PRZYKŁADOWY RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM

I klasa I półrocze / II półrocze Język polski Język obcy nowoŜytny II Język obcy nowoŜytny Muzyka Plastyka Historia Wiedza o społeczeństwie Geografia Biologia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Zajęcia artystyczne Zajęcia techniczne Godziny z wychowawcą Religia/Etyka WDś Preorientacja zawodowa Godziny do dyspozycji dyrektora 32,5 razem 33 I półrocze Tygodniowa ilość godzin 33h * obliczono na 32 tygodniowe lata szkolne ** obliczono na 33 tygodniowe lata szkolne 0 0,5 31,5 33 II półrocze I półrocze 33h 33h 5 3 3 0 1 2 0 2 2 1 1 4 1 4 0 0,5 0 1 2 0,5 1h - II półrocze 5 2,5 2,5 1 0 2 1 1 1 2 2 4 0,5 4 0 0,5 0 1 2 0,5 0,5 1,5 30 31 II półrocze I półrocze 33h 33h II półrocze 29h 1h - II półrocze II klasa I półrocze / II półrocze 3h/2h 2h/3h 4 1,5 1,5 0 0 2 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 2 1 2 0,5 0,5 1 1h - I półrocze 1h - II półrocze III klasa I półrocze / II półrocze 2h/1h 2h/1h 448 224 224 32 32 192 64 128 128 128 128 384 80 384 32 64 64 96 192 42 32 96 462 231 231 33 33 198 66 132 132 132 132 396 82,5 396 33 66 66 99 198 42 33 99 razem* razem** "wolne" godziny w cyklu 3-letnim przy 32 przy 33 tygodniach tygodniach nauki nauki 70 56 35 28 35 28 5 4 5 4 30 24 10 8 20 16 20 16 20 16 20 16 60 48 12,5 60 5 10 10 15 30 10 48 4 8 8 12 24

5h/3h

1h - I półrocze

1h - I półrocze

1h - I półrocze 1h - II półrocze

opracowała Jolanta Bieniek