P. 1
Testy Kwalifikacja Calosc

Testy Kwalifikacja Calosc

|Views: 13,343|Likes:

More info:

Published by: Marian Pazdzioch on Nov 16, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

1.Na zużycie paliwa ma wpływ: a. wiatr boczny i znoszenie kół podczas zakrętu b. złe zamocowanie ładunku c.

pojemność silnika i indywidualny styl jazdy kierowcy 2.Charakterystyka jednostkowego zużycia paliwa zależy od: a. natężenia zużycia paliwa , natężenia wydzielania spalin i minimalnego jednostkowego zużycia paliwa b. wykorzystania energii cieplnej dostarczanej z paliwem potrzebnej do zmiany jej na energię mechaniczną c. spalania mieszanki paliwowo powietrznej 3.Silnik Diesla (ZS) pełen zakres mocy osiąga: a. w górnym zakresie pracy obrotomierza b. już od 1500 pbr./min c. w całym zakresie pracy obrotomierza 4.Natężenie zużycia paliwa to: a. wagowa lub objętościowa emisja gazów w jednostce czasu w silniku pracującym przy nominalnych parametrach b. objętościowe lub wagowe zużycie paliwa w jednostce czasu w silniku pracującym przy parametrach nominalnych (moc nominalna, obroty nominalne) c. średnie ciśnienie użyteczne jest uśrednionym ciśnieniem w komorze roboczej podczas spalania mieszanki paliwowopowietrznej 5.Przełożenia skrzyni biegów i odpowiedni ich dobór do prędkości: a. wpływają na zużycie paliwa b. zwiększają ciśnienie spalania c. nie mają wpływu na spalanie 6.Układ napędowy ma za zadanie: a. wzmocnić silnik b. zmniejszyć spalanie c. przenieść moment obrotowy do kół napędzanych 7.Rodzaje napędów zależą od: a. usytuowania silnika oraz tego , do której osi jest doprowadzany napęd b. momentu obrotowego wału c. usytuowania skrzyni biegów

8.W klasycznym układzie napędowym: a. sprzęgło , skrzynia biegów , przekładnia główna i mechanizm różnicowy znajdują się w jednej obudowie b. napędzane są koła przednie c. silnik umieszczony jest z przodu pojazdu , a napędzane są koła tylne 9.Podstawową funkcją mostu napędowego jest: a. przeniesienie napędu za pomocą wału napędowego b. przejęcie części ciężaru samochodu c. zmniejszenie obciążeń sprzęgła 10.W skład mostu napędowego wchodzą dwa elementy: a. silnik i sprzęgło b. mechanizm różnicowy i skrzynia biegów c. przekładnia główna i mechanizm różnicowy 11.Silnik działa najefektywniej w zakresie: a. wysokich obrotów b. pomiędzy wartością obrotów momentu maksymalnego a wartością obrotów mocy maksymalnej c. jeśli silnik nie ma zasilania w układzie wtryskowym 12.Najefektyjniejsze przyspieszenie osiągamy , kiedy: a. przy zmianie przełożenia silnik osiąga maksymalne obroty b. ruszamy z drugiego biegu c. w momencie zmiany przełożenia podczas najwyższych możliwych do osiągnięcia przez silnik obrotów 13.Wraz ze wzrostem prędkości silnika: a. rośnie zużycie skrzyni biegów b. maleje moment obrotowy c. rośnie moment obrotowy 14.W turbodoładowanych silnikach Diesla maksymalny moment obrotowy przypada na zakres obrotów pomiędzy: a. 1750-3000 obr./min b. 2000-3250 obr./min c. 1950-3500 obr./min

15.Jeżeli moc pozostaje taka sama , a prędkość obrotowa na wyjściu maleje , wtedy: a. skrzynia biegów zużywa się szybciej b. pojazd zwalnia i należy zmienić bieg c. wytwarzany moment obrotowy rośnie 16.Istotne znaczenie dla eksploatacji i osiągów samochodu mają: a. mocowanie ładunku b. znoszenie kół na zakrętach c. obroty silnika , przy których przeprowadza się zmianę biegów 17.Moc ciągła to: a. maksymalna moc , jaką silnik może generować w sposób ciągły bez niebezpieczeństwa uszkodzenia silnika (zatarcie) b. moc urządzenia określana jako jednostka fizyczna opisywana jako praca wykonana w danej jednostce czasu c. moc zmierzona na końcówce wału korbowego 18.Moc maksymalną można zmierzyć: a. na końcówce wału korbowego b. w warunkach laboratoryjnych na stanowisku hamowni silnikowej , dostarczając silnikowi żądaną przez niego ilość paliwa c. w trakcie jazdy , odczytując wskazania obrotomierza 19.Moc uzyskana na kołach jest: a. maksymalnym momentem obrotowym b. elementem przeniesienia napędu c. w rzeczywistości mniejsza od mocy doprowadzonej do układu napędowej 20.Zadaniem obrotomierza jest: a. sterowanie momentem obrotowym b. informowanie kierującego pojazdem o prędkości obrotowej wału korbowego c. obrotomierz jest tylko zbędnym dodatkiem i nie ma żadnego zadania 21.Skrzynia biegów służy do: a. przekazywania mocy wytwarzanej przez silnik , służącej do napędu pojazdu b. zwiększenia zużycia paliwa c. zmiany charakterystyki układu przeniesienia napędu

22.Skrzynia biegów łączona jest z silnikiem za pomocą: a. wału napędowego b. mechanizmu różnicowego c. sprzęgła ciernego , tarczowego 23.Przy jeździe ekonomicznej po dobrych drogach prędkości przy zmianie biegów mogą być: a. wyższe b. niższe c. nie ma to znaczenia 24.Jazda z małymi prędkościami , zwłaszcza na wysokich biegach , jest: a. właściwa dla silnika b. szkodliwa dla silnika c. zwiększa zużycie paliwa 25.Zmiana biegów w dół lub w górę zależy od: a. sytuacji na drodze b. spalania jednostkowego c. pojemności silnika 26.Zmiana biegów w automatycznej skrzyni biegów następuje: a. przy udziale kierującego b. bez udziału kierującego c. przez wciśnięcie pedału sprzęgła 27.Wybór odpowiedniego przełożenia w automatycznej skrzyni biegów odbywa się za pomocą: a. wciśnięcie pedału sprzęgła b. przycisku na konsoli c. elektronicznej jednostki sterującej 28.Użytkowanie automatycznej skrzyni biegów: a. niesie za sobą kłopoty w postaci ruszania b. nie sprawia problemów kierującym c. prowadzi do szybkiego zużywania się elementów przeniesienia napędu 29.Uruchamianie silnika automatycznej skrzyni biegów jest możliwe w położeniu: a. D lub 1 b. P lub D c. P lub N

30.Rolę sprzęgła w automatycznej skrzyni biegów przejmuje: a. przekładnia hydrokinetyczna b. koło zamachowe c. wał napędowy 31.Hamowanie jest: a. zamianą energii kinetycznej na energię cieplną b. zamianą energii kinetycznej na energię elektryczną c. zamianą energii kinetycznej na energię molekularną 32.Hamowanie w normalnej sytuacji powinno odbywać się: a. wcześniej i łagodniej b. wcześniej i gwałtownie c. wcześniej i bardzo gwałtownie 33.Pojazd samochodowy powinien być wyposażony w układy hamulcowe: a. zasadniczy , pomocniczy awaryjny b. zasadniczy , główny , retarder c. zasadniczy , silnikowy , tarciowy 34.Hamulec awaryjny jest uruchamiany: a. automatycznie b. ręcznie lub lewą nogą c. przyciskiem 35.Wspomaganie hamowania służy do: a. zmniejszenia siły użytej przez kierowcę w celu zahamowania b. łatwiejszego obracania kierownicą c. łatwiejszego unoszenia kabiny kierowcy 36.Pojazd powinien być wyposażony w układy hamulcowe: a. zasadniczy , pomocniczy , awaryjny b. zasadniczy , główny , zastępczy c. zasadniczy , retarder , silnikowy 37.Hamulec zasadniczy służy do: a. zatrzymania pojazdu b. zabezpieczenia pojazdu na wzniesieniu c. hamowania pomocniczego w celu odciążenia retardera

38.Z ilu obwodów składa się obecnie układ hamulcowy: a. jednego b. dwóch c. półtora 39.Co to jest hamulec awaryjny: a. hamulec używany w razie awarii hamulca zasadniczego b. hamulec silnikowy c. hamulec intrader 40.Hamulec postojowy służy do : a. zatrzymania pojazdu na wzniesieniu b. hamowania podczas zjazdu ze wzniesienia c. hamowania w czasie dojeżdżania do skrzyżowania 41.Główneelementy układu hydraulicznego to: a. pedał hamulca , pompa hamulcowa , przewody doprowadzające płyn hamulcowy lub powietrze do zacisku oraz elementy hamujące (tarcze , klocki ) b. zbiornik paliwa , pompa paliwa c. kolektor wydechowy , katalizator , tłumik 42.Serwomechanizm służy do: a. wspomagania siły hamowania użytej przez kierowcę b. przeniesienia napędu do tylnej osi c. kompensowania ciśnienia w układzie wydechowym 43.Główne elementy układu hamulcowego pneumatycznego to: a. sprężarka , zbiorniki powietrza , układ sterujący , układ przenoszenia(przewody , zawory pośrednicze , siłowniki) oraz mechanizmu hamującego (bębnowego , tarczowego) b. pompa wody , chłodnica , termostat ,przewody c. filtr powietrza , przepływomierz powietrza , kolektor ssący 44.Korektor sił hamowania: a. zwiększa siłę hamowania w zależności od obciążenia osi , na której jest zamontowany b. wyrównuje ciśnienie w poduszkach powietrznych c. koryguje siły poprzeczne działające na kabinę kierowcy

45. kontrola poziomu płynu hamulcowego c. można . nie można c. w ruchu miejskim b.Retarder stosuje się: a. sprawdzenia ciśnienia w ogumieniu b. w celu zwiększenia prędkości pojazdu c. działa z maksymalną siłą b. ale nie powinno się z uwagi na drastyczny wzrost zużycia paliwa 48. np. pedału sprzęgła 50. tak . jako hamulec pomocniczy 47. redukcja poślizgu b. pokrętła c.Efekt ciągłego hamowania w silniku można zwielokrotnić: a. wyłącza się c. działa z siłą 50% wartości siły nominalnej 49. sprawdzenia ciśnienia w obwodach układu hamulcowego 46. poprzez zastosowanie zaworu zamykającego przepływ układu wodnego w kolektorze wodnym c. sprawdzenia ciśnienia w układzie pomocniczym pneumatycznym c. poprzez załączenia specjalnej masy bezwładnościowej na wale korbowym 51.Retarderami steruje się za pomocą: a. dźwigni lub pedału hamulca b. zjeżdżając ze stromego zbocza b.Manometry ciśnień w układach hamulcowych na konsoli kierowcy służą do: a. by zwiększyć bezpieczeństwo i nie dopuścić do zagrzania się elementów ciernych przy częstym hamowaniu np.Z jaką siłą działa retarder w momencie załączonego układu ABS: a.Czy można używać hamulce ciągłego działania wraz z hamulcem zasadniczym: a.Główna idea zastosowania układu ABS to: a. poprzez zastosowanie specjalnej klapki na układzie wydechowym lub zaworu b. kontrola ciśnienia w ogumieniu . w celu zmniejszenie prędkości jako hamulec dodatkowy .

1 stycznia 2002 58.Kontrolka ABS służy do a. mierzenia temperatury tarczy hamulcowej c. informowania o uszkodzeniu układu ABS b. sprawdzenia. krajowy c. czy koło jest zablokowane podczas hamowania b.52. dyrektywa 2002/15/WE b. zapewnienie jednakowego funkcjonowania układu hamulcowego w różnych warunkach b. krajowy i międzynarodowy 56. kodeks pracy . 1971 c. 70 – 74 b. informuje o zużyciu się do końca klocków hamulcowych c.Konwencja AETR reguluje czas pracy załóg wykonujących transport: a. 75 – 80 c.Zastosowanie układu EBA w pojazdach samochodowych ma na celu: a. zapewnienia jak najdłuższej żywotności klocków hamulcowych 55. 1980 59.Ustawa z 24 sierpnia 2001 o czasie pracy kierowców zaczęła obowiązywać: a. 81 – 85 57. że temperatura tarcz hamulcowych przekroczyła temperaturę 600 stopni C 54. mierzenia grubości klocków hamulcowych 53. informuje .Jaki procent udziału w przewozach towarów osiągnął transport samochodowy: a. zapewnienie jak największego ciśnienia w układzie hamulcowym c. 1968 b.Czujniki ABS na kołach służą do : a. 1 września 2001 b. 1 października 2001 c. międzynarodowy b.Polska podpisała Konwencję AETR w roku: a.Krajowym aktem prawnym regulującym prawa pracownicze jest : a.

Skrócony odpoczynek dzienny do 9 godzin kierowca może zastosować: a. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 60. końca trzeciego tygodnia następującego po skróceniu . nie musi stosować się do przepisów dotyczących czasu pracy 62. nie częściej niż 3 razy pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi c. 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady c. zobowiązany jest stosować przepisy a. końca trzeciego tygodnia następującego po skróceniu . po wykonaniu maksymalnie 6 cyklach 24 godzinnych b. którego dopuszczalna masa całkowita wynosi 3t.Odpoczynek tygodniowy kierowca zobowiązany jest rozpocząć: a.Przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy pojazdem przystosowanym do przewozu rzeczy . wystarczająca liczba . w liczbie odpowiadającej skróceniu razem z innym odpoczynkiem trwającym co najmniej 6 godzin b. kodeksu pracy b. konwencji AETR 61. maksymalnie 2 razy w tygodniu b. rozporządzenia nr. rozporządzenia nr. nie mniej niż 15 b. maksymalnie w ciągu 2 tygodni licząc od skrócenia w liczbie odpowiadającej skróceniu razem z innym odpoczynkiem trwającym co najmniej godzinę 65. konwencji AETR b.c.Ile wykresówek zapasowych (czystych)powinno znajdować się w pojeździe: a. maksymalnie 3 razy w tygodniu 63.Skrócony tygodniowy okres odpoczynku kierowca zobowiązany jest odebrać najpóźniej do : a. 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady c. po wykorzystaniu 40 godzin prowadzenia pojazdu 64.Przewoźnik udający się w trasę do Rosji będzie stosował czas pracy kierowców według: a. w liczbie odpowiadającej skróceniu razem z innym odpoczynkiem trwającym co najmniej 9 godzin c. maksymalnie 29 c. najpóźniej w sobotę c.

jeśli powrót z trasy planowany jest przed upływem 7 dni . nie ma potrzeby wymiany . nie mniej niż 4 godziny 69.Pod pozycją selektora określoną symbolem łóżka zapisywana jest aktywność kierowcy : a. maksymalnie 24 godziny b. a uszkodzoną wyrzucić b. nie . tylko przerwa b. sygnalizuje przekroczenia zapisanych norm . gdyż tachograf cyfrowy rejestruje sam automatycznie wszystkie aktywności b.Czy tachografie cyfrowym istnieje obowiązek operowania selektorem dla zaznaczenia aktywności kierowcy: a. należy: a. wymienić ją na nową .W przypadku uszkodzenia wykresówki znajdującej się w tachografie .Pionowy czerwony pasek na wydruku oznacza: a. jaki upłynie od awarii tachografu 68. wymienić ją na nową . a uszkodzoną zachować c. bez zwłoki udać się do serwisu i dokonać naprawy b. gdyż można przez pozostałą część pracy wypełniać ją manualnie 70.Przy pomocy karty kierowcy możemy uzyskać dostęp do danych w pamięci tachografu: a. naprawy dokonać po powrocie do bazy bez względu na czas . 72 godziny pod warunkiem .Wykresówka może być zapisywana przez tachograf przez okres: a. tylko jeśli chodzi o zapis odpoczynku 71. uszkodzenie drukarki b. przerwa lub odpoczynek 67.W przypadku uszkodzenia tachografu w trasie . wszystkich z okresu poprzednich 21 dni c. wszystkich z okresu poprzednich 28 dni b. tylko odpoczynek c. tak c. można rozpisywać wykresówki ręcznie c.że zapisywany jest odpoczynek tygodniowy c. należy: a.66. tylko do danych dotyczących aktywności posiadacza karty 72.

oznacza końcówkę papieru w drukarce 73. 28 dni 79. 15 000 zł.Maksymalna kwota kary nałożona za nieprawidłowości podczas kontroli drogowej wynosi: a. tylko za ujawnione naruszenia przepisów prawo o ruchu drogowym 76. pojazd znajduje się na postoju . w ciągu 21 dni od doręczenia kary c. b. przed złożeniem odwołania b. w pojeździe jest włączony zapłon c. 14 dni b.Wysokość kary za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe wpływające na jego niewłaściwe funkcjonowanie .W przypadku uszkodzenia karty chipowej kierowcy : a.Tryb odwoławczy od nałożonej decyzji wymaga złożenia odwołania przed upływem a. 5 000 zł. zapisując aktywności w notesie b. można kontynuować jazdę .Nałożona kara musi być wpłacona: a. brak dokumentów związanych z wykonywanym przewozem b. można kontynuować jazdę po wykonaniu wydruku z tachografu i nanoszeniu zapisów manualnych c.Wykonanie wydruku z tachografu cyfrowego jest możliwe tylko w sytuacji : a. w ciągu 14 dni od doręczenia kary 78.c. a drukarka jest nieuszkodzona 74. można kontynuować jazdę . gdyż tachograf i tak zapisze aktywności 75. 30 000 zł c. jest włączony zapłon . brak aktualnego badania technicznego pojazdu c. .Kierowca ponosi odpowiedzialność za: a. wynosi: a. kiedy pojazd znajduje się na postoju i jest włączony zapłon b. nie jest określona 77. 21 dni c.

zdanie egzaminu ustnego b. przedsiębiorcy zatrudniającym kierowcę c. nie ma wymogu wykazania się wiedzą 82.Kierowca . licząc od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej c.Koszty związane z uczestnictwem kierowcy w kwalifikacji wstępnej spoczywają na: a. 15 000 zł.Informacja o ukończeniu obowiązkowego szkolenia i wykonaniu badań lekarskich i psychologicznych dokumentowane jest przez: a. nie musi uczestniczyć z tego powodu w żadnym szkoleniu 81. po roku b. c. napisanie testu c.b. który uzyskał prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 i ukończył kwalifikację wstępną dokonał rozszerzenia prawa jazdy do kategorii C + E zobowiązany jest : a. 10 000 zł. ośrodku szkolenia kierowców 85. uczestniku szkolenia b. ukończyć kwalifikację wstępną b. co 5 lat . wieku do 60 lat co 3 lata.Po jakim okresie czasu od dnia. 80. wpis w prawie jazdy 84. nie ma takiego obowiązku 83. świadectwo wykonane przez pracodawcę b. po trzech latach c. po pięciu latach .Przyswojenie materiału kwalifikacji wstępnej należy potwierdzić poprzez: a. świadectwo wykonane przez wojewodę c. w którym pracownik dowiedział się o doznanym stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu ulegają przedawnieniu roszczenia z tego tytułu a. licząc od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczające uzyskanie kwalifikacji wstępnej b. ukończyć kwalifikację uzupełniającą c.Kierowca ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu okresowym : a.

w którym zaistniał wypadek 87. prawie dwukrotnie większe c. w miesiącu . do 30 dni c. aby został on uznany za wypadek zbiorowy: a. zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar śmiertelnych o 25% w stosunku do roku 2003 c. właściwego inspektora pracy i prokuratora c. rządowy program pomocy ofiarom wypadków drogowych c. krajowy system wspomagania ratownictwa drogowego b.Pod nazwą GAMBIT kryje się: a. Sąd Pracy właściwy miejscu zaistnienia wypadku b. na tym samym poziomie b. do 7 dni b. co najmniej 5 osób c. w Polsce jest mniejsze zagrożenie śmiercią w wypadku drogowym 91.86.Zagrożenie śmiercią w wypadku drogowym na polskich drogach w porównaniu do przodujących krajów UE jest: a.Ile osób musi uczestniczyć w wypadku przy pracy . niezwłocznie b.Ile dni niezdolności do pracy musi powodować wypadek . aby został uznany za wypadek lekki: a.W jakim okresie czasu pracownik ma obowiązek powiadomić przełożonego o zaistniałym wypadku przy pracy: a.Jakie jest główne założenie programu GAMBIT: a. zintegrowany system poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 92. do 28 dni 90. ciężkim lub zborowym wypadku przy pracy: a. zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar śmiertelnych do zera . właściwy Zakład Ubezpieczeń Społecznych 89.Pracodawca ma obowiązek zawiadomić o śmiertelnym . zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar śmiertelnych o 50% w stosunku do roku 2003 b. w ciągu trzech dni c. co najmniej 9 osób 88. co najmniej 2 osoby b.

czynem nieumyślnym zagrożonym odpowiedzialnością karną c. w niedzielę b. w sobotę c. w piątek 97. jest niewymierny 94.W jakim przedziale wiekowym najczęściej występują kierowcy uczestniczący w wypadkach w Polsce: a. z wyjątkiem miast .Wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych liczony statystycznie na 100 wypadków drogowych w Polsce w 2007 roku wynosił: a. 18. wynosi prawie 1milion złotych c. czynem umyślnym zagrożonym odpowiedzialnością karną b. od 6 do 18 b. 99. poza obszarem zabudowanym b. 25-39 lat c.93. 5.24 lata b.8 b. zdarzeniem losowym niezagrożonym odpowiedzialnością karną 95.Do największej liczby wypadków dochodzi: a.9 c. 4. na obszarze zabudowanym c.3 96. 11. na obszarze zabudowanym .W jakim miejscu wydarza się największa liczba wypadków drogowych w Polsce: a.Koszt społeczny jednej osoby zabitej w wypadku drogowym: a. których liczba mieszkańców przekracza 1 mln. polskie społeczeństwo nie ponosi kosztów związanych z ofiarami wypadków drogowych b.Wypadek drogowy jest: a. powyżej 70 roku życia .W jakich godzinach występuje największe nasilenie wypadków drogowych w Polsce: a. od 16 do 18 98. od 15 do 16 c.

0. tylko autobusów wyprodukowanych po tej dacie c. 2 razy b. 0. tylko wtedy .1 promila na godzinę b. gdy podczas wypadku działa wspólnie z pasami bezpieczeństwa b. samochodów zarejestrowanych po 1 stycznia 1998 r. niezależnie od użytkowania pasów bezpieczeństwa c. 1959 c.24 promila na godzinę 106.2 do 0.05 do 0.Prototyp trzypunktowych pasów bezpieczeństwa powstał w roku: a.100. b.15 promila na godzinę c.Obowiązek wyposażenia autobusów w pasy bezpieczeństwa wprowadzony 20 października 2007 dotyczy: a. że w przypadku wyrzucenia ciała przez przednią szybę ryzyko śmierci jest: a. wszystkich autobusów b.Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy kierowcę i pasażerów: a. 1948 b.Badania wskazują. nie redukuje tego ryzyka 104. 1965 101. które są rejestrowane po tej dacie 103. samochodów osobowych c. wszystkich pojazdów samochodowych wyposażonych w takie pasy 102. 2 razy większe b. autobusów .Rownomierna eliminacja alkoholu w organizmie następuje przeciętnie w tempie od: a.Poduszka powietrzna redukuje ryzyko śmierci o 50% a.5 promila: a. 7 razy .Prawdopodobieństwo spowodowania wypadku drogowego przez nietrzeźwego kierowcę zwiększa się przy stężeniu alkoholu we krwi wynoszącym 1. 0. 4 razy większe c. 6 razy większe 105.12 do 0.

w obrębie którego przemieszczanie towarów wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat granicznych 113.Jak często kierowcy autobusów przyczyniają się do powstawania wypadków drogowych w Polsce: a. rzadziej niż inni kierowcy b. 10% ogółu wypadków c. zimowych c.Największa liczba zdarzeń z ofiarami w ludziach powodowana przez nietrzeźwych kierowców zdarza się w miesiącach : a.c. obszar . Straż Graniczna b. granicy dwóch gmin 112. w obrębie którego przemieszczenie towarów wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat celnych c. kradzieżą b. akcyzy . 5% ogółu wypadków b. 20% ogółu wypadków 108. przemytem 111. wyłudzeniem c.W 2007 roku nietrzeźwi uczestnicy ruchu spowodowali : a. w obrębie którego przemieszczanie towarów nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat celnych czy też opłat granicznych b. letnich b. obszar . 36 rzay 107.Organem celnym w Polsce jest: a.Przestępczość graniczna ma swoje miejsce na: a. wiosennych 109.Obszarem celnym nazywamy: a. granicy dwóch województw b. Inspekcja Transportu Drogowego . podatku VAT nazywamy: a. granicy dwóch państw c. obszar .Przemieszczanie towarów pomiędzy państwami z brakiem uiszczenia opłaty celnej . częściej niż inni kierowcy c. w równym stopniu jak inni kierowcy 110.

którego dotyczy i pozwalającym na przekroczenie granic kraju . jest: a.Za przywóz na terytorium Polski cudzoziemca niemającego dokumentu podróży i wizy wymaganych do przekroczenia granicy przez przewoźnika wykonującego regularne przewozy osób w międzynarodowym transporcie drogowym odpowiedzialność karną ponoszą: a. straż graniczna b. Izba Celna 114. któremu podlegają sprawy związane z repatriacją . osoba . wiza c. który go wydał lub pobyt na jego terenie w określonym czasie . wjazdem oraz tranzytem cudzoziemców na terytorium Polski jest: a.Organem administracji rządowej . pilot wycieczki 118.Podstawową opłatą pobieraną przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę jest: a. na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo lub ważnego dokumentu podróży b. na podstawie paszportu i zaproszenia od obywatela Polski c. paszportem i wizą .Dokumentem w formie pisemnej wydanym przez kraj . prawo jazdy 119. paszport b. przewoźnik c. prawem jazdy b. cło c.c. opłata skarbowa b.Na terytorium Polski obywatel Unii Europejskiej może wjechać : a. izba celna . do której cudzoziemcy jadą b. winieta 115. na podstawie zaświadczenia z biura podróży o wykupieniu wycieczki do Polski 116. legitymując się: a. jeżeli jest wymagana c. dowodem osobistym 117.Na terytorium Polski obywatel kraju nienależącego do UE może wjechać .

Instytucją . inspekcja celna b.Wykrywaniem przestępczości zorganizowanej działającej na terenie nie mniej niż dwóch lub więcej państw członkowskich UE zajmuje się : a. jest: a. człowiek czuje się zrelaksowany b. urząd do spraw repatriacji i cudzoziemców 120. konstytucja wszystkich krajów UE 121. zwalczaniu terroryzmu . Ochrona granicy państwowej . Eurojust c. zwalczaniu przestępczości ekonomicznej . Europol 122. organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego . komendę główną straży granicznej b.Jaki dokument znosi kontrola na wewnętrznych granicach państw członkowskich UE a. inspekcja transportu drogowego c. wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej .Organizacją działającą w ponad 100 krajach świata skupiającą się przeważnie na: zwalczaniu przestępczości narkotykowej i zorganizowanej . In. CBŚ b. Europol b. której głównymi zadaniami jest m. straż graniczna 125. nie ma wpływu na organizm człowieka c.Jakie skutki wywołuje długotrwałe siedzenie w wymuszonej pozycji : a. komendę główną policji 124. powoduje dolegliwości bólowe i zmiany zwyrodnieniowe stawów oraz kręgosłupa . kodeks z Schengen c. zwalczaniu handlu ludźmi jest: a.zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego . inspekcję celną c. deklaracja członkowska państwa UE b. Interpol 123.c. Agenda z Tampere c.Centralne Biuro Śledcze odpowiedzialne za rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej zostało powołane przez : a.

przewożony ładunek c.Podejmowanie aktywności zawodowej w porach niezgodnych z rytmiką zegara biologicznego powoduje: a. już po pierwszym roku b. problemy z rytmem snu i czuwania b. nie może przekraczać 50 kg.Źródłem drgań charakterze ogólnym w pracy kierowcy jest: a. nie ma wpływu na organizm człowieka 131. dopiero po 10 latach 130. po 3-5 latach c.Objawy choroby wibracyjnej u osób narażonych na działanie drgań występują: a. siedzisko b. od 9 do 17 b.Krytyczne godziny jazdy to : a. dolnego odcinka kręgosłupa b. c. dwie ostatnie c. 5 godz. po upływie ok. nie występują drgania ogólne 129. obustronny niedosłuch c. problemy z trawieniem c. od rozpoczęcia aktywności 132.Spadek zdolności do pracy człowieka śpiącego w nocy i pracującego podczas dnia następuje: a. nie może przekraczać masy własnej pracownika b. dwie pierwsze b. od 22 do 3 133. po pierwszej godzinie od rozpoczęcia aktywności b.Dopuszczalna masa podnoszonych i przenoszonych ładunków podczas wykonywanych prac ręcznych transportowych: a. od 1 do 19 c. od rozpoczęcia aktywności c.126. nie ma ograniczeń 128.Najbardziej odpowiedni czas na prowadzenie pojazdu to godziny: a. po upływie 8 godz.Wśród kierowców ciężarówek najczęściej występują schorzenia: a. reumatyzm 127. dwie pierwsze i ostatnie .

ćwiczenia anaerobowe (beztlenowe) b. ćwiczenia anaerobowe(beztlenowe) b. Wzrost tkanki mięśniowej powodują: a. 25 cm . Metabolizm organizmu podczas ćwiczeń aerobowych (tlenowych) względem stanu spoczynku wzrasta: a.Stanowiskiem pracy kierowcy samochodu ciężarowego jest: a. tkankę mięśniową 138.Aby przeciwdziałać zmęczeniu oczu . ćwiczenia aerobowe (tlenowe) c. leżeć z zamkniętymi oczami c. ćwiczenia aerobowe (tlenowe) c. 20-krotnie b. Odległość kierownicy od klatki piersiowej niezależnie od wzrostu kierującego nie powinna przekraczać: a. należy : a. zdolność mięśni do znoszenia zmęczenia i kontynuację jakiegoś ćwiczenia lub pracy przez dłuższy czas c. 10-krotnie c. ćwiczenia izometryczne 140. tłuszcz b. ćwiczenia izometryczne 139. zdolność organizmu do wykonywania pracy fizycznej b. oglądać telewizję b.134. 5-krotnie 137. kierowca samochodu ciężarowego nie ma stanowiska pracy c. zdolność stawów i mięśni do osiągnięcia pełnego zakresu ruchu 136. Giętkość to: a. kabina samochodu 141. patrzeć na odległy horyzont lub zieleń 135. Podczas ćwiczeń anaerobowych (beztlenowych) organizm spala: a. pomieszczenie przeznaczone dla kierowców znajdujące się na terenie bazy transportowej b. cukry zgromadzone w organizmie c. Jakie ćwiczenia nie powodują ruchu w stawie oraz zmiany długości włókien mięśni: a.

Aby uniknąć chorób przewodu pokarmowego . kierunkowskazów. zwracać szczególną uwagę na rodzaj spożywanych produktów żywnościowych. pedału przyśpieszenia 143. jeść obfite posiłki . stan wewnętrzny. odpowiednio rozplanowane i długie przerwy. uwzględnić w swojej diecie potrawy lekkostrawne 147. takich jak dźwignia zmiany biegów.najlepiej przed snem b.b. świeże powietrze. polegający na obniżeniu zdolności do pracy. należy: a. 90 a 110 stopni c. takie jak kawa czy herbata b. napoje pobudzające. Kąt zgięcia w kolanie przy pedale sprzęgła dociśniętym do podłogi powinien wynosić w granicach pomiędzy: a. sygnał dźwiękowy nie powinny wymagać: a. oderwania wzroku od jezdni i łopatek od oparcia siedzenia c. oderwania wzroku od jezdni b. 100 a 120 stopni b. przełączniki świateł. 45 cm 142. pedału sprzęgła b. Zmęczeniem nazywamy: a. wykonywanie czynności psychicznych charakteryzujących się prawidłowym funkcjonowaniem procesów umysłowych. która ma podłoże biologiczne i wiąże się z nieodpartą potrzebą snu b. ospałość.Obniżeniu sprawności i zmęczeniu przeciwdziałają: a. spożywać wyłącznie warzywa i owoce c. będący skutkiem uprzednio podjętego wysiłku c. oderwania wzroku od jezdni i odcinka lędźwiowego od oparcia siedzenia 144. . pedału hamulca c.Obsługa elementów sterowania w kabinie kierowcy samochodu ciężarowego. 120 a 130 stopni 145. nieregularne posiłki c. papierosy. alkohol 146. obfite. Ustalenie prawidłowej odległości fotela od pedałów dokonujemy w stosunku do: a. 35 cm c. pamięci.

stężenia we krwi poniżej 0.1 do 0. choroby układu pokarmowego b.2 do 0.uwagi i podlegających zarazem prawidłowym wpływon emocji oraz motywacji 148. stężenia we krwi powyżej 0.Podstawowymi objawami zmęczenia u kierowców są: a. mniejsza niż 0.5%0 lub w wydychanym powietrzu powyżej 0. wydłużenie czasu reakcji i pogorszenie uwagi c.5 mg w 1 dm3 w wydychanym powietrzu . Najczęściej występującymi chorobami występującymi wśród kierowców są: a.5%0 alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0.6%0 alkoholu 152.5%0 alkoholu we krwi lub 0.5%0 alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0. mniejsza niż 1 %0 alkoholu we krwi lub 0. stężenia we krwi powyżej 0. Stan nietrzeźwości ma miejsce wówczas. choroby układu oddechowego i mięśniowego 150.25 mg alkoholu w 1 dm3 powietrza a. B. gdy zawartość alkoholu w organizmie kierującego wynosi lub prowadzi do: a. bóle krzyża 149. choroby układu krążenia.5%0 lub w wydychanym powietrzu od 0. zespoły bólowe kręgosłupa. choroby układu nerwowego i odpornościowego c.25 mg w alkoholu w 1 dm 3 powietrza b. stężenia we krwi poniżej 0. W Polsce tolerowana przez prawo jest obecność alkoholu w organizmie: a.25 mg w 1 dm3 w wydychanym powietrzu b.Stan po użyciu alkoholu zachodzi kiedy zawartość alkoholu w organizmie kierującego wynosi lub prowadzi do: a.2%0 alkoholu we krwi lub 0.stężenia we krwi od 0.25 mg alkoholu w 1 dm3 powietrza b.1 mg w 1 dm3 w wydychanym powietrzu jest w Polsce b. pocenie się b. mniejsza niż 0.5 mg alkoholu w 1 dm3 powietrza 151.25 alkoholu w 1 dm3 powietrza c. stężenia we krwi powyżej 1 %0 alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0.

153. nadmierna prędkość c. w wyniku którego ranna została jedynie osoba sprawcy 156. zdarzenie drogowe. zdarzenie drogowe. zasypianie za kierownicą 158. zdarzenie drogowe. w wyniku którego były ofiary w ludziach 157. a jeżeli nie jest w nie wyposażony. Przestępstwem drogowym jest: a. halucynogenne gatunki grzybów): a. zdarzenie drogowe. środków psychotropowych: a. Środki halucynogenne (LSD. powodują mamy. w wyniku którego zostało uszkodzonych wiele pojazdów c. w wyniku którego dwóch pieszych zderzyło się na przejściu dla pieszych b. wywołują euforię c. pobudzają zmysły. zdarzenie drogowe. meskalina. Wypadek drogowy to: a. nie jest karana b. zdarzenie drogowe. spowodowanie katastrofy w ruchu drogowym c. zaburzają orientację i równowagę b. włączanie świateł awaryjnych pojazdu. substancji odurzających. w wyniku którego miały miejsce wyłącznie straty materialne i uczestniczył w nim przynajmniej jeden pojazd c. Osoba kierująca pojazdem pod wpływem narkotyków. polepszają zdolność kojarzenia i umożliwiają wykonanie większego wysiłku fizycznego 155. kradzież samochodu 159. w wyniku którego były ofiary w ludziach (śmiertelne lub ranne) b. napad rabunkowy b. Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych jest: a. Na autostradzie lub drodze ekspresowej postój pojazdu należy sygnalizować poprzez: a. Kolizją drogową nazywamy: a. C-jest traktowana przez prawo podobnie jak nietrzeźwy kierujący 154. przechodzenie poza przejściem dla pieszych b. należy włączyć światła pozycyjne oraz umieścić . jest traktowana przez prawo pobłażliwie bo stwarza mniejsze zagrożenie b.

pojazd musi być wyposażony: a. wymaga od kierowcy: a. włączenie świateł awaryjnych pojazdu. pod wiaduktem c. zużycia bieżnika opon c. włączenie świateł awaryjnych. na parkingu pod drzewem b. umieszczenie odblaskowego trójkąta ostrzegawczego w odległości 30-50 m za pojazdem c. na wysokości nie większej niż 1 m 160.Do elementów bezpieczeństwa biernego samochodu zaliczamy: a. Jazda we mgle albo śnieżycy. drzew 161. Boczne uderzenie silnego wiatru podczas wyjeżdżania z osłoniętego fragmentu drogi na teren odkryte może prowadzić do: a. ASP c. gdzie panuje mgła lub występuje śnieżyca c. zmniejszenia prędkości. apteczkę pierwszej pomocy b. należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim.Podczas gwałtownej burzy najlepszym rozwiązaniem jest zatrzymanie samochodu w miejscu bezpiecznym: a. parking 164. zjechania i zatrzymania się w miejscu bezpiecznym. ESP b. z dala od zabudowań. zwiększenia prędkości. ABS 165. aby jak najszybciej wyjechać z terenu. kurtyny powietrzne . poważnych uszkodzeń pojazdu b. np. w opony zimowe lub łańcuchu śniegowe c. aby dostosowana była do warunków na drodze b. utraty przyczepności i panowania nad kierowanym pojazdem 163. Aby bezpiecznie poruszać się po drogach w warunkach zimowych. w system KERS 162. Skuteczną pomocą przy hamowaniu w warunkach zimowych jest system zapobiegający blokowaniu kół: a.odblaskowy trójkąt ostrzegawczy w odległości 100 m za pojazdem b. w GPS b. a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony.

a następnie 30 uciśnięć mostka b. imiona i nazwiska osób rannych . motocykl jednośladowy 169. motocykla . zanim przyjedzie lekarz z pogotowia b. 4 b. miejsce gdzie zdarzył się wypadek .W trójkąt do ustawiania na drodze przeznaczony do ostrzegania o obecności unieruchomionego pojazdu nie musi być wyposażony: a. liczbę i stan osób rannych b. 2 168. nr.dokładne miejsce i czas jego zaistnienia . a następnie 2 uciśnięć mostka 172. autobusu .Apteczka pierwszej pomocy jest obowiązkowa na pokładzie: a. wykonaniu 1 wdechu .c. tramwaju b.Pierwszą pomocą nazywamy: a. a następnie15 uciśnięć mostka c. ciągnik siodłowy c. samochód osobowy b. 3 c. trolejbusu . to: a. obłożenie rany watą lub ligniną . pojazdu nauki jazdy i ciężarówki dostosowanej do przewozu osób 167. wykonaniu 30 wdechów . wykonaniu 2 wdechów . którego długość przekracza 6m . ciągnika siodłowego c.Resuscytacja krążeniowo – oddechowa polega na: a. krótki opis zdarzenia .Podczas wzywania służb ratunkowych do wypadku drogowego podajemy: a. dane sprawcy wypadku 170. robienie opatrunku uciskowego osobie rannej .Wymagana liczba gaśnic dla autobusu . złapanie sprawcy wypadku drogowego który uciekł z jego miejsca 171. marki samochodów . które w nim uczestniczyły c. miejsca ich zamieszkania . swojego prawa jazdy . system ESP 166. taxi .Podstawową metodą powstrzymywania krwawień i krwotoków jest: a. oznakowanie miejsca wypadku drogowego c.

subiektywnym odczuciem klienta wobec jakości usług . emocjonalne 179. w pozycji bocznej dowolnej 174. zwiększenie liczby korzystających z usług przewoźnika pasażerów 178. doświadczenia klienta związane z firmą c.Jeżeli ranny jest nieprzytomny . a na ranę założyć opatrunek b. ale oddycha . warunki podróżowania 177. ustabilizować materiałem opatrunkowym aby nie uległ przesunięciu 175. należy go wyjąć . układamy go: a. aby sprawdzić . zwiększenie bezpieczeństwa podróżowania b. zadowolenia z efektu i obsługi b. aby zatamować krwawienie c.b. obiektywnym odczuciem firmy wobec jakości usług . obiektywny .stopnia spełnienia oczekiwań klienta .Jakie są motywatory wyborów wśród klientów: a. zadowolenia z efektu i obsługi c.Jednym z kryteriów przyjęcia usługi przewozowej jako zgodnej z wymaganiami klienta jest : a.zadowolenia z efektu i obsługi 176.Wizerunek firmy transportowej jest: a. psychiczne b.jak rozległa jest rana i podjąć kroki .Wpływ pozytywnego wizerunku firmy na jej działalność to: a. fizyczne c. zwiększenie niezawodności podróżowania c. stopnia spełnienia oczekiwań klienta . ułożenie rannego w takiej pozycji . należy go wyjąć . w pozycji na wznak b. potrzeba skorzystania przez klienta z usługi transportowej b. aby nie narażać go na nadmierne zgięcie lub wyprostowanie c. stopnia spełnienia oczekiwań klienta . w pozycji bocznej ustalonej c. nie należy go wyjmować .Rodzaje wizerunków z punktu widzenia firmy: a. przyłożenie gazy opatrunkowej na ranę i dociśnięcie jej bandażem elastycznym 173.Jeżeli w ciele człowieka tkwi jakiś przedmiot: a. obiektywnym odczuciem klienta wobec jakości usług .

formalny c. żadnego . palenie papierosów podczas prowadzenia autobusu 182. ale nieobowiązkowe. zalecane . gdyż zwykle jest pierwszym .b. zbędne i nie należy tego robić za każdym razem b.Jaki wpływ na wizerunek przewoźnika ma dbałość o wygląd pojazdu: a. negatywny 180. pasażer sam sobie jest winien b. utrata wizerunku a tym samym spadek liczby klientów c.co widzi klient 183.Zapewnieniem komfortowych warunków podróżowania jest: a. nieformalny 184. współpracownicy 185. elementem obsługi codziennej i ma istotny wpływ na stan techniczny pojazdu i żywotność pojazdu c.Sprawdzanie stanu technicznego pojazdu przed przystąpieniem do pracy jest: a.Jaki skutek może wywołać spór kierowcy z klientem: a. głośne nastawienie muzyki w autobusie c. firma ma na tyle silną pozycję na rynku . pasażer ma wrażenie .W przypadku wystąpienia sporu z innym uczestnikiem ruchu drogowego . subiektywny c. jest jednym z elementów budowania pożądanego wizerunku przewoźnika . że żaden spór jej nie zaszkodzi 186. by firma była dobrze odbierana przez pasażerów c. zmiennik przekazał o nieprawidłowościach 181. budynki c. kierowca jest przez to lepiej postrzegany i nie musi nic ponad to robić . udzielenie niezbędnych informacji b.Na społeczne środowisko pracy kierowcy składa się: a. kierowcy nie wolno: a. że pojazdy są nowe i przez to jest gotowy więcej zapłacić za bilet b. estetyczny b. pogoda b.Strój kierowcy powinien być: a. wzywać policji .

b. odporność psychiczna b. do odczytu temperatury wewnątrz kabiny c. umocnienie pozycji firmy na rynku 188. liczba przełożeń w skrzyni biegów c. zwiększenie ilości klientów ze względu na duży szum medialny wokół firmy c. zasób słownictwa 189.Najbardziej ekonomiczną jazdę pojazdem uzyskujemy . zielonym c. tak b. przed zakresem zielonym 191.Nierozwiązane nieporozumienia w pracy przewoźnika mogą powodować: a. informować przełożonego o zaistniałym problemie rzutującym na wykonanie usługi c. czerwonym b. ciężar pojazdu b. nie c. do odczytu wilgotności powietrza b. tankowanie zbiornika paliwa do pełna c. do odczytu obrotów silnika 190. tak . tylko w lecie 193. wyjść z pojazdu .Kierowca .Wpływ na jakość świadczonych usług ma następująca cecha osobowości kierowcy : a.Grubość klocków hamulcowych ocenia się na podstawie: . jazda w zakresie zielonym skali obrotomierza 192. odporność fizyczna c. by dokładnie „wyjaśnić” przyczyny sporu 187. gdy strzałka obrotomierza jest w przedziale: a.Na zużycie paliwa najbardziej wpływają: a.Obrotomierz służy do : a. kontrolę zamknięcia naczepy 194. zanim wyruszy w trasę powinien wykonać : a. straty finansowe z tytułu zasądzonych odszkodowań b.Czy zastosowanie turbosprężarki ma wpływ na zużycie paliwa: a. obsługę techniczną b.

poziom oleju b.Hamowanie pulsacyjne to: a. hamowanie polegające na pulsowaniu wskazań czujnika temperatury 199.W czasie nagłego hamowania pojazdem wyposażonym w ABS kierowca powinien: a. do spuszczenia kondensatu ze zbiornika b. Hamowanie polega na dodawaniu gazu tak . mieć wciśnięty pedał do zatrzymania pojazdu b.Siłownik membranowy hamulcowy służy do : a. nie c. aby uzyskać efekt pulsowania wskazówki obrotomierza c. żeby koło nie zablokowało się i ci jakiś czas odpuszczać pedał hamulca na dłuższą niż 3s chwilę . do regulacji ciśnienia w zbiorniku c.Zawór spustowy w zbiorniku powietrza służy do : a.a. tak b.W retarderach hydraulicznych podczas inspekcji przed rozpoczęciem jazdy sprawdzamy: a. twardości pedału hamulca b. hamować pulsacyjnie c. nie ma znaczenia 200. temperaturę oleju 198. hamowanie polegające na intensywnym wciśnięciu hamulca .Czy zablokowanie kół podczas hamowania jest korzystne: a. ubytku płynu lub powietrza w układzie 195. musi zwrócić uwagę na to . a gdy koła przestają się obracać . do oddziaływania na klocki hamulcowe w celu zahamowania b. sprawdzenia długości kontrolki w zacisku c. do amortyzowania zawieszenia pneumatycznego 196. by natychmiast znów silnie nacisnąć hamulec b. jako zawór bezpieczeństwa w celu otwarcia po przekroczeniu ciśnienia nominalnego 197. odpuszczeniu hamulca . gęstość oleju c. do skrętu kołami tylnymi c.

Odpowietrzanie układu paliwowego polega na: a. stopniowym zmniejszeniu biegów i puszczeniu sprzęgła z jednoczesnym zdjęciem nogi z pedału przyspieszenia 202. wykonać skręt ze środka pasa ruchu c. włączyć bieg . zbliżyć się do osi jezdni 209.201. redukowaniu biegu na najniższy i puszczenie sprzęgła b. czujnika ciśnienia oleju c. zbliżyć się do krawędzi jezdni b.W czasie ruszania ze wzniesienia należy: a.Podczas wykonywania manewru skrętu w prawo kierujący powinien: a.Źle wyliczone znoszenie kół może prowadzić do: a.Poziom oleju w silniku sprawdzamy za pomocą: a. wyłączyć hamulec c. załączyć bieg i powoli ruszać . włączeniu biegu wstecznego i puszczeniu sprzęgła c.W przypadku przewozu osób hamowanie powinno być: . większego zużycia paliwa c.Hamowanie silnikiem polega : a. wymianie paliwa na nowe 207. usunięciu powietrza z układu paliwowego b. ścięcia zakrętu lub innego uczestnika ruchu b. poziomu oleju napędowego 204. miarki oleju b.Najważniejszy czynnik wpływający na zachowanie się pojazdu na drodze to: a) opony b) kierujący c) rozmieszczenie ludzi 208. dodając gaz powoli . dopiero po 5 s rozłączyć hamulce 203. napowietrzaniu układu paliwowego c. zużycia się hamulców 210. wyłączyć hamulec postojowy i na włączonym biegu dodać gazu b. nie wyłączać hamulca postojowego .

rozłożyć rampę b. ale może prowadzić do wypadku b. ułatwia manewrowanie . Jak kierowca może pomóc osobie niepełnosprawnej dostać się do autobusu? a. C-zachęcająco machać ręką 215.Rejestracja sprzedaży biletów na kasie fiskalnej jest tak ważna dla przewoźnika w komunikacji zwykłej.Czy kierowca odpowiada za przewożonych pasażerów? a.Proces sprzedaży biletów w transporcie pasażerskim powinien być: a. bez względu na jakość obsługi. gdy zajmują miejsca siedzące w autobusie 216. tylko wtedy. przewoźnik wymusza w ten sposób na kierowcy osiąganie dodatkowych wpływów do kasy przedsiębiorstwa. przewoźnik honorujący ulgi ustawowe na podstawie rejestru sprzedaży biletów ulgowych otrzymuje refundację utraconych wpływów z urzędu marszałkowskiego c. oscylująca wokół 210C . szybki. przewoźnik musi skontrolować pracę kierowcy b. podjechać bliżej krawężnika b. gwałtowne b. bo liczy się czas b. Optymalna temperatura w pojeździe to: a. nie c.że kierowca nie zabiera tych pieniędzy dla siebie 214.a. a jednocześnie ma dowód na to . nie ma to znaczenia 211. ale nie może doprowadzić do wypadku c. nie ma wpływu na prowadzenie pojazdu 212. tak b. utrudnia manewrowanie . kulturalny i profesjonalny z zachowaniem ostrożności przy pobieraniu opłaty i wydawaniu reszty c. ponieważ: a. oscylująca wokół 180C c.Umieszczenie przedniej osi skrętnej daleko od pasa przedniego w autobusie: a. sporadyczny 213. łagodne c. oscylująca wokół 150C b.

kieruje się logiką c. zgromadzenia dużej liczby ludzi w jednym miejscu b.217. koloru białego z czarnym napisem „autobus szkolny” b. do przewozu zorganizowanych wycieczek 223. zgromadzenia jednostek. Zbiorowość staje się tłumem w przypadku: a. oczywiście. dlatego nie należy wchodzić z nim w kontakt bez konieczności c.Wobec zdenerwowanego z winy przewoźnika pasażera wystarczy być jedynie uprzejmym: a) tak b) nie. funkcjonuje na zasadzie transu 222. trzeba także pokryć straty pasażera 218. Podstawowa tablica charakterystyczna dla autobusu szkolnego to: a. do przewozu dorosłych do pracy c. koloru żółtego z czerwonym napisem „autobus szkolny” c. stanowczym tonem wskazać sposób postępowania c.Jak postępować wobec dzieci w autobusie? a. tłum słucha rozkazów. Autobus szkolny jest do: a. dlatego należy wydawać mu polecenia mocnym zdecydowanym tonem 219. Jednostka w tłumie: a. że tak b. kieruje się przyzwyczajeniami b. wytłumaczyć dziecku sytuację. zignorować 220. Czy kierowca może zapanować nad tłumem? a. które zjednoczyły się z jakiegoś powodu. nie ma pewnego sposobu zapanowania nad tłumem. pojawienia się przywódcy c. w której się znalazło b. do przewozu dzieci do szkoły b. koloru czerwonego z białym napisem „autobus szkolny” . trzeba także przeprosić pasażera c) nie. dla osiągnięcia wspólnego celu 221.

Do przewozu dzieci upoważnia się firmy: a. siła poprzeczna do osi pojazdu 229. autobusie miejskim b. być jak najszerszy b. dochodzi do wywrócenia b. autobusie rejsowym c. mijania c. zapięcia pasów tylko na siedzeniach z przodu autobusu c. opony b. wpływa to pozytywnie na prowadzenie pojazdu c. autobusie wynajętym konkretnej grupie osób 231. Kierowca ma możliwość rozsadzenia pasażerów w: a. Najbardziej niebezpieczna siła dla pasażerów to: a. zapięcia pasów tylko w czasie wycieczek długodystansowych 227. na podstawie pozwolenia uzyskanego z Urzędu Marszałkowskiego 226. odzwierciedlać krzywiznę zakrętu 230. Jeśli jedna z osi nie styka się z podłożem to: a. nie ma wpływu na prowadzenie . być jak najbardziej zbliżony do osi jezdni c. awaryjne b. W sytuacji wysiadania/wsiadania dzieci autobus powinien mieć włączone światła: a. zapięcie pasów przez wszystkich pasażerów i kierowcę b. kierujący c.Najważniejszy czynnik wpływający na zachowanie się pojazdu na drodze to : a. przeciwmgielne 225. na podstawie specjalnego pozwolenia uzyskanego z gminy b. siła odśrodkowa c. na podstawie pozwolenia Komendanta Wojewódzkiego Policji c. rozmieszczenie ludzi 228. siła bezwładności b. Tor jazdy po łuku powinien: a. W autobusie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach w czasie jazdy obowiązkiem jest: a.224.

zwiększenie zużycia paliwa c. zmniejszenie komfortu jazdy pasażerów b.Większa liczba przełożeń powoduje: a.Kierowca jest zobowiązany do ominięcia pojazdu: a. automatyczne 235. jak najdalej pojazdu omijanego c. spadek komfortu jazdy pasażerów 237. automatycznie przez wciśnięcie pedału gazu c. utrudnia pracę kierowcy 233.Podczas manewru omijania wartość skrętu jest: a.232. zwiększenie bezpieczeństwa b. ze zwalnianiem c. z liczbą osób w autobusie b. najmniejsza na początku c. z odpowiednim wykorzystaniem momentu obrotowego 236.Dla bezpiecznego wykonania manewru wyprzedzania jest najważniejsza jest : a. prędkość b. osiągi auta c. automatycznie przez wciśnięcie sprzęgła b. właściwa ocena odcinka wyprzedzania . stała 239. zwiększenie wykorzystania momentu obrotowego c. półautomatyczne b. manualne c. automatycznie przy pomocy hamulca 234.Zmiana biegów w półautomatycznej skrzyni biegów następuje: a. tak by pasażerowie nie zmienili swojego położenia 238. jak najbliżej pojazdu omijanego b. największa na początku b.Dobór właściwego przełożenia jest związany : a.Hamowanie silnikiem powoduje: a.W autobusach miejskich stosuje się głównie skrzynie biegów a.

wiarygodności dokumentów lub środowisku b. zakupując nowy pojazd . nie mniej niż 17 osób b. przepisom celnym oraz zdrowiu i życiu 245.Przedsiębiorca prowadzący przewozy na potrzeby własne. przystosowanych do przewozu: a. w każdej sytuacji b. więcej niż 9 osób c. pod warunkiem. każdy pojazd bez względu na liczbę miejsc 243. mieniu .Ustawa o transporcie drogowym ma zastosowanie do pojazdów . najtrudniejszy manewr c. licencja c. więcej niż 17 osób b. wypis z licencji b. bezpieczeństwo w komunikacji . każdego pojazdu bez względu na liczbę miejsc 244. konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu: a. ma obowiązek zgłosić ten pojazd do zaświadczenia: a. nie mniej niż 9 osób c.Dokumentem poświadczającym podczas kontroli drogowej prowadzenie przez przewoźnika działalności transportowej jest: a. którymi wykonywany jest zarobkowy przewóz osób . którymi wykonywane są przewozy na potrzeby własne. obyczajności i przepisom podatkowym c. że jest pojazd leasingowy . tylko jeśli wykonuje przewozy materiałów niebezpiecznych c. muszą spełnić warunek niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko: a.Intensywność hamowania podczas manewru omijania powinna być: a. wypis z rejestru działalności gospodarczej 246. stopniowo zmniejszana 241. ograniczona b.Wyprzedzanie powszechnie uważane jest za: a.240. za niedozwolony dla autobusów 242. stopniowo zwiększana c.Ustawa o transporcie ma zastosowanie do pojazdów .Zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy . najłatwiejszy manewr b.

może to uczynić po wcześniejszym powiadomieniu właściwego starosty ze względu na miejsce prowadzenia działalności b. nakazać pozbyć się kłopotliwego bagażu . zajęcie miejsca w autobusie b. niezbędne jest posiadanie w pojeździe: a. formularza jazdy b.W pojeździe kierowca zobowiązany jest mieć : a. pobierania opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem b. publicznym c. powinien uzyskać licencję na przewozy taksówką c. pod warunkiem użycia właściwych pojazdów 249. niepublicznym b. społecznym 248. kopię formularza jazdy c.W razie uzasadnionego podejrzenia . oprócz licencji . oryginał formularza jazdy b. czy zawartość przesyłki bagażowej nie podlega wyłączeniu z przewozu przewoźnik może: a.247.Przewózregularny osób jest przewozem: a. może rozpocząć działalność . wezwać policję celem dokonania sprawdzenia przesyłki c. zezwolenia .Podczas wykonywania przewozów regularnych zabrania się : a. z chwilą oczekiwania na przystanku 253. kopi ubezpieczenia OC c. ważnych badań lekarskich 250. chcąc wykonywać przewozy zarobkowe taksówką: a. sprawdzić przesyłkę b. zabierania i wysadzania pasażerów poza przystankami określonymi w rozkładzie jazdy c. nabycia biletu na przejazd c.Przewoźnik mający licencję na krajowy przewóz osób .Umowę przewozu zawiera się przez: a. oryginał i kopię formularza jazdy 251.Przy wykonywaniu przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym . przestrzegania warunków określonych w zezwoleniu 252.

20 października 2007 c. tylko wtedy . stwierdzi .2 m b. że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony . tylko w autobusach przystosowanych do przewozu więcej niż 17 pasażerów .Za rzeczy.3 m c.5 m 258.254. w autobusach zarejestrowanych po 1 stycznia 2008 roku 260. przewoźnik ma obowiązek: a. przewoźnik ponosi odpowiedzialność: a.Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu . 0. we wszystkich autobusach c. iż trasa jest nierentowna 255.W razie uzasadnionego podejrzenia . które podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem . pół na pół z pasażerem b. 1 maja 2006 b. zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności . 0.Opony bieżnikowane nie mogą być montowane: a. odmówić wykonania usługi c. nigdy c. zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub policji z powiadomieniem wystawcy dokumentu b. w autobusach o podwyższonej prędkości b. w autobusach o podwyższonej prędkości b. których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom c.Ogranicznik prędkości musi montowany : a.Obowiązek wyposażenia w pasy bezpieczeństwa dotyczy autobusów zarejestrowanych po: a. brak chętnych pasażerów na przystanku początkowym b. jeżeli: a. jeżeli szkoda powstała z jego winy 256. w obecności pasażera dokonać zniszczenia dokumentu 257. 0.Bagażnik zamontowany do tylnej ściany autobusu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych wymiarów o więcej niż: a. we wszystkich autobusach c. 15 stycznia 2009 259.

261. koszty własne c. przydatnością usługi transportowej dla klienta b.Konkurencja polegająca na oferowaniu wyższego poziomu obsługi niż inni przewoźnicy to konkurencja : a. które nie mają wpływu na cenę świadczonej usługi 267. różnicą między kosztem przewidywanym a kosztem rzeczywistym pokonanych kilometrów b. tym . czasem podróży c. nakłady przedsiębiorstwa poniesione w związku ze świadczeniem usługi transportowej w danym okresie b. cenowa c. koszty .Czym są koszty własne w przedsiębiorstwie transportowym: a. w dwie gaśnice b. sposobem i formą obsługi klienta przez przewoźnika c. najkrótszą odległością między dwoma punktami lub najkrótszą trasą między dwoma punktami .Czym jest jakość funkcjonalna usługi transportowej : a.Koszty występujące w działalności przewoźnika w układzie kalkulacyjnym to : a. obsługą klienta 263.00 m może być wyposażony : a.co klient otrzymuje od przewoźnika 265. nie musi mieć żadnej gaśnicy jeśli ma apteczkę c.Konkurencja międzygałęziowa to konkurencja pomiędzy: a) firmami transportu samochodowego b) firmami transportu samochodowego a kolejowego c) firmami ogólnokrajowymi a lokalnymi . wydatki pasażerów na zakup biletu c. koszty sporadyczne b. w jedną gaśnicę 262. koszty bezpośrednie 266. dzika b. wytyczoną wzdłuż istniejących szlaków komunikacyjnych 264.Czym jest odległość w aspekcie przestrzennym: a.Autobus o długości nieprzekraczającej 6.

usługa świadczona jest niezarobkowo pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą 272. gdy: a. media c. a pojazd jest własnością firmy b. stosunek liczby odjazdów regularnych do ogólnej liczby odjazdów wyrażony procentowo b.Rynek usług transportowych jest uwarunkowany potrzebami i oczekiwaniami zgłaszanymi przez: a.Licencja na wykonywanie transportu drogowego jest wymagana . usługobiorców b.Co to jest regularność przewozów: a. w których pracuje on z najlepszą sprawnością b. to czas między odjazdami różnych linii z tego samego przystanku wyrażony procentowo 270. łatwością produkcji na zapas 269. o warunkach pracy silnika.5 t c. o tym jakie zużycie paliwa będzie miał pojazd przy 70 km/h 273. niematerialnością c. banki 271. o wskaźniku dynamicznym pojazdu c. Jaki wpływ na bezpieczeństwo ma usytuowanie pasażerów po jednej stronie autobusu a bagażu po drugiej stronie autobusu? a) powoduje zwiększenie zagrożeń bezpieczeństwa b) powoduje zmniejszenie zagrożeń bezpieczeństwa c) nie ma wpływu .Zdolność produkcyjna w transporcie charakteryzuje się : a. autobus jest pojazdem poniżej 3.268. jednorodnością popytu na usługi transportowe b. czas pomiędzy jednym a drugim odjazdem autobusu tej samej linii wyrażony w minutach c. kierowca i pasażerowie są pracownikami firmy . O czym informuje charakterystyka jednostkowego zużycia paliwa? a.

jeżeli prędkość wzrośnie dwukrotnie? a) dwukrotnie b) czterokrotnie c) trzykrotnie . Jaka minimalna głębokość rzeźby bieżnika opony jest dopuszczalna w autobusach o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h? a) 1. Ile razy w przybliżeniu zwiększy się długość hamowania pojazdu samochodowego. czy granica światła i cienia świateł mijania oraz przeciwmgłowych ustawiona jest prawidłowo? a) wzrokowo b) na stacji diagnostycznej c) ustawienie świateł nie wymaga kontroli 277.4 mm c) 3.6 mm b) 2.0 mm 275. Na co ma wpływ utrzymywanie w niewłaściwym stanie technicznym tłumików w pneumatycznym układzie hamulcowym pojazdu? a) na zużycie paliwa b) na hałas c) na bezpieczeństwo jazdy 278. Gdzie można sprawdzić. Czy urządzenia oświetleniowe stosowane na pojeździe muszą posiadać homologację europejską? a) tak b) nie c) nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń 276.274.

279. Czym charakteryzują się poprzeczne ruchy pojazdu? a) falowaniem pojazdu b) drganiem pojazdu c) są neutralne dla pojazdu 280. Ile wynosi regularny dzienny okres odpoczynku w załodze pojedynczej? a) co najmniej 11 godzin b) co najmniej 12 godzin c) co najmniej 9 godzin . O czym powinien pamiętać kierowca autobusu przy przewozie dzieci? a) pojazd powinien być oznakowany tablicami ostrzegawczymi b) może mieć brudne lusterka i szyby c) musi zatrzymywać się na przystankach komunikacji miejskiej 281. Jak ocenić stan techniczny hamulca pneumatycznego? a) tylko poprzez sprawdzenie skuteczności hamownia b) sprawdzając szczelność i działanie mechanizmów c) mierząc ciśnienie w zaworach upustowych 282. Jaki jest dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego (na postoju) dla autobusu o zapłonie iskrowym? a) 98 dB (A) b) 93 dB (A) c) 108 dB (A) 283.

ale nie na dłużej niż okres ważności prawa jazdy posiadanego przez kierowcę c) w wiarygodnych przypadkach na 7 lat 286. Na jaki okres wydawana jest karta kierowcy? a) bezterminowo b) na 5 lat. Który z autobusów o pojemności nie przekraczającej 22 pasażerów przeznaczony jest do przewozu pasażerów stojących? a) autobus klasy I b) autobus klasy B c) autobus klasy A 287. Ile wynosi regularny dzienny okres odpoczynku w załodze kilkuosobowej? a) co najmniej 8 godzin b) co najmniej 9 godzin c) co najmniej 11 godzin 285. Której z wymienionych osób nie dotyczy obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy pojazdem samochodowym? a) osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów b) osoby legitymującej się kartą parkingową osoby niepełnosprawnej c) osoby w podeszłym wieku 288.284. Które z państw nie należących do UE współpracuje w ramach Schengen? a) Irlandia b) Norwegia c) Szwecja .

pobranych od cudzoziemców. członków rodziny c) jeżeli lekarz zapisał.3-0. że można 294. Czego dotyczy wpis zgodnie z art. to znaczy. a także błędna ocena własnych możliwości? a) 0.7 promila c) 0.289. znajomych. Po jakiej ilości alkoholu występują zaburzenia sprawności ruchowej. Gdzie mieści się Centralna jednostka SIS (C-SIS)? a) w Lyonie b) w Warszawie c) w Strasburgu 290. Co należy uczynić przy krwotoku z nosa? a) odchylić głowę na bok b) odchylić głowę do tyłu i zatkać dziurki od nosa . 96 KWS? a) odmowy wjazdu osobie skazanej. lub podejrzanej o ciężkie czyny karalne b) rejestru odcisków linii papilarnych.7-2. Jaka ilość alkoholu powoduje zaburzenia reakcji wzrokowej? a) żadna b) co najmniej 250g c) każda ilość 293.0 promila 292.5 promila b) 0. którym wydano decyzje o wydaleniu c) rejestru osób zaginionych i poszukiwanych 291. po jakich lekach nie powinno się kierować pojazdem ? a) taka informacja jest treścią ulotki dołączonej do leku b) od kolegów. nadmierna pobudliwość i gadatliwość.5-0. Skąd wiadomo.

wzniesienia) ma wpływ na zużycie paliwa? a) nie ma b) powoduje zmniejszenie zużycia paliwa c) powoduje zwiększenie zużycia paliwa 299. Czy konfiguracja drogi (krętość. 6 km i nachyleniu 7% pozwoli na utrzymanie prędkości pojazdu 30 km/h ? a) tak. Czy duże obciążenie pojazdu ma wpływ na zużycie paliwa? a) nie ma b) powoduje zmniejszenie zużycia paliwa c) powoduje zwiększenie zużycia paliwa 297. należy używać również hamulca roboczego . Czy duże obciążenie pojazdu ma wpływ na a) zmniejsza zdolność pokonywania wzniesień b) zwiększa zdolność pokonywania wzniesień c) nie ma 298. Czy zastosowanie samego retardera na drodze o dług. Co powinien posiadać w pojeździe kierowca autobusu wykonujący krajowy przewóz okazjonalny? a) wypis z licencji b) wypis z licencji i zezwolenie c) wypis z licencji i zaświadczenie 296.c) pochylić głowę do przodu i uciskać skrzydełka nosa poniżej nasady kostnej 295. jest to wymaganie uwarunkowane prawnie b) nie.

ksenonowe)? a) tak. jeżeli trzonek źródła pasuje do oprawki w reflektorze b) nie. Do czego służy dźwignia umieszczona w kabinie? a) do zmiany biegów (przełożeń miedzy silnikiem a kołami napędowymi) b) do regulacji położenia siedzenia kierowcy c) do żadnego z powyższych 303.c) nie. Jakim mechanizmem hamulcowym jest zwalniacz? a) chwilowego działania b) ciągłego działania c) postojowym 301. Czy w reflektorze zamiast żarówki halogenowej można zainstalować źródło wyładowcze (tzw. w zależności od potrzeb 302. W jakim kierunku soczewka Fresnela naklejana na szybę boczną kabiny w ciągniku siodłowym poprawia widoczność? a) do przodu b) z boku c) do tyłu . można stosować tylko źródło zgodne z dokumentacją homologacyjną reflektora c) tak. spowoduje to uszkodzenie retardera 300.

Na co wpływa częsta zmiana pasa ruchu? a) na komfort pasażerów b) na poprawę bezpieczeństwa jazdy c) na płynność jazdy 305. Kiedy jest optymalne zużycie paliwa? a) gdy obroty silnika są między 800 -1000 b) gdy wskaźnik obrotów jest na zielonym polu c) gdy jedzie się z maksymalnymi obrotami silnika 306. 10° b) stromego stoku o kacie nachylenia ok.304. 1° 308. jeśli kierownik wycieczki tak zadecydował 307. Od czego zależą opory toczenia działające na pojazd? a) od mocy silnika b) od rzeźby bieżnika opon . Czy kierujący autobusem przewożącym wycieczkę szkolną może zatrzymać się na tym przystanku? a) nie b) tak c) tak. Czego powinien spodziewać kierujący pojazdem widząc ten znak? a) bardzo stromego stoku o kacie nachylenia ok. 5° c) łagodnego stoku o kącie nachylenia ok.

W przypadku niedomkniętych drzwi wejściowych do jakiej prędkości możliwe będzie poruszanie się autobusu? a) do 5 km/h b) do 10 km/h . ale może mieć kilka kart w zależności od liczby pojazdów które prowadzi c) wspólnej.c) od wartości momentu obrotowego 309. jeżeli jest kilku kierowców przypisanych do jednego pojazdu 313. Czy autobus turystyczny przeznaczony jest do przewozu? a) pasażerów stojących b) pasażerów siedzących c) pasażerów siedzących i stojących 314. Który warunek musi spełnić kierowca ubiegający się o kwalifikację wstępną przyspieszoną na kategorię D i D+E? a) mieć ukończone 23 lata b) mieć ukończone 21 lat c) mieć ukończone technikum samochodowe 312. Ile godzin wynosi regularny dzienny odpoczynek kierowców w załodze dwuosobowej? a) minimum 9 godzin b) minimum 8 godzin c) minimum 11 godzin 310. Kto odpowiada za terminową kalibrację/legalizację tachografu? a) kierowca b) przedsiębiorca c) technik warsztatu 311. Jakiej karty musi używać kierowca? a) własnej i może mieć tylko jedną kartę b) własnej.

biegunka 319. przyspieszony oddech b) zmiana apetytu. różnego rodzaju bóle c) suchość ust. Co należy do obowiązków przewoźnika osób? a) dostosowanie się do wymagań pasażerów w zakresie godziny odjazdu. częste uczucie zmęczenia. wzrost aktywności gruczołów potowych.c) do 30 km/h 315. b) 19 czerwca 1990 r. Kiedy nastąpiło podpisanie Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen? a) 14 czerwca 1985 r. 317. wyboru przystanków i długości postojów b) podjęcie dodatkowych działań ułatwiających korzystanie ze środków transportu dzieciom i młodzieży c) zapewnienie podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz należytej obsługi . Jakie są długotrwałe objawy stresu? a) przyspieszone bicie serca. Czy w trasie należy pić więcej czy mniej napojów niż zazwyczaj ? a) tyle samo b) więcej. c) 1 maja 2004 r. potrzeba oddania moczu. bo powietrze w kabinie jest zazwyczaj bardziej suche c) mniej 318. Jaki procent stanowią wypadki z udziałem autobusów w ogólnej liczbie wypadków drogowych w Polsce? a) 2% b) 20% c) 30% 316.

W którym rodzaju przewozów jest obowiązkowe wydawanie podróżnym biletu potwierdzającego wniesioną opłatę za przejazd? a) na potrzeby własne b) przewóz okazjonalny c) przewóz regularny 321. Jakiego biegu należy używać podczas długiego stromego zjazdu ? a) stosownego do ekonomicznej prędkości obrotowej silnika b) wysokiego w celu utrzymania niskiej prędkości obrotowej silnika c) najniższego możliwego 324. że pojazd nie porusza się w terenie górzystym c) nie . Przez jaki okres od momentu skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Z czego wynika wzrost hałasu emitowanego przez pojazd ? a) ze wzrostu masy pojazdu b) ze wzrostu prędkości obrotowej silnika c) zwiększenia prędkości pojazdu 323. Czy przy awarii hamulca postojowego można poruszać się pojazdem po drogach publicznych? a) tak b) tak. ale pod warunkiem.320. kierowca zawodowy może nadal wykonywać swój zawód? a) przez 6 m-cy b) następuje natychmiastowy zakaz c) przez 3 m-ce 322.

Czy przy awarii hamulca roboczego można poruszać się pojazdem po drogach publicznych? a) tak b) nie c) tak. pozostają w pozycji zahamowania za pomocą: a) sprężonego powietrza b) wyłącznie mechanicznego urządzenia c) płynu hamulcowego pod ciśnieniem 327. Czy w reflektorze lub lampie sygnałowej pojazdu można stosować dowolne źródła światła? a) tak b) nie ma to znaczenia c) nie. ale pod warunkiem. zgodne z dokumentacją homologacyjną reflektora lub lampy 328. O czym powinien pamiętać kierujący autobusem widząc ten znak? a) zachowaniu szczególnej ostrożności b) włączeniu prawego kierunkowskazu c) jechaniu jak najbliżej prawej krawędzi jezdni .325. wyposażonego w pneumatyczny układ uruchamiający. tylko źródła światła z homologacja europejską. Czy robocze części hamulca postojowego pojazdu. że prędkość pojazdu nie przekracza 30 km/h 326.

329. W jakich warunkach działa tzw. „hamulec przystankowy" (blokada zapobiegająca ruszenia z miejsca przy otwartych drzwiach)? a) w autobusach miejskich wyposażonych w drzwi sterowane przez kierowcę b) w autobusach miejskich i międzymiastowych we wszystkich autobusach c) we wszystkich autobusach

330. Co to jest elastyczność silnika? a) stały wzrost momentu obrotowego przy wzroście prędkości obrotowej b) spadek dawki paliwa przy stałym obciążeniu; c) tendencja do samoczynnego dostosowania sie prędkości obrotowej silnika do obciążenia

331. O czym powinien pamiętać kierowca przejeżdżając przez przejazd oznaczony znakiem?

a) pojazd zachowa się stabilnie i nie będzie to mieć wpływu na komfort i bezpieczeństwo pasażerów b) nie zmniejszając prędkości zapewni panowanie nad pojazdem w każdych warunkach atmosferycznych c) pojazd może zachować się niestabilnie, co może mieć wpływ na komfort i bezpieczeństwo pasażerów

332. Jak powinien zachować się kierujący autobusem wyposażonym w ESP podczas pokonywania zakrętu a) unikać wyłączania sprzęgła

b) zawsze wcześniej włączyć niższy bieg c) kontrolować ustawienie kierownicy

333. Czy przekroczenie dopuszczalnego nacisku na oś ma wpływ na długość drogi hamowania? a) nie b) tak, zawsze c) tak, ale tylko jeśli przekroczenie jest większe niż 2 kN

334. Jaki wpływ na drogę ma przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi? a) nie ma żadnego wpływu b) powoduje szybsze zniszczenie drogi c) powoduje tylko niszczenie utwardzonego pobocza 335. Kto odpowiada za prawidłową obsługę tachografu podczas realizacji przewozu? a) pracodawca b) kierowca c) technik warsztatu 336. Jak określa się czas, w którym kierowca załogi dwuosobowej nie prowadzi pojazdu? a) czas dyżuru (dyspozycyjności) b) czas przerwy c) czas dziennego odpoczynku

337. Jakie dokumenty, kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego

organu kontroli, podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego? a) kartę opłaty drogowej b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy c) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego 338. Której z wymienionych osób nie dotyczy obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy pojazdem samochodowym? a) dziecka w wieku do 12 lat b) osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim c) osoby o wzroście poniżej 150 cm

339. Ile wypadków powstaje corocznie z winy kierujących pojazdami w Polsce? a) około 40 tysięcy b) około 20 tysięcy c) około 10 tysięcy

340. Czym jest SIS?: a) systemem zbierania i transferu informacji o osobach niepożądanych na terenie państw Schengen b) krajowym systemem informatycznym gromadzącym informacje o osobach z państw trzecich c) rejestrem odcisków linii papilarnych 341. Co należy zjeść przed jazdą w długą, trasę? a) zjeść normalny posiłek i zaplanować przerwy na posiłki w trakcie podróży b) najlepiej jechać na czczo, mniej trzęsie, nie trzeba stawać po drodze c) najeść się na zapas, aby nie trzeba było robić przerw

odbiorcze związane z rozpoczęciem lub zakończeniem pracy pojazdu? ? a) do obsługi codziennej pojazdu b) do obsługi technicznej pojazdu c) nie istnieje takie pojęcie w eksploatacji pojazdu 345. jest to przewóz kabotażowy 346. ponieważ w tym przewozie występuje przekroczenie granicy miedzy dwoma państwami b) nie. Co ma wpływ na nadmierne zużycie paliwa? a) niesprawność silnika . Do jakich czynności należą czynności zdawczo. że wnętrze autobusu jest brudne 344. np. Kiedy kierowca powinien wykonywać obsługę codzienną pojazdu? a) przed każdym wyjazdem pojazdu i po powrocie b) w dowolnym czasie. Jaki opatrunek należy położyć bezpośrednio na ranę? a) watę b) ligninę c) jałową gazę 343. podczas postoju na trasie c) tylko wówczas gdy stwierdzi. ponieważ przewoźnik nie prowadzi działalności na terenie żadnego z tych państw c) nie. Z czym może być związane nadmierne zużycie paliwa? a) niesprawnością zawieszenia b) używaniem retardera na zjazdach c) występowaniem w pojeździe blokady mechanizmu różnicowego 347. Czy polski przewoźnik realizujący okazjonalny przewóz z Francji do Niemiec wykonuje przewóz międzynarodowy? a) tak.342.

przepisy na to nie zezwalają 352. Kiedy można używać tylnych świateł przeciwmgłowych? a) gdy zaistnieje taka potrzeba b) tylko wtedy gdy zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość poniżej 50m . Z czego wynika zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazd ? a) wzrostu masy pojazdu b) wzrostu prędkości obrotowej silnika c) zmniejszenia prędkości pojazdu 349. ale tylko zgodnie z wymaganiami szczegółowymi b) tak. Czy na pojeździe można instalować dodatkowe urządzenia oświetleniowe? a) tak. dowolnie w zależności od potrzeb c) nie.b) używanie retardera na zjazdach c) występowanie w pojeździe blokady mechanizmu różnicowego 348. Czy duża elastyczność momentu obrotowego ma wpływ na zdolność pojazdu do przyspieszeń? a) nie ma wpływu b) wpływa na zwiększenie zdolności pojazdu do przyspieszeń c) wpływa na zmniejszenie zdolności pojazdu do przyspieszeń 350. Czy liczba przełożeń w układzie napędowym ma wpływ na zużycie paliwa? a) nie ma b) sprzyja zwiększeniu zużycia paliwa c) sprzyja zmniejszeniu zużycia paliwa 351.

jadącego z prędkością początkową równą 90 km/h na równej i wilgotnej nawierzchni? a) około 30 m b) około 60 m c) około 120 m 354. Czego może spodziewać się kierujący autobusem widząc ten znak? a) ruchów wzdłużnych i poprzecznych pojazdu b) żadnych ruchów pojazdu. O czym świadczy spadek ciśnienia powietrza w układzie hamulcowym? a) zużyciu hamulców b) awarii sprężarki c) zbyt niskich obrotach silnika 356.c) zawsze podczas zmniejszonej przejrzystości powietrza 353. Co to jest układ ESP w autobusie? a) układ stabilizujący tor ruchu pojazdu b) układ ułatwiający parkowanie pojazdu c) układ wspomagający ciśnienie w zawieszeniu 355. Ile wynosi droga hamowania autobusu o masie całkowitej 26t. bo torowisko jest ukośne c) lekkich drgań nieistotnych dla komfortu jazdy .

gdy autobus rusza z miejsca c) we wszystkich autobusach z drzwiami sterowanymi przez kierowcę. W jakich warunkach będzie działać automatyczna blokada drzwi sterowanych przez kierowcę? a) w autobusach miejskich. W jakim wieku są tzw. „młodzi kierowcy”? a) 16-18 lat b) 18-24 lata c) 15-30 lat 361. gdy pilot nie jedzie w autobusie c) nie można 360. gdy pojazd rusza z miejsca 358.5 litra piwa czy 25 gram wódki? a) wódka b) piwo . gdy autobus rusza z miejsca b) w autobusach miejskich i międzymiastowych. ale tylko wtedy. Co zawiera więcej czystego alkoholu: 0. Jaki wpływ na stabilność pojazdu ma podwyższenie jego środka ciężkości? a) powoduje zmniejszenie jego stabilności b) powoduje zwiększenie jego stabilności c) nie ma żadnego 359. W jakich warunkach można przewozić pasażera na miejscu pilota? a) można w każdych warunkach b) można.357.

Jaką należy utrzymywać prędkość obrotową jadąc pojazdem ze stałą prędkością ? a) 1000 -1200 obr/min b) 1300-1700 obr/min c) według instrukcji obsługi pojazdu 364. ponieważ powoduje zmniejszenie zużycia paliwa b) tak. przytomność. Do czego zobowiązany jest kierowca aby ograniczyć uciążliwości oddziaływania pojazdu na środowisko? a) do jazdy z niską prędkością b) do wyłączania silnika pojazdu na zjazdach c) do przestrzegania zaleceń instrukcji obsługi pojazdu 365. W jakiej kolejności należy sprawdzić czynności życiowe badając poszkodowanego? a) krążenie. oddychanie 363. Czy stosowanie osłon aerodynamicznych i ma wpływ na zużycie paliwa? a) tak. oddychanie. ponieważ powoduje zwiększenie zużycia paliwa c) nie ma wpływu . krążenie c) krążenie.c) tyle samo 362. przytomność b) przytomność. Jaki wpływ na bezpieczeństwo ma gwałtowne przyspieszanie? a) nie ma żadnego b) powoduje zwiększenie zagrożeń bezpieczeństwa c) powoduje zmniejszenie zagrożeń bezpieczeństwa 366. oddychanie.

? a) około 150 m . ponieważ tego znaku nie ma w polskim kodeksie drogowym 370. O czym informuje ten znak? a) konieczności redukcji biegu bo rozpoczyna się długi zjazd b) ten znak nie dotyczy kierowców autobusów c) niczym. w warunkach normalnej przejrzystości powietrza c) w zależności od potrzeb kierowcy 368. Ile metrów przebywa autobus w czasie 3 sekund jeżeli jego prędkość ma wartość 108 km/h.367. na odpowiednio oznakowanej drodze krętej. Kiedy należy używać świateł do jazdy dziennej? a) gdy świeci silne słońce b) od świtu do zmierzchu. Czy przednich świateł przeciwmgłowych można używać w warunkach normalnej przejrzystości powietrza? a) nie można b) w zależności od potrzeb kierowcy c) tak. od zmierzchu do świtu 369.

heroina)? a) trudna do opanowania senność b) nadmierne pobudzenie c) szybszy refleks i polepszona ocena sytuacji .b) około 90 m c) około 45 m 371. Jakie są konsekwencje zażywania opiatów (morfina. Ile godzin nadliczbowych w roku może maksymalnie przepracować kierowca? a) 150 h b) 260 h c) nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń 372. Jaka jest ciężkość wypadków drogowych z udziałem autobusów w Polsce? a) taka sama jak dla samochodów osobowych b) niższa niż dla ogółu wypadków c) wyższa niż dla ogółu wypadków 374. Ile procent ogółu ofiar śmiertelnych jest następstwem wypadków drogowych z udziałem autobusów w Polsce ? a) 2% b) 10% c) 30% 375. Ile lat maksymalnie może być ważne świadectwo kwalifikacji kierowcy? a) 3 lata b) 5 lat c) 7 lat 373.

Ile gram czystego alkoholu zawiera 0. gdyż widać. powoduje zwiększenie zużycia paliwa b) nie ma c) tak. Czy zbyt małe ciśnienie w ogumieniu ma wpływ na zużycie paliwa? a) tak. Która z wymienionych czynności obsługi codziennej kierowcy autobusu? a) sprzedaż biletów pasażerom b) sprawdzenie czystości wnętrza pojazdu c) wymiana oleju w silniku 379. Jaki wpływ na bezpieczeństwo ma zbyt małe ciśnienie w ogumieniu? a) powoduje zmniejszenie zagrożeń bezpieczeństwa b) nie ma żadnego c) powoduje zwiększenie zagrożeń bezpieczeństwa 381. powoduje zmniejszenie zużycia paliwa 380.5 litra piwa ? a) 1 gram b) 2 gramy c) 25 gramów 377.376. Czy w tej sytuacji pomiar ciśnienia w oponach jest konieczny czy zbędny? a) zbędny. że opona nie ugina się nadmiernie . Do czego służy luk bezpieczeństwa w autobusie? a) opuszczania autobusu przez pasażerów w sytuacjach awaryjnych b) przewietrzenia autobusu c) doświetlenie przestrzeni dla pasażerów 378.

b) zbędny. jeśli we wszystkich pozostałych oponach stan wizualny jest podobny c) konieczny gdyż do pomiaru ciśnienia w ogumieniu służą specjalne przyrządy 382. W jakim okresie kierowca w załodze kilkuosobowej musi odebrać dzienny okres odpoczynku? a) w każdym 36 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku b) w każdym 30 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku c) w każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku 386. Jak zmniejszyć wpływ oporów powietrza na zużycie paliwa? a) zwiększając prędkość b) stosując spoilery c) stosując niższy bieg bez zmiany prędkości jazdy 384. c) dojeżdżając do znaku STOP hamować. jest przewozem międzynarodowym b) tak c) nie. Jak powinien zachować się kierujący autobusem wykonując manewr hamowania: a) jechać dynamicznie i energicznie hamować. powoli zmniejszając prędkość a im bliżej miejsca zatrzymania energiczniej naciskać na pedał hamulca 385. Kto ginie głównie w wypadkach z udziałem autobusów w Polsce ? . Czy przewóz ładunku z Francji do Niemiec po uprzednim rozładunku w Hiszpanii jest przewozem kabotażowym? a) nie. b) hamować odpowiednio wcześnie i łagodnie. jest przewozem kombinowanym 383.

jak się czujesz b) należy go poklepać po twarzy c) należy polać go wodą 390. przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji 388. W jaki sposób można sprawdzić przytomność dorosłego poszkodowanego? a) należy go chwycić za barki.a) pasażerowie autobusów b) kierujący autobusami c) inni uczestnicy ruchu 387. Czego nie powinno być w wyposażeniu apteczki? a) nożyczek b) lekarstw c) folii NRC 391. Co jest podstawą prawną stworzenia Systemu Informacyjnego Schengen? a) ustawa o gromadzeniu. lekko potrząsnąć i spytać np. przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych b) art. Jakie są skutki częstego stanie w korku na określonych trasach ? a) stres u kierowcy b) agresja kierowcy c) powinno motywować kierowcę do opracowania innej trasy 389. 92 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen c) zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie uzyskiwania. Czy uprzejme zachowanie kierowcy wobec pasażerów autobusu ma wpływ na pozyskiwanie zleceń przez przewoźnika? .

ponieważ takie zezwolenia są prawnie wymagane ze względu na koordynacie rozkładów jazdy 395. ale tylko w przypadku wycieczek zagranicznych c) tak. ponieważ grzecznie obsłużony pasażer chętnie ponownie skorzysta z usługi tego przewoźnika b) nie ma to żadnego znaczenia c) kierowca nie ma obowiązku być uprzejmym 392. Jakie dokumenty są wymagane przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych poza terenem Unii Europejskiej? a) odpowiednia licencja oraz zezwolenie na wykonywanie takich przewozów . ma wpływ ponieważ poprawia jakość usługi 393. dla pasażera nie jest to ważne b) tak. ponieważ w krajowych przewozach osób nie ma zezwoleń na linie regularne b) nie. Czy kierowca obsługujący krajową pasażerską linię regularną powinien posiadać w autobusie wypis z zezwolenia na obsługę tej linii? a) nie.a) tak. Kiedy funkcjonariusz Straży Granicznej może nie wpuścić autobusu wjeżdżającego na teren Polski? a) gdy kierujący autobusem posiada paszport o okresie ważności krótszym niż 6 miesięcy b) gdy kierujący autobusem przekroczył dopuszczalny czas jazdy c) gdy kierujący autobusem nie posiada dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC 394. ponieważ w przewozach osób nie są wymagane żadne zezwolenia c) tak. Czy utrzymanie autobusu w czystości ma wpływ na konkurencyjność przewoźnika? a) nie ma wpływu.

W jaki sposób należy poruszyć dźwigną zmiany biegów.b) odpowiednia licencja i zaświadczenie o przewozach na potrzeby własne c) wyłącznie licencja 396. aby włączyć bieg wsteczny (na podstawie pokazanego schematu)? a) w prawo i do góry b) w prawo i na dół c) w lewo i do dołu 398. Za jaki okres kierowca musi być w stanie okazać wykresówki.jeżeli jest taka potrzeba c) codziennie sprawdzać płyn w spryskiwaczu 399. O czym informuje charakterystyka momentu obrotowego? a) optymalnym zakresie prędkości obrotowej dla osiągnięcia minimalnego zużycia paliwa b) zakresie użytkowych prędkości obrotowych silnika c) prędkości maksymalnej pojazdu 397. O czym powinien pamiętać kierowca autobusu turystycznego? a) jechać z maksymalną prędkością b) pomóc przy wsiadaniu i wysiadaniu pasażerom . jeżeli prowadzi pojazd wyposażony w urządzenie rejestrujące? .

Jak często powinny być pobierane dane z karty przedsiębiorstwa? a) co najmniej raz na 21 dni b) co najmniej raz na 28 dni c) co najmniej raz na 3 miesiące 402. nie posiada prawa kontrolowania przedsiębiorstw transportowych c) tak. Czy w normalnych warunkach jazdy dopuszczalne jest używanie retardera w połączeniu z hamulcem roboczym? a) nie. posiada takie prawo ale tylko w przypadku. umowy zlecenia c) przepisy nie regulują form zatrudnienia 404. np. posiada takie prawo w każdej sytuacji 403. obowiązkowo b) nie. może być zatrudniony na innych zasadach. Czy inspektor transportu drogowego posiada prawo kontrolowania przedsiębiorstwa transportowego i jego właściciela (przedsiębiorcy)? a) tak.a) z bieżącego tygodnia oraz wykresówki używane przez kierowcę w ciągu poprzednich 15 dni b) z bieżącego dnia oraz poprzednich 18 dni c) z bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni 400. Jak często powinny być pobierane dane z karty kierowcy? a) co najmniej raz na 21 dni b) co najmniej raz na 28 dni c) co najmniej raz na 3 m-ce 401. Czy pracownik wykonujący przewozy na potrzeby własne firmy musi być zatrudniony u przedsiębiorcy w ramach stosunku pracy? a) tak. gdy kontrola była zalecana przez jego przełożonego b) nie. ale tylko w przypadku pełnego obciążenia pojazdu . dozwolone jest używanie w każdych warunkach c) tak. retarder używany jest tylko podczas zjazdu b) tak.

Jakie obowiązki poza prowadzeniem pojazdu ma kierowca autobusu? a) utrzymanie przyjaznych relacji między pasażerami b) kontrolne sprawdzenie pojazdu. Czy stan techniczny ogumienia ma wpływ na długość drogi hamowania? a) tak b) nie c) tak. ale tylko przy nie dopompowanych oponach 406. Czy przy nieszczelności układu pneumatycznego sterującego hamulcami można poruszać się po drogach publicznych a) tak b) nie c) tak. aż do prędkości 50 km/h b) gdy samochód szybko zostaje rozpędzony i kontynuuje jazdę na najwyższym biegu bez przeciążania silnika c) gdy samochód będzie rozpędzany długo przy delikatnym operowaniu pedałem przyspieszenia 408. codzienna obsługa i utrzymanie pojazdu w czystości c) wyposażenie autobusu w odtwarzacz DVD . Kiedy silnik zużywa najwięcej paliwa ? a) gdy samochód zostaje szybko rozpędzony do maksymalnej prędkości. Co powoduje poczucie głodu? a) sprzyja koncentracji uwagi b) nie ma znaczenia dla koncentracji uwagi c) nie sprzyja koncentracji uwagi 409. że prędkość pojazdu nie przekracza 30 km/h 407. a następnie przy wyłączonym silniku toczy się swobodnie.405. ale pod warunkiem.

410. Której z niżej podanych czynności kontrolnych nie może wykonać funkcjonariusz Straży Granicznej? a) legitymować uczestnika ruchu i wydawać mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu b) skierować kierowcę na badanie zawartość alkoholu w krwi c) zatrzymać kierowcy prawo jazdy i skierować go na egzamin sprawdzający 411. Jakie jest przeznaczenie zwalniacza? a) unieruchomienie pojazdu na postoju b) gwałtowne hamowanie w sytuacjach awaryjnych . ale pod warunkiem. ze jest umundurowany i posiada służbowy i oznakowany zgodnie z przepisami samochód kontrolny c) tak. może zatrzymać pojazd w każdym przypadku 412. Do czego zobowiązany jest kierowca aby ograniczyć uciążliwości oddziaływania pojazdu na środowisko a) jazdy z niską prędkością b) reagowania na występowanie wycieków płynów eksploatacyjnych z pojazdu c) używania klimatyzacji kabiny kierowcy 413. Czy inspektor transportu drogowego może samodzielnie zatrzymać do kontroli pojazd samochodowy? a) nie może .zawsze musi prowadzić kontrolę z funkcjonariuszem Policji i ten ostatni ma prawo do zatrzymania pojazdu. a inspektor transportu drogowego ma jedynie prawo do kontroli stojącego pojazdu b) tak.

Jak powinien zachowywać się kierujący autobusem? a) powinien interweniować jeżeli pasażerowie zaśmiecają drogę b) może nie interesować się zachowaniem pasażerów jeżeli ich zachowanie nie wpływa na stateczność pojazdu c) nie ma obowiązku informowania pasażerów o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa w autobusie w nie wyposażonym 416. Jakiego rodzaju wypadki drogowe zdarzają się najczęściej w Polsce? a) najechanie na drzewo b) najechanie na nieruchomy pojazd c) najechanie na pieszego 418. do prędkości 25 km/h b) nie. Do czego jest zobowiązany kierowca jeżeli uczestniczył w wypadku w którym jest zabity lub ranny? . jeśli pojazd znajduje się w ruchu a) tak. Czy chowany stopień. O czym świadczy widoczny spadek ciśnienia powietrza podczas hamowania? a) zbyt szybkiej jeździe b) nieszczelności układu hamulcowego c) niskich obrotach silnika 415. ale tylko do prędkości 5 km/h 417.c) hamowanie podczas długotrwałego zjeżdżania pochyłościami drogi 414. w który dodatkowo wyposażony jest autobus może dać się rozłożyć. nie powinien mieć takiej możliwości c) tak.

Jaka jest droga hamowania autobusu z kompletem pasażerów? a) dłuższa b) krótsza c) ilość osób nie ma wpływu na długość drogi hamowania 421. obowiązkowo b) nie.a) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję b) nie podejmować żadnych działań i czekać aż świadkowie wezwą pomoc c) usunąć pojazd z miejsca wypadku nie czekając na Policję 419. Czy kierowca wykonujący przewozy zarobkowe musi być zatrudniony u przedsiębiorcy w ramach stosunku pracy? a) tak. np. umowy zlecenia c) tak. Co jest obowiązkiem kierującego autobusem przewożącym w celu turystycznym zorganizowaną grupę młodzieży do lat 18? a) powinien oznaczyć pojazd z przodu i tyłu tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej b) powinien zwracać uwagę młodzieży jeżeli jej zachowanie podczas jazdy jest niewłaściwe c) nie ma obowiązku przedstawienia zasad podróży i sposobu zachowania się w chwili wypadku drogowego 422. Jakie dane identyfikuje karta kierowcy? . Jaki należy wybrać bieg przed pokonaniem stromego wzniesienia a) bieg na którym można pokonać całe wzniesienie b) profilaktycznie wybrać bieg niższy przed wzniesieniem c) zmienić bieg podczas pokonywania wzniesienia 423. ale tylko w przypadku emerytów 420. może być zatrudniony na innych zasadach.

Kiedy należy rozpocząć resuscytację krążeniowo .a) informacje dotyczące kierowcy oraz dane dotyczące przejazdów rejestrowanych przez moduł tachografu b) informacje dotyczące kierowcy i przedsiębiorstwa c) tylko dane dotyczące przejazdów przez określonego kierowcę 424. Czy jest dopuszczalne samodzielne przerabianie urządzeń oświetleniowych pojazdu? a) tak.oddechową poszkodowanego? a) gdy jest nieprzytomny b) gdy nie oddycha c) gdy nie ma krążenia 427. Kiedy stężenia alkoholu we krwi jest największe? a) w trakcie picia b) w godzinę po zakończeniu picia c) zaraz po zakończeniu picia 426. w zależności od potrzeb . Z czym może być związane nadmierne zużycie paliwa? a) z niewłaściwą techniką jazdy b) z używaniem retardera na zjazdach c) z występowaniem w pojeździe blokady mechanizmu różnicowego 428. Które zdanie jest prawdziwe? a) alkohol jest środkiem poprawiającym trawienie b) alkohol poprawia sprawność psychofizyczną c) alkohol może zmniejszać odporność organizmu 425.

jakiekolwiek przeróbki nie są dopuszczalne 429. Na czym polega pomoc kierującego autobusem osobom poruszających się na wózkach inwalidzkich? a) wysunięciu płyty w celu umożliwienia osobie niepełnosprawnej wjazdu do autobusu b) wysunięciu płyty i wprowadzeniu wózka z inwalidą do wnętrza autobusu c) wysuwaniu płyty najazdowej na każdym przystanku 432.b) tak. ale tylko w zakresie instalowania dodatkowych filtrów barwnych c) nie. a retardery samochodach ciężarowych b) nie ma żadnej. Jakie urządzenie przedstawione jest na fotografii? a) retarder b) hamulec awaryjny c) regulator klimatyzacji 430. Jaki jest dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego (na postoju) dla autobusu o zapłonie samoczynnym? a) 98dB (A) . Jaka jest różnica między zwalniaczem a retarderem? a) zwalniacze instaluje się autobusach. bo to są te same urządzenia c) zwalniacza używa się w górach. a retardera na płaskim terenie 431.

Co jest bardziej niebezpieczne . tylko umyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji skutkuje zakazem wykonywania zawodu kierowcy c) tak. Czy rodzaj uniformu kierowcy obsługującego wycieczkę z Polski do Austrii ma wpływ na ocenę przewoźnika przez pasażerów? a) nie ma to żadnego znaczenia b) tak. Jaka siła nacisku na pedał hamulca dla uzyskania tej samej siły hamowania na kołach? a) większa przy działającym układzie wspomagania b) większa przy wyłączonym układzie wspomagania c) taka sama. jeśli jest taka sentencja w wyroku 435.kierowanie po nieprzespanej nocy czy kierowanie po wypiciu alkoholu? a) kierowanie pod wpływem alkoholu b) kierowanie po nieprzespanej nocy c) oba powyższe działania są niebezpieczne i zabronione 434. czy układ wspomagania działa czy jest wyłączony . jeżeli pracodawca straci zaufanie do kierowcy b) nie. ponieważ kierowca w brudnym ubraniu oznacza że potrafi on naprawić autobus na trasie 436. niezależnie od tego. Czy prawomocny wyrok sądu za przestępstwo nieumyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji może pozbawić kierowcę prawa do wykonywania zawodu? a) tak.b) 93dB (A) c) 108dB (A) 433. ponieważ schludne ubranie kierowcy budzi zaufanie podróżnych do przewoźnika c) nie.

w zależności od potrzeb c) tak. ale tylko gdy trzonek źródła pasuje do oprawki lampy 441. b) spadkiem ilości doprowadzonego powietrza.437.tak c) podczas przewozu osób. spożywanie pokarmów i palenie tytoniu w czasie jazdy jest zabronione 440. Czy kierowca autobusu może spożywać pokarm w czasie jazdy? a) jeżeli jest głodny .tak b) jeżeli wyrażą na to zgodę pasażerowie . Kiedy kierujący autokarem turystycznym powinien sprawdzać wyposażenie pojazdu? a) codziennie b) raz w tygodniu c) nie ma obowiązku . O czym powinien pamiętać kierowca autobusu komunikacji miejskiej? a) może jechać wszystkimi pasami ruchu b) musi jechać tylko wyznaczonymi pasami ruchu c) musi używać hamulca postojowego ruszając z przystanku 438. można stosować tylko źródło zgodne z dokumentacja homologacyjna lampy b) tak. c) nadmiernie zwiększoną dawką paliwa 439. Czym spowodowany jest wzrost zużycia ON przy dużej prędkości obwodowej silnika ? a) dużym obciążeniem. Czy w lampach sygnałowych zamiast żarówek można zainstalować źródło diodowe? a) nie.

Czy w przyczepie ciągniętej przez pojazd samochodowy wolno przewozić osoby? a) nie wolno b) wolno. Jak często należy sprawdzać ustawienie świateł mijania oraz przeciwmgłowych? a) tylko podczas przeglądu rejestracyjnego b) zawsze w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości c) ustawienie świateł nie wymaga kontroli . Jaka jest wysokość kary za wykonywanie przewozu drogowego bez uiszczonej opłaty za przejazd po drogach krajowych? a) 5 000 zł b) 2 000 zł c) 3 000 zł 446. Jakiego rodzaju wypadki drogowe występują najczęściej w Polsce? a) najechanie na zaporę kolejową b) zderzenie się pojazdów w ruchu c) wywrócenie się pojazdu 445. ale wyłącznie w przypadku przewozu konwojentów. drużyn roboczych i osób wykonujących czynności ładunkowe 443. ale wyłącznie w przypadku przewozu dzieci do szkół lub przedszkoli i z powrotem w przyczepie odpowiednio dostosowanej do przewozu osób c) wolno.442. Jaki rodzaj transportu jest najbardziej niebezpieczny z punktu widzenia zagrożenia życia? a) lotniczy b) wodny c) drogowy 444.

b) może nie uwzględniać zwisów pojazdu manewrując w bliskiej odległości od krawężników. że gwałtowne hamowanie zwiększa zwis przodu pojazdu . Jak powinien zareagować kierujący autobusem widząc ten znak? a) powinien uwzględnić zwisy pojazdu. Jak alkohol działa na układ nerwowy? a) pobudzająco b) hamująco c) nie ma wpływu 449. na sztywnym holu. O czym informuje charakterystyka mocy silnika? a) możliwości holowania innego pojazdu b) zakresie prędkości obrotowych optymalnych dla dynamicznego przyśpieszania c) możliwości podjazdu pojazdu pod wzniesienie 451. Czy można holować autobus. rano jeszcze nie jesteśmy „rozchodzeni" c) to zależy od indywidualnych predyspozycji. że prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h 448. Czy wszyscy kierowcy będą jednakowo sprawnie jechali w godzinach rannych ? a) tak. z niesprawnymi światłami stop? a) tak b) nie c) tak. czy ktoś jest „skowronkiem" czy „sową" 450. ale pod warunkiem. c) powinien wiedzieć. rano jesteśmy bardziej wypoczęci b) nie.447.

oblodzonej nawierzchni drogi? a) powinien używać zwalniacza .452. Czy konfiguracja drogi (płaski teren. Jakie są główne przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami w Polsce? a) nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu b) nieprawidłowe wyprzedzanie c) niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 453. Co. Jaki sposób hamowania powinien zastosować kierowca autobusu na śliskiej. mało zakrętów) ma wpływa na zużycie paliwa? a) nie ma b) powoduje zmniejszenie zużycia paliwa c) powoduje zwiększenie zużycia paliwa 457. Do jakiego rodzaju przewozów zalicza się przewóz własnych pracowników do/z pracy? a) przewozu na potrzeby własne b) przewozu wahadłowego c) przewozu okazjonalnego 455. Jaka tablicą powinien być oznaczony autobus przewożący wycieczkę szkolną? a) A b) B c) C 456. między innymi. należy do czynności obsługi codziennej? a) naprawa uszkodzonego ogumienia pojazdu b) sprawdzenie hamulców pojazdu na stanowisku hamulcowym zakładowej stacji kontroli pojazdów c) sprawdzenie ilości paliwa w zbiorniku i ilości oleju w silniku 454.

gdy karta kierowcy jest uszkodzona. o ile zostały one podane w instrukcji obsługi pojazdu 459. Czy w celu zmniejszenia zużycia paliwa wolno dodawać do oleju napędowego dodatki uszlachetniające? a) nie wolno b) zawsze wolno c) wolno. Co ma wpływ na mniejsze zużycie silnika? a) rozgrzewanie silnika przez 10 minut na wolnych obrotach b) rozgrzewanie silnika przez 2 minuty na wysokich obrotach c) rozpoczynając jazdę bezpośrednio po uruchomieniu silnika 460. Czy kierowca może prowadzić pojazd.b) powinien używać hamulca silnikowego c) powinien używać hamulca zasadniczego 458. Jaka jest wysokość kary za samowolną ingerencję w pracę tachografu? a) 5 000 zł b) 3 000 zł c) 1 000 zł 463. Kiedy można używać przednich świateł przeciwmgłowych? a) gdy świeci silne słońce b) w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza c) w zależności od potrzeb kierowcy 462. niesprawna lub została skradziona? a) do czasu uzyskania duplikatu nie może 33 prowadzić pojazdu . Kiedy powinna odbywać się zmiana biegów? a) zgodnie z instrukcja obsługi pojazdu b) przy prędkości obrotowej maksymalnej mocy c) przy każdej zmianie konfiguracji drogi 461.

Gdzie znajduje się oznaczenie kategorii źródła światła odpowiedniego dla danej lampy? a) w dowodzie rejestracyjnym . zgodnie z przepisami c) tak 465. Gdzie jest naklejana soczewka Fresnela w autobusach? a) na reflektory główne b) na szybę tylna lub boczną c) na tylną lampę zespoloną 467. Czy każdy kierowca wymaga jednakowego rozkładu przerw w trakcie jazdy? a) nie. zależy to od indywidualnych stałych cech i aktualnego samopoczucia kierowcy b) tak. Jakimi środkami transportu przewożonych jest rocznie najwięcej pasażerów? a) samochodami prywatnymi b) autobusami c) pociągami 468.b) może prowadzić pojazd. może 464. ale jest zobowiązany do wykonania wydruku z tachografu na początku i końcu swojej zmiany c) jeżeli uzyska pisemną zgodę od właściciela firmy transportowej. Który autobus może być wyposażony w siedzenia skierowane bokiem do kierunku jazdy? a) autobus miejski b) autobus turystyczny c) autobus międzymiastowy 466.

Do jakiego rodzaju przewozów zalicza się publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami? a) przewóz okazjonalny b) przewóz kabotażowy c) przewóz regularny 471. Jaką technikę jazdy powinien stosować kierujący autobusem widząc ten znak? a) włączyć luz b) zjeżdżać na takim biegu na jakim wjeżdżał c) może włączyć wyższy bieg i rozpędzać pojazd 470. Kiedy mogą być włączone czujniki ultradźwiękowe pomagające przy parkowaniu w trakcie cofania? a) na stałe b) tylko przy włączonym biegu wstecznym c) dowolnie 472.b) na korpusie reflektora lub lampy w pobliżu oprawki źródła światła lub w instrukcji obsługi c) na tabliczce znamionowej pojazdu 469.75 m b) 20 m . Ile maksymalnie może wynosić długość autobusu przegubowego? a) 18.

c) 22 m 473.6 mm. ze względu na nierównomiernie rozłożony ładunek b) powoduje zmniejszenie zagrożeń c) nie ma wpływu podczas dobrych warunków drogowych i atmosferycznych 475. jeżeli opony nie posiadają widocznych pęknięć c) co najmniej 1 mm 476. Jakiego rodzaju wypadki drogowe zdarzają się najczęściej w Polsce? a) najechanie na drzewo b) najechanie na nieruchomy pojazd c) najechanie na pieszego 474. Ile wynosi droga hamowania samochodu ciężarowego o masie całkowitej 24t jadącego z prędkością początkową równą 80 km/h na równej i wilgotnej nawierzchni? a) około 30 m b) około 60 m c) około 120 m 477. Jaka minimalna głębokość rzeźby bieżnika opony jest dopuszczalna w samochodzie ciężarowym na przedniej i tylnej osi? a) nie mniej niż 1. Ilu godzin nie może przekroczyć łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni? a) 72 godzin b) 90 godzin .6 mm b) dopuszcza się mniej niż 1. Jaki wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego ma usytuowanie ładunku po jednej stronie pojazdu? a) powoduje zwiększenie zagrożeń.

Czy przewóz ładunku najpierw samochodem ciężarowym. Czy w krajowym zarobkowym transporcie rzeczy występują zezwolenia? a) tak. jeśli przekroczenia są niewielkie c) tak. jeżeli kierowca musi odebrać przerwę w jeździe b) tak. Czy zatrzymanie pojazdu samochodowego na moście jest dozwolone? a) tak.5t dopuszczalnej masy całkowitej c) nie. z wyjątkiem ładunków nienormatywnych 479. zawsze b) tak.c) 112 godzin 478. ale tylko przy przewozach na odległość powyżej 80 km c) nie. jest zabronione 481. Jakim ciągnikiem siodłowym można ciągnąć naczepę cysternę do przewozu mleka? a) tylko przystosowanym do ciągnięcia cystern b) tylko odpowiednio oznakowanym c) każdym 483. a dalej transportem morskim można zaliczyć do transportu kombinowanego? a) nie b) tak c) nie ma takiego pojęcia w przewozach ładunków 480. Czy nagminne przekraczanie dopuszczalnego czasu jazdy kierowcy może być przyczyną cofnięcia licencji przedsiębiorcy? a) nie b) nie. ale dotyczy to pojazdów do 7. ponieważ stanowi to wzrost zagrożenia bezpieczeństwa 482. Jakiego rodzaju szkolenie powinien ukończyć kierowca przewożący olej napędowy? a) w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych cysterną b) w zakresie przewozu materiałów wybuchowych .

Czy reflektory ze źródłem wyładowczym (tzw. Jakiej wielkości nie może przekraczać dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów mającego 4 osie. Do jakiego rodzaju przewozów zalicza się dostawę mebli ze sklepu do siedziby klienta własnym środkiem transportu bez wystawienia faktury za przewóz? a) do przewozów na potrzeby własne b) do przewozów zarobkowych c) do przewozów prywatnych 485. układ samopoziomowania światła mijania oraz spryskiwacz klosza b) tak. składającego się z dwuosiowego pojazdu samochodowego i dwuosiowej przyczepy? a) 40t b) 35t c) 36t 488. ksenonowym) muszą posiadać dodatkowe wyposażenie? a) tak. dodatkowe urządzenia nie są wymagane 486. Ile razy w tygodniu kierowca załogi pojedynczej może skrócić dzienny odpoczynek do 9 godzin? a) tylko jeden raz b) maksymalnie 3 razy c) 4 razy . O czym powinien pamiętać kierowca samochodu ciężarowego z ładunkiem? a) jechać z maksymalną prędkością b) odpowiednim zamocowaniu ładunku i wydłużonej drodze hamowania c) codziennie sprawdzać płyn w spryskiwaczu 487. filtr barwny c) nie.c) w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych 484.

Czy prawomocny wyrok sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów wpływa na pracę kierowcy zawodowego? a) tak. ale dotyczy to tylko samochodów terenowych 492. Jaki jest maksymalny tygodniowy czas jazdy dla kierowcy zatrudnionego przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo transportowe? a) 58 godzin b) 56 godzin c) 48 godzin 490. następuje natychmiastowy zakaz wykonywania pracy na stanowisku kierowcy zawodowego b) nie. W jakich warunkach ruchu istotna jest maksymalna moc silnika? a) podjazd pod górę b) jazda ze stałą prędkością c) zjazd ze wzniesienia .489. Czy lina holownicza jest obowiązkowym wyposażeniem samochodu ciężarowego? a) tak b) nie c) tak. tylko wyrok sądu za przestępstwo umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji pozbawia kierowcę prawa do wykonywania zawodu c) nie. Co może spowodować stres kierowcy spowodowany zmęczeniem? a) wypadek drogowy b) poprawę humoru c) wzrost koncentracji 491. ponieważ za wiarygodność dokumentów odpowiada tylko pracodawca 493.

materiały i przedmioty wybuchowe 498. Czy kultura osobista kierowcy ma wpływ na jakość usług świadczonych przez kierowcę? a) nie.494. Od czego zależy wysokość zabezpieczenia finansowego przedsiębiorcy transportowego? a) od liczby zatrudnionych kierowców b) od liczby pojazdów zgłoszonych do licencji c) od wielkości zaplecza technicznego 497. w celu utrzymania niskiej prędkości obrotowej silnika c) zapewniającego panowanie nad pojazdem 495.gazów b) do klasy 3 . ponieważ wpływa tylko na wizerunek firmy 499. Jakiego biegu należy używać podczas długiego stromego zjazdu? a) stosownego do ekonomicznej prędkości obrotowej silnika b) wysokiego. Do jakiej klasy towarów niebezpiecznych zalicza się olej napędowy? a) do klasy 2 . Czy wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w ilościach przekraczających wielkości dozwolone jest karalne? a) tak b) nie c) przepisy tego nie regulują . ważna jest tylko bezpieczna jazda b) tak c) nie. Ile maksymalnie okresów dziennej jazdy w tygodniu może wykonać kierowca? a) 5 b) 6 c) to zależy od tego ile godzin w danych dniach jechał ale nie więcej niż 7 496.materiały ciekła zapalne c) do klasy 1 .

ale powinien wystąpić o zezwolenie na taki transport 501. Czy kierowca wykonujący krajowe przewozy rzeczy pojazdem powyżej 7. ponieważ w zarobkowych przewozach rzeczy zawsze wymagana jest licencja.5t dopuszczalnej masy całkowitej powinien posiadać licencję? a) tak.500. ponieważ w krajowych przewozach rzeczy nie są wymagane zezwolenia b) tak. niezależnie od wielkości pojazdu b) nie. Ile powinien wynosić minimalny odstęp pomiędzy samochodami ciężarowymi jadącymi jeden za drugim na suchej drodze ekspresowej z prędkością o wartości 85 km/h? a) około 20 m b) około 80 m c) około 250 m . ale dotyczy to tylko przewozów na trasach powyżej 100km c) tak. W którym rodzaju przewozów zawsze wymagane jest zezwolenie? a) nie ma takich przewozów b) w przypadku przewozów towarów niebezpiecznych c) w przypadku przewozów nienormatywnych 503. ponieważ takie zezwolenia są prawnie wymagane niezależnie od wielkości pojazdu 502. Czy przedsiębiorca wykonujący transport zarobkowy samochodem ciężarowymi do 3. Jaki jest cel łagodnego zakończenia hamowania? a) zmniejszenie użycia okładzin hamulcowych b) zmniejszenie zużycia opon c) nie przeciążenie układu mocowania ładunku 504.5t dopuszczalnej masy całkowitej powinien posiadać zezwolenie na takie przewozy? a) nie. dla takich samochodów licencja nie obowiązuje c) nie.

ale pod warunkiem. że prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h 507.505. z niesprawnymi hamulcami? a) tak b) nie c) tak. Czy można holować samochód ciężarowy. Czy cysterna do przewozu paliwa płynnego powinna być specjalnie oznakowana? a) nie. zgodnie z wymaganiami konwencji ADR . Czy wymiana opon w pojeździe samochodowym na opony o innym rozmiarze wymusza obowiązek wykonania ponownej kalibracji urządzenia rejestrującego? a) tak b) nie c) decyzja uzależniona od przedsiębiorcy 509. ponieważ i tak wiadomo że w cysternach przewozi się paliwo b) tak. na obydwu bokach cysterny powinien być widoczny napis PALIWO c) tak. ale dotyczy to tylko materiałów promieniotwórczych c) tak. co 5 lat 506. na giętkim holu. Czy kierowca przewożący towary niebezpieczne powinien ukończyć szkolenie specjalistyczne? a) przepisy nie nakładają takiego obowiązku na kierowców b) tak. W jakim okresie kierowca w załodze pojedynczej musi odebrać dzienny okres odpoczynku? a) w każdym 36 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku b) w każdym 30 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku c) w każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku 508.

zamontowany na samochodzie ciężarowym.25 m c) 4. podlega obowiązkowej rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego?: a) tak b) nie c) tak. Czy hydrauliczny żurawik załadunkowy o udźwigu 2t. Co zaleca się dla zapewnienia stateczności samochodu ciężarowego? a) równomierne rozmieszczenie ładunku w przestrzeni ładunkowej b) przesunięcie ładunku do tylnej części przestrzeni ładunkowej c) rozmieszczenie i rodzaj ładunku nie ma wpływu na stateczność pojazdu .5 m 511. Co powoduje alkohol wypity przez kierowcę? a) widzi on przedmioty dalej niż są w rzeczywistości b) widzi on przedmioty bliżej niż są w rzeczywistości c) dla dobrego kierowcy nie ma to znaczenia. Do jakiego rodzaju przewozów zalicza się przewóz świeżych grzybów? a) do przewozu artykułów szybko psujących się b) do przewozów artykułów chemicznych c) do przewozów artykułów sypkich 514. widzi bez różnicy 513. ale tylko wtedy gdy pojazd jest używany do przewozu towarów niebezpiecznych 512.510. Jakiej wysokości nie może przekraczać pojazd z ładunkiem? a) 4 m b) 4.

ale pod warunkiem. Który warunek musi spełnić kierowca ubiegający się o kwalifikację wstępną na kategorię C i C+E? a) mieć ukończone 23 lata b) mieć ukończone 21 lat c) mieć ukończone technikum samochodowe 518. że prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h 516. Czy można holować pojazd. O czym powinien pamiętać kierowca samochodu ciężarowego? a) może jechać wszystkimi pasami ruchu b) musi jechać tylko wyznaczonymi pasami ruchu c) musi używać hamulca postojowego stojąc przed skrzyżowaniem 517. z niesprawnymi hamulcami? a) tak b) nie c) tak. Czy hydrauliczne urządzenie wyładunkowe samochodu wywrotki podlega obowiązkowej rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego? a) nie b) tak c) tak.515. na sztywnym holu. ale tylko w samochodzie o ładowności powyżej 5t .

Co może być bezpośrednią przyczyną agresji innego kierowcy wobec kierowcy samochodu ciężarowego? a) ładna pogoda b) brak utrudnień w ruchu drogowym c) pobudzenie emocjonalne związane z długotrwałymi utrudnieniami w ruchu drogowym .519. Czego może spodziewać się kierujący samochodem ciężarowym widząc ten znak? a) ruchów wzdłużnych lub poprzecznych pojazdu b) żadnych ruchów pojazdu. Które błędy najczęściej popełniają kierujący pojazdami w Polsce? a) nie ustępują pierwszeństwa pieszym b) nie zachowują bezpiecznej odległości między pojazdami c) nieprawidłowo skręcają 521. 522. ale za ich stosowanie może być nałożona kara c) przepisy tego nie regulują. Czy stosowanie w transporcie cen dumpingowych jest w Polsce przestępstwem? a) tak b) nie. bo nie ma znaku „uwaga wyboje" c) lekkich drgań nieistotnych dla komfortu jazdy 520.

SIS c) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 526. że dosięga nogami do pedałów b) że ma fotel tak ustawiony. Czego kierowca może żądać od policjanta podczas kontroli drogowej? a) wylegitymowania się przez okazanie legitymacji służbowej b) nie ma żadnych praw wobec policjanta c) odstąpienia przez policjanta od kontroli 524. Do jakiego rodzaju ładunków zalicza się mleko w cysternie (surowe lub pasteryzowane) przeznaczone do bezpośredniego spożycia? a) do artykułów niewrażliwych na temperaturę przewozu b) do artykułów szybko psujących się c) do artykułów gospodarstwa domowego 525. aby nie odczuwał zmęczenia fizycznego i miał wygodny dostęp do wszystkich obsługiwanych podczas jazdy urządzeń c) wystarczy żeby mu było wygodnie 527. Co oznacza. Czy proste ćwiczenia fizyczne podczas przerwy w prowadzeniu pojazdu mają wpływ na percepcję kierowcy? a) nie b) tylko intensywne ćwiczenia na siłowni mogą poprawić percepcję c) tak . Kto określa dostęp poszczególnych organów do danych w SIS? a) prawo wewnętrzne każdej umawiającej się strony Konwencji Schengen b) podmiot zarządzający jednostką centralną C. ergonomiczne ustawienie fotela kierowcy? a) tylko to.523.

z których przynajmniej jeden jest strona konwencji CMR b) przewozu towarów niebezpiecznych c) przewozu odpadów 532. Czy badania lekarskie kierowcy mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego? a) tak. zmniejszają ryzyko wypadku b) nie. jeżeli miejsce przyjęcia przesyłki oraz miejsce dostawy. Jakich czynności nie należy podejmować w przypadku uczestniczenia w wypadku w którym jest zabity lub ranny? a) udzielenia niezbędnej pomocy ofiarom wypadku b) takich. ale tylko wówczas gdy samochód używany jest do przewozu ładunków sypkich 529. w każdym przypadku chodzi tylko o stan zdrowia pracownika . znajdują się w dwóch różnych krajach. Co kierowca powinien zawsze mieć w pojeździe w trakcie wykonywania przewozu zarobkowego? a) sprawne radio z odtwarzaczem CD b) CB-radio c) wypis z licencji 531. określone w umowie. jeżeli kierowca nie ukończył 30 lat c) nie. Czego dotyczy konwencja o umowie międzynarodowego przewozu towarów (CMR)? a) każdej umowy zarobkowego przewozu towarów transportem drogowym. które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku c) wezwania Policji i pogotowia ratunkowego 530.528. zamontowana na samochodzie ciężarowym podlega obowiązkowej rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego? a) tak b) nie c) tak. Czy hydrauliczna platforma załadunkowa o udźwigu 1t.

ale tylko podczas przewożenia towarów niebezpiecznych 535. zespołach pojazdów lub kontenerach zawsze podlegają kontroli celnej w przejściowych urzędach celnych b) nie ma różnicy ze względu na stosowanie lub nie procedury c) towary przewożone pod zamknięciem celnym w pojazdach drogowych.533. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w zakresie przewozu towarów zgodnie z procedurą TIR? a) towary przewożone pod zamknięciem celnym w pojazdach drogowych. zawsze c) tak. ale pod warunkiem wyposażenia telefonu w zestaw głośnomówiący . zawsze c) tak. Czy kierowca może rozmawiać przez telefon komórkowy w czasie jazdy? a) bezwzględnie nie b) tak. zespołach pojazdów lub kontenerach nie podlegają kontroli celnej w przejściowych urzędach celnych 537. Jakie jest obowiązkowe wyposażenie samochodu ciężarowego w Polsce? a) gaśnica b) trójkąt ostrzegawczy c) apteczka 534. Czy pracodawca ma obowiązek zrekompensowania kierowcy skróconego czasu dziennego odpoczynku zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006? a) tak b) przepisy tego nie określają c) nie 536. Czy samochód ciężarowy musi być obowiązkowo wyposażony w koło zapasowe? a) nie b) tak.

Ile gałęzi (rodzajów) transportu musi występować w transporcie kombinowanym? a) co najmniej dwa b) wystarczy jedna. np.538. Jaka forma transportu nie występują w zakresie drogowego przewozu rzeczy? a) przewóz regularny specjalny b) przewóz kabotażowy c) transport kombinowany 539.5t? a) minimum C1 b) minimum C c) koniecznie B 542. Jaką kategorię prawa jazdy powinien posiadać kierowca prowadzący pojazd ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3. Czym charakteryzują się światła mijania pojazdów w Europie? a) niczym.5t do 7. Co to jest układ ESP w samochodzie ciężarowym? a) układ stabilizujący tor ruchu pojazdu w każdych warunkach b) układ wspomagający ciśnienie w zawieszeniu c) układy wspomagające działanie kierownicy podczas jazdy po łuku drogi 540. transport samochodowy c) co najmniej trzy 541. są takie same jak na całym świecie b) wytwarzają asymetryczną granice światła i cienia c) świecą równomiernie do przodu pojazdu .

dotyczy zarówno części krajowej jak i międzynarodowej przewozu c) nie. Czy zakres odpowiedzialności zdefiniowany w CMR ma zastosowanie do całego przebiegu przewozu? a) nie dotyczy tylko części krajowej przewozu b) tak./min b) 1000-1500 obr. w której organizm uwalnia duże ilości adrenaliny? a) stres biologiczny b) stres psychologiczny c) zmęczenie i wyczerpanie 546. Jak nazywa się sytuacja. Jadąc ekonomicznie po płaskim terenie należy tak dobierać biegi.543./min c) 1500-3000 obr.75 m b) 20 m c) 22 m 544. aby obroty silnika wyniosły: a) 500-1000 obr. Ile maksymalnie może wynosić długość zespołu pojazdów złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy? a) 18. Jakim ciągnikiem siodłowym można ciągnąć naczepę cysternę do przewozu paliw? a) każdym b) tylko przystosowanym do przewozu towarów niebezpiecznych i odpowiednio oznakowanym c) każdym oznakowanym pomarańczową tablicą na przedniej ścianie kabiny ./min 547. dotyczy tylko części międzynarodowej przewozu 545.

Czy wykonując przewóz artykułów szybko psujących się (ATP) można kontynuować jazdę w porach dnia kiedy obowiązują prawne zakazy w tym zakresie? a) tak. wiarygodności dokumentów lub środowisku b) nie może zalegać z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym c) musi być zatrudniony wyłącznie na podstawie umowy o pracę 551. Które ustawienie lustra głównego samochodu ciężarowego jest optymalne ze względu na możliwość obserwacji otoczenia do tyłu? a) A b) B c) C 550. ale wymagane jest specjalne zaświadczenia wydane przez ministra właściwego do spraw transportu . jakie? a) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. ale tylko w przypadku osoby ciężko rannej 549. takie przewozy są wyłączone z zakazów b) nie c) tak. Kierowca wykonujący przewozy drogowe poza spełnieniem wymogów określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym musi spełnić dodatkowe wymagania. Czy inspektor transportu drogowego może udzielić pierwszej pomocy? a) nie może .548.jest tylko funkcjonariuszem kontroli b) tak c) tak. mieniu.

Jakimi środkami transportu przewożonych jest rocznie najwięcej ładunków w tonach? a) samochodami ciężarowymi b) samolotami c) pociągami 554. Jaki procent stanowią wypadki z udziałem samochodów ciężarowych w ogólnej liczbie wypadków drogowych w Polsce? a) 16% b) 26% c) 36% 553.552. która ma większą wrażliwość na bodźce? a) tak samo szybko. niż osoba o wrażliwości przeciętnej c) wolniej niż osoba o wrażliwości przeciętnej 555. jak tak która ma wrażliwość przeciętną b) szybciej. co może mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego . Kiedy policjant nie umundurowany może zatrzymać pojazd? a) w każdych warunkach i sytuacji b) tylko w terenie zabudowanym c) w każdym miejscu i sytuacji w terenie niezabudowanym 556. O czym pamięta kierowca przejeżdżając przez przejazd oznaczony tym znakiem? a) pojazd zachowa się stabilnie i nie będzie to mieć wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego b) nie zmniejszając prędkości zapewni panowanie nad pojazdem w każdych warunkach atmosferycznych c) pojazd może zachować się niestabilnie. Jak szybko będzie się męczyła osoba.

Ile maksymalnie może wynosić długość pojazdu członowego? a) 16. Co należy zrobić w przypadku awarii ogumienia koła? a) zatrzymać pojazd w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i wymienić uszkodzone koło na zapasowe b) wezwać pomoc drogową celem wymiany koła przez uprawnionego technika c) jeżeli baza jest nie dalej niż 20 km dojechać do bazy i tam wymienić koło .5 m b) 18 m c) 12 m 560. Czego dotyczą warunki techniczne pojazdów? a) budowy. wyposażenia i utrzymania pojazdu w taki sposób aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób w nim jadących oraz innych uczestników ruchu drogowego b) kolorystyki kabiny i tapicerki c) wyłącznie rodzaju i rozmieszczenia lusterek w pojeździe 559. Czy według polskiego prawa szkolenie okresowe kierowcy kończy się egzaminem? a) tak b) nie c) zależy to od decyzji ośrodka szkolenia 558.557. Który z dokumentów jest prawnie wymagany jako załącznik do wniosku o udzielenie licencji? a) kopia certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźników drogowych b) prawo jazdy kategorii C c) fotografia właściciela firmy 561.

Co należy zrobić w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przewozu pasażerów zgodnie z umową? a) niezwłoczne powiadomić o tym podróżnych b) odwołać planowany przewóz i wskazać podróżnym inne możliwości dotarcia do miejsca przeznaczenia c) zapewnić podróżnym nocleg i wyżywienie aż do momentu zapewnienia następnego przewozu do miejsca przeznaczenia .562. Jakich przewozów dotyczy Konwencja Bazylejska? a) przewozów kabotażowych b) przewozów kombinowanych c) kontroli przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych 566. Ile procent ogółu ofiar śmiertelnych jest następstwem wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych w Polsce ? a) 2% b) 10% c) 30% 563. Jakie zagrożenia mogą spotkać kierowcę samochodu ciężarowego podczas jazdy? a) nagłe wtargniecie pieszego na jezdnię b) wylanie gorącej kawy na zakręcie c) upuszczenie na kolana tłustej kanapki w czasie jazdy 564. Od jakiego momentu należy liczyć czas spalania alkoholu w organizmie? a) od momentu rozpoczęcia picia b) od momentu zakończenia picia c) w godzinę od zakończenia picia 567. W jaki sposób zmienia się czas reakcji kierowcy w miarę ciągłego prowadzenia pojazdu? a) w ogóle się nie zmienia b) skraca się c) wydłuża się 565.

„20" dla Polski b) E w kółku Uwaga: kropkami oznaczono miejsce umieszczenia numeru identyfikującego kraj udzielenia homologacji np. przerwy 571. Jaki jest charakterystyczny symbol oznaczenia homologacyjnego wyposażenia pojazdów? a) e w kółku Uwaga: kropkami oznaczono miejsce umieszczenia numeru identyfikującego kraj udzielenia homologacji np. „20" dla Polski c) B w trójkącie .5 godziny jazdy i zrobić 45 min.5t przed wjazdem na drogę oznaczoną tym znakiem powinien pamiętać? a) że zabrania się cofania b) sprawdzeniu świateł zewnętrznych pojazdu c) że nie ma obowiązku stosowania się do ograniczeń prędkości 570. b) kontynuować jazdę c) jechać dalej aż do wykorzystania 4. Co powinien zrobić kierowca samochodu ciężarowego w przypadku uczucia silnego zmęczenia? a) zatrzymać się na najbliższym parkingu i odpocząć przynajmniej 15 min. Czym jest agresja? a) reakcją na przyjemność b) reakcja na frustracie c) nie wiadomo 569.568. O czym kierujący samochodem ciężarowym o dmc przekraczającej 3.

Jaka jest ciężkość wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych w Polsce? a) taka sama jak dla samochodów osobowych b) niższa niż dla ogółu wypadków c) wyższa niż dla ogółu wypadków 574. Jakie wymagania musi spełniać przedsiębiorca świadczący usługi spedycyjne? a) posiadać licencję międzynarodową na przewóz rzeczy b) przepisy nie przewidują żadnych dodatkowych wymagań c) posiadać licencję na krajowy przewóz rzeczy . musi być odebrany po 6 okresach jazdy c) co najmniej 45 godzin. zawsze b) nie. Czy każdy samochód ciężarowy powinien być wyposażony w tachograf? a) tak. musi być odebrany po 6 okresach jazdy b) co najmniej 48 godzin. Czy przewóz ładunku na terenie Niemiec (bez przekraczania granic) przez kierowcę zatrudnionego w polskiej firmie transportu międzynarodowego jest przewozem kabotażowym? a) tak b) nie c) nie. jest to przewóz międzynarodowy 576. musi być odebrany po 573.572.5t c) przepisy tego nie regulują 575. Ile wynosi regularny tygodniowy okres odpoczynku i w jakim okresie musi być odebrany przez kierowcę? a) co najmniej 45 godzin. jeżeli jego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3.

że prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h 579. że prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h . ale dotyczy to wyłącznie kierowców przewożących towary niebezpieczne c) tak. Kiedy należy używać świateł mijania? a) podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza b) według uznania kierowcy c) tylko podczas jazdy nocą. Czy można holować samochód ciężarowy lub ciągnik siodłowy z przyczepą/naczepą? a) tak b) nie c) tak. ale pod warunkiem. Czy można holować autobus turystyczny z pasażerami ? a) tak b) nie c) tak. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 578. Czy do obowiązków przewoźnika należy przeszkolenie zatrudnionego kierowcy w zakresie BHP? a) nie b) tak. Co należy zrobić w przypadku awarii układu hamulcowego? a) spróbować naprawić na drodze i jak się uda jechać dalej b) wezwać pomoc drogową celem odholowania pojazdu do warsztatu naprawczego c) zjechać do bazy i naprawić samodzielnie 581.577. 580. ale pod warunkiem.

W jaki sposób należy dokonać pomiaru głębokości bieżnika? a) mierząc szerokość części „A” b) mierząc szerokość części „B” c) żaden z powyższych . Jaki płyn należy wlewać do zbiornika takiego. jak przedstawiony na zdjęciu? a) paliwo – benzynę bezołowiową b) paliwo – olej napędowy c) płyn do chłodzenia silnika 583.582.

584. lecz nie wodę z kranu c) dodatek AdBlue. Kiedy kierowca autokaru jeżdżąc w górach powinien używać zwalniacza prędkości? a) zawsze podczas hamowania b) nie ma potrzeby c) tylko przy wjeździe na wzniesienie 586. będący roztworem mocznika w wodzie 585. Co należy wlewać do zbiornika widocznego na rysunku? a) paliwo stosowane w tym rodzaju pojazdu b) płyn chłodzący silnik. Który z przedstawionych na rysunku harmonogramów dziennego czasu pracy kierowcy jest zgodny z przepisami zgodnie z rozporządzeniem 561/2006? a) A b) B c) C .

587. Jak często kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim? a) do czasu ukończenia przez kierowcę 50 lat . powyżej 65 roku życia . od 55 do 65 lat .co 3 lata. Do wykonania jakiej czynności zobowiązany jest kierujący pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych podczas ich wsiadania lub wysiadania z pojazdu? a) włączenia świateł awaryjnych b) włączenia świateł awaryjnych oraz wyjścia z pojazdu c) włączenia świateł pozycyjnych oraz unieruchomienia silnika pojazdu 590.co 1 rok b) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat. W jaki sposób kierowca powinien zareagować na agresję pasażera? a) zignorować jego zachowanie i czekać aż sam się uspokoi b) zareagować równie agresywnie c) jeśli to możliwe zminimalizować przyczynę agresji lub przeprosić za niedogodność .co 18 miesięcy 588. od 50 do 60 lat .co 2 lata. powyżej 60 roku życia . podczas ich wsiadania lub wysiadania z pojazdu? a) włączenia świateł awaryjnych b) włączenia świateł pozycyjnych c) włączenia świateł pozycyjnych oraz unieruchomienia silnika pojazdu 589.co 5 lat. W jaki sposób może być ukarany przedsiębiorca stosujący ceny dumpingowe? a) Mandatem przez Policję b) karą grzywny nałożoną przez ITD c) karą nałożoną w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa UOKiK 591.co 5 lat. Do wykonania jakiej czynności zobowiązany jest kierujący pojazdem przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat. po ukończeniu 60 roku życia – co 30 miesięcy c) do czasu ukończenia przez kierowcę do 55 lat .

zawsze może zajść coś nieprzewidzianego c) to zależy od trasy. Z jakich przystanków mogą korzystać pasażerowie podróżujący komunikacją regularną? a) z dowolnych. Czy jadąc w trasę należy mieć ze sobą coś lekkostrawnego do „przegryzienia”? a) nie ma takiej potrzeby b) tak. Czy kierowca w sytuacji zagrożenia przez agresora bezpieczeństwa swojego i pasażerów może skorzystać z pomocy Policji lub ITD? a) tak b) nie. Czy przekroczenie czasu jazdy kierowcy ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego? a) tak. Czy kierowca autobusu ma obowiązek pomóc osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu? a) nie b) tak c) jeżeli udzielenie pomocy nie wpłynie na opóźnienie przejazdu tak. ale tylko jeżeli jest to więcej niż 1 godzina b) tak c) nie 594. ale tylko w przypadku jeśli agresor jest uzbrojony 593. decyzja należy do kierowcy 596.592. na żądanie pasażera b) wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach określonych w rozkładzie jazdy c) tylko z przystanków znajdujących się na dworcach autobusowych . na krótkich zbędny balast 595. w żadnym przypadku c) tak. na długie tak.

Czy kierowca autobusu miejskiego może zmienić trasę i pojechać do posterunku Policji w sytuacji zagrożenia? a) tak. ale tylko w przypadku gdy pasażer grozi mu nożem b) nie c) tak 599. których trasa nie przekracza 50 km? a) ustalenie miesięcznego rozkładu czasu pracy dla kierowcy b) ustalenie tygodniowego rozkładu czasu pracy dla kierowcy c) zagwarantowanie odpowiedniego miejsca odpoczynku po wykonaniu kursu tam i z powrotem . Jaki obowiązek ciąży na pracodawcy wobec kierowcy wykonującego przewozy regularne. ale wymaga zaświadczenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw transportu 598. Czy wykonywanie międzynarodowych przewozów okazjonalnych w Unii Europejskiej wymaga zezwolenia? a) tak b) nie c) nie. Który przycisk służy do włączania świateł awaryjnych? a) oznaczony jako A b) oznaczony jako B c) oznaczony jako C 600.597.

Czy w przypadku wykonywania przewozu regularnego. Jakiej wielkości nie może przekraczać dopuszczalna masa całkowita dwuosiowego autobusu o pneumatycznym lub równoważnym zawieszeniu kół? a) 12 t b) 15 t c) 18 t . jeżeli jest inna niż w cenniku – tak 602. czas drugiego kierowcy można mu zaliczyć do odpoczynku dziennego? a) tak b) tak. gdyż one są zwykle najmniej widoczne na drodze c) świateł obrysowych. ponieważ określają wymiary pojazdu 604. ale tylko w połowie c) nie 603.601. Czy w przewozach regularnych w krajowym transporcie osób obowiązkowe jest wydawanie podróżnym biletu potwierdzającego wniesioną opłatę za przejazd? a) tak b) nie c) jeżeli opłata jest zgodna z cennikiem – nie. O czystości których ze świateł widocznych na zdjęciu należy zadbać przed wyruszeniem w drogę? a) wszystkich. gdy jeden kierowca prowadzi pojazd. gdyż wszystkie światła są bardzo ważne w czasie jazdy b) kierunkowskazów. a drugi śpi.

Do jakich autobusów zalicza się pojazd widoczny na zdjęciu? a) miejskich b) międzymiastowych c) turystycznych 607.605. Jaki jest prawidłowy kształt granicy światła i cienia świateł mijania pojazdów w Europie? a) stożek asymetryczny o szerszym kącie w stronę pobocza b) stożek asymetryczny o kącie szerszym w stronę przeciwnego pasa ruchu c) stożek asymetryczny . Kiedy należy skontrolować właściwe ustawienie lusterek widocznych na zdjęciu? a) przed każdą jazdą b) raz w miesiącu c) dwa razy w roku 606.

Które z wymienionych pojazdów powinno się oznaczyć kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej (widoczną na zdjęciu)? a) tylko autobusy szkolne podczas przewozu dzieci lub młodzieży b) wszystkie pojazdy podczas przewozu zorganizowanej grupy dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat c) żadne z wymienionych nie ma takiego obowiązku . Co oznacza przemieszczenie się wskaźnika oznaczonego na zdjęciu na czerwone pole? a) temperatura cieczy chłodzącej silnik jest zbyt wysoka b) poziom oleju w silniku jest zbyt wysoki c) nastąpiła awaria układu hamulcowego 609. powinien tylko wysadzić pasażera na najbliższym przystanku c) jest to problem pasażera 610.608. Czy kierowca autobusu miejskiego może zmienić trasę i pojechać do stacji pogotowia w sytuacji zagrożenia życia pasażera? a) tak b) nie.

Ile maksymalnie może wynosić długość autobusu o co najmniej dwóch osiach kierowanych? a) 12 m b) 15 m c) 18 m 614. Co zaznaczono na zdjęciu? a) element układu kierowniczego b) element układu hamulcowego c) element układu przeniesienia napędu . Element widoczny na zdjęciu to: a) sprzęgło łączące silnik ze skrzynia biegów b) sprzęgło na wale napędowym c) sprzęgło na osi napędowej 612.611. Co może być bezpośrednią przyczyną agresji pasażera wobec kierowcy? a) ładna pogoda b) spotkanie przyjaciela c) pobudzenie emocjonalne związane ze spóźnieniem autobusu komunikacji regularnej 613.

Czy każdy autobus powinien być wyposażony w tachograf samochodowy? a) tak. Co należy do obowiązków przewoźnika osób w zakresie bezpieczeństwa pasażerów? a) nie ma takich obowiązków b) skierowanie kierowcy na kurs ratowników drogowych .615. zawsze b) nie. jeżeli w przewozach regularnych trasa przejazdu wynosi do 50 km c) przepisy tego nie regulują 618. Jakie zbiorniki przedstawiono na zdjęciu? a) zbiorniki z olejem napędowym b) zbiorniki ze sprężonym powietrzem c) zbiorniki z płynem hamulcowym 616. Co przedstawiono na rysunku? a) znak drogowy informujący o miejscu szczególnie uczęszczanym przez dzieci b) tablice przeznaczoną do umieszczania z tyłu autobusu szkolnego c) tablicę umieszczaną z przodu i z tyłu pojazdu przewożącego zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży do 18 lat 617.

Jakiej wielkości nie może przekraczać dopuszczalna masa całkowita autobusu przegubowego? a) 20 t b) 25 t c) 28 t 621. Co należy zrobić kiedy wskaźnik pokazany na zdjęciu przemieści sie na czerwone pole? a) natychmiast zatrzymać pojazd b) możliwie jak najszybciej uzupełnić poziom paliwa c) skontrolować poziom oleju w silniku . ponieważ dopuszczalne jest wydłużenie czasu jazdy do 10 godzin dwa razy w tygodniu b) nie ponieważ czas pracy przekracza 9 godzin c) przepisy nie określają tego tak szczegółowo 620.c) dbałość o ukończenie przez kierowcę wymaganych prawem szkoleń 619. Czy przedstawiony na rysunku harmonogram pracy kierowcy jest zgodny z przepisami? a) tak.

Jaka jest szybkość rozkładu (spalania) alkoholu u mężczyzny: a) 5-9 g czystego alkoholu/godz. ale tylko w przypadku wycieczek zagranicznych. c) tak.622. 625.7 m. Czy utrzymanie autobusu w czystości ma wpływ na konkurencyjność przewoźnika ? a) nie ma wpływu.. Który znak ostrzega kierującego autobusem o możliwości wystąpienia ruchów poprzecznych pojazdu? a) żaden b) każdy z nich c) każdy jeśli występuje razem z tabliczką 623. c) 0. b) 0. c) 15-20 g czystego alkoholu/godz. Jakie jest maksymalne odchylenie osi pojazdu względem kierunku początkowego podczas hamowania od prędkości 30 km/h do zatrzymania ? a) 0.6 m. . 624. b) 10-12 g czystego alkoholu/godz. ma wpływ ponieważ poprawia jakość usługi. b) tak.5 m.. dla pasażera nie jest to ważne.

626.5 ‰. 630. 628. w każdy przypadku – chodzi tylko o stan zdrowia pracownika. 629. b) do wyłączania silnika pojazdu na zjazdach. c) poniżej 1 ‰. b) poniżej 0. c) do przestrzegania zaleceń instrukcji obsługi pojazdu. b) na posmarowaniu rany tłustym kremem. c) na schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą. Czy badania lekarskie mają wpływ na bezpieczeństwo pasażerów ? a) tak. Ile wyjść awaryjnych powinien posiadać autobus klasy B ? a) jedno b) dwa c) trzy. c) nie. Do czego zobowiązany jest kierowca aby ograniczyć uciążliwości oddziaływania pojazdu na środowisko ? a) do jazdy z niską prędkością.2 ‰. 627. . Na czym polega pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry ? a) na przemyciu rany spirytusem. b) nie. jeżeli kierowca nie ukończył 30 lat. zmniejszają ryzyko wypadku. Przy jakim stężeniu alkoholu we krwi polskie prawo dopuszcza kierowanie pojazdem ? a) poniżej 0.

c) decyzja uzależniona od przedsiębiorcy. b) że mogą zachować się w sposób nieprzewidywalny mogący zagrażać bezpieczeństwu. 634. Czy można używać przednich świateł przeciwmgłowych w obszarze zabudowanym ? a) tak. że zachowają się racjonalnie w każdej sytuacji. c) nie ma żadnego znaczenia. Co oznacza zasada ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu drogowego ? a) przewidywanie. 632. Czy sprawność fizyczna może mieć pozytywny wpływ na koncentrację kierowcy ? a) nie. Czy wymiana opon w pojeździe samochodowym na opony o innym rozmiarze wymusza obowiązek wykonania ponownej kalibracji urządzenia rejestrującego ? a) tak. . 633.631. c) nie. b) tak. jeśli przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na poniżej 50 m. b) nie. c) nie ma takiej zasady. ale tylko w dzień. b) tak.

konieczny jest odpoczynek. 636. . Kto składa wniosek o wydanie karty kierowcy ? a) wyłącznie kierowca jest uprawniony do złożenia wniosku.Czego dotyczy wpis zgodny z art. Czy kierujący autobusem turystycznym może wjechać na pas oznakowany znakiem ? a) tak b) nie c) tak. 639. Czy po zakończeniu jazdy na dłuższej trasie można bezpiecznie „siąść za kółkiem” własnego samochodu ? a) tak. c) tak. b) nie. c) nie jest wyposażony. jeśli na sąsiednich pasach jest duży ruch. bo sprawność jest upośledzona.635. to przecież już jest prywatna sprawa kierującego. to przecież inny samochód. 637. na rzecz którego kierowca wykonuje pracę. W jakie pasy bezpieczeństwa powinien być wyposażony autobus turystyczny ? a) co najmniej trzypunktowe. przywłaszczonych lub w inny sposób zaginionych przedmiotów. b) kierowca lub właściciel przedsiębiorstwa transportowego. 100 KWS ? a) odmowy wjazdu. 638. c) poszukiwania skradzionych. c) dowolna osoba z rodziny kierowcy. b) co najmniej dwupunktowe. b) poszukiwania osób celem zatrzymania i ustalenia miejsca pobytu. inne warunki.

. c) jechać dowolnym pasem. poprzez kontrolę wskaźników na desce rozdzielczej. poprzez oględziny i wzrokowe stwierdzenie świecenia poszczególnych świateł. c) uzgodnić z pasażerami termin kolejnego postoju. Co oznacza skrót KWS ? a) Kodeks Wykonawczy Schengen. b) Konwencja Wykonawcza Schengen. b) nie zajmować pasa dla autobusów.640. Co powinien zrobić kierowca autobusu turystycznego widząc ten znak ? a) kontynuować jazdę pasem dla autobusów. b) sprawdzić światła zewnętrzne pojazdu. 641. c) Krajowe Wydziały Schengen. c) nie.Co kierujący autobusem przed wjazdem na drogę oznaczonym tym znakiem powinien uczynić ? a) poinformować pasażerów o najbliższym możliwym postoju. kontrola świateł jest zbędna. b) tak. 642.Czy i w jaki sposób należy przed wyjazdem sprawdzić stan i działanie poszczególnych urządzeń oświetleniowych ? a) tak. 643.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->