P. 1
ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI 1 NPP

ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI 1 NPP

5.0

|Views: 21,618|Likes:

More info:

Published by: Klaudia Jakoś on Nov 06, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2013

pdf

text

original

Test a

.................................................
Imię i nazwisko

Co to jest historia?, Początki cywilizacji Test podsumowujący wstęp do podręcznika i rozdział I

...................
Data

.................
Klasa

1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach 2., 6., 7., 10., 11., 13., 14., 17., 18. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem. 4. Rozwiązania zadań 1., od 3. do 5., 8., 9., 12. oraz 15., 16. i 19. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 34 punkty.

1. Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki cyfry od 1 do 4. 0–1 p. upadek cesarstwa rzymskiego, 476 r. n.e. wynalezienie pisma, 4000 r. p.n.e. wybuch I wojny światowej, 1914 r. n.e. bitwa pod Maratonem, 490 r. p.n.e. 2. Jakie wydarzenie zapoczątkowało naszą erę? A. Opracowanie pisma. B. Narodziny Chrystusa. C. Wybuch II wojny światowej. D. Wynalezienie pieniędzy. 3. Zaznacz na osi czasu wymienione epoki.
nowożytność średniowiecze

0–1 p.

0–1 p.
współczesność

1 r. n.e.

476 R.

1000 r.

1492 r.

1914 r.

2000 r.

4. Wymień trzy przykłady źródeł historycznych niepisanych. • ………………… • ………………… •…………………

0–3 p.

5. Wstaw znak „x” obok zdań prawdziwych. 0–1 p. Homo sapiens pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce. Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny. Homo sapiens pojawił się około 200 tys. lat temu w Afryce. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. Jego rozwój trwa do dziś. Homo sapiens żył od około 1,9 mln do 500 tys. lat temu. Wytwarzał narzędzia nazywane

pięściakami, wynalazł oszczep, a także używał ognia. Homo sapiens pojawił się około 2,5 mln lat temu. Jako pierwszy do zdobywania pożywienia wykorzystywał prymitywne kamienne narzędzia trące i tłuczki. 6. Neolit to określenie A. epoki brązu. B. epoki kamienia gładzonego. C. sposobu polowania. D. epoki żelaza. 7. Megality to A. kamienne narzędzia z epoki neolitu. B. wielkie marmurowe obiekty z epoki żelaza. C. kamienne wazy przeznaczone do obrzędów religijnych. D. ogromne kamienne budowle z epoki neolitu. 8. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym wyjaśnieniom. 0–3 p. 0–1 p. 0–1 p.

zbieractwo – . . . . . . A. forma zdobywania żywności polegająca na polowaniu na dzikie zwierzęta myślistwo – . . . . . . B. broń służąca do ataku z większej odległości łuk – . . . . . . C. pozyskiwanie pożywienia z dziko rosnących roślin, ich owoców i nasion 0–4 p.

9. Wyjaśnij, czym była i kiedy przebiegała rewolucja neolityczna.

............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ 10. Starożytny Egipt leżał w A. północnej Afryce, nad rzeką Nil. B. Azji Mniejszej, nad rzeką Eufrat. C. południowej Afryce, nad rzeką Nil. D. Azji Mniejszej, nad rzeką Tygrys. 11. Mezopotamia była położona nad A. Eufratem i Nilem. B. Morzem Czerwonym. C. Morzem Czarnym. 0–1 p. 0–1 p.

D. Eufratem i Tygrysem. 12. Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. Nabuchodonozor II • Salomon • Ramzes II • • Egipt • Babilonia • Izrael 0–3 p.

Do rozwiązania zadań 13. i 14. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.
W Asyrii [Mezopotamii] jest jeszcze wiele innych wielkich miast, lecz najsłynniejszym i najsilniejszym [...] był Babilon, które to miasto [...] leży na wielkiej równinie i tworzy czworobok. [...] A zbudowane było tak porządnie jak żadne inne ze znanych nam miast. Naprzód biegnie dokoła niego głęboki i szeroki rów pełen wody, potem idzie szeroki na pięćdziesiąt królewskich łokci, a wysoki na dwieście łokci mur. [...] Dookoła muru było sto bram, wszystkie ze spiżu. Herodot „Dzieje”

13. Babilon był położony A. na wielkiej równinie. B. na zboczu gór. C. nad morzem. D. na niewielkiej równinie.

0–1 p.

14. Do najsłynniejszego miasta asyryjskiego prowadziło 100 bram wykonanych 0–1 p. A. ze złota. B. z brązu. C. ze spiżu. D. z żelaza. 15. Podaj zasadę stosowaną w Kodeksie Hammurabiego, związaną z wymierzaniem 0–1 p. sprawiedliwości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Połącz terminy z ich wyjaśnieniami. faraon • mumia • hieroglif • papirus • 0–4 p.

• materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu • znak pisma egipskiego • władca Egiptu • zabalsamowane ciało zmarłego

Do rozwiązania zadań 17. i 18. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.

17. Na ilustracji znajduje się A. menora. B. Arka Przymierza. C. zikkurat. D. stela babilońska. 18. Przedmiot widoczny na zdjęciu jest symbolem A. judaizmu. B. boga Anubisa. C. religii Asyryjczyków. D. bogini Isztar. 19. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym definicjom. monoteizm – . . . . . . A. osoba przepowiadająca przyszłe zdarzenia dekalog – . . . . . .

0–1 p.

0–1 p.

0–4 p.

B. zbawiciel, który – według Żydów – miał ich wyzwolić spod obcego panowania i przywrócić królestwo Izraela C. wiara w jednego Boga D. dziesięć przykazań, które Bóg przekazał Mojżeszowi na górze Synaj

prorok – . . . . . . Mesjasz – . . . . . . Karta odpowiedzi
Numer zadania 2. A B Odpowiedzi C D C D 6. A B

7. A B C D

10. 11. 13. 14. 17. A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

18. A B C D

Test b

.................................................
Imię i nazwisko

Co to jest historia?, Początki cywilizacji Test podsumowujący wstęp do podręcznika i rozdział I

...................
Data

.................
Klasa

1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach 2., 6., 7., 10., 11., 13., 14., 17., 18. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem. 4. Rozwiązania zadań 1., od 3. do 5., 8., 9., 12. oraz 15., 16. i 19. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 34 punkty.

1. Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki cyfry od 1 do 4. 0–1 p. śmierć Jezusa Chrystusa, 30 r. n.e. początek neolitu, ok. 9000 r. p.n.e. odkrycie Ameryki, 1492 r. n.e. podział Imperium Rzymskiego, 395 r. n.e. 2. Jakie wydarzenie zapoczątkowało epokę nowożytną? A. Odkrycie Ameryki. B. Wybuch II wojny światowej. C. Upadek cesarstwa rzymskiego. D. Wynalezienie koła garncarskiego. 3. Zaznacz na osi czasu wymienione epoki.
nowożytność średniowiecze

0–1 p.

0–1 p.
starożytność

4000 r. p.n.e.

1 r. n.e.

476 r.

1492 r.

1914 r.

2000 r.

4. Wymień trzy przykłady źródeł historycznych pisanych. • ………………… • ………………… •…………………

0–3 p.

5. Wstaw znak „x” obok zdań prawdziwych.

0–1 p.

Australopitek pojawił się około 200 tys. lat temu w Afryce. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. Jego rozwój trwa do dziś.

................ C.... wynalazł oszczep.. .... .. ......... starożytnej Grecji i Babilonii........ Budowla megalityczna Stonehenge znajduje się A. pismo klinowe..... w której znajdowała się trumna z mumią C........... ....... Jako pierwszy do zdobywania pożywienia wykorzystywał prymitywne kamienne narzędzia trące i tłuczki..... w jaki sposób starożytni mieszkańcy Egiptu radzili sobie z wylewami Nilu i okresami suszy.. we Francji. Zikkurat to A..... materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu B........ 10....... 8.. 6...... 0–1 p. .5 mln lat temu...... zwłoki poddane zabiegom mającym uchronić je przed rozkładem sarkofag – . B... alfabet fenicki. Wyjaśnij..9 mln do 500 tys...Australopitek żył od około 1... D.. Żyzny Półksiężyc to określenie 0–1 p. C........... ... D........... wielopoziomowa świątynia w starożytnej Mezopotamii... jednopoziomowa świątynia w starożytnym Egipcie. papirus – .. 0–4 p...... ........ mumia – ...... Australopitek pojawił się około 2.. alfabet łaciński.. . B........................ Najpóźniej powstałe pismo to A........ B. ............. 7. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich definicjom.... A....... 0–1 p... 11.... 0–1 p. C. Australopitek pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce... ........ ... egipskich uroczystości religijnych ku czci boga Księżyca odpowiadającego za plony....... A...... . lat temu... .. żyznego pasa ziem.. jednopoziomowa świątynia w starożytnej Mezopotamii.... 0–3 p.......... a także używał ognia.... ..... kamienna skrzynia....... Wytwarzał narzędzia nazywane pięściakami... ... wszystkich starożytnych państw.... Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny........ . wielopoziomowa świątynia w starożytnym Egipcie. alfabet grecki. w Belgii........ .. .......... B... . D....... 9......... ciągnącego się od Zatoki Perskiej do Morza Śródziemnego...

Do rozwiązania zadań 13. . co to jest piktogram. C. 0–1 p. . . . ty jęczmień przynosisz [. 16. . D. . . . Cześć ci. . . . wykorzystaj zamieszczoną fotografię. wyrażali swą radość z możliwości wygodnego przewożenia jęczmienia po Nilu. . . . . . . . ty niewyczerpany [. .C. . . C. 15. B. . o Nilu! Chwała tobie Nilu Który naszemu panujesz krajowi [. . . . . . Mieszkańcy starożytnego Egiptu 0–1 p. szanowali rzekę Nil. 0–1 p. . . . . . która była życiodajnym źródłem dla Egiptu. Dawid • Cyrus II Wielki • Hammurabi • • Persja • Izrael • Babilonia 0–3 p. . Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. . . . . . witali się z Nilem każdego ranka. . D. B. . A. .. . . . uważali. . i 18. dziękowali Nilowi za urodzajne zbiory. . że Nil zapewnia łatwy transport drewna w całym Egipcie. . w Wielkiej Brytanii.. w Turcji. . . . . . . ..] Ty zboże stwarzasz. prosili bogów. . Starożytni Egipcjanie A. . . . .. . . Do rozwiązania zadań 17. Wyjaśnij. Połącz nazwy budowli z nazwami państw. . . D. . . 14. .. . .] Poisz nam ziemię. .] I życie bujne niesiesz dla Egiptu! Fragment hymnu ludności Egiptu 13. . . .. brama Isztar • piramida Cheopsa • świątynia jerozolimska • zikkurat w Ur • • Izrael • Babilon • Egipt • Sumer 0–4 p. aby w Nilu nigdy nie zabrakło ryb. . wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. 12. . nienawidzili rzeki Nil za ciągłe zalewanie pól uprawnych. w których zostały wzniesione. . utożsamiali Nil z bogiem środkowego Egiptu.. . i 14..

Księga widoczna na zdjęciu jest ważna dla wyznawców A. . A B 10. . Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym definicjom. judaizmu. Kamień z Rosetty. . . Re – . A B 0–1 p. 18. A B 7. egipski papirus. . chiński mędrzec . . . A B A B A B A B A B 18. Konfucjusz – . 0–4 p. . 14. tabliczka z pismem klinowym. najwyższe bóstwo Egipcjan – bóg Słońca B. . . C. . . . Karta odpowiedzi Numer zadania 2. bogini Izydy. Budda – . D. . 0–1 p. B. . D. . . A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D C D 6. A. 13. jedyny Bóg Żydów D. 17. . twórca nowej religii w Indiach C. Tora. Jahwe – . 19. Na ilustracji znajduje się A.17. hinduizmu. boga Thota. B. . . 11. C.

: przedmioty codziennego użytku. 8. wynalezienie pisma. bitwa pod Maratonem. średniowiecze – od ok. Podanie co najmniej dwóch skutków rewolucji neolitycznej – 2 p. III. 10. 4. 1. tradycja. Początki cywilizacji ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. 6. upadek cesarstwa rzymskiego. Podanie trzech przykładów źródeł niepisanych – 3 p. 0–1 Właściwe umiejscowienie trzech epok na osi czasu – 1 p. 7. 1492 r. Uczeń z dysleksją: Oceniamy 0–3 0–4 . Wskazanie zdań prawdziwych – 1 p. do ok.: Rewolucja neolityczna przebiegała między 9. a 3. B B D A D A C A A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Podanie dwóch przykładów źródeł niepisanych – 2 p.e. 18. zachowane budynki lub ich fragmenty. zbieractwo – C myślistwo – A łuk – B np. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. 1. produkować żywność i ją przechowywać. 490 r. Zgodność z tematem – 1 p.e. do 1914 r. 4. Może również wymienić źródła niematerialne niepisane. p. Człowiek nauczył się wytwarzać kamienne narzędzia poprzez gładzenie kamienia o kamień. cmentarzyska. broń.n. 476 r.e. np. nowożytność– od ok. 1914 r. Punktacja 0–1 Kryteria punktowania Ułożenie wszystkich wydarzeń w porządku chronologicznym – 1 p. 3. n. Spowodowała zmianę trybu życia ludzi z koczowniczego na osiadły. Homo sapiens pojawił się około 200 tys. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. 17.n. 2. 476 r. II. 3. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź zad. 0–1 0–3 5. 13. np. współczesność – od 1914 r. Jego rozwój trwa do dziś. lat temu w Afryce. Podanie jednego przykładu źródła niepisanego – 1 p. Udomowił też niektóre zwierzęta.e. 1492 r. n. obrzędy. 14. Uczeń może podać trzy dowolne przykłady źródeł historycznych niepisanych.e. 9. 11. I. p. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. wybuch I wojny światowej. Zaczął również budować prymitywne osady.Klucz do testu a Co to jest historia?.n. 4000 r. tysiącleciem p.

15. ortograficznych. Zapisanie właściwej zasady – 1 p. 0–3 komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Nabuchodonozor II – Babilonia Salomon – Izrael Ramzes II – Egipt „Oko za oko. faraon – władca Egiptu mumia – zabalsamowane ciało zmarłego hieroglif – znak pisma egipskiego papirus – materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu monoteizm – C dekalog – D prorok – A Mesjasz – B 0–4 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. . interpunkcyjnych). Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p 0–1 16. ząb za ząb”.12. 19.

18. Właściwe umiejscowienie trzech epok na osi czasu – 1 p. odkrycie Ameryki. starożytność – od ok. 4. 2. listy. n.: Starożytni Egipcjanie radzili sobie z wylewami Nilu i porami suchymi dzięki sieci nawadniającej. Magazynowano w nich wodę w czasie pory suchej. do 1914 r. 6. 4. 10. do ok. Podanie co najmniej dwóch skutków rewolucji neolitycznej – 2 p. do ok. n. spisane relacje świadków. Uczeń z dysleksją: Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. Podanie jednego przykładu źródła pisanego – 1 p. Składała się ona z kanałów. 476 r. 0–1 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 11. 1492 r.e. A B B A C A A B C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. 1492 r. 1492 r. Podanie dwóch przykładów źródeł pisanych – 2 p. ok.e. 1. n. 30 r. 4000 r. III. 9. p. Uczeń może podać trzy dowolne przykłady źródeł historycznych pisanych. pamiętniki. 476 r.n. 14. podział Imperium Rzymskiego. Wskazanie zdań prawdziwych – 1 p.e. 8. 13. mumia – C sarkofag – B papirus – A np. 1. księgi sądowe. ustawy).e. statuty. Początki cywilizacji ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. Zgodność z tematem – 1 p.n. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź zad. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. Punktacja 0–1 Kryteria punktowania Ułożenie wszystkich wydarzeń w porządku chronologicznym – 1 p. II. I. 3. np. 7. śmierć Jezusa Chrystusa. 9000 r. Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny. 3. 395 r. żywoty świętych. 0–1 0–3 5. Australopitek pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce. średniowiecze – od ok. 0–4 . p.Klucz do testu b Co to jest historia?. 17. nowożytność – od ok. akty prawne (konstytucje. tam i ze zbiorników wodnych.: kroniki. początek neolitu. Podanie trzech przykładów źródeł pisanych – 3 p.e.

Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Dawid – Izrael Cyrus II Wielki – Persja Hammurabi – Babilonia Piktogram to znak pisma obrazkowego stworzonego w Sumerze. Przedstawiał postacie oraz przedmioty lub ich wybrane części. 15. . 19. Zapisanie odpowiedniej definicji – 1 p. 16. brama Isztar – Babilonia piramida Cheopsa – Egipt świątynia jerozolimska – Izrael zikkurat w Ur – Sumer Jahwe – C Re – A Budda – B Konfucjusz – D 0–3 ortograficznych.12. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p 0–1 0–4 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. interpunkcyjnych).

. . 4. 11. . ... . żyjący w V w.. . zbierające się kilka lub kilkanaście razy w ciągu roku. . . . . . Sokrates był A.. nazywa się . D. Czytaj uważnie tekst i zadania. . . ... inna nazwa antycznej Grecji 0–1 p. . .n. B. . D.. . . . . Pomyłki przekreślaj. . . . . 3. . . . . . . . . .. Starożytni Grecy wyznawali politeizm. opowieść o bogach i legendarnych bohaterach D. Ustrój panujący w Atenach od VI w. . . . Uzupełnij tekst o ustroju politycznym Aten. . .e.e. jaką starożytni Grecy określali samych siebie C. . . . Perykles to polityk A. . W zadaniach 2. . . . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . oraz 13. W obradach brali udział obywatele ateńscy. . . . .. . . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. .n. . B.. ... . .. .. p.. . czyli .. . C. . żyjący w V w.Test a . . B. . . ... .. 5.e. Hellada – . ... królem spartańskim. ... . . . . .. .. świetny mówca. .. co dosłownie oznacza . Wstaw znak „x” w kratkę obok zdania prawdziwego. . . p.. . spartański. .. . . . 2. . ... ateński... .. .. . . .. .. . i 14. . . . mit – . . .. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich wyjaśnieniom.. . . . .. . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. D. . żyjący w V w. ... . . do 18. od 4. . Wybierano wówczas dwóch najważniejszych urzędników – . . 0–1 p. Wszyscy Ateńczycy tworzyli . .. . . p. oraz od 15. . ... . . . Rozwiązania zadań 1. ateński. .. . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. . a bogów wyobrażali sobie na podobieństwo . . . Data . .n. ..e. .. C. tebański. . . . . . 0–4 p. . . którzy posiadali pełnię praw politycznych. .. . . . 12. . 0–5 p. . . . . . . 1. nazwa. 0–1 p.. .. ... Jeżeli się pomylisz. Klasa 1. ... p. . . rzeźbiarzem ateńskim. . występujący podczas publicznej debaty B. C. . . . Zadaniem ich było dowodzenie armią i flotą ateńską.. . . . żyjący w VIII w. aktorem greckim.. . ..e. . . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. Hellenowie – . demagog – .. . . 4.... .. do 10. . p. .. . . . . . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . . . . .n. 3. 3. filozofem greckim. 5. . A. . Imię i nazwisko Antyczna Grecja Test podsumowujący rozdział II . . .n. . ... . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. .... . 2.. . .

. . . . .... ..... ... ... .. .... . Posejdon – .. . .n. .... . . . . Sparta eklezja ostracyzm Ateny heloci 8. . . ...• 480 r. . . .. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. .. . . geruzja 0–4 p. . . Zeus – . gdzie i w jakich okolicznościach organizowano głosowanie nazywane ostracyzmem... ...... na czym polegało wychowanie spartańskie... .... .. . . .... . .. .. . .. . ... 776 r. . .. . . . . .. . .. . . .. . .. 0–4 p. . a za bóstwa uważali rośliny i skały. .. . .. .. Do rozwiązania zadań 11.. .n. . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . ... .... . .. 9. . ..e. .. . . .. .n. p.. .. p.ludzi. . .. . .. . ... ... . . . . . .. ... .. . .. ... Połącz daty z właściwymi wydarzeniami.. . ... 6. .... . .. .... ... . .. . .. ..... . ..... .. .. .. 0–4 p. ... . . Dopisz po jednym atrybucie charakterystycznym dla każdego z bogów. ... .. .. ... .... .. . .. . . .. ... ... . . . . . .. ... .. .. .. . .. ... . . . . . .. . ... . .... . . Przyporządkuj nazwom greckich polis odpowiednie terminy.... . 10.. Religia starożytnych Greków była monoteistyczna. . . ..... .... ... . .... . . .. .. . . .. .. . .. .... .. .. . .. . ... . .. . . ... .... Antyczni mieszkańcy Grecji byli politeistami. ... .. p.... . .. . . ..e.. . .. . .. .. .. . .. .. . . . . . .e.. ... . . . . ..... .. ... . . .. . .... .e. . ... . . . . . . Hermes – . ... .• • bitwa pod Cheroneą • pierwsze igrzyska w Olimpii • bitwa pod Salaminą • bitwa pod Maratonem 0–4 p. ... . . . . .. ....... . . .. .... . .. Hefajstos – ... .. ...... . . .. . 7.. . . ... . ... .. i 12. . . .. . .. . . .. . .. p. . ..... . .• 490 r. 0–2 p. . .. . ..... . .. ... . . . ..... . . .. . . . .. ... . . ... ...... . Napisz. . . .. . ... Wyjaśnij. .... .. . .n.... . . .. .. . . . ...... .... . .. . . . .. . . ....• 338 r. . . . . Hellenowie wierzyli w jednego Boga.. .... . . ... . .. ..

13. 12...e... C. 0–1 p. Na greckim naczyniu przedstawiono fragment mitu o A.. C.. Hefajstosie.... Uzupełnij tabelę.. 0–4 p..... Wstaw znak „x” w kratki obok nazw dyscyplin sportowych.. ale jego środek liczył niewiele tylko szeregów i tu był on najsłabszy....... płaskorzeźbą..... Miejsce bitwy Maraton Termopile Dowódca Greków ....... ... B.... Data 490 r....... Prometeuszu. Do rozwiązania zadań od 15. Pokonani . oba . D.. p. Naczynie zostało ozdobione A..... wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.. dużymi.n..... 480 r. Demeter...... mozaiką. które wchodziły w skład pięcioboju olimpijskiego rozgrywanego w starożytnej Grecji.... rzut kulą bieg zapasy boks rzut oszczepem rzut dyskiem skok w dal pływanie 14.... do 18. B.11.e... p... D... Dionizosie.. 0–1 p. .n........ stalowymi okuciami.... A z ustawieniem Ateńczyków wtedy pod Maratonem tak się rzecz miała: szyk bojowy wojska co do długości równał się medyjskiemu [perskiemu]. malarstwem czarnofigurowym. 0–5 p.

]. Podczas bitwy wspólnie z Ateńczykami walczyli A. 0–1 p. A B 11. A B A B A B A B A B 18.. po czym [. 15. przystąpili do chowania zmarłych. tu zażądali ognia i dobrali się do okrętów [. Macedończycy. gotowali się ich przyjąć. aż dotarli do morza. Po zwycięstwie Ateńczycy i Platejczycy A.. Ateńczycy na dany znak ruszyli pędem przeciw barbarzyńcom [.] ściągnęli oba skrzydła i walczyli przeciw tym. nie rozporządzając ani jazdą ani łucznikami [. Maratonem. Ale na skrzydłach obu zwyciężyli Ateńczycy i Platejczycy.]. 0–1 p. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 3. 18. Po uszykowaniu się i pomyślnym wyniku ofiar. Uciekających Persów ścigali [. że w małej są liczbie i pędzą cwałem. Platejami. ścigali uciekających Persów aż do morza. przewadze hoplitów na skrzydłach. A B . D. celnym łucznikom. D. znakomitym jeźdźcom.]. wraz z pojmanymi jeńcami wrócili do ojczyzny.. Tebańczycy. C.]. C. B. C... Karta odpowiedzi Numer zadania 2.. Herodot „Dzieje” 15. przewadze żołnierzy w centrum szyku. D. Tak Ateńczycy odnieśli zwycięstwo. B.]. 16... którzy przerwali środek. B... widząc nadbiegających. Persowie. i przypisywali to niewątpliwie szaleństwu Ateńczyków. 16. C. 0–1 p. kiedy ujrzeli. Opisane wydarzenie miało miejsce pod A. Delfami.zaś skrzydła były liczebnie mocne [. 17.]. Według Herodota Grecy pokonali Persów dzięki A. B. Długo trwała bitwa pod Maratonem.. 17... Wprawdzie w centrum szyku bojowego zwyciężyli barbarzyńcy tam. 12. świętowali na cześć boga wojny Aresa. Salaminą. D.. Spartanie. gdzie stali sami Persowie i Sakowie [. Platejczycy. 0–1 p.

. . . . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. .. . . 0–5 p... . królem macedońskim. ... . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.. .. Dla Hellenów wyrocznie były świętymi miejscami.. . rzeźbiarzy ateńskich. . . oraz 13.. 4. niewielkie greckie państwo obejmujące miasto i okoliczne wsie C. . . . . . .. . . królem perskim. C.. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich wyjaśnieniom. 1. . . dowódcą spartańskim. którego głównym zajęciem była służba wojskowa B.. . .. .. z którego pochodzili. .. 2.. D.. mieszkaniec Sparty. .. . . ... . . . . Spartanin – . . C... . . . a siebie samych ..... . . Arystoteles to jeden z trzech najsłynniejszych starożytnych A. Pomyłki przekreślaj.. . . . . . 0–1 p.... . . do 18. . ... Dariusz I Wielki był A. 3. . . . 0–1 p. Imię i nazwisko Antyczna Grecja Test podsumowujący rozdział II . . . Wstaw znak „x” w kratkę obok zdania fałszywego.. . 12. filozofów greckich. . . .. B. Na nowych terenach zakładali . . polis – . ... .. . . .. .. . . do 10.. jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź... Ich mieszkańcy utrzymywali ścisłe kontakty gospodarcze i polityczne z .. królów spartańskich.. . D. . . helota – . Czytaj uważnie tekst i zadania. . hoplita – . 5... . . . Starożytni Grecy surowo karali działalność wyroczni. . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów.. . . .. ... .... . 11. strategiem ateńskim. ... od 4.. .. D. . . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . W zadaniach 2.. . . . . aktorów greckich.... . . Data Klasa 1. .. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów.. . B. 3. . .. .. Rozwiązania zadań 1. . B. .. . . ... oraz od 15.. A. . i 14. . Uzupełnij podany tekst. 2. . błędne zaznaczenie otocz kółkiem.. niewolnik uprawiający ziemię Spartan D.... 5. .. .. .. . . . .. 0–4 p. czyli miastem. . . . . . .. . Jeżeli się pomylisz. . .. 3.. .. Ze względu na brak wystarczającej ilości ziemi uprawnej organizowali wyprawy . . . ... ciężkozbrojny wojownik grecki 0–1 p. . .. ..Test b . 4. . . Grecy nazywali swoją ojczyznę . C.

. . . Ateny król Sparta strateg demagog 8. ... . . . .... .. Do rozwiązania zadań 11. ..... . ... ... .. . . . . . .. . ... . . wykorzystaj zamieszczoną fotografię....... .. . .. .. . . . . ... . . .. ..... . Połącz daty z właściwymi wydarzeniami... Asklepios – . ... . . . ..• 479 r. ... . . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . . .. .. ..... . . .. co oznacza określenie kultura hellenistyczna. . .. . ... . . efor 0–4 p.. . . .. ... .. .. . 0–4 p. ... ... . . ...... .. .. . . . ..... . ... ... . . .. ... .... . .... . 508 r. .. ....... .. . .. . 0–4 p..... . ... . . . ... .. .. . 9.. . Ares – . Napisz.. . .... ... . . . ... .... .. .... . .e.. . . ..... .. . . ... . ..... . . .... . . ... . ... . .. ... . . . . .. p.n. . czym były gimnazjony i agony w starożytnej Grecji. . . . . . .... .. . ... . .. . . .. . . . . . . . . . .. ... . . . . ... .. . .. .. . . ... . 7.• • bitwa pod Cheroneą • demokratyczne reformy w Atenach • bitwa pod Platejami • bitwa pod Issos 0–2 p. . .. .. ... .. .. . . . .... ... ..... . .... . .. . Hades – . . . . .. ..... . .. .. . . . . . . . ... .. . . . .... . . .. .. . ... . Napisz. . . .. .. . .. . . . ... . . .. .. .. . . .. 10. . . 6.. . . . . . . . .. .. ........ ... . . ... . . i 12.e.. .... . .. .. . .... . . .. . Kapłankę z wyroczni w Delfach nazywano Pytią. .. ... .. . .n.. .. .. p. ... . .. ...• 333 r. . ... ... .. . . 0–4 p. . . . .. .. . . Wyjaśnij.. .. ... . ...Najsłynniejsza grecka wyrocznia znajdowała się w Delfach.... ..e.. .e. . .. . ...... . ..... . .n.. . .• 338 r. .. p. .... . . .. . czym zajmował się każdy z bogów. .. . p. . . . .n... .. . .. ... ... . . .. Apollo – . Przyporządkuj nazwom greckich polis odpowiednie terminy.. .. .

D.. z terakoty. jak pozbyć się nędzy i głodu..... ..... 480 r.. Uzupełnij tabelę. .....n.. Rzeźba przedstawia A. Data 490 r..... Posąg został wykonany A. B........ 0–5 p...11..... C....... Zeusa Olimpijskiego. p. C. ze złota...e. uniknąć niedoli. z piaskowca... . p..... 0–4 p..... Zwycięzcy .... z brązu.e... dyskobola. 0–1 p........ koturny maska teatralna instrumenty smyczkowe komedia tragedia musical orchestra kurtyna 14. które dotyczą starożytnego teatru greckiego... Miejsce bitwy Maraton Termopile Dowódca Persów ....n... Atenę Partenos. 0–1 p.. Do rozwiązania zadań od 15. 13... 12.. Myrona. Wstaw znak „x” w kratki obok terminów.. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. do 18..... Pomyśl... B. D.

C. plejady. B. 0–1 p. założyć rodzinę. Gai. D. na górskich zboczach. a kiedy zachodzą. wyłącznie nad rzekami. A B 0–1 p. świeża i spulchniona. w pasie nadmorskim i żyznych dolinach. Starożytni Grecy uprawiali ziemię położoną A. B. […] Skoro się córy Atlasa. C. gdy ziemia świeża i luźna jest zgoła. niech orka się wtedy rozpocznie […]. udać się na wyprawę kolonizacyjną.Załóż wpierw dom i weź żonę. D. Karta odpowiedzi Numer zadania 2. C. 15. . Błogosławieństwo dla dzieci ze świeżej urośnie ci gleby. zająć się rzemiosłem. 12. Ziemia pod zasiewy powinna być A. D. […] Rzucaj zaś ziarno. 17. 16. co szumi z powagą. co mieszkają W pasie nadmorskim. 18. C. 16. Módl się do Zeusa podziemia i świętej Demeter. daremnie ich prosząc w potrzebie. czas zacząć Żniwa. A B A B A B A B A B 18. B. zająć się rzemiosłem i handlem. 17. aby uniknąć głodu i nędzy. co pola swe mają W żyznych dolinach daleko od morza. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 3. na niewysokich pagórkach. dwa razy do roku dobrze nawożona. kup woły do pracy na roli. Ateny. Hery. założyć rodzinę. 0–1 p. jak również dla tych. Żebyś do innych nie chodził. ażeby Święte zagony bogini przyniosły urodzaj obfity. A B 11. B. Potem o sprzęt się postaraj. […] Hezjod „Prace i dnie” 15. D. Według Hezjoda rolnicy. ukażą. kupić woły i uprawiać ziemię. Rolnicy greccy powinni modlić się o urodzaj do A. Demeter. 0–1 p. bagnista. muszą A. Taki porządek jest pracy na roli dla tych. byś wszystko miał w domu u siebie. wysuszona i stwardniała.

e. heloci 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Zgodność z tematem – 1 p. Uczeń z dysleksją: Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. 0–4 Zeus – piorun Hefajstos – młot Hermes – sandały ze skrzydełkami 7. 1. głosowania – 1 p. C 16. ortograficznych. na celu wyszkolenie II. B 17.n. politeizm. Posejdon – trójząb Każdy właściwie dopisany atrybut – 1 p. p. mit – C Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. Starożytni Grecy wyznawali Zaznaczenie zdania prawdziwego – 1 p. – Persowie (armia perska) .n. np. chłopcy od 7. demokracją. Ateny – eklezja. zasadom podlegali wszyscy III. 0–5 Każdy właściwie wpisany wyraz lub właściwie podane zgromadzenie ludowe. a bogów wyobrażali sobie na podobieństwo ludzi. zapasy skok w dal rzut oszczepem 0–4 14.e. Podanie nazwy polis. 776 r.n. w jakim celu organizowano ten rodzaj ustrojowi demokratycznemu. Sparta – geruzja. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. p.e. p. 13. B 15. A 12. p. ostracyzm 8. – bitwa pod Maratonem 480 r. interpunkcyjnych). – pierwsze igrzyska w 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.: Wychowanie spartańskie miało 0–4 I. 6. 490 r. wyrażenie – 1 p. C 11. 9. – Maraton – Miltiades Każda właściwie uzupełniona rubryka tabeli – 1 p. B 3. Scharakteryzowanie wychowania spartańskiego obrońców Sparty. mężczyźni. bieg 0–5 Każde właściwe zaznaczenie dyscypliny rzut dyskiem sportowej – 1 p.e. strategów 0–1 5. np. Olimpii 490 r. kogo dotyczyło – 2 p. – bitwa pod Salaminą 338 r.: Ostracyzm stosowano w 0–2 I.n. – bitwa pod Cheroneą 10. roku życia.n. która zagrażała II. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. miasta osoby. D 18. w której stosowano ostracyzm Atenach w celu wygnania z – 1 p. 0–4 Hellada – D demagog – A Hellenowie – B 4. rządy ludu.e. p. Surowym oraz podanie. Wyjaśnienie.Klucz do testu a Antyczna Grecja ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2.

– Termopile – Leonidas – Grecy (armia grecka.480 r. p.e.n. armia spartańska) .

Wyjaśnienie.n. hoplita – D Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.e. 0–5 13. reformy w Atenach 479 r. Zgodność z tematem – 1 p.Klucz do testu b Antyczna Grecja ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. Ateny – strateg.– bitwa pod Platejami 338 r. które ją stworzyły – podstawą była kultura Greków 2 p. Hellenami. A 11. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p.: Gimnazjony były 0–2 I. C 3. 5. Agony to zawody różnych dyscyplin sportowych.e.n.: Kultura hellenistyczna 0–4 I. przeznaczonymi do ćwiczeń fizycznych. wydzielonymi miejscami w II. 0–4 helota – C polis – B Spartanin – A 4. 0–4 Sparta – efor.n. – demokratyczne 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. narodziła się po podbojach II. Helladą.– bitwa pod Issos 10. A 15. 0–4 6. sztuka i nauka Hades – podziemny świat zmarłych Asklepios – sztuka lekarska (medycyna) 7.e. Podanie przeznaczenia gimnazjonów – 1 p. np. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. p. metropolią wyrażenie – 1 p. B 17. błędów językowych. 508 r. interpunkcyjnych 9. Do najważniejszych należały igrzyska ku czci bogów i mitycznych bohaterów. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. kolonizacyjne. demagog Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. król 8. koturny Każde właściwe zaznaczenie terminu związanego ze maska teatralna starożytnym teatrem greckim – 1 p.n. Jej oraz wiadomości na temat ludów. czym były agony – 1 p. wschodnimi – głównie ludów zamieszkujących na terytorium Uczeń z dysleksją: dawnego imperium Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo perskiego. C 16.– bitwa pod Cheroneą 333 r. mieście. p. D 12. 0–5 Każdy właściwie wpisany wyraz lub właściwie podane kolonie. 1. p. (helleńska) połączona z wpływami III. p. ortograficznych.e. Apollo – literatura. Ares – wojna Każdy właściwie dopisany atrybut – 1 p. działalność wyroczni. Starożytni Grecy surowo karali 0–1 Zaznaczenie zdania fałszywego – 1 p. np. Podanie czasu powstania kultury hellenistycznej Aleksandra Macedońskiego. komedia tragedia . D 18.

– Termopile – Kserkses – Persowie (armia grecka.n.orchestra 14.e. p. . 490 r. p.n. armia spartańska) 0–4 Każda właściwie uzupełniona rubryka tabeli – 1 p. – Maraton – Dariusz – – Grecy (armia perska) 480 r.e.

. plebejusze. . . . . . .. .. . .. . 313 r.. . . . . . .. . ... . . .. . . do 14.e. . to 0–1 p. 7.. . Data . 2... .. 6.. .. . . .. . . . Augustus. .n. błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . W zadaniach 1. Czytaj uważnie tekst i zadania. . . 1. . .. heloci. . . D.n. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . .. . .. . . . . . . 4.. . . . . spartiaci.. . . . . ....e. – .e. Rozwiązania zadań od 3.. . p. .. . . . . .. .... . B.. oraz od 11. . .. .. . . . C. Dostępne dla wszystkich łaźnie w starożytnym Rzymie to A.. . 218 r. . . . . Do podanych dat dopisz właściwe wydarzenia. .. . . . . . . . . . 3. . . ..Test a . . .. . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. do 5.. . 2. ... n. . . . 3. . Jeżeli się pomylisz. . . . • 395 r. .. C... . . . . nad rzeką . . p. . . 4. . . . perystyl. ... . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. . . . . . . . . ... . .. . . . .. C. .. . • 202 r. . . . . Grupa społeczna.... . . . 6. . . . 31 r. 0–1 p. . Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami. . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . patrycjusze. – . . .. D. .. . Rzym znajduje się na Półwyspie .. . 5. . .. .. . . 2. . . . . . . .. . . – . . . .e.. Imię i nazwisko Imperium Rzymskie Test podsumowujący rozdział III . .. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . . . . A. ... . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 5. . .. • 0–3 p. . . . . .n. . .. . . D. n. .. . . . .. atrium.. . ... . . którą tworzyli przedstawiciele najznamienitszych rodów rzymskich. . ... . Pomyłki przekreślaj.. Eneasz. . Uzupełnij podane zdania. B. . znajdują się cztery odpowiedzi: A. 0–1 p. . Odyseusz. .e. p. . . . . . . Klasa 1... . . .. . . . . oraz od 8. . 509 r.n. . Hammurabi. Legendarnym przodkiem Rzymian był A. . . . . . . . . . . .. .. . . .. • wprowadzenie republiki w Rzymie • podział cesarstwa na wschodniorzymskie i zachodniorzymskie • bitwa pod Zamą 0–3 p. .. . Obecnie jest stolicą . . . . . . . . .e. . p. B. . . . . . .. . . . . . do 10. .. B. . .. . 0–3 p.

... Wymień trzy przyczyny kryzysu cesarstwa rzymskiego... wykorzystaj zamieszczoną fotografię...... Do rozwiązania zadań 11..... owca........... D....... termy. Wyjaśnij. ............. 11............... 9.......... 12...... 0–1 p................. ....... B..C.......... 0–1 p....................... wilczyca.. C..... pantera. Wzorem w dziedzinie kultury byli dla Rzymian A.. B............................... limes....................................................... 0–3 p. C......... co znaczy wyrażenie pyrrusowe zwycięstwo. . ... cenzor • trybun ludowy • dyktator • • reprezentował plebejuszy • ustalał listy senatorów • obliczu zagrożenia państwa otrzymywał nieograniczoną władzę na okres 6 miesięcy 0–3 p........... 0–1 p. Zwierzę karmi bliźniaków A... 7..... .... D......... Romulusa i Remusa.. Przyporządkuj nazwom urzędów rzymskich odpowiednie opisy.. D... 8. Eneasza i Odyseusza..... Kartagińczycy..... 10.. Symbolem starożytnego Rzymu była A. 0–1 p.. Etruskowie....... Grecy........... B.... lwica.... Galowie.. i 12.............

A B A B A B 14. Tacyt „Roczniki” 13. Neron. A B 6.] których [. ile nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu. lecz dla zadośćuczynienia okrucieństwu jednego człowieka byli traceni. Schwytano więc naprzód tych. wyznanie politeistyczne. 0–1 p. B. Aby ją więc usunąć. O podpalenie Rzymu oskarżył chrześcijan A. jako że nie dla pożytku państwa.. potem na podstawie ich zeznań ogromne mnóstwo innych.. zabobon i zło.C.] Stąd. [. Poncjusz Piłat. dobro i sprawiedliwość.. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 2. że pożar był nakazany. który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Pilatusa.] Nie ustępowała hańbiąca pogłoska i nadal wierzono. gdzie się to zło wylęgło. A B 11. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. [. C. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. Autor tekstu określa chrześcijaństwo jako A. 14. . lecz także w stolicy [.. D.. A B 0–1 p. D. Jowisza i Saturna. lud rzymski. 12. chociaż ci ludzie byli winni i zasługiwali na najsurowsze kary.. B. budziła się ku nim litość. 13... D. którzy tę wiarę publicznie wyznawali. podstawił Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych.. Do rozwiązania zadań 13.] chrześcijanami nazywał. nie tylko w Judei.]. religię monoteistyczną. i udowodniono im nie tyle zbrodnię podpalenia. Początek tej nazwie dał Chrystus.. i 14. A B 7. [. Tyberiusz. a przytłumiony na razie zgubny zabobon znowu wybuchnął. C. Herkulesa i Achillesa.

.. .. . . powstańców. .. . B. czyli niewolników szkolonych do walki na arenie.. p.. .. . 5.e. . Czytaj uważnie tekst i zadania. Mniej zamożna część społeczeństwa rzymskiego to A.. . . .. Wodociągi doprowadzające wodę do miast rzymskich to 0–1 p. . . . . .. .. . 4. • 30 r.n. 0–1 p.. . 1. . . . .. . Walki z rzymskimi legionami zakończyły się . . . .. Uzupełnij podany tekst.e. . . . . do 10.. . . . .. B. . . . plebejusze.. . wilczyca. . . niedźwiedzica. . . . . . ... .. . . – . . .. 0–3 p. . . 392 r. . W zadaniach 1.. 6. . .. . . lisica. . . .. . . . B. • 476 r. ... .. .e. . . Legendarnych bliźniaków Romulusa i Remusa wykarmiła A.. ... – . ... . .. . . . . ..Test b . . . . 0–1 p. . . . . . .. .. . .. . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. 4. . . . Data . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . .e. . . . Imię i nazwisko Imperium Rzymskie Test podsumowujący rozdział III . . . . . do 14. Pomyłki przekreślaj. .. .. . .. . . . . .. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . oraz od 11. . D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.. jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . . . p. 2.. . n.. . . . – . . Klasa 1. Przywódcą buntu był .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . C.. .. . 7. . . . D. . .. . p. . . .. .. .. p. . . . 5. do 5. . . 2. .. . . . . 3. ... . . . .. . . . . .. . . . . .n. . . .. . . . .. . . . . • • koniec cesarstwa zachodniorzymskiego • upadek republiki i początek cesarstwa • założenie Rzymu 0–3 p. . ..n. . . . . . .. . .. n... . . . . . . . . . p. 2. .e. 264 r. Rozwiązania zadań od 3. .e. . . .. .. . . . . Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami. wybuchło w Rzymie powstanie . . . . . . . . . ... . .. . . heloci. . . 3. 753 r.n.. W I w. .. oraz od 8. . . . .. 6. . .. spartiaci. . .. . . Jeżeli się pomylisz.. Do podanych dat dopisz właściwe wydarzenia. .. . C. .. . . . . . D... . 0–3 p. . . . . .. C.e. . . .. . .. . .. kozica. patrycjusze. . . . . . . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . .. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty.n. . 44 r. . . ..

....... 0–1 p........ Do rozwiązania zadań 11......... Przyporządkuj nazwom urzędów rzymskich odpowiednie opisy.......................................... ................. B............ C......... ...... łuk triumfalny............ Wymień trzy przyczyny kryzysu republiki rzymskiej..... Ta starożytna budowla służyła jako miejsce 0–1 p......... 11........... .. .. C.......... 0–1 p.. Koloseum.. Prawo XII tablic... 9..... co znaczy powiedzenie: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”...... 12. D.... 10.....A. wykorzystaj zamieszczoną fotografię................... C. B. B.. D...... Wyjaśnij. 8. Za pierwszy zbiór prawa rzymskiego uznaje się A... Dekalog.. 0–3 p...... D. amfiteatry... akwedukty......... termy. manipuły... Panteon............ ... termy Dioklecjana......... konsul • kwestor • pretor • • zbierał podatki i zarządzał finansami państwa • sprawował władzę sądowniczą • dowodził armią 0–3 p.............................. 0–1 p............ 7........ i 12. Kodeks Justyniana......... Na zdjęciu widać A....... Kodeks Hammurabiego........

urzędników i praw. [. powoli począł się wzbijać i zagarniać w swe ręce przywileje senatu.].A. A B A B A B 14. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 2. 13. a wszystkich słodyczą pokoju. Lecz skoro żołnierzy przynęcił darami. któremu do obrony praw ludu władza trybuńska wystarcza. Rządy Oktawiana Augusta zakończyły w Rzymie okres A. B. C. obietnicy pokoju. nazwy urzędów pozostały te same.] chcąc tylko za konsula być uważany i za takiego. A B 0–1 p. i 14. 14.. a po rozbrojeniu Lepidusa i śmierci Antoniusza nawet partii juliańskiej nie pozostał inny przywódca prócz [.] Oktawiana. tyranii.. [.. D.. Nikt mu w tym nie stawiał oporu [. lud rozdawnictwem zboża. Do rozwiązania zadań 13. . C.. obrad zgromadzenia ludowego.. 12. widowisk i walk gladiatorów. rozdawaniu zboża i obietnicy pokoju. demokracji. Oktawian zyskał poparcie ludu dzięki A. A B 7. B. armii Pompejusza. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. Wewnątrz panował spokój. D. B. A B 11. przydzielaniu stanowisk urzędniczych.. republiki. co rzeczpospolitą widzieli! Tacyt „Roczniki” 13.. młodsi urodzili się już po zwycięstwie pod Akcjum. uroczystości religijnych. kiedy Pompejusza zgnieciono koło Sycylii. D. C. a także większość starców podczas wojen domowych: jakżeż niewielu z tych pozostało. Karta odpowiedzi Numer zadania 1.] Kiedy po gwałtownej śmierci Brutusa i Kasjusza [spiskowcy przeciwko Cezarowi] zabrakło już armii państwowej. przedstawień teatralnych i operowych. A B 6. monarchii. 0–1 p.

n.e.e.n. – edykt mediolański 8. Apenińskim. B 13. Podanie właściwego wyjaśnienia – 1 p. p. najazdy plemion germańskich. wielka wędrówka ludów 0–1 Podanie dwóch właściwych wydarzeń – 2 p.n. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. 0–3 4.e. Podanie trzech właściwych przyczyn – 3 p.e. C 2.Klucz do testu a Imperium Rzymskie ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. – bitwa pod Zamą 395 r.: O pyrrusowym zwycięstwie mówimy.e. 0–3 Podanie jednej właściwej przyczyny – 1 p. podział imperium. 509 r. 3. 9. B 14. Tyber. – wprowadzenie Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 0–3 punickiej 31 r. Włoch Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. A 12. – wybuch II wojny Podanie jednego właściwego wydarzenia – 1 p. 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 10.n. wprowadzenie barbarzyńców do armii rzymskiej. – podział cesarstwa na wschodniorzymskie i zachodniorzymskie 5. 218 r. p.e. – bitwa pod Akcjum 313 r. Podanie trzech właściwych wydarzeń – 3 p. gdy poniesione straty przewyższają uzyskane korzyści. cenzor – ustalał listy senatorów trybun ludowy – reprezentował plebejuszy dyktator – w obliczu zagrożenia państwa otrzymywał nieograniczoną władzę na okres 6 miesięcy np.: upadek znaczenia władzy cesarskiej. n. B 11. p. n. . C 7. A 6. p. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. 0–3 republiki w Rzymie 202 r. Podanie dwóch właściwych przyczyn – 2 p. np.

0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 0–3 punickiej 44 r.n. Podanie trzech właściwych wydarzeń – 3 p. 264 r.e. p. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.e. Podanie właściwego wyjaśnienia – 1 p.e. niezadowolenie plebejuszy z rządów senatu. Z każdego miejsca w państwie można było dotrzeć do stolicy imperium. C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. 0–3 Podanie jednej właściwej przyczyny – 1 p. np. Podanie trzech właściwych przyczyn – 3 p.: zmniejszenie liczby chłopów. n. p. D 12. 753 r.e. klęską Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. B 7. 9.e. wojny domowe 0–1 Podanie dwóch właściwych wydarzeń – 2 p. gladiatorów. p. – chrześcijaństwo religią panującą w cesarstwie 8. konsul – dowodził armią kwestor – zbierał podatki i zarządzał finansami państwa pretor – sprawował władzę sądowniczą np.Klucz do testu b Imperium Rzymskie ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. B 6. n. C 11. p. 0–3 4.n. – śmierć Juliusza Cezara lub idy marcowe 392 r. A 2. Podanie dwóch właściwych przyczyn – 2 p.n. – koniec cesarstwa zachodniorzymskiego 5. – wybuch I wojny Podanie jednego właściwego wydarzenia – 1 p.n. . 10. które zbiegały się w Rzymie. wzrost znaczenia wodzów rzymskich popieranych przez legiony. przekształcenie armii w zawodową. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad.: Miasta na terenie Imperium Rzymskiego były połączone doskonałymi drogami. A 13.e. – upadek republiki i początek cesarstwa 476 r. Spartakus. 3. – założenie Rzymu 0–3 30 r. B 14.

. . . . .. . . . . .. . .. . W zadaniach od 6. . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . .. . . . . Mieszkańcy miasta potrafili również wyrabiać bardzo wytrzymałą broń. . Imię i nazwisko Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . . . . ... . .. . . . . .. . . Napisz. .. . ... . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 0–5 p. 5. . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . które zastąpiły skomplikowany rzymski system zapisu. 0–7 p. Wzorce czerpali z antyku oraz dokonań ludów Wschodu. . . . . . . . . . Otton III – . . . C. . . .. . ... . . . . . . . . . . Cyryl i Metody – . . . . 3. . . . . . . . Uzupełnij tekst o osiągnięciach kultury arabskiej. . . . . . . .. . . . . . . Zbiór oryginalnych baśni arabskich nosi tytuł – „Księga . . .. . D. . . . . ... .. . . . . .. .. . . . . .. . . 2. . . . . . . . . . . zwane dziś .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Czytaj uważnie tekst i zadania. . . . . .. . . . 0–1 p. . .. . . . . 4. .. . Włodzimierz Wielki • Karol Młot • Henryk IV • Wilhelm Zdobywca • Stefan Wielki • • Węgry • Rzesza Niemiecka • Normandia • państwo Franków • Ruś 0–3 p.. . . Przedmioty ozdabiano charakterystycznymi ornamentami określanymi jako . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . produkowaną ze stali . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . . . . . i jednej . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . Z Indii przejęli . . . .. 1. . . Damaszek słynął z pięknej jedwabnej tkaniny. . . . ... . . .. . . Klasa 1. . ... . . . . . . . . . . . . .Test a . . . . . . imperium uniwersalne – . . . . . . . 2. . . . . . . oraz od 13. . . . . . . 3. . . . . . . . . . kim były wymienione postacie. . . . . . .. Ludwik Pobożny – . . . B. . . . ”... . . . . .. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów.. . . . . .. . . . .. . . . 4. . .. . . . patriarcha – . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . .. . do 16. . .. . . . . ... . . .. . . . . .. .. . . . . Arabowie stworzyli bogatą kulturę. .. . . . zwanej . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. Pomyłki przekreślaj. . .. . . . . . Jeżeli się pomylisz.. . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. .. . . . . . .. . .. . . . . . . do 12.. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 5. . . . . . . . . . . . . islam – . Rozwiązania zadań od 1. . . . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . . . . . Chlodwig – . . . . . . . . . . . .. .

800 r. Włoch. Terytorium. . Państwo Kościelne. . wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. Niemiec. . Najstarszemu z nich. Belgia. D. . na której w późniejszym czasie 0–1 p. państwa Franków. . – . . . 622 r. Danii. Hiszpanii. 840 r. . D. 7. C. Francja. 0–1 p. 841 r. Francji. królestwo Anglii. zjechawszy się w sierpniu w mieście galijskim Verdun. Anglii. 10. Włoch. . 0–1 p. państwo Franków. koronacja Karola Wielkiego na cesarza D. Po zawarciu miedzy sobą pokoju i umocnieniu go przysięgą bracia powrócili do domów. 8. – . 962 r. Włoch. 9. Włoch. Niemiec. koronacja cesarska Ottona I B. Postanowienia traktatu z Verdun przyznawały Karolowi prawo do części zachodniej 0–1 p. na której w późniejszym czasie powstała A. Wstaw obok dat litery odpowiadające właściwym wydarzeniom. aby zarządzać i strzec części swego królestwa. 843 r. leżącą między dwoma poprzednimi. rozdzielili państwo pomiędzy siebie. C. 0–1 p. Ludwik [zwany Niemiec] otrzymał część wschodnią. . 842 r. B. to A. los przydzielił część środkową. Do rozwiązania zadań od 6. Karol zaś [zwany Łysym] dzierżył część zachodnią. . . D. Niemcy. – .5. Lotariuszowi. . 988 r. które uległo podziałowi. . B. C. . . do 10. Anglia. D. . królestwo Danii. Węgry. C. C. . A. B. . Francji. Włochy. Czechy. Francji. B. . chrzest Rusi C. . ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny 0–4 p. Zjazd w Verdun odbył się w A. Trzej królowie. „Rocznik fuldajski o podziale monarchii Karola Wielkiego” 6. W wyniku podziału Ludwik otrzymał część wschodnią. Hiszpania. – . Decyzje podjęte podczas zjazdu w Verdun przyczyniły się do powstania A. B. utworzono A. D.

kronika ruska E. . . . . runy – . Hagia Sophia • świątynia Kaaba • Światowid ze Zbrucza • kościół klepkowy • • Bizantyjczycy • Normanowie • Arabowie • Słowianie 0–5 p. minuskułą. . runami. C. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. 11. ikona – . . D. . . C. rozdział w Koranie D. . Abraham i Jan. . 0–4 p. A. . i 12. głagolicą. . malowidło religijne B. . Na potrzeby chrystianizacji Słowian duchowni opracowali nowy alfabet zwany 0–1 p. A. Cyryl i Metody. . Na mozaice zostali przedstawieni dwaj misjonarze A. dekoracyjny wzór geometryczny 15. . B. . . . . .Do rozwiązania zadań 11. D. . Wstaw obok terminów litery odpowiadające właściwym definicjom. . hieroglifami. latopis – . . arabeska – . . majordom • margrabia • kalif • • zarządca dworu • przywódca muzułmański • sprawował władzę w marchiach 0–3 p. . Paweł i Światowid. 0–1 p. Połącz nazwy zabytków z ich twórcami. B. Mateusz i Cyryl. 13. sura – . Przyporządkuj terminom odpowiednie wyjaśnienia. 12. . znaki pisma normańskiego ikona C. 14.

A B . zachodni południowi wschodni plemiona czeskie Chorwaci Karta odpowiedzi Numer zadania 6. A B 9. Słowianie 0–3 p. Uzupełnij schemat dotyczący podziału plemion słowiańskich. A B 10. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D 7. A B 8. A B A B 12. 11.16.

Zawarto wówczas .. . . . .. . . . 3. .. . . . . ... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . Rozwiązania zadań od 1.. . . . . .. . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . .. . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . 5. . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . podczas synodu w .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . W zadaniach od 6. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . kim były wymienione postacie. . . . . Ostatecznie spór zakończył się w 1122 r. . . marchia – . . . . . . . . .. . . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . doszło do sporu pomiędzy papiestwem a cesarstwem o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Chlodwig • Włodzimierz Wielki • Otton III • Świętopełk • Justynian I Wielki • • Bizancjum • Państwo Wielkomorawskie • Rzesza Niemiecka • państwo Franków • Ruś 0–5 p. . . . . . . . . . . do 16. . . . . 0–3 p. . . . . . . . . . . . . . . C. . . . . . . . . .. . 2. . . . . . Otton I – . . . . . . .. . . . . . . . . B.. .. . . czyli nadawanie stanowisk i ziem osobom duchownym. . . zgodnie z . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . 3. Samon – . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . r. . . . Jeżeli się pomylisz. . . .. .. . . . . . . do 12. . . . . . 4. . .. . . ... .. . . . cesarz musiał ukorzyć się przed papieżem. . . . . . . . . .. . Pomyłki przekreślaj. . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. .. . . . .. . . . . . . . . . Klasa 1. . . . . . . .. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . . ... . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . Uzupełnij tekst o konflikcie między władzą duchowną a świecką. . . . . .. . . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. . . . .Test b . . . . . . . Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. . . . . . . . . . . . . . . . W . . . . . .. . Mahomet – . . ... . . . . . . . . . .. . . . . Imię i nazwisko Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV . . . . Pepin Mały– . . . . by ten zdjął z niego ekskomunikę. . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . 4. . . . . . . .. . Data . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 0–7 p. . .. . . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. . 2. . . . oraz panowanie cesarza niemieckiego . .. . . W XI w. 5. . Główny etap konfliktu przypadł na pontyfikat papieża . . . . . . . . .... Napisz. . 0–4 p. . . . . .. .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . głagolica – . .. . . . . . . . . . . . Koran – . . . ... . . . . . . . . . . .. . oraz od 13. . . . . D. . . Czytaj uważnie tekst i zadania. . . . . .. . . . . . . . . . w mieście . . . . czyli porozumienie. . . . . . . . . . . . . . .

C. Karol Wielki nie cierpiał A. traktat w Verdun 0–4 p. przyjmował zagraniczne poselstwa. 955 r. Według kronikarza Karol Wielki 0–1 p. . którą mu łowczy na rożnach przynosili i którą ponad inne potrawy przedkładał. polowań. oprócz pieczeni. Był tak wymowny. . . Władca Franków podczas posiłku A. pieczeni. zupy i drugiego dania. 0–1 p. C. Einhard „Życie Karola Wielkiego” 6. opilstwa nie cierpiał nie tylko u siebie i u najbliższych. . A. skarżył się często. Z tych łacinę znał tak dobrze. – . chrzest Franków D. oglądał przedstawienia nadwornych artystów. [Karol Wielki. . 10. B. Nie poprzestając na języku ojczystym. koronacja Stefana Wielkiego C. . – . 5. starał się wyuczyć i obcych. . B.. C. D. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. czterech dań. bardziej jednak w piciu. [. mógł najdokładniej wyrazić wszystko. łaciną. słuchał muzyki lub czytania opowiadań i dziejów antycznych. 8. D. Władca frankijski sprawnie posługiwał się A. łaciną. objadania się. łaciną i greką. . . do 10. 0–1 p. . . W jedzeniu nie umiał zachować takiej powściągliwości. . Wstaw obok dat litery odpowiadające właściwym wydarzeniom. – . co chciał. władca Franków] w jedzeniu i piciu był umiarkowany. 0–1 p. po grecku lepiej rozumiał niż mówił.. D. Obiad Karola Wielkiego zwykle składał się z A. owszem. słuchał muzyki lub czytania opowieści o swoich zasługach. 496 r. jednego dania. że można by go wziąć za gadułę. . nadużywania alkoholu. B. Wymowę miał obfitą i bogatą. C. . Przy obiedzie słuchał albo muzyki.którym papież nadawał biskupom ziemie. muzycznych koncertów.] Zwykły obiad składał się z czterech dań. greką oraz językiem arabskim. ale i u każdego człowieka. B. . 7. – . 9. 843 r. D. . bitwa na Lechowym Polu B. 0–1 p. albo czytania opowiadań i dziejów starożytnych. Do rozwiązania zadań od 6. greką oraz językiem Franków. że posty szkodzą jego ciału. 1001 r. że posługiwał się nią na równi z językiem ojczystym. . . . . łaciną i językiem Franków. .

. C. . D. 14. . Połącz osiągnięcia z ich twórcami. rozłam w Kościele 0–1 p. Do rozwiązania zadań 11. szariat – . Na zdjęciu widać świątynię A. biegle mówił po grecku. lepiej rozumiał po grecku niż mówił. muzułmańską. dżihad – . stal damasceńska • drakkary • latopisy • malarstwo ikonowe • • Bizantyjczycy • Normanowie • Arabowie • Słowianie 0–1 p. . . lepiej znał grekę niż łacinę. 0–1 p. . zwierzchnik Kościoła prawosławnego C. 12. judaistyczną. . . . prawo islamskie B. patriarcha – . święta wojna z niewiernymi E. . Otton II • • Rurykowicze . wykorzystaj zamieszczoną fotografię. B. . i 12. 0–1 p. B. 15. zikkuratami. . . . limes. 0–1 p. D. 13. które dało początek erze muzułmańskiej D. . . C. D. Wstaw obok terminów litery odpowiadające właściwym określeniom. chrześcijańską. Przyporządkuj imionom władców nazwy odpowiednich dynastii. 11. minaretami. . . schizma – . . buddyjską.A. B. A. C. wydarzenie. . . hidżra – . stelami. potrafił pisać i czytać po grecku. Obok budowli znajdują się wieże nazywane A. . . . .

Uzupełnij schemat dotyczący podziału państwa Franków. A B 8.Ludwik Pobożny • Włodzimierz Wielki • • Karolingowie • dynastia saska 0–3 p. Traktat w Verdun w 843 PAŃSTWO FRANKÓW część zachodnia część część wschodnia władca władca Lotar władca Karta odpowiedzi Numer zadania 6. A B . 16. A B A B 12. A B 9. 11. A B 10. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D 7.

arabeska – E ikona – A sura – C runy – B 15. arabeski. B 11. Słowianie wschodni: plemiona ruskie . B 9. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Punktacja Właściwa odpowiedź Kryteria punktowania zad. Światowid ze Zbrucza – Słowianie kościół klepkowy – Normanowie świątynia Kaaba – Arabowie 14. latopis – D 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. syn Karola Wielkiego Otton III – cesarz niemiecki z dynastii saskiej Cyryl i Metody – misjonarze z Bizancjum wysłani z misją chrystianizacyjną na Morawy 2. – B 13. A 10. 800 r. arabskimi. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. nocy 5. 0–7 Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p.Klucz do testu a Początki średniowiecza ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 6. cyfry. miało się składać z Galii. D 7. Słowianie zachodni: plemiona polskie i czeskie 0–3 Każda właściwie uzupełniona rubryka Słowianie południowi: Chorwaci i Serbowie schematu – 1 p. – D 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Hagia Sophia – Bizantyjczycy 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. C 8. Włodzimierz Wielki – Ruś 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 1. – A 988 r. Ludwik Pobożny – władca państwa Franków. patriarcha – zwierzchnik Kościoła 0–3 Każde właściwe wyjaśnienie terminu – 1 p. B 12. które chciał stworzyć Otton III na wzór Imperium Rzymskiego. adamaszkiem. – C 962 r. Germanii. Chlodwig – władca państwa Franków z 0–4 Każda właściwie opisana postać dynastii Merowingów historyczna – 1 p. majordom – zarządca dworu Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Rzymu i ze Słowiańszczyzny 4. damasceńskiej. 0–3 kalif– przywódca muzułmański margrabia – sprawował władzę w marchiach 16. wschodniego (prawosławnego) islam – religia muzułmańska imperium uniwersalne – państwo. tysiąca. 622 r. Karol Młot – państwo Franków Henryk IV – Rzesza Niemiecka Wilhelm Zdobywca – Normandia Stefan Wielki – Węgry 3.

Canossa. 0–3 Ludwik Pobożny – Karolingowie Włodzimierz Wielki – Rurykowicze 16. B 11.Klucz do testu b Początki średniowiecza ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 6. 0–7 Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Punktacja Właściwa odpowiedź Kryteria punktowania zad. konkordat 5. część zachodnia: Ludwik Niemiec 0–3 Każda właściwie uzupełniona rubryka schematu – część południowa: Lotar część 1 p. Chlodwig – państwo Franków 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. D 10. 1077. Pepin Mały – władca państwa 0–4 Każda właściwie opisana postać historyczna – 1 p. Wormacji. 843 r. A 7. Otton II – dynastia saska Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 496 r. hidżra – C patriarcha – B schizma – E szariat – A 15. dżihad – D 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. stal damasceńska – Arabowie 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. głagolica – pierwszy alfabet 0–3 Każde właściwe wyjaśnienie terminu – 1 p. C 9. Franków z dynastii Karolingów Samon – twórca państwa słowiańskiego na terenie Czech i Moraw Otton I – cesarz niemiecki z dynastii saskiej Mahomet – prorok islamu 2. Henryka IV. – D 955 r. D 8. inwestyturę. D 12. – A 1001 r. – B 13. drakkary – Normanowie latopisy – Słowianie malarstwo ikonowe – Bizantyjczycy 14. – C 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 1. C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. słowiański Koran – święta księga islamu marchia – jednostka terytorialna w państwie Karola Wielkiego 4. Grzegorza VII. Włodzimierz Wielki – Ruś Otton III – Rzesza Niemiecka Świętopełk – Państwo Wielkomorawskie Justynian I Wielki – Bizancjum 3. wschodnia: Karol Łysy ruskie .

. ..... Rozwiązania zadań 3. Wojciecha. B.Test a . . . św. Stanisława.. . ... • walczył z Bolesławem Krzywoustym o władzę w kraju – ... C. i 5. .. Do rozwiązania zadań 4. ... .. ... . . . . . . . . wykorzystaj zamieszczoną fotografię. 4... . 4. . .. . . 0–1 p. . Napisz. .. . . . .. Pomyłki przekreślaj.. . . . odziedziczył koronę polską – . . ... oraz od 6. .. Na fragmencie Drzwi Gnieźnieńskich widać scenę z życia A. . . . W zadaniach 1. . . . . . – . .. Mieszko I przyjął chrzest w A. Data Klasa 1. . jakich postaci historycznych dotyczą podane opisy. .. . . 3.. 5. . C.. 2..... . .. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. .. .. znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . . Bolesław Śmiały został koronowany na króla Polski w Gnieźnie w A. . . 965 r. . Jeżeli się pomylisz. . .. 966 r. Czytaj uważnie tekst i zadania.. . . . . . . .. . . . D. . . . ... . błędne zaznaczenie otocz kółkiem.. .. 2... .. . . B. ... . . . . D... .. .. św. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty.. . . .. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. 0–1 p. C... . . . . . oraz 11. .. .. 2. . 1080 r. . . . D. . . ... . .. . ... ... .. który przybył do Gniezna w 1000 r. 4. . . .. . . B. • cesarz.. . . . do 10. . ... Imię i nazwisko Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . 0–1 p. . 972 r. .. . .. . 3. .. . .. . 1. .. .. 1076 r. . . . . . .. B. 5. . 1095 r. .. .. 968 r.. . .. . 0–4 p.. . • pierwszy historyczny władca Polski – . . i 12. 1058 r. . . .... • w 1025 r.. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . .

. ... ... .. • 1025 r. . .. . . wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. .. . . . . . . . . . .. . . . ... .. .. . . . . . .. . .. . • 997 r. . . .. . .. . Do rozwiązania zadań 11. . . . „Geograf Bawarski” – . . . 0–2 p.. . .. .... Wieletów. . . .. .. . . . Maurycego. Rościsław Siemomysł Ibrahim ibn Jakub Lestek Siemowit 10. . ...... Wojciecha • pokój w Budziszynie • • VI w.. .. . .. . • 1018 r. .. .. . .. . . . . . . . .. . . lecz chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną”.. .. . . . . . . .. ..... . .. Dopisz przy imionach książąt polskich nazwy otrzymanych przez nich ziem.. . . . . . .e. . ... . . . . .. . . .. . .. . . . .. . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. . . . . .. . . . . 5. . księciem nazywać lub hrabią. .. . . .. . . . Szczepana. . . . .. które wywodziły się z rodu Piastów.. ..... .. . .. . . . . . . senior – . . .. . ... . . . ... Napisz. ... . na czym polegała zasada senioratu i jaką dzielnicę otrzymywał senior. . . . . Wstaw znak „x” w kratki obok imion postaci. .. . . .. Maurycego. . .. . .. Jaćwingów. .. cesarz rzymski zawołał w podziwie: „[. . . .. . ... 8. św. Zważywszy jego chwałę. . kurhan – . . . . . . . . . Prusów. . . .. .] Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża.. .. .. . . .. . 6.. . . .. 0–3 p.. potęgę i bogactwo... . . . .... .. . . . n. . . 0–2 p. .. . .. .. B. . .. . .. .. . 0–3 p. .... Połącz wydarzenia z odpowiednimi datami. .... .. . .. .. . . w . 0–1 p... . .. ... Płaskorzeźba przedstawia wyprawę duchownego do kraju A.. . . ... 7. . ... Henryk Sandomierski – .. .. .. . .. .. . . . .. . . . .. 0–4 p... . . .. . . . . .C... .. .. . . . D.. . . włożył go na głowę Bolesława na znak przymierza i przyjaźni i dał mu w darze gwóźdź z Krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. . . Mieszko Stary – . C. . jakby jednego spośród dostojników. . 9. . . . .. .. Lędzian. .. . koronacja Bolesława Chrobrego • przybycie Słowian na ziemie polskie • śmierć św. . . . . . .. . . . . . . . .. .. .. . . .. . .. . . .. . .. . .. . . A zdjąwszy z głowy diadem cesarski. .. i 12. .. . D. . . .... ... .. .. . . św. . . ..

B. . Mieszko II i Bolesław Chrobry. C. 999 r. B. D. D. A B 12. Uczestnikami wydarzenia byli A. 1000 r. 0–1 p. A B 4. Gall Anonim „Kronika polska” 11. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. Zjazd gnieźnieński odbył się w A. 12. Bolesław Chrobry i Otton III. 998 r. Bolesław Chrobry i Otton I. 1001 r. A B 5. A B 11. C. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D 2.zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. A B 0–1 p. Wojciecha. Mieszko I i Otton I.

. 3. . . .. . . 4.. .. . . Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski w A. . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . .... .. . .. . . ... błędne zaznaczenie otocz kółkiem. ... . .. . . . . 1000 r. jakich postaci historycznych dotyczą podane opisy. .. .. .. .. .. . .. . .. . . oraz 11. Jeżeli się pomylisz. .. .. 1001 r. . . . .. 2. Czytaj uważnie tekst i zadania. . . . 5. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty... . .. . . .. . B. . i 5... Cesarz Otton III przybył do Gniezna w A. ... B... . . . . .. . D. C.. . . .... . B.. ..... 1. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi 3.. . . Mieszko II.. . . ... C. . . . . .. .. .. Data Klasa 1. . . C. .. . . .. 0–4 p. ... . . . . . . . . . 992 r. . 0–1 p. .. . . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów.. 998 r... . 4. 1000 r. . Rozwiązania zadań 3. jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . . .. . 999 r. . . . . . . . • pierwszy biskup misyjny na ziemiach polskich – . do 10. . 1018 r. D. .. . . W zadaniach 1. • zginął w Prusach w 997 r. . . . .. oraz od 6. – . ..Test b . .. . . • prowadził wojny z cesarstwem w latach 1002–1018 – . 4.... .. znajdują się cztery odpowiedzi: A.. . . D. 0–1 p.. .. . . . Napisz. 0–1 p.. Ciało praskiego biskupa wykupił od Prusów A. Imię i nazwisko Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V . . . . . • został koronowany na króla Polski w 1076 r. . 1025 r.... . . i 12. – . Pomyłki przekreślaj... .. . ... Do rozwiązania zadań 4. 2. . wykorzystaj zamieszczoną fotografię. 2. . . . . . .. . 5.. ... .. . . . . .

.. . . chrzest Polski • powstanie osady w Biskupinie • najazd Brzetysława na Polskę • śmierć Bolesława Krzywoustego • • VIII w.. .. . . . • 1039 r... .. . . . . . . . . . .. . . 7. Władysław Wygnaniec – . . Wyjaśnij. .... . C. . . . . .. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. . . . . .. . . . . .. 0–4 p... Bolesław Kędzierzawy – .. ... . . . . . . . . . . 0–3 p. . .. . . . . . . .. Wojciecha zostały umieszczone w katedrze A. . . . . . .. . ... . . . .. . . . . . Grzegorz VII. . .. . . . . . . .... . . . . . . .. . . . . . . ... . .. . . . . 0–1 p. . . . ... . . . .. . . .. wrocławskiej. 0–2 p. . • 966 r.B. B. 5. . C... ... . . . . . . .. .. .. Bolesław Chrobry.. .. Połącz wydarzenia z odpowiednimi datami. . Henryk IV.. .. . . ... 9.. . . . Dopisz przy imionach książąt polskich nazwy otrzymanych przez nich ziem... .. .. . .. . .. . gnieźnieńskiej. . p.... . .... . Do rozwiązania zadań 11. .. ... . . . ..... . . .. . i 12. .. D. . .... . . danina – . . . . czego dotyczył i dlaczego został ogłoszony statut Bolesława Krzywoustego. . . ..n.. . . . . . . .. . . . Dagome iudex – .. .. ... . .. . .. . .. . ..... krakowskiej. . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . 0–3 p. .. . . .. . .. ...e. 6. . ... . . ... .. . . . . .. . . . . .. . Wstaw znak „x” w kratki obok nazw grup społecznych mieszkających w państwie Mieszka I. szyszak – . .. . . • 1138 r.. .. . . . . .. . .... .. . . ... . .. . .. ........ . . . . . . ... . . 0–2 p. . 8. . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. .... . Relikwie św. D.... . . . . . ... . .. . ... . . ... . . ..... . .. . drużyna wojów duchowieństwo inteligencja ludność służebna mieszczanie 10.. .. . . .. . .. . . . .. . . . . .. . . ... łęczyckiej. . . . . . .

970 r. C. D. A B 12. A B 0–1 p. który był wierny cesarzowi i płacił trybut aż po rzekę Wartę. B. Kiedy w dzień św. graf Zygfryd. 971 r. 973 r. Jednym z uczestników wydarzenia był A. 12. D. C. odnieśli zwycięstwo. lecz potem w miejscowości zwanej Cydzyną [Cedynią] brat jego Czcibor zadał im klęskę. Mieszko I. Mieszko II. Jana Chrzciciela starli się z Mieszkiem. 0–1 p.Dostojny margrabia Hodon po zebraniu wojska napadł z nim na Mieszka. 972 r. A B 5. Bitwa pod Cedynią odbyła się w A. Na pomoc Hodonowi pospieszył mój ojciec. Mieszko III. . A B 4. Otton III. Thietmar „Kronika” 11. A B 11. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D 2. B. kładąc trupem wszystkich najlepszych rycerzy z wyjątkiem wspomnianych grafów. Karta odpowiedzi Numer zadania 1.

B 4. pokój w Budziszynie – 1018 r. . Mieszko Stary – Wielkopolska 0–2 Właściwe dopisanie nazw ziem obok imienia każdego Henryk Sandomierski – ziemia władcy – 1 p. zgodnie z testamentem Bolesława Krzywoustego sprawował władzę zwierzchnią nad książętami dzielnicowymi • „Geograf Bawarski” – źródło pisane z IX w. • pierwszy historyczny władca 0–4 Każde właściwe uzupełnienie – 1 p. np. Piastów władzy zwierzchniej nad książętami dzielnicowymi.e śmierć św. Polski – Mieszko I • cesarz. C 12. koronacja Bolesława Chrobrego – Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. przykrywający grób • senior – najstarszy z rodu. 0–4 10. odziedziczył koronę polską – Mieszko II • walczył z Bolesławem Krzywoustym o władzę w kraju – Zbigniew 6. – Otton III • w 1025 r. sandomierska 9. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. 1025 r. na czym polega zasada senioratu – 1 p. C 11. Senior oprócz dziedzicznej dzielnicy otrzymywał również dzielnicę senioralną. n. łączącą wszystkie ziemie należące do książąt.: Zasada senioratu polegała na 0–2 Podanie. przybycie Słowian na ziemie polskie – VI w. Siemomysł. 8. Lestek. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. w czasach podziału dzielnicowego władca zwierzchni. Siemowit 0–3 Każde właściwe wskazanie postaci z rodu Piastów – 1 p.Klucz do testu a Polska pierwszych Piastów ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. Wojciecha – 997 r. przejęciu przez najstarszego z rodu Podanie informacji o dzielnicy senioralnej – 1 p. B 2. który przybył do Gniezna w 1000 r. 4.. A 5. w którym zawarto informacje o plemionach zamieszkujących ziemie polskie 7. • kurhan – ziemny kopiec 0–3 Każda właściwie podana definicja – 1 p.

zakończony ostrym szpicem. p. Krzywoustego dotyczył podziału Podanie przyczyn ogłoszenia statutu – 1 p. powstanie osady w Biskupinie – VIII w. w którym Mieszko I oddawał swoje państwo pod opiekę papieża 7. najazd Brzetysława na Polskę – 1039 r. C 2. Władysław Wygnaniec – dzielnica 0–2 Właściwe dopisanie nazw ziem obok imienia każdego senioralna i Śląsk władcy – 1 p.n.: Statut Bolesława 0–2 Podanie informacji o treści statutu – 1 p. 8. Wojciech • został koronowany na króla Polski w 1076 r. 3. C 12. chrzest Polski – 966 r. C 5. 0–4 Każde właściwe uzupełnienie – 1 p. dzielnic Polski między synów panującego. 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. przez wojów za czasów Piastów • Dagome iudex – najstarsze polskie źródło pisane. śmierć Bolesława Krzywoustego – 1138 r. duchowieństwo. używany m. ludność służebna 10.e. drużyna wojów. B 11. 0–3 Każde właściwe wskazanie grupy społecznej – 1 p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. świadczenie na rzecz władcy lub właściciela ziemi • szyszak – stożkowaty hełm. .in. – św. • danina – przymusowe Każda właściwie podana definicja – 1 p. dokument. np. – Bolesław Śmiały • prowadził wojny z cesarstwem w latach 1002–1018 – Bolesław Chrobry • pierwszy biskup misyjny na ziemiach polskich – Jordan 0–3 6.Klucz do testu b Polska pierwszych Piastów ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Miał zapobiegać walkom wewnętrznym w kraju po śmierci władcy. Bolesław Kędzierzawy – Mazowsze i część Kujaw 9. D 4. • zginął w Prusach w 997 r.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->