Test a

.................................................
Imię i nazwisko

Co to jest historia?, Początki cywilizacji Test podsumowujący wstęp do podręcznika i rozdział I

...................
Data

.................
Klasa

1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach 2., 6., 7., 10., 11., 13., 14., 17., 18. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem. 4. Rozwiązania zadań 1., od 3. do 5., 8., 9., 12. oraz 15., 16. i 19. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 34 punkty.

1. Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki cyfry od 1 do 4. 0–1 p. upadek cesarstwa rzymskiego, 476 r. n.e. wynalezienie pisma, 4000 r. p.n.e. wybuch I wojny światowej, 1914 r. n.e. bitwa pod Maratonem, 490 r. p.n.e. 2. Jakie wydarzenie zapoczątkowało naszą erę? A. Opracowanie pisma. B. Narodziny Chrystusa. C. Wybuch II wojny światowej. D. Wynalezienie pieniędzy. 3. Zaznacz na osi czasu wymienione epoki.
nowożytność średniowiecze

0–1 p.

0–1 p.
współczesność

1 r. n.e.

476 R.

1000 r.

1492 r.

1914 r.

2000 r.

4. Wymień trzy przykłady źródeł historycznych niepisanych. • ………………… • ………………… •…………………

0–3 p.

5. Wstaw znak „x” obok zdań prawdziwych. 0–1 p. Homo sapiens pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce. Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny. Homo sapiens pojawił się około 200 tys. lat temu w Afryce. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. Jego rozwój trwa do dziś. Homo sapiens żył od około 1,9 mln do 500 tys. lat temu. Wytwarzał narzędzia nazywane

pięściakami, wynalazł oszczep, a także używał ognia. Homo sapiens pojawił się około 2,5 mln lat temu. Jako pierwszy do zdobywania pożywienia wykorzystywał prymitywne kamienne narzędzia trące i tłuczki. 6. Neolit to określenie A. epoki brązu. B. epoki kamienia gładzonego. C. sposobu polowania. D. epoki żelaza. 7. Megality to A. kamienne narzędzia z epoki neolitu. B. wielkie marmurowe obiekty z epoki żelaza. C. kamienne wazy przeznaczone do obrzędów religijnych. D. ogromne kamienne budowle z epoki neolitu. 8. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym wyjaśnieniom. 0–3 p. 0–1 p. 0–1 p.

zbieractwo – . . . . . . A. forma zdobywania żywności polegająca na polowaniu na dzikie zwierzęta myślistwo – . . . . . . B. broń służąca do ataku z większej odległości łuk – . . . . . . C. pozyskiwanie pożywienia z dziko rosnących roślin, ich owoców i nasion 0–4 p.

9. Wyjaśnij, czym była i kiedy przebiegała rewolucja neolityczna.

............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ 10. Starożytny Egipt leżał w A. północnej Afryce, nad rzeką Nil. B. Azji Mniejszej, nad rzeką Eufrat. C. południowej Afryce, nad rzeką Nil. D. Azji Mniejszej, nad rzeką Tygrys. 11. Mezopotamia była położona nad A. Eufratem i Nilem. B. Morzem Czerwonym. C. Morzem Czarnym. 0–1 p. 0–1 p.

D. Eufratem i Tygrysem. 12. Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. Nabuchodonozor II • Salomon • Ramzes II • • Egipt • Babilonia • Izrael 0–3 p.

Do rozwiązania zadań 13. i 14. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.
W Asyrii [Mezopotamii] jest jeszcze wiele innych wielkich miast, lecz najsłynniejszym i najsilniejszym [...] był Babilon, które to miasto [...] leży na wielkiej równinie i tworzy czworobok. [...] A zbudowane było tak porządnie jak żadne inne ze znanych nam miast. Naprzód biegnie dokoła niego głęboki i szeroki rów pełen wody, potem idzie szeroki na pięćdziesiąt królewskich łokci, a wysoki na dwieście łokci mur. [...] Dookoła muru było sto bram, wszystkie ze spiżu. Herodot „Dzieje”

13. Babilon był położony A. na wielkiej równinie. B. na zboczu gór. C. nad morzem. D. na niewielkiej równinie.

0–1 p.

14. Do najsłynniejszego miasta asyryjskiego prowadziło 100 bram wykonanych 0–1 p. A. ze złota. B. z brązu. C. ze spiżu. D. z żelaza. 15. Podaj zasadę stosowaną w Kodeksie Hammurabiego, związaną z wymierzaniem 0–1 p. sprawiedliwości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Połącz terminy z ich wyjaśnieniami. faraon • mumia • hieroglif • papirus • 0–4 p.

• materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu • znak pisma egipskiego • władca Egiptu • zabalsamowane ciało zmarłego

Do rozwiązania zadań 17. i 18. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.

17. Na ilustracji znajduje się A. menora. B. Arka Przymierza. C. zikkurat. D. stela babilońska. 18. Przedmiot widoczny na zdjęciu jest symbolem A. judaizmu. B. boga Anubisa. C. religii Asyryjczyków. D. bogini Isztar. 19. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym definicjom. monoteizm – . . . . . . A. osoba przepowiadająca przyszłe zdarzenia dekalog – . . . . . .

0–1 p.

0–1 p.

0–4 p.

B. zbawiciel, który – według Żydów – miał ich wyzwolić spod obcego panowania i przywrócić królestwo Izraela C. wiara w jednego Boga D. dziesięć przykazań, które Bóg przekazał Mojżeszowi na górze Synaj

prorok – . . . . . . Mesjasz – . . . . . . Karta odpowiedzi
Numer zadania 2. A B Odpowiedzi C D C D 6. A B

7. A B C D

10. 11. 13. 14. 17. A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

18. A B C D

Test b

.................................................
Imię i nazwisko

Co to jest historia?, Początki cywilizacji Test podsumowujący wstęp do podręcznika i rozdział I

...................
Data

.................
Klasa

1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach 2., 6., 7., 10., 11., 13., 14., 17., 18. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem. 4. Rozwiązania zadań 1., od 3. do 5., 8., 9., 12. oraz 15., 16. i 19. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 34 punkty.

1. Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki cyfry od 1 do 4. 0–1 p. śmierć Jezusa Chrystusa, 30 r. n.e. początek neolitu, ok. 9000 r. p.n.e. odkrycie Ameryki, 1492 r. n.e. podział Imperium Rzymskiego, 395 r. n.e. 2. Jakie wydarzenie zapoczątkowało epokę nowożytną? A. Odkrycie Ameryki. B. Wybuch II wojny światowej. C. Upadek cesarstwa rzymskiego. D. Wynalezienie koła garncarskiego. 3. Zaznacz na osi czasu wymienione epoki.
nowożytność średniowiecze

0–1 p.

0–1 p.
starożytność

4000 r. p.n.e.

1 r. n.e.

476 r.

1492 r.

1914 r.

2000 r.

4. Wymień trzy przykłady źródeł historycznych pisanych. • ………………… • ………………… •…………………

0–3 p.

5. Wstaw znak „x” obok zdań prawdziwych.

0–1 p.

Australopitek pojawił się około 200 tys. lat temu w Afryce. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. Jego rozwój trwa do dziś.

. kamienna skrzynia...... Jako pierwszy do zdobywania pożywienia wykorzystywał prymitywne kamienne narzędzia trące i tłuczki... .......... 0–1 p. 0–4 p............ jednopoziomowa świątynia w starożytnej Mezopotamii........... . a także używał ognia.......9 mln do 500 tys... 0–1 p.. 11.................. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich definicjom.. 10.. alfabet fenicki. Budowla megalityczna Stonehenge znajduje się A.... .. .5 mln lat temu.. ... jednopoziomowa świątynia w starożytnym Egipcie.. w której znajdowała się trumna z mumią C. .. .... .... pismo klinowe...... 6...... C............. we Francji..... w Belgii. D..... A.. B..... ....... 9. . Wyjaśnij....... Zikkurat to A.... żyznego pasa ziem.... Australopitek pojawił się około 2.. wynalazł oszczep........ egipskich uroczystości religijnych ku czci boga Księżyca odpowiadającego za plony... D............. C..... wszystkich starożytnych państw... materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu B........... .......... papirus – .. Żyzny Półksiężyc to określenie 0–1 p........ B..... . ....Australopitek żył od około 1... Najpóźniej powstałe pismo to A....... alfabet grecki...... zwłoki poddane zabiegom mającym uchronić je przed rozkładem sarkofag – .... A.. ciągnącego się od Zatoki Perskiej do Morza Śródziemnego. Wytwarzał narzędzia nazywane pięściakami......... .. lat temu. .... mumia – ... starożytnej Grecji i Babilonii. .... C.............. B.. .. wielopoziomowa świątynia w starożytnej Mezopotamii. alfabet łaciński... ......... 0–3 p.......... ..... 7.. Australopitek pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce.... 0–1 p......... wielopoziomowa świątynia w starożytnym Egipcie. w jaki sposób starożytni mieszkańcy Egiptu radzili sobie z wylewami Nilu i okresami suszy.. D.. Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny....... B.......... 8....

. . która była życiodajnym źródłem dla Egiptu. . w Wielkiej Brytanii. . . wykorzystaj zamieszczoną fotografię. . . . . .. Do rozwiązania zadań 13. . . .] Poisz nam ziemię. D. dziękowali Nilowi za urodzajne zbiory. . . . . . w Turcji. 14. . wyrażali swą radość z możliwości wygodnego przewożenia jęczmienia po Nilu. . ty niewyczerpany [. i 18.. B. . A. . . . . witali się z Nilem każdego ranka. Do rozwiązania zadań 17. . . co to jest piktogram. . . . C. . . aby w Nilu nigdy nie zabrakło ryb. . brama Isztar • piramida Cheopsa • świątynia jerozolimska • zikkurat w Ur • • Izrael • Babilon • Egipt • Sumer 0–4 p. C. . . Mieszkańcy starożytnego Egiptu 0–1 p. .. uważali. .. nienawidzili rzeki Nil za ciągłe zalewanie pól uprawnych. . . prosili bogów. 15. . . .C. . Starożytni Egipcjanie A. . . wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.. . . że Nil zapewnia łatwy transport drewna w całym Egipcie. . . . . . Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. 12.] I życie bujne niesiesz dla Egiptu! Fragment hymnu ludności Egiptu 13. . . Cześć ci. . o Nilu! Chwała tobie Nilu Który naszemu panujesz krajowi [. 16. ty jęczmień przynosisz [. D. .. Połącz nazwy budowli z nazwami państw. . . . . Wyjaśnij.. . .. . utożsamiali Nil z bogiem środkowego Egiptu. 0–1 p. . . . . . . . . i 14. szanowali rzekę Nil.] Ty zboże stwarzasz. . D. . . . Dawid • Cyrus II Wielki • Hammurabi • • Persja • Izrael • Babilonia 0–3 p. B. w których zostały wzniesione. . 0–1 p.

Konfucjusz – . . A. . A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D C D 6. boga Thota. 13. . . hinduizmu. jedyny Bóg Żydów D. 14. A B 7. chiński mędrzec . . . 11. judaizmu. A B 0–1 p. . 0–1 p. najwyższe bóstwo Egipcjan – bóg Słońca B. . D. . 0–4 p. Kamień z Rosetty. Re – . . . egipski papirus. tabliczka z pismem klinowym. . 17. twórca nowej religii w Indiach C. Księga widoczna na zdjęciu jest ważna dla wyznawców A. . . 18. Budda – . Na ilustracji znajduje się A. . . . 19. A B 10. C. Karta odpowiedzi Numer zadania 2. Tora. . . B. bogini Izydy. D.17. A B A B A B A B A B 18. . Jahwe – . Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym definicjom. C. B.

e. do ok. 476 r.e. zbieractwo – C myślistwo – A łuk – B np. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. 3. 0–1 0–3 5. II. n. III. 1. wybuch I wojny światowej. B B D A D A C A A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Udomowił też niektóre zwierzęta.e. broń. zachowane budynki lub ich fragmenty.: przedmioty codziennego użytku. 490 r. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 4. Może również wymienić źródła niematerialne niepisane. tradycja. nowożytność– od ok. 6. 1914 r. produkować żywność i ją przechowywać. Początki cywilizacji ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. 10. Uczeń z dysleksją: Oceniamy 0–3 0–4 . Spowodowała zmianę trybu życia ludzi z koczowniczego na osiadły. 14.: Rewolucja neolityczna przebiegała między 9. obrzędy. I. lat temu w Afryce. n. Podanie jednego przykładu źródła niepisanego – 1 p. 1492 r. 8. 13. Uczeń może podać trzy dowolne przykłady źródeł historycznych niepisanych. Podanie co najmniej dwóch skutków rewolucji neolitycznej – 2 p. 7.e. bitwa pod Maratonem. cmentarzyska. tysiącleciem p. 17. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź zad. np. 3. upadek cesarstwa rzymskiego. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. Człowiek nauczył się wytwarzać kamienne narzędzia poprzez gładzenie kamienia o kamień. średniowiecze – od ok. Jego rozwój trwa do dziś. 1.e. do 1914 r. 4. p. 0–1 Właściwe umiejscowienie trzech epok na osi czasu – 1 p.n. a 3.Klucz do testu a Co to jest historia?. Podanie trzech przykładów źródeł niepisanych – 3 p.n. 11. Wskazanie zdań prawdziwych – 1 p. 18. p. Zaczął również budować prymitywne osady. Homo sapiens pojawił się około 200 tys. współczesność – od 1914 r. 4000 r. wynalezienie pisma. Punktacja 0–1 Kryteria punktowania Ułożenie wszystkich wydarzeń w porządku chronologicznym – 1 p. 2. 9. np.n. Podanie dwóch przykładów źródeł niepisanych – 2 p. Zgodność z tematem – 1 p. 476 r. 1492 r.

19. Nabuchodonozor II – Babilonia Salomon – Izrael Ramzes II – Egipt „Oko za oko. ortograficznych. 15. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. ząb za ząb”. . Zapisanie właściwej zasady – 1 p. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p 0–1 16. interpunkcyjnych). 0–3 komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. faraon – władca Egiptu mumia – zabalsamowane ciało zmarłego hieroglif – znak pisma egipskiego papirus – materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu monoteizm – C dekalog – D prorok – A Mesjasz – B 0–4 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.12.

e. akty prawne (konstytucje. 1492 r. III. 30 r. 395 r. statuty. Uczeń z dysleksją: Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. I. A B B A C A A B C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. starożytność – od ok. średniowiecze – od ok. Podanie co najmniej dwóch skutków rewolucji neolitycznej – 2 p. 1492 r. p. 1. żywoty świętych. n.: kroniki. do 1914 r. 10.: Starożytni Egipcjanie radzili sobie z wylewami Nilu i porami suchymi dzięki sieci nawadniającej. Wskazanie zdań prawdziwych – 1 p. 11. 17. Punktacja 0–1 Kryteria punktowania Ułożenie wszystkich wydarzeń w porządku chronologicznym – 1 p. 4. księgi sądowe. Początki cywilizacji ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. do ok. 3. 4000 r. śmierć Jezusa Chrystusa. n. 8. 476 r. Podanie dwóch przykładów źródeł pisanych – 2 p.e. Właściwe umiejscowienie trzech epok na osi czasu – 1 p. p.n. 4. ok. 3. np. 2.n. tam i ze zbiorników wodnych. 13. Podanie jednego przykładu źródła pisanego – 1 p. II. 9000 r. ustawy). 14. do ok. 1492 r. nowożytność – od ok. Uczeń może podać trzy dowolne przykłady źródeł historycznych pisanych. n. 9.e. 18. Magazynowano w nich wodę w czasie pory suchej. podział Imperium Rzymskiego. 7. Zgodność z tematem – 1 p. pamiętniki. Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź zad. odkrycie Ameryki.e. mumia – C sarkofag – B papirus – A np. 0–4 . 1. 6. 0–1 0–3 5. początek neolitu. spisane relacje świadków.e. Składała się ona z kanałów. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. 476 r. listy. Podanie trzech przykładów źródeł pisanych – 3 p. Australopitek pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce. 0–1 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.Klucz do testu b Co to jest historia?.

.12. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 16. brama Isztar – Babilonia piramida Cheopsa – Egipt świątynia jerozolimska – Izrael zikkurat w Ur – Sumer Jahwe – C Re – A Budda – B Konfucjusz – D 0–3 ortograficznych. 15. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p 0–1 0–4 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Zapisanie odpowiedniej definicji – 1 p. Przedstawiał postacie oraz przedmioty lub ich wybrane części. Dawid – Izrael Cyrus II Wielki – Persja Hammurabi – Babilonia Piktogram to znak pisma obrazkowego stworzonego w Sumerze. interpunkcyjnych). 19.

D. . . . 0–4 p. rzeźbiarzem ateńskim. do 18. B. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. . . p. .. . . zbierające się kilka lub kilkanaście razy w ciągu roku.n. .. . ..e. . . . a bogów wyobrażali sobie na podobieństwo . . ateński. A. . .. . ... znajdują się cztery odpowiedzi: A. 1.. opowieść o bogach i legendarnych bohaterach D. Jeżeli się pomylisz. . . demagog – . .n.. . . . . aktorem greckim.. . . . . . D. mit – . . . jaką starożytni Grecy określali samych siebie C. . . D.. B. . p. . . ... .. . . .. . W zadaniach 2. . . inna nazwa antycznej Grecji 0–1 p. żyjący w V w. 2.. do 10. . .. . . . 0–1 p. . . . . . . .. 4.. . . tebański. . oraz 13. . . . Uzupełnij tekst o ustroju politycznym Aten.. 2.. . . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. od 4. co dosłownie oznacza ... . występujący podczas publicznej debaty B... . . . oraz od 15. . Hellada – . . Data . . ... którzy posiadali pełnię praw politycznych. jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź... . . C. . . .. . . . . .. 3. czyli . . ... 3. . . .. .. . . . . C. filozofem greckim. p. ateński. . p. . . .. . ... .. . .. . . . W obradach brali udział obywatele ateńscy. . 0–5 p. . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . . . .. . . .n. . i 14.. . .. spartański. . błędne zaznaczenie otocz kółkiem.. ..e.. . Wszyscy Ateńczycy tworzyli . . .. . . . . .. Pomyłki przekreślaj.. . nazwa. . Imię i nazwisko Antyczna Grecja Test podsumowujący rozdział II .. Starożytni Grecy wyznawali politeizm. B. . . żyjący w V w. . . . . . Wstaw znak „x” w kratkę obok zdania prawdziwego.n. .. . . 0–1 p.. Perykles to polityk A.n. .. . . .. . Rozwiązania zadań 1. . 3. . nazywa się . Hellenowie – . Czytaj uważnie tekst i zadania. . 5..e.. . . . .. .. ... Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich wyjaśnieniom. 12. Wybierano wówczas dwóch najważniejszych urzędników – . . . .. . . żyjący w V w.. żyjący w VIII w. . . . . .. Zadaniem ich było dowodzenie armią i flotą ateńską. . Ustrój panujący w Atenach od VI w. .. . Klasa 1. .. . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach.e. ..e. . . Sokrates był A. .. . 4. 5.. . .. p. . . . . . . C. 11. . . . . . królem spartańskim. świetny mówca. .Test a .. .

. . p... .. .. .. . . . . . ..... 6.. .. .. . . .. Do rozwiązania zadań 11. Hefajstos – . Wyjaśnij... . . .... . .. .. .... .. .. . . . . . ....• 338 r. .. ... . .... . .... . . .. . . Przyporządkuj nazwom greckich polis odpowiednie terminy. . ... ... . ... . .. .. . a za bóstwa uważali rośliny i skały. . ... .. Zeus – . . ... . . .. .. ...... ..... . . . . . . .. .n. . .. 0–4 p.. .. . .. .. ... . .. Hellenowie wierzyli w jednego Boga.. . .. .. . . ... . 776 r. .. ... . . .. . . . . .. Dopisz po jednym atrybucie charakterystycznym dla każdego z bogów. . .. 10. .. ..• 480 r. . Hermes – . . .....n. .. . .• • bitwa pod Cheroneą • pierwsze igrzyska w Olimpii • bitwa pod Salaminą • bitwa pod Maratonem 0–4 p. . ..e.. . . . . . Połącz daty z właściwymi wydarzeniami. .. .. Posejdon – . . ... . . . ... .. .. . Sparta eklezja ostracyzm Ateny heloci 8. .. . . . ....ludzi.. . .. ........ . . . ... . . wykorzystaj zamieszczoną fotografię... . 0–4 p. . .... .e.. . . .. . .. .. . . p... . . . . .. . . . . .... . . p. .. . . . . . . . Antyczni mieszkańcy Grecji byli politeistami... . . . . Napisz. ..n. . . . . . .. .. . ... .. .. .... . . . .. .. .. . 7. . .... na czym polegało wychowanie spartańskie... . . .. . . . . .. . 0–2 p... geruzja 0–4 p. . .. .. . .. . ... .. . . .. . .... .e. .. . .. .. ... . . . . ....... .. . ... . .. . . .. . . .... .. . .. . . . . ... . ......... .. ... . ... . ... ..• 490 r. ....... . .... . ... .. gdzie i w jakich okolicznościach organizowano głosowanie nazywane ostracyzmem.. i 12..... .... .. . .. ... . . ... ... .. . .. . . . . . . . .. . .. .. . . . ... .. . .... . .. . . .. .n..... ... . ...... ... ... ... . ... . . . .. . .. . ... .. .. .. Religia starożytnych Greków była monoteistyczna.. ... .. . p.. . .. .. 9. . .. ..... ... ..e. ... ... .. ... .. .. . .. . .. . .. . ... . .

Wstaw znak „x” w kratki obok nazw dyscyplin sportowych... p. które wchodziły w skład pięcioboju olimpijskiego rozgrywanego w starożytnej Grecji... wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.. ale jego środek liczył niewiele tylko szeregów i tu był on najsłabszy. Na greckim naczyniu przedstawiono fragment mitu o A.. C... B.e. p. 0–1 p... . dużymi...n. Hefajstosie.... Pokonani . rzut kulą bieg zapasy boks rzut oszczepem rzut dyskiem skok w dal pływanie 14.. Miejsce bitwy Maraton Termopile Dowódca Greków ...... do 18.... 0–4 p.. .. oba .. Data 490 r. A z ustawieniem Ateńczyków wtedy pod Maratonem tak się rzecz miała: szyk bojowy wojska co do długości równał się medyjskiemu [perskiemu].... D... mozaiką.. Dionizosie. Uzupełnij tabelę........ B.. C.. 0–5 p. malarstwem czarnofigurowym......... D..... 480 r....... stalowymi okuciami.n. Naczynie zostało ozdobione A...... Do rozwiązania zadań od 15..e..11...... Demeter. Prometeuszu. 12..... płaskorzeźbą... 0–1 p... 13.

0–1 p. Salaminą. wraz z pojmanymi jeńcami wrócili do ojczyzny. C. Tak Ateńczycy odnieśli zwycięstwo. Według Herodota Grecy pokonali Persów dzięki A. Maratonem. że w małej są liczbie i pędzą cwałem. celnym łucznikom...]. i przypisywali to niewątpliwie szaleństwu Ateńczyków. C.. 0–1 p. Po uszykowaniu się i pomyślnym wyniku ofiar. A B . Macedończycy. widząc nadbiegających. aż dotarli do morza. A B 11. D.. Po zwycięstwie Ateńczycy i Platejczycy A. 18. przystąpili do chowania zmarłych. Persowie. B. Spartanie.]. po czym [. nie rozporządzając ani jazdą ani łucznikami [.. Tebańczycy. ścigali uciekających Persów aż do morza. Wprawdzie w centrum szyku bojowego zwyciężyli barbarzyńcy tam.. 12.. B.. D.]. C. Platejami. 16.] ściągnęli oba skrzydła i walczyli przeciw tym. znakomitym jeźdźcom.]. 0–1 p. 17.zaś skrzydła były liczebnie mocne [... przewadze żołnierzy w centrum szyku. C... Uciekających Persów ścigali [. tu zażądali ognia i dobrali się do okrętów [. 15. 16. gotowali się ich przyjąć.. B. kiedy ujrzeli. Ateńczycy na dany znak ruszyli pędem przeciw barbarzyńcom [.. D. świętowali na cześć boga wojny Aresa. B. którzy przerwali środek. Ale na skrzydłach obu zwyciężyli Ateńczycy i Platejczycy. Długo trwała bitwa pod Maratonem. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 3. 0–1 p. Herodot „Dzieje” 15.].]. 17. przewadze hoplitów na skrzydłach. Karta odpowiedzi Numer zadania 2. A B A B A B A B A B 18. gdzie stali sami Persowie i Sakowie [. Opisane wydarzenie miało miejsce pod A. D. Delfami. Platejczycy. Podczas bitwy wspólnie z Ateńczykami walczyli A.

.. ciężkozbrojny wojownik grecki 0–1 p.. . Czytaj uważnie tekst i zadania. Wstaw znak „x” w kratkę obok zdania fałszywego. . . Arystoteles to jeden z trzech najsłynniejszych starożytnych A. . polis – .. . . . . . . .. . oraz 13.. . . do 18. D. . ... 0–1 p. . B.. helota – . królem perskim. znajdują się cztery odpowiedzi: A... Dla Hellenów wyrocznie były świętymi miejscami... Jeżeli się pomylisz. . . . . . . .. . B. . . a siebie samych . . 0–4 p. 5. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. Na nowych terenach zakładali . . ... . . A. . . .... C. .. . . . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . . 0–5 p.. ...... królów spartańskich. czyli miastem. ... 4.Test b . . .. .. Dariusz I Wielki był A.... .. . . . . .. . . 2. niewielkie greckie państwo obejmujące miasto i okoliczne wsie C.. 3.. Uzupełnij podany tekst. 11. . .. . 5.. . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . którego głównym zajęciem była służba wojskowa B.. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach.. . .. .. 3.. . królem macedońskim. .. . . Starożytni Grecy surowo karali działalność wyroczni. D. . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. .. . filozofów greckich.. . z którego pochodzili. . .. ... hoplita – . . niewolnik uprawiający ziemię Spartan D.. 1. . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi... rzeźbiarzy ateńskich.. .. . B. . . . . . strategiem ateńskim. .. . . Grecy nazywali swoją ojczyznę . . 2. dowódcą spartańskim. ... . Data Klasa 1.. Ich mieszkańcy utrzymywali ścisłe kontakty gospodarcze i polityczne z . . . . . Ze względu na brak wystarczającej ilości ziemi uprawnej organizowali wyprawy . .. .. ... . Spartanin – . oraz od 15. do 10. Imię i nazwisko Antyczna Grecja Test podsumowujący rozdział II .. 12. . Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich wyjaśnieniom. . . C. . .. . . W zadaniach 2. ... .. 0–1 p... aktorów greckich. . . . . . .. . C. . . ... .. D.. . Pomyłki przekreślaj. .. . .. . .. . . ... 4. mieszkaniec Sparty.. i 14.... Rozwiązania zadań 1. . . od 4. . 3... .

. . . ... . . ... .. . ...• 338 r.. . . . .. .. ... .n. .. Ares – .. . . ... 10... ...... .. Ateny król Sparta strateg demagog 8.. . . . . . .... .. .... ... . . . czym były gimnazjony i agony w starożytnej Grecji. . . . ... . . ... .. . . . . . .. . . .. . ..• 479 r.. . . .. ... .. . ... . . ... .. . .. . . . . . .. . ... 7.. . .... .. . . .. . . .. . .. . . . . .... .. . . . p.. . ... .... . . ... . .... 0–4 p. ..n. .. ... .. .Najsłynniejsza grecka wyrocznia znajdowała się w Delfach. . . ... . . .. . . . .. . . . . . .. . . .e. . . . 508 r. .. ... . . czym zajmował się każdy z bogów. . .. . ... . .. . . ..e...... .. p. . . . Apollo – . .. ... .. Wyjaśnij.. ... .. . ...... . . . .. .. .. . . . . ... .. .. . .. ... . ... ... . . .. . ... . co oznacza określenie kultura hellenistyczna. .. . .. .. . .. 9. . . . . . ... .. . . . . .. .... .. 0–4 p.. .... wykorzystaj zamieszczoną fotografię. Napisz.. . .. ... .. .. .. . Asklepios – ....... .n. p. ... .. . ... . .. 6.. . . . . . .. . .. p. .. . . . ...... . .. .. .. . . .... . ... ..... . . . . . .. . . .. ...e. . . Przyporządkuj nazwom greckich polis odpowiednie terminy...... . . .. Połącz daty z właściwymi wydarzeniami. .. ... .. . .. .. .. . . . . . .. . . i 12....• 333 r. . ... .... . . . ........ .. .... . ....... . . . .. ....• • bitwa pod Cheroneą • demokratyczne reformy w Atenach • bitwa pod Platejami • bitwa pod Issos 0–2 p... . .. . efor 0–4 p. .. . ..... . .n.. . 0–4 p.. .e... Kapłankę z wyroczni w Delfach nazywano Pytią. .. .. . . ... .. . .. . .. ... . . . .... . .. .. . . ....... . . .. . .. . .. . . . . .. Napisz.. Hades – . . . .... . .. . . .. . . . .. .. ... ... .. .. . .. . Do rozwiązania zadań 11..... .... ..... ..

Do rozwiązania zadań od 15................. Data 490 r. uniknąć niedoli.e........ Pomyśl. p. 0–1 p. z terakoty. Atenę Partenos.. B. 0–1 p. Uzupełnij tabelę.... Miejsce bitwy Maraton Termopile Dowódca Persów . p...... z brązu.. Myrona..... . 480 r. Wstaw znak „x” w kratki obok terminów.. B........ Zwycięzcy ... 12.n. 0–5 p. ........ Posąg został wykonany A. 13... ze złota. koturny maska teatralna instrumenty smyczkowe komedia tragedia musical orchestra kurtyna 14.... wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. dyskobola.e... C.. C. jak pozbyć się nędzy i głodu..11. D..... które dotyczą starożytnego teatru greckiego... Rzeźba przedstawia A. Zeusa Olimpijskiego. 0–4 p...... z piaskowca. D... . do 18..n....

dwa razy do roku dobrze nawożona. D. co pola swe mają W żyznych dolinach daleko od morza. B. 16. B. Gai. […] Rzucaj zaś ziarno. czas zacząć Żniwa. B. Potem o sprzęt się postaraj. Demeter. Żebyś do innych nie chodził. kup woły do pracy na roli. ażeby Święte zagony bogini przyniosły urodzaj obfity. założyć rodzinę. C. ukażą. jak również dla tych. D. 0–1 p. A B 11. C. Według Hezjoda rolnicy. bagnista. Módl się do Zeusa podziemia i świętej Demeter. 17. gdy ziemia świeża i luźna jest zgoła. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 3. D. Starożytni Grecy uprawiali ziemię położoną A. daremnie ich prosząc w potrzebie. A B A B A B A B A B 18. na niewysokich pagórkach. Rolnicy greccy powinni modlić się o urodzaj do A. w pasie nadmorskim i żyznych dolinach. C. Ateny. na górskich zboczach. udać się na wyprawę kolonizacyjną. niech orka się wtedy rozpocznie […]. A B 0–1 p. zająć się rzemiosłem i handlem. Błogosławieństwo dla dzieci ze świeżej urośnie ci gleby. plejady. 18.Załóż wpierw dom i weź żonę. […] Hezjod „Prace i dnie” 15. 16. co mieszkają W pasie nadmorskim. świeża i spulchniona. założyć rodzinę. kupić woły i uprawiać ziemię. co szumi z powagą. wyłącznie nad rzekami. 17. B. 0–1 p. wysuszona i stwardniała. Taki porządek jest pracy na roli dla tych. aby uniknąć głodu i nędzy. byś wszystko miał w domu u siebie. D. 0–1 p. Ziemia pod zasiewy powinna być A. C. . […] Skoro się córy Atlasa. zająć się rzemiosłem. Hery. muszą A. 12. a kiedy zachodzą. Karta odpowiedzi Numer zadania 2. 15.

Wyjaśnienie. Podanie nazwy polis. np. bieg 0–5 Każde właściwe zaznaczenie dyscypliny rzut dyskiem sportowej – 1 p.: Wychowanie spartańskie miało 0–4 I. C 11. Zgodność z tematem – 1 p. politeizm. miasta osoby. p. – Persowie (armia perska) . 0–4 Zeus – piorun Hefajstos – młot Hermes – sandały ze skrzydełkami 7. na celu wyszkolenie II. p.e.e. 9. 776 r.e. wyrażenie – 1 p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. w której stosowano ostracyzm Atenach w celu wygnania z – 1 p.n. 490 r. A 12. ostracyzm 8. Surowym oraz podanie. strategów 0–1 5. Uczeń z dysleksją: Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. 13. która zagrażała II. kogo dotyczyło – 2 p. – bitwa pod Maratonem 480 r. Scharakteryzowanie wychowania spartańskiego obrońców Sparty. mit – C Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. B 3. demokracją. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. mężczyźni. B 15.n.e. np. p. rządy ludu. heloci 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. B 17.n. chłopcy od 7. 1. zapasy skok w dal rzut oszczepem 0–4 14. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. głosowania – 1 p. – bitwa pod Salaminą 338 r. Ateny – eklezja. zasadom podlegali wszyscy III.: Ostracyzm stosowano w 0–2 I.Klucz do testu a Antyczna Grecja ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. D 18. – bitwa pod Cheroneą 10. a bogów wyobrażali sobie na podobieństwo ludzi. p.n. Starożytni Grecy wyznawali Zaznaczenie zdania prawdziwego – 1 p. w jakim celu organizowano ten rodzaj ustrojowi demokratycznemu. p.n. roku życia. – pierwsze igrzyska w 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 6. ortograficznych. Posejdon – trójząb Każdy właściwie dopisany atrybut – 1 p. Sparta – geruzja.e. interpunkcyjnych). 0–4 Hellada – D demagog – A Hellenowie – B 4. Olimpii 490 r. – Maraton – Miltiades Każda właściwie uzupełniona rubryka tabeli – 1 p. C 16. 0–5 Każdy właściwie wpisany wyraz lub właściwie podane zgromadzenie ludowe.

armia spartańska) .n. p.480 r. – Termopile – Leonidas – Grecy (armia grecka.e.

– bitwa pod Cheroneą 333 r. Zgodność z tematem – 1 p.n. 0–4 Sparta – efor. hoplita – D Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. błędów językowych. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p.: Kultura hellenistyczna 0–4 I. 1.e. mieście. wydzielonymi miejscami w II. Ateny – strateg. 508 r. Podanie czasu powstania kultury hellenistycznej Aleksandra Macedońskiego. np. (helleńska) połączona z wpływami III.n. p. Apollo – literatura. D 12. Agony to zawody różnych dyscyplin sportowych. – demokratyczne 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. narodziła się po podbojach II. D 18.e. reformy w Atenach 479 r.n. B 17. C 3.Klucz do testu b Antyczna Grecja ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. ortograficznych.e. Hellenami. 5. 0–4 helota – C polis – B Spartanin – A 4. Podanie przeznaczenia gimnazjonów – 1 p. 0–5 13. przeznaczonymi do ćwiczeń fizycznych. kolonizacyjne. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. p.n.: Gimnazjony były 0–2 I.e. 0–4 6. p.– bitwa pod Issos 10. p. Starożytni Grecy surowo karali 0–1 Zaznaczenie zdania fałszywego – 1 p. komedia tragedia .– bitwa pod Platejami 338 r. król 8. A 15. czym były agony – 1 p. C 16. Jej oraz wiadomości na temat ludów. 0–5 Każdy właściwie wpisany wyraz lub właściwie podane kolonie. Do najważniejszych należały igrzyska ku czci bogów i mitycznych bohaterów. metropolią wyrażenie – 1 p. demagog Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. interpunkcyjnych 9. które ją stworzyły – podstawą była kultura Greków 2 p. działalność wyroczni. Ares – wojna Każdy właściwie dopisany atrybut – 1 p. wschodnimi – głównie ludów zamieszkujących na terytorium Uczeń z dysleksją: dawnego imperium Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo perskiego. A 11. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. sztuka i nauka Hades – podziemny świat zmarłych Asklepios – sztuka lekarska (medycyna) 7. Wyjaśnienie. Helladą. np. koturny Każde właściwe zaznaczenie terminu związanego ze maska teatralna starożytnym teatrem greckim – 1 p.

n. p.orchestra 14.e. p.n. .e. armia spartańska) 0–4 Każda właściwie uzupełniona rubryka tabeli – 1 p. 490 r. – Maraton – Dariusz – – Grecy (armia perska) 480 r. – Termopile – Kserkses – Persowie (armia grecka.

.. . ... . 1.. • 202 r. . .. . do 5. .. . 0–1 p. . 2.. .Test a . Rzym znajduje się na Półwyspie .. . . . . 2.. . Klasa 1. . . . . Dostępne dla wszystkich łaźnie w starożytnym Rzymie to A. .. . . . ... .. . . . . 5.e. . . . . . . B.. 3. ..... . .. D. . . . to 0–1 p. .e. patrycjusze. . . . . .. ... . . .. . .. .. Obecnie jest stolicą . . . Augustus. . . . nad rzeką . . .. .. . . . Uzupełnij podane zdania. . . .. . n. Grupa społeczna. . . . Imię i nazwisko Imperium Rzymskie Test podsumowujący rozdział III . . heloci.e. . Data . . 3. . . . .. . .. . .. .. Rozwiązania zadań od 3. . . . . p. .. .. .. . . Do podanych dat dopisz właściwe wydarzenia.. . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi... .. . .. . . . . . . ... B.. . . . . .... . . . . . . . . .. . Czytaj uważnie tekst i zadania. . . . C. . . .. . .. . którą tworzyli przedstawiciele najznamienitszych rodów rzymskich. D. . . . .. . . . .. . . • 395 r. . 5. . p. . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . . . . . . . . . . . . . . B. plebejusze. .. . – . 4. . 0–1 p. . 7. . . . .. . . Jeżeli się pomylisz. . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. .. .. do 14. . . . . . oraz od 11.e. 6. . .e. . . . .. . .. . . . – .. . perystyl. . . znajdują się cztery odpowiedzi: A.. . . . .. .. .. . – . 313 r. . .. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. . . . . . . Pomyłki przekreślaj. . . .. spartiaci. . . 2. atrium. . . . Odyseusz. . . . . . oraz od 8. 4..... . . p. p. . . B. .n. 509 r..n. Eneasz.. ... . . . . . • wprowadzenie republiki w Rzymie • podział cesarstwa na wschodniorzymskie i zachodniorzymskie • bitwa pod Zamą 0–3 p.. . do 10.. .e. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . . . . . n. . Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami. .. . . W zadaniach 1. Hammurabi. 6. . . . . .. . . C. . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. D. . . Legendarnym przodkiem Rzymian był A... . • 0–3 p.. . . .. . . 0–3 p. . . C.. . . . . . 218 r. . . . . . A.n. .. . . . 31 r.. . .. .. .n.

. 7.... termy.. 0–3 p. C.. Przyporządkuj nazwom urzędów rzymskich odpowiednie opisy...... 0–1 p........ ....................... ..... 11................ lwica.............. owca.. Wzorem w dziedzinie kultury byli dla Rzymian A........................... C.... ..... 9..... Symbolem starożytnego Rzymu była A...... B....... D.... Romulusa i Remusa................ Zwierzę karmi bliźniaków A. co znaczy wyrażenie pyrrusowe zwycięstwo. Kartagińczycy.. D.................. i 12...... ....... Wyjaśnij................... Etruskowie. B.. pantera........ 12.. Do rozwiązania zadań 11........... 0–1 p... B............ wykorzystaj zamieszczoną fotografię... D..... 0–1 p............. Galowie................. wilczyca.. Eneasza i Odyseusza. 10. cenzor • trybun ludowy • dyktator • • reprezentował plebejuszy • ustalał listy senatorów • obliczu zagrożenia państwa otrzymywał nieograniczoną władzę na okres 6 miesięcy 0–3 p.. 0–1 p............C............... 8...... ..... limes... Wymień trzy przyczyny kryzysu cesarstwa rzymskiego....... Grecy.....

potem na podstawie ich zeznań ogromne mnóstwo innych. który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Pilatusa. Aby ją więc usunąć. chociaż ci ludzie byli winni i zasługiwali na najsurowsze kary..] Nie ustępowała hańbiąca pogłoska i nadal wierzono. jako że nie dla pożytku państwa. lecz także w stolicy [. i udowodniono im nie tyle zbrodnię podpalenia.. Tyberiusz. B. lecz dla zadośćuczynienia okrucieństwu jednego człowieka byli traceni. Autor tekstu określa chrześcijaństwo jako A. C.]. lud rzymski. A B 11. C. Poncjusz Piłat. 0–1 p.C. Herkulesa i Achillesa.. Do rozwiązania zadań 13. A B 6. gdzie się to zło wylęgło.. Jowisza i Saturna. A B A B A B 14. .. podstawił Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych. Początek tej nazwie dał Chrystus. Tacyt „Roczniki” 13. [. Schwytano więc naprzód tych. dobro i sprawiedliwość. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. 13. O podpalenie Rzymu oskarżył chrześcijan A. [. wyznanie politeistyczne. którzy tę wiarę publicznie wyznawali. D.. A B 0–1 p. ile nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu. 14.] chrześcijanami nazywał. D.. [. i 14.] których [. że pożar był nakazany.. a przytłumiony na razie zgubny zabobon znowu wybuchnął. 12. nie tylko w Judei. D. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 2. zabobon i zło. A B 7..] Stąd. Neron.. religię monoteistyczną. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. B. budziła się ku nim litość.

• 30 r. . . .. . . .. 2. . Uzupełnij podany tekst. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. . Legendarnych bliźniaków Romulusa i Remusa wykarmiła A. D. . . 4. D. . . . ..... . . . . .. . ... . .. . .. .. . .. p... jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . . n. . . . ..e. . . . . . Wodociągi doprowadzające wodę do miast rzymskich to 0–1 p. oraz od 8. . .n.. . . . . .. . ... . . .. . .. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. .... spartiaci. . . .. 2. B. . . . ..e. . . 2. .. powstańców. . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . . .. Klasa 1. . . . czyli niewolników szkolonych do walki na arenie.. .. . . . . . . ..n. Mniej zamożna część społeczeństwa rzymskiego to A. p. . . . . . .. heloci. 5. . . . .. . C. . . . . . W I w. . Do podanych dat dopisz właściwe wydarzenia. .. . . . . . . .. . niedźwiedzica. . D. . . . . . . . 264 r. . ... do 14. Data . . . lisica. .. n. .. . B. .. 3. • 476 r. 1. Jeżeli się pomylisz.. .. . . . . 392 r. . .. . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . . 7... . . . kozica. . . Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami. do 10. 44 r.. plebejusze. 6. . . C. 5. . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. – ... . .. . . . wybuchło w Rzymie powstanie ..n. . . . . . . ..e. 753 r. . . 6. 0–3 p. . . . Czytaj uważnie tekst i zadania. . .. . . . . . . . .Test b . . – .. . oraz od 11.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .n. . . . p. ... Pomyłki przekreślaj.. . . .e. . .. . . . . . . Walki z rzymskimi legionami zakończyły się . . .. Przywódcą buntu był .. . . . . . . 0–1 p.. . . . C.. . . . • • koniec cesarstwa zachodniorzymskiego • upadek republiki i początek cesarstwa • założenie Rzymu 0–3 p. .e.. . . .... . . . . . . .. .. . . . patrycjusze. . .n. . . . . . . wilczyca. .. . . . p.. . .. 3.e. .. 0–1 p. do 5. . . B. – .. . Rozwiązania zadań od 3.. . . . . . ... . .. .. . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. .. . ..e. . . . . p. W zadaniach 1. 0–3 p.. . . 4. . . Imię i nazwisko Imperium Rzymskie Test podsumowujący rozdział III .. . . .

. co znaczy powiedzenie: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”... .... akwedukty...... Wyjaśnij... Wymień trzy przyczyny kryzysu republiki rzymskiej... B...... 0–1 p.. C... 9................ B.................. 10. Na zdjęciu widać A........ C............. 0–1 p... .... D........... Koloseum...................... 0–3 p.... C.. 8.................... Dekalog....... Do rozwiązania zadań 11.... termy.... 7...... Kodeks Hammurabiego... 11........ Kodeks Justyniana... termy Dioklecjana... Przyporządkuj nazwom urzędów rzymskich odpowiednie opisy....... 0–1 p.......... łuk triumfalny..A. D.. Za pierwszy zbiór prawa rzymskiego uznaje się A.. 12............. i 12... .... wykorzystaj zamieszczoną fotografię....... Ta starożytna budowla służyła jako miejsce 0–1 p................ B................. amfiteatry.......... .. Prawo XII tablic...... manipuły..... D....................... Panteon.. ................ konsul • kwestor • pretor • • zbierał podatki i zarządzał finansami państwa • sprawował władzę sądowniczą • dowodził armią 0–3 p.........

A B A B A B 14. Oktawian zyskał poparcie ludu dzięki A. uroczystości religijnych. demokracji. nazwy urzędów pozostały te same. obrad zgromadzenia ludowego. A B 0–1 p..].. A B 6. powoli począł się wzbijać i zagarniać w swe ręce przywileje senatu. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. C. przedstawień teatralnych i operowych. [. D. Rządy Oktawiana Augusta zakończyły w Rzymie okres A. 0–1 p. któremu do obrony praw ludu władza trybuńska wystarcza.. tyranii.] chcąc tylko za konsula być uważany i za takiego.. 14. A B 11. kiedy Pompejusza zgnieciono koło Sycylii. monarchii.] Kiedy po gwałtownej śmierci Brutusa i Kasjusza [spiskowcy przeciwko Cezarowi] zabrakło już armii państwowej. B. Wewnątrz panował spokój. armii Pompejusza. obietnicy pokoju. C. a po rozbrojeniu Lepidusa i śmierci Antoniusza nawet partii juliańskiej nie pozostał inny przywódca prócz [. a wszystkich słodyczą pokoju.. rozdawaniu zboża i obietnicy pokoju. B. a także większość starców podczas wojen domowych: jakżeż niewielu z tych pozostało. przydzielaniu stanowisk urzędniczych. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 2. 12. urzędników i praw. Do rozwiązania zadań 13. Nikt mu w tym nie stawiał oporu [. . [. A B 7. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. republiki. lud rozdawnictwem zboża.] Oktawiana. D. i 14.. D. C. Lecz skoro żołnierzy przynęcił darami. B. młodsi urodzili się już po zwycięstwie pod Akcjum. 13. co rzeczpospolitą widzieli! Tacyt „Roczniki” 13.A.. widowisk i walk gladiatorów..

e. C 2. – edykt mediolański 8. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad.e. 9.n. p. 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. – wybuch II wojny Podanie jednego właściwego wydarzenia – 1 p. – bitwa pod Akcjum 313 r. 0–3 Podanie jednej właściwej przyczyny – 1 p.e. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Apenińskim. 0–3 punickiej 31 r.: O pyrrusowym zwycięstwie mówimy.n. 218 r. Podanie trzech właściwych przyczyn – 3 p. B 13. cenzor – ustalał listy senatorów trybun ludowy – reprezentował plebejuszy dyktator – w obliczu zagrożenia państwa otrzymywał nieograniczoną władzę na okres 6 miesięcy np. gdy poniesione straty przewyższają uzyskane korzyści. 0–3 4. – bitwa pod Zamą 395 r. n. – wprowadzenie Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Włoch Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. 509 r.e. .e.e. – podział cesarstwa na wschodniorzymskie i zachodniorzymskie 5. n. p. B 11.: upadek znaczenia władzy cesarskiej. p. Podanie dwóch właściwych przyczyn – 2 p. A 6.n. Podanie właściwego wyjaśnienia – 1 p. 10. wielka wędrówka ludów 0–1 Podanie dwóch właściwych wydarzeń – 2 p. C 7. np. 3. podział imperium. najazdy plemion germańskich. p. Tyber. Podanie trzech właściwych wydarzeń – 3 p. B 14.n.Klucz do testu a Imperium Rzymskie ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. A 12. 0–3 republiki w Rzymie 202 r. wprowadzenie barbarzyńców do armii rzymskiej.

e. Podanie dwóch właściwych przyczyn – 2 p. Podanie trzech właściwych wydarzeń – 3 p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. – założenie Rzymu 0–3 30 r. B 6. wojny domowe 0–1 Podanie dwóch właściwych wydarzeń – 2 p. n. Podanie trzech właściwych przyczyn – 3 p. 0–3 4. 753 r. niezadowolenie plebejuszy z rządów senatu. wzrost znaczenia wodzów rzymskich popieranych przez legiony. które zbiegały się w Rzymie.e. p.Klucz do testu b Imperium Rzymskie ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1.: zmniejszenie liczby chłopów.e.: Miasta na terenie Imperium Rzymskiego były połączone doskonałymi drogami. 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. p. – wybuch I wojny Podanie jednego właściwego wydarzenia – 1 p. n. 9.n.e. gladiatorów. Z każdego miejsca w państwie można było dotrzeć do stolicy imperium. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. np. konsul – dowodził armią kwestor – zbierał podatki i zarządzał finansami państwa pretor – sprawował władzę sądowniczą np.n. C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. D 12.n. 0–3 punickiej 44 r. p. A 2.n. B 14. – śmierć Juliusza Cezara lub idy marcowe 392 r. – chrześcijaństwo religią panującą w cesarstwie 8. p. B 7.e. . – upadek republiki i początek cesarstwa 476 r. 0–3 Podanie jednej właściwej przyczyny – 1 p.e. 3. A 13. Spartakus. 10. – koniec cesarstwa zachodniorzymskiego 5. C 11. Podanie właściwego wyjaśnienia – 1 p. klęską Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. 264 r. przekształcenie armii w zawodową.

... . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . 5. . . . . . .. Mieszkańcy miasta potrafili również wyrabiać bardzo wytrzymałą broń. . . C. . . Damaszek słynął z pięknej jedwabnej tkaniny. . . . do 12. . . . . . . . . . Data . . ... . imperium uniwersalne – .. . . . . W zadaniach od 6. . . . . . . . . Z Indii przejęli . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . Wzorce czerpali z antyku oraz dokonań ludów Wschodu.. . . . . . . . . . ..... . . . . .. . . . . . . . Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. . . . . . . . . 3. . . . . . . . . i jednej . . . . . . . produkowaną ze stali . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . Imię i nazwisko Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV . . .. . . Zbiór oryginalnych baśni arabskich nosi tytuł – „Księga . . . . ... . . .. . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otton III – . . . . które zastąpiły skomplikowany rzymski system zapisu.. . . . .. . . Pomyłki przekreślaj. . . . . . .. .. . . . . . . . ... oraz od 13. . . . . . . . . . . . 0–1 p. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 2. . . . . . . . . . . Jeżeli się pomylisz. . . . Czytaj uważnie tekst i zadania.. . . . . .. . . . .. . . .. .. . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . . Cyryl i Metody – . . . . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem.. .. kim były wymienione postacie. .Test a . do 16. . .. .. .. . . . . . . . . .. 0–5 p. . . . . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . . . . . . . . ... .. . . .. Chlodwig – . . . . . . . .. . Rozwiązania zadań od 1.. . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . 1. . . . . . ... . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. . . islam – . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Arabowie stworzyli bogatą kulturę. . .. .. . . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. .. . . . . . . .. .. . . . . 4. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 2. . . Ludwik Pobożny – . . . . zwanej . .. . . . .. . . . . . . . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.. . . . . 3. . patriarcha – . . 5. . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Napisz. . . .. . . . .. Przedmioty ozdabiano charakterystycznymi ornamentami określanymi jako . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. . . 0–7 p. . . . . . . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. . . . . . .. . . . . . . zwane dziś . . . Klasa 1. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . B. . . . . . . Uzupełnij tekst o osiągnięciach kultury arabskiej. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Włodzimierz Wielki • Karol Młot • Henryk IV • Wilhelm Zdobywca • Stefan Wielki • • Węgry • Rzesza Niemiecka • Normandia • państwo Franków • Ruś 0–3 p. . . . . . . . . ”. .

843 r. W wyniku podziału Ludwik otrzymał część wschodnią. A. na której w późniejszym czasie 0–1 p. 962 r. 0–1 p. Hiszpanii. Ludwik [zwany Niemiec] otrzymał część wschodnią. C. – . Do rozwiązania zadań od 6. „Rocznik fuldajski o podziale monarchii Karola Wielkiego” 6. D. Włochy. D. – . koronacja Karola Wielkiego na cesarza D. Włoch. Danii. Po zawarciu miedzy sobą pokoju i umocnieniu go przysięgą bracia powrócili do domów. Włoch. Francji. . Zjazd w Verdun odbył się w A. 800 r. . na której w późniejszym czasie powstała A. 10. leżącą między dwoma poprzednimi. . – . Czechy. . 841 r. Niemcy. – .5. B. . . które uległo podziałowi. 0–1 p. . C. Lotariuszowi. B. Postanowienia traktatu z Verdun przyznawały Karolowi prawo do części zachodniej 0–1 p. Decyzje podjęte podczas zjazdu w Verdun przyczyniły się do powstania A. Terytorium. królestwo Anglii. . do 10. Niemiec. B. Włoch. Belgia. . . . D. . . Węgry. Anglii. 9. . . los przydzielił część środkową. zjechawszy się w sierpniu w mieście galijskim Verdun. 840 r. 0–1 p. to A. 622 r. . ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny 0–4 p. . D. rozdzielili państwo pomiędzy siebie. Francji. . Państwo Kościelne. koronacja cesarska Ottona I B. 988 r. Karol zaś [zwany Łysym] dzierżył część zachodnią. Francja. . Hiszpania. aby zarządzać i strzec części swego królestwa. Niemiec. Wstaw obok dat litery odpowiadające właściwym wydarzeniom. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. Trzej królowie. państwo Franków. . królestwo Danii. Francji. chrzest Rusi C. 842 r. C. Włoch. B. B. C. . Najstarszemu z nich. państwa Franków. 7. 8. Anglia. D. utworzono A. C.

arabeska – . Wstaw obok terminów litery odpowiadające właściwym definicjom. malowidło religijne B. kronika ruska E. . A. . Cyryl i Metody. . Mateusz i Cyryl. . Na potrzeby chrystianizacji Słowian duchowni opracowali nowy alfabet zwany 0–1 p. . . dekoracyjny wzór geometryczny 15. 11. . . runy – . . . C. . . . . głagolicą. majordom • margrabia • kalif • • zarządca dworu • przywódca muzułmański • sprawował władzę w marchiach 0–3 p. . 13. 12. . Przyporządkuj terminom odpowiednie wyjaśnienia. . runami. Na mozaice zostali przedstawieni dwaj misjonarze A.Do rozwiązania zadań 11. latopis – . ikona – . . 14. rozdział w Koranie D. D. . 0–1 p. 0–4 p. sura – . B. Hagia Sophia • świątynia Kaaba • Światowid ze Zbrucza • kościół klepkowy • • Bizantyjczycy • Normanowie • Arabowie • Słowianie 0–5 p. C. minuskułą. . Połącz nazwy zabytków z ich twórcami. . B. i 12. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. D. Paweł i Światowid. . znaki pisma normańskiego ikona C. . A. . hieroglifami. . . Abraham i Jan.

A B . zachodni południowi wschodni plemiona czeskie Chorwaci Karta odpowiedzi Numer zadania 6. Uzupełnij schemat dotyczący podziału plemion słowiańskich. A B 8. A B 9. Słowianie 0–3 p. A B A B 12. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D 7. A B 10. 11.16.

. . . . . . . . . . .. . . . . . . cesarz musiał ukorzyć się przed papieżem. .. doszło do sporu pomiędzy papiestwem a cesarstwem o . . Klasa 1. . .. . . ... . . Rozwiązania zadań od 1. . . . . . . . . . .. .. . .. . . głagolica – . . C. . . . . . czyli nadawanie stanowisk i ziem osobom duchownym.. . . . . Czytaj uważnie tekst i zadania. . . . . . . . .. . . . Jeżeli się pomylisz. . . . . . . . .. . . .Test b . Koran – . . . . . . . . .. W zadaniach od 6. . . .. . . D. .. . r. . . . . . . . . . . . . . . . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . . . . . .. ... . .. .. . . . . Pepin Mały– .. . . . . . . . . . . . . . .. .. w mieście .. . ..... .. . . ... . .. .. . . . . . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów.. . .. . .. . . W . . . . . . . . . . . . ... Ostatecznie spór zakończył się w 1122 r. .. . . . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . . . . . . Chlodwig • Włodzimierz Wielki • Otton III • Świętopełk • Justynian I Wielki • • Bizancjum • Państwo Wielkomorawskie • Rzesza Niemiecka • państwo Franków • Ruś 0–5 p. . . . B. . . 5. .. . .. . Data . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 5. . 3. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . 4. . . . . .. . . . . . . . .. . 1. . . . Główny etap konfliktu przypadł na pontyfikat papieża . . . . . . Napisz. .. . . . . . . . . . by ten zdjął z niego ekskomunikę. . . 0–3 p. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0–7 p. . . . 2. Zawarto wówczas . . . . . . . . ... . .. Pomyłki przekreślaj. . . . . . . . . . .. . . . . . do 16. .. . . Otton I – . . . zgodnie z . . . . . . . . . . . . . . . . . 0–4 p. 2. . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . .. . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. . marchia – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . czyli porozumienie. . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . .. . Uzupełnij tekst o konflikcie między władzą duchowną a świecką. . . . . . . . . . . . . . . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . .. .. . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . oraz panowanie cesarza niemieckiego . . . . . . . . . oraz od 13. . . . . . .. . podczas synodu w . . . . . . . . . 4. . . Mahomet – . . . . . . . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . . . . . . . . . kim były wymienione postacie. .. . . .. . . . . . . W XI w. . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . do 12. Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . Samon – . Imię i nazwisko Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV . .

D. – .. Z tych łacinę znał tak dobrze. Wymowę miał obfitą i bogatą. że można by go wziąć za gadułę. 955 r. C. W jedzeniu nie umiał zachować takiej powściągliwości. zupy i drugiego dania. albo czytania opowiadań i dziejów starożytnych. Władca Franków podczas posiłku A. . przyjmował zagraniczne poselstwa.] Zwykły obiad składał się z czterech dań. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. skarżył się często. opilstwa nie cierpiał nie tylko u siebie i u najbliższych.którym papież nadawał biskupom ziemie.. traktat w Verdun 0–4 p. Obiad Karola Wielkiego zwykle składał się z A. bitwa na Lechowym Polu B. co chciał. Władca frankijski sprawnie posługiwał się A. objadania się. – . słuchał muzyki lub czytania opowiadań i dziejów antycznych. 7. B. . 1001 r. łaciną i greką. . słuchał muzyki lub czytania opowieści o swoich zasługach. bardziej jednak w piciu. C. chrzest Franków D. łaciną. ale i u każdego człowieka. którą mu łowczy na rożnach przynosili i którą ponad inne potrawy przedkładał. 8. . 843 r. 0–1 p. D. 9. że posługiwał się nią na równi z językiem ojczystym. 10. łaciną i językiem Franków. D. Karol Wielki nie cierpiał A. nadużywania alkoholu. Nie poprzestając na języku ojczystym. B. . czterech dań. pieczeni. owszem. 0–1 p. . jednego dania. . – . greką oraz językiem Franków. starał się wyuczyć i obcych. – . koronacja Stefana Wielkiego C. . Według kronikarza Karol Wielki 0–1 p. polowań. Przy obiedzie słuchał albo muzyki. mógł najdokładniej wyrazić wszystko. muzycznych koncertów. Był tak wymowny. C. . [Karol Wielki. 5. . oprócz pieczeni. . . [. . C. Wstaw obok dat litery odpowiadające właściwym wydarzeniom. . 0–1 p. . po grecku lepiej rozumiał niż mówił. 0–1 p. . D. Do rozwiązania zadań od 6. do 10. . A. greką oraz językiem arabskim. . . łaciną. oglądał przedstawienia nadwornych artystów. Einhard „Życie Karola Wielkiego” 6. władca Franków] w jedzeniu i piciu był umiarkowany. . B. że posty szkodzą jego ciału. 496 r. . B.

B. minaretami. prawo islamskie B. judaistyczną. C. . D. potrafił pisać i czytać po grecku. Do rozwiązania zadań 11. stal damasceńska • drakkary • latopisy • malarstwo ikonowe • • Bizantyjczycy • Normanowie • Arabowie • Słowianie 0–1 p. i 12. . zikkuratami. Otton II • • Rurykowicze . . Połącz osiągnięcia z ich twórcami. muzułmańską. . lepiej rozumiał po grecku niż mówił. zwierzchnik Kościoła prawosławnego C. 0–1 p. stelami. . . Na zdjęciu widać świątynię A. Wstaw obok terminów litery odpowiadające właściwym określeniom. które dało początek erze muzułmańskiej D. 13. . buddyjską. rozłam w Kościele 0–1 p. 15. . limes. hidżra – . . . szariat – . 0–1 p. dżihad – . . schizma – . patriarcha – . A. chrześcijańską. Przyporządkuj imionom władców nazwy odpowiednich dynastii. Obok budowli znajdują się wieże nazywane A. . B. . 0–1 p. D. . 12. C. . 11. 14. . . . . . wykorzystaj zamieszczoną fotografię. . wydarzenie. . . lepiej znał grekę niż łacinę.A. D. B. C. . święta wojna z niewiernymi E. biegle mówił po grecku. .

Ludwik Pobożny • Włodzimierz Wielki • • Karolingowie • dynastia saska 0–3 p. A B 8. Traktat w Verdun w 843 PAŃSTWO FRANKÓW część zachodnia część część wschodnia władca władca Lotar władca Karta odpowiedzi Numer zadania 6. 16. A B A B 12. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D 7. 11. A B . A B 9. Uzupełnij schemat dotyczący podziału państwa Franków. A B 10.

Słowianie zachodni: plemiona polskie i czeskie 0–3 Każda właściwie uzupełniona rubryka Słowianie południowi: Chorwaci i Serbowie schematu – 1 p. syn Karola Wielkiego Otton III – cesarz niemiecki z dynastii saskiej Cyryl i Metody – misjonarze z Bizancjum wysłani z misją chrystianizacyjną na Morawy 2. wschodniego (prawosławnego) islam – religia muzułmańska imperium uniwersalne – państwo. latopis – D 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. tysiąca. Germanii. 1. C 8. Ludwik Pobożny – władca państwa Franków. – B 13. arabeska – E ikona – A sura – C runy – B 15. B 11. Karol Młot – państwo Franków Henryk IV – Rzesza Niemiecka Wilhelm Zdobywca – Normandia Stefan Wielki – Węgry 3. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Punktacja Właściwa odpowiedź Kryteria punktowania zad. B 12. Hagia Sophia – Bizantyjczycy 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. – C 962 r. nocy 5. 622 r. damasceńskiej. patriarcha – zwierzchnik Kościoła 0–3 Każde właściwe wyjaśnienie terminu – 1 p. 800 r. majordom – zarządca dworu Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. miało się składać z Galii. A 10. Rzymu i ze Słowiańszczyzny 4. arabeski. cyfry. adamaszkiem.Klucz do testu a Początki średniowiecza ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 6. B 9. Słowianie wschodni: plemiona ruskie . D 7. – D 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Światowid ze Zbrucza – Słowianie kościół klepkowy – Normanowie świątynia Kaaba – Arabowie 14. Chlodwig – władca państwa Franków z 0–4 Każda właściwie opisana postać dynastii Merowingów historyczna – 1 p. Włodzimierz Wielki – Ruś 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. które chciał stworzyć Otton III na wzór Imperium Rzymskiego. – A 988 r. arabskimi. 0–3 kalif– przywódca muzułmański margrabia – sprawował władzę w marchiach 16. 0–7 Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p.

słowiański Koran – święta księga islamu marchia – jednostka terytorialna w państwie Karola Wielkiego 4. D 10. Henryka IV. Otton II – dynastia saska Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Punktacja Właściwa odpowiedź Kryteria punktowania zad. A 7. Wormacji. Franków z dynastii Karolingów Samon – twórca państwa słowiańskiego na terenie Czech i Moraw Otton I – cesarz niemiecki z dynastii saskiej Mahomet – prorok islamu 2. głagolica – pierwszy alfabet 0–3 Każde właściwe wyjaśnienie terminu – 1 p. 843 r. dżihad – D 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 496 r. inwestyturę. Canossa. – A 1001 r. wschodnia: Karol Łysy ruskie . B 11. – D 955 r. C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Włodzimierz Wielki – Ruś Otton III – Rzesza Niemiecka Świętopełk – Państwo Wielkomorawskie Justynian I Wielki – Bizancjum 3. hidżra – C patriarcha – B schizma – E szariat – A 15. – C 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Pepin Mały – władca państwa 0–4 Każda właściwie opisana postać historyczna – 1 p.Klucz do testu b Początki średniowiecza ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 6. 1077. konkordat 5. D 12. część zachodnia: Ludwik Niemiec 0–3 Każda właściwie uzupełniona rubryka schematu – część południowa: Lotar część 1 p. – B 13. Grzegorza VII. 0–3 Ludwik Pobożny – Karolingowie Włodzimierz Wielki – Rurykowicze 16. Chlodwig – państwo Franków 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. C 9. drakkary – Normanowie latopisy – Słowianie malarstwo ikonowe – Bizantyjczycy 14. 0–7 Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. D 8. stal damasceńska – Arabowie 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 1.

. 2. Mieszko I przyjął chrzest w A. ..... W zadaniach 1. jakich postaci historycznych dotyczą podane opisy.. – ... .. odziedziczył koronę polską – . . . . • cesarz. .. D. C.. 0–1 p... . 4. .... . . .. 5. .. .. . . . • walczył z Bolesławem Krzywoustym o władzę w kraju – . . 2.. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . .. B. 1. .. 965 r..... . . . .Test a .. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty.. .. . 2. . . 1080 r. . ... wykorzystaj zamieszczoną fotografię.. . .. . oraz od 6.. . .. . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach.. . Rozwiązania zadań 3.. . ... . . ... B. . . . . . . . oraz 11.. ... 3. 4. . . • w 1025 r. . . . • pierwszy historyczny władca Polski – . .. . .. C. D. 0–4 p. .. . . . . który przybył do Gniezna w 1000 r.. 4.. . . B.. . .. . 1076 r. . . św. 972 r. 0–1 p. .. 0–1 p.. . . . .. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.. .... . . . . . .. . . Czytaj uważnie tekst i zadania. Stanisława.. . . . . . i 12.. . . 5. . 1095 r. do 10.. . . Bolesław Śmiały został koronowany na króla Polski w Gnieźnie w A. 3.. . . . B. Na fragmencie Drzwi Gnieźnieńskich widać scenę z życia A.. Wojciecha. Napisz.. .. . D. . Jeżeli się pomylisz. . . . .... ... jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . Data Klasa 1. . . . . . Imię i nazwisko Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V . . .. . Do rozwiązania zadań 4... . .. . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . .. . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . ... . . 968 r. i 5.. 1058 r. Pomyłki przekreślaj... znajdują się cztery odpowiedzi: A. .. C. . .. . . . . 966 r. św. . . .

. . .. . . Prusów. i 12. ... kurhan – . ... .. . . . ..... włożył go na głowę Bolesława na znak przymierza i przyjaźni i dał mu w darze gwóźdź z Krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. . . . . które wywodziły się z rodu Piastów. ... 8. . .. . .. ... C. . Wstaw znak „x” w kratki obok imion postaci. ... . . .. . .. . . św. . Płaskorzeźba przedstawia wyprawę duchownego do kraju A. . . ... . .. . .. .C. .. Maurycego.. .. .. .. .. Mieszko Stary – . lecz chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną”. .. .. .. św. . . .. .. .. Szczepana. . . . . . . . .. . .. . . Do rozwiązania zadań 11. .. . . potęgę i bogactwo.. . . . Maurycego. . .. . .... . .. . . .. . . jakby jednego spośród dostojników. .. .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 9. senior – . ... . . . 6. . . . . . . . . Zważywszy jego chwałę. . . . . D. . . . . . ... .. . ... . . ... .. . ... ... 0–1 p. Połącz wydarzenia z odpowiednimi datami. . ..... cesarz rzymski zawołał w podziwie: „[... 0–3 p. .. . . . . . .. . . . . .. . .. . D. .. . . .. 0–2 p.. • 1025 r. ... . .... .. .. w .. . . . ... . .. 0–2 p. . .. . . . . . . . .. . ... . . .. . .e. .. . . .... . . .... . . . 7. . .. . . . .. .] Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża. . B. . 0–3 p. • 1018 r... .. . . Jaćwingów. . . . . . . . ... . 0–4 p. koronacja Bolesława Chrobrego • przybycie Słowian na ziemie polskie • śmierć św. . . . .. . . . ..... . ... . . . . ..... . . n... . . . Dopisz przy imionach książąt polskich nazwy otrzymanych przez nich ziem. . 5. . .. . .. .. . księciem nazywać lub hrabią... .. . . . . .. Wojciecha • pokój w Budziszynie • • VI w. . . .. .. . . . Rościsław Siemomysł Ibrahim ibn Jakub Lestek Siemowit 10. . . . . na czym polegała zasada senioratu i jaką dzielnicę otrzymywał senior. Henryk Sandomierski – . . .. . ... ... . . . . . ... . . . . . . .. A zdjąwszy z głowy diadem cesarski. . Napisz. . . . ...... . Lędzian. . . . . .... . .. „Geograf Bawarski” – . .. . Wieletów. . . . . . wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. .. . .. . ... . • 997 r. .. . .

Karta odpowiedzi Numer zadania 1. Mieszko I i Otton I. B. A B 4. A B 0–1 p. B. 12. D. A B 5. 998 r. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D 2. Wojciecha. Bolesław Chrobry i Otton III. Zjazd gnieźnieński odbył się w A. 999 r. 1001 r. Gall Anonim „Kronika polska” 11. Bolesław Chrobry i Otton I. D. A B 12. C. Mieszko II i Bolesław Chrobry. Uczestnikami wydarzenia byli A. .zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. 0–1 p. C. A B 11. 1000 r.

. . .. Do rozwiązania zadań 4.. .. .. .. . 1001 r. ... jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . .. . . . . Cesarz Otton III przybył do Gniezna w A. 3. .. .. . . .. i 12.. . .. . ... . jakich postaci historycznych dotyczą podane opisy. C. . Jeżeli się pomylisz. . . . .. 4.. .. 0–1 p. .. . . . 5.. . 2... .. 2. . .. . . B. . . . . .Test b . . . . . . .. . D. .. . .. C.. . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi 3. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach.. oraz 11.. . . 1025 r. . D. oraz od 6. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów... . Napisz. • prowadził wojny z cesarstwem w latach 1002–1018 – . . . Czytaj uważnie tekst i zadania.... • zginął w Prusach w 997 r. . C. 0–1 p. ... .. . . Ciało praskiego biskupa wykupił od Prusów A. B. . . .... 1000 r.. . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. .. .. . . 4.. . . . .... . .. . Pomyłki przekreślaj. D. .. . .. . . 992 r. . . . . . . i 5. . 1. .. . 5. . Mieszko II... . . Rozwiązania zadań 3.. . . • pierwszy biskup misyjny na ziemiach polskich – . . .. . .. . . 1000 r.. – . . .. – . .. . 4.. 0–4 p.. .. . . 998 r. do 10. . . .. wykorzystaj zamieszczoną fotografię... .. Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski w A. .. . . . . . . Data Klasa 1. ... . ... 1018 r... Imię i nazwisko Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V .. .. . . . . B. 2. .. W zadaniach 1. . . .. . znajdują się cztery odpowiedzi: A. .. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. 999 r. .. . 0–1 p.. . . . . . . .. . .. .. . • został koronowany na króla Polski w 1076 r.. .

. ..B. 8. .e. . . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. • 1039 r.. ... .. .. . .. . ... . . Wyjaśnij.... 7. . . . . . . ... . .. . . . .. .. . . . Grzegorz VII. .. 0–1 p. . . . . . . danina – . . . .n... . . . . Bolesław Kędzierzawy – . . .. 0–3 p. . .. i 12..... . 0–2 p. . .. .. Relikwie św. . C. Dopisz przy imionach książąt polskich nazwy otrzymanych przez nich ziem... . . . .. ... . . . . . .. .. ... . . . .. . 5. . wrocławskiej. .. . .. . .... .. . C. . . . .. . . .. . . .. . Do rozwiązania zadań 11. . . . .. 9.. . .. 0–4 p. .. .. .. . . . . ... . . .. . . . . . Bolesław Chrobry. p. .... .. . łęczyckiej.. . .. . . D. . .... . . Połącz wydarzenia z odpowiednimi datami. .. Henryk IV.. .. Dagome iudex – . . . . ... . . . . . .... . Władysław Wygnaniec – . . . .. . . ... . 6. . drużyna wojów duchowieństwo inteligencja ludność służebna mieszczanie 10. .. .. .. . . . . . . . . . .. . .. . .. .. gnieźnieńskiej. . . krakowskiej. ... ... . . .. . . . . . . . . .. .. 0–2 p. . .. szyszak – . . . . .. . . .. . .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . ... .. .. ... . . ....... . wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. .... . . . . . . Wojciecha zostały umieszczone w katedrze A. . . .. . .. . . . . . .. . . . . . ... ... .. .. . . .. ..... . ... . . ... . . . . ... B. chrzest Polski • powstanie osady w Biskupinie • najazd Brzetysława na Polskę • śmierć Bolesława Krzywoustego • • VIII w. . • 966 r. . .. . . ... . . Wstaw znak „x” w kratki obok nazw grup społecznych mieszkających w państwie Mieszka I. .. . D.. . . . • 1138 r.... . 0–3 p. .. . . . . . . . . . .. . . . . . czego dotyczył i dlaczego został ogłoszony statut Bolesława Krzywoustego. . . . . . . . ... .. .. . . ... .. . . . .. .

Na pomoc Hodonowi pospieszył mój ojciec. A B 4. Kiedy w dzień św. Mieszko III. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. A B 0–1 p. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D 2. A B 11. Bitwa pod Cedynią odbyła się w A. który był wierny cesarzowi i płacił trybut aż po rzekę Wartę. Mieszko II. graf Zygfryd. D. Mieszko I. D. B. lecz potem w miejscowości zwanej Cydzyną [Cedynią] brat jego Czcibor zadał im klęskę. Jednym z uczestników wydarzenia był A. A B 5. 0–1 p. 12. A B 12. 973 r.Dostojny margrabia Hodon po zebraniu wojska napadł z nim na Mieszka. C. . Jana Chrzciciela starli się z Mieszkiem. B. C. Otton III. 972 r. 971 r. 970 r. kładąc trupem wszystkich najlepszych rycerzy z wyjątkiem wspomnianych grafów. odnieśli zwycięstwo. Thietmar „Kronika” 11.

– Otton III • w 1025 r. na czym polega zasada senioratu – 1 p. który przybył do Gniezna w 1000 r. koronacja Bolesława Chrobrego – Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Lestek. C 12. Piastów władzy zwierzchniej nad książętami dzielnicowymi. w czasach podziału dzielnicowego władca zwierzchni. odziedziczył koronę polską – Mieszko II • walczył z Bolesławem Krzywoustym o władzę w kraju – Zbigniew 6. • kurhan – ziemny kopiec 0–3 Każda właściwie podana definicja – 1 p. • pierwszy historyczny władca 0–4 Każde właściwe uzupełnienie – 1 p. Wojciecha – 997 r. 4.e śmierć św. Siemomysł. zgodnie z testamentem Bolesława Krzywoustego sprawował władzę zwierzchnią nad książętami dzielnicowymi • „Geograf Bawarski” – źródło pisane z IX w. Senior oprócz dziedzicznej dzielnicy otrzymywał również dzielnicę senioralną. przybycie Słowian na ziemie polskie – VI w. pokój w Budziszynie – 1018 r. Siemowit 0–3 Każde właściwe wskazanie postaci z rodu Piastów – 1 p. B 2. n. B 4. 1025 r. C 11. przykrywający grób • senior – najstarszy z rodu. Polski – Mieszko I • cesarz. np. sandomierska 9. 0–4 10. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. ..: Zasada senioratu polegała na 0–2 Podanie.Klucz do testu a Polska pierwszych Piastów ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. Mieszko Stary – Wielkopolska 0–2 Właściwe dopisanie nazw ziem obok imienia każdego Henryk Sandomierski – ziemia władcy – 1 p. 8. przejęciu przez najstarszego z rodu Podanie informacji o dzielnicy senioralnej – 1 p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. łączącą wszystkie ziemie należące do książąt. w którym zawarto informacje o plemionach zamieszkujących ziemie polskie 7. A 5.

• zginął w Prusach w 997 r. Krzywoustego dotyczył podziału Podanie przyczyn ogłoszenia statutu – 1 p. powstanie osady w Biskupinie – VIII w. duchowieństwo. świadczenie na rzecz władcy lub właściciela ziemi • szyszak – stożkowaty hełm. używany m. dzielnic Polski między synów panującego. 0–4 Każde właściwe uzupełnienie – 1 p. – Bolesław Śmiały • prowadził wojny z cesarstwem w latach 1002–1018 – Bolesław Chrobry • pierwszy biskup misyjny na ziemiach polskich – Jordan 0–3 6. p. najazd Brzetysława na Polskę – 1039 r. chrzest Polski – 966 r. 8. np.n. Miał zapobiegać walkom wewnętrznym w kraju po śmierci władcy. – św. śmierć Bolesława Krzywoustego – 1138 r.e. ludność służebna 10. C 2. Bolesław Kędzierzawy – Mazowsze i część Kujaw 9. B 11. 3. drużyna wojów. w którym Mieszko I oddawał swoje państwo pod opiekę papieża 7. .Klucz do testu b Polska pierwszych Piastów ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. Władysław Wygnaniec – dzielnica 0–2 Właściwe dopisanie nazw ziem obok imienia każdego senioralna i Śląsk władcy – 1 p. 0–3 Każde właściwe wskazanie grupy społecznej – 1 p. • danina – przymusowe Każda właściwie podana definicja – 1 p. dokument. 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.: Statut Bolesława 0–2 Podanie informacji o treści statutu – 1 p. przez wojów za czasów Piastów • Dagome iudex – najstarsze polskie źródło pisane. C 12. Wojciech • został koronowany na króla Polski w 1076 r. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. zakończony ostrym szpicem.in. C 5. D 4. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful