Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/87/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29.09.

2011 roku

Wykaz inkasentów pobierających opłaty targowe na terenach nie będących własnością miasta Lp Imię i Nazwisko 1. Bachulski Roman 2. Barbachen Krystyna 3. Budzyk Maria 4. Cichoń Stanisław 5. Fryźlewicz Aleksandra 6. Gazda Stanisław 7. Głodek Maria 8. Gronek Stanisław 9. Guziak Mieczysław 10. Jędrol Jan 11. Kapias Katarzyna 12. Kasowski Jan 13. Kopińska ElŜbieta 14. Krauzowicz Leszek 15. Krzystyniak Irena 16. Kuraś Czesława 17. Landowska Maria 18. Lasyk Waleria 19. Lipkowski Krzysztof 20. Mirek Teresa 21. Mozdyniewicz Tadeusz 22. Niemiec Lucyna 23. OŜóg ElŜbieta 24. Pawlikowska Alicja 25. Piestrak Maria 26. Prześlica Liliana 27. Rokicka Jadwiga 28. Rokicki Mieczysław 29. Rokicki Włodzimierz 30. Tobiasz Zofia Adres Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Łopuszna Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Sosnowiec Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ

31. Trzciński Andrzej 32. Spółdzielnia "Turbacz" 33. Wójcik Maria 34. Zgierska Barbara 35. Zgierski Kazimierz 36. śegleń Krystyna 37. śmuda Danuta 38. Regionalny Związek Hodowli Owiec i Kóz

Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Nowy Targ Zakopane

39. Przygodzka Maria 40. Młodkowska Jadwiga