P. 1
ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI 1 NPP

ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI 1 NPP

5.0

|Views: 20,642|Likes:

More info:

Published by: Klaudia Jakoś on Nov 06, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2013

pdf

text

original

Test a

.................................................
Imię i nazwisko

Co to jest historia?, Początki cywilizacji Test podsumowujący wstęp do podręcznika i rozdział I

...................
Data

.................
Klasa

1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach 2., 6., 7., 10., 11., 13., 14., 17., 18. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem. 4. Rozwiązania zadań 1., od 3. do 5., 8., 9., 12. oraz 15., 16. i 19. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 34 punkty.

1. Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki cyfry od 1 do 4. 0–1 p. upadek cesarstwa rzymskiego, 476 r. n.e. wynalezienie pisma, 4000 r. p.n.e. wybuch I wojny światowej, 1914 r. n.e. bitwa pod Maratonem, 490 r. p.n.e. 2. Jakie wydarzenie zapoczątkowało naszą erę? A. Opracowanie pisma. B. Narodziny Chrystusa. C. Wybuch II wojny światowej. D. Wynalezienie pieniędzy. 3. Zaznacz na osi czasu wymienione epoki.
nowożytność średniowiecze

0–1 p.

0–1 p.
współczesność

1 r. n.e.

476 R.

1000 r.

1492 r.

1914 r.

2000 r.

4. Wymień trzy przykłady źródeł historycznych niepisanych. • ………………… • ………………… •…………………

0–3 p.

5. Wstaw znak „x” obok zdań prawdziwych. 0–1 p. Homo sapiens pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce. Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny. Homo sapiens pojawił się około 200 tys. lat temu w Afryce. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. Jego rozwój trwa do dziś. Homo sapiens żył od około 1,9 mln do 500 tys. lat temu. Wytwarzał narzędzia nazywane

pięściakami, wynalazł oszczep, a także używał ognia. Homo sapiens pojawił się około 2,5 mln lat temu. Jako pierwszy do zdobywania pożywienia wykorzystywał prymitywne kamienne narzędzia trące i tłuczki. 6. Neolit to określenie A. epoki brązu. B. epoki kamienia gładzonego. C. sposobu polowania. D. epoki żelaza. 7. Megality to A. kamienne narzędzia z epoki neolitu. B. wielkie marmurowe obiekty z epoki żelaza. C. kamienne wazy przeznaczone do obrzędów religijnych. D. ogromne kamienne budowle z epoki neolitu. 8. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym wyjaśnieniom. 0–3 p. 0–1 p. 0–1 p.

zbieractwo – . . . . . . A. forma zdobywania żywności polegająca na polowaniu na dzikie zwierzęta myślistwo – . . . . . . B. broń służąca do ataku z większej odległości łuk – . . . . . . C. pozyskiwanie pożywienia z dziko rosnących roślin, ich owoców i nasion 0–4 p.

9. Wyjaśnij, czym była i kiedy przebiegała rewolucja neolityczna.

............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ 10. Starożytny Egipt leżał w A. północnej Afryce, nad rzeką Nil. B. Azji Mniejszej, nad rzeką Eufrat. C. południowej Afryce, nad rzeką Nil. D. Azji Mniejszej, nad rzeką Tygrys. 11. Mezopotamia była położona nad A. Eufratem i Nilem. B. Morzem Czerwonym. C. Morzem Czarnym. 0–1 p. 0–1 p.

D. Eufratem i Tygrysem. 12. Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. Nabuchodonozor II • Salomon • Ramzes II • • Egipt • Babilonia • Izrael 0–3 p.

Do rozwiązania zadań 13. i 14. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.
W Asyrii [Mezopotamii] jest jeszcze wiele innych wielkich miast, lecz najsłynniejszym i najsilniejszym [...] był Babilon, które to miasto [...] leży na wielkiej równinie i tworzy czworobok. [...] A zbudowane było tak porządnie jak żadne inne ze znanych nam miast. Naprzód biegnie dokoła niego głęboki i szeroki rów pełen wody, potem idzie szeroki na pięćdziesiąt królewskich łokci, a wysoki na dwieście łokci mur. [...] Dookoła muru było sto bram, wszystkie ze spiżu. Herodot „Dzieje”

13. Babilon był położony A. na wielkiej równinie. B. na zboczu gór. C. nad morzem. D. na niewielkiej równinie.

0–1 p.

14. Do najsłynniejszego miasta asyryjskiego prowadziło 100 bram wykonanych 0–1 p. A. ze złota. B. z brązu. C. ze spiżu. D. z żelaza. 15. Podaj zasadę stosowaną w Kodeksie Hammurabiego, związaną z wymierzaniem 0–1 p. sprawiedliwości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Połącz terminy z ich wyjaśnieniami. faraon • mumia • hieroglif • papirus • 0–4 p.

• materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu • znak pisma egipskiego • władca Egiptu • zabalsamowane ciało zmarłego

Do rozwiązania zadań 17. i 18. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.

17. Na ilustracji znajduje się A. menora. B. Arka Przymierza. C. zikkurat. D. stela babilońska. 18. Przedmiot widoczny na zdjęciu jest symbolem A. judaizmu. B. boga Anubisa. C. religii Asyryjczyków. D. bogini Isztar. 19. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym definicjom. monoteizm – . . . . . . A. osoba przepowiadająca przyszłe zdarzenia dekalog – . . . . . .

0–1 p.

0–1 p.

0–4 p.

B. zbawiciel, który – według Żydów – miał ich wyzwolić spod obcego panowania i przywrócić królestwo Izraela C. wiara w jednego Boga D. dziesięć przykazań, które Bóg przekazał Mojżeszowi na górze Synaj

prorok – . . . . . . Mesjasz – . . . . . . Karta odpowiedzi
Numer zadania 2. A B Odpowiedzi C D C D 6. A B

7. A B C D

10. 11. 13. 14. 17. A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

18. A B C D

Test b

.................................................
Imię i nazwisko

Co to jest historia?, Początki cywilizacji Test podsumowujący wstęp do podręcznika i rozdział I

...................
Data

.................
Klasa

1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach 2., 6., 7., 10., 11., 13., 14., 17., 18. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem. 4. Rozwiązania zadań 1., od 3. do 5., 8., 9., 12. oraz 15., 16. i 19. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 34 punkty.

1. Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym, wstawiając w kratki cyfry od 1 do 4. 0–1 p. śmierć Jezusa Chrystusa, 30 r. n.e. początek neolitu, ok. 9000 r. p.n.e. odkrycie Ameryki, 1492 r. n.e. podział Imperium Rzymskiego, 395 r. n.e. 2. Jakie wydarzenie zapoczątkowało epokę nowożytną? A. Odkrycie Ameryki. B. Wybuch II wojny światowej. C. Upadek cesarstwa rzymskiego. D. Wynalezienie koła garncarskiego. 3. Zaznacz na osi czasu wymienione epoki.
nowożytność średniowiecze

0–1 p.

0–1 p.
starożytność

4000 r. p.n.e.

1 r. n.e.

476 r.

1492 r.

1914 r.

2000 r.

4. Wymień trzy przykłady źródeł historycznych pisanych. • ………………… • ………………… •…………………

0–3 p.

5. Wstaw znak „x” obok zdań prawdziwych.

0–1 p.

Australopitek pojawił się około 200 tys. lat temu w Afryce. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę. Jego rozwój trwa do dziś.

... D.. . ... A. papirus – .. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich definicjom......... A. alfabet grecki..... ...... .. alfabet łaciński....... B.... ...... Najpóźniej powstałe pismo to A........ Australopitek pojawił się około 2...... B... ... w której znajdowała się trumna z mumią C. C......... 6.. wielopoziomowa świątynia w starożytnym Egipcie....... mumia – . ..... zwłoki poddane zabiegom mającym uchronić je przed rozkładem sarkofag – ..... ... .. ................... jednopoziomowa świątynia w starożytnej Mezopotamii. w Belgii. Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny... a także używał ognia... 11......Australopitek żył od około 1. ............ materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu B. . Jako pierwszy do zdobywania pożywienia wykorzystywał prymitywne kamienne narzędzia trące i tłuczki.. C.... starożytnej Grecji i Babilonii..... ...... Wyjaśnij..... alfabet fenicki. 9. ...9 mln do 500 tys..... 0–4 p.... 0–3 p..5 mln lat temu. Zikkurat to A..... C. Wytwarzał narzędzia nazywane pięściakami.... Budowla megalityczna Stonehenge znajduje się A...... we Francji...... 7.. D............... jednopoziomowa świątynia w starożytnym Egipcie........ żyznego pasa ziem. ..... Australopitek pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce............ egipskich uroczystości religijnych ku czci boga Księżyca odpowiadającego za plony............ pismo klinowe......... ...... ciągnącego się od Zatoki Perskiej do Morza Śródziemnego......... lat temu..... kamienna skrzynia. wszystkich starożytnych państw........... Żyzny Półksiężyc to określenie 0–1 p.......... 0–1 p.. B.... 10........ 0–1 p.. wynalazł oszczep..... 8...... ..... wielopoziomowa świątynia w starożytnej Mezopotamii.. ... B. D......... 0–1 p........ w jaki sposób starożytni mieszkańcy Egiptu radzili sobie z wylewami Nilu i okresami suszy... .

. . . która była życiodajnym źródłem dla Egiptu. . . B. 16. o Nilu! Chwała tobie Nilu Który naszemu panujesz krajowi [. . . . . w Turcji. 14. nienawidzili rzeki Nil za ciągłe zalewanie pól uprawnych. . ... witali się z Nilem każdego ranka. . że Nil zapewnia łatwy transport drewna w całym Egipcie. . . . . uważali. .C. . . . . .. i 18. . Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. . . .. . Mieszkańcy starożytnego Egiptu 0–1 p.. . . . . . . wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. . D. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. D.. co to jest piktogram. Dawid • Cyrus II Wielki • Hammurabi • • Persja • Izrael • Babilonia 0–3 p. Do rozwiązania zadań 13. .] Poisz nam ziemię. . . w których zostały wzniesione. . . . . . D. . . B. . . Wyjaśnij. 15. aby w Nilu nigdy nie zabrakło ryb.. . . . utożsamiali Nil z bogiem środkowego Egiptu. ty niewyczerpany [. . brama Isztar • piramida Cheopsa • świątynia jerozolimska • zikkurat w Ur • • Izrael • Babilon • Egipt • Sumer 0–4 p.] Ty zboże stwarzasz. . .] I życie bujne niesiesz dla Egiptu! Fragment hymnu ludności Egiptu 13. C. . . . C. . . Połącz nazwy budowli z nazwami państw. . 12. . A. prosili bogów. . .. 0–1 p. . . . . . . Do rozwiązania zadań 17. dziękowali Nilowi za urodzajne zbiory. . . wyrażali swą radość z możliwości wygodnego przewożenia jęczmienia po Nilu. . szanowali rzekę Nil. Starożytni Egipcjanie A. . . . . ty jęczmień przynosisz [. 0–1 p. i 14. Cześć ci. w Wielkiej Brytanii. . .

C. hinduizmu. . najwyższe bóstwo Egipcjan – bóg Słońca B. A B 7. Konfucjusz – . A. . . . bogini Izydy. boga Thota. . Jahwe – . A B 0–1 p. . jedyny Bóg Żydów D. 11. Kamień z Rosetty. Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające właściwym definicjom. tabliczka z pismem klinowym. . A B 10. 19. 0–4 p. C. . . judaizmu. . chiński mędrzec . 13. Budda – . egipski papirus. Re – . D. . . 0–1 p.17. . Księga widoczna na zdjęciu jest ważna dla wyznawców A. twórca nowej religii w Indiach C. . A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D C D 6. . D. . Na ilustracji znajduje się A. . 18. Karta odpowiedzi Numer zadania 2. B. . 17. . B. 14. Tora. A B A B A B A B A B 18. .

14. I. Udomowił też niektóre zwierzęta. 1492 r. a 3. 4. 476 r. Podanie dwóch przykładów źródeł niepisanych – 2 p. nowożytność– od ok. broń. Początki cywilizacji ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. 4. 4000 r. B B D A D A C A A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. 11.Klucz do testu a Co to jest historia?. 6. wybuch I wojny światowej. p. II. 3. tradycja. Punktacja 0–1 Kryteria punktowania Ułożenie wszystkich wydarzeń w porządku chronologicznym – 1 p. 0–1 0–3 5. Wskazanie zdań prawdziwych – 1 p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź zad.e. 1. 18. np. upadek cesarstwa rzymskiego. Zgodność z tematem – 1 p. do ok. 9. Zaczął również budować prymitywne osady. Podanie co najmniej dwóch skutków rewolucji neolitycznej – 2 p. Jego rozwój trwa do dziś. współczesność – od 1914 r. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. np. średniowiecze – od ok. Podanie trzech przykładów źródeł niepisanych – 3 p. 476 r. 10. 490 r. n. cmentarzyska.: Rewolucja neolityczna przebiegała między 9.e. Podanie jednego przykładu źródła niepisanego – 1 p. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. lat temu w Afryce. 0–1 Właściwe umiejscowienie trzech epok na osi czasu – 1 p. 2. zbieractwo – C myślistwo – A łuk – B np. 7. bitwa pod Maratonem.n. Uczeń może podać trzy dowolne przykłady źródeł historycznych niepisanych.e. III. tysiącleciem p.e. Uczeń z dysleksją: Oceniamy 0–3 0–4 . p. 3. produkować żywność i ją przechowywać. Potrafił udoskonalać narzędzia i zaczął tworzyć kulturę.: przedmioty codziennego użytku. 1914 r. wynalezienie pisma. 8. Homo sapiens pojawił się około 200 tys. zachowane budynki lub ich fragmenty.n. Może również wymienić źródła niematerialne niepisane. 1492 r.e. 13. 1. 17. n. Spowodowała zmianę trybu życia ludzi z koczowniczego na osiadły. Człowiek nauczył się wytwarzać kamienne narzędzia poprzez gładzenie kamienia o kamień. do 1914 r. obrzędy.n.

Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. . 15. Zapisanie właściwej zasady – 1 p. 0–3 komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. Nabuchodonozor II – Babilonia Salomon – Izrael Ramzes II – Egipt „Oko za oko. faraon – władca Egiptu mumia – zabalsamowane ciało zmarłego hieroglif – znak pisma egipskiego papirus – materiał pisarski sporządzany z włókien rośliny rosnącej w delcie Nilu monoteizm – C dekalog – D prorok – A Mesjasz – B 0–4 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. ząb za ząb”. interpunkcyjnych). ortograficznych. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p 0–1 16. 19.12.

395 r.e. 3.: Starożytni Egipcjanie radzili sobie z wylewami Nilu i porami suchymi dzięki sieci nawadniającej. 3. 4. 14.Klucz do testu b Co to jest historia?. 6. Australopitek pojawił się około 4 mln lat temu w środkowo-wschodniej Afryce. 1492 r. 10. 1. śmierć Jezusa Chrystusa. nowożytność – od ok. Wskazanie zdań prawdziwych – 1 p. III. odkrycie Ameryki. Od jednej z jego odmian pochodzi najprawdopodobniej człowiek współczesny. księgi sądowe. 9000 r. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź zad. 18. statuty. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p.e. p. do ok. Zgodność z tematem – 1 p. Podanie trzech przykładów źródeł pisanych – 3 p. ok. akty prawne (konstytucje. 476 r. do ok. 1492 r. Składała się ona z kanałów.e.: kroniki. n. ustawy). A B B A C A A B C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. do 1914 r. 17. Początki cywilizacji ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2. II. 4000 r. podział Imperium Rzymskiego. 0–1 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 11. 30 r. listy. Uczeń z dysleksją: Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. 0–1 0–3 5. spisane relacje świadków. p. 1492 r. żywoty świętych. starożytność – od ok. I. 7. 4.e. 2. n. 9. 8. mumia – C sarkofag – B papirus – A np. tam i ze zbiorników wodnych. średniowiecze – od ok. Podanie co najmniej dwóch skutków rewolucji neolitycznej – 2 p. początek neolitu.e.n. Punktacja 0–1 Kryteria punktowania Ułożenie wszystkich wydarzeń w porządku chronologicznym – 1 p.n. 13. 1. Uczeń może podać trzy dowolne przykłady źródeł historycznych pisanych. Magazynowano w nich wodę w czasie pory suchej. pamiętniki. Podanie dwóch przykładów źródeł pisanych – 2 p. 0–4 . Właściwe umiejscowienie trzech epok na osi czasu – 1 p. np. Podanie jednego przykładu źródła pisanego – 1 p. 476 r. n.

Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.12. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p 0–1 0–4 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Przedstawiał postacie oraz przedmioty lub ich wybrane części. 19. brama Isztar – Babilonia piramida Cheopsa – Egipt świątynia jerozolimska – Izrael zikkurat w Ur – Sumer Jahwe – C Re – A Budda – B Konfucjusz – D 0–3 ortograficznych. 16. . Dawid – Izrael Cyrus II Wielki – Persja Hammurabi – Babilonia Piktogram to znak pisma obrazkowego stworzonego w Sumerze. interpunkcyjnych). Zapisanie odpowiedniej definicji – 1 p. 15.

występujący podczas publicznej debaty B. . oraz 13. D. Perykles to polityk A. a bogów wyobrażali sobie na podobieństwo . .. 4.. . . od 4. Wstaw znak „x” w kratkę obok zdania prawdziwego. . D. . . C. . . do 10. Hellenowie – . B. . . . .. .. 0–5 p. żyjący w VIII w.. .. . .. żyjący w V w.. . świetny mówca.. p. . 3. W obradach brali udział obywatele ateńscy. .. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 3. . . . . Czytaj uważnie tekst i zadania. . . . .. rzeźbiarzem ateńskim. . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów.n. . ... . . . . . . .. aktorem greckim.. tebański. . .. . inna nazwa antycznej Grecji 0–1 p. . . .. ..n. . . p.e.. Uzupełnij tekst o ustroju politycznym Aten. .e. ... . B. ateński.. . W zadaniach 2. ... demagog – . czyli . . . . . 11. A. .. jaką starożytni Grecy określali samych siebie C. . . spartański.. . . . .. . .. .. do 18. ... ... . . p. ... . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. 0–1 p.. Hellada – . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. . . 4. . Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich wyjaśnieniom. .. . . .. .. 3.e. . .. . filozofem greckim. . . . B. 0–1 p.. ... . .... . . . . . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . . . i 14. . . . . .. . . . . Wszyscy Ateńczycy tworzyli . . p. . . . zbierające się kilka lub kilkanaście razy w ciągu roku.. . . co dosłownie oznacza .Test a . . . .e. Klasa 1. błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . . .. . . .. . .n. . .n. . .. . . żyjący w V w.. D. . Imię i nazwisko Antyczna Grecja Test podsumowujący rozdział II . . . Ustrój panujący w Atenach od VI w.. królem spartańskim... Wybierano wówczas dwóch najważniejszych urzędników – . ... .. . 2. . mit – . . opowieść o bogach i legendarnych bohaterach D. 2. Jeżeli się pomylisz. . . .. . Starożytni Grecy wyznawali politeizm. . żyjący w V w.. . nazywa się . 0–4 p. . . C. C. 1. . ateński. 5. . . . . . . . . ..e... . którzy posiadali pełnię praw politycznych. 12.n. . Pomyłki przekreślaj. Rozwiązania zadań 1. . . nazwa. . Zadaniem ich było dowodzenie armią i flotą ateńską. 5... . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... .. . Data . oraz od 15. znajdują się cztery odpowiedzi: A. . Sokrates był A. . . p. . .

.n... . Hermes – ..... .. . ... .... 0–2 p.. . . . .• 338 r. . .. .. . .. .. . . . .. ... . .. . .. . . . .. ...... . .. . . .. .. ... . .. . . . . . 776 r. . ... . .. . i 12. ... .. .. .. . .. ... . . . . . . .e. 0–4 p.... ... ... . ...... ..e.... .. .. .. . .. . . . . . ... Hellenowie wierzyli w jednego Boga..e. ... ... ... ... .. . . . . . ..ludzi. . . .. 7. . . . . . . a za bóstwa uważali rośliny i skały.. .. ... . . .. .. .. ... Wyjaśnij.. Do rozwiązania zadań 11... . . ... . . . .. .. ..... .. .. . .... . .. .. .... . . . .. .n. ... .. .. . .... . Połącz daty z właściwymi wydarzeniami. .. 10. . .. . . Posejdon – . . . .. . . . . ... wykorzystaj zamieszczoną fotografię...... ... . .. . .. . . . . . . . ..... . . . ..• • bitwa pod Cheroneą • pierwsze igrzyska w Olimpii • bitwa pod Salaminą • bitwa pod Maratonem 0–4 p. Religia starożytnych Greków była monoteistyczna.. .. ... . ... .... .... . . . ..... . 6.... . ... .. . . . . . . . Hefajstos – . 9... .... . . .. .. .... . . . ..• 480 r. .. . .... ... ..e. Dopisz po jednym atrybucie charakterystycznym dla każdego z bogów. . .. ... . .. ... . ... . . . . .. . . .. . . . ... . .. .. .. . .. . . ... .. . . ... . . ... .. .n. .. ...• 490 r...... . .. .. . . . .. . . ........ p.. .. Sparta eklezja ostracyzm Ateny heloci 8. .. . .... ... .. .... ... . ... . .. ....... .. . . .. . ... . . . .. .. . . . . geruzja 0–4 p. .. ... .. .. gdzie i w jakich okolicznościach organizowano głosowanie nazywane ostracyzmem.. .. . . p. . . ... .. .. ... .. . . . . . . .. . .. .. .. . ... . ... . . . .. p.. ... ... . . . . . 0–4 p.. . . .. . Zeus – . .. .. Przyporządkuj nazwom greckich polis odpowiednie terminy. . .. . .. p. .n. . . . . .. .. .... .... .. .. ... . Antyczni mieszkańcy Grecji byli politeistami. na czym polegało wychowanie spartańskie. Napisz.... . .. .. .

.. Data 490 r. płaskorzeźbą..... D.... Hefajstosie.. Na greckim naczyniu przedstawiono fragment mitu o A.. dużymi. Naczynie zostało ozdobione A.......11.... które wchodziły w skład pięcioboju olimpijskiego rozgrywanego w starożytnej Grecji... oba ... 480 r.. A z ustawieniem Ateńczyków wtedy pod Maratonem tak się rzecz miała: szyk bojowy wojska co do długości równał się medyjskiemu [perskiemu].... do 18.e.n.... stalowymi okuciami. . Do rozwiązania zadań od 15.. p.. B.... C........ 0–1 p...... Miejsce bitwy Maraton Termopile Dowódca Greków .... Uzupełnij tabelę........ Dionizosie. Wstaw znak „x” w kratki obok nazw dyscyplin sportowych.. 0–5 p... Prometeuszu.... 0–4 p. D..e. C. malarstwem czarnofigurowym.. B. Demeter. Pokonani . p.... 13. 12.. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.n.. ale jego środek liczył niewiele tylko szeregów i tu był on najsłabszy..... 0–1 p.. rzut kulą bieg zapasy boks rzut oszczepem rzut dyskiem skok w dal pływanie 14.. .. mozaiką...

Delfami.. przewadze hoplitów na skrzydłach. C. Tebańczycy. nie rozporządzając ani jazdą ani łucznikami [.].. Platejami. Karta odpowiedzi Numer zadania 2. znakomitym jeźdźcom.]. celnym łucznikom. D.. aż dotarli do morza.. 18. Platejczycy. Wprawdzie w centrum szyku bojowego zwyciężyli barbarzyńcy tam. kiedy ujrzeli. 0–1 p.]. przystąpili do chowania zmarłych. że w małej są liczbie i pędzą cwałem. 15. C. Herodot „Dzieje” 15. Według Herodota Grecy pokonali Persów dzięki A. A B . Ateńczycy na dany znak ruszyli pędem przeciw barbarzyńcom [. którzy przerwali środek. 12. przewadze żołnierzy w centrum szyku.].. 17.. po czym [. 17. Po uszykowaniu się i pomyślnym wyniku ofiar. Opisane wydarzenie miało miejsce pod A.. Długo trwała bitwa pod Maratonem. Uciekających Persów ścigali [. 0–1 p. świętowali na cześć boga wojny Aresa. widząc nadbiegających. 0–1 p.. B.]. Tak Ateńczycy odnieśli zwycięstwo. gotowali się ich przyjąć. Persowie. tu zażądali ognia i dobrali się do okrętów [. Podczas bitwy wspólnie z Ateńczykami walczyli A. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 3.. Macedończycy. Salaminą. Maratonem. 0–1 p. D.zaś skrzydła były liczebnie mocne [. B. Spartanie. Po zwycięstwie Ateńczycy i Platejczycy A.. D. C. D.. Ale na skrzydłach obu zwyciężyli Ateńczycy i Platejczycy. 16.. wraz z pojmanymi jeńcami wrócili do ojczyzny.] ściągnęli oba skrzydła i walczyli przeciw tym. 16. B. ścigali uciekających Persów aż do morza. B..]. A B 11. C. i przypisywali to niewątpliwie szaleństwu Ateńczyków. A B A B A B A B A B 18.. gdzie stali sami Persowie i Sakowie [.

. . Dla Hellenów wyrocznie były świętymi miejscami. . . . .... .. oraz 13.. 4. .. królem macedońskim. . . . . . . .. .... . . niewolnik uprawiający ziemię Spartan D. . . . 4. . . Imię i nazwisko Antyczna Grecja Test podsumowujący rozdział II .. . ... . Uzupełnij podany tekst. .. . od 4. ... Ich mieszkańcy utrzymywali ścisłe kontakty gospodarcze i polityczne z .. .. błędne zaznaczenie otocz kółkiem. .. .. . . Rozwiązania zadań 1.. 1. . a siebie samych . . . Ze względu na brak wystarczającej ilości ziemi uprawnej organizowali wyprawy . i 14. 2. . 2. ... . . . mieszkaniec Sparty. . .. . . .. .. . Arystoteles to jeden z trzech najsłynniejszych starożytnych A. 12.. polis – . 3.. . 5.. . Czytaj uważnie tekst i zadania. . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. .. .. 3. .... . . królów spartańskich. . C.. strategiem ateńskim. filozofów greckich. . . Wstaw obok wyrazów litery odpowiadające ich wyjaśnieniom.. ... . A.. W zadaniach 2. . .. . Wstaw znak „x” w kratkę obok zdania fałszywego. oraz od 15. Grecy nazywali swoją ojczyznę . D. 3. . .. 0–5 p. . czyli miastem.. . 5.. . . .. . . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.. . . .. . . aktorów greckich. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. B. .... .. ciężkozbrojny wojownik grecki 0–1 p. Na nowych terenach zakładali . .. 0–1 p.. .. Spartanin – .. . . Jeżeli się pomylisz.. C... . . . . . . .. .. .. . . do 10. . Data Klasa 1. .. . . rzeźbiarzy ateńskich. . 0–4 p.. . . D.Test b . . . do 18.. . znajdują się cztery odpowiedzi: A.. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. ... . C.. . dowódcą spartańskim. niewielkie greckie państwo obejmujące miasto i okoliczne wsie C. .. Starożytni Grecy surowo karali działalność wyroczni. . . królem perskim.. . B. .. 0–1 p. Pomyłki przekreślaj. D.. . .. . .. .. . helota – . 11. . .. . . z którego pochodzili. . B. . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. .. ... hoplita – . ..... . ... którego głównym zajęciem była służba wojskowa B.. Dariusz I Wielki był A.

. . .. . ... ..e. .. Przyporządkuj nazwom greckich polis odpowiednie terminy. . . . ..n. . . . .. . .. ... . ... .. . . . ........ . ... .. .... .. . . . . . . .... ..... . efor 0–4 p. Napisz...n. 6. . . . Połącz daty z właściwymi wydarzeniami. . . . . ... ... .. . .. . . .... ... . Napisz.... . . ...• 338 r... .. .e. .... . .. ... . . .. . . ..... p. . ... . .. . . .... .Najsłynniejsza grecka wyrocznia znajdowała się w Delfach. . .. ..... .....n.. ... wykorzystaj zamieszczoną fotografię.. . .. . ... .. . .. .. . . .. .. ... .. 9. ... . ... . .. .... . . .. Ateny król Sparta strateg demagog 8. . ..... . . . ... .. ... . ... . . . .e.... .. . p.. ... . .. . . . .. . .. .. ... . . . .. . . ... . . ... ... ... Do rozwiązania zadań 11. ... . . . . . . 7.. . . .. 0–4 p. . . ... . . ... ... 10. .... . .. . . . . . .. Ares – . . . . ... .. p..... . . . . . .. . .. .. Kapłankę z wyroczni w Delfach nazywano Pytią. . .. . . ... .. ... . . . . ... . ..e. . . . . . . ... . . . .. .. . .. .... . . ... 0–4 p.. . . Hades – ...... . . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . . . .. . . . .. . czym były gimnazjony i agony w starożytnej Grecji. . ... . . . Apollo – . .... .. . .. ... .. ..... . . . . . .. . . ..... ..• • bitwa pod Cheroneą • demokratyczne reformy w Atenach • bitwa pod Platejami • bitwa pod Issos 0–2 p... .... .. .... . . . 508 r... 0–4 p.... . . . i 12. . .. ....n. ... . ... . . ... .. co oznacza określenie kultura hellenistyczna.. czym zajmował się każdy z bogów. . .• 479 r.. . ... .. . . . . ..... .. ....... ... . . . . . . .... .... . . ... . .. . .. . ..• 333 r. . ... .. .... Wyjaśnij... .... .. . . . . . . .. . . .. . ... . ....... . . . . . . . . . Asklepios – .. . . .. . . p... . .. .

do 18..... B. 0–1 p. C...n. C.. 480 r.. 0–1 p...n.. 13. D... Myrona. z terakoty... ze złota. . Wstaw znak „x” w kratki obok terminów......... Miejsce bitwy Maraton Termopile Dowódca Persów ..11...e. z brązu. Zeusa Olimpijskiego..... Posąg został wykonany A... B. Pomyśl. Do rozwiązania zadań od 15..... które dotyczą starożytnego teatru greckiego.. . 12.. p. jak pozbyć się nędzy i głodu.... Uzupełnij tabelę.. Zwycięzcy .........e....... D. Data 490 r.. z piaskowca.. 0–5 p.. 0–4 p... dyskobola. Rzeźba przedstawia A. uniknąć niedoli... p... wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy...... koturny maska teatralna instrumenty smyczkowe komedia tragedia musical orchestra kurtyna 14... Atenę Partenos........ ..

D. kupić woły i uprawiać ziemię. aby uniknąć głodu i nędzy. 0–1 p. Hery. A B 0–1 p. Błogosławieństwo dla dzieci ze świeżej urośnie ci gleby. Żebyś do innych nie chodził. 16. Karta odpowiedzi Numer zadania 2. Gai. A B 11. na górskich zboczach. Potem o sprzęt się postaraj. wyłącznie nad rzekami. muszą A. jak również dla tych. co mieszkają W pasie nadmorskim. Ateny. gdy ziemia świeża i luźna jest zgoła. B. w pasie nadmorskim i żyznych dolinach. byś wszystko miał w domu u siebie. . A B A B A B A B A B 18. C. […] Hezjod „Prace i dnie” 15. Ziemia pod zasiewy powinna być A. Módl się do Zeusa podziemia i świętej Demeter. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 3. kup woły do pracy na roli. C. co szumi z powagą. 18. […] Skoro się córy Atlasa. D. Według Hezjoda rolnicy. ażeby Święte zagony bogini przyniosły urodzaj obfity. 17. […] Rzucaj zaś ziarno. założyć rodzinę. 0–1 p. 12. Demeter. dwa razy do roku dobrze nawożona. ukażą. B. na niewysokich pagórkach. co pola swe mają W żyznych dolinach daleko od morza. bagnista. D. 17. C. D. czas zacząć Żniwa. założyć rodzinę. 16. zająć się rzemiosłem i handlem.Załóż wpierw dom i weź żonę. zająć się rzemiosłem. a kiedy zachodzą. Rolnicy greccy powinni modlić się o urodzaj do A. Taki porządek jest pracy na roli dla tych. B. udać się na wyprawę kolonizacyjną. daremnie ich prosząc w potrzebie. 0–1 p. B. świeża i spulchniona. 15. Starożytni Grecy uprawiali ziemię położoną A. plejady. niech orka się wtedy rozpocznie […]. wysuszona i stwardniała. C.

B 17. politeizm.n. C 16. mężczyźni. – pierwsze igrzyska w 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. 1. 0–4 Hellada – D demagog – A Hellenowie – B 4. Posejdon – trójząb Każdy właściwie dopisany atrybut – 1 p. np.e. rządy ludu. zapasy skok w dal rzut oszczepem 0–4 14. B 3. strategów 0–1 5. chłopcy od 7. 776 r. D 18. Podanie nazwy polis. – bitwa pod Maratonem 480 r.n. Starożytni Grecy wyznawali Zaznaczenie zdania prawdziwego – 1 p. miasta osoby. mit – C Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Ateny – eklezja. p. demokracją. 13. B 15. C 11. – Persowie (armia perska) .n.: Wychowanie spartańskie miało 0–4 I. p.e. Scharakteryzowanie wychowania spartańskiego obrońców Sparty. A 12.e. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. kogo dotyczyło – 2 p. Olimpii 490 r. interpunkcyjnych). 490 r. bieg 0–5 Każde właściwe zaznaczenie dyscypliny rzut dyskiem sportowej – 1 p. p. Wyjaśnienie.n. 6. w której stosowano ostracyzm Atenach w celu wygnania z – 1 p.n. wyrażenie – 1 p. – Maraton – Miltiades Każda właściwie uzupełniona rubryka tabeli – 1 p.: Ostracyzm stosowano w 0–2 I. w jakim celu organizowano ten rodzaj ustrojowi demokratycznemu. Sparta – geruzja. p. Surowym oraz podanie. 9. 0–5 Każdy właściwie wpisany wyraz lub właściwie podane zgromadzenie ludowe. Zgodność z tematem – 1 p. – bitwa pod Salaminą 338 r. – bitwa pod Cheroneą 10. p. heloci 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. głosowania – 1 p.Klucz do testu a Antyczna Grecja ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2.e. Uczeń z dysleksją: Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo błędów językowych. a bogów wyobrażali sobie na podobieństwo ludzi. ortograficznych. 0–4 Zeus – piorun Hefajstos – młot Hermes – sandały ze skrzydełkami 7. która zagrażała II. roku życia. na celu wyszkolenie II. ostracyzm 8. zasadom podlegali wszyscy III. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p.e. np.

n. – Termopile – Leonidas – Grecy (armia grecka. p.480 r. armia spartańska) .e.

komedia tragedia . C 3. p. przeznaczonymi do ćwiczeń fizycznych. Zgodność z tematem – 1 p. błędów językowych. Hellenami.e.n. które ją stworzyły – podstawą była kultura Greków 2 p.– bitwa pod Platejami 338 r.: Gimnazjony były 0–2 I. hoplita – D Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. narodziła się po podbojach II. Starożytni Grecy surowo karali 0–1 Zaznaczenie zdania fałszywego – 1 p. p. 0–4 Sparta – efor. D 18. wydzielonymi miejscami w II. Apollo – literatura.e.n. Jej oraz wiadomości na temat ludów. czym były agony – 1 p. kolonizacyjne. 508 r. mieście. D 12. Podanie przeznaczenia gimnazjonów – 1 p. (helleńska) połączona z wpływami III. koturny Każde właściwe zaznaczenie terminu związanego ze maska teatralna starożytnym teatrem greckim – 1 p. 5. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. interpunkcyjnych 9. Spójność i logiczne uporządkowanie tekstu – 1 p. Ares – wojna Każdy właściwie dopisany atrybut – 1 p. – demokratyczne 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. król 8. np. 0–4 helota – C polis – B Spartanin – A 4. p.n. Agony to zawody różnych dyscyplin sportowych.: Kultura hellenistyczna 0–4 I. 0–5 Każdy właściwie wpisany wyraz lub właściwie podane kolonie. 0–4 6. Wyjaśnienie. działalność wyroczni.e. 1. Podanie czasu powstania kultury hellenistycznej Aleksandra Macedońskiego. sztuka i nauka Hades – podziemny świat zmarłych Asklepios – sztuka lekarska (medycyna) 7. reformy w Atenach 479 r. A 15. C 16. Do najważniejszych należały igrzyska ku czci bogów i mitycznych bohaterów. B 17. A 11. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. Helladą.– bitwa pod Issos 10.e. p. demagog Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.Klucz do testu b Antyczna Grecja ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 2.n.– bitwa pod Cheroneą 333 r. wschodnimi – głównie ludów zamieszkujących na terytorium Uczeń z dysleksją: dawnego imperium Oceniamy komunikatywność wypowiedzi (mimo perskiego. Ateny – strateg. np. 0–5 13. ortograficznych. metropolią wyrażenie – 1 p.

– Maraton – Dariusz – – Grecy (armia perska) 480 r. 490 r. .e.e. armia spartańska) 0–4 Każda właściwie uzupełniona rubryka tabeli – 1 p. p. – Termopile – Kserkses – Persowie (armia grecka.orchestra 14.n. p.n.

Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. .. . .. .. . C. B.. D. . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. .. . . . . .e. .. . . – . . . atrium. . . . • 395 r. . . . . . . . . . . oraz od 8. . .. . . którą tworzyli przedstawiciele najznamienitszych rodów rzymskich. 7. 1.. . Eneasz. . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. .. . . . . . . 2. znajdują się cztery odpowiedzi: A. . – . . . . . • 202 r. . Pomyłki przekreślaj. . . . . .. . . . ... . . 0–1 p. . . . 31 r.. . ... to 0–1 p. ... . . . .. .. . . . Jeżeli się pomylisz.. . .. . .. . .. Grupa społeczna. . . . Rozwiązania zadań od 3. .. . . .. . 6. .. .n. . 4. .. . 3. . . 3.. C. .. . .e. . . Czytaj uważnie tekst i zadania. 509 r. . . 2. . . . 0–1 p. . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach.. n. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty.. spartiaci. . . . . . 6.. . . patrycjusze. . . . . .. ... . . . Dostępne dla wszystkich łaźnie w starożytnym Rzymie to A. . . . Do podanych dat dopisz właściwe wydarzenia. Hammurabi.. .. . B. B.. . . .. . . . . . 4. . . . Legendarnym przodkiem Rzymian był A.. 2.. .. . .. . Odyseusz. . . . Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami. jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . . . . .. D.e. • 0–3 p. . . . .. . • wprowadzenie republiki w Rzymie • podział cesarstwa na wschodniorzymskie i zachodniorzymskie • bitwa pod Zamą 0–3 p. Klasa 1. . . do 14..e. .e... . – . B. . . .. nad rzeką . .. . . D. . do 5. W zadaniach 1. . .. . n. .. . .. A. . . .. 5. . .. . . . . . 5. . . .. . . . . . . . 218 r. . . . p. .n. . 313 r. Imię i nazwisko Imperium Rzymskie Test podsumowujący rozdział III .. 0–3 p. . . .. . . . . . . . p. . . . . . .. . . Augustus. .. . .. . p. . . Uzupełnij podane zdania.... .. ... . . Data . . . . . Obecnie jest stolicą . . . . . .. ....n. . . . . . . . . heloci. . .. . ... . . oraz od 11. . . . . ... . . . . ... . .. Rzym znajduje się na Półwyspie ..n. perystyl. do 10.Test a . .. . C. ..e. . . . . ... . . plebejusze. p. . . .. .

.... 0–1 p.. Zwierzę karmi bliźniaków A....... 11........ 9...... 0–1 p... 0–1 p..... cenzor • trybun ludowy • dyktator • • reprezentował plebejuszy • ustalał listy senatorów • obliczu zagrożenia państwa otrzymywał nieograniczoną władzę na okres 6 miesięcy 0–3 p........ 0–1 p........... Wyjaśnij.. D.. .............. termy..... Romulusa i Remusa. D........... Przyporządkuj nazwom urzędów rzymskich odpowiednie opisy........ limes.... Grecy....... Wzorem w dziedzinie kultury byli dla Rzymian A.. wilczyca... .... 7............. Etruskowie............................................ 8.. Do rozwiązania zadań 11................ ............ 0–3 p. . Kartagińczycy.. wykorzystaj zamieszczoną fotografię............... C.... B.C................ 12.......... pantera...... 10........... B. C.. Symbolem starożytnego Rzymu była A... Eneasza i Odyseusza...... ......... lwica.......... co znaczy wyrażenie pyrrusowe zwycięstwo. B..... Galowie....... i 12....................... owca... D... Wymień trzy przyczyny kryzysu cesarstwa rzymskiego....

Tyberiusz.. Jowisza i Saturna.. gdzie się to zło wylęgło. C.C. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 2. religię monoteistyczną. potem na podstawie ich zeznań ogromne mnóstwo innych.] Nie ustępowała hańbiąca pogłoska i nadal wierzono. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. D. lud rzymski. A B A B A B 14. B.. a przytłumiony na razie zgubny zabobon znowu wybuchnął. 0–1 p.] których [. C. wyznanie politeistyczne. którzy tę wiarę publicznie wyznawali..] Stąd. Do rozwiązania zadań 13.. . jako że nie dla pożytku państwa.... 13.]. D. i 14. lecz dla zadośćuczynienia okrucieństwu jednego człowieka byli traceni. 14. Poncjusz Piłat. zabobon i zło. Tacyt „Roczniki” 13. nie tylko w Judei. i udowodniono im nie tyle zbrodnię podpalenia. A B 0–1 p. dobro i sprawiedliwość. [. Herkulesa i Achillesa. 12. Aby ją więc usunąć. A B 7. [. lecz także w stolicy [. Schwytano więc naprzód tych. podstawił Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych.] chrześcijanami nazywał. ile nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu. A B 6.. O podpalenie Rzymu oskarżył chrześcijan A. że pożar był nakazany. A B 11.. B. chociaż ci ludzie byli winni i zasługiwali na najsurowsze kary. Początek tej nazwie dał Chrystus. Neron. Autor tekstu określa chrześcijaństwo jako A. D. [. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. budziła się ku nim litość. który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Pilatusa.

. . . 0–1 p. 7. . . Do podanych dat dopisz właściwe wydarzenia. . .. . • 30 r. . – .. . . . czyli niewolników szkolonych do walki na arenie. . . . D. 392 r.. ... ... . . . plebejusze. . . do 10. . . .. . .. .. D. . . . . . . . . heloci.. . .e.. do 14. .. .. . . . . wilczyca. p. 2. ... ... do 5. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty.. 753 r. .. . Data . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . spartiaci. . . . 1.. . . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.. . . . . Połącz daty z odpowiednimi wydarzeniami. . . . Wodociągi doprowadzające wodę do miast rzymskich to 0–1 p. . . .. . .Test b . . Przywódcą buntu był . B. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . 0–3 p. . . Czytaj uważnie tekst i zadania... . p. – ... .. . Pomyłki przekreślaj... p. B. . . 2. . . . oraz od 11. .. . 44 r. . . . W zadaniach 1. . . . . . .. Imię i nazwisko Imperium Rzymskie Test podsumowujący rozdział III . .n. . C. .. . p. . lisica... . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 3.. . .. . . 6. . . . – . . . . . . .. wybuchło w Rzymie powstanie .. . . . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . .. . . Walki z rzymskimi legionami zakończyły się . .n. ... . . . . . 4. .e.. . niedźwiedzica. p. . . . . ... . .. . 0–3 p. . . ..e..e. . 6. . . .n. • 476 r. .. . . . . . . .. Klasa 1. . . . .. . Uzupełnij podany tekst. . . . . Rozwiązania zadań od 3. . .. . C.. . . . . . . 3. . ..n. . .. . . .. .. . . . . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. 5...e. . znajdują się cztery odpowiedzi: A. oraz od 8. . . . 264 r. .n. . 5. . W I w. . . n. . . n. . C.. Mniej zamożna część społeczeństwa rzymskiego to A. ... . . . . . . . . D. . .. . . . . .e. . .. powstańców.. • • koniec cesarstwa zachodniorzymskiego • upadek republiki i początek cesarstwa • założenie Rzymu 0–3 p. . . ... . . kozica. . 2. .. 4. . . . ... . . . . 0–1 p. . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . ... . . . . .. Legendarnych bliźniaków Romulusa i Remusa wykarmiła A. . .e. patrycjusze. . . . .... . . B.. Jeżeli się pomylisz. . .... . . . .

..... amfiteatry.............. 12. 10. B..... Kodeks Justyniana............. Prawo XII tablic.... 0–1 p.....A.......... D.. Wymień trzy przyczyny kryzysu republiki rzymskiej............. 0–3 p...... Przyporządkuj nazwom urzędów rzymskich odpowiednie opisy............ Ta starożytna budowla służyła jako miejsce 0–1 p........................ Do rozwiązania zadań 11.......... termy Dioklecjana... C............. Panteon............. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.. 11... Wyjaśnij... 0–1 p................ 9..... manipuły............ Na zdjęciu widać A...... B........... B... 0–1 p....... łuk triumfalny.. termy..... ..................... akwedukty.... ......... Kodeks Hammurabiego.. C.. Dekalog..... Koloseum. co znaczy powiedzenie: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”.. 7................. D... ..... Za pierwszy zbiór prawa rzymskiego uznaje się A............. i 12. konsul • kwestor • pretor • • zbierał podatki i zarządzał finansami państwa • sprawował władzę sądowniczą • dowodził armią 0–3 p.......... ........ 8..... ... D...... C..

] Oktawiana. D. republiki.. widowisk i walk gladiatorów. obietnicy pokoju. Wewnątrz panował spokój. . przedstawień teatralnych i operowych. przydzielaniu stanowisk urzędniczych. kiedy Pompejusza zgnieciono koło Sycylii. nazwy urzędów pozostały te same.. a także większość starców podczas wojen domowych: jakżeż niewielu z tych pozostało.. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. Oktawian zyskał poparcie ludu dzięki A. A B 7. D.A. C.. Do rozwiązania zadań 13.] chcąc tylko za konsula być uważany i za takiego. 0–1 p.] Kiedy po gwałtownej śmierci Brutusa i Kasjusza [spiskowcy przeciwko Cezarowi] zabrakło już armii państwowej. obrad zgromadzenia ludowego. C. uroczystości religijnych. 13. armii Pompejusza. Nikt mu w tym nie stawiał oporu [. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D C D 2. B. D. A B A B A B 14. powoli począł się wzbijać i zagarniać w swe ręce przywileje senatu. [.. któremu do obrony praw ludu władza trybuńska wystarcza. a po rozbrojeniu Lepidusa i śmierci Antoniusza nawet partii juliańskiej nie pozostał inny przywódca prócz [. [. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. a wszystkich słodyczą pokoju. lud rozdawnictwem zboża. urzędników i praw. demokracji. B. C. monarchii..]. i 14. A B 11. B. A B 6. młodsi urodzili się już po zwycięstwie pod Akcjum. Rządy Oktawiana Augusta zakończyły w Rzymie okres A. co rzeczpospolitą widzieli! Tacyt „Roczniki” 13. 12. 14.. tyranii.. rozdawaniu zboża i obietnicy pokoju. Lecz skoro żołnierzy przynęcił darami. A B 0–1 p.

e. 0–3 4. C 2. 0–3 republiki w Rzymie 202 r. Podanie trzech właściwych wydarzeń – 3 p. – edykt mediolański 8. Tyber. .e.: O pyrrusowym zwycięstwie mówimy. 218 r. B 14. p. Podanie właściwego wyjaśnienia – 1 p. najazdy plemion germańskich. Podanie trzech właściwych przyczyn – 3 p.e.e. p. p. Podanie dwóch właściwych przyczyn – 2 p.: upadek znaczenia władzy cesarskiej. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.e. wprowadzenie barbarzyńców do armii rzymskiej. 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.n. np. – wprowadzenie Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. A 6. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad.Klucz do testu a Imperium Rzymskie ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. n. – bitwa pod Zamą 395 r. Apenińskim.n. 509 r. wielka wędrówka ludów 0–1 Podanie dwóch właściwych wydarzeń – 2 p. – bitwa pod Akcjum 313 r. 9. Włoch Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p.e. B 13. 0–3 Podanie jednej właściwej przyczyny – 1 p. A 12. C 7. gdy poniesione straty przewyższają uzyskane korzyści. 10.n. n. cenzor – ustalał listy senatorów trybun ludowy – reprezentował plebejuszy dyktator – w obliczu zagrożenia państwa otrzymywał nieograniczoną władzę na okres 6 miesięcy np. – podział cesarstwa na wschodniorzymskie i zachodniorzymskie 5. – wybuch II wojny Podanie jednego właściwego wydarzenia – 1 p.n. B 11. 0–3 punickiej 31 r. p. 3. podział imperium.

– upadek republiki i początek cesarstwa 476 r.: zmniejszenie liczby chłopów. niezadowolenie plebejuszy z rządów senatu.Klucz do testu b Imperium Rzymskie ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1.e. – wybuch I wojny Podanie jednego właściwego wydarzenia – 1 p.n.n. p. klęską Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. 264 r. p. np.e. 753 r. – śmierć Juliusza Cezara lub idy marcowe 392 r. wojny domowe 0–1 Podanie dwóch właściwych wydarzeń – 2 p. 10. A 13. wzrost znaczenia wodzów rzymskich popieranych przez legiony. 9. Podanie trzech właściwych przyczyn – 3 p. A 2. B 14. C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. n. C 11. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad.n. Spartakus. n.e. Z każdego miejsca w państwie można było dotrzeć do stolicy imperium. Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Podanie trzech właściwych wydarzeń – 3 p. p. 0–3 Podanie jednej właściwej przyczyny – 1 p. – chrześcijaństwo religią panującą w cesarstwie 8. przekształcenie armii w zawodową. – założenie Rzymu 0–3 30 r. – koniec cesarstwa zachodniorzymskiego 5. B 7. D 12. Podanie właściwego wyjaśnienia – 1 p. 0–3 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.e.e. .n.: Miasta na terenie Imperium Rzymskiego były połączone doskonałymi drogami. 0–3 punickiej 44 r. B 6. konsul – dowodził armią kwestor – zbierał podatki i zarządzał finansami państwa pretor – sprawował władzę sądowniczą np. gladiatorów. które zbiegały się w Rzymie. 3.e. Podanie dwóch właściwych przyczyn – 2 p. p. 0–3 4.

. .. . . do 16. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. 4.. . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. które zastąpiły skomplikowany rzymski system zapisu. .. . . . .. . . . .. Uzupełnij tekst o osiągnięciach kultury arabskiej. . . 0–1 p.. . . .. . . . . ... . . . . . . . . i jednej .. . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . Data . . . . . . 5. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . 0–7 p. . . . . . . Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . Damaszek słynął z pięknej jedwabnej tkaniny. . . . . . . . . . . .. .. . . Imię i nazwisko Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV . . . . . .. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . . zwane dziś .. . . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . . . . . .. . . . . . . . Cyryl i Metody – . . zwanej . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . imperium uniwersalne – . . . . . . oraz od 13. . . Klasa 1. . . . . . . Napisz. Mieszkańcy miasta potrafili również wyrabiać bardzo wytrzymałą broń. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 3. . . Włodzimierz Wielki • Karol Młot • Henryk IV • Wilhelm Zdobywca • Stefan Wielki • • Węgry • Rzesza Niemiecka • Normandia • państwo Franków • Ruś 0–3 p. . . . .. kim były wymienione postacie. . . . . B. . . . . . . . . . . . . . . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . . . . . 0–5 p. . C. . . . . . . . .. . . . . . . . . . Otton III – . . 2. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Arabowie stworzyli bogatą kulturę. błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . . . .. . . . .. . .. . .. . . . . . ... . . . . .. . . . . . . 2. do 12. Z Indii przejęli . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. . . . . . . . . .. . . . produkowaną ze stali . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeżeli się pomylisz. ...Test a . 3. . . . . . . .. Zbiór oryginalnych baśni arabskich nosi tytuł – „Księga . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . . . . W zadaniach od 6. Wzorce czerpali z antyku oraz dokonań ludów Wschodu. patriarcha – .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. .. . .. . ... . . . . . . . ... . . . . .. . . . . . . . .. . . . . D. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1. . ”. . . . Chlodwig – . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwiązania zadań od 1. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . ... . . . . .. . 5. . Czytaj uważnie tekst i zadania. . . . . . . . . Pomyłki przekreślaj. . . . . . . . .. . . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. .. . . . . .. . .. . ... Ludwik Pobożny – . . . . . . . islam – . . . . . . .. . . 4.. . . Przedmioty ozdabiano charakterystycznymi ornamentami określanymi jako .

Wstaw obok dat litery odpowiadające właściwym wydarzeniom. . D. Terytorium. Hiszpania. Niemiec. 840 r. . 842 r. . Zjazd w Verdun odbył się w A. Karol zaś [zwany Łysym] dzierżył część zachodnią. leżącą między dwoma poprzednimi. Włochy. . . które uległo podziałowi. Włoch. Francji. 0–1 p. „Rocznik fuldajski o podziale monarchii Karola Wielkiego” 6. koronacja cesarska Ottona I B. Decyzje podjęte podczas zjazdu w Verdun przyczyniły się do powstania A. . . królestwo Anglii. ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny 0–4 p. na której w późniejszym czasie powstała A. . B.5. W wyniku podziału Ludwik otrzymał część wschodnią. na której w późniejszym czasie 0–1 p. . . . 8. . D. aby zarządzać i strzec części swego królestwa. – . koronacja Karola Wielkiego na cesarza D. C. D. B. Niemcy. Anglii. do 10. C. 988 r. Trzej królowie. . wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. 0–1 p. Francja. 962 r. 843 r. Po zawarciu miedzy sobą pokoju i umocnieniu go przysięgą bracia powrócili do domów. Najstarszemu z nich. Niemiec. . Włoch. Francji. 9. Danii. . królestwo Danii. . A. 800 r. 622 r. 0–1 p. D. . . Postanowienia traktatu z Verdun przyznawały Karolowi prawo do części zachodniej 0–1 p. to A. Włoch. zjechawszy się w sierpniu w mieście galijskim Verdun. państwa Franków. – . 841 r. chrzest Rusi C. rozdzielili państwo pomiędzy siebie. Francji. B. Hiszpanii. – . B. 7. Belgia. Do rozwiązania zadań od 6. – . Czechy. C. . 10. C. Lotariuszowi. Węgry. Włoch. . Ludwik [zwany Niemiec] otrzymał część wschodnią. los przydzielił część środkową. Anglia. Państwo Kościelne. B. D. utworzono A. C. państwo Franków. .

A. kronika ruska E. . Mateusz i Cyryl. Na potrzeby chrystianizacji Słowian duchowni opracowali nowy alfabet zwany 0–1 p. A. . B. . C. dekoracyjny wzór geometryczny 15. . majordom • margrabia • kalif • • zarządca dworu • przywódca muzułmański • sprawował władzę w marchiach 0–3 p. . . 13. 14. Na mozaice zostali przedstawieni dwaj misjonarze A. . Hagia Sophia • świątynia Kaaba • Światowid ze Zbrucza • kościół klepkowy • • Bizantyjczycy • Normanowie • Arabowie • Słowianie 0–5 p. . . runy – . Wstaw obok terminów litery odpowiadające właściwym definicjom. 0–1 p. Paweł i Światowid. . . Cyryl i Metody. rozdział w Koranie D. . . 0–4 p. C. . znaki pisma normańskiego ikona C. D.Do rozwiązania zadań 11. . 12. minuskułą. 11. . . . wykorzystaj zamieszczoną fotografię. . . latopis – . runami. arabeska – . i 12. . głagolicą. . malowidło religijne B. ikona – . . hieroglifami. B. . . Przyporządkuj terminom odpowiednie wyjaśnienia. D. Połącz nazwy zabytków z ich twórcami. sura – . Abraham i Jan. .

Uzupełnij schemat dotyczący podziału plemion słowiańskich. A B 8. 11. A B 9. A B . Słowianie 0–3 p. A B A B 12. A B 10. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D 7. zachodni południowi wschodni plemiona czeskie Chorwaci Karta odpowiedzi Numer zadania 6.16.

.. . . .. . . 4. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kim były wymienione postacie.. . .. . r... . . B. . . . . . . . oraz panowanie cesarza niemieckiego . . . . . . . . . . . podczas synodu w . . .. . .. . . . .. . . .. . Klasa 1. . . 3. . .. . . . doszło do sporu pomiędzy papiestwem a cesarstwem o . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . W . . . . . . .. . Mahomet – . . . .. . . . . . .. . 2. . . . 0–4 p. . . . . Napisz. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . Otton I – . . . . .. . . . . . . . Jeżeli się pomylisz. C. . . . . . .. . . . . .. . .. głagolica – . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . . . . . . . . . . . . . . . . D. . . . . . . . . . Samon – . . . . . . 3. . . . . ... . . . . .. . . . . .. . . .... . . . .. zgodnie z . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. . . . .. Koran – . . . . . .. . . . . . . . . marchia – . by ten zdjął z niego ekskomunikę. . . . . . . . .. W XI w. . .. . . . . . . . oraz od 13. .. .. .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . w mieście . .. . . . . . . . .. . . . . . . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. . . . . . . .. . . . . . 2.. . .. Zawarto wówczas . . . . . .Test b . . . . 0–7 p. . . . .. . . .... . . . 5. . .. . . Czytaj uważnie tekst i zadania. 0–3 p. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwiązania zadań od 1.. do 16. . . . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . Pomyłki przekreślaj. . . .. . . . . . czyli nadawanie stanowisk i ziem osobom duchownym. . . . . . . Data . . . . . . . . . . Ostatecznie spór zakończył się w 1122 r.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. 5. . . . . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. . . . . .. ... .. . . Pepin Mały– . cesarz musiał ukorzyć się przed papieżem. . Chlodwig • Włodzimierz Wielki • Otton III • Świętopełk • Justynian I Wielki • • Bizancjum • Państwo Wielkomorawskie • Rzesza Niemiecka • państwo Franków • Ruś 0–5 p. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów... . . .. . . . . W zadaniach od 6. . . Główny etap konfliktu przypadł na pontyfikat papieża . . .. . . . Połącz imiona władców z odpowiednimi nazwami państw. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1. . . . .. . . . . . . . . . . . . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. . 4. . . . Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 45 punktów. . . . . . .. . . . . . . . .. Imię i nazwisko Początki średniowiecza Test podsumowujący rozdział IV . . . . . . . .. . Uzupełnij tekst o konflikcie między władzą duchowną a świecką. . . . . . czyli porozumienie. . . . . . . . . . . . . .. . do 12. .. .. . .

. B. 9. . 0–1 p. Władca Franków podczas posiłku A. D. Wstaw obok dat litery odpowiadające właściwym wydarzeniom. C. . oglądał przedstawienia nadwornych artystów. . łaciną i językiem Franków. B. że posługiwał się nią na równi z językiem ojczystym. D. Władca frankijski sprawnie posługiwał się A. Z tych łacinę znał tak dobrze. po grecku lepiej rozumiał niż mówił. Einhard „Życie Karola Wielkiego” 6. D. greką oraz językiem Franków. koronacja Stefana Wielkiego C. . . B. [. Wymowę miał obfitą i bogatą. traktat w Verdun 0–4 p. Karol Wielki nie cierpiał A. nadużywania alkoholu.którym papież nadawał biskupom ziemie. łaciną. . przyjmował zagraniczne poselstwa. Obiad Karola Wielkiego zwykle składał się z A.. oprócz pieczeni. słuchał muzyki lub czytania opowiadań i dziejów antycznych. bardziej jednak w piciu. 7. D. muzycznych koncertów. Przy obiedzie słuchał albo muzyki. . C. 0–1 p. Nie poprzestając na języku ojczystym. . starał się wyuczyć i obcych. . wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. czterech dań. słuchał muzyki lub czytania opowieści o swoich zasługach. pieczeni. .. 8. 955 r. . jednego dania. Do rozwiązania zadań od 6. C. . . którą mu łowczy na rożnach przynosili i którą ponad inne potrawy przedkładał. – . bitwa na Lechowym Polu B. 10. 496 r. . że posty szkodzą jego ciału. Był tak wymowny. ale i u każdego człowieka. . 5. zupy i drugiego dania. greką oraz językiem arabskim. polowań. [Karol Wielki. B. .] Zwykły obiad składał się z czterech dań. co chciał. opilstwa nie cierpiał nie tylko u siebie i u najbliższych. albo czytania opowiadań i dziejów starożytnych. – . 1001 r. C. objadania się. Według kronikarza Karol Wielki 0–1 p. 0–1 p. . łaciną i greką. . owszem. łaciną. – . chrzest Franków D. że można by go wziąć za gadułę. do 10. – . . 0–1 p. A. skarżył się często. 843 r. mógł najdokładniej wyrazić wszystko. W jedzeniu nie umiał zachować takiej powściągliwości. . władca Franków] w jedzeniu i piciu był umiarkowany.

minaretami. 0–1 p. zwierzchnik Kościoła prawosławnego C. 11. Przyporządkuj imionom władców nazwy odpowiednich dynastii. Wstaw obok terminów litery odpowiadające właściwym określeniom. . i 12. . . C. . Otton II • • Rurykowicze . D. Połącz osiągnięcia z ich twórcami. . . chrześcijańską. stelami. D. Na zdjęciu widać świątynię A. lepiej rozumiał po grecku niż mówił. limes. . D. 15. schizma – . zikkuratami. buddyjską. judaistyczną. 0–1 p. . . 14. . . . . B. C. . wydarzenie. B. . . . B. biegle mówił po grecku. stal damasceńska • drakkary • latopisy • malarstwo ikonowe • • Bizantyjczycy • Normanowie • Arabowie • Słowianie 0–1 p. . . hidżra – . . potrafił pisać i czytać po grecku. Obok budowli znajdują się wieże nazywane A. 0–1 p. A. dżihad – . wykorzystaj zamieszczoną fotografię. 12. . prawo islamskie B. szariat – . patriarcha – . . rozłam w Kościele 0–1 p. . lepiej znał grekę niż łacinę.A. . które dało początek erze muzułmańskiej D. C. 13. . Do rozwiązania zadań 11. święta wojna z niewiernymi E. muzułmańską.

A B 8. A B 10.Ludwik Pobożny • Włodzimierz Wielki • • Karolingowie • dynastia saska 0–3 p. 11. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D C D 7. A B . Traktat w Verdun w 843 PAŃSTWO FRANKÓW część zachodnia część część wschodnia władca władca Lotar władca Karta odpowiedzi Numer zadania 6. 16. A B 9. Uzupełnij schemat dotyczący podziału państwa Franków. A B A B 12.

Słowianie wschodni: plemiona ruskie . miało się składać z Galii.Klucz do testu a Początki średniowiecza ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 6. latopis – D 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. wschodniego (prawosławnego) islam – religia muzułmańska imperium uniwersalne – państwo. 1. Słowianie zachodni: plemiona polskie i czeskie 0–3 Każda właściwie uzupełniona rubryka Słowianie południowi: Chorwaci i Serbowie schematu – 1 p. cyfry. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Punktacja Właściwa odpowiedź Kryteria punktowania zad. Rzymu i ze Słowiańszczyzny 4. B 9. Hagia Sophia – Bizantyjczycy 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. B 11. arabeski. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. – B 13. damasceńskiej. Germanii. arabeska – E ikona – A sura – C runy – B 15. majordom – zarządca dworu Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. nocy 5. patriarcha – zwierzchnik Kościoła 0–3 Każde właściwe wyjaśnienie terminu – 1 p. adamaszkiem. Włodzimierz Wielki – Ruś 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 800 r. syn Karola Wielkiego Otton III – cesarz niemiecki z dynastii saskiej Cyryl i Metody – misjonarze z Bizancjum wysłani z misją chrystianizacyjną na Morawy 2. 0–7 Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. które chciał stworzyć Otton III na wzór Imperium Rzymskiego. 622 r. Karol Młot – państwo Franków Henryk IV – Rzesza Niemiecka Wilhelm Zdobywca – Normandia Stefan Wielki – Węgry 3. A 10. B 12. Ludwik Pobożny – władca państwa Franków. tysiąca. Światowid ze Zbrucza – Słowianie kościół klepkowy – Normanowie świątynia Kaaba – Arabowie 14. arabskimi. D 7. 0–3 kalif– przywódca muzułmański margrabia – sprawował władzę w marchiach 16. – A 988 r. – C 962 r. C 8. – D 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Chlodwig – władca państwa Franków z 0–4 Każda właściwie opisana postać dynastii Merowingów historyczna – 1 p.

drakkary – Normanowie latopisy – Słowianie malarstwo ikonowe – Bizantyjczycy 14. Grzegorza VII. – B 13. hidżra – C patriarcha – B schizma – E szariat – A 15. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Punktacja Właściwa odpowiedź Kryteria punktowania zad. B 11. C 9. 496 r. 1077. 0–7 Każdy właściwie wpisany wyraz – 1 p. Otton II – dynastia saska Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. konkordat 5. – D 955 r.Klucz do testu b Początki średniowiecza ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 6. D 10. część zachodnia: Ludwik Niemiec 0–3 Każda właściwie uzupełniona rubryka schematu – część południowa: Lotar część 1 p. Henryka IV. wschodnia: Karol Łysy ruskie . – A 1001 r. 0–3 Ludwik Pobożny – Karolingowie Włodzimierz Wielki – Rurykowicze 16. 1. 843 r. – C 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. D 8. inwestyturę. Canossa. słowiański Koran – święta księga islamu marchia – jednostka terytorialna w państwie Karola Wielkiego 4. dżihad – D 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. C Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. A 7. Pepin Mały – władca państwa 0–4 Każda właściwie opisana postać historyczna – 1 p. Franków z dynastii Karolingów Samon – twórca państwa słowiańskiego na terenie Czech i Moraw Otton I – cesarz niemiecki z dynastii saskiej Mahomet – prorok islamu 2. D 12. głagolica – pierwszy alfabet 0–3 Każde właściwe wyjaśnienie terminu – 1 p. Chlodwig – państwo Franków 0–5 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. Wormacji. Włodzimierz Wielki – Ruś Otton III – Rzesza Niemiecka Świętopełk – Państwo Wielkomorawskie Justynian I Wielki – Bizancjum 3. stal damasceńska – Arabowie 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.

. . .. .. . 2. 0–1 p. . . . .. . C. . . ..... 3.. . B. . . . .. . . . . . . . . jakich postaci historycznych dotyczą podane opisy. 4. wykorzystaj zamieszczoną fotografię. 965 r.. 972 r. • cesarz. . . . W zadaniach 1. .. 0–1 p.. . Stanisława.. . . Jeżeli się pomylisz. . . 1095 r. . Napisz. .. . . . . . .. .. i 5. . .. oraz 11... .... .... .. .. 1058 r. .. . Wojciecha. . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.. . . ... . . zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. B.. . ... . • pierwszy historyczny władca Polski – . . B. . B. 3. . . . . .. błędne zaznaczenie otocz kółkiem. .. św. .. . .. Rozwiązania zadań 3. . . . . .... i 12. .... .. .. 4. . Data Klasa 1. Pomyłki przekreślaj.. . .. .. 4. .. . . .. .. . 968 r. .. . .... . . do 10. . . . 966 r.. . oraz od 6. . . ... 1076 r.. .. . D. . . Czytaj uważnie tekst i zadania. . Na fragmencie Drzwi Gnieźnieńskich widać scenę z życia A. . .. znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . C.. . . 0–1 p. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty.. D... . . który przybył do Gniezna w 1000 r. 5. ... Mieszko I przyjął chrzest w A.. . . . Imię i nazwisko Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V . 0–4 p.. . ... .. . . . .. . . odziedziczył koronę polską – . .. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.. . • walczył z Bolesławem Krzywoustym o władzę w kraju – .. . . 1. . . .. – . . 5. . D.. .... . . Do rozwiązania zadań 4. . .. . .. 2. C. Bolesław Śmiały został koronowany na króla Polski w Gnieźnie w A. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. . . • w 1025 r. św. . . . . . .Test a . .. 1080 r. 2.

.. .. . . ... .. . . . .. . . . C. .. .. 7. . . . .. . . . . . . . ... . . .. 0–3 p. . . . .. . . . .. .. . w . .. . . . . . . . . .. . . .... . . . . . . . ..... Wstaw znak „x” w kratki obok imion postaci.. . . . . .. D. Połącz wydarzenia z odpowiednimi datami. . . Wieletów. . . . . . . . .. .. . . A zdjąwszy z głowy diadem cesarski. Zważywszy jego chwałę. .. 0–1 p. . .. .. Napisz. . wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. . . ... . .. .. . ... .. . .. 0–3 p.... . . św. .. .. .C. . . . . . . . . Maurycego. . .. . . . .. Do rozwiązania zadań 11. . . . . . . . . lecz chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną”. senior – . na czym polegała zasada senioratu i jaką dzielnicę otrzymywał senior. . .. . Szczepana. Rościsław Siemomysł Ibrahim ibn Jakub Lestek Siemowit 10. . . . . . . . . .. . . . 5. . . 0–4 p.. . . .. . .. .. . . ... 6. . • 1025 r..... . . . . . . .. • 1018 r. .. ..... . . . 0–2 p.. . .. . . księciem nazywać lub hrabią.... ... . ... . Dopisz przy imionach książąt polskich nazwy otrzymanych przez nich ziem. . . . .] Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża. Mieszko Stary – . . ... . ... . .. .. . . .. .. . . . Płaskorzeźba przedstawia wyprawę duchownego do kraju A. .. ... . . św. 8.. . . . . . Lędzian. Henryk Sandomierski – . .. Wojciecha • pokój w Budziszynie • • VI w. . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. . . . . . . . .. . .. .. ..... .. .. . „Geograf Bawarski” – . ... koronacja Bolesława Chrobrego • przybycie Słowian na ziemie polskie • śmierć św.. . . . B..e. ... . . ... • 997 r.. . . . .. . . .. . . . . ... kurhan – .. . Jaćwingów. .. jakby jednego spośród dostojników. . .. . . . . . 0–2 p.. . .. .. . ... . i 12. ... ... .. . Prusów. które wywodziły się z rodu Piastów. . ..... . . . .. . . . . cesarz rzymski zawołał w podziwie: „[. . . . . . . .. . n. . potęgę i bogactwo.. ... 9. ... . .. . . .. ... .. .. . .. . . . . .. . . . . D. . włożył go na głowę Bolesława na znak przymierza i przyjaźni i dał mu w darze gwóźdź z Krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. Maurycego. ... .. .. . .. . ... . . . ... ... . . . ..

A B 4. . C. Zjazd gnieźnieński odbył się w A. 998 r. C. Mieszko I i Otton I. A B 5. 1000 r. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. 0–1 p. B. 12. A B 12. A B 11. B. D. Wojciecha. 1001 r. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D 2. Gall Anonim „Kronika polska” 11. Mieszko II i Bolesław Chrobry. Uczestnikami wydarzenia byli A. Bolesław Chrobry i Otton III. A B 0–1 p. 999 r. D. Bolesław Chrobry i Otton I.zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św.

.. Do rozwiązania zadań 4. . . 0–1 p. .. . . . . oraz od 6.. B. . . . . Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów. • prowadził wojny z cesarstwem w latach 1002–1018 – . . . . . Napisz.. .. . . 0–4 p. . . . . . . . .. . C. . . 998 r. . . . i 5.. D... . . 4. W zadaniach 1... 3. .Test b ... Jeżeli się pomylisz. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty... 4. . ... .. . 0–1 p.. .. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. 5.. .. 2. . . . – .. . . . . 1. .. Pomyłki przekreślaj. .. .. .. .. • zginął w Prusach w 997 r. 0–1 p. .. . jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. B. . .... .. ... i 12.. 1001 r. . . 2. . . .. 992 r... .. 999 r. 1000 r. . ...... 5. Imię i nazwisko Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział V .. . ... .. . . C. . .... 1025 r.. .. . .. . . . . . . Ciało praskiego biskupa wykupił od Prusów A. 1000 r.. Data Klasa 1. . . . . Mieszko II. . . . znajdują się cztery odpowiedzi: A. . . . .. . 1018 r. . . . .. . Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi 3. . .. C.. . . . Czytaj uważnie tekst i zadania... . Cesarz Otton III przybył do Gniezna w A. . . . . wykorzystaj zamieszczoną fotografię. oraz 11. B. . . .. Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski w A. . .... . .. . .. . . . .... . . – . 2. jakich postaci historycznych dotyczą podane opisy... . . . . . • pierwszy biskup misyjny na ziemiach polskich – . . . • został koronowany na króla Polski w 1076 r. .. . . . .. . do 10. . D.. . . błędne zaznaczenie otocz kółkiem. 4. .. . ... . D. Rozwiązania zadań 3.. . . ... .. . ... . .

... . .. .. . . czego dotyczył i dlaczego został ogłoszony statut Bolesława Krzywoustego. gnieźnieńskiej. . .. . . . . Wstaw znak „x” w kratki obok nazw grup społecznych mieszkających w państwie Mieszka I. . . . 0–3 p. . . . Bolesław Chrobry. . . • 1039 r. . . . Połącz wydarzenia z odpowiednimi datami. Wyjaśnij. . .. . .. .. chrzest Polski • powstanie osady w Biskupinie • najazd Brzetysława na Polskę • śmierć Bolesława Krzywoustego • • VIII w. . .. . . ... . ... .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . 7. .n. .. . . . . . . . . . . . . . ..e.. . .. . . . ... wrocławskiej. C.. ... . . . .. . . 0–1 p. .B. . . szyszak – . . .. . . . . . . .. .. Do rozwiązania zadań 11.. .. Wojciecha zostały umieszczone w katedrze A. .. .. .. Henryk IV. . ... . ... .. . . Bolesław Kędzierzawy – . . .... ... . .. . . . . . .. . . ... . p. B.. .. . . .. • 1138 r. . . . .. .. 0–2 p... . . . . . .. 9.. . .. .. drużyna wojów duchowieństwo inteligencja ludność służebna mieszczanie 10. .. . . .. . Władysław Wygnaniec – . . . 0–4 p.. . .. ... . . . .. .. . . . . . .. . . .. .. . .. ... . . .. ... . . Grzegorz VII. . .. . .. . . .. . . ..... i 12. . .. . . . . ..... ... ... . . . 0–3 p. . . . . . . danina – . . . . .. . . .. . Dopisz przy imionach książąt polskich nazwy otrzymanych przez nich ziem. . . 5.... .. 0–2 p... .. ... . . . łęczyckiej. . . . . .. . . . .. 8. C.. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy. . . .. .. . . . .. . . . . . . . . .... . .. . Wyjaśnij znaczenie podanych terminów... . .. . ..... . . . . . . .. . .. . krakowskiej.. . . . .. . ... . . . D. . . . 6. . .. Dagome iudex – . ... ... . .. . ... .. .. . .. . • 966 r.. D. .. .. . . . ... Relikwie św.. . . .. . . . . . .. .. . . . .

A B 0–1 p. 0–1 p. 12. Mieszko III. Kiedy w dzień św. Mieszko I.Dostojny margrabia Hodon po zebraniu wojska napadł z nim na Mieszka. 972 r. B. 973 r. który był wierny cesarzowi i płacił trybut aż po rzekę Wartę. Karta odpowiedzi Numer zadania 1. 971 r. graf Zygfryd. odnieśli zwycięstwo. D. Thietmar „Kronika” 11. A B 12. Na pomoc Hodonowi pospieszył mój ojciec. Otton III. B. C. A B 4. Jednym z uczestników wydarzenia był A. A B 5. C. . lecz potem w miejscowości zwanej Cydzyną [Cedynią] brat jego Czcibor zadał im klęskę. kładąc trupem wszystkich najlepszych rycerzy z wyjątkiem wspomnianych grafów. D. A B Odpowiedzi C D C D C D C D C D C D 2. Jana Chrzciciela starli się z Mieszkiem. Bitwa pod Cedynią odbyła się w A. Mieszko II. A B 11. 970 r.

przybycie Słowian na ziemie polskie – VI w. Siemomysł. przykrywający grób • senior – najstarszy z rodu. B 2. pokój w Budziszynie – 1018 r. D Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Lestek. na czym polega zasada senioratu – 1 p. przejęciu przez najstarszego z rodu Podanie informacji o dzielnicy senioralnej – 1 p. w którym zawarto informacje o plemionach zamieszkujących ziemie polskie 7.Klucz do testu a Polska pierwszych Piastów ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. zgodnie z testamentem Bolesława Krzywoustego sprawował władzę zwierzchnią nad książętami dzielnicowymi • „Geograf Bawarski” – źródło pisane z IX w. Wojciecha – 997 r. w czasach podziału dzielnicowego władca zwierzchni. • kurhan – ziemny kopiec 0–3 Każda właściwie podana definicja – 1 p. Mieszko Stary – Wielkopolska 0–2 Właściwe dopisanie nazw ziem obok imienia każdego Henryk Sandomierski – ziemia władcy – 1 p. – Otton III • w 1025 r. C 11.: Zasada senioratu polegała na 0–2 Podanie. 1025 r. łączącą wszystkie ziemie należące do książąt. • pierwszy historyczny władca 0–4 Każde właściwe uzupełnienie – 1 p. Senior oprócz dziedzicznej dzielnicy otrzymywał również dzielnicę senioralną. B 4. Piastów władzy zwierzchniej nad książętami dzielnicowymi. który przybył do Gniezna w 1000 r. np.. C 12. A 5. Polski – Mieszko I • cesarz. 0–4 10. 8.e śmierć św. Siemowit 0–3 Każde właściwe wskazanie postaci z rodu Piastów – 1 p. . 4. sandomierska 9. koronacja Bolesława Chrobrego – Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. n. odziedziczył koronę polską – Mieszko II • walczył z Bolesławem Krzywoustym o władzę w kraju – Zbigniew 6.

najazd Brzetysława na Polskę – 1039 r. 8. przez wojów za czasów Piastów • Dagome iudex – najstarsze polskie źródło pisane.Klucz do testu b Polska pierwszych Piastów ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA Numer zadania Właściwa odpowiedź Punktacja 1. używany m. C 12. B 11. duchowieństwo. p. • danina – przymusowe Każda właściwie podana definicja – 1 p. 0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p. 0–3 Każde właściwe wskazanie grupy społecznej – 1 p.: Statut Bolesława 0–2 Podanie informacji o treści statutu – 1 p. Bolesław Kędzierzawy – Mazowsze i część Kujaw 9. – św. 3. • zginął w Prusach w 997 r. 0–4 Każde właściwe uzupełnienie – 1 p. dzielnic Polski między synów panującego. dokument. D 4. ludność służebna 10. zakończony ostrym szpicem.n. . powstanie osady w Biskupinie – VIII w. C 5.in. drużyna wojów.e. – Bolesław Śmiały • prowadził wojny z cesarstwem w latach 1002–1018 – Bolesław Chrobry • pierwszy biskup misyjny na ziemiach polskich – Jordan 0–3 6. Krzywoustego dotyczył podziału Podanie przyczyn ogłoszenia statutu – 1 p. śmierć Bolesława Krzywoustego – 1138 r. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania zad. w którym Mieszko I oddawał swoje państwo pod opiekę papieża 7. chrzest Polski – 966 r. np. Wojciech • został koronowany na króla Polski w 1076 r. Władysław Wygnaniec – dzielnica 0–2 Właściwe dopisanie nazw ziem obok imienia każdego senioralna i Śląsk władcy – 1 p. Miał zapobiegać walkom wewnętrznym w kraju po śmierci władcy. A Za każdą właściwą odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. C 2. świadczenie na rzecz władcy lub właściciela ziemi • szyszak – stożkowaty hełm.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->