P. 1
Jakubowska-Winecka, Włodarczyk - Psychologia w praktyce medycznej str.7-166

Jakubowska-Winecka, Włodarczyk - Psychologia w praktyce medycznej str.7-166

|Views: 1,247|Likes:

More info:

Published by: Agnieszka Jankowska on Nov 16, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2011

pdf

text

original

i pomyslow, ktore, tworczo wykorzystane, moga._bye bardzo uzyteczne w pracy.

Oczywiscie nie formulujemy zadnych instrukcji czy schematow postepowania, Byloby to bowiem sprzeczne z podstawowa zasada psychologii, mowiaca 0 niepowtarzalnosci kazdego cztowieka i koniecznosci indywidualnego postepowania wobec niego. Po trzecie, naszym zamiarem bylo zaprezentowanie wiedzy psychologicznej w taki sposob, aby byla ona zrozumiala dla osob bez przygotowania psychologicznego. Mamy swiadornosc, ze jezyk naukowej psvchologii jest trudny, specyficzny, czesto nieprzystepny dla osob z innych specjalnosci (problem ten oczywiscie nie dotyczy tylko psychologii). I znowu, na polskim rynku wydawniczym istnieje co najmniej kilka podrecznikow do psychologii zdrowia. Niestety kierowane sa one przewaznie do studentow psychologii czy psychologow, a wiec osob, ktore maja wiedze z psychologii ogolnej, psychologii emocji i motywacji, psychologii procesow poznawczych i innych waznych obszarow tej dziedziny. Zdajemy sobie sprawe, ze ani pracownicy sluzby zdrowia, ani studenci uczelni medycznych przewaznie nie maja tej wiedzy. W naszych rozwazaniach koncentrujemy sie na doroslych osobach chorych somatycznie. Ze wzgl~du na ograniczone rozmiary publikacji nie analizujemy specyficznych zagadnieri dotyczacych chorych dzieci. Rowniez postepowanie wobec chorych z zespolami psychopatologicznymi rna swoja specyfike i nie zostalo tu omowione. Nasza ksiazka zostala przygotowana przez osoby, ktore sa psychologami i przez wiele lat zajmowaly sie "psychologia._ w medycynie", zarowno w sensie praktycznym, dydaktycznym, jak i naukowym. Nasze doswiadczenia zawodowe, kontakty z personelem medycznym i studentami akademii medycznej pozwolily z jednej strony na oszacowanie zapotrzebowania na okreslone zagadnienia psychologiczne, z drugiej zas na rozpoznanie trudnosci zwiazanych z przyswajaniem i praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy. Wszyscy autorzy ksiazki byli lub sa zwiazani zawodowo z Zakladem Psychologii Medycznej Akademii Medycznej w Warszawie. Anna Jakubowska-Winecka, Dorota WlodarciJk

Wst~p -

Anna Jakubowska-Winecka, Dorota WlodarciJk

11

1. Zagadnienia zdrowia i choroby w glownych nurtach teoretycznych psychologii - Anna Jakubowska-Winecka, Joanna Crylinska, Agnieszka Difurowicz-Kozlowska 1.1. Dlaczego nalezy poznac gI6wne nurty teoretyczne w psychologii? 1.1.1. Psychoanaliza .. 1.1.2. Behawioryzm 1.1.3. Psychologia postaci 1.1.4. Psychologia poznawcza 1.2. Spotkanie psychologii z medycyna na gruncie teoretycznym 1.2.1. Medycyna psychosomatyczna 1.2.2. Medycyna behawioralna 1.2.3. Psychologia zdrowia 1.3. Psychologia i medycyna w rozwiazywaniu problemow zdrowia i choroby Podsumowanie Literatura cytowana 2. Czynniki psychospoleczne a zdrowie - Dorota WlodarciJk, Barbara Skuza

15 15 16 19 23 29 33 34 34 35 37 39 40

42

7

2.1. Polietiologiczna koncepcja chorob jako podstawa zrozurnienia problem6w zdrowia i choroby 2.2. Rola osobowosci 2.2.1. Predyspozycje osobowosciowe 2.2.2. Wzory behawioralno-osobowosciowe 2.3. Znaczenie czynnikow sytuacyjnych 2.3.1. Wydarzenia traumatyczne 2.3.2. Wazne wydarzenia zyciowe 2.3.3. Utrapienia dnia codziennego 2.4. Pojecie i rola wsparcia spolecznego 2.5. Behawioralne wyznaczniki zdrowia. Rola stylu zycia 2.6. Szczegolny charakter wydarzeri traumatycznych i ich konsekwencje Podsumowanie Literatura cytowana
3. Stres a zdrowie. Zaleinosci biologiczne i psychologiczne _ Malgorzata Guzowska-Dqbrowska

42 43 43 46 49 49 50 52 52 57 59 66 67 70 70 71 74 76 81 85 86 88 88 91 91 92 94 94 97 100 100 103

4.4. B61 jako specyficzny problem w chorobie 4.4.1. Definicja, klasyf.tkacjai pomiar bolu 4.4.2. Psychospoleczne czynniki ksztaltujace reakcje na bol 4.4.3. Psychologiczne metody leczenia bolu i radzenia sobie z nim Podsumowanie Literatura cytowana
5. Znaczenie relacji pacjent-personel medyczny dla przebiegu leczenia - Dorota WlodarciJk, Barbara Skuza

108 108 112 121 124 125 126 126 130 133 133 134 139 139 141 143 144 145 147 '151 152 154 154 154 155 158 165 166

Dlaczego warto zajmowac sie stresem? Stres biologiczny- troche historii Biologiczne mechanizmy reakcji stresowej - "osie stresu" . Stres a odpornosc organizmu - pare slow o psychoneuroimmunologii . 3.5. Psychologiczne ujecie stresu i radzenia sobie 3.5.1. Mechanizmy obronne osobowosci 3.5.2. Odpornosc na stres 3.6. Stres a zdrowie - drogi oddzialywania 3.6.1. Droga bezposrednia 3.6.2. Droga posrednia Podsumowanie Literatura cytowana
4. Psychologiczne aspekty choroby i chorowania _ Anna Jakubowska-Winecka, Dorota WlodarciJk

3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

5.1. Dlaczego warto poznac rozne modele relacji pacjent-personel medyczny? 5.1.1. Nowe wyzwania i zagrozenia dla personelu medycznego 5.2. Elementy prawidlowej relacji pacjent-personel medyczny. Kilka wskazowek praktycznych 5.2.1. Empatia i prawidlowy kontakt z pacjentem 5.2.2. Przekazywanie informacji 0 chorobie i leczeniu - poczucie bezpieczeristwa, edukacja, motywacja 5.3. Efekt placebo w praktyce medycznej 5.3.1. Co to jest placebo? 5.3.2. Skutecznosc efektu placebo 5.3.3. Czynniki wplywajace na sile efektu placebo 5.3.4. W poszukiwaniu mechanizrnow wyjasniajacych efekt placebo 5.4. Bledy jatrogenne i ich konsekwencje 5.4.1. Dlaczego pacjenci nie stosuja sie do zalecen lekarskich? Podsumowanie Literatura cytowana
6. Psychologiczne problemy zwictzane z terminalnct fazct choroby - Barbara S kuza, Anna Jakubowska- Winecka 6.1. Choroba terminalna. Umieranie i smierc - aspekty

4.1. Kiedy ludzie korzystaja z pomocy medycznej? 4.2. Choroba jako sytuacja stresowa 4.3. Reakcje na chorobe i radzenie sobie z nia 4.3.1. Postawa wobec choroby 4.3.2. Radzenie sobie w sytuacji choroby

psychologiczne 6.1.1. Zycie i smierc, Proces biologiczny, psychologiczny i spoleczno-kulturowy 6.1.2. Smierc jako tabu 6.2. Psychologiczne aspekty opieki paliatywnej Podsumowanie Literatura cytowana

8

9

1. Zespol wypalenia zawodowego -Anna

Jakubowska-Winecka

167 167 169 171 172 175 176 177 177

7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Wyjasnienia teoretyczne i definicje Objawy wypalenia zawodowego Obciazenia zwiazane z praq w sluzbie zdrowia Dlaczego w tych samych warunkach pracy niekt6rzy wypalaja sie szybciej? Rola czynnik6w indywidualnych 7.5. Konsekwencje zespolu wypalenia zawodowego 7.6. Czy mozna uniknac wypalenia zawodowego albo je pokonac?
Podsumowanie

Literatura cytowana
8. Zasady prowadzenia rozmowy z pacjentem Anna Jakubowska-Winecka

Anna [akubouska- Winecka Dorota Wlodarczyk

179 179 182 182 184 185 188 190 190

8.1. Jakich informacji poszukujemy? 8.2. Sztuka prowadzenia rozmowy 8.2.1. Formulowanie pytari 8.2.2. Poczatek rozmowy 8.2.3. Podtrzymywanie motywacji do rozmowy. Kiedy pacjenci chetnie udzielaja szczerych informacji? 8.2.4. Zakoriczenie rozmowy Podsumowanie Literatura cytowana
9. Podstawowe zasady pomocy psychologicznej dla chorych somatycznie - Dorota Wlodarci)'k} Anna Jakubowska-Winecka

Historia ludzkosci toczy sie wokol indywidualnych los6w, narodzin, smierci, chorowania i leczenia, Medycyna od zawsze towarzyszyla czlowiekowi w waznych momentach zyciowych, a wspolczesnie w naszej kulturze jej rola wydaje sie wieksza niz kiedykolwiek. Obserwujemy niezwykle dynamiczny rozw6j medycyny, istnieje tez wiele dowod6w na to, ze jej skutecznosc wzrasta. Nowe sposoby leczenia, profilaktyka sprawiaja, ze w wielu spoleczeristwach rosnie dlugosc i jakosc zycia. Zmieniajacy sie swiat i styl zycia ludzi stawiajajednak nowe wyzwania, a jednoczesnie pojawiaja sie glosy mowiace 0 "kryzysie w medycynie". Minione dziesieciolecia przyniosly ogromna ilosc nowych ustaleri dotyczacych technik medycznych, intensywnego leczenia, biologii molekularnej i genetyki ludzkiej. Znika jednak z pola widzenia podmiot tych oddzialywari, czyli czlowiek. Ostatnio coraz czesciej przedstawiciele medycyny wyrazaja troske 0 jej przysztosc i poszukuja sposob6w zaradzenia tym trudnym problemom. Jednym z nich jest koniecznosc integracji wiedzy 0 czlowieku, czerpanie z osiagniec i rozwiazan z roznych dyscyplin, tak aby w jak najszerszym zakresie rozwijac zdrowie jednostek i spoleczeristw, Niniejsze opracowanie sklada sie z 9 rozdzialow, kt6re choc stanowia odrebne calosci, sa scisle ze soba powiazane, Pierwszy rozdzial ukazuje 11

192 192 198 199 204 207 211 212 215

9.1. Na czym polega pomoc psychologiczna? 9.2. Podstawowe cele pomocy psychologicznej dla chorych somatycznie 9.3. Glowne techniki oddzialywania psychologicznego 9.4. Miejsce psychologa w zespole medycznym i jego rola w procesie leczenia chorych somatycznie 9.4.1. Psycholog w zespole medycznym - najczestsze problemy Podsumowanie Literatura cytowana
Skorowidz

10

'I

specyfike nauki, [aka jest psychologia, i omawia kilka koncepcji dotyczacych mechanizmow rzadzacych zyciem psychicznym czlowieka. Opisano tam rowniez, jak doszro do spotkania psychologii z medycyna i co to dzisiaj tak naprawde oznacza. Rozdzial drugi ilustruje wspolczesny dorobek psychologii w zakresie zwiazku czynnikow psychospolecznych ze zdrowiem somatycznym, czyli z ryzykiem zachorowania na rozne choroby oraz mozliwoscia zachowania dobrego zdrowia. Rozdzial trzeci zawiera wnikliwe omowienie zagadnieri stresu biologicznego i psychologicznego oraz koncepcji radzenia sobie z nim. Wiedza ta wraz z osiagnieciami mlodej dyscypliny, jaka jest psychoneuroimmunologia, pozwala obecnie w najwiekszym stopniu wyjasnic mechanizmy powiazan miedzy psychika a cialem (okreSlanych jako zaleznosci psychosomatyczne). Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie z nim rna bardzo rozlegle zastosowania. W rozdziale czwartym zostala ona wykorzystana w odniesieniu do roznorodnych zagadnieri dotyczacych choroby somatycznej i chorowania (okreslanych jako zaleznosci somatopsychiczne). Ukazuje wiec psychologiczna sytuacje czlowieka chorego i mechanizmy pozwalajace zrozumiec jego reakcje i zachowanie. Jest to bowiem podstawa wlasciwego postepowania wobec pacjenta i udzielenia mu adekwatnej pomocy. Znaczenie relacji pacjent-personel medyczny zostalo ukazane w rozdziale piatym, Zastanawiamy sie tam, jakie czynniki decyduja 0 tym, ze relacja ta jest sprzyjajaca lub szkodliwa dla procesu leczenia i zdrowienia pacjenta. W rozdziale szostym przedstawiamy zagadnienia psychologiczne zwiazane z [edna z najtrudniejszych sytuacji, z jaka ludzie spotykaja sie w swoim zyciu, czyli ze smiercia i umieraniem. Obcowanie ze smiercia w pracy zawodowej i opieka nad pacjentami terminalnymi wymagaja od personelu medycznego szczegolnego przygotowania, szczegolnych umiejetnosci profesjonalnych i spolecznej wrazliwosci. Piszemy wiec i 0 zrodlach trudnosci z tym zwiazanych, i 0 mozliwosciach udzielenia pomocy sobie i swoim pacjentom. Zagadnienia dotyczace konsekwencji stresu doswiadczanego przez personel medyczny, czyli zespolu wypalenia zawodowego, omowiono w rozdziale siodmym. Mamy nadzieje, ze wiedza 0 znaczeniu czynnikow sytuacyjnych i predyspozycji indywidualnych w rozwoju tego syndromu okaze sie waznym elementem psychoprofilaktyki dla osob zagrozonych tym problemem. Rozdzial osmy zawiera praktyczne wskazowki dotyczace zasad prowadzenia rozmowy z pacjentem. Zwrocono tam uwag~ nie

tylko na techniki prowadzenia takiej rozmowy i wymagane umiejetnosci, lecz takze na szczegolnie istotne fazy wywiadu, takie jak rozpoczecie rozmowy, jej zakoriczenie, a takze utrzymywanie oraz pogl~bianie kontaktu i motywacji pacjenta do rozmowy. W rozdziale dziewiatyrn i ostatnim omawiamy zagadnienie pomocy psychologicznej dla chorych somatycznie. Przede wszystkim ukazujemy rozne jej formy i techniki, ktore mogl:l_ bye stosowane w zaleznosci od rodzaju potrzeb i trudnosci pacjentow, Szczegolne znaczenie maja takze opisane modele dotyczace roli psychologa w ochronie zdrowia, sklaniaja one bowiem do refleksji na temat otaczajacej nas rzeczywistosci, Mamy nadzieje, ze przygotowujac niniejsza publikacje, udalo nam sie osiagnac zamierzone cele, ze dobor powyzszych tematow okaze sie wlasciwy, a Czytelnikznajdzie tu wiele cennych informacji, ktore beda nie tylko uzyteczna wskazowka, ale tez pomogl:l_ zrozumieniu tych waznych w zagadnieri,

12

Psychoanaliza. 0 wezszym zasiegu niz wspomniane trzy nurty. zas psychologia poznawcza koncentruje sie na roli umyslu i przetwarzania informacji. behawioryzm oraz psychologic poznawcza.Winecka Joanna Chylinska Agnieszka Dziurowicz-Kozlowska !ijl]1tl~~.::J:j~. Kazdy z prezentowanych kierunkow stawia przed soba nastepujace zadania: opis zasad psychologicznego funkcjonowania czlowieka. ze roznice w zalozeniach dotyczacych natury czlowieka oraz wynikajace z nich szczegolowe mechanizmy funkcjonowania akcentowane przez przedstawicieli prezentowanych podejsc stanowia swoista wartosc w nauce. Warto podkreslic. Omowimy rowniez psychologic postaci jako przyklad koncepcji bardziej szczegolowej. odwoluje sie do roli nieswiadomych popedow i konfliktow wewnetrznych. Krotko mowiac. wielosc spojrzeri na ten sam problem zwieksza szanse na trafne i calosciowe 15 . wyjasnienie i zrozumienie rzadzacych nim mechanizmow oraz przewidywanie szeroko rozumianych zachowan jednostki. behawioryzm podkresla wag~ uczenia sie.Anna [akubouska. [aka jest psychologia. kar i nagrod. Zalozenia i pojecia wykorzystywane do tych celow w poszczegolnych nurtach zasadniczo sie jednak roznia.1 Dlaczego naleiy poznac glowne nurty teoretyczne w psychologii? W rozdziale tym przedstawimy glowne nurty psychologii: psychoanalize. mowiac 0 czlowieku.

Psychoanaliza Psychoanaliza laczona jest z osoba i dokonaniami Zygmunta Freuda. an zy marzen sen~Yilifu_!il~Io~ys~Q_b.e. ze wewnetrzne otrzeb mo kierujll_cezachowanieml~~_g.reprezentowac miala sfere nieswiadomosci. musi zaspokajac instynktowne potrzeby (musi jde. Obserwacja pacjentow.s_ko~a.ego-.mOn. zachowania i dazenia majll_charakter pop~do~(instynktowny). 1. Kazdy z kierunkow prezentuje nieco odmienne poglady na mechanizmy powstawania i rozwoju chorob somatycznych. austriackiego lekarza psychiatry. wybiera takie rodzaje d_ziala:6. Ponadto twierdzil. pozostaja nieswiadome. sluza bowiem tylko uzasadnieniu (racjonalizacji) dzialania. Kieruje si~ zasad'l przyjemnosci. Ob1estruKfury sterujll_zachowaniemczfowieka.a1noscb_. ze ten obszar (nieswiadomosc) ma istotny.W~<::j_~_. kulturo~~~_!!eli_gijnlch. ktore w pfo"cesi~wychowania i _~~0~9_Eie~~~<?_~!~B_:':l\V~~!l:~1:£2.. Swiadomy obszar zycia psyc cznego porownywal do wierzcholka gory lodowej wystajacego ponad powierzchnie wody.. Ten cel osi<\gany jest dzi~ki sile Erosa. zasad i nakazow spolecznych. Pod~nTe przypisywal popedowi seksualnemu Qego energie okrdlal mianem libido. ale. ktore zostana ornowione w rozdziale 3). natomiast rozum i inteligencja pelnia funkcje wtorna. jesli ma przezyc jako organizm. Dlatego tez..Y tworza (nidwiadomy on ·kt. Nie mozna rowniez podstepnie wyeliminowac rywala i jednoczesnie pozostawac w zgodzie z nakazem uczciwosci i kooperacji._'£<?E~cly__~~erci C!anato~2. Po doswiadczeniach I wojny swiatowej pop~ om zycia ~!_os) E~?~~iwstawi_!. Oznacza to. psychologii.et. jest pierwotnll_ cz~scill_osobowosci_J2_ll_zy jak najszybszego zaspokojenia pop~ ow.sg2 ni~42.odn¥-ch_. Kierujll_c si~ zasadq r. aby zrozumiee mo~ dzial~ czlowieka.rze.tl.v_Qgk~i ._P-Q_gQ2:~: nl. w ktorej ukryte sa popedy. Koncepcja Freuda zanegowala wizje czlowieka jako istoty racjonalnej. Ego dysponuje odpowiednimi mechanizmami psychicznymi. jak Iatwo zauwazyc.Pelni funkcj~ decyzyjnll_i kontrolnll. Na sup. ktorych leczyl Freud. ez wzg _~a do konsekwencje.domosci za_ pomoqnp. Najwieksza masa . jezeli nie najwazniejszy wplyw na zachowanie cztowieka.. jak bardzo zagadnienia psychologiczne sa zlozone. id i superego. na czynniki sprzyjajace utrzymywaniu zdrowia i zachowan zdrowotnych._ktorezaspokojll_ impulsy ld ez negatywnych konsekwencji ~olecznych. ~e dla Si:!£~~~g?' k1~~e-~i~'iasad~ Ego jest sfera swiadorna. medycyny. Uswiadamia nam rowniez. musi sie rozmnazac.. Czlowiek. Wyksztalcony medycznie Freud uznawal.). doprowadzila go do sformulowania wniosku 0 istnieniu szerokiej sfery RS chicznej. _ Jj~Q~ce naturalnym zrodlem destrukcji i agresji. nalezy podejmowae proby dotarcia d~m~sMa. wnoszac przy tym znaczny wklad w rozwiazywanie wspolczesnych problemow zdrowia i choroby. Przypominaja one mechanizmy 16 17 .znajdujaca sie pod linia wody . Wspolczesna psychologia zdrowia dazy do integracji tej wiedzy.. ukrytej przed zwyklll_intros ekc_E__(samoobse. Id. stusz~~~~_~_(!!!QmtiiQki).. Dwa z nich.traktowane jakooczywiste. mysli i uczucia.1. ktorego idee staly sie na przelornie XIX i :xx wieku wyzwaniem dla nauk spolecznych. spac itd. ego i superego. Na przyklad nie mozna jednoczesnie swobodnie zaspokajac swoich potrzeb seksualnych i bye w zgodzie z nakazami moralnymi i religijnymi (zwlaszcza jesli odniesiemy sie do norm spolecznych i obyczajowych obowiazujacych w mieszczanskim srodowisku Wiednia w czasach Freuda). a ludzie zroznicowani..ujecie. w pelni swiadornej swoich mysli i czynow. si one czesto bttwiedrutqJrZyjmowane f>r~_j. ktore zapewniaja utrzymanie rownowagi i ochrone przez doznaniem urazu (sa to psychologiczne mechanizmy obronne.sklada sie zbior norm. Teoria psychologiczna rozwijana w ramach kazdej ze szkol byla i jest aktywnie wykorzystywana przez badaczy i praktykow zajmujacych sie problemami zdrowia i choroby. ze istotne znaczenie funkcjonowania czlowieka ma jego biologiczne wyposazenie. poniewaz to ukryte (nieswiadome) motywy i potrzeby kieruja jego zachowaniem.ed. Wedlug Freuda osobowosc to struktura zlozona z trzech komponentow: id. a takze znalazly swoje odbicie w sztuce.1. a selekcja gatunku dok~~ za sprawl! Tanatos. wyposazone w "biolo 'czne d rektywy". otrafi utrz mac rownowa ~ psvchiczna mimo wewn~trznycb sprzeczacsci. a w celu przetrwania jako gatunek. kierujacej sie w swoim postepowaniu rozumem. ich nadrzedne cele czesto pozostaja sprzeczne.

wyobrazenie cytryny dziala w tym przypadku jako bodziec warunkowy.E-roces. W drugiej grupie badanym podawano sugestie. a wiec ponownie przezyja emocje. kt6rego podwaliny powstaly w Rosji na poczatku XX wieku.~~!!!~. U wiekszosci os6b automatycznie pojawia sie zwiekszona produkcja sliny . skojarzony z rzeczywistym doswiadczeniem kwasnego smaku owocu. w wyniku kt6rego poczatkowo obojetny bodziec (np. gdy eksperymentator wyciagnie chusteczke do nosa.t \ w trakcie eksperymentu. Przezycia uswiadomione nie wywolXwaly zmian w funkcjonowaniu organizmu (por. wczesnodzieciecych doswiadczen oraz obrazu swiata i relacji spolecznych nabytych i utrwalonych we wczesnych fazach rozwoju emocjonalnego i poznawczego. Spr6bujmy teraz odpowiedziec na pytanie: jaki jest wklad klasycznej psychoanalizy do zrozumienia problem6w zdrowia i choroby? Freud i jego uczniowie twierdzili. w chwili. Behawioryzm Fascynacja tym..J 1. Powstal nowy nurt psychologiczny. Nastepnie byli oni poddawani hipnozie.Takwplywac na zachowanie. Wrzdniewski.h~~~nie (beh~vior). kt6rymi dysponuje organizm w celu utrzymania homeostazy i ochrony przed choroba. na czym polega ten typ warunkowania.yr6WCZaS siln~ emocje . 18 19 . Watson.1. co nieswiadome w psychice czlowieka. ze na widok . ltv/Vi .:~getatywne. Pomiar wartosci cisruerua krwi 1 tetna wykazal. Latwo zrozumiec. co s~~dzialo ".o)!. kt6re byly rejest/ rowane. ponownie I' ~(przezyj~ odczuwane emocje.~y_li_1l5=_?s:Di(:!_.2. John B. Ich wsp6lnym ogniwem jest koncentrowanie sie na nieswiadornych mechanizmach regulacji zachowania. proponujacy alternatywne rozumienie czlowieka.~<.i . Skinner.re~c!e ?euro. a dodatkowo uswiadomia sobie przyczyne leku. W trakcie seansu podawano im sugestie.: chusteczki do nosa przypornna sobie przebieg eksperymentu._kt6ry przeprowadzil Felix Deutsch@a poczatku uczestnikom zmierzono cisnienie krwi i tetno. kt6re satysfakcjonowaloby swiat eksperymentator6w. zaprezentowana tu w og6lnym zarysie i uproszczeniu. nie mogla doczekac sie jednak potwierdzenia empirycznego. ze byly one podwyzszone w stosunku do pomiaru pierwszego. jak utrwalac korzystne zachowania? Kluczowe znaczenie mial dla b~~awioryst6w . Przyjmowano. Nastepnie jednej :Ie) grupie badanych podawano instrukcje. Glownym postulatem tego nurtu bylo uczynienie psychologii nauka obiektywna. Myslenie to mozna zilustrowac za pornoca ~perymentu. staly sie motorem dynamicznego rozwoju behawioryzmu w Stanach Zjednoczonych. 2000). kt6rego zasady przedstawil Skinner. G16wne pytania dotyczyly t~g~.biologiczne. ze poziomy tetna i cisnienia krwi nie przewyzszaly wartosci wyjsciowych. ze po wybudzeniu z hipnozy.~.'i~\ J~'. Edward Thorndike. Okazalo sie w6wczas. Kiedy opublikowane prace Pawlowa na temat odruch6w warunkowych dotarly za ocean. Podstawe stanowily dwa typy proces6w odpowiadajacych za pojawianie lub utrwalanie sie okreslonych reakcji: warunkowanie klasyczne. wystepujacy jednoczesnie z bodzcem bezwarunkowym (np. nie beda pa~~tac tego. a wiec spelniajaca wymagania obowiazujace w naukach przyrodniczych. a jak eliminowac niepozadane reakcje.si~. I ! '\ ·I~/' Koncepcja psychoanalityczna. ze nieswiadorne i tkwi:tce gl~boko ~~hice nierozwi:tzane konflik___n0niezaspokojone potrzeby daja symboliczrue znac 0 sobie w PQ!?laE objaw6w somatycznych. w jaki spos6b wprowadzac pozadane. Reakcja wywolana przez bodziec warunkowy okreslana jest jako reakcja warunkowa (lub odruch warunkowy). Mialy w6wczas rowniez wyzsze wartosci cisnienia krwi i tetna.Q~_wi~9~~~6. dzwiek). ze znajduja si~ w sytuacji zagrozenia. pokarm). opisane przez Pawlowa. jesli wyobrazimy sobie kwasna cytryn~. mimo obszernych podstaw teoretycznych.mh. Mowa tu 0 behawioryzmie. Zgodnie z ta posthipnotyczna sugesna osoby badane w zupelnie bezpiecznej sytuacji przezywaly emocje zwiazane z zagrozeniem.~. Bodziec ten pobudza organizm do naturalnej. Warunkowanie klasyczne to proces. Burrhus F. Nazwiska zwiazane z psychologia behawioralna to Iwan Pawlow. ale. Pacjenci przezywali :}"u. a takze podkreslanie roli tzw._<::. oraz warunkowanie sprawcze (instrumentalne). ewoluowala i rozwijala sie w roznych odmianach. nabiera znaczenia identycznego jak bodziec bezwarunkowy i wywoluje okreslona reakcje (tu: wydzielanie sliny). wrodzonej reakcji. ze opisywac i badac mozna tylko zj~ obserwowaln~ wi~c w p~ad~u czlowieka i~g_s>.. . Interpretacja Deutscha potwierdzala teze Freudaf'nieuswiadomione przezycia znajduja odbicie w powstaniu objaw6w sbrr{atycznych.

_. gdy konsekwencje zachowania zwiekszaja prawdopodobierisrwo jego wy_ stapienia w przyszlosci. Procedury behawioralne znalazly szerokie zastosowanie w odniesie~u do zachowari zwiazanych ze zdrowiem. ze dzwiek wiertla dentystycznego wywoluje bol. mowi ono.. ktorzy Analogiczny zachowania nie pojawiaja sie konsekwencje wzmacniajace. Wygaszanie dotyczy sytuacji. ktora zmniejsza prawdopodobieristwo pojawienia sie tego zachowania w podobnych warunkach w przyszlosci.rJ1....tego zachowania w podobnych warunkach w przyszlosci (Ostaszewski.znaIpuJ~c'lSI)vysr\o9k~SJOp~I?"Y:0Z~I:~Z~ . Poniew~.xr:n~.~i~z\peVvnYlllikonsel<vVeI1CJarnl.omfortu. ze podstawowa role w .l~sa ~ ~HlTlieszcz()nyn~ze\IVn. .Sl~ . ktore w dane) sytuacp wywoluje odczucie zadowolenia.dZ\IVI901 aotwarciem skrz}lhki i'.9q·()~reslonejreakcJicwi'lZE!. ze zachowanie.zk16rychko. utrwalona reakcja warunkowa ulega wygaszeniu.!~o.VY~run~?. co zwieksza prawdopodobienstwo wystapienia tego zachowania w przyszlosci.Zar:n~kat je .~ ._-_--_:..~czy.b·pevvs. nie jest mozliwe obiektywne zweryfikowarue am poznarue ~ego. ' . . ze bodziec warunkowy przestaje sygnalizowac nadejscie znaczacego zdarzenia. Ramka 1. ale takze w obrebie bodzcow nalezacych do roznvch modalnosci. {. Za sprawa warunkowania klasycznego organizm uczy sie znaczenia bodzcow neutralnych. 3) kara. w ktorym odbywa sie chemioterapia. kiedy dana reakcja pozwala uniknac przykrych.AbYV\IY9o.'<-:--:~>. w ktorej reakcja warunkowa wywolywana bedzie przez bodziec zblizony (podobny) do bodzca warunkowego.problerooY\l}'c:h. gdy po wystapieniu Psychologia behawioralna zaklada.h~.przyklad stanowi reakcja pacjentow z choroba nowopoddawani sa chemioterapii.i~. co w rez~racie zmniejszy prawdopodobierisrwo wystapienia tego zachowarua w przyszlosci. Zachowanie mozna odpowiednio modyfikowac.. bo 0 tym zjawisku mowa..~taicsl~le sk~~n kl~zv~IJ~~~J!luslaf~p.m..\pr:Z~Rro'NaqzClteksperymenty. Jdli jednak okazuje sie. J ako wzmocnienie negatywne okreslamy sytuacje.~r.rolgVllz. Ze wzmocnieniem pozytywnym marny do czynienia wtedy.1). obszar ten jest pomijany na rzecz analizy zjawisk obserwowalnych i mierzalnych. czyli stopniowemu zanikowi. ~tora z ba~awcz:go punktu widzenia jest bez znaczenia. z~aruem b~hawlOrysto.str!Jrnel1talnego. moze zachodzic w obrebie jednej modalnosci.1?orndike:a w 1898 roku. sl~rze W}'kol1al1le.'. zostaje skojarzone z ta sytuacja i jesli w przyszrosci sytuacja ta sie powtorzy. Karq jest kazda konsekwencja zachowania.ekl11i~d~l1~c. awersyjnych konsekwencji.. .:.q()strzegac.dike'a LTh()rndi ke'.nl\e . kiedy zazycie przez chorego lekarstwa zapobiega wystapieniu przykrych dolegliwosci.'Jed. Mozliwa jest sytuacja.mocnieni. wprowadzajac bq_d~ wycofujac okreslone bodice..d()st~egac.c*~ .dziaia skojarzenie wytworzone miedzv pobytem w okreslonym miejscu a wy_ stepujacymi po zabiegu chemioterapii przykrymi skutkami ubocznymi.ks~taltowaniu zachowania odgrywaja wzmocnienia. Wyst~puje tu zatem wycofanie wzmocnienia. tworowa. to wzrasta prawdopodobienstwo.ln~y~i~t()~!'P':PWC~s.'i_.I~.uzyskal1ierndost~pUdop()zY\lVlenla:tJczyfo sl~zate~ ·'.. powoduje wy_ stapienie nudnosci i wyrniotow jeszcze przed rozpoczeciem zabiegu.co ~1~ w niej znajduje... .~_. a zwlaszcza wzmocruerua p~)Zytyw~ ne.~vlJ. to d spada prawdopodobierisrwo powtorzenia sie .'_ Warunkowanie instrumentalne zachodzi w sytuacji.y.'ran~a .~. '. Czesto samo wejscie do pomieszczenia. Przykladem moze bye sytuacja.coraZ'szybciej. ~. . Wyroznia sie cztery rodzaje relacji miedzy zachowaniem a jego konsekwencjami: 1) wzmocnienie pozytywne. Sfere zwiazana z przezyciami psychicznymi czlowieka traktuje sie jako "czam~ skrzynke".1 ~~p:erym~l1t. __. to podobny dzwiek bedzie wywolywal te sama reakcje.kt?reroo9'lbyc !pozytyvvnellJb·oeget}lwne._ .. in.. takich jak przeprowadzarue 20 21 .a.\ . Sf~rmu:owane pr~ez E. 2) wzmocnienie negatywne. Generalizacja bodzca. 4) wygaszanie. Z warunkowaniem instrumentalnym wiaze sie jedno z podstawowych praw psychologii ..~ktzynkach. 2000)..'. Jezeli natomiast w danej sytuacp zachowarue wywola UCZUCleysk.nostka.skaplem..' -_ . gdy zachowanie dowolne podlega zwrotaie wplywowi konsekwencji tego zachowania.. n h~dsn~90dpc)wiepl1i~·pzwign.. Efekt ten zwiazany jest wlasnie z warunkowaniem klasycznym . i~ powtorzone zostanie ta~e to zac~owanie (patrz ~amka 1.0~~czynato'. .zwi~~.t 6gt()bse~()~~cl<a\IVate~. jesli osoba nauczy sie.w. Na przyHad.kotach.prawo efektu.

ie przyczyniajq sie do nadmiernej rywa/izacji 0 stopnie i do braku zainteresowania wiedze wsrod student6w oraz ze nie znsje obecnych rea/i6w studenckiego zycle ani nie troszczq si~ 0 to. Latwo zauwazyc. Przypadek Beaty [ / zachowania sa jedynie "zaslonll. Stara si~ zapanowac nad SObll. skrywajaca jej praw- Zalecenie: Kandydatka przejawia oraz niezdolnosc do uporania przyjecie jej do szkoly medycznej (prawdopodobnie bylyby z nia brak dojrzalosci emocjonalnej sie z problemami osobistymi.cy u niej zespol "analno-kompulsywny" (porzadek. do leku przed jakimkolwiek wyrazaniem swej wrogosci oraz do jakania sie wskutek tlumionego gniewu. Zrodlem problem ow tej kandydatki jest "oezywiseie" arnbiwalentny stosunek do rodzicow (milosc-nienawisc). czvstosc.badan kontrolnych. Jako uzupdnienie tej czesci przedstawimy przyklad. M6wi szybko i gfosno. do ktorego przywykla. aktywnoscill. rna zarowno niska samoocene. nie patrzac tm pr?s~~ w oczy. 410-411). kandyda~ka zaklo~a schemat sprzezenia zwrotnego. byloby niewatpliwie ryzykowne klopoty). bedacy nastepstwem jej doswiadczeri zwiazanych z surowym treningiem czystosci. przedstawia czfonkom komisji sw6j pog/qd. senso:wnll. a takze jako metody motywowania pacjenta do leczenia badz stosowania sie do zaleceri lekarskich.a takze odrzucenie jej kandydatury. ze miedzy innymi. skqpstwo) doprowadzil do nadmiernego polegania racze] na rnyslach i slowach niz na uczynkach. 0 uzytecznosci tych technik moze swiadczvc fakt powolania do zycia odrebnej dyscypliny naukowej okreslanej jako medycyna behawioraIna (ornowiona w dalszej czesci tego rozdzialu). skapa i latwo jll. Wyst~pujll. czysta. Nie przestaje rnowic. Psychologia postaci teorii psyehologieznej 0 Jako przyklad nieco wezszym zaktesie tema~c~- nym przedstawimy psychologic ~ostaci (r:e~talf): Zapoczatkowali w pierwszym cwiercwieczu XX wieku trzeJ ruemieccy psyehol?goWle.1. ze sa oni niezadowoleni z tego. 2004). Spodziewa si~. zwrocic uwage na swoja wlasna negatywna reakcje na krytyk~. Zmieniajac swoj zwykly sposob mowienia. potrzebuje uczucia i oparcia. a zatem wzmacruaja takie jej zachowanie. Kurt Koffka i Wolfgang Kohler (Stachowski. ze kiedy przerwle. Beata. ze poddajq oni student6w niepotrzebnemu stresowi. gdy mowi ona szybko i glosno. aktywnosc fizyczna itp. dymna' dziwy.3. jest na ogol porzadna.b~rdzi~j uwaznie. 22 23 . W trekcie takiej rozmowy jedna z kandydatek.kac. Sluchaja oni . leez nie potrafi poprosic 0 nie z obawy przed odrzueeniem. Dodatek 1.. Beata ..a takze uwzgl~dnic niezaleznosc dzialania i dojrzalosc myslenia wvkazana przez kandydatke (zrodlo: Zimbardo i Ruch. krytyczna osoba? Komisja egzaminacyjna ocenie wtesnle kandydat6w do szkofy medycznej. Pojecie to thimaczone bywa jako "calosc . gl~boko ukryty problem. 1997. Opinia behawiorysty . Opinia psychoanalityka Studentka ta jest pelna wrogosci i urazy. Zalecenie Komisja powinna zbadac slusznosc twierdzen przedstawionych przez kandydatke. ~o mowi kandydatka: takapostawa wywoluja u niej negatywne emocje.1. stosowanie uzywek.nerwowa czy zaanqazowana. ktory ilustruje rozne spojrzenia na ten sam problem wynikajace z roznych podejsc teoretycznyeh: psychoanalityeznego i behawiorystycznego. przejawia emocje i nieutnosc otez nie patrzy w oczy iadnemu z czfonk6w kornisji.J: Preeyzyjne oddanie znaczenia niemieckiego terminu G~stalt w j~Z!~~ polskim nie jest latwe.l uniknac negatywnych reakcji czlonkow komisji.spolecznll.Wzmaga to jej lek. Max Wertheimer. Wszystkie zaobserwowane u niej Czlonkowie komisji czesciej przerywaja i sluchaja mniej uwaznie. sprowokowac do agresywnosci. s. 1. . poniewaz czynnosc ta wzmaerua JeJ wvobrazenie 0 sobie samej jako 0 kims zaj~tym. 1zaczyna Sl~ jll. gdy kandydatka mowi powoli i spokojnie. rna tendencie do niezaleznego rnyslenia polaczona z silna potrzeba doznawania aprobaty spolecznej. moze to oznaczac koniec rozmowy ..oce~a si~ jej zrownowazenie. poniewaZ wie. jak i mala sil~ ego. jqka sie.

\lllYswi.? YYYN<te.. w jakim sie znajduje.badanidoty~<tcych sP8strzegania ruchu"pozQrnego. by w nowej formic nie powt6rzyl sie zaden ton z poprzedniej).rychologie funkcjonuje jako "psychologia postaci" (Stachowski. gloszonego przez psycholog6w postaci.k5Si~~.aI~ •• .?i'~'.t~j". niezaleznie od stanu.:.l'~r~C. ze czlowiek. p6Zi.ri.no~ ivvi onop()dstaw~.~. miedzy pacjentem a pracownikami shizby zdrowia? Otoz personel medyczny..~.9~·'.*ezjavv.melodia nie stanowi wiec zwyklej sumy poszczeg6lnych dzwiekow (Szewczuk.. zintegrowana postacia.si~J:I()~~r<. to znajomosc czesci nie daje nam zadnej wiedzy 0 tym.!"1ek.Cink6W).JP~:. Innym argumentem wspierajacym teze dominacji calosci nad czesciami jest opisane m. Calosc jest pierwotna.~tC3.lub.~p()~y.niezrnienna. 1951)..forma".~.1'crn: '"7uc?estnicy.()?Ci.tyscii.)VIl.PfHYYC3g~i~~~. .(r~flllrk19f~'!tI·.adani1'lspostrzegalitojakoJ~~npr. kt6re zachodzi np.?·~i.~r~?~~.\~~J}f)~~·. gdy dana melodic.calosc nadaje swoim czesciom sens 24 .. tak charakterystyczne dla biomedycznego modelu zdrowia i zwiazanej z nim mechanistycznej koncepcji czlowieka. Transpozycja polega zatem na utrzymaniu stalosci postaci.~P.etlanokolejno llaekrapievvcz~~i~kr9ts~l1'1i1iz 'O. Bezposrednia konsekwencj::t_ tego postulatu jest przyjecie.~g}W'· • ~..iski~lllfi(Jl~. kt6rymizr~szt<tbylidwaj.~~X.j .fac:t~>ni~.. jak i choroby..ll)ie'j .' powstC3j~~lJJ?ef. zawsze pozostaje soba .~. to duzo wiecej niz prosta suma jego czesci skladowych. Pacjenta nalezy wiec postrzegac jako jednosc biopsychospoleczna. 2004).~t6ry·..z~Zo~TI' .in. gdyz prowadzi do utraty z pola widzenia chorego czlowieka jako zintegrowanej calosci.'. nie powinien traktowac go jako zbioru lepiej lub gorzej funkcjonujacych narzadow i ukladow. "ksztalt".ci~ ".rod.2 i 'EksperYlllertyWerth¢il'llera . skladniki postaci nie tylko jej nie okreslaja. analizie przebiegu proces6w myslenia oraz badaniu mechanizm6w pamieci (Szewczuk. rozpoznajemy jako te sama .I"l¥'P. plynace z postulatu "prymatu calosci nad czesciami".%yli. przy zmianie "lez::t_cychu jej podstaw" czesci skladowych.$C.2sekundydwapionowe'.wj1'ldcz~Hi. czlowiek ma tendencje do tzw. da' ::~~~!i~~"iftr~~~~I 25 "~f.~.\\KJ~H 1:[~j~. zw~ nt:. 1937).. "ruc!")". ". kt6ra jako calosc reaguje i oddzialuje na otoczenie.?~!~~\ iOsobom. dornykania figury..n~~~p().~...got~. Koffkai Kohler.b. czyli przechodzenie od og6lu (postaci) do szczegolu (czesci skladowych).lrny·. wtedy.~R~f...!spoll1ni~. Warto przy tym pamietac. 2004.z!. "schemat".llty"~~". gran::t_na roznych instrumentach lub nawet w roznych tonacjach. trwala.Zt.Jednym znajgtosniejszych dokonari psychologii postacijest przeprowadzona: : przez Maxa Wert!")eimera seria ekspe(}'lTlentalnyc!"). Ostatecznie w polskiej literaturze przedmiotu powszechnie przyjelo sie ostatnie z wymienionych okresleri i dlatego Gestaltp...~.c.I~c" qc:l!i!~d~.\~l"li. ':.. a zatem "calosc jest nie tylko czyms wiecej niz suma czesci. Elementy sie zmieniajq (przy przenoszeniu melodii z jednej tonacji na druga mozna sprawic. Ramka 1.~fi~.viJ. W tym miejscu warto postawic pytanie: w jaki spos6b mozna przeniesc wnioski. oc:ldalon~. zarowno w sytuacji zdrowia. s. w rzeczywistosci w glownej mierze koncentrowala sie na problemach percepcji (spostrzegania). ze jedyna majaca walory poznawcze metoda wnioskowania jest dedukcja.~()~§iQVVYll1g()s. a mimo to calosc pozostaje niezmienna.e Procesy percepcji Spostrzegajac rozne obiekty.percepcji obra?lJfilmow~~o~d()9rzezg1'lregO. gdyz czlowiek.y\'Yst~P()yy:~tT(StacMVIl~. Prymat cetosc! nad czesctemt Gl6wna teza psychologii postaci m6wi. Redukowanie pacjenta do "zlamanej nogi" czy "niewydolnego ukladu krazenia".~t. Skoro wiec cechy calosci nie wynikaja z cech czesci.il. lecz jest czyms zupelnie od niej innym. czym jest calosc (patrz ramka 1. czyli do tworzenia postaci (calosci) zwartych i spoistych. jest nieuprawnione.S1.~!DYSP.~~~¥~llpl(jgi5Zni~~~~.~~.()fI. badanym". czesci sa wtorne . "zorganizowana struktura" czy "posrac".~t~.?esuwaiqcy.2).~...~~~.l"law.~.~("ion~lIVYchIU9pozlornycl.c:l()VIljBc:l%. Choc psychologia postaci aspirowala do miana og6lnej teorii psychologicznej. znajdujaca sie w okreslonym kontekscie zdrowia lub choroby. ale same sa okreslone przez wewnetrzna nature postaci" (Stachowski.odsiebi~..i :~~eeryM. 90).er~s.omeodcinki. na grunt relacji zachodzacych np. ze catosc rna zawsze pierwszerisrwo i przewag~ nad czesciami.~~~sh. przez Ehrenfelsa i Kohlera zjawisko transpozycji.~. wchodzac w kontakt kliniczny z pacjentem.'.

a nie analize poszczegolnych elementow. figura wydaje sie miec ksztalt. w kt6rych istnieje mozliwosc zamiany figury na tlo i tla na fiqure (zrodto: Szewczuk. ktory pojawil sie w gabinecie w celu zalatwienia spraw sluzbowych. A czasem nawet mo~ bye mylnie odczytywane jako objawy 0 charakterze czysto fizycznym (np.(znaczenie). w tym rowniez problemy medyczne. s. Lekarz. N astawienie powoduje. ktore zazwyczaj szybko odnajduje. anatomia. Istotny jest przy tym fakt. 1998). jak rowniez miec niezbedna umiejetnosc sprawnego i elastycznego wypelniania luk w swym systemie wiedzy. izolowanych bodzcow. ze do gabinetu lekarskiego wchodzi bez slowa czlowiek. 1937. Aby trafnie rozwiazywac rozmaite zadania. bye blize] i miec bardziej nasycona barwe (Zimbardo i Ruch. ze inne czynniki 0 charakterze psychospolecznym. ze forma pomocy udzielanej pacjentowi bedzie w duzym stopniu nieadekwatna do jego faktycznych potrzeb. dowae.1). Spostrzezenie w danym kontekscie wlasciwej relacji Kohler nazwal "wgl~dem" (Tomaszewski. 26 27 . Zaleznie od niego zmienia sie tresc doswiadczanego przez nas przezycia. Kohler sformulowal wniosek. s. ktore wywieraja bardzo istotny wplyw na przebieg choroby i leczenia pacjenta. 130): "Ten sam wyraz «korzeri» wywoluje calkiem rozne przezycia u botanika i u lekarza dentysty. jest nasze nastawienie. w ogole nie sa zauwazane. a nie odczuwany przez niego strach przed badaniem diagnostycznym. w sposob naturalny organizuje sie w polu naszej swiadomosci jako figura znajdujaca sie na de (patrz rycina 1. Nadmierne nastawienie personelu medycznego na somatyczne objawy choroby moze sprawic. biochemia czy psychologia medyczna). ze warunkiem sprawnego rozwi~zania okreslonego zadania jest spostrzeganie relacji jako zorganizowanych postaci. Wyobrazmy sobie sytuacje. W tym przypadku jednak okazuje sie ono zupelnie nieuzasadnione. nastawiony na obecnosc w tym miejscu i czasie potencjalnego pacjenta. ale takze powiazanym g~st~ siecia wzajemnych relacji. 118). s. przypominac cos (w sensie: bye podobnym do czegos).3). ze pewne spostrzezenia czy przezycia sa uprzywilejowane wzgl~dem innych . To. gdy w spostrzeganej jako zorganizowana i sensowna calosc sytuacji potrafi znalezc brakujacy element (wypelnic luke powstajaca miedzy soba a bananem). Istotnym czynnikiem decydujacym 0 tym. 1994. Rozwiazanie pojawia sie nag1e jak "olsnienie". J ak obrazowo przedstawil 'to Szewczuk (1937. trzeba dysponowac odpowiednio bogatym. posiadac kontur wvodrebniajacy j~ z tla. ktoremu za chwile zostanie poddany). uwag~ piekgniarki przyciaga wzmozone napiecie miesniowe pacjenta. R6i:nice zachodzace rniedzy figurq a tlem staja sie szczeg61nie wyrazne w tzw. czyli tworzacym spojna i sensowna calosc. bowiem uruchomilo sie u niego nastawienie "widz~ chorego czlowieka". Pornoga mu one za chwile postawic wlasciwa diagnoze. a nie pojedynczych. fizjologia. Bardzo czeste u pracownikow sluzby zdrowia uog6lnione nastawienie na szybkie wychwytywanie somatycznych objawow schorzen moze powo- Wedlug psychologow postaci procesy myslowe zmierzajace do rozwi~zania problemow powinny bye nastawione na spostrzeganie calosci. zasobem wiedzy z zakresu wielu podstawowych dla danej dyscypliny naukowej dziedzin (w przypadku medycyny bedzie to np. ze takie rozwi~zanie pojawia sie nagle (patrz ramka 1. W porownaniu z tlem. rysunkach wieloznacznych (zwanych taki:e odwracalnymi). W opisanym w ramce przykladzie malpa doznaje "wgl~du" wtedy. Procesy mys/enia ~x_~!_n~_~:!J Rysunek wieloznaczny (puchar i dwa profile). spoglada na niego.chodzi tu 0 szczegolny stan gotowosci do okreslonego reagowania na dane bodzce". 252). co spostrzegamy. ze cos staje sie dla nas okreslona figura na okreslonym de. doszukujac sie oznak symptomow chorobowych. bo owa osoba jest w pelni zdrowy przedstawiciel firmy farmaceutycznej.

jeden z argumentow przemawiajacych za sensownoscl~ wplSYW~~ cia na biezaco do dokumentacji medycznej wszystkich informacji o wykonanych czynnosciach i zastosowanych farmaceutykach oraz unikania sytuacji uzupelniania ich w pozniejszym czasie. Wywodz~ce sie z psychologii Gestalt pod. Zjawisko to zostalo nazwane efektem Zeigarnik. gdyz mog~ pojawic sie trudnosci z ich dokladnym odtworzeniem. 1998). (Zimbardo i Ruch.in. W latach 60. ze gdy ludziom zaangaiowanym w wykonywanie pewnego zadania. wykazuja oni silna tendencje do jej zakonczenia (domkniecia figury) (Zimbardo i Ruch.Na przyklad ratownik medyczny. ktorym umozliwiono dokoriczenie wykonywania danej czynnoSci. nieswiadornymi popedami (klasyczna psycho~~za). koncepcje mechanizmow obronnych osobowosci. tworczosc ltd. W ten sposob rozwinela i uporzadkowala m.4. a rue atomistycznej naturze percepcji. ktoremu polecono podac ~ac!ento~ kllka lekow w okreslonej kolejnosci. zwiazane z mechanizmami funkcjonowania ludzkiej pamieci. rozwiazywanie lamiglowki lub wypisanie z pamieci ulubionych cytatow. Ulric Neisser sformulowal koncepcje "aktywnego umyslu".Jest to m. zapamietywanie. poznaja je. uswiadamiaja je sobie.ucze~e. Psychologia poznawcza J ako trzeci wielki nurt w psychologii przed. przeswiadczenie 0 zorganizowanej. sterowanej bodzcami pochodzacymi ze srodowiska (behawioryz~) lub wewn~tr~nymi.stawimy psyc~ologi~ P?znawcza. lepiej pamieta sekwencje 1 dawki w trakcie wykonywania tej czynnosci niz zapytany 0 te sama procedure przez szefa zespolu ratowniczego w ~a godzin po jej zak~n~zeni_u.1. Wr~cz stawiala sobie za eel zmtegrowa~e wiedzy psychologicznej w ramach nowego paradygmatu. w szybszym dostepie do informacji niezb~dnych do zakoriczenis zadania (czyli utrzymywaniu ich w pamieci) w porownaniu z osobami. 1. uniemozliwi sie dokonczenie tej pracy.in.do i~~ kontekstu. Tomaszewski. Psychol~~~ poznawcza nie zanegowala jednak dorobku omoW1ony~h wczesru~J koncepcji psychologicznych.stawow~ idee.: pryma~ calosc~ nad czesciami. Owa tendencja znajduje swoj wyraz m. wyjasnianie zjawisk poprzez odwolywanie si~. 1997). Dla zdefiniowania i wyjasnienia ich dzialania posluzyla sie Procesy pemiec! Przedmiotem zainteresowania psychologOw postaci byly takze zagadnienia Jeden z waznych eksperymentow dotyczacych dynamiki procesow pamieci przeprowadzila Bluma Zeigarnik (por. 28 29 . Badaczka ta wykazala. np. "dzi~ki ktorym jednostki mysla 0 przedmio~ach. Psychologia miala stac sie dyscyplina zajmujaca sie procesami umyslowymi (poznawczymi). Sl:: rozumowanie. Kierunek ten narodzil sie w polowie XX wieku. Ten nurt zdecydowanie sprzeciwia sie wizji jednostki biernej. te obeJ~uJ~ . 1994). i zdarze~a~h. wywarly bezsprzecznie znaczacy wplyw na rozwoJ mysli psychologicznej (Tomaszewski. ~rocesy. 1998). ktorej zalozenia dotyczace psychologicznego funkcjonowania czlowieka przyjeto w niniejszym opracowaniu.in. podejmowanie decyzji.

· .... · .. a co nie.staIl6v:. . ktorych celem jest przejecie kontroli nad svtuacja. v podlega •.i~lnie·...l'c~ynnJ~.iCh~o~arzCl!Qq~~i..i....~i~one··.iGhwy~t~p()~al1i~ •.··~~\qgteinhpr()ceS()~iinte9r~~aniaill....:~...lktury.?1. •.formutovvaniL.•...·(lt~··~. ale takze przyszrosci oraz przeszlosci.·.:&~t()wiek··. pelniacy nastepujace funkcje: • Konstruowanie poznawcze . ..eniu wtasnych i. ' -.•..nadawanie doswiadczeniom sensu poprzez kategoryzacje naplywajacych informacji (czyli nie istnieje prawda obiektywna. '..•• sys~ern.'~cinYchzdarzer'l.~ps~c~~L'.. .<.2:naj~uji\.•.O/i~q~~~[)~7..g()~nawc~~jjtukas~~wski.•nnyc.ni~JTI.. ••. ~/.!ywaniu.·lTlb~~<.' v>.. np.. .~¥~J~~VP8.I(uchal1'ia'j~tY···zac~ovvahle..• ynikie~ s'l w \. aktywnie pobiera informacje. ... w odroznieniu od maszyny.. •.~elE!ijdE!aty. · i... •.•.. Na gruncie psychologii poznawczej powstalo wiele koncepcji odwolujacych sie do problematyki zdrowia i choroby.Stuzy przev...\ \bj9ii.reClktywnym ··...-'TjestukfCld~rn·.'..•..#..9~ocze.owa.. d()swiadc2:E!"'niejeststrul<1:ur<t· .. •. E··h (()z~ieznRsdii ••. p()znawcz~()zal. ....k.dppls¥O ••r' ..anie zgdd r1()sczf()rrnal"i ..()dYfikowane·jest·przezl<ontekst..prz~ciWrlie..rnlub.(typov.s..ws~~lh. Konstruowanie moze dotyczyc terazniejszosci.•...lcE!16yv.·n.~9r~~mizci. Pierwsze prace dotyczyly pojec z zakresu cybernetyki.·J?partej.. oraz wyznaczanie tego.. ... m :::'~..okreslenie. .rti.()g6Iniani~.~~~:~)i.rzecz~:.6rUJzoi~Wa. ••. wiec ponosi odpowiedzialnosc za swoje decyzje i ich skutki (Kofta i Dolinski.. . [·t. • Programowanie dzialan....<tzenie·.•• •.•....•.•af~tdy-vvno-•. dokonujac ich selekcji wedlug wybranego kryterium.y01.etymrin~ •. czyli tego. Czlowiek jest zdolny do wplywania na wlasne emocje..Co i i I d~i~.. opartych na podobnych zalozeniach (ramka 1.c.. d '·.. • \75...dqzeniedo elimir:lClwania..a..•..'. (nadr. .konstru.•.rn()~.. .a"indyWidual...·. sob<t.·.•. ze umysl.~atoierlia··r6ihychk()IlC~PCji •.·~¥i" ··l~~.. : 2gud~kiedziatania . ~j<t~harakterracjonalni.. ·. c l. jezykiem teorii przetwarzania inforrnacji (odcinajac sie od specyfiki i symboliki jezyka psychoanalizy)..l • fi)' •.iadc~enie .~i~~ta~b~rtI.. vi~~osd.... . mozliwosci przetwarzania informacji ze wzgkdu na pojemnosc pamieci roboczej oraz idei programow komputerowych syrnulujacych myslenie. --' . mysli i zachowanie...•.•. z tym jednak zastrzezeniern. pqzeriiedozg()dnosci .•sCl.•.}Ijny•.v~r'l...I..•.lualny ha rakter r:acjona..~ele....~~afyl1l.2QOO) .•.. Wedlug autorki kluczowe znaczenie dla przystosowania maja .•...••'.ny. .al)}'~K.l1awezYn1: .~·jakim.. .·.rych· ·..'vvzb()gacahia j .·~~IJ.(...• . .niu ...rnellt6wm.... ·.-': . ...~~I. Kazda z nast~puj:tcych po sobie faz pelni inna funkcje adaptacyjna.•.lnosd ...".. Nurt ten nie stanowi jednego rozbudowanego systemu. a jedynie indywidualne interpretacje danego wydarzenia).nie.I ·wYjasnianilJ~darzen. N ast~pnie uruchamiane sa proeesy myslowe i/lub aktywne dzialania...etez ..w. .. czyli wybor celow i strategii dzialania adekwatnyeh do wyrnogow sytuacji i uwzgledniajacych preferencje i mozliwosci czlowieka..vym)..~' }Syster. ...~i: .~pos61J .. loLiriXr»fWyrno~~01i~I~~yczf!!I}()~i.I1f()rrn~~j~/t:J~()!p~qfi<t-:.• udzych zacrowan. polegajace na monitorowaniu i modyfikacji wlasnych emocji i motywacji..••. jest raczej zbiorem koncepcji 0 mniejszym zasiegu. .qtowieka·jestnarz~dzienlPoznawczejkonttolinad .P~f¢9~.l1y<. ...cJoSV>tiadcz~61ieje~ttylk9zt()~()IiYfli·qdZ\ivier~iedl~niel1?~E!~z¥-.p(Zeks~at<..rt•..~..\il1~¥Wi<...nacJsamym •..~ie.S!~l1efT1hOrmalnYm. Taylor (Taylor....pr~j7l<!Y'V:i.zb~dnej..Y'AsYstelTllePQznayvczymistniej~.·l. i iI:~...~rn~j)r6zn()ro~~o?:d... ~ci~le.~...plan6v.al. '..• .~koleJn()~~i...~ "....•.''''aniaSYstemu-. co jest wazne. . Poslugiwano sie analogia miedzy funkcjonowaniem umyslu a dzialaniem kornputera. •..... teoria adaptacji poznawezej Shelley E..grl.•.::(.•.:~ p()syv.doswiadczenia.rozumi..'•.oCelE!wjE!st··uni~nie .4). • . ..p()~zllkuj<tcymi. oczekiv. .~.. ..•. ~ ...·strl.podkreslan~ijE!st... •. Zmierzaja one do podniesienia wlasnej skutecznosci w przebiegu 30 31 .'..jest·uktadem ·...•es~d.i..v dziatani..~}I~h ....... Na wstepie dokonywana jest oeena zdarzenia (sytuacji choroby) i wyjasnienie przyczyn ("Dlaczego zachorowalem? Jakie to rna znaczenie? Jaki to ma sens w moim zyciu?").•.•.~~. .. W psychologii poznawczej osobowosc traktowana jest jako system struktur poznawczych.()~i5znq·Tr7s~.·przy~zYrn·.. 2000)..~ystemiep()~.. .dostatego.E!ni()Jl1..... '.•.#J()?~Cl~el)ia.. fuieSzci<lc)tch·S·i~·\iv?~rtl. 1984). .. innych ludzi i siebie samego ....•. .tq..wlasnym aparatem pojeciowym. • Ewaluacja (ocena) zdarzeri...• ' ~.' specyficzne procesy poznawcze dokonujace sie w okreslonej kolejnosci..l. Koncepcja ta opisuje poznawcze dzialania (czyli procesy myslowe)...• •. ...•. •.przyczynoweI1'1.'.'jZ':.) . i b~~ .•. ~·?Opi()st()s. i> . zmierzajace do adaptacji do choroby niosacej smiertelne zagrozenie i w efekcie do poradzenia sobie z nia..irnmari~ntnyin~Crani~m· .•••.lpowym kryteriul1lsklJt~cznosdw dziataniu).'....'}.i... .····179... co dzieje sie "tu i teraz".~Is1~n. .or.< •.••. ~.hnizz~anT...··.""'..~je... a czego unikac. • Sterowanie przebiegiem dzialania....zha·c~enieposzc2:e~91"] ·•.. ...vi<.. '.g. ... .. do czego sie zblizac.J~~¥lJ1t()~CI?~v:ti~~Szenie. .•.

np. W umysle cztowieka powstaJ: 1 fun~cjonuje ~ele irracjonalnych przekonan. 1987). Jest .2. czy nie". W ramach tych specjalnosci wydawane sa odrebne czasopisma naukowe i organizowane sa osobne konferencje. oddawali sie medytacji i ewiczeniom w celu zachowania zdrowia lub poslugiwali sie czarami." (strategia "por6wnan w d61''). takze zdrowia. Chy~a najbardziej popularna.. b6lu czy leczenia odgrywaja ogromna role w procesie leczenia i rehabilitacji. kt6re w przypadku ciezkiej chorob_y czy o. Mog~ miec one charakter mniej lub bardziej kategorycznych stwierdzeri (przekonan).. Spotkanie psychologii z medycynCl na gruncie teoretycznym Zainteresowanie powiazaniami miedzy sfer~psychiki a zdrowiem pojawi10 si~ bardzo dawno. Os?b. warto uporzadkowac wsp6kzesne nurty badawcze. I choroby i jej leczenia.1 . W roznych spolecznosciach ludzie odprawiali skomplikowane obrzedy. Przekonania na temat choroby. Psychologia poznawcza daje pelniejszy obraz. Odzyskanie poczucia wlasnej wartosci ta~e dokonuje sie poprzez procesy poznawcze. jakie czynniki psychologiczne i w jaki spos6b pomagaja zachowac zdrowie? Analizujac obszary zainteresowan psychologii i medycyny.a majaca takie przekonanie jest stale narazona na frustrujace dosWla~czerua. W kolejnych rozdzialach niniejszego opracowania beda szczegolowo omawiane rozne aspekty psychologiczne wazne dla zdrowia. medycyny behawioralnej i psychologii zdrowia. Rozumienie tych zasad. "Znowu wszys~ch ~aWlodlem". w tym celu strategic polegajaca na dokonywaniu poro_wnan z ~s~barm.erua ciala zostalo naruszone. ktore sa w gorszym. [1. W naszej kulturze zwiazek miedzy psychika a zdrowiern spostrzegany byl jako oczywisty fakt. kt6re dalej niewlasciwie interpretowane (np. ~~cz P?znawczych znieksztalceri. np. ~ad~ruem terapu poznawczej jest identyfikacja bledow w mysleniu 1 zmiana tych destrukcyjnych przekonan. ze jest malo warta. a takze umiej~tnose rozpoznawania schemat6w i przekonan swoich oraz innych ludzi mog~ bye niezwykle przydatne w pracy personelu medycznego. Oczywiscie nie tylko przekonania i schematy maja znaczenie. stawianie sobie nierealistycznych ~el~w: "PoWlnlenem bye we wszystkim najlepszy". Na podstawie obserwacji i codziennych doswiadczen zyciowych tworzono nawet pewien system wiedzy popularnej alba przeznaczonej tylko dla wtajemniczonych.fo~~". jak uniknac choroby lub jak wyzdrowiec.konceP. kt6re mog~ ~otyczyc wszelkich obszarow funkcjonowania czlowieka. Klasyczne badania wyjasniaj~ce relacje miedzy psychika a zdrowiem dotyczyly roli czynnik6w psychologicznych w powstaniu chor6b sornatycznych.k~ecz. Takim ir~acjonaln!~ przekonaniem jest np. Przekonania dotyczace zdrowia i zachowan dla niego korzystnych pelnia z kolei niebagatelna funkcje w profilaktyce i promocji zdrowia. czyli ruewlas... albo mysli i dzialan ukierunkowanych na lec~enie i wyzdrowienie. bo dajaca wyrazne wskaz6wki terapeutyczne. Zrodlem naszych problem6w nie sa wiec "prawdziwe nieszczescia". ze zaburzenie emocjonalne czy inny problem psychologiczny (objaw) nie sa e~ekte~ _wy~t~puj~cych~~arzen.. Nie jest mozliwe spelnienie tego warunku we wszystkich dziedzinach zycia i dzialalnosci.CJa Alberta Ellisa. "Pami~tam 0 systematycznym braniu lek6w" "Kazdego dnia po poludniu poswiecam czas na Cwiczenia. Wywodz~ sie one z kilku dziedzin: medycyny psychosomatycznej. aby utrzymac dobra .Cl~eJ mterpretaCJl sytuacp (Ellis. Autor ten wyrazil poglad.·1· '! ·. i staja sie impulsem (irracjonalnym) ~o podrues~~rua poprzeczki ("Musz~ bye najlepszywe wszystkim").. polozeniu niz one same. "To ode mnie zalezy czy bede zdrowy. W ostatnich kilkunastu latach badania koncentruja sie wok61 problemu. zachowuje swoja odmiennosc.trzeciej fazie nastepuja procesy zmierzajace do umocnierua poczuCla _wl~snej wartosci. mimo podobnego przedmiotu zainteresowan..] estern beznadziejny") utwierdzajaja w przekonanru (lttaCJo~~~). 32 33 . dotyczacy tego. W . zeby wywolae chorobe alba j~ uleczyc.". lecz nasza bledna interpretacja codziennych sytuacji i nieadekwatne oczekiwania wobec zycia. Kazda z tych koncepcji. np. Osoby cho~e cz~sto stosuJ~. "MoJa sytuacja Jest duzo lepsza niz . "Swietnie wygladarn w por6wnaniu z.

znie nie ~~jmo:vala sie obszarem psychospolecznych konsekwencji chorob. bylo konsekwenCJ~ zmian .3. Medycyna behawioralna. 454). kt6ra traktowala dysfunkcje organizmu jako konsekwencje problem6w intrapsychicznych zwiazanvch z przezyciami emocjonalnymi czlowieka. skupiajac Sl~przede wszystkim na poszukiwaniu ich przyczyn. pozwalajacej na zrozumienie zdrowia i choroby. internista. a zatem "badame. ze ~sychi~ i ci~l? nie stanowia odrebnvch czesci. Cz Iowiek postrzegany jest [ako jednosc biopsychospoteczna. Ponadto klasyczna medycyna psychosomatyczna ~raktyc. Procesy psychiczne. ktore sa rozpoznawane. psychologii. ze szczeg6lny nacisk zostal polozony na koniecznosc zaangazowania we wsp6lne projekty przedstawicieli roznych dziedzin: medycyny.2. medycy~y ~syc~osomatycznej okreslone sa jako "badame. W latach 70. s. czyli holistyczne rozumienie natury ludzkiej wplynelo takze na zmla~~.2. kt6ra odbyla si~ w 1977 roku na amerykanskim Uniwersytecie Yale. Jej celem jest integracja i rozw6j wiedzy z zakresu nauk behawioralnych i biomedycznych.-ran:n ludzkiej egzystencji. Wsp61~zesnie cele. Uznano. wykorzystaniu zasob6w i mozliwosci roz- 34 35 . 1 menorm~ych ~~cji cielesnych i ich wzajemnych powiazari. Dotyczy to technik modyfikacji zachowania.sie wowczas. Do dzis czolowe miejsca w statystykach umieralnosci zajmuja choroby ukladu krazenia oraz nowotwory. w kt6rej znaczna U podstaw psychologii zdrowia lezy wyrazna zmiana orientacji badawczej.1. ~a ~~zes~ewski. 1. 0 wieloczynnikowej etiologii. w kt6rych sklad wchodza przedstawiciele roznych dyscyplin. 2000). Nalezy dodac. cyt.polega na kontroli reakcji fizjologicznych. rejestrowane i mierzone za pomoq specjalnej aparatury). 2000. rozwijanych w ramach behawioryzmu. psycholog. Ta dziedzina nauki zdecydowanie koncentruje sie na psychologicznych korelatach zdrowia.1. Dzieki opiece zespolu mozliwe jest bardziej skuteczne i kompleksowe udzielenie pomocy pacjentowi. ~o~ bye rejestrowane nie tylko poprzez subiektywny odbior jednosrki. diagnozie. takie jak ernocje cz~ _m~sleme. w postrzegani~ etiologii chor6b. celem zmtegrowama terapu somatycznej i psychoterapii" (Lipowski. Okazalo . leczeniu i rehabilitacji. rozpoznawanie i leczenie chore b powinno brae ~od uwag~. ale rowniez wdrazaniem nowych i drogich technologii medycznych. Postulat ten w praktyce realizowany jest poprzez "zespoly Ieczqce". Ewolucja pogladow nastapila pod wplywem badari psychofizjologicznych dotyczacych ludzi i zwierzat. ze etiologia zaburz~n jest z z~~ad! W1~loczynnikowa. ale takze obiektywnie za pornoca wskaznikow funkcji somatycznych.p~ychologlcznych 1 fizJologlcznych aspekt6w wszystkich normalnych. zwi~kszenie kosztow spowodowane bylo nie tylko wydluzeniem czasu opieki sprawowanej wobec pacjent6w. psychiczne i spoleczne. Rozpoczeto wiec poszukiwania takich form interwencji. Dorobek medycyny behawioralnej wykorzystywany jest w prewencji.badam~ zaleznosci miedzy procesami psychicznymi a somatycznyml. 1. zapo blegarue. a zarazem cechowaly sie wysoka skutecznoscia.dynamlki (Wrzesmewski. Ze wzgledu na interdyscyplinarnosc nie mozna rnowic 0 rozwoju odrebnej teorii. Psychologia zdrowia ~owst~nie medycyny behawioralnej pod koniec lat 70. Na przyklad w zespole zajrnujacym sie leczeniem pacjent6w z uszkodzeniami kr~gosiupa powinien znalezc sie neurolog. 1~84. Medycyna behawioralna role odgrywa zachowanie czlowieka. W powstawaniu choroby uczes~cz~ czy~ki. co o~~acz~. 15~. dostrzezono koniecznosc wlaczenia psychologii we wszystkie obszary medycyny. opr6cz holistycznej wizji czlowieka i polietiologicznej koncepcji chor6b somatycznych zakladala koniecznosc prowadzenia badari interdyscyplinarnych. s. powolana formalnie na konferencji.2. Medycyna psychosomatyczna Medycyna psychosomatyczna nawiazuje do tradycji psychoanalitycznej.trzech grup czynnik6w z uwzglednieniern ich . Postawione zadania dotycza Wl~c. R6wnoczdnie stale wzrastaly koszty opieki zdrowotnej. CaIosc~owe. ortopeda.zach~dz~cyc~ na gruncie medycyny od polowy XX wieku. lecz sa roznr:ru przeJa. fizjoterapeuta. biologiczne. pracownik socjalny. Co wiecej.2. socjologii itd. z kt6rych najbardziej znana jest biofeedback (biologiczne sprzezenie zwrotne . ze w strukturze chor6b zaczvnajq dominowae schorzenia przewlekIe. kt6re pozwalalyby na obnizenie koszt6w.~~lad wsz:s~kich .

Ale jesli ktos w stanie nietrzezwosci wchodzi na rusztowanie i ulega wypadkowi. Podkresla sie tu role profilaktyki i korzystnego z punktu widzenia zdrowia trybu zycia jednostki (tzw. nie podlega dyskusji. jesli ma spelniac swoje zadanie i osiagnac sukces. wyniszczajace za~cia .i ~mierali ~a choroby zakazne 0 ostrym przebiegu. miedzv ktorymi zachodza interakcje. brawura za kierownica. To. Pierwsze z nich dotyczy pojmowania czlowieka jako jednosci biopsychospolecznej i wiaze sie z przyjeciem modelu holistycznego. niewlasciwej diety. ze medycyna. ciezkie postacle grypy i infekcje. Heszen-Niejodek (Heszen-Niejodek. Zgromadzono wiele danych wskazujacych na wplyw czynnikow p~ychospolecznych na samopoczucie i zdrowie czlowieka. wykorzystuje wiedze. stylu zycia). np. 36 37 . Przyczyny zachorowania sa zlozone. ze dziedzina ta korzysta z dorobku calej psychologii. takie jak tyfus. w ~ystemie spolecz?ym. Ponadto wsrod przyczyn zgonow jedno z czolowych miejsc zaczely zajmowac wypadki. drugi koncentruje sie na promowaniu filozofii zdrowia.to przeciez nie alkohol spowodowal wypadek. to przyczyna tego zdarzenia jest takze psychologiczna . Pierwszy z nich dotyczy problematyki . np. odpowiedzialny jest czlowiek i jego sposob zachowania. Mozna powiedziec. czy dana osoba zachoruje. Wynalezienie antybiotykow i sulfonamido~ zna~znie ograniczylo wystepowanie i przebieg tych chorob. sposobu odzywiania sie. uwzglednia oddzialywania oparte na roznorodnych teoriach psychologicznych. W rezultacl~ w 2. czynnikow zwiazanych ze stylem zycia (poziomem higieny.wojowych czlowieka. Ogolnie mozna powiedziec. lecz na wspieraniu i utrzymaniu zdrowia. ktora umozliwia zrozumienie procesow zwiazanych ze zdrowiem i choroba. 2000). powinna korzystac z dorobku psychologii. Jeszcze na poczatku XX wieku ludzie najcz~s~iej chorow~. konkretna bakteria. Drugie dotyczy polietiologicznej koncepcji powstawania chorob i mowi. Im wiecej czynnikow ryzyka obciaza dana osobe. Koncentruje sie nie tylko na patologii. np. Wrzdniewski. podkresla indywidualna odpowiedzialnosc w stosowaniu wiedzy i technik behawioralnych oraz biomedycznych sluzacych zachowaniu zdrowia oraz zapobieganiu chorobie. uzywania substancji psychoaktywnych.o postepu chirurgii i innych dziedzin medycyny. ze w powstawaniu i rozwoju kazdej choroby biora udzial rozne czynniki ryzyka. Kontakt z nia nie musi wywolywac objawow. ale jako kraiice tego samego kontinuum. grupy i systemu. aktywnoscia fizyczna itd. ciezkie. wiedzy i wiele innych czynnikow. z reguly choroby nie wywoluje pojedynczy czynnik. ale przede wszystkim zmiana struktury chor~b 1 pr~yczyn zgO?OW ~raz rewolucyjne zmiany w sposobach leczerua w ciagu ostatruch kilkudziesieciu lat.choroby ukladu krazenia i choroby nowotworowe (Bishop. 2000) wyodrebnia dwa obszary psychologii zdrowia: psychologic medyczna oraz zdrowie behawioralne. To. ze przyczyn:t_wielu wypa~ow sa czynniki psychologiczne. narazenia na stres i umiejetnosci radzenia sobie z nim. Niekiedy choroby te mialy charakter epidemii 1 wyruszczaly znaczny procent populacji. materialnych. Kazde z tych zagadnieii rozpatrywane jest na poziomie jednostki. Znaczenie moze miec tu takze dostepnosc zasobow spolecznych.). To nowoczesne podejscie wydaje sie miec jeszcze inne korzystne perspektywy. Prz~czyrulo sie d. srodowiska zycia i pracy. Psychologia zdrowia traktuje zdrowie i chorobe nie jak pojecia wzajemnie sie wykluczajace. Dzieki utrzymaniu zdrowia w wymiarze spolecznym mozliwe byloby zaoszczedzenie ogromnych srodkow na leczenie. polo~e XX wieku na pierwsze miejsca w statystyce zachorowan wysunely sie choroby przewlekle . palenia tytoniu. Poszukuje sie najefektywniejszych metod wyeliminowania szkodliwych nawykow.zwi:t_zanejz psychologicznymi konsekwencjami choroby i powrotu do zdrowia. Wymusily to nie tylko zmiany. ze wspolczesne nauki 0 zdrowiu opieraja sie na dwoch zalozeniach. fJll~WY:m1~1Psychologia i medycyna w rozwiClzywaniu problemow zdrowia i choroby Wspolczdnie wydaje sie oczywiste. aktywnosci prozdrowotnej i wszechstronnego rozwoju.~~karm~we czy gruzlica. jest zalezne od jej predyspozycji genetycznych. tym wieksze prawdopodobieiistwo zachorowania. Odgrywaja one niezwykle wazna role w powstaniu i przebiegu chorob przewleklych.

wz6r zachowania A). okazaly sie znacznie odbiegac od mozliwosci technicznych i ekonomicznych. n:edycznyc~ '.cej zycie". maszyna. Okazalo sie. koronarografli czy arteriografli) oraz terapeutycznych (np. kt6re ponosi spoleczenstwo (np. Oczekiwarua spoleczne odnosnie do zakresu swiadczen.sy gromadzenia i przetwarzania informacji pochodzacych z doswiadczenia. ~asadnicze znaczeru~ przypisujac mechanizmom uczenia sie i warunkowaru~. ze ludzie chorzy sa w naturalny sposob skloru:u do takich dzialan. czynniki 38 39 . Jest to zrodlem problem6w psychologicznych takze u lekarzy. sprzetu rehabilitacyjnego i wszelkiego wyposazenia potrzebnego do leczenia w chorobach przewleklych sa ogromne. Psychologia wniosla w tej dziedzinie wiele ze swego dorobku. Zidentyfikowano wiele czynnik6w sytuacyjnych i srodowiskowych majacych znaczenie dla zdrowia. ryzykowne zachowania zdrowotne. zwlaszcza gdy uwzgledni sie lata ich stosowania. A postepujaca biurokratyzacja i technicyzacja medycyny. podsumowanie W niniejszym rozdziale przedstawilismy trzy g16wne psychologiczne koncepcje czlowieka: psychoanalize. Wedlug ~sychologu poznawczej decyduiaca role w regulacji zachowarua od~aJ~ proce. stworzyla poczucie zagrozenia godnosci jednostki i dehumanizacji w relacjach ze sluzba zdrowia. a czasem po prostu nie stac ich na leczenie. Mamy tu rowniez do czynienia z sytuacjami. styl zycia i co wazne. optymizm/pesymizm. tzn. Psychoanaliza doszukuje sie czynnik6w ksztaltujacych zachow~e w nie~ostepnych swiadomosci impulsach 0 biologicznym rodOW?~Zle. odZW1ercle~erue~ warunk6w ekonomiczno-spolecznych danego panstwa. Kazdy z om6wionych kierunk6w prezentuje nieco odmienne poglady ~~ mechanizmy powstawania i rozwoju chor6b somatycznych.Stworzono bardzo solidne podstawy teoretyczne i empiryczne wskazujace na role stresu (zwiazek stresu ze zdrowiem i choroba zostanie om6wiony w rozdziale 3). istotna dziedzina badari i pomocy psychologicznej. Kolejnym wsp6lnym obszarem dzialania. normy opieki nad chorymi. Nawet jesli w wielu sytuacjach pacjent sam pokrywa koszty leczenia. Wprowadzenie nowoczesnych. a czasem do istotnego czy wrecz nieznosnego obnizenia jego jakosci. obalono wiele mitow zwiazanych z chorowaniem i leczeniem. oraz ich znaczenie w rozwiazywaniu wsp6lczesnych problem6w zdrowia i choroby. sprzyjac zachorowaniu lub dzialac ochronnie (np. chemioterapii) wzbudza u wielu chorych obawy zamiast poczucia bezpieczeristwa. kiedy oczekiwarua spoleczne 1 spoleczno-kulturowe. obciazonych odpowiedzialnoscia za podejmowanie bardzo trudnych nieraz decyzji. kt6ra zamiast kontaktu ze wspolczujacym czlowiekiem prowadzi do kontaktu z aparatem.my to wyraz~e w zwiazku z reforma sluzby zdrowia. Waznym problemem ochrony zdrowia jest zapobieganie cho~obom: W tym aspekcie wiedza psychologiczna pomaga w zaangazowaniu ludzi do indywidualnych lub szerzej zakrojonych dzialari na rzec~ popra~ zdrowia. Stosowanie aparatury "podtrzymujq. Nic dziwnego. granicy pomiedzy zyciem i smiercia. mozliv:osci leczenia funkcjonuja w specyficznym kontekscie warunkow srodowiskowych i kulturowych. w kt6rych post~p medycyny generuje nowe problemy zdrowotne i psychologiczne. Nie prowadza do wyleczenia. niechec do poddawania sie tym procedurom. koszty transplantacji narzadow). stala sie pomoc ludziom zyjq. psychologic behawioralna i psychologie poznawczq. inwazyjnych metod diagnostycznych (np. Znaleziono rowniez dowody empiryczne dotyczace znaczenia czynnik6w osobowosciowych. ze pociaga to za soba koniecznosc ograniczen i wyrzeczen ze strony chorych. System leczenia i ochrony zdrowia ~kcj?~uje w okrdlo~ej ~truk~ze spoleczno-ekonomicznej danego kraju 1 Jest on. natomiast ludzie zdrowi czesto rue dostrzegaja problemu i wymagaja specjalnej zachety. W naszym kraju od~zulis. Wzbudzily watpliwosci dotyczace granicy leczenia. ~ehaWloryzm odrzuca wszelkie wewnetrzne mechanizmy zachowaru~ jako ruepodru:jace sie obiektywnej obserwacji i pomiarowi. to ceny lek6w. ze indywidualne cechy czlowieka mogq. wskazujace. ze te nowoczesne i bardzo drogie metody leczenia w wielu wypadkach nie spelniaja pokladanych w nich nadziei. tylko do przedluzania zycia. kt6re dotycza czyjegos zdrowia i zycia. Leczenie pociaga za soba ogromne koszty ekonomiczne. Jest zrozumiale. rozw6j chirurgii i anestezjologii wywolaly u wielu ludzi lek przed leczeniem.cym z choroba przewlekla w radzeniu sobie z problemami i ograniczeniami wynikajacymi z choroby i leczenia.

leczeniu i rehabilitacji. w: P!Jchologia. w: Psychologia. w: P!Jchologia. J. Gdansk 2000. Ellis A. Wrodaw 2000.: Co rnozna zrobic. przebiegu i leczeniu wszystkich chorob. skupia sie na rozwoju i integracji wiedzy i technik z zakresu nauk behawioralnych i biomedycznych. Gdariskie Wydawnictwo Psychologiczne.Podr~cznik akademicki. Badania psychologiczne nad problernatyka zdrowia i choroby.: P!Jchologia zdrowia. Kofta M. PWN.: P!Jchologia i tycie. Gdariskie Wydawnictwo Psychologiczne. ktora oprocz badan nad psychologicznymi aspektami chorob somatycznych kladzie duzy nacisk na problematyke zdrowia i czynniki sprzyjajace zdrowiu . Naukowe Towarzystwo Pedagogiczne Biblioteczka Nauk Pedagogicznych.G. Warszawa 1951.: Teoria postaci i p!Jchologia postaci. Analiza Towarzystwo Pedagogiczne. Cooper.Podr~cif1ik akademicki. pozwalajacych na zrozumienie zdrowia i choroby. 1983.: Poznawcza psychologia osobowosci.L. 38. Tomaszewski T. Podr~cznik akademicki. Gdanskie Szewczuk W. American Psychologist. I (red.: AeJiustment to threatening events:A theory of cognitive adaptation. medycyny behawioralnej i psychologii zdrowia. Srrelau). jak rowniez praktyczne zastosowania psychologii w tej dziedzinie rozwijaly si~ w ramach kolejno pojawiajacych sie kierunkow: medycyny psychosomatycznej. Payne: Sires w prary. Najmlodszym kierunkiem jest psychologia zdrowia. Gdansk 2000.D. z zalozenia interdyscyplinarna. Medycyna psychosomatyczna. Warszawa 1937.: Psychologiapostaci. Literatura cytowana Bishop G. Ruch F.: Historia wsp6tczesno/ my!li p!Jchologiczno/. WrzeSniewski K. Warszawa 1997. Warszawa 2004. R. t. Szewczuk W.L. Podr~cif1ik akademicki. II! (red. diagnozie. oraz zastosowaniu tej wiedzy w prewencji. Prawa i zaleznosci wywodzace sie z tego podejscia rowniez znajduja interesujace zastosowania w obszarze zdrowia. Wydawnictwo Psychologiczne. Medycyna behawioralna. Wydawnictwo Akadernickie "Zak". Naukowe Taylor S. Srrelau). Warszawa 1998. t. Gdansk 2000. ktora koncentrowala sie glownie na problemach percepcji (spostrzegania).: Procesywarunkowania.: Psychologiczne koncepcje czlowieka. Zimbardo P. Dolinski D. Stachowski R.: Gl6wne idee wsp6tczesno/ p!Jchologii. analizie przebiegu procesow myslenia oraz badaniu mechanizrnow pamieci.. II (red. Omowilismy rowniez psychologic postaci jako przyklad teorii 0 wezszym zasiegu. Heszen-Niejodek 1. Astrum. Gdansk 2000. Gdansk 2000.: Psychologiczne uwarunkowania powstawania i rozwoju chorob somatycznych.: Zdrowie i choroba. Lukaszewski W.1161-1173. J. t. J. i kryryka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Zintegrowatry umys/ i cia/o. ktore mog:t wiazac sie ze zdrowiem. do cZas6w J. w: P!Jchologia. III (red. Wydawnictwo Naukowe "Scholar". WrzeSniewski K. Warszawa 1987. 40 . Gdariskie Wydawnictwo Psychologiczne.oznacza to wyjscie poza obszar medycyny i docieranie do roznych dziedzin zycia i dzialalnosci czlowieka. t. zeby poradzic sobie ze stresem? w: c.B. t.sprzyjajace utrzymywaniu zdrowia i zachowan zdrowotnych. Od Wundta nqjnowsiJich. Srrelau). Srrelau). ktora poczatkowo koncentrowala si~ na zastosowaniu psychoanalizy do wyjasniania etiologii wybranej grupy chorob. Srrelau). J. w: P!Jchologia... Ostaszewski P. dzis proponuje zastosowanie podejscia psychosomatycznego w calej medycynie i przyjmuje zalozenia 0 udziale czynnikow psychicznych w etiologii. I! (red. Podr~Cif1ikakademicki. Gdariskie Wydawnictwo Psychologiczne.

. T. t. Akademickie "Zak". Payne: Sires w prary. Wydawnictwo Zimbardo Warszawa Psychologiczne. przebiegu i leczeniu wszystkich chorob. Naukowe Nauk Pedagogicznych. 1161-1173. z zalozenia interdyscyplinama. t.sprzvjajace utrzymywaniu zdrowia i zachowan zdrowotnych.: At:jjustment to threatening events:A theory of cognitiveadaptation. akademicki. zeby poradzic sobie ze stresem? w: c. Gdansk 2000. Medycyna behawioralna. Wroclaw 2000.: Gl6wne idee wsp6lczesn~jp~chologii. Gdansk J. Prawa i zaleznosci wywodzace sie z tego podejscia rowniez znajduja interesujace zastosowania w obszarze zdrowia. Warszawa 2004. Wydawnictwo J. psychologicznymi aspektami chorob somatycznych kladzie duzy nacisk na problernatyke zdrowia i czynniki sprzyjajace zdrowiu .B. Warszawa Wrzesniewski K. medycyny behawioralnej i psychologii zdrowia. Podr€cznik Strelau). ktore mog:t wiazac sie ze zdrowiem. Literatura cytowana Bishop G. Tomaszewski 1983. R.L. 2000..G. Analiza Warszawa 1951. Strelau). ktora oprocz badan nad. Wydawnictwo w: P~chologia. Astrum. Cooper. Teoria postaci i p~chologia postaci. Strelau).: P~chologiapostaci. Taylor S. akademicki. diagnozie. II (red. pozwalajacych na zrozumienie zdrowia i choroby. Strelau).: Procesywarunkowania. Kofta Gdansk M. Dolinski D. 40 . Naukowe PWN. t. Badania psychologiczne nad problematyka zdrowia i choroby. Stachowski R.L. Warszawa 1987. III (red. Najmlodszym kierunkiem jest psychologia zdrowia. t. w: P~chologia. II (red.: Psychologiczne uwarunkowania powstawania somatycznych. WrzeSniewski K. ktora poczatkowo koncentrowala si~ na zastosowaniu psychoanalizy do wyjasniania etiologii wybranej grupy chorob. Psychologiczne. w: Psycbologia:Podr€c~ik Psychologiczne. American Psychologist. psychologia Gdanskie osobowosci. I (red. t.: P~chologia i zycie.Pod~t:{!lik akademicki. Gdansk J.oznacza to wyjscie poza obszar medycyny i docieranie do roznych dziedzin zycia i dzialalnosci czlowieka. analizie przebiegu procesow myslenia oraz badaniu mechanizmow pamieci. Ellis A. Biblioteczka Towarzystwo Pedagogiczne Szewczuk W.: Co mozna zrobic.: Zdrowie i choroba. Ruch Gdansk 2000. Naukowe Towarzystwo Pedagogiczne. oraz zastosowaniu tej wiedzy w prewencji. Szewczuk W. leczeniu i rehabilitacji. 38. Gdanskie Wydawnictwo J. Medycyna psychosomatyczna. Lukaszewski 2000. Zintegrowatryumysl i cialo. ktora koncentrowala sie glownie na problemach percepcji (spostrzegania).D. P. III (red.Wydawnictwo wsp6lczesneJ my!li p~chologit:{!leJ· Od Wundta do czas6w Naukowe "Scholar".: Histona nqjnows:rych.: Warszawa 1937. i rozwoju chor6b Gdanskie P. Ostaszewski W.: Poznawcza Pod~c~ik"akademicki. Heszen-Niejodek 2000. 1997. jak rowniez praktyczne zastosowania psychologii w tej dziedzinie rozwijaly sie w ramach kolejno pojawiajacych sie kierunkow: medycyny psychosomatycznej.. Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne. w: P~chologia. Psychologiczne. skupia sie na rozwoju i integracjiwiedzy i technik z zakresu nauk behawioralnych i biomedycznych. J.: Psychologiczne koncepcje czlowieka. P. PWN. Wydawnictwo 1998. Podr€c~ik akademicki. Omowilismy rowniez psychologic postaci jako przyklad teorii 0 wezszyrn zasiegu.: P~chologia zdrowia. Gdariskie Wydawnictwo w: Psycbologia. 1. Strelau). dzis proponuje zastosowanie podejscia psychosomatycznego w calej medycynie i przyjmuje zalozenia 0 udziale czynnikow psychicznych w etiologii. i kryryka.

2) czynolki sytuacyjne (sytuacje i wydarzeola zyciowe). Najwi~kszy wplyw wywarly badania Helen Dunbar. kt6re na podstawie wynik6w wsp6lczesnych badan empirycznych wiazane sa z rozwojem chor6b lub utrzymywaolem zdrowia. charakterystycznych dla os6b z roznymi schorzeolami somatycznymi. M6wi ona. Wplyw ten moze mid charakter bezposredni lub posredni (poprzez zwiazek z innym czynnikiern ryzyka). mniejsze wsparcie spoleczne. osoba agresywna bedzie rniala wiecej konflikt6w z ludzmi. tak aby jak najpelolej wyjasole zwiazki miedzy roznymi czynnikami psychologicznymi a zdrowiem i choroba.:1.)1 Polietiologiczna koncepcja chor6b jako podstawa zrozumienia problem6w zdrowia i choroby Rozwazania dotycz~<:e znaczenia czynnikow psychologicznych w powstawaniu i rozwoju chor6b oraz zapobieganiu chorobom i utrzymywaniu zdrowia osadzone zostana w szerszej koncepcji. "osobowose wrzodowa' czy "osobowose 42 43 . tradycyjnie uwzglednianych w modelu biomedycznym. Kategorie te zostana om6wione w odrebnych czesciach. 3) wsparcie spoleczne. ze osoby 0 okreslonym typie osobowosci beda doswiadczaly wieksze] liczby okreslonych sytuacji i cz~sciej beda przejawialy okreslone zachowania. kt6ra na podstawie obserwacji swoich pacjent6w sugerowala ismienie okreslonych "profll6w osobowosci". . ze przyczyny powstawania i rozwoju chor6b maja zasadniczo charakter wieloczynnikowy. S~ one ze soba wzajemnie powiazane. c:~sci. a ole przyczynowo-skutkowy _ wymieolone czynniki psychologiczne traktowane sa jako czynniki ryzyka choroby.~t~ Rola osobowosci "I 2. wskazuje sie tu na znaczenie czynnikow psychologicznych i spolecznych. Mozna wiec przypuszczae. kt6ra miala predysponowae do choroby wiericowej. ze pOWl~zaruamiedzy tyrrn czynnikarni moga przekladae sie na skutki zdrowotne. jaka jest polietiologiczna koncepcja chor6b somatycznych. 4) czynniki behawioralne (zachowarua charakteryzujace styl zycia). Caly czas musimy rowniez pamietac 0 tym. ~"lW. Predyspozycje osobowosciowe Pierwsze pr6by badan nad rola osobowosci czlowieka w powstawaolu chor6b wywodz~ sie z tradycji psychoanalitycznej. Wyruka ono r6wolez z tradycji badawczej oraz ze specyficznego dla danego nurtu psychologicznego sposobu wyjasolania problem6w zdrowia (patr~ rozdzial 1). Opisywala ona np. np. a znaczenie konkretnego czynnika (jego rola w zachorowaniu) moze bye rozne w zaleznosci od choroby i specyficznych wlasnosci jednostki. Opr6cz czynnik6w biologicznych. a probujac radzic sobie z problema~.ej bedzie si~gal. co jednak ole oznacza. Wsp6lczesna psychologia zdrowia dazy do integracji tych koncepcji i badan. Wyodr~boleole wspomolanych og6lnych kategoriii oddz~elne ~chrozp~trywaole moze bye pomocne z dydaktycznego punktu widzenia. W prezentowanej czesci om6wione zostana czynniki psychospoleczne. ze opisywane zaleznosci maja charakter probabilistyczny. ze sa one od siebie niezalezne i wplywaja na zdrowie jedynie bezposrednio.1. "osobowose wiencowa".2. Dorota Wlodarczyk Barbara Skuza ~. Wydaje sie oczywiste. " .. Czynniki te zostaly podzielone na nastepujace og6lne kategorie: 1) czynniki osobowosciowe i wzory behawioralno-osobowosciowe.a p~ papierosy.

byly metodologiczne wady jej badari. a nastepnie porownuje sie wyniki tych osob w pierwszym badaniu z wynikami osob. 2000): 1. ze okreslony pr?ftl osobowosci deterrninuje powstanie i rozwoj choroby somatyczne). 1998. jak 44 45 . Po uplywie kilku. neurotycznosc (szczegolna sklonnosc do przezywania stanow lekowych). predyspozycje). Istniejace dane sklaniaja do odrzucenia twierdzenia. poszukiwania takich cech psychologicznych. Inny typ trudnosci w wyrazaniu emocji zwiazany jest z represyjnym stylem radzenia sobie ze stresem. Koncepcja osobowosci typu D jest stosunkowo nowa i opiera sie na badaniach dotyczacych zarowno roli roznych predyspozycji osobowosciowych w powstawaniu chorob. 2. ktorzy pozostali w dobrym zdrowiu. Istnieje ponadto bogata literatura dotvczaca szczegolnie niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych takich cech. wysokie poczucie odpowiedzialnosci. Nie istnieja podstawy. unikania doswiadczania i wyrazania emocji negatywnych. czyli predysponowae do konkretnej choroby. sklonnosc do tlumienia emocji negatywnych lub trudnosci w ich ekspresji. ktorych znaczenie potwierdzane jest w najwiekszej liczbie badari. nazywania i wyrazania wlasnych emocji okreslana jest jako aleksytymia (Rodin i Salovey. wysoka potrzeba osiagniec. Wyniki otrzymane w dalszych badaniach i za pomoca roznych technik pozwalaja na wyciagniecie pewnych ogolnych wnioskow dotyczacych zwiazku osobowosci ze stanem zdrowia (Wrzdniewski. 2004). Polegalyone na badaniu grup pacjentow bez rownowaznych grup kontrolnych (poprawne badania tzw. 2000). Badania innych autorow nie potwierdzily hipotez dotyczacych tak rozumianych profilow osobowosci. niska ekspresja emocjonalna). Osoby charakteryzujace sie takim stylem maja tendencje do odwracania uwagi od sygnalow zapowiadaj~cych zagrozenie.1). Oryginalnosc tej koncepcji polega glownie na podkreslaniu roli polaczonych cech (wymiarow) osobowosci. okreslanej jako osobowosc typu D (Denolett. oslabienia ukladu odpornosciowego (mechanizmy reakcji stresowych ornowione sa szczegolowo w rozdziale trzecim). J?o ~ech osobowosci.nowotworowa" . Charakteryzuje sie ona negatywna ernocjonalnoscia (czeste doswiadczanie emocji negatywnych. zwiekszonego wydzielania kortyzolu. ktore w najwiekszym stopniu beda w stanie wyjasnic zaleznosc miedzy psychika i stanem zdrowia. 3. tendencje do depresji (Wrzesniewski. Najnowsza propozycja jest opis osobowosci stresowej (distressed personality). 1997). ze osobowosc typu D prowadzi do negatywnych skutkow zdrowotnych.typowe odpowiednio dla osob z chorobami wrzodowyrni i nowotworowyrni. podwyzszenia cisnienia. Glcwny mechanizm laczacy osobowosc typu D ze zdrowiem opiera sie na fizjologicznych konsekwencjach powstrzymywania sie od wyrazania negatywnych emocji. ktore przy wspolwystepowaniu innych czynnikow ryzyka zwiekszaja prawdopodobierisrwo wystapienia chorob. 2000). ktora w tym czasie zachorowala. badania prospektywne. brak asertywnosci. Najsilniejszych argurnentow na rzecz roli czynnikow osobowosciowych w powstawaniu chorob dostarczaja tzw. jak sklonnosc do depresji. przekrojowe wymagaj~ zbadania cech osobowosci osob z okreslona choroba i porownania ich z wynikami grupy kontrolnej osob zdrowych) oraz na stawianiu diagnozy osobowosci jedynie na podstawie wywiadu (dla celow naukowych wymagane sa narzedzia 0 sprawdzonych wlasciwosciach psychometrycznych). a rzadkie pozytywnych) i zahamowaniem spolecznym (brak komunikatywnosci. aby przypuszczac. kilkunastu lat wyodrebnia sie podgrupe. pesymizm i bezradnosc (patrz ramka 2. Ewentualne roznice miedzy tyrni grupami mo~ bye traktowane jako psychologiczne czynniki ryzyka danej choroby (Heszen-Niejodek i Wrzesniewski. W tym miejscu warto zwrocic uwag~. ze konkretna cecha osobowosci moze miec wplyw specyficzny. Moga. Taki sposob radzenia sobie z emocjami w istocie wzmaga nasilenie fizjologicznych reakcji stresowych w postaci np. istniec pewne cechy osobowosci (nastawienia. wskazywaly na jej zwiazek z chorobami ukladu sercowo-naczyniowego. W obrebie psychologii zdrowia nadal trwaja. wycofanie. ktore do tej pory rozpatrywane byly oddzielnie. jaki postawiono autorce. Wlasciwose polegaj~ca na niezdolnosci do roznicowania. Pierwsze badania sugerujace. naleza. a podstawowym zarzutem. za Ogirlska-Bulik i juczynski. ze w psychologii istnieje kilka terrninow odnoszacych sie do tlumienia/wyrazania emocji. glownie leku. Rozpoczynaja sie one od diagnozy psychologicznej duzej grupy osob jeszcze zdrowych (ustalenie hipotetycznej przyczyny nastepuje wczesniej niz stwierdzenie postulowanych skutkow).

".!s~~~~t¢.y\~9Ci~.'.·. np...w~'Nn~~ne.·. "r: " .»:» . majqi:hllrakter'~6wilowY .~. s. Friedmana i R.---_-.rhaji!ogtani&QnYza~l~g. agresywnoscia. zasobow osobowosciowych. Wzory behawioralno-osobowosciowe W tej czesci przedstawione zostana koncepcje i wyniki badan dotyczace tzw.'~<:~. to podkresla sie przede wszystkim korzystna role optyrnizmu (patrz ramka 2.•.'i ~~.ZYStl)e •.::.•.•..majqz~si~g·Hniw~rsalny' '. wzorow zachowaii. ~IE~owo-. • a. v. zaliczane sa do tzw.-.·. charakteryzujacy si~ skrajnym wsp61zawodnictwem. . stwierdzono... .p~r.. 1988.' . kt6ry polega na angazowaniu sie przez jednostke w permanentn~ walke 0 zdobycie jak najwiekszej liczby cel6w (czesto niejasno sprecyzowanych) w jak najkr6tszym czasie.. Poczucie wlasnej skutecznosci.•..' ·.. ' ""~~"Yn~t~n~':("l'li~~()I".zasadniiz()ih~rakter "".f!1aj~'i~sa~ni~io~l'iyqYn}' . 27).1 zostanie wz6r zachowania A oraz wz6r zachowania ze wz6r zachowania nie jest ani zestawem cech zestawem typowych reakcji. .·. okreslonych tu jako wzory behawioralno-osobowosciowe.> ~'.·.·...• .IT1~jcr.:~'i.··.·.'.c'..·.. Om6wiony 46 47 . kt6ry mozna opisac za pomoq okreslonych cech tresciowych i formalnych zachowania (patrz ramka 2..o_-:::>. .• .•.._' '.· . .ilpi~6~¥'i~~j~~:( '. poczuciem presji czasu i nadmiernej odpowiedzialnosci" (Eliasz i Wrzdniewski.·.··J'. wybuchowym sposobem mowienia.·.. . jaka jest poczucie wlasnej skutecznosci..·. Ich posiadanie lub brak moze istotnie wplywac zar6wno na rownowage psychofizjologiczna.··. Western Collaborative Group Study czy Framingham Heart Study. ubieglego stulecia.. •.. napieciern miesni twarzy.' ~ •.1) oraz predyspozycji 0 nieco podobnym charakterze.n . .. ze ludzie zapadajacy na zawal serca wyrozniaja sie w okresie przedchorobowym okreslonyrn stylem zachowania.. (dotyczqVlliel~il?iedzin) ..'..f"..••.-_:~~-c--.t. -<-. . "...'...we.n.·.."'.-.·.·.w. . W prospektywnych badaniach epidemiologicznych.•..:wZA) zostala opracowana przez dw6ch kardiolog6w. .[I1aj~.' · .e..::o.•.!italy' . '.:..J)~F1N!A'·." .m~j<t'Hf?Y~py..~ ~ rz.'Sl)~€ESX" ·.. walka 0 osiagniecia.'. . czyli przekonanie 0 wlasnym wplywie na mozliwosc osiagania zamierzonych cel6w. Ramka 2.·.. _ . Twierdzili.··. M. ze jest to "zesp61 jawnego zachowania lub styl zycia. optymistyczne nastawienie do przyszlosci i optymistyczny styl wyjasniania i interpretowania tego.·7l/·.•.<..•.PKoliCznosci'')..~····'. jak i na skutecznosc radzenia sobie z nowymi wyzwaniarru 1 zagrozeniami..inilj<tP~~~I'lY?~~ll~trZ[I~ < Koncepcja wzoru zachowania A r. N alezy zaznaczyc. (szczeg6lnie wzoru J esli chodzi 0 cechy sprzyjajace zachowaniu dobrego zdrowia.. _ (.·'· .. · ' ·.•.. W jednej z nowszych koncepcji WZA traktowany jest jako spos6b regulacji stosunk6w jednostki z otoczeniem.k~~st~)\.·.'..·.."..i.' ~ . .• ·. osobowosci. Rosenmana. .•·.·.• '.· ~J-.·Y'.'l11 .l11ajcvia~~qtlife(salnY·f .·.i na badaniach dotyczacych wzor6w zachowan zachowania A) przedstawionych ponizej._':<'-... czego czlowiek doswiadcza w zyciu.•...". .· .. 2.2). •.2. ..2.'.·.:::.'. i ich zwiazek ze zdrowiem czlowieka..... .'n. Doszli oni do wniosku.·.•.rz. ale obejmuje zar6wno ciowe..·...'.' . jak i behawioralne zwiazane z okreslonymi C.' .··Y·.... pobudliwosci~ nadrnierna czujnoscia. ani tez elementy osobowossytuacjami. pod koniec lat 50.

3) drobne. takim jak zycie czy bezpieczenstwo. ze nie jest on dostatecznie dobrze odgraniczony od innych cech psychologicznych. dotyczace jednostek lub kilku osob. ale rowniez chorob ukladu pokarmowego i chorob nowotworowych). u ktorych jest wieksze ryzyko wystapienia chorob nowotworowych. ukrywajacych negatywne emocje (Doliilska-Zygmunt. np. ze wielkosc zmian miazdzycowych w naczyniach wiencowych dodatnio koreluje z poziomem WZA. latwiej doznaja satysfakcji. spokojnych. Kolejna grupa danych dotyczy znaczenia sytuacji i wydarzeri zyciowych. uleglych wobec autorytetow. Przykladami sa wojny. tradycyjnych czynnikow choroby niedokrwiennej serca. 2004).2'~$'. Wz6r zachowania C (Wzq stanowi opis predyspozycji osobowosciowych i zachowan przypisywanych ludziom. Stawiaja przed ludzmi niezwykle wysokie wymagania. charakteryzujace sie tym. Badania dotyczace WZC nie sa tak liczne. Szczegolnie interesujace wydaje sie to.1.latwiej sie poddaja i przezywaja depresje. Istnieje rowniez wiecej kontrowersji teoretycznych zwiazanych z tym syndromem. Ponadto wykazano. Wzorowi zachowania A przeciwstawia sie wz6r zachowania B (WZB) przypisywany osobom. Istnieje kilka rnozliwosci ich opisywania i klasyfikowania. ze wyniki badari prospektywnych (przeprowadzanych rowniez w Polsce) wskazuja. nie rna wyraznych roznic miedzy nim a omawianym wczesniej stylem represyjnym czy pesymizmem. Na sytuacje trudne czesto reaguja poczuciem bezradnosci i beznadziejnoSci. Ponadto pozostawiaja po sobie powazny slad. Coraz wiecej wiadomo na temat posredniej roli WZA. ze zagrazaja one najbardziej podstawowym wartosciom czlowieka. jak te dotyczace WZA. ] Znaczenie czynnikow sytuacyjnych Sytuacje. ktorym nie mozna sprostac za pomoCll_ dotychczas wyprobowanych srodkow zaradczych. Dane dotvczace roli czynnikow osobowoSciowych i wzorow behawioralno-osobowosciowych nie wyczerpuja wszelkich mozliwosci wyjasnienia zwill_zkowmiedzy czynnikami psychospolecznymi a zdrowiem. nie spiesza sie. codzienne utrapienia (Heszen-Niejodek i WrzeSniewski. ze syndrom ten zwieksza prawdopodobieristwo pojawienia sie innych tzw. Z kolei w badaniach przy uzyciu techniki koronarograficznej wykazano. takich jak: poziom cholesterolu i trojglicerydow. ze nalezaloby raczej mowic 0 osobowosci typu C (cancerprone personality). sa lagodne. ze cechuje on ludzi cierpliwych. 48 49 . maja wieksza tendencje do poddawania sie pradowi zycia niz do podejmowania ciaglej walki. ktory jest reaktywowany. Uwaza sie. ze poszczegolne elementy WZA moga miec rozne znaczenie z punktu widzenia wplywu na zdrowie. a nie 0 wzorze zachowania. obejmujace czesto cale grupy. Wydarzenia traumatyczne Sa to wydarzenia 0 niezwyklej sile oddzialywania. ze WZA moze zwiekszac ryzyko zachorowania rowniez na choroby inne niz zawal serca (przede wszystkim dotyczy to innych chorob ukladu krazenia. "chorobotworczy" skladnik uwaza sie sklonnosc do przezywania wrogosci. Mozna powiedziec. kooperatywnych. zlosci i irytacji. Wiele wskazuje na to. 2) wazne wydarzenia zyciowe. kiedy pojawiaja sie bodzce skojarzone z danym wydarzeniem. krotszy czas krzepniecia krwi czy nadcisnienie. l. maja bardzo roznorodny charakter. kleski zywiolowe. 2000). ze WZA ma raczej charakter niespecyficzny i dotyczy roznych dolegliwosci somatycznych.. Wyniki badari przeprowadzonych w ostatnich latach przyniosly wiele nowych danych dotyczacych natury WZA. Za najbardziej szkodliwy. liczba wypalanych papierosow. ze osoby nimi dotkniete nie moga ich nie zauwazyc lub pozostac wobec nich obojetne. Wielu badaczy uwaza. ktore potrafia sie odprezyc. 2001b).ze WZA wiaze sie z wystapieniem zawalu serca i podnosi ryzyko powtornego zawalu (Betkowska-Korpala. Ze wzgl~du na sil~ i zakres oddzialywania danego zdarzenia wyroznia sie nast~pujll_cerodzaje sytuacji: 1) wydarzenia traumatyczne 0 rozmiarach katastrof. z ktorymi czlowiek styka sie w zyciu. Ponadto niektorzy twierdza. katastrofy komunikacyjne 0 wiekszej skali. 2. Oznaczaloby to.3.

. ze zawarcie zwiazku malzeriskiego rna wartosc 50 punktow. ze w ich z_ycmostatruo wydarzylo sie cos znacz:tcego.wielu ba?an wskazuja na to. a przy wyniku ponad 300 punkt6w. pojednanie ze wspolrnalzonkiern (45). problemy chroniczne b:tdz cykliczne nie sa uwzgl~dnione. zmiana nawyk6w 50 51 . Oto przykiady wydarzeri. rozwodu czy odrzu~erua em~CJon~ego.rne~? Pr~ystosowa~a Spol~cz~ego). ile czestosc zmian sytuacji zyciowej. ze czynnik ryzyka zwieksza prawdopodobienstwo zachorowania. mog:t rniec zwiazek z powstawaniem i rozwojem choroby. W 1~67 r_oku Holmes. konflikty malzenskie) pod wzgledem obciazenia adaptacyjnego (z punktu widzenia zdrowia dostaje sie tylko punkty "ujemne". Zwr6cili oni uwag~ na pewn:t zal~zno. np. w jaki oceniaja dane zajscie. czesciej zglaszaly sie do lekarza z roznyrni dolegliwosciami.2.. zrruana sposobow spedzania wolnego czasu (19). prosimy j:t 0 zaznaczenie na liscie wszystkich zdarzen. wybitne osobiste osiagniecie) tak sarno jak zdarzen typowo negatywnych (smierc czlonka rodziny. Szczeg6lnie duza role odegrala koncepcja. Ponadto zgromadzone w kwestionariuszu wydarzenia maja raczej charakter jednorazowy i kr6tkotrwaly. czyli zaklada sie. ale nie jest r6wnoznaczna z jej wyst~ieniem).:stlonarmsz do potnl. ~i:tza (40).lektu: .sc:.6). kt6re doswiadczyly rozwodu. ze czestosc i rodzaj sytuacji. separaCJa (65). Poza tym kontrowersyjne jest traktowanie zdarzen 0 charakterze przewaznie pozytywnym (np. ze w przypadku konkretnej osoby zachorowanie wvstapi (czyli srnierc wsp61malzonka jest czynnikiem ryzyka choroby. Zarzuca mu sie przede wszystkim. Mirno ze podejscie do stresu w kategoriach waznych wvdarzen zyciowych bylo bardzo interesujace i inspirujace.do 80% (Wrzdniewski. z jakimi styka sie czlowiek. Arbltra~e przYJ~to. ze sytuacJa ta rue rna charakteru specyficznego i jest istotna rowniez w przypadku innych chor6b. kt6re znalazly sie na liscie wraz z przypisanym im wysilkiern adaptacyjnym (okreslonym w jednostkach ~mian ~y~0'. rozw6d (73).2000). prz. Wazne wydarzenia zyciowe zywieniowych (15).:trata bliskieJ osoby z powodu smierci. i Rahe opublikowali prac~ przedstawiajaca kw. Na przyklad wykazano.eJscle na eme~tur~ (45). zranienie lub choroba (53). ze osoby. ze wydarzeniem zyciowyrn czesto pop~zedz~j:tcym wyst~i~ni~ ~owotworu jest utrata znacz:tcego emocjonalnie ob. sa w 30% zagrozone wvstapieniem powazne] choroby w ci~ dw6ch lat. Autorzy podaja. Wyniki.z:"olnienie z pracy (47). wakacje (13). jakiego wysilku prz~stosowa:vcze1?o wy~agaj:t zmiany zyciowe zwiazane z . Przypomnijmy. to jednak spotkalo sie z pewn:t krytyk:t.Ych): smie~e ~sp61~aIzonka (100).Badania wskazuja na bardzo powazne i roziegle nast~pstwa doswiadczenia sytuacji traumatycznych. zgodnie z ktora podatnosci na choroby sprzyja nie tyle tresciowy aspekt zdarzeri. lone badania i obserwacje kliniczne wskazuja na to. kt6rzy rozpoczynali rrzvletnia sluzbe na morzu (osoby te spelnialy bardzo wysokie wymagania zdrowotne i byly pod stala opieka lekarska). Naleza do nich konsekwencje 0 charakterz~ psychop~tologi~z~ym. Przy uzyciu tego kwestionariusza autorzy przeprowadzili badania prospektywne w grupie 4000 marynarzy marynarki wojennej USA.3. srmerc czlonka bliskiei rodziny (63). zaburzenie po stresie traumatycznym (PTSD) oraz inne konsekwencje zdrowotne w postaci wiekszej podatnosci na choro~y somatyczne. po czym poprosili 394 osoby 0 ocene. malzenstwo. kt6re na poczatku badania uzyskalywyzsz:tliczb~ na tej skali. co nie oznacza. . Przy wartosciach 150-300 punkt6w prawdopodo bienstwo to wzrasta do 50%. ze w niedostatecznym stopniu uwzgkdnia roznice indywidualne miedzy ludzrni i spos6b. Ponadto 85% os6b z wysokimi wynikami zglosilo sie do lekarza z pierwszymi dolegliwosciami w okresie pierwszych trzech miesiecy. Jdli chcemy ocenic wysilek przystosowawczy danej osoby. a sytuacje dlugotrwale. Stwierdzono. 2. otrzymuj:t 73 punkty.kazdym z ruc~. ze osoby. Ze wzgl~du na specyfike i wage tego problemu zostanie on om6wiony oddzielnie (patrz podrozdzial 2. takie jak zesp61 ostrego stresu i utrzymujace Sl~ znaczrue dIuzeJ. ze sytuacja ta od wszystkich wymagaia identycznego wysilku adaptacyjnego. a pomija "dodatnie").duza gru~a osob hospitalizowanych w wywiadzie zglaszala.aru takich wlasnie waznych wydarzen (Skala Wto. Zebrali 43 takie zdarzerua. wszystkie osoby. zmiana miejsca zamieszkania (20). kt6re uzyskuja wynik ponizej 150 punkt6w. kt6re mialy miejsce w jej zyciu w ciagu ostatniego roku.

To wlasnie takie codzienne. na podstawie ktorego mozna przewidywac) dlugosci zycia po zabiegu angioplastyki.1 Poj~cie i rola wsparcia spolecznego Powrocmy na chwile do rozwazari dotyczacych roznych sytuacji zyciowych i ich zwiazku ze zdrowiem. Inna ilustracja znaczenia wsparcia spolecznego moze bye jego wplyw na powrot do zdrowia np. Wsparcie strukturalne. rozwod.4.3. takich [ak: zwykle przeziebienie. mieszkanie w terenie pozbawionym infrastruktury. okreslane S~ to powtarzajace sie codziennie. Podejscie to podkresla. ktore bye moze pociagnelo za soba smierc przyjaciela (wazne wydarzenie). Oprocz powszechnosci wazna ich cecha jest chronicznosc (stres przewlekly). Przyjrzyjmy sie wiec glownym aspektom wsparcia spolecznego i mechanizmom jego dzialania. przy czym zagrozenie to jest znacznie wyzsze u m~zc~zn. a takze koniecznosc dojazdu do pracy komunikacja podmiejska (klopoty dnia codziennego). Utrapienia dnia codziennego w znaczacy sposob wiaza sie z ryzykiem zachorowania. obecnosci lub braku powiernika czy tez liczbie odwiedzin w szpitalu. irytujace relacje z otoczeniem. Rozmaitosc wskaznikow wsparcia spolecznego zwiazana jest z ogromn~ zlozonoscia tego zjawiska. bol gardla. ze ryzyko zgonu wdowcow i wdow jest podwyzszone w porownaniu z osobami. Schwarzer. niz zakladano to w opisanym wyze] podejsciu "waznych wydarzeri zyciowych". Ponadto uraz ~sychic~ny zwi~zany z zaloba jest czynnikiem ryzyka chorob fizycznych 1 psychicznych (m. ktorzy przeszli operacje wszczepienia /:y-passow i ktorzy byli czesto odwiedzani w szpitalu przez zony. ktore nie doznaly takiej straty. W kazdym z przytaczanych badari koncentrowano sie na nieco innym wskazniku wsparcia spolecznego. Ten wazny. po zawale lub operacji serca. wieksze ryzyko samobojstw.2. Zagadnienie to jest niezwykle istotne rowniez wtedy. swoistym zasobem sprzyjajacym zdrowiu i zachowaniom zdrowotnym. przy kontroli innych zmiennych. nie tylko dla zdrowia. Dobrym przykladem moze bye tu sytuacja powodzi. ro~niez wyzsze u m~zczyz~ niz u kobiet). :Z:aleznose te stwie:dz~no w odniesieniu do roznych problemow zdrowia fizycznego. takich jak historia chorob serca w rodzinie czy palenie papierosow. powtarzajace sie zdarzenia powoduja uruchomienie i utrzymywanie sie reakcji fizjologicznych na stale podwyzszonym poziomie. 2. zakazenie wirusem HIV czy choroby ukladu sercowo-naczyniowego. utrapien dnia codziennego i wydarzen waznych i traumatycznych nie zawsze jest latwe czy jednoznaczne i bardziej sluzy celom dydaktycznym niz opisowi rzeczywistosci.Czesc z wyzej wymienionych problemow zostala rozwiazana w podejsciu zajmuj~cym si~ utrapieniami dnia codziennego. ze rola czlowieka w ocenie zdarzenia jest znacznie wieksza. Okazuje sie. ich strukturai jakosc 52 53 . gdy probujemy oszacowac lub diagnozowac obciazenie stresowe pacjentow. wczesniej wypisywano niz tych. Podane przyklady badari wskazuja na to. ktorzy mieli niewielewizyt (Kuliki Mahler. Obecnosc lub brak powiernika alba wspohnalzonka okazaly sie rowniez bardzo dobrym predyktorem (czynnikiem. natomiast adekwatny jego poziom . 1989). Na zakoriczenie warto podkreslic. np. szczegolnie w okresie pierwszych kilku miesiecv. wiezi). rak. ze np. W obejmujacych cale spolecznosci prospektywnych badaruach epidemiologicznych wykazano zaleznosc miedzy brakiem integracji spolecznej a zachorowalnoscia i smiertelnoscia. bole glowy i kregoslupa ledzwiowego (Heszen-Niejodek. Czesc z nich. na integracji spolecznej.3. np. 2005). Jest to zdarzenie traumatyczne. zdolnoscia powrotu do zdrowia i jego utrzymywania. ze brak wsparcia spolecznego moze bye czynnikiem ryzyka zachorowania. Na podstawie wieloletnich badari ustalono. Wydaje sie. 2004).in. 2004). pogorszenie warunkow bytowych (wydarzenie wazne oraz stres przewlekly). denerwujace. . samotnosc czy zaniedbanie. utrata bliskiej osoby. ze najwazniejsze jest rozroznienie wsparcia strukturalnego i funkcjonalnego (Sek i Cieslak. ze rodzaj relacji spolecznych (kontaktow. aspekt relacji miedzyludzkich okreslany jest ogolnie jako wsparcie spoleczne. ze rozroznienie stresu przewleklego. nabieraja szczegolnego znaczenia ze wzgledu na swoj spoleczny charakter (Knoll. Stwierdzono. nasilenie codziennego stresu wiaze sie z wystepowaniern takich problem ow. Mezczyzn.czynnikiem korzystnym. jak grypa.

aktualnego polozenia zyciowego oraz daja mozliwosc odniesienia sie do wlasnych dzialan zaradczych. najwazniejsza role odgrywa wspolmalzonek. Najpowszechniejszym wskaznikiem demograficznym stosowanym do ustalenia relacji miedzy integracja. Podobieristwo sytuacji zyciowej i przezyc rna szczegolne znaczenie w przypadku grup samopomocy (kobiety dotkniete przernoca. Wiadomo. dzieci alkoholikow.). odgrywaja. ze potrzebuja pomocy. przyjaciele i specjalisci zwiazani z choroba i opieka nad dzieckiem. wzmocnienie samooceny. ze w okreslonych sytuacjach wsparcie z jednego zrodla (np. 0 ile w przypadku wsparcia otrzymywanego chodzi o konkretna pomoc uzyskana juz od innych (dotyczy dzialari dokonanych). pielegniarki. ktore do nich naleza. ale tez pochodzace od wspolpracownikow. 54 55 . Kiedy mowimy 0 wsparciu funkcjonalnym. oprocz cztonkow rodziny.). Liczba osob (krewnych i znajomych) nie przeklada sie bezposrednio na rodzaj wiezi i jakosc kontaktow. specjalne grupy pomocy spolecznej. wsparcia funkcjonalnego. Wsparcie rzeczowe (materialne) to bezposrednia. Wiele badari wykazuje. przedmiotu) relacji spolecznych (Sheridan i Radmacher. podtrzymanie i uspokojenie. np. Wsparcie emocjonalne to wyrazanie pozytywnego ustosunkowania i troski wobec osoby wspieranej.o0 rozmowe. Moze ono ograniczac stres poprzez rozwiazanie problemu lub zwiekszenie czasu na odpoczynek lub rozrywke. ktore dzialaja na rzecz dobra swoich czlonkow lub osob. Z kolei dla rodzin opiekujacvch sie terminalnie chorym bardzo istotna role. srodkow finansowych lub darow i uslug na rzecz osob potrzebujacych. Ten drugi aspekt wsparcia jest wiec zwiazany zarowno ze specyficznymi cechami sytuacji trudnej. jak i z indywidualna potrzeba wsparcia spolecznego (wyznaczana w duzyrn stopniu przez predyspozycje osobowosciowe). instrumentalne i rzeczowe. ze w przypadku emocjonalnych problemow zwiazanych z wydarzeniami krytycznymi w sferze . Sa osoby. po powrocie chorego ze szpitala do domu. ze strony personelu medycznego) moze miec zasadnicze znaczenie dla przystosowania. np. przyjacielskie (towarzyskie. jak telefony zaufania. Najczescie] wymienia sie cztery jego rodzaje: emocjonalne. to obiektywnie istniejace i dostepne systemy wsparcia. Wszystkie wskazowki pomagajace sprawowac codzienna opieke nad chorym i sposoby postepowania w przypadku nasilenia bolu lub innych dolegliwoSci wplywaja na skutecznosc i jakosc ich dzialan. poprzez kontakt z osobami przezywajacymi podobne trudnosci w ramach grup samopomocowych. kto poprawi im nastroj. Istnieje wiele mozliwvch klasyfikacji wsparcia funkcjonalnego. Mozna np. rade lub konkretna pomoc alba przebywaja z kims. ktore dotyczy jakosci (tresci.opielegniarki zespolu opieki paliatywnej. Wsparcie instrumentalne to wszelkiego rodzaju instruktaze ("recepty") dotyczace sposobow postepowania w konkretnych sytuacjach. 0 tyle wsparcie spostrzegane to raczej przekonanie (oczekiwanie). Wsparcie strukturalne jest raczej "formalnym" aspektem relacji miedzyludzkich. pacjenci po transplantacji serca itp.rodzinnej. ze pomoc bedzie dostepna (lub jej zabraknie) w razie potrzeby.ospoleczna a zdrowiem i srniertelnoscia jesr stan cywilny. Wydaje sie. Jednak wsparcie strukturalne moze bye zrodlem tzw. od kogo ono pochodzi. informacyjne. zwlaszcza 0 charakterze straty i przezywania zaloby po utracie dziecka. dzieci itd. przelozonych. ze wlasnie poziom spostrzeganego wsparcia oraz aktualna potrzeba wsparcia beda wplywaly na konkretne zachowania dotyczace poszukiwania i mobilizacji wsparcia w danym momencie. ktore sluza lepszemu zrozumieniu sytuacji. mozemy miec do czynienia ze wsparciem spostrzeganym i otrzymywanym (zwiazek miedzy nimi wcale nie musi bye silny). Istnieje tu wiele mozliwosci klasyfikowania. prosza. 1998). psychologowie itd. Wykazano. osrodki dyzurujace w systemie calodobowym.) i grup samopomocy. Wazne jest wiec oszacowanie obiektywnego lub subiektywnego dostepu do naturalnych sieci wsparcia (zwiazek malzeriski lub partnerski. majace na celu stworzenie poczucia bezpieczenstwa. wyroznic wsparcie rodzinne.tez po prostu jako siec spoleczna. a takze specjalistow przygotowanych do udzielania pomocy (lekarze. sasiedzkie). ktore potrafia i chca komunikowac (nie zawsze wprost) to. lekarz i duchowny. grup wyznaniowych. pogotowie. a takze do takich instytucji. zapotrzebowanie na ten rodzaj wsparcia jest szczegolnie duze w poczatkowym okresie. Jak wynika z badari nad rodzinami opiekujacyrni sie swoimi bliskimi w terminalnej fazie choroby w ramach domowej opieki hospicyjnej. a wiec to. podczas gdy inne zrodla nie sa tak wazne. w jakiej znalazl sie czlowiek. Wsparcie informacyjne (poznawcze) to dostarczanie konkretnej wiedzy i informacji. konkretna pomoc w postaci np. opiekunowie pacjentow z choroba Alzheimera. ze istotne jest rowniez zrodlo wsparcia spolecznego.

Jest to rodzaj spolecznych interakcji. 1998. umozliwia pokonywanie trudnosci. ze wsparcie spoleczne moze dzialac bezposrednio na zdrowie lub na stresory i ich percepcje. zabezpieczajacy (bufor).3 przedstawiono przykladowa liste zachowan niosacych ryzyko zdrowotne (za Doliriska-Zygmunt. Zagadnienie to. czyli sprzyjajace zdrowiu. Drugi model. Pierwszy z nich to model efektu glownego (lub efektu bezposredniego). zagadnienie wsparcia spolecznego jest niezwykle zlozone. W takich okolicznosciach wzrasta tez podatnosc na podejmowanie zachowan ryzykownych i antyzdrowotnych przejawianych przez bliskie i wazne osoby. ze licznym i gl~bokim zwiazkorn towarzyszy wieksze zaangazowanie w problemy innych. niemal wszechobecne w warunkach opieki medycznej. zaklada. Na podstawie powyzszej analizy mozna juz przedstawic wspolczesny sposob definiowania wsparcia spolecznego w psychologii. Przyjmowanie pomocy od innych moze wywolywac u niektorych poczucie zobowiazania. czyli szkodliwe z punktu widzenia zdrowia. troskii pomocyw chwilach potrzeby (Kaniastyi Norris. i antyzdrowotne. wydaje sie niezwykle wazne z praktycznego punktu widzenia. ze wsparcie spoleczne nie zawsze jednak ma pozytywny wplyw na ludzi. Jak wynika z powyzszego przegladu. s. 56 57 . poprzez ktore jednostki udzielaja sobie nawzajem rzeczywistej pomocy. ktora zostanie zwrotnie dostrzezona jako wsparcie otrzymane. niezaleznie od poziomu doswiadczanego stresu. Sek i Cieslak. ze go nie potrzebuja (chociaz zdarzaja sie tez osoby 0 niskiej ogolnej potrzebie wsparcia niezaleznie od sytuacji). ktore unikaja wsparcia i sprawiaja wrazenie. ktory zaklada. tym trudniej spelnic jego oczekiwania. ogranicza kreatywnosc i wtornie uzaleznia.W ten sposob zwiekszaja szanse na uzyskanie pomocy wlasciwej. zaleznosci i nizszosci. czyli dziala jako czynnik chroniacy. 2004). 124). a nastepnie dopasowanie jego rodzaju i ilosci (intensywnosci). Regularnie otrzymywana pomoc wplywa rowniez na poziom spostrzeganego i oczekiwanego wsparcia. a dostrzegana rozbieznose moze bye bolesniej odczuwana. bardziej lub mniej swiadornie. Badania i obserwacje pokazuja. zyj~ce w przyjaznym srodowisku. mamy na mysli konkretne zachowania czlowieka. tworza siec kontaktow interpersonalnych i zwiazkow towarzyskich. obniza napiecie emocjonalne. ze wsparcie moze bye wrecz szkodliwe. osadzenie w duze] sieci spoleczne]. krzywdy i niesprawiedliwosci. Zgromadzone dane teoretyczne i empiryczne pozwalaja jednak na coraz dokladniejsze okreslenie czynnikow sprzyjajacych zwiekszeniu jego skutecznosci. ze w sytuacji silnego stresu spostrzegane i otrzymywane wsparcie oslabia jego psychofizjologiczne skutki. w zwiazku ze swoim zdrowiem. Istnieje jednak wiele osob. gdyz nie pozwala odbiorcom na rozwijanie wlasnych sposobow radzenia sobie. Natomiast bezposredni wplyw na stresory i ich percepcje wynika z tego. Rola stylu zycia Mowiac 0 behawioralnych wyznacznikach zdrowia. ktore sa spostrzegane i oceniane jako dostarczajace akceptacji. Istnieja dwa dominujace modele. Bywa tez tak. W wielu badaniach epidemiologicznych wykazano zwiazek miedzy roznymi nawykami zdrowotnymi a prawdopodobieristwem zachorowania na rozne choroby. ktore podejmuje on. 2004. 2001a). Zdarza sie. ze osoby majace oparcie w innych. W ramce 2. Tak wiec z punktu widzenia osoby pomagajacej waznym zadaniem jest wlasciwe okreslenie aktualnego zapotrzebowania na wsparcie. ~1~'5~':"Behawioralne wyznaczniki zdrowia. ktore nie potrafia wyrazic tego rodzaju potrzeb. ktore probuja wyjasnic zwiazek miedzy wsparciem spolecznym a zdrowiem (Sheridan i Radmacher. poczucie przynaleznosci dostarcza pozytywnych doznan i dziala ogolnie wzrnacniajaco na dobrostan czlowieka. Im wiekszej pomocy ktos oczekuje. okreslany jako model buforowy. jesli chodzi o bezposredni wplyw na zdrowie. z powodu poczucia dyskomfortu. co prowadzi do przeciazenia i traktowane jest jako stresor. sa w znacznie mniejszym stopniu narazone na stresowe wydarzenia i spostrzegaja rozne sytuacje jako mniej zagrazajace (swiat wydaje sie mniej straszny). Zachowania takie mozemy podzielic na prozdrowotne. ktorzy je otrzymuja.

·.~i~t~ti j ·•.H~~zen"Niejodeki· Wrzesniewski. ograniczanie niekt6rych zachowari i wprowadzanie nowych. W zakresieodzywiania] aktywnosci fizytznej • nadmierne...·pr~~j~. otytosd'l.r(i'l\IVi~t()&~.•?.• alen'a.~<.Im?: <l1~?!i.nanilizroVIII~srl'ki~1l1.sni~da6. ze sa to problemy bardzo zlozone.zdr()wotne: • : .. Oczywiscie nie rna tu prostej recepty.nlzs~~.. psychologicznego i spolecznego. obd'lzenie praca oraz innymi napieciarni.. .·'NYsokie spozydew~~lowodan6w. stosowanie sie do zaleceri lekarskich.ppp.edzeQi..a~ra.~t6'X~. ....·eR~~tr~~ITl~i'l()'.prowadzqced(). niedozyWienia ..i~9iR.:zashowania. zab6jstw. 20~p)..stltVler~ • prowadzacedomarskosci watroby..Nie i ·wszy~t~ie~achowaniaokazuj'l. ryzyko zdrowotne I i . Zachowania zwiazane ze zdrowiem mozna rowniez podzielic na zachowania podejmowane przez osoby uwazajace sie za zdrowe i zachowania podejmowane przez osoby uwazajace sie za chore. .Q')I~... zwiazanyz chcrobawiencowa. w kt6rym wykazano zwiazek wybranych prozdrowotnych form zachowania z obnizeniem smiertelnosci (patrz ramka 2..lin!e· · : 9k~~a19·si~i.ergsq\IV(uITl. Warto rowniez wspomniec 0 rozleglym programie badawczym Alameda Study. choroba wiencowa iinnymi J Biorac pod uwag~ znaczenie zachowan zwiazanych ze zdrowiem.i7oooos6bba?anych)sNr~~dzan#in.sfst~m~tycz~~~ktyw90sc fJzyczna." .. p.i~alkoholu.. okreslonychjako.e ~ .tegl.. rozedrne chorob~ wieflc~wq • naduzYVllanie lek6w prowadzace do uzaleznienia lekowego • uzaleznienieod. :. wypadkow II.'r%~~J...si~ Jecjnakowo. zapobieganiu chorobie lub wykryciu jej w symptomatycznym stadium.~i~d?¥l j i .po\IVstrzy't'ywClniesi~pd. podjecie leczenia.~~zelli~~j~HtniO' pro5tychf~rm ..k~~yje§Jpl:>7VY... Pod wplywem stresor6w 0 szczeg6lnej intensywnosci u czlowieka moze rozwinac sie reakcja psychiczna. powodujqce przevvlekty bronchit.ze9P. bra" kiernsprawnoscifizyczne] I • brak wypoczynku.•• ~Hp.si~r9~. kt6ra w zaleznosci od czasu trwania moze przybrac postac: ostrej reakcji stresowej.es..45detnim~z~z.ql!J:. po~6v. sprzyjajacych zdrowiu.odzywianie sie. zespolu ostrego stresu lub zaburzenia po stresie traumatycznym.nXfh-: !ia~k6w.~r6w9owai:nyfl"lJ· '.:4 ..nL<!ach()\III!~1~SYrni.'NYpadk6vv i uraz6w "" • palenie papieros6w.ltVia~~cV"'to najwyzej trzytakiena'NYki «)~po\IVi~d.esi~ prowadzacedoniedozywienia i problemow zdrowotnych .. wycofanie sie z aktywnosci o charakterze zagrazajacyrn lub ich ograniczenie.t:~oku.g~~I. encefalopatii.. zwiazane znadcisnieniem..wkrggramie·tym(6k.· .E!npi~(!:!~~n1~~ni.Y1l1..·s<!~E!~6Inez9asz~njE! I :m~niepal~nie papierosOvvwci'lgucategozycia·orazaktYwn6s~fizyczl1il(za.e. .. kt6rych rozwiazanie uzaleznione jest od wielu czynnik6w. " .9io18'i6?1~~).~. pojawia sie zasadnicze pytanie. problematyka stresu traumatycznego jest bardzo istotna z punktu widzenia wszystkich aspekt6w zdrowia: fizycznego.Ramka 2. jak zrnotywowac ludzi do zachowari prozdrowotnych. niedozywienia....lekow psychotropowych. ~rup~r:. ~z~6~{::1 Szczeg61ny Jak charakter i ich konsekwencje wyda."b~da\llfczY/AlamedaSttidy .~S'U IPp.'ar:.brak cwiczen fizycznych.smlerteJn9scW··grlJPafh •• ·pf~ktyk~Jqcychyvymle~1C:me'f:!a¥y¥kl ·wip?r9W9ari~..szanS~haZyded.lJ\lazne. prowadzace do otytosci i jejkonsekwencji • 'NYsokiespozycie ttU5zCZU zwi~rz~cego.rzen traumatycznych wspomniano wczesniej...kp\IV~e. :d*()r'i<i..giU~W'l?lt·lS'~9pd<!!n~nqdfi.. _. W praktyce oznacza to bardzo czesto koniecznosc zmiany nawyk6w antyzdrowotnych. . dobrena~ki.il~rn0spozywanie.przyczyniaj'lce siedo miazdzycy i thoroby wiencowe] .'~o~ . uzaleznleniealkoholowe. Dotychczas zgromadzone dane wskazuja raczej na to. ~ _ Listil zc)chowan nlosaeych . Do drugiej grupy naleza zachowania polegajace na dazeniu do okreslenia i zdiagnozowania dolegliwosci. prowadzace do samob6jstw.4). 58 59 .tuzs~eqJ 1lat·"viI. Do tych pierwszych naleza zachowania sluzace podniesieniu jakosci swojego zdrowia. przyczyniajace sf~do pr6chnicy zebow • specyficzne odzYVlliani. ... ·······················································1 i ~ __ .naduzYVllar.Y?l1a..nJa..

Ponadto wystepuje wyraznie unikanie mysli. • derealizacja. Moze on sie rozwinac w nastepstwie sytuacji zagrozenia zycia. Ponowne odtwarzanie traumy w postaci nastepujacych objaw6w: a) nawracajace natretne wspomnienia wydarzenia. stan oszolornienia. b) usilowanie unikania aktywnosci mogacej narazic na kontakt z rniejscami lub osobami. Charakterystyczne dla ASD sa nastepuiace objawy dysocjacyjne: • odretwienie. e) nadmierna reaktywnosc na nieoczekiwane bodzce (nasilona reakcja przestrachu) . widoczna dezorientacja. zawierajace obrazy. ASD). f) brak oczekiwari zwiazanych z przyszloscia (poczucie braku perspektyw). 4. Obserwacje kliniczne i badania zohiierzy uczestniczacych w I i II wojnie swiatowej. mozemy miec do czynienia z zespolern ostrego stresu (acute stress disorder. d) intensywne dolegliwosci psychiczne podczas kontaktu ze zdarzeniami przypominajacymi traume. zwiazanych z urazem. PTSD jest nastepstwem skrajnie urazowych przezyc. S~ one nastepujace: 1. Utrzymujace sie objawy zwiekszonego pobudzenia (nieobecne przed trauma): a) trudnosci z zasypianiem lub snem. PTSD). trudnosciami ze skupieniem uwagi. jakby traumatyczne zdarzenie powracalo (doznawanie zhidzeri i omam6w). Uporczywe unikanie bodzcow zwiazanych z traumatycznym wydarzeniem i zmniejszenie og6lnej wrazliwosci: a) usilowanie unikania mysli i uczuc skojarzonych z trauma. Czas trwania wymienionych symptom6w to co najmniej dwa dni i mniej niz miesiac po urazie (Bryant i Harvey. 2. e) fizjologiczna reaktywnosc na sygnaly przypominajace traume. Do rozpoznania zespolu ostrego stresu wystarczy wystapienie trzech sposrod wymienionych objaw6w. gniew lub agresja werbalna. Ponadto mog~ one bye obecne tylko podczas urazu. Gdy objawy utrzymuja sie co najrnniej miesiac po urazie i nie mijaja. bezsennoscia. • zredukowana swiadomosc otoczenia. myslach i uczuciach. b) drazliwosc lub wybuchy gniewu. e) uczucie obojetnosci lub chlodu wobec innych (niezdolnosc do odczuwania milosci). • depersonalizacja. d) wyrazne zrnniejszenie zainteresowania waznymi dotad zajeciami. Objawy te wystepuja w czasie 48 godzin od urazu i potem mijaja. zagrozenia wlasnej integralnosci fizycznej lub bycie swiadkiem tego rodzaju traumy spotykajacej osoby trzecie oraz zareagowanie silnym strachem i poczuciem bezradnosci. d) nadmierna czujnosc. czyli wrazenie nierzeczywistosci otoczenia jednostki ("to bylo jak sen"). wojnie w Korei. wycofanie. zwiazanymi z trauma.Do objaw6w ostrej reakcji stresowej naleza: zgeneralizowany l~k. c) psychogenna amnezja . PTSD jest jednostka chorobowa wprowadzona w 1980 r. dotyczace wydarzenia. czyli poczucie obcosci wlasnego ciala. zawezenie uwagi. rozpacz lub poczucie beznadziejnosci. czyli niezdolnosc przypomnienia sobie krytycznych aspekt6w traumy. a takze Zyd6w ocalalych z Holocaustu umozliwily opracowanie kryteri6w diagnostycznych PTSD. czyli zanik oczekiwanych reakcji emocjonalnych. • amnezja dysocjacyjna. podatnoscia na irytacje. a jednoczesnie jednostka narazona jest na ponowne doswiadczanie urazu w powracajacych obrazach. moga bye oznaka zaburzenia po stresie traumatycznym (post-traumatic stress disorder. Przezycie traumatycznej sytuacji: bezposredniego zagrozenia zycia. c) trudnosci ze skupieniem uwagi. nadmierna czujnoscia. przesadny zal po stracie. tzn. 3. 60 61 . manifestujace sie przezywaniem niepokoju. Wietnamie.niemoznosc przypomnienia sobie zadnego waznego elementu traumy. do systemu klasyfikacji zaburzeri psychicznych DSM (Diagnostic and Statistical Manual rf Mental Disorders) przez Amerykariskie Towarzystwo Psychiatryczne. Dodatkowe objawy A:SD to pobudzenie. Gdy utrzymuja sie nadal. w wyniku kt6rych dochodzi do powstania gl~bokich i trwalych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i fizjologicznym czlowieka. c) fizyczne lub psychiczne poczucie. dZwi~ki i inne wrazenia zmyslowe. b) powtarzajace sie i przygnebiajace sny. uczuc i miejsc. 2003).

~. Drugie rozwiazanie wskazuje na niezdolnosc rodzic6w do zapewnienia dzieciom odpowiedniego wychowania.• . sa np..ab~rz.erdzono:i~t()trl!l.100~osob~w!l 9 rup~potorTlkOw os6b oca latychz~olocaust(Jipodob'. Trzeci mechanizm odwoluje sie do og6lnego uwrazliwienia..MP?~. walka frontowa. gwalt.ClktUalnegqzaburzenia· psychicznegOinnego. Kazde z wymienionych zdarzen moze w spos6b trwaly odzwierciedlic sie zar6wno w psychice os6b w nich uczestniczacych. z:...::cypo traumie. Stresorami.ifr.iyyity •·pprniar .~badataWraz··.~.Z:?li!j).•.3~~?Z:W. kt6rzy ocaleli z Holocaustu.sa to fakty z pierwszych stron gazet. Zamachy bombowe.!i~'i'c:><.:z. przesiedlenia . wczesniej latwym do przezwyciezenia.?.oCCilatychzHolocaustustwierdzono wyiszewskazniki PTSDiinnych ...nieppmocypsY. LI1!5%ps6bz... porwania. Te rozlegle konsekwencje miedzypokoleniowej transmisji traumy wskazuja na koniecznosc objecia uwazna opieka dzieci os6b.*~~~i~)I~~dClVII~e.~hz:abur:z. metody zapobiegajace powstaniu psychologicznych nastt. tortury. Tlumaczylby on wieksze prawdopodobierisrwo zareagowania objawami PTSD na ich wlasne traumatyczne przezycia.:~~~9t~~hial~kowe). W latach 70..zgrupq por6wnawczq.l}. udzial w misjach pokojowych.Osobytestahp\yify 'Pf.9rupypierwszej . kt6re jej doSwiadczyly. ... Pierwszy z nich laczy objawy zaburzen u dzieci z posrednia ekspozycja na traumatyczny material poprzez relacje rodzic6w i koniecznosc konfrontacji dzieci z faktem zagrozenia zycia rodzic6w..fzCiS()yvyc. Tego rodzaju posrednie doswiadczenie zagrozenia zycia uznawane jest przez podrecznik diagnozy zaburzen psychicznych DSM za mozliwa przyczynt.. katastrofy komunikacyjne i przemyslowe.3.a~fna~~imych . '-iSWf~I:!~?iniceJJli~~zygr~pami __90(0.psYCh()log .i.l:!niap~ych. ar6V11?q:z.iyciu·badanych os6b.jesli wymienione objawy pojawia sie co najmniej szesc rrueslt. kt6re mogq.!~•.c.zabu" 'irz~. Takze u weteran6w II wojny swiatowej pomimo znacznego uplywu czasu rozpoznaje sie ten syndrom. Osoby te czesto przezywaly zaburzenie 0 charakterze odroczonym. h9't~~i. H~.:lkt':lCilne~TSD Wp.~wz9J~dUrl~·po~zukiwa.~aj!lcejC!t<WC!lniei~?~Oc.zg rupypor6wnawczejsp~f!1iCito i~ryt~ria. kleski zywiolowe (powodz. npychzabu rzer'tPsychicznyc~.ty%!1ili!~9inic.. .~i~gDPz:y~tSpi . o •ni~arT1i . Og61nie ujmujac. PTSD.. Nastepstwa traumy Holocaustu sa dlugotrwale i obserwuje sie je w kolejnych generacjach. tortury.lacji'ogqlnejija~ p z .nii . poddawani byli szczegolowym badaniom na zlecenie 6wczesnego rzadu Niemiec (byl to warunek wyplacenia odszkodowan przez rzad niemiecki).toClnaJizalJllYpikewlJllYkClzata. akty terrorystyczne. podatnosci na zranienie (vulnerability) tych dzieci. Zaburzenie to moze trwac latami od momentu przezycia urazu.pqpu.}awgrupie potom~6w "ocalafych·zHolocaustu.p~zi?ip~li! .~~.osoby .':lpyk~ntrolnej:Zarazemnie stwierdzon?r6inic •.R. U wielu z nich rozpoznano pelnoobjawowe zaburzenie po stresie traumatycznym o znacznym nasileniu. trzesienie ziemi itd.c. p ·a't'akie·cokona'nfe .~C!slP:soY1{Cin~..r:p.tli!~entC!tYYVrl!l/i .N()W~gRJOrku.~demdernografi. Charakterystyczne dla tej populacji bylo takze przezywanie irracjonalnego poczucia winy ("Dlaczego ja przezylem.akieJpomqcy w P?r6wnMiu t ·:z.iczne. polegajace na miedzypokoleniowej transmisji traumy (patrz ramka 2.y •• ~X~~p199ic. dptych.5). rzezycw···. ..•. konflikty zbrojne. pomi~dzyliczbq ftrCiFrnatycznych zdarzenpomi~dzy· badanyriligrupami.wanp. 2002). prowadzic do wystapienia zaburzenia po stresie traumatycznym. Lis-Turlejska. Niepokojace zjawisko zaobserwowano u dzieci os6b ocalalych z Holocaustu.~~~~. kt6re pojawia10 sie po ich powrocie do domu i "wybuchalo" w wyniku niernoznosci poradzenia sobie z innym. stosunkowo lagodnym stresem.h. Wskazywano na trzy mozliwe mechanizmy "przekazywania" dzieciom problem6w psychicznych przez ocalalych z Holocaustu.hstres:uj<i. Fakt ten wskazuje na dlugotrwale uposledzenie zdolnosci adaptacyjnych w wyniku przezytej traumy.:\yvp?r6.stCityS" i . Obecnie trauma ta coraz czesciej bywa zwiazana z atakami terrorystycznymi. os6b. m6wimy 0 odroczonej postaci tego zaburzenia (Dudek. dzieci' . agresywny napad.znym9rup~por6wnavllcz!l.. p f·na.Ych·l •.or()wnaniuzf%Wgrupi~ppr6wnawczl:!j. pc~ppzity· -. podczas gdy wszyscy moi bliscy zgineli?") oraz zaburzenia depresyjne.~linJct!1~}. /sptSJprac8w~ Z·.9%.~I.ocalatych sZ..rSO(aepresja.S'tVYi.).eniachstanowity.. gwalt.W grupie •.::rozwoju objaw6w Bacl~nia. czystki etniczne..Wl1aniu. ..UJ119tl. Po przeszlo trzydziestu latach od przezycia traumy objawy skladajace sie na PTSD byly nadal nasilone..~~i. jak i ich dzieci.::pstwwydarzen traumatycznych polegaja na: 62 63 . i. 2003.':l~ato.Yehudy ~a~~~IY~huda. pobyt w obozie koncentracyjnym.(:rologicznl:!i77?o/O 9:sR9:zWuPypotornk6w .~zgl. XX wieku Zydzi.

ze "to. • interwencji behawioralnej. interwencja kryzysowa. . kt6re stanowi nie tylko ochron~ danej osoby (grupy ludzi). wsparcie ze strony przyjaciol. nadrniernie stymulujacych warunk6w. 2005). katastrof) true rozwinie sie zaburzenie po stresie traumatycznym. zasoby materialne. ze jezeli ma on rodzine. Nalezy i pamietac. to pomoc odbywa sie przy ich udziale. Specyficzna metoda stosowana w tym celu jest debriefing (patrz rarnka 2. nie ignoruje mozliwosci "naturalnej" pomocy. Waznym aspektem interwencji kryzysowej jest odwolanie sie w dzialaniach pomocowych do zasob6w. kt6ra znalazla sie w krytycznej sytuacji. wplywajacych na jej spos6b interpretacji traumy. aby terapie prowadzili psychologicznie przygotowani do tego specjalisci. 0 mozliwosci skorzystania z profesjonalnej psychoterapii w razie potrzeby lub udzielenie porady prawnej). Zjawisko to bywa obserwowane u ratownik6w. ze u os6b niosacych pomoc ofiarom traumatycznych wydarzen (np. "jest na krawedzi". Chodzi 0 przywr6cenie mozliwosci funkcjonowania osobie. za Kubacka-Jasiecka. celowe i planowane dzialanie.• wycofaniu jednostki ze stresujacych. moglismy zobaczyc w czasie powodzi czy innych katastrof). Jest oplacalne ekonornicznie. Na co dzien " udzielaja one pomocy przede wszystkim indywidualnym osobom. Jest to profesjonalne. ze dana osoba przezyla niezwykle doswiadczenie stresowe i nie ' wolno wywolywac w niej poczucia bezradnosci i biernego poddania sie. nie wyrecza w rozwiazywaniu zadnych problem6w.' W wielu krajach. kt6re podopieczny posiada. zapewnienie dachu nad glow:'\:. ale takze rzeczowego (np. Istotne jest. Polegaja na udzieleniu wsparcia nie tylko emocjonalnego. Pewna szansa na niedopuszczenie do rozwiniecia i utrwalenia sie symptom6w PTSD wsrod os6b uczestniczacych w ratowaniu ofiar r6znego rodzaju katastrof jest wkroczenie z interwencja terapeutyczn::t natychrniast po akcji ratowniczej. 64 65 .udzielenie pomocy medycznej) oraz informacyjnego (np.6). redukujacych lek i depresje. stosowana czasarni nawet [uz na rniejscu zdarzenia (patrz rozdzial 8). Dzialania pomocowe sa zwykle kr6tkotrwale. takze w Polsce.wyrzuceniu z siebie mysli i emocji. sytuacji i wlasnych mozliwosci radzenia sobie przez pacjenta. dzialaja osrodki interwencji kryzysowej i inne instytucje udzielajace tej formy pomocy (przyklady ich pracy . ale wszechstronne (czesto zespolowe) i dostosowane do konkretnej osoby i okolicznosci. znajduje sie w samym kliencie" (Rhine i Weissberg. poniewaz zapobiega spolecznym i zdrowotnym skutkom zdarzen traumatycznych lub przynajmniej znacznie ogranicza ich rozrniary. ale ma charakter prewencyjny. cyt. WyraZa to stwierdzenie. • zachecaniu do katharsis . aby mozna bylo zapobiec destrukcyjnym skutkom i poglebianiu sie urazu. Najczestsza i podstawowa forma pomocy psychologicznej dla uczestnik6w skrajnych wydarzen jest tzw. • stosowaniu lek6w psychotropowych. prowadzacej do relaksacji. Nie elirninuje sie bliskich. Badania skutecznosci kr6tkoterrninowej terapii os6b cierpiacych na PTSD wykazaly wysoka efektywnosc szybko podjetego leczenia. zwiazanych z trauma. gdyz istnieje ryzyko. kt6re dana osoba moze rozwiazac sarna. poinformowanie osoby 0 przyslugujacych jej prawach. Dlatego podstawa skutecznej interwencji jest trafna diagnoza: ocena . Mozna j::t porownac do reanimacji. Interwencja kryzysowa musi bye szybka. • terapii poznawczej: przepracowaniu schemat6w poznawczych jednostki. Oznacza to. co najbardziej pomocne.

1·.S~r~q~¥~Sc~~·Zi.•:z~sie . Podstawa tego przegladu jest polietiologiczna koncepcja chorob.~\~$~~~~~~.y . Harvey A. zachowania zdrowotne oraz adekwatnose wsparcia spolecznego.. bandyckiego napadu.~j'i~t~.~o~c~vvej. Zostanie ona omowiona w nastepnym rozdziale.J.e.strestJ. Chodzi 0 zachowania pro.••jak'k~lltrol0Y"~cpoziom.b~~ i :·nadaJmaJq. Bryant R. ktore porwierdzaja role zachowan zdrowotnych. Podsumowanie W niniejszym rozdziale zaprezentowalisrny wspolczesne dane dotyczace " roli czynnikow psychospolecznych w powstawaniu chorob somatycz. Warszawa 2003. znajornosc zasad postepowania wobec ofiar tych wydarzeri. Wrzesniewski.opoyvia~ariia: Wsrod czynnikow sytuacyjnych wskazuje sie na role takich zdarzeri.·~5dJ. a wiec mniej lub bardziej swiadomych dzialan zwiazanych z wlasnym zdrowiem.• .c)bjay.artegd.t!~~~. Oprocz roznych przyczyn 0 charakterze biologicznym podkresla sie role czynnikow psychospolecznych.~i~~..ieiuczudash~ja~ie·prie~YWaJ ipr..• c """ •• <. wydarzenia traumatyczne.CliudzieICliil¢rrJuJe.tazie. . Do wlasciwosci szczegolnie niekorzyst. nie tylko zdrowia somatycznego. pomiar. silna potrzeba osillgni~e. Zwrocono uwag~ na warunki. zwlaszcza w powiazaniu z innymi 1. nych i utrzymywaniu/ksztaltowaniu zdrowia. ktory modyfikuje oddzialywanie poszczegolnych czynnikow..e.: Rola Wzoru zachowania A w prewencji wt6rnej choroby niedokrwiennej serca. przemocy domowej.J.' ' .'. jak i •. Literatura cytowana Betkowska-Korpata B.~~~)2~~k6j~.'nfprmu.tru~rps91·~.ch~.. Teoria. gruP9wych wypadkach drogowych.'vv)ak. terapia.Kry~sowej..W· . w: Choroba niedokrwienna serca. aby podniesc jego skutecznose i zapobiegac niekorzystnym efektom. neurotvcznosc..d().•. . np. Kolejnym elementem.riiet()dajestjea n~{·tforrn··inte~encji. jak i chorych. Wlodarczyk). Kazdy lekarz czy inny pracownik medyczny moze sie zetknac z ofiara gwaltu.! J. rodzaj i ilosc doswiadczanych sytuacji trudnych. lecz takze niezwykle groznych konsekwencji 0 charakterze psychopatologicznym (w postaci zespolu ostrego stresu lub zaburzenia po stresie traumatycznym). "'. niosac pomoc ofiarom. podejmowane zarowno przez ludzi zdrowych.'<.z~~~!d~s~:~ahl~~·i:~· czynnikami ryzyka.• .ptraym. D.~~~~j.sp()tk~pi~ i I !iproVli~dzqcY~rzrk~:~ jeczfPrlkomgrlJpYswojeuwag i. .ch...~'. jest indywidualna aktywnosc czlowieka podejmowana w sytuacjach trudnych.: Zespo] ostrego stresu. I ! • formJ'jomdcY.czego··· nych ze wzgledow zdrowotnych naleza: agresywnosc. Jako szczegolny czynnik 0 charakterze psychospolecznym omowiono takze zjawisko i mechanizmy dzialania wsparcia spolecznego. atakach terrorystycz.spos69'I?st~blacte ' na rozne choroby somatyczne._ zwiekszac prawdopodobieristwo zachorowania I ·cz~sust~l:lrl~C~ ledn99zesn.. a takze pesymistyczny styl wyjasniania zdarzeri czy osobowose typu D. Szczegolnyrn przykladem jest zespol cech Il.k~NJ~~j~~P~~~f:~. ze etiologia wszystkich chorob jest wieloczynnikowa. W odniesieniu do uwarunkowan osobowosciowych stwierdza sie. Wydawnictwo Naukowe PWN. K. Kontakt z cierpieniem i srniercia jest wpisany niemal w codzienna prace i jest powszechnym doswiadczeniem.Ramka.~. zakladajaca.~l%.zy~t~nl~.~. Istnieje wiele danych.riat~rn.~ .. 66 67 . ale rowniez sposobow ochrony samych siebie przed negatywnymi konsekwencjami tak skrajnych doswiadczen.~t~l~~~~.OpisClna'p~wyzer. Gdansk 2004..ze*'fv'J. okreslana jako radzenie sobie ze stresem.eQqskQr. ze niektore cechy osobowosciowe. Psychologic!{f1easpekry leczenia i zapobiegania (red. Konieczna wydaje sie wiec nie tylko swiadomosc zagrozeri..·'lnnYs~i zachowan okreslany jako wzor zachowania A. uczestnicza w sytuacjach skrajnych.q'JI1~!z~.' . wazne wydarzenia zyciowe czy utrapienia dnia i • wspardaernotjonalrlego~ codziennego. W przypadku skrajnych doswiadczen nast~pstwa dotycza Praca w zawodach medycznych zwiazana jest z duzyrn ryzykiem narazenia na sytuacje traumatyczne.i antyzdrowotne.~..•. masowych katastrofach zywiolowych.G.9~s. ktore musza bye spelnione.di3P~a. Inni."""". Gdariskie Wydawnictwo Psychologiczne.:f~7kp~.\St6reJJeraB!lJta'z~4h~ca Pi3cjer1t~.e. moga. Naleza do nich: osobowosciowe predyspozycje jednostki. nych czy dzialaniach wojennych.··..dno~esni.

Makler H. Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne. choroba. Wydawnictwo Naukowe PWN. Sek). Wrodaw 2001 (a). Wrodaw 2001 (b). w: Ro'I}Vt!J. III (red. Wydawnictwo Naukowe PWN. G.: Kliniczna psychologia zdrowia. stres i zdrowie (red. Warszawa 1997. w: Psychologia klinic'(!1a (red. Sc. Podr~cznik akademicki. Warszawa 2002. Wydawnictwo Akademickie .. Strelau). Bel Studio. choroba i srnierc.. Warszawa 2004.. Sek).k Cieslak R.: Irtterwencja kryzysowa. Dolirlska-Zygmunt G. J. nast~stwa. Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne... Wydawnictwo Uniwersytetu Wrodawskiego. Salovey P. Kaniasty K.: Podrniotowe uwarunkowania podatnosci na chorobe.: Psychologiczne uwarunkowania powstawania i rozwoju chor6b somatycznych.: Social support and recovery from surg. Juczynski Z. Media Rodzina. Strelau).. Kulik J. Gdansk 2000. Wydawnictwo Polskiej Akadernii Nauk. zdrowie. Gdansk 2000..: Stres traumaryc'(!1y. w: W sparcie spoleCifle.: "Wzlot i upadek utopii": mobilizacja i deterioracja wsparcia spolecznego w sytuacjach klesk zywiolowych. t.: "Prawdziwych przyjaci61. Radmacher S.. Warszawa 2004.: OprymiwJU mo~a si~ nauczyc.: Psychologia zdrowia. SC. Wydawnictwo Uniwersytetu p Wrodawskiego. Heszen-Niejodek 1. G..k. 68 1 . H. Szewczyk). Cieslak).Health Psychology.k).: Behawioralne wyznaczniki zdrowia . WrzeSniewski K. Knoll N. SC.sposoby definiowania. terapia. Psychobiologic'(!1e mechanii!'!Y zdrowia i choroby. Sheridan Ch.Dudek B. Vlsparcia.. stres i zdrowie (red. Norris F. Schwarzer R. Kubacka-Jasiecka D. Warszawa 2005. III (red.: Zaburzenie po stresie traumaryc'(!1ym. K Kosinska-Dec.ery. Wydawnictwo Naukowe PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN. Instytut Psychologii Zdrowia. Lis-Turlejska M. Warszawa 2004. PodT"?c'(!1ik akademicki. Wyst~owanie. Ogirlska-Bulik N. J. t. 221-238. sires i zdrowie (red.: Osobowosc stresowa (typ D) a ryzyko wystepowania chor6b ukladu krazenia. R. Dolirlska-Zygmunt G.2:ak". w: Psychologia klinic'(!1a (red. 8. w: W 'sparae polec'(!1e. Wydawnictwo Naukowe PWN. Poznan 1993. H. L. stres. H. Warszawa 1988.. R. Gdansk 2003. Dolirlska-Zygmunt). H. 1989. 1. w: Psychologia zdrowia (red. rodzaje i zrodla H. Rodin J." Wsparcie spoleczne. Wrzesniewski K: Udzial psychologii w rozwiazywaniu problem6w zdrowia somatycznego. Heszen-Niejodek. w: W 'sparde polec'(!1e. Sek. w: Psychologia. w: PodstaJJ:Ysychologii zdrowia (red. Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne. WrzeSniewski K: Ryzyko cbordbpsychosomaryCZ1!Ych:rodowisko i temperament f a Wzor zachowania A. Warszawa 1998. Cieslak). R. H. Wydawnictwo Naukowe PWN.zachowania zdrowotne.. Cieslak). Seligman M.L. w: Psychologia. Heszen-Niejodek 1.A.: Wsparcie spoleczne . Warszawa 2004.wybrane koncepcje teoretyczne. Sek.: Psychologia zdrowia. Aktualne problenry psychosomaryki (red. Warszawa 2005. Eliasz E. w: PodstaJJ:Ypsychologii zdrowia (red.. Dolirlska-Zygmunt). H..

a ze wzgledu na skale zjawiska stanowi problem nie tylko zdrowotny. w kt6rych etiologii stres odgrywa znaczaca role. takze w psychologii. jednak "g16wni zab6jcy" . pod koniec lat 80. po odej sciu z pracy w zwiazku z zespolem wypalenia zawodowego) (Rice. W Polsce nie prowadzi sie tego typu szczegolowych kalkulacji. ale dzisiaj wiadomo. ze gospodarka USA traci 60 miliard6w dolar6w rocznie w zwiazku z chorobami. XX wieku rozpoczeto naukowe badania nad zjawiskiem stresu. zwlaszcza ten przewlekly. Selye nawiazywal do dorobku Waltera Cannona. co dzieje sie w naszym organizmie podczas stresu. Nie oznacza to jednak. gdy doda sie spowodowana stresem nieobecnose w pracy. zauwazyl. co uzasadnione zostanie w dalszej czesci rozdzialu. Pare lat pozniej stres pojawil sie . Pojecie "stresu" wprowadzil do nauki wspominany [uz Hans Selye. Uwaza sie.'3. ze aktywacja osi wsp6lczulnej i wydzielanie adrenaliny jest wlasnie tym. W 1936 roku Hans Selye przedstawil biologiczna teorie stresu. Od tamtych czas6w mechanizmy Iaczace stres ze zdrowiem zostaly nieco dokladniej poznane i wspolczesnie problematyka stresu i radzenia sobie stanowi jeden z wazniejszych watkow psychologii zdrowia i dziedzin zajmujacych sie optymalizacja leczenia chor6b i zapobiegania im. Od tej pory liczba badari nad stresem rosnie wrecz lawinowo. wyliczono.nie pozostaja bez zwiazku ze stresem. ale i spoleczno-ekonomiczny.choroby ukladu krazenia. 1 ~1~~J~.troch~ historii Stres W latach 30. rozwijajaca sie wspolczesnie psychoneuroimmunologia. jak i somatycznych. zmniejszona efektywnosc.in. czyli posredniczace rniedzy specyficznymi wlasciwosciami osobowosci.i'f~. ze szczegolna role odgrywa tu percepcja stresu i radzenie sobie z nim. Kwota ta wzrasta do 150 miliard6w. okreslonym zachowaniem a zmianami na poziomie fizjologicznym i w konsekwencji powstaniem choroby. parowce i pociagi) odpowiada za porazenie postepujace' (Martin. W Stanach Zjednoczonych w 1982 roku obliczono.Malgorzata Gusouska-Dqbrouska Stres. 2000). ze to "stres nowoczesnosci" (a wiec dorozki. Na przyklad w ostatnim cwiercwieczu XIX wieku wielu lekarzy sadzilo. Poczatki "naukowego" myslenia na temat stresu dzis mog~ wydawac sie dose zaskakujace. Zlozonosc zjawiska sprawila. laczony jest z powstawaniem chor6b zar6wno psychicznych. nowotwory i wypadki . ze zaczeto podchodzic do badari nad stresem interdyscyplinarnie. Bedac jeszcze studentem medycyny na uniwersytecie w Pradze. .>.!rl biologiczny .>1 Dlaczego warto zajmowac si~ stresem? W rozdziale tym zostana szczeg61owo opisane mechanizmy wiazace psychike ze zdrowiem. czego przejawem jest m. poswiecona ekstremalnym przezyciorn zwiazanym z II wojna swiatowa. kt6ry zwr6cil uwag~ na role ukladu wsp6lczulnego w reakcji walki-ucieczki.irodzajem i czestoscia doswiadczanych sytuacji.{.wywolywanej przez kretka bladego (Treponema pallidum). Stres towarzyszy organizmom zywym "od zawsze". ze straty przemyslu wynikajace z problem6w zdrowotnych zwiazanych ze stresem wyniosly 17 miliard6w dolar6w. 2000). ze jest to zjawisko w pelni rozpoznane. Nie nazywal tego wprawdzie reakcja stresowa. W 1945 roku Grinker i Spiegel opublikowali ksiazke Men under stress. koszty przekwalifikowania (np. 70 . 71 To ostatnie stadium Icily.

kiedy wlozymy palec w ogieri ... 72 73 . faze odpornosci (B) i faze wyczerpania (C) (patrz rycina 3.. !abela 3. przyspieszona akcja serca. a gdy zostaniemy uderzeni.1·1 Fazy oqolneqo zespotu przystosowawczego Jesli zadziala odpomosci. • Z jednej strony stresor powoduje reakcje swoiste.... zregenerowac sily organizmu.__ normalny poziom odpornoscl ~cina 3. wzrost temperatury ciala.. pojawi sie krwiak i opuchlizna.zaczniemy drzec. ze syn caly i zdrowy powraca niespodziewanie do domu. ze jej syn polegl na wojnie. wpadniemy nasz organizm by utrzyrnac stata temperature dostosowuje sie do zmienionych powyi:ej poziomu stresory . ktory dzieli sie na trzy fazy: faze alarmowa (A). i organizm. a kolejny wystapil.. ze odpornosc w rozumieniu Selyego jest pojeciem bardzo szerokim i nie ogranicza sie jedynie do aktywnosci ukla~u odpornosciowego. nadal.. nazwal "stresem". Selyego.. zarowno organicznych. bez przerwy. J ako ilustracje Selye podaje przyklad kobiety.. Podsumowujac.:- -+__ ---.. jak i funkcjonalnych. ale intensywnosc bodzca przesadza 0 tym. ktora miala pierwszy zawal serca na wiadomosc 0 tym. ze bodzce wywolujace stres mog~ pochodzic zarowno z wnetrza organizmu..ze pacjenci z roznymi chorobami wykazuja wiele objawow wspolnych... a wiec zgodne z jego charakterem.takze pozytywny..oparzymy sie.. np. W wiekszosci wypadkow dzialanie bodzca jest krotsze lub udaje nam sie zwalczyc szkodliwy czynnik..utrata apetytu.. • W tej koncepcji stres jest traktowany jako fizjologiczna reakcja organizmu (nie oznacza to.1 Ogolny zespol przystosowawczy wedlug H. Na szczescie jedynie w nielicznych sytuacjach bodziec jest bardzo intensywny i dziala bez przerwy. Organizm wedtug H.../-_. powodujqce do lodowatej ciala. og6lny zespol przystosowawczy. dodatkowe wysokiej mobilizacji Jesli bodziec zaczynajq stawiania dziala dotychczasowego...... kiedy wpadniemy do lodowatej wody . Przyjrzyjmy sie poszczegolnym elementom tej definicji. W warunkach przedluzajacego sie stresu w organizmie rozwija sie tzw.. ze w naszym organizmie pojawia sie szereg innych reakcji niezaleznych od rodzaju bodzca. tzn. podwyzszone cisnienie tetnicze.... gdy okazalo sie... Selyego reaguje obnizeniem przeciwrobi wzrost odpornosci: bodziec... si~........ •. czy wywola on reakcje stresowa. mysli i emocje).. jak i ze swiata zewn~trznego... ze nie towarzysza mu uczucia. utrata motywacji do dzialania.1.obniza organizmu. Reakcja nieswoista oznacza natomiast. stawiajqce jesli wszystko... oslabienie miesni. np.. niezaleznych od natury konkretnego zaburzenia .:\.. Stres definiowany jest przez Selyego jako nieswoista reakcjaorganizmu na wszelkie stawiane mu wymagania.. nie rodzaj. Ponadto terminem "wymagania" zastapil wczesniejsze "stresory".... a przynajmniej. • Selye zakladal. dlatego zostanie tu skrotowo przedstawiona..... Zmiana ta miala podkreslic...1 oraz tabela 3. si~ dzialaniu bodzca. Nalezy zaznaczyc. warunkow: odpornosc lecz na dany stresor wzrasta na inne.. ~ dzialanie bodzca wywolujqcego stres B ___ ----.1)... Taki zespol wszystkich niespecyficznych zmian wewnatrz organizmu. w przerwach "podladowac akumulatory". w koncu ginie. Koncepcja Selyego (1977) zawiera elementy wciaz aktualne i wazne dla zrozumienia powiazari stresu ze zdrowiem. ze stres moze zostac wywolany przez kazdy bodziec o odpowiedniej intensywnosci . proces ten wymaga rezerwy pozbawiony energetyczne rnozliwosci sie wyczerpywac czola wymaganiom. poczqtkowo po czym uruchomione organizm zostajq mechanizmy wody. wzrost cisnienia krwi czy przyspieszony oddech.

Istnieja pewne mozliwosci sprawowania. Mozna rowniez po odpowiednim treningu swiadomie wplywac na funkcje tego ukladu.in. 3~3·Y' ·1 Biologiczne mechanizmy reakcji stresowej . wskazuje sie na dwie gl6wne tzw.in. 1998). zwana tez hormonalnq. rozszerzaja sie zrenice. I tak obserwuje sie m. poprzez zablokowanie jej magazynowania (pamietajmy. Te same cele osiagane sa przy udziale drugiej osi. prolaktyny (m. ze ewolucja przebiega znacznie wolniej niz rozw6j cywilizacyjny.1 Schematyczne ujecie osi wsp6Iczulno-nadnerczowej. Kiedy ACTH trafia do krwiobiegu.in. osie stresu lezace u podloza reakcji stresowej (Sheridan. podwyzszony poziom glukagonu (wydzielany przez wysepki trzustkowe .odpowiada za podniesienie zawartosci glukozy we krwi). Rzeczywiscie. dziala harnujaco na reprodukcje). parasympatyczny bedzie serce spowalnial. np. uwalniajac hormon adrenokortykotropowy (ACTH). endorfin i enkefalin (tlumia doznania b61owe). zablokowane zostaja procesy trawienne. swiadomej kontroli nad tym ukladem (kazdy z nas czasami w towarzystwie powstrzymuje sie od "nieprzystojnych reakcji"). Zakonczenia nerwowe tego ukladu uwalniaja noradrenaline i powoduja wydzielanie adrenaliny przez rdzen nadnerczy (patrz rycina 3. Taki zespol reakcji. Druga osia jest os podwzgorze-przysadka-kora nadnerczy (pPKn). obok adrenaliny i noradrenaliny grup~ "hormon6w stresu" (patrz rycina 3. aby uswiadomic sobie. wyobrazonego). niektore pierwotnie przystosowawcze mechanizmy z czasem stracily swoja wartosc adaptacyjna lub wrecz staly sie dezadaptacyjne."osie stresu" Zgodnie ze wspolczesna wiedza. domniemywanego. Chociaz "autonomiczny" oznacza niepodlegajacy kontroli. to jednak nalezy pamietac. ze za magazynowanie energii odpowiada insulina). m. Stres aktywuje czesc sympatyczna (wspolczulna) AUN i jednoczesnie wylacza parasyrnpatyczna (przywsp6lczuln~. J ednak w zwiazku z tym. Podwzg6rze wydziela kortykoliberjne (CRH). (takZe przewidywanego niebezpieczeristwa.druga. Kluczowa role odgrywa tu autonomiczna czesc ukladu nerwowego (AUN).in. Sam Selye m6wil o "chorobach z przystosowania". Aktywacja ukladu wsp6lczulnego pociaga za soba caly szereg konsekwencji. Hamowane jest wydzielanie np. Radmacher. ze reakcja stresowa jest reakcja adaptacyjna. z przeciwnikiem) lub ucieczka. W ciagu 15 sekund przysadka m6zgowa odpowiada. jakie procesy mog~ ulec zaburzeniu na skutek stresu. 74 75 . wzrasta cisnienie krwi. wazopresyny (m. w ograniczonym stopniu. Kortyzol ulatwia uwalnianie energii.3).Selye uwazal. I STRESOR Rycina ~ Aktywacja ukladu wsp6lczulnego i rdzenia nadnerczy r----. ktore sa wydzielane w organizmie podczas stresu lub kt6rych wydzielanie zostaje w tym czasie zahamowane. Funkcja ukladu sympatycznego jest mobilizacja organizmu w razie zagrozenia W ci~ sekund hormony te powoduja kaskade zmian fizjologicznych worganizmie. dociera do nadnerczy i w ci~ kilku minut kora nadnerczy zaczyna wydzielac glikokortykosteroidy (kortyzol) .2. w kt6rych rozwoju istotna role odgrywa taki wlasnie sposob reagowania na stawiane zadania. Uwalnianie noradrenaliny i adrenaliny ~ Reakcja "walki-ucieczki" 3.2). Nadrzedna iwspolna funkcja tych zmian jest mobilizacja sil organizmu "tu i teraz" w celu przezycia. zwana tez neurohormonalnq. mial wartosc przystosowawczlb umozliwial przezycie. zwieksza cisnienie krwi). np. czyli biologiczne sprzezenie zwrotne (om6wione w rozdzialach 4 i 8). Warto o nich wspomniec. Poszczeg6lne hormony spelniaja bowiem w organizmie okreslone funkcje. Opisano wiele substancji hormonalnych. Pierwsza osia stresu jest os wspolczulno-nadnerczowa. ze "autonomia" autonomicznego ukladu nerwowego nie jest zupelna. Opracowano w tym celu technike okreslana jako biofeedback. insuliny. pierwotnie najbardziej pozadanymi reakcjami stresowymi byly walka (z niehezpieczeristwem. testosteronu. [esli uklad sympatyczny powoduje wzrost czestosci bicia serca. progesteronu. estrogen6w. nasze serce zaczyna bic szybciej. wyksztalcony w trakcie rozwoju gatunku ludzkiego. czyli przygotowanie organizmu do reakcji walki-ucieczki. Uklad parasympatyczny odpowiada za wszelkie reakcje bedace w opozycji do tych wywolywanych przez uklad sympatyczny. a wiec 0 chorobach.

a. linarnego. W dalszej czesci eksperymentatorzy zamierzali je oduczyc reagowania awersja (wymiotami) na slodki smak i zaczeli w tym celu podawac im zn6w slodka wode. Noradrenalina i adrenalina dzialaja w ciagu sekund. kt6ra byla niska i podana jednorazowo. zmiany m. jednak przewlekly stres stosunkowo latwo prowadzi do rozregulowania sie tego mechanizmu. w ktorym mozna juz mierzyc poziom kortyzolu we krwi wywolany dzialaniem stresora. opis warunkowania klasycznego i warunkowania sprawczego w rozdziale 1). ale bez cyklofosfamidu. Scislej mowiac.3. Zazwyczaj tak wlasnie sie dzieje. Wysoki poziorn kortyzolu nie utrzymuje sie dlugo.1 ujecie osi podwzg6rze-przysadka-kora nadnerczy. kt6ry sie z nim komunikuje i nim steruje. Stale podwyzszony jego poziom przyczynia sie do rozregulowania gospodarki energetycznej. Szczury szybko nauczyly sie unikac slodkiej wody. 2001). Przeprowadzono liczne badania. ze ludzie roznia sie miedzy soba stopniem gotowosci do aktywacji osi PPKn. Im latwiej u danej osoby dochodzi do aktywacji tej osi. wazna role w tej komunikacji odgrywa przysadka m6zgowa. Przez wiele lat sadzono. 2001).in.4. a chwile pozniej powodujacy wymioty cyklofosfamid. Konsekwencja moze bye stale podwyzszony poziom kortyzolu. za Jones i Bright. co oznacza. zwlaszcza niezaleznie od ukladu nerwowego. Schematyczne Do momentu. gdyz jesli jego stezenie we krwi rosnie. l. a wiec tlumiacym aktywnosc ukladu odpornosciowego.4~. Warto wspomniec. tym silniejszy bedzie wplyw stresor6w na zdrowie takiego czlowieka Gones i Bright. 2. w ukladzie odpomosciowym Rycina 3. Narzady limfatyczne sa unerwione. Robert Ader i Nathan Cohen (za Sheridan i Radmacher.Kora nadnerczy (kortyzol) Uwalnianie energii. ze stres jest zjawiskiem zlozonym i pelne zrozumienie powiazan miedzy stresem i zdrowiem wymaga podejscia interdyscyp- 76 77 . uplywa ok. a wiec moze bye takze czynnikiem ryzyka depresji (Dinan. a wiec takze od psychiki. Cyklofosfamid jest lekiem immunosupresyjnym. a wydzielane przez kore nadnerczy glikokortykoidy w ciagu minut. Aktywacje ukladu wsp6lczulnego mozna porownac do zapalenia zapalki. ze uklad odpornosciowy dziala calkowicie niezaleznie od innych uklad6w naszego organizmu.tak bylo i tym razem. ze polaczenie rniedzy ukladem odpomosciowym i nerwowym rna charakter strukturalny.par~ slow choneuroimmunologii 0 psy- Wspominano juz. 20 minut.~il tres a S odpori1osc organizmu . kt6rych wyniki byly przelomowe: uklad odpornosciowy podlega warunkowaniu (por. 1998) prowadzili badania dotyczace warunkowania awersji smaku. godzin. Poza tym istnieja dane wskazujace. Ku utrapieniu badaczy zwierzeta zdychaly. Nie moglo chodzic 0 podawana wczesniej dawke leku. podczas gdy aktywacja osi PPKn bardziej przypomina pozar. co w efekcie spowodowalo zgon? Opisany eksperyment zilustrowano na rycinie 3. Znany jest wplyw kortyzolu na uklad odpornosciowy.czy mozliwe jest. organizm automatycznie zmniejsza wydzielanie i po mniej wiecej godzinie stan organizmu wraca do poziornu wyjsciowego. XX wieku rozwija si~ taki wlasnie interdyscyplinarny nurt badan nazywany psychoneuroimmunologia (wlasciwa nazwa: "psychoneuroimmunoendokrynologia" nie przyjela si~ z racji swej dlugosci). co powodowalo smierc szczur6w. procesowi warunkowania podlega uklad nerwowy. Szczurom podawano slodka wode. Oto dalsze dane lezace u pods taw psychoneuroimmunologii: 1. 1994. Od lat 80. Powstalo pytanie. ze kortyzol posrednio obniza ilosc serotoniny w m6zgu. Poszukiwanie przyczyny smierci zwierzat zaowocowalo odwazna hipoteza . uwalniane przez zakoriczenia nerwowe substancje zmieniaja dzialanie ukladu odpornosciowego. Uklad nerwowy i odpornosciowy komunikuja sie ze soba. zeby uklad odpornosciowy szczura nauczyl sie reagowac na slodka wode obnizeniem swojej aktywnosci. Wiele odkryc naukowych jest dzielem przypadku .

Wymienione rodzaje limfocyt6w zwiazane sa z innymi rodzajami odpornosci: limfocyty T i kom6rki NK z ukladem odpornosci kom6rkowej. Uwalniane przez limfocyty substancje chemiczne (cytokiny) zmieniaja funkcjonowanie ukladu nerwowego. W zaburzeniach nastroju i klinicznej depresji 78 79 . stres odgrywa role zar6wno w zaburzeniach wynikajacych ze zbyt slabej (jak w przypadku nowotwor6w). Wazne wydarzenia zyciowe. 6. Limfocyty maja receptory wielu hormon6w i neuroprzekaznikow. powodujazmiany odpornosci (patrz ramka 3.cyklofosfamid H r-- '-----------'----' wymioty slodka woda cyklofosfamid I WARUNKOWANIE I awersja smakowa + POWINNO BYC BY to I slodka woda HL. 2001). Funkcje ukladu odpornosciowego podlegaja zmianom na skutek przezywanego przez organizm stresu. ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia zwiazku stresu z zaburzeniem pracy ukladu odpornosciowego. dobrym przykladem jest tu reakcja ukladu odpornosciowego na hormony wydzielane przez kore nadnerczy (glikokortykoidy). ze stres przewlekly obniza aktywnosc limfocyt6w T i kom6rek NK i w niewielkim stopniu poprawia dzialanie limfocyt6w B. za ich pomoca uklad odpornosciowy komunikuje sie z centralnym ukladem nerwowym. w przypadku astmy) aktywnosci tego ukladu. 3.1).J Rycin-a-3~4:] Przebieg eksperymentu Adera i Cohena (zrodto: opracowanie wlasne). 7. Cytokiny zmieniaja takze funkcje ukladu hormonalnego.. Jak wiadomo. zmiany aktywnosci. spowodowane stresem przewleklym.. ale takze stres egzaminacyjny. 4. takie jak srnierc bliskiej osoby. Wiadomo. 1997. Stres ma wplyw na funkcjonowanie ukladu odpornosciowego w codziennym zyciu. ze to zaburzenie r6wnowagi miedzy obydwoma rodzajami odpornosci (komorkowej i humoralnej). Stres ostry poprawia chwilowo funkcjonowanie limfocyt6w T (Dhabhar i McEwan. 5. jak i ze zbyt duzej (jak np.-_SM_IE_R_C_. Fakty te. a limfocyty B z odpornoscia humoralna (Sheridan i Radmacher. za Jones i Bright. apetytu czy wzorc6w snu). zdaniem niekt6rych badaczy.. 1998). wskazuja na to. 8. Funkcje ukladu odpornosciowego podlegaja warunkowaniu.. Uklad odpornosciowy wplywa na pojawianie sie okreslonych stan6w emocjonalnych i zachowan (np.

wyst~pujq_ zrniany w aktywacji i og6lnym funkcjonowaniu uldadu odpornosciowego. a jego aktywnosc rnozna okreslac za pomoq wielu wskainik6w. choc sa mierzalne. ale tak nie jest. co mozerny powiedziec z cala stanowczoscia. strachu). "Boj~ sie" itp.). ale i bardzo zlozonym obszarem badari. konflikt miedzy unikaniem a unikaniem 80 81 . to wywolany stresem spadek odpornosci wraz z innyrni czynnikarni moze jak najbardziej odgrywac role w jej etiologii czy przebiegu. Nie do konca rozstrzygniete sa problemy dotyczace wielkosci zrnian w aktywnosci ukladu odpornosciowego zwiazanych ze stresem. Wiele danych na temat wplywu stresu na uklad odpornosciowy pochodzi z badari nad zwierzetami. ff~s::''. "Wiem. W tym drugim przypadku chodzi 0 takie sytuacje. Marcinowska i Herman. Leki przeciwdepresyjne moduluja funkcjonowanie ukladu odpomosciowego (Obuchowicz. 2005). ze np. ze "stres obniza odpornosc i powoduje choroby". kt6ra zakloca tok czynnosci. ze okreslony stresor bedzie tak sarno oddzialywal na wszystkie osoby badane. 3) relacji (interakcji). ze pojawiaja sie wyniki niejednoznaczne czy wrecz sprzeczne. ze w przypadku badari nad ludzrni powaznyrn utrudnieniem jest kwestia doboru stresora. Mogloby sie wydawac. Istnieje wiele sposob6w klasyfikowania sytuacji stresowych. zmiany w ukladzie nerwowym i hormonalnym wiq_Zq_ ze zmianarni w ukladzie odpornossie ciowym . Mirno wielu niewiadomych jest jednak cos. wazne wydarzenia zyciowe i utrapienia zycia codziennego przedstawiony zostal juz wczesniej. w kt6rej musimy dokonac wyboru miedzy dwoma dobrarni. ze odczuwam zlosc". Stres jako stan Takie rozumienie stresu jest najbardziej zblizone do ujecia biologicznego i odnosi sie do przezywanych emocji (np. Do dokladnego zrozumienia relacji miedzy psychika a zdrowiem potrzeba jeszcze wielu badan. jest nadmiernym i raczej nieuzasadnionym uproszczeniem. plci. zagraza czyms czlowiekowi lub utrudnia/uniemozliwia zaspokojenie potrzeb. Powoduje to. gdy dwie tendencje wykluczaja sie nawzajem (konflikt miedzy dazeniem i dazeniem lub miedzy unikaniem i unikaniem) lub gdy jedna tendencja sluzy osiagnieciu dw6ch cel6w (konflikt miedzy dazeniem i unikaniem). 2) sytuacji (sytuacja stresowa). Podzial na wydarzenia traumatyczne. co stanowi ich ograniczenie. Ze wzgl~du na szczegolowe om6wienie fizjologicznej strony stresu watek ten nie bedzie dalej rozwijany. ze zrriiany te. Konflikt miedzy dazeniem a dazeniem rnozna opisac jako sytuacje. kiedy przeszkoda uniernozliwia osiagniecie celu. Z drugiej jednak strony sa dane. to jednak zbyt male. Psychoneuroimmunologia jest ze wzgledu na sw6j interdyscyplinamy charakter bardzo obiecujacym. Niekt6re badania sugeruja. Stres jako sytuacja Sytuacja stresowa jest taka sytuacja. stanu zdrowia itd. oraz sytuacje konfliktowe. W tym obszarze nalezy wiec poszukiwac wyjasnienia mechanizm6w Iaczacych czynniki psychospoleczne ze zdrowiem. Sytuacje stresowe mogq_ bye rowniez podzielone na sytuacje frustracyjne. Jednak jesli przypatrujemy sie konkretnej grupie ryzyka czy konkretnej chorobie. Nawet jesli uda nam sie dobrac osoby badane pod wzgledem wieku. Stres jest wiec reakcja psychofizyczna. Pamietajmy.Rzeczywiscie zalozenie. rany u os6b opiekujacych sie bliskirni z choroba Alzheimera czy u student6w w czasie sesji dluzej sie gojq_. a wsrod nich kwestia odpornosci na stres i psychologicznej oceny danej sytuacji (co zostanie om6wione w dalszej czesci).istnieje cala siec powiazari miedzy nirni i sa one wielokierun- kowe. kt6re potwierdzaja.. Poza tym funkcjonowanie ukladu odpornosciowego jest bardzo ztozone. wegetatywno-somatycznego (fizjologiczne aspekty przezywanych emocji) i behawioralnego (zachowania towarzyszace danej emocji). to zawsze pozostaja jeszcze roznice indywidualne.I Psychologiczne uj~cie stresu i radzenia sobie W literaturze psychologicznej (ale tez w potocznym rozumienia tego slowa) termin "stres" moze bye uzvwany w znaczeniu: 1) stanu (stan stresu). kt6ra dotyczy trzech aspekt6w emocji: poznawczego (tresc i sib emocji. by powodowac zrniany stanu zdrowia.

Dodatkowo "stres" mozemy. zdaniem tych autorow. Teraz rozpoczyna sie proces radzenia sobie ze stresem. co nazywamy stresem. aktualnego nastroju. Ze stresem mamy do czynienia wtedy. Zreszta w sytuacjach stresowych ludzie stosuja strategie radzenia sobie skoncentrowane na obu celach. W kazdyrn momencie zycia czlowiek w kontakcie ze srodowiskiern narazony jest na dzialanie roznych bodzcow. Oba rodzaje radzenia sobie ze stresem sa istotne ze wzgledu na przystosowanie czlowieka i nie mozemy z gory uznac. Najpierw pojawia sie oeena pierwotna. Ocena ta dokonywana jest w kazdyrn momencie przez czlcwieka i choc odnosi sie do aktualnej sytuacji.w naszym przykladzie zblizania sie daty operacji . sprobujemy w tym miejscu wyjasnic je dokladnie. Kasjerce konczy sie papier do wydruku paragonow i musi zalozyc nowa rolke. wplywa na otoczenie. Stres jako re/acja We wspolczesnych pracach psychologicznych dominuje podejscie relacyjne. dwa podstawowe cele radzenia sobie. czy dana relacja jest dla niego pozytywna. To zroznicowanie ludzkich reakcji na zaistniala (obiektywnie taka sama) sytuacje jest wyrazem roznic w postrzeganiu zdarzenia. Charakterystyczne dla tego typu sytuacji jest to. . co I I I.2 8_3__ . ze jest to sytuacja stresowa. czyli czlowiek szacuje. na nowo odkrylem. jako zagrozenie lub jako wyzwanie. co jestesrny w stanie zrobic. zachodzacy w psychice czIowieka. ktorego zrodla znowu mogq_bye bardzo rozne . ze jeden czy drugi sposob radzenia sobie jest lepszy. jest zalezna od wielu czynnikow. krorej wynik Jest dla nas pozytywny. kiedy czlowiek analizuje swoja sytuacje. bardziej efektywny. Taki brak dopasowania potrzeb. a takze zlozonych ich ukladow.zarowno poznawcze. Nastepnie pojawia sie proces oeeny wtornej. Przykladowe strategie to planowanie dzialania.ocenia jq_jako obojetna. s. warunkow i mozliwosci dzialania rodzi to. Pozwala to zrozumiec zachowanie osoby. ktora oceniana jest przez niego jako obciazajaca lub przekraczajaca jego zasoby i zagrazajaca dobrostanowi" (Lazarus i Folkman. jak i behawioralne . jednak droga do celu budzi np.jako koniecznosc wyboru mniejszego zta. 1984. zas k?n~kt. wskazujace na wag~ zwiazku czlowiek-otoczenie. Dla czesci osob cala sytuacja w ogole nie bedzie stanowila problemu . ze w miare przyblizania sie do celu . co chwile potrwa. Jest to proces oeeny poznawezej. Nie jest biernym odbiorca. celowo dokonuje zmian. Wyobrazmy sobie pacjenta. takze wysyla sygnaIy. W przypadku ostatniej kategorii . Z jednej strony czlowiek taki chce bye zdrowy (dq_zenie). dokonanie zmian w hierarchii wartosci (np. Sa to. 19). lek. Czesto pomija sie fakt. Dzieje sie tak dzieki procesom oceny poznawczej. Aby mogl w ten sposob funkcjonowac. ktorej towarzyszy obciazenie psychofizjologiczne. ze pojecie oceny poznawczej odgrywa wazna role w psychologii poznawczej i bedzie sie przewijalo w niniejszym opracowaniu wielokrotnie. Lazarus i Folkman wprowadzili w swojej koncepcji pojecie oceny stresu. zdaniem Lazarusa i Folkman. ktore pociagaja za soba inne reakcje emocjonalne i inne zachowania. Schematycznie koncepcje Lazarusa i Folkman przedstawia rycina 3. okreslajacy dana interakcje. obojetna czy negatywna.5. Wyobrazmy sobie ludzi stojacych w kolejce do kasy w sklepie. Czy wszystkie osoby stojace w kolejce zachowaja sie tak sarno? Na pewno nie. ktora uprzednio zdecydowawszy sie na operacje.oceny negatywnej . posiadane zasoby i mozliwosci oraz stara sie znalezc odpowiedz na pytanie: "Co mog~ zrobic w tej sytuacji?".ale koniecznosc poddania sie zabiegowi budzi w nim wiele obaw (unikanie).in. Dla innych bedzie to powod do znacznego wzburzenia. gdy w relacji tej dochodzi do zaklocenia rownowagi miedzy tym. "Stres to okreslona relacja miedzy czlowiekiem a otoczeniem. czyli zostaja uruchomione wszelkie . skomplikowanych sytuacji itd. a tym. samooceny. musi dokonywac oceny i selekcji informacji z otoczenia. m. Ze wzgledu na to. ktorego problemy zdrowotne mozna zakonczyc skomplikowanym zabiegiem operacyjnym.~ 8.tendencja unikania przybiera na sile znacznie szybciej niz dazenie.od presji czasowej po zwyczajowy sposob reagowania na nieprzewidziane sytuacje. kontekstu sytuacyjnego itd.mi~~z~ dazeniern i unikaniem odnosi sie do sytuacji ambiwalentneJ. czego wymaga od nas otoczenie. przeszlych doswiadczeri.mowimy 0 stresie.mechanizrny majace na celu rozwiqzanie problemu i samoregulacje emoeji. ocenic jako krzywde/ strate. w ostatniej chwili sie wycofuje. Na gruncie psychologii poznawczej odwoluje sie do niego koncepcja stresu Richarda Lazarusa i Susan Folkman (1984).

nie pamietam 0 klopotach"). gdy koncentruje sie ona na rozwiazaruu problemu (powinnismy dac jej jasne i p~ec~zyjne ws~azowki. ze jest chory.Bodziec fh_. Sa osoby. dobrze sie bawie. Dodatkowo popwla sre zagrozerue samooceny: "Nie jestem juz zeirowy.1. psychologicznej i spolecznej. az problem sam sie ozwi:tze. bedzie sie zachowywal w sposob utrudniajacy powrot do zdrowia lub wrecz zagrazajacy jego zyciu.pacjenci. Style radzenia sobie ze stresem to trwate osobowosciowe r "'.__ - Negatywna = STRES otoczenie r---_ krzYWda/S:a: zagrozeme \ 1. ktore najchetniej schowalyby sie i przeczekaly.wtedy. Na podstawie obserwacji mozna wyroznic pewne charakterystyczne typy reagowania (style radzenia sobie).1 ujecie koncepcji stresu i radzenia sobie lazarusa i Folkman. Efektywnosc radzenia sobie ze stresem mozna oceniac na trzech plaszczyznach: zdrowotnej.]estem zrelaksowany. Radzenie sobie z probl:mem \ zemocjami Mechanizmy obronne osobowoscl Czlowiek dysponuje roznymi psychologicznymi sposobami umozliwiaja- cymi radzenie sobie ze stresem. majace n~ celu redukcje leku i innych negatywnych emocji oraz ruedopuszczerue do spadku samooceny. podczas gdy na poziomie fizjologicznym takie zachowanie jest niekorzystne. dazyc do celu. Sa osoby. ktory wlasnie dowiaduje sie. Psychologia poznawcza okresla je jako nawykowe. dyspozycje czfowieka do okreslone~. okazanie zlosci). gdy koncentruje sie na przezywanych emocjach. poszukiwanie/mobilizacja wsparcia spolecznego czy bezposrednie dzialania zgodne z pierwszym impulsem (np. Wyobraimy sobie czlowieka. z ~sob:t chora . Ludzie roznia sie miedzv soba pod wzgledem preferowanych zachowarl w obliczu stresu.. ktore o zaprzeczaniu 84 85 . silny.zachow~a. np.". Wsrod nich szczegolna role odgrywaja mechanizmy obronne osobowosci. Mozna wyobrazic sobie sytuacje.n:~ach dochodzi do uruchomienia mechanizmow obronnych osobOWOSC1. ktory ich zaniepokoil.~ wi~c przezywaj:tq stres . ktory tak wlasnie zareaguje na wiadomosc 0 chorobie. unikanie (poprawianie samopoczucia poprzez niemvslenie 0 problemie). w ktorych brak zgodnosci miedzy efektami danego sposobu radzenia sobie w tych wymiarach. kto rozladowuje napiecie za pomoca alkoholu..mhhthmh Relacja cz/owiek Ocena pierwotna: "Cosi!i1 dzieje?" '-. 2000). Rozrozruerue stylu skoncentrowanego a problemie i stylu skoncentrowanego na emocjach ma pewne :plikacje: inaczej powinnismy rozmawiae. zaprzeczania czy racjonalizacji.\ wyzwanie kazdej sytuacji lubia "brae byka za rogi": walczyc. W takich wa. . automatyczn~. niezalezny .si~~ takiej chwili pojawiaja. co sie wlasnie wydarzyl? Czlowiek. ze jezeli porownujemy pacjentow po Rycina 3. ze leka~z potwierdzi ich obawy. Na przyklad ktos.5.5. moze funkcjonowae dobrze na poziomie psychologicznym i spolecznym (. obawiaja sie..z~agarua Sl~ z sytuacjami trUdnymi (Wrzdniewski. ktorych wspolnym elementem jest nieprzyjmowanie do swiadomosci tego. ] edna z glownyc? e~o~ji. jak po~a post~powae) niz wtedy. Istnieje wiele danych wskazuj~~ych~ ze . ktore . chorobie mowimy wtedy. Z danych przedstawionych przez Reynoldsa 1Alonzo (2000) jednoznacznie wynika. ze jest smiertelnie chory. Unikaja wiec kontaktow ze sluzba zdrowia i myslenia 0 objawie. wyparcia.o . gdy pac!ent~ mimo. bedzie lek. ktorzy nie zglaszaja sie do lekarza w por~. Schematyczne w zyciu wazne). nie przYJmuJe do ~adomosci. przewaznie nieuswiadamiane mysli ~. dostepnych informacji i mozliwosci intelektualnych. "VI 3.

ktore powoduja. sklada sie bardzo wiele czynnikow. ze dzieje sie tak za spraw~ poznawczej oceny stresu. w przypadku ktorych indywidualne roznice odgrywaja wazna role. ktorzy przebyli drugi zawal. gdy pozbawiamy czlowieka tej ochrony. Nie rna prostej recepty na postepowanie z pacjentem zaprzeczajacym. ktore praktycznie u wszystkich osob wywolaja stan napiecia. i subiektywne. Wynika z tego. kto~ Je . takir:u Jak... a wiec wzbudzaniu jeszcze wi~kszego leku. moze miec jednak rozne nasilenie. wiedzac. . stanowi zlozone zagadnienie. wyraza sie w niskiej odpornoscl emocjonalnej). ze cos dla konkretnej osoby jest sytuacja stresowa lub nia nie jest. 3. czyli takie. co to jest zawal serca. z ktorych kilka ponizej opiszemy. a nie inaczej oceniamy.. w porownaniu z chorym] po pierwszym zawale. Pojawia sie wiec pytanie dotyczace czynnikow.'gene:rczne podloze osobowosci".2.. Zaprzeczanie chorobie jest zjawiskiem dose powszechnym (wskazuje sie na wystepowanie tego mechanizmu u jednej piatej pacjentow z roznymi jednostkami chorobowymi). Moze sie to wydawac dziwne. • reaktywnoscemocjonalna (tendencja do i. • zwawosc (tendencja do szybkiego reagowarua). gdyz ci pacjenci.. ze wszelkie proby przeramania tego mechanizmu oparte na straszeniu. Warto tez zaznaczyc. Autorzy tlumacza te zwloke lekiern pacjen.ntens~n~g~ reagowa~~ na bodice wywoluj~ce emocje.ame~t. ze zaprzeczanie nie jest mechanizmem jednoznacznie niekorzystnym. • wrazliwosc sensoryczna (zdolnosc do reagowarua na bodzce 0 male] Odpornosc na stres. a wiec niereagowanie pobudzeniem emocjonalnym na sytuacje ocenianajako stresowa oraz zdolnosc do utrzymania kierunku dzialania i sprawnosci w takiej sytuacji. zachowan po zaprzestaniu dzialania bodzca. • perseweratywnosc (tendenc)a d? kon.rnuov:aru~ 1 powtarzarua 01al). Pamietajmy 0 jego obronnej funkcji. ze cos tak. to czas opoznienis jest dluzszy u tych.iiclziatanniiobiekfbez~ieczriie]Szyll!b. cz~li . Zestawienie innych czesto spotykanych mechanizmow obronnych prezentujemy w ramce 3. ·$Rq~gclO'fll~I. nie powioda sie. ktore sa rozne u poszczegolnych osob. Ludzie maja takze pewne obszary obnizonej tolerancji na stres. Strelau (2000) dzieli stresory na uniwersalne (obiektywne). umozliwia zachowanie rownowagi psychicznej i sprawne funkcjonowanie. co juz raz przezyli.2. czy przelamywanie tego mechanizmu obronnego jest potrzebne i co mamy do zaproponowania. Odpornosc na stres ··. Chroniac czlowieka przed przezywaniem leku. od calkowitego zaprzeczania chorobie po umniejszanie tylko niektorych jej konsekwencji.5. ..'. ktorzy zwlekaja z wezwaniem pomocy. U podstaw mechanizmu zaprzeczania lezy lek. powinni teoretycznie reagowac szybszym zwroceniem sie po pomoc. tow przed tym wszystkim. . Oczywiscie mozna stwierdzic. wrv: wartosci stymulacyjnej). Niewatpliwie waznym czynnikiem jest temper. ~f\<~ ! i Bowiem na to. 87 86 . jednak jest to zbyt duze uproszczenie. Temperament czloWl~k~ }es~ silnie zwiazany z wlasciwosciami jego ukladu nerwowego. ale zawsze nalezy zadac sobie pytanie.zawale serca. .

Droga bezposrednia Droga bezposrednia prowadzi poprzez procesy fizjologiczne. J esli wezmiemy pod uwag~. Podwzgorze sprawuje kontrole nad obiema osiami stresu. co powoduje zwiekszenie cisnienia krwi. latwiejsze stanie sie zrozumienie jego konsekwencji dla zdrowia. mog~ miec w swoim otoczeniu wiecej osob. Oprocz temperamentu wazna role odgrywaj~ przeszfe doswiadczenia. jak wyznawane wartosci. style radzenia sobie ze sttesem. gdzie sie rozgaleziaja. ze aktywacja ukladu wspolczulnego prowadzi do przyspieszenia akcji serca.1 Stres a zdrowie . czy reakcja sttesowa poczynila spustoszenie w jej organizmie). ze wrodzone biologiczne mechanizmy radzenia sobie ze sttesorami sa zrodlem problem ow zdrowotnych.• wytrzymatosc (zdolnosc do adekwatnego reagowania w sytuacjach wyrnagajacych dlugotrwalej lub wysoko stymuluj~cej aktywnosci oraz w warunkach silnej stymulacji zewnetrznej). Do tego ~orueczne sa wyzsze procesy mozgowe . U wiekszosci zebr reakcja walki-ucieczki uruchamiana jest raz dziennie. I alba zebra zostaje upolowana (wtedy nie musi sie martwic. W tytule znakomitej ksiazki poswieconej relacji miedzy sttesem a zdrowiem Sapolsky (2004) zadaje przewrotne pytanie. ze organizm.1. 3.ilosc krwi przepompowywana przez serce zwieksza sie pieciokrotnie (Sapolsky.·. ze nawet nasze mysli sa w stanie aktywowac obie osie stresu. 2001). • aktywnosc (tendencja do zachowari 0 duzej wartosci stymulacyjnej lub do zachowari dostarczaj~cych stymulacji zewnetrznej). ktore koordynuje fizjologiczne podstawy generowanej emocji. motywacja. Dzieje sie tak dlatego. Dodatkowo uklad sympatyczny wraz z glikokortykoidami prowadzi do zwezenia naczyn krwionosnych.6. Pierwszym krokiem do zai~cjowania reakcji sttesowej jest identyfikacja sttesora. zwlaszcza w miejscach. Tak czy inaczej.drogi oddzialywania ! I. i przyczyniac sie do powstawania blaszek miazdzycowych i miazdzycy naczyn. Takie ciqgle pobudzanie wszystkich wyzej opisanych mechanizmow moze wywolywac. w ttakcie wysilku fizycznego zwiazanego z ucieczka 3~6. Uklad limbiczny aktywuje podwzgorze. ktory przygotowuje sie do reakcji walki-ucieczki. ze w organizmie kazdego z nas wielokrotnie w ciagu dnia dochodzi do fizjologicznej reakcji sttesowej. nastawione na kontakty z innymi ludzmi (eksttawertycy).w porownaniu ze stanem spoczynku . limbicznym generowana jest reakcja emocjonalna. Kiedy musimy stawic czola sttesorowi. ktore pomog~ i oslabia skutki sttesu. Widac tu jednak rakze rnozliwy posredni wplyw wyzszych procesow korowych (percepcja i ocena) na uklady sercowo-naczyniowy i odpornosciowy (Iones i Bright. pobudzenie jest krotkotrwale. niz inttowertycy. Powiazania sttesu ze zdrowiem moga przebiegac dwutorowo. Czesto zwiekszajace sie cisnienie krwi rnoze uszkadzac naczynia. kiedy drapiezniki wyruszaja na lowy. W sytuacji skrajnego sttesu . 2004). I Teraz. okaze sie. Ogolnie mozna powiedziec. Odpornosc na sttes i dazenie do pokonywania trudnosci zalezne sa tez od takich czynnikow. jak i psychologiczne podejscie do sttesu. W zaleznosci od wszystkich tych wlasciwosci nasza odpornosc na sttes bedzie rozna.uczucia i pamiec. kiedy juz przedstawilismy zarowno biologiczne. samoocena. Mozg mtegruje informacje i jesli uzna je za zagrazaj~ce. ktore wspolnie reguluja aktvwnosc ukladu sercowo-naczyniowego i odpornosciowego. poprzez otrzvmywanq ilosc wsparcia spolecznego. dlaczego zebry nie choruja na wrzody zoladka. optymistyczny/pesymistyczny styl wyjasniania zdarzeri i wiele innych. problemy z ukladem krazenia (i nie tylko). na drodze bezposredniej i posredniej. to w ukladzie 88 89 . Wlasnie poprzez te dwa uklady psychologiczna reakcja na sttesor Iaczy sie ze zdrowiem. Osobowosc moze wiazac sie z odpornoscia na stres np. Osoby otwarte. alba uchodzi z zyciem i do nast~pnego polowania "nie mysli" 0 calym zajsciu. Moga one bowiem wplywac na naszq osobowosc czy wzory reagowania emocjonalnego oraz na wspominany juz sposob oceniania wydarzeri. nasz organizm probuje nam to ulatwic i uruchamia szereg procesow adaptacyjnych. Wspominano juz. rna zwiekszone zapottzebowanie na den i energie. i na dluzsza mete wywoluje.

U znacz~cego odsetka badanych wystapily zmianyw pracy ukladu krazenia (niedokrwienie miesnia sercowego). kt6ry znajduje sie w trudnej sytuacji. 2001) wykazal istnienie zwiazku miedzv inicjacja alkoholowa. na kt6ry skladaj~ sie roznorodne zachowania. emocje i zachowania. W przypadku wsp6lczesnego czlowieka sytuacja wygl~da jednakinaczej.2. stres powiazany jest bezposrednio ze zdrowiem. Te z kolei maja dalsze konsekwencje. wiec wielu ludzi "przerabia w myslach" najrozniejsze scenariusze. Po drugie. gdyz: • pojawiajace sie zachowania zwiazane z radzeniem sobie moga prowadzic do kolejnych sytuacji stresowych. Stres wiaze sie ze zdrowiem posrednio. Do tego typu stresorow zwierzeta przystosowaly sie w toku ewolucji (Iones i Bright.wykorzystywana jest cab nagromadzona energia i organizm wraca do stanu r6wnowagi. moze czesciej si~gae po alkohol. Z drugiej strony stres uruchamia proces radzenia sobie. siegajac po papierosy czy alkohol. kt6rych charakter jedynie w nielicznych przypadkach wymaga od nas walki-ucieczki. Droga posrednla Droga po. zanim rzeczywiscie dojdzie do konfrontacji z danym zrodlem stresu. Po pierwsze. Czlowiek. • jesli przezvwamy stres. Badania grupy pacjent6w po zawale serca wykazaly. Oznacza to. co rowniez daje nam pewne mozliwosci przeciwstawiania sie niszczycielskiemu wplywowi stresorow. kt6re uznaje sie za zjawiska posredniczace miedzv roznymi czynnikami psychospolecznymi a zmianami na poziomie fizjologicznym i w konsekwencji powstaniem choroby. dysponujemy parniecia i mozliwoscia przewidywania tego. jednoczcsnie monitorowano prac~ serca i cisnienie krwi. ocenione przez kardiolog6w jako niebezpieczne. bedzie prawdopodobnie gorzej spal.srednia prowadzi poprzez procesy psychologiczne: emocje. • nadmierna aktywnosc fizjologiczna moze pogarszac juz istniejace problemy zdrowotne (np. • stres wplywa na odpornosc organizmu. narazeni jestesrny na stresory. Ponadto czlowiek. ze za pomoca psychiki mozemy takze zrnieniac pewne procesy fizjologiczne (oczywiscie w stopniu ograniczonym i wszelkie pomysly typu "wylecz sie z raka pozytywnymi myslami" nalezy traktowac z ostroznoscial). • koncentracja na stresie i doraznych problemach zyciowych zmniejsza rnotywacje do dzialari zdrowotnych. za Jones i Bright. Stres wiaze sie takze z wieksza iloscia wypijanego alkoholu i wypalanych papieros6w oraz czestszyrn sieganiem po narkotyki. czeste reagowanie podwyzszonym cisnieniern krwi moze prowadzic do jego utrwalenia). nikotyne i inne substancje psychoaktywne. Z jednej strony emocjom i zachowaniu towarzvsza zmiany fizjologiczne. Poza tym do powstania czy utrzymywania sie stresu przyczyniaja sie takze czynniki psychologiczne (np. kt6re same mog~ bye zdarzeniami stresowymi. Podsumowujac. zachowarua towarzyszace stresowi i radzeniu sobie oraz zachowania proi antyzdrowotne. Zwiazek miedzy psychika a cialem jest dwukierunkowy. podczas roznych katastrof naturalnych zwieksza sie liczba os6b umierajacych na zawal serca). W eksperymencie opisanym przez Golemana (1997) proszono osoby badane (mezczyzn po zawale serca) o wvobrazenie sobie sytuacji. staramy sie roztadowac napiecie. 2001). gdyz: • w odpowiedzi na stresory pojawiaja sie silne reakcje fizjologiczne mog~ce przerodzic sie w schorzenie (np. Om6wione zostaly podstawowe kwestie dotyczace stresu biologicznego i stresu psychologicznego. rozpoczeciern palenia papieros6w czy uzywania substancji odurzajacvch a wysokim poziomem doswiadczanego stresu. gorzej sie odzywial i raczej nie bedzie myslal o badaniach proftlaktycznych czy dbaniu 0 siebie. W przypadku aspekt6w biologicznych stresu szczeg6lne znaczenie maja fizjologiczne mechanizmy uruchamiane 90 91 'I~"------------------------------------------------------------------""------------------------~------------------------------------- . Dobrym przykladem jest tu biologiczne sprzezenie zwrotne (biofeedback) czy roznorodne techniki relaksacyjne.6. czyli poprzez towarzyszace stresowi mysli. Podsumowanie W niniejszym rozdziale przedstawilismv problematyke stresu i radzenia sobie. kt6ra kiedys wywolala u nich zlosc. ocena). poprawic nastr6j. co sie wydarzy. Wills (1990. np. ze nawet swiadorne spowalnianie mowy w sytuacji odczuwania negatywnych emocji moze zrnniejszac ich intensywnosc (mierzalna na poziomie fizjologicznym). kt6ry przezywa ciezkie chwile. 3.

Alonzo AA: The acute myocardial infarction coping model: a midrange theory. Warszawa 1977. w ramach ktorego ludzie stosuja roznorodne sposoby. trwale przekonania. London 2000. Strelau J. np. Poznan 2000. Rice). New York 1984. ktora decyduje 0 charakterze reakcji emocjonalnych i dalszych dzialan w obliczu stresu. London 200l. Lazarus R.: Stress. Ratajczak). Rice v.: Sires okieliflany. London 2000..H. Folkman S.. w: Handbook of stress. coping and health (red.B.: Inteligenqa emodonalna. Prentice·Hall. Psychiatria Polska.w sytuacji stresowej.S. w: Handbook of stress. Jest to proces radzenia sobie ze stresem. Marcinowska A. ktore decyduja 0 odpornosci na stres i w efekcie 0 skutecznosci radzenia sobie z nim. theory and research. 921-936. Wystqpienie stresu pobudza do aktywnosci ukierunkowanej na zrniane tej niekorzystnej relacji.H. stan i skutki stresu oraz radzenie sobie ze stresem..L. Bardzo waznych informacji z tego zakresu dostarczaja rowniez interdyscyplinarne badania psychoneuroimmunologiczne.: Theories of stress and relationship to health. Sheridan Ch. Springer. Dwie najlepiej poznane osie stresu to: os wspolczulno-nadnerczowa (zwana tez neurohormonalna) oraz os podwzgorze-przysadka-kora nadnerczy (zwana tez hormonalna). I I Obuchowicz E. 2005. Bright]. Selye B. Psychobiologjcifle mechanii?"Y zdrowia i chorol?J.in. V.. 92 . Media Rodzina. w: Czlowiek w sytuagi stresu.: Temperament a stres: temperament jako czynnik moderujacy stresory. Heszen-Niejodek. Sage Publications. Henry Holt and Company. Przykladem tego jest zmaganie sie ze stresem choroby somatycznej zaprezentowane w nastepnej czesci. Martin P. V. osobowosciowe (w tym np.alne (dotyczace wlasciwosci i sposobu funkcjonowania ukladu nerwowego). appraisal and coping. We wspolczesnej psychologii stres rozumiany jest jako zaklocenie lub zapowiedz zaklocenia rownowagi pomiedzy zasobami lub mozliwosciami jednostki z jednej strony a wymaganiami otoczenia z drugiej. Warszawa 1998.Instytut Psychologii Zdrowia. ktory sZkod'{j. coping and health (red. Istnieje bardzo wiele czynnikow.A: Psychologja ~rowia. Z.R. and Coping. Rice). Sapolsky J.: Stress. Problemy teoretyCifiei metodologicifle (red. Literatura cytowana Goleman D. Jones F. przeszle doswiadczenia czy utrwalone preferencje dotyczace radzenia sobie (style radzenia sobie ze stresem). Herman Z. 5. Sage Publications. Reynolds N. Radmacher S. Naleza do nich m.: Leki przeciwdepresyjne a cytokiny _ badania kliniczne i dofwiadczalne. Stress-Related Diseases. Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego. Niezwykle waznyrn zagadnieniem jest indywidualna ocena stresu (pierwotna i wtorna). I. New York 2004. Teoria stresu i radzenia sobie stanowi dogodne ramy teoretyczne do rozpatrywania specyficznych zagadnieri psychologii stosowanej. predyspozycje temperament.: Unrysl.: WIzy don't zebras get ulcers? The Acclaimed Guide to Stress. czyli odzyskanie zakloconej rownowagi oraz popraw~ stanu emocjonalnego. Poznan 1997. Panstwowy Instytut Wydawniczy. takie jak optymizm/pesymizm). racjonalne strategie czy mechanizmy obronne osobowosci. Myth. Wydawnictwo Rebis.. Katowice 2000.

bye ona dost~pna. wsrod ktorvch zdrowie zwykle nie zajmuje centralnego miejsca.hi·~'·.~. ~.. I przeciwnie. :vv pierwszej kolejnosci ludzie skupiaja sie na tych dobrach. Wsrod personelu medycznego panuje czas.e~.. ze. Ale aby moe skorzystac z pomocy. Zachowanie ludzkie jest racjonalne. Sygnaty s~ odbierane..e~. Pierwszym krokiem jest wiec identyfikacja problemu.. ze nie chce nawet 0 nich slyszec. Taka osoba oczywiscie nie podejmuje leezenia.cczasu chorowac" lub ze "rue moga. jesli czrowiek zauwaza niepokojace jego zdaniem sygnaly. sp~cja~Sci. W tym czasie organizm moze funkcjonowac w stanie chwiejnej rownowagi. dla ktorych mimo objawow choroby czlowiek nie podejmuje leczenia.Jezeli bodice z organizmu nie sa.• ~.. 0 ignorancj~ czy wrecz glupot~ i nie ukrywaja. ~za~e~ nawe. Dazac do zaspokojenia potrzeb. ~~.~~.•. to nie podejmuje dzialari zdrowotnych. ze jest zdrowy. p~zekon~~. moga interpretowac wlasne objawy jako nieistotne.csobie nawet pozwolic na chorowanie". 1998). dZ1W1a. Niech zilustruje to nastepujaca analogia: glodny czlowiek ukierunkowuje swoje mysli i dzialania na zdobycie pokarmu. Pierwszy wynika z nieumiejetnosci rozpoznawania sygnatow niebezpieczenstwa.csobie poradzic (Iub kiedy nie chca sie nim sami zajmowac). nawet gdy otoczenie nie widzi zadnego niebezpieczeristwa.t do~wiadcze~. dopoki choroba nie uniemozliwia im wykonywania innych zadan. Ocena sposobu funkcjonowania organizmu jest subiektywna."to przeClez mni choruja (pacjenci).·:~~.cidentyfikowane jako nieprawidiowe.. niepokojace.cpodejmowae leczenie.cego w kontakcie z pacjentem.· . a potem do niej powrocic. musi 94 95 . ktore budza w czlowieku silny niepokoj..cgIowne powody. W ocenie tej osoby leczenie bylo niepotrzebne.Winecka Dorota Wlodarczyk 4:1. aby realizowac inne wartosci. jezeli emocje nie przekraczaja pewnego progu nasilenia. Kiedy ludzie korzystajC}z pomocy medycznej? Codzienne zycie czlowieka obraca sie wokol roznych spraw i wartosci. nawet gdy osoba stojaca z boku widzialaby w takiej sytuacji powazne zagrozenie. Jdli jednak dojdzie do powaZnych dysfunkcji. takie mo~a. ale niedoceniane albo ich z?acz~~e jest niewielkie w kontekscie innych spraw. kiedy maja problem. ktorych niedostatek zagraza przezyciu organizmu. Sa wiec blokowane lub wypierane ze swiadomosci za pomoq mechanizmow obronnych osobowosci (patrz rozdzial 3). ale kiedy jest syty. Podobnie jest ze zdrowiem. Tak wielki. Zaprzeczanie pelni funkcje Anna lakubowska. Dlatego ponize] przedstawione t zostana. Ale nie tylko. z ktorym nie moga. Na ogol ludzie korzystaja z pomocy innych..----------_.O. nie rnysli o jedzeniu. Sygnaly choroby niosa ze soba inforrnacje.c czasem 0 sobie. to czfowiek zyje w przdwiadczeniu. Takie osoby z reguly nie podejmuja leczenia.. glownie po to. do ktorych osiagniecia potrzebne jest zdrowie (Sheridan i Radmacher. Dopoki rownowaga i funkcjonowanie organizmu sa zachowane na poziomie zadowalajacym dla jednostki.•. bowiem rowniez osoby wyksztalcone. Moze to trwac dose dlugo. sie. Trzeci powod to lek przed zagrozeniem. i:···••• ~l1pr~by·'i.c wole.. pr~blemy ze zdrowiem ich nie dotycza . ' ~·~~kty.c [ak mozna rue zauwazac objawow choroby. Osoby. probuja.cpacjentow 0 zla.e.~I)~9i£z~ •... Nieumiejetnosc rozpoznania moze bye zwiazana z niskim poziomem wiedzy i swiadomosci zdrowotnej. Jdli czlowiek nie dostrzega niepokojacych objawow. bedzie szukal pomocy. nawet lekarze. jej zachowanie przewaznie nie koncentruje sie na ochronie i poprawie zdrowia. Dlatego tez lekarzom bardzo trudno niekiedy wejsc w role pacjenta. Drugi powod jest zwiazany z faktem niedostrzegania sygnalow niebezpieczenstwa z powodu skupiania uwagi na innych waznych aspektach iycia.~. lekarze z duZyffi stazem. Obwiniaja. ze nie "maja.

Istnieja dla nich bariery nie do pokonania. a pozytywne wyniki 96 badan i relacja z lekarzem przynosz~ chwilowa ulge w stale odczuwanym l~ku. fI~:~i. 2005). i zglaszaja sie do niego z kazdym problemem. ktorzy nie rnaja ubezpieczenia zdrowotnego i pieniedzy na pokrycie kosztow leczenia. moze bye niezwiazane bezposrednio ze sfera biologiczna organizmu. choc z pewnym opoznieniem. ktore uniemozliwiaja np. jezeli organizm sam nie powroci do rownowagi. Chociaz spotykamy pacjentow. wykupienie lekow. ktory zmusza ich do poszukiwania pomocy i uspokojenia. leczenia i zdrowienia alba postepujacego chorowania i przewleklego leczenia. Ze wzgledu na zle doswiadczenia chory nie udaje sie do lekarza. Traktowanie choroby w kategoriach sytuacji stresowej jest popularne w psychologii zdrowia (Heszen-Niejodek. czasem bardzo trudnym do spelnienia. w ktorej w szczegolny sposob daja 0 sobie znac roznego rodzaju utrudnienia i uciazliwosci choroby. ludzie nie korzystaja z opieki medycznej. Zwykle. Nie znaczy to jednak.). W tym uj~ciu zachowanie jednostki traktuje sie jako reakcje radzenia sobie ze stresem. rzadko korzystaja z profesjonalnej opieki medycznej. ktore interpretuja jako zagrazaj~ce. ze ich dolegliwosci sa nieprawdziwe! Tak jak wczesniej opisano niedocenianie. 2005). czlowiek podejmuje leczenie. sprawnosci. Niektorzy rnaja utrudniony dostep do lekarza ze wzgledu na odleglosc. Istnieje duza grupa ludzi. W poprzednim rozdziale wyJasruano psychologiczna charakterystyke zjawiska stresu. Nie spodziewa sie pomocy. jest hospitalizacja (Heszen-Niejodek. interpretuje je jako objawy powaznei choroby. urody. bezdomni. np. Czlowiek chory wymaga pomocy i opieki Oak dziecko). a czesto pozostajacym w sprzecznosci z potrzebami i dotychczasowym trybem zycia czlowieka. Niektore osoby na skutek roznych okolicznosci zyciowych sa stale skoncentrowane na funkcjonowaniu wlasnego organizmu i wyczulone na najdrobniejsze sygnaly. Choroba wywoluje okreslone utrudnienia zyciowe i dolegliwosci. Pociaga za soba zmiane rol spolecznych. Czasem mimo swiadomosci zagrozenia i poczucia choroby.obronna. ktore odczuwa pacjent. Trwa tak dlugo. wrecz obawia sie kolejnych niepowodzen. ze rekompensuje wszelkie niedogodnosci. mimo ze sygnaly z organizmu. osoby uzaleznione od substancji psychoaktywnych. Stala kontrola organizmu daje poczucie ograniczania zagrozenia. tak tu mamy do czynienia z przecenianiem zagrozenia (Bishop. ograniczenia zwiazane z niesprawnoscia oraz koniecznosc podporzadkowania sie poleceniom innych osob i rygorom medycznym. mozliwosci zarabiania pieniedzy itd. zglaszaj~ sie do lekarzy). ktore korzystaja z opieki medycznej (wykonuja badania. ktory odczuwa [akies dolegliwosci. Na drugini biegunie znajduja sie osoby. Specyficzna bariera utrudniajaca leczenie sa trudnosci wynikajace z negatywnego nastawienia do konkretnego lekarza lub do sfuzby zdrowia W og6le. inni zmagaja sie z problemami finansowymi.] horoba C jako sytuacja stresowa Kiedy czlowiek zdecyduje sie na wizyte u lekarza i jego problem otrzyma rnedyczn~ etykiete (tzn. ograniczenie wydolnosci organizmu i niernoznosc sprostania codziennym obowiazkom. jak jest potrzebne i skuteczne w obronie przed lekiem. klopoty osobiste w rodzinie lub w pracy. 2000). np. to jednak dla 97 . Na przyklad przewlekly stres. ze lekarz jest "od wszystkiego". Inni przezywaja lek przed zachorowaniem. dyskomfort). Chora osoba musi sie odnalezc w nowej sytuacji. ale takze dla innych cenionych wartosci. bol. wywoluja silne napiecie emocjonalne i objawy dysregulacji funkcji organizmu (bol. Sytuacja choroby i leczenia niesie ze soba sygnaly zagrozenia nie tylko dla zdrowia. Czlowiek. zaczyna sie proces chorowania. ze sytuacja.Niektorzy ludzie uwazaja. rozpoznanie). wzrost cisnienia tetniczego. bo nie widzi sensu takiego dzialania. Takze ludzie nieprzystosowani spolecznie. Zagrozenie (lek. obiektywnie nie stanowia niebezpieczenstwa. Wydaje sie. biegunka itd. np. W tym kontekscie pojawia sie zagrozenie dla wlasnej autonomii. ktorzy bardzo dobrze adaptuja sie do warunkow szpitalnych (czuja sie tam nawet lepiej niz w domu) lub dla ktorych uzyskiwane tam poczucie bezpieczenstwa jest tak wazne. Taka osoba potrzebuje czasu.

mog:otwplynac na szybszy rozw6j choroby slabe efekty leczenia. mimo ze system opieki zdrowotnej zostal stworzony dla zaspokajania potrzeb ludzi chorych). np. jakby choroby nie bylo.Dlacze~o ja?". kontynuowanie dotychczasowego trybu zycia. kt6re wlasnie w sytuacji choroby staje sie bardziej potrzebne. Ilustracja moze tu bye wypowiedz osoby z choroba nowotworowa. korzystac z pomocy pielegniarki podczas zabieg6w higienicznych czy godzic sie na jej obecnosc podczas zalatwiania potrzeb fizjologicznych. Czasami choroba jest "dobrym".. Czesto obserwuje sie takze. jaka jest choroba. "Za co mnie to spotkalo? . wiara w mozliwosc leczenia iwyleczenia oraz wlasnego w tym udzialu jest najczesciej wynikiem postrzegania choroby jako wyzwania. mog:ot przypisywac chorobie i cierpieniu wartosci metafizyczne. mog:ot rniec bardzo grozne skutki. Moga w6wczas pojawiac sie nast~puj:otce. dotyczacych bardzo intymnych sfer zycia. nieuzasadniona przyczynaffil medycznymi. W6wczas choroba moze bye przyczyna frustracji wielu potrzeb zyciowych. zwlaszcz~ gl~boko religijne. Pr6by orniniecia przeszkody. pomniejszanie znaczenia. kt6re opiera sie na wsp6lpracy z lekarzem i stosowaniu do jego zalecen. jest lub podobnie jakinne sytuacje stresowe. po~ strzeganie choroby zwiazane jest zawsze z gl~bokimi p~zekonarua~ danej osoby. najczesciej choroba odbierana jest jako zagroienie waznych cenionych wartosci. Dwa kolejne znaczenia przypisywane chorobom to ulga i korzysc. ale tez utrata dotychczasowej pozycp spolecznej czy zawodowej.raza sie t~ w ?~staci pyta~: . nagle plany wakacyjne lub zawodowe musza zostac odlozone lub zaniechane. Mamy tu do czynienia z sytuacja. U nie~t6ry~h choroba moze przybrac znaczenie szczeg6lnej wartosci. Inne osoby. W drugim przypadku mozemy mowic zar6wno 0 korzysciach materialnych. a dotarcie do nich najczesciej nie jest mozliwe w cz~sle krotkiej rozmowy. spolecznie akceptowanym wytlumaczeniem niewywiazywania sie z pewnych nieprzyjemnych obowiazkow lub nadmiaru niechcianej odpowiedzialnosci. Wymuszona izolacja od srodowiska rodzinnego pociaga za soba zmniejszenie mozliwosci korzystania ze wsparcia os6b bliskich. ze wszystko. Jak wspomniano wyzej. kt6re do tej pory okreslaly kierunki dzialania czlowieka. moze bye przeszkoda w budowaniu motywacji do walki. jej sie. ze niekt6re osoby traktuja chorobe jako kare (czesto zasluzona) za wlasne post~powanie. choroba moze bye postrzegana jako krzywdalub strata (niesprawiedliwai niezasluzona). to jednak obcowanie z cierpieniem i dramatami innych chorych stanowi zr6dlo dodatkowego stresu.wiekszosci jest to dodatkowe obciazenie. jak i spolecznych czy psychologicznych. Z terapeutycznego punktu widzenia najkorzystniejsze wydaje sie takie dzialanie pacjenta. Warto rowruez wspo~ruec 0 tym. szczeg6lnie zdrowia i zycia.. kiedy wlas~e na skutek choroby wzrasta mozliwosc osiagniecia pewnych korzysci 1 zaspokojenia potrzeb. rzadziej postepowanie wlasnych ro?z~c6w. niepodejmowanie leczenia i celowe opoznianie powrotu do zdrowia. Obserwacje kliniczne pozwolily na opisanie kilku charakterystycznych sposob6w postrzegania choroby i przypisywania jej znaczenia (Heszen-Niejodek.konsekwenCJ~: mala skutecznosc leczenia. Najczesciej zwiazane jest to z nieodwracalna utrata zdrowia i sprawn?sci. robie dzieki mojej chorobie. Niekiedy w:. kowania sie okreslonernu rezirnowi i hierarchicznej strukturze szpitala (od pacjenta oczekuje sie podporzadkowania wszystkim pracownikom i panujacyrn tam zasadom. stanowic powazne utrudnienie w ich zaspokojeniu. Takie. chory dodatkowo narazony jest na koniecznosc podporzad. a nie mimo choroby". 98 99 . znieksztalceniem wygladu. Chociaz kontakt z innymi pacjentami moze bye szczeg6lnie korzystny i wspierajacy dla wielu os6b. Wewn~trzne przekonanie pacjenta. Opr6cz wszystkich obaw i zagrozeri zwiazanych z aktualnym stanem organizmu. kt6ra zaangazow~la sie w ruch na rzecz pomocy innym: "Dzis wiem. poprzez bagatelizowanie. Mozemy miec tu do czynienia rowniez z typowymi dla sytuacji frustracyjnej konsekwencjami w postaci przezywanych emocji i zachowari. brak motywacji do walki z choroba. kt6re w innych okolicznosciach nie b!ly zaspokajane. nie zas na uciekaniu sie do leczenia na wlasna reke czy pomocy cudownych uzdrowicieli. pacjent musi spac w obecnosci obcych os6b. kt6ra postrzegana jako nie do pokonania. np.~ectwem. zachowywanie sie tak. Pokonywanie przeszkody. opisanych powyzej. ze traktowana jest ona jako przeszkoda w osiaganiu cel6w. Inna grupa problem6w zwiazana jest z koniecznoscia zmiany dotychczasowych indywidualnych nawyk6w i przyzwyczajeri. k. 2000). zatem takze akceptowana). Rowniez poddanie rezygnacja. co robie. ze choroba Jest kara zasluzona (w subiektywnym poczuciu.

wiec musze lezec w [ozku". ktor. WpIyw na zmiane postepowania . jakie przyczyny choroby istnieja w umysle chorego (w jego reprezentacji poznawczej). iiwosci i przyszle perspektywy ("Jak tylko stad wyjde.bede musial poddac sie dlalizom") . "Mog~ w kazdej chwili umrzec". ze chorzy tacy w bardzo waskim zakresie wspolpracujq_ z zespolern medycznym i podejmuja wiele zachowari ryzykownych.wstawac.e ch.arakteryzuje sie tym.a zatem 103 . umyc sie samodzielnie itd. Intensywnie przezywany lek powoduje. np. Radzenie sobie z syruacja stresowa rna swoja dynamike i z reguly zmiany zachowania sa dostosowa~e do zrnieniajacej sie sytuacji. reguly zbyt optymistycznie) swoje aktualne moz. Radzenie sobie sytuacji choroby W Zachowanie ludzkie jest zmienne. Mozna ich okreslic jako bagatelizujq_cych powag~ sytuacji ("Mowiq_ mi. ze w zwiazku z faktem zachorowania w umysle czlowieka tworzy sie p:>znawcza reprezentacja (ocena) sytuacji. "Dlaczego stalo sie tak. jakie sa perspektywy i mozliwosci leczenia ("Czekam na przeszczep nerki" itd. ze ~horzy oc~eku!q_ ~zczegolnej troski i opieki od otoczenia _ rodziny. ze 'pacjen~i ci maja nieadekwatny obraz swojej sytuacji i oceniajq ruerealistyczrue (z. "To sa przyczyny genetyczne". poznawcza reprezentacja choroby.). W przeciwnym razie nie umielibysmy kontrolowac ani przewidywae zyciowych okolicznosci. wracam do pracy". na podstawie wiedzy ogolne] 1 dos':ladc~erua zyciowego. 0 tym. jak mi kaz~ to dopiero bym si~ nabawil problemow kardiologicznych!" itp.ory cze~ie ~ :oz~y~h.w Sytu~CJl chorowania rna nie tylko pacjent. Ujecie to zaklada. pacjent. "Jakbym rzucil palenie.rzyczyn choroby moze. ze chorzy rzadko dysponuja wledz~ o chorobie uzyskana od lekarza (por. a nie inaczej?").. ale tez "To kara za moj styl zycia'~. Jest to tzw. Drugi typ niekorzystnego nastawienia jest odwromoscia opisanych po~z~j reakcji '. rodzina i personel medyczny.: wobe~ choroby mozna modyfikowac stosunek cztowieka do choroby i leczenia poprzez dzialanie na jeden z trzech aspektow (komponentow postawy) . ze pacjenci selekcjonujq_ dO~lera~q_ce nich . w taki sposob.pracowae zaw~dowo" itp.). p~st~powanie w trakcie choroby i leczenia wynika m. a juz kaza mi wstawacl Jaki brak opieki w tym szpitalu'').2. a czuje sie swietniel Poszedlem do bufetu i wszedlern po schodach normalnie jak zdrowy czlowiek"). ze zrozurnierua przyczyn sytuacji. 4. Warto zdawac sobie spraw~ z tego. innych pacJentow 1 personelu medycznego. Oznacza t~. ale nie musi bye adekwatne do wiedzy medycznej. Badania pokazuja. We wspolczesne] literaturze z zakresu psychologii zdrowia czesto mozna spotkac inny uzyteczny konstrukt teoretyczny. aby d~ uniknac leku 1 pomrueJszyc wag~ akrualnej sytuacp zdrowotnej. W obrazie wlasnej choroby zawarte sa rowniez informacje 0 przebiegu choroby i rokowaniu (np. ze mialem zawal serca. Jest oczywiste.3. "Zarazilem sie". Przejawiajq_obawy nie tylko o swoje aktualne mozliwosr-i. rozdzial 5 dotyczacy relacji pacjent-personel medyczny). Zgodnie z koncepcja posta". w miar. Nie mozna jednak rozstrzygac 0 jego "prawdziwosci" czy "falszywosci". Wobec zachorowania czlowiek tez znajduje jakies wvjasnienie. koncepcja wlasnej choroby). "Juz nigdy nie bede mo~l. ktore sluza utwierdzaniu ich w poczuciu zdrowia. ktore sa podstawa regulacji zachowania osoby chorej. Elementy tresciowe obrazu wlasnej choroby powstaja na podstawie informacji.~ zdobywaru~ nowych doswiadczeri. ale i pesymistyczne nastawienie na przysz losc (np. "Mam gryp~. krory wyjasniazachowanie czlowieka w kontekscie radzenia sobie z chorobq.zdrowi~. Obraz wlasnej choroby podlega zffi1ano~ i modyfikacji wraz z naplywem nowych informacji.chorego na informacje 0 zagrozeniu. Tak wiec obraz wlasnej c~orob~ mo. Wyjasnienie p.ze bye nieadekwatny lub niezgodny z wiedza medyczna. bowiem jego. Ch. ze personel wyr~czy go w tych <zynnosciach ("Dopiero co mialem zawal serca. oczekuje.).in. Mam schylkowa niewydolnosc nerek . jak i emocji wynikajacych z chorowania i leczenia. ktorv moze rozpoczac codziennq aktywnosc . np. Z zespolem medycznym wspolpracuj:t wybiorczo. W naturze ludzkiej lezypotrzeba zrozumienia przyczyn 102 zdarzen ("Dlaczego to sie stalo?". obraz wlasnej choroby (inne spotykane okrdlerua to: teoria choroby. Obraz wlasnej choroby zaWlera rozne tresci. poniewaz jest on subiektywny i indywidualny i sluzy zarowno regulacji zachowania. W szczegolnosci zawiera informacje (wiedze) 0 przyczynach choroby. cz~s~o nieprofesjonalnych zrodel. Znieksztalca jego wiedze 0 choro_ bie (komponent poznawczy).~for~acje 0 stanie . ale tez jego otoczerue.

mowienie 0 nich lub inna forma ekspresji. Chory rna prawo dokonywac wyborow i autonomia pacjenta nie moze bye ograniczana bez rozwazenia zysk6w i strat. a jednoczesnie samodzielne pokonanie przeszkody pozwoli mu realnie ocenic swoje mozliwosci.nie tylko poprzez informowanie pacjenta. ze w sytuacji zagrozenia. a przeciwnie . czasem ambiwalentne (strach i nadzieje). Obnizenie leku (poprzez zapewnienie mu bezpieczensrcer swoja obecnoscia). mysl!" itp. zlose. zycie czlowieka obraca sie woko] roznych spraw i wartosci. kariery itd. ze chodzenie po schodach stwarza niebezpieczensrwo dla jego zdrowia. smutek itd.cierpienie uszlachetnia" (nadanie znaczenia lub sensu cierpieniu). Jezeli na skutek chorowania zachodzi zmiana w hierarchii cel6w. najlepiej zaadaptowaru pacjenci mog~ miec okresowo problemy. Zaprzestanie uprawiania sportu moze pozbawic pacjent: sposo~u rozladowywania napiecia itp. I przeclwrue. mowiac: "Nie przejmuj siel". Dlatego jesli pacjent zaczyna m6wie 0 swoim niepokoju lub przygnebieniu. Jak zaznaczono na poczatku rozdzialu. nie wspolpracowali z zespolem medycznym lub przejawiali inn~ ~dnos~i. agresje. Zmiennose i elastycznosc radzenia sobie z choroba powoduja. radzenie sobie ze stresem zawsze dotyczy dw6ch zasadniczych cel6w: 105 . Zdarza sie to. "Moja sytuacja zdrowotna nie jest jeszcze taka najgorsza w por6wnaniu z innymi pacjentami" (racjonalizacja). zdominowanego przez silne emocje miotania sie. jednak stosunkowo rzadko.h. czasem wylacznie negatywne (Iek. przemyslanym dzialaniem. np. ?bse~Jemy wowczas zachowania impulsywne. nieraz skrajnych sytuacjach. ze niekt6re zachowania chorego . przekonalem sie. Czlowiek dysponuje mechanizmarni psychologicznymi. Zmiana nawyk6w zywieniowych czy koniecznosc stos0w_ania diety mog~ utrudnic relacje z rodzina lub kontakty towarzyskie. Na przyklad jezeli chory po przebytym zawale serca boi sie.) . Jak wynika z prezentowanej wczesniej teorii stresu psychologicznego.. Lekarze. chyba ze dojdzie do dekompensacji mechanizm6w psychicznych. ~bnizenie ~astr~ju czy motywacji do leczenia. ale takze poprzez oddzialywanie na emocje lub mobilizowanie go do wykonania pewnych dzialan (zachowanie). Zachowanie w sytuacji stresowej z reguIy nie jest racjonalnym. zaprzeczanie chorobie. ze ujawnienie emocji rnoze przyniesc negatywne skutki. Jest oczywiste. Nalezy zdawac sobie spraw~.moze je wzmagac. ze nawet ci pacjenci. np. i najcz~s~iej dlu~otrwalych pr6bach doraznej kompensacji trudnosci. "Nawet 0 tym nie 104 . Odbywa sie to w taki spos6b. Omawiane wczesniej mechanizmy obrony przed lekiem.mog~ miec wazne psychologiczne znaczenie w innych dziedzinach funkcjonowania czlowieka. utrzymaniu r6wnowagi psychicznej w trudnych. ze czlowiek staje sie lepszy . wybuchy wscieklosci. co w zyciu jest naprawde wazne!" (przewartosciowanie). "Jestem wscieklv. probuja to bagatelizowae. ale to mnie mobilizuje do walki i szybkiego pokonania choroby".niekorzystne z punktu widzenia leczenia . czyli zalamania sie funkcjonowania pacjenta po wie~?krotnyc. wyparcie. nie niweluje negatywnych emocji. sluza ograniczaniu lub eliminowaniu uczuc dezorganizuj~cych lub uni<:mozliwiaj~cych sprawne dzialanie. ze musze lezec w szpitalu. kt6re chronia go i sluza. co z kolei obnizy jego niepok6j i wzmocni motywacj~ do podejmowania kolejnych dzialari. ryzykowne czyny alba calkowite wycofanie. rnozna wspolnie z nim pokonac ten dystans. "Dopiero kiedy zachorowalem. Irina forma radzenia sobie z emocjanu Jest otwarte wyrazanie ich. a takze osoby z otoczenia chorego czesto obawiaja sie. "B6l sprawia. "Nie wolno sie zamartwiae. kt6re zostaly ustalone na skutek spolecznych i indywidualnych oczekiwari i d?~wiadcz~n~ a zdrowie zwykle nie zajmuje wsrod nich centralnego nueJsca. ograniczenie akrywnosci zawodowej moze miec negatywne skutki dla sytuacji finansowej. kt6rzy w poczatkowym okresie leczenia zle emocjonalnie adaptowali sie do swojej sytuacji. WaZnym aspektem radzenia sobie z choroba jest radzenie sobie ukierunkowane na emocje. to najczesciej odbywa sie ona w spos6b stopniowy. Ponadto lekarz pOWlllien zdawac sobie ~prawe. Z reguly ekspresja emocji w sytuacji choroby rna charakter kontrolowany. np. ze bagatelizowanie czy ignorowanie jego przezyc nie przynosi ulgi. utrudnieri i ograniczen zyciowych jednostka przezywa rozne emocje. Najczesciej kontrola emocji odbywa sie poprzez mechanizmy poznawcze. ~~g~ po pewn~ czasie dobrze funkcjonowac. plakac". czesto rna charakter chaotycznego. ze pacjent przezywaj~cy jakies (negatywne) uczucia dorabia do nich w myslach jakies wazne uzasadnienie.

•. gdy zachowania te sa wynikiern nieadekwatnej wiedzy 0 chorobie i jej leczeniu. ....•..jejjakp .• " .. Rezygnujez Po":..'innesprawy musz~ bycPo.. etapami..·. jakie podejmuje pacjent..'" ··zma".sur:1koyvq prpste ~a... · .•••.. . . ·QsobistCl : wygICldzewn~tr~ny.' . Z psychologicznego punktu widzenia najwazniejsze jest to.uw n . ....r()..·..wszystk~e..7 '.. . jak~ jest choroba. " ~~\~siuka pomocysP~9ahsty I. Problemy zaczynaja sie wtedy...oc~~·~~y. Zagadnienia relacji pacjent-personel medyczny zostana omowione szczegolowo w rozdziale 5. i ~~\.·. a czasami. .a e...ZaniedbuJe· ht~l~n~.>}: \.... .... ktyWnie w.. \ ~~:pozwalasob'e na r~......ty1a motyv\{a9~do. tu szczegolnej uwagi: stosowanie si~ do zaleceri Iekarskich i aktywnosc wlasna pacjentow..' lubpogard~.:'... ·lukt6sobiewYtnaczyt...·..wymkach infbrmaCJI..'" I I I~t!...d kowuj'l... ••. rue wl·le~y~1~. to~one>problemy ··dst..zme~zt. '.. . pod....co .. ematchoroby ileczenia.' . i' '. ze istni·ejepro.~.\ .. '.z~... ..... ...• 4:..'.Sl~.'~.•.. zadowolony~e sll)'~l~l.. co dzieje sie w zyciu czlowieka.. Pd '···. zwlaszcza kiedy wazne wartosci sa zagrozone. .. Problematyka stosowania sie do zalecen lekarskich omowiona zostanie szerzej w rozdziale 5. ·· .. zamienic na pozadana. ... 0 negatywnystos~~eka·....blE!my. ! ~j... Zestawienie glownych form korzystnego i niekorzystnego radzenia sobie z choroba przedstawiono w ramce 4....»i.radtClcsobie z probl~m:~~~i~ozwiqiqlNSfystkiejE!go..zumlecs~uaq...~c oro. .~dqe. gdy dowie sie 0 nich.artia I o~na. ..... .. Mysliiyc~eniolNO lub~ad~ierniepesyrrll~tyczmr~ . '.. Pozbawianie osob chorych takich mozliwosci i oczekiwanie od nich postawy biernej lub tylko poslusznej lekarzowi jest wiec niezgodne z podstawowa wiedza 0 psychologicznych mechanizmach radzenia sobie z choroba. '.\.. ......1..a ca a rzym '. -. t~n. •.ama. ~T" ..: ii'i i przytloaony. \. Waznym kryterium jest tu intencja chorego (a nie skutecznose zachowania z medycznego punktu widzenia). -c • ... onujezaSbbfllJll: · '..wykorzystlJJe rozne: i lrzaw()clOWb. . .. Maja potrzebe samodzielnego zmagania sie z trudnosciami za pomoq metod..o..:. 3... .. • rlq It. ....~.·eobbWi~iki...dY..daje si~.~:!. k" hkolvviekdfiatan.•••..a proce~} .z~ . Dwie grupy zachowan pacjentow wymagaja....ar.·. .Ogramcza ..•ua. ......... z pun ktu widzenia radzeniasobie . . I ·rodzin~.sytuaql.oczeSniekontrol~J:~uW~jj~~e~::~t~m6ili\IVo~d. •.~~elm?:swojeeO~d~atania.i. ze takie zachowanie jest przewaznie wynikiern potrzeby kontrolowania i wplywania na to.. ·ac.< • . .uje r . < <. .cz.: ••.tyz tn...'"jedynego. .. tyw na ... . 7. .>~~dcj~Fjedh. .j·ez. ···i..··Si~ '...punktu widzenia· ragzeni'. .. Jdli chodzi 0 wlasna akrywnosc pacjentow w leczeniu. ..e \ \. .C.•... .scina \ otoczenie·... il.•". ornieoddalesi~leczeniu.•... stara Sl~ z 0 yc wle . aby sytuacjet niepoz~dan:t... .".. W sytuacji choroby radzenie sobie ukierunkowane na problem obejmuje wszystkie wysilki. NiechceWsparcwam pomocy oznat.. .......moil.... . ~Ct0k"q.. Wi~chorob<l . a) ujawnianegatywneemoqe. • ' ~~~6 .•. Maniea~~kw?tnCl 'f'Jtledz~t.~"« .pr9. Pr6bu... r .jes~ew. '..• I f.~6~1~~~6~~n1. Nie. Ludzie bronia si~ przed bezczynnoscia. . 2. .. da.'.•.. go przyczyn~ stresu (chociaz cele te nie zawsze sa w pelni osiaganej..>.any..••..1.~z. b)Ca*pwidE!WYPieran. ·radzjcsoblezemoC]~ml...•. ichaoty~znYNb ~qekuje....czujesi~zm~Czony 9.. karoZVViqZiU1WSpos6bgWC!ftoWhY.Wiern: \&~L.samoregulacji zaklocajacych emocji oraz rozwiazania problemu bedacs..leczenia.rozkf<!d~cna. aJwaz!1lejszego!roble~owahe..e posz.·· sobi~j I !I1~l:I. ..·. .kuj~ . ! '.n.aneinformacjeochorobte.• ~ ahgaiU%c. '. ..." \ W'.. r ·d·k .e9ayttyw~~·.asl~o.'~.. kt6rerlll. . ..anietraktUje.· ujaw~ia\ I !l..•. l ."ia· ~. -...'.·i .. '..IUb zaprzecza '.• . .·..db .dost~pne mozh~osCt ak~nh'" 9 b tub nadacjej. . .. tynl co. to budzi ona w srodowisku medycznym pewne obiekcje i obawy ze wzgledu na jej mozliwe negatywne konsekwencje. ricl'innychos6b.sens...• ......ble~. Ws~stko jestdobrze. .wspa c.. realnieQdniesc . NieradfLsobiezemoCjaml: .:: ... '. '.. zwiClzanyz j~Qosytu~cJ(k •..jwos9pra...e. jawnie krytykuje je lub osmiesza.konta . . \ IK6'\'Uinajechor?b~.YC~ podejrze""a unicb litoSS:........ 8...zs~oimiYc:iU. .dozm....5tb.•. jaka jest powr6t do zdrowia.. ." "':'. ..•..Wmiar~.. ni.l. jakie dodatkowe metody leczenia podejmuje pacjent.•..'aks. .. '. pr~ldo gniewa si~ izto..(lersonel medyczny.~o~Ymi bsobami.si~do.. regen ......·..:.. ..element . .oskar#a.: .nle .. .'... .zap~ecza istni~niu·choroby .Al 107 106 ..... chorego. brz .t:t~g~\... "kt'. . . ..}pacjen~..I~ cj... ....~h.. > ...: '.sWOj~g... bezradnoscia i poleganiem tylko na innych osobach lub silach...•..dziat.:.ena innych-...". czyli mniej lub bardziej swiadorny zamiar dzialania na rzecz odzyskania swego zdrowia.... . .: i ~.' -': badanrokowamultp. .'·.. .. s. '~. ktore w ich subiektywnej ocenie mog~ bye przydatne.. Personel medyczny czesto nie zdaje sobie sprawy z tego... na ktorych dzialanie nie maja wplywu.".iI~.. \ . ..dz~ ochorobie i··.... Y'.t()ltj 'Ogranicza ak~nosc.• la zmran w swolm~clU.' .catk()wic~e.c. utraty zaufania do lekarza (czy medycyny konwencjonalnej w ogole) lub braku zainteresowania ze strony lekarza postaw~ wobec choroby pacjenta. najak~s6opieki. ~ ~enta korzystne l. ..• -: -:i .. .' .' i ~Zachowaniapacjenta nlekorzystne ! ••• ..r~~:..ocy ~peCjahsty l~bo~ on.....• ..sP.'.

trudny do zlokalizowania. ze kiedy odkryto receptory bolu i mechanizmy jego przewodzenia.ykiady ws~a~uJ~ ~k~licznosci. dobytek i dopiero wtedy spostrzegl. ze bedzie rnozna skutecznie leczyc bol. ale. Obserwacje i codzienne prz. bo potrzebny". bol ostry stosunkowo latwo zlagodzic typowymi lekami. takze w nowotworowych. W ramach problernatyki bolu rnozemy spotkac sie z tak roznorodnvmj zagadnieruami. ale dladalszych rozwazan warto wspomniec. 1998. bo. bole psychogenne. Stanowi on powazny problem zdrowotny. ze ok.wyrazanie negatywnych uczuc i ekspresja cierpienia w postaci skarg. podejrzewania chorego o symulowanie lub wyolbrzymianie (agrawacje) dolegliwosci. Opis cierpienia i subiektywne odczucia pacjenta przybieraja czesto dramatyczne formy ("Ten bol jest taki. rue. w ktorych czlowiek mimo po:vaznyc~ obrazen odnieslOnych np. zaburzenia zwane kauzalgia'' lub tzw. ktore z racji swojego wyposazena genetycznego sa niewrazliwe na bol. uratowal sasiada. nie zyj~ zdrowo i szcz~sliwie bo s~ stale n~razone na ~ozn~go rodzaju urazy i inne zagrozenia. ze .Bol jest zatem "dobry. klasyfikacja Bol jest doswiadczeniem zlozonym. 1996).4. zalezne od wielu czynnikn s~biek~ny. jak mylny jest taki podzial. w pozarze. ~owoduJe silna emocjonalna reakcie. a nie fizjolo?cznych me?hamzm~w po~stawa:ua bolu. Psychologiczny mechanizrn bolu potwierdza rowniez skutecznosc dzialania placebo w bolach ostrych i przewleklych roznego pochodzenia. ". izolowanie sie od otoczenia lub przeciwnie . W nirueJszym rozdzl~e p~stara~y sie wykazac. Towarzysza temu tzw. czyli takie reakcje. omdlenie Itp. 109 .4~ 861 jako . niebezpieczenstwie pochodz~cym z wnetrza organizmu lu~ z otoczerua. 2Kauzalgia . Wiele osob.1. Szacuje sie. probuje ~ozgraruczac bol "fizyczny" i bol "psychiczny". Niesie ze soba wazne mformacje i sygnaly 0 mozliwosci uszkodzeni tkanek. opisujac Zjawisk: b~~u. zawiera aspekty zmysiowe i emo. ktory wystepu]e po urazach duzych nerwow. Inaczej jest z bolem przewlelcl:ym. nie stwierdza przyczyny 108 ani zrodla bolu u czlowieka.aju. ktory ewidentnie cierpi. 16). gdzie skutecznosc tradycyjnie stosowanych preparatow farmakologicznych jest ograniczona. domagania sie pomocy itp.bol piekacy. 80% wszystkich pacjentow zglasza sie na wizyte u lekarza z powodu dolegliwosci bolowych. lekarz. Z reguly UCZUCle olu kojarzone jest z przykrymi emocjami i ogolb nym dyskomforte~.sCl. kto~ rue ~apoblegly. N~wet defIni<. palacy. naduzywanie lekow. zachowania bolowe.japrzyjeta p~zez Miedzynarodowq Organizacje Badania ~olu podkresla :vag~ ·sublektywnego doswiadczenia. placzu. bol moze nasilac sie bez jasnych przyczyn. Mamy ~o. S~ one dla lekarzy szczegolrue trudnym problemem.ma rozlegl.jakby mi ktos wbijal rozpalone do czerwonosci gwozdzie".jak bole fantomowe.~~'I 4. "Bol jest to nieprzyJemn~ dosWladczerue CZUClOwe1 emocjonaIne. np. ze ani rozmiar.:ruez do ~zynienia z sytuacjarni. cjonalne. . Z definicji tej wynika. obserwujemy. poniewaz czesto nie ma widocznego zwiazku miedzy natezeniern bolu a urazem. zwiqzane z rzecZywts~ lub p. a malej ranie . kiedy obserwator lub nawet doswiadczonv diagnosta.fl. jak ograniczanie aktywnosci do minimum. np. jak ~ale skalecz:rue. to mielibysmy do czynienia z sytuaCJ~ ze duzej rarue odpowiadalby duzy bol.e r~ny. specyficzny problem w chorobie i pomiar b61u Definicja. nielatwo poddaje sie terapii. W tym rozdziale rue beda omawiane fizjologiczne mechanizmy bolu. Koszty leczenia cierpiacych i straty ekonomiczne z powodu zwolnieri z pracy oraz jej niskiej efektywnosci sa w skali kazdego kraju bardzo znaczace. Tymc~asem nie ma takiej reguly.s. unikania kontaktu z trudnym pacjentem lub obronnej racjonalizacji. I odwrotnie.ch i od ~odz. Gdyby bol byl proporCJon~y ~o ro~l~glos~l uszkodzerua. Poczucie bezradnosci lekarza wobec problemu bolu uruchamia mechanizmy obronne w postaci wycofania sie.maly bol.. spoleczny i ekonomiczny. Muller 1 Meynadier. am :odzaJ urazu rue o~eSla tego ~jawiska. ~aly doswiadczeri zwiazanvch z przezyciern o~e~lonych doleg.liwo. za Saint-Murice. wydawalo sie. osoby. a jego nasilenie jest zmienne. w ktorych sklad wchodza wlokna wegetatywne (Domzal. zachowywal sie tak. urazu. Rzeczywiscie.otencjaInym uszkodzeniem tkanek lub opi~ywane ~ako takie uszkodzenie" (cyt. Jakby rue c~ul bolu. "Ten bol odbiera mi zupelnie chec do zycia").

przerazajacy. Taka skala Jest np. . IS 0 . choc me rna jednego (ogolnie przYJ~tego) systematycznego ujecia. gl~boki. konstrukcj~ osobowosci. PacJen~l WYdleraJ~ Pl' najlepiej oddaja charakter od' d z ich 0 cZUClaml . . Ich celem J' ocena zewnetrznych manifestacji est cJonowarua pacJe 110 111 .rz iotnikow z czterech kategorii: zmyslowe.. CYJneJ. G 44. Bol utrzymujace si~ ponad 3 miesi~ce po wygojeniu tkanek traktowany jest jako przewlekly. jest konieczna dla oceny .. por.~ 5U 1 -i : . paCJen... zm~czenie. skale rrafnosc skal \' poziome). . brak snu. bi . warua sk al pOmlarowyc h oraz do poslugiwania sie wskazm . CluJ~ce1 !nne. d wion ch figurac postacl u . 0 p 1 dniajacy zlozonosc tego zjawiska opraco~al. . . di 1998) Muller 1 Meyna er.2 . Wsrad balaw psychogennych tez rnozna wyrainie kilka typaw w zaleinosci od psychologicznego podloza lub typu osobowosci pacjenta. wa~~s p. Interesujace .:. opasuj~cy. oparte na relacji lub samoocenie pacjenta. niczecych. ta eg o· . Okreslenia te sa stopniowane. . itp . '. patologiczny. nta . 1 dzkiej Dodatkowo . ~p: ostry. B' h P 2000) Skala ta zawiera liste Melzack Pain Questionnaire.. P t111' . sposobem myslenia. J akJ iednak ocenic zjawisko.d ' na wyWla z oceny 0b serwow alne oznaki bolu i . . czne 1 . np . 2000). .. Bol ostry pojawia si~ na kratko. DEGR _ Skala Bolu Dziecka Gustave wienie glosu. powierzchniowy. ~sporab Y: u . . t~py. Osoba zbierajaca wywiad zaznacza. bol konwersyjny. iaru behawioralnego opieraja sie na obserwacj~ fun~~ rr:echmki pOml. bol zwiazany z depresjq. czuje bol w rainych czesciach ciala. . za ar. rozlany. skons~o milub fizjologicznymi. biegunka. :' k k uum od brak bolu" do bol M b c opisane ja 0 on " odczuwanego 0 u. po zla. Duze znaczenie rna srres.drabiny. Saint-Murice 't . ostry. . opierajac Sl~ na relacji kz d na ar us nas ileme d 0 I liw osci . ocene nasilenia objawow towarzyszaskala ta zawiera liste 1 umoz wia .. Pewna ciekawostke bol .ych (lepsze do oceny zjawiska bolu sa.. do wytrzymarua a 00 .. str~s . utrata apetytu. Bol psychogenny wysrepuje bez uszkodzenia tkanek. d omiaru bolu reprezentuje Melzack.Yffi1. Ylb dOdo 10 Iub 100. jest zwiazany z procesami psychicznymi: aktualnymi emocjami.Zloionose i wieloaspektowosc zjawis~a ba~u znajduje ~d~wierci~dlenie w toznych pro bach klasytikacji. . al leboki podly meczacy ltd. . '" . . e~oCJo~alne. . • Podzial na bol ostry i przewlekly oparty jest na kryterium czasu trwania dolegliwosci. wersja 10) bol jest traktowany jako towarzysz~cy zespolom chorobowym (np. po ddajacym sie wylacznie ocerue introspe d d . t skale tzw an alog owe .k " 0 rue " f: k' tatnie dane empiryczne wskazuja na wie sza rnoze stanowichoryzont a t. ros e . stale napi~cie. Iki itp na kt6rej zaznacza sie natezerue rnaja postac OSl. ocena Jego na tezenia i zmian ". • Stosuje si~ rawniei kryterium anatomiczne wedlug mechanizmu powstania. ' . kefe -s : . . bol hipochondryczny. bezsennosc. u nikanie pewnych pozycJ1 ciara.J. ktore wy aje sie knTWnoSCleczema. bolu.bol w okolicy przedsercowej) lub samodzielna jednostka chorabowa (np. czyli tzw.. ktore sa zgo ne . • W ICD-10 (Miedzynarodowv System KIasyfikacji Chorab i Prob_ lemaw Medycznych. ami . czuwanego bolu. zgodnie z nim wyroznia sie bol receptorowy (nocyceptyw_ ny) i niereceptorowy. mimo ze dla lekarza patogeneza tych dolegliwosd jest niewyjasniona. np. dawnymi urazami emocjonalnymi. ze bol psychogenny nie jest udawany. najcz~sciej w wyniku podrainienia zakoriczeji nerwowych ukladu nocyceptywnego. z rezentowanej im listy okreslema.. ktory pOde)SCle. ~estio~anus~o~:. bol halucynacyjny. . nraln. np.napi~ciowe bole glowy).. a. omawiane.. ogra nie aktywnosci. .~y~ opis doswiadczenia balu (McGilli umozliwiajacy bar .2 .zo. Pacjent autentycznie cierpi. bolu osrodkowego oraz bolu psychogennego (Dobrogowski. trznych kryteriow doprowa zhy 0 • '. wyrainiaj~ce rodzaje bolu w zaleinosci od jego percepcji. czyli jako reakcja na uraz i uszkodzenie tkanek. problemami spolecznymi itd. Na koniec naleiy jednak z cal~moq podkre§lie.y. napl~cle ml~smowe. R 07. Najpopularniejsze skal~ opteraja sie behaWlor~yIe zebranymJ 0d paCJenta . Roussy (por . '" dai potnlat "1 . • Uzyteczne z praktycznego punktu widzenia jest kryterium opi sOwe.'.. a zwykle dalszym etapem podzialu jest wyrainienie bolu neuropatycznego (inne terminy to bol neurogenny lub bol ~ deaferentacji). . np. . kl~i?~!cz~~~ ~alu or~z jego 'Iokalizacj~ na Ponadto zaznaczaja mtensywn h . b'eknmrnym przezyclem._ . schematycz~e p~ze ~ta . takich jak rndlosci. o?~. Istnieje na ten temat specjalistyczna literatura i w tym miejscu szczegalowe problemy zwiazane z bolem psychogennym nie beda. skarzi somatyczne _ stale.J Proby stosowama zewne ia sie wskaznik . niepokojacy. . d . .

2.in. Jest to gl6wna przyczyna. Procesy uwagi moga podlegac sterowaniu. emocji 1 zachowarua. Mozna wykorzystywac te wlasciwosc proces6w poznawczych w pomocy psychologicznej. Odwracanie uwagi od b6lu. Typowe zachowania zwiazane z b6lem przedstawiono powyzej. czlonka rodziny.). pielegniarke. J ak wykazaly badania wykonane przez Taylor (1984). Wykorzystuje sie rowniez badanie EEG lub badania poziomu hormon6w stresowych. w czasie zawod6w sportowych. Jest to zwiazane m. Konkretne zachowania sa determinowane wieloma zmiennymi sytuacyjnymi i indywidualnymi wlasciwosciami psychicznymi danego czlowieka.4.tujetce reakcje na b61 W tej czesci zostana om6wione psychologiczne. • procesy pamieci. miografu. mimo przejrzystosci wyniku. jaka w radzeniu sobie ze stresem odgrywa poczucie kontroli nad sytuacja. ze w nocy pacjent nie podejmuje aktywnosci. efektywnosc radzenia sobie z choroba jest wyzsza Przypomnijmy. Koncentracja na bodzcu b6lowym zwieksza odczucie b6lu. ze reakcje na b61 i chorowanie sa zawsze indywidualne. W literaturze wymienia sie nastepujace czynniki poznawcze. • poznawcza ocena sytuacji. kt6re Psychospo'eczne czynniki kszta. Nalezy jednak pamietac. i znacznie mniejszy jest doplyw bodzcow z otoczenia. • negatywne formy wyrazania emocji (wybuchy gniewu. sygnaly niewerbalne). jest to wazna informacja. kt6ra moglaby odwrocic uwage od b6lu. wplywaj:t na do~wiadczanie b6lu i ksztaltuja reakcje na b61: • procesy uwagi. Czesto pacjenci sygnalizuja nasilenie b6lu w nocy. ze rozpatrujac psychologiczne funkcjonowanie czlowie~a. kt6re wplywaja na spos6b percepcji i reagowania na b6l.b6lu (zachowarl b6Iowych). Z kolei odwr6cenie uwagi od b6lu poprzez intensywne skupienie sie na waznych czynnosciach moze spowodowac. 112 113 . Dobrym wskaznikiem moze bye przyspieszenie tetna lub zmiany opornosci elektrycznej sk6ry. sa slabo skorelowane z subiektvwnq ocena odczuc pacjenta. 4. ze uraz w og6le nie bedzie uswiadamiany. Jezeli b61 stanowi sygnal 0 zagrozeniu. W ostatnich latach pojawilo sie wiele empirycznych danych potwierdzajacych kluczowa role. ze wskazniki fizjologiczne. ze rna nad nia kontrole. Dokonuje sie tu oceny zmian fizjologicznych towarzyszacvch doznawaniu b6lu. kt6rego zmiany mozna mierzyc za pomoca elektro. Z ta ostatnia znacznie bardziej sp6jna jest ocena oparta na wskaznikach behawioralnych. • przekonania (wiedza) i normy dotyczace b6lu. kiedy mimo odniesionych kontuzji zawodnik kontynuuje walke. dzialania czynnika urazowego lub rnozliwosci urazu mechanizm selekcji informacji daje pierwszenstwo tym sygnalom. rozdraznienie). wzrnozone napiecimiesniowe itp.). co znajduje sie w centrum jego zainteresowania i dzialania. spoleczne i kulturowe czynniki. Aspekty psychiczne Procesy uwagi kontroluja i selekcjonuja informacje docierajace do swiadomosci. Czlowiek moze aktywnie wplywac na to. W przypadku zagrozenia organizmu. dejmowanie codziennych czynnosci higienicznych. dla kt6rej osoby cierpi:tce maja trudnosci ze skupieniern uwagi na innych czynnosciach czy problemach poznawczych. Sterowanie procesami poznawczymi pozwala rowniez na kontrolowanie bolu. Szczegolna grup~ metod pomiaru b6lu stanowia techniki oparte na wskaznikach fizjologicznych. rozpraszanie za pomoca roznych dystraktor6w pozwala zmniejszyc natezenie b6lu i utrzymac aktywnosc skierowana na inne cele. z faktem. odnos~y sie zwykle do trzech aspekt6w: sfery poznawczej. Nalezy odroznic rzeczywista kontrole nad zdarzeniem (gdy czlowiek rna wplyw na przebieg i wynik danej sytuacji) od subiektywnego poczucia kontroli. Takim wskaznikiern czesto jest napiecie miesniowe. niemozriosc poslania lozka itd. gdy mimo obiektywnie malych (lub zadnych) mozliwosci zmiany sytuacji osoba jest przekonana. wysilku fizycznego. rzadziej lekarza. np. Obserwacja jest dokonywana przez osobz otoczenia chorego. • ograniczanie aktywnosci (unikanie ruchu. • poznawcze procesy kontroli nad sytuacja. niepo. Ciekawym faktem jest to. Generalnie wyodrebniono cztery kategorie zachowan zwiazanvch z bolem: • zaburzenia ruchowe lub postawy (skulenie. • formy wyrazania dyskomfortu (skargi. Tak sie dzieje np.

arue.. Do grupy czynnikow poznawczych nalezy rowniez podmiotowa ocena sytuacji zwiazanej z bolem. . ill ormuJ~c pacjenta. m~zczyzna musi bye dzielny wobec bolu. 1 clerplerue trzeba . . " . oszacowanie zagrozenia (co boli. Aktualny dyskomfort i cierpienie bylo VI ich ocenie zdecydowanie mniejsze. Jest ona wy~or~y~tywana w obliczu nowych lub podobn :h z~cYJn~. gleboko uttwalony (nieuswiadamiany) i silnie wplywaja na percepcje bolu oraz sposob jego ekspresji.~:~~ ~:c:eru~ ny charakter dosWladczen zwi~zanych z bri 1 b . ~t 1 wycofal Sl~ z aktywnosci. Nadanie znaczenia odnosi sie do sposobu interpretacji danego zdarzenia: czy ma ono dla nas pozytywne. Na jej podstawie podejmowana jest decyzja co do dalszych dzialari. . y. ze be Jest forma kary i .g ~ zagroz .a w asna s~tua~j~ (poczucia wlasnej skutecznosci). ze wyst~puJ"cy p og 1 d . . wspalpracow~e z lekaa orw OSl~~C1U zarruerzonego efektu itd Dlate t' rze1ll ". 0 em. ktore trafily do szpitala.'" . dr' OCZUCle ontroli nad wlas syruacja z owotna 1 przebiegiem leczenia Poczucie k li h n~ bi . Na przyklad poglad pacjenta. . Y arzen . stawia jednak uraz w psychice czlowieka. Przekonanie. b 'I . " doznania balowe M 't . bol . ~ napiecn.u osob.sWlc~aedJ poz~mog~ wyw l' . Utrwalaja one pogl~d.. w podobnych sytuacjach bedzie oczeki l . aCJ% a rue wywolarue Kolejnym waznym czynnikiem s~przekonania inoon d ' Mog~_o?e bye uk~ztaho~ane na podstawie doswiadczeX in~tyc~:t:!Olu. a ograruczerna Szczegolna role odgrywaj~ rowniez proces a" .jego poczuci~ kontroli nad sytuwuu:u ~ec na ce~u obaw. Poprzedru'eaJdczo~s. ~ 01 . Ich subiektywna ocena sytuacji byia zdecydowanie negatywna. a wiedza 0 tym. amiec negatywnych doswiadczen bolowych m' ~adaptacyjne i poz. Czesto ieszc wa. .P mrecr. . jesli ktos mial iczn a czerue zwiazane z leczeniem stomatolog1 y~'. go ez w pracy z chory"" wazne Jest wzmacruanie wewn~trznego p konani ".takie bolu i reakcji na b~. ze . bez porozumienia z lekarzem. ezradnosci~ wobec h b . • Y. oruewaz smy zwiekszeni. ze kazda dolegliwosc wymaga natychmiastowego leczenia farmakologicznego.~ OS~lpa.. dentyste jakichkolwiek czynn . Specyficzne poglady na temat cierpienia i leczenia maja czesto charakter symboliczny.. g 1OSl. £.qent moze sygnalizowae. Pojecie oceny poznawczej ma kluczowe znaczenie w koncepcji radzenia sobie ze stresem (a bo! jest silnym stresorem!). Natomiast osoby cywilne. Zaobserwowal tam intrygujace zjawisko. co to oznacza).. 2000).nnonarue. . Pozwalal na unikniecie bezposredniego narazenia zycia i innych niedogodnosci wynikajacych ze sluzby w czasie wojny. prze d iernoscrq. a 0 wazne znaczerue praktyczne poni . odczuwaly silne zagrozenie.prZYkl:de::~~~ c~arakt~r. wpl l rze onarua 0 mozliwosciach ~ n. Wplyw na poglady i zachowania ludzi maja rowniez wielokrotnie powtarzane slogany w reklamach lekow przeciwbolowych. ontro c ron.:.k czerua bardzo nie. W czasie II wojny swiatowej prowadzil on oddzial.s~~ an~cyp~cji bolu. do ktorego trafiali ranni na froncie zolnierze oraz poszkodowani cywile.. . wszec na Jest tez nor 1 .0 WYStqpl. Ocena ta obejmuje rozpoznanie. do uruchorruerua 1 nastepnie utrw 1 . jak dziala dany lek. . J. np. Ludzie zaczynaja wierzyc w cudowne wlasciwosci lekaw przeciwbolowych i stosowac je bezkrytycznie w kazdej sytuacji." b . ze »P? operacji musi bolec". wystqplerua silnego bolu. ezposrednie ozerue zycla. Do_tYc~~ bol Jest . nnyrru SlOwy oczekiw . moze zwiekszac jego cierpienie. .' .P " a erua pewnego schematu reagow rua.zawsze sygnalem powaznego ruebezpieczen~~:z.r:rie~:~:. rnoze wspomagac korzystne efekty farmakologiczne. Parru~c zdarzeiJ. ze leki przeciwbalowe szkodz% moze niepotrzebnie narazac pacjenta na b6l. zatnia ~amaWlaru~ go. a rue walczyc z rum' Po hna i . nadanie znaczenia. Powaznie ranni zolnierze nie skarzyli sie na bol i zuzywali rnnie] lekow niz odnoszacy stosunkowo niegrozne obrazenia cywile. lub rruec szerszy srodoWlSko lub naw t k YW1u ych o?e . c oro y lou Pozwal garu~ow~c aktywnosc mimo dolegliwosci.~a nau:zye sie reagowania na za. ». obejmuje nie tylko fakty ale t L. ze to g . znosie. czesto . aby dzielnie znosil cierpienie. akze emocje 1 caly konteksr ytu .. a slaba i wra:~~~~0~:7:'~= <t praVio okazywac cierpienie. ktore maja wysokie subiektywne p . rueadekwatna pomoc lub jej brak nai ". ze ~rzed PodJ~clem przez o boli" I . lek o zdrowie i niepokoj zwiazany z rozlaka z bliskimi i nie widzialy korzystnych aspektow hospitalizacji. ze teraz zaboli" po . 114 115 . np. zaakceptow l . czy negatywne znaczenie? Ciekawym przykladem sa tu obserwacje dokonane w szpitalu przez angielskiego chirurga Beechera (Bishop. Dla zolnierza przebywajacego juz poza linia frontu pobyt w szpitalu mial pozytywne znaczenie.k . ze na kazdy bol jest lekarstwo lub ze lepszy bedzie ten "silniejszy" srodek. moze nasilae .

ze dawka leku potrzebna do zapobiezenia wy_ stapieniu dolegliwosci jest nizsza niz konieczna do opanowania b6lu. matka walczaca o zdrowie swojego dziecka nie zauwaza. kt6re wzmaga odczuwanie b6lu. ze jest on nieprzyjemnym dozn~em. Najwieksza liczba badan eksperymentalnych dotyczy zwiazkow b6lu z lekiem oraz z depresja. Trudnosci w ocenie tych dw6ch stan6w wynikaja. pozr:awcza ocena ~ytua~j~ jest subiektywna i indywidu~. dzieje si~ tak czesto w przebiegu ciezkich lub przewleklych chor6b somatycznych. wystapieniu dolegliwosci somatycznych.Jak wspomniano wczesniej (rozdzial~ 3 i 4). Obserwujemy. apati~. tzn. moze ~wi~kszyc natezenie b6lu. ze zwiazek ten rna charakter zlozony i dwukierunkowy. d~presj~. a takze w rozleglych eksploracjach epidemiologicznych przeprowadzanych w wielu krajach wykazano wspolwystepowanie b6lu i depresji.np. z niemozliwosci odizolowania ich od siebie i dokonania niezaleznego pomiaru.. Bardzo czesto skuteczne bywa psychologiczne dzialanie. jakby nie czuli b6lu._bye skutkiem odczuwania b6lu . reakcje fizjologiczne i napiecie miesniowe. np. co. Czasem zwiazek ten ~est tak scis~y: ze trudno powiedziec. np. Okazuje sie rowniez. czy bardziej go boli" w danej sytuacji. czy pacjent "bardziej sie boi. choc czasem wskazane jest stosowanie farmakologicznych preparat6w przeciwlekowvch. Pobudzenie i l~k wywoluja. a ich nasilerue moze sie zmieniac. Badarua wskazuja na istnienie tu zaleznosci 0 charakterze liniowym: ill wiekszy l~k. Zwiazek ten moze przybrac charakter samowzmacniajacej sie reakcji (tzw. b61 nowotworowy. Choc wiadomo. Wielu chorych odczuwajacych przewlekle b6le. np. ze umiarkowany b61 moze dostarczac w niekt6rych okolicznosciach emocji pozytywnych. Czesto tak jest ?O z~ani:ni~ch. Ogolna zasada w walce z b6lem w chorobie powinno bye wiec obnizenie Ieku pacjenta. co z kolei powoduje wzrost poczuCla zagrozerua i zn6w wzrost napiecia miesni. dlugotrwale obnizenie nastroju lub kliniczna depresja mogq. silny stres. obrone lub ucieczke). J ezeli lek i b61 maja te sama przyczyne. jezeli natomiast zrodloleku jest niezalezne od b6lu.ni~pewnose. ale t~z w trakcie badari diagnostycznych. to nastepuje wzajemne sprzezenie. doznany uraz lub zabieg chirurgiczny. ale takze depresyjna struktura osobowosci lub kliniczna depresja sprzyjaja. Lek i antycypacja b6lu (lek przed b6lern) nasilaja dolegliwosci.uwzgl~dnieru~ oceny poznawczej). bezradnosc. jak w sytuacji silnego leku 0 wlasne zycie lub w przypadku zagrozenia innych cenionych wartosci ludzie zachowuja sie tak. poczucie krzywdy 1 Willy. 2005). ze lek przed b6lem jest niernozliwy do zniesienia (gorszy od samego bolu). nie 116 . polegajacej na podawaniu okreslonej dawki leku w stalych odstepach czasowych. Czynniki emocjonalne reaguja na odniesione obrazenia. zfosc. . Oba stany maja bardzo podobne komponenty biochemiczne i wzory reakcji fizjologicznych. Stanowi to podstawe zrozurruenia Jego zachowan i emocji oraz plaszczyzne do wspolpracy w leczeniu. ill wiekszy b61. Raabe-Jablonska i Miller.~. to jednak chorzy najczesciej przezywaja emocje negatywne: lek. W postepowaniu z tymi chorymi konieczne jest stosowanie pewnego rodzaju prewencji. tym wiekszy b61. Czy wiec lek wzmaga b61 czy pod jego wplywem nast~puje zablokowanie percepcji b6lu? Istota odpowiedzi na to pytanie jest wskazanie zrodla leku. Istnieje na ten temat obszerna literatura (por. ratownik medyczny mimo dotkliwych oparzen nadal niesie pomoc innym itp. blednego kola). zewnetrzne zagrozenie. W niekt6rych postaciach zaburzen nastroju na plan 117 Z definicji bolu wynika. to koncentracja na tym wydarzeniu moze skutecznie zablokowae odczuwanie b6lu (skupienie sie na b6lu mogloby uniemozliwic ratunek. ze sarna odniosla powazne rany. W post~pow~ruu z c~orym wazn~ Je~t poznanie jego subiektywnego punktu widzenia ~cz~li. gniew. ze lek zwykle towarzyszy bolowi (b61 jest sygnalem 0 zagroz~niu). Og6lnie z badan tych wynika. Og6lnie mozna stwierdzic. wykonywarua zabiegow ltd. b6le krzyza. tak aby nie dochodzilo do naglego pojawienia sie b6lu. Osobie rannej w wypadku samochodowym udaje sie opuscic wrak i wezwac pomoc. kt6ry juz wystapil. twierdzi. JeJ "prawdziwosci" czy "falszywoscl . Zwiazek miedzy lekiem i b6lem jest bardziej zlozony. Nle mozna w:~c rozstrzyga~ ". W wielu badaniach empirycznych. tym wyzszy l~k. J~dn~k emocje towarzyszace odczuwaniu b6lu sa zroznicowane.

..f\!1qgqJliEll:ljC1wnjC1c.•.~lNE>·i·}~i: ..wRbecn()sdinnych.'Si~.·i·lec:zenia.~.·iJ..tatvvionE!:' .•i.mle.my~~n~a.1ne. ekspresji b6lu. natomiast wyrazna ulg~ lub ustapienie dolegliwosci przynosi leczenie przeciwdepresyjne.~6r.~k'1111 [f~~~~~1i~~~S:~~~~R~.d.~ . w • ..3. przy uzyciu popularnego kwestionariusza MMPI.a· .. . takie wymiary osobowosci.sld()lln...i..C1.. Dlaczego wiec w og6le omawiamy to zagadnienie? Poniewaz wiele os6b (takze lekarzy) odczuwa specyficzny dyskomfort psychiczny w kontakcie z chorymi cierpiacymi.. '. "'>/~.. np.. '.trliC~woj~p...tct~.C't~q.~"!~Il~f~j~.Clo~~.• sQ~iE!.~1~..j f~~~IE!r~d...-"~.til~Y'o[(.~. QG6PqW()$~ ..l"\iElsobiezpiI1)U.•. np. ugodowosc (patrz ramka 4.~~~1 ~tre5~.:~a~·9vv~nia'I. ale dolegliwosci somatyczne.na511en'u . a nastepnie rodzeristwo i srodowisko spoleczne.. Cechy PlNjetd6 r~i~l~nrieos()beyv()~dQVllea.••..()·qpprr~(nffl:·~~re~'fllfr~~e~UJ~~~.#.w:.J!!~1R.•.: . Wychowanie stanowi wazny ciilg doswiadczen indywidualnych i spolecznych. Wyniki badari nie sa sp6jne i na pewno grupa "pacjent6w bolowych" nie jest jednorodna.•..•.--. Wiadomo. sprawdzenie rozmiaru urazu.#<>. •..qy~e~RrE!SYJ ... . czyli w tym wypadku przyklejeniu mu etykietki "histerii".•.ies..• ~P~Q9YQ""'fsOkim.~. ' .lJ. .. ~.I11\ ..I"os'chsq·'mafo. W procesie socjalizacji zostaje uksztahowany wzorzec reagowania na b6l. k i~przE!ciVVien51:11\fem5qtz\Jv..n.9 ... Nie pomaga w6wczas tradycyjne leczenie przeciwbolowe. d9zhania ipwblemyzdr()wo.lle~aiji¥. Nie znaczy to jednak.. ..iwsp6tprac:~z..2).hia'vVrai~n.~f~~.".~~f~~~tl.•••.CISq.. ze jego doznania sa dla innych niewazne i nie nalezy ich ujawniac.'f!~?:?e'~n'''Y.. ignorujq_c wrazenia dziecka.ki.'dllzY01· •. ..• ontakj.·~ta~:r~. otwarcie wyrazajacymi swoje dolegliwosci. jak: neurotycznosc.'z..in...PQtrl~gC1jmp()ci.#~~~~~~~1:~.• C1~.h~~~~B~~. Moze sie w6wczas nauczyc.."·n.altrlljstyc:?ne~..1l19~j.c Iwrbgo5S..J p . Pojawia sie u nich obronna potrzeba dystansowania sie.~()L'I'99q. plec6w i innych przewleklych dolegliwosci...•...)..qciehlJi. Dziecko moze gwaltownie sygnalizowae swoje doznania.pierwszy w skargach chorego wysuwa sie nie cierpienie psychiczne.e..}&# :...1 r ~vOOaI~t~ndengj~.j#cipwY~h.•..•• •.ac}'1le~h~. Prowadzi sie badania diagnostyczne roznych cech osobowosci lub pr6buje wykreslic typowe profile..rn\~:ei.".. Rozpatrzmy nastepujacy przyklad: male dziecko w czasie spaceru z rnatka biegnie i nagle przewraca sie. nadaniu mu formy rozpoznania zaburzenia.t()~.E!~presJ~ .• .mi~Je... r9~lell1ac.. przytule~e). ('i~qloVvych~. a czasem chec wynagrodzerua dziecku przykrego doswiadczenia."·1 ". ekstrawersja-introwersja.Nat()lTliastos(). J ako istotne wymienia sie m.na$tawiohe.ze. ze reakcje otoczenia w obliczu cierpienia maja duze znacze~e dla zachowan b610wych. .. "'-~ '''''-~P'~=-~-~~-~'''-' ~~/·i•". Nalezy bye bardzo ostroznym w formulowaniu ocen i wniosk6w..·CE!chyte.. p .•.bQllI. "hipochondrii" itp. a wobec wlasnej bezradnosci uruchamia sie psychologiczny mechanizm racjonalizacji. Pacjent poszukuje pomocy lekarza z powodu b616w glowy. Matka moze zareagowac na wiele sposob6w.. .. ze cechy osobowosciowe nie maja znaczenia w doswiadczaniu i ekspresji b6lu. moze udawac.sc--tR6W~ovvAiEN'~E~Cl<:J9N.•. ze nie widzi wypadku. Na kolanie rna otarty nask6rek.akty)Nni~yc:iRY'o[()i()PtYlTl!5tyC?:nlen~5tC!YVIE!..: ...·.Q~~I~~FYM~I1)()Fj~.•.. Innq_reakcjq_matki w obliczu opisanej sytuacji moze bye gwaltowna emocja.<. az do osiagniecia pozadanej reakcji matki (np.• . . nabywania wiedzy i umiejetnosci zyciowych.naSilenipneLJr91:y~nOS..·~· n .innYIJlJlud~rrii.'.•.••. \•.\ ~~QReF·fn:!t..i..~.ch ••• ' 1..tl9pr~ei~~~i.. poczatkowo rodzice.:el<s~faVlltrt:Yc¥~J~"Y~~~Cyis~tQg~i~~Pb~~yfdvva- [~~~~~~~~~~~n.~~~e~.< Opisano powyzej role proces6w uczenia sie i pamieci w doswiadczaniu b6lu. Polega on na "unaukowieniu" problemu.'. osobowosciowe Od dawna poszukuje si~ cech osobowosci.... ·NEuROTvqNq.~~iirTt.§i~. ~~l<~omne .t1<:)N. Szczeg6lnie istotne sa reakcje 118 119 . .' .na .~e.'. ale moze rowniez wyciilgllq_ewniosek. Duze znaczenie maja tu osoby z otoczenia.aprie~ewszystkirri·rzutQw~F .bY9.· ... ..•.nI vv.·. ~~od9..•. ze b61 jest powaznvrn doswiadczeniem...~M~~¥i~Qlt~~ ·'bkazyW..Q:.Q~~~~"Y~Il·e.•...· •.. za kt6re nalezy sie cos od otoczenia.'tYl<re.chQ·robY.tavyl()Ile. pes~mi5tyc. ·. przytuleni~ dzie~ka..•. kt6re charakteryzuja pacjent6w z problemami bolowyrni lub predysponuja ludzi do cierpienia. .rnpg~"Y~~asna. jako rekompensatc dziecko dostaje zabawke. Czynniki spoleczne ~Jid~i"i~w.ule9fe.e.C1l<fjen~. np.

pomoc pacjentom w uzyskaniu kontroli nad bolesnymi doznaniami oraz zmiane wzmocnienia. Osoby mogace liczyc na pomoc rodzin lub wyreczane w obowiazkach mog~ odczuwac ulge.!'. szykanowana z powodu wlasnych problem6w.4. ktora poswi~caj~ krewni i piel~gniarki. praktykowany przez niekt6re plemiona Indian. Ten ostatni element czesto wiaze sie z edukacja personelu medycznego i rodziny w zakresie czynnik6w psychologicznych kszralruiacych lub modyfikujacych reakcje bolowe. pieciokrotne wstanie z pozycji 120 121 . J ednak symboliczny charakter tych doswiadczeri. Oczekujac przyjscia potomka na swiat.~. Poprzez odpowiednio przygotowany program stopniowego zmniejszania dawek leku mozna doprowadzie do zmiany sposobu przyjmowania leku (0 stalej porze. magicznych i religijnych majacych niezwykle drastyczny charakter. Uksztaltowane w procesie socjalizacji i obowiazujace w danym srodowisku normy i poglady na temat b6lu sa czesto pochodna czynnik6w kulturowych. odsuwana od wykonywania obowiazkow i takie reakcje mog~ nasilac dyskomfort. a takze wiele innych "niecywilizowanych lud6w". okaleczanie mlodziezy w trakcie obrzedow inicjacyjnych i przejscia w etap doroslosci. akceptacja i wsparcie ulatwiajq radzenie sobie.posci. Opiera sie ona na koncepcji pracy do osi~~cia pewnego poziomu aktywnosci (np. ktore im towarzysza. jakie maja mezczyzni w trakcie ci~zy i porodu zony. Techniki warunkowania wykorzystywane sa przede wszystkim w problemach zwiazanych z b6lem przewleklym. Metody te. I. karania bliskich i spos6b komunikacji 0 innych problemach. poddaje sie takim samym rytualom jak kobieta . okresla sie mianem "syndromu kuwady".. wypoczynek i odciazenie od obowiazk6w. jest zwi~kszanie aktywnosci pacjenta. Psychologiczne metody leczenia b61u i radzenia sobie z nim Techniki psychologiczne wykorzystywane w leczeniu i wspomaganiu radzenia sobie z b6lem uwzgl~dniaj~ wszystkie opisane powyzej aspekty b6lu. ojciec lezy na hamaku. a nastepnie. W medycynie europejskiej dolegliwosci i objawy. przybijanie do drewnianego krzyz a uczestnik6w procesji . Inna wazna. ze mezczyzna (ojciec) rodzi dziecko. oparte w duzyrn stopniu na zalozeniach behawioralno_poznawczych. sie na analizie i redukcji zachowan b610wych.! i w srodowisku rodzinnym i zawodowym. kt6re pacjent otrzymuje w nast~pstwie zachowan bolowych. Na marginesie nasuwa sie refleksja. Stosunek wspolpracownik6w i przelozonych do chorego. ich specyficzne znaczenie (sens psychologiczny) oraz motywacja do przejscia przez bariere b6lu dla osiagniecia wybranego celu nadaja im wymiar pozytywny. bez ciaglego zwiekszania dawek) lub do calkowitego wyeliminowania srodkow przeciwbolowych. Przyjmowanie lek6w przeciwb610wych "w miare potrzeby" w istocie zwieksza intensywnosc skarg pacjent6w i uruchamia bledne kolo warunkowania/ naduzywania. jakby cierpial b6le porodowe. np. gdy dziecko juz sie urodzi. ze ograniczenie zachowan bolowych wplynie na redukcje subiektywnego odczucia b6lu. W tych kulturach panuje przekonanie. wije sie. poddaje symbolicznemu oczyszczeniu i przestrzega tabu.3. rechnika. 0 niezadowoleniu z relacji w rodzinie. S~ one obecne rowniez w kulturze chrzescijanskiej. maja na celu modyfikacje poznawczych i emocjonalnych aspekt6w b6lu. czlowiek nie reaguje na doznania fizyczne lub przewartosciowuje je. rytualow inicjacyjnych oraz praktyk leczniczych. Osoba cierpiaca czesto jest traktowana jako niepelnosprawna. oparta na zasadzie warunkowania. Majace dramatyczny przebieg operacje wykonywane bez znieczulenia. Zaklada sie.wszystkie te praktyki budza zdziwienie i protest. Program terapii obejmuje dzialania zmierzajace do eliminacji zwiazku miedzy bodicami warunkujacyrni zachowanie b6lowe a nagrodami uzyskiwanymi przez pacjenta od otoczenia (np. Z drugiej strony zachowania bolowe moga stanowic narzedzie wymuszania opieki. odszkodowanie z powodu niesprawnosci i inne formy kompensacji). ze w naszej kulturze uczestnictwo ojca w narodzinach tez rna znaczenie psychologiczne i jest coraz czesciej praktykowane. Inrrygujacym dla Europejczyka przykladem moze bye zwyczaj zwany "kuwada". Charakterystyczne jest. Jednym z g16wnych problem6w jest zaleznosc rniedzy manifestacja b6lu a otrzymywaniem dawki srodkow przeciwbolowych. Opisano wiele obrzedow. leki lagodzace b61. ze mimo narazenia na b61 osoba poddajaca sie tym procedurom nie odczuwa cierpienia. a koncentruja. wypedzanie b6lu poprzez trepanacje czaszki. Koncentrujac sie na duchowych aspektach doswiadczenia. uwaga. 4.

Kolejna grupa technik to r6znorodne formy relaksacji. nabywanie umiejetnosci pozwalaj~cych na uzyskanie kontroli poznawczej nad doswiadczeniem bolu oraz modyfikowanie tzw. roznymi metodami. przebiegu fal m6zgowych 1 in. a wykorzystywane techniki sa dobrane stosownie do czynnik6w ksztaltuj~cych zjawisko b6lu. kt6re wykorzystuJ~ zaloz~rua behawioralne i poznawcze lacznie. czerwone swiatlo oznacza wzrost. Jdli chodzi 0 modyfikowanie mysli i przekonan. "Z tym b6lem nic sie nie da zrobic". B61 jest traktowany jako zjawisko wieloaspektowe. ze w bolesne miejsce wstrzykiwany jest wlasnie srodek przeciwbolowy (Sheridan i Radmacher. temperatury sk6ry. Techniki te \Vspomagaj~ konstruktywne radzenie sobie z b6lem i poprawe jakosci zycia pacjenta. Przykladem rnoze bye transformacja wyobrazeniowa b6lu. pacjent wyobraza sobie. ~~~a.b6lu (~zy~ ewic~enia w granicach tolerancji). wizualizacja (om6wione w rozdziale 9). to najwazniejsze jest zidentyfikowanie tych. np. W uczeniu sie uzyskiwania kontroli poznawczej nad b6lem szczegolnie cenne sa techniki wyobrazeniowe.relaksacja oddechowa. 1998). zamknac oczy 1 w wyobrazru stosowac ste do sugestii. tzn. a przez to do redukcji subiektywnego odczuda b6lu. Moga bye tu wykorzystywane wszystkie opisane powyzej techniki w polaczeniu z technikami typowo poznawczymi. ale w nocy na pewno bedzie mnie bolalo". trzeba podkreslic przede wszystkim jego wieloaspektowy charakter. kt6re powoduja negatywne emocje i brak motywacji do zmiany. b6lu i innych. org~ruzmu poprzez zastosowanie technik relaksacji. kt6ra polega na przyjmowaniu doznan b610wych jako czegos nierzeczywistego lub innego niz b61. jednoczesnie uzyskuje informacje zwrotna (wzmocruerue) w postaci informacji 0 stopniu skutecznosci swoich dzialan.I'" siedzacej podczas sesji) zamiast zaprzestania aktywnosd w momencie poja~enia si~. chorowania.) z~ P?moq aparatury monitorujace] ich przebieg. tak aby zmniejszyc ich destrukcyjny charakter. uczue i postaw pacjent6w dotyczacych choroby. w kt6rych odczuwany b61 nie bylby tak dokuczliwy. ZW1~k. Stan hlpnozy opisuje sie jako zmieniony stan swiadomosci ~olany. Tego typu mysli pacjent6w sa przedmiotem systematycznej pracy i stopniowej modyfikacji. hlpnotyzerze. koncentruja sie na zachowaruach bolowych i ich wzmocnieniach oraz na zrozurnieniu mysli. Prowadza one do wymiernej redukcji napiecia mi~sniowego 1 emo~Jona~e?o. np. znajdujemy sie w jakiejs ekstremalnej sytuacji i musimy sobie poradzic). Do tych ostatnich naleza: zmiana percepcji b6lu poprzez zdobywanie wiedzy o naturze b6lu i mozliwosciach jego modyfikacji. kt6re sa powiazane z tymi zagadnieniami. Charakteryzuje sie glebokim odprezeruem. Do redukcji b6lu wykorzystuje si~ takze biofeedback . ze polegaja one na podawaniu pacjentowi (lub samemu sobie) okreslonych sugestii ulatwiajacych osiqgni~cie stanu rozluznieni.s~on~podatnoscia na sugesti~. aktywnosd miesni. zmianami w poczuciu samokontroli 1 w poziomie motywacji. rozluznic sie. np. "Przez ten b61 nic nie mog~ robic". Do naJb~~z~eJ znanychtech~k relaksacji nalez~: relaksacja progresywna (neuro~~sruowa).technike kt6ra juz kilkakrotnie byla wspominana w niniejszym opracowaniu. Osoba hlpnotyzowana rna za ~adanie sk~pi. Poglady n~ jej nature i skutecznose nadal jednak nie sa jednoznaczne. . Inne sposoby to odwracanie uwagi za pomoq wyobrazen (tworzenie w wyobrazni pozytywnych obraz6w odwracajacych uwag~ od bolesnych doznari lub koncentracja na wybranych aspektach b6lu) oraz wyobrazeniowa zmiana kontekstu (wyobrazanie sobie sytuacji. ~o najstarszych technik psychologicznego leczenia bolu zaliczana jest !llpnoza. T~ch~ p~znawc~o-behawiora1ne to grupa technik. Techniks ta pozwala na kontrole i zmiane wybranych funkcji fizjologicznych (np.Sl~ r~zpoznawania znaczenia sygnalu z aparatu rejestruj~cego reakcje fizjologiczne (np.e uwag~ ?a. trerung autogenny czy techniki medytacji. jakim jest b61. kt6rych uprzedru~ ~l~ nauczyl. Pacjent po nauc~eruu . Og61nie mozns powiedziec. ~odpr~~enia. a zielone .z~o1nienie a~cji serca) j:>odejmuje pr6by wplywu na przebieg reakcji swoJego. "Teraz jest lepiej. Podsumowujac powyzsze rozwazania nad natura zjawiska. Nastepnistopruowo zwieksza Sl~ liczbe 1 intensywnosc cwiczen bez uzaleznienij pacjenta od wlasnego "dzwonka b610wego". Wynika z tego jednoznacznie. "Teraz to juz moze bye tyIko gorzej". ze skuteczne metody leczenia b6lu musza uwzgledniac wszelkie aspekty b6lu. Przemawia to za opracowywaniem 122 ------------------------------- 123 . negatywnych mysli automatycznych iglebokich (czesto trudnych do uswiadomienia) przekonan na temat b6lu.

6-7. Warszawa 1998. Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne. Meynadier Gebethner & Ska. J. Warszawa 1998.D.: Psychologia zdrowia. 124 Literatura cytowana Bishop G. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.podstawo1J!Yoijaw w meqyrynie (red. Raabe-] ablonska (red. Mulle A. T.. Wykorzystane zostaly tu gl6wne zalozenia koncepcji radzenia sobie ze stresem Lazarusa i Folkman. jak i motywacje do okreslonych zachowan. 1. . Zachowania czlowieka traktuje sie w6wczas jako przejawy radzenia sobie ze stresem. Szczeg6lne znaczenie rna postawa wobec choroby. Om6wione zostaly te elementy. Instytut Psychologii Zdrowia. Wydawnictwo Astrum. Aby proces radzenia sobie byl skuteczny. Domzal). Specyficznym problemem w chorobie jest b6l.Wydawnictwo Naukowe PWN. w: Psychologia. Gdansk 2000. H.9. WrzeSniewski K. z uwzglednieniem roli poszczeg6lnych skladnikow.. Heszen-Niejodek 1.: Pr. 2005. w kt6rym chorobe traktuje sie jako sytuacje stresowa. kt6ra traktowana jest jako stosunek pacjenta do faktu zachorowania i sytuacji zwiazanych z leczeniem (i rehabilitacja). Warszawa 1986.wielodyscyplinarnego podejscia do leczenia b6lu. J.: Psychologiczne probfe"!}' chorych Z zawalem serca. rna wazne znaczenie praktyczne.: Psychologia Zflrowia.stosowanie do zagrazqjqrych 1J!Ydarzen. ktore blokuja te aktywnosci. W psychologll zdrowia dominuje model teoretyczny. Domzal T. Zintegrowany umysl i cialo. emocje doswiadczane w zwiazku z choroba. Zostaly one szczegolowo tu om6wione.L. Taylor S. Radmacher A. Sheridan Ch. W obliczu choroby ludzie podejmuja rozne dzialania zrnierzajace do pokonania problemu.E. osiagniete powinny bye obydwa cele. gdyz sa uwzgledniane w roznorodnych technikach psychologicznych stosowanych do redukcji bolu i wspomagania radzenia sobie z rum. ze czynniki psychologiczne odgrywaja istotna role w ksztaltowaniu i modyfikowaniu doznari b6lowych. podsumowanie Rozdzial ten zawiera omowienie psychologicznych zagadnien zwiazanych z choroba somatyczna i radzeniern sobie z nia. Strelau). kt6re sprawiaja. 1984. reaguje na nia i poszukuje specjalistycznej pomocy.r.R. PZWL. w: Psychologia klini~a S~k). Obejmuje ona zar6wno elementy poznawcze. Saint-Murice c.: B6L Diagnosryka.M.Nowiny Psychologiczne. Czesc tych strategii moze bye ukierunkowana gl6wnie na radzenie sobie z nasilonymi emocjami. N owa Klinika. 15-38. t. metody psychologiczne stanowia jego wazny element.M. inne skoncentrowane sa na zadaniu (rozwiazaniu problemu).: Patomechaniif11 i leczenie b61u niereceptorowego..906-916. Golec A. Rozwazania rozpocz~to od przyblizenia potencjalnych motyw6w.. Wiadomo. J ak wykazano powyzej. Okreslenie postawy pacjenta jako korzystnej lub niekorzystnej wobec leczenia. czyli stosuja strategie radzenia sobie. Pochc~ik akademicki. J. Dobrogowski J. oraz tych. Psychiatria Polska. Wrodaw 2000.: ZwiqZki mi~d?y b61ema depresja. Heszen-Niejodek 1.: Definicja bolu i terminologia. kt6re wplywajlt na psychologiczny obraz choroby i znaczenie przypisywane jej przez chorego. leczenie i prewenga.7-20. ze czlowiek dostrzega dolegliwosc..: Psychologiczne problemy chorych somatycznie. Miller A. 2000. w: B61. Warszawa 1996.: Kliniczna psychologia zdrowia. Warszawa 2005. III (red.

ij~la~ja 'prCltOtypowa W czesci tej kontynuujemy rozwazania dotyczace czynnik6w wplywajacych na efekty leczenia i proces zdrowienia pacjent6w. [ak 1 mozliwosci leczenia.. partnerski udzial paejenta w proeesie diagnozy i terapii Choroby przewlekle . nietrudno zauwazyc. Problemy pojawiaja sie wtedy.. sprzYJaJ~skuteczno~ sci leczenia. lecz takze psychologiczne i spoleczne 126 127 t .. Przedmiotem zainteresowania jest chory narzad. 2001). infekcje Rodzic-nastolatek Dorosly-dorosly .. ze zagadnienia relacji pacjent-personel medyczny najczesciej porus zane sa w kontekscie lekarzy. za~nteresowan lekarza (Bishop.. zasadniczo odmienne od. Biorac pod uwag~ stopien Jak wynika z powyzszego z~stawienia" okreslone 11!'y r~lacji lekarz-pacjent rnaja zastosowarue w okreslonych sytua~J~ch 1 stanach pacjent6w i jesli sa dobrze do nich dopasowane. Dominuje w nim koncentracja na biologicznych a~pek~ach c~?ro~y: zar6wno w zakresie jej przejaw6w. takimi jak choroba somatyczna. sche~~tem dzialani~. labeJa--5-. Rozpoczniemy od przedstawienia najbardziej znanych propozycji opisu relacji pacjent-personel medyczny.'::. a nie chory czlowiek. Z drugiej strony sa to czynniki dotyczace relacji z lekarzem i innymi czlonkami zespolu leczacego. jakie jednostka posiada i moze wykorzystac w sytuacjach zmagania sie z sytuacjami trudnymi. lekarskiego 5. kierownictwo-wsp61praca i obustronne uczestnictwo (tabela 5. kt6re mog~ bye wzmacniajace lub szkodliwe dla procesu zdrowienia.-. ostre urazy Rodzic-niernowle np.H. 'ol~p~Cjent~ . Zaprezentowane ponizej podejscia maja jednak zastosowanie w odniesieniu do cal ego personelu medycznego i wszystkich czlonk6w zespolu leczacego.-1~-1 TYPy relacji lekarz-pacjent (wg r. Bierny odbiorea postepowania . .s.. anestezja. Nieco inaczej relacja pacjent-personel medyczny ujmowana. Wiemy juz. i~st#s()w<lnie Brak przytomnosci.>": Typowe . Szasz i M. kondycji pacjenta 1 Jego preferencji. Hollender w latach 50. gdy okreslony rodzaj podejscia do chorych staje ~~~ sztyw~ym. Szasz i M. stany spiaczkowe. Hollender) Kierownictwo-wsp6lpraca Obustronne uczestnictwo Aktywna-partnerska Aktywnosc symetryezna. niezaleznie od wymog6w sytuacp.H.1).. 2000. Wyrozrua sie tu dwa g16wne. wsparcie spoleczne. 2001). Pierwszy to podejscie skoncentrowane na chorobie (orientacja somatyczna).. ze z jednej strony sa to indywidualne zasoby psychospoleczne (np. jedna z pierwszych propozycji przedstawili T.1. Dlaczego warto pozna': r6zne modele relacji pacjent-personel medyczny? . Kuczyriska. stresowymi.RQlalekilrza. Dorota Wlodarczyk Barbara Skuza Aktywna-deeydujqea Aktywna-dominujqea Aktywnosc ograniezona do poszukiwania pomoey i poslusznego wykonywania zalecer't Choroby ostre. optymizm). jest w podejsciu. przyczyn. Uwzglednia Sl~ w nim nie tylko biologiczne. kt6re ze wzgledu na sw6j og6lny charakter nazywane sa modelami.aktywnosci obu stron tego ukladu. jednostka chorobowa. siebi: mod~le..S. XX wieku (Kuczynska. kt6re za podstawe klasyfikacji przyjmuje za~~s. wyroznili oni trzy podstawowe typy relacji lekarz-pacjent: aktywnosc-biernosc. Przegladajac literature przedmiotu. Model drugi to podejscie ~ko~centrowane na pacjencie (orientacja og6lna).

partnerem. gwarantuj~q rowruez ruemo~nosc ?ceny dzialalnosci terapeutycznej przez osoby spoza danego srodowiska.mimo o~miennos~i ~ol ~bu stronom omawianego ukladu przy~ swieca wspolny cel. Nieco inaczej kwestia ta przedstawia sie jednak w stosunkowo nowym.elu medy~~nego i pacjenta zasadniczy wplyw maja ich odmienne pozYCJew relacji. Ostrowska. Zaklada ono. piel~gniarka czy inna osoba z personelu medycznego wyznacza zakres tej aktywnosci. Ogolnie biorac. Jest wiec ona konsekwencja pojawienia sie specyficznej. ze podstawa skutecznosci terapeutycznej jest tu wlasciwa komunikacja z pacjentem i adekwatna odpowiedz na zglaszane przez niego problemy. 2001). decydujacym 0 jej specyfice w stosunku do propozycji opisanych powyzej. W celu ~trzym~nia . Jak zaprezentowano powyzej. oczekiwan i stylu zycia. ze u podstaw obu powyzszych sposobow ujmowania relacji pacjent-personel medyczny lezy niewypowiedziane zalozenie ~e . 129 ! l 128 . ale przewaznie to lekarz. Aktywny pacjent chce dokonywac wyborow na rynku uslug medycznych adekwatnych do jego przekonan. dostosowarue zakresu informacji 0 chorobie do indywidualnego zapotrzebowania pacjenta itd. Wa. 2001). uwzglednienie czynnikow psychospolecznych. ktore nie musza bye zgodne z k1iniczn~koncepcja diagnozy i leczenia przedstawiana przez lekarza. ze to on kontroluje dostep do swiadczeri systemu medycznego. Dla pracownikow sluzby zdrowia. Dopiero w procesie negocjacji (np. opartej na teoru ~onfliktu (Ostrowska. ktore to:varzyszyly wyst~ieniu dolegliwosci (poprzedzaly lub wystepowalv tuz po). jak i konfliktowy charakter interesow obu stron ukladu. 1999. ktorych jest swiadorny. Spojrzenie takie uzmyslawia nam jednak przynajmniej niektore zrodla zakloceri omawianej relacji. ktorzy rozumieja negocjacyjny charakter relacji pacjent-personel medyczny. np. np.. jest traktowanie jej jako systemu wzajemnych negocjacji (Ostrowska. uwzgledniajacej zarowno zakres aktywnosci. ktory rna autorytet profesjonalny. Zgodnie z takim pogl~dem pacjent rna wlasna wizje problemu oraz wlasne cele i oczekiwania. jakie moga pojawiac sie w roznych momentach relacji pomiedzy nimi. Efektem analizy relacji pacjent-personel medyczny. podejsciu opartym na ideologii konsumeryzmu (Gordon. jakim jest dazenie do przywrocenia zdrowia o~obie chorej. jakie nastapily w ciagu ostatnich lat. Sklaniac moze takze do pogl~bie:ua refleksji na temat tego zagadnienia. Uwa~a ta jes~istotna z punktu widzenia kolejnej propozycji.kontroli nad przebiegiem relacji z pacjentem kultywuje sie I~eol~~~ ~edo~t~p~osci wiedzy medycznej dla innych. Czytelnik rnoze odniesc wrazenie ze tak silne akcentowanie konfliktu interesow w relacji pacjent-~ersonel medyczny prowadzi w konsekwencji do zupelnego zagubienia nadrzednego celu obu stron. jest oczywiste. szczegolnie w polskiej rzeczywistosci. a wynika glowrue z faktu. Glownym przejawem takiego podejscia personelu ~edycznego Jest dazenie do nawiazania dobrego kontaktu z chorym 1 do caloSciowego spojrzenia na jego sytuacje zdrowotna. przebieg i leczenie chor~~~ oraz jej dalsze konsekw~ncje. ktorego konsekwencja moze byc faworyzowanie zamozniejszych pacjentow. ze relacja miedzy lekarzem a pacjentem jest relacja typu konsultant-klient. dominacja lekarza i zaleznosc pacjentaoAkcentuja raczej roznice interesow. aktywnej postawy pacjentow w stosunku do opieki medycznej i ich gotowosci do uczestniczenia w decyzjach uprzednio zarezerwowanych dla personelu medycznego. Dominujaca pozycja pe~so~elu medycznego okazuje sie wartoscia sama w sobie. ale nie wladze nad pacjentem. sposobach i mozliwosciach ich leczenia.:arue person. Swiadomose wzajemnej zaleznosci miedzy konsultantem a klientem jest dodatkowym elementem tej relacji. do uksztahowania sie takiej relacji doprowadzily przemiany spoleczne i mentalne. Lekarz jest tu natomiast doradca.rt:~zau:vazye. Dzieki temu jest rowniez w stanie oceniac rezultaty interwencji medycznych w stosunku do wlasnych potrzeb zdrowotnych. ktore tylko pozornie wydaje SI~proste. Jakim Jest przywrocenie chorego do zdrowia. ze na zacho. charakter relacji pacjent-personel medyczny zalezy od udzialu obu stron tego ukladu. analizy dolegliwosci pacjenta i rzeczywistych mozliwosci lekarza) wypracowywana jest wspolna definicja problemu i ustalane optymalne dla obu stron rozwiazania. Jej tworcy wskazuja.: ···'-1"·'1 i"'\ czynniki mogace miec wplyw na powstawanie. ktore inaczej nie sa dostepne dla pacjenta. W tym celu poszukuje niezbednych dla niego informacji o problemach zdrowotnych.I'. 2001). Na przyklad zasadnicze :~aczeni~ moze miec konflikt miedzy dazeniem do osiagniecia korzySCImatenalnych przez personel medyczny a dazeniem do odzyskania (lu~ zachowania) zdrowia przez chorego.

ze najbardziej rutynowy zabieg moze skonczyc sie oskarzeniem. paradoksalnie.5. Uzaleiniam dcleqliwosci. Wobec powvzszego nie dziwia doniesienia. Pacjenci w ocenie kompetencji lekarza bardzo czesto kieruja sie emocjonalna satysfakcja z ich uslug. ktore czesto pozostaja w konflikcie z interesem chorego. Badania przeprowadzone w srodowisku medycznym dowodza. Ponadto wszelkie zmiany prowadzace do ograniczenia kosztow uslug medycznych i poprawy ich jakosci sprawiaja. ze prawie dwie trzecie lekarzy wyraza pesymistyczny poglad na temat swych perspektyw zawodowych. wizyte u lekarza od rodzaju Stwierdzono rowniez. Zmiany w Polsce Prezentuiemyponizej fragmenty badari przeprowadzonych przez Antonine Ostrowska (2001). gdyz w praktyce trudno jest laikom ocenic ich kwalifikacje merytoryczne. W poszukiwaniu zrodel tych frustracji wskazuje sie na kilka przyczyn. ignoruje go.1. jak i zmiany dokonujace si~ w sluzbie zdrowia w wielu krajach sklaniaja do dokladniejszego przeanalizowania sytuacji personelu medycznego. a drugiej strony uwzgl~dniac ludzki aspekt medycyny. petencji personelu medycznego i pacjentow. czesto wygorowane oczekiwania wobec lekarzy i medycyny w ogole. Postep techniczny przyczynia sie tez do zwiekszenia dystansu miedzy lekarzem a pacjentem (np. ktory skrzetnie notowal wszystkie szczegoly zwiazane z prowadzonymi zabiegami. Trudno powiedziec. reprezentatywnych pr6bach pobranych w latach: 1976 (N=1957). 3. by ich dzieci praktykowalyw zawodzie lekarskim (za Bishop. Relacja pacjent-Iekarz. redukcja pacjenta do poziomu ciala. W Stanach Zjednoczonych liczba kandydatow na studia medyczne w latach 1986-1987 i 1988-1989 zmalala 015%. a mniej wiecej tyle sarno osob z tej grupy zawodowej nie chce. kom.1. dotycz~cych wybranych elementow relacji lekarz-pacjent. J ednoczesnie niezwykle wazna staje sie pomoc w radzeniu sobie ze stresem i ochrona przed zjawiskiem wypalenia zawodowego (patrz rozdzial 8). lde do lekarza dopiero w ostatecznosci. Przedstawione tu por6wnania oparte s~ na og6lnopolskich. postep w medycynie i wysokie. Jedn::t z nich jest. 2000). ale takze wyrnogow 0 charakterze instytucjonalnym. 1999 (N=1323).1. by nie zostac posadzonyrn 0 brak kompetencji czy wrecz 0 blad w sztuce. Warto tez wspomniec 0 zjawisku powszechnym w Stanach Zjednoczonych i coraz czestszym w Polsce. Towarzyszyl jej zaprzyjazniony prawnik. Dodatek 5. Tabela Post~powanie os6b badanych w sytuacji wystepowania objaw6w choroby 19% 38% 42% 1% 11% 32% 55% 2% 12% 29% 58% 1% II 1. W tym ffileJscu warto podkreslic. ktora trafila na ostry dyzur z objawami ataku serca i zapalenia pluc. co stanowi wyrazne odzwierciedlenie kryzysu w odbiorze praktyki medycznej jako drogi do kariery. 0 zmianach relacji pacjent-lekarz w ostatnich latach w Polsce mozna przeczytac ponizej. ze istnieje koniecznosc uwzgledniania nie tylko potrzeb pacjentow. Nowe wyzwania medycznego i zagrozenia dla personelu Powyzej przedstawione roznice w zalozeniach dotyczacych roli. 1995 (N=1487). 4.1. tak aby z jednej strony podnosic kwalifikacje merytoryczne wszystkich cztonkow zespolu leczacego. lekarze poswiecaja wiecej czasu na analizowanie wynikow testow niz na rozmowe z chorym). Moze to stanowic powazne zrodlo obciazenia dla lekarzy i obaw. lde od razu do lekarza. 130 131 . zachowuje sie niegrzecznie lub wykazuje beztrosk~ w informowaniu 0 wynikach badan. Bishop (2000) przytacza przyklad pacjentki. jakim jest grozba spraw sadowych wytaczanych lekarzom 0 naruszenie zasad sztuki lekarskiej. ze satysfakcja z jakosci opieki zdrowotnej jest przede wszystkim funkcja jakosci kontaktu pacjenta z lekarzem i innymi czlonkami zespolu leczacego. ze powyzsze zachowania (analiza dotyczyla tylko lat 1995 i 1999) nie sa zwiazane z wiekiem i plcia. Sa to tez czesto sytuacje. z ktorych wynika. w dodatku 5. W odpowiedzi na powvzsze zagrozenia wiele uczelni medycznych zmienia prom ksztalcenia. 2. [ezeli w jego trakcie lekarz mniej lub bardziej otwarde nasrniewa sie z pacjenta. ktore w powazny sposob ograniczaja niezaleznosc lekarza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

Wsr6d os6b postepujacych ochronnie (pozycja 1) najliczniejsza grup~ stanowily osoby z wyksztalceniem podstawowym. ze umiejetnosc t~ mozna rozwijac i doskonalic).(:. 7.". 2001).osoby z wyksztakeniern podstawowym i zasadniczym. w analizowanym okresie zaobserwowano z jednej strony wzrost wiary w rnozliwosci medycyny. Wi~kszosc lekarstw. 132 133 . Stosuje na wlasna r~k~ dodatkowe przez lekarza.85% leku. Mozliwa jest ona dzieki posiadaniu przez ludzi pewnego zasobu podobnych doswiadczeri. przejawiajacej sie zar6wno w sferze komunikacji werbalnej.natorniast istotne znaczenie rna wyksztalcenie: postepowaniracjonalne (pozycja 2) w najwiekszym stopniu wykazuja osoby z wyzszym wyksztalceniern. Ponadto czesciej dochodzi do negowania roli lekarza jako wylacznego eksperta i odstepowania od jego zaleceri..nasilenie obaw przed ubocznyrni skutkarni czesto bardzo inwazyjnych metod leczenia.5% 28% 27% 78% 66% 34. co jest najwtasciwsze dla pacjenta. 3.1. szkodzi na cos innego. zwiazanych z procesarni uczenia sie (co oznacza. Zdolnosc empatii zalezy zarowno od wielu czynnik6w biologicznych. z kolei postepowanie lekcewazao(pozycja 3) .·. jak i spolecznych. A jak przedstawialy sie przekonania na temat rnedycyny i lekarzy? Tabela Elementy prawidlowej relacji pacjent-personel medyczny. zrozumienia i zaspokojenia jego potrzeb biopsychospolecznych (Hebanowski i in. z drugiej zas zrozurnienia jej mysli. Istnieje wiele wypr6bowanych starych sposob6w leczenia. 1994). jak i niewetbalnej. Rak wczesnie wykryty jest uleczalny..Jli~.]~ 1. Kilka wskazowek praktycznych 5. W og61e nie przyjrnuje przepisanego leki. a takze uleganiu podobnym wplywom srodowiska.. Lekarz wie lepiej. 2. tym wlasciwszy ~epiej dopasowany) rodzaj relacji rozwijanej z pacjentem.8% Og6lnie biorac. kt6re dzis sie nieslusznie lekcewazy. Empatia i prawidtowy kontakt z pacjentem III Zaufanie do medycyny i lekarzy w latach 1976 i 1995 z~a(Jzl!ii~9t<si~:Z~Sfui~rcl:Z~. 5. podobieristwu struktury i funkcji biologicznych. motyw6w i cel6w (w tym sensie jest to zjawisko 0 charakterze emocjonalno-poznawczym)..!:/·i.··. empatie mozna zdefiniowac jako umiejetnosc wspolodczuwania (niechodzi tu 0 wsp6lczucie) i rozurnienia stanu (czy szerzej psychologicznej sytuacji) drugiego czlowieka (Gawron.2.in. Im wyzsze umiejetnosci empatyczne. ze ocena stanu emocjonalnego pacjent6w jest wyraznie zwiazana z natezeniem okreslonych emocji (leku i depresji) u student6w dokonujacych oceny oraz ze bardziej empatyczni lekarze stazysci sa mniej obciazeni praca zawodowa (wskaznikiern byly tu ponowne wizyty pacjent6w. zwiazanych z funkcjonowaniem wlasnego organizmu. 13% 61% 8. nieprzepisane 21% 36. W badaniach nad empatia wykazano m.··<~. Podsumowujac. 6.19'"i6iif~$.7% 67% 86. W tym sensie empatia chroni przed powielaniem schemat6w i rutyna w kontaktach z chorymi. Zalezy ona w duzym stopniu od umiejetnosci wgll\cdu w siebie (rozpoznawania i rozumienia wlasnych stan6w emocjonalnych). ktora jest podstawa rozumienia innych. Tak wiec z jednej strony jest to zdolnosc dostrzezenia i zinterpretowania oznak ernocji doswiadczanych przez druga osobe. leczac jed no schorzenie. kt6rzy nie byli zadowoleni z konsultacji). Bez wiedzy lekarza zmniejszam dawke przepisanego leku w obawie przed jego ubocznymi negatywnymi skutkami.>. 24% 37.5% 21. W relacjach personelu medycznego z pacjentami empatia jest podstawowym czynnikiem pozwalajacym na ksztaltowanie dobrego kontaktu z chorym.·. Przy obecnym rozwoju medycyny za kilkanascie lat wszystkie qrozniejsze choroby beda uleczalne. 4.7% 51.·. a z drugiej .6% 87.

ze ok. podejmowanie btednych decyzji co do przyjmowanych lekow. plynace z informowania pacjentow. Efektem niedoinformowania pacjenta bywa wzrost jego obaw 0 wlasny stan zdrowia (czesto nieuzasadniony). byly bardziej zadowolone z opieki medycznej. Zwrocmy jednak uwag~ na fakt. Zagadnienie to bedzie rozwini~te w dalszej czesci.cych informacji na temat swojej choroby. zwlaszcza gdy choroba zle rokuje. co sam chcialbys w tej sytuacji uslyszec. Niedoinformowanie pacjenta. Rehabilitacja przebiega pomyslniej u pacjentow. Sposrod pacjentow chorych na raka 91% chcialo znac diagnoze. jak chcialbys. • Powiedz mu to. ktore on postawil tobie. Badania wskazujq. 1992). Wniosek taki wyplywa z badar'i naukowych. Nalezy dodac. ktorych .cych niz pacjenci. aby postapiono w stosunku do ciebie. motywacja Zainteresowanie pacjenta stanem wlasnego zdrowia. utrzymywania zachowan niekorzystnych dla zdrowia. Pozostari wraz z nim w tym samym miejscu i czasie.1). 5. jakie pacjent pragnie uzyskac na swoj temat.2. przeprowadzonych przez Susan Miller. A • • • • oto szczegolowa instrukcja (za Hebanowski i in. i dla prowadzacego go lekarza . 1994): Postaw sie w sytuacji pacjenta. jeszcze na inne korzysci. ze odsetek osob deklarujacych ch~e uzyskania informacji 0 wlasnym stanie zdrowia wynosi ok. Lekarze. dla ktorych bol jest zaskoczeniem i objawem niepokojq. Zadaj sobie pytanie. ktorzy zostana poinformowani przed operacja chirurgiczna 0 mozliwosci pojawienia sie w jej nast~pstwie dolegliwosci bolowych. maja tendencje do niedoceniania potrzeb in~ormacyjnych pacjentow. Poniewaz ze stosownego poinformowania pacjenta plynie wiele korzysci _ i dla pacjenta. ogolnie biorac.poczucie bezpieczenstwa. powinien bye lekarz. • Postap wobec niego tak. VI pacjencie silny niepokoj.. Wlasciwe informowanie chorego powinno dotyczye wszystkich wymienionych kategorii informacji.2. ktore uzyskaly informacje. [ednakze poziom ich szczegolowosci musi bye dostosowany do indywidualnych oczekiwar'i pacjenta. reagowanie I~kiem w przypadku nasilania sie objawow choroby. Zachara i Lempicka-jastrzebska. nawet gdyby mialy bye one niekorzystne. niska motywacja do poddawania sie badaniom diagnostycznym (zwlaszcza inwazyjnym)./~ 1 Tworzenie empatycznego zwiazku z drugim czlowiekiern warto rozpoczac od postawienia sobie nastepujacych pytari: "Jak czulabyml czulbym sie w sytuacji tej osoby? Czego bym wowczas oczekiwala/oczekiwal?". ze osoby. Z prowadzonych w Polsce i za graniq badan ankietowych nad zapotrzebowaniem pacjentow na informacje wynika. autorke koncepcji przetwarzania informacji w sytuacjach zagrozenia (patrz chorobie i leczeniu edukacja. a 88% chcialo znac prognoz~ (Czubalski. 97% deklarowalo potrzebe informacji na temat leczenia. co znaczy termin "stosowne informowanie" (patrz ramka 5. Zrodlern wszystkich informacji. jedynie 44% chorych uwazalo sie wystarczajaco poinformowanych zakresie swojego zdrowia. takze bledow w okresie rekonwalescencji. Przekazywanie informacji . Dzieki swojej wiedzy nie popelniaja. W polskich badaniach.5% w zakresie leczenia. przeprowadzonych wsrod pacjentow szpitali krakowskich. reaguja spokojniej i rzadziej domagaja sie srodkow znieczulajq.cym.jak sadzisz .nalezy okreslic. ktorzy zostali dokladnie poinformowani 0 celu stosowanych procedur.. Postaraj sie doznac tych samych uczuc. przebiegiem procesu leczenia. 75% w roznych badanych grupach. Na przyklad pacjenci. a 32. 25% pacjentow nie domaga sie wyczer- :v 134 135 . ze chorzy roznia sie znacznie w swoich oczekiwaniach informacyjnych. prowadzi do poszukiwania przez niego informacji na wlasna reke (ktore staja sie glownym zrodlem obrazu wlasnej choroby) i moze bye przyczynq. ktory zle sie czuje w sytuacji niepewnosci. wp}ywem przyjmowanych lekow na samopoczucie jest czyms naturalnym.doznaje chory. 0 pujq. Ze wzgl~du na fakt. Pacjenci ci chca informacji. Pacjenci ci w wi~kszym stopniu sa sklonni zaakceptowac chorobe i wynikajace z niej ograniczenia oraz dostosowac swoja aktywnosc do tych ograniczen. U pacjentow po zawale serca stwierdza sie zwiazek miedzy informowaniem a przebiegiem rehabilitacji. jak i zbyt dokladne informacje wzbudzq. ze zarowno zbyt ogolnikowe. istnieje ryzyko.

. Uwaza sie. dajac mu czas na oswoJerue sie z tq_wiadomoscia 136 137 . w tym og61ne informacje 0 dziafaniu ~ewentualnychskutkach ubocznych zar6wno przyjmowahych lek6w. Oznacza to.jakie dZlalanta Sq wskazane. Diaqnoza powinnazostac przekazana pacjentowi w mozliwieintymnych warunkach. co umozliwia choremu adaptacje d 0 sytuacp. 3.lfz tClwiadomosdCl sam. by po usfyszeniu.diagnoz~. Pacjent: I co ze mna bedzie? Lekarz: Bedziemy razem sie z tym zmagac . Informacje 1 pozlOm ich sz~zegolo. przygn~bi~n~ i ~e dop~Je. :zn. nie w czasie obchodu lekarskiego).w jaki lekarz przekazuJepacjentowi.b~dClcych konsekwenqa ich stosowania. strzal' ostrzegawczy (de Walden-Galuszko. 2001). pacjenta. • wytlumianie ostrzezen (ang... nalezy udzielac chorym informacji w sposob elastyczny. Jej zdaniem istnieja dwa poznawcze style radzenia sobie z naplywajacymi sygnalami zagrozenia: • czujne obserwowanie (ang. z powazna choroba (nazwa choroby). dostosowany do ich preferencji poznawczych (patrz dodatek 5.:ac sre o~oln:t zasada. ze pierwszy styl jest wynikiem niskiej tolerancji na niepewnose i wysokiej tolerancji na pobudzenie emocjonalne i ze styl ten jest bardziej skuteczny w sytuacjach kontrolowanych. jak I stosowanych procedur medycznych. bez obecnosci os6b trzecich (np. by subiektywnie stres byl odbierany jako mniej intensywny (za Makowska. gdyby objawy te byty dla niego zaskoczeniem. Styl drugi zwiazany jest zas z wysoka tolerancja na niepewnose i niska tolerancjq_ na pobudzenie emocjonalne. Pr~ktyc~ne wskaz6wki. gdy ~~k~rz rna . ze jest zszokowany.. poszukiwaniu. Wazne jest. ze mamy do czyruerua i 4. byod razu ustyszaf. gdy zle dla pacjenta informacje przekazywane Jsa mu stopniowo.1/ Pod5tavvoweka~egorie informacJi" ktere powinny bye przekazane choremu ". mechanizmy obronne. ze ci pacjenci "nie uslysz:t" ~ekorzystnych lub podawanych w nadrniarze informacji. Informacje 0 przebiegu leczenia.ednym razem. a jakich paleiy uniksc oraz jak oostepowe« w przypadkunasilania si~ dolegliwosci.. rozpoznania 'pacjent. 2. jak naleiy zachowywac si~ w czasieleczenia. Nalezy w teJ sytuacp kie~o.lnforma(:je orozpoznaniuiprzyc:zynach choroby. 1.2).Jesli paCJent ~on:aga sie szczegorow. Moze to bye komunikat lekarza typu: "Obawiam sie. by w rniare potrzeby moe zweryfikowac sWOJpoglq_d. monitorinj). ze sprawa jest powazniejsza. nalezy go z nirni zapoznac.dl~ pacj:nta niepomyslne wiadomosci. Gdy wiec zr6dlem stresu jest choroba. snie nalezy zwrocic szczegolna uwag~ pacjent~ ?a ~o.nia .. zajmujac si~ zyms niezwiazanym ze stresem.kt6rego. Osoby reprezentujace ten styl poznawczy stosuja takie Ramka 5.. Przekazywanie dalszych informacji nalezy uzaleznic od reakcji. jak wyparcie. Gdy widac.zost. w jakiej sie znalazl. chemiOterapii czy radioterapiLUprzedzenie pacjenta 0 rozmaitych prawdopodobnych objawach. by nie przekazywac calej prawdy 0 rozpoznaruu 1 rokowaruu za . bluntinj). Jedn ocze.lnformacje 0 dalszym przebiegu choroby i rokowentu. Na przyklad: Lekarz: Pana wyniki badari nie sa dobre .ma duzy. Ja~ dysponuje lekarz.~sCl ~OWltlnybyc dostosowane do preferencji konkretnego paCJen~a.wpfyw na postawq pacjenta wobecchorobY.dodatek 5.. polegajq_cena unikaniu szcze.zytywn: a~pe~~ sytuacji. poddawanych np. 2000).w kwestii rzeczywistego zapotrzebowania informacyjnego. racjonalizacja czy intelektualizacja. gromadzeniu i wykorzys_ tywaniu informacji. niz wyglq_daloto na poczatku".. albo celowo odwracaja swoja uwage od zrodla zagrozenia. Rozpoznaruu potrzeb w zakresie informowania pacjenta dobrze sluzy tzw. pozwoli mu uniknClcl~ku. g610wych informacji 0 zagrozeniu.by doswiadczyt.2). polegaj:tce na kierowaniu uwagi na zrodjo zagrozenia. Jakose przekazu nabiera szczegolnej w~gi.i leczenia.mozna w jegosytuacjizrobic. ~a re~e mozli. Ta kategoria informacji nabiera szczeg6lneg~znaczenia w przypadkuleczenia pacjent6w onkologicznych. co. Dobrze jest. a takze na tam manipulowaniu nirni.V0sCl !e~zeru~. trz?~a poprzestac na tym. . stal~ Je~~k kontrolujac Jeg~ stan. Pacjent: No i co to znaczy? Lekarz: Potwierdza to moje przypuszczenie.Spos6b. a okazuje si~ bardziej efektywny w sytuacjach niekontrolowanych.

kt6re tych informacji oczekiwaly. ze bardzo szczeg6lowa informacja 0 tym.J. Stwierdzono. zadajac wprost pytanie pacjentowi. Pr?wad~llC rozrnowe z pacjentem. Najnizszy poziom stresu zaobserwowano w grupie os6b. Mangan przeprowadzily eksperyment. jak przebiega badanie w obu grupach. I Efekt placebo w praktyce medycznej Co to jest placebo? Placebo okreslane jest najczesciej jako oboj~tna farmakologicznie substancja.~ nalezy uszanowac...ch?rego niezbedne jest stworzenie takiej atmosfery. Niekiedy pacjent wyraznie daje do ~r~zUffi1e~a l~kar. le~zerua ltd. Pomiar6w tych dokonywano kilkakrotnie: zaraz po przyjeciu do szpitala. w ktorych istniala rozbieznosc pod tym wzgl~dem. ze wkrotce bede calkiern zdrowy". Ocenypoziomu stresu dokonywano na podstawie: • pomiaru cisnienia krwi. ---------------___. Wtedy nalezy dostosowac ich zakres do liczby za?-a~anych prz~z ~eg~ pytan. _------------ ---------------------- . np. oraz na zachowanie komfortu emocjonalnego. Polowie os6b z kazdej grupy udzielono obszemychi szczeg6lowychinformacji 0 zabiegu. ze rue oczekuje calej prawdy. Informacji na temat stanu zdrowia pacjenta ~ nalezy ~o~ez ~dz~elic osobo~ mu . Oczywiscie do rozpoznania rzeczywistych preferencji mfo~m~c~Jnych .i w rniare potrzeby udzielic wsparcia emocjonalnego farmakologicznej. • dokonywanej przez lekarza oceny wielkosci pobudzenia i napiecia miesniowego w trakcie badania.akib~dz:e optymalny sposob inforrnowania go.. 5. ktorego chory od nich oczekuje.u pacj~nto~. by lekarz dostosowywal z~kres ~pozlom szczegolowosci udzielanych informacji do zapotrzebowa~ pacJe~~a.. k~o~ch uspokajaja konkretne informacje na temat teg~. • samoopisu leku. stosowanych narzedziach. przed udzieleniem informacji.rurru dzialo..Pozwoli to ~a unikni. spowodowala wzrost poziomu doswiadczanego stresu. w kt~reJ rue bedzie sie on krepowal zadawac trudnych dla niego pytari oraz bedzie mogl swobodnie wyrazic swoje niepokoje. w kt6rym zweryfikowano hipoteze 0 istnieniu zwiazku miedzy indywidual~ym zapotrzebowaniem na informacje i zakresem uzyskanych informacji a napieciern emocjonalnym u os6b badanych.najblizszym. w ktorych istniala zgodnosc pomiedzy zapotrzebowaniem na informacje a informacjami uzyskanymi. oraz dwie grupy. czy pomocy Bye moze po pewnym czasie pacjent da lekarzowi do zrozumienia ze gotow jest przyjac wiecej informacji.3. W pozostalych dw6ch grupach wvstapil wzrost poziomu stresu. Bada~u poddano 40 pacjentek przed zabiegiem kolposkopii. Mangaj1J S. deklarowaly zadowolenie ze sposobu poinformowania. cho~~. czy te mforrI_IacJesa niego wystarczajace lub czy chcialby znac szczegoly ~adarua. 1ekarzrI_I0ze zon~n~ov:ac Sl~.~cieleku u pacjentow. ale nie zwalnia to lekarza z obowiazku rozrI_IaWl~rua. jakich mozna spodziewac sie w trakcie zabiegu i po jego zakoriczeniu. ktore mialy wysokie zapotrzebowanie na informacje i zostaly obszernie poinformowane.pO zachowaniu paCJenta i rodzaju zadawanych przez ruego pYt:~n. Pozostalym udzielono informacji w minimalnym zakresie.. Jest to zabieg inwazyjny i jako taki moze bye traktowany jako sytuacja stresowa. Lepiej ~ednak upewruc sie.3. Na podstawie wynik6w kwestionariusza do diagnozy stylu poznawczego (oczekiwan informacyjnych) wyrozniono 138 ··5. Wylonily sie wiec cztery grupy os6b: dwie. by chorego uspokoic. ktorzy nie oczekuja informacji obszernych 1 szczegolowych. co s~~b~dzl~ z. warunkach jego przeprowadzenia.zoWl. depresji i wrogosci doswiadczanych przez pacjentki. by mogly lepiej go zrozurruec 1 udzielac mu wsparcla. Taka po~ta:. grup~ "czujnych obserwatorow" (20 os6b) i "wytlumiaczy ostrzezen" (20 os6b). przed i po kolposkopii oraz w ci~ 5 dni pobytu w szpitalu po badaniu diagnostycznym. kt6ra moze powodowac okreslone efekty psychologiczne lub 139 . J ednak pacjentki. ?-I~ ~oda_!ekE__:__!=ks_p_eryment _so Miller i Ch. Miller i Ch.:iij . Podsu~Ow:rjllc. oraz u tych. kt6re unikaly informacji i zostaly oszcz~dnie poinformowane.1. formulujae swoje zyczeruowe ~uzJe typu: "Czuj~. wydaje sie uzasadnione iwazne. odczuciach.

niezaleznie od tego. Wielu autorow zgodnie wykazuje jego stala efektywnosc wynoszaca ok.psychofizjologiczne. naswietlania. skurcze zotadka. jak go oceniamy 1 Jakie mu przypiszemy znaczenie. Jak dotad nie uzyskano jednak wiarygodnych danych. Wiadomo przeciez. 1999). 140 141 . jezeli na skutek obaw i negatywnego nastawienia pacjenta dochodzi do pojawienia sie symptomo:v choroby lub zaostrzenia dolegliwosci juz istniejacych (McDermott 1 O'Connor. 1998). Co wiecej. W niektorych rejonach Stanow Z!ednoczonych powszechnie wystepuja halucynogenne grzyby. czy uznamy ?~ z~ dolegliwose. Przedmiotem porownan mog::t bye tez inne metody leczenia. placebo aktywne). 1999). 55% skutecznosci srodka przeciwbolowego. ze istnieja osoby 0 wiekszej trwalej podatnosci na placebo niz inni. ze w badaniach majacych na celu ocene skurecznosci lekow efekt placebo jest efektem niepozadanym i wszelkie starania zmierzaja do jego maksymalnej eliminacji. Najwiecej uwagi poswi~cono mozliwosciom wykorzystania placebo w redukcji odczuwanego przez ludzi bolu. placebo podawane cierpiacyrn dla zlagodzenia bolu jest tym efektywniejsze. ktore potwierdzalyby. zas morfiny _ az 77%. podw6jnie slepej ~r6by (am osoby testowane. JeSli wezrniernv pod uwag~ metody leczenia stosowane na przestrzeni wiekow (dzis przewaznie oceniane jako obojetne lub nawet szkodliwe) i jednak stosunkowo duza liczbe uzdrowien (wieksza niz wynikalaby z samoograniczaj::tcych cech niektorych chorob). ktorzy latwiej niz inni ulegaja placebo. [ezeli na skutek wytworzenia sie odpowiednich przekonari i oczekiwari pacjenta dochodzi do p~prawy s~anu jego zdrowia. elektrostymulacja itd. 2001). po podaniu placebo (substancji nieaktywnej) lub na skutek wzmocnienia efektu dzialania leku (substancji aktywnej farmakologicznie). Warto wiec przyjrzec sie temu. J ezeli np. np. Wiadomo takze. W celu wyeliminowania czynnikow zaklocajacych procedure placebo i aktywny srodek nie powinny roznic sie zewnetrznie ksztaltem. to skutecznosc obu srodkow wynosila odpowiednio 35% i 62%. by przezyc tzw. ani testujace nie wiedza. Efekt ten moze bye pozytywny. w tym celu procedura to metoda tzw. podanie placebo zas przynosi ulge w 45% przypadkow. czy morfina. W przypadku dolegliwosci bolowvch 0 niskiej intensywnosci efekrywnosc placebo wynosila jedynie 26%. Lista dolegliwosci somatycznych. Niektore dzialania zmierzaja rowniez do tego. Nalezy zauwazyc. splukiwania placebo. Efekt ten moze bye rowniez negatywny (okreslany jako nocebo). 5. jak skuteczny rnoze bye sam efekt placebo. nudnosci. Drugie znaczenie to placebo jako niespecyficzny psychologiczny lub psychofizjologiczny efekt zastosowania okreslonej metody. np. testowany lek dziala w 70% przypadkow.3. tzw. jesli cierpienie oceniane bylo jako umiarkowane. np. ze np. bylo zalozenie ze istnieja ludzie. smakiem i oznakowaniem. ze placebo rnoze redukowac nie tylko doznania subiektywne. czy jest to aspiryna. Powszechnie stosowana. kolorem. dwa znacze- odlot. to efektywnose badanego leku jest okreslana na 25% (Bishop. Podstawa lillleJ procedury. im bardziej bol oceniany jest jako intensywny.2. by placebo wiernie imitowalo efe~ty ~boczne leku testowanego (tzw. natomiast podanie standardowej dawki morfiny przynosilo ulge u 52% chorych (za Dolinska. 2000). lecz rowniez towarzyszace im zaburzenia funkcji narzadow wewnetrznych. Skutecznosc efektu placebo Zgodnie z pierwszym znaczeniem placebo to substancja zastosowana w badaniach eksperymentalnych dotyczacych testowania skutecznosci nowych lekow. ten sam stan fizjologiczny moze bye roznie interpretowany ito. Ci jednak w zwiazku ze swoimi dolegliwosciami czesciej poszukuj::t pomocy lekarskiej (Sheridan i Radmacher. ktore ustepowaly po zastosowaniu placebo. W tym celu przed badaniami wlasciwyrni stosowano metody majace na celu wyselekcjonowanie tych osob i dopiero te niepodatne na placebo wlaczano do eksperymentu. i objaw choroby. W przypadku dotkliwego bolu istotna popraw~ po przyjeciu placebo odczuwalo az 40% chorych. np. W tym miejscu chcemywyeksponowae nia tego terminu (Dolinska. ze historia medycyny to w istocie historia efektu placebo. jest to wielce prawdopodobne. kto otrzymuje srodek aktywny. a kto placebo). zalezy od tego. Zlosliwi rwierdza. Tymczasem te same grzybki bywaja przypadkowo zjadane przez grzybiarzy. ktore wielu mlodych ludzi z upodobaniem spozywa.

Z kolei lek 0 barwie niebieskiej dziala silniej jako srodek uspokajajacy. 2) postawa i zachowanie lekarza oraz 3) aktualny stan i przekonania chorego. 3 5. N aleza do nich m.---------. ale zatajono fakt. trudniej dostepny i mniej znany. ~o~wyzszone cisnienie tetnicze. jesli jest on drozszy. maksymalny efekt terapeutyczny przynosz~ kapsulki barwy bialej i zolte]. ktore wykazuja wieksza skutecznose lekow 0 okreslonyrn kolorze w porownaniu z innymi. Ws~yscy cho~zy zakwalifikowani do zabiegu byli poinfor~owaru 0 tym. ktorych operowano "na nibv'". J w. im bardziej bolesny (Dolinska. ze jest przedmiotem takiej manipulacji. Po otwarciu klatki piersiowej losowo :'Yblera~o koperte 1 c~rurg postepowal zgodnie z zawarta w niej mstruk~J~. Dzialanie leku jest wi~ksze. istotnych jest tutaj wiele czynnikow.. McDermott i O'Connor (2001) przytaczaja badania z lat 70. 142 143 1IIiI1. wstrzvkniecie.. podanie doustne. kto~c~ operowan~ "na ruby . ktorzy pr:eszli prawdziwa operacj. 1999). wspolczuj~cym i zaangazowanym w proces leczenia. Zachowanie i podejscie Iekarza czy innego czlonka zespolu leczacego to kolejna grupa czynnikow wplywaj~cych na skutecznosc efektu placebo. ~raz u pi~ciu z dziewieciu pacjentow. jego rozdraznienie. Zauwazrny. Dodatkowo oznakowanie znanej firmy farmakologicznej oraz informacja werbalna 0 skutecznosci zwiekszaja skutecznose dzialania. Ponizej ~rzedstawimy czynniki. Osoba poddaw~na dz~~laruu Rl~cebo rue rnoze wiedziec. ze u~zestrucz~ w badaniach.. tyczne (za Doliriska. ze niektorzy ~e beda operowa~.""'1 jest bardzo dluga. Popr~w~ srwierdzono u pieciu z osmiu pacjentow. kapsulka. ze powyzsze badania byly prezentowane w takich specjalistycznych czasopismach. Oczywiste jest rowniez to... ktore determinuja sile efektu ~lacebo. a czerwone. dolegliwosci wiericowe i reuma. powtorzyla eksperyment.. Pamietajmy. chlodnego. pozorowanej operacji (wspolczesnie komisie etyki nie zez:valaj~ na takie oper~cje). Specyficznym czynnikiem zwiazanyrn z kwestia postaci stosowanej metody jest liczba dawek skladajacych sie na okreslona gramatur~. Wyniki byly nast~puJ~ce: ~ dziesieciu z trzynastu pacjentow..im bardziej wierza w powodzenie terapii. ataki astmy i kataru siennego. wrogose Nalezy podkreslic. i w rozny sposob. J ak wiadomo. ce u zmlany przeplywu krwi do serca i zmniejszenia dolegliwosci bolowy~h. lecz wykorzystanie wiedzy psychologicznej i odpowiednie postepowanie wobec niego. ze w wiekszosci omawianych przykladow do zaistnienia ~fektu placebo (t~kZe przywykorzystaniu proceduryplacebo) niezbedne Jest wpro. krwawienia z przewodu pokarmowego. Czynniki wptywajClce na sit~ efektu placebo Czynniki.. sceptycznie oceruaJ~cych po~zs~e :ezultaty. 2001). "!Ileczeniu choroby wiencoJej stosowano wowczas metode podwiazania tetnicy piersiowej wewn~trzne· 1 . Wiele badan wskazuje na role przekonan lekarzy na temat danego leku . rozowe i zolte pastylki sa duzo bardziej efektywne w zastosowaniach pobudzajacych. np. iz do uzyskania efektu placebo i jego pozytywnych skutkow dla leczenia nie jest konieczne oszukiwanie pacjenta. a pigulki w kolorze czerwonym i rozowym dzialaja skuteczniej niz niebieskie podane w analogicznych warunkach. np. jako tabletka. to spodziewac sie mozerny lepszych rezultatow terapii niz w przypadku lekarza obojetnego. zaburzenia poziomu cukru We krwi. ktorym podwiazano tetruce na~tqpl1a poprawa. ze jesli mamy do czynienia ze specjalista bardziej zainteresowanym pacjentem. Grupa innych badaczy.3. przy czym zastrzyk jest postrzegany jako tym skuteczniejszy.in. Panuje powszechna zgoda co do tego.:adz~rue badany~h w blad.by". Dwie tabletki podawane [ednoczesnie sa istotnie skuteczniejsze niz jedna tabletka zawierajaca taka sarna ilosc leku. ze negatywna postawa lekarza. JeSli chodzi 0 cechy zewnetrzne podawanego leku. zdystansowanego.----_ . jak pr~eprowadzae operacje: podwiazywac tetnice czy wyk~nac zabieg "n~ ru. ten sam lek moze zostac podany w roznej postaci. 1993). jak: "New England Journal of Medicine" oraz "American Journal of Cardiology" (za: McDermott i O'Connor. Istnieje wiele badan. roztwor. np. tym lepszy jej efekt. Dodatkowo istotna jest rowniez barwa. czyli "klamstwo". ale tak sarno korzystne rezultaty odnotowano u wszystkich tych pacjentow. ze iniekcja postrzegana jest jako bardziej efektywna forma kuracji w porownaniu z wszelkimi metodami doustnego podawania specyfiku.~. XX wieku z zastosowaniem tzw.3. mozna podzielic na nast~puj~ce grupy: 1) cechy zewnetrzne podawanego leku. oraz hipotezy dotyczace mechanizmow jego dzialania. Pozwoli to na wykazanie.. ktore wplywaj~na wielkosc efektu placebo. W zalakowanych kopertach przygotowano instrukCJ~doty~z~q ~ego.

U os6b wykazujacych wiekszy niepok6j 0 wlasne zdrowie obserwuje sie rowniez silniejszy efekt placebo. hormonalnego i odpornosciowego (por. a z drugiej strony z nadmiarem informacji. z drugiej zas do blokowania sygnal6w zagrazajacych. kt6ra dostarcza licznych dowod6w na istnienie zrozonych powiazan miedzy funkcjonowaniem ukladu nerwowego. np. operowanie niewlasciwej koriczyny. prowa- Odpowiedz na wiele pvtan dorvczacych efektu placebo mozemv dzis znalezc dzieki psychoneuroimmunologii. to jednak nie rna zadnych przekonujacych danych na temat osobowosci podatnej na ten efekt (nie rna rowniez dowod6w na to. ze duze znaczenie rna tu stan emocjonalny chorego oraz jego przekonania. "Lekarz zna te objawy i potrafi je wyleczyc").3. kt6re mog~ bezposrednio dzic do poprawy stanu fizycznego. moralizowanie czy obwinianie). wzbudzajacych lek i depresje. rozdzial 3). Prowadzi to do obnizenia poziomu emocji negatywnych oraz do wzbudzania emocji pozytywnych (nadzieja. bledne rozpoznanie medyczne. ze juz samo podjecie decyzji 0 leczeniu i zgloszenie sie do lekarza uwalniaja od niepewnosci i niepokoju ("Nie jestem sam z moim problemem". badz podarua informacji niepelnej). cwiczenia) oraz wsp6lpraca z lekarzem 144 145 . Wskazuje sie na kilka powiazanych ze soba czynnik6w. i przestrzeganie zalecen medycznych. Do takich zachowari sprzyjajacych zdrowieniu naleza rozne zmiany w stylu zycia (diety. pomylenie dawki leku itp. Z jednej strony mozemy miec do czynienia z niedoinformowanie~ chorego (badz w postaci zupelnego braku informacji. radosc. wyr6znia sie dwie zasadnicze grupy tych bledow: • bledy bezposrednie. • bledy posrednie. kt6re czesto po prostu "pomagaj~ losowi" (efekt samospelniajqcego sie proroctwa).4. ze istnieje typ osobowosci odpomej na placebo). :5.. J ednym z nich sa pozytywne oczekiwania chorego dotyczace leczenia i przyszlosci w og6le (czesto nazywane po prostu optymizmem). Wiadomo jednak. Ich rola moze ujawniac sie na skutek zmian w percepcji objaw6w. wypoczynek. podanie choremu niewlasciwego leku. podkreslajac ich czesto nieswiadomy charakter i powszechnosc oraz rozlegle konsekwencje. Z jednej strony dochodzi do wyczulenia na sygnaly poprawy w postaci polepszenia subiektywnego samopoczucia i okreslonych zmian fizjologicznych (mechanizm dodatniego sprzezenia zwrotnego). czyli wystepowanie okreslonych zmian fizycznych na skutek przyjecia substancji obojetnej farmakologicznie lub oddzialywania psychologicznego. Do najczestszych posrednich bledow jatrogennych naleza bledy zwiazane z zaburzeniem komunikacji interpersonalnej.lub lekcewazacy i pogardliwy stosunek do chorego mog~ wywolac efekt nocebo. powstajace na drodze oddzialywania psychologicznego personelu medycznego w stosunku do pacjenta.4. Podobne znaczenie maja przekonania pacjent6w 0 skutecznosci danej terapii oraz nadzieja i wiara w jej powodzenie. spowodowane fizycznym oddzialywaniem na chorego. W czesci tej skoncentrujemy sie na bledach posrednich. krytykowanie. Szczeg6lnie latwym obszarem do popelnienia bledow jest sytuacja przekazywania informacji. Ponadto pozytywne oczekiwania dotyczace terapii pociagaja za soba okreslone dzialania. Warto zauwazyc. niepoprawne przeprowadzenie operacji. W tym drugim przypadku pojawiac sie moze rowniez mniej lub bardziej swiadome straszenie Jak dotad nie powstala jedna sp6jna koncepcja wy)asruaJ~ca efekt placebo. Moze to doryczyc og6lnego sposobu odnoszenia sie do pacjenta (traktowanie go z wvzszoscia. mobilizacja). I BI~dy jatrogenne i ich konsekwencje 5. W poszukiwaniu mechanizm6w wyjasniajClcych efekt placebo Blad jatrogenny to inaczej blad popelniony przez lekarza lub innego przedstawiciela personelu medycznego. w wyniku kt6rego dochodzi do urrudnien w procesie leczenia i do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. kt6re sa niezrozumiale i nieprzyswajalne dla pacjenta. Ze wzgkdu na pochodzenie. Mimo ze przeprowadzono wiele badari dotyczacych os6b szczeg6lnie latwo ulegajacych efektowi placebo.

2000). 5. Nalezy wspomniec rowniez 0 posrednich konsekwencjach zwiqzanych z samq terapiq. ponaglanie do szybszego udzielenia odpowiedzi. pospiech. przeprowadzanym zabiegiem czy czynnosciami pielegnacyjnymi oraz przygotowaniem do badan dodatkowych. zalatwianie roznych innych spraw w tym czasie. przyjmowaniem niewlasciwych dawek lub 0 niewlasciwej porze oraz przedwczesnym przerwaniem ich przyjmowania. wybiorczyrn przyjmowaniem lekow. oraz metody przyjetej do jego oceny (Marks i in. kiedy to. ze cierpia na bardzo skomplikowana chorobe. sami pala). w ktorych zwraca sie uwag~. jezeli jeszcze dodatkowo osoba. a czesto przynosi nawet odwrotne skutki.. jakby ich to nie dotyczylo (mechanizm zaprzeczania). jesli pacjentom szczegolnie podejrzliwym lub nieufnym lekarz zapisze duza liczbe lekow. czyli naduzywanie sformulowan naukowych. To z kolei uruchamia dalsze negatywne zjawiska. takie jak brak wspolpracy z lekarzem. jakim jest niestosowanie sie do zaleceri medycznych. Do szczegolnie powaznych bledow nalezy niedostateczne przygotowanie chorego do badan dodatkowych zlecanych przez lekarza (zasady prawidlowego przekazywania informacji zostaly ornowione we wczesniejszej czesci). mog~ oni odniesc wrazenie. Do innych form niestosowania sie do zalecen naleza: niezglaszanie sie na 147 . Rozmiar opisywanego zjawiska moze sie znacznie roznic w zaleznosci od formy. Najczesciej jednak bledy takie doprowadzaja do utraty zaufania do lekarza czy lekarzy i medycyny w ogole. zarowno na poziomie indywidualnym. czy powstania lub utrwalenia postaw lekowych (wzrnozona koncentracja na wlasnym ciele i doszukiwanie sie nieprawidlowosci w jego funkcjonowaniu). pacjent wie. ktore mog~ bye niezrozumiale dla chorego i wzbudzac jego niepokoj. nawet najdoskonalsze mozliwosci wspolczesnej medycyny. Niezaleznym czynnikiem zaburzajacyrn komunikacje jest niewlasciwy jezyk stosowany przy porozumiewaniu sie. ze wzbudzanie leku poprzez podkreslanie negatywnych konsekwencji prowadzenia okreslonego stylu zycia lub niestosowania sie do zaleceri wcale nie jest metoda niezawodna.chorego w celu lepszego zmotywowania go do leczenia. Niestety. 146 Ponadto w takich przypadkach moze wystapic realne zagrozenie wystqpienia interakcji lekowych. najtrafniejsza diagnoza i najlepiej dobrana terapia okazuja sie bezuzyteczne. Wszystko to przeklada sie w sposob oczywisty na wymierne konsekwencje ekonomiczne. przeciwnej do zamierzonej (Gornik-Durose.1. Okazuje si~ jednak. Szczegolnie istotne jest tu stosowanie nadmiernej ilosci lekow czy tez niedostateczne rozpoznanie w zakresie chorob wspolwystepujacych i ryzyka interakcji lekow. czyli wzmocnieniem postawy istniejacej. jesli pacjent nie wspolpracuje i nie przestrzega zaleceri lekarza. i studentow). Przykladem sa tu osoby palace papierosy lub otyle. prowadzenie rozmow przez telefon rowniez posrednio negatywnie oddzialuja na pacjenta. ze znaczny odsetek pacjentow nie stosuje si~ do wskazowek lekarzy. ktorzv zachecaja do zaprzestania palenia. wyda si~ niewiarygodna (np. Moze dochodzic rowniez do pogorszenia przebiegu choroby lub pojawienia sie dolegliwosci psychosomatycznych (glownie na skutek silnych emocji negatywnych). Niewlasciwe zorganizowanie badania. Z [edna z takich sytuacji bardzo czesto maja do czynienia studenci i stazysci. Wspolczdnie pojawia sie coraz wiecej doniesien. efektem bumerangowym. to mozemy miec do czynienia z tzw. jakiej dotyczy. zachowuja sie tak.chory badany jest w obecnosci wielu innych osob (i pacjentow. 1995). a w innych uznane bedzie wrecz za bardzo pomocne. ze to sarno zachowanie w pewnych okolicznosciach moze miec bardzo negatywne skutki dla pacjenta.4. ktora przekazuje takie informacje. niestosowanie sie do zalecen. Latwo tez sie zorientowac. jak i makrospolecznym. okresleri z zargonu medycznego. terminologii lacinskiej. Dlaczego pacjenci nie stosujCl si~ do zalecen lekarskich? Przyjrzyjmy sie dokladniej jednemu z wyzej wymienionych problemow. Inna grupa posrednich bledow jatrogennych zwiqzana moze bye z samym badaniem lekarskim. Konsekwencje posredriich bledow jatrogennych mog~ bye bardzo rozne. ktore sluchajac 0 zagrozeniach zwiazanych z ich trybem zycia. czeste zmiany lekarzy. Czesto tez w trakcie takich zajec lekarz prowadzacy udziela roznych wyjasnien (czasami sciszajac glos). W przypadku przyjmowania lekow mozemy miec do czynienia z niezrealizowaniem recepty w ogole. ze lekarz czy pielegniarka.

wyznaczone wizyty lub opuszczenie szpitala wbrew decyzji lekarza. Nie dziwi wiec fakt, ze skala zjawiska waha sie od 20% do 80% (por. dodatek 5.3). Do najczestszych metod pomiaru niestosowania sie do zalecen naleza: ankietowanie lekarzy i pacjentow, zliczanie tabletek oraz mierzenie znacznikow (markerow) metabolicznych lekow we krwi i moczu. Ta ostatnia metoda, choc najbardziej wiarygodna i miarodajna, jest tez bardzo kosztowna. Jak mozna zwiekszyc prawdopodobierisrwo stosowania sie chorych do zaleceri formulowanych przez lekarzy? Na to pytanie latwiej bedzie odpowiedziec, jesli poznamy przyczyny tego zjawiska. Mozna je podzielic na nastepujace kategorie: 1) cechy pacjenta, 2) czynniki zwiazane z natura choroby i leczeniem oraz 3) charakter relacji lekarz-pacjent (Bishop, 2000). Mowiac 0 cechach pacjenta, zwraca sie uwag~ na rozne elementy. Naleza do nich przede wszystkim cechy tzw. sytuacji zyciowej pacjenta: niski status socjoekonomiczny oraz brak wsparcia spolecznego i izolacja spoleczna uznawane sa za istotne predyktory niestosowania sie do zaleceri. Ze wzgledu na to, ze wyniki dotyczace roli wieku, plci, statusu malzenskiego, poziomu wyksztalcenia, klasy spolecznej sa bardzo niespojne, badacze koncentruja sie na tzw. zmiennych spoleczno-poznawczych, a wiec dotyczacych systemu przekonari pacjentow. Zalicza sie do nich m.in. poczucie zagrozenia choroba, postrzegane korzysci wynikajace z zalecanego leczenia i przeszkody zwiazane z jego wdrazaniern (por. dodatek 5.4), poczucie wlasnej skutecznosci, poczucie kontroli. J esli chodzi 0 czynniki zwiqzane z natura choroby i leczeniem, to motywujace do wspolpracy sa ostrosc i widocznosc objawow, W przypadku braku dokuczliwych dolegliwosci i zlych rokowan spada gotowosc do przestrzegania zaleceri, Chorzy sa najbardziej sklonni wypelniac zalecenia terapii, jesli jest ona krotkotrwala, stosunkowo prosta i nie wymaga znaczacych zmian w stylu zyciu, Wspolpraca jest slabsza, jesli terapia nie przynosi wyraznej ulgi w cierpieniu, rna wiele dzialan ubocznych i wiaze sie z wysokimi kosztami. Zagadnienia dotyczace relacji lekarz-pacjent byly juz sygnalizowane wczesniej, Podsumowujac, czynnikami niekorzystnyrni sa tu autorytarny

sposob traktowania chorego oraz brak zainteresowania jego potrzebami, szczegolnie w kwestii informowania, To z kolei moze powodowac dalsze utrudnienia: niezrozumienie przez pacjenta powodu przyjmowania danego leku, duza rozbieznosc miedzy przekonaniami chorego a instrukcjami lekarza, brak swiadornosci wspolodpowiedzialnosci chorego za leczenie (Salmon, 2002).
Dodatek 5.3. Doniesienia z badan
I

Badanie 1. ,,$wiadomosc niestosowania sle do zalecen" W badaniu tym poproszono lekarzy pracujacych na oddziale gastrologicznym, aby uszeregowali swyeh pacjentow wedlug stopnia, w jakim stosuja sie oni do zalecen. Korelacja oeen lekarzy z uszeregowaniem pacjentow, dokonanym na podstawie ich rzeezywistego przestrzegania zaleceri, wynosila 0,01. Wynik ten nieznacznie rozni sie od wskaznika calkowitego braku korelacji, ktory wynioslby 0,0. Oceny lekarzy byly zatem przypadkowe ... (za Sheridan i Radmacher, 1998). Badanie 2. "Dzieci leczone antybiotykami"

Wiadomo, ze antybiotyki sa skuteezne w zwalezaniu wielu infekeji bakteryjnych, jednak niewlasciwie stosowane moga okazac sie szkodliwe. Nieprzyjecie przez paejenta wszystkieh przepisanych mu antybiotykow moze doprowadzic do znacznie silniejszej infekeji niz ta, ktora sklonila go do wizyty u lekarza: objawy mog~ ustapic, gdy zniszczeniu ulegnie wiekszosc bakterii mniej opornych, ale silniejsze bakterie przetrwaja pierwsze uderzenie antybiotykow. J ezeli w tym momencie zaprzestanie sie przyjmowania antybiotykow, oporne drobnoustroje mog~ sie rozmnozyc i rozwinie sie powaZna infekcja, ktorej nie da sie wyleczyc typowymi antybiotykami. Wykazano, ze wielu rodzicow nie doprowadza zaleconej dzieciom kuraeji do konca, W polowie 10-dniowej kuracji sprawdzono pr6bki moczu dzieci. Okazalo sie, ze ponad polowamatek zdazyla do tej pory odstawic przepisany antybiotyk... (za Sheridan i Radmaeher, 1998).

148

149

Badanie 3. "Leczenie nadcisnlenia pierwotnego" Wyniki licznych badari wskazuja, ze okolo polowy osob cier. piacych na t~ grozna choro be nie leczy sie, au polowy tych, ktorzy poddaja sie leczeniu, nie sposob opanowac nadcisnienia z powodu nieprzestrzegania zalecen,

Pacjenci z nadcisnieniern czesto nie stosuja sie do zalecen, gdyz u wielu z nich przed rozpoczeciem leczenia nie wystepuja wyrazne objawy, leki sa drogie, leczenie czesto musi trwac cale zycie, zas przyjmowaniu lekow towarzysza nieprzyjemne skutki uboczne. Przez 7 miesiecy obserwowano zachowanie 50 osob chorych na nadcisnienie, Stwierdzono, ze pacjenci przyjmowali okolo 65% zalecanych tabletek. Zaledwie 20% leczonych przyjmowalo 90% przepisanych lekow ... (za Sheridan i Radmacher, 1998). Powyzsze przyklady dotycza nieprzestrzegania zasad farmakoterapii. Problem jest znacznie bardziej powazny, gdy analizuje si~ niestosowanie sie do zalecen dotyczacych diety i trybu zycia, Choc empiryczne wykazanie dysproporcji pomiedzy wymaganymi a stosowanymi dzialaniami jest trudniejsze (trudniej wyrazic ilosciowo, w jakim stopniu pacjent zmienil nawyki zywieniowe), to wiadomo, ze tego typu zalecenia wymagaja wprowadzania wielu zmian w codziennym funkcjonowaniu i sa jeszcze rzadziej wdrazane przez chorych.
Dodatek 5.4. Model przekonan zdrowot~
----------------------------

choroby (opartej na wiedzy i przekonaniach pacjenta). Wszystkie wymienione elementy pozostaja pod wplywem tzw. zmiennych demograficznych i spoleczno-psychologicznych, ktore mogli modyfikowac sile ich oddzialywania. Poczucie zagrozenia pozostaje rowniez pod wplywem wskazowek do dziatania, takich jak kampanie w srodkach mas owego przekazu czy rady innych osob, Chociaz model ten uwzglednia wiele czynnikow, rna jednak ograniczenia, ktore zmniejszaja jego moe predyktywna, np. niedocenianie elernentow poznawczych, takich jak poczucie wlasnej skutecznosci czy intencja do dzialania, przecenianie wplywu zagrozenia i leku, niedocenianie roli czynnikow spolecznych i sytuacyjnych, takich jak czas trwania choroby czy forma
terapii (Schwarzer, 1997).

Podsumowanie Relacja rniedzy personelem medycznym a chorym jest kluczowa z punktu widzenia diagnozy i przebiegu leczenia. Moze dzialac terapeutycznie lub zaburzac ten proces.

Pierwsza proba wyjasnienia zachowania, jakim jest stosowanie sie lub nie do zaleceri, byl tzw. model przekonan zdrowotnych (Health Belief Model). Model ten zaklada, ze ludzkie zachowanie oparte jest na racjonalnym mysleniu, Prawdopodobieristwo dzialania zdrowotnego zalezy bezposrednio od doswiadczenia zagrozenia i od indywidualnego bilansu korzysci i kosztow zwiazanych z zalecanym zachowaniem (jednostka porownuje potencjalne korzysci i spostrzegane przeszkody, koszty i wysilek). Poczucie zagrozenia zalezy od spostrzeganej podatnosci na dana chorobe (np. w porownaniu z rowiesnikami, ze wzgl~du na przypadki schorzen w rodzinie) oraz spostrzeganej powagi

mod eli opisujacych te relacje pozwolil na ilustracje zlozonosci zagadnienia i wielosci czynnikow, ktore deterrninuja istniejace zaleznosci miedzy poszczegolnymi czlonkami zespolu leczacego a chorym. W ostatnich latach obserwuje sie, rowniez w Polsce, zmiany nastawienia spolecznego wobec pracownikow ochrony zdrowia i medycyny w ogole. Ogolnie mozna powiedziec, ze zyjemy w czasach wzrostu wiary w mozliwosci medycyny. J ednoczesnie stwierdza sie coraz czestsze negowanie roli lekarza jako wylacznego eksperta i odstepowanie od jego zaleceri, a takze nasilenie obaw przed ubocznymi skutkami czesto bardzo inwazyjnych metod leczenia.

Przeglad glownych

Jednym z kluczowych elementow prawidlowej relacji pacjent-personel medyczny jest skuteczny proces komunikacji i wlasciwe przekazywanie informacji. Zostaly tu wiec przedstawione warunki, jakie musza bye spelnione, aby efekty te zostaly osiagniete.

Z praktycznego punktu widzenia niezwykle wazne znaczenie rna efekt placebo. Znajomosc psychologicznych mechanizrnow lezacych u jego

150

151

podstaw moze przyczynic sie do poprawy efekt6w terapii i zadowolenia pacjent6w z uzyskanej pomocy, bez koniecznosci uciekania sie do oszukiwania czy zatajania prawdy. Innym czynnikiem, kt6ry modyfikuje charakter tej relacji, jest indywidual. na aktywnosc personelu medycznego. Czasami ma ona charakter bledow jatrogennych i moze utrudniac proces leczenia, prowadzac do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Literatura cytowana
Bishop G.D.: Psychologia zdrowia. Zintegrowatry umysl i cialo. Wydawnictwo Astrum, Wrodaw 2000. Czubalski K, Zachara A., Lempicka-jastrzebska M.: W)tniki wstt;ptrychbadati postaw, opinii i zachowati lekar:ry dorycZqrych informowania chorych na nowotwory zlofliwe 0 ich roiPoznaniu. Nowotwory, 1992,42,261-268. Dolinska B.: Empiryczna analiza skuteci!1ofci placebo. Przeglad Psychologiczny, 1993, 3, 331-340. Dolinska B.: Placebo. Si/a sugestii. Przeglad Psychologiczny, 1999, 1-2,241-257. De Walden-Galuszko K: Problemy komunikacji. w: Psychoonkologia (red. K de Walden-Galuszko). Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Krak6w 2000. Gawron M.: Empatia i jej znaczenie w relacji lekarz-pacjent. w: Podstawy psychologii zdrowia (red. G. Doliriska-Zygmunt), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrodawskiego, Wrodaw 2001. Gordon T.: Parjent jako partner. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1999. G6rnik-Durose M.: Pr:rydatnofc modeli wplywu spolecznego dlapromog! zdrowia. Promocja Zdrowia. Nauki Spoleczne i Medycyna, 1995, 5-6, 22-39. Hebanowski M., Kliszcz J., Trzeciak B.: Poradnik komunikowania si€ lekarza zpagentem. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1994.
Kuczyriska A.: Modele kontaktu lekarza i pacjenta. w: Podstany psychologii zdrowia (red.

Makowska H.: Informowanie pacjenta przez lekarza. Czy ludzie chorzy chca wiedziec wszystko 0 tym, co im zagraza? w: Podstany psychologii zdrowia (red. G. Dolinska-Zygmunt). Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw 2001. Marks D.F., Murray M., Evans B., Willig c.: Health Psychology. Theory, Research and Practice. SAGE Publications, London 2000. Ostrowska A.: Relarja parjent-Iekarz:' notua jakofC? Promocja Spoleczne i Medycyna, 2001, 21, 109-121. Zdrowia. Nauki

Salmon P.: Psychologia w me4Jrynie wspomaga wsp6lprac€ Z parjentem i proces lecifnia. Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdansk 2002. Sheridan Ch.L., Radmacher S.A.: Psychologia zdrowia. W)t!?JVanie la biome4Jci!1egomodelu d Zdrowia. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1998. Schwarzer R.: Poczucie wlasnej skutecznosci w podejmowaniu i kontynuacji zachowan zdrowotnych. Dotychczasowe podejscia teoretyczne i nowy model. w: Psychologia zdrowia (red. 1. Heszen-Niejodek, H. Sek), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

G. Doliflska-Zygmunt). 2001. McDermott 1., O'Connor

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrodawskiego,

Wroclaw

J: NLP i zdrowie. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznan 2001.

152

Rozdzial ten koncenttuje sie na psychologicznych problemach post~powania z pacjentami smiertelnie chorymi i umierajacyrni, Obszerne spektrum problem6w psychologicznych, doswiadczanych przez ludzi, stykajl\.cych sie bezposrednio lub posrednio ze srniercia, lezy w centrum zainteresowania psychotanatologii. Nazwa "tanatologia" pochodzi od greckiego slowa thanatos, oznaczajacego smierc, kt6rej uosobieniem w mitologii greckiej jest uskrzydlony mlodzieniec ze zgaszona pochodnia w reku, Barbara Skuza Anna Jakubowska- Winecka Zacznijmy od nastepujacych pytan: dlaczego uwaza sie, ze medycyna zajmuje sie leczeniem, a dla os6b umierajacych "nic sie nie da zrobic"? Dlaczego ludzie, kt6rzy wybrali zaw6d medyczny, a wiec powinni bye przygotowani na to, ze beda sie stykac ze srniercia swoich podopiecznych, najchetniej unikneliby konfrontacji z taka sytuacjaj' Dlaczego kontakt z umierajacyrn pacjentem jest przez personel medyczny traktowany jako sytuacja ttudna i nieprzyjemna? i smierc 6.1.2.

6.tl.l
6.1.1.

Choroba terminalna. Umieranie - aspekty psychologiczne

Smierc jako tabu

iycie i smierc. P.rocesbiologiczny, psychologiczny i spo'eczno-kulturowy

Uzywajac w medycynie pojec "zycie" i "smierC", zwykle odnosimy sie do biologicznego aspektu. J est to zdecydowane uproszczenie. Zycie ludzkie jest procesem, kt6rego dominujacyrn, a w kazdym razie najbardziej "ludzkim" aspektem jest aspekt psychologiczny, duchowy i spoleczno-kulturowy. Umieranie i smierc rowniez mozna opisywac na tych trzech plaszczyznach. Okreslenie "proces" podkresla wymiar czasowy (nie jest to okreslony moment, punkt graniczny). Nalezy zdawac sobie spraw~, ze procesy te nie przebiegaja r6wnolegle we wszystkich wymienionych aspektach, np. smierc psychologiczna wyprzedza biologiczny koniec zycia. Dzieje sie tak np. w sytuacji, gdy dana osoba utracila swiadomosc i kontakt z otoczeniem, rnimo ze utrzymane sa funkcje biologiczne organizmu. I odwrotnie, czasem po biologicznej smierci danej osoby, nawet dlugi czas po jej pogrzebie, osoby bliskie zachowuja 0 niej iywe wspomnienie lub dana spolecznosc podtrzymuje propagowane przez nia idee, kontynuuje jej dzielo (aspekt spoleczny).

Mimo ze smierc jest nieuchronnym i naturalnym kresem zycia, to jednak w naszym kregu spoleczno-kulturowym wiekszosc ludzi nie dopuszcza do siebie tej oczywistej konsekwencji swojego istnienia. Choc koncenttujemy sie na przyszlosci, ukladamy dalekosi~zne plany, nie bierzemy pod uwag~ takiej ewentualnosci, ze moze nas kiedys nie bye. Dzieki srodkom mas owego przekazu smierc towarzyszy codziennemu zyciu i nie mozna 0 niej nie myslec, stykamy sie z nia codziennie. Czy oznacza to, ze oswoilisrny sie z nia, ze jl\.zaakceptowalismy? Zwykle ludzie trakruja smierc jako wydarzenie prawdopodobne, powszechne i mozliwe, ale takie, kt6re "nas nie dotyczy". Wydaje sie, ze u podstaw takich reakcji psychicznych lezy lek przed smiercia, Smierc jako realna, nieuchronna i tajemnicza wzbudza lek, tak silly, ze chronia nas przed nim psychologiczne mechanizmy obronne: zaprzeczanie, racjonalizacja, projekcja. Badania postaw wobec smierci wskazuja, ze personel medyczny rna podobne, lekowo-unikowe nastawienie wobec smierci jak reszta spoleczeristwa. Dzieje sie tak z kilku powod6w. Pierwszy, najbardziej

154

155

pielegniarjj i innych studentow przygotowuje sie do ratowania zycia. opartego na wzajemnym szacunku. wsrod obcych ludzi. Aspekty spoleczne i psychologiczne wynikajace z tabu smierci sa niezwykle zlozone.ale tez nie zn~jduje on. poczucie porazki. Tabu smierci powoduje. szczera troske i post~p w leczeniu. Chronis" chorych przed informacjami.na siebie ~e~ ciezar i wyr~cz~ lekarza prowadzacego. wezrna . Personel udaje op. Ogryzko-Wiewi6rkowska (1997) opublikowala wyniki badan. takie jak to. Jednak ksztalcac student6w w taki spos6b. bezsensu i dolegliwosciami fizycznymi. ze chory nie wie. unikowa postawe personelu medycznego wobec srnierci podttzymuje sposob ksztalcenia. informuja natomiast rodzine. Spok6j jest oczywiscie pozotny.an~ jest codzie~yr_n rytualom szpitalnym. kt6rzy przebywaja w szpitalu. Przekonanie takie podttzymuje post~p medycyny. Ponadto. ze w to wierzy. ze pacjent ma prawo do informacji 0 stanie zdrowia. stracic motywacje do leczenia (Kielanowski. jest badany przez specjalistow ltd. Pacjenci ci urnieraja wiec w obcym miejscu.. czasem wstyd. ktore wskazuja na cos przecrwnego. gdy pacjent umiera (tak jakby ktos m6gI bye niesmiertelnyl) . Polskie badania wskazuja na inny obraz rzeczywistosci.. ich mozliwosei intelektualne i sposoby "techniczne" wykorzystywane sa wlasnie w tym celu . nie chq sie konfrontowac ze smiercia. Taka funkcje obronna pelni przekonanie. w przypadku kt6rych opieka da dobre wyniki i satysfakcje zawodowq. 1987). Pacjent p~d~a. Przyszlych lekarzy. 1997). To wlasnie taka postawa wzbudza zaufanie pacjenta. ze inni pacjenci. ze nie nalezy poruszac kwestii tru~ny~h (Barraclough. a rodzina myslac. ~omu~aCJa z personelern jest pelna wzajemnej kurtuazji. ze wkt6tce umrze. Nalezy tez dodac. to taki. bo przekazane i utrwalone w procesie wychowania poglady i postawy na dany temat. z ktorych wynika. 1987). Z jednej strony jest to konieczne i sluszne. a pacjent udaje.trzeba oszukiwac pacjenta. potwierdzenia w badaniach tanatopsycholog6w. Co jednak z tego wynika? Z jakimi reakcjami personelu medycznego wobec pacjentow umierajacvch najczesciej mozna sie spotkac? Psychika ludzka dysponuje mechanizmami obronnymi wobec trudnych i bolesnych problem6w.oczywisty. Postep ten powoduje rowniez inne konsekwencje spoleczne. ksztaltuje sie silna motvwacje ukierunkowanq wylacznie na wyleczenie pacjenta. ze wszyscy czIonkowie danej kultury maja podobne. czesto z poczuciem izolacji. Przekazywana studentom wiedza. Chorzy czesto jednak nie chca rozmawiac z najblizszy~ 0 ~blizaj~cej si~ smier:i. Nikt z pacjent6w nie chce patrzec na cierpienie. bo mog~ sie zalamac. W rozdziale poswieconym relacji lekarz-pacjent wskazywano na zalety modelu partnerskiego.do walki 0 zyciel Powoduje to bezradnosc. Umierajacvch umieszcza sie wiec w separatkach. kt6rej spektakularne sukcesy budza nadzieje na unikniecie smierci. naciskaja na lekarzy. nie chca znac prawdy i nie nalezv im mowic 0 zlych rokowaniach. za wszelka eerie (Kielanowski. zeby nie stracil zaufania . Szpitale nie sa jednak przeznaczone dla ludzi. Zrozpaczeni bliscy ludzi umierajacvch wysylaja ich do szpitala. ze lekarze najczesciej wybieraja patetnalistyczny model postepowania. jezeli relacje w rodzinie i wzajemna komunikacja 157 . ze choroba i umiera.w czyim imieniu dziala w6wczas lekarz? Zatajenie ptawdy (model zastrzezonej swiadornosci) odbywa sie przy zachowaniu pozorow leczenia. nie staja si~ niekiedy obszarern wstydliwym spolecznie. aby leczyli wszelkimi dostepnymi sposobami. Pogladowi temu nie tylko brakuje wewnetrznej logiki . N~e chca martwic swoich bliskich i udaja. oszukiwac bliskiego. ze rue wiedza. pokazano tu tylko pewien ich wycinek. otwartosci i uczciwosci. Nikt nie chce przebywac na sali.tymlzm. a nawet winy. na ktorej lezy urnierajacy cztowiek. kt6rych zycia nie mozna uratowac. gdzie w odosobnieniu czekaja. a lekarz ma obowiazek ich udzielic. alba podejma gr~ 1 beda zataJac informacje. ze prawie 75% pacjentow wiedzialo. ze to 156 chorzy (umierajacy) boja sie smierci. Stawia sie wiec bliskich w szczegolnej sytuacji: alba to oni zdecyduja sie poinforrnowac chorego 0 nieuleczalnej chorobie. to raczej tezygnacja lub poczucie. Personel medyczny omija ich w pospiechu i wykonujac swoje obowiazki wobec tych. czuje sie spokojna. mimo ze nikt z nimi 0 tym nie rozmawial. Interesy rodziny i pacjenta nie zawsze sa zbiezne a czesto wrecz konfliktowe . Okazywany mu szacunek i autonomia jego decyzji umozliwiaja wyb6r najbardziej odpowiedniego leczenia czy innej formy postepowania w danych okolicznosciach. stracic zaufanie do personelu. W relacjach z rodzina czasem trudniej 0 takie zaklamanie. Brehant (1980) stwierdzil.

powoduje zaw~zenie swiadomosci do jednego problemu. poddaje sie agresywnym metodom leczenia. "W mojej rodzinie nikt nie chorowal na raka"). ale w praktyce opozniaja moment postawienia diagnozy i rozpoczecia leczenia. zgodnie z ktora wyroznia sie trzy okresy przebiegu choroby 0 zlym rokowaniu: wstepny. mianowicie wyolbrzymiaj~c je iuznajac sytuacje za beznadziejna. Stale doznaje rozmaitych dolegliwoki. depresje. pozegnanie ze swiatern. to mowienie. Gl6wnym celem jest pokazanie wszystkich etap6w smiertelnej choroby i towarzyszacych im 158 . niepewnosci jutra. Mirno pewnych zmian choroba nowotworowa nadal utozsamiana jest w naszym spoleczensrwie z choroba smiertelna. nieodwracalnosci zmian patologicznych. ogarnia go paralizujacy lek. a true ich progresji. Oczywiscie optyrnalna postaw~ jest jak najszybsze udanie sie do lekarza. ale takze przerazony. psycholog. Opieka paliatywna skierowana jest do osob nieuleczalnie chorych. Osieroceni bliscy moga przezywac problemy emocjonalne. ale takze po smierci chorego. krora pozwala na zbagatelizowanie spostrzeganych objaw6w ("To nic powaznego. dlatego gdy czlowiek podejrzewa j~ u siebie (niekiedy nieslusznie). Ma on swiadomosc dlugiego czasu trwania choroby (od kilkunastu tygodni do kilkunastu lat) . wolontariusze. Takie manipulacje poznawcze pozwalaja pacjentowi na dorazne poprawienie samopoczucia. Kiedy stan chorego wyrainie sie pogarsza. silnymi emocjami. Pacjent moze tez zareagowac na obserwowane przez niego objawy w spos6b calkowicie odwrotny. Od momentu postawienia diagnozy rozpoczyna sie okres przewlekly choroby. kiedy nastepuje psychologiczny proces zaloby. to i w tej sytuacji trudno 0 porozumienie. Zatajanie prawdy i brak dobrej relacji z bliskimi rna swoje konsekwencje nie tylko w czasie umierania. racjonalizacji.2. Nie jest to najlepszy moment. Z naciskiem podkreslamy. Do pomocy angaiowana jest rodzina chorego. w tym bolu. Jdli wczesniej obie strony nie umialy ze soba rozrnawiac. np. reakcji psychologicznych (Barraclough. Silny stres. Okres wstepny choroby trwa od momentu zauwazenia objaw6w do momentu postawienia diagnozy. Podejmuje sie wowczas inny rodzaj opieki i stosuje leczenie objawowe. polegajace na przeciwdzialaniu objawom choroby. trzeba przede wszystkim powiedziec 0 jego przerazeniu. W opiece paliatywnej bierze zwykle udzial interdyscyplinarny zespol terapeutyczny. zalatwienie spraw majatkowych i innych. bo zwykle w tym momencie rzeczywiscie niewiele czasu juz zostalo na dokonanie bilansu zyciowego. poczucie winy. W miare jej post~pu sytuacja pacjenta staje sie coraz trudniejsza. rehabilitant.przed choroba pacjenta byly szczere i dobre. chory moze czuc sie oszukany. jest coraz trudniejsze i staje sie jawnym lekcewazeniern jego obaw i potrzeb. . pracownik socjalny. rrudnosc skupienia uwagi na innych sprawach. zaburzenia pamieci i zwiekszone pobudzenie psychoruchowe. Zakloca on normalne funkcjonowanie. moze bye bodzcern do uruchomienia mechanizm6w obronnych osobowosci. ktora sarna tez wymaga wsparcia w tej sytuacji (Widera-Wysoczanska. bedace wyrazem przezywanego napiecia. Wykorzystamy tu [edna z najczesciej stosowanych klasyfikacji. doswiadcza objaw6w 159 6. pielegniarki. a kazdy z czlonk6w rodziny sam rozwiazywal swoje problemy. W sklad takiego zespolu wchodza: lekarz. I Psychologiczne aspekty opieki paliatywnej Zagadnienia opieki paliatywnej zostana om6wione na przykladzie choroby nowotworowej w nieuleczalnym stadium. personel pomocniczy. nasilaja sie dolegliwosci bolowe i wyniszczenie organizmu. na pewno sarno przejdzie". ze choroba nowotworowa jest nieuleczalna. Moze sie w6wczas spotkac z pretensjami. 2001). 1997). Opisujac stan psychiczny czlowieka w tej fazie. ze "wszystko bedzie dobrze". Pragniemy przestrzec przed nadmiernym uog6lnianiem i powielaniem mitu. u kt6rych choroby nie da si~ juz wyleczyc. przewlekly i terminalny (Walden-Galuszko. co rowniez oznacza niezgloszenie sie do lekarza. ze wiele chor6b nowotworowych zostaje wyleczonych lub ulega dlugotrwalej remisji. Dlatego wiele osob w tym momencie decyduje sie na odkrycie kart i wyjawia choremu perspektywe zblizajacej sie srnierci. poczuciu zagrozenia. jaki czlowiek przezywa. 2000). kapelan. to rodzina przelamie taki impas i podejmie dialog z chorym. Lagodzenie objaw6w nieuleczalnej choroby to nie tylko leczenie przeciwb6lowe.

a~ rue. Moze rozwijac sie lek przed tym. 0 kom~ort emocjonalny pacjenta. W ~OSP1cjach ustala sie dawke leku analgetycznego indywidualnie dla kazdego pacjenta i lek ten podaje sie w regularnych odstepach przez c~l~ do~~ (mniej wiecej co cztery godziny). brutalnie. mles~~cy. Szacuje sie. przekonania 0 skutecznosci leczenia (badz jej braku). w ostatniej fazie choroby charakteryzuje Sl~zaw~ze~em zam~eres?wan i koncentracja na wlasnym zdrowiu. Nie. uzalaniern sie nad soba. Przyjeta w hospicjach regula post~~o. Stan ?sy~hiczny pacJento. Stala sie ona animatorka calego ruchu hosplcYJnego. pogrzebu itp.Saunders. ksieza. np. Obserwujemy takze forme przygnebienia bardziej gwaltown:'6 gdy jest ono zwiazane z rozpacz:'6 izolacja od otoczenia. ze 60-80% chorych w terrninalnej fazie choroby ~o~otworowej odczuwa b6l. utrata zainteresowari. nie mniej czestym. psychologicznych. Pacjenci onkologiczni czesto przezywaja poczucie winy. a w jego zachowaniu widoczne jest og6lne spowolnienie. ze choroba jest kara za popelnione grzechy.vac. Do takiego uczucia sklonni sa pacjenci 0 nastawieniu perfekcjonistycznym. Og6lny nastr6j pacjenta oraz jego nastawienie do choroby i leczenia mog~ cyklicznie sie zmieniac. wyrazajace sie nadrniernym domaganiem sie opieki. tzw. odmowa leczenia si~. Stab gotowosc personelu do rozmow z paCJen- 160 161 . uwagi otoczenia. Na pierwszym planie jest troska 0 lagodz~nie ~ierp. za kt6re pacjent czuje sie odpowiedzialny. pielegniarki. a ~oze.a:nony na aktywne ratowanie zycia.l urmeranie sa czestym przedrniotem mysli. sytuacji rodzinnej pacjenta. radioterapii i chernioterapii. c~~. byli dezinformowani i nagle zrozurnieli. bardzo krytyczni wobec siebie. Takiej reakcji mozna spodziewac sie u tych pacjent6w. ze prawda jest inna. Jesli nie zostal poinformowany 0 rnozliwosci ich wystapienia. kt6rzy czuja sie ponizeni i upokorzeni przez to. ze sa niesprawni i zalezni od innych. Zalozycielka pierwszego hospicjum jest angiels~a l~karka Cec~! . gdy pacjent przewiduje pewne niekorzystne dla siebie zdarzenia i reaguje zalern i placzem lub nie przejawia takich otwartych reakcji. kt6re kocha i boi sie osierocic. Chorzy moga tez czuc sie winni. placzliwoscia. Gdy post~pu choroby nie da sie ~aham~. jest przygnebienie. prowadzonego przez caly zespol praco:wruk. Jest to takze lek o przysz losc os6b bliskich.ienia fizycznego. nie wydaje si~ najw~as~lwszym ml~Jscem na przezycie przez pacjent6w ich ostatruch. rozwinal Sl~ ruch hospicyjny. ze choroba zwyciezy. niewlasciwy tryb zycia (niekiedy jest to myslenie magiczne). a jedynie opiece palia~n~J. w kto~eg~ sklad wchodz~lekarze. psychologowie. czyli Ieku. ze. apatia i pojawiajace sie problemy ze snem.o~. otoczeni bezradna czesto w tej sytuacji rodzina. Moze ono wynikac z przekonania. rOZW1JaJ~cego sie w Europie i USA.r ! ubocznych operacji. Smlerc. snujac wspomnienia.d~leczenia p:watywnego.sto~ldealiz_ow~ne.. Szpital. Kolejnym zadaniem pracownik6w hospicjum jest dbalosc. Opracowane zostaly zasa. Drugim obok leku objawem. alba sa zaniedbani i pozbawieni opieki czy tez sa po kolejnym nawrocie choroby i utracili [uz nadzieje (Barraclough. zakonnice 1wolo~tariusze. lat we wzgl~dnym komforcie psychicznym. kt6ry nasila subiektywne odczuwarue ~olu.. sa [uz podd~waru ak1:J:'Wn~m formom terapii. Dawki leku sa kontrolowane 1 w razre potrzeby modyfikowane (Walden-Galuszko. Zachowanie pacjent6w czesto bywa agresywne. wy~liminowaru.:arua Je~t niedopuszczanie do nasilenia dolegliwosci b610wych. kto~ Jest nast. Moze ono miec stosunkowo lagodn~ postac.e leku przed b6lem. Dowcipkowanie na te tematy jest pr6b~ zamaskowania prawdziwego uczucia. terminalny okres choroby. co jest nast~pstwem przezywanego uczucia gniewu. zachowania pozorowane. nastawiony na udzielarue specjalistycznej ~omocy pacjentorn terminalnym. 1992). polegajace na demonstrowaniu "swobodnego" podej- scia do wlasnej smierci. ze zbliza sie koniec ich z~cia. W. ~acj~nt wkracza w o~ta~. kt6rzy zostali ' poinformowani 0 chorobie w niewlasciwy spos6b. 1997). spolecznych i duchowych pacJenta oraz jego rodziny. Personel hospicjum nastawiony jest w swej pracy na lagodz~rue cierpien fizycznych.nie rnoga (i nie beda mogli) opiekowac sie swoirni bliskirni. Wyst~puj~ tez reakcje paradoksalne. starue Jest swiadoma. umiejetnosci przystosowania sie do diametralnie zrnienionego trybu zycia (wycofanie sie z dotychczasowych form aktywnosci) zaleznej od zdolnosci do przewartosciowania swoich priorytet6w zyciowych. Aktualny stan psychiczny chorego zalezy od wielu czynnik6w: samopoczucia fizycznego. Wl~kszosc pacjentow w tym. Z. swoje ostatnie dni spedzali oni w szpitalu lub w domu. Spotyka sie tez zachowania regresywne.Sl~ ~u przeszlosci. pr6barni samob6jczyrni. my~leruu zw:a~aJ~. . reaguje na nie l~kiem.

Byla przekonana. i ze latwiej jest pacjentowi umierec. posredniczac w kontaktach rniedzy nimi. Jej najwi~kszym pragnieniem bylo obecnie nieprzedluianie cierpien i smierc. okazalo sie. nasilania sie dolegliwosci. ie mez nie jest w stanie poqodzi« si~ z jej smiercie. Zmeczona dlugotrwalq. by 162 163 . jaka jest prawda. odwlekania. byla jui pogodzona ze smiercie i nie wierzyla w sens kolejnej operacji. Jest to pr6ba wynegocjowania dla siebie zdrowia.r I tern pozwala mu na wyrazenie swoich niepokoj6w i ich redukcje poprzez "wygadanie sie" w obecnosci wrazliwego i wspierajacego sluchacza. szukaj::tuspokojenia w religii. Jest to bardzo burzliwa faza. W rozmowie. ze jej iycie bylo udane i wertosciowe. Elisabeth Kubler-Ross (1977) opisuje nastepujace zdarzenie. Jui przedtem m6wifa. Niezwykle wazna dla komfortu psychicznego pacjenta jest swiado. Pacjent zadaje sobie pytanie: "Dlaczego wlasnie ja?" i kieruje swoja zlosc i rozzalenie przeciw innym ludziom. trwaniu w iluzjach. wini za swoja chorobe los. Stanowi on naturalna reakcje na niernoznosc dalszego zaprzeczania. Z reguly etap ten mija. zaczql lepiej rozumiec wiele spraw i poczul si~ przygotowany do szczerych rozm6w z zone. Problem ten nabiera szczeg6lnej wagi. Pod wpfywem tej rozmowy pan W. gdyi tuz przed nie pacjentka zacz~/a zachowywac sie psychotycznie. przeciw Bogu. gdyz choroba terminalna okazuje sie sytuacja za trudnq do udzwigniecia zar6wno dla pacjenta. jakie zawsze ich Iqczyfy. Nestepneqo dnia zwr6cila sie do Kubler-Ross z prosbe: . ze chory czlowiek osiqga taki punkt. agresywnq terepie i operacjami. jesli chodzi o stan emocjonalny chorego. ze wprowadzi radykalne zmiany w swoim zyciu . Etap ten mija i pojawia sie faza • targowania sie. W efekcie malionkom udalo sie odbudowec g/~bokie wiezi. jakq przeprowadzono z jej mezem. a takze siebie. w kt6rym smierc staje sie dla niego wyzwoleniem. 58-letnia kobieta. z Bogiem. izolacje. ze orientuja sie. Pacjent.wszystko po to. wiedzac 0 swoim faktycznym stanie zdrowia. chory moze przejsc do nastepnego etapu: • gniewu. sa problemy duchowe. ale zdarza sie. "odroczenia wyroku" poprzez zawieranie uklad6w np. ze gotowa jest odejsc. ilustrujace niemoznosc porozumienia sie rniedzy najblizszymi sobie osobami: Pan. ztosci. mog::t nie bye sklonni do podjecia z rum szczerej rozmowy 0 jego faktycznej sytuacji. Spotykajac sie z rum. Kiibler-Ross w swej pracy z pacjentami terminalnymi zaobserwowala wvstepowanie pewnych etap6w emocjonalno-poznawczych. nie daja po sobie poznac. kt6rq u lekarzy wyblagal jej mez. ze takie ochronne iluzje podtrzymywane sa do konca. ale przeszkadza jej w tym swiedomosc. kt6rzy w tak szczeg6lnym momencie zycia czuja potrzebe rozmowy 0 sprawach ostatecznych. Przyjaciele i krewni chorego. chcac go chronic. ze w zamian za poniesiona przez niego ofiare uda mu sie opoznic zblizajaca sie . znalazla si~ w szpitalu z powodu nowotworu zlosliwego brzucbe. jak i dla jego bliskich. jesli pomoie mu sie oderwec od wszelkich obowiqzk6w iyciowych. w kt6rych rozwiazaniu pornagaja pacjentom pracownicy hospicjum. Moze on skladac przyrzeczenia.Prosze porozmawiac z tym czlowiekiem i wszystko mu wytiumeczyc". przez kt6re mog::tprzechodzie chorzy. Nie m6g1 zrozumiec tego.srnierc. Pracownicy hospicjum mog::t bardzo pom6c obu stronom. Wobec pogarszajacego sie stanu zdrowia. ktora pacjentowi przekazano badz kt6rej sie dornysla. Pacjent rna nadzieje.. Kapelan pracujacy w hospicjum sluzy pomoq tym pacjentom. Fazy te opisuja rozne mechanizmy stosowane do zmagania sie z niepomyslna diagnoza. moze czuc sie kompletnie niezrozumiany i osamotniony. ze dotychczas istniejace wiezi spoleczne ulegaja oslabieniu lub zerwaniu. Ogromny wplyw na stan emocjonalny chorego rna sposob przekazywania mu informacji 0 aktualnym stanie jego zdrowia i rokowaniach. Polega on na obronnym negowaniu diagnozy. ze utrzymuje zywy kontakt z bliskimi mu ludzrni. Do tej operacji ostatecznie jednak nie doszlo. ie nie zna on pragnien swojej iony i skoncentrowany jest jedynie na swoim I~ku przed osieroceniem. a mez i dorosle dzieci poradzq sobie bez niej. W. rnosc. Pierwszy etap jest reakcja na diagnoze i rnozna go okreslic jako • zaprzeczenie. Obserwuje sie czesto. Ostatnia kategoria problem6w. gdy personel medyczny rna do przekazania pacjentowi zle wiadomosci (kwestia ta zostala om6wiona w rozdziale 5). kt6ry powodowal silne b6le.

Chory pogodzony jest ze srniercia. istniala znaczna rozbieznosc miedzy stanem psychicznym pacjentki a stanem jej meza. Z wielu wzgledow korzystne jest. ktorvrn przyszlo zetknac sie ze smiercia. nalezy je choremu przekazac. ale w domu. przekazuje szczegolowe instrukcje rodzinie pacjenta na ternat jego pielegnacji. obslugi sprzetu medycznego i odwiedza pacjenta zawsze wtedy. Jest to okres utraty zludzeri. szczegolnie z pacjentami w terminalnej fazie choroby. Koncepcja istnienia wyzej opisanych etapow u pacjentow terminalnych spotkala sie z pewn~ krytyka.zyskac zdrowie. Mq_Z przezywal stale faze targowania sie. kto blizej poznal pacjenta i wspolnie z nim zanalizuje jego zycie i zweryfikuje zasadnosc tego przekonania. Zwykle jest czas na to. jezeli pojawily sie nowe fakty. by poznal swojego podopiecznego. Mozna mu pomoc przez odwolarue sie do wszystkich pozytywnych aspektow jego zycia i wartosci. Rozbieznosc ta byla przyczyn~ braku porozumienia miedzy partnerami. ze wszystkie elementy wymienione przez Kubler-Ross pojawiaja sie co prawda czesto. ze pacjent jest nadmiernie sklonny do przypisywania sobie winy za popelnione bledy i to jest glownym zrodlem jego gniewu oraz podejmowanych wysilkow negocjacyjnych (w fazie targowania sie). bowiem na kazdyrn etapie. W optymalnych warunkach pracownik hospicjum rna pod opieka jednego pacjenta. pokazuje. 164 165 . aby osoby. podczas gdy jego zona osiagnela stan akceptacji wlasnej smierci. W opisanym przypadku pani W. aby zarowno pacjent. Przykladywspierajacych wypowiedzi: . . Mozerny jednak stwierdzic. W szczegolnosci. . ale nie sa one-rezlaczne-tylko-wymieszane ze soba i moga powracac wielokrotnie. obejmujaca wszystkich tych. Obserwuje sie takze u pacjentow etap ostatni: • akceptacja nieuchronnosci wlasnej smierci. z ktorymi chce on podzielic si~ tym przekonaniem. . mozliwe jest pojawienie sie kolejnego etapu: • depresji. Lekarz hospicjum. Celem jednak nie jest pocieszanie. Wtedy bardzo pomocne moze okazac si~ wsparcie ze strony kogos z pracownikow hospicjum. Poniewaz nie dostrzega on realnych zmian w swojej sytuacji. gdy nie rna zrozumienia ze strony najblizsze] osoby. jest przez niego codziennie odwiedzany. Jest coraz mniej aktywny. braku nadziei.. Jest to wiec opieka kompleksowa. jakie po sobie pozostawia. Personel hospicjum pomaga takze rodzinie chorego w przezyciu zaloby po jego smietci. poczucia zatracenia. nawet gdy sa niepomyslne lub niezgodne z jego oczekiwaniami. Moze odejsc ze spokojem. Z kolei w przypadku przezywania przez pacjenta fazy akceptacji smierci wazne jest. podsumowanie W ramach podsumowania tego rozdzialu przedstawimy glowne zalecenia dotvczace przekazywania informacji i prowadzenia trudnych rozmow. pacjent nie powinien pr~ez~ae samotni~ etapu depresji. co kocha. • Niepornyslne informacje powinny bye udzielane stopniowo przy jednoczesnym wspieraniu chorego. jak trudne jest odejscie czlowieka. • Kontakt z chorym nie powinien konczyc sie na jednej rozmowie. uporzadkowawszy wszystkie swoje sprawy. duzo spi. z ktoryrn rna codzienny kontakt. Ten stan to takze zaloba po sobie samym. 0 ile zostanie on wlasciwie zdiagnozowany.. Tego zdania jest zreszta takze Kubler-Ross i sklonna jest traktowac owe fazy nie jak sztywna klasyfikacje. Niektore etapy trzeba "po prostu" przezyc z pacjentem (zaprzeczenie. ze traci wszystko. lecz bycie z nim. leczacy pacjenta. gdy jest to konieczne. ale raczej jako opis i interpretacje zmieniajacego sie stanu swiadomosci pacjentow. osob najbardziej z nim zwiazanych. J ezeli pacjent nie znajduje sie w hospicjum. . jak i jego bliscy przezywali te fazy rownolegle. nalezywkroczyc z innego rodzaju interwencja terapeutyczna. solidaryzowaly sie z nim. gniew) i nie ingerowac w jego swiadomosc. Jako taki rna on wazne implikacje praktyczne dla personelu opiekujacego sie pacjentami terminalnymi. a nawet sklonny jest traktowac j~ jako najlepsze rozwiazanie w jego sytuacji.' • W trakcie trudnych rozmow nalezy skupic sie wyl~cznie na paCJencle i jego problemie. Argumentowano. "B~dziemywspo1niewalczycz tym problemem".0 co Pan chcialby zapytac?". traci zainteresowanie sprawami zycia codziennego. Przypadek pani W. Podobne etapy w procesie przezywania smierci mozna zaobserwowac u czlonkow najbliZszej rodziny pacjenta. Chory pograzony jest w gl~bokim smutku i zalu. gdy ich stany swiadomosci sa zbyt odlegle. a stosowane dotychczas mechanizmy obronne sa juz mniej skuteczne.

:xx wieku. depresja czy nerwica. Gdansk 1992. Walden-Galuszko K. J. w: W kr~u tycia i fmierci. uczuciem niepowodzenia i rozczarowania co do efekt6w dzialania zawodowego.: Medyczne i moraine problemy umierania i smierci. pogorszeniem samopoczucia i funkcjonowania fizycznego. Widera-Wysoczanska A.: WJbrane z~gadnienia psychoonkologii ipsychotanatologii. Literatura cytowana Barraclough Brehant J. ze pacjent jest podmiotem leczenia. a nie z rodzina (chyba ze taka jest wola pacjenta). Szawarski). Osoby te wkladaja 167 . ze az nierealistyczne. WTN. • Nalezy pamietac. kt6rych oczekiwania wobec siebie i efekt6w wykonywanej pracy sa bardzo wysokie . 13). 7. Anna [akubouska. Zjawisko to opisano stosunkowo niedawno. Wydawnictwo PAX. wyczerpaniem emocjonalnym.• Sluchanie wypowiedzi pacjenta i obserwowanie jego reakcji pozwolq nam zdobyc cenne wskaz6wki do prowadzenia tych rozm6w . I Wyjasnienia teoretyczne i definicje Ogryzko-Wiewi6rkowskaM. Warszawa 1997. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdariskiego. Pr6by teoretycznego opisu i wyjasnienia tego zespolu podejmowano na gruncie roznych teorii psychologicznych. Doliilska-Zygmunt). ze wypalenie zawodowe dotyka osoby.: RozmolJ!Y 0 fmiercz' i umieraniu. Warszawa 1980. wskazujac na scisly zwiazek wyst~puj:tcych objaw6w z wvkonywana prac:t zawodowa. Kielanowski T. bo w latach 70. nieprzemijajacym nawet po odpoczynku zmeczeniern. Wydawnictwo PAX. Warszawa 1987.: Thanatos.tak wysokie. Sanmeclica. G. Moraine problemy mecfytyf!Y wsp61czesnej (red. co nie przynioslo oczekiwanej nagrody" (s.: Psychoonkologia. sposobowi zycia lub zwiazkowi. Z. Kolbuszewski).: Psychologiczne aspekty rozmowy lekarza z pacjentem urnierajacym. ze jest to zespol odrebny niz np.: Warunki umierania w polskich szpitalach.: Rak i emoqe. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrodawskiego. Wrodaw 2001. Kubler-Ross E. Krakow 2000. Wypalenie zawodowe objawia sie chronicznym. Walden-Galuszko K. Freudenberger i Richelson (1980) podaja nastepujaca definicje: "wypalenie jest stanem zmeczenia czy frustracji wynikajacyrn z poswiecenia sie jakiejs sprawie. Stwierdzono w6wczas. Ksiazka i Wiedza. Wrodaw 1997.1. do niego nalezv podejmowanie decyzji i to jemu informacje maja bye przekazane w pierwszej kolejnosci i z nim dyskutowane. W tym rozdziale w celu lepszego zrozumienia problemu i ukazania go z szerszej perspektywy zostana przytoczone najbardziej znane koncepcje. J. w: Problet1!Y wsp61czesnej tanatologii (red. w: Podstassy psychologii zdrowia (red. Autorzy ci stwierdzaja. Opierajac sie na zalozeniach spolecznej teorii rownosci.Winecka chory i lekarz W oblicz:!'fmierci. Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Warszawa 1977.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->