P. 1
Testy Kwalifikacja Calosc

Testy Kwalifikacja Calosc

|Views: 13,600|Likes:

More info:

Published by: Marian Pazdzioch on Nov 16, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

1.Na zużycie paliwa ma wpływ: a. wiatr boczny i znoszenie kół podczas zakrętu b. złe zamocowanie ładunku c.

pojemność silnika i indywidualny styl jazdy kierowcy 2.Charakterystyka jednostkowego zużycia paliwa zależy od: a. natężenia zużycia paliwa , natężenia wydzielania spalin i minimalnego jednostkowego zużycia paliwa b. wykorzystania energii cieplnej dostarczanej z paliwem potrzebnej do zmiany jej na energię mechaniczną c. spalania mieszanki paliwowo powietrznej 3.Silnik Diesla (ZS) pełen zakres mocy osiąga: a. w górnym zakresie pracy obrotomierza b. już od 1500 pbr./min c. w całym zakresie pracy obrotomierza 4.Natężenie zużycia paliwa to: a. wagowa lub objętościowa emisja gazów w jednostce czasu w silniku pracującym przy nominalnych parametrach b. objętościowe lub wagowe zużycie paliwa w jednostce czasu w silniku pracującym przy parametrach nominalnych (moc nominalna, obroty nominalne) c. średnie ciśnienie użyteczne jest uśrednionym ciśnieniem w komorze roboczej podczas spalania mieszanki paliwowopowietrznej 5.Przełożenia skrzyni biegów i odpowiedni ich dobór do prędkości: a. wpływają na zużycie paliwa b. zwiększają ciśnienie spalania c. nie mają wpływu na spalanie 6.Układ napędowy ma za zadanie: a. wzmocnić silnik b. zmniejszyć spalanie c. przenieść moment obrotowy do kół napędzanych 7.Rodzaje napędów zależą od: a. usytuowania silnika oraz tego , do której osi jest doprowadzany napęd b. momentu obrotowego wału c. usytuowania skrzyni biegów

8.W klasycznym układzie napędowym: a. sprzęgło , skrzynia biegów , przekładnia główna i mechanizm różnicowy znajdują się w jednej obudowie b. napędzane są koła przednie c. silnik umieszczony jest z przodu pojazdu , a napędzane są koła tylne 9.Podstawową funkcją mostu napędowego jest: a. przeniesienie napędu za pomocą wału napędowego b. przejęcie części ciężaru samochodu c. zmniejszenie obciążeń sprzęgła 10.W skład mostu napędowego wchodzą dwa elementy: a. silnik i sprzęgło b. mechanizm różnicowy i skrzynia biegów c. przekładnia główna i mechanizm różnicowy 11.Silnik działa najefektywniej w zakresie: a. wysokich obrotów b. pomiędzy wartością obrotów momentu maksymalnego a wartością obrotów mocy maksymalnej c. jeśli silnik nie ma zasilania w układzie wtryskowym 12.Najefektyjniejsze przyspieszenie osiągamy , kiedy: a. przy zmianie przełożenia silnik osiąga maksymalne obroty b. ruszamy z drugiego biegu c. w momencie zmiany przełożenia podczas najwyższych możliwych do osiągnięcia przez silnik obrotów 13.Wraz ze wzrostem prędkości silnika: a. rośnie zużycie skrzyni biegów b. maleje moment obrotowy c. rośnie moment obrotowy 14.W turbodoładowanych silnikach Diesla maksymalny moment obrotowy przypada na zakres obrotów pomiędzy: a. 1750-3000 obr./min b. 2000-3250 obr./min c. 1950-3500 obr./min

15.Jeżeli moc pozostaje taka sama , a prędkość obrotowa na wyjściu maleje , wtedy: a. skrzynia biegów zużywa się szybciej b. pojazd zwalnia i należy zmienić bieg c. wytwarzany moment obrotowy rośnie 16.Istotne znaczenie dla eksploatacji i osiągów samochodu mają: a. mocowanie ładunku b. znoszenie kół na zakrętach c. obroty silnika , przy których przeprowadza się zmianę biegów 17.Moc ciągła to: a. maksymalna moc , jaką silnik może generować w sposób ciągły bez niebezpieczeństwa uszkodzenia silnika (zatarcie) b. moc urządzenia określana jako jednostka fizyczna opisywana jako praca wykonana w danej jednostce czasu c. moc zmierzona na końcówce wału korbowego 18.Moc maksymalną można zmierzyć: a. na końcówce wału korbowego b. w warunkach laboratoryjnych na stanowisku hamowni silnikowej , dostarczając silnikowi żądaną przez niego ilość paliwa c. w trakcie jazdy , odczytując wskazania obrotomierza 19.Moc uzyskana na kołach jest: a. maksymalnym momentem obrotowym b. elementem przeniesienia napędu c. w rzeczywistości mniejsza od mocy doprowadzonej do układu napędowej 20.Zadaniem obrotomierza jest: a. sterowanie momentem obrotowym b. informowanie kierującego pojazdem o prędkości obrotowej wału korbowego c. obrotomierz jest tylko zbędnym dodatkiem i nie ma żadnego zadania 21.Skrzynia biegów służy do: a. przekazywania mocy wytwarzanej przez silnik , służącej do napędu pojazdu b. zwiększenia zużycia paliwa c. zmiany charakterystyki układu przeniesienia napędu

22.Skrzynia biegów łączona jest z silnikiem za pomocą: a. wału napędowego b. mechanizmu różnicowego c. sprzęgła ciernego , tarczowego 23.Przy jeździe ekonomicznej po dobrych drogach prędkości przy zmianie biegów mogą być: a. wyższe b. niższe c. nie ma to znaczenia 24.Jazda z małymi prędkościami , zwłaszcza na wysokich biegach , jest: a. właściwa dla silnika b. szkodliwa dla silnika c. zwiększa zużycie paliwa 25.Zmiana biegów w dół lub w górę zależy od: a. sytuacji na drodze b. spalania jednostkowego c. pojemności silnika 26.Zmiana biegów w automatycznej skrzyni biegów następuje: a. przy udziale kierującego b. bez udziału kierującego c. przez wciśnięcie pedału sprzęgła 27.Wybór odpowiedniego przełożenia w automatycznej skrzyni biegów odbywa się za pomocą: a. wciśnięcie pedału sprzęgła b. przycisku na konsoli c. elektronicznej jednostki sterującej 28.Użytkowanie automatycznej skrzyni biegów: a. niesie za sobą kłopoty w postaci ruszania b. nie sprawia problemów kierującym c. prowadzi do szybkiego zużywania się elementów przeniesienia napędu 29.Uruchamianie silnika automatycznej skrzyni biegów jest możliwe w położeniu: a. D lub 1 b. P lub D c. P lub N

30.Rolę sprzęgła w automatycznej skrzyni biegów przejmuje: a. przekładnia hydrokinetyczna b. koło zamachowe c. wał napędowy 31.Hamowanie jest: a. zamianą energii kinetycznej na energię cieplną b. zamianą energii kinetycznej na energię elektryczną c. zamianą energii kinetycznej na energię molekularną 32.Hamowanie w normalnej sytuacji powinno odbywać się: a. wcześniej i łagodniej b. wcześniej i gwałtownie c. wcześniej i bardzo gwałtownie 33.Pojazd samochodowy powinien być wyposażony w układy hamulcowe: a. zasadniczy , pomocniczy awaryjny b. zasadniczy , główny , retarder c. zasadniczy , silnikowy , tarciowy 34.Hamulec awaryjny jest uruchamiany: a. automatycznie b. ręcznie lub lewą nogą c. przyciskiem 35.Wspomaganie hamowania służy do: a. zmniejszenia siły użytej przez kierowcę w celu zahamowania b. łatwiejszego obracania kierownicą c. łatwiejszego unoszenia kabiny kierowcy 36.Pojazd powinien być wyposażony w układy hamulcowe: a. zasadniczy , pomocniczy , awaryjny b. zasadniczy , główny , zastępczy c. zasadniczy , retarder , silnikowy 37.Hamulec zasadniczy służy do: a. zatrzymania pojazdu b. zabezpieczenia pojazdu na wzniesieniu c. hamowania pomocniczego w celu odciążenia retardera

38.Z ilu obwodów składa się obecnie układ hamulcowy: a. jednego b. dwóch c. półtora 39.Co to jest hamulec awaryjny: a. hamulec używany w razie awarii hamulca zasadniczego b. hamulec silnikowy c. hamulec intrader 40.Hamulec postojowy służy do : a. zatrzymania pojazdu na wzniesieniu b. hamowania podczas zjazdu ze wzniesienia c. hamowania w czasie dojeżdżania do skrzyżowania 41.Główneelementy układu hydraulicznego to: a. pedał hamulca , pompa hamulcowa , przewody doprowadzające płyn hamulcowy lub powietrze do zacisku oraz elementy hamujące (tarcze , klocki ) b. zbiornik paliwa , pompa paliwa c. kolektor wydechowy , katalizator , tłumik 42.Serwomechanizm służy do: a. wspomagania siły hamowania użytej przez kierowcę b. przeniesienia napędu do tylnej osi c. kompensowania ciśnienia w układzie wydechowym 43.Główne elementy układu hamulcowego pneumatycznego to: a. sprężarka , zbiorniki powietrza , układ sterujący , układ przenoszenia(przewody , zawory pośrednicze , siłowniki) oraz mechanizmu hamującego (bębnowego , tarczowego) b. pompa wody , chłodnica , termostat ,przewody c. filtr powietrza , przepływomierz powietrza , kolektor ssący 44.Korektor sił hamowania: a. zwiększa siłę hamowania w zależności od obciążenia osi , na której jest zamontowany b. wyrównuje ciśnienie w poduszkach powietrznych c. koryguje siły poprzeczne działające na kabinę kierowcy

dźwigni lub pedału hamulca b. tak . poprzez załączenia specjalnej masy bezwładnościowej na wale korbowym 51.Manometry ciśnień w układach hamulcowych na konsoli kierowcy służą do: a. sprawdzenia ciśnienia w obwodach układu hamulcowego 46.Z jaką siłą działa retarder w momencie załączonego układu ABS: a. działa z siłą 50% wartości siły nominalnej 49. ale nie powinno się z uwagi na drastyczny wzrost zużycia paliwa 48. np.Efekt ciągłego hamowania w silniku można zwielokrotnić: a. działa z maksymalną siłą b. kontrola ciśnienia w ogumieniu . pokrętła c. wyłącza się c. sprawdzenia ciśnienia w układzie pomocniczym pneumatycznym c.Czy można używać hamulce ciągłego działania wraz z hamulcem zasadniczym: a. kontrola poziomu płynu hamulcowego c.Główna idea zastosowania układu ABS to: a.45. sprawdzenia ciśnienia w ogumieniu b. w ruchu miejskim b.Retarderami steruje się za pomocą: a. jako hamulec pomocniczy 47. redukcja poślizgu b. w celu zwiększenia prędkości pojazdu c. zjeżdżając ze stromego zbocza b. pedału sprzęgła 50. w celu zmniejszenie prędkości jako hamulec dodatkowy . poprzez zastosowanie specjalnej klapki na układzie wydechowym lub zaworu b. można .Retarder stosuje się: a. nie można c. by zwiększyć bezpieczeństwo i nie dopuścić do zagrzania się elementów ciernych przy częstym hamowaniu np. poprzez zastosowanie zaworu zamykającego przepływ układu wodnego w kolektorze wodnym c.

krajowy c. 75 – 80 c. zapewnienie jak największego ciśnienia w układzie hamulcowym c. 1 stycznia 2002 58. kodeks pracy . informuje . zapewnienie jednakowego funkcjonowania układu hamulcowego w różnych warunkach b. sprawdzenia. zapewnienia jak najdłuższej żywotności klocków hamulcowych 55. mierzenia temperatury tarczy hamulcowej c. że temperatura tarcz hamulcowych przekroczyła temperaturę 600 stopni C 54.Zastosowanie układu EBA w pojazdach samochodowych ma na celu: a. czy koło jest zablokowane podczas hamowania b. 1 września 2001 b. mierzenia grubości klocków hamulcowych 53.Ustawa z 24 sierpnia 2001 o czasie pracy kierowców zaczęła obowiązywać: a.Jaki procent udziału w przewozach towarów osiągnął transport samochodowy: a. informuje o zużyciu się do końca klocków hamulcowych c.Konwencja AETR reguluje czas pracy załóg wykonujących transport: a.Czujniki ABS na kołach służą do : a. dyrektywa 2002/15/WE b. 81 – 85 57. 1968 b. 1971 c. 70 – 74 b.Krajowym aktem prawnym regulującym prawa pracownicze jest : a.Kontrolka ABS służy do a.52. 1 października 2001 c. krajowy i międzynarodowy 56. 1980 59. międzynarodowy b.Polska podpisała Konwencję AETR w roku: a. informowania o uszkodzeniu układu ABS b.

wystarczająca liczba .Skrócony odpoczynek dzienny do 9 godzin kierowca może zastosować: a. końca trzeciego tygodnia następującego po skróceniu . w liczbie odpowiadającej skróceniu razem z innym odpoczynkiem trwającym co najmniej 9 godzin c.Skrócony tygodniowy okres odpoczynku kierowca zobowiązany jest odebrać najpóźniej do : a. nie częściej niż 3 razy pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi c. rozporządzenia nr. nie mniej niż 15 b. kodeksu pracy b. konwencji AETR 61. najpóźniej w sobotę c. zobowiązany jest stosować przepisy a.Przewoźnik udający się w trasę do Rosji będzie stosował czas pracy kierowców według: a. 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady c.Przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy pojazdem przystosowanym do przewozu rzeczy . konwencji AETR b. po wykonaniu maksymalnie 6 cyklach 24 godzinnych b. nie musi stosować się do przepisów dotyczących czasu pracy 62. końca trzeciego tygodnia następującego po skróceniu . 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady c. maksymalnie 3 razy w tygodniu 63. maksymalnie 2 razy w tygodniu b. którego dopuszczalna masa całkowita wynosi 3t. w liczbie odpowiadającej skróceniu razem z innym odpoczynkiem trwającym co najmniej 6 godzin b. maksymalnie 29 c.c. rozporządzenia nr.Ile wykresówek zapasowych (czystych)powinno znajdować się w pojeździe: a. maksymalnie w ciągu 2 tygodni licząc od skrócenia w liczbie odpowiadającej skróceniu razem z innym odpoczynkiem trwającym co najmniej godzinę 65. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 60.Odpoczynek tygodniowy kierowca zobowiązany jest rozpocząć: a. po wykorzystaniu 40 godzin prowadzenia pojazdu 64.

wymienić ją na nową . wszystkich z okresu poprzednich 28 dni b. wymienić ją na nową . tak c. 72 godziny pod warunkiem . tylko odpoczynek c.Przy pomocy karty kierowcy możemy uzyskać dostęp do danych w pamięci tachografu: a. bez zwłoki udać się do serwisu i dokonać naprawy b.Czy tachografie cyfrowym istnieje obowiązek operowania selektorem dla zaznaczenia aktywności kierowcy: a.że zapisywany jest odpoczynek tygodniowy c. przerwa lub odpoczynek 67. należy: a. nie ma potrzeby wymiany .Pionowy czerwony pasek na wydruku oznacza: a. nie . jeśli powrót z trasy planowany jest przed upływem 7 dni . maksymalnie 24 godziny b. uszkodzenie drukarki b. sygnalizuje przekroczenia zapisanych norm .66. jaki upłynie od awarii tachografu 68. nie mniej niż 4 godziny 69. a uszkodzoną wyrzucić b. a uszkodzoną zachować c. gdyż można przez pozostałą część pracy wypełniać ją manualnie 70.W przypadku uszkodzenia wykresówki znajdującej się w tachografie . tylko do danych dotyczących aktywności posiadacza karty 72. należy: a. gdyż tachograf cyfrowy rejestruje sam automatycznie wszystkie aktywności b.Pod pozycją selektora określoną symbolem łóżka zapisywana jest aktywność kierowcy : a.W przypadku uszkodzenia tachografu w trasie . tylko jeśli chodzi o zapis odpoczynku 71. wszystkich z okresu poprzednich 21 dni c.Wykresówka może być zapisywana przez tachograf przez okres: a. tylko przerwa b. można rozpisywać wykresówki ręcznie c. naprawy dokonać po powrocie do bazy bez względu na czas .

brak dokumentów związanych z wykonywanym przewozem b. b.Maksymalna kwota kary nałożona za nieprawidłowości podczas kontroli drogowej wynosi: a. 21 dni c. przed złożeniem odwołania b. 28 dni 79.Kierowca ponosi odpowiedzialność za: a. oznacza końcówkę papieru w drukarce 73. .c. tylko za ujawnione naruszenia przepisów prawo o ruchu drogowym 76. jest włączony zapłon . można kontynuować jazdę . 14 dni b. kiedy pojazd znajduje się na postoju i jest włączony zapłon b.Tryb odwoławczy od nałożonej decyzji wymaga złożenia odwołania przed upływem a. gdyż tachograf i tak zapisze aktywności 75. można kontynuować jazdę po wykonaniu wydruku z tachografu i nanoszeniu zapisów manualnych c. brak aktualnego badania technicznego pojazdu c. w ciągu 14 dni od doręczenia kary 78. pojazd znajduje się na postoju .Wysokość kary za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe wpływające na jego niewłaściwe funkcjonowanie . w ciągu 21 dni od doręczenia kary c.Nałożona kara musi być wpłacona: a.W przypadku uszkodzenia karty chipowej kierowcy : a. w pojeździe jest włączony zapłon c. 5 000 zł. 15 000 zł.Wykonanie wydruku z tachografu cyfrowego jest możliwe tylko w sytuacji : a. można kontynuować jazdę . a drukarka jest nieuszkodzona 74. wynosi: a. zapisując aktywności w notesie b. 30 000 zł c. nie jest określona 77.

wieku do 60 lat co 3 lata.Informacja o ukończeniu obowiązkowego szkolenia i wykonaniu badań lekarskich i psychologicznych dokumentowane jest przez: a. licząc od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej c. nie ma takiego obowiązku 83. po pięciu latach .Kierowca . nie ma wymogu wykazania się wiedzą 82. zdanie egzaminu ustnego b. przedsiębiorcy zatrudniającym kierowcę c. co 5 lat .Po jakim okresie czasu od dnia. po roku b. ukończyć kwalifikację uzupełniającą c. licząc od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczające uzyskanie kwalifikacji wstępnej b.b. 15 000 zł. świadectwo wykonane przez wojewodę c. c. świadectwo wykonane przez pracodawcę b.Przyswojenie materiału kwalifikacji wstępnej należy potwierdzić poprzez: a. w którym pracownik dowiedział się o doznanym stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu ulegają przedawnieniu roszczenia z tego tytułu a. po trzech latach c. 10 000 zł. ośrodku szkolenia kierowców 85. napisanie testu c. wpis w prawie jazdy 84. nie musi uczestniczyć z tego powodu w żadnym szkoleniu 81. 80. który uzyskał prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 i ukończył kwalifikację wstępną dokonał rozszerzenia prawa jazdy do kategorii C + E zobowiązany jest : a.Kierowca ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu okresowym : a. uczestniku szkolenia b. ukończyć kwalifikację wstępną b.Koszty związane z uczestnictwem kierowcy w kwalifikacji wstępnej spoczywają na: a.

rządowy program pomocy ofiarom wypadków drogowych c. właściwy Zakład Ubezpieczeń Społecznych 89.86. w Polsce jest mniejsze zagrożenie śmiercią w wypadku drogowym 91. właściwego inspektora pracy i prokuratora c. w miesiącu . na tym samym poziomie b. w którym zaistniał wypadek 87. zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar śmiertelnych o 25% w stosunku do roku 2003 c.Ile osób musi uczestniczyć w wypadku przy pracy . niezwłocznie b.W jakim okresie czasu pracownik ma obowiązek powiadomić przełożonego o zaistniałym wypadku przy pracy: a. aby został on uznany za wypadek zbiorowy: a. Sąd Pracy właściwy miejscu zaistnienia wypadku b. co najmniej 5 osób c. zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar śmiertelnych o 50% w stosunku do roku 2003 b. do 28 dni 90. ciężkim lub zborowym wypadku przy pracy: a. zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar śmiertelnych do zera . krajowy system wspomagania ratownictwa drogowego b. w ciągu trzech dni c. do 7 dni b.Pod nazwą GAMBIT kryje się: a. co najmniej 9 osób 88.Zagrożenie śmiercią w wypadku drogowym na polskich drogach w porównaniu do przodujących krajów UE jest: a. do 30 dni c.Pracodawca ma obowiązek zawiadomić o śmiertelnym . zintegrowany system poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 92. prawie dwukrotnie większe c.Jakie jest główne założenie programu GAMBIT: a.Ile dni niezdolności do pracy musi powodować wypadek . aby został uznany za wypadek lekki: a. co najmniej 2 osoby b.

od 6 do 18 b. powyżej 70 roku życia . na obszarze zabudowanym c. wynosi prawie 1milion złotych c. od 16 do 18 98. 11. poza obszarem zabudowanym b.Wypadek drogowy jest: a.8 b. w niedzielę b.Koszt społeczny jednej osoby zabitej w wypadku drogowym: a. z wyjątkiem miast . 18.W jakim przedziale wiekowym najczęściej występują kierowcy uczestniczący w wypadkach w Polsce: a. 99.24 lata b.9 c. 4. których liczba mieszkańców przekracza 1 mln.3 96. 5. od 15 do 16 c. polskie społeczeństwo nie ponosi kosztów związanych z ofiarami wypadków drogowych b. 25-39 lat c. czynem umyślnym zagrożonym odpowiedzialnością karną b. w sobotę c.93. na obszarze zabudowanym .Do największej liczby wypadków dochodzi: a. jest niewymierny 94.W jakim miejscu wydarza się największa liczba wypadków drogowych w Polsce: a.W jakich godzinach występuje największe nasilenie wypadków drogowych w Polsce: a. w piątek 97. czynem nieumyślnym zagrożonym odpowiedzialnością karną c. zdarzeniem losowym niezagrożonym odpowiedzialnością karną 95.Wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych liczony statystycznie na 100 wypadków drogowych w Polsce w 2007 roku wynosił: a.

0. tylko wtedy . tylko autobusów wyprodukowanych po tej dacie c. samochodów osobowych c. autobusów .05 do 0. 1959 c. 2 razy większe b.Obowiązek wyposażenia autobusów w pasy bezpieczeństwa wprowadzony 20 października 2007 dotyczy: a. 0.Rownomierna eliminacja alkoholu w organizmie następuje przeciętnie w tempie od: a. niezależnie od użytkowania pasów bezpieczeństwa c. b. 2 razy b.2 do 0.1 promila na godzinę b. 4 razy większe c.Badania wskazują. 0. gdy podczas wypadku działa wspólnie z pasami bezpieczeństwa b.15 promila na godzinę c. wszystkich pojazdów samochodowych wyposażonych w takie pasy 102.5 promila: a. nie redukuje tego ryzyka 104. 7 razy .Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy kierowcę i pasażerów: a.12 do 0. 6 razy większe 105. 1948 b.Prawdopodobieństwo spowodowania wypadku drogowego przez nietrzeźwego kierowcę zwiększa się przy stężeniu alkoholu we krwi wynoszącym 1. samochodów zarejestrowanych po 1 stycznia 1998 r.Prototyp trzypunktowych pasów bezpieczeństwa powstał w roku: a. które są rejestrowane po tej dacie 103.Poduszka powietrzna redukuje ryzyko śmierci o 50% a.24 promila na godzinę 106. 1965 101.100. wszystkich autobusów b. że w przypadku wyrzucenia ciała przez przednią szybę ryzyko śmierci jest: a.

Przemieszczanie towarów pomiędzy państwami z brakiem uiszczenia opłaty celnej . 36 rzay 107. obszar .Jak często kierowcy autobusów przyczyniają się do powstawania wypadków drogowych w Polsce: a. w równym stopniu jak inni kierowcy 110. wyłudzeniem c. 20% ogółu wypadków 108. akcyzy . obszar . Straż Graniczna b. granicy dwóch państw c. w obrębie którego przemieszczenie towarów wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat celnych c. 10% ogółu wypadków c. granicy dwóch województw b. Inspekcja Transportu Drogowego . kradzieżą b. zimowych c.Obszarem celnym nazywamy: a. częściej niż inni kierowcy c.Przestępczość graniczna ma swoje miejsce na: a. wiosennych 109. granicy dwóch gmin 112. przemytem 111.W 2007 roku nietrzeźwi uczestnicy ruchu spowodowali : a.Organem celnym w Polsce jest: a. w obrębie którego przemieszczanie towarów nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat celnych czy też opłat granicznych b. obszar .Największa liczba zdarzeń z ofiarami w ludziach powodowana przez nietrzeźwych kierowców zdarza się w miesiącach : a. w obrębie którego przemieszczanie towarów wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat granicznych 113. letnich b. 5% ogółu wypadków b. podatku VAT nazywamy: a.c. rzadziej niż inni kierowcy b.

któremu podlegają sprawy związane z repatriacją . izba celna . straż graniczna b. cło c. paszportem i wizą . winieta 115.Na terytorium Polski obywatel Unii Europejskiej może wjechać : a. który go wydał lub pobyt na jego terenie w określonym czasie . prawo jazdy 119. wjazdem oraz tranzytem cudzoziemców na terytorium Polski jest: a. dowodem osobistym 117. do której cudzoziemcy jadą b. na podstawie paszportu i zaproszenia od obywatela Polski c.Za przywóz na terytorium Polski cudzoziemca niemającego dokumentu podróży i wizy wymaganych do przekroczenia granicy przez przewoźnika wykonującego regularne przewozy osób w międzynarodowym transporcie drogowym odpowiedzialność karną ponoszą: a. na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo lub ważnego dokumentu podróży b. jest: a. na podstawie zaświadczenia z biura podróży o wykupieniu wycieczki do Polski 116. jeżeli jest wymagana c. prawem jazdy b.Podstawową opłatą pobieraną przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę jest: a.Na terytorium Polski obywatel kraju nienależącego do UE może wjechać . przewoźnik c. którego dotyczy i pozwalającym na przekroczenie granic kraju . Izba Celna 114. osoba . legitymując się: a.c. wiza c. pilot wycieczki 118.Dokumentem w formie pisemnej wydanym przez kraj . paszport b.Organem administracji rządowej . opłata skarbowa b.

komendę główną straży granicznej b. powoduje dolegliwości bólowe i zmiany zwyrodnieniowe stawów oraz kręgosłupa . zwalczaniu handlu ludźmi jest: a.c. nie ma wpływu na organizm człowieka c. komendę główną policji 124.Jaki dokument znosi kontrola na wewnętrznych granicach państw członkowskich UE a. zwalczaniu terroryzmu . Ochrona granicy państwowej . Interpol 123. Agenda z Tampere c. Europol 122. straż graniczna 125.Centralne Biuro Śledcze odpowiedzialne za rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej zostało powołane przez : a. wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej . kodeks z Schengen c. inspekcja celna b. urząd do spraw repatriacji i cudzoziemców 120. Europol b. deklaracja członkowska państwa UE b.zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego . In. organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego . inspekcja transportu drogowego c.Instytucją . CBŚ b.Wykrywaniem przestępczości zorganizowanej działającej na terenie nie mniej niż dwóch lub więcej państw członkowskich UE zajmuje się : a. zwalczaniu przestępczości ekonomicznej . której głównymi zadaniami jest m.Organizacją działającą w ponad 100 krajach świata skupiającą się przeważnie na: zwalczaniu przestępczości narkotykowej i zorganizowanej .Jakie skutki wywołuje długotrwałe siedzenie w wymuszonej pozycji : a. inspekcję celną c. człowiek czuje się zrelaksowany b. jest: a. Eurojust c. konstytucja wszystkich krajów UE 121.

od rozpoczęcia aktywności c.126.Spadek zdolności do pracy człowieka śpiącego w nocy i pracującego podczas dnia następuje: a. po upływie ok. nie może przekraczać 50 kg. przewożony ładunek c. dolnego odcinka kręgosłupa b. od rozpoczęcia aktywności 132. po 3-5 latach c.Źródłem drgań charakterze ogólnym w pracy kierowcy jest: a. 5 godz. c. dopiero po 10 latach 130. po pierwszej godzinie od rozpoczęcia aktywności b. reumatyzm 127. dwie pierwsze i ostatnie .Dopuszczalna masa podnoszonych i przenoszonych ładunków podczas wykonywanych prac ręcznych transportowych: a. problemy z trawieniem c. obustronny niedosłuch c.Krytyczne godziny jazdy to : a. nie występują drgania ogólne 129.Wśród kierowców ciężarówek najczęściej występują schorzenia: a. problemy z rytmem snu i czuwania b. nie może przekraczać masy własnej pracownika b. siedzisko b. dwie pierwsze b. od 22 do 3 133.Objawy choroby wibracyjnej u osób narażonych na działanie drgań występują: a. od 1 do 19 c. nie ma wpływu na organizm człowieka 131. po upływie 8 godz.Podejmowanie aktywności zawodowej w porach niezgodnych z rytmiką zegara biologicznego powoduje: a. już po pierwszym roku b. od 9 do 17 b. nie ma ograniczeń 128.Najbardziej odpowiedni czas na prowadzenie pojazdu to godziny: a. dwie ostatnie c.

Wzrost tkanki mięśniowej powodują: a.Stanowiskiem pracy kierowcy samochodu ciężarowego jest: a. zdolność stawów i mięśni do osiągnięcia pełnego zakresu ruchu 136. kabina samochodu 141. zdolność mięśni do znoszenia zmęczenia i kontynuację jakiegoś ćwiczenia lub pracy przez dłuższy czas c. pomieszczenie przeznaczone dla kierowców znajdujące się na terenie bazy transportowej b. Giętkość to: a.Aby przeciwdziałać zmęczeniu oczu . ćwiczenia izometryczne 139. Odległość kierownicy od klatki piersiowej niezależnie od wzrostu kierującego nie powinna przekraczać: a. ćwiczenia izometryczne 140. ćwiczenia anaerobowe (beztlenowe) b. 10-krotnie c. oglądać telewizję b. tkankę mięśniową 138. tłuszcz b. 20-krotnie b. Metabolizm organizmu podczas ćwiczeń aerobowych (tlenowych) względem stanu spoczynku wzrasta: a.134. ćwiczenia aerobowe (tlenowe) c. należy : a. zdolność organizmu do wykonywania pracy fizycznej b. ćwiczenia aerobowe (tlenowe) c. 25 cm . ćwiczenia anaerobowe(beztlenowe) b. leżeć z zamkniętymi oczami c. 5-krotnie 137. kierowca samochodu ciężarowego nie ma stanowiska pracy c. patrzeć na odległy horyzont lub zieleń 135. cukry zgromadzone w organizmie c. Podczas ćwiczeń anaerobowych (beztlenowych) organizm spala: a. Jakie ćwiczenia nie powodują ruchu w stawie oraz zmiany długości włókien mięśni: a.

pedału hamulca c. polegający na obniżeniu zdolności do pracy. papierosy. alkohol 146. należy: a. uwzględnić w swojej diecie potrawy lekkostrawne 147.Obsługa elementów sterowania w kabinie kierowcy samochodu ciężarowego. przełączniki świateł. stan wewnętrzny. oderwania wzroku od jezdni b. . 35 cm c. takich jak dźwignia zmiany biegów. takie jak kawa czy herbata b. ospałość. oderwania wzroku od jezdni i odcinka lędźwiowego od oparcia siedzenia 144.b. napoje pobudzające. pedału sprzęgła b. świeże powietrze. 90 a 110 stopni c.Aby uniknąć chorób przewodu pokarmowego . nieregularne posiłki c. będący skutkiem uprzednio podjętego wysiłku c. wykonywanie czynności psychicznych charakteryzujących się prawidłowym funkcjonowaniem procesów umysłowych. sygnał dźwiękowy nie powinny wymagać: a. pamięci. odpowiednio rozplanowane i długie przerwy. obfite. 120 a 130 stopni 145. oderwania wzroku od jezdni i łopatek od oparcia siedzenia c. która ma podłoże biologiczne i wiąże się z nieodpartą potrzebą snu b. 45 cm 142.najlepiej przed snem b. Kąt zgięcia w kolanie przy pedale sprzęgła dociśniętym do podłogi powinien wynosić w granicach pomiędzy: a. zwracać szczególną uwagę na rodzaj spożywanych produktów żywnościowych. spożywać wyłącznie warzywa i owoce c. Zmęczeniem nazywamy: a. 100 a 120 stopni b. pedału przyśpieszenia 143. jeść obfite posiłki . Ustalenie prawidłowej odległości fotela od pedałów dokonujemy w stosunku do: a.Obniżeniu sprawności i zmęczeniu przeciwdziałają: a. kierunkowskazów.

5%0 lub w wydychanym powietrzu powyżej 0.2 do 0. bóle krzyża 149.1 mg w 1 dm3 w wydychanym powietrzu jest w Polsce b. W Polsce tolerowana przez prawo jest obecność alkoholu w organizmie: a.2%0 alkoholu we krwi lub 0. gdy zawartość alkoholu w organizmie kierującego wynosi lub prowadzi do: a. wydłużenie czasu reakcji i pogorszenie uwagi c. stężenia we krwi powyżej 0.5 mg alkoholu w 1 dm3 powietrza 151. choroby układu nerwowego i odpornościowego c.Podstawowymi objawami zmęczenia u kierowców są: a.1 do 0. zespoły bólowe kręgosłupa.25 mg alkoholu w 1 dm3 powietrza b.5%0 alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0. stężenia we krwi poniżej 0. stężenia we krwi powyżej 1 %0 alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0. Stan nietrzeźwości ma miejsce wówczas. pocenie się b. stężenia we krwi powyżej 0.5%0 lub w wydychanym powietrzu od 0.5 mg w 1 dm3 w wydychanym powietrzu . mniejsza niż 1 %0 alkoholu we krwi lub 0. choroby układu oddechowego i mięśniowego 150.25 mg alkoholu w 1 dm3 powietrza a. choroby układu pokarmowego b. Najczęściej występującymi chorobami występującymi wśród kierowców są: a.25 mg w 1 dm3 w wydychanym powietrzu b.25 mg w alkoholu w 1 dm 3 powietrza b. B.Stan po użyciu alkoholu zachodzi kiedy zawartość alkoholu w organizmie kierującego wynosi lub prowadzi do: a.6%0 alkoholu 152.25 alkoholu w 1 dm3 powietrza c.5%0 alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0.uwagi i podlegających zarazem prawidłowym wpływon emocji oraz motywacji 148.stężenia we krwi od 0. choroby układu krążenia. mniejsza niż 0. mniejsza niż 0. stężenia we krwi poniżej 0.5%0 alkoholu we krwi lub 0.

włączanie świateł awaryjnych pojazdu. Osoba kierująca pojazdem pod wpływem narkotyków. Wypadek drogowy to: a. halucynogenne gatunki grzybów): a. polepszają zdolność kojarzenia i umożliwiają wykonanie większego wysiłku fizycznego 155. zdarzenie drogowe. powodują mamy. w wyniku którego zostało uszkodzonych wiele pojazdów c. spowodowanie katastrofy w ruchu drogowym c. napad rabunkowy b.153. zdarzenie drogowe. w wyniku którego dwóch pieszych zderzyło się na przejściu dla pieszych b. Środki halucynogenne (LSD. w wyniku którego były ofiary w ludziach (śmiertelne lub ranne) b. zdarzenie drogowe. zdarzenie drogowe. Na autostradzie lub drodze ekspresowej postój pojazdu należy sygnalizować poprzez: a. w wyniku którego były ofiary w ludziach 157. Kolizją drogową nazywamy: a. a jeżeli nie jest w nie wyposażony. kradzież samochodu 159. pobudzają zmysły. należy włączyć światła pozycyjne oraz umieścić . meskalina. zasypianie za kierownicą 158. w wyniku którego ranna została jedynie osoba sprawcy 156. jest traktowana przez prawo pobłażliwie bo stwarza mniejsze zagrożenie b. przechodzenie poza przejściem dla pieszych b. nie jest karana b. nadmierna prędkość c. zaburzają orientację i równowagę b. środków psychotropowych: a. Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych jest: a. zdarzenie drogowe. C-jest traktowana przez prawo podobnie jak nietrzeźwy kierujący 154. Przestępstwem drogowym jest: a. w wyniku którego miały miejsce wyłącznie straty materialne i uczestniczył w nim przynajmniej jeden pojazd c. substancji odurzających. zdarzenie drogowe. wywołują euforię c.

ESP b. a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony. pojazd musi być wyposażony: a. Jazda we mgle albo śnieżycy. Skuteczną pomocą przy hamowaniu w warunkach zimowych jest system zapobiegający blokowaniu kół: a. gdzie panuje mgła lub występuje śnieżyca c. włączenie świateł awaryjnych. włączenie świateł awaryjnych pojazdu.Do elementów bezpieczeństwa biernego samochodu zaliczamy: a. utraty przyczepności i panowania nad kierowanym pojazdem 163. pod wiaduktem c. parking 164. np. ASP c. zmniejszenia prędkości. aby dostosowana była do warunków na drodze b. zjechania i zatrzymania się w miejscu bezpiecznym. wymaga od kierowcy: a. należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim. drzew 161. umieszczenie odblaskowego trójkąta ostrzegawczego w odległości 30-50 m za pojazdem c. na parkingu pod drzewem b.Podczas gwałtownej burzy najlepszym rozwiązaniem jest zatrzymanie samochodu w miejscu bezpiecznym: a. w system KERS 162. zwiększenia prędkości. w GPS b. Boczne uderzenie silnego wiatru podczas wyjeżdżania z osłoniętego fragmentu drogi na teren odkryte może prowadzić do: a. aby jak najszybciej wyjechać z terenu. kurtyny powietrzne . z dala od zabudowań. ABS 165. Aby bezpiecznie poruszać się po drogach w warunkach zimowych. apteczkę pierwszej pomocy b. w opony zimowe lub łańcuchu śniegowe c.odblaskowy trójkąt ostrzegawczy w odległości 100 m za pojazdem b. zużycia bieżnika opon c. na wysokości nie większej niż 1 m 160. poważnych uszkodzeń pojazdu b.

obłożenie rany watą lub ligniną . 3 c. oznakowanie miejsca wypadku drogowego c. swojego prawa jazdy . marki samochodów . motocykla . samochód osobowy b. którego długość przekracza 6m . 4 b. liczbę i stan osób rannych b. wykonaniu 1 wdechu . dane sprawcy wypadku 170.Podczas wzywania służb ratunkowych do wypadku drogowego podajemy: a.c.Resuscytacja krążeniowo – oddechowa polega na: a. motocykl jednośladowy 169.Apteczka pierwszej pomocy jest obowiązkowa na pokładzie: a. tramwaju b. ciągnika siodłowego c. które w nim uczestniczyły c. robienie opatrunku uciskowego osobie rannej .Podstawową metodą powstrzymywania krwawień i krwotoków jest: a.Wymagana liczba gaśnic dla autobusu . miejsca ich zamieszkania . autobusu . ciągnik siodłowy c. wykonaniu 2 wdechów . miejsce gdzie zdarzył się wypadek .W trójkąt do ustawiania na drodze przeznaczony do ostrzegania o obecności unieruchomionego pojazdu nie musi być wyposażony: a. taxi . złapanie sprawcy wypadku drogowego który uciekł z jego miejsca 171. system ESP 166. krótki opis zdarzenia . imiona i nazwiska osób rannych . a następnie15 uciśnięć mostka c. zanim przyjedzie lekarz z pogotowia b. a następnie 30 uciśnięć mostka b. a następnie 2 uciśnięć mostka 172. wykonaniu 30 wdechów . 2 168. to: a.Pierwszą pomocą nazywamy: a. trolejbusu .dokładne miejsce i czas jego zaistnienia . pojazdu nauki jazdy i ciężarówki dostosowanej do przewozu osób 167. nr.

Jeżeli ranny jest nieprzytomny .b. zwiększenie liczby korzystających z usług przewoźnika pasażerów 178. nie należy go wyjmować .stopnia spełnienia oczekiwań klienta . potrzeba skorzystania przez klienta z usługi transportowej b. stopnia spełnienia oczekiwań klienta . zwiększenie bezpieczeństwa podróżowania b.jak rozległa jest rana i podjąć kroki .Jakie są motywatory wyborów wśród klientów: a. ułożenie rannego w takiej pozycji .Jeżeli w ciele człowieka tkwi jakiś przedmiot: a. w pozycji bocznej dowolnej 174. zadowolenia z efektu i obsługi c. należy go wyjąć .Wizerunek firmy transportowej jest: a. stopnia spełnienia oczekiwań klienta . fizyczne c. obiektywny . emocjonalne 179. aby sprawdzić . doświadczenia klienta związane z firmą c.Jednym z kryteriów przyjęcia usługi przewozowej jako zgodnej z wymaganiami klienta jest : a. zadowolenia z efektu i obsługi b. przyłożenie gazy opatrunkowej na ranę i dociśnięcie jej bandażem elastycznym 173. subiektywnym odczuciem klienta wobec jakości usług . w pozycji bocznej ustalonej c.zadowolenia z efektu i obsługi 176. należy go wyjąć . psychiczne b. warunki podróżowania 177. aby nie narażać go na nadmierne zgięcie lub wyprostowanie c.Wpływ pozytywnego wizerunku firmy na jej działalność to: a. aby zatamować krwawienie c. zwiększenie niezawodności podróżowania c. ustabilizować materiałem opatrunkowym aby nie uległ przesunięciu 175.Rodzaje wizerunków z punktu widzenia firmy: a. obiektywnym odczuciem klienta wobec jakości usług . a na ranę założyć opatrunek b. obiektywnym odczuciem firmy wobec jakości usług . w pozycji na wznak b. ale oddycha . układamy go: a.

nieformalny 184. że żaden spór jej nie zaszkodzi 186. kierowca jest przez to lepiej postrzegany i nie musi nic ponad to robić .Jaki wpływ na wizerunek przewoźnika ma dbałość o wygląd pojazdu: a. utrata wizerunku a tym samym spadek liczby klientów c. współpracownicy 185. subiektywny c. kierowcy nie wolno: a.Sprawdzanie stanu technicznego pojazdu przed przystąpieniem do pracy jest: a. formalny c.Na społeczne środowisko pracy kierowcy składa się: a. elementem obsługi codziennej i ma istotny wpływ na stan techniczny pojazdu i żywotność pojazdu c. by firma była dobrze odbierana przez pasażerów c. pogoda b. budynki c. gdyż zwykle jest pierwszym .Jaki skutek może wywołać spór kierowcy z klientem: a.Zapewnieniem komfortowych warunków podróżowania jest: a. zalecane . firma ma na tyle silną pozycję na rynku .co widzi klient 183. wzywać policji . pasażer ma wrażenie . palenie papierosów podczas prowadzenia autobusu 182. zmiennik przekazał o nieprawidłowościach 181. estetyczny b.b. jest jednym z elementów budowania pożądanego wizerunku przewoźnika . żadnego .W przypadku wystąpienia sporu z innym uczestnikiem ruchu drogowego . udzielenie niezbędnych informacji b. negatywny 180.Strój kierowcy powinien być: a. że pojazdy są nowe i przez to jest gotowy więcej zapłacić za bilet b. pasażer sam sobie jest winien b. ale nieobowiązkowe. głośne nastawienie muzyki w autobusie c. zbędne i nie należy tego robić za każdym razem b.

do odczytu wilgotności powietrza b.Na zużycie paliwa najbardziej wpływają: a.Kierowca . czerwonym b. tylko w lecie 193.Wpływ na jakość świadczonych usług ma następująca cecha osobowości kierowcy : a. zanim wyruszy w trasę powinien wykonać : a. tak . kontrolę zamknięcia naczepy 194.Czy zastosowanie turbosprężarki ma wpływ na zużycie paliwa: a. umocnienie pozycji firmy na rynku 188. liczba przełożeń w skrzyni biegów c.Grubość klocków hamulcowych ocenia się na podstawie: . tankowanie zbiornika paliwa do pełna c. nie c. ciężar pojazdu b.Najbardziej ekonomiczną jazdę pojazdem uzyskujemy . jazda w zakresie zielonym skali obrotomierza 192. zasób słownictwa 189. do odczytu obrotów silnika 190. wyjść z pojazdu . zielonym c. straty finansowe z tytułu zasądzonych odszkodowań b. by dokładnie „wyjaśnić” przyczyny sporu 187. gdy strzałka obrotomierza jest w przedziale: a. obsługę techniczną b. przed zakresem zielonym 191.Nierozwiązane nieporozumienia w pracy przewoźnika mogą powodować: a. odporność psychiczna b.Obrotomierz służy do : a. tak b. informować przełożonego o zaistniałym problemie rzutującym na wykonanie usługi c. zwiększenie ilości klientów ze względu na duży szum medialny wokół firmy c. odporność fizyczna c.b. do odczytu temperatury wewnątrz kabiny c.

jako zawór bezpieczeństwa w celu otwarcia po przekroczeniu ciśnienia nominalnego 197. musi zwrócić uwagę na to . hamowanie polegające na intensywnym wciśnięciu hamulca . mieć wciśnięty pedał do zatrzymania pojazdu b. do regulacji ciśnienia w zbiorniku c. hamować pulsacyjnie c. odpuszczeniu hamulca . do oddziaływania na klocki hamulcowe w celu zahamowania b.a. a gdy koła przestają się obracać .Siłownik membranowy hamulcowy służy do : a. tak b. poziom oleju b. Hamowanie polega na dodawaniu gazu tak . do amortyzowania zawieszenia pneumatycznego 196. do spuszczenia kondensatu ze zbiornika b. temperaturę oleju 198. hamowanie polegające na pulsowaniu wskazań czujnika temperatury 199.Zawór spustowy w zbiorniku powietrza służy do : a. nie c. do skrętu kołami tylnymi c.W czasie nagłego hamowania pojazdem wyposażonym w ABS kierowca powinien: a.Czy zablokowanie kół podczas hamowania jest korzystne: a. ubytku płynu lub powietrza w układzie 195.W retarderach hydraulicznych podczas inspekcji przed rozpoczęciem jazdy sprawdzamy: a. sprawdzenia długości kontrolki w zacisku c.Hamowanie pulsacyjne to: a. twardości pedału hamulca b. nie ma znaczenia 200. aby uzyskać efekt pulsowania wskazówki obrotomierza c. by natychmiast znów silnie nacisnąć hamulec b. żeby koło nie zablokowało się i ci jakiś czas odpuszczać pedał hamulca na dłuższą niż 3s chwilę . gęstość oleju c.

zużycia się hamulców 210. wykonać skręt ze środka pasa ruchu c. ścięcia zakrętu lub innego uczestnika ruchu b. miarki oleju b. dopiero po 5 s rozłączyć hamulce 203. większego zużycia paliwa c. napowietrzaniu układu paliwowego c.Hamowanie silnikiem polega : a. zbliżyć się do osi jezdni 209. wymianie paliwa na nowe 207.W przypadku przewozu osób hamowanie powinno być: . dodając gaz powoli . redukowaniu biegu na najniższy i puszczenie sprzęgła b. usunięciu powietrza z układu paliwowego b. stopniowym zmniejszeniu biegów i puszczeniu sprzęgła z jednoczesnym zdjęciem nogi z pedału przyspieszenia 202.Źle wyliczone znoszenie kół może prowadzić do: a.W czasie ruszania ze wzniesienia należy: a. nie wyłączać hamulca postojowego . wyłączyć hamulec c. włączyć bieg . załączyć bieg i powoli ruszać .Odpowietrzanie układu paliwowego polega na: a. czujnika ciśnienia oleju c.201. wyłączyć hamulec postojowy i na włączonym biegu dodać gazu b.Podczas wykonywania manewru skrętu w prawo kierujący powinien: a.Poziom oleju w silniku sprawdzamy za pomocą: a. zbliżyć się do krawędzi jezdni b.Najważniejszy czynnik wpływający na zachowanie się pojazdu na drodze to: a) opony b) kierujący c) rozmieszczenie ludzi 208. poziomu oleju napędowego 204. włączeniu biegu wstecznego i puszczeniu sprzęgła c.

Jak kierowca może pomóc osobie niepełnosprawnej dostać się do autobusu? a. łagodne c. utrudnia manewrowanie . oscylująca wokół 210C . oscylująca wokół 180C c. nie c. ale nie może doprowadzić do wypadku c. przewoźnik musi skontrolować pracę kierowcy b. nie ma wpływu na prowadzenie pojazdu 212. a jednocześnie ma dowód na to . tak b. gwałtowne b. bez względu na jakość obsługi. kulturalny i profesjonalny z zachowaniem ostrożności przy pobieraniu opłaty i wydawaniu reszty c. bo liczy się czas b. tylko wtedy. C-zachęcająco machać ręką 215.Czy kierowca odpowiada za przewożonych pasażerów? a. ułatwia manewrowanie . przewoźnik honorujący ulgi ustawowe na podstawie rejestru sprzedaży biletów ulgowych otrzymuje refundację utraconych wpływów z urzędu marszałkowskiego c. nie ma to znaczenia 211.a. ponieważ: a.Proces sprzedaży biletów w transporcie pasażerskim powinien być: a.Umieszczenie przedniej osi skrętnej daleko od pasa przedniego w autobusie: a. oscylująca wokół 150C b.Rejestracja sprzedaży biletów na kasie fiskalnej jest tak ważna dla przewoźnika w komunikacji zwykłej. sporadyczny 213. gdy zajmują miejsca siedzące w autobusie 216. ale może prowadzić do wypadku b. rozłożyć rampę b. przewoźnik wymusza w ten sposób na kierowcy osiąganie dodatkowych wpływów do kasy przedsiębiorstwa. podjechać bliżej krawężnika b. szybki. Optymalna temperatura w pojeździe to: a.że kierowca nie zabiera tych pieniędzy dla siebie 214.

zgromadzenia dużej liczby ludzi w jednym miejscu b.Wobec zdenerwowanego z winy przewoźnika pasażera wystarczy być jedynie uprzejmym: a) tak b) nie. Podstawowa tablica charakterystyczna dla autobusu szkolnego to: a. funkcjonuje na zasadzie transu 222. trzeba także przeprosić pasażera c) nie. do przewozu zorganizowanych wycieczek 223.Jak postępować wobec dzieci w autobusie? a. oczywiście. Zbiorowość staje się tłumem w przypadku: a. wytłumaczyć dziecku sytuację. trzeba także pokryć straty pasażera 218. nie ma pewnego sposobu zapanowania nad tłumem. Jednostka w tłumie: a. że tak b. zgromadzenia jednostek. dlatego nie należy wchodzić z nim w kontakt bez konieczności c. koloru czerwonego z białym napisem „autobus szkolny” . Autobus szkolny jest do: a. do przewozu dorosłych do pracy c. zignorować 220. stanowczym tonem wskazać sposób postępowania c. dlatego należy wydawać mu polecenia mocnym zdecydowanym tonem 219. kieruje się logiką c. koloru żółtego z czerwonym napisem „autobus szkolny” c. do przewozu dzieci do szkoły b. dla osiągnięcia wspólnego celu 221. koloru białego z czarnym napisem „autobus szkolny” b. tłum słucha rozkazów. kieruje się przyzwyczajeniami b. Czy kierowca może zapanować nad tłumem? a. pojawienia się przywódcy c. które zjednoczyły się z jakiegoś powodu.217. w której się znalazło b.

być jak najbardziej zbliżony do osi jezdni c. opony b. wpływa to pozytywnie na prowadzenie pojazdu c. na podstawie pozwolenia Komendanta Wojewódzkiego Policji c. przeciwmgielne 225. awaryjne b. zapięcia pasów tylko na siedzeniach z przodu autobusu c.Najważniejszy czynnik wpływający na zachowanie się pojazdu na drodze to : a. autobusie rejsowym c. Tor jazdy po łuku powinien: a. Najbardziej niebezpieczna siła dla pasażerów to: a. Jeśli jedna z osi nie styka się z podłożem to: a. na podstawie pozwolenia uzyskanego z Urzędu Marszałkowskiego 226. kierujący c. zapięcie pasów przez wszystkich pasażerów i kierowcę b. Kierowca ma możliwość rozsadzenia pasażerów w: a. dochodzi do wywrócenia b. rozmieszczenie ludzi 228. Do przewozu dzieci upoważnia się firmy: a. siła bezwładności b.224. odzwierciedlać krzywiznę zakrętu 230. autobusie wynajętym konkretnej grupie osób 231. nie ma wpływu na prowadzenie . W autobusie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach w czasie jazdy obowiązkiem jest: a. być jak najszerszy b. zapięcia pasów tylko w czasie wycieczek długodystansowych 227. siła odśrodkowa c. autobusie miejskim b. mijania c. siła poprzeczna do osi pojazdu 229. W sytuacji wysiadania/wsiadania dzieci autobus powinien mieć włączone światła: a. na podstawie specjalnego pozwolenia uzyskanego z gminy b.

osiągi auta c.W autobusach miejskich stosuje się głównie skrzynie biegów a. automatyczne 235.Dla bezpiecznego wykonania manewru wyprzedzania jest najważniejsza jest : a. półautomatyczne b. jak najdalej pojazdu omijanego c. manualne c. automatycznie przez wciśnięcie sprzęgła b. największa na początku b. jak najbliżej pojazdu omijanego b. zmniejszenie komfortu jazdy pasażerów b. spadek komfortu jazdy pasażerów 237. najmniejsza na początku c. automatycznie przy pomocy hamulca 234.Hamowanie silnikiem powoduje: a.Podczas manewru omijania wartość skrętu jest: a. zwiększenie bezpieczeństwa b. zwiększenie wykorzystania momentu obrotowego c. zwiększenie zużycia paliwa c. z odpowiednim wykorzystaniem momentu obrotowego 236. automatycznie przez wciśnięcie pedału gazu c. stała 239.Zmiana biegów w półautomatycznej skrzyni biegów następuje: a.Dobór właściwego przełożenia jest związany : a.Kierowca jest zobowiązany do ominięcia pojazdu: a. ze zwalnianiem c.232. prędkość b. z liczbą osób w autobusie b. właściwa ocena odcinka wyprzedzania .Większa liczba przełożeń powoduje: a. tak by pasażerowie nie zmienili swojego położenia 238. utrudnia pracę kierowcy 233.

każdy pojazd bez względu na liczbę miejsc 243.Ustawa o transporcie drogowym ma zastosowanie do pojazdów . wiarygodności dokumentów lub środowisku b.Ustawa o transporcie ma zastosowanie do pojazdów . mieniu . za niedozwolony dla autobusów 242. stopniowo zwiększana c. stopniowo zmniejszana 241.Intensywność hamowania podczas manewru omijania powinna być: a.Dokumentem poświadczającym podczas kontroli drogowej prowadzenie przez przewoźnika działalności transportowej jest: a. tylko jeśli wykonuje przewozy materiałów niebezpiecznych c. wypis z rejestru działalności gospodarczej 246. każdego pojazdu bez względu na liczbę miejsc 244. więcej niż 9 osób c.Zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy . którymi wykonywane są przewozy na potrzeby własne. ograniczona b. nie mniej niż 9 osób c. najłatwiejszy manewr b. bezpieczeństwo w komunikacji . licencja c. obyczajności i przepisom podatkowym c. zakupując nowy pojazd .240. nie mniej niż 17 osób b. ma obowiązek zgłosić ten pojazd do zaświadczenia: a. najtrudniejszy manewr c. pod warunkiem. więcej niż 17 osób b.Przedsiębiorca prowadzący przewozy na potrzeby własne. którymi wykonywany jest zarobkowy przewóz osób . w każdej sytuacji b. konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu: a. przystosowanych do przewozu: a. przepisom celnym oraz zdrowiu i życiu 245. muszą spełnić warunek niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko: a.Wyprzedzanie powszechnie uważane jest za: a. wypis z licencji b. że jest pojazd leasingowy .

publicznym c. wezwać policję celem dokonania sprawdzenia przesyłki c. może rozpocząć działalność . zabierania i wysadzania pasażerów poza przystankami określonymi w rozkładzie jazdy c.Przy wykonywaniu przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym . czy zawartość przesyłki bagażowej nie podlega wyłączeniu z przewozu przewoźnik może: a. może to uczynić po wcześniejszym powiadomieniu właściwego starosty ze względu na miejsce prowadzenia działalności b. niepublicznym b. zezwolenia . z chwilą oczekiwania na przystanku 253. przestrzegania warunków określonych w zezwoleniu 252.Przewózregularny osób jest przewozem: a. powinien uzyskać licencję na przewozy taksówką c. społecznym 248. kopi ubezpieczenia OC c. kopię formularza jazdy c. niezbędne jest posiadanie w pojeździe: a. formularza jazdy b.247.W razie uzasadnionego podejrzenia . oprócz licencji .Przewoźnik mający licencję na krajowy przewóz osób . ważnych badań lekarskich 250.W pojeździe kierowca zobowiązany jest mieć : a. sprawdzić przesyłkę b. pobierania opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem b. nabycia biletu na przejazd c. zajęcie miejsca w autobusie b.Podczas wykonywania przewozów regularnych zabrania się : a. oryginał i kopię formularza jazdy 251. chcąc wykonywać przewozy zarobkowe taksówką: a. nakazać pozbyć się kłopotliwego bagażu .Umowę przewozu zawiera się przez: a. oryginał formularza jazdy b. pod warunkiem użycia właściwych pojazdów 249.

Opony bieżnikowane nie mogą być montowane: a. w autobusach o podwyższonej prędkości b. przewoźnik ponosi odpowiedzialność: a. których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom c. nigdy c. w autobusach o podwyższonej prędkości b. jeżeli szkoda powstała z jego winy 256.W razie uzasadnionego podejrzenia . tylko wtedy . tylko w autobusach przystosowanych do przewozu więcej niż 17 pasażerów .Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu . w autobusach zarejestrowanych po 1 stycznia 2008 roku 260. zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności .2 m b.Ogranicznik prędkości musi montowany : a. 0. 15 stycznia 2009 259. 0.254. że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony . 1 maja 2006 b. stwierdzi .3 m c.Obowiązek wyposażenia w pasy bezpieczeństwa dotyczy autobusów zarejestrowanych po: a. brak chętnych pasażerów na przystanku początkowym b. we wszystkich autobusach c. 0.Bagażnik zamontowany do tylnej ściany autobusu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych wymiarów o więcej niż: a.Za rzeczy. pół na pół z pasażerem b. we wszystkich autobusach c. zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub policji z powiadomieniem wystawcy dokumentu b.5 m 258. jeżeli: a. przewoźnik ma obowiązek: a. w obecności pasażera dokonać zniszczenia dokumentu 257. które podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem . odmówić wykonania usługi c. 20 października 2007 c. iż trasa jest nierentowna 255.

Czym jest jakość funkcjonalna usługi transportowej : a.Konkurencja międzygałęziowa to konkurencja pomiędzy: a) firmami transportu samochodowego b) firmami transportu samochodowego a kolejowego c) firmami ogólnokrajowymi a lokalnymi . najkrótszą odległością między dwoma punktami lub najkrótszą trasą między dwoma punktami .Czym są koszty własne w przedsiębiorstwie transportowym: a. cenowa c.Autobus o długości nieprzekraczającej 6.Koszty występujące w działalności przewoźnika w układzie kalkulacyjnym to : a. w dwie gaśnice b. obsługą klienta 263. koszty . dzika b.00 m może być wyposażony : a. wytyczoną wzdłuż istniejących szlaków komunikacyjnych 264. przydatnością usługi transportowej dla klienta b. różnicą między kosztem przewidywanym a kosztem rzeczywistym pokonanych kilometrów b. koszty bezpośrednie 266. sposobem i formą obsługi klienta przez przewoźnika c. które nie mają wpływu na cenę świadczonej usługi 267. w jedną gaśnicę 262.Czym jest odległość w aspekcie przestrzennym: a. nakłady przedsiębiorstwa poniesione w związku ze świadczeniem usługi transportowej w danym okresie b. czasem podróży c.co klient otrzymuje od przewoźnika 265. tym .Konkurencja polegająca na oferowaniu wyższego poziomu obsługi niż inni przewoźnicy to konkurencja : a. koszty własne c.261. koszty sporadyczne b. wydatki pasażerów na zakup biletu c. nie musi mieć żadnej gaśnicy jeśli ma apteczkę c.

niematerialnością c. a pojazd jest własnością firmy b.Rynek usług transportowych jest uwarunkowany potrzebami i oczekiwaniami zgłaszanymi przez: a. gdy: a. kierowca i pasażerowie są pracownikami firmy . autobus jest pojazdem poniżej 3. łatwością produkcji na zapas 269.Zdolność produkcyjna w transporcie charakteryzuje się : a.268. o tym jakie zużycie paliwa będzie miał pojazd przy 70 km/h 273. O czym informuje charakterystyka jednostkowego zużycia paliwa? a.Co to jest regularność przewozów: a. to czas między odjazdami różnych linii z tego samego przystanku wyrażony procentowo 270.Licencja na wykonywanie transportu drogowego jest wymagana . stosunek liczby odjazdów regularnych do ogólnej liczby odjazdów wyrażony procentowo b. o wskaźniku dynamicznym pojazdu c. usługobiorców b. usługa świadczona jest niezarobkowo pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą 272. banki 271. media c. czas pomiędzy jednym a drugim odjazdem autobusu tej samej linii wyrażony w minutach c. o warunkach pracy silnika. jednorodnością popytu na usługi transportowe b. Jaki wpływ na bezpieczeństwo ma usytuowanie pasażerów po jednej stronie autobusu a bagażu po drugiej stronie autobusu? a) powoduje zwiększenie zagrożeń bezpieczeństwa b) powoduje zmniejszenie zagrożeń bezpieczeństwa c) nie ma wpływu . w których pracuje on z najlepszą sprawnością b.5 t c.

Jaka minimalna głębokość rzeźby bieżnika opony jest dopuszczalna w autobusach o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h? a) 1.4 mm c) 3.6 mm b) 2.274. jeżeli prędkość wzrośnie dwukrotnie? a) dwukrotnie b) czterokrotnie c) trzykrotnie . Gdzie można sprawdzić. czy granica światła i cienia świateł mijania oraz przeciwmgłowych ustawiona jest prawidłowo? a) wzrokowo b) na stacji diagnostycznej c) ustawienie świateł nie wymaga kontroli 277. Na co ma wpływ utrzymywanie w niewłaściwym stanie technicznym tłumików w pneumatycznym układzie hamulcowym pojazdu? a) na zużycie paliwa b) na hałas c) na bezpieczeństwo jazdy 278.0 mm 275. Ile razy w przybliżeniu zwiększy się długość hamowania pojazdu samochodowego. Czy urządzenia oświetleniowe stosowane na pojeździe muszą posiadać homologację europejską? a) tak b) nie c) nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń 276.

Jak ocenić stan techniczny hamulca pneumatycznego? a) tylko poprzez sprawdzenie skuteczności hamownia b) sprawdzając szczelność i działanie mechanizmów c) mierząc ciśnienie w zaworach upustowych 282. Jaki jest dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego (na postoju) dla autobusu o zapłonie iskrowym? a) 98 dB (A) b) 93 dB (A) c) 108 dB (A) 283.279. O czym powinien pamiętać kierowca autobusu przy przewozie dzieci? a) pojazd powinien być oznakowany tablicami ostrzegawczymi b) może mieć brudne lusterka i szyby c) musi zatrzymywać się na przystankach komunikacji miejskiej 281. Ile wynosi regularny dzienny okres odpoczynku w załodze pojedynczej? a) co najmniej 11 godzin b) co najmniej 12 godzin c) co najmniej 9 godzin . Czym charakteryzują się poprzeczne ruchy pojazdu? a) falowaniem pojazdu b) drganiem pojazdu c) są neutralne dla pojazdu 280.

Ile wynosi regularny dzienny okres odpoczynku w załodze kilkuosobowej? a) co najmniej 8 godzin b) co najmniej 9 godzin c) co najmniej 11 godzin 285. Które z państw nie należących do UE współpracuje w ramach Schengen? a) Irlandia b) Norwegia c) Szwecja . ale nie na dłużej niż okres ważności prawa jazdy posiadanego przez kierowcę c) w wiarygodnych przypadkach na 7 lat 286. Który z autobusów o pojemności nie przekraczającej 22 pasażerów przeznaczony jest do przewozu pasażerów stojących? a) autobus klasy I b) autobus klasy B c) autobus klasy A 287.284. Na jaki okres wydawana jest karta kierowcy? a) bezterminowo b) na 5 lat. Której z wymienionych osób nie dotyczy obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy pojazdem samochodowym? a) osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów b) osoby legitymującej się kartą parkingową osoby niepełnosprawnej c) osoby w podeszłym wieku 288.

pobranych od cudzoziemców. Co należy uczynić przy krwotoku z nosa? a) odchylić głowę na bok b) odchylić głowę do tyłu i zatkać dziurki od nosa . to znaczy.7-2.3-0. nadmierna pobudliwość i gadatliwość. że można 294. Czego dotyczy wpis zgodnie z art. Jaka ilość alkoholu powoduje zaburzenia reakcji wzrokowej? a) żadna b) co najmniej 250g c) każda ilość 293. Gdzie mieści się Centralna jednostka SIS (C-SIS)? a) w Lyonie b) w Warszawie c) w Strasburgu 290. członków rodziny c) jeżeli lekarz zapisał.5 promila b) 0. a także błędna ocena własnych możliwości? a) 0. którym wydano decyzje o wydaleniu c) rejestru osób zaginionych i poszukiwanych 291. 96 KWS? a) odmowy wjazdu osobie skazanej.0 promila 292. Skąd wiadomo. znajomych. lub podejrzanej o ciężkie czyny karalne b) rejestru odcisków linii papilarnych. po jakich lekach nie powinno się kierować pojazdem ? a) taka informacja jest treścią ulotki dołączonej do leku b) od kolegów.5-0. Po jakiej ilości alkoholu występują zaburzenia sprawności ruchowej.7 promila c) 0.289.

c) pochylić głowę do przodu i uciskać skrzydełka nosa poniżej nasady kostnej 295. 6 km i nachyleniu 7% pozwoli na utrzymanie prędkości pojazdu 30 km/h ? a) tak. Czy duże obciążenie pojazdu ma wpływ na zużycie paliwa? a) nie ma b) powoduje zmniejszenie zużycia paliwa c) powoduje zwiększenie zużycia paliwa 297. należy używać również hamulca roboczego . Co powinien posiadać w pojeździe kierowca autobusu wykonujący krajowy przewóz okazjonalny? a) wypis z licencji b) wypis z licencji i zezwolenie c) wypis z licencji i zaświadczenie 296. jest to wymaganie uwarunkowane prawnie b) nie. Czy konfiguracja drogi (krętość. Czy zastosowanie samego retardera na drodze o dług. wzniesienia) ma wpływ na zużycie paliwa? a) nie ma b) powoduje zmniejszenie zużycia paliwa c) powoduje zwiększenie zużycia paliwa 299. Czy duże obciążenie pojazdu ma wpływ na a) zmniejsza zdolność pokonywania wzniesień b) zwiększa zdolność pokonywania wzniesień c) nie ma 298.

Do czego służy dźwignia umieszczona w kabinie? a) do zmiany biegów (przełożeń miedzy silnikiem a kołami napędowymi) b) do regulacji położenia siedzenia kierowcy c) do żadnego z powyższych 303. można stosować tylko źródło zgodne z dokumentacją homologacyjną reflektora c) tak. ksenonowe)? a) tak. W jakim kierunku soczewka Fresnela naklejana na szybę boczną kabiny w ciągniku siodłowym poprawia widoczność? a) do przodu b) z boku c) do tyłu . Czy w reflektorze zamiast żarówki halogenowej można zainstalować źródło wyładowcze (tzw. spowoduje to uszkodzenie retardera 300.c) nie. jeżeli trzonek źródła pasuje do oprawki w reflektorze b) nie. w zależności od potrzeb 302. Jakim mechanizmem hamulcowym jest zwalniacz? a) chwilowego działania b) ciągłego działania c) postojowym 301.

Na co wpływa częsta zmiana pasa ruchu? a) na komfort pasażerów b) na poprawę bezpieczeństwa jazdy c) na płynność jazdy 305. 5° c) łagodnego stoku o kącie nachylenia ok. 10° b) stromego stoku o kacie nachylenia ok. Od czego zależą opory toczenia działające na pojazd? a) od mocy silnika b) od rzeźby bieżnika opon . 1° 308. Kiedy jest optymalne zużycie paliwa? a) gdy obroty silnika są między 800 -1000 b) gdy wskaźnik obrotów jest na zielonym polu c) gdy jedzie się z maksymalnymi obrotami silnika 306. jeśli kierownik wycieczki tak zadecydował 307. Czy kierujący autobusem przewożącym wycieczkę szkolną może zatrzymać się na tym przystanku? a) nie b) tak c) tak.304. Czego powinien spodziewać kierujący pojazdem widząc ten znak? a) bardzo stromego stoku o kacie nachylenia ok.

jeżeli jest kilku kierowców przypisanych do jednego pojazdu 313. Czy autobus turystyczny przeznaczony jest do przewozu? a) pasażerów stojących b) pasażerów siedzących c) pasażerów siedzących i stojących 314. ale może mieć kilka kart w zależności od liczby pojazdów które prowadzi c) wspólnej. W przypadku niedomkniętych drzwi wejściowych do jakiej prędkości możliwe będzie poruszanie się autobusu? a) do 5 km/h b) do 10 km/h . Który warunek musi spełnić kierowca ubiegający się o kwalifikację wstępną przyspieszoną na kategorię D i D+E? a) mieć ukończone 23 lata b) mieć ukończone 21 lat c) mieć ukończone technikum samochodowe 312. Ile godzin wynosi regularny dzienny odpoczynek kierowców w załodze dwuosobowej? a) minimum 9 godzin b) minimum 8 godzin c) minimum 11 godzin 310.c) od wartości momentu obrotowego 309. Kto odpowiada za terminową kalibrację/legalizację tachografu? a) kierowca b) przedsiębiorca c) technik warsztatu 311. Jakiej karty musi używać kierowca? a) własnej i może mieć tylko jedną kartę b) własnej.

Jakie są długotrwałe objawy stresu? a) przyspieszone bicie serca. wyboru przystanków i długości postojów b) podjęcie dodatkowych działań ułatwiających korzystanie ze środków transportu dzieciom i młodzieży c) zapewnienie podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz należytej obsługi . różnego rodzaju bóle c) suchość ust. Czy w trasie należy pić więcej czy mniej napojów niż zazwyczaj ? a) tyle samo b) więcej. bo powietrze w kabinie jest zazwyczaj bardziej suche c) mniej 318. c) 1 maja 2004 r. b) 19 czerwca 1990 r. Co należy do obowiązków przewoźnika osób? a) dostosowanie się do wymagań pasażerów w zakresie godziny odjazdu. biegunka 319. 317.c) do 30 km/h 315. Kiedy nastąpiło podpisanie Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen? a) 14 czerwca 1985 r. potrzeba oddania moczu. częste uczucie zmęczenia. Jaki procent stanowią wypadki z udziałem autobusów w ogólnej liczbie wypadków drogowych w Polsce? a) 2% b) 20% c) 30% 316. wzrost aktywności gruczołów potowych. przyspieszony oddech b) zmiana apetytu.

kierowca zawodowy może nadal wykonywać swój zawód? a) przez 6 m-cy b) następuje natychmiastowy zakaz c) przez 3 m-ce 322. Czy przy awarii hamulca postojowego można poruszać się pojazdem po drogach publicznych? a) tak b) tak. że pojazd nie porusza się w terenie górzystym c) nie . ale pod warunkiem. Z czego wynika wzrost hałasu emitowanego przez pojazd ? a) ze wzrostu masy pojazdu b) ze wzrostu prędkości obrotowej silnika c) zwiększenia prędkości pojazdu 323. Jakiego biegu należy używać podczas długiego stromego zjazdu ? a) stosownego do ekonomicznej prędkości obrotowej silnika b) wysokiego w celu utrzymania niskiej prędkości obrotowej silnika c) najniższego możliwego 324. Przez jaki okres od momentu skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.320. W którym rodzaju przewozów jest obowiązkowe wydawanie podróżnym biletu potwierdzającego wniesioną opłatę za przejazd? a) na potrzeby własne b) przewóz okazjonalny c) przewóz regularny 321.

zgodne z dokumentacją homologacyjną reflektora lub lampy 328. wyposażonego w pneumatyczny układ uruchamiający. tylko źródła światła z homologacja europejską. O czym powinien pamiętać kierujący autobusem widząc ten znak? a) zachowaniu szczególnej ostrożności b) włączeniu prawego kierunkowskazu c) jechaniu jak najbliżej prawej krawędzi jezdni . ale pod warunkiem. Czy robocze części hamulca postojowego pojazdu. Czy przy awarii hamulca roboczego można poruszać się pojazdem po drogach publicznych? a) tak b) nie c) tak. że prędkość pojazdu nie przekracza 30 km/h 326.325. pozostają w pozycji zahamowania za pomocą: a) sprężonego powietrza b) wyłącznie mechanicznego urządzenia c) płynu hamulcowego pod ciśnieniem 327. Czy w reflektorze lub lampie sygnałowej pojazdu można stosować dowolne źródła światła? a) tak b) nie ma to znaczenia c) nie.

329. W jakich warunkach działa tzw. „hamulec przystankowy" (blokada zapobiegająca ruszenia z miejsca przy otwartych drzwiach)? a) w autobusach miejskich wyposażonych w drzwi sterowane przez kierowcę b) w autobusach miejskich i międzymiastowych we wszystkich autobusach c) we wszystkich autobusach

330. Co to jest elastyczność silnika? a) stały wzrost momentu obrotowego przy wzroście prędkości obrotowej b) spadek dawki paliwa przy stałym obciążeniu; c) tendencja do samoczynnego dostosowania sie prędkości obrotowej silnika do obciążenia

331. O czym powinien pamiętać kierowca przejeżdżając przez przejazd oznaczony znakiem?

a) pojazd zachowa się stabilnie i nie będzie to mieć wpływu na komfort i bezpieczeństwo pasażerów b) nie zmniejszając prędkości zapewni panowanie nad pojazdem w każdych warunkach atmosferycznych c) pojazd może zachować się niestabilnie, co może mieć wpływ na komfort i bezpieczeństwo pasażerów

332. Jak powinien zachować się kierujący autobusem wyposażonym w ESP podczas pokonywania zakrętu a) unikać wyłączania sprzęgła

b) zawsze wcześniej włączyć niższy bieg c) kontrolować ustawienie kierownicy

333. Czy przekroczenie dopuszczalnego nacisku na oś ma wpływ na długość drogi hamowania? a) nie b) tak, zawsze c) tak, ale tylko jeśli przekroczenie jest większe niż 2 kN

334. Jaki wpływ na drogę ma przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi? a) nie ma żadnego wpływu b) powoduje szybsze zniszczenie drogi c) powoduje tylko niszczenie utwardzonego pobocza 335. Kto odpowiada za prawidłową obsługę tachografu podczas realizacji przewozu? a) pracodawca b) kierowca c) technik warsztatu 336. Jak określa się czas, w którym kierowca załogi dwuosobowej nie prowadzi pojazdu? a) czas dyżuru (dyspozycyjności) b) czas przerwy c) czas dziennego odpoczynku

337. Jakie dokumenty, kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego

organu kontroli, podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego? a) kartę opłaty drogowej b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy c) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego 338. Której z wymienionych osób nie dotyczy obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy pojazdem samochodowym? a) dziecka w wieku do 12 lat b) osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim c) osoby o wzroście poniżej 150 cm

339. Ile wypadków powstaje corocznie z winy kierujących pojazdami w Polsce? a) około 40 tysięcy b) około 20 tysięcy c) około 10 tysięcy

340. Czym jest SIS?: a) systemem zbierania i transferu informacji o osobach niepożądanych na terenie państw Schengen b) krajowym systemem informatycznym gromadzącym informacje o osobach z państw trzecich c) rejestrem odcisków linii papilarnych 341. Co należy zjeść przed jazdą w długą, trasę? a) zjeść normalny posiłek i zaplanować przerwy na posiłki w trakcie podróży b) najlepiej jechać na czczo, mniej trzęsie, nie trzeba stawać po drodze c) najeść się na zapas, aby nie trzeba było robić przerw

Z czym może być związane nadmierne zużycie paliwa? a) niesprawnością zawieszenia b) używaniem retardera na zjazdach c) występowaniem w pojeździe blokady mechanizmu różnicowego 347.odbiorcze związane z rozpoczęciem lub zakończeniem pracy pojazdu? ? a) do obsługi codziennej pojazdu b) do obsługi technicznej pojazdu c) nie istnieje takie pojęcie w eksploatacji pojazdu 345. Jaki opatrunek należy położyć bezpośrednio na ranę? a) watę b) ligninę c) jałową gazę 343. jest to przewóz kabotażowy 346.342. Kiedy kierowca powinien wykonywać obsługę codzienną pojazdu? a) przed każdym wyjazdem pojazdu i po powrocie b) w dowolnym czasie. np. że wnętrze autobusu jest brudne 344. Co ma wpływ na nadmierne zużycie paliwa? a) niesprawność silnika . Czy polski przewoźnik realizujący okazjonalny przewóz z Francji do Niemiec wykonuje przewóz międzynarodowy? a) tak. podczas postoju na trasie c) tylko wówczas gdy stwierdzi. ponieważ w tym przewozie występuje przekroczenie granicy miedzy dwoma państwami b) nie. ponieważ przewoźnik nie prowadzi działalności na terenie żadnego z tych państw c) nie. Do jakich czynności należą czynności zdawczo.

Kiedy można używać tylnych świateł przeciwmgłowych? a) gdy zaistnieje taka potrzeba b) tylko wtedy gdy zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość poniżej 50m . ale tylko zgodnie z wymaganiami szczegółowymi b) tak. przepisy na to nie zezwalają 352. Z czego wynika zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazd ? a) wzrostu masy pojazdu b) wzrostu prędkości obrotowej silnika c) zmniejszenia prędkości pojazdu 349. Czy duża elastyczność momentu obrotowego ma wpływ na zdolność pojazdu do przyspieszeń? a) nie ma wpływu b) wpływa na zwiększenie zdolności pojazdu do przyspieszeń c) wpływa na zmniejszenie zdolności pojazdu do przyspieszeń 350. Czy na pojeździe można instalować dodatkowe urządzenia oświetleniowe? a) tak.b) używanie retardera na zjazdach c) występowanie w pojeździe blokady mechanizmu różnicowego 348. Czy liczba przełożeń w układzie napędowym ma wpływ na zużycie paliwa? a) nie ma b) sprzyja zwiększeniu zużycia paliwa c) sprzyja zmniejszeniu zużycia paliwa 351. dowolnie w zależności od potrzeb c) nie.

Czego może spodziewać się kierujący autobusem widząc ten znak? a) ruchów wzdłużnych i poprzecznych pojazdu b) żadnych ruchów pojazdu. Ile wynosi droga hamowania autobusu o masie całkowitej 26t. O czym świadczy spadek ciśnienia powietrza w układzie hamulcowym? a) zużyciu hamulców b) awarii sprężarki c) zbyt niskich obrotach silnika 356. jadącego z prędkością początkową równą 90 km/h na równej i wilgotnej nawierzchni? a) około 30 m b) około 60 m c) około 120 m 354. bo torowisko jest ukośne c) lekkich drgań nieistotnych dla komfortu jazdy .c) zawsze podczas zmniejszonej przejrzystości powietrza 353. Co to jest układ ESP w autobusie? a) układ stabilizujący tor ruchu pojazdu b) układ ułatwiający parkowanie pojazdu c) układ wspomagający ciśnienie w zawieszeniu 355.

gdy autobus rusza z miejsca c) we wszystkich autobusach z drzwiami sterowanymi przez kierowcę. W jakim wieku są tzw. „młodzi kierowcy”? a) 16-18 lat b) 18-24 lata c) 15-30 lat 361. gdy autobus rusza z miejsca b) w autobusach miejskich i międzymiastowych.357. gdy pilot nie jedzie w autobusie c) nie można 360.5 litra piwa czy 25 gram wódki? a) wódka b) piwo . gdy pojazd rusza z miejsca 358. W jakich warunkach można przewozić pasażera na miejscu pilota? a) można w każdych warunkach b) można. ale tylko wtedy. W jakich warunkach będzie działać automatyczna blokada drzwi sterowanych przez kierowcę? a) w autobusach miejskich. Jaki wpływ na stabilność pojazdu ma podwyższenie jego środka ciężkości? a) powoduje zmniejszenie jego stabilności b) powoduje zwiększenie jego stabilności c) nie ma żadnego 359. Co zawiera więcej czystego alkoholu: 0.

Jaką należy utrzymywać prędkość obrotową jadąc pojazdem ze stałą prędkością ? a) 1000 -1200 obr/min b) 1300-1700 obr/min c) według instrukcji obsługi pojazdu 364. przytomność. Jaki wpływ na bezpieczeństwo ma gwałtowne przyspieszanie? a) nie ma żadnego b) powoduje zwiększenie zagrożeń bezpieczeństwa c) powoduje zmniejszenie zagrożeń bezpieczeństwa 366. przytomność b) przytomność. krążenie c) krążenie. Do czego zobowiązany jest kierowca aby ograniczyć uciążliwości oddziaływania pojazdu na środowisko? a) do jazdy z niską prędkością b) do wyłączania silnika pojazdu na zjazdach c) do przestrzegania zaleceń instrukcji obsługi pojazdu 365. oddychanie 363. oddychanie. Czy stosowanie osłon aerodynamicznych i ma wpływ na zużycie paliwa? a) tak. W jakiej kolejności należy sprawdzić czynności życiowe badając poszkodowanego? a) krążenie. ponieważ powoduje zmniejszenie zużycia paliwa b) tak. ponieważ powoduje zwiększenie zużycia paliwa c) nie ma wpływu .c) tyle samo 362. oddychanie.

Czy przednich świateł przeciwmgłowych można używać w warunkach normalnej przejrzystości powietrza? a) nie można b) w zależności od potrzeb kierowcy c) tak. Ile metrów przebywa autobus w czasie 3 sekund jeżeli jego prędkość ma wartość 108 km/h. O czym informuje ten znak? a) konieczności redukcji biegu bo rozpoczyna się długi zjazd b) ten znak nie dotyczy kierowców autobusów c) niczym. Kiedy należy używać świateł do jazdy dziennej? a) gdy świeci silne słońce b) od świtu do zmierzchu. na odpowiednio oznakowanej drodze krętej.367. w warunkach normalnej przejrzystości powietrza c) w zależności od potrzeb kierowcy 368. ponieważ tego znaku nie ma w polskim kodeksie drogowym 370. od zmierzchu do świtu 369.? a) około 150 m .

Ile lat maksymalnie może być ważne świadectwo kwalifikacji kierowcy? a) 3 lata b) 5 lat c) 7 lat 373. Jaka jest ciężkość wypadków drogowych z udziałem autobusów w Polsce? a) taka sama jak dla samochodów osobowych b) niższa niż dla ogółu wypadków c) wyższa niż dla ogółu wypadków 374. heroina)? a) trudna do opanowania senność b) nadmierne pobudzenie c) szybszy refleks i polepszona ocena sytuacji . Ile procent ogółu ofiar śmiertelnych jest następstwem wypadków drogowych z udziałem autobusów w Polsce ? a) 2% b) 10% c) 30% 375. Ile godzin nadliczbowych w roku może maksymalnie przepracować kierowca? a) 150 h b) 260 h c) nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń 372.b) około 90 m c) około 45 m 371. Jakie są konsekwencje zażywania opiatów (morfina.

5 litra piwa ? a) 1 gram b) 2 gramy c) 25 gramów 377. Jaki wpływ na bezpieczeństwo ma zbyt małe ciśnienie w ogumieniu? a) powoduje zmniejszenie zagrożeń bezpieczeństwa b) nie ma żadnego c) powoduje zwiększenie zagrożeń bezpieczeństwa 381. Która z wymienionych czynności obsługi codziennej kierowcy autobusu? a) sprzedaż biletów pasażerom b) sprawdzenie czystości wnętrza pojazdu c) wymiana oleju w silniku 379. powoduje zmniejszenie zużycia paliwa 380. Czy zbyt małe ciśnienie w ogumieniu ma wpływ na zużycie paliwa? a) tak. gdyż widać. Czy w tej sytuacji pomiar ciśnienia w oponach jest konieczny czy zbędny? a) zbędny. powoduje zwiększenie zużycia paliwa b) nie ma c) tak. Ile gram czystego alkoholu zawiera 0.376. Do czego służy luk bezpieczeństwa w autobusie? a) opuszczania autobusu przez pasażerów w sytuacjach awaryjnych b) przewietrzenia autobusu c) doświetlenie przestrzeni dla pasażerów 378. że opona nie ugina się nadmiernie .

jest przewozem międzynarodowym b) tak c) nie. Czy przewóz ładunku z Francji do Niemiec po uprzednim rozładunku w Hiszpanii jest przewozem kabotażowym? a) nie. Jak zmniejszyć wpływ oporów powietrza na zużycie paliwa? a) zwiększając prędkość b) stosując spoilery c) stosując niższy bieg bez zmiany prędkości jazdy 384. b) hamować odpowiednio wcześnie i łagodnie. c) dojeżdżając do znaku STOP hamować. W jakim okresie kierowca w załodze kilkuosobowej musi odebrać dzienny okres odpoczynku? a) w każdym 36 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku b) w każdym 30 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku c) w każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku 386. jest przewozem kombinowanym 383.b) zbędny. powoli zmniejszając prędkość a im bliżej miejsca zatrzymania energiczniej naciskać na pedał hamulca 385. Jak powinien zachować się kierujący autobusem wykonując manewr hamowania: a) jechać dynamicznie i energicznie hamować. Kto ginie głównie w wypadkach z udziałem autobusów w Polsce ? . jeśli we wszystkich pozostałych oponach stan wizualny jest podobny c) konieczny gdyż do pomiaru ciśnienia w ogumieniu służą specjalne przyrządy 382.

Jakie są skutki częstego stanie w korku na określonych trasach ? a) stres u kierowcy b) agresja kierowcy c) powinno motywować kierowcę do opracowania innej trasy 389.a) pasażerowie autobusów b) kierujący autobusami c) inni uczestnicy ruchu 387. W jaki sposób można sprawdzić przytomność dorosłego poszkodowanego? a) należy go chwycić za barki. przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji 388. Czy uprzejme zachowanie kierowcy wobec pasażerów autobusu ma wpływ na pozyskiwanie zleceń przez przewoźnika? . Co jest podstawą prawną stworzenia Systemu Informacyjnego Schengen? a) ustawa o gromadzeniu. Czego nie powinno być w wyposażeniu apteczki? a) nożyczek b) lekarstw c) folii NRC 391. jak się czujesz b) należy go poklepać po twarzy c) należy polać go wodą 390. przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych b) art. 92 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen c) zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie uzyskiwania. lekko potrząsnąć i spytać np.

Kiedy funkcjonariusz Straży Granicznej może nie wpuścić autobusu wjeżdżającego na teren Polski? a) gdy kierujący autobusem posiada paszport o okresie ważności krótszym niż 6 miesięcy b) gdy kierujący autobusem przekroczył dopuszczalny czas jazdy c) gdy kierujący autobusem nie posiada dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC 394. ponieważ takie zezwolenia są prawnie wymagane ze względu na koordynacie rozkładów jazdy 395. Jakie dokumenty są wymagane przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych poza terenem Unii Europejskiej? a) odpowiednia licencja oraz zezwolenie na wykonywanie takich przewozów . ponieważ w krajowych przewozach osób nie ma zezwoleń na linie regularne b) nie. Czy kierowca obsługujący krajową pasażerską linię regularną powinien posiadać w autobusie wypis z zezwolenia na obsługę tej linii? a) nie.a) tak. Czy utrzymanie autobusu w czystości ma wpływ na konkurencyjność przewoźnika? a) nie ma wpływu. dla pasażera nie jest to ważne b) tak. ponieważ grzecznie obsłużony pasażer chętnie ponownie skorzysta z usługi tego przewoźnika b) nie ma to żadnego znaczenia c) kierowca nie ma obowiązku być uprzejmym 392. ma wpływ ponieważ poprawia jakość usługi 393. ale tylko w przypadku wycieczek zagranicznych c) tak. ponieważ w przewozach osób nie są wymagane żadne zezwolenia c) tak.

O czym powinien pamiętać kierowca autobusu turystycznego? a) jechać z maksymalną prędkością b) pomóc przy wsiadaniu i wysiadaniu pasażerom .b) odpowiednia licencja i zaświadczenie o przewozach na potrzeby własne c) wyłącznie licencja 396. W jaki sposób należy poruszyć dźwigną zmiany biegów. Za jaki okres kierowca musi być w stanie okazać wykresówki. jeżeli prowadzi pojazd wyposażony w urządzenie rejestrujące? .jeżeli jest taka potrzeba c) codziennie sprawdzać płyn w spryskiwaczu 399. O czym informuje charakterystyka momentu obrotowego? a) optymalnym zakresie prędkości obrotowej dla osiągnięcia minimalnego zużycia paliwa b) zakresie użytkowych prędkości obrotowych silnika c) prędkości maksymalnej pojazdu 397. aby włączyć bieg wsteczny (na podstawie pokazanego schematu)? a) w prawo i do góry b) w prawo i na dół c) w lewo i do dołu 398.

posiada takie prawo ale tylko w przypadku.a) z bieżącego tygodnia oraz wykresówki używane przez kierowcę w ciągu poprzednich 15 dni b) z bieżącego dnia oraz poprzednich 18 dni c) z bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni 400. Czy inspektor transportu drogowego posiada prawo kontrolowania przedsiębiorstwa transportowego i jego właściciela (przedsiębiorcy)? a) tak. retarder używany jest tylko podczas zjazdu b) tak. ale tylko w przypadku pełnego obciążenia pojazdu . obowiązkowo b) nie. gdy kontrola była zalecana przez jego przełożonego b) nie. może być zatrudniony na innych zasadach. Czy w normalnych warunkach jazdy dopuszczalne jest używanie retardera w połączeniu z hamulcem roboczym? a) nie. Jak często powinny być pobierane dane z karty kierowcy? a) co najmniej raz na 21 dni b) co najmniej raz na 28 dni c) co najmniej raz na 3 m-ce 401. Czy pracownik wykonujący przewozy na potrzeby własne firmy musi być zatrudniony u przedsiębiorcy w ramach stosunku pracy? a) tak. nie posiada prawa kontrolowania przedsiębiorstw transportowych c) tak. dozwolone jest używanie w każdych warunkach c) tak. posiada takie prawo w każdej sytuacji 403. np. Jak często powinny być pobierane dane z karty przedsiębiorstwa? a) co najmniej raz na 21 dni b) co najmniej raz na 28 dni c) co najmniej raz na 3 miesiące 402. umowy zlecenia c) przepisy nie regulują form zatrudnienia 404.

ale tylko przy nie dopompowanych oponach 406. a następnie przy wyłączonym silniku toczy się swobodnie. Kiedy silnik zużywa najwięcej paliwa ? a) gdy samochód zostaje szybko rozpędzony do maksymalnej prędkości. codzienna obsługa i utrzymanie pojazdu w czystości c) wyposażenie autobusu w odtwarzacz DVD . że prędkość pojazdu nie przekracza 30 km/h 407. Co powoduje poczucie głodu? a) sprzyja koncentracji uwagi b) nie ma znaczenia dla koncentracji uwagi c) nie sprzyja koncentracji uwagi 409. ale pod warunkiem. Jakie obowiązki poza prowadzeniem pojazdu ma kierowca autobusu? a) utrzymanie przyjaznych relacji między pasażerami b) kontrolne sprawdzenie pojazdu. Czy przy nieszczelności układu pneumatycznego sterującego hamulcami można poruszać się po drogach publicznych a) tak b) nie c) tak. aż do prędkości 50 km/h b) gdy samochód szybko zostaje rozpędzony i kontynuuje jazdę na najwyższym biegu bez przeciążania silnika c) gdy samochód będzie rozpędzany długo przy delikatnym operowaniu pedałem przyspieszenia 408. Czy stan techniczny ogumienia ma wpływ na długość drogi hamowania? a) tak b) nie c) tak.405.

ale pod warunkiem.zawsze musi prowadzić kontrolę z funkcjonariuszem Policji i ten ostatni ma prawo do zatrzymania pojazdu. ze jest umundurowany i posiada służbowy i oznakowany zgodnie z przepisami samochód kontrolny c) tak. Jakie jest przeznaczenie zwalniacza? a) unieruchomienie pojazdu na postoju b) gwałtowne hamowanie w sytuacjach awaryjnych . może zatrzymać pojazd w każdym przypadku 412. a inspektor transportu drogowego ma jedynie prawo do kontroli stojącego pojazdu b) tak. Której z niżej podanych czynności kontrolnych nie może wykonać funkcjonariusz Straży Granicznej? a) legitymować uczestnika ruchu i wydawać mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu b) skierować kierowcę na badanie zawartość alkoholu w krwi c) zatrzymać kierowcy prawo jazdy i skierować go na egzamin sprawdzający 411. Czy inspektor transportu drogowego może samodzielnie zatrzymać do kontroli pojazd samochodowy? a) nie może .410. Do czego zobowiązany jest kierowca aby ograniczyć uciążliwości oddziaływania pojazdu na środowisko a) jazdy z niską prędkością b) reagowania na występowanie wycieków płynów eksploatacyjnych z pojazdu c) używania klimatyzacji kabiny kierowcy 413.

O czym świadczy widoczny spadek ciśnienia powietrza podczas hamowania? a) zbyt szybkiej jeździe b) nieszczelności układu hamulcowego c) niskich obrotach silnika 415. Jak powinien zachowywać się kierujący autobusem? a) powinien interweniować jeżeli pasażerowie zaśmiecają drogę b) może nie interesować się zachowaniem pasażerów jeżeli ich zachowanie nie wpływa na stateczność pojazdu c) nie ma obowiązku informowania pasażerów o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa w autobusie w nie wyposażonym 416. w który dodatkowo wyposażony jest autobus może dać się rozłożyć. jeśli pojazd znajduje się w ruchu a) tak. do prędkości 25 km/h b) nie. nie powinien mieć takiej możliwości c) tak. Jakiego rodzaju wypadki drogowe zdarzają się najczęściej w Polsce? a) najechanie na drzewo b) najechanie na nieruchomy pojazd c) najechanie na pieszego 418. ale tylko do prędkości 5 km/h 417. Do czego jest zobowiązany kierowca jeżeli uczestniczył w wypadku w którym jest zabity lub ranny? .c) hamowanie podczas długotrwałego zjeżdżania pochyłościami drogi 414. Czy chowany stopień.

ale tylko w przypadku emerytów 420.a) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję b) nie podejmować żadnych działań i czekać aż świadkowie wezwą pomoc c) usunąć pojazd z miejsca wypadku nie czekając na Policję 419. Jaki należy wybrać bieg przed pokonaniem stromego wzniesienia a) bieg na którym można pokonać całe wzniesienie b) profilaktycznie wybrać bieg niższy przed wzniesieniem c) zmienić bieg podczas pokonywania wzniesienia 423. umowy zlecenia c) tak. może być zatrudniony na innych zasadach. Czy kierowca wykonujący przewozy zarobkowe musi być zatrudniony u przedsiębiorcy w ramach stosunku pracy? a) tak. Jaka jest droga hamowania autobusu z kompletem pasażerów? a) dłuższa b) krótsza c) ilość osób nie ma wpływu na długość drogi hamowania 421. Co jest obowiązkiem kierującego autobusem przewożącym w celu turystycznym zorganizowaną grupę młodzieży do lat 18? a) powinien oznaczyć pojazd z przodu i tyłu tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej b) powinien zwracać uwagę młodzieży jeżeli jej zachowanie podczas jazdy jest niewłaściwe c) nie ma obowiązku przedstawienia zasad podróży i sposobu zachowania się w chwili wypadku drogowego 422. Jakie dane identyfikuje karta kierowcy? . np. obowiązkowo b) nie.

Z czym może być związane nadmierne zużycie paliwa? a) z niewłaściwą techniką jazdy b) z używaniem retardera na zjazdach c) z występowaniem w pojeździe blokady mechanizmu różnicowego 428.a) informacje dotyczące kierowcy oraz dane dotyczące przejazdów rejestrowanych przez moduł tachografu b) informacje dotyczące kierowcy i przedsiębiorstwa c) tylko dane dotyczące przejazdów przez określonego kierowcę 424. Które zdanie jest prawdziwe? a) alkohol jest środkiem poprawiającym trawienie b) alkohol poprawia sprawność psychofizyczną c) alkohol może zmniejszać odporność organizmu 425. w zależności od potrzeb .oddechową poszkodowanego? a) gdy jest nieprzytomny b) gdy nie oddycha c) gdy nie ma krążenia 427. Czy jest dopuszczalne samodzielne przerabianie urządzeń oświetleniowych pojazdu? a) tak. Kiedy należy rozpocząć resuscytację krążeniowo . Kiedy stężenia alkoholu we krwi jest największe? a) w trakcie picia b) w godzinę po zakończeniu picia c) zaraz po zakończeniu picia 426.

Jaki jest dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego (na postoju) dla autobusu o zapłonie samoczynnym? a) 98dB (A) . a retardery samochodach ciężarowych b) nie ma żadnej. Na czym polega pomoc kierującego autobusem osobom poruszających się na wózkach inwalidzkich? a) wysunięciu płyty w celu umożliwienia osobie niepełnosprawnej wjazdu do autobusu b) wysunięciu płyty i wprowadzeniu wózka z inwalidą do wnętrza autobusu c) wysuwaniu płyty najazdowej na każdym przystanku 432. ale tylko w zakresie instalowania dodatkowych filtrów barwnych c) nie. bo to są te same urządzenia c) zwalniacza używa się w górach. a retardera na płaskim terenie 431.b) tak. Jaka jest różnica między zwalniaczem a retarderem? a) zwalniacze instaluje się autobusach. Jakie urządzenie przedstawione jest na fotografii? a) retarder b) hamulec awaryjny c) regulator klimatyzacji 430. jakiekolwiek przeróbki nie są dopuszczalne 429.

Czy prawomocny wyrok sądu za przestępstwo nieumyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji może pozbawić kierowcę prawa do wykonywania zawodu? a) tak.b) 93dB (A) c) 108dB (A) 433. czy układ wspomagania działa czy jest wyłączony . ponieważ schludne ubranie kierowcy budzi zaufanie podróżnych do przewoźnika c) nie. Czy rodzaj uniformu kierowcy obsługującego wycieczkę z Polski do Austrii ma wpływ na ocenę przewoźnika przez pasażerów? a) nie ma to żadnego znaczenia b) tak. Jaka siła nacisku na pedał hamulca dla uzyskania tej samej siły hamowania na kołach? a) większa przy działającym układzie wspomagania b) większa przy wyłączonym układzie wspomagania c) taka sama. ponieważ kierowca w brudnym ubraniu oznacza że potrafi on naprawić autobus na trasie 436.kierowanie po nieprzespanej nocy czy kierowanie po wypiciu alkoholu? a) kierowanie pod wpływem alkoholu b) kierowanie po nieprzespanej nocy c) oba powyższe działania są niebezpieczne i zabronione 434. tylko umyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji skutkuje zakazem wykonywania zawodu kierowcy c) tak. niezależnie od tego. jeśli jest taka sentencja w wyroku 435. Co jest bardziej niebezpieczne . jeżeli pracodawca straci zaufanie do kierowcy b) nie.

w zależności od potrzeb c) tak.437. Czym spowodowany jest wzrost zużycia ON przy dużej prędkości obwodowej silnika ? a) dużym obciążeniem.tak c) podczas przewozu osób.tak b) jeżeli wyrażą na to zgodę pasażerowie . ale tylko gdy trzonek źródła pasuje do oprawki lampy 441. Czy w lampach sygnałowych zamiast żarówek można zainstalować źródło diodowe? a) nie. Kiedy kierujący autokarem turystycznym powinien sprawdzać wyposażenie pojazdu? a) codziennie b) raz w tygodniu c) nie ma obowiązku . Czy kierowca autobusu może spożywać pokarm w czasie jazdy? a) jeżeli jest głodny . O czym powinien pamiętać kierowca autobusu komunikacji miejskiej? a) może jechać wszystkimi pasami ruchu b) musi jechać tylko wyznaczonymi pasami ruchu c) musi używać hamulca postojowego ruszając z przystanku 438. można stosować tylko źródło zgodne z dokumentacja homologacyjna lampy b) tak. spożywanie pokarmów i palenie tytoniu w czasie jazdy jest zabronione 440. b) spadkiem ilości doprowadzonego powietrza. c) nadmiernie zwiększoną dawką paliwa 439.

ale wyłącznie w przypadku przewozu konwojentów. Jakiego rodzaju wypadki drogowe występują najczęściej w Polsce? a) najechanie na zaporę kolejową b) zderzenie się pojazdów w ruchu c) wywrócenie się pojazdu 445. Jaki rodzaj transportu jest najbardziej niebezpieczny z punktu widzenia zagrożenia życia? a) lotniczy b) wodny c) drogowy 444. drużyn roboczych i osób wykonujących czynności ładunkowe 443. ale wyłącznie w przypadku przewozu dzieci do szkół lub przedszkoli i z powrotem w przyczepie odpowiednio dostosowanej do przewozu osób c) wolno.442. Czy w przyczepie ciągniętej przez pojazd samochodowy wolno przewozić osoby? a) nie wolno b) wolno. Jaka jest wysokość kary za wykonywanie przewozu drogowego bez uiszczonej opłaty za przejazd po drogach krajowych? a) 5 000 zł b) 2 000 zł c) 3 000 zł 446. Jak często należy sprawdzać ustawienie świateł mijania oraz przeciwmgłowych? a) tylko podczas przeglądu rejestracyjnego b) zawsze w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości c) ustawienie świateł nie wymaga kontroli .

Czy wszyscy kierowcy będą jednakowo sprawnie jechali w godzinach rannych ? a) tak. c) powinien wiedzieć. czy ktoś jest „skowronkiem" czy „sową" 450. że prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h 448.447. rano jesteśmy bardziej wypoczęci b) nie. na sztywnym holu. z niesprawnymi światłami stop? a) tak b) nie c) tak. b) może nie uwzględniać zwisów pojazdu manewrując w bliskiej odległości od krawężników. że gwałtowne hamowanie zwiększa zwis przodu pojazdu . Jak alkohol działa na układ nerwowy? a) pobudzająco b) hamująco c) nie ma wpływu 449. O czym informuje charakterystyka mocy silnika? a) możliwości holowania innego pojazdu b) zakresie prędkości obrotowych optymalnych dla dynamicznego przyśpieszania c) możliwości podjazdu pojazdu pod wzniesienie 451. Czy można holować autobus. ale pod warunkiem. Jak powinien zareagować kierujący autobusem widząc ten znak? a) powinien uwzględnić zwisy pojazdu. rano jeszcze nie jesteśmy „rozchodzeni" c) to zależy od indywidualnych predyspozycji.

Jaki sposób hamowania powinien zastosować kierowca autobusu na śliskiej. Jakie są główne przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami w Polsce? a) nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu b) nieprawidłowe wyprzedzanie c) niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 453. Do jakiego rodzaju przewozów zalicza się przewóz własnych pracowników do/z pracy? a) przewozu na potrzeby własne b) przewozu wahadłowego c) przewozu okazjonalnego 455. Czy konfiguracja drogi (płaski teren. między innymi. Co. Jaka tablicą powinien być oznaczony autobus przewożący wycieczkę szkolną? a) A b) B c) C 456. oblodzonej nawierzchni drogi? a) powinien używać zwalniacza . należy do czynności obsługi codziennej? a) naprawa uszkodzonego ogumienia pojazdu b) sprawdzenie hamulców pojazdu na stanowisku hamulcowym zakładowej stacji kontroli pojazdów c) sprawdzenie ilości paliwa w zbiorniku i ilości oleju w silniku 454.452. mało zakrętów) ma wpływa na zużycie paliwa? a) nie ma b) powoduje zmniejszenie zużycia paliwa c) powoduje zwiększenie zużycia paliwa 457.

Czy kierowca może prowadzić pojazd. Jaka jest wysokość kary za samowolną ingerencję w pracę tachografu? a) 5 000 zł b) 3 000 zł c) 1 000 zł 463. Czy w celu zmniejszenia zużycia paliwa wolno dodawać do oleju napędowego dodatki uszlachetniające? a) nie wolno b) zawsze wolno c) wolno. niesprawna lub została skradziona? a) do czasu uzyskania duplikatu nie może 33 prowadzić pojazdu . Co ma wpływ na mniejsze zużycie silnika? a) rozgrzewanie silnika przez 10 minut na wolnych obrotach b) rozgrzewanie silnika przez 2 minuty na wysokich obrotach c) rozpoczynając jazdę bezpośrednio po uruchomieniu silnika 460. Kiedy można używać przednich świateł przeciwmgłowych? a) gdy świeci silne słońce b) w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza c) w zależności od potrzeb kierowcy 462. Kiedy powinna odbywać się zmiana biegów? a) zgodnie z instrukcja obsługi pojazdu b) przy prędkości obrotowej maksymalnej mocy c) przy każdej zmianie konfiguracji drogi 461. o ile zostały one podane w instrukcji obsługi pojazdu 459. gdy karta kierowcy jest uszkodzona.b) powinien używać hamulca silnikowego c) powinien używać hamulca zasadniczego 458.

Czy każdy kierowca wymaga jednakowego rozkładu przerw w trakcie jazdy? a) nie.b) może prowadzić pojazd. Gdzie znajduje się oznaczenie kategorii źródła światła odpowiedniego dla danej lampy? a) w dowodzie rejestracyjnym . Jakimi środkami transportu przewożonych jest rocznie najwięcej pasażerów? a) samochodami prywatnymi b) autobusami c) pociągami 468. może 464. ale jest zobowiązany do wykonania wydruku z tachografu na początku i końcu swojej zmiany c) jeżeli uzyska pisemną zgodę od właściciela firmy transportowej. zależy to od indywidualnych stałych cech i aktualnego samopoczucia kierowcy b) tak. zgodnie z przepisami c) tak 465. Gdzie jest naklejana soczewka Fresnela w autobusach? a) na reflektory główne b) na szybę tylna lub boczną c) na tylną lampę zespoloną 467. Który autobus może być wyposażony w siedzenia skierowane bokiem do kierunku jazdy? a) autobus miejski b) autobus turystyczny c) autobus międzymiastowy 466.

Jaką technikę jazdy powinien stosować kierujący autobusem widząc ten znak? a) włączyć luz b) zjeżdżać na takim biegu na jakim wjeżdżał c) może włączyć wyższy bieg i rozpędzać pojazd 470. Do jakiego rodzaju przewozów zalicza się publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami? a) przewóz okazjonalny b) przewóz kabotażowy c) przewóz regularny 471.75 m b) 20 m . Kiedy mogą być włączone czujniki ultradźwiękowe pomagające przy parkowaniu w trakcie cofania? a) na stałe b) tylko przy włączonym biegu wstecznym c) dowolnie 472. Ile maksymalnie może wynosić długość autobusu przegubowego? a) 18.b) na korpusie reflektora lub lampy w pobliżu oprawki źródła światła lub w instrukcji obsługi c) na tabliczce znamionowej pojazdu 469.

c) 22 m 473. jeżeli opony nie posiadają widocznych pęknięć c) co najmniej 1 mm 476. ze względu na nierównomiernie rozłożony ładunek b) powoduje zmniejszenie zagrożeń c) nie ma wpływu podczas dobrych warunków drogowych i atmosferycznych 475. Jaki wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego ma usytuowanie ładunku po jednej stronie pojazdu? a) powoduje zwiększenie zagrożeń.6 mm b) dopuszcza się mniej niż 1. Jakiego rodzaju wypadki drogowe zdarzają się najczęściej w Polsce? a) najechanie na drzewo b) najechanie na nieruchomy pojazd c) najechanie na pieszego 474. Ilu godzin nie może przekroczyć łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni? a) 72 godzin b) 90 godzin .6 mm. Jaka minimalna głębokość rzeźby bieżnika opony jest dopuszczalna w samochodzie ciężarowym na przedniej i tylnej osi? a) nie mniej niż 1. Ile wynosi droga hamowania samochodu ciężarowego o masie całkowitej 24t jadącego z prędkością początkową równą 80 km/h na równej i wilgotnej nawierzchni? a) około 30 m b) około 60 m c) około 120 m 477.

a dalej transportem morskim można zaliczyć do transportu kombinowanego? a) nie b) tak c) nie ma takiego pojęcia w przewozach ładunków 480. Czy nagminne przekraczanie dopuszczalnego czasu jazdy kierowcy może być przyczyną cofnięcia licencji przedsiębiorcy? a) nie b) nie. Czy zatrzymanie pojazdu samochodowego na moście jest dozwolone? a) tak. Czy przewóz ładunku najpierw samochodem ciężarowym. jeżeli kierowca musi odebrać przerwę w jeździe b) tak. jeśli przekroczenia są niewielkie c) tak. ale dotyczy to pojazdów do 7. ponieważ stanowi to wzrost zagrożenia bezpieczeństwa 482. ale tylko przy przewozach na odległość powyżej 80 km c) nie. Czy w krajowym zarobkowym transporcie rzeczy występują zezwolenia? a) tak. Jakiego rodzaju szkolenie powinien ukończyć kierowca przewożący olej napędowy? a) w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych cysterną b) w zakresie przewozu materiałów wybuchowych .c) 112 godzin 478. zawsze b) tak. jest zabronione 481.5t dopuszczalnej masy całkowitej c) nie. z wyjątkiem ładunków nienormatywnych 479. Jakim ciągnikiem siodłowym można ciągnąć naczepę cysternę do przewozu mleka? a) tylko przystosowanym do ciągnięcia cystern b) tylko odpowiednio oznakowanym c) każdym 483.

Jakiej wielkości nie może przekraczać dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów mającego 4 osie. ksenonowym) muszą posiadać dodatkowe wyposażenie? a) tak. filtr barwny c) nie. składającego się z dwuosiowego pojazdu samochodowego i dwuosiowej przyczepy? a) 40t b) 35t c) 36t 488. dodatkowe urządzenia nie są wymagane 486. O czym powinien pamiętać kierowca samochodu ciężarowego z ładunkiem? a) jechać z maksymalną prędkością b) odpowiednim zamocowaniu ładunku i wydłużonej drodze hamowania c) codziennie sprawdzać płyn w spryskiwaczu 487. Czy reflektory ze źródłem wyładowczym (tzw. Ile razy w tygodniu kierowca załogi pojedynczej może skrócić dzienny odpoczynek do 9 godzin? a) tylko jeden raz b) maksymalnie 3 razy c) 4 razy . układ samopoziomowania światła mijania oraz spryskiwacz klosza b) tak. Do jakiego rodzaju przewozów zalicza się dostawę mebli ze sklepu do siedziby klienta własnym środkiem transportu bez wystawienia faktury za przewóz? a) do przewozów na potrzeby własne b) do przewozów zarobkowych c) do przewozów prywatnych 485.c) w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych 484.

W jakich warunkach ruchu istotna jest maksymalna moc silnika? a) podjazd pod górę b) jazda ze stałą prędkością c) zjazd ze wzniesienia . Czy prawomocny wyrok sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów wpływa na pracę kierowcy zawodowego? a) tak. tylko wyrok sądu za przestępstwo umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji pozbawia kierowcę prawa do wykonywania zawodu c) nie. ponieważ za wiarygodność dokumentów odpowiada tylko pracodawca 493. Czy lina holownicza jest obowiązkowym wyposażeniem samochodu ciężarowego? a) tak b) nie c) tak. Jaki jest maksymalny tygodniowy czas jazdy dla kierowcy zatrudnionego przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo transportowe? a) 58 godzin b) 56 godzin c) 48 godzin 490. ale dotyczy to tylko samochodów terenowych 492.489. następuje natychmiastowy zakaz wykonywania pracy na stanowisku kierowcy zawodowego b) nie. Co może spowodować stres kierowcy spowodowany zmęczeniem? a) wypadek drogowy b) poprawę humoru c) wzrost koncentracji 491.

ważna jest tylko bezpieczna jazda b) tak c) nie. Czy wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w ilościach przekraczających wielkości dozwolone jest karalne? a) tak b) nie c) przepisy tego nie regulują . w celu utrzymania niskiej prędkości obrotowej silnika c) zapewniającego panowanie nad pojazdem 495.494. Ile maksymalnie okresów dziennej jazdy w tygodniu może wykonać kierowca? a) 5 b) 6 c) to zależy od tego ile godzin w danych dniach jechał ale nie więcej niż 7 496.materiały i przedmioty wybuchowe 498.gazów b) do klasy 3 . Od czego zależy wysokość zabezpieczenia finansowego przedsiębiorcy transportowego? a) od liczby zatrudnionych kierowców b) od liczby pojazdów zgłoszonych do licencji c) od wielkości zaplecza technicznego 497. Czy kultura osobista kierowcy ma wpływ na jakość usług świadczonych przez kierowcę? a) nie.materiały ciekła zapalne c) do klasy 1 . Jakiego biegu należy używać podczas długiego stromego zjazdu? a) stosownego do ekonomicznej prędkości obrotowej silnika b) wysokiego. Do jakiej klasy towarów niebezpiecznych zalicza się olej napędowy? a) do klasy 2 . ponieważ wpływa tylko na wizerunek firmy 499.

Czy przedsiębiorca wykonujący transport zarobkowy samochodem ciężarowymi do 3. dla takich samochodów licencja nie obowiązuje c) nie.5t dopuszczalnej masy całkowitej powinien posiadać zezwolenie na takie przewozy? a) nie. ponieważ takie zezwolenia są prawnie wymagane niezależnie od wielkości pojazdu 502. Jaki jest cel łagodnego zakończenia hamowania? a) zmniejszenie użycia okładzin hamulcowych b) zmniejszenie zużycia opon c) nie przeciążenie układu mocowania ładunku 504. W którym rodzaju przewozów zawsze wymagane jest zezwolenie? a) nie ma takich przewozów b) w przypadku przewozów towarów niebezpiecznych c) w przypadku przewozów nienormatywnych 503.500. niezależnie od wielkości pojazdu b) nie. Czy kierowca wykonujący krajowe przewozy rzeczy pojazdem powyżej 7. ale powinien wystąpić o zezwolenie na taki transport 501. Ile powinien wynosić minimalny odstęp pomiędzy samochodami ciężarowymi jadącymi jeden za drugim na suchej drodze ekspresowej z prędkością o wartości 85 km/h? a) około 20 m b) około 80 m c) około 250 m . ale dotyczy to tylko przewozów na trasach powyżej 100km c) tak. ponieważ w zarobkowych przewozach rzeczy zawsze wymagana jest licencja.5t dopuszczalnej masy całkowitej powinien posiadać licencję? a) tak. ponieważ w krajowych przewozach rzeczy nie są wymagane zezwolenia b) tak.

na giętkim holu. że prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h 507. ale dotyczy to tylko materiałów promieniotwórczych c) tak. na obydwu bokach cysterny powinien być widoczny napis PALIWO c) tak. zgodnie z wymaganiami konwencji ADR . ponieważ i tak wiadomo że w cysternach przewozi się paliwo b) tak. Czy cysterna do przewozu paliwa płynnego powinna być specjalnie oznakowana? a) nie. W jakim okresie kierowca w załodze pojedynczej musi odebrać dzienny okres odpoczynku? a) w każdym 36 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku b) w każdym 30 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku c) w każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku 508. z niesprawnymi hamulcami? a) tak b) nie c) tak. ale pod warunkiem. Czy można holować samochód ciężarowy. Czy wymiana opon w pojeździe samochodowym na opony o innym rozmiarze wymusza obowiązek wykonania ponownej kalibracji urządzenia rejestrującego? a) tak b) nie c) decyzja uzależniona od przedsiębiorcy 509.505. co 5 lat 506. Czy kierowca przewożący towary niebezpieczne powinien ukończyć szkolenie specjalistyczne? a) przepisy nie nakładają takiego obowiązku na kierowców b) tak.

Do jakiego rodzaju przewozów zalicza się przewóz świeżych grzybów? a) do przewozu artykułów szybko psujących się b) do przewozów artykułów chemicznych c) do przewozów artykułów sypkich 514.510.25 m c) 4. ale tylko wtedy gdy pojazd jest używany do przewozu towarów niebezpiecznych 512. podlega obowiązkowej rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego?: a) tak b) nie c) tak. Jakiej wysokości nie może przekraczać pojazd z ładunkiem? a) 4 m b) 4. zamontowany na samochodzie ciężarowym.5 m 511. Co zaleca się dla zapewnienia stateczności samochodu ciężarowego? a) równomierne rozmieszczenie ładunku w przestrzeni ładunkowej b) przesunięcie ładunku do tylnej części przestrzeni ładunkowej c) rozmieszczenie i rodzaj ładunku nie ma wpływu na stateczność pojazdu . widzi bez różnicy 513. Co powoduje alkohol wypity przez kierowcę? a) widzi on przedmioty dalej niż są w rzeczywistości b) widzi on przedmioty bliżej niż są w rzeczywistości c) dla dobrego kierowcy nie ma to znaczenia. Czy hydrauliczny żurawik załadunkowy o udźwigu 2t.

na sztywnym holu. ale pod warunkiem. Który warunek musi spełnić kierowca ubiegający się o kwalifikację wstępną na kategorię C i C+E? a) mieć ukończone 23 lata b) mieć ukończone 21 lat c) mieć ukończone technikum samochodowe 518. że prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h 516. ale tylko w samochodzie o ładowności powyżej 5t . z niesprawnymi hamulcami? a) tak b) nie c) tak.515. Czy można holować pojazd. Czy hydrauliczne urządzenie wyładunkowe samochodu wywrotki podlega obowiązkowej rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego? a) nie b) tak c) tak. O czym powinien pamiętać kierowca samochodu ciężarowego? a) może jechać wszystkimi pasami ruchu b) musi jechać tylko wyznaczonymi pasami ruchu c) musi używać hamulca postojowego stojąc przed skrzyżowaniem 517.

519. 522. Czy stosowanie w transporcie cen dumpingowych jest w Polsce przestępstwem? a) tak b) nie. bo nie ma znaku „uwaga wyboje" c) lekkich drgań nieistotnych dla komfortu jazdy 520. Które błędy najczęściej popełniają kierujący pojazdami w Polsce? a) nie ustępują pierwszeństwa pieszym b) nie zachowują bezpiecznej odległości między pojazdami c) nieprawidłowo skręcają 521. Co może być bezpośrednią przyczyną agresji innego kierowcy wobec kierowcy samochodu ciężarowego? a) ładna pogoda b) brak utrudnień w ruchu drogowym c) pobudzenie emocjonalne związane z długotrwałymi utrudnieniami w ruchu drogowym . Czego może spodziewać się kierujący samochodem ciężarowym widząc ten znak? a) ruchów wzdłużnych lub poprzecznych pojazdu b) żadnych ruchów pojazdu. ale za ich stosowanie może być nałożona kara c) przepisy tego nie regulują.

Czego kierowca może żądać od policjanta podczas kontroli drogowej? a) wylegitymowania się przez okazanie legitymacji służbowej b) nie ma żadnych praw wobec policjanta c) odstąpienia przez policjanta od kontroli 524. ergonomiczne ustawienie fotela kierowcy? a) tylko to. Czy proste ćwiczenia fizyczne podczas przerwy w prowadzeniu pojazdu mają wpływ na percepcję kierowcy? a) nie b) tylko intensywne ćwiczenia na siłowni mogą poprawić percepcję c) tak . Co oznacza. że dosięga nogami do pedałów b) że ma fotel tak ustawiony. Kto określa dostęp poszczególnych organów do danych w SIS? a) prawo wewnętrzne każdej umawiającej się strony Konwencji Schengen b) podmiot zarządzający jednostką centralną C. Do jakiego rodzaju ładunków zalicza się mleko w cysternie (surowe lub pasteryzowane) przeznaczone do bezpośredniego spożycia? a) do artykułów niewrażliwych na temperaturę przewozu b) do artykułów szybko psujących się c) do artykułów gospodarstwa domowego 525. aby nie odczuwał zmęczenia fizycznego i miał wygodny dostęp do wszystkich obsługiwanych podczas jazdy urządzeń c) wystarczy żeby mu było wygodnie 527.523.SIS c) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 526.

528. Co kierowca powinien zawsze mieć w pojeździe w trakcie wykonywania przewozu zarobkowego? a) sprawne radio z odtwarzaczem CD b) CB-radio c) wypis z licencji 531. które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku c) wezwania Policji i pogotowia ratunkowego 530. zamontowana na samochodzie ciężarowym podlega obowiązkowej rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego? a) tak b) nie c) tak. jeżeli miejsce przyjęcia przesyłki oraz miejsce dostawy. jeżeli kierowca nie ukończył 30 lat c) nie. Czy hydrauliczna platforma załadunkowa o udźwigu 1t. Czego dotyczy konwencja o umowie międzynarodowego przewozu towarów (CMR)? a) każdej umowy zarobkowego przewozu towarów transportem drogowym. określone w umowie. zmniejszają ryzyko wypadku b) nie. w każdym przypadku chodzi tylko o stan zdrowia pracownika . ale tylko wówczas gdy samochód używany jest do przewozu ładunków sypkich 529. Jakich czynności nie należy podejmować w przypadku uczestniczenia w wypadku w którym jest zabity lub ranny? a) udzielenia niezbędnej pomocy ofiarom wypadku b) takich. znajdują się w dwóch różnych krajach. z których przynajmniej jeden jest strona konwencji CMR b) przewozu towarów niebezpiecznych c) przewozu odpadów 532. Czy badania lekarskie kierowcy mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego? a) tak.

ale tylko podczas przewożenia towarów niebezpiecznych 535. ale pod warunkiem wyposażenia telefonu w zestaw głośnomówiący . zawsze c) tak. zawsze c) tak.533. Jakie jest obowiązkowe wyposażenie samochodu ciężarowego w Polsce? a) gaśnica b) trójkąt ostrzegawczy c) apteczka 534. zespołach pojazdów lub kontenerach nie podlegają kontroli celnej w przejściowych urzędach celnych 537. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w zakresie przewozu towarów zgodnie z procedurą TIR? a) towary przewożone pod zamknięciem celnym w pojazdach drogowych. Czy pracodawca ma obowiązek zrekompensowania kierowcy skróconego czasu dziennego odpoczynku zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006? a) tak b) przepisy tego nie określają c) nie 536. zespołach pojazdów lub kontenerach zawsze podlegają kontroli celnej w przejściowych urzędach celnych b) nie ma różnicy ze względu na stosowanie lub nie procedury c) towary przewożone pod zamknięciem celnym w pojazdach drogowych. Czy samochód ciężarowy musi być obowiązkowo wyposażony w koło zapasowe? a) nie b) tak. Czy kierowca może rozmawiać przez telefon komórkowy w czasie jazdy? a) bezwzględnie nie b) tak.

538. Ile gałęzi (rodzajów) transportu musi występować w transporcie kombinowanym? a) co najmniej dwa b) wystarczy jedna. transport samochodowy c) co najmniej trzy 541.5t do 7. Co to jest układ ESP w samochodzie ciężarowym? a) układ stabilizujący tor ruchu pojazdu w każdych warunkach b) układ wspomagający ciśnienie w zawieszeniu c) układy wspomagające działanie kierownicy podczas jazdy po łuku drogi 540. są takie same jak na całym świecie b) wytwarzają asymetryczną granice światła i cienia c) świecą równomiernie do przodu pojazdu .5t? a) minimum C1 b) minimum C c) koniecznie B 542. Jaka forma transportu nie występują w zakresie drogowego przewozu rzeczy? a) przewóz regularny specjalny b) przewóz kabotażowy c) transport kombinowany 539. Jaką kategorię prawa jazdy powinien posiadać kierowca prowadzący pojazd ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3. Czym charakteryzują się światła mijania pojazdów w Europie? a) niczym. np.

/min b) 1000-1500 obr. aby obroty silnika wyniosły: a) 500-1000 obr. w której organizm uwalnia duże ilości adrenaliny? a) stres biologiczny b) stres psychologiczny c) zmęczenie i wyczerpanie 546./min 547. Jakim ciągnikiem siodłowym można ciągnąć naczepę cysternę do przewozu paliw? a) każdym b) tylko przystosowanym do przewozu towarów niebezpiecznych i odpowiednio oznakowanym c) każdym oznakowanym pomarańczową tablicą na przedniej ścianie kabiny . Jak nazywa się sytuacja. Jadąc ekonomicznie po płaskim terenie należy tak dobierać biegi. dotyczy tylko części międzynarodowej przewozu 545.543. dotyczy zarówno części krajowej jak i międzynarodowej przewozu c) nie. Ile maksymalnie może wynosić długość zespołu pojazdów złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy? a) 18. Czy zakres odpowiedzialności zdefiniowany w CMR ma zastosowanie do całego przebiegu przewozu? a) nie dotyczy tylko części krajowej przewozu b) tak.75 m b) 20 m c) 22 m 544./min c) 1500-3000 obr.

Które ustawienie lustra głównego samochodu ciężarowego jest optymalne ze względu na możliwość obserwacji otoczenia do tyłu? a) A b) B c) C 550. mieniu. takie przewozy są wyłączone z zakazów b) nie c) tak. Czy wykonując przewóz artykułów szybko psujących się (ATP) można kontynuować jazdę w porach dnia kiedy obowiązują prawne zakazy w tym zakresie? a) tak.jest tylko funkcjonariuszem kontroli b) tak c) tak. Czy inspektor transportu drogowego może udzielić pierwszej pomocy? a) nie może . ale wymagane jest specjalne zaświadczenia wydane przez ministra właściwego do spraw transportu . jakie? a) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Kierowca wykonujący przewozy drogowe poza spełnieniem wymogów określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym musi spełnić dodatkowe wymagania.548. ale tylko w przypadku osoby ciężko rannej 549. wiarygodności dokumentów lub środowisku b) nie może zalegać z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym c) musi być zatrudniony wyłącznie na podstawie umowy o pracę 551.

Jaki procent stanowią wypadki z udziałem samochodów ciężarowych w ogólnej liczbie wypadków drogowych w Polsce? a) 16% b) 26% c) 36% 553. Kiedy policjant nie umundurowany może zatrzymać pojazd? a) w każdych warunkach i sytuacji b) tylko w terenie zabudowanym c) w każdym miejscu i sytuacji w terenie niezabudowanym 556. niż osoba o wrażliwości przeciętnej c) wolniej niż osoba o wrażliwości przeciętnej 555. co może mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego . Jakimi środkami transportu przewożonych jest rocznie najwięcej ładunków w tonach? a) samochodami ciężarowymi b) samolotami c) pociągami 554. jak tak która ma wrażliwość przeciętną b) szybciej. Jak szybko będzie się męczyła osoba. O czym pamięta kierowca przejeżdżając przez przejazd oznaczony tym znakiem? a) pojazd zachowa się stabilnie i nie będzie to mieć wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego b) nie zmniejszając prędkości zapewni panowanie nad pojazdem w każdych warunkach atmosferycznych c) pojazd może zachować się niestabilnie.552. która ma większą wrażliwość na bodźce? a) tak samo szybko.

5 m b) 18 m c) 12 m 560.557. Co należy zrobić w przypadku awarii ogumienia koła? a) zatrzymać pojazd w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i wymienić uszkodzone koło na zapasowe b) wezwać pomoc drogową celem wymiany koła przez uprawnionego technika c) jeżeli baza jest nie dalej niż 20 km dojechać do bazy i tam wymienić koło . Czy według polskiego prawa szkolenie okresowe kierowcy kończy się egzaminem? a) tak b) nie c) zależy to od decyzji ośrodka szkolenia 558. Ile maksymalnie może wynosić długość pojazdu członowego? a) 16. wyposażenia i utrzymania pojazdu w taki sposób aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób w nim jadących oraz innych uczestników ruchu drogowego b) kolorystyki kabiny i tapicerki c) wyłącznie rodzaju i rozmieszczenia lusterek w pojeździe 559. Który z dokumentów jest prawnie wymagany jako załącznik do wniosku o udzielenie licencji? a) kopia certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźników drogowych b) prawo jazdy kategorii C c) fotografia właściciela firmy 561. Czego dotyczą warunki techniczne pojazdów? a) budowy.

Od jakiego momentu należy liczyć czas spalania alkoholu w organizmie? a) od momentu rozpoczęcia picia b) od momentu zakończenia picia c) w godzinę od zakończenia picia 567. W jaki sposób zmienia się czas reakcji kierowcy w miarę ciągłego prowadzenia pojazdu? a) w ogóle się nie zmienia b) skraca się c) wydłuża się 565. Ile procent ogółu ofiar śmiertelnych jest następstwem wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych w Polsce ? a) 2% b) 10% c) 30% 563. Co należy zrobić w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przewozu pasażerów zgodnie z umową? a) niezwłoczne powiadomić o tym podróżnych b) odwołać planowany przewóz i wskazać podróżnym inne możliwości dotarcia do miejsca przeznaczenia c) zapewnić podróżnym nocleg i wyżywienie aż do momentu zapewnienia następnego przewozu do miejsca przeznaczenia . Jakich przewozów dotyczy Konwencja Bazylejska? a) przewozów kabotażowych b) przewozów kombinowanych c) kontroli przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych 566.562. Jakie zagrożenia mogą spotkać kierowcę samochodu ciężarowego podczas jazdy? a) nagłe wtargniecie pieszego na jezdnię b) wylanie gorącej kawy na zakręcie c) upuszczenie na kolana tłustej kanapki w czasie jazdy 564.

b) kontynuować jazdę c) jechać dalej aż do wykorzystania 4.568. O czym kierujący samochodem ciężarowym o dmc przekraczającej 3. przerwy 571.5 godziny jazdy i zrobić 45 min. Co powinien zrobić kierowca samochodu ciężarowego w przypadku uczucia silnego zmęczenia? a) zatrzymać się na najbliższym parkingu i odpocząć przynajmniej 15 min. Czym jest agresja? a) reakcją na przyjemność b) reakcja na frustracie c) nie wiadomo 569. „20" dla Polski b) E w kółku Uwaga: kropkami oznaczono miejsce umieszczenia numeru identyfikującego kraj udzielenia homologacji np. Jaki jest charakterystyczny symbol oznaczenia homologacyjnego wyposażenia pojazdów? a) e w kółku Uwaga: kropkami oznaczono miejsce umieszczenia numeru identyfikującego kraj udzielenia homologacji np.5t przed wjazdem na drogę oznaczoną tym znakiem powinien pamiętać? a) że zabrania się cofania b) sprawdzeniu świateł zewnętrznych pojazdu c) że nie ma obowiązku stosowania się do ograniczeń prędkości 570. „20" dla Polski c) B w trójkącie .

Czy każdy samochód ciężarowy powinien być wyposażony w tachograf? a) tak. Jaka jest ciężkość wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych w Polsce? a) taka sama jak dla samochodów osobowych b) niższa niż dla ogółu wypadków c) wyższa niż dla ogółu wypadków 574. Jakie wymagania musi spełniać przedsiębiorca świadczący usługi spedycyjne? a) posiadać licencję międzynarodową na przewóz rzeczy b) przepisy nie przewidują żadnych dodatkowych wymagań c) posiadać licencję na krajowy przewóz rzeczy . zawsze b) nie. jeżeli jego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3. jest to przewóz międzynarodowy 576. musi być odebrany po 573. Ile wynosi regularny tygodniowy okres odpoczynku i w jakim okresie musi być odebrany przez kierowcę? a) co najmniej 45 godzin.5t c) przepisy tego nie regulują 575. Czy przewóz ładunku na terenie Niemiec (bez przekraczania granic) przez kierowcę zatrudnionego w polskiej firmie transportu międzynarodowego jest przewozem kabotażowym? a) tak b) nie c) nie. musi być odebrany po 6 okresach jazdy b) co najmniej 48 godzin. musi być odebrany po 6 okresach jazdy c) co najmniej 45 godzin.572.

Co należy zrobić w przypadku awarii układu hamulcowego? a) spróbować naprawić na drodze i jak się uda jechać dalej b) wezwać pomoc drogową celem odholowania pojazdu do warsztatu naprawczego c) zjechać do bazy i naprawić samodzielnie 581. ale pod warunkiem. Czy można holować samochód ciężarowy lub ciągnik siodłowy z przyczepą/naczepą? a) tak b) nie c) tak. Czy można holować autobus turystyczny z pasażerami ? a) tak b) nie c) tak. Czy do obowiązków przewoźnika należy przeszkolenie zatrudnionego kierowcy w zakresie BHP? a) nie b) tak. 580. że prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h . Kiedy należy używać świateł mijania? a) podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza b) według uznania kierowcy c) tylko podczas jazdy nocą. ale dotyczy to wyłącznie kierowców przewożących towary niebezpieczne c) tak. że prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h 579. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 578. ale pod warunkiem.577.

Jaki płyn należy wlewać do zbiornika takiego. jak przedstawiony na zdjęciu? a) paliwo – benzynę bezołowiową b) paliwo – olej napędowy c) płyn do chłodzenia silnika 583.582. W jaki sposób należy dokonać pomiaru głębokości bieżnika? a) mierząc szerokość części „A” b) mierząc szerokość części „B” c) żaden z powyższych .

Kiedy kierowca autokaru jeżdżąc w górach powinien używać zwalniacza prędkości? a) zawsze podczas hamowania b) nie ma potrzeby c) tylko przy wjeździe na wzniesienie 586. lecz nie wodę z kranu c) dodatek AdBlue.584. będący roztworem mocznika w wodzie 585. Co należy wlewać do zbiornika widocznego na rysunku? a) paliwo stosowane w tym rodzaju pojazdu b) płyn chłodzący silnik. Który z przedstawionych na rysunku harmonogramów dziennego czasu pracy kierowcy jest zgodny z przepisami zgodnie z rozporządzeniem 561/2006? a) A b) B c) C .

co 1 rok b) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat. powyżej 65 roku życia . podczas ich wsiadania lub wysiadania z pojazdu? a) włączenia świateł awaryjnych b) włączenia świateł pozycyjnych c) włączenia świateł pozycyjnych oraz unieruchomienia silnika pojazdu 589. od 55 do 65 lat .co 2 lata. Do wykonania jakiej czynności zobowiązany jest kierujący pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych podczas ich wsiadania lub wysiadania z pojazdu? a) włączenia świateł awaryjnych b) włączenia świateł awaryjnych oraz wyjścia z pojazdu c) włączenia świateł pozycyjnych oraz unieruchomienia silnika pojazdu 590. od 50 do 60 lat .co 5 lat. W jaki sposób może być ukarany przedsiębiorca stosujący ceny dumpingowe? a) Mandatem przez Policję b) karą grzywny nałożoną przez ITD c) karą nałożoną w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa UOKiK 591. W jaki sposób kierowca powinien zareagować na agresję pasażera? a) zignorować jego zachowanie i czekać aż sam się uspokoi b) zareagować równie agresywnie c) jeśli to możliwe zminimalizować przyczynę agresji lub przeprosić za niedogodność .587.co 3 lata. Do wykonania jakiej czynności zobowiązany jest kierujący pojazdem przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat. po ukończeniu 60 roku życia – co 30 miesięcy c) do czasu ukończenia przez kierowcę do 55 lat . powyżej 60 roku życia .co 5 lat.co 18 miesięcy 588. Jak często kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim? a) do czasu ukończenia przez kierowcę 50 lat .

592. w żadnym przypadku c) tak. zawsze może zajść coś nieprzewidzianego c) to zależy od trasy. Z jakich przystanków mogą korzystać pasażerowie podróżujący komunikacją regularną? a) z dowolnych. Czy przekroczenie czasu jazdy kierowcy ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego? a) tak. Czy kierowca w sytuacji zagrożenia przez agresora bezpieczeństwa swojego i pasażerów może skorzystać z pomocy Policji lub ITD? a) tak b) nie. na długie tak. na żądanie pasażera b) wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach określonych w rozkładzie jazdy c) tylko z przystanków znajdujących się na dworcach autobusowych . Czy jadąc w trasę należy mieć ze sobą coś lekkostrawnego do „przegryzienia”? a) nie ma takiej potrzeby b) tak. Czy kierowca autobusu ma obowiązek pomóc osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu? a) nie b) tak c) jeżeli udzielenie pomocy nie wpłynie na opóźnienie przejazdu tak. decyzja należy do kierowcy 596. ale tylko w przypadku jeśli agresor jest uzbrojony 593. na krótkich zbędny balast 595. ale tylko jeżeli jest to więcej niż 1 godzina b) tak c) nie 594.

Który przycisk służy do włączania świateł awaryjnych? a) oznaczony jako A b) oznaczony jako B c) oznaczony jako C 600. ale tylko w przypadku gdy pasażer grozi mu nożem b) nie c) tak 599. Czy wykonywanie międzynarodowych przewozów okazjonalnych w Unii Europejskiej wymaga zezwolenia? a) tak b) nie c) nie. Jaki obowiązek ciąży na pracodawcy wobec kierowcy wykonującego przewozy regularne. Czy kierowca autobusu miejskiego może zmienić trasę i pojechać do posterunku Policji w sytuacji zagrożenia? a) tak. których trasa nie przekracza 50 km? a) ustalenie miesięcznego rozkładu czasu pracy dla kierowcy b) ustalenie tygodniowego rozkładu czasu pracy dla kierowcy c) zagwarantowanie odpowiedniego miejsca odpoczynku po wykonaniu kursu tam i z powrotem . ale wymaga zaświadczenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw transportu 598.597.

Czy w przypadku wykonywania przewozu regularnego. gdyż one są zwykle najmniej widoczne na drodze c) świateł obrysowych. Czy w przewozach regularnych w krajowym transporcie osób obowiązkowe jest wydawanie podróżnym biletu potwierdzającego wniesioną opłatę za przejazd? a) tak b) nie c) jeżeli opłata jest zgodna z cennikiem – nie.601. ponieważ określają wymiary pojazdu 604. O czystości których ze świateł widocznych na zdjęciu należy zadbać przed wyruszeniem w drogę? a) wszystkich. ale tylko w połowie c) nie 603. gdy jeden kierowca prowadzi pojazd. Jakiej wielkości nie może przekraczać dopuszczalna masa całkowita dwuosiowego autobusu o pneumatycznym lub równoważnym zawieszeniu kół? a) 12 t b) 15 t c) 18 t . a drugi śpi. czas drugiego kierowcy można mu zaliczyć do odpoczynku dziennego? a) tak b) tak. jeżeli jest inna niż w cenniku – tak 602. gdyż wszystkie światła są bardzo ważne w czasie jazdy b) kierunkowskazów.

605. Do jakich autobusów zalicza się pojazd widoczny na zdjęciu? a) miejskich b) międzymiastowych c) turystycznych 607. Jaki jest prawidłowy kształt granicy światła i cienia świateł mijania pojazdów w Europie? a) stożek asymetryczny o szerszym kącie w stronę pobocza b) stożek asymetryczny o kącie szerszym w stronę przeciwnego pasa ruchu c) stożek asymetryczny . Kiedy należy skontrolować właściwe ustawienie lusterek widocznych na zdjęciu? a) przed każdą jazdą b) raz w miesiącu c) dwa razy w roku 606.

powinien tylko wysadzić pasażera na najbliższym przystanku c) jest to problem pasażera 610. Czy kierowca autobusu miejskiego może zmienić trasę i pojechać do stacji pogotowia w sytuacji zagrożenia życia pasażera? a) tak b) nie.608. Co oznacza przemieszczenie się wskaźnika oznaczonego na zdjęciu na czerwone pole? a) temperatura cieczy chłodzącej silnik jest zbyt wysoka b) poziom oleju w silniku jest zbyt wysoki c) nastąpiła awaria układu hamulcowego 609. Które z wymienionych pojazdów powinno się oznaczyć kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej (widoczną na zdjęciu)? a) tylko autobusy szkolne podczas przewozu dzieci lub młodzieży b) wszystkie pojazdy podczas przewozu zorganizowanej grupy dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat c) żadne z wymienionych nie ma takiego obowiązku .

Co może być bezpośrednią przyczyną agresji pasażera wobec kierowcy? a) ładna pogoda b) spotkanie przyjaciela c) pobudzenie emocjonalne związane ze spóźnieniem autobusu komunikacji regularnej 613. Co zaznaczono na zdjęciu? a) element układu kierowniczego b) element układu hamulcowego c) element układu przeniesienia napędu . Element widoczny na zdjęciu to: a) sprzęgło łączące silnik ze skrzynia biegów b) sprzęgło na wale napędowym c) sprzęgło na osi napędowej 612. Ile maksymalnie może wynosić długość autobusu o co najmniej dwóch osiach kierowanych? a) 12 m b) 15 m c) 18 m 614.611.

Czy każdy autobus powinien być wyposażony w tachograf samochodowy? a) tak. Co przedstawiono na rysunku? a) znak drogowy informujący o miejscu szczególnie uczęszczanym przez dzieci b) tablice przeznaczoną do umieszczania z tyłu autobusu szkolnego c) tablicę umieszczaną z przodu i z tyłu pojazdu przewożącego zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży do 18 lat 617.615. jeżeli w przewozach regularnych trasa przejazdu wynosi do 50 km c) przepisy tego nie regulują 618. zawsze b) nie. Co należy do obowiązków przewoźnika osób w zakresie bezpieczeństwa pasażerów? a) nie ma takich obowiązków b) skierowanie kierowcy na kurs ratowników drogowych . Jakie zbiorniki przedstawiono na zdjęciu? a) zbiorniki z olejem napędowym b) zbiorniki ze sprężonym powietrzem c) zbiorniki z płynem hamulcowym 616.

c) dbałość o ukończenie przez kierowcę wymaganych prawem szkoleń 619. Co należy zrobić kiedy wskaźnik pokazany na zdjęciu przemieści sie na czerwone pole? a) natychmiast zatrzymać pojazd b) możliwie jak najszybciej uzupełnić poziom paliwa c) skontrolować poziom oleju w silniku . Czy przedstawiony na rysunku harmonogram pracy kierowcy jest zgodny z przepisami? a) tak. ponieważ dopuszczalne jest wydłużenie czasu jazdy do 10 godzin dwa razy w tygodniu b) nie ponieważ czas pracy przekracza 9 godzin c) przepisy nie określają tego tak szczegółowo 620. Jakiej wielkości nie może przekraczać dopuszczalna masa całkowita autobusu przegubowego? a) 20 t b) 25 t c) 28 t 621.

Który znak ostrzega kierującego autobusem o możliwości wystąpienia ruchów poprzecznych pojazdu? a) żaden b) każdy z nich c) każdy jeśli występuje razem z tabliczką 623.6 m. Jaka jest szybkość rozkładu (spalania) alkoholu u mężczyzny: a) 5-9 g czystego alkoholu/godz.. b) tak.622. c) 15-20 g czystego alkoholu/godz. Jakie jest maksymalne odchylenie osi pojazdu względem kierunku początkowego podczas hamowania od prędkości 30 km/h do zatrzymania ? a) 0. 624. 625.5 m. . ale tylko w przypadku wycieczek zagranicznych. ma wpływ ponieważ poprawia jakość usługi. c) 0. b) 0.7 m.. dla pasażera nie jest to ważne. b) 10-12 g czystego alkoholu/godz. c) tak. Czy utrzymanie autobusu w czystości ma wpływ na konkurencyjność przewoźnika ? a) nie ma wpływu.

630. Czy badania lekarskie mają wpływ na bezpieczeństwo pasażerów ? a) tak. Ile wyjść awaryjnych powinien posiadać autobus klasy B ? a) jedno b) dwa c) trzy. b) nie. b) do wyłączania silnika pojazdu na zjazdach.2 ‰. jeżeli kierowca nie ukończył 30 lat. c) do przestrzegania zaleceń instrukcji obsługi pojazdu. w każdy przypadku – chodzi tylko o stan zdrowia pracownika. Przy jakim stężeniu alkoholu we krwi polskie prawo dopuszcza kierowanie pojazdem ? a) poniżej 0. c) poniżej 1 ‰. c) nie. 627. zmniejszają ryzyko wypadku. Do czego zobowiązany jest kierowca aby ograniczyć uciążliwości oddziaływania pojazdu na środowisko ? a) do jazdy z niską prędkością.626. b) poniżej 0. . 628. c) na schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą.5 ‰. Na czym polega pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry ? a) na przemyciu rany spirytusem. 629. b) na posmarowaniu rany tłustym kremem.

633. 632. . 634. jeśli przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na poniżej 50 m. ale tylko w dzień. c) nie ma żadnego znaczenia. b) tak. Co oznacza zasada ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu drogowego ? a) przewidywanie. że zachowają się racjonalnie w każdej sytuacji. c) nie. b) że mogą zachować się w sposób nieprzewidywalny mogący zagrażać bezpieczeństwu. Czy można używać przednich świateł przeciwmgłowych w obszarze zabudowanym ? a) tak. Czy wymiana opon w pojeździe samochodowym na opony o innym rozmiarze wymusza obowiązek wykonania ponownej kalibracji urządzenia rejestrującego ? a) tak. c) nie ma takiej zasady. Czy sprawność fizyczna może mieć pozytywny wpływ na koncentrację kierowcy ? a) nie. b) nie. b) tak.631. c) decyzja uzależniona od przedsiębiorcy.

c) poszukiwania skradzionych. 637. inne warunki. na rzecz którego kierowca wykonuje pracę. c) tak. konieczny jest odpoczynek. b) kierowca lub właściciel przedsiębiorstwa transportowego. 100 KWS ? a) odmowy wjazdu. to przecież już jest prywatna sprawa kierującego. . Czy kierujący autobusem turystycznym może wjechać na pas oznakowany znakiem ? a) tak b) nie c) tak.635. c) nie jest wyposażony. b) co najmniej dwupunktowe. b) poszukiwania osób celem zatrzymania i ustalenia miejsca pobytu. b) nie. c) dowolna osoba z rodziny kierowcy. 638. Czy po zakończeniu jazdy na dłuższej trasie można bezpiecznie „siąść za kółkiem” własnego samochodu ? a) tak. przywłaszczonych lub w inny sposób zaginionych przedmiotów. bo sprawność jest upośledzona. 639. jeśli na sąsiednich pasach jest duży ruch. W jakie pasy bezpieczeństwa powinien być wyposażony autobus turystyczny ? a) co najmniej trzypunktowe. 636. to przecież inny samochód.Czego dotyczy wpis zgodny z art. Kto składa wniosek o wydanie karty kierowcy ? a) wyłącznie kierowca jest uprawniony do złożenia wniosku.

643. poprzez kontrolę wskaźników na desce rozdzielczej.Czy i w jaki sposób należy przed wyjazdem sprawdzić stan i działanie poszczególnych urządzeń oświetleniowych ? a) tak. b) nie zajmować pasa dla autobusów. b) Konwencja Wykonawcza Schengen. b) tak. b) sprawdzić światła zewnętrzne pojazdu. Co powinien zrobić kierowca autobusu turystycznego widząc ten znak ? a) kontynuować jazdę pasem dla autobusów.640. 641. Co oznacza skrót KWS ? a) Kodeks Wykonawczy Schengen. kontrola świateł jest zbędna.Co kierujący autobusem przed wjazdem na drogę oznaczonym tym znakiem powinien uczynić ? a) poinformować pasażerów o najbliższym możliwym postoju. c) uzgodnić z pasażerami termin kolejnego postoju. c) jechać dowolnym pasem. c) nie. poprzez oględziny i wzrokowe stwierdzenie świecenia poszczególnych świateł. c) Krajowe Wydziały Schengen. 642. .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->