Test a

.................................................
Imię i nazwisko

Co to jest historia?, Początki cywilizacji Test podsumowujący wstęp do podręcznika i rozdział I

...................
Data

.................
Klasa

1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach 2., 6., 7., 10., 11., 13., 14., 17., 18. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem. 4. Rozwiązania zadań 1., od 3. do 5., 8., 9., 12. oraz 15., 16. i 19. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 34 punkty.

1. Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki cyfry od 1 do 4. 0–1 p. upadek cesarstwa rzymskiego, 476 r. n.e. wynalezienie pisma, 4000 r. p.n.e. wybuch I wojny światowej, 1914 r. n.e. bitwa pod Maratonem, 490 r. p.n.e. 2. Jakie wydarzenie zapoczątkowało naszą erę? A. Opracowanie pisma. B. Narodziny Chrystusa. C. Wybuch II wojny światowej. D. Wynalezienie pieniędzy. 3. Zaznacz na osi czasu wymienione epoki.
nowożytność średniowiecze

0–1 p.

0–1 p.
współczesność

1 r. n.e.

476 R.

1000 r.

1492 r.

1914 r.

2000 r.

4. Wymień trzy przykłady źródeł historycznych niepisanych. • ………………… • ………………… •…………………

0–3 p.

5. Wstaw znak „x” obok zdań prawdziwych. 0–1 p. Homo sapiens pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce. Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny. Homo sapiens pojawił się około 200 tys. lat temu w Afryce. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. Jego rozwój trwa do dziś. Homo sapiens żył od około 1,9 mln do 500 tys. lat temu. Wytwarzał narzędzia nazywane

pięściakami, wynalazł oszczep, a także używał ognia. Homo sapiens pojawił się około 2,5 mln lat temu. Jako pierwszy do zdobywania pożywienia wykorzystywał prymitywne kamienne narzędzia trące i tłuczki. 6. Neolit to określenie A. epoki brązu. B. epoki kamienia gładzonego. C. sposobu polowania. D. epoki żelaza. 7. Megality to A. kamienne narzędzia z epoki neolitu. B. wielkie marmurowe obiekty z epoki żelaza. C. kamienne wazy przeznaczone do obrzędów religijnych. D. ogromne kamienne budowle z epoki neolitu. 8. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym wyjaśnieniom. 0–3 p. 0–1 p. 0–1 p.

zbieractwo – . . . . . . A. forma zdobywania żywności polegająca na polowaniu na dzikie zwierzęta myślistwo – . . . . . . B. broń służąca do ataku z większej odległości łuk – . . . . . . C. pozyskiwanie pożywienia z dziko rosnących roślin, ich owoców i nasion 0–4 p.

9. Wyjaśnij, czym była i kiedy przebiegała rewolucja neolityczna.

............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ 10. Starożytny Egipt leżał w A. północnej Afryce, nad rzeką Nil. B. Azji Mniejszej, nad rzeką Eufrat. C. południowej Afryce, nad rzeką Nil. D. Azji Mniejszej, nad rzeką Tygrys. 11. Mezopotamia była położona nad A. Eufratem i Nilem. B. Morzem Czerwonym. C. Morzem Czarnym. 0–1 p. 0–1 p.

D. Eufratem i Tygrysem. 12. Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. Nabuchodonozor II • Salomon • Ramzes II • • Egipt • Babilonia • Izrael 0–3 p.

Do rozwiązania zadań 13. i 14. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.
W Asyrii [Mezopotamii] jest jeszcze wiele innych wielkich miast, lecz najsłynniejszym i najsilniejszym [...] był Babilon, które to miasto [...] leży na wielkiej równinie i tworzy czworobok. [...] A zbudowane było tak porządnie jak żadne inne ze znanych nam miast. Naprzód biegnie dokoła niego głęboki i szeroki rów pełen wody, potem idzie szeroki na pięćdziesiąt królewskich łokci, a wysoki na dwieście łokci mur. [...] Dookoła muru było sto bram, wszystkie ze spiżu. Herodot „Dzieje”

13. Babilon był położony A. na wielkiej równinie. B. na zboczu gór. C. nad morzem. D. na niewielkiej równinie.

0–1 p.

14. Do najsłynniejszego miasta asyryjskiego prowadziło 100 bram wykonanych 0–1 p. A. ze złota. B. z brązu. C. ze spiżu. D. z żelaza. 15. Podaj zasadę stosowaną w Kodeksie Hammurabiego, związaną z wymierzaniem 0–1 p. sprawiedliwości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Połącz terminy z ich wyjaśnieniami. faraon • mumia • hieroglif • papirus • 0–4 p.

• materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu • znak pisma egipskiego • władca Egiptu • zabalsamowane ciało zmarłego

Do rozwiązania zadań 17. i 18. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.

17. Na ilustracji znajduje się A. menora. B. Arka Przymierza. C. zikkurat. D. stela babilońska. 18. Przedmiot widoczny na zdjęciu jest symbolem A. judaizmu. B. boga Anubisa. C. religii Asyryjczyków. D. bogini Isztar. 19. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym definicjom. monoteizm – . . . . . . A. osoba przepowiadająca przyszłe zdarzenia dekalog – . . . . . .

0–1 p.

0–1 p.

0–4 p.

B. zbawiciel, który – według Żydów – miał ich wyzwolić spod obcego panowania i przywrócić królestwo Izraela C. wiara w jednego Boga D. dziesięć przykazań, które Bóg przekazał Mojżeszowi na górze Synaj

prorok – . . . . . . Mesjasz – . . . . . . Karta odpowiedzi
Numer zadania 2. A B Odpowiedzi C D C D 6. A B

7. A B C D

10. 11. 13. 14. 17. A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

18. A B C D

Test b

.................................................
Imię i nazwisko

Co to jest historia?, Początki cywilizacji Test podsumowujący wstęp do podręcznika i rozdział I

...................
Data

.................
Klasa

1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach 2., 6., 7., 10., 11., 13., 14., 17., 18. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem. 4. Rozwiązania zadań 1., od 3. do 5., 8., 9., 12. oraz 15., 16. i 19. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 34 punkty.

1. Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki cyfry od 1 do 4. 0–1 p. śmierć Jezusa Chrystusa, 30 r. n.e. początek neolitu, ok. 9000 r. p.n.e. odkrycie Ameryki, 1492 r. n.e. podział Imperium Rzymskiego, 395 r. n.e. 2. Jakie wydarzenie zapoczątkowało epokę nowożytną? A. Odkrycie Ameryki. B. Wybuch II wojny światowej. C. Upadek cesarstwa rzymskiego. D. Wynalezienie koła garncarskiego. 3. Zaznacz na osi czasu wymienione epoki.
nowożytność średniowiecze

0–1 p.

0–1 p.
starożytność

4000 r. p.n.e.

1 r. n.e.

476 r.

1492 r.

1914 r.

2000 r.

4. Wymień trzy przykłady źródeł historycznych pisanych. • ………………… • ………………… •…………………

0–3 p.

5. Wstaw znak „x” obok zdań prawdziwych.

0–1 p.

Australopitek pojawił się około 200 tys. lat temu w Afryce. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. Jego rozwój trwa do dziś.

8... Budowla megalityczna Stonehenge znajduje się A.. .......... 9.... 0–3 p.... 11. .... Żyzny Półksiężyc to określenie 0–1 p. 10. ......... Jako pierwszy do zdobywania pożywienia wykorzystywał prymitywne kamienne narzędzia trące i tłuczki.. wielopoziomowa świątynia w starożytnym Egipcie... ................Australopitek żył od około 1............... 6. a także używał ognia.................. wszystkich starożytnych państw......... B.. Australopitek pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce. . we Francji... Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich definicjom...... B. 0–1 p................ .. ... materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu B.. jednopoziomowa świątynia w starożytnym Egipcie. 0–1 p.......... wynalazł oszczep............ .. pismo klinowe.. . . kamienna skrzynia....... D....... . ciągnącego się od Zatoki Perskiej do Morza Śródziemnego. .. 0–4 p.........9 mln do 500 tys. B... Wyjaśnij. w Belgii..... w jaki sposób starożytni mieszkańcy Egiptu radzili sobie z wylewami Nilu i okresami suszy.... .. . .. Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny. D. lat temu.............. Zikkurat to A....... alfabet łaciński...... alfabet fenicki.... A. Wytwarzał narzędzia nazywane pięściakami......... A.. 0–1 p...... wielopoziomowa świątynia w starożytnej Mezopotamii. alfabet grecki....... egipskich uroczystości religijnych ku czci boga Księżyca odpowiadającego za plony...... ........... Najpóźniej powstałe pismo to A............5 mln lat temu.. D.... papirus – .. ... C.................... ......... starożytnej Grecji i Babilonii......... jednopoziomowa świątynia w starożytnej Mezopotamii....... 7.. C. mumia – .... B. Australopitek pojawił się około 2.. C. zwłoki poddane zabiegom mającym uchronić je przed rozkładem sarkofag – . ..... w której znajdowała się trumna z mumią C.... żyznego pasa ziem.

ty jęczmień przynosisz [.. która była życiodajnym źródłem dla Egiptu.. wyrażali swą radość z możliwości wygodnego przewożenia jęczmienia po Nilu. . . i 18. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. . . prosili bogów. . . .. Do rozwiązania zadań 13. . . . . . Do rozwiązania zadań 17. . .] Ty zboże stwarzasz. A. . . . . . . . . . . w których zostały wzniesione. i 14.C. . . 12. Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. .. . o Nilu! Chwała tobie Nilu Który naszemu panujesz krajowi [.] I życie bujne niesiesz dla Egiptu! Fragment hymnu ludności Egiptu 13.] Poisz nam ziemię. . . . . Wyjaśnij. . dziękowali Nilowi za urodzajne zbiory. . . . 0–1 p. . . . aby w Nilu nigdy nie zabrakło ryb. . Połącz nazwy budowli z nazwami państw. . . . co to jest piktogram. .. .. . 16. . Cześć ci. . 0–1 p. . Starożytni Egipcjanie A. . . . witali się z Nilem każdego ranka. . ty niewyczerpany [. . . . utożsamiali Nil z bogiem środkowego Egiptu. D. . . C. B. . że Nil zapewnia łatwy transport drewna w całym Egipcie. w Wielkiej Brytanii. D. . . 15. . D. Mieszkańcy starożytnego Egiptu 0–1 p. szanowali rzekę Nil. nienawidzili rzeki Nil za ciągłe zalewanie pól uprawnych. . . .. . . . brama Isztar • piramida Cheopsa • świątynia jerozolimska • zikkurat w Ur • • Izrael • Babilon • Egipt • Sumer 0–4 p. . . w Turcji. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. . . . 14. Dawid • Cyrus II Wielki • Hammurabi • • Persja • Izrael • Babilonia 0–3 p. B.. C. uważali. . . .

11. 17. jedyny Bóg Żydów D. . Budda – . A B 7. egipski papirus. . . najwyższe bóstwo Egipcjan – bóg Słońca B. . . . 13. . twórca nowej religii w Indiach C. boga Thota. B. . B. Jahwe – . chiński mędrzec . bogini Izydy. 0–4 p. tabliczka z pismem klinowym. C. Tora. . A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D C D 6. . Na ilustracji znajduje się A. Re – . . D. . Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym definicjom. Księga widoczna na zdjęciu jest ważna dla wyznawców A. . D. . Kamień z Rosetty. 14. 18. hinduizmu. . C. A B 0–1 p. . .17. Karta odpowiedzi Numer zadania 2. . A. . 19. A B A B A B A B A B 18. . judaizmu. 0–1 p. Konfucjusz – . A B 10.

nowożytność– od ok. II. III. 11. Podanie co najmniej dwóch skutków rewolucji neolitycznej – 2 p. 4.Klucz do testu a Co to jest historia?. do ok. p. 18. współczesność – od 1914 r. 9. Zgodność z tematem – 1 p. 476 r. Spowodowała zmianę trybu życia ludzi z koczowniczego na osiadły. Początki cywilizacji ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. zachowane budynki lub ich fragmenty. Jego rozwój trwa do dziś.: Rewolucja neolityczna przebiegała między 9. 3. Może również wymienić źródła niematerialne niepisane. Udomowił też niektóre zwierzęta. tysiącleciem p. 0–1 0–3 5. I. 1914 r. średniowiecze – od ok. Wskazanie zdań prawdziwych – 1 p. bitwa pod Maratonem. Podanie dwóch przykładów źródeł niepisanych – 2 p.: przedmioty codziennego użytku. 1. n. p. cmentarzyska. 14. 10. do 1914 r.e. Uczeń może podać trzy dowolne przykłady źródeł historycznych niepisanych. Homo sapiens pojawił się około 200 tys. produkować żywność i ją przechowywać. a 3.n. wynalezienie pisma. 6.e.n. 4. Człowiek nauczył się wytwarzać kamienne narzędzia poprzez gładzenie kamienia o kamień.e. Uczeń z dysleksją: Oceniamy 0–3 0–4 . 1. 0–1 Właściwe umiejscowienie trzech epok na osi czasu – 1 p. 7. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. Punktacja 0–1 Kryteria punktowania Ułożenie wszystkich wydarzeń w porządku chronologicznym – 1 p. Zaczął również budować prymitywne osady.n. obrzędy. 476 r. np. Podanie jednego przykładu źródła niepisanego – 1 p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź zad. tradycja. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. broń. 1492 r. 13. zbieractwo – C myślistwo – A łuk – B np. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Podanie trzech przykładów źródeł niepisanych – 3 p.e. n. 3. lat temu w Afryce. 490 r. np. B B D A D A C A A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. 1492 r. 4000 r. wybuch I wojny światowej. upadek cesarstwa rzymskiego. 2. 17. 8.e.

faraon – władca Egiptu mumia – zabalsamowane ciało zmarłego hieroglif – znak pisma egipskiego papirus – materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu monoteizm – C dekalog – D prorok – A Mesjasz – B 0–4 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. ortograficznych. ząb za ząb”.12. interpunkcyjnych). 19. 0–3 komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. 15. . Nabuchodonozor II – Babilonia Salomon – Izrael Ramzes II – Egipt „Oko za oko. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p 0–1 16. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Zapisanie właściwej zasady – 1 p.

Magazynowano w nich wodę w czasie pory suchej. do ok. np. Początki cywilizacji ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. 395 r. mumia – C sarkofag – B papirus – A np. nowożytność – od ok. Uczeń może podać trzy dowolne przykłady źródeł historycznych pisanych. 1. 6. ustawy). 9000 r.: kroniki. 476 r. Punktacja 0–1 Kryteria punktowania Ułożenie wszystkich wydarzeń w porządku chronologicznym – 1 p. 7. Uczeń z dysleksją: Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. 4. n.e. żywoty świętych. Podanie jednego przykładu źródła pisanego – 1 p. Zgodność z tematem – 1 p. spisane relacje świadków. 30 r. 9. 8. Podanie co najmniej dwóch skutków rewolucji neolitycznej – 2 p. tam i ze zbiorników wodnych. ok. 13. do 1914 r. III.e. 0–4 . do ok. księgi sądowe. 0–1 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 3. akty prawne (konstytucje. 14. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź zad. 1492 r. Australopitek pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce. A B B A C A A B C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. podział Imperium Rzymskiego.n. 17. 3. 4. 1492 r. 476 r. statuty. 11. Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny. odkrycie Ameryki. śmierć Jezusa Chrystusa. n. pamiętniki.e. 1492 r.: Starożytni Egipcjanie radzili sobie z wylewami Nilu i porami suchymi dzięki sieci nawadniającej.n. 2. starożytność – od ok. Składała się ona z kanałów. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. 18. p.e. n. I. Podanie trzech przykładów źródeł pisanych – 3 p. 4000 r. 1. II.e. Podanie dwóch przykładów źródeł pisanych – 2 p. 10. 0–1 0–3 5. listy. średniowiecze – od ok.Klucz do testu b Co to jest historia?. p. Wskazanie zdań prawdziwych – 1 p. Właściwe umiejscowienie trzech epok na osi czasu – 1 p. początek neolitu.

interpunkcyjnych). Dawid – Izrael Cyrus II Wielki – Persja Hammurabi – Babilonia Piktogram to znak pisma obrazkowego stworzonego w Sumerze. Zapisanie odpowiedniej definicji – 1 p. brama Isztar – Babilonia piramida Cheopsa – Egipt świątynia jerozolimska – Izrael zikkurat w Ur – Sumer Jahwe – C Re – A Budda – B Konfucjusz – D 0–3 ortograficznych. . 15. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Przedstawiał postacie oraz przedmioty lub ich wybrane części. 16.12. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p 0–1 0–4 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 19.

. ... 3. . .. co dosłownie oznacza . .. . . . . . . . B. błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . . . Pomyłki przekreślaj. . . . . p.n.. . Klasa 1. . .. . . do 18. . . Ustrój panujący w Atenach od VI w. . . królem spartańskim. . . .e.. . . .. . nazwa.. W obradach brali udział obywatele ateńscy. . . .. . . . Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich wyjaśnieniom.. . ... Rozwiązania zadań 1. 3. świetny mówca. . p. ... p. . . 0–4 p. . . .. . Wszyscy Ateńczycy tworzyli . . .Test a . nazywa się . B. D. . . .. występujący podczas publicznej debaty B. inna nazwa antycznej Grecji 0–1 p. Jeżeli się pomylisz. . .n. którzy posiadali pełnię praw politycznych. . . . .. A.. . . . . .. . . . żyjący w V w. ... . .. . . ..e. . Zadaniem ich było dowodzenie armią i flotą ateńską. ... . . ateński. . .. . .. Hellada – . . p. . jaką starożytni Grecy określali samych siebie C.n.. .. . .e. . . 5.. 2. .. . 5. 0–1 p. . . . . . . . . ... . Hellenowie – .. oraz od 15. rzeźbiarzem ateńskim. Sokrates był A. 11. . C. . . 2. a bogów wyobrażali sobie na podobieństwo . . 0–5 p. ... . . p. 12.... Czytaj uważnie tekst i zadania. . Data . filozofem greckim. spartański.. . .. demagog – . .. . . .. . . . . . 0–1 p. . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów.. od 4.. .. W zadaniach 2. . żyjący w V w. . 4. . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów... . . . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . Perykles to polityk A. .. C. .. .n. . . aktorem greckim. Wybierano wówczas dwóch najważniejszych urzędników – .. . C. żyjący w VIII w. .. . . . .. oraz 13.. .. . zbierające się kilka lub kilkanaście razy w ciągu roku.. . Wstaw znak „x” w kratkę obok zdania prawdziwego. . D.. . . . 1. . . . opowieść o bogach i legendarnych bohaterach D. . ..e. . .. . . . Starożytni Grecy wyznawali politeizm.... . mit – . . . Uzupełnij tekst o ustroju politycznym Aten.n. i 14. . B. żyjący w V w.. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. ateński. 4. . .. tebański. . . do 10. Imię i nazwisko Antyczna Grecja Test podsumowujący rozdział II . . . czyli . . . . . .e... . D. . .. . .. 3. . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . . . .

. .. . .. . . . . . . . . wykorzystaj zamieszczoną fotografię. .. .. ...... . . .... . . .. ... . .... . .. .. .. .. ...n. . . . . ..... .. .... . . .. .• • bitwa pod Cheroneą • pierwsze igrzyska w Olimpii • bitwa pod Salaminą • bitwa pod Maratonem 0–4 p....ludzi.. . . . Przyporządkuj nazwom greckich polis odpowiednie terminy. .• 480 r. . .... .... ... . .. . na czym polegało wychowanie spartańskie. ... .. .. .. .... . .. . .. .... .. . . .n.. . . . .... .. ... . . . . . ..... . . ... . . . .. .. . . .n. . .. . .. .. . .. ... Połącz daty z właściwymi wydarzeniami.. . ... .. . .. ... . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. .. . .. .. . 10. . . . . . . .. . .. .. .... Antyczni mieszkańcy Grecji byli politeistami. . . p. . Wyjaśnij. . 0–4 p..... ..n. . . ..e. .. . . .... ... ... . ... . .. .... . . . .. .. .. ..e. . .. . . .. Religia starożytnych Greków była monoteistyczna. .. 7. . . . ...... . . . . . .. . geruzja 0–4 p.. Hellenowie wierzyli w jednego Boga. . . . p. .. . . . .. ... . . ...• 490 r. . . ..... . a za bóstwa uważali rośliny i skały. ... .. . 0–4 p.. . Hermes – .e..... . ... ..... . . .... . . ...e.. . . . . .. 776 r.. . .. ... ..... .. . . .. .. . . .. . ... . .• 338 r. . . Napisz.... . . Do rozwiązania zadań 11.. . . . ... ... . . ... . ..... . .. . . . . . ... . .... . . . . . .. . gdzie i w jakich okolicznościach organizowano głosowanie nazywane ostracyzmem.. Sparta eklezja ostracyzm Ateny heloci 8.. . ....... i 12. .. Dopisz po jednym atrybucie charakterystycznym dla każdego z bogów... . . . . . .. .. . .. .. ... . . 0–2 p. .. ... .. .. . . .... . Zeus – .. Hefajstos – . ... . . Posejdon – . ........ .... .. . . .. . ... .. p. .. .. ... .. ..... ... .. ... . . .. .. . 6....... . . p.. . . . . .. . ..... . . . ..... ... .... .. .. . ... . . . .... . . ...... . .. .... . . . 9.. . .. .

C. B. 0–1 p. malarstwem czarnofigurowym... Uzupełnij tabelę..... 0–4 p.... Hefajstosie. p......... Miejsce bitwy Maraton Termopile Dowódca Greków ... Dionizosie.. rzut kulą bieg zapasy boks rzut oszczepem rzut dyskiem skok w dal pływanie 14.... D.... mozaiką....... Do rozwiązania zadań od 15...e. 480 r. p.. 13.. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy....... 0–1 p. ale jego środek liczył niewiele tylko szeregów i tu był on najsłabszy... płaskorzeźbą. oba . B. dużymi... Data 490 r. Na greckim naczyniu przedstawiono fragment mitu o A.... ...n. .. Naczynie zostało ozdobione A. do 18. D... stalowymi okuciami. 0–5 p.n. Wstaw znak „x” w kratki obok nazw dyscyplin sportowych.11.... które wchodziły w skład pięcioboju olimpijskiego rozgrywanego w starożytnej Grecji... A z ustawieniem Ateńczyków wtedy pod Maratonem tak się rzecz miała: szyk bojowy wojska co do długości równał się medyjskiemu [perskiemu].... Demeter..... Pokonani ...... 12.... C......e.. Prometeuszu.

D. Karta odpowiedzi Numer zadania 2...].. celnym łucznikom. przystąpili do chowania zmarłych. Uciekających Persów ścigali [. gdzie stali sami Persowie i Sakowie [. A B . świętowali na cześć boga wojny Aresa..]. B. Ale na skrzydłach obu zwyciężyli Ateńczycy i Platejczycy.. B. Herodot „Dzieje” 15. Po zwycięstwie Ateńczycy i Platejczycy A. i przypisywali to niewątpliwie szaleństwu Ateńczyków. D. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 3. tu zażądali ognia i dobrali się do okrętów [. Spartanie. że w małej są liczbie i pędzą cwałem. Wprawdzie w centrum szyku bojowego zwyciężyli barbarzyńcy tam. kiedy ujrzeli. po czym [.]. którzy przerwali środek. D. 12. Tebańczycy. 17. przewadze hoplitów na skrzydłach. C. 15.. 0–1 p. 0–1 p. 16.].. Salaminą. D. znakomitym jeźdźcom. Platejami. Tak Ateńczycy odnieśli zwycięstwo. Opisane wydarzenie miało miejsce pod A. Platejczycy. Po uszykowaniu się i pomyślnym wyniku ofiar. widząc nadbiegających. 17. wraz z pojmanymi jeńcami wrócili do ojczyzny. 0–1 p.. Długo trwała bitwa pod Maratonem. Maratonem. Persowie. B. przewadze żołnierzy w centrum szyku... nie rozporządzając ani jazdą ani łucznikami [... Ateńczycy na dany znak ruszyli pędem przeciw barbarzyńcom [. Delfami. Według Herodota Grecy pokonali Persów dzięki A. C.. A B 11. Macedończycy. C.] ściągnęli oba skrzydła i walczyli przeciw tym. 18. C. gotowali się ich przyjąć.]. Podczas bitwy wspólnie z Ateńczykami walczyli A. ścigali uciekających Persów aż do morza. A B A B A B A B A B 18. 0–1 p.].zaś skrzydła były liczebnie mocne [. 16.. aż dotarli do morza. B.

. . . . 12. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich wyjaśnieniom. . . . którego głównym zajęciem była służba wojskowa B. .. Wstaw znak „x” w kratkę obok zdania fałszywego.... . . ... . .. Data Klasa 1. . . do 18. helota – . ciężkozbrojny wojownik grecki 0–1 p. 3. .. ... .. . niewolnik uprawiający ziemię Spartan D. .. 0–5 p. Na nowych terenach zakładali . Imię i nazwisko Antyczna Grecja Test podsumowujący rozdział II . B.. . . ... . .. . ... . . Rozwiązania zadań 1. . polis – . . królem macedońskim. królów spartańskich.. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 5. królem perskim. . . Spartanin – . . .. A. . oraz 13. . filozofów greckich. . C. . 1. i 14. .. ... .. 5. . . ..... jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.. C. .. rzeźbiarzy ateńskich. mieszkaniec Sparty. . . aktorów greckich... . . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów.. .. . .... . . . . . Arystoteles to jeden z trzech najsłynniejszych starożytnych A. .. Grecy nazywali swoją ojczyznę . ... zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach.. . D.. . z którego pochodzili.. . 4.. . B. . Ze względu na brak wystarczającej ilości ziemi uprawnej organizowali wyprawy . . 0–4 p. . .. . . . .. . Ich mieszkańcy utrzymywali ścisłe kontakty gospodarcze i polityczne z . .Test b . . . Dla Hellenów wyrocznie były świętymi miejscami. Jeżeli się pomylisz. . czyli miastem.. . . . . .. W zadaniach 2. .... . .. . .. . dowódcą spartańskim. strategiem ateńskim. Pomyłki przekreślaj. B. 0–1 p... . . . .. 3. do 10. Dariusz I Wielki był A. . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. .. Czytaj uważnie tekst i zadania. 4. .. . oraz od 15.. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. . od 4.. D. . 2. znajdują się cztery odpowiedzi: A. . ... .. . .. . .. . . Uzupełnij podany tekst. . . . . .. .. . Starożytni Grecy surowo karali działalność wyroczni. 2. ... 3. ... ... . . .. .. niewielkie greckie państwo obejmujące miasto i okoliczne wsie C. .. . . D. 0–1 p. 11.. . . . . . C. ....... .. a siebie samych . . . hoplita – .

...... . . .. . . Apollo – ... .. . .. p.... . . . 0–4 p. ..... . .. .. . .. . ... . . ... . . . Hades – . .. . . . . . .. .. .n. ... . . . .. .. .. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. ..... .. ... . .• 333 r. . . .. . . ...... .. ... . . . . .. . . . .• 479 r.. .. . i 12..... .. . . .... . .. . . . . . . .• 338 r. . .. .. . . ... . .. .. . . . .... .... . .. .. . . . ... .. . ... ... .. ... .. . . . . . ... . .. .. . .. .. . .. .. . . ... .. . ... . . . . ... . 6. . .. . .. . ... . . .. p.... .. . ... Napisz... .. . . co oznacza określenie kultura hellenistyczna. ........ . efor 0–4 p. ... .. . . p. ... . ... .. ..e. . ... . ..... . 0–4 p. .e. . .. .. . .Najsłynniejsza grecka wyrocznia znajdowała się w Delfach.. .. . . . czym zajmował się każdy z bogów... . ... . 10. . .. .. .. .. . . . .... . . . . .... . .. . .. Do rozwiązania zadań 11. . .... .. .. czym były gimnazjony i agony w starożytnej Grecji.. .. .. . . .• • bitwa pod Cheroneą • demokratyczne reformy w Atenach • bitwa pod Platejami • bitwa pod Issos 0–2 p. . . . . . . ... . . 9. . . . . . . ... .. ... . . ... .... . . .n. ....... ... 7. ..... . . . ... Ateny król Sparta strateg demagog 8.. . . .. .n.. ... .. . . ..e.. ... Napisz. 508 r... . .... Kapłankę z wyroczni w Delfach nazywano Pytią.. . ..... . .. .. . . .. 0–4 p.. p... ... . . .. ... . . . Ares – ..... . . . .. . ... . ..... .. . . .. ... . . .. .. . ... . . . . ..... ... .... . . . . . . .. . ... .... . . . .. Połącz daty z właściwymi wydarzeniami... .. .e.. . ...... . .. ... . . .. . . . .n. .. . .. . . . .. . Wyjaśnij. . . ... . . .. . .. . . . ... ... Asklepios – .. . ....... .. .. Przyporządkuj nazwom greckich polis odpowiednie terminy.. .. ... . ... ... ..

... Wstaw znak „x” w kratki obok terminów. C. Myrona.. .. Miejsce bitwy Maraton Termopile Dowódca Persów . ............... z terakoty.. ze złota.... 0–1 p... p. dyskobola. 0–5 p.. z piaskowca. Do rozwiązania zadań od 15. C.... wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.11.......... ......... 480 r.. D.... Posąg został wykonany A... p. Pomyśl.e.... 13. Rzeźba przedstawia A. Uzupełnij tabelę.. które dotyczą starożytnego teatru greckiego... z brązu...n. 0–1 p. D... 12. jak pozbyć się nędzy i głodu... do 18. Zeusa Olimpijskiego. uniknąć niedoli. B. B.e. Zwycięzcy ........... Data 490 r. 0–4 p.... Atenę Partenos.n... koturny maska teatralna instrumenty smyczkowe komedia tragedia musical orchestra kurtyna 14..

Demeter. B.Załóż wpierw dom i weź żonę. aby uniknąć głodu i nędzy. wysuszona i stwardniała. 0–1 p. gdy ziemia świeża i luźna jest zgoła. kupić woły i uprawiać ziemię. […] Skoro się córy Atlasa. Według Hezjoda rolnicy. Taki porządek jest pracy na roli dla tych. w pasie nadmorskim i żyznych dolinach. […] Hezjod „Prace i dnie” 15. C. Żebyś do innych nie chodził. wyłącznie nad rzekami. czas zacząć Żniwa. kup woły do pracy na roli. na górskich zboczach. muszą A. bagnista. 16. na niewysokich pagórkach. 0–1 p. C. C. Ziemia pod zasiewy powinna być A. plejady. co szumi z powagą. niech orka się wtedy rozpocznie […]. świeża i spulchniona. Rolnicy greccy powinni modlić się o urodzaj do A. D. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 3. ukażą. daremnie ich prosząc w potrzebie. . 17. […] Rzucaj zaś ziarno. B. zająć się rzemiosłem i handlem. a kiedy zachodzą. 12. B. C. Hery. co mieszkają W pasie nadmorskim. A B 11. Starożytni Grecy uprawiali ziemię położoną A. ażeby Święte zagony bogini przyniosły urodzaj obfity. co pola swe mają W żyznych dolinach daleko od morza. Potem o sprzęt się postaraj. D. Módl się do Zeusa podziemia i świętej Demeter. 17. byś wszystko miał w domu u siebie. A B 0–1 p. Ateny. 18. udać się na wyprawę kolonizacyjną. Gai. Błogosławieństwo dla dzieci ze świeżej urośnie ci gleby. A B A B A B A B A B 18. D. Karta odpowiedzi Numer zadania 2. zająć się rzemiosłem. 15. D. jak również dla tych. B. założyć rodzinę. dwa razy do roku dobrze nawożona. 16. 0–1 p. założyć rodzinę.

Posejdon – trójząb Każdy właściwie dopisany atrybut – 1 p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. C 11.e. – bitwa pod Maratonem 480 r.n. zasadom podlegali wszyscy III. – Persowie (armia perska) . 776 r. Surowym oraz podanie. mit – C Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. – bitwa pod Salaminą 338 r. – bitwa pod Cheroneą 10. wyrażenie – 1 p.Klucz do testu a Antyczna Grecja ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. 0–5 Każdy właściwie wpisany wyraz lub właściwie podane zgromadzenie ludowe. ortograficznych. demokracją. 6. p. Podanie nazwy polis. Olimpii 490 r. Uczeń z dysleksją: Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych.e. A 12. miasta osoby. – pierwsze igrzyska w 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.n. Starożytni Grecy wyznawali Zaznaczenie zdania prawdziwego – 1 p. politeizm. głosowania – 1 p. Scharakteryzowanie wychowania spartańskiego obrońców Sparty.n. ostracyzm 8. p.n. która zagrażała II. bieg 0–5 Każde właściwe zaznaczenie dyscypliny rzut dyskiem sportowej – 1 p. mężczyźni. w jakim celu organizowano ten rodzaj ustrojowi demokratycznemu. 9. D 18. kogo dotyczyło – 2 p. p. w której stosowano ostracyzm Atenach w celu wygnania z – 1 p. Zgodność z tematem – 1 p. 1.e. – Maraton – Miltiades Każda właściwie uzupełniona rubryka tabeli – 1 p. a bogów wyobrażali sobie na podobieństwo ludzi. na celu wyszkolenie II.: Ostracyzm stosowano w 0–2 I. strategów 0–1 5. Ateny – eklezja. 13. B 17. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Wyjaśnienie. B 15. np. p.e. rządy ludu. interpunkcyjnych). Sparta – geruzja. chłopcy od 7. np. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. C 16. 0–4 Hellada – D demagog – A Hellenowie – B 4. 0–4 Zeus – piorun Hefajstos – młot Hermes – sandały ze skrzydełkami 7.: Wychowanie spartańskie miało 0–4 I. p. B 3. roku życia.e.n. heloci 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. zapasy skok w dal rzut oszczepem 0–4 14. 490 r.

n.480 r. – Termopile – Leonidas – Grecy (armia grecka.e. p. armia spartańska) .

narodziła się po podbojach II. kolonizacyjne. 0–5 13.n. Ateny – strateg. demagog Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. błędów językowych.Klucz do testu b Antyczna Grecja ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. metropolią wyrażenie – 1 p.: Gimnazjony były 0–2 I. A 15. Podanie przeznaczenia gimnazjonów – 1 p. p. np. B 17. Zgodność z tematem – 1 p. działalność wyroczni. przeznaczonymi do ćwiczeń fizycznych. (helleńska) połączona z wpływami III. reformy w Atenach 479 r. interpunkcyjnych 9. p. C 3. C 16.e. mieście. ortograficznych. wschodnimi – głównie ludów zamieszkujących na terytorium Uczeń z dysleksją: dawnego imperium Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo perskiego. Ares – wojna Każdy właściwie dopisany atrybut – 1 p.– bitwa pod Issos 10. czym były agony – 1 p. 5.n. p. Podanie czasu powstania kultury hellenistycznej Aleksandra Macedońskiego.– bitwa pod Cheroneą 333 r. Helladą.e. 1. p.: Kultura hellenistyczna 0–4 I. 0–5 Każdy właściwie wpisany wyraz lub właściwie podane kolonie. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. A 11.n. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Wyjaśnienie.n. Apollo – literatura. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p.– bitwa pod Platejami 338 r. wydzielonymi miejscami w II. – demokratyczne 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 508 r. Do najważniejszych należały igrzyska ku czci bogów i mitycznych bohaterów. Starożytni Grecy surowo karali 0–1 Zaznaczenie zdania fałszywego – 1 p.e. 0–4 6. które ją stworzyły – podstawą była kultura Greków 2 p. D 12. Jej oraz wiadomości na temat ludów. król 8. sztuka i nauka Hades – podziemny świat zmarłych Asklepios – sztuka lekarska (medycyna) 7. Hellenami.e. komedia tragedia . 0–4 Sparta – efor. np. Agony to zawody różnych dyscyplin sportowych. hoplita – D Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. koturny Każde właściwe zaznaczenie terminu związanego ze maska teatralna starożytnym teatrem greckim – 1 p. D 18. 0–4 helota – C polis – B Spartanin – A 4.

. 490 r. armia spartańska) 0–4 Każda właściwie uzupełniona rubryka tabeli – 1 p. p.orchestra 14. p. – Maraton – Dariusz – – Grecy (armia perska) 480 r.n.n.e. – Termopile – Kserkses – Persowie (armia grecka.e.

W zadaniach 1. . – . do 5.. . – . . .. .e. 7.e. .. . oraz od 8. to 0–1 p. . . . . . .... . . 3. .. 509 r. p. . . . .. .. .. . . . .. . . . . .. . . • wprowadzenie republiki w Rzymie • podział cesarstwa na wschodniorzymskie i zachodniorzymskie • bitwa pod Zamą 0–3 p. . .. . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.. . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. ... . B.. Hammurabi.. . ... ... n. plebejusze. . .. . 0–3 p. . . Jeżeli się pomylisz. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. • 202 r. . . . – . ... . . .. . . .. A. . . Rzym znajduje się na Półwyspie . .n. . . 6. . . 2.. . .. . . . .. 6. . p.. . C. . . . Pomyłki przekreślaj. . Do podanych dat dopisz właściwe wydarzenia. . . . .. . . 1. . . . .n.. . . Imię i nazwisko Imperium Rzymskie Test podsumowujący rozdział III . . 4. . . . . Uzupełnij podane zdania. . Grupa społeczna. .. .. . .. 313 r. . Klasa 1. ... 5. . 5. ... D. . . . . nad rzeką . . B. . . . . . . . . 3. . . . . .e. . . . . 2. .. B. . . . .n.. . . oraz od 11. . . .. . . . . . . . n. ... . . .. . atrium.Test a . . . . . . . . . . • 395 r... . . . . . . . . p. . . patrycjusze. . 4. . Eneasz. . .. . .. . . B. .. . D. . Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami. . ... Data . . .. . do 10. perystyl. ... . . .. . .. . . . . . którą tworzyli przedstawiciele najznamienitszych rodów rzymskich. . heloci. D.. . ... . 0–1 p. . . . .. . .. . .. . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. Obecnie jest stolicą . . . Czytaj uważnie tekst i zadania. . .. 31 r. .. .. • 0–3 p. . . . . spartiaci. . Dostępne dla wszystkich łaźnie w starożytnym Rzymie to A. .. . . . . . . . . 0–1 p. . . . . . 218 r. . . . . . . . . .e. . . . .. . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . .... 2. do 14. . Rozwiązania zadań od 3.... . Legendarnym przodkiem Rzymian był A. . Augustus. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . ... . C. .e. ... . p.. ... . . .n. .. . . . . . . . Odyseusz. ... . C. błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . . . .e. .

............ wykorzystaj zamieszczoną fotografię................. ...... .. 0–3 p... wilczyca.. B......... D...... 12.. Do rozwiązania zadań 11................. Symbolem starożytnego Rzymu była A...... limes. Eneasza i Odyseusza.... Kartagińczycy......... D.................... 8................... ....... Wymień trzy przyczyny kryzysu cesarstwa rzymskiego... C... . B.... co znaczy wyrażenie pyrrusowe zwycięstwo...... Wzorem w dziedzinie kultury byli dla Rzymian A..... C.. 9. Zwierzę karmi bliźniaków A.... lwica.................... Przyporządkuj nazwom urzędów rzymskich odpowiednie opisy. Galowie............. pantera.....C........ 0–1 p........ D........ Wyjaśnij.... 0–1 p....... Romulusa i Remusa............. termy.. Etruskowie... i 12..... owca................. cenzor • trybun ludowy • dyktator • • reprezentował plebejuszy • ustalał listy senatorów • obliczu zagrożenia państwa otrzymywał nieograniczoną władzę na okres 6 miesięcy 0–3 p.......... 0–1 p. 7. Grecy... B............. 10.... 0–1 p................... 11.......... ..

D. że pożar był nakazany. 14. O podpalenie Rzymu oskarżył chrześcijan A.] których [. 0–1 p. B. A B 6. Aby ją więc usunąć. C.. zabobon i zło.. D. Schwytano więc naprzód tych. Poncjusz Piłat. religię monoteistyczną. [. . A B 7..] Nie ustępowała hańbiąca pogłoska i nadal wierzono.. Neron. i udowodniono im nie tyle zbrodnię podpalenia..C. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. Początek tej nazwie dał Chrystus. Tyberiusz. A B A B A B 14. nie tylko w Judei. ile nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 2... a przytłumiony na razie zgubny zabobon znowu wybuchnął. A B 11. i 14. Tacyt „Roczniki” 13. budziła się ku nim litość. Herkulesa i Achillesa. gdzie się to zło wylęgło. lecz dla zadośćuczynienia okrucieństwu jednego człowieka byli traceni.] Stąd.. dobro i sprawiedliwość. [.] chrześcijanami nazywał. A B 0–1 p.. Jowisza i Saturna. lud rzymski. podstawił Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych. potem na podstawie ich zeznań ogromne mnóstwo innych.]. chociaż ci ludzie byli winni i zasługiwali na najsurowsze kary. 13. jako że nie dla pożytku państwa. Do rozwiązania zadań 13. którzy tę wiarę publicznie wyznawali. [. C. lecz także w stolicy [. D. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. B.. Autor tekstu określa chrześcijaństwo jako A. wyznanie politeistyczne. 12. który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Pilatusa.

. . . .. 0–1 p. .. . . Przywódcą buntu był . . . . 753 r. . . . .e. . . .e. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . . . .. spartiaci. . . 3. ... 1. .. heloci. . 44 r. . . . . .Test b . . . wilczyca. Imię i nazwisko Imperium Rzymskie Test podsumowujący rozdział III . . .. . – . . do 10.. Mniej zamożna część społeczeństwa rzymskiego to A. . . . • 30 r. 2. .. . 2. .. .. . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. .... .. . . .. . . . . D. . . .. . – . . .. .e. ..e. . . . . Czytaj uważnie tekst i zadania.. . B. . . . . . .. . • • koniec cesarstwa zachodniorzymskiego • upadek republiki i początek cesarstwa • założenie Rzymu 0–3 p. . .. .. .. . . . . . lisica. . . . . . 6. .. . . . . . 5.. . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . – . Rozwiązania zadań od 3. . . W zadaniach 1. oraz od 11. . . . .n. . . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . . . . . p. . . .. Legendarnych bliźniaków Romulusa i Remusa wykarmiła A. . Do podanych dat dopisz właściwe wydarzenia. ... . . .. .. 2. . . . D. . . .. .. 0–3 p. C... . . . . . . .e. . .. . C.n. . .. czyli niewolników szkolonych do walki na arenie. . n. . Jeżeli się pomylisz. . .. 5. .. plebejusze.. . . .e. Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami. . . . n. . . . . . . . . . . D. . . . powstańców. . .. .. . . . . .. . . . do 5.. B. . . .. . . . .. . W I w. . . .. . . . . do 14. .. . . .. 0–3 p.. . . . . .. . . .. . . . ...e. 4. . . ... . . Walki z rzymskimi legionami zakończyły się ..n. . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. .. . .. . . Uzupełnij podany tekst. . . p. p. Klasa 1. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. 7. patrycjusze. • 476 r... . . . .. Data . . .. B. . .. . .. . . .. . kozica. . 0–1 p. . . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . 6. . p.. . . . . Pomyłki przekreślaj... . ... . . . .. .. 3. ... .. 4. oraz od 8.. . . . . . . . 264 r. .. . . . ..n.. . . . 392 r.. . wybuchło w Rzymie powstanie . Wodociągi doprowadzające wodę do miast rzymskich to 0–1 p. . .. . .. C. .n. .. . niedźwiedzica.. p. . . . . .

.... Wyjaśnij......................... ... ......... D.................. Ta starożytna budowla służyła jako miejsce 0–1 p.............. Dekalog... Na zdjęciu widać A.. Za pierwszy zbiór prawa rzymskiego uznaje się A....... ....... Prawo XII tablic... C....... Panteon..... C....... 11... konsul • kwestor • pretor • • zbierał podatki i zarządzał finansami państwa • sprawował władzę sądowniczą • dowodził armią 0–3 p..... 0–1 p............. łuk triumfalny.. .... akwedukty... 7.............................. 12.. B.... Kodeks Justyniana.......... Wymień trzy przyczyny kryzysu republiki rzymskiej............. 0–3 p.. co znaczy powiedzenie: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”.. D.. manipuły.. 8... 10......... termy Dioklecjana........ D.................. Przyporządkuj nazwom urzędów rzymskich odpowiednie opisy........... B. B.... amfiteatry... 0–1 p.... ..... 9. Do rozwiązania zadań 11.... wykorzystaj zamieszczoną fotografię.......... Koloseum. termy...... i 12.................... Kodeks Hammurabiego....A......... C.............. 0–1 p..

obrad zgromadzenia ludowego. demokracji. tyranii.. C. republiki. D. C. Wewnątrz panował spokój. Lecz skoro żołnierzy przynęcił darami...] chcąc tylko za konsula być uważany i za takiego. nazwy urzędów pozostały te same. 12. D. 0–1 p. A B 0–1 p. A B 6. któremu do obrony praw ludu władza trybuńska wystarcza. obietnicy pokoju.].. widowisk i walk gladiatorów.] Kiedy po gwałtownej śmierci Brutusa i Kasjusza [spiskowcy przeciwko Cezarowi] zabrakło już armii państwowej. 13. A B A B A B 14.] Oktawiana. C. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. lud rozdawnictwem zboża. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 2. A B 7. B.. a po rozbrojeniu Lepidusa i śmierci Antoniusza nawet partii juliańskiej nie pozostał inny przywódca prócz [. przedstawień teatralnych i operowych. a także większość starców podczas wojen domowych: jakżeż niewielu z tych pozostało... armii Pompejusza. D. przydzielaniu stanowisk urzędniczych. Nikt mu w tym nie stawiał oporu [. Oktawian zyskał poparcie ludu dzięki A. urzędników i praw. B. [.A. 14. Rządy Oktawiana Augusta zakończyły w Rzymie okres A. . powoli począł się wzbijać i zagarniać w swe ręce przywileje senatu.. monarchii. rozdawaniu zboża i obietnicy pokoju. Do rozwiązania zadań 13. i 14. kiedy Pompejusza zgnieciono koło Sycylii. B. a wszystkich słodyczą pokoju. młodsi urodzili się już po zwycięstwie pod Akcjum. [. A B 11. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. uroczystości religijnych. co rzeczpospolitą widzieli! Tacyt „Roczniki” 13.

Podanie właściwego wyjaśnienia – 1 p. – wprowadzenie Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 218 r. A 6. C 2.: O pyrrusowym zwycięstwie mówimy. B 14. 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. podział imperium.e. Apenińskim. – bitwa pod Zamą 395 r. 10. 0–3 Podanie jednej właściwej przyczyny – 1 p. p. Podanie dwóch właściwych przyczyn – 2 p. – edykt mediolański 8. Tyber. 0–3 punickiej 31 r. 509 r.e. n. A 12. n.e. Podanie trzech właściwych wydarzeń – 3 p. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. B 13. wielka wędrówka ludów 0–1 Podanie dwóch właściwych wydarzeń – 2 p. Podanie trzech właściwych przyczyn – 3 p. – podział cesarstwa na wschodniorzymskie i zachodniorzymskie 5.Klucz do testu a Imperium Rzymskie ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1.e. Włoch Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. cenzor – ustalał listy senatorów trybun ludowy – reprezentował plebejuszy dyktator – w obliczu zagrożenia państwa otrzymywał nieograniczoną władzę na okres 6 miesięcy np. p. C 7. 0–3 4. B 11. p. 3. . – wybuch II wojny Podanie jednego właściwego wydarzenia – 1 p.n. – bitwa pod Akcjum 313 r.e.e. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. najazdy plemion germańskich.n.: upadek znaczenia władzy cesarskiej. p. 9.n. np.n. wprowadzenie barbarzyńców do armii rzymskiej. 0–3 republiki w Rzymie 202 r. gdy poniesione straty przewyższają uzyskane korzyści.

n. które zbiegały się w Rzymie. D 12.e. 9. – upadek republiki i początek cesarstwa 476 r.e. A 13. p.n.Klucz do testu b Imperium Rzymskie ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1.: zmniejszenie liczby chłopów. 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. wojny domowe 0–1 Podanie dwóch właściwych wydarzeń – 2 p. p. 10. niezadowolenie plebejuszy z rządów senatu. 0–3 punickiej 44 r. konsul – dowodził armią kwestor – zbierał podatki i zarządzał finansami państwa pretor – sprawował władzę sądowniczą np. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. – koniec cesarstwa zachodniorzymskiego 5. n. 0–3 Podanie jednej właściwej przyczyny – 1 p. wzrost znaczenia wodzów rzymskich popieranych przez legiony.: Miasta na terenie Imperium Rzymskiego były połączone doskonałymi drogami. 753 r. 264 r. Podanie właściwego wyjaśnienia – 1 p. C 11. A 2. Podanie dwóch właściwych przyczyn – 2 p. Z każdego miejsca w państwie można było dotrzeć do stolicy imperium. klęską Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. – założenie Rzymu 0–3 30 r. 0–3 4. Spartakus. – wybuch I wojny Podanie jednego właściwego wydarzenia – 1 p.n.e. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad.e. – chrześcijaństwo religią panującą w cesarstwie 8. – śmierć Juliusza Cezara lub idy marcowe 392 r. . B 7. gladiatorów. n.e. p. p.n. przekształcenie armii w zawodową. np. 3. Podanie trzech właściwych przyczyn – 3 p. B 6. C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Podanie trzech właściwych wydarzeń – 3 p. B 14.e.

. Arabowie stworzyli bogatą kulturę. .. .. . . . . .. . . . . . . .Test a . . . islam – . do 16. . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . .. kim były wymienione postacie. . . . . . . . . .. . . . . . . Czytaj uważnie tekst i zadania. . . . . 1. . .. . . . . . . . . . . .. . zwanej . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . W zadaniach od 6. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów.. . . Napisz. . . . .. . . . . . . . . . .. . . D. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . imperium uniwersalne – ... .. . . Wzorce czerpali z antyku oraz dokonań ludów Wschodu. . . . . . . . .. . . . oraz od 13. . .. .. . . 0–5 p.. . . .. .. . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . . . . Mieszkańcy miasta potrafili również wyrabiać bardzo wytrzymałą broń. 4. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. . . . . . . . 5. . . . . . . .. ... .. . . . . . .. . . . . .. . . Rozwiązania zadań od 1. . 2. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. . . . . . . . Damaszek słynął z pięknej jedwabnej tkaniny. . Pomyłki przekreślaj. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . Imię i nazwisko Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . . .. . . . . Otton III – . . . . . . . ... . . . . .. . . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem.. . . . do 12. . .. . . . . . . . .. . zwane dziś . . i jednej . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Przedmioty ozdabiano charakterystycznymi ornamentami określanymi jako . . . . ... . Zbiór oryginalnych baśni arabskich nosi tytuł – „Księga . . . . . . Z Indii przejęli . .. . .. . .. . Data . . . . .. . . . . . . . . które zastąpiły skomplikowany rzymski system zapisu. . . . .. . . . . . . . . Ludwik Pobożny – . . . . . .. . .. C. . . . . . . Włodzimierz Wielki • Karol Młot • Henryk IV • Wilhelm Zdobywca • Stefan Wielki • • Węgry • Rzesza Niemiecka • Normandia • państwo Franków • Ruś 0–3 p. . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . ”. . Chlodwig – . . . . Jeżeli się pomylisz. . . . . . . . . .. . . . . . . . . Uzupełnij tekst o osiągnięciach kultury arabskiej. . . . . . 5. . . . Cyryl i Metody – . produkowaną ze stali . . . . . . . . . . . .. . . . . . . B. . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . . . . . 3. . . . . . .. . . . 3. . . . .. . .. . . . . . .. . .. .. . . .. . . . . . . .. . . . patriarcha – . 0–1 p. . 2. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 4.. . . . . . . . . . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . . . . . . 0–7 p. Klasa 1.

B. 0–1 p. „Rocznik fuldajski o podziale monarchii Karola Wielkiego” 6. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. . na której w późniejszym czasie 0–1 p. . C. . Hiszpanii. C. zjechawszy się w sierpniu w mieście galijskim Verdun. B. Włochy. Niemiec. Do rozwiązania zadań od 6. Terytorium. 0–1 p. . . Trzej królowie. Francji. – . . Niemiec. . królestwo Anglii. Po zawarciu miedzy sobą pokoju i umocnieniu go przysięgą bracia powrócili do domów. Wstaw obok dat litery odpowiadające właściwym wydarzeniom. państwa Franków. – . . Francji. Francja. Ludwik [zwany Niemiec] otrzymał część wschodnią. królestwo Danii. Anglii. . 9. państwo Franków. koronacja cesarska Ottona I B. Włoch. C. . 840 r. 962 r. 841 r. 842 r. Francji. Danii. rozdzielili państwo pomiędzy siebie. Państwo Kościelne. które uległo podziałowi. . 8. . W wyniku podziału Ludwik otrzymał część wschodnią. Niemcy. D. . . C. Anglia. C. aby zarządzać i strzec części swego królestwa.5. los przydzielił część środkową. D. . – . Węgry. Postanowienia traktatu z Verdun przyznawały Karolowi prawo do części zachodniej 0–1 p. – . . Lotariuszowi. 10. 800 r. Hiszpania. do 10. chrzest Rusi C. . 0–1 p. Karol zaś [zwany Łysym] dzierżył część zachodnią. utworzono A. Decyzje podjęte podczas zjazdu w Verdun przyczyniły się do powstania A. . B. 622 r. . B. . A. leżącą między dwoma poprzednimi. Belgia. B. . Zjazd w Verdun odbył się w A. 843 r. Włoch. D. na której w późniejszym czasie powstała A. to A. Czechy. koronacja Karola Wielkiego na cesarza D. D. D. Najstarszemu z nich. 7. 988 r. ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny 0–4 p. Włoch. Włoch.

. . . Hagia Sophia • świątynia Kaaba • Światowid ze Zbrucza • kościół klepkowy • • Bizantyjczycy • Normanowie • Arabowie • Słowianie 0–5 p. Na potrzeby chrystianizacji Słowian duchowni opracowali nowy alfabet zwany 0–1 p. . kronika ruska E. B. 0–1 p. . . 14. 12. rozdział w Koranie D. . dekoracyjny wzór geometryczny 15.Do rozwiązania zadań 11. . ikona – . Mateusz i Cyryl. latopis – . . . hieroglifami. 13. Cyryl i Metody. majordom • margrabia • kalif • • zarządca dworu • przywódca muzułmański • sprawował władzę w marchiach 0–3 p. . Paweł i Światowid. sura – . . Połącz nazwy zabytków z ich twórcami. C. A. . . arabeska – . runami. Przyporządkuj terminom odpowiednie wyjaśnienia. D. znaki pisma normańskiego ikona C. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. . . malowidło religijne B. głagolicą. . . C. . . D. . runy – . . . minuskułą. . Na mozaice zostali przedstawieni dwaj misjonarze A. . i 12. A. 0–4 p. Abraham i Jan. B. . Wstaw obok terminów litery odpowiadające właściwym definicjom. 11.

A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D 7. A B A B 12. zachodni południowi wschodni plemiona czeskie Chorwaci Karta odpowiedzi Numer zadania 6. 11. A B 8. Słowianie 0–3 p.16. A B 9. Uzupełnij schemat dotyczący podziału plemion słowiańskich. A B 10. A B .

.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. Samon – . . ... . . Otton I – . . . . . . .. . 2. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .... . . 2. . . . 0–7 p.. . . . . . . . . . . czyli porozumienie. . . . . . . Czytaj uważnie tekst i zadania. . . . . .. .. . . . . . . . ... . . .. . . . .. . . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. .. . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. . . .. . .... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . Główny etap konfliktu przypadł na pontyfikat papieża . oraz panowanie cesarza niemieckiego . .. . . . . . marchia – . . . . . . . 1. . . . .. . . . . . . . głagolica – . . . 0–4 p. . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . podczas synodu w . . . . . . . .. .. . doszło do sporu pomiędzy papiestwem a cesarstwem o . . . . 4. . . . . . .. oraz od 13.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Zawarto wówczas . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . Uzupełnij tekst o konflikcie między władzą duchowną a świecką. . . D. .. .. . ... cesarz musiał ukorzyć się przed papieżem. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . Jeżeli się pomylisz. . . . Imię i nazwisko Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV . . .. . . . .. jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . . . . . . .. . .. . Koran – . . . . . . . . .. . . do 12. B. .. . . . r. . . . . . . . . . . . . . . . 0–3 p. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . czyli nadawanie stanowisk i ziem osobom duchownym. . . . . . .. ... Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . . . Ostatecznie spór zakończył się w 1122 r. . . Rozwiązania zadań od 1. . . . . . . . . . Data . . ... . . . . 3. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . Pepin Mały– . . .. . . . . by ten zdjął z niego ekskomunikę.. . . . . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . . . . .. . . zgodnie z . . W XI w. . . . . . Klasa 1.. . . . . W . . . . . . . . . . .. W zadaniach od 6. . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . .. w mieście . . . .. 5. . do 16. . . . . . . . . . . . C. . Pomyłki przekreślaj. . .. .. . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . Chlodwig • Włodzimierz Wielki • Otton III • Świętopełk • Justynian I Wielki • • Bizancjum • Państwo Wielkomorawskie • Rzesza Niemiecka • państwo Franków • Ruś 0–5 p. . . . . . . . 5. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. . . . . . . . . Napisz. . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . kim były wymienione postacie. . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . Mahomet – . . . 3. . . . . . . .Test b .. . . . . . . .. . .

B. zupy i drugiego dania. co chciał. przyjmował zagraniczne poselstwa. czterech dań. . opilstwa nie cierpiał nie tylko u siebie i u najbliższych. . bardziej jednak w piciu. Z tych łacinę znał tak dobrze. traktat w Verdun 0–4 p. . . 0–1 p. C. . D. D. Władca Franków podczas posiłku A. mógł najdokładniej wyrazić wszystko. C. bitwa na Lechowym Polu B. greką oraz językiem Franków. Był tak wymowny. . . . . – . . . . 955 r. Władca frankijski sprawnie posługiwał się A. 7. 0–1 p. 10. 0–1 p. – . Karol Wielki nie cierpiał A. łaciną. 496 r. objadania się. – . . łaciną. albo czytania opowiadań i dziejów starożytnych. 1001 r. Wstaw obok dat litery odpowiadające właściwym wydarzeniom. łaciną i greką. [. którą mu łowczy na rożnach przynosili i którą ponad inne potrawy przedkładał. Nie poprzestając na języku ojczystym.którym papież nadawał biskupom ziemie. [Karol Wielki. D. oprócz pieczeni. B. D. władca Franków] w jedzeniu i piciu był umiarkowany. .. że można by go wziąć za gadułę. jednego dania. C. Wymowę miał obfitą i bogatą. polowań. . B. 843 r. . starał się wyuczyć i obcych. Do rozwiązania zadań od 6. 0–1 p. oglądał przedstawienia nadwornych artystów. skarżył się często. muzycznych koncertów. W jedzeniu nie umiał zachować takiej powściągliwości. A. do 10. Przy obiedzie słuchał albo muzyki. ale i u każdego człowieka. nadużywania alkoholu. chrzest Franków D. pieczeni. 5. greką oraz językiem arabskim.. koronacja Stefana Wielkiego C. że posługiwał się nią na równi z językiem ojczystym. owszem. . Einhard „Życie Karola Wielkiego” 6. . łaciną i językiem Franków. 8.] Zwykły obiad składał się z czterech dań. . po grecku lepiej rozumiał niż mówił. Według kronikarza Karol Wielki 0–1 p. C. Obiad Karola Wielkiego zwykle składał się z A. – . 9. słuchał muzyki lub czytania opowieści o swoich zasługach. że posty szkodzą jego ciału. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. słuchał muzyki lub czytania opowiadań i dziejów antycznych. . . B.

. judaistyczną. . rozłam w Kościele 0–1 p. 0–1 p. C. i 12. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. limes. A. Na zdjęciu widać świątynię A. zwierzchnik Kościoła prawosławnego C. 11. . . wydarzenie. . C. D. . . . stal damasceńska • drakkary • latopisy • malarstwo ikonowe • • Bizantyjczycy • Normanowie • Arabowie • Słowianie 0–1 p. . lepiej znał grekę niż łacinę. . Otton II • • Rurykowicze . Do rozwiązania zadań 11. prawo islamskie B. lepiej rozumiał po grecku niż mówił. Obok budowli znajdują się wieże nazywane A. . 15. schizma – . 0–1 p. szariat – . zikkuratami. 0–1 p. które dało początek erze muzułmańskiej D. . . 12. . potrafił pisać i czytać po grecku. . stelami. . B. muzułmańską. . . . D. . .A. patriarcha – . święta wojna z niewiernymi E. 13. dżihad – . minaretami. . hidżra – . B. C. chrześcijańską. . biegle mówił po grecku. . B. Połącz osiągnięcia z ich twórcami. 14. D. . buddyjską. Wstaw obok terminów litery odpowiadające właściwym określeniom. Przyporządkuj imionom władców nazwy odpowiednich dynastii.

A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D 7. Uzupełnij schemat dotyczący podziału państwa Franków. 16. 11.Ludwik Pobożny • Włodzimierz Wielki • • Karolingowie • dynastia saska 0–3 p. A B 8. A B 9. A B 10. Traktat w Verdun w 843 PAŃSTWO FRANKÓW część zachodnia część część wschodnia władca władca Lotar władca Karta odpowiedzi Numer zadania 6. A B . A B A B 12.

Włodzimierz Wielki – Ruś 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. B 9. nocy 5. arabskimi. Chlodwig – władca państwa Franków z 0–4 Każda właściwie opisana postać dynastii Merowingów historyczna – 1 p. damasceńskiej. patriarcha – zwierzchnik Kościoła 0–3 Każde właściwe wyjaśnienie terminu – 1 p. wschodniego (prawosławnego) islam – religia muzułmańska imperium uniwersalne – państwo. 1. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. – C 962 r. latopis – D 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. syn Karola Wielkiego Otton III – cesarz niemiecki z dynastii saskiej Cyryl i Metody – misjonarze z Bizancjum wysłani z misją chrystianizacyjną na Morawy 2. – B 13. majordom – zarządca dworu Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. arabeski. tysiąca. Rzymu i ze Słowiańszczyzny 4. Ludwik Pobożny – władca państwa Franków. 0–3 kalif– przywódca muzułmański margrabia – sprawował władzę w marchiach 16. – A 988 r. miało się składać z Galii. cyfry. adamaszkiem. Słowianie wschodni: plemiona ruskie . arabeska – E ikona – A sura – C runy – B 15. B 11. które chciał stworzyć Otton III na wzór Imperium Rzymskiego. – D 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. C 8. Słowianie zachodni: plemiona polskie i czeskie 0–3 Każda właściwie uzupełniona rubryka Słowianie południowi: Chorwaci i Serbowie schematu – 1 p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Punktacja Właściwa odpowiedź Kryteria punktowania zad. 800 r. Hagia Sophia – Bizantyjczycy 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Światowid ze Zbrucza – Słowianie kościół klepkowy – Normanowie świątynia Kaaba – Arabowie 14. D 7. Karol Młot – państwo Franków Henryk IV – Rzesza Niemiecka Wilhelm Zdobywca – Normandia Stefan Wielki – Węgry 3. Germanii. 622 r.Klucz do testu a Początki średniowiecza ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 6. B 12. A 10. 0–7 Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p.

D 10. dżihad – D 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. część zachodnia: Ludwik Niemiec 0–3 Każda właściwie uzupełniona rubryka schematu – część południowa: Lotar część 1 p. wschodnia: Karol Łysy ruskie . słowiański Koran – święta księga islamu marchia – jednostka terytorialna w państwie Karola Wielkiego 4. inwestyturę. Chlodwig – państwo Franków 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. hidżra – C patriarcha – B schizma – E szariat – A 15.Klucz do testu b Początki średniowiecza ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 6. 0–7 Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. Otton II – dynastia saska Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. głagolica – pierwszy alfabet 0–3 Każde właściwe wyjaśnienie terminu – 1 p. 843 r. C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. 496 r. Canossa. 1077. A 7. C 9. konkordat 5. D 12. 1. 0–3 Ludwik Pobożny – Karolingowie Włodzimierz Wielki – Rurykowicze 16. drakkary – Normanowie latopisy – Słowianie malarstwo ikonowe – Bizantyjczycy 14. – B 13. Wormacji. B 11. – C 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Pepin Mały – władca państwa 0–4 Każda właściwie opisana postać historyczna – 1 p. – A 1001 r. D 8. Włodzimierz Wielki – Ruś Otton III – Rzesza Niemiecka Świętopełk – Państwo Wielkomorawskie Justynian I Wielki – Bizancjum 3. stal damasceńska – Arabowie 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. – D 955 r. Henryka IV. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Punktacja Właściwa odpowiedź Kryteria punktowania zad. Franków z dynastii Karolingów Samon – twórca państwa słowiańskiego na terenie Czech i Moraw Otton I – cesarz niemiecki z dynastii saskiej Mahomet – prorok islamu 2. Grzegorza VII.

. . ... • cesarz. ... 0–1 p.. . ... . . . 972 r. . . . znajdują się cztery odpowiedzi: A.. do 10. . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . . św. .. Na fragmencie Drzwi Gnieźnieńskich widać scenę z życia A.. 1076 r..... . .. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . C. . . . . . .. .. jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. .... . .. . . . . .. .. W zadaniach 1. ..... . . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. Rozwiązania zadań 3. . . Bolesław Śmiały został koronowany na króla Polski w Gnieźnie w A. D. – . . . 968 r. 2. . . . .. . . . . .. jakich postaci historycznych dotyczą podane opisy. .. Mieszko I przyjął chrzest w A. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.. . . 1058 r. . • pierwszy historyczny władca Polski – . . 0–1 p. . .. . oraz od 6.. . .. .. . . odziedziczył koronę polską – .. 0–4 p. . . . . . Wojciecha... .. ... . . Napisz. . .. . 1.. i 12. . . Stanisława. D. . . Data Klasa 1. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów.. B. . i 5.. 2. .. 1095 r. . . . Do rozwiązania zadań 4.. . . . Czytaj uważnie tekst i zadania. .. . . oraz 11.. 4. .... . .... 3. . 0–1 p. 2. . . . . . . . św. .. . . • w 1025 r. . ... . . . .. . . . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . .. B.... . . . . . .. . 5. . C. Jeżeli się pomylisz.. D..Test a . . C. 966 r. .. . .. B. . • walczył z Bolesławem Krzywoustym o władzę w kraju – .. .. .. . który przybył do Gniezna w 1000 r. .. .. Imię i nazwisko Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V . . Pomyłki przekreślaj.. . . . 5. 4. . . .. 1080 r. . .. .. 4. . 3.. B.. ..... .. . .. 965 r. .

• 1018 r. .. .. .... lecz chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną”. .... . . . ... . . . .. . .... D. . . ...] Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża.... . . . .... . ... 0–4 p. . . senior – ... .. . . 0–2 p. . . ... .. 0–1 p. . .. . Maurycego. Do rozwiązania zadań 11. .C. . Jaćwingów. . . ...... . . . . . . . Rościsław Siemomysł Ibrahim ibn Jakub Lestek Siemowit 10.. .. jakby jednego spośród dostojników... . . 0–3 p. .. . . . i 12. 0–3 p... . ... św. . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. . .. . . . . . . . .. Prusów... .. . . . .. . . .. ... . . . . .... . . .. . . koronacja Bolesława Chrobrego • przybycie Słowian na ziemie polskie • śmierć św... . . . . .. .. . . . . 5. włożył go na głowę Bolesława na znak przymierza i przyjaźni i dał mu w darze gwóźdź z Krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. . . . . . A zdjąwszy z głowy diadem cesarski. ... .. . B. .. 9. cesarz rzymski zawołał w podziwie: „[. . w . . . . ..... .. • 997 r. . .. ... . . . .... . . .. . . . . ... . . . . . . . . .. C. . . .. . . . . . .. . . . . . . . ..... .. „Geograf Bawarski” – . . 6. .. . . .... . . .. .. .. . Wojciecha • pokój w Budziszynie • • VI w. . .. .. Szczepana. . . . . . św. . . . . . ... . . . . . .... .. . ... . Wstaw znak „x” w kratki obok imion postaci... ..... . . . . .. .. . . . . . . .. . Lędzian. . • 1025 r. . . . .e. .. . . 0–2 p. . . . księciem nazywać lub hrabią. . . . . . .. .. . ... . Mieszko Stary – .. Połącz wydarzenia z odpowiednimi datami. . .. . . . .. Henryk Sandomierski – . .. . . . .... wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. . . .. . Dopisz przy imionach książąt polskich nazwy otrzymanych przez nich ziem.. . .. . .. . .. . . . kurhan – . . . .. które wywodziły się z rodu Piastów. . . . . . .. . . .. 8. 7. .... . .. ... . . . . . . . . .. . . . . . . potęgę i bogactwo. . . ... . . Maurycego. . . . . Zważywszy jego chwałę... . . . . Wieletów. . na czym polegała zasada senioratu i jaką dzielnicę otrzymywał senior. . .. . Napisz. ... . ... . . . . . Płaskorzeźba przedstawia wyprawę duchownego do kraju A. . .. . . n.. . D.

1000 r. Bolesław Chrobry i Otton I. Wojciecha. D. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. A B 12. D. A B 5. B. C. Bolesław Chrobry i Otton III. Mieszko II i Bolesław Chrobry. 999 r. . 998 r. 0–1 p. Zjazd gnieźnieński odbył się w A. A B 4. A B 11. A B 0–1 p. 12. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D 2. Mieszko I i Otton I.zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. B. 1001 r. Uczestnikami wydarzenia byli A. C. Gall Anonim „Kronika polska” 11.

. . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi 3. Data Klasa 1. 0–1 p. . . . .. .. .. .. . Jeżeli się pomylisz. oraz 11. .. .. . . . .. .. • został koronowany na króla Polski w 1076 r. .. . .. . . . . . 5. . Cesarz Otton III przybył do Gniezna w A. .. .. . . . .... jakich postaci historycznych dotyczą podane opisy. Ciało praskiego biskupa wykupił od Prusów A. . • pierwszy biskup misyjny na ziemiach polskich – . . . . 2... 1025 r. . Mieszko II. i 5. .. . . .. . .. . .. ... B. . .. . . . . . . . . i 12. .. . .. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. 3. D. . 4. . . .. . Imię i nazwisko Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V .. . .. C. . ... .. . . . . W zadaniach 1. . . 0–4 p.. . . . ... 5. .. do 10. . Pomyłki przekreślaj. . C.. • zginął w Prusach w 997 r. . . ... . . znajdują się cztery odpowiedzi: A.. C. . .. Rozwiązania zadań 3. . Napisz.. .. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach.. 4... . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów.Test b . . . – . .. . . 1000 r... .. Czytaj uważnie tekst i zadania. . .. . . . . .. . .. 998 r. . oraz od 6. . 0–1 p. .. . 1. 2. . 999 r.. Do rozwiązania zadań 4.... . . D.. . 2. .. . . ..... jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.. . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem.. . . ... . . . – . . . Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski w A... .. 1001 r. . . • prowadził wojny z cesarstwem w latach 1002–1018 – .. . 1018 r. 992 r.. . .. . ... .. . .. B. . . .. 4. .. .... . . . . .. 1000 r. D. . . . B. 0–1 p.

. ... . . . . Władysław Wygnaniec – . . .. . .. . 6. .. . . .. . .. . . . . . . ... . 5.. . . Wojciecha zostały umieszczone w katedrze A. . . . .. . . . . . .. . ... . .. .. . .. . . ... . . . .. . ... ... . . ..n. . . . . .. .... . . .. . . . ... . . . . D. . ... . 0–2 p. Bolesław Chrobry.. . . . . . ... . . . .. . C. .e. . . . .. .. . . .. . .. . . . Połącz wydarzenia z odpowiednimi datami. . . .. 0–4 p. wrocławskiej. . ... .. ..... .. .. . . . . .. .. Do rozwiązania zadań 11. . . gnieźnieńskiej. ... . . . . 8... . . . .. ... 9. . . . Wstaw znak „x” w kratki obok nazw grup społecznych mieszkających w państwie Mieszka I. . drużyna wojów duchowieństwo inteligencja ludność służebna mieszczanie 10.. . . . . ..... . ... .. .. . . . .... krakowskiej. . . . 7. .. . .. • 1039 r. . . D. . . . . . . .. . .... ... czego dotyczył i dlaczego został ogłoszony statut Bolesława Krzywoustego. . . . . . . . . .. i 12. . . .. . szyszak – . .. Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. . . . chrzest Polski • powstanie osady w Biskupinie • najazd Brzetysława na Polskę • śmierć Bolesława Krzywoustego • • VIII w. .. . ... .. . . ... . . . . . . . . . . 0–1 p. .... . . . . . .. . ... .. . . . .B. .. Dagome iudex – . 0–3 p. .. . p. . wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. .. . .. . .. . .. . .. • 1138 r... . . Dopisz przy imionach książąt polskich nazwy otrzymanych przez nich ziem.... .. . . . . .. .. . .. . . . . . . .. . . . . . ... .. . B.. . . . .. C. Bolesław Kędzierzawy – . . . Relikwie św.. 0–3 p. danina – . Wyjaśnij. .. . . Henryk IV. . . . .. . .. .. .. .. . . ... . . .. ... .... . Grzegorz VII. . . .. . .. . . . . .. • 966 r. łęczyckiej... . . ...... . . . . . .. . .. . . . . 0–2 p. ... ...

B. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. który był wierny cesarzowi i płacił trybut aż po rzekę Wartę. 970 r.Dostojny margrabia Hodon po zebraniu wojska napadł z nim na Mieszka. Jana Chrzciciela starli się z Mieszkiem. Thietmar „Kronika” 11. Bitwa pod Cedynią odbyła się w A. 12. A B 12. 0–1 p. odnieśli zwycięstwo. C. D. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D 2. A B 0–1 p. lecz potem w miejscowości zwanej Cydzyną [Cedynią] brat jego Czcibor zadał im klęskę. Jednym z uczestników wydarzenia był A. C. Mieszko III. . Kiedy w dzień św. B. Na pomoc Hodonowi pospieszył mój ojciec. 972 r. 971 r. Mieszko II. A B 5. A B 4. Otton III. D. A B 11. kładąc trupem wszystkich najlepszych rycerzy z wyjątkiem wspomnianych grafów. graf Zygfryd. Mieszko I. 973 r.

na czym polega zasada senioratu – 1 p. który przybył do Gniezna w 1000 r. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. Siemowit 0–3 Każde właściwe wskazanie postaci z rodu Piastów – 1 p. A 5.. B 2. Senior oprócz dziedzicznej dzielnicy otrzymywał również dzielnicę senioralną. pokój w Budziszynie – 1018 r. 8. . n. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Polski – Mieszko I • cesarz. odziedziczył koronę polską – Mieszko II • walczył z Bolesławem Krzywoustym o władzę w kraju – Zbigniew 6. B 4. 0–4 10. koronacja Bolesława Chrobrego – Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Siemomysł. Wojciecha – 997 r. 1025 r. Piastów władzy zwierzchniej nad książętami dzielnicowymi. łączącą wszystkie ziemie należące do książąt. np. przybycie Słowian na ziemie polskie – VI w.e śmierć św. • kurhan – ziemny kopiec 0–3 Każda właściwie podana definicja – 1 p. przykrywający grób • senior – najstarszy z rodu. Lestek. 4. C 12. Mieszko Stary – Wielkopolska 0–2 Właściwe dopisanie nazw ziem obok imienia każdego Henryk Sandomierski – ziemia władcy – 1 p.Klucz do testu a Polska pierwszych Piastów ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. przejęciu przez najstarszego z rodu Podanie informacji o dzielnicy senioralnej – 1 p. w którym zawarto informacje o plemionach zamieszkujących ziemie polskie 7. • pierwszy historyczny władca 0–4 Każde właściwe uzupełnienie – 1 p. zgodnie z testamentem Bolesława Krzywoustego sprawował władzę zwierzchnią nad książętami dzielnicowymi • „Geograf Bawarski” – źródło pisane z IX w. – Otton III • w 1025 r.: Zasada senioratu polegała na 0–2 Podanie. C 11. w czasach podziału dzielnicowego władca zwierzchni. sandomierska 9.

Władysław Wygnaniec – dzielnica 0–2 Właściwe dopisanie nazw ziem obok imienia każdego senioralna i Śląsk władcy – 1 p. C 12. np. C 5. chrzest Polski – 966 r. duchowieństwo. drużyna wojów.Klucz do testu b Polska pierwszych Piastów ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. C 2. dzielnic Polski między synów panującego. świadczenie na rzecz władcy lub właściciela ziemi • szyszak – stożkowaty hełm. przez wojów za czasów Piastów • Dagome iudex – najstarsze polskie źródło pisane. śmierć Bolesława Krzywoustego – 1138 r. Miał zapobiegać walkom wewnętrznym w kraju po śmierci władcy.n. D 4. – Bolesław Śmiały • prowadził wojny z cesarstwem w latach 1002–1018 – Bolesław Chrobry • pierwszy biskup misyjny na ziemiach polskich – Jordan 0–3 6. 0–4 Każde właściwe uzupełnienie – 1 p. p. powstanie osady w Biskupinie – VIII w. 8. dokument. zakończony ostrym szpicem. najazd Brzetysława na Polskę – 1039 r. Bolesław Kędzierzawy – Mazowsze i część Kujaw 9. • danina – przymusowe Każda właściwie podana definicja – 1 p. B 11.: Statut Bolesława 0–2 Podanie informacji o treści statutu – 1 p. 3. Wojciech • został koronowany na króla Polski w 1076 r. w którym Mieszko I oddawał swoje państwo pod opiekę papieża 7. • zginął w Prusach w 997 r. 0–3 Każde właściwe wskazanie grupy społecznej – 1 p. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.in.e. 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. używany m. – św. Krzywoustego dotyczył podziału Podanie przyczyn ogłoszenia statutu – 1 p. . ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. ludność służebna 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful