P. 1
Smaczna Kuchnia Wegetariańska

Smaczna Kuchnia Wegetariańska

|Views: 61|Likes:
Wydawca: tiare_flower

More info:

Published by: tiare_flower on Nov 04, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2011

pdf

text

original

Da_ia wegeta ·

SMACZNA KOCHNIA
Tanja Schindler (oprac.)

Dania wegetarianskie
Przekiad: Malgorzata Chudzik

/fawM/

Wprowadzenie
W ostatnlch latach coraz wlece] os6b eliminuje ze swojego jadtospisu mleso. W nfemalym stopniu przyczynily sle do lego skandale zwtazane z hcdowla zwlerzat rzeinych. Wystarczy wymienie chocby takie nlebezpieczer'istwa, [ak choroba wscieklych kr6w I podawanie hormon6w cleietom przeznaczonym na ubo]. Kuchnla wegelariar'iska opiera Si~ gl6wnie na warzywach, owocach i zbozach, dzl~ki czemu organizm otrzyrnuie oplymalnq dawk~ waznych wilamin, skladnik6w mineralnych i blonnlka Ponadto, przeciwnie niz ma 10 mlejsce w przypadku procuktow mlesnych, energla jest dostarczana gl6wnie przez w~glowodany i btalka, a nie przez Huszcze. Dzi~ki temu dania wegelariar'iskie sa znacznie zdrowsze od rniesnych, Aby przygolowane polrawy [ak najmniej ulracily ze swoich wartosci odiywczych, nalezy przestrzepac nastepuiacych zasad: - przy zakupie zwracamy szezeqolna uwag~ na 10, zeby procukty byly swieze i zdrowe; - przed pokrojeniem warzywa i owoce myjemy pod biezijcijzimnij wodq. Po umyciu nie przelrzymujemy ich w wodzie; - wybieramy takle sposoby obr6bki cteplne] podczas ktorych znlszczeniu ulega jak najmniejsza ilose witamin. Godne potecsnla sa duszenle i gotowanie na parze: - gotOWq potrawe podajemy moznwte szybko na sl61 i nle Irzymamy zbyl dlugo na ogniu. Nad kaZdym przepisem znajdij Paristwo jedno slowo, kt6re najlepiej charakteryzuie srnak potrawy. Podajemy takze czas potrzebny do przygotowania poszczeg61nych dan. Na te] podslawie wyr6inilismy dania: proste - czas wykonania do 1/2 godz. latwe - czas wykonania od 1/2 do 1 1/2 godz. trudne - czas wykonania powyiej1 1/2 godz. Czas wykonania obejmuje takze wszystkie czasy dodatkowe. Przy oplsle przygolowania zalozyllsrny, ze wa rzywa , owoce, salaty i zlola sij oczyszClone i umyte, dlalego tez nie pi szemy 0 tych czvnnosctaeh.

Skroty:

-litr
ml kg g kcal rnllllltr kilogram gram kilokalorie

ok

- okolo

Qodz. - Qodzi na min - minuta Uzy1e jednoslki miary: Iyzka = plaska tyzka slolowa, Iyieczka = plaska lyzeczka do he rbatv. Wszyslkie przepisy zostaly obi iczone d la 4 os6b. 0 wyj'ltkach informujemy przy przeplsle, Zawartosc kalori i dotyczy zawsze jedne]

porcil.

Spis tresci
Wprowadzenie Salatki i przekask' ..............•..............•.. Zupy I dania jednogarnkowe Dania g!6wne Skorowidz .. .. .. ... . .. ... .•. . ...• . .

3
4

20
32 63

2

3

1. Pokrclc dymke na cienkie talarki, a marchewk~ na plasterki. 2. Radicchio I endywl~ porwac na male kawalki. GlCI_byi twarde czescl lisei wycii!c. Sataty ostroinie osuszyc i wlozyc do mlski. 3. Pieczarki pokrolc na cwiartki. Na duze] patelni rozgrzac olej i srnazyc na nim 9 rzyby przez ok. 5 mi n, a nastepnle podlac je 4 lyZkami octu i doprawic SOICl_ oraz pleprzem, Grzyby jeszcze raz kr6tko podarzac, przeiozyc na silo j ostudzlc,

5. W misce wyrnleszac marchewke, dymk~, salaty oraz pleczarkl. Calosc zalac sosem jogurtowym i ponownle doktadnie wymieszac.

6. Satalk~ rozloiyc na lalerze i posynac lartym
parmezanem. Rada: • Radi cch I0 zawiera wazna dla fizjolog icznego funkcjonowania orqantzrnu ludzkiego, gorzkaw<j substancje, ktora znajduje sle gl6wnie w bialych czesclach llscl, dlalego salatki przyrzadzone z dodalkiem radicchio maj<j lekko gorzkawy srnak.

4. Czosnek oraz szalotki obrac, drobno pestekac, wyrnleszac z jogurtem, zlolarnl oraz reszta octu i doprawlc soli! oraz pleprzern,

SALATKI I PRZEIU\SKI
Satatki nalei:~ do klasyk6w kuchni wegetariafiskiej. W tym rozdziale poddajemy Pafistwu kilka pomysltiw na nowe satatki oraz na smakowite przekClski.

Mieszana salatka z jogurtem ziolowym
I czas wykonania: ok. 40 min
10k. 360 kcal

I podawac z tostem z mCl_kipemozlarnlste]
150 9 dymkl 150 9 marchewkl 2 ma~e sataty radicchio 1 srednla endywia 500 9 pleczarek 4 fyzki oleju sfonecznikowego 8 fyzek biafego octu winnego s61, swlezo mlelony czarny pieprz 1 z,\bek czosnku 2 szalotki 200 9 Jogurtu petnotfustego 5 fyzek siekanych (np. natki, trybuli, I estragonu) 100 9 parmezanu (w kawafku) mieszanych tymianku zi6t

l.ATWE AROMATYCZNE
5

4

Na koniee domleszac jogurt oraz dymke. a nastepnle. 10k. Docac baktazany I srnazyc calosc przez 3 min.! i sproszkowana paprykCj (na zdj~ciu gornym). Papryk~ wypestkowac I pokroic w kostke. Salatka ratatouille czas wykonania: • ok.LATWA • 5WIEZA Satatka warzywno·ryzowa I czas wykonanla: ok. 2. Dornieszac pomldory. Na patelni rozgrzac ollw~ I podduSiC na nlei cebule. 6 7 .l61 (na zdj~ciu dolnym). 3. Dymk~ przekrotc wzdluZ na pol i drobno poslekac. zahartowac I obrac ze sk6rki. 3. Przed podaniem udekorowac salatk~ galqzkami z. dolewac cienkim slrumyczkiem oliw~. Czosnek drobno poslekac. Warzywa ugolowac do mi~kkosci. Pomidory naclac na krzyZ. popteprzvc I ostudzic. 50 min 640 keal I podawac z pleczywern tostowym 200 9 ryzu 'I. Do uprzednio przygotowanego majonezu wloZyc ryZ oraz warzywa. 1 em. 1. Calosc ponownie doprawic sola oraz pleprzern. 1 godz. Papryk~ przekrolc na p61. fyzeczki soli morskiej 200 9 marchewki 200 9 cukinli po 1 slr~ku czerwonej i zotte] papryki 1 dymka 1 surowe z6ttko 1 fyzeczka muszlardy 5 fyzek biatego octu winnego 150 ml oliwy z oliwek ok. Wymieszac Milko z rnusztarda I oetem. baklazany I eukini~ pokrolc w koslk~ wielkosei 2 em. czerwonych i zielonych strl\k6w papryki 300 9 pomldorew 10 fyzek oliwy z ollwek po 1 fyzce siekanego tymianku i eslragonu 1 fyzka siekaneJ bazylii 100 ml bialego wlna '/2 fyzeczkl soli swiezo mtetonyczarny 10 tyzek octu sherry kilka g~zek ziOt pleprz ok. Ryz gotowac przez ok. Dcdac zlola. poddusle wszystko razem przez 2 min I podlac bialym winem. 20 min. Calosc dokladnie wymieszaC. wypestkowac I takze pokrotc na kawalki wtelkoSci 1 em. Nast~pnte wykroic z nich ogonkl. a rnlazsz pokrnlc w kostk\l wlelkosct 2 em. W tym czasle pokrolc rnarchewke I cukinl~ na kostke wlelkoscl ok. Na koruec wymieszac warzywa z octem. Cebule. Misk\l wyloZyc liscml salaty. stale mteszaiac. Przed podanlem opr6szyc calosc stekana natk. Calosc posouc. Dornleszac papryke oraz czosnek I srnazyc je przez kolejne 3 min. Cebule i ezosnek obrac. 200 9 jogurtu swiezo mlelony biaty pleprz kllka lisci sataty 5-6 fyzek drobno siekanej natkl 1 tyzka sproszkowanej papryki slodkieJ LATWA • ZIOLOWA 1. 2. a na wierzchu poloiyc salalk~ ryiow'!. sparzyc. 330 kcal • podawac ze swiez'! bagietkCj 1 cebula 2 Zl\bki czosnku 300 9 baktazanow 300 9 cukinii 400 9 zottych.

a marchewk~ w koslk~. Calosc opr6szyc orzeehami iaskowymi i natkq.PROSTA • OWOCOWA I. Wymieszac sok pornaranczowy. Z porrudorow wykroic ogonkl.TYCZNA Salatka warzywno-owocowa • czas wykonania: 10k. Ugotowana kasze odcedztc. Tak przygotowanq satatk~ udekorowa6 pi asterka m i po mara n ezy 0 raz natkq. Do przygoto- 2. a nastepnle. Na laierzykaeh ulozyc plasterki jablek i salatk~. Jabtka pokrolc na cwiartki. Kasz~ urnyc. a pozostale oderwac od lodyiek i drobno poslekac. stale calosc trzepaczka do piany. Wszyslkie tyzeczk. wykroic z nich gniazda nasienne. przygotowane sktadnikl. dolewac tak przygotowanej marynaty wloty6 wane uprzednio warzywa Calosc wymieszac_ soku Salatka z natki • ezas wykonania: • ok. Orzechy posiekac_ Kilka listk6w natki zostawi6 do dekoracji. 20 min w duze] lloscl wody. 2. 5 z~bk6w czosnku 6 tyzek blafego octu winnego 6 tyzek oleju z kietk6w kukurydzianych '/2 dokladrue 3. 3. mleszaiac ole]. a reszte drobno poslekac. s61.i soli 4. cebula. 20 min 1. Pokroi6 bialij kapuste na paseczkl. wlotyc do mlski I polac octern winnym oraz olejem z kletk6w. Natyehmiasl po przygolowaniu podawac na s161. 50 min 110 kcal podawac ze sWietij bagletkij 200 9 biafej kapusty 200 9 marchewkl 4 lyzkl swiezo wycisnhiltego pomaranczowego 4 tyzki octu owocowego '/2 ocet. Satal~ porwac na osobne llscle. osaezyc na stele I golowac przez ok. 2 pomldory pokrolc na 6semki. a reszte przekrotc na p61 i pokroic w kostke 0 boku 1 cm. Cebul~ oraz czosnek obrac i drobno poslekac. swiezo mielony czarny pleprz szczypta cukru 2 tyzki oleju stonecznlkowego 8 pot6wek orzecha wtosklego 1. P61misek lub mlske wyloZyc 1156ml salaty i poloZyc na niej satatke Przed podaniem udekorowac calosc 6semkami pomldora i ltstkaml natki. Calosc doprawlc sola oral pieprzem i wymleszac. 320 kcal ok. 12 pornldorew 1. pleprz oraz cukler. AROMA.ATWA.. 4. kilka z nlch zostawlc do dekoracji. I podawac z podptomykami 80 9 kaszy pszennej 1. p~czek natki 2 mafe kwaskowe jablka plasterkl pornaranczv do dekoracji tyzeczki soli morskiej 5wiezo mielony czarny pieprz 5. a rniazsz pokrolc na clenkle plaslerki. 1. ok. duza gtowka safaty rzymskiej 600 9 natki. Od nalki poobrywac lislki. poza 115cmi natkl i osernkarnl pomidora. 5. grube czesci Iisei wykroic. doktadnie osaczyc i wy\oZyc na sc Iereczk~ 8 9 .

mielony czarny pieprz. I czas naclaqanla: ok. 1 p~czek rzodkiewek 1 sMata gtowlasta. zblanszowac przez 2 min w nlewlelkle] tloscl wrz1jtku. 440 kcal 1/2 godz. dymk~. 1 godz. 25 min. 20 min. PEI. 50 9 kletk6w 3 fyzkl pestek stonecznika 300 9 kwasnej smietany 2 fyzki soku cytrynowego 2 fyzkl srednlo ostre] musztardy 1. 2. Na palelni zrurnlenlc pestkl stonecznika. Calosc ponownie doprawlc 50111raz pieprzem. 10 11 . Kielki opllJkac pod zlrnna wooa i osaczvc.NOWARTOSCIOWA Safatka ziemniaczana z kiefkami I czas wykonania: ok. a jajka na poMwki.ATWA . Zagotowac bullon warzywny Z oetem i ccorawic go sola oraz pleprzern. swiezo I bullonu warzywnego 3 fyzkl octu zlotowego. Tak przyqotowana marynata zalac ziemniaki i odstawlc calosc do naci1lgni~ciana ok. Jablka poxrolc na twlartkl I wykroic z nlch qntazda nastenne. • podawac ze szklanka soku pomaranczowego 220 9 ryzu petnoziarnistego '/2 fyzeczki soli si~ 400 9 selera fodygowego 2 duze kwaskowe [abrka trochfil soku cytrynowego 4 brzoskwinie 70 9 pestek plnii 300 9 maalankl 100 rnl swiezo wycisnifiltego soku pomarar'iczowego swiezo mielony czarny pieprz z liscmi 10k. a rzodkiewk~ w drobn'l koslke. Po ugotowanlu zlemnlakl i jajka obrac. Na wierzchu poioiyc satatk~ nernnlaczana Cal05c uoekorowac pof6wkami jajek i pestkami slonecznika (na zdJ?ctu gornym). '/2 4 jajka (z proszku) s61. Wymieszac srnletane z sokiem cytrynowym oraz musztarda i doprawic calosc 50111 oraz pleprzem. Wszystkie przygolowane skladnlkl wymieszac ostroznie w misee. Safatka ryiowa • ezas wykonania: ok.a nastepnle zahartowac i osaczyc. a nastepnle pokroic ziemniaki na plasterki. W tym czaste posrolc dymk~ na talarki. 10k. Ryi wrzuclc do cuze] Ilosci osolonej wody i gotowac na niewielkim ogniu przez ok. 1. rzodkiewki I kletki. Tak przygotowanym sosern polac salatke (na zdi?ciu dolnym). a reszte drobno pokrotc. 480 keal I podawac z zimnym piwem 1 kg nie rozqctowulacych ziemniak6w. 3.. 2. Gotowac zlemnlakl przez ok. 3. 1 Pfilczek dymki.l. Ugotowany ryi oS1jezycna stele. a jajka przez 8 min. 'I! godz. Kilka llscl selera odloiyc do dekoracji. Pestki plnll zrumlenlc na patelni. Cwiartki [ablek pokrolc na eienkie plasterki i pokroplc sokiem eytrynowym. Brzoskwinie przekroic na p61. wypestkowac i pokrolc na clenkle plasterki. Sarat~rozebrac na pojedyncze llscle. uloZyc na pohnlsku lub talerzykaeh i udekorowac llscml selera Wymieszac maslank~ z soktern pomaranczowym i doprawit jq sola oraz pieprzem. Wyloo iy6 lalerzykl Iiscmi salaty. 'h godz. Do tak przygotowanego sosu wloiyc ziemniaki.

obtoczyc je z obu stron w mace Grahama i smaZyc z kazdej strony po ok. Do przygatowania tost6w nadaje si~ r6wniez grill stolowy. Oba sk/adniki wymieszac dakladnie w mlseczca Tosty posrnarowae ctenko mas/em iub innym tluszczem i rozsrnarowac na nieh rnleszanke rnarchwlowo-orzechowa 2. Jajka wyblC do mlseczkl i dobrze rozkl6cic widelcem. Wilgotnymi dlorimi ulorrnowac z masy 4 buteczki. platki owsiane oraz ser.! jeszcze smaczniejsze. Inny wariant: Te buieczki b~d. wtoskich • ok. 10 min ok.PROSTE • ORZECHOWE Tost marchewkowy z orzechami I czas wykonania: Orzechowa bulka czas wykonania: ok. 460 keal pocawac z salatq 4 mtode marchewki 120 9 orzechow (naltepte] orzeszk6w ziemnych. Na kazdym toscle p%Zyc plasterek sera. 200'C. swiezo mielony olei sfonecznlkowy 6-8 tyzek mEtkl Grahama biaty pleprz (goudy lub edamera) 1. kt6rq nalezy uprzednlo upraZyc na patelnt. 10k. Rozgrzac plekarntk do temp. lub cashew) 120 9 twardych pfatk6w owsianych 4 tyZkl serka smletankowego orzech6w laskowych. orzech6w mlgdat6w. je pleprzem. Na patelni rozqrzac ole]. jesli przygotujemy je z dodatkiem marchewki. PROSTE • CHRUPI~CE 12 13 . March ewk~ I 0 rzechy zetrzec na ta ree Iu b 9 ru b 0 postekae. Nasteprue doprawlt. 5 min na zloty kolor (na zdjliCiu z prawej). W takim wypadku do masy orzechowej naleiy dodac 2 starte marchewki. a nastepnle dodac do nich tarte orzechy. Tak przygotowane tosty zaptskac przez 5 min na srockawej p6/ce piekarnika (na zdj~c!u z fewej). szae 1. Patelni~ nalezv nakryc pokrywka. Ca/osc doprawic sola oraz pieprzem i dok/adnie wymie- 2. 450 kcal • podawac z pleczywem pelnoziarnistym I swiez'l sala!'l 4 surowe Jajka 120 9 tartych (np. Rada: Te tasty rnozna takze oplekac na patelnl. W takim wypadku czas pleczenla nalezy troche wydluzyc. cashew lub wtoskich) pieczywa 4 kromkl petnoziarnistego tostowego 1-2 tyzki masfa lub tluszczu roslinnego swiezo mielony 4 plasterki czarny pieprz sl~ sera fatwo toplaceqo orzech6w lub tarte] goudy bEtdz ementalera s61. aby ser dok/adnie si~ stopn. '/4 godz. Zarntast platk6w rnozna uZyc 120 9 grubo Ituczonej kaszy gryczanei.

aby doktadnie wypfukac z nich piasek. Na patelni rozgrzac olej i. Na kazde] kromce utoZyc grzyby z sem. marchewka. wrzuctc do nle] smardze i golowac calosc na nlewielklm plornlenlu przez 20 min.l~ rowntez z makaronem. I podawac z salata 300 9 smardzow 250 9 smletany 200 9 twardego sera blafy pieprz (np. Do dodajemy 2 ml blalego wina. Ugotowany karon wyktadamy na talerze i polewamy z grzybami. Jajecznica z boczniakami ok. kalafior. 10 mozna je wykorzystac zamias! grzybow do przygolowania ornleta Do lego eelu nadajq si~ prawle wszystkie warzywa . W garnku podqrzac srnletane.groszek. podsmaZyc na nlm grzyby razem t ezosnkiem oraz nalkij. Inny wariant: Jesli z oblado zostana Panstwu resztki jakichs warzyw. a nastepnle odclac od nlch nozki. par. 1. Smardze urnyc kllka razy. 14 15 . 3. Calosc posouc. ok. Nie nakrvwac patelni pokrywkil. 210 kcal podawac z bagietkil z milki pelnoziarnistej 500 9 bocznlakow 4 surowe jajka 2 tyzki Hustego mleka s61. 2. swlezo mielony 4 kromki pleczywa pszennego 1. ale jeszcze b~dzie luzna. papryka. cukinia lub szpinak. zloiyc ornleta na pol. Wi~ksze grzyby przekrotc na pot. Kiedy wino prawie calkowicie odparuje. W tym celu wrzucle 400 g makaronu na wrzqcq osol wod~ i ponotowac go przez 8-12 min. Wlac wino i duslc grzyby przez 20 min.I Smardze w sosie serowo·smietankowym czas wykonanla: ok. Rada: To danie bedzle wyjijtkowo srnaczne. Duze boczniaki pokrOic na paseezki. Czosnek obrae I drobno postekac. 3. a nastepnte domleszac do nieh mleko. 480 keal 3/4 godz. Ser zetrzec i partiami dodawac go do Na konlee doprawic catosc sola oraz I Pieczywo optec w tosterze i utoZyc na 4 rzach. broku!y. stale rnteszalac. pokropla Panstwo grzyby odrobinq soku rynowego. Gdy masa prawie si~ zetnie. 3/4 godz. 1 U\bek czosnku 3 tyzkl oliwy z oliwek 1 tyzka drobno siekanej natki 2. a male zostawie w caloscl Jajka wybie do mlseczkl I rozkloeie widelcem. Inny wariant: Tak przygotowane smardze mozna po(laW. szparagi. goudy lub ementalera) s61. Calosc doprawic ocrobina soli. codac jajka.

3. Stri:jki papryki przekrolc na pol. Pomidory przekrotc na p6t. -Iyzeczki -Iyzeczkl swiezo mielonego pieczarek pieprzu. 260 kcal • podawac ok. Oodac szalotki. • ok 210 kcal z bialym pieczywem i zlelonej I pcdawac ze Swiezq bagietkq po 1 straku czerwonej papryki. 16 17 . Na patelni rozorzac 2 IyZki rnasla lub margaryny I podsmatyc na nlrn cebule. Od kwiat6w cukinil odkrolc lodyikl I pokrolc [e w drobnq kostk~. 3/4 godz. a nastepnls dornteszac do nlego parrnezan. poqotowac je przez 1/4 godz. Rozg rzac 4 Iytki oleju sojowego. Chill pokrolc na krqiki I razem z p leczarkami gotowac przez 5 min w wywarze od golowania szalotek Cukini~ pokroic na plasterki a gruboscl 1 em. polac sosem i udekorowac bazylta (na zdjf1ciu g6mym). Nadzienie troche przestudzlc. Rozqrzac piekarnik do temp. a rnrazsz wypestkowac i pokrolc w kostke. godz . 1 straczek chili 150 9 swiezych 1 srednla cukinia 8 -Iyzek oleju sojowego 1 zl\bek czosnku 3 -Iyzki pokrojonej na paseczki bazylii bazylia do dekoracji 1. obrac ze sk6rkl I pokro Ic na kawalkl. 3. Zagotowac ccet z dodatkiem 4 lyZek wody. Papryk~ wyji:jC. Dodac pomidory I dusic calose przez ok. 3/4 Nadziewane kwiaty cukinii • czas wykonanla: ok. pieprzem oraz pokrolona bazylla. utotyc na blasze do pieczanla I wstawic do plekarnlka na ok. swiezo mielony czarny pieprz 3 -Iyzkl tartego parmezanu natka do dekoracji 't« % I octu ziotowego soli 1 Iistek laurowy 1". Cebule obrac i pokroic w drobna kostklil. lislka laurowego. a nastepnle wyjqc. 5 min. Warzywa ulolyc na talerzach. 250·C. 2. wypestkowac. do momentu aL skorka zacznie oocnoozrc. Szalolki obrac. Tak przygotowanym farszem ostroznle nadzlac kwialy cukini i I zwiqzac js nICiq kuchenn'l. 2.Wloska przek~ska • czas wykonania: • ok. 10 min. przsctsnac przez praske i wymleszac z reszta oleju sojowego. 1 fyieczki soli i 1/2 Iyteczki pleprzu. Oornleszac zlola i doprawlc warzywa sola oraz pleprzern. zesrnazyc na nim cuklnl~ na ztoty kolor i doprawlc la SOIi:j oraz pieprzem. Rozgrzac rsszte Ifuszczu I smatyc kwialy przez 5 min na srsdnlrn ogniu. Czosnek obrae. czosnek oral cuklnle. sola. 200 9 szalotki 12 kwlatow cukinii z todyzkami 2 duze pomidory 1 mala cebula 1 zabek czosnku 60 9 mas-a lub margaryny 1 -Iyzka drobno siekanej natki 1 -Iyzka drobno siekanej bazylii s61. obracalac js osnoznle co jakis czas Przed podaniem udekorowac natka (na zdi~ciu dolnym). Czosnek obrac i przeclsnac przez prask~ lub drobno poslekac.. wykroic z nlch nasady ogonk6w. 1.

1. 112 godz. Po kllku dnlach pomidorki dojrzejCl. Biafka ublc mikserem na sztywnq plane i ostroznte domleszac do clasts. i przeclsnac przez prask~. Czosnek obrac I przecisnac przez prask~. ko ktaj II i marynowania. Nadziewane kaoelusze moczyc w clescle I srnazvc na zloty kolor w g+ebokim tluszczu przez ok. Tak przygotowanym larszem nadztac kapel usze pleczarek. 240 kcal • podawac z rnteszana salatk'l 200 9 blalego chleba bez sk6rkl 200 9 pomidorkOw 2 zabkl czosnku 5 Iyzek oliwy z ollwek Iyzeczki soku cytrynowego sot. Ponadto: 500 9 klarowanego masta ". 3. 4. Rada: Pomidorki koktajlowe sa dostepne w sprzedazy przez ealy rok. 3. Tak przygotowanq rnarynata posrnarowac sok z 1 cytryny 4 zl\bki czosnku 3 t}'zkl mleszanych (np.l. Na 8 metalowych szpikulc6w nacztewac na przemian chleb i pornldorkl 18 19 . I. trybuli. ad p leczarek ukr~eic ogonki. • ok. 2. swiezo mlelony czarny pieprz Na clasto: 4 surowe [ajka. nle tracac nlc ze swojej wartoscl. Czosnek obrac Szaszlyki z pomidorow i chleba • czas wykonania: ok. a nastepnle dornteszac ztola. skrobte. I piwa (zag~stnika 1. W rnrseczce wymieszac dokladnie oliw~ z czosnkiem oraz sokiem eytrynowym. Podczas oplekania szasztyki czesto obracae. kt6re nie majq jeszcze inlensywnej czerwonej barwy mozna przechowywac w temperalurze pokojowej. a nastepnte posollc go i popteprzyc. szasztyki ze wszyslkich siron i optekac je przez 6 min na grillu w alumlniowej loremee lub na folii alumlnlowej. natk. W duzyrn garnku rozgrzac spora ilose klarowanego masla. tymianku) masta Jajka wybie. 60 9 klarowanego zi6t bazylll. W mlseczce wymieszac m'lk~. rnasle noocustc czosnek '12 godz. Chleb pokrotc w kostke zbllzona wielkosciq do wielkosci pomidork6w. Owoce. sol. 5 min. iottka i piwo na gladkfe ctasto. Na klarowanym • podawac z sosem holenderskim 16 duiych pieczarek ziolow'l przez ok. 5wieZo mielony czarny pieprz 1 Iyzka siekanego rozmarynu 1 IyZka siekanego tymlanku koktajlowych 215 kcal z mteszarka 2.Pieczarki ziolowe w ciescie piwnym I czas wykonania: ok. oddzielaj'lc zoltka od biatek. Calose doprawlc sola i pleprzern. 10k. Kiedy chleb zarumieni si~. zdj'lc szasztyki z grilla. 125 9 ml\kl 125 9 skrobi spozywczej kulinarnego). 4 min. cytryny.. dekoracji p6fmisk6w. Sq one slodsze nit zwykle pornidory I nadaia sl~ takie do spoiyeia na surowo. a kapel usze pokroplc soklern t.

zimne. 150 9 pomldork6w koktaJlowych 300 9 Jogurtu petnomlecznego II.1 godz. I mleka petnotrustego 561. kt6ra zrnienla sle w procesie kielkowania . W nasionach Ikwl zmagazynowanaenergia.ATWA LETNIA 20 21 . swieio paprykl mielony czarny pieprz sfodkiej szczypta sproszkowanej 50 9 kietkow rzodkwi natka do dekoracji I:..mala one namowac rozw6j drozdiy I grzyb6w plesnlowych. W sprzedaiy znaiduia si~ kielki zb6Z. mleko I nalk~ Galose doprawlc na ostro SOl.!. Do tak przygotowanej zupy dodae pomldory I kielkl. Zupa ziolowo·jogurtowa • czas wykonania: ok.czki natki 3/4 godz. 3. salal I owoc6w Slrqczkowych. W mlseczce wymleSZaCenergicznie joguri. pomidory pokrolc na cwlartkl i wykrolC nasady ogonk6w 2. 160 kcal • podawac z chlebem wiejskim 2 p. ezy lubimy polrawy lekkie. Nastonorn rzodkwi przyolsule si~ szczeg61ne wlasclwoscl . pleprzern i sprosZkoWanq papryk'!. Z tej przyczyny naslona rzodkwl dobrze jest domleszac do innych kietkow. a kaloril zrnntelsza sle. ezy eieple w tym rozdziale z pewnosci<j znajdziemy cos smaeznego dla naszego podniebienia. • ok. do lod6wkL scnloczona zupe roztac na talerze i udekorowac natka Rada: Kielki sa wysokowartosciowym artykutem zywnosclowyrn. ZUPYIDANIA JEDNO· GARNKOWE Niezaleinie od lego. 1/4 godz.zawartosc wltarnln. Ozleki temu beda one rntaly lepsza jakosc. • czas sehladzania: ok. ezy poiywne.1. bialka I wielokrolnle nienasyconych kwas6w tluszczowych wzrasta. Moina je takze wyhodowac sarnodzlelnle. Nalk~ bardzo crobno postekac lub zrnlksowac. Galose dokladn Ie wym ieszac i odstawiC na 3/.

10k. Czosnek oraz szalotkl obrac i drobno postekac. 2. W tym czasle obrac cebuIe I drobno je poslekac. Dymk~ razem ze szczyptorern pokrorc na jednocentymelrowe kawalki. Wtac zup~ do g~bokich talerzy. 1 -Iyzeczka soli 561. a nastepnle wlac wino. cocac do nle] bullon oraz smtetane. wloiyc do niej rnleszanke cebulowo-migdalowq I doprawlc catosc llscrnl kolendry (na zdj?ciU dofnym). I bulionu warzywnego (z proszku instant) 1. Mieszank~ ziemniaczano-warzywnq poselie. a nastepnte dodac migdaty. poplep.k~ oleju oraz masto i podduSiCna nich warzywa oraz zlernnlaki przez 2 rnln. Na patelni rozqrzac rnasto lub Ifuszcz roslinny i podsrnazyc na ntm cebule oraz czosnek. Z clasta utorrnowac niewielkie klopsikl i gotowac je w bullonle na bardzo malym ogniu przez 1/4 godz. 100 9 jogurtu 100 mr wytrawnego wina musuj!\_cego swiezo mlelony szczypta 3 dymki 60 9 siekanych mlgdal6w kolendra do dekoracji bia-ly pieprz pieprzu cayenne 1'1.l. a nastepnte rozqnlesc w rruseczcewidelcem. ooctsnae. 3. Dodac jogurt. 3. ieby powstafa sclsla masa. calosc dokladnie zrnlksowar. Podgrzac bulion warzywny. Na konlec doprawic zup~ sola. 500 kcal I podswac z zlrnnvm piwem 4 kromkl chleba petnoziarnistego 2 cebule 2 zabkl czosnku 1 -Iyzka masta lub Uuszczu rostlnnaqo pocawac z tostem z pieczywa petn0 ziamisleg0 350 9 ziemniak6w 1 z"lbek czosnku. 2. 250 kcal Zupa ziemniaczana z dymkCl I czas wykonania: ok 50 min % godz. (na zdjf)ciU g6rnym). swlezo mielony bia-ly pieprz 2 surowe jajka sruta pszenna rnaka Grahama lub tarta bulka czywa petnoziarnistego % r bulionu warzywnego (z proszku Instant) z ple- 250 9 srnletany.. zeszkllc na reszcle oleju.rzyc i dokladnie wymieszac. 80 9 szalotek wloskich 1 todyga selera lodygowego 2 fyzki oleju Z orzech6w 2 -Iyzkl masta. Jajka wyble i dornleszac do masy chlebowej.ATWA • AROMATYCZNA Bulion warzywny z klopsikami chlebowymi I czas wykonania: ok. makl Grahama tub tartej bulki. Zlernntakl obrae i pokrolc na male kawaiki. 22 23 . noose rnleszanke cebulowo-czosnkowa Calosc pesolie. pleprzern oraz pleprzem cayenne i odslawic w ciepte miejsce. setera pokrolc na mate kawaiki. Stopnlowo dodawac lyle sruty. 1. 10k. W garnku rozgrzac 1 lyi. Kromki pieczywa narnoczyc na kilka minut w niewielkiej uoscl wody. nakryc garnek pokrywkq I qotowac calosc na matym ocn iu przez 10 min. PIeczywo osaczyc na slcle. Czosnek obrac i przeclsnac przez praske.

Reszt~ korzen i pokrolc w bardzo drobn'l kostke. Os'!czyc fasolk~ na slcie. 720 keal podawat ok 3/~ godz. WI ac zu p~ do czte rech zaroodpornvch rnlseczek i edekorowac i'l nalk'l oraz p lasterkarn 1 pletruszkl. Dodac pokroiona w kostk~ pi et ru szk~ i ca-osc krotko pod dus 1 Po dlac warzywa bullonem i cuslc je do mi~kkosci na srecnirn plomlentu Na koniec calosc . 1 ~i. cebull 130 9 sera do rakletek rakletek 3. I podawat z blalym pieczywem 1 pfij!czek 2. Dcdac mielone orzeehy I eatosc kr6tko pocldusic. Na patel n 1 stoplc reszte masta i zrurn lenlc na n 1 m pi aster kip ietruszk i. WfoZyC pomidory oraz wlac ewentualnie troche buuonu warzywnego I. :3 Iyzki 3.konania: ok.! do ga rn ka i po dgrzewac calo sc p rzez 5 min Ooprawic zupe na ostro sola. 670 kcal 300 9 pletruszkl '/. Dymk~ oraz selera pokrolc na talarki 0 9 rubosci 1 em. W garnku podcrzac olej Z orzeszkow zternnych I podcusrc na nim warzywa. dymki. Rozgrzac piekamik do temp. 150 9 orzeszk6w zlemnych.:ki slekanego ezabru.leczonego pieczywa. a reszte lekko uprazyc na palelni bez cloclatku tlUSZCZlJ.t. §wlei.etkl) 500 9 przetartyeh bullonu pomidor6w troche (z proszku) (z puszkt). 50 min 1.zmlksowae. Se r zetrzee siekaneg. 4. 1. wrwelc j. Cebule obrac i drobno pos iekac. 00i golowae calosc na niewlelkim plormenlu przez ok. 800 9 fasoli kidney (z puszkh.:o mielony bja~ pieprz. 2. Reszt~ tartego sera roz/ozye na kromkach pleczywa i zaptekae calosc w gorqcym piekarniku do momentu. ewentualnle warzywnego 3 tyi. 200'C. Ziemnlakl pokrotc w drobna kostke. Ltscte kolendry drobno poslekac i dornleszac do zupy. 20 min. Polow~ orzeszk6w drobno zemlee. 561 dac zlola 80 9 rnasta '/.I odlozyc na bok. Zaplekana zupa zpietruszki ezas wykonania: ok. 4. Przed podaniem oproszye carose reszta 0 rze szk6w zl em n yc h.ATWA. ai ser sle stopi.o tymianku. 10k. pleprzern i tabasco. Do kazdej miseczki wloZyc po 2 kromkl zap. peezka kolendry (Iub natki) 24 25 . 200 9 selera lodygowego 2 srednie zternntak]. Amerykanskazupa fasolowa z orzeszkami ziemnymi I czas wy. 5 kropel tabaseo 'I. calosc zagotowac.:ka oleju z orzeszk6w zlemnych. Kllka clenkleh plasterk6w pletruszkl ookrolc . bagl. Ola poprawienia smaku zupy dornleszae do niej smtetane i 50 9 lartego sera do c.. I bulionu warzywnego [z pro szku) 250 9 smletany narka do dekoracji 8 mafych kromek biatego pieczywa (np. W garnku z kieliszkiem bla/ego wina romrzac SO 9 masta i poddusit na nim slekana cebule.

26 27 . 300 9 dyni. wlewac do nich oliwlil. zlernniaki. przez ok. Dodac pofow~ pokrojonego w kostke pornldora. pleprzem. Tak przygolowan<j paste posottc. Szplnak grubo poslekac i razern z ryzern oraz reszta bulionu dodae do zupy. LATWA. II podawae z chlebem wiejskim Na zUP9: po 100 9 biatej i czerwonej 125 9 zlelonej 2 pomldory. obrac ze sk6rkl. a owoce wypeslkowae i pokrolc w kostke. 100 9 ryzu dlugoziarnislego 2 fyiki masla lub margaryny czarny pieprz I bullonu 75 9 makaronu 100 9 szplnaku s61. tasole oral rnakaron i golowac ca/o§c bel pokrywki przez ok. I/A gOdl. rnarchewke i naike. I bullonu (z proszku) szparagowej 1 srednta 1 maty por. Wymieszac czosnek z parmezanem oraz bazyl. ga+k'l muszkatolowa sosem tabasco i sambal oelek. 2_ Na oliwie poddustc pora i cebule. cebule. 6 fyzek tartego swiezo mielony przez praske z~bkj parmezanu s61 czarny pieprz 10-12 fyzek slekanej bazylii troche swrezo startej gatkl muszkatolowej 2-3 krople tabasco odrobina azjatycka sambal oelek (ostra pasta przyprawowa) 6 fyzek ollwy z oliwek. 5 min. Pomidory naetae na krzyz. Calose podlae reszta bulionu i gotowae na srednlrn oqnlu. • 450 kcal Zupa z zielonego gro5zku • czas wykonania: • ok. AROMATYCZNA 1 _ Fasolke szparaqowa pokroic na kawalki i kr6tkozblanszowac. 230 kcal ok 1 godz. fasolkl lasoli I podawaC groszku I baqletka straczkew zielonego 500 9 mlodych 2 P9czki dymki 200 9 ogorka 1'/. 2 duze satatkowego warzywnego 1 duzy zlemniak.OWA Zupa jarzynowa z bazyli" I czas wykonania: ok 2'/. W gamku zacotowac 1/2 I bulionu warzywnego. wsypac do niego ryz i golowac go na mafym ogniu pod pokrywk"l przez 15-20 min. 2. a dymklil pokroic na cienkie talarkl.TRUDNA • LEKKO ZIOl. (z proszku).'/. 1 peezek szczyplorku 1. marchewka. 3_ Dornleszac dyni~. Calosc podlac hullonem warzywnym I gotowac pod pokrywkq przez 3/A godz. cukrem.iq. 3. swiezo mielony szczypta cukru Na past9: 3 przectsntete czosnku. dymkli! oraz plasterki og6rk6w. Og6rka obrac i pokrOic na clenkie plasterki. sparzye. stale mteszalac. Reszt~ warzyw pokroic na male kawalki. godz. Przed podaniem posypac slekanym szczyplorklem (na zdJ~clu dolnymj. . W tym czasle w duiym garnku stopic rnaslo Iub rnarparyne i krotko poccusic na niej groszek. bez pokrywki. Slr"lezki qroszku przekrolc ukosnle na p6/. popleprzyc i domleszac do niej troche buuonu Calosc zalac ZUP'l jarzynow"l I posy pac reszta pokrojonych pomidor6w (nil zdj~ciu g6rnym). wykrolc z nlch ogonki. a nastspnte stopniowo. Ca/o§~ zacotcwac I doprawi~ na ostro sola. 1'" fyzki 3-4 fyzki siekanej warzywnego nilkl oliwy z oliwek. natkl.

20 min ok. stale rnleszaiac. a nastepnle zalac niewielk'l Ilosei. podawac ze swielym pszennym pieczywem I podawac z kleliszkiem bialego wina 10 zl:\bk6w czosnku s61. 1. Na patelni roznrzac reszte masta i zrumlenlc na nim pieezywo. posiesac I razem z nlewielk'l ilosel'l soil utluc w mozdzlerzu. W garnku rozgrzac lyik~ mas-a I kr6tko podsmazyc na nlrn czosnek. 3 tyzkl masta 50 9 drobno startego selera warzywnego (z proszku) 10 zI:\bk6w czosnku 4 fyzki ollwy papryki 75 ml biatego wina 1 p~czek natki ". 760 kcal ok. Aby czosnek nle zgnit. carosc pod lac bulionem warzywnym I zagOlowac. Dolac reszte bulionu i gotowac zupe na malym ogniu. 2.. 3. jeszcze zielone bulwy rnozna przechowywac w lodowce (w pojemniku na warzywa) do 2 Iygodnl. a nastepnle. Rada: Czosnek bardzo dobrze sle przechowuje. swiezo mielony czarny pieprz 1. podduslc na niej czosnek a nastepn ie oproszyc go papryk'l i zalac bialym winem. 5 min. wlewac je do zupy_ Calosc pogolowac jeszcze przez 1 minute i rozlac do talerzy. I bulionu warzywnego (z proszku) Z oliwek stodkiej 1 fyzka sproszkowanej 1 I bulionu 4 kromki pieczywa tostowego 4 surowe [ajka 1 p~czek natkl 100 9 makaronu (nltek lub rureczek) s61. 28 ROSTA • TURECKA 29 .! bullonu warzywnego i gotowac przez ok. nalezv go trzyrnac w suchym mlejseu. W garnku rozgrzac oliw~. czas wykonania: ok.. Natke drobno poslekac i dodac do czosnku. Natke drobno pestekat. Wysuszon'l bulw~ mozna przechowac w taki sam spos6b przez 6-7 rnleslecy. W tym czasle pokroe tosty na drobna kostke. Przed podaniem opr6szyc natka i posypac zrumienionym pleezywem (na zdjfJciu u do/u). Jajka wyble do miseczki I rozkloctc trzepaczka do plany. kr6tko go poddusie. Dodac tarty seler. 2.PROSTA • AROMATYCZNA Zupa czosnkowa z makaronem I Zupa czosnkowa z Anatolii czas wykonania: ok. Czosnek obrac i drobno postskac. Dodac makaron I gotowae go przez 8-10 min. Czosnek obrac. Na koniec doprawie zupe sol 'I oraz pieprzem (na zdjfJciu u gory). 1/2 godz. SWieze. 690 kcal .

Rada: Jesli przygotujemy te zupe z wlekszs] lloscl sruty. troch. godz. szczypta cukru 3. codae do zupy i kr6tko zagotowat. W mtseezce rozki6cic widelcem jajka oraz creme fraiche i ostroinie domleszac je do zupy. Rada: Do przygotowywania posllk6w staramy sle uzywac jak naiswtezszych zi6t. 1/2 rancze wyfilelowac I na 5 minut przed koricern gotowania dodac do bulionu. pieprzem I galkij muszkatolowa. 110 kcal • pndawac z pleczywem pelnoziarnlstym 60-70 9 grubo ttuczonego 1 +yzeczka bulionu (Instant). drobno slekamy I paczkujemy w male porcje. Jednak niekiedy mozna je po umyciu przechowywac przez kilka dnl w lod6wce w szufladach przeznaczonych na warzywa. 20 min 2. Kllka lislk6w trybull zostawlc do dekoracji. cukrem oraz w6dkij Bommerlunder. po czym doprawit sola. osuszamy na sclereczce. pieprzem. 'I. a resztfi: bardzo drobno poslekac. Srul!. dodac do zupy I gotowac calosc na bardzo marym ogniu przez ok. Marchewkr. W tym celu myjemy je uprzednlo. Zupa marchwiowo· ·pomaranczowa z trybu1ct czas wykonanla: ok. Poma- 30 31 . '/4 godz 1. s61 2 pcmarancze. Taki orktsz jest nleco bardzle] aromatyczny i pikanlny.PROSTA • AROMATYCZNA Zupa ze sruty orkiszowej • czas wykonania: • ok. 4. Marchewkr. Zlola rnozna rownlez rnrozlc. I bullonu warzywnego (instant). wtoiyc do niego rnarchewke I qotowae jij przez ok. Tak przyqotowana zupe rozlac do czterech talerzy I udekorowac Ilstkami Irybuli. zdeimuiac przy tym doktadnie bialq sk6rkr. 4 +yzki w6dkl swie:to rnlelony Bommerlunder czarny pleprz. Calosc doprowaoac do wrzenia i gotowac przez 5 min.:. to bedzte ona g~sciejsza Inny wariant: T fi: zUPfi: rnozna takie przygotowac ze sruty z niedojrzalego orklszu. 'I. a nastepnle zalac 1 utrern wody I dornleszac bullon warzywny. Ptczka trybuli 1. Przed podanlem opr6szyt zupe drobno slekana natka. warzywnego swlezo mlelony czarny pieprz swlezo startej galki m uszkatolowej 1 surowe z6Hko 2 +yzkl creme fraiche g~stej smietany) 2 marchewki (Iub swiezej 'I. 3. Uqotowana zupe zmlksowac i doprawtc sola. ok.: pokrotc na male kawalki. W tym czasie obrac pomararieze. 2.:kr6lko upratyc w garnku. 3 min. 100 kcal podawae z pleczywem Zytnim 400 9 marchewkl. p~czka natkl W garnku zaqotowac bull on warzywny. s61 orkiszu ok.: zetrzec na grubej tarce.

1 p~czek natki 300 9 rnrezoneqe zielonego groszku sol. ieby speczn tala 2. Po tym czasle wyl'lczyc oaz I zostawtc kasze na ok. DA IA GI:. 1 /yZk~ natki zostawic. '/z godz. 20 min. 1'/4 godz. a owoce wypestkowac i pokrolc w kostke Natk~ drobno czesc postexac. Do tak przygotowanej formy w/oZyc rnase z kaszy Goud~ zetrzec i wymieszac z mqkq do panierowania. Przed pod an iem oproszyc reszta natki. swiezo mielony czarny pieprz 60 9 goudy 1 Iyzka mf. W tym rnzdziale znalda Par'istwo przepisy na smakowite wegetariar'iskie dania gkiwne. Calosc zap lekat: na srodkowe] polce plekarnlka przez ok. 200"C. wykrolc ogonki. 360 kcal I podawa6 z sosem jogurtowym 1 duza cebula 1 Iyzka masta lub margaryny 200 9 kaszy jaglanej 600 ml bulionu warzywnego (z proszku Instant) 3 duze pomidory. 3. 32 33 . Nakryc garnek pokrywk<l I qotowac zupe przez 8-10 min na srednirn ognlu. ceoule obrac i pokroic w drobna kostse Maslo lub rnarcaryne stoplc w garnku i zeszklic na niej cebule. Forme do zaplekanek 0 polernnnscl 1'12 I wysmarowac tluszczern. Oczywiscie ich podstawll sa najroiniejsze warzywa.tki pelnoziarnistej do panierowania Ponadto: Huszcz do formy ok. catosc krotko podduslc i zalac bulionem. LATW WYRAFINOWANA Zapiekanka z kaszy jaglanej i pomidorow I czas wykonania: 10k. Ta mleszanka opr6szyc zaplekanke. a pozostala wlozyc do kaszy.1. Pomidory przekrolc na pot. Docac kasze. Rozgrzac plekarnlk do temp. nooac mroiony groszek oraz pomidory i doprawlc calosc sola oraz pieprzem.OWNE A teraz przejdimy do konkreUiw.

Ser pokrolc w kostk~ 0 boku 2 em. 1 surowe jajko 4 lyzkl tartej bufkl Ponadto: klarowane masfo do smazenla 1. przez ok. tyzeczki suszonego majeranku warzywnego 1 tyzka drobno siekanej natk. Przed podaniem roladkl popieprzye. 3. 150 9 mozarelli 2.LATWE . poslodzlc I gotowac pod pokrywkij. Cebule obrac i poktotc w drobnq kostk~. Calosc oosouc.I. W miseczce rozk/6cie jajko i domleszac do niego tarta bu+k~. Cebu II! i 2 z'lbkl czosnku bardzo drobno poslekac. pod lac bulionern warzywnym i gotowac nasredrurn plomieniu. Ragout z kalarepy rozloZye na talerza i posypac kostkami serowymi. Na patelnl rozarzae duZij nose t/uszczu (do g/~bokiego smazerua) i srnazvc na nim koslkl na zloty kolor. swlezo mielony 50 ml bulionu (z proszku). 2. 690 kcal podawae z ryzern 1 kg dojrzatych pomldorow 1 cebula. popteprzyc. Delikatne listki kalarepy pokrolc na paseezki. Ca/ose doprawlc do smaku sokiem cytrynowym. PIKANTNE LATWE • WYRAFINOWANE z kostkami serowymi I czas wykonania: ok. biaty pieprz Ragout z kalarepy 1. Cafosc posollc I popleprzyc. W garnku stoptc 3lyZki masla i zeszk'tc na nim cebule. 3 zi\bki czosnku. Na konlec domieszac reszte masla. a nastepnte dodae zlola.. '/4 godz. Pasta ztolowa posrnarowac plasterki baklalan6w. a owoce wypestkowae i pokro ie w kostke. zromtemc na niej tarta bulk~. Na wierzchu polozye plasterkl mozarellL Catose zrolowac i spiijc wykalaezkami. Doprawie ealosc sola. Dodac pokrojona w koslk~ kalarepe I kr6tko i'l poddusic. Rozgrzac reszte oleju I srnazyc na nlm roladki lak dlugo. szczypta cukru 600 g baktazan6w. Pozostale zijbkl czosnku przecisnijc przez praske. cebule i przeclsnlety orzez praske czosnek. 200 g) 1 cebula. 1 p~czek natkl 1 p'i'czek bazylll. pod pokrywk<l_przez ok. swiezo mielony biaty pieprz. Domieszac 2lyZki oliwy. W tak przygotowanej panlerce obtoczyc koslkl serowe. 50 min • ok. 4 lyzki tartego pecor/no (wtoski ser owczy). Mozarelle pokrorc na clenkie plasterki. Podawac razem z sosern pomidorowym. 3. Roladki z bakfazanow w sosie pomidorowym czas wykonanla: ok. 4. na mafym ogniu. Do garnka wlac 250 ml oleiu. krojone llsele kalarepy oraz natk~. pokrojony w kostkl! czosnek oraz ser. '12 godz. at b~dq chruptaee. Ziola bardzo drobno poslekae. 3 lyzki tartej bulki. 50 9 masta s61. Baklalany pokrolc wzdluZ na plaslerki 0 qrubosct '12 ern. a kalarepe w kostk~. W garnku rozgrzac 1 !yik~ oliwy. 561 320 ml oliwy z oliwek. wloZyc pomldory. 34 35 . Pomidory naclac na krzyz. Wykroic ogonki. troche soku cytrynowego 400 9 goudy lub edamera (w kawatku). 610 kcal I podawae z salatk<l_pomldorowa 4 kalarepy (a ok. 10k. sparzyc i obrac ze sk6rki. pieprzem i majerankiem. 1'/2 godz. 'I.

Szpinak kr61ko zblanszowac. duslt calosc przez 3 min. podlac winem i zagotowac.ATWE. Cebula oraz czosnek obrac i drobno postekac. do momentu aZ wyptyn'1 na powlerzchnle Gotowe klopsiki wyjilt. 36 37 . 1 zl:\bek czosnku 50 9 ttuszczu rostlnneqo sol. Doprawle warzywa sola oraz ptsprzem.! oraz czosnek obrac i pokro it w orobnC! kostke. 150 keal podawac z pieczywem ezosnkowym 1 cebula 1 Zl\bek czosnku 2 srednle cukinie po 1 str<\ku czerwonej i z6ltej papryki 125 9 mtodego zielonego (cate str<\czki) 3 Iyzki oleju roslinnego 425 9 pomldorow (z przyprawami) sol. Cebu II.PROSTE. do momentu az p/yn calkowieie odparuje.. 2. stale rnleszaiac. pleprzern i galkq rnuszkatolowa. 3/4 godz. Str<}ki papryki przekrolc na p6t. swiezo mielony czarny pieprz 100 ml czerwonego 1 p~czek bazylii wina z puszki groszku Klopsiki ze szpinaku • czas wykonania: 10k. Przed podaniem oproszyc dante parmezanem (na zdjllciu dolnym). obtoczyc je w reszcte rnakl i gotowac na bardzo malym ogniu przez 5 min. Przed podaniem oosvpac grubo slekana bazyli'1 (na zdiectu g6mym). Calosc coorawic sola. Inny wariant: Zamtast pomidor6w z puszkl mozna dornleszac do lego dan ia slo iezek raguletto. I ok. 2. l. wypeslkowac i pokroit w kostke Wi~ksze straczkl zielonego groszku przekrolc na pot. Szpinak zmlksowac i wyrnleszac doktadnie z twarog iem. swiezo mielony bialy pieprz troch. 1. Twarog osaczye. pokroit w kostkl. Do tak przygotowanych pornlcorow wloZyc klopslki. AROMATYCZNE Kolorowe jarzynki ezas wykonania: ok. jaiklern oraz 125 g m'1ki. DELIKATNE 3. 420 kcal podawac z pszennym pieczywem 200 9 twarogu (20% ttuszczu) 1 kg swiezego szpinaku 1 cebula. Cuklnle pokrotc na plasterki. 20 min ok. Domieszac groszek oraz obrane pom idory i duslc ie przez kolej ne 3 min. osaczyc i odstawlc w cteple miejsce.! I podduslc w reszcle Ifuszczu. l tak przygolowanej masy utormowac klopsiki. zahartowae i dobrze odcrsnae. Na patelni rozgrzac tluszcz rosltnny i podcusic na nim cebule oraz czosnek. 3. a owoee wypestkowac. Docac cuklnle oraz papryke i. swiezo startej gatki muszkatotowej 1 surowe jajko 150 9 ml\ki pszennej 2 pomidory 4 Iyzki grubo tartego parmezanu 1. Rozgrzac 3lyZki tluszczu i poddusic na nlrn cebule oraz czosnek. 5 min. l pomidor6w wykroic ogonki. uooac szpinak i duslc go przez ok.

Obok poloZyc pomidory oraz pleczarkl i polac je odrobtna sosu. Wymieszac ocet z ocrobma soli. 'I. a nastepnte domleszac do niego ole]. Calosc doprawlc sola. Na patelni rozqrzac reszte oleju razem I czas wykonania: ok 50 min 10k. a reszte grubo poslekac i oomteszac do sosu.: zi61zostawic. Z uprzednio przygolowanego clasts usrnazyc 12 malych placuszk6w. ORYGINALNE t. Przed podaniem ucekorowac lislkami trybull i pnsypac pleprzern. Tak przygolowan'1 kalarepesmaiyc na gorijcym oleju przez ok 2 min. Z wywaru odmterzyc '/4 I. 2.ATWE. Przec podaniem golowq kalarepe 1 ziemniakami opr6szyt ziolami. Po 38 39 .i. Wlac wywar od kalarepy oral mleko. Plasterki kalarepy obtaczac najpierw w mace. Marchewkr.:oraz ser zetrzec na grubej tarce Placuszki sezamowe z pieczarkami i pomidorami I czas wykonania: ok. a nastepnle rnoczyc w jajku i obtaczac w mieszance marchwiowo-serowej. sol 250 9 chudego twarogu 3 fyzki masta lub margaryny 100 9 milki pszennej (typ 1050) 200 9 swiezych pieczarek 4 pomidory 4 fyzki octu malinowego 5wiezo mielony biat. Mleko. Z' pomldor6w wykroic ogonki i pokroic owoce na bardzo cienkle plasterki. gotowac przez 20 min i obrac Rozgrzac maslo 1poosmazvc na nim 3 Iyzki rnakl. 2. 1 godz. Resztlil rnakl wsypac do gl~boklego talerza. Na czterech talerzach utoZyc po 3 ptacuszki. zlewaiac wywar do druglego naezynla. Calosc coprowaczlc do wrzenta i gotowac na malym ogniu przez 5 min. ieby speczntalo. nieco iii przy Iym dociskajilG. 1. wrzucic na osolony wrzatek i qotowac przez 8 min. Domleszac mijk~ i odstawic ctasto na 10 min. W tym czasie pokroic pleczarki na barozo cienkie plasterki. 3. Kilka lislk6w trybuli zostawlc do dekoracjl. warzywnego swiezo mielony (praszku). Ziemniaki wrzuclc na osolony wrzatek. 1 Iyikr. a reszte dom'eszac do sosu. 300 g). po 3-4 fyzki siekanej natki i siekanego szczypiorku. jaika. I mleka 2 surowe jajka. 1 fyzeczka bulionu 2 surowe 125 9 gaudy jajk. Dodac jajka. biafy pleprz. twar6g. Kalarepy pokroic na 12 plasterk6w. Reszl? sosu pcdac W osobnym naczynku.a.' pieprz szczypta cukru 8 fyzek OleJu slonecznlkowego 1 p~czek trybull 4 Iyzki nasion sezamowych 3-4 fyzki oleju stonecznlkowego i wymieszac w rntseczce. • ok 430 kcal 1. pieprzem oral cukrem. v. sol 750 9 mat. s61 i pleprz. s6l i truszcz ublc mlkserem na puszyslil mase. 4.ATWE • WYKWINTNE Smaiona kalarepa sk6rce marchwiowo-serowej W uqotowamu occedzic. 580 kcal II podawac z salata I podawac z rnleszana salatkq 2 kalarepy (9 ok. pleprzem oral sproszkowanym bulionem warzywnym i ocstawlc w cleple rnielsce. 90 9 makl pszennej (typ 1050). 3. I mleka. 250 9 marchwi. z ziarnami sezamu.'ch ziemniak6w 3 fyzkl masta.

3 tyzkl sosu sojowego Do tofu: 400 9 tofu (twarog soJowy) po 1 malym straku z6ltej i zielonej papryki. zalac rnarynata i noccrzac. W woku rozqrzac olej i. Strqki paprykl pokrolc na cWiartki. Z Ilmetki zetrzec sk6rk~. Wymteszac skorke oraz sok z Ilmetki z chili. 3. 1 godz. 390 kcal podawac z kapusta pekl nsk'l s61 3/4 I czas marynowania: ok. pokrolc na paseczki grubosci '/2 cm i szerokosci 2 em I zalac rnarynata. usrnazone tofu wloiyc do garnka. 2. 40 41 . a nastepnie pokrolc na paseczki. Marynat~ zachowac. 270 kcal podawac qodz: z wlnem ryzowym Na marynal~: 1 limelka 1 maty straezek "2 czerwonego chili 150 9 dlugoziarn istego ryzu 1 cytryna 2 marchewki 1 cebula 1 z~bek czosnku 4 tyzkl oleju 300 9 rozmrozonego groszku 2 fyzki siekanych zielonego tyzeczki grubo Uuczonych ziaren pieprzu. M~k~ przeslac na talerz i obtoczyc w nle] tofu. pleprzem i sosem sojowym. 1 godz. Przed podanlern udeknrowac listkami bazylii (na zdj?ciU dolnym). 1. 1 cebula. 2 mate str~czki czerwonej papryki. parmezana lub goudy) swiezo mielony biaty pleprz bazylia do dekoracji 1. a cytryn~ wyclsn'lC. Na palelni rozqrzewac po 1-2 Iyzki oleju i porcjaml smazyc na ntrn tofu na zloty kolor. Czosnek obrac i przecl sn'lc przez prask~.ATWE. 3. Dodac rnieszanke paprykowo-cebutowa I calosc pogotowac leszcze przez chwil~ na nlewielklm ogniu (na zdj?ciu g6rnym). I. Chill pokrolc w drobna kostk~. Tofu osaczyc. pieprzern I odrobtna soku cytrynowego. wypestkowac. '/2 godz. Tofu osuszyc na paplerze kuchennym. Cebu I~ obrac I takie pokrotc w drobna kostke. Ugotowany ryz osaczvc na store. stale rnteszalac. Sk6rk~ cytrynowa domieszac do ryzu i golowac caiosc na srermlrn ogniu przez 20-25 min. 2 Iyzek m~ki pszennej migdaf6w 4 tyzkl tartego sera (np. a owoc doktadnie wyclsn~c.Marynowane tofu z papryk~ • czas wykonania: ok. CebuI~ obrac i pokroic w kostke. Calosc zakryc i odstawlc na ok. s61 6 tyzek oleju sojowego ok. Na konlec domieszac migdaly oraz ser i doprawlc danie sola. Zagotowac 300 ml lekko osolone] wOdy I wrzuclc do n lej ryz. Smaiony ryi z gro5zkiem i marchewk~ I czas wykonanla: ok II ok. W tym czasie pokrole rnarchewke w drobna kostke. Rozgrzac 1 Iyik~ oleju I mocno zesrnazyc na nim warzywa. podsrnazyc na nim cebule oraz ryi. ok. Z cytryny obetrzec sk6rk~. Docac czosnek oraz groszek I zagrzac je. AROMATYCZNE 2.

l. Calosc posonc. 2. a nastepnle donac proso I calose dokladnle wymleszac. 3. Tak przygotowane roladkl zaplekae w plekarnlku przez ok. laskowych) orzech6w 2 srednie marchewkl. 2. Proso urnye na slcle pod biezaca woda Z cytryny zetrzec sk6rk~. D 4. popleprzyc I goto wac przez ok. I mleka s61 3 surowe jajka 150 9 smletany szczypta wanilii 3-4 fyzki miodu 50 9 grubo siekanych (np. uscte zrolowac I zwlazac nlelq kuchenna. sola I pleprzern. nakryc jq pokrywkq i gotowac calosc w kqpieli wodnej przez ok. Zagotowac bulion warzywny ze smtetana. pocoustc w 2 +yzkaeh rnasla. 1 godz. Forme do zaplekanek wysmarowac Uuszezem I wlozyc do nlej rotadki. Wymleszac rnase z tofu. Marehewki przekrolc w poprzek na pol. (na zdj.LATWE. 42 PELNOWARTOSCIOWE 43 . PIKANTNE Roladki z wfoskiej kapusly z nadzieniem tofu I czas wykonanla: ok. z6ltka. Tak przygotowany sos podawae do roladek (na zdj. 20 min. II podawac sosem wanillowym 200 9 prosa 1 cytryna ". a nastepnle dodac do nlej prose. 100 9 prosa wan:ywnego swiezo mielony czarny pieprz 100 9 drobno siekanego tofu (twar6g sojowy) 1 surowe zOHko troche kurkumy 100 9 smietany 2 fyzki siekanego szczyplorku lub curry Uuszcz do formy 1. c 5. Dodac skorke z cytryny. zoltklern I kurkuna. oddzlelaiac i6ltka od bialek. Calosc zaqotowac I gotowac jeszcze przez ok. Jajka wyble. s61 1 srednia cebula 4-5 fyzek rnasta. Wlac 3/~ pore] buflonu warzywnego. Tak przygotowanq rnase prze/oZyc do naHuszczonej tormy budyniowej. 1. 500 kcal l ok. Na wlerzchu poloZyc plorka z reszty masla I podlac calosc reszta bulionu. Cebule obrac. Na suchej patelnl uprazyc orzechy i domieszac do nlch proso Bialka ubi na I utnq plane I dornteszac do rnasv. 25 min. W rntseczce ublc na puszysta rnase smletane. II ok. TRUDNE./cilJ IJ dolu). Skladac Iiscle kapusty po dwa I nakladac na nle mase z prosem I po pdl marchewkl. 380 keal I podawac z klellszklern blalego wina 8 duzych lisci Siodki budyfi z prosa II czas wykonania: 10k. wanili~ i mi6d. 25 min. kapusty wtoskiej. troche soli I proso. 11/2 godz. 13/4 godz. 3. Do garnka wlac 200 mt wody oraz mleko I zaqotowac [e. pokrolc w drobna kostke.lscle kapusty i marehewki kr6tko zblanszowac. Na koniec docac do niego szczyplorek. Rozgrzac plekarnlk do temp. 200 C./cilJ IJ garJj. 350 ml bulionu (z proszku). Roladkl wyjqC I ndstawlc w cleple mlejsee.

Cebule obrac. 480 kcal podawac ze szklanka soku pomarariczowego 300 9 makaronu sol 1 marchewka 1 mala cuklnla 1 fyzka masta 3 Iyzki mielonych laskowych 50 ml bullonu warzywnego (z proszku) "2 "2 I bulionu warzywnego (z proszku). '/1 godz. czas pecznlenla. Kalafiora pndzlellc na duze kawalki i custc pod pokrywk. 2 fyzkl masta.! i dusic calosc na malym ogniu przez ok. Bialka ublc na szlywn'! ptane I dornleszac do kalafiora. Z pomarariczy wycisn'!c sok i razem z serem dornleszae go do orzech6w. Maslo stoplc na patelnl i zrurmenlc na nlrn PROSTE • KREMOWE mielone orzechy. 3 biatka. 300 9 brokufow Huszcz do formy. 1 marchewka 2 Iyzki oleju. a na nich poloZyc p16rka z rnasla Caiosc oproszyc mlgdalami I zapiekac na najniiszej p61ceplekarnika przez 35 min. 11/~godz. a nastepnte podlac buuonern warzywnym Nakryc garnek pokrywk. Inny wariant: 3. a nastepnle doprawlc sola. Marehewke oraz cuklnle pokroic na clenkle paseczki I docae je do makaronu na 4 minuly przed koncem golowanla. ok.ciu g6rnym). Kalafiora zmiksowac i wyrnleszac z z6ltkami oraz kwasn. 3. marchewkct i sosem orzechowo-serowym czas wykonania: ok. W/ozyc orkisz do formy od zaplekanek i nakryc go plure z kalafiora. 'h godz. ulo- Do makaronu z rnarchewka I cuklni'! rnozna r6wniei podac sos grzybowo-serowy. Rozgrzac piekarnlk do temp. s61 swlezo mielony czarny pieprz troche swlezo startej gatkl muszkatofowej. 5 min.!czye. W taklm wypadku zamiasl orzech6w dodajemy do niego 200 g swiezych pleczarek lub kurek. ok. Calosc podduslc.l. Ugolowany makaron os'!czyc na slcte. iyc na talerzach I polac sosem serowo-orzechowym (na zdjf!ciu dolnym). 600 9 kalafiora (waga po oczyszczenlu). Makaron z cukinict. 200 9 sruty z zielonego orkiszu.ATWE • PELNOWARTO$CIOWE Zielony orkisz pod kolderkct I czas wykonania: ok. '/4 godz. uooac orklsz. pieprzem I galkq rnuszkatotowa. Na wlerzchu uloZyC r6Zyczki brokul6w. Ca/osc zalac bullonem warzywnym. 2. 1.! przez ok. 480 kcal podawac z salata 1 duza cebula. 200'C. 44 45 . ok. Ca/osc poqotowac przez chwll~. Brokuly podziellc na r6Zyczki I gotowac pod pokrywkij przez ok. (na zdjt. 3 zOttka 100 9 kwasne] smietany. Duz'! form~ do zapiekanek wysmarowac tluszczern. 1/4godz. Cebule oraz rnarchewke pokralc w drobna kostk~ I pocsrnazyc na gorijcym olelu. Kalaflora I brokuly os. 2.! srnletana. 3 Iyzki pfatk6w migdatowych orzechow pornaranczy siQ sera 200 9 tatwo toptaeeqo 1. Makaron gotowac przez 10-15 min w 1 11trze osolonej wody.

Na koniec ponownie doprawie sol. Pomidory naclac na krzyZ. 2. wrzuctc do gamka i duslc ealose na niewielklm plomienlu przez ok. plane. a owoce pokrolc w kostk~_ ok. i OS'1. posoue i popleprzye..zan. Papryki. Jajka gotowac 3-5 min. oddzielaj'1. Przed podaniem oproszye calosc slekana bazyli<j i udekorowac Iistkami bazylii. Jajka wyble. Wymieszat zoltka z 6 lyZkami smietany i 150 9 sera. 47 . pcddush' przez 10 min na gor'1.czycz wody. 3. Rozgrzac plekarnl k do temp. W garnku rozgrzac ole] i pndduslc na nim warzywa. Do kapusty dodac wywar. 2 cukinie 4 srednle pomidory 4 Iyzkl ollwy z ollwek 425 9 kukurydzy (z puszki) czarny pieprz (25%) sol. Kolorowe warzywa z jajkiem czas wykonania: ok. prze/oiyc ttuszcz do wysmarowania 1 kapusta wloska. Pomidory przekrotc na pdt. Warzywa wyloZyc na talerze. do czterech wysmarowanych Iluszczem zaroodpornych foremek i zapiekac w piekarntku przez 20 min. przekroic na pol. zahartowac. baklazana i cukinie pokroic w kOSlk~. Na koniec doprawic sO['1. Po ugolowaniu wyj<jc je Iyzk<j durszlakow'1. Kluski wyble z foremek 46 j razem z kapust(! uloiyC na talerzach. reszte smietany. 420 kca[ podawac z pleczywern pelnoziarnistym 2 srednle cebute. 580 kcal I podawac z kteliszklem bia/ego wina 200 9 nteco obeschnililtej 4 Iyikl 3 Iyiki swieio milki gryczanej. a nastepn ie domleszac plane. ser oral pomidory i gotowac cstosc na nlewlelkim ogniu przez ok. 2 Iyikl ziaren sezamu natka do dekoracJi 4. Calosc oproszyc sezarnern. obrac ze skorki. docac do nle] esencie octowa i 1 !yZeczk~ soli. AROMATVCZNE Kluski z mctki gryczanej z kapustct wfoskct i pomidorami ill czas wykonania: ok.! i pieprzem. W duiym garnku zauotowac 1 I wody. Na wierzchu poloZyc po 2 jajka. Kukurydz~ osaczve na stele. 10m in.l. 1 godz. 200'C _Bialka ubic na sztywn'1.ATWE .c z6ltka od bialek. Na suchej patelnl zrcmtentc ziarna sezamu. swlezo mielony 8 surowych [ajak siekanej bazylii 1. 3. Mas~ jajeczn'1. Goude zetrzec na drobnej tares. drobno mielony goudy 4 surowe jajka.cym rnasle. wykroic 1 nich ogonki. Cebule oraz czosnek obrac i pokrotc w orobna kostk~.. 1 zabek czosnku 2 str'lki zielonej paprykl 1 bak:la. PVSZNE LATWE . Do masy i6ttkowej domieszac m'1.k~ gryczanij i natk~. Kapusts pokrolc na grube paskl. 3/4 qodz 2. 2 Iyiki 4 srednie pomidory 3 -fyzkl esencjl oclowej '1" I wywaru (z proszku) z prawdziwkow 1 bazylia 5-6 Iyzek drobno do dekoracjl 4. wypestkowac i pokroic na 6semki. i pleprzern. 5 min. Papryki przekroic na pol i wypestkowac. Calosc posol ie i popieprzye. 200 9 smietany sol siekaneJ nalki bialy pleprz formy masta 1. sparzyc. Kolejno wybijac na /yzk~ durszlakow'! jajka i ostrozne zsuwac ie do wrz<jcej wody. II ok.

880 kcal ok. Tak przygotowany sos pcdawac do rolady (na zdjl)Ciu g6rnym). Gruyera i grzyby pokrotc na clenkle plasterkl I powkladac je pornledzy kromkl pieczywa. Calosc zaplekac w piekarnlku. owoce pokrolc. Po upteczeruu natychmiast wybie na wilqotna sclereczke. Cuki n I~ zetrzec na gru bej tarce Reszt~ marchewki wymieszae z cukinlq oraz serem. 5 surowych jajek 100 9 petnoziarni stej miiki pszennej sol. swiezo mielony czarny pieprz '/. szczypta pieprzu cayenne 1. Ziola drobno posiekac I wymieszac w mlseczce z jajkami oraz smietanq. Chlebek serowo-grzybowy czas wykonania: ok. 22SoC. posmarowac rnasa warzywn~ i ponownle zrolowac. 2. przez 25 min (na zdj. C iasto rozwi nqC. ox. swlezo mielony czarny pieprz 150 9 tartej goudy. Pokrojony chleb wloiye do formy 3. Rozgrzac p lekarn Ik do temp. LATWE • WYKWINTNE 48 49 . 2 srednle cukinie 1 sredrua cebula. pleprzern. 200aC. Catosc doprawtc sola i pleprzem. dodac do cebull i duslc catosc przez 10 min. Rozgrzac piekarnlk do temp. pokrotc w kostke i zeszkl tc na rnasle. oddzlelaj~c z6ltka cd bialek. 1 tyzka masla 500 9 porntdorow. 2. 4. jakbysmy chcieli go pokrolc na kromki.ATWE . jaj ka wyble. 20 min.. 3. sproszkowana paprvka i pleprzern cayenne. Z pomidor6w wykroie ogonki. posol I c I pop leprzyc. WYRAFINOWANE Rolada marchwiowo-jajeczna czas wykonanla: ok. 1. 580 kcal pcdawac z zlelona salata 375 9 marchwi.I. Tak przygolowanq pnlewa po lac ch Ieb. tyzeczki sproszkowanej papryki. Podtuznq forem k~ do elasta Iu b zapiekanek dokfadnle wvsrnarowac maslem. 1 qodz 1'h godz. szczypiorku po 3 tyzki siekanej i bazylii stodkiej podawac z mteszana salatka masfo do wysmarowania formy 1 pszenne pieczywo z formy 300 9 gruyera (w kawalku) 150 9 grzybkow shiitake (moqa bye pieczarki) 1 plolczek szczypiorku 1 p~czek natki 1 peczek bazylii 4 surowe jaJka 200 9 smietany sol. Tak przyqotowara rolade plec w piekarnlku przez ok. nie przekrawaiac go jednak do konca. natki. Do sosu pomidorowego dodac ziola. Caiosc posollc i popieprzyc. Tak przvaotowana rnase rozsmarowac na blasze wylozonej papierem I piec przez 20 min. doprawle go sola. Chleb ponaclnac od gory w taki sposob. 5. zdj~c papler i zrolowac. Blalka uble na szlywnq plane I oormeszac do zoltek Mqk~ wymieszac z poowa startej marchwl i dodac do nlej ostroznle rnase jajeczn<j. Cebule obrac.!clu dofnym). na drugiej polce od dolu. Marchewkl zetrzec na grLlbej tarce.

Tak przygotowane spaghetti polac sosem i wymleszac. '/4 godz. II ok. Pieczarki pokroi c na eienkle p lasterki. Na wierzchu poloiye paste pesto.l. 5-6lyzek siekanej natki 500 9 pokrojonych pomtdorow (z puszkl). 3. 120 g orzecnow godz. Calose posol Ie i popteprzyc. ok. • ok. s61 . Spaghetti wyfozye na talerze I polac sosem orzechowym. Spaghetti gotowac przez 8 min. 50 51 . Catosc posollc. Przed podanlem oproszyc bazylla. 1. 1 cebula 3 tyzki masta. fyzki swiezo tartego parmezanu 2"2 tyZ. peslkl pini i I czosnek zrmksowac dokladnle z dodalkiem soli. obrac je ze skorkl i poslekac. pokro ie na clenkle paseczki.ki swiezo tartego pecorino (wfoski twardy ser owczy) I Uoczonej na zimno oliwy w~oskich (waga bez skorupek) 1 z~bek czosnku. polac nlrn makaron I wymieszae go. s61 i czosnek. oral czosnek obrae.. 1. 1.OSKIE PROSTE. 1 szatotka 2 zctbki czosnku. W miseczce utrzec na gtadkq rnase orzechy wloskle. polae sosern i wymieszae. Stale mlksujijc. Sos dynlowy zrntksowac i doprawlc pleprzem cayen ne oral ziotam I. Na patel ni stoplc 1'h iyiki masla i podduslc na nim przez 5 min pieczarki oraz natk~. Szalolkr. przez ok. DELIKATNE Spaghetti dyniowym Z sosem Spaghetti z pesto I czas wykonania: ok. Dodac dynle i duslc calose. Makaron dokladnie osaczye. popteprzyc.'I. doktadnle osaczyc. Czosnek oorac I pokrcc w kostke. 3. 4 Iyzki Uoczonej na zimno oliwy z oliwek 4 Iyzki zsiad-tego mleka swiezo mielony bialy pieprz 4 fyzki smietany. bufk~. sol 600 9 dyni. 130 9 mash! bi!H'ego wlna 4 tyzkl wytrawnego 400 9 spaghetti szczypta pleprzu cayenne 3 tyi:kl drobno siekanej bazylll 3 tyzki drobno siekanej trybuli 2". Przez 10-12 min ugolowae spagetti i odcedztc je. przed podanlern udekorowac po/6wkaml orzech6w wloskich. obrac. z oliwek. Reszlfil masla stop'c. Peslki pi nIi uprazvc na suchej patelni. 400 9 spaghetti. I pocawac z ztelona I podawae z wloskim blalym winem saeta 2 p4[!czki bazyffl. godz. popleprzyc I dustc pod pokrywkij przez 25 min. Spaghetti uqotowac przez 8-11 min w osolonej wodzle. Wlae wino i smielanr. calosc posouc. 480 kcal podawac z klellszklern bialego wlna sol. 11. Bazyll~. Kostke z bulki narnoczyc na kr6tko w rnleku. ok. Czosnek obrac i pokrolc w kostke. AROMATYCZNE ROSTE'" • Wt. a nastepnle doktadnie odcisnac. 300 kcal % '12 godz. 270 kcal podawac z rmeszana satalkq 250 g malych pieczarek. stale rnleszalac. szczypta cukru 400 9 spaghetti 3 Iyzkl swlezo startego parmezanu 1/2 Spaghetti z sosem z orzech6w wloskich czas wykonaflia: ok. 3 min. 2 Iyzki pestek pinii 3 z~bkl czosnku. a nastepnte po \yice oocawac oliw~ oraz zsladle mleko. 3. Cebule obrac I pokro ie w kOSlk~. 2. polac slopionym mas/em i wymieszae. 2. swiezo mielony czarny pieprz.. 3. Dodac kawalkl pomidor6w. Gotowe spaghetti wylozyc na talerze. 2. dodawac slopniowo ser i oliwfil Z oliwek. az pasta bedzte kremowa. Dynir. Bazyl ir. Spaghetti z sosem pomidorowo-grzybowym czas wykonanla: ok. wypeslkowac i pokrolc w kostke. 420 kcal godz. 400 9 spaghetti 1 tyZka masla 1. 2. W tym czasle sparzvc orzechy. I czas wykonania: ok. sol. 4 Iyzki pokrojonej w kostke bulki bez skorki 4-5 tyzek mleka. Ca/ose miksowae lak dlugo. drobno poslekac I podcusrc na maste. poslodzlc I gOlowac pod pokrywkq przez ok.ATWE • DELIKATNE PROSTE. Spaghetti golowac przez 8-11 min.

Na leflonowej patelnl porcjaml rozarzewac maslo I srnazvc placki na srednlm plornlenlu. a czosnek drobno posiekac. obrac ze sk6rkl. przekroi na p61 I wykroic z nIch ogonki.I.3 surowe JaJka 50 9 ml:\_kipszennej 150 9 serka smietankowego z ziotami rnasto klarowane do smazenla Na ratatouille: 1 cebula 2 zl:\_bkiezosnku po 1 straku ezerwonej i zieloneJ paprykl 1 maly baklazan 200 9 cukinii 300 9 mi~sistyeh pornldorow 4 fyzki oliwy z oliwek "2 "2 Placki zboiowe II czas wykooania: ok. godz. dem oral cynamonem. 130 kcal I podawac z musem jablkowym 150 9 ptatkow z ziaren 7 zboz 400 ml soku jabtkowego 60 9 tartyeh orzeeh6w 2 fyzkl miodu "2 laskowych Jyzeezki eynamonu masta 3 surowe jaJka 50 9 klarowanego fyzeezki suszonego fyzeezki suszonego rozmarynu oregano sol.ATWE • POZYWNE Placki ryiowe z ratatouille I czas wykonania: ok. Paprykr. cuklnle oral pomidory i duslc calosc przez 10 min. Na koniec ratatouille posollc I popieprzyC. sparzyc. Za pomoca 2 tyiek utormowac z masy plackl i srnazsc je z obu sIron na rnasie. Dodac baklazana I dusic calosc przez 5 min. 501. W miseczce rozkl6Cic jajka na ptane I dornleszac do nlch rnase z ptatk6w. rnaka i serem srnlelankowym. Owoce wypestkowac i pokrolc w kostk~. 560 kcal I podawac z kiellszklern czerwonego wina Na plaekl: 200 9 petnoziarnistego naturalnego ryzu lub 3. z kazde] strony po 2 min (na zdjf)ciu dolnym). I poddusic na nle] cebuie oraz czosnek. Baklai:ana i cukl nir. Dormeszac zlola. 50 min ok. Ryi wnuclc do osolonego wrzi. Pomidory naclac na krzyi. przekrnlc wzdtuz na p61 i pokrolc na plasterki. W rondlu podarzac oliwr. speeznlala. 52 53 . 2. 10k. c Rada: Ptatki z 7 zboz mozna costae w sklepach ze zdrowi. Z tak przygotowanej masy rorrnowac plackl. zahartowac. orzechaml laskowymi. 1. a nastepnle zredukowac mien i zostawlc rnase na '/1 godz. 3.j_tkui octowac przez 25 min. Ptatki wrzuclc do garnka i wvrnleszac kiem jabtkowym. Pokrolc cebule w cienkle talarki. z somiochwiplozeby 2.j_iywnoScli.. wypeslkowac I pokrolc w kostke. Pcdawac razem z placuszkaml ryZowyml (na zdjf!ciu g6rnymj. Po ugotowaniu ryz ostudzte i wymleszac z jaikarnl.j_. Cebule I czosnek obrac. V. 5wiezo mielony czarny pieprz 1. Catosc przez I~ pogotowac.

W laki sam spos6b usrnazye pozostale Irzy omlety I wyloZyc je na ogrzane talerze. 590 kcal I podawac ze szklanka soku pomarancaoweco 200 9 sera plesniowego (np. Trybule drobno poslekac I codac do warzyw.. Wszyslkie skladnlkl na nalesnlkl wymieszac dokladnie w miseczce i odslawic clasto na 1/2 godz. s61 I pleprz. Na drug lej patelnl rozgrzac 4 fyzkl klarowanego mas/a. Calosc polac sosem serowym. swiezo mielony 1 p~c. Golowe nalesnlki uloZyc na talerzach. 3. 310 kcal podawac z zio+owym creme Iraiche Na nalesniki: 1 surowe lalko. a nastepnle doprawlc go sola. 4. Doprawld warzywa sola I pleprzem. Ser dokladnle rozgniesc widelcem I wymie- szac ze srnletana oraz portwajnem.ATWE • WYKWINTNE i per~kami warzywnymi I czas wykonania: ok. I portwaJnu 8 !alek 2 ~zki mleka sol. wloZyc szplnak I duslc go przez 2-3 min do momentu at zwlotczeje. II ok. swiezo mielony biafy pieprz 120 9 klarowanego masta 200 9 swiezego szpinaku troche swiezo startej gatki muszkatofowej katolowa. kulkl z marchewkl. po+ozyc na nlch nadzlenle I lloiye je na p6t. 40 min 1. 3. 54 55 . kalarepy I marchewki wydrqtyc speclalna Iyzeczkij kuIkl. 4. W garnku atopic masto I zeszkllc na nlm cebule. Na powleczonej teflonem patelnl rozpusclc 2 lyikl masla. Omlet ze szpinakiem i sosem z sera plesniowego I czas wykonania: ok. Nalesniki z pieczarkami 1. 3/4 qodz.! kostke. Tak przyrzadzony szpinak po+oZyc obok omlet6w. 120 ml mleka 100 9 makl pszennej Na nadzienie: 150 9 swlezych 1 cukinia. pieprzem I galkq musz- 2. Jajka wybie do miseczkl I rozkl6cic wldel- 10k. Z cuklnl i. zeby speczntalo. 1 marchewka. CebuI~ obrac I pokrotc w drobn. W Iym czasie pokrotc pieczarkl na cienkie plasterkl. roqueforta) 120 9 smietany 1/. 1 surowe zOftko sol. Na powleczonej leflonem patelnl stoplc cern Dodac mleko.ATWE AROMATYCZNE l.zek trybull maslo do smazenia pieczarek 1 cebula blafy pleprz 1 kalarepa 2. 60 9 rnasla. Dodac pieczarkt. lyikij wazowa nalac clasta i usrnazyc ornleta. kalarepy oraz cukinli I poddustc calosc przez 5 min. s61 ocrobine masla I kolejno smaiyc clenkle nalesnlki.

4.\bki czosnku 3 fyzki wytrawnego sherry 5 fyzek oleju sojowego s61. do lod6wki. zostawit do specznlenta na 20 min. Pleczarki pokroie na clenkle plasterkl I razern z kcstkaml tofu usrnazyc w reszcle oleiu na ciemnozloty kolor. a natke drobno poslekae. Czosnek obraC i wctsnac przez praske do tofu. 00 troche 56 57 . pleprzern. ". pieprzem i pieprzem cayenne. 3. dodac pomldory I dusiC calosc przez ok. 5 min. Na szptnaku polozyc usrnazone tofu z pleczarkarnt. w gor<l_cym oleju Podawac razern z pomidorami (na zdj?ciU dolnym). sola. Wyj<l_C tofu z marynaty. nakryc pokrywk<l_ I wstawlc na 2 godz. wykroi6 z nlch ogonki. sola. swiezo mielony czarny pieprz szczypta pieprzu cayenne 250 9 dymki. 2. Pomidory przekrait na pdl. nakryc pokrywkq. 2 godz. 0 1. ok. Tofu pokrorc w koslki l. pteprzern. 3/. 500 9 pomidor6w 1 fyzka rnasra. I pcdawac z buteczkarni z m<l_kipelnoziarnlslej 250 9 tofu (twar6g soJowy) 3 z!. Zalac catose sherry oraz 2 Iytkami oleju sojowego j coprawlc sola. '12 godz. 1 surowe jajko 1 fyzeczka sproszkowanej 1 p~czek natki 100 9 sera smietankowego kurkumy s61. Warzywa podduslc na rnaste. godz. cukrem i reszta slekanvch z161.ATWE . I bullonu warzywnego (z proszku) 1 p~czek szczypiorku. Calose dokladnie wymieszac I wylozyc na talerze. Dymk~ pokroie na talarki. ser j jajko wymieszae z kasza Calose doprawtc kurkurnq. pieprzem cayenne oraz tymiankiem. Szalotki obrac i drobno posiekac. marynaty dornleszac sok cytrynowy. Calose wymleszac. 2. Szczypi orek pokrotc. EKSTRAWAGANCKIE 1.. swiezo mielony czarny pieprz szczypta pieprzu cayenne 1 fyzeczka suszonego 2 szalotkl 100 9 swiezych 150 9 szpinaku sok z 1 cytryny 5-6 fyzek siekanego szczypiorku pieczarek tymianku 200 9 kaszy jaglanej. Na koniec ooprawtc proszkiem warzywnym. Z masy jaglanej utorrnowac 20 klopslkow I usrnazvc je na patelnl. Kasze zaqotowac w bullonie warzywnym. Calose poso IIe I popteprzyc. 3. Klopsiki z kaszy jaglanej z pomidorami i szczypiorkiem Ii ozas wykonanla: ok. Polow~ zi61. 2 fyzki oleju boku 1 em i wloiye do mlseczki.TRUDNE • POZYWNE Tofu z pieczarkami na szpinaku I czas wykonartia: ok. 430 kcat II podawat ze szklanka wody rnlneralne] I czas naci<l_ganla. ok. 1 fyzeczka cukru 500 9 pokrojonych pomidor6w na kawatki (z puszki) 1 fyzeczka buflonu warzywnego w proszku. soil oraz pieprzu i wlozyc do niej szpinak oraz szalotkl. Cafosc polac reszta marynaty I opr6szyt slekanym szczypiorkiem (na zdj~ciu g6rnym). 220 kcal ok. a nastepnte troche ostudztc. a owoce pokrolc na osernkl.

2. Zaplekac na srodkowei p6/ce piekarnlka przez ok. 5-6 fyzek drobno slekanej natkl. 2 lyiki parmezanu odlozyc na bok. pomldorow. Zagotowac osolona wod~ z dodatkiem soku i sk6rki cytrynowej. 2 za_bkl na 5-6 fyzek pokrojonej czarny pleprz. 4. 2. 40 min. Cebule oraz czosnek obrac I drobno poslekac. Owoce wypestkowac. 2'/4 godz. 5. Na patelnl rozorzac ollwe z oliwek i podduslc na nlej ceoule oraz czosnek. 4. Pomidory naciac na krzyz. Zdj'!c patelnle z ognla i dornleszac do bulkl natke oraz ser. 20 min. 5. 2 z~bkl czosnku. Na patelni rozqrzac oliw~ Z oliwek i stoprliowo podsrnazac na niej baklaiany. swiezo 4 fyzkl oliwy 1'12 godz. s61 5wiei:o mielony czarny pieprz Do baktazan6w: 1 kg baktazan6w. uomieszae tart'! bulk~ I zrurnlenlc i'!. z ollwek. Po usmazenlu OSqczyc baklaiany z nadmiaru tluszczu na papierze kuchennym. 2 jajka na 1 fyi:ka oliwy z ollwek 100 g swiezo startego do formy. jajek i rnozarellL Pnmledzy nle ponakladac troche sosu pomidorowego i parmezanu. sok I sk6rka otarta z 1 cytryny. Forme do zaplekanek wysmarowac Oliwq. posoltc I popteprzve. Rozgrzac plekarnIk do temp. Rozgrzacpiekarnik do temp. Na konlec polac calosc reszta sosu i posypac bazyliq. Fenkuly przekrolc wzdluz na pdf. Tak przygolowanq bulkq okraslc fenkuly. pomidor6w. 300 9 rnozareul. Catosc polac '/B I wvwaru z fenklll6w. Pomidory nactac na krzyz. Zapiekanka z baklaian6w czas wykonanla: ok. 3 fyzkl tartego pecorino (wtoskl twardy ser) 9 fyzek ollwy z oliwek. pokrolc w kostk~ i podqrzac w garnku. 20 min. przeclsnac przez praske i razem z '/3 bazylii dornleszac do pomidor6w. • ok. Bak/aZany pokroic wzdlui na plasterkl o grubosci 'h cm. parmezanu 1. 3. Wloiyc do nle] fenkufy I gotowac je pod pokrywkq przez ok. pokrotc na cwiartkl r wykrolc z nlch ogonki. Sos zaqotowac i doprawlc do smaku. ok. Czosnek obrac. Ugolowane fenkllly wyjqC z wywaru (wywar zachowac) i wloiyc do formy. 175°C. W lormie uloiyc plasterki baktaian6w. sparzyc. 4 fyzkl tartej butki. 561.OSKIE TRUDNE • AROMATYCZNE Zapiekane fenkuly I czas wykonanla: ok. twardo. 1 cebula paseczki bazylii. Przed podanlem ooroszvc siekanym koperkiem od fenklll6w. 330 kcal I podawac z bulkq 4 srednle fenkufy. mlelony wysmarowanla 500 9 dojrzatych 2 fyzki ollwy z ollwek do formy. obrac ze skorkl.l. zanartowac. 200°C 3. Koperek cd fenkul6w zostawlc do dekoracji. Forrne do zapiekanek wysmarowac 2 lyZkami oliwy I wloiyc do niej pomidory. 59 . Owoce wypestkowac I pokrolc w kostke. 640 kcal II! podawac z podplomykami Na sos: 1 kg dojrzatych ezosnku. Calosc zaplekac na srodkowe] p61ceplekarnika przez ok. 58 1.ATWE • WI. Przed podanlem posypae reszta Parmezanu.. Mozarell~ i [aika pokrolc na plasterki. sparzye. zahartowacoobrac ze sk6rki i wykroic ogonki.

Foli~ alurnlnioWq wysmarowac Uuszczem.. 2. Tak przygotowanq mieszankq nadzlac pomidory i zaplekac ie w piekarniku przez ok. Pomldory nactac na krzyZ. szczypta cukru 2 ml sosu worcester 1 Iyzeczka drobno siekanego tymianku 1 Iyzeczka drobno sfekanego rozmarynu 5-6 Iyzek drobno siekanej bazylli 3 Iyzki tartego parmezanu 750 9 kalafiora (1 sztuka) Uuszcz do wysmarowania tolii 1. 340 kcal • podawac z tostarnl z mCjki pelnoziarnislej 12 pomidorow 4 Iyzki platkow owsianych 6-8 Iyzek kostek z pelnoziarnfstego pieczywa 10-12 kostek sera (np. cukrern oraz sosem worcester I domteszac zlola Rozgrzac piekarnik do temp. a owoce przekroic na pol i wypestkowac. PROSTE Rada: Nadziewane pomidory rnozna r6wniet zaplekae na grillu stolowym. 180'C. Od pcmldorow cckrolc ogonki. sosu pomlcoroweqo wymieszac Tak Przygolowanq mase powclskac rnledzy r6tyczki kalafiora. 10 min 120 kcal podawac z piure ziemniaczanym 1 todyga selera lodygowego 3 szalotki 2 zllbki czosnku 1 kg mililslstych pomidorow 3 Iyzki masla sol. mozna nim zastaplc kostki z pieczywa i platki owsiane. Polow~ z parmezanem. 2. W lakim wypadku nalezy n ieco wydluiyc czas pieczenta Inny wariant: Jesll mamy troehe gotowanego ryiu. Na mas Ie zeszkltc szalotki oraz czosnek. 200'C. Miqtsz wypeslkowac i pokrolc w kostke. Piee w piekarniku przez 50-60 min (na zdjfjciu g6mym). Selera pokrolc na cienkie plasterki. 10k. 13/4 godz. Wszystkie pozostale skladniki wlozyc do miski i wymieszac. 60 61 . zahartowae. Nadziewany kalafior I czas wykonania: ok. soerzvc. obrac ze sk6rki.. goudy rub edamera) 4 Iyzeczkl ptynnego miodu ok. 5 min (na zdjfjciu dolnym). • PELNOWARTOSCIOWE 1. Na koniec doprawlc porntdory sola. pokrolc na cwiartki i wykrolc z nich ogonki. Nadziewane pomidory • czas wykonania: ok. 3. Dodac pomldory oraz selera I dusic ealosc tak dlugo at zg~slnieje.. Szalotki oraz czosnek oorac i pokrolc w drobna kostke. p%tyc na niej kalaflora I zawinqc go. Rozgrzac plekamlk do temp.

24.: SojaWDr. Monachlum. 55: CMA-Bulterschmalz Kelchum Public Belatlons. kostkaml 34 Rolada marchwiowo-jajeezna 48 Roladki t baklaianow w sosie pomidorowym 35 Roladkl z wloskiej kapusly z nadzieniem tofu 42 Salat ka ratat a uI II e 6 Salatka rytowa 10 Salatka warzywno-ryzowa 6 Salatka warzywno-owocowa 8 Salalka zjernnlaezana z kielkami 10 Salatka z nalKi 9 Siodki budyli z prosa 42 Smardz€ w sosle serowo-srntetankowyrn 14 srnezona kalarepa w skorce marchwtowo-serowe] 38 smazony ryi z groszkiem i marchewka 40 Spaghetti t pes to 50 Spaghetti z sosem dyniowym 50 Spaghetti t sosem pomidorowo-grzybowym 51 Spaghetti z sosem z orzecnow wloskich 51 Szaszlyki z pomidor6w I chleba 19 Tofu z ptsczarkam I na szpinaku 56 To sima reh ewkowy z orzechami 12 Wloska przekaska 16 Zapiekana zupa z pietruszki 24 Zapiekane fenkuly 58 Zaplekanka z baklazanow 59 Zaplekanka z kaszy jag lanej I pomidorow 33 Zielony orklsz pod kolderk~ 44 Zupa czosnkowa t Anatol ii 28 Zupa czosnkowa z makaronem 28 Zupa jarzynowa z bazyliq 26 Zupa marchwiowo-pomaranczowa z trybulq 31 Zupa zlemotaczana z dymkq 22 Zupa ziotowo-jogurtowa 20 Zupa z zielonego groszku 26 Zupa ze sruty orkiszowej 30 Pieczen z zielonego orkiszu z marchewkct czas wykonania: ok. 62: Heinrich Bauer Service KG/city studio. Monachlum. p%tyc go na nalfuszezonej blasze i posypac reszta ptatk6w. 57 g. Wa rszawa mt'l_kl o panierowanla. 3/4 godz. Muth PRo Hamburg.. marc hewkl! i S osem orzecbowo-serowvrn 44 Marynowane tofu z papryka 40 Mieszana salatka z jogurtem zlolowym 4 Nadziewa~e ~wiaty cukin Ii 16 Nadz Iswan e porn Idory 60 Nadzlewany kalatlor 60 Nalesnl kl z pieczarkami i perelkarnl warzywnymi 54 Omlet ze szplnaktem i sosem z sera plesnloweeo 55 Orzechowa bulka 12 Pieczarki ziolowe w clescle piwnym 18 Pieczeri z zielonego orktszu Z marchewka 62 Placki ryzowe z ratatouille 52 Placki zbozowe 52 Placuszki sszamewe z pleczarkamt i pomi dorarnl 39 Ragout z kalarepy t. 125 9 ptatk6w 100 9 petnoziarnistej 561. 05-090 Raszyn Redakcja rnerytoryczna: Malgorzata Chudzik Korekta: sozenna lada Redakcja lech n I czna: Beata Ou nner Sklad i laman i e: . sir.ATWE. POZYWNE Skorowidz: Amerykal'iska zupa lasolowa z orzeszkarnl zlemnyml 25 Bul Ion warzywny z klopslkami ehlebowymi 22 Chlebek serowo-grzybowy 48 Jalecznlca z boezniakami 15 Klopslkl z kaszy jaglanej z pomidorami i szczyotorktern 57 Klopsl kl ze szplnaku 36 Kluski z rnakl gryezanej z kapusta wloska i pomidorami 46 Kolorowe jarzynkl 36 Kolorowe warzywa z [aiklem 47 Makaron t cuktnia. 175'C. 100 9 p-atk6w migdalowyeh i m~klil do panlerowanla Catosc dokiadnie wyrobic. Beszte jajek ugotowae na !wardo. podlae calosc bulionem i gotowac pod pokrywk~. 50 9 masta orkiszu 250 9 sruty z zielonego bulionu warzywnego 100 9 tartej goudy Jajek. Monachium: str. 17 d.. Ketchum Public Relallons. ok 730 keal I podawae z safat~ 2 cebule. Z masy utormowac podtuiny . 5 surowych migdatowych.e t. 33. Ziemniaki pokrolc na plasterki. 250 9 cukinii. 1'1z godz. 1 kg marchwi mleka ziOt DTUk i oprawa: Opolgraf SA Projekl obwoluty: Peter Udo Pinzer Zdj~cie Iylulowe: TLC-Folo-Sludio GmbH. 20 min.Poll co-Art". drobno poslekac i dodac do sosu Na koniec doprawic sos sola i pieprzem 4. sir. Piee przez ok. 54 Deulsche ehamplgnons/Ketchum Public Relalions.bochenek". zrurnlenlc na nlrn pestkl sionecznika.dj~ia: archlwurn FALKEN © Rozpowszechnlanie tekstu I <di~t (takte tragmenlarYClne) bel 19ody wydawniclwa jest nielgodne z prawern I karalne. 3. 8. 62 63 . 65527 NledernhausenfTs © Copyrlghl for the polish edilion by Agencja Wydawnicza Jerxy Moslowskl ISBN 83-86348-75-5 Wydawca: Agencja Wydawnicza Jerzy Mastowskl ul. swiezo 1. OOlyczy to rowmez powietanla. 45 d: Deutscher K~se Ketchum Public Helations. 49 g.t. na bardzo ma/ym plomieniu. 2. Hamburg: sir. 38. Hamburg: sir. posoltc i popleprzye. 11 d .zki pestek stonecznlka razem z pleczenla. 17 q. str. W 'I.. Cebule obrae. Podawac Tytul oryginalu: VBgelarische Gerlcnte © 1996 by Falken-Verlag GmbH. Wsp61na 17 A Janki. Rozgrzac piekarnik do temp. Na patelnle wiac raszte oleju. Monachlum. 31 Bornmerlunoer/Dr Muth PR. Cuklnle i cebule pokrote kostk~ i ooccustc na fyZee masla. 21. mlkrolilmowanla i 0 PrJcowywanla eIekl ro nIczneuo. lB. Velen-Ramsdorl (przepis: "Kolorowe warzywa z jajkiem" sir.. I (z proszku). 37 Biskln Spezial/Uruon Deulsct..ebensrnlnelwerke GmbH. str. przez ok. 34.. 39. 3 iaika. 53 d. d wysmarowania 500 9 zsiadtego mlelony czarny pieprz. Hamburg: str. str. Bresso Frieschkase Ketchum Public Relations. 00 masy z orkiszu ccdac ser. Dodae srute. 47: Fiedler PRo Hamburg. 46. pozostale . 00 zsiadlego mleka domleszac zlota Jajka obrac. 53 g. 57 d.. 47) Zdi~cia: str. ponotowac przez 12 min w osolonej wodzle i osaczvc. lIumaczen. Monachium. a nastepnle dodae rnarchewke i ehwil~ jij podsrnazyc. 5 tyzek siekanych mieszanych 2 ty. tluszcz do blachy. 11 g..

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->