrokalit 127 nitronartyt 127 noryt 198. 110 opal drzewny 112. 124 ochra uranowa 148 oksammit 238 oktaedryt 246 oligoklaz215. 216-221. 223. 228-229. 153. 238 piaskowiec 9. 122. 174. 113. 230. 176. 21. 219. 220 ortyt 185 osm34 oxalit 238 Pagodyt 209 pajsbergit 202 pallad 34 pallasyt 246. 181. 73. 175. 114. 219. 110-116. 24. 217. 175. 248. 164.Natrolit 189. 233 nefryt 201. 167. 158. 247. 218. 247. 168 onyks 107. 292 Obsydian 9 ochra 84. 242. 226 oliwin 11. 27. 93. 225. 209. 115 opal czarny 111. 207. 196. 154. 178. 177. 185. 219. 191. 132 opal arlekinowy-114 opalbulasty 112. 109. 107. 115. 102 opal 75. 195. 92. 115 opal prazowy 112 opal serpentynowy 112 opal szklisty 112 opal szlachetny 110. 82. 113. 155. 216. 102. 243 pickeringit 145 pingosd agoa 178 pinit 193 pirargiryt 58. 211. 106 opal węgierski 113 opal wodnisty 111 opal woskowy 112 opal źelazisty 112 ortoklaz 20. 59 piroryllit 209. 114. 19. 105. 115 opaljaspisowy 112 opal mleczny 112 opal ognisty 111. 239. 120. 215 pentlandyt 50 perydot 168 peryklin 222. 167-168. 249 pegmatyt26. 221.

755 pirop 169. 210. 54 piryt grzebieniasty 62 piryt magnetyczny 50 piryt wątrobowy 63 pisalit 130 pistacyt 184 plagioklaz216. 49. 53. 120. 43 piryt 33. 64. 167. 196. 2/7 serpentynit 27. 172. 141. 198 rubin 11. 223. 195. 147. 117-118. 172. 197-200. 237. 59-61. 70 porfir 217. 725 rodolit 171 rodonit 202. 117. 150. 74. 131. 60 redondyt 161 retynit 243 rhatizyt 176 riolit 191 rodochrozyt 127. 119. 195. 198. 211 prustyt 58. 217. 132. 52. 229. 96 pleonast 77. 174 pirotyn 50. 63. 104. 160. 92 róże alpejskie 84 róże pustyni 147. 81-82. 170. 125. 13. 219. platyna 34. 210. 213-214. 206 rogowiec 89. 59. 171. 158-159.piroksen 24. 76 254 rubin arizoński 171 rubin arsenowy 66 rubin bałaś 77 rubin cejloński 172 rubin gwiaździsty 82 rubin przylądkowy 171 rubin spinelowy 77 ruda darniowa 125 ruda łąkowa 125 ruda pierzasta 57 ruda skalista 124 rumenit 243 ruty!95. 118. 169. 174. 113 Sagenit95. 172. 223. 223 . 211 prenit207. 163. 124. 113. 202 piromorfit 153. 750 psylomelan 75. 144 schorl 194. 131. 224. 173. 200 schOrlit 194 schwazyt 49 sekaninait 193 selenit 146. 196. 125. 112 saletra 127 sanidyn218. 214. 140 serpentyn 112. 101. 202 pyknit 178. 231 prasyn 154 praż 88 prazopal 112 prehnit207. 220 sard 104 sardonyks 104. 41. 229 piroluzyt 125. 62. 145. 50. 43. 179 Realgar 66. 107 scheelit 141. 27 plazma 100. 170. 51 pseudomalachit 154-155. 212. 170. 131. 222. 48. 141 rubellit 194. 47.

237. 226 skały wapienne 9. 31. 227. 200 szkło arsenowe 66 szmaragd 11. 180. 181. 193. 16 spat islandzki 127 spat satynowy 146 spektrolit 224 sperrylit 34 spessartyn 169. 69. 2 . 179. 174. 173. 235 skory l 194 smithsonit 127. 226. 51. 23 srebrzanka 52 staffelit 15&J54 staurolit 180-181. 61. 174. 199. 162 szelit 150 szerl 194 szerlit 194. 7. 118. 70 spodumen 197. 229 sodalityt 226 sokole oko 89. 128 sodal it226. 127 syllimanit 176 sylwin 71 symetyt 243 szafir 11. 34 sjenit24. 184 skolecyt231. 186 skarn78. 229. 33. 133. 752 steatyt 209 stilbit233. 231 skalak 124 skalenie 24. 214-225. 127. 134. 209. 75 szafir gwiaździsty 82 szafir wodny 193 szafir żółty 82. 136. 49. 81-82. 190. 128 smitsonit 134. 95 sól kamienna 69. 40 sfen 181 sferosyderyty 133 siarka 40-41. 173. 192. 134. 207. 223. 46. 183. 32. 22. 172. 213. 195. 205 srebro 11. 237 stolzyt 150 stroncjanit 138 strontianit 138 sukcynit241 syderyt 104. 182. 191. 27. 77. 182. 135. 189. 167. 127.serycyt 209 sfaleryt47. 75 szamozyt212 szaroglaz 161. 196. 174 spine!76. 222. 175. 12. 189.

26 zoisyt 185. 113. 98. 73. 222. 114. 250 tellurobizmutyt 44 tenantyt 49 tenoryt 76 tetradymit 44 tetraedryt 48. 207. 2/2 tantal it 121 tanzanit 185. 209. abasheer 112 tagilit 154 tajlandyt 249 talk 20. 150-151. 173. //. 17. 161 werdelit 196 wezuwian 187-188. 165. /60 wawelit 162 waweilit 162. 165. 183. 156. 205. 3. 116 wollastonit 187. 218. 188. 32. 201. 224."szmaragd brazylijski" 196 "szmaragd miedziowy" 193 szmergiel 82 szpak gipsowy 146 szungit 36 r omietana hematytowa 83 J. 44. 165 trachit 112. 34. 63. 174 Yalencjanit 220 yesignieit 156 vltavin 248. 33. 147 wurcyt 47 wurtzyt47 Xantyt 188 Zeolit 167. 26. 730 Wad 202 walchowit 243. 117 uranopilit 148 utahlit 161. 211. 187. 29 . 142 złoto 11. 236 thullit 186 tomsonit 232 topaz20. 195. 186 tarnowski! 137 tektyt 248-249. 132. 5. 161. 227 turkus 164. 42 thomsonit 232. 113. 29. 165 waryscyt 153. 180. 145.186. 180 topaz szkocki 180 topaz uralski 94. 223. 241 wiluit 187 witeryt 138 witheryt 138 wolframitóS. 156. 180 topaz złoty 94 topazolit 172 torbernit 165. 184 255 Uraninit 122. 146. 123. 211. 157 wapień 15. 75. 187 Zad 201 źelaziak brunatny 124 żelaziak ilasty 133 żelazo 9. 129. 148. 181 topaz hiszpański 94" 180 topaz Madera 94. 84 tytanit 181-182. 128. 147. 163 turmalin 95. 121. 228-235 zepharovichyt 162 zinnwaldyt 150 zippeit 141. 24. 204 worobiewit 191 wulfenit 141. 20. 775. 189 wezuwianit 188 whewellit 237-239. 165 uwarowit 169. 49. 177-180. 188. 194-196. /79. 244 wanadynit 159. 226 trawertyn 130 tremolit 203 tripolill3 trombolitl54 "trypla" 113 tuf44. 9. 204 wardyt 161. 200 turyngit212 tygrysie oko 89. 249 vridlovec 137. 130.

l Duśan Slivka: 2. 126. Nos. 71. 15. 62. 40. 5. 123. 129. 116. 63. 247 Karel Neubert: No. 54. Fotografie 8 i 10 przedstawiają wyroby artystyczne z metalu i kamieni szlachetnych wykonane przez profesorów i uczniów Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Turnovie. 14. 216 Vladimir Bouśka: Nos. 29. 46. fotografia 5 za zgodą Muzeum Etnograficznego w Pradze. 68. 7. 87. 4. 28. 24. 37. 91. 39. 111. 34. 127. Zdenek Borovec: fot. Większość minerałów przedstawionych na fotografiach pochodzi z kolekcji Muzeum Narodowego w Pradze.Podziękowania Fotografie 2 i 4 udostępnione dzięki uprzejmości Muzeum Kultur Azji. 67. 121. 49. 1*9. 9. 38. Nos. 189. 244. 117. Inne fotografie: Frantiśek Tvrz Rysunki: Ewa Smrćinova . 251 Jizi Koufimsky: pp. 57. 35. 120. 135. 166. Afryki i Ameryki (Naprstkowo Muzeum) w Pradze. 45.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->