P. 1
Odlewnictwo

Odlewnictwo

|Views: 412|Likes:

More info:

Published by: Mateusz Wiśniewski on Nov 15, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2015

pdf

text

original

Odlewnictwo

dr inż. Robert Skoblik Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa

Literatura
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Błaszkowski K.: Technologia formy i rdzenia. Warszawa: WSiP 1979. Chudzikiewicz R., Briks W.: Podstawy metalurgii i odlewnictwa. Warszawa: PWN 1977. Górny Z., Lech Z.: Odlewanie kokilowe stopów metali nieżelaznych. Warszawa: WNT 1975. Jopkiewicz A., Pawlak M., Paczyniak T., Żakowski C., Kaczorowski R.: Odlewnictwo. Laboratorium. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej 2001 Kosowski A.: Zarys odlewnictwa i wytapianie stopów. Kraków: Wyd. AGH 2001 Lewandowski L.: Materiały formierskie. Laboratorium. Kraków: Wyd. AGH 1997. Longa W.: Krzepnięcie odlewów w formach piaskowych. Katowice: Śląsk 1973. Murza - Mucha P.: Techniki wytwarzania - odlewnictwo. Warszawa: PWN 1978. Perzyk M., Błaszkowski K., Haratym R., Szczepanik., Waszkiewicz S. Materiały do projektowania procesów odlewniczych. Warszawa: Wyd. Politechniki Warszawskiej 1981. Perzyk M., Waszkiewicz S., Kaczorowski M., Jopkiewicz A.: Odlewnictwo. Warszawa WNT 2000 Poradnik inżyniera. Odlewnictwo. Warszawa: WNT 1986. Praca zbiorowa. Wybrane zagadnienia z technologii odlewnictwa. Warszawa: Wyd. Politechniki Warszawskiej 1982. Praca zbiorowa: Podstawy odlewnictwa - ćwiczenia laboratoryjne. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej 1993. Praca zbiorowa. Ćwiczenia laboratoryjne i projektowe z odlewnictwa. Warszawa: Wyd. Politechniki Warszawskiej 1978. Praca zbiorowa. Odlewnictwo. Ćwiczenia laboratoryjne z technologii formowania, topienia i odlewania metali. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej 1993. Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z technik wytwarzania. Odlewnictwo i obróbka plastyczna (Red. S. Butnicki). Gdańsk: Wyd. Politechniki Gdańskiej 1984. Rączka J., Tabor A.: Technologia Odlewnictwa. Projektowanie. Kraków: Wyd. Politechniki Krakowskiej 1994. Rączka J., Stryjski J., Tabor A.: Technologia Odlewnictwa. Projektowanie nowoczesnych metod wykonywania odlewów. Kraków: Wyd. Politechniki Krakowskiej 1994. Skarbiński M.: Technologiczność konstrukcji maszyn. Warszawa: WNT 1977. Skoblik R., Wilczewski L.: Odlewnictwo i obróbka plastyczna. Laboratorium. Gdańsk: Wyd. Politechniki Gdańskiej 1997 Tabor A.: Wybrane zagadnienia z odlewnictwa. Kraków: Wyd. Politechniki Krakowskiej 1998 Szweycer M., Nadolska D.: Metalurgia i odlewnictwo. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej 2002

Wiadomości wstępne

• Odlewnictwo – proces technologiczny wykonywania przedmiotów metalowych poprzez wypełnianie form odlewniczych stopionym metalem. • Ze względu na rodzaj wlewanego do formy metalu dzielimy na: - odlewnictwo żeliwa, - odlewnictwo staliwa, - odlewnictwo metali nieżelaznych ciężkich, - odlewnictwo metali nieżelaznych lekkich.

Metody wytwarzania odlewów [8] .

Metody wytwarzania odlewów [12] .

Składają się z rdzenia właściwego i rdzennika wchodzącego w gniazda rdzennikowe.zespół elementów. Forma odlewnicza . Masa formierska i rdzeniowa – mieszanina podstawowych i pomocniczych materiałów formierskich służąca do wykonania form jednorazowych i rdzeni. Rdzenie – elementy formy odlewniczej odtwarzające kształty wewnętrzne odlewu.Podstawowe pojęcia w odlewnictwie • • • Odlew – wyrób metalowy wykonany drogą zalewania form odlewniczych ciekłym metalem. Rdzennica – przyrząd służący do wykonania rdzenia. Model – przyrząd do odwzorowania w formie odlewniczej kształtów zewnętrznych odlewu. Znaki rdzeniowe – elementy modelu nie odtwarzające odlewu – służące do wykonania gniazd rdzennikowych w które wchodzą rdzenniki rdzenia. które po złożeniu tworzą gniazdo (wnękę) o kształtach odpowiadających kształtowi odlewu oraz układu wlewowego. • • • .

Kontrola techniczna i odbiór odlewów. Przygotowanie ciekłego metalu. Zalanie form ciekłym metalem. 2. 5. 4. 13. Suszenie rdzeni i niekiedy form. Przygotowanie mas formierskich i rdzeniowych. 9. 3. Wykonanie form i rdzeni. modelu i formy w oparciu o rysunek konstrukcyjny gotowego wyrobu. 8. 10. Wykonanie modeli i skrzynek rdzeniowych ( zestawu modelowego). . 7. Składanie i przygotowanie form do zalewania. Wybicie odlewów z form i rdzeni z odlewów. 12. Ewentualna obróbka cieplna odlewów z powtórnym ich czyszczeniem. Ewentualna naprawa odlewów.Operacje procesu wykonania odlewu 1. 11. Wykonanie rysunków odlewu. Usunięcie układów wlewowych i oczyszczenie odlewów. 6.

Układ czynności w odlewni [2] .

1 – naddatek. 5 – skrzynki formierskie. 7 – forma układu wlewowego. 8 – układ wlewowy [2] . 6 – gniazda rdzeniowe. 2 – znaki rdzeniowe.Etapy wykonania odlewu Etapy wykonania odlewu: a) rysunek gotowego wyrobu. e) Złożona forma odlewnicza. b) rysunek odlewu. 4 – rdzeń. c) model. f) wybity odlew. 3 – połówki rdzennicy. d) rdzennica.

Rysunek odlewu • W celu wprowadzenia do produkcji nowego wyrobu konieczne jest opracowanie dokumentacji technologicznej. karta prób. rysunek surowego odlewu. karta technologiczna. rysunki oprzyrządowania specjalnego. rysunek koncepcyjny sposobu odlewania. w której skład wchodzą : rysunek konstrukcyjny gotowego wyrobu. karty instrukcyjne. rysunki konstrukcyjne zespołu modelowego rysunek formy odlewniczej. . karta kalkulacyjna wykonania odlewu. warunki techniczne odlewu.

Dane rozpoznawcze (nazwa przedmiotu.naddatki na obróbkę skrawaniem. wymagania co do twardości itp. . • . . . . dla których odchyłki te odbiegają od normy. . .pochylenia i zbieżności ścian odlewu zgodnie z płaszczyzną podziału formy. miarę skurczową i klasę dokładności) odlewu wpisuje się w tabliczce rysunkowej.układ wlewowy i nadlewy. nr surowego odlewu). .powierzchnię podziału formy odlewniczej. np. tworzywo. obróbka cieplna.dane dotyczące specjalnych wymagań stawianych odlewom. .bazy obróbkowe dla wyjściowej operacji obróbkowej.Rysunek surowego odlewu • Rysunek surowego odlewu powinien zawierać: .dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla tych powierzchni nieobrabialnych.naddatki technologiczne.dane rozpoznawcze.

Rysunek surowego odlewu • Powierzchnia podziału formy ma na celu umożliwienie wyjęcia modelu z formy w czasie formowania. Powierzchnia podziału formy dzieli odlew. a w przypadku dużych odlewów powierzchnię podziału formy stosuje się także w celu zmniejszenia ciężaru dużych modeli. a pod osią „D” również w kolorze niebieskim lub oznacza się jak na rys. Przykład zastosowania i oznakowania powierzchni podziału formy przedstawiono na rys. . formę i skrzynkę odlewniczą na dwie lub więcej części i przebiega ona zasadniczo przez największy przekrój przedmiotu. Na rysunku surowego odlewu zaznacza się ją w postaci osi kolorem niebieskim i nad osią pisze się „G” w kolorze niebieskim.

Rysunek surowego odlewu • Powierzchnie odlewu. które są trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania na drodze odlewania w kształcie przedstawionym na rysunku konstrukcyjnym gotowego wyrobu. wielkości danej powierzchni oraz od rodzaju materiału odlewanego ( rys. Naddatki technologiczne są to te części bądź fragmenty odlewu. Wielkość naddatku na obróbkę mechaniczną jest znormalizowana i zależy od klasy dokładności odlewania. c naddatki na obróbkę • d naddatki technologiczne otworów i wnęk jako wypełnienie . c). które w późniejszym toku procesu technologicznego będą poddane obróbce skrawaniem. muszą posiadać naddatki o odpowiedniej wielkości.

dodatkowe nadlewki służące do ustalenia i uchwycenia przedmiotu podczas obróbki mechanicznej .naddatki na skurcz . które odlewa się jako pełne ( rys.Rysunek surowego odlewu •Najczęściej spotykane naddatki technologiczne to: . obróbce cieplnej i wykończeniu. . .naddatki wynikające z pochyleń ścian odlewu nie przewidzianych na rysunku przedmiotu. .wypełnianie wnęk i otworów. .łączniki zabezpieczające odlew przed odkształceniami i pęknięciami przy stygnięciu. . d ).

Układ wlewowy
• Układem wlewowym nazywa się system kanałów wykonanych w formie odlewniczej, który powinien spełniać następujące zadania: - doprowadzenie ciekłego metalu do ustalonych miejsc wnęki formy z wymaganą prędkością, - zatrzymanie płynących z metalem zanieczyszczeń i żużla, - uzyskanie odpowiedniego rozkładu temperatur metalu wypełniającego formę oraz regulowanie zjawisk cieplnych podczas krzepnięcia i stygnięcia odlewu, - zasilanie krzepnącego odlewu ciekłym stopem. Pierwsze trzy zadania spełniać może część wprowadzająca układu wlewowego, natomiast ostatnie zadanie spełniają części układu zwane nadlewami lub ochładzalnikami.

Układ wlewowy

Odlew z układem wlewowym i nadlewami: 1 – zbiornik wlewowy, 2 – wlew główny, 3, 4 i 12 – wlewy rozprowadzające, 5 – wlewy doprowadzające, 6 – oddzielacz, 7 – przelew, 8, 9 – nadlewy górne, 10 – nadlew boczny, 11 – szyjki nadlewów [5]

Typy układów wlewowych

Schematy położenia odlewu w formie odlewniczej w zależności od poziomu doprowadzenia metalu do wnęki formy [16]

czyli tzw. • Pod względem konstrukcyjnym modele możemy podzielić na grupy: I.Modele odlewnicze • Model odlewniczy jest pomocniczym przyrządem o kształcie zewnętrznym odlewanego przedmiotu z pewnymi zmianami podyktowanymi względami odlewniczym . Wymiary modelu powiększone są o wielkości skurczu metalu w czasie krzepnięcia. . miedzi i żeliwa. modele naturalne. czyli do produkcji jednostkowej i małoseryjnej wykonuje się je z drewna. wymagające stosowania skrzynek rdzeniowych (rdzennic). Znacznie bardziej trwałe są modele metalowe wykonywane najczęściej ze stopów aluminium.modele uproszczone.modele pośrednio odtwarzające kształt odlewu. III . • Wszystkie modele można wykonać jako modele dzielone i niedzielone i z częściami odejmowanymi.modele bezpośrednio odtwarzające kształt odlewu: są to modele bezrdzeniowe. • Do formowania ręcznego. II .

Modele odlewnicze naturalne a) b) Model naturalny niedzielony. a) bez części odejmowanej. b) z częścią odejmowaną: 1 – część odejmowana [5] .

Modele odlewnicze niedzielone Modele odlewnicze – ze znakami rdzeniowymi . b) z częścią odejmowana [5] .niedzielone :a) bez części odejmowanej.

Modele odlewnicze dzielone Modele naturalne dzielone: a) bez części odejmowanej. 1 – płaszczyzna podziału [5] . b) z częścią odejmowaną.

b) z częścią odejmowaną [5] .Modele odlewnicze dzielone Modele odlewnicze – ze znakami rdzeniowymi – dzielone: a) bez części odejmowanej.

g) modele przymiary kontrolne [5] . 3 – ramię. f) modele klocki. d) wzornik przesuwany. 4 – żebra podłużne. b) wzornik o pionowej osi obrotu. 1 – modele kołnierzy. 3 – żebra. c) wzornik o poziomej osi obrotu.Modele odlewnicze uproszczone Rodzaje modeli uproszczonych: a) model szkieletowy i przekrój odlewu. e) wzornik segmentowy 1 – czop. 2 – wzornik. 2 – znaki rdzeniowe.

2 – wzmocnienia.Rdzennice skrzynkowe Rdzennica skrzynkowa: 1 – kołki ustalające. 3 – rdzeń [5] .

otwarta. ze zdjętym jednym bokiem [5] .Rdzennice ramkowe a) b) Rdzennica ramkowa: a) zwykła. b) z obejmą. ustawiona na płycie podrdzeniowej.

Rdzennica z pancerzem Rdzennica z pancerzem: 1 – pancerz. 2 – wewnętrzne części rdzennicy [5] .

w ilości do 35%. pył węglowy. chromit. melasa.niektóre z sypkich i luźnych skał osadowych. trociny). mulit. silimanit i cyrkon. pudry formierskie (likopodium. dekstryna. szamot.po odpowiedniej przeróbce .do wykonywania form i rdzeni. magnezyt. W piaskach tych może występować naturalne lepiszcze mineralne . Masą formierską lub rdzeniową nazywa się mieszaninę głównych i pomocniczych materiałów formierskich z wodą. Do pomocniczych materiałów zaliczamy również materiały chroniące masę przed przypaleniem się jej do powierzchni odlewu (grafit. materiały zwiększające przepuszczalność (torf. • gliny formierskie zawierające powyżej 50% lepiszcza. szkło wodne. Dzielą się na główne i pomocnicze. węgiel drzewny). • • . składające się głównie z ziarn kwarcu o nieregularnych kształtach. dobranych w odpowiednich proporcjach i odpowiednio przygotowanych. Główne materiały formierskie to: • piaski formierskie . talk). jak: oleje roślinne. kalafonia. Poza piaskami formierskimi mogą być stosowane inne minerały charakteryzujące się wysoką ognioodpornością oraz posiadające mniejszą rozszerzalność cieplną jak np.Materiały formierskie • Materiały formierskie służą . gdzie zawartość osnowy ziarnowej wynosi minimum 65% ciężaru. żywice syntetyczne i w coraz większym zakresie żywice szybkoutwardzalne na zimno i na gorąco. służące do spajania ze sobą luźnych ziaren piasku. Pomocniczym materiałem formierskim zazwyczaj są różnego rodzaju spoiwa pochodzenia organicznego i nieorganicznego. korund naturalny i sztuczny.

Materiały formierskie Podział mas formierskich [ 6] .

.masy do form odlewanych „na wilgotno” i „ na sucho”. .Materiały formierskie • Masy formierskie i rdzeniowe można sklasyfikować zastosowania i rodzaju: .masy formierskie i rdzeniowe specjalne (cementowe.masy stosowane do odlewania żeliwa.). . staliwa i metali nieżelaznych.masy naturalne i syntetyczne.masy przymodelowe i wypełniające oraz jednolite. . ceramiczne i tp. zależnie od .

przygotowanie domieszek.przygotowanie świeżych piasków z potrzebną zawartością gliny.regeneracja masy formierskiej używanej (starej).przygotowanie masy formierskiej z przygotowanych składników. Proces technologiczny przygotowania mas składa się z następujących etapów: . . . . .Materiały formierskie • Masy formierskie przygotowuje się ze świeżego piasku i gliny z dodatkiem używanej masy i domieszek.

2. znaczna odporność na wysoką temperaturę płynnego metalu. wielka spoistość cząstek masy formierskiej zapewniająca odporność na wszelkiego rodzaju wstrząsy i ciśnienie hydrostatyczne wlewanego metalu. 5. . wystarczająca przepuszczalność gazów i par powstałych w czasie odlewania i podczas procesu stygnięcia metalu w formie odlewniczej. 6.Materiały formierskie • 1. zdolność zachowania pełnej przydatności do wielokrotnego użycia w formie domieszek do nowych mas. łatwe oddzielanie się od ścian gotowego odlewu w czasie wybijania. 4. 3. Cechy mas formierskich: dobra plastyczność – zdolność przyjmowania kształtu według modelu i zachowania tegoż kształtu.

które zależnie od zastosowania można podzielić na dwie grupy: • narzędzia służące do zaformowania modelu w skrzynce lub w podłożu odlewni.Narzędzia i przyrządy formierskie Do ręcznego wykonywania formy służą specjalne narzędzia formierskie. . • narzędzia służące do wyjmowania modelu. naprawiania części uszkodzonych formy i ostatecznego wykończenia jej.

haczyk do wyjmowania modelu. 10. 5 ubijak pneumatyczny. 6 .gładziki płaskie. 8 .lancet z haczykiem.sito. 11 .jaszczurki. 3 .4 . 13 .gładziki krawędziowe.2 .Narzędzia i przyrządy formierskie Podstawowe narzędzia do formowania ręcznego: 1 . łopata. 7 .ubijaki małe.pędzel [16] . 9 .ubijaki duże. 12 .

b) skrzynka suwnicowa do formowania ręcznego i maszynowego. c) skrzynka do formowania w liniach automatycznych pod wysokimi naciskami [8] .Narzędzia i przyrządy formierskie Przykłady nowoczesnych skrzynek formierskich: a) skrzynka do formowania ręcznego.

Formowanie w gruncie za pomocą wzorników. . Formowanie za pomocą modeli klocków. Formowanie za pomocą modeli szkieletowych. Formowanie za pomocą przymiarów kontrolnych.Metody formowania ręcznego • • • • • • • • • • • • Formowanie w gruncie otwarte. Formowanie w trzech i więcej skrzynkach. Formowanie z luźną częścią. Formowanie z obieraniem. Formowanie w gruncie pod skrzynką. Formowanie na fałszywce. Formowanie w rdzeniach. Formowanie w dwóch skrzynkach.

2 – podłoże miękkie [5] .Formowanie w gruncie otwarte Formowanie w gruncie otwarte: 1 – grunt odlewni.

2 – warstwa koksu. 3 – rury odpowietrzające. 4 – nakłucia odpowietrzające [5] .Formowanie w gruncie pod skrzynką Formowanie w gruncie pod skrzynką: 1 – podłoże twarde.

• ustawienie modelu i odwróconej skrzynki dolnej na płycie podmodelowej. • wypełnienie górnej skrzynki masą formierską i ubicie jej. • wypełnienie skrzynki masą przymodelową i wypełniającą oraz ubicie jej. • wykonanie odpowietrzenia nakłuwakiem . Wykonanie form z modelu dzielonego przebiega w podobny sposób. w której była zaformowana połowa modelu. a następnie górną skrzynkę. . którą wypełnia się masą formierską. • odwrócenie dolnej połówki formy wraz z modelem o 180 0. • posypanie modelu pudrem formierskim w celu zabezpieczenia przed przywieraniem masy formierskiej. reperacje i wykańczanie form suszenie rdzeni. że po odwróceniu dolnej skrzynki. przygotowanie do zalania i zalanie ciekłym metalem.Formowanie w dwóch skrzynkach Wykonanie formy odlewniczej w dwóch skrzynkach z modelu drewnianego niedzielonego składa się z następujących zabiegów. wyjęcie modeli. z tą jednak różnicą. • rozłożenie ubitych form na części. układa się jego drugą część. • składanie formy. model wlewu. ustawienie na modelu odlewu modelu układu wlewowego i górnej skrzynki.

Formowanie w dwóch skrzynkach Przykład formowania ręcznego przy użyciu modelu niedzielonego [16] .

c) model. g) kolejne fazy formowania [16] . f). e). b) rdzennica (skrzynka rdzeniowa).Formowanie w dwóch skrzynkach Przykład formowania ręcznego przy użyciu modelu dzielonego: a) rysunek zwężki rury i rdzenia. d).

b) formowanie skrzynki dolnej.Formowanie na fałszywce Formowanie na fałszywce: a) wykonanie fałszywki. c) formowanie skrzynki górnej [1] .

c) obieranie. b) wykonanie skrzynki dolnej.Formowanie z obieraniem Formowanie z obieraniem: a) odlew. 1 – miejsce obierania [2] . d) złożona forma.

Formowanie z luźną częścią Formowanie z luźną częścią formy: a. b. c) luźne części formy [5] .

część odejmowana. część odejmowana. 2 – górna część piasty.Formowanie w trzech skrzynkach Formowanie w trzech skrzynkach: 1 – dolne obrzeża. 4 – dolna część formy . 5 – górna część formy [5] . 3 – środkowa część formy.

formowanie w rdzeniach ustawionych w metalowej ramie M [2] .Formowanie w rdzeniach Forma bloku 6 cylindrowego silnika spalinowego.

1 – pokrywa. 3 – ramię żeliwne. 3 – formowanie skrzynki górnej.Formowanie wzornikiem Przykład formowania przy użyciu wzornika. 4 – pierścień nastawczy. 2 – wrzeciono stalowe. 1 – łożysko. a) urządzenie do formowania wzornikowego. b) formowanie wzornikowe pokrywy. 2 – formowanie wzornikiem górnej powierzchni pokrywy. 5 – forma przygotowana do zalania [16] . 4 – formowanie pokrywy.

czyli formierki prasujące.formierki trzpieniowe lub ramowe. .zagęszczanie masy w skrzynkach formierskich lub rdzennicach.wstrząsarki z doprasowaniem. ) • • .wstrząsarki.formierki z obracaną kolumną. (podział ten dotyczy tylko pras. .formierki z przerzucanym stołem. . b)oddzielające model w górę po odwróceniu formy: . . . . .formierki z obracanym stołem.inne formierki specjalne. Ze względu na sposób zagęszczania mas maszyny formierskie dzielimy na. Formierki mechanizują zasadniczo dwie podstawowe operacje: .prasy. .narzucarki. . . wstrząsarek i wstrząsarek z doprasowaniem.formierki z opuszczanym modelem.oddzielenie modelu od formy. .strzelarki i nadmuchiwarki. Ze względu na sposób oddzielania modelu od formy maszyny formierskie dzielimy na: a) oddzielające formę znad modelu.Formowanie maszynowe • • Maszyny do wytwarzania form i rdzeni nazywamy ogólnie maszynami formierskimi lub formierkami.

8 – belka [2] . 2 – tłok. 6 – nadstawka. 4 – płyta modelowa. 3 – stół formierski. b) zagęszczona masa w skrzynce.Formierki prasujące z górnym dociskiem Zasady zagęszczania mas formierskich w formie na formierkach z górnym dociskiem: a) formierka przygotowana do zagęszczania masy w skrzynce. c) formierka przygotowana do oddzielenia formy od modelu: 1 – cylinder. 5 – skrzynka formierska. 7 – klocek prasujący.

.Formierki prasujące z dolnym dociskiem Przykład formierki z dolnym prasowaniem Formierki prasujące stosowane są prawie wyłącznie do wykonywania form małych i średnich.

d ) odpowietrzanie formy.Formierki wstrząsarki z dociskiem Operacje podczas formowania przy zastosowaniu formierki wstrząsarki z dociskiem: a) ustawienie skrzynki formierskiej i oprószenie płyty modelowej pudrem. b) wypełnienie skrzynki masą i zagęszczenie mechanizmem wstępnym. e) oddzielenie formy od modelu w wyniku podnoszenia jej trzpieniami [5] . c) zagęszczenie płytą prasującą.

13 – tarcza obrotowa [2] . 12 – łopatki głowicy narzucarki. 3 – przenośnik taśmowy. 2 – rynna. 7 – siodlo. 4 – zsyp. 6 – otwór w obudowie. 11 – rękaw wysięgnika. 5 – przenośnik taśmowy.Narzucarka Narzucarka przejezdna: 1 – przenośnik taśmowy. 8 – skrzynka formierska. 10 – rękaw wysięgnika. 9 – model.

4 – przestrzeń cylindra wypełniona sprężonym powietrzem.Strzelarka 8 Zasada pracy strzelarki: 1 – skrzynka rdzeniowa. 6 – zawór sprężonego powietrza. 8 – doprowadzenie sprężonego powietrza do zbiornika [2] . 5 – zbiornik ze sprężonym powietrzem. 7 – odprowadzenie rozprężonego powietrza. 3 – cylinder strzałowy. 2 – masa rdzeniowa.

2 – model. b0 modelem przeciąganym.Oddzielanie formy od modelu Typy maszyn w zależności od sposobu oddzielania formy od modelu: a) z podnoszeniem trzpieniowym formy. c) z obracanym stołem. 3 – trzpienie. 1 – model. 2 – płyta podmodelowa. d0 przerzucanym stołem [5] . 1 – skrzynka formierska. 4 – płyta podstawowa.

Oddzielanie formy od modelu Schemat konstrukcji i działania formierki z obracaną kolumną [8] .

6 – stół maszyny z płytą modelową połączony z atakującym w górę cylindrem hydraulicznym [8] . 1 – cylinder wyrównawczy ciśnienia. c) koniec prasowania. 3 – stopki tłoczków prasujących. 5 – skrzynka formierska. 2 – wielotłoczkowa głowica prasująca. b) początek prasowania.Formowanie pod wysokimi naciskami Zasada prasowania pod wysokimi naciskami elastyczną głowicą wielotłoczkową: a) położenie wyjściowe. 4 – ramka nadstawna.

b) prasowanie. c) oddzielenie lewej płyty modelowej .Formowanie pod wysokimi naciskami Schemat pracy formierki prasującej pod wysokimi naciskami do bezskrzynkowego formowania metodą Disamatic: a) wstępne zagęszczenie masy za pomocą strzelarki.

Formowanie w masach żywicznych termoutwardzalnych (gorąca rdzennica). Formowanie w formach cementowych. .Specjalne metody wytwarzania form i rdzeni piaskowych • • • • • Proces CO2 (masy ze szkłem wodnym). Proces CMS (ciekłe masy samoutwardzalne). Formowanie w masach furanowych samoutwardzalnych (zimna rdzennica).

• • • Po zagęszczeniu masy w skrzynce rdzeniowej lub formierskiej przedmuchuje się ją dwutlenkiem węgla. Pod wpływem CO2 następuje w krótkim czasie utwardzenie masy. Stosuje się często do wykonywania rdzeni w strzelarkach współpracujących z maszynami przedmuchującymi rdzenie CO2. .Proces CO2 Stosowany w produkcji jednostkowej i seryjnej odlewów o średnich i dużych wymiarach. bez względu na stopień skomplikowania oraz do produkcji rdzeni • Masa formierska: .szkło wodne sodowe (krzemian sodu) w ilości 5 – 7%.piasek kwarcowy. • .

W formie lub rdzennicy utwardza się na powietrzu 24 – 48 godz.dobra dokładność wymiarowa. Wady: .duża wytrzymałość po utwardzeniu.piasek kwarcowy.8 – 12% cementu portlandzkiego.Masy cementowe • • Stosowane do produkcji jednostkowej i seryjnej odlewów o średnich i dużych wymiarach i o kształtach prostych i średnio skomplikowanych.mała energia zagęszczania. . Masa formierska: .silne przywieranie masy do powierzchni modelu • • • . . Dodatek CaCl2. MgCl2 w ilości 5 6% skraca czas wiązania do 8 – 10 godz. -7 – 10% wody. Zalety: -niski koszt cementu jako spoiwa. . .niezbyt dobra jakość powierzchni. .

.Ciekłe masy samoutwardzalne (CMS) • • Stosowane w produkcji jednostkowej i seryjnej odlewów o średnich i dużych wymiarach i kształtach prostych i średnio skomplikowanych. • • • . Po czasie 20 – 40 min.obniżenie kosztów produkcji. Wady: . masa traci płynność i sama utwardza się.piasek kwarcowy. Masę o konsystencji ciekłej wylewa się na model. .żużel chromowy jako utwardzacz. .daje się łatwo mechanizować i automatyzować. . . Zalety: .szkło wodne. Masa formierska: .wyeliminowanie potrzeby suszenia form i rdzeni.zmniejszenie pracochłonności wykonania odlewu.przyczepność do modeli i rdzennic.dodatki spieniające. . .niezbyt dobra wybijalność.

. – katalizator (najczęściej kwas fosforowy). mocznikowo – formaldehydowa. do 0. Masa rdzeniowa: – piasek kwarcowy płukany o zawartości lepiszcza max. powodująca utwardzenie masy rdzeniowej.Formowanie w masach żywicznych termoutwardzalnych (gorąca rdzennica) • • Stosowane do seryjnej i masowej produkcji rdzeni małych o podwyższonych wymaganiach wymiarowych.5%. fenolowo – formaldehydowa typu nowolak. – żywica termoutwardzalna (np.duża dokładność wymiarowa rdzeni. .5 – 3%. Pod wpływem ciepła następuje szybka polimeryzacja spoiwa. furanowa) w ilości 1. . • Zalety: . 200 – 3000C. • Proces gorącej rdzennicy polega na napełnieniu masą rdzeniową za pomocą nadmuchiwarek lub strzelarek rdzennicy podgrzanej do temp.łatwość automatyzacji procesu wytwarzania rdzeni. w ilości 5 – 25% w stosunku do żywicy.krótki czas wykonania rdzenia łącznie z procesem utwardzania.

(w niektórych przypadkach alkidowe.żywice furanowe mocznikowo furfurylowe. melaminowe).wyeliminowanie temperatury jako czynnika utwardzającego. . Masa formierska i rdzeniowa: . epoksydowe. . Zalety: .piasek kwarcowy.katalizatory.duża dokładność wymiarowa.wysoka jakość odlewów. . fenolowo – furfurylowe.wszechstronność zastosowań.Formowanie w masach furanowych samoutwardzalnych (zimna rdzennica) • • Stosowane do produkcji od jednostkowej do masowej przede wszystkim rdzeni od małych do dużych oraz form średnich i dużych o podwyższonej dokładności wymiarowej.w czasie jej przygotowania. . . mocznikowe. . .przygotowanie masy i wypełnienie nią rdzennicy odbywa się w jednej maszynie. • • .po wypełnieniu masą rdzennicy. Katalizator może być wprowadzony do masy: .

Odlewanie pod ciśnieniem. Odlewanie precyzyjne metodą wytapianych modeli.Specjalne metody odlewania • • • • • • • • Formowanie skorupowe. Odlewanie kokilowe pod niskim ciśnieniem. Odlewanie kokilowe grawitacyjne. Odlewanie ciągłe i półciągłe. . Odlewanie odśrodkowe. Proces Shawa.

10 – 12% w stosunku do żywicy urotropiny jako utwardzacza.1% nafty jako środka powodującego lepsze rozprowadzenie żywicy.0. . płukany i drobnoziarnisty piasek kwarcowy. • • .Formowanie skorupowe • Zastosowanie do produkcji seryjnej i masowej form i rdzeni odlewów małych i średnich o wysokich wymaganiach wymiarowych i dobrej gładkości powierzchni. Proces wiązania rozpoczyna się pod działaniem temperatury. której utwardzenie w normalnych warunkach nie zachodzi. . Masa formierska jest mieszaniną.czysty. Masa formierska: . .4 – 8% sproszkowanej nowolakowej żywicy fenolowej.

12 – skrzynka formierska. 1 – płyta modelowa.suchy piasek wypełniający [8] .Formowanie skorupowe Fazy wykonania formy skorupowej według procesu C (Croning). 6 – trzpienie sprężynowe. 13 – forma skorupowa. 2 – połówka modelu. 10 – przyrząd do sklejania połówek form. 7 – piec grzewczy elektryczny lub gazowy. 4 – płyta wypychaczy. 5 – wypychacze. 14 . 11 – zaciski form skorupowych. 8 – zbiornik z masa skorupową. 3 – model zbiornika wlewowego. 9 – połówka formy skorupowej.

utwardzanie skorupy w temperaturze 300 – 4000 C przez 1 – 3min. olejem silikonowym.zdjęcie skorupy i klejenie połówek form skorupowych za pomocą klejów żywicznych .podgrzanie elektrycznie lub gazowo płyty modelowej do temperatury 220 – 3000 C. .zalewanie form.ponowny obrót o 1800 .masa opada. .obrót płyty modelowej ze zbiornikiem do pierwotnego położenia i przetrzymanie przez okres 6 – 25 s .Formowanie skorupowe • Etapy wykonywania form skorupowych: .obrót płyty modelowej o 1800 i połączenie ze zbiornikiem z masą skorupową. . odłączenie zbiornika z masą. . .oczyszczenie płyty modelowej i pokrycie jej oddzielaczem (np. .powstanie skorupy. .

.możliwość zastosowania do wszystkich stopów odlewniczych.skomplikowane i drogie maszyny do formowania. (ze względów ekonomicznych stosowane głównie dla żeliw. Wady formowania skorupowego: .ograniczenie masy odlewu do 100kg. • .wysoki koszt materiałów formierskich.częściowe lub całkowite wyeliminowanie obróbki skrawaniem.możliwość uzyskania odlewów o cienkich ściankach. najczęściej w przemyśle motoryzacyjnym). . . . (najczęściej 20 – 30 kg).łatwość automatyzacji i mechanizacji procesu. .Formowanie skorupowe • Zalety formowania skorupowego: .uzyskanie odlewów o małej chropowatości powierzchni i dużej dokładności wymiarowej. .

żeliwa szarego stopowego niskokrzemowego do odlewania wszystkich stopów metali nieżelaznych i żelaza. w mniejszym zakresie z żeliwa.żeliwa szarego perlitycznego – do odlewów z metali nieżelaznych i małych odlewów cienkościennych z żeliwa. Zastosowanie do produkcji seryjnej.Odlewanie kokilowe grawitacyjne • • • Odlewanie kokilowe grawitacyjne polega na wykonywaniu odlewów poprzez zalanie ciekłym metalem form metalowych zwanych kokilami. . Kokile wykonuje się z: .staliwa niskostopowego stosowane do średnich i dużych odlewów ze stopów aluminium i żelaza. Kokile są formami wielokrotnego użytku. .żeliwa sferoidalnego do odlewania głównie średnich odlewów żeliwnych i staliwnych. .staliwa węglowego do odlewania dużych odlewów żeliwnych i staliwnych. wielkoseryjnej i masowej odlewów średnich i małych. . . przede wszystkim ze stopów metali nieżelaznych.

. .rozłożenie kokili.wyjęcie rdzeni metalowych.przygotowanie kokili do złożenia. . . . Kształt wewnętrzny odlewu odtwarzają rdzenie stalowe lub wykonane z mas rdzeniowych.zalanie kokili ciekłym metalem. Przebieg odlewania w kokili: . . .Odlewanie kokilowe grawitacyjne • • • Kokila odtwarza kształt zewnętrzny odlewu. .oczyszczenie powierzchni kokili i rdzeni metalowych.oczyszczenie wnęki kokili sprężonym powietrzem.zakrzepnięcie odlewu.podgrzanie do temperatury 150 – 2000C.wyjęcie odlewu.złożenie kokili i rdzeni.naniesienie warstwy pokrycia izolującego na powierzchnie robocze kokili i rdzeni. . . .

b) kokila do odlewów żeliwnych z rdzeniami piaskowymi.Odlewanie kokilowe grawitacyjne Kokile z rdzeniami metalowymi i piaskowymi: a) kokile z metalowym rdzeniem dzielonym. c) kokila z czterema rdzeniami metalowymi [8] .

Odlewanie kokilowe grawitacyjne Kokila do odlewania tłoków aluminiowych: 1 – ruchoma część korpusu. 2 – nieruchoma część korpusu. 3 – podstawa korpusu. 4 – układ wlewowy [2] .

• .ograniczony kształt i wielkość odlewu.wyeliminowanie skrzynek formierskich.ograniczone zastosowanie do odlewania niektórych stopów zwłaszcza żelaza.możliwość uzyskania cienkich ścianek odlewów. . .dobra gładkość i czystość powierzchni odlewów.Odlewanie kokilowe grawitacyjne • Zalety odlewania kokilowego grawitacyjnego: -duża dokładność i stałość wymiarowa odlewów. -duża wydajność procesu. .łatwa mechanizacja i automatyzacja procesu. . . . ich składowanie i transport. Wady odlewania kokilowego grawitacyjnego: .wysoki koszt kokili.

. Zastosowanie tylko do odlewania stopów metali nieżelaznych. . gdyż odlew w czasie krzepnięcia połączony jest z ciekłym metalem w piecu.Odlewanie kokilowe pod niskim ciśnieniem • • • Odlewanie kokilowe pod niskim ciśnieniem – forma wypełniana jest pod niewielkim ciśnieniem lub podciśnieniem zwykle nie przekraczającym 0. gdyż kokila związana jest z jednym piecem.łatwiejsza mechanizacja i automatyzacja procesu.2 MN/m2. -lepsze niż przy odlewaniu kokilowym grawitacyjnym wypełnienie formy.1 MN/m2.lepsza lejność metalu wskutek wyższej temperatury.zmniejszenie lub wyeliminowanie nadlewów. najczęściej poniżej 0. Zalety procesu: . • .wysokie koszty urządzenia. konieczność częstej wymiany rur wlewowych). . Wady: .wyższe koszty eksploatacji (droga instalacja ciśnieniowa.

Odlewanie kokilowe pod niskim ciśnieniem Schemat urządzenia do odlewania pod niskim ciśnieniem [8] .

Zastosowanie: seryjna i masowa produkcja odlewów o kształtach brył obrotowych (odlewy rur i o kształcie rur. pierścienie. .). tuleje. .oś wirowania pionowa. bębny hamulcowe.Odlewanie w formach wirujących (odśrodkowe) • Odlewanie odśrodkowe polega na doprowadzeniu ciekłego metalu do wirującej formy. obudowy łożysk. wałów itp. • • .oś wirowania pozioma. Pod wpływem siły odśrodkowej metal odtwarza kształty odlewu i ulega zakrzepnięciu. Metody odlewania odśrodkowego: a) odlewanie odśrodkowe gdzie oś odlewu pokrywa się z osią wirującej formy. b) odlewanie pod ciśnieniem odśrodkowym – oś wirowania pokrywa się z osią wlewu głównego.odlewy kół.

jednak max L= 5D. Stosowane są maszyny z przesuwną wirującą formą i stałą rynną lejniczą oraz z stałą wirującą formą i przesuwną rynną lejniczą. .Odlewanie w formach wirujących (odśrodkowe) Schemat odlewania odśrodkowego w formie z poziomą osią obrotu [8] Metoda ta wykorzystywana jest do wykonywania odlewów o kształtach brył obrotowych dla których L>D.

Ograniczenie jest spowodowane spływaniem metalu w dół i zwiększaniem grubości ścianki w dolnej części odlewu. .Odlewanie w formach wirujących (odśrodkowe) Schemat odlewania odśrodkowego w maszynach z pionową osią obrotu [8] Metoda ma zastosowanie do wykonywania odlewów o kształtach brył obrotowych dla których L < D.

Odlewanie w formach wirujących (odśrodkowe) Odlewanie pod ciśnieniem odśrodkowym [8] Odlewanie pod ciśnieniem odśrodkowym może być wykorzystywane do uzyskania odlewów o dowolnych kształtach .

zmniejszenie lub wyeliminowanie układów wlewowych i nadlewów zwiększa uzysk. . Wady: . . a zwłaszcza automatyzacji procesu • .wysoki koszt urządzeń i ich eksploatacji.polepszenie własności technologicznych i fizykochemicznych.opłacalność jedynie przy wykonywaniu dużych serii odlewów.ograniczenie odlewania kształtem odlewu. .Odlewanie w formach wirujących (odśrodkowe) • Zalety procesu: . . .zmniejszenie i wyeliminowanie porowatości odlewów.mała uniwersalność urządzeń.łatwość uzyskiwania odlewów wielowarstwowych. .trudności przy mechanizacji. . .lepsze własności wytrzymałościowe niż w odlewach uzyskanych w kokilach zalewanych grawitacyjnie i w formach piaskowych.

• • • • .produkcja seryjna i masowa prętów okrągłych i profilowych oraz płaskich zamiast wyrobów walcowanych.produkcja rur. .Odlewanie ciągłe i półciągłe • Odlewnie ciągłe polega na wlewaniu ciekłego metalu do krystalizatora. ale długość odlewu jest ściśle określona. Urządzenia do odlewania ciągłego i półciągłego mogą być pionowe i poziome. Zastosowanie: .produkcja wlewków jako półwyrobów do przeróbki plastycznej. Stosuje się do stopów metali nieżelaznych oraz do żeliwa. w którym metal po skrzepnięciu przybiera określony kształt i w tej postaci w sposób ciągły lub skokowo usuwany jest z drugiej strony a następnie cięty na odcinki. . Odlewanie półciągłe odbywa się na tej samej zasadzie.

b) w pozycji poziomej [2] .Odlewanie ciągłe i półciągłe a) b) Schemat odlewania ciągłego: a) w pozycji pionowej.

2 – zaczep.rdzeń jednorazowy. 8 – rura. 3 . 7 – krystalizator. 9 – silnik elektryczny [11] . 4 – kielich.Odlewanie ciągłe i półciągłe Schemat odlewania rur wodociągowych z kielichem: 1 – płyta dolna. 5 – kadź. 6 – zbiornik wlewowy.

mączka cyrkonowa). . .przygotowanie masy formierskiej w postaci gęstego szlamu. formy dla przemysłu gumowego i szklarskiego.złożenie formy. Wady: . in. . mulit. • • • • .wysoka dokładność wymiarowa.ciekłe spoiwo (zhydrolizowany krzemian etylu rozpuszczony w spirytusie. . części form ciśnieniowych.wypełnienie pozostałej objętości skrzynki masą wypełniającą.wylanie masy na model ustawiony w skrzynce i wykonanie warstwy przymodelowej. .metoda droga. zalanie formy ciekłym metalem. Wykonanie formy: . Zalety: .gdy masa uzyska konsystencję gumy wyjmujemy model. . kokile. -wysoka gładkość powierzchni odlewu pozwalająca na ograniczenie lub wyeliminowanie obróbki skrawaniem. Metodą tą wykonujemy m. .sproszkowane materiały wysokoogniotrwałe (sylimanit. Masa formierska: . matryce kuzienne.metoda trudna do mechanizacji.wypalenie formy w piecu lub przez podpalenie wydzielających się par alkoholu.Odlewanie metodą Shawa • Zastosowanie w produkcji jednostkowej i seryjnej odlewów średnich i dużych (nawet do 3 tonnajczęściej 1 – 150 kg) o wysokich wymaganiach wymiarowych i gładkości powierzchni.

4 – zalanie formy mieszanką ceramiczną. 7 – wygrzanie formy.Odlewanie metodą Shawa Proces technologiczny odlewania metodą Shawa: 1 – przygotowanie materiałów ceramicznych. 2 – przygotowanie spoiwa. 8 zalanie formy metalem [21] . 6 – wypalenie formy. 3 – przyrządzanie mieszanki. 5 – oddzielenie formy od modelu.

Odlewanie ciśnieniowe
• Odlewanie pod ciśnieniem nazywane również odlewaniem ciśnieniowym jest rozwinięciem odlewania kokilowego i polega na wprowadzeniu do formy metalu na który wywarte jest ciśnienie 2,0 – 350 MN/m2. Zastosowanie – masowa produkcja odlewów małych i średnich (od kilku gramów do ok. 50 kg), o dowolnym kształcie i bardzo dużych dokładnościach wymiarowych oraz o cienkich ściankach. Najczęściej stosowane jest do odlewania stopów miedzi, ołowiu, aluminium, cyny i cynku. Klasyfikacja maszyn ciśnieniowych: 1) maszyny z gorącą komorą ciśnienia; a) powietrzne (sprężarkowe) – w których bezpośrednio na metal działa sprężone powietrze lub gaz ciśnieniu do 4,0 MN/m2. - z nieruchomą komorą ciśnienia, - z ruchomą komorą ciśnienia, b) tłokowe – w których ciśnienie na metal wywiera tłok, 2) maszyny tłokowe z zimną komorą ciśnienia: a) z poziomą komorą ciśnienia, b) z pionową komorą ciśnienia.

Odlewanie ciśnieniowe
a) b) c)

Podział i schematy maszyn tłokowych do odlewania pod ciśnieniem: a) maszyna gorąco komorowa, b) maszyna zimno komorowa pozioma, c) maszyna zimno komorowa pionowa : 1 – nieruchoma część formy, 2 – ruchoma część formy, 3 – kadłub przedni maszyny, 4 – tłok prasujący, 5 – komora ciśnienia gorąca lub zimna, 6 – wnęka formy odtwarzająca odlew, 7 – wlew, 8 – gorący zbiornik cylindryczny z przewodem wlewowym, 9 – tygiel pieca grzewczego, 10 – tłok dolny do ucinania wlewu i wyrzucenia nadmiaru metalu w postaci zestalonego krążka [8]

Odlewanie ciśnieniowe

Schemat poszczególnych faz odlewania pod ciśnieniem na maszynie z poziomą komorą: a) zalewanie komory, b) zapełnianie wnęki formy, c0 rozwarcie komory i wyjęcie rdzeni, d) wypchnięcie odlewu; 1 – tłok prasujący, 2 – komora ciśnienia, 3 – forma, 4 – wypychacze, 5 – odlew, 6 – rdzeń, 7 – otwór wlewowy [2]

12 – nadmiar metalu [2] . 3 – ciekły metal. 2 – komora ciśnienia. 7 – ruchoma połówka formy. 10 – odlew. 5 – sprężyna.Odlewanie ciśnieniowe Schemat zalewania formy na maszynie do odlewania pod ciśnieniem z pionową zimną komorą i wlewem dyszowym: 1 – tłok prasujący. 8 – wypychacze. 6 – nieruchoma połówka formy. 4 – dolny tłok. 11 – metal znajdujący się w układzie wlewowym. 9 – dysza wlewowa.

4 – rurka doprowadzająca powietrze.Odlewanie ciśnieniowe a) b) Maszyny ciśnieniowe sprężarkowe: a) z nieruchomą komorą ciśnienia i zakrytym zbiornikiem. 7 – forma. 3 – otwór doprowadzający sprężone powietrze. 1 – zatyczka. 2 – otwór wlewowy metalu do zbiornika. 1 – wlew doprowadzający. 5 – komora ciśnienia. 4 – wlew główny. 2 – forma. 5 – komora ciśnienia. 3 – dysza. 6 – tygiel [12] . b) z ruchomą komorą ciśnienia. 6 – wlew doprowadzający.

. . . magnezu). .możliwość uzyskiwania odlewów o bardzo cienkich ściankach. chemiczne i fizyczne odlewów. . .lepsze własności mechaniczne. .ograniczona wielkość i masa odlewów. .ograniczenie zastosowania do niektórych stopów (głównie stopów cynku. Wady odlewania ciśnieniowego: .bardzo duże ograniczenie lub wyeliminowanie obróbki skrawaniem.bardzo mała chropowatość. .długi czas przygotowania produkcji.bardzo duża wydajność. .Odlewanie ciśnieniowe • Zalety odlewania ciśnieniowego: .mniejszy ciężar surowych odlewów.wysoki koszt maszyn i oprzyrządowania. • .trudności w odlewaniu odlewów o grubszych ściankach (może wystąpić porowatość).bardzo duża dokładność wymiarowa. aluminium.

.odlewanie z krzepnięciem pod ciśnieniem. .odlewanie próżniowo – ciśnieniowe.Odlewanie ciśnieniowe • Odmiany odlewania ciśnieniowego: .proces Acurad. .

• • • .spoiwa – roztwory na bazie krzemianu etylu lub zolu kwasu krzemowego. Masa ceramiczna: . artystyczny. narzędziowy.Odlewanie metodą wytapianych modeli • • Jedna z najstarszych metod odlewania. stearyny. jubilerski itp. cerezyny.mieszanina parafiny. -rozpuszczalniki i inne materiały: spirytus etylowy.sproszkowana mączka kwarcowa lub cyrkonowa. maszynowy. woda destylowana. kalafoni. Następnie model wytapia się. motoryzacyjny. Modele odlewu i układu wlewowego wykonuje się najczęściej w matrycach metalowych. kwas solny. rzadziej gumowych. którą pokrywa się warstwą ceramiczną.) Masa modelowa: . . zbrojeniowy. mulit. aceton. a przy mniejszych wymaganiach szkło wodne.. wosku pszczelego itp. szamotowa. Zastosowanie do produkcji seryjnej i wielkoseryjnej bardzo drobnych i drobnych odlewów o najwyższej dokładności wymiarowej i gładkości powierzchni (przemysł precyzyjny. Polega na wykonaniu modelu z substancji łatwotopliwej. skorupę wypala się i zalewa ciekłym metalem. hydrazyt. cementowych lub gipsowych. sylimanit itp.

tworzenie powłoki ceramicznej poprzez kilkakrotne zanurzanie zestawu modelowego w płynnej masie ogniotrwałej i obsypywanie piaskiem kwarcowym. . lub umieszczanie w skrzynkach formierskich.tworzenie powłoki samonośnej.wybijanie odlewów z formy. . . .odcinanie odlewów od wlewu głównego. .wytapianie modeli (może odbywać się w urządzeniach wannowych.wykonanie modeli odlewów i układu wlewowego. .zalewanie ciekłym metalem.w razie potrzeby dodatkowe wypalanie formy w piecach komorowych w temperaturze 850 – 9000C.montaż modeli na wlewie głównym. bębnowych lub komorowych z wykorzystaniem gorącego powietrza lub pary wodnej.czyszczenie i wykańczanie odlewów. . .Odlewanie metodą wytapianych modeli • Operacje procesu odlewania metodą modeli wytapianych . . .

. zwłaszcza stopowych. zasadniczo do 1 – 2 kg. rzadziej żeliw i stopów miedzi. .uzyskiwanie największych dokładności wymiarowych i gładkości powierzchni.zastępowanie drogich odkuwek i obróbki skrawaniem poprzez wykonanie odlewów precyzyjnych. a wyjątkowo do stopów aluminium). . . Wady procesu: . • .ograniczona masa odlewu.można uzyskiwać odlewy cienkościenne. niemożliwych do wykonania innymi metodami.Odlewanie metodą wytapianych modeli • Zalety procesu: .możliwość uzyskania odlewów o bardzo złożonych kształtach.możliwość wykonania odlewu z dowolnego stopu (w produkcji seryjnej i wielkoseryjnej stosowana najczęściej do staliw . . wyjątkowo do 10 kg.proces trudny do mechanizacji i automatyzacji.

b) kadź z widłami. d) kadź suwnicowa zamknięta. e) kadź przechylna z przegrodą. f ) kadź syfonowa (czajnikowa). g) kadź zatyczkowa [20] .Zalewanie form Kadzie odlewnicze: a) łyżka odlewnicza. c) kadź suwnicowa otwarta.

Zalewanie form [5] .

wytrzymałość w wysokich temperaturach. • . • Najważniejszym zjawiskiem towarzyszącym procesowi krzepnięcia i stygnięcia jest skurcz metalu.Krzepnięcie i stygnięcie metalu w formie Po zalaniu formy ciekłym metalem rozpoczyna się proces krzepnięcia i stygnięcia odlewu.właściwości fizycznych i technicznych materiału formy (przewodność cieplna. płynność. • . podatność. przewodność cieplna. według którego wykonano formę odlewniczą.wielkości skurczu materiału odlewu. przepuszczalność).właściwości fizycznych i mechanicznych materiału odlewu (temperatura zalewania. jednorodność). którego jakość zależy od: . • . wytrzymałość. Jest to zmniejszenie wymiarów odlewu w stosunku do odpowiednich wymiarów modelu.

skurcz w okresie krzepnięcia S2. Hamowanie skurczu metalu mogą spowodować czynniki mechaniczne (opór formy. a tym samym z różnych szybkości stygnięcia).forma po zalaniu.skurcz w stanie ciekłym S1.skurcz w stanie stałym S3 Skurcz może być swobodny w odlewach o kształtach prostych (płyty. rdzeni. d . wałki) lub hamowany w odlewach o kształtach złożonych (tuleje. rury). użebrowania skrzynek) i cieplne (różny skurcz poszczególnych części odlewu wynikający z rożnych grubości ścianek. . b .Skurcz metalu Skurcz metalu w czasie stygnięcia: a . c . koła.

Krzepnięcie i stygnięcie metalu w formie . Schematyczny przebieg krzepnięcia i powstawania jamy skurczowej [8] Schematyczne przedstawienie zasady krzepnięcia: a .jednoczesnego. b – kierunkowego [8] .

ewentualna obróbka cieplna i skrawaniem).na kratach wibracyjnych.wybijanie zmechanizowane. użebrowań i nierówności powierzchni. zalewek. usuwanie wad odlewniczych.piaskownie. .Wybijanie. Wykańczanie odlewów (usuwanie części układu wlewowego.czyszczenie pneumatyczne. . czyszczenie i wykańczanie odlewów • Wybijanie odlewów: . .śrutowanie.czyszczenie wodne. .w bębnach. • • . . Czyszczenie odlewów: . -na wstrząsarkach. .wybijanie ręczne.

nakłucia. przypalenia itp. 5) wady materiału – stwierdza się poprzez badania metalograficzne wytrzymałościowe. 2) wady powierzchni.).). niespaw itp. sitowatość. 4) wady wewnętrzne – wykrywane za pomocą badań rentgenograficznych lub ultradźwiękowych.).Wady odlewnicze • Wady odlewnicze dzielą się na 5 grup: 1) wady kształtu. guz. 3) przerwy ciągłości. (chropowatość. strupy. (niedolew. (pęknięcia na zimno i na gorąco. wzarcia. pęcherz. zażużlenia itp. niedotrzymanie wymiarów. (niezgodności z wymaganiami technicznymi) . (jama skurczowa. składu chemicznego. bąbel. przestawienia).

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->