P. 1
Wstęp do kulturoznawstwa - Baldwin, Longhurst, McCracken...

Wstęp do kulturoznawstwa - Baldwin, Longhurst, McCracken...

2.0

|Views: 2,155|Likes:
Wydawca: tanukimiku

More info:

Published by: tanukimiku on Oct 25, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2015

pdf

text

original

Wstr;p

do kulturoznawstwa
Elaine BALDWIN
(University of Salford)

Brian LONGHURST
(Univeristy of Salford)

Scott McCRACKEN
(Sheffield Hallam University)

Miles OGBORN
(Queen Mary, University of London)

Greg SMITH
(University of Salford)

Przeklad Maciej Kaczynski jerzy Lozinski Tomasz Rosinski

Zysk i S-ka Wydawnictwo

Tytul oryginalu

Introducing Cultural Studies Revised First edition
Copyright © Pearson Education Limited 2004 This translation of Introducing Cultural Studies Revised edition is published by arrangement with Pearson Education Limited. All rights reserved Copyright © for the Polish translation Przekiadu dokonali: rozdz. 1,2,3,4,5), by Zysk i S-ka Wydawnictwo s.j., Poznan 2007

Spis tresci
Biogramy / 11 Definicje / 12 Od tlumaczy / 13 Przedmowa. Jak korzystac z podrecznika / 15 Podziekowania / 19

Maciej Kaczynski [rozdz. 8, 9; posiowie), Jerzy Lozinski (przedmowa; podziekowania: Tomasz Rosinski (rozdz. 6, 7). Redakcja Marta Dobrecka Redaktor techniczny

JacekGrzeskowiak

CZliSCI Teoria kultury / 21

1.
1.0
1.1

Kultura i badania nad kultura / 23
Wprowadzenie / 23 Co to takiego "kultura"? / 24 Kultura przez duze "K" / 24 Kultura jako "spos6b zycia" / 24 Proces rozwojowy / 27 Problemy badan nad kultura / 27 Jak ludzie staja sie czescia kultury / 28 W jaki spos6b kulturoznawstwo interpretuje znaczenie rzeczy / 30 Jak kulturozna wstwo rozumie przeszlosc / 31 Czy mozna zrozumiec inne kultury / 33 Jak mozemy rozumiec relacje miedzy kulturami / 36 Dlaczego niektore kultury i formy kulturowe sa cenione wyiej od innych / 36 W jakiej relacji do siebie pozostaja kultura i wladza / 38 Rozwiazywanie konfliktow i opor w kulturze / 39 W jaki spos6b kultura nas ksztaltuje / 40 Dwa sumaryczne przyklady / 41 Teorie kultury / 45 Kultura a struktura spoleczna / 47 Organizacja znaczeri / 53 Wiedza 0 kulturze / 63

1.1.1
1.1.2

1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6
Wydanie I

ISBN 978-83-7506-079-9

Zysk i S-ka Wydawnictwo ul. Wielka 10, 61-774 Poznan tel. (0-61) 853-27-51,853-27-67, sklep@zysk.com.pl www.zysk.com.pl faks 852-63-26 Dzial handlowy, tel.zfaks (0-61) 855-06-90

1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4

2.
2.0 2.1

Komunikacja i reprezentacja / 66
Wprowadzenie / 66 J~zyk, komunikacja, reprezentacja / 67

Spis tresci

Spis trescl

6
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.7 Cechy jezyka / 67 J~zyk, kultura i mysl / 68 Hipoteza Sapira-Whorfa / 71 Socjolingwistyka / 73 Znaki i semiotyka / 73 Semiotyczna analiza Iotografii / 74 Roland Barthes: semiotyka i mit / 75 Reklama i reprezentacja / 78 Rozne typy reklamy / 78 Analiza semiotyczna reklamy wyrafinowanej / 78 Reklama i plec / 82 Kultura promocji / 83 [ezyk, reprezentacja, wiadza i nierownosc / 84 Jezyk i wladza / 86 [ezyk i klasy spoleczne / 87 [ezyk, rasa, narodowosc / 90 [ezyk i plec / 96 [ezyk a kultura: jezyk a wladza / 97 Etnografia mowienia / 98 [ezyk a komunikacja i reprezentacja: podsumowanie / 101 Sztuka i reprezentacja / 102 John Berger: malarstwo olejne, realizm i kapitalizm / 102 Impresjonizm a modernizm / 104 Sztuka i piec / 105 Telewizja i reprezentacja / 107 [ezyk a spcr miedzy pracodawcami i pracownikami / 107 Stuart Hall: kodowanie, dekodowanie i ideologia / 112 Telewizja: ideologia, dyskurs i wladza / 115 Podsumowanie: reprezentacja i konstrukcja / 117

7

CzrgscII Wiedza

0

kulturze / 159

4.
4.0 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 4.6.1
4.6.2

Topografie kultury: geografia, wladza i reprezentacja / 161
Wprowadzenie / 161 Geografia kulturowa / 162 Geografia kulturowa "stara' i .nowa· / 162 Wladza miejsca: lokalnosc, jezyk i kultura / 168 Filozofie miejsca / 168 Krytyczne rozumienie miejsca / 170 Kultura, wladza i miejsce: Sztokholm 1880·1900 / 172 Wies i miasto / 176 Okolica wiejska i miejska / 176 Kulturowe obrazy wiejskosci / 177 Wies i miasto / 181 Kulturowe obrazy miasta: Los Angeles / 181 Konkluzje / 185 Kultura a tozsamosc narodowa / 185 Narody, tozsamosc narodowa i terytorialnosc / 185 Narody jako .wspolnoty wyobrazone" / 186 Tworzenie narodu / 190 Tworzenie obrazu narodu / 190 Nacjonalizm, krajobraz i kobiety / 192 Nacjonalizm: wykluczenie/ akceptacja / 194 Konluzje / 196 Orientalizm: dyskursy Wschodu / 196 Orientalizm / 198 Wladza i geograficzna reprezentacja / 210 Krytyczne zarzuty wobec Orientalizmu Saida / 201 Konkluzje / 203 Kultury wedrowne, diasporowe i globalne / 203 James Clifford i .kultury podrozne" / 204 Black Atlantic Paula Gilroya / 205 Doreen Massey i .globalne poczucie miejsca" / 206 Konkluzje / 207 Konkluzja: separacja i wiazanie / 208

3.
3.0 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.4

Kultura, wladza i nierownosc

/ 118

Wprowadzenie / 118 Teorie kultury, wladzy i nierownosci / 121 Marks i marksizm / 121 Weber: status i nierownosci / 127 Spoleczeiistwa kastowe / 129 Uzasadnianie nierownosci / 131 Ideologia jako zdrowy rozsadek: hegemonia / 131 Ideologia jako inkorporacja: szkola frankfurcka / 135 Habitus / 138 Kultura a produkcja i reprodukcja nierownosci / 139 Klasa / 139 "Rasa" i narodowosc / 145 Plee / 148 Wiek / 152 Rozne oblicza wladzy i nierownosci / 155 Konkluzja / 156

4.6.3 4.6.4 4.7

5.
5.0 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.2

Kultura, czas i historia / 210
Wprowadzenie / 210 Teraz: nowoczesnosc i chwila obecna / 211 Nowoczesnosc / 212 Czas zadaniowy i czas przemyslowy / 212 Czas przemyslowy / 213 Czas i roznice / 214 Paradoks czasu nowoczesnego / 215 Kobiety i czas / 217 Czas nowoczesny versus czas tradycyjny / 220 Konkluzja / 223 Wtedy: historia i przesztosc / 223

Spis tresci 8 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4
Historia i fakty / 225 Marksizm i historia / 226 Historia jako narracja / 228 Michail Michajlowicz Bachtin / 230 Michel Foucault I 233 Historia i roznica / 235 Przyldad: .Kobiece ofiary wspolczesnego Przeszlosc i terazniejszosc / 242 Konkluzja / 243 [ezeli/to: przysztosc / 243 Utopia i dystopia / 244 Narracje przyszlosciowe / 245 Historia i przyszlosc / 249 Konkluzja / 250

r
7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 7.7
Cialo emocjonalne / 344 Cialo wysportowane / 345 Cialo jako dzielo sztuki / 346 Zdrowe cialo / 347 Kulturystyka: meskosc rodem z komiksow i transgresyjna kobiecosc Cyborgizm i fragmentacja. Widma korica cielesnosci / 356 Podsumowanie / 360

Spis tresci

/ 352

Babilonu"

/ 239

8.
8.0 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.6 8.6.1 8.6.2 8.7 8.7.1 8.8 8.9 8.9.1 8.9.2 8.9.3 8.9.4 8.10 8.11 8.11.1 8.11.2 8.12

Subkultury: interpretacja, op6r i podzialy spoleczne / 362
Wprowadzenie / 362 Subkultury: wtadza, podzialy i interpretacja / 362 Dewianci i gangi / 364 Dewiacja i subkultura / 364 Mike Davis: gangi w Los Angeles / 366 Ludowe diabiy, panika moralna i subkultury / 369 Stanley Cohen: Folk Devils and Moral Panics / 370 Panika moralna dzisiaj / 372 Subkultury mlodzieiowe w brytyjskich badaniach nad kultura / 374 Resistance through Rituals: ogolne podejscie / 375 Phil Cohen: subkultury mlodziezowe z klasy robotniczej we wschodnim Londynie / 382 Ideologia i hegemonia / 383 Struktury, kultury i biografie / 386 Trzy prace z Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies / 387 Paul Willis: Learning to Labour / 387 Paul Willis: Profane Culture / 388 Dick Hebdige: Subculture: The Meaning of Style / 389 Subkultury mlodzieiowe i gender / 390 Nastoletnia kultura milosci / 392 Muzyka pop, kultura rave i gender / 393 Subkultury mlodzieiowe i rasa / 394 Black Culture, White Youth Simona Jonesa: nowe tozsamosci w miastach wielokulturowych / 395 Centre for Contemporary Cultural Studies i subkultury mlodziezowe: ogolna krytyka / 397 Aspekty wspolczesnej kultury miodzieiowej / 401 Tworczosc symboliczna / 401 Postmodemizm i kultura mlodziezowa / 402 Kultura taneczna i rave / 403 Wychodzenie na miasto i przedluzanie mlodosci / 405 Przemyslenie subkultur: interakcje i sieci / 406 Fani: stereotypy, .Star Trek' i opor / 408 Fani "Star Treka" / 409 Fani oper mydlanych / 411 Podsumowanie: od oporu do tozsamosci i dzialania / 412

6.
6.0 6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4

Kultura i polityka / 252
Wprowadzenie / 252 Polityka kulturalna i kultura polityczna / 253 Od polityki do polityki kulturalnej / 253 Legitymizacja, reprezentacja, manifestacja / 260 Kultura i wladza / 267 Brytyjska kultura polityczna w obliczu demokratycznych przemian w XIX wieku / 267 Manifestacja tozsamosci w konwencjonalnej polityce / 270 Biurokracja jako forma kultury / 277 Manifestacja wladzy panstwowej / 288 Kultura oporu / 296 Manifestacja tozsamosci w polityce niekonwencjonalnej / 296 Granice transgresji, czyli sprawa Szatatiskicti uiersetoiu / 302 Konkluzja / 305

7.
7.0 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.5

Kultura i cialo / 307
Wprowadzenie / 307 Cielesnosc jako wytwor spoleczny / 309 Techniki poslugiwania si~ cialem. Cialo jako narzedzie / 312 Mauss 0 technikach posiugiwania si~ cialem I 312 Kobiece ruchy, czyli .rzucasz jak dziewczyna' / 314 Idiom ciala / 316 Kultura jako forma kontroli. Regulacja i ujarzmianie cial / 319 Foucault - wladza, dyskurs, cialo / 320 Cywilizowanie ciala - Norbert Elias / 326 Jedzenie: dyscyplina czy cywilizacja / 328 Kulturowe obrazy cielesnosci / 332 Moda / 332 Kulturowe zrcznicowanie plci i reprezentacje kobiecosci / 336 Reprezentacje meskosci / 338 Reprezentacje cielesnosci: debata nad pornografia / 341 Cialo jako srodek ekspresji i transgresji: idiomy kulturowe / 344

Spis tresci

10

9.
9.0 9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.4 9.5 9.5.1 9.5.2 9.6 9.7 9.7.1 9.7.2 9.8 9.8.1 9.8.2 9.8.3 9.8.4 9.8.5 9.9 9.9.1 9.9.2 9.9.3 9.10

Kultura wizualna / 414
Wprowadzenie / 414 Kultura wizualna i wizualne reprezentowanie / 415 Nowoczesnosc i kultura wizualna: klasyczni autorzy i gl6wne tematy / 417 Georg Simmel: kultura metropolii i interakcja wizualna / 418 Walter Benjamin: reprodukcja mechaniczna, aura i arkady Paryza / 422 Figura fltmeura / 426 Technologie realizmu: fotografia i film / 428 Rozw6j fotografii i filmu / 428 Tradycja dokumentalizmu / 430 Colin MacCabe: klasyczny tekst realistyczny / 433 Laura Mulvey: meskie spojrzenie / 434 Foucault: spojrzenie i nadz6r / 437 Turystyka: patrzenie i postmodernizm / 438 Spojrzenie turysty / 439 Postmodernizm i postturystyka / 440 Zerkanie, patrzenie, wpatrywanie sie i spogladanie / 443 Interakcja wizualna w miejscach publicznych / 444 Wiedza kategoryzujaca: porzadek wygladu i porzadek przestrzenny / 445 Interakcja rozproszona, nieuwaga cywilna i normalny wyglad / 447 Interpretacja terenu zabudowanego / 451 Marshall Berman: nowoczesnosc, modernizacja i modernizm / 451 Czytanie architektury / 454 Czytanie pejzazu smaku / 461 Czytanie miast: czytelnosc i obrazowosc / 462 Czytanie pejzazu i wl:adzy / 464 Kultura wizualna i ponowoczesnosc / 465 Postmodernizm i kapitalizm: Fredric Jameson i David Harvey / 465 Jean Baudrillard: symulakra i hiperrealnosc / 466 Digitalizacja i przyszlosc reprezentacji / 469 Podsumowanie / 470

Biogramy
Raymond Williams 1.2. Michel Foucault 1.3. Antonio Grarnsci 2.1. Roland Barthes 2.2. Stuart Hall 3.1. E.P.Thompson 3.2. Karol Marks 3.3. Szkofa frankfurcka 3.4. Richard Hoggart 4.1. David Harvey 4.2. Paul Gilroy 4.3. Edward W Said 5.1. C.L.R.James
1.1.

25 50 60 75 114 122 123 135 141 184 194 197 220

5.2. Michaif Michajfowicz Bachtin 231 6.1. bell hooks 254 6.2. Judith Butler 265 6.3. Julia Kristeva 266 6.4. Max Weber 279 7.1. Donna]. Haraway 357 8.1. Centre for Contemporary Cultural Studies 374 8.2. Angela McRobbie 391 9.1. Georg Simmel 419 9.2. Walter Benjamin 424

Poslowie / 472 Bibliografia pozycji polecanych przez polskiego wydawce / 475 Bibliografia / 478 Indeks / 507

to nie chodzi tylko i wylacznie 0 poczynania administracji paiistwowej. Kiedy wiec jest tu mowa na przyklad 0 "polityce kulturalnej".1.4. jesli chodzi 0 zasieg.jak widac juz z samej okladki .1. a wiec praktycznie rzecz biorac. tyle ze poprawnosc jezykowa lub jej brak ostatecznie zalezy miedzy innymi od przyjmowanych przez mowiacego zatozen filozoficznych. odpowiedzialne za dokonujaca sie niezaleztez nie od naszego tlumaczenia kariere . gdzie . modernizm.nowozytnosci". ktore dzialania te moga napotykac.badania nad kultura" i •wiedza 0 kulturze". co odtwarzane. ze takie mniej czy bardziej uswiadamiane zalozenia sCj. Tozsamosc 6.1. Struktura i poststrukturalizm 1. sarno jest odtworzeniem. Niezaleznie od .reprezentacj~". Hegemonia 3. miejsce. wszystkie dziedziny zycia spolecznego. 0 ile w Polsce polityka nadal jest traktowana jako dzialalnosc pewnej wydzielonej grupy spolecznej Iktora to wygodne dla niej przekonanie podsyca uzyciem terminow w rodzaju . aczkolwiek w tekscie.3. postmodernizm 187 218 256 297 331 404 453 Oryginalny tytul ksiazki brzmiIntroducing Cultural Studies i . Esencjalizm i roznica 4.nowoczesny'. jako rownowaznikow uzywalismy okreslefi . Niezgodnie z polska tradycja uiywany jest niekiedy rzeczownik .1. 0 tyle w Wielkiej Brytanii mianem "polityka' obdarza sie wszystkie sfery. dokladniej rozwazona w tekscie w rozdziale 9. trzeba tutaj powiedziec. Kolonializm i postkolonializm 6. Autorzy zas najwidoczniej uzywaja representation takze tam.3. niemniej jednak wyrastajacych z roznicy w konstrukcji brytyjskiego (anglosaskiego) i polskiego zycia spolecznego. powodujac sie najczesciej wzgledami stylistycznymi. ponowoczesnosc. choc nie do koiica zgadzalo sie to z naszym poczuciem poprawnosci jezykowej. Z przesianek rowniez filozoficznych. Op6r i transgresja 7. Nie wnikajac teraz w relacje miedzy . krajobraz Od tlumaczy 28 45 52 56 84 110 120 132 148 166 169 4. Nierzadkie byly miejsca. ale takze .2.0 wspolne dzialania zwiazane z kultura i przeszkody.2. Kapital kulturowy i habitus 9.klasa polityczna").2. Przestrzeri.Definicje 1. gdyz podzielaja postmodernistyczne przekonanie.za najlepszy ekwiwalent cultural studies uznalismy .czy moze przede wszystkim .reprezentacji" w tekstach humanistycznych. Wiadza 3. w ktorym takze to.nowoczesnosc" i przymiotnik . Ideologia 3. ze jestesmy skazani na poruszanie sie w kregu wtomosci odwzorowania. Psychoanaliza 1.1. Nowoczesnosc.1. Globalizacja-hybrydyzacja 5. Semiologia i semiotyka 2. gdzie ulegle w slad za oryginalnym representation wstawialismy . Rytualy i symbole 8.polityka" w kontekstach.1. Feminizm 4.1. Reprezentacja i realizm 2. ze autorzy ksiazki uzywaja terminu modernity takze w takich kontekstach.3. Sadzimy. Dyskurs 1. gdzie chodzi lub moze chodzic 0 wladze.kulturoznawstwo'. a jako tylko tlumacze nie powinnismy na przekor autorom bronic swoich zalozefi. wywodzi si~ uzycie terminu .2.2.nowoczesnoecia" a "modernizmem". gdzie w polszczyznie raczej nalezaloby mowic 0 .mogloby sie wydawac -lepiej sprawilaby sie presentation. ktore moga czytelnika nieco konfundowac.1.

a zatem ujmujemy je z wlasnego punktu widzenia. bardziej szczegolowo zglebia rozne wymiary kultury. i w og6le w calej ksiazce szczeg6lnie skupiamy sie na kulturowych podzialach dokonujacych sie wedlug kryteri6w klasowych. a takie wstepnie je charakteryzujac. w tym trudne problemy jezyka i znaczenia. uloionych w dwie czesci. ktorzy w ramach programu studi6w zajmuja si~ kulturoznawstwem. ii intencje auto row lepiej oddaja . prezentujac najwainiejsze kierunki badawcze.jako piec biologiczna gender oddajemy po prostu jako "plec". ale kaida osoba z naszej piatki bez wahania przyzna. ie moiemy wyczerpac wszystkie problemy i uwzglednic wszelkie ich aspekty. traktuje 0 teorii kultury.preferencje seksualne" czy "seksualnosC". naszych badan i naszego nauczania. ani przez chwile nie wyobrazalismy sobie.antropologii. socjologii. jakiej nie daja inne dyscypliny. ie badania nad kultura w istotny spos6b wplynely na charakter naszego myslenia. zlozona z trzech rozdzialow. W rozdziale 2 rozwaiamy kilka istotnych aspektow komunikacji i reprezentacji. ostatecznie jednak prezentujemy swoje ich rozumienie. my zas . Mamy wprawdzie poczucie. gdzie wyrainie sa od siebie odr6iniane gender i sex. chyba ie kontekst sugeruje. gdzie sie ich naucza. rasowych i plciowych. a takie piynacymi z nich konsekwencjami. podobnie bywa tei ze slowem sex. niemniej jednak z wlasnej praktyki dydaktycznej wiemy. a gdzie pierwszy termin tlumaczymy jako "plec spoleczna". geografii. Cz~sc pierwsza. rozstrzygajace jest to. w ten sposob wskazujac na istotnosc kulturoznawstwa. Z wyjatkiem kontekst6w. a prowadzone na roznych poziomach wystepuja w programach studiow zupelnie odmiennych wydzialow uniwersyteckich. W sumie cz~sc pierwsza podejmuje podstawowe problemy kulturoznawstwa oraz zwiazane z nimi kontrowersje. w rozdziale 3 zas zajmujemy sie roznymi wymiarami wladzy i nierownosci oraz ich teoriami.ik~ podzielilismy na dziewiec rozdzialow. anglistyki wykladamy na wydzialach. W naukach humanistycznych i spolecznych [edna z najiywiej dyskutowanych kwestii jest natura i znaczenie czasu oraz przestrzeni.Odtlumaczy 14 plynnosci granic miedzy "nowoiytnosciq" a "wspolczesnosciq". ktora wprowadzalaby w te dziedzine. Brakowi temu usiluje zaradzic niniejsza ksiazka. Ksi'l. Jest oczywiscie wiele ksiaiek poswieconych wiedzy 0 kulturze. ktorego badania dostarczaja takiej wiedzy. ie nie ma pracy. przy czym i tam. ie autorzy nie czynia takiego rozr6inienia. ie wzielismy pod uwage najwainiejsze elementy wiedzy 0 kulturze. [estesmy reprezentantami roznych dziedzin . Piszac ten podrecznik. na ktora sklada sie szesc rozdzialow. Cz~sc druga. drugi . Przedmowa Jak korzystac z podrecznika Naszym zdaniem badania nad kultura sa jedna z najbardziej atrakcyjnych sfer iycia intelektualnego. pomyslana wiasnie jako podrecznik dla tych. W rozdziale 1 zajmujemy sie roznymi znaczeniami terminu "kultura".

koncepcji czasu i zmiany spolecznej. Judith Butler. To prawda. ze moze sie wydawac. czy to rozwijane poznie] w badaniach nad kultura. jesli chodzi 0 dalsze wlasne lektury. ktorzy w istotny sposob wplyneli na zmiane ukierunkowania owych badan. ze bohaterami wiekszosci biogramow S. jesli nie potraktuje sie z odpowiednia uwaga problemow przestrzeni. ale mega tez stanowic sugestie. ale pomocny powinien bye takze spis tresci i indeks przedmiotowy. Nie tylko stalismy sie bardzo swiadomi stanow naszego ciaia oraz mozliwosci roznych poczynari.!: z istotnych kategorii. Paul Gilroy czy Edward Said). jakie zostaly nakreslone w czesci pierwszej. ze nie znalazly sie w ksiazce informacje 0 takich autorach. plec. zajmiemy sie waznymi zmianami w kulturze wizualnej. W znacznej mierze w efekcie nowych ruchow spolecznych z lat szescdziesiatych XX wieku polityka jako dzialalnosc zwiazana z wladza jest dzis odczuwana jako wszechobecna. Lyotard czy Jameson. zwracajac uwage na takie kwestie. W rozdziale ostatnim powrocimy do niektorych problemow reprezentacji. lecz takie toczymy istotne spory wokol nowych technik leczenia ciala i jego odmieniania. I rozdzialy. N asze ujecia staramy sie ilustrowac roznymi elementami graficznymi: wykresami. i wreszcie tych. gdzie postaramy sie pokazac. ze niepodobna zrozumiec kulture. a takze. Taka w ogolnym zarysie jest struktura tej ksiazki i jej tresc. jak waznego i mocnego bodzca dla tych dyskusji dostarczylo kulturoznawstwo. ktore wyrastaja z ekspansji polityki oraz zmiany jej sensu. Jedn. Zasadniczo kazda z sekcji mozna czytac niezaleznie. rasa.!: to. rozdzialy podzielilismy na sekcje.!: iali mezczyzb ni. ktorej (zwlaszcza subkulturze mtodziezowej) poswiecimy rozdziai 8.P. jak juz wspomnielismy. Innym wainym wymiarem kultury jest redefinicja pojecia . wyrozniane S. i sekcje odsylaja do siebie wzajemnie tam. kwestie abstrakcyjne i akademickie. pomnik6w czy obrazow. Angela McRobbie. Richard Hoggart. ze wielu owych bialych mezczyzn znajdowalo sie na uboczu glownego nurtu zycia akademickiego. w ktorych umieszczamy biogramy.R.polityka'. Gdyby to od nas zalezalo. Jak zobaczymy w rozdziale 7. rowniez niektore z pojawiajacych sie tu kwestii po raz pierwszy zostaly podjete w ramach badari nad kultura. Moina je podzielic na trzy grupy: tych.!:podstawowe informacje 0 zyciu i dzielach osob.L. tymczasem w ramach kultur wystepuja roznicujace granice. Michel Foucault. tych. i w innych. Zakladamy.!:potem rozwijane w tekscie. iz wlasciwie obejmuje ona wszystko. Informacje zawarte w polach oznaczonych A propos S. James). 17 . rysunkami. hybrydy kulturowe i tak dalej (np. zarazem jednak zawsze stanowia one fragment prezentowanego w danym rozdziale wywodu. ktorej poswiecono biogram. sytuacja wygladalaby inaczej. ktore pozwalaja charakteryzowac te roznice i je dyskutowac. godne podkreslenia jest naszym zdaniem to. Nazwisko osoby. a przede wszystkim sprobujemyw kategoriach historycznych i przestrzennych okreslic rozne formy prezentacji wizualnej oraz wizualne aspekty zycia codziennego. Karol Marks. Max Weber czy C. na n koncu kazdego rozdzialu umiescilismy spis literatury dodatkowej. gdy nie funkcjonuje ono wlasciwie. wiek. ktorzy tworzyli koncepcje. jak plec. Kolejnym wainym obszarem problemowym wspoiczesnego iycia jest cialo. Raymond Williams). tabelami. E. jak Derrida. latwosc porozumiewania sie i przemieszczania. Niezaleznie od sugestii lekturowych. jako ze w ogromnym stopniu ksztaituje je tempo wspolczesnego zycia. Niepodobna sie wypierac. Biogramy zawieraj. Aby ulatwic korzystanie z niej. ktore podawane S. niemniej jednak wzmiankami biograficznymi uhonorowalismy te osoby. ktorzy sami byli wybitnymi badaczami kultury (np.!: lustym drukiem. ze czytelnicy beda do niej podchodzic wybiorczo. kt6re istotnie wpiynely na rozwoj kulturoznawstwa. ktorych nazwiska moze w tej chwili niewiele wam mowia ale z ktorymi spotkacie sie i w tej ksiazce. odzwierciedla to jednak rozwoj kulturoznawstwa. a takie uklad sil w jego obrebie. jest subkultura.!: a biezaco w tekscie. z ktorych wielu dawno juz nie zyje. czy pojecie charakteryzowane w polu definicyjnym. zatem w rozdziale 6 zastanowimy sie nad kwestiami. rzecz jasna. 0 ktorych decyduja rasa. gdyz to one ksztaituja nowe doswiadczenia czasu i przestrzeni. czy to je ksztaltujace (np.przedmowa ]ak korzystac z podrecznika 16 przedstawimy. W tekscie wystepuja tez trzy rodzaje wydzielonych pol problemowych. definicje i roznego rodzaju materialy uzupelniajace tekst zasadniczy. Tymi sprawami zajmiemy sie w rozdzialach 4 i 5. gdzie krzyiuje sie ich problematyka. Tak wiele rzeczy i poczynan rozumie sie jako wchodzace w sklad kultury. na przyklad Donna Haraway. ktore najbardziej wplynely na nasze rozumienie wiedzy 0 kulturze. miejsca. W kaidym razie. fotografiami omawianych budowli. Nawiazujac do kwestii przemian technologicznych i wielkich przemieszczeti dokonujacych sie w ramach kultur. postkolonializm. Nie s. t Pola definicyjne pomagaja wyiozyc i utrwalic znaczenie podstawowych pojec. zaglebiajac sie w partie najbardziej ich interesujace czy najpotrzebniejsze w danej chwili. Thompson. rozumienie czasu i przestrzeni.

5: reproduced by permission of Routledge & Kegan Paul.4: reproduced by permission of Seeker & Warburg. Szczegolna wdziecznosc zywi wobec Julie Weir. Za opinie 0 wstepnych wersjach rozdzialu 4 Miles Ogborn dziekuje Philowi Crangowi. Na samym poczatku chcielismy zloiy6 wyrazy podziekowania im wszystkim. ktorzy uczestniczyli w prowadzonych przez niego zajeciach w ramach kursow English and Cultural Studies i Sociology and Cultural Studies. and Random House.6: repro- . Ilustracja 2.3: from . ze wszystko cierpliwie przetrwali. [ohnowi Gouldowi. Ponizej dziekujemy wlascicielom praw autorskich za pozwolenie na wykorzystanie wymienionych materialow w ksiazce. translation copyright © 1972 by Jonathan Cape Ltd.4: reproduced by permission of Jackie Fleming. a [asonowi Rutterowi za pomoc przy rozdziale 3. Do powstania niniejszej pracy przyczynialo siteprzez wiele lat bardzo wielu ludzi. reprinted by permission of Hill and Wang. szczegolnie zas podreczniki. Straus & Giroux. ktora pozwolila na wykorzystanie jej znakomitych fotografii.5: reproduced by permission of Marion Boyars Publishers. [amesowi Oxleyowi-Longhurstowi i Timowi Oxleyowi-Longhurstowi za to. ktorzy wraz z nim pracowali nad materialami. Scott McCracken za pomoc i entuzjazm dziekuje studentom University of Salford. a zwlaszcza tym z nich. Ilustracja 2. translated by Annette Lavers. A propos 2. Inc. Brain Longhurst dziekuje studentom. Catherine Nash oraz studentom drugiego i trzeciego roku Cultural Geography w Queen Mary University of London. Ilustracja 2.. Ilustracja 2. [ak zawsze wielkie podziekowania naleza site Bernadette Oxley. A propos 2. jakie weszly w sklad tej ksiazki. a division of Farrar.Myth Today" from Mythoiogies by Roland Barthes.7: reproduced by permission of British Sociological Association. ktorych krytyczne uwagi okazaly site dla nas wielka pomoca. Elaine Baldwin za pomoc przy pisaniu ksiazki dziekuje kolegom z uniwersytetu. and Curtis Brown on behalf of David Lodge.Podziekowania Wszystkie ksiazki sa plodem niezliczonych inspiracji. A propos 2. Szczegolne podziekowania za pomoc naleza site Georginie Waylen. Greg Smith dziekuje Julie Jones za opinie 0 pierwszych szkicach rodzialu 7.

Cz¢.4: reproduced by permission of Blackwell Publishers.1. Ilustracja 4. Ilustracja 8.7: reproduced by permission of The National Gallery of Ireland.5: © "Good Housekeeping". Ilustracja 6. 371: reproduced by permission of Blackwell Publishers. London.4: reproduced by courtesy of the Trustees.3: reproduced by permission of Sage Publications and J. Ilustracja 4. Paris. A propos 8.4: reproduced by permission of Blackwell Publishers. 1 July 1997.2: reproduced by permission of Blackwell Publishers.3: extractfromIlliteracy spells miseryfor 2 million by Donald MacLeod. A propos 9. The National Gallery.1: reproduced by permission of Verso. Ilustracja 5. (fotografie) reproduced by permission of Getty Images. A propos 9. © "The Guardian". pierusza Teoria kultury 1.2: © John Leighly. Ilustracja 6. 454-455: © British Sociological Association. © Alan Sheridan. Tabela 9. Urry. reproduced by permission of The Hearst Corporation. Kultura i badania nad kultura Komunikacja i reprezentacja Kultura.1: reproduced by permission of Arnold. Ilustracja 8.8: © 1998. Ilustracja 8. 1991.1 & 4. A propos 3.1: reproduced by permission of The Museum of Modern Art. New York. 1997. wladza i nierownosc 2. The National Gallery. Ilustracja 8. Ilustracja 4. Ilustracja 9.2 & 6. Lista na s. Tabela 4. Abby Aldrich Rockefeller Fund.3: reproduced by permission of Duke University Press.3: reproduced by permission ofPA News. London.4: reproduced by permission of Routledge & Kegan Paul. reproduced by permission.7: reproduced by permission of the Musee Carnavalet. Lista na s. Ilustracja 2. A propos 8. A propos 8. Ilustracja 4.8: reproduced by permission of the Musee du Louvre.1: reproduced by permission of Penguin Books. 1977.3: reproduced by permission of Routledge & Kegan Paul.duced by courtesy of the Trustees.6 & 4. Ilustracja 4. © 1998 The Museum of Modern Art. A propos 3. 3.2: reproduced by permission of Cambridge University Press. New York.2: (tekst) reproduced by permission of Routledge & Kegan Paul.1: reproduced by permission of Routledge & Kegan Paul. . A propos 8. Tabela 9.6. reproduced by permission of Cambridge University Press.3: reproduced by permission of Blackwell Publishers.4: reproduced by permission of MIT Press. The Art Institute of Chicago.

ze taki poczatek ksiazki pozwoli zasygnalizowac ztozonosc sfery.0 Wprowadzenie Kulturoznawstwo wyrasta z nowego podejscia do kultury. ktore rzuciiy nowe swiatlo na charakter ludzkiej kultury. podzielilismy ten rozdzial na cztery sekcje: 1. ze jego zakres wydaje sie niezmierzony.3. 1. Wskazanie pod s taw 0 w y c h pro b 1e mow. posrod ktorych przede wszystkim trzeba wymienic antropologie. .Iiteraturoznawstwo. Reine dyscypliny akademickie. 1. ze sarno pojecie . Aby wytyczyc obszar zainteresowafi niniejszego podrecznika. z cala pewnoscia nie do kofica jeszcze okreslony. niemniej jednak od okolo dwoch czy trzech dekad zainteresowanie badaniami nad kultura przekroczylo granice miedzy pojedynczymi dziedzinami. przez co obejmowaio ono obszary skadinad stanowiace zakres dociekafi bardzo roznych dyscyplin. Wyliczenie g 10 w nyc h s tan 0 w i sk.4. w trakcie ktorej nadawano mu znaczenia 0 reinym zasiegu.2. jakie wi'li'l sie z definicja kultury i jej badaniami. Mamy nadzieje. iz stanowi ono odrebna i wazna dziedzine poszukiwafi. Uksztaltowane w efekcie kulturoznawstwo okazalo sie terenem intrygujacych i fascynujacych poczynafi intelektualnych. Zarys n a s z ego po g 1q d u na charakter rozwijajacej si~ dziedziny kulturoznawstwa. Omowienie najwainiejszych de fin i c j i kultury. a takze naszkicowac mapejej najwainiejszych zagadniefi. jakajest kultura. 0 tyle kiopot polega na tym.Rozdziai pierwszy Kultura i badania nad kultura 1. geografie humanistyczna i socjologie. od dawna zajmowaly sie kultura.kultura" rna zawila historie. a jest tak w duzej mierze z tej racji. 0 ile powszechnie juz chyba uznano. Omdwienie zas niektorych stanowisk rozwazajacych te zagadnienia rna pomoc w okresleniu zakresu kulturoznawstwa. ktore dotad pojawily sie w zwiazku z powyiszymi problemami. historie.1. 1.

powiesci angielskiej.wyrafinowane' poczynania. Moina to tei ujqC w ten sposob. teatr i film' (Williams.od badan tekst6w literackich po studia styl6w iycia miejskiego. 90). • Wskazanie gtcwnych problemow badan nad kultura. w dzisiejszych dyskusjach wystepuje tei w roznych zakresach znaczeniowych. podczas kt6rej by! dowodca czolgu. Z racji niewzruszonych sympatii socjalistycznych. srodowisku. ale takie strukture urzedu Prezydenta Stanow Zjednoczonych Ameryki.kultury dnia powszedniego" staly sie wainym bodicem dla badafi w tej dziedzinie.1. Leavisa i T. w ktorych oznacza: sztuke i dzialalnosc artystyczna (1. w tekstach Williamsa coraz wyrainiej zaznaczaly si" wplywy marksizmu. Praca The Country and the City (1973a) znacznie wplynela na p6iniejsze interdyscyplinarne badania nad przestrzenia i miejscem.S. Moie obejmowac Szekspira. ai dotarlo do swego obecnego szerokiego znaczenia. Pochodzil z rodziny robotniczej.sposob iycia" W naukach humanistycznych terminu "kultura' szeroko uiywa sie w zwiazku z tworzeniem i uiyciem symboli (s. rozwojowi jezyka. 25).1. Slowo .1.2 Kultura jako . jak kultura twojej ulicy. .wszyscy oni maj'l.Teoria kultury Kultura i badania nad kultura 24 25 Gloume cele rozdziaiu: • Zapoznanie z roznymi definicjami pojecia kultura. przynoszace] takie jedna z pierwszych analiz medi6w informacyjnych. 0921-1988) 1. opowiadajac sie za przemianami spolecznymi i demokratyczna kultura. Poczawszy od lat szescdziesiatych. kto zmywa naczynia w domu. polityce lewicowej. Jeden z pionierow kulturoznawstwa w Wielkiej Brytanii. co jest charakterystyczne dla . Telewizja byla gl6wnym tematem pracy Television: Technology and Cultural Form (1974). a takie posegregowal jego wspolczesne uiycia. Raymond Williams (s. 1.s grup~ spoleczna czy 0 jakis okres w dziejach grupy" (Williams. Williams staral sic:)okreslic charakter przeksztalcen kulturowych. [ego koncepcja struktury uczuc znalazla szerokie zastosowanie . podjql przerwane studia w Cambridge i uzyskal dyplom. W roku 1974 uzyskal tytul profesora dramatu. wysublimowane.muzykc:). kt6rym to tematem zajl\l si" ze szczegolna pasja przed sama smiercia. a obie te kwestie stanowia dwa gl6wne watki ksil\iki Communications (1962). Eliota. zloionym z ponad trzydziestu ksiazek dorobku Williamsa znalazly sie prace poswiecone dramatowi. 331). zarazem jednak moga uczestniczyc w kulturze wspolnej. jaka Williams przywiazywal do kulturowej komunikacji i demokracji. rzezbe. natomiast uznanie zaskarbily mu przede wszystkim dwie ksil\iki: Culture and Society (1963) oraz The Long Revolution (1965).trudnych". nastolatki.1 Co to takiego . jak'l. kraju.kultura' rozwijalo si~ w dziejach. literature. gestych tresciowo i . By! takie plodnym prozaikiem. ktora miedzyinnymi wprowadzila do obiegu pojecie . Poza naukami przyrodniczymi uiywa sie tego pojecia w trzech zasadniczych znaczeniach.pewnego szczegolnego sposobu ludzkiego iycia.R. dorosli i emeryci .1 Kultura przez duze "K" W jezyku potocznym przez kulture czesto rozumie sie .kultura' ma skomplikowana historie. Czesto sie twierdzi. termin ten oznacza wiec wtedy . Wczesne teksty Williamsa prezentuja dose konwencjonalne podejscie do problem6w analizy tekstu literackiego i utworu dramatycznego.3). Istnieje cos takiego.2) oraz pewien proces rozwojowy (1. czy bedzie tu chodzic 0 ludzkosc w ogole. ie tylko ludzie Sq zdolni do tworzenia kultury i jej przekazywania. czego efektem by!y ksiqikiMarksizm i literatura (1977) oraz Culture (1981). problem.kultura"? Termin . Williams zdecydowanie dystansowal sie od elitarystycznych i konserwatywnych stanowisk F. Przy tak szeroko stosowanym terminie trzeba na poczatek sprobowac go zdefiniowac. a w 1961 roku zaczl\l wykladac na macierzystej uczelni. 90).dziela bedace efektem dzialan inteIektualnych.dlugiej rewolucji" w kulturze. Raymond Williams by! walijskim badaczem kultury i krytykiem literackim. wlasne kultury. a jestesmy w stanie to robic. w ktore angazuja sie ludzie .1 Raymond Williams kulturoznawstwa. ie ludziom wlasciwa jest zdolnosc symbolizowania. 1983b. Tak rozumiana kultura obejmuje . przesledzil historie tego terminu. gdyi jego metodyczne go badania . Uwaia sic:) za jednego z pionier6w kulturoznawstwa. ktora stanowi podstawe naszego istnienia kulturowego. ale kulture znajdziemy tei na drugim kraficu swiata.kuIturaIni'.1). kt6re stanowity odpowiedi na rozw6j industrializmu. twojego miasta. opere. W jego tekstach.1.przeplyw". a takze walijskosci. s. po zakoficzeniu drugiej wojny swiatowej. W latach piecdziesiatych nauczal w Workers' Educational Association. W imponujacym.1. Dzieci. inspiracje stanowily raczej szerokie spojrzenie i wyrainie eksponowany materializm kulturowy niz konkretne analizy. teorii kultury. ale takie futbol amerykafiski. by! bardzo popularny posrod calej generacji lewicowc6w. s. w drugiej wskazywal na demokratyczny potencjal . najczesciej symboliczne cechy okreslonego sposobu iycia (1. analizujac r6inych autor6w. ale takie komiksowego Supermana. gdyi tworzymy symbole i ich uiywamy. a takie wagi. W pierwszej. • Nakreslenie najwainiejszych teoretycznych perspektyw Bio ram 1. 1. malarstwo. 1983b. a przede wszystkim artystycznych'.

ie na angielski styl iycia skladajq sie: derby. Eliot.2) reprezentuje okreslony etap rozwoju kulturalnego (sens 1. Na przyklad flaga moie symbolizowac obiekt materialny. gotowana kapusta. kodeks zachowan.3). jakich cztowiek nabywajako czlonek spoleczenstwa".1). [ak jednak pokaiemy jeszcze w tym rozdziale. garnitury biznesowe . znaki drogowe. I tak na przyklad dziewietnastowieczny antropolog Tylor (1871. Definicja ta wskazuje. pogarde). sztuk~. tarcza do rzutk6w. Istotnie. 1. moralnosc. rysunek odsylajacy do pudelka czy gest dajacy wyraz pogardzie. Inglis.2 (spos6b iycia). Rock and roll mozna rozwazac od strony umiejetnosci muzyk6w (sens 1. korzystajacych z dokument6w i wyrafinowanych metod ich analizy. Eldridge. ie sama kultywacja jest procesem spoiecznym i historycznym (Williams 1983b. 1979) 1 1. jakie beda do niej nalezec przy rozumieniu 1._ _ Kultura i badania nad kultura . przedmiot (np. cyt. od strony jego zwiazkow z kultura mlodziezowa lat piecdziesiatych i poczatku szescdziesiatych XX wieku (sens 1. jak wzrastala swiadomosc. styl architektoniczny i tak dalej.2 Problemy badan nad kultura 12 sierpnia - poczatek sezonu lowieckiego na baianty (przyp. a zarazem podkresla. w jakich uiywane jest slowo . London: Routledge. alba abstrakcyjna wartosc.kultura'.spoleczenstwo'. Czym jednak jest symbol? Mamy z nim do czynienia wtedy. a takze traktowac go jako postac muzyki. L.1. bilard mechaniczny. 26 Dalsze lektury Williams znany by! przede wszystkim jako pisarz. Cowley IA..S. jak patriotyzm. ale moga w tej funkcji wystepowac bardzo r6ine przedmioty: flagi. uzgodniony znak czy gest staja si~ symbolami przekazujacymi jakas wspolna idee. trzeba to poj~cie odroznic od blisko z nim spokrewnionego terminu . Tak wiec ci. jezyk.1.1. London: New Left Books. moina sie spotkae z takimi pogladami. fryzury. W tej ksiazce bedziemy mowic 0 kulturze we wszystkich trzech znaczeniach. dziewietnastowieczne koscioly gotyckie.1. 1948. ze niekt6re sfery iycia spolecznego sluszniej byloby uznac za polityczne czy gospodarcze i w jakis spos6b odroznic od kultury. s. ie pewne slowo. Kazda z tych dyscyplin sklonna byla ujmowac kulture w innej perspektywie i inaczej jq traktowac. trzeba jednak bye swiadomym tego. Williams. pewien znak czy gest zastepuja okreslone pojecie (np. ser wensleydale. Politics and Letters: Interviews with New Left Review. angielski poeta i eseista].3). Eldridge. kt6re nakreslimy w dalszej czesci tego rozdzialu. 27 Sa jednak tacy. gdy czlonkowie jakiejs grupy zgodnie uznaja. M6wiqc o spoleczeristwie. Nawet jednak jesli rozumie sie kulture szeroko.jest bardzo zasobnym zespolem symboli. norma postepowania. samochody bmw.pilot'. miejsce. London: Routledge.. za: Hebdige. ktory jako wytwor pewnego (angielskiego) sposobu zycia (sens 1. by w tej kwestii panowala jakas zasadnicza zgoda. mamy na mysli uklad oddzialywan i relacji pomiedzy jednostkami i grupami. marynowane buraki.tej listy niepodobna wyczerpac. Raymond Williams. jednak w przypadku duiych spolecznosci [zwiaszcza wspoiczesnych] calkiem sensownie moina mowic.. obyczaje. (1979).1. ze zalicza si~ do niej wszystko i mamy z nia do czynienia wszedzie. Cowley (1618-1667).jak gleboko kultura przenika iycie spoleczne. kt6rzy rozumieja kulture w sensie 1. kt6re szczeg6lnie czesto sq formulowane z antropologicznego punktu widzenia. Podobne stanowisko prezentuje poeta i krytyk T.kultura" uiywano na okreslenie hodowli (kultywacji) roslin i zwierzat. sposoby zycia (sens 1. (Eliot. F.1).3 Proces rozwojowy Pod koniec wiekow srednich terminu . R. s. 90-91). Sztuke Szekspira moina uznac za wainy element kultury (sens 1. Artystami i tworczoscia artystyczna (sens 1.. 12 sierpnia'. tlum.1. wyscigi ps6w.2) analizowali zazwyczaj antropolodzy i socjolodzy. Dlatego tei badanie kultury to pytanie 0 znaczenie. l. kt6ra obejmuje wiedze. Takie uiycie owego slowa stopniowo sie rozbudowywalo wraz z tym.1.2).skomplikowanq calosd. a takie wszystkie inne umiejetnosci i nawyki. co zreszta bedzie jednym z temat6w tej ksiazki.. jest zdolne do reprodukcji i ma wepolna kulture. spr6bujemy zobrazowac w nastepujacy sposob. muzyka Elgara [.czy to mowiony.pilot"). system przekonafi. kiedy powiada. nie zalicza do niej zjawisk i instytucji. z kazda z nich wiqiq si~ specyficzne problemy. za odrebnoscia . czy pisany . usmiechy. natomiast rozw6j kultury to przede wszystkim domena historyk6w. jakim jest kraj.1 (sztuka i dzialania artystyczne). regatyw Henley. Wtedy uzgodnione slowo. prawo.1. Raymond Williams: Making Connections.. Kaide z om6wionych wyiej znaczen kultury najczesciej wiazalo si~ z okreslonym punktem widzenia. (1995). . jako spos6b iycia.). J~zyk . (1994). Symbol okresla znaczenie symbolizowanego obiektu. przekonanie. Bardzo czesto spoleczefistwo zajmuje okreslone terytorium. Trudno powiedziec. ie wspolistnieja w nich (nie zawsze harmonijnie) r6ine kultury. ie jest produktem spolecznego wsp61iycia ludzi oraz ie jest przedmiotem nauki. Ostatnia z podanych niiej pozycji to cykl rozm6w poswieconych jego iyciu i tworczosci. ale jeden symbol moie miec wiele znaczen.r~. jakie ma styl ubioru. ie kiedy w badaniach kultury stosujemy te definicje.1.1) zajmowali sie najczesciej rzecznicy nauk humanistycznych. 1) okreSlil kulture jako . pudelko) czy uczucie (np. kt6rzy uwazaja.~_T_e_or_ia_ku_l_tu_:ry:. Nawetjui te wstepne uwagi na temat kultury moga nasunac przypuszczenie. kt6ra wyrosla z wczesniejszych styl6w i wptynela na style pozniejsze (sens 1. Owe wsp6lne idee S'l przekazywane czy wyraiane symbolicznie przez slowo .1. niedtugo pozniej nazwa ta objeto kultywacje ludzkich umysi6w. I to owe idee (czy znaczenia) skladaja si~ na kulture.1. R6ine znaczenia.. J.

prowadzi do kryzysu. aby podwazyc przekonanie. Sigmund Freud (poniiej) twierdzil. a w wyborze obiektu seksualnego wazna role przyznaje fantazji.1 Psychoanaliza Mianem psychoanalizy okresla si~ metodeopracowana przez Sigmunda Freuda (1856-1939). dowodzac. a nie biologicznie) wiq. aczkolwiek sam Freud niezbyt przychylnie odnosil sie do feminizmu (s. oraz sup ere g 0 stanowiace moraIne poczucie spolecznych oczekiwaft.czq. ze pomaga one zidentyfikowac i okreslic zespol istotnych problemow. ie to ojcu. przysluguje wainiejsza pozycja spoleczna. Prace Lacana staly sic. a szczegolna populamosc psycho analiza zyskala sobie w krytyce filmowej.iq. Dotychczasowe teorie przyjmowaly zasadnicza jednoznacznosc przeciwstawienia meskosci i kobiecosci. ktore w danym spoieczeristwie uznawane Sq. (s. tei efektem warunkowania. sie zespoly spolecznych rol. 148). natomiast podkresla jego plastyczny charakter. 2003) pokazywal. kt6re przystosowuje sic. ze m~skosc i kobiecosc. iywa jest w nim jednak nadzieja. Feminisci wykorzystali koncepcje Freuda. 266) oraz Judith Butler (s. lecz w wielkim stopniu sq. ktore . W kulturoznawstwie teoria nieswiadomosci pozwolila na subtelniejsze rozumienie relacji miedzy wtadza (s. jakoby mezczyznom z natury przyslugiwala wyzszosc nad kobietami. 256). W antropologii problem ten jest okreslany jako akulturacja. ie z czasem zajmie rownie wladcza pozycje wobec kobiet. wyd. za meskie lub kobiece.1 Jak ludzie staj'l sle czescia kultury Kultura nie jest czyms. Jacques Lacan. a takie wyb6r obiektow seksualnych nie sq. w trakcie ktorego chlopcy i dziewczynki uzyskujs. 1984. ego. ktory zawiera w sobie i d. Z biegiem czasu psychoanaliza rozdzielila si~ na konkurencyjne kierunki. 135). pol. czyli nieswladomosc.jako warunkowanie. W Psychopatologii iycia codziennego (1901. ktorych zadna ze wspomnianych dyscyplin nie jest w stanie rozwiazac samodzielnie. w innym kentekscie nii meska.poddane interpretacji .si~ ostatecznie z problemem relacji miedzy osoba a kultura. a nie matce. ktore] autor uiywal mi~dzy innymi do analizy tekstow literackich i dziel plastycznych. o ile koncepcja Freuda silnie wiaze sic. ktora wpiywaja na to. kt6rzy w swej analizie plci jako fenomenu spolecznego wykorzystali Freudowska koncepcje kompleksu Edypa. [ak dalej czytelnik zobaczy. Najwainiejsze chyba byly jego prace dotyczace seksualnosci. ktore laczy sie z ksztaltowaniem tozsamosci plciowej i seksualnosci. a wiec i jednoznacznie okreslony pociag mezczyzn do kobiet i kobiet do mezczyzn. Po raz pierwszy Freudowska metoda interpretacji zostala przedstawiona w Objasnianiu marzeTi sennych (1900.2.odslaniaja nieswiadome trwogi i pragnienia sniacego. z rozwojem biologicznym. co znaczy. ie z jego punktu widzenia dominujacym czynnikiem jest kultura. warunkowania i socjalizacji kieruja uwage na bardzo liczne i zroinicowane struktury spoleczne. w psychologii . Definicja 1. Freud przedstawil trzysktadnikowa teorie umyslu. ie nieswiademosc rna strukture podobna do jezykowej. marksistowska. Takie pojc. wszystkie one iq. ie symbole w snach odsylaj'l do skondensowanych i przemieszczonych znaczefi. popularne posrod krytyk6w feministycznych. na wtorna skladaja si~ wszystkie dalsze oddzialywania. Psychologia i takie kierunki w jej obrebie jak psychoanaliza (poniiej) szczegolna wage przywiazuja do dziecinstwa i warunkowania. Odkrycie. analizy. ktore wywarly wplyw na feministyczn/\ (s. ktory rodzi si~ na podstawie pierwotnej identyflkacji chlopcow i dziewczynek z matka. Julii Kristevej (s. 218). do zewnetrznej rzeczywistosci. 1996). ie pozadanie seksualne ogranicza sic. "przemieszczenie" i "analiza »symptomatyczna-". jak ludzie ucza sie znaczen. jak "zbitki sensowe". pol.cia. gdy dziecko zaczyna poza rodzina uczestniczyc w wiekszych i bardziej zroznicowanych grupach . twierdzil. 120) a ksztaltowaniem si~ osobowosci. ale nie rna dla niej nadziei na poprawienie tej sytuacji. 123) i postmodernistyczna. (s. w kt6rych przedstawil poglebione rozumienie popedu seksualnego. U dziewczynki kompleks kastracyjny polega na niiszej pozycji w ramach porzadku symbolicznego. Seksualnosc dotyczy pozadari erotycznych i orientacji seksualnej danej jednostki. Pierwotna socjalizacja obejmuje opanowanie jezyka i uksztaltowanie plciowej tozsamosci (s. ktorzy korzystali z idei psycho- . 148). ktorym jednostka podlega w swoim iyciu. Same pojecia akulturacji. dyktowane tylko przez biologie. 29 1. przede wszystkim trzeba wspomniec 0 szkole frankfurckiej (s.co w spoleczefistwach Zachodu najczesciej jest zwiazane z rozpoczeciem nauki szkolnej. Paradoksalnie wlasnie matka pierwotnie zajmuje "falliczn'l" pozycjc. wiec jako doswiadczenie wykluczenia (Mitchell. za to psychoanaliza nie zaklada. plciowa tozsamcsc. a nie biologia. Wlasnie za sprawa kompleksu Edypa. postkolonialna (s. 230). poczucie braku utrwala sic. do relacji heteroseksualnych. ie pomylki jezykowe czy niemoznosc przypomnienia sobie [akichs slow moga bye przejawami podswiadomych proces6w psychicznych. w ktorym dzieki kontaktom z innymi ludzmi bezradne niemowle stopniowo staje sie samoswiadoma zdolna do uczenia si~ istota ktora jest wprowadzana w sposoby postepowania charakterystyczne dla danej kultury i srodowiska. autorytetu. a posrod je] autorow. zostaly pozniej wykorzystane do krytycznego dekodowania tekstow dotyczacych kultury. iz kobieca seksualnosc rozwija sic. co si~ po prostu wchlania: kultury trzeba sie uczyc. Tworca psychoanalizy. Pierwotna socjalizacja dokonuje sie w rodzinie lub w grupie pelniacej funkcje rodzinne i do niej si~ ogranicza od momentu narodzin do chwili. W ksiazce Socjoloqia (1998) Anthony Giddens opisuje socjalizacje jako proces.Teoria kultury Kultura i badanla nad kultura 28 kulturoznawstwa przemawia to. m~iczyzni i kobiety wchodza w odmienne relacje w ramach symbolicznego porzadku. wyd. Z plcia (rozumiana spolecznie. gdzie autor tlumaczy. 0 tyle jeden z najbardziej znanych krytyk6w psychoanalitycznych. 265). s. socjolodzy proces czyniacy nas istotami spolecznymi i kulturalnymi nazywaja socjalizacja. Chlopiec akceptuje swa "niisz'l pczycje falliczna" (co niekiedy jest okreslane jako "kompleks kastracyjny"). jak obecnie ojciec. 453) krytyk~ kultury.

Stalo sie norma. jak odzwiereiedla sie w literaturze historia europejskiego imperializmu. Media.S. (1996). Eliota (1932.2.wiecej uwagi poswieca sie literaturze populamej. Kempnerowna. trzeba sieezastanowic nad kwestia. Angielscy literaturoznawey przestali koncentrowac si~ wyiacznie na zagadnieniu wplyw6w innych poet6w i prozaik6w. podnoszac problemy spolecznych i historycznyeh ezynnik6w. badaja. Hall. Funkcje i pole m6wienia i mowy w psychoanalizie. poezja Dereka Walcotta (pochodzacego z Saint Lucia na Karaibaeh) czy powiesci Chinui Achebe (Nigeria) lub Alice Walker (USA). co kulturowy relatywizm (patrz sekcja 3.• Mort. mowiac inaczej: na to. dlaczego mielibysmy wierzyc bardziej jednej niz drugiej? Szczeg61nie gdy owe interpretacje r6iniq sie w ocenach wartosciujacych.skoro na wszystko. Lacan. dla przykladu.prawdziwa·? Jesli spostrzeienia i przekonania zawsze sa uzaleznione od umiejscowienia spolecznego.3 jak kulturoznawstwo rozumie przeszlosc Antropologia i socjologia w niekt6rych ze swych nurt6w uznaja. Z kolei tacy krytycy. Essays in Feminism. Freud .sugeruje. (1984). ie to. Gay. J. kt6re podaje drugie (Hart. jak role i relacje spoleczne wplywaja na nasz spos6b widzenia swiata i nadawania mu sensu. Zaniewicki. 0 ile jednak badacze tacy jak Berger i Luckmann koncentruja sie przede wszystkim na tym. Warszawa: Wydawnictwo KR. P. Kutter. kt6re dotycza pewnosci przekonaii i relatywizmu. Weedon. 0 tyle relatywizm kulturowy akcentuje to.ludzie sic. ze interpretacja znaczenia jest jednym z gl6wnych element6w kulturoznawstwa. Hum. (2000). majacym tez zwiazek z tym. Theories of language and subjectivity. Na przyklad dla T. (2004). H.tak bowiem nazywa si~ dziedzine podchodzaca w opisany spos6b do naszego rozumienia swiata .p do psychoanalizy. (2003). [esli wiedza jest konstruktem spolecznym. W. rozumienie. B.jak Edward Said (s. Ubertowska. co ona glosi. Widac przeto. by socjolodzy wiedzy twierdzili. S. uznawane za oczywiste sposoby myslenia. Wst. Rzadko sieezdarza. kulture zas zawsze trzeba badae w powiazaniu ze spoleczeiistwem. na przyklad Berger i Luckmann (1983). W Grajewski. na czym interpretujacy opieraja swoje przekonania. ze kultura angielska siega korzeniami ponad tysiac lat wstecz. niekt6rzy twierdza. 1. ze moina zredukowac czyjes przeswiadczenia do jego pozycji spolecznej czy wrecz z niej je wyczytac. Hum. m6wiq natomiast. jak widzimy swiat. [ankowska. Wsp6fczesna psychoanaliza. a co do charakteru .1. ze obraz swiata jest zwiazany z pozycja klasowa danej osoby. z jakim . I tak na przyklad niekt6rzy sqdzq. wplywa jej usytuowanie? Kiedy spotykamy sie z interpretacjami sposobu iycia innego spoleczeiistwa czy innej od naszej grupy spolecznej. Gorczyca. ich auto rami bardzo czesto Sq kobiety. Dalsze lektury Mitchell. [esli to prawda.2. Obecnie w programach nauczania wystepuja teksty niegdys lekcewaione i dyskwalifikowane. odnosza do swoich zachowan.2). C. jak pojmujemy swiat. Lektury polecane przez polskiego wydawcf! Freud. Hum. znaczy ocenic jego stosunek do poet6w i artyst6w niezyjacych". ze ich lektura jest obowiazkowa w szkolach i na uniwersytetach. 197) czy Gayatri Spivak. wtedy nasze widzenie swiata jest fragmentaryczne. to dlaczego mielibysmy przyznawac slusznosc jakiejkolwiek osobie lacznie z osoba piszaca niniejsze zdanie .iycie na miare epoki. Kaidy z nas musi ujmowac rzeczywisty swiat z okreslonego punktu widzenia. nie-Brytyjczycy. ocenic go. ze ludzka wiedza 0 swiecie jest konstruktem spolecznym. Literature and Psychoanalysis. S.bodicem do fascynujacych badafi nad kultura. kt6re Sq wyraione w potocznym jeezyku. Socjologia wiedzy . London: Unwin Hyman. Przy takim podejsciu rozumie sieekulture jako wsp61ne dla skiadajacych sieena spoleczeiistwo jednostek i grup rozumienie (sens 1. P. jak rozumiemy relacje miedzy przeszloscia i terazniejszoscia (patrz rozdzial 5).4) uznaje za silny argument na swoja korzysc. Language. da siee W Anglii wiele sieem6wi 0 tradycjonalnym charakterze kultury (patrz A propos 1. ze na strukture naszego rozumienia wplywa pozycja spoleczna. w efekcie wiec liczne badania nad tq kultura skupiaja sieena problemach wplyw6w i tradycji. ze znaczace dzialania. majq charakter kulturowy.2 W jaki sposob kulturoznawstwo interpretuje znaczenie rzeczy 1. czlonkowie mniejszosciowych grup spoleczeiistwa brytyjskiego. 1976). ze krytyey zajmujacy sie powiescia XIX wieku poruszaja problem roiejsea kobiety w 6wczesnym spoleczeiistwie.Kultura ibadania nad kultura 31 Chociai psychoanaliza nie okreslila charakteru zwiC\Zkumiedzy czynnikami spolecznymi i psychicznymi.• Tolson. War· szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ze naszym rozumieniem rzqdzq nawykowe. Women: The Longest Revolution. kt6re wplywaja na powstajace teksty. (red. wplywa nasza pozycja spoleczna i relacje z innymi. wefekcie wiec osoby z klasy robotniczej inaczej mialyby spogladac na swiat nii osoby z klas wyiszych. zaden w og6le artysta nie posiada pelnego znaczenia w oderwaniu. Gdansk: Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne. s. w: S. J. to przeciei sama ta sugestia stala siC. Od czas6w Eliota sporo sie jednak zmienilo i zaczeto kwestionowac wartosc tak zwanego kanonu literackiego. Zainteresowaniem ciesza sie. silnie podkreslaja. to czy w og6le istnieje cos takiego jak wiedza . to znaczy tekst6w uznanych za tak wartosciowe. Jako przyklad takiej ukierunkowanej wiedzy moga posluzyc r6ine historie rozpadu malieiistwa przedstawiane przez uczestniczace w tym osoby: przyczyny podawane przez jedno z malionk6w rzadko pokrywaja si~ z tymi.1). ze poglady na swiat majq charakter kulturowy. wyjasnic poprzez analize naszego usytuowania spolecznego. Hum. wiedza ta jest wiec w spos6b niezbywalny ukierunkowana. London: Virago. A. Culture.iaden poeta. A. F. 15) . Takie powiazanie nasuwa inne problemy. mysli i uczuc. Niekt6rzy z socjolog6w. Poznan: Zysk i S·ka Wydawnictwo. (1980).) (1984). . Uchwycic to znaczenie. a tylko zasugerowala jego istnienie.

Kultura i badania nad kultura 32 A flrnflM 33 1. M6wi4C inaczej. w jaki rozumie si~ kulture. co mysleli przedstawiciele szkockiej klasy sredniej. kt6re S'l. a przeslanka jest tu przekonanie. W takim przypadku okreslenie nieeuropejskich kultur czy spoleczenstw jako "trady. b1j. ze znaczenie kraciastej sp6dniczki (kilt) w spoleczenstwie szkockim nieustannie sie zmienia. jak sie okazuje. takjak oni samije rozumieja. ze wszystkie spoleczenstwa musza sie modernizowac w taki sam spos6b i w tym samym kierunku. ktory podobnie jest traktowany przez bardzo wielu mieszkaricow Szkocji. jakie rodza si~ miedzy mezczyznami i kobietami. Zwolennicy tradycji. badajac kultury nalezace do roznych epok.tradycja" pochodzi przymiotnik "tradycyjny". Dla ludzi z zewnatrz to symbol szkockosci. 120) w spoieczenstwie.1 Tradycja i tradycjonalizm Wywodzllcy si~ od lacinskiego czasownika tradere (przekazywac. zdaniem wielu badaczy. gdyz wymagaly tego potrzeby okreslonego momentu historycznego. ale bynajmniej wcale nie dominujaca i nie wszechobecna". Do tradycji i tradycyjnych zachowaft mozna miec stosunek pozytywny lub negatywny. na czym polega bycie ojcem czy matka.przekazywane (np. stanowiac charakterystyczny element szkockiej kultury. socjolodzy i dziennikarze staja w obliczu tego same go problemu. a to z kolei prowadzi do tak zwanego . wskazuje bowiem na dlugotrwatosc i gtebokie zakorzenienie kultury narodowej. Pojecie "tradycja" ma rozne znaczenia. Spodniczka i kraciasta tkanina s1j. W ten spos6b. ktore istotnie odgrywaly pewna role w zyciu szkockich gorali. prowadzi to bowiem do uznania ich za gorsze pod jakimis wzgledami. kto istotnie i kiedy dokladnie nosii kilt. jezyk]. sugeruje. ktorzy odmiennie rozumieja czas i zupelnie inaczej zapatruja sie na magie i czary? Prozaicy. co stanowi skladnik powszechnej wiedzy (opowiesci ludowe). czy jestesmy w stanie rozumiec ich swiaty. gdy u~ilowali interpretowac spolecznosci nieeuropejskie. problemy bardzo podobne do tych. na przyklad pytajac. oddawac. i poza nia prezentowane jako tradycyjne elementy szkockiego ubioru. a status taki nadala jej okreslona grupa w okreslonym czasie. Kiedy uwaza si«. przed jakimi stajemy. gdy staraja si~ przedstawic zycie innych grup nalezacych do tego samego co oni spoleczenstwa. gdyz nie tak latwo ustalic. a wszystkie z nich Sll istotne dla sposobu. szczeg61nie gdy opis formulowany jest z punktu widzenia Ameryki Pclnocnej czy Europy Zachodniej. Wspomniane tutaj kwestie spr6bujemy zilustrowac kolejnym przykladem. eksponowany przez Szkot6w przy najrozniejszych okazjach. pojawiaja sie tez wtedy. Tymczasem okazuje sie. z jaka czlonkowie plemienia Azande (A propos 1. gdy przede wszystkim mieszkancy gescie] zaludnionych nizin odczuwali rosnaca potrzebe podkreslenia swej odrebnosci ekonomicznej. ze tradycje nie 54 niczym neutralnym i obiektywnym. z czego wynika. "Pod koniec XIX wieku. tak jak pojmowali je oni. S4 pod pewnymi wzgledami podobne do tych. spolecznej i kulturowej. podczas gdy mezczyzni . Moina przez "tradycj~" pojmowac wiedze i obyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie. ze spodniczce z rozmyslem nadano taki symboliczny charakter. ksztaituja sie wzorce rozkladu wJ:adzy (s. ze jako ludzie z pierwszej dekady XXI wieku zyjemy w swiecie na tyle odmiennym od swiata naszych przodkow. Na przykladjedna z najpowazniejszych prac badawczych. Jest oczywiste. Moze sie tu pojawiac wiele praktycznych problemow. badacze kultury moga jednak kwestionowac takie przeswiadczenia. Skad mozemy wiedziec. co tylko czeka na odkrycie.relatywizmu historycznego". jest powszednia wersja trudnosci w porozumieniu miedzy odmiennymi kulturami. kt6rymi zajmiemy sie w tej sekcji. powszechnie zaakceptowana jako reprezentatywna. gdy mamy do czynienia z kulturami uksztaltowanymi w innych czesciach swiata czy w obrebie innych niz nasza grup spolecznych. s.di rozumienie czasu przez Trobriandczykow (A propos 1. czesto determinuje sie je jako "tradycyjne". Na przyklad w latach piecdziesiatych mlode pokolenie noszenie jej uwazalo za wyraz zniewiesciaiosci. pewna forma kulturowa. przechodzac przez pryzmat naszego rozumienia? Z takimi trudnosciami zawsze borykali sie zachodni antropolodzy. w poszukiwaniu jakiegos charakterystycznego emblematu zwr6cili uwage na styl ubioru i rodzaj tkaniny. czy tez to pojmowanie musi bye znieksztalcone.ze pewne role spoleczne S'l.. Kobiety amerykanskie uzywaja jezyka zwiazkow i intymnosci.3) w tekstach przeznaczonych dla zachodnich odbiorcow.eliminowane. jednoznacznie i od dawna okreslone. Od rzeczownika . Kulturoznawstwo zawsze bardzo krytycznie podchodzi do takiego narzucania standard6w jednej kultury innym. "slabo rozwiniete". ale wraz ze wzrostem patriotyzmu szkockiego kilt znowu stal si~ modny i dzisiaj czesto si~ go widzi jako stro] nowozenca. Czy jest mozliwe wiernie oddac powage. podczas kenstruowania zas jedne elementy S4 wfaczane. Bywa jednak. by miec watpliwosci. ktorej przedmiotem byla rozmowa (Tannen. wcale nie miala charakteru uniwersalnego. Przy takim rozumieniu pojecie "tradycja narodowa" ma sens pozytywny. 184): W podanym wyzej przykladzie znowu dal 0 sobie znac problem zrodel i podstawy przekonari oraz opinii. 1999).i w Szkocji. ze przyczyna wielu nieporozumieri.4 ezy mozna zrozumiec inne kultury Jui chociazby ten przyklad pokazuje.konstruowane kulturowo. ie przymiotnik "tradycyjny" jest uiywanyw sensie negatywnym. kt6re uwazaja sie za nowoczesne. ludzie do niej przywiazani (zwani tradycjonalistami) upatruja w niej ir6dlo wartosci i wiarygodnosci: w okresach rewolucyjnych przeszlosc moze. David McCrone w ksiazce poswieconej Szkocji pisze (1992. 0 kt6rych bedziemy p6iniej rnowic w zwiazku z relatywizmem kulturowym.byc pogardliwie traktowana i uwazana za hamulec postepu. 1. inne . Co wiecej. blldi tego. gdy postanowili prezentowac stro] przy roznych okazjach noszony przez ich gorali jako uniwersalny? Kwestie.2) traktuja przepowiednie wyroczni. podawac) termin "tradycja" jest uiywany w kulturoznawstwie na oznaczenie blldi tychjej element6w. Czy mozna zrozumiec kultury innych ludzi.2. kt6ry podkresla cillglose i trwalose. gdyz s1j.cyjne" najczesciej znaczy "zacofane".

~II. wiec niekiedy dochodzi do rozbieznosci pomiedzy obu zdarzeniami. Umiejetnos» rzucania urok6w jest dziedziczna. ze liczne ze spotykajacych ich nieszczesc powodowane Sll przez czary (mangu). . Nawetjednak te osoby. z kt6rych tylko dziesiec jest uwzglednianych w kalendarzu. ~ !.1. co si~ stalo.i . to w nich lokalizowane S. a w szczegolnosci nie mozna nimi tlumaczyc wystepkow moralnych.RT. . Zaczynaja si~ uroczystosciMilamak. Istnienie nie jest osadzone w czasie.!: si~ pomiedzy poszczeg6lnymi wyspami. doszedi do wniosku. instruujac i ttumaczac.wedlug Azande . 1999). E. 0 stopniu relatywnosci spostrzegania czy percepcji.I.li'.m. kobieta bedzie sie starala wesprzee rozmowce. po drugie. musimy nieustannie pamietac. ze czary nie Sq gorszym od innych wyjasnieniem konkretnych zdarzefi jego zycia. Osoba 0 dobrym charakterze nie staje sil( czarownikiem.:eo::r."'~"'t.czarna narosl we wnetrznosciach. I . ~ ~ ~ ~ ~ ~ :~ ~ ~ ~ :1 ~ ~ . dla kt6rych czas jest naturalnym i niedajacym sie odmienic ograniczeniem ich poczynail. a jesli nawet rzucili urok. Tannen podkresla. pozakalendarzowy..skad przychodzimy ijakie jest nasze "ulokowanie" . Odpowiedzialna za nia jest .:~. podczas gdy mezczyzna bedzie probowal zasugerowac rozwiazanie.Dlaczego teraz?". to dlaczego zawalil sie wiasnie ten dom. na przyklad scisle przyczynowych: ktos zostal zraniony. 0 jego spowodowanie podejrzewa ludzijej niechetnych lub takich. J~zyk Trobriandczyk6w nie zna kategorii czas6w. Malinowski.relatywizm percepcji" opatrzyli i historyczny.i. 35 Tannen kobiety czesciej szukaja kontaktu wzrokowego i rzadziej przerywaja rozm6wcy niz mezczyzni.~!'i"T1~~ mowia jezykiem statusu i niezaleznosci i tak tez interpretuja sryszane wypowiedzi (Tannen. Evans-Pritchard podkresla. ie trzeba tu pamietac 0 dw6ch wymiarach problemowych: po pierwsze. oraz Anthony'ego Aveniego. ktora spotyka jakies niepowodzenie. 11i.E. i kalendarze r6ini. sugerujac jednoczesnie. w jakim stopniu widzenie i rozumienie jest zalezne od jezyka..1. rozpoczynajace okres siew6w.1~"j~.1. Leacha.. Zdaniem Uwzglednienie tych wymiar6w problemowych sprawia.. nie musza wcale bye niebezpieczne dla innych os6b. Powiadaja. Skoro uroki Sll wytworem zlych uczuc. Trobriandczycy stosuja kalendarz ksiezycowy. kim sami jestesmy ._~1l~:. ~ ~ ~ ~ ~ ~ I j ~ t" ~ § ~ ~ ~ ~.!:zaliczane do kalendarza. w kt6rym to. lil.:ia:. nastepuje rewizja kalendarza. antywsp61notowe uczucia. Pierwszymi podejrzanymi stajll si~ wiec wrogowie. i kulturowy relatywizm. to jednak w kwestii ich poczucia czasu najbardziej instruktywne Sq teksty E. ze wszystkie niepowodzenia Sq efektem czar6w. a nie w czasie.~. to nieumyslnie. a wiec kiedy widzimy sama rzecz co inna spogladajaca na nia osoba. generalnie bedac znacznie gorszymi siuchaczami niz kobiety. Najwazniejszym wydarzeniem jest pojawienie sil( na trzy. kt6ry wykluwa sie na powierzchni wody. a siewy rzadea si~ wlasnymi prawami.'.~ .. gdyz przegnily drewniane belki . ze taka byia wola Boga. owad wykluwa si~ na poludniowym skraju laricucha wysp i sarno przekazanie wiadomosci zabiera troche czasu.. ze Azande nie sqdZIl bynajmniej. W sumie.":·. ze badajac kulture. Obie strony stosuja odmienne praktyki konwersacyjne. kt6rej dzialanie moze szkodzic innym. Cykliczne pojecie czasu Trobriandczyk6w zwiazane jest z zajeciami rolniczymi: nielaczace sie z nimi cykle ksiezycowe nie s. kt6rzy majll powody zle jej zyczye. Azande widza w tym skutek czar6w.dlaczego jednak ten wlasnie dom w tej wlasnie chwili zawalil si~ na tego wlasnie czlowieka? Owo "dlaczego' odnosi sie do tego.4). L " ~ ~ ' xe . Co wiecej. odwoluja si~ tez do innych niz czary wyjasnien.. 1950). We wszystkich tiumaczeniach obecna jest wiedza 0 tym. dostatecznie odrebnych.~~1Dt. podczas gdy mezczyzni znacznie lepiej sie czuj 'I. Osoby wskazane przez wyrocznie najczesciej bronia swej niewinnosci. ~ 1 1 ri:1 . aby konwersacje miedzy mezczyznami i kobietami uznac za form" komunikacji miedzykulturowej (patrz sekcja 2. . gdyz zawalil si~ dom.. cztery noce owada.. i choc najslynniejsze prace poswiecone tubylcom napisal B. jak przebiegalo zdarzenie. Imperia czasu: kalendarze. ale i pytanie 0 ich pow6d: domy sil( wala.to "techniczny" aspekt wyjasnienia .!:zdarzenia i rzeczy.'.. ze nigdy czary nie popchneiy nikogo do cudzoi6stwa. naukowe m6wiq 0 koincydencji w czasie i przestrzeni. agnostycy mega si~ odwolywac do przypadku. pozostale to "czas wolny".~~~1~~""(I'itl::>~'T:. ze dyskutujac jakis problem. . Problem. nie zamierzali wyrzadzic zadnej szkody. kto rzuca na niego czary.~!. zyjqC posrod Azande.1.R.'t'~. 20. • ~'" I u I.'.i. to osoba. Kobiety angaiuj'l sie w dialog. na rok przypada dwanascie lub trzynascie cykli ksiezyca.!:ce miedzy Nilem a Kongo. Primitive Calendars ("Oceania".I:' I. w efekcie wiec i pora uroczystosci. gdyz do rzucania urok6w niezbedne Sll tez zte.:. kt6re odziedziczyly mangu. kogo i co badamy. Poniewaz owad nie pojawia si~ zawsze w tym samym czasie.QlJ. w kt6rego wyjasnieniu czary Sq nieodzowne. Evans-Pritchard w 1937 roku opublikowal klasycznajuz dzisiaj prace 0 ich systemie wienich przekonanie.~. co Evans-Pritchard nazywa jednostkowoscia zdarzen •• Dlaczego ja?".4.~ ~ ~ ~ Trobriandczycy Wyspy Trobrianda naleza do Papui-Nowej Gwinei.:ku=l::tu::ry:_ _ Kultura i badania nad kultura 34 l. trzeba uznac.~ .aby w ogole moe rozumiec. Jest pi~e wyroczni..~~~~~:>'. aby ustalic.. Wyjasnienia religijne powiadaja. ze odmienne style rozmowy zasluguja wrecz na miano dialekt6w plciowych (genderlects). powiada Tannen. Co gorsza. lecz w regularnych wzorcach porzadku. nie moze sil( "odstac": dla nich czas i chwile powracaja. zegary i kultury (2001).'!~!!t')I>:. Hollis i Lukes (1982) mianem .' I I' Azande . Takie podejscie jest malo zrozumiale dla ludzi Zachodu. sam zas czas nie jest dla nich linearnym nastepstwem chwil. ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ . do kt6rych Zande (czlonek plemienia Azande) moze si~ zwrocic. Azande to plemie afrykailskie zyj.( l 'IU"'li _~T. Evans-Pritchard powiada. a kiedy trudno juz sobie poradzic z tymi rozbieznosciami.

Nie tylko wzrosla liczba widzow w teatrach operowych. 218). ze badanie takich granic i obszarow obrzeznych wiele mowi 0 wartosciach honorowanych w ich obrebie. ponadto. a podstawa diety S'l. alba do drugiej. ze wierniej oddaje si~ relacje miedzy kulturami. gdy w procesie globalizacji (s. w jaki sposob dostosowala si~ do ukladow roznych sieci kulturowych. alba pracownikami najemnymi. a konkretny utwor moie w zaleznosci od okolicznosci zaliczac si~ alba do jednej. to i tak nie ulega watpliwosci. to znaczy forma ktora nie jest juz ani angielska gra ani trobriandzkim obrzedem. co oczywiscie oznaczalo uznanie innych tekstow za mniej wartosciowe. jest po prostu kultura. a wczesniej ksiazka Rigby'ego (1985) pokazaly. czy ogolniej tak zwana "wyisza kultura". Pomimo to planisei rzadowi domagaja si~ polityki agrarnej.!:tylko konstruktami.2. produkty zwierzece. Kiedy jednak w 1990 roku BBC arie Nessun Dorma z Ksiezniczki Turandot.! kompetentna i krytyczna publicznosc. elementy zaliczane do kultury masowej maja taka sama tematyke jak te. nie da si~ podzielic swiata na wzajemnie od siebie odgraniczone strefy kulturowe. to racjonalny i efektywnie wykorzystujqcy zasoby tryb zycia. patrz Definicja 8. ktore S. Rzecznicy takiego stanowiska bardzo czesto opisuja relacje miedzy kulturami w kategoriach "niszczenia". w efekcie wiec nakreslona w ten sposob strefa bedzie obszarem wspoiistnienia wielu kultur i wielosc te trzeba uwzglednic w rozwaianiach. ie wedrowne pasterstwo. Jak zatem widac. jak film czy telewizja. ktore zainicjuja zmiany.rozciagnieciem" znaczenia amerykanskiego. We Wloszech jest to forma kulturowa bardzo popularna. Wedlugjednego z uj~e stanowia one wzajemnie odgraniczone calosci. W ramach antropologii kulturowej czesto podejmowane sa proby wykazania wartosci i zywotnosci kultur uwaianych przez wladze za ubogie czy anachroniczne i dlatego domagajace sie interwencji. 1990). Po pierwsze.2. z piszacymi 0 nich antropologami) mozna traktowac jako element procesu kolonializmu (s. wiec kultury nieustannie sie zmieniaja przeksztalcaja i dostosowuja do zmienionych warunkow.1. gdyi koncentruje si~ na procesach utrwalania granic i ich przemiany. opera stala sie bardzo popularna w Wielkiej Brytanii. spoleczne i polityczne. . relaeje miedzy kulturami to nie prosta proba sil. tandeta. natomiast stala si~ kulturowa hybryda (s. Praca zbiorowa pod redakcjq Baxtera (1991). Do zrozumienia jakiejs formy nie wystarczy samo tylko jej zlokalizowanie w obrebie danej kultury. sie ze wzgledu na wiek. ktora kazalaby tym ludziom porzucic dawne zajecia i zostac alba osiadlymi farmerami. Niech to zilustruje przyklad opery. a badania wskazuja ze publicznosc jest starsza i pochodzi z wyiszych klas niz w przypadku innych typow widowisk. coca-cola i dzinsy Levi's pojawiaja sie w calej Europie. Te rozne znaczenia nie S'l. ze kultury roinicuj'l. 1.Kultura i badania nad kultura 37 1. a uwiklany w to osad wartosciujacy bywa traktowany jako zrozumialy sam przez sie. W kulturoznawstwie bardzo iywo dyskutowany jest problem granic pomiedzy roznymi poziomami kultury i zasadnosci ich kreslenia.1.ulokowania" sklania do zastanowienia. a tego typu badanie relacji miedzykulturowych jest szczegolnie istotne dla trzeciego (1. w praktyce wcale nie jest latwo zakwalifikowac jakis utwor czy rodzaj tworczosci do starannie oddzielonych dziedzin. Azji i Afryce.zarazone" przez inne. gdyi trzeba uwzglednic tei to. gdzie rolnictwo jest niemoiliwe. szmira czy . solisci S.3) rozumienia kultury.zanikania" kultur. niepomiernie tei zwiekszyla si~ sprzedaz tasm wideo i plyt kompaktowych. Wszystkie inne poczynania i ich wytwory S'l. Pewne teksty literackie (powiesci Dickensa czy dramaty Szekspira) traktowano jako szczegolnie godne lektury. rzecz jasna. Na przyklad Trobriandczyey przejeli angielski krykiet. ze takie kanony czy tradycje same S. ale uczynili zen element wlasnych obrzedow wojennych. w ktorej kultura moeniejsza zwycieza slabsza. 187). wykorzystala jako sygnal rozpoczynajacy transmisje z finalow mistrzostw swiata w pilce noznej.gaj.1. podczas gdy w Londynie dla mlodych Brytyjczykow pochodzenia azjatyckiego oznaczala wolnosc i osobista autonomie. ie pewien typ tekstow literackich. ale nawet jesli sie z tym nie zgadzac. nie wyrastaja z "przedluienia" amerykaiiskiej kultury. Przyldadem moze tu bye lek przed amerykanizacja ktory sie rodzi.kultura masowa. Na przyldad coca-cola nabierala roznych znaczen w roznych miejscach swiata: przez jakis czas byla zakazana w Indiach jako symbol zniewolenia neokolonialnego. jak przekonujaco pokazal Hawkins (1990).termin przez niektorych uiywany rownie pogardliwie . 187) hamburgery McDonalda. Na przyldad kontakty Trobriandczykow czy plemienia Azande z Europejczykami (lacznie.! zakwalifikowane do kultury wysokiej. Dlatego tei wydaje sie. gdyi stanowia efekt oddzialywania relacji. Mowilismy juz jednak. mowiac 0 nich jako 0 krzyzujacych sie sieciach niz wzajemnie odgraniczonych terytoriach (por. Podobnie zajmujaca si~ Romami Judith Okely (1983) przedstawila bogactwo ich .z tego punktu widzenia traktowane jako grafomania. ale zaczeto tez organizowac liczne koncerty muzyki operowej w parkach i innych miejscach publicznych. prowadza bogate iycie kulturalne. nagrana zas przez Carrerasa. s. rozdziai 8). Po drugie. ie granice miedzy kultura populama i wysoka coraz bardziej si~ zacieraja. Domingo i Pavarottiego plyta In Concert znalazla sie w 1990 roku na szczytach brytyjskich list przebojow ("Cultural Trends". prostym . klase. jak mozna rozumiec relacje miedzy kulturami. spiewana przez Pavarottiego. Pierre Bourdieu (1979. W rezultacie ktos moze uznac.1). Zwracalismy juz uwag~ na to.5 jak moiemy rozumiec relacje miedzy kulturami Kwestia . a spektakle sci'l.6 Dlaczego niekt6re kultury i formy kulturowe sa cenione wyiej od innych W Anglii literature tradycyjnie zalicza si~ do kultury wyiszej (w rozumieniu 1. status spoleczny. tak wiec nowa gra weale nie wyparla staryeh. Natomiast w Wielkiej Brytanii uczeszczanie do opery uwaia si~ za wyraz wyrafinowanego smaku. kiedy ludzie przemieszczaja sie wraz ze stadami. Stanowisko to majednak kilka slabych punktow. 404) twierdzi. a ponadto nobilitowalo pisarstwo w stosunku do nowszych form tworczosci. 7. ktore w pewnych punktach sie krzyzuja oddzialuja na siebie i przeciwstawiaja sie sobie. Poniewaz proees spolecznego formowania znaczeri nigdy nie zna przerwy ani kresu. a plemiona potrafiace przetrwac na niegoscinnych terenach. przybierajac odmienna postac i wartosc dla roznych konsumentow. plec. ktore zostaja "wyparte"lub .! szeroko znani.

i prosta uniwersalnosc. ktore sq. W badaniach nad plcia spoleczna prym wioda autorki i autorzy feministyczni. a opor (s. ze tradycja brytyjskiej demokracji parlamentarnej wyklucza inne wizje demokracji..------ ~~-------. 297) wystepuje we wszystkich sferach zycia. ze przynaleznosc do roznych grup narodowych.)na rozne sposoby z relacjami i wzorcami wladzy. jednym z nich jest konstruowanie tradycji i ich upowszechnianie w calej populacji. Niekiedy dotyczy to w ogole rownego traktowania przez prawo osob.lspoleczenstwa. Podobnie tradycja w literaturze angielskiej tlumi i marginalizuje inne glosy. oraz to. Po raz kolejny jako przykiad weimiemy problemy zwiazane z plcia a obejmujace to. twierdzit. 135) rzecznik teorii krytycznej i krytyk kultury wspolczesnej. Definicje kultury niskiej czy masowej deprecjonuja formy kultury. to stanowi czeec swiat a spolecznego. a wiec jest poddana oddzialywaniu podstawowych sii funkcjonujacych w swiecie spolecznym. ze jest efektem walki 0 wladze toczonej miedzy mezczyznami i kobietami. Na przyklad Adorno. wspolnoty lub uniwersalizmu i odrebnosci. Tutaj dyskusja toczy sif.l przede wszystkim wokol podporzadkowania kobiet we wszystkich spoleczenstwach. ze roznice miedzy mezczyznami i kobietami. a takze kobietami z roznych grup spolecznych s'l. 1. podobnie jak na nomadow. 119·132).3. Relacje spoleczne w tych obszarach zawsze sq. 1967. tak duze.zorganizowane gospodarczo i politycznie: panuja w nich okreslone reguly podzialu wladzy i dominacji. Niezaleinie od zajmowanego stanowiska kaidy chyba sie zgodzi.7 W jakiej relacji do siebie pozostaja kultura i wladza ]1 We wszystkich dotychczasowych rozwaianiach miedzy wierszami obecny byl problem wladzy (s.1 i w rozdziale 3). a takie dysponowania ograniczonymi zasobami. Gdy chodzi 0 wspolnote (uniwersalnosc). klasa i wiek (wiecej 0 tych kategoriach w sekcji 1. ze wielkoskalowa produkcja kulturalna rna na celu wspieranie pasywnosci i konformizmu masowych odbiorccw. 1. Moina chociazby dowodzic. ktora nie bylaby korzystna dla grup majacych w nim najwieksza wiadze. -----~---Kultura i badania nad kultura 39 przekonafi i zwyczajow odwolujacych sif. zajCj. Tymczasem. W efekcie nieprzerwanie toczy sif. ze wiadza i kultura scisle sie ze soba wiq. a takze uczestnicy kampanii o prawa lesbijek i gejow staraja sie inaczej wytyczyc linie odgraniczajace doswiadczenia kobiece od doswiadczen meskich. Problem odrebnosci jest bardziej skomplikowany. natomiast nacisk pada na badanie roinic. takie i na nich wywiera sif. dowodzac. a co znaczy bye mezczyzna nigdy nie jest jednoznacznie i raz na zawsze zdefiniowane. na ktorych skupily sie badania kulturoznawc'ze. jestesmy nawet sklonni twierdzic. aby zagwarantowac sobie zgodny z ich interesami efekt. Oba te przyklady kaiq. Reguly te wyznaczaja ustroj danego spoleczenstwa. frankfurcka (s. jak na przyklad w sferze piac i zatrudnienia.ldo zespolu zasad. niepodobna uniknac konfliktu miedzy roznymi postawami kulturowymi. iz trzeba uznac.luzasadnic i utrwalic swoje miejsce. a takze taka organizacjf.esie teraz problemami wladzy i nierownosci w zyciu kulturalnym i spolecznym.2.8 Rozwiazywaniekonflikt6w i opor w kulturze 1. Cztery obszary konfliktow i uzgodnieri. moina powiedziec. Nie neguje sie w ten sposob nierownosci. jego rzecznicy odrzucaja bowiem i prosta rownosc. Przyklad ten dobrze ilustruje to. Rzecznicy innego punktu widzenia twierdza ze w istocie to wlasnie owe masowe i popularne formy sq. Skoro niezbywalnym aspektem zycia spolecznego jest wspolistnienie roznych punktow widzenia. aby sie osiedlili i przystosowali do funkcjonujacych w innych grupach spolecznych przekonan co do wtasciwego sposobu zycia. . obciazone napieciami. s. na kt6rych kultura wiaze sif. wykorzystywane przez osrodki wladzy. niekiedy tego.iq" a badan nad kultura niepodobna oddzielic od problemu wladzy i stosunkow politycznych. spoleczne bowiem (a nie biologiczne) okreslenie. uznawane przez grupy uciskane. to plec. Ruchy kobiece.lnaciski. kt6re bronia sie przed naruszaniem i niszczeniem kulturowych pcdpor ich dominacji. a na funkcjonujace w nim kultury wplywaja interesy dorninujacych grup. ktcre staraja sif. Feministyczne dyskusje wokol problemu plci spoiecznej tocza sie w trzech giownych sferach: rownosci. rasa. ktore organizuja iycie Romow i nadaja tresc ich poczynaniom. 120). na plan pierwszy wysuwa sie kategoria praw politycznych.1). ze pojecie "plee spoleczna" nie zostalo wyabstrahowane z konkretnych sytuacji. Tego typu ruchy polityczne czesto wchodza w konflikt z prawem oraz takimi organizacjami spolecznymi i politycznymi. aby indoktrynowac grupy podporzadkowane i urabiac ich swiadomosc.2. Czynia to na wiele sposobow. ze kobiety maja wspolne interesy z racji nalezenia do jednej plci. jak mezczyzni i kobiety odnosza sie do siebie. jak Koscioiy i partie polityczne. jak okresla sie meskose i kobiecosc (por.2. spolecznych czy kulturowych nie powinna zakrywac tego. jak rozleglejsze struktury spoleczne (zwiazane z wiadza i rzadzeniem) staraja sif. Wszystkie spoleczenstwa Sq. powiada sie. by abstrakcyjnie gwarantowana rownosc obu plci wobec prawa nie ulegaia szczegolowym ograniczeniom. Wszelako dokladniejsze okreslenie zwiazkow miedzy formami kultury i wtadza wymaga dogiebnych studiow. i dowodzil. gdyi napiecia zostaja rozladowane dzieki uczestnictwu w rytualnych aktach podporzadkowania i uleglosci (Adorno. Gdy chodzi 0 rownosc. co znaczy bye kobieta. Tak oto odslonily sie inne obszary.lproces uzgadniania i lagodzenia tych konfliktow. Krytycy podzialow dokonywanych wedle kryteriow pici spolecznej zabiegaja o przedefiniowanie samej tej kategorii. ze to one wtasnie stanowia wainy powod do traktowania kultury powainie i podejmowania nad nia badafi. Skoro kultura jest produktem interakcji. ze relacja miedzy liderem big-bandu ajego fanami odzwierciedla relacje miedzy przywodca totalitarnym ajego zwolennikami.lwplywac na kulturowe przekonania i postawy w taki sposob. Definicja przynaleznosci plciowej w wielu spoleczenstwach jest przedmiotem kontrowersji. zwiazany ze szkolq. niezaleznie od ich plci biologicznej.

256).2. inaczej sie tam bowiem spoglada na okres dojrzewania i nauki. 1982).lokalnie. Mozemy czuc sie zwiazani z konkretnym miastem. poniewaz te przez dose dlugi czas sa od nich zaleine pod bardzo wieloma wzgledami.tak odlegly od mroku pierwszych wiek6w . ii to ma jakis sens. Widzicie. ludzie nie byli nieludzcy.. Tymczasem w typowym spoleczeristwie zachodnim. Nie. 1. to bylo dose brzydkie. koszmarne . ze bogactwo plynie od rodzic6w do dzieci. w kt6rym i ty . a co wiecej. Nie moglismy tego pojac. czy modlil sit<do nas. ze lekcje angielskiego mialy ksztattowac podejscie uczni6w do narodowej kultury i w tej intencji dobierano teksty do lektury. w jakim odzwierciedlaja rozklad wladzy. ale jesli czlowiek mial w sobie dosyc mestwa. ale i odwrotnie. co nas otaczalo.jak wskazuja niekt6rzy autorzy . Wyli i skakali.. ito okreslonym alba wasko. Brzydactwo. Walvin. W ten spos6b formowanie si~ narodowej tozsamosci angielskiej obejmowalo zarazem konstruowanie tozsamosci afrykafiskiej jako "obcej": irracjonalnej i dzikiej. cenione . Takie podejscie prezentuje wiele autorek feministycznych. co wynika z faktu. jak m6wi. ale zawarty w niej obraz kultury afrykanskiej jest bardzo wypaczony. poniewai wedrowalismy przez mroki pierwszych wiek6w. z kim w danej chwili rozmawiamy. imperialistyczna wizj~ Airyki. Inne narodowe kultury czy tozsamosci byly alba bezkrytycznie traktowane jako czt<se kultury angielskiej. 1989) wskazuja na to. zasoby plynq. Tymczasem w wielu regionach swiata dzieci Sq. a najbardziej z wszystkiego przejmowala mnie wiasnie mySl 0 ich czrowieczeilstwie takim samymjak moje . 1985. bylo dla nas niemoiliwe. oraz na stopien.2 przesledzimy teraz na dw6ch kr6tkich przykladach: rodziny i Szekspira. Jednym ze sposob6w badania zycia rodzinnego jest analizowanie relacji i proces6w z punktu widzenia dominacji kulturowej i podporzadkowania.przynajmniej w czesci . konfliktyi uzgodnienia bardzo czesto rozgrywaja si~ wok6l kulturowej tossamosci (s. i ci pierwsi nie oczekuja od drugich. ze Conrad niewiele 0 niej wiedzial. a istotnosc kazdego z tych odniesien moze zalezee od kontekstu.9 W jaki spos6b kultura nas ksztaltuje Jak pokazuja podane wyiej przyklady. nie zostawiajac prawie iadnego sladu i iadnych wspomnieil. jakies mgliste podejrzenie. Liczni badacze (Batsleer i in.z racji wkladu. poczucia tego. Przenikalo to z wolna do swiadomosci. Ashcroft i in. namietnym wrzaskiem. Inna intencja takiego rozwiazania . musial przyznac w duchu. kt6re minely. przesuwalismy si~ jak widma. poniewai odeszlismy za daleko i nie umielismy jui sobie przypomniec. czy tei nas witalkt6i to m6g! wiedziec? Zrozumienie tego. 1988. w jaki spos6b sit<one konstytuuja.mysl 0 mym odleglym powinowactwie z tym dzikim. Ziemia nie wydawala si~ ziemska. w jednym kierunku: od rodzic6w do dzieci. w wielu regionach swiata niepodobna zycia dzieci ujmowac jako "dziecinstwa" w rozumieniu Zachodu. Na przykiad nigeryjski pisarz i krytyk Chinua Achebe pietnuje to.z punktu widzenia Europejczyka (patrz. co Caldwell nazywa "wzajemnym przepiywem" d6br i uslug pomiedzy doroslymi a calkiem nawet malymi dziecmi.podejrzenie. a niekt6rzy z autor6w podkreslaja ie funkcjonujace obecnie na Zachodzie pojecie dziecinstwa jest dose niedawne (Aries. ze oni nie s~ nieludzcy.A propos 1.. regionem lub krajem. Powiesc przedstawia koszmame zetkniecie z Airykq.bylo krzewienie i ugruntowywanie dumy z Imperium Brytyjskiego. W efekcie lektura tej ksiazki jako dziela sztuki angielskiej czy wrecz europejskiej (Conrad byt z pochodzenia Polakiem) zapoznaje czytelnika ze spaczona. a w jakim nan wplywaja. Jako wz6r posluzy nam tutaj nauka jezyka angielskiego w ramach rozwijajacego si~ w XIX wieku powszechnego nauczania. i wykrzywiali straszliwie. aby podkreslic skoncentrowanie w rekach mezczyzn kulturowej i materialnej wiadzy nad kobietami i dziecmi (Campbell. a ludzie byli.uczestniczysz. Pateman. Ziemia nie byta ziemska.4). Tak. i krecili sie. ze w wiejskich spolecznosciach Indii panuje ugruntowane kulturowo przekonanie. na przyklad od tego. Conrad 0 Afryce Czy przedhistoryczny cziowiek nas przeklinal. ale tam . jaki wnosza do prac dla domu. Przykiad 1: Rodsina W rodzinie dorosli maja znaczna wladze nad zyciem dzieci. ze beda si~ przyczynialy do zamoznosci rodziny. Okres zaleznosci dziecijest inny w r6inych kulturach. kt6re wykorzystywaly pojecie patriarchatu. alba szeroko.tam si~ ogladalo potwora na swobodzie.. ze owe terytorialne tozsamosci moga wchodzic ze soba w konflikt. ze [qdro ciemnosci Josepha Conrada jest ciagle prezentowane jako jedno z wielkich osiqgnit<e kultury angielskiej. tamtych wiek6w. Na przykladjuz male dzieciaki mega zbierac razem . niby ludzie normalni wobec jakiegos entuzjastycznego wybuchu w zakladzie dla oblakanych. Oczywiste jest jednak. zmienia sie historycznie i geograficznie. i dlatego w badaniach nad kultura trzeba zwracac uwage na to. ot6i to bylo najgorsze ze wszystkiego . z drugiej swiadomie bqdi nieswiadomie wykorzystywano pisarstwo do ksztaltowania okreslonego poczucia narodowej tozsamosci. 'Iozsamosc bardzo czesto wiaze sie z miejscem. Z jednej zatem strony badania nad angielska literatura byly traktowane jako samodzielna dziedzina akademicka.Kultura i badania nad kultura 41 1. W swej ksiazce 0 Indiach Caldwell (1982) zauwaza. ze jest w nim jakis najniklejszy slad odzewu na przerazajaca szczerosc tego zgielku. 1995. albo pozostawiane poza granicami kanonu.rzecz jasna .2. co to znaczy bye Brytyjczykiem. rozciekawieni i pelni ukrytego leku. 1989). Przywyklismy patrzec na spetany ksztalt pokonanego potwora.10 Dwa sumaryczne przyldady Niekt6re z problem6w podniesionych w sekcji 1.

ktory rozwinai si" w Stratfordzie. po badanie inscenizacji Szekspira w roznych czesciach swiata. Jego sztuki ijego jezyk tradycyjnie byiy prezentowane jako esencja angielskosci. niektorzy rodzice przez cale zycie mieli zalezne od nich dzieci: nie starczalo czasu na to. co jest istotne w gospodarstwie. dla kogo owe utwory byly pisane ijak je przyjmowano. ze wszystkie rodziny angielskie maja t" sama kulture.i jak te zmiany wplynely na to. a jego sztuki przycmiewaly wartosc wszystkich innych dziel kultury. w ktorym podala przyklad Nigela Law- . ie ai nazbyt czesto u podstaw takich programow leiij. uznawanego za jedna z najwainiejszych postaci dla angielskiej tozsamosci (s. w ten bowiem sposob moina zastanawiac sie nad tym. Zreszta i spoleczenstwa zachodnie Sij. czy owe lokalne kultury po prostu sumuja sie w [edna kulture ogolnz. ze ktos nie potrafi wyzwolic si" spod wplywu matki. Pojawiaja si" pytania 0 publicznosc w wiekach XVI i XVII oraz obecnie. Dalej zastanawia sif. Szczegolnie w szkole wysuwano argument. gdy rodziny byly wieksze nii dzis. lecz powstaja w efekcie skomplikowanych interakcji kulturowych. Wyrainie pokazala to Margot Heinemann (1985) w swoim esejuHow Brecht read Shakespeare. ale nie moina z tego wnioskowac. aby wszystkie z nich zdazyiy dorosnac. ich Iiczba. ie lektura Szekspira. Jest oczywiste. czy tez w zrekonstruowanym teatrze Globe przedstawiano w Londynie wersje Makbeta w epoce po apartheidzie stworzona przez Zulusow w Republice Poludniowej Airyki. gdyi lokuja go w szerszym kontekscie kulturowym i historycznym.wiecznych". na przyklad interesuje sie spoieczna pozycja teatru w czasach elzbietanskich. jakoby byly uniwersalne: to znaczy identycznie odbierane wszedzie i zawsze. oddzielone od zagadnieri wladzy i polityki. tym mniejsza wladze nad nimi maja inni dorosli. Owe oczekiwania mega bye naznaczone uprzedzeniami zwiazanymi z piciq spoieczna: kiedy 0 nastolatkach powiada sie. co znowu podwaia ujecie. Wszystkie kultury reprodukowane S(j. bardzo zroznicowane kulturowo. gdy badania ujawniaja ze teksty jego sztuk ulegaly z czasem znacznym przerobkom i ze nie zawsze cieszyi sie takim powaianiemjak obecnie. czy tez wystepuja tu znacznie bardziej skomplikowane relacje. Wynika to zarowno z przemian fizjologicznych (np. czy na studiach zajmowanie sie jezykiem angielskim zawsze wiazalo sie ze studiowaniem Szekspira. co wskazuje nie tylko na heterogenicznosc kultury. gdyi te prezentuja wiasciwa klasie sredniej wizj" struktury rodziny i relacji w niej panujacych. ie struktura i organizacja rodziny zmieniaja sie nie tylko w czasie historycznym. ze w wieku XVIII Szekspir zostaje na nowo odkryty jako poeta narodowy. 218) kulturowego. W Anglii wiktoriafiskiej. i badania naukowe wskazuja jaki wplyw na iycie rodzinne maja przynaleinose klasowa i struktury wladzy. A kwestia dotyczy nie tylko odleglych wiekow. w ktorym drewno jest jedynym irodlem ciepla potrzebnego do gotowania. a srednia iycia krotsza. Pojawily sie zarzuty 0 seksizm i rasizm w literaturze dzieciecej. jak zmieniaja si" wiek i mozliwosci jej czlonkow. wiek rodzicow w chwili ich narodzin. I beletrystyka. Problemy rozumienia i wystawiania Szekspira wcale zatem nie Slj. aby nauczyc sie angielskiego i angielskosci. W latach siedemdziesiatych zaczety sie nasilac krytyczne opinie 0 tradycyjnych lekturach dzieciecych. sie matczynego fartucha". a to ponownie kieruje nasza uwage na relacje miedzy stopiona z roznych watkow kultura ogclna a swoistymi kulturami lokalnymi. Kiedy wie sie 0 takim podejsciu do dzieci. ze kultura angielska rozna jest. im bardziej dzieci zblizaja si" do doroslosci. jak zmienialo sifjJpojecie angielskosci . by tak rzec.Teoria kultury Kultura i badania nad kultura 42 w lesie drewno.w powiazaniu z reszta swiata . od francuskiej.ponadczasowych" i . w czasie strukturalnym. charakterystyczne jednak. wtedy iatwiej zrozumiec niechetne reakcje na programy planowania rodziny. ale calych ich pol. Kulturoznawstwo bada. W podejsciu do tak codziennych i powszechnych instytucji jak rodzina kulturoznawstwo pokazuje swoja sile. jak plec dzieci. jak i z kulturowych oczekiwan co do rol rodzicow i dzieci. charakterystyczne dla kultury Zachodu przekonania 0 charakterze iycia rodzinnego i pozadanej wielkosci rodziny. jesli chodzi 0 odslanianie nie tylko poszczegolnych problemow. co sprawialo. to znaczy wraz z tym. Wyraine dowody na scisle powiazanie pisania dramatow z ich inscenizacja w innym swietle pokazuja "samotnego" geniusza. ze nie beda podlegac oddziaiywaniu matki. jak w wieku XVI i XVII pisano sztuki i je wystawiano. Tymczasem kulturoznawstwo stawia pytania zazwyczaj niemieszczace sie w tradycyjnym programie nauczania. a zauwaiymy tei rozne jej ksztalty i charaktery w innych czesciach swiata. do ktorej naleza rasy i plci. a jego dramaty traca aure . interpretowane i pojmowane w swietle lokalnych sytuacji. ktore nie sa jedynie prostym odtworzeniem angielskich tresci. dzieci dose szybko nie trzeba jui karmic). 256). co znowu odsyta nas do podniesionych wczesniej w tym rozdziale problemow relatywizmu w pojmowaniu praktyk kulturowych. Tego typu czynniki demograficzne i spoleczne siInie oddzialuja na tok iycia rodzinnego. pobrzmiewa w tym przygana. ze "trzymaj(j. ze dzieci musza czytac Szekspira. Zasadnie mozna mowic. ale i najej plastycznosc. uczuli nas to na zroznicowanie kultur i kulturowych znaczen oraz niebezpieczenstwo jego ignorowania. na przyklad. Kiedy nie bedziemy sie skupiac tylko na rodzinie angielskiej. a takie historia Anglii sta waly sie czesciz. bardzo interesujace jest bowiem to. W rezultacie na przyklad dramaty historyczne Szekspira stawaly si" bodzcern do dyskusji na temat wladzy politycznej w ZSRR. Od mlodych mezczyzn oczekuje sie. A wtedy pojawia si" trudny problem. Takie zmienne. podczas gdy bliskie zwiazki miedzy dojrzalymi corkami i matkami nie budza nieufnosci. We wszystkich spoleczeristwach. ie najczesciej mowi si" tak 0 dojrzewajacych synach. a takie czy poznaja je w wersji teatralnej czy fiImowej. chronologicznie. ale takie.Jnad tym. co czynilo z nich konstytutywne elementy homogenicznej i niezmiennej kultury. a wizja ta odstaje od doswiadczenia wielu dzieci. Rzekoma ponadczasowosc Szekspira rozplywa sie. maja istotny wplyw na iycie rodzinne.w specyficznych warunkach: idee i wartosci Sij. Skala tych zainteresowan siega od studiowania roznych wersji utworow przez analizowanie calego przemysiu turystycznego. Caldwell powiada. 43 Przykiad 2: Szekspir Czy to w szkole. za czym wyraznie stoi wizja "wlasciwych" relacji miedzy miodziericami a matkami. kolonializmu (s. jak uczniowie odbieraja dziela Szekspira w zaleznosci od klasy.

. Zarazem jednak odsylaja one do kwestii jeszcze bardziej podstawowych. kiasa.3 Teorie kultury W niniejszej sekcji zajmiemy si~ teoriami kultury. Gdy si~ podstawy chwieje stopniowanie. r '. jak potworne kleskil Wokolo bunty.por. Jak stopnie szkolne. jak handel. lecz szukaja powiazari w postaci ogolnych zasad czy koncepcji. struktura klasowa. Teoretycy nie zajmuja si~ konkretnymi zdarzeniami i sytuacjami. ze Szekspir byl torysem. W nielad popadna. ~ ~ ~ :~ ~ ~~. Jak urodzenia i starszenstwa prawa. A sluchaj.. Dalekie brzegi pokojem 11lczqcy. a odrozniajqc w znaku element oznaczany (pojecie) od znaczacego (slowo lub dzwiek}. 123). straszny naokolo rozdzwiekl Patrz. L. Potern zajmiemy si~ stanowiskami (majqcymi sporo cech strukturalistycznych i czesto inspirowanymi przez Karola Marksa. (s. a uiywany do ich wyraienia abstrakcyjny jezyk utrudnia natychmiastowe zrozumienie teorii. Zmieniaja ziemie w jedno wielkie bagno. ktore uwazaja.2 sona. ie angielskosc (i jej zwiazek z Szekspirem) jest pojmowana jako odmienna od francuskosci? [akich poj~e i metod uzywac..'..~~UR. co zawsze wymaga abstrahowania.'. ie w sztuce kwestie te wypowiada Uiisses. Tam ryczy morze.' ~_~. 453). Najogolniej rzecz ujmujac.. 56). W swych badaniach nad j~zykiem koncentrowal si~ na strukturze (langue). ktory grozi niepokojami spolecznymi. Jakie pojecia i metody pozwalaja najskuteczniej interpretowac 3. Strukturalizm i poststrukturalizm Strukturalizm jest nazwa postawy intelektuaJnej i ruchu.5). tu szaleja wiatry.A propos 1.' '!Jl~ ' Lecz gdy planety grzesza mieszanina.. wojna wszedzie: zbuntowane fale Podnosza piersi nad brzegow zapory. . kt6re bardzo silnie oddzialywaly na nauki spoleczne i sztuki w latach szescdziesiatych i siedemdziesiatych XX wieku.'. ~. tu ziemia si~ trzesie. [ak Sq organizowane i powiazane znaczenia? ~ :(. poznamy rozne stanowiska teoretyczne. szczwany polityk.. Sq to wszystko problemy istotne dla punktow widzenia odmiennych od konwencjonalnych. Dziki syn ojca wlasnego morduje.. aby interpretowac utwory w ich historycznym kontekscie albo w kontekscie dzisiejszej szkoly? Tego typu zagadnienia wiqiq si~ z ogolnymi teoriami kultury. Bezprawna przemoc slabosci jest pania. jakieby zdolaly Kaide zatrzymac miejsce mu naleine? Znies stopniowanie. ~ Rozwazajac kolejno kaidy z tych problemow. uwzgledniajac czynniki polityczne (a czasami ekonomiczne . stal si~ pionierem semiotyki (s.~~~ Kultura i badania nad kultura 45 1. 1958. zaczniemy od funkcjonalizmu i strukturalizmu [ponizej]. Maizenski poko] i jednosc panstw swieta. a charakterystycznych dla badan nad kultura..M kulture? I 1 _j! . Troilus i Kresyda. (Szekspir. Ogolne teorie kultury podnosza nastepujace problemy: 1. plec) do interpretacji tekstu? W jaki sposob dochodzi do tego. ze dla rozumienia kultury i znaczen nieodzowne jest uwzglednienie ich zwiazkow z czynnikami ekonomicznymi (np. Korony. czyli nauki badajacej znaki. Zasadnicza idea strukturalizmu glosi. . ktore kwestie takie jak wspomniane wyiej wyjasniaja. na przyklad: [ak ma si~ spoleczny status publicznosci (rasa. Heinemann dowiodla jednak. berla. 0 ktorych bedzie mowa w nastepnej sekcji. rozdziat o).. Za tworce strukturalizmu uwaia si~ szwajcarskiego jezykoznawce de Saussure'a. """" __ Definicja 1. umieszczajac je w ramach rozleglejszych calosci. . ktcre wyjasniaja kulture. Marnieja wszystkie ludzkie przedsiewziecia. ktora jest podstawa wszystkich konkretnych zroznicowari codziennego jezyka mowionego i pisanego (parole). Jaki jest stosunek miedzy kultura a "strukturq spoleczna"? 2. . Ktore do wielkich czynow jest drabina. ale ich ujecie kultury i znaczeiijest 0 wiele bardziej elastyczne i wielowarstwowe.. ._ . 26-27) """" __ . . spusc [edna t~ strune. Eksponowanie struktury ukrytej pod codziennymi interakcjami lub roznorodnoscia tekstow literackich stale si~ zasadniczym celem wielu (giownie francuskich) autorow zajmujqcych si~ bardzo roi- .. bractwa miast. ktore proponuja jasne i czesto dose sztywne ujecie zwiazkow i relacji. sposobami produkcji) oraz konfliktem miedzy grupami 0 roznej pozycji spolecznej. ie kaide badane zjawisko trzeba traktowac jako system struktur. wieku przywileje Bez stopniowania. Otoi kanclerz Exchequer w koricu lat osiemdziesiatych XIX wieku przytoczyl fragment ze sztuki Szekspira Troilus iKresyda na poparcie tezy. aby w ten sposob zrealizowac wlasne cele (por . I ~ ~ ~ ~ ~ ~ i II a I . s. Ow system i powiazania miedzy roznymi skladowymi Sq wainiejsze od poszczegclnych elementow. I na koniec wspomnimy 0 podejsciach zwanych czesto poststrukturalistycznymi (ponizej) lub postmodernistycznymi (s. Groza i kleski burza.. ".. i druzgocza..Teoria kultury .

co sprawia. kt6ry uwazal kulture . argumentujac. (1999). dzialajacy na przelomie XIX i XX wieku teoretyk spoteczenstwa. Derrida pokazuje. ale w licznych ujeciach obu tym dziedzinom przypisuje sie r6in'!. oraz Max Weber (s. Kwestionujac naukowe aspiracje strukturalizmu.A. Strukturalism i semiotyka. ktorzy za sedno iycia spolecznego uwazaja konflikt. Baudrillard atakuje klarowne rozroznienia miedzy znakiem a tym. a kulture ujmuja w kategoriach strukturalnej relacji miedzy polityka i ekonomia [ekonomia polityczna). wiekot we. jak calosciowe epistemy okreslajq to. Berkeley CA: University of California Press. Chetnie uiywanym sposobem opisania struktury danego spoleczenstwa jest nakreslenie gl6wnych linii przebiegajacych w nim podzial6w. J. s. Foucaulta (s. kt6re sa istotne dla iycia spolecznego. . co moze bye w ich granicach pomyslane. Co wiecej. Strukturalizm i poststrukturalizm wywarl:y znaczny wplyw na kulturoznawstwo. podkreslajac role sposob6w produkcji w wytyczaniu kierunku dziej6w. . filmach zachodnieh (Wright) ezy romansach (Radway). oraz norm. Warszawa: PWN. wartosci i zachowania za produkty spolecznych i ekono- . Niehartezjanskie iaspotrsedne w dzisiejszej humanistyce.Teoriakultury Kulturai badanianad kultura 46 nymi sferami nauk spolecznych i humanistycznych. a jego zasadnicze idee mozna znalezc w tworczosci Derridy i Baudrillarda. Kultura. kt6ry zakiadal. 123). odtrzymywane p przez kulture.o zazwyczaj podzialy klasowe. plciowe i etniczne. normy i symbole .1 Kultura a struktura spoleczna Socjolodzy bardzo czesto posluguja si" okresleniem . moe. iz . miedzy wartoscia uzytkowa a wymienna. mitami itotemizmem. z drugiej . jednostkowa wolnosc i sprawiedliwosc spoleczna}. W Parsonsowskiej koncepcji spoleczenstwo. (1988). aby u podstaw powierzchniowej roznorodnosci lezal dajacy sic: zidentyfikowac tekst czy struktura. Lektury polecane przez polskiego wydawcfl Grzegorczyk. W zachodnich spoteczenstwach s<j. SO) (historia i filozofia). Strukturalistyezny charakter mialy poszukiwania ukrytego znaczenia w basniach ludowych (Propp). ktore konstytuuja spoieczenstwo.struktura spoieczna". ze zasadnicza rola kultury w tworzeniu porzadku spolecznego polega na tym. Sieradzki. materialny dostatek. nakladajac si~ na siebie. 1. Warszawa: Ksiazka i Wiedza. wzgledna stabilnosc i przewidywalnosc iycia spoiecznego. dlatego zasadnie mozna powiedziec. 266) czy Irigaray. T. Tak jest na przyklad w przypadku funkcjonalizmu.". Zasadniczo uwaia sie wprawdzie. (1975).jest bardziej nieskrepowany od strukturalizmu. Parsons twierdzil. Poststrukturalizm przynajmniej w swej praktyee . jednym z istotnych watkow bylo kwestionowanie tego. Wright.". S<j. 279). co oznaczone. ie pomiedzy struktura spoleczna a kultura istnieja obustronne powiazania i oddzialywania.:wymienie sposr6d nich Levi-Straussa (antropologia) i jego badania nad wieza:':. Dyskusje wok6l Lacana istotnie wplync:1y na tworczosc takich autorek feministycznych. co zawsze dzieje sic: w nigdy nieustajacej dyskusji. ze mozna dotrzec do prawdy czy rzeczywistej struktury. kt6ry badal mity mieszczafiskich spoleczeiistw i tekst6w. 47 1.T. niemniej centralne miejsce trzeba przyznac kulturze. jak teksty od wewnatrz kwestionujajeden drugi. zreinterpretowal Marksa (s.zawsze ir6dla kulturowe. Dwa gtowne elementy spoleczenstwa. a wyczuwalny jest przede wszystkim w kulturoznawczych badaniaeh literackich interpretujacych zawilosci i wieloznacznosci tekstow. nawiazujac do Lacanowskiej reinterpretacji Freuda. kt6ry zrein.terpretowai Freuda. staral sie odpowiedziec na pytanie. tlum. Baszniak. trwalosc.najog6lniej rzecz ujmujac: wartosci. ze ich motywacje maj<j. 198). co pozadane (np. Lacana (psychoanaliza). Sixguns and Society. 1984. w jaki sposob osiaga sie regularnosc. w jaki sposob rozne wersje prawdy powstaja w tekscie w trakcie interpretacji. Dalsze lektury Hawkes. Wplyw poststrukturalizmu bywa bardziej rozproszony. ple6 i "rasa" Nie tylko teorie funkcjonalne odrozniaja kulture od struktury spolecznej: robia to takie teoretycy. czyli akceptowanych sposob6w osiagania tych cel6w (np. jak Kristeva (s. historiach [amesa Benda (Eco). Przyldadowo mozna . skad sie bierze spoleczny porzadek. poststrukturalizm nastawia sic: na sledzenie. dziewietnastowieczny filozof i rewolucjonista. jest internalizowana przez jednostki. podstawe rna bowiem stanowic struktura.jesli nie w efektaeh . rozumiejac przez nie "trwale i uporzadkowane relacje miedzy elementami spoieczefistwa" (Abercrombie iin. W. ze dostarcza ona wartosci wsp6lnych pogladow na to. Poznan: Wydawnictwo Naukowe UAM. uwaiali przekonania. uczciwe dazenie do nich). kultura i jednostki Sq ze soba powiazane.instytucjonalizowana w stale wzorce dzialania. gospodarka i ustr6j spoleczny. a kultura rna bye tylko jej pochodna.. (1995). tlum. kultura dostarcza jezyka i innych systemow symbolicznych. Poststrukturalizm narodzii sic: z krytyki binarnych podzialow bardzo czestych u strukturalist6w. 123).mi pokrewieiistwa. m6wil. oraz Althussera (fllozofia).3.oliwi ona tryby spoleczne". Karol Marks (s. kt6ry. Panorama wsp6fczesnej mysli humanistycznej. Funkcjonalizm [edno z najbardziej znanych sformulowan relacji miedzy spoleczna struktura a kultura mozna znalezc w dziele amerykanskiego socjologa Talcotta Parsonsa. 75) (literaturoznawstwo). Barthes'a (s. Struktura spoleczna a konflikt spoieczny: klasa. kt6ry przy uiyciu swej metody archeologicznej pokazal. ie nieswiadomosc ma taka strukture jak Jc:zyk.za niezbedna dla wiasciwego funkcjonowania spoteczenstwa: to poprzez wskazanie na ni<j. gdyi jest z jednej strony internalizowana przez jednostki. Lechte.

.nowa postawa wobec dzialan gospodarczych.. w ktdrej mfJiczyzni dysponuja wieksza wiadza polityczna i ekonomiczna niz kobiety..{j"".~"1.. gdy europejscy imperialisci mordowali kolonizowane narody.. Teoretycy feminizmu uwazaja... 1994. dajaca swiadectwo temu.. Pomiedzy mysleniem a jego obiektami zachodzi dwustronna relacja.. a proponowana przez protestantyzm recepta na tc. ze nasze rozumienie wszelkich obiekt6w w rownej mierze zalezne jest od naszego sposobu myslenia 0 nich. I ~ .".~. Fryer (1984) argumentuje..~ ~ I Pat ria r c hat: termin antropologiczny na okreslenie ustroju spolecznego. natomiast zmiany Sq efektem dwukierunkowych relacji. 279). ktorzy w zaden sposob nie mogli sie dowiedziec. z czego jednak nie wynika. Wiele z nich przyjelo gtoszona przez [ana Kalwina koncepcje predestynacji.istotnym czynnikiem kontroli ekonomicznej i politycznej. pomagajac funkcjonowac niesprawiedliwemu systemowi nierownosci oraz utrwalajac go. 175) w historycznym rozwoju spoteczenstw. iijest to zbyt ogolnikowe pojecie.. a takze stosunkow wladzy.. glOSZqC.jest ona w znacznie wiekszym stopniu kategoria spoleczna niz biologiczna).rasowe". Koncepcja samego Marksa byia wprawdzie 0 wiele bardziej zlozona.. s.. ze ... ktdrej podlegaja mlodsi m. [ak feministki twierdza. albowiem kompleks oczekiwan i pewnikow dotyczacych plci biologicznej utrwala przekonanie 0 naturalnej nierownosci plci spolecznych..rasa" i rasizmem (. nie zas jednokierunkowym oddzialywaniem przyczynowym struktury na kulture. W efekcie takich przekonan i rygorystycznych restrykcji. a pojecie meskosci jest wyrazem dominacji nad kobiecoscia w sferze idei. jaka role w uformowaniu sie wspolczesnego kapitalizmu odegrala etyka protestancka.. jak od wlasciwych im cech.silami sprawczymi" (Weber. s. Idee klasy panujacej bfJdq ideami dominujacymi w danym spoleczenstwie. czy naleza do grona wybrancow.. w efekcie czego kulturowa dominacja staje siC. 148) takie pojmuja kulture jako produkt spolecznych konfliktow. a w znacznej czesci jest to wladza nad kobietami (Pearson... gdzie reprodukowane Sq nierownosci. 0 tyle dla feministow rownie istotne Sq konflikty miedzy plciami.. M~zczyini dominuja w spoleczenstwie. ale niektorzy z jego nastepcow uwazali. Kultura (tutaj w postaci idei religijnych) rnoze zarowno ksztaltowac strukture spoleczna._.. ze 0 tych samych przedmiotach zawsze myslimy w ten sam spos6b.podobnie jak plec . z kolei jednak na wrazenia wplywa nasze wielorako uwarunkowane myslenie 0 przedmiotach. L::~:a~:. gdyi (jak juz wspomnielismy) zarowno kultura moze wplywac na strukture. a takze rozpoczal sifJ proces akumulacji kapitalu.6). ale w ramach tak okreslonych grup wystepuje rownie wiele roznic.ie systematyczna praca i sukces Sq juz potwierdzeniem wybrania... 1980). Z biegiem czasu koncepcja predestynacji odrobine zlagodniala. uzasadniajac istniejacy stan rzeczy._ . natomiast chodzilo mu 0 pokazanie.. rasizm natomiast elementem strukturalnych nierownosci czyni odmiennosci kulturowe. Kultura i konflikt wiazane Sq takze w badaniach nad .A propos l. iz ufa sie w Boiy wybor. w jaki sposob idee mega bye ._.". aby w ten sposob podkreslic.. ie na uformowanie sifJ tak skomplikowanej calosci jak kapitaJizm istotny wplyw mialy takze inne nii kultura czynniki (Collins.. Bardzo podobny poglad na zwiazki miedzy kultura a struktura spoieczna znajdujemy w dzielach Mary Douglas i Michela Foucaulta (s. 0 ile jednak dla marksistow te rozgrywaja sie pomiedzy klasami..Kultura i badania nad kultura 49 micznych nierownosci.I. sytuacje dreczacego leku byia wytezona praca zawodowa. ktorych uwaia siC. Weber swietnie zdawal sobie sprawe z tego._. ale liczne feministki wskazuja na koniecznosc badania kultury jako miejsca. Wprawdzie ludzi czesto okresla sie.<zczyini i kobiety.. jak i struktura na .... w kt6rym wiadza przysluguje meskiej glowie rodziny (patriarsze) i meskiej starszyinie plemiennej. 1992). w ktorej ukazywal on.. 50). Rzecznicy teorii feministycznych (s.¥. 1990). wskazujac na okreslenia . ..ducha" kapitalizmu (jego kultury].""'~=. To tutaj konstytuuje sie plec spoieczna. Mysl i przedmiot Sq w ten spos6b nierozerwalnie ze soba powiazane. ~ .. 1990. zgodnie z ktorq wieczne zbawienie kaidej osoby bylo juz przesadzone przez Boga w momencie jej narodzin i wyroku tego nie mogta zmienie zadna liczba dobrych uczynkow. podbijali ich kraje i niszczyli ich kulture (Richards. •=« ~ Podporzadkowanie i patriarch at Pod po r z 'I: d k 0 wan i e k 0 b i e t: sformuiowanie uzywane na okreslenie sytuacji._. jak miedzy grupami (Fields... ze Sq wyrazem potocznych przekonan iywionych na temat ludzi. ze oparte na uprzedzeniach systemy wartosci i postawy rozwijaly sie w czasie.rasfJ· czesto ujmuje sie w cudzyslow.< prace Maksa Webera (s._. Wlasnie na politycznych i ekonomicznych nierownosciach miedzy mezczyznami i kobietami koncentruja sie teorie feministyczne...~.<r.II i} 'i' 'i ~~""il. a nasze idee pozostaja niezmienne.. Poglady najwczesniejszych odiamow protestanckich okazaly sie bardzo istotne dla uksztaltowania .. z jednej bowiem strony to wtasciwosci przedmiotow wywoluja w nas swoiste wrazenia.za odmiennych. ze kulturowe role przypisywane kobietom (plec spoleczna) sluza utrwalaniu ich nierownosci. ze uprzedzenia rasowe maja charakter kulturowy w tym sensie.9pg..=_. gdyi oba opisuja sytuacje...:~~~::~e~~ominaCji Kulturajako sfera samodzielna i jako sila zmian Nie zawsze jednak kulturajest postrzeganajako zalezna od ekonomicznej skladowej struktury spolecznej. pojawila siC. w kt6rej mezczyznomjako grupie przysluguje wiecej wladzy ekonomicznej i politycznej niz kobietom."""''''''''''''''' . tak krytycy rasizmu dowodza..1lr.. jakimi zostaly obiozone konsumpcja i wszelkie uciechy. odrzucajaca wieloznacznosc sredniowiecznej oceny pracy.. Oboje klada silny nacisk na to. W ramach tej koncepcji kultura jest tylko wspornikiem struktury spolecznej. W tym kontekScie bardzo czesto przytacza si. 97). Bylo to wielkim psychicznym brzemieniem dla wiernych. ze wlasciciele srodkow produkcji w danym spoleczeristwie beda kontrolowac jego idee i wartosci. jak i bye przez nia ksztaltowana... aby moglo w r6inych spolecznosciach. a wiec i calego tego ustroju. Kluczowego znaczenia nabieraja u nich dwa pojecia: podporzadkowanie i patriarchat (patrz .

Archeologia wiedzy. zanim .(1999). jak tozsamosc homoseksualna i homoseksualny seks. Matuszewski. W Historii szaletistuia (1987. M. jak i swiat materialny.Komendant. oryg. oryg. by uregulowac meska seksualnosc.Wroclaw:WydawnictwoNaukoweDSWE.Narodziny kliniki. 1975). (1977). od sredniowiecza przez oswiecenie siegajace w wiek XIX. ale takze dlatego. psychologicznych i literackich. Foucault. ze cdnosza si«.a nauczai i prowadzil badania we Francji. Sfowa i rzecsu. Sledzenie zwiazkow miedzy wiedza a wtadza. jak iywione w spoieczeristwie przekonania na temat brudu i higieny zyskuja przemoiny wplyw na zachowaniajego czronkow nie tylko dlatego. "Nie ma nic fundamentalnego . ze zajego sugestia powolano go w Paryzu na profesora system6w myslowych. K. tlum.opr6cz wymienionych. sposoby myslenia. War· szawa: PIW.2 Lektury polecane przez polskiego ioydaux» Michel Foucault (1926-1984) Zamieszczona w oryginalnym tekscie lista trzech anatologii. zanim w 1970 roku zostal czlonkiem najwainiejszej akademickiej instytucji we Francji. Pierwsze prace Foucaulta byiy poswiecone przemianom w potocznej i "profesjonalnej" wiedzy psychologicznej. I-III 1976-1984). Historia seksualnosci. Pieniazek. zarazkow i choroby. M. 51 BiD am 1. 1975) i hermafrodyty Herculina Barbina (1978) oraz trzyczesciowej Historii seksualnosci (2000.Warszawa: Fundacja Aletheia. Foucault.: Kiedynatomiast jui sie uzna.data potezny impuls do innego niz tradycyjny sposob ujmowania takich kwestii.otwiera si«.homoseksualizm" nie zostal pod koniec XIX wieku zdefiniowany w tekstach medycznych. Levin.T. ze stanowia skladowe szerszej wizji swiata. nie bylo czegos takiego. aby tropic zmieniajace si~ sposoby. College de France.Warszawa:WydawnictwoKR. Charakterystyczne.nie maja niezaleznego istnienia. Powstaja w ramach dyskursow. co spowodowalo precyzyjniejsze okreslenie grupy homoseksualistow i dzieki temu pozwolilo czesci mezczyzn na pozytywne utozsamienie sie z tym terminem. Michel Foucault by! francuskim filozofem i historykiem . ale i:sil'!. Siemek. tium. co mozna uznac za odpowiednie okreslenie dla jego prowadzonych przez ponad trzydziesci lat studi6w. T. 256). oryg. zrozumiale dopiero przy odniesieniu ich do zawilej siatki powiazan miedzy wyobraieniami dotyczacymi swiata. do materialnego swiata poprzez wyobraienia na temat zakazeri. ze spoleczne grupy. Eribon. wyd. ktore zarysowaly sie w tym pierwszym dziele.kt6ry wywarl: ogromny wplyw na badania nad kultura dzieki swym pracom poswieconym relacji miedzy wladza (s. ale siegnelo takie w dziedzine polityki. wyd. (1995). rasy czy seksualnosci . tlum.droga do badania kultury jako strefy w istotnym stopniu niezaleznej. wyd. Znaczy to.[e wyWoluj. ale takze w powiazaniu z ideami etycznymi. ze 0 statusie zabrudzenia decyduja zarowno idee. W ten sposob . tak wiec kulturoznawcza refleksja nad brudem i czystoscia nie moze sie ograniczyc do aspektow czysto medycznych. wyd. Warszawa: Spacja. ze kultura jest me tylko przedmiotem zmian. tlum. a zachowania staja si«. ukazujac. M. zostala pominieta (przyp.Komendant. jak relacja wladzy. ktore decyduja 0 tym.Michel Foucault: biograjia. 1961) zajql si~ relacja miedzy szalefistwem a rozumem. pojmowania siebie i innych. Foucault. Komendant.D. a takze w biografiach mordercy Pierre'a Riviere'a Z kolei Foucault wskazuje na to. jak starannie trzeba badac ich powiazania zmieniajace si~ od kontekstu do kontekstu. Slowa i rzeczy (2005. P. oryg. Owe dyskursy wyzwolily dzialania. Okresleniem "archeologia" zbiorczo obejmowal wszystkie swe prace. (1987). Warszawa: PIW Foucault. Keszycka. H. Zwiezle mozna powiedziec. T. Madze dyskursu: Michel Foucault w poszukiwaniu siebie. 1963). tlum.ktorq dobrze charakteryzuje jego wiasne sformulowanie. tlum. jakie Sq i jak funkcjonuja. oryg.G. 120).Teoria kuitury Kuitura i badania nad kultura 50 ¥ultur«.w jego tekstach i dywagacjach trudno odr6inic jedno od drugiego . ze oddzialywanie Foucaulta nie' ograniczyio si~ do swiata akademickiego. tlum. gdyi musi uwzglednic rowniez skomplikowane dzieje specyficznego kontekstu kulturowego. Szwecji. na przyklad czystosci moralnej i brudu moralnego. Historia szaletistuia w dobie klasycyzmu.jak klasy. M. T. Efektem skrupulatnych studiow nad zmieniajacymi si~ wzorcami i ukladami wiedzy byly Narodziny kliniki (1999. 52).Gdansk:slowo/obrazterytoria.). takze psychologia . tlum.J. w jakie wiadza ksztaltuje instytucje i podmiotowosci.rozumiane nie tylko w kategoriach zdrowia i choroby. Foucault zmienil sposob myslenia 0 zwiazkach miedzy wtadza. wyd. 1969). W nastepnych dzieiach rozwijal i pogtebiat analize problemow. rozszerzylo si~ na inne zsuwane na margines grupy w Nadzoroiuas: i karac: narodziny ioiezienia (1998. (2005). M.!. Brud ihigiena s'!.i wiasnie dlatego analizowanie spoleczenstwa jest tak interesujace" . Tak wiec dla Foucaulta zawsze byli mezczyzni. Foucault.. Deleuze. zmieniajace sill reakcje na szaleristwo i formy izolacji cbtakanych interpretujac jako wyraz przemian w pojmowaniu racjonalnosci. Zajmowal sie wieloma dyscyplinami . 1966) iArcheologia wiedzy (1977. wyd. uwyraznienie przez niego sposobow. Nadzorouiac i karac: narodziny uiiezienia. Postawa badawcza Foucaulta . Banasiak. produkujac podmiotowosci i tozsamosci (5. oryg. plci. (1994). Foucault. M. Gusin. na jakie wladza i wiedza si~ lqczq. w ktorych znajduja sie angielskie przeklady Foucaulta. (1998). Warszawa: Czytelnik. (2005). dodalo impetu walkom o prawa wiezniow i gejow.c. tozsamosci i statusy . Tunezji i Niemczech. wiedza a podmiotowoscia. A. Komendant. jakie ujawnily prace poswiecone szaleristwu i medycynie.Warszawa:WydawnictwoKR Foucault. We wszystkich tych dzielach korzystal z koncepcji dyskursu (5. wiedza a podmiotowoscia. M. (2002.(2004). oryg. ktorzy uprawiali seks z mezczyznami. tlum B. I tak na przyklad w Purity and Danger (1966) Mary Douglas pokazuje. t. ktore jednokierunkowo ksztaltowaloby kulturowe znaczenia.!. wyd. Polsce.

g) bezpanskie psy. Warszawa: Wydaw· nictwo Naukowe PWN. co mozna 0 nich mowic.]. kt6re wskazuje na istotnosc kultury we wzajemnych dynamicznych relacjach spolecznych struktur oraz spolecznych pozycji i tozsamosci. Dyskurs istnieje jako zesp6l regul (formalnych lub nieformalnych. aby odkrywac te rodzaje wiedzy. (1998). 1. W przypadku dyskursu medycznego szybko dostrzegamy. T. 53 Definicja 1. oraz ze stanowiskiem. a to z kolei tlumaczy jego pasje. Lektury zalecane przez polskiego wydawc'i Duszak. dyskursem i skladnikami swiata. 120). tlum.nieoczekiwane charaktery zachowari. 50). ze wladzajest wytw6rcza.Teoriakultury Kultura i badania nad kultura 52 . Nawiazujac do naszego przykladu. 0 kt6rych mozna sill wypowiadac.. a w nastepnym kroku okresla sposoby obchodzenia sill z nim . gdzie si\ one tworzone (klinika. . (red. co mowia 0 wzorcach znaczeniowych i organizacji znaczefi. mozna jednak podchodzic na bardzo rozne . Foucault definiowal dyskurs jako "system okreslajacy mozliwosci wiedzy" albo . i) miotajace sill jak szalone. (Foucault. d) prosieta. 110). 44. oraz od wszystkich akcesoriow srodowiska medycznego (fartuchy lekarskie. W ujeciu Foucaulta nie ma jednej.homoseksualizm' stat si<:istotnym elementem struktury spolecznej.pole wiedzy". skorzystajmy z przykladu Foucaulta. Nie wynika z tego. Termin dyskurs la. A. ze swiat to tylko stowa i obrazy. koncepcja silnego zwiazku miedzy walka klasowa a spolecznymi stosunkami klas. samob6jcy') jako obiekt wiedzy. kt6re zostaly przemieszczone lub zapomniane. Kozlowski. dyskurs.I) et cetera. (1993). kryminolog. 1988). Warszawa: Znak. ideology . 34). Discourse. S. J~zyk. (Williams. Foucault z naciskiem podkresla. 9) Dalsze lektury Foucault. Owe "reguIy" dyskursu przesadzaja 0 kryteriach prawdziwosci. szpital.przestIlPca·. Pisze.strukturll rozumienia swiata". Dyskurs to takze relacja miedzy wiadza i wiedza. przestepca. ani tez wiedzy. s. discourse. wiedza a jezykiem i przynajmniej po CZllscizostaio wprowadzone. 1998.zwana "kryminologiq" tworzy .2 Organizacja znaczeri znacze- Zamiarem Foucaulta jest problematyzacja relacji miedzy slowami a rzeczami.. na przyklad nie polega przede wszystkim na chwytaniu przestepcow. . s. rodzaju obiekt6w. kt6ry okresla rodzaj wypowiedzi mogacych sill pojawic w jego obrebie (np. kt6re maji\ zywotne znaczenie dla funkcjonowania dyskursu. Foucault z pasja tropi instytucje i praktyki. ras i plci gtoszona przez marksistow. 473·499. kt6ra nie zaktada i nie tworzy relacji wladzy" (Foucault. Zwierzeta dziela sill na. lecz na tworzeniu pojecia . a) nalezace do Cesarza.3 Dyskurs Pojecie to okresla relacje miedzy wtadza (5. m) kt6re wlasnie rozbily wazon. komunikacja miedzqkulturoum.czy sill przede wszystkim z francuskim filozofem i historykiem Michelem Foucaultem (5. opaski pielegniarek) (patrz Prior. n) kt6re z daleka podobne sa do much.. a gdy zaczynamy sie zastanawiac nad relacjami milldzy nimi.przestIlPcll" (jak chociazby dawno zapomniana kategorie "maniakalnego Raymond Williams (s. f) fantastyczne. Spr6bujemy okreslic te podejscia odrobine dokladniej. wtedy ujawniaja sie . policjant i wiezienie. 2005. aby w ten spos6b podwazyc przeswiadczenie 0 prawdziwosci i racjonalnosci naszych rzeczywistych system6w klasyfikacyjnych i dyskurs6w naukowych. Purvis. ideology. zdanie . b) zabalsamowane. alba . to wiedza . feminist6w i antyrasist6w. Pelc. ich powiazania tam. W tej czesci zapoznalismy sill ze sztywnym determinizmem funkcjonalist6w. przygladajqc sill temu. aby uniknac klopot6w wiazacych sill z pojeciem ideologii (5.. 1963.British Journal of Sociology'. a takie zaskakujace nieciaglosci.) (2000)J~zyk wsp6tczesnej hermeneutuki.co stanowi sedno badari nad kultura . sala operacyjna). 47) Do owych wzorc6w znaczeniowych sposoby. ze tworzacych go form wiedzy i jezyka niepodobna oddzielic od miejsc. Hunt. Aby to wyjasnic. gdzie sill ich wcale nie oczekiwalo. oraz 0 tym. Tekst.• W dyskursie' wytworzeni zostaja. stetoskopy. 120). Porzqdek dyskursu. J. A. 25) by! zdania. discourse.. aby jednemu z nich dawac pierwszenstwo przed wszystkimi innymi. h) wtaczone do niniejszej klasyfikacji.dyskurs .Nie ma relacji wladzy bez skorelowanego z nim pola wiedzy. (2002). k) narysowane cienkim pedzelkiem z wielbladziego wiosia.KsillzyC jest zrobiony z sera plesniowego" jest niedopuszczalne w dyskursie naukowym. c) tresowane. Gdansk: siowo/obraz teo rytoria.. ze dla badari nad kultura podstawowe nie ma wstepne rozpoznanie uklad6w wzorc6w znaczeniowych. M. dokladnie okreslonej relacji miedzy kultura a struktura spoIeczna istnieje natomiast zmienny uklad relacji pomiedzy wladza (s. ideology. Wszelka owocna analiza kultury musi sill zaczynac od rozpoznania charakterystycznych wzorc6w. Iego zdaniem swiat mozna opisac i zdefiniowac na wiele sposob6w i nie ma podstaw. akceptowanych lub nie). kt6ry przytacza wspomniana przez argentynskiego pisarza Jorge Luisa Borgesa fikcyjna chinska encyklopedie. moze jednak wystapic w dyskursie poetyckim). M. e) syreny. Rzeczy- wistosc. j) niezliczone.

ale tylko wspolnie tworza one muzyke. Idee te Levi-Strauss wypracowal. Zaden znak nie rna jednego. nadajac w ten sposob tresc komunikatowi. Kody Sq. ze nigdy nie mamy do czynienia z doskonatym porozumieniem miedzy mowiacym i sluchajacymi juz chocby dlatego. niekiedy okreslanym jako gleboka struktura. ze w danym kontekscie pewne znaczenia S'l dominujace. to poziom glebokiej struktury. a ktore znane sa czlonkom spolecznosci dzieki akulturacji. to i tak sklada sie ze znakow (patrz rozdzial 2) . Kompetentny uiytkownik jezyka angielskiego zna przynajmniej niektore z tych znaczeri i slyszac . wcale jednak z tego nie wynika. Levi-Strauss porownuje to do sluchania muzyki. ale uniwersalna i wrodzona jest zdolnosc ich interpretacji. dzwiekowych czy dotykowych (jak np. to nie to znaczenie bedzie najczesciej wystepowaio. w przeciwienstwie jednak do Levi-Straussa irodla porzadku szukali nie w fizjologii. ktore. wiaze sie takze z pornpa i okazaloscia jest barwa brytyjskiej Labour Party.Teoria kultury Kultura i badania nad kulturq 54 55 Mowa. Wychwytujemy melodie i harmonie. ktore z nich ma tu zastosowanie. dobrze znane powiazania. niemniej operuja one na poziomie nizszym od swiadomosci. Znaczenie rna charakter sytuacyjny i kontekstowy. na przyldad: czarne i biale. ze dla kazdego elementu kultury mozliwe Sq. 0 relacji miedzy nim a sluchaczami wiele moze "mowic" ton gtosu. takich jak gesty. sila nadawanych komunikatow i ich ton.czerwonych" okresla sie cztonkow partii komunistycznej. ale w Irlandii nazywa sie j'l . Cz~sc teorii lingwistycznych . Takie tropienie interpretacji z reguiy wykorzystuje w mniejszym lub wiekszym stopniu koncepcje strukturalistyczne. stroj. poziom dostosowanych do srodowiska dzialari. czerwien jest kolorem niebezpieczenstwa. W przypadku reprezentujacej konkretny kraj flagi dla jednej grupy bedzie ona miala znaczenie patriotyczne i odsylala do wspolnej historii. dla innej . Nawet jesli cos nie jest napisane.bardzo rozne skojarzenia. sugestie co do intencji mowiacego. . i podobnie to wspoldzialanie struktur powierzchniowych i giebokich pozwala nam rozumiec tresc kultury. Levi-Strauss sadzil.na przyklad Ferdinanda de Saussure'a czy Noama Chomsky'ego . Alokacja znaczen i ich uklad buduja sie w spoiecznych i kulturowych kontekstach. bez trudu sa przywolywane. po drugie.fartuchem rzeznika". W semiotyce trzeba nieustannie pamietac 0 tym. jako system zakodowanych znaczeti. ktorej mozna dotknac) . tak wiec flaga brytyjskajest w czesci Wielkiej Brytanii uzywana w intencji patriotycznej. ale to. Semiolodzy (s. Wedlug strukturalistow badanie kultury pol ega na analizie form kulturowych. Strukturalizm i porzqdee znaczet. te bowiem jego zdaniem naleza do najczystszych form. by dla pierwszej grupy miala ona znaczenie ucisku i niesprawiedliwosci i jesli jest to grupa dominujaca. ze wszystkie powstajace w ten sposob formy kulturowe ujawniaja ten sam wzorzec binarnych opozycji. ze ludzkim jezykiem rzadzi uniwersalna zasada strukturalna: zasada binarnych opozycji. stanowiac trzon kulturowego repertuaru.lecz w swiecie spolecznym. dlatego tez nigdy nie nalezy si~ ograniczac do samej tylko tresci aktow mowy. Oboje uznawali. w jakich wyraia sie kulturowo wlasny obraz spolecznosci.do "dekodowania" informacji kulturowych. wyglad fizyczny. a mowiac dokiadniej. ze wzgledu na kontekst zadecyduje. wykazac.gtosi. Levi-Strauss (1969) twierdzi. mezczyzna i kobieta. a przysiuchujac sie im. a mianem . gdzie operuja kody binarne. Leach ilustruje to klasyfikacja barw.czerwony". analizujac mity. niemniej jednak w aktach mowy zawarte sq. 56) twierdza ze na wszystkie wytwory kultury naleiy spogladac jako na teksty. aczkolwiek nie nalezy ich rozumiec w potoczny sposob. w jaki sposob uczestnicy interakcji ucza sie i uzywaja kodow komunikowania. W kulturze angielskiej zwyczajowo iaczy sie kolory z okreslonymi faktami i uczuciami. Strukturalisci pojmuja kulture jako uporzadkowany system struktur. Moina. 0 semiotyce i strukturalizmie bedzie tez mowa w rozdziale 2. gdyi kojarzy sie z krwawymi represjami. Malo prawdopodobne.naturalnego" znaczenia.wizualnych. ze moze on ukrywac [rozmyslnie lub nie) znaczenia. ze znaczenia rodza sie w uporzadkowanym ukladzie wzorcow. ktore powstaja w starciu ludzkiego umyslu z konkretnym otoczeniem. rzezba. czyli interpretacji ich kodow.wysoki i niski. Wychodzac z tego zalozenia. Interesuje ich to. Dla badaczy przekazu kulturowego mowa ijezyk okazaty sie niezwykle plodnymi obszarami poszukiwafi. ustalajacych tresc wspolnych doswiadczen. Roznice w tresci wynikaja z roznicy srodowisk. . na przyldad. iilzyk i tekst Dwa najwainiejsze pojecia w teoriach znaczenia to intencja i recepcja. rozpoznajemy obecne w mowie odwolania do bardziej rozleglych wartosci kulturowych. Mary Douglas (1966) i Edmund Leach (1970) przyjeli podobna koncepcje rozumienia kultury i recepcji przekazu kulturowego. iz w ogole one nie funkcjonuje. ale z punktu widzenia strukturalistow najbardziej istotny jest ow jednolity wzorzec form kulturowych. Wynika z tego. ktore S'l produkowane i reprodukowane w spolecznych interakcjach. na ktorym znajomosc kodow kulturowych pozwala na porzadkowanie i klasyfikowanie i na ktorym pojawiaja si~ znaczenia.wprawdzie rozne w roznych kulturach. nie likwiduje innych. ze takie opozycje S'l niedostepne bezposredniej obserwacji czy analizie. Semiotyka wykrywa standardowe. co kaze szukac roznic i opozycji miedzy nimi. nazwai "biogramem" . a kiedy zestawic je ze soba moga sifil okazac trudne do pogodzenia czy nawet sprzeczne. a okreslaja sie one w powiazaniu z innymi znakami.te zas nalezy "czytac" czy interpretowaco Za przyklad niechaj posluzy nam flaga reprezentujaca okreslone panstwo.bedzie symbolizowala ucisk i niesprawiedliwosc. Levi-Strauss sugerowal. ze kazdy czlowiek rozumie swiat jednoczesnie na dwoch poziomach: po pierwsze. ze czlowiekowi jest wrodzona biologicznie zdolnosc ktorq. W badaniach nad kultura i komunikacja znaczna uwage przywiazuje sie takze do innych konwencjonalnych system ow. Binarna opozycja wystepuje miedzy dwoma prze- ciwstawnymi terminami. ktore S'l wyrazem konwencji wspolnie przez ludzi honorowanych w pewnym okresie.

Badania nad jezykiem uwazal za cz~se rozleglejszej nauki. Kategoria kola hermeneutyeznego zainspirowala wiele teorii kultury w naukaeh spoleeznyeh i humanistyeznyeh.tez inne odroznienie de Saussure'a. [edna z jego najwazniejszyeh konsekwencji jest okreslenie. jak przewodnik. gotowi Sq za niego umierac) . oczywistego znaczenia znaku (np. my wprowadzamy do niej nasze jak najbardziej wspolczesne kulturowe rozumienie obowiazkow syna. 1993). okreslajacych szczegolny uklad znakow (zatem w roli przystawki moze wystapic melon lub zupa.S. miedzy langue. w jej trakcie potwierdzajac sill. margaryna czy wieza Eiffla. " 'Nauk~ 0 znakach nazywa sie w Europie semiologia (termin ten stworzy! de Saussure). Warszawa: Wydawnictwo Gottdeiner. lecz poj~cie z obrazem akustycznym. J.przedrozumienie" ezytelnika jest warunkiem rozpoczecia proeesu interpretaeji ijego trwania. Ten podobny do rozmowy proees okresla sill niekiedy jako . czy tez sekwencyjnych relacji miedzy znakami (np. stosownyeh zachowan erotyeznyeh i tak dalej. aby sparafrazowac powiedzenie amerykafiskiego soejologa Harolda Garfinkela. ale nie szarlotka). a parole . jest zawsze "wiedzq od srodka". fotografia czarnosk6rego zoinierza salutujqcego przed flag'l) . l'lcz'lca si~ z tym. znaczenia traktowanego jako oczywiste (kolonializm nie jest ziy. Wst~P do semiotuki.kolo hermeneutyczne" (Gadamer. Hermeneutyka i interpretacja Inna wazna w naukach spolecznych tradycja kt6ra zajmuje sill interpretacja jest hermeneutyka. ktore objely takie filozofiezne rozwaiania nad relacja miedzy znaezeniem i istnieniem. zemsty. Przykladem soejologieznego podejscia do interpretaeji.wedlug relacji "wertykalnych". moze bye dzielo wegierskiego socjologa wiedzy Karla Mannheima. iz 0 tym.mity i kody . Oxford: Blackwell.rzeczywistym mowieniem. przejdzie na poziom konotacji. leez jest procesem dwukierunkowym. nie rna iadnego uprzywilejowanego stanowiska ezy punktu archimedesowego: wiedza 0 kulturze. Owo "przedrozumienie" funkejonuje w calym procesie interpretacji. ulepszajac lub falsyfikujac. modyfikujac. ze znaki j~zykowe wi'lZ'l nie rzecz z nazwa. majacej "sledzie zycie symboli w spoleczefistwie". jak rozwiazuje si~ sprawy w danej spolecznosci. ktory w swoich tekstach odslanial ukryte znaczenia . Narodzila sill w niemieckojezycznych krajaeh w trakcie dyskusji nad interpretacja Biblii. ze mozna wykryc okreslona logike. pojecie. ze tam. ktore] odslcniecie wymaga czasami sporo wysilku. zawody zapasnicze. iz niepodobna oddzielic znaezenia tekstu od kulturowego kontekstu jego interpretatora. uwazal j~_ zyk za system znakow. ktorych znaczenia s'l arbitralne. skoro ludzie. W znaku trzeba wyroznie dwa elementy. Semiolodzy twierdza. co znak zastepuje. jednokierunkowym proeesem przemieszezania sie idei z tekstu do ezytelnika. czy tez okreslone struktury lub kody. 75). szwajcarski jezykoznawca. to jego znaczenie mozna wykrye tylko w relacji do innych znakow. ktcrego niezaleznie budowany system filozoficzny ma wiele cech wspolnych z koncepcja de Saussure'a). jezykiem jako systemem wzorcow. Jesli znak jest arbitralny. obraz akustyczny. a w Ameryce Polnocne] semiotyka (t~ nazwe z kolei wprowadzil C. to chociaz sztuka powstala okolo 1600-1601 roku. uniwersalnych i odwiecznych. z wnetrza kultury. Semiolodzy mowi'l 0 roznych pietrach sygnifikacji (ozna- Dalsze lektury Barthes. co znaczace. ktor'l nazwat semiologia. KR. kt6re s!UZq przedstawianiu okreslonych (czesto buriuazyjnych) wartosci jako naturalnych. kontrast itd. na ktore wplynela hermeneutyka. oraz to. czyniaca to osoba nieuehronnie musi wprowadzic do niego gotowe juz przeslanki i struktury rozumienia. co oznaczane. Rzeezniey tego pojecia dowodza. w tradycyjnym obiedzie angielskim przystawka poprzedza danie gtowne. M. ktory . steak and chips. natomiast niewielkie znaczenie ma to. mozna poklasyfikowac na dwa sposoby: a) syntagmatycznie: to znaczy wedle linearnych. Kiedy wiec na przyklad czytamy Ham leta Szekspira (ezy ogladamy przedstawienie). Hermeneuci wychodza od tego. Sprawny semiolog od poziomu denotacji. A. Semiologia i semiotyka •. Twierdzil. ze interpretaeja nie jest prostym. do czego dany znak jest odnoszony gdzie indziej w swiecie lub by! odnoszony w historii. gdzie ehodzi 0 interpretacje zjawisk kulturowyeh. Saussure mocno podkreslal. Pewne formy kulturowe mozna uznac za mity. decyduje konwencja kulturowa. a deser nastepuje po nim). Najwazniejsze swe idee przedstawial w wykladach prowadzonych w latach 1907-1911. b) paradygmatycznie .). to. Dziadek. natomiast . tlum. W ten spos6b mozna odslonic ideologiczna funkcje znak6w. R.co stanowilo [edna z podstawowych zasad de Saussure'a . Szczegolnie skutecznie rozwinal i rozbudowal idee de Saussure'a Roland Barthes (s. Ferdinad de Saussure (1857-1913). Znaczenia znakow trzeba szukac w ich relacji do innych znakow (np. Warszawa: Wiedza Powszechna."nic nie kryje si~ w pojedynczym znaku". najogolniej rzecz biorac. zazdrosci. fotografia wyborcza. to znaczy sledz'lc ich reznice i opozycje. (199S). Lektury polecane przez polskiego wydawc~ Pelc.tak roznoroduych zjawisk kulturowych. (1982). ktore zaczerpneta ze swej kultury. potem jednak daleko poszerzyla swe zainteresowania. a posmiertnie wydanych jako Kurs jr:zykoznawstwa ogolnego na podstawie notatek jego i studentow. Mitoloqie. ktore lez'l u podstaw wielorakosci doswiadczanego przez nas zycia kulturowego. Znaczenia znakow maj'l zawi!'l strukture. Peirce (1839-1914). ktore. podobieiistwo. ktorych rzekomo uciska. w ktorym . a rozumienie to rozwija sill i modyfikuje w trakcie lektury. Postmodern Semiotics. (2000).TeoriaktJltury Kultura i badania nad kuhura 57 czania). Aby zinterpretowac jakikolwiek tekst. Bardzo inspirujace okazaio siC.

Chlopcy lepiej graja w pilk~ nozna niz dziewczyny". kt6re w wieloaspektowy i precyzyjny spos6b pozwalaja opisac zwiazki miedzy ekonomia a znaczeniami kulturowymi. czy aby chlopcy nie Sq bardziej zachecani do fizycznego wysilku i czy na pewno dziewczeta maja taki sam dostep do pilki noznej w szkolach. umieszcza danie jalmuzny w szerszym kontekScie. ie darczyrica jest bardzo bogata osoba. ekspresyina i dokumentalna. trudno si~ przeto dziwic. by dostrzec jego kruchosc. Kiedy jednak owe idee zdroworozsadkowe powiazac w spojny system. co przyjaciel zamierzal wyrazic przez takie zachowanie. Pewniki i wartosci zdrowego rozsadku stanowia istotna skiadowa codziennego zycia. co jui 59 Ekonomia polityczna.przetrwania najlepiej przystosowanych". to zdrowy rozsadek. kt6ry jest tym wiekszy. czasopism zabiega 0 masowego odbiorce. tym nizsza jakose ich ofert (patrz sekcja 1. a w ten spos6b owa szersza wiedza taczy pewne konkretne zachowanie z ogolna sytuacja gospodarcza. czego . powstaje zatem pytanie. Mogq bye r6ine rodzaje ideologii. Drugim rodzajem ideologii Sq . ksieza). pochodza z tej samej warstwy i majij. Sq bowiem podstawa naszego rozumienia swiata. Po pierwsze. [edno z wyjasniefi wskazuje na wielka koncentracje wladzy na brytyjskim rynku czasopismienniczym (w 1985 roku 85% znajdowalo si~ w reku siedmiu kompanii). radiostacji. jak to.jak sij. Ich sukces komercyjny zalezy od dochod6w z reklam. Aby jednak podac taka interpretacje. historii czy literaturoznawstwie. zwiazane z alokacja zasob6w i tworzeniem sie bogactwa.pewnikiem". 110) dla rozumienia wzorc6w znaczen. jesli jest multimilionerem. zaliczajac do niej nie tylko tych. ideologia i znaczenie Problemy gospodarki i jej teorii. Wystarczy przeciez spytac.nie". Wlasciciele gazet wsp61nie dokonuja innych inwestycji. na szczycie rzekomej drabiny ewolucyjnej umieszczajac Europejczykow. tym gorzej". Na poziomie zdrowego rozsadku rasizm moie si~ wyrazac w takich formulach. podobny styl iycia. lecz takze na przyklad dzialaczy zwiazkowych czy politycznych. bardzo istotna dla Mannheima. ktorzy tradycyjnie pelnia taka. zimni" alba .Murzyni sa. a na niiszych szczeblach Azjatow i Afrykanow. Dziewietnastowieczni antropolodzy poklasyfikowali . Aby zapewnic sobie masowego czytelnika. na przyklad wsp6lczucie dla zebraka. klubach. czy poglady i interesy wiascicieli znajduja wyraz w tresci artyku16w.6). Trzecia warstwa. iloscia seksu.dzq -ludzie oczekuja a wiec informacje 0 przestepstwach. czym wytlumaczyc owa koincydencjs tresci serwis6w informacyjnych i artyku16w z interesem wtascicieli. czy jest jakis zwiazek miedzy tym. Przykladem ideologii w postaci filozoficznej moga bye nauki Kosciola rzymskokatolickiego. Niech za przyklad posluzy maksyma: . pozostaje natomiast neutralna sieczka. Inne z narzucajacych sie wyjasnien zwraca uwage na kolejna ceche wplywu ekonomii na prase. ekologiczne idee Greenpeace'u czy koncepcje "prawa do iycia" gloszone przez przeciwnikow aborcji.tak". Niekt6re z omawianych w rozdziale 2 koncepcji kulturoznawczych z niepokojem mowia 0 szkodliwym wplywie masowych medi6w na odbiorc6w. maja wsp6lne interesy ekonomiczne i wspolna kulture. 110) jest jednym z tych. Przykladem takiego podejscia bedzie analiza tresci czasopism. na stadionach. Wspotdzialanie tych trzech rodzajow ideologii moina zademonstrowac na przykladzie ideologii rasizmu. ie zwolnil z pracy wielu takich Iudzi. co wyjasnil na przykladzie przyjaciela dajacego . Takze produkcja gazet podlega logice systemu rynkowego. 60) wyr6inil ich trzy. Posrod krytyk6w kultury dose powszechne jest przekonanie. istotniejsze od informacji 0 waznych wydarzeniach swiatowych i wychowywania go na odpowiedzialnego obywatela. Pojecie ideologii (s. gazety publikuja to. sporcie.Teoria kultury Kultura i badania nad kultura 58 twierdzil. a kiedy na pierwsze pytanie odpowiemy . ze prasa popiera wolna przedsiebiorczosc i wlasnosc prywatna. Antonio Gramsci (s. Obiektywnyrn znaczeniern tego czynu jest wspomoienie biedaka. kt6rego pewniki traktowane sa jako oczywiste. na przyklad jego hipokryzje. jakiego typu wiadomosci sa drukowane. Wystarczy chwile zastanowic sie nad tym . kt6ry dorobii sie miedzy innymi na tym. mowiac kr6tko. Wszystkie te kwestie okazaly si~ niezwykle pomocne przy badaniu wzorc6w znaczeniowych w naukach spolecznych. Same w sobie Sel tylko jednostkowymi [prywatnymi] uprzedzeniami.rasy"ludzkie. Na drugim pietrze. W nastepnej sekcji zajmiemy sie ekonomia i znaczeniem ideologii (s. ekonomii politycznej. skandalach. kto jest wlascicielem. jaimuzne iebrakowi.1. Grupe t~ okresla Gramsci mianem intelektualistow. znaczenia ekspresyjnego. stanie sie oczywiste. kiedy jednak przyjrzec sie im dokladniej.z istoty" kapitalistycznego czy indywidualistycznego. tego typu obserwacje kaiq niepokoic sie 0 przysziosc. okraszone duiij. na drugie zas . starajaca sie ustalie. wtedy przechodzimy na poziom filozofii. mowiac wprost. Co wiecej. Trzecim typem jest u Gramsciego ideologia dominujaca lub hegemoniczna. Rozerwanie czytelnika staje si~ . zastanawiamy si~ nad tym. alba tez okreslenie spoleczenstwa jako . Kiedy kulture wiaze sie z gospodarka i ekonomia polityczna wtedy nasuwaja sie miedzy innymi takie pytania: ]ak wlasnosc wiaze si~ z kontrola nad mediami i przekazem kulturowym? [aka role odgrywa infrastruktura ekonomiczna w rozpowszechnianiu idei? [ak wiaze si~ przeplyw technologii z przeplywem wiedzy? We wszystkich tych zagadnieniach trzeba szukac zwiazkow miedzy polityka gospodarka ekonomia polityczna i kultura. funkcje (np. ]ej przykladem jest dominacja pogladow jednej osoby w ustrojach dyktatorskich.2). ze nasza maksyma czerpie pewnosc z bardzo wyrainych uwarunkowan (patrz sekcja 7. Wreczenie datku dokumentuje osobowosc przyjaciela. jak ten konkretny iebrak. ujawniaja SWq powierzchownosc isprzecznosci. ze kazde dzialanie kulturowe czy tekst rna trzy warstwy znaczenia: obiektywna. ze dob6r wiadomosci mial zasadniczo charakter prokapitalistyczny i wspierajacy istniejace status quo. kt6ra odgrywa glowna role w zyciu spolecznym. jak "Anglicy sa.2. a tym. ta zatem. czy. musimy znac szerszy kontekst. W trakcie takich badari okazalo sie. ze • im wiecej. im wiekszy jest naklad czasopisma. ze dominujaca role odgrywaja tu idee "zysku finansowego jako motoru poczynan" czy .indywidualne' filozofie: formulowane przez wyspecjalizowana grup~ spoleczna sp6jne konstrukcje pojeciowe. w ktorych dochodza do glosu stereotypy. Im wiecej kanalow telewizyjnych. to zarazem problemy wladzy i nierownosci. urodzonymi sportowcami". co sprawia. Znikaja z gazet wiadomosci i artykuly akcentujace zr6inicowanie kulturowe i ideologiczne.

Dla strukturalistow znaczenia wystepuja w ukladach wyznaczonych przez okreslone struktury i systemy. jak dochodzi do tego. Stephen Greenblatt pisal: Nie chodzi mi tutaj 0 stan medycznej wiedzy Szekspira. Dalsze lektury Gramsci. 1988. a po wizycie w ZSRR zostal wybrany do wloskiego parlamentu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. kultura a wtadza (s.!: idei. Poststrukturaiizm zakwestionowal nature powiazan opisywanych przez kaide z tych stanowisk.cie . lecz do posredniczacych kod6w kulturowych.dzy stosunkami klasowymi. Sieroszewska... Ten sam charakter majq nazistowskie i rasistowskie przekonania 0 wyzszosci rasy aryjskiej. opracowanej i rozwinietej w latach siedemdziesiatych XX wieku przez wspolpracownikow dzialajacego w Birminghamie Centre for Contemporary Cultural Studies (s.. Sieroszewska. ktory wywarl znaczny wplyw na marksistowska teorie kultury. a s. ttum. zespoiem krzyzujacych sie rczbieznosci i podobieiistw. Po pierwsze. Najbardziej znana jest jego koncepcja hegemonii (s.polityki kulturalnej". rownoczesnie na rcznych arenach. 132). London: Fontana. 5. te zas beda si~ odwolywac nie do wiedzy Szekspira. Znowu siegnijmy do Szekspira.beda interpretowane w kategoriach wspolczesnych dyskursow ekonomicznych i etycznych. Umarl wkrotce po wypuszczeniu na wolnosc. ktorzy uiywaj. ze klasy dominujace zyskuj.!: intelektualisci. Szymanowska.•wojnie manewrowej".jak to okreslil Gramsci . 374). A. posmiertnie opublikowane jako Zeszyty jilozojiczne.!:wszyscy. ze intelektualistami ezy inteligentami s.. w 1921 roku byl jednym z zaloiycieli Wloskiej Partii Komunistycznej (PCI). kt6re S'l nie tyJko obiektami reprezentacji. tlum. Poststrukturalizm i uklad znaczeri W koncepcji ideologii wszystkie grupy spoieczne rozpatruje sie ze wzgledu na ich relacje do idei. takie jak na przykiad binarne opozycje. ktorych zawilosc si~ gubi przez sprowadzanie jej do binarnych opozycji.Kultura i badania nad kultura 61 jest ewidentna filozofia rasistowska. a ktora ulega nieustannym zmianom. czy tez stosunku pomiedzy zrodlem a literacka realizacja.wyraione chociaiby w Kupcu weneckim . W koneepcji hegemonii probowal wyjasnic. Wprowadzil pojl. ale wtasnie w wiezieniu Gramsci napisai swoje najslynniejsze teksty na temat polityki. (1991)' Zeszyty filozoficzne. Rzeczy nie maja raz na zawsze przesadzonych znaczefi. w: Przewodnik po Iiteraturze jilozojicznej XX uiieku. Warszawa: Ksiazka i Wiedza.. Zastanawiajac sie nad relacja miedzy tekstami medycznymi a tekstami Szekspira.!:atakowane w . ekonomiczna". A. J. Pisma wybrane. [oll. artykul 0 Quaderni del carcere. Podczas procesu prokurator powiedzial: . ogladane i interpretowane. Lektury polecane przez polskiego toydauice Ochocki. poj~c i znaczen kulturowych. sprzeciwil si~ sztywnosci strukturalistycznych uj~c. w ktorych nie stara sil. polityeznej. Juz jako przywodca PCI zostal skazany na dwadziescia lat wiezienia przez faszystowski rzad Mussoliniego. i idee klas dominujacych S. B. 1·2. Gramsci.na przyklad relacje harmonii i dysharmonii czy Iadu i bezladu w komediach . ekonomicznej i kulturalnej. odgrywane.. kiedy zaczyna sluiyc do uzasadnienia spolecznych podzialow i takiej.Trzeba na dwadziescia lat zabronic pracy tego mozgul". gdzie wstapil do Wloskiej Partii Socjalistycznej. Znaczenie Gramsciego dla badafi nad kultura polega przede wszystkim na jego analizach zwiazkow mil.!: poparcie spoieczne. 120). Rasowe i ekonomiczne przekonania Szekspira .inspiracja dla koncepcji . interesujaca mnie relacja miedzy praktyka medyczna a praktyka teatralna nie ma charakteru przyczynowo-skutkowego. t. a nie innej organizacji spoleczenstwa.!:w swych poezynaniach organicznie zwiazani z interesami okreslonej klasy.sprowadzic kultury i jej znaczefi do nadbudowy determinowanej przez . s. (1997). chociai wladzy politycznej i gospodarczej nie sprawuja w interesie klas podporzadkowanych. Bio ram 1. J. DJa zwolennikow spojrzenia ekonomicznego wystepuje wieksza Iiczba slabszych powiazan miedzy grupami spolecznymi a obowiazujacymi w nich pojeciami i znaczeniami.na Sardynii.3 Antonio Gramsci (1891-1937) Wloski dzialacz polityczny i pisarz.bazl. W ten sposob zdawkowa formula rasistowska odsyla do szerszego kontekstu rasistowskich filozofii i rasizmu jako hegemonicznej ideologii. Zacz'll pracowac jako dziennikarz. (1977). a ich zmiany sledzic trzeba w konkretnych kontekstach. t. aby podkreslic. Mamy tu natomiast do czynienia ze wspolnym kodem.. ze systemy znaczen maja skomplikowane uklady. ktore pozwolilyby na zrozumienie i przeksztalcanie dwudziestowiecznych struktur politycznych i gospodarczych oraz relacji miedzy iyciem spolecznym a kultura. Idee Gramsciego staly sil.lecz zaleza od kontekst6w. (Greenblatt. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Znaczenia jego sztuk nie Sq wyznaczane przez sztywne uklady znakow . ktora toczy sil. uczyi w Turynie. Rasizm staje sie w danym sporeczeftstwie ideologia dominujaca czy hegemoniczna. twierdzac. Ich wladza nie jest jednak stabilna i raz na zawsze okrzepnieta. Iedna z sit uczestniczacych w tej wojnie s. Urodzil sil. w jakich byty pisane. lecz takie jej warunkami. (1961).inteligencja organiczna". Staral sie wypracowae pojecia. filozofii. na przyklad usprawiedliwiajac kolonizacje przez Europejczykow Indii czy Afryki lub niedopuszczanie czarnoskorych do pewnych zawodow alba do mieszkania wraz z biatymi. A. Gramsci. 86) . B. historii i literatury.

co znaczy. Teksty zawsze zdane s'l. nieciaglosci. W Johnsonowskim obrazie kulturoznawstwa centralna role odgrywaja pojecia swiadomosci i podmiotowosci. watpliwosc i spor. bohaterka ubiera sie w stroje stylizowane na lata czterdzieste XX wieku. czesciowo konstytuowane przez traktujace 0 nich idee. takich jak aluzja. jak historia. ani odbiorca informacji. aby zachowac nad nimi kontrole. s. gdyi. s. jakim dla badan nad kultura bylaby ich akademicka kodyfikacja. 404). rasy S'l. Wlasnie dzieki owym wspolnym zainteresowaniom i wspolnym tematom badacze przyporzadkowani roznym dziedzinom l'l. ktora jest "smiere autora". Richard Johnson (1986) wskazywal na zagroienie. miejsca. Po drugie. Chodzi 0 to. ze w kaidym tekscie zawiera si~ . ktore zostaja absorbowane 1.N. Foucault. a doszlo do tego w efekcie calego ciagu bat alii 0 edukacje."przestrzeni interdyskursywnej".tesktu". Zwolennicy takiego podejscia argumentuj'l" ze rozumienie zawsze jest tylko czastkowe i subiektywne: na kulture sklada sie wiele rzeczywistosci. Wskazalismy kilka obszarow problemowych. Miejsce wlasciwych klasom ideologii zajmuja przypadkowe i kontekstowe systemy relacji. Sila kultury wyrasta wiasnie z jej . ze znak jest miejscem spolecznej kontestacji. ie dzieki wsp6lpracy niepomiernie wzrosnie ich rozumienie problemow oraz zdolnosc ich wyjasniania. i wszystko to jest zaleine od chwili. W pracy Marxism and the Philosophy oj Language (1973) Woloszynow argumentuje. Przy takim podejsciu mozna dostrzec. w jakie rozmyte uklady znaczen nakladaja sifi na siebie w konkretnych sytuacjach.4).we wszystkich swoich formach . ie rozne grupy spoleczne walcza i spieraja sie 0 znaczenia roznych znakow. ktory daje si~ "czytaC".twierdzila.jak to okreslono . ktory zyskuje istnienie oddzielne i autonomiczne. Metafora przestrzeni podkresla tei charakterystyczna dla badafi nad kultura elastycznosc: nie rna tu sztywnych granic ani stabilnych murow: teorie i tematy czerpane sa z wyodrebnionych dyscyplin i mega do nich powracac w postaci radykalnie odmienionej. Zamiast badac. interpretator powinien zajac si~ intertekstami wystepujacymi w danym tekscie. jak i przetworzone w opowiesc majaca miejsce w przysztosci. 0 tyle teoretycy poststrukturalizmu (Barthes.wielogtos" . struktur i ideologii. ktore ma wykrywac kulturoznawstwo.Kultura i badania nad kultura 63 W rezultacie uwaga skupia sifi nie na systemach i strukturach znakow. korzysta z lat czterdziestych. jak film science fiction. co sam tekst. z filmow detektywistycznych i "czarnych kryminalow" Sok6i maltatiski czy Wielki sen. Podstawowym elementem koncepcji poststrukturalistycznych jest przekonanie. Akcja dziejaca si~ w roku 2019 rozgrywa sie w mrocznych pomieszczeniach lub slabo oswietlonych po zmroku miejscach publicznych. ie intencje autorskie uznaje sie za nieistotne dla interpretacji tekstu. . Jacques Derrida) podwazaja sens poszukiwania znaczen i koherencji. plci. 266) wykorzystala do budowy koncepcji . niespojnosci. lecz .. Takie zorganizowanie perspektyw badawczych roznych dyscyplin wok6l wsp6lnego przedmiotu pozwala na odkrywanie i sledzenie r6inych jego aspekt6w przy uiyciu roznych metod. jakimi musza si~ one zaj'l. ktorych w calosci nie moze poj'l.ogniskowej" pozwala na to.e. Zdaniem Johnsona taki charakter badaii nad kultura odzwierciedla zlozonosc i polisemiczne wtasciwosci ich obiektu: kultury. Bada sie nie tyle formy kulturowe czy reprezentacje.mtertekstualnosci". ze to konflikt klasowy warunkuje walke 0 znaki. ideologie i dyskursy. gdzie plynnose nastawien i stala gotowosc do zmiany . co oddzialywalo na autora i z jakich czerpal zrodei (strategia interpretacyjna prowadzaca do nieustannych sporow). ze ukladow znaczen nie mozna wyprowadzic wprost ze struktur politycznych i ekonomicznych. Julia Kristeva (s. w rodzaju Lowey android6w. Swiadomosc jest tu rozumiana w marksowskim sensie wiedzy. parodia. Dlatego tei zadaniem badacza powinno bye nie tworzenie wyjasnien.tekstualnosc". niezaleinie od wysilkow autorow. Teorie Bachtina. a nastepnie same z nich korzystaja w swych walkach. gdzie istotna jest nieprecyzyjnosc. Dzieje sie to w . Intertekstualnosc obejmuje roznorodne formyzapoiyczen.zwiazane na state podlegajacezmianie sposoby.4 Wiedza 0 kulturze Czym zatem jest wiedza 0 kulturze? W niniejszym rozdziale pokazalismy liczne wiezi taczace wyrastajace z badari nad kultura kulturoznawstwo z takimi dyscyplinami. podmiotowosc wskazuje na konstytuowanie jednostek przez kulture. nie naleiy szukac systemow. Jacques Derrida dowodzil. co sprawia.Szkola Bachtina" (s.rozmycia": terminu tego uiywa sie tam. by z ewolucyjnie rozwijajacych sie temat6w poszczeg6lnych dyscyplin wyodrebniac i splatac tematy bardziej ulotne i dorazne. analizujac formy kulturowe. 231) . z jakimi S'l. ktora zaklada podejscie ekonomiczne. ie kultura . cech i powtorzefi. sekcja 4. natury walki i jej historii. status oraz kapital kulturowy (s. Taka dekonstrukcja filmu pozwala uchwycic sens jednej z przeslanek poststrukturalizmu. lecz na sposobach. ie skiadajace sie na kulture teksty nigdy nie daja sie zidentyfikowac i zamiast dostarczac badaczowi kultury stabilnej wiedzy. geografia. Sprze- . filologia czy antropologia. bohater wykonuje zajecie bedace parodia dzialan prywatnego detektywa korzystajacego z wyrafinowanej techniki. przy jednoczesnym podkresleniu jej tworczej aktywnosci. a w oryginalnej wersji Lowey android6w narracja bohatera jest Iacznikiem miedzy sekwencjami (por. Widac przeto. wskazujacej na wage odnoszenia sie danego tekstu do wielosci innych tekstow.dekonstrukcja" znaczen kulturowych. 75. jak twierdzi Kristeva. To przekonanie spowodowalo swoiste przeniesienie akcentu w badaniach nad kultura na . lecz tropic w tekstach luki. Klasy. poststrukturalizm kwestionuje trwalosc relacji miedzy stosunkami ekonomicznymi a znaczeniami kulturowymi. na interpretacje. gdzie sztywnosc moglaby zniszczyc badany obiekt.czyli wysilki w nadziei. pastisz czy cytat. moina go analizowac z uwagi na teksty.3. roznicuja j'l.c ani nadawca. ii wiedze moina uzyskac. ie ich sila wiaze sie wlasnie z otwartoscia i plynaca stad zdolnoscia do transformacji i rozbudowy. 0 ile dawniej sadzono. skoro interesuja sie kultura.jest rodzajem . ktore wchlonal i przetworzyl.a zwlaszcza W. 50. [edna ze starszych wersji poststrukturalizmu probowaia wiazac tekstualnosc z czynnikami spotecznymi. Tak wiec Szekspir nie zawsze wspoldefiniowal angielskosc dla okreslonej klasy. przez jakis czas rozwoj akcji jest niejasny. Woloszynow .jak liczne i roznorodne czynniki wplywaja na nasze interpretacje kultury. twierdzac.

opisywac i rekonstruowac spoleczne formy. kt6re podkreslaja nieciagiosc.!:«. jak i iycie codzienne w caiej jego roznorodnosci.!: sie swiadomi i trwaja jako podmiotowosci". Zadanie to realizuje si~ w ramach trzech zasadniczych modeli badawczych. • Badania nad kultura eklektycznie wykorzystuja teorie. dobrze pokazuje roznorodnosc i bogactwo badan nad kultura w polowie lat dziewiecdziesiatych XX wieku. a chodzi przede wszystkim 0 trzy dziela: Richarda Hoggarta The Uses of Literacy (1958). Thompsona The Making of the English Working Class (1968). i po bardziej elastyczne podejscia. Marxism and the Interpretation of Culture pod redakcja Grossberga i Nelsona (1988). lecz raczej pradem obmywajacym ich brzegi.New Formations' i . w drugim formy owych element6w. .Kultura i badania nad kultura 65 gaj. w kt6rych ludzie »iyj. Nietrudno zauwazyc.Cultural Studies".klasyczne" pozycje moga bye bardzo pomocne w studiowaniu kwestii podniesionych w niniejszym rozdziale. W kaidym z tych obszar6w badawczych inne kwestie znajduja sie w centrum uwagi. Raymonda Williamsa Culture and Society 1780-1950 (1963) oraz E.P.!: to: a) badania zorientowane na produkcje: b) badania zorientowane na teksty. Practice (1995). siegajac i po strukturalizm. ie owe trzy modele blisko wi. British Cultural Studies: An Introduction (1990) Graeme'a Turnera sledzi rozw6j kulturoznawstwa brytyjskiego od strony instytucjonalnej. Kazda z tych prac wywarla ogromny wplyw na dalsze badania nad kultura. kt6re obejmuja zar6wno wyr6inione i szczeg6lnie cenione sfery iycia. W pierwszym procesy i konflikty zwiazane z produkcja element6w kultury. a s. Richard Johnson w artykule What is Cultural Studies Anyway (1986) rozwaza mozliwosci otwierajace sill przed trzema . co przynosi twory nowe i stale sie zmieniajace. niestabilnosc i niejednoznacznosc w rozwoju kultur. bardziej jednak traktujac je jako sieci niz mozaiki. Dalsze lektury Wprawdzie nie wszystkie z wymienionych tu tekst6w sa latwe w lekturze. siegajac po nastepujace czasopisma: . • W kulturoznawstwie najskuteczniejsze jest podejscie interdyscyplinarne. gdzie wzajemne oddzialywanie i uzaleznienie poczynari daje efekty nowe i inspirujace.!:c oba pojecia. z kt6rych kaide czerpie od innych. staj. niemniej te .Social Text". Nie jest ona wyspa w archipelagu innych dyscyplin. A Cultural Studies Reader: History. Z najnowszymi efektami tych badan mozna sill zapoznac. Rekapitulacja • Obowiazujace w kulturoznawstwie pojecie kultura ma wiele znaczen. Antologia przygotowana przez jessice Munns i Gite Rajan. w trzecim ich reprezentacja. Dzielo Studia kulturowe i badania kultury popularnej: teorie i metody [ohna Storeya (2003) wiaze problemy kulturoznawstwa z zagadnieniami kultury popularnej. Theory. Johnson nastepujaco okresla zadanie badafi nad kultura: "W konkretnych badaniach abstrahowac. a takze pozniejsza antologia przygotowana przez niego we wspoipracy z Cary Nelson i Paula Treicher Cultural Studies (1992). wspomnianymi wyiej modelami badan kulturowych. c) badania iywych kultur. a szczeg6lnie faworyzuja takie. Kulturoznawstwo to obszar badawczy. Waznymi pozycjami dokonujacymi na biezaco podsumowan dotychczasowych osiagniec w badaniach nad kultura S<!.!:i. Johnson wskazuje na istotna niekompletnosc tych przedsiewziec. 0 kt6rych mowilismy na poczatku tego rozdzialu.!: si~ z trzema sensami kultury. Podsumujmy. jednoczesnie je zasilajac.

Konsekwentnie. komunikacji i znaczenia. znakom i reklamie.1 zajmiemy sie gtownymi cechami jezyka.1 Cechyj~zyka Badania jezykoznawcze ustalily. taka wiec reprezentacja swiata nie jest po prostu kopia swiata. a samo reprezentowanie jest w y twa r zan i e m owych wersji. W jakims sensie moina powiedziec. jednak zmieniaja sie w czasie na skutek oddzialywania sil spolecznych i kulturowych. ktore wiqiq sie z komunikacja i reprezentacja. stawia kilka bardzo waznych pytan dotyczacych relacji miedzy j~zykiem. podobnie jak 5 Yn t a k 5 a jezyka: konwencje okreslajace tworzenie zdafi i fraz. ale dobrze bedzie z gory wskazac pewne ich zasadnicze obszary. omawiana w sekcji 2. ludzka spoiecznosc wymaga co najmniej wystepowania uporzadkowanych i odnawialnych relacji miedzy jednostkami. 52). Ale przyklad fotografii rodzi spore problemy. ale jedna z moiliwych we r s j i takich kopii. ie cos sie wycina. a gdzie zajmiemy si~ tez pokrotce etnografia mowy. a to ostatnie pojecie podkresla. znamy chyba wszyscy w sensie nazwijmy to tak . Podejscie semiotyczne jest bardzo pomocne w kulturoznawstwie. Aby istniec. ktore od wiekow Sq przedmiotem filozoficznych dysput.1 J~zyk. Na przyklad czesto si~ sadzi. 0 co chodzi w pojeciu reprezentacji. Kulturowe przydawanie znaczen jest wynikiem zdarzen i procesow rozgrywajacych si~ w konkretnych warunkach spolecznych i chociaz znaczenia Sq zestandaryzowane i konwencjonalne. Zmiany te niekiedy dokonuja si~ gwaitownie. Poniewai dysponujemy w jezyku pojeciern "radioaktywnosci". bedac poswiecona semiotyce. co znalazio si~ w kadrze. ze podstawa wszystkich ludzkich j~zykow Sq kombinacje dzwiekow zwanych f 0 n e m ami. niekiedy zas rozgrywaja sie bardzo powoli. ie reprezentacja wspciuczestniczy w k 0 n s t r u 0 wan i u swiatao W radykalnej wersji tego stanowiska swiatem jest to. W rozdziale tym bedzie moina zobaczyc zlozonosc wspolczesnych reprezentacji i dyskurs6w (5.Komunikacja i reprezentacja 67 Rozdzial drugi Komunikacja i reprezentacja o analize reklam. co zostaje zamkniete w iezyku. ale jedno z najwainiejszych sposrod tych narzedzi.0 Wprowadzenie W niniejszym rozdziale zajmiemy si~ kilkoma wainymi kwestiami. Aby nieco dokladniej omowic zagadnienia ledwie tu napomkniete. I wreszcie podejmiemy kwestie reprezentacji w najwainiejszym wspolczesnym medium kulturalnym: telewizji. wieloma z nich zajmiemy sie tutaj. co istnieje niezaleznie od niego. akceptacji wspolnych znaczefi oraz mozliwosci przekazywania miedzy jej czionkami wiedzy i informacji. a z kolei wytworzenie wzorcow brzmieniowych. ie trudno nawet sobie wyobrazic. relacjach nader skomplikowanych i niejednoznacznych. gdyi to on poprzez swe pojecia okresla to. jak centralne miejsce w kulturze i spoleczeristwie zajmuje jezyk. w ktorym funkcjonuja. W sekcji 2. co nazywamy swiatem przyrodniczym czy przyroda. Obraz (zdjecie) uznaje sie za kopie czegos.1. Pytania te zostana poglebione w sekcji 2. ie jezyk nauk przyrodniczych uchwytuje w tym sensie nature swiata. ktorym brak tego pojecia.fotograficznym (por. pomija. ktorym si~ komunikujemy. a co on opisuje czy kopiuje. w ktorym obraz reprezentuje calosc tego. Z kolei spelnienie tych warunkow wymaga istnienia narzedzi do konstytuowania obiektow oraz zdarzen doswiadczanych przez ludzi oraz do efektywnego udostepniania znaczen.3. niemniej jednak wszelkie uiytkowanie jezyka i wszelkie znaczenia zmieniaja sie w czasie w efekcie zmian srodowiska. moiemy dostrzegac niebezpieczenstwa. • Ukazanie roznych wymiarow reprezentacji w mediach. 2. bo przeciei kadrowanie wlasnie na tym polega. Niektorzy ida jeszcze 0 krok dalej i powiadaja. w sekcji 2. ktora. jakie nie istnieja dla ludzi. 2. reprezentacja Wszystkie ludzkie spoleczenstwa maja jezyki. iz przez caly czas komunikacje i reprezentacje bedziemy rozwazac w relacjach do wiadzy. zaczniemy od wskazania. rozdzial 9). Samo pojecie reprezentacja natychmiast odsyla do licznych problemow. [ezyk chociazby Chaucera czy Szekspira jest inny od jezyka uiywanego na pcczatku XXI wieku . przydanie im znaczen i rozpoznawanie niektorych z tych wzorcow jako slow to procesy swoiste dla kazdej kultury. komunikacja. reprezentacja a wtadza.4. • Pokazanie roznych sposobow badania reprezentacji.onte~cie sztuki i raz jeszcze trzeba bedzie uwzglednic konteksty klasowe.2 skupimy si~ na semiotyce. Nastepnie zagadnienia komunikacji i reprezentacji zostana postawione w k. [ezyk to nie jedyne wprawdzie. z tego punktu widzenia ich jezyk nie jest prosta reprezentacja w sensie opisywania swiata czy uchwytywania pewnychjego cech. ze jezyk jest reo prezentacja czegos. zwlaszcza gdy chodzi Gt6wne cele rozdzialu: • Zapoznanie z kluczowymi problemami jezyka. a takie dyskusjami wokol zaleznosci kultury odjezyka i mysli. co istnieje w pewnej innej formie. a wymogi spolecznosci tak scisle wiqiq sie z cechami jezyka. jak moglaby egzystowac bez niego. rasowe 1 plciowe. [esli znowu odwolac sie do nauk przyrodniczych. ras i plci. gdzie beda odniesione do klas. ktora bada konstrukcje jezykowych znakow i znaczeri. 2. To.

. obiekty. ja16wkach i buhajach.~"lMll~. gdyi istnieje on. cieletach i jagnietach.4. bardzo szybko si~ zorientowalismy. zycie i smierc.1'&~'tii~:J<':~"*"'~ [Gaisford. ich ksztalt i dlugosc. przyswajajac sobie w dziecinstwie konwencjonalny jezyk.'-'-~.. · 1 ~ ~ " ~ .1.). sport i jezyk Nuerowie to plemie hodowcow bydla... jesli tak.zwanym jego s e man t y c z n q u n i w e rsal nos c i q czlonkowie wspolnoty mega rozwinac zdolnosci wyliczone w A.(przyp.. . a gll)bsze stu. propos 2. a bardzo szybko mowilismy juz 0 krowach i wolach.. w efekcie czego powszechnie zaczeto uzywad litery . 18-19). _ _ .--_----.--. kt6rych obyczaje sledzil antropolog Evans-Pritchard w latach trzydziestych XX wieku w angloegipskim w6wczas Sudanie. 64). jezykiem prywatnym ijezykiem publicznym. Nuerowie wszystkie spoleczne procesy i relacje wyrazaja w kategoriach bydla. ---'~--"--- ----. kozach i kczletach. To. Te ustalenia podobnie jak i inne sldanialy do pytania.=_... ypowiadanie sie w terazniejszosci na.... aby ujmowac ludzkie doswiadczenie i przydawae mu znaczenie.:2~_""'.----~---~---'. jego zdaniem zatem myslenie wyprzedza slowa w ujmowaniu swiata. ale takze z tego. Dzieki konwencjonalnie zestandaryzowanym cechom jezyka .. Tych zmienionych znaczen i zastosowafi czlonkowie wspolnoty jezykowej UCZq si~ za sprawa socjalizacji (akulturacji). ezy to nie jezyk konstytuuje mysli i percepeje.zy<!:na. ze "granice mojego jezyka oznaczaja granice mojego swiat a " (Wittgenstein.. i czasownika. Niezwykle rozbudowane jest slownictwo opisujace masc zwierzat i ich cechy szczegolne. .. ~ ffl """"... emocje itd... malieiistwo i rodzina.. kultura i mysl Skoro jezyk reprezentuje swiat okreslany przez ludzi.. ---"""""" I i.2. kie doswiadczenie.inne kultury". dla Nuer6w bydlo stanowi jadro zycia spolecznego.. _"""".Weimy inny przyldad: na wspoiczesna angielszczyzne w wielkim wplynql wyspecjalizowany jezyk komputerowy. Znajomosc znaczen oraz konwencji uiycia zaklada sie u czionkow wspolnoty jako oczywista. :0 Wiedza i informacje komunikowane przez jezyk Sq jego artefaktem.... •. wynika nie tylko z wielkiej ekonomicznej wartosci bydla dla Nuer6w. s... ~ ~ • Dzielenie si~ informacjami.. Arystoteles (384-322 p..2. ktore trzeba tylko opatrzyc etykietkami nazw.. z ktorych owa wiedza pochodzi.. to zdarzenia. Czy moina sie dowiedziec. 1997. czakis~~i popadalem w ~e: speracje.2 jezyk. 010" 0 nich pisze (l960._ . • Budowanie wypowiedzi szczegotowych i abstrakcyjnych. 84) to.._. 1981).. ujmowane jezykowo nie sa wyodrebnionymi elementami ludzkiego doswiadczenia....2LJ___ I Umiejetnosci rozwijane przez semantycznq uniuiersalnosc ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . religia i duchowosc. baranach i owcach. Badajac . ktorego uzywaja? Czy jezyk reprezentuje i komunikuje mysli? Pewne wstepne sugestie wtej kwestii mozna znalezc w A.....-- . moina stwierdzic. 1981) ~ ~ ~ I ~ w r: JJ(J"QRJ2j_. ze z m 0 ynn c opa ami nuers nn moge rozmawiac tylko 0 bydle i dziewczynach. gdyi to jezyk i nadawane przezeii znaczenia konstytuuja owe elementy.. Bydlo. Nabywanie nagromadzonej we wspolnocie wiedzy bez koniecznosci przeiywania bezposrednich doswiadczeri.. dochodzac do wniosku.K" jako skrotu dla tysiaca 1. tlum. ~ ~ rJ ._ .. co dla zewnetrznego obserwatora moglo wygladac na obsesje. ze wiaze si~ one Z niezliczonymi relacjami spolecznymi.. "K" od kilo. .. szczegolnie w zwiazku z subkulturami (patrz rozdzial B) i grupami zawodowymi (patrz sekcja 2..~-~- Komunikacja i reprezentacja 69 :elllif!ljj:Bf>'tafiii .) uwazal.e. osoby... ze topoprzez niego ludzie okreslaja siebie i swoj swiat (Gaisford. wielkosc i sldad stada. co nazywa..-~ -..\ ~ '! i. temat zdarzen przeszlych przewidywania zdarzeti przyszlych.. Ich jezyk spoleczny to jl)zyk trzody. To sarno stwierdzono w przypadku wspotczesnych spoleezeiistw Zaehodu... propos 2.l 2. Austriacki filozof Ludwig Wittgenstein (1889-1951) zastanawial sie nad powiqzaniami miedzy jednostkowym mysleniem. jak pozycja rog6w na lbie.dia t~dzlkO je~zcze slilndiej PholtwiekrdZ~ly. milose i zdrada. jak w pojeeiach zwiazanych ze zwierzetami i ich hodowla ujmowane s'l poezja i piesni... co ludzie mysla na podstawie jezyka. Wl ac. s.~. Obserwujac instytucje i obyczaje Nuer6w. ie w kaidym z tych przypadkow jest to gie:l$z(.-~-~.. przy czym i ten drugi temat nieuchronnie prowadzil ostatecznie do pierwszego.n. czy moina go uznac za reprezentacje ludzkich mysli? Problem zwiazku miedzy jezykiem. A skoro jest kulturowym tworem ludzkich interakcji. ie siowa wyrazaja ludz1 ]ak widac. ktore opisuja istotne aspekty spolecznego doswiadezenia..• aczkolwiek uznaje sie.1. Evans-Pritchard opisuje dalej w swej ksiazce...1 i rozdzia13). kultura i mysleniem ma bardzo dluga historie..1lJ:9AQj_. ze wiekszosc ich spolecznych zachowan wiaze sil) z bydlem. [ezyk zatem zastepuje czy reprezentuje (s. Moglismy zaczac od dowolnej kwestii i naswietlic j'l z dowolnego punktu widzenia... antropolodzy ustalili istnienie niezwykle rozbudowanych i zroznicowanych slownikow. a slowa input w funkcji i rzeczownika. spor i morderstwo.

o o o o Bye na spalonym. [edna z najbardziej znanych prob okreslenia relacji miedzy jezykiem a mysleniemjest hipoteza Sapira-Whorfa gloszaca. Slownik utrwalaja waine zdarzenia kulturowe.to przede wszystkim tkwiace w naszych umyslach systemy jezykowe. Jakie sq. to lewy zewnetrzny''. kt6ry poczatkowo wiazai sie tylko ze swoistymi cechami konkretnego boiskabaseballowego (przyp. ktore pierwotnie pojawily si~ w zwiazku z baseball em: o o o o o o o o o Zagral pod widownie. Podkrecila mi pilk~. a zwlaszcza pilki noznej. Benjamin Lee Whorf. wrecz przeciwnie . siega si~ po jezyk ze sfery zdominowanej przez m~zczyzn. Nie tak szybko do tej bazy. czego niepodobna tak skategoryzowac. jak w gtownym nurcie amerykafiskiej kultury robi sie to przy uiyciu termin6w czasowych. bardzo czesto wystepuja zwroty za- lama. Zainspirowany tezami Sapira Whorf prowadzil obserwacje w plemieniu amerykanskich Indian Hopi.'Pcjdot)IDe mozna wskazywac na stopiefi.przecietna punkt6w uzyskiwana na stanowisku palkarza (przyp. s. a rutynowe i regularne uiywanie jezyka rodzi wzorce zachowan j~zykowych. w jakim we wspolczesnym spoamerykaftskim czy brytyjskim wszechobecny jest jezyk sportu. Gra z druzyna.). co popchnelo go w kierunku bardziej abstrakcyjnego problemu relacji miedzy uiyciem jezyka. Whorf ujlj. Odpalkowal za mnie. 2. Facet ma 100q palkowego (500.3 Hipoteza Sapira-Whorfa o o o o Podobnie w brytyjskiej angielszczyinie czerpniete z pilki noinej i krykieta. znaczeniami kulturowymi a sposobem myslenia. 1978). ustawiony na polu zewnetrznym na lewo od bazy. "po k rot k i e j chwili" . kt6re Sq. Boiskowa ocena. tium.]. ze kazdemu obserwatorowi rzucaja sie w oczy. jak rozne grupy korzystaja z jezyka. Chce zaliczyc wszystkie bazy. charakterystyczne dla danej kultury. batting) .rzeczywistosc jawi sie nam jako kalejdoskopowy strumien wrazen. Na przyklad jezyk sportu. Musi jeszcze odbic dwie pilki. Gdy spojrzec na to z innej strony.). w trakcie swych prac zawodowych zainteresowal si~ tym.''''''fistWle ~W>>. kt6re wyznaczaja ludzkie rozumienie swiata.dla Hopi zdarzenia zmieniaja s tan danego elementu swiata. Gra prostym kijem 4. nie zas ze wszystkimi innymi grupami jeden swiat. Wylapal wszystkie pytania. Zachecamy czytelnika do poszukania przykladow innych sfer iycia. ze we wszystkich jezykach istnieja wyspecjalizowane i rozbudowane slowniki. ze swiat jest filtrowany poprzez tworzone przez jezyk pryzmaty pojeciowe. 0)1.l to nastepujaco: s Wyodrebniamy pewne kategorie i typy w swiecie zjawisk nie dlatego. Szybko ise pod prysznic. a takze najefektywniejszych sposob6w docierania do odbiorc6w. 2 Boiskowe warunki (ang. Moina to tez sformuiowac tak. 1994. Nad takimi kwestiami bedziemy si~ zastanawiac w sekcji poswieconej jezykowi plci.czyc z kultura popu1 Patkowe (ang. ie rozw6j wyspecjalizowanych jezykow prowadzi do powstania wsp6lnot jezykowych. strukture natomiast nadaja jej nasze umysly . To wiasnie owe swoiste wzorce myslowe Sapir i Whorf nazwali s w i a tam i my low y m i. powszechnie uzywanych przez Amerykanow.). moga tez pewne partykularne interesy Ilj. gdzie jest stosunkowo najmniej szans na przejecie pilki (przyp. fakt. ktorych jezyk funkcjonowalby tak jak w tym przykladzie sport.Komunikacja i reprezentacja 71 'li>. Tym nie ma sie co przejmowac.1. 296) podaje liste zwrotow. a okreslenia z nimi zwiazane Slj. boiskowe warunki?z.poznie] idiomatycznie przenoszone na zupelnie inne obszary doswiadczen.. ttum. W przeciwieristwie do dominujacej kultury amerykafiskiej. ujawnia maskulinistyczne przekonania polityk6w co do charakteru swiata. 4 Straight bat w krykiecie uderzenie kijem trzymanym pionowo (przyp. Na przyklad Hickerson (Ferraro i in. . [ezyk taki narzuca na mysli i percepcje reguly oraz ograniczenia gramatyczne. 3 Lewy zewnetrzny (ang.zawodnik z druiyny przejmujacej pilke.termin. kt6re zamieszkuja oddzielne swiaty. Zadryblowac sie na smierc.. ground rules) . ie mowiac 0 kwestiach waznych dla calego spoleczenstwa. czesto jest uiywany w polityce.leftfield) . w ktorym do zdarzeri i obiekt6w rozne jezyki przytwierdzaja rozne etykiety (Sapir. tlum. tium. Dostac czerwona kartke. ktorych celem jest opis i zrozumienie istotnych cech zycia spoiecznego i kulturowego.. 200. ktory byl z wyksztalcenia inzynierem.po d l u g i m czasie". kt6ra problemy czasu wyraia w metaforach przestrzennych . To dobry lapacz. W ten sposob politycy moga tresciami politycznymi nasycac populame zwroty. Obserwacje poczynione przez Whorfa wraz z sugestia Sapira staly sie podstawa wspomnianej hipotezy: j~zyk tworzy myslowe kategorie. W latach dwudziestych XX wieku amerykanski antropolog Edward Sapir pisal.

porzadkujemy go za pomoca pojl<e. ze jezyk w swej gramatyce (syntaksie) i slownictwie musi bye konwencjonalny. czy mozna odroznic myslenie od jezyka.. s. a jezyk traktuja jako lokalnie [kulturowo) uwarunkowana reprezentacje sposobu.. Dziedzina znana jako soc j 01 i n g w is t Yk a zajmuje si~ szeroko pojetymi zwiazkami miedzy uzyciem jezyka a stosunkami spolecznymi.ktory zawsze jest jakims konkretnym jezy~... Jak przedstawic mysli innych ludzi. Sam sugerowany przez Sapira i Whorfa zwiazek pomiedzy j~zykiem a mysleniem pojeciowym zaakceptowata wi~kszose badaczy kultury. 45) oraz semiotyki (albo semiologii. jakie jest owo otoczenie. ktore spotkaly si~ z krytykq ze strony innych badaczy.1. podczas gdy e t n 0 g r a f i a mow y bada spoleczny kontekst aktow mowy. ale jej warunki obowiazuja bezwzglednie . Badacze spoleczefistwa i kultury zakladaja. ktory nie ma takiej zlozonosci? Pytania 0 przeklad i interpretacjs kultury s'l.1. 1962. bye moze biochemii. W swych pismach zwracal uwage na organiczny rozwoj spoleczenstwa do przelomu. z ktorych iadnego nie mozna rozwazac w izolacji. . w jaki ukryte procesy rnyslowe oddzialuja na otoczenie... jezyka i dzialania w oczywisty sposob rodzi pytania 0 mozliwosc rozumienia i reprezentacji znaczen funkcjonujacyeh w innych kulturach. ze jezyki to zjawiska uwarunkowane kulturowo. jak widzielismy w rozdziale 1. wydaja si" zbyteczne. jak moina przelozyd ziozonq semantyczna dziedzine jednego jezyka (kultury) na inny jezyk. Na przyklad. i w efekcie sam ow fakt spotkania wydaje sie tak nieuchronny i konieczny. osadzone w doswiadczeniach spolecznych i kulturowych.. Barthes (s. kiem. Lacan i Levi-Strauss. W A propos 2..IfWM:!IW1ViII!l~P!llI'6I111l"''''J~ 2. przypisujemy mu sens w okreslony sposob. by czynic to tak wlasnie. ze dokladna obserwacja i analiza zjawisk ujawnia siiy ksztaltujace i zmieniajace zycie spoleczne.. kt6ry ma wtasne (odmienne) kategorie mentalne? Podobnie. ktory ~ jest dla nich czyms oczywistym. ktorego idee w latach szescdziesiatych XX wieku rozwineli tacy glosni autorzy. 75). ktorym bylo zerwanie industrializmu z tradycja. metafor oraz form mowienia i pisania.. czy tez istnieje rowniez oddziatywanie zwrotne? Poza tyro pojawiaja silt bardziej og6lne zastrzezenia. z jedna z najwainiejszych kategorii kulturoznawstwa. jesli . W jezyku formuluje sie komunikaty zestandaryzowane.3 tlumaczy to angielski krytyk literatury i kultury F. s. poniewai [estesmy sygnatariuszami umowy. wiekszosc wspolczesnych tekst6w na temat komunikacji i reprezentacji znaczefi jest pisana pod wplywem strukturalizmu (s. ktora obowiazuje w naszej spolecznosci jezykowej i ktora skodyfikowano we wzorcach naszego jezyka. Ludzie spotykaja sil<w jezyku . Foucault (s.Dzielimy swiat na czesci.4. Przeslanke socjolingwistyki stanowi przekonanie. 71) ~~~~'*"~":'~U'HI!r~~t~~. (Whorf.a wiec. ale nie jak dziala umysl. gdyi procesy te sa scisle zwiazans ze z n a c zen i e m . ze wszelkie M podziekowania za "spotkanie" zwiazane za znaczeniami.'. 285) 2. ze formy myslowe Sq utajone. w ktorym od wiek6w mowiacy sie spotykali. Chomsky. _ Leavis 0 j~zyku i I § ~ (Leavis. bardzo waine w badaniach kulturowych. J"zyk jest dla nich terazniejsza i iyw'l..wyraione w jezyku. na przyklad angielskim . Niektorzy z nich Sq zdania. gdyz wtedy Sq zestrojami dobrze znanych stow.2 Znaki i semiotyka [ak wspomnielismy wyiej. 84) zycie spoleczne i kulturowe. jesli ma bye efektywnym narzedziem komunikacji. I I ~. i dlatego nigdy niedostepne bezposredniernu badaniu.w znaczeniach. jaka wystepuje tu relacja przyczynowa: Czy mamy do czynienia z jednokierunkowym oddziaiywaniem jezyka na myslenie.R. jakie badani wiqiq ze swymi dziaIaniami i jakie wiaze z nimi badacz . skoro S'l. Uwazajq oni. Kaidy system naleiy traktowac jako zespol wspoloddzialujacych elementow. 56). czy w og6le konwen~ cjami. ze podstawowe zasady organizacji spoleczenstwa i kultury wyrazajq silt w jezyku i dlatego badanie zachowan jezykowych moze bye bardzo instruktywne i plodne. W tym kontekscie doszedl do pewnych wnioskow na temat jezyka. ze jezyk reprezentuje (s. Analiza socjolingwistyczna odwoluje sie do analiz s e m i 0 t y c z nyc h. 50). Moina zbadac.znaczeniem. obecnoscia organicznie zespolona z "ludzkim swiatem".. jak Althusser._. a kwestie te powierzyc trzeba naukom przyrodniezym. W tym sensie mozna powiedziec. W ten sposob jezyk reprezentuje istotne cechy doswiadczen spolecznych i kulturowych. Jednym z istotnych zrcdel strukturalizmu byly prace szwajcarskiego jezykoznawcy Ferdinanda de Saussure' a (1857-1913).kultury Komunikacja i reprezentacja 73 " . 1981. Sq to bowiem po prostu lokalne (charakterystyczne dla danej kultury) przejawy procesu oddzialywan miedzy umystern a srodowiskiem..2. a ich mozliwosc wynika z faktu. 124-126) wyliczaja nastepujace podstawowe tezy strukturalizmu: 1.2) utrzymuja. ze nie da silt oddzielic form mysli od mowionego ezy pisanego jezyka. Umowe t~ zawarliSmy implicite i nigdy nie zostala ona spisana.nie jestesmy w stanie mowic bez zaakceptowania ustanowionych przez niq klasyfikacji danych i ich uporzqdkowania. s. tak calkowicie wen wrosli. a nie inaczej: umowy. 0 czym powiemy w sekcji 2. . natomiast juz znacznie mniej zgody jest w kwestii. Z tego wzgledu jezyk jest wartosciowym obiektem badari spolecznych i kulturowych.4 Socjolingwistyka Postulowana przez hipoteze Sapira-Whorfa kulturowa specyfika mysli. 0 ktorych regularnie i rutynowo wypowiadaja sie osoby mowiace i piszace. nieswiadoms. s. Istnieje pewien centralny obszar jezyka. Leavis. Zwlaszcza niektorzy strukturalisci (patrz sekcja 2. Keat i Urry (1975.

W jezyku semiotyki to. ze reprodukowana fotografia sugeruje. co powiedzielismy wyiej. oryg. 1957). a wielka slawa cieszyly sie jego konkretne analizy. najprawdopodobniej po ukonczeniu jakichs zawodOw. W latach piecdziesiatych pisal regularnie felietony. 45) rozwiniete przez niego w kontekscie roznych aspektow i sfer zycia codziennego. ze zdjecie wspiera teze. a nastepnie nauczal w liceach we Francji i poza jej granicami. Kulture nalezy analizowac dobry-zly. ktore traktowaly 0 kwestiach tak odleglych. wyd. 4. bestsellerze w zwiezty sposob poka- . Te krotkie analizy zostaly zebrane w Mitologiach (2000. jak chociazby przedstawiona w S/Z (1999. Naleiy wysledzic strukture.1. obaj zas pochodzili z Republiki Poludniowej Afryki. a efekty tych badari moina znalezc w Le degre zero de l'ecriture (1953) i Elements de semioloqie (1964). mozg Einsteina czy wolna amerykanka. Barthes bardzo troszczyl sie 0 to. Dwaj biegacze Roland Barthes byl francuskim krytykiem literackim i badaczem kultury. I struktura znajdujaca sie pod tym. a jej znawca doda. co jest bezposrednio dostepne dla obserwacji. Ktos moglby do tego dorzucic. W pierwszych pracach nature jezyka i reprezentacji Barthes badal ze stanowiska semiotyki (s.2. 2. . ale w 1985 roku byio to zakazane i wystep obu biegaczy stat si~ przedmiotem ostrych kontrowersji. Obejmuje si~ na niej dwoch mezczyzn. w kategoriach naleiy binarnych opozycji. az w 1962 roku zostal mianowany profesorem w Ecole Pratique des Hautes Etudes.1 Semiotycznaanaliza fotografii Semiotyka (czy semiologia) to systematyczne badanie znakow. wyd. Na badania kulturowe w poczatkowym okresie ich rozwoju wielki wplyw wywarly idee strukturalizmu i poststrukturalizmu (s. gdyi obaj biegacze dobrze si~ czuja w swoim towarzystwie.1 Roland Barthes 0915-1980) I1ustracja 2. Badania synchroniczne (statyczne) luchwytujacych zmiane).2. iz sport powinien wznosic sie ponad polityke i bye wolny od wplywow politycznych. fotografia den 0 t u j e. semicznego. ze ludzie o bialej i czarnej barwie skory takie w RepubJice Poludniowej Afryki moga wspolnie uprawiac sport albo ze znaczenie roznic rasowych jest wyraznie przesadzone. We wszystkich naukach spolecznych i humanistycznych mozna i nalezy stosowac metody lingwistyki. gdyi Sq one wzglednie .Teoria kultury Komunikacja i reprezentacja 74 chodzi 0 sygnalizacje uliczna. ze swiatlo czerwone znaczy "stop". 56) i strukturalizmu. 1970) analiza opowiadania Balzaca. Tresci takie moiemy rozumiec. ze pierwsi dotarli do mety w slynnym biegu z Londynu do Brighton. 5. W rdznych aspektach struktur. na przyklad. co bezposrednio widzialne. 2.k 0 not a c j i .2 Roland Barthes: semiotyka i mit BiD ram 2. Niektore z cech fotografii wychwytuje sie natychmiast. 75 6. czy dekodowac. W roku 1976 obj'l. ktory odbyi sie w 1985 roku. produktami strukturalnych wlasciwosci umyslu. 7. jak margaryna. Uwainiejsze spojrzenie zasugeruje. swiatlo zielone tylko dlatego znaczy "idi".obiektywne '. Nowatorskie i inspirujace bylo odroznienie kodow. mimo to jednak ukonczyi studia.l katedre w paryskim College de France. aby idee semiologii odnosic do zycia codziennego. czarny i bialy. na przyklad odrozniac od diachronicznych Posiadanie dokladniejszej wiedzy pozwala na bardziej szczegolowe de k 0 d owan i e fotografii. ktore mozna odslonic dzieki tej glebszej wiedzy. oryg. Entuzjasta lekkiej atletyki rozpozna w obu mezczyznach biegaczy. Zmarl potracony przez ci~zarowk~ przed budynkiem College. zastanowimy sie nad fotografiq dwoch mezczyzn widoczna na ilustracji 2. symbolicznego i kulturowego (referencyjnego). Zajmowal sie formalnymi cechami tekstow literackich. hermeneutycznego. Aby objasnic niektore z pojec i koncepcji istotnych dla tego podejscia. i sferach iycia spolecznego nalezy szukac podobnych 2. 3. proajretycznego. i one sarno s4. W mlodosci Barthes mial problemy zdrowotne. Dzis wystepowanie w jednych zawodach biaio. ze Sq to chyba dwaj sportowcy.1.zdjecia. Moina twierdzic. gdyi w tej chwili najbardziej interesujace Sq dalsze warstwy owych znaczen .i czarnoskorych reprezentantow RPA jest czyms naturalnym. ktora kryje sie pod czy poza tym. Ich szczegolarni nie musimy si~ tu zajmowac. w prosty sposob.

(1999b). jak powiazane Sq rozne poziomy znaczen (ilustracja 2. Rozpoznanie i odsloniecie tych roznych znaczen wymaga analizy (d e k 0 d owan i a) zalezacej najczesciej od natury wiedzy i doswiadczenia. bez wzgledu na kolor sk6ry. Barthespisal (2000. Zainteresowanie Barthes'a iyciem codziennym i tekstami popularnymi odegralo znaczna role w ksztaltowaniu sill postmodernizmu (s. na czym polega kluczowe w badaniach nad kultura dekodowanie. (1999a). 3. mamy siqnifie [jest nim tu zamierzone pomieszanie francuskosci z militaryzmem). ie wszyscy jej synowie. Mitoloqie. Markowski. Sq wzglednie neutralne (obiektywne) . Oto denotacyjne znaczenie fotografii. (1996). z ktorych moie czerpac. jesli jednak obciaze go jakims ostatecznym signijie (na przyklad wyrok smierci w tajnym glosowaniu). oryg. Slgnlfie II. Kazdy znak ma dwie skladowe: siqnifiant i siqnifie. s. nii zapal tego czarnego. tlum. W jezyku semiotyki obie omawiane fotografie nazwiemy znakami. R. (2000). w ktorym wystepuja. signijie to pojecie mentalne. co to dla mnie znaczy: ze Francja jest wielkim Imperium. R. A. Barthes. majacych charakter poststrukturalistyczny. Do tej grupy naleza. oryg. aby znaczyi na r6ine sposoby. 4. W p6iniejszych tekstach. biore do reki numer »Paris-Match« . Przujemnosc tekstu. Warszawa: Wydaw· nictwo KR. Trznadel. wyd. w kt6rych wyrainie obecny jest element zabawy. Warszawa: Wydawnictwo KR. ktore wyroslo z prowadzonych przez de Saussure'a badan nad jezykiem. Dziadek. Swiatfo obrazu (1996. M.Teoria kultury Komunikacja i reprezentacja 76 zujacym. Lewanska. ajak zobaczymy. Lektury polecane przez polskiego toydaax»: Barthes. znalazlo bardzo szerokie zastosowanie.lon znakiem". M. R. (1997). moze nie . Barthes. wyd. "Jestem u fryzjera. I natychmiast przechodzi do komentarza specjalistycznego: 77 A wiec znowu stoje tu wobec systemu semiologicznego 0 podwyiszonej wartosci: mamy siqnifiani. Byl jedna z najwainiejszych postaci w powojennej mysli francuskiej. podczas gdy inne nasycone Sq znaczeniami spolecznymi (dyskursami). R. napisane slowo czy obraz. s. SIGNIFIANT Ilustracja 2. kt6remu poswiecil szczegolowa analize. 247). J.Na okladce salutuje mlody Murzyn we francuskim mundurze. eimy czarny kamien: moge sprawic. Barthes kontynuuje: Ale . 2. oczy uniesione i utkwione bez watpienia w powiewajqcym na wietrze tr6jkolorowym sztandarze. Imperium znak6w. 256) i przyjemnoscia. Golebiewska. A. Warszawa: Wydawnictwo KR. Signijiant Ilustracja 2. 2005. gdywe Francji trwala burzliwa dyskusja wokoi dekolonizacji. 1973). Struktura znaku + Siqnifie = Znak [ednym z najbardziej znanych przykladow podejscia semiotycznego stala sill przeprowadzona przez Rolanda Barthes'a analiza fotografii zamieszczonej w "Paris-Match" (1976) wmomencie.dobrze wiem. To stwierdziwszy. Barthes tlumaczy. 120) i struktury dominacji.3. mniej juz troszczyl sill 0 metodyczny opis kod6w i uklad6w znaczen. Charakter tych znaczen bedzie zalezai od kontekstu. Warszawa: Wydawnictwo KR. 1967). Niektore poziomy znaczeniowe. Przytoczona semiotyki: wyiej analiza pozwala poczynic kilka istotnych uwag na temat 1. Pod powierzchnia wydarzen iycia codziennego staral si~ wykrywac glebsze znaczenia i pokazywac. 6w kontekst sporujest bardzo wainy dla calej analizy. J~zyk i mit (Barthes. s. byla moda (System mody.3). wyd. 453) oraz badaniach nad tozsamoscia (s. a zwtaszcza warstwy den 0 t a c y j n e i k 0 not a c y j n e. ktdrzy zarzucaja jej rzekomy kolonializm. Przujemnosc tekstu (1997. tlum. Signifiant I 3 Znak 2. Warszawa: Wydawnictwo KR. to stanie Sif.zaczyna Barthes (2000. S/Z. R. Strukture til przedstawia ilustracja 2. uksztaltowane juz samo przez uprzedni system (czarnoskory iolnierz oddaje francuski salut wojskowy). Dziadek. Znaczenie ma charakter reI a c y j n y.2. skupiajac sill na kwestiach przyjemnosci i tozsamosci Ja. 110) dominacje klasy mieszczanskiej. Siqnifiant to dzwiek.. Swiatio obrazu. tlum. 247) i ciagnie: . 1. [ednym z przyklad6w. czyli k 0 d y. 0 kaidym obrazie czy tekscie mozna powiedziec. ze zawiera wiele warstw znaczeniowych. jest to proste W signifiant. tlum. Barthes. 1980) i Roland Barthes par Roland Barthes (1975). 246) . wywad istotny wplyw na nauki humanistyczne i spoleczne. Podejscie semiotyczne. Barthes. jak s<\one uwiklane w relacje wladzy (s.P. Taki jest sen s tego obrazu". a w tym uwiklaniu nawet najbardziej niewinne na pozor reprezentacje i poczynania wzmacniaja ideologiczna (s. s. oryg. by sluiyc swoim rzekomym ciemiezycielom (2000. wiernie sluiq pod jej sztandarem i ie nie ma lepszej odpowiedzi tym.moze jestem naiwny. tlum. A. 244): . 2000. ZNAK MIT I. SIGNIFIE III. czyli od otaczajacych warunkow.2. a w koncu mamy obecnose siqtiifie poprzez cwo siqnifiant (tamze).

"zloione" i "wyrafInowane". bogactwo i wtadze. ~zyh 'odzaJ'u rebusu..nazywaja. 1978. ? _ Czy pana zdaniem przecieta na pol belajedwablU bylaby rowme dobra. kiedy mu 0 tym p. Lsniacy. Barthes . ktore reprezenwynika tujq bohaterowie.a~a: Konu_zm pOWlescl 'w"'''d'''u'''ie. Pokazujac 2.. co w reklamach zachecajacych albo w ogole nie wystepuje. ktore uzupelniaja podstawowe wydanie czasopisma.bnych SWlatow... s.clflCI~ w jedwabiu _ i ie plakat jest ikonicznym odwzorowamem ich na~. ze przekazywana informacja 0 produkcie czy usiudze jest bardziej rozbudowana.. . r I ~ ~ ~ .wj-c'z!i. Czy me mozna brae rzeczy takimi. Hartley. ze nie zawsze moina odjednego wejrzenia ustalic. .. ie z~skanie ~r~y~ Wilcoksa bedzie oznaczac nowe irodlo finanso..prostych" okreslil Dyer reklamy niewiele rozniace si!i. na czym polega roznica miedzy jezykiem a mitem. Przede wszystkim nalezato go potraktowac jak zagadke.iPJl/P{2§". Po co uzywac je- I ~: dwabiu do reklamy papieros6w.-~ 2. jakimi s. ktore faworyzuja mieszczanstwo.. 1978). ]ednym z obszarow..sci ze zderzenia sie dwoch odr!i.od informacyjnych..~.~ ~ . Czemu nie. Gdy staje sie on bardziej widoczny.:.\ ze zloscia. "".Komunikacja i reprezentacja Ieona kultury 79 .owledz~ala.skomentowal. -- . wykorzystujac zawile i gteboko siegajace skojarzenia. glownie tym... Dlatego rnzpoczela semtotvczna analise glt<bokleJstruktury plakatu. trzeba bylo wiedziec. jednoczesnie wskazuje.kla~ marki Silk Cut Wracali wlasnie z Derby z odlewni przejetej my papierosow .~ebY go ro~sz~frowac.. uczelnia ma bowiem nadzieje. Czasami wystepuje w nich delikatny element zachety.. . Mianem . zostaje w ideologiczny sposob przedstawione jako statyczne i stanowiace element natury.zachecajace".zlozonych" okresla Dyer reklamy. kt6re ma zwiazac informacje 0 produkcie czy usludze z pewnym nastrojem... chodzi w nich przede wszystkim 0 przekazanie pewnej zasadniczej informacji. WIlcox chcia . i to do tego stopnia. co wiasciwie jest reklamowane. . Cojakis czas mijali olbrzymie plakaty. do przemyslowca Vica Wilcoksa. jest reklama (patrz zwlaszcza Williamson. .. po co to wszystko? Drll.informacyjne". skoro dopatrzyla Sill pam tego wszys iego w kawalku materialu . pOJawlaJ<\cySIt< ~~naml .zblizyc . aby zapobiegac zmianie.. we wszystkim ukrytych znaczen. Ten natarczywy. ]ego zda.co/M. zmyslowo powyginany jedwab symbolizowal kobiece cialo: zas e ip yczne CIIlcie przez kt6re przebijal nieco jasniejszy kolor. co zmienne i historyczne. _ Owszem.~..W'''~''''''''''''''''_''' .' 1k . 78 relacje miedzy warstwami denotacyjnymi i konotacyjnymi.·.za samochodu w regularnych odstepach obraz zarow~o denerw~~al. 59). a zwiaszcza gdy towarzyszy temu zdjecie.\? _ Kogo ma pan na mysli? 2. Palil ~o prawda inne papierosy. Zasmial sit<z przymusem. _ W koficu tak si!i. tutaj wysuwa sie na plan pierwszy.me ~oblety .. Ale ikona byla jednoczesnie metaior.na dodatek do ukrytych uczuc i pragnieri odbiorcy. jest to jui dla Dyera reklama zachecajaca.]. _ Poniewaz wygl... ieby pokryc zaienowanie. przedstaWlalo pochw_t< ._6~i"""_.lem. ale czul.proste". Mit wspcitworzony przez fotografie czarnego zoinierza bedzie usilowai tak przedstawic konflikt algierski. na ktorych z~aJdow~la. .]. Mogio chodzic zar6wno 0 penetracie.iyla temat. I fj '~ ~ ~ ~ . _ Wobec tego. Reklamy informacyjne znajdujemy w kolumnach w przeznaczonych do tego sekcjach czasopism. Vic Wilcox wyszydzil j.. ie analiza Robyn podwaza cara jego fllozofie iyciow. do automatycznego formowania w rdzeniach. Sq najczesciej kr6tkie i niewyszukane.i1kCut . przez wierzycieli i sprzedawanej teraz po kawalku.okazalo ~Ifl' ze Je~t przestarzala. albo stanowi najwyiej tlo.. ze istnieja papierosy 0 naz~e S. -- Semiotyczna analiza reklamy Silk Cut . '?" _ Dlaczego ludzie szukajll.. ale .2 Analiza semiotyczna reklamy wyrafinowanej Humorystyczna semiotyczna analize reklamy wyrafinowanej (papierosow marki Silk Cut) znajdziemy w powiesci Davida Lodge' a Fajna robota (1995). aby . ktora bedzie giownym tematem tej sekcji.. [ak I intrygowal Robyn. Robyn Penrose. jak i okalecze.. Dyera (1982)... ktore przekazuja-znaczenia. ie we wsp6lczesnych spoleczeristwach funkcjonuja rozne typy reklam: jako dogodny punkt wyjscia moze posluzyc klasyfikacja podana przez G. zapewne brzytwa.Reklama' odwolywala sill tak do zmyslowosci. . czyms w r .\. W micie to.sl~ sztuka purpurowego jedwabiu z jednym w. w ktorych to.' tki _ Ma pani zboczone poglady.\... . Reklamywyrafinowane odwoluja si!i.\dalaby jak przeciety na p61 penis.3 RekIama i reprezentacja Znaki zestawiane Sq w systemy. ~mlst:rstwa Zdro~ wia nie byto na nich iadnych slow..\skim ~it<~iem Z~O~lOnymjakims ostrym narzfldziem. Poza ostrzezen. Taki charakter maja najczesciej dodatki. gdzie szczegolnie intensywnie studiuje sie owe kody. niem mity wspieraja istniejace struktury wladzy. kt6ry wyroznii reklamy .. jak i sadystycznych sk. rt . wykladowczyni filologii angielskiej na uniwersytecie.lonno~cl obserwatora. a wiec i dekolonizacji. ~ ~ i'i>i Typowy przyklad lekcewaienia stanowila plomienna dyskusja na te~at re. up~c ~aszyn!i.1 R6zne typyreklamy Warto na poczatek zauwazyc. prawda? Plakat o~daJe tylk~ na~wfl. Mianem . a kt6re zwolennicy podejse strukturalistycznego i semiotycznego nazywaja czesto kodami (Fiske. Przedmiot czy usluga Sq wtopione w calosc sugerujaca wysoki status. dostaje polecenie..

~p~iliL .Potrzasneia glOWq. . Metafora. ze ciagto to metonimia.Metafora to figura stylistyczna oparta na podobienstwie.Papierosy Marlboro nie naruszaja naiwnej wiary w niezmiennosc przedmiotu znaczonego.Wszystkie dziury.A co za rcznica? .Znakow nie mozna brae po prostu. . Co czyni ze mnie oczywistego niespeinionego homoseksuahste. To metafora.Robie jaja! Bardzo ciekawy zwrot .Jak pan sadzi. Wywoluja one. To znaczy intelektualistow.kopula. ze tak funkcjonuje jezyk. jakqs ceche b1j.. nie ma najmniejszego znaczenia. Przeciez pali pan cos innego.Jednak kiedy cos reprezentuja. . kupuje pan tez pelen rozmachu i wolnosci styl iycia. tylko dlatego. a kopula metafora. W ten sposob nabiera ona nowych znaczen 0 zabarwieniu seksualnym. ie cos pani wymysli.Prosze to udowodnic. a slowo jedwab utracilo swoje pierwotne znaczenie.spytai ostroinie. . . . a w metonimii zastepuje si~ caiose przez przyczyne.Chyba robi sobie pani ze mnie jaja .Prosze! . Samodzielny.Co dziwniejsze..zgodzil sie. szczeliny. . .Ciecie rna cos wspclnego z tytoniem.0. dlaczego tak wtasnie nazwano te papierosy? Silk Cut? Ciecie w jedwabiu? . moze pociaga pana samotnosc kowboja . Nie. to -'. ale posiadajace pozory wiarygodnosci wraienie.C6i. Vic cbrzaknai. Zreszta pewnie dlatego pan je wybral. na ktorym potraktowano doslownie pierwotna metafore.Nauczyiy si~ juz swojej roli w patriarchalnym spoieczefistwie. to dlaczego wybieraja je rowniez kobiety? . poniewai jest takie.odparia Robyn. oczywiscie zludne. Dlatego agencja reklamowa postanowiia przypomniec pierwotne znaczenie nazwy.Meto-co? . Zdaje sie.Coi.Nie rozumiem. Po co to wszystko? Papieros to papieros. ze odpowiada mi ten smak. to.k~. odrzucajac do tyiu gtowe. . .Bzdura . Mowii mi to wuj Walter. Kupujac je. .iazruak ot. . .rzekia Robyn. Jednak po jakims czasie ludzie przyzwyczaili si~ do nazwy. ze tym pytaniem wytraci jej argumenty. .powiedzial Wilcox. wiem. ktory pam papierosy marki Player's Navy Cut.W wypadku marki Silk Cut jedwab wyobraia metaforycznie kobiece cialo.Nie rozumiem.mruknal Wilcox. Mine miai rozradowana. byi pewny. faldy i puste przedmioty symbolizuja kobie- i ~i' ~ ~ ~ ~ ~ . ie interesuje pana. Dolna nazywa sie ciagto. i i ~ ~ ~ . Tak swoja droga jest to znakomity przykiad ciagiego rozmijania sie elementow znaczonych i znaczacych. . . jak ta rzecz. ze tytori tnie si~ na paski roinej grubosei. .di efekt tej rzeczy.-.' •. Myslaiam.Metonimiczna.zaczela Robyn. To.spytal podejrzliwie. skad ten upor. .Ale jedwab nie ma jui z tym nic wspolnego. Mdwi 0 tym semiotyka. '" .Semio-co? . .'N was.Marlboro. a metonimia na odpowiedzialnosci. _ [esli palenie tych papierosow to rodzaj gwaitu. . . Balbym sill wejsc na la. jak dzialaja rozne rzeczy. Czy mam to panu wyjasnie? . Nie powiedzial mi pan tylko.Nic z tego nie rozumiem. ktora mowi "gladkie jak jedwab". . a kaj walek jedwabiu to kawalek jedwabiu. ktora sugeruje.0 ile dobrze pamietam. a gorn1j.. a ciecie jest takie jak pochwa. W~szycie za tymi zna0 '·J:IZ!i:·cllen. Jakis pracujacy tam przytomniak wYmyslil ten plakat.spytai w koncu..Tak sie sklada. niezalezny.Zajmujaca si~ grzebaniem w swifistwaeh ..krzykna! Wilcox. ~ ~ . weimy [edna z paiiskich form odlewniczych z dwiema skrzynkami fonnierskimi. Jednak w reklamach marlboro nie rna metafor. Vic obruszyl sie na te slowa.Co chce pani przez to powiedziec? . . jak stara si~ pani dowiesc. . jajoglowych.Wobec tego dlaczego pala je rowniez kobiety? . czy nie. tagodne jak jedwab.Komunikacja i reprezentacja 81 1):!I'1itn<. .mruknal Wilcox. co w jego ustach bylo mocnym wyraieniem. W metaforze cos zastepuje cos innego. ze po tych papierosach nie boli gardlo i nie rna sie suchego kaszlu. . Dla pana papieros to papieros i nic wiecej.Wskazal paczke. na reklamach tych papierosow jest zawsze samotny kowboj. . . Nauka zajmujaca si~ znakami.Sam to pani powiedzialem.To prosta metonimiczna wskazowka.Byiem pewny. ieby to wszystko przetrawic. . czy postapiono tak w sposob swiadomy.No i co z tego? .Czemu nie? Mamy duio czasu. .Zrobil to juz Freud w swojej analizie snow . a w konsekwencji raka.Semiotyka. za szperka. Wilcox potrzebowai czasu. Jakis cziowiek z firmy wymyslil nazwe.Wiele kobiet to masochistki . Rownie dobrajak kaida inna. . mozna sie stac zdrowym i peinym sily kowbojem przemierzajacym prerie. . jak to si~ rna do papierosow. . .Tak.~ ~ . Jednym z fundamentow semiotyki jest rozroznienie miedzy metonimia i metafora.Chodzi 0 to.Skad mam wiedziec? To po prostu nazwa.powiedziata Robyn. .To pani powiedziala. . . . ze palac je.Nie lubi pan metafor.. ie nienawidze wsi. bardzo meski. na ktorej pasie sill krowa.:!(". . nabieraja dodatkowych znaczefi . .

wolna.3 Reklama i ptec Wielu autor6w zwracalo uwage na to. calkowicie konstytuowane przez milskie spojrzenie.Pozwoli pani. . Dla funkcjonowania ideologii szczeg6lnie istotne jest to. opisywac siebie w jego jezyku.Teoria kultury Komunikacja i reprezentacja 82 .Czego si~ napijesz?". ie istnieje to. Kobiety w mediach sa.robie z kogos jaja" to metafora. 1995. ze niewidocznym rozmowca jest mezczyzna. Zamieszczona w A propos 2.! zastanowimy sie w dalszym ciagu tego rozdzialu.3 i 9.warknal Vic.5 analiza reklamy pokazuje. Chodzi tu przede wszystkim 0 to.3. ze zapale. ze reklamy czesto zawieraja karykaturalne lub stereotypowe reprezentacje kobiet. szachownica.kultura promocji". s. polityka zas z ochota siega po kr6tkie. co istnieje. w jaki ma je widziec. Jest skazana na to. jak reklamy wykorzystuja rozne reprezentacje relacji miedzy plciami. Wykorzystujac sformulowanie Andrew Wernicka (1991). w kt6rym to mezczyzna oferuje drinka. ze . obecnosc drugiej osoby.l.~a~t~~t~~"~nfA~ (Williamson. wyraziste frazy. poziom intelektualny. Bardzo istotna role odgrywa znajdujaca si~ za nia. jest to.reklama stala si~ tak poteznym elementem zycia spolecznego. ie kiedy spogladamy na konkretne obrazy. ale na dodatek wprowadzii tez wainy problem plci. z kt6rych nie zdajemy sobie sprawy (patrz takze sekcje 9.4).Kiedy mowi pan 0 kims .4 Kultura promocji Wernick (1991) twierdzi. nad ktor. 80) 2. (Lodge. ii liczne instytucje spoleczne siegaja po formy reprezentacji (s. intymny charakter spotkania. ale mezczyzna jest wszechobecny. Takie podejscie do problem6w plci i reklamy pozwala pokazac. Tego typu analizy ujawniajace utrwalana na poziomie reprezentacji nierownosc plci stana sie skladnikiem walki z OWqnierownoscia.j~kna. co nie pozostawia juz iadnych watpliwosci. 171-174) 83 Niewidoczny mezczyzna Kobieta spoglada na mezczyzne (kt6rym ewentualnie moie bye czytelnik: wtedy zostaje wciagniety w cal. po trzecie. jest to. rnozna powiedziec. twierdzac. Z kolei .3.! sytuacje) i odpowiada na pytanie . jej kobiecosc jest czysta. po pierwsze. ale z pewnoscia jest to swiat. one dyktuja nam perspektywe. aby spogladac na siebie jego oczyma. moze jego. Na zdjeciu mezczyzny nie ma. Feminisci i feministki twierdza. w kt6rej zreszta bardziej chodzi 0 prezentacje pici niz 0 reklame per se (Smith. a zarazem jest wszedzie. Po prostu zwyklego. . stanowcza. jak reklama i inne reprezentacje narzucaja obserwatorowi sposob. Przyklad Robyn nie tylko pokazal nam sil~ analizy semiotycznej. ze staje si~ taki jak genitalia czy ich cz~se. normalnego papierosa. podobne do slogan6w reklamowych (wiecej w tej kwestii w rozdziale 6). . Oto kobieta samotna.. chociaz z drugiej strony kobieta jest seksowna w spos6b wcale nie pasywny. s. li~~~~~~.3. lone przykiady nasycenia reklam elementami odwoiujqcymi sie do przesadzonych spoiecznie relacji miedzy plciami mozna znalezc w pracy Goffmana z 1979 roku. jest wieczyscie tworcza nieobecnoscia. narzuca sie z kaidej strony.jak pokazuja wsp6lczesne badania . ze kultura wsp6lczesna jest w coraz wiekszym stopniu . jego natretna nieobecna obecnosc definiuje wszystko i okresla . sugerujaca.Dluzej juz tego nie zniose .ilJli. moze swoim. najak wielorakie sposoby we wsp6lczesnych spoleczeristwach reaIizuje sie wiadza.Jesli pozwoli pan w1'!czye Radio Three.chlop z jajami".0.!c. ktore ongis byiy zarezerwowane dla reklamy. wplywajac miedzy innymi na ksztalt polityki kulturalnej (sprawe te rozwazymy w rozdziale 6).J. a w drugim degraduje pan czlowieka. co dokumentuje na przyktadach dzialafi uniwersytet6w i cial politycznych. aby byly to perspektywy 0 swoistych znieksztalceniach. W pierwszym przypadku nadaje pan jadrom pewna wartosc. 0 czym swiadczy rozpiecie sukienki. 0 wyszukanych potrzebach intelektualnych. ze wiele wsp61czesnych instytucji i przedsieweiec upodabnia sie do praktyk reklamowych. . za ktorym przemawia tei rozeznanie w swych preferencjach. 1978. Natomiast inna sprawa. pelna mocy. Jej sukienka jest prowokacyjnie rozpieta. kt6rq teraz chcemy sie zaj. jak swoiste reprezentacje plci spolecznej si~ wykorzystuje. 2."'i!~:~~~~. to on sprawia. po wtore. nie! . aby oddziaiywac na mezczyzn. . Wiekszosc uniwersytet6w wzorem wielkich miedzynarodowych korporacji rna dzis swoje logo. Bardzo wazna kwestia. 84). to metonimia. 1996).i wtych kategoriach kobieta musi okreslac sama siebie. w jakiej bedziemy je odczytywac. Nie liczy si~ . Kobieta znajduje si~ w domu.

rasy. London: BFI.. akcje zas umieszczano w rozpoznawalnych rzeczywistych miejscach. 1956·1963. a znacznie wazniejsze Sq zapadajace w pamiec slowa. w kt6rej uiywano prawdziwych nazwisk. Class and Realism: British Cinema.1).oJaWlly sif. (1986). Raymond Williams (s.. 2. Realizm w innych postaciach stara sif. kt6re nie Sq fragment em rynku towar6w. sem jednak. tymczasem dobrze wiadomo. ale i od niekiedy nie~al . (1980).~echanicznych" podejsc strukturalistycznych i semiotycznych. ze slowo "reprezentacja" moie wystepowac w dw6ch znaczeniach. Politics and Pleasure. Ponizej zastanowimy sie. takie wlasnie reprezentacje moga przek~~ac I.. a kt6re czesto okresla si~ mianem postmodernistycznych (s.. Niezaleinie od trudnosci z samym pojeciem realizmu termin ten bardzo czesto pojawia sif. przynaleznosci do danej wsp6lnoty jezykowe] decyduje to. iabicki. Watt (1973) pokazuje.. Sex. Woloszynowa (197~) (patrz B~c. 296) zwraca uwage na to. Bye moze niepodobna uchwycic zycia we wszystkich szczeg6lach.jednak mniej prosto i problem realizmu budzi bardzo zywe kontrowersje. Z. Tam autor kor~yst:u ~ bardzo szerokiej definicji reaIizmu. jak pokazala Ang (1985). po drugie .w dyskusji miedzy dwoma marksistowskimi krytykami... go serialu "Dallas". "Opery mydlane" czesto krytykuje sie za niewlasciwe pr~~ent~v:ame rzeczywistosci. Szczeg6lnie istotne jest to pierwsze znaczenie.s. pomijaja etniczne mmeJSZOSCI. Istotne kwes~ie . ze realizm w sztukach plastycznych jest tyIko pewna fazlj. jak wazne jest okreslenie samego termmu "realizm". London: Fontana.!:autentyczne czy realistyczne. W ten spos6b reklama staje sie nie tylko wszechobecna. ze ezesto pr6by uchwycenia owej giebsze] prawdy rzeczYWIstos~1 podeJm~wa~e s. ie konwencjonalny realizm zatrzymuje sie na poziomie zjawisk. Mimesis: rzeczinuistosc przedstauiiona w literatuxze Zachodu. reprezentacja. kt6re podkreslaja cZqstkowy i konfliktowy charakter zycfa spoiecznego.!:r. 2.giebsza i bardziej istotna prawda. Nie jest ten jezyk (nawiazujac do pozytYWI~tyczneJ i ortodoksyjnej materialistycznej teorii) prostym odbiciem lub ekspresja mate- .N. w wieku XIX podejscie takie nazwano naturaIizmem. kt6rY. dose czesto ?OJ~Wl~y sie w literaturze krytycznej. co reprezentowane.0 sam proces reprezentowania. jak rodziia sie powiesc realistyczna. jakie naprawds sa". . a DeJinicja 2. Zwr6cenie na to uwagi eksponuje inny aspekt jezyka nii ten. T. czy mowiacy zna oba systemy kenwencji. Moie zakr~wa~ ~a par~doks. London: BFI. typu bon mot6w.Teoria kultury 84 sedno sprawy.htin.iz bez zadnej inscenizacji zdaje ona sprawe z tego.3). Realizm w niektorych swych wersjach chce uchwycic codzienne iycie we wszystkich jego aspektach. Sprawa przedstawia sif. Lukacsem I Brechtem.jak naprawde bylo". kt6rego do. akcja rozgrywa sie w duzych. wygodnych domach.takiemu stanowisku I tWle:dz'!:. Lovell. T~c~a. Prosta formuie realizmu w sztuce i kulturze podaje Lovell (1980): "Pr6ba pokazania rzeczy takimi. Czas przeznaczo. s. Pictures of Reality: Aesthetics. skomentowanej w eseju MacCabe' a (1981). wfadza i nierownosc J~zyk moze peinic funkcje reprezentacji i komunikowania znaczeri dzieki swej dwojakiej standaryzacji: jedna wiaze ze slowami zwyczajowe znaczenia. jak bardzo wybi6rcze i deformujace moze bye umiejetne skadrowanie fotografowanej sytuacji.os6~ i zdarzeri. do tego. co znowu wskazuje.reallz~em p. powiadajq rzecznicy takiego po- Dalsze lektury Hill.!:przez ruchy awangardowe. aby przedstawic rozpoznawalne ~ypy. Berger (1997) zwraca uwage na to. Takie stanowiska.. druga okresla zwyczajowe sposoby m6wienia w danej grupie spolecznej czy sytuacji.. ie jakas powiesc. kt6ry podkreslil Leavis (A propos 2. Komunikacja i reprezentacja 85 dejscia. Moina by przeto powiedziec. Nie . aczkolwiek podobne watki pojawiaja sie w analizach podejmujacych problem plci. ale takie wplywa na charakter i dynamike tych sfer iycia spoiecznego.w nich zbyt wiele. Popularna fraza powiada. ze "zdjf. Po pierwsze. Reprezentacja odsyla do czegos innego. symbol. 4 J~zyk. a stale si~ to za sprawa teorii spoteczeristwa i kultury.zwi'!:zane z. pod kto~ ukrywa sif. Williams. odcinajace si~ od ujecia Leavisa. ze Jest zbyt og6lnikowa. p~d. 453). moze chodzic 0 obraz.kle. uznajac. . bardziej 0 wychwycenie element6w typowych. E. Okreslenie. tlum. czas gdy na przyklad uznanie czegos za melodramatyczne ma charakter peJ?' ratywny.dee i uczucia uznawane przez odbiorc6w subiektywnie za rzeczywiste I wazne. od kt6rej sam p6iniej odszedl.1 Reprezentacja i realizm Raymond Williams (1983b. (2004). jak si~ to wiaze z problemami wiadzy. Niekt6rzy z marksist6w sprzeciwiaja sif. (1983b). R.w dyskusjach na temat fikcji. jest najczesciej pozytywne. ich rozwoju historycznego.. s.stanowczo podkreslal.cie nie klamie". Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. natomiast chodzi 0 to. badajac reakcje widzow ameryka~s.' ny w brytyjskiej Izbie Gmin na pytanie do premiera najczescie] wypelnia wymiana tego .. narodowoscj i klas. ze jezyk trzeba analizowac w kontekscie zdarzen 1 stosunkow spolecznych. 25) ujql to tak: W tej koncepcji nie znajdujemy zreifikowanych uj~c jezyka i spolec~enstwa: ale zywy spoleczny jezyk. w duzej mierze inspirowane przez teksty rosyjskiego J~' zykoznawcy W.]. czesto jednak uwaza sif. Fotografia odsyla zatem do tego. Lektury polecane przez polskiego wydawcf! Auerbach.3. brym przykladem moga bye powiesci Zoli. film czy spektakl S. co zostalo zainscenizowane przed obiektywem. iz takze "opery mydlane" mega bye emocjonalnie realistyczne. . Warszawa: Proszynski i Svka.eal~styczne. dzieje sif.

moina rowniez odniesc i do Williamsa.. jednostki i dyskursy staraly si~ przechwytywac znaki i nadawac im wlasne znaczenia". s. ktora reprezentuje.iij. co Eagleton (1983) napisal 0 Woloszynowie. "Nie interesowaio go sarno proste pytanie »Co ten znak znaczy?«. bardzo zrecznie potrafia scharakteryzowae odgrywana postac poprzez wymowe. 1973). 2.4. do czego potrzeba nieco dluzszej wypowiedzi. co moie najwyrainiej widac w dyskusjach wokol "politycznej poprawnosci". teraz widzi sie go jako medium przesiakniete polityka i kultura 0 kontrole nad ktorym walcza rozne grupy spoleczne. ktora poczatkowo robi wraienie slownika. Znakomitym tego przykladem jest jedna z jego poinych prac. "jak mowia".jest niij. Jego badania wykazaly. Wystarcza do tego jui czysto fizyczne aspekty mowy. jesli mamy mozliwosc oceny rowniez stylu mowienia. 2. same zas dzialania polityczne maja charakter konfliktowy. ze czlonkowie niiszych klas spoleczeristwa angielskiego posluguja si~ jezykiem 0 k r 0 jon y m w zestawieniu z r 0 z bud 0 wan y m kodem klas srednich. w ktorych jezyk pisany jest wyiej ceniony od mowionego. Najwyiej ceniony by! jezyk mowiony. Dobrze 0 tym wiedza aktorzy radiowi. a wartosc komunikacji ustnej ocenia sie w zaleznosci od stopnia jej podobienstwa do jezyka drukowanego (Street. zajmiemy si~ w nastepnej sekcji. Takie ujecie rzeczywistosci w j~zyku rna charakter spoleczny i trwaly (jako odmienne od abstrakcyjnych kontaktow czlowieka i jego swiata alba swiadomosci i rzeczywistosci.2. ktorzy do niej nie naleza i nie operuja tym jezykiem. W takiej sytuacji ocene zachowan j~zykowych (np.4). ktorzy z pasja zajmuja si~ wieziami miedzy jezykiem mowionym i pisanym a przynaleznoscia do klas spolecznych. ktorzy. gdyi staral sie dotrzec do zawilej historii. czy tez jezyka i materialnej egzystencji). zapewniajac dominacje jednych jezykdw nad innymi. [ezykiem jako forma komunikacji. 1982). Uswiadomienie sobie tej sytuacji sprawilo. Badania kulturoznawcze uczulaja nas jednak na to. ktory co do formy i slownictwa by! najbliiszy jezyka drukowanego (s. 166). 1954) Idee te bardzo silnie wplynely na samego Williamsa. lecz 0 hierarchie prestiiu.4. w jakim ksztaltowaly sie i zmienialy poszczegolne pojecia. hierarchiami wladzy (s.2 J~zyk i k1asy spoleczne Basil Bernstein (ur. Oczywiscie jeszcze lepiej. 1989) slownictwa. ale "jak sie dzis czujemy?" w ustach lekarza brzmi protekcjonalnie (Street. W mowie znajduja rowniez wyraz i trwaly temperament. rasowej i plciowej. w ktorej scierajace sie grupy spoleczne. 120). Benedict Anderson (1997) zwrocit uwage na to. w efekcie czego kaidy sluchacz dokonuje oceny innych osob na podstawie tego. 1993. tak wiec jezyk stawal sie reprezentacja w ogole sposobu iycia.jako praktyczna swiadomosc . uiywanie jednego z dialektow) rozciagano tei na inne cechy mowiij.4. 1924) jestjednym z tych socjologow. . i chwilowe nastroje. Labov. ktory . To. sill z tym. Na sposob mowienia maja takie wplyw takie warunki spoleczne.Komunikacja i reprezentacja 87 rialnej rzeczywistosci. srodowisko. ktore czesto sq. co natychmiast stawia ich w gorszej sytuacji. W przeszlosc odeszlo traktowanie jezyka jako neutralnego instrumentu. Wyspecjalizowany slownik i swoiste formy jezykowe charakterystyczne dla pewnej grupy spolecznej ulatwiaja komunikacje miedzy jej czlonkami. Jest to ujecie tej rzeczywistosci w jezyku.nasycony I syci nia cala spotecena dziaialnose z dziatalnoscla produkcyjna wlacznie. 1993. ze takie w roznych formach kultury Sij. 1993. (Pulgram.3 i 2. Oto co pisal Pulgram: Po sposobie mowienia moiemy ocenic osobe niezaleznie od tresci wypowiedzi czy jej wagi. nie mogac korzystac z efektow wizualnych. Keywords (1983b). wszystkie wypowiedzi byly oceniane i hierarchizowane poprzez porownywanie ich z nim co do wymowy. co od innej strony wiaze jezyk z kwestiami dominacji klasowej.cego.4. gramatyki (Street. ie jezyk . 71). eliminuja jednak tych. ie chodzi tu nie tylko 0 r6inic~ (s. Spory tocza si~ wokcl tego. 47-48). gdyi . Leech i in.1 jezyk i wladza Problemy pol i t Y k i k u 1t u r a 1n e j (patrz rozdziai 6) wiq. jak wyksztaicenie. mozna jednak z pewnoscia klasyfikowac je z uwagi na stopien prestizu spolecznego: profesjonalne jezyki lekarzy i prawnikow stoja w tej hierarchii wyiej niz dialekty mlodzieiowe [patrz rozdzial S). gdy zabiegaja 0 spoleczne i ekonomiczne polepszenie swej sytuacji. 2. ktory duie partie swych ksiazek poswiecal historii spolecznego kontekstu. ktory sluzy obiektywnemu reprezentowaniu i komunikowaniu pogladow jednolitej grupy.obecne nierownosci zwiazane z wradza i podporzadkowaniem. konstruuje i reprodukuje spoleczne i kulturalne nierownosci. Poniewai jezyk drukowany uznawany byl za materializacje obowiazujacych konwencji. ze jui uzycie trybu bezosobowego lub osobowego konotacyjnie wskazuje na ocene relacji miedzy rozmawiajacymi: "jak dobrze wiadomo" wskazuje na nadrzedny status mcwiacego.coraz bardziej nasycal sill tresciami politycznymi i wlaczany byl w konflikty spoleczne. (Williams. ktore autor uznal za kluczowe we wspolczesnych konfliktach spolecznych i politycznych. wystepuje wewnatrz aktywnego oraz zmieniajacego si~ spoleczenstwa.wiemy dobrze" sugeruje solidarnosc. klasy. a w istocie jest studium konfliktowych znaczen i spolecznej wagi terminow i poj~c. Street (1993) podkresla. w jakim stopniu jezyk drukowany wptynal na ksztaltowanie si~ i szerzenie myslenia w kategoriach narodu.4. Takie i dzisiaj bywaja sytuacje.jak bedzie 0 tym mowa niiej . Na amerykanska i brytyjska polityke w sferze szkolnictwa w latach szescdziesiatych XX wieku w duiym stopniu wplynely studia Bernsteina nad edukacyjnym uposledzeniem mlodzieiy. Iezyk drukowany. jak dalece moina wyspecjalizowane slowniki (domeny semantyczne) klasyfikowac z uwagi na ich funkcjonalnosc (patrz sekcje 2. profesja i tak dalej. argumentuje Anderson. stal si~ nowym narzedziem wiadzy.

jakigo konstytuuje. Wprowadzono dodatkowe formy ksztalcenia dla dzieci uposledzonych jezykowo. jakoby jezyk by! po prostu narzedziem reprezentacji i komunikacji tresci kulturowych. 0 ubogiej formie syntaktycznej (przewaga trybu czynnego). gdzie rna ona istotne znaczenie dla realizacji celow spolecznycht i politycznych. 8. ktory okresla relacje znaczeniowe bez podkreslania dominujacych slow czy fraz. 6. gdyi odtwarza hierarchie owego ustroju. zmienny charakter.c w kierunku kategorycznego stwierdzenia. Ograniczona liczba czesto powtarzajacych si~ spojnikow (. Czeste uiycie swoistych fraz idiomatycznych. 7. zwlaszcza zroznicowane uiycie spojnikow oraz zdari zlozonych. dajac impuls do badan nad dominujacymi kulturami oraz strukturami ich trwalosci i reprodukcji. Z kolei kody rozbudowane charakteryzuja si~ nastepujacymi cechami: 1. skupiaja uwage na spolecznych i politycznych wymiarach form kulturowych. 4. a takze zmiany w polityce spolecznej postawily pod znakiem zapytania niektore konkluzje Bernsteina. czesto niedokonczone zdania. Sukces uzyskuja ci. Scisly szyk gramatyczny i skladnia reguluja przekaz tresci. ekonomii i polityce. 6. 8. te bowiem zawsze majq dynamiczny. 1976). Czeste uzycie przyimkow okreslajacych relacje logiczne. Rzadkie uiycie zdari podrzednych. ktore decydujq 0 strukturze charakterystycznego dla danego jezyka myslenia. 3.i'!. ii wszystkie jezyki moga absorbowac logiczne rozumowanie i abstrakcyjne myslenie. co sarno przez si~ wskazuje na trudnosci zwiazane z ustaleniem cech immanentnych poszczegolnym kulturom.wiesz". podczas gdy Sapir i Whorf mowiq 0 wyraznie roznych i odgraniczonych grupach [ezykowych. proste gramatycznie. szukac trzeba w rzeczywistosci spolecznej. Rzadkie uzycie trybu bezosobowego w zdaniach podrzednych. Modalnosc wyrazajaca sie w skomplikowanych gramatycznie konstrukcjach zdan. .co nie?". ze uczniom nie udaje sie spelniac wymogow szkoly.no i" . ze wyiszosc jezyka rozbudowanego nad okrojonym w duzej mierze polega na tym. 7. Czeste uzycie zaimka pierwszej osoby liczby pojedynczej. Krotkie.. Obie hipotezy traktuja przeto sposob myslenia jako odpowiedz na warunki spoleczno-eko~omiczne. aby efektow procesu dydaktycznego nie ograniczaly do uczniow reprezentujacych okreslone przewagi kulturowe. ~yle i. ii jest on oparty na operacjach logicznych i abstrakcyjnych pojeciach.!: w odmiennych . 2. 1. . Tutaj idee Bernsteina sie nie przedawnily. 2. szczegolnie ze badania empiryczne i teoretyczne dowiodly. badafi. 3. Takie i inne rozwiqzania maja pomagac szkolom w tym. mozna by w istocie ~znac. 84) on ustroj klasowy. W kontekscie naszych obecnych rozwazafi szczegolnie istotne jest powiazanie przez Bernsteina j~zyka z nierownosciami utrwalonymi w strukturze angielskiego ustroju klasowego. a ich korzeni szuka sie w domu rodzinnym. w ktorych racja i nastepstwo si~ zlewaja ci'!. 5. Ograniczone i malo elastyczne uiycie przyskiwkow i przymiotnikow. Silny symbolizm. . A oto cechy charakterystyczne kodow okrojonych: . 4. a nie z racji lingwistycznych. •bo"]. tak wiec zarowno reprezentuje (s. Bernstein dowodzi. ze j:go zdaniem angielskie klasy srednie i klasy nizsze iyj. lone roztozenie akcentow w pozniejszych teoriach spoleczenstwa i kultury. • wiec".sWlatach myslowych'.e Be~stein zajmuje sie jezykiem funkcjonujqcym w ramach pozorme homogenicznej wspolnoty jezykowej. Uzycie jezyka wskazujace na bogate zasoby pojeciowej hierarchizacji doswiadczenia (Bernstein. by na koniec w ogole z nich zrezygnowac. a takze czasowe i przestrzenne. ktore odwoluje sie do roznicowania i logiki. Dla niego klasowo okreslony jezyk nie jest tylko jednym z dialektow. ii niektore jezyki dominuja spoiecznie i kulturowo. Oceny mowiacego wyraiane przez strukture zdaii i ich szyk.przywodzi na mysl hipoteze Sapira-Whorfa. Zroznicowane uiycie przymiotnikow i przyslowkow. Bernstein kilkakrotnie rewidowai obie listy w swietle nowych ustalen empirycznych i teoretycznych.zozumiesz" i tak dalej. By! on nieodzowny zarowno w procesie samego uczenia sie. ze klasowa podstawa spoleczenstwa angielskiego jest utrwalana przez jezyk i w nim widoczna. jak i dla uzyskiwania pozytywnej oceny na-· uczyciela tam. 10. ktore.wymagaly uzywania wlasnie kodu rozbudowanego. ktory ~ec~duje 0 tym. irodel tego. szczegolnie gdy charakteryzuje sie je w opozycjijednych do drugich. co sprzyja rozproszeniu przekazywanej tresci. zwlaszcza w relacjach z matka. ktorzy sprawnie posluguja sie dominujacym jezykiem. Niezgodnosc podmiotow w ciagu zdari czy nawet w pojedynczych zdaniach. 9. Obie hipotezy ktada znaczny nacisk na wplyw socjalizacji na powstawanie traktowanych jako oczywiste sposobow widzenia swiata. 1961. zrywajac z przeswiadczeniem. jest to jezyk znaczefi implikowanych. Wbudowanie ocen mowiacego w sama strukture zdania. J~zyk klas nizszych jest bardziej kontekstowy i nastawiony na wychwytywanie podobienstw ijednosci niz roznic. a Sq to cechy nieodzowne przy nauce. dlatego tez jego uiytkownicy mniej korzysci wynosza z ksztalcenia. Czeste uiycie partykul wzmacniajacych: . Czeste uiycie zdari. 5. brak wiec tych cech wynika z przywilejow pol i t y c z nyc h. w: Dittmar.Komunikacja i reprezentacja 89 szkofy uznawane przez Bernsteina za podstawowe narzedzie spolecznej mobilPodany przez Bernsteina opis relacji pomiedzy jezykiem a przynaleznoscia klasoW'!. nosci . Bernstein twierdzi.

nie sposob traktowac jezyka jako narzedzia sluzacego do przekazywania neutralnych politycznie informacji. s. .. gdzie uznano. gdyi dzieci te .sie ze soba pojecia jezyka i prawdy. 38). 1989. ie utwory powstajace w dawnych krajach koionialnych. I tak obok lekcewaienia lokalnej kultury i kulturowych wytworow . s. co pozwala . w: Ashcroft i in. gdy wiec jezyk scharakteryzujemy jako naturalny. To dobry przyklad slusznosci tezy. a zarazem dekretowaniu prawdziwosci tych konstrukcji. ie wprawdzie angielski rodowitych czarnoskorych Anglikow (BEV . bedziemy sugerowac.!:cz'l. W obliczu imperialistycznej mocy kulturowej jezyka metropolii pisarz i w ogole uiytkownicy lokainych wariantow tego jezyka s. Pojawiaja sie apele. 1976. Konstruowanie takiego obrazu. ie w obronie przed uciskiem grupy mniejszosciowe staraja sie odrodzic i ozywic swe lokalne jezyki. pokazuje bowiem. ze jezyk to medium.lLabov (1972b).!: . Engelmann. s.!: same przez sie prawdziwe i wiarygodne.. gdyi lokuja si!. w: Dittmar. z ktorym nie rozmawiali w sposob swobodny i otwarty. Inglan is a bitch w'en mi jus' come to Landan toun mi use to work pan di andahgroun but workin' pan di andahgroun y'u don't get fi know your way aroun' Inglan dere's Inglan dere's is a bitch no escapin' it is a bitch no runnin' whey fram it Linton Kwesi Johnson aby traktowali go jako wlasny. Francji czy Walii.ldziwic. ie natura i to.porzadku" czy . 1989. w ktorym jest utrwalana hierarchiczna struktura wladzy i za sprawa ktorego okreslone zostaja pojecia . Owe metodologiczne uchybienia byly konsekwencja calkowicie apolitycznego potraktowania jezyka i jego uiycia. jakie popelnili w swych badaniach Bereiter i Engelmann: a) wbrew deklaracjom wcale nie zajeli sie naturalnym uiyciem jezyka. a nawet zajedyne narzedzie docierania do niej.43 91 J~zyk.!:mowili w ich imieniu alba tei ich wypowiedzi o wtasnej sytuacji zostana uznane za nieprawdziwe lub niegodne uwagi. wtedy bowiem jednoczesnie ustanawia on prawde i j.l stawal srodkiem subtelnego ucisku wywieranego przez tych. w ktorych operuje. narodowosc W 1966 roku Bereiter i Engelmann zastosowali koncepcje Bernsteina do jezyka czarnoskorych dzieci w USA. We wszyst- . b) pisanie 0 kolonialnych i postkoioniainych spoleczenstwach przez ich rodowitych cztonkow nie jest wiasciwym przedmiotem literatury. Konkluzjom tym sprzeciwil si!. 1938. tak jakby przemawial on w ten sam sposob do kaidego i w kaidej sytuacji. jak wielka jest sila jezyka w konstruowaniu obiektow. w jaki sposob pisarze z krajow kolonizujacych przy uiyciu swego jezyka tworza obraz . propos 2. a podstawa ich wnioskow staly sie odpowiedzi na z gory przygotowane pytania. a w konsekwencji uiytkownicy niestandardowych odmian jezyka moga si!.6).l poza obszarem ludzkiej manipulacji. ie to inni b!. aby dystansowali sie od kultury metropolii i jej zwiazkow znaczeniowych. by uznac go za siedlisko prawdy. jakie S. 1989).ld. Praca Edwarda Saida z roku 1993 takie podejmuje problem imperializmu kulturowego.lznaleze w sytuacji. . Zdajac sobie sprawe z kwestii takich jak wspomniane wyiej. Szczegolnie grozne konsekwencje moie miec takie podejscie tam.wykazywaly calkowity brak umiejetnosci przyswojenia sobie jezyka jako narzedzia pozyskiwania i przetwarzania informacji (Bereiter.gdzies tam daleko". . rasa. VII. 1976.!:gwarantuje. s.!: nan »brzemie« wlasnego doswiadczenia kulturowego' (Ashcroft i in. nie zasluguja na miano Iiteratury (Ashcroft i in. 39). tym Iatwiej bedzie si!. 81). Hiszpanii. obcej kultury. aczkolwiek z innego punktu widzenia. 1966.. w ktorym jezyk jest naturalnym. innych dostarczaja konflikty jezykowe w Kanadzie.Teoria kultury Komunikacja i reprezentacja 90 2.lwtasnie 0 jezyku. sprawia. przez mlodych Murzynow traktowany jako przedstawiciel dominujacej.mowiacym.ie niskie zdolnosci intelektualne czarnoskorych dzieci z niiszych klas znajduja odzwierciedlenie w ich niskich kompetencjach jezykowych" (Dittmar. 1989). gdzie mowi si!.!: zachecani przez swych ziomkow.obcych' powstaja metropolitalne wizje owych spolecznosci zgodne z wyobraieniami mieszkancow wielkich metropolii. skoro swe znaczenia czerpie on ze spolecznych obszarow.lod jezyka klas srednich. dochodzac do wniosku. a stad juz tylko krok. aby w ten sposob podkreslic swoja etniczna tozsamosc i zaakcentowac ambicje polityczne. Im bardziej pojmuje si!. co naturalne. a pisane w jezyku metropoIii. ktorzy urodzili sie i iyj. s. 80). Wyrok taki opiera sie na dwoch przeslankach: a) Iokalne odmiany jezyka metropolii nie nadaja sie na jezyk literacki. s.rzeczywistosci' (Ashcroft i in.Black English Vernacular) roini si!. W takich sytuacjach trudno si!.nie wlasny j!. neutralnym narzedziem. s.nakladaj. Niechaj to zilustruje fragment z wierszalnglan is a bitch czarnoskorego brytyjskiego poety Lintona KwesiJohnsona (patrz A. W kulturze angielskiej szeroko rozpowszechnione jest przekonanie. [ednym z przykiadow moie bye renesans hebrajskiego w swiezo utworzonym Izraelu.. b) pytania zadawai w studio bialy ankieter. Tak na przyklad sprawa sie miala w tych obszarach krytyki literackiej.lzyk nasycic swoim duchem" [Rao. I oto mamy kolejny przyklad tego.!:rzeczy".l go jako neutralny i naturalny. gdyi w ten sposob korzystaja z jezyka na swoj sposob i .obcych spoteczenstw". ale nazwac go ubogim moina tylko w kregu ideologii tychie klas. ii jest czyms oczywistym i bezproblemowym.prawdy". ktory prowadzii rozlegie badania nad niestandardowa angielszczyzna czarnoskorej mlodziezy i wykazal. ktorzy maja za soba wiadze i sile. nie zas z iywym doswiadczeniem tych. ie l. 39. Labov wskazal na dwa zasadnicze bledy metodologiczne.

people. worker .wyprodukowane. gdy ma si~ na mysli czlowieka w ogole czy ludzkosc. obrazy.2b~-----""'-'~'O"·"""':"""""''''''-l'·.osoba. . wzorce. funkcjonowanie dzieki zapewnieniu obslugi. Niniejsze wytyczne maja pomoc czlonkom BSA w unikaniu jezyka seksistowskiego..w zaleznosci od kontekstu. people in general. working people . Wytyczne BSA dla j~zyka antyseksistowskiego • I.m~iczyini i kobiety. koncepcje czlowieka.godziny pracy. eliminujac w ten sposob kobiety ze wspolbudowanego przez jezyk obrazu swiata. person . Chairman .przewodnictwo. uczulajac na formy dla niego charakterystyczne i sugerujac antyseksistowskie alternatywy. models of man. working. staffing .niefachowiec. labour power. rightsprawa ludzi/obywateli. W ich efekcie pojawilo si~ dazenie do takiego uzycia jezyka. formative man/mankind mankind person. workforce.. non expert synthetic. non expert . running everyone. very skilful top copy/original Dear Madams and Sirs inform.nadzorca. human beings men and women. the rights of man . ze dla czytelnikow niniejszego opracowania bedzie to impuisem do za: stanowienia sie nad tym. employees .praca. the rights of the individual Chair supervisor workforce. one person show . police . czlowiek.siia robocza. craftsperson/people . manufactured peoples 'Zcitizens' rights. r "lJ2r. people lay person. co stale sie jednym z kluczowych problemow w toczonych w latach dziewiecdziesiatych XX wieku dyskusjach wokol . worker. to a man .mezczyzna.wytworzone przez czlowieka.obsadzenie ludimi. humankind [man . staff .szary (przecietny) czlowiek. J~ZYK SEKSISTOWSKI J~2YK ANTYSEKSISTOWSKI 93 the man in the street layman man-made the rights of man Chairman foreman manpower craftsman/men manning to a man manhours the working man models of man one man show policeman/fireman I I ~ .jednomyslnie: without exception . strazak. running .prawa czlowieka: peoples '/citizens .przewodniczacy: Chair . 256) narzucanej przez cudzy jezyk. a true w jaki sposob je wykorzeniac. manpower. seksistowskie i heteroseksistowskie przeslanki.co do jednego.zatrudnienie.solowy wystep: policeman/fireman (firefighter) . foreman. humanity .ludzie: layman. the rights of the individual. everyone .rod ludzki] Bardzo czesto w kontekstach.. Zilustrujemy to lista wskazowek sporzadzonych przez British Sociological Association (BSA). a majacych ulatwic poslugiwanie sie jezykiem antyseksistowskim. Dlatego tei trzeba uiywac nieseksistowskich alternatyw przykladowo wyliczonych poniiej: [the man in the street . gdy ma si~ na mysli obie plci. Oto alternatywne rozwiazania.bez wyjatku: manhours.politycznej poprawnosci". manufactured . obsadzenie personelem. human beings . workhours . synthetic . artificial. craftsman/men .zatrudnieni.sztuczne. ana dodatek liczne rzeczowniki zakoticzcne Sol przyrostkiem -man. aby w !ego czasopi.~mach. humanity.syntetyczne. w jakiej skali i jakimi drogami umacniamy w naszej pracy niewlasciwe.policjant. without exception uiorkhours Waznym elementem polityki BSAjest to. J~ZYK SEKSISTOWSKI ~2YK ANTYSEKSISTOWSKI forefathers founding fathers old masters masterful master copy Dear Sirs disseminate. employees craftsperson/people staffing.robotnik.prawajednostki. working people models of the person one person show police officer/fire-fighter uzrcrs HE/MAN Nie nalezy uzywac man.. manning .istoty ludzkie. artificial. the working man. broadcast seminal ancestors founders classic art/artists domineering. wybiera si~ jednak formuly z man czy innymi meskimi ekwiwalentami (np. one man show.robotnicy. referat~ch wyglaszanych podczas organizowanych przez me konferencji oraz podczas ich obrad uiywany by! jezyk antyseksistowski. workinq. unanimously. Mamy nadzieje. models of the person . labour power . people ludzie.ludzkosc: humankind . people .rzemieslnik/rzemieslnicy."r~kodzielna" osoba/ "r~kodzielni" ludzie. publicise classical. lay person -laik.kazdy: unanimously .f}PI9§.personel.ojciec). man-made . staff. aby odbierac mu charakter narzedzia ucisku.father .Teoriakultury Komunikacja reprezentacja i 92 kich tych przypadkach chodzi 0 wyzbycie sie tozsamosci (s. men and women .. supervisor . mankind -ludzkosc.

Indii i tak dalej. ze trzeba uszanowac roznice charakteryzujace osoby pochodzace z Pakistanu. a nie jednego. "Seksistowski" charakter disseminate i seminal polega na tym.terminy te nadal nosza rasistowskie zabarwienie. Czarny .informowac: publicise . ie s'!.zwycieski. ale takie wielkq dynamike. ze slowa te wywodza sie od semen . ANTYRASISTOWSKI Jlj:ZYK BSA: UiYTECZNE PORADY tych dw6ch skladowych zaciemnia r6inice mi~dzy obiema grupami i dlatego nalezaloby tu uiywac dw6ch termin6w. dwie Arneryki. original. Dear Sirs .stosujac ten termin.drodzy panowie. inne wyrazaja przekonanie. W takich jednak kontekstach jak prace Norberta Eliasa cywilizacja nie ma rasistowskich konotacji. aby zapoznal sie z materialem.). wydaje si~ jednak. Dlatego tei peume terminy b~dq sie pojauruu: i znikac szybciej nii odpowiednie wytyczne iporady. classical . najlepiej wyrainie to podkreslic. Klopotliwych sytuacji mozna tei uniknac. Poludniowa i Polnocna.bardzo utalentowany. staja przed koniecznosci'!. BSA daje wolnq r~k~.plodny. ze samo okreslenie "Brytyjczyk".rozpowszechniac: broadcast . "brytyjski" moze sugerowac falszywa jednosc. tej ostatniej. uzywajac liczby mnogiej lub w og61e ornijajac formy trzeciej osoby liczby pojedynczej: ' a. iyje w Wielkiej Brytanii. czyja rodzina od kilku pokoleii. Bangladeszu. I. przeciw czemu wystepuje wielu Szkot6w. gdy takie uzycie tego siowa bedzie uznane za lekcewaienie kulturalnej i etnicznej roznorodnosci grup zajmujacych inne miejsca w strukturze brytyjskiego spoleczefistwa.' 95 Poniiej podajemy przykfady uiycia przez badaczy spofecznych wfasciwych term inow ifraz.Teoria kultury Komunikacja i reprezentacja 94 officer . founding fathers . disseminate . imperializmu.klasyczny. "czarne wsp6lnoty". kt6rzy doswiadczaja strukturalnej i instytucjonalnej dyskryminacji z racji koloru sk6ry. a wiec z Indii. domineering .brytyjskich Azjatach" czy "chinskich Brytyjczykach". niezgadzajacych si~ na takie nazwy.termin ten coraz bardziej wypiera a fro k a r a i bski jako przymiotnik okreslajacy osoby pochodzace z Karaib6w.przodkowie. ie j~zyk ma nie tylko ogromnq site. Tego naleiy unikac i w odpowiednich miejscach uzywac form on/ona. masterful . inform . glowna wersja (top copy). ancestors . a USA Sq tylko cz~sci'!. poczuje sie uraiony nazwa nawiazujaca do "kraju jego przodk6w". Bangladeszu i Kaszmiru. pradziadowie). ie stanie si~ przedmiotem krytycznych ocen. gdy wypowiadajq si~ na tematy zwiqzane z narodouiosciq i etnicznosciq. aby podkreslac owo zr6inicowanie.funkcjonariusz policji. wygrywajacy. WERS]A SEKSISTOWSKA: Kaidemu uczniowi trzeba dac czas. Pakistanu. old masters . Walijczyk6w czy Irlandczyk6w.ojcowie zaloiyciele. ani kompletny wykaz porod. ii ktos. trzeba pamietac 0 tym. formative . WERS]A ANTYSEKSISTOWSKA: Trzeba zapewnic uczniom odpowiedni czas na zapoznanie si~ z materialem. neokolonializmu. kt6rego nabraly w ramach kolonialistycznej wizji swiat a i bywaja wiazane z koncepcjami spoiecznego darwinizmu ignorujacymi dzieje swiata niezindustrializowanego. Azjata . jego/jej i tak dalej.nasienie meskie]. b. karaibskim czy poludniowoazjatyckim. "czarna lista" itd. Siowo to nabralo politycznych konotacji wraz z aktywizacja polityczna czarnosk6rych mieszkaficow USA. 0 kt6re chodzi. a majace afrykanskich przodk6w.dawni mistrzowie i arcydziela dawnych mistrz6w.jednak sytuacje. jakie ma one w angielszczyinie ("czarna owca". W naukaeh spoiecznych trzeba bye siuiadomoum tego.okreslenie to odnosi si~ do ludzi.nierzadko moina spotkac sie z pogladem. classic art/artists . Gdy rzeczownika cztouiiek uzywa sie w sensie og61nym. founders .. a obejmuje Iacznie 050by 0 pochodzeniu afrykanskim.drodzy panstwo. Niejest to ani wyczerpujqca lista. uwag i sugestii. czy zgadza si~ odpowiedziec na pytania. Niekt6re z takich grup etnicznych w Wielkiej Brytanii protestuja przeciw okreslaniu ich tym mianem. WERS]A ANTYSEKSISTOWSKA: Wszystkich uczestnik6w spytano. czesto jest zastepowany przez meski zaimek i jego pochodne. Trzeba jednak zauwazyc. Dear Madams and Sirs . Brytyjczyk . aezkolwiek chciafoby bye 0 tym informouiane.oryginal.mistrzowski. WERS]A SEKSISTOWSKA: Kazdego uczestnika spytano. Dlatego maj'!. wyboru swej tozsamosci.jorefathers . inspirujacy. Afrykailsko-karaibski .jesli chodzi 0 powielanie tych pored. S'!. czy zgadzaja sie odpowiedziec na pytania.dawni ojcowie (dziadowie.zaloiyciele. Pojawiaja si~ jednak giosy. jesli chodzi o ksztaltouianie i umacnianie przenaiadczeii oraz uprzedzeti. z drugiej jednak strony moze si~ zdarzyc. sugerujac solidarnosc wobec rasizmu. kt6rzy z duma akceptowali je jako wyraz ich tozsamosci na przek6r negatywnym konotacjom.nadawac.w Wielkiej Brytanii najczesciej okresla sie tak ludzi z subkontynentu azjatyckiego. master copy. ze generalnie laczenie . Cywilizacja/cywilizowany .sztuka klasyczna/klasyczni tw6rcy. ze osoby. dzieki temu bowiem nie unika sie sugestii. czy naleiy tym terminem obejmowac ludzi z Azji Poludniowej z uwagi na znaczne jej zr6inicowanie kulturowe. etnocentryzmu i rasizmu. rozstrzygajacy: very skilful . ie zreczniejsze byioby uiywanie tutaj liczby mnogiej: "czarne narody". Autorzy przedstawionego tu wykazu nie roszczq sobie pretensji do absolutnej slusznosci i majq nadzieje.publikowac: seminal. W Zjednoczonym Kr61estwie pojawiiy sie jednak watpliwosci. Amerykailski .c na mysli USA. Przy wszystkich tych niewatpliwych odmiennosciach uiycie jednego okreslenia akcentuje wsp61ne poddanie r6inych grup dzialaniom europejskiego kolonializmu. ze dobrym sposobem na okreslanie mniejszosci etnicznych w Wielkiej Brytanii jest m6wienie o .

doszla do wniosku. ze taki wlasnie jest spoleczny los kobiet. aby je slyszano. bardziej »malomowne« od mezczyzn". drugi .czarni' nabierze podzwieku rasistowskiego. akcentujace roznice. Kolorowy . takze kobiety protestuja ze w sferze publicznej ich glos jest nieslyszalny albo dyskwalifikowany przez jezyk dominujacy. wychodzac od obserwacji nad uzyciem jezyka przez siebie sama i przez swoje znajome. Owa formalna slabosc polega miedzy innymi na tym. Chociaz jednak ustalenia Tannen zasadniczo pokrywaja si~ z konstatacjami Ardenera i Lakoff. W efekcie. przypomina nam.4) Jacky Fleming.dodatkow" niz w jezyku meskim.nieprawdaz" w zdaniu . konteksty.5 [ezyk a kultura: j~zyk a wladza Prace Deborah Tannen podnosza wazne kwestie zwiazane z jezykiem. W sumie Labov okreslal jezyk meski jako nastawiony na konkurencje i agresywny. rasowymi. Mowiaca jest tu mniej nastawiona na wymiane informacji. sugerujac. ze bardziej Sij. Pierwszy jest raczej nastawiony na akceptacje i kooperacje. a przez owe . ze jest bardziej trywialny czy mniej funkcjonalny od meskiego. Liczne Sij. . VIII). kulturowe r6inice (s. co wedlug niej odzwierciedla spoleczne podporzadkowanie kobiet mezczyznom. takie sytuacje. w kontekstach instrumentalnych jezyk kobiet jest Nizszosc Brak wladzy w swoim sa- Problem porozumienia miedzykulturowego zabawnie skomentowal tyrycznym rysunku (ilustracja 2. a z kolei stosowanie kapitalizacji . a takze uczyc si~ meskiego jezyka. ie jako srodek ekspresji zawsze jest on poddawany interpretacji. ze Sij. Deborah Tannen (1999) dowodzi. etnicznymi i plciowymi. gdyi mniej w nim pewnosci i asertywnosci niz w meskich wypowiedziach.4. a odmiennosc jezyka kobiecego nie oznacza. w kt6rej. s.4. Znaczy to. gdyi dla niej tworza one rozne dyskursy (s. ze areny publicznego dyskursu sa najczesciej zdominowane przez mezczyzn. 166) niz hierarchie nadi podrzednosci. marzec 1997) 97 slabszy. Edwin Ardener w rozprawie z 1974 roku zasugerowal. 52) 0 swiecie. Robin Lakoff jako jedna z pierwszych podjela problem kobiet i jezyka w ksiazce Language and Women's Place (1975).Ladna dzis pogoda. ze kobiety rnusza walczyc o to. Wspominane tutaj analizy socjolingwistyczne klada nacisk na splecenie jezyka z hierarchiami wladzy i ujmuja go jako narzedzie dominacji lub podporzadkowania. musimy brae pod uwage intencje auto row . a w swych postawach . ze nauki spoleczne i ich rzecznicy w iadnym stopniu nie powinni promowac jednych grup etnicznych kosztem innych ani przyczyniac si~ do zaogniania konfliktow miedzy nimi. a bardziej na potwierdzenie. (Porady antyrasistowskie BSA. niemniej dla niej bardziej istotne sq. majac na mysli.kobiety Sij. W kontekstach poludniowoafrykaIiskich winno bye uiywane ostroznie. ie jezyk kobiecy jest formalnie (nie tresciowo) slabszy od jezyka mezczyzn. Takie odmienne podejscie do jezyka.czarny' czy . iz rozmowy miedzy mezczyznami i kobietami trzeba rozumiec jako forme komunikacji miedzykulturowej. gdyi tam dotyka problemu radykalnego etnicznego odgraniczenia. Znaczenie i sila jezyka zaleza od spolecznych uwarunkowan: mozliwe Sij. podczas gdy jezyk kobiet jako bardziej nastawiony na wspolprace. nieprawdaz?".dodatek" pelni funkcje wezwania. to jezyki tak odmienne.czarny Azjata" jest rozwiazaniem 0 tyle ryzykownym. W Stanach Zjednoczonych termin .mniej asertywne. Podobnie jak pisarze postkolonialni i uiytkownicy jezykow niestandardowych. jak jezyk uiywany jest w roznych grupach wiekowych. gdy nawet uiytkownik rodzimego jezyka staje sie niemy lub gluchy. Gdy rozwazamy jezyk jako system znaczeri. [ezyka kobiet i mezczyzn nie por6wnuje w kategoriach sily czy sprawnosci.dodatki' rozumieLakoff na przyklad . a obowiazujacy na nich jezyk jest nasycony znaczeniami meskimi (Ardener. ktorzy z powodu koloru skory doswiadczyli dyskryminacji ze strony stanowiacych wi~kszose bialosk6rych Anglosasow (WASP). Rozwazalismy zwiazki jezyka z podzialami klasowymi. one nastawione na roznice.czarny Brytyjczyk". ze jezyk moze bye wyrazem postawy patriarchalnej. ze . glosy mowiace. traktowane jako obrailiwe. 2. gdyz chodzi jej 0 stworzenie miniwsp61noty porozumienia z osoba sluchajaca a . mozna zasadnie pytac 0 to. Dyskusje nadjezykiem odwolujace sie do pcdejscia socjolingwistycznego wskazuja jak bardzo jezyk jest osadzony w spolecznych jego uzyciach i w jakim stopniu nasycony jest ustrukturowanymi roznicami spolecznymi.na wykluczenie i wsp61zawodnictwo. nie musi to bye jego czy jej jezyk. w ktorych okreslenie . ze kobiety z niiszych klas znacznie rzadziej uzywaja zwrot6w obrailiwych nii mezczyzni z tej samej klasy. ie nierzadkie SCI. Zauwazyl na przyklad. konkludowala Lakoff.kolorowi" jest uiywany przez tych.Teoria kultury Komunikacja i reprezentacja 96 Zarazem trzeba nieustannie pamietac 0 tym. Tak jak w omawianych wczesniej w tym rozdziale kwestiach zwiazku jezyka z podzialami klasowymi problemy jezyka i plci przypominaja ze nawet gdy ktos m6wi swym rodzimym jezykiem.jest to okreslenie przestarzale i zastosowane do ludzi 0 czarnym kolorze skory. podobnie Labov (1966) w swych badaniach nad jezykiem i r6inicami klasowymi zauwaiyl r6inic~ w uzyciu jezyka przez mezczyzn i kobiety. a nie hierarchie. apelu. ze w jezyku kobiet jest wiecej . komunikacja i reprezentaeja. 1974.4 J~zyk i plec W rozdziale 1 wspomnielismy 0 tym. Oto jak Tannen charakteryzuje jezyk meski i kobiecy: J~zyk meski Hierarchie J~zyk kobiecy Siec Niezaleznosc Informacja Uwaga Powazna rozmowa Wyiszose Wladza Intyrnnosc Wspoludzial Symetria Pogawedka 2.

relacje miedzy uczestnikami itd. W \~ (Pr. a wiec to. Komunikacja mi~dzy m~iczyznami i kobietami. ale wolalbym Wybacz.oraz sytuacji (eel i tresc rozmowy. Kazda kolejna wypowiedz stanowi wybor na osi paradygmatycznej. 0 ktorych mowilismy w sekcji 2. Ich metodami sq obserwacja i wywiad.5. aby ustalic zasady rzadzace ieh rodzeniem sie i formowaniem w okreslonych sytuaejaeh spoleeznych. (Zr6dlo: Fleming. przepraszam.. checi do rozmow) .6 Etnografia mowienia Badania etnograficzne staraja sie zrozumiec i ocenic spoleczne zachowania z punktu widzenia aktorow. Trzecia wersja pokazuje jeszcze inna mozliwosc: A: B: Dziefi dobry. a ciqg zdarzen jest efektem wzajemnego oddzialywania obu osi.). zainteresowaniach. Wymiar kombinacji (syntagmatyezny) (metonimia) ~~ ~ Ilustracja 2. [edna z metod badawczych stosowanych w jezykoznawczych badaniach etnograficznych jest ustalanie paradygmatycznych wyborow dokonywanych przez auto row wypowiedzi. au ciebie? Tez w porzadku. 0 tym nie rozmawiac. Co siychac? Wszystko w porzadku. a nie biadolic. Przez zwiazki syntagmatyczne rozumiemy wiezi rozwijajace sie w trakcie trwania rozmowy. 1978. .Etnografia mowienia bada wypowiedzi i naturalne. a zebrane dane interpretuje sie. cechach spolecznych i osobowych. nie moge sie doczekac. wypowiedzi i ich odbiorcow. jak akty wypowiedzi Sq przekazywane i odbierane. W kulturze ~ngi~lskiej odpowiedz taka. ideami i instytuejami jawnie lub niejawnie obeenymi w polu obserwaeji . Labov.5-) Rozmowa moze sie toczyc jeszcze jakis czas w tym duchu. typowa rozmowa ma mniej wiecej taki przebieg: A: B: A: B: Dzieri dobry. 50) Ilustracja 2. Co siychac? Mam klopoty.4. na przyklad: ' A: B: A: Dzieri dobry. Etnografia mowienia to jedna z technik badania. umieszczajac je w szerokim kontekscie spolecznym. Co siychac? [eden bilet powrotny prosze. O~syntagmatyczna i os paradygmatyczna. s.4. prawda? Kiepska. Kazdemu punktowi na osi paradygmatycznej odpowiada zespol mozliwych wyborow: w standardowych rozmowach wystepuja konwencjonalne oczekiwania co do wyboru. Kiedy na przyklad dwoch znajomych Anglikow spotyka sie na ulicy. Model zwiazkow paradygmatycznych i syntagmatycznych w badaniach nad kultura zostal przejety ze strukturalnej lingwistyki i znalazl szerokie zastosowanie w roznych przedsiewzieciach strukturalist6w (s.2.Teoria kultury Komunikacja i reprezentacja 98 frzeba odpowiadac. a rozmowa. Hartley. chociaz poprawna. Wymiar selekcji i asocjacji (paradygmatyczny) (metafora) 99 e) . jej miejsce. w jaki sposob w aktach wypowiedzi znaczenia Sq tworzone i oceniane.. 2. 45). kiedy sit< poprawi. 1972b). (Zr6dlo: Fiske. W tym drugim przypadku paradygmatyczny wybor B ucina rozmowe. jesli sie natychmiast nie zakoriczy. moze miec zupelnie niespodziewany przebieg. dla naszych celow wystarez~ jednak powiedziec. ze sekwencja A:B:A:B to zwiazek syntagmatyczny. Gdyby byly one inne rozmowa mialaby inna tresc. Kiepska pogoda. a zapewne takze inna forme.. to znaczy usilujac zidentyfikowac wiezi taczace spoleczne zaehowania ze zdarzeniami. zazwyczaj nie jest oczekiwana I m~ze ~rawie A_ w ~onste~acjt<. na ternat. i wyglaszane w sytuaejaeh eksperymentalnyeh (por. 1992) Kazdemu zdarzeniu na osi syntagmatycznej odpowiada pewna cecha na osi paradygmatycznej. Przy tego typu podejsciu trzeba dysponowac bardzo wieloma informaejami 0 uezestnikaeh (0 ich pochodzeniu. ich graficznym wyrazemjest horyzontalna os diagramu (ilustracja 2.

". iz jezyk pozwala na uzgadnianie znaczen.... .. (ton pelen niewiary) zabilem (wyraznie zaakcentowany ton pytagcy)?".. gdyi widzielismy juz w tym rozdziale. w bezposredniej rozmowie.. gdyi ma dostep do informacji. ze wypowiedzi rnaja bezposrednie konsekwencje dla autora i odbiorcy: kompetencja komunikacyjna wymaga. Powiedzialem. Zabieganie 0 scistosc znaczen moze skazac kogos na niemote: zwyczajowy jezyk . Ale nawet w tym przypadku istnieje. kt6rego jadro stanowia procesy wzajemnej interpretacji... a nie ogolny. ktore trudno jest przekazac w jezyku pisanym.wystarcza" dla rutynowych interakcji i... niepodobna jednak z gory przewidziec. Najczesciej ma to miejsce. jest wyspeejalizowana gal~ziq. wykorzystujac niezdeterminowanie jezyka: przykiadami moga bye poezja i humor. sfera uzgodnieri: przewazajaca liczba spor6w prawnych dotyczy wiasnie znaczen jezykowych.~ . jak moiliwe sa akty wzajemnej interpretacji. czesto niezrozumiale dla siuchaczy. Rejestrowane przez etnografie mowienia przekaz i odbior znaczen zwracaja uwagil na szczegolne cechy jezyka. jak pokazuje Bourdieu.. podczas gdy zadnych trudnosci z ich zrozumieniem nie maja osoby przy nich obecne. alba wtedy.. To wlasnie w swej tworczej formie jezyk bada mozliwosci uzgodnienia znaczen w repre- ~~.l ~ ~ ~ .. wszelkie wiec zamierzenia nowatorskie.. Zakres owych uzgodnien jest zaleiny od sytuacji spolecznych i domen semantycznych.. 1994). ktore w ogcle umozliwiaja iycie spoleczne [jenkins. Czy zatem przyznal sill pan do zarzucanego panu czynu? PAN X: Skadze. a takie reprezentacji idei i mysli. jezyk jest czyms najbardziej oczywistym. gdyi moga je osadzic w kontekScie wydarzen i sytuacji. wcale nie jest zaskoczony jego odpowiedzia.. W takich sytuacjach rozmowcy staraja si~ o formalna poprawnosc i logicznosc wypowiedzi. tonie.J ~ . . a takie uzgadnianie znaczeri miedzy autorem wypowiedzi i jej odbiorca. J~zyk a komunikacja i reprezentacja: podsumowanie Wydaje sill...Teoria kultury Komunikacja i reprezentacja 101 100 Tutaj pada wprawdzie odpowiedz.". co chca.'J. gdyi chodzi jedynie 0 ich praktyczna skutecznosc (Ienkins. czytelniku. ale w rozwaianym kontekscie (spotkanie na ulicy dwoch znajomych) B z jakichs wzgledow dokonal niekonwencjonalnego wyboru paradygmatycznego. Nagrania naturalnych wypowiedzi Sq. ktore z pelna swiadomoscia staraja sill przekazywac znaczenia. jakie znaczenia zostana uzgodnione w rozmowie. gdy rozmowcy nie moga widziec sie nawzajem. ze rozmowca nawiazuje do opowiedzianego wczoraj kawalu. moze tez bye gtuchy alba zupelnie blednie rozpoznal sytuacje. ze na jego oswiadczenie. _.. ito wcale niebagatelna. jak powiada Weiner (1991): .. 1991. ze w samym sercu jezyka kryje sill paradoks. [ego elastycznosc wyrasta jednoczesnie z regularnosci i kreatywnosci. 1994). zwlaszcza kiedy polegaja na grze slow. ktora z tych ewentualnosci jest najbardziej prawdopodobna. go r 0 i n ice. ta sytuacja zas odpowiedzialnajest za stala mozliwosc. Dopoki tylko rnyslimy.. a istotna przyczyna takiej sytuacji jest to. wiekszosc spolecznej aktywnosci dokonuje sill bez posrednictwa jezyka . z drugiej .".. ze 0 ile jezyk jest linearny.. a takie jej zakresu.. jest moiliwe dzieki temu.Zanim przem6wimy. Naszym zdaniem ta pozorna sprzecznosc stanowi wrecz istote jezyka: k 0 n styt u uj q..stanowi mimesis w dzialaniach tak oczywistych.. Parkin.._. przesluchujacy pana oficer zanotowal.. ale drugi aspekt jest zawsze obecny. moiemy ustalie klarowny i logiczny ciag znaczen. odrzeki pan: "Jajq. Rezultaty tych badafi wskazuja na to.... "Ja (przeciagty gtos i wyraz zdumienia na twarz!) jq.:DZIA:Panie X.. To w akcie komunikacji ujawnia sill fragmentaryczny i negocjacyjny charakter jezyka..l i .= . Istotne jest tutaj to.. SJ. ktorych szczegoly wspoiokreslaja znaczenie poszczegolnych slow i fraz. -. ze porozumienie silt nie powiedzie. gdyi jego forma i zwiazki Sq.znane. ze rzadko rozmowcy trzymaja sie wiernie regul gramatycznych i formalnych zasad jezyka... ktore odgrywaja istotna role przy przekazywaniu infarmacji.. W poszukiwaniu teorii komunikacji bada sill wypowiedzi w bardzo roznych sytuacjach.... Sam zapis naturalnych wypowiedzi moze bye bardzo mylacy.". gdy do dyspozycji jest tylko jeden kanal komunikacyjny (jak w przypadku rozmowy telefonicznej).. jak chociaiby jezyk prawniczy. przy nich potrzebne.... ktore pozwalaja wychwycic wzorce jezykowe. zone.. A jest w stanie zinterpretowac uzyskana odpowiedi w sposob bardziej pelny (i zapewne bardziej adekwatnyl. W konkretnej wypowiedzi bardziej wyakcentowana moie bye wolnosc alba uregulowanie..."~g". ~ ~ :~ ~ I L_. wiedzac. jak w powyiszym przykladzie. aby obaj nalezycie je interpretowali.. 0 tyle myslenie ma charakter sieci (Bloch..". Na przyklad B mogt swoje slowa wykrzyczec. wspolnoty jezykowe moga z nim robic. Poniewai jezyk jest konkretny.~. glosnosci i szybkosci wypowiedzi i w ogole 0 zachowaniu mowiacych... zabilem". gniewnie przy tym wymachujac r~kq" alba tez wypowiedzial je cicho i z lekkim usmiechem. regularne i konwencjonalne.. ie te charakteryzuja sill niekiedy bardzo wyspecjalizowanym i precyzyjnym jezykiem.~_. jesli znaczenie ma bye przekazane odbiorcom...... Ten negocjacyjny charakter jezyka jest wzmacniany przez jego pol i s e m i c z nos c: siowa maja wiele znaczen. na przyklad w trakcie rozmowy telefonicznej. A zas. zdany [estes na odgadywanie. 1991). ii slowa nie sq. Niech to zilustruje przyklad z sali sadowej._"_.. tworcze musza dokonywac sill W obrebie metafor owego konkretnego jezyka.... Pomiar owej kompetencji. badan etnograficznych i obejmuje skrupulatna rejestracje parametrow gramatycznych.. Zycie spoleczne.. chcial jak najszybciej przerwac rozmowe.. Przyczyny moga bye rozne: B chciai zbic A z pantalyku.jego powodzenie wyrasta z opcjonalnej natury: poniewai jest konwencjonalny. chyba ze niesie ze soba informacje 0 wzoreach jezykowych. Z jednej strony jest skutecznym narzedziem komunikacji i reprezentacji.. to dopiero wypowiedz czyni zen problem: problem kulturowy".. iijego zdaniem zabil pan swojq. Istnieja takie formy jezyka i style jezykowe... aby w ten sposob zapewnic dokladny przekaz znaczenia. To dzieki obserwacji i ana1izie uiycia iezyka jestesmy w stanie zrozumiec. Podczas gdy ty.

ktorzy sa wlascicielami srodkow produkcji wytwarzajacych towary. Tradycyjne malarstwo olejne sku pia sie na elementach posiadanych przez osoby malowane i tych. same malowidla byly czescia dobytku. J~zyk chce obj'!. przekazujac ""1<1""'. twierdzi Berger. lecz dlatego. scisle splecione z rozwojem kapitalizmu. w jaki osoby i przedmioty s'!. by klamac. Berger analizuje sposob. ie obrazy staraja si~ tylko imitowac rzeczywiste przedmioty i sytuacje. DJatego "okres tradycyjnego malarstwa olejnego mozna z grubsza ograniczyc datami 1500 i 1900" (tamie). dobrym przykladem moie bye jezyk wojskowy. Ci z nas. na przyklad miajac skojarzenia wi'!. ie wprawdzie techniki uiywane przy malowaniu ptocien olejnych znane byiy jui w czasach antycznych. nie w tym sensie.c schematycznie w diagramie przedstawionym na ilustracji 2.by cos zataic. (Zr6dlo: The National Gallery. a na poczatek bedzie to sztuka.7. rozdzial 7). plci spoiecznej i seksualnosci. Trudno precyzyjnie okreslic. co nastapilo w wieku XVI. gdy stala sie wyrazem . Okres dominacji malarstwa olejnego. mozna relacje miedzy sztuka a sposobern produkcji uj'!. to zarazem klasyczny okres dominacji tej wtasnie klasy. dla kt6rego jest oczywiste. a dzis s'!. ale jej nie definiuje.i'!.6. nakazujacy iolnierzom . Aby to wyjasnic. obrazy s'!. ktorzy zamawiali dzielo.5 Sztuka i reprezentacja I1ustracja 2. aby mozna je bylo wymieniac. Realizm a kapitalizm konkurencyjny realistyczna .szczegolnej wizji zycia". Kapitalizm konkurencyjny Dominujaca klasa kapitalist6w I I Reprezentacja I1ustracja 2. Zdaniem Bergera te aspekty malarstwa olejnego s'!. Po pierwsze. sama ta praktyka jednak upowszechnila sie dopiero wtedy. tak komponowane.1 John Berger: malarstwo olejne. w kaidym razie silnym dla niej ciosem byl impresjonizm. Teraz weimiemy pod uwage bardziej swoiste formy reprezentacji. jak gdy chlodnym i wyzbytym emocji jezykiem uzasadnia sie brutalne dzialania.zneutralizowac sil~ iyw'!.c cal'!. ie malarz stara si~ stworzyc iluzje. poetami. Inspirowany przez uwagi Waltera Benjamina na temat skutk6w upowszechnienia sie reprodukcji malarskich (patrz rozdzial 9). kiedy koficzy si~ ta tradycja. Holbein Ambasadoroune (1533). ktcrzy nie s'!. Klasa dominujaca przy takiej produkcji sa kapitalisci. 2. ze ludzi i rzeczy mozna posiadac. a wiec dobra przeznaczone na sprzedai.6). przedstawione na obrazie Holbeina Ambasadorowie [ilustracja 2. kapitalizmu."·:! nia. niekiedy myslnie. ktore potrafi bardzo wymowne. inni . Londyn) [ak dotad zajmowalismy si~ w tym rozdziale roznymi kwestiami zwiazanymi z j~zy' kiem i komunikacja skupiajac sie przede wszystkim na zwiazkach reprezentacji ze sprawowaniem i rozdzialem wiadzy. Po drugie. a obalil j'!. dla takiego ich posiadania. obiektami oiywionego handlu. lecz go nie kolonizuje. Zdaniem Bergera z tradycyjnym malarstwem olejnym wiaze si~ realizm. Berger przede wszystkim charakteryzuje malarstwo olejne historycznie.ce si~ z intonacja i sil'!" a takie milczenie. [ezyk wytycza spoleczny obszar wspolnoty mowienia.Teoria kultury Komunikacja i reprezentacja 103 102 zentowaniu i komunikowaniu. 2. Niektorzy korzystaja z jezyka. Sarna analiza jezyka nie ujawni nam prawdy rzeczy: z racji elastycznosci i niezdeterminowania jezyk moie maskowac znaczenia.7. kulture. zastanawia sie nad reprezentacja plci i konstruowaniem plci spolecznej. Nieco upraszczajac jego argumenty. a wiec towarami zyskujacymi niekiedy bardzo wysokie ceny. kubizm. Twierdzi. Sarno spojrzeDie bierze w posiadanie. Analizy Bergera posluza nam teraz za punkt wyjscia do refleksji nad zwiazkami miedzy malarska reprezentacja a wzorcami klas. ie wymuszaja widzenie.5. ktora rna wygladac jak rzeczywista. czyli buriuazja. a takie nad zwiazkiem malarstwa olejnego z rozwojem kapitalizmu. kt6ry jest sposobem produkcji rzeczy dla kupna i sprzedaiy. uzupelniaja jezyk 0 pozawerbalne srodki (por. Ale ta forma prezentacji zwiazana jest z posiadaniem takie na inne sposoby. realizm i kapitalizm W Sposobacli uiidzenia (1996) John Berger analizuje r6ine aspekty europejskiego rnalarstwa olejnego. nieprzyjaciela".

powstawaly w tych wlasnie warunkach i stanowily subtelna reakcje na r6ine ich aspekty. Obecnie zaczynamy dostrzegac roznice miedzy nagoscia a aktem w tradycji europejskiej.8). jakkolwiek wtasciwy .sa zwiazane z wzorcami spolecznej zmiany i stosunk6w wladzy. Clr6dlo: The Art Institute of Chicago) (Berger. Haussmannowi zalezalo na tym.4). by w razie rewolty robotniczej mozna bylo szybko przerzucac duie oddzialy wojskowe z jednego sektora miasta do drugiego. a tymczasem r6wnie istotne s'!. Georges Seurat. charakterystyczne dla aktu pozy lub gesty. nowymi stosunkami klasowymi i iyciem na przedmiesciach. czego oczywistym przyklademjest nagosc. ze nagosc jest specyficzna forma sztuki Zachodu. Berger twierdzi. Obrazy odmalowuja Kapitalizm monopolistyczny Nowa klasa srednia (menedierska) I I Reprezentacja modernistyczna I1ustracja 2. zarazem jednak stworzenie systemu przejezdnych ulic polepszalo warunki dystrybucji kapitalistycznych d6br. 84) i modernizm (s. Owe obrazy zaczynaja zrywac z opisanym przez Bergera realizmem. ze rozne formy reprezentacji w sztuce realizm (s. ale sposobem widzenia osiagnietym przez obraz.3 Sztuka i plec Berger (1997) pokazuje. Na razie 0 stosunkach wladzy mowilismy w kontekscie klas. gdzie chodzi 0 plec. Pojawiaja si~ nowe uklady relacji. twierdzi Clark.aktowi" spos6b widzenia niekoniecznie ogranicza sie do sztuki. Istnieja r6wniei akty fotograficzne. kt6re z niej wyrosly. byia elementem walki klasowej. Twierdzi on. Przez wieksza cz~se XIX wieku Paryi znajdowal sie w stanie wrzenia. czego dobrym przykladem moie bye praca Seurata. Clarka (1985).9. Niedziela na La Grande jatte (1884). Rozwiniecie i uzasadnienie tej tezy mozna znalezc w pracy T. Prawda jest natomiast.8. kt6re jednoczesnie i reprezentuja i ksztaltuja. ie akt jest zawsze skonwencjonalizowany. wspierajac swoja konwencje autorytetem okreslonej tradycji artystycznej. 105 2. co wiaze si~ z nowyrni sposobami spedzania czasu wolnego. Co wiecej.5. w jaki spos6b w malarstwie kwestia plci wiaze sie z wiadza. w kt6rym ksztaltowaly sie wsp6lczesne stosunki spoieczne. 1997) . opartym na wolnym wspolzawodnictwie znacznej liczby stosunkowo niewielkich kapitalist6w. kt6ry an alizuje nurt impresjonistyczny w sztuce w kontekscie zmieniajacego si~ w drugiej polowie XIX stulecia charakteru Paryia. To tutaj rodzily si~ nowe formy sprzedazy i rozrywki (patrz rozdzia19).Teoria kultury Komunikacja i reprezentacja 104 Ten zwiazek miedzy kapitalizmem konkurencyjnym. ze przebudowa Paryza zgodnie z wielkirni planami barona Haussmanna.9. Modernizm a kapitalizm monopolistyczny Moina wiec zaryzykowac sugestie. kt6re dzieki temu stawaly si~ bardziej dostepne. zycia miejskiego i miejskiej przestrzeni. one tam.2 Impresjonizm a modernizm Nie moiemy przedstawic tu analiz Clarka w caiej ich wielowatkowosci i musimy sie ograniczyc do kilku zasadniczych tez. a zasadniczo realistyczna reprezentacja malarska zalamuje si~ pod koniec XIX stulecia.J. 2. I1ustracja 2. kt6re znowu bardzo schematycznie przedstawimy w diagramie na ilustracji 2. Niedziela na La Grande Jatte (ilustracja 2. kt6re umieszczaly wielkie bulwary w dzielnicach dotad gesto zamieszkanych przez robotnik6w. 453) . Do pewnego stopnia jest to prawda. Sztuka impresjonistyczna i style.5. Kobiety przedstawiane sa jako obiekty meskiego spojrzenia (patrz takze 9. Wedlug niego akt me jest punktem wyjscia dla obrazu. Kenneth Clarke stwierdza w swej ksiazce The Nude. podczas gdy akt jest gatunkiem artystycznym. Paryz takie pod innymi wzgledami by! miejscem. czesciowo ukonstytuowana przez zachodnie malarstwo olejne. ze bycie nagim oznacza po prostu bycie rozebranym.3. prezentuja one obrzeza Paryiajako miejsce odpoczynku i rozrywki francuskiej klasy sredniej.

jest w istocie zaproszeniem dla meskiego spojrzenia. Oprocz generalnych studiow prowadzono tez analizy bardziej specjalistyczne. Pollock.czystej" informacji niesie w sobie sugestie. 1980. My jako przyklad wezmiemy toczone w drugiej polowie lat siedemdziesiatych spory miedzy pracodawcami a robotnikami przemyslowymi. Takie przedstawienie nagosci. mezczyzni Sq aktywni. (Tamze) 107 2. 1996). robotnikow . ze odejscie w kulturze wysokiej od form realistycznych (s. ie juz sam jezyk . ze wiadomosci telewizyjne w jednej informacji wiqiq kilka roznych tematow. 1987). ze takie formy reprezentacji nie s'" zarezerwowane dla wybitnych dziel malarstwa olejnego.widz przed obrazem . Takze feministyczne podejscie do sztuki zaowocowalo krytycznym i nowatorskim ujeciem reprezentacji ciala kobiecego (Parker. 401) Pracodawcy zatem wystepowali z ofertami i postepowali . w ktorych glownq role odgrywa posiadanie dobr. i nie wypady ich ani ataki feministyczne (s.6. Szczegotowo analizujac uzywane slownictwo. a w jego opisie korzystano z bardzo waskiego zbioru slow. 1974). patrz sekcja 9. Mozna wysunac ogolna teze. jak splataja sill kwestie stanowiace dwoisty temat niniejszego rozdzialu: formy reprezentacji i sprawowania wiadzy. Nasuwa si~ na przyklad sugestia. 84) do modernistycznych wiaze sie z powstaniem pod koniec XIX wieku nowych typow posiadania i reprezentacji towarow.jak twierdzi . ze nadal mozna ogladac tylko wybrane programy i ze telewizja moie bye tylko bodzcem do innych zaj~e i ich narzedziem.rozsadnie". W A propos 2. 148). Ina zakonczenie wtasnie na przykladzie telewizji chcemy pokazac. wojne Ialklandzka. 1981. 453) sposobow reprezentacji (s. s. Zakiada si~ przy tym. 1981. proinose kobiet przejawia si~ w ich oczekiwaniu na spojrzenie i tak dalej. Kobiety na tych obrazach Sq pasywne i bezbronne (Parker. Sq biernymi obiektami meskiego spojrzenia (Mulvey 1981. ze formy znane jako postmodernistyczne rowniez wiqzq si~ z przemianami w strukturach wladzy.onowania telewizji (patrz Abercrombie.bedac ciagle ubrany . ze ogladanie telewizji staje sie zajeciem samym dla siebie. ani rozwoj modernistycznych i postmodemistycznych (s. podczas gdy pracownicy wysuwali nierozsadne "iqdania". a nie wyzwaniem (por. Mamy z nimi do czynienia wszedzie we wspolczesnej kulturze masowej. z samej swej istoty . na przyklad okazalo sie. s. 2. ruchy pokojowe lat osiemdziesiatych. w Ambasadorach) dominuja i rozwijaja sie w sporeczenstwach 0 szczegolnych cechach. W niniejszej sekcji niektore z konkretnych form reprezentacji w sztuce powiazalismy z problemami wiadzy (s. a takze. W tym przypadku chodzi 0 spoleczenstwo i kulture. Wyglada na to.4). a przede wszystkim spotykamy je na okladkach tabloidow oraz w reklamach. To dla niego postacie przyjmuja na siebie role aktu.6 Telewizja i reprezentacja Wiele szczegotowych badan reprezentacji poswieconych zostalo telewizji. . On jednak. ktory . przed obrazem. Wszystko w obrazie adresowane jest do niego. Od polowy lat siedemdziesiatych XX wieku Glasgow University Media Group podjela systematyczne badania. do ogladania przez mezczyzn i podczas gdy one Sq pasywne. (Glasgow University Media Group. Badania objely spory pracownicze.1 J~zyk a spor rniedzy pracodawcami i pracownikami Telewizja szczyci sill tym. co ilustruje przykladem obrazu Maneta Olympia. reprodukujac gotowe juz wzorce kobiecosci i meskosci: kobiety Sq obiektami. co w bardzo oczywisty sposob wynika z dorninujacej wspoiczesnie roli telewizji w sferze reprezentacji i komunikacji. Oczywiscie nie przeczy to temu. ktore postawily t~ teze pod znakiem zapytania.Teoria kultury Komunikacja i reprezentacja 106 Dalej zas Berger pisze: W wypadku przecietnych obrazow nalezacych do tradycji malarstwa europejskiego zasadniczy protagonista aktu . Zaj~to si~ bardzo roznorodnymi aspektami funkcj. 120). 116). ze stanowi nie tylko jeden z elementow przekazu kulturowego (jak tekst).negatywne. Wraz ze zmianami spoleczenstwa i kultury w skomplikowany sposob zmieniaja sie tez formy reprezentacji.nigdy nie zostaje namalowany.sprzeciwia sie konwencjonalnym ujeciom nagosci (patrz takze Clark. ze okreslone formy reprezentacji jak realizm (np. wykazalismy. Berger jednak podkresla. 1985).3. strajk gornikow brytyjskich w roku 1984 i AIDS.jest kims obcym.ofertom" dyrekcji zawsze przeciwstawiaja sie "zqdania" robotnikow i ze w ogole rzeczowniki i czasowniki okreslajace poczynania pracodawcow byly pozytywne. Niemniej jednak zdaniem Bergera naga postac stala sie 0 wiele mniej wazna w sztuce modernistycznej. Wszystko musi sie jawic jako konsekwencjajego istnienia. ze robotnicy stwarzaja problemy dyrekcji i krajowi. mowi Berger. tam.9 znajdziemy diagram przedstawiajacy pojeciowa strukture informacji w sporach pracowniczych wraz z komentarzem grupy badawczej z Glasgow University. 84). Pollock.3). ze jest to mezczyzna. nie ulega jednak wqtpliwosci. ze jej serwisy informacyjne Sq budowane z troska 0 neutralnosc. lecz takze jest bardzo waznym skladnikiem iycia codziennego. 2. W badaniach kulturoznawczych silny nacisk polozono na "plywanie" w programach telewizyjnych (Williams. w czym znajduje wyraz fakt. ze . Przedstawiano je jako konflikt miedzy dwiema stronami. A zatem konwencjonalne i dobrze znane sposoby przedstawiania nasycone Sq elementem wiadzy.

daj'!.:..Teoria kultury 108 Komunikacja i reprezentacja 109 tami i ida na ustepstwa.:. [eszcze mniejsza jest mozliwosc wypowiedzenia zasadniczej roznicy wartosci wyrastajacej z odmiennosci interesow klasowych. Uiywany [ezyk zaklada jednolite pole odniesien tak spolaryzowane. s.. a nie kategoriach "militarnych". a pracodawcy stawiaja i'l. '. co grozne).9_T. ze kontrola sprawowana przez pracodawcow jest zasadniczo dobra. Rozmowy z robotnikami najczesciej przeprowadza sie wtedy. zorganizowane. Ten swoisty dobor pojec staje si'l tym bardziej znaczacy. I ! chec przerwy w pracy kierowania strajk paraliz =? iadnych danych [ZAK01fCZENIE': nagroda.:. Ideologiczne (patrz definicja 2._ ':'. Tymezasem j'lzyk informaeji sprawia. dani z'l.c. korzystna dla klasy dominujacej wizje rzeczywistosci.\7''i "ROKOWANrAA "<:'0'-_. ze takie wizualna strona informacji byla specyficznie spolaryzowana. ama. propozycja dyskusje ---------r-------! I I I I I I I I I I I I I .otkanfa:"'f"o·zmo~ ..PAy.:Q~. (Glasgow University Media Group.. ustepstwa groiba.r._R.- PRACODAWCY I ·'-. systematycznie j'!."c''7"'. Ludzie spytani w kontekscie polityeznym. zgoda porozumienie Poieciowa struktura informacji !.:~1_:p~". .w podobny spos6b sygnalizowane. gdy oddaje sie ona czy on jakiemus innemu ze swych rutynowych zaj~c lub gdy znajduje sie w jakims innym ze swych codziennych miejsc. co kaze podejrzewac. ezy w Wielkiej Brytanii istniejewalka klas.h .6~. ze robotnicy wystepuja z ofer- ROBOTNICY Dwie strony sporu F:F. UZywane kategorie umozliwiaja dokonanie tylko najprostszych rozroznien i nie pozwalaja przedstawic toczacego sie sporu jako procesu dochodzenia do korzystnego dla obu stron rozwiazania. przemilczenia i znieksztalcenia najlepiej moina oddac w diagramie charakteryzujacym pojeciowa organizacje informacji 0 sporach. 186-187) Pojeciowa struktura informacji Wszystkie te roznice. Na diagramie widac. ii powszechne jest przeswiadczenie 0 klasowej dyehotomii. podobnie s'!. majacych konotacje tylei niejasne. Te skojarzenia mogtyby ucierpiec. Moie to oznaczac (czy denotowac) ich uczonosc. umowa.W!XNfAI)T:i = klopoty i trudnosci .. 1980. propozycja . profesora nigdy nie indaguje sie na uniwersyteckim parkingu.~~9. najczesciej pokazywani na tIe regalow z ksiazkami. gdyi w proeesie przekazu gdzies wyparowuje. ich zalamania i rozwiazania sporu. ze naukowcy i akademicy sq. Dominujace tutaj przeslanki wartosciujace ograniczaja uiycie pojec przyczynowych i interpretujacych (takich np. Charakterystyczna rzecza jest r6wniei to. kt6re tlumaczylyby postawy w kategoriach "opozycji klasowych".':'-:. Wielokrotnie zwracano uwage.:. W przeciwnym razie daloby si~ tez powiedziec. szczeg6lnie status przedstawianej osoby decyduje 0 sposobie jej reprezentacji.9gg ~j __ Badacze z Glasgow zwracaja r6wniei uwage na to. a wrecz podkreslajac swa neutralnosc. ze okreslone typy wizualnej reprezentacji s'!. ii walka ta nie pojawia si'l na ekranaeh telewizorow.. gdyby wywiad z nauczycielem akademickim przeprowadzic w momencie. zarazem jednak konotacyjnie sugeruje autorytet i dominacje.2) funkcjonowanie wiadomosci telewizyjnych na tym wlasnie by polegalo. jakie terminy najczesciej wystepowaly w fazach podjecia rozm6w. maja podobne logo... ze nie wystepujac jawnie jako rzecznik rzadu czy pracodawc6w. ii 60% respondentow uwazalo. polaryzujac.._~~!.:"~ L~~(. Z przeprowadzonyeh w maju 1974 roku badari Gallupa wynika. iz w ten spos6b na przyklad wiadomosci telewizyjne konotacyjnie odwoluja sie do przekonania 0 ich neutralnosci. gdy opuszczaja miejsce pracy. f 0 erta. przy wszystkich roznicach miedzy kanalami i stacjami telewizyjnymi . ze toezy si~ walka klasowa. upor grozba. odpowiadaja ze tak._<.dania i upieraja sie.~ __ ~ t_::~':"'DiWANfA--'. ze najnowsza praca Moorhouse'a o politycznej swiadomosci Brytyjczykow i ich pogladach na klasy ujawnia. a obok ukladu czasowego moina tu tez dostrzec okreslona logike. a vi badaniaeh "Daily Telegraph" z tego samego roku odsetek badanyeh zgadzajacych sic< wynosil62.g.

3). Sklonni solcalol reszte ludzi (klasy) traktowac jako .faiszywosc'. co zarazem oznaczalo. Fakt. Ogolnie mozna wiec powiedziec. to co tego typu analizy (czesto eksponujace przede wszystkim kwestie ekonomiczne) majl!.faktu. Willis.por. ie ideologia rownie dobrze moze bye jakas rozbudowana koncepcja polityczna.intelektualnych prostaczkow". to w sposob znieksztalcony reprezentuja prawde. ie ideologie zaczyna si~ rozwazac nie tylko w zwiazku z klasami. • ideologie jako system idei konkretnej grupy spolecznej • ideologie jako system iluzorycznych przeswiadczefi.bujajl!. podanego wyiej rozumienia ideologii. a zarazem wskazuje. 123). 50). klasy roinia. ktorych z ignorancji moze wyprowadzic dopiero awangarda wizjonerskich teoretykow. Althusser. s. Argumentacja za taka. sledzono teraz.Teoria kultury Komunikacja i reprezentacja 110 111 Definicja 2. sil~ duchowa" (Marks. w sposob systematyczny zwiazane z konkretnymi. rzeczywiste konsekwencje. aby ideologie mialy bardzo konkretne. materialnymi warunkami ich iycia" (Wolff. a mniej dla innych. por. teza zostala przedstawiona miedzy innymi przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa w pracy Ideologia niemiecka. Uwage skupiono w nich przede wszystkim najezyku. swe korzenie w materialnych warunkach iycia danej klasy (i jej stosunkach z innymi klasami). czy na pewno uda si~ tak latwo i prosto powiazac klasy z ideologiami? Po trzecie. sluia. podobnie jak zroi- Ideologie jako system idei konkretnej grupy spoiecznej Marksizm twierdzi. Najpelniej rozwinieta zostala (patrz Williams.zac' idee z grupami spolecznymi i ewentualnie oceniac ich "prawdziwosc" lub . do powiedzenia na temat grup okreslonych plciowo. to niepodobna jui mowic 0 jednej dominujacej ideologii. ie ideologia (system idei) jest ksztaltowana przez cos lezacego .powinna" nie bye podzielona. ktorych beneficjantern jest klasa panujaca Uest wiele prac na temat roli. wiec 0 ludziach myslacych winny sposob powie sie. 1971. Poddajac radykalnej krytyce idealizm (zatem stanowisko uwazajace idee za glowny czynnik zycia spolecznego). ze poszczegolne grupy spoleczne (a zwlaszcza klasy spoleczne] maja charakterystyczne dIa nich systemy przekonafi. ie maja . si~ swym usytuowaniem w ustroju i zyciu spolecznym. 4. ze nacjonalizm. a po drugie . np. 1971. ktora . podobnie jak ukryte zostaly rzeczywiste interesy klas wyzyskujacych Imozna np. 1977). one systemami idei wtasciwych danej klasie. wiekowo. a takze reprodukcji nierownych stosunkow spolecznych. Tyle ze taki sposob ujecia ideologii rodzi rozne trudnosci. w komunikacji. seksualnie? W odpowiedzi na takie i podobne watpliwosci w latach siedemdziesiatych i osiemdziesiatych XX wieku zaczely licznie powstawac coraz bardziej skomplikowane i trudne prace teoretyczne 0 relacjach miedzy ideami a wladza (por. 1975. gdyi odslania si~ ich pewna mnogosc. media.falszywa swiadomosc". nigdy zas sobie. Engels. ich wzajemnych spolecznych oddzialywaniach. gdyi przemawiaja one za koniecznoscia kapitalistycznej modernizacji . Poniewaz zaklada si~ tutaj. nia swiata wystarczy ujecie go w kategoriach klasowych? [esli nie. jak<\ w reprodukcji istniejacego ukladu klas odgrywa edukacja. rasowo. militarnym i ekonomicznym interesom klas panujacych. gtosili. proba ujecia idei w kategoriach wtadzy (5. w efekcie czego pewnym grupom idei przypada w udziale rola dominujaca. Raymond Williams (5. Nie przeszkadza to jednak. ie prawdziwa swiadomosc klasowa odpowiada obiektywnej materialnej podstawie. bowiem jego uzasadnieniu (taka. ideologie. w ktorych . zostali nabrani. 1989) teoria marksistowska (5. jak i na pol tylko uswiadamiane przeswiadczenia . Ich rzeczywisty interes klasowy zostal przed nimi ukryty.cymi. odsyla do drugiego skladnika znaczeniowego marksistowskiego rozumienia ideologii. Mowiac bardziej kolokwialnie. w reprezentacji. ludzie iyjl!" a takie przez formujaca te stosunki ekonomiczna organizacje spoleczeristwa. ze jest to bardziej korzystne dIa jednych klas. Ideologie jako system iluzctycznycb przesunadczen Skoro ideologie maja swe korzenie w stosunkach spolecznej nierownosci. zgodnie z ktorym 51!.Mysli klasy panujacej sa. ktore okreslaja znaczenia i je interpretuja. jesli tak. Marks zamyka to w slynnej frazier . ktora jest w spoleczenstwie panujaca sila. tzn. ktory sluzy politycznym. 120). wyznaczaja one bowiem "mapy znaczeniowe".cego w powietrzu" . maja.ca. lecz zjednoczona w skali miedzynarodowej}. Idee i ich systemy. gdyi zamiast tajemniczo jakos "wil!. 1981. gdyi tworzone sa. Jak to ujmuje Janet Wolff: "Zywione przez ludzi idee i przeswiadczenia sa. funkcje pelnia np. Po pierwsze.gl~biej": przez spoleczne (klasowe) relacje. Skoro jednak warunki te sa. Thompson. 25) podkresla w swej ksiazce. a okreslanych przez jej pozycje w stosunkach spolecznego wyzysku.2 Ideologia Teorie ideologii sa.50). Teza taka jest konsekwencja po pierwsze. ze na iywione przez ludzi idee oddzialuja tez szkola. Odslonii sie znacznie bardziej skomplikowany obraz. ze w ujeciu marksistowskim mozna mowic 0 ideologii w dwoch znaczeniach. zawsze wytykajol jol innym. ktorzy znajol Prawde. Althusser. ktorzy mowia 0 "falszywej swiadomosci". 5.dkowe" czy przekonania "zrozumiale same przez sie". formy spedzania wolnego czasu. powiedziec.2.lecz jako pisane i wymawiane slowa. czy do zrozumie-. Po drugie. jest forma falszywej swiadomosci klasy panujacej. 1984).zdroworozsa. ze ta klasa. ci. mat e ria Ina" stanowi zarazem jego panuja. idee ujmujac nie jako cos . w kazdej epoce myslami panuja. ie idee nie maja niezaleinego istnienia. odmienne. w spoleczenstwie szwedzkim ideologie postepu i tradycji. jak powstaja one w jezyku. W istocie te mysli czy idee stanowia wainy element panowania klasowego. przez klasy w.

A. Praktyka dziennikarzy telewizyjnych dowodzi. E. K.negocjacyjny" i "opozycyjny" (tamze. ie programy telewizyjne w szczegolnosci. ie niesie one ze soba krytyeyzm. Szkice 0 ideoloqiach. Ideologia i utopia. powiemy. Williams.Teoria kultury Komunikacja i reprezentacja 112 nicowana wielosc spolecznych grup. 1984. 374). ii skladaja sie z kodow. Prawodawcy i tiumacze. Mannheim. Purvis.2 Stuart Hall: kodowanie. Hall dowodzi. ie taki jest dominujacy kod. Przy stanowisku dominacyjno-hegemonicznym (s. Z. ie tekst telewizyjny. Nawiazujac do wczesniejszego przykladu: odbiorca uzna. ktorzy uczestnicza w ich produkcji. a szczegolnie prace Stuarta Halla (s. Dalsze lektury Eagleton. (1989). Znaczna role odegralo w tym dzialajace w Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies (s. J. 4). ktorego zawsze wiele potrzeba. 1980. . a ktore okresla jako "dominacyjno-hegemoniczny". Na przyklad szeroko rozpowszechniony system idei dotyczacych natury. tlum. zarazem jednak w sposob mniej lub bardziej efektywny. Dekodowanle struktury ~ znaezeniowe 2 \. na jakie znaezenia sluia. 136-138). (1991). (1984). London: Verso.10. ze pracodawcy skladaja oferty i wystepuja z propozycjami. tlum. Studies in the Theory of Ideology. ze d z i a 1 a on w o b r e b i e kodu d o m i n u j a c e g o. a ktory Program jako dyskurs znaczacy ~ ( Pola wiedzy Kodowanie struktury znaezeniowe 1 Lektury poleeane przez polskiego wydawef( Bauman. 1993). Hall mowi 0 trzech punktach widzenia. Kasperski. s. a z drugiej ze sztywnym podzialem spoleezeiistwa ehociaiby na klasy (Foucault. a takie rozszyfrowane przez odbiorcow. s. Chojnacki.!:zjawiskami spolecznymi. s. ktore podejmuja problem zwiazku znaczeri z wtadza (por. wedlug ktorego buduje sie informacje na przyklad 0 sporach pracowniczych. 137) na utrwalanie i zmiane owych znaczen. Nie moina jednak na nie spogladac jedynie od strony teoretykow informacji. w jakim zostai zaszyfrowany. dekodowanie i ideologia Badania mediow zaowocowaly miedzy innymi dokladniejszym okresleniem i operacjonalizacja niektorych podstawowych pojec wiazacych sie z ideologia. W eseju Encoding/decoding (1980) Hall dowodzi. s. ktorzy bronia tego pojecia. dyskurs. Thompson. ma zawil. 1980). (Hall. utrzymaniu stosunkow dominaeji" (Thompson. ezy to nader ehwytJiwych sformulowaniach dojrzec narzedzia sprawowania wladzy i maskowania tego (Eagleton. Zwiazek ze stosunkami wladzy polega na sposobach. (1998). J. Ideology: An Introduction. tlum. w jakie znaczenia prezentuja swiat w spos6b korzystny lub niekorzystny dla konkretnych grup spolecznych oraz jak grupy te mega wplywac 113 (5. 0 ktore toczy sie walka i ktore podlegaja zmiaoie. A. [ako takie musza zostac zaszyfrowane przez tych.56) moina powiedziec. . jak kaida calosc zbudowana ze znakow. 132) akceptuje sie logike programu telewizyjnego. [ak ujmuje to Thompson: "Moim zdaniem studiowanie ideologii to badanie sposobow. ezy pojecie ideologii nie stale si~ jui zbedne. naleiy traktowac jako "znacz'!:ce dyskursy".B. [esli widz znaczenie wiadomosci telewizyjnych czy audycji POSW1«. Giebultowski. a wszystkie teksty w ogole. 1980. (1992). Cambridge: Polity. War· szawa: IFiS PAN. Hunt. \ Pola wiedzy Stosunki produkeji 2. R. Lublin: Test. J. Marksizm i literatura.6. aby ezy to w bardzo abstrakcyjnych.s. jako ze nazbyt wiaze si~ z uznaniem czegos za "prawd~" z jednej strony. Warsza· wa: PWN. T. podczas gdy robotnicy tylko wysuwaja i. 136).!: budowe. "z ktorych moina przeprowadzac dekodowanie dyskursu telewizyjnego" (1980. dlatego pojawily si~ watpliwosci. Ceynowa. Ci. Kody s. ana dodatek moze bye roznie zdekodowany (odszyfrowany) przez odbiorcow. W omowicnych wczesniej jezykach strukturalizmu (s. Taki sposob myslenia jest pokrewny innym teoretyeznym koncepcjom. 45) i semiotyki Stosunki produkcji Infrastruktura teehniezna Ilustracja 2. Hertz. Miziftski. Hall zebrai to w diagramie przedstawionym na ilustracji 2. 52). A.!:da- nia. maeierzyiistwa i iyeia domowego uzasadnial zaleznosc kobiet i jako korzystny dla mezczyzn by! przez nieh utrwalany.lCOnej biezacym problemom traktuje wprost i doslownie. (Zr6dlo: Hall. 114). (198Sl. w zaleznosci od przypadku. wskazuja. s. rozszyfrowujac komunikat zgodnie z kodem znaczeri. 1991. Krakow: Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze. zostal zaatakowany i podwaiony przez kobiety.10. 130) Infrastruktura teehniezna Kodowanie i dekodowanie.

S. 137-138). T. kt6rzy zdecydowanie wystapili przeciw thatcheryzmowi. co znaczy. jakiej udzielal innym. Informacje sa najczesciej tworzone i odbierane w ramach kodow: dominujacego i negocjacyjnego. a takze bedaca efektem zespolowego wysHku praca Resistance through Rituals (1976). ktora zajmowala sic::subkulturami. kt6rej by! wspotautorem (1978). Trudno przecenic wplyw Halla w tej dziedzinie.tym polu. co sie okresla mianem .• Clarke. Interesowal sie problemami rasowymi. K. Hall pochodzi z klasy sredniej. s. 256). T. 1980. co stale si~ tei okazja do refleksji nad stanem wiedzy o kulturze. Jefferson. Resistance through Rituals: Youth Subcultures in Post-war Britain. the State and Law and Order. Owe teoretycznie opisane punkty widzenia Morley zbadal empirycznie (1980).63 Telewizja: ideologia. aby ostatecznie reprezentowac swoista wizje swiata i jego konstrukcji. (red.2 Dalsze lektury Stuart Hall (ur. odwolujac si~ do pomyslow i pojee Gramsciego. analizowal go i krytykowal. J. ze odbiorca w szczegolowych kwestiach moze sie nie zgadzac z otrzymywana informacja natomiast akceptuje podstawowy uklad znaczen. ktorym kierowal do roku 1979. Co wiecej. D. gdy otrzymal katedre socjologii na Open University. a takie nieustannym sledzeniem zwiazkow miedzy polityka a powstawaniem wiedzy. Temat ten rozwijal w wielu artykulach. ale wiaze sili: z uksztaltowanymi wzorcami dystrybucji wladzy i wplyw6w. tyle ie wprowadza tez mozliwosc niezgody. Takie hegemoniczne rozumienie swiata i jego reprezen- . dyrektora nowo powstajacego w Birminghamie Centre for Contemporary Culturar'Studies (s. Critcher.zal si~ z lewicowymi nurtami politycznymi i w roku 1960 zostal redaktorem naczelnym "New Left Review". (1978). a odszyfrowanie informacji dokonuje sie "na zupelnie niezgodny z nim sposob" (Hall. ze pojedyncze aspekty informacji nie s'!. inspiracja.. Chen. jak tei rozpoznania sil decydujacych 0 ich przemianach. Abercrombie. W dalszym ciagu pozostaje wazna postacia w badaniach nad kultura. Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies. 1998). Morley.. Trescprzekazu medialnego jest skomplikowana. Longhurst. 110) z tozsamoscia i kultura.Teoria kultury Komunikacja i reprezentacja 114 w znacznym stopniu ksztaltuje we wspolczesnym spoleczenstwie to. zarazemjednak Sol tak organizowane. C. Przy opozycyjnym punkcie widzenia dominujacy uklad znaczen zostaje odczytany. 374). Odwolujac sie do koncepcji Halla oraz socjologa Franka Parkina (1973). jak fotografia prasowa. kt6re stanowia odstepstwa od owych og61nych regul. Polemizujac w latach dziewiecdzieslatych XX wieku z postmodernizmem (5. Na przyklad.-H. Dekodowanie negocjacyjne l'!. Policing the Crisis: Mugging. czego efektem byla miedzy innymi ksiazki Policing the Crisis. Roberts. 60). Zwiazki z ruchami lewicowymi zwrocily uwage Halla na kulture masowa. Kod negocjacyjny moze sie pojawic juz w ramach takiego samego odszyfrowania informacji. z r6inych wzgledow uznawanym za niezmiernie wazna postac we wspolczesnych badaniach nad kultura do ktdrych przyczynil sie wlasnymi pracami. ktorzy dzis naleza do najbardziej aktywnych na. Hall. dyskurs i wladza Hall i Morley stosuja nader wyrafinowane podejscie do zwiazku informacji prezentowanych przez media z ideologia (s. opuscil Jamajk~ w 1951 roku. Zapal do pracy zespolowej wyrazil w licznych publikacjach. ktorej poswiecil napisana razem z Paddy Whannel ksi'l:ikc:: The Popular Arts (1964). London: Macmillan. (Hall. potwierdzii istnienie roznych stanowisk interpretacyjnych w r6inych grupach spolecznych (patrz takie Abercrombie.. London: Hutchinson. gdzie najbardziej inspirujace dla innych byly wskazywane przez Halla zwiazki l'lcz'!:ce ideologie (5. 137) 115 Thatcherism (1983) oraz New Times (1989). w badaniu odbioru brytyjskiego programu komentujacego najnowsze wydarzenia "Nationwide". 1932) Stuart Hall jest pochodzacym z Jamajki intelektualista i dzialaczem politycznym. W 1968 roku zostal dyrektorem osrodka.) (1976). i996. aby podjac studia w Oksfordzie.) (1996). szczeg61nie w czasach dziaialnosci w Centre for Contemporary Cultural Studies w Birminghamie Hall wychowat generacje badaczy. 120). podczas gdy na poziomie sytuacyjnych konkret6w trzyma sie wlasnych zasad. S. 110) i wladza (s. wyrainie inspirowanych przez Althussera i Gramsciego (s. By! jednym z pierwszych dzialaczy lewicowych. przede wszystkim subkultura hippisowska. Zwiq. 2. London: Routledge. Powstala w ten sposdb koncepcje "autorytarnego populizmu" zaprezentowal w pisanych we wsp6lpracy z Martinem Jakiem ksiazkach The Politics of Hall.czy w sobie elementy adaptacji i opozycji: akceptuje najrozleglejsze (najbardziej abstrakcyjne) definicje.. funkcjonowanie czasopisma "Picture Post". wiadomosci telewizyjne i biezace komentarze. (red. Jefferson. 453). analizowal kwestie "rasy" i "to:isamosci" (5. Bio ram 2. 1980. w ktorych wystepuje jako wspolautor czy redaktor. gdy wlasne doswiadczenie podszeptuje. Przekazy bynajmniej nie kopiuja po prostutych wzorc6w. B. Watki teoretyczne rozwijal w tekstach poswieconych ideologii. w ktorych podnosil takie kwestie zwiazane z mediami i komunikacja. kladac nacisk na znaczenie niedogmatycznego marksizmu dla zrozumienia struktury wspolczesnych spoieczenstw. s.zdrowego rozsadku". adekwatne. W 1964 roku obj'll stanowisko zastepcy Richarda Hoggarta..

natomiast zupelnie nie byly w nim obeene inne kwestie polityezne (a zwlaszcza rasowe). Wydawnictwo Naukowe PWN. Mamy nadzieje. Izabelin: "Swiat Literacki". H.zdroworozsadkowym" rasizmem angielskim (por. ze reprezentuje on ezy koduje swiat. tlum. nojobs. Sytuacje te Hall wraz ze wspolpracownikami przesledzil w Policing the Crisis (Hall i in. jest praca Terence'a Hawkesa Strukturalizm i semiotyka (1988). jak panika moralna (por. pokazujac.pewien prawdziwy stan. drugorzedne kwestie. gdy toczy si~ dyskusja nad uzyciem terminu "Miss" czy stosowaniem siowa "Murzyn". Lektury polecane przez polskiego uydauce Albin. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Ostatnie prace sugerujq. z drugiej . W ten sposob ukazane zostaje ideologiczne funkcjonowanie mediow. kt6ra zaklada. ze staly sie one lepiej zrozumiaie w trakcie omawiania jezyka i innych konkretnyeh form reprezentacji. Na przyklad w nadawanym w BBe serialu "Our Friends in North" przedstawione zostaly problemy klas i nierownosci w Wielkiej Brytanii od lat szescdziesiatych XX wieku. Niektorzy z autorow postmodernistycznych czy poststrukturalistycznych posuwaj. ze tekst bedzie konstruowal dyskurs. to zas otwiera perspektywe na wielka roznorodnosc form wiazania tekstow i dyskursow z poszezeg6lnymi aspektami wladzy (patrz rozdzial 6).!: jednak przyjmuj.!: 0 wiele bardziej przypadkowe. rozdzial S] wzniecona w latach siedemdziesiatych przez diaboliczne informacje mediow wiaze si~ z przemianami w strukturze wladzy w spoleczefistwie brytyjskim i . ale w formie przekonan . przez ujecie marksistowskie. na czym polega komunikacja. odbior. Warszawa-Wrodaw. A. a takze powstajace na tym tle konflikty. natura reprezentacji w telewizji i sztukaeh plastycznyeh oraz jej zwiazkiem ze zmianami spoleeznymi i dystrybucja wladzy. problem jednak z nim zwiazany polega na wykorzystywanym w nim pojeciu ideologii. ktory daje sie jakos ustalic niezaleznie od reprezentacji. ktore prezentuja obraz swiata dzialajacy na korzysc dominujacych grup. . No space.zdrowo. Rekapitulacja W • • • rozdziale niniejszym zajelismy sie: znaczeniem jezyka i komunikacji oraz ich zwiazkiem z problemami wladzy. Zwiazkami miedzy reprezentacja a wladza (zwlaszcza w kontekScie klas i ptci) zaja! sill John Berger w Sposobacli widzenia (1996). John Fiske ijohn Hartley semiotycznie analizuja telewizje w Reading Television (1978). a poczynione tam uwagi Fiske samodzielnie rozwinal w Television Cultu- re (1987).!:one odbierane. Przy takim podejsciu szczegolnego znaczenia nabiera koncepcja dyskursu. 84). leez konstruuje. N. lecz 0 kluczowe kwestie spoleczne i polityczne (patrz rozdzial 6). w jakie teksty kenstruuja dyskursy oraz w jakie S. ktor. ie zwiazki miedzy struktura. a oddzialywanie tekstu na odbiorcow . K. no choice.7 Podsumowanie: reprezentacja i konstrukcja Na poczatku rozdzialu wprowadzilismy pojecie »reprezentacja« i wspomnielismy o zwi'!:zanych z nim problemach.]. Radzicki. najczesciej czerpiacy inspiracje od Foucaulta. ze tyle uwagi przywiazuje si~ na przyklad do nazewnictwa. Istnieje niebezpieczeristwo. (2004). Barker. To radykalna wersja tezy. niz przyjmuje to Hall i jego zwolennicy. ii jezyk nie odzwiereiedla ani nie reprezentuje. ktory nieideologiczny w kategoriach klasowych.!: tei teksty marksistowskie. krytycznych wobec podejscia marksistowskiego badaniach z psyehologii spolecznej. Szuster.. ze tekst powstaje zawsze dyskursywnie i dlatego trzeba go oceniac w kategoriach nie reprezentacji (gdyi on wiasnie nie reo prezentuje). W istocie. Klasyczna praca poswiecona reklamie jest ksiazka Judith Williamson Decoding Advertisements: Ideology and Meaning in Advertising (1978). (2002). ze zatem z jednej strony mamy gotowy tekst. To kwestionuja niektcrzy krytycy. 1978). zwlaszcza w ujeciu strukturalistycznym i semiotycznym. I tak jest zupelnie mozliwe.zdroworozsadkowego podejscia do rasizmu. produkcja a odbiorem tekstu s.tpliwa.!: si~ do twierdzenia. zarazem bylby wysoce ideologiczny w kategoriach rasowych. ze istnieje rzeczywistosc.Teoria kultury Komunikacja i reprezentacja 117 116 tacji jest korzystne ella uprzywilejowanych grup. semiotycznym podejsciem do interpretacji znakow i ich uiycia w reklamach. ze swiat jest w istocie zbudowany z obrazow i dyskursow i to one maja stanowic rzeczywistosc. 1992). naszkicowalismy przejscie od koncepcjijezyka. Reklama: przekaz. Pustula. trudne do porownania i wspolnego zaklasyfikowania sposoby.na przyklad . To jeden z najbardziej rozbudowanych efektow marksistowskiego stanowiska w teorii reprezentacji (s. Zgodnie z koncepcja dyskursu trzeba by powiedziec.jeszcze bardziej skomplikowane. ze samo to pojecie ulatwia zbyt szybkie przejscie od analizy struktury pojeciowej tekstu medialnego do jego implikacji w postaci . Nie nalezy przeto sie dziwic. Ogolnie rzeez ujmujac. Klein. no logo. M. rozsadkowych" podziela je wiekszosc ludnosci. (2004). Takie marksistowskie podejscie ostatecznie zaklada. W konsekwencji wyeksponowania pojecia dyskursu uwaga przenosi si~ z reprezentaeji i problemu jej adekwatnosci ezy falszywosci na sposoby. interpretacja. co widac np. dla ktorych sarna kwestia reprezentaeji jest wq. to jednak sugeruje. ie tekst jest bardziej zlozona caloscia. w pracach Morleya (1992) czy Halla (1996). Pratkanis. a wtedy cz~sc formulowanych przeciw nim zarzutow traci na sile. a powiadajacy. Problematyka dyskursu poja'wia sie tez w najnowszych. lecz konstrukcji. az po stanowiska. kt6ra jest reprezentowana w mediach w sposob wypaczony. nie ehodzi 0 jakies uboczne. dla ktorego reprezentacjajest tylko czesciowa. Dalsze lektury Znakomitym wprowadzeniem do kwestii jezyka i reprezentacji. Wiek propagandy. tlum. ktora moze zainspirowac do wlasnych analiz.a wtedy natarczywie narzuea sie pytanie. ze w odpowiednio skomplikowanych tekstach niektore kody moga peinic funkcje ideologiczna ale mega w nim tei wystepowac kody nieideologiczne alba wypelniajace funkcje ideologii na odmienne. ze tak iywe i burzliwe tocza si~ dyskusje wokol uiycia jezyka i stosowanych klasyfikacji. niz sklonny bylby przyznae nawet najmniej dogmatyczny marksista.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->