Test a

.................................................
Imię i nazwisko

Co to jest historia?, Początki cywilizacji Test podsumowujący wstęp do podręcznika i rozdział I

...................
Data

.................
Klasa

1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach 2., 6., 7., 10., 11., 13., 14., 17., 18. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem. 4. Rozwiązania zadań 1., od 3. do 5., 8., 9., 12. oraz 15., 16. i 19. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 34 punkty.

1. Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki cyfry od 1 do 4. 0–1 p. upadek cesarstwa rzymskiego, 476 r. n.e. wynalezienie pisma, 4000 r. p.n.e. wybuch I wojny światowej, 1914 r. n.e. bitwa pod Maratonem, 490 r. p.n.e. 2. Jakie wydarzenie zapoczątkowało naszą erę? A. Opracowanie pisma. B. Narodziny Chrystusa. C. Wybuch II wojny światowej. D. Wynalezienie pieniędzy. 3. Zaznacz na osi czasu wymienione epoki.
nowożytność średniowiecze

0–1 p.

0–1 p.
współczesność

1 r. n.e.

476 R.

1000 r.

1492 r.

1914 r.

2000 r.

4. Wymień trzy przykłady źródeł historycznych niepisanych. • ………………… • ………………… •…………………

0–3 p.

5. Wstaw znak „x” obok zdań prawdziwych. 0–1 p. Homo sapiens pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce. Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny. Homo sapiens pojawił się około 200 tys. lat temu w Afryce. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. Jego rozwój trwa do dziś. Homo sapiens żył od około 1,9 mln do 500 tys. lat temu. Wytwarzał narzędzia nazywane

pięściakami, wynalazł oszczep, a także używał ognia. Homo sapiens pojawił się około 2,5 mln lat temu. Jako pierwszy do zdobywania pożywienia wykorzystywał prymitywne kamienne narzędzia trące i tłuczki. 6. Neolit to określenie A. epoki brązu. B. epoki kamienia gładzonego. C. sposobu polowania. D. epoki żelaza. 7. Megality to A. kamienne narzędzia z epoki neolitu. B. wielkie marmurowe obiekty z epoki żelaza. C. kamienne wazy przeznaczone do obrzędów religijnych. D. ogromne kamienne budowle z epoki neolitu. 8. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym wyjaśnieniom. 0–3 p. 0–1 p. 0–1 p.

zbieractwo – . . . . . . A. forma zdobywania żywności polegająca na polowaniu na dzikie zwierzęta myślistwo – . . . . . . B. broń służąca do ataku z większej odległości łuk – . . . . . . C. pozyskiwanie pożywienia z dziko rosnących roślin, ich owoców i nasion 0–4 p.

9. Wyjaśnij, czym była i kiedy przebiegała rewolucja neolityczna.

............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ 10. Starożytny Egipt leżał w A. północnej Afryce, nad rzeką Nil. B. Azji Mniejszej, nad rzeką Eufrat. C. południowej Afryce, nad rzeką Nil. D. Azji Mniejszej, nad rzeką Tygrys. 11. Mezopotamia była położona nad A. Eufratem i Nilem. B. Morzem Czerwonym. C. Morzem Czarnym. 0–1 p. 0–1 p.

D. Eufratem i Tygrysem. 12. Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. Nabuchodonozor II • Salomon • Ramzes II • • Egipt • Babilonia • Izrael 0–3 p.

Do rozwiązania zadań 13. i 14. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.
W Asyrii [Mezopotamii] jest jeszcze wiele innych wielkich miast, lecz najsłynniejszym i najsilniejszym [...] był Babilon, które to miasto [...] leży na wielkiej równinie i tworzy czworobok. [...] A zbudowane było tak porządnie jak żadne inne ze znanych nam miast. Naprzód biegnie dokoła niego głęboki i szeroki rów pełen wody, potem idzie szeroki na pięćdziesiąt królewskich łokci, a wysoki na dwieście łokci mur. [...] Dookoła muru było sto bram, wszystkie ze spiżu. Herodot „Dzieje”

13. Babilon był położony A. na wielkiej równinie. B. na zboczu gór. C. nad morzem. D. na niewielkiej równinie.

0–1 p.

14. Do najsłynniejszego miasta asyryjskiego prowadziło 100 bram wykonanych 0–1 p. A. ze złota. B. z brązu. C. ze spiżu. D. z żelaza. 15. Podaj zasadę stosowaną w Kodeksie Hammurabiego, związaną z wymierzaniem 0–1 p. sprawiedliwości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Połącz terminy z ich wyjaśnieniami. faraon • mumia • hieroglif • papirus • 0–4 p.

• materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu • znak pisma egipskiego • władca Egiptu • zabalsamowane ciało zmarłego

Do rozwiązania zadań 17. i 18. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.

17. Na ilustracji znajduje się A. menora. B. Arka Przymierza. C. zikkurat. D. stela babilońska. 18. Przedmiot widoczny na zdjęciu jest symbolem A. judaizmu. B. boga Anubisa. C. religii Asyryjczyków. D. bogini Isztar. 19. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym definicjom. monoteizm – . . . . . . A. osoba przepowiadająca przyszłe zdarzenia dekalog – . . . . . .

0–1 p.

0–1 p.

0–4 p.

B. zbawiciel, który – według Żydów – miał ich wyzwolić spod obcego panowania i przywrócić królestwo Izraela C. wiara w jednego Boga D. dziesięć przykazań, które Bóg przekazał Mojżeszowi na górze Synaj

prorok – . . . . . . Mesjasz – . . . . . . Karta odpowiedzi
Numer zadania 2. A B Odpowiedzi C D C D 6. A B

7. A B C D

10. 11. 13. 14. 17. A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

18. A B C D

Test b

.................................................
Imię i nazwisko

Co to jest historia?, Początki cywilizacji Test podsumowujący wstęp do podręcznika i rozdział I

...................
Data

.................
Klasa

1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach 2., 6., 7., 10., 11., 13., 14., 17., 18. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem. 4. Rozwiązania zadań 1., od 3. do 5., 8., 9., 12. oraz 15., 16. i 19. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 34 punkty.

1. Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki cyfry od 1 do 4. 0–1 p. śmierć Jezusa Chrystusa, 30 r. n.e. początek neolitu, ok. 9000 r. p.n.e. odkrycie Ameryki, 1492 r. n.e. podział Imperium Rzymskiego, 395 r. n.e. 2. Jakie wydarzenie zapoczątkowało epokę nowożytną? A. Odkrycie Ameryki. B. Wybuch II wojny światowej. C. Upadek cesarstwa rzymskiego. D. Wynalezienie koła garncarskiego. 3. Zaznacz na osi czasu wymienione epoki.
nowożytność średniowiecze

0–1 p.

0–1 p.
starożytność

4000 r. p.n.e.

1 r. n.e.

476 r.

1492 r.

1914 r.

2000 r.

4. Wymień trzy przykłady źródeł historycznych pisanych. • ………………… • ………………… •…………………

0–3 p.

5. Wstaw znak „x” obok zdań prawdziwych.

0–1 p.

Australopitek pojawił się około 200 tys. lat temu w Afryce. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. Jego rozwój trwa do dziś.

9 mln do 500 tys......... Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny. A..... B.... 10....... Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich definicjom. C..... D... w jaki sposób starożytni mieszkańcy Egiptu radzili sobie z wylewami Nilu i okresami suszy...... D. mumia – . ......... wielopoziomowa świątynia w starożytnym Egipcie.............. kamienna skrzynia. Jako pierwszy do zdobywania pożywienia wykorzystywał prymitywne kamienne narzędzia trące i tłuczki................ ........ w której znajdowała się trumna z mumią C...... ... B........ C... C.. Zikkurat to A.......... ....... .... we Francji... 0–1 p.. ......... 0–4 p. a także używał ognia......... D.. . jednopoziomowa świątynia w starożytnym Egipcie................ . ............... wielopoziomowa świątynia w starożytnej Mezopotamii... Wytwarzał narzędzia nazywane pięściakami..... .. alfabet grecki.. 6.5 mln lat temu. 0–3 p..... 11.. ......... 0–1 p... ....... B.. Wyjaśnij... wszystkich starożytnych państw.. wynalazł oszczep.... alfabet łaciński. papirus – ...... w Belgii. 9..... materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu B.... .... B...... Australopitek pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce... egipskich uroczystości religijnych ku czci boga Księżyca odpowiadającego za plony. alfabet fenicki.... A... .....Australopitek żył od około 1.... ............................. żyznego pasa ziem.. Najpóźniej powstałe pismo to A.. .... zwłoki poddane zabiegom mającym uchronić je przed rozkładem sarkofag – ... Australopitek pojawił się około 2. starożytnej Grecji i Babilonii. ciągnącego się od Zatoki Perskiej do Morza Śródziemnego.. ....... lat temu. pismo klinowe........ ........ jednopoziomowa świątynia w starożytnej Mezopotamii...... 8.... Budowla megalityczna Stonehenge znajduje się A..... 7. . Żyzny Półksiężyc to określenie 0–1 p... 0–1 p..

. Starożytni Egipcjanie A. . . . Połącz nazwy budowli z nazwami państw.. . B. . . C. . brama Isztar • piramida Cheopsa • świątynia jerozolimska • zikkurat w Ur • • Izrael • Babilon • Egipt • Sumer 0–4 p. . C. . w Wielkiej Brytanii. ty jęczmień przynosisz [. . prosili bogów. w których zostały wzniesione. . wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. D.C. . .] I życie bujne niesiesz dla Egiptu! Fragment hymnu ludności Egiptu 13. . . . . . 0–1 p. . . D. . . wykorzystaj zamieszczoną fotografię. . . Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. . . . Dawid • Cyrus II Wielki • Hammurabi • • Persja • Izrael • Babilonia 0–3 p. 0–1 p.. Do rozwiązania zadań 13. . że Nil zapewnia łatwy transport drewna w całym Egipcie. szanowali rzekę Nil. D. Mieszkańcy starożytnego Egiptu 0–1 p. . ..] Ty zboże stwarzasz. i 14. 14. ty niewyczerpany [. Wyjaśnij. . . 15. . . . A. B. . co to jest piktogram. . . i 18. . . . . .. . o Nilu! Chwała tobie Nilu Który naszemu panujesz krajowi [.. która była życiodajnym źródłem dla Egiptu. aby w Nilu nigdy nie zabrakło ryb. . . . nienawidzili rzeki Nil za ciągłe zalewanie pól uprawnych. w Turcji.. . . . . . . . .] Poisz nam ziemię. . . . . . . . . . . . Do rozwiązania zadań 17. dziękowali Nilowi za urodzajne zbiory. utożsamiali Nil z bogiem środkowego Egiptu. . wyrażali swą radość z możliwości wygodnego przewożenia jęczmienia po Nilu. 12. uważali. . . . witali się z Nilem każdego ranka.. Cześć ci.. 16. . . . . .

. 14. bogini Izydy. . . . A B A B A B A B A B 18. D. Kamień z Rosetty. Księga widoczna na zdjęciu jest ważna dla wyznawców A. Tora. D. . . 19.17. . . Karta odpowiedzi Numer zadania 2. . Na ilustracji znajduje się A. 17. . Budda – . Konfucjusz – . . C. 0–4 p. A B 0–1 p. . Re – . A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D C D 6. jedyny Bóg Żydów D. B. C. tabliczka z pismem klinowym. . A. judaizmu. najwyższe bóstwo Egipcjan – bóg Słońca B. chiński mędrzec . boga Thota. . . hinduizmu. . Jahwe – . egipski papirus. A B 7. . A B 10. 11. . 13. 0–1 p. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym definicjom. . twórca nowej religii w Indiach C. . 18. B.

Podanie trzech przykładów źródeł niepisanych – 3 p. Homo sapiens pojawił się około 200 tys. Wskazanie zdań prawdziwych – 1 p. 13. 6. 1. 476 r. Może również wymienić źródła niematerialne niepisane. 17. np. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź zad. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. 7. Punktacja 0–1 Kryteria punktowania Ułożenie wszystkich wydarzeń w porządku chronologicznym – 1 p. Udomowił też niektóre zwierzęta. n.n. Początki cywilizacji ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. 18. współczesność – od 1914 r.: Rewolucja neolityczna przebiegała między 9. 10. p. 0–1 0–3 5. wybuch I wojny światowej. 14. wynalezienie pisma.e. Jego rozwój trwa do dziś. nowożytność– od ok. 8. 1. Zaczął również budować prymitywne osady.e.n. zbieractwo – C myślistwo – A łuk – B np. Uczeń może podać trzy dowolne przykłady źródeł historycznych niepisanych. 4. 490 r. lat temu w Afryce. a 3. 4. 1492 r. tradycja. 476 r. 3. 9. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. bitwa pod Maratonem. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 4000 r. B B D A D A C A A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Człowiek nauczył się wytwarzać kamienne narzędzia poprzez gładzenie kamienia o kamień.e.Klucz do testu a Co to jest historia?. broń. produkować żywność i ją przechowywać. III. 0–1 Właściwe umiejscowienie trzech epok na osi czasu – 1 p.e. 2.e.: przedmioty codziennego użytku. np. upadek cesarstwa rzymskiego. 11. II. Podanie jednego przykładu źródła niepisanego – 1 p. Podanie co najmniej dwóch skutków rewolucji neolitycznej – 2 p. do ok. n. obrzędy. 1492 r. Spowodowała zmianę trybu życia ludzi z koczowniczego na osiadły. p. Podanie dwóch przykładów źródeł niepisanych – 2 p. Uczeń z dysleksją: Oceniamy 0–3 0–4 . do 1914 r.n. zachowane budynki lub ich fragmenty. średniowiecze – od ok. I. tysiącleciem p. cmentarzyska. Zgodność z tematem – 1 p. 3. 1914 r.

19. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 15. Zapisanie właściwej zasady – 1 p. ortograficznych. 0–3 komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. interpunkcyjnych). Nabuchodonozor II – Babilonia Salomon – Izrael Ramzes II – Egipt „Oko za oko. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p 0–1 16. . ząb za ząb”.12. faraon – władca Egiptu mumia – zabalsamowane ciało zmarłego hieroglif – znak pisma egipskiego papirus – materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu monoteizm – C dekalog – D prorok – A Mesjasz – B 0–4 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.

1492 r. Podanie jednego przykładu źródła pisanego – 1 p. 0–4 . starożytność – od ok. n. Punktacja 0–1 Kryteria punktowania Ułożenie wszystkich wydarzeń w porządku chronologicznym – 1 p. średniowiecze – od ok. Podanie trzech przykładów źródeł pisanych – 3 p. np. 476 r. pamiętniki. p. Uczeń z dysleksją: Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź zad. 7. 4. listy. 3. 14. 476 r. Uczeń może podać trzy dowolne przykłady źródeł historycznych pisanych. do ok. Składała się ona z kanałów. 18. 0–1 0–3 5. odkrycie Ameryki. 4000 r. Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny.e. p. 1. Podanie dwóch przykładów źródeł pisanych – 2 p. 1492 r. 17. statuty. nowożytność – od ok. tam i ze zbiorników wodnych. 1.Klucz do testu b Co to jest historia?. 9. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. III. podział Imperium Rzymskiego. II. akty prawne (konstytucje. do 1914 r. n. I. 13.e. 2. 395 r. 9000 r. 0–1 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.e. Magazynowano w nich wodę w czasie pory suchej. n. 8.: kroniki. Zgodność z tematem – 1 p.: Starożytni Egipcjanie radzili sobie z wylewami Nilu i porami suchymi dzięki sieci nawadniającej. ustawy). 3. żywoty świętych. do ok. Podanie co najmniej dwóch skutków rewolucji neolitycznej – 2 p. 11. Początki cywilizacji ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. Właściwe umiejscowienie trzech epok na osi czasu – 1 p.e. 6. Australopitek pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce. 10. 1492 r. początek neolitu. spisane relacje świadków. A B B A C A A B C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. 30 r. śmierć Jezusa Chrystusa. księgi sądowe. 4.e. ok. mumia – C sarkofag – B papirus – A np.n.n. Wskazanie zdań prawdziwych – 1 p.

Dawid – Izrael Cyrus II Wielki – Persja Hammurabi – Babilonia Piktogram to znak pisma obrazkowego stworzonego w Sumerze.12. 19. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p 0–1 0–4 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. interpunkcyjnych). 16. brama Isztar – Babilonia piramida Cheopsa – Egipt świątynia jerozolimska – Izrael zikkurat w Ur – Sumer Jahwe – C Re – A Budda – B Konfucjusz – D 0–3 ortograficznych. Zapisanie odpowiedniej definicji – 1 p. Przedstawiał postacie oraz przedmioty lub ich wybrane części. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 15. .

.. p. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . . . . . . . C..e. . . B. . i 14. .. C. . ..n. . demagog – . którzy posiadali pełnię praw politycznych. . zbierające się kilka lub kilkanaście razy w ciągu roku. . Pomyłki przekreślaj. . . . . występujący podczas publicznej debaty B.. . Rozwiązania zadań 1.e. . Hellenowie – . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. .. 11. . żyjący w V w.. . . . .. p.. .. . spartański. do 10.. . .e. . . .. . . .. . .. . . . . . . D. . jaką starożytni Grecy określali samych siebie C. . . . p. . W obradach brali udział obywatele ateńscy.. . Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich wyjaśnieniom. . . p. . .. . . . 5.. . . czyli ... . W zadaniach 2... 2. . B.. 0–1 p.. Hellada – . 1. .. . .... p. do 18. . . C. . . . . . . . . ... żyjący w V w. królem spartańskim. znajdują się cztery odpowiedzi: A. . 12.. .. . oraz od 15. .. . . ... .... . Jeżeli się pomylisz. . . . Klasa 1.. . . . oraz 13.. . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. .Test a . . rzeźbiarzem ateńskim. . . A. nazywa się . Imię i nazwisko Antyczna Grecja Test podsumowujący rozdział II . . .n. . . ..n. .. . 3. . . a bogów wyobrażali sobie na podobieństwo .. . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . 5. . co dosłownie oznacza . . .. . Czytaj uważnie tekst i zadania. Zadaniem ich było dowodzenie armią i flotą ateńską. 3. .. .. ateński. . ... . . . . . tebański. . . . . 0–5 p. . .. . . . Ustrój panujący w Atenach od VI w. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. .. .. . filozofem greckim. . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. żyjący w V w.. Wybierano wówczas dwóch najważniejszych urzędników – . . . Perykles to polityk A.n. .. .. . . . nazwa. . Starożytni Grecy wyznawali politeizm. mit – . Sokrates był A.e.n.. .. . .. . D... Wszyscy Ateńczycy tworzyli . Uzupełnij tekst o ustroju politycznym Aten. .. 2. 3.. . . . . . . .. ateński. żyjący w VIII w. . . B. . aktorem greckim.. Data . D. 0–4 p.. . . . . . . . . . . . . . . Wstaw znak „x” w kratkę obok zdania prawdziwego. . . 4. .... świetny mówca. . .. . . . . . . . . . . od 4. . 0–1 p. . .e.. inna nazwa antycznej Grecji 0–1 p. 4. opowieść o bogach i legendarnych bohaterach D.

. .. . . . . wykorzystaj zamieszczoną fotografię. Sparta eklezja ostracyzm Ateny heloci 8. ... . ...... . .. i 12... .. ... .. . .... . . .. .. ..... . .... . . . . . . .. . .. . .. . . ..e. .. . . . ... .. . .... .. a za bóstwa uważali rośliny i skały. . .. . . .. .. ... . . . . ......... . ... ..n. .. . . . .. . .. . .... . .. Antyczni mieszkańcy Grecji byli politeistami.. . p. ... .... . . .. . . p... 6. . . . p. . .. . . . . .. .. . . .. . .... . . ... .. . ... .. . . . .... 10. .. Wyjaśnij.. Hefajstos – . . .. . .. .. . . . . . p.. ... . .. .. . . . . . .• 480 r.. .ludzi... ...... ...e. . . .. .... . . . . .. . .. . .... ..... ... ... . . . Posejdon – .. .. . . . .. .. .. . . . .. . 0–4 p... ... ...... .• 490 r. . . .... . ... .. .. . . .... Do rozwiązania zadań 11.. . . . .... .. . .. . 9.. .e... ....... .. . Dopisz po jednym atrybucie charakterystycznym dla każdego z bogów. . . .. .. . Hermes – .. . ... . Zeus – . .... . ... .. . . . ..... . . Połącz daty z właściwymi wydarzeniami... . .. . . . Napisz. ..... . .. ..n... . na czym polegało wychowanie spartańskie... . . . . 7. 776 r... . . . . . . . ... . . .. .. . .... . .. .......... . . .. .. . . .. . ... . .. ..... . .. .. Religia starożytnych Greków była monoteistyczna. Przyporządkuj nazwom greckich polis odpowiednie terminy. . ... . .. ..• • bitwa pod Cheroneą • pierwsze igrzyska w Olimpii • bitwa pod Salaminą • bitwa pod Maratonem 0–4 p. . . . .. .. .. .. . .. ... .... . . .. . .. .. . . .... .. . .. . . ....n. .... .. . . ... . .n. . . . .. .. . geruzja 0–4 p. . . . .. . ... . . . . .. . . . . .. ... ...... .. .... ... . . .• 338 r.. . ... . .. ... . . 0–2 p. ... gdzie i w jakich okolicznościach organizowano głosowanie nazywane ostracyzmem.. .. ... Hellenowie wierzyli w jednego Boga. .. 0–4 p.. . . . . . .. .. .. ... . ... ..e... . . .

. Pokonani . C.n.. które wchodziły w skład pięcioboju olimpijskiego rozgrywanego w starożytnej Grecji. 0–1 p.. dużymi.. B. mozaiką. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy... C... ...11. Prometeuszu......... 0–1 p. płaskorzeźbą. p. Wstaw znak „x” w kratki obok nazw dyscyplin sportowych... Dionizosie. 480 r... D... Miejsce bitwy Maraton Termopile Dowódca Greków .... .e. 0–5 p.. Uzupełnij tabelę.. stalowymi okuciami... Do rozwiązania zadań od 15. malarstwem czarnofigurowym.. 12... D.... p.... Naczynie zostało ozdobione A. ale jego środek liczył niewiele tylko szeregów i tu był on najsłabszy... Hefajstosie......... 13.... Demeter......e. 0–4 p...........n.. do 18. rzut kulą bieg zapasy boks rzut oszczepem rzut dyskiem skok w dal pływanie 14..... Na greckim naczyniu przedstawiono fragment mitu o A.... oba . B. Data 490 r... A z ustawieniem Ateńczyków wtedy pod Maratonem tak się rzecz miała: szyk bojowy wojska co do długości równał się medyjskiemu [perskiemu]...

Salaminą. Po zwycięstwie Ateńczycy i Platejczycy A.zaś skrzydła były liczebnie mocne [. A B . 0–1 p.... Według Herodota Grecy pokonali Persów dzięki A. Wprawdzie w centrum szyku bojowego zwyciężyli barbarzyńcy tam. B.. 0–1 p. 15. Długo trwała bitwa pod Maratonem. D. 17. nie rozporządzając ani jazdą ani łucznikami [. świętowali na cześć boga wojny Aresa. 16. Macedończycy. Uciekających Persów ścigali [. i przypisywali to niewątpliwie szaleństwu Ateńczyków.. D. Delfami. wraz z pojmanymi jeńcami wrócili do ojczyzny. że w małej są liczbie i pędzą cwałem.]. przewadze żołnierzy w centrum szyku. Platejczycy. Karta odpowiedzi Numer zadania 2. D. 0–1 p. aż dotarli do morza. C. Herodot „Dzieje” 15. C.]. celnym łucznikom. Persowie. Tebańczycy. D. 12. 0–1 p..]. 16. C. A B 11. Platejami. przewadze hoplitów na skrzydłach. znakomitym jeźdźcom. Opisane wydarzenie miało miejsce pod A.] ściągnęli oba skrzydła i walczyli przeciw tym. B. A B A B A B A B A B 18. 18. widząc nadbiegających. Maratonem. którzy przerwali środek.. B.]. przystąpili do chowania zmarłych. gdzie stali sami Persowie i Sakowie [. ścigali uciekających Persów aż do morza.. tu zażądali ognia i dobrali się do okrętów [. Ateńczycy na dany znak ruszyli pędem przeciw barbarzyńcom [. Ale na skrzydłach obu zwyciężyli Ateńczycy i Platejczycy.]. Po uszykowaniu się i pomyślnym wyniku ofiar. Spartanie. B. Tak Ateńczycy odnieśli zwycięstwo. po czym [. gotowali się ich przyjąć.. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 3. 17.. Podczas bitwy wspólnie z Ateńczykami walczyli A.... kiedy ujrzeli.. C.].

. Jeżeli się pomylisz. z którego pochodzili.. . . . . . . ... od 4. . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. .. . .. . . 4.. 0–1 p.. .. Spartanin – .... rzeźbiarzy ateńskich. ... . Czytaj uważnie tekst i zadania. . 5. .. 3.... 0–1 p. filozofów greckich. B. .. .. dowódcą spartańskim. ... znajdują się cztery odpowiedzi: A... . . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . Wstaw znak „x” w kratkę obok zdania fałszywego. . . . . do 10.. 2. . . polis – .. .. a siebie samych . . Uzupełnij podany tekst. Grecy nazywali swoją ojczyznę . oraz od 15... .. .. . niewolnik uprawiający ziemię Spartan D.. ciężkozbrojny wojownik grecki 0–1 p. Data Klasa 1. . . . . Pomyłki przekreślaj. Arystoteles to jeden z trzech najsłynniejszych starożytnych A... . . .. .. ... .. . C. Starożytni Grecy surowo karali działalność wyroczni. królów spartańskich.. 11.. . . 3.. . aktorów greckich. . .... Imię i nazwisko Antyczna Grecja Test podsumowujący rozdział II .... jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . królem macedońskim. Ze względu na brak wystarczającej ilości ziemi uprawnej organizowali wyprawy .. . . . ... mieszkaniec Sparty. oraz 13. . . . . strategiem ateńskim. ... . . . . . B. Na nowych terenach zakładali ... A. którego głównym zajęciem była służba wojskowa B. . 0–4 p. C.. B.. W zadaniach 2. . 1. .. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. D... . .. i 14. .. ..... . . . 2. niewielkie greckie państwo obejmujące miasto i okoliczne wsie C. . . . . . . .. Dla Hellenów wyrocznie były świętymi miejscami. królem perskim. . ... C. .. .. . Rozwiązania zadań 1. . . ... . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów.. . czyli miastem. Ich mieszkańcy utrzymywali ścisłe kontakty gospodarcze i polityczne z . . 12. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów.. helota – . . . .. . D. hoplita – . . . . . . . . . . . . 0–5 p. . D.. . . do 18. . . . . 4.. .. . . 5..Test b .. Dariusz I Wielki był A. . . .. . . .. 3... Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich wyjaśnieniom. . . . . ..

. . . . ... . . .. . . .. .. . .. .. . . . Asklepios – .. . . .. ... . . . . .. . . . . ... . .... .Najsłynniejsza grecka wyrocznia znajdowała się w Delfach. .. . ... .. . . ... .. . ... ..... . . . . .. ..... .. .. . .. . .. . co oznacza określenie kultura hellenistyczna.. . ... . ... Połącz daty z właściwymi wydarzeniami. . .. . Przyporządkuj nazwom greckich polis odpowiednie terminy... .. . ..• 338 r. . . . . p... ... i 12.. .. . . . .. 0–4 p.. .. .... .. ... . . .... .n. .... . .... . . . ... . .. . . . . .. . . ... . Ares – . ...e. . . . . . . . ... . . .. ... . ... .. ... 7. ... .. ... . .. . . .. . . .. . . . .. .. .. .. .... ....n. Hades – . . . ........... ... . Napisz.. . . .. . .. . .... . .. .. .. . .. ... .. 508 r. p.. .. . czym były gimnazjony i agony w starożytnej Grecji. .. . . .. . .. .. . . ... .. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.. .. .. . . .. . .. ... . . . ... .. ... . . .• 479 r... . .... .. .... p. .. . . .... . .. .. ...... ... .. . . . .. . . .. ..... ........ . . .. 0–4 p. Do rozwiązania zadań 11. ...... 0–4 p. . ..... . . 9... . ... . . ... .. .. . . .. . . . .. . .. efor 0–4 p. ... .n.. .. . .• 333 r.. . p. . ... .. . .. . . .. ... . .. . ..e. . .. . . . ..... . Napisz. . . . . .. Kapłankę z wyroczni w Delfach nazywano Pytią... .• • bitwa pod Cheroneą • demokratyczne reformy w Atenach • bitwa pod Platejami • bitwa pod Issos 0–2 p.. . . . .. .. ..e.. .. .. .. . . . ... ... . .. Apollo – . .. ... .. .. 6. .. . . .... . . . . Wyjaśnij...n... . . . .. .. 10. .. ... .. .. .. .. . ... . ..... . . . . . . . czym zajmował się każdy z bogów. . .. . .. .. . . . .e. . ... . ... . ... .... .. . . . .. . .. . Ateny król Sparta strateg demagog 8... ..... . ... ..

. ...... które dotyczą starożytnego teatru greckiego.n....... Data 490 r.. p.. 12...... z brązu... 13.e..... Zwycięzcy ... Uzupełnij tabelę. B.. Zeusa Olimpijskiego. dyskobola.. C... .. koturny maska teatralna instrumenty smyczkowe komedia tragedia musical orchestra kurtyna 14.. 0–5 p. p... D...... .. z piaskowca. 480 r... Rzeźba przedstawia A. z terakoty.....e... D. do 18... jak pozbyć się nędzy i głodu... Wstaw znak „x” w kratki obok terminów... Atenę Partenos.... Myrona. uniknąć niedoli. Pomyśl.....11. Do rozwiązania zadań od 15.. Posąg został wykonany A.....n. B.... wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy... Miejsce bitwy Maraton Termopile Dowódca Persów .. 0–1 p. 0–4 p.. 0–1 p. C...... ze złota..

18. plejady. 17. na górskich zboczach. zająć się rzemiosłem i handlem. Módl się do Zeusa podziemia i świętej Demeter. gdy ziemia świeża i luźna jest zgoła. Ateny. Potem o sprzęt się postaraj. założyć rodzinę. czas zacząć Żniwa. C. niech orka się wtedy rozpocznie […]. byś wszystko miał w domu u siebie. C. Starożytni Grecy uprawiali ziemię położoną A. Według Hezjoda rolnicy. B. A B 0–1 p. co mieszkają W pasie nadmorskim. świeża i spulchniona. 17. ażeby Święte zagony bogini przyniosły urodzaj obfity. udać się na wyprawę kolonizacyjną. muszą A.Załóż wpierw dom i weź żonę. aby uniknąć głodu i nędzy. daremnie ich prosząc w potrzebie. jak również dla tych. […] Skoro się córy Atlasa. kupić woły i uprawiać ziemię. a kiedy zachodzą. 0–1 p. Karta odpowiedzi Numer zadania 2. B. Hery. 16. bagnista. B. Demeter. w pasie nadmorskim i żyznych dolinach. 0–1 p. D. Rolnicy greccy powinni modlić się o urodzaj do A. dwa razy do roku dobrze nawożona. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 3. D. ukażą. C. 12. . D. co szumi z powagą. Żebyś do innych nie chodził. 16. kup woły do pracy na roli. […] Rzucaj zaś ziarno. co pola swe mają W żyznych dolinach daleko od morza. […] Hezjod „Prace i dnie” 15. Ziemia pod zasiewy powinna być A. A B A B A B A B A B 18. wysuszona i stwardniała. C. Błogosławieństwo dla dzieci ze świeżej urośnie ci gleby. na niewysokich pagórkach. D. B. 0–1 p. Taki porządek jest pracy na roli dla tych. założyć rodzinę. wyłącznie nad rzekami. A B 11. zająć się rzemiosłem. 15. Gai.

776 r. 0–5 Każdy właściwie wpisany wyraz lub właściwie podane zgromadzenie ludowe. – pierwsze igrzyska w 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 13. w której stosowano ostracyzm Atenach w celu wygnania z – 1 p. Posejdon – trójząb Każdy właściwie dopisany atrybut – 1 p. heloci 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. p. D 18. p. np. chłopcy od 7. w jakim celu organizowano ten rodzaj ustrojowi demokratycznemu. ostracyzm 8. p. interpunkcyjnych). 9. – bitwa pod Salaminą 338 r. Scharakteryzowanie wychowania spartańskiego obrońców Sparty. Zgodność z tematem – 1 p. mit – C Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. zasadom podlegali wszyscy III. politeizm. miasta osoby. 1. Uczeń z dysleksją: Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. Surowym oraz podanie. wyrażenie – 1 p. A 12. 6. mężczyźni. – Persowie (armia perska) .: Wychowanie spartańskie miało 0–4 I.e. Wyjaśnienie.e. ortograficznych. głosowania – 1 p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. na celu wyszkolenie II. strategów 0–1 5. zapasy skok w dal rzut oszczepem 0–4 14. Starożytni Grecy wyznawali Zaznaczenie zdania prawdziwego – 1 p.e. np. która zagrażała II. C 16. p. p. B 3.n. Ateny – eklezja. – bitwa pod Maratonem 480 r. rządy ludu. – bitwa pod Cheroneą 10.n. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. bieg 0–5 Każde właściwe zaznaczenie dyscypliny rzut dyskiem sportowej – 1 p. B 17. Olimpii 490 r. demokracją.n. kogo dotyczyło – 2 p. C 11.n.e. 0–4 Hellada – D demagog – A Hellenowie – B 4.Klucz do testu a Antyczna Grecja ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. a bogów wyobrażali sobie na podobieństwo ludzi. B 15. – Maraton – Miltiades Każda właściwie uzupełniona rubryka tabeli – 1 p. 0–4 Zeus – piorun Hefajstos – młot Hermes – sandały ze skrzydełkami 7. 490 r.e.n. Podanie nazwy polis. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.: Ostracyzm stosowano w 0–2 I. Sparta – geruzja. roku życia.

n.e. – Termopile – Leonidas – Grecy (armia grecka.480 r. armia spartańska) . p.

A 15. np. czym były agony – 1 p. D 12. Wyjaśnienie. działalność wyroczni.– bitwa pod Issos 10. Apollo – literatura.n.e. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. Agony to zawody różnych dyscyplin sportowych. 508 r. sztuka i nauka Hades – podziemny świat zmarłych Asklepios – sztuka lekarska (medycyna) 7.n. Hellenami. C 3. 1. wydzielonymi miejscami w II. – demokratyczne 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. wschodnimi – głównie ludów zamieszkujących na terytorium Uczeń z dysleksją: dawnego imperium Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo perskiego. reformy w Atenach 479 r. 5. król 8.Klucz do testu b Antyczna Grecja ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2.e. Helladą. C 16. Do najważniejszych należały igrzyska ku czci bogów i mitycznych bohaterów. Ares – wojna Każdy właściwie dopisany atrybut – 1 p. przeznaczonymi do ćwiczeń fizycznych. Podanie przeznaczenia gimnazjonów – 1 p. koturny Każde właściwe zaznaczenie terminu związanego ze maska teatralna starożytnym teatrem greckim – 1 p.: Gimnazjony były 0–2 I. ortograficznych.n. Podanie czasu powstania kultury hellenistycznej Aleksandra Macedońskiego.– bitwa pod Cheroneą 333 r. Ateny – strateg. błędów językowych. Starożytni Grecy surowo karali 0–1 Zaznaczenie zdania fałszywego – 1 p. 0–4 Sparta – efor.n. hoplita – D Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 0–5 13. 0–4 6. p. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.: Kultura hellenistyczna 0–4 I. D 18. B 17. A 11. p. interpunkcyjnych 9. komedia tragedia . metropolią wyrażenie – 1 p. mieście. 0–5 Każdy właściwie wpisany wyraz lub właściwie podane kolonie. 0–4 helota – C polis – B Spartanin – A 4. (helleńska) połączona z wpływami III.e. demagog Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.e. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. które ją stworzyły – podstawą była kultura Greków 2 p. narodziła się po podbojach II. kolonizacyjne. Zgodność z tematem – 1 p. p. Jej oraz wiadomości na temat ludów. np. p.– bitwa pod Platejami 338 r.

– Maraton – Dariusz – – Grecy (armia perska) 480 r.e. armia spartańska) 0–4 Każda właściwie uzupełniona rubryka tabeli – 1 p.orchestra 14.e. 490 r.n. p. .n. p. – Termopile – Kserkses – Persowie (armia grecka.

. Dostępne dla wszystkich łaźnie w starożytnym Rzymie to A. . – ... . . . 2. . .. . . . B. 31 r. . . D.. . . . p. . . . . . . . ... . . . B. . . D. . . . 6. . . ..... . to 0–1 p.. . . . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. 2. .. . . . . .. .. . . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. do 10. – . 509 r. . .. . . . . .e.. . . . . . .. oraz od 11. . . . . . do 14. . . . . . . . . .n. Jeżeli się pomylisz. ..e. . .. Rozwiązania zadań od 3. Hammurabi. C..e. . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . . . .. nad rzeką . . . .. C. .. Obecnie jest stolicą . . . .. . 218 r.. p. W zadaniach 1.n. . • 395 r. . . . . .e. 6. . . Klasa 1. . którą tworzyli przedstawiciele najznamienitszych rodów rzymskich. . .. .n... B. . . Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami. . . . . .e. . .. 4. . .. • 0–3 p. . plebejusze. . do 5. jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. .. . .. . ... . . . Rzym znajduje się na Półwyspie . Eneasz.. .. . . . .. . perystyl. p.. oraz od 8. 3. 0–1 p. . . ... . ... . . . . . n. . . . . . . . .. 313 r. . D. . . . . . ... A. . . . . . . 5. . ... .. . spartiaci. . . .. Odyseusz. . . . – . Augustus. . . . . . .. . . .. . 5.. . . . . . Do podanych dat dopisz właściwe wydarzenia. heloci. . . 7. . n. . . . . . . . . . . . .. . . . atrium. . . . .. .. błędne zaznaczenie otocz kółkiem. Czytaj uważnie tekst i zadania..n.. .. ... . . . . . . . . . • 202 r. . . ... ... . . 2. . .. . .. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . Imię i nazwisko Imperium Rzymskie Test podsumowujący rozdział III .. . . . 0–3 p. . .. 1. C. . . ... . .. . .. . . Uzupełnij podane zdania. Legendarnym przodkiem Rzymian był A. . .. . B.. . . . . . . .e... . ... patrycjusze. . p. . 4.. .. . Pomyłki przekreślaj. . . . . 0–1 p. . Data .Test a .. . . • wprowadzenie republiki w Rzymie • podział cesarstwa na wschodniorzymskie i zachodniorzymskie • bitwa pod Zamą 0–3 p. . Grupa społeczna.. .. . . 3. . . .. ..

... ....... Wyjaśnij. 7.. .. B.. D...... 9.............................................. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.. pantera................ D.................. ... co znaczy wyrażenie pyrrusowe zwycięstwo..... B..... cenzor • trybun ludowy • dyktator • • reprezentował plebejuszy • ustalał listy senatorów • obliczu zagrożenia państwa otrzymywał nieograniczoną władzę na okres 6 miesięcy 0–3 p... 8... termy................. Wymień trzy przyczyny kryzysu cesarstwa rzymskiego.. ..... Eneasza i Odyseusza...... Galowie..... Symbolem starożytnego Rzymu była A.......C. lwica......... 12. i 12...................... wilczyca..... Etruskowie....... B......... C....... owca.. 0–3 p. Grecy................. limes...... 0–1 p. ....... Romulusa i Remusa.............. 0–1 p..... Przyporządkuj nazwom urzędów rzymskich odpowiednie opisy... 10....... Zwierzę karmi bliźniaków A.............. Do rozwiązania zadań 11. 0–1 p.......... Wzorem w dziedzinie kultury byli dla Rzymian A. 11....... C... D.. 0–1 p........ Kartagińczycy............

dobro i sprawiedliwość. A B A B A B 14. D. [. ile nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu. którzy tę wiarę publicznie wyznawali. jako że nie dla pożytku państwa.. . C. lud rzymski. 0–1 p. 12. i udowodniono im nie tyle zbrodnię podpalenia. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. Tacyt „Roczniki” 13.. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 2. Neron..] Stąd. budziła się ku nim litość.. Początek tej nazwie dał Chrystus. [. że pożar był nakazany. a przytłumiony na razie zgubny zabobon znowu wybuchnął. A B 11. potem na podstawie ich zeznań ogromne mnóstwo innych. 13.].. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. Aby ją więc usunąć. Jowisza i Saturna. Tyberiusz. który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Pilatusa. Do rozwiązania zadań 13..] których [. podstawił Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych. wyznanie politeistyczne. gdzie się to zło wylęgło. nie tylko w Judei. Herkulesa i Achillesa.. chociaż ci ludzie byli winni i zasługiwali na najsurowsze kary. Schwytano więc naprzód tych. A B 7.] chrześcijanami nazywał.. B. A B 6. lecz także w stolicy [. [. 14. zabobon i zło. lecz dla zadośćuczynienia okrucieństwu jednego człowieka byli traceni. Poncjusz Piłat. D. D. religię monoteistyczną. O podpalenie Rzymu oskarżył chrześcijan A. C.. i 14..] Nie ustępowała hańbiąca pogłoska i nadal wierzono. B. Autor tekstu określa chrześcijaństwo jako A.C. A B 0–1 p.

. . . . . . . . . . 4. . . Imię i nazwisko Imperium Rzymskie Test podsumowujący rozdział III . . . . 3... Pomyłki przekreślaj. p. oraz od 11.Test b ..... . . .n.n. . 0–3 p.. . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. B. . 392 r. . . .. . . . . . . . . . . .. . . niedźwiedzica.. . . . . .. – . .. .e. . . .. 5. . . . .... . .. . . . . C. . Do podanych dat dopisz właściwe wydarzenia. .. do 10..e. ... . . . 0–1 p. . powstańców. . Czytaj uważnie tekst i zadania. . . Mniej zamożna część społeczeństwa rzymskiego to A. . . . .e. ... B. . 0–3 p. . . . . . • 30 r. . . . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. .. . . p. . . . . 0–1 p.. . wybuchło w Rzymie powstanie . spartiaci...e. . Klasa 1. .e. . . . . . 2. .. . . . Wodociągi doprowadzające wodę do miast rzymskich to 0–1 p. . . . . . . . .. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . . .. . . 2. . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . – . . . 6. .. .. • 476 r. . . . . .. D. . . . 753 r. D.. . . . .. . . 3. . D.. . . kozica. .. .. . . . . 4.. .. . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. B. .. . . 7.. . . . . • • koniec cesarstwa zachodniorzymskiego • upadek republiki i początek cesarstwa • założenie Rzymu 0–3 p. n. . . .. .e... . Uzupełnij podany tekst. W zadaniach 1. . . . . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. .. . . czyli niewolników szkolonych do walki na arenie. .n. . . . . ... . .. . .. . . . . 1.. . . . do 5. . – . .. . ... W I w. . . . n. . . . ... . . . . ... Przywódcą buntu był .. . . . ... p. . patrycjusze.e. .. . . .. . . . . Legendarnych bliźniaków Romulusa i Remusa wykarmiła A. . . . C. . . .. . .. . . .. . 44 r. . . . . . p.. .. . do 14. .. . Data . . . . . heloci.. . . .. . .. . 264 r... . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. . . . lisica.n. . C. . .. . . . . . . . Jeżeli się pomylisz. . . 2.. . . Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami. plebejusze.. . . . p. .. oraz od 8. . wilczyca.n... . . . . Rozwiązania zadań od 3. .. . . .. Walki z rzymskimi legionami zakończyły się . 6. 5. .. .. . .. .

.... .... Kodeks Hammurabiego.... B.. Na zdjęciu widać A........ akwedukty........ .......................... i 12....... .... konsul • kwestor • pretor • • zbierał podatki i zarządzał finansami państwa • sprawował władzę sądowniczą • dowodził armią 0–3 p.... wykorzystaj zamieszczoną fotografię............ B........... 8......... termy Dioklecjana..... Za pierwszy zbiór prawa rzymskiego uznaje się A.... 12.......... D..... D......... łuk triumfalny.......... B......... Koloseum... Przyporządkuj nazwom urzędów rzymskich odpowiednie opisy... Kodeks Justyniana...... 0–1 p.. C.... 10... . Wyjaśnij.... D... Panteon... 0–1 p.... amfiteatry........ Ta starożytna budowla służyła jako miejsce 0–1 p..................... Prawo XII tablic................... 7......... 0–3 p......... termy... ...... C. 0–1 p.......................... Dekalog. Do rozwiązania zadań 11...... Wymień trzy przyczyny kryzysu republiki rzymskiej.............. C... manipuły. co znaczy powiedzenie: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”. 11...........A....... 9...........

a po rozbrojeniu Lepidusa i śmierci Antoniusza nawet partii juliańskiej nie pozostał inny przywódca prócz [. Karta odpowiedzi Numer zadania 1.. obietnicy pokoju. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 2. 0–1 p. powoli począł się wzbijać i zagarniać w swe ręce przywileje senatu. A B 0–1 p. Oktawian zyskał poparcie ludu dzięki A. D.. kiedy Pompejusza zgnieciono koło Sycylii. przydzielaniu stanowisk urzędniczych.A. nazwy urzędów pozostały te same. Nikt mu w tym nie stawiał oporu [. tyranii. 14. uroczystości religijnych. lud rozdawnictwem zboża. republiki. C. obrad zgromadzenia ludowego. Wewnątrz panował spokój. a także większość starców podczas wojen domowych: jakżeż niewielu z tych pozostało.. B. widowisk i walk gladiatorów.] Oktawiana. A B 6. C.. armii Pompejusza. Rządy Oktawiana Augusta zakończyły w Rzymie okres A.] chcąc tylko za konsula być uważany i za takiego. przedstawień teatralnych i operowych. monarchii. Lecz skoro żołnierzy przynęcił darami. któremu do obrony praw ludu władza trybuńska wystarcza.. młodsi urodzili się już po zwycięstwie pod Akcjum. rozdawaniu zboża i obietnicy pokoju. A B A B A B 14. urzędników i praw.] Kiedy po gwałtownej śmierci Brutusa i Kasjusza [spiskowcy przeciwko Cezarowi] zabrakło już armii państwowej. 13. A B 11. B. C. a wszystkich słodyczą pokoju. [.. demokracji. D.. 12.. Do rozwiązania zadań 13. B. i 14. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.]. [. . D. A B 7. co rzeczpospolitą widzieli! Tacyt „Roczniki” 13.

e.: O pyrrusowym zwycięstwie mówimy. B 13. wielka wędrówka ludów 0–1 Podanie dwóch właściwych wydarzeń – 2 p. C 7. 0–3 republiki w Rzymie 202 r. p.: upadek znaczenia władzy cesarskiej. B 11. – wprowadzenie Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. A 12.n. – podział cesarstwa na wschodniorzymskie i zachodniorzymskie 5. – bitwa pod Zamą 395 r. A 6.Klucz do testu a Imperium Rzymskie ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. – wybuch II wojny Podanie jednego właściwego wydarzenia – 1 p.e. podział imperium. Włoch Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. gdy poniesione straty przewyższają uzyskane korzyści. n. 9. 509 r.e. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. Podanie trzech właściwych wydarzeń – 3 p. Podanie dwóch właściwych przyczyn – 2 p. cenzor – ustalał listy senatorów trybun ludowy – reprezentował plebejuszy dyktator – w obliczu zagrożenia państwa otrzymywał nieograniczoną władzę na okres 6 miesięcy np. wprowadzenie barbarzyńców do armii rzymskiej. np. 218 r.n.n. 0–3 4. Podanie trzech właściwych przyczyn – 3 p. C 2. n.e. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Tyber. Apenińskim. p. . – bitwa pod Akcjum 313 r. 10. p. p. 3. Podanie właściwego wyjaśnienia – 1 p. 0–3 Podanie jednej właściwej przyczyny – 1 p. – edykt mediolański 8.e. najazdy plemion germańskich. 0–3 punickiej 31 r.n. 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.e. B 14.

przekształcenie armii w zawodową. Podanie właściwego wyjaśnienia – 1 p. A 2. – upadek republiki i początek cesarstwa 476 r. – koniec cesarstwa zachodniorzymskiego 5. wzrost znaczenia wodzów rzymskich popieranych przez legiony. 0–3 Podanie jednej właściwej przyczyny – 1 p. Podanie dwóch właściwych przyczyn – 2 p. wojny domowe 0–1 Podanie dwóch właściwych wydarzeń – 2 p.: Miasta na terenie Imperium Rzymskiego były połączone doskonałymi drogami. np. C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.e. p. 0–3 punickiej 44 r. – śmierć Juliusza Cezara lub idy marcowe 392 r. – wybuch I wojny Podanie jednego właściwego wydarzenia – 1 p. B 14. B 6.Klucz do testu b Imperium Rzymskie ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. Podanie trzech właściwych przyczyn – 3 p. 10. 753 r.e. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. klęską Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. 3.n.n. niezadowolenie plebejuszy z rządów senatu. p. A 13. które zbiegały się w Rzymie.e.e. 9. 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. konsul – dowodził armią kwestor – zbierał podatki i zarządzał finansami państwa pretor – sprawował władzę sądowniczą np. gladiatorów. C 11.e. p.e. B 7. . Podanie trzech właściwych wydarzeń – 3 p. 0–3 4. 264 r. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. n. Spartakus.: zmniejszenie liczby chłopów. n. p. D 12. – chrześcijaństwo religią panującą w cesarstwie 8.n. – założenie Rzymu 0–3 30 r.n. Z każdego miejsca w państwie można było dotrzeć do stolicy imperium.

.. . . . Mieszkańcy miasta potrafili również wyrabiać bardzo wytrzymałą broń.. . . . . .. .. . . . . . . imperium uniwersalne – . . . . . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. . . . . . . . . .. .. znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . Imię i nazwisko Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV . . . 3. . . .. . . . . . patriarcha – . . Napisz. . . . .. . do 16. . ... . . . . . . . . . . . . . .. . Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . W zadaniach od 6. Włodzimierz Wielki • Karol Młot • Henryk IV • Wilhelm Zdobywca • Stefan Wielki • • Węgry • Rzesza Niemiecka • Normandia • państwo Franków • Ruś 0–3 p. . . . . . . . . . . . . . C. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . ”. . Chlodwig – . . . . . . . . . . Z Indii przejęli . . . . . . . . . . Uzupełnij tekst o osiągnięciach kultury arabskiej. . . . . . . . . . . . . 2. . . . .. . . ..Test a . . . . . . . . . . . . . 0–7 p. . . .. . . . . . .. . . . oraz od 13. . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . . . .. . . . . . . . .. . Rozwiązania zadań od 1. . .. .. . . . . . . . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach.. . ... . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . kim były wymienione postacie. . . . . . . . ... . . . . . Wzorce czerpali z antyku oraz dokonań ludów Wschodu. D.. . . . . .. . . . . . . . 3. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . Data .. . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. ... . . . . .. . . . .. . . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem... .. .. zwane dziś . . . . . . . . . . . . . . . i jednej . ... . . Przedmioty ozdabiano charakterystycznymi ornamentami określanymi jako . Zbiór oryginalnych baśni arabskich nosi tytuł – „Księga . . . . . . . . . . . . . Pomyłki przekreślaj.. zwanej . . Arabowie stworzyli bogatą kulturę. . . . produkowaną ze stali ... . . . . . . . . . . . . . . Czytaj uważnie tekst i zadania. . . . 0–5 p. . Otton III – . . . . . Klasa 1. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . które zastąpiły skomplikowany rzymski system zapisu. . islam – . . . . Cyryl i Metody – . . . . . . . Damaszek słynął z pięknej jedwabnej tkaniny. 5. . B. . . .. . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . . Ludwik Pobożny – . . . . . . .. . . 5. . .. . . ... . . . .. . .. do 12. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 1. . . . . . . . . 0–1 p.. . . . . . . .. . . . . .. . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . . Jeżeli się pomylisz. . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . 4. . 2. . . . . . . .. . . . . . .

aby zarządzać i strzec części swego królestwa. . Po zawarciu miedzy sobą pokoju i umocnieniu go przysięgą bracia powrócili do domów. Danii. zjechawszy się w sierpniu w mieście galijskim Verdun. . D. rozdzielili państwo pomiędzy siebie. Czechy. . los przydzielił część środkową. państwa Franków. 840 r. . . . – . Francji. . B. Wstaw obok dat litery odpowiadające właściwym wydarzeniom. . Państwo Kościelne. Do rozwiązania zadań od 6. W wyniku podziału Ludwik otrzymał część wschodnią. . 622 r. B. Niemcy. Włoch. Włoch. Niemiec. . Belgia. 0–1 p. Francji. koronacja Karola Wielkiego na cesarza D. D. to A. ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny 0–4 p. . 841 r. królestwo Anglii. – . Anglii. . królestwo Danii. 0–1 p. Najstarszemu z nich. koronacja cesarska Ottona I B. A. Hiszpanii. do 10. Francja. 842 r. C. B. . . B. 800 r. . wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. . które uległo podziałowi. Trzej królowie. leżącą między dwoma poprzednimi. – . 7. C. . chrzest Rusi C. 9. Karol zaś [zwany Łysym] dzierżył część zachodnią. Postanowienia traktatu z Verdun przyznawały Karolowi prawo do części zachodniej 0–1 p. 0–1 p. utworzono A. 843 r. na której w późniejszym czasie powstała A. Włoch. . Francji. 8. Włochy. na której w późniejszym czasie 0–1 p. „Rocznik fuldajski o podziale monarchii Karola Wielkiego” 6. państwo Franków. Decyzje podjęte podczas zjazdu w Verdun przyczyniły się do powstania A. D. . Niemiec. – . C. D. Włoch. Lotariuszowi. 988 r. Terytorium. C. B. 10.5. Węgry. Hiszpania. D. Ludwik [zwany Niemiec] otrzymał część wschodnią. C. 962 r. . Anglia. Zjazd w Verdun odbył się w A. .

. D. . . . Cyryl i Metody. Abraham i Jan. . . Paweł i Światowid. . runami. . . minuskułą. rozdział w Koranie D. A. ikona – . i 12. . 0–1 p. . majordom • margrabia • kalif • • zarządca dworu • przywódca muzułmański • sprawował władzę w marchiach 0–3 p. Połącz nazwy zabytków z ich twórcami. 13. B. . Hagia Sophia • świątynia Kaaba • Światowid ze Zbrucza • kościół klepkowy • • Bizantyjczycy • Normanowie • Arabowie • Słowianie 0–5 p. . arabeska – . . C. . . . Przyporządkuj terminom odpowiednie wyjaśnienia. dekoracyjny wzór geometryczny 15. 0–4 p. runy – . malowidło religijne B. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.Do rozwiązania zadań 11. . . hieroglifami. . . 12. . latopis – . B. D. . Na potrzeby chrystianizacji Słowian duchowni opracowali nowy alfabet zwany 0–1 p. znaki pisma normańskiego ikona C. Na mozaice zostali przedstawieni dwaj misjonarze A. 14. A. głagolicą. Mateusz i Cyryl. . sura – . . 11. . Wstaw obok terminów litery odpowiadające właściwym definicjom. kronika ruska E. C.

A B A B 12. zachodni południowi wschodni plemiona czeskie Chorwaci Karta odpowiedzi Numer zadania 6. Uzupełnij schemat dotyczący podziału plemion słowiańskich. A B 8. A B . A B 9. Słowianie 0–3 p.16. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D 7. A B 10. 11.

. . . 4. . . . . . . . . . by ten zdjął z niego ekskomunikę. . . . .. . . . .. . . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . . . . . ... . . . . . . . . . Jeżeli się pomylisz. .... . . . . . . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. . .. . . 3. . . Klasa 1. ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. głagolica – .. .. . . . . . . . Data . . . . . . . . . . . ... . . . . . B. . Pomyłki przekreślaj.. . . .. . . . . . . . .. . . 0–3 p. .. . . . . . . . . . . Pepin Mały– . .. . .. . . . . . . . . Napisz. . . . . . W zadaniach od 6. . . do 12.. . . . Samon – . . . . . . 2. . . Koran – . . . . . . . . Uzupełnij tekst o konflikcie między władzą duchowną a świecką.. . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chlodwig • Włodzimierz Wielki • Otton III • Świętopełk • Justynian I Wielki • • Bizancjum • Państwo Wielkomorawskie • Rzesza Niemiecka • państwo Franków • Ruś 0–5 p. . . . . . . . 4. .. . . . . . . . . . . . . .. . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. . czyli porozumienie. . . . . . . . . .. 5. . . . . . Główny etap konfliktu przypadł na pontyfikat papieża . . .. . do 16. C. . . .. .. Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. . . W XI w.. . . . . .. . . . oraz panowanie cesarza niemieckiego . . ... . .. . . . Rozwiązania zadań od 1. . . . . .. . . . .. . Imię i nazwisko Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . w mieście . . . . . zgodnie z . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Otton I – . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . 2. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. W . 1. . . .. . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . .. . . .. . . . . . . . . Mahomet – . . . . . . . . doszło do sporu pomiędzy papiestwem a cesarstwem o . . . . . czyli nadawanie stanowisk i ziem osobom duchownym. . . . . . cesarz musiał ukorzyć się przed papieżem. . .. . . . . . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . . . . . . . r.. . . . . . . . . .. . . . .Test b . . 0–4 p. . . . . . . . . 0–7 p. .... . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . kim były wymienione postacie.. . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . oraz od 13. .. . ... .. . . D. . . . . . . . . . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.. . . . . . . . . . podczas synodu w . . . . . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . marchia – . . . . . . .. . . . . . . . . . . Czytaj uważnie tekst i zadania. Zawarto wówczas . . . . . . . . . Ostatecznie spór zakończył się w 1122 r. . . .. . . . . . . 3. . .. .. . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . .. . . .. . .

. słuchał muzyki lub czytania opowiadań i dziejów antycznych. polowań.] Zwykły obiad składał się z czterech dań. Do rozwiązania zadań od 6. nadużywania alkoholu. W jedzeniu nie umiał zachować takiej powściągliwości. Przy obiedzie słuchał albo muzyki. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. jednego dania. . chrzest Franków D. . co chciał. 10.którym papież nadawał biskupom ziemie. mógł najdokładniej wyrazić wszystko. władca Franków] w jedzeniu i piciu był umiarkowany. skarżył się często. oglądał przedstawienia nadwornych artystów. . . do 10. po grecku lepiej rozumiał niż mówił. owszem. . czterech dań. koronacja Stefana Wielkiego C. .. bitwa na Lechowym Polu B. że można by go wziąć za gadułę. . greką oraz językiem arabskim. Władca frankijski sprawnie posługiwał się A. Obiad Karola Wielkiego zwykle składał się z A. Wymowę miał obfitą i bogatą. D. traktat w Verdun 0–4 p. 0–1 p. C.. zupy i drugiego dania. 1001 r. 0–1 p. . że posty szkodzą jego ciału. [. . . muzycznych koncertów. Wstaw obok dat litery odpowiadające właściwym wydarzeniom. albo czytania opowiadań i dziejów starożytnych. . 0–1 p. przyjmował zagraniczne poselstwa. – . ale i u każdego człowieka. – . 5. D. pieczeni. B. Był tak wymowny. C. objadania się. . Einhard „Życie Karola Wielkiego” 6. oprócz pieczeni. którą mu łowczy na rożnach przynosili i którą ponad inne potrawy przedkładał. łaciną i greką. słuchał muzyki lub czytania opowieści o swoich zasługach. greką oraz językiem Franków. . – . D. B. starał się wyuczyć i obcych. . 9. łaciną. 955 r. łaciną i językiem Franków. opilstwa nie cierpiał nie tylko u siebie i u najbliższych. 8. – . Z tych łacinę znał tak dobrze. że posługiwał się nią na równi z językiem ojczystym. B. C. . Według kronikarza Karol Wielki 0–1 p. D. Nie poprzestając na języku ojczystym. B. bardziej jednak w piciu. . 843 r. Karol Wielki nie cierpiał A. . 496 r. łaciną. 7. . C. 0–1 p. [Karol Wielki. . . A. Władca Franków podczas posiłku A.

12. . D. prawo islamskie B. D. . 0–1 p. chrześcijańską. stelami. . Wstaw obok terminów litery odpowiadające właściwym określeniom. wydarzenie. . . . Do rozwiązania zadań 11. muzułmańską. . . . Przyporządkuj imionom władców nazwy odpowiednich dynastii. lepiej rozumiał po grecku niż mówił. judaistyczną. rozłam w Kościele 0–1 p. święta wojna z niewiernymi E. 0–1 p. C. buddyjską. potrafił pisać i czytać po grecku. szariat – . . . B. 11. hidżra – . lepiej znał grekę niż łacinę. stal damasceńska • drakkary • latopisy • malarstwo ikonowe • • Bizantyjczycy • Normanowie • Arabowie • Słowianie 0–1 p. . Obok budowli znajdują się wieże nazywane A. limes. 13. zwierzchnik Kościoła prawosławnego C. B. 14. . biegle mówił po grecku. A. B. . 0–1 p. . . 15. . . . wykorzystaj zamieszczoną fotografię. Otton II • • Rurykowicze . schizma – . dżihad – . zikkuratami. . które dało początek erze muzułmańskiej D. patriarcha – . . Połącz osiągnięcia z ich twórcami. . minaretami. C. . . Na zdjęciu widać świątynię A. D. . C.A. i 12.

Traktat w Verdun w 843 PAŃSTWO FRANKÓW część zachodnia część część wschodnia władca władca Lotar władca Karta odpowiedzi Numer zadania 6. A B 9.Ludwik Pobożny • Włodzimierz Wielki • • Karolingowie • dynastia saska 0–3 p. 11. Uzupełnij schemat dotyczący podziału państwa Franków. A B . 16. A B A B 12. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D 7. A B 8. A B 10.

adamaszkiem. 800 r. nocy 5. syn Karola Wielkiego Otton III – cesarz niemiecki z dynastii saskiej Cyryl i Metody – misjonarze z Bizancjum wysłani z misją chrystianizacyjną na Morawy 2. Rzymu i ze Słowiańszczyzny 4. – C 962 r. 0–3 kalif– przywódca muzułmański margrabia – sprawował władzę w marchiach 16. damasceńskiej. A 10. 0–7 Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. Hagia Sophia – Bizantyjczycy 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Ludwik Pobożny – władca państwa Franków. Światowid ze Zbrucza – Słowianie kościół klepkowy – Normanowie świątynia Kaaba – Arabowie 14. wschodniego (prawosławnego) islam – religia muzułmańska imperium uniwersalne – państwo. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Germanii. Słowianie wschodni: plemiona ruskie . arabskimi. patriarcha – zwierzchnik Kościoła 0–3 Każde właściwe wyjaśnienie terminu – 1 p. Chlodwig – władca państwa Franków z 0–4 Każda właściwie opisana postać dynastii Merowingów historyczna – 1 p. – B 13. B 9. arabeska – E ikona – A sura – C runy – B 15. – D 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Włodzimierz Wielki – Ruś 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. miało się składać z Galii. które chciał stworzyć Otton III na wzór Imperium Rzymskiego. tysiąca. 1.Klucz do testu a Początki średniowiecza ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 6. B 11. Słowianie zachodni: plemiona polskie i czeskie 0–3 Każda właściwie uzupełniona rubryka Słowianie południowi: Chorwaci i Serbowie schematu – 1 p. 622 r. arabeski. – A 988 r. cyfry. D 7. latopis – D 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Karol Młot – państwo Franków Henryk IV – Rzesza Niemiecka Wilhelm Zdobywca – Normandia Stefan Wielki – Węgry 3. majordom – zarządca dworu Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. B 12. C 8. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Punktacja Właściwa odpowiedź Kryteria punktowania zad.

D 10. D 12. 496 r. A 7. słowiański Koran – święta księga islamu marchia – jednostka terytorialna w państwie Karola Wielkiego 4. konkordat 5. dżihad – D 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. głagolica – pierwszy alfabet 0–3 Każde właściwe wyjaśnienie terminu – 1 p. – C 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Canossa. Wormacji. – B 13. 1077. 0–7 Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. 1. C 9. drakkary – Normanowie latopisy – Słowianie malarstwo ikonowe – Bizantyjczycy 14. Franków z dynastii Karolingów Samon – twórca państwa słowiańskiego na terenie Czech i Moraw Otton I – cesarz niemiecki z dynastii saskiej Mahomet – prorok islamu 2. 0–3 Ludwik Pobożny – Karolingowie Włodzimierz Wielki – Rurykowicze 16. – D 955 r.Klucz do testu b Początki średniowiecza ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 6. D 8. 843 r. Włodzimierz Wielki – Ruś Otton III – Rzesza Niemiecka Świętopełk – Państwo Wielkomorawskie Justynian I Wielki – Bizancjum 3. B 11. C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. hidżra – C patriarcha – B schizma – E szariat – A 15. inwestyturę. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Punktacja Właściwa odpowiedź Kryteria punktowania zad. – A 1001 r. Otton II – dynastia saska Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Henryka IV. Pepin Mały – władca państwa 0–4 Każda właściwie opisana postać historyczna – 1 p. Grzegorza VII. wschodnia: Karol Łysy ruskie . Chlodwig – państwo Franków 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. stal damasceńska – Arabowie 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. część zachodnia: Ludwik Niemiec 0–3 Każda właściwie uzupełniona rubryka schematu – część południowa: Lotar część 1 p.

. . . ... który przybył do Gniezna w 1000 r. . . . . B. . .. W zadaniach 1... i 5.. . • w 1025 r. . . .. . . .. . jakich postaci historycznych dotyczą podane opisy.. ... . . 3. 1095 r. . . . . 2. .. . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. 1058 r... św. . 1076 r. . .. ... . • walczył z Bolesławem Krzywoustym o władzę w kraju – .. 0–1 p. 4. .. do 10. oraz 11. . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . . ... . 965 r. . . B.. ... . . . . . .. . . . .. • pierwszy historyczny władca Polski – . . .. . 3. . .. Wojciecha. .. .. . 4.. . .. . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. .. 968 r. ... . . Rozwiązania zadań 3. . . . . 0–1 p. . . Pomyłki przekreślaj.... .. . . . . .. . 2. . . św. 972 r. . Na fragmencie Drzwi Gnieźnieńskich widać scenę z życia A. .. .. . . . .. . B. . ... . . 1. 966 r. . . .. 2.. . Czytaj uważnie tekst i zadania... C. odziedziczył koronę polską – . . .. .. oraz od 6. . .. . . . .. . Mieszko I przyjął chrzest w A.. . .... znajdują się cztery odpowiedzi: A. . .. . . Do rozwiązania zadań 4. .. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. . 4. . . . 0–4 p. .. . . .. 0–1 p. . C. . 5. Data Klasa 1.... .Test a . . 5. C. .. . .. . .. .. Napisz. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty... . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.. . Bolesław Śmiały został koronowany na króla Polski w Gnieźnie w A. . – . Jeżeli się pomylisz. .. D. .. . . 1080 r.. .. B. Stanisława. . . . . . . • cesarz. D.. .. . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . ... Imię i nazwisko Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V ... i 12.. D. ...

.. . . .. . . . . .. .. .. . . .. . .. . . . .... Jaćwingów. . .. ..... . . . . . . . . 6. . . .. . . .. . . . .. . . . Wieletów. . .. .. .. .. . ..e.. . . . . .. . . . ... B. . . ..... . . Wstaw znak „x” w kratki obok imion postaci. . . . . . senior – .. .. . .C.. . .. . Prusów. . Połącz wydarzenia z odpowiednimi datami. .. .. . 5. . Wojciecha • pokój w Budziszynie • • VI w. .. . . „Geograf Bawarski” – . .. . . . . . . ... . . ... . .. ... . . . .. . lecz chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną”... . . . .. . Henryk Sandomierski – . .. Zważywszy jego chwałę. . . Maurycego. C. . 7. . . 0–1 p. .. . . Mieszko Stary – . . ... . które wywodziły się z rodu Piastów. . ... . . .... .. .. . i 12. . . ... . kurhan – ..... . . . . wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.. .. księciem nazywać lub hrabią. . . św.. ... . . . .. św. .. . . .. . ... Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. . . . . . . . .. . .. . .. Maurycego. . 8. 0–4 p.... Napisz. . ...] Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża. . . .. . Dopisz przy imionach książąt polskich nazwy otrzymanych przez nich ziem.. . . .. .. . .. . . . 0–2 p.. .. . cesarz rzymski zawołał w podziwie: „[.. . .. . . . Do rozwiązania zadań 11.. . .. . . 9. .. Szczepana... . koronacja Bolesława Chrobrego • przybycie Słowian na ziemie polskie • śmierć św.. . . . • 997 r. . . . D.. . . . .. . .. ..... . ... . . . . . . .... .. . . .. . .. .. . w . . włożył go na głowę Bolesława na znak przymierza i przyjaźni i dał mu w darze gwóźdź z Krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. . . • 1018 r. . .. . . . . . .. . . D. . . . . .. .. . . . . . .. .. . .. . . na czym polegała zasada senioratu i jaką dzielnicę otrzymywał senior. . . . . . .. 0–3 p. Rościsław Siemomysł Ibrahim ibn Jakub Lestek Siemowit 10. . . . ... . . . . . .. potęgę i bogactwo.. . . . .. . ... . .. .. . . A zdjąwszy z głowy diadem cesarski. ... .. n. Lędzian.. . .. .. .. • 1025 r. . . . . .. . 0–2 p. . .. ... . .. Płaskorzeźba przedstawia wyprawę duchownego do kraju A. .. . . . .... . . . .. . 0–3 p.. . .. . . jakby jednego spośród dostojników.

999 r. Mieszko II i Bolesław Chrobry. 12. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. A B 5. 1000 r. B. B. Uczestnikami wydarzenia byli A. D. Wojciecha. Bolesław Chrobry i Otton I. . A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D 2. 0–1 p. A B 4. 998 r. Gall Anonim „Kronika polska” 11.zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. A B 12. Mieszko I i Otton I. D. Bolesław Chrobry i Otton III. 1001 r. C. C. A B 0–1 p. A B 11. Zjazd gnieźnieński odbył się w A.

. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi 3. 2. . . 5. . B. .. . D... . .. jakich postaci historycznych dotyczą podane opisy.. . ... . .. D. . . • prowadził wojny z cesarstwem w latach 1002–1018 – . Napisz. . . oraz od 6. 999 r. . 1025 r. .. . . . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. . C. 1001 r.. 4.. . .. . . . . 1.. ... . . . Pomyłki przekreślaj. . .. . . . 3. 2. .. . Cesarz Otton III przybył do Gniezna w A. . . . . . ... . . .. jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Rozwiązania zadań 3. . .. . . .. .. .. . i 5. . . . B. . . . .. . . • pierwszy biskup misyjny na ziemiach polskich – . . .. .. . .. .. • został koronowany na króla Polski w 1076 r. 1000 r. 0–1 p.... . . . 4. . 992 r. .. . . ..... W zadaniach 1. Ciało praskiego biskupa wykupił od Prusów A.. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.. . . .... . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . . 0–1 p. .. . . Do rozwiązania zadań 4. . . ... . .. . . .. . C. . . . . .. 0–4 p. .. . . znajdują się cztery odpowiedzi: A... 4. .. . . D. .. – .. 1018 r. . 5. . .. .. Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski w A. i 12.... . . . . 2. . ... B. Imię i nazwisko Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V . . . .. . ...Test b . .. ... . – .. . Jeżeli się pomylisz... .. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. Data Klasa 1. . . . . . oraz 11. . . . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Mieszko II. C. .... Czytaj uważnie tekst i zadania... . . . 998 r. . . 1000 r. . ... ... do 10. . . • zginął w Prusach w 997 r.. . .. ... 0–1 p.. .

. . . . . . .. .. . . .. . ... .. . . . . . . .. .. ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. • 1039 r. . . . 6. . . . C. . . . . Bolesław Kędzierzawy – . ... .. . . .. . . . . . .. . . .. .. .. czego dotyczył i dlaczego został ogłoszony statut Bolesława Krzywoustego. . . . . . 0–4 p. . . drużyna wojów duchowieństwo inteligencja ludność służebna mieszczanie 10. . . szyszak – . .. . .. . . . . . . . Bolesław Chrobry. .. . .. . .. . ... gnieźnieńskiej. . .. . . .. . . .. . .. ... .. . p. . 0–2 p. . .. .. . ... . Wstaw znak „x” w kratki obok nazw grup społecznych mieszkających w państwie Mieszka I. . . . • 966 r. . .. . . . .. .. . .. . 7. .. .e. krakowskiej. . . . .. ..... .. .. łęczyckiej. .. .. ... .. .. . . . . .. .... . . . . . . . . .. Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. . . . . . .n. . .. . .. ... . . ... . 8.. . . 9. . . D. . chrzest Polski • powstanie osady w Biskupinie • najazd Brzetysława na Polskę • śmierć Bolesława Krzywoustego • • VIII w. . . .. .. . . . 0–3 p.. .. . 0–1 p. . .. Henryk IV.. . • 1138 r.. . . . .. . . . ... . .. . . . .. .. i 12. .. .. . Do rozwiązania zadań 11. . . . . wrocławskiej. Wojciecha zostały umieszczone w katedrze A. . 0–3 p. . .. . Grzegorz VII.. . ... . . . . C. . . . . . . .. 0–2 p. . Relikwie św. . D..B.. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.. . ... . ... ... .. .. . ... . ... 5.. . .. . . B. .. . Dopisz przy imionach książąt polskich nazwy otrzymanych przez nich ziem....... . .. .. ... . .. . . ... . . . . . Dagome iudex – .. .. Wyjaśnij. danina – ... .. .. . . . ... . . Połącz wydarzenia z odpowiednimi datami. . .. . . ... . . . . ... . . ... . . . . . . ... . . ... . Władysław Wygnaniec – ... .. .... . . . .. . . . .... . . ..

C. 970 r. D. Mieszko II. A B 5. A B 11. lecz potem w miejscowości zwanej Cydzyną [Cedynią] brat jego Czcibor zadał im klęskę. Jana Chrzciciela starli się z Mieszkiem. Bitwa pod Cedynią odbyła się w A. Mieszko I. Jednym z uczestników wydarzenia był A. 972 r.Dostojny margrabia Hodon po zebraniu wojska napadł z nim na Mieszka. D. A B 4. B. A B 12. Kiedy w dzień św. Na pomoc Hodonowi pospieszył mój ojciec. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D 2. C. odnieśli zwycięstwo. Mieszko III. 971 r. B. który był wierny cesarzowi i płacił trybut aż po rzekę Wartę. 0–1 p. . 973 r. A B 0–1 p. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. kładąc trupem wszystkich najlepszych rycerzy z wyjątkiem wspomnianych grafów. Otton III. 12. graf Zygfryd. Thietmar „Kronika” 11.

: Zasada senioratu polegała na 0–2 Podanie. koronacja Bolesława Chrobrego – Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Siemomysł. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. C 12. zgodnie z testamentem Bolesława Krzywoustego sprawował władzę zwierzchnią nad książętami dzielnicowymi • „Geograf Bawarski” – źródło pisane z IX w. Senior oprócz dziedzicznej dzielnicy otrzymywał również dzielnicę senioralną. przybycie Słowian na ziemie polskie – VI w. w czasach podziału dzielnicowego władca zwierzchni. 4. . – Otton III • w 1025 r. 8. Piastów władzy zwierzchniej nad książętami dzielnicowymi. Polski – Mieszko I • cesarz. łączącą wszystkie ziemie należące do książąt.e śmierć św. • kurhan – ziemny kopiec 0–3 Każda właściwie podana definicja – 1 p. pokój w Budziszynie – 1018 r. odziedziczył koronę polską – Mieszko II • walczył z Bolesławem Krzywoustym o władzę w kraju – Zbigniew 6. • pierwszy historyczny władca 0–4 Każde właściwe uzupełnienie – 1 p.Klucz do testu a Polska pierwszych Piastów ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. A 5. B 4. który przybył do Gniezna w 1000 r. B 2. w którym zawarto informacje o plemionach zamieszkujących ziemie polskie 7. 1025 r. Lestek. na czym polega zasada senioratu – 1 p. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. przykrywający grób • senior – najstarszy z rodu. Wojciecha – 997 r. n. sandomierska 9. C 11. Mieszko Stary – Wielkopolska 0–2 Właściwe dopisanie nazw ziem obok imienia każdego Henryk Sandomierski – ziemia władcy – 1 p. Siemowit 0–3 Każde właściwe wskazanie postaci z rodu Piastów – 1 p. 0–4 10. przejęciu przez najstarszego z rodu Podanie informacji o dzielnicy senioralnej – 1 p. np..

w którym Mieszko I oddawał swoje państwo pod opiekę papieża 7. Bolesław Kędzierzawy – Mazowsze i część Kujaw 9. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.e. przez wojów za czasów Piastów • Dagome iudex – najstarsze polskie źródło pisane. 3. np.Klucz do testu b Polska pierwszych Piastów ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. D 4. Krzywoustego dotyczył podziału Podanie przyczyn ogłoszenia statutu – 1 p. Wojciech • został koronowany na króla Polski w 1076 r. powstanie osady w Biskupinie – VIII w. p. używany m. drużyna wojów. najazd Brzetysława na Polskę – 1039 r. zakończony ostrym szpicem. 8. dokument. C 2. 0–3 Każde właściwe wskazanie grupy społecznej – 1 p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. C 12. ludność służebna 10. 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. – św. – Bolesław Śmiały • prowadził wojny z cesarstwem w latach 1002–1018 – Bolesław Chrobry • pierwszy biskup misyjny na ziemiach polskich – Jordan 0–3 6. duchowieństwo. . 0–4 Każde właściwe uzupełnienie – 1 p. • zginął w Prusach w 997 r. C 5. Miał zapobiegać walkom wewnętrznym w kraju po śmierci władcy. • danina – przymusowe Każda właściwie podana definicja – 1 p. świadczenie na rzecz władcy lub właściciela ziemi • szyszak – stożkowaty hełm. Władysław Wygnaniec – dzielnica 0–2 Właściwe dopisanie nazw ziem obok imienia każdego senioralna i Śląsk władcy – 1 p. dzielnic Polski między synów panującego.in.: Statut Bolesława 0–2 Podanie informacji o treści statutu – 1 p. B 11. śmierć Bolesława Krzywoustego – 1138 r.n. chrzest Polski – 966 r.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful