P. 1
Untitled

Untitled

Views: 927|Likes:
Wydawca: api-112049028

More info:

Published by: api-112049028 on Nov 20, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2013

pdf

text

original

BIBLIOGRAFIA ZIEMI NOWOSOLSKIEJ

MUZEUM MIEJSKIE W NOWEJ SOLI

GRZEGORZ CHMIELEWSKI

BIBLIOGRAFIA ZIEMI NOWOSOLSKIEJ
DO ROKU 2007

NOWA SÓL 2010

Wydawca Muzeum Miejskie w Nowej Soli

Redakcja techniczna Grzegorz Chmielewski Skład Emilia Ćwilińska

Wydano przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Nowej Soli

© Copyright by Muzeum Miejskie w Nowej Soli 2010 ul. Muzealna 20, 67-100 Nowa Sól tel. 68 387 36 40 e-mail: muzeum.arch@nowasol. netwww.muzeum.nowasol.net

ISBN 978-83-60681-07-7

Druk

SPIS TREŚCI

Wstęp ...................................................................................................................................................................................... 11 Wykaz skrótów tytułów czasopism i wydawnictw zbiorowych ................................................................................. 13 Wykaz zastosowanych skrótów ......................................................................................................................................... 17 poz. I. DZIAŁ OGÓLNY .................................................................................................... 1-271 ..................... 21 Bibliografie .................................................................................. 81, 470, 564, 671, 2389 Czasopisma i kalendarze .................................................................................... 1-48 Książki adresowe .................................................................................................. 49-56 Opracowania ogólne ............................................................................................ 57-65 Poszczególne gminy i miejscowości ................................................................. 66-103 Biografie ................................................................................................................. 104-271 Biografie zbiorowe ....................................................................................... 104-110 Biografie rodzin ............................................................................................ 111-117 Biografie poszczególnych osób .................................................................. 118-271 II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE .................................................................... 272-563 Kartografia ............................................................................................................ Mapy. Plany ........................................................................................................... Geologia ................................................................................................................. Hydrologia ............................................................................................................. Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka ............................................................. Turystyka wodna .......................................................................................... Roślinność. Zwierzęta ......................................................................................... Ochrona przyrody i środowiska. Rekultywacja .............................................. Klęski żywiołowe ................................................................................................. Powódź w 1997 roku .................................................................................... Ludność .................................................................................................................. 272-274 275-361 362-408 409-415 416-499 486-499 500-527 528-543 544-558 547-558 559-563 ..................... 21 ..................... 21 ..................... 25 ..................... 26 ..................... 26 ..................... 28 ..................... 28 ..................... 28 ..................... 29 ..................... 39 ..................... 39 ..................... 39 ..................... 45 ..................... 48 ..................... 48 ..................... 52 ..................... 52 ..................... 54 ..................... 55 ..................... 55 ..................... 55

III. HISTORIA .............................................................................................................. 564-1249 ..................... 57 Opracowania i zagadnienia ogólne ................................................................... Nauki pomocnicze historii .................................................................................. Genealogia ..................................................................................................... Heraldyka i sfragistyka ............................................................................... Epigrafika ...................................................................................................... Numizmatyka ................................................................................................ Archeologia ........................................................................................................... Opracowania ogólne .................................................................................... Wały Śląskie .................................................................................................. Stanowiska ..................................................................................................... Historia średniowieczna ...................................................................................... Historia nowożytna .............................................................................................. Druga wojna światowa ................................................................................. 564-577 578-670 578-641 642-656 657-661 662-670 671-835 671-687 688-695 696-835 836-846 847-875 869-875 ..................... 57 ..................... 58 ..................... 58 ..................... 61 ..................... 63 ..................... 63 ..................... 64 ..................... 64 ..................... 65 ..................... 65 ..................... 74 ..................... 74 ..................... 76

6

SPIS TREŚCI

Historia najnowsza ............................................................................................... 876-887 ..................... 76 Historia miejscowości .......................................................................................... 888-1249 ..................... 77 IV. ETNOGRAFIA ...................................................................................................... 1250-1296 ..................... 99 Kultura materialna ............................................................................................... 1250-1258 ..................... 99 Kultura duchowa ................................................................................................... 1259-1296 ..................... 99 Legendy i baśnie ........................................................................................... 1260-1296 ..................... 99 V. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE .................................................................... 1297-1786 ................... 103 (od 1945 r., do 1945 r. zob. dział III. Historia) Zagadnienia ogólne .............................................................................................. Lubuskie Trójmiasto .................................................................................... Planowanie przestrzenne miast i gmin. Geografia gospodarcza ................... Budownictwo ........................................................................................................ Przemysł ................................................................................................................. Zagadnienia ogólne ...................................................................................... Zakłady przemysłowe w Bytomiu Odrzańskim i Kożuchowie ............ Nowosolskie zakłady przemysłowe ........................................................... Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne „Dozamet” ............................ Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego. Fabryka Nici Odra ........................................................................................ Inne zakłady .......................................................................................... Przemysł drobny. Rzemiosło. Spółdzielczość pracy ............................... Handel. Spółdzielczość spożywców. Gastronomia ................................. Finanse ........................................................................................................... Komunikacja. Transport. Łączność .......................................................... Gospodarka komunalna ............................................................................... Gospodarka mieszkaniowa ......................................................................... Gospodarstwo wiejskie. Ogrodnictwo .............................................................. Zagadnienia ogólne ...................................................................................... Państwowe gospodarstwa rolne. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne ... Gospodarka w gminach i wsiach .............................................................. Leśnictwo. Łowiectwo ........................................................................................ Leśnictwo ....................................................................................................... Łowiectwo ..................................................................................................... 1297-1334 ................... 103 1298-1334 ................... 103 1335-1369 ................... 104 1370-1388 ................... 106 1389-1608 ................... 107 1389-1392 ................... 107 1393-1416 ................... 107 1417-1601 ................... 108 1417-1506 ................... 109 1507-1553 ................... 112 1554-1608 ................... 114 1609-1651 ................... 117 1652-1659 ................... 119 1660-1663 ................... 120 1664-1676 ................... 120 1677-1694 ................... 121 1695-1714 ................... 121 1715-1757 ................... 122 1715-1722 ................... 122 1723-1730 ................... 123 1731-1759 ................... 123 1760-1786 ................... 124 1760-1771 ................... 124 1772-1786 ................... 125

VI. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE, POLITYCZNE I PRAWNO-ADMINISTRACYJNE ............................................................... 1787-2600 ................... 127 Współpraca z zagranicą ...................................................................................... Praca. Kadry. Bezrobocie .................................................................................... Związki zawodowe ............................................................................................... Zagadnienia socjalne. Pomoc społeczna .......................................................... Zagadnienia socjologiczne. Patologia społeczna ............................................ Organizacje i ugrupowania polityczne ............................................................. Organizacje społeczne ......................................................................................... Organizacje młodzieżowe ................................................................................... Uroczystości .......................................................................................................... Administracja. Rady Narodowe. Samorząd terytorialny ............................... Wybory do Rad Narodowych, Sejmu, Senatu, wybory samorządowe, referenda ........................................................................................................ Zagadnienia prawne. Sądownictwo. Więziennictwo. Bezpieczeństwo publiczne ........................................................................................................ 1787-1797 ................... 127 1798-1808 ................... 127 1809-1835 ................... 128 1836-1843 ................... 129 1844-1854 ................... 129 1855-1884 ................... 130 1885-1893 ................... 131 1894-1906 ................... 132 1907-1929 ................... 133 1930-1990 ................... 133 1991-2001 ................... 136 2002-2008 ................... 137

SPIS TREŚCI

7

Przestępczość ................................................................................................ 2009-2060 ................... 137 Proces zabójców wójta gminy cygańskiej w Nowej Soli ................ 2022-2060 ................... 138 VII. OCHRONA ZDROWIA. LECZNICTWO ...................................................... 2061-2103 ................... 141 VIII. KULTURA. OŚWIATA. SPORT .................................................................... 2104-2852 ................... 145 Kultura ................................................................................................................. Przed 1945 rokiem ........................................................................................ Od 1945 roku ................................................................................................. Zagadnienia ogólne. Życie kulturalne ............................................... Społeczne towarzystwa kultury ......................................................... Domy kultury. Kluby ........................................................................... Twórczość nieprofesjonalna ................................................................ Plastyka .............................................................................................. Teatr .................................................................................................... Teatr Poezji „Terminus a Quo” .................................................. Muzyka. Zespoły estradowe ........................................................... Festiwal Twórczości Muzycznej Niewidomych w Bytomiu Odrzańskim .......................................................... Zespoły estradowe ........................................................................ Lubuski Zespół Pieśni i Tańca ................................................... Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektrycznych w Nowej Soli .................................................................... Film amatorski. Fotografia .............................................................. Muzea ..................................................................................................... Muzea przed 1945 rokiem. Heimatmuseen ............................... Muzeum (Heimatmuseum) w Nowej Soli .............................. Muzea od 1945 roku ..................................................................... Muzeum Miejskie w Nowej Soli ............................................ Działalność ........................................................................ Zbiory ................................................................................. Dokumentacja wystaw .................................................... Wydawnictwa .................................................................... Inne kolekcje .............................................................................. Zabytki techniki ............................................................................... Nauka. Konferencje naukowe. Zjazdy. Szkolnictwo wyższe ....................... Konferencje. Zjazdy Ogólnopolskie Śląskie Sesje Numizmatyczne w Nowej Soli Szkolnictwo wyższe ..................................................................................... Oświata ................................................................................................................ Dzieje oświaty przed 1945 rokiem ............................................................. Schönaichianum w Bytomiu Odrzańskim ....................................... Oświata od 1945 roku ................................................................................... Zagadnienia ogólne .............................................................................. Szkolnictwo ponadpodstawowe ......................................................... Liceum Ogólnokształcące w Nowej Soli ............................... Liceum Pedagogiczne w Nowej Soli ..................................... Zakładowa Szkoła Zawodowa Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych „Dozamet” w Nowej Soli ............ Zespół Szkół Elektrycznych im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli ................................................. Zespół Szkół Mechanicznych i Budowlanych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowej Soli ..................................................................... 2104-2500 ................... 145 2104-2111 ................... 145 2112-2486 ................... 145 2112-2146 ................... 145 2147-2159 ................... 147 2160-2228 ................... 147 2229-2354 ................... 150 2230-2264 ................... 150 2265-2313 ................... 152 2279-2313 ................... 152 2314-2352 ................... 154 2315-2324 ................... 154 2330-2339 ................... 155 2340-2342 ................... 155 2343-2351 ................... 155 2353-2354 ................... 156 2355-2486 ................... 156 2355-2381 ................... 156 2363-2381 ................... 156 2382-2486 ................... 157 2389-2482 ................... 158 2390-2422 ................... 158 2423-2447 ................... 159 2448-2476 ................... 160 2477-2481 ................... 161 2483-2486 ................... 163 2487-2500 ................... 164 2501-2544 ................... 164 2503-2541 ................... 165 2518-2540 ................... 165 2542-2544 ................... 167 2545-2577 ................... 167 2545-2577 ................... 167 2547-2562 ................... 167 2578-2727 ................... 169 2578-2585 ................... 169 2586-2648 ................... 169 2594-2599 ................... 170 2600-2602................... 170 2603-2607 ................... 170 2608-2625 ................... 171

2626-2633 ................... 171

8

SPIS TREŚCI

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli ............................................. Zespół Szkół Rolniczych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku ......................................................................... Szkoły podstawowe .............................................................................. Szkolnictwo artystyczne ..................................................................... Państwowa Szkoła Muzyczna im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli ..................................................................... Opieka nad dzieckiem .......................................................................... Oświata dorosłych ................................................................................ Kultura fizyczna. Sport ........................................................................................ Przed 1945 rokiem ........................................................................................ Od 1945 roku ................................................................................................. Kluby ...................................................................................................... Dyscypliny sportowe ........................................................................... Sportowcy. Trenerzy ............................................................................

2634-2640 ................... 172

2641-2647 ................... 172 2649-2689 ................... 173 2690-2712 ................... 175 2690-2712 ................... 175 2715-2723 ................... 176 2724-2727 ................... 176 2728-2852 ................... 177 2728-2731 ................... 177 2732-2852 ................... 177 2746-2762 ................... 177 2763-2805 ................... 178 2806-2852 ................... 179

IX. JĘZYKOZNAWSTWO. LITERATURA. ŻYCIE LITERACKIE ................. 2853-2899 ................... 183 Językoznawstwo ................................................................................................... Literatura ............................................................................................................... Życie literackie .............................................................................................. Konkursy. Turnieje ....................................................................................... Twórcy ............................................................................................................ 2853-2859 ................... 183 2860-2899 ................... 183 2860-2868 ................... 183 2869-2882 ................... 184 2883-2899 ................... 184

X. SZTUKA .................................................................................................................. 2900-3294 ................... 187 Sztuki plastyczne .................................................................................................. Ochrona i rewitalizacja zabytków sztuki ................................................. Opracowania ogólne. Inwentarze i katalogi zabytków ............................. Urbanistyka i architektura .......................................................................... Ikonografia ............................................................................................. Urbanistyka ........................................................................................... Cmentarze .............................................................................................. Architektura .......................................................................................... Fortyfikacje XIX/XX wieku .......................................................... Rzeźba. Malarstwo. Grafika. Rzemiosło artystyczne ............................. Rzeźba .................................................................................................... Malarstwo. Grafika .............................................................................. Rzemiosło artystyczne ........................................................................ Sztuka ogrodnicza ........................................................................................ Muzyka .................................................................................................................. Tradycje muzyczne ....................................................................................... Festiwale muzyczne ..................................................................................... Zespoły muzyczne i koncerty .................................................................... Muzycy i wokaliści ...................................................................................... Taniec ..................................................................................................................... Teatr ........................................................................................................................ Kino. Fotografia .................................................................................................... Ogólnopolskie Warsztaty Fotograficzne w Broniszowie ........................ Fotograficy ..................................................................................................... 2900-3235 ................... 187 2900-2915 ................... 187 2916-2920 ................... 188 2921-3129 ................... 192 2921-2935 ................... 192 2936-2975 ................... 192 2976-2977 ................... 194 2978-3129 ................... 195 3113-3129 ................... 205 3130-3222 ................... 206 3130-3160 ................... 206 3161-3200 ................... 207 3201-3222 ................... 209 3223-3224 ................... 211 3225-3259 ................... 211 3225-3231 ................... 211 3232-3239 ................... 211 3240-3251 ................... 211 3252-3259 ................... 212 3260-3264 ................... 213 3265-3268 ................... 213 3269-3294 ................... 213 3270-3286 ................... 213 3287-3294 ................... 214

XI. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE ................................................................... 3295-3371 ................... 215

SPIS TREŚCI

9

XII. KSIĄŻKA. BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWO. ARCHIWA ...................... 3372-3466 ................... 221 … Historia książki, bibliotek i księgarstwa do 1945 roku .................................. 3372-3385 ................... 221 Biblioteki, czytelnictwo i księgarstwo od 1945 roku ..................................... 3386-3420 ................... 222 Czasopiśmiennictwo ............................................................................................ 3421-3465 ................... 223 Archiwa ............................................................................................................ 24 9-250, 3466 ................... 225 Indeks autorów ................................................................................................................................................................... 227

WSTĘP

Bibliografia Ziemi Nowosolskiej (BZN) jako przedmiotowa bibliografia ogólna swoim zakresem obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy dotyczące obszaru powiatu nowosolskiego w granicach z 2007 r., w którego skład wchodzą: gmina miejska Nowa Sól, gminy miejsko-wiejskie – Bytom Odrzański, Kożuchów i Nowe Miasteczko oraz gminy wiejskie – Kolsko, Nowa Sól, Otyń i Siedlisko1. W BZN zgromadzono opisy druków samoistnych wydawniczo, artykułów (utworów niesamoistnych wydawniczo) oraz fragmenty wydawnictw i utworów opublikowanych do 2007 r. włącznie. W dwóch ostatnich przypadkach odnotowano głównie fragmenty obszerniejsze, wyodrębnione tytułami. W zbiorze wydawnictw uwzględniono również dokumenty elektroniczne. Wykraczając poza przyjętą zasadę przedmiotowości, do BZN włączono materiały z organizowanych w powiecie konferencji, tematycznie nie dotyczących regionu lecz poświadczających aktywność kulturalną i naukową miejscowego środowiska, m.in. Muzeum Miejskiego, organizatora „Ogólnopolskich Sesji Numizmatycznych”. Do bibliografii włączono również biogramy osób związanych z regionem jedynie poprzez miejsce urodzenia, co spowodowane była chęcią zasygnalizowania wkładu miejscowej społeczności do rozwoju pozalokalnej kultury i nauki. Z zakresu przedmiotowego BZN wyłączono z kolei teksty literackie, uwzględniono natomiast opracowania dotyczące ich twórców. W gromadzeniu opisów bibliograficznych szczególną uwagę zwrócono na skompletowanie i opracowanie wydawnictw ciągłych niemieckich i polskich, biografii oraz materiałów dotyczących historii, a także kultury, oświaty i sztuki. Cele, jakim ma służyć BZN są wielorakie. Dla Nowosolan ma być źródłem informacji o piśmiennictwie dotyczącym środowiska, w którym przyszło im żyć i pracować. Do ich grona zaliczyć należy przede wszystkim działaczy kultury, bibliotekarzy i pedagogów, którzy coraz częściej uwzględniają w swoich zajęciach problematykę regionalną. Bibliografia może okazać się również przydatna w pracy działaczy samorządowych oraz pracowników lokalnych urzędów. Dla potrzeb tych grup użytkowników uwzględniono w BZN w szerokim zakresie piśmiennictwo o walorach popularyzatorskich i informacyjnych. Bibliografia odnotowuje również w możliwie wyczerpującym zakresie opracowania naukowe jako niezbędną podstawę dla dalszych badań i studiów regionalnych. Obok wydawnictw, dodajmy dla ścisłości, wykazuje artykuły z czasopism ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych oraz niemieckich śląskich od co najmniej tygodniowej częstotliwości druku i tylko wyjątkowo uwzględnia teksty publikowane w prasie codziennej. Do tych wyjątków należą recenzje i omówienia wydawnictw dotyczących powiatu oraz artykuły poświęcone wydarzeniom, które odbiły się szerokim echem w masowych środkach przekazu: mord na wójcie cygańskim, sprawa obrazu Abrahama van Beyerena. Podstawową bazę dla gromadzonych opisów tworzyły bibliografie narodowe oraz bibliografie regionalne polskie i niemieckie, bliżej omówione w „Bibliografii Ziemi Świebodzińskiej” autora2. Wobec znacznych luk w dokumentacji bibliograficznej Dolnego Śląska i obejmującej obszar powiatu nowosolskiego Bibliografii Ziemi Lubuskiej, ważnym źródłem danych umożliwiających skompletowanie
Nazwa „Ziemia Nowosolska” pojawia się w piśmiennictwie – przede wszystkim w prasie i przewodnikach turystycznych – w latach pięćdziesiątych (poz. 57-58, 64-65, 421), po przeniesieniu stolicy powiatu z Kożuchowa do Nowej Soli i jest wyrazem tendencji do integracji mieszkańców nowej jednostki terytorialnej, utworzonej na obszarze o zróżnicowanych tradycjach historycznych i podziałach wewnętrznych. 2 Cz. 1. Piśmiennictwo polskie, Świebodzin 1998, s. IX. Cz. 2. Piśmiennictwo niemieckie, Świebodzin 2002, s. 8, przypis 2
1

12

WSTĘP

Bibliografii Ziemi Nowosolskiej stał się księgozbiór regionalny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, która od pół wieku gromadzi egzemplarz regionalny druków, uzupełniany zakupami antykwarycznymi oraz mikrofilmami i kserokopiami wydawnictw niedostępnych. Księgozbiór dobrze dokumentują wyczerpujące katalogi oraz obszerna kartoteka artykułów i wydawnictw. Część opisów uzyskano dzięki kwerendom przeprowadzonym w Gabinecie Śląsko-Łużyckim Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz Staatsbibliothek w Berlinie i Deutsche Bücherei w Lipsku. Informacje przejęte z bibliografii ogólnych i specjalnych oraz kartotek konfrontowano z publikacjami, w celu sporządzenia opisów dokumentów z autopsji. Nie zawsze było to jednak możliwe. Ze względu na niedostępność około 2% wydawnictw, ich redakcja nie przestrzega w pełni przyjętej zasady opisu bibliograficznego wg drugiego stopnia szczegółowości aktualnie obowiązującej normy. Opisy sklasyfi kowano w 12 działach obejmujących zagadnienia ogólne, wiedzę o środowisku przyrodniczym powiatu, jego dziejach, kulturze ludowej, zagadnieniach gospodarczych, społeczno-politycznych i prawno-administracyjnych, a także materiały bibliograficzne dotyczące służby zdrowia, kultury, oświaty, sportu, literatury, sztuki i zagadnień wyznaniowych. W ostatnim dziale skupione zostały publikacje informujące o bibliotekach, czytelnictwie, księgarstwie, czasopiśmiennictwie i archiwach. Układ ten nawiązuje do szeroko stosowanego schematu klasyfikacyjnego bibliografii regionalnych. Wprowadza do niego jednak pewne zmiany, polegające na włączeniu do problematyki demograficznej do działu II, obejmującego środowisko geograficzne. Ponadto dokonano komasacji działów: prawno-administracyjnego z działem spraw społecznych i politycznych, a działu językoznawstwa z literaturą piękną. O redukcji schematu zdecydowała mniejsza w komasowanych działach liczba opisów. W poszczególnych działach opisy zgrupowano w poddziałach rzeczowych, sięgających piątego stopnia szczegółowości. Z kolei w poddziałach opisy szeregowane są w kolejności alfabetycznej haseł autorskich lub tytułowych (gdy autorów jest więcej niż trzech), albo nazw osób względnie miejscowości; w niektórych przypadkach, jako bardziej celowe, zastosowano szeregowanie chronologiczne wg dat wydania tekstów.

WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW CZASOPISM I WYDAWNICTW ZBIOROWYCH
Acta Geol. Pol. – Acta Geologica Polonica Acta Univ. Wratisl., Pr. Bot. – Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Botaniczne Acta Univ. Wratisl., Stud. Archeol. – Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Archeologiczne Aktual. Koż. – Aktualności Kożuchowskie Allg. bot. Z. – Allgemeine botanische Zeitschrift Alm. Zielonogórs. – Almanach Zielonogórski Altschl. Bl. – Altschlesische Blätter Arch. f. schl. Kirchengesch. – Archiv für schlesische Kirchengeschichte Arch. f. Sippenforsch. – Archiv für Sippenforschung Arch. ostdt. Fam.-Forsch. – Archiv der ostdeutschen Familienvorscher Archeol. Pol. – Archeologia Polska Archeol. Środk. Nadodrza – Archeologia Środkowego Nadodrza Aspekty – Aspekty, dodatek do Niedzieli Auto-Tech. Mot. – Auto-Technika Motoryzacyjna Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B – Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B. Botanika. Seria C. Zoologia Bezp. Pr. – Bezpieczeństwo Pracy Bibl. Lubus. – Bibliotekarz Lubuski Biul. Hist. Szt. – Biuletyn Historii Sztuki Biul. Inf. / Komis. Hist. RW FSZMP Ziel. Góra – Biuletyn Informacyjny / Komisja Historyczna Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznego Związku Młodzieży Polskiej w Zielonej Górze Biul. Inf. PWSZ Sulechów – Biuletyn Informacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie Biul. Inf. ZAP – Biuletyn Informacyjny Zachodniej Agencji Prasowej Biul. Inf. / Zw. Sybir. Ziel. Góra – Biulety Informacyjny / Związek Sybiraków. Oddział Wojewódzki w Zielonej Górze Biul. Kabli Sprzętu Elektrot. – Biuletyn Kabli Sprzętu Elektrotechnicznego Biul. Numizm. – Biuletyn Nimizmatyczny Biul. Otw. Okr. Lubus. PKE – Biuletyn Otwarty Okręgu Lubuskiego Polskiego Klubu Ekologicznego Biul. Państ. Inst. Geol. – Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego Biul. Sejm. Samorz. Woj. Zielonogórs. – Biuletyn Sejmiku Samorządowego Województwa Zielonogórskiego Bud. n. Odrą – Budownictwo nad Odrą By Zdrowym Być – By zdrowym być Ceram. Lubus. – Ceramik Lubuski Chłops. Droga – Chłopska Droga Chrońmy Przyr. – Chrońmy przyrodę ojczystą Codz. Expr. Zach. – Codzienny Express Zachodni Dawna Kult. – Dawna Kultura Dolnośl. Wiad. Prahist. – Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne Domy Spółdz. – Domy Spółdzielcze Dyr. Szk. – Dyrektor Szkoły Dz. Lud. Wyd. Zach. – Dziennik Ludowy. Wydanie Zachodnie Dzieje Najn. – Dzieje Najnowsze Ekon. Org. Pr. – Ekonomika i Organizacja Pracy Expr. Wiecz. – Express Wieczorny Fam.-Gesch. Bl. – Familiengeschichtliche Blätter Fortyf. Ziemi Lubus. – Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej Gaz. Lubus. Wyd. B – Gazeta Lubuska. Wydanie B Gaz. Nowa – Gazeta Nowa Gaz. Praw. – Gazeta Prawnicza Gaz. Samorz. – Gazeta Samorządowa Gaz. Wyb. Ziel. Góra – Gazeta Wyborcza, dodatek Zielona Góra Gaz. Zach. – Gazeta Zachodnia, dodatek do Gazety Wyborczej Geof. Geol. Naft. – Geofizyka i Geologia Naftowa Geol. Sudet. – Geologia Sudetica Głos Met. – Głos Metalowca Głos Naucz. – Głos Nauczycielski Głos Sojaldem. – Głos Socjaldemokracji Głos Wielkop. – Głos Wielkopolski Gosp. Mater. – Gospodarka Materiałowa Gosp. Wod. – Gospodarka Wodna Grusch. Rundsch. – Gruschwitz Rundschau Grünb. Hauskal. – Grünberger Hauskalender Grünb. Wochenbl. – Grünberger Wochenblatt Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – Heimatkalender der Kreise Grünberg und Freystadt Inf. Diec. Zielonogórs.-Gorz. – Informator Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

14

WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW CZASOPISM I WYDAWNICTW ZBIOROWYCH

Inf. Kult. Sport. Woj. Zielopnogórs. – Informator Kulturalny i Sportowy Województwa Zielonogórskiego Inf. RCEE – Informator Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, dodatek do Grona – Pisma Zielonogórskich Nauczycieli Jęz. Obce w Szk. – Języki Obce w Szkole Kal. Ewang. – Kalendarz Ewangelicki Kal. Lubus. – Kalendarz Lubuski Kom. Nadodrz. – Komunikaty Nadodrzańskie Korr.-Bl. Gesamtver. – Korrespondenzblatt des Gesamtvereins Korr.-Bl. Ver. f. Gesch. ev. Kirche Schl. – Korrespondenzblatt des Vereins für Geschichte der evangelischen Kirche Schlesiens Kult. i Ty – Kultura i Ty Kult. i Życie – Kultura i Życie Kult. Lubus. – Kultura Lubuska Kult. w Kraju – Kultura w Kraju Kwart. Geol. – Kwartalnik Geologiczny Lubus. Aktual. Rol. – Lubuskie Aktualności Rolnicze Lubus. Inf. Kult. – Lubuski Informator Kulturalny Lubus. Mater. Konserw. – Lubuskie Materiały Konserwatorskie Lubus. Sł. Pol. – Lubuskie Słowo Polskie Lubus. Wiad. Przyr. – Lubuskie Wiadomości Przyrodnicze Mag. Inf. Gm. Kolsko – Magazyn Informacyjny Gminy Kolsko Mag. Koż. – Magazyn Kożuchowski Mech. Rol. – Mechanizacja Rolnictwa Med. Pr. – Medycyna Pracy Mitt. Ges. f. dt. Erzieh.-u. Schulgesch. – Mitteilungen der Geselschaft für deutsche Erziehungs-und Schulgeschichte Na Szlaku – Na szlaku, dodatek do Aspektów Nadwarciań. Rocz. Hist.-Arch. – Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny Nasze Miast. – Nasze Miasteczko Nauka, Tech. – Nauka, Technika Neuer Glog. Anz. – Neuer Glogauer Anzeiger Neus. Nachr. – Neusalzer Nachrichten Now. Spółdz. – Nowiny Spółdzielcze Nowa Kult. – Nowa Kultura Nowa Szk. – Nowa Szkoła Nowosol. Gaz. Nowa – Nowosolska, mutacja Gazety Nowej Ochr. Zab. – Ochrona zabytków Obs. Odrz. – Obserwator Odrzański Pił. Noż. – Piłka Nożna Plast. i Wych. – Plastyka i Wychowanie Plast. w Szkole – Plastyka w Szkole Por. Gosp. – Poradnik Gospodarczy Por. Muzycz. – Poradnik Muzyczny Pr. Inst. Odlew. – Prace Instytutu Odlewnictwa

Pr. Lubus. TN, Mater. Komis. Archeol. – Prace Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Materiały Komisji Archeologicznej Pr. Nauk. Inst. Gór. PWroc.Stud. i Mat. – Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały Pr. Świetl. – Praca Świetlicowa Prasa Pol. – Prasa Polska Probl. Jakości – Problemy Jakości Probl. Opiek.- Wychow. – Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze Prz. Bud. – Przegląd Budowlany Prz. Gastr. – Przegląd Gastronomiczny Prz. Geogr. – Przegląd Geograficzny Prz. Geol. – Przegląd Geologiczny Prz. Gosp. – Przegląd Gospodarczy Prz. Hod. – Przegląd Hodowlany Prz. Lubus. – Przegląd Lubuski Prz. Mech. – Przegląd Mechaniczny Prz. Odlew. – Przegląd Odlewnictwa Prz. Olimp. – Przegląd Olimpijski, dodatek do Przeglądu Sportowego Prz. Sport. – Przegląd Sportowy Prz. Tech. – Przegląd Techniczny Prz. Tyg. – Przegląd Tygodniowy Prz. Włók. – Przegląd Włókienniczy Prz. Wsch.-Łuż. – Przegląd Wschodniołużycki Prz. Zach. – Przegląd Zachodni Prz. Zboż.-Młyn. – Przegląd Zbożowo-Młynarski Prz. Zool. – Przegląd Zoologiczny Przyr. Pol. – Przyroda Polska Rada Nar. Gosp. – Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja Reg. Inf. Kult. Sport. Turyst. Woj. Zielonogórs. – Regionalny Informator Kulturalny, Sportowy, Turystyczny i Usługowy Województwa Zielonogórskiego Reg. Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – Regionalny Informator Kulturalny Województwa Zielonogórskiego Reg. Inf. Woj. Zielonogórs. – Regionalny Informator Województwa Zielonogórskiego Rob. Roln. – Robotnik Rolny Rocz. Bibl. – Roczniki Biblioteczne Rocz. Glebozn. – Roczniki Gleboznawstwa Rocz. Lubus. – Rocznik Lubuski Rocz. Pol. Tow. Geol. – Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego Rocz. Wrocł. – Rocznik Wrocławski Rol. Puls – Rolniczy Puls Rol. Spółdz. – Rolnicza Spółdzielnia Rzem. Lubus. – Rzemieślnik Lubuski Schl. Gesch.-Bl. – Schlesische Geschichtsblätter Schl. Monatsh. – Schlesische Monstshefte Schl. Pastoralbl. – Schlesische Pastoralblatt Schl. Prov.-Bl. – Schlesische Provinzialblätter

WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW CZASOPISM I WYDAWNICTW ZBIOROWYCH

15

Schl. Vorz. – Schlesische Vorzeit in Bild und Schrift Siles. Antiqua – Silesia Antiqua Slav. Antiqua – Slavia Antiqua Służ. Zdr. – Służba Zdrowia Spot. z Zabyt. – Spotkania z Zabytkami Spółdz. Pr. – Spółdzielczość Pracy Spółdz. Prod. – Spółdzielczość Produkcyjna Stud. Archeol. – Studia Archeologiczne Stud. Epigr. – Studia Epigraficzne Stud. Lubus. – Studia Lubuskie Stud. Muz. – Studia Muzealne Stud. Parad. – Studia Paradyskie Stud. Socjol. – Studia Socjologiczne Stud. Teol.-Hist. Śl. Opol. – Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego Stud. Zach. – Studia Zachodnie Stud. Zielonogórs. – Studia Zielonogórskie Szk. Zawod. – Szkoła Zawodowa Sztand. Młod. – Sztandar Młodych Śl. Kwart. Hist. Sobótka – Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka Śl. Spraw. Archeol. – Śląskie Sprawozdania Archeologiczne Tryb. Samorz. Rob. – Trybuna Samorządu Robotniczego Tydz. w Ziel. Górze – Tydzień w Zielonej Górze Tyg. Demokr. – Tygodnik Demokratyczny Tyg. Kult. – Tygodnik Kulturalny Tyg. Pow. – Tygodnik Powiatowy Tyg. Rob. – Tygodnik Robotniczy Tyg. Solidarność – Tygodnik Solidarność Tyg. Zach. – Tygodnik Zachodni Welt u. Heimat – Welt und Heimat, dodatek do Grünberger Wochenblatt Wiad. Archeol. – Wiadomości Archeologiczne Wiad. Elektrot. – Wiadomości Elektrotechniczne Wiad. Lek. – Wiadomości Lekarskie Wiad. Numizm. – Wiadomości Numizmatyczne Widnokrąg – dodatek do Gazety Lubuskiej, mutacji Gazety Poznańskiej

Winiarz Zielonogórs. – Winiarz Zielonogórski Z. f. Bauwes. – Zeitschrift für Bauwesen Z Otchł. Wieków – Z otchłani wieków Z. Ver. Dt. Ing. – Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure Z. Ver. f. Gesch. Schl. – Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesien Z Zielonogórs. Kniei – Z zielonogórskiej kniei Za Wol. Lud. – Za wolność i lud Zbior. Szk. Gmin. – Zbiorcza Szkoła Gminna Zesz. Nauk. AGH, Geol. – Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Geologia Zesz. Nauk., Bud. / PZielonogórs. – Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska Zesz. Nauk., Bud. / Uniw. Zielonogórs. – Zeszyty Naukowe. Budownictwo/ Uniwersytet Zielonogórski Zesz. Nauk., Bud. / WSI Ziel. Góra – Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze Zesz. Nauk. Inż. Środ. / PZielonogórs. – Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska Zesz. Nauk., Uwr., Nauki Społ. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego. Nauki Społeczne Ziel. Sztandar – Zielony Sztandar Zielonogórs. Gaz. Nowa – Zielonogórska Gazeta Nowa Zielonogórs. Inf. Rol. – Zielonogórski Informator Rolniczy Zielonogórs. Zesz. Krajozn. – Zielonogórskie Zeszyty Krajoznawcze Zielonogórs. Zesz. Muz. – Zielonogórskie Zeszyty Muzealne Żars. Gaz. Pow. – Żarska Gazeta Powiatowa Żoł. Pol. – Żołnierz Polski Życie Gosp. – Życie Gospodarcze Życie i Nowocz. – Życie i Nowoczesność Życie Muzycz. – Życie Muzyczne Życie Szk. – Życie Szkoły

WYKAZ ZASTOSOWANYCH SKRÓTÓW

AG, A.G., A-G – Aktiengesellschaft a. M. – am Mayn a. O., a/O – an der Oder Abt. – Abteilung ang. – angielski Anst. – Anstalt Aufl. – Auflage Ausg. – Ausgabe aut. – autor b. – bei, były b. m. – brak miejsca b. r. – brak roku b. w. – brak wydawcy Bd. – Band Bearb. – Bearbeitung bearb. – bearbeitet Beil. – Beilage Bez. – Bezirk bibliogr. – bibliografia cm – centymetr cop. – copyright cz. – część dod. – dodatek dot. – dotyczy dr. – druk dwutyg. – dwutygodnik dyr. – dyrektor err. – errata erw. – erweitert F. – Folge f. – für FJN – Front Jedności Narodu fot. – fotografie, fotografował fr. – francuski fragm. – fragment GBP – Gminna Biblioteka Publiczna geb. – geboren gest. – gestorben gm. – gmina grudz. – grudzień

H. – Heft Hrsg. – Herausgegeber hrsg. – herausgegeben hydrogr. – hydrografia i. – in i in. – i inni i. Sch., Schl. – in Schlesien il. – ilustracje im. – imienia inst. – instytucja J. – Jahr Jan. – Januar jęz. – język Jg. – Jahrgang Jh. – Jahrhundert k. – karta kartogr. – kartografia, kartograficzne kier. – kierownik kier. nauk. – kierownik naukowy kolor. – kolorowana kom. – komitet kom. red. – komitet redakcyjny koment. – komentarz kośc. fil. – kościół filialny Kr. – Kreis ks. – ksiądz ks. kan. – ksiądz kanonik kwart. – kwartał kwiec. – kwiecień l. – lata list. – listopad LOP – Liga Ochrony Przyrody LTK – Lubuskie Towarzystwo Kultury m. – miasto masz. powiel. – maszynopis powielany MBP – Miejska Biblioteka Publiczna mies. – miesięcznik m.in. – między innymi MRN – Miejska Rada Narodowa nacz. – naczelny nazw. – nazwisko

18

WYKAZ ZASTOSOWANYCH SKRÓTÓW

Ndr. Sch., Schl. – Nieder Schlesien nekr. – nekrolog n.F. – neue Folge Neusalz O. – Neusalz Oder Niereg. – nieregularnie Nr. – Nummer nr – numer N. Sch., Schl. – Nieder Schlesien obw. – obwoluta odb. – odbitka oddz. – oddział odpow. – odpowiedzialny Odrz. – Odrzański ok. – około okł. – okładka, okładkowy omów. – omówienie OPGK – Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne oprac. – opracował, opracowanie org. – organizator oryg. – oryginał O/S – Ober Schlesien państ. – państwowe par. – parafia, parafialny paźdz. – październik PG-K – Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne PK – Powiatowy Komitet pl. – plan pl. – plan (fr.) płn. – północ podtyt. – podtytuł pol. – polski polem. – polemika popr. – poprawione portr. – portret posł. – posłowie pow. – powiat, powiatowy poz. – pozycja PPGK – Państwowe Przedsiębiorstwo GeodezyjnoKartograficzne prob. – proboszcz przedm. – przedmowa przedr. – przedruk przejrz. – przejrzany przekł. – przekład przeł. – przełożył przew. – przewodniczący przygot. – przygotował pseud. – pseudonim pt. – pod tytułem PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze p. w. – pod wezwaniem

R. – Rocznik r. – rok rec. – recenzja Red. – Redaktion red. – redakcja, redaktor, redakcyjny red. nacz. – redaktor naczelny red. nauk. – redaktor naukowoy rep. – reportaż rés. – résumé rez. – rezjume Rh. – Reihe ros. – rosyjski rozm. – rozmowa, rozmawiał rozm. przepr. – rozmowę przeprowadził rozsz. – rozszerzone równol. – równoległy rys. – rysunki s. – stronica S.A. – Spółka Akcyjna Sch., Schl. – Schlesien sen. – senior ser. – seria sierp. – sierpień SLD – Sojusz Lewicy Dremokratycznej Sp. z o.o. – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spec. – specjalny stan. – stanowisko stow. – stowarzyszenie stycz. – styczeń sum. – summary szp. – szpalta św. – święty, święta t. – tom tab. – tablica Tl. – Teil tł. – tłumaczenie, tłumaczył topogr. – topografia, topograficzne tow. – towarzystwo tyg. – tygodnik tyt. – tytuł tyt. okł. – tytuł okładkowy u. – und ur. – urodzony uzup. – uzupełniony, uzupełnione Übers. – Übersetzung verantw. –verantwortlicher verb. Aufl. – verbesserte Auflage verb. Ausg. – verbesserte Ausgabe Verl. – Verlag verm. Ausg. – vermehrte Ausgabe vol. – volumen

WYKAZ ZASTOSOWANYCH SKRÓTÓW

19

Vorw. – Vorwort w l. – w latach w tyg. – w tygodniu wg – według WiMBP – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna WiN – Wolność i Niezawisłość właśc. – właściwie woj. – województwo WPGK – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne wsch. – wschód WSI – Wyższa Szkoła Inżynierska współaut. – współautor wyd. – wydanie, wydał wyd. spec. – wydanie specjalne wydaw. – wydawnictwo, wydawniczy wykr. – wykresy wypow. – wypowiedź wyw. – wywiad z. – zeszyt

zach. – zachód zakł. – zakład zam. – zamieszkały zbior. – zbiorowy ZDK – Zakładowy Dom Kultury z. dod. – zeszyt dodatkowy zebr. – zebrał zesp. red. – zespół redakcyjny złoż. – złożona zm. – zmiana ZMS – Związek Młodzieży Socjalistycznej zob. – zobacz ZMP – Związek Młodzieży Polskiej ZNP – Związek Nauczycielstwa Polskiego Zsfg. – Zusammenfassung zsgest. – zusammengestellt ZWM – Związek Walki Młodych [6] – przy określaniu objętości druku liczba w nawiasie prostokątnym oznacza ilość nieliczbowanych stronic

I. DZIAŁ OGÓLNY

BIBLIOGRAFIE
BOEHLICH E.: Bibliographie der schlesischen Vor-und Frühgeschichte. – Kreis Freystadt = poz 671 CHMIELEWSKI G.: Muzea lubuskie : bibliografia przedmiotowa do 2004 r. w wyborze – Muzeum w Nowej Soli = poz. 2389 LOEWE V.: Bibliographie der schlesischen Geschichte. – Kreis Freystadt = poz. 564 SCHÖNTHÜR R.: Neusalzer Schrifttum = poz. 81 WYKAZ publikacji wydanych w Nowej Soli lub traktujących o mieście = poz. 470

Verl. von A. Schulz. – Jg. 1 (1881) – Jg. 60 (1941). – Neustaedtel : A. Schulz, 1881-1941 ; 28 cm
Tyg. – Od Jg. 38 (1918) dwutyg., od Jg. 39 (1919) 3 x w tyg. a od Jg. 49 (1930) 6 x w tyg. – Od Jg. 38, Nr. 27 (1918) podtyt. : amtliches Anzeige-Organ f.d. [für die] Stadt Neustaedtel, a od Jg. 39, Nr. 61 (1919) : amtliche Nachrichten für die Stadt Neustaedtel. – Od Jg. 56 (1937) tyt.: Anzeiger der Städte Beuthen und Neustädtel : Beobachter an der Oder und Anzeiger für Neustädtel u[nd] Umge[gen]d : Heimat und Tageszeitung der Neustädtel in Schlesien. – 6 x w tyg.

BEOBACHTER an der Oder = poz. 2 4. BERICHT über Gründung und Fortgang der Missonsanstalt „Kommet zu Jesu” in Alt-Tschau bei Neusalz a.O. in Niederschlesien. Jg. 1 (1868/1869) – Jg. 61 (1930). – Alt-Tschau : Missionsanstalt Kommet zu Jesu, 1869-1931
Zm. tyt.: od Jg. 2 (1870/71): Jahresbericht über Fortgang des Böhmisch-Mährischen Seminars „Kommet zu Jesu” in Alt-Tschau bei Neusalz, od Jg. 8 (1876/77): Jahresbericht über Fortgang der Anstalt „Kommet zu Jesu” zum Dienst der Evangelischen Diospora in Kirche und Schule in Alt-Tschau [...], od Jg. 37 (1906): Jehresbericht über den Fortgang der in Dienste der Evangelischen Kirche und Schule des In-und Auslandes stehende Anstalt „Kommet zu Jesu” in Alt-Tschau [...], od Jg. 44 (1913): Jahresbericht über den Fortgang der Liebesanstalt zur Ausbildung von Lehrkräften für die Evangelische Deutsche Diaspora „Kommet zu Jesu” in Alt-Tschau [...], od Jg. 49 (1918): Jahresbericht über den Fortgang der Lehrerbildungsanstalt für Evangelische Deutsche Schulen in der Diaspora „Kommet zu Jesu” in Alt-Tschau [...], od Jg. 53 (1923): Jahresbericht der Lehrerbildungsanstalt für Evangelische Deutsche Schulen in der Diaspora „Kommet zu Jesu” in Alt-Tschau [...]

CZASOPISMA I KALENDARZE
1. AKTUALNOŚCI Kożuchowskie : gazeta regionalna / [Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu „Zamek” ; red. nacz. Zbigniew Marian Jelinek]. – 1996, nr 1 – 1998, nr 1 ; 2002, nr 1 – 2007, nr 5 = 1-30. – Kożuchów : KOKiS „Zamek”, 1996-1998 ; 2002-2007 ; 41 cm
Niereg. – Od 2002, nr 1 / red. nacz. Krzysztof Gotowiec ; 30 cm. – Od 2003, nr 1 / kolegium red.: Michał Suski, Henryk Czura. – 2005, nr 1 / kolegium red. Michał Suski, Sławomir Winczewski.

ANZEIGER der Städte Beuthen und Neustädtel = poz. 3 2. ANZEIGER für das Fürstenthum Carolath-Beuthen und dessen Umgegend / Red. Adolf Hellmich. – Jg. 1 (1843) – Jg. 78 (1920). – Beuthen a/Oder : A. Hellmich, 1843-1920 ; 33 cm
Tyg. – Od Jg. 6, Nr. 12 (1848) ; 28 cm. – Od Jg. 7 NF. Jg. 1 (1849) tyt.: Der Beobachter an der Oder : Beuthen, Neusalz und Carolath : Organ für die Gesammt-Interessen von Stadt und Land. – 2 x w tyg. – Od Jg. 8 NF. Jg. 2, Nr. 53 (1850) podtyt.: Zeitschrift für Politik, Unterhaltung und Belehrung. – Od Jg. 44 NF. Jg. 38, Nr. 78 (1886) ; 33 cm – Od Jg. 64 NF. Jg. 54, Nr. 58 (1906) podtyt.: öffentliche Anzeiger Beuthen und Umgegend. – Przed 1906 3 x w tyg.

5. BIULETYN / Kożuchowskie Forum Samorządowe. – Nr 1 (11 list. 2001). – Kożuchów : KFS, 2001. – 30 cm. – ISSN 1644-7204 6. BIULETYN Otwarty / Polski Klub Ekologiczny Okręg Lubuski. – [19]94, nr 1-2001, nr 1 = 1-41. – Nowa Sól : PKEOL, [19]94-2001 ; 30 cm
Niereg. – Od 1994, nr 3 / red. Wiesława Kowal. – Od 1996, nr 1 tyt.: Biuletyn Otwarty Okręgu Lubuskiego Polskiego Klubu Ekologicznego – ISSN 1426-4226

BŁYSKAWICA = poz. 7 7. BUDOWA nad Odrą : organ KZ PZPR [Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej]

3. ANZEIGER für Neustädtel und Umgegend : Organ für amtliche Bekanntmachungen / Red. Druck und

22

DZIAŁ OGÓLNY

Budowy Huty Miedzi „Głogów”. – [R. 1], nr 1 (1970) – R. 11, nr 1/2 (1980) = nr 1-183/184. – Żukowice : Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, 1970-1971 ; Nowa Sól, 1971-1980 ; 30 cm
Niereg. – Publikowanie pisma poprzedziło wydanie 13 jednodniówek wliczonych następnie do jego numeracji ciągłej. Tyt. trzech pierwszych jednodniówek - Błyskawica. Od 1971, nr 14 tyt.: Budowy nad Odrą : organ Samorządu Robotniczego Zielonogórskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w Nowej Soli, a od 1972, nr 1 organ SR Lubuskiego Budownictwa Przemysłowego / red. kolegium: A[ndrzej] Borkowski [red. nacz.], W. Kwieciński, J. Lityński, W. Szymkowski. W 1972 r. (zob. nr 10) odchodzi z red. A. Borkowski, a jej skład uzupełnia (od nr 12) J. Kacprzak. 19732, nr 3 – z red. odchodzi Waldemar Kwieciński, od nr 8 red. kolegium: Jacek Kacprzak [i in.], 1975, nr 2 / red. nacz. Jacek Kacprzak, a od 1976, nr 5 Marian Hensler, który odchodzi z red. w 1979 r.

FREISTÄDTER Kreisblatt : Organ für amtliche Bekanntmachungen = poz. 10 FREISTÄDTER Wochen-Blatt für Stadt und Land = poz. 11 FREYSTÄDTER Bote = poz. 9 12. FREYSTÄDTER Kreisblatt : monatlich erscheinende Heimatzeitung für Stadt und Kreis Freystadt in Schlesien / gegründet 1959 von L. H. Rutkowski. – Jg. 1 (1960) – Jg. 36, Nr. 1 (17. Jan. 1995). – Scheinfeld : Goldammer, 1960-1995
Od Jg. 2 (1961) podtyt.: Nachrichtenblatt für der Vertriebenen des Kreises Freystadt, Schlesien. – Würzburg.

BUDOWY nad Odrą = poz. 7 DEUTSCHER Landwirt: General-Anzeiger der Landwirtschaft. – Dod. do Neusalzer Stadtblatt = poz. 36 8. EVANGELISCHER Stadt und Dorfmissionar aus „Kommet zu Jesu” Alt-Tschau b. Neusalz a.O.i.Sch. – Jg. 1(1888) – Jg. 35 (1922). – Alt-Tschau: Verein für die Anstalt „Kommet zu Jesu”, 1888-1922 ; 28 cm 9. Der FREISTÄDTER Bote : eine Monatsschrift für Religion, Zeitgeschichte, Kunst, Gewerbe, Handel, Oekonomie, Literatur und Belletristik / Red., Druck und Verl. von M. Sauermann. – 1.4.1845, Nr. 1 – 1870. – Freistadt : M. Sauermann, 1845-1870 ; 28 cm
Od 1850 podtyt. : ein unterhaltendes Allerei ; 23 cm, następnie 18 cm

FREYSTÄDTER Wochenblatt : Organ für amtliche Bekanntmachungen der Stadt Freystadt und Kreislandbundes Freystadt = poz. 10 12a. FREYSTÄDTISCHES Wochenblatt. – 27.10. 1827, Nr. 1-1837. – Freystadt u Neusalz : J. G. Kahl, 1827-1837
Po zm. tyt.: Wochenblatt zur Unterhaltung für Jedermann.

13. GAZETA Nowosolska : tygodnik lokalny : Nowa Sól, Kożuchów, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Siedlisko, Otyń, Kolsko / [Oficyna Oświatowo-Wydawnicza „Nowa” ; red. nacz. Jolanta Kubrycht-Jabłońska]. – R. 1, nr 1/2 (2 września 1999) – R. 9, nr 50/51 (2007) = nr 1-431/432. – Nowa Sól : OO-W „Nowa”, 1999-2007 ; 41 cm
2000, nr 41 do tyt. dodano nazwę gm. Sława, usuniętą w 2002 r. (nr 24). – Od 2003, nr 40 ; 44 cm.

10. FREISTÄDTER Kreis-Anzeiger : Organ für conservative Interessen / Red. G.R. Piltz. – 1.7.1853, Nr. 1 – Jg. 85 (1937). – Freistadt : G.R. Piltz, 1853-1937 ; 28 cm
Tyg., od 1856 2 x w tyg. W 1863 r. zm. tyt. : Freistädter Kreisblatt : Organ für amtliche Bekanntmachungen, a od Jg. 68 (1920) tyt.: Freystädter Wochenbatt : Organ für amtliche Bakanntmachungen der Stadt Freystadt. 3 x w tyg. ; 32 cm. – Po G.R. Piltzu wyd. Alfred Gabriel, a od Jg. 68 (1920) R. Gaisler. – Od Jg. 79 (1931) podtyt. : Organ für amtliche Bakanntmachungen der Stadt Freystadt : Tageszeitung für Stadt und Kreis Freystadt und Nachbarkreise, 6 x w tyg.

GŁOS Dozametu = poz. 14 14. GŁOS Metalowca : pismo Komitetu Zakładowego PZPR [Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej], Rady Zakładowej i Dyrekcji Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych w Nowej Soli / [red. kolegium], R.1 , nr 1 (1955) – 1981 ; 1983, nr 1-1992, nr 23 = nr 1-571. – Nowa Sól : DZM, 1955-1981 ; 1983-1992 : 31 cm
Niereg. – W 1956 wyd. tylko nr 1. – Od 1957, nr 1 podtyt. : gazeta zakładowa DZM Nowa Sól. – Od 1957 ; 41 cm. – Od 1959, nr 1 podtyt. : organ KZ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. – Od 1962 mies. – Od 1965, nr 1 / DZM Nowa Sól, a od 1966, nr 2 podtyt.: organ KZ PZPR Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych […] / red. odpow. St. Kruk, przew. kolegium W[itold] Nowak. – Od 1966, nr 6 podtyt.: organ Samorządu Robotniczego „Dozamet” w Nowej Soli. – Od 1970, nr 1 ; 46 cm. – 1971, nr 12 / red. nacz. St. Kruk. – Od 1977, nr 11 dwutyg. : organ Samorządu Robotniczego Dolnośląskich […] / red. nacz. Aleksander Ochocimski [właśc. Ochocim]. – Pismo zawieszono po wyd. w 1981 r. nr 23. Wznowiono 1 VIII 1983 pt. Głos Dozametu : dwutyg. Załogi Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych w Nowej Soli / red. nacz. Edward Jabłoński. – Od 1987, nr 8 ; 50 cm. – 1990, nr 8, ostatni red. przez E. Jabłońskiego, od nr 21 red. nacz. K. Halerczyk

11. FREISTÄDTER Kreisblatt. Jg. 1 (1832) – Jg. 83 NF. Jg. 40 (1914). – Freistadt : M. Sauermann, 18321914 ; 28 cm
Tyg., a od Jg. 18 (1849) 2 x w tyg. – Od Jg. 8, Nr. 21 (1839) zm. tyt.: Kreis-Wochen-Blatt für Freistadt und Neusalz, od Jg. 15, Nr. 29 (1846) tyt. : Kreis-Wochen-Blatt für den gesammten Freistädter Kreis, od Jg. 34 (1864) tyt. : Freistädten WochenBlatt für Stadt und Land, od Jg. 44 (1874) tyt. : Niederschlesischer Bote Wochenblatt für Freystadt und Umgegend. – Od 1.1. 1871 wyd. Alfred Radke, następnie: Georg Doeger, Ferdinand Pohl, Ad. Weise. – Jg. 82, Nr.79 (1913) ; 32 cm

CZASOPISMA I KALENDARZE

23

15. GŁOS Nowej Soli / Komitet Obywatelski „Solidarność” ; [red. Sekcja Informacji K.O. „S” w Nowej Soli]. – 1990, nr 1-13. – Nowa Sól : K.O. „Solidarność”, 1990 ; 30 cm
Maszyn. powiel.

24. JAHRBUCH der Vereingang für Natur und Heimatschutz des Kreises Freystadt. N.-Sch. – Freystadt, 1925 : 22 cm JAHRESBERICHT der Lehrerbildungsanstalt für Evangelische Deutsche Schulen in der Diaspora „Kommet zu Jesu” in Alt-Tschau = poz. 4 JAHRESBERICHT über den Fortgang der in Dienste der Evangelischen Kirche und Schule des In-und Auslandes stehenden Anstalt „Kommet zu Jesu” in Altschau = poz. 4 JAHRESBERICHT über den Fortgang der Lehrerbildungsanstalt für Evangelische Deutsche Schulen in der Diaspora „Kommet zu Jesu” in Alt-Tschau = poz. 4 JAHRESBERICHT über den Fotrgang der Liebesanstalt zur Ausbildung von Lehrkräften für die Evangelische Deutsche Diaspora „Kommet zu Jesu” in AltTschau = poz. 4 JAHRESBERICHT über Fortgang der Anstalt „Kommet zu Jesu” zum Dienst der Evangelischen Diaspora in Kirche und Schule in Alt-Tschau = poz. 4 JAHRESBERICHT über Fortgang des BöhmischMährischen Seminars „Kommet zu Jesu” in Alt-Tschau = poz. 4 25. KOŻUCHOWIANIN : biuletyn informacyjny Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Kożuchowie. – 10.02.1990, nr 1 – stycz./luty 1996, nr 1 = nr 1-47. – Kożuchów : KO „Solidarność”, 1990-1996 ; 21 cm
Niereg. – Od 1990, nr 8 / red. nacz. Piotr Gortat. – Od 1990, nr 9 podtyt.: gazeta lokalna miasta i gminy Kożuchów. – Od listopada 1991 ; 31 cm

16. GŁOS Racjonalizatora : specjalny dodatek „Nowin Spółdzielczych” / WZSP [Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy]. – Nr 1 (grudz. 1955) – Nr 12 (1956). – Nowa Sól, 1955-1956 ; 41 cm 17. GŁOS Ratusza / Rada Miejska. – 1991, nr 1-4 (1991). – Kożuchów : RM, 1991 18. GONIEC Lokalny : niezależna gazeta wiejska / [red. Zbigniew Marian Jelinek]. – R. 1, nr 1 (1995) – R. 2, nr 16 (1996). – Książ Śląski : Z.M. Jelinek, 1995-1996 ; 42 cm
Niereg. – Powiel.

19. GRUSCHWITZ Rundschau: Werkszeitung für die Belegschaften der Betriebe : Gruschwitz Neusalz (Oder), Flachsröste Konstadt O/S, Gruschwitz Grünberg (Schl.) [i in.]. – Jg. 1 (1928)-Jg. 3 (1930). – Düsseldorf : Hütte und Schacht, 1928-1930 ; 38 cm
Od 1930 wyd.: Neusalz : Gruschwitz-Werke

GRÜNBERGER Hauskalender = poz. 20 20. HAUS-KALENDER für den Kreis Grünberg in Schl[esien] / hrsg. von der Kreisverwaltung. – Ausg. 1 (1911) – Ausg. 30 (1941). – Grünberg/Schl. : Kreisverwaltung, 1910-1940 ; 27 cm
Rocz. – Nie wyd. na r. 1935. – Od Ausg. 8 (1918) tyt.: Grünberger Haus-Kalender. – Ausg. 14 (1924) podtyt. : Heimatkalender für die Kreise Grünberg und Freystadt. – Ausg.17 (1927) – 22 (1932) tyt. Heimatkalender für die Kreise Grünberg und Freystadt. – Ausg. 23-24,29-30 (1933-1934, 1940-1941) tyt.: Grünberger Hauskalender : Heimatkalender für die Kreise Grünberg und Freystadt. – Ausg. 25-28 (1936-1939) tyt.: Heimatkalender für die Kriese Grünberg und Freystadt.

Die HEIMAT = poz. 32 21. HEIMATBOTE der Kirchengemeinde Beuthen an der Oder. – 1939, Nr 1 – 1940, Nr 7. – Breslau : Evangelischer Presseverband für Schlesien, 1939-1940 ; 28 cm
Beil. zu Unsere Kirche

26. KRĄG : tygodnik nowosolski : Nowe Miasteczko-Siedlisko-Otyń-Bytom Odrzański-Kożuchów-Sława / [red. nacz. Ryszard Wojewódzki]. – 1992, nr 1 – 2007, nr 52 = nr 1-821. – Nowa Sól : Spółka „Krąg”, 1992-2007 ; 32 cm
Od 1992, nr 5 ; 30 cm, od 1992 nr 14 dod. do tyt. : Nowe Miasteczko-Nowa Sól-Siedlisko. – Od nr 27 tyt. Krąg : tygodnik, a od nr 32 / red. Marianna Jasińska. – Od nr 39 / red. nacz. Robert Sas. - Od 1993, nr 18 / inst. sprawcza i wydaw. Urząd Miasta Nowa Sól. – Od 1993, nr 22 / red. nacz. Krzysztof Kokosiński, od 1998, nr 19 / red. nacz. Wojciech Olszewski, a od 1999, nr 26 / Adam Ruszczyński. – Od 1999 wyd. : Zakład Budżetowy „Tyg. Krąg”. – Od 2001, nr 35 ; 32 cm. – Od 2001, nr 36 / red. nacz. Irena Zofia Kasprzak. – ISSN 1233-4995

HEIMATKALENDER für die Kreise Grünberg und Freystadt = poz. 20 22. HEROLD : [gazeta gminy Siedlisko]. – Nr 1 (lipiec 1995). – [Siedlisko : b.w.], 1995 ; 22 cm 23. HERRNHUT : allgemeine Nachrichten aus der Brüdergemeine / Evangelische Brüder-Unität: Jg. 1 (1868) – Jg. 74 (1941). – Neusalz O.: Stephan, 1868-1941

KREIS-Wochen-Blatt für Freistadt und Neusalz = poz. 11 KREIS-Wochen-Blatt für den gesammten Freistädter Kreis = poz. 11

24

DZIAŁ OGÓLNY

27. Die LESERGEMEINDE : Blätter der städtische Volksbücherei. – 1928-1937. – Neusalz O.: Städtische Volksbücherei, 1928-1937 ; 23cm
Od 1933 tyt.: Monatsblätter der Städtischen Volksbücherei.

36. NEUSALZER Wochenblatt / Red. Carl Laue. – Jg. 1, Nr. 1 (26 Jan. 1856)-Jg. 90 (1945). – Neusalz/Oder : Carl Laue, 1856-1945 ; 28 cm
2 x w tyg. – Od Jg. 1, Nr. 20 (1856), tyt.: Wochenblatt für Neusalz, Neustädtel und Wartenberg. – Od Jg. 4 (1859) ; 24 cm. – Od Jg. 13 (1868) red. A. Hellmich, a od Jg. 16 (1. Okt. 1871) Max Siltz [ojciec]. – Zm. tyt.: od Jg. 20 (1 X 1875): Stadtblatt für Neusalz und Deutsch Wartenberg, a od Jg. 48 (1903): Neusalzer Stadtblatt : amtliches Organ für Städte Neusalz und Deutsch Wartenberg. – Zm. wydawcy: od Jg. 49 (1904) / hrsg. Erbengemeinschaft Siltz, od Jg. 49 (1912) / Erich und Max Siltz.- Od Jg. 60 (1915) podtyt. : Generalanzeiger für nördliche Niederschlesien, a od Jg. 73 (1928) : Generalanzeiger für das nördliche Niederschlesien Neusalzer Zeitung und Tagesblatt : amtliches Organ für die Städte Neusalz/Oder und Deutsch Wartenberg. – Od Jg. 79, Nr. 47 (1934) zm. podtyt.: allgemeiner nationaler Anzeiger für alle Stände Nordniederschlesiens : Neusalzer Zeitung und Tagesblatt : führende Heimatzeitung mit hähster Auflage im Verbereitungsgebiet. – Od Jg. 50 (1913) do Jg. 62, Nr. 10 (1917) dod.: Ostdeutscher Landwirt. – Od Jg. 65, Nr. 12 (1920) do Jg. 67, Nr. 14 (1922) dod.: Der Niederschlesier für Heimatkunde, Kunst, Wissen und Belehrung. – Od Jg. 73, Nr. 20 (1928) do Jg. 78 (1933) dod.: Deutscher Landwirt : General Anzeiger der Landwirtschaft.

28. Magazyn Informacyjny Gminy Kolsko / [red. zespół: Henryk Matysik, Joanna Boćko, Renata Lisiewicz]. – Nr 1 (stycz./luty 1997) – Nr 7 (grudz. 1998). – Kolsko : Urząd Gminy, 1997-1998 ; 30 cm
Niereg.

29. MAGAZYN Kożuchowski / [red. nacz. Józef Piasecki]. –1998, nr 1- R.4, nr 1(2001) = nr 1-12. – Kożuchów : J. Piasecki, 1998-2001 ; 30 cm
Niereg. - ISSN 1505-6244

30. MAGMA : magazyn nowosolski / Grupa Teatralna „Chwila” ; [red. nacz. Łukasz Kaźmierczak]. – Nr 1 (maj 2005) – Nr 21 (2007). – Nowa Sól : GT „Chwila”, 2005-2007 ; 32 cm
Niereg. – Od nr 7 (2006) wyd.: Nowosolski Dom Kultury.

31.MERKURIUSZ Regionalny : pismo społecznokulturalne / [red. nacz. Wojciech Jachimowicz]. – R. 1, nr 1 (grudz. 2007). – Szyba – Nowa Sól: [W. Jachimowicz] ; 30 cm. – ISSN 1898-262 X 32. MONATSBLATT der evangelischen Kirchengemeinde Neustädtel, Kirchenkreis Freystadt. – Jg. 1 (1914)-Jg.7 (1920). – Neustädtel: Evang. Kirchengemeinde, 1914-1920 , 22 i 28 cm
Od Jg. 3 (1916) tyt.: Die Heimat, a od Jg. 7, Nr. 9 (1920): Sonntagsblatt der evangelischen Kirchengemeinde des Kreises Freystadt N.-Schl. Tyg.

Der NIEDERSCHLESIER für Heimatkunde, Kunst, Wissen und Belehrung. – Dod. do Neusalzer Statblatt = poz. 36 NIEDERSCHLESISCHE Bote : (Freystädter Wochenblatt) = poz. 11 37. NOWINY Spółdzielcze / [Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy Nowa Sól] ; red. kolegium / [red. nacz. Sławomir Szokarski]. – R. 1, nr 1 (15 czerwca 1955) – R. 6, nr 24 (1960) = nr 1-134. – Nowa Sól : WZSP, 1955-1960 ; 62 cm
Dwutyg. – Od 1955, nr 2 podtyt. : pismo Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy. - Od 1957, nr 9 / red. nacz. Eugeniusz Bunikiewicz, a od 1958, nr 23 / Tadeusz Miedziński. W 1960 r. podtyt. : pismo spółdzielczości pracy inwalidzkiej województwa zielonogórskiego. – Dod. spec. Głos Racjonalizatora.

MONATSBLÄTTER der Städtischen Volksbücherei = poz. 27 33. NASZE Miasteczko : kwartalnik Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku / [red. nacz. Jacek Zawiślak]. – R. 1 nr 1 (kwiec. 2001) – R. 6, nr 1 (kwiec. 2006) = nr 1-21. – Nowa Sól : UM, 2001-2006 ; 30 cm. – ISSN 1642-221X 34. NASZE Sprawy : organ powiatowego Komitetu Frontu Narodowego. – R. 1, nr 1 (1954). – Nowa Sól : PKFN, 1954 ; 28 cm 35. NEUSALZER Nachrichten. – Nr. 1 (1957) – Nr. 194 (1999). – Lüderhausen : [b.w.], 1957-1999 ; 21 cm
Niereg. – Od Nr. 4 (1959) / hrsg. von Reinhard PeukertHamburg. – Niereg. – Od Nr. 9 (1960) dwumies., a od Nr. 99 (1975) kwart. – Od Nr. 109 (1997) / hrsg. von Heine Böttger-Kassel. – Nr. 194 (1999) / hrsg. und verl. vom Magistrat der Stadt Offenbach a. M.

38. NOWOSOLSKA : bezpłatny dodatek do „Gazety Nowej”. – Nr 1 (16 kwiet. 1993) – Nr 15 (27 lipca 1993). – [Zielona Góra : Gaz. Nowa], 1993 ; 33 cm
Tyg. – W tekście od red. i w stopce tyt.: Nowosolska Gazeta Nowa. – Od nr 5 / red. Marzanna Jasińska.

39. OBSERWATOR Odrzański / [red. Maria Maćkowiak i in.]. – 1992, nr 1– R. 10, nr 2/3 (2001); R. 12 [11], nr 1 (2003) ; R. 14 [12], nr 1 (2005) = nr 1-73. – Bytom Odrzański ; [b.w.], 1992-2001 ; 2003 ; 2005 ; 30 cm
Niereg. – Od 1993 mies. – 1993, nr 8 / red F. Konsewicz [i in.], 1996, nr 6 / red. R. Dobrychłop [i in.]. – W latach 2002 i 2004 pisma nie wydawano.

NEUSALZER Stadtblatt = poz. 36

40. ODRA : pismo Państwowego Zakładu Przemysłu Lniarskiego „Odra”. – 1947, wrzesień / kolegium

KSIĄŻKI ADRESOWE

25

red.: Aleksander Ochocim, Józef Wernikowski, Andrzej Horodyński [i in.]. – Nowa Sól : PZPL „Odra”, 1947
Na podstawie tekstu: Na kanwie wspomnień trudnych początków // Wrzeciono. – 1965, nr 10/11, s. 7

47. WIEŚCI Gminne : biuletyn informacyjny Urzędu Gminy w Nowej Soli / [red. nacz. Krzysztof Gotowiec]. – 2003, nr 1 – 2005, nr 2. – Nowa Sól : Urząd Gminy, 2003-2005 ; 30cm
Niereg. – Od 2004, nr 1 / red. nacz. Agnieszka Morawska.

OSTDEUTSCHER Landwirt. – Dod. do Neusalzer Stadtblatt = poz. 36 41. POSŁANIEC : miesięcznik Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowej Soli. – 1996, nr 1. – Nowa Sól : Parafia pw. Wniebowzięcia NMP, 1996 42. SCHLESISCHER Volks-Freund / verantw. Red. Fr[anz] Aug[ust] Ruhmer. – Jg. 1, No 1 (7. Jan. 1886) – Jg. 49 (1934). – Neusalz, 1886-1934 ; 41 cm
Tyg.

WIEŚCI z Siedliska = poz. 43 WOCHENBLATT für Neusalz, Neustädtel und Wartenberg = poz. 36 48. WRZECIONO : organ Rady Robotniczej Nadodrzańskich Zakładów Przem[ysłu] Lniarskiego w Nowej Soli / [red. kolegium: Aleksander Ochocim, Zbysław Horbaczewski, Stanisław Kołodziej i in.]. – 1957, [nr 1] – 1990. – Nowa Sól : [NZPL], 1957-1990 ; 41 cm
Niereg. – Od 1959, nr 7 / red. nacz. A. Ochocim, 1960, nr 1 / red. nacz. Jan Reichert. – Od 1965 mies. – Od 1968, nr 3 podtyt. : organ Samorządu Robotniczego Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego, a od 1982, nr 1 podtyt. : mies. Nowosolskiej Fabryki Nici „Odra” w Nowej Soli. – Od 1987 ; 49 cm.

43. SIEDLISKO. – [1995, nr 1] – 2006, nr 6 = nr 178. – Siedlisko : GOK [Gminny Ośrodek Kultury], 1995-2006 ; 30 cm
Niereg. – Od 1995, nr 2 tyt.: Wieści z Siedliska : z daleka i z bliska : gazeta gminna / red. Agnieszka Krajewska, Bożena Pietrzyk, M. Magda i in. – Od 1996, nr 3 tyt. Wieści z Siedliska : z daleka i z bliska : Bielaw, Borowa, Kierzna, Różanówki, Pięknych Kątów, Radocina, Dębianki, Zwierzyńca, Ustronia : gazeta gminna. – Od 1996, nr 4 / red. nacz. A. Krajewska, a od 2000, nr 1 / Renata Wygiera/ wyd. Biblioteka Publiczna, od 2005, nr 2 / Urząd Gminy w Siedlisku.

KSIĄŻKI ADRESOWE
49. ADRESSBUCH des Kreises Grünberg, Schles [ien], mit den Städten Rothenburg (Oder), und DeutschWartenberg (Bezirk Liegnitz). – Grünberg : P. Keppler, 1937 50. ADRESSBUCH für die Kreise Grünberg, Schlesien, und Freystadt, Niederschlesien. – Grünberg : Grünberger Verlags-Druckerei, 1921 ; 22 cm 51. ADRESSBUCH für die Städte Neusalz a.O., Freystadt i.Sch., Beuthen bei Lieg[nitz], Neustädtel und Deutsch-Wartenberg / Curt Stobbe, Red. Josef Flaschel. – Neusalz a.O.: Selbsverl., 1904 ; 22 cm
Dalsze wyd.: Neusalz 1914.

SONNTAGSBLATT der evangelischen Kirchengemeinde des Kreises Freystadt = poz. 32 STADTBLATT für Neusalz und Deutch Wartenberg = poz. 36 44. TYGODNIK Nowosolski / [red. nacz. Jerzy Patelka]. – 1990, nr 1 – 1992 ; 1997 – 1999, nr 3 (26 sierpnia) = 1-100. – Nowa Sól : „Suchy Jeż”, 1990-1992 ; 1997-1999 ; 31 cm
Niereg. – Od 1991, nr 1 =10 / wyd. Nowosolski Dom Kultury. – Od 1991, nr 19 = 28 / red. nacz. Ryszard Wojewódzki. – Od 1999, nr 1 = 70 / red. nacz. i wyd. Jerzy Patelka, podtyt. : pismo powiatu nowosolskiego; 1999, nr 29 = 98 podtyt. : pismo mieszkańców powiatu nowosolskiego. – ISSN 1506-6215

45. UNSER Kirchenbote : Neusalzer evangelisches Gemeindeblatt / hrsg. vom Gemeindekirchenrat. – Jg. 1 (1925) – Jg. 17 Nr. 1/2 (1941). – Neusalz (Oder): Evang. Gemeindekirchenrat, 1925-1941 ; 28 cm 45a. VORWÖRTS / Red. Adolph Hellmich. – 18451846. – Beuthen a.O. : A. Hellmich, 1845-1846
Kwart.

52. ADRESSBUCH für die Städte Neusalz a.O., Freystadt i.Sch., Beuthen bei Liegnitz, Neustädtel und Deutsch-Wartenberg. – Neusalz a.Oder : [M.] Siltz, 1909 ; 22 cm 53. ADRESSBUCH für die Städte Neusalz a. Oder, Freystadt, Neustädtel und Deutschwartenberg. – Neusalz a. O. : [M.] Siltz, [1915] ; 22 cm 54. ADRESSBUCH für die Städte des Kreises Freystadt: Neusalz, Freystadt, Beuthen, Schlawa, Neustädtel und Deutschwartenberg. – Neusalz (Oder): [M.] Siltz, [1922] ; 22 cm 55. ADRESSBUCH für die Städte des Kreises Freystadt (Nieder-Schlesien), Neusalz (Oder), Freystadt (Ndr.-Sch.), Beuthen (Bez. Liegnitz), Neustädtel und

46. WIADOMOŚCI Nowosolskie : gazeta powiatowa : pismo Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego w Nowej Soli. – R. 1 (1954) – R. 3 (1956). – Nowa Sól : PKFN, 1954-1956 ; 28 cm
Dwutyg.

26

DZIAŁ OGÓLNY

Schlawa, ferner Kusser, Altschau, Linden und Deutschwartenberg. – Neusalz (Oder) : M. Silz, 1925 ; 22 cm 56. ADRESSBUCH : Verzeichnis der Einwohner von Neusalz (Oder) mit Alt Tschau, Freystadt (N.Schl.) und Deutschwartenberg. – Neusalz : M. Siltz, 1936. ; 21 cm

64. WCZORAJ-dziś-jutro Ziemi Nowosolskiej / wyd. spec. Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu. – Nowa Sól : PKFJN, 1965. – 8 s. : il. ; 48 cm
Z treści: Nasze osiągnięcia / Eugeniusz Bunikiewicz. Powstanie i kształtowanie się polskiej administracji w powiecie / Stefan Borzystowski. Ruch Ludowy na Ziemi Nowosolskiej / Stanisław Matuszewski. Rozwój nowosolskiego przemysłu / Ludwik Haładuda. Rozliczamy program wyborczy / Józef Hrycej.

OPRACOWANIA OGÓLNE
57. DZIEJE i teraźniejszość / wyd. spec. Powiatowego Komitetu FJN w Nowej Soli. – Nowa Sól : PK Frontu Jedności Narodu, 1966. – 8 s. : il., portr. ; 48 cm
Z treści: O dorobku i perspektywach powiatu / Stanisław Sierżant, Eugeniusz Bunikiewicz. Rozwój wsi w centrum uwagi władz partyjnych i państwowych / T. Miedziński, Ludwik Siedlecki. Oni pracowali na terenie Ziemi Nowosolskiej [inc.] : L. Siedlecki, Hieronim Wilczyński, Jan Gomółka [i in.]. Ciekawostki historyczne i turystyczne Ziemi Nowosolskiej / L . Nowa Sól w 1980 r. : [inwestycje] / Józef Pukajło

65. ZIEMIA Nowosolska : praca zbiorowa / [Eugeniusz Bunikiewicz i in. ; red. wydaw. Lucjan Chajnowski]. – Nowa Sól : Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu, 1966. – 104, [4] s. : il., mapa ; 20 cm. – Bibliogr.
Z treści: Środowisko geograficzne. Świat zwierzęcy i roślinny. Wędrówki po Ziemi Nowosolskiej. Gospodarka-oświata-kultura-zdrowie. Rys dziejów Ziemi Nowosolskiej.

POSZCZEGÓLNE GMINY I MIEJSCOWOŚCI
Bytom Odrzański, miasto i gmina

58. DZIEJE i teraźniejszość / wyd. spec. Powiatowego Komitetu FJN w Nowej Soli. – Nowa Sól : PK Frontu Jedności Narodu, 1967. – 8 s. : il., portr. ; 49 cm
Z treści: Powstanie i działalność Powiatowej Rady Narodowej / Stefan Borzystowski. Przemiany w rolnictwie nowosolskim / Stanisław Matuszewski. Nowa Sól dziś i jutro / Józef Łosyk. Spółdzielcze budownictwo / Bogusław Olechnowski. Ze wspomnień pionierów osadników / J. Pukajło. Piękna i ciekawa Ziemia Nowosolska / Jan Spiralski, Józef Ligas. Początki szkolnictwa podstawowego na Ziemi Nowosolskiej / Hieronim Ławniczak

66. BYTOM Odrzański : z dziejów i współczesności / red. Władysław Korcz. – Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Kultury, 1980. – 80, [2] s. : il. : 21 cm. – (Zeszyty Lubuskie LTK ; 17)
Treść: Środowisko geograficzne Bytomia Odrzańskiego i okolicy / Zbigniew Marszycki. Pradziejowe tło rozwoju Bytomia Odrzańskiego / Adam Kołodziejski. Zarys dziejów Bytomia Odrzańskiego / W. Korcz. Z zagadnień ochrony bytomskiej starówki / Stanisław Kowalski. Rozwój życia gospodarczego i kulturalnego Bytomia Odrzańskiego w Polsce Ludowej / W. Korcz. Z problematyki oświatowej / Ryszard Gimbut. Perspektywy rozwoju Bytomia Odrzańskiego / Wojciech Kowalewski

59. DZIEJE i teraźniejszość / wyd. spec. Powiatowego Komitetu FJN w Nowej Soli. – Nowa Sól : PK Frontu Jedności Narodu, 1969. – 8 s. : il. ; 48 cm FISCHER G.: Heimatkunde des Kreises Freystadt in Schlesien = poz. 569 60. NETZEL Andrzej: Nowa Sól : [miasto i powiat] // Kal. Lubus. – 1972 (1971), s. 141-142 61. NETZEL Andrzej: Powiat nowosolski / A.N. // W: Tradycje, przemiany, perspektywy / [kolegium red. Alicja Zatrybówna i in.]. – Zielona Góra, 1964. – S. 214-217 : il. 62. POWIAT nowosolski / tekst: Urzędy Miast i Gmin ; Sylwia Nowagiel. – Bydgoszcz : „Konkret Ż.A.G.”, 1999. – 40 s. : il., mapa, portr. ; 30 cm. – Tekst równol. pol., niem. i ros. 63. POWIAT nowosolski / wkładkę przygotowali: Bartosz Łusiak i Jan Reichert. – [Zielona Góra], 1998. – 16 s. : il., mapa ; 32 cm
Dod. do Gazety Lubuskiej (27 XI 1998).

67. NETZEL Andrzej: Bytom Odrzański : miasto i gmina / A.N. // W: Przemiany i perspektywy / [red. nauk. Marian Eckert]. – Zielona Góra, 1977. – S. 166-168 68. NODZYŃSKI Wiesław: W cieniu przeszłości. – (Miasteczka nad Odrą). –Il. // Nadodrze. – 1963, nr 1, s. 8-9 69. PTASZEK Stanisław: Bytom Odrzański // W: Przemiany i perspektywy / [przew. zespołu red. Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra, 1985. – S. 208-209 70. SAUTER Jacek: Raport o stanie gminy Bytom Odrzański // Obs. Odrz. – 1999, nr 1, s. 1-3 71. WERNIC Wiesław: W Bytomiu Odrzańskim. – (Na szlaku małych miast). – Il. // Tyg. Demokr. – 1966, nr 16, s. 1,5-6 72. ZIMECKI Tadeusz: Od Krzywoustego do telewizora. – Il. // Nadodrze. – 1959, nr 5, s. 1, 8

POSZCZEGÓLNE GMINY I MIEJSCOWOŚCI

27

Kolsko 73. NETZEL Andrzej: Kolsko / A.N. // W: Przemiany-perspektywy / [red. nauk. Marian Eckert]. – Zielona Góra, 1977. – S. 201-202 74. PTASZEK Stanisław: Kolsko : [gmina] // W: Przemiany i perspektywy / [przew. kolegium red. Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra, 1985. – S. 233 Kożuchów, miasto i gmina 75. KOWALSKI Stanisław: Kożuchów dawniej i dziś. – Il. // Nadodrze. – 1958, maj, s. 11 76. NETZEL Andrzej: Kożuchów / A.N. // W: Przemiany-perspektywy / [red. nauk. Marian Eckert]. – Zielona Góra, 1977. – S. 174-175 77. PODWYSOCKI Tadeusz: „Kożuchów miał kiedyś pecha…”. – (Portrety 15-lecia) // Tyg. Zach. – 1959, nr 43, s. 9 78. PTASZEK Stanisław: Kożuchów // W: Przemiany i perspektywy / [przew. zespołu red. Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra, 1985. – S. 213-214 79. GMINA Kożuchów. – Kożuchów : Urząd Miejski, 2005. – 20 s. : il. ; 30 cm. – Treść równol. pol. i niem.
Treść: Historia. Zabytki Kożuchowa. Zabytki gminy Kożuchów. Turystyka. Kultura. Oświata. Sport. Współpraca z zagranicą. Tereny pod inwestycje. Tyt. okł.

GĄCARZEWICZ M.: Nowa Sól : powstanie-lokacja-rozwój = poz. 2933 ŁOSYK J.: 27 lat miasta i powiatu Nowa Sól = poz. 884 83. NETZEL Andrzej: Nowa Sól / A.N. // W: Przemiany-perspektywy / [red. nauk. Marian Eckert]. – Zielona Góra, 1977. – S. 150-153 84. NODZYŃSKI Wiesław: Stolica powiatu. – (Przemiany). – Il., mapa // Nadodrze. – 1965, nr 13, s. 6 85. NOWA Sól / [Urząd Miejski ; zdjęcia: Marek Józwa, Wojciech Olszewski]. – Bydgoszcz : Becker. – 33 s. : il., mapy ; 22 cm. – Tekst równol. pol. i ang.
Tyt. okł.

86. NOWA Sól dawniej i dziś / (WK). [1]-23. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 15, s. 9, nr 16, s. 5, nr 19-20, 22-23, 26, 28-31, 33, s. 8, nr 34, s. 5, nr 37, 39, 42-45, s. 8, nr 46, s. 5, nr 47-49, s. 8 87. NOWA Sól – miasto w przeszłości i współcześnie [Dokument elektroniczny] / teksty: T[omasz] Andrzejewski, M[ałgorzata] Gącarzewicz [i in.] ; red. T. Andrzejewski. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2001. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. – Tekst pol. i ang. 88. NOWA Sól : z dziejów i współczesności / red. Wiesław Sauter. – Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Kultury, 1978. – 133, [2] s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr. – (Zeszyty Lubuskie KTK ; 16)
Treść: Wstęp : [informacje o mieście] / W. Sauter. Z przeszłości Nowej Soli / Henryk Dominiczak. Osadnictwo i stosunki ludnościowe w regionie nowosolskim w latach 1945-1975 / H. Dominiczak. Budownictwo mieszkaniowe w Nowej Soli / W. Sauter. Walory turystyczne okolic Nowej Soli / Józef Ligas. Szkoła Muzyczna w Nowej Soli / Bogusław Stankowiak. Z działalności Muzeum w Nowej Soli / Józef Pukajło. Ze wspomnień pionierów. Cechował nas ogromny zapał. [Tworzenie administracji w pow. kożuchowskim] / Wojciech Basiarz. „Ucz się dziecko dobrze…” [Wspomnienia nauczyciela z Kożuchowa] / Zygmunt Juny. Zacząłem od wykarczowania dżungli [Nowa Sól po wyzwoleniu, wspomnienia ogrodnika] / Jan Michałowski. Rekonesans, który trwa do dziś… [Początki rzemiosła i handlu w powojennej Nowej Soli] / Stanisław Walter.

Lasocin, gm. Kożuchów 80. KOWALSKI Stanisław: Wieś z historią / ST.K. // Nadodrze. – 1966, nr 13, s. 11 Nowa Sól, miasto 81. SCHÖNTHÜR Rudolf: Neusalzer Schrifttum bis 1960 ; 1961-1964 und Nachträge ; 1969-1972 und Nachträge ; 1973-1976 und Nachträge // Neus. Nachr. – Nr. 18 (1961), s. 77-83 ; Nr. 51 (1967), s. 291-301 ; Nr. 76 (1971), s. 37-42 ; Nr. 77 (1971), s. 60-64 ; Nr. 105 (1976), s. 359-360. FRIEF Ferdinand: Neusalzer Schrifttum : 1977-1979 // Neus. Nachr. – Nr. 128 (1982), s. 307-310 WYKAZ publikacji wydanych w Nowej Soli lub traktujących o mieście = poz. 470 * 82. BOCHEŃSKI Jacek: Polska : nowy podział terytorialny : przewodnik encyklopedyczny / J. Bocheński, Jarosław Zawadzki. – Warszawa, 1999. – S. 97 : Nowa Sól

89. PODWYSOCKI Tadeusz: Nowa Sól – miasto nad Odrą // Tyg. Zach. 1959, nr 16, s. 5 90. PTASZEK Stanisław: Nowa Sól // W: Przemiany i perspektywy / [przew. zespołu red. Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra, 1985. – S. 196-198 91. ROWIŃSKI Ryszard: Skaza na portrecie : Nowa Sól 1960. – Il. // Nadodrze. – 1960, nr 9, s. 1,7

28

DZIAŁ OGÓLNY

92. SIDORSKI Dionizy: Solny interes von Brauna // Odra. – 1960, nr 4, s. 1,7
Toż // W: SIDORSKI D.: Trzech wspaniałych i jeden zmęczony. – Katowice, 1964. – S. 139-144

BIOGRAFIE BIOGRAFIE ZBIOROWE
104. BADERMAN Elmar: Schlesische Müller und Mühlen in der Region des ehemaligen Beuthen a.O. jetzt Bytom Odrz. in Polen. – Tampere : [E. Badermann], 2000. – 292 s. : il., mapy, rys. ; 30 cm. – Bibliogr. 105. CETWIŃSKI Marek: Rycerstwo śląskie do końca XIII w. : biogramy i rodowody. – Wrocław, 1982. – (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Ser. A ; nr 229). – S. 223 : Kasztelanowie Bytomia Odrzańskiego CICHY S.: Pionierzy z „Dozametu” = poz. 1432 106. DOLAŃSKI Dariusz: Pastorzy ewangeliccy i rektorzy gimnazjum w Kożuchowie przed wojną trzydziestoletnią : (wg Siegismunda Justusa Erhardta) // Rocz. Lubus. – T. 23, cz. 1 (1997), s. 159-165 107. JADCZAK Michał: Harcerski słownik biograficzny Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Nowa Sól z lat 1945-1998. – Nowa Sól : „Rolpex”, 1998. – 221 s. : il., portr. ; 30 cm
Rec. Reichert Jan: Instruktorski wiążemy Krąg / (ert). – Il. Gaz. Lubus. (Wyd. B), 1999, nr 194, s. 17

93. WIADOMOŚCI Nowosolskie : jednodniówka. – Nowa Sól: [b.w.]. – 4 s. : il. ; 47 cm
Z treści: Piętnaście lat nowosolskiej „Odry” / Ł. M. Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne w okresie 15-lecia / J. Insler. Piętnaście lat oświaty w powiecie nowosolskim / Stanisław Badowski. W trosce o rozwój sportu / B. Małek

Nowa Sól, gmina 94. NETZEL Andrzej: Nowa Sól : [gmina] // W: Przemiany-perspektywy / [red. nauk. Marian Eckert]. – Zielona Góra, 1977. – S. 208-209 95. PTASZEK Stanisław: Nowa Sól // W: Przemiany i perspektywy / [przew. zespołu red. Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra, 1985. – S. 237-238 96. ZIOBROWSKI Michał: Michał Ziobrowski prezentuje dorobek Gminy Nowa Sól / oprac. R.S. –Robert Sas // Krąg. – 1993, nr 33, s. 9 Nowe Miasteczko 97. NETZEL Andrzej: Nowe Miasteczko / A.N. // W: Przemiany- perspektywy / [red. nauk. Marian Eckert]. – Zielona Góra, 1977. – S. 181-183 98. PTASZEK Stanisław: Nowe Miasteczko // W: Przemiany i perspektywy / [przew. zespołu red. Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra, 1985. – S. 218-219 Otyń 99. DYLEWSKI Tadeusz: Obraz dzisiejszego Otynia : problemy gminy i jej mieszkańców : rozmowa z Wójtem Gminy Tadeuszem Dylewskim / rozm. Agata Staszewska. – Il. // Krąg. – 1993, nr 32, s. 9 100. NETZEL Andrzej: Otyń : [gmina] / A.N. // Przemiany- perspektywy / [red. nauk. Marian Eckert]. – Zielona Góra, 1977. – S. 210-211 101. PTASZEK Stanisław: Otyń : [gmina] // W: Przemiany i perspektywy / [przew. zespołu red. Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra, 1985. – S. 239-240 Siedlisko 102. NETZEL Andrzej: Siedlisko /A.N. // W: Przemiany- perspektywy / [red. nacz. Marian Eckert]. – Zielona Góra, 1977. – S. 212-213 103. PTASZEK Stanisław: Siedlisko // W: Przemiany i perspektywy / [przew. zespołu red. Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra, 1985. – S. 241

108. SCHILLER Adolf: Bekannte Mäner der Heimat // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr.Schl. / hrsg. von A. Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 427-441 109. SCHÖNTHÜR Rudolf: Ehrenbürger von Neusalz an der Oder // Neus. Nachr. – Nr. 110 (1977), s. 94-100 SCHÖNTHÜR R.: Die katholischen Geistlichen in Neusalz = poz. 3347 110. THIEL Otto: Neusalz, die Heimat bedeutender Männer und Meister des 19. Jahrhunderts. – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1939, s. 65-67, [1] k. tabl. TROEGER H.: Erinnerungen an Neusalz. – Die Stadtväter = poz. 1069

BIOGRAFIE RODZIN
GLAESER E.: Heimatliche Familienkunde = poz. 2375 *

B IOGRAFIE

29

111. BADERMANN Elmar: Schlesische Vorfahren, Verwandte und ihre Wohnorte : ein Familienbesuch von Elmar B a d e r m a n n. – Tampere : [E. Badermann], 2004. – 321 s. : il., mapy ; 30 cm. – Bibliogr.
Genealogia przodków z rejonu Bytomia Odrz.

Brandt Georg 120. HOFFMANN Hermann: Von Deutsch-Wartenberg [Otyń] nach Chile // Grünb. Hauskal. – 1940, s. 48-49
Jezuita misjonarz.

112. BADERMANN Elmar : Johann Badermann aus Milkau [Miłaków] in Niederschlesien und seine Nachkommen in Deutschland, Finnland und Brasilien. – Tampere : [E. Badermann], 2006. – [2], 476, [1] s. ; 30 cm. – Bibliogr. 113. HOEVEL Ruth: Die Müllerfamilie B e c k e r in Neusalz // Neus. Nachr. – Nr. 130 (1982), s. 365-366 114. LETHE Karlheinz: Stammfolge H u n g e r aus Herwigsdorf [Stypułów], Kreis Freystadt Nieder Schlesien // Arch. ostdt. Fam.Forsch. – 1987, H. 13, s. 404-405 115. BADERMANN Elmar: Müller, Schiffer und Hausaren : die Familiengeschichte der Müllerfamilie L i e b i g aus Beitsch [Bycz] bei Beuthen a.O. in Niederschlesien. – Tampere : [E. Badermann], 1997. – [350] s. : il., mapy, portr. ; 30 cm . – Bibliogr. 116. BADERMANN Elmar: Kretschmer, Schulze, Gutsbesitzer : Peter R a a b e aus Freystadt und seine Nachkommen in Niederschlesien. – Tampere : [E. Badermann], 2000. – 149 s. : il., mapy ; 30 cm 117. BADERMANN Elmar: Bauer, Gastwirt, Grenadier : die Familiengeschichte der Familie Rissmann aus Lindau [Gołaszyn] bei Nuestädtel in Niederschlesien, nachkommen in Deutschland und Finnlandverwandte Familien sowie weitere Rissman in und um Beuthen a.O. – Tampere : [E. Badermann], 1998. – [354] s. : il., mapy, portr. : 30 cm

Bronisław, kasztelan 121. CETWIŃSKI Marek: Rycerstwo śląskie do końca XIII w. : biogramy i rodowody. – Wrocław, 1982. – S. 81 : Bronisław, kasztelan Bytomia Odrzańskiego Broszczak Dominik ZAWIŚLAK J.: Dominik Broszczak (1885-1960), nauczyciel, organizator szkoły w Nowym Miasteczku = poz. 2686 Chimiak Józefa 122. CHIMIAK Józefa (1887-1960) // W: Służyli polskiej szkole : sylwetki nauczycieli i działaczy oświatowych Środkowego Nadodrza z lat 1945-1989 / pod red. Władysława Korcza. – Zielona Góra, 1990. – S. 32-34
Nauczycielka Szkoły Ćwiczeń w Nowej Soli.

Cichy Stanisław 123. SŁUŻBA i praca były dla niego honorem / Kolegium i Red. – Portr. // Głos Met. – 1980, nr 24, s. 2
Pionier, działacz spółdzielczy i społeczny, pracownik „Dozametu”.

Cieślak Monika 124. DASZKIEWICZ Zofia: Monika Cieślak : [nekr.]. – Portr. // Doktor. – 1997, nr 5, s. 22
Nowosolska lekarka stomatolog.

Coturius Juliusz Cezar

BIOGRAFIE POSZCZEGÓLNYCH OSÓB
Abramowicz Jerzy Miron 118. WITKOWSKI Ireneusz: Jerzy Miron Abramowicz. – (Słownik twórców polskiego włókiennictwa). – Portr. // Prz. Włók. – 1987, nr 9, s. 383
Dyr. Nowosolskiej Fabryki Nici „Odra”.

125. KONOPNICKA-SZATARSKA Małgorzata: Juliusz Cezar Coturius (1596-1651) / Małgorzata Konopnicka // Rocz. Lubus. – T. 23, cz. 1 (1997), s. 153-154
Jezuita zarządzający dobrami w Otyniu (1649-1651).

Cureus Joachim 126. BOK Antoni: Cureus // W.: Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. Z. 7. – Głogów, 1993. – S. [3-4]. – Bibliogr.
Teolog i filozof, dr medycyny, rektor szkoły w Kożuchowie, autor „Gentis Silesiae annales” (1571).

Badermann Elmar BADERMANN E.: Schlesische Vorfahren, Verwandte und ihre Wohnorte = poz. 111 Borowiecki Mieczysław 119. JABŁOŃSKI Edward: Pierwszy nowosolski profesor? / (ed) // Głos Dozametu. – 1990, nr 2, s. 3
Dyr. Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii WSI w Zielonej Górze.

127. FÖRSTER G: Analecta Freystadiensia oder Freystädtische Chronika. – Lissa, 1751. – S. 256-262 : Herr Joachim Cureus 128. HEINRICH G.: Joachim Cureus (1532-1572) und sein historisches Werk // W: Glogau im Wandel der Zeiten. – Würzburg, 1993. – S. 279-282

30

DZIAŁ OGÓLNY

129. HEPPE: Curäus Joachim (Cureus) // W: Allgemeine deutsche Biographie. Bd. 4. – Leipzig, 1876. – S. 644-645. – Bibliogr. 130. KÄHLER Ernst: Cureus Joachim // W: Neue deutsche Biographie. Bd. 3. – Berlin, 1957. – S. 441. – Bibliogr. 131. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: Joachim Cureus (1532-1573) : przyrodnik, lekarz, teolog, historyk // W: Ludzie Środkowego Nadodrza : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Bartkiewicza. – Zielona Góra, 1998. – S. 34-35. – Bibliogr. Cybulski Stanisław 132. CYBULSKI Stanisław (1907-1980) // W: Służyli polskiej szkole : sylwetki nauczycieli i działaczy oświatowych / red. Władysław Korcz ; oprac. biografii Stanisław Kądzielski. Cz. 2. Z. 1. – Zielona Góra, 1994. – S. 46-47
Nauczyciel, w l. 1955-1969 wicedyr. Zasadniczej Szkoły Metalowo-Elektrycznej w Nowej Soli.

Dynia Marian 138. DYNIA Marian // W: Służyli polskiej szkole : sylwetki nauczycieli i działaczy oświatowych / red. Władysław Korcz ; oprac. biografii Stanisław Kądzielski. Cz. 2. Z. 1. – Zielona Góra, 1994. – S. 55-57
Inż. chemii, w l. 1961-1982 dyr. Technikum Odlewniczego w Nowej Soli.

139. GURBAN Edward: Z pokolenia „Kolumbów” / eg. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 15, s. 8 Dzwonko Michał 140. CISOWSKA Barbara: Michał Dzwonko. – (Pionierzy). – Portr. // Krąg. – 1994, nr 30, s. 6
Nauczyciel, działacz harcerski, kier. nowosolskiej biblioteki publicznej.

GURBAN Edward: Pierwszy komendant hufca ZHP w Nowej Soli = poz. 1900 Facilides Samuel Ferdinand 141. NOWACKI Karl Gabriel: Schlesische Schriftsteller-Lexikon oder bio-bibliographisches Verzeichnis der im zweiter Viertel des 18. Jahrhunderts lebenden Schlesischen Schriftsteller. H. 3. – Breslau, 1838. – S. 25-26 : Facilides Samuel Ferdinand, Apotheker und Bürgermeister zu Nuesalz
Autor publikacji dot. gospodarki komunalnej.

Czejgis Julia 133. CZEJGIS Julia // W: Służyli polskiej szkole : sylwetki nauczycieli i działaczy oświatowych / red. Władysław Korcz ; oprac. biografii Stanisław Kądzielski. Cz. 2. Z. 1. – Zielona Góra, 1994. – S. 48-49
W l. 1945-1957 nauczycielka w Nowej Soli, następnie wykładowca w Studium Nauczycielskim i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze.

Fechner Johann 142. BERNER Karl Gustav Heinrich: Schlesische Landsleute. – Leipzig, 1901. – S. 34 : Fechner Johann [1604-1686]
Ur. w Kożuchowie rektor gimnazjum Marii Magdaleny we Wrocławiu, znawca literatury antycznej.

Ćwikliński Waldemar 134. JANKOWSKI Henryk: Dr Waldemar Ćwikliński (1926-2003) : lekarz stomatolog [z Nowej Soli : nekr.]. – Portr. // Doktor. – 2003, nr 3, s. 27 Dehmel Robert 135. GLAESER Edmund: Robert Dehmel zum Gedächtnis (geb. am 23. September 1874, gest. am 6. Juli 1936). – Il., portr. // Grünb. Hauskal. – 1937, s. 29-30, [2] s. tabl.
Archeolog amator, współtwórca nowosolskiego Heimatmuseum, właściciel sklepu kolonialnego.

Fikus Jan 143. FIKUS Jan (1908-1988) // W: Służyli polskiej szkole : sylwetki nauczycieli i działaczy oświatowych z lat 1945-1989 / pod red. Władysława Korcza. – Zielona Góra, 1990. – S. 35-37
Organizator i dyr. Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Nowej Soli.

Fit Józef 136. PRIKOWSKI Johannes: Zur Erinnerung an Altertumspf leger Robert Dehmel // Neus. Nachr. – Nr. 72 (1970), s. 383-384 Dyduch Wincenty 137. ZAWIŚLAK Jacek: Drogi doktora Dyducha [6 I 1899 – 2 VII 1986] / JZ. – Portr. // Nasze Miast. – 2001, nr 2, s. 4
Kier. Ośrodka Zdrowia w Nowym Miasteczku.

144. STASIŃSKI Rafał: Zmarł były burmistrz [Kożuchowa : nekr.]. – Portr. // Krąg. – 2007, nr 7, s. 12. OLSZEWSKI Wojciech : Pożegnanie burmistrza // Tamże, nr 8, s. 12 Fligner Apolonia 145. POGORZELSKA Krystyna: Apolonia Fligner : [nekr.]. // Bibl. Lubus. – 2001, nr 1, s. 37
Kier. biblioteki w Lubięcinie i fi lii bibliotecznej w Lipinach, gm. Nowa Sól.

B IOGRAFIE

31

Gąsior Władysław 146. GĄSIOR Władysław // W: Służyli polskiej szkole : sylwetki nauczycieli i działaczy oświatowych / red. Władysław Korcz ; oprac. biografii Stanisław Kądzielski. Cz. 2. Z. 1. – Zielona Góra, 1994. – S. 63-64
Nauczyciel szkól zawodowych w Nowej Soli.

Gruschwitz Alexander Doherr 156. SEIFERT E.: Alexander Doherr Gruschwitz // Neus. Nachr. – Nr. 64 (1969), s. 194-195
Nowosolski przemysłowiec.

Gruschwitz Johann David 157. NODZYŃSKI Tomasz: Jan Dawid Gruschwitz (1776-1848) : przymysłowiec, założyciel fabtyki nici w Nowej Soli // W: Ludzie Środkowego Nadodrza : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Bartkiewicza. – Zielona Góra, 1998. – S. 67-69. – Bibliogr. Gruschwitz Pauline 158. ZUM Gedächtnis der am 27. Januar 1893 in Neusalz a/Oder entschlafenen Schwester Pauline Gruschwitz, geb. Bodenhagen. – [Neusalz: b.w., nie przed 1893]. – 8 s. ; 23 cm Guzy Johannes 159. SCHNEIDER Herold: Ksiądz proboszcz Johannes Guzy [1873-1945] / tł. z niem. W. Stachura. – Portr. // Aspekty. – 1988, nr 33, s. I-III
Proboszcz parafii w Kożuchowie (1905-1945).

147. WŁADYSŁAW Gąsior [2 III 1905-9 II 2004] : odszedł najstarszy nowosolski nauczyciel : [nekr.] / oprac. wej. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 7, s. 5 Glaeser Edmund 148. BRÄHMIG Helmut: Erinnerungen an einen Neusalzer // Neus. Nachr. – Nr. 120 (1980), s. 50-51
Dyr. nowosolskiej huty (Paulinenhütte), działacz regionalny.

149. MÜNZBERG: Verzeichnis zum schriftlichen Nachlass des Edmund Glaeser 1888-1953 / Stadtarchiv (Offenbach, Main). – Offenbach, Main : Stadtarchiv Sammlung Neusalz an der Oder, 1975. – 150 s. : il. ; 30 cm 150. THIEL Hermann Otto: Hütten dyrektor und Heimatforscher Edmund Glaeser ; Verzeichnis der Bücher, Aufsätze und Vorträge Edmund Glaeser // Neus Nachr. – Nr. 27 (1963), s. 294-295 ; 295-296
Eine Ergänzung von Vera Marx // Tamże. – Nr. 28 (1963), s. 337

Hucko Stanisław 160. WSPANIAŁY wychowawca : [nekr.]. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 18, s. 2
Nowosolski nauczyciel zawodu i działacz oświatowy.

151. THIEL Hermann Otto: Edmund Glaeser 18881953. – Portr. ; Verzeichnis II der Bücher und Aufsätze Edmund Glaeser // Neus. Nachr. – Nr. 88 (1973), s. 315 ; s. 315-317 Gozdek Remigiusz 152. REMIGIUSZ Gozdek : [nekr.] // Wrzeciono. – 1976, nr 10, s. 3
Nacz. inż. i dyr. (1970-1972) Nowosolskiej Fabryki Nici „Odra”.

Jaekel Otto 161. MAYER Gaston: Jaekel Otto, Paläontologe, 21.2.1963 Neusalz/Oder – 6.3.1929 Peking // W: Neue deutsche Biographie. Bd. 10. – Berlin, 1977. – S. 285286 Jahr Christian 162. ZUM Gedächtnis des am 18. Januar 1872 in Neusalz entschlafenen Bruders Christian Jahr. – [Neusalz: b.w.], 1872. – 15 s. ; 23 cm Jasiek z Kamionki 163. JUREK Tomasz: Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274-1309). – Kraków, 2006. – S. 175 : Jasiek z Kamionki (Steinborn)
Właściciel dóbr w rejonie Kożuchowa i Bytomia Odrz., sędzia na dworze księcia Henryka (1289-1306).

153. WITKOWSKI Ireneusz: Remigiusz Gozdek (22 IV 1916 w Żyrardowie – 1 X 1976 w Nowej Soli) : włókiennik, lniarz, organizator produkcji. – (Słownik twórców polskiego włókiennictwa) // Prz. Włók. – 1990, nr 8, s. 271 Grigowicz Jerzy 154. GURBAN Edward: Odszedł na wieczną służbę : [nekr.]. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 23, s. 7
Inż. elektryk, pedagog, dyr. Zespołu Szkól Elektrycznych (1951-1981) w Nowej Soli.

Jaworowic Bogusław Grossmann Julie Florentine 155. BERNER Karl Gustav Heinrich: Schlesische Landsleute. – Leipzig, 1901. – S. 166 : Grossman Julie Florentine
Ur. w Kożuchowie (1790) autorka powieści, nowel i wierszy.

164. CETWIŃSKI Marek: Rycerstwo śląskie do końca XIII w. : biogramy i rodowody. – Wrocław, 1982. – S. 77 : Bogusław Jaworowic, kasztelan Bytomia Odrzańskiego (?)

32

DZIAŁ OGÓLNY

Jekel Wojciech 165. ODSZEDŁ nauczyciel i kolega : [nekr.]. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 35, s. 8
Nauczyciel zawodu, kier. zakładów szkolnych w Nowej Soli.

Keller Karl Joseph 174. ZAŁOŻYCIEL dzielnicy Wrocławia. – Il., portr. // Mag. Koż. – 2000, nr 2, s. 7
Ur. w Kożuchowie opat klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu.

Jeszko, kasztelan 166. CETWIŃSKI Marek: Rycerstwo śląskie do końca XIII w. : biogramy i rodowody. – Wrocław, 1982. – S. 135-136 : Jeszko „de Steynburn” (Sebornio) [koło Kożuchowa] Jonston Jan 167. BILIKIEWICZ Tadeusz: Jonston Jan (16031675), lekarz, przyrodnik, polihistor // W: Polski słownik biograficzny. T. 11. – Wrocław, 1964/1965. – S. 268-270. – Bibliogr.
Wychowanek Schönaichianum.

Kędzierzawska Maria 175. CIESIELSKI Władysław Jan: Maria Kędzierzawska 1904-1974. – Bibliogr. / Władysław Ciesielski // Prz. Lubus. – 1974, nr 3/4 , s. 199-201
Nauczycielka wychowania muzycznego w Liceum Pedagogicznym i Społecznym Ognisku Muzycznym w Nowej Soli.

176. CIESIELSKI Władysław Jan: Kędzierzawska Maria (1904-1974), nauczycielka, działaczka społeczna // W: Lubuski słownik biograficzny / pod red. Hieronima Szczegóły. – Zielona Góra, 1984. – S. 96-98 177. KĘDZIERZAWSKA Maria (1904-1974) // W: Służyli polskiej szkole : sylwetki nauczycieli i działaczy oświatowych / red. Władysław Korcz ; oprac. biografii Stanisław Kądzielski. Cz. 2. Z. 1. – Zielona Góra, 1994. – s. 98-99 Kleinschmidt Friedrich Emanuel 178. ZUM Gedächtnis des am 31. Mai 1882 im Neusalz selig entschlafenen verh[eiratet] Bruders Friedrich Emanuel Kleinschmidt. – [Neusalz: b.w.], 1882. – 22 s. ; 23 cm Klepper Joachim Wilhelm Georg 179. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: Głos humanisty pośród ryku burzy... : wspomnienie o bytomskim pisarzu J. Klepperze. – Portr. // Obs. Odrz. – 1993, nr 9, s. 6 180. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: Joachim Wilhelm Jerzy Klepper (1903-1942) : pisarz, publicysta, wydawca [ur. w Bytomiu Odrzańskim] // W: Ludzie Środkowego Nadodrza : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Bartkiewicza. – Zielona Góra, 1998. – S. 107-108. – Bibliogr. 181. MALINOWSKI Andrzej: Klepper Jochen. – Il. // Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. Z. 49. – Głogów, 1999. – S. 5-6 182. RYCZKOWSKI Ryszard: Joachim Wilhelm Georg Klepper : 100-lecie urodzin. – Il. // Obs. Odrz. – 2001, nr 1, s. [5] Kohlmeister Benjamin Gottlieb 183. KOHLMEISTER Benjamin Gottlieb: Eigenhändiger Lebenslauf des verwitwet Bruders Benjamin

168. JAN Jonston (1603-1675) : praca zbiorowa / oprac. Aleksander Piwoń [i in.]. – Leszno : Leszczyńskie Towarzystwo Kultury, 1974. – 68 s. : il., portr. – Bibliogr. 169. JANKOWSKI Jerzy: Jonston Jan // W: Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. Z. 50. – Głogów, 1999. – S. 21-22. – Bibliogr. Juny Zygmunt 170. JUNY Zygmunt (1908-1983) // W: Służyli polskiej szkole : sylwetki nauczycieli i działaczy oświatowych Środkowego Nadodrza z lat 1945-1989 / pod red. Władysława Korcza. – Zielona Góra, 1990. – S. 55-57.
Kier. Szkoły Podstawowej nr 1, organizator Liceum Ogólnokształcącego w Kożuchowie.

Kaczkowski Mieczysław 171. DĄBROWSKI Edward: Mieczysław Kaczkowski 1938-1981 // Rocz. Lubus. – T. 24, cz. 1 (1998), s. 161-166
Nowosolanin, archeolog, organizator muzeum w Głogowie.

172. GÓRNIAK Marek Robert: Kaczkowski Mieczysław ; Kaczkowski Mieczysław – publikacje // W: Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. Z. 55. – Głogów, 2002. – S. 5-6 ; 7-8 : portr. – Bibliogr. Kaczmarek Maksymilian 173. KACZMAREK Maksymilian (1914-1988) // W: Służyli polskiej szkole : sylwetki nauczycieli i działaczy oświatowych / red. Władysław Korcz ; oprac. biografii Stanisław Kądzielski. Cz. 2. Z. 1. – Zielona Góra, 1994. – S. 90-91
Nowosolski nauczyciel i działacz Towarzystwa Miłośników Ziemi Nowosolskiej, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i Spółdzielni Spożywców.

B IOGRAFIE

33

Gottlieb Kohlmeister Missionars in Labrador, Heimgegangen zu Neusalz am 3. Juli 1844 : zum Besten der von ihm gestifteten Diaspora-Wohnung in der BrüderGemeine zu Neusalz. – Bunzlau : [B. G. Kohlmeister], 1844. – 40 s. Kotwica Zygmunt 184. PIETRZAK Marian: Zygmunt Kotwica (19011967) // Prz. Lubus. – 1984, nr 1/2, s. 202-204
Pracownik Urzędu Bezpieczeństwa w Kożuchowie (19451947), następnie Komitetu Powiatowego PPR, kadrowiec w zakładach kożuchowskich, działacz PZPR.

Lubrich Fritz, sen. 191. BRYLLA Wolfgang Jan: Fritz Lubrich sen. (1862-1952) : muzyk, kompozytor, nauczyciel // W: Ludzie Środkowego Nadodrza : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Bartkiewicza. – Zielona Góra, 1998. – S. 127130. – Bibliogr.
Kantor w parafii i nauczyciel w Nowym Miasteczku.

Łuczak Józef 192. PIETRZAK Marian: Józef Łuczak (1912-1978) // Prz. Lubus. – 1979, nr 3, s. 109-111
Współuczestnik uruchomienia Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Odra”, I sekretarz zakładowej organizacji PZPR, kadrowiec „Dozametu”, działacz partyjny i społeczny, radny MRN w Nowej Soli.

185. PIETRZAK Marian: Kotwica Zygmunt (19011967), działacz polityczny i gospodarczy // W: Lubuski słownik biograficzny / pod red. Hieronima Szczegóły. – Zielona Góra, 1984. – S. 105-107 Kucharczyk Jan 186. KUCHARCZYK Jan (1915-1989) // W: Służyli polskiej szkole : sylwetki nauczycieli i działaczy oświatowych / red. Władysław Korcz ; oprac. biografii Stanisław Kądzielski. Cz. 2. Z. 1. – Zielona Góra, 1994. – S. 105-107
Nauczyciel, w l. 1952-1963 dyr. Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli, następnie pracownik Kuratorium.

193. PIETRZAK Marian: Łuczak Józef (19121978), ziałacz polityczny // W: Lubuski słownik biograficzny / pod red. Hieronima Szczegóły. – Zielona Góra, 1984. – S. 122-124 Maimon Salomon 194. BRYLLA Wolfgang Jan: Kożuchowski kantysta czyli Rzecz o Salomonie Maimonie / Wolfgang Brylla // W: Żydzi na Środkowym Nadodrzu / red. Mieczysław Wojecki. – Zielona Góra, 1996. – (Lubuskie Iudaica ; z. 1). – S. 23-25 195. MAIMON Salomon: Autobiografia / Salomon Maimon ; wstepem poprzedził Jan Wolański ; przekł. Leo Belmonta z oryg. niem. z 1972 roku uwspółcześniła i popr. Bella Szwarcman – Czarnota ; tekst przejrzał i przypisami opatrzył Piotr Paziński. T. 1-2. – Warszawa: Stow. Midrasz, 2007 : 2 t. (200 ; 173, [1] s.) : il. ; 20 cm. – (Biblioteka Midrasza). – ISBN 978-83924432-0-9 196. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: Salomon Maimon (Salomon ben Jehoszua Maimon) 1753-1800 : filozof. – Bibliogr. // Aktual. Koż. – 1997, nr 2, s. 6
O pobycie uczonego na dworze Jana Wilhelma Adolfa von Kalckreutha w Podbrzeziu Dolnym k. Kożuchowa.

Kucharski Bogusław 187. KUCHARSKI Bogusław (1923-1992) // W: Służyli polskiej szkole : sylwetki nauczycieli i działaczy oświatowych / red. Władysław Korcz ; oprac. biografii Stanisław Kądzielski. Cz. 2. Z. 1. – Zielona Góra, 1994. – S. 122-123
Nauczyciel w nowosolskich szkołach zawodowych.

Kunowski Georg August 188. BLUNCK Jürgen: Georg Carl Friedrich Kunowski (1786-1847) i jego rodzina. – Portr. // Nadwarciań. Rocz. Hist.-Arch. – Nr 7, t. 2 (2000), s. 131-136
M.in. Georg August Kunowski, pastor w Bytomiu Odrz.

Kurzak Zygmunt 189. SOCHA Paweł: Śp. Ks. Kan. Zygmunt Kurzak, 1 maja 1925 r. – 9 listopada 1994 r. // Aspekty. – 1955, nr 2, s. 8-9
Dziekan nowosolski.

197. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: Salomon Maimon (1753-1800) : filozof // W: Ludzie Środkowego Nadodrza : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Bartkiewicza. – Zielona Góra, 1998. – S. 131-132. – Bibliogr. 198. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: Salomon Maimon – polski kantysta z Kożuchowa. – Il. // Nadodrze. – 1989, nr 1, s. 5 199. PYTEL Roman: Maimon (Majmon) Salomon, Salomon ben Jehoszua (1753-1800), filozof, interpretator Kanta // W: Polski słownik biograficzny. T. 19. – Wrocław, 1974. – S. 148-149. – Bibliogr.

190. SUSKI Jarosław: Ksiądz prałat Zygmunt Kurzak. – Portr. // Krąg. – 1995, nr 3, s. 8 Lisak Antoni ANDRZEJEWSKI T.: Pamięć wciąż żywa. – Proboszcz parafii w Otyniu = poz. 258

34

DZIAŁ OGÓLNY

Majocha Stanisław Józef Jan 200. ZAWIŚLAK Jacek: Ksiądz o spracowanych rękach… : [nekr.]. – Portr. // Nasze Miast. – 2004, nr 3, s. 5-6
Proboszcz kościoła par. w Nowym Miasteczku.

209. MUNCKER Franz: Opitz Martin // W: Allgemeine deutsche Biographie. – Bd. 24. – Leipzig, 1887. – s. 370-378. – Bibliogr. 210. SZYROCKI Marian: Martin Opitz. – Berlin : Rütten u. Loening, 1956. – 223, [4] s. ; 23 cm. – (Neue Beiträge zur Literaturwissenschaft. Bd.4)
Rec.: Czapliński Władysław // Sobótka. – 1957, nr 4, s. 568570

Miakisz Władysław 201. WŁADYSŁAW Miakisz nie żyje : [nekr.]. – Portr. // Głos Dozametu. – 1984, nr 9, s. 1
W l. 1963-1981 dyr. „Dozametu”.

Pawełek Kajetan 211. KONIECZNY Dariusz: Dr Kajetan Pawełek 1947-2002 : [nekr.]. – Portr. // Doktor. – 2002, nr 5, s. 22
Nowosolski anestezjolog.

202. SZCZEGÓŁA Hieronim: Władysław Miakisz (1928-1984) // Prz. Lubus. – 1985, nr 3/4 , s. 206-207 Morasiewicz Władysław 203. PERLAK Andrzej: Władysław Morasiewicz : [nekr.] // Obs. Odrz. – 1993, nr 1, s. 1, 7
W 1947 r. lekarz powiatowy, następnie kier. przychodni w Bytomiu Odrz. (zm. 18 XII 1992 r.).

Pięta Henryk 212. ZASŁUŻONY dla oświaty : [nekr.] / (red). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 13, s. 9
Nowosolski nauczyciel szkół podstawowych i działacz ZNP.

Münzer Otto 204. DREI Sibziger : niederschlesische Heimatschriftsteller und Dichter und Alt = Grünberger Schulkameraden. – Otto Muenzer (aus Neusalz) / F.. – Portr. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1930, s. 74-75, [1] k. tabl.
Poeta i wydawca pieśni ludowych.

Piotr z Popęszyc 213. JUREK Tomasz: Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274-1309). – Kraków, 2006. – S. 175 : Piotr z Popęszyc
Zaufany księcia Henryka.

Piwowar Heinrich 214. SCHÖNTHÜR Rudolf: Erzpriester Piwowar // Neus. Nachr. – Nr. 46 (1966), s. 170-171
Pastor kościoła św. Michała w Nowej Soli.

Nitsch Christoph 205. SCHÖNTHÜR Rudolf: Bürgermeister Christoph Nitsch von Freystadt [7 X 1575-19 X 1640] // Neus. Nachr. – Nr. 73 (1970), s. 402-403 Nowak Witold 206. WITOLDA Nowaka nie ma wśród nas : [nekr.]. – Portr. // Głos Dozametu. – 1985, nr 18, s. 2
Zasłużony pracownik Dozametu, sędzia i działacz piłkarski.

Preuss Daniel 215. BRONISCH P.: Daniel Preuss, comes Palat [inatus], Ober-Salzamtmann in Schlesien und Lausitz, Fundator ecclesiae Neosaliensis 1529-1611 : ein Beitrag zur Geschichte von Neusalz // Korr.-Bl. Ver. f. Gesch. ev. Kirche Schl. – Jg. 4 (1893), s. 32-42 Pyrser Maciej 216. POPIOŁEK Kazimierz: Historia Śląska od pradziejów do 1945 roku. – Katowice, 1972. – S. 85 : [Maciej Pyrser z Kożuchowa]
Uczony, znawca greki, zatrudniony w polskiej kancelarii królewskiej XV/XVI w.

Opitz Martin 207. BANET Ilona: Martin Opitz (Opitius) von Boberfeld (1579-1639), poeta niemiecki, teoretyk literatury, sekretarz Władysława IV / I. Banet, Marian Szyrocki // W: Polski słownik biograficzny. T. 24. – Wrocław, 1979. – S. 126-127. – Bibliogr.
Wychowanek bytomskiego Schönaichianum.

Raabe Peter BADERMANN E.: Kretschmer, Schulze, Gutsbesitzer : Peter Raabe aus Freystadt und seine Nachkommen in Niederschlesien = poz. 116 Reinach Karl 217. KONOPNICKA-SZATARSKA Małgorzata: Karol Reinach (1710-1791) : zarządca otyńskich dóbr

208. GARBER Klaus: Opitz v[on] Boberfeldt Martin (Reichsadel 1627; auch Martinus Opitius, Opicius, Ps[eudonim] u[nd] Gesellschaftsname: Der Gekrönte), Dichter, Gelehrter, Diplomat, 23. 12. 1597 Bunzlau – 20. 8. 1639 Danzig // W: Neue deutsche Biographie. Bd. 19. – Berlin, 1999. – S. 552-554. – Bibliogr.

B IOGRAFIE

35

jezuickich / Małgorzata Konopnicka // W: Ludzie środkowego Nadodrza : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Bartkiewicza. – Zielona Góra, 1998. – S. 168170. – Bibliogr. Rudnicki Piotr 218. GÓRNIAK Marek Robert: Rudnicki Piotr // W: Encyklopedia Ziemi Głogowskiej Z. 56. – Głogów, 2003. – S. 16-17. – Bibliogr.
Nauczyciel Liceum Pedagogicznego w Nowej Soli.

230. SAUTER Wiesław // W: Służyli polskiej szkole : sylwetki nauczycieli i działaczy oświatowych / pod red. Władysława Korcza ; oprac. biografii Stanisław Kądzielski. – Zielona Góra, 1994. – S. 62-67 231. SAUTER Wiesław: Mój powrót na Piastowskie Ziemie // Kal. Lubus. – 1975, s. 205-210 232. SAUTER Wiesław: Nowe życie : moje trzydziestolecie na Ziemi Lubuskiej // Nadodrze. – 1975, nr 9, s. 8 233. SAUTER Wiesław: Pierwsza szkoła i pierwsze żniwa // Nadodrze. – 1974, nr 14, s. 8
Wspomnienia z pracy w Nowym Kramsku.

Sauter Janina 219. MAŁACHOWSKA Janina: Janina Sauter, 4. 12.1937 – 27. 02. 2005 : [nekr.] // Bibl. Lubus. – 2005, nr 1, s. 51
Bibliotekarka, instruktorka biblioteki publicznej w Nowej Soli, a następnie w wojewódzkiej dla regionu nowosolskiego.

Sauter Wiesław 220. ANKIEWICZ Henryk: Przechadzki zielonogórskie. – (Wyd. 2 rozsz. i popr.). – Zielona Góra, 1992. – S. 126 : Wiesław Sauter
Działacz społeczny, pedagog, pamiętnikarz i historyk.

234. SAUTER Wiesław: Wiano spod znaku Rodła // W: Mój dom nad Odrą : pamiętniki i wspomnienia mieszkańców Ziemi Lubuskiej / wybór i oprac. Janusz Koniusz. – Zielona Góra, 1971. – S. 155-173 : il. 235. SAUTER Wiesław: Wspomnienia z mojego życia : (fragmenty z pamiętnika – rok 1972) // Stud. Zielonogórs. – T. 3 (1997), s. 203-210 236. SAUTER Wiesław: Wspólne dzieło // W: Mój dom nad Odrą : ze wspomnień mieszkańców Ziemi Lubuskiej / wybór i oprac. Janusz Koniusz. – Zielona Góra, 1988. – S. 34-58
Wspomnienia z okresu działalności w Lubuskim Towarzystwie Kultury.

221. GRUBER Ewa: Wielkość w skromności. – Portr. // Krąg. – 2000, nr 19, s. 10 222. JUJKA Janusz: Działacz Ziemi Lubuskiej / (j) // Kult. w Kraju. – Nr 655 (1975), s. 6 223. KONIUSZ Janusz: Siedemdziesięciolecie urodzin Wiesława Sautera // Prz. Lubus. – 1957, nr 2/3, s. 184-186 224. KONIUSZ Janusz: Trzy portrety Wiesława Sautera. – Portr. // Nadodrze. – 1987, nr 9, s. 6 225. KONIUSZ Janusz: Wiesław Sauter (19051996) // Stud. Zielonogórs. – T. 4 (1998), s. 219-222 226. KUBICKA Irena: Wiesław Sauter : nauczyciel, zasłużony działacz kultury / (I.K. ). – (Kultura : ludzie trzydziestolecia). – Portr. // Nadodrze. – 1974, nr 13, s. 3 227. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Życie niepospolite : Wiesław Sauter patronem nowej ulicy / J. Jabłońska. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 39, s. 3 228. LACHOWICZ-MURAWSKA Małgorzata: Wiesław Sauter – sylwetka regionalisty // Bibl. Lubus. – 2004, nr 1, s. 45-49 229. OPOLSKI Jerzy: Człowiek ocalający źródła // Tyg. Kult. – 1980, nr 25, s. 3, 9

237. SCHMOOK Reinhard: Menschen = Ludzie : Wiesław Sauter // W: Die Oder als Kulturlandschaft = Odra jako krajobraz kulturowy. – Szczecin, [1998]. – S. 96-97 : portr. – Tekst równol. pol. i niem. 238. SIATECKI Alfred: To długie życie. – Il. // Nadodrze. – 1980, nr 10, s. 1, 5 239. SZCZEGÓŁA Hieronim: W stulecie urodzin historyka i pisarza Wiesława Sautera (1905-1996) // W: Polacy – Niemcy – pogranicze / red. nauk. Grażyna Wyder, Tomasz Nodzyński. – Zielona Góra, 2006. – S. 263-273. – Zsfg. 240. SZCZEGÓŁA Hieronim: Wiesław Sauter 1905-1996 // W: 50 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze / red. nauk. Dariusz Dolański. – Zielona Góra, 2005. – S. 83-87 : portr. – Bibliogr. 241. SZCZEGÓŁA Hieronim: Wiesław Sauter (1905-1996) : historyk, pamiętnikarz, działacz kultury // W: Ludzie Środkowego Nadodrza : praca

36

DZIAŁ OGÓLNY

zbiorowa / pod red. Kazimierza Bartkiewicza. – Zielona Góra, 1998. – S. 176-178. – Bibliogr. 242. SZCZEGÓŁA Hieronim: Wiesław Sauter – historyk, pamiętnikarz i działacz kultury ; Bibliografia prac Wiesława Sautera // W: Kultura. Historia. Region : praca zbiorowa pod red. H. Szczegóły. – Zielona Góra, 1975. – S. 6-11 ; 13-19 243. TRZISZKA Zygmunt: Lubuska inteligencja. – Il. // Kult. i Ty. – 1970, nr 3 s. 21-24
Działalność społeczno-kulturalna W. Sautera.

Seydlitz Ernst von 252. THIEL Hermann Otto: Ernst von Seydlitz, geb. in Tschöplau [später Waldruh] / H.O. Thiel // Neus. Nachr. – Nr. 5 (1967), s. 420
Pedagog, autor „Leitfaden der Geographie”, ur. w Ciepielowie, gm. Nowa Sól.

Siedlecki Ludwik 253. DOBOSZOWA Henryka: Ludwik Siedlecki : działacz polityczny i kulturalny / (hd). – (Kultura : ludzie trzydziestolecia). – Portr. // Nadodrze. – 1975, nr 13, s. 3
Organizator ZWM w pow. kożuchowskim, nauczyciel w Nowej Soli, przew. Zarządu Powiatowego ZMP, działacz PPR i PZPR, sekretarz propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Zielonej Górze.

244. TRZISZKA Zygmunt: Nauczycielskie serce : człowiek z pasją // Tyg. Kult. – 1966, nr 10, s. 12 245. W UZNANIU trudnej i potrzebnej pracy. – Il. // Rada Nar. – 1962, nr 21, s. 3-4
Odznaczenie W. Sautera Orderem Sztandaru Pracy.

246. WIESŁAW Sauter, działacz kultury, laureatem Nagrody Kulturalnej „Nadodrza” za 1972 rok. – Portr. // Nadodrze. – 1972, nr 20, s. 1 247. WIESŁAW Sauter : w 90 rocznicę urodzin / [red. Emilia Ćwilińska] ; Lubuskie Towarzystwo Naukowe. – Zielona Góra : [LTN], 1995. – 38 s. : il., portr. ; 21 cm
Treść: Cztery portrety Wiesława Sautera / Janusz Koniusz. W kręgu przeszłości i tradycji Babimojszczyzny : o pisarstwie historycznym z dr. Wiesławem Sauterem rozmawia Emilia Ćwilińska. Bibliografia publikacji Wiesława Sautera. Rec. Masłowska Małgorzata: Wiesław Sauter – portret niepełny / MM // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1995, nr 9, s. 3436. Siatecki Alfred: Portret prowincjusza // Gaz. Lubus. – 1995, nr 105, s. 4

254. PIETRZAK Marian: Siedlecki Ludwik (19271981), działacz polityczny // W: Lubuski słownik biograficzny / pod red. Hieronima Szczegóły. – Zielona Góra, 1984. – S. 180-182 ; Prz. Lubus. – 1983, nr 3, s. 109-111 Silz Max 255. FISCHER: Max Silz, Neusalz (Oder) // Neus. Nachr. – Nr. 40 (1965), s. 41-42
Nowosolski drukarz.

Słoboda Michał 256. OSTATNIA droga kapelmistrza : [nekr.]. – Portr. // Głos Dozametu. – 1985, nr 24, s. 2
Kapelmistrz orkiestry dętej „Dozametu”.

Staszewski Władysław 257. PIERTZAK Marian: Władysław Staszewski (1905-1970) // Prz. Lubus. – 1984, nr 3/4, s. 203-205
Działacz PZPR w Nowej Soli.

248. ZARABSKI Bruno: Wiesław Sauter – działacz i społecznik // Pr. Świetl. – 1959, nr 5, s. 32 Schulz Wilhelm Gotthold 249. SCHÖNTHÜR Rudolf: Wilhelm Gotthold Schulz : Leben und Werk // Neus. Nachr. – Nr. 9 (1960), s. 2-5
Archiwista, autor monografii Nowej Soli.

Stephan Otto 258. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pamięć wciąż żywa ; RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Dla upamiętnienia. – Il. // Krąg. – 1999, nr 20, s. 8 ; nr 36, s. 19
Ks. O. Stephan (1884-1946) i ks. Antoni Lisak (23 XII 1899-22 V 1970, proboszczowie w Otyniu (przed i po 1945); odsłonięcie tablic upamiętniających ich działalność.

250. THIEL Hermann Otto: Zum Gedanken an Wilhelm Gotthold Schulz, Verfasser der Chronik „Zum Neuen Salze” // W: 25 Jahr Patenschaft Offenbach am Main – Neusalz an der Oder 1955-1980 / Gesamtbearb. Karl Fars. – Offenbach a.M., 1980. – S. 43-49 : il. Scultetus Hienonimus 251. SCULTETUS Hieronimus // W: Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. Z. 30. – Głogów, 1995. – S. 11-12. – Bibliogr.
Proboszcz w Kożuchowie.

Stopiński Bolesław Roman 259. MICHALAK Anna: Kandydat na patrona szkoły. – Portr. // Nasze Miast. – 2004, nr 1, s. 6
Pionier, organizator i kier. szkoły podstawowej w Borowie Wielkim (1945-1966).

Suesmann Günther 260. GLAESER Edmund: Günther Suesmann zum Gedächtnis. – Portr. // Grünb. Hauskal. – 1938, s. 34-35
Nowosolski prawnik (1882-1936), regionalista.

B IOGRAFIE

37

Suevus Sigismundus 261. HOFFMANN Georg: Sigismundus Suevus Freistadiensis : ein schlesischer Pfarrer aus dem Reformations Jahrhundert. – Breslau : F. Hirt, 1927. – 159 s., [1] k. tabl. : portr. ; 23 cm Sułka z Lasocina 262. JUREK Tomasz: Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274-1309). – Kraków, 2006. – S. 174 : Sułka z Lasocina pod Kożuchowem
Zaufany księcia Henryka, kasztelan zbąszyński (1305), wojewoda poznański (1306).

Verdy du Vernois Julius 267. BERNER Karl Gustav Heinrich: Schlesische Landsleute. – Leipzig, 1901. – S. 249 : Verdy du Vernois Julius
Ur. w Kożuchowie pruski generał i minister wojny, gubernator Strasburga.

268. THIEL Herman Otto: Julius von Verdy du Vernois (1832-1910) // Neus. Nachr. – Nr. 75 (1971), s. 445-446 Wałukiewicz Emil 269. ŻYCIORYSY / oprac. R[yszrd] Ryczkowski // Obs. Odrz. – 1972, nr 1, s. 4, nr 2, s. 9
Lotnik, kombatant II wojny światowej, zam. w Bytomiu Odrz.

Troeger Heinrich 263. SCHÖNTHÜR Rudolf: Dr Heinrich Troeger gestorben [4 III 1901 – 25 VIII 1975] ; [nekr.] // Neus. Nachr. – Nr. 102 (1975), s. 265-267
Burmistrz Nowej Soli.

Wysocki Edward 270. JADCZAK Michał: Pro memoria : [nekr.] // Wrzeciono. – 1990, nr 2, s. 2
Kier. Biura Rady Narodowej w Nowej Soli.

264. SCHULZ Gerhard: Erinnerungen an unseren ersten Bürgermeister Dr. Heinrich Troeger //W: 25 Jahre Patenschaft Offenbach am Main – Neusalz an der Oder 1955-1980 / Gesamtbearb. Karl Fars. – Offenbach a. M., 1990. – S. 51-71 : il. 265. THIEL Hermann Otto: In memoriam Dr. Heinrich Troeger // Neus. Nachr. – Nr. 102 (1975), s. 263-265 Tschackert Paul 266. BERNER Karl Gustav Heinrich: Schlesische Landsleute. – Leipzig, 1901. – S. 277 : Tschackert Paul
Ur. w Kożuchowie (1848) historyk Kościoła, prof. w Halle, Królewcu i Götingen.

Zawiślak Jan 271. ROCZNICA / red. // Nasze Miast. – 2003, nr 1, s. 4
Kier. Fabryki Mebli (1958-1993) w Nowym Miasteczku.

II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

KARTOGRAFIA
HENSCHEL G.: Alte Kreisgrenzen im nördlichen Niederschlesien = 853 272. KATALOG map Zarządu Regulacji Rzeki Odry XVIII-XIX w. / pod red. Juliana Janczaka oprac. Józef Domański, Stefania Kalfas-Piotrowska, Waldemar Wysocki. – Warszawa, 1985. – S. 240-242 : [Mapy z rejonu nowosolskiego] 273. KONIAS Andrzej: Kartograficzny obraz Śląska na podstawie map księstw śląskich Jana Wolfganga Wielanda i Mateusza Schubartha z połowy XVIII wieku. – Katowice, 1955. – s. 63-70 : il., mapa : Mapa księstwa głogowskiego [z wyodrębionym Baronatem Bytom] 274. KREFT Wolfgang: Das östliche Mitteleuropa im historischen Luftbild : Bildflüge 1942-1945 über Brandenburg, Ostpeussen, Polen, Pommern und Schlesien. – Marburg, 2000. – S. 17-18 : Nowa Sól, Głogów, Lubin, Ścinawa

dynastiam Bevthen et Carolath / a Ioh. W. [Johann Wolfgang] Wieland [...] delineata [...] denuo rectificata per [...] Matthaeum á Schubart [...] excusa. - [Skala ok. 1 : 216 000]. – Norimbergae : ab Haeredibus Hamannianis, 1739. – 1 mapa : kolor ; 56 x 82 cm 278. Das FÜRSTENTHUM Glogau in Niederschlesien nebst der freyen Standes-Herrschaft Beuthen / I[ohann] D. Schleuen excudit Berolini, [ok.1750]. – 1 mapa kolor. ; 24 x 27 cm
Z widokiem Kozuchowa.

279. Das FÜRSTENTHUM Gross-Glogau mit der Freyen Standes-Herrschafft Nieder-Beuthen in Schlesien / gestochen von J[ohann] G[eorg] Schreiber. – Leipzig, [ok. 1750]. – 1 mapa : kolor. ; 16 x 21 cm 280. DUCATUS Silesiae, Principatus Glogoviensis in suos VI circulos [...] emensus, et in hanc mappam accuratissime conscriptus / a Joh. Wolfgang Wieland. – [Skala ok. 1 : 216 000]. – Norimbergae : Homannische Erben, 1752. – 1 mapa : kolor. ; 62 x 88 cm

PO 1800 ROKU

MAPY. PLANY
Wybór DO 1800 ROKU 275. DVCATVS Silesiae Glogani vera delineatio / secunda cura ac labore confecta a Iona Sculteta. – [Skala ok. 1 : 270 000]. – [Amstelodami : J. Blaeu, ok. 1643]. – 1 mapa : kolor ; 42 x 53 cm
Wyodrębniony Freistädtisches Weichbild.

281. Das FÜRSTENTHUM Glogau in seine sechs landrätlichen Kreise Glogau, Freystadt, Guhrau, Sprottau, Grünberg und Schwiebus getheilt, mit dem Fürstenthum Carolath / ehehin gezeichnet von [Johann Wolfgang] Wieland, und verbessert von [Mattäus]Schubarth, iezt aber umgearbeitet und vermehrt von D[aniel] F[riedrich] Sotzmann. – Nürnberg : bey Homanns Erben, 1808, jezt Chritoph, 1813. – 1 mapa : kolor. ; 36 x 82 cm Powiat kożuchowski 282. KREIS Freistadt / [hrsg. nach der von Generalstabs-Offizieren und nach den Generalstabs-Karten ; bearb. grossen Reymann’schen Specialkarte von Schlesien]. – [Skala 1 : 200 000]. – Glogau : C. Flemming, [po 1846]. – 1 mapa : kolor. granice. – 23 x 34 cm. – (Atlas von Schlesien ; 2) 283. KREIS Freystadt i. Sch. / bearb. in der Kartographischen Anstalt Verlagshandlung. – Massstab 1 :

276. BARONATUS Carolato Bethaniensis in Silesia Inferiore. – [Skala ok. 1 : 75 000]. – Amstelodami : apud Joannem Blaeu, [1662]. – 1 mapa : kolor. ; 42 x 51 cm 277. PRINCIPATVS Silesiae Glogoviensis novissima tabula geographica sistens VI. ejusdem circulos Glogav, Freystadt, Guhrav, Sprottav, Grünberg et Schwiebus, cum districtu Polckwitz nec non liberam

40

ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

150 000. – Glogau : C. Flemming, [1902]. – 1 mapa : kolor. ; 32 x 45 cm, złoż. 18 x 11 cm
Na okł. Carl Flemmings Neue Kreiskarten. Bd. 56.

293. MAPA powiatu Nowa Sól. – Skala 1 : 100 000. – Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965. – 1 mapa : kolor. ; 40 x 49 cm 294. SZLAKI rowerowe powiatu nowosolskiego / Fundacja ekologiczna Zielona Akcja. – Zielona Góra : Zakład Kartograficzny „Sygnatura”, 2001. – 1 mapa : kolor. ; 19 x 20 cm, złoż. 21 x 10
Tyt. nad ramką. – Tyt. okł.: Rowerem po powiecie nowosolskim.

284. REGIERUNGSBEZIRK Liegnitz : amtliche Entfernungskarte des Kreises Freystadt in Sch. / Katasteramt zu Freystadt in Schl. ; revidiert im Katesterbureau der Königlichen Regierung zu Liegnitz. – Massstab 1 : 75 000. – Glogau : C. Flemming, 1903. – 1 mapa : kolor. ; 50 x 86 cm, złoż. 24 x 15 cm 285. FLEMMINGSCHE Schulkarte des Kreises Freystadt in Schlesien. – Glogau : C. Flemming, 1906. – 1 mapa : kolor.
Beilage: Fischer G.: Heimatkunde des Kreises Freystadt i.Sch. = poz. 920

286. LANDKREIS Grünberg, Kreis Freystadt / hrsg. von der Preussische Landesaufnahme 1896. Einzelne Nachträge 1929. – 1 : 25 000. – Berlin : Reichsamt für Landesaufnahme, [1929]. – 1 mapa ; 47 x 30 cm 287. KREISE Gr ünberg und Freystadt. – 1 : 150 000. – Braunschweig : Westermann, [1938]. – (Flemminge Handkarte von Schlesien in Einzelblättern ; Nr 16) 288. KREISE Grünberg und Freystadt / hrsg. vom Reichsamt für Landesaufnahme Berlin. – Zusammendr. 1938 aus der Karte des Deutschen Reiches. – 1 : 100 000. – Berlin : Reichsamt für Landesaufnahme, 1938. – 1 mapa kolor. ; 58 x 71 cm 289. MAPA powiatu kożuchowskiego – województwo wrocławskie / Główny Urząd Pomiarów Kraju Wydział Pomiarów Urzędu Wojewódzkiego Wrocławskiego. – Podziałka 1 : 100 000. – [Wrocław] : GUPK, [19]47. – 1 mapa ; 39 x 60 cm
Pod ramką: Powiatowy Referat Pomiarów w Kożuchowie 14 XI 47. GU.P.K. Wrocław K.F. 18435

295. MAPA powiatu nowosolskiego : skala 1 : 106 000 / Wydawnictwo PÓŁNOC. – [Skala] 1 : 106 000. – Złocieniec : PÓŁNOC, 2002. – 1 mapa : kolor. ; 43 x 55 cm, złoż. 23 x 55 cm – Treść map w jęz. pol., legenda także w jęz. niem. i ang. – ISBN 83-8819820-3 Messtischblätter 1 : 25 000 296. LINDENKRANZ in Niederschlesien [Bielawy], 4261/ hrsg. von der Preussischen Landesaufnahme 1894, Ausgabe 1941. – 1 : 25 000. – Berlin : Reichsamt für Landesaufnahme, 1941. – 1 mapa : kolor. ; 46 x 48 cm 297. BEUTHEN an der Oder [Bytom Odrzański], 4260 / hrsg. von der Preussischen Landesaufnahme 1896, berichtigt 1933, red. Ände 1938. – 1 : 25 000. – Berlin : Reichsamt für Landesaufnahme, 1938. – 1 mapa : kolor ; 46 x 48 cm 298. KONTOPP in Niederschlesien [Konotop],4061 / hrsg. von der Preussischen Landesaufnahme. – 1 : 25 000. – Berlin : Reichsamt für Landesaufnahme, 1933. – 1 mapa : kolor. 46 x 48 cm 299. FREYSTADT in Niederschlesien [Kożuchów], 4259 / hrsg. von der Preussischen Landesaufnahme 1901. –1 : 25 000. – Berlin : Reichsamt für Landesaufnahme, 1933. – 1 mapa : kolor. ; 46 x 48 cm 300. LIEBENZIG in Schlesien [Lubięcin],4161 / hrsg. von der Preussischen Landesaufnahme. – 1 : 25 000. – Berlin : Reichsamt für Landesaufnahme, 1933. – 1 mapa : kolor. ; 46 x 48 cm 301. NEUSALZ an der Oder [Nowa Sól], 4160 / hrsg. von der Preussischen Landesaufnahme 1896, berichtigt 1933. – 1 : 25 000. – Berlin : Reichsamt für Landesaufnahme, 1937. – 1 mapa : kolor. ; 46 x 48 cm 302. NEUSTÄDTEL in Niederschlesien [Nowe Miasteczko], 4360 / hrsg. von der Königl[ichen] Preuss[ischen] Landesaufnahme 1901. Ausg.F, berichtigt 1933, einzelne Nachträge 1937. – 1 : 25 000.

Powiat nowosolski 290. OBERFÖRSTEREI Tschiefer [Przyborów] im Regierungsbezirk Liegnitz. – Massstab 1 : 25 000. – Berlin : Reichskartenstelle des Reichsamts für Landesaufnahme, 1925. – 1 mapa ; 62 x 58 cm
Obejmuje obszar leśny po prawej stronie Odry między Nową Solą a Siedliskiem.

* 291. MAPA powiatu Nowa Sól. – Skala 1 : 100 000. – Warszawa : Państw. Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1958. – 1 mapa : kolor. ; 40 X 49 cm 292. POWIAT nowosolski. – 1 : 25 000. – Warszawa : Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego, 1962. – 1 mapa

MAPY. PLANY

41

– Berlin : Reichsamt für Landesaufnahme, 1937. – 1 mapa : 46 x 48 cm Mapa topograficzna Polski 1 : 50 000 303. BOJADŁA : mapa topograficzna, M-33-8-B / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac. kartogr. 1998 r. – Geokart International Sp. z o.o. Rzeszów. – [Skala] 1 : 50 000. – Warszawa : Główny Geodeta Kraju, 1998. – 1 mapa : kolor. ; 39 x 37 cm. – ISBN 83-7239-203-X
Obejmuje część obszaru gm. Kolsko i Nowa Sól.

komentarz oprac. Dariusz Wrzesiński. – [Skala] 1 : 50 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [2003]. – 1 mapa : kolor. ; 39 x 37 cm. – ISBN 83-239-7417-9
Obejmuje część obszaru gm. Kolsko i Nowa Sól.

304. BYTOM Odrzański : mapa topograficzna, M-33-8-D / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac. kartograf. 1997 r. Geokart International Sp. z o.o., Rzeszów. – [Skala] 1 : 50 000. – Warszawa : Główny Geodeta Kraju, [1998]. – 1 mapa : kolor. ; 39 x 37 cm, złoż. 24 x 13 cm, w okł. – ISBN 83-7273-051-X 305. NOWA SÓL : mapa topograficzna, M-33-8-C, / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac. kartogr.: 1997 r. – DOSUCH i Spółka, Warszawa. – [Skala] 1 : 50 000. – Warszawa : Główny Geodeta Kraju, 1998. – 1 mapa : kolor. 39 x 37 cm, złoż. 24 x 13 cm, w okł. – ISBN 83-7223-043-9 306. SŁAWA : mapa topograficzna, M-33-9-A / oprac. kartogr.: 1998 r. – Geokart International Sp. z o.o. Rzeszów na podst. mapy topogr. w skali 1 : 25 000, stan aktualności 1998. – [Skala] 1 : 50 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1998]. – 1 mapa : kolor. ; 39 x 36 cm. – ISBN 83-7239-204-8
Obejmuje część obszaru gm. Kolsko.

309. BYTOM Odrzański : mapa hydrograficzna, M-33-8-D, / Główny Urząd Geodezji i Kartografi i ; mapy dokumentacyjne, GEOPOL Poznań 2000, wykonawcy: J. Kamiński, M. Tritt ; hydrogr. zdjęcie polowe, GEOPOL Poznań V-VI 2000, wykonawcy: J. Kamiński, M. Tritt ; red. Janusz Rzepecki ; komentarz oprac. Jerzy Bieroński, Władysław Pawlak, Jan Tomaszewski. – [Skala] 1 : 50 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [2000]. – 1 mapa : kolor. ; 39 x 37 cm. –ISBN 83-239-0513-4. 310. BYTOM Odrzański : mapa sozologiczna, M-33-8-D, / Główny Urząd Geodezji i Kartografi i ; mapy dokumentacyjne, GEOPOL Poznań.,1998, wykonawcy: J. Czarnecka ; sozologiczne zdjęcie polowe, GEOPOL Poznań IX-X 1998, wykonawcy: J. Czarnecka, M. Stelmach ; red. Janusz Rzepecki, Grażyna Suchanecka ; komentarz oprac. Leszek Baraniecki [ i in.]. – [Skala] 1 : 50 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1998]. – 1 mapa : kolor. ; 39 x 37 cm. – Mapa sozologiczna Polski 1 : 50 000. – ISBN 83-7323-756-5 311. NOWA Sól : mapa hydrograficzna, M-33-8-C, / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; mapy dokumentacyjne, GEOPOL Sp. z o.o., Poznań 2005, wykonawcy: H. Mamet ; hydrogr. zdjęcie polowe, GEOPOL Sp. z o.o., Poznań VI-VII 2005, wykonawcy: H. Mamet ; red. Janusz Rzepecki ; komentarz oprac. Alfred Kaniecki, Alicja Baczyńska, Anna Gogołek. – [Skala] 1 : 50 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [2006]. – 1 mapa : kolor. ; 39 x 37 cm. – Mapa hydrograficzna Polski 1 : 50 000. – ISBN 83-239-8931-1 312. SŁAWA : mapa hydrograficzna, M-33-9-A / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; mapy dokumentacyjne, GEOMAT Sp. z o.o., Poznań 2003, wykonawcy: Z. Szczepaniak, A. Antoniuk ; hydrogr. zdjęcie polowe, GEOMAT Sp. z o.o., Poznań VI-VII 2002, wykonawcy: A. Ślezik, G. Kowalski ; komentarz oprac.: Dariusz Wrzesiński. – [Skala] 1 : 50 000. – Warszawa : Główny Geodeta Kraju, [2003]. – 1 mapa : kolor. ; 39 x 37 cm. – Mapa hydrologiczna Polski 1 : 50 000. – ISBN 83-239-7418-7
Obejmuje część obszaru gm. Kolsko.

307. ZIELONA Góra-Wsch. : mapa topograficzna, M-33-A, / oprac. kartogr.: 1998 – Geokart International Sp. z o.o. Rzeszów na podst. mapy topogr. w skali 1. 1 : 10 000; 2. 1 : 25 000 ; stan aktualności 1998 r. – [Skala] 1 : 50 000. – Warszawa : Główny Geodeta Kraju, 1998. – 1 mapa kolor. ; 39 x 37 cm, złoż. 24 x 12 cm, w okł. – ISBN 83-7223-686-0
Obejmuje częściowo powierzchnie gm. Otyń, Kożuchów i m. Nowa Sól.

Inne mapy w skali 1 : 50 000 uwzględniające częściowo obszar pow. nowosolskiego: Kargowa, N-33-140-D ; Brzeźnica, M-33-7-D ; Szprotawa, M-33-20-A ; Przemków, M-33-20-8 Mapa hydrograficzna i sozologiczna Polski 1 : 50 000 308. BOJADŁA : mapa hydrograficzna, M-33-8-B / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; mapy dokumentacyjne, GEOMET Sp. z o.o., Poznań 2003, wykonawcy: A. Rückemann, P. Psujek ; hydrogr. zdjęcie polowe, GEOMAT Sp. z o.o. Poznań VI-VII 2003, wykonawcy: A. Ślesik, G. Kowalski ; red. Marcin Folwarczny ;

313. ZIELONA Góra : mapa hydrograficzna, M-338-A / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; mapy dokumentacyjne, GEOMAT Sp. z o.o., Poznań 2005, wykonawcy: U. Powroźnik, J. Nowaczyk ; hydrogr. zdjęcie polowe, GEOMAT Sp. z o.o., Poznań VI-VII 2005, wykonawcy: M. Przyłębski ; komentarz oprac.: Dariusz Wrzesiński, Krzysztof Puk, Leszek Sobkowiak ;

42

ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

red. Zbigniew Adamski, Marcin Folwarczny. – [Skala] 1 : 50 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, 2006. – 1 mapa : kolor. ; 39 x 37 cm. – Mapa hydrologiczna Polski 1 : 50 000. – ISBN 83-8930-3
Obejmuje część obszaru gmin: Otyń, Nowa Sól i Kożuchów.

1 : 25 000. – [Warszawa] : Państ. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, [1996]. – 1 mapa : kolor. ; 42 x 66 cm 320. SIECIEBORZYCE : mapa topograficzna, 441.23 / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac. w OPGK Białystok – 1987 r. na podstawie mapy 1 : 10 000 z r. 1984 wg znaków umownych – wzór 1966 r. – [Skala] 1 : 25 000. – [Warszawa] : Państ. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, [1987]. – 1 mapa : kolor. ; 42 x 66 cm
Obejmuje część obszaru gmin Nowe Miasteczko i Kożuchów.

Inne mapy hydrograficzne i sozologiczne obejmujące fragmentarycznie obszar pow. nowosolskiego: Kargowa, N-33-20-B ; Brzeźnica, M-33-7-D ; Szprotawa, M-33-20-A ; Przemków, M-33-20-B Mapa topograficzna Polski 1 : 25 000 314. BOJADŁA : [mapa topograficzna], 431.42 / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac. kartogr. w 1979 r. – OPGK Kraków wg znaków umownych 1967 r. ; red. Apolonia Michalska. – [Skala] 1 : 25 000. – [Warszawa] : Państ. Przedsiębiorstwo GeodezyjnoKartograficzne, [1981]. – 1 mapa : kolor. ; 42 x 66 cm
Obejmuje częściowo obszar gmin: Otyń, Kolsko i Lubięcin.

321. SŁAWA : mapa topograficzna, 432.31 / Główny Geodeta Kraju ; oprac. w Okręg. Przeds. Geod.-Kart. w Poznaniu – 1982 r. na podstawie mapy 1 : 10 000 z r. 1980 wg znaków umownych – wzór 1966. – [Skala] 1 : 25 000. – [Warszawa] : Państw. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, [1992]. – 1 mapa : kolor ; 42 x 66 cm
Obejmuje część obszaru gmin: Nowa Sól, Kolsko i Bojadła.

315. BYTOM Odrzański : mapa topograficzna, 441.22 / Główny Geodeta Kraju ; oprac. w PPGK – 1988 r. na podstawie mapy 1 : 10 000 z 1984 r. ; red. Halina Wodecka, kartogr. Sławomir Pasznik. – [Skala] 1 : 25 000. – [Warszawa]: Główny Geodeta Kraju, [1997]. – 1 mapa : kolor. ; 42 x 66 cm 316. KOTLA : mapa topograficzna, 442.11 / Główny Geodeta Kraju ; oprac. w OPGK Białystok – 1983 r. na podstawie mapy 1 : 10 000 z roku 1976 wg znaków umownych wzór 1966 r. ; red. Zenon Łukasiewicz. – [Skala] 1 : 25 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [2000]. – 1 mapa : kolor. 42 x 66 cm
Obejmuje część obszaru gm. Siedlisko.

322. ŚWIĘTNO : mapa topograficzna, 432.13 / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac. w Okręg. Przeds. Geod.-Kart. w Poznaniu – 1982 r. na podstawie mapy 1 : 10 000 z r. 1980 wg znaków umownych – wzór 1966. – [Skala] 1 : 25 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [2003]. – 1 mapa : kolor ; 42 x 66 cm
Obejmuje część obszaru gm. Kolsko.

317. KOŻUCHÓW : mapa topograficzna Polski, 441.21 / Główny Geodeta Kraju ; oprac. w PPGK – 1988 r. na podstawie mapy 1 : 10 000 z 1984 r. wg znaków umownych – wzór 1966 r. ; red. Krzysztof Głownia, kartogr.: Ewa Izdebska. – [Skala] 1 : 25 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [2000]. – 1 mapa : kolor. 42 x 66 cm 318. NOWA Sól : mapa topograficzna, 431.44 / Główny Geodeta Kraju; oprac. kartogr. w 1979 r. – OPGK Kraków wg znaków umownych 1967 r. ; red. Barbara Majewska. – [Skala] 1 : 25 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1998]. – 1 mapa : kolor. ; 42 x 66 cm 319. NOWE Miasteczko : mapa topograficzna, 441.24 / Główny Geodeta Kraju ; materiał podstawowy: mapa 1 : 50 000, wyd. 1 wg znaków umownych 1966 r., 1. stan z r. 1975, 2. stan z r. 1976, wykonano w 1983 – PPGK ; red. Krzysztof Gontarek. – [Skala]

323. ZATONIE : mapa topograficzna, 431.43 / Główny Geodeta Kraju ; oprac. kartogr. w 1979 r. – OPGK Kraków wg znaków umownych 1967 r. ; red. Halina Michalska. – [Skala] 1 : 25 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [2000]. – 1 mapa : kolor ; 42 x 66 cm
Obejmuje część obszaru gm. Otyń, Kożuchów i Nowa Sól.

Inne mapy w skali 1 : 25 000 obejmujące fragmentarycznie obszar pow. nowosolskiego: Krążkowo, 432.33 ; Zielona Góra 431.41 Mapa topograficzna Polski 1 : 10 000 324. BODZÓW : mapa topograficzna, M-33-8D-c-4 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – „GEO-TOP” Poznań, oprac. kartogr. „GEO-TOP” Poznań wg znaków umownych 1994. – [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa : kolor ; 49 x 46 cm 325. BRONISZÓW : mapa topograficzna, M-33-7D-b-4 / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac. topogr. 2000 r. PG-K PLAND s.c. Warszawa ; oprac. kartogr. 2001 r. wg znaków umownych 1999 r. PG-K

MAPY. PLANY

43

PLAND s.c. Warszawa. – [Skala] 1 : 10 000. – Warszawa : Główny Geodeta Kraju, 2001. – 1 mapa : kolor. – 49 x 46 cm, złoż. 20 x 16 cm w okł. – (Mapa topograficzna Polski ; 48). – ISBN 83-239-1984-4 326. BYCZ : mapa topograficzna, M-33-7-D-c-1 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – „GEO-TOP” Poznań ; oprac. kartogr.: 1995 r. – „GEO-TOP” Poznań wg znaków umownych 1994. – [Skala] 1 : 10 000. [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa : kolor. ; 49 x 46 cm. – ISBN 83-7144-925-9 327. BYTOM Odrzański : mapa topograficzna, M-33-8-D-c-2 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – „GEO-TOP” Poznań ; oprac. kartogr.: 1995 r. – „GEO-TOP” Poznań wg znaków umownych 1994 r. – [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa : kolor. ; 49 x 46 cm. – ISBN 83-7144-920-8 328. DOBRZEJOWICE : mapa topograficzna, M-33-8-D-d-1 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – „GEO-TOP” Poznań ; oprac. kartogr.: 1995 r. – „GEO-TOP” Poznań wg znaków umownych 1994 r. – [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa : kolor. ; 49 x 46 cm
Obejmuje część obszaru gm. Siedlisko.

na ; oprac. topogr.: 1995 r. – GEO-TOP Sp. z. o.o. w Poznaniu ; oprac kartogr.: 1995 r. – OPGK Lublin wg znaków umownych 1994 r. – [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa : kolor. ; 49 x 46 cm 333. LIPKA : mapa topograficzna, M-33-8-B-b-4 / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac. topogr. 2002 r. OPGK w Krakowie Sp. z o.o. ; oprac. kartogr. 2003 r. wg znaków umownych 1999 r. – OPGK w Krakowie Sp. z o.o. – [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, 2003. – 1 mapa : kolor ; 49 x 45 cm, złoż. 20 x 16 cm, w okł. – Mapa topograficzna Polski 1 : 10 000 ; 6). – ISBN 83-239-6758-X 334. LUBIESZÓW : mapa topograficzna, M-33-8C-b-1 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – GEO-TOP Sp. z o.o. w Poznaniu ; oprac. kartogr.: 1995 r. – OPGK Lublin wg znaków umownych 1994 r. – [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa : kolor. ; 49 x 46 cm. – ISBN 83-7144-905-4 335. MIŁAKÓW: mapa topograficzna, M-33-8D-c-3 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – „GEO-TOP” Poznań ; oprac. kartogr.: 1995 r. „GEO-TOP” Poznań – wg znaków umownych 1994 r. – [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa : kolor. ; 49 x 46 cm. – ISBN 83-7144-955-0 336. NIEDORADZ-Płn. : mapa topograficzna, M-33-8-A-d-1 / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac. topogr. 2002 r. WPGK „GEOMAT” Sp. z o.o., Poznań ; oprac. kartogr. 2003 r. wg znaków umownych 1999 r. WPGK „GEOMAT” Sp. z o.o., Poznań. – [Skala] 1 : 10 000. – Warszawa : Główny Geodeta Kraju, 2003. – 1 mapa : kolor. ; 49 x 45 cm, złóż. 20 x 16 cm, w okł. – (Mapa topograficzna Polski 1 : 10 000 ; 19). – ISBN 83-239-5687-1 337. NOWA Sól : mapa topograficzna, M-33-8c-b-2 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – GEO-TOP Sp. z o.o. w Poznaniu ; oprac. kartogr.: 1995 r. – OPGK Lublin wg znaków umownych 1994 r. – [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa : kolor. ; 49 x 46 cm, złoż. 21 x 16 cm, w okł. – (Mapa topograficzna Polski 1 : 10 000 ; 36). – ISBN 83-7144617-9 338. NOWE Żabno : mapa topograficzna, M-338-C-b-4 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – GEO-TOP Sp. z o.o. w Poznaniu ; oprac. kartogr.: 1995 r. – OPGK Lublin wg znaków umownych 1994 r. – [Skala] 1 : 10 000. –

329. JEZIORNA : mapa topograficzna, M-33-8B-d-2 / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac. topogr. 2002 r. OPGK w Krakowie Sp. z o.o. ; oprac. kartogr. 2003 r. wg znaków umownych 1999 r. OPGK w Krakowie Sp. z o.o. – [Skala] 1 : 10 000. – Warszawa : Główny Geodeta Kraju, 2003. – 1 mapa : kolor. ; 48 x 45 cm, złoż. 20 x 16 cm. – (Mapa topograficzna Polski 1 : 10 000 ; 24). – ISBN 83-239-6759-8 330. KIEŁCZ : mapa topograficzna, M-33-8-D-a-3 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – „GEO-TOP” Poznań ; oprac. kartogr: 1995 r. – „GEO-TOP” Poznań. – [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa : kolor. ; 49 x 46 cm. – ISBN 83-7144-945-3 331. KOLSKO : mapa topograficzna, M-33-8B-b-2, / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac. topogr. 2002 r. OPGK w Krakowie Sp. z o.o. ; oprac. kartogr. 2003 r. wg znaków umowych 1999 r. OPGK w Krakowie Sp. z o.o. – [Skala] 1 : 10 000. – Warszawa : Główny Geodeta Kraju, 2003. – 1 mapa : kolor. 49 x 45 cm, złoż. 20 x 16 cm, w okł.- (Mapa topograficzna Polski 1 : 10 000 ; 8). – ISBN 83-239-6757-1 332. KSIĄŻ Śląski : mapa topograficzna, M-33-8C-a-1 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficz-

44

ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

[Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa : kolor. ; 49 x 46 cm, złoż 21 x 16 cm. – (Mapa topograficzna Polski 1 : 10 000 ; 44). – ISBN 83-7144-622-5 339. OTYŃ : mapa topograficzna, M-33-8-A-d-4 / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac. topogr.: 1997 r. – GEO-TOP Sp. z o.o. Poznań ; oprac. kartogr.: 1998 r. wg znaków umownych 1994 COGIK Sp z o.o. Warszawa – [Skala] 1 : 10 000. – Warszawa : Główny Geodeta Kraju, 1998. – 1 mapa : kolor. ; 49 x 46 cm, złoż. 20 x 16 cm, w okł. – (Mapa topograficzna Polski 1 : 10 000 ; 28). – ISBN 83 7170-815-7 340. PODBRZEZIE Dolne : mapa topograficzna, M-33-8-C-a-4 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – GEO-TOP Sp. z o.o. w Poznaniu ; oprac. kartogr.: 1995 r. – OPGK Lublin wg znaków umownych 1994 r. – [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa : kolor. ; 49 x 46 cm 341. POPOWO : mapa topograficzna, M-33-128A-c-3 / Główny Urząd Geodezji i Kartografii : Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego [dofi nansowanie] ; oprac. topogr. 2001 r. OPGK Spółka z. o.o., Koszalin ; oprac. kartogr. 2002 r. wg znaków umownych 1999 r. OPGK Spółka z o.o., Koszalin. – [Skala] 1 : 10 000. – Warszawa : Główny Geodeta Kraju, 2002. – 1 mapa : kolor. ; 48 x 45 cm, złoż. 20 x 16 cm, w okł. – (Mapa topograficzna Polski 1 : 10 000 ; 25). – ISBN 83-2394143-2 342. PRZYBORÓW : mapa topograficzna, M-338-D-a-1 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – „GEO-TOP” w Poznaniu ; oprac. kartogr.: 1995 r. „GEO-TROP” Poznań. – [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa : kolor. ; 49 x 46 cm. – ISBN 83-7144-930-5 343. RADWANÓW : mapa topograficzna, M-33-7D-b-2 / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac. topogr. 2000 r., PG-K PLAND s.c. Warszawa ; oprac. kartogr. 2001 r. wg znaków umownych 1999 r. PG-K PLAND s.c. Warszawa. – [Skala] 1 : 10 000. – Warszawa : Główny Geodeta Kraju, 2001. – 1 mapa : kolor. ; 49 x 46 cm, złoż. 20 x 16 cm, w obwol. – (Mapa topograficzna Polski 1 : 10 000 ; 40). – ISBN 83-239-1980-1 344. SIEDLISKO : mapa topograficzna, M-33-8D-a-4 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – „GEO-TOP” Poznań ; oprac kartogr.: 1995 r. „GEO-TOP” Poznań . – [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa : kolor. ; 49 x 46 cm. – ISBN 837144-950-X

345. SKIDNIÓW : mapa topograficzna, M-33-8D-d-2 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – „GEO-TOP” Poznań ; oprac. kartogr.: 1995 r. „GEO-TOP” Poznań wg znaków umownych 1994 r. – [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa : kolor. ; 49 x 46 cm
Obejmuje część obszaru gm. Siedlisko.

346. STUDZIENIEC : mapa topograficzna, M-338-C-a-2 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – GEO-TOP Sp. z o.o. w Poznaniu ; oprac. kartogr.: 1995 r. – OPGK Lublin wg znaków umownych 1994 r. – [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa : kolor. ; 49 x 45 cm. – ISBN 83-7144-977-1 347. UŚCIE : mapa topograficzna, N-33-140-D-d-4 / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac. topogr. 2002 r. OPGK w Krakowie Sp. z o.o. ; oprac. kartogr. 2003 r. wg znaków umownych 1999 r. OPGK w Krakowie Sp. z o.o. – [Skala] 1 : 10 000. – Warszawa : Główny Geodeta Kraju, 2003. – 1 mapa : kolor ; 49 x 45 cm, złoż. 20 x 16 cm, w okł. – (Mapa topograficzna Polski 1 : 10 000 ; 64). – ISBN 83-239-6755-5 348. UŚCIE-Zach. : mapa topograficzna, N-33-140D-d-3 / Główny Urząd Geodezji i Kartografii ; oprac. topogr. 2002 r. OPGK w Krakowie Sp. z o.o. ; oprac. kartogr. 2003 r. wg znaków umownych 1999 r. OPGK w Krakowie Sp. z o.o. – [Skala] 1 : 10 000. – Warszawa : Główny Geodeta Kraju, 2003. – 1 mapa : kolor ; 49 x 45 cm, złoż. 20 x 16 cm, w okł. – (Mapa topograficzna Polski 1 : 10 000 ; 63). – ISBN 83-239-6754-7 349. WROCISZÓW : mapa topograficzna, M-33-8C-b-3 / Państwowa Służba Geodezyjna i Kartograficzna ; oprac. topogr.: 1995 r. – GEO-TOP Sp. z o.o. w Poznaniu ; oprac. kartogr.: 1995 r. – OPGK Lublin wg znaków umownych 1994. – [Skala] 1 : 10 000. – [Warszawa] : Główny Geodeta Kraju, [1995]. – 1 mapa : kolor. ; 48 x 44 cm Plany miast 350. KOŻUCHÓW : plan miasta = Stadtplan = town plan / wykonała B.M-Gulij-1992. – Skala 1 : 6 000. – [Kożuchów : b.w., 1992]. – 1 mapa : kolor. ; 48 x 47 cm, złoż. 25 x 12 cm, w obwol. 351. PLAN von Stadt Neusalz. – Massstab 1 : 7 500. –Neusalz : Stadtbauamt, 1926. – 1 mapa : kolor. ; 42 x 55 cm 352. PLAN von Neusalz (Oder) / Zeichnung K. Tschammer. – Massstab 1 : 7 500. – Neusalz (Oder) :

GEOLOGIA

45

Stadtbauamt, [1930]. – 1 mapa : kolor. ; 71 x 67 cm, złoż. 24 x 12 cm, okł.
Tyt. okł.: Neusalz Oder : Stadt-und Lageplan. – Massstab 1 : 7 500.

353. NOWA SÓL : plan miasta / oprac. kartogr. Zakład Kartograficzny „Sygnatura” . – Skala 1 : 15 000. – Zielona Góra: W. Czajka, 1993. – 1 mapa : kolor. ; 56 x 33 cm, złoż. 21 x 12 cm 354. NOWA Sól : plan miasta, skala 1 : 15 000 / oprac. kartogr. Zakład Kartograficzny „Sygnatura”, Zielona Góra. – Skala 1 : 15 000. – Zielona Góra : „Sygnatura”, 1996. – 1 mapa, kolor. ; 56 x 33 cm, złoż. 21 x 12 cm. – Legenda również w jęz. ang. i niem. – ISBN 83-902790-7-X 355. NOWA Sól : plan miasta, skala ok. 1 : 15 000 / oprac. na zlecenie oraz na podstawie materiałów dostarczonych przez Urząd Miejski w Nowej Soli ; realizacja wydaw. Klub Przedsiębiorców INTEGRALIS, Bydgoszcz ; korekta topogr. Woj. Ośr. Dok. Geoid. i Kartogr. w Zielonej Górze, Filia w Nowej Soli. – Skala ok. 1 : 15 000. – Nowa Sól : Urząd Miejski ; Bydgoszcz : INTEGRALIS, 1997. – 1 mapa : kolor. ; 68 x 47 cm, złoż. 25 x 12 cm 356. NOWA Sól : plan miasta. – Skala ok. 1 : 15 000. – Gdynia : Manager-expo, 1997. – 1 mapa : kolor. ; 56 x 40 cm, złoż. 21 x 10 cm 357. NOWA Sól : plan miasta, skala 1 : 15 000 / Urząd Miasta Nowa Sól. – Skala 1 : 15 000. – Nowa Sól : UM, [2003]. – 1 mapa : kolor. ; 58 x 38 cm, złoż. 22 x 12 cm. – Legenda i tekst w jęz. pol., ang. i niem. – ISBN 83-913858-0-9 358. NOWA Sól : plan miasta, skala 1 : 15 000 / Wydawnictwo Kartograficzne SYGNATURA ; informator przygotowany przez Biuro Promocji Miasta. – Skala 1 : 15 000. Zielona Góra : SYGNATURA, [2005]. – 1 mapa : kolor. ; 57 x 33 cm, złoż. 22 x 11 cm – ISBN 83-87873-06-3 359. NOWA Sól : plan miasta, skala 1 : 10 500 / Zakład Kartograficzny „SYGNATURA” ; Gazeta Lubuska [zleceniodawca]. – [Skala] 1 : 10 500. – Zielona Góra : „SYGNATURA”, 2005. – 1 mapa : kolor. : 81 x 46, złóż. 30 x 21 cm 360. NOWA Sól : plan miasta, 1 : 10 500 / Zakład Kartograficzny „SYGNATURA” ; informator przygotowany przez Biuro Promocji Miasta. – [Skala] 1 : 15 000. – Zielona Góra : „SYGNATURA”, [2006]. – 1 mapa : kolor. ; 58 x 34 cm, złoż. 23 x 13 cm. – Carbo Media [dystrybutor]. – ISBN 987-83-7499-029-5. – ISBN 83-7499-029-5

361. NOWA Sól : szczegółowy plan miasta / oprac. zespól pod kier. Kamili Soch i Wojciecha Demko ; tekst o mieście: Małgorzata Gącarzewicz. – Skala 1 : 8900. – Toruń : Kartogr. Reklamowe Wydaw. Remedium, [2007]. – 1 mapa : kolor. ; 99 x 68 cm, złóż. 24 x 14 cm. – ISBN 83-885-86-5

GEOLOGIA
362. BADURA Janusz: Wielofazowy rozwój zaburzeń glacitektonicznych na Dolnym Śląsku / J. Badura, Bogusław Przybylski. – Rys. – Bibliogr. – Sum. // Zesz. Nauk., Bud. / Uniw. Zielonogórs. – Nr 37 (2002), s. 15-26
M.in. Wzgórza Dalkowskie, Obniżenie Nowosolskie.

363. UTWORY skalne podłoża permu zachodniej części monokliny przedsudeckiej i perykliny Żar oraz przyległej części bloku przedsudeckiego / [red. nacz. Marian Kluza]. – Wrocław, 1977. – S. 8 : Otwór Bielawy [gm. Siedlisko] 364. CIUK Edward: Syntetyczny profil litostratygraficzny trzeciorzędu w rejonie Bulina koło Kożuchowa, woj. zielonogórskie. – Il. – Bibliogr. – Sum. // Pr. Nauk. Inst. Gór. PWroc. Stud. i Mater. – 1992, nr 21, s. 99-118 365. FRANKIEWICZ Jerzy Krzysztof: Cechy sedymentacyjno-facjalne profilu utworów mioceńskich z rejonu między Lubinem a Bytomiem Odrzańskim. – Mapy, wykr. – Bibliogr. – Sum. // Zesz. Nauk. AGH. Geol. – 1982, z. 1, s. 59-75 366. FRANKIEWICZ Jerzy Krzysztof: Mioceńskie pokłady węgla brunatnego w rejonie między Lubinem a Bytomiem Odrzańskim. – Mapy, wykr. – Bibliogr. – Sum // Zesz. Nauk. AGH. Geol. – 1981, z. 4, s. 109-153 367. FRANKIEWICZ Jerzy Krzysztof: Utwory mioceńskie w strefie uskokowej Odry, między Lubinem a Bytomiem Odrzańskim (bez warstw poznańskich). – Mapy, wykr. – Bibliogr. – Sum. // Geol. Sudet. – Vol. 17 (1982), nr 1/2, s. 7-56 368. KALISZ Tomasz: Ukryty skarb. – Il., mapa // Krąg. – 2003, nr 39, s. 10
Złoża geologiczne soli w gm. Bytom Odrz.

KOTOWSKI J.: Budowa geologiczna depresji glacitektonicznych Nowej Soli i Bytomia Odrz. = poz. 391

46

ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

369. KOTOWSKI Jerzy: Iły zastoiskowe Bytomia Odrzańskiego / J. Kotowski, Andrzej Kraiński. – Mapy, wykr. – Bibliogr. // Zesz. Nauk., Bud. / PZielonogórs. – Nr 28 (1997), s. 65-76 370. KOTOWSKI Jerzy: Zjawiska glacitektoniczne w północnej krawędzi depresji glacitektonicznej Bytomia Odrzańskiego / J. Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Regional glacitectonic of Western Poland : VIIIth Glacitectonic Symposium. – Zielona Góra, 1995. – S. 137-150 : mapy, rys. – Bibliogr. – Zsfg. KRAIŃSKI A.: Parametry geotechniczne iłów serii poznańskiej zaburzonych glacitektonicznie. – Bytom Odrz. = poz.376 371. ISSMER Katarzyna: Późnoplejstoceńskie osady lesowe na seriach glacjalnych północnozachodniej Polski oraz ich paleogeograficzne znaczenie. – Poznań : Wydaw. PTPN, 2000. – 153 s. : il. ; 24 cm. – (Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, ISSN 0137-9971 ; t. 27). – Bibliogr. – ISBN 83-7063-290-4
M.in. stanowisko Cisów, gm. Kożuchów.

nie : (Środkowe Nadodrze). – Il., wykr. // Zesz. Nauk., Bud. / Uniw. Zielonogórs. – Nr 36 (2002), s. 1-140
W badaniach uwzględniono również Kożuchów, Nowe Miasteczko i Bytom Odrz.

377. KÜHN Danuta: Dolny czerwony spągowiec i jego podłoże w otworze wiertniczym Wichów 1 (rejon Kożuchowa). – Mapa, wykr. – Bibliogr. // Prz. Geol. – 1986, nr 7, s. 398-400 378. ŁASZCZ Barbara: Ślady ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Lubin-Kożuchów-Wschowa. – Mapa, rys. – Bibliogr. – Rez. Sum. // Kwart. Geol. – 1962, nr 4, s. 571-582 379. MŁYNARSKI Stefan: Badania sejsmiczne w rejonie strefy przedsudeckiej // Kwart. Geol. – 1961, nr 4, s. 946
Uwzględniono m.in. rejon Kożuchowa.

380. OLEWICZ Zbigniew Romuald: Korzyści i trudności pośredniego stadium interpretacji wyników kartowania sejsmicznego w rejonie KożuchówNowa Sól-Zielona Góra. – Il., mapy. – Bibliogr. – Sum. Rez. // Geof. Geol. Naft. – 1965, nr 7/9, s. 224-235 381. OSZCZEPALSKI Sławomir: Środowisko sedymentacji serii węglowej 21 a mineralizacja osadów cechsztyńskich : (rejon Zielonej Góry-Kożuchowa). – Il., mapy, rys., wykr. – Bibliogr. – Rez. Sum. // Kwart. Geol. – 1980, nr 3, s. 571-592 WRÓBEL I.: Głazy narzutowe. – W rejonie Kożuchowa = poz. 405 BADURA I.: Wielofazowy rozwój zaburzeń glacitektonicznych na Dolnym Śląsku. – Obniżenie Nowosolskie = poz. 362 382. BIRECKI Tadeusz: Szczelinowe własności zbiornikowe poziomu dolomitu głównego w rejonie Rybak i Nowej Soli. – Rys. – Sum. Rez. // Geof. Geol. Naft. – 1972, nr 9/10, s. 267-278 383. CZĄSTKA Jan: Wycieczka naukowa na ziemie zachodnie // Wiad. Naft. – 1962, nr 10, s. 238-239
M.in. wiercenia w rejonie Nowej Soli.

372. DYJOR Stanisław: Zaburzenia glacitektoniczne na obszarze Ziemi Lubuskiej // W: Badania geologiczno-inżynierskie dla potrzeb budownictwa na obszarach zaburzonych glacitektonicznie Ziemi Lubuskiej : Sympozjum Naukowe, 29-30 maja 1974 / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze. – Zielona Góra, 1974. – S. 74-75 : Formy geometryczne struktur glacitektonicznych : Strefy: Mirostowic, Kożuchowa i Zielonej Góry 373. GOSPODARCZYK Edward: Perspektywy poszukiwań cechsztyńskich rud miedzi w rejonie Kożuchowa / E. Gospodarczyk, Sławomir Oszczepalski, Andrzej Rydzewski // Kwart. Geol. – 1979, nr 2, s. 477-479 374. KOTOWSKI Jerzy: Kry glacitektoniczne w okolicy Kożuchowa / J. Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Glacitectonic deformations in Western Poland : VIIth Glacitectonics Symposium / Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze. – Zielona Góra, 1992. – S. 65-76 : mapy, rys. – Bibliogr. – Zsfg. 375. KOTOWSKI Jerzy: Próba klasyfi kacji genetycznej gruntów w oparciu o wykresy Casagrande’a i Wiłuna na przykładzie glin Kożuchowa / J. Kotowski, Andrzej Kraiński. – Wykr. – Bibliogr. – Zsfg. // Zesz. Nauk., Bud. / PZielonogórs. – Nr 29 (1998), s. 97-106 376. KRAIŃSKI Andrzej: Parametry geotechniczne iłów serii poznańskiej zaburzonych glacitektonicz-

384. DAWIDOWSKI Stanisław: Obecne rozpoznanie koncentracji soli potasowych młodszych (K 3) w okolicy Nowej Soli i perspektywy ich gospodarczego zastosowania. – Rys. // Prz. Geol. – 1976, nr 9, s. 545-546 385. DAWIDOWSKI Stefan: Reinterpretacja materiałów geologicznych roponośnego rejonu Nowej

GEOLOGIA

47

Soli. – Mapa, rys. – Bibliogr. // Prz. Geol. – 1976, nr 9, s. 544-545 386. DEPOWSKI Stanisław: Możliwości odkrycia tzw. dużych złóż ropy i gazu w Polsce. – Bibliogr. – Sum. Rez. // Prz. Geol. – 1966, nr 5, s. 202-205
M.in. o odkrytych złożach w rejonie Nowej Soli.

sedymentacji w środowiskach i systemach depozycyjnych w zapisie współczesnym i kopalnym : przewodnik Seminarium Sedymentologicznego, Poznań 31 sierpnia – 2 września 1992 / red. Jurand Wojewoda, Zbigniew Zwoliński. – Poznań, 1992. – S. 123-124 : il. – Bibliogr. OLEWICZ Z.R.: Korzyści i trudności pośredniego stadium interpretacji wyników kartowania sejsmicznego w rejonie Kożuchów-Nowa Sól = poz. 380 396. PERYT Tadeusz Marek: Cechsztyn w otoczeniu bloku przedsudeckiego. – Mapy, rys. – Bibliogr. – Rez. Sum. // Kwart. Geol. – 1981, nr 1 s. 75-91
M.in. rejon Nowej Soli.

387. HORN Tomasz: Wykształcenie i roponośność utworów cechsztynu na obszarze Polski. – Mapa // Wiad. Naft. – 1962, nr 7, s. 150-153
M.in. wiercenia w rejonie Nowej Soli.

388. KARCZEWSKI Leon: Paleoekologia i stratygrafia cechsztynu synekliny perybałtyckiej na podstawie malakofauny. – Il. – Bibliogr.– Rez. Sum. // Kwart. Geol. – 1986, nr 2, s. 237-266
M.in. malakofauna z otworów wiertniczych w Nowej Soli.

389. KARNKOWSKI Piotr: Perspektywy odkrycia złóż ropy naftowej i gazu w południowo-zachodniej Polsce. – Il., mapy, rys. – Bibliogr.– Sum. Rez. // Prz. Geol. – 1971, nr 4, s. 175-179
M.in. struktury gazo i roponośne Nowa Sól-Otyń.

397. PODEMSKI Maciej: Algi cechsztyńskie z okolic Nowej Soli. – Il. – Bibliogr. – Rez. Sum. // Kwart. Geol. – 1970, nr 3, s. 467-476 398. PODEMSKI Maciej: Sedymentacja cechsztyńska w zachodniej części monokliny przedsudeckiej na przykładzie okolic Nowej Soli. – Warszawa : Wydaw. Geologiczne, 1973. – 101, [3] s., 51 k. tabl. : il., mapy, wykr. ; 28 cm. – (Prace / Instytut Geologiczny ; t. 71). – Bibliogr. – Rez. Sum. 399. PODEMSKI Maciej: Szary spągowiec w okolicy Nowej Soli. – Il., mapa. – Bibliogr. – Rez. Sum. // Kwart. Geol. – 1970, nr 2, s. 291-302 400. ROPA na Niżu Polskim // Nafta. – 1961, nr 11, s. 299
Odkrycia w rejonie Nowej Soli i Krosna Odrzańskiego.

390. KLIMEK Wiesław: Sole kamienne i potasowo-magnezowe cechsztynu w rejonie Nowej Soli // W: Przewodnik L Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Zielona Góra, 24-26 września 1978 : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Jerzmańskiego. – Warszawa, 1978. – S. 149-155 : mapy, rys. 391. KOTOWSKI Jerzy: Budowa geologiczna depresji glacitektonicznych Nowej Soli i Bytomia Odrzańskiego / J. Kotowski, Andrzej Kraiński // W: Regional glacitectonic of western Poland : VII Glacitectonics Symposium. – Zielona Góra, 1995. – s. 117-136 : mapy, rys. – Bibliogr. – Zsfg. 392. KOTOWSKI Jerzy: Budowa geologiczna obejścia drogowego Nowej Soli / J. Kotowski, Andrzej Kraiński. – Mapa, wykr. – Bibliogr. // Zesz. Nauk., Bud. / PZielonogórs. – Nr 29 (1997) s. 77-86 393. KOTOWSKI Jerzy: Warunki sedymentacji w początkowym okresie istnienia depresji glacitektonicznej Nowej Soli. – Mapy, wykr. – Bibliogr. // Zesz. Nauk., Bud. / PZielonogórs. – Nr 28 (1997), s. 25-37 394. KRAIŃSKI Andrzej: Naprężenia od lądolodu północnopolskiego w gruntach zastoiska zbąszyńskonowosolskiego. – Il., rys., wykr. – Bibliogr. – Zsfg. // Zesz. Nauk., Bud. / Uniw. Zielonogórs. – Nr 38 (2003), s. 47-55 395. KRAIŃSKI Andrzej: Wybrane problemy sedymentacji w Depresji Nowej Soli // W: Osady i procesy

401. ROPA naftowa w Polsce // Gosp. Mater. – 1964, nr 4, s. 138
Poszukiwania w rejonie Nowej Soli.

402. RYBAKI, Nowa Sól i ropa naftowa / (Wycz.) // Życie Gosp. – 1961, nr 50, s. 5 403. RYDZEWSKI Andrzej: Petrografia i mineralizacja osadów górnego permu na monoklinie przedsudeckiej i peryklinie Żar. – Il., rys. – Bibliogr. – Sum. Rez. // Prz. Geol. – 1964, nr 12, s. 476-480
Uwzględnia rejon Nowej Soli.

404. SCHULZ Wilhelm Gotthold: Zum neuen Salze. Bd.1. – Neusalz (Oder), 1926. – S. 1-6 : Zur Geologie 405. WRÓBEL Irena: Głazy narzutowe : pomniki przyrody i historii na Środkowym Nadodrzu / I. Wróbel, Ireneusz Wróbel. – Zielona Góra, 1999. – S. 10-11 : Głazy w rejonie Nowej Soli i Kożuchowa

48

ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

406. KOTOWSKI Jerzy: Wilgotność jako funkcja stopnia plastyczności NW i NNS [w iłach trzeciorzędowych z rejonu m.in. Nowogrodu Bobrzańskiego i Nowego Miasteczka] / J. Kotowski, Andrzej Kraiński. – Mapa, wykr. – Bibliogr. // Zesz. Nauk., Bud. / WSI Ziel. Góra. – Nr 89 (1989) s. 35-41 KRAIŃSKI A.: Parametry geotechniczne iłów serii poznańskiej zaburzonych glacitektonicznie. – Nowe Miasteczko = poz. 376 407. FUGLEWICZ Ryszard: Stratygrafia pstrego piaskowca w wierceniu Otyń IG-1 : (Monoklina Przedsudecka). – Il. – Bibliogr. – Sum. // Rocz. Pol. Tow. Geol. – 1979, nr 3/4, s. 277-286 408. GAJEWSKA Irena: O megasporach i litostratygrafii pstrego piaskowca SW obszaru monokliny przedsudeckiej / I. Gajewska, Teresa Marcinkiewicz. – Rys. – Bibliogr. – Sum. // Acta Geol. Pol. – 1978, nr 4, s. 517-523
M.in. analiza materiałów z okolicy Otynia i Różanówki, gm. Siedlisko.

wykr. . – Bibliogr.– Sum // Czas. Geogr. – 1983, z. 3, s. 337-355
Uwzględnia jeziora północnego obszaru pow. nowosolskiego.

413. JĘDRCZAK Andrzej: Zawartość metali ciężkich w wodzie i osadzie dennym Odry na odcinku Nowa Sól-Kostrzyn. – Il. – Bibliogr. – Rez. Sum. // Gosp. Wod. – 1990, nr 12, s. 280-284 414. ŁASZCZ Barbara: Wskaźniki hydrotechniczne zachodniej części monokliny przedsudeckiej. – Il. – Bibliogr. – Sum. Rez. // Prz. Geol. – 1966, nr 7, s. 293-295
Rejon Rybaki-Nowa Sól-Wschowa.

415. MAŁECKI Adam: Mikrobiologiczna ocena wód jeziora Rudno / A. Małecki, Nguyen Phi Bich Loc. – Wykr. – Bibliogr. // Zesz. Nauk., Inż. Środ. / PZielonogórs. – Nr 10 (2000), s. 47-58
Badania zlewni Obrzycy.

GEOGRAFIA. KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA
416. ADAMCZEWSKA K.: Z fizjografii krainy zielonogórskiej // Prz. Zach. – 1954, nr 1/2 , s. 250-269
Uwzględnia obszar pow. nowosolskiego.

KARNKOWSKI P.: Perspektywy odkrycia złóż ropy naftowej i gazu w południowo-zachodniej Polsce. – Struktury gazo i roponośne Nowa Sól-Otyń = poz. 389 GAJEWSKA I.: O megasporach i litostratygrafii pstrego piaskowca SW obszaru monokliny przedsudeckiej. – Okolice Różanówki, gm. Siedlisko = poz. 408

417. CZERWIŃSKI Janusz: Niederschlesien. – Warszawa, 2000. – S. 374-379 : Route.20a : Szprotawa-Kożuchów-Żagań. – S. 392-393 : Route 21.b : Nowe Miasteczko-Nowa Sól- Zielona Góra. – S. 406-411 : Szlichtyngowa-Bytom Odrzański-Nowa Sól FISCHER G.: Heimatkunde des Kreises Freystadt in Schlesien = poz. 569 418. GARBACZ Krzysztof: Szlakiem zabytkowych miast : przewodnik po południowej części województwa lubuskiego. – Zielona Góra, 2005. – S. 173-215, [4] s. tabl. : il. : Powiat nowosolski HEIMATBUCH des Kreises Freystadt = poz. 571 419. INFORMATOR gospodarczo-turystyczny województwa zielonogórskiego. – Zielona Góra, 1957. – S. 25-29 : il. : Powiat Nowa Sól INFORMATOR Lubuski 2007 : kultura-sport-turystyka. – Pow. nowosolski = poz. 2112 420. JÓZWA Stanisław: Rowerem po powiecie nowosolskim „Szlakiem Czarnego Kamienia” / [tekst: Stanisław Józwa ; przygotowanie do druku: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”]. – Legnica: NOMAD P. Żyluk, [ok.2005]. – 40 s. : il., mapa ; 21 cm. – Tekst

HYDROLOGIA
409. CISZEWSKI Dariusz: Zróżnicowanie koncentracji metali ciężkich w osadach rzeki uregulowanej na przykładzie środkowej Odry. – Mapa, wykr.– Bibliogr. – Sum. // Prz. Geogr. – 2001, nr 1/2, s. 91-105
Dot. m.in. Odry w rejonie Bytomia Odrz. i Nowej Soli.

410. GRANICKI Waldemar: Próba oceny zmian procesów rzecznych Odry środkowej pod wpływem gospodarczej działalności człowieka // W: Inżyniersko-geologiczne problemy środowiska człowieka. – Warszawa, 1989. – S. 191-193. – Bibliogr. 411. GREINERT Henryk: Zawartość metali ciężkich w glebach terasy zalewowej Odry w okolicach Huty Miedzi „Głogów” i Bytomia Odrzańskiego // Zesz. Nauk., Inż. Środ. / PZielonogórs. – Nr 11 (2001) s. 105-110 412. JAŃCZAK Jerzy: Geneza i główne etapy rozwoju jezior Pojezierza Sławskiego. – Il., mapy, rys.,

GEOGRAFIA. KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA

49

równol. pol. i niem. – ISBN 83-60715-05-X. – ISBN 978-83-60715-05-5 421. LIGAS Józef: Wędrówki po Ziemi Nowosolskiej / J. Ligas, Jan Spiralski. – Nowa Sól : Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu i Towarzystwo Kultury Ziemi Nowosolskiej, 1967. – 62, [2] s. : il., mapy + Err. 1 k. – Bibliogr. – Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Zielonej Górze 422. LUBUSKIE : informator turystyczny / projekt: Grzegorz Kolendowicz. – Zielona Góra, [2005]. – S. 44-47 : Powiat nowosolski 423. LUBUSKIE : Turistikhandbuch. – Zielona Góra, [2007]. – S. 48-54 : Kreis Nowa Sól 424. ŁATWIŃSKI Jerzy: Poznajemy ojcowiznę : [Wzgórza Dalkowskie – część zachodnia] // Wędrujemy. – Nr 24 (1998), s. 3-8
Charakterystyka geograficzna, zabytki.

431. POWIAT nowosolski : informator / treść merytoryczną przygotowało Starostwo Powiatowe w Nowej Soli. – Bydgoszcz : Wydaw. Promocyjne Agencja „Duo Press”, 2000. – 36 s. : il., mapa, portr. ; 30 cm. – Tekst równo. pol., ang. i niem. – ISBN 83-87419-66-4 432. POWIAT nowosolski : informator turystyczno-gospodarczy / red. Jerzy Chłodnicki. – Nowa Sól ; Zielona Góra : Oficyna Omnibus, 2005. – 20, [4] s. : il., mapa ; 30 cm. – Tekst równol. pol. i niem. 433. POWIAT nowosolski : informator. – Bydgoszcz : Renoma Bis, [ok.2003]. – 47 s. : il. + mapa ; 23 cm, mapa 43 x 61 cm, złoż. 22 x 11 cm. – Tekst równol. pol. i niem. SCHWARTZ A.: Zmiany krajobrazu Krainy Zielonogórskiej na tle rozwoju osadnictwa od XI do XX w. – Dot. części zachodniej pow. nowosolskiego = poz. 576 434. THIEL Hermann Otto: Landschaftstruktur und Bodenfunde im Kreise Freystadt. – Pl. // Neus. Nachr. – Nr. 123 (1981), s. 145-147 : mapa WEIGEL J.A.V.: Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen Herzogthums Schlesien. – Der Freistädter Kreis = poz. 867 WĘDRÓWKI po Ziemi Nowosolskiej = poz. 65

CIEKAWOSTKI historyczne i turystyczne Ziemi Nowosolskiej = poz. 57 425. MYSŁEK Tadeusz: Rejon Nowa Sól-Bytom Odrzański-Kożuchów / oprac. tekstu i mapy T. Mysłek, Jerzy Bogusz. – Zielona Góra : ZW PTTK [Zarząd Woj. Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego], 1979. – 20 s., [1] k. mapa ; 21 cm. – (Szlaki Turystyczne Województwa Zielonogórskiego ; 1) 426. NASZ region / wkładkę [do Gazety Lubuskiej] przygotowali: [Tatiana Mikułko i in.]. – [Zielona Góra], 2003. –6 s. : il. : Powiat nowosolski 427. NORD-Niederschlesien : Sagan-SprottauGlogau-Neusalz-Grünberg / hrsg. im Einvernehmen mit dem Bund Deutscher Verkehrsverbände. – BerlinTempelhof : Universum-Verlagsanst., [ok. 1933]. – 48 s. : il. ; 18 cm. – (Deutschland-Bildheft ; Nr.174) 428. PASTERNIAK Wojciech: Słownik nazw geograficznych Ziemi Lubuskiej : [polsko-niemiecki i niemiecko-polski] : (województwo zielonogórskie) / W. Pasterniak, Hieronim Szczegóła. – Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Kultury, 1963. – 182, [1] s., [1] k. : mapa ; 20 cm
Uwzględnia nazwy geograficzne pow. nowosolskiego.

435. ZAJCHOWSKA Stanisława: Ziemia Głogowska : od Sławskiego Pojezierza przez Dalkowskie Wzgórza ku Borom Dolno-Śląskim : geografia // W: Dolny Śląsk : praca zbiorowa / pod red. Kiryła Sosnowskiego, Mieczysława Suchockiego. Cz. 1. – Poznań, 1950. – (Ziemie Staropolski ; t. 1, cz. 1). – S. 311-325 : il., mapa
Obejmuje obszar pow. nowosolskiego.

ZIEMIA Nowosolska : środowisko geograficzne. – Wędrówki po Ziemi Nowosolskiej = poz. 65

436. ZWOLSKA Janina: Co warto w B o r o w i e zobaczyć. – Il. // Nasze Miast. – 2005, nr 3, s. 5 437. BOK Antoni: Głogów i okolice : przewodnik turystyczny. – Wyd. 2 zm. i poszerz. – Głogów, 2005. – S. 52-56 : il., pl., mapa : B y t o m O d r z a ń s k i BRYTAN J.: Niektóre formy pracy Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego na przykładzie Bytomia Odrz. = poz. 2652

429. POWIAT nowosolski : [folder] / red. Elżbieta Ranuszkiewicz. – Bydgoszcz : „Camvid”, cop. 2003. – 7 s. : il., mapa ; 29 cm. – ISBN 83-87491-77-2 430. POWIAT nowosolski : [informator / tekst Sylwia Nowagiel]. – Bydgoszcz : „Konkret”, 1999. – 40 s. : il. ; 30 cm. – Tekst równol. pol., niem. i ros.

50

ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

BRYTAN J.: Turystyka w Zbiorczej Szkole Gminnej w Bytomiu Odrz. = poz. 2653 438. BYTOM Odrzański. – Il. // Alm. Zielonogórs. – 1998, s. 24 439. BYTOM Odrzański : [folder]. – Bytom Odrzański : Urząd Miejski, [2005]. – 11, [1] s. : il., pl. ; 22 cm – Tekst równol. pol. i niem. 440. BYTOM Odrzański : kultowe miasteczko / ZePi. – Il. // Tyg. Pow. – 2002, nr 1, s. 8-9 FEDKO E.: Projekt pod nazwą „Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice, Nowa Sól i Bytom Odrz.” = poz. 1666 441. JAKUBASZEK Eugeniusz: Bytom Odrzański : [przewodnik / E. Jakubaszek i J. Wierzbowski]. – Zielona Góra : Woj. Ośrodek Informacji Turystycznej, [19]67. – [12] s. : il., pl. ; 20 cm 442. KRÓLAK Adam: Głogów i ziemia głogowska. – Warszawa, 1954. – S. 66-69 : il. : Bytom Odrzański KUCHARSKI B.: Ziemia Lubuska. – Bytom Odrz. = poz. 462 443. KWIATEK Jerzy: Leksykon miast polskich / J. Kwiatek i Teofil Litewski. – Warszawa, 1998. – S. 78 : il. : Bytom Odrzański. – S. 350-351 : il. : Kożuchów. – S. 539-540 : il. : Nowa Sól. – S. 542 : il. : Nowe Miasteczko 444. KWIATEK Jerzy: Urokliwy świat małych miasteczek. – Warszawa, 2002. – S. 148-149 : il. : Bytom Odrzański MARIAN J.: Nowe porty na Odrze. – Projekt budowy przystani turystycznej w Bytomiu Odrz. = poz. 1668 MARSZYCKI Z.: Środowisko geograficzne Bytomia Odrz. i okolicy = poz. 66 445. MATUSZKIEWICZ Halina: Zielonogórskie zaprasza / [tekst H. Matuszkiewicz, zdjęcia Ryszard Jankowski]. – Zielona Góra, [po 1991]. – S. [6-7] : il. : Bytom Odrzański 446. Z NURTEM Odry : odrzańskie przystanie turystyczne : Bytom Odrzański, Nowa Sól, SulechówCigacice / [red. Maciej Jankowski]. – Sulechów : Urząd Miejski, cop. 2007. – 100 s. : il., mapa ; 21 cm. – Tekst równol. pol., ang. i niem. – ISBN 83-60442-01-0

447. ZAJCHOWSKA Stanisława: Nad środkową Odrą i dolną Wartą. – Warszawa, 1959. – S. 163-164 : [Bytom Odrzański i Nowa Sól] 448. KORCZ Władysław: Zielona Góra i okolice : przewodnik. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Poznań, 1974. – S. 59-61 : Nowa Sól i okolice. – S. 62-63 : K o ż u c h ów 449. KOWALSKI Stanisław: Kożuchów : [folder / Stanisław Kowalski, Jerzy Wierzbowski]. – Zielona Góra : Woj. Ośrodek Informacji Turystycznej, [1969]. – 1 k. (24) s. : il., pl. ; złoż. 22 cm 450. KOŻUCHÓW [informator / fot. Kazimierz Jopek, Bogumił Kapuśniak]. – Bydgoszcz : Omega”, [1996]. – 12 s. : il. ; 21 x 23 cm. – Tekst równol. pol. niem. i ang. 451. KOŻUCHÓW [ informator] / [zdjęcia Marcin Koperski]. – Bydgoszcz : „Fakt”, 1995. – 16 s. : il., mapa ; 21 x 20 cm 452. KOŻUCHÓW zaprasza : [informator] / [fot. Dawid Trybuś, Kazimierz Jopek]. – Bydgoszcz : „Promocja-Prestiż”, [2002]. – 11 s. : il., pl. ; 30 cm. – Tekst równol. pol. i niem. KWIATEK J.: Leksykon miast polskich. – Kożuchów = poz. 443 453. MATUSZKIEWICZ Halina: Zielonogórskie zaprasza. – Zielona Góra, [po 1991]. – S. 8-9 : pl. : Kożuchów 454 PROGULSKA Krystyna: Odkryłam Kożuchów. – Il. // Światowid. – 1970, nr 35, s. 8-9 455. STREP Leszek: Kożuchów. – Il. // Wędrujemy. – Nr 19 (1997), s. 12-13 WALTER K.: Führer durch Freystadt = poz. 985 456. ZYGMUNT Lucyna: Kożuchów / Lucyna i Mariusz Zygmunt. – Il. // Reg. Inf. Kult. Sport. Turyst. Woj. Zielonogórs. – [19]94, nr 1/2, s. IV ; nr 6, s. IV ; nr 7, s. 19 ; nr 9, s. 15 GMINA Kożuchów. – Turystyka = poz. 79 FEDKO E.: Projekt pod nazwą „Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice, N o w a S ó l i Bytom Odrz.” = poz. 1666 457. GRAMONT Eliasz: Wakacje wokół miasta. – (Przewodnik prądów turystycznych ; 3). – Il. // Magma. – Nr 11 [2006], s. 8-9
Walory turystyczne okolic Nowej Soli.

GEOGRAFIA. KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA

51

458. JÓZWA Stanisław: Wycieczki rowerowe po Nowej Soli i okolicy : przewodnik. – Zielona Góra : „Sygnatura”, 2000. – 132 s. : il., mapy ; 21 cm. – Bibliogr. – ISBN 83-87873-33-0
Rec. Brylla Wolfgang Jan: Masz rower, kup przewodnik. – Il. // Gaz. Lubus. 2000, nr 134, s. 22. Kostrzewski Leszek: Przez parki i lasy : nowy przewodnik po ścieżkach rowerowych / LES // Gaz. Zach. Ziel. Góra. – 2000, nr 159, s. 5

466. NOWA Sól : [informator]. – Bydgoszcz : M. Becker, 2006. – 40 s. : il., mapy, portr. ; 22 cm – Tekst równol. pol. i ang.
Tyt. okł.

467. NOWA Sól : [informator miejski]. – Bydgoszcz : Wydaw. „Journal”, 1995. – 36 s. : il., mapa, pl. ; 22 cm. – Tekst równol. pol. i niem. – ISBN 83-86002-99-9
Tyt. okł.

459. JÓZWA Stanisław: Wycieczki rowerowe po Nowej Soli i okolicy : przewodnik. – Wyd. 2. – Zielona Góra : „Sygnatura”, 2001. – 236 s. : il., mapy ; 21 cm. – ISBN 83-87873-33-0
Rec. Brylla Wolfgang Jan: Przewodnik dla rowerzystów. – Il. // Gaz. Wyb. Ziel. Góra. – 2002, nr 99, (27/28 IV), s. 11

468. NOWA Sól : informator miejski. – Bydgoszcz : Meritum, 1998. – 15, [1] s. : il., pl. ; 29 cm. – Tekst równol. pol. i niem. 469. NOWA Sól : informator miejski. – Nowa Sól : Urząd Miasta, [2000]. – [12] s. : il., mapa ; 30 cm. – Tekst równol. pol., ang. i niem. – ISBN 83-913858-1-7 470. NOWA Sól : miasto, gmina i okolice turystycznie i handlowo / [red. Zespół Wydaw. DW [Domu Wydaw.] „Soravia”. – Żary : „Soravia”, 1996. – 110 s. : il. ; 22 cm. – ISBN 83-904611-6-1
S. 28 : Wykaz publikacji wydanych w Nowej Soli lub traktujących o mieście.

KORCZ W.: Zielona Góra i okolice : przewodnik. – Nowa Sól i okolice = poz. 448 460. KOWALCZUK Andrzej: Klub turystów kolarzy PTTK „Skrzat” w Nowej Soli // Wędrujemy. – Nr 2 (1985), s. 23-25 461. KOWALSKI Stanisław: Nowa Sól : informator / [S. Kowalski, Jan Muszyński] ; Muzeum Miejskie w Nowej Soli. – Nowa Sól : MM, 1992. – 18 s. : il., pl. ; 21 cm 462. KUCHARSKI Bogdan: Ziemia Lubuska : przewodnik / B. Kucharski, Piotr Maluśkiewicz. – Warszawa, 1996. – S. 69-86, [1] s. tabl. : il. : Zielona Góra-Nowa Sól-Bytom Odrzański KWIATEK J.: Leksykon miast polskich. – Nowa Sól = poz. 443 463. LIGAS Józef: Nowa Sól i okolice : informator dla wycieczek młodzieżowych / oprac. J.Ligas, Jan Spiralski ; Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych. – Warszawa : PTSM, 1969. – 17, [1] s. : mapa ; 15 cm. – (Biblioteczka PTSM ; nr 17). – Bibliogr. LIGAS J.: Walory turystyczne okolic Nowej Soli = poz. 88 MARIAN J.: Nowe porty na Odrze. – Projekt budowy przystani turystycznej w Nowej Soli = poz. 1668 464. MATUSZKIEWICZ Halina: Zielonogórskie zaprasza. – Zielona Góra, [po 1991]. – S. 15-16 : il. : Nowa Sól 465. MYSŁEK Tadeusz: Znakowane szlaki piesze w okolicach Nowej Soli. – Il. // Wędrujemy. – Nr 19 (1997), s. 25-29

471. NOWA Sól : oficjalny informator miejski / materiały oprac. wspólnie z Urzędem Miejskim w Nowej Soli. – Bydgoszcz : Wydaw. „Journal”, 1992. – 36 s. : il., pl., portr. ; 20 x 21 cm
Opis wg okł.

472. NOWA Sól : oficjalny informator miejski / [red. nacz. Androna Senska] . – Bydgoszcz : Wydaw. „Journal”, cop. 1994. – 40 s., [2] s. tabl. : il., mapa, portr. ; 22 cm. – Tekst równol. pol. i niem.
Tyt. wg okł.

473. NOWA Sól : trasy rowerowe. – Nowa Sól : Urząd Miejski, 2006. – 15, [1] s. : il., mapy ; 20 cm. – Tekst równol. pol. i niem. 474. NOWA Sól i okolice. – Nowa Sól : Urząd Miejski, [2004]. – 1 k. złoż. (8 s.) : il., pl. ; 21 cm. – Tekst równol. pol. i niem.
Aut. tekstu „Zwiedzamy miasto” / Stanisław Józwa.

475. SAS Robert: Wędrówki po prawym brzegu Odry // Krąg. – 1993, nr 26, s. 7 476. SAS Robert: Spacer po Nowej Soli. – (Lewobrzeżne okolice Nowej Soli) // Krąg. – 1993, nr 27, s. 7 477. MYSŁEK Tadeusz: Rozmowy po spacerze / T. Mysłek, Robert Sas. – (Lewobrzeżne okolice Nowej Soli) // Krąg. – 1993, nr 28, s. 7 SCHULZ W.G.: Führer durch Neusalz und Umgebung = poz. 1031

52

ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

478. SZEWCZYKOWSKI Adam: Nowa Sól / fot. Adam Szewczykowski. – Wrocław : Studio wydawniczoPoligraficzne, 2006. – [24] s. : il. ; 17 cm – (Fotografie). – Tekst równol. pol. i niem. – ISBN 83-89366-52-5 Z NURTEM Odry : odrzańskie przystanie turystyczne : Nowa Sól = poz. 446 ZAJCHOWSKA S.: Nad środkową Odrą i dolną Wartą = poz. 447 479. Jerzyk Bogusz. GURBAN Edward: Pół wieku na turystycznym szlaku… . – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 46, s. 8
Działacz nowosolskiego oddziału PTTK, wiceprezes spółdzielni mieszkaniowej.

487. REJS tratwą „Dobra” : dziennik [pokładowy]. – Il. // Krąg. – 2003, nr 26, wyd. spec. Odra Adventure, s. [1-4] 488. OLSZEWSKI Wojciech: Spływ tratw „Odra Adventure”. – Il. // Krąg. – 2003, nr 27, s. 17 489. OLSZEWSKI Wojciech: … i dopłynęli. – Il. // Krąg. – 2003, nr 28, wyd. spec. Odra Adventure, s. [1-3] 490. OLSZEWSKI Wojciech: Znów w nurcie. – Il. // Krąg. – 2004, nr 25, s. 13 491. OLSZEWSKI Wojciech: Poprzez wiatr i deszcz. – Il. // Krąg. – 2004, nr 26, s. 15 492. ODRA Adventure. – Il. // Krag. – 2004, nr 28, s. 15-17 493. OLSZEWSKI Wojciech: Z siódemką na szczęście. – Il. // Krąg. – 2005, nr 25, s. 19-22 494. OLSZEWSKI Wojciech: Przygody i idea. – Il. // Krąg. – 2005, nr 28, s. 19-21 495. OLSZEWSKI Wojciech: I już … po rejsie. – Il. // Krąg. – 2006, nr 28, s. 20-21 496. GURBAN Edward: Dziewiąty rejs / (eg). – Il. // Gaz. Nowosol. = 2007, nr 29, s. 4 497. OLSZEWSKI Wojciech: Rusza dziewiąty rejs Odra Adventure. – Il. // Krąg. – 2007, nr 29, s. 8 498. OLSZEWSKI Wojciech: Ahoj przygodo!. – Il. // Krąg. – 2007, nr 30, s. 20-21 499. OLSZEWSKI Wojciech: Do żaglowców pod wiatr. – Il. // Krąg. – 2007, nr 32, s. 19-22

* 480. GRACZYK Piotr: Gmina Nowa Sól : [informator] / [oprac. Piotr Graczyk]. – Nowa Sól : Urząd Gminy, [ok. 2005]. – 12 s. : il., mapa ; 21 cm
Tyt. okł.

481. KWIATEK Jerzy: Leksykon miast polskich / J. Kwiatek i Teofil Lijewski. – Warszawa, 1998. – S. 542 : il. : N o w e M i a s t e c z k o 482. ZAPRASZAMY do Nowego Miasteczka. – Il., mapa // Biul. Sejm. Samorz. Woj. Zielonogórs. – Nr 21 (1996), s. 2, 4-5 483. KORCZ Władysław: Zielona Góra i okolice : przewodnik. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Poznań, 1974. – S. 56-57 : O t y ń 484. KRYGOWSKI Bogumił: Ziemia Lubuska : opis geograficzny i gospodarczy / B. Krygowski, Stanisława Zajchowska. – Poznań, 1946. – S. 246-247 : Otyń SOPNIEWSKI G.: Otyń : przewodnik po sanktuarium = poz. 3369 485. WYSZYŃSKI H.: Gminny Ośrodek Kultury w Siedlisku zaprasza // Zielonogórs. Inf. Rol. – 1994, nr 12, s. 13
Walory turystyczne S i e d l i s k a .

ROŚLINNOŚĆ. ZWIERZĘTA
500. BANNERT P.: Naturdenkmäler der Kreise Grünberg-Freystadt // Welt u. Heimat. – 1931, Nr. 14, s. [5-7], Nr. 15, s. [1-2], Nr. 16-17, s. [1-3], Nr. 18, s. [14], Nr. 19, s. [1-2] 501. GLAESER Otto: Merkwürdige Bäume im Kreise Freystadt. – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst.1932, s. 37-38, [1] s. tabl. KLIM R.: III Sympozjum Wiślane. – M.in. przyroda doliny Odry w ekspozycji Muzeum Miejskiego w Nowej Soli = poz. 2428

TURYSTYKA WODNA
„ODRA ADVENTURE” 486. WIELKA przygoda : [Odra Adventure]. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 29, s. 3

ROŚLINNOŚĆ. ZWIERZĘTA

53

502. NATURBILDER aus dem Kreise Freystadt / [Vereinigung für Natur-und Heimatschutz des Kreises Freystadt. – Grünberg, 1932]. – [8] s., [2] s. tabl. : il. ; 25 cm
Z treści: Historischer Spaziergang durch den Oderwald bei Neusalz / Edmund Glaeser. Nadb. z : Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1932

Odrzański : zarys dziejów / oprac. zespół pod red. Wojciecha Strzyżewskiego. – Bytom Odrzański, 2000. – S. 11-26 512a. MEJNARTOWICZ Leon: Tur z Obrzycy [w gm. Kol s ko]. – Il. // Las Pol. – 1996, nr 18, s. 10-11 513. HELLWIG Theodor: Florenbild der Umgegend von Kontopp [Konotop, gm. Kolsko] im Kreise Grünberg in Schlesien // Allg. bot. Z. – Jg. 6 (1900). – S. 3-4, 35-37, 104-105, 135-142 514. FUGLEWICZ Edmund: Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767) (Leopidoptera, Satyridae) w okolicy K o ż u c h o w a . – Il. – Bibliogr.– Sum. // Prz. Zool. – T. 31 (1987), z. 1, s. 63-64 515. LIPA – „Żyrafa”. – (Ciekawostki przyrodnicze) // Przyr. Pol. – 1962, nr 5, s. 15
400-letnia lipa w Kożuchowie.

503. SCHUBE Theodor: Die Eichen der Kreise Grünberg und Freystaddt. – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1929, s. 33-36 504. SCHUBE Theodor: Natur-Denkmäler aus Raumwelt der nähreren und weiteren Umgebung v[on] Neusalz (Oder) : Lichtbildervortrag. – [Neusalz] : Heimatmuseum, [1918]. – 7 s., [6] k. tabl. : il. ; 23 cm 505. TSCHIERSCHKE Paul: Heimatkundliche Bestandsaufnahmen im Freystädter Kreise. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1923, s. 61-64 506. TSCHIERSCHKE Paul: Uebersicht über das Leben der höheren Pflanzen im Kreise Freystadt // Grünb. Hauskal. – 1925, s. 253-261 507. TSCHIERSCHKE Paul: Vom Gekräut im Neusalzer Oderwald. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1924, s. 59-62 508. TSCHIERSCHKE Paul: Von der Herkunft unserer heimischen Gewächse und Tiere. Tl. 1-4. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1925, s. 25-30 ; 1926, s. 25-28 ; Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1927, s. 23-28 ; 1928, s. 28-31 509. WOJEWÓDZKA Halina: Przyroda doliny Odry : opowieść o rzece i środowisku przyrodniczym jej doliny. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2003. – 64 s. : il. ; 26 cm WOŁK K.: Dział przyrodniczy Muzeum Nowej Soli = poz. 2423 510. ZIEMIA Nowosolska / red. Lucjan Chajnowski. – Nowa Sól, 1966. – S. 16-21 : Świat zwierzęcy i roślinny

516. SAŁATA-PIŁACIŃSKA Barbara: Ssaki w pokarmie płomykówki (Tyto alba quttata Brehm) z terenu Polski ze szczególnym uwzględnieniem zachodniej części kraju. – Mapy. – Bibliogr. – Sum. // Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. C. – R. 30 (1977), s. 7-27
M.in. na podstawie materiałów z okolicy Kożuchowa.

517. BRÄHMIG Helmut: Vom Schwarzstorch bis um Stichlin : zoologische Wanderungen in und um Neusalz [Nowa S ól]. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 127 (1982), s. 270-272 ; Nr. 128, s. 297-298 518. KLIMKO Małgorzata: Zróżnicowanie morfologiczne szyszek daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii / Mirb./ Franco) w Polsce / M. Klimko, Katarzyna Zygmunt. – Il., mapa, wykr. – Sum. – Bibliogr. // Sylwan. – 2003, nr 10, s. 54-65
M.in. w rejonie Nowej Soli.

PODEMSKI M.: Algi cechsztyńskie z okolic Nowej Soli = poz. 397 519. TROJNAR Barbara: Rzadsze rośliny synantropijne Nowej Soli, Sulechowa i Wolsztyna. – Bibliogr. – Sum. // Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B. – T. 23 (1969), s. 251-254 520. TSCHIERSCHKE Paul: Erlebnisse mit Anemonen in der Nähe von Neusalz. – Il.// Grünb. Hauskal. – 1922, s. 66-68 521. TSCHIERSCHKE Paul: Vom Gekräut im Neusalzer Oderwalde. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1924, s. 59-62 522. UTTENDÖRFER Kuno: Blumen bei Neusalz // Neus. Nachr. – Nr. 16 (1961), s. 31-34

511. KOSZELA Mirosław: Charakterystyka populacji Dacytylorhiza majalis (Reinchb.) Hunt et Summerh. i warunki jej występowania w B u l i n ie [gm. Kożuchów] (województwo zielonogórskie) / M. Koszela, Andrzej Wolanin. – Wykr. – Sum. // Acta Univ. Wratisl., Pr. Bot. – Nr 76 (1998), s. 175-210 512. JERZAK Leszek: Przyroda gminy B y t o m O d r z a ń s k i / L. Jerzak, Józef Radkiewicz // W: Bytom

54

ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

523. ŁABIAK A.: Przyroda okolic S i e d l i s k a // Lubus. Wiad. Przyr. – 1999, nr 2, s. 11 524. ŚCIEŻKA przyrodniczo-leśna Siedlisko / (doktor). – Pl. // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 12, s. 16 525. JERMACZEK Marta: Stanowisko kosaćca syberyjskiego Iris sibirica L. na zmiennowilgotnej łące koło miejscowości Stany pod Nową Solą (woj. lubuskie). – Pl. – Sum. // Chrońmy Przyr. – 2007, nr 1, s. 61-64 526. JACHIMOWICZ Alicja: Ptaki w Szybie. – Il. // Nasze Miast. – 2002, nr 1. s. 5 527. JACHIMOWICZ Wojciech: Od wróbla domowego do grzywacza, czyli o ptakach wsi Sz yba. – Il. // Rol. Puls. – 2006, nr 3, s. 22-23

przy użyciu MIKE 11 GIS 2000 / K. Kitowski, Grzegorz Michalak // W: Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu Odry : VI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna w Karpaczu, 1417 maja 2000 r. / red. Halina Szymańska. – Wrocław, 2000. – S. 101-108 : il.
Realizacja projektu „Ochrona przeciwpowodziowa w Polsce” w dolinie Odry, w rejonie Bytomia Odrz.

534. PERLAK Zbigniew: Zawartość niektórych metali ciężkich w glebach łąkowych doliny Odry w rejonie Bytomia Odrzańskiego // W: Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : sytuacja po powodzi 1997 roku : The 1st International Conference, Zielona Góra 15-16. 09. 1998. – Zielona Góra, 1998. – S. 243248. – Bibliogr. – Sum. SKIBA M.: Nabrzeża miast lubuskich : walory i degradacja krajobrazu. – Bytom Odrz. = poz. 2938 535. KWAPISZEWSKI Andrzej: Śmierdząca Czarna St r uga . – Il. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 45, s. 7 TEUERLE A.: Ratujmy nasze środowisko. – Zanieczyszczenia ściekami komunalnymi Rudzianki i Czarnej Strugi = poz. 541 536. JASIŃSKA Marzanna: Krótki raport o stanie środowiska [w rejonie Nowej Sol i] // Krąg. – 1993, nr 10, s. 7 JĘDRCZAK A.: Zawartość metali ciężkich w wodzie i osadzie dennym Odry na odcinku Nowa Sól – Kostrzyn = poz. 413 537. KITCZAK Teodor: Zmiany w kierunku sukcesji zbiorowisk trawiastych w wyniku zalewu wodami powodziowymi Odry na przykładzie okolic Nowej Soli / T. Kitczak, Andrzej Gos, Maciej Rogalski // W: Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : sytuacja po powodzi 1997 roku : The 1st International Conference, Zielona Góra, 15-16. 09. 1998. – Zielona Góra, 1998. – S. 451-452. – Tekst pol. i ang. 538. MŁODZIEŻOWA Sesja Naukowa na temat „Ochrona środowiska naturalnego Nowej Soli”, Nowa Sól, 4 kwietnia 1976 r. – Nowa Sól : Zarząd Oddz. Miejskiego LOP ; Wydział Oświaty i Wychowania, Kultury Fizycznej i Turystyki ; Miejski Komitet FJN, [1976]. – 8 s. ; 18 cm SKIBA M.: Nabrzeża miast lubuskich : walory i degradacja krajobrazu. – Nowa Sól = poz. 2938 539. 30 [TRZYDZIEŚCI] lat Ligi Ochrony Przyrody w Nowej Soli // Głos Dozametu. – 1986, nr 22, s. 5

OCHRONA PRZYRODY I ŚRODOWISKA. REKULTYWACJA
CISZEWSKI D.: Zróżnicowanie koncentracji metali ciężkich w osadach rzeki uregulowanej na przykładzie środkowej Odry = poz. 409 528. ŁUSIAK Bartosz: Wsparcie zza oceanu. – Il. // Biul. Otw. Okr. Lubus. PKE. – 1995, nr 3, s. 5
Praca Janusza Flinta na rzecz Okręgu Lubuskiego Polskiego Klubu Ekologicznego w Nowej Soli.

529. WIERZBOWSKI Jerzy: Rezerwaty i pomniki przyrody w województwie zielonogórskim. – Zielona Góra, [1972]. – S. 29-31 : mapa : Powiat nowosolski

530. STOLARCZYK Stanisław: A n n a b r z e s k i e Wą wo z y [gm. Bytom Odrzański]. – (Nowe rezerwaty przyrody) // Ziemia. – 1977 (druk 1980), s. 313 531. ŁATWIŃSKI Jerzy: Rezerwat „B u k o w a G ó r a”. – (Poznajemy ojcowiznę) // Wędrujemy. – Nr 18, (1997), s. 4-6
Nadleśnictwo Nowa Sól, gm. Otyń, koło wsi Bobrowniki.

GREINERT H.: Zawartość metali ciężkich w glebach terasy zalewowej Odry w okolicach Huty Miedzi „Głogów” i By t om ia Od r z . = poz. 411 532. GRUCHACZ Marzena: Ochrona przyrody w gminie Bytom Odrzański // Wędrujemy. – Nr 34 (2000), s. 32-36 533. KITOWSKI Krzysztof: Tworzenie analiz przestrzennych na numerycznym modelu terenu (NMT)

KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

55

540. TYLUTKI Lech: Biała Woda tylko z nazwy / (tyl) / Nauka Tech. – Nr 1495 (1989) s. 4
Problemy ochrony środowiska w N o w y m M i a s t e c z k u .

550. GURBAN Edward: Siedem lat od wielkiej wody. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 29, s. 8 551. GURBAN Edward: Gdy zamilkły telefony : powódź 1997. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 28, s. 9 552. OLSZEWSKI Wojciech: Rok po kataklizmie. – Il. // Krąg. – 1998, nr 29, s. 1, 6-7 553. OWCZAREK Monika: Powódź tysiąclecia 1997-2007 : dziesięć lat później. – Il. // Krąg. – 2007, nr 29, s. 11-13 , 17-24 554. ÓSMY dzień tygodnia / (eva). – Il. // Krąg. – 1997, nr 30, s. 4-5
Powódź w Nowej Soli.

541. TEUERLE Artur: Ratujmy nasze środowisko. – Il. // Krąg. – 2002, nr 30, s. 9
Zanieczyszczenia ściekami komunalnymi R u d z i a n k i i Czarnej Strugi

542. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Ratować jezioro / J. Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 33, s. 2
Sprawa zanieczyszczenia Jeziora Rudziańskiego.

543. PIONTEK Marlena: Grzyby pleśniowe w obiektach budowlanych [w S t a r ej Wsi k. Nowej Soli] nad Odrą po letniej powodzi 1997 roku // W: Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : sytuacja po powodzi 1997 roku : The 1st International Conference, Zielona Góra 15-16. 09. 1998. – Zielona Góra, 1998. – S. 435443 : il. – Bibliogr. – Sum.

555. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Powódź w statystyce / Iwona Rynkiewicz // Krąg. – 1997, nr 32, s. 1, 4 556. WOJEWÓDZKA Halina: Wielka woda : powódź w Nowej Soli i okolicach - 1997 [Dokument elektroniczny] / teksty: Halina Wojewódzka ; red. Krystyna Bakalarz. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2005. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm 557. WRÓBEL Irena: Uwarunkowania lokalne i fizjograficzne powodzi w Nowej Soli / I. Wróbel, Ireneusz Wróbel. – Mapa, pl., rys. – Bibliogr. // Zesz. Nauk., Inż. Środ. / Uniw. Zielonogórs. – Nr 12 (2004), s. 399-407 558. ŹREBIEC Piotr: Za falą. – Il. // Tyg. Solidarność. – 1997, nr 30, s. l
M.in. powódź w Nowej Soli.

KLĘSKI ŻYWIOŁOWE
544. SCHARN Bernhard: Das Grosse Hochwasser im Jar 1903 [in Neusalz] // Neus. Nachr. – Nr. 12 (1960), s. 5-7 545. TSCHIERSCHKE Paul: Das schwere Gewitter mit Hagelwetter vom 4. Juli 1929 in Neusalz. – Mapy // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1931, s. 80-83 546. BERNABIUK Piotr: Przeciwko wielkiej wodzie. – Il. // Żoł. Pol. – 1987, nr 12, s. 6
Zagrożenie powodziowe na Odrze w okolicach Nowej Soli.

LUDNOŚĆ POWÓDŹ W 1997 ROKU
547. DUBICKI Alfred: Analiza skuteczności wałów przeciwpowodziowych / A. Dubicki, Jacek Gierczak // W: Dorzecze Odry : monografia powodzi, lipiec 1997 / pod red. A. Dubickiego, Henryka Słoty, Jana Zielińskiego. – Warszawa, 1999. – S. 152-153 : Województwo zielonogórskie : lokalizacja wyrwy [Bytom Odrzański] 548. FRĄCKOWIAK Krzysztof: Przyborów był wyspą / wypow. K. Frąckowiaka oraz Tadeusza Mazura wysłuchał i zanotował Edward Gurban // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 31, s. 8 549. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Akcja „Powódź” trwa / M.G. – Il. // Krąg. – 1997, nr 31, s. 4 DOMINICZAK H.: Osadnictwo i stosunki ludnościowe w rejonie nowosolskim w l. 1945-1975 = poz.88 559. SZCZYCIŃSKA Małgorzata: Coraz mniej nowosolan. – Il. / ms // Krąg. – 2002, nr 2, s. 5
Ludność miast i gmin pow. nowosolskiego w 2000 r.

560. SIATECKI Alfred: Christos woskres w Lipin a c h [gm. Nowa Sól]. – Il. // Nadodrze. – 1985, nr 7, s. 3-4. Polem. Raniuszek Zbigniew, nr 9, s. 9
Łemkowie.

561. MATELSKI Dariusz: Niemcy w Polsce w XX wieku. – Warszawa, 1999. – S. 294 : N o w a S ó l

56

ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

562. SUDA Antonina: Nowosolscy Romowie // Krąg. – 1994, nr 32 s. 10. KALINOWSKI Józef: Nowa Sól jest przyjazna : region lubuski jest dobrze postrzegany przez narodowość cygańską / z wójtem Romów Józefem Kalinowskim rozm. Iwona Rynkiewicz-Męcińska. – Il. // Tamże. – 2002, nr 16, s. 6

563. OKOLICZNOŚCIOWY spis mieszkańców wsi Sz yba : wydany z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. – Szyba-Nowe Miasteczko : Rada Sołecka wsi Szyba, 2000. – [4] s. : il. ; 22 cm

III. HISTORIA

OPRACOWANIA I ZAGADNIENIA OGÓLNE
564. LOEWE Viktor: Bibliographie der schlesischen Geschichte. – Breslau, 1927. – (Schlesische Bibliographie ; Bd. 3). – S. 431-432 : Kreis Freystadt * 565. DZIEJE ziem powiatu nowosolskiego : wybór źródeł i materiałów [Dokument elektroniczny] / wybór tekstów i oprac. Tomasz Andrzejewski. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2000. – 1 dysk optyczny (CD -ROM) ; 12 cm
Rec. Burda Bogumiła // Rocz. Lubus. – T. 27, cz. 1(2001), s. 204-206

karte des Kreises Freystadt in Schlesien. – Glogau : C. Flemming, [1906]. – 43, [1] s. ; 18 cm 570. GUDE Heinrich Ludwig: Staat von Schlesien. – [Halle, ok. 1708]. – S. 812 : Freystadtisches Weichbild 571. HEIMATBUCH des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von Adolf Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz : A. Kern, 1925. – 472 s., [29] k. tabl. : il., mapa, rys. ; 18 cm. – Bibliogr.
Z treści: Aus der Geschichte des Kreises Freystadt / Schiller [ i in.]. Die Städte der Heimat / Wehner. Die Industrie des Kreises Freystadt. Quellenkunde. Ortskunde

566. INFORMATOR o zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze / red. nacz. Zbigniew Bujkiewicz, Wojciech Strzyżewski ; Uniwersytet Zielonogórski, Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. – Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003. – 414 s. : 24 cm. – ISBN 83-89321-55-6 Uwzględnia liczne źródła historyczne dot. pow. nowosolskiego. ** ANDRZEJEWSKI T.: Dzieje regionu w nauczaniu historii : propozycje treści programowych dla szkół z terenu pow. nowosolskiego = poz. 2578 567. JACHIMOWICZ Wojciech: Komu historię, komu? // Krąg. – 2003, nr 15, s. 18. – Polem. Andrzejewski Tomasz: Historię temu, który chce ją poznać // Tamże, nr 16, s. 14
Dyskusja dot. oceny dorobku historiografii regionalnej, m.in. nowosolskiej.

572. HELLER Oswald: Der Freystädter Kreis, mit besonderer Berücksichtigung des Fürstenthums Carolath-Beuthen in geographisch-statistischer und geschichtlicher Beziehung, für Schulen und Freunde der Heimatkunde. – Freistadt : M. Sauermann, 1844. – [9], 92, [20] s. ; 22 cm
Uwzględnia dzieje miast i wsi.

573. Der KREIS Freystadt : ein niederschlesisches Heimatbuch / gestaltet von H[ildegard] Rutkowski und H[ermann] O[tto] Thiel ; hrsg. von Heimatbund Kreis Freystadt Niederschlesien. – Schreinfeld : K.W. Goldammer, 1969. – 256 s., [2] k. tabl. : il., mapy LUCAE F.: Schlesien curiosae Denkwürdigkeiten. – Freistädtisches Weichbild = poz. 980 574. PRIKOWSKI Hans: Auf heimatlichen Strassen und Wegen // Neus. Nachr. – Nr. 8-23, 25-30,32-33, 35, 38, 40, 46-51 (1959-1967)
Szkice z dziejów regionu do II wojny światowej.

*** 568. BÜSCHING Anton Friedrich: Neue Erdbeschreibung. Tl. 4: Das Herzogtum Schlesien nebst der Graftschaft Glatz. – Hamburg, 1760. – S. 759-760 : Der freystädtische Kreis 569. FISCHER G.: Heimatkunde des Kreises Freystadt in Schlesien : Beilage zur Flemmingsschen Schul-

575. PRIKOWSKI Johannes: Die heimatliche Baumeister und ihre Zeit // Neus. Nachr. – Nr. 77, 79, 82, 91-94, 96-99, 102, 106, 189-190 (1971-1997)
Szkice z dziejów regionu uwzględniające rozwój miast i ich infrastruktury, szczególnie Nowej Soli.

RYS dziejów Ziemi Nowosolskiej = poz. 65 576. SCHWARTZ Aleksander: Zmiany krajobrazu Krainy Zielonogórskiej na tle rozwoju osadnictwa od XI do XX wieku. – Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1966. –

58

HISTORIA

73, [2] s. : mapy, rys. – 21 cm. – (Biblioteka Lubuska / Lubuskie Towarzystwo Naukowe ; z. 9). – Bibliogr.
Dot. części zachodniej pow. nowosolskiego.

583 SPERKA Jerzy: Henryk IX Starszy / J.S. // W: Piastowie : leksykon biograficzny. – Kraków, 1999. – S. 649-651 Henryk X Młodszy Rumpold 584. JASIŃSKI Kazimierz: Rodowód Piastów śląskich. T. 2. – Wrocław, 1975. – S. 135-137 : Henryk (X) Młodszy Rumpold
W l. 1412/1413-1423 współrządził z Henrykiem IX Starszym Kożuchowem i Zieloną Górą oraz połową księstwa głogowskiego.

577. Das WAR der Kreis Freystadt : Geschichtliches und Erlebtes : die Städte Freystadt, Naumburg am Bober, Neusalz an der Oder, Neustädtel und 74 Landgemeinden des Kreises Freystadt in Niederschlesien : aus Dokumenten geschichtlichen Veröfentlichungen und Berichten von Zeitzeugen / hsrg. Heimabund Kreis Freystadt/Niederschlesien ; zsgest. Von Friedrich Ekkert. – Rinteln : HDR Gartenbild Heusmann, 2003. – 360 s. : il. ; 24 cm

NAUKI POMOCNICZE HISTORII GENEALOGIA
Piastowie dolnośląscy wykazujący związki z regionem Henryk VIII Młodszy Wróbel FUDALEJ A.: Pieczęcie księstw głogowskiego i żagańskiego. – Henryk VIII Wróbel, książę Kożuchowa, Zielonej Góry i Szprotawy = poz. 643 578. JASIŃSKI Kazimierz: Rodowód Piastów śląskich. T. 2. – Wrocław, 1975. – S. 127-128 : Henryk (VIII) Młodszy Wróbel
Pan na Kożuchowie i Zielonej Górze; żona Katarzyna po śmierci męża (1397) sprawowała władzę w obu miastach, zmarła w Kożuchowie (1420).

585. SPERKA Jerzy: Henryk X Młodszy (Rumpold) [1388/1396-18 I 1423] / J.S. // W: Piastowie : leksykon biograficzny. – Kraków. – s. 651 Henryk XI, książę głogowski 586. HENRYK XI // W: Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. Z. 29. – Głogów, 1955. – S.[7-8] : mapa. – Bibliogr.
Książę głogowski, zmarły w Kożuchowie w 1476 r.

587. JASIŃSKI Kazimierz: Rodowód Piastów śląskich. T. 2. – Wrocław, 1975. – S. 156-158 : Henryk (XI) głogowski 588. PIERADZKA Krystyna: Henryk XI, książę głogowsko-krośnieński, ostatni Piast z linii książąt głogowskich // W: Polski słownik biograficzny. T. 9. – Wrocław, 1960/1961. – S. 415. – Bibliogr. 589. WAŚKO Anna: Henryk XI [1429/1435-22 II 1476] / AW // W: Piastowie : leksykon biograficzny. – Kraków, 1999. – S. 661 Katarzyna, żona Henryka VIII Wróbla JASIŃSKI K.: Rodowód Piastów śląskich = poz. 578 Katarzyna, córka Henryka IX 590. WAŚKO Anna: Katarzyna [1440-1450-14 XI 1497] / A.W. // W: Piastowie : leksykon biograficzny. – Kraków, 1999. – S. 662-663
Najmłodsza córka Henryka IX Starszego, do 1476 r. rezydowała w Kożuchowie.

579. SPERKA Jerzy: Henryk VIII Młodszy Wróbel [1357/1363-14 III 1397] / J.S. // W: Piastowie : leksykon biograficzny. – Kraków, 1999. – S. 645-646 Henryk IX Starszy 580. BONIECKI Michał: Książęta śląscy z domu Piastów. Cz. 2. – Warszawa, 1875. – S. 290-295 : Książęta z domu głogowskiego : [Henryk IX, senior, książę kożuchowski i jego syn Henryk X] FUDALEJ A.: Pieczęcie księstw głogowskiego i żagańskiego. – Henryk IX książę Kożuchowa i Głogowa = poz. 643 581. JASIŃSKI Kazimierz: Rodowód Piastów Śląskich. T. 2. – Wrocław, 1975. – S. 132-135 : Henryk (IX) Starszy 582. PIERADZKA Krystyna: Henryk IX (starszy), (ok. 1388-1467), książę głogowski, krośnieński, kożuchowski i lubiński // W.: Polski słownik biograficzny. T. 9. – Wrocław, 1960/1961. – S. 415. – Bibliogr.

Szlachta śląska wykazująca związki z regionem Arnold 591. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej. T. 1. – Katowice, 2002. – S. 87 : il. : Arnold.
Beniamin Arnold, baron pruski, w 1741 r. właściciel Radwanowa, gm. Kożuchów i Buczkowa, gm. Nowa Sól.

NAUKI POMOCNICZE HISTORII

59

Bethusy-Huc 592. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej. T. 1. – Katowice, 2002. – S. 170-171 : il. : Bethusy-Huc
W 2 poł. XVIII w. Ernest Filip i Elżbieta von Huc von Bethusy właścicielami Konotopu, gm. Kolsko.

– Linia baronowska ze Stypułowa (Herwigsdorf) [gm. Kożuchów] Kottwitz 602. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej. T. 4. – Katowice, 2005. – S. 74-77, 80-81 : il. : Kottwitz (Kotwiz, Kotwicz). – Linia baronowska z Konotopu (Kontopp) [gm. Kolsko] Landskron 603. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej. T. 4. – Katowice, 2005. – S. 185-187, 189 : Landskron (Landeskron, Landescron). – Dom Lasocin Linder 604. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej. T. 4. – Katowice, 2005. – S. 307 : Linder
W 1731 r. kierował urzędem solnym w Nowej Soli.

Birkhan 593. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej. T. 1. – Katowice, 2002. – S. 203 : Birkhan (Birckhan)
Właściciele Konotopu, gm. Kolsko.

Dyhren 594. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej. T. 2. – Katowice, 2003. – S. 101-102 : Dyrhen (Der, Dier, Dyhren). – Dom Studzieniec (Streidelsdorf) [gm. Kożuchów]. – Dom Chełmek (Koelmchen) [gm. Nowa Sól] Echstete 595. JUREK Tomasz: Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku. – Poznań, 1996. – S. 214 : Echstete
Ród posiadający w XIII/XIV w. dobra w rejonie Kożuchowa (Drwalewice).

Pösna 605. JUREK Tomasz: Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku. Poznań, 1996. – S. 266 : Pösna
Ród posiadający dobra pod Kożuchowem.

Forchtenau 596. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej. T. 2. – Katowice, 2003. – S.184-185 : il. : Forchtenau
Wacław von Forchtenau (genannt Ramlaueffer) kanclerzem dworu Fabiana von Schönaicha w Siedlisku (Carolath).

Rechenbergowie 606. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Rechenbergowie. – Il. // Nasze Miast. – 2002, nr 3, s. 5-6 607. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Rechenbergowie w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego XVI-XVII wieku. – Zielona Góra, 2007. – S. 58-90 : Rechenbergowie w księstwie głogowskim. – S. 77-78, 292 : Dom Borów Polski (Haus Windischborau). – S. 7879, 293 : Dom Otyń (Haus Wartenberg). – S. 79-80, 294295 : Dom Siedlisko (Haus Carolath). – S. 80-81, 296300 : Dom Borów Wielki – Sława (Haus Grossborau und Schlawa) 608. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Siedziby rycerskie w księstwie głogowskim / T. Andrzejewski, Krzysztof Motyl. – Nowa Sól, 2002. – S. 7-12 : il. : Rechenbergowie 609. HENELIUS Nicolaus: Silesiographia renovata. Pars 2. – Wratislaviae, 1704. – S. 419-426 : Rechenberg 610. JUREK Tomasz: Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku. – Poznań, 1996. – S. 272 : Rechenberg 611. KUCZER Jarosław: Baronowie von Rechenberg. – Il. // Pro Libris. – 2007, nr 3, s. 74-80 : il. 612. RECHENBERG // W: Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste. Bd. 30. – Leipzig : J.H. Zedler, 1741. – Szp. 1284-1299

Gladiss 597. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej. T. 1. – Katowice, 2002. – S. 361-362 : Gladiss (Gladis, Gladys, Gładysz)
Zygfryd Gladis starostą (1627) Carolathu (Siedliska).

Glaubitz 598. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej. T. 2. – Katowice, 2003. – S. 366, 370-371 : Glaubitz : grupa Czernica [Tschirne] – Bytom Odrzański 599. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej. T. 2. – Katowice, 2003. – S. 367, 373 : Dom Bonów [gm. Bytom Odrzański], (Baunau), Dalków (Dalkau) i Wierzbnice [gm. Bytom Odrzański] Irico 600. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej. T. 3. – Katowice, 2003. – S. 219-220: Irico.
Franciszek Antoni von Irico w 1711 r. kierował urzędem cesarskim w Nowej Soli.

Knobelsdorf 601. SĘKOWSKI Roman: Herbarz szlachty śląskiej. T. 3. – Katowice, 2003. – S. 389-390, 392 : il. : Knobelsdorf.

60

HISTORIA

613. RECHENBER // Vierteljahrschrift für Heraldik, Sphragistik und Genealogie. – Jg. 14 (1886), s. 490-497 614. RECHENBERG Hans Heinrich Benno von: Beiträge zu einer Geschichte der Familie Rechenberg : unter Mitbenutzung einiger die keltische Sprache behandelder Schriften sowie vieler, aus früheren Jahrhunderten, im Königlich-Sächsischen Haupstaats-Archiv aufbewahrter Akten. – Dresden: Selbstverl., 1903. – XI, 88 s. ; 23 cm 615. RECHENBERG W.: Die Familien Rechenberg in Schlesien bis zum sechzehnten Jahrhundert. – Trier, 2003. – (Rechenberger Hefte ; H. 8) 616. RICHTER J.: Geschichte von Rechenberg. – Bienemüle-Holzau, 1790 617. SINAPIUS Johannes: Schlesische Curiositäten erste Vorstellung, darinnen die ausehnlichen Geschlechter des schlesischen Adels, mit Erzehlung des Ursprungs, der Wappen, Genealogien, der qualificirtesten Cavaliere, der Stamm-Häuser und Güter beschreiben. – Leipzig, 1720. – S. 111-121 : Grafen und Freyherren von Rechenberg 618. SINAPIUS Johannes: Des schlesisches Adels ander Theil oder Fortsetzung Schlesischer Curiositäten [...]. – Leipzig, 1728. – S. 186-187 : Die Graphen und Freyherren von Rechenberg Rechenberg Jan 619. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Rycerz Jagiellonów. – Portr. // Krąg. – 2000, nr 31, s. 9
Jan Rechenberg (1480-1537), właściciel Kożuchowa

623. KLOPSCH Christian David: Geschichte des Geschlechts von Schönaich. H. 1: Die Geschichte der Stadt Beuthen und der dazu gehörigen Castellanei bis 1591. H. 2: Die Vorzeit und die aus gestorbenen Linien desselben. H. 3: Die noch lebende karolath-beuthenische Linie. Bd 4: Das Leben Johannes Unglücklichen und Sebastians. – Glogau, 1847-1856. – 4 z. (97 + 172 + 211 + 211 s.) + Stammtafel der ersten beiden Glieder der noch lebenden karolath-beutnischen Linie. – 1853. – [6] s., 18 tabl. 624. LUCAE Friedrich: Schlesien curiosae Denkwuerdigkeiten. Tl. 4. – Franckfurt am Mayn, 1689. – S. 1029-1035 : Die Freyherren von Schöneiche 625. SCHÖNAICH // W: Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste. Bd. 35. – Leipzig : J.H. Zedler, 1743. – Szp. 631-641 626. SINAPIUS Johannes: Schlesische Curiositäten erste Vorstellung, darinnen die ansehnlichen Gechlechter des schlesischen Adels, mit Erzehlung des Ursprungs, der Wappen, Genealogien, der qualificirtesten Cavaliere, der Stamm-Häuser und Güter beschrieben / von Johanne Sinapio. – Leipzig, 1720. – S. 148-154 : Die Grafen von Schönaich 627. SINAPIUS Johannes: Des schlesisches Adels ander Theil oder Fortsetzung Schlesischer Curiositäten [...]. – Leipzig, 1728. – S. 216 : Die Grafen von Schönaich Schönaich Fabian 628. JAWORSKI Tomasz: Fabian Schönaich (15081591) : posiadacz ziemski, wojskowy, członek Rady Wojennej w Wiedniu // W: Ludzie Środkowego Nadodrza : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Bartkiewicza. – Zielona Góra, 1998. – S. 185-186. – Bibliogr.
Nabywca (od Rechenbergów) Bytomia Odrz. i Siedliska.

620. BECKER B.: Ritter Hans von Rechenberg (14651537) //Anzeiger für Neustädtel und Umgebung. – 1915, Nr. 21-24 621. STRZYŻEWSKI Wojciech: Jan Rechenberg (ok. 1480-1537) : szlachcic, wojskowy w służbie Jagiellonów, prekursor luteranizmu w księstwie głogowskim // W: Ludzie Środkowego Nadodrza : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Bartkiewicza. – Zielona Góra, 1998. – S. 165-167. – Bibliogr. Schönaichowie 622. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Siedziby rycerskie w księstwie głogowskim / T. Andrzejewski, Krzysztof Motyl. – Nowa Sól, 2002. – S. 13-17 : il., portr. : Schönaichowie BARTH W.: Die Familie von Schönaich und die Reformation = poz. 1232

629. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: Na peryferiach historii. – Żagań, 2005. – S. 99-102 : portr. : Paź króla Zygmunta 630. WUTKE Konrad: Schönaich Fabian // W: Allgemeine deutsche Biographie. Bd. 32. – Leipzig, 1891. – S. 249-253. – Bibliogr. Schönaich Fryderyk Jan Karol 631. GRUNDMANN Guenter: Der Erbprinz Friedrich Johann Carl zu Carolath-Beuthen, ein General des alten Fritz // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1931, s. 47-48 632. GRUNDMANN Günther: Die polnische Ambassade des Fürsten Friedrich Johann Carl zu CarolathBeuthen im Jahre 1764 // Neus. Nachr. – Nr. 188 (1997), s. 379-381

NAUKI POMOCNICZE HISTORII

61

Schönaich Jan Jerzy 633. HENELIUS Nicolaus: Silesographia renovata. P. 1. – Wratislaviae, 1704. – s. 205-206 : Käyserliches Rescript de dato Wien 19 Nowembris 1697 […] dass Herr Baron von Schönaich zum freyen Stands-Herrn in Schlesien erhöhet und dessen Herrschaften Carolath und Beuthen an der Oder zu einer freyen Stands Herrschaft gemacht worden sey Schönaich Jan Karol 634. BARTH Wilhelm: Hans Carl Fürst CarolathBeuthen, Reichsgraf von Schönaich etc. : ein Beitrag zur Geschichte des Fürstenhauses Carolath aus Grund der fürstlich Carolather Archivacten. – Beuthen : A. Hellmich, 1883. – 128 s. ; 23 cm 635. WUTKE Konrad: Schönaich Hans Karl, Fürst zu Carolath-Beuthen // W: Allgemeine deutche Biographie. Bd 32. – Leipzig, 1891. – S. 254-255. – Bibliogr. Schönaich Jerzy 636. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Renesansowy budowniczy. – (Z dziejów regionu). – Il. // Krąg. – 1999, nr 52, s. 27 637. JAWORSKI Tomasz: Jerzy Schönaich (15571619) : kanclerz cesarzy niemieckich, fundator akademickiego gimnazjum w Bytomiu Odrzańskim / T. Jaworski, Wojciech Strzyżewski // W: Ludzie Środkowego Nadodrza : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Bartkiewicza. – Zielona Góra, 1998. – S. 187-189. – Bibliogr. Schönaich Jerzy Henryk August 638. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: Absolwenci spod znaku „primus omnibus” Sulechowskiego Królewskiego Pedagogium // Biul. Inf. PWSZ Sulechów. – Nr 7 (2006), s. 8 Schönaich Karol Fryderyk 639. POTEN B.: Schönaich Karl Friedrich // W: Allgemeine deutsche Biographie. Bd. 32. – Leipzig, 1891. – S. 256 Unruh 640. JUREK Tomasz: Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku. – Poznań, 1996. – S. 329-330 : Unruh
Ród posiadający w XIV w. dobra pod Kożuchowem.

HERALDYKA I SFRAGISTYKA
642. FUDALEJ Aleksander: Herby miast województwa zielonogórskiego. – Nowa Sól, 1974. – S. 1416 : il. : Bytom Odrzański. – S. 41-44 : il. : Kożuchów. – S. 57-58 : il. : Nowa Sól. – S. 59-60 : il. : Nowe Miasteczko. – S. 65 : il. : Otyń 643. FUDALEJ Aleksander: Pieczęcie księstw głogowskiego i żagańskiego. – Nowa Sól, 1973. – S. 36 : il. : Bytom Odrzański. – S. 65-66 : il. : Kożuchów 644. PLEWAKO Andrzej: Herbarz miast polskich / A. Plewako, Józef Wanag. – Warszawa, 1994. – S. 23 : il. : Bytom Odrzański. – S. 94 : il. : Kożuchów. – S. 140 : il. : Nowa Sól. Nowe Miasteczko 645. SAURMA Hugo: Wappenbuch der schlesischen Städte und Städtel / hrsg. von Hugo Saurma. – Berlin, 1870. – S. 16-17 : il. : Beuthen a. O. [Bytom Odrzański]. – S. 141-142 : il. : Kontopp [Konotop]. – S. 56-58 : il. Freistadt [Kożuchów]. – S. 220-221 : il. Neusalz [Nowa Sól]. – S. 223-225 : il. : Neustädtel [Nowe Miasteczko] SĘKOWSKI R.: Herbarz szlachy sląskiej. – Szlachta wykazująca związki z regionem = poz. 591-594, 596-604 646. STRZYŻEWSKI Wojciech: Geneza i symbolika herbów miejskich Środkowego Nadodrza. – Zielona Góra, 1993. – S. [111, 113] ,116-117, 119-120 : il. : Wizerunki herbów : Bytom Odrzański, Konotop, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń 647. STRZYŻEWSKI Wojciech: Herby miejscowości woj. zielonogórskiego. – Zielona Góra, 1989. – S. 1415 : il. : Bytom Odrzański. – S. 30-31 : il. : Konotop. – S. 34-35 : il. : Kożuchów. – S. 48-49 : il. : Nowa Sól. – S. 50-51 : il. : Nowe Miasteczko. – S. 54-55 : il. : Otyń

FUDALEJ A.: Herby miast województwa zielonogórskiego. – B y t o m O d r z a ń s k i = poz. 642 648. LENCZOWSKI Franciszek: Zwierzęta w herbach miast polskich. – Bytom Odrzański . – Il. // Wszechświat. – 1968, z. 7/8, s. 171: MARCISZ B.: Cechowe pieczęcie i tłoki pieczętne. – Tłok i pieczęć cechu powroźników z Bytomia n. Odrą = poz. 653 PLEWAKO A.: Herbarz miast polskich. – Bytom Odrz. = poz. 644

Wirsing 641. JUREK Tomasz: Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku. – Poznań, 1996. – S. 306 : Wirsing
Ród posiadający w XIV w. dobra w rejonie Kożuchowa (Nowe Miasteczko, Popęszyce).

62

HISTORIA

SAURMA H.: Wappenbuch der schlesischen Städte und Städtel. – Beuthen an der Oder = poz. 645 STRZYŻEWSKI W.: Geneza i symbolika herbów miejskich Środkowego Nadodrza. – Bytom Odrz. = poz. 646 STRZYŻEWSKI W.: Herby miejscowości woj. zielonogórskiego. – Bytom Odrz. = poz. 647 649. STRZYŻEWSKI Wojciech: Pieczęcie i herb Bytomia Odrzańskiego // W: Bytom Odrzański : zarys dziejów / pod red. W. Strzyżewskiego. – Bytom Odrzański, 2000. – S. 161-170 : il. SAURMA H.: Wappenbuch der schlesischen Städte und Städtel. – Kontopp [K o n o t o p] = poz. 645 STRZYŻEWSKI W.: Geneza i symbolika herbów miejskich Środkowego Nadodrza. – Konotop = poz. 646 STRZYŻEWSKI W.: Herby miejscowości woj. zielonogórskiego. – Konotop = poz 647 650. STRZYŻEWSKI W.: O herbach byłych miast w województwie zielonogórskim. – Konotop. – Il. // Wędrujemy. – Nr 10/11 (1998), s. 10-11 FUDALEJ A.: Herby miast woj. zielonogórskiego. – K o ż u c h ó w = poz. 642 FUDALEJ A.: Pieczęcie księstw głogowskiego i żagańskiego. – Henryk VIII Wróbel, książę Kożuchowa, Zielonej Góry i Szprotawy = poz. 643 FUDALEJ A.: Pieczęcie księstw głogowskiego i żagańskiego. – Henryk IX, senior, książę Kożuchowa i Głogowa = poz. 643 FUDALEJ A.: Pieczęcie księstw głogowskiego i żagańskiego. – Kożuchów = poz. 643 651. KNÖTEL Paul: Schlesiche Städte – Bildnisse auf Siegeln. – [Siegel von Freistadt von 1310] // Z. Ver. f.Gesch.Schl. – Bd. 56 (1922), s. 109-110 MARCISZ B.: Cechowe pieczęcie i tłoki pieczętne. – Tłok i pieczęć cechu krawców z Kożuchowa = poz. 653 PLEWAKO A.: Herbarz miast polskich. – Kożuchów. = poz. 644 SAURMA H.: Wappenbuch der schlesischen Städte und Städtel. – Freistadt = poz. 645

STRZYŻEWSKI W.: Geneza i symbolika herbów miejskich Środkowego Nadodrza. – Kożuchów = poz. 646 STRZYŻEWSKI W.: Herby miejscowości woj. zielonogórskiego. – Kożuchów = poz. 647 STRZYŻEWSKI W.: Pieczęcie i herby Kożuchowa = poz. 979 FUDALEJ A.: Herby miast woj. zielonogórskiego. – N o w a S ó l = poz. 642 652. JABŁOŃSKI Edward: Powiat z herbem? / (EJ). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 8, s. 3
Projekt herbu pow. nowosolskiego.

653. MARCISZ Beata: Cechowe pieczęcie i tłoki pieczętne // W: Zabytki cechów śląskich / red. nauk. Małgorzata Korżel-Kraśna. – Wrocław, 2002. –[ Pieczęcie cechów z Nowej Soli: bednarzy (poz. 12), krawców (poz. 155), młynarzy (poz. 201), rzemiosł budowlanych (poz. 219), piekarzy (poz. 260), rzeźników (poz. 330), stolarzy (poz. 353), szewców (poz. 392), stelmachów, rusznikarzy, ślusarzy, siodlarzy, kowali i gwoździarzy (poz. 468)]. – Pieczęć prywatna sukiennika z Nowej Soli (poz. 369). – Tłok i pieczęć cechu krawców z Kożuchowa (poz. 151). – Tłok i pieczęć cechu powróźników z Bytomia n. Odrą (poz. 300) 654. MYSŁEK Tadeusz: Herb – historia miasta Nowej Soli. – Il. // Wędrujemy. – Nr 21 (1997), s. 44-45 PLEWAKO A.: Herbarz miast polskich. – Nowa Sól = poz. 644 SAS R.: Muzeum i herb Nowej Soli = poz. 2410 SAURMA H.: Wappenbuch der schlesischen Städte und Städtel. – Neusalz = poz. 645 655. SCHÖNTHÜR Rudolf: Das Neusalzer Stadtwappen einst und jetzt. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 111 (1978), s. 121-124 STRZYŻEWSKI W.: Geneza i symbolika herbów miejskich Środkowego Nadodrza. – Nowa Sól = poz. 646 STRZYŻEWSKI W.: Herby miejscowości woj. zielonogórskiego. – Nowa Sól = poz. 647 FUDALEJ A.: Herby miast woj. zielonogórskiego. – N o w e M i a s t e c z k o = poz. 642 PLEWAKO A.: Herbarz miast polskich. – Nowe Miasteczko = poz. 644

NAUKI POMOCNICZE HISTORII

63

SAURMA H.: Wappenbuch der schlesischen Städte und Städtel. – Neustädtel = poz. 645 STRZYŻEWSKI W.: Geneza i symbolika herbów miejskich Środkowego Nadodrza. – Nowe Miasteczko = poz. 646 STRZYŻEWSKI W.: Herby miejscowości woj. zielonogórskiego. – Nowe Miasteczko = poz. 647 FUDALEJ A.: Herby miast woj. zielonogórskiego. – O t y ń = poz. 642 STRZYŻEWSKI W.: Geneza i symbolika herbów miejskich Środkowego Nadodrza. – Otyń = poz. 646 STRZYŻEWSKI W.: Herby miejscowości woj. zielonogórskiego. – Otyń = poz. 647 656. STRZYŻEWSKI Wojciech: Pieczęcie administracji w księstwie Sie d l i s ko -Bytom w XVIII wieku. – Il. – Zsfg. // Stud. Lubus. – [T.] 3 (2007), s. 183-188

– 222, [2] s., [6] s. tabl. : il. ; 31 cm. – Tekst równol. pol. i niem. – Bibliogr. ISBN 83-86957-39-5
Z treści: Losy Kożuchowa w pierwszej połowie XVII wieku na tle przemian politycznych księstwa głogowskiego / Adam Perłakowski. Rec. Brylla Wolfgang Jan: Cenne nagrobki. – Il. // Gaz. Zach. Ziel. Góra. – 2000, nr 149, s. 4. Czechowicz Bogusław // Śl. Kwart. Hist. Sobótka. – 2001, nr 3, s. 444-446. Kowalski Stanisław // Rocz. Lubus. – T. 26, cz. 2 (2000), s. 220-222

661. PONIKWIA Karina: Historycy UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego] w lapidarium [w Kożuchowie]. – Il. // Krąg. – 1998, nr 35, s. 11

NUMIZMATYKA
662. KORNILUK Izabela: Motywy na pieniądzach zastępczych rejencji legnickiej. – Zielona Góra : Muzeum Ziemi Lubuskiej. 2005. – 40 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 83-88426-36-2
Uwzględnia notgeldy z Bytomia Odrzańskiego, Kożuchowa, Nowej Soli i Nowego Miasteczka.

EPIGRAFIKA
657. GÓRSKI Adam: Lapidaria lubuskie jako forma dokumentacji dziejów regionu // Rocz. Lubus. – T. 31, cz. 1 (2005), s. 245-249
Badania epigraficzne lapidariów w B y t o m i u O d r z ., Kożuchowie i Wschowie.

663. MĘCLEWSKA Marta: Skarby monet z lat 1500-1649 na obszarze PRL : inwentarz / M. Męclewska, Andrzej Mikołajczyk. – Warszawa, 1983. – S. 131 : Bytom Odrzański. – S. 186 : Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko. – S. 73 : Kożuchów. – S. 115 : Nowa Sól. – S. 659 : Nowe Miasteczko

658. OWCZAREK Monika: Historia zaklęta w kamieniu. – // Krąg. – 2005, nr 28, s. 11
Inskrypcje nagrobne w bytomskim lapidarium przedmiotem badań studentów zielonogórskich.

664. FUDALEJ Aleksander: Skarb monet z B y t o m i a O d r z a ń s k i e g o / A. Fudalej, K. Szuda. – Il. – Sum. // Wiad. Numizm. – 1990, z. 1/2, s. 50-53. PRZYPIS do XVII-wiecznego skarbu z Bytomia nad Odrą. – Sum. // Tamże, s. 54-58 KORNILUK Izabela: Motywy na pieniądzach zastępczych rejencji legnickiej. – Bytom Odrz. = poz. 662 MĘCLEWSKA M.: Skarby monet z lat 1500-1649 na obszarze PRL. – Bytom Odrz. = poz. 663 665. OPOZDA Teofila: Skarb monet z Bytomia Odrzańskiego. – Sum. // Wiad. Numizm. – 1979, z. 4, s. 228-239
Monety z lat 1592-1645.

659. SANOCKA Krystyna: Symbolika chrześcijańska jako element badań epigraficznych na przykładzie siedemnasto i osiemnastowiecznych płyt nagrobnych w lapidarium w Bytomiu Odrzańskim // Stud. Epigr. – T. 2 (2006), s. 65-72 GÓRSKI A.: Lapidaria lubuskie jako forma dokumentacji dziejów regionu. – Badania epigraficzne lapidariów w Bytomiu Odrz., K o ż u c h ow i e i Wschowie = poz. 657 660. NIEMIECKIE inskrypcje w Polsce : Dolny Śląsk = Deutsche Inschriften in Polen : Niederschlesien. T. 1: Kożuchów (Freystadt) : epitafia z muzeum i kaplic starego cmentarza ewangelickiego = Die Epitaphe aus dem alten evangelischen Friedhof – die Mauer und Grufthäuser / oprac. Wojciech Krawczuk ; wstępy W. Krawczuk, Adam Perłakowski, Aleksander Strojny. – Kożuchów : Zamek ; Kraków : Oficyna Cracovia, 1999.

MĘCLEWSKA M.: Skarby monet z lat 1500-1649 na obszarze PRL. – G o ł a s z y n , gm. Nowe Miasteczko = poz. 663 KORNILUK I.: Motywy na pieniądzach zastępczych rejencji legnickiej. – K o ż u c h ów = poz. 662

64

HISTORIA

MĘCLEWSKA M.: Skarby monet z lat 1500-1649 na obszarze PRL. – Kożuchów = poz. 663 666. FRIEDENSBURG Ferdinand: Neue schlesische Münzfunde. – Der Fund von Neusalz [N o w a S ól] // Altschlesien. – Bd. 2, nr 1 (1927), s. 52 667. KNÖTEL A.: Münzenfund // Schl. Prov.-Bl. NF. Jg. 11 (1872), s. 81
Monety arabskie znalezione w Nowej Soli.

Różanówka-Piękne Kąty, gm. Siedlisko. – S. 143-144 : Bonów, gm. Bytom Odrz. – S. 152 : Tarnów (Jodłów), gm. Nowa Sól. – S. 159-160 : Małoszowice, gm. Bytom Odrz. – s. 160-161 : Królikowice, gm. Bytom Odrz. ** 673. BAGNIEWSKI Zbigniew: Niektóre zagadnienia osadnictwa mezolitycznego na terenie Polski południowo-zachodniej. – Region Środkowoodrzański [z obozowiskami w Obniżeniu Nowosolskim]. – Il., mapy. – Sum. ; Niektóre problemy mezolitu Środkowego Nadodrza. – Il., mapy, pl. – Sum. // Stud. Archeol. – [T.] 15 (1987), s. 20-31 ; [T.] 20 (1991), s. 3-21
Uwzględnia stanowiska z rejonu Nowej Soli.

KORNILUK I.: Motywy na pieniądzach zastępczych rejencji legnickiej. – Nowa Sól = poz. 662 MĘCLEWSKA M.: Skarby monet z lat 1500-1649 na obszarze PRL. – Nowa Sól = poz. 663 668. SCHÖNTHÜR Rudolf: Neusalzer Notgeld // Neus. Nachr. – Nr. 31 (1963), s. 393-396 669. SCHÖNTHÜR Rudolf: Über den münzfund von Neusalz / R.Sch. // Neus. Nachr. – Nr. 85 (1972), s. 257 KORNILUK I.: Motywy na pieniądzach zastępczych rejencji legnickiej. – N o w e M i a s t e c z k o = poz. 662 MĘCLEWSKA M.: Skarby monet z lat 1500-1649 na obszarze PRL. – Nowe Miasteczko = poz. 663 670. ZAWIŚLAK Jacek: Biedny pieniądz. – Il. // Nasze Miast. – 2003, nr 4, s. 5
Pieniądz zastępczy (notgeldy) w Nowym Miasteczku.

DEHMEL R.: Aus dem Neusalzer Heimatmuseum. 1. Vorgeschichtliches Wirtschaftsgerät = poz. 2368 674. DEHMEL Robert: Aus der Urgeschichte unser Heimat. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1934, s. 48-49, [2] s. tabl. DEHMEL R.: Vorgeschichtliche Gräber im Neusalzer Heimatmuseum = poz. 2369 675. DRESCHER R.: Über gegenwärtigen Stand der Ermittelungen auf dem Gebite des schlesischen Heidentum // Schl. Vorz. – Bd. 1, Nr. 4-5 (1866), s. 4-8, 24-42, Bd. 1, Nr.7-8 (1867), s. 72-81, 85-97 : il.
Przgląd badań przeprowadzonych m.in. w rejonie nowosolskim.

ARCHEOLOGIA OPRACOWANIA OGÓLNE
671. BOEHLICH Ernst: Bibliographie der schlesischen Vor-und Frühgeschichte. – Breslau, 1929. – (Schlesische Bibliographie. Bd. 2). – S. 206-211 : Kreis Freystadt * 672. DEMIDZIUK Krzysztof: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Głogów, 2000. – S. 20,123-124 : Bielawy-Strzeszków, gm. Siedlisko. – S. 24 : Kierzno, gm. Siedlisko. – S. 25-31 : Bytom Odrzański. – S. 52-53 : Wierzbnice, gm. Bytom Odrz. – S. 57-58 : Bodzów-Sobolice, gm. Bytom Odrz. – S. 82-83 : Bycz, gm. Bytom Odrz. – S. 90 : Borowiec, gm. Siedlisko. – S. 109 : Kropiwnik, gm. Bytom Odrz. – S. 125-126 : Drogomil, gm. Bytom Odrz. – S. 139 :

676. FOGEL Jerzy: Studia nad uzbrojeniem ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły : broń zaczepna. – Poznań, 1979. – S. 149 : Stanowiska z grotami oszczepów typu V : Mirocin Dolny [gm. Kożuchów]. – S. 95, 149 : Stanowiska z grotami oszczepów typu IX : Borowiec [gm. Siedlisko]. – S. 100, 150 : Stanowiska z grotami oszczepów typu XVC : Kolsko. – S. 152 : Stanowiska z grotami oszczepów z brązu nieokreślonego typu : Nieciecz [gm. Nowe Miasteczko. – S. 114, 147, 153 : Stanowiska z grotami strzał typu IAa : Przyborów [gm. Nowa Sól], grób 147. – S. 154 :Stanowiska z grotami strzał typu IIA : Borowiec, [gm. Siedlisko], Koserz [część Nowej Soli]. – S. 115, 155 : Stanowiska z grotami strzał typu V : Solniki [gm. Kożuchów], Koserz 677. HELLMICH M.: Wehranlagen in den Kreisen Grünberg und Freystadt // Grünb. Hauskal. – 1929, s. 42-43 HILCZERÓWNA Z.: Rozwój terenów osadniczych u schyłku starożytności i we wczesnym średniowieczu w południowej części woj. zielonogórskiego. – Uwzględnia obszar pow. nowosolskiego = poz. 838

ARCHEOLOGIA

65

678. KOŁODZIEJSKI Adam: Próba nowego podziału chronologicznego okresu halsztackiego i lateńskiego w północnej części Dolnego Śląska na tle przemian kulturowych. – Il. // Zielonogórs. Zesz. Muz. – T. 5 (1975), s. 5-42
Uwzględnia znaleziska z pow. nowosolskiego.

S. 86 : Gołaszyn [gm. Nowe Miasteczko]. – S. 91 : Lasocin [gm. Kożuchów]. – S. 107 : Nowe Miasteczko. – S. 138 : Wierzbnice [gm. Bytom Odrzański]

WAŁY ŚLĄSKIE
688. KIERSNOWSKI Ryszard: Problematyka badawcza Wałów Śląskich. – Il. // Prz. Zach. – 1950, nr 1/2, s. 72-76 689. KIERSNOWSKI Ryszard: Wały Śląskie ; Jeszcze o wałach śląskich. – Il., mapa // Prz. Zach. – 1951, nr 1/2, s. 152-192, [2] s. tabl. ; 1952 nr 5/6, s. 430-431 690. KOŁODZIEJSKI Adam: „Wały Chrobrego” : informator. – Zielona Góra : Muzeum Ziemi Lubuskiej ; Towarzystwo Przyjaciół MZL, 1967. – 14, [2] s. : il., mapa : 16 cm
Z badań nad przeszłością Ziemi Lubuskiej.

679. MARCINKIAN Andrzej: Stan badań nad kulturą łużycką epoki brązu w północnej części Dolnego Śląśka. – // Zielonogórs. Zesz. Muz. – T. 4 (1974), s. 41-65 680. MARCINKIAN Andrzej: Uwagi o kulturze łużyckiej w epoce brązu na pograniczu Śląska, Łużyc i Ziemi Lubuskiej. – Aneks : informacje o materiałach kultury łużyckiej z EB [epoki brązu] znajdujących się w księgach inwentarzowych z lat 1925-1933 w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu // Archeol. Środk. Nadodrza. – T. 5 (2007), s. 52 : Bobrowniki [gm. Otyń]. – S. 52 : Gołaszyn [gm. Nowe Miasteczko]. – S. 53 : Otyń, Przyborów [gm. Nowa Sól], Siedlisko, Stany [gm. Nowa Sól] 681. MERTZ: Bodenständige Industrie im Kreise Freystadt. – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1931, s. 32, [2] s. tabl. 682. PETERSEN Ernst: Die alten Germanen im Kreise Freystadt. – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1930, s. 31-33, [3] s. tabl. 683. PETERSEN Ernst: Neue Ergebnisse über die frühgermanische Kultur in Schlesien. – Il., mapy // Altschlesien. – Bd. 2, Nr. 2 (1929), s. 197-202
Uwzględnia stanowiska w rejonie Kożuchowa i Nowej Soli.

691. KOŁODZIEJSKI Adam: Wały Śląskie : przyczynek do badań. – Il. // Z Otchł. Wieków. – 1962, z. 1, s. 98-101 692. KOWALCZYK Elżbieta: Jeszcze raz o Wałach Śląskich. – Il. // Mówią Wieki. – 1982, nr 5, s. 31-34 693. LINDNER: Die Dreigräber. – Il., mapa // Grünb. Hauskal. – 1924, s. 19-23. GESCHWENDT Fritz: Untersuchung der Dreigräben // Altschlesien. – Bd. 4, H. 4 (1934), s. 255-259 694. MIŚKIEWICZ Benon: Obrona polskiej granicy zachodniej w okresie wczesnofeudalnym // W: Nadodrzańskie szkice historyczne. – Zielona Góra, 1960. – S. 29-30 : Wały Śląskie 695. MIŚKIEWICZ Benon: Studia nad obroną polskiej granicy zachodniej w okresie wczesnofeudalnym. – Poznań, 1961. – S. 79-92; pl. : Wały obronne NIEDŹWIECKI R.: Północny odcinek Wałów Śląskich : stan badań = poz. 2988

684. PRIKOWSKI Johannes: Die Nordgermanen in unserer Heimat. – Bibliogr. // Neus. Nachr. – Nr. 82 (1972), s. 185-187 ; Nr. 183 (1997), s. 201-203 685. SARNOWSKA Wanda: Kultura unietycka na Śląsku. Cz. 1-4. – Il., mapa, rys. – Sum. // Siles. Antiqua. – T. 3 (1961), s. 7-38 ; T. 4 (1962), s. 19-103 ; T. 5 (1963), s. 24-80, [1] k. tabl. ; T. 7 (1965), s. 77-147, [1] k. tabl.
Uwzględnia stanowiska z pow. nowosolskiego.

686. SÖHNEL Hermann: Die Burgwälle Schlesiens nach dem gegenwärtigen Stande der Forschung // Schl. Vorz. – Bd. 6 (1894), s. 89-106
Uwzględnia grodziska z obecnego pow. nowosolskiego.

STANOWISKA
Bielawy, gm. Siedlisko DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Bielawy = poz. 672 Bobrowniki, gm. Otyń HELLMICH M.: Einbäume in Schlesien. – Bobrowniki = poz. 763

THIEL H.O.: Landschaftstruktur und Bodenfunde im Kreise Freystadt = poz. 434 687. WACHOWSKI Krzysztof: Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Śląsku. – Wrocław, 1975. –

66

HISTORIA

MARCINKIAN A.: Uwagi o kulturze łużyckiej w epoce brązu na pograniczu Śląska, Łużyc i Ziemi Lubuskiej. – Boborowniki = poz. 680 Bodzów, gm. Bytom Odrzański DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Bodzów-Sobolice = poz. 672 Bonów, gm. Bytom Odrzański DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Bonów = poz. 672 Borowiec, gm. Siedlisko DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Borowiec = poz. 672 FOGEL J.: Studia nad uzbrojeniem ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły. – Stanowiska z grotami oszczepów typu IX, Borowiec = poz. 676 Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko 696. SEGER Hans: Schlesische Fundchronik. – Windischbohrau // Schl. Vorz. Bd. 6, Nr. 1 (1896), s. 66
Odkrycie grobów popielnicowych.

Bytom Odrzański 702. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Gród w Bytomiu Odrzańskim. Cz. 1-2. – Il. // Krąg. – 2004, nr 19-20, s. 19-20 703. DĄBROWSKI Edward: Badania archeologiczne nad wczesnym średniowieczem w województwie zielonogórskim // W: Pierwsze lata Ziemi Lubuskiej w Polsce Ludowej : materiały sesji naukowej poświęconej XX-leciu wyzwolenia Ziemi Lubuskiej : praca zbiorowa / pod red. Jana Wąsickiego. – Zielona Góra, 1967. – S. 199 : [Sprawa lokalizacji grodu w Bytomiu Odrzańskim] 704. DĄBROWSKI Edward: Wczesnośredniowieczny Bytom Odrzański. – Pl. // Rocz. Lubus. – T. 14 (1986), s. 151-161 705. KOŁODZIEJSKI Adam: Bytom Odrzański, pow. Nowa Sól, stanowisko 2 // W: Informator konserwatora zabytków archeologicznych na województwo zielonogórskie za lata 1967-1969. – Zielona Góra, 1969. – S. 12-13 : pl. 706. KOŁODZIEJSKI Adam: Materiały z cmentarzyska ciałopalnego ludności kultury łużyckiej w Bytomiu Odrzańskim, pow. Nowa Sól. – Il., mapa, rys. // Zielonogórs. Zesz. Muz. – T. 2 (1971), s. 207-243 KOŁODZIEJSKI A.: Pradziejowe tło rozwoju Bytomia Odrz. = poz. 66 707. MIERZWIŃSKI Andrzej: Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Bytomiu Odrzańskim w 1984 r. / A. Mierzwiński, Sławomir Moździoch, Bożena Skrzydłowska. – Rys. – Sum. // Śl. Spraw. Archeol. – T. 27 (1988), s. 68-70, [2] s. tabl 708. MIKOŁAJCZYK A.: Naczynia datowane skarbami monet XIV-XVIII w. na ziemiach polskich. – Wrocław, 1977. – s. 125 : Bytom Odrzański 709. MOŹDZIOCH Sławomir: Badania grodu piastowskiego w Bytomiu Odrzańskim, woj. Zielona Góra, w 1993 roku / S. Moździoch, Lidia Nowacka. – Il., mapa. – Zsfg. // Dolnośl. Wiad. Prahist. – T. 3 (1995), s. 121-131 710. MOŹDZIOCH Sławomir: Badania wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Bytomiu Odrzańskim, woj. Zielona Góra / S. Moździoch, Lidia Nowacka. – Rys. – Sum. // Śl. Spraw. Archeol. – T. 30 (1988), s. 117-120 711. MOŹDZIOCH Sławomir: Badania wykopaliskowe na stanowisku nr 1 w Bytomiu Odrzańskim, woj.

Broniszów, gm. Kożuchów 697. KOŁODZIEJSKI Adam: Broniszów, pow. Nowa Sól. – (Odkrycia i badania). – Mapa // Siles. Antiqua. – T. 16 (1974), s. 344 ; T. 17 (1975), s. 319
Badania osady wielokulturowej.

698. RICHTER Johannes: Schlesische Hügelgräber. – Brunzelwaldau, Kr. Freistadt. – Il. // Schl. Vorz. NF. – Bd. 5 (1909), s. 27-39 Buczków, gm. Nowa Sól 699. SEGER Hans: Neue Grabfunde aus der alten Brozezeit. – Buchwald, Kr. Freistadt. – Il. // Schl. Vorz. NF. – Bd. 4 (1907), s. 24-26 700. SEGER Hans: Schlesische Fundchronik. – Buchwald // Schl. Vorz. – Bd. 6, Nr. 1 (1894), s. 49
Skarb z epoki brązu.

701. SEGER Hans: Schlesische Hortfunde aus der Bronze-und frühen Eisenzeit. – Buchwald // Altschlesien. – Bd. 6, H. 1 (1935/1936), s. 132 Bycz, gm. Bytom Odrzański DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Bycz = poz. 672

ARCHEOLOGIA

67

zielonogórskie / S. Moździoch, Lidia Nowacka. – Rys. – Sum. // Śl. Spraw. Archeol. – T. 29 (1989), s. 96-98, [1] k. tabl. 712. MOŹDZIOCH Sławomir: Bytom Odrzański / [oprac. Sławomir Moździoch]. – Wrocław : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, [1998]. – [8] s. : il. ; 30 cm. – (Odkrycia Archeologiczne na Śląsku). – Tekst równol. pol. i niem. – ISBN 83-85550-93-3 713. MOŹDZIOCH Sławomir: Dzieje kasztelanii bytomskiej // Obs. Odrz. – 1993, nr 10, s. 5-6 ; nr 11, s. 3 714. MOŹDZIOCH Sławomir : Nowe dane do zagadnienia socjotopografii grodów kasztelańskich w X-XIII wieku na przykładzie Wrocławia i Bytomia Odrzańskiego // W: Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego / pod red. Andrzeja Buko i Zygmunta Świechowskiego. – Warszawa, 2000. – S. 331-353 715. MOŹDZIOCH Sławomir : „Oczyszczalnia” zabytków // Obs. Odrz. – 1993, nr 11, s. 2
Badania poprzedzające budowę oczyszczalni ścieków; odkrycie grobu ciałopalnego z epoki brązu oraz naczyń z różnych epok.

721. MOŹDZIOCH Sławomir: Wstępne wyniki nadzoru archeologicznego nad budową ścieków w Bytomiu Odrzańskim, woj. Zielona Góra. – Il., pl. – Zsfg. // Dolnośl. Wiad. Prahist. – T. 3 (1995), s. 95-108 722. MOŹDZIOCH Sławomir: Wyniki badań grodu w Bytomiu Odrzańskim, woj. Zielona Góra, na stanowisku nr 1, w 1989 r. / S. Moździoch, Lidia Nowacka. – Rys. – Sum. // Śl. Spraw. Archeol. – T. 32 (1991), s. 175-182 MOŹDZIOCH S.: Ziemia Bytomska w pradziejach i wczesnym średniowieczu = poz. 905 723. PAZDA Stanisław: Studia nad rozwojem i zróżnicowaniem lokalnym kultury przeworskiej na Dolnym Śląsku. – Il. // Acta Univ. Wratisl. Stud. Archeol. – T. 10 (1980). – S. 30-35 : Młodszy okres przedrzymski: rejon głogowski. – S. 56-61, 74-89 : Podokres późnorzymski: rejon głogowski. – S. 120-124, 174-180 : Podokres poźnorzymski: rejon głogowski. – S. 224-227 : Wczesny okres wędrówek ludów: rejon głogowski
Rejon głogowski obejmuje M.in. obszar Bytomia Odrz., Kożuchowa i Nowej Soli.

716. MOŹDZIOCH Sławomir: Poszukiwania grodu kasztelańskiego w Bytomiu Odrzańskim, woj. Zielona Góra, w 1988 r. / S. Moździoch, Lidia Nowacka. – Rys. – Sum. // Śl. Spraw. Archeol. – T. 31 (1990), s. 329-336 717. MOŹDZIOCH Sławomir: Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku nr 1 w Bytomiu Odrzańskim, woj. Zielona Góra, w 1985 r. / S. Moździoch, Bożena Skrzydłowska. – Rys. // Śl. Spraw. Archeol. – T. 28 (1989), s. 55-57, [3] s. tabl. 718. MOŹDZIOCH Sławomir: Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1992 roku na stanowisku nr 1 w Bytomiu Odrzańskim, woj. Zielona Góra. – Il., mapa, wykr. – Zsfg. // Dolnośl. Wiad. Prahist. – T. 3 (1995), s. 109-119 719. MOŹDZIOCH Sławomir: Tu był piastowski gród : zgodnie z zapisem Galla Anonima / S. Moździoch ; rozm. przepr. Edward Garbacz. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 31, s. 8
Prace archeologiczne w Bytomiu Odrz.

724. PETERSEN Ernst: Neue reiche Grabfude der Spätaltenzeit aus Schlesien. – Beuthen a.O. Kr. Freystadt. – Il. // Altschlesien. – Bd. 4, H. 4 (1934), s. 241-242 725. RYCZKOWSKI Ryszard: Wykopaliska // Obs. Odrz. – 1993, nr 9, s. 4
Badania bytomskiego grodziska.

726. SCHMIDT Eva: Mittelalterliche Spielzeugpferdchen und Tonreiter. – Il. // Altschlesien. – Bd. 4, H. 4 (1934), s. 287
Gliniany konik z Bytomia Odrz.

727. UHTENWOLDT H.: Die Burgverfassung in der Vorgeschichte und Geschichte Schlesien. – Breslau, 1938. – 80 : [Beuthen an der Oder] 728. WOŹNY Bogusław: Pradziejowe tło rozwoju grodu – Bytom Odrzański // Obs. Odrz. – 1994, nr 11, s. 4 Chełmek, gm. Nowa Sól 729. SEGER Hans: Schlesische Fundchronik. – Kölmchen, Kr. Freystadt // Schl. Vorz. – Bd. 6, Nr. 1 (1894), s. 57
Odkrycie popielnic i przedmiotów z brązu.

720.MOŹDZIOCH Sławomir: Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Bytomiu Odrzańskim, woj. Zielona Góra / S. Moździoch, Lidia Nowacka. – Rys. – Sum. // Śl. Spraw. Archeol. – T. 34 (1993), 249257, [2] s.tabl.

Ciepielów, gm. Nowa Sól 730. LEWCZUK Jarosław: Osada kultury łużyckiej z III okresu epoki brązu na stanowisku 3 w Ciepielowie, pow. Nowa Sól, woj. lubuskie // W: Z badań nad

68

HISTORIA

osadnictwem z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej / red. W. Blajer. – Kraków, 2006. – S. 113-126 : il., pl., rys. – Bibliogr. – Sum. 731. MAGDA-NAWROCK A Marlena: Osada kultury pomorskiej w Ciepielowie, gm. Nowa Sól. – Il., pl., rys. // Śl. Spraw. Archeol. – T. 38 (1996), s. 341-347 732. ORLICKA-JASNOCH Julia: Osada ludności kultury łużyckiej z III okresu brązu w Ciepielowie, pow. [i gm.] Nowa Sól. – Il., rys. – Bibliogr. – Zsfg. // Archeol. Środk. Nadodrza. T. 4 (2005), s. 59-106 Cisów, gm. Kożuchów 733. FÖRSTER G.: Analecta Freystadiensia oder Freystädtische Chronica. – Lissa, 1751. – S. 14, 149-150 : [Odkrycie popielnic w Cisowie (Zissendorf)] Czciradz, gm. Kożuchów DRESCHER R.: Über gegewärtigen Stand der Ermittelungen auf dem Gebiete des schlesischen Heidentums. – Zyrusberg = poz. 675 LANGENHAN A.: Fibelfunde in Schlesien : Zyrus = poz. 824 734. SEGER Hans: Schlesische Fundchronik : Zyrus // Schl. Vorz. – Bd. 7, Nr. 2 (1899), s. 247 Odkrycie grobu popielnicowego. 735. ZIMMERMANN Friedrich Albert: Beyträge zur Beschreibung von Schlesien. Bd. 10. – Brieg, 1791. – S. 88 : [Popielnice w Czciradzu (Zyrus)] Dębianka, gm. Siedlisko FUDALEJ A.: Odkrycie cmentarzyska w Wiankowie = poz. 831 Drogomil, gm. Bytom Odrzański DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Drogomil = poz. 672 Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko MARCINKIAN A.: Uwagi o kulturze łużyckiej w epoce brązu na pograniczu Śląska, Łużyc i Ziemi Lubuskiej. – Gołaszyn = poz. 680 736. NIEDŹWIECKI Rafał: Badania cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Gołaszynie. – Il. // Nasze Miast. – 2005, nr 1, s. 5 WACHOWSKI K.: Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Śląsku. – Gołaszyn = poz. 687

Jodłówek, gm. Nowa Sól DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Tarnów (Jodłów) [Jodłówek] = poz. 672 Kierzno, gm, Siedlisko DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Kierzno = poz. 672 Kolsko FOGEL J.: Studia nad uzbrojeniem ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły. – Stanowiska z grotami oszczepów typu XIC, Kolsko = poz. 676 737. SEGER Hans: Depotfunde aus Bronze-und Hallstattzeit. – [Kolzig] // Schl. Vorz. NF. – Bd. 4 (1906), s. 28-31 Kożuchów 738. FÖRSTER Gotfried: Analecta Freystadiensia oder Freystädtische Chronica. – Lissa, 1751. – S. 14, 149-150 : [Popielnice odkryte w Kożuchowie] 739. LEWCZUK Jarosław: Stan badań nad okresem lateńskim i wpływów rzymskich na terenie województwa zielonogórskiego. – [Kultura jastorfska: Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko] / Archeol. Środk. Nadodrza. – T. 1 (1998), s. 128-129 740. MAGDA-NAWROCKA Marlena: Zbiór podków końskich z Kożuchowa. – Il., pl. – Sum. – Bibliogr.– Zsfg. // Archeol. Środk. Nadodrza. – T. 1 (1998), s. 183-191 PAZDA S.: Studia nad rozwojem i zróżnicowaniem lokalnym kultury przeworskiej na Dolnym Śląsku. – Rejon głogowski obejmujący Kożuchów = poz. 723 PETERSEN E.: Neue Ergebnisse über die frühgermanische Kultur in Schlesien. – Stanowiska w rejonie Kożuchowa i Nowej Soli = poz. 683 741. SEGER Hans: Aus der Vorzeit. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1925, s. 31-34
Znaleziska z epoki kamienia i brązu w rejonie Kożuchowa.

742. SEGER Hans: Schlesische Fundchronik. – Stadt Freistadt. – Il. // Schl. Vorz. – Bd. 6, Nr. 1 (1894), s. 51 ; Bd. 7, Nr. 4 (1899), s. 538
Kamienny grot strzały, brązowa fibula (okres lateński).

743. SEGER Hans: Schlesische Funde der vorrömischen Eisenzeit. – Freystadt // Schl. Vorz. – Bd. 6, Nr. 4 (1896), s. 416-17

ARCHEOLOGIA

69

SÖHNEL H.: Die Burgwälle Schlesiens noch dem gegenwärtigen Stande der Forschung. – M.in. grodziska z rejonu Kożuchowa = poz. 686 TACKENBERG K.: Die Wandalen in Niederschlesien. – Freystadt = poz. 817 744. VORGESCHICHTLICHE Funde in Freystadt // Schl. Prov.-Bl. – Jg. 35 (1802), s. 466-467 Kropiwnik, gm. Bytom Odrzański DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Kropiwnik = poz. 672 Królikowice, gm. Bytom Odrzański DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Królikowice = poz. 672 Lasocin, gm. Kożuchów 745. SCHLESISCHE Fundchronik. – Urnenfeld bei Lessendorf // Schl. Vorz. – Bd. 5 (1894), s. 89-90, 130 746. SEGER Hans: Schlesische Fundchronik. – Lessendorf, Kr. Freystadt. – Il. // Schl. Vorz. – Bd. 7, Nr. 2 (1897), s. 230-231
Brązowa fibula i kamienna siekierka.

750. INVENTARIA Archeologica : corpus des ensambles archéologiques / publié sous la direction de M.-B. Marièn. – Dépot d’objects de bronze – Pologne. Fasc. 35 : Bronze V (Mont.) Hallstatt D., Civilisation lusacienne / par Z. Kaszewski [i in.]. Pl. 222 : Mirocin Dolny / red. Adam Kołodziejski, Andrzej Marcinkian. – Warszawa, 1975. – S. [1-2] : rys. 751. KOŁODZIEJSKI Adam: Grot włóczni i siekierki z Mirocina Dolnego, pow. Nowa Sól / A. Kołodziejski, A[ndrzej] Marcinkian // Wiad. Archeol. – 1973, z. 3/4, s. 494-496 752. KOŁODZIEJSKI Adam: Mirocin Dolny, pow. Nowa Sól / A. Kołodziejski, Andrzej Marcinkian. – (Odkrycia i badania). – Mapa, rys. // Siles. Antiqua. – T. 16 (1974), s. 369-371 753. KOŁODZIEJSKI Adam: Skarb / A. Kołodziejski, Andrzej Marcinkian. – Il. // Nadodrze. – 1972, nr 14, s. 3-4
Odkrycie w Mirocinie Dolnym 5 siekierek z brązu i grotu włóczni.

754. KOŁODZIEJSKI Adam: Skarb brązowy z V okresu brązu z Mirocina Dolnego, pow. Nowa Sól / A. Kołodziejski, Andrzej Marcinkian. – Il. // Zielonogórs. Zesz. Muz. – T. 4 (1974), s. 211-214 755. KOŁODZIEJSKI Adam: Skarb z epoki brązu [z Mirocina Dolnego] / A. Kołodziejski, Andrzej Marcinkian. – Il. // Z Otchł. Wieków. – 1973, nr 3, s. 163-165 756. ORUCKA Julia: Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Mirocinie Dolnym, gm. Kożuchów. – Il., pl. // Archeol. Środk. Nadodrza. – T. 1 (1998), s. 203-211 TAJEMNICE ziemi : stanowisko w Mirocinie Dolnym = poz. 757 Modrzyca, gm. Otyń 757. TAJEMMNICE ziemi / A.S. – Il. // Krąg. – 1993, nr 30, s. 1, 11
Stanowiska w Modrzycy, (okres rzymski) i Mirocinie Dolnym (kultura łużycka).

WACHOWSKI K.: Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Śląsku. – Lasocin = poz. 687 Lipiny, gm. Nowa Sól 747. SEGER Hans: Schlesische Fundchronik. – Lippen, Kr. Freystadt // Schl. Vorz. – Bd. 6, Nr. 1 (1894), s. 59
Cmentarzysko popielnicowe z niewielką ilością przedmiotów z brązu.

Ługi, gm. Otyń 748. BAGNIEWSKI Zbigniew: Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stan. C w Ługach, pow. Nowa Sól ; Wyniki kontynuacji badań na stanowisku C w Ługach. – Rys. – Zsfg. // Śl. Spraw. Archeol. – T. 15 (1972), s. 15-18 ; T. 16 (1974), s. 11-14, [1] s. tabl. Małoszowice, gm. Bytom Odrzański DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Małoszowice = poz. 672 749. MERTINS Oskar: Depotfunde der Brozezeit in Schlesien. – Molschwitz, Kr. Freystadt. – Il. // Schl. Vorz. – Bd. 6, Nr. 4 (1896), s. 380-383 Mirocin Dolny, gm. Kożuchów FOGEL J.: Studia nad uzbrojeniem ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły. – Stanowiska z grotami oszczepów typu V, Mirocin Dolny = poz. 676

Nieciecz, gm. Nowe Miasteczko DRESCHER R.: Über gegenwärtigen Stand der Ermittelungen auf dem Gebiete des schlesischen Heidentums. – Nettschütz = poz. 675 FOGEL J.: Studia nad uzbrojeniem ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły. – Stanowiska z grotami oszczepów z brązu, nieokreślonego typu, Nieciecz = poz. 676

70

HISTORIA

758. RICHTHOFEN Bolko von: Die ältere Bronzezeit in Schlesien. – Berlin, 1926. – (Vorgeschichtliche Forschungrn ; Bd. 1. H. 3). – S. 135 : Nettschütz Niedoradz, gm. Otyń 759. KAŁAGATE Sławomir: Średniowieczne naczynia miniaturowe z badań w Niedoradzu, stan. 14, gm. Otyń, woj. lubuskie / S. Kałagate, Anna Leciejewska. – Il., pl., rys. – Bibliogr. // Archeol. Środk. Nadodrza. – T. 4 (2005), s. 227-232 Nowa Sól 760. DEHMEL Robert: Aus der Urgeschichte unserer Heimat. – Il // Grünb. Hauskal. – 1934, s. 48-49, [3] s. tabl.
Stanowiska w Nowej Soli-Koserzu, Przyborowie i Otyniu.

LEWCZUK J.: Stan badań nad okresem lateńskim i wpływów rzymskich na terenie województwa zielonogórskiego. – Kultura jastorfska : Nowa Sól = poz. 739 768. MARCINKIAN Andrzej: Nowa Sól-Koserz. – (Odkrycia i badania). – Mapa, rys. // Siles. Antiqua. – T. 15 (1973), s. 358-359 769. MARCINKIAN Andrzej: Wczesnołużyckie cmentarzysko ciałopalne w Nowej Soli-Koserzu. – Mapy, rys. – Rez. Sum. // Wiad. Archeol. – 1975, z. 3, s. 305-311 770. MIKOŁAJCZYK A.: Naczynia datowane skarbami monet XIV-XVIII w. na ziemiach polskich. – Wrocław, 1977. – S. 142 : Stare Żabno [część Nowej Soli] PAZDA S.: Studia nad rozwojem i zróżnicowaniem lokalnym kultury przeworskiej na Dolnym Śląsku. – Rejon głogowski obejmujący Nową Sól = poz. 723 PETERSEN E.: Neue Ergebnisse über die frühgermanische Kultur in Schlesien. – Stanowiska w rejonie Kożuchowa i Nowej Soli = poz. 683 771. PIONTEK Janusz: Antropologiczna charakterystyka grobów ciałopalnych z cmentarzyska z III okresu brązu w Nowej Soli-Koserzu. – Rez. Sum. // Wiad. Archeol. – T. 39, z. 3 (1975), s. 313-316 772. SEGER Hans: Schlesische Fundchronik. – Neusalz a. O. // Schl. Vorz. – Bd. 7, Nr. 2 (1897), s. 233
Odkrycie grobu popielnicowego.

761. DEHMEL Robert: Fundbericht // W: Schulz Wilhelm Gotthold: Zum Neuen Saltze. Bd 1. – Neusalz (Oder), 1926. – S. 275-278 : [Odkrycia archeologiczne w rejonie Nowej Soli] 762. DEHMEL Robert: Urnenfund bei Kusser // Schlesien. – Jg. 7 (1913/1914), s. 286-287 DRESCHER R.: Über gegenwärtigen Stand der Ermittelungen auf dem Gebiete des schlesischen Heidentums. – Neusalz = poz. 675 FOGEL J.: Studia nad uzbrojeniem ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły. – Koserz, część Nowej Soli = poz. 676 763. HELMICH Max: Einbäume in Schlesien. – Neusalz Kr. Freystadt. – Il. // Schl. Vorz.NF. – Bd. 6 (1912), s. 27 764. HOFFMANN Otto: Urnenfund bei Kusser // Schl. Prov.-Bl. NF. – Bd. 4 (1865). – s. 567 765. JAMKA Rudolf: Materiały kultury przeworskiej z Dobrzykowic Wrocławskich, pow. Wrocław, i z Starego Żabna, pow. Kożuchów, [obecnie część Nowej Soli]. – Il. – Rés. // Siles. Antiqua. – T. 1 (1959), s. 197-217 766. KWAPIŃSKI Marian: Nowe materiały archeologiczne z cmentarzyska w Nowej Soli-Koserzu. – Il., mapa, pl., rys. // Zielonogór. Zesz. Muz. – T. 5 (1975), s. 175-202 767. LEWCZUK Jarosław: Ratownicze badania wykopaliskowe na obwodnicy Nowej Soli : (część południowa). – Mapa, rys. – Bibliogr. // Śl. Spraw. Archeol. – T. 38 (1996), s. 333-340

773. SEGER Hans: Schlesische Fundchronik. – Neusalz // Schl. Vorz. – Bd. 7, Nr. 4 (1899), s. 547
Eksploracja na terenie cmentarza naczynia z okresu wczesnego średniowiecza.

774. TACKENBERG Kurt: Urnengräber der Spätlatenenzeit aus Niederschlesien. – Alt Tschau Kr. Freystadt [Stare Żabno, część Nowej Soli]. – Il. // Altschlesien. – Bd. 2, Nr. 3 (1929), s. 241-242 Nowe Miasteczko DRESCHER R.: Über gegenwärtigen Stand der Ermittelungen auf dem Gebiete des schlesischen Heidentums. – Neustädtel = poz. 675 LEWCZUK J.: Stan badań nad okresem lateńskim i wpływów rzymskich na terenie woj. zielonogórskiego : Nowe Miasteczko = poz. 739 775. LEWCZUK Małgorzata: Ratownicze badania wykopaliskowe w Nowym Miasteczku, stanowisko 4, wykop I / M. Lewczuk, Jarosław Lewczuk. – Il., rys. // Lubus. Mater. Konserw. – T. 2 (2004), s. 63-96

ARCHEOLOGIA

71

776. NIEDŹWIECKI Rafał: Czytanie pradziejów // Nasze Miast. – 2001, nr 4, s. 9
Znaleziska archeologiczne w Nowym Miasteczku.

785. MARCINKIAN Andrzej: Otyń, woj. Zielona Góra. – (Odkrycia i badania). – Mapa, rys. // Siles. Antiqua. T. 23 (1981), s. 312-313 MARCINKIAN A.: Uwagi o kulturze łużyckiej w epoce brązu na pograniczu Śląska, Łużyc i Ziemi Lubuskiej. – Otyń = poz. 680 786. MARCINKIAN Andrzej: Wczesnołużyckie zespoły grobowe z dwu cmentarzysk w Otyniu, woj. zielonogórskie. – Mapa, rys. – Rez. Sum. // Wiad. Archeol. – 1984, z. 1, s. 93-100 787. MERTINS Oskar: Zwei Gräberfelder der Bronzezeit. – Deutsch-Wartenberg // Schl. Vorz. – Bd. 7 (1899), s. 517-522 788. SEGER Hans: Schlesische Fundchronik. – Deutsch Wartenberg. – Il. // Schl. Vorz. – Bd 6, Nr. 1 (1894), s. 49-51, [1] k. tabl.
Cmentarzysko z epoki brązu.

777. NIEDŹWIECKI Rafał: Kolekcja zabytków archeologicznych w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku, pow. Nowa Sól, woj. lubuskie. – Il., mapa. – Bibliogr. // Lubus. Mater. Konserw. – T. 2 (2004), s. 111-124 778. NIEDŹWIECKI Rafał: Sekrety Rynku. – Il. // Nasze Miast. – 2003, nr 1, s. 4
Badania archeologiczne w Nowym Miasteczku.

779. NIEDŹWIECKI Rafał: Ślady kultury pomorskiej [w gm. Nowe Miasteczko] // Nasze Miast. – 2002, nr 3, s. 5 780. NIEDŹWIECKI Rafał: Tajemnica boiska. [1](2) // Nasze Miast. – 2002, nr 1, s. 5 ; nr 2, s. 7
Relacja z badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 1926-1930 na boisku szkolnym w Nowym Miasteczku; odkrycie zabytków mikroregionu osadniczego kultury jastorfskiej.

Piękne Kąty, gm. Siedlisko DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Piękne Kąty = poz. 672 Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko 789. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Gród w Popęszycach. – Il. // Krąg. – 2004, nr 16, s. 19-20 790. BUSCHAN Georg: Vorgeschichtliche Botanik auf Grund prähistorische Funde. – Berlin, 1895. – XII, 258 s.
M.in. o odkryciu zboża w Popęszycach.

NIEDŹWIECKI R.: Zbiory archeologiczne z Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku = poz. 2483 781. SEGER Hans: Schlesische Fundchronik. – Neustädtel // Schl. Vorz. – Bd. 7, Nr. 4 (1899), s. 547
Odkrycie w okolicy miasta ceramicznych ciężarków do sieci.

782. TACKENBERG Kurt: Urnengräber der Spätlatenenzeit aus Niederschlesien. – Neustädtel Kr. Freystadt. – Il. // Altschlesien. – Bd. 2, Nr. 3 (1929), s. 242250, [1] k. tabl. WACHOWSKI K.: Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Śląsku. – Nowe Miasteczko = poz. 687 783. WRÓBEL Anna: Kawałek historii. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 40, s. 7
Badania archeologiczne cmentarzyska ludności kultury łużyckiej z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Nowym Miasteczku.

DRESCHER R.: Über gegenwärtigen Stand der Ermittelungen auf dem Gebiete des schlesischen Heidentums. – Ober-Popschütz = poz. 675 791. GESCHWENDT F.: Vorgeschichtliche Burgen in Schlesien // Altschlesien. – Bd. 7, Nr 1 (1937), s. 28-31
M.in. grodzisko w Popęszycach.

792. HENSEL Witold: Wstęp do studiów nad osadnictwem Wielkopolski wczesnohistorycznej. – Poznań, 1948. – S. 182-185 : rys. : Popczyce [Popęszyce] 793. HILCZERÓWNA Zofia: Popęszyce // W: Słownik starożytności słowiańskich. T. 4. – Wrocław, 1970. – S. 227-228 : il. 794. JAHN Martin: Der Burgwall von Ober-Poppschütz. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1928, s. 33-34 795. JAHN Martin: Der Burgwall von Poppschütz Kr. Freystadt. – Il., pl., rys. // Altschlesien. – Bd 7, Nr. 1 (1937), s. 93-112

Nowe Żabno, gm. Nowa Sól 784. STEINBEILE [in Neu-Tschau] // Schlesien. – Jg. 5 (1911/1912), s. 567 Otyń DEHMEL R.: Aus der Urgeschichte unserer Heimat : Deutsch Wartenberg = poz. 760 HOFFMANN W.: Neue Funde aus der Steinzeit : Deutsch Wartenberg = poz. 830

72

HISTORIA

796. KOŁODZIEJSKI Adam: Sprawozdanie z zakresu ochrony zabytków archeologicznych. – Popęszyce // Zielonogórs. Zesz. Muz. – Z. 1 (1969), s. 184 797. MOLDENHAWER Konstanty: Odkrycia lnu w wykopaliskach na terenie Polski / K. Moldenhawer, Wacław Hulewicz. – Il. – Rés. // Archeol. Pol. – 1961, z. 1, s. 111-118
M.in. Popęszyce.

MARCINKIAN A.: Uwagi o kulturze łużyckiej w epoce brązu na pograniczu Śląska, Łużyc i Ziemi Lubuskiej. – Przyborów, gm. Nowa Sól = poz. 680 806. PIONTEK Janusz: Badania pochówków ciałopalnych z cmentarzyska kultury łużyckiej w Przyborowie, powiat Nowa Sól / J. Piontek, Bogusław Marecki. – Il. // Pr. Lubus. TN Mater. Komis. Archeol. – Z. 4 (1976), s. 203-214 807. SEGER Hans: Schlesiche Fundchronik. – Tschiefer // Schl. Vorz. – Bd. 7, Nr. 4 (1899), s. 556
Odnalezienie kamiennej siekiery.

798. NIEDŹWIECKI Rafał: Grodzisko w Popęszycach ; Słowiańskie grodzisko w Popęszycach. – Il. // Nasze Miast. – 2003, nr 3, s. 4-5 ; 2006, nr 1, s.6 799.ÜBER einen merkwürdigen Fund bei Poppschütz / Schl. Vorz. – Bd. 3 (1881), s. 20-22
Odnalezienie resztek zbóż w wale grodziska.

808. TACKENBERG Kurt: Die frühgermanische Kultur in Schlesien. – Tschiefer // Altschlesien. – Bd. 1, Nr. 3/4 (1926), s. 123 Radwanów, gm. Kożuchów 809. SEGER Hans: Schlesische Fundchronik. – Seifersdorf // Schl. Vorz. – Bd. 7, Nr. 2 (1899), s. 243
Cmentarzysko popielnicowe.

Przyborów, gm. Nowa Sól 800. BEREZOWSKA-ZEYLANDOWA Maria: Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w miejscowości Przyborów, pow. Nowa Sól / M. Berezowska // Wiad. Archeol. – 1958, z. 4, s. 361 801. BEREZOWSKA-ZEYLANDOWA Maria: Cmentarzysko kultury łużyckiej w Przyborowie, pow. Nowa Sól / Maria Zeylandowa. – Il, mapa. – Rés. // Fontes Archeol. Posn. – Vol. 10 (1959), s. 143-151 802. BEREZOWSKA-ZEYLANDOWA Maria: Przyborów, pow. [i gm.] Nowa Sól / M.B. – (Odkrycia archeologiczne) // Dawna Kult. – R. 2 (1955), s. 246 DEHMEL R.: Aus der Urgeschichte unserer Heimat. – Tschiefer = poz. 760 FOGEL J.: Studia nad uzbrojeniem ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły. – Stanowiska z grotami strzał typu IAa, Przyborów, grób 147 = poz. 676 803. MARCINKIAN Andrzej: Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z III-V okresu epoki brązu w Przyborowie, powiat [i gm.] Nowa Sól. – Il., pl., rys. // Zielonogórs. Zesz. Muz. – T. 3 (1972), s. 173-423 804. MARCINKIAN Andrzej: Przyborów, pow. Nowa Sól. – (Odkrycia i badania). – Il. // Siles. Antiqua. – T. 15 (1973), s. 363-365 805. MARCINKIAN Andrzej: Przyborów, pow. Nowa Sól, stanowisko 1 // W: Informator konserwatora zabytków archeologicznych na województwo zielonogórskie za lata 1967-1969. – Zielona Góra, 1969. – s. 27-30 : il.

Różanówka, gm. Siedlisko DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Różanówka = poz. 672 Siedlisko 810. AUSGRABUNGEN [in Carolath] // Schlesien. – Jg. 1 (1907/1908), s. 44 ; Jg. 2 (1908/1909), s. 269, 293
Odkrycie cmentarzyska z epoki brązu i grobu z III w. n. e.

811. BAGNIEWSKI Zbigniew: Obozowisko mezolityczne we wsi Siedlisko, woj. zielonogórskie, stan. 16. – Il., mapa, rys. – Rès. Sum. // Światowid. – [T.] 35 (1982) s. 5-54 812. BAGNIEWSKI Zbigniew: Wyniki wstępne eksploracji na stanowisku nr 16 w Siedlisku, pow. Nowa Sól. – Il., rys. – Zsfg. // Śl. Spraw. Archeol. – T. 15 (1972), s. 5-7, [1] tabl. ; T. 16 (1974), s. 15-19, [1] tabl. DRESCHER R.: Über gegenwärtigen Stand der Ermittelungen auf dem Gebiete des schlesischen Heidentums. – Carolath = poz. 675 813. KOŁODZIEJSKI Adam: Groby ciałopalne z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Siedlisku, woj. Zielona Góra. Analiza antropologiczna : aneks / Janusz Piontek. – Rys. // Siles. Antiqua. – T. 22 (1980), s. 27-35 ; 36-38 814. KOZŁOWSKI Janusz Krzysztof: Epoka kamienia na ziemiach polskich / J.K. Kozłowski, Stefan Karol Kozłowski. – Warszawa, 1977. – Najważniejsze stanowiska archeologiczne. – S. 362 : Siedlisko

ARCHEOLOGIA

73

MARCINKIAN A.: Uwagi o kulturze łużyckiej w epoce brązu na pograniczu Śląska, Łużyc i Ziemi Lubuskiej. – Siedlisko = poz. 680 815. PETERSEN Ernst: Zwei bemerkenswerte Steingeräte aus der Vorzeit des nördlichen Niederschlesien. – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1932, s. 35-36
Siekierka kamienna z Siedliska.

825. NIESIOŁOWSKA-WĘDZKA Anna: Początki i rozwój grodów kultury łużyckiej. – Wrocław, 1974. – S. 190 : Solniki, st. 1 826.SEGER Hans: Schlesische Fundchronik. – Zölling // Schl. Vorz. – Bd. 7, Nr. 2 (1899), s. 246
Odkrycia z różnych okresów.

816. SEGER Hans: Alte Hügelgräbar in der Carolather Heide. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1922, s. 51-52 817. TACKENBERG Kurt: Die Wandalen in Niederschlesien. – Berlin, 1925. – (Vorgeschichtlige Forschungen ; Bd 1. H. 2). – Spätlatenzeit. – S. 6 : Carolath [Siedlisko]. Freystadt [Kożuchów]. – S. 6-8 : il. : Zölling [Solniki]. – s. 19-21 : il. : Kaiserzeit : Carolath 818. ZWEI vorgegeschichtliche Gräber [auf dem Hörseberge bei Carolath] entdeckt // Niederschlesien. – 1922, s. 236 Sokołów, gm. Nowa Sól 819. SEGER HANS: Schlesische Fundchronik. – Zäcklau // Schl. Vorz. – Bd. 7, Nr. 2 (1899), s. 246
Odkrycie kamiennej siekierki.

TACKENBERG R.: Die Wandalen in Niederschlesien : Zölling = poz. 817 827. SEGER Hans: Schlesische Funde der vorrömischen Eisenzeit. – Zölling. – Il. // Schl. Vorz. Bd. 6, Nr. 4 (1896), s. 419-421 Stany, gm. Nowa Sól 828. LEWCZUK Jarosław: Wojskowy obóz warowny w Stanach, gm. Nowa Sól, woj. zielonogórskie [z XVII-XVIII w.]. – Rés. // Śl. Spraw. Archeol. – T. 33 (1992), s. 231-233 MARCINKIAN A.: Uwagi o kulturze łużyckiej w epoce brązu na pograniczu Śląska, Łużyc i Ziemi Lubuskiej. – Stany, gm. Nowa Sól = poz. 680 829. RICHTER Johannes: Schlesischer Hügelgräber. – Aufhalt Kr. Freystadt. – Il. // Schl. Vorz. NF. – Bd. 5, Nr. 1 (1909), s. 39-40 Stypułów, gm. Kożuchów 830. HOFFMANN Wilhelm: Neue Funde aus der Steinzeit. – Il. // Grünb. Hauskal. –1940, s. 23, [2] s. tabl.
Stanowiska Stypułów i Otyń.

820. SEGER Hans: Schlesische Funde der vorrömischen Eisenzeit. – Zäcklau. – Il. // Schl. Vorz. – Bd. 6, Nr. 4 (1896), s. 445-449 821. TACKENBERG Kurt: Die frügermanische Kultur in Schlesien. – Zäcklau // Altschlesien. – Bd. 1, Nr. 3/4, (1926), s. 123-124 Solniki, gm. Kożuchów 822. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Gród w Solnikach. – Il. // Krąg. – 2004, nr 17, s. 19-20 DRESCHER R.: Über gegenwärtigen Stand der Ermittelungen auf dem Gebiete des schlesischen Heidentums. – Solniki = poz. 675 FOGEL J.: Studia nad uzbrojeniem ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły. – Stanowiska z grotami strzał typu V, Solniki = poz. 676 823. KOŁODZIEJSKI Adam: Sprawozdanie z działalności z zakresu ochrony zabytków archeologicznych w województwie zielonogórskim w latach 1960-1966. – Solniki, pow. Nowa Sól // Zielonogórs. Zesz. Muz. – T. 1 (1969), s. 184-185 824. LANGENHAN Adolf: Fibulfunde in Schlesien. – Zölling // Schl. Vorz. – Bd. 5, Nr. 1 (1894), s. 95-112
M.in. dot. żelaznej fibuli z Solnik i 2 brązowych z Czciradza (Zyrusberg).

Wiankowo 831. FUDALEJ Aleksander: Odkrycie cmentarzyska w Wiankowie, pow. Nowa Sól [właśc. Dębianka, gm. Siedlisko] / A. Fudalej // Wiad. Archeol. – 1961, z. 3, s. 328
Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza.

Wierzbnice, gm. Bytom Odrzański 832. DEHMEL Rudolf: Gräberfund in Gross Würbitz bei Beuthen a.O. // Schlesien. – Jg.7 (1913/1914), s. 345 833. DEHMEL Rudolf: Hockergrab in Würbitz bei Beuthen a.O. / D. // Schlesien. – Jg. 5 (1911/1912), s. 510 DEMIDZIUK K.: Archiwalia do archeologii dawnego obszaru Kreis Glogau. – Wierzbnice, gm. Bytom Odrz. = poz. 672

74

HISTORIA

834. PLETTKE Alfred: Ein frühbronzezeitlicher Grabfund mit Teilbestattung aus Gross Würbitz, Kr. Freystadt // 25 Jahre Siedlungsarchäologie / besorgt von H. Hahne. – Leipzig, 1922. – S. 51-52 : il., rys. 835. UMSCHAU in der Heimat. – [Hockergräben aus Gross Würbitz] // Der Eulengebirgsfreund. – Jg. 4 (1911), s. 61 : Jg. 5 (1912), s. 54-56 WACHOWSKI K.: Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Śląsku. – Wierzbnice = poz. 687

843. WĘDZKI Andrzej: Podziały terytorialne do schyłku X wieku // W: Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą (województwo zielonogórskie). T. 2: Dolny Śląsk, Dolne Łużyce : praca zbiorowa / pod red. Zdzisława Kaczmarczyka i Andrzeja Wędzkiego. – Zielona Góra, 1970. – S. 5-12 : mapa : Osadnictwo Dziadoszan 844. WOJCIECHOWSKI Zygmunt: Najstarszy ustrój plemienno-szczepowy i administracja do roku 1139 // W: Historia Śląska od czasów najdawniejszych do roku 1400. T. 1. – Kraków, 1933, s. 124-125: [Dziadoszanie] 845. WOJCIECHOWSKI Zygmunt: Uwagi nad powstaniem Państwa Polskiego i Czeskiego // Prz. Zach. – 1951, nr 1/2, s. 142 : [Dziadoszanie] 846. ZAJCHOWSKA Stanisława: Rozwój osadnictwa śląsko-łużyckiej części województwa zielonogórskiego od XII do XIV wieku // W: Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą (województwo zielonogórskie). T. 2: Dolny Śląsk, Dolne Łużyce : praca zbiorowa / pod red. Zdzisława Kaczmarczyka i Andrzeja Wędzkiego. – Zielona Góra, 1970. – S. 115-123 : mapy
Uwzględnia obszar pow. nowosolskiego.

HISTORIA ŚREDNIOWIECZNA
836. BONIECKI Michał: Książęta szlązcy z domu Piastów. Cz. 2. – Warszawa, 1875. – S. 313 : Książęta na Saganie [Żaganiu] i na połowie Głogowa : [Henryk IX przenosi dwór do Kożuchowa i przybiera tytuł księcia kożuchowskiego] 837. HELLMICH M.: Die Besiedlung Schlesiens in vor-und frühgeschichtlicher Zeit. – Breslau, 1923. – S. 17 : Kreis Freystadt 838. HILCZERÓWNA Zofia: Rozwój terenów osadniczych u schyłku starożytności i we wczesnym średniowieczu w południowej części województwa zielonogórskiego / Z. Hilczerówna, Alina Urbańska-Łozińska // W: Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą (województwo zielonogórskie). T. 2: Dolny Śląsk, Dolne Łużyce / praca zbiorowa pod red. Zdzisława Kaczmarczyka i Andrzeja Wędzkiego. – Zielona Góra, 1970. – S. 49-114, [3] k. map
Uwzględnia wyniki badań archeologicznych pow. nowosolskiego.

HISTORIA NOWOŻYTNA
847. KWAŚNY Zbigniew: Tabele podatku gruntowego i ludności wsi śląskich z około 1765 roku / Z. Kwaśny, Jan Wosch. – Wrocław, 1975. – s. 5-7 : Kreis Freystadt 848. Die SCHLESISCHE Oderschiffart in vorpreussische Zeit : Urkunden und Aktenstücke / hrsg. von Conrad Wutke. – Breslau : J. Max, 1896. – VI, 336 s. ; 28 cm. – (Codex diplomaticus Silesiae ; Bd. 17) 849. SPISY dóbr ziemskich księstwa głogowskiego z lat 1671-1727 / oprac. Jarosław Kuczer, Wojciech Strzyżewski. – Warszawa, 2007. – S. 35-36 : [Majątek majoracki von Schönaichów]. – S. 61-63 : Matrykuła ziemska księstwa głogowskiego, 1671 r. : Freystädtisches Creiss. – S. 111-112 : Matrykuła ziemska księstwa głogowskiego, 1718 r. : des freystädtischen Creysses Gütter – Possesores – Religion. – S. 122-123 : Matrykuła ziemska księstwa głogowskiego, 1727 r. : Freystädter Creiss *

839. LABUDA Gerard: Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej. – Poznań, 1960. – S. 129133 : Położenie i zasięg terytorialny ziemi Dziadoszan 840. LEHR-SPŁAWIŃSKI Tadeusz: Dziadoszanie // W: Słownik starożytności słowiańskich. T. 1. – Wrocław, 1961. – S. 433. – Bibliogr.
Nazwa plemienia śląskiego osiadłego między dolnym Bobrem a Odrą.

841. LEWCZUK Jarosław: Perspektywy badań nad póżnym średniowieczem i okresem wczesnonowożytnym w południowej części Środkowego Nadodrza. – Il., mapy. – Bibliogr. // Siles. Antiqua. – T. 42 (2001), s. 149-176
Uwzględnia rejon Nowej Soli i Kożuchowa.

842. UZDOWSKA Teresa: Dziadoszanie (Dziadoszyce, Dziadosze) // W: Słownik starożytności słowiańskich. T. 1. – Wrocław, 1961. – S. 433. – Bibliogr.

850. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Rechenbergowie w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego

HISTORIA NOWOŻYTNA

75

XVI-XVII wieku. – Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007. – 385 s. : il., mapy ; 24 cm. – ISBN 978-83-7481-113-2. – Bibliogr.
Właściciele obszernych dóbr w rejonie Kożuchowa.

860. KUCZER Jarosław: Siedziby szlacheckie księstwa głogowskiego w okresie 1526-1741 // Pro Libris. – 2006, s. 97-103
Uwzględnia siedziby szlacheckie rejonu nowosolskiego, głównie w Konotopie, Siedlisku i Kożuchowie.

BAKALARZ K.: Nowa Sól : 250 lat historii miasta : informator wystawy = poz. 2452 851. BUJKIEWICZ Zbigniew: Tendencje rozwojowe północnych miast dolnośląskich w drugiej połowie XIX w. : [m.in. w pow. kożuchowskim] // W: Ziemie Zachodnie, Polska – Niemcy, integracja europejska / red. nauk. Czesław Osękowski. – Zielona Góra, 2001. – S. 197-211 852. HELLER D.: Übersicht über die statistischen Verhältnisse des Kreises Freystadt. – Freystadt, 1869. – 67 s. ; 23 cm 853. HENSCHEL G.: Alte Kreisgrenzen im nördlichen Niederschlesien: eine verwaltungsgeschichtliche Skizze. – Il., mapa // Grünb. Hauskal. – 1934, s. 82-85 854. HOFFMANN Hermann: Fürst Carolath contra Glogauer Jesuiten : ein Beitrag zur Friderizianischen Kabinettsjustitz // Arch. f. Schl. Kirchengesch. – Bd. 1 (1936), s. 167-210 855. HOFFMANN Hermann: Fürst Carolath gegen die Glogauer und Wartenberger Jesuiten // Grünb. Hauskal. – 1937, s. 54-55
Przedr. w: Neus. Nachr. – Nr. 180 (1995), s. 69-71 i w: Grünb. Wochebl. – 2001, Nr. 11, s. 1-2

861. KUCZER Jarosław: Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej 1526-1740. – Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007. – 324, [2] s. tabl. : mapy ; 24. – Zsfg. – Bibliogr. – ISBN 978-83-7481-076-0
Z treści: Edukacja: :[Schönaichianum]. Lenna zamkowe : Kożuchów. Spis dóbr ziemskich i ich właścicieli z roku 1718 : Weichbild kożuchowski.

862. LUCAE Friedrich: Schlesiens curiose Denkwürdigkeiten oder vollkommene Chronica von Oberund Nieder-Schlesien. Tl. 4. – Franckfurt am Mäyn. 1689. – S. 1014-1016 : Freystädtisches Weichbild CIEKAWOSTKI historyczne i turystyczne Ziemi Nowosolskiej = poz. 57 863. SCHICKFUS Jakob: Neusvermehrte Schlesische Chronica und Landes Beschreibung. Buch 4. – Jehna, 1925. – S. 242-243 : Von dem Prücken Streit zwischen der Stadt grossen Glogaw und dem Herrn Schöneich zu Beudten 864. SCHLESISCHES Gütter-Adressbuch : Verzeichnis sämtlicher Rittergüter sowie der grösseren Landgüter der Provinz Nieder-Und Oberschlesien. – Ausg. 15. – Breslau, 1937. – S. 349-359 : Kreis Freystadt in Niederschlesien 865. SUESMANN: Bäuerliche Hofnachfolge in dem Kreisen Freystadt und Grünberg i. Schles. einst und jetzt // Grünb. Hauskal. – 1937, s. 94-104 866. SZCZEGÓŁA Hieronim: Koniec panowania piastowskiego nad środkową Odrą. – Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1968. – 165, [3] s. : il., portr. ; 21 cm
Uwzględnia dane dot. rejonu Kożuchowa.

856. JANCZAK Julian: Okręgi sądownicze na Śląsku pod koniec XVIII wieku. – Mapa. – Rés. // Zesz. Nauk. Uwr. Nauki Społ. – [Nr] 5 (1961), s. 3-17
M.in. okręg Kożuchów.

857. KLOSE Martin: Verkehrsverhältnisse im nördlichen Niederschlesien in der Zeit vor Hundert Jahren. – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1931, s. 56-59
Dot. regionu nowosolsko-kożuchowskiego.

858. KRES Bogdan: Winiarstwo na Ziemi Lubuskiej. – Poznań, 1972. – S. 14, 17-18 : Winiarstwo i produkcja wina w Bytomiu Odrzańskim, Solnikach i Kożuchowie 859. KUCZER Jarosław: Kryteria definiujące elitę szlachecką księstwa głogowskiego po wojnie trzydziestolecia (1648-1741). – Zsfg. // Śl. Kwart. Hist. Sobótka. – 2006 , nr 2, s. 275-289
Dot. rodów posiadających dobra w rejonie Bytomia Odrzańskiego, Kożuchowa i Nowej Soli.

867. WEIGEL Johann Adam Valentin: Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen Herzogthums Schlesien. Tl. 5. – Berlin, 1802. – S. 240-251 : Der Freistädter Kreis. – (S. 240-243 : Freistadt. – S. 243-244 : Neusalz. – S. 244245 : Beuthen. – S. 245 : Neustädtel) 868. ZIMMERMANN Friedrich Albert: Beyträge zur Beschreibung von Schlesien. Bd. 10. – Brieg, 1979. – S. 42-81 : Von denen Statuten, Wiellkühren über die Erbfolge im Füstenthum Glogau. – S. 54-55 : Die Weichbildstadt Freystadt. – S. 60-61 : Die Herrschaft Beuthen und die Stadt Beuthen. – S. 71-74 : Succesio ex Communione

76

HISTORIA

bonorum impropria: d) In der Stadt Freystadt. E) Im Freystädtischen Kreise. F) In der Mediatstadt Neusalz. – S. 82-89 : [A]. Vom Freysädtischen Kreise überhaupt. – S. 89-169 : B. Vom den Städten. – S. 89-130 : Von Freystadt. – S. 130-148 : Von Beuthen. – S. 149-151 : Von Neusalz. – S. 152-169 : C. Vom Freystädtischen Kreise insbesondere. – Von den Dörfen

DRUGA WOJNA ŚWIATOWA
869. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Obozy jenieckie na ziemi nowosolskiej. – Mapa // Krąg. – 1998, nr 44, s. 14 870. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Operacja „Barthold” : z dziejów regionu. – Il. // Krąg. – 2000, nr 8, s. 19 871. DOLATA Bolesław: Wyzwolenie Dolnego Śląska w 1945 roku. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Wrocław, 1985. – S. 64-68 : Wyzwolenie Bytomia Odrzańskiego, Kożuchowa, Nowej Soli, Zielonej Góry i Krosna Odrzańskiego 872. MAJEWSKI Ryszard: Działania wojsk prawego skrzydła I Frontu Ukraińskiego w operacji dolnośląskiej // Rocz. Lubus. T. 15 (1989), s. 182-185 : Działania w rejonie Nowego Miasteczka, Kożuchowa, Bytomia Odrzańskiego i Nowej Soli
Toż w: Działania wojenne na Środkowym Nadodrzu w 1945 roku : materiały sesji naukowej / pod red. Andrzeja Toczewskiego. – Zielona Góra, 1989. – S. 52-55

877. BIEGALSKI Bogdan: Organizacje podziemne na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956. – Zielona Góra, 1999. – S. 72-73 : [Grupa WiN w Mirocinie Górnym, gm. Kożuchów]. – S. 73-74 : [Oddział WiN w Otyniu]. – S. 142-144 : [Nowa Sól i rejon Kożuchowa : działalność Konspiracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego i Ruchu Oporu Armii Krajowej]. – S. 144-145 : [Podziemny Związek Walki Młodych w Nowej Soli i okolicy]. – S. 169-170 : [Tajna Organizacja Krajowa w Nowej Soli] 878. DOMINICZAK Henryk: Osadnictwo i stosunki ludnościowe w regionie nowosolskim w latach 19451975 // W: Nowa Sól : z dziejów i współczesności / [red. Wiesław Sauter]. – Zielona Góra, 1978. – (Zeszyty Lubuskie LTK [Lubuskiego Towarzystwa Kultury] ; 16). – S. 29-40 : il. 879. HŁADKIEWICZ Edward: Walczyli „za waszą wolność i naszą” // Za Wol. Lud. – 1987, nr 10, s. 8
Osadnictwo wojskowe na Ziemi Nowosolskiej.

880. KUSIAK Franciszek: Osadnictwo wiejskie w środkowych i północnych powiatach Dolnego Śląska w latach 1945-1949. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. – 303, [1] s., [3] s. tab. : mapa ; 21 cm. – (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Ser. A ; nr 228) . – ISBN 83-04-00985-4
W treści i tab. dane dot. pow. kożuchowskiego.

873. ŻOŁNIERZE radzieccy polegli nad środkową Odrą : praca zbiorowa / pod red. Hieronima Szczegóły. – Zielona Góra, 1982. – S. 203-206 : Nekropolia : Kożuchów * 874. JAKUBASZEK Eugeniusz: Miejsca pamięci narodowej w województwie zielonogórskim : przewodnik. – Zielona Góra, 1972. – S. 95-109 : il., mapa : Powiat Nowa Sól 875. LEMIESZ Wiktor: Powiat nowosolski. – (Miejsca pamięci. 6) // Nadodrze. – 1968, nr 8, s. 4

881. ŁAWNICZAK Hieronim: Historia osadnictwa i zagospodarowania ziemi kożuchowskiej w latach 1945-1950 // Kożuchowianin. – 1995, nr 6, s. 1-2 ; nr 7, s. 9-10 882. ŁAWNICZAK Hieronim: Pionierski trud pierwszych osadników w zagospodarowaniu ziemi nowosolskiej w latach 1945-1950 // Krąg. – 1966, nr 34, s. 11 ; nr 35, s. 9-10 883. ŁOSYK J.: [Dwadzieścia siedem] 27 lat miasta i powiatu Nowa Sól : w rocznicę wyzwolenia stolicy Ziemi Lubuskiej. – Il. // Bud. n. Odrą. – 1972, nr 2, s. 3 884. OGRODOWCZYK Arkadiusz: Nad Odrą i Bałtykiem : osadnictwo wojskowe na zachodnich i północnych Ziemiach Polski po drugiej wojnie światowej. – Warszawa, 1979. – S. 22, 37, 159-160, 178, 180 [dot. rejonu Kożuchowa] 885. PERLAK Andrzej: Opór wobec stanu wojennego na ziemi nowosolskiej. – (W rocznicę grudnia 1981). – Il. // Krąg. – 2006, nr 51, s. 24 886. PUKAJŁO J.: Ze wspomnień pionierówosadników // W: Dzieje i teraźniejszość / wyd. spec. Powiatowego Komitetu FJN. – Nowa Sól, 1967. – S. 6

HISTORIA NAJNOWSZA
876. BASIARZ Wojciech: Cechował nas ogromny zapał i bezinteresowność // W: Nowa Sól : z dziejów i współczesności / red. Wiesław Sauter. – Zielona Góra, 1978. – (Zeszyty Lubuskie LTK ; 16). – S. 103-112
Wspomnienia dot. zasiedlenia, tworzenia administracji i zagospodarowania b. pow. kożuchowskiego.

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

77

887. ŻURKO Jerzy: Rozsiedlenie ludności w ramach akcji „Wisła” w dawnym województwie wrocławskim : opracowanie materiałów źródłowych. – Wrocław, 2000. – S. 42-45 : Powiat kożuchowski

Bobrowniki, gm. Otyń 894. ASSMANN A.: Bobernig. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1920, s. 84-87 FOERSTER A.: Geschichtliches von den Dörfen des Grünberger Kreises. – Bobernig = poz. 1014 Borowiec, gm. Siedlisko 895. HOHENBORAU mit Gut Hohenborau, Dom [äne] Landskron, Glogeiche, Fösterei Heinrichslust, Fösterei Höhenborau / K.W. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 183/ 184 (1996), s. 206-207 Borów, gm. Nowe Miasteczko Die TRAGÖDIE Schlesiens 1945/46 in Dokumenten. – Pfarrei Grossborn = poz. 3305 896. ZWOLSKA Joanna: Historia wsi Borów Wielki od roku 1945 [do 1950] // Nasze Miast. – 2005, nr 3, s. 4 Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko 897. BECKER B.: Geschichtliches von Windischborau // Anzeiger für Neustädtel und Umgebung. – 1914, Nr. 38-44 NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters. – Windschbohrau = poz. 3299 898. NOWAKOWSKI Dominik: Borów Polski – gniazdo Rechenbergów, panów na Sławie : dzieje wsi i zamku. – Il. // Nasza Sława. – 2001, nr 3, s. 4 899. SCHILLER Adolf: Die Windischborauer Burg // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr.Schl. / hrsg. von A. Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Leignitz, 1925. – S. 157-160 : il. 900. WINDISCH Bohrau // W: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 13. – Warszawa, 1983. – S. 546 Bytom Odrzański Opracowania ogólne 901. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Bytom Odrzański. – Il. // Krąg. – 2001, nr 2, s. 15-16 ; nr 3, s. 9-10 ; nr 5, s. 11-12 902. BARTSCH Heinrich: Die Städte Schlesiens : (in den Grenzen des Jahres 1937). – 2. verb. Aufl. – Frankfurt / Main, 1983. – S. 49-50, [1] s. tabl. : il. : Beuthen a/Oder

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
888. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Miejscowości powiatu nowosolskiego : rys historyczny. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2004. – 252 s. : il., mapy ; 25 cm. – Bibliogr. – ISBN 83-919139-2-9
Omów.: Wasło Renata: No i po wsiach // Gaz. Lubus. Wyd. B. – 2005, nr 5, s. 5. Rec. : Górski Adam // Stud. Zach. [T.] 9 (2007), s. 226-227

889. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Miejscowości powiatu nowosolskiego : zarys dziejów [Dokument elektroniczny] / teksty i wybór fot. : T. Andrzejewski ; oprac. komputerowe: Mateusz Wrzaszcz. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2002. – 1 dysk optyczny (CDROM) ; 12 cm ANDRZEJEWSKI T.: Zarys historii wsi w gm. Kożuchów = poz. 979 FÖRSTER A.: Geschichtliches von den Dörfer des Grünberger Kreises = poz. 1014 HELLER O.: Der Freystädter Kreis, mit besonderer Bericksichtung des Fürstenthums Carolath-Beuthen. – Uwzględnia dzieje miast i wsi = poz. 572 KOLBE E.: Geschichte der Stadt Neustädtel. – Ältere Nachrichten über die umliegenden Kirchdörfer = poz. 1199 890. PRIKOWSKI Johannes: Die Zeit der Gründung unseres Heimatortes. – Bibliogr. // Neus. Nachr. – Nr. 88 (1973), s. 318-324 891. SCHÖNTHÜR Rudolf: Aus der älteren Geschichte der Städte der nähren Heimat // Neus. Nachr. – Nr. 81 (1972), s. 147-156 STRZYŻEWSKI W.: Nowe Miasteczko. – Zarys historii wsi w gminie = poz. 1204 Bielawy, gm. Siedlisko 892. LINDENKRANZ am Rande der Carolather Heide // Neuer Glog. Anz. – 1984, Nr. 5-6, s. 7 ; Nr. 7, s. 6 ; Nr. 8, s. 8 ; Nr. 9, s. 5-6 893. LORENZ: Bielawe // W: Heimatbuch der Kreyses Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von Adolf Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 193-196 : il.
Dzieje wsi i kościoła.

78

HISTORIA

903. BEUTHEN // W: Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste. Bd. 3. – Halle : J.W. Zedler, 1733. – Szp. 1587-1588 904. BÜSCHING Anton Friedrich: Neue Erdbeschreibung. Tl. 4: Das Herzogtum Schlesien nebst der Graffschaft Glaz. – Hamburg, 1760. – S. 1814-1817 : Die freye Standesherrschaft Beuthen 905. BYTOM Odrzański : zarys dziejów / oprac. zespół pod red. Wojciecha Strzyżewskiego. – Bytom Odrzański : Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 2000. – 236 s. : il., mapy ; 21 cm. – Bibliogr. – Zsfg. – ISBN 83-915023-0-9
Z treści: Przyroda gminy Bytom Odrzański / Leszek Jerzak, Józef Radkiewicz. Ziemia Bytomska w pradziejach i wczesnym średniowieczu / Sławomir Moździoch. W średniowieczu i czasach nowożytnych do końca XVIII wieku / Tadeusz Dzwonkowski. Od wojen napoleońskich do II wojny światowej /Tomasz Nodzyński. W czasach II wojny światowej / Tomasz Andrzejewski. Pieczęcie i herb Bytomia Odrzańskiego / W. Strzyżewski. Współczesne dzieje polityczno-gospodarcze / Zbigniew Bujkiewicz. Życie społeczno-kulturalne współczesnego Bytomia Odrzańskiego / Ryszard Ryczkowski, Jacek Zawiślak Rec. Brylla Wolfgang Jan // Rocz. Lubus. – T. 27, cz. 1 (2001), s. 192-194

913. KRAUSE Gustav: Beuthen (Oder) und der Fürstensitz Carolath // Neuer Glog. Anz. – 1980, Nr. 6, s. 1-2 ; Nr. 7, s. 4-5 914. LUCAE Friedrich: Schlesiens curiose Denkwürdigkeiten oder vollkommene Chronica Ober-und Nieder-Schlesien / ausgefertiget von Friderico Lucae. Tl. 4. – Franckfurt am Mäyn. 1689. – S. 1026-1028 : Herrschaft Beuthen 915. MIASTA polskie w Tysiącleciu / [red. nauk. Mateusz Siuchniński]. T. 2. – Wrocław, 1967. – S. 622624, [1] s. tabl. : il. : Bytom Odrzański 916. PODWYSOCKI Tadeusz: Sępie gniazdo rodu Schönaichów // Odra. – 1960, nr 22, s. 1, 6 917. SCHILLER Adolf: Beuthen Bezirk Liegnitz : ein Führer durch die Stadt und ihre Geschichte. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – V, [3], 78 s., [1] tabl. złoż. : il., pl. ; 21 cm 918. SCHILLER Adolf: Beuthen, die malerische Stadt an der Oder // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von A. Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 352-363, [2] k. tabl. : il. 919. SCHILLER Adolf: Geschichte der Stadt Beuthen an der Oder. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1936-[1937]
Rękopis w zbiorach Muzeum w Nowej Soli, dostępny w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej (zbc.uz.zgora)

906. DEUTSCHES Städtebuch / hrsg. von Erich Keyser. Bd. 1. – Stuttgart, 1939. – S. 707-709. – Bibliogr. : Beuthen Oder / Adolf Schiller 907. GRABSKI Władysław Jan: 300 miast wróciło do Polski : informator historyczny 960-1960. – Warszawa, 1960. – Warszawa. 55-57 : il. : Bytom nad Odrą
Wyd. 1 pt. 200 miast wraca do Polski. – Poznań, 1947. – S. 137138. : il. : Bytom nad Odrą. Wyd. 2 pt. 200 miast wróciło do Polski. – Poznań, 1949. – S. 163-164 : il. : Bytom nad Odrą.

920. STARNAWSKI Zbigniew: Bytom Odrzański // W: Encyklopedia katolicka. T. 2. – Lublin, 1976. – Szp. 1260. – Bibliogr. 921. WAŻNIEJSZE daty z historii grodu i miasta Bytomia Odrzańskiego // Obs. Odrz. – 1995, nr 7/8, s. 4-5

908. HANDBUCH der historischen Städten Schlesien / hrsg. von H. Weczerka. – Stuttgart, 1977. – S. 2527. – Bibliogr. : Beuthen a.d. Oder / Hans Ludwig Abmeier 909. HENELIUS Nicolaus: Silesiographia renowata. Pars 1. – Wratislaviae, 1704. – S. 36-37 : Bythonia vel Bethania 910. JEZIOR Marta; Bytom nad Odrą // Obs. Odrz. – 1955, nr 4, s. 6-7 ; nr 5, s. 6 ; nr 6, s. 4 ; nr 7/8, s. 3-4 911. KLOPSCH C.D.: Geschichte der Stadt Beuthen und der dazu gehörigen Castellanei bis 1591. – Glogau, 1847. – 97 s. ; 23 cm 912. KORCZ Władysław: Szkice z dziejów miast Środkowego Nadodrza. – Zielona Góra, 1985. – S. 928; il., pl. : Bytom Odrzański KORCZ W.: Zarys dziejów Bytomia Odrz. = poz. 66

Historia średniowieczna 922. GALLI Chronicon // W: Roczniki dziejowe Polski = Monumenta Poloniae historica / wyd. August Bielawski. [Reprint]. T. 1. – Warszawa, 1960. – S. 465466 : Belli cum Henrico initium
Oblężenie nieskuteczne grodu bytomskiego 1109 r. przez Henryka V. Wersję pol. zob.: Anonim tzw. Gall: Kronika polska / przeł. Roman Gródecki. – Wyd. 3 uzup. – Wrocław, 1968. – (Biblioteka Narodowa ; Ser. 1, nr 59). – S. 142-143

* 923. DZIEDUSZYCKI Wojciech: „Trakt cesarski” : próba odtworzenia przebiegu drogi pielgrzymki Ottona III do Gniezna na podstawie analizy źródeł pisanych

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

79

i archeologicznych : odcinek dolnośląski / W. Dzieduszycki, Maciej Przybył // W: Trakt Cesarski : IławaGniezno-Magdeburg / [red. W. Dzieduszycki, M. Przybył]. – Poznań, 2002. – S. 21-23 : [Przejście przez Odrę : Krosno Odrzańskie, Bytom Odrzański]. 924. FUDALEJ Aleksander: Organizacja państwowa na środkowym Nadodrzu we wczesnym średniowieczu. – Il. // Głos Met. – 1966, nr 4, s. 3
Znaczenie Bytomia Odrzańskiego.

930 . ZUBRZYCKI Piotr: Bytom Odrzański w średniowieczu // W: Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. Z. 38. – Głogów, 1996, s. 5-6. – Bibliogr. * CETWIŃSKI M.: Rycerstwo śląskie do końca XIII w. : biogramy i rodowody. – Bogusław Jaworowic, kasztelan Bytomia Odrz. (?) = poz. 164 CETWIŃSKI M.: Rycerstwo śląskie do końca XIII w. : biogramy i rodowody. – Bronisław, kasztelan Bytomia Odrz. = poz. 121 CETWIŃSKI M.: Rycerstwo śląskie do końca XIII w. : biogramy i rodowody. – Kasztelanowie Bytomia Odrz. = poz. 105

KLOPSCH C.D.: Geschichte der Stadt Beuthen und der dazu gehörigen Castellanei bis 1591 = poz. 911 MICHALAK A.: „A grodzianie... wyszli naprzeciw z dobytymi mieczami...” – Głowica miecza z Bytomia Odrz. = poz. 3209 925. MOŹDZIOCH Sławomir: Castrum munitissimum Bytom : lokalny ośrodek władzy w państwie wczesnopiastowskim [XI – XII w.] / S. Moździoch ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : „DiG”, 2002. – 320 s. : il., mapy, pl. ; 30 cm. – Bibliogr.– ISBN 83-7181-272-8 MOŹDZIOCH S.: Dzieje kasztelanii bytomskiej = poz. 713 926. MOŹDZIOCH Sławomir: Kasztelania bytomska – losy średniowiecznego ośrodka władzy // W: Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI-XII wieku w Europie Środkowo-Wschodniej / red. S. Moździoch. – Wrocław, 1993. – (Spotkania Bytomskie ; 1). – S. 261292 : il., mapy, rys. – Zsfg. MOŹDZIOCH S.: Nowe dane do zagadnienia socjotopografii piastowskich grodów kasztelańskich XXIII w. na przykładzie Wrocławia i Bytomia Odrz. = poz. 714 NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters. – Beuthen a.O. = poz. 3299 927. SCHILLER Adolf: Die Gründung der deutschen Stadt Beuthen / Schiller // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von Adolf Schiller. Aufl. 2. – Beuthen, 1925. – S. 82-91 928. SÖHNEL S.H.: Die Kastellanei Bytom (Beuthen a.O.) // Schles. Geschichtsbl. – 1921, H. 1/2, s. 10-12 929. WĘDZKI Andrzej: Bytom, śląski gród kasztelański na teryt[orium] plem[ienia] Dziadoszan // W: Słownik starożytności słowiańskich. – T. 1. – Wrocław, 1961. – S. 215

Historia nowożytna ALLERHOESTE Kabinettsorder, betreffend die dem Aktievereien für den Bau einer Chausse von Glogau über Beuthen nach Neusalz = poz. 1137 931. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Bytom ma pecha do mostów. – Il. // Krąg. – 2005, nr 39, s. 23 Zarys dziejów mostu bytomskiego. 932. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Bytomski most : z dziejów regionu. – Il. // Region. – 2000, nr 5, s. 19 ANDRZEJEWSKI T.: Polscy kozacy. – Lisowczycy w Bytomiu Odrz. = poz. 1190 BADERMANN E.: Schlesische Müller und Mühlen in der Region des ehemaligen Beuthen a.O. jetzt Bytom Odrz. = poz. 104 BARTSCH H.: Die Städte Schlesiens : Beuthen a. d. Oder = poz. 902 933. BELÉE H.: Ein Geschossregister der Stadt Beuthen a.O. aus der 16. Jhd. // Fam.-Gesch. Bl. – Jg. 23 (1925), s. 325-328 934. CIMEK Michał: Anna spalona na stosie : inkwizycja w Bytomiu Odrzańskim // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 32 [33], s. 8 DZWONKOWSKI T.: Straty gospodarcze miast księstwa głogowskiego w okresie wojny 30-letniej. – Bytom Odrz. = poz. 989 935. FISCHER Christian Friedrich Emanuel: Zeitgeschichte der Städte Schlesiens / hrsg. von Ch. F. E.

80

HISTORIA

Fischer und Carl Friedrich Stuckart. – Schweidnitz, 1819. – S. 145-148, [1] k. tabl. ; il. : Beuthen an der Oder 936. GLAESER Edmund: Bilder von den Heimat spielen Beuthen-Carolath (17.-25.Mai 1925). – Il. // Grünb. Hauskal. – 1926, s. 66-70 937. GÓRSKI Adam: Tablica pamiątkowa z Bytomia Odrzańskiego // W: Polska-Niemcy-pogranicze : studia historyczne / red. nauk. Grażyna Wyder, Tomasz Nodzyński. – Zielona Góra, 2006. – S. 135-138. – Zsfg. KOMOROWSKI J.: Lisowczycy nad Odrą. – Il. // Spotkania z Zabytkami. – 1999, nr 1, s. 27. STASIŃSKI Rafał: Znalezisko pod tablicą. – Il. // Krąg. – 2005, nr 52, s. 23-24
Tablica w rynku, upamiętniająca odbudowanie domu, zniszczonego w czasie najazdu lisowczyków, pod nią akt erekcyjny z 1925 r.

Rody posiadające dobra w rejonie Bytomia Odrz. = poz. 859 943. LUBOSZ Bolesław: Bohaterowie i statyści. – Katowice, 1982. – S. 70-77 : [Gniazdo ariańskie w Bytomiu nad Odrą] 944. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: szaleństwa wiary albo Procesy czarownic w Zielonej Górze. – Zielona Góra, 1999. – S. 45-48 : Wasza córka jest wiedźmą
Spalenie na stosie Anny Schwyzer, córki bytomskiego bednarza Jana. – Toż: Obserwator Odrz. – 1993, nr 4-5, s. 7 ; Nadodrze. – 1989, nr 4, s. 6

945. MOŹDZIOCH Sławomir: Dura lex sed lex. – Il. // Obs. Odrz. – 1994, nr 12, s. 7-8
Karanie przestępców w Bytomiu Odrzańskim w XV/XVI w.

938. HENELIUS Nicolaus: Silesiographia renowata. Pars 1. – Wratislaviae, 1704. – S. 36-37 : Bythonia vel Bethania HENELIUS N.: Silesiographia renovata : Käyserliches Rescript dass Herr Baron von Schönaich zum freyen Stands-Herrn in Schlesien erhöhet und dessen Herrschaften Carolath und Bauthen an der Oder zu einer freyen Stands Herrschaft gemacht worden = poz. 633 939. JANKOWSKI Jerzy: Winiarstwo na Ziemi Głogowskiej // W: Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. Z. 37. – Głogów, 1996. – S. 19-20. – Bibliogr.
Dot. głównie rejonu Bytomia Odrzańskiego.

946. POUFNY memoriał niemiecki z roku 1937 o położeniu powiatu głogowskiego / przetł. i do druku przygotował Józef Stępczak. – Poznań, 1959. – (Biblioteka Lubuska ; z. 3). – S. 43 : [Bytom Odrzański] PRIKOWSKI Johannes: Ehemalige klösterliche Ansiedlungen in unserer nordschlesischen Heimat. – Beuthen (Oder) : Schwestern der hl. Maria Magdalena ; Jesuitenkloster in Deutsch-Wartenberg = poz. 3311 SCHICKFUS J.: Neu vermehrte Schlesische Chronica und Landes Beschreibung. – Von dem Prücken Streit zwischen der Stadt grossen Glogaw und dem Herrn Schöneich zu Beuthen = poz. 863 947. SCHILLER Adolf: Pożary ; Odbudowa po pożarze w 1694 r. ; Bytom Odrzański w XVIII w. ; Bytom Odrzański [w XVII w.] w oczach kronikarza Adolfa Schillera ; Wojna trzydziestoletnia ; Bitwa pod Bytomiem 10 IX 1642. / oprac. na podstawie: Adolf Schiller „Geschichte der Stadt Beuthen” (1936) ; tł. Ryszard Kabala ; współpr. Ryszard Ryczkowski. – Il. // Obs. Odrz. – 1997, nr 2-3, s. 6 ; 1998, nr 1, s. 5, nr 2, s. 3 ; 1999, nr 4/5, s. 4-5 ; nr 6, s.6 948. STASIŃSKI Rafał: Tablice są już gotowe. – Il. // Krąg. – 2006, nr 31, s. 22
Tablice z brązu informujące: 1. o spustoszeniu miasta przez lisowczyków, 2. o usytuowaniu pierwotnego ratusza.

KLEPPER G.: Chronik der evangelischen Kirchengemeinde zu Buethen = poz. 3017 940. KNIE J. G.: Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flacken, Städte und andere Orte der [...] Provinz Schlesien. – Auf. 2. – Breslau, 1845. – S. 186 : Beuthen an der Oder 941. KNIE J.G.: Geographische Beschreibung von Schlesien preussisches Antheiles / hrsg. Von J.G. Knie und J.M.L. Melcher. Abt. 2. Tl. 1. H. 1. – Breslau, 1827. – S. 56-63 : Beuthen an der Oder 942. KRES Bogdan: Produkcja wina w Bytomiu Odrzańskim w świetle ustaw i rozporządzeń podatkowych // W: Kultura. Historia. Region : praca zbiorowa / pod red. Hieronima Szczegóły. – Zielona Góra, 1975. – S. 35-45 KRES Bogdan: Winiarstwo na Ziemi Lubuskiej. – Bytom Odrzański = poz. 858 KUCZER J.: Kryteria definiujące elitę szlachecką księstwa głogowskiego po wojnie trzydziestoletniej. –

WEIGEL J. A. V.: Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen Herzogthums Schlesien. – Beuthen = poz. 867 949. WIĄZEK Paweł: Prawo karne w śląskich ordynacjach ziemskich [w XVI i XVII w.]. – Wrocław, 2002. – S. 27, 44 : Bytom Odrzański

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

81

ZIMMERMANN F.A.: Beyträge zur Beschreibung von Schlesien. – Von Beuthen = poz. 868

NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters. – Kolzig = poz. 3299 956. SPRUNGALA Martin: Kolzig (und Lipke) im Exil (1759-1763) // Grünb. Wochenbl. – 1999, Nr. 10, s. 3-4
M.in. dzieje Kolska w okresie tzw. wojny śląskiej.

II wojna światowa i czasy najnowsze 950. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Bytom Odrzański 1945-2005 : rys historyczny / T. Andrzejewski, Ryszard Sobkowicz ; Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bytomiu Odrzańskim. – Bytom Odrzański ; Głogów : „Druk-Art.”, 2007. – 272 s., XX s. tabl. : il., portr. ; 25 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-60087-24-4 ANDRZEJEWSKI T.: W czasach II wojny światowej. – Bytom Odrz. = poz. 905 BUJKIEWICZ Z.: Współczesne dzieje politycznogospodarcze. – Bytom Odrz. = poz. 905 951. DOLATA Bolesław: Walki na Ziemiach polskich 1939-1945 : wybrane miejsca bitew, walk i akcji bojowych / B. Dolata, Tadeusz Jurga. – Wyd. 3 popr. i rozsz. – Warszawa, 1977. – S. 58 : Bytom Odrzański. DOLATA W.B.: Wyzwolenie Dolnego Śląska w 1945 r. – Wyzwolenie Bytomia Odrz. = poz. 871 MAJEWSKI R.: Działania wojsk prawego skrzydła I Frontu Ukraińskiego w operacji dolnośląskiej. Rejon Bytomia Odrz. = poz. 872 Die TRAGÖDIE Schlesiens 1945/46 in Dokumenten. – Pfarrei Beuthen a. O. = poz. 3306 Kiełcz, gm. Nowa Sól 952. NOSEWICZ Albin: Junacy z Kiełcza // W: Mój dom nad Odrą : pamiętniki i wspomnienia członków organizacji młodzieżowych Ziemi Lubuskiej. – Zielona Góra, 1983. – S. 98-103
Wspomnienia o działalności junaków organizacji „Służba Polsce” w pracach rolnych i przeciwpowodziowych w l. 19491950 w rejonie Nowej Soli.

Konotop, gm. Kolsko 957. ŹRÓDŁA i materiały do dziejów Środkowego Nadodrza / red. Kazimierz Bartkiewicz. – Zielona Góra, 1996. – S. 73 : 1706 – nadanie praw miejskich i herbu miejscowości Kontopp [przez ces. Józefa] * 958. FISCHER Christian Friedrich Emanuel: Zeitgeschichte der Städte Schlesien / hrsg. von C. F. E. Fischer und Carl Friedrich Stuckart. – Schweidnitz, 1819. – S. 89 : Kontopp 959. FOERSTER August: Geschichtliches von den Dörfern des Grünberger Kreises. – Grünberg i. Schl., 1905. – S. 242-246 : Kontopp 960. GROSSERT Horst: Eine Reise in die Jugendzeit : Erinnerungen an Kontopp. – Il. // Grünb. Wochenbl. – 2001, Nr. 7, s. 1-2 961. KNIE J. G.: Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flechen, Städte und andere Orte der […] Provinz Schlesien. – Aufl. 2. – Breslau, 1845. – S. 304-305 : Kontopp 962. KNIE J. G.: Geographische Beschreibung von den Schlesien preussisches Antheils, der Grafschaft Glaz und der preussischen Markgrafschaft Ober-Lausitz / hrsg. von J.G. Knie und J.M.L. Melcher. – Abt. 2. Tl. 2. H. 4. – Breslau, 1830. – S. 246-252 : Kontopp KUCZER J.: Siedziby szlacheckie księstwa głogowskiego w okresie 1526-1741. – Konotop = poz. 860 MEISSNER J.G.: Kurze Beschreibung von Schlesien. – Contop = poz. 1218 NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters. – Kontopp = poz. 3299 963. THIEL Hermann Otto: Vom Kontopp an der Faulen Obra und seinem Maler Otto Heinsius // Neus. Nachr. – Nr. 83 (1972), s. 203-205 964. ZUR Geschichte von Kontopp // Aus der Heimat. – 1930, Nr. 1-2, 6-19, 21-23, 29

953. SCHULZ Wilhelm Gotthold: Die Költscher willen nich mehr spinnen // Heimatkal. Kr.Grünb. Freyst. – 1930, s. 55-56 Kolsko 954. ARDELT Elfriede: Kolzig, Krs. Grünberg in Schlesien / E. Ardelt, Johannes Otto. – Plön, 1985. – 119 s.
Przedr.: Grünb. Wochenbl. – 1998, Nr. 8-10, s. 1-3, Nr. 11, s. 2

955. KOLTZIG //W: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 4. – Warszawa, 1883. – S. 268

82

HISTORIA

Kożuchów Źródła. Opracowania ogólne 965. ADAMS John Quincy: Listy o Śląsku / przekł. i objaśn. Maria Kolbuszewska. – Wrocław, 1992. – S. 26-27 : Kożuchów 966. ARCHIWUM Państwowe we Wrocławiu : przewodnik po zasobie archiwalnym do 1945 roku / pod red. Andrzeja Derenia i Rościsława Żerelika. – Wrocław, 1996. – S. 136 : Depozyt miasta Kożuchowa. – S. 281 : Klasztor Karmelitów w Kożuchowie 967. DZWONKOWSKI Tadeusz: Księgi registratury miasta Kożuchowa z lat 1665-1671 [w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze]. – Rez. Sum. Rés. // Archeion. – T. 85 (1988), s. 60-90 * 968. BARTSCH Heirich.: Die Städte Schlesiens : (in den Grenzen des Jahres 1937). – 2. verb. Aufl. – Frankfurt/Main, 1983. – S. 86-88, [1] k. tabl. : il. : Freystadt i. Niederschlesien 969. CUREUS Joachim: Neues Cronica des Hertzogthumbs Ober und Nieder Schlesien / durch Ioachimum Cureum ; verteutschet durch Heinrich Räteln. – Eissleben, 1601. – S. 303-306 : Freystadt 970. DEUTSCHES Städttebuch / hrsg. von Erich Keyser. Bd. 1. – Stuttgard, 1939. – S. 740-741. – Bibliogr. : Freystadt / Köhler 971. FÖRSTER G.: Annalecta Freystadiensia oder Freystädtische Chronica, teils aus denen in vielen Jahren gesammelten Miscellaneis Herrn M. Johann Gottfried Axl’s. – Lissa, 1751. – 396 s. ; 28 cm 972. FREYSTADT oder Freistadt // W: Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste. Bd. 9. – Halle : J.W. Zedler, 1735. – Szp. 1892 973. GRABSKI Władysław Jan: 300 miast wróciło do Polski : informator historyczny 960-1965. – Warszawa, 1960. S. 197-200 : il. : Kożuchów
Wyd. 1 pt. 200 miast wraca do Polski. – Poznań, 1946. – S. 197-200 : il. : Kożuchów. Wyd. 2 pt. 200 miast wróciło do Polski. – Poznań, 1949. – S. 248-249 : Kożuchów.

976. HESSE A. : Geschichte der Stadt Freystadt in Nieder Schlesien vom Jahre 1100 bis 1864 nebst Kirchen-Geschichte / hrsg. A. Hesse. – Freystadt: G.R. Piltz, 1865. – [2], 464, 103 s. ; 21 cm 977. KOWALSKI Stanisław: Kożuchów : zarys historii / S. Kowalski, Jan Muszyński. – Kożuchów : [b. w.], 1995. – 121, [1] s., [12] s. tabl. : il., mapa : 21 cm 978. KOŻUCHÓW // W: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 4. – Warszawa, 1883. – S. 577 979. KOŻUCHÓW : zarys dziejów / oprac. zespół pod red. Tomasza Andrzejewskiego. – Kożuchów : Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu „Zamek”, 2003. – 288 s., [14] s. tabl. : il. ; 24 cm. –Bibliogr. – ISBN 83-919424-0-6
Z treści: Osadnictwo przedlokacyjne. Lokacja przestrzenna i prawna miasta. Założenie przestrzenne miasta lokacyjnego i miasta w murach obronnych. Zabudowa miejska / Stanisław Kowalski. Miasto w czasach nowożytnych / Jan Muszyński, S. Kowalski. Kożuchów w latach II wojny światowej / Tomasz Andrzejewski. Pieczęcie i herby Kożuchowa / Wojciech Strzyżewski. Zarys dziejów Kożuchowa po zakończeniu II wojny światowej / T. Andrzejewski, Zdzisław Szukiełowicz. Zabytki miasta / S. Kowalski, Katarzyna Adamek, Wolfgang Brylla. Zarys historii wsi w gminie Kożuchów / T. Andrzejewski. Życie religijne współczesnego Kożuchowa: 1. Parafia katolicka / Władysław Stachura. 2. Parafia prawosławna / Dariusz Ciołka. 3. Parafia ewangelicka / Brygida Nowośnicka

980. LUCAE Friedrich: Schlesien curiosae Denkwurdigkeiten [...]. – Tl. 4. – Franckfurt am Mayn, 1689. – S. 1014-1016 : Freistädtisches Weichbild 981. MIASTA polskie w Tysiącleciu / red. nauk. Mateusz Siuchniński. T. 2. – Wrocław, 1967. – S. 638639, [1] k. tabl. : il. : Kożuchów 982. MUSZYŃSKI Jan: Ze studiów nad miastami Ziemi Lubuskiej. – Kożuchów. – Il., pl. // Zielonogórs. Zesz. Muz. – T. 1 (1969). – 120-123 983. SCHICKFUS Jakob: Neus vermehrte Schlesische Chronica und Landes Beschreibung. Buch 4. – Jehna, [1625]. – S. 147-150 : Von der Stadt Freystadt
Przedr. z: Cureus J.: Neue Cronica des Hertzogthums Ober und Nieder Schlesien, zob poz. 969

974. HANDBUCH der historischen Städten Schlesien / hrsg. von Hugo Weczerka. – Stuttgart, 1977. – S. 105-107. – Bibliogr. : Freystadt (Kożuchów), Kr. F[reystadt] / Neusalz / St. Georg Steuer 975. HENELIUS Nicolaus: Silesiographia renovata. P. 1. – Wratislaviae, 1704. – S. 127-134 : Freistadium

984. SCHOBER G.: Schloss und Burglehn Freystadt. – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1930, s. 4748, [1] k. tabl. 985. WALTER Karl: Führer durch Freystadt N. Sch. / von Walter. – Freystadt: Arbeitscursus des Heimatmuseums, 1924 (H. Dehmel) – 23. s. : il., [1] pl. ; 18 cm

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

83

986. WALTER Karl: Geschichte der Stadt Freystadt / von Carl Walter. – Erweit. Aufl. / hrsg. von Gertrud Walter. – Freystadt N/Schl. : [G. Walter], 1935 (No-TaDruck). – [2], 218, [5] s. : il., portr. ; 24 cm
Wyd. 1. – Freystadt N/Sch., 1934.

994. KÖHLER Kurt: Als die Freystädter Tischlermeister sich im Jahre 1794 selbst helfen wollten // Grünb. Hauskal. – 1940, s. 57 995. KÖHLER Kurt: Freystadts Wasserfersorgung in alter Zeit. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1940, s. 54-56 996. KÖHLER Kurt: Wie die Freystädter ihre Stadmauer loswerden wollten. – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1939, s. 56-58 KRES B.: Winiarstwo na Ziemi Lubuskiej. – Winnice i produkcja wina w rejonie Kożuchowa = poz. 858 KUCZER J.: Kryteria definiujące elitę szlachecką księstwa głogowskiego po wojnie trzydziestoletniej (1648-1741). – Rody posiadające dobra w rejonie Kożuchowa = poz.859 KUCZER J: Siedziby szlacheckie księstwa głogowskiego w okresie 1526-1741. – Kożuchów = poz. 860 KUCZER J: Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej 1526-1740. – Lenna zamkowe: Kożuchów = poz. 861 997. MERTZ: Verkaufstände in Freystadt im Mittelalter // Grünb. Hauskal. – 1933, s. 43-44 998. MUSZYŃSKI Jan: Przed lokacją miast Ziemi Lubuskiej. – Il. – Bibliogr. // Rocz. Lubus. – T. 3 (1962), s. 146-151, 154-155 : Kożuchów NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters. – Freistadt = poz. 3299 PERŁAKOWSKI A.: Losy Kożuchowa w pierwszej połowie XVII w. na tle przemian politycznych księstwa głogowskiego = poz. 660 999. SCHOBER G.: Freystadt als ehemaliger Garnisonort und Sitz eines Königlichen Kreisgerichts // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1931, s. 49-50 1000. SCHWIEDRZIK Emma: Nachklänge zum Freystädter Heimatsfest (Herbst 1936). – Il. // Grünb. Hauskal. – 1938, s. 96-99
Kożuchowskie uroczystosci regionalne.

Historia średniowieczna i nowożytna 987. BRYLLA Wolfgang Jan: Szubienice na Środkowym Nadodrzu [w XVII-XVIII w.]. – Il., rys. // Wędrujemy. – Nr 25, (1998), s. 30-34
M.in. o szubienicy w Kożuchowie.

988. DEHMEL Robert: Aus der Vergangenheit von Freystadt // Heimatkal. Kr.Grünb. Freyst. – 1930, s. 46
Działalność i wyroki sądów.

DOLAŃSKI D.: Najspokojniejszy Kościół : reformacja XVI wieku w księstwie głogowskim. – Początki reformacji w Kożuchowie = poz. 3296 DUMRESE H.: Kirchengeschichte der evangelischen Gemeinde Freystadt = poz. 3320 989. DZWONKOWSKI Tadeusz: Straty gospodarcze miast księstwa głogowskiego okresie wojny 30-letniej // W: Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) na Ziemiach nadodrzańskich / pod red. Kazimierza Bartkiewicza. – Zielona Góra, 1993. – S. 157-166
Uwzględniono straty Kożuchowa, Nowego Miasteczka i Bytomia Odrzańskiego.

990. FISCHER Chistian Friedrich Emanuel: Zeitgeschichte der Städte Schlesien / hrsg. von Ch. F. E. Fischer und Carl Friedrich Stuckart. Bd. 2. – Schweidnitz, 1819. – S. 169-172 : Freystadt 991. KNIE J. G.: Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andere Orte der [...] Provinz Schlesien. – Verm. und verbes. Aufl. – Breslau, 1845. – S. 815-816 : Freistadt oder Freystadt 992. KNIE J. G.: Geographische Beschreibung von Schlesien preussischen Antheiles, der Grafschaft Glatz und der preussischen Markgrafschaft Ober-Lausitz / hrsg. von J.G. Knie und J.M.L. Melcher. Abt. 2. Tl. 1. H. 1. – Breslau, 1827. – 302-337 : Freistadt oder Freystadt 993. KOLBE Johannes: Freystadts Aufstieg vom schmucklosen Landstädtchen zur Sehenswürdigkeit 1883-1935 mit Führer durch Freystadt. – Freystadt N. Sch., 1935 (M. Dehmel). – 37 s. : il. ; 23 cm

STATUT des Aktien-Vereins zum Umbau der Strasse von Neusalz nach Freystadt in eine zolbare KunstStrasse = poz. 1146 1001. WALTER Karl: Der grosse Brandt von 1637 : in Anlehnung „Das feurige Freystadt” / von Carl Walter. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1936, s. 48-51

84

HISTORIA

WEIGEL J.A.U.: Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen Herzogthums Schlesien. – Freistadt = poz. 867 ZIMMERMANN Friedrich Albert: Beyträge zur Beschreibung von Schlesien. – Die Weichbidstadt Freystadt. – Von Freistadt = poz. 868 * MAJCHRZAK J.P.: Salomon Maimon – polski kantysta z Kożuchowa = poz. 197-198 SCHÖNTHÜR R.: Bürgermeister Ch. Nitsch von Freystadt (7 X 1575 – 19 X 1640) = poz. 205

i Ministerstwa Przemysłu (kwiecień-wrzesień 1945) // Rocz. Wrocł. – T. 15/16 (1971/1972), s. 65-68
Dot. m.in. Kożuchowa.

1005. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Z Kazachstanu do ojczyzny / Jolanta Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 11, s. 8
Repatriacja Polaków (rodziny Wachowskich) do Kożuchowa.

STASIŃSKI R.: Młodsi bracia Kolumbów. – Sprawa zabójstwa funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa w Kożuchowie w 1946 r. = poz. 1185 Królikowice, gm. Bytom Odrzański 1006. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Obóz wojsk francuskich w Królikowicach. – Il. // Krąg. – 2005, nr 26, s. 27-28 Książ Śląski

II wojna światowa ANDRZEJEWSKI T.: Kożuchów w latach II wojny światowej = poz. 979 1002. DOLATA Bolesław: Walki na Ziemiach polskich 1930-1945 : wybrane miejsca bitew, walk i akcji bojowych / B. Dolata, Tadeusz Jurga. – Wyd. 3 popr. i rozsz. – Warszawa, 1974. – S. 231 : Kożuchów DOLATA B.: Wyzwolenie Dolnego Śląska w 1945 r. – Wyzwolenie Kożuchowa = poz. 871 MAJEWSKI R.: Działania wojsk prawego skrzydła I Frontu Ukraińskiego w operacji dolnośląskiej. – Rejon Kożuchowa = poz. 872 NOSEWICZ A.: Z dziejów frontowych walk na Ziemi Lubuskiej w rejonie Nowej Soli i Kożuchowa = poz. 1165 ŻOŁNIERZE radzieccy polegli nad środkową Odrą. – Nekropolia w Kożuchowie = poz. 873 1007. SCHILLER Adolf: Die Gründung des deutschen Dorfes Fürstenau // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von A. Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen, 1925. – S. 92-97, [1] k. tabl. : il. Lipiny, gm. Nowa Sól 1008. GRACZYK Piotr: Powstanie i pierwsze lata gminy Lipiny. [Cz.1] ; Historia gminy Lipiny. (Cz.2). – Il. // Wieści Gminne. – 2003, nr 3, s. 3 ; nr 4 s. 4 1009. HAUFFE Hermann: Chronik des Dorfes Lippen. – Neusalz (Oder) : [b.w.], [ok. 1935] (M. Silz). – 80 s.
Przedr. fragm. w Neus. Nachr., opublikowanych z przerwami od Nr. 74 (1970) do 137 (1984).

Lubieszów, gm. Nowa Sól 1010. REYMANN Siegfried: Die Ziegelei der Brüder-Unität in Liebschütz // Neus. Nachr. – Il. – Nr. 135 (1984), s. 138-139 Lubięcin, gm. Nowa Sól

Polska Rzeczpospolita Ludowa ANDRZEJWSKI T.: Zarys dziejów Kożuchowa po zakończeniu II wojny światowej = poz. 979 1003. ATLAS polskiego podziemia niepodległościowego / [red. Rafał Wnuk]. – Warszawa, 2007. – S. 492 : Kożuchów : Podziemny Związek Walki Młodych – 1948-1949 1004. JANKOWSKI Stanisław: Dolnośląskie grupy operacyjne Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

1011. GILBRICHT Hans-Joachim: Dorfchronik der Gemeinde Liebenzig-Kölmchen / von H.-J. Gilbricht unter Mithilfe von Hilde Risse // Neus. Nachr. – Nr. 169 (1992), s. 72-74. – Nachtrag / H.B. [Heinz Böttger], s. 74-75 Miłaków, gm. Nowe Miasteczko 1012. DZIUBEK Marcin: Pory roku // W: Mój dom nad Odrą / Wybór i oprac. Irena Solińska, Janusz Koniusz. – Zielona Góra, 1961. – S. 161-166
Wspomnienia rolnika, osadnika, gospodarującego w Miłakowie.

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

85

Mirocin Górny, gm. Otyń BIEGALSKI B.: Organizacje podziemne na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956. – Grupa WiN w Mirocinie Górnym = poz. 877 Niedoradz, gm. Otyń 1013. CLAUSS Ernst: Stadt und Landkreis Grünberg in Schlesien. – Il. – Nittritz // Grünb. Wochenbl. – 2006, Nr. 3, s. 3-4 ; Nr. 5, s. 3 1014. FOERSTER August: Geschichtliches von den Dörfen des Grünberger Kreises. – Grünberg i.Sch., 1905. – S. 172-179 : Nittritz und Bobernig [Bobrowniki, gm. Otyń] NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters. – Nittritz = poz. 3229 Nowa Sól Źródła. Zagadnienia i opracowania ogólne 1015. FRYDERYK II HOHENZOLLERN: Avertissement, dass Neusalz zur Stadt erkläret und welchergestalt diejenigen, so sich daselbst aus fremden Landen etabliren, beneficiret werden sollen, [Glogau den 18. May 1743 / Friedrich II]. – Breslau : Korn, [1743]. – [5] s. ; 27 cm 1016. DZIEJE Nowej Soli : Wybór źródeł i materiałów / oprac. Tomasz Andrzejewski, Małgorzata Gącarzewicz, Ryszard Sobkowicz ; [red. nacz. Krystyna Bakalarz ; Muzeum Miejskie w Nowej Soli]. – Nowa Sól : MM, 2006. – 104 s. : il., mapa, pl. ; 30 cm. – Bibliogr. – ISBN 83-919139-4-5
Rec. GRABIAS-BANASZEWSKA Katarzyna // Pro Libris. – 2006, nr 2, s. 131-132

1019. BRONISCH Paul: Geschichte von Neusalz a.d. Oder. – Neusalz : M. Siltz, 1893. – [6], 140 s., [2] s. tabl. [6] k. tabl. : il., pl. ; 23 cm
Obejmuje dzieje miasta od 1564 do 1893 r.

1020. BUCHWALD Hans: 240 Jahre Stadt Neusalz // Neus. Nachr. – Nr. 134 (1983), s. 101-105 1021. CHLEBOWSKI Bronisław: Neusalz / Br.Ch. // W: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 77. – Warszawa, 1886. – S. 24 1022. DEUTSCHES Städtebuch / hrsg von Erich Keyser. Bd 1. – Stuttgart, 1939. – S. 831-833. – Bibliogr. : Neusalz / W[ilhelm] G[otthold] Schulz 1023. DOMINICZAK Henryk: Z przeszłości Nowej Soli // W: Nowa Sól : z dziejów i współczesności. – Zielona Góra. – (Zeszyty Lubuskie LTK [Lubuskiego Towarzystwa Kultury] ; 16). – S. 17-27 : il. GĄCARZEWICZ M.: Nowa Sól : powstanie – lokacja – rozwój = poz. 2933 1024. GLASSER Edmund: Ereignisse und Gestalten aus der Geschichte der Stadt Neusalz Oder : Festrede zur Zweihundrtjahrfeier der Stadt Neusalz (Oder). – Neusalz (Oder): Städtische Bücherei, 1943. – 8 s. ; 28 cm
Tyt. nagł. – Przedr. w : Neus. Nachr. – Nr. 172 (1993), s. 177-182 ; Nr.173, s. 203-204 ; Nr. 174, s. 236-240

1025. GRABSKI Władysław: 300 miast wróciło do Polski : informator historyczny 960-1960. – Warszawa, 1960. – S. 289-290 : Nowa Sól
Wyd. 1 pt. 200 miast wraca do Polski. – Poznań, 1947. – S. 219-220 : Nowa Sól. Wyd. 2 pt. 200 miast wróciło do Polski. – Poznań, 1949. – S. 248-249 : Nowa Sól.

1017. ZÖLLNER J. F.: Briefe über Schlesien, Krakau, Wieliczka und die Grafschaft Glatz auf einer Reise im Jahr 1791. Tl. 1. – Berlin, 1792. – S. 26-32 : Neusalz
Relacja autora z pobytu w Nowej Soli. – Tłum.: M. Konopnicka // W: Źródła i materiały do dziejów Środkowego Nadodrza / red. Kazimierz Bartkiewicz. – Zielona Góra, 1996. – S. 103-104

1026. HANDBUCH der historischen Städten : Schlesien / hrsg. Hugo Weczerka. – Stuttgart, 1977. – S. 351-353 : Neusalz / G. Philipp 1027. HOFFMANN OTTO: Geschichte der Stadt Neusalz : zur Erinnerung an den Bau des neuen Rathaus anno 1879. – Neusalz a. O. : A. Ratschke, [1879]. – 15, [1] s. : 21 cm
Przedr. w: Neus. Nachr. – Nr. 115 (1979), s. 232-237 ; Nr. 116, s. 258-261

* ANDRZEJEWSKI T.: Dzieje Nowej Soli : materiały pomocnicze do nauczania historii = poz. 2580 1018. BARTSCH Heinrich: Die Städte Schlesiens : (in den Grenzen des Jahres 1937). – 2. verb. Aufl. – Frankfurt / Main, 1893. –S. 208-209, [1] s. tabl. : il. – Bibliogr. : Neusalz (Oder)

1028. MIASTA polskie w Tysiącleciu / red. nauk. Mateusz Siuchniński. T. 2. – Wrocław, 1967. – S. 647648, [1] k. tabl. : il. Nowa Sól 1029. NEU-SALZ // W: Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste. Bd 24. – Leipzig : J.H. Zedler, 1740. – Szp. 309

86

HISTORIA

NOWA Sól – miasto w przeszłości i współcześnie = poz. 87 1030. RUTKOWSKI Zygmunt: Nadodrzańska osada warzelników soli // Rocz. Lubus. – T. 2 (1960), s. 48-63 1031. SCHULZ Wilhelm Gotthold: Führer durch Neusalz (Oder) und Umgebung / hrsg. von Wilh. Gotthold Schulz. – Neusalz Oder : C. Stobbe, 1926. – [2], 60 s., [2] k. tabl. : il., pl., ; 20 cm
Przedr.: Neus. Nachr. – Nr. 150 (1987) – 157 (1989).

Sól : Muzeum Miejskie, 2007. – 46 s. : il. : 21 cm. – Tekst równol. pol. i niem. – ISBN 978-83-60681-02-2 1039. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Królewskie miasto Nowa Sól. – (Szczypta soli) / Krąg. – 1999, nr 29, s. 11 Nowa Sól a władcy Prus. 1040. ANTAS Rafał: Z dziejów naszego miasta. (1)-[6]. – Mapa // Krąg. – 1998, nr 45, s. 8 ; nr 46, 48, s. 7 ; nr 49-50, s. 8 ; nr 51, s. 12 ; 1999, nr 1, s. 13 1041. AUSFÜHRLICHE Beschreibung der Feier des 150jährlichen Bestehens der Stadt Neusalz am 19.23.8.1893. – Neusalz/Oder, 1893. – 24 s. ; 23 cm BAKALARZ K.: Nowa Sól : 250 lat historii miasta : informator wystawy = poz. 2452 1042. BERICHT über Kämmereiverwaltung der Stadt Neusalz pro 1843. – Freistadt: Sauermann, 1847 ; 23 cm 1043. BERICHT über die Verwaltung und Stand der Gemeinde-Angelegenheiten der Stadt Neusalz a. O. vom 1.4.1903/31.3.1904 – 1.4.1932/31.3.1933. – Neusalz a.O. : Pröbster, 1904-1933.; 26 cm BEST B.: Die Grünstrasse in Neusalz = poz. 2946 1044. BLUMHAGEN H.-J.: Die Alte Kusser Mühle : Erinnerungen. // Neus. Nachr. – Nr. 52 (1967), s. 328330 ; Nr. 53, s. 341-346 ; Nr. 54, s. 366-370 ; Nr. 55, s. 387-388. Nachtrag / von Herta Merx BÖTTGER H.: Ulice Nowej Soli – artykuły opublikowane w Neus. Nachr. = poz. 2947-2961 BRONISCH P.: Daniel Preuss, comes Palat. OberSalzamtmann in Schlesien u. Lausitz, Fundator ecclesiae Neosaliensis 1529-1611 : ein Beitrag zur Geschichte von Neusalz = poz. 215 1045. BUCHWALD Hans: 240 Jahre Stadt Neusalz/Oder // Neus. Nachr. – Nr. 134 (1983), s. 101-105 DOMINICZAK H.: Z przeszłości Nowej Soli = poz. 88 1046. ECKERT O.: Neusalz/ Oder, eine Hafen-und Schiffahrts-Umschlagstadt // Neus. Nachr. – Nr 13 (1960), s. 1-3 1047. FACILIDES Samuel Ferdinand: Andenken an das am 14.8.1843 gefeierte Jubelfest wegen des 100jähriges Bestehens der Stadt Neusalz / Facilides. – Grünberg, [1843]. – 48 s. ; 22 cm

1032. SCHULZ Wilhelm Gotthold: Zum Neuen Saltze : Darstellungen und Quellen zur Geschichte der Stadt Neusalz (Oder). Bd. 1-2. – Neusalz Oder : C. Stobbe, 1926-1930. – 2 t. ([8], 291, [4], 6 s., [19] s. tabl. ; [4],386, [3] s., [15] s. tabl.) : il., mapy, pl. ; 23 cm
Dzieje miasta poprzedzone charakterystyką środowiska geograficznego, pierwotnego osadnictwa oraz historią osady przedlokacyjnej.

1033. SCHULZ Wilhelm Gotthold: Zum Neuen Saltze : Darschtellungen und Quellen zur Geschichte der Stadt Neusalz (Oder). Bd. 3: Stadtbaugeschichte. – Offenbach am Main : Hauptamt der Stadt, 1961. – 279 s., [16] s. tabl. : il., pl., rys. ; 23 cm 1034. SCHULZ Wilhelm Gotthold: 200 [Zweihundert] Jahre Stadt Neusalz // Schles. Geschichtsbl. – 1943, Nr. 1, s. 1-3 1035. THIEL Hermann Otto: Geschichtliche und Wirtschaftliche Entwicklung von Neusalz (Oder) // Neus. Nachr. – Nr. 111 (1978), s. 117-121 Das WAR der Kreis Freystadt. – Neusalz an der Oder = poz. 577 1036. WYDER Grażyna: Nowa Sól : dzieje miasta / w oprac. zespołu: G. Wyder, Tomasz Nodzyński ; pod red. Joachima Benyskiewicza. – Zielona Góra : [b.w.], 1993. – 223 s., [16] s. tabl. : il., mapa, pl. ; 21 cm
Rec. Strzyżewski Wojciech // Zielonogórs. Gaz. Nowa. – 1993, nr 40, s. 3

Historia średniowieczna i nowożytna 1037. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Nieznana rocznica. – Il. // Krąg. – 1999, nr 44, s. 23
Spalenie Nowej Soli przez Rosjan w 1759 r.

1038. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Port w Nowej Soli ; przeszłość – teraźniejszość – przyszłość / [tekst Tomasz Andrzejewski, Małgorzata Gącarzewicz, Ryszard Sobkowicz ; red. Krystyna Bakalarz]. – Nowa

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

87

FEHN H.: Alte Fähre. – Nowa Sól, Stare Żabno = poz. 2963 1048. FISCHER Chrystian Friedrich Emanuel: Zeitgeschichte der Städte Schlesiens / hrsg. von Ch. F. E. Fischer und Carl Fiedrich Stuckart. Bd. 3. – Schweidnitz, 1819. – S. 21 : Neusalz 1049. FRANCKE Manfred: Neusalzer Erinnerungen von 1914. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 88 (1973), s. 324-329 1050. GURBAN Edward: Miasta, fabryki i ludzie : z historii Nowej Soli // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 4, s. 10 1051. KNIE J.G.: Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flacken, Städte und andere Orte der [...] Provinz Schlesien. – Aufl. 2. – Breslau, 1845. – S. 883-885 : Neusalz/Oder
Przedr.: Neus. Nachr. – Nr. 186 (1996), s. 276-279

328 ; Nr. 71, s. 360-361 ; Nr. 72, s. 374-376 ; Nr. 73, s. 400-402 ; Nr. 74, s. 423-424 ; Nr. 77 (1971), s. 67-68 ; Nr. 79, s. 106-109 ; Nr. 80, s. 131-133 ; Nr. 81 (1972), s. 157-159 ; Nr. 82, s. 174-175 1057. LAUBE Oswald: Die Vergangeheit der Gemeinde Kusser / [oprac.] P. Fischer // Neus. Nachr. – Nr. 46 (1966), s. 186-187
Wspomnienia z Koserza, obecnej dzielnicy Nowej Soli.

1058. NEUSALZ : die freundliche Industriestadt in Nord-Niederschlesien : Faltblatt des Verkehrsvereins. – Berlin : F.E. Hübsch, [ok. 1933]. – 16 s. 1059. PEUKERT Reinhard: Neusalz, vom Salzsiedewerk zur Industriestadt // W: Patenschaft Offenbach am Main – Neusalz/ Oder / Gesamtbearb. Karl Fars. – Offenbach a.M., 1965. – S. 23-41 : il., rys. PRIKOWSKI A.: Die Freystadt Strasse in Neusalz = poz. 2969 1060. SAS Robert: Powstanie miasta – krokiem do wolności obywatelskich ; Korzystania z praw obywatelskich trzeba się uczyć ; Przed burzą ; Robotniku ze wschodu otrzymasz w Niemczech pracę i chleb ; Propozycja nie do odrzucenia ; Nigdy nie było dobrej wojny i złego pokoju ; 440 lecie powstania osady Nowa Sól ; Komisarz cesarski von Braun podejmuje dzieło Danczki ; Nie można wspiąć się po drabinie, której brak oparcia ; Nowosolska starówka. – Mapa // Krąg. – 1993, nr 1-2, 7-8, 13, 15, 18-20, 22, 26-28, s. 7 1061. SCHARN Bernhard: Brände und Brandstiffer in unserer Heimatstadt // Neus. Nachr. – Nr. 33 (1964), s. 455-456 SCHÖNTHÜR R.: Ehrenbürger von Neusalz = poz. 109 1062. SCHÖNTHÜR Rudolf: Neusalz an der Oder als Bankplatz. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 47 (1966), s. 197-200 1063. SCHÖNTHÜR Rudolf: Neusalz im Jahre 1873 // Neus. Nachr. – Nr. 91 (1973), s. 386-388 SCHÖNTHÜR R.: Neusalzer Strassen einst und heute = poz. 2970 1064. SCHULZ Wilhelm Gotthold: Zur Historie der Neusalzer Schützengilde // Grünb. Hauskal. – 1926, s. 59-65 1065. SCHURMANN Adolf: Der schwarze Freitag in Neusalz 1923 // Neus. Nachr. – Nr. 44 (1965), s. 136-137

1052. KNIE J.G.: Geographische Beschreibung von Schlesien preussischen Antheiles, der Grafschaft Glatz und der preussischen Markgrafschaft Ober-Lausitz / hrsg. von J.G. Knie und J.M.L. Melcher. Abt. 5. Tl. 3. H. 6/7. – Breslau, 1832. – S. 612-623 : Neusalz 1053. KÖHLER KURT: Hoher Besuch in der Mauern von Neusalz. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1938, s. 49-52 KRIEG D.: Die Brüderstrasse in Neusalz = poz. 2967 1054. KRIEG Dieter: Erinnerungen an Alt-Tschau bei Neusalz / Neus. Nachr. – Nr. 55 (1967), s. 400-403
Stare Żabno, część Nowej Soli.

KUCZER J.: Kryteria definiujące elitę szlachecką księstwa głogowskiego po wojnie trzydziestoletniej. – Dot. rodów posiadających dobra w rejonie Nowej Soli = poz. 859 1055. KULEJEWSKA-MAZUREK Zofia: Rozwój sieci miejskiej na terenie województwa zielonogórskiego w czasach nowożytnych od XVI do XX wieku // W: Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą (województwo zielonogórskie) : praca zbiorowa / pod red. Zdzisława Kaczmarczyka i Andrzeja Wędzkiego. – Zielona Góra, 1970. – S. 586, 588, 592-594, 603 : [Nowa Sól] 1056. KUSCHKE P.: Wie es eins war : Erinnerungen an Nuesalz (Zeitabschnit 1908/18) // Neus. Nachr. – Nr. 67 (1969), s. 258-261 ; Nr. 68, s. 282-286 ; Nr 68 [właśc. 69] (1970), s. 306-307 ; Nr. 70 (1970), s. 325-

88

HISTORIA

1066. STADT-Haushalts-Etat der Stadt Neusalz a. Oder für das Rechnungsjahr 1902 – für dar Rechnungjahr 1934. – Neusalz a. Oder : Pröbster, 1901-1933 ; 28 cm
Od 1903 tyt.: Stadt-Haushaltplan, następnie Haushaltplan der Stadt Neusalz (Oder) / Magistrat.

zu stehen, vom 25. Dezember 1742 // W: Schlesische Edicten-Sammlung / hrsg. von Ernst von Moeller. – Breslau, 1866. – S. 55-56 * 1073. BRONISCH P.: Die Entstehung der Brüdergemeine in Neusalz. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1923, s. 45-49 1074. BRYLLA Wolfgang Jan: Bracia morawscy w Nowej Soli // Inf. Kult. Sport. Woj. Zielonogórs. – [19]93, nr 9, s. 14, nr 11, s. 9 1075. CRÖGER E. W.: Geschichte der erneuerten Brüderkirche. Tl 1: 1722-1741. – Gnadau, 1852. – S. 274-289 : Bericht über die Plünderung von Neusalz durch die Russen 24/25. 9. 1759 und die Flucht er Gemeine nach Gnadenberg DROZDEK M.: Gmina braci morawskich w Nowej Soli. – Urbanistyka osiedla = poz. 2962 1076. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Kolonia braci morawskich w Nowej Soli. – Il. // Krąg. – 1996, nr 20, s. 15 1077. GUENTER Hermann: Die Kolonie der „Mährische Brüder”. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 169 (1992), s. 79-81 1078. KESSLER-LAHMANN Margarit: Neusalz/ Oder : eine Herrnhuter Brüdergemeine in Schlesien (1744-1946). – Herrnhut : Herrnhuter Verl., 2003. – [2], 153, [18] s. tabl. : il., portr., rys. ; 23 cm. – (Beiheft der Unitas Fratrum ; Nr 9). – ISBN 3-931956-16-4 1079. SCHILLER Adolf: Die Neusalzer Brüdergemeine // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von A. Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1924. – S. 345-348 1080. SCHÖNTHÜR Rudolf: Die Brüdegemeine in Neusalz/Oder und ihre Oberen im Jahr 1910 // Neus. Nachr. – Nr. 50 (1996), s. 272-273 TRAEGER H.: Erinnerungen an Neusalz. – Die Brüdergemeine = poz. 1069 1081. UTTENDÖRFER Otto: Die Brüder : aus Vergangenheit und Gegenwart der Brüdergemeine. – Herrnhut, 1914. – S. 171-176 : il. : Die Zerstörung der Brüdergemeine Neusalz 1759 1082. VIEBROCK Hans: Die „ledigen Brüder” der Brüdergemeine // Arch. f. Sippenforsch. – Jg. (1942), s. 183-185

1067. STATUTEN des Begräbnis-Kassen-Vereins zu Neusalz an der Oder. – Freistadt : M. Sauermann, 1845. – 38 s. ; 23 cm 1068. STATUTEN für die Schützen-Gesellschaft zu Neusalz a./Oder. – Freistadt : M. Sauermann, 1843. – 8 k. : 23 cm TEICHERT F.: Aus dem kirchlichen und sozialen Leben in Neusalz = poz. 3350 THIEL H.O.: Neusalz, die Heimat bedeutender Männer und Meister des 19. Jahrhunderts = poz. 110 1069. TROEGER Heinrich: Erinnerungen an Neusalz. – Offenbach : Magistrat der Stadt, 1971. – 39 s. ; 21 cm
Z treści: Die Brudergemeine. Kunst und Künstler. Feste und Feiern. Die Bürger. Die Arbeiter. Die Beamten. Die Stadtväter.

VESTNER E.: Beschreibung einer Strasse (Oderstrasse) in Neusalz = poz. 2972 WEIGEL J.A.V.: Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen Herzogthums Schlesien. – Neusalz = poz. 867 1070. WINKLER Rudolf: Neusalz an der Oder vom 23. März 1903 bis 15. Juli 1946 // Neus. Nachr. – Nr. 28-31 (1963) ; Nr. 33, Nr. 35-36 (1964) ; Nr. 40 (1965) ; Nr. 48-50 (1966) 1071. WOHNUNGSNOT in Neusalz Oder // Grusch. Rundsch. – 1928, Nr. 10, s. 5 ZIMMERMANN F.A.: Beyträgen zur Beschreibung von Schlesien. – Von Neusalz = poz. 868 * NOWACKI K.G.: Facilides S.F., Apothekar und Bürgermeister zu Neusalz = poz. 141 H. Traeger, burmistrz Nowej Soli (1926-1933) zob. 263265

Kolonia braci morawskich 1072. CONCESSION für die Mährischen Brüder sich in Schlesien zu etabliren, und in Kirchen-Sachen unter keinem Consistorio, sondern unter ihrem Bischof

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

89

Zagadnienia gospodarcze 1083. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Z dziejów naszego miasta. – (Szczypta historii) // Krąg. – 1999, nr 22, s. 12
Rozwój gospodarczy Nowej Soli w latach 1870-1939.

PEUKERT R.: Neusalz : vom Salzsiedewerk zur Industriestadt = poz. 1059 1095. PEUKERT R.: Neusalz – Stadt der Arbeit // Neus. Nachr. – Nr. 5 (1959), s. 14-16 ; Nr. 6, s. 11-14 1096. PRÄCISIONS-Nivellement der Oder von Neusalz bis Crossen / Centralstelle für die Hauptnivellements an den Strömen, Kanälen, Ministerium der Öffentlichen Arbeiten. – Berlin, 1892. – XIII, 13 s. 1097. PRÄCISIONS-Nivellement der Oder von P[reussich] Oderberg bis Cassel und von Maltsch bis Neusalz / Bureau für die Hauptnivellements und Wasserstandsbeobachtungen, Ministerium der Öffentlichen Arbeiten. – Berlin, 1894. – XVI, 55 s. 1098. SCHULZ Erich: 75 Jahre Möbelfabrik Krägefsky // Neus. Nachr. – Nr. 27 (1963), s. 297 1099. SCHULZ Gerhard: Die Arbeitswelt von Neusalz / Gerhard und Lieselotte Schulz // W: 25 Jahre Patenschaft Offenbach am Main – Neusalz an der Oder 1955-1980 / Gesemtbearb. Karl Fars. – Offenbach a.M. 1980. – S. 73-99 : il. 1100. SCHULZ Wilhelm Gotthold: Wirtschaftsgeschichte von Neusalz bis zur Stadtwerdung. – Il. // Schl. Monatsh. – 1932, Nr. 3, s. 81-83
Przedr.: Neus. Nachr. – Nr. 172 (1993), s. 171-172

1084. BLUMHAGEN Hans Johann: Die Anfänge der Elektrifizirung der Neusalzer Betriebe // Neus. Nachr. – Nr. 65 (1969), s. 210-212 1085. BLUMHAGEN Hans Johann: Arbeitszeiten Neusalzer Fabriken // Neus. Nachr. – Nr. 123 (1981), s. 135-137 1086. BLUMHAGEN Hans Johann: Gebrüder Garve 100 Jahre (1872-1972). – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 83 (1972), s. 194-199 ; Nr. 85, s. 244-248
Fabryka kleju braci Garve.

1087. BÖTTGER Heinz: Die Pantoffelfabrik Oswald Braungart und die Nachfolgerfirma „Neusalzer Holzschuhwarenfabrik” Richard Braungart u. Co. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 131 (1983), s. 2-4 1088. GLAESER Edmund: Aus der Gechichte der Neusalzer Eisenindustrie // Neus. Nachr. – Nr. 23 (1962), s. 203-204 1089. GLAESER Edmund: 75 Jahre Paulinenhütte 1852-1927 : ein Beitrag zur Geschichte der Kommandit-Gesellschaft Eisenhütten und Emaillirwerk Paulinenhütte Edmund Glaeser zu Neusalz. – [Neusalz (Oder) : Paulinenhütte, 1927] (C. Stobbe). – [2], 26 s., [8] k. tabl. : il. ; 24 cm 1090. GLAESER Edmund: Zwirn und Eisenwerke. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1941, s. 59-69, [3] s. tabl. 1091. KARL Kubsch Maschinen-und Pumpenfabrik. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 123 (1981), s. 130-131 1092. KRAUTWURST Günter: Der Schiffsbau und die Schiffswerft in Neusalz/Oder. – Il. Neus. Nachr. – Nr. 120 (1980), s. 37-40. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Portowy wrak : ślady z przeszłości. – Il. // Krąg. – 2000, nr 1, s. 18 NEUSALZ : die freundliche Industriestadt in NordNiederschlesien = poz. 1058 1093. Die NEUSALZER Borstenindustrie. – Neus. Nachr. – Nr. 25 (1962), s. 251-252 1094. PAULINENHÜTTER Kunstguss. – Neusalz/ Oder : Paulinenhütte, [1929]. – 40 s. ; 28 cm

THIEL H.O.: Geschichtliche und wirtschaftliche Entwicklung von Neusalz = poz. 1035 1101. WEINERT: Neusalz – die Stadt der Arbeit // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr.Schl. / hrsg. von Adolf Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 330-334 : il. 1102. ZIGARETENFABRIK Emil Weiss, Neusalz. – Portr. // Neus. Nachr. – Nr. 143 (1986), s. 9-10 Huta Żelaza Krausego 1103. Der AUFSTIEG des Krausewerkes in Neusalz in der Gegenwart und seine Bedeutung im nordschlesischen Raum. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1941, s. 69-70 1104. BLUMHAGEN Hans Johann: Stumme Zeugen aus Neusalz : Erinnerungen an unsere Alte-Hütte. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 63 (1969), s. 162-169 1105. EISENHÜTTEN-und Emaillierwerk Wilhelm von Krause // Neus. Nachr. – Nr. 23 (1962), s. 201-203

90

HISTORIA

1106. PAULY Otto: Niederschlesische Eisen-und Stahlwerke : Krausewerk Gesellschaft m.b.H. Neusalz/Oder : Geschichte einer Firma vom 1. September 1939 bis zum 12. Februar 1945 // Neus. Nachr. – Nr. 4 (1959), s. 15-16 1107. SCHÖNTHÜR Rudolf: F.W. Krause & Co. // Neus. Nachr. – Nr. 47 (1966), s. 211-212 1108. SCHULZ W.O.: 100 Jahre Krausewerke : ein Beitrag zur Geschichte des Krausewerks / nach Quellstudien des Archivars W.O. Schulz. – [Neusalz (Oder), b.w., 1927] (Glogau : C. Flemming). – 87, [1] s. : il. ; 23 cm 1109. THIEL Hermann Otto: Wie vor 150 Jahren das Krause-Werk - die „Alte Hütte” – im Neusalz entstand // Neus. Nachr. – Nr. 109 (1977), s. 81-82 ; Nr. 110 (1977), s. 104-106

1117. LEHNERT Paul: Gruschwitz : 150 Jahre // Neus. Nachr. – Nr. 45 (1965), s. 149-156 ; Nr. 46 (1966), s. 171-178 NODZYŃSKI T.: Jan Dawid Gruschwitz : przemysłowiec, założyciel fabryki nici w Nowej Soli = poz. 157 1118. SCHIMANSKY Otto: Erinnerungen und Werdegang der Firma J.D. Gruschwitz u. Söhne, ab 1906 Gruschwitz Textilwerke A.G. in Neusalz/Oder. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 169 (1991) s. 323-326 1119. SCHÖNTHÜR Rudolf: Gruschwitz vor 100 Jahren // Neus. Nachr. – Nr. 65 (1969), s. 203-209 1120. SCHÖNTHÜR Rudolf: Zur Genealogie der Firma Gruschwitz // Neus. Nachr. – Nr. 74 (1970), s. 420-422 1121. SCHULZ Gerhard: Grossfeuer bei Gruschwitz am 26. Juni 1937. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 128 (1982), s. 289-300 1122. THIEL Hermann Otto: Bilder aus der Geschichte der Gruschwitz-Textilwerke // Neus. Nachr. – Nr. 22 (1962), s. 178-179 1123. VERBEEK Alexander: Die Gruschwitz Textilwerke AG und ihre Fabrikationen. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 124 (1981), s. 166-168

Zakłady Tekstylne Gruschwitza 1110. BLUMHAGEN Hans Johann: Die Reperaturenwerkstätten der Gruschwitz – Textilwerke AG zu Neusalz a/O // Neus. Nachr. – Nr. 127 (1982), s. 262-265 1111. BÖTTGER Heinz: 175 Jahre Gruschwitz Textilwerke A.G. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 162 (1990), s. 230-235 1112. 175 [EINHUNDERTFÜNFUNDSIEBZIG] Jahre Gruschwitz 1816-1991 : vom Leinengarn zum High-Tech-Zwirn. – Neu-Ulm : Gruschwitz Textilwerke AG, 1991. – 12 k. : il. 1113. GOTTSCHLICH Fritz: Die Gruschwitz Textilwerke AG // Schl. Monatsh. – 1932, Nr. 3, s. 106-108 1114. GRUSCHWITZ Doherr Alexander: Die Firma Gruschwitz in den Kriegsjahren 1939-1945 / Alexander Doherr Gruschwitz // Neus. Nachr. – Nr. 22 (1962), s. 179-183 1115. GRUSCHWITZ : Bilder aus der Gruschwitz Textilwerke A.-G. Neusalz/Oder : [nach Werkgeschichte „Gruchwitz – die Familie und ihr Werk” // von Wilhelm Gotthold Schulz in Glogau wurde nach einem Entwurf von Heinrich Hauser / hrsg. von Edmund Glaeser]. – Frankfurt am Main : Hauserpress, cop. 1941. – 71 s. : il., portr. ; 23 cm 1116. Gruschwitz Textilwerke Aktiengesellschaft, Neusalz (Oder) Geschaftsbericht für die Zeit vom 1912 bis 1943. – Neusalz (Oder) : Gruschwitz, 1913-1944

Rzemiosło. Młynarstwo. Handel. Gastronomia BLUMHAGEN H.-J.: Die Alte Kusser Mühle : Erinnerungen = poz. 1044 1124. BÖTTGER Heinz: Adolf Lehmann, Bauschlosserei, Reparatur-Werkstatt für Fahrräder und Nähmaschinen. – Portr. // Neus. Nachr. – Nr. 144 (1986), s. 34-37 1125. BÖTTGER Heinz: Kolonie Alte Fähre-Gaststätte „Alte Fischerhütte”. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 169 (1992), s. 84-85, [4] s. tabl. ; Nr. 172 (1993), s. 175-176 1126. HOEVEL Ruth: Die Müllerfamilie Becker in Neusalz // Neus. Nachr. – Nr. 130 (1982), s. 365-366 1127. HOFFMANN Otto: Die Schmiede- , Schlosser-, Stellmacher- und Sattel-Innung zu Neusalz // Schl. Prov.-Bl. NF. Bd. 6 (1867), s. 536-539 1128. MEYEROTTO, Neusalz (Oder). 150 Jahre Meyerotto & Co : Neusalz (Oder) 1787-1933 / [Adolf

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

91

Krüger]. – [Neusalz/Oder : Meyerotto], 1933 (Neusalz : Silz). – [4] k. : il. ; 28 cm 1129. PRIKOWSKI Johannes: Die Neusalzer Mühlen // Neus. Nachr. – Nr. 62 (1968), s. 136-138 1130. PRIKOWSKI Hans: Von Neusalzer Handwerksmeistern // Neus. Nachr. – Nr. 29 (1963), s. 347351. Nachtrag. – Nr. 32, s. 422-423 1131. RÖSNER Johannes: Das Kaffe Rösner in der Berliner Strasse. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 132 (1983), s. 42-45 1132. SCHARN Berhard: Heimatliche Handwerksbetriebe // Neus. Nachr. – Nr. 36 (1964), s. 520-522 1133. SCHARN Bernhard: Heimatliche Mühlen und ihr Schicksal : eine nachdenkliche Betrachtung. – Il. // Neus. Nachr. – Nr 103 (1976), s. 280-283 1134. SCHURMANN Adolf: Das Neusalzer Handwerk // Neus. Nachr. – Nr. 31 (1963), s. 402-404 1135. STATUT der Schiffer-Innung zu Neusalz a.O. – Freistadt : Sauermann, [1855]. – 37 s. ; 23 cm 1136. STRIEGEN Waltraud: Feinkostgeschäft und Weinhandlung mit Weinstube Richard Striegen. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 139 (1985), s. 266-267

Dezember 1870. – Neusalz a/O. : H.G. Lange, 1870. – 21 s., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm 1142. GOTTSCHLICH Fritz: Zwischen Wald und Wiesen. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1933, s. 58-61. TREBITZ Otto: Die alte hölzerne Oderbrücke bei Neusalz. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 87 (1973), s. 190-294 1143. PRIKOWSKI Johannes: Die Planung und Anlage des heimatlichen nordniederschlesisches Eisenbahnnetzes // Neus. Nachr. – Nr. 71 (1970), s. 352-354 1144. PROJEKT einer Eisebahn von Neusalz nach Bunzlau zur Verbindung der Stadt Neusalz und der unterhalb Glogau an der Oder gelegenen Städte und Gegenden mit dem Gebirge [...]. – Bunzlau : [b. w.], 1844. – 23 s. : 23 cm 1145. SCHÖNTHÜR Rudolf: Neusalz wird Eisenbahnstation // Neus. Nachr. – Nr. 68 (1969), s. 278-282 1146. STATUT des Aktion-Vereinis zum Umbau der Strasse von Neusalz nach Freystadt in eine zollbare Kunst-Strasse. – Liegnitz : [b.w.], 1851. – 16 s. ; 23 cm 1147. TREBITZ Otto: Der Neubau Oderbrücke // Neus. Nachr. – Nr. 169 (1972), s. 76. – Einzelheiten über die Planung und den Bau der Neuen Oderbrücke / H.B. – Heinz Böttger. – Il. // Tamże, s. 76-79 1148. TROEGER Heinrich: Der Neubau der Oderbrücke. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 86 (1972) s. 267-269. TREBITZ Otto:Die Geschichte der neuen Brücke. – Il. // Tamże, s. 269-275

Z dziejów komunikacji. Losy mostów 1137. ALLERHOESTE Kabinettsorder, betreffend die dem Aktienverein für den Bau einer Chausse von Glogau über Beuthen nach Neusalz in Bezug auf den Bau und die Unterhaltung dieser Strasse bewilligten fiskalischen Vorrechte / Friedrich Wilhelm (Preussen, König, IV). – [Berlin : Decker], 1847 ; 32 cm 1138. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Nowosolskie mosty. Cz. 1-2. – Il. // Krąg. -2000, nr 33, s. 5 ; nr 38, s. 12 1139. DENKRSCHRIFT, betreffend die Erwieterung des B.S.F.E. [Breslau-Sagan-Frankfurt-Eisenbahn] – Unternehmens von Lignitz über Neusalz und Grünberg nach Rothenburg. – [B.m. i wyd.], 1867. – 15 s. 1140. DIRCKSEN F.: Entwürfe für eine vereinigte Eisenbahn-und Strassenbrücke über die Oder bei Neusalz. – Il. // Z. Ver. Dt. Ing. – Vol. 49 (1905), p. 597604, 652-657 1141. FESTSCHRIFT zur Erinnerung an die Eröffnung der neuerbauten Oder-Brücke bei Neusalz am 1.

II wojna światowa 1149. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Im się należy cześć : zajęcie Nowej Soli w 1945 r. / rozm. Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 7, s. 8 1150. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Niewolnicy czasów wojny // Krąg. – 1988, nr 51, s. 11
Obozy jeńców wojennych i pracy przymusowej w Nowej Soli i okolicznych miastach.

1151. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Nowa Sól 1945 : przygotowania do obrony miasta ; Obrona miasta / T. Andrzejewski, Tadeusz Kluk. – Il. // Krąg. – 1999, nr 6-7, s. 8 1152. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Produkcja na potrzeby wojenne w Nowej Soli. – Il. // Krąg. – 1999, nr 4, s. 14

92

HISTORIA

1153. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Przełamanie pozycji środkowej Odry w rejonie Nowej Soli : nowe fakty o wyzwoleniu Nowej Soli w badaniach nowosolskich historyków // Krąg. – 1998, nr 42, s. 8 1154. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Z dziejów naszego miasta : Nowa Sól 1945 – administracja radziecka. – Il. // Krąg. – 1999, nr 30, s. 11 1155. BRAUNE W.: Treffen der ehmaligen Neusalzer Volkssturmkameraden in Hannover // Neus. Nachr. – Nr. 57 (1968), s. 12-15
Wspomnienia z okresu wojny.

1165. NOSEWICZ Albin: Z dziejów frontowych walk na Ziemi Lubuskiej [w rejonie Nowej Soli i Kożuchowa]. – Portr. // Krąg. – 1998, nr 7, s. 1, 4 1166. OLSZYNA Roman: Tragedia więźniarek Neusalz // Za Wol. Lud. – 1967, nr 2, s. 14-15
Hitlerowski obóz koncentracyjny Gross-Rosen (Rogoźnica), filia w Nowej Soli.

1167. RODEWALD Hans: Vor 50 Jahren : Vorkehrungen für den Kriegsfall im Rathaus : Erinnerungen // Neus. Nachr. – Nr. 256 (1989) s, 39-40 1168. RUSSMANN Paul: Aus meinen Aufzeichnungen über die letzten Tage in Neusalz // Neus. Nachr. – Nr. 15 (1961), s. 9-10 1169. SCHARN Bernhard: Schmerzliche Erinnerungen an den 13. Februar 1945 // Neus. Nachr. – Nr. 15 (1961), s. 1-2 1170. SCHÖNTHÜR Rudolf: Der Turmbrand am 13. Februar 1945 // Neus. Nachr. – Nr. 108 (1977), s. 38, 40-42
Pożar wieży kościoła św. Michała.

1156. DEUL Bernhard: Beim Volkssturm in Neusalz 1945 : 1. Kompanie // Neus. Nachr. – Nr. 15 (1961), s. 3-4 1157. DOLATA Bolesław: Walki na ziemiach polskich 1939-1945 : wybrane miejsca bitew, walk i akcji bojowych. – Wyd. 3 popr. i rozsz. – Warszawa, 1977. – S. 324-325 : Nowa Sól DOLATA B.: Wyzwolenie Dolnego Śląska = poz. 871 1158. ERDMANN M.: Vor 20 Jahren // Neus. Nachr. – Nr. 57 (1968), s. 7-12 1159. GOLLASCH: Februartage 1945 in Neusalz // Neus. Nachr. – Nr. 15 (1961), s. 8-9 1160. GUHN Johannes: Flucht aus Neusalz 1945 // Neus. Nachr. – Nr. 57 (1968), s. 15-18 1161. HERZIG Elisabeth: Erlebnisse aus der Zeit vom 13. 2. 1945 bis 15. 7. 1946 // Neus. Nachr. – Nr. 136 (1984), s. 176-178 1162. KRUK Tadeusz: Tamte dni // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 6, s. 1
Opanowanie Nowej Soli przez wojska radzieckie.

1171. SCHULZ Robert: 2. Kompanie vom 23. 1. – 3. 3. 1945 // Neus. Nachr. – Nr. 15 (1961), s. 4-6 1172. STRIEGAN Richard: Die letzten zwei Jahre in Neusalz vom Juli 1944 bis 13 Juli 1946 // Neus. Nachr. – Nr. 16 (1961), s. 37-39 ; Nr. 17, s. 59-62 ; Nr. 18, s. 83-85 1173. 1000 [TAUSEND] jüdische Frauen auf dem Fussmarsch von Neusalz/Oder nach Flossenburg, von dort per Bahntransport nach Bergen-Belsen. – Pl. // Neus. Nachr. – Nr. 188 (1997), s. 359-361 1174. THIEL Hermann Otto: Erinnerungen an die Februartage 1945 // Neus. Nachr. – Nr. 15 (1961), s. 6-7 WINKLER R.: Neusalz an der Oder vom 1903 bis 1946 = poz. 1070 1175. WUTTIG Ernst: Neusalz/Oder im Kriege 1939-1945 // Neus. Nachr. – Nr. 39 (1965), s. 5-7 ; Nr 40, s. 30-32

MAJEWSKI R.: Działania wojsk prawego skrzydła i Frontu Ukraińskiego w operacji dolnośląskiej = poz. 872 1163. MERZ Alexander: Neusalz/Oder während der russisch-polnischen Besatzungszeit vom 14. 2. 1945 – 15. 7. 1946 // Neus. Nachr. – Nr. 140 (1985), s. 291-293 ; Nr. 141, s. 322-324 1164. MNICHOWSKI Przemysław: Miejsca pamięci narodowej województwa zielonogórskiego : Nowa Sól. – Zielona Góra : Wojewódzki Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, 1987. – 12 s. : il. ; 21 cm
Treść: Hitlerowskie obozy pracy i filia obozu koncentracyjnego w Nowej Soli w latach 1939-1945.

Polska Rzeczpospolita Ludowa 1176. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Z dziejów miasta : Nowa Sól 1945 r. : administracja polska. – Il. // Krąg. – 1999, nr 35, s. 18 1177. ATLAS polskiego podziemia niepodległościowego : [praca zbiorowa / red. nauk. Rafał Wnuk]. –

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

93

Warszawa, 2007. – S. 492 : Nowa Sól: 1. Konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego. 2. Podziemny Związek Walki Młodych. 3. Tajna Organizacja Krajowa 1178. BAZIUR Grzegorz: Konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego – Polska Straż Przednia jako przykład kontynuacji walki Szarych Szeregów w latach 1945-1949 // Dzieje Najn. – 2007, nr 1, s. 61-92
Uwzglednia placówkę w Nowej Soli.

1184. SAS Robert: Kiedy Polacy zaczęli rządzić Nową Solą // Krąg. – 1996, nr 34, s. 6 1185. STASIŃSKI Rafał: Młodsi bracia Kolumbów / R. Stasiński, Mariusz Pojnar. – Il., portr. // Krąg. – 2007, nr 34, s. 18-21
Konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego w Nowej Soli, sprawa zabójstwa funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa w Kożuchowie.

BIEGALSKI B.: Organizacje podziemne na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956. – Nowa Sól : działalność Konspiracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego ; Podziemny Związek Walki Młodych ; Tajna Organizacja Krajowa = poz. 877 1179. DOMINICZAK Henryk: Z pionierskich kronik // Nadodrze, 1968, nr 11, s. 4
Tworzenie polskiej administracji m.in. w Nowej Soli i Kożuchowie.

1186. STASIŃSKI Rafał: Nowosolski wrzesień 80. – Il. // Krąg. – 2005, nr 32, s. 6-7 STRIEGAN R.: Die letzten zwei Jahre in Neusalz vom Juli 1944 bis 13. Juli 1946 = poz. 1172 1187. WALTER Stanisław: Rekonesans, który trwa do dziś... // W: Nowa Sól : z dziejów i współczesności / [red. Wiesław Sauter]. – Zielona Góra, 1978. – (Zeszyty Lubuskie LTK [Lubuskiego Towarzystwa Kultury] ; 16). – S. 129-134
Wspomnienia nowosolskiego pioniera o powojennym zagospodarowywaniu miasta.

1180. DYNIA Marian: Wyrwany z gniazda : miasto mojego przeznaczenia / oprac. EG. – Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 34,36, s. 7
Wspomnienia z pierwszych lat pobytu w Nowej Soli.

WINKLER R.: Neusalz an der Oder vom 1903 bis 1946 = poz. 1070 1188. WOLANOWSKI Lucjan: Cichy front. – Warszawa, 1956. – S. 152-222, [22] s. tabl. : il., portr. : Jeszcze dwaj, ale na pewno nie ostatni : [wywiad Gehlena, Nowa Sól – „punkt kontrolny”] Nowe Miasteczko 1189. ŹRÓDŁA i materiały do dziejów Środkowego Nadodrza / red. Kazimierz Bartkiewicz. – Zielona Góra, 1 996. – S. 34 : 1391 – Henryk, książę kożuchowsko-zielonogórski, zezwala na dziedziczenie Nowego Miasteczka i innych dóbr przez spadkobierców braci Wirsing * 1190. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Polscy kozacy : z dziejów regionu. – Il. // Krąg. – 2000, nr 23, s. 23
Rok 1622 – lisowczycy grabią Nowe Miasteczko i Bytom Odrzański.

HERZIG E.: Erlebnisse aus der Zeit vom 13. 2. 1945 bis 15. 7. 1946 = poz. 1161 INSLER J.: Wpływ Dolnośląskich Zakładów Mechanicznych na rozwój miasta Nowej Soli = poz. 1426 1181. ŁAWRYNOWICZ Mieczysław: Co było, a nie jest… / zanotował Edward Gurban. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 10, s. 8
Powojenny rozwój Nowej Soli, wspomnienia przew. Prezydium PRN, dyr. Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego.

ŁOSYK J.: Dwadzieścia siedem lat miasta i powiatu Nowa Sól = poz. 883 MERZ A.: Neusalz während der russisch-polnischen Besatzungszeit vom 14. 2. 1945 – 15. 7. 1946 = poz. 1163 1182. MICHAŁOWSKI Jan: Zacząłem od wykarczowania tej dżungli ... // W: Nowa Sól : z dziejów i współczesności / [red. Wiesław Sauter]. – Zielona Góra, 1978. – (Zeszyty Lubuskie LTK [Lubuskiego Towarzystwa Kultury] ; 16). – S. 123-127
Wspomnienia nowosolskiego pioniera ogrodnika.

1191. BARTSCH Heinrich: Die Städte Schlesiens : (in den Grenzen des Jahres 1937). – 2. verb. Aufl. – Frankfurt/Main, 1983. – S. 212-213, [1] k. tabl. : il. : Neustädtel 1192. BRYLLA Wolfgang Jan: Poczta na Środkowym Nadodrzu w XVIII wieku. – Il. // Zielonogórs. Zesz. Krajozn. – Z. 1 (1995), s. 46-48
Nowe Miasteczko ważnym punktem komunikacji pocztowej.

1183. PERLAK Andrzej: Szkolna konspiracja w Nowej Soli. (1-2). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 34-35, s. 9
Okres stanu wojennego.

94

HISTORIA

1193. DEUTSCHES Städtebuch / hrsg. von Erich Keyser. Bd. 1. – Stuttgart, 1939. – S. 835-836 ; Neustädtel / Ahtenwoldt DZWONKOWSKI T.: Straty gospodarcze miast księstwa głogowskiego w okresie wojny 30-letniej. – Nowe Miasteczko = poz. 989 1194. FISCHER Christian Friedrich Emanuel: Zeitgeschichte der Städte Schlesien / hrsg. von Ch. F. E. Fischer und Carl Friedrich Stuckart. – Schweidnitz, 1819. – S. 160 : Neustädtel 1195. GRABSKI Władysław: 300 miast wróciło do Polski : informator historyczny 960-1960. – Wyd. 3 (poszerz.). – Warszawa, 1960. –S. 290 : il. : Nowe Miasteczko 1196. HANDBUCH der historischen Städten Schlesiens : Neustädtel / hrsg. von Hugo Weczerka. – Stuttgart, 1977. – S. 355-356. – Bibliogr. : Neustädtel (Nowe Miasteczko) / St. Georg Steller 1197. HELM: Von der alten Posthalterei in Nuestadtädtel. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1936, s. 75-76 1198. JOKISCH Gottfried: Geschichte der Stadt Neustädtel. Tl. 1-3. – Glogau : Selbst-Verl. des Verf., 1866. – 3 cz. ([11], 92 ; [2], 85, [1] s. tabl. ; il. ; [2], 100 s.) ; 20 cm 1199. KOLBE Emil: Geschichte der Stadt Neustädtel : unter Benutzung amtlicher und privater Quellen / bearb. von E. Kolbe ; hrsg. vom Magistrat zu Neustädtel. – Neusalz (Oder) : C.Stobbe, Vorw. 1924. – VIII, 318, 56 s., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm. – Bibliogr.
Anhang. Ältere Nachrichten über die umligenden Kirchdörfer.

1203. OPRYSZAK Anna: Początki polskiego Nowego Miasteczka [1945-1950] // Nasze Miast. – 2006, nr 1, s. 5-6 1204. STRZYŻEWSKI Wojciech: Nowe Miasteczko : zarys dziejów / W. Strzyżewski, Jacek Zawiślak. – Zielona Góra ; Nowe Miasteczko : Urząd Miasta i Gminy, 1996. – 104, [1] s. : il., mapy ; 21 cm. – Bibliogr. – Zsfg.
Rec. Siatecki Alfred: Panorama Nowego Miasteczka / (as) // Gaz. Lubus. – 1996, nr 66, s. 18. Omów.: Nowości wydawnicze / VIP // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 5, s. 56

Das WAR der Kreis Freystadt. – Neustädtel = poz. 577 WEIGEL J.A.V.: Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen Herzogthums Schlesien. – Neustädtel = poz. 867 1205. ZAWIŚLAK Jacek: Ukryte korony. – Il. // Nasze Miast. – 2002, nr 2, s. 4
Tradycje hotelu „Drei Kronen” w Nowym Miasteczku.

Otyń 1206. ARCHIWUM Państwowe we Wrocławiu : przewodnik po zasobie archiwalnym do 1945 roku / pod red. Andrzeja Derenia i Rościsława Żerelika. – Wrocław, 1996. – S. 146 : Depozyt miasta Otynia 1207. ZÖLLNER J.: Briefe über Schlesien, Krakau, Wieliczka und die Grafschaft Glaz auf eine Reise im Jahr 1971. Tl. 1 – Berlin, 1972. – S. 24-26 : Wartenberg * 1208. BARTSCH Heinrich: Die Städte Schlesiens : [in den Grenzen des Jahres 1937]. – 2. verb. Aufl. – Frankfurt / Main, 1983. – S. 73-75, [1] s. tabl. : il. : Deutsch Wartenberg 1209. BÜSCHING Anton Friedrich: Neue Erdbeschreibung. Tl. 4: Das Herzogthum Schlesien nebst der Graffschaft Glatz. – Hamburg, 1760. – S. 783-787 : Die freye Standesherrschaft Wartenberg 1210. FISCHER Christian Friedrich Emanuel: Zeitgeschichte der Städte Schlesiens / hrsg. von Ch. F. E. Fischer und Carl Friedrich Stuckart. Bd. 2. – Schweidnitz, 1819. – S. 159 : Wartenberg (Deutsch) 1211. HASSEL C.: Deutschwartenberg. – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1927, s. 56-63. OTYŃ – historia // Zielonogórs. Inf. Rol. – 1997, nr 8, s. 20-21 HOFFMANN H.: Die Jesuiten im Deutsch-Wartenberg = poz. 3357

1200. KOLBE Emil: Neustädtel // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von Adolf Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 367369, [2] k. tabl. : il. 1201. KOLBE Emil: Neustädtel ; ein Heimatsalbum / Kolbe. – Neusalz (Oder): Stobbe, 1926. – 25 s. : il. ; 12 x 16 cm MAJEWSKI R.: Działania wojsk prawego skrzydła i Frontu Ukraińskiego w operacji dolnośląskiej = poz. 872 1202. MIASTA polskie w Tysiącleciu / red. nauk. Mateusz Siuchniński. – T. 2. – Wrocław, 1967. – S. 648, [1] k. tabl. : il. : Nowe Miasteczko NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zur Ausgange des Mittelalters. – Neustädtel = poz. 3299

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

95

JEZUICI w Otyniu zob. poz. 3358-3361 KONOPNICKA-SZATARSKA M.: J. C. Coturius. – Jezuita zarządzający dobrami w Otyniu = poz. 125 KONOPNICKA-SZATARSKA M.: Kontrreformacja w księstwie głogowskim XVI-XVIII w. – Jezuici w Otyniu = poz. 3360 1212. KONOPNICKA-SZATARSKA Małgorzata : Kwestia narodowościowa w archidiakonacie głogowskim w XVII wieku / Małgorzata Konopnicka. – [Otyń] // Stud. Zach. – [T]. 3 (1998), s. 51-52 1213. KONOPNICKA-SZATARSKA Małgorzata : Otyń w czasach wczesnonowożytnych (XVI-XVIII w.) // W: Ziemie Zachodnie, Polska-Niemcy, integracja europejska / red. nauk. Czesław Osękowski. – Zielona Góra, 2001. – S. 185-196 KONOPNICKA-SZATARSKA M.: K. Reinach (1710-1791): zarządca otyńskich dóbr jezuickich = poz. 217 KONOPNICKA-SZATARSKA M.: Udział jezuitów w kształtowaniu więzi społecznej na terenie księstwa głogowskiego XVII wieku. – Działalność jezuitów w Otyniu = poz. 3361 1214. KRIEG Theo: Deutschwartenberg im Jahre 1789 : nach der Beschreibung eines Zeitgenossen // Welt u. Heimat. – 1930, Nr. 50, s. 3 1215. KURZE Geschichte der Stadt Deutsch-Wartenberg / Vorw. [A.] Assmann. – Neusalz a.O. : M. Silz, Vorw.1904. – [4], 14 s. ; 21 cm
Przedr. Neus. Nachr. – Nr. 119 (1980), s. 20-23 ; Nr. 120, s. 47-50 ; Nr. 121, s. 82-84

1218. MEISSNER Johann Gottlieb: Kurze Bechreibung von Schlesien. – Liegnitz, 1795. – S. 270 : Wartenberg, Contop, Sabor 1219. MIASTA polskie w Tysiącleciu / red. nauk. Mateusz Siuchniński. – T. 2. – Wrocław, 1967. – S. 650651, [1] k. tabl. : il. Otyń NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters. – Deutsch Wartenberg = poz. 3299 PRIKOWSKI J.: Jesuitenkloster von Deutsch-Wartenberg = poz. 3311 RICHTER P.: Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Deutsch-Wartenberg = poz. 3367 1220. Das SCHLOSS und die Schlosskirche in Deutsch Watenberg. – Il. // Unsere Schlesische Heimat. – 1917, Nr. 2, s. 6 1221. SICKEL F.C.: Geschichte der Herrschaft Deutsch-Wartenberg in Nieder-Schlesien vom Jahr 1443 an. – Deutsch-Wartenberg : [b.w.], 1820. – 171 s. ; 23 cm 1222. STEIFF Georg: Grünberg i.Sch. mit DeutschWartenberg in wort und Bild. – Grünberg, [po 1908]. – S. 99-110, [1] s. : Deutsch Wartenberg / A. Lülich 1223. SZCZEPANIAK Roman: Początki miast lubuskich. – Zielona Góra, 1958. – S. 24, 37 : il. : Otyń 1224. WARTENBERG Deutsch // W: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich T. 13. – Warszawa, 1893. – S. 117 1225. Z DZIEJÓW Ziemi Lubuskiej / wybrał T.M. // Now. Spółdz. – 1960, nr 11, s. 3
Zaburzenia w Otyniu w 1673 r.

LEC Z.: Jezuici w granicach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do 1776 r. – Rezydencja w Otyniu = poz. 3363 LEC Z.: Uwagi o dziejach i działalności rekatolizacyjnej jezuitów w tzw. państwie otyńskim w latach 1649-1776 = poz. 3364 1216. LIEBIG Franz: Deutschwartenberg unter der Herrschaft der Jesuiten. – Il. // Welt u. Heimat. – 1932, Nr. 6, s. [1-3] ; Nr. 7, s. [1-2] 1217. LIEBIG Franz: Wie die Jesuiten in den Besitz der Herrschaft Deutschwartenberg kamen // Welt u. Heimat. – 1932, Nr. 4, s. [1-3] MAJCHRZAK J.P.: Polscy bracia otyńskiego domu = poz. 3365

BIEGALSKI B.: Organizacje podziemne na Środkowym Nadodrzu w l. 1945-1956. – Oddział WiN w Otyniu = poz. 877 Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko JUREK T.: Dziedzic królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274-1309). – Piotr z Popęszyc, zaufany księcia Henryka = poz. 213 NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters. – Popschütz = poz. 3299 1226. POPSCHUETZ Mittel, Nieder, Ober // W: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych

96

HISTORIA

krajów słowiańskich. – T. 8. – Warszawa, 1887. – S. 810 Przyborów, gm. Nowa Sól 1227. HÄNSEL Willi: Heimat Tschiefer/Zollbrücken / von W. Hänsel, Gerhard Gohle. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 177-181 (1994-1995) ; Nr. 183 (1996) ; Nr. 185-193 (1998) Rudno, gm. Nowa Sól 1228. BASSO Margarete: Pfingstwoche 1945 in Rauden // Neus. Nachr. – Nr. 23 (1962), 205-206 1229. NAJSTARSZA w powiecie / (z materiałów źródłowych oraz opowieści mieszkańców Rudna wybrał: LM). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 26, s. 7 1230. 750-lecie [SIEDEMSETPIĘĆDZIESIĘCIOLECIE] wsi [Rudno] / WK // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 12, s. 7 1231. STASIŃSKI Rafał: Wieś ze sporym stażem. – Il. // Krąg. – 2006, nr 27, s. 1,6
Zarys historii wsi.

HOFFMANN H.: Fürst Carolath contra Glogauer Jesuiten = poz. 854-855 JANKOWSKI J.: Winiarstwo na Ziemi Głogowskiej. – Rejon Siedliska = poz. 939 KUCZER J.: Siedziby szlacheckie księstwa głogowskiego w okresie 1526-1741. – Siedlisko = poz. 860 1237. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: Zapomniane nekropolie. – Il. // Żars. Gaz. Pow. – 1999, nr 7, s. 1, 11
M.in. cmentarz w Siedlisku.

MOTYL K.: Nowożytne umocnienia szwedzkie w rejonie Siedliska = poz. 2988 1238. PIETRZYK Bożena: Kronika gminy Siedlisko : [opracowanie monograficzne]. – Zielona Góra ; [Siedlisko : Urząd Gminy], 1995. – 128 s. : il., mapa ; 28 cm
Rec. Kowalski Stanisław. – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 3, s. 45

1239. SCHILLER Adolf: Schloss Carolath // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Sch. / hrsg. von A. Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 162-167 : il.
Przedr. w: Neus. Nachr. – Nr 180 (1995), s. 71-73

Siedlisko 1232. BARTH Wilhelm: Die Familie von Schönaich und die Reformation : Festschrift zur einhundertfünfzigjährigen Standesherrschaft Carolath und Beuthen zum Fürstenthum. – Beuthen a.O. : A. Hellmich, [1891]. – 103, [1] s. tabl. : portr. ; 23 cm BARTH W.: Hans Carl Fürst Carolath-Beuthen : ein Beitrag zur Geschichte des Fürstenhauses Carolath aus Grund der fürstlichen Carolather Archivacten = poz. 635 1233. BESSERT Richard: Z historii Siedliska : [wspomnienia o Karolacie-Runowie] / Richard Bessert ; tł. Bożena Pietrzyk] // Siedlisko. – [1995, Nr 1], s. 1, 3 1234. BÜSCHING Anton Friedrich: Neue Erdbeschreibung. Tl. 4: Das Herzogthum Schlesien nebst der Graffschaft Glaz. – Hamburg, 1760. – S. 781-783 : Das Fürstentum Carolath 1235. CAROLATH mit Ortsteil Reinberg // Neus. Nachr. – Nr. 193 (1998), s. 91-95
Siedlisko i Runów przed 1945 r. (ogólna charakterystyka).

1240. TWAROWSKA Małgorzata: Dawne Sedlscho i Karolat, dziś Siedlisko : łyk historii // Życie nad Odrą. – 2005, Nr 9, s. 19 Solniki, gm. Kożuchów 1241. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Historie nieznane // Krąg. – 1999, nr 13, s. 7
Sprawa zasiedlenia wsi przez kombatantów wojennych.

1242. KOLBE E.: Zölling : ein Wallfahrtsort im Kreise Freystadt // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von Adolf Schiller. – Auf l. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 181-184 : il.
Dzieje wsi i kościoła.

KRES B.: Winiarstwo na Ziemi Lubuskiej – Solniki = poz. 858 NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters. – Zölling = poz. 3299 Stany, gm. Nowa Sól LEWCZUK J.: Wojskowy obóz warowny w Stanach z XVII-XVIII w. = poz. 828 Studzieniec, gm. Kożuchów 1243. BÖTTGER Heinz: Streidelsdorf / H.B. // Neus. Nachr. – Nr. 192 (1998), s. 55

GLATZER: Das Gotteshaus zu Carolath = poz. 3371 1236. HEIMAT-und Trachtenfest Carolath : Festschrift / bearb. von Festausschuss. – Neusalz (Oder) : [b.w., 1922](M.Siltz). – [16] s. : il. ; 21 cm

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

97

1244. SUESMANN: Friedrich Faustmann wird wegen unterschiedener Diebereyen am 30. Juli 1732 mit dem Strick vom Leben zum Tode gebracht : mitgeteilt nach den Akten der Gerichtslade zu Nieder-Herzogswaldau (Kreis Freystadt) // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1931, s. 36-40
Proces oskarżonego o kradzieże grabarza gminy i woźnicy barona von Knobelsdorfa na Studzieńcu.

OKOLICZNOŚCIOWY spis mieszkańców wsi Szyba = poz. 563 1247. SCHEBAU // W: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 10. – Warszawa, 1889. – S. 370 Tarnów Bycki, gm. Bytom Odrzański 1248. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Tarnów. – Il. // Krąg. – 2002, nr 29, s. 25-26 Wrociszów, gm. Nowa Sól 1249. GRACZYK Piotr: Historia Gminy Opalenica [Wrociszów] Cz. 1-2 // Wieści Gminne. – 2003, nr 5, 2004, Nr 1, s. 8

Stypułów, gm. Kożuchów 1245. KOTELUK Daniel: Problemy mieszkańców Ziem Odzyskanych w latach 1945-1956 w świetle pamiętników działaczy ruchu ludowego. – (Wspomnienia i relacje) // Pionierzy. – 2002, nr 3, s. 10-12
M.in. wspomnienia osadnika ze Stypułowa.

Szyba, gm. Nowe Miasteczko 1246. JACHIMOWICZ Wojciech: 200 lat dworu w Szybie. – Nowa Sól ; Szyba : W. Jachimowicz, 1997. – [1], 13, [2] s. : il. ;21 cm
Z treści: Wieś w Szybie. Kolekcja instrumentów muzycznych. Sto kawałków diabła szybiego.

IV. ETNOGRAFIA

KULTURA MATERIALNA
1250. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pomniki architektury : młyny wiatrowe. Cz. 1-2. – Il. // Krąg. – 2007, nr 14-15, s. 27-28 1251. DĄMBSKA Elżbieta: Młyny wietrzne na Ziemi Lubuskiej // W: Budownictwo drewniane i młyny wietrzne na Ziemi Lubuskiej. – Poznań, 1968. – (Biblioteka Lubuska / Lubuskie Towarzystwo Naukowe w Zielonej Górze ; z. 10). – S. 123-168 ; il., rys. – Bibliogr.
Uwzględnia wiatraki z pow. nowosolskiego.

1256. KACPRZAK Maria: Lubięcin. – Wiatraki // W: Czas architekturą zapisany / pod red. Iwony PerytGierasimczuk. – Zielona Góra, 1998. – S. 114 : il. 1257. KRÓTKA historia wiatraka [w Lubięcinie, gm. Nowa Sól]. – Il. // Wieści Gminne. – 2005, nr 2, s. 5 1258. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Ratowanie wiatraka [w Lubięcinie] / (JJ). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 37, s. 13 NIEDŹWIEDZIŃSKI P.: Wiatraki woj. zielonogórskiego. – Lubięcin = poz. 1253

1252. KLOSE Martin: Vorhallenhäuser und Sitznischen im nördlichen Niederschlesien. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1926, s. 89-97 1253. NIEDŹWIEDZIŃSKI Przemysław: Wiatraki województwa zielonogórskiego. – Zielona Góra, 1975. – Tab. 1: Drwalewice, Kochanowo, Lubieszów. – Tab. 2: Bytom Odrzański, Kiełcz, Lubięcin. – Nr 5-6: Bytom Odrzański. – Nr 7-13: Lubięcin

KULTURA DUCHOWA
1259. KASPRZAK Irena: Kolędy, herody, jasełka i szopki `99 // Lubus. Inf. Kult. – 1999, nr 1/2, s. 23
Spotkania Grup Kolędniczych i Jasełkowych w Nowej Soli.

LEGENDY I BAŚNIE
1260. JACHIMOWICZ Wojciech: Legendy Wzgórz Dalkowskich. – Zielona Góra : [b.w.], 2007. – 40, [3] s. : il. ; 21 cm. – ISBN 978-83-60389-03-9 błędny 1261. KOSCHEL F.: Am Sagenborn der Heimat. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1937, s. 65-69 1262. SCHACK: Aus dem Sagenwinkel des Kreises Freystadt. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1936, s. 36-39 1263. VON Sagenquell der Heimat // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von Adolf Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 397-426

NIEDŹWIEDZIŃSKI P.: Wiatraki woj. zielonogórskiego. – Bytom Odrz. = poz. 1253 NIEDŹWIEDZIŃSKI P.: Wiatraki woj. zielonogórskiego. – Drwalewice, gm. Kożuchów = poz. 1253 NIEDŹWIEDZIŃSKI P.: Wiatraki woj. zielonogórskiego. – Kiełcz, gm. Nowa Sól = poz. 1253 1254. BEITZE Erich: Das Schicksal der Windmühle zu Lippen und ihrer Besitzer von 1818 bis heute. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 36 (1984), s. 164-166
Dzieje młyna i jego właścicieli – rodziny Beitze – w Lipinach, gm. Nowa Sól.

NIEDŹWIEDZIŃSKI P.: Wiatraki woj. zielonogórskiego. – Lubieszów, gm. Nowa Sól = poz. 1253 1255. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pomniki architektury : młyny wiatrowe w Lubięcinie. – Il. // Krąg. – 2007, nr 16, s. 27-28 1264. KÜHNAU Richard: Schlesien Sagen. 2. – Leipzig, 1911. – S. 669-671 : Rechenbergs Knecht und das Kreuzzeichnen
Legenda z B o r o w a P o l s k i e g o , gm. Nowe Miasteczko.

100

ETNOGRAFIA

1265. O KAMIENNYM krzyżu : legendy nadodrzańskie / [red. Krystyna Bakalarz] ; il. Kamila Marchelek. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2003. – 22 s. : il. ; 25 cm. – ISBN 83-907515-7-7
Miejsce akcji – B o r ó w W i e l k i , gm. Nowe Miasteczko.

1277. OWCZAREK Monika: Tak się bali, że go nie nazwali // Na Szlaku. – Nr 2 (2002), s. 2
Legenda z Konotopu.

1266. CZARNECKI Zenon: Czarci kamień. – Zielona Góra 1983. – S. 25-29 : il.
Głaz niedaleko B u l i n a , gm. Kożuchów.

1278. KONIUSZ Izabella: Legenda o szczurołapie // W: Legendy znad Odry. – Zielona Góra, 1968. – 5258 : il.
Miejsce akcji – Koż uchów. Toż pt.: Opowieść o Łapce w zbiorze : W Babimiście na moście. – Zielona Góra, 1979. – S. 40-46

1267. JÓZWA Stanisław: Wycieczki rowerowe po Nowej Soli. – Zielona Góra, 2000. – S. 116-117 : Czarci kamień 1268. DRAGUŁA Andrzej: Jak Stańko z Żagania w B y t o m i u [O d r z a ń s k i m] skarbów szukał; Jak dzielni bytomianie Niemców spod grodu wyparli : Jak baron Fabian von Schönaich po śmierci pokutował ; Jak pasterz Wincenty sprawiedliwości dochodził // Na szlaku. – Nr 1 (2002), s. 3 : il. 1269. JACHIMOWICZ Wojciech: Drzewo tajemnic : podanie z okolic Bytomia Odrzańskiego // Pro Libris. – 2007, nr 3, s. 39-41 JASIŃSKI T.: Przyjaźń drzewa do człowieka. – Miejsce akcji: Siedlisko i Bytom Odrz.= poz. 1290 1270. KONIUSZ Izabella: Zemsta wodnika // W: W Babimoście na moście : z legend i baśni środkowego Nadodrza / I. Koniusz, Kazimierz Malicki. – Zielona Góra, 1979. – S. 95-98 : il.
Podwodne państwo wodnika, między Bytomiem Odrz. a Głogowem.

1279. KONIUSZ Izabella: Oberża „Pod trzema talarami” // W: Królewska pieczęć : z baśni i podań Nadodrza / I. Koniusz, Helena Rutkowska. – Poznań, 1962. – S. 115-118
Miejsce akcji – Kożuchów.

1280. KONIUSZ Izabella: Opowieść o Łapce // W: W Babimiście na moście : z legend i baśni środkowego Nadodrza / I. Koniusz, Kazimierz Malicki. – Zielona Góra, 1979. – S. 40-46
Miejsce akcji – Kożuchów.

1281. KÜHNAU Richard: Schlesische Sagen. 2. – Leipzig, 1911. – S. 22-29 : Das Hühnchen mit den silbernen Eiern
Miejsce akcji – rejon Żagania i K o ż u c h o w a .

1282. KÜHNAU Richard: Schlesische Sagen. 2. – Leipzig, 1911. – S. 481-483 : Die Wilde Jagd um Freystadt 1283. MALICKI Kazimierz: O krasnoludkach, Jagusi i siedmiu zaklętych rycerzach : z baśni i legend lubuskich / K. Malicki, Zygmunt Rutkowski. – Zielona Góra, 1957. – S. 55-78 : il. : O siedmiu zaklętych rycerzach
Legenda z okolic Kożuchowa. Toż pt. O siedmiu rycerzach w: W Babimoście na moście : z legend i baśni środkowego Nadodrza / I. Koniusz, Kazimierz Malicki. – Zielona Góra, 1979. – S. 126-135 : il.

1271. KONIUSZ Izabela: Złota dzida Bolesława. – Zielona Góra, 1959. – S. 51-50 : il.
Miejsce akcji – Bytom Odrz.

1272. KONIUSZ Izabela: Złota dzida Bolesława. – Zielona Góra, 1959. – S. 83-89 : il. : O skarbach w Bytomskim zamku 1273. KÜHNAU Richard: Schlesischen Sagen. 3. – Leipzig, 1913. – S. 197-198 : Sander der Müller und John der Brauer
Miejsce akcji – Bytom Odrz.

1284. NIERADKA Jarosław: Diabelska sprawka ; Mówiły jaskółki…, czyli co się przydarzyło Franciszkowi Łapiskórze. – Il. // Na szlaku. – Nr 1 (2002), s. 4
Legendy kożuchowskie.

1274. RUTKOWSKA Helena: Powracający dukat / H. Rutkowska, Irena Solińska // W: Legendy znad Odry. – Zielona Góra, 1968. – S. 153-155
Legenda o bytomskim rycerzu.

1285. KONIUSZ Izabella: O parobku, który chłopa przechytrzył // Kal. Zielonogórs. – 1984, s. 143-145
Miejsce akcji: N i e d o r a d z i Zielona Góra.

1275. RUTKOWSKA Helena: Tajemnice bytomskiego dworu / H. Rutkowska, Irena Solińska // W: Legendy znad Odry. – Zielona Góra, 1968. – S. 134-136 1276. JASIŃSKI Tadeusz: K o n o t o p // W: Legendy znad Odry. – Zielona Góra, 1968. – S. 9-15

1286. CZARNECKI Zenon: Złoty Potok. – Zielona Góra, 1987. – S. 9-13 : il. : Zemsta boginek
Legenda n o w o s o l s k a .

1287. KONIUSZ Izabella: Spotkanie diabłów pod Nową Solą // W: W Babimoście na moście : z legend

KULTURA DUCHOWA

101

i baśni srodkowego Nadodrza / I. Koniusz, Kazimierz Malicki. – Zielona Góra, 1979. – S. 51-56
Toż w: Koniusz Izabella: Nie taki diabeł straszny. – Zielona Góra, 1983. – S. 13-18 : il.

z baśni i podań Nadodrza / Izabella Koniusz, H. Rutkowska. – Poznań, 1962. – S. 238-243 1293. RUTKOWSKA Helena: Świat czarów. – Zielona Góra, 1984. – S. 11-16 : il. : Tajemniczy zamach
Miejsce akcji – Siedlisko i Tarnów Bycki.

1288. OWCZAREK Monika: Wodne strażniczki warzelni // Na Szlaku. – Nr 1 (2002), s. 1 1289. KÜHNAU Richard: Schlesische Sagen. 1. – Leipzig, 1910. – S. 15 : Lauf eines Hingerichteten
Legenda z N o w e g o M i a s t e c z k a .

1294. GEICK: Schuld und Sühne : (eine Ortssage) // Grünb. Hauskal. – 1926, s. 57-58
Legenda z S o l n i k , gm. Kożuchów.

1290. JASIŃSKI Tadeusz: Przyjaźń drzewa do człowieka. – Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Kultury, 1985. – 32 [4] s. ; il. ; 22 x 22 cm. – ISBN 83:00-00695-8
Miejsce akcji – S i e d l i s k o (Carolath) i Bytom Odrzański.

1295. RUTKOWSKA Helena: Tajemnica czterech podków / H. Rutkowska, Irena Solińska // W: Legendy znad Odry. – Zielona Góra, 1968. – S. 141-147
Miejsce akcji – Solniki.

1296. JACHIMOWICZ Wojciech: Kasztan // Bibl. Lubus. – 2005, nr 2, s. 28-29
Miejsce akcji – dwór w S z y b i e , gm. Nowe Miasteczko.

1291. KÜHNAU Richard: Schlesische Sagen. 3. – Leipzig, 1913. – S. 198 : Ein Jäger schiesst allerei Wild auf Meilenweite
Legenda z Siedliska.

JACHIMOWICZ W.: Sto kawałków diabła szybiego = poz. 1246 RUTKOWSKA H.: Tajemniczy zamach. – Ta r nów B yc k i , gm. Bytom Odrz. = poz. 1293

1292. RUTKOWSKA Helena: Biesiady szkieletów w zamku Schönaichów // W: Królewska pieczęć :

V. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE
od 1945 r., do 1945 r. zob. dział III. Historia

ZAGADNIENIA OGÓLNE
INFORMATOR gospodarczo-turystyczny woj. zielonogórskiego. – Powiat Nowa Sól = poz. 419 SIERŻANT S.: O dorobku i perspektywach powiatu nowosolskiego = poz. 57 1297. WOJEWÓDZTWO lubuskie : od rzemiosła do przemysłu / red. tekstów Jolanta Tubielewicz. – Bydgoszcz, cop. 2007. – S. 104-107 : il. : Powiat nowosolski
Tekst równol. pol. i ang.

1304. CHMIELNIK Krzysztof: Trójmiasto zamiast warcholstwa // Puls. – 2005, nr 9, s. 3 1305. CZY LT potrzebuje dużej strefy inwestycyjnej? : debata / Konrad Stanglewicz [i in.] ; wybrał i zred. Piotr Maksymczak. – Il. // Puls. – 2006, nr 10, s. 20-23 1306. HAJDUK Fabian: Lubuskie Trójmiasto – budować od dołu! // Puls. – 2006, nr 9, s. 13 1307. IWAN Stanisław: Z punktu widzenia przedsiębiorcy // Puls. – 2005, nr 9, s. 13 1308. KOPIJ Marian: LT : razem czy osobno? ; Teraz ruch marszałka // Puls. – 2006, nr 2, s. 9 ; Nr 10, s. 13
Sprawa utworzenia wspólnej strefy ekonomicznej.

LUBUSKIE TRÓJMIASTO
Zielona Góra – Nowa Sól – Sulechów 1298. LUBUSKIE Trójmiasto : Zielona Góra-Nowa Sól-Sulechów : [informator]. – Bydgoszcz : „Convid”, 2005. – [28] s. : il. ; 29 cm. – ISBN 83-87491-94-2 1299. LUBUSKIE Trójmiasto : Zielona Góra – Nowa Sól – Sulechów : [informator] / [red. Katarzyna Szczecińska]. – Zielona Góra: Urząd Miasta, [2006]. – 20 s: il., portr. ; 21 cm * 1300. BODZIO Aleksander: To skok na stołki? // Puls. – 2006, nr 2, s. 11. – Polem. Batkowski Lesław: Stołków wykluczyć nie mogę. Puls, nr 3, s. 13
Dyskusja o statucie Lubuskiego Trójmiasta.

1309. KUBICKI Janusz: Lubuskie Trójmiasto, medialna bańka // Puls. – 2007, nr 4, s. 20. Polem.: Tyszkiewicz Wadim: Spór o Lubuskie Trójmiasto : czy LT to sztucznie dmuchana idea? Puls, nr 4, s. 21 1310. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Dyskusja o trójmieście / J. Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 41, s. 8 1311. LUBUSKIE Trójmiasto. – Zawiera: Odpowiedź Sulechowa / Ignacy Odważny. Odpowiedź Nowej Soli / Wadim Tyszkiewicz. Odpowiedź Zielonej Góry / Bożena Ronowicz. – Il. // Puls. – 2005, nr 1, s. 12-13 1312. LUBUSKIE Trójmiasto : być albo nie być : debata / Piotr Maksymczak, Adam Antoń, Bożena Ronowicz [i in.] ; wybór i oprac. P. Maksymczak. – Puls. – 2005, nr 9, s. 22-25 1313. LUBUSKIE Trójmiasto nagrodzone / Stowarzyszenie DWR [Dialog-Współpraca-Rozwój]. – Il. // Puls. – 2006, nr 1, s. 9
Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

1301. CHMIELNIK Krzysztof: Liczby nie kłamią : II Ranking Gmin Lubuskiego Trójmiasta // Puls. – 2007, nr 10, s. `12-14 1302. CHMIELNIK Krzysztof: Lubuskie Trójmiasto ; Nasz program dla Lubuskiego Trójmiasta. – Il. // Puls Gosp. – 2004, nr 2, s. 14-15 ; 2005, nr 9, s. 14-15 1303. CHMIELNIK Krzysztof: Prowincja zabita dechami. – (Dyskusja : Rok 2050. – Idee). – Il. // Puls. – 2004, nr 12, s. 14-15
Sprawa zasięgu Trójmiasta.

1314. LUBUSKIE Trójmiasto : piaskownica Pana Boga : debata / Tomasz Andrzejewski [i in.] ; wybór

104

Z AGADNIENIA GOSPODARCZE

i oprac. Piotr Maksymczak. – Il. // Puls. – 2005, nr 11, s. 22-24 1315. MAKSYMCZAK Piotr: Lubuskie Trójmiasto. – Il. // Puls. – 2005, nr 11, s. 9
Wspólna sesja radnych z Sulechowa, Zielonej Góry i Nowej Soli w Sulechowie.

medialna bańka / Janusz Kubicki. Czyny nie słowa / Wadim Tyszkiewicz // Puls. – 2007, nr 4, s. 20-21 1330. STASIŃSKI Rafał: Lubuskie Trójmiasto // Krąg. – 2004, nr 19, s. 13 1331. STASIŃSKI Rafał: Bytom numerem jeden // Krąg. – 2006, nr 41, s. 15
Ranking gmin Lubuskiego Trójmiasta.

1316. MAKSYMCZAK Piotr: Nasz program minimum – Trójmiasto // Puls. – 2004, nr 5, s. 15 1317. NESTOROWICZ Tomasz: Warunki wstępne rozwoju miasta : mieszkania, handel i rozrywka // Puls. – 2007, nr 9, s. 6 1318.NESTOROWICZ Tomasz: Wspólna strefa : Lubuskie Trójmiasto // Puls. – 2007, nr 10, s 6 1319. ODWAŻNY Ignacy: Inwestujemy w bogatych : Lubuskie Trójmiasto / z burmistrzem Sulechowa, Ignacym Odważnym rozm. Krzysztof Chmielnik. – Portr. // Puls. – 2007, nr 10, s. 4-5 1320. ODWAŻNY Ignacy: Trójmiasto przekuć w czyn // Puls. – 2005, nr 9, s. 17 1321. OLSZEWSKI Wojciech: Lubuskie Trójmiasto // Krąg. – 2003, nr 31, s. 4 1322. OLSZEWSKI Wojciech: Krok w stronę Trójmiasta // Krąg. – 2004, nr 13, s. 4 1323. OLSZEWSKI Wojciech: Trójkąt lubuski. – Il., portr. // Krąg. – 2004, nr 16, s. 1,8 1324. OLSZEWSKI Wojciech: Następny krok // Krąg. – 2005, nr 42, s.6
Powołanie Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto.

1332. SZYMKOWIAK Stanisław: Współpraca zamiast rywalizacji // Puls. – 2006, nr 1, s.4-5 1333. TYSZKIEWICZ Wadim: Unia Trzech Miast // Krąg. – 2003, nr 39, s. 10 1334. TYSZKIEWICZ Wadim: Smok w Lubuskim Trójmieście / z Wadimem Tyszkiewiczem, prezydentem Nowej Soli, rozm. Małgorzata Stolarska. – Portr. // Puls. – 2007, nr 1, s. 4-5

PLANOWANIE PRZESTRZENNE MIAST I GMIN. GEOGRAFIA GOSPODARCZA
GMINA Kożuchów. – Tereny pod inwestycje = poz. 79 1335. KACHNIARZ Tadeusz: Przykładowe gminne ośrodki mieszkalno-usługowe. – Il. // Architektura. – 1978, nr 1/2, s. 19-25
M.in. Nowe Miasteczko

KASPRZAK I.Z.: Klimaty dla inwestorów. – Utworzenie w Nowej Soli podstrefy ekonomicznej = poz. 1352 OWCZAREK M.: Najlepsze miejsce na świecie. – Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, podstrefa Nowa Sól = poz. 1391 1336. SKIBA Marta: Możliwość zwrócenia się miast nadodrzańskich frontem ku rzece : (woj. lubuskie) // W: Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku / red. nacz. Witold Czarnecki. – Białystok, 2006. – S. 125-133 : il. – Bibliogr. – Sum.
Uwzględnia Bytom Odrz. i Nową Sól.

1325. OLSZEWSKI Wojciech: Droga do Trójmiasta // Krąg. – 2006, nr 27, s. 22 1326. PIASKOWNICA Pana Boga : fragmenty dyskusji / Tomasz Andrzejewski, Wadim Tyszkiewicz, Konrad Stanglewicz [i in.]. – Il. // Krąg. – 2005, nr 42, s. 7-9 1327. PIERWSZY krok do „Trójmiasta” / Bożena Ronowicz, Jacek Zych, Wadim Tyszkiewicz [i in.] ; dyskusje oprac. Piotr Maksymczak. – Il. // Puls Gosp. – 2004, nr 4, s. 20-21 1328. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Trójmiasto na roboczo. – Il. // Krąg. – 2005, nr 7, s. 4 1329. SPÓR o Lubuskie Trójmiasto : Czy LT to sztucznie dmuchana idea?. – Zawiera: Lubuskie Trójmiasto,

1337. WIECHOWSKI Bernard: Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasteczko, woj. zielonogórskie // W: Plany zagospodarowania przestrzennego gmin o przyspieszonym rozwoju : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji w Zielonaj Górze, 6-7 X 1980 r. – Zielona Góra, 1980. – S. 57-70

PLANOWANIE PRZESTRZENNE MIAST I GMIN. GEOGRAFIA GOSPODARCZA

105

KORCZ W.: Rozwój życia gospodarczego i kulturalnego B y t o m i a O d r z . w Polsce Ludowej = poz. 66 1338. KRZACZKOWSKI Kazimierz: Dobra inicjatywa. – Il. // Rada Nar. – 1957, nr 23, s. 8-9
Sytuacja gospodarcza Bytomia Odrz.

1351. CHABURA Czesław: Rozwój N owe j S ol i do 1990 roku // Wrzeciono. – 1987, nr 7, s. 1 1352. KASPRZAK Irena Zofia: Klimaty dla inwestorów : jest szansa na nowe płatne miejsca pracy / I.Z.K. – Il. // Krąg. – 2002, nr 43, s. 3
Utworzenie w Nowej Soli podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

1339. PODWYSOCKI Tadeusz: Droga do skarbów. – Il. // Poglądy. – 1957, nr 22, s. 1-2
Aktywizacja Bytomia Odrzańskiego.

ŁOSYK J.: Nowa Sól dziś i jutro = poz. 58 1353. NOWA Sól : informator gospodarczy. – Bydgoszcz : „B-ART-EK” [2000]. – 19 s., [1] k. tabl. : il., pl. ; 30 cm 1354. NOWA Sól : investment offers, Poland / [Wydział Integracji Europejskiej i Promocji Urzędu Miejskiego w Nowej Soli]. – Nowa Sól : Urząd Miejski, 2004. – [12] s. : il., mapy ; 20 x 28 cm. – Tekst równol. pol. i niem. 1355. NOWA Sól rośnie… / J. D.M. – Il. // Za i Przeciw. – 1961, nr 8, dod. Zygzakiem przez Polskę, s. [4] PUKAJŁO J.: Nowa Sól w 1980 r. – Inwestycje = poz. 57 1356. RYNKIEWICZ Iwona: Jak mieszkańcy widzą Nową Sól? // Krąg. – 1999, nr 30, s. 12
Opinia o strategii rozwoju Nowej Soli.

1340. ROWIŃSKI Ryszard: Jak sprzedać chłopca?. – Il. // Nadodrze. – 1968, nr 13, s. 3
Sytuacja gospodarcza Bytomia Odrzańskiego.

1341. SAUTER Jacek: Bytom Odrzański : rozmowa z burmistrzem miasta i gminy Bytom Odrzański Jackiem Sauterem / rozm. przepr. Władysław Mróz. – Kalejdoskop gmin. – Il. // Zielonogórs. Inf. Rol. – 1998, nr 7, s. 21-22 1342. SAUTER Jacek: Raport o stanie Gminy Bytom Odrzański // Obs. Odrz. – 1999, nr 1, s. 1-3 STASIŃSKI R.: Bytom numerem jeden. – Ranking gmin = poz. 1331 1343. SZEJNERT Małgorzata: Złoty lew i drugi plan. – (Na szlaku małych miast). – Il. // Tyg. Demokr. – 1962, nr 36, s. 3 1344. NAJWAŻNIEJSZE inwestycje realizowane w latach 1994-1998 w gm. K o l s k o . – Il. // Mag. Inf. Gm. Kolsko. – Nr 6 (1998), s. 5, 8 1345. BRODZIK Franciszek: Sprzęgło dla miasta // Nadodrze. – 1969, nr 2, s. 4
Rozwój K o ż u c h o w a .

1357. TYSZKIEWICZ Wadim: Nowa Sól – miasto przyszłości. – Il. // Region. – 2007, nr 6, s. 21-22 1358. WOJEWÓDZTWO lubuskie : od rzemiosła do przemysłu / [red. tekstów Jolanta Tubielewicz]. – Bydgoszcz, cop. 2007. – S. 102-103 : Miasto wyrosłe na soli
Tekst równol. pol. i ang.

1346. MATERIAŁ przybliżający mieszkańcom strategiczny plan rozwoju gminy [miejskiej i wiejskiej] Kożuchów / Red. // Aktual. Koż. – 2006, nr 1, s. 8-9 1347. STREP Leszek: Kadencja Rady Miasta i Gminy w Kożuchowie w latach 1994-1998. – Il. // Gaz. Samorz. – 1998, nr 1, s. 12-13
Rozwój gospodarczy.

* 1359. NOWIŃSKA Ewa: Próba adaptacji wybranych elementów strategii na przykładzie gminy Nowa Sól // W: Strategia rozwoju lokalnego na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego / red. nauk. Bohdan Gruchman, Franz Walk, E. Nowińska. – Poznań, 2000. – S. 78-101 : mapa, wykr. 1360. BREITKOPF Jerzy: Miasteczka dobrej sławy. – Warszawa, 1978. – S. 169-180. [2] k. tabl. : il. : Nowe Miastecz ko 1361. GIEMZA Józef: Nowe Miasteczko : rozmowa z inż. Józefem Giemzą – burmistrzem Gminy i Miasta Nowe Miasteczko / rozm. przepr. Władysław Mróz. –

1348. W KOŻUCHOWIE : u laureatów konkursu „Mistrz gospodarności” / (em) // Rada Nar. – 1969, nr 45, s. 10 1349. WĘGRZYN Adam: Kożuchów nie osłabia tempa. – Il., portr. // Rada Nar. – 1969, nr 19, s. 10-11 1350. DOBOSZOWA Henryka : Wzmacniacz dla N i e d o r a d z a // Nadodrze. – 1968, nr 22, s. 1, 6-7
Sprawy gospodarcze i społeczno-kulturalne.

106

Z AGADNIENIA GOSPODARCZE

(Kalejdoskop gmin ; 6) // Zielonogórs. Inf. Rol. – 1995, nr 12, s.17-18 1362. JABŁOŃSKA Anna: Czas mierzony ambicją // Nowa Wieś. – 1974, nr 33, s. 2-3
Nowe Miasteczko laureatem konkursu „Mistrz Gospodarności”.

BUDOWNICTWO mieszkaniowe : nasz dorobek. – Dozamet w N o w e j S o l i = poz. 1706 KOCOŁ J.: Ksiądz-architekt. – Budowa Ośrodka Duszpasterskiego na Zatorzu w Nowej Soli = poz. 3352 OLECHNOWSKI B.: Spółdzielcze budownictwo w Nowej Soli = poz. 58 SAUTER W.: Budownictwo mieszkaniowe w Nowej Soli = poz. 88 SAUTER W.: Dwadzieścia lat spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego w Nowej Soli = poz. 1707 ZAKŁAD Remontowo-Budowlany WSS „Społem”, Nowa Sól. – Informator = poz. 1657

1363. KOWALCZYK J.: Z „Chłopską Drogą” w Nowym Miasteczku. – Il., portr. // Chłops. Droga. – 1976, nr 44, s. 6-7 1364. KUŹNIK Grażyna: Opakowanie zastępcze. – Il. // Tak i Nie. – 1987, nr 9, s. 7
Problemy rozwoju Nowego Miasteczka.

1365. NOGIEĆ Jerzy: Odkrycie ludzi. – Il. // Prz. Gosp. – 1974, nr 9, s. 6 1366. TUMIŁOWICZ Bolesław: W Nowym Miasteczku : Mistrz Gospodarności // Rada Nar. Gosp. – 1974, nr 18, s. 33 1367. O T Y Ń [w latach 1994 -1998]. – Il. // Gaz. Samorz. – 1998, nr 1, s. 23 1368. RATAJCZAK Wiesław: Otyń : rozmowa z wójtem gminy Otyń Wiesławem Ratajczakiem / Irena Manowita. – (Kalejdoskop gmin). – Il. // Zielonogórs. Inf. Rol. – 1997, nr 8, s. 19-20 1369. KURZAWA Eugeniusz: Dwa złote – na zdrowie : taki podatek chętnie każdy zapłaci. – Il. // Prawo i Życie. – 1996, nr 32, s. 1,7
Problemy i osiągnięcia gminy S i e d l i s k o .

Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Nowej Soli 1373. BILANS lat 1971-1975. – Il. // Bud. n. Odrą. – 1975, nr 12, s. 3-4 1374. HENSLER Marian: Kronika lat 1957-1976 : XX LPBP. – Il. // Bud. n. Odrą. – 1976, nr 10, s. 3 ; nr 1113, s. 2 ; nr 15, s. 3 ; nr 16, s. 2 1375. 15 [PIĘTNAŚCIE] lat naszego przedsiębiorstwa : jubileusz LPBP : kronika 15-lecia LPBP // Bud. n. Odrą. – 1972, nr 2, s. 4-5 ; nr 3, s. 2 * 1376. PÓŁ roku przed terminem zakończyliśmy budowę obiektów NZOPT [Nadodrzańskich Zakładów Obuwniczych Przemysłu Terenowego] w Nowej Soli // Bud. n. Odrą. – 1972, nr 2, s. 1 1377. KACPRZAK Jacek: Wytwórnia nici syntetycznych przekazana do rozruchu ; Syntetyki rozpoczęły produkcję / (jk). Il. // Bud. n. Odrą. – 1973, Nr 2, s. 1-2 ; nr 6, s. 1-2. UROCZYSTE przecięcie wstęgi w Wytwórni Nici Syntetycznych. – Il. // Tamże, nr 8, s. 1-2
Wydział Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Odra” w Nowej Soli.

BUDOWNICTWO
1370. ECKERT Wojciech: Wielka płyta w śródmieściu małego miasta / W. Eckert, Jan Konrad Stawiarski // W: Problemy realizacji systemowego budownictwa mieszkaniowego W 70, Wk 70 : III Konferencja Problemowa w Zielonej Górze. – Zielona Góra, 1984. – S. 2528 : rys. – Bibliogr.
M.in. dot. B y t o m i a O d r z a ń s k i e g o .

1371. STREP Leszek: Jeszcze tylko rok : rozmowa z Leszkiem Strepem, burmistrzem K o ż u c h ow a / rozm. przepr. B[ronisław] Humorek. – Il. // Biul. Sejm. Samorz. Woj. Zielonogórs. – 1997, nr 29, s. 64-65
Działalność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kożuchowie.

1372. SUWALSKI Jan: Katastrofa budowlana w zamku w Kożuchowie / J. Suwalski, Jerzy Jasieńko. – Il. // Prz. Bud. – 1988, nr 2, s. 90-91

1378. KACPRZAK Jacek: Rozpoczęła się rozbudowa Lubuskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego / (jk). – Il. // Bud. n. Odrą. – 1973, nr 10, s. 1

PRZEMYSŁ

107

1379. KACPRZAK Jacek: Nowy zakład LPBP rozpoczął produkcję /(jk). – Il. // Bud. n. Odrą. – 1974, nr 9, s. 1 1380. HENSLER Marian: Nasze podboje ; Poza krajem // Bud. n. Odrą. – 1979, nr 4/5, s. 1, 3, 5
Udział przedsiębiorstwa w budowie zakładu mięsnego w Pradze.

1388. SAUTER Wiesław: Budownictwo mieszkaniowe w Nowej Soli // W: Nowa Sól : z dziejów i współczesności / red. W. Sauter. – Zielona Góra, 1978. – (Zeszyty Lubuskie LTK [Lubuskiego Towarzystwa Kultury] ; 16). – S. 41-70 : il. – Bibliogr. SAUTER W.: Dwadzieścia lat spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego w Nowej Soli = poz. 1706 WOJCIECHOWSKI R.: Termin przyjęcia. Budowa szpitala w Nowej Soli = poz. 2088 ŻEBERSKI E.: Rozwój budownictwa spółdzielczego w Nowej Soli = poz. 1703

1381. MAKSYMCZAK Katarzyna: Góra na dole. – Il. // Puls. – 1999, nr 9, s. 26-27

1382. KOŁACIŃSK A Wanda: Wspólny cel – wspólny trud : u budowlanych // Rob. Rol. – 1977, nr 37, s. 7
Działalność Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Nowej Soli.

PRZEMYSŁ ZAGADNIENIA OGÓLNE
1389. BOROŃ Józef: Przemysł i rzemiosło województwa zielonogórskiego w latach 1862-1962. – Poznań, 1966. – S. 67-135 : mapy : Struktura przestrzenna przemysłu. – Perspektywy rozwoju przemysłu województwa zielonogórskiego
Uwzględnia przemysł pow. nowosolskiego.

1383. MAKSYMCZAK Katarzyna: Kup pan robotę. – Il. // Puls. – 2000, nr 5, s. 26-27
Problemy spółki budowlanej „Solbud” w Nowej Soli.

NOWAK W.: Ambitny plan budownictwa zakładowego w „Dozamecie” = poz. 1705 1384. OBIEKTY industrialne jako zasoby.(1): Planowanie / Institut für Neue Industrikultur. – Cottbus, 2007. – S. 85 : Budynki mieszkalne i socjalne Fabryki Nici Odra, Nowa Sól. – S. 86 : Fabryka Nici Odra, Nowa Sól 1385. OBIEKTY industrialne jako zasoby.(2): Realizacja / Institut für Neue Industrikultur. – Cottbus, 2007. – S. 50-55 : Budynki mieszkalne i socjalne Fabryki Nici Odra, Nowa Sól. – S. 62-67 : il., pl. : Fabryka Nici Odra, Nowa Sól OLECHNOWSKI B.: Spółdzielcze budownictwo w Nowej Soli = poz. 58 1386. PRZYBYLSKI Jacek: Ocena wartości ekonomicznych i wartości funkcjonalnych budownictwa mieszkaniowego w oparciu o kryterium porównawcze. – Il. // Zesz. Nauk., Bud. / WSI Ziel. Góra. – Nr 12, cz. 1 (1979), s. 268-298
Podsumowanie badań przeprowadzonych m.in. w Nowej Soli.

1390. JANKOWSKI Stanisław: Przejmowanie i odbudowa przemysłu dolnośląskiego 1945-1949. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1982. – 295, [1] s. – Bibliogr. ; 21 cm – (Historia Gospodarcza Polski Ludowej).
Dane dot. b. pow. kożuchowskiego ujęte w tabelach.

1391. OWCZAREK Monika: Najlepsze miejsce na świecie. – Il. // Krąg. – 2005, nr 39, s. 9. KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA Specjalna Strefa Ekonomiczna [podstrefa przemysłowa Nowa Sól]. – Il., portr. // Tamże. – 2006, nr 38, s. 19-22 1392. POPRAWA Bolesław: Nowosolski rejon przemysłowy // Prz. Lubus. – 1980, nr 3, s. 65-78

ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE W BYTOMIU ODRZAŃSKIM I KOŻUCHOWIE
1393. DYSZCZAŃSKI Zygmunt: Współpraca z Francją // Tyg. Rob. – 1988, nr 47, s. 13
Plany eksportu Przedsiębiorstwa Produkcji Metalowej „Cynkmet” w Bytomiu Odrzańskim.

1387. SAUTER Wiesław: Budownictwo mieszkaniowe w Nowej Soli : jednodniówka poświęcona osiągnięciom budownictwa mieszkaniowego w Nowej Soli w okresie 25-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej / Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Nowej Soli ; [oprac. Wiesław Sauter]. – Nowa Sól : PK FJN, 1969. – 44 s. : il., pl. ; 20 cm

1394. RYNKIEWICZ Iwona: Parafinowy biznes. – Il. // Krąg. – 2000, nr 2, s. 19 ; Puls. – 2000, nr 4, s. 13
Fabryka świec w Bytomiu Odrzańskim.

108

Z AGADNIENIA GOSPODARCZE

Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego w Kożuchowie 1395. POKORNY Adam: Samochody made in Kożuchów // Nadodrze. – 1967, nr 11, s. 1, 5
Zakłady Budowy Nadwozi Samochodowych.

Tyg. Solidarność. – 1997, nr 48, dod. Puls Daewoo, s. III 1408. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Koreański łącznik / Iwona Rynkiewicz // Puls. – 1999, nr 7, s. 15
Likwidacja Zakładu Sprzęgieł Seojin w Kożuchowie.

1396. BRODZIK Franciszek: Kożuchowski start // Nadodrze. – 1967, nr 2, s. 6-7 1397. NETZEL Andrzej: Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego Kożuchów ; Zakłady Budowy Nadwozi Samochodowych w Kożuchowie // W: Przemiany, perspektywy / [kolegium red. Stanisław Dziekan, Janusz Koniusz, Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra, 1969. – S. 206-207 Fabryka Samochodów Osobowych „Polmo” Zakłady Sprzęgieł w Kożuchowie 1398. ZATRYBÓWNA Alicja: Jazda z górki // Prz. Gosp. – 1971, nr 9, s. 18
Problemy finansowe zakładu.

Zakłady Wytwórcze Aparatury Teatralnej i Oświetleniowej w Kożuchowie 1409. JANOWSKA Tamara: „Błyszczące cyferki”. – Il. // Nadodrze. – 1960, nr 5, s. 7 1410. JARZENIOWY blask z Kożuchowa // Biul. Inf. ZAP. – 1961, nr 11, s. 1-2 1411. NODZYŃSKI Wiesław: Więcej światła. – Il. // Nadodrze. – 1964, nr 11, s. 7 1412. MAZUR Tadeusz: Oprawy oświetleniowe produkcji ZWATiO w Kożuchowie. – Il., rys. // Wiad. Elektrot. – 1965, nr 5/6, s. 154-158 1413. MAZUR Tomasz: Postęp i ekonomia. – Il., rys. // Biul. Kabli Sprzętu Elektrot. – 1965, nr 5/6, s. 21-23 SROKA T.: Niektóre problemy aktywności społeczno-politycznej kadry inżynieryjno-technicznej. – Zakłady Wytwórcze APiO w Kożuchowie = poz. 1802

1399. KRYSIAK Henryk: Udany mariaż [zakładu z Żerańską Fabryką Samochodów Osobowych] // Nadodrze. – 1972, nr 17, s. 6 1400. KRYSIAK Henryk: Czas czterech kółek. – Il. // Nadodrze. – 1973, nr 6, s. 5 1401. ZAKŁAD Sprzęgieł „Polmo”, Kożuchów. Informator / [teksty i oprac. graf. T. Mazur]. – Kożuchów : ZS „Polmo”, 1974. – 30, [2] s. : il. ; 21 cm 1402. BUCZYŃSKI Leszek: Z wizytą w zakładzie przemysłowym. – Il. // Prz. Mech. – 1981, nr 23/24, s. 31-34 1403. MORŻOŁ Ilona: UFO na wylocie // Tu i Teraz. – 1983, nr 42, s. 1, 15 1404. TURONEK Kazimierz: FSO „Polmo” Zakład Sprzęgieł w Kożuchowie // W: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Oddział Zielonogórski, SIMP Oddział Zielonogórski 1975-1985. – Zielona Góra, 1985. – S. 54-58 : il. 1405. PARUSZEWSKI Zbigniew: Sprzęgła dla Opla : rozmowa z dyr. Zbigniewem Paruszewskim / rozm. R. Woj. – Ryszard Wojewódzki // Krąg. – 1992, nr 10, s. 5 1406. ZE SPRZĘGŁEM w herbie : zakład FSO w Kożuchowie / (now.) – Il. // Auto-Tech. Mot. – 1996, nr 1, s. 29-31 1407. GARUS Henryk: Pan na Kożuchowie / H. Garus ; rozm. przepr. Anna Solińska-Piątkowska. – Il. //

1414. HENSLER Marian: Kożuchów : cegielnia numer dwadzieścia. – Nasze prezentacje // Ceram. Lubus. – 1980, nr 1, s. 2
Zakład Lubuskiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej w Gozdnicy.

1415. MORSKI Józef: Jak to się robi w… Kożuchowie / rozm. przepr. Jerzy Patelka // Tyg. Nowosol. – 1999, nr 13, s. 9-10
Firma obróbki drewna Ante-Holz-Polska.

1416. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Koniec ery krasnala? / I.R. // Krąg. – 1988, nr 21, s. 5
Eksplozja w hali Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „GBW” w Kożuchowie.

NOWOSOLSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE
HAŁADUDA L.: Rozwój nowosolskiego przemysłu = poz. 64

PRZEMYSŁ

109

DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY METALURGICZNE „DOZAMET” Opracowania ogólne 1417. TERLIKOWSKI Henryk: Nasze dziesięciolecie. – Il. // Głos Met. – 1955, nr 8, s. 3-4 1418. OD RUIN do trzystu milionów 1944-1962 // Głos Met. – 1962, nr 7, s. 1-2 1419. DZIAŁALNOŚĆ stowarzyszenia naukowotechnicznego NOT na przestrzeni minionych 10-ciu lat / G.G. // Głos Met. – 1963, nr 8/9, s. 1-2 1420. IŁŁO Alfred: Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne w Nowej Soli // W: Zakłady przemysłu kluczowego w województwie zielonogórskim : praca zbiorowa / pod red. i kier. nauk. Józefa Popkiewicza. – Zielona Góra, 1966. – S. 183-216 : il. 1421. NETZEL Andrzej: Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne „Dozamet” Nowa Sól // W: Przemiany, perspektywy / [kolegium red. Stanisław Dziekan, Janusz Koniusz, Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra, 1969. – s. 200 1422. ARENTOWICZ J.: 10 lat pracy Wydziału Budowy Prototypów // Głos Met. – 1971, nr 12, s. 2 INSLER J.: Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne w okresie 15-lecia = poz. 93 1423. NOWAK Witold: Kierownictwo Dozametu w okresie minionego 25-lecia / zebrał W.N. // Głos Met. – 1971, nr 5, s. 3 1424. ROZWÓJ Dozametu w latach 1945-1975 // Głos Met. – 1974, nr 7, s. 3-4 1425. INSLER Józef: Rys historyczny powstania Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych w Nowej Soli / J.I. // Głos Met. – 1976, nr 12, s. 1-4 1426. INSLER Józef: Wpływ Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych na rozwój miasta Nowej Soli // Głos Met. – 1976, nr 12, s. 4 NASI Jubilaci: 25 lat Dozametu = poz. 1503 1427. KUBIŃSKI St.: XXX-lecie Dozametu / dyr. nacz. St. Kubiński ; notował W.N. – W. Nowak // Głos Met. – 1976, nr 5, s. 1, 4, 6 1428. OLEŚ E.: Rozwój produkcji maszyn i urządzeń odlewniczych w „Dozamet” [!] // Głos Met. – 1976, nr 8, s. 2-3

1429. DOZAMET w okresie 35-lecia PRL // Głos Met. – 1970, nr 16, s. 1-2 1430. TURONEK Kazimierz: Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne „Dozamet” w Nowej Soli // W: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Oddział Zielonogórski ; SIMP, Oddział Zielonogórski 1975-1989. – Zielona Góra, 1985. – S. 6974 : il. GŁOS Metalowca, od 1983 r. Głos Dozametu : dwutyg. Załogi Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych w Nowej Soli = poz. 15

Narodziny „Dozametu” 1431. CICHY Stanisław: Narodziny „Dozametu” / S.C. // Głos Met. – 1971, nr 5, s. 1-2 1432. CICHY Stanisław: Pierwszy spust. – (Panorama XXX-lecia Dozametu) // Głos Met. – 1976, nr 5, s. 1-2 1433. CICHY Stanisław: Pionierzy // Głos Met. – 1975, nr 12, s. 3 1434. DZM [DOLNOŚLĄSKIE Zakłady Metalurgiczne] – 17 lat temu / K.K. // Głos Met. – 1962, nr 2/3, s. 2-3 1435. GALERCZYK Krzysztof: Od tego czasu minęły już 43 lata / (K.G.). – Il. // Głos Dozametu. – 1989, nr 9, s. 1-2
Powstanie i początki działalności Zespołu Fabryk Dolnośląskich w Nowej Soli (pierwotna nazwa Dozametu).

1436. GRYBLEWSKI Tadeusz: Uruchomienie pierwszej w kraju odlewni [w Nowej Soli] / T.G. // Głos Met. – 1966, nr 12, s. 1 1437. JAKOWLEW Dariusz: Dozametowscy pionierzy : na początku byli oni. – Portr. // Głos Dozametu. – 1986, nr 10, s. 5 1438. KARCZMAREK Edmund: Moje pierwsze dni w „Dozamecie” : wspomnienia Edmunda Karczmarka – mistrza z W-31. – Il. // Głos Dozametu. – 1987, nr 10, s. 4 1439. KRUK Stanisław: Tak się zaczęło : 25 lat Dozametu / K-k // Głos Met. – 1971, nr 2, s. 2 1440. PIONIERZY Dozametu. – Portr. // Głos Met. – 1976, nr 5, s. 3-4

110

Z AGADNIENIA GOSPODARCZE

Działalność „Dozametu” 1441. KRAWCZYK Antoni: Wykonaliśmy plan roczny i plan 6 kolejnych lat // Głos Met. – 1955, nr 7, s. 1-2 1442. ZYCH Henryk: Nasze zamierzenia. – Portr. // Głos Met. – 1957, nr 1, s. 2 1443. PODWYSOCKI Tadeusz: Fabryka upiór. – Il. // Poglądy. – 1957, nr 9/10, s. 3 1444. PALUCHIEWICZ Józef: „Widzę realne możliwości poprawy sytuacji zakładu” : wywiad z dyr. J. Paluchiewiczem / rozm. J. Pukajło // Głos Met. – 1958, nr 6, s. 1, 3 1445. PALUCHIEWICZ Józef: Fragmenty sprawozdania wygłoszonego przez dyr. inż. Paluchiewicza na II KSR [Konferencji Samorządu Robotniczego]. – Il. // Głos Met. – 1958, nr 9/10, s. 1, 3-4 1446. ZEMŁA A.: Turcja kupuje nasze maszyny // Głos Met. – 1960, nr 4, s. 1 1447. BAŁUT A.: Węgry otwartym rynkiem dla zbytu polskich maszyn odlewniczych // Głos Met. – 1960, nr 5, s. 3 1448. LEWICKI Bronisław: Plany na wagę czyli pociąg w nieznane // Prz. Techn. – 1960, nr 48, s. 3 1449. MAZIARSKI J.: Maszyny odlewnicze produkcji DZM. – Il. // Głos Met. – 1962, nr 4, s. 3 ; nr 6, s. 2-3, nr 7 [8], s. 3 1450. MASZYNY odlewnicze produkcji DZM / S.W. // Głos Met. – 1962, nr 11, s. 2 1451. DOZAMET na Międzynarodowych Targach – Saloniki 1962 / T.G. // Głos Met. – 1962, nr 12, s. 3-4 1452. KRUK Stanisław: Produkcja nowych maszyn odlewniczych w Dolnośląskich Zakładach Met[alurgicznych] w Nowej Soli // Głos Met. – 1963, nr 6, s. 3-4 1453. NOWAK Witold: Opracowaliśmy program unowocześnienia produkcji // Życie Partii. – 1965, nr 12, s. 10-11 1454. SEBASTIAN J.: Potokowa metoda produkcji tubingów w formach kombinowanych // Głos Met. – 1966, nr 5, s. 6 1455. ZIĘBA Czesław: Modernizacja gniazda formowania tubingów w Dolnośląskich Zakładach Meta-

lurgicznych w Nowej Soli. – Il. // Prz. Odlew. – 1966, nr 1, s. 343-346 DOBOSZOWA H.: Niech pan będzie mecenasem. – Mecenat przemysłu nad kulturą na przykładzie „Stilonu” i „Dozametu” = poz. 2123 1456. GRYBLEWSKI Tadeusz: Postęp techniczny w Dozamecie / T.G. // Głos Met. 1967, nr 4, s. 4-5 1457. KMIECIK ST.: Nowe rynki zbytu „Dozametu” // Głos Met. – 1968, nr 11, s. 1 1458. NOWAK Witold: Osiągnięcia Dozametu / W.N. // Głos Met. – 1969, nr 2, s. 3 1459. KRUK Stanisław: Nowosolski „Dozamet” zdobył złoty medal na MT-Lipsk / K-k // Głos Met. – 1969, nr 4, s. 2 1460. ROWIŃSKI Ryszard: Szlachecki patent odlewników. – Il. // Nadodrze. – 1969, nr 4, s. 3, 6 1461. KOPEĆ Jakub: Zgrabna tuleja ; Sukces // Prz. Tech. – 1970, nr 37, s. 7 ; nr 38, s. 1, 5 1462. ŁANIEWSKI Jerzy: Jak oni to robią // Życie i Nowocz. – 1970, nr 26, s. 1-2 1463. NAWROCKI Adam: Maszyny i urządzenia odlewnicze na XXXIX MPT. – Il. // Prz. Odlew. – 1970, nr 2, s. 401-405
Ekspozycja Dozametu na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

1464. NOGIEĆ Jerzy: Złote ręce / Marian Świerczyński. – Pseud. // Prz. Gosp. – 1971, nr 1, s. 7-8 1465. KACZMARSKI Leszek: Podpisanie umowy o współpracy [pomiędzy „Dozametem” a Instytutem Odlewnictwa]. – Il. // Pr. Instyt. Odlew. – 1971, z. 4, s. 466-468 1466. KRYSIAK Henryk: Na złoty medal // Nadodrze. – 1972, nr 9, s. 1, 5
Produkcja „Dozametu” na rynkach zagranicznych.

1467. LENARD W.: „Dozamet” pionierem w badaniach ultradźwiękowych na żeliwie // Głos Met. – 1971, nr 11, s. 3 1468. MIAKISZ Władysław: Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne „Dozamet” // Bezp. Pr. – 1975, nr 2, s. 53
Poprawa warunków pracy.

1469. MIAKISZ Władysław: Dobre przygotowanie – dobra jakość / W. Miakisz, Bogusław Siedlecki. – Il. // Probl. Jakości. – 1975, nr 3/4, s. 40-43

PRZEMYSŁ

111

1470. ROWIŃSKI Ryszard: Inwestowanie głową. – Il. // Nadodrze. – 1976, nr 2, s. 3
Kadra inżynierów „Dozametu”.

1482. ROWIŃSKI Ryszard: Czarny, biały i czerwony lakier // Nadodrze. – 1983, nr 9, s. 1, 4
Aktualna sytuacja „Dozametu”.

1471. NOWAK Witold: Automatyczne linie formierskie – czołowa pozycja w planie rozwoju techniki : nowy wyrób „Dozametu” / W.N. // Głos Met. – 1977, nr 6, s. 4 1472. MASZKOWSKI Krzysztof: Technika odlewnicza w Dozamecie na tle osiągnięć i tendencji rozwojowych odlewnictwa. [1]-(3) // Głos Met. – 1978, nr 3, s. 4 ; nr 4, s. 3-4 ; nr 5, s. 4 FURMANEK M.: Krótko z „Solidarnością” : działalność Komitetu Założycielskiego w Dozamecie = poz. 1819 1473. POTRZEBA rzetelnej roboty // Głos Met. – 1980, nr 3, s. 1
O podniesienie poziomu technicznego i jakości produkcji.

1483. PIĄTAK Ryszard: Doświadczenia Zakładów „Dozamet” – Nowa Sól w zakresie wartościowania pracy // W: Taryfikacja pracy w zakładowych systemach wynagrodzeń : (materiał konferencyjny). – Cz. 2. – Zielona Góra, [1984], s. 64-79 KONFERENCJA naukowo-techniczna z okazji 40-lecia Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych = poz. 2512 1484. CHMIELEWSKI Jerzy: Cenny wynalazek nowosolskich twórców // Nowator. – 1989, nr 1, s. 44
Urządzenie do odśrodkowego odlewania tulei skonstruowane w „Dozamecie”.

HAMERSKA I.: Szara rzeczywistość. – Sytuacja NFN „Odra” i DZM „Dozamet” = poz. 1538 1485. FRANIA Ryszard: Czas pierwszych decyzji : rozmowa z dyr. nacz. „Dozametu” / przygot. Krzysztof Galerczyk // Głos Dozametu. – 1990, nr 16, s. 1-2 UCHWAŁA 5/90 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Dozamecie = poz. 1831 1486. KOWALCZYK J.: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa przy podziale na samodzielne zakłady // Głos Dozametu. – 1991, nr 7, s. 1-2 1487. MASZKOWSKI Krzysztof: Informacja dyrektora przedsiębiorstwa // Głos Dozametu. – 1992, nr 15, 18, s. 2 1488. SUSKI J.: Naprawić Dozamet // Krąg. – 1994, nr 6, s. 1, 4 1489. SZWIEC Beata: Z wizytą w DZM / B. Sz. // Krąg, – 1996, nr 20, s. 6 1490. GROTOWSKA Małgorzata: Złoto dla Dozametu / M. G. – Il // Krąg. – 1996, nr 41, s. 1, 4
Odznaczenie „Dozametu” (za wyprodukowanie formierki impulsowej) na Międzynarodowych Targach Odlewnictwa w Kielcach.

1474. LESIK Paweł A.: Jest jak jest… // Tryb. Samorz. Rob. – 1980, nr 12, s. 3
Sprawa realizacji zadań gospodarczych.

1475. OSIĄGNIĘTE wyniki zadowolenia nie dają // Głos Met. – 1980, nr 15, s. 1-2 1476. POSTULATY Załogi // Głos Met. 1980, nr 21, s. 1 BĄK St.: Istotne sprawy NSZZ „Solidarność” na dzisiaj i jutro = poz. 1823 1477. GRZEGORSKA Barbara: Nie najlepsza sytuacja w eksporcie / M.B. // Głos Met. – 1980, nr 22, s. 1 1478. GIBOWSKI Aleksander: Eksport – warunek zmian na lepsze / Hg. // Głos Met. – 1981, nr 16/17, s. 1 1479. SPEŁNIONE oczekiwania ; Rada pracownicza rozpoczęła działalność / R. – Il. // Głos Met. – 1981, nr 22, s. 1-2 ; nr 23, s. 1-2 UCHWAŁA XI Zakładowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych = poz. 1873 1480. ROWIŃSKI Ryszard: Miakisz : z oparów absurdu. – Il. // Nadodrze. – 1982, nr 4, s. 1, 3
Sprawa odwołania dyrektora.

1491. GROTOWSKA Małgorzata: Złota passa / M.G. – Il. // Krag. – 1997, nr 28, s. 1, 4 1492. OLSZEWSKI Wojciech: Dozamet na przetargu // Krąg. – 1998, nr 51, s. 7 1493. GRUBER Ewa: Czy trup ożyje? ; Łabędzi śpiew Dozametu // Puls. – 1999, nr 3, s. 12 ; nr 4, s. 12

1481. ORŁOWSKI Władysław: Zmagania z impasem. – Il. // Nowator. – 1983, nr 7, s. 31-32
Wynalazczość w zakładach.

112

Z AGADNIENIA GOSPODARCZE

1494. GURBAN Edward: Podzwonne dla Dozametu? / (eg) ; Koniec kolosa na glinianych nogach / (doktor). – Il. // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 2, s. 4 ; nr 9 s. 7
Upadłość „Dozametu”.

ROWIŃSKI R.: Inwestowanie głową. – Kadra inżynierów „Dozametu” = poz. 1470 Cichy Stanisław. SŁUŻBA i praca była dla niego honorem. – Zasłużony pracownik „Dozametu” = poz. 123 1504. Eski Mieczysław. URODZONY działacz i społecznik : nowosolanin 40-lecia. – Il., portr. // Głos Dozametu. – 1985, nr 21, s. 3
Pionier, zasłużony pracownik „Dozametu”.

1495. JABŁOŃSKI Edward: Wyciekły 3 miliony ; Złomowanie Dozametu : Centralne Biuro Śledcze na tropie kolejnej afery // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 42, s. 9 ; nr 43, s. 3
Nieprawidłowości w sprzedaży majątku „Dozametu”.

1496. KOWALCZYK Janusz: Pamięcią w przeszłość // Krąg. – 2002, nr 29, s. 22 1497. KASPRZAK Irena Zofia: Nowe na gruzach starego / I.Z.K. – Il. // Krąg. – 2002, nr 32, s. 2
Dozamet Sp. z o.o.

Gruber Karol. GURBAN E.: Poseł z Dozametu = poz. 2000 Kaczmarek Edward. MOJE pierwsze dni w „Dozamecie”. – Wspomnienia = poz. 1438 Miakisz Władysław. ROWIŃSKI R.: E. Miakisz = poz. 1480 SZCZEGÓŁA H.: W. Miakisz. – W latach 19631981 dyr. „Dozametu” = poz. 202 WŁADYSŁAW Miakisz nie żyje = poz. 201 1505. Międzybrodzki Edward. MIĘDZYBRODZKI Edward: Iluzje i rzeczywistść / wysłuchał Edward Gurban. – (Znani nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 25, s. 6 Nowak Witold. WITOLDA Nowaka nie ma wśród nas. – Zasłużony pracownik „Dozametu”, sędzia i działacz piłkarski = poz. 206 1506. Soliński Walerian. SOLIŃSKI Walerian: Zawsze w „Dozamecie” : z dużego zakładu do małej spółki / rozm. Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 33, s. 7 NADODRZAŃSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU LNIARSKIEGO. FABRYKA NICI „ODRA” W NOWEJ SOLI Opracowania ogólne PIĘTNAŚCIE lat nowosolskiej „Odry” = poz. 93 1507. KRÓTKI zarys historii Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego w Nowej Soli // Wrzeciono. – 1958, nr 11-12, s. 3 ; 1959, nr 1-8, s. 4 ; nr 9/10, s. 7 ; nr 12, s. 4
Od 1959, nr 1 tyt.: Historia Zakładu.

1498. MODERNIZUJĄ i inwestują / (wej) // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 40, s. 16
Nowy „Dozamet”.

1499. KOPEĆ Maciej: Polityka, biznes i „Dozamet” // Krąg. – 2004, nr 12, s. 6. Polem.: PREZYDENT Tyszkiewicz a kwestia Dozametu / Klub Radnych SLD. Krąg, nr 13, s. 18. Repol.: TYSZKIEWICZ Wadim: SLD, a kwestia Dozametu. Krąg, nr 14, s. 5. SOLIŃSKI Walerian: Polityka, biznes i ogon kota. Krąg, nr 14, s. 13. WICIAK Andrzej: W odpowiedzi p. Maciejowi Kopeć [… ] Krąg, nr 14, s. 14 1500. PRODUKUJĄ gotowe wyroby / (wej). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 7, s. 7
Dozamet SA.

1501. OLSZEWSKI Wojciech: Kulisy upadku legendy – Dozamet. – Il. // Krąg. – 2005, nr 2, s. 6-7 1502. OLSZEWSKI Wojciech: Sukces „Dozametu” ; Sukces i symbol. – Il. // Krąg. – 2005, nr 41, s. 6 ; Nr 42, s. 20-21
Zdobycie przez „Dozamet” S.A. dwóch nagród na targach w Kielcach.

* CICHY S.: Pionierzy „Dozametu” = poz. 1432 JAKOWLEW D.: Dozametowscy pionierzy = poz. 1437 1503. NASI Jubilaci: 25 lat Dozametu. – Portr. // Głos Met. – 1971, nr 2-5, s. 3 NOWAK W.: Kierownictwo Dozametu w okresie minionego 25-lecia = poz. 1423 PIONIERZY „Dozametu” = poz. 1440

1508. ŁAWRYNOWICZ M.: Piętnaście lat NZPL // Wrzeciono. – 1960, nr 8/9, s. 1, 3

PRZEMYSŁ

113

1509. DROGI rozwojowe w latach 1945-1960 / L.H. // Wrzeciono. – 1960, nr 8/9, s. 6-7 1510. WYDAJNOŚĆ pracy w okresie 15-lecia NZPL / L.H. // Wrzeciono. – 1960, nr 8/9, s. 3, 8 ; nr 10, s. 5 1511. MINIONE XX-lecie i zamierzenia na przyszłość : inwestycje, remonty i postęp techniczny. – Il. // Wrzeciono. – 1964, nr 7/8, s. 3 1512. 20 [DWADZIEŚCIA] lat ofiarnej pracy // Wrzeciono. – 1965, nr 10/11, s. 2
Osiągnięcia NZPL w latach 1945-1964.

czerwiec-wrzesień 2006 / [tekst: Małgorzata Gącarzewicz ; red. Krystyna Bakalarz]. – Nowa Sól ; MM, 2006. – 15, [1] s. : il., portr. – ISBN 83-919139-5-3 Wrzeciono : organ Rady Robotniczej Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego w Nowej Soli, od 1982 r. podtyt.: mies. Nowosolskiej Fabryki Nici „Odra” = poz. 38

Działalność zakładów 1523. GREB Henryk: Lada dzień zadymią kominy w nowej Fabryce Przemysłu Lniarskiego [w Nowej Soli] // Lubus. Słowo Pol. – 1948, nr 75, s. 3 1524. MILEWSKI Sław: Trzy sprawy do załatwienia // Gosp. Mater. – 1957, nr 6, s. 181-184
O właściwą organizację zbytu w nowosolskiej fabryce nici.

1513. NA KANWIE wspomnień trudnych początków // Wrzeciono. – 1965, nr 10/11, s. 7 1514. STYŁA Tadeusz: Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego w Nowej Soli // W: Zakłady przemysłu kluczowego w województwie zielonogórskim : praca zbiorowa / pod red. i kier. nauk. Józefa Popkiewicza. – Zielona Góra, 1966. – S. 217-254 : il. 1515. 20-lecie[DWUDZIESTOLECIE] działalności Klubu Techniki i Racjonalizacji / K-d. – Il // Wrzeciono. – 1968, nr 6, s. 1-2 1516. NETZEL Andrzej: Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego w Nowej Soli // W: Przemiany, perspektywy / [komitet red. Stanisław Dziekan, Janusz Koniusz, Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra, 1969. – S. 222-223 1517. OSIĄGNIĘCIA produkcyjne w 25-leciu / C // Wrzeciono. – 1970, nr 12, s. 1-2 1518. INWESTYCJE w okresie 25-lecia // Wrzeciono. – 1970, nr 12, S. 7-9 1519. REICHERT Jan: Jubilatka 7 XI 1945-7 XI 1980. – Il. // Wrzeciono. – 1980, nr 11, s. 1, 3 1520. RAPORT o stanie produkcji niciarskiej w kraju / oprac. przez Nowosolską Fabrykę Nici „Odra” w Nowej Soli. – Nowa Sól : NFN „Odra”, 1983. – 45 k. ; 31 cm. – Maszyn. powiel.
Zawiera analizę stanu NFN „Odra” oraz projekt przedsięwzięć modernizacyjnych i inwestycyjnych.

1525. NASZE wyroby na rynek zagraniczny / L.H. // Wrzeciono. – 1960, nr 5, s. 2 1526. SWARCZEWSKI Roman: Po nitce do kłębka. – Fotorep. – Il. // Nadodrze. – 1960, nr 6, s. 5 1527. NODZYŃSKI Wiesław: Nić „made in Poland”. – Il. // Nadodrze. – 1964, nr 2, s. 8-9 1528. DOBOSZOWA Henryka: Szpulka nici. –Il. // Nadodrze. – 1968, nr 2, s. 1, 5 1529. KACPRZAK Jacek: „Syntetyki”rozpoczęły produkcję ; wysoka ocena pracy budowlanych / (jk). – Il. // Bud. n. Odrą. – 1973, nr 6, s.1-2
Przekazanie do eksploatacji Wytwórni Nici Syntetycznych.

KACPRZAK J.: Wytwórnia nici syntetycznych przekazana do rozruchu = poz. 1377 1530. WACHNOWSKI Stefan: Wyszły z tego nici. – Il. // Nadodrze. – 1973, nr 25/26, s. 11
Uruchomienie wydziały produkcji nici syntetycznych.

1531. WRÓBLEWSKI Andrzej: Przez igielne ucho. – Il. // Polityka. – 1978 , nr 40, s. 6
Nowosolska Fabryka Nici Odra.

1521. TURONEK Kazimierz: Przedsiębiorstwo NFN „Odra” w Nowej Soli // W: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Oddział Zielonogórski 1975-1985. – Zielona Góra, 1985. – S. 6165 : il. 1522. NOWOSOLSKA Fabryka Nici 1816-2006 ; katalog wystawy, Muzeum Miejskie w Nowej Soli,

1532. REICHERT Jan: Przygotowanie „Odry” do reformy gospodarczej / (Ert) // Wrzeciono. – 1981, nr 9, s. 1-2 1533. „ODRA” przed reformą gospodarczą / [wypow.]: Jadwiga Lipiec, Łucja Ciupek, Jan Reichert [i in.] / oprac. ert. – Jan Reichert // Wrzeciono. – 1981, nr 10, s. 1-2

114

Z AGADNIENIA GOSPODARCZE

1534. TOMASZEWSKI Zygmunt: Szpitale czekają na nici chirurgiczne „Odry” / (tom) // Nauka Tech. – Nr 1101/1102 (1981), s. 25 1535. PREMIA motywacyjna [w NFN „Odra”] // Ekon. Ogr. Pr. – 1984, nr 6, s. 34-35. OPINIA załogi o nowym systemie wynagradzania // Tamże. – 1985, nr 3, s. 30 1536. CUDAK Andrzej: Nici z nici : w co się ubrać?. – Il. // Związkowiec. – 1985, nr 27, s. 8
Problemy produkcyjne „Odry”.

1548. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Symbol miasta przejął syndyk / Iwona Rynkiewicz // Krąg. – 1999, nr 16, s. 1, 4 1549. SONDEJ Mieczysław: Fabryka mogła być… / [rozm.] Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 20, s. 8-9
Sprawa upadku „Odry”.

1550. GURBAN Edward: Ostatni na pokładzie „Odry”. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 9, s. 8-9
Andrzej Matuszewski, likwidator NFN „Odra”.

1537. REICHERT Jan: Order Sztandaru Pracy II klasy dla NFN „Odra”. – Il. // Wrzeciono. – 1985, nr 1, s. 1-3. JABŁOŃSKI Edward: 40-lecie NFN „Odra” / (ej) // Głos Dozametu. – 1985, nr 22, s. 1 1538. HAMERSKA Irena: Szara rzeczywistość. – Il. // Związkowiec. – 1989, nr 11, s., 10-11, 15
Sytuacja NFN „Odra” i DZM „Dozamet”.

1551. MATUSZEWSKI Andrzej: A było tak pięknie : „Odra” wczoraj i dziś / zanotował: Edward Gurban. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 10, s. 6 1552. OWCZAREK Monika: Niech się martwi miasto ; Na kogo wypadnie na tego bęc. – Il. // Krąg. – 2006, nr 27, s. 18 ; nr 28, s. 1, 6-7
Przekazanie miastu pozostałości po zakładach „Odry”.

1539. JANERTOWICZ Roch: „Odra” w szponach recesji i … nie tylko. – Il. // Głos Socjaldem. – 1990, nr 1, s. 1-2 1540. NIEWIADOMSKI Jan: Stare i nowe. – Il. // Głos Socjaldem. – 1991, nr 6, s. 1,3
Kondycja ekonomiczna i sytuacja kadrowa NFN „Odra”.

* Abramowicz Jerzy Miron. WITKOWSKI I.: J. M. Abramowicz. – Dyr. Nowosolskiej Fabryki Nici „Odra” = poz. 118 1553. Borowiecki Kazimierz. POLAK-DIETRICH Władysława: Pasja życiowa inż. K. Borowieckiego // Wrzeciono. – 1980, nr 8, s. 2
Racjonalizator, przew. Klubu Techniki i Racjonalizacji NFN „Odra”.

1541. BUCZAK Włodzimierz: Czy „Odra” musi utonąć? : rozmowa z dyr. zakładu Włodzimierzem Buczakiem / R. Woj. – Ryszard Wojewódzki // Krąg. – 1992, nr 2, s. 4 1542. GENEJA Andrzej: NFN „Odra” w oczach „S ‘80” : rozmowa z Andrzejem Geneją […] przew. Komisji Zakł. NSZZ „Solidarność” / rozm. Marianna Jasińska // Krąg. – 1992, nr 43, s. 8 1543. GRZEŚKOW Monika: Kto topi „Odrę” // Krąg. – 1994, nr 13, s. 1, 3. Polem.: GRZELCZAK Leszek: Kto pozwala Dyrektorowi topić „Odrę”. Krąg, nr 18, s. 7 1544. GALUSIŃSKA Anna: Nowy prezes – stare problemy. – Portr. // Krąg. – 1995, nr 43, s. 1,3
Marek Cieślak prezesem Fabryki Nici „Odra” S.A.

Gozdek Remigiusz. REMIGIUSZ Gozdek. – Kier. techniczny, następnie dyr. NFN „Odra” = poz. 152

INNE ZAKŁADY 1554. ŁĘCZYCKI Jóżef: Dolnośląska Fabryka Kleju w Nowej Soli // W: Zakłady przemysłu kluczowego w województwie zielonogórskim : praca zbiorowa / pod red. i kier. nauk. Józefa Popkiewicza. – Zielona Góra, 1966. – S. 255-276 : il. 1555. MATUSZCZAK Jan: Produkcja krajowych klejów topliwych dla przemysłu poligraficznego [w Chemicznej Spółdzielni Pracy w Nowej Soli] // Poligrafika. – 1990, [nr] 4, s. 57

1545. GROTOWSKA Małgorzata: Czy będą „nici” z „Odry”? / M.G. – Il. // Krąg. – 1996, nr 27, s. 1, 4 1546. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: „Odra” / Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1998, nr 13, s. 13-14
Upadek NFN „Odra”.

Fabryka Kotłów „Fakot” 1556. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Fakot / Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1997, nr 44, s. 10

1547. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Agonia symbolu / Iwona Rynkiewicz // Puls. – 1999, nr 8, s. 11

PRZEMYSŁ

115

1557. GROTOWSKA Małgorzata: Tragedia Fakotu / M.G. – Il. // Krąg. – 2001, nr 15, s. 8-9 1558. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Fakot na dnie /J. Jabłońska // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 31, s. 4 1559. GROTOWSKA Małgorzata: Klamka zapadła / M.G. // Krąg. – 2001, nr 41, s. 6 1560. NOWACZYK-GOLIŃSKA Alicja: Wygaszanie kotłów : likwidacja zadłużonej spółki / rozm. przepr. Edward Jabłoński. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 9, s. 7 1561. OLSZEWSKI Wojciech: Fakot sprzedany. – Portr. // Krąg. – 2004, nr 45, s. 1, 7

Zakładów Obuwia „Junior” / [rozm.] Marianna Jasińska // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 6 (1993), s. 3 1570. GROTOWSKA Małgorzata: Buty pod kreską ; Włoski właściciel. – Il. / M.G. // Krąg. – 2001, nr 43, s. 6 ; 2002 nr 52, s. 5 1571. ŻYWIEŃ Andrzej: Czy na butach można zarobić? / rozm. przepr. I.Z.K. – Irena Zofia Kasprzak. – Il. // Krąg. – 2002, nr 6, s. 23
Produkcja obuwia firmy Lapis na bazie upadłej fabryki „Junior”.

1572. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Nowy „Junior” / J. Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 24, s. 9

1562. RUT Łukasz: Czeka praca w Fatsie!. – Il. // Krąg. – 2006, nr 30, s. 20-21
Fabryka Tapicerki Samochodowej.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne „Technical” w Nowej Soli 1573. GRUBER Ewa: Mieć otwartą głowę. – Il. // Krąg. – 1998, nr 33, s. 67 1574. JABŁOŃSKI Edward: Dziesięć lat dla odlewnictwa : złoty medal za linie formowania korpusów [przyznany przedsiębiorstwu”Technical”]. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 41, s. 3 1575. ZŁOTY medal w Kielcach [na IX Międzynarodowych Targach Technologii dla Odlewnictwa „Metal”] / (wej). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 39,s. 8 1576. NOWA hala Technicala / (wej.) – Il. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 40, s. 7

1563. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Otwarcie BCC / J. Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 22, s. 3.
Firma BCC Polska produkująca „sklepy na kółkach”.

1564. OLSZEWSKI Wojciech: BCC już działa w strefie. – Il. // Krąg. – 2006, nr 22, s. 7 1565. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Walka o rynek / Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1998, nr 33, s. 12
Firma BKEngineering, specjalizująca się w konstruowaniu maszyn i urządzeń odlewniczych.

1566. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Niemcy inwestują w Nowej Soli / Iwona Rynkiewicz // Puls, nr 11, s. 18.
Firma Esser-Polska w Nowej Soli, producent części dla przemysłu elektroniczego i samochodowego.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Przemysłu Paszowego „Bacutil” w Nowej Soli 1577. NETZEL Andrzej: Rejonowe Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Przemysłu Paszowego „Bacutil” w Nowej Soli // W: Przemiany, perspektywy / [kolegium red. Stanisław Dziekan, Janusz Koniusz, Sobiesław Piontek]. Zielona Góra, 1969. – S. 233-234 1578. ROWIŃSKI Ryszard: Szukać diamentów // Nadodrze. – 1976, nr 6, s. 3 1579. PPPP [REJONOWE Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego] „Bacutil” w Nowej Soli / Z.O. // Prz. Zboż.-Młyn. – 1979, nr 6, s. 12-13 1580. BACUTILOWIEC : jednodniówka Samorządu Robotnicznego Rejonowego Przedsiębiorstwa PPP

1567. JUNGINGER Klaus: Sukces przez racjonalizację / rozm. przepr. IRM. – Iwona Rynkiewicz-Męcińska. – Il. // Krąg. – 2002, nr 31, s. 5
Firma Esser.

1568. OLSZEWSKI Wojciech: Rusza innowacyjna odlewnia. – Il. // Krąg. – 2007, nr 2, s. 6
Zakład firmy Voit w Nowej Soli.

Zakłady Obuwia „Junior” 1569. OSZKINIS Józef: „Junior” stawia na jakość : rozmowa z Józefem Oszkinisem, dyr. Nowosolskich

116

Z AGADNIENIA GOSPODARCZE

„Bacutil” w Nowej Soli. – Nowa Sól : „Bacutil”, 1980. – 8 s. : il. ; 47 cm 1581. JABŁOŃSKI Edward: „Bacutil” znaczy – pasze ; Spółka z hodowcami drobiu : wytwórnia pasz sprywatyzowana. – Il. // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 8 (1993), s. 1 ; Gaz. Nowosol. – 2002, nr 1, s. 5

Zakłady Przemysłu Spożywczego w Nowej Soli 1592. NETZEL Andrzej: Zakłady Jajczarsko-Drobiarskie w Nowej Soli // W: Przemiany, perspektywy / [kolegium red. Stanisław Dziekan, Janusz Koniusz, Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra, 1969. – S. 231 1593. JELINEK Zbigniew M.: Prywatyzacja Zakładów Jajczarskich w Nowej Soli // (j) // Aktual. Koż. – 1997, nr 5, s. 7 1594. GRUBER Ewa: Ovopol na szczycie!. – Il. // Puls. – 2000, nr 1 s. 7
Krystyna Karkoszka, prezes Zakładów Jajczarskich Ovopol, odznaczona tytułem „Agrobiznesmen 99”.

1582. HAJDUK Fabian: Erika Steinbach Nowej Soli // Puls. – 2006, nr 12, s. 37
Rozpoczęcie budowy Zakładu Funai Elektric Polska produkującego sprzęt elektoniczny i komputerowy.

1583. OLSZEWSKI Wojciech: Made in Nowa Sól. – Il., portr. // Krąg. – 2006, nr 45, s. 1, 5-7
Funai Electric Polska.

1584. GRUBER Ewa: Filozofia jakości // Puls. – 1999, nr 8, s. 9. GARGASIEWICZ Sławek: Gedia. – (Wędrówki po nowosolskich zakładach). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 14, s. 8
Zakład „Gedia” w Nowej Soli, producent części do samochodów.

1595. OVOPOL / (doktor). – (Wędrówki po nowosolskich zakładach). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 4, s. 5
Zakłady jajczarskie.

* 1596. KARCZMAREK Tadeusz: Księga piw i browarów polskich. – Warszawa, 1994. – S. 286-287 : Browar w Nowej Soli

1585. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Gedia uhonorowana ; Najlepsza z najlepszych / IRM // Krąg. – 2001, nr 21, 30, s. 6 1586. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Prymus inter pares / IRM. – Il. // Puls. – 2001, nr 8, s. 7
Zakład Gedia Poland laureatem statuetki „Tribute 2000”, nagrody dla najlepszego dostawcy w sieci General Motors.

Stocznia 1597. NETZEL Andrzej: Remontowa Stocznia Rzeczna Wrocław – Wydział Nowa Sól // W: Przemiany, perspektywy /[kolegium red. Stanisław Dziekan, Janusz Koniusz, Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra, 1969. – S. 241 1598.GRUBER Ewa: Rzeka nadziei. – Il. // Puls. – 1999, nr 4, s. 15
Firma „Konstal” – remont i budowa statków rzecznych.

1587. OLSZEWSKI Wojciech: To nie prezent, to złoty medal : World Excellence Award 2003 Forda dla Gedi. – Il. // Krąg. – 2004, nr 42, s. 5-6 1588. OLSZEWSKI Wojciech: Odrzany i sztuka. – Il. // Krąg. – 2005, nr 41, s. 1, 5. JESIENNE Odrzany / (dag). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 41, s. 8
Laureaci statuetki: dyr. Zakładu Gedia Poland Zbigniew Paruszewski, dr Władysław Kolbuszewski, dyr. nowosolskiego szpitala i o. Medard Parysz, kapelan nowosolskich kombatantów.

1599. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Kontenerowiec dla Holendrów / Jolanta Jabłońska. – Il., portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 4, s. 8 1600. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Piąta rocznica / IRM. – Il. // Krąg. – 2002, nr 37, s. 10
Działalność stoczni „Konstal”.

1589. OLSZEWSKI Wojciech: Nowe symbole Nowej Soli // Puls. – 2005, nr 7/8, s. 18
Zakład koncernu „Getriebebau Nord” w Nowej Soli – montaż silników elektrycznych.

1590. OLSZEWSKI Wojciech: Szczegóły inwestycji Nord Napędy w Nowej Soli. – Il., portr. // Krąg. – 2005, nr 25, s. 12-13 1591. OLSZEWSKI Wojciech: Nord jak dąb. – Il // Krąg. – 2006, nr 21, s. 5

1601. GROTOWSKA Małgorzata: Ruszyła z wodą / M.G. – Il. // Krąg. – 2002, nr 26, s. 10
Uruchomienie w Nowej Soli małej elektrowni wodnej.

ROCZNICA śmierci Jana Zawiślaka, kier. Fabryki Mebli (1958-1993) w N o w y m M i a s t e c z k u = poz. 271

PRZEMYSŁ

117

Zakład Pracy Chronionej „Hesmo” w O t y n i u 1602. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Złote jajko / I. Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1999, nr 40, s. 1, 11
Firma „Hesmo” (oprawy oświetleniowe) laureatem nagrody Międzynarodowych Targów Poznańskich „Domexpo ’99”.

rehabilitacji w Spółdzielni Inwalidów Niewidomych w Bytomiu Odrzańskim // W: Adaptacja społecznozawodowa inwalidów : materiały konferencyjne, Lubiatów, 5-7 maja 1980 / pod red. Janiny Stankiewicz, Antoniego Rutki. – [Zielona Góra, 1980]. – S. 123-129 1613. ANKIEWICZ Henryk: Rozum widzi i słyszy // Nadodrze. – 1983, nr 6, s. 3 1614. SARDOŃCZYK Andrzej: Bez taryfy ulgowej // Nadodrze. – 1985, nr 21, s. 10 1615. SZURA Romuald: Jesteśmy jedną rodziną // By Zdrowym Być. – 1995, nr 1, s. 6 1616. ROLIŃSKI Jerzy St.: O spółdzielniach z „Nadodrza” w Bytomiu Odrzańskim. – Il. // Zachód. – 1997, nr 3, s. 14-15 1617. KŁÓSEK Barbara: Spółdzielnia Niewidomych „Nadodrze” / B. Kłósek, Marlena Poklepa // Wędrujemy. – Nr 37 (2000), s. 29-37 1618. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Do samochodów i sprzętu agd tacy sami ludzie… / Jolanta Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 41, s. 8-9 1619. GURBAN Edward: Produkuje i żywi / EG. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 3, s. 7

1603. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Główna nagroda dla Hesmo na XVIII Międzynarodowych Targach Kowieńskich Polexport 2001 / IRM // Krąg. – 2001, nr 47, s. 25 1604. SMOLICZ Henryk: Biznes fair play / rozm. przepr. Jolanta Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 8, s. 9 1605. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Trofeum dla Hesmo / IRM. – Il. // Krąg. – 2002, nr 23, s. 25
Hesmo laureatem nagrody na Wystawie „Polexport” w Kaliningradzie.

1606. KASPRZAK Irena Zofia: Nowy biurowiec Hesmo / I.Z.K. – Il. // Krąg. – 2002, nr 35, s. 1, 25 1607. KASPRZAK Irena Zofia: Laury dla Hesmo / I.Z.K. – Il. // Krąg. – 2002, nr 44, s. 24
Wyróżnienie na Międzynarodowych Targach Sprzętu Oświetleniowego i Osprzętu Elektrycznego w Warszawie.

1608. OLSZEWSKI Wojciech: Lampy pana Henryka. – Portr. // Krąg. – 2004, nr 53, s. 7

PRZEMYSŁ DROBNY. RZEMIOSŁO. SPÓŁDZIELCZOŚĆ PRACY
1609. KSIĘGA rzemiosła polskiego. – Łódź, 1949. – S. 681-682 : Powiat kożuchowski

1620. HADYNIAK Feliks: Księga adresowa : życie gospodarcze Ziemi Wielkopolskiej i Lubuskiej. – Poznań, 1946. – S. 42 : Piekarnie : gmina K o l s k o 1621. BUKOWSKI Józef: Produkujemy coraz więcej obuwia dziecięcego // Now. Spółdz. – 1955, nr 4, s. 3
Spółdzielnia Branży Skórzanej w N o w e j S o l i .

Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych w By tomiu Od rzańskim 1610. SZOKARSKI Sławomir: Pełnowartościowi ludzie : w Bytomskim Zakładzie Inwalidów / Mir. // Now. Spółdz. – 1956, nr 2, s. 3 1611. KWIATKOWSKI Marian: Nowa Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych w Bytomiu Odrzańskim // Now. Spółdz. – 1960, nr 13/14, s. 6
Utworzenie 7 VI 1960 r. Spółdzielni Inwalidów Niewidomych przez spółdzielnię w Poznaniu.

1622. CHRZANOWSKI Mirosław: Z życia przedsiębiorstwa przemysłu terenowego // Rada Nar. – 1966, nr 39, s. 9
„Lubmet” w Nowej Soli.

1623. CO SŁYCHAĆ w Nowej Soli / (zg) // Rzemieślnik. – 1962, nr 26, s. 4
Wystawa wyrobów rzemieślniczych.

1624. X [DZIESIĘĆ] lat pracy / M.B. – Il. // Spółdz. Pracy. – 1956, nr 7, s. 37
Spółdzielnia Krawiecka „Przyszłość” w Nowej Soli

1612. KAZIMIERCZAK Anna: Specyfika adaptacji społeczno-zawodowej sprzyjającym warunkiem

1625. GĄSIOR Alfred: Jak to się robi w … Nowej Soli / rozm. przepr. Jerzy Patelka. – Il. // Tyg. Nowosol. – 1999, nr 30, s. 8-9
Zakład ślusarsko-kotlarski „Fredex”.

118

Z AGADNIENIA GOSPODARCZE

1626. GURBAN Edward: Malarz w herbie : z pokolenia na pokolenie. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 40, s. 8-9
Rzemiosło nowosolskie po wyzwoleniu miasta, działalność malarza Jana Koły.

1639. STARCZAK E.: Spółdzielnia Pracy Baza Budowy i Remontu Maszyn w Nowej Soli w kalejdoskopie produkcyjnym // Now. Spółdz. – 1959, nr 18, s. 4. FOTOREPORTAŻ z nowosolskiej bazy. – Il. // Tamże, nr 19, s. 5 1640. STARCZAK E.: „Stal” w Nowej Soli zakończyła rok. – Il. // Now. Spółdz. – 1958, nr 19, s. 2-3
Spółdzielnia pracy.

1627. JABŁOŃSKI Edward: 40 lat Usługowej Spółdzielni Pracy / (ej) // Głos Dozametu. – 1986, nr 24, s. 4 1628. JASIŃSKA Marzanna: Cień nad rzemiosłem [nowosolskim]. – Il. // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 11, (1993), s. 3 1629. JESZCZE jedna jubilatka : Spółdzielnia Kaflarska w Nowej Soli. – Portr. // Now. Spółdz. – 1958, nr 22, s. 2 1630. KACZKOWSKI Marian: Najwięksi w mieście : rozmowa z Marianem Kaczkowskim, starszym Cechu Rzemiosł Różnych w Nowej Soli / rozm. przepr. Katarzyna Maksymczak. – Il. // Rzemieślnik. – 1999, nr 44, s. 14
Cech najliczniejszą organizacją gospodarczą w Nowej Soli.

1641.STĘPIEŃ Sylwia: Król krasnoludków : w Nowej Soli liczy się pomysł. – Il. // Prz. Tyg. – 2000, nr 23, s. 11
Zakład figur ogrodowych Bohdana Zakrzewskiego.

1642. STOLARSKA Małgorzata: Bajeczny horror. – Il. // Przekrój. – 1995, nr 40, s. 16-17
Nowosolska produkcja gipsowych krasnali.

1643. SZOKARSKI Sławomir: Mała spółdzielnia o wysokiej rentowności i dużych możliwościach. – Il. // Now. Spółdz. – 1960, nr 2, s. 3
Spółdzielnia Pracy Chemiczno-Mydlarska w Nowej Soli.

1631. MAKSYMCZAK Katarzyna: Autostrada chleba. – Il. // Rzem. Lubus. – 1998, nr 1, s. 6-7
Piekarnia Władysława Grębowicza.

1644. SZOKARSKI Sławomir: Tam gdzie produkują kafle. – Il. // Now. Spółdz. – 1958, nr 21, s. 3-4
Spółdzielnia Pracy Kaflarskiej w Nowej Soli.

1632. MINCER Edward J.: Nowosolska czterdziestolatka / (EM) // Rzemieślnik. – 1988, nr 50, s. 5
Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy w Nowej Soli.

1645. TYMAN Małgorzata: Nareszcie we własnej siedzibie : w Nowej Soli. – Il. // Rzemieślnik. – 1984, nr 26, s. 5
Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy.

1633. NETZEL Andrzej: Nowosolskie Zakłady Kartoniarskie w Nowej Soli // W: Przemiany, perspektywy / [kolegium red. Stanisław Dziekan, Janusz Koniusz, Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra, 1969. – S. 212 1634. NETZEL Andrzej: Nowosolskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Nowej Soli // W: Przemiany, perspektywy / [kolegium red. Stanisław Dziekan, Janusz Koniusz, Sobiesław Piontek]. – Zielona Góra, 1969. – S. 245 1635. PAWŁOWSKI Witold: A to ci gips. – Il. // Polityka. – 1933, nr 52, dod. S. IV
Wytwórnia krasnali w Nowej Soli.

WALTER S.: Rekonesans, który trwa do dziś… – Wspomnienia o powojennych początkach rzemiosła i handlu w Nowej Soli = poz. 88 1646. Z MYŚLĄ o przyszłości / (Leks) // Spółdz. Pr. – 1962, nr 12, s. 6
Spółdzielnia Pracy Remontowo-Budowlanej w Nowej Soli.

ZAKŁAD Remontowo-Budowlany Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” = poz. 1657 1647. ZAREMBA Witold: Agregaty – jak nowe : w nowosolskim ZRB [Zakładzie Remontowo-Budowlanym] // Społem. – 1988, nr 2, s. 15 * 1648. GURBAN Edward: Chrześniak Mościckiego. – (Znani nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 45, s. 9
Bronisław B r z o z e k , nowosolski mistrz fryzjerski.

1636. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Krasnal na rozdrożu / I. Rynkiewicz ; współpr. P.M. // Puls. – 2000, nr 1, s. 11 1637. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Skrzaci zmierzch / IRM. – Il., portr. // Krąg. – 2002, nr 28, s. 8
O firmie „STOR” produkującej wyroby z betonu.

1638. SOWA Agnieszka: Sześć gatunków krasnala. – Il. // Polityka. – 2006, nr 5, s. 92-97

MAKSYMCZAK K.: Autostrada chleba. – Piekarnia Władysława G r ę b o w i c z a w Nowej Soli = poz. 1631

PRZEMYSŁ

119

GURBAN E.: Malarz w herbie : z pokolenia na pokolenie. – Jan Ko ło, nowosolski malarz pokojowy = poz. 1626 1649. Z A K R Z E W S K I Bogdan: Zaczęło się od fabryki w kuchni / rozm. Edward Gurban. – (Znani nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 27, s. 8-9
Producent figur (m.in. ojca PIO) o sobie i swoim przedsiębiorstwie.

GRZEGORSKA B.: Nie najlepsza sytuacja w eksporcie „Dozametu” = poz. 1477 1654. JABŁOŃSKI Edward: 40 lat „Społem”- Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Nowej Soli / (ed). – Il. // Głos Met. – 1987, nr 23, s. 4-5 1655. KAKAŁA Kazimierz: WSS [Wojewódzka Spóldzielnia Spożywców] : działalność Oddziału Nowa Sól / K. Kakała, Jerzy Teuerle ; rozm. przepr. Maria Wojtulewicz. – Il. // Prz. Gastr. – 1978, nr 11, s. 26-27 KASPRZAK I. Z.: Laury dla Hesmo na Międzynarodowych Targach Sprzętu Oświetleniowego i Osprzętu Elektrycznego w Warszawie = poz. 1607 KMIECIK S.: Nowe rynki zbytu „Dozametu” = poz. 1457 KRUK S.: Nowosolski „Dozamet” zdobył złoty medal na Międzynarodowych Targach w Lipsku = poz. 1459 KRYSIAK H.: Na złoty medal. – Produkcja „Dozametu” na rynkach zagranicznych = poz. 1466 NASZE wyroby na rynkach zagranicznych. – Nowosolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Odra” = oz. 1525 NAWROCKI A.: Maszyny i urządzenia odlewnicze na XXXIX Miedzynarodowych Targach w Poznaniu = poz. 1463 NOWA SÓL : miasto i okolice turystycznie i handlowo = poz. 470 OLSZEWSKI W.: Sukces „Dozametu” S.A. – Zdobycie na targach w Kielcach dwóch nagród = poz. 1502 1656. STRONNICZY Przegląd Nowosolskich Knajp : (SPNK) / (doktor). – Il. // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 4-11, s. 8 1657. ZAKŁAD Remontowo-Budowlany WSS [Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców] „Społem”, Nowa Sól. Informator wydany w dziesiątą rocznicę istnienia 1964-1975. – Nowa Sól : ZR-B WSS „Społem”, [1975]. – 16 s. : il. ; 21 cm ZEMŁA A.: Turcja kupuje nasze maszyny. – Eksport „Dozametu” = poz. 1446 1658. NOWAK L.: Problemy naszej GS / L. Nowak, K. Sawicki, M. Stempel // Rol. Spółdz. – 1991, nr 4, s. 4, 8 ; nr 9, s. 6
Gminna Spółdzielnia w N o w y m M i a s t e c z k u .

STĘPIEŃ S.: Król krasnoludków. – Zakład figur ogrodowych Bogdana Zakrzewskiego w Nowej Soli = poz. 1641

1650. HADYNIAK Feliks: Księga adresowa : życie gospodarcze Ziemi Wielkopolskiej i Lubuskiej. – Poznań, 1946. – S. 242 : Piekarnie : gmina O t y ń . 1651. ZARÓWNY Tadeusz: Tam, gdzie pachnie chleb : wywiad z Tadeuszem Zarównym, właścicielem piekarni „Kinga” z Ta r n o w a B y c k i e g o , gm. Bytom Odrzański / [rozm.] Barbara Brejwo, Elżbieta Wiśniewska // Lubus. Aktual. Rol. – 2006, nr 4, s. 38-39

HANDEL. SPÓŁDZIELCZOŚĆ SPOŻYWCÓW. GASTRONOMIA
1652. OZIEMSKA Zofia: Jaka jest, taka jest, ale nasza i bardzo lubiana. – Il. // Społem. – 1962, nr 12, s. 9
Powszechna Spółdzielnia Spożywców w K o ż u c h o w i e .

BAŁUT A.: Węgry otwartym rynkiem dla zbytu polskich maszyn odlewniczych. – Eksport n o w o s o l s k i e g o „Dozametu” = poz. 1447 „DOZAMET” na Międzynarodowych Targach – Saloniki 1962 = poz. 1451 1653. EKO Targi, 29 września 2006, Nowa Sól / Stowarzyszenie Społeczne „Kreator”. – Zielona Góra : „Kreator”, 2006. – [16] s. : il., pl. ; 21 cm GIBOWSKI A.: Eksport – warunek zmian na lepsze w „Dozamecie” = poz. 1478 GROTOWSKA M.: Złoto dla „Dozametu” na Międzynarodowych Targach Odlewniczych w Kielcach = poz. 1490 GROTOWSKA M.: Złota passa. – „Dozamet” zdobywa złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich = poz. 1491

120

Z AGADNIENIA GOSPODARCZE

RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA J.: Główna nagroda dla „Hesmo” O t y ń na XVIII Międzynarodowych Targach Kowieńskich = poz. 1603 RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA J.: Trofeum dla „Hesmo” na Wystawie Narodowej Polexport w Kaliningradzie = poz. 1605 1659. DACHÓWNA Regina: Niemiecki kapitalista w kurniku. – Il. // Wokanda. – 1990, nr 35, s. 6
Firma handlująca używana odzieżą w Ru d n ie, gm. Nowa Sól.

1666. FEDKO E.: Projekt pod nazwą „Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice (gm. Sulechów), Nowa Sól i Bytom Odrzański – Etap I” przykładem dobrych praktyk w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA // Region. – 2007, dod. spec. list./grudz., s. 19-20 1667. FULARZ Adam: Zielona Sól. – Il. // Puls. – 2002, nr 3, s. 16-17
Projekt połączenia Nowej Soli i Zielonej Góry szybką komunikacją szynową (autobusem szynowym).

FINANSE
1660. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Piękny bank w pięknym miesicie / Jolanta Jabłońska. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 40, s. 3
Otwarcie w B y t o m i u O d r z . Oddziału Banku Spółdzielczego.

1668. MARIAN Janusz: Nowe porty na Odrze : (raport). – Il. // Puls. – 2006, nr 9, s. 9
Projekt budowy przystani turystycznych na Odrze w w Cigacicach, Nowej Soli i Bytomiu Odrz.

1669. OLSZEWSKI Wojciech: 10 lat czekania. – Il. // Krąg. – 2006, nr 19, s. 6-7
Nowosolska obwodnica.

1661. PAWLAK Natalia: Jubileusz Banku spółdzielczego w K o ż u c h o w i e: rozmowa z Natalią Pawlak, prezesem. – Portr. // Aktual. Koż. – 2002, nr 2, s. 4 1662. PAWLAK Natalia: 60 [Sześćdziesiąt] lat BS [Banku Spółdzielczego] w Kożuchowie. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 45, s. 5. KUBRYCHTJABŁOŃSKA Jolanta: Bank… po sześćdziesiątce / J. Jabłońska. – Il. // Tamże, nr 46, s. 8 1663. JATCZAK Henryk: Nasz Bank // Nasze Miast. – 2002, nr 1, s. 3
Historia Banku Spółdzielczego w Now y m M i a s t e c z k u .

1670. OWCZAREK Monika: Brzegi połączone. – Il. // Krąg. – 2007, nr 16, s. 5
Przerzucenie kładki nad kanałem w porcie nowosolskim.

1671. OWCZAREK Monika: Dookoła w centrum. – Il. // Krąg. – 2007, nr 28, s. 5
Rondo na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Wyspiańskiego i Dąbrowskiego w Nowej Soli.

1672. OWCZAREK Monika: Potrzebujemy południowej obwodnicy Nowej Soli. – Il., pl. // Krąg. – 2007, nr 19, s. 19-21 1673. PIASECKI Jan: Możliwości poprawy warunków żeglugowych na Odrze poniżej Nowej Soli. – Mapa, wykr. – Rez. Sum. // Gosp. Wod. – 1976, nr 10, s. 286-288 1674. STACHOWICZ Jan: Pożegnanie centrali międzymiastowej w Nowej Soli. – Il. // Krąg. – 1997, nr 7, s. 7 1675. SUSKI Michał: 50 lat minęło / ms. – Il. // Krąg. – 2002, nr 28, s. 4
Szkic dziejów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Nowej Soli.

KOMUNIKACJA. TRANSPORT. ŁĄCZNOŚĆ
FEDKO E.: Projekt pod nazwą „Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice, Nowa Sól i B y t o m O d r z .” = poz. 1666 MARIAN J.: Nowe porty na Odrze. – Projekt budowy przystani turystycznej w Bytomiu Odrz. = poz. 1668 1664. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Port w N o w e j S ol i : przeszłość – teraźniejszość – przyszłość / [tekst T. Andrzejewski, Małgorzata Gącarzewicz, Ryszard Sobkowicz ; red. Krystyna Bakalarz]. – Nowa Sól : Urząd Miejski ; Muzeum Miejskie, 2007. – 46 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 978-83-60681-02-2 1665. BEZPIECZEŃSTWO dla Nowej Soli – wiadukt nad magistralą „odrzańską” / (B.R.). – Il. // Biul. Sejm. Samorz. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 24, s. 17

1676. ZAWADKA Marek: Odrzańskie porty śródlądowe po 1945 roku. – Port Nowa Sól // Stud. Zach. – [Nr] 3 (1998), s. 146-147 MARIAN J.: Nowe porty na Odrze. – Projekt budowy przystani turystycznej w Now y m M i a s t e c z k u = poz.1668

PRZEMYSŁ

121

GOSPODARKA KOMUNALNA
1677. XX [DWADZIEŚCIA] lat Ochotniczych Straży Pożarnych na Ziemi Nowosolskiej / [red. E. Bunikiewicz i in.]. – Nowa Sól : Państwowy Zakład Ubezpieczeń. Inspektorat Powiatowy, 1965. – 36, [3] s. : il., portr. ; 20 cm

Iwona Rynkiewicz // Puls. – 2000, nr 10, s. 22. Polem.: GABRYSZEWSKI Andrzej: Kto ma rację? Puls. – 2000, nr 12, s. 17 1689. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Oczyszczalnia emocji : czy wojewoda rozstrzygnie spór o oczyszczalnię? / Iwona Rynkiewicz // Krąg. – 2000, nr 26, s. 1, 8-9 1690. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Finał sporu o oczyszczalnię : wojewoda podjął kolejne decyzje / Iwona Rynkiewicz // Krąg. – 2000, nr 27, s. 4 1691. LANGER Eugeniusz: Oczyszczalnia ścieków w N ow y m M i a s t e c z k u . – Il. // Biul. Sejm. Samorz. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 20, s. 2,4 1692. HALICKI Wojciech: P r z y b or ów [gm. Nowa Sól] – proekologiczne zarządzanie gospodarką wodną. – Streszcz. ang. i ros. // Ekopartner. – 1995, nr 9, s. 30-31 1693. 50-lecie [PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE] Ochotniczej Straży Pożarnej [w gm. Si e d l i s k o] / Piętaszek // Wieści z Siedliska. – 1996, nr 5, s. 1-2 1694. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Ujęcie wody Wr o c i s z ó w [gm. Nowa Sól] – II etap / Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 2000, nr 17, s. 6

1678. MATYSIK Henryk: 50-lecie OSP [Ochotniczej Straży Pożarnej] w K o n o t o p i e . – Il. // Mag. Inf. Gm. Kolsko. – Nr 3 (1997), s. 1-2 FIT J.: Dążę do kompromisów : wywiad z burmistrzem K o ż u c h o w a . – Gospodarka komunalna = poz. 1948 1679. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Ruszyła oczyszczalnia ścieków w Kożuchowie / J. Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 42, s. 5 1680. CZY będziemy musieli pić wodę rakotwórczą? / eres // Głos Dozametu. – 1992, nr 17, s. 6-7
Sprawa wybudowania nowego wodociągu dla potrzeb N o wej Soli.

1681. GRUBER Ewa: Oczyszczalnia – prawie w komplecie. – Il. // Krąg. – 2000, nr 12, s. 4 1682. GURBAN Edward: Basen i inne inwestycje. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 32, s. 16 1683. JASIŃSKA Marzanna: Cena marzeń // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 13 (1993), s. 1-2
Sprawa zagospodarowania obiektów po opuszczonym szpitalu radzieckim w Nowej Soli.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
FIT J.: Dążę do kompromisów : wyw. z burmistrzem K o ż u c h o w a . – Kwestia mieszkaniowa = poz. 1948 1695. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Dwudziestolecie SM „Odrodzenie” [w Kożuchowie] / JJ. – Il., portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 43, s. 3 1696. CZERNIAWSKI Franciszek: MRN [Miejska Rada Narodowa] proponuje współpracę // Rada Nar. – 1957, nr 23, s. 10-11
Sytuacja mieszkaniowa w N o w e j S o l i .

1684. NOWA Sól – ściana przeciwpowodziowa : realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego. – Nowa Sól : Urząd Miejski, 2007. – 44 s. : il. ; 21 cm 1685. OCHODEK Arleta: Selektywna zbiórka odpadów w Nowej Soli. – Il. // Biul. Sejm. Samorz. Woj. Zielonogórs. – 1997, nr 31, s. 44-45 1686. PATELKA Jerzy: Do dna. – Il. // Tyg. Nowosol. – 1999, nr 20, s. 1,3
Uruchomienie oczyszczalni ścieków w Nowej Soli.

1697. ŻEBERSKI Eugeniusz: Spółdzielnia mieszkaniowa [Zakładów Przemysłu Lniarskiego] zaczęła budować / E.Ż. // Wrzeciono. – 1960, nr 1, s. 3 1698. SPÓŁDZIELNIA mieszkaniowa w Nowej Soli / (ww) // Domy Spółdz. – 1962, nr 2, s. 19 1699. STROŃSKA Anna: A w Nowej Soli. – Il. // Domy Spółdz. – 1966, nr 5, s. 3-4
Sytuacja mieszkaniowa.

1687. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Największa inwestycja miejska [oczyszczalnia] oficjalnie ruszyła / Iwona Rykiewicz. – Il. // Krąg. – 1999, nr 25, s. 1, 4 1688. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Kto ma rację? : oczyszczalnia działa na lewych papierach /

122

Z AGADNIENIA GOSPODARCZE

1700. DZIAŁALNOŚĆ pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej / (jac). – Il. // Wrzeciono. – 1967, nr 2/3, s. 7 1701. GRADUSZYŃSKI Andrzej: W Nowej Soli po pięciu latach. – Il. // Domy Spółdz. – 1967, nr 2, s. 21 OLECHNOWSKI B.: Spóldzielcze budownictwo w Nowej Soli = poz. 58 1702. ŻEBERSKI Eugeniusz: 10 [Dziesięć] lat Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej // Wrzeciono. – 1969, nr 1, s. 2 1703. ŻEBERSKI Eugeniusz: Rozwój budownictwa spółdzielczego w Nowej Soli / rozm. Jan Reichert. – (Nasz wywiad) // Wrzeciono. – 1974, nr 5, s. 2 1704. NOWAK W.: Ambitny plan budownictwa zakładowego / W.N. // Głos Met. – 1976, nr 3, s. 2 SAUTER W.: Budownictwo mieszkaniowe w Nowej Soli = poz. 1387 1705. BUDOWNICTWO mieszkaniowe : nasz [„Dozametu”] dorobek // Głos Met. – 1979, nr 9, s. 1-2 1706. SAUTER Wiesław: XX lat spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego w Nowej Soli / [oprac. Wiesław Sauter przy współudziale Lecha Bakalarza i Eugeniusza Żeberskiego]. – Zielona Góra ; [Nowa Sól : SM], 1979. – 14, [1] s. ; 24 cm 1707. POWSTANIE Spółdzielni Mieszkaniowej „Dozamet” / LBS // Głos Dozametu. – 1983, nr 2, s. 1 1708. JABŁOŃSKI Edward: Mieszkania – problem nie nowy / J.E. // Głos Dozametu. – 1984, nr 11, s. 1 1709. KOWALSKA Alicja: Rozmowa z Alicją Kowalską – podinspektorem Wydziału Obrotu Nieruchomościami / rozm. Dariusz Bieleszczuk // Krąg. – 1992, nr 37, s. 8
Problemy mieszkaniowe Nowej Soli.

1713. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Zaczęło się w „Odrze” : 45-lecie Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej / Jolanta Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 26, s. 1, 3 1714. MACIEJEWSKI Bogdan: We własnym domu na własnej działce : mieszkanie w PGR / rozm. przepr. Zygmunt Śniecikowski. – Il. // Chłops. Droga. – 1985, nr 4, s. 1, 7
Rozwój budownictwa mieszkalnego PGR w S i e d l i s k u .

GOSPODARSTWO WIEJSKIE. OGRODNICTWO ZAGADNIENIA OGÓLNE
1715. DELEGACI Lubuskiej Izby Rolniczej w układzie powiatowym. – Powiat nowosolski. – Il. // Rol. Puls. – 2006, nr 6, s. 12-13 1716. GOSPODARSTWA agroturystyczne Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. – Zielona Góra, 2006. – S. 16-21 : il., mapa : Powiat nowosolski 1717. HOLZER Otto: Eine zeitgemässe Betrachtung über Wein-,Obst- ung Gartenbau unter besonderer Berücksichtigung der Kreise Grünberg und Freystadt // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1927, s. 84 1718. IGNATOWICZ Irena: Zawartość glinu ruchomego w glebach doliny Odry w powiecie Nowa Sól / I. Ignatowicz, Andrzej Zembaczyński, Teresa Żmigrodzka // Rocz. Glebozn. – T. 10 (1961), z. dod., s. 760-761 1719. KOWALCZYK Jan: Kształtowanie oblicza przyszłych gmin w powiecie nowosolskim // Chłops. Droga. – 1972, nr 97, s. 6
Dot. problemów nowosolskiego rolnictwa.

MANOWITA I.: Działanie : odbudowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego w pow. nowosolskim = poz. 2113 MATUSZEWSKI S.: Przemiany w rolnictwie nowosolskim = poz. 58 MIEDZIŃSKI T.: Rozwój wsi w centrum uwagi nowosolskich władz partyjnych i państwowych = poz 57 1720. NOSEWICZ Albin: [Zagospodarowanie odłogów w b. pow. kożuchowskim przez ZMP i Powszechną Organizację „Służba Polsce”] // Biul. Inf. Komis. Hist. RW FSZMP Ziel. Góra. – 1979, nr 3, s. 42-46

1710. ŚWIDZIŃSKA Wanda: Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa // Krąg. – 1992, nr 23, s. 8 1711. JANKOWSKI Jerzy: Co nowego w spółdzielni? / J. Jankowski, Andrzej Chomicz ; spisała Anna Galusińska // Krąg. – 1995, nr 44, s. 1,6 1712. KOWALSKA-KOŁACZKIEWICZ Joanna: 40-lecie Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. – Il. // Krąg. – 1999, nr 22, s. 6

GOSPODARSTWO WIEJSKIE. OGRODNICTWO

123

1721. RUDNICKI Piotr: Problemy nowosolskiej wsi // Ziel. Sztand. Wyd. 7. – 1987, nr 39, s. 9 1722. ZASOBNOŚĆ i potrzeby nawozowe gleb województwa zielonogórskiego / Wojewódzki Rolniczy Zakład Doświadczalny w Kalsku. Cz. 12: Powiat Nowa Sól / [oprac. Henryk Kubalik, Krystyna Kubalik]. – Zielona Góra ; Poznań: Red. Poradnika Gospodarskiego, 1971. – 75, [1] s. : mapy ; 21 cm. – Bibliogr. – Na okł.: Wojewódzki Ośrodek Postępu i Informacji Rolniczej Zielona Góra

GOSPODARKA W GMINACH I WSIACH
1731. CHOJKA Helena: Przedsiębiorcy z B o r ow a [gm. Nowe Miasteczko] / H. Chojka, Anita Stec // Nasze Miast. – 2005, nr 3, s. 9-10
Producenci rolni i wytwórcy figur ogrodowych.

1732. GARGASIEWICZ Sławek: Gospodarny B yc z . – (Najpiękniejsze wsie gminy Bytom Odrzański). – Il. // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 13, s. 6 GURBAN E.: Trzy wsie z historią : sprawy gospodarcze – D z i a d o s z yc e , gm. Kożuchów = poz. 1740 1733. CIĄŻYŃSKI Zenon: Moje wspomnienia z G o ł a s z y n a // Prz. Hod. – 1989, nr 4, s. 17-18
Stacja Unasieniania Trzody Chlewnej w Gołaszynie, gm. Nowe Miasteczko.

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE. ROLNICZE SPÓLDZIELNIE PRODUKCYJNE
1723. ROMANISZYN Stefan: O właściwy stan koni w spółdzielniach produkcyjnych powiatu Nowa Sól // Mech. Rol. – 1955, nr 8, s. 4-5

1734. HARMIDEK Roman: Ośrodek rolny Kółka Rolniczego w K i e ł c z u [gm. Nowa Sól]. – Il. // Por. Gosp. – 1973, nr 8, s. 9 1735. JELINEK Zbigniew M.: Rolnictwo pod lupą „AK”[w gminie K o ż u c h ó w] / (j) // Aktual. Koż. – 1997, nr 1, s. 7 ; nr 3, s. 7 1736. PASTWA Franciszek: Raport z badań dotyczących sytuacji życiowej mieszkańców wsi przeprowadzonych wiosną 2001 roku / F. Pastwa, Martyna Roszkowska. – Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001. – 64 s. ; 24 cm. – ISBN 83-86335-77-7
Na podstawie badań przeprowadzonych m.in. w gm. Kożuchów.

1724. SIMIŃSKA Halina: Decyzja trzydziestolatków // Spółdz. Prod. – 1985, nr 40, s. 7
RSP we wsi Bo d z ów, gm. Bytom Odrz.

1725. GĄSIOR Leon: Zrodziła je potrzeba // Rob. Rol. – 1987, nr 33, s. 4
Działalność zespołów gospodarczych w PGR Borów, gm. Nowe Miasteczko.

1726. WIĘCEK Zenon: Rozmowa z Zenonem Więckiem, rzecznikiem patentowym i sekretarzem Międzyzakładowego Klubu Techniki I Racjonalizacji PGR w Zielonej Górze / rozm. przepr. Bogda Kalińska. – Il. // Nowator. – 1988, nr 5, s. 36-37
Wynalazczość w PGR Borów.

GURBAN E.: Trzy wsie z historią : sprawy gospodarcze – L a s o c i n , gm. Kożuchów = poz. 1740 1737. RUDECKI Z.: Czy młodzi mają szansę. – Il. // Zielonogórs. Inf. Rol. – 1993, nr 5, s. 13-14
Gospodarstwo rolne Andrzeja i Doroty Szelążków w Lasocinie.

1727. RUTKOWSKA A.: Motywacje gospodarnych rolników. – Il. // Spółdz. Prod. – 1974, nr 38, s. 1, 7
RSP K ie r z no, gm. Siedlisko.

1728. GĄSIOR Leon: Lepiej gospodarować – lepiej żyć // Rob. Rol. – 1986, nr 31, s. 3
PGR Koż uchów.

1738. MRÓZ Władysław: Gospodarstwo nasienne we wsi Lasocin // Zielonogórs. Inf. Rol. – 1995, nr 12, s. 21 1739. GARGASIEWICZ Sławek: Zadbane M a ł a s z ow i c e . – (Najpiękniejsze gminy Bytomia Odrzańskiego). – Il. // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 15, s. 5 1740. GURBAN Edward: Trzy wsie z historią / E. Gurban, Jolanta Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 32, s.8
N i e c i e c z , gm. Nowe Miasteczko, Dziadoszyce i Lasocin, gm. Kożuchów : sprawy gospodarcze.

1729. NOWAKOWSKI Edward: Łatanie dziur. – Il. // Nadodrze. – 1981, nr 17, s. 1, 3
PGR K sią ż Ślą sk i, gm. Kożuchów.

1730. NOGAL Wiesław: Robert i spółka. – Il. // Spółdz. Prod. – 1984, nr 16, s. 9
RSP Rejów, gm. Nowe Miasteczko.

PIETRZYK B.: Dziesięć lat po prywatyzacji PGRów w gm. Si e d l i s ko = poz. 1750

124

Z AGADNIENIA GOSPODARCZE

1741. NAWROT Mieczysław: Sołtysowe dylematy / rozm. przepr. Zygmunt Śniecikowski // Chłops. Droga. – 1984, nr. 22, s. 10
Sołtys wsi Nie dor a d z , gm. Otyń, o swoim gospodarstwie i pełnionej funkcji.

1752. KARWOWSKI Przemysław: Winnice z okolic Zielonej Góry. – Winnica „Kinga”. – Il., portr. – Winiarz Zielonogórs. – Nr 23 (2007), s. 5 1753. KOWALEWSKA Halina: Winnica Kinga // Wino. – 2006, nr 4, s. 26 1754. PAŁYS Małgorzata: Lubuskie produkty regionalne : lubuskie wino gronowe. – Il. // Rol. Puls. – 2006, nr 4, s. 30
Winnica „Kinga”.

1742. LEWICKI Włodzimierz: Postawili na współpracę / W. Lewicki, Danuta Król, Wacław Firlej ; rozm. Małgorzata Frąckowiaka. – Il. // Rol. Puls. – 2005, nr 2, s. 18-19
Grupa producentów Rolnych „Solego” – hodowców drobiu w N o w e j S ol i .

1743. RYNKIEWICZ Iwona: Pomidor z wełny ; Pomidory z wełny. – Il. // Puls. – 1999, nr 11, s. 7 ; Krąg. – 1999, nr 37, s. 6
Ogrodnictwo Małgorzaty i Mieczysława Maścibrodów w Nowej Soli.

1755. UPRAWA winorośli – tradycja czy biznes? : wyw. z Haliną i Wojciechem Kowalskimi oraz Kingą i Robertem Koziarskiemi – właścicielami Winnicy Kinga w Starej Wsi k. Nowej Soli / rozm. Elżbieta Wiśniewska. – Il. // Lubus. Inf. Rol. – 2004, nr 10, s. 1, 9-10 1756. WIERUSZ-WALKNOWSKI Dominik: Bachus powraca nad Wisłę / D. Wierusz-Walknowski, Dariusz Stasik. – il. // Newsweek. – 2005, nr 23, s. 34-38
M.in. o winnicy „Kinga”.

1744. GIEMZA Józef: Nowe Miasteczko : rozmowa z Józefem Giemzą – burmistrzem gminy i miasta Nowe M ia st e cz ko / rozm. Władysław Mróz // Zielonogórs. Inf. Rol. – 1955, nr 12, s. 18-19
Inwestycje, sprawy gospodarki rolnej.

1745. HELM: Von der Edelpelztierfarm „Mathilda” in Neustädtel. – Il. / Grünb. Hauskal. – 1933, s. 80-81 1746. WITKOWSKI Janusz: Żniwowanie. – Il. // Polityka. – 1976, nr 34, s. 4-5
Uprawa zboża w gm. Nowe Miasteczko.

1757. WINNICA Kinga. – Il. // Winiarz Zielonogórs. – Nr 2 (2004), s. [6] ; Nr 23 (2007), s. [5] 1758. STASIŃSKI Rafał: Nie chowają głowy w piasek. – Il. // Krąg. – 2005, nr 30, s. 21-22
Ferma strusi w S t y p u ł o w i e , gm. Kożuchów.

1747. TROJANOWSKI Piotr: W Unii trzeba mieć odwagę walczyć o swoje / P. Trojanowski, Tomasz Trojanowski, Małgorzata Pałys. – (Przedstawiamy gospodarstwo delegata LIR [Lubuskiej Izby Rolniczej]). – Il. // Rol. Puls. – 2005, nr 1, s. 10-11
Gospodarstwo rolne w O t y n i u .

1759. GARGASIEWICZ Sławek: Rozśpiewana W i e r z b n i c a . – (Najpiękniejsze wsie gminy Bytom Odrzański). – Il. // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 14, s. 6

LEŚNICTWO. ŁOWIECTWO LEŚNICTWO
1760. BRUCHWALD Arkadiusz: Reakcja przyrostu dębu w powiązaniu ze stopniem uszkodzenia korony [m.in. w Nadleśnictwie Nowa Sól] / A. Bruchwald, Elzbieta Dmyterko. – Wykr. – Bibliogr. – Sum. // Sylwan. – 1999, nr 2, s. 47-58 1761. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Sosna zamiast świerku / Jolanta Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 52, s. 11
Nadleśnictwo Nowa Sól.

1748. WÓJCIK Jerzy: Przyjaciel ziemi. – Il. // Nowa Wieś. – 1970, nr 42, s. 14
Jan Jaworski, agronom z Otynia.

1749. ADAMÓW Henryk: Brak stałej koniunktury / H. Adamów, Władysława Adamów ; rozm. Małgorzata Pałys. – (Przedstawiamy gospodarstwo delegata LIR) // Rol. Puls. – 2005, nr 2, s. 26-27
Gospodarstwo rolne w P ię k nyc h K ą t a c h , gm. Siedlisko.

1750. PIETRZYK Bożena: 10 lat prywatyzacji PGRów w gm. S i e d l i s k o // Wieści z Siedliska. – 2000, nr 10, s. 3 1751. GURBAN Edward: Wieś niezwykła. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 30, s. 8
O różnorakich inicjatywach gospodarczych mieszkańców S t a r e j Ws i , gm. Nowa Sól.

1762. LASY Polski / [red. nacz. Wiktor Turowski]. Kraina III Wielkopolsko-Pomorska. 6: Dzielnica Pojezierza Lubuskiego. – Bydgoszcz, [2002]. – S. 105-110 : il., wykr. : Nadleśnictwo Nowa Sól. – Tekst równol. pol. i ang.

LEŚNICTWO. ŁOWIECTWO

125

1763. MICHAŁOWSKI Michał: Nasze trzydziestolecie : mówi nadleśniczy nadl. Nowa Sól. – Il. // Głos Lasu. – 1974, nr 12, s. 7-8 1764. NADLEŚNICTWO [Nowa Sól] ma trzydzieści lat / (wej). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 26, s. 6 1765. REGIONALNA Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Wyd. 2 uzup. i popr. – Zielona Góra, 1966. – S. 40-41 : il., mapa : Nadleśnictwo Nowa Sól 1766. SZÓSTE dziesięciolecie Lasów Państwowych w Lubuskiem / Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze : [red. Tomasz Zygmond]. – Warszawa, 2006. – S. 122-126 : il. : Nadleśnictwo Nowa Sól 1767. SZRAMKA Hubert: Ekonomiczne Aspekty różnych sposobów odnowienia lasu. – Bibliogr. – Sum. // Sylwan. – 2005, nr 11, s. 59-65.
M.in. w nadleśnictwie Nowa Sól.

1774. RUDKIEWICZ Zdzisław: 45 lat Koła Łowieckiego „Sokół” w Kożuchowie. – Il. // Z Zielonogórs. Kniei. – Nr 10 (1994), s. 7 1775. RUDKIEWICZ Zdzisław: 50 lat Sokoła w Kożuchowie. – Il. // Łow. Pol. – 1999, nr 5, s. 66 1776. RUDKIEWICZ Zdzisław: Złoty jubilusz Koła Łowieckiego „Sokół” w Kożuchowie. – Il. // Z Zielonogórs. Kniei. – Nr 17 (1998), s. 9 1777. DYSZCZYŃSKI Zygmunt: Na bażanty // Tyg. Rob. – 1988, nr 33, s. 13
Ośrodek Hodowli Zwierzyny w N i e c i e c z y, gm. Nowe Miasteczko.

1778. JANKOWSKI Zbigniew: Zielonogórskie „psie” spotkania w Niecieczy // Z Zielonogórs. Kniei. – Nr 12 (1995), s. 22
Szkolenie psów dzikarzy.

1768. JAKUBIEC Zbigniew: Lasy nadodrzańskie [w okolicach B y t o m i a O d r z a ń s k i e g o]. – Mapa // Obs. Odrz. – 1955, nr 1, s. 4-5 1769. JAK zalesiono pożarzyska w rejonie LP [Lasów Państwowych] K o ż u c h ó w / (C.) // Las. Pol. – 1953, nr 1, s. 17 1770. KWAŚNICKI Albin: Kronika leśnictwa zielonogórskiego w pięćdziesięcioleciu 1945-1995. – Wyd. 2 popr. – Zielona Góra, 1995. – S. 124-127 : Rejon Lasów Państwowych w Kożuchowie TSCHIERSCHKE P.: Vom Gekräut im Neusalzer Oderwald [Now a S ól]= poz. 507 1771. GEBERT: Der Carolath Walde [Si e d l i s ko]. – Il. / Grünb. Hauskal. – 1926, s. 71-74
Przedr. w Neus. Nachr. – Nr. 188 (1997), s. 357-359

1779. OŚRODEK Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ w Niecieczy // W: Łowiectwo zielonogórskie 19502003 : praca zbiorowa. – Zielona Góra, 2003. – S. 191193 : il. 1780. ROZNAROWICZ Daria: Dwadzieścia jeden tysięcy. – Il. // Krąg. – 2000, nr 46, s. 9
Nieciecz – hodowla zwierzyny.

1781. RUDKIEWICZ Zdzisław: Krajowy Konkurs Dzikarzy [w Niecieczy]. – Il. // Z Zielonogórs. Kniei. – Nr 11 (1994), s. 7 1782. KASPRZAK Irena Zofia : 50-letni „Ryś” / IZK. – Il. // Krąg. – 2002, nr 46, s. 25
Koło Łowieckie „Ryś” w N i e d o r a d z u (z siedzibą w Bobrownikach), gm. Otyń.

1783. KOŁO Łowieckie „Ryś” w Niedoradzu // W: Łowiectwo zielonogórskie 1950-2003 : praca zbiorowa. – Zielona Góra, 2003. – S. 170-171 : il. 1784. KOŁO Łowieckie „Daniel” w Nowej Sol i // W: Łowiectwo zielonogórskie 1950-2003 : praca zbiorowa. – Zielona Góra, 2003. – S. 106-107 : il. 1785. MATYSIK Wiesław: 45 lat Koła Łowieckiego „Tur” w Nowej Soli // Z Zielonogórs. Kniei. – Nr 15 (1997), s. 11 1786. PRZYBECKI Jerzy: Wystawy łowieckie / J. Przybecki, Zdzisław Rudkiewicz. – W Nowej Soli. – Il. // Z Zielonogórs. Kniei. – Nr 24 (2006), s. 9-10

ŚCIEŻKA przyrodniczo-leśna Siedlisko = poz. 524

ŁOWIECTWO
1772. KOŁO Łowieckie „Lis” w B y t o m i u O d r z a ń sk i m // W: Łowiectwo zielonogórskie 1950-2003 : praca zbiorowa. – Zielona Góra, 2003. – S. 106-107 : il. 1773. KOŁO Łowieckie „Sokół” w K o ż u c h o w i e // W: Łowiectwo zielonogórskie 1950-2003 : praca zbiorowa. – Zielona Góra, 2003. – S. 176-177 : il.

VI. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE, POLITYCZNE I PRAWNO-ADMINISTRACYJNE
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
1787. JABŁOŃSKI Edward: Partnerski finał : umowa B y t o m O d r z a ń s k i – Pössneck [Niemcy] / EJ. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 15, s. 8-9. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Porozumienie podpisane / IRM. – Il. // Krąg. – 2002, nr 15, s. 25-26
Porozumienie o współpracy między Bytomiem Odrzańskim a miastem Pössneck.

GURBAN E.: Europejski „Elektryk”. – Współpraca Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych „Elektryk” w Nowej Soli ze szkołami zagranicznymi = poz. 2622 1795. GURBAN Edward: Śladami Rechenbergów. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 26, s. 3. SUSKI Michał: Zwiedzili dawne siedziby / ms, TA. – Michał Suski, Tomasz Andrzejewski. – Il. // Krąg. – 2002, nr 28, s. 25
Wizyta potomków Rechenbergów w powiecie nowosolskim.

ŻUROWSKI W.: O współpracy domów dziecka w K o ż u c h ow i e i Dunkierce (Francja) = poz. 2718 1788. ARENTOWICZ Jerzy: Senftenberg [Niemcy] – Now a S ól . –Il. // Krąg. – 1992, nr 37, s. 5 * 1789. JABŁOŃSKI Edward: Współpraca z Achim (RFN) – Nowa Sól / (ed). – Il. // Głos Dozametu. – 1989, nr 21, s. 1 1790. RYNKIEWICZ-MĘCŃSKA Iwona: Delegacja z Achim w Nowej Soli / I. Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1996, nr 13, s. 1, 3 1791. NOWICKA Małgorzata: Z kulturą do zachodnich przyjaciół. – Il. // Krąg. – 1997, nr 38, s. 4
Ekipa nowosolan z zespołem „Lord” w Achim.

JANIK J.: Wymiana uczniowska. – Współpraca Zespołu Szkół Elektrycznych w Nowej Soli ze szkołą niemiecką w Thedighausen = poz. 2618 MIELCZAREK A.W.: Współpraca z Francją Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Soli = poz. 2672 1796. OLSZEWSKI Wojciech: 10-lecie [Dziesięciolecie] partnerstwa. – Il. // Krąg. – 2006, nr 24, s. 4
Nowa Sól członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Miast, utworzonego w 1996 r.

RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA I.: Nowosolanie z wizytą w partnerskiej szkole w Cottbus (Chociebuż) = poz. 2675 WYSOCKA J.: Szkoły partnerskie. – Współpraca Zespołu Szkół Elektrycznych w Nowej Soli ze szkołą w Fürstenwalde (Niemcy) = poz. 2620 Z MUZYKĄ do Niemiec. – Występ Państwowej Szkoły Muzycznej i muzyków z Domu Kultury „Panopticum” w pow. Verden = poz. 2698 1797. OLSZEWSKI Wojciech: Partnerski jubileusz // Krąg. – 1999, nr 20, s. 11.BOGATY program wymiany : niemieccy przedsiębiorcy zainteresowani współpracą [Bad Liebenwerda – N o w e M i a s t e c z ko] / (WK). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 3, s. 16

1792. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Jubileusz współpracy / I. Rynkiewicz // Krąg. – 1999, nr 16, s. 5 1793. RYNKIEWICZ MĘCIŃSKA Iwona: Cynowe gody - Achim i Nowej Soli / Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1999, nr 31, s. 1, 3
10-lecie współpracy Nowej Soli z Achim.

Ekspozycje nowosolskiego Muzeum Miejskiego w Achim zob. poz. 2474-2476 * 1794. GROTOWSKA Małgorzata: Spotkanie siódemki. – Il. // Krąg, nr 26, s. 4
Spotkanie burmistrzów miast partnerskich Nowej Soli we Fresagrandinaria (Włochy).

PRACA. KADRY. BEZROBOCIE
1798. GROTOWSKA Małgorzata: W czołówce województwa / M.G. – Il. // Krąg. – 2000, nr 7, s. 26
Bezrobocie w pow. nowosolskim.

128

Z AGADNIENIA SPOŁECZNE, POLITYCZNE I PRAWNO-ADMINISTRACYJNE

1799. GURBAN Edward: Poprawić wizerunek PUP [Powiatowych Urzędów Pracy] ; bezrobocie [w pow. nowosolskim] ciągle rośnie. – Il. // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 2, s. 9 1800. LANG Tomasz: Informacje z Rejonowego Biura Pracy [w Nowej Soli] : 7 000 na koniec br.? // Głos Dozametu. – 1991, nr 9, s. 6
Bezrobocie w rejonie Nowej Soli.

1811. NOWAK Kazimierz: Z działalności NSZZ Pracowników „Odry” // Wrzeciono. – 1990, nr 1, 3, s. 1

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 1812. SOLIDARNOŚĆ FSO [Fabryki Samochodów Osobowych] Zakład Sprzęgieł „Polmo” Ko ż u c h ów : jednodniówka / red. Krzysztof Paruszewski. – [Kożuchów : „Solidarność”], 1981 ; 21 cm 1813. GRABARCZYK Stanisław: Pięciu internowano : tak się rodziła „Solidarność” w Nowe j S ol i / wysłuchał: Edward Gurban. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 32, s. 7 1814. STASIŃSKI Rafał: Narodziny nowosolskiej Solidarności. – Il. // Krąg. – 2005, nr 34, s. 20-21 1815. STASIŃSKI Rafał: Droga do wolności. – Il., portr. // Krąg. – 2005, nr 37, s. 21-23
Solidarność nowosolska 1981-1989.

1801. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Papierowe bezrobocie? // Krąg. – 2006, nr 28, s. 17-18

FIT J.: Dążę do kompromisów : wyw. z burmistrzem K o ż u c h ow a . – Bezrobocie = poz. 1948 1802. SROKA Tadeusz: Niektóre problemy aktywności społeczno-politycznej kadry inżynieryjnotechnicznej : (studium socjologiczne na przykładzie zakładów elektrotechnicznych woj. zielonogórskiego). – Zakłady wytwórcze Aparatury Teatralnej i Oświetleniowej w Kożuchowie // Rocz. Lubus. – T. 8 (1973), s. 39-40 1803. BEZROBOTNI w N o w e j S o l i / eres // Głos Dozametu. – 1992, nr 16, s. 5 1804. JABŁOŃSKI Edward: Bezrobocie za bramą [„Dozametu”] / (ed) // Głos Dozametu. – 1990, nr 5, s. 1-2 1805. JASIŃSKA Marzanna: Determinacja i nadzieja : strajk „budżetówki” [w Nowej Soli] // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 5 (1993). – s. 5 1806. JASIŃSKA Marzanna: Rośnie bezrobocie [w Nowej Soli] // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 5 (1993), s. 2 1807. RABIJ Marek: Miasto przeklęte : Nowa Sól. – Il. // Newsweek. – 2006, nr 26, s. 36-37 1808. TATOMIR Barbara: Bezrobocie [w Nowej Soli] / [rozm.] Beata Szwiec // Krąg. – 1996, nr 16, s. 1, 6

1816. STRUKTURY NSZZ Solidarność w Nowej Soli : w rocznicę grudnia 1981. – Il. // Krąg. – 2006, nr 49, s. 21 1817. PERLAK Andrzej: Jak represjonowano działaczy? : historia Albina Markowskiego – w rocznicę grudnia 1981. – Portr. // Krąg. – 2006, nr 50, s. 22-23
Działacz Miedzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej i przew. Komitetru Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Nowej Soli.

„Solidarność” w „Dozamecie” i Nowosolskiej Fabryce Nici „Odra” 1818. GIBOWSKI Aleksander: Solidarność zobowiązuje. – Il. / Z. ALEX // Głos Met. – 1980, nr 22, s. 2
Relacja ze spotkania z Włodzimierzem Jankiewiczem, przedstawicielem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu.

ZWIĄZKI ZAWODOWE
1809. JĘCZMIEŃCZUK Z.: Związki zawodowe w służbie załogi : na kanwie 40-lecia [„Dozametu”]. [1] – 2 // Głos Dozametu. – 1986, nr 11, s. 3 ; nr 12, s. 4 1810. XVII KONFERENCJA sprawozdawczo-wyborcza NSZZ Metalowców w „Dozamecie” / Red. – Il. // Głos Met. – 1980, nr 24, s. 1-2

1819. FURMANEK Marian: Krótko z „Solidarnością” [„Dozametu”] // rozm. Aleksander Gibowski. – Portr. // Głos Met. – 1980, nr 23, s. 1-2 1820. NSZZ „Solidarność” to rzeczywistość na co dzień / Red. – Il. // Głos Met. – 1980, nr 24, s. 1-2
Relacja z zebrania wyborczego NSZZ „Solidarność” w „Dozamecie”.

1821. NOWE władze związkowe : NSZZ „Solidarność”, ZZM [Związek Zawodowy Metalowców] / M.B. – Portr. // Głos Met. – 1981, nr 1, s. 2

Z AGADNIENIA SOCJALNE. POMOC SPOŁECZNA

129

1822. UCHWAŁA Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” w DZM Nowa Sól // Głos Met. – 1981, nr 3, s. 2 1823. BĄK Szczepan: Istotne sprawy NSZZ „Solidarność” w Dozamecie : na dziś i na jutro / rozm. HG. – Il. // Głos Met. – 1981, nr 4, s. 2-3 1824. Z DZIAŁALNOŚCI ZKZ [Zakładowego Komitetu Założycielskiego] NSZZ „Solidarność” // Głos Met. – 1981, nr 5, s. 1-2. SOLIDARNOŚĆ na co dzień / Szczepan Bąk, ALG, St. Lemiesz. – ALG, nazw. Aleksander Gibowski // Głos Met. – 1981, nr 6-10, s. 2 ; nr 12, s. 1-2 1825. GIBOWSKI Aleksander: „Solidarność” : taki był początek [w Dozamecie] / Alg. – Il. // Głos Met. – 1981, nr 18, s. 2 1826. NSZZ „Solidarność” zaczęła jawną działalność / (red.) // Głos Dozametu. – 1989, nr 6, s. 1-2 1827. GRABARCZYK Stanisław: Po ośmiu latach nieobecności : ZZ Solidarność Dozamet / rozm. Aleksander Gibowski // Głos Dozametu. – 1989, nr 9, s. 1-2 1828. GIBOWSKI Aleksander: Pierwszy krok ; Reinkarnacja / ag. – (ZZ Solidarność Dozamet) // Głos Dozametu. – 1989, nr 15, s. 2 ; nr 16, s. 5 1829. GIBOWSKI Aleksander: Wybory w „Solidarności” / (ga) ; Władze naszego Związku : NSZZ „Solidarność” / (A.G.). – Il. // Głos Dozametu. – 1989, nr 23, s. 3-4 ; nr 24, s.2 1830. GIBOWSKI Aleksander: Władze naszego związku : NSZZ „Solidarność” / (A.G.). – Portr. // Głos Dozametu. – 1989, nr 24, s. 2 1831. UCHWAŁA 5/90 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” : odpowiedź dyrektora [Edwarda Międzybrodzkiego] // Głos Dozametu. – 1990, nr 6, s. 4
Zła sytuacja „Dozametu” i sprawa odpowiedzialności za nią dyrekcji.

1835. JASIŃSKA Marzanna: Oskarża „Solidarność 80” // Krąg. – 1992, nr 38, s. 1 ; nr 39, s. 8
Sprawa postawienia w stan odpowiedzialności prawnej dyrektora NFN „Odra”.

ZAGADNIENIA SOCJALNE. POMOC SPOŁECZNA
1836. MITUR Anna: Dobre słowo leczy smutek // W: Pomagać innym / oprac. tekstów i red. Beata Mickiewicz. – Zielona Góra, 2001. – S. 79-85
Wolontariuszka w Domu Pomocy Społecznej w K o ż u chow ie.

1837. BENSZ-IDZIAK Anna: Sekcja Caritas Diecezji w Nowe j S ol i // Aspekty. – 1999, nr 4, s. II 1838. GALERCZYK Krzysztof: Dom Dziennego Pobytu [dla emerytów i rencistów w Nowej Soli] / K.G. // Głos Dozametu. – 1990, nr 13, s. 6 1839. GALERCZYK Krzysztof: Ośrodek Pomocy Społecznej [w Nowej Soli] / K.G. // Głos Dozametu. – 1990, nr 21, s. 5 1840. JABŁOŃSKI Edward: Poziom życia coraz niższy : Nowa Sól dopiero dziewiętnasta w województwie. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 7, s. 3
Wyniki badań poziomu życia mieszkańców miast lubuskich.

1841. JAKOWLEW Dariusz: Symptomy pauperyzacji [nowosolan] // Głos Dozametu. – 1990, nr 22, s. 6 1842. LOEBL Bogdan: Ognie nad Odrą. – Il. // Odra. – 1962, s. 47-50
Warunki bytowe i kulturalne nowosolskiej społeczności.

1843. TEYSZERSKI Romuald: Być dobrym to przyjemność // Kierunki. – 1977, nr 41, s. 5
Opieka młodzieży nad starszymi, samotnymi ludźmi w Nowej Soli.

1832. WISZKOWSKA Helena: 10 lat „Solidarności” w Dozamecie. – Il. // Głos Dozametu. – 1990, nr 19, s. 1-2 * 1833. KOMITET Założycielski NSZZ „Solidarność” [w „Odrze”] // Wrzeciono. – 1980, nr 10, s. 1. 1834. PO KONFERENCJI zakładowej NSZZ „Solidarność” // Wrzeciono. – 1980, nr 11, s. 1-2 GENEJA A.: NFN „Odra” w oczach „S’80” = poz. 1542

ZAGADNIENIA SOCJOLOGICZNE. PATOLOGIA SPOŁECZNA
1844. TRZISZKA Zygmunt: Pierwsze rogatki // Nadodrze. – 1969, nr 3, s. 1, 6
Młodzież w pow. nowosolskim.

1845. KUBICKA Irena: Pochwała małomiejskiego życia. – Il. // Nadodrze. – 1978, nr 5, s. 3, 5
Mieszkańcy B y t o m i a O d r z a ń s k i e g o.

130

Z AGADNIENIA SPOŁECZNE, POLITYCZNE I PRAWNO-ADMINISTRACYJNE

1846. REDLIŃSKI Edward: Kobiety i wino // Tyg. Kult. – 1966, nr 50, s. 5, 7
Akcja kobiet z Koż u ch ow a przeciwko sprzedaży alkoholu w miejscowym sklepie.

1856. KOWALIK Anastazja: Polska Partia Robotnicza na Dolnym Śląsku 1945-1948 // Rocz. Wrocł. – T. 15/16 (1971/1972), s. 7-63
Dot. m.in. Kożuchowa.

1847. ROBOTNICY `84 -`85: świadomość pracowników czterech wielkich zakładów przemysłowych : praca zbiorowa / pod red. Marka Ziółkowskiego ; Polska Akademia Nauk. – Wrocław : PAN ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. – 275 s. : wykr. ; 23 cm. – Bibliogr. – ISBN 83-04-03360-7
W badaniach uwzględniono Fabrykę Sprzęgieł w Kożuchowie.

1857. PIERWSZE lata : jednodniówka KP PZPR w Nowej Soli wydana z okazji XX rocznicy PPR. – Nowa Sól : KP PZPR, [1963]. – 6 s. : il. ;47 cm
Z treści: Takie były początki [PPR w Nowej Soli] / Władysław Czuchraj. O powstaniu Związku Walki Młodych w powiecie nowosolskim / Ludwik Siedlecki.

1848. AŃSKA-SKARBEK Halina: Narkomani w Nowej Soli / Halina Ańska // Nadodrze. – 1989, nr 27, s. 3-4 1849. JABŁOŃSKI Edward: Dawka śmierci. – Il. // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 2 (1993), s. 6
Narkomani w Nowej Soli.

1858. PIERWSZE lata : jednodniówka KP PZPR wydana z okazji XXX rocznicy PPR. – Nowa Sól : KP PZPR, [1973]. – 8 s. ; 47 cm 1859. JANKOWSK I Karol Boromeusz: Polska Partia Socjalistyczna na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948. – Wrocław, 1978. – (Monografie Śląskie Ossolineum ; 29). – S. 7, 45, 125, 131, 148, 152 : [Wzmianki dotyczące Kożuchowa]

1850. KWIATKOWSKI Mariusz: Źródła zaangażowania obywatelskiego w świetle koncepcji kapitału społecznego // Rocz. Lubus. – T. 29, cz. 1(2003), s. 135-158
Studium porównawcze zbiorowości terytorialnych Nowa Sól-Głogów-Polkowice.

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 1860. Komitet Powiatowy w Nowej Soli. REFERAT sprawozdawczy Komitetu Powiatowego PZPR w Nowej Soli na XII Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej. – [Nowa Sól : KP PZPR], 1964. – 40 s. ; 21 cm 1861. XIII POWIATOWA Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza w Nowej Soli : referat sprawozdawczy Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. – [Nowa Sól : KP PZPR], 1966. – 34 s. ; 21 cm 1862. XIV KONFERENCJA Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR w Nowej Soli, 1 III 1969 : sprawozdanie Komitetu Powiatowego. – Nowa Sól : KP PZPR, 1969. – 80 s. ; 21 1863. XVII POWIATOWA Konferencja Sprawozdawcz-Wyborcza PZPR w Nowej soli, 15 lutego 1975 : sprawozdanie Komitetu Powiatowego. – [Nowa Sól : KP PZPR], 1975. – [2], 40, 3, [2], 13, [1] s. ; 21 cm

1851. NOWOSOLANIE o Unii : na podstawie badań NNBA / oprac. Red. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 16, s. 1, 3
Badania przeprowadzone w mieście przez Nowosolskie Niezależne Biuro Ankieterów (uczniów szkól ponadgimnazjalnych).

1852. OLSZEWSKI Wojciech: Optymistyczni racjonaliści? / W. Olszewski, Łukasz Rut. – Il. // Krąg. – 2006, Nr 26, s. 1, 6-7
Wyniki badań opinii nowosolan na temat miasta.

1853. RYBCZYŃSKA Dorota: Wiedza matek o narkotyzowaniu się młodzieży [w Nowej Soli i Zielonej Górze] // Prz. Lubus. – 1985, nr 1/2, s. 83-93 1854. WPŁYWOWY nowosolanin roku 2 000. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 37, s. 9
Laureaci plebiscytu.

ORGANIZACJE I UGRUPOWANIA POLITYCZNE
MATUSZEWSKI S.: Ruch ludowy na Ziemi Nowosolskiej = poz. 64 1855. GRZELCZAK Leszek: Grzelczak Leszek : kierownik Rejonu KPN Nowa Sól : [wyw.] / Iwona Rynkiewicz. – Portr. // Krąg. – 1997, nr 8, s. 9
Zawiera szkic biogr. kier. Rejonu Konfederacji Polski Niepodległej i charakterystykę działania partii.

1864. Komitet Miejsko-Gminny w Bytomiu Odrzańskim. III MIEJSKO-Gminna Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza : materiały podstawowe. – [Bytom Odrzański : KM-G PZPR], 1979. – [2], 19, [1], 4, 8 s. ; 21 cm 1865. SKARBEK Marian: Nowy w starym miasteczku. – Il. // Nadodrze. – 1985, nr 14, s. 1, 5
Działalność Antoniego Zarównego, I sekretarza Komitetu Miasta i Gminy PZPR w Bytomiu Odrzańskim.

ORGANIZACJE SPOŁECZNE

131

KOTWICA Z. – Działacz partyjny, członek egzekutywy KP PPR i PZPR w Kożuchowie = poz. 184-185 1866. PRZYBYŁA Joachim: W dobrej atmosferze / J. Przybyła, Stefan Ciszak // Życie Partii. – 1959, nr 8, s. 26
Praca organizacji partyjnej w Nowej Soli.

1878. GURBAN Edward: Senior „ludowców”. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 16, s. 8-9
Mikołaj Kubów, działacz miejsko-gminnej organizacji PSL w Nowej Soli.

1879. GETZ Henryk: Nowa twarz lewicy / z Henrykiem Getzem rozm. Wojciech Olszewski. – Portr. // Krąg. – 2004, nr 18, s. 6-7
Pełnomocnik SdPl (Socjaldemokracja Polski) na pow. nowosolski o sobie i zasadach tworzenia nowej partii.

1867. Komitet Miejski w Nowej Soli. II MIEJSKA Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza, grudzień rok 1977. – [Nowa Sól] ; PZPR, KM [1977], [2], 47, 7, 13 s. ; 21 cm 1868. CHABURA Czesław: O sprawach partii i społeczno-gospodarczych środowiska : Plenum KM PZPR w Nowej Soli // Wrzeciono. – 1980, nr 10, s. 1-2 1869. MIEJSKO-gminna konferencja sprawozdawczo-wyborcza PZPR, I sekretarzem KMiG Nowa Sól – tow. Władysław Miakisz // Głos Dozametu. – 1984, nr 1, s. 1 1870. KONFERENCJA sprawozdawczo-wyborcza KMiG PZPR – Kazimierz Waśkiewicz I sekretarzem. – Il. // Głos Dozametu. – 1986, nr 21, s. 1, 4 1871. JABŁOŃSKI Edward: Przemiany w partii : Miejsko-Gminna Konferencja Sprawozdawcza PZPR / (ed). – // Głos Dozametu. – 1989, nr 4, s. 1 * 1872. UCHWAŁA plenarnego posiedzenia Komitetu Zakładowego PZPR [„Dozametu’] z dnia 9 kwietnia 1981 r. // Głos Met. – 1981, nr 9, s. 1 1873. UCHWAŁA XI Zakładowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych „Dozamet” // Głos Met. – 1981, nr 12, s. 1-2 1874. W OBLICZU 15 lat : Komitet Zakładowy PZPR // Wrzeciono. – 1960, nr 8/9, s. 1-2
Działalność partii w latach 1945-1960 w Zakładach Przemysłu Lniarskiego w Nowej Soli.

1880. SLD [Sojusz Lewicy Demokratycznej] po wyborach w pow. nowosolskim / (MAT) // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 48, s. 5 1881. GURBAN Edward: Miasto przeznaczenia. – (Znani nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 19, s. 7
Stanisław Walter, kupiec, działacz rad narodowych, przew. koła nowosolskiego Stronnictwa Demokratycznego.

1882. FRANCZAK Arkadiusz / [rozm.] Iwona Rynkiewicz. – Portr. // Krąg. – 1996, nr 29, s. 8
Przew. Nowosolskiego Koła Unii Polityki Realnej o sobie i działalności koła.

1883. STACHOWICZ Maciej: Pięć lat koła UPR [w Nowej Soli] // Krąg. – 1998, nr 50, s. 13 1884. PODWÓJCI Henryk: Należy bardziej pomagać kołom gromadzkim : ze Zjazdu Powiatowego ZSL [Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego] w Nowej Soli // Ziel. Sztand. – 1954, nr 22, s. 8

ORGANIZACJE SPOŁECZNE
1885. GROTOWSKA Małgorzata: Serce dla Bukowiny / M.G. // Krąg. – 1996, nr 27, s. 7
Fundacja Bukowińska „Bratnia Pomoc”, oddział w Nowej Soli.

1886. MANOWITA Irena: Inicjatywy godne naśladowania. – Il. // Zielonogórs. Inf. Rol. – 1999, nr 3, s. 30-31
Koło Gospodyń Wiejskich w Konotopie, gm. Kolsko.

1875. KOZŁOWSKI Zbigniew: Uroczyste Plenum KZ PZPR [w Nowosolskiej Fabryce Nici]. – Il. / Z.K. // Wrzeciono. – 1980, nr 3, s. 1-2 1876. ZATRYBÓWNA Alicja: Spojrzenie w lustro // Życie Partii. – 1980, nr 8, s. 19-21
Działalność Marii Nowakowej, I sekretarz KZ PZPR w Nowosolskiej Fabryce Nici.

ANDRZEJEWSKI T.: Wspólna historia. – Utworzenie w Nowej Soli Koła Miłośników Historii = poz. 2501 1887. JELINEK Zbigniew M.: Strzelanie do kurka // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 12, s. 42-43
Kożuchowskie Bractwo Kurkowe.

1877. CHUDY Roman: Musi się coś przełamać / rozm. Tomasz Kalisz. – Portr. // Krąg. – 2003, nr 43, s. 6-7
Prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego o dokonaniach, planach i problemach partii.

1888. JAKOWLEW Dariusz: O działalności zakładowego Koła Ligi Kobiet. – Portr. // Głos Dozametu. – 1987, nr 5, s. 3

132

Z AGADNIENIA SPOŁECZNE, POLITYCZNE I PRAWNO-ADMINISTRACYJNE

1889. GURBAN Edward: Książki i lilijka / eg. – (Znani Nowosolanin). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 10, s. 8
Emilia Wajnert Działaczka Ligi Kobiet, Honorowa Obywatelka Nowej Soli.

Kożuchów. – Il. // Głos Dozametu. – 1988, nr 3, 16, s. 3 ; nr 17, s. 4 1898. JEST się czym pochwalić : hufiec ZHP [nowosolski] po wyborach / (wej). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 47, s. 5 1899. PŁONIE ognisko i szumią knieje : praca zbiorowa / pod. red. Michała Jadczaka. – Nowa Sól : Miejska Rada Narodowa ; Rada Przyjaciół Harcerstwa I Komendy Hufca ZHP im. Synów Pułku, 1991. – 219, [5] s. : il., portr. ; 24 cm
Z dziejów nowosolskiego Hufca ZHP.

1890. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Nie rezygnują z życiowej aktywności / I. Rynkiewicz. – Il. // By Zdrowym Być. – 1997, nr 1, s. 4-5
Stowarzyszenie EPI w Nowej Soli.

1891. GURA Edward: O działalności Zarządu Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaźni Polsko–Radzieckiej w Nowej Soli //W: 70-lecie Wielkiego Października / [zespół red. Julian Dobosz i in.]. – Zielona Góra, 1987. – S. 131-133 1892. DZIAŁALNOŚĆ kół Związku Sybiraków w dziesięcioleciu 1989-1999. – Koło nr 1 w Nowej Soli. – Koło nr 11 w Kożuchowie. – Koło nr 22 w Bytomiu Odrzańskim // Biul. Inf. Zw. Sybir. Ziel. Góra. – 1999, nr 1, s. 21-22 ; s. 39-40 ; s. 50 1893. KSIĘGA Sybiraków 2006. Cz. 2: Prezentacja Kół / Jerzy L. Rossowski. – Warszawa, 2006. – S. 384 : Kożuchów – Koło nr 11. – S. 390-393 ; Il. : Nowa Sól – Koło nr 1

* CISOWSKA B.: M. Dzwonko. – Nauczyciel, nowosolski działacz harcerski = poz. 140 1900. GURBAN Edward: Pierwszy komendant. – (Znani Nowosolanin). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 14, s. 7
Michał Dzwonko, komendant Hufca ZHP w Nowej Soli.

1901. CIEŚLA Wiesław: Walenty Paterski. – (Instruktorzy ZHP Ziemi Lubuskiej) // Pionierzy. – 1999, nr 3, s. 27
Organizator ZHP w Nowej Soli.

ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE
1894. BIULETYN informacyjny / Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Komisja Historyczna Ruchu Młodzieżowego w Nowej Soli ; red. odpow. Hieronim Ławniczak. – Nowa Sól : FSZMP, 1978. – [20] k. : il. ; 29 cm
Tyt. okł.: „Spotkanie pokoleń” : biuletyn informacyjny.

1902. ADAMSKI Władysław: Nowy Związek [Młodzieży Demokratycznej w „Dozamecie”] // Głos Met. – 1981, nr 20, s. 3 1903. PIŚ Zdzisław: Poczucie siły : po konferencji powiatowej [Związku Młodzieży Polskiej] w Nowej Soli // Walka Młodych. – 1960, nr 5, s. 11 1904. STEFANOWICZ Czesław: Praca zawodowa albo społeczna // Walka Młodych. – 1960, nr 4, s. 7
Związek Młodzieży Socjalistycznej w „Dozamecie”.

1895. BANACH Włodzimierz: 75 lat Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego [1923-1998]. – Zielona Góra, 1998. – S. 40-41 : Sylwetka autora [inicjatora kół Organizacji Młodzieży TUR w Kożuchowie] 1896. NOSEWICZ Albin: Ze wspomnień pracy [!] Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” i Związku Młodzieży Polskiej : to już czterdzieści lat. – Il. // Głos Dozametu. – 1988, nr 3-4, s. 3-4 ; nr 10, s. 4-5 ; nr 12, 17, s. 3-4
M.in. o działalności „SP” w pow. nowosolskim.

1905. W 10 [DZIESIĄTĄ] rocznicę powstania : zakładowa organizacja ZSMP [Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej] // Głos Dozametu. – 1986, nr 8, s. 4 SIEDLECKI L.: O powstaniu Związku Walki Młodych w pow. nowosolskim = poz. 1857 1906. SZCZEGÓŁA Hieronim: Związek Walki Młodych na Ziemi Lubuskiej 1945-1948. – Poznań, 1965. – S. 24-25 : [Początki ZWM w pow. nowosolskim]. – S. 92-93 : portr. : [Działalność Ludwika Siedleckiego]

JADCZAK M.: Harcerski słownik biograficzny ZHP [Związku Harcerstwa Polskiego] Hufca Nowa Sól z lat 1945-1998 = poz. 107 1897. JADCZAK Michał: Świetlany harcerski krzyż ; Powstanie Związku Harcerstwa Polskiego w powiecie

UROCZYSTOŚCI

133

UROCZYSTOŚCI
(Uroczystości branżowe zob. odpowiednie działy i poddziały.) 1907. GRUBER Ewa: Kożuchów w okazałości. – Il. // Krąg. – 2000, nr 22, s. 10
Dni Kożuchowa.

1922. DNI Ziemi Nowosolskiej, 10-17 czerwca 1962 r. – Nowa Sól : Komitet Obchodu Dni Ziemi Nowosolskiej, 1962. – 17, [5] s. : il. ; 21 cm
Program obchodów.

1923. GRABOWSKI Zbigniew: Dni Ziemi Nowosolskiej /(zg) // Spółdz. Pr. – 1962, nr 27, s. 8 1924. PIASACKI Józef: (Po)turniejowe szranki. – Il. // Mag. Koż. – 1999, nr 2, s. 6-7
II Międzynarodowy Turniej Rycerski w Kożuchowie.

1908. DNI Kożuchowa 23-27 czerwca [2004] ; fotoreportaż z uroczystości // Aktual. Koż. – 2004, nr 4, s. 4-5 1909. DNI Kultury Węgierskiej, 19-30 IX 71 / oprac. Istvan Hidvegi, Jerzy Winiecki ; Związek Zawodowy Metalowców. – Nowa Sól : Dom Kultury „Dozamet”, 1971. – 14, [2] s. : il. ; 21 cm 1910. NOWOSOLSKIE Dni za nami. – Il. // Głos Dozametu. – 1984, nr 13, s. 3
Dni Nowej Soli.

SUSKI M.: W hołdzie wielkiemu bytomianinowi. – Odsłonięcie kamienia z tablicą upamiętniającą zasługi Władysława Morasiewicza jako organizatora służby zdrowia w Bytomiu Odrz. = poz. 2093 1925. GURBAN Edward: Nowosolski Papież / (EG). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 43, s. 16
Odsłonięcie pomnika Jana Pawła II.

1911. GROTOWSKA Małgorzata: Dni Nowej Soli / M. Grotowska, M. Nowicka, I. Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1997, nr 24, s. 4-5 1912. W UBIEGŁYM miesiącu odbyły się Dni Nowej Soli // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1997, nr 6, s. 71-72 1913. GROTOWSKA Małgorzata: Dni Nowej Soli / M.G. – Il. // Krąg. – 1998, nr 24, s. 6-7 1914. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: W siedem dni dookoła Nowej Soli / (doktor), (JJ.). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 23, s. 8-9 1915. OBCHODY święta miasta : Dni Nowej Soli / IZK [i in.]. – Irena Zofia Kasprzak. – Il. // Krąg. – 2002, nr 23, s. 8-10 1916. DNI Nowej Soli : [program] . – Il. // Krąg. – 2004, nr 23, s. 15-17 1917. WIECZORY z gwiazdami : za nami Dni / K.S., JAN. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 23, s. 9 1918. DNI Nowej Soli, 3-5 czerwca 2005. – Il. // Krąg. – 2005, nr 22, s. 15-18 ; nr 23, s. 19-22 1919. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Dni Nowej Soli. – Il. // Krąg. – 2006, nr 23, s. 19-22 1920. DNI Nowej Soli. – Il. // Krąg. – 2007, nr 2526, s. 19-22 1921. ŚWIĘTO Ziemi Kożuchowskiej : Dni Ziemi Kożuchowskiej : fotorep. // Aktual. Koż. – 2003, nr 4, s. 1, 4-5

1926. SUSKI Michał: Ku czci pomordowanych ; 21 czerwca odsłonięto pomnik poświęcony zesłańcom na Sybir / (ms). – Il. // Krąg. – 2002, nr 26, s. 10 GURBAN E.: Wrócił do liceum. – Odsłonięcie tablicy upamiętniającej zasługi Maksymiliana Kaczmarka, nauczyciela liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli = poz. 2598 1927. GURBAN Edward: Słowo o Wiesławie Sauterze. – Il // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 18, s. 9
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Wiesława Sautera.

1928. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Odrzana z dowcipem / JJ. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 42, s. 9. OLSZEWSKI Wojciech: Dziękujemy Frank. – Portr. // Krąg. – 2004, nr 43, s. 1, 17
Odznaczenie statuetką Odrzany Franka Weihmana z Senftenbergu za zasługi dla Nowej Soli.

1929. OLSZEWSKI Wojciech: 700 [Siedemset] lat Siedliska [uroczystości]. – Il. // Krąg. – 1998, nr 21, s. 1, 6-7

ADMINISTRACJA. RADY NARODOWE. SAMORZĄD TERYTORIALNY
HENSCHEL G.: Alte Kreisgrenzen im nördlichen Niederschlesien : eine verwaltungsgeschichtliche Skizze = poz. 853 1930. Der KREISE Freystadt (Ndr.-Schl.) // Grünb. Hauskal. – 1922, s. 86-113
Z treści: Kreisverwaltung. Kreistag. Kreiskirchenbehörden. Amtsgericht Freystadt. Aerzte des Kreises. Lehrkräfte an

134

Z AGADNIENIA SPOŁECZNE, POLITYCZNE I PRAWNO-ADMINISTRACYJNE

den Schulen. Verzeichnis der ländlichen Ortschaften des Kreises Freystadt. Zob. również Tamże: 1923, s. 86-97 ; 1924, s. 106-116 ; 1927, s. 94-104 ; 1930, s. 97-106 ; 1931, s. 97-110, 1932, s. 91105 ; 1936, s. 128-140 ; 1939, s. 100-116

1940. Gabryszewski Andrzej. GURBAN Edward: Był posłem i starostą [nowosolskim]. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 45, s. 8

* BASIARZ W.: Tworzenie administracji w pow. nowosolskim = poz. 88 BORZYSTOWSKI S.: Powstanie i działalność Powiatowej Rady Narodowej w Nowej Soli = poz. 58 BORZYSTOWSKI S.: Powstanie i kształtowanie się polskiej administracji w pow. nowosolskim = poz. 64 1931. INFORMATOR obywatelski : [dodatek do Gazety Lubuskiej]. – Zielona Góra, 2004. – S. 18-19 : portr. : Powiat nowosolski 1932. INFORMATOR obywatelski : [dodatek do Gazety Lubuskiej / przygotowali: Krzysztof Bąk i in.]. – [Zielona Góra], 2007. – S. 9 : portr. : Powiat nowosolski 1933. KATALOG miejscowości województwa lubuskiego : podział terytorialny z dnia 1 stycznia 2000 r. / Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. – Zielona Góra, 2000. – S. 82-88 : Powiat nowosolski 1934. LUBUSKIE gminy ; [dodatek do Gazety Lubuskiej]. – [Zielona Góra], 2006. – s. 14-15 : Powiat nowosolski PASTERNIAK W.: Słownik nazw geograficznych Ziemi Lubuskiej : polsko-niemiecki i niemiecko-polski = poz. 428 1935. PRZEWODNIK administracyjny : [dodatek do Gazety Lubuskiej]. – [Zielona Góra], 1999. – S. 7 : il. : Powiat nowosolski 1936. PRZEWODNIK administracyjny : [dodatek do Gazety Lubuskiej]. – Zielona Góra, 2000. – S. 7, 10 : il. : Powiat nowosolski 1937. RADA powiatu nowosolskiego / IZK – Iwona Rynkiewicz-Męcińska // Krąg. – 2000, nr 48, s. 23 : portr. ; nr 49, s. 27 ; portr. 1938. WOJEWÓDZTWO lubuskie : katalog miast-powiatów-gmin. – Szczecin, 1999. – S. 44-52 : il., mapy : Powiat nowosolski : [podział administracyjny] 1939. Chabura Czesław. SZURA Romuald: Jakby na pierwszej linii frontu // Nadodrze. – 1985, nr 11, s. 1,4
Przew. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowej Soli.

1941. JANUSZKIEWICZ Marian: Dwa Bytomie się zbratały // Nadodrze. – 1959, nr 4, s. 14
Współpraca Bytomia Odrzańskiego z Bytomiem Śląskim.

1942. DZIĘKUJEMY Ci Bytomiu / AW // Nadodrze. – 1960, nr 11, s. 14 1943. PERLAK A.: Podstawowe zasady samorządowe Forum Prawicy Miasta i Gminy Bytom Odrzański / A. Perlak, A. Trzeciak // Obs. Odrz. – 1994, nr 5, s. 4 1944. Sauter Jacek: NIE noszę głowy wysoko / Jacek Sauter ; [rozm.] Monika Owczarek, Rafał Stasiński. – Portr. // Krąg. – 2005, nr 44, s. 6-7
Burmistrz Bytomia Odrz.

1945. Winogrodzki Michał. GURBAN Edward: Moje miasto – moje życie : Lembas unikał mnie jak ognia. – (Znani w gminie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 30, s. 8
Przew. Rady Narodowej, a w l. 1980-1983 naczelnik miasta i gminy Bytom Odrz.

1946. CHABURA Czesław: Uratowaliśmy zabytki [Kożuchowa] : I nagroda w konkursie „Największy sukces kadencji” // Rada Nar. – 1973, nr 25/26, s. 44-45 1947. STREP Leszek: Przyszedł czas na Kożuchów! : „Aktualnośći” rozmawiają z Burmistrzem Miasta i Gminy w Kożuchowie inż. Leszkiem Strepem / rozm. Zbigniew M. Jelinek. – Portr. // Aktual. Koż. – 1997, nr 2, s. 1, 3
Zamierzenia Urzędu Miasta i Gminy.

1948. FIT Józef: Dążę do kompromisów ; wywiad z burmistrzem Kożuchowa Józefem Fitem. – Portr. // Aktual. Koż. – 2003, nr 5 [6], s. 4
Główne problemy: gospodarka komunalna, kwestia mieszkaniowa, bezrobocie.

1949. FIT Józef: Chcę dokończyć to, co zacząłem / rozm. Rafał Stasiński // Krąg. – 2005, nr 45, s. 6-7 1950. MEDYŃSKI Jan: Podsumowania bieżącej kadencji Rady Miejskiej dokonuje wiceprzew. Rady Kożuchowa, Jan Medyński / red. – Portr. // Aktual. Koż. – 2005, nr 5, s. 11 1951. FIT Józef: Gmina rozwoju : rozmowa z burmistrzem Kożuchowa Józefem Fitem / rozm. Michał Suski. – Portr. // Aktual. Koż. – 2006, nr 4 [3], s. 2
Osiągnięcia samorządu w okresie czterech kadencji.

ADMINISTRACJA. RADY NARODOWE. SAMORZĄD TERYTORIALNY

135

Fit Józef. STASIŃSKI R.: Zmarł były burmistrz Kożuchowa = poz. 144 1952. MICHALSKI Henryk: 50 lat polskiej administracji w Nowej Soli. – Il. // Krąg. – 1996, nr 32, s. 1, 4-5. SAS Robert: Kiedy Polacy zaczęli rządzić Nową Solą? // Tamże, nr 34, s. 6 1953. SZELIGA Jadwiga: Pierwsze wątpliwości : konkurs „Moje pierwsze kroki w radzie” // Rada Nar. – 1966, nr 1, s. 7
Wspomnienia z pracy w MRN w Nowej Soli.

1964. TRZECIA Kadencja Rady Miejskiej i Zarządu Miasta Nowej Soli w latach 1999-2002. – Nowa Sól : Urząd Miejski, 2002. – [3], 61 s. : il., pl., portr. ; 20 cm. – ISBN 83-913933-2-1 1965. TYSZKIEWICZ Wadim: Będę konsultował / [rozm.] IZK. – Iwona Rynkiewicz-Męcińska. – Portr. // Krąg. – 2002, nr 48, s. 6
Nowo wybrany prezydent o swoich zamierzeniach.

1966. TYSZKIEWICZ Wadim: Marka polska, marka nowosolska // Puls. – 2004, nr 12, s. 18
Sprawa negatywnego wizerunku Nowej Soli.

1954. BILANS działalności MRN [w latach 19841988] : raport o stanie miasta [Nowa Sól] / J.W. // Głos Dozametu. – 1988, nr 11, s. 4 1955. KRZYSZTOF Gonet nowym prezydentem Nowej Soli // Głos Dozametu. – 1990, nr 6, s. 1 1956. ARENTOWICZ Jerzy: Półmetek Rady : zamiast sprawozdania // Krąg. – 1992, nr 20, s. 5 1957. GONET Krzysztof: Rozmowa z Krzysztofem Gonetem, prezydentem miasta Nowa Sól / rozm. Włodzimierz Nowicki // Krąg. – 1993, nr 23, s. 12
Kierunki działania.

1967. TYSZKIEWICZ Wadim: Dokończyć dzieła / [rozm.] Rafał Stasiński. – Portr. // Krąg. – 2006, nr 6, s. 6-7
Prezydent Nowej Soli o sobie i działalności na rzecz miasta, szczególnie o strefie ekonomicznej.

1968. OLSZEWSKI Wojciech: Sukces w rankingu „Rzeczpospolitej” – Nowa Sól u góry // Krąg. – 2006, nr 30, s. 7 1969. OLSZEWSKI Wojciech: Spójrzmy wstecz. – Il. // Krąg. – 2006, nr 45, s. 13-14
Rezultaty działalności samorządu Nowej Soli w latach 2003-2006.

1958. GONET Krzysztof: … poznać sprawy najważniejsze… / z Prezydentem Nowej Soli, Krzysztofem Gonetem, rozm. Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1996, nr 25, s. 1, 5-6
Prezydent o sobie i kierunkach działania.

1970. OLSZEWSKI Wojciech: 83,51% chce kontynuacji : Wadim Tyszkiewicz ponownie prezydentem Nowej Soli. – Portr. // Krąg. – 2006, nr 46, s. 1. STASIŃSKI Rafał: Niech to skończy // Tamże, nr 46, s. 6. OLSZEWSKI W.: Będzie kontynuacja // Tamże, nr 49, s. 8 1971. OLSZEWSKI Wojciech: Nagrody Forbesa dla Nowej Soli. – Portr. // Krąg. – 2007, nr 9, s. 6 * 1972. URZĄD Stanu Cywilnego w Nowej Soli : instytucja bez granic. – Nowa Sól : Urząd Miejski, [ok. 2005]. – [8] s. : il. ; 21 cm. – Tekst równol. pol. i niem. 1973. Biegański Zdzisław. ZBIGNIEW [właśc. Zdzisław] Biegański, adwokat, przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Soli / oprac. R[yszard] Wojewódzki // Krąg. – 1992, nr 26, s. 7-8. 1974. BIEGAŃSKI Zdzisław: Lepszego zawodu nie mogłem wybrać / [rozm.] Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 17, s. 8-9 1975. Boniecki Jan. JAN Boniecki : [wywiad] / [rozm.] I.R. – Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1996, nr 40, s. 9
Nauczyciel, w l. 1952-1956 sekretarz, następnie przew. MRN w Nowej Soli.

1959. SAS Robert: Pierwszy wśród równych / [rozm.] Małgorzata Grotowska // Krąg. – 1997, Nr 28, s. 7
Nowy przew. nowosolskiej Rady Miejskiej o swoich zamierzeniach.

1960. SAS Robert: Sprawozdanie z funkcjonowania II Kadencji Rady Miejskiej w okresie od czerwca 1994 r. do marca 1998 r. // Krąg. – 1998, nr 12-13, s. 4 1961. GABRYELCZYK Tadeusz: Jestem optymistą : rozmowa z Tadeuszem Gabryelczykiem, prezydentem Nowej Soli. – Portr. // Krąg. – 1998, nr 52, s. 4
Prezydent o sobie i zamierzeniach.

1962. BIEGAŃSKI Zdzisław: Radni mieli wtedy „fason” : Zdzisław Biegański o początkach samorządności w Nowej Soli / [rozm.] Edward Gurban // Krąg. – 2002, nr 18, s. 8-9 1963. GROTOWSKA Małgorzata: II tura wyborów rozstrzygnięta / M.G. – Il. // Krąg. – 2002, nr 46, s. 1-2
Wadim Tyszkiewicz prezydentem Nowej Soli.

136

Z AGADNIENIA SPOŁECZNE, POLITYCZNE I PRAWNO-ADMINISTRACYJNE

1976. Gabryelczyk Tadeusz. TADEUSZ Gabryelczyk : „Władzy sprawowanie uczy pokory” : [wywiad] / [rozm.] A.M. Suda. – Portr. // Krąg. – 1995, nr 45, s. 7-8
Przew. Klubu Radnych SLD.

Wysocki Edward. JADCZAK M.: Pro memoria. – E. Wysocki, kier. Biura Miejskiej Rady Narodowej w Nowej Soli = poz. 270 *

GABRYELCZYK T.: Jestem optymistą. – Zamierzenia prezydenta, jego szkic biograficzny = poz. 1961 1977. OLSZEWSKI Wojciech: Głos w lewo. – Portr. // Krąg. – 1998, nr 51, s. 1,4
O Tadeuszu Gabryelczyku jako prezydencie Nowej Soli.

1986. HISTORIA gminy w pigułce. – Il. // Wieści Gminne. – 2003, nr 2, s.1, 3
Przynależność administracyjna gm. Nowa Sól w l. 19451976.

1978. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Trzy lata kadencji / Jolanta Jabłońska. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 50, s. 8
Podsumowanie trzech lat kadencji starosty Tadeusza Gabryelczyka.

1987. Ziobrowski Michał. MICHAŁ Ziobrowski, wójt gminy Nowa Sól / rozm. M[arianna] Jasińska. – (Twarze i sylwetki) // Krąg. – 1992, nr 12, s. 8 1988. Giemza Józef. ODRABIAM zaległości / Józef Giemza ; [rozm.] Rafał Stasiński. – Portr. // Krąg. – 2005, nr 47, s. 6-7
Burmistrz N o w e g o M i a s t e c z k a .

1979. Kałuski Maciej. GURBAN Edward: Nasz człowiek u Marszałka. – (Znani nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 2, s. 8-9
Działacz samorządowy, członek zarządu województwa.

1989. GRACZYK Piotr: Historia Gromadzkiej Rady Narodowej w Przyborowie [gm. Nowa Sól] 19541958. – Il. // Wieści Gminne. – 2005, nr 1, s. 5-6 1990. Maciejewski Bogdan. GĄSIOR Leon: „Trudny” człowiek // Rob. Rol. – 1988, nr 13, s. 1, 4
Działalność przew. GRN w Siedlisku.

1980. Łosyk Józef. ŁOSYK Józef : Bo miasto jest piękne… / [rozm.] Edward Gurban. – (Znani nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 16, s. 9
Przew. Miejskiej, a następnie Powiatowej Rady Narodowej w Nowej Soli, wicewojewoda.

1981. Radecki Henryk. RADECKI Henryk: Wspólne sukcesy / [rozm.] Edward Gurban. – (Znani nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 22, s. 4
Inż. odlewnictwa, działacz samorządowy, przew. rady pow. nowosolskiego.

WYBORY DO RAD NARODOWYCH, SEJMU I SENATU, WYBORY SAMORZĄDOWE, REFERENDA
1991. GŁOS Nowosolski : jednodniówka Pow. Komitetu Frontu Jedności Narodu w Nowej Soli. – Nowa Sól : PKFJN, 1958. – 6 s. : il. ; 47 cm
Wyd. z okazji wyborów do Sejmu i Rad Narodowych.

1982. Sas Robert. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Nowy przewodniczący, część zarządu odwołana / Iwona Rynkiewicz // Krąg. – 1997, nr 28, s. 1, 5
Przewodniczący Rady Miejskiej Nowej Soli.

1983. Tyszkiewicz Wadim. TYSZKIEWICZ Wadim: 100 dni prezydenta / rozm. Wojciech Olszewski. – Portr. // Krąg. – 2003, nr 11, s. 1, 6-7 TYSZKIEWICZ Wadim: Dokończyć dzieła. – Prezydent Nowej Soli o sobie i działalności na rzecz miasta = poz. 1967 1984. STOLARSKA Małgorzata: Krasnal na wojennej ścieżce. – (Portret). – Portr. // Puls. – 2006, nr 1, s. 32-33
Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli.

1992. PROGRAM wyborczy Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Nowej Soli. – Nowa Sól : [PK FJN], 1961. – 19, [1] s. : il. ; 21 cm
Tyt. okł.: Nasz program.

1993. PROGRAM wyborczy / Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu, Nowa Sól, 1965. – [Nowa Sól : PK FJN], 1965. – 19, [1] s. : il. ; 21 cm
Opis wg okł.

1994. PROGRAM wyborczy / Powiatowy Komitetr Jedności Narodu w Nowej Soli. – Nowa Sól : [PK FJN], 1969. – 45, [2] s. : il. ; 21 cm 1995. STASIŃSKI Rafał: W samo południe. – Il. // Krąg. – 2006, nr 25, s. 20-21
Wybory do Sejmu i Senatu w Nowosolskiem w 1989 r.

1985. TYSZKIEWICZ Wadim: Klucz to mój upór : o sukcesie, odpowiedzialności, uporze i marzeniach […] / z Wadimem Tyszkiewiczem, prezydentem Nowej Soli, rozm. Wojciech Olszewski. – Portr. // Krąg. – 2006, nr 51, s. 6-7

*

Z AGADNIENIA PRAWNE. SĄDOWNICTWO. WIĘZIENNICTWO. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE. PRZESTĘPCZOŚĆ

137

1996. OLSZEWSKI Wojciech: Wybraliśmy Unię. // Krąg. – 2003, nr 24, s. 1, 3
Frekwencja i wyniki referendum w pow. nowosolskim.

2006. TŁUCZEK Jan: Mieszkańcy muszą nam pomóc ; informacje z Komendy Rejonowej Policji w Nowej Soli / [rozm.] K.G. – Krzysztof Galerczyk // Głos Dozametu. – 1990, nr 19,s. 4-7
Praca Komendy, stan ładu i porządku publicznego w mieście.

1997. WYNIKI wyborów do Rady Miejskiej w B yt om iu Od r z a ń sk i m // Obs. Odrz. – 1994, nr 7/8, s. 4-5 1998. GŁOS Nowosolski : dodatek nadzwyczajny „Głosu Metalowca” i „Wrzeciona” : jednodniówka. – [Nowa Sól, 1961]. – 6 s. : il. ; 41 cm
Wyd. z okazji wyborów do Sejmu i Rad Narodowych.

2007. Muenchberg Kazimierz. W SŁUŻBIE Temidy / Kazimierz Muenchberg ; wysłuchał i spisał Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 3, s. 9
Prawnik, od 1961 r. sędzia, od 1964 wiceprezes, a od 1990 prezes sądu rejonowego w Nowej Soli.

GROTOWSKA M.: II tura wyborów rozstrzygnięta : W. Tyszkiewicz prezydentem Nowej Soli = poz. 1963 1999. Daszkiewicz Edward. SYBIRAK na Wiejskiej : wybór publicystyki 1997-2001 / Edward Daszkiewicz. – [B.m.] : E. Daszkiewicz, 2001. – 104 s. : il., portr. ; 21 cm. – ISBN 83-909237-0-X
Inż. odlewnik, radny, zastępca przew. Rady Miasta w Nowej Soli, poseł na Sejm.

2008. Sienkiewicz Helena. GURBAN Edward: Orzekałam sprawiedliwie. – (Znani nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 40, s. 8-9
Nowosolska sędzia, działaczka Ligi Kobiet.

PRZESTĘPCZOŚĆ
2009. WOJTCZAK Z.: Przestępczość na terenie powiatu nowosolskiego [w 1974 r.] // Głos Met. – 1975, nr 1, s. 8 2010. WOJTASIK Jan: Czy rzeczywisty wzrost zagrożenia przestępczością? : na przykładzie rejonu nowosolskiego // Wrzeciono. – 1981, n 11, s. 1, 3 2011. WOJTASIK Jan: Stan zagrożenia rejonu nowosolskiego : przestępczość i jej zwalczanie. [1] ; Stan zagrożenia rejonu nowosolskiego w 1985 r. : przestępczość i jej zwalczanie. (2) // Głos Dozametu. – 1985, nr 19, s. 2 ; 1986, nr 6, s. 3 2012. WOJTASIK Jan: Stan zagrożenia rejonu nowosolskiego 1986 r. : przestępczość i jej zwalczanie w liczbach // Głos Dozametu. – 1987, nr 8, s. 2 2013. WOJTASIK Jan: Przestępczość 1988. (1-3) // Głos Dozametu. – 1989, nr 7, s. 3-4, nr 8, s. 4 ; nr 9, s. 5 2014. WOJTASIK Jan: W rejonie nowosolskim niepokojący wzrost przestępstw / W // Wrzeciono. – 1990, nr 3, s. 2 2015. WOJTASIK Jan: Raport o stanie przestępczości [w rejonie nowosolskim] // Głos Dozametu. – 1990, nr 9, s. 6 2016. JASIŃSKA Marzanna: Krąg podejrzanych rozszerza się : nowosolska ośmiornica // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 14 (1993), s. 1 2017. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Przemoc i prawo / I. Rynkiewicz // Krąg. – 2000, nr 4, s. 7
Przestępstwa przeciw rodzinie w pow. nowosolskim.

2000. Gruber Karol. GURBAN Edward: Poseł z Dozametu. Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 37, s. 8
Elektryk, poseł na Sejm w l. 1980-1989.

2001. Wróbel Stanisław. STANISŁAW Wróbel – ślusarz-spawacz w Samodzielnym Zakładzie Remontu Maszyn Włókienniczych w Nowej Soli. – Portr. // Kal. Lubus. – 1973, s. 148-149
Poseł na Sejm V kadencji.

ZAGADNIENIA PRAWNE. SĄDOWNICTWO. WIĘZIENNICTWO BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE. PRZESTĘPCZOŚĆ
2002. JARECKI Józef: Bez judasza // Nadodrze. – 1962, nr 1, s. 13
Ośrodek Pracy Wychowawczej w Borowcu , gm. Siedlisko.

2003. BEDNARZAK Jan: Pierwsze dni w Nowe j S ol i : lata 1944-1945 w Prokuraturze // Gaz. Praw. – 1984, nr 3, s. 6 2004. GALUSIŃSKA Anna: Życie za murem // Krąg. – 1997, nr 4, s. 9
Areszt śledczy w Nowej Soli.

2005. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA IWONA: Pobudzić inicjatywę mieszkańców / I. Rykiewicz. – Il. // Biul. Sejm. Samorz. Woj. Zielonogórs. – 1998, nr 35, s. 59-60
Realizacja programu „Bezpieczne Miasto” w Nowej Soli.

138

Z AGADNIENIA SPOŁECZNE, POLITYCZNE I PRAWNO-ADMINISTRACYJNE

2018. KASPRZAK Irena: Jest dobrze, ale musi być lepiej / IZK // Krąg. – 2002, nr 5, s. 6
Przestępczość w pow. nowosolskim w 2001 r.

2032. KILIJANEK Krzysztof: Cygańska krew. – Il. // Prz. Tyg. – 1993, nr 5, s. 10-11 2033. KILIJANEK Krzysztof: Zabójstwo cygańskiego „Króla” : czy Cyganie sami wymierzą sprawiedliwość sprawcom potrójnej zbrodni ; Tabor pójdzie tropem : [wyrok] // Sztand. Młod. – 1994, nr 134, s. 6 ; nr 141, s. 4 2034. KOSTRZEWSKI Leszek: Jednak są tykalni ; A jednak są tykalni : zabójcy rodziny Huczków staną przed sądem. – Il. // Gaz. Wyb. Ziel. Góra. – 2003, nr 46 (24 II), s. 1, 4 2035. KULEBA Mirosław: Proces Cyganów // Codz. Expr. Zach. – 1993, nr 7-8, s. 1, 3 2036. KULEBA Mirosław: Krew na cygańskim złocie // Głos Wielkop. – 1993, nr 17, s. 4 2037 KULEBA Mirosław: Cyganie wskazują morderców ; „Sprawa cygańska” – kolejna rozprawa // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 6 (1993), s. 5 ; Nr 7, s. 3 ; Nr 8, s. 5 2038. KULEBA Mirosław: Krew na cygańskim złocie; Opłatek na trumnę ; Wszyscy muszą umrzeć : cygański proces ; Sąd jak surowy ojciec. – Il. // Gaz. Nowa. – 1993, nr 12-14, s. 1-3 ; nr 16, s. 1-2 2039. KULEBA Mirosław: Oskarżeni liczą na sprawiedliwość // Zielonogórs. Gaz. Nowa. – 1993, nr 37, s. 1-2 2040. KULEBA Mirosław: Twarda ręka Cygana // Zielonogórs. Gaz. Nowa. – 1993, nr 100, s. 3 2041. KULEBA Mirosław: Ojciec skazuje syna : druga część relacji z „procesu cygańskiego” // Zielonogórs. Gaz. Nowa. – 1993, nr 101, s. 5 2042. LUTY Sławomir: Rzeźnia. – Il. // Veto. – 1992, nr 9, s. 7 2043. OLSZEWSKI Wojciech: Finał sprawy głośnego morderstwa. – Portr. // Krąg. – 2007, nr 25, s. 5 2044. PRZYBYCKA Ewa: Do dziesiątego pokolenia / E. Przybycka za Gazetą Wyborczą // Krąg. – 1993, nr 1, s. 1, 3 2045. SUWOROW Alina: Kto zabił Cyganów? : prokurator zagubił dowody istotne dla ustalenia morderców. – Il. // Przegląd. – 2003, nr 32, s. 56-57

2019. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Nowosolska Cosa Nostra. – Il. // Krąg. – 2003, nr 30, s. 1, 4 2020. OWCZAREK Monika: Zabytki z lasu : nowosolska policja udaremniła kradzież naczyń z epoki kultury łużyckiej. – Il. // Krąg. – 2004, nr 47, s.9 2021. GURBAN Edward: Przestępczość w gminach nowosolskich. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 13-14, s. 6 PROCES ZABÓJCÓW WÓJTA GMINY CYGAŃSKIEJ W NOWEJ SOLI 2022. CO kryje się za kulisami zbiorowego mordu w Nowej Soli?. – Il. // Gaz. Lubus. – 1991, nr 148, s. 1-2. 2023. CHAJEWSKI Dariusz: Cygańskim sądem // Gaz. Lubus. – 1998, nr 121, s. 1, 9 2024. CHAJEWSKI Dariusz: Cygański proces do poprawki : sędziów wskazał los / (decha) // Gaz. Lubus. – 2003, nr 107, s. 4 2025. CHAJEWSKI Dariusz: Mord pod sąd : sprawa cygańska wraca na wokandę / Dariusz Chajewski, (pij). KOPNIAK na starcie procesu / (pij, decha). – Nazw. aut.: Piotr Jędzura, D. Chajewski. // Gaz. Lubus. – 2003, nr 198-199, s.1, 3 2026. HAŁAS Bożena: Cyganić po polsku : proces w cygańskiej sprawie // Gaz. Zach. – 1993, nr 52, s. 2 2027. HAŁAS Bożena: Proceduralny zgryz : nowosolski proces // Gaz. zach. – 1993, nr 293, s. 3 2028. HAŁAS Bożena: Już na wolności : dalej cygańska sprawa / (bh, rad). – Nazw. aut.: B. Hałas, Radosław Pilonis // Gaz. Zach. – 1995, nr 57, s.1 2029. JASIŃSKA Marzanna: Kto zabił „Lalka’? : proces w Sądzie Wojewódzkim w Zielonej Górze ; Czy oskarżeni są winni? // Krąg. – 1993, nr 3-4, s. 1, 3 2930. JASIŃSKA Marzanna: Przesłuchanie poza salą rozpraw : kolejny etap „sprawy nowosolskiej” / (Maja) ; Świadkowie cofają zeznania / M. Jasińska // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 10 (1993), s. 5 ; Nr 12, s. 3 2031. JASIŃSKA Marzanna: Wyrok nie zapadł : wznowienie procesu w sprawie zbrodni // Krąg. – 1993, nr 9, s. 3, 9

Z AGADNIENIA PRAWNE. SĄDOWNICTWO. WIĘZIENNICTWO. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE. PRZESTĘPCZOŚĆ

139

2046. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Oskarżeni w sprawie nowosolskiej nie przyznają się do winy / (Z.Sz.). – Il. // Gaz. Lubus. – 1993, nr 15, s. 1-2 2047. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Sąd studził temperamenty i emocje : w trzecim dniu procesu nowosolskiego zeznawali świadkowie / (z.sz.) // Gaz. Lubus. – 1993, nr 17, s. 1-2 2048. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Kto kogo boi się na sali sądowej? ; Kto naprawdę zamordował Huczków i Annę W. / (Z.Sz.) Gaz. Lubus. – 1993, nr 18-19, s. 1-2 2049. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Dramatyczna opowieść ojca o zbrodni syna : cień króla Cyganów na sali sądowej / (Z.Sz.) // Gaz. Lubus. – 1993, nr 47, s. 1-2 2050. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Nadal ten sam znak zapytania : kto dwa lata temu zabił Huczków i Annę W.? // Gaz. Lubus. – 1993, nr 117, s. 1, 3 2051. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Kiedy koniec maratonu w „sprawie cygańskiej”? / (Z. Sz.) // Gaz. Lubus. – 1993, nr nr 123, s. 1-2 2052. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Przesłuchania świadka w zakładzie psychiatrycznym w sprawie zbrodni nowosolskiej / (sz) // Gaz. Lubus. – 1993, nr 138, s. 3 2053. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Trzeci podejrzany w nowosolskiej zbrodni /(sz) // Gaz. Lubus. – 1993, nr 232, s. 4

2054. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Nie zabiłem i nie wiem kto zabił? : labiryntem do prawdy / (Z.Sz.) ; „Mordercy, będziecie wisieć. Przyznajcie się, dranie” / (Z.Sz) // Gaz. Lubus. – 1994, nr 11-12, s. 1, 3 2055. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Proces poszlak i wątpliwości : pojawił się wątek oficera Armii Radzieckiej (z.sz.) ; Skąd w Niemczech złoto Huczków / (z.sz) // Gaz. Lubus. – 1994, nr 100, s. 1, 3 ; nr 101, s. 3 2056. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Spór o złote jajo dworu Romanowów / (Z.Sz.) // Gaz. Lubus. – 1994, nr 131, s. 3 2057. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Prokurator żąda po 25 lat / (Z.Sz.) ; Nicowanie aktu oskarżenia / (Z.Sz.). – Il. // Gaz. Lubus. – 1994, nr 162-163, s. 1-2 2058. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Oskarżeni uniewinnieni z zarzutu zabójstwa! ; W sprawie cygańskiej prokuratura zamierza wnieść rewizję / (sz) ; Skazani siedzą, rewizja na horyzoncie / (z.sz.) // Gaz. Lubus. – 1994, nr 165, s. 1, 3 ; nr 167, s. 3 ; nr 233, s. 3 2059. SZYDŁOWSKI Zbigniew: Cygańska sprawa przed sądem apelacyjnym / (z.sz.) ; Sprawa cygańska nie spada z wokandy / (Z.Sz.) // Gaz. Lubus. – 1995, nr 125, 231, s. 3 2060. WYRWICH Mateusz: Dwa sądy, dwa wyroki. – Il. // Krąg. – 1993, nr 5, s. 3, 11 ; Spotkania. – 1993, nr 4, s. 48-49

VII. OCHRONA ZDROWIA. LECZNICTWO

2061. GESUNDHEITSFÜRSORGEBEZIRKE des Kreises Freystadt : (ausser Neusalz) // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1930, s. 107-110 2062. KÖHLER Kurt: Freystädter Hilfsbereitschaft in alter Zeit. – // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1939, s. 53-55
Szpitale kożuchowskie w XIV-XVIII w.

2069. GROTOWSKA Małgorzata: Spór o przychodnię / M.G. // Krąg. – 1997, nr 10, s. 1, 4
Sprawa likwidacji przychodni „Dozametu”.

2070. GRZEGRZÓŁKA Krzysztof: Razem dla wspólnej sprawy // Służ. Zdr. – 1987, nr 18, s. 4
Rozbudowa szpitala w Nowej Soli.

2063. MÜLLER-HAGEN Rudolf: Das JohanniterKrankenhaus in Neusalz. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 132 (1983), s. 45-47 2064. SCHÖNTHÜR Rudolf: Die Neusalzer Apotheken / Neus. Nachr. – Nr. 55 (1967), s. 389-391 TRESKOW A. von: Der Bau des Kreiskrankenhaus in Neusalz = poz. 3071 2065. TRESKOW Albrecht von: Das Kreiskrankenhaus des Grenzkreises Freystadt [in Neusalz] // Schles. Monatsh. – 1932, Nr. 3, s. 93-95

2071. GURBAN Edward: Z orłem w herbie : z pokolenia na pokolenie // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 7, s. 8
Apteka „Pod Orłem” w Nowej Soli i jej właściciele Witold i Krzysztof Łozowiccy.

2072. GURBAN Edward: Z potrzeby serca : otwarcie oddziału kardiochirurgicznego [w nowosolskim szpitalu]. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 5, s. 1, 3 2073. JABŁOŃSKI Edward: Szpital po przejściach. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 20, s. 8
Losy poradzieckiego szpitala w Nowej Soli.

2074. JASIŃSKA Marzanna: Pokonać barierę // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 15 (1993), s. 3-4 GURBAN E.: Doktor senior. – B. Sydor – kier. Przychodni w B y t o m i u O d r z . = poz. 2100 PERLAK A.: W. Morasiewicz. – Lekarz powiatowy, kier. przychodni w Bytomiu Odrz. = poz. 203 SUSKI M.: W hołdzie wielkiemu bytomianinowi. – Odsłonięcie tablicy upamiętniającej zasługi W. Morasiewicza, organizatora służby zdrowia w Bytomiu Odrz. = poz. 2093 2066. TYLUTKI Lech: Nowa przychodnia w Ko ż u c h ow i e / (L.T.) // Sztand. Młod. – 1987, nr 68, s. 5 2067. UŁANOWSKA Barbara: Mój dom nad Odrą // W: Drugie pokolenie : wspomnienia mieszkańców zachodnich i północnych ziem Polski. – Poznań, 1978. – S. 252-299
Wspomnienia położnej z Kożuchowa. Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Nowej Soli.

2075. OLSZEWSKI Wojciech: Z sercem na dłoni. – Il. // Krąg. – 2006, nr 5, s. 6-7
Uruchomienie oddziału kardiochirurgii w nowosolskim szpitalu.

2076. OSIŃSKA Bożena: Recepta na długi / rozm. przepr. Halina Pilonis. – Portr. // Służ. Zdr. – 2006, Nr 59/63, s. 7-8
Dyr. szpitala w Nowej Soli o jego restrukturyzacji i funkcjonowaniu.

2077. OSIŃSKA Bożena: Szpital z certyfi katem / [rozm.] Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 6, s. 8-9
O wyróżnieniu szpitala nowosolskiego certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

2068. DALEKO do satysfakcji : kłopoty i troski naszej służby zdrowia / Hg. – Il. // Głos Met. – 1981, nr 5, s. 1-2
Przychodnia „Dozametu” w Nowej Soli.

2078. OSIŃSKA Bożena: To pacjent nas reklamuje / z dyr. nowosolskiego szpitala Bożeną Osińską rozm. Iwona Rynkiewicz-Męcińska. – Portr. // Krąg. – 2003, nr 15, s. 6-7

142

OCHRONA ZDROWIA. LECZNICTWO

2079. OWCZAREK Monika: Zapracowali na sukces. – Il. // Krąg. – 2006, nr 44, s. 5
Nowosolski Szpital Rejonowy.

Gmyrek Zdzisław 2087. GMYREK Zdzisław: Kronika rodzinna. – Nowa Sól, 2007. – S. 165-179 : portr. : Zdzisław Gmyrek – lekarz [w Nowej Soli] Kolbuszewski Władysław 2088. SĄDOWSKI A.: Jubileusz 50-lecia pracy Władysława Kolbuszewskiego. – Il. // Krąg. – 1995, nr 48, s. 8
Nowosolski lekarz, ordynator Oddziału Chirurgii.

2080. XV-lecie [PIĘTNASTOLECIE] Oddziału Kardiologicznego w Nowej Soli / J.H. // Doktor. – 1998, nr 3, s. 6 2081. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Ewenement w skali kraju ; Wzorują się na Nowej Soli / I. Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1999, nr 2, s. 7 ; nr 27, s. 4 2082. SĄDOWSKI Albin: Analiza śmiertelności z powodu zapalenia płuc u niemowląt i starszych dzieci : z Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Nowej Soli / A. Sądowski, Kazimiera Ciążyńska, Danuta Rytko. – Bibliogr. – Sod. Sum. // Wiad. Lek. – 1969, z. 10, s. 889-892 2083. SERCOWA umowa: Kardiochirurgia w powiatowym szpitalu [w Nowej Soli] / (wej) // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 43, s. 3 2084. WIELOWIEJSKI Adam: Drugie wcielenie Zygmunta Rogali. – Il. // Tyg. Zach. – 1959, nr 33, s. 1, 4, 8
Znachor z Nowej Soli.

2089. OLSZEWSKI Wojciech: Ukonorowanie kariery. – Portr. // Krąg. – 1998, nr 43, s. 6
Nowosolski lekarz, laureat medalu „Gloria Medicinae”.

2090. KOLBUSZEWSKI Władysław: Wiedziałem, że będę lekarzem / [rozm.] Jolanta Jabłońska. – (Znani nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 15, s. 8-9
Emerytowany dyr. szpitala nowosolskiego o sobie i sytuacji służby zdrowia.

JESIENNE Odrzany. – W. Kolbuszewski, laureat statuetki = poz. 1588 Kowalski Henryk 2091. PRZYBYŁEK Elżbieta: siła sugestii. – Portr. // Elita. – 1999, nr 2, s. 19-19
Organizator służby zdrowia w Nowej Soli.

2085. WOJCIECHOWSKI Roman: Termin przyjęcia. – Il. // Służ. Zdr. – 1980, nr 40, s. 3
Budowa szpitala w Nowej Soli.

Lipko Marek ZAWIŚLAK J.: Drogi doktora W. Dyducha. – Kier. Ośrodka Zdrowia w N o w y m M i a s t e c z k u = poz. 137 * Cieślak Monika DASZKIEWICZ Z.: M. Cieślak. – Nowosolska stomatolog = poz. 124 Ćwikliński Waldemar 2086. ĆWIKLIŃSKI Waldemar: Na ból – stomatolog. – (Znani nowosolanie) / [rozm.] Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 24, s. 8-9
Stomatolog o sobie i swojej pracy zawodowej.

2092. LIPKO Marek: Bakcyl chirurgii / [rozm.] Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 49, s. 8-9
Ordynator oddziału chirurgicznego szpitala w Nowej Soli o sobie i oddziale.

Morasiewicz Władysław PERLAK A.: W. Morasiewicz. – Lekarz powiatowy, kier. przychodni w Bytomiu Odrz. = poz. 203 2093. SUSKI Michał: W hołdzie wielkiemu bytomianinowi / (ms). – Il. // Krąg. – 2002, nr 52, s. 24
Odsłonięcie kamienia z tablicą (w parku) upamiętniającą zasługi W. Morasiewicza jako organizatora służby zdrowia w Bytomiu Odrz.

JANKOWSKI H.: Dr W. Ćwikliński. – Lekarz stomatolog w Nowej Soli = poz. 134 Dyduch Wincenty ZAWIŚLAK J.: Drogi doktora Dyducha. – Kier. Ośrodka Zdrowia w Nowym Miasteczku = poz. 137

Nonewicz Andrzej 2094. NONEWICZ Andrzej: Prawo i medycyna / [rozm.] Edward Gurban. – (Znani nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 8, s. 9
Wspomnienie nowosolskiego lekarza o czasach pionierskich, działalności ojca Jana (sędziego, adwokata) oraz własnej pracy.

OCHRONA ZDROWIA. LECZNICTWO

143

Osińska Bożena OWCZAREK M.: Chce mi się chcieć. – B. Osińska, dyr. szpitala w Nowej Soli, laureatka „Odrzany” = poz. 2708 2095. TRZY Odrzany / (red.). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 41, s. 3
Laureaci: Bożena Osińska – dyr. szpitala, ks. Józef Kocoł – prob. parafii p.w. św. Józefa Rzemieślnika, Janusz Gabryelski – założyciel i dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

2099. SĄDOWSKI Albin: Zawsze kładłem nacisk na szkolenie / z ordynatorem oddziału dziecięcego szpitala w Nowej Soli Albinem Sądowskim rozm. Edward Jabłoński. – (Znani nowosolanie). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 22, s. 8-9
Ordynator o sobie i nadzorowanym oddziale.

Sydor Brunon 2100. GURBAN Edward: Doktor senior. – (Znani w gminach). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 4, s. 9
Kier. przychodni w Bytomiu Odrzańskim, następnie kier. Poradni Kardiologicznej Wieku Rozwojowego w Nowej Soli.

Pawełek Kajetan KONIECZNY D.: Dr K. Pawełek. – Nowosolski anestezjolog = poz. 211 Pietek Tadeusz 2096. OWCZAREK Monika: Odrzana : laur wdzięczności. – Il. // Krąg. – 2007, nr 41 ,s. 5
Laureaci: T. Pietek, nowosolski lekarz, Anna Szypowska, nauczycielka oraz uczestnicy spływu tratw „Odra Adventure”.

2101. SYDOR Brunon: Doktor od serca / rozm. Tomasz Kalisz. – Portr. // Krąg. – 2003, nr 32, s. 6-7
Twórca Rejonowej Poradni Kardiologii Wieku Rozwojowego w Nowej Soli.

Twardowski Marek 2102. GURBAN Edward: Lekarz – negocjator. – (Znani nowosolanie). – Portr.// Gaz. Nowosol. – 2005, nr 5, s. 8
Lekarz rodzinny, działacz NSZZ „Solidarność” i „Porozumienia Zielonogórskiego Lekarzy”.

2097. PIETEK Tadeusz: Zawsze chciałem być pediatrą / [rozm.] Edward Gurban. – (Znani nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 39, s. 8
Ordynator oddziału noworodków nowosolskiego szpitala o sobie i podległym oddziale.

Zakrzewska Lidia 2103. PASJĘ przekazała dzieciom i wnukom / (MAT). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 4, s. 9
Zatrudniona w nowosolskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej działaczka społeczna, radna, ławnik w Sądzie Rejonowym, wykładowca w Studium Medycznym.

Sądowski Albin 2098. BETNIK Roman: 35-lecie pracy dr. med. Albina Sądowskiego [z Nowej Soli]. – Portr. // Doktor. – 1993, nr 12, s. 2

VIII. KULTURA. OŚWIATA. SPORT

KULTURA PRZED 1945 ROKIEM
2104. BÖTTIGER: Volksbühnenarbeit in Neusalz und Grünberg // Grünb. Hauskal. – 1926, s. 110-112
2105. SCHÖNTHÜR Rudolf: Das Kino und seine Forläufer // Neus. Nachr. – Nr. 83 (1972), s. 199-200. DEMMLER-HAUPT Elisabeth: Noch einmal // Tamże, s. 200-201. HEINTZE Emil: Aus den Anfängen des Kino in Neusalz // Tamże. – Nr. 85 (1972), s. 244 2106. SCHÖNTHÜR Rudolf: Neusalzer Moritaten // Neus. Nachr. – Nr. 65 (1969), s. 216-219 2107. THIEL Hermann Otto: Bücher Neusalzer Autoren // Neus. Nachr. – Nr. 41 (1965), s. 61-62 2108. THIEL Hermann Otto: Geistiges Leben in Neusalz // Neus. Nachr. – Nr. 19 (1961), s. 101-103 2109. THIEL Hermann Otto: Konzert und Theaterleben in Nuesalz // Neus. Nachr. – Nr. 14 (1960), s. 4-5 2110. THIEL Hermann Otto: Walter v. Molo u[nd] a[ndere] Schriftsteller in Neusalz // Neus. Nachr. – Nr. 50 (1966), s. 273-276 2111. WIENICKE Arnold: Kulturelle Bestrebungen. – Il. // Schl. Monatsh. – 1932, Nr. 3, s. 102-105
Przedr. w: Neus. Nachr. – Nr. 191 (1998), s. 3-6

136 : Bytom Odrzański. – S. 172 : Kolsko. – S. 178-181 : Kożuchów. – S. 215-217 : Nowa Sól (gmina). – S. 218223 : Nowa Sól (miasto). – S. 223-225 : Nowe Miasteczko. – S. 230-233 : Otyń. – S. 243 : Siedlisko 2113. MANOWITA Irena: Działanie : odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego w powiecie nowosolskim. – Il. // Lubus. Aktual. Rol. – 2007, nr 5, s. 40-42
Sprawa sanacji i rozbudowy infrastruktury kulturalnej, oświatowej i sportowej wsi.

INFORMATOR Lubuski 2007 : kultura-sport-turystyka. – B y t o m O d r z . = poz. 2112 KORCZ W.: Rozwój życia gospodarczego i kulturalnego Bytomia Odrz. w Polsce Ludowej = poz. 66 2114. KULTURA w gminie Bytom Odrzański / (zt). – (Upowszechnianie kultury) // Kult. w Kraju. – Nr 946/ 947 (1981), s. 9 RYCZKOWSKI R.: Życie społeczno-kulturalne współczesnego Bytomia Odrz. = poz. 905 INFORMATOR Lubuski 2007 : kultura-sport-turystyka. – K ol s ko = poz. 2112 GMINA K o ż u c h ów. – Kultura = poz. 79 2115. WRZEŚNIEWSKI Zenon: Z nakazem pracy w Kożuchowie // Nowa Kult. – 1958, nr 10, s. 8
Życie kulturalne miasta.

E. Glaeser, działacz regionalny, dyr. Paulinenhütte zob. poz. 148-151

2116. SZURA Romuald: Twarzą do światła. – Il. // Tyg. Kult. – 1965, nr 22, s. 6-7

OD 1945 ROKU
ZAGADNIENIA OGÓLNE. ŻYCIE KULTURALNE 2112. INFORMATOR Lubuski 2007 : kulturasport-turystyka / Regionalne Centrum Animacji Kultury. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Zielona Góra, 2007. – S. 135-

Życie kulturalne Kożuchowa.

2117. PONIKWIA Karolina: Kożuchów członkiem Kapitły Najstarszych Miast Polski. – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 12, s. 41 INFORMATOR Lubuski 2007 : kultura-sport-turystyka. – Kożuchów = poz. 2112

146

KULTURA. OŚWIATA. SPORT

INFORMATOR Lubuski 2007 : kultura-sport-turystyka. – Now a S ól (miasto) = poz. 2112 2118. KOŁODZIEJ Stanisław: Życie kulturalne małego miasteczka [Nowej Soli] / Sk // Wrzeciono. – 1958, nr 12, s. 2,4 2119. KOWALSKI Jan: Gdzie kucharek sześć… // Nadodrze. – 1959, nr 8, s. 14
Sprawy kulturalne Nowej Soli.

2130. JABŁOŃSKI Edward: Adam Konsewicz [plastyk amator], Ryszard Piasecki [fotograf] i grupa Ex Monet [muzyczno-wokalna] laureatami Nowosolskich Nagród Kulturalnych / (ed). – Il. // Głos Dozametu. – 1988, nr 12, s. 1 2131. GURBAN Edward: Quo vadis nowosolska kulturo? /(eg). – Il. // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 1, s. 4 2132. NOWOSOLSKIE podwórka kultury / Małgorzata Grotowska [ i in.]. – Il. // Krąg. – 2000, nr 14, dod. spec., s. 15-18
Instytucje kultury i zespoły artystyczne.

2120. OCHOCIM Aleksander: Problem nieobojętny // Nadodrze. – 1960, nr 5, s. 14.
Aktywizacja życia kulturalnego w Nowej Soli.

2121.MIEDZIŃSKI Tadeusz: W Nowej Soli potrzebne są decyzje [dot. spraw kultury]// Tyg. Kult. – 1962, nr 49, s. 7 2122. ROWIŃSKI Ryszard: W robotniczym mieście // Nadodrze. – 1964, nr 12, s. 2-3, 6
Sprawy kultury w Nowej Soli.

2133. GROTOWSKA Małgorzata: Kulejąca kultura / M.G. – Il. // Krąg. – 2000, nr 49, s. 9
Problemy finansowe instytucji kulturalnych, powstanie Nowosolskiego Sejmiku Kultury.

2134. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Sejmik pomoże prezydentowi / tekst i fot.: JJ. – Il., portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 49, s. 16
Uczestnicy Sejmiku Kultury krytycznie o stanie nowosolskiej kultury.

2123. DOBOSZOWA Henryka: Niech pan będzie mecenasem // Nadodrze. – 1967, nr 4, s. 1, 6-7
O mecenat przemysłu nad kulturą na przykładzie „Stilonu” i „Dozametu”.

2124. KAWENCZYŃSKI Eugeniusz: Nowe życie w Nowej Soli. – Il. // Kult. i Życie. – 1968, nr 11, s. 14-16 2125. ROWIŃSKI Ryszard: Historia nie mieści się w szafie // Nadodrze. – 1972, nr 19, s. 7
Życie kulturalne Nowej Soli; działalność Aleksandra Fudaleja, dyr. miejscowego muzeum.

2135. JACHIMOWICZ Wojciech: Misja w kulturze / z prezesem NSK [Nowosolskiego Sejmiku Kultury] rozm. Iwona Rynkiewicz-Męcińska. – Portr. // Krąg. – 2003, nr 14, s. 6-7. – Polem. BAKALARZ Krystyna: Mono-kultura : glossa do „Misji w kulturze” – wywiadu Tygodnika Krąg z Wojciechem Jachimowiczem, przewodniczącym Nowosolskiego Sejmiku Kultury. – Portr. // Krąg, 2003, nr 16, s. 6-7 2136. OLSZEWSKI Wojciech: I po festiwalu… . – Il. // Krąg. – 2003, nr 33, s. 1, 15
Międzynarodowy Festiwal Multiartystyczny w Nowej Soli.

2126. WAŚKIEWICZ Andrzej Krzysztof: Pytania i wątpliwości / Krzysztof Kościesza. – Il. // Nadodrze. – 1972, nr 25, s. 1, 3
Problemy kulturalne miasta, działalność Towarzystwa Kultury Ziemi Nowosolskiej.

2137. OWCZAREK Monika: Kultura się dusi. – Il. // Krąg. – 2005, nr 52, s. 8
Niedostatki infrastruktury kulturalnej Nowej Soli.

2127. DWUGŁOS o miejskiej kulturze. – Zawiera: Potrzeba reanimacji / Dariusz Jakowlew. Coś drgnęło mimo wszystko / Jerzy Szyndler [właśc. Szynder] // Głos Dozametu. – 1986, nr 6, s. 5 2128. GRAMONT Edward: Pobożne życzenia : czarny obraz kultury w Nowej Soli. – Il. // Głos Dozametu. – 1987, nr 1, s. 4 2129. JABŁOŃSKI Edward: Laureaci Nowosolskiej Nagrody Kulturalnej ’87 : Krzysztof Dobrowolski [dyr. ZDK „Dozamet”]; Wiera Malicka [wiceinsp. oświaty i wychowania]; Orkiestra dęta Zakładowego Domu Kultury „Dozamet” / (ed) // Głos Dozametu. – 1987, nr 13, s. 4 ; nr 14, s. 3 ; nr 15, s. 2

2138. MEDALE Lubuskiego Animatora Kultury otrzymali: Grażyna Graszka [plastyczka], Irena Kasprzak [instruktor teatralny], Łukasz Kaźmierczak [reżyser off teatru „Chwila”]. – Portr. // Magma. – Nr 11 (2006), s. 4-6 2139. OLSZEWSKI Wojciech: Jesień pełna artystycznych doznań. – Il. // Krąg. – 2007, nr 45, s. 20
Nowosolska Jesień Artystyczna.

2140. SZECHOWSKI Tadeusz: Duża Kultura w małym mieście [Nowej Soli]. – Il. // Region. – 2007, nr 6, s. 22-23 INFORMATOR Lubuski 2007 : kultura-sport-turystyka. – Nowa Sól (miasto) = poz. 2112

KULTURA

147

2141. Faron Antoni. GÓRAL z Łącka / Antoni Faron ; notował Edward Gurban. – (Znani nowosolanie). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 48, s. 8-9
Dyr. instytucji kulturalnych i oświatowych w Nowej Soli, księgarz.

2150. JABŁOŃSKI Henryk: Współpraca pomiędzy NTK i Kulturbundem [Hoyerswerda] / (red.). – Il. // Głos Dozametu. – 1988, nr 23, s. 2-3 2151. PROGRAM działania Stowarzyszenia Przyjaciół Bytomia Odrzańskiego / komitet założycielski: Michał Czapor, Jan Gryziec, Ryszard Ryczkowski // Obs. Odrz. – 1994, nr 6, s. 3 2152. CZAPOR Mirosław: Początek życia publicznego Stowarzyszenia [Przyjaciół Bytomia Odrzańskiego] // Obs. Odrz. – 1994, nr 10, s. 4-5 2153. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Przyjaciele miasta / tekst i foto Jolanta Jabłońska // Gaz. Nowosol. 2004, nr 47, s. 6 2154. RYCZKOWSKI Ryszard: X rocznica // Obs. Odrz. – 2005, nr 1, s. 3
Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Bytomia Odrzańskiego.

2142. Siedlecka Jadwiga. LAUREATKA Lubuskiej Nagrody Kulturalnej / J. K. // Wrzeciono. – 1987, nr 9, s. 2
Działaczka społeczno-kulturalna, kier. kina „Odra” w Nowej Soli.

2143. MAĆKOWSKA Elżbieta: Jadwiga Siedlecka, laureatka LNK [Lubuskiej Nagrody Kulturalnej] ’87 / (elma). – Il. // Głos Dozametu. – 1987, nr 17, s. 1 INFORMATOR Lubuski 2007 : kultura-sport-turystyka. – Nowa Sól (gmina) = poz. 2112 INFORMATOR Lubuski 2007 : kultura-sport-turystyka. – Nowe M i a s t e c z ko = poz. 2112 INFORMATOR Lubuski 2007 : kultura-sport-turystyka. – O t y ń = poz. 2112 2144. KONIUSZ Janusz: Regionalizm pod antenami / Jacek Woch // Nadodrze. – 1961, nr 9, s. 14
Życie kulturalne Otynia.

2155. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Akolada : Towarzystwo Kultury w Nowej Soli. – Il. // Krąg. – 1997, nr 45, s. 6 2156. JACHIMOWICZ Wojciech: Towarzystwo Kultury „Akolada” // W: Regionalne towarzystwa kultury w województwie lubuskim / [red. Anna Makowska-Cieleń]. – Gorzów Wielkopolski, 2002. – S. 75-76 WAŚKIEWICZ A.K.: Pytania i wątpliwości. – Życie kulturalne Nowej Soli, działalność Towarzystwa Kultury Ziemi Nowosolskiej = poz. 2126 2157. REICHERT Jan: Z działalności Towarzystwa Kultury Ziemi Nowosolskiej : dobra współpraca z naszym ZDK [„Odra”] / (ert). // Wrzeciono. – 1972, nr 8, s. 4 2158. JUNY Zygmunt: Towarzystwo Miłośników Kożuchowa // W: Słownik polskich towarzystw naukowych. T. 3: Towarzystwa upowszechniające naukę działające obecnie w Polsce / red. nauk. Leon Łoś. – Wrocław, 1982. – S. 517-518 2159. TOWARZYSTWO Miłośników Kożuchowa / opr[ac.] Zarząd TMK // W: Regionalne towarzystwa kultury w województwie lubuskim / red. Anna Makowska-Cieleń. – Gorzów Wielkopolski, 2002. – S. 77 DOMY KULTURY. KLUBY 2160. MICHALAK Wiesław: Potrzebny menadżer ; rozmowa z dyr. Kożuchowskiego Ośrodka Kultury

INFORMATOR Lubuski 2007 : kultura-sport-turystyka. – Si e d l i s ko = poz. 2112 2145. JACHIMOWICZ Wojciech: Kultura roku 2005 we wsi S z y b a [gm. Nowe Miasteczko]. – Il. // Rol. Puls. – 2006, s. 28 2146. JACHIMOWICZ Wojciech: „Kultura wokół zabytku” // Lubus. Mater. Konserw. – T. 4 (2006/2007), s. 194-199
Dwór w Szybie ośrodkiem działań kulturalnych.

SPOŁECZNE TOWARZYSTWA KULTURY 2147. RYNKIEWCZ-MĘCIŃSKA Iwona: Towarzystwa regionalne w nowej sytuacji historycznej / Iwona Męcińska. – Il. // Krąg. – 1999, nr 18, s. 12.
I Lubuska Konferencja Regionalnych Towarzystw Kultury w Nowej Soli.

* 2148. STANGLEWICZ Konrad: Z działalności towarzystw regionalnych // Nadodrze. – 1979, nr 2, s. 10
Nowosolskie Towarzystwo Kultury.

2149. VII SEJMIK Nowosolskiego Towarzystwa Kultury : Ryszard Bucholski ponownie prezesem / red. – Il. // Głos Dozametu. – 1987, nr 26, s. 4

148

KULTURA. OŚWIATA. SPORT

i Sportu / rozm. Iwona Rynkiewicz-Męcińska. – Portr. // Krąg, 2001, nr 17, s. 10
Sytuacja ośrodka i zamierzenia jego nowego dyrektora.

2169. ZWIERZCHOWSKI Jerzy: Z kulturą na bakier. – Il. // Głos Met. – 1961, nr 1, s. 2 ; nr 2, s. 3 ; nr 3-6, s. 4
Załoga „Dozametu” a działalność domu kultury.

2161. BŁAŻYŃSKI Ryszard: Jestem optymistą : wywiad z dyr. Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „Zamek” Ryszardem Błażyńskim. – Portr. // Aktual. Koż. – 2003, nr 5 [6], s. 8
Kierunki działania ośrodka.

2170. PRZYKŁAD dobrej roboty [ZDK „Dozamet”] / (SZ SZ) // Nadodrze. – 1961, nr 8, s. 14 2171. MIEDZIŃSKI Tadeusz: Nowosolski „kombinat” kulturalny // Nadodrze. – 1963, nr 7, s. 15 2172. WAŚKIEWICZ Andrzej Krzysztof: Na miarę potrzeb / Krzysztof Kościesza // Nadodrze. – 1969, nr 14, s. 6-7 2173. CICHY Stanisław: Srebrny jubileusz Zakładowego Domu Kultury / S. C. // Głos Met. – 1971, nr 8, s. 1 2174. WINIECKI Jerzy: ZDK w służbie kultury / rozm. S. Red. // Głos Met. – 1971, nr 8, s. 3 2175. CICHY Stanisław: Rola kultury robotniczej w Dozamecie / S.C. – Il. // Głos Met. – 1972, nr 7, s. 1-2 2176. FIGURA Marta: Dom kultury domem przyjaźni // Kult. i Życie. – 1976, nr 12, s. 4-5 2177. BANIEWICZ Witold: Być czułym. – Il. // Literatura. – 1977, nr 9, s. 6-7

2162. BŁAŻYŃSKI Ryszard: Zamek wizytówką / [rozm.] Tomasz Kalisz // Krąg. – 2003, nr 48, s. 7. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Na początek tablica / J. Jabłoński – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 47, s. 7
Plany działania ośrodka.

Międzynarodowe Konkursy na Rysunek Satyryczny organizowane przez Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu „Zamek” zob. poz. 3161-3162 2163. GURBAN Edward: MDK [Młodzieżowy Dom Kultury w Nowej Soli]. [1] : Z muzyką i tańcem. (2) : Dlaczego dopiero za rok? (3) : Nie zwalniają tempa. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 5, s. 10 ; nr 7, s. 8 ; nr 8, s. 10
Działalność nowosolskiego MDK w latach 1977-1990.

2164. MIEDZIŃSKI Tadeusz: Szansa Nowej Soli // Nadodrze. – 1963, nr 10, s. 14
Zakładowe domy kultury.

Zakładowy Dom Kultury Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych „Dozamet” w Nowej Soli 2165. DOM Kultury Dozamet : 20 lat działalności kulturalno-oświatowej : program działalności na m-c maj – czerwiec 1966. – [Nowa Sól : „Dozamet”, 1966]. – 19, [1] s. ; 17 cm
Opis wg okł.

Kierunki działania „Dozametu”.

2178. CICHY Stanisław: ZDK – ośrodkiem kultury robotniczej / S.C. // Głos Met. – 1977, nr 9 s. 4 2179. DZIAŁALNOŚĆ kulturalna / R. // Głos Met. 1979, nr 12, s. 1-2 2180. KAWENCZYŃSKI Eugeniusz: Solidarnie : problemy i dyskusje. – Il. // Kult. i Życie. – 1981, nr 2, s. 14-15, 31 2181. ŻYTOR Eugeniusz: Przyjaźń od pierwszego spotkania // Kult. i Życie. – 1981, nr 3, s. 24-25
Polsko-radzieckie kontakty „Dozametu”.

2166. GURBAN Edward: To nie mamusia, to babcia : balet i nie tylko. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 13, s. 9
Zespoły baletowe Janusza Borgosza prowadzone w ZDK „Dozamet” od 1954 r.

2167. WRZEŚNIAK Zbigniew: Dorobek kulturalny naszych lat. – Il. // Głos Dozametu. – 1955, nr 8, s. 4-5
Działalność świetlicy i Domu Kultury „Dozamet” w latach 1945-1955

2182. SZARY, bury na temat kultury / Wagra // Głos Met. – 1981, nr 1, s. 2-3
Krytycznie o pracy ZDK „Dozamet”.

* 2168. KONIUSZ Janusz: Dzieci malują / J.K. – Il. // Nadodrze. – 1960, nr 6, s. 12
Sekcja plastyczna ZDK „Dozamet”.

2183. SPRAWA Domu Kultury : wołanie o zmianę // Głos Met. – 1981, nr 6, s. 1-2 2184. GIBOWSKI Aleksander: W oczekiwaniu na renesans / Hg. // Głos Met. – 1981, nr 11, s.1

KULTURA

149

2185. JABŁOŃSKI Edward: Jubileusz 40-lecia zakładowej placówki kultury. – Il. / (ej) // Głos Dozametu. – 1986, nr 10, s. 4 2186. BOJARSKI Lech: Graliśmy w dobrym towarzystwie : rozmowa z Lechem Bojarskim, dyr. Zakładowego Domu Kultury „Dozamet” […] / rozm. Marzanna Jasińska i Ryszard Wojewódzki // Krąg. – 1992, nr 28, s. 11-12 2187. GURBAN Edward: Estrada, estrada : zespoły ZDK Dozamet / (eg). – Il. // Gaz. Nowosol. 1999, nr 15, s. 6 2188. Ciesielski Cezary. AUTOR pracuje w Dozamecie // Głos Dozametu. – 1984, nr 17, s. 2
Instruktor MDK w Nowej Soli, autor książki „Butelkowa flota”.

2197. REICHERT Jan: Wyróżnienie ZDK / (ert.) // Wrzeciono. – 1972, nr 5, s. 2 2198. SZYNDER Jerzy: Rozwój ruchu amatorskiego w ZDK // Wrzeciono. – 1976, nr 8, s. 1-2 SIATECKI A.: Nasz znak : sprawa połączenia Nowosolskiego Domu Kultury z ZDK „Odra” 1981 = poz. 2202 2199. OGÓLNOKRAJOWE sukcesy zespołu „Fart” [ZDK „Odra”]. – Il. // Wrzeciono. – 1985, nr 9, s. 3 2200. Kołtun Aniela. SUBOCIAŁŁO Tomasz: Historia pracą pisana : 25 lat pani Anieli. – Il., portr. // Wrzeciono. – 1985, nr 8, s. 3
Instruktor (akompaniator i choreograf) ZDK „Odra”.

2189. Dobrowolski Krzysztof. NASZE prezentacje : Krzysztof Dobrowolski – dyrektor Zakładowego Domu Kultury „Dozamet” / Red. // Głos Dozametu. – 1983, nr 5, s. 2 JABŁOŃSKI E.: Laureaci nowosolskiej nagrody kulturalnej. – K. Dobrowolski = poz. 2129 2190. Winiecki Jerzy. DOBOSZOWA Henryka: Jerzy Winiecki – dyr. Zakładowego Domu Kultury DZM w Nowej Soli, działacz kulturalny / hd. – (Kultura : ludzie trzydziestolecia). – Portr. // Nadodrze. – 1974, nr 22, s. 3

2201. Subociałło Tomasz. BRUCHWALSKI Z.: Nowosolska nagroda kulturalna dla instruktora Tomasza Subociałło / (b) // Wrzeciono. – 1986, nr 8, s. 1-2

Nowosolski Dom Kultury „Panopticum” 2202. SIATECKI Alfred: Nasz znak // Nadodrze. – 1981, nr 7, s. 4. LIST do redakcji / Edward Jabłoński // Tamże, nr 9, s. 11
Sprawa połączenia Nowosolskiego Domu Kultury z Zakładowym Domem Kultury Fabryki Nici „Odra”.

2203. NOWOSOLSKI Dom Kultury „Panopticum” // Reg. Inf. Woj. Zielonogórs. – 1995, nr 2, s. 18 2204.GROTOWSKA Małgorzata: Ceramika dziecięca / M.G. – Il. // Krąg. – 1997, nr 46, s. 11
Pracownia ceramiki dziecięcej Grażyny Graszki w NDK „Panopticum”.

Zakładowy Dom Kultury Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Odra” w Nowej Soli 2191. ZESPOŁY artystyczne ZDK [„Odra”] pokazały swój dorobek // Wrzeciono. – 1960, nr 3, s. 4 2192. ROLICZ A.: Na deskach estrady / A.R. // Wrzeciono. – 1960, nr 10 s. 6 2193. ŁÓDZKIE wrażenia / E.Ż. // Wrzeciono. – 1960, nr 10, s. 3
O występie zespołu artystycznego ZDK „Odra”.

2205. GURBAN Edward: Mozaikowe pasje dzieci : w pracowni Grażyny Graszki. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 30, s. 4 2206. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Ferie w Senftenbergu / IRM. – Il. // Krąg. – 2002, nr 9, s. 9
Udział młodzieży z Nowosolskiego Domu Kultury w warsztatach cyrkowo-plastycznych w Senftenbergu.

2194. ZAKŁADOWY Dom Kultury rósł razem z „Odrą” // Wrzeciono. – 1965, nr 10/11, s. 8 2195. WSPOMNIENIA działacza kulturalnego // Wrzeciono. – 1970, nr 12, s. 6
Osiągnięcia ZDK „Odra”.

2207. MULTIARTYSTYCZNA integracja / (kuba). – Il. // Gaz. Nowosol. 2003, nr 32, s. 4
Międzynarodowy Multiartystyczny Festiwal Młodzieży zorganizowany przez Nowosolski Dom Kultury.

2196. SZYNDER Jerzy: Dobry rok dla ZDK // Wrzeciono. – 1971, nr 6, s. 2

2208. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Rozliczanie domu kultury / Jolanta Jabłoński // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 28, s. 4

150

KULTURA. OŚWIATA. SPORT

2209. OLSZEWSKI Wojciech: Jaki będzie NDK?. – Il. // Krąg. – 2007, nr 33, s. 19-20 2210. Kajdanowicz Robert. „ZAŚPIEWAĆ z Michaelem Jacksonem”/ Robert Kajdanowicz ; rozm. Agata Staszewska. – Il. // Krąg. – 1993, nr 44, s. 12
Instruktor muzyczny Domu Kultury „Panopticum”, piosenkarz.

2221. Z ŻYCIA klubowego / W.C. // Domy Spółdz. – 1976, nr 8, s. 26
Klub spółdzielni mieszkaniowej w Nowej Soli.

2222. MEJERSKA Maria: Maria Mejerska : kierowniczka nowosolskiego Klubu Seniora / rozm. Agnieszka Heger. – Il. // Krąg. – 1994, nr 46, s. 8
Kierowniczka o sobie i działalności klubu.

2211. Koszal Konrad. KONRAD Koszal : [wyw.] / [rozm.] Irena Rynkiewicz. – Portr. // Krąg. – 1997, nr 3, s. 9
Dyr. NDK „Panopticum”, jego szkic biogr. i zamierzenia.

2223. SUSKI Michał: Osiedlowa baza kultury / MS. – // Krąg. – 2001, nr 14, s. 8
Klub Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Osiedlu Trzydziestolecia.

2212. KRYSIAK Marzena: A my mamy „Kalinę”. – Il. // Krąg. – 1996, nr 10, s. 7
Miejski Dom Kultury w Nowym Miasteczku.

2224. GURBAN Edward: Ciągle „chory”… . – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 17, s. 8-9
Jubileusz 10-lecia działalności kulturalnej kawiarni „Teatralna” w Nowej Soli.

Kluby. Gminne ośrodki (domy) kultury. Świetlice 2213. SMOLIŃSKA Helena: W nowosolskich realiach / rozm. przepr. Zenon Czarnecki // Nadodrze. – 1987, nr 4, s. 9
Działalność klubów prasy i książki w powiecie.

2225. BEKULARD Lech: Nagroda i koncert : jubileusz 15-lecia kawiarni „Teatralna” [i jej działalności artystycznej]. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 12, s. 16 2226. BEKULARD Lech: Wspomnienia z Teatralnej. – Il. // Magma. – [Nr 12 (2006)], s. 6-7 2227. WÓJCIK Bronisław: Wiejski Dom Kultury w Siedlisku stoi przed nowymi i poważnymi zadaniami // Widnokrąg. – 1954, nr 6, s. 1, 3 2228. MANOWITA Irena: Gminny Ośrodek Kultury – działalność w środowisku na przykładzie gminy Siedlisko. – Il. // Zielonogórs. Inf. Rol. – 1994, nr 4, s. 21-22 TWÓRCZOŚĆ NIEPROFESJONALNA 2229. OLSZEWSKI Wojciech: Sukcesy artystyczne nowosolan. – Il. // Krąg. – 2006, nr 16, s. 19

2214. CZARNECKI Zenon: W Konotopie [gm. Kolsko] po remoncie. – (Klubowe wizytówki) // Nadodrze. – 1986, nr 5, s. 9 2215. CZARNECKI Zenon: Lipiny wychodzą z impasu // Nadodrze. – 1987, nr 26, s. 9
Klub „Ruchu” w Lipinach, gm. Nowa Sól.

2216. KUTRYN Zofia: W Niedoradzu [gm. Otyń] po remoncie / rozm. przepr. Zenon Czarnecki // Nadodrze. – 1987, nr 11, s. 9
Klub „Ruchu”.

2217. SĄD nie Parysa / R.W.K. – Il. // Kult. i Życie. – 1959, nr 9, s. 19-20
Klub Nauczycielski i Klub Robotniczy „Odra” w Nowej Soli.

PLASTYKA

2218. WITKOWSKI H.: Klub nauczycielski w Nowej Soli // Głos Naucz. – 1959, nr 35, s. 2. CZANIECKI Władysław: Na przykład w Nowej Soli // Głos Naucz. – 1978, nr 8, s. 12 2219. MARKIEWICZ Jarosław: Miasto siedmiu klubów // Współczesność. – 1961, nr 12, s. 3
Klub ZMS w Nowej Soli.

2230. AMATORZY plastycy w Nowe j S ol i : wystawa prac w Nowej Soli / K.F. // Odra. – 1958, nr 10, s. 4 2231. KONIUSZ Janusz: Malarze niedzielni z Nowej Soli // J.K. // Nadodrze. – 1960, nr 7, s. 12 2232. TOBIE : katalog plastyczno-poetycki / [wybór i red. Stanisław Andrzej Cieślak]. – Nowa Sól : Towarzystwo Kultury Ziemi Nowosolskiej, 1972. – [31] s. : il. ; 20 cm
Reprodukcje plastyki i wiersze.

2220. MIEDZIŃSKI Tadeusz: Nowosolskie „odkrycie” // Nadodrze. – 1963, nr 4, s. 15
Młodzieżowe świetlice przy komitetach blokowych.

KULTURA

151

2233. FIGURA Marta: Amatorzy mogą pomóc // Kult. i Życie. – 1976, nr 7/8, s. 23-24
Ogólnopolski Plener Plastyków Amatorów Związku Zawodowego Metalowców przy Dozamecie w Nowej Soli.

2245. Kowaliczek Paweł. STASIŃSKI Rafał: Florian Pawła jedzie do Nowego Jorku. – Il., portr. // Krąg. – 2006, nr 43, s. 6
Rzeźbiarz amator z Niedoradza, gm. Otyń.

2234. RZEŹBIĄ dla dzieci / tekst i fot. AW, DS. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 28, s. 16
II Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Rzeźba dzieciom” w Nowej Soli.

2246. Kulczewska Zefiryna. GROTOWSKA Małgorzata: Marzenia spełniać pędzlem. – Il. // Krag. – 2003, nr 23, s. 17
Nowosolska malarka amatorka.

2235. JACHIMOWICZ Alicja: III Plener Malarski we Dworze w S z y b i e [gm. Nowe Miasteczko]. – Il. // Lubus. Inf. Rol. – 2002/2003, nr 12/1, s. 33-34
Plener dla młodzieży szkolnej.

2247. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Marzenia się spełniają / Jolanta Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 22, s. 16
Omów. wystawy Zefiryny Kulczewskiej.

2236. JACHIMOWICZ Wojciech: VI Plener malarski w Szybie // Lubus. Aktual. Rol. – 2005, nr 8, s. 32 2237. JACHIMOWICZ Alicja: Malowane Wzgórza Dalkowskie. – Il. // Rol. Puls. – 2006, nr 4, s. 23
VIII Plener Malarski i Fotograficzny.

2248. GRZELKA Marek: Malarstwo, moja pasja. – Il. // Krąg. – 2007, nr 16, s. 20
Omów. ekspozycji

2249. Malarz Stanisław. STASIŃSKI Rafał: Nasz bytomski Nikifor. – Il. // Krąg. – 2007, nr 13, s. 19 2250. Mikoluk Paweł. OLSZEWSKI Wojciech: Wyrzeźbiony nastrój. – Il. // Krąg. – 1998, nr 28, s. 11
Omów. wystawy rzeźbiarza amatora.

* 2238. Janicki Sylwester. STASIŃSKI Rafał: Maluje wrażenie. – Il. // Krąg. – 2006, nr 32, s. 11
Malarz amator z Sokołowa, gm. Kożuchów.

2239. Kołodziej Kazimierz. CICHY Stanisław: Zasłużony działacz kultury / S.C. – Portr. // Głos Met. – 1971, nr 8, s. 3
Malarz amator, pracownik Dozametu.

2251. Mosiejko Wojciech. GARGASIEWICZ Sławek: Namaluję wam mój świat. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 12, s. 8
Malarz amator z Kiełcza, gm. Nowa Sól.

2240. AŃSKA-SKARBEK Halina: Seniorzy kultury : Kazimierz Kołodziej / HA. – Portr. // Nadodrze. – 1972, nr 26/27, s. 7 2241. KOŁODZIEJ Kazimierz: Czynem, słowem i … pędzlem // Nadodrze. – 1975, nr 24, s. 8 2242. KAZIMIERZ Kołodziej : malarstwo, Warszawa, listopad 1976 rok, Galeria Towarzystwa Sztuk Pięknych w Warszawie, Stara Kordegarda : [katalog wystawy]. – Warszawa : [b.w.], 1976. – [12 ] s. : il. ; 20 cm. – Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych, Zarząd Główny Związku Zawodowego Metalowców 2243. ZGASŁE fascynacje. – Il. // Głos Met. – 1980, nr 15, s. 4
Wspomnienie o Kazimierzu Kołodzieju.

2252. OWCZAREK Monika: Mówi pędzlem. – Il. // Krąg. – 2004, nr 17, s. 24 2253. Sidorska Bolesława. 500 obrazów Bolesławy Sidorskiej : [wywiad] / rozm. E. Żebrowski. – Il. // Wrzeciono. – 1960, nr 7, s. 3 2254. MALARKA / Zetbe. – Il. // Wrzeciono. – 1962, nr 4, s. 3 2255. REICHERT Jan: Triumf Bolesławy Sidorskiej / (ert.). – Il. // Wrzeciono. – 1964, nr 11, s. 3
Uzyskanie II nagrody na ogólnopolskiej wystawie metalowców.

2244. Konsewicz Adam. KATALOG wystawy prac plastycznych Adama Konsewicza z Nowej Soli, Nowa Sól – grudzień 1980. – Nowa Sól : [NDK, 1980]. – [6] s. : il., portr. ; 24 cm. – Nowosolski Dom Kultury.
Opis wg okł.

2256. SIDORSKA Bolesława: Pejzaż znad Odry // W: Mój dom nad Odrą. T. 2. wspomnień i pamiętników / zebrał i oprac. Janusz Koniusz. – Zielona Góra, 1965. – S. 161-164
Wspomnienia autobiograficzne nowosolskiej malarki amatorki.

JABŁOŃSKI E.: Konsewicz, plastyk amator, laureatem Nowosolskiej Nagrody Kulturalnej = poz. 2130

2257. KATALOG prac malarskich Bolesławy Sidorskiej z Nowej Soli. – Nowa Sól : [b.w.], 1984. – [9] s. : il. ; 21 cm
Tyt. okł.: 30 lat pracy twórczej.

152

KULTURA. OŚWIATA. SPORT

2258. LAUREATKA plebiscytu [na Nowosolanina 40-lecia]. – Portr. // Głos Dozametu. – 1985, nr 15, s. 4 2259. ODESZŁA zasłużona działaczka kultury : [nekr.]. – Portr. // Wrzeciono. – 1990, nr 5, s. 2 2260. Stankiewicz Helena. LUBIĘ zapach farb… / z Heleną Stankiewicz o jej pasji rozm. Katarzyna Karczewska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 5, s. 16
Malarka amatorka z Kożuchowa.

[w Nowej Soli]. – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1997, nr 11, s. 18-20 2272. OLSZEWSKI Wojciech: III Meeting Teatrów Alternatywnych Meta ’98, 25-27 września 1998 r. – NDK [Nowosolski Dom Kultury] „Panopticum” // Lubus. Inf. Kult. – 1998, nr 11, s. 70-71 2273. GRAMONT Edward: Amatorskie perełki teatralne. – Il. // Krąg. – 1996, nr 26, s. 11
Woj. Przegląd Teatrów Amatorskich – WOPTA ’96 w Nowej Soli.

2261. Szechnicki Franciszek. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Drewniane hobby / Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1999, nr 6, s. 13
Nowosolski rzeźbiarz amator.

2262. GURBAN Edward: Czarowanie drewna. / (eg). – (Ciekawi ludzie). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 14, s. 8 2263. Talarczyk Jakub. POJNAR Mariusz: Buszujący w drewnie. – Il. // Krąg. – 2007, nr 7, s. 19
Rzeźbiarz amator z Nowej Soli.

2274. SŁOTWIŃSKA Karolina: I Festiwal NASA [Nowosolskiego Alternatywnego Stowarzyszenia Artystów]. – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 3, s. 56-57 2275. SŁOTWIŃSKA Karolina: II Festiwal NASA ; Energia tworzenia. – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1997, nr 2, s. 75 ; nr 3, s. 19-25 2276. SŁOTWINSKA Karolina: NASA po raz trzeci i nie ostatni : III Festiwal NASA // Zielonogórs. Inf. Kult. – 1998, nr 3, s. 21-22 2277. STĘPIEŃ Dagmara: Grupa Teatralna „Chwila”. – Il. // Magma. – Nr 6 (2005), dod. s. I-III. KAŹMIERCZAK Łukasz: Koniec roku w Chwili. – Il. // Tamże. – Nr 14 [2006], s. 12-13 2278. Bendowska Jagoda. NIE lubię chaosu / z Jagodą Bendowską – artystką z Nowej Soli … realizującą od półtora roku własny teatr plastyczny „Bez cudów” – rozm. Karolina Słowińska // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 4, s. 18-20 Kasprzak Irena. MEDALE Lubuskiego Animatora Kultury otrzymali: G. Graszka, I. Kasprzak instruktorka teatralna, Ł. Kaźmierczak = poz. 2138 Kaźmierczak Łukasz. MEDALE Lubuskiego Animatora Kultury otrzymali: G. Graszka, I. Kasprzak, Ł. Kaźmierczak reżyser off teatru „Chwila” = poz. 2138

2264. Wroński Dariusz. CHŁODNICKI Jerzy: Konstruktor i malarz. – Portr. // Nadodrze. – 1982, nr 16, s. 10
Konstruktor i plastyk amator z Kożuchowa.

TEATR

2265. PUKAJŁO Józef: Teatr ochotniczy [Dozametu] // Głos Met. – 1957, nr 1, s. 4 2266. CICHY Stanisław: Quorum – teatrem robotniczym w Dozamecie / C.S. – Il. // Głos Met. – 1972, s. 3 2267. KOPYLA Marek: Milczą albo krzyczą. – Il. // Scena. – 1988, nr 9, s. 21-22, 27
IV Festiwal Młodego Teatru w Nowej Soli.

* 2268. GRAMONT Edward: Meta-88. – Il. // Głos Dozametu. – 1988, nr 13, s. 5
Spotkanie Teatrów Amatorskich „Meta” w Nowej Soli.

2269. SŁOWIŃSKA Karolina: „Stróżowanie prawdziwe” : Meeting Teatrów Alternatywnych – Meta ’96 [w Nowej Soli]. – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 11, s. 43-46 2270. NOWICKA Małgorzata: Mityng Teatrów Alternatywnych „Meta” [w Nowej Soli] // Krąg. – 1997, nr 42, s. 11 2271. KOCUR Mirosław: Alternatywa do lamusa : II Meeting Teatrów Alternatywnych – Meta ’97

TEATR POEZJI „TERMINUS A QUO”

2279. JABŁOŃSKI Edward: Poemat o zbawieniu świata / E.J. – Il. // Wrzeciono. – 1977, nr 1, s. 2. GRAMONT Edward: Teatr poezji zaprasza… // Tamże, nr 9, s. 2 2280. JABŁONOWSKI Henryk: Artysta fabryczny // Polityka. – 1980, nr 6, s. 8. Polem. Tango dla kadrowej / SALTO. – Kult. i Ty. – 1980, nr 4, s. 33-35

KULTURA

153

2281. GRAMONT Edward: Pod górę, czyli jubileusz teatru „Terminus a Quo”. – Il. // Głos Dozametu. – 1987, nr 16, s. 4 ; nr 17, s. 5 ; nr 18, s. 3 ; nr 19, s. 5 2282. MICHNIEWICZ Tomasz: Jubileusz nowosolskiego teatru. – Il. // Krąg. – 1995, nr 47, s. 8
Tysięczny spektakl teatru.

GROTOWSKA M.: Znani nie tylko w Polsce. – Terminus a Quo = poz. 2515 2292. GURBAN Edward: Ten jeden wieczór na 25 lat. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 2, s. 3
Jubileusz teatru.

2283. GRAMONT Edward: W Bydgoszczy na pierwszym // Krąg. – 1996, nr 13, s. 12
Teatr laureatem I miejsca na „Ogólnopolskich Prezentacjach Scen Plastycznych” w Bydgoszczy.

2293. SUSKI Michał: Profesjonalni amatorzy / MS. – Portr. // Krąg. – 2001, nr 3, s. 13
25-lecie teatru „Terminus a Quo”.

2284. GRAMONT Edward: W Toruniu – „Terminus” na fali. – Il. // Krąg. – 1996, nr 18, s. 15
Laureat III miejsca na IV Ogólnopolskim Festiwalu”Pobocza teatru” w Toruniu.

2294. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Terminus został zauważony / IRM. – Il. // Krąg. – 2001, nr 47, s. 9
Udział teatru w spotkaniach teatralnych w Łodzi i Gdańsku.

2285. GRAMONT Edward: Wylęgarnia talentów. – Il. // Krąg. – 1996, nr 22, s. 8
Odznaczony III nagrodą za spektakl „Nowa sztuka zakopiańska” w „Rypińskiej Wiośnie Teatralnej”.

2295. GROTOWSKA Małgorzata: Jubileusz teatru / M.G. – Il. // Krąg. – 2003, nr 4, s. 8 2296. KAŹMIERCZAK Łukasz: Maltańska promocja. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 26, s. 16
Udział teatru w 13. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Poznaniu.

SŁOTWIŃSKA K.: I Festiwal NASA. – 20 lat działalności teatru „Terminus a Quo” w Nowej Soli = poz. 2274 2286. SŁOTWIŃSKA Karolina: Sukces „Terminusa”. – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 5, s. 74-75
Nagroda Prezydenta Bydgoszczy na I Ogólnopolskich Prezentacjach Scen Plastycznych.

2297. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Terminus na swoim. – Portr. // Krąg. – 2005, nr 10, s. 17 2298. GRAMONT Edward: Szalona trzydziestka [teatru] : [wyw.] // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 43, s. 4
Osiągnięcia teatru.

2287. SŁOTWIŃSKA Karolina: Nowosolskie echa „Dionizji” / – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 6, s. 27
Sukcesy teatru na IV Festiwalu Teatralnym „Dionizje ‘96” w Ciechanowie.

2299. KASPRZAK Irena: Maraton Terminusa. – Il. // Magma. – Nr 13 [2006], s. 12-13 2300. KASPRZAK Irena: Ważni dla TAQ / IRA. – Il. // Magma. – Nr 15 [2007], s. 14-15 2301. OLSZEWSKI Wojciech: Wyspiański według Terminusa. – Il. // Krąg. – 2007, nr 39, s. 19 * 2302. Cholewa Marek. „CARUSO”, czyli spec od monodramów / Marek Cholewa ; rozm. przepr. Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 3, s. 8
Najlepszy aktor teatru „Terminus a Quo” w 2000 r.

2288. REPERTUAR Teatru Teminus a Quo. – Nowa Sól, 1996
Rec. Kowalska-Masłowska Małgorzata: Pierwsze wydawnictwo NASA / MKM // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 12, s. 62

2289. GRAMONT Edward: Wysoka fala na Wiśle : Grand Prix dla Teatru „Terminus a Quo” na IV Ogólnopolskim Festiwalu „Pobocza teatru” – Toruń ’98 // Zielonogórs. Inf. Kult. – 1998, nr 6, s. 14 2290. GRAMONT Edward: Mechanizm działa nadal. – Il. // Lubus. Inf. Kult. – 1999, nr 1/2 , s. 10-11
Teatr laureatem I nagrody na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych ’98.

2303. Gramont Edward. NAGRODA miasta dla działacza kultury / (lt) // Kult. w Kraju. – Nr 1067 (1983), s. 17
Instruktor nowosolskiego Domu Kultury „Budowlani”.

2291. GRAMONT Edward: Laur dla „Terminusa”. – Il. // Krąg. – 2000, nr 13, s. 11
Nagroda na V Ogólnopolskich Prezentacjach Scen plastycznych w Bydgoszczy.

2304. GRAMONT Edward: Nie jestem człowiekiem sukcesu / z laureatem Zielonogórskiego Czarta Kulturalnego ’96 Edwardem Gramontem rozm. Karolina Słotwińska. – Portr. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1997, nr 4, s. 2-7
Twórca i aktor teatru „Terminus a Quo”.

154

KULTURA. OŚWIATA. SPORT

2305. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Czart Lubuski dla nowosolanina [Edwarda Gramonta] / Iwona Rynkiewicz. – Il // Krąg. – 1997, nr 11, s. 9 2306. GRAMONT Edward: Przedwiośnie Melpomeny : 900 występ Edwarda Gramonta / [rozm.] Katarzyna Mikołajczyk. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 10, s. 12 2307. GRAMONT Edward: Niepokorne 30 lat / [rozm.] Łukasz Rut. – Portr. // Krąg. – 2006, nr 3, s. 2-21
Twórca teatru o sobie i swoich spektaklach.

moc / (doktor). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 3, s. 1, 3
I Festiwal Twórczości Muzycznej Niewidomych, Bytom Odrzański, 10-12 IX 1999.

2316. II FESTIWAL Twórczości Muzycznej Niewidomych [22-24 IX 2000] / Red. // Obs. Odrz. – 2000, nr 4, s. 1 2317. GURBAN Edward: Zaczarowany fortepian grał… . – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 39, s. 8 2318. WIDZIEĆ muzyką / WK. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 39, s. 1
IV Festiwal Twórczości Muzycznej Niewidomych.

2308. Kasprzak Michał. AKTOR roku 2006 : Michał Kasprzak / rozm. Ira. – Irena Kasprzak. – Il. // Magma. – Nr 15 [2007], s. 12
Aktor teatru „Terminus a Quo”.

2309. Kubicki Przemysław. CHCĘ być sobą : od Diabła do Janicka / Przemysław Kubicki, Edward Gramont ; rozm. przepr. Edward Gurban. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 45, s. 7
Laureat nagrody dla najlepszego aktora teatru „Terminus a Quo” na festiwalu w Gdańsku.

2319. SUSKI Michał: Widzieli muzyką / ms. – Il. // Krąg. – 2002, nr 39, s. 25
IV Festiwal Twórczości Muzycznej Niewidomych.

2320. GOTOWIEC Krzysztof: Muzyka nie zna granic. – Il. // Krąg. – 2003, nr 40, s. 8
V Festiwal Twórczości Muzycznej Niewidomych.

2310. Majos Wiesław. GRAMONT Edward: Dionizos Wiesław Majos. – Portr. // Krąg. – 1996, nr 20, s. 9
Aktor teatru „Terminus a Quo”, nagrodzony na festiwalu ogólnopolskim „Dionizje”.

2321. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Dobrze „widzę” muzykę / (JJ). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 39, s. 9 2322. V-lecie [PIĘCIOLECIE] Festiwalu Twórczości Muzycznej Niewidomych w Bytomiu Odrzańskim / Red. – Il. // Obs. Odrz. – 2003, nr 1, s. 1-2 2323. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Widzę muzyką : VI Festiwal Twórczości Muzycznej Niewidomych / J. Jabłoński. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 38, s. 8 2324. STASIŃSKI Rafał: Radość śpiewania. – Il. // Krąg. – 2006, nr 39, s. 13

2311. Stasik Justyna. AKTORKA roku 2006 : Justyna Stasik / rozm. Ira. – Irena Kasprzak. – Il., portr. // Magma. – Nr 15 [2007], s. 13
Aktorka teatru „Terminus a Quo”.

2312. Sznajdrowska Aneta. MOLLY z Nowej Soli : teatr poetycko-wizyjny / A. Sznajdrowska ; rozm. przepr. Eliza Gniewek. – Il. // Tydz. w Ziel. Górze. – 1997, nr 28, s. 6
Aktorka teatru „Terminus a Quo”.

2313. SZNAJDROWSKA Aneta: „Kocham ten teatr” / rozm. przepr. Karolina Słotwińska. – // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1997, nr 2, s. 17-19
Kreacje teatralne aktorki teatru Gramonta.

2325. GRZELKA Marek: 10 wielkich lat. – Il. // Krąg. – 2007, nr 16, s. 20
K o ż u c h o w s k a Akademia Piosenki 1997-2007.

MUZYKA. ZESPOŁY ESTRADOWE

2314. SIDORSKA Danuta: Działalność chóru „Credo”. – Il. // Obs. Odrz. – 2003, nr 1, s. 6
Chór Zespołu Szkół w B y t o m i u O d r z a ń s k i m .

2326. LUBUSKIE Słoneczko : zespół folklorystyczny. – Kożuchów : [b.w., 1999] (Zielona Góra : „Art.-Druk”). – [8] s. : il. ; 20 cm. – ISBN 83-8805925-4 2327. JABŁOŃSKI Edward: Grają już 30 lat / (ej). – Il. // Głos Dozametu. – 1986, nr 9, s. 3
Orkiestra dęta ZDK „Dozamet” w Nowej Soli.

FESTIWAL TWÓRCZOŚCI MUZYCZNEJ NIEWIDOMYCH W BYTOMIU ODRZAŃSKIM

2315. RYCZKOWSKI Ryszard: Festiwal // Obs. Odrz. – 1999, nr 6, s. 1. TWORZYMY z pieśni wielką

2328. GURBAN Edward: Orkiestra dęta w „Dozamecie”. (1): Jest w orkiestrze… ; (2): Orkiestra grała

KULTURA

155

do końca / (eg). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 10, s. 10 ; nr 11, s. 8 JABŁOŃSKI E.: Laureaci Nowosolskiej Nagrody Kulturalnej. – Orkiestra Dęta Zakładowego Domu Kultury „Dozamet” = poz. 2129 Słoboda Michał. OSTATNIA droga kapelmistrza orkiestry dętej „Dozametu” = poz. 256 2329. JABŁOŃSKI Edward: Dawnych wspomnień czar // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 8-15 (1993), s. 4
Z tradycji muzycznych Nowej Soli.

rozm. Zetbe. – Z. Bruchwalski. – Il. // Wrzeciono. – 1961, nr 3, s. 4-5 2336. BŁĘKITNE gwiazdy. – Il. // Wrzeciono. – 1963, nr 1, s. 3 2337. ŻEBERSKI Eugeniusz: Błękitne Gwiazdy nie zgasły // Wrzeciono. – 1963, nr 4, s. 3-4 2338. GURBAN Edward: Prawdziwe gwiazdy. (12) // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 6, s. 9 ; nr 7, s. 6 2339. Cichosz Marian. GURBAN Edward: Basista „Błękitnych Gwiazd”. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 22, s. 8
LUBUSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA

ZESPOŁY ESTRADOWE

2330. SZOKARSKI Sławomir: Nowe formy pracy artystycznej zdały egzamin : z wojewódzkiego przeglądu zespołów estradowych // Now. Spółdz. – 1956, nr 23, s. 2
Wysoka ocena zespołu nowosolskiego uczestniczącego w przeglądzie.

z siedzibą (do 1957 r.) w Nowej Soli 2340. Z SUITĄ lubuską na festiwal. – Il. ; SZOKARSKI Sławomir : Po trzyletniej pracy Zespołu Ziemi Lubuskiej : ludzie godni szacunku i uznania / Mir. – Il. // Now. Spółdz. – 1955, nr 3, s. 4 ; 1956 nr 15, s. 3 2341. SZOKARSKI Sławomir: Zespół Ziemi Lubuskiej będzie istniał / sław. ; LUBUSKI Zespół Pieśni i Tańca // Now. Spółdz. – 1956, nr 22, s. 5-6 ; 1957, nr 9, s. 1
Informacja o reaktywowaniu działalności i przeniesieniu siedziby zespołu do Zielonej Góry.

ŁÓDZKIE wrażenia. – O występie zespołu artystycznego ZDK „Odra” = poz. 2193 ROLICZ A.: Na deskach estrady. – Zespoły ZDK „Odra” w Nowej Soli = poz. 2191 ZESPOŁY artystyczne ZDK „Odra” pokazały swój dorobek = poz. 2191 JABŁOŃSKI E.: Grupa „Ex Monet” (muzycznowokalna) laureatem Nowosolskiej Nagrody Kulturalnej = poz. 2130 GURBAN E.: Estrada, estrada. – Zespoły ZDK „Dozamet” = poz. 2187 2331. REICHERT Jan: Oby „Błękitne Gwiazdy” nie stały się kometami. – Il. // Wrzeciono. – 1958, nr 8, s. 2 2332. ROLICZ A.: Na deskach estrady / A. R. – Il. // Wrzeciono. – 1960, nr 4, s. 6
Zespół estradowy ZDK „Odra”.

2342. SZOKARSKI Sławomir: Pięciolecie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubuskiej / (mir.) – Il. // Now. Spółdz. – 1958, nr 21, s. 7
Historia zespołu.

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W NOWEJ SOLI

2343. SZYNDER Jerzy T.: Sukces „dętej” młodzieży // Głos Dozametu. – 1989, nr 11, s. 4 2344. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Najlepsi z piętnastu / Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1997, nr 26, s. 7 2345. SŁOTWIŃSKA Karolina: „ O kotach, jubilatach i rozpłaszczonej waltorni”. – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1997, nr 1, s. 25-27
25 lat działalności orkiestry.

2333. KONIUSZ Janusz: Uwaga: „Błękitne Gwiazdy” / Jacek Woch // Nadodrze. – 1961, nr 8, s. 10
Charakterystyka amatorskich zespołów estradowych na przykładzie „Błękitnych Gwiazd”.

2334. KONIUSZ Janusz: Co dalej z „Gwiazdami” / Jacek Woch. – Pseud. – Il. // Nadodrze. – 1961, nr 12, s. 14 2335. MAŁY jubileusz naszego zespółu estradowego „Błękitne Gwiazdy” / wypow. Jan Kucofaj [i in.] ;

2346. TAK grają młodzi elektrycy / bt. – Il. // Życie Muzycz. – 1998, nr 11/12, s. 19 2347. PIOTROWIAK Krzysztof: 30 lat orkiestry // Krąg. – 2002, nr 40, s. 16. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Trzydzieści lat minęło / IRM // Tamże, nr 41, s. 8

156

KULTURA. OŚWIATA. SPORT

2348. SUKCES w Belgii. – Il. // Krąg. – 2002, nr 19, s. 22
Orkiestra nowosolska zajmuje III miejsce na 50 Europejskim Festiwalu Muzykującej Młodzieży w Neerpelt (Belgia).

2356. THIEL Herman Otto: Heimatmuseen im Kreise Freystadt / H. O. Thiel // W: Der Kreise Freystadt. – Scheinfeld, 1969. – S. 183-189

2349. OLSZEWSKI Wojciech: Nowy Helikon orkiestry : laury nowosolskich muzyków. – Il. // Krąg. – 2003, nr 26, s. 8 2350. GURBAN Edward: Światowa orkiestra. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 29, s. 5
Orkiestra zdobywa główną nagrodę na IV Międzynarodowym Festiwalu Muzykującej Młodzieży w Zurychu.

Bytom Odrzański GESCHWENDT F.: Schlesische Heimatmuseen. – Beuthen a.O. = poz. 2355 2357.GROHMANN: Die Beuthener Heimatsammlung // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von Adolf Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 365-366 Kożuchów 2358. FRANKE Bruno: Werden und Wachsen des Heimetmuseums in Freystadt // Heimatkal. Kr.Grünb. Freyst. – 1931, s. 51 GESCHWENDT F.: Schlesische Heimatmuseen. – Freystadt = poz. 2355 2359. KLOSE G.: Vom Freystädter Heimatmuseum // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von Adolf Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 324-329 : il. 2360. REPPICH : Die Kriegerehrung im Heimatmuseum zu Freystadt. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1926, s. 82-83 2361. SCHMIDT Walter: Führer durch das Freystädter Heimatmuseum. – Freystadt N. Sch. : [b.w.] [ok. 1930], (M.Dehmel). – 27 s. : il. ; 16 cm Nowa Sól 2362. STOBBE K.: Altertumsausstellung in Neusalz // Schlesien. – Jg. 3 (1909/1910), s. 60 2363. SATZUNGEN des Heimats-Museums für Neusalz (Oder) und Umgebung, E.V. [Eingetragener Verein]. – [Neusalz Oder : Heimatmuseum, 1915/1916] (J. Probster). – [8] s. ; 22 cm 2364. 1. NACHTRAG zu den Satzungen des Heimat-Museums füf Neusalz (Oder) und Umgegend E.V. – [Neusalz (Oder) : Heimatmuseum, po 1915]. – [4] s. ; 22 cm 2365. GLAESER Edmund: Einführung in das Neusalzer Heimatmuseum / E.G. – Neusalz (Oder) : [b.w.], 1916. – 8 s. ; 24 cm 2366. GLAESER Edmund: Das Neusalzer Heimatmuseum. – Il. // Grünb. Haus.-Kal. – 1922, s. 53-58

2351. Gabryelski Janusz. ROZMOWA z Januszem Gabryelskim / rozm. przepr. I.R. – Irena Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1996, nr 52,s. 6
Twórca i dyrygent orkiestry.

TRZY „Odrzany”. – Laureatem J. Gabryelski = poz. 2095 2352. KOZIERSKA Alicja: Rozśpiewana „Kaliona”. – Il. // Nasze Miast. – 2001, nr 2, s. 9
Zespół wokalny w Nowym Miasteczku.

FILM AMATORSKI. FOTOGRAFIA

Ogólnopolskie Warsztaty Fotograficzne w Broniszowie zob. poz. 3270-3284 2353. PIERWSZY klaps / Danka ; PRZEPRAWA przez Odrę / Konrad Paszkowski ; FILM, muzyka, sztuka / wa-wa. – Il. // Magma. – Nr 7 (2006), s. 12 ; Nr 10 [2006], s. 17 ; Nr 11 [2006], s. 2-3
Filmy „Aktorka z perłą” i „Odra” zrealizowane przez nowosolan.

2354. PLENER fotograficzno-filmowy, Siedlisko ’73 / red. katalogu Andrzej Toczewski. – Zielona Góra : Woj. Dom Kultury, 1973. – [28] s. : il., mapa, portr. ; 21 x 21 cm
Tyt. okł.: Plener foto-filmowy : zamek w Siedlisku k/Nowej Soli 1973.

MUZEA
MUZEA PRZED 1945 ROKIEM HEIMATMUSEEN

2355. GESCHWENDT Fr.: Schlesische Heimatmuseen / Altschl. Bl. – 1926, s. 9-11 ; 1927, s. 19-20
Adresy i nazwiska kierowników muzeów, m.in. w Bytomiu Odrz. (Beuthen a.O.), Kożuchowie (Freystadt) i Nowej Soli (Neusalz).

KULTURA

157

2367. SCHILLER Adolf: Das Neusalzer Heimatmuseum / Schiller // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von Adolf Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 349-352 2368. AUS dem Neusalzer Heimatmuseum. 1: Vorgeschichtliches Wirtschaftsgerät / von Robert Dehmel. 2: Die Abteilung für Kirchenkunst / von Edmund Glaeser. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1926, s. 50-53 GESCHWENDT F.: Schlesische Heimatmuseen. – Neusalz a. O. = poz. 2355 2369. DEHMEL Robert: Vorgeschichtliche Gräben im Neusalzer Heimatmuseum. – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1927, s. 29-32 2370. GLAESER Edmund: Aus dem Reiche der Frau : Bilder von der Ausstelung im Neusalzer Heimatmuseum (Dezember 1925 bis März 1926). – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1927, s. 72-76
Moda kobieca XVIII-XIX w. – wystawa.

25jährigen Bestehen am 15. Oktoober 1940. – Grünberg : P. Keppler, [1940]. – 8 s. : il. ; 25 cm
Odb. z Grünb. Hauskal. – 1940, s. 60-65, [3] s. tabl. – Przedr. w Neus. Nachr. – Nr. 142 (1985), s. 359-360

2378. PRIKOWSKI Johannes: Hermann Otto Thiel, sein Wirken für unser Neusalzer Heimatmuseum // Neus. Nachr. – Nr. 38 (1964), s. 569-570 2379. THIEL Hermann Otto: Rund um das Neusalzer Heimatmuseum. – Portr. // Neus. Nachr. – Nr. 44 (1965), s. 127-131 2380. THIEL Hermann Otto: Aus der Geschichte des Nuesalzer Heimatmuseums / H. O. Th. // Neus. Nachr. – Nr. 102 (1975), s. 234-235 Dehmel Robert. GLAESER E.: Dehmel zum Gedächtnis. – Archeolog amator, współtwórca nowosolskiego Heimatmuseum = poz. 135 * ANDRZEJEWSKI T.: Pomniki architektury i kultury : Heimatmuseum – muzeum regionalne w Nowej Soli = poz. 3057 2381. KRES Bogdan: Początki muzealnictwa w okręgu zielonogórskim // W: Muzea w województwie zielonogórskim. – Zielona Góra, 1966. – S. 9-12 : [Nowa Sól – Heimatmuseum]

2371. GLAESER Edmund: Die WeihnachtskrippenAustellung im Neusalzer Heimatmuseum (1927-1928). – Neusalz (Oder) : [Heimatmuseum], [1929]. – 7 s. : il.
Odb. z Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1929

2372. GLAESER Edmund: Vom deutschen Eisenkunstguss aus alter und neuer Zeit. – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1930, s. 65-67, [4] s. tabl.
Wystawa artystycznych odlewów żelaznych, m.in. z Paulinenhütte w Nowej Soli.

MUZEA OD 1945 ROKU

2373. GLAESER Edmund: Aus dem Neusalzer Heimatmuseum. – Il. // Schl. Monatsh. – 1932, Nr. 3, s. 86-89 2374. SEGER H.: Das neue Heimatmuseum des Stadt Neusalz // Altschl. Bl. – Jg. 9 (1934), s. 45 2375. GLAESER Edmund: Heimatliche Familienkunde : von der Sippenkundlichen Ausstellung des Neusalzer Heimatmuseums : (Dezember 1936-März 1937). – Il. // Grünb. Hauskal. – 1938, s. 93-95, [1] s. tabl.
Omów. ekspozycji ukazującej dzieje 12 rodzin z Nowej Soli i okolicy.

2382. KRES Bogdan: Początki muzealnictwa okręgu zielonogórskiego // W: Muzea w województwie zielonogórskim. – Zielona Góra, 1966. – S. 9 : Bytom Odrzański. 2383. KUŁTUNIAK Jerzy: Przestrzenne Muzeum Odry. – Il. // Nowator. – 1994, nr 11, s. 4 okl.
M.in. w Bytomiu Odrzańskim i Nowej Soli.

2384. JAKUBASZEK Eugeniusz: Stan obecny oraz kierunki budowy i organizacji muzealnictwa w województwie zielonogórskim. – Muzeum Instrumentów Muzycznych w Kożuchowie // Zielonogórs. Zesz. Muz. – T. 4 (1974), s. 8, 17, 21 2385. KOWALSKI Stanisław: Satysfakcja? O tak: to Kożuchów! : redakcja „Aktualności” rozmawia z: Stanisławem Kowalskim, Janem Muszyńskim i Leszkiem Kanią. – Il. // Aktual. Koż. – 1997, nr 3, s. 1
Adaptowanie Baszty Krośnieńskiej do potrzeb ekspozycji.

2376. GLAESER Edmund: Andenken an Neusalzer aus der Zeit der Romantik. – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1939, s. 48-52, [4] s. tabl.
Omów. albumu w formie sztambucha, ze zbiorów Heimatmuseum, z 39 malarskimi widokami Nowej Soli i okolic. – Przedr. w Neus. Nachr. – Nr. 144 (1986), s. 40-47.

2377. GLAESER Edmund: Aus der Geschichte der Heimatmuseums für Neusalz und Umgegend : zur seinem

2386. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Od pocztówek po kule armatnie / I.R. // Krąg. – 2000, nr 41, s. 11
Kożuchów – Izba Regionalna.

158

KULTURA. OŚWIATA. SPORT

2387. SUSKI Michał: Miejsce dla historii i tradycji / ms. – Il. // Krąg. – 2002, nr 49, s. 25
Izba Regionalna w Kożuchowie i jej opiekun Zdzisław Szukiełowicz.

w Nowej Soli. – Il. // Zielonogórs. Zesz. Muz. – T. 1 (1969), s. 23-24 2398. MUZEUM w Nowej Soli : Informator 1971 / [oprac. tekstu Aleksander Fudalej]. – Nowa Sól : Muzeum, 1971. – 15, [1] s. : il., mapa ; 21 cm 2399. KRES Bogdan: Muzea w województwie zielonogórskim. – Wrocław, 1972. – Wrocław. 26-28 : il. : Muzeum w Nowej Soli 2400. MUSEUM in Nowa Sól: Informator / hrsg. vom Museum in Nowa Sól]. – Nowa Sól : [Muzeum], 1972. – 15, [1] s. : il., mapa ; 21 cm ROWIŃSKI R.: Historia nie mieści się w szafie : życie kulturalne Nowej Soli – działalność A. Fudaleja, dyr. muzeum = poz. 2125 2401. THIEL Hermann Otto: Das Museum in Nova Sol (Neusalz) // Neus. Nachr. – Nr. 87 (1973), s. 300-301 2402. JAKUBASZEK Eugeniusz: Stan obecny oraz kierunki budowy i organizacji muzealnictwa w województwie zielonogórskim. – Muzeum w Nowej Soli // Zielonogórs. Zesz. Muz. – T. 4 (1974), s. 8, 11, 17, 21 2403. PUKAJŁO Józef: Mecenat na miarę społecznego zaangażowania // Nadodrze. – 1974, nr 9, s. 10
Działalność Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Nowej Soli.

2388. WIECZOREK Dariusz: Izba Regionalna w Kożuchowie. – Il. // Museion. – Nr 15 (2004), s. 26-27

MUZEUM MIEJSKIE W NOWEJ SOLI

2389. CHMIELEWSKI Grzegorz: Muzea lubuskie : bibliografia przedmiotowa do 2004 r. w wyborze. – Muzeum Miejskie w Nowej Soli // Rocz. Lubus. – T. 31, cz. 1 (2005), s. 326-327

Działalność 2390. DOBRZYCKA Anna: Muzeum Narodowe w Poznaniu w latach 1945-1952 / A. Dobrzycka, Kazimierz Malinowski. – Muzea regionalne : [Muzeum w Nowej Soli]. – Il. // Stud. Muz. – [T.] 1 (1953), s. 270, 275-276 2391. MALINOWSKI Kazimierz: Działalność Muzeum Narodowego w Poznaniu od lipca 1952 do 31 grudnia 1953. – Muzea regionalne : [Nowa Sól] // Stud. Muz. – [T.] 2 (1957), s. 307-310 2392. MALINOWSKI Kazimierz: Muzeum Narodowe w Poznaniu w latach 1954-1955. – Wykaz wystaw czasowych w Muzeach Regionalnych w latach 1954-1955 ; Frekwencja w Muzeach Regionalnych ; Personel Muzeów Regionalnych : [Nowa Sól] // Stud. Muz. – [T.] 3 (1957) s. 209-211, 213 2393. WĘDZKI Andrzej: Muzeum w Nowej Soli // Prz. Zach. – 1957, nr 3/4 , s. 206-207 2394. DZIECIUCHOWICZ Anna: Upowszechnienie oświaty // W: Muzea w województwie zielonogórskim. – Zielona Góra, 1966. – S. 68-70, 85-87 : il. : Muzeum w Nowej Soli 2395. KOŁODZIEJSKI Adam: Stan i perspektywy muzealnictwa okręgu zielonogórskiego // W: Muzea w województwie zielonogórskim. – Zielona Góra, 1966. – S. 42-44 : il. : Nowa Sól 2396. KRES Bogdan: Początki muzealnictwa Okregu Zielonogórskiego // W: Muzea w województwie zielonogórskim. – Zielona Góra, 1966. – S. 20-23 : [Muzeum w Nowej Soli] 2397. KRES Bogdan: Stan i perspektywy rozwoju muzealnictwa okręgu zielonogórskiego. – Muzeum

2404. THIEL Christian: Neues vom Neusalzer Museum / Chr. Thiel // Neus. Nachr. – Nr. 94 (1974), s. 34-35
Omów. ekspozycji muzeum na podstawie informatora Museum in Nowa Sól. – Nowa Sól, 1972

2405. MUZEUM w Nowej Soli : informator / [oprac. tekstu Aleksander Fudalej]. – Nowa Sól : Towarzystwo Przyjaciół Muzeum, 1975. – 39, [1] s. : il. ; 21 cm 2406. PUKAJŁO Józef: Z działalności Muzeum i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Nowej Soli // W: Nowa Sól : z dziejów i współczesności / red. Wiesław Sauter. – Zielona Góra, 1978. – (Zeszyty Lubuskie LTK / [Lubuskie Towarzystwo Kultury] ; 16). – S. 93-99 2407. LORENZ Stanisław: Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce. – Wyd. 3 uzup. – Warszawa, 1982. – S. 243-244 : Nowa Sól : Muzeum Regionalne 2408. OLEJNIK Ewa: Muzeum w Nowej Soli // Wędrujemy. – 1984, nr 1, s. 19-20

KULTURA

159

2409. ANKIEWICZ Henryk: Zielonogórskie przechadzki muzealne. – Zielona Góra, 1988. – S. 113-117, [2] s. tabl. : il. : Przechadzka nowosolska 2410. SAS Robert: Muzeum i herb Nowej Soli // Krąg. – 1993, nr 28, s. 7 KUŁTUNIAK J.: Przestrzenne Muzeum Odry. – M.in. w Nowej Soli = poz. 2383 2411. DOŚWIADCZENIA i sukcesy „kultury samorządowej” w 1995 r. / [wypow.] Krystyna Bakalarz – dyr. Muzeum Miejskiego w Nowej Soli. – Portr. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 3, s. 6-7 2412. BAKALARZ Krystyna: Muzealna podróż służbowa. – Il. // Krąg. – 1996, nr 27, s. 1, 8
Współpraca muzeum z Archiwum Miejskim w Offenbach (Niemcy).

OLSZEWSKI W.: Jubileusz kultury : 60-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum w Nowej Soli = poz. 3404 2421. OWCZAREK Monika: Jak kobiety uratowały muzeum [w czasie powodzi]. – Il. // Krąg. – 2007, nr 29, s. 17 2422. OWCZAREK Monika: Powiedzą „tak” w muzeum. – Il. // Krąg. – 2007, nr 48, s. 11
Udostępnianie sali muzealnej na ceremonię zawierania ślubu.

Zbiory 2423. WOŁK Krzysztof: Dział przyrodniczy Muzeum w Nowej Soli // Prz. Zool. – 1966, z. 4, s. 412-413 2424. MUZEUM w Nowej Soli : [zbiory]. – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1991, nr 3, s. 3 2425. BAKALARZ Krystyna: Kolekcja numizmatyczna w Muzeum Miejskim // Krąg. – 1995, nr 52, s. 16 2426. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Mosty w Nowej Soli. – Il. // Krąg. – 1996, nr 4, s. 16
Materiały ikonograficzne w zbiorach muzeum.

2413. SOŁTYSIAK Maria: Muzea w Polsce : informator / M. Sołtysiak, Katarzyna Wierzbicka. – Warszawa, 1997. – S. 141 : Nowa Sól : Muzeum Miejskie 2414. ŁUKASIEWICZ Artur: Zielonogórskie : kultura, muzea. – Bydgoszcz, cop. 1998. – S. 32-34 : il. : Nowa Sól, Muzeum Miejskie 2415. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Rada dla muzeum / Iwona Rynkiewicz . – Il. // Krąg. – 1999, nr 50, s. 23
Skład rady muzealnej.

2427. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Nowosolskie polonica? ; Jeszcze raz o nowosolskich polonicach. – Il. // Krąg. – 1996, nr 3, s. 16 ; 1998, nr 18, s. 1
Nowosolskie widokówki z tekstem polskim z lat 1905-1939.

2416. BAKALARZ Krystyna: Muzeum Miejskie. – Il. // Trakt. – [Nr] 21 (2000), s. 32 KALISZ T.: W poszukiwaniu historii. – Muzeum Miejskie = poz. 2515 2417. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Muzealna edukacja regionalna / I.R.M. – Il. // Krąg. – 2000, nr 50, s. 9 2418. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Muzeum w oczach dziecka / IRM. – Il. // Krąg. – 2003, nr 9, s. 8
Konkurs plastyczny „Moje spotkanie z muzeum”.

2428. KLIM ROMAN: III Sympozjum Wiślane // Chrońmy Przyr. – 1996, nr 3, s. 83-88
M.in. przyroda doliny Odry w ekspozycji muzeum.

2429. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Stalowy eksponat. – Il. // Krąg. – 1999, nr 23, s. 11
Jednoosobowa strażnica z okresu II wojny światowej.

2430. BAKALARZ Krystyna: Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć innych ludzi // Krąg. – 2001, nr 39, s. 4. HOJNA darowizna // Tamże, nr 40, s. 3
Spuścizna po nowosolskiej malarce, Janinie Góral, w zbiorach muzeum.

GĄCARZEWICZ M.: Nowa Sól : miasto na starych pocztówkach = poz. 2931 GĄCARZEWICZ M.: Nowa Sól na starej pocztówce : pocztówki ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Nowej Soli = poz. 2932 2431. JABŁOŃSKI Edward: Ze zbiorów muzeum / EJ. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 22, s. 5
Omów. wystawy „Artyści nowosolscy w zbiorach muzeum”.

2419. BAKALARZ Krystyna: Muzeum Miejskie w Nowej Soli // Rocz. Lubus. – T. 31, cz. 1 (2005), s. 111-125 2420. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Muzeum w oczach dzieci. – Il. // Krąg. – 2005, nr 23, s. 31
Edycja konkursu „Moje spotkanie z muzeum”.

160

KULTURA. OŚWIATA. SPORT

2432. WOJEWÓDZKA Halina: Odra na starych pocztówkach / [tekst Halina Wojewódzka ; red. Krystyna Bakalarz]. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, [2002]. – 1 k. złoż. : il. ; 30 cm. – ISBN 83-90751-3-4
Pocztówki ze zbiorów muzeum.

Dokumentacja wystaw 2448. FUDALEJ Aleksander: Wystawa 1000 lat monety na ziemiach polskich, Muzeum w Nowej Soli. – Zielona Góra : Muzeum Okręgowe, 1965. – [64] s. : il. ; 21 cm
Tyt. okł.: Wystawa numizmatyczna, Muzeum w Nowej Soli, katalog.

2433. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Cenne nabytki. – Il. // Krąg. – 2005, nr 52, s. 24 Sprawa obrazu Abrahama van Beyerena 2434. MAKSYMCZAK Piotr: Malarska sensacja w Nowej Soli. – Il. // Gaz. Lubus. 1988, nr 11, s. 4 2435. RACZYŃSKA Katarzyna: Bezcenne plecy szafy //Gaz. Lubus. – 1988, nr 14, s. 1, 4 2436. BAKALARZ Krystyna: w sprawie „holendra” za szafą // Gaz. Lubus. – 1988, nr 24, s. 1, 4 2437. STOLARSKA Małgorzata: Dar ciągniony po sądach. – Il. // Gaz. Lubus. – 1994, nr 129, s. 12 2438. BOROWICZ Piotr: Bezcenne malowidło zza szafy : niezwykły spór o darowiznę // Głos Wielkop. – 1988, nr 66, s. 6 2439. CHŁODNICKI Jerzy: Sensacyjne odkrycie w Nowej Soli : „Holender” za szafą // Dz. Lud. Wyd. Zach. – 1988, nr 41, s. 1, 4 2440. CHŁODNICKI Jerzy: Obraz zza szafy powodem procesu // Dz. Lud. Wyd. Zach. – 1988, nr 159, s. 1-2 2441. KOWALIK Helena: Szafy. – Il. // Prawo i Życie. – 1988, nr 49, s. 18 2442. ŁUKASZEWSKI Dariusz: Wieloryb w szafie. – Il. // Wprost. – 1988, nr 20, s. 22 2443. MALARSKA sensacja w Nowej Soli / (cy) // Expr. Wiecz. – 1988, nr 15, s. 2 2444. MARKOWSKA Bożena: Martwa natura z szafą. – Il. // Prz. Tyg. – 1988, nr 10, s. 8-9 2445. NODZYŃSKI Wiesław: Proces o obraz z szafy. – Il. // Nadodrze. – 1989, nr 24, s. 5-6 2446. TYLUTKI Lech: Ściana warta miliony // Sztand. Młod. – 1988, nr 12, s. 1-2 2447. DONARSKA-GALEK Hanna: Miliony w starej szafie. – Il. // Sztand. Młod. – 1988, nr 45, s. 4

2449. KIEŁB Ryszard: O lubuskiej plastyce amatorskiej. – Il. // Nadodrze. – 1974, nr 1, s. 10
Wystawa w Muzeum w Nowej Soli

BAKALARZ K.: Dawna Nowa Sól. – Informator wystawy = poz. 2928 GĄCARZEWICZ M. : Medale i plakiety Nowej Soli (1945-1984) : katalog = poz. 3155 2450. CZOSNYKA Józef Tadeusz: Ekslibrisy numizmatyczne : wystawa z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki z Wojcieszowa / [wybór ekslibrisów i oprac. katalogu Józef Tadeusz Czosnyka]. – Nowa Sól : Muzeum, 1988. – [4] s., [5] k. tabl. ; il. ; 19 cm 2451. BAKALARZ Krystyna: Wystawa etnograficzna w muzeum / K.B. – Il. // Krąg. – 1992, nr 35, s. 11 2452. BAKALARZ Krystyna: Nowa Sól : 250 lat historii miasta : [informator wystawy], Muzeum w Zielonej Górze, 1993 / [tekst: Krystyna Bakalarz]. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, [1993]. – [12] s., [2] k. tabl. złóż. : il.,pl. ; 21 cm
Tyt. wg okł.

2453. BAKALARZ Krystyna: Polacy – Niemcy // Reg. Inf. Woj. Zielonogórs. – 1994, nr 7, s. 6
Wystawa rysunków satyrycznych.

BAKALARZ K.: Wystawa fotografii artystycznej A. Kruszewskiego w Muzeum Miejskim w Nowej Soli = poz. 3287 2454. BAKALARZ Krystyna: Złote i srebrne rysunki Filipczuka // Reg. Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1995, nr 6, s. 48 2455. KRUSZELNICKI Arkadiusz: Ikony i srebra rosyjskie / AKA. – Il. // Krąg. – 1995, nr 3, s. 7 2456. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Muzeum Miejskie wystawia // Krąg. – 1995, nr 20, s. 4
Omów. wystawy „Życie codzienne mieszkańców Nowej Soli po II wojnie światowej”.

2457. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Monety, którym warto się przyglądać // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 5, s. 72-73
Omów. wystawy „Niklowe monety próbne”.

KULTURA

161

2458. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Wystawa numizmatyczna w Muzeum Miejskim. – Il. // Krąg. – 1996, nr 14, s. 6 2459. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Świątynie i cmentarze dawnej Nowej Soli. – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 3, s. 30-31 ; Krąg. – 1996, nr 5, s. 15
Omów. wystawy.

2468. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Inauguracja w muzeum / JJ. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 18, s. 9
Omów. wystawy poświęconej dziejom miasta, inaugurującej obchody 260 rocznicy uzyskania przez Nową Sól praw miejskich.

2469. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Dwie wystawy / JJ. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 37, s. 6
Omów. wystaw: 1. broń biała ze zbiorów Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie, 2. fotografia Adama Szewczykowskiego „Stany odmienne”.

MARCHELEK K.: Pędzlem i sercem : malarze nowosolscy. – Wystawa w muzeum = poz. 3164 2460. GROTOWSKA Małgorzata: Odra w malarstwie / M.G. – Il. // Krąg. – 1997, nr 34, s. 15
Wystawa Wernera Rüdigera, wypow. malarza.

2470. OLSZEWSKI Wojciech: Wehikuł czasu. – Il. // Krąg. – 2003, nr 17, s. 1, 8
Makieta Nowej Soli wzbogaca ekspozycję muzeum.

2461. STANISŁAW Filipczuk – rysunek srebrem i złotem : [katalog wystawy], Muzeum w Nowej Soli, Muzeum w Zielonej Górze, Galeria Krytyków „Pokaz” w Warszawie, 1997 / [teksty: Małgorzata Baranowska i in. ; oprac. meryt. i red. katalogu – Irena Klisowska ; organizacja – Krystyna Bakalarz]. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 1997. – 35, [4] s. : il. ; 34 cm. – ISBN 83-907515-0-X 2462. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Muzeum Miejskie w Nowej Soli // Zielonogórs. Inf. Kult. – 1998, nr 6, s. 70-71
Omów. wystawy „Nowa Sól – powstanie – lokacja – rozwój”.

NOWOSOLSKA Fabryka Nici 1816-2006 : katalog wystawy = poz. 1522 2471. DĄBROWSKI Karol: Gorzka historia „Odry”. – Il. // Krąg. – 2006, nr 23, s. 7
Ekspozycja ukazująca historię Nowosolskiej Fabryki Nici „Odra”.

GURBAN E.: Ściepuro artystyczny. – Omów. ekspozycji fotografika w muzeum = poz. 3293 2472. PEJZAŻE duszy / (WM). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 47, s. 16
Wystawa jubileuszowa Agaty Buchalik-Drzyzgi.

GĄCARZEWICZ M.: Nowa Sól : powstanie-lokalizacja-rozwój. – Informator wystawy = poz. 2933 2463. OLSZEWSKI Wojciech: Dni Nowej Soli w Muzeum. – Il. // Krąg. – 1998, nr 25, s. 12
Omów. wystawy ukazującej powstanie i rozwój Nowej Soli.

2473. POJNAR Mariusz: Za murami zawsze stoją ludzie. – Il. // Krąg. – 2007, nr 9, s. 21
Omów. wystawy „Budowle sakralne w powiecie nowosolskim”.

Ekspozycje w Achim 2464. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Muzeum Miejskie w Nowej Soli // Zielonogórs. Inf. Kult. – 1999, nr 4, s. 40
Wystawa – „Pozycja środkowej Odry w rejonie Nowej Soli”.

2474. BAKALARZ Krystyna: Wystawy muzealne w Achim // Krąg. – 1992, nr 34, s. 11
Dwie wystawy: 1. Kamili Marchelek „Zielnik” (plastyka), 2. Włodzimierza Osadnika „Pejzaż Nowej Soli” (fotografie).

2465. KALISZ Tomasz: Nieznana historia. – Il. // Krąg. – 1999, nr 11, s. 6
Omów. wystawy „Pozycja środkowej Odry”

2475. BAKALARZ Krystyna: Wystawa rękodzieła nowosolan w Achim. – Il. // Krąg. – 1992, nr 46, s. 9 2476. BAKALARZ Krystyna: Nowosolskie dzieło z [właśc. w] Achim // Krąg. – 1995, nr 53, s. 9
Wystawa współczesnego rzemiosła artystycznego rejonu nowosolskiego.

2466. OLSZEWSKI Wojciech: Rysowanie kruszcem. – Il. // Krąg. – 1999, nr 11, s. 17
Wystawa prac Stanisława Filipczuka ze zbiorów nowosolskiego muzeum.

KALISZ T.: Świadectwa historii. – Omów. wystawy „Nowa Sól w ikonografii” = poz. 2934 2467. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Od zamków po fortyfi kacje / IRM. – Il. // Krąg. – 2002, nr 10, s. 8
Wystawa „Architektura obronna powiatu nowosolskiego”.

Wydawnictwa (również publikacje wydane przy współudziale nowosolskiego muzeum) FUDALEJ A.: Wystawa 1000 lat monety na ziemiach polskich (1965) = poz. 2448

162

KULTURA. OŚWIATA. SPORT

MONETA polska na Śląsku : sprawozdanie z I Śląskiej Sesji Numizmatycznej w Nowej Soli, 15-16 listopada 1964 r. / materiał zebrali i oprac. A. Fudalej i W. Sauter (1970) = poz. 2519 MUZEUM w Nowej Soli : informator / A. Fudalej (1971) = poz. 2398 II SESJA Numizmatyczna w Nowej Soli, 10-11 listopada 1967 r. / materiał oprac. i do druku przygot. M. Kowalski, A. Fudalej (1971) = poz. 2520 MUSEUM in Nowa Sól : informator (1972) = poz. 2400 2477. FUDALEJ Aleksander: Piastowie na Śląsku : [album]. – Nowa Sól : Tow. Przyjaciół Muzeum, 1971. – 45, [4] s. : il. ; 23 x 31 cm. – Rés., Zsfg.
Rec. Chmielewski Grzegorz: Album o śląskich Piastach // Nadodrze. – 1972, nr 9, s. 10

Muzeum w Nowej Soli. – Nowa Sól : Muzeum, 1986. – 47 s. : il. ; 21 cm KOWALSKI S.: Nowa Sól : informator / S. Kowalski, J. Muszyński (1992) = poz. 461 MENNICE, mincerze, techniki mennicze ; Mennictwo miejskie w Polsce : VIII i IX Sesja Numizmatyczna / Muzeum Miejskie Nowa Sól (1993) = poz. 2532 POZAEKONOMICZNE funkcje monet : X Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna, Muzeum Miejskie w Nowej Soli / red. M. Gącarzewicz (1995) = poz. 2534 FAŁSZERSTWA i naśladownictwa monet ; XI Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna, Muzeum Miejskie w Nowej Soli, 1996 / red. M. Gącarzewicz (1998) = poz. 2536 STANISŁAW Filipczuk – rysunek srebrem i złotem : katalog wystawy / teksty: M. Baranowska i in. ; oprac. i red. I. Klisowska ; org. K. Bakalarz (1997) = poz. 2461 GĄCARZEWICZ M.: Nowa Sól : powstanie – lokacja – rozwój (1998) = poz. 2933 DZIEJE Nowej Soli : materiały pomocnicze do nauczania historii regionalnej : wybór źródeł i materiałów / oprac. T. Andrzejewski, M. Gącarzewicz (1999) = poz. 2580 MOTYL K.: Pozycja Środkowej Odry w rejonie Nowej Soli (1999) = poz. 3126 DZIEJE ziem powiatu nowosolskiego : wybór źródeł i materiałów / T. Andrzejewski = poz. 565 MARTWA natura z pejzażem w tle : obrazy Kamili Marchelek / B. Fijałkowska ; K. Bakalarz ; J. Muszyński (2000) = poz. 3194 ANDRZEJEWSKI T.: Dzieje regionu w nauczaniu historii (2001) = poz. 2578 ANDRZEJEWSKI T.: Kożuchów : średniowieczne fortyfikacje / T. Andrzejewski, Z. Szukiełowicz (2001) = poz. 3026 ANDRZEJEWSKI T.: Oderstellung : pozycja Środkowej Odry w rejonie Nowej Soli / T. Andrzejwski, T. Zacłona (2001) = poz. 3122 ANDRZEJEWSKI T.: Pozycja środkowej Odry 1928-1945 : odcinek Nowa Sól / T. Andrzejewski, K. Motyl (2001) = poz. 3123

III SESJA Numizmatyczna w Nowej Soli poświęcona monecie i mennicom Wielkopolski, 10-11 listopada 1970 r. / oprac. i do druku przygot. A. Fudalej, M. Kowalski (1972) = poz. 2521 FUDALEJ A.: Pieczęcie księstw głogowskiego i żagańskiego (1973) = poz. 643 FUDALEJ A.: Herby miast województwa zielonogórskiego (1974) = poz. 642 MUZEUM w Nowej Soli : informator / A. Fudalej (1975) = poz. 2405 IV SESJA Numizmatyczna w Nowej Soli poświęcona monecie i mennicom na Mazowszu, 10-11 listopada 1973 r. / materiały oprac. M. Kowalski, A. Fudalej, (1976) = poz. 2522 V SESJA Numizmatyczna w Nowej Soli poświęcona monecie i mennicom Małopolski, 10-11 listopada 1975 r. / materiały oprac. A. Fudalej (1975 druk 1976) = poz. 2523 ZŁOTA moneta w Polsce : VI Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli, 17-18 listopada 1977 r. / oprac. red. H. Szczegóła (1980) = poz. 2525 MONETA miedziana w Polsce : VII Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli, 3-4 X 1980 r. / oprac. red. A. Karpowicz (1983) = poz.2526 BAKALARZ K.: Dawna Nowa Sól : ikonografia (1985) = poz. 2928 2478. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Medale i plakiety Nowej Soli 1945-1984 : katalog / M. Gącarzewicz ;

KULTURA

163

NOWA Sól : miasto w przeszłości i współcześnie / T. Andrzejewski i in. (2001) = poz. 87 ANDRZEJEWSKI T.: Miejscowości powiatu nowosolskiego : zarys dziejów (2002) = poz. 889 2479. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Siedziby rycerskie w Księstwie Głogowskim : zamki i dwory Rechenbergów i Schönaichów / T. Andrzejewski, Krzysztof Motyl. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2002. – 62 s., XVI s. tabl. : il., pl. ; 25 cm. – Bibliogr. – ISBN 83907515-6-9
Rec. i omów.: Brylla Wolfgang Jan: O architekturze obronnej // Gaz. Wyb. Ziel. Góra. – 2002, nr 218 (18 IX), s. 4. Dolański Dariusz // Stud. Zach. – Nr 7 (2004), s. 401-403. Rösler Alfred: Zamki i dwory obronne Rechenbergów i Schönaichów. – Mapa // Nasza Sława. – 2002, nr 3, s. 13. Suski Michał: Półtora roku prac / ms. – Il. // Krąg. – 2002, nr 36, s. 6

STEMPEL monet : obraz i słowo : XIII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna / Muzeum w Nowej Soli ; red. M. Gącarzewicz (2006) = poz. 2540 ANDRZEJEWSKI T.: Budowle sakralne powiatu nowosolskiego (2007) = poz. 2979 ANDRZEJEWSKI T.: Port w Nowej Soli : przeszłość – teraźniejszość – przyszłość / T. Andrzejewski, M. Gącarzewicz, R. Sobkowicz (2007) = poz. 1664 * 2480. GROTOWSKA Małgorzata: Podsumowanie na koniec roku. – Portr. // Krąg. – 2004, nr 48, s. 16
O wydawnictwach muzeum dokumentujących przeszłość regionu, a szczególnie o książce T. Andrzejewskiego „Miejscowości powiatu nowosolskiego”.

GĄCARZEWICZ M.: Nowa Sól : miasto na starych pocztówkach (2002) = poz. 2931 GĄCARZEWICZ M.: Nowa Sól na starej pocztówce (2002) = poz. 2932 WOJEWÓDZKA H.: Odra na starych pocztówkach (2002) = poz. 2432 KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego (2003) = poz. 2991 WOJEWÓDZKA H.: Przyroda doliny Odry (2003) = poz. 509 ZNALEZISKA monet i metody ich badań : XII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna, Muzeum Miejskie w Nowej Soli / red. M. Gącarzewicz (2003) = poz. 2539 ANDRZEJEWSKI T.: Miejscowości powiatu nowosolskiego : rys historyczny (2004) = poz. 888 NOWOSOLSKIE ulice : przeszłość i teraźniejszość / red. M. Gącarzewicz, T. Andrzejewski (2004) = poz. 2968 WOJEWÓDZKA H.: Wielka woda : powódź w Nowej Soli (2005) = poz. 556 DZIEJE Nowej Soli : wybór źródeł i materiałów / oprac. T. Andrzejewski, M. Gącarzewicz, R. Sobkowicz (2006) = poz. 1016 NOWOSOLSKA Fabryka Nici 1816-2006 : Katalog wystawy, Muzeum Miejskie w Nowej Soli, czerwiec – wrzesień 2006 / red. K. Bakalarz ; tekst M. Gącarzewicz = poz. 1522

2481. OWCZAREK Monika: Słowo o publikacjach muzeum. – Il. // Krąg. – 2006, nr 30, s. 23 2482. Fudalej Aleksander. DOBOSZOWA Henryka: Aleksander Fudalej : dyrektor i kustosz Muzeum w Nowej Soli / hd. – (Kultura : ludzie trzydziestolecia). – Portr. // Nadodrze. – 1975, nr 5, s. 3 ROWIŃSKI R.: Historia nie mieści się w szafie. – Działalność A. Fudaleja, dyr. Muzeum Miejskiego w Nowej Soli = poz. 2125
INNE KOLEKCJE

NIEDŹWIECKI R.: Kolekcja zabytków archeologicznych w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku = poz. 777 2483. NIEDŹWIECKI Rafał: Zbiory archeologiczne z Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku. – Il. // Nasze Miast. – 2003, nr 2, s. 5-6 2484. GALERCZYK Krzysztof: W zabytkowym dworze – prywatne muzeum : cztery kilometry od Nowego Miasteczka [we wsi Szyba] / (K.G.). – Il. // Głos Met. – 1989, nr 21, s. 4
Projekt eksponowania instrumentów muzycznych w dworze z końca XVIII w.

2485. JACHIMOWICZ Wojciech: Kolekcja instrumentów muzycznych : zapraszamy do Szyby // Głos Dozametu. – 1992, nr 20, s.5 2486. JACHIMOWICZ Wojciech: Dwór w Szybie – kolekcja instrumentów muzycznych // Obs. Odrz. – 1994, nr 4, s. 7 JACHIMOWICZ W.: Dwieście lat dworu w Szybie. – Kolekcja instrumentów muzycznych = poz. 1246

164 ZABYTKI TECHNIKI

KULTURA. OŚWIATA. SPORT

Most podnoszony nad Odrą w Nowej Soli 2494. JANUSZEWSKI Stanisław: Most podnoszony [nad Odrą w Nowej Soli] / W: Dzieła techniki – dobra kultury / pod red. S. Januszewskiego. – Wrocław, 2002. – S. 195-196 : il. 2495. KACPRZYK Maria: Nowa Sól : most podnoszony / M.K. // W: Czas architekturą zapisany : zabytki województwa zielonogórskiego / pod red. Iwony Peryt-Gierasimczuk. – Zielona Góra, 1998. – S. 148 : il. KACPRZYK M.: Nowa Sól : most podnoszony = poz. 2989 2496. ŁOTYSZ Sławomir: O ochronę zabytków techniki na Ziemi Lubuskiej. – [Most podnoszony w Nowej Soli]. – Il. // Rocz. Lubus. – T. 32. cz. 1 (2006), s. 158, 160 2497. NIKOLSKA Joanna: Studium historycznotechniczne mostu podnoszonego w Nowej Soli / J. Nikolska ; Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej. – Wrocław : PW, 1990. – [4]. 14, 20 k. : il., rys. ; 30 cm
Raport z serii: Sprawozdania. Zabytki Techniki. Historia.

ANDRZEJEWSKI T.: Zabytki techniki : zegary kościelne w powiecie nowosolskim = poz. 3202 2487. GLAESER Edmund: Technische Kulturdenkmäler in unserer engeren Heimat. – Grünb. Hauskal. – 1936, s. 77-79, [3] s. tabl.

ANDRZEJEWSKI T.: B y t o m ma pecha do mostów = poz. 931 ANDRZEJEWSKI T.: Bytomski most = poz. 932 2488. ŁOTYSZ Sławomir: O ochronę zabytków techniki na Ziemi Lubuskiej. – [Most w Bytomiu Odrzańskim]. – Il. // Rocz. Lubus. – T. 32. cz. 1 (2006), s. 159-161 STASIŃSKI R.: Żal tego majstersztyku. – Ikonografia i zarys dziejów nieistniejącego mostu łączącego Bytom Odrz. z Siedliskiem = poz. 2500 2489. KACPRZYK Maria: K o ż u c h ó w : wodociągowa wieża ciśnień / M.K. // W: Czas architekturą zapisany : zabytki województwa zielonogórskiego / pod red. Iwony Peryt-Gierasimczuk. – Zielona Góra, 1998. – S. 103 : il. 2490. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Urządzenia dźwigowe z drugiej połowy XVIII stulecia w N o w e j S ol i . – Il., rys. – Bibliogr. // Lubus. Mater. Konser. T. 1 (2003), s. 213-220 2491. JANUSZEWSKI Stanisław: Miasto solą stojące // W: Dzieła techniki – dobra kultury / pod red. S. Januszewskiego. – Wrocław, 2002. – S. 272-274
Tradycje Nowej Soli jako miasta portowego, wykorzystanie zabytkowej infrastruktury do rozwoju nowoczesnego miasta.

2498. NOWOSOLSKI unikat : ze studium historyczno-technicznego mostu podnoszonego w Nowej Soli J. Nikolskiej / wybrała Marzanna Jasińska. – Il. // Krąg. – 1992, nr 38, s. 8 2499. STASIŃSKI Rafał: Perełka do remontu. – Il. // Krąg. – 2005, nr 30, s. 17
Most zwodzony na kanale portowym w Nowej Soli.

2500. STASIŃSKI Rafał: Żal tego majstersztyku. – Il. // Krąg. – 2007, nr 19 s. 12
Ikonografia i zarys dziejów nieistniejącego mostu łączącego Bytom Odrz. z Siedliskiem.

2492. JANUSZEWSKI Stanisław: Stocznia nowosolska // W: Dzieła techniki – dobra kultury / pod red. S. Januszewskiego. – Wrocław, 2002. – S. 320-322 : il.
Dzieje, walory historyczne i techniczne niektórych konstrukcji.

NAUKA. KONFERENCJE NAUKOWE. ZJAZDY. SZKONICTWO WYŻSZE
2501. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Wspólna historia : rozmowa z Tomaszem Andrzejewskim i Rafałem Antasem z Koła Miłośników Historii // Krąg. – 1998, nr 47, s. 12
O utworzeniu w Nowej Soli Koła Miłośników Historii i kierunkach jego działania.

KALISZ T.: Ocalić dziedzictwo techniki : konferencja na temat dziedzictwa przemysłowego i technicznego w Nowej Soli = poz. 2514 2493. WILK Andrzej: Huta z tradycjami // W: Dzieła techniki – dobra kultury / pod red. S. Januszewskiego. – Wrocław, 2002. – S. 317-322 : il.
Dzieje nowosolskich zakładów hutniczych, sprawa zagospodarowania architektury przemysłowej dawnego „Dozametu” dla potrzeb współczesnego miasta.

2502. DĄBROWSKI Karol: Ludzie renesansu. – Il. // Krąg. – 2006, nr 31, s. 21
Działalność nowosolskiego koła Polskiego Towarzystwa Historycznego.

NAUKA. KONFERENCJE NAUKOWE. Z JAZDY. SZKOLNICTWO WYŻSZE

165

DZIAŁALNOŚĆ Stowarzyszenia Naukowotechnicznego NOT w Dozamecie na przestrzni minionych 10-ciu lat = poz. 1419 JACHIMOWICZ W.: Komu historię, komu? – Dyskusja wokół oceny dorobku historiografii regionalnej, szczególnie nowosolskiej = poz. 567

problemów kształtowania kolektywów pracy // Stud. Socjol. – 1978, nr 4, s. 239-242
Nowa Sól, 28-29 IV 1978 r.

2512. KONFERENCJA naukowo-techniczna z okazji 40-lecia Dozametu [Dolnośląskich Zakładów Metelurgicznych w Nowej Soli] / J.G. i J.R. – Il. // Prz. Odlew. – 1987, nr 1, s. 33 2513. ROLNICTWO ekologiczne w woj. lubuskim w przededniu wejścia do Unii Europejskiej : [konferencja w Nowej Soli]. – Biul. Otwarty Okr. Lubus. PKE. – 1999, nr 3, s. 2-3 2514. KALISZ Tomasz: Ocalić dziedzictwo techniki. – Il. // Krąg. – 2000, nr 16, s. 10
Konferencja na temat dziedzictwa przemysłowego i technicznego Nowej Soli.

KONFERENCJE. ZJAZDY
2503. RYCZKOWSKI Ryszard: Konferencja naukowa [archeologiczna – „Centrum i zaplecze – Mittelpunkt und Hinterland”, By t om O d r z a ń s k i , 22-24 V 1997] // Obs. Odrz. – 1997, nr 3, s. 4-5 2504. CZAPOR Michał: W przymierzu z przeszłością. – Il. // Obs. Odrz. – 1999, nr 6, s. 7
V Spotkania Bytomskie – międzynarodowa konferencja w Bytomiu Odrz.

2505. ROLA sacrum w kształtowaniu się relacji „człowiek-środowisko” we wczesnym średniowieczu / Z.K. // Slav. Antiqua. – T. 41 (2000), s. 234-235
Międzynarodowa konferencja w Bytomiu Odrzańskim.

2515. I ZJAZD Prasy Lokalnej Województwa Lubuskiego, Nowa Sól 7 kwietnia 2000 r. / [oprac. Krzysztof Kokosiński, Iwona Rynkiewicz]. – Nowa Sól : Urząd Miejski, 2000. – 51, [4] s. tabl. ; 24 cm
Z treści: Znani nie tylko w Polsce [Teatr Terminus a Quo] / Małgorzata Grotowska. Ponad 30-letnia tradycja [Państwowa szkoła Muzyczna] / Iwona Rynkiewicz. W poszukiwaniu historii [Muzeum Miejskie] / Tomasz Kalisz.

2506. SUSKI Michał: Spotkanie historyków i archeologów / ms. – // Krąg. – 2002, nr 25, s. 26
Konferencja w Bytomiu Odrzańskim, temat: „Wędrówki idei i obyczajów w średniowieczu”.

RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA I.: Towarzystwa regionalne w nowej sytuacji historycznej. – I Lubuska Konferencja Regionalna Towarzystw Kultury w Nowej Soli = poz. 2147 2516. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Strzał obok tarczy : II Zjazd Prasy Lokalnej / Jolanta Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 20, s. 5 2517. SPŁAWSKI Ryszard: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, Nowa Sól-Józefów, 31. 05-02. 06. 2001. – Il. // Doktor. – 2001, nr 3, s. 5 OGÓLNOPOLSKIE ŚLĄSKIE SESJE NUMIZMATYCZNE W NOWEJ SOLI 2518. BARTOSZKÓWNA A.: I Śląska Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli // Wiad. Numiz. – R. 7 (1963), s. 189-190 2519. MONETA polska na Śląsku : sprawozdanie z I Śląskiej Sesji Numizmatycznej w Nowej Soli [1516 listopada 1964 r.] / Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Nowa Sól ; [materiał zebrali i oprac. Aleksander Fudalej, Wiesław Sauter]. – Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Kultury, 1970. – 15 s. : il. ; 21 cm 2520. II SESJA Numizmatyczna w Nowej Soli, 10 listopada 1967 / Towarzystwo Przyjaciół Muzeum

2507. KALISZ Tomasz: Historyczna szansa / T.K. – Il. // Krąg. – 2000, nr 22, s. 23
Konferencja naukowa, Koż u chów – Zamek, 26 maja 2000 r.

2508. LAPIDARIUM w Kożuchowie-cmentarz ewangelicki-muzeum płyt nagrobnych-niemieckie inskrypcje w Polsce : konferencja naukowa, Zamek, Kożuchów, 26 maja 2000 r. / [Wojciech Krawczuk, Stanisław Kowalski, Jan Muszyński]. – Kożuchów : Zamek, 2000. – [1], 4, 8, 19 k. ; 30 cm
Z treści: Niemieckie inskrypcje w Polsce : [głównie w Kożuchowie] / W. Krawczuk. Z zagadnień dziedzictwa kulturowego Księstwa Głogowskiego : [m.in. architektura zabytkowa Kożuchowa, Bytomia Odrzańskiego i Otynia] / S. Kowalski.

2509. MACHNIKOWSKI Ryszard: VII Zjazd Lekarzy Ziemi Lubuskiej N o w a S ó l , 13-14 VI 1969 r. // Med. Pr. – 1969, nr 5, s. 554-556 2510. SOBCZAK Janusz: III Sesja historyczna w Nowej Soli / J.S. // Prz. Zach. – 1972, nr 1, s. 228-229
Zorganizowana przez Muzeum Miejskie i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum.

2511. STANKIEWICZ Janina: Informacja o sesji naukowej dotyczącej teoretycznych i empirycznych

166

KULTURA. OŚWIATA. SPORT

w Nowej Soli ; [materiały oprac. i do druku przygot. Marian Kowalski, Aleksander Fudalej]. – Nowa Sól : Wydaw. Muzeum, 1971. – 71, [1] s. ; Il., portr. ; 21 cm 2521. III SESJA Numizmatyczna w Nowej Soli poświęcona monecie i mennicom Wielkopolski, 10-11 listopada 1970 r. / Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Nowej Soli ; [oprac. i do druku przygot. Aleksander Fudalej, Bogumiła Gurecka, Marian Kowalski]. – Nowa Sól : Wydaw. Muzeum : TPM, 1972. – 109 s. : il. ; 21 cm 2522. IV SESJA Numizmatyczna w Nowej Soli poświęcona monecie i mennicom na Mazowszu, 1011 listopada 1973 / Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Nowej Soli ; [materiały oprac. Aleksander Fudalej]. – Nowa Sól : TPM : Muzeum, 1976. – 95 s. : il. – Zsfg. ; 21 cm
Z treści: Ogólnopolskie sesje numizmatyczne w Nowej Soli.

2531. IX SESJA Numizmatyczna w Nowej Soli / BRP // Wiad. Numiz. – 1987, z. 1/2, s. 127-128 2532. MENNICE, mincerze, techniki mennicze ; Mennictwo miejskie w Polsce : VIII i IX Sesja Numizmatyczna, Nowa Sól-Muzeum Miejskie. – Nowa Sól : MM, 1993. – 113 s. : il., mapy ; 21 cm
Tyt. okł.: Mennice, mincerze, techniki mennicze VIII/1984. Mennictwo miejskie w Polsce IX/1987

2533. X SESJA nowosolska / BRP // Wiad. Numiz. – 1993, z. 3/4, s. 211-212 2534. POZAEKONOMICZNE funkcje monet : X Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna / Muzeum Miejskie w Nowej Soli ; [red. Małgorzata Gącarzewicz]. – Poznań : Z. Bartkowiak, 1995. – 136, [1] s. : il., mapy ; 21 cm – ISBN 83-85215-11-5 2535. GĄCARZEWICZ Małgorzata: XI Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna w Muzeum Miejskim w Nowej Soli // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 11, s. 96 2536. FAŁSZERSTWA i naśladownictwa monet : XI Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna / Muzeum Miejskie w Nowej Soli ; [red. Małgorzata Gącarzewicz]. – Poznań : Z. Bartkowiak, 1998. – 141 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-85215-16-6 2537. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Spotkanie numizmatyków. – Il. // Krąg. – 2000, nr 43, s. 5 : il.
XII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna.

2523. V SESJA Numizmatyczna w Nowej Soli poświęcona monecie i mennicom Małopolski, 10-11 listopada 1975 r. / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze ; [oprac. Aleksander Fudalej]. – Zielona Góra: Wydaw. Uczelniane WSP, 1975. – 145, [4] s. : il. ; 21 cm 2524. VI Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli // Mówią Wielki. – 1978, nr 4, s. 33 2525. ZŁOTA moneta w Polsce : VI Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli, 17-18 listopada 1977 r. / Muzeum Regionalne i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Nowej Soli ; [oprac. red. Hieronim Szczegóła]. – Nowa Sól : MR ; TPM, 1980. – 78, [1] s. ; 21 cm 2526. MONETA miedziana w Polsce : VII Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli, 3-4 X 1980 / [oprac. red. Alicja Karpowicz]. – Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Kultury, 1983. – 107 s. : il., mapa ; 21 cm. – Z inicjatywy Muzeum w Nowej Soli 2527. VII Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli / S.S. // Wiad. Numiz. – 1980, z. 4, s. 256 2528. VIII OGÓLNOPOLSKA Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli [6-7 X 1984] / AKM // Wiad. Numiz. – 1984, z. 1/2, s. 124-125 2529. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Moneta miejska w Polsce : IX Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna. – Il. // Głos Dozametu. – 1987, nr 24, s. 4 2530. IX OGÓLNOPOLSKA Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli [16-17 X 1987] / JM // Biul. Numiz. – 1988, nr 1/3, s. 49-50

2538. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Numizmatyczne dylematy / JJ. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 43, s. 8
XII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna.

2539. ZNALEZISKA monet i metody ich badań : XII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna / Muzeum Miejskie w Nowej Soli; [red. Małgorzata Gącarzewicz]. – Nowa Sól : MM, 2003. – 137, [1] s. : mapa ; 21 cm – ISBN 83-919139-1-0
XII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna.

2540. STEMPEL monet : obraz i słowo : XIII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli / Muzeum Miejskie w Nowej Soli ; [red. Małgorzata Gącarzewicz]. – Nowa Sól : MM, 2006. -137 s. : il., mapy : 21 cm – Zsfg. – ISBN 83-919139-3-7 * 2541. JACHIMOWICZ Michał: V Spotkania Regionalne [pt. Ochrona Obiektów Zabytkowych – O t y ń]. – Il. // Inf. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 12, s. 36

OŚWIATA

167

SZKOLNICTWO WYŻSZE
2542. JASIEWSKI Michał: Ekonomiści i pedagodzy : w Kożuchowie już studiują / z Michałem Jasiewskim, dyr. kożuchowskiego ośrodka [satelitatnego Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie] rozm. Edward Jabłoński. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 48, s. 5 2543. KALISZ Tomasz: Wiedza z satelity. – Il., portr. // Krąg. – 2003, nr 37, s. 7
O utworzeniu w Kożuchowie Sali Wykładowej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie.

BURDA B.: Nauczyciele średnich szkół na pograniczu śląsko-brandenburskim w XVI-XVII w. – Schönaichianum = poz. 2563 2550. BURDA Bogumiła: Rozwój szkolnictwa protestanckiego na pograniczu śląsko-brandenburskołużyckim w czasach wczesnonowożytnych (15261740). – Bytom Odrzański // Rocz. Lubus. T. 25 (1999), s. 147-149 2551. BURDA Bogumiła: Szkolnictwo średnie na Dolnym Śląsku w okresie wczesnonowożytnym (15261740). – Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007. – 305, [2], [16] s. tabl. : il. ; 25 cm. – Bibliogr. –Sum. Zsfg. –ISBN 978-83-7481-136-1
Uwzględnia również szkoły w Bytomiu Odrzańskim i Kożuchowie.

2544. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Gaudeamus w [nowosolskim] „Odlewniaku” : czterdziestu jeden studentów rozpoczęło naukę w Zamiejscowym Oddziale AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie] / Jolanta Jabłońska. – Il., portr. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 43, s. 1, 3

2552. BYTOM Odrzański-Schönaichianum // W: Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. Z. 6. – Głogów, 1993. – S. [1-2]. – Bibliogr. 2553. GAWLIK Stanisław: Dzieje myśli pedagogicznej na Śląsku. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1990. – 219 s. : il., portr. ; 24 cm. – (Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu, ISSN 0239-6718 ; nr 150). – Bibliogr. – ISBN 83-01-09237-4
Uwzględnia m.in. Bytom Odrz. i Kożuchów.

OŚWIATA PRZED 1945 ROKIEM
2545. KLOSE: Die Volkshochschulen der Kreise Grünberg und Freystadt // Grünb. Haus-Kal. – 1922, s. 78-80 2546. SCHILLER Adolf: Mittelalterliche Stadtschulen der Heimat // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von A. Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 378-382 SCHÖNAICHIANUM W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 2547. BARYCZ Henryk: Śląsk w polskiej kulturze umysłowej. – Wyd. 2. popr. i uzup. – Katowice, 1982. – S. 235-252, 259-260 : Schönaichianum w Bytomiu Odrzańskim i jego polskie koneksje 2548. BUCHOLCER Christoph Ehrenfried: Dissertatio de problemato, an scholae publicae sint praeferendae institutioni privatae Bethaniae ad Oderam in illustri Gymnasio Schönaichiano habita / a Christoph[oro] Ehrenfrido Bucholcero. – [Beuthen : Gymnasium Schönaichianum, 1619] (Dörfferus) [J. Dörffer]. – [24] s. ; 27 cm
Program gimnazjum.

2554. GRASS Friedrich Sigismund: Geschichte des ehemaligen berühmten Gymnasiums zu Beuthen an der Oder / F. S. Grass, Daniel Heinrich Hering. – Breslau : Gymnasium Fridericianum Vratislaviense, 17841788. – 5 Nachlesen (16 ; 16 ; 20 ; 20 ; 20 s.) ; 27 cm. BEUTNISCHE Sachen : ein Anhang zur Geschichte des beutnischen Gymnasiums. – Breslau, 1789. – 15 s. ; 27 cm 2555. HENELIUS Nicolaus: Silesiographia renovata. P. 1. – Wratislaviae, 1704. – S. 702-703 : Gymnasium Bethaniense celebratur 2556. JUCKIEWICZ Paweł: Próba utworzenia uniwersytetu na Środkowym Nadodrzu w XVII wieku. – Zsfg. // Rocz. Lubus. – T. 28, cz. 1 (2002), s. 149-153
Pedagogium w Bytomiu Odrz. jako zalążek uczelni wyższej.

2557. KLOPSCH Christian David: Geschichte des berühmten Schönaichischen Gymnasiums zu Beuthen an der Oder, aus den Urkunden des Fürstlich-Carol Archiv und den besten darüber vorhandenen Schriften / gesammelt C. D. Klopsch. – Gross-Glogau : Günter, 1818. – IV, 330 s., Fortsetzung. – 12 s. ; 18 cm 2558. KOLBE K.: Stiftungsurkunde der Schule und des Gymnasiums zu Beuthen a. O. aus der Jahre 1616 //

2549. BUCKENAUER R.H.:Frhr. [Freiher] Georg v[on] Schönaich und das Beuthener Akademische Gymnasium // Grünb. Hauskal. – 1924, s. 76-77

168

KULTURA. OŚWIATA. SPORT

Mitt. Ges. f. dt. Erzieh.-u. Schulgesch. – Jg. 3, H. 4, (1893), s. 204-269 2559. KORCZ Władysław: „Schönaichianum” – Gimnazjum w Bytomiu Odrzańskim // W: Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych / pod red. Zbigniewa Mazura. – Poznań, 1997. – S. 117-126 KUCZER J.: Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej 1526-1740. – Edukacja (Schönaichianum) = poz. 861 2560. LIEBIG Adam: Legum et annuarum operarum illusstris scholae Schönaichianae, quae est Bethaniae ad Viadrum, nova recensio suscepta & instituta ab Adamo Liebigo [...] – Lignici : Typis N. Sartorii, 1614. – [28] k. ; 28 cm 2561. LUCAE Friedrich: Schlesiens curiose Denkwürdigkeiten oder volkommene Chronica von Oberund Nieder-Schlesien. Tl. 1. – Franckfurt am Mäyn, 1689. – S. 568-570 : Gymnasium in der Stadt Beuthen an der Oder 2562. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: Protestanckie gimnazjum „Schönaichianum-Carolathum” w Bytomiu Odrzańskim – jego ponadregionalny i ponadkonfesyjny program (1609-1629). – Zsfg. // Rocz. Lubus. – T. 23, cz. 1 (1997), s. 91-96 ZIELONKA Z.: Geografia życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku. – Bytom Odrz. = poz. 2860 * Jonston Jan. LEKARZ, przyrodnik, polihistor – wychowanek bytomskiego Schönaichianum = poz. 167-169 Opitz Martin. OPITZ (Opitius) von Boberfeld, poeta niemiecki, teoretyk literatury, sekretarz Władysława IV – wychowanek bytomskiego Schönaichianum = poz. 207-210

– S. 119-120 : Szkoła w Ko ż u c h ow ie . – S. 125-126 : Schönaichianum BURDA B.: Szkolnictwo średnie na Dolnym Śląsku w okresie wczesnonowożytnym (1526-1740). – Uwzględniony Kożuchów = poz. 2551 GAWLIK S.: Dzieje myśli pedagogicznej na Śląsku. – Uwzględnia ośrodek w Kożuchowie = poz.2553 2564. JORKE A. G.: 50jährige Jubelfeier der evangelischen Schule zu Freistadt. – Freistadt, 1762. – 19 s. ; 28 cm 2565. MENDE E.: Geschichtliche Nachrichten über das evangelischen Schulwesen in Freystadt. – Freystadt, 1834. – 80 s. ; 23 cm 2566. WALTER Karl: Kurze Geschichte der evangelischen Schule zu Freystadt / von C. Walter. – Freystadt : Meyer u. Wendt, 1912. – 32 s. : il. 2567 BÖTTGER Heinz: Die evangelische Volkschule in Neusalz [N o w a S ól]. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 164 (1991), s. 302-304, [5] s. tabl. 2568. BÖTTGER Heinz: Die katholische Schule in Neusalz. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 165 (1991), s. 336337, [4] s. tabl. 2569. BÖTTGER Heinz: Das Schulwesen der Brüdergemeine. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 167 (1992), s. 1520, [6] s. tabl. MÜLLER Gerda: Die Mährische Schule // Tamże. – Nr. 147 (1987), s. 130-133 2570. BÖTTGER Heinz: Vor 60 Jahren – das Kollegium der Evangelischen Knabenschule in Neusalz. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 138 (1984), s. 229-233 2571. GOETZ Kurt: Über den Werdegang des Realgymnasiums in Neusalz // Neus. Nachr. – Nr. 37 (1964), s. 536-538 2572. GRACK Walter: Das Realgymnasium // Neus. Nachr. – Nr. 168 (1992), s. 40-41 2573. KELLER Hermann: Die Schule in Kusser // Neus. Nachr. – Nr. 41 (1965), s. 57-58
Kusser = Koserz, obecnie część m. Nowa Sól.

THIEL H.O.: Ernst von Seydlitz. – Pedagog, autor „Leitfaden der Geographie”, ur. w Ci e p i e l ow i e , gm. Nowa Sól = poz. 252 2563. BURDA Bogumiła: Nauczyciele średnich szkół na pograniczu śląsko-brandenburskim w XVIXVIII w. : wybrane szkoły i postacie // W: Człowiek pogranicza polsko-niemieckiego / red. nauk. Wiesław Hładkiewicz, Tomasz Jaworski. – Zielona Góra, 2007.

2574. KRETSCHMER E.: Sammelklassen in Nuesalz/Oder // Neus. Nachr. – Nr. 4 (1965), s. 56-57 2575. MÜLLER Gerda: Die Mährische Schule // Neus. Nachr. – Nr. 147 (1987), s. 130-133
Rozdz. z książki autorki: Kinderheit an der Oder : Erinnerungen aus Niederschlesien.

OŚWIATA

169

2576. SCHROETER August: Die Schulverhältnisse in Neusalz Oder von 1918-1945. – Neus. Nachr. – Nr. 41 (1965), s. 54-56 2577. STÄDTISCHES Realgymnasium zu Neusalz (Oder) in Umwaldung zum Reformrealgymnasium. Jahresbericht 1914/1915 ; 1924-25 – 1929/30. – Neusalz : Städt. Realgymnasium, 1915-1930 ; 28 cm HELM: Ein Gang durch das neue Schulhaus in Neustädtel [N o w e M i a s t e c z k o] = poz. 3073

MIEDZIŃSKI T.: W Nowej Soli potrzebne są decyzje. Życie kulturalno-oświatowe = poz. 2121 2582. RAMS Stanisław: Figowy listek Nowej Soli. – Il. // Nadodrze. – 1958, paźdz., s. 10
Niedostatki w wykształceniu zasadniczym pracowników zakładów produkcyjnych, nierealizowanie obowiązku szkolnego przez młodzież.

2583. RUDZIAKOWICZ Ludmiła: Nowosolanie w Paryżu. – Il. // Krąg. – 2000, nr 33, s. 1, 8
Uczniowie nowosolskich szkół uczestnikami spotkania z młodzieżą różnych krajów w mieście partnerskim Saint Michael sur Orge.

OD 1945 ROKU
ZAGADNIENIA OGÓLNE 2578. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Dzieje regionu w nauczaniu historii : propozycje treści programowych dla szkół z terenu powiatu nowosolskiego. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2001. – [2], 28 s. : mapy, pl. ; 30 cm. – Bibliogr.
Rec. Burda Bogumiła // Rocz. Lubus. – T. 27, cz. 1 (2001). – s. 204-206

2584. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Fabryka ruszyła. – Il. // Krąg. – 2005, nr 51, s. 23
Realizacja koncepcji „Polsko-Niemieckich Fabryk Młodzieży”; wyjazd absolwentów nowosolskich szkół do Frankfurtu n. Odrą.

2585. STASZEWSKA Agata: Młodzi Europejczycy w Nowej Soli. – Il. // Krąg. – 1995, nr 29, s. 11
Obóz integracyjny młodzieży z pięciu miast europejskich.

BADOWSKI S.: Piętnaście lat oświaty w pow. nowosolskim = poz. 93 2579. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Cząstka pracy wykonana / Jolanta Jabłońska. – Il., portr. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 43, s. 8
100-lecie Związku Nauczycielsktwa Polskiego, 60-lecie oświaty w pow. nowosolskim.

SZKOLNICTWO PONADPODSTAWOWE MICHALAK A.: Marzenie spełnione po latach. – Dzieje Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w B or ow ie W i el k i m = poz. 2650 KUBRYCHT-JABŁOŃSKA J.: Namiotowa hala Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kol s k u = poz. 2658 2586. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Liceum po czterdziestce / J. Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 26, s. 8
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w K o ż u c h o w i e .

ŁAWNICZAK H.: Początki szkolnictwa podstawowego na Ziemi Nowosolskiej = poz. 58

GIMBUT R.: Z problematyki oświatowej B y t o m i a O d r z . = poz. 66 GMINA K o ż u c h ów. – Oświata = poz. 79 JUNY Z.: Wspomnienia nauczyciela z Kożuchowa = poz. 88 2580. DZIEJE N o w e j S o l i : materiały pomocnicze do nauczania historii regionalnej : wybór źródeł i materiałów / oprac. Tomasz Andrzejewski, Małgorzata Gącarzewicz. – Nowa Sól : Rolpex, 1999. – 65 s. : il. ; 31 cm – ISBN 83-912258-5-2
Omów.: Gruber Ewa: Swoje chwalimy // Krąg. – 1999, nr 37, s. 8

Juny Zygmunt. – Kier. Szkoły Podstawowej nr 1 i organizator Liceum Ogólnokształcącego w Kożuchowie = poz. 170 2587. ZIAREK Andrzej: Szkoła przyjacielem. – Il. // Wieści Gminne. – 2003, nr 1, s. 6
Gimnazjum w Lubię ci n ie, gm. Nowa Sól.

2588. ŁAWNICZAK Hieronim: Pięć lat pracy i działania szkolnictwa przyzakładowego [w Nowe j S ol i]. – Il. // Bud. n. Odrą. – 1972, nr 2, s. 6 2589. JUBILATKA // Wrzeciono. – 1976, nr 20, s. 3
Zespół Szkół Zawodowych w Nowej Soli, kształcący kadry dla Nowosolskiej Fabryki Nici „Odra”.

2581. JASIŃSKA M.: W oświacie [nowosolskiej] walka o przetrwanie // Krąg. – 1992, nr 5, s. 2
Strajki w szkołach nowosolskich.

2590. MOTECHA Janina: Dziesięć lat szkoły // Bud. n. Odrą. – 1977, nr 24/1, s. 1, 4. HENSLER Marian:

170

KULTURA. OŚWIATA. SPORT

„Wszystko co wielkie, wielkie jest przez serce” // Tamże, 1978, nr 13/14, s. 1
Zespół Szkół Budowlanych w Nowej Soli.

2598. GURBAN Edward: Wrócił do liceum. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 37, s. 1, 16
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej pedagoga, Maksymiliana Kaczmarka, oraz otwarcie izby pamięci Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli.

2591. TRZYDZIESTA rocznica wspomnień / Red. – Il. // Głos Met. – 1977, nr 2/3, s. 5
Szkoła Przemysłowa Zespołu Fabryk Dolnośląskich w Nowej Soli.

Chimiak Józefa. – Nauczycielka Szkoły Ćwiczeń w Nowej Soli = poz. 122 Czejgis Julia. – Nowosolska nauczycielka, wykładowczyni w Studium Nauczycielskim i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze = poz. 133 Fikus Jan. – Organizator i dyr. Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Nowej Soli = poz. 143 2592. Jarmoliński Edward. GURBAN Jerzy: Od zawsze dyrektor. – (Znani nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 44, s. 5
Pedagog, dyr. ponadpodstawowych szkół nowosolskich.

2599. Jackowski Józef. GURBAN Edward: Nauczyciel z medalem. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 35, s. 9
Nauczyciel historii.

Kaczmarek Maksymilian. – Nauczyciel w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli, działacz społeczny = poz. 173 Kucharczyk Jan. – Nauczyciel, w l. 1952-1963 dyr. Liceum Ogólnokształcacego w Nowej Soli = poz. 186

LICEUM PEDAGOGICZNE W NOWEJ SOLI

Kaczmarek Maksymilian. KACZMAREK M. (1914-1998). – Nowosolski nauczyciel i działacz społeczny = poz. 173 2593. Ligas Józef. GÓRALU, czy ci nie żal? / Józef Ligas ; wysłuchał Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 27, s. 8-9
Nowosolski pedagog, zasłużony dla rozwoju szkolnictwa ponadpodstawowego.

2600. HAMERSKI Jerzy: Z Nową Solą w oku. (135). – Il., portr. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 48-52, s. 9 ; 2005, nr 1-25, 41-42, 44, 51, s. 9
Wspomnienia absolwenta nowosolskiego Liceum Pedagogicznego.

2601. KULIŃSKA-ESKA Anna: Liceum Pedagogiczne, Nowa Sól 1946-1970. – Il. // Krąg. – 1994, nr 4647, s. 6 2602. RATUŚ Bronisław: Liceum Pedagogiczne w Nowej Soli // Rocz. Lubus. – T. 13 (1984), s. 29-51
Toż w: Licea pedagogiczne na Ziemi Lubuskiej / pod red. B. Ratusia. – Zielona Góra, 1984. – S. 27-49

Wiesław Sauter, nauczyciel nowosolskiego Liceum dla Pracujących, prezes Lubuskiego Towarzystwa Kultury i publicysta zob. poz. 220=248
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W NOWEJ SOLI

Rudnicki Piotr. GÓRNIAK M.R.: Rudnicki P. – Nauczyciel Liceum Pedagogicznego w Nowej Soli = poz. 218 Maria Kędzierzawska, nauczycielka wychowania muzycznego w Liceum Pedagogicznym i Społecznym Ognisku Muzycznym w Nowej Soli, działaczka społeczna zob. poz. 218

2594. SZKOŁO! Szkoło, gdy cię wspominam tęsknota w serce się wgryza… : jednodniówka z okazji jubileuszowego zjazdu absolwentów Liceum Ogólnokształcacego im. Janka Krasickiego w Nowej Soli. – Nowa Sól, 22 kwietnia 1978 / [red. Anna Owsiana, Danuta Duńska, Zbigniew Palczyński]. – Nowa Sól : Komitet Org. Zjazdu, 1978. – [38] k. : il., portr. ; 30 cm * 2595. SUDA Antonina M.: 50 lat minęło : jubileusz L.O. w Nowej Soli. – Il. // Krąg. – 1955, nr 47, s. 5 2596. OLSZEWSKI Wojciech: Radość i wzruszenie : ogólniakowi stuknęła sześćdziesiątka. – Il., portr. // Krąg. – 2005, nr 24 s. 19-22 2597. SZEŚĆDZIESIĄTKA ogólniaka / CWK. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 24, s. 16

ZAKŁADOWA SZKOŁA ZAWODOWA DOLNOŚLĄSKICH ZAKŁADÓW METALURGICZNYCH „DOZAMET” W NOWEJ SOLI

2603. PRZYZAKŁADOWA Szkoła Zawodowa szkoli wykwalifikowanych robotników / „Bogumił” // Głos Met. – 1965, nr 11, s. 3 2604. HOŁUBIEC Jerzy: XV-lecie Zasadniczej Szkoły Zawodowej „Dozamet” : pasowanie na metalowców / J.H. // Głos Met. – 1980, nr 1, s. 3

OŚWIATA

171

2605. GIBOWSKI Aleksander: Kuźnia młodych kadr // Hg. // Głos Met. – 1980, nr 12, s. 3 2606. GIBOWSKI Aleksander: To oni nas zastąpią / Hg. // Głos Met. – 1981, nr 11, s. 3 2607. 20 [DWADZIEŚCIA] lat Przyzakładowej Szkoły Zawodowej ; Lata następne / WAB // Głos Dozametu. – 1984, nr 19, 22, s. 1-2 ; nr 23, s. 1
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM. WŁODZIMIERZA KRUKOWSKIEGO W NOWEJ SOLI

2616. GÓRSKA-WOJTCZAK Lidia: „Lubię być nauczycielem” : półwiecze działalności edukacyjnej Zespołu Szkół Elektrycznych w Nowej Soli. – Il. // Krąg. – 1996, nr 42, s. 15 2617. GROTOWSKA Małgorzata: Złoty jubileusz / M.G. – Il. // Krąg. – 1966, nr 46, s. 8 2618. JANIK Justyna: Wymiana uczniowska / J. Janik, Paulina Janik. – Il. // Krąg. – 2000, nr 46, s. 7
Współpraca nowosolskiego Zespołu Szkół Elektrycznych ze szkołą niemiecką w Thedinghausen.

2608. ZESPÓŁ Szkół Elektrycznych im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli : zarys monograficzny / [red. odpow. Halina Marzec]. – Nowa Sól : [ZSE im. W. Krukowskiego], 1978. – 137, [2] s. : il., portr. ; 30 cm 2609. 40-lecie Zespołu Szkól Elektrycznych im. Wł. Krukowskiego w Nowej Soli ; zarys monograficzny / [komitet red. Halina Marzec, Krystyna Palczyńska]. Cz. 2: Lata 1978-1986. – Nowa Sól : ZSE, 1986 – 47 s. : il., portr. 2610. MARZEC Halina: 50 lat Zespołu Szkół Elektrycznych im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli : monografia / H. Marzec, Krystyna Palczyńska. – Nowa Sól : [ZSE], 1996. – 178 s., [58] s. tabl. : il., portr. ; 21 cm 2611. MARZEC Halina: 60 lat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli ; monografia. – Nowa Sól : ZSP 1”Elektryk”, 2006. – 256 s. : il., portr. ; 25 cm * 2612. WOJECKI Mieczysław: Zespół Szkół Elektrycznych w Nowej Soli // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1995, nr 1, s. 22 2613. WILAS Adam: Dlaczego Liceum Techniczne w Zespole Szkół Elektrycznych w Nowej Soli? ; Założenia programowo-organizacyjne Liceum Technicznego o profilu elektrycznym w Zespole Szkół Elektrycznych w Nowej Soli // Krąg. – 1996, nr 13, s. 1, 7 ; nr 14, s. 11 2614. WILAS Adam: Półwiecze działalności edukacyjnej Zespołu Szkół Elektrycznych w Nowej Soli. – Il. // Krąg. – 1996, nr 39, s. 15 2615. PRUSS Helena: Profile kształcenia w Zespole Szkół Elektrycznych w Nowej Soli. – Il. // Krąg. – 1996, nr 40, s. 8

2619. NIEMYCKI Mariusz: Historia internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Nowej Soli. – Il. // Wędrujemy. – Nr 38 (2000), s. 42-46 2620. WYSOCKA Joanna: Szkoły partnerskie // Jęz. Obce w Szk. – 2002, nr 1, s. 126-128
Współpraca „Elektryka” ze szkołą w Fürstenwalde (Niemcy).

2621. GARGASIEWICZ Katarzyna: Tydzień Kultury Niemieckiej w Zespole Szkół Elektrycznych // Jęz. Obce w Szk. – 2003, nr 1, s. 163-164 2622. GURBAN Edward: Europejski „Elektryk”. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 1, s. 9
Współpraca ze szkołami zagranicznymi.

2623. KÖNIGSBERG Grzegorz: Na światowym poziomie / rozm. Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 49, s. 4
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Elektryk” uzyskuje certyfi kat ISO 9001/2000.

2624. POJNAR Mariusz: „Elektrykowi” stuknęła sześćdziesiątka. – Il. // Krąg. – 2006, nr 41, s. 21-22 Cybulski Stanisław. – Nauczyciel, w l. 1955-1969 wicedyr. Zasadniczej Szkoły Metalowo-Elektrycznej w Nowej Soli = poz. 132 2625. Fiałkowski Roman. GURBAN Edward: Profesor elektryk. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 40, s. 7
Zasłużony pedagog ZSP „Elektryk”.

Grigowicz Jerzy. GURBAN E.: Odszedł na wieczną służbę. – Dyr. Zespołu Szkół elektrycznych (19511981) w Nowej Soli = poz. 154

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I BUDOWLANYCH. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM STANISŁAWA STASZICA W NOWEJ SOLI

2626. CHILIŃSKA Danuta: 50 lat Zespołu Szkól Mechanicznych i Budowlanych 1947-1997 / [oprac.

172

KULTURA. OŚWIATA. SPORT

D. Chilińska, Teresa Oczkowicz, Jan Stec]. – Nowa Sól : ZSMiB, 1997. – 81 s. : il. ; 21 cm 2627. CHILIŃSKA Danuta: Monografia Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli / D. Chilińska, Teresa Oczkowicz. – Głogów : Druk i Wydaw. „DRUK-AR”, [2007]. – 135 s. : il. ; 21 cm – ISBN 978-83-60087-23-7
Tyt. okł.: 60 lat Odlewniaka 1947-2007 : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli.

w Nowej Soli / Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 2006, nr 21, s. 11 2636. RUT Łukasz: 60 lat historii Nowej Soli. – Il. // Krąg. – 2006, nr 24, s. 13
60 lat ZSP nr 2 im. M. Dąbrowskiej.

* 2628. LUBUSKIE Nagrody Kulturalne 1969. – Il. // Nadodrze. – 1969, nr 26, s. 2 . KROPLA pod mikroskopem czyli przedstawiamy laureatów Lubuskiej Nagrody Kulturalnej // Tamże, 1970, nr 2, s. 6
Laureatem Technikum Odlewnicze w Nowej Soli.

2637. 60 [SZEŚĆDZIESIĄT] lat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli 1945/46 – 2005/2006. – [Nowa Sól : ZSP im. M. Dąbrowskiej, 2006]. – 4 s. : il., portr. ; 30 cm 2638. Deryło Zdzisław. GURBAN Jerzy: Z batutą w szkole : VI Feniks przyznany ; Powrót do źródeł. – (Znani nowosolanie). – Il., portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 17-18, s. 1
Nauczyciel muzyki, dyrygent chóru Zespołu Szkół Spożywczych.

2629. JASIŃSKA Marzanna: Szkoła na pięć. – Il. // Krąg. – 1993, nr 2, s. 8 2630. GROTOWSKA Małgorzata: Srebrna Piećdziesiątka / M.G. – Il. // Krąg. – 1997, nr 44, s. 8 2631. CHILIŃSKA Danuta: Są szkoły piękniejsze, ale ta jest nasza // Szk. Zawod. – 1998, nr 3, s. 53-54 Dynia Marian. – Inż. chemik, w l. 1961-1982 dyr. Technikum Odlewniczego w Nowej Soli = poz. 138-139 Faron Antoni. GÓRAL z Łącka. – Dyr. Zespołu Szkół Mechanicznych i Budowlanych = poz. 2141 2632. Ławniczak Hieronim. SENIOR nauczycielskiego rodu / Hieronim Ławniczak ; [rozm.] EG. – Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 52, s. 10
Dyr. Zasadniczej Szkoły Budowlanej, następnie Zespołu Szkół Mechanicznych i Budowlanych.

Hucko Stanisław. WSPANIAŁY wychowawca. – Nauczyciel zawodu i działacz oświatowy w Nowej Soli = poz. 160 Jarmoliński Edward. GURBAN E.: Od zawsze dyrektor. – Pedagog, dyr. szkół nowosolskich = poz. 2592 Jekel Wojciech. ODSZEDŁ nauczyciel i kolega. – Nowosolski nauczyciel zawodu, kier. zakładów szkolnych = poz. 165 Kucharski Bogusław. – Nauczyciel w nowosolskich szkołach zawodowych = poz. 187 2639. Paczkowski Paweł. GURBAN Edward: Dyrektor na emeryturze. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 41, s. 8
Dyr. nowosolskiego Zespołu Szkół Spożywczych w latach 1972-1992.

2633. GURBAN Edward: Senior nowosolskiej oświaty. (1): Patriotyczny „Rodowód”. (2): Pół wieku w zawodzie nauczycielskim. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 43-44, s. 8

2640. Perlak Andrzej. INTERNOWANY w stanie wojennym / Andrzej Perlak ; rozm. Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 50/51, s. 7 Władysław Gąsior, nauczyciel szkół zawodowych w Nowej Soli zob. poz. 146-147

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. M. DĄBROWSKIEJ W NOWEJ SOLI

2634. OLEJNICZAK Mirosław: Pół wieku za nami // Krąg. – 1996, nr 13, s. 11 ; nr 14-15, s. 12. Polem. OZIMEK Jerzy: 50 lat ZSZ im. M. Dąbrowskiej. Krąg, nr 17, s. 7. OLEJNICZAK M.: Odpowiedź autora. Krąg, nr 24, s. 6 2635. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: 50 lat zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Dąbrowskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W N OW Y M M I A S T E C Z K U

2641. DĘBICZAK K.: Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Miasteczku. – Il. // Zielonogórs. Inf. Rol. – 1993, nr 10, s. 19 2642. KRYSIAK Marzena: Cudze chwalicie, swego nie znacie. – Il. // Krąg. – 1996, nr 6, s. 9

OŚWIATA

173

2643. KALISZ Tomasz: Szkoła z przyszłością. – Il. // Krąg. – 1999, nr 40, s. 7-8 2644. DĘBICZAK Krzysztof: Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Miasteczku // Nasze Miast. – 2001, nr 2, s. 8 KOSZOWSKI Z.: W Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku. – Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum Oświatowe = poz. 2684 2645. WIŚNIEWSKA Renata: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowym Miasteczku. – Il. // Rol. Puls. – 2004, Nr 1, s. 24-25 2646. Dębiczak Krzysztof. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Głowa pełna pomysłów : nietuzinkowy dyrektor [Zespołu Szkół Rolniczych w Nowym Miasteczku] / Jolanta Jabłońska. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 42, s. 9 2647. Nosewicz Albin. GURBAN Edward: Jak powstał „Rolniczak”… . – Gaz. Nowosol. – 2006, nr 49, s. 9
Dyr. Zespołu Szkół Rolniczych w Nowym Miasteczku w l. 1962-1979.

nauczycieli i organizatorów turystyki w szkole / pod red. Ryszarda Harajdy. – Zielona Góra, 1987. – S. 69-80 2653. BRYTAN Jadwiga: Turystyka w Zbiorczej Szkole Gminnej w Bytomiu Odrzańskim / J. Brytan, Ryszard Harajda. – Il. // Życie Szk. – 1979, nr 11, s. 25-28 2654. GIMBUT Ryszard: Integracja środowiska lokalnego (na przykładzie pracy Zbiorczej Szkoły Gminnej w Bytomiu Odrzańskim) // Życie Szk. – 1978, nr 3, s. 40-42 2655. GIMBUT Ryszard: Szkolny Ośrodek Rekreacyjno-Szkoleniowy // Zbior. Szk. Gmin. – 1977, nr 2, s. 81-82
Zbiorcza Szkoła Gminna w Bytomiu Odrzańskim.

2656. GIMBUT Ryszard: Zbiorcza Szkoła Gminna [w Bytomiu Odrzańskim] szkołą środowiskową // Zbior. Szk. Gmin. – 1979, nr 2, s. 59-60 2657. GAWRECKI Ledzisław: Z „Głosem” w Kol s k u // Głos Naucz. 1994, nr 34, s. 6
Szkoła podstawowa.

2648. PIETRZYK Bożena: Publiczne Gimnazjum w Sie d l i s k u // Wieści z Siedliska. – 2000, nr 5/6, s. 5 SZKOŁY PODSTAWOWE ŁAWNICZAK H.: Początki szkolnictwa podstawowego na Ziemi Nowosolskiej = poz. 58

2658. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Namiotowa hala [Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kolsku]. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 38, s. 9 2659. MIELOSZYK Franciszek: Wspomnienia / wspomnień wysłuchała i zanotowała Agnieszka Matysiak ; w oparciu o wspomnienia […] oraz kronikę szkoły w Kolsku całość oprac. Joanna Boćko. – Portr. // Mag. Inf. Gm. Kolsko. – Nr 2 (1997), s, 6-7 2660. NEUMAN Krystyna: Z historii Szkoły Podstawowej w K o n o t o p i e . – Il. // Mag. Inf. Gm. Kolsko. – Nr 2 (1997), s. 5 2661. TYLUTKI Lech: Nowa Szkoła w Konotopie. – Il. // Mag. Inf. Gm. Kolsko. – Nr 1 (1997), s. 4 2662. HALLER Anna: Nogi bolą, ale uczę… : wybór wspomnień / A. Haller ; wybrał, przygot. do dr. i niezbędnymi koment., wstępem oraz posł. opatrzył Krzysztof Rajewicz. – Kożuchów ; [Głogów : Netprojekt A. Królak], 2006. – 163, [6] s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-924011-1-5
Pamiętnik nauczycielki (1876-1969), siostry gen. J. Hallera, opisujący m.in. powojenną prace autorki katechetki w K o ż chow ie. Rec. Hass Waldemar: Pani Ania wciąż uczy… . – Il. // Aspekty. – 2006, nr 38, s. III

2649. ABSOLWENCI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w B o r o w i e W i e l k i m // Nasze Miast. – 2005, nr 3, s. 12-14 2650. MICHALAK Anna: Marzenia spełnione po latach. – Il. // Nasze Miast. – 2005, nr 3, s. 6-8
Dzieje Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Borowie Wielkim, gm. Nowe Miasteczko (1945-2005).

2651. MUSZKIETA Władysław: Szkoła Podstawowa w Borowie Wielkim // Nasze Miast. – 2002, nr 1, s. 8 Stopiński Bolesław. MICHALAK A.: Kandydat na patrona szkoły. – Nauczyciel, organizator i kier. Szkoły Podstawowej w Borowie Wielkim = poz. 259 2652. BRYTAN Jadwiga: Niektóre formy pracy SKKT [Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego] na przykładzie B y t o m i a O d r z a ń s k i e g o // W: Organizujemy turystykę w szkole : poradnik dla

Juny Zygmunt. KIEROWNIK Szkoły Podstawowej nr 1 i organizator Liceum Ogólnokształcacego w Kożuchowie = poz. 170

174

KULTURA. OŚWIATA. SPORT

2663. SZKOŁA tętni Życiem / Grono pedagogiczne. – Il. // Wieści Gminne. – 2003, nr 2, s. 6
Szkoła Podstawowa w L u b i e s z o w i e , gm. Nowa Sól.

2675. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Nowosolanie z rewizytą / IRM. – Il. // Krąg. – 2002, nr 40, s. 1, 8
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w partnerskiej szkole w Cottbus (Chociebuż).

2664. JABŁOŃSKI Edward: Jubileusz „jedynki”. – Il. // Głos Dozametu. – 1985, nr 21, s. 2
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w N o wej Soli.

2676. STĘPIEŃ Dagmara: Bezpieczna ósemka. – Il. // Magma. – Nr 2(2005), s. 8
Szkoła Podstawowa w Nowej Soli.

2665. OWCZAREK Monika: Sześćdziesiątka „Jedynki”. – Il. // Krąg. – 2005, nr 21, s. 5 Fikus Jan. JABŁOŃSKI Edward: W sercach i pamięci. – Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 i Liceum dla Pracujących w Nowej Soli, działacz ZNP = poz. 143 2666. Sint Zofia. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Niezwykły życiorys / JJ. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 35, s. 7
Pionierka nowosolskiego szkolnictwa, kier. Szkoły Podstawowej nr 1.

2677. Michalik Julian. JULIAN Michalik- dyrektor SP nr 8 w Nowej Soli. – (Stylowy dyrektor). – Il. // Dyr. Szk. – 2005, nr 10, s. 55 * 2678. OWCZAREK Monika: Uczą i bawią po katolicku : Katolicka Prywatna Szkoła Podstawowa w Nowej Soli. – Il. // Aspekty. – 2002, nr 12, s. V 2679. PATELKA Jerzy: Prywatna szkoła podstawowa. – Il. // Tyg. Nowosol. – 1999, nr 19, s. 8-9 2680. ŻOŁĄDZIEJEWSKI Zbigniew: Szkoła zawierzenia. – Il. // Aspekty. – 1999, nr 52, s. IV * Pięta Henryk. ZASŁUŻONY dla oświaty. – Nowosolski nauczyciel szkół podstawowych i działacz ZNP = poz. 212

2667. Szychiewicz Czesława. GURBAN Edward: Nauczycielka z powołaniem. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 35, s. 5
Nauczycielka nowosolskiej Szkoły Podstawowej nr 1.

2668. JABŁOŃSKI Edward: Hala z widownią : w mieście wybudowano nowy obiekt / tekst i fot. EJ. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 38, s. 3
Hala przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nowej Soli.

2669. SUDA Antonina M.: „Piątka” była zawsze na „piatkę”. – Il. // Krąg. – 1995, nr 53, s. 10
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Nowej Soli.

2681. BETIUK Krystyna: Praca w plenerze. – Il. // Plast. w Szk. – 1990, nr 2/3, s. 107-111
Lekcje plastyki w Szkole Podstawowej w N o w y m M i a steczk u.

2670. WASYLUK Czesława: Z dyrektorem SP-5 w Nowej Soli, Czesławą Wasyluk, rozmawia [o problemach szkoły] Antonina Suda. – Portr. // Krąg. – 1996, nr 5, s. 8-9 2671. MATELSKA Janina: Ekologia w Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Soli // Inf. RCEE. – 1988, nr 39/40, s. 2-4 2672. MIELCZAREK Artur W.: Współpraca z Francją [Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Soli]. – Il. // Krąg. – 1998, nr 15, s. 11 2673. WYCHOWANIE dla zdrowia i środowiska : Szkoła Podstawowa nr 6 w Nowej Soli. – Il. // Inf. RCEE. – 1996, nr 17/18, s. 9-10 2674. Białowąs Henryk. HENRYK Białowąs : geograf z dyscypliną. – (Znani nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 1, s. 9
Geograf, pedagog, dyr. Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Soli.

2682. ZAWIŚLAK Jacek: [Szkoła Podstawowa w Nowym Miasteczku] // Grono. – 1993, nr 10, s. 16-17 2683. SPUDOWSKA Alina: Aplikacje. – Il. // Plast. i Wychow. – 1994, nr 1, s. 17-18
Kółko plastyczne w Szkole Podstawowej w Nowym Miasteczku.

2684. KOSZOWSKI Zbigniew: W Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku // Nasze Miast. – 2001, nr 3, s. 8
W zespole działa Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum Oświatowe.

2685. 1945 [TYSIĄC dziewięćset czterdzieści pięć] – 2005 : 60 rocznica powstania Szkoły Podstawowej w Nowym Miasteczku. –Il., portr. // Nasze Miast. – 2005, nr 2, s. 1-20 2686. Broszczak Dominik. ZAWIŚLAK Jacek: Dominik Broszczak : organizator szkoły w Nowym

OŚWIATA

175

Miasteczku 1885-1960. – Il. // Nasze Miast. – 2005, nr 2, s. 13
Biogram i kronika szkoły podstawowej (1945-1948).

2696. SZYNDER Jerzy T.: Muzyczne pieczętowanie // Krąg. – 1992, nr 37, s. 9
Występ uczniów nowosolskiej Szkoły Muzycznej w Senftenbergu.

2687. TRZYDIEŚCI lat w nowym obiekcie : sześćdziesiąt lat ma ot y ń sk a podstawówka / (WK). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 47, s. 8 2688. PO sześćdziesiątce : Jubileusz Szkoły Podstawowej [w P r z y b o r ow ie , gm. Nowa Sól] . (WK) // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 4, s. 8
Zarys historii szkoły.

2697. SZYNDER Jerzy T.: „Nie oglądaj się za siebie” : rozmowa z Jerzym Szynderem, dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. G. Bacewicz w Nowej Soli / rozm. M[arzanna] Jasińska // Krąg. – 1993, nr 3, s. 8
Sytuacja szkoły, kierunki pracy.

2689. GOROCKIEWICZ Małgorzata: Szkoła Podstawowa w S i e d l i s k u . – Il. // Wieści z Siedliska. – 1996, nr 8, s. 1-3 SZKOLNICTWO ARTYSTYCZNE
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. GRAŻYNY BACEWICZ W NOWEJ SOLI

2698. Z MUZYKĄ do Niemiec / R.D. – Il. // Krąg. – 1993, nr 39, s. 6
Impreza „Krajobraz Kultury ’93” w pow. Verden (Niemcy) z udziałem uczniów szkoły muzycznej i muzyków Domu Kultury „Panopticum”.

2699. SZYNDER Jerzy T.: Muzyczny bilans nowosolskiej Szkoły Muzycznej // Krąg. – 1997, nr 25, s. 6
Impreza „Krajobraz Kultury ’93” w pow. Verden (Niemcy) z udziałem uczniów szkoły muzycznej i muzyków Domu Kultury „Panopticum”.

2690. PAŃSTWOWA Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli 1977-1987. – Nowa Sól : PSM im. G. Bacewicz, [19]87. – 15 s. : il., portr. ; 21 cm
Opis wg okł. – Z treści: Historia szkoły. Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły. Działalność upowszechnieniowa PSM. Grono pedagogiczne szkoły w roku dwudziestolecia.

2700. SZYNDER Jerzy T.: 30 lat minęło…!!! // Krąg. – 1997, nr 39/40, s. 8
Nowosolska Szkoła Muzyczna w środowisku – refleksje.

2701. SŁOTWIŃSKA Karolina: Jubileusz jak z nut : 30-lecie PSM im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli. – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1998, nr 1/2, s. 23-25 RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA I.: Ponad 30-letnia tradycja. – Państwowa Szkoła Muzyczna = poz. 2515 2702. SZYNDER Jerzy T.: Sam talent nie wystarczy : rozmowa z dyr. Szkoły Jerzym Szynderem / [rozm.] Iwona Rynkiewicz. – Portr. // Krąg. – 2000, nr 11, s. 11
Wczoraj i dzień dzisiejszy nowosolskiej Szkoły Muzycznej.

2691. PAŃSTWOWA Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli 1967-2007 / [red. Anna Mackiewicz, Małgorzata Tofilska, Anna Zatwarnicka. – Nowa Sól : PSM, 2007]. – 36 s. : il., portr. ; 21 cm * STANKOWIAK B.: Szkoła Muzyczna w Nowej Soli = poz. 88 2692. TOMASZEWSKI Zygmunt: Popularyzacja muzyki w Nowej Soli [przez Państwową Szkołę Muzyczną] / (zt) // Kult. w Kraju. – Nr 999/1000 (1982), s. 14 2693. SZYNDER Jerzy T.: O szkole muzycznej słów kilka // Głos Dozametu. – 1984, nr 10, s. 3 2694. SZYNDER Jerzy T.: Szkoła muzyczna przed nowym rokiem 85-86 // Głos Dozametu. – 1985, nr 8, s. 3 2695. SZYNDER Jerzy T.: Jubileuszowe obrachunki : XX lat Państwowej Szkoły Muzycznej // Głos Dozametu. – 1987, nr 10, s. 5

2703. JEST się czym pochwalić : 40-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej / (WK). – Il., portr. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 38, s. 9 2704. GURBAN Edward: Po jubileuszu. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 45,s. 5
Zarys historii Pństwowej Szkoły Muzycznej w Nowej Soli.

2705. Gabryelski Janusz. JANUSZ Gabryelski : [wywiad] / [rozm.] Iwona Rynkiewicz. – Portr. // Krąg. – 1996, nr 52, s. 6
Nauczyciel muzyki, twórca Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

2706. GABRYELSKI Jausz: Jestem człowiekiem pracy / Janusz Gabryjelski, [właśc. Gabryelski] ; rozm. Karolina Słotwińska. – Portr. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1977, nr 1, s. 17-18
Laureat „Feniksa”.

176

KULTURA. OŚWIATA. SPORT

2707. GURBAN Edward: Dar talentu i serca. – (Znani nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 13, s. 8 2708. OWCZAREK Monika: Chce mi się chcieć. – Portr. // Krąg. – 2006, nr 41, s. 5
Laureaci „Odrzany”: Janusz Gabryelski, muzyk, Bożena Osińska, dyr. szpitala, ks. Józef Kocoł, dziekan nowosolski.

2717. KLOC Barbara: Zarobkowa praca wychowanków // B. Kloc, Kazimierz Kloc // Probl. Opiek.Wychow. – 1991, nr 7, s. 321-323 2718. ŻUROWSKI Wojciech: O współpracy domów dziecka : [Kożuchów – Dunkierka (Francja)] // Probl. Opiek.-Wychow. – 1998, nr 5, s. 22-23 2719. DRZEWIECKI Ireneusz: Indywidualny plan pracy z dzieckiem / I. Drzewiecki, Mariola Duda, Bernadeta Martynowicz // Probl. Opiek.-Wychow. – 2002, nr 10, s. 44-46 2720. ŻUROWSKA Dorota: Wychodzimy poza dom // Probl. Opiek.-Wychow. – 2003, nr 2, s. 48
Twórcza działalność wychowanków.

TRZY „Odrzany”. – J. Gabryelski, założyciel i dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej = poz. 2095 2709. Goliński Ryszard. GURBAN Edward: Jubilesz pedagoga. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 12, s. 8
Nauczyciel klasy skrzypiec.

2710. GOLIŃSKI Ryszard: Pokoleniowy smyczek / [rozm.] Iwona Rynkiewicz-Męcińska. – Portr. // Krąg. – 2006, nr 12, s. 6 2711. Hordyńska Helena. CISOWSKA Barbara: Helena Hordyńska. – Portr. // Krąg. – 1994, nr 36, s. 6
Nauczycielka szkoły muzycznej.

2721. ZAKŁADOWE przedszkole [„Dozametu” w N owe j S ol i] / J.G. – Il. // Głos Met. – 1962, nr 4, s. 4 2722. STACHOWIAK Bożena: … drugi dom. – Il. // Nasze Miast. – 2001, nr 4, s. 8
Przedszkole w N o w y m M i a s t e c z k u .

2712. Machomichalak Jadwiga. ROZMOWA z Jadwigą Machomichalak […] nauczycielką gry na fortepianie w Państwowej SzkoleMuzycznej I stopnia w Nowej Soli / rozm. Małgorzata Krzeszewska. – Il. // Krąg. – 1993, nr 20, s. 12
Długoletnia pedagog o sobie i swoich wychowankach.

2723. PSTRUCHA Lidia: „Dziecięce królestwo”. – Il. // Wieści z Siedliska. – 2003, nr 4, s. 3
Przedszkole w S i e d l i s k u .

OŚWIATA DOROSŁYCH 2713. CIESIELSKI Władysław Jan: 10 lat Społecznego Ogniska Artystycznego w K o ż u c h ow i e // Por. Muzycz. – 1966, nr 7/8, s. 39 2714. MUZYKA łagodzi obyczaje / J.C. // Domy Spółdz. – 1974, nr 11 s. 30
Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa i Lubuskie Towarzystwo Muzyczne mecenasami Ogniska Muzycznego w Nowe j S ol i .

2724. RUBACHA Józef: Uniwersytet Ludowy [w Koż u ch ow ie] – dobra idea na dzisiejsze czasy / J. Rubacha ; Małgorzata Połys. – Il. // Rol. Puls. – 2004, nr 2, s. 18-19 2725. BENYSKIEWICZ Joachim: Rola i miejsce uniwersytetu powszechnego w opiniach uczestników : (na przykładzie Lipi n [gm. Nowa Sól]) / J. Benyskiewicz, Zygmunt Zadworny // Prz. Lubus. – 1971, grudzień, s. 59-64 2726. GURBAN Edward: Seniorzy w uniwersytecie. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 10, s. 9. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Wiwat Akademia. – Il., portr. // Krąg. – 2007, nr 10, s. 20-21
Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w N o w e j S ol i .

OPIEKA NAD DZIECKIEM Państwowy Dom Dziecka w K o ż u c h o w i e 2715. WRZEŚNIEWSKI Zenon: Czy praca pomaga w wychowaniu? // Probl. Opiek.-Wychow. – 1962, nr 7, s. 30
Metody wychowawcze w kożuchowskim Domu Dziecka.

2716. WRZEŚNIEWSKI Zenon: Na żniwach // Nowa Szk. – 1962, nr 9, s. 38-39
Z doświadczeń Domu Dziecka w Kożuchowie.

2727. RYNKIEWICZ-MĘCŃSKA Iwona: Centrum kształcenia praktycznego oraz internet już w Nowej Soli / Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1996, nr 17, s. 1, 4

KULTURA FIZYCZNA. SPORT

177

KULTURA FIZYCZNA. SPORT PRZED 1945 ROKIEM
2728. FISCHER Paul: Gedenkstunde : 100 Jahre Turnenschaft Nuesalz 1862 // Neus. Nachr. – Nr. 24 (1962), s. 226-230 2729. FISCHER Paul: Neusalz – eine sportfreudige Stadt // W: Patenschaft Offenbach am Main – Neusalz/Oder / Gesamtbearb. Karl Fars. – Offenbach a. M., 1965. – S. 65-76 : il. 2730. 50 [FÜNFZIG] Jahre Ruderclub „Möwe” e.V. – Neusalz (Odre): [b.w.], 1934. – 40 s., [9] k. tabl. : il., portr. ; 21 cm. HAUSKNECHT Siegfried: 100 Jahres Ruderclub „Möwe”. – Neusalz (Oder) am 29. Februar 1984 // Neus. Nachr. – Nr. 135 (1984), s. 131-133
E.V. (e. V.) = Eingetragener Verein.

2738. TERLIKOWSKI Roman: Podsumowanie / RT. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 1, 3, s. 14
Przegląd wydarzeń sportowych 2001 r.

2739. TERLIKOWSKI Arkadiusz: Podsumowanie 2002 / (AT). [Cz. 1]: Wiele się działo na sportowych arenach. Cz. 2: Grad medali. Cz. 3: „Świat” Popławskiego. Cz. 4: Obiecujące zakończenie. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 52, s. 19 ; 2003, nr 2, s. 15 ; nr 4-5, s. 14 2740. ROLA Zdzisław: W pasji siła / rozm. Paweł Waliszewski. – Portr. // Krąg. – 2003, nr 19, s. 6-7
Sytuacja sportu amatorskiego w Nowej Soli.

2741. TERLIKOWSKI Arkadiusz: Sportowe kalendarium 2003 / (Arek). [Cz. 1] – 3. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 50/51, s. 19 ; nr 52, s. 15 ; 2004, nr 9, s. 14 2742. WALISZEWSKI Paweł: Panorama nowosolskiego sportu. (1)-[5]. – Il. // Krąg. – 2003, nr 42, 44, 46, s. 28 ; nr 48, 52, s. 25 2743. TERLIKOWSKI Arkadiusz: Sportowe podsumowanie roku 2004 / Arek. Cz. 1-2. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 1, s. 14 ; nr 4, s. 15 2744. GRZELKA Marek: 12 mgnień sportu. – Il. // Krąg. – 2005, nr 52, s. 33-34
Osiągnięcia sportu nowosolskigo w 2005 r.

2731. SCHMIDT Karl: Der Fussballsport in Neusalz/Oder : Erinnerungen / aufgezeichnet von Carl Schmidt. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 199 (1980), s. 18-20 ; Nr. 120, s. 40-41

OD 1945 ROKU
INFORMATOR Lubuski : kultura-sport-turystyka. – Pow. nowosolski = poz. 2112

GMINA K o ż u c h ó w. – Sport = poz. 79 MAŁEK B.: W trosce o rozwój n owo s ol s k i e g o sportu = poz. 93 2732. NOWAK W.: Razem z fabryką rósł robotniczy sport / W.N. // Głos Met. – 1976, nr 5, s. 5 2733. POJNAR Mariusz: Z historii sportu [w Nowej Soli]. – Il. // Krąg. – 2006, nr 33, s. 35 2734. SPORT robotniczy [w Nowej Soli] przed ćwierćwieczem. – Il. // Głos Met. – 1971, nr 5, s. 4 * 2735. MAZURKIEWICZ Edward: Nowosolskie osiągnięcia półrocza // Krąg. – 1977, nr 28, s. 18-19 2736. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Ośrodek oficjalnie otwarty / Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1999, nr 25, s. 5
Ośrodek Sportów Wodnych w Nowej Soli.

2745. TERLIKOWSKI Arkadiusz: Sportowe podsumowanie 2005 r. / Arek. (1-6). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 4-5, 9-12, s. 15 KLUBY 2746. MAZURKIEWICZ Edward: Jubileusz nowosolskij „A s t r y ” // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 13 (1993), s. 8
Międzyszkolny Klub Sportowo-Turystyczny.

2747. [MIĘDZYSZKOLNY Klub sportowo-Turystyczny] MKST „Astra” // Krąg. – 1993, nr 26, s. 14 2748. MAZURKIEWICZ E.: Jubileusz 35-lecia MKST „Astra” [w Nowej Soli]. – Il. // Krąg. – 1995, nr 5, s. 1, 5-6 2749. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Astra po czterdziestce / Jolanta Jabłońska. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 11, s. 9 2750. NOWIŃSKI Krzysztof: Klub Młynarczyka // Pił. Noż. – 1983, nr 6, s. 8-9
Zakładowy Klub sportowy „D o z a m e t ” w Nowej Soli.

2737. JABŁOŃSKI Edward: Hala z widownią : w mieście wybudowano nowy obiekt sportowy / (EJ). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 38, s. 3

178

KULTURA. OŚWIATA. SPORT

2751. JABŁOŃSKI Edward: Pozytywy i negatywy roku 1984 / J.E. // Głos Dozametu. – 1985, nr 2, s. 4 2752. JABŁOŃSKI Edward: Trzeba mierzyć siły na zamiary : walne zebranie ZKS „Dozamet” / (ej). – Il. // Głos Dozametu. – 1985, nr 4, s. 4 2753. PIERWSZE dziesięciolecie // Głos Dozametu. – 1986, nr 10, s. 8
Historia ZKS „Dozamet”.

2766. GURBAN Edward: Jeszcze pozostał błysk w oczach. (1-2). – ( Z historii nowosolskiego boksu). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 21, s. 9 ; nr 22, s. 7 2767. HENDZELEK Ryszard: Nowa Sól to kopalnia sportowców : rozmowa z byłym zawodnikiem klubu bokserskiego „Len” Ryszardem Hendzelkiem / IRM. – Iwona Rynkiewicz-Męcińska. – Il. // Krąg. – 2002, nr 8, s. 11 2768. NOWAK W.: Rzetelną pracą do sukcesów. – Il. // Głos Met. – 1974, nr 12, s. 5
Osiągnięcia sekcji k a j a k o w e j ZKS „Dozamet”.

2754. JABŁOŃSKI Edward: ZKS „Dozamet” w latach 1971-1980 ; ZKS „Dozamet” za kadencji prezesa Daszkiewicza / (ej). – Il. // Głos Dozametu. – 1986, nr 14, s. 6 ; nr 14 [15], s. 5 2755. JABŁOŃSKI Edward: Jerzy Wardęga ponownie prezesem ZKS „Dozamet” : wiele problemów do rozwiązania / (ed) // Głos Dozametu. – 1989, nr 7, s. 6 2756. ROLICZ A. : Reaktywowanie Klubu Sportowego przy Zakładach / A.R. // Wrzeciono. – 1960, nr 4, s. 5
KS „L e n ”.

2769. WOJTOWICZ Zbigniew: Kto pomoże kajakarzom z Nowej Soli? // Prz. Sport. – 1978, nr 67, s. 5
Kajakarze „Dozametu”.

2770. ZAKRZEWSKI Zdzisław: „Złoto” – wynikiem solidnej pracy kajakarzy. – Portr. // Głos Met. – 1980, nr 21, s. 3
Sukcesy ZKS „Dozamet”.

2757. „LNIANY” sport też ma 20 lat // Wrzeciono. – 1965, nr 10/11, s. 9 2758. SUKCESY KS „Len” // Wrzeciono. – 1970, nr 1, s. 2 2759. ADAMCZAK Lech: Czołowi zawodnicy i trenerzy KS „Len”. – Il. // Wrzeciono. – 1984, nr 8, s. 2 2760. ADAMCZAK Lech: KS „Len” działa aktywnie. – Il. // Wrzeciono. – 1989, nr 4, s. 4 2761. POJNAR Mariusz: Historia klubu ze Sportowej 1. – Il. // Krąg. – 2007, nr 2, s. 33
KS „O d r a” Bytom Odrzański.

2771. DĄBROWSKI Stanisław: Kajakowe sukcesy [nowosolan] // Krąg. – 2003, nr 31, s. 26 2772. BEKULARD Lech: Ciosy i capoeira. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 26, s. 15
Gala k i c k b ox i n g u w Nowym Miasteczku.

2773. GRZELKA Marek: 3 [Trzy] medale z Mistrzostw Polski. – Il. // Krąg. – 2007, nr 46, s. 33
Mistrzostwa młodzieżowe kickboxingu z udziałem zawodników z Bytomia Odrz.

2774. TERLIKOWSKI Arkadiusz: 10-lecie Nowosolskiej Ligi K o s z y k ó w k i / (Arek). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 5, s. 14 2775. VIII BIEG Solan. – Il. // Głos Dozametu. – 1991, nr 2, dod. Dni Nowej Soli, s. 1
L e k ko a t le t y k a – ogólnopolski bieg uliczny w Nowej Soli.

2762. JABŁOŃSKI Edward: ZKS „P o l o n i a ” w latach 1957-1965 ; ZKS „Polonia” do 1971 r. / (ej). – Il. // Głos Dozametu. – 1986, nr 11, 13, s. 5 DYSCYPLINY SPORTOWE 2763. ADAMCZAK Lech: Sukcesy naszych b o ks e r ów : KS Len. – Il. // Wrzeciono. – 1985, nr 4, s. 3 2764. SUKCESY pięściarzy : KS „Len” // Wrzeciono. – 1985, nr 10, s. 3 2765. GURBAN Edward: Był kiedyś boks… ; Wyszło tylko pięciu. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 19, s. 4 ; nr 20, s. 8
Osiągnięcia bokserów nowosolskich.

2776. MAZURKIEWICZ Edward: Nowy rekord trasy : X Bieg Solan / edma. – Il. // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 9 (1993), s. 8 2777. MAZURKIEWICZ Edward: Lekkoatleci po sezonie. Cz. 1-2. – Il. // Krąg. – 1993, nr 47, s. 14 ; nr 50, s. 18 2778. MAZURKIEWICZ Edward: Lekkoatleci podsumowali sezon // Krąg. – 1998, nr 1, s. 18
Zawodnicy „Astry” na drugim miejscu wśród klubów zielonogórskich.

2779. TERLIKOWSKI Arkadiusz: W blasku złota / Arek. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 28, s. 1, 14

KULTURA FIZYCZNA. SPORT

179

2780. TERLIKOWSKI Arkadiusz: Wielcy biegacze u prezydenta [T. Gabryelczyka]. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 31, s. 1 2781. MAZURKIEWICZ Edward: Biegacze w blasku złota . E.M. – Il. // Krąg, 2001, nr 28, s. 26. 2782. MAZURKIEWICZ Edward: Medale biegaczy [„Astry”] we Włoszech / E.M. – Portr. // Krąg. – 2001, nr 30, s. 31
Sukcesy nowosolan na Mistrzostwach Europy Juniorów w Lekkoatletyce.

Edward Jabłoński. – Portr. // Głos Dozametu. – 1986, nr 1, s. 5 2795. JABŁOŃSKI Edward: Dwa lata w II lidze / (ej) // Głos Dozametu. – 1987, nr 17, s. 6 2796. GURBAN Edward: Grało się w II lidze… . – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 41, s. 10
Występy drużyny piłkarskiej „Dozametu” w II lidze.

2783. HISTORIA nowosolskiej pi ł k i n oż n e j; (1). Najpierw był Odlew / (wej). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 9, s. 15 ; nr 10, s. 14 2784. PIŁKARSKIE sukcesy i porażki / (WK). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 50/51, s. 18
Nowosolska piłka nożna w latach 1946-2007.

2797. GURBAN Edward: Dobre mecze i głupie porażki ; My się Śląska nie boimy ; Koniec drugoligowej przygody… . – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 44-45, s. 6 ; nr 50, s. 10
Występy „Dozametu” w II lidze piłki nożnej.

2798. NARESZCIE A klasa : sukces piłkarzy „Lnu” // Wrzeciono. – 1969, nr 8, s. 3 2799. DĘBSKI R.: Inwestycje w P.K.S. [Piłkarski Klub Sportowy] „Modrzew” Modrzyca / R. Dębski, J. Fuchs. – Il. // Krąg. – 2002, nr 43, s. 31 2800. SPEŁNIONE nadzieje / WN. – Portr. // Głos Met. – 1961, nr 5, s. 32
Awans „Polonii” Nowa Sól do ligi okręgowej.

2785. ZARYS hisitorii piłkarstwa lubuskiego 19452002 / pod red. Stanisława Fąfary. – Zielona Góra, 2002. – S. 157-158 : „Arka” Nowa Sól * 2786. ARKA w III lidze! / (wej). – Il. // Krąg. – 2004, nr 24, s. 14 2787. KARPIŃSKI Krzysztof: III liga nasza. – Il. // Krąg. – 2004, nr 25, s. 25
Awans nowosolskiej „Arki”.

2801. PIETKUN R.: Si a t k a r k i przed startem w lidze // Wrzeciono. – 1977, nr 10, s. 2
KS „Len” Nowa Sól.

2802. GURBAN Edward: Zwycięskie siatkarki i nierówni siatkarze // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 39, s. 6
Nowosolska siatkówka w latach 50. i 60.

2788. GRZELKA Marek: Nasi w liczbach. (Cz. 12). – Il. // Krąg. – 2006, nr 49, s. 32 ; nr 50, s. 32-33
„Arka” Nowa Sól – wyniki meczów piłkarskich.

2803. JABŁOŃSKI Edward: Zielona światło na t e n i s // Wrzeciono. – 1976, nr. 10 s. 3
Tradycje nowosolskiego tenisa.

2789. SYLWETKI piłkarzy ZKS „Dozamet” (1-5). – Portr. // Głos Dozametu. – 1984, nr 3, s. 4 ; nr 4, s. 2 ; nr 5-7, s. 4 2790. JABŁOŃSKI Edward: Obrachunki Sekcji Piłki Nożnej // Głos Dozametu. – 1985, nr 5, s. 5 2791. JABŁOŃSKI Edward: Jak do tego doszło? / (ej) // Głos Dozametu. – 1985, nr 14, s. 4.
Awans „Dozametu” do II ligi.

2804. ADAMCZAK Lech: Sukces tenisistów : KS „Len”. – Il. // Wrzeciono. – 1985, nr 6, s. 3 2805. GALERCZYK Krzysztof: Ćwierć wieku ż e g l a r s t w a w Dozamecie. – Il. // Głos Dozametu. – 1988, nr 26, s. 5 SPORTOWCY. TRENERZY Bal Józef 2806. GURBAN Jerzy: Nowosolski Pele. – (Powojenna historia sportu). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 7, s. 14 Biesiada Ryszard 2807. BIESIADA Ryszard: Najpierw musi być ból : [wyw.]. – Portr. // Krąg. – 2003, nr 29, s. 6-7

2792. KADRA pierwszego zespołu ZKS „Dozamet”. – Il. // Głos Dozametu. – nr 16, s. 4 2793. JABŁOŃSKI Edward: Remanent piłkarskiej rundy jesiennej nowosolskich drugoligowców /(ej) // Głos Dozametu. – 1986, nr 24, s. 6 2794. WANAT Tadeusz: Aby rok 1986 był tak dobry jak 1985 : rozmowa z Tadeuszem Wanatem / notował:

180

KULTURA. OŚWIATA. SPORT

2808. BIESIADA Ryszard: Nowosolanin trenerem olimpijczyków / rozm. Michał Suski. – Il. // Krąg. – 2001, nr 45, s. 1-2
Trener lekkoatletów „Astry”.

2817. JABŁOŃSKI Edward: Srebro Grzegorza Krawcowa : 21 Mistrzostwa Świata w Kajakarstwie / (ed) // Głos Dozametu. – 1987, nr 18, s. 5 2818. KOLEJNE wyróżnienie Grzegorza Krawcowa. – Il. // Głos Dozametu. – 1987, nr 23, s. 6
Odznaczenie medalem za wybitne osiągnięcia sportowe.

KUBRYCHT-JABŁOŃSKA J.: II Plebiscyt rozstrzygnięty : R. Biesiada trenerem roku = poz. 2850 JABŁOŃSKI E.: Lekkoatleci i … piłkarz : trener Ryszard Biesiada po raz trzeci = poz. 2852 KUBRYCHT-JABŁOŃSKA J.: Popławski – sportowcem roku 2002, trener R. Biesiada – po raz czwarty zwycięża = poz. 2837 Domińczak Maciej 2809. CHAMPION z Bytomia Odrzańskiego / Maciej Domińczak ; rozm. przepr. Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 4, s. 12
Kickboxer.

2819. JABŁOŃSKI Edward: Grzegorz Krawców najlepszy w 1988 r. [w woj. zielonogórskim] / (ed) // Głos Dozametu. – 1989, nr 4, s. 5 2820. JABŁOŃSKI Edward: Krawców trzykrotnie na podium : 50 Mistrzostwa Polski / (ed) // Głos Dozametu. – 1988, nr 19, s. 5 2821. SREBRO MŚ [Mistrzostw Świata] dla Krawcowa / (mat). – Il. // Głos Dozametu. – 1989, nr 19, s. 6 2822. GALERCZYK Krzysztof: W roli głównej Grzegorz Krawców : kajakarze kończą sezon / (K.G.) // Głos Dozametu. – 1989, nr 20, s. 5 2823. KRAWCÓW wygrał zdecydowanie : 27 plebiscyt „Gazety Lubuskiej” // Głos Dozametu. – 1990, nr 4, s. 8 2824. KRAWCÓW Grzegorz. – Il. // Prz. Sport. – 1992, nr 135, dod. Prz. Olimp., nr 8, s. 2 2825. KRAWCÓW Grzegorz: Smak igrzysk / [rozm.] Paweł Waliszewski. – Il., portr. // Krąg. – 2004, nr 4, s. 6 2826. TUSZYŃSKI Bogdan: Polscy olimpijczycy XX wieku. – Wrocław, 2004. – S. 413 : portr. : Krawców, Grzegorz Krzyściu Andrzej 2827. TERLIKOWSKI Arkadiusz: Krzyściu po raz drugi zwycięzcą : XVIII Półmaraton Solan (19842001) / Arek. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 23, s. 14 Lewandowski Mirosław LEKKOATLECI najpopularniejsi : Justyna Sęczkowska i Mirosław Lewandowski zwycięzcami = poz. 2849 Makowski Tomasz 2828. WALCZYĆ o sukces : rozmowa z Tomaszem Makowskim – mistrzem kickboxingu. – Portr. // Nasze Miast. – 2002, nr 4, s. 8. TOMASZ Makowski z Nowego Miasteczka obronił tytuł Mistrza Polski. – Portr. // Tamże. – 2003, nr 3, s. 10. TOMASZ Makowski nadal nie do pokonania!. – Portr. // Tamże. – 2004, nr 4, s. 17

2810. GRZELKA Marek: Bytomski Mistrz Polski. – Il. // Krąg. – 2007, nr 14, s. 33 Grzegorzewski Marcin 2811. MAZURKIEWICZ Edward: Wspaniały bieg Marcina Grzegorzewskiego // Krąg. – 1997, nr 27, s. 18 Hendzelek Ryszard 2812. GURBAN Edward: Przygoda z boksem. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 34, s. 8
Bokser z Nowej Soli.

Hoffmann Stanisław 2813. GURBAN Edward: Poznał się na „Tygrysie”. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 29, s. 6
Bokser „Włókniarza” Nowa Sól.

Kajder Roman 2814. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Najlepsi nagrodzeni / RM. – Il. // Krąg. – 2000, nr 13, s. 25
Lekkoatleta, laureat konkursu tyg. „Krąg”.

Kakała Grzegorz 2815. GURBAN Edward: Bramkostrzelny pomocnik. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 47, s. 9
Zawodnik „Dozametu”.

Krawców Grzegorz 2816. Z NOWEJ Soli do kadry. – Il. // Głos Dozametu. – 1985, nr 9, s. 5
Kajakarz roku, zawodnik „Dozametu”.

KULTURA FIZYCZNA. SPORT

181

2829. WALISZEWSKI Paweł: Bije i organizuje. – Portr. // Krąg. – 2006, nr 25, s. 34
T. Makowski zdobywcą Pucharu Świata (Piacenza 2005).

2839. MAZURKIEWICZ Edward: W blasku złota. – Portr. // Krąg. – 2003, nr 28, s. 25
R. Popławski mistrzem Polski w biegu na 500 m.

2830. GRZELKA Marek: Kolejny mistrzowski tytuł Tomka. – Portr. // Krąg. – 2005, nr 47, s. 35 2831. MAKOWSKI Tomasz: Makowski – twardziel z ringu / [rozm.] Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 38, s. 9. GURBAN Edward: Prezent Makowskiego. – Il. // Tamże, nr 42, s. 15
Kickboxer z Nowego Miasteczka mistrzem świata w stylu Muay Thai.

2840. MAZURKIEWICZ Edward: Grad medali w Bydgoszczy. – Il. // Krąg. – 2003, nr 30, s. 36
Sukcesy R. Popławskiego i Grzegorza Wojtczaka (Astra) na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Bydgoszczy.

2841. TERLIKOWSKI Arkadiusz: Sprawiedliwości stało się zadość ; Pokazał klasę / (Arek). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 27-28, s. 15
Udział w olimpiadzie w Atenach.

2832. GRZELKA Marek: Makowski Mistrzem Świata!!!. – Il. // Krąg. – 2007, nr 36, s. 35
Zwycięzca w kategorii WKA (World Kickboxing Association).

2842. TERLIKOWSKI Arkadiusz: Udana olimpiada / (Arek). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 37, s. 15 2843. WALISZEWSKI Paweł: Radosław zwycięski. – Il. // Krąg. – 2004, nr 9 s. 25-26
R. Popławski laureatrm plebiscytu na najlepszego sportowca pow. nowosolskigo.

Młynarczyk Józef 2833. PIOTROWSKI Piotr: Z Nowej Soli do Meksyku // Nadodrze. – 1986, nr 10, s. 1, 4
Sywetka J. Młynarczyka, byłego zawodnika drużyny piłkarskiej „Dozametu”.

2844. MAZURKIEWICZ Edward: O krok od zwycięstwa // Krąg. – 2005, nr 25, s. 35
Wicemistrz Superligi we Florencji.

Nowak Witold WITOLDA Nowaka nie ma wśród nas. – Pracownik „Dozametu”, sędzia i działacz piłkarski = poz. 206 Ogórek Magdalena 2834. JUDOCY, lekkoatleci i żeglarz : IV Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców z terenu powiatu nowosolskigo / (MAS). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 8, s. 1, 16
Zwyciężczynią M. Ogórek, nowosolska judoczka.

2845. MAZURKIEWICZ Edward: Młodzieżowy Mistrz Europy z „Astry” // Krąg. – 2005, nr 29, s. 35 2846. MAZURKIEWICZ Edward: Niezmordowany Radek w blasku złota [na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski] // Krąg. – 2005, nr 34, s. 33 2847. MAZURKIEWICZ Edward: Srebro Popławskiego w Bydgoszczy // Krąg. – 2006, nr 30, s. 35
Wicemistrz Polski w biegu na 1500 m (seniorów).

Polański Piotr 2835. GURBAN Edward: Trener z charyzmą. – (Znani nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 9, s. 8
Trener piłki nożnej.

Rozmianiec Czesław 2848. GURBAN Edward: Bramkarz solidny [„Polonii” Nowa Sól]. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 20, s. 7 Sęczkowska Justyna 2849. LEKKOATLECI najpopularniejsi : Justyna Sęczkowska [lekkoatletka „Astry”] i Mirosław Lewandowski [strzelectwo] zwycięzcami : V Plebiscyt Sportowy GN / (MAT). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 7, s. 14, 16 Walaszek Grzegorz 2850. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: II Plebiscyt rozstrzygnięty : sportowcem Grzegorz Walaszek [biegacz], trenerem Ryszard Biesiada / (JJ). – Il., portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 8, s. 1, 8 2851. GROTOWSKA Małgorzata: Biegacze jednak najpopularniejsi. – Il. // Krąg. – 2003, nr 14, s. 13

Popławski Radosław 2836. STARTUJĘ z najlepszymi : rozmowa z Radosławem Popławskim, zawodnikiem nowosolskiej „Astry” / [rozm.] RT. – Roman Terlikowski // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 32, s. 15 2837. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Popławski – sportowiec roku 2002, trener Ryszard Biesiada – po raz czwarty : IV Plebiscyt sportowy rozstrzygnięty / JJ. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 8, s. 1, 16 2838. Wspaniały występ Popławskiego. – Il. // Krąg. – 2003, nr 25, s. 27
Nowosolanin zwycięzcą Memoriału Bronisława Malinowskiego.

182

KULTURA. OŚWIATA. SPORT

Wojtczak Grzegorz 2852. JABŁOŃSKI Edward: Lekkoatleci [G. Wojtczak] i … piłkarz : trener Ryszard Biesiada po raz trzeci / (EJ). – Il. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 7, s. 1, 16
Najpopularniejsi sportowcy 2001 r.

MAZURKIEWICZ Edward: Grad medali w Bydgoszczy. – Sukces G. Wojtczaka, biegacza, na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Bydgoszczy = poz. 2840

IX. JĘZYKOZNAWSTWO. LITERATURA

JĘZYKOZNAWSTWO
2853. BLUMHAGEN H.-J.: Die Namen der Städte und Dörfen im Kreise Freystadt // Neus. Nachr. – Nr. 68 [właśc. 69] (1970), s. 312-314 2854. PASTERNIAK Wojciech: Nazwy terenowe powiatu nowosolskiego i sulechowskiego. – Rés. // Onomastica. – 1965, z. 1/2, s. 32-34 PASTERNIAK W.: Słowik nazw graograficznych Ziemi Lubuskiej (województwo zielonogórskie). – Uwzględnia nazwy geograficzne pow. nowosolskiego = poz. 428 2855. ROSPOND Stanisław: Słownik etymologiczny miast i gmin PRL. – Wrocław, 1984. – S. 48 : Bytom Odrzański. – S. 164-165: Kożuchów. – S. 249-250 : Nowa Sól. – S. 251 : Nowe Miasteczko. – S. 277 : Otyń. – S. 345 : Siedlisko. 2856. RYMUT Kazimierz: Nazwy miast Polski. – Wrocław, 1980. – S. 48: Bytom Odrzański. – S. 119 : Kożuchów. – S. 162 : Nowa Sól. – S. 163 : Nowe Miasteczko. – S. 179 : Otyń.

2859. SŁOWNIK etymologiczny nazw geograficznych Śląska / pod red. Stanisławy Sochackiej. T. 6. – Opole, 1992. – S. 26 : Kożuchów ROSPOND S.: Słownik etymologiczny miast i gmin PRL. – Now a S ól = poz. 2855 RYMUT K.: Nazwy miast Polski. – Nowa Sól. = poz. 2856 ROSPOND S.: Słownik etymologiczny miast i gmin PRL. – Nowe M i a s t e c z ko = poz. 2855 RYMUT K.: Nazwy miast Polski. – Nowe Miasteczko = poz. 2856 ROSPOND S.: Słownik etymologiczny miast i gmin PRL. – O t y ń = poz. 2855 RYMUT K.: Nazwy miast Polski. – Otyń = poz. 2856 ROSPOND S.: Słownik etymologiczny miast i gmin PRL. – Si e d l i s ko = poz. 2855

LITERATURA
2857. ZAGÓRSKI Zygmunt: O mowie ludności dwu wsi w Zielonogórskiem. – Zsfg. // Rocz. Lubus. – T. 23, cz. 2 (1991), s. 145-157
B yc z , gm. Bytom Odrzański, i Głuchów, gm. Trzebiechów.

ŻYCIE LITERACKIE
2860. ZIELONKA Zbigniew: Geografia życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku. – Słupsk, 1994. – S. 36 : B y t o m O d r z a ń s k i : [Marcin Opitz, uczeń Schönaichianum. Polonica tłoczone w miejscowej drukarni, m.in. wiersze polskie i łacińskie Wojciecha Węgierskiego] 2861. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: Gryphiusa psalm żałobny : o zagładzie Koż uchowa a.d. 1637. – Portr. // Aktual. Koż. – 1997, nr 3, s. 6 2862. ZIELONKA Zbigniew: Geografia życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku. – Słupsk, 1994. – S. 137-138 : Kożuchów : Jan Lang[us] albo Wincenty Longinus, Maciej Pyrser (1500-1573). Jan Turnowski (ok. 1580-po 1600)

ROSPOND S.: Słownik etymologiczny miast i gmin PRL. – B y t o m O d r z . = poz. 2855 RYMUT K.: Nazwy miast Polski. – Bytom Odrz. = poz. 2856 2858. SŁOWNIK etymologiczny nazw geograficznych Śląska / Stanisław Rospond. T. 1. – Warszawa, 1970. – S. 135 : Bytom Odrzański. ROSPOND S.: Słownik etymologiczny miast i gmin PRL. – K o ż u c h ów = poz. 2855 RYMUT K.: Nazwy miast Polski. – Kożuchów = poz. 2856

184

J ĘZYKOZNAWSTWO. LITERATURA
Biblioteka Publiczna, Amatorski Teatr „Terminus a Quo”, Redakcja „Gazety Lubuskiej”.

2863. CIEŚLAK Stanisław Andrzej: Młodzi w No we j S ol i // Nadodrze. – 1972, nr 23, s. 10
Grupa Literacka Młodych Towarzystwa Kultury Ziemi Nowosolskiej.

2864. GŁĘBICKA Ewa: Grupy literackie w Polsce 1945-1989. – Wyd. 2 poszerz. Warszawa, 2000. – S. 412 : Grupa Literacka Młodych TKZN 2865. OLSZEWSKI Wojciech: Wileńscy literaci w Nowej Soli // Krąg. – 1998, nr 22, s. 1, 4 2866. THIEL Hermann Otto: Neusalzer und nordschlesien Poeten // Neus. Nachr. – Nr. 30 (1963), s. 369-371 2867. ZIELONKA Zbigniew: Geografia życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku. – Słupsk, 1994. – S. 185 ; Nowa Sól : [Jan Baptysta z Nowej Soli (ok. 1480- ok. 1550) : humanista krakowski, autor łacińskich utworów okolicznościowych] 2868. GRUNDMANN Günter: Emanuel Geibel und Carolath [Sie d l i s ko] // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1927, s. 77-79
Przedr. w: Neus. Nachr. – Nr. 179 (1995), s. 5-9

2874. VI TURNIEJ Poetycki o „Pierścień Kingi” : laur dla Tymoteusza Topora z Istebnej / (red.). – Il. // Głos Dozametu. – 1987, s. 5 2875. GRAMONT Edward: VII Turniej Poetycki o „Pierścień Kingi”. – Il. // Głos Dozametu. – 1988, nr 20, s. 6 2876. GRAMONT Edward: X Turniej Poetycki o „Pierścień Kingi” cieszył się powodzeniem // Krąg. – 1992, nr 40, s. 13 2877. STASZEWSKA A.: Turniej Poetycki o „Pierścień Kingi”. – Il. // Krąg. – 1993, nr 40, s. 5 2878. PIERŚCIEŃ Kingi ’97, Nowa Sól, 10-11 listopada 1997 / układ i wybór tekstów Edward Gramont. – Nowa Sól : NASA, [1997]. – [28] s. ; 20 cm
Org. Nowosolski Dom Kultury „Panopticum”, Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystów NASA. – Na okł.: XV Turniej poetycki o Pierścień Kingi. – ISBN 83-906561-3-2

KONKURSY. TURNIEJE
2869. „O STRZAŁĘ Erosa” : II Konkurs poetycki / org. Klub Literacki „De facto”, Nowosolski Dom Kultury. – Nowa Sól : DE FACTO, 2005. – [44] s. ; 21 cm Turniej Poetycki o „Pierścień Kingi” 2870. TURNIEJ Poetycki o Pierścień Kingi [Nowa Sól ’84] / oprac. i il. Leszek Frey-Witkowski. – Nowa Sól : TaQ, [1984]. – [1], 14, [1] s. : il. ; 21 cm
Org. Nowosolski Dom Kultury „Budowlani”, Teatr „Terminus a Quo”, Nowosolskie Towarzystwo Kultury, Kożuchowski Ośrodek Kultury.

2879. SŁOTWIŃSKA Karolina: Poetycka robota : XV Turniej Poetycki o „Pierścień Kingi” // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1997, nr 12, s. 5-6 2880. KASPRZAK Irena: Finał Ogólnopolskiego XV Turnieju Poetyckiego Pierścień Kingi ’97 w NDK Panopticum // Krąg. – 1997, nr 51, s. 9 2881. GRZELKA Marek: „Pierścień Kingi”. – Il. // Krąg. – 1998, nr 46, s. 12
Finał XVI Turnieju.

2882. XVI TURNIEJ Poetycki o „Pierścień Kingi” // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1998, nr 12, s. 37-47

2871. TURNIEJ Poetycki o Pierścień Kingi, Nowa Sól / [wybór tekstów: Edward Gramont ; przygotował do dr. i il. Leszek Frey Witkowski]. – Nowa Sól : TaQ, 1985. – XV, [1] s. : il. ; 20 cm
Opis wg okł.

TWÓRCY
Bielska-Kajzer Elżbieta 2883. WRÓBEL Anna: Powiew świeżości. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 22, s. 7
Autorka wierszy.

2872. GRAMONT Edward: Turniej Poetycki o Pierścień Kingi ’87. – Il. // Głos Dozametu. – 1987, nr 22, s. 2 2873. PIERŚCIEŃ Kingi ’87, Nowa Sól, 10-11 października 1987 / oprac. graf. Leszek Frey Witkowski ; wybór tekstów Edward Gramont. – [Nowa Sól] : TaQ, [1987]. – 26 s. : il. ; 21 cm
Na okł.: Turniej Poetycki o Pierścień Kingi, Nowa Sól 1987.– Org.: Nowosolski Dom Kultury „Budowlani”, Miejska

Göcking Fredrich Leopold Günther von 2884. BRÄHMIG Helmut: In Heydau starb er : Göcking, ein bekannter Dichter des 18. Jahrhundert // Neus. Nachr. – Nr. 124 (1981), s. 169-170
Urodził się 13 VII 1748, zmarł 18 II 1828 r. we wsi Czasław, gm. Otyń.

LITERATURA

185

Grossmann Julie Florentine BERNER G.H.: Schlesische Landsleute. – J.F. Grossman, ur. w Kożuchowie (1790), autorka powieści, nowel i wierszy = poz. 155 Grzelka Marek 2885. GRZELKA Marek: Taki ze mnie metafizyczny punk : rozmowa z Markiem Grzelką, nowosolskim poetą / Krzysztof Gotowiec. – Il., portr. // Krąg. – 2003, nr 36, s. 6-7 Jan Baptysta z Nowej Soli ZIELONKA Zbigniew: Geografia życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku. – Słupsk, 1994. – Jan Baptysta z Nowej Soli = poz. 2867 Jankowska Arleta 2886. JANKOWSKA Arleta: Nie czuję się poetką / z autorką wierszy rozm. Karol Dąbrowski. – Portr. // Krąg. – 2006, nr 5, s. 31 Karp Jan Jerzy 2887. JAROSZ Rabiej Katarzyna: Jan Jerzy Karp // W: KARP Jan Jerzy: Nowosolskie rymowanki. – Zielona Góra, [2006]. – S. 5-6 : portr.
Nowosolski rymotwórca.

Muenzer Otto DREI Siebziger : Niederschlesische Heimatschriftsteller und Dichter und Alt-Grünberger Schulkameraden. – Nowosolski poeta i wydawca pieśni ludowych = poz. 204 Niemycki Mariusz 2893. NIEMYCKI Mariusz: Pisze dla dziewcząt / [rozm.] Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 45, s. 6
Wyw. z notą biogr. pisarza.

Ochocim Aleksander 2894. DZIĘKCZYNIENIA : antologia poezji z dedykacją / wybór, red., biobibliografie autorów Marian Adam Kasprzyk. – Szczecin, 2002. – S. 179 : Aleksander Ochocim [Nowa Sól] Opitz Martin POETA niemiecki, teoretyk literatury, sekretarz Władysława IV, wychowanek bytomskiego Schönaichianum zob. poz. 207-210 Pyrser Maciej ZIELONKA Z.: Geografia życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku. – Maciej Pyrser (1520-1573) = poz. 216 i 2862 Sidorska-Ryczkowska Maria 2895. MARKIEWICZ Czesław: Europejskie aluzje Marii Sidorskiej-Ryczkowskiej – czyli wschody i zachody Beuthen an der Oder. – (Czytanie źródeł. 10) // Pro Libris. – 2007, nr 4, s. 117-120
Prozatorka z Bytomia Odrz.

2888. KASPRZAK Irena: Serce nie sługa. – Portr. // Magma. – Nr 10 [2006], s. 5 Klepper Joachim Wilhelm Georg PISARZ, publicysta i wydawca, ur. w 1903 r. w Bytomiu Odrz. zob. poz. 179-182 Kołosowska Irena 2889. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Wspomnienia w poezji. – Portr. // Krąg. – 2005, nr 46, s. 32
Poetka.

Swereda Krzysztof 2896. SWEREDA Krzysztof: Idealny świat – a co to takiego? / z Krzysztofem Sweredą rozm. Irena Kasprzak. – Portr. // Magma. – [Nr 12 (2006)], s. 14. STASIŃSKI Rafał: Drugi tomik Krzysztofa // Krąg. – 2006, nr 28, s. 12
Poeta z Kożuchowa.

Komorowska Agata 2890. RUDIAK Robert: Wiersze Agaty Komorowskiej [inc.] // W: Komorowska Agata: Międzysercowa. – Kożuchów, 2007. – S. 46-50
Poetka.

Szylkin Henryk 2897. SZYLKIN Henryk: Przystań // W: Mój dom nad Odrą / wybór i oprac. Irena Solińska, Janusz Koniusz. – Zielona Góra, 1961. – 49-60
Wspomnienia z lat pionierskich zielonogórskiego poety: praca w urzędzie telekomunikacji i „Dozamecie”.

Longinus Wincenty 2891. HENELIUS Nicolaus: Silesiographia renovata. P. 1. – Wratislaviae, 1704. – S. 133 : Vincentus Longinus
Doktor filozofii, poeta.

2892. SZCZEGÓŁA Hieronim: Koniec panowania piastowskiego nad Środkową Odrą. – Poznań, 1968. – S. 50 : [Wincenty Longinus Eleutherius z Kożuchowa]

2898. SZYLKIN Henryk: Książka w turkocie maszyn // W: Mój dom nad Odrą : pamiętniki i wspomnienia mieszkańców Ziemi Lubuskiej. – Zielona Góra, 1971. – S. 245-255 : il.
Wspomnienia nowosolskie poety.

186

J ĘZYKOZNAWSTWO. LITERATURA

Turnowski Jan ZIELONKA Z.: Geografia życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku. – Jan Turnowski (ok. 1580-po 1600) = poz. 2862

Wojtkowiak Agata 2899. MOJE myśli / Anka R. – Portr. // Magma. – Nr 8 [2006], s. 4
Nowosolska poetka.

X. SZTUKA

SZTUKI PLASTYCZNE OCHRONA I REWITALIZACJA ZABYTKÓW SZTUKI
2900. KRASZEWSKI Piotr: Funkcjonowanie poniemieckiego zabytku w świadomości mieszkańców Ziem Zachodnich i Pólnocnych : (na przykładzie wsi B r o n i s z ów [gm. Kożuchów] w woj. zielonogórskim) / P. Kraszewski, Maria Rutkowska. – Poznań : IZ, 1998. – 25 s. ; 29 cm. – (Zeszyty Instytutu Zachodniego / IZ im. Zygmunta Wojciechowskiego. Instytut NaukowoBadawczy, Poznań ; nr 7 (1998)) KOWALSKI S.: Z zagadnień ochrony by t o m s k ie j starówki = poz. 66 2901. PERLAK Andrzej: Rekonstrukcja bytomskiej starówki. – Il. // Obs. Odrz. – 1992, nr 2, s. 5-6. KOSTRZEWSKI Leszek: Bytomska perełka : rewitalizacja starówki. – Il. // Dom. – 2001, nr 22, s. 6 2902. SKOWRON Agnieszka: Prace konserwatorskie w kaplicy pw. Wszystkich Świętych w kościele parafialnym w K o ż u c h o w i e oraz przy wybranych zabytkach ruchomych Kożuchowa. – Il. // Lubus. Mater. Konserw. – T. 3 (2005/2006), s. 24-29 2903. STACHOWICZ Joanna: Propozycja zabezpieczeń rys i spękań w kościele NMP w Kożuchowie / J. Stachowicz, Agnieszka Zawadzka // W: 18 Miedzynarodowe sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Zielona Góra, kwiecień 1996 / [red. Mariusz Mikołajewski i in.]. T. 2. – Zielona Góra, 1996. – S. 48-53 2904. STASIŃSKI Rafał: Starówka sypie się. – Il. // Krąg. – 2006, nr 13, s. 12
Sprawa rewitalizacji Kożuchowa.

2906. Szukiełowicz Zdzisław. STASIŃSKI Rafał: Złoto dla Zdzisława. – Il., portr. // Krąg. – 2006, nr 38, s. 11
Przyznanie złotej odznaki społecznemu opiekunowi zabytków Kożuchowa.

2907. MALISZEWSKI Artur: Architektonicznobudowlane problemy adaptacji pałacu w M i r o c i n i e G ó r n y m na ośrodek rehabilitacyjny // W: Renowacje budynków i modernizacja obszarów zabudowanych / red. nauk. Tadeusz Biliński. T. 2. – Zielona Góra, 2006. – S. 315-326 : il., pl. – Bibliogr. – Sum. 2908. ACHRAMIEJ Barbara: Koncepcja rewitalizacji nadodrzańskich terenów Nowe j S ol i na tle historyczno-urbanistycznego studium miasta // W: Renowacje budynków i modernizacja obszarów zabudowanych / red. nauk. Tadeusz Biliński. – Zielona Góra, 2007. – S. 9-14 : il., mapa. – Bibliogr. – Sum. 2909. GOTOWIEC Krzysztof: Zwycięska wizja starówki. – Il. // Krąg. – 2004, nr 1/2, s. 5
Ryszard Spychalski laureatem konkursu na projekt zagospodarowania nowosolskiej starówki.

2910. KOTULA Tadeusz: Ratunek dla małych miast / T. Kotula, Artur Słabiak ; rozm. przepr. Stanisław Radziszewski. – Il. // Polityka. – 1980, nr 34, s. 1, 4
Projektanci o waloryzacji N o w e g o M i a s t e c z k a .

2911. GRUDA Irena: Problemy remontowe zabytkowych zespołów obiektów rezydencjonalnych na przykładzie dworu pałacowego w R a d w a n o w i e / I. Gruda, Paweł Urbański // W: Renowacje budynków i modernizacja obszarów zabudowanych / red. nauk. Tadeusz Biliński. T. 1. – Zielona Góra, 2005. – S. 155165 : il., rys. – Bibliogr. – Sum. 2912. CZARNUCH Zbigniew: W cieniu zamku… S i e d l i s k o , dawniej – Carolath // W: Wspólne dziedzictwo? : ze studiów nad stosunkiem do spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Mazura. – Poznań, 2000. – (Ziemie Zachodnie. –Studia i Materiały ; Nr 22). – S. 389-416

2905. Szajner Edmund. SPOTKANIE z kożuchowskim eremitą / [E. Szajner] ; notował AW. – (Profile i koniki). – Il. // Nadodrze. – 1963, nr 3, s. 16
Społeczny opiekun zamku w Kożuchowie.

188

SZTUKA

2913. ŁUSIEWICZ Rafał: Zamek Łusiewiczów / rozm. Wojciech Olszewski. – Il. // Krąg. – 2003, nr 34, s. 6-7
Plany zagospodarowania zamku w Siedlisku przez jego nowego właściciela. Glossa do wyw., inc. Już przed wojną Siedlisko było centrum kulturalnym… / Tomasz Andrzejewski, s. 7

2914. NOWOGOŃSKA Beata: Problemy rewaloryzacji zabytków architektury wiejskiej na przykładzie budynków dworskich Środkowego Nadodrza // W: 21 Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, [Politechnika Zielonogórska, 8-9 maja 2000 r.] T. 1. – Zielona Góra, 2000. – S. 78-82 : il.
M.in. dwór w S t u d z i e ń c u , gm. Kożuchów.

Dolne, gm. Kożuchów. – S. 167 : Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko. – S. 170 : Przyborów, gm. Nowa Sól. – S. 173 : Radwanów, gm. Kożuchów. – S. 174 : Rejów, gm. Nowa Sól. – S. 175 Rudno, gm. Nowa Sól. – S. 179181, [1] s. tabl. : il. Siedlisko. – S. 184 : Słocina, gm. Kożuchów. – S. 185 : Sobolice, gm. Bytom Odrzański. – S. 185-186 : Solniki, gm. Kożuchów. – S. 186 : Stany, gm. Nowa Sól. – S. 190-191 : Studzieniec, gm. Kożuchów. – S. 191-192 : Stypułów Dolny, gm. Kożuchów. – S. 192 : Stypułow Górny, gm. Kożuchów. – S. 201 : Szyba, gm. Nowe Miasteczko. – S. 223 : Zakęcie, gm. Otyń 2918. LUTSCH Hans: Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien. 3: Der Reg[ierung]Bezirk Liegnitz. – Breslau, 1891. – S. 65-70 : Stadt Beuthen an der Oder [Bytom Odrzański]. – S. 70-71 : Windisch-Bohrau [Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko]. – S. 71-72 : Brunzelwaldau [Broniszów, gm. Kożuchów]. – S. 72-83 : Carolath : Schloss [Siedlisko]. – S. 83-87 : Kreishaupstadt Freistadt [Kożuchów]. – S. 87 : Fürstenau [Książ Śląski, gm. Kożuchów]. – S. 88-90 : Nieder-Herwigsdorf [Stypułów, gm. Kożuchów]. – S. 90-91 : Mittel-Herzogswaldau [Mirocin Średni, gm. Kożuchów]. – S. 91-92 ; Ober-Herzogswaldau [Mirocin Górny, gm. Kożuchów]. – S. 92 : Vicarei-Liebenzig [Lubięcin, gm. Nowa Sól]. – S. 9293 : Lindau [Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko]. – S. 93-94 : Stadt Neusalz [Nowa Sól]. – S. 94-95 : Stadt Neustädtel [ Nowe Miasteczko]. – S. 96-97 : OberPoppschütz [Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko]. – S. 97 : Rauden [Rudno, gm. Nowa Sól]. – S. 99-100 : Striedelsdorf [Studzieniec, gm. Kożuchów]. – S. 101102 : Zölling [Solniki, gm. Kożuchów]. – S. 122 : Friedersdorf [Ługi, gm. Nowe Miasteczko]. – S. 125-126 : Kontopp [Konotop]. – S. 131-133 : Stadt Deutsch-Wartenberg [Otyń] 2919. PILCH Krystyna: Zabytki sztuki Dolnego Śląska / oprac. Krystyna i Józef Pilchowie. – Wrocław, 1962. – S. 19 : Borów [gm. Nowe Miasteczko]. – S. 26 : Bytom nad Odrą. – S. 44-45 : Gołaszyn [gm. Nowe Miasteczko]. – S. 72 : Kożuchów. – S. 105 : Nowe Miasteczko. – S. 134-135 : Siedlisko. – S. 137 : Solniki [gm. Kożuchów]. – S. 146 : Studzieniec [gm. Kożuchów] 2920. ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk / [red. meryt. Sławomir Brzezicki ; opieka nauk. Ernest Badstuber i in.]. – Warszawa, 2006. – S. 142-143 : Borów Polski/Windisch Borau [gm. Nowe Miasteczko]. – S. 143-144 : Borów Wielki/Grossenborau [Borów Polski]. – S. 148-149 : Broniszów/Brunzelwaldau [gm. Kożuchów]. – S. 185-187 : Bytom Odrzański/Beuthen a.O. – S. 288-289 : Gołaszyn/Lindau [gm. Nowe Miasteczko]. – S. 421-422 : Kolsko/Kolzig. – S. 425 : Konotop/Kontopp [gm. Kolsko]. – S. 441-443 : Kożuchów/

2915. NOWOGOŃSKA Beata: Skutki zaniechania prac remontowych na przykładzie budynku dworskiego w Studzieńcu / B. Nowogońska, Andrzej Skarżyński // W: Renowacje budynków i modernizacja obszarów zabudowanych / red. nauk. Tadeusz Biliński. T. 2. – Zielona Góra, 2006. – S. 363-372 : il. – Bibliogr. – Sum.

OPRACOWANIA OGÓLNE. INWENTARZE I KATALOGI ZABYTKÓW
2916. KNÖTEL Paul: Evangelische Kirchenkunst der Reformationszeit im nördlichen Niederschlesien. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1934, s. 57-60, [1] s. tabl. 2917. KOWALSKI Stanisław: Zabytki województwa zielonogórskiego. – Wyd. 2, przejrz. i uzup. – Zielona Góra, 1987. – S. 31 : Bielawy, gm. Siedlisko. – S. 32 : Bielice, gm. Kożuchów. – S. 36 : Bonów, gm. Bytom Odrzański. – S. 37 : Borowiec, gm . Nowa Sól. – S. 38-39 : Borów, gm. Nowe Miasteczko. – S. 39-40 : Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko. – S. 44-46 : Broniszów, gm. Kożuchów. – S. 50-53, [2] s. tabl. : il. : Bytom Odrzański. – S. 60, [2] s. tabl. : Ciepielów, gm. Nowa Sól. – S. 62 : Czciradz, gm. Kożuchów. – S. 71 : Drwalewice [Drwalowice], gm. Kożuchów. – S. 77 : Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko. – S. 103 : Kochanowo, gm. Nowa Sól. – S. 103-104 : Kolsko. – S. 104 : Konotop, gm. Kolsko. – S. 108-113, [1] s. tabl. : il. : Kożuchów. – S. 119 : Książ Śląski, gm. Kożuchów. – S. 120-121 : Lasocin, gm, Kożuchów. – S. 124 : Lipiny, gm. Nowa Sól. – S. 125 : Lubieszów, gm. Nowa Sól. – S. 125 [1]s. tabl. : il. Lubięcin, gm. Nowa Sól. – S. 136 Ługi, gm. Otyń. – S. 139 : Miłaków, gm. Nowe Miasteczko. – S. 141 : Mirocin Dolny, gm. Kożuchów. – S. 141-142 : Mirocin Górny, gm. Kożuchów. – S. 142-143 : Mirocin Średni, gm. Kożuchów. – S. 145 : Niedoradz, gm. Otyń. – S. 149-150 : Nowa Sól. – S. 151-152 : Nowe Miasteczko. – S. 163-164 : Otyń. – S. 166 : Podbrzezie

SZTUKI PLASTYCZNE

189

Freystadt. – S. 465 : Książ Śląski/Fürstenau [gm. Kożuchów]. – S. 518 : Lubięcin/Liebenzig [gm. Nowa Sól]. – S. 571-572 : Mirocin Dolny/Nieder Herzogswaldau [gm. Kożuchów]. – S. 572 : Mirocin Górny/ Ober Herzogswaldau [gm. Kożuchów]. – S. 608-609 : Nowa Sól/Neusalz. – S. 610-611 : Nowe Miasteczko/ Neustädtel. – S. 662-663 : Otyń/Deutsch Wartenberg. – S. 695-696 : Popęszyce/Poppschütz [gm. Nowe Miasteczko]. – S. 747 : Rudno/Rauden [gm. Nowa Sól]. – S. 770-772 : rys. : Siedlisko/Carolath. – S. 795 : Stany/Aufhalt [gm. Nowa Sól]. – S. 821 : Stypułów/Mittel Herwigsdorf [gm. Kożuchów]. – S. 821-822 : Stypułów Dolny/Nieder Herwigsdorf [Stypułów]. – S. 822 : Stypułów Górny/Ober Herwigsdorf [Stypułów]. – S. 838 : Szyba/Scheibau [gm. Nowe Miasteczko]

ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Broniszów/ Brunzelwaldau = poz. 2920 Bytom Odrzański GLAESER E.: Barokdenkmäler aus drei Gotteshäuser in Nordniederschlesien. – Kościoły w Bytomiu Odrz., Kożuchowie i Otyniu = poz. 2980 KOWALSKI S.: Zabytki. – Bytom Odrzański = poz. 2917 LUTSCH H.: Verzeichnis. – Stadt Beuthen an der Oder = poz. 2918 PILCH K.: Zabytki sztuki Dolnego Śląska. – Bytom nad Odrą = poz. 2919 ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Bytom Odrzański = poz. 2920 Ciepielów, gm. Nowa Sól KOWALSKI S.: Zabytki. – Ciepielów = poz. 2917 Czciradz, gm. Kożuchów KOWALSKI S.: Zabytki. – Czciradz = poz. 2917 Drwalewice, gm. Kożuchów KOWALSKI S.: Zabytki. – Drwalewice = poz. 2917 Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko KOWALSKI S.: Zabytki. – Gołaszyn = poz. 2917 LUTSCH H.: Verzeichnis. – Lindau = poz. 2918 PILCH K.: Zabytki sztuki Dolnego Śląska. – Gołaszyn = poz. 2919 ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Gołaszyn = poz. 2920 Kochanowo, gm. Nowa Sól KOWALSKI S.: Zabytki. – Kochanowo = poz. 2917 Kolsko, gm. Nowa Sól KOWALSKI S.: Zabytki. – Kolsko = poz. 2917

Bielawy, gm. Siedlisko KOWALSKI S.: Zabytki. – Bielawy = poz. 2917 Bielice, gm. Kożuchów KOWALSKI S.: Zabytki. – Bielice = poz. 2917 Bonów, gm. Bytom Odrzański KOWALSKI S.: Zabytki. – Bonów = poz. 2917 Borowiec, gm. Nowa Sól KOWALSKI S.: Zabytki. – Borowiec = poz. 2917 Borów, gm. Nowe Miasteczko KOWALSKI S.: Zabytki. – Borów = poz. 2917 PILCH K.: Zabytki Dolnego Śląska. – Borów = poz. 2919 ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Borów Wielki = poz. 2920 Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko KOWALSKI S.: Zabytki. – Borów Polski = poz. 2917 LUTSCH H.: Verzeichnis. – Windisch Bohrau = poz. 2918 ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Borów Polski = poz. 2920 Broniszów, gm. Kożuchów KOWALSKI S.: Zabytki. – Broniszów = poz. 2917 LUTSCH H.: Verzeichnis. – Brunzelwaldau = poz. 2918

ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Kolsko = poz. 2920 Konotop, gm. Kolsko KOWALSKI S.: Zabytki. – Konotop = poz. 2917 LUTSCH H.: Verzeichnis. – Kontopp = poz. 2918

190

SZTUKA

ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Kożuchów = poz. 2920 GLAESER E.: Barokdenkmäler aus drei Gotteshäuser in Nordniederschlesien. – Kościoły w Bytomiu Odrz., Kożuchowie i Otyniu = poz. 2980 Kożuchów KOWALSKI S.: Zabytki. – Kożuchów = poz. 2917 LUTSCH H.: Verzeichnis. – Kreishauptstadt Freistadt = poz. 2918 PILCH K.: Zabytki sztuki Dolnego Śląska. – Kożuchów = poz. 2919 ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Kożuchów = poz. 2920 Książ Śląski, gm. Kożuchów KOWALSKI S.: Zabytki. – Książ Śląski = poz. 2917 LUTSCH H.: Verzeichnis. – Fürstenau = poz. 2918 ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Książ Śląski = poz. 2920 Lasocin, gm. Kożuchów KOWALSKI S.: Zabytki. – Lasocin = poz. 2917 Lipiny, gm. Nowa Sól KOWALSKI S.: Zabytki. – Lipiny = poz. 2917 Lubieszów, gm. Nowa Sól KOWALSKI S.: Zabytki. – Lubieszów = poz. 2917 Lubięcin, gm. Nowa Sól KOWALSKI S.: Zabytki. – Lubięcin = poz. 2917 LUTSCH H.: Verzeichnis. – Liebenzig = poz. 2918 ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Lubięcin = poz. 2920 Ługi, gm. Otyń KOWALSKI S.: Zabytki. – Ługi = poz. 2917 LUTSCH H.: Verzeichnis. – Friedersdorf = poz. 2918 Miłaków, gm. Nowe Miasteczko KOWALSKI S.: Zabytki. – Miłaków = poz. 2917

Mirocin Dolny, gm. Kożuchów KOWALSKI S.: Zabytki. – Mirocin Dolny = poz. 2917 ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Mirocin Dolny = poz. 2920 Mirocin Górny, gm. Kożuchów KOWALSKI S.: Zabytki. – Mirocin Górny = poz. 2917 LUTSCH H.: Verzeichnis. – Ober-Herzogswaldau = poz. 2918 ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Mirocin Górny = poz. 2920 Mirocin Średni, gm. Kożuchów KOWALSKI S.: Zabytki. – Mirocin Średni = poz. 1917 LUTSCH H.: Verzeichnis. – Mittel-Herzogswaldau = poz. 2918 Niedoradz, gm. Otyń KOWALSKI S.: Zabytki. – Niedoradz = poz. 2917 Nowa Sól KOWALSKI S.: Zabytki. – Nowa Sól = poz. 2917 LUTSCH H.: Verzeichnis. – Stadt Neusalz = poz. 2918 ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Nowa Sól = poz. 2920 Nowe Miasteczko KOWALSKI S.: Zabytki. – Nowe Miasteczko = poz. 2917 LUTSCH H.: Verzeichnis. – Stadt Neustädtel = poz. 2918 PILCH K.: Zabytki sztuki Dolnego Śląska. – Nowe Miasteczko = poz. 2919 ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Nowe Miasteczko = poz. 2920 Otyń GLAESER E.: Barokdenkmäler aus drei Gotteshäuser in Nordniederschlesien. – Kościoły w Bytomiu Odrz., Kożuchowie i Otyniu = poz. 2980

SZTUKI PLASTYCZNE

191

KOWALSKI S.: Zabytki. – Otyń = poz. 2917 LUTSCH H.: Verzeichnis. – Stadt Deutsch-Wartenberg = poz. 2918 ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Otyń = poz. 2920 Podbrzezie Dolne, gm. Kożuchów KOWALSKI S.: Zabytki. – Podbrzezie Dolne = poz. 2917 Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko KOWALSKI S.: Zabytki. – Popęszyce = poz. 2917

Sobolice, gm. Bytom Odrzański KOWALSKI S.: Zabytki. – Sobolice = poz. 2917 Solniki, gm. Kożuchów KOWALSKI S.: Zabytki. – Solniki = poz. 2917 LUTSCH H.: Verzeichnis. – Zölling = poz. 2918 PILCH K.: Zabytki sztuki Dolnego Śląska. – Solniki = poz. 2919 ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Solniki = poz. 2920 Stany, gm. Nowa Sól

LUTSCH H.: Verzeichnis. – Ober-Popschütz = poz. 2918 ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Popęszyce = poz. 2920 Przyborów, gm. Nowa Sól KOWALSKI S.: Zabytki. – Przyborów = poz. 2917 Radwanów, gm. Kożuchów KOWALSKI S.: Zabytki. – Radwanów = poz. 2917 Rejów, gm. Nowa Sól KOWALSKI S.: Zabytki. – Rejów = poz. 2917 Rudno, gm. Nowa Sól KOWALSKI S.: Zabytki. – Rudno = poz. 2917 LUTSCH H.: Verzeichnis. – Rauden = poz. 2918 ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Rudno = poz. 2920 Siedlisko KOWALSKI S.: Zabytki. – Siedlisko = poz. 2917

KOWALSKI S.: Zabytki. – Stany = poz. 2917 ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Stany = poz. 2920 Studzieniec, gm. Kożuchów KOWALSKI S.: Zabytki. – Studzieniec = poz. 2917 LUTSCH H.: Verzeichnis. – Streideldorf = poz. 2918 PILCH K.: Zabytki sztuki Dolnego Śląska. – Studzieniec = poz. 2919 ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Studzieniec = poz. 2920 Stypułów KOWALSKI S.: Zabytki. – Stypułów Dolny. – Stypułów Górny = poz. 2917 LUTSCH H.: Verzeichnis. – Nieder-Herwigsdorf = poz. 2918 ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Stypułów. – Stypułów Dolny. – Stypułów Górny = poz. 2920 Szyba, gm. Nowe Miasteczko

LUTSCH H.: Verzeichnis. – Carolath = poz. 2918 PILCH K.: Zabytki sztuki Dolnego Śląska. – Siedlisko = poz. 2919 ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Siedlisko = poz. 2920 Słocina, gm. Kożuchów KOWALSKI S.: Zabytki. – Słocina = poz. 2917

KOWALSKI S.: Zabytki. – Szyba = poz. 2917 ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Szyba = poz. 2920 Zakęcie, gm. Otyń KOWALSKI S.: Zabytki. – Zakęcie = poz. 2917 ZABYTKI sztuki w Polsce : Śląsk. – Zakęcie = poz. 2920

192

SZTUKA

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA
IKONOGRAFIA 2921. GLAESER Edmund: Wie unsere Heimat vor 150 Jahren abgebildet wurde : aus dem Werk von Carl Benjamin Schwarz (geschafen von 1785-1805). – Ansichten aus den Kreisen Grünberg und Freystadt. – Il. – Bibliogr. // Grünb. Hauskal. – 1933, s. 55-57, [5] s. tabl. 2922. DUNCKER Alexander: Die ländliche Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der Preussischer Monarchie nebst den königlichen Familien-, Haus-FideicommissschatullGütern in naturgetreuen, künstlerisch ausgeführten, farbigen Darstellungen nebst begleitendem Text. Bd. 3. – Berlin, 1860-1861
Zawiera opisy oraz litograficzne widoki zamków w Siedlisku i Otyniu, pałacu w Lasocinie oraz dworów w Broniszowie, Studzieńcu, Stypułowie i Szybie.

2929. BRUCK Albrecht: Neusalz a.d. Oder : zehn Radierungen mit Einladung / von Edmund Glaeser. – München : Barkenmeyer, 1943. – 3 k., 10 k. tabl. : il.
Grafi k i malarz (4 I 1874 – 21 III 1964).

2930. DAWNA Nowa Sól : [ikonografia] / Krystyna Bakalarz [i in.]. – Il. // Krąg. – 1996, nr 4-9, 11, 13, 15-17, 19-20, 23-47, s. 1 ; 1997, nr 1, s. 1, 9 ; nr 2-12, 14-16, s. 1, nr 17, s. 1, 9 ; nr 18, s. 1, 4 ; nr 19-22, s. 1 ; nr 25-26, s. 1, 4 ; nr 27, s. 1, 3 ; nr 28, 38, 43, s. 1 ; 1998, nr 4-5, 8-9, 11-12, 16, 19, 23, s. 1 2931. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Nowa Sól : miasto na starych pocztówkach / [tekst Małgorzata Gącarzewicz ; red. Krystyna Bakalarz]. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, [2002]. – 1 k. złoż. : il. ; 30 cm. – ISBN 83-907515-3-4 2932. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Nowa Sól na starej pocztówce : pocztówki ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Nowej Soli / wybór i tekst Małgorzata Gącarzewicz. – Bydgorzcz : Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa, 2002. – 114 s. : il. ; 29 cm. – Tyt. i tekst równol. pol. i niem. – ISBN 83-88-91-42-5
Rec. Brylla Wolfgang Jan: Nowa Sól górą : album ze starymi pocztówkami // Gaz. Wyb. Ziel. Góra. – 2002, Nr 190 (16 VIII), s. 4

2923. WERNHER Friedrich Bernhard: Topografia oder Prodomus delineati Silesiae Ducatus = Das ist Presentatio und Beschreibung derer Städte, Flechen, Kloster, Schlösser, Ritter Sitz und adelichen Häusern, Garten, Kirchen, Dorfschaften etc. des Herzogthums Schlesiens [...] / coligiert oder zusammengrträgt von F.B. Wernher, 1755
Rękopis, sygn. R. 551, przechowywany w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Stanowi 5 t. dzieła, w którym autor zamieścił 20 widoków miast i budowli sakralnych i świeckich z obszaru obecnego pow. nowosolskiego.

2933. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Nowa Sól : powstanie-lokacja-rozwój. – Nowa Sól. – Muzeum Miejskie, cop. 1998. – [10] k. tabl. luź. w obwol. : il. ; 25 cm. – Tekst (na obwol.) równol. pol. i niem. – ISBN 83-907515-1-8 GLAESER E.: Andenken an Neusalz : ein Ansichtenalbum aus der Zeit der Romantik = poz. 2376 2934. KALISZ Tomasz: Świadectwo historii. – Il. // Krąg. – 2000, nr 23, s. 4
Omów. wystawy „Nowa Sól w ikonografii 1900-2000”.

2924. ANDRZEJEWSKI Tomasz: B y t o m O d r z a ń s k i. – (Nasze okolice na starych pocztówkach). – Il. // Krąg. – 2000, nr 50, s. 9, nr 51, s. 13-14 ; nr 52, s. 11-12 2925. BEUTHEN an der Oder : [widok ogólny, miedzioryt] / F. Thormann. – [B. m., ok. 1820] ; 12 x 18 cm 2926. KALISZ Tomasz: Intrygująca weduta. – Il. // Krąg. – 2003, nr 52, s. 10
Widok Bytomia Odrzańskiego (?) z lat 1536-1537.

Nowa Sól – miasto w przeszłości i współcześnie = poz. 87 NOWOSOLSKIE ulice : przeszłość i teraźniejszość = poz. 2968 2935. THIEL Hermann Otto: Panorama von Neusalz aus dem Jahre 1899. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 33 (1964), s. 438-439 URBANISTYKA Bytom Odrzański 2936. KOWALSKI Stanisław: Miasta środkowego Nadodrza dawniej : historia zapisana w zabytkach. –

2927. DOBRZYNIECKI Arkadiusz: Portret miasta w grafice XV-XVIII w. : katalog wystawy, listopad-grudzień 2001 / A. Dobrzyniecki, Stanisław Kozak. – Wrocław, 2001. – S. 40 : K o ż u c h ów. – S. 94 : widoki [...] Kożuchowa 2928. BAKALARZ Krystyna: Dawna Nowa Sól : [ikonografia] / Muzeum w Nowej Soli ; [tekst K. Bakalarz]. – Nowa Sól : Muzeum, 1985. – Harmonijka (6 s.) : il. ; 21 cm

SZTUKI PLASTYCZNE

193

Zielona Góra, 1994. – S. 20-28, [2] k. tabl. : il. : Bytom Odrzański 2937. ŁOSOWSKI JAN: Sprawozdanie z inwentaryzacji pomiarowej zabytków architektury, urbanistyki i budownictwa ludowego w roku 1956 / J. Łosowski, Bogdan Wyporek ; Politechnika Warszawska. Katedra Urbanistyki. – Bytom Odrzański // Kwart. Archit. Urban. – 1957, z. 1, s. 63 [1] s. tabl. 2938. SKIBA Marta: Nadbrzeża miast lubuskich : walory i degradacja krajobrazu // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych / red. nauk. Tadeusz Biliński. T. 2. – Zielona Góra, 2006. – S. 420-422 : il. : Bytom Odrzański. – S. 422-424 : il. : Nowa Sól 2939. TUCHOŁKA Barbara: Bytom Odrzański // W: Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą : województwo zielonogórskie): praca zbiorowa / pod red. Zdzisława Kaczmarka i Andrzeja Wędzkiego. T. 2: Dolny Śląsk, Dolne Łużyce. – Zielona Góra, 1970. – S. 125-136 : il., pl. 2940. WITWICKI Michał: Bytom Odrzański : szkic urbanistyczno-historyczny. – Il., mapy. – Bibliogr. // Ochr. Zab. – 1958, nr 1/2, s. 1-18 Kożuchów 2941. KOWALSKI Stanisław: Kożuchów / S. Kowalski, Jan Muszyński. – Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1959. – 55, [7] s., [31] s. tabl. : il., pl. ; 21 cm – Lubuskie Towarzystwo Kultury w Zielonej Górze.
Rec. i omów.: Całka Roman: Kożuchów i perspektywy // Rocz. Lubus. – T. 2 (1960), s. 327-329. Chrzanowski Tadeusz: Silesiana // Tyg. Powsz. – 1960, nr 13, s. 8. [Jankowski Kazimierz] (KAJ) // Nadodrze. – 1960, nr 2, s. 11. Wydawnictwa lubuskie // Tyg. Zach. – 1960, nr 5, s. 7

Zielona Góra, 1994. – S. 57-68, [2] k. tabl. : il. : Kożuchów 2944. ŁYSZCZAK Magdalena: Zespół urbanistyczny Kożuchowa. – (Najcenniejsze zabytki województwa lubuskiego). – Il. // Region. – 2005, [nr] 5, s. 30-31 2945. MUSZYŃSKI Jan: Ze studiów nad miastami Ziemi Lubuskiej. – Kożuchów. – Il., pl. // Zielonogórs. Zesz. Muz. – T. 1 (1969), s. 120-123 Nowa Sól 2946. BEST Bernhard: Die Grünstrasse. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 160 (1990), s. 163-167
Ulica w Nowej Soli.

2947. BÖTTGER Heinz: Die Adolf-Hitlerstrasse (früher Friedrich-Ebert-Strasse) in Neusalz/Oder. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 186 (1996), s. 284-286, 290 2948. BÖTTGER Heinz: Die Berliner Strasse in Neusalz/ Oder. – Il. ; Die Berliner Chaussee. – Il., pl. // Neus. Nachr. – Nr. 191 (1998), s. 9-15, 24-26 ; Nr. 192, s. 56-63 ; Nr. 193, s. 106-110, 115-119 2949. BÖTTGER Heinz: Die Bismarc –, Bogen –, Charlotten – und Comeniusstrasse in Neusalz/Oder. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 181 (1995), s. 90-92, 107 2950. BÖTTGER Heinz: Die Eichamstrasse. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 186 (1996) s. 282-284, 291-292 2951. BÖTTGER Heinz: Die Friedrichstrasse in Neusalz/Oder. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 175 (1994), s. 281-289 ; Nr. 176, s. 325-332, 335-337 2952. BÖTTGER Heinz: Die Goethe-, Holzhofstrasse, der Hüttenweg, Hüttenkolonie, die Lessingstrasse, der Lohnmühlenweg, die Wallstrasse in Neusalz/Oder. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 183/184 (1996), s. 190-193, 195-200 2953. BÖTTGER Heinz: Die Häuser der Brüderstrasse. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 169 (1992), s. 83, [4] s. tabl. 2954. BÖTTGER Heinz: Die Karlstrasse, der Mühlenweg, die Wilhelmstrasse in Neusalz/Oder // Neus. Nachr. – Nr. 185 (1996), s. 240-244, 249-253 2955. BÖTTGER Heinz: Die Kleine Gasse in Neusalz. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 161 (1990), s. 203-207 2956. BÖTTGER Heinz: Die Kirchhofstrasse in Neusalz/Oder / [Heinz Böttger]. – Il. // Neus. Nachr. – Nr 180 (1995), s. 47-48, 64

2942. KOWALSKI Stanisław: Kożuchów / S. Kowalski, Jan Muszyński // W: Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą : (województwo zielonogórskie) : praca zbiorowa / pod red. Zdzisława Kaczmarka i Andrzeja Wędzkiego. T. 2: Dolny Śląsk, Dolne Łużyce. – Zielona Góra, 1970. – S. 235-247 : il., pl. KOWALSKI S.: Kożuchów. – Urbanistyka = poz. 2989 KOWALSKI S.: Kożuchów w średniowieczu. – Lokacja przestrzenna, założenia przestrzenne miasta lokacyjnego i miasta w murach obronnych = poz. 979 2943. KOWALSKI Stanisław: Miasta środkowego Nadodrza dawnej : historia zapisana w zabytkach. –

194

SZTUKA

2957. BÖTTGER Heinz: Die Luisenstrasse in Neusalz/Oder. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 178 (1994), s. 404405, 411-412 2958. BÖTTGER Heinz: Die Lutherstrasse, HorstWessel-Strasse, Melanchtonstrasse. – Il. / Neus. Nachr. – Nr 187 (1997), s. 325-327, 329-330, 368, 374 ; Nr 188, s. 368-374 2959. BÖTTGER Heinz: Die Mathildenstrasse in Neusalz/Oder // Neus. Nachr. – Nr. 179 (1995), s. 1618, 23-24 2960. BÖTTGER Heinz: Der Salzplatz und die Salzstrasse in Neusalz/Oder. – Il., pl. // Neus. Nachr. – Nr. 176 (1994), s. 332-333, 337-338 2961. BÖTTGER Heinz: Die Schlachthofstrasse in Neusalz/Oder. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 177, (1994) s. 367-368, [2] s. tabl. 2962. DROZDEK Monika E.: Gmina braci morawskich w Nowej Soli. – Il., pl., rys. // Lubus. Mater. Konserw. – T. 3 (2005/2006) s. 176-189
Analiza założenia przestrzennego osiedla.

2969. PRIKOWSKI Alex: Die Freystädter Strasse in Neusalz. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 145 (1986), s. 79-82 ; Nr. 147 (1987), s. 141-146 : pl. ; Nr. 148, s. 172-174 2970. SCHÖNTHÜR Rudolf: Nuesalzer Strassen einst und heute // Neus. Nachr. Nr. 116 (1979), s. 262263 ; Nr. 117, s. 290-292 ; Nr. 118, s. 326-332 SKIBA M.: Nadbrzeża miast lubuskich : walory i degradacja krajobrazu. – Nowa Sól = poz. 2938 2971. THIEL Otto: Neusalz und seine Schmuckplätze // Neus. Nachr. – Nr. 9 (1960), s. 1-2 2972. VESTNER Esther: Beschreibung einer Strasse [Oderstrasse]. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 128 (1982), s. 290-294 ; Nr. 129, s. 322-326 Nowe Miasteczko 2973. KOWALSKI Stanisław: Miasta środkowego Nadodrza dawniej : historia zapisana w zabytkach. – Zielona Góra, 1994. – S. 102-105, [1] k. tabl. : il. : Nowe Miasteczko 2974. KOWALSKI Stanisław: Nowe Miasteczko // W: Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą : (województwo zielonogórskie): praca zbiorowa / pod red. Zdzisława Kaczmarka i Andrzeja Wędzkiego. T. 2: Dolny Śląsk, Dolne Łużyce. – Zielona Góra, 1970. – S. 307-318 : il., pl. KOWALSKI S.: Nowe Miasteczko. – Urbanistyka = poz. 2989 Otyń 2975. KOWALSKI Stanisław: Miasta środkowego Nadodrza dawniej : historia zapisana w zabytkach. – Zielona Góra, 1994. – S. 119-124 : il. : Otyń. KOWALSKI S.: Otyń. – Urbanistyka = poz. 2989 CMENTARZE SANOCKA K.: Lapidarium w By t om iu O d r z . – Cmentarz i płyty nagrobne = poz. 3145 GLAESER E.: Bilder heimatlicher Kirchen-und Friedhofskunst. – Cmentarz w K o ż u c h ow i e = poz. 3005 JANOWSKA W.: Lapidarium rzeźby nagrobnej w Kożuchowie = poz. 3149 NIEMIECKIE inskrypcje w Polsce : Dolny Śląsk. T. 1: Kożuchów : epitafia z muzeum i kaplic starego cmentarza ewangelickiego = poz. 660

2963. FEHN Heinz: Alte Fähre. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 173 (1993), s. 212-215, [3] s. tabl. ; Nr. 174, s. 246-248, [1] s. tabl. ; Nr. 175 (1994), s. 290, 293-294 ; Nr. 176, s. 322-325 ; Nr. 177, s. 362-362, [1] s. tabl. : il. Berichtigung / HB. – Heinz Böttger, s. 377 ; Nr. 178, s. 400-401
Stare Żabno, część Nowej Soli.

2964. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Nowosolskie ulice. – Il. // Krąg. – 2000, nr 2-15, 17-19, 21, 24-33, 35-42, s. 5-6 ; nr 43, s. 6 2965. KLINK Marianne: Zwischen Hafen und Florianplatz. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 127 (1981), s. 175-179 2966. KOWALSKI Stanisław: Miasta środkowego Nadodrza dawniej : historia zapisana w zabytkach. – Zielona Góra, 1994. – S. 94-101 : il. : Nowa Sól. KOWALSKI S.: Nowa Sól. – Urbanistyka = poz. 2989 2967. KRIEG Dieter: Die Brüderstrasse in Neusalz // Neus. Nachr. – Nr. 29 (1963), s. 352-354 2968. NOWOSOLSKIE ulice : przeszłość i teraźniejszość [Dokument elektroniczny] / red. M[ałgorzata] Gącarzewicz, Tomasz Andrzejewski. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2004. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm

SZTUKI PLASTYCZNE

195

STROJNY A.: Lapidarium : akcja cmentarze. – Cmentarz gminy protestanckiej w Kożuchowie = poz. 3151 GĄCARZEWICZ M.: Świątynie i cmentarze N o we j S ol i = poz. 3062 2976. HENDZELEK Marzena: Zapomniane cmentarze / M. Hendzelek, Elżbieta Mlonek // Wędrujemy. – Nr 37 (2000), s. 45-47
Cmentarz ewangelicki w Nowej Soli przy ul. Zamiejskiej.

2986. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Wieże mieszkalne [i dwory]. – Il. // Krąg. – 2005, nr 1-7, 9-10, s. 19-20 2987. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Zamek książęcy w Bytomiu [i inne zamki w regionie]. – Il. // Krąg. – 2004, nr 21-42, 44-48, 50, 53, s. 19-20 2988. BUDOWNICTWO obronne Środkowego Nadodrza : powiat nowosolski / pod red. Tomasza Andrzejewskiego. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2003. – 189, [1] s. : il., mapa, pl., rys. + Errata 1 k. ; 24 cm. – ISBN 83-907515-8-5
Treść: Wstęp / T. Andrzejewski. Budownictwo obronne na terenie powiatu nowosolskiego / T. Andrzejewski. Północny odcinek Wałów Śląskich : stan badań / Rafał Niedźwiecki. Rys historyczny fortyfikacji Bytomia Odrzńskiego do końca XVIII w. / T. Andrzejewski. Mury obronne Kożuchowa w świetle nowych ustaleń / Zdzisław Szukiełowicz, T. Andrzejewski. Wieża mieszkalna w Byczu / T. Andrzejewski. Mury obronne Nowego Miasteczka / Jacek Zawiślak. Nowożytne umocnienia szwedzkie w rejonie Siedliska / Krzysztof Motyl. Charakterystyka obiektów „Oderstellung” w rejonie Bytomia Odrzańskiego / T. Andrzejewski, K. Motyl. Fortyfikacje przyczółka mostowego „Oderstellung” w rejonie Nowa Sól-Bytom Odrzański / K. Motyl. Stanowiska wartownicze / Mateusz Wrzaszcz, Krzysztof Dąbrowski. Obiekty ochrony przeciwlotniczej w Nowej Soli / Rafał Antas, M. Wrzaszcz. Rec. i omów.: Brylla Wolfgang Jan: Dla miłośników okopów // Gaz. Wyb. Ziel. Góra. – 2004, nr 17 (21 I), s. 2. Rösler Alfred: Budownictwo obronne powiatu nowosolskiego // Nasza Sława. – 2004, nr 2, s. 9. Wcisło Renata: Ślad po Szwedach // Gaz. Lubus. (Wyd.B). – 2004, nr 3, s. 5

2977. ZAWIŚLAK Jacek: Nasze cmentarze. – Il. / JZ // Nasze Miast. – 2001, nr 3, s. 5
Gm. N o w e M i a s t e c z k o.

MAJCHRZAK J. P.: Zapomniane nekropolie. – Cmentarz w Si e d l i s k u = poz. 1237

ARCHITEKTURA 2978. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Architektura kolejowa [w pow. nowosolskim]. – Il. // Krąg. – 2007, nr 2632, s. 27-28 2979. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Budowle sakralne powiatu nowosolskiego. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2007. – 48 s. : il. ; 22 cm. – Bibliogr. – ISBN 978-83-60681-00-8 ANDRZEJEWSKI T.: Dzwony i dzwonnice w pow. nowosolskim = poz. 3201 2980. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Kościoły regionu. – Il. ; Kościoły ewangelickie. – Il. // Krąg. – 2003, nr 8-52, s. 19-20 ; 2004, nr 1/2-5, s. 19-20 2981. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Kościoły współczesne. – Il. // Krąg. – 2005, nr 12-15, 17-22, s. 19-20 2982. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Miasta w obwarowaniach. – Il. // Krąg. – 2005, nr 12-15, 17-22, s. 19-20 2983. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Na pocztowym szlaku : [zajazdy, gospody, karczmy i inne]. – Il. // Krąg. – 2006, nr 9-15, s. 27-28 2984. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pomniki architektury przemysłowej. – Il. // Krąg. – 2007, nr 8-13, 17-21, 24-25, s. 27-28 2985. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pomniki architektury [regionalnej] : ratusze. – Il. // Krąg. – 2006, nr 47-51, s. 27-28 ; 207, nr 1-7, s. 27-28

2989. CZAS architekturą zapisany : zabytki województwa zielonogórskiego / pod red. Iwony Peryt-Gierasimczuk. – Zielona Góra, 1988. – S. 27 : il. Borów Polski [gm. Nowe Miasteczko] / S.K. – Stanisław Kowalski. – S. 33-35 : il. : Broniszów [gm. Kożuchów] / I.Z. – Izabela Zalewska. – S. 39-43 : il. : Bytom Odrzański / S.K. – Ratusz / E.G. – Ewa Garbacz. – Kościół p.w. św. Hieronima /E.G. – S. 57-58 : Il. : Drwalewice [gm. Kożuchów] : pałac / I. Z. – S. 61-62 : il. : Gołaszyn [gm. Nowe Miasteczko] : kościół filialny p.w. św. Marcina / M.K. – Maria Kacprzyk. – S. 98-103 : il. : Kożuchów / S.K. – Kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny / I.Z. – Zamek / B.B.K. – Barbara Bieliniś-Kopeć. – Lapidarium / E.G. – Wodociągowa wieża ciśnień / M. Kacprzyk. – S. 107-108 : il. : Lasocin [gm. Kożuchów] : pałac / I.Z. – S. 112-114 : il. : Lubięcin [gm. Nowa Sól] / M.K., S.K. – S. 136-137 : il. : Mirocin Dolny [gm. Kożuchów] : kościół filialny p.w. Najświętszej Marii Panny / E.G. – S. 138 : il. : Mirocin Górny [gm. Kożuchów] : kościół parafialny p.w. św. Jerzego / E.G. – S. 143-148 : il. : Nowa Sól / S.K. – Zbór Braci Czeskich / B.B.K. – Most podnoszony / M.K. – S. 149-151 : il. : Nowe Miasteczko / S.K. – Ratusz / A.S. – Agnieszka Skowron. – Kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny / M.K. Zbór poewangelicki / M.K. – S. 164-168 : il. : Otyń / S.K. Kościół parafialny

196

SZTUKA

p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego / M.K. – Klasztor / B.B.K. – Zabudowa / M.K. – S. 176-177 : il. : Rudno [gm. Nowa Sól] : kościół filialny p.w. św. Judy Tadeusza / M.K. – S. 180 : il. : Siedlisko : kaplica zamkowa / B.B.K. – S. 184-185 : il. : Solniki [gm. Kożuchów] : kościół p.w. św. Anny / I.Z. – S. 190-191 : il. : Studzieniec / [gm. Kożuchów] : kościół filialny p.w. św. Wawrzyńca / I.Z. – Pałac / I.Z. – S. 192 : il. : Stypułów Dolny [gm. Kożuchów] : dwór / I. Z. 2990. KAJZER Leszek: Leksykon zamków w Polsce / L. Kajzer, Stanisław Kołodziejski, Jan Sajm. – Warszawa, 2001. – S. 107-108 : Borów Polski [gm. Nowe Miasteczko]. – S. 119-120 : Bytom Odrzański. – S. 234 : Kożuchów. – S. 367 : Otyń. – S. 452-454 : Siedlisko 2991. KĄSINOWSKA Róża: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2003. – 286 s., XVI s. tabl. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 83-907515-9-3
Treść: Wstęp. Bielice [gm. Kożuchów]. Borów Wielki [Borów, gm. Nowe Miasteczko]. Broniszów [gm. Kożuchów]. Chełmek [gm. Nowa Sól]. Ciepielów [gm. Nowa Sól]. Czciradz [gm. Kożuchów]. Drwalewice [gm. Kożuchów]. Kolsko. Konotop [gm. Kolsko]. Książ Śląski [gm. Kożuchów]. Lasocin [gm. Kożuchów]. Miłaków [gm. Nowe Miasteczko]. Mirocin Górny [gm. Kożuchów]. Mirocin Środkowy [Średni, gm. Kożuchów]. Pobdrzezie Dolne [gm. Kożuchów]. Popęszyce [gm. Nowe Miasteczko]. Popęszyce Środkowe [Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko]. Popęszyce Dolne [Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko]. Siedlisko. Solniki [gm. Kożuchów]. Studzieniec [gm. Kożuchów]. Stypułów Dolny [Stypułów, gm. Kożuchów]. Szyba [gm. Nowe Miasteczko]. Omów. Wcisło Renata: Takie były tu pałace // Gaz. Lubus. (Wyd. B.) – 2004, nr 63, s. 7. Rösler Alfred // Nasza Sława. – 2005, nr 2, s. 17

2996. NOWOGOŃSKA Beata: Najstarsze budynki dworskie na terenie Środkowego Nadodrza : podobieństwa i różnice. – Il., rys. – Bibliogr. // Zesz. Nauk., Bud. / PZielonogórs. – Nr 32 (1998), s. 65-71
Uwzględnia dwory z rejonu Kożuchowa.

2997. PRIKOWSKI Johannes: Alte Gotteshäuser und Wehrkirchen in unserer Heimat. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1938, s. 54-58, [2] s. tabl. 2998. PRIKOWSKI Johannes: Kirchen des Kreises Freystadt und deren Schicksale : ein Beitrag zur Heimatkunde ; Alte Gotteshäuser und Wehrkirchen in unserer Heimat. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1937, s. 38-41, [3] s. tabl. ; 1938, s. 54-58, [2] s. tabl. 2999. SKOCZYLAS Janusz: Wykorzystanie w przeszłości darniowych rud żelaza jako materiału budowlanego. – Il., mapa. – Sum. // Ochr. Zab. – 2000, nr 2, s. 206-209
M.in. do budowy kościołów w rejonie Kożuchowa.

2992. KOLBE E.: Die katholische Kirchen des Kreises Freystadt // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von Adolf Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 173-181, [2] k. tabl. : il. 2993. KOWALSKI Stanisław: Trzynastowieczna architektura północnej części Śląska i wschodnich Łużyc w świetle badań po 1945 roku. – Mapa. – Zsfg. // Rocz. Lubus. – T. 5 (1999), s. 85-100
Uwzględnia obszar pow. nowosolskiego.

KOWALSKI S.: Zabytki środkowego Nadodrza : katalog architektury i urbanistyki. – Zielona Góra, 1976 zob. wyd. 2, przejrz. i uzup. poz. 2917 2994. KOWALSKI Stanisław: Zamki środkowego Nadodrza // Zwornik. – 1979, z. 1, s. 21-25
Dot. pow. nowosolskiego.

3000. ZAMKI, dwory i pałace województwa lubuskiego / Wojewódzki Urząd Ochrony zabytków w Zielonej Górze ; [autorzy tekstów: Maja Błażewska i in.]. – Zielona Góra, 2007. – S. 18-19 : il. : Bielice, gm. Kożuchów / KHD. – Kamila Helena Domagalska. – S. 3337 : il. : Borów Wielki [Borów], gm Nowe Miasteczko / MK. – Mirosława Kochańska. – S. 41-44 : il. : Broniszów, gm. Kożuchów / KHD. – S. 44-45 : Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko / KHD. – S. 51-53 : il. : Chełmek (dawne Kochanowo), gm. Nowa Sól / KHD. – S. 63-65 : Il. : Czciradz, gm Kożuchów / KHD. – S. 86 : il. ; Drwalewice, gm. Kożuchów / KHD. – S. 139-141 : il. : Kożuchów / KHD. – S. 147-149 : il. : Książ Śląski, gm. Kożuchów / MK. – S. 151-152 : il. : Lasocin, gm. Kożuchów / KHD. – S. 185-187 : il. : Miłaków, gm. Nowe Miasteczko / MK. – S. 188-190 : il. : Mirocin Średni, gm. Kożuchów / MK. – S. 224-227 : pl. : Otyń / M.K. – S. 233-235 : il. : Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko / MK. – S. 253-255 : il. : Radwanów, gm. Kożuchów / MG. – Monika Gruca. – S. 269-271 : il. : Siedlisko / MG. – S. 276-277 : il. : Słocin [własc. Słocina], gm. Kożuchów / MK. – S. 283-285 : il. : Solniki, gm. Kożuchów / MK. – S. 288-289 : Stany, gm. Nowa Sól / EG. – Elżbieta Górowska. – S. 299-300 : il. : Studzieniec, gm. Kożuchów / E.G. – S. 301-302 : il. : Stypułów Dolny [Stypułów], gm. Kożuchów / MK. – S. 309-311 : il. : Szyba, gm. Nowe Miasteczko / MK

Bielice, gm. Kożuchów DOMAGALSKA K.H.: Bielice : dwór = poz. 3000

2995. MYSŁEK Tadeusz: Dawne dwory i zamki w okolicach Nowej Soli // Wędrujemy. – Nr 22 (1997), s. 41-42

KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Bielice = poz. 2991

SZTUKI PLASTYCZNE

197

Borów, gm. Nowe Miasteczko KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Borów Wielki [Borów] = poz. 2991 GLAESER E.: Bilder heimatlicher Kirchen-und Friedhofskunst. – Kościół w Borowie = poz. 3005 KOCHAŃSKA M.: Borów : zespół dworski = poz. 3000 3001. KOZACZEWSKI Tadeusz: Wiejskie kościoły parafialne XIII wielu na Śląsku : (miejscowosci A-G). – Wyd. 2. – Wrocław, 1995. – (Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej ; 23. Monografie ; 16). – S. 21, 62-68 : il., rys. – Bibliogr. : Borów Wielki [Borów, gm. Nowe Miasteczko] Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko 3002. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Siedziby rycerskie w Księstwie Głogowskim : zamki i dwory Rechenbergów i Schönaichów / T. Andrzejewski, Krzysztof Motyl. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2002. – S. 18-24 : il., rys. : Zamek w Borowie Polskim 3003. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Zamek w Borowie Polskim. – Il. // Nasze Miast. – 2001, nr 3, s. 4-5 3004. CHRZANOWSKI Tadeusz: Gotyckie i renesansowe zamki w dawnym księstwie głogowskim. – Il., rys. // Ziemia. – 1965, s. 160-169
Borów Polski i Miłaków, gm. Nowe Miasteczko, oraz Siedlisko.

SCHILLER A.: Die Windischborauer Burg = poz. 899 3006. ZAWIŚLAK Jacek: Zamek i złota komnata. – Il. // Krąg. – 1999, nr 14, s. 7
Zarys dziejów zamku Rechenbergów w Borowie Polskim.

Broniszów, gm. Kożuchów DOMAGALSKA K.H.: Broniszów : pałac = poz. 3000 3007. HŁADKIEWICZ Wiesław: Pałac renesansowy w Broniszowie : historia i zagadnienia konserwatorskie / W. Hładkiewicz, Mścisław Olszewski, Tadeusz Zezyk. – Il., mapa. – Bibliogr. // Zwornik. – 1981, [z.] 2, s. 51-63 3008. KALINOWSKI Konstanty: Architektura barokowa na Śląsku w drugiej połowie XVII wieku. – Wrocław, 1974. – S. 91-92 : Pałace w Broniszowie i Lasocinie, pow. nowosolski KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Broniszów = poz. 2991 NOWOGOŃSKA B.: Renesans włoski w dworach obronnych Środkowego Nadodrza : dwór w Broniszowie, gm. Kożuchów = poz. 3109 3009. SIEBER Helmut: Schlösser und Herrensitze in Schlesien : nach alten Stichen. – Frankfurt am Main, 1957. – (Schlösser und Herrensitze ; Bd. 2). – S. 54, 149 : il. : Lessendorf [Lasocin]. – S. 54-55, 150 : il. : Streidelsdorf [Studzieniec]. – S. 55, 151 : il. : Brunzelwaldau [Broniszów] SKOCZYLAS J.; Wykorzystanie w przeszłości darniowych rud żelaza jako materiału budowlanego. – Kościół w Broniszowie = poz. 2999 ZALESKA I.: Broniszów = poz. 2989 Bycz, gm. Bytom Odrzański ANDRZEJEWSKI T.: Wieża mieszkalna w Byczu = poz. 2988 Bytom Odrzański 3010. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pomniki architektury i kultury : gimnazjum protestanckie w Bytomiu Odrzańskim. Cz. 1-4. – Il., portr. // Krąg. – 2007, nr 48-51, s. 27-28 ANDRZEJEWSKI T.: Rys historyczny fortyfikacji Bytomia Odrz. do końca XVIII w. = poz. 2988 ANDRZEJEWSKI T.: Zamek książęcy w Bytomiu Odrz. = poz. 2987

DOMAGALSKA K.H.: Borów Polski : ruiny zamku = poz. 3000 3005. GLAESER Edmund: Bilder heimatlicher Kirchen-und Friedhofskunst. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1924, s. 63-68
Kościoły w Borowie Polskim, Borowie i Solnikach, cmentarz w Kożuchowie.

KAJZER L.: Leksykon zamków w Polsce. – Borów Polski = poz. 2990 KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Borów Wielki [Borów Polski] = poz. 2991 KOLBE E.: Geschichte der katholischen Stadtpfarrkirche ad Sta Maria Magdalena zu Neustädtel und ihrer Filialen zu Lindau und Windischborau = poz. 3074 KOWALSKI S.: Borów Polski = poz. 2989

198

SZTUKA

3011. BOK Antoni: Bytom Odrzański – ratusz // W: Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. Z. 50. – Głogów. – S. 5-6 : il. 3012. CIESIELSKA Izabela: Ratusz w Bytomiu Odrzańskim. – Il. // Trakt. – Nr 25 (2004), s. 43 GARBACZ E.: Bytom Odrz. : kościół p.w. św. Hieronima ; zabudowa = poz. 2989 3013. GLAESER Edmund: Barockdenkmäler aus drei Gotteshäusern in Nordniederschlesien. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1934, s. 61-63, [4] s. tabl.
Kościoły w Bytomiu Odrz., Kożuchowie i Otyniu.

3023. STASIŃSKI Rafał: Tajemnica ratusza. – Il. // Krąg. – 2006, nr 40, s. 14
Lokalizacja ratusza w Bytomiu Odrz.

Chełmek, gm. Nowa Sól DOMAGALSKA K.H.: Chełmek : zespół dworski = poz. 3000 KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Chełmek = poz. 2991 Ciepielów, gm. Nowa Sól KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Ciepielów = poz. 2991 Czciradz, gm.Kożuchów DOMAGALSKA K.H.: Czciradz : dwór = poz. 3000 KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Czciradz = poz. 2991 Drwalewice, gm. Kożuchów DOMAGALSKA K.H.: Drwalewice : pałac i folwark = poz. 3000 KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Drwalewice = poz. 2991 ZALESKA J.: Drwalewice : pałac = poz. 2989 Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko KACPRZAK M.: Gołaszyn : kośc. fil. p.w. św. Marcina = poz. 2989 KOLBE E.: Geschichte der katholischen Stadtpfarrkirche ad Sta Maria Magdalena zu Neustädtel und ihrer Filialen zu Lindau und Windischborau = poz. 3074 3024. KOZACZEWSKI Tadeusz: Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku : (miejscowości A-G). – Wyd. 2. – Wrocław, 1995. – (Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej ; 23. Monografie ; 16). – S. 35 : Gołaszyn, gm. Nowe Miasteczko Kolsko KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Kolsko = poz. 2991 Konotop, gm. Kolsko 3025. GROSSERT Horst: Über Kontopp und sein Schloss. – Il. // Grünb. Wochenbl. – 2003, Nr. 3, s. 1
Dzieje zamku w Konotopie, gm. Kolsko

3014. QUERQUIN Bohdan: Zamki śląskie. – Warszawa, 1957. – S. 40 : Bytom Odrzański 3015. QUERQUIN Bohdan: Zamki w Polsce. – Wyd. 2 popr. – Warszawa, 1984. – S. 119 : Bytom Odrzański 3016. HELLMICH M.: Nochmals die Teufelskrallen und Näpfchen an alten Bauwerken // Korr.-Bl. Gesamtver. – 1918, szp. 71-79
Dot. kościoła par. w Bytomiu Odrz.

KAJZER L.: Leksykon zamków w Polsce. – Bytom Odrz. = poz. 2990 3017. KLEPPER Georg: Die evangelische Kirche zu Beuthen a.O. // W: HEIMATBUCH des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von Adolf Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 190-192 : il. 3018. MUSZYŃSKI Jan: Ratusz w Bytomiu Odrzańskim. – Il. // Nadodrze. – 1960, nr 9, s. 4 3019. MÜLLER K.A.: Vaterländische Bilder in einer Geschichte und Beschreibung der alten Burgfesten und Ritterschlösser Preussens. Tl. 1: Burgfesten und Ritterschlösser Schlesiens (beider Antheile), sowie der Graffschaft Glatz. – Glogau, 1837. – S. 237-240 : Beuthen. – S. 219-220 : Freistadt 3020. PAWLAK Roman: Polska : zabytkowe ratusze. – Warszawa, 2003. – S. 93 : il. : Bytom Odrzański 3021. SCHILLER Adolf: Das Beuthener Schloss // W: Heimatbuch des Kreises Freystsdt Ndr. Schl. / hrsg. von A. Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegniz, 1925. – S. 156 3022. SCHILLER Adolf: Kościół ewangelicki : z dziejów miasta [Bytomia Odrzańskiego] / wg Adolf Schiller Geschichte der Stadt Beuthen (1936) ; tł. Ryszard Kabala. – Il. // Obs. Odrz. – 1996, nr 9/10, s. 5

SZTUKI PLASTYCZNE

199

KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Konotop = poz. 2991 KUCZER J.: Siedziby szlacheckie księstwa głogowskigo w okresie 1526-1741. – Konotop = poz. 860 Kożuchów 3026. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Kożuchów : średniowieczne fortyfikacje / T. Andrzejewski, Zdzisław Szukiełowicz ; Muzeum Miejskie w Nowej Soli. – Nowa Sól : MM, 2001. – 28 s. : il., pl. ; 24 cm. – Bibliogr. – ISBN 83-907515-4-2
Rec. Gotowiec Krzysztof: Zasypać dziurę. – Il. // Gaz. Lubus. – 2001, nr 274, dod. Lubuska na Weekend, s. 26

3035. DUMRESE: Was kostete eine Gnadenkirche vor der Bau? // Korr.-Bl. Ver. f. Gesch. ev. Kirche Schl. – Bd. 11 (1909), s. 264-270 GARBACZ E.: Kożuchów : mury obronne = poz. 2989 GLAESER E.: Barockdenkmäler aus drei Gottenhäuser in Nordniederschlesien. – Kożuchów = poz. 3013 GRUNDMANN G.: Baudenkmäler der Romantik im nördlichen Niederschlesien. – Ratusz w Kożuchowie = poz. 3086 KAJZER L.: Leksykon zamków w Polsce. – Kożuchów = poz. 2990 3036. GUERQUIN Bohdan: Zamki śląskie. – Warszawa, 1957. – 54 : Kożuchów 3037. GUERQUIN Bohdan: Zamki w Polsce. – Wyd. 2 popr. – Warszawa, 1984. – S. 175-176 : il., pl. – Bibliogr. : Kożuchów KACPRZYK M.: Kożuchów : wodociągowa wieża ciśnień = poz. 2989 3038. KACZYŃSKA Izabela: Zamki w Polsce północnej i środkowej : przewodnik / Izabela i Tomasz Kaczyńscy. – Warszawa, 1999. – S. 76-77 : Kożuchów 3039. KOLBE J.: Die Gnadenkirche in Freystadt. // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von Adolf Schiller. – Aufl. 2. Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 184-188, [1] k. tabl. : il. KOWALSKI S.: Zabytki miasta. – Kożuchów = poz. 979 3040. KOWALSKI Stanisław: Zamek Cosuchovia / I. Kslawok. – Il. // Aktual. Koż. – 1998, nr 1, s. 5 3041. KOZACZEWSKA-GOLASZ Hanna: Miejskie kościoły parafialne pierwszej połowy XIII w. na Śląsku. – Kościół NP. Marii w Kożuchowie. – Il., rys. // Kwart. Archit. Urb. – 1986, z. 1, s. 23, 27-28 MÜLLER K.A.: Vaterlädnische Bilder in einer Geschichte und Beschreibung der alten Bergfesten und Ritterschlösser Preussens. Tl. 1: Die Burgen und Ritterschlösser Schlesiens. – Freistadt = poz. 3019 3042. PAWLAK Roman: Polska : zabytkowe ratusze. – Warszawa, 2003. – S. 96 : Kożuchów 3043. PRZYŁĘCKI Mirosław: Modernizacja systemu obronnego miast Dolnego Śląska w drugiej połowie

3027. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pomniki architektury : dom mansjonarzy w Kożuchowie. – Il. // Krąg. – 2007, nr 47, s. 27-28 3028. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pomniki dawnego prawa. – Il. // Krąg. – 2006, nr 3-8, s. 27-28
Dom kata i szubienica w Kożuchowie ; krzyże pokutne.

3029. BAUER: Aus Freystadts frührer Zeit. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1924, s. 69-70
Kule armatnie w murach kościoła św. Ducha w Kożuchowie świadectwem szturmu dragonów cesarskich na szwedzką załogę zamku w 1634 r.

BIELINIS-KOPEĆ B.: Kożuchów – zamek = poz. 2989 3030. BRYLLA Wolfgang Jan: Kościół Łaski w Kożuchowie. – Il. // Kal. Ewang. – 1989, s. 223-228 3031. CZAPLIŃSKI Konrad Kazimierz: Skarby katedr i kościołów w Polsce. – Katowice, 2006. – S. 99104 : il. : Kożuchów : kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny
Architektura i wyposażenie.

3032. CZAPLIŃSKI Konrad Kazimierz: Zamki w Polsce : dorzecze Odry. – Katowice, 1997. – S. [3031] : il. : Kożuchów 3033. CZECHOWICZ Bogusław: Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza. – Warszawa, 2005. – S. 51-55 : il., rys. : [Kościół farny w Kożuchowie] 3034. CZECHOWICZ Bogusław: Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza. – Warszawa, 2005. – S. 34-36 : rys. : [Zamek w Kożuchowie] DOMAGALSKA K. H.: Kożuchów : zamek = poz. 3000

200

SZTUKA

XV i początkach XVI wieku. – Il., pl. – Sum. // Kwart. Archit. Urb. – T. 25 (1980), z. 3/4, s. 203-214
M.in. dot. Kożuchowa.

KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Lasocin = poz. 2991 KALINOWSKI K.: Architektura barokowa na Śląsku w drugiej połowie XVIII w. – Pałac w Lasocinie = poz. 3008 3051. KĄSINOWSKA R.: Pałac w Lasocinie . – Il. – Sum. // Kwart. Archit. Urb. – 1979, z. 2, s. 141-154 SIEBER H.: Schlösser und Herrensitze in Schlesien. – Lessendorf = poz. 3009 ZALESKA J.: Lasocin : pałac = poz. 2989 Lubięcin, gm. Nowa Sól KACPRZYK M.: Lubięcin = poz. 2989 3052. KOZACZEWSKI Tadeusz: Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku : (miejscowości H-O). – Wrocław, 1994. – (Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej ; 28. Monografie ; 16). – S. 18 : Lubięcin 3053. SCHOLZ: Die evangelische Kirche in Liebenzig // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von A. Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 192-193 : il. Miłaków, gm. Nowe Miasteczko 3054. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Siedziby rycerskie w księstwie głogowskim : zamki i dwory Rechenbergów i Schönaichów / T. Andrzejewski, Krzysztof Motyl. – Nowa Sól, 2002. – S. 55-60, [6] s. tabl. : il., rys. : Dwór w Miłakowie CHRZANOWSKI T.: Gotyckie i renesansowe zamki w dawnym księstwie głogowskim. – Miłaków = poz. 3004 KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjalna powiatu nowosolskiego. – Miłaków = poz. 2991 KOCHAŃSKA M.: Miłaków : dwór = poz. 3000 SIEBER H.: Burgen und Schlösser in Schlesien. – Milkau = poz. 3099 Mirocin Dolny, gm. Kożuchów GARBACZ E.: Mirocin Dolny : kościół fil. p.w. Najświętszej Marii Panny = poz. 2989 3055. KOZACZEWSKI Tadeusz: Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku : (miejscowości H – O). – Wrocław, 1994. – (Prace Naukowe Instytutu Historii,

SCHOBER G.: Schloss und Burglehn Freystadt = poz. 984 3044. STASIŃSKI Rafał: Stopnie kata ; Daszek dla kata. – Il. // Krąg. – 2006, nr 28, s. 19 ; 2007 nr 37, s. 18
Odbudowa domu „kata” w Kożuchowie.

3045. STASIŃSKI Rafał: Furta to rąbek tajemnicy. – Il. // Krąg. – 2005, nr 30, s. 13
Odkrycie furty w murach Kożuchowa.

3046. STRZYMIŃSKI Andrzej: Rys historyczny fortyfikacji Kożuchowa. – Il., pl. – Bibliogr. // Fortyf. Ziemi Lubus. – Nr 4 (1998), s. 9-13 SUWALSKI J.: Katastrofa budowlana w zamku w Kożuchowie = poz. 1372 3047. SZUKIEŁOWICZ Zdzisław: Kościół Łaski w Kożuchowie. – Bibliogr. // Mag. Koż. – 1998, nr 2, s. 5 ; 1999, nr 1, s. 6-7 SZUKIEŁOWICZ Zdzisław: Mury obronne Kożuchowa w świetle nowych ustaleń = poz. 2988 3048. SZUKIEŁOWICZ Zdzisław: Ratusz [w Kożuchowie]. – (Nasze Miasto wczoraj i dziś). – Il. // Mag. Koż. – 1998, nr 1, s. 5 3049. SZUKIEŁOWICZ Zdzisław: Rewaloryzacja murów miejskich w Kożuchowie. – Il. // Lubus. Mater. Konserw. – T. 4 (2006/2007), s. 150-151 3050. WICHMANN: Das Freystädter Schloss // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von A. Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 155-156, [1] s. tabl. : il. ZABYTKI Kożuchowa i gm. Kożuchów = poz. 79 ZALESKA J.: Kożuchów : kościół par. p.w. Najświętszej Marii Panny = poz. 2989 Książ Śląski, gm. Kożuchów KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Książ Śląski = poz. 2991 KOCHAŃSKA M.: Książ Śląski : dwór = poz. 3000 Lasocin, gm. Kożuchów DOMAGALSKA K.H.: Lasocin : pałac = poz. 3000

SZTUKI PLASTYCZNE

201

Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej ; 28. Monografie ; 16). – S. 23-24, 171-175 : il., rys. : Mirocin Dolny SKOCZYLAS J.: Wykorzystanie w przeszłości darniowych rud żelaza jako materiału budowlanego. – Kościół w Mirocinie Dolnym = poz. 2999 Mirocin Górny, gm. Kożuchów 3056. FRĄTCZAK Artur: Charakterystyka więźb dachowych wybranych XIII i XIV wiecznych kościołów kamiennych Środkowego Nadodrza // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych / red. nauk. Tadeusz Biliński. T. 1. – Zielona Góra, 2005. – S. 115-117 : il., rys. : Kościół pw. św. Jerzego w Mirocinie Górnym. – S. 117-118 : il., rys. : Kościół pw. św. Wawrzyńca w Studzieńcu GARBACZ E.: Mirocin Górny : kościół par. p.w. św. Jerzego = poz. 2989 KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Mirocin Górny = poz. 2991 SKOCZYLAS J.: Wykorzystanie w przeszłości darniowych rud żelaza jako materiału budowlanego. – Kościół w Mirocinie Górnym = poz. 2999 Mirocin Średni, gm. Kożuchów KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Mirocin Środkowy = poz. 2991 KOCHAŃSKA M.: Mirocin Średni = poz. 3000 Nowa Sól 3057. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pomniki architektury i kultury : Heimatmuseum – muzeum regionalne. – Il. // Krąg. – 2007, nr 52, s. 27-28
Budynek Muzeum w Nowej Soli.

3061. BRONISCH Paul: Die Entstehung der beiden Neusalzer Pfarrkirchen. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1924, s. 55-58 3062. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Świątynie i cmentarze dawnej Nowej Soli. – Il. // Krąg. – 1996, nr 5, s. 15 GRUNDMANN G.: Baudenkmäler der Romantik im nördlichen Niederschlesien. – Kościół ewangelicki w Nowej Soli = poz. 3086 3063. HOFFMANN Hermann: Die katholischen Kirchen in Neusalz und Rauden : eine Führung. – Breslau : Franke, 1935. – 27, [4] s. ; 23 cm. – (Führer zu schlesischen Kirchen Nr. 11) KACPRZYK.: Nowa Sól : magazyn solny = poz. 2989 KOWALSKI S.: Nowa Sól : kościół par. p.w. św. Michała = poz. 2989 3064. MAGAZYN soli w Nowej Soli : studium historyczne, projekt zagospodarowania / Ewa Wieruch, Dariusz Jankowski, Krzysztof Kaliściak, Zbigniew Maj ; Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej. – [Wrocław : Politechnika Wrocławska, po 1989]. – 57, [32] k. : il. ; 28 cm. – Bibliogr. 3065. MAX Wolf: Die Saalkirchen der Deutschen Brüdergemeine im 18. Jahrhundert. – Leipzig, 1931. – (Studien über christliche Denkmäler. NF. ; H. 22)
Zawiera opis kościołów salowych w Nowej Soli: starego, spalonego w 1754 r., i nowego, wybudowanego w 1768 r.

3066. MYSŁEK Tadeusz: Ratusz symbolem samorządności władz miejskich // Krąg. – 1995, nr 32, s. 1, 11 ; Wędrujemy. – 1997, nr 23, s. 340-341
Szkic dziejów nowosolskiego ratusza.

3058. BAKALARZ Krystyna: Kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła, stan do 1945 r. – (Dawna Nowa Sól). – Il. // Krąg, 1997. – nr 18, s. 1,4 3059. BAUDACH Otto: Der Bahnhof Neusalz/Oder // Neus. Nachr. – Nr. 119 (1980), s. 16-18 3060. BERGER: Die Dreifaltigkeitskirche in Neusalz // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von A. Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 188-190 : il. BIELINIS-KOPEĆ B.: Zbór Braci Czeskich = poz. 2989

3067. Das NEUE Neusalz. – Zawiera: 1. Das Kreiskrankenhaus des Grenzkreises Freystadt (Niederschlesien) / Albrecht von Treskow. 2. Das Realgymnasium / Walter Grack. 3. Das Neubau der Oderbrücke / Otto Trebitz. Siedlungsbauten / Otto Praast. – Il. // Schl. Monatsh. – 1932, Nr. 3, s. 93-101 3068. PAWLAK Roman: Polska : zabytkowe ratusze. – Warszawa, 2003. – S. 98-99 : il. : Nowa Sól 3069. PRIKOWSKI Johannes: Das Neusalzer Schützenhaus // Neus. Nachr. – Nr. 74 (1970), s. 428-430 3070. SCHULZ Gerhard: Das Baugeschehen in Neusalz/Oder nach 1933. – Il., pl. // Neus. Nachr. – Nr. 122 (1980), s. 101-110

202

SZTUKA

3071. TRESKOW Albrecht von: Der Bau des Kreiskrankenhaus in Neusalz // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1931, s. 93, [1] s. tabl. : il. WESOŁOWSKA A.: Walory zabytkowe kościoła św. Michała Archanioła w Nowej Soli = poz. 3351 Nowe Miasteczko 3072. CHECHOWICZ B.: Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza. – Warszawa, 2005. – S. 58-59 : rys. : [Kościół farny w Nowym Miasteczku] 3073. HELM: Ein Gang durch das neue Schulhaus in Neustädtel. – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1032, s. 85-86, [1] s. tabl. KACPRZYK M.: Nowe Miasteczko. – Kościół par. p.w. św. Marii Magdaleny. – Zbór poewangelicki = poz. 2989 3074. KOLBE Emil: Geschichte der katholischen Stadtpfarkirche ad Sta Maria Magdalena zu Neustädtel und ihrer Filialen zu Lindau [Gołaszyn] und Windischbarau [Borów Polski]. – Neusalz (Oder) : Probster, 1919. – 22 s. : il. ; 23 cm 3075. PAWLAK Roman: Polska : zabykowe ratusze. – Warszawa, 2003. – S. 99 : il. : Nowe Miasteczko SKOWRON A.: Nowe Miasteczko. – Ratusz = poz. 2989 3076. ZAWIŚLAK Jacek: Dzieje ratusza miejskiego w Nowym Miasteczku. – Il. // Krąg. – 1999, nr 11, s. 17 ; Nasze Miast. – 2001, nr 1, s. 4 ZAWIŚLAK J.: Mury obronne Nowego Miasteczka = poz. 2988 3077. ZAWIŚLAK Jacek: Serce miasta : dzieje kościoła p.w. św. Marii Magdaleny. [Cz. 1] ; [Cz.] 2: po 1945 roku. – Il. // Nasze Miast. – 2002, nr 4, s. 4-5 ; 2003, nr 1, s. 5 3078. ZAWIŚLAK Jacek: Skwer Świętego Konrada. – Il. // Nasze Miast. – 2002, nr 1, s. 4
Dzieje kościoła św. Konrada w Nowym Miasteczku.

3080. ECKERT Wojciech: Badania technicznokonserwatorskie poklasztornego zespołu w Otyniu / W. Eckert, Konrad Chmieliński. – Rys. // Zesz. Nauk., Bud. / PZielonogórs. – Nr 32 (1998), s. 27-36 GLAESER E.: Barockdenkmäler aus drei Gotteshäuser in Niederschlesien. – Kościół w Otyniu = poz. 3013 3081. GUERQUIN Bohdan: Zamki w Polsce. – Wyd. 2 popr. – Warszawa, 1984. – S. 248-249. – Bibliogr. : Otyń 3082. HOFFMANN Hermann: Die Stadtpfarrkirche zu Deutsch Wartenberg. – Il. //Grünb. Hauskal. – 1938, s. 59-62 KACPRZYK M.: Otyń. – Zabudowa. – Kościół par. = poz. 2989 KAJZER L.: Leksykon zamków w Polsce. – Otyń = poz. 2990 KOCHAŃSKA M.: Otyń : zespół zamkowo-klasztorny = poz. 3000 Das SCHLOSS und die Schloskirche in DeutschWartenbeg = poz. 1220 SOPNIEWSKI G.: Otyń : przewodnik po sanktuarium = 3369 Podbrzezie Dolne, gm. Kożuchów KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Podbrzezie Dolne = poz. 2991 Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Popęszyce = poz. 2991 KOCHAŃSKA M.: Popęszyce. – Dwór = poz. 3000 Radwanów, gm. Kożuchów GRUCA M.: Radwanów. – Dwór = poz. 3000 Rudno, gm. Nowa Sól KACPRZYK M.: Rudno : kościół fil. p.w. św. Judy Tadeusza = poz. 2989 Siedlisko 3083. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Obóz warowny w rejonie Siedliska. Cz. 1-3. – Il. // Krąg. – 2005, nr 23-25, s. 27-28
Szwedzkie obwarowania drewniano-ziemne z okresu wojny trzydziestoletniej.

Otyń 3079. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Siedziby rycerskie w księstwie głogowskim : zamki i dwory Rechenbergów i Schönaichów / T. Andrzejewski, Krzysztof Motyl. – Nowa Sól, 2002. – S. 25-32, [2] s. tabl. : il., rys. : Zamek w Otyniu BIELINIS-KOPEĆ B.: Otyń. – Klasztor = poz. 2989

SZTUKI PLASTYCZNE

203

3084. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Siedziby rycerskie w księstwie głogowskim : zamki i dwory Rechenbergów i Schönaichów / T. Andrzejewski, Krzysztof Motyl. – Nowa Sól, 2002. – S. 39-54 : il.. pl. : Zamek w Siedlisku BIELINIS- KOPEĆ B.: Siedlisko : kaplica zamkowa = poz. 2989 CHRZANOWSKI T.: Gotyckie i renesansowe zamki w dawnym księstwie głogowskim. – Siedlisko = poz. 3004 3085. CZAPLIŃSKI Konrad Kazimierz: Zamki w Polsce : dorzecze Odry. – Katowice, 1997. – S. [7071] : Siedlisko GLATZER: Das Gotteshaus zu Carolath = poz. 3371 GRUCA M.: Siedlisko. – Zamek = poz. 3000 3086. GRUNDMANN Günther: Baudenkmäler der Romantik in nördlichen Niederschlesien // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1932, S. 49-51
M.in. o kontaktach Karla Schinkla z Schönaichami w Siedlisku, kościele ewangelickim w Nowej Soli (1835-1839) i ratuszu w Kożuchowie. Przedr.: Neus. Nachr. – Nr. 183/184 (1996), s. 203-205.

KAJZER L.: Leksykon zamków w Polsce. – Siedlisko = poz. 2990 KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Siedlisko = poz. 2991 KUCZER J.: Siedziby szlacheckie księstwa głogowskiego w okresie 1526-1741. – Siedlisko = poz. 860 3094. KULUS Urszula: Siedlisko – kaplica zamkowa // W: Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. Z. 50. – Głogów, 1995, s. 13-14. – Bibliogr. 3095. MARCHELEK Kamila: Z badań nad renesansową budową w Siedlisku i jej tło historyczne. – Il., rys., pl. // Zielonogórs. Zesz. Muz. – T. 2 (1971), s. 263-274 3096. MOTYL Krzysztof: Badania założeń obronnych pałacu w Siedlisku. – Mapa, pl. – Bibliogr. // W: Fortyf. Ziemi Lubus. – Nr 3 (1997), s. 7-11 MOTYL K.: Nowożytne umocnienia szwedzkie w rejonie Siedliska = poz. 2988 3097. MOTYL Krzysztof: Pałac w Siedlisku. – Il., rys. // Krąg. – 1998, nr 28, s. 6
Fortyfi kacje.

3087. GRUNDMANN Günther: Burgen, Schlösser und Gutshäuser in Schlesien. Bd. 2. – Würzburg, 1987. – S. 53-65 : il. : Carolath 3088. GRUNDMANN Günther: Das Gasthaus zur Weinpresse in Carolath. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1926, s. 75-77
Przedr.: Neus. Nachr. – Nr. 179 (1995), s. 9-12

3098. RENNEKAMP Johannes: Juwel schlesischer Renaissance : Carolath – ein Fliederparadis. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 179 (1995), s. 3-5 SCHILLER A.: Schloss Carolath = poz. 1239 3099. SIEBER Helmut: Burgen und Schlösser in Schlesien : nach alten Stichen. – Frankfurt am Main, 1962. – (Burgen-Schlösser-Herrensitze ; Bd. 35). – S. 103104, 226 : il. : Milkau [Miłaków]. – S. 104-106, 227 : il. : Mittelherwigsdorf [Stypułów]. – S. 106, 228 : il. : Scheibau [Szyba] 3100. THIEL Hermann Otto: Das Gasthaus zur Weinpresse in Carolath. – Il. ; Aus der Baugeschichte des Schlosses Carolath // Neus. Nachr. – Nr. 106 (1976), s. 390-391 ; Nr. 107 (1977), s. 13-16 3101. ZUBRZYCKI Piotr: Siedlisko – zamek // W: Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. Z. 33-34. – Głogów, 1995, s. 19-20 : pl. – Bibliogr. Słocina, gm. Kożuchów

3089. GUERQUIN Bohdan: Zamki śląskie. – Warszawa, 1957. – S. 73 : Siedlisko 3090. GUERQUIN Bohdan: Zamki w Polsce. – Wyd. 2 popr. – Warszawa, 1984. – S. 284-285 : il. – Bibliogr. : Siedlisko 3091. HARASIMOWICZ Jan: Protestanckie budownictwo kościelne wieku reformacji na Śląsku. – Il. // Kwart. Archit. Urb. – 1983, z. 4, s. 341-371
M.in. kościoły w Siedlisku i Solnikach.

3092. JENDE Max: Schloss Carolath in Schlesien. – Il. // Z. f. Bauwes. – Jg. 28 (1878), szp. 561-564, Atlas, rys. 62 3093. KACZYŃSKA Izabela: Zamki w Polsce północnej i środkowej : przewodnik / Izabela i Tomasz Kaczyńscy. – Warszawa, 1999. – S. 85-87 : Siedlisko

KOCHAŃSKA M.: Słocin [właśc. Słocina]. – Dwór = poz. 3000 Solniki, gm. Kożuchów GLAESER E.: Bilder heimatlicher Kirchen-und Friedhofskunst. – Kościół w Solnikach = poz. 3005

204

SZTUKA

HARASIMOWICZ J.: Protestanckie budownictwo kościelne wieku reformacji na Śląsku. – Kościól w Solnikach = poz. 3091 KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Solniki = poz. 2991 KOCHAŃSKA M.: Solniki. – Dwór = poz. 3000 3102. KOZACZEWSKI Tadeusz: Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku : (miejscowości P-S). – Wrocław, 1994. – (Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej ; 29. Monografie ; 17). – S. 23-24, 208-212 : il., rys. – Bibliogr. : Solniki 3103. PRZYBYŁOWICZ-STAFFA Grażyna: Romański kościół p.w. św. Marcina w Solnikach // W: Golasz Hanna: Kościoły romańskie w Iławie, Brzegu Głogowskim, Świętej Katarzynie i Solnikach / H. Golasz, G. Przybyłowicz-Staffa. – Wrocław, 1972. – (Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej ; Nr 3. – Monografie ; Nr 2). – S. 71-100 : il., rys. – Streszcz. ang. i ros. – Bibliogr. 3104. SCHUMACHER E.: Die St. Martins-Kirche zu Zölling : historisch und architektonisch geschildert. – Breslau, 1874. – 23 s. ZALESKA L.: Solniki. – Kościół p.w. św. Anny ; Zespół dworsko-parkowy ; Oranżeria = poz. 2989 Stany, gm. Nowa Sól GÓROWSKA E.: Stany. – Dwór = poz. 3000 Studzieniec, gm. Kożuchów 3105. GONTASZEWSKA Agnieszka: Kamienne kościoły południowych okolic Zielonej Góry / A. Gontaszewska, Małgorzata Kasprzak // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych / red. nauk. Tadeusz Biliński. T. 1. – Zielona Góra, 2005. – S. 148-150 : il. : Kościół św. Wawrzyńca w Studzieńcu GÓROWSKA E.: Studzieniec. – Dwór = poz. 3000 KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Studzieniec = poz. 2991 3106. KOZACZEWSKI Tadeusz: Drewniane sklepienia trzynastowiecznych kościołów kamiennych północnych regionów Śląska. – Il., rys. – Sum. // Kwart. Archit. Urb. – 1974, s. 179-190
Dot. sklepienia kościoła w Studzieńcu, gm. Kożuchów.

i na Łużycach. – Wrocław, 1994. – (Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej ; 30. – Monografie ; 18). – S. 6, 49-52 : il., rys. – Bibliogr. : Studzieniec, gm. Kożuchów. 3108. NOWOGOŃSKA Beata: Dwór w Studzieńcu. – Il., rys. // Lubus. Mater. Konserw. – T. 3 (2005/2006), s. 150-155 NOWOGOŃSKA B.: Problemy rewaloryzacji zabytków architektury wiejskiej na przykładzie budynków dworskich Środkowego Nadodrza. – Dwór w Studzieńcu = poz. 2914 3109. NOWOGOŃSKA Beata: Renesans włoski w dworach obronnych Środkowego Nadodrza. – [Studzieniec, Broniszów] // Rocz. Lubus. – T. 32, cz. 1 (2006), s. 185 : il. ; 185-186 : il. NOWOGOŃSKA B.: Skutki zaniechania prac remontowych na przykładzie budynku dworskiego w Studzieńcu = poz. 2915 3110. RÜDIGER Werner: Die Kirche des Hl. Laurentius in Streidelsdorf (Studzienice) [Studzieniec], ein wahres Kleinod mittelalterlicher Baukunst in Niederschlesien. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 192 (1998), s. 5153, 66-69 SIEBER H.: Schlösser und Herrensitze in Schlesien. – Streidelsdorf = poz. 3009 SKOCZYLAS J.: Wykorzystanie w przeszłości darniowych rud żelaza jako materiału budowlanego. – Kościół w Studzieńcu = poz. 2999 3111. WAŻNY Tomasz: Analiza dendrologiczna kościoła św. Wawrzyńca w Studzieńcu. – Il. // Lubus. Mater. Konserw. – T. 4 (2006/2007), s. 38-41 ZALESKA J.: Studzieniec : kościól fil. p.w. św. Wawrzyńca = poz. 2989 Stypułów, gm. Kożuchów GÓROWSKA E.: Stypułów. – Zespół pałacowo-folwarczny = poz. 3000 GRUCA M.: Stypułów. – Dwór = poz. 3000 KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Stypułów = poz. 2991 SIEBER H.; Burgen und Schlösser in Schlesien. – Mittelherwigsdorf = poz. 3099 ZALESKA I.: Stypułów : dwór = poz. 2989

3107. KOZACZEWSKI Tadeusz: Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku : (miejscowości S-Ż)

SZTUKI PLASTYCZNE

205

Szyba, gm. Nowe Miasteczko JACHIMOWOICZ W.: Dwieście lat dworu w Szybie = poz. 1246 3112. JACHIMOWICZ Wojciech: Dwór w Szybie. – Il. // Prz. Wsch.-Łuż. – 1999, nr 10, s. 8 KĄSINOWSKA R.: Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego. – Szyba = poz. 2991 KOCHAŃSKA M.: Szyba. – Dwór = poz. 3000 SIEBER H.: Burgen und Schlösser in Schlesien. – Scheibau – poz. 3099

ANTAS R.: Obiekty przeciwlotnicze w N o w e j S ol i = poz. 2988 3119. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Charakterystyka Pozycji Środkowej Odry w rejonie Nowej Soli. – Il., mapy, rys. – Bibliogr. // Fortyf. Ziemi Lubus. – Nr 4 (1998), s. 15-27 3120. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Nowosolskie strażnice / T. Andrzejewski, Rafał Antas. – Il. // Krąg. – 1999, nr 15, s. 8 3121. ANDRZEJEWSKI Tomasz: „Oderstellung” : niemieckie umocnienia „Pozycji Środkowej Odry” w rejonie Nowej Soli 1928-1945. – Nowa Sól : [b.w.], 1998. – 15, [13] s. : mapy, rys. ; 30 cm. – Bibliogr. 3122. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Oderstellung : pozycja Środkowej Odry w rejonie Nowej Soli [Dokument elektroniczny] / T. Andrzejwski, T. Zacłona. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2001. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm 3123. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pozycja Środkowej Odry 1928-1945 : odcinek Nowa Sól / T. Andrzejewski, Krzysztof Motyl ; Muzeum Miejskie w Nowej Soli. – Nowa Sól : MM, 2001. – 48 s. : il., mapy ; 24 cm – ISBN 83-907515-5-0
Rec.: Brylla Wolfgang Jan: Nowosolskie umocnienia. – Il. // Gaz. Lubus. – 2001, nr 245, dod. Lubuska na Weekend, s. 21. Tym Julius S.: Fortyfikacje nad Odrą. – Il. // Mars. – T. 11 (2001), s. 199-206

FORTYFIKACJE XIX/XX WIEKU

3113. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Fortyfikacje XX wieku [w pow. nowosolskim]. – Il. // Krąg. – 2005, nr 3041, 43, s. 27-28 3114. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Zapomniane ruiny. – Il. // Krąg. – 1998, nr 24, s. 12
Pozostałości fortyfi kacji „Pozycji Środkowej Odry” w rejonie Nowej Soli.

3115. MOTYL Krzysztof: „Oderstellung” w latach 1928-1932 protoplastą wschodnich umocnień granicznych III Rzeszy // Lubus. Mater. Konserw. – T. 2 (2004), s. 221-242 : il., mapy, pl., rys.

3116. MOTYL Krzysztof: Nadodrzańskie strażnice kolejowe [w pow. nowosolskim]. – Rys. // Wędrujemy. – Nr 28 (1998), s. 33-35 ; Krąg. – 1998, nr 18, s. 8
Elementy fortyfikacji w rejonie wsi Bob row n i k i , gm. Otyń.

ANTAS R.: Obiekty ochrony przeciwlotniczej w Nowej Soli = poz. 2988 3124. ANTAS Rafał: Puste tunele. – Il., rys. // Krąg. – 2002, nr 1, s. 11
Schrony przeciwlotnicze w Nowej Soli z lat 1930-1940.

3117. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Betonowa historia // Obs. Odrz. – 1999, nr 3, s. 4-5
B y t o m O d r z a ń s k i w systemie fotryfi kacji nadodrzańskich („Oderstellung”) z lat 1932-1944.

MOTYL K.: Fortyfi kacje przyczółka mostowego „Oderstellung” w rejonie Nowa Sól – Bytom Odrz. = poz. 2988 3125. MOTYL Krzysztof: Nadodrzańskie strażnice kolejowe w rejonie Nowej Soli. – Rys. // Wędrujemy. – Nr 28 (1998), s. 33-35 WRZASZCZ M.: Stanowiska wartownicze. – Obiekty w Nowej Soli i Bytomiu Odrz. = poz. 2988 3126. MOTYL Krzysztof: Pozycja Środkowej Odry w rejonie Nowej Soli : [informator wystawy], Muzeum Miejskie w Nowej Soli, marzec-maj 1999 / [Krzysztof Motyl]. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, [1999]. – 1 k. złoż. : il. ; 21 cm

ANDRZEJEWSKI T. : Charakterystyka obiektów „Oderstellung” w rejonie Bytomia Odrz. = poz. 2988 MOTYL K.: Fortyfi kacje przysiółka mostowego „Oderstellung” w rejonie Nowa Sól – Bytom Odrz. = poz. 2988 WRZASZCZ M.: Stanowiska wartownicze. – Obiekty w Nowej Soli i Bytomiu Odrz. = poz. 2988 3118. ANDRZEJEWSKI Tomasz: „Twierdza” Kiełcz / T. Andrzejewski, Rafał Antas. – Il. // Krąg. – 1998, nr 31, s. 20
Fortyfi kacje Pozycji Środkowej Odry we wsi K i e ł c z , gm. Nowa Sól.

206

SZTUKA

3127. MOTYL Krzysztof: Strażnice kolejowe k[oło] Nowej Soli. – Il. – Bibliogr. // Fortyf. Ziemi Lubus. – Nr 4 (1998), s. 13-15 3128. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Ślady z przeszłości : „panzer stodoła” [w Róż a nówce, gm. Siedlisko] / T. Andrzejewski, K[rzysztof] Motyl. – Il. // Krąg. – 1999, nr 42, s. 23 MOTYL K.: Ufortyfikowany most kolejowy w St a n a c h = poz. 2988 3129. REMBOS Michał: Strażnice nad Odrą. – Il. // Turystyka. – 2005, nr 16, s. 10
Umocnienia mostu kolejowego w Stanach, gm. Nowa Sól (pocz. XX w.)

GIERASIMCZUK T.: Zamiast zemsty : krzyże pokutne : B o r ów, gm. Nowe Miasteczko = poz. 3141 3137 GOŃSKA Danuta: Okaleczone ołtarze. – Il. // Lubus. Mater. Konserw. – T. 3 (2005/2006), s. 202-205
Tryptyki z Borowa i Popęszyc.

3138. ŚWIECHOWSKA Aleksandra: Sakramentarium z Borowa Pol sk iego [gm. Nowe Miasteczko] // Biul. Hist. Szt. – 1963, nr 3, s. 238-239 3139. ZAWIŚLAK Jacek: Uratowana tablica z zamku w Borowie Polskim. – Il. // Nasze Miast. – 2001, nr 2, s. 4 3140. BIERNACKA Danuta: Warsztat rzeźbiarski Mistrza ołtarza z Gościszowic. – Predella ołtarza z Br o n i s z ow a [gm. Kożuchów] // Zielonogórs. Zesz. Muz. – T. 1 (1969), s. 65-66, 84 3141. GIERASIMCZUK Tomasz: Zamiast zemsty : krzyże pokutne. – Il., portr. // Aspekty. – 2006, nr 15, s. IV
M.in. krzyże w By t o m iu O d r z a ń s k i m , Gołaszynie i Borowie.

RZEŹBA. MALARSTWO. GRAFIKA. RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE
TROEGER H.: Erinnrungen an Neusalz. – Kunst und Künstler = poz. 1069 RZEŹBA 3130. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pomniki dawnego prawa : krzyże pokutne. Cz. 1-3. – Il. // Krąg. – 2006, nr 6-8, s. 27-28 3131. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pomniki nagrobne [w pow. nowosolskim]. – Il. // Krąg. – 2006, nr 3540, s. 27-28 ; nr 41-45, s. 33-34 ; nr 46, s. 27-28 3132. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pomniki sepulkralne Rechenbergów w powiecie nowosolskim. – Il. – Bibliogr. // Lubus. Mater. Konserw. – T. 2 (2004), s. 133-150 3133. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pomniki wojenne ; Pomniki okolicznościowe. – Il. // Krąg. – 2006, nr 1634, s. 27-28 3134. HELLMICH M.: Rechtsaltertümer in Kreisen Grünberg und Freystadt. – Il. // Heimatkal. Grünb. Freyst. – 1927, s. 38-41
Krzyże pokutne.

3142. HARASIMOWICZ Jan: Śląskie nagrobki i epitafia wieku reformacji jako „teksty kultury”. – Il., rys. // Biul. Hist. Szt. – 1994, nr 3, s. 241-259
M.in. nagrobki w Bytomiu Odrz.

3143. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Bytom ma kota. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 17, s. 16. STASIŃSKI Rafał: Ten mruczek przynosi szczęście. – Il. // Krąg. – 2007, nr 17, s. 1, 13
Odsłonięcie w rynku figur kota i piwosza.

3144. MYSŁEK Tadeusz: Kamienne krzyże pokutne w Bytomiu Odrzańskim // Wędrujemy. – Nr 24 (1998), s. 35-36 3145. SANOCKA Katarzyna: Lapidarium w Bytomiu Odrzańskim // Trakt. – Nr 25 (2004), s. 72
Cmentarz i płyty nagrobne.

3146. STASIŃSKI Rafał: Legenda chłopca z fontanny. – Il. // Krąg. – 2007, nr 32,s. 12
Dot. figury z fontanny w Bytomiu Odrzańskim.

3135. KUTZER P.: Alte Steinkreuze in Schlesien // Schl. Heimatbl. 1909/1910, H. 16, s. 409-413
Uwzględnia krzyże pokutne z pow. nowosolskiego.

3147. BIERNACKA Danuta: Warsztat rzeźbiarski Mistrza ołtarza z Gościszowic. – Ołtarz w Gołaszynie, gm. Nowe Miasteczko. – Il. // Zielonogórs. Zesz. Muz. – T. 1 (1969), s. 58-60, 82 GIERASIMCZUK T.: Zamiast zemsty : krzyże pokutne : Gołaszyn = poz. 3141 3148. GOŃSKA Danuta: Madonny Mistrza ołtarza z Gościszowic. – Il. // Lubus. Mater. Konserw. – T. 2 (2004), s. 127-132
M.in. Madonna z Gołaszyna.

3136. WOJECKI Mieczysław: Jeszcze raz o krzyżach pokutnych // Krąg. – 1995, nr 12, s. 7
Uwzględnia krzyże z obszaru pow. nowosolskiego.

SZTUKI PLASTYCZNE

207

GARBACZ E.: K o ż u c h ó w. – Lapidarium = poz. 2989 3149. JANOWSKA Wanda: Lapidarium rzeźby nagrobnej w K o ż u c h ow i e // W: Studia i Materiały / Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu. Cmentarze. 1. – Warszawa, 1994. – S. 88-95 3150. STASIŃSKI Rafał: W gipsie i marmurze. – Il., portr. // Krąg. – 2006, nr 9, s. 18
Kamila Szałapska i Jakub Włodarczak zwycięzcami konkursu na projekt medalu „Zasłużony dla Kożuchowa”.

GOŃSKA D.: Okaleczone ołtarze. – Tryptyk z Po p ę s z yc = poz.3137 3160. BOTHE Fritz: Eine Gedenktafel für Clara Höhe in Carolather Forst. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 141 (1985), s. 334
S i e d l i s k o.

Szałapska Kamila STASIŃSKI R.: W gipsie i marmurze. – Zwyciężczyni konkursu na medal dla Kożuchowa = poz. 3150 Włodarczyk Jakub STASIŃSKI R.: W gipsie i marmurze. – Zwycięzca konkursu na medal dla Kożuchowa = poz. 3150

3151. STROJNY Aleksander: Lapidarium : akcja cmentarze. – Il. // Spotk. z Zabyt. – 1999, nr 6, s. 16-18
Płyty nagrobne z cmentarza gminy protestanckiej w Kożuchowie.

3152. BAKALARZ Krystyna: N o wo s o l s k i pomnik św. Floriana. – Il. // Krąg. – 1992, nr 16, s. 14. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Powrót św. Floriana / M.G. – Il. // Tamże. – 1997, nr 21, s. 14 3513. CYGAN Danuta: Historia jednego obelisku. – Il. // Krąg. – 2002, nr 25, s. 6
Kamień pamiątkowy, postawiony w Nowej Soli przez Związek Sybiraków.

MALARSTWO. GRAFIKA 3161. OTWARTY Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny – Radio : [katalog wystawy] / Kożuchowski Ośrodek Kultury i sportu „Zamek” ; [red. Ryszard Błażyński]. – Kożuchów : KOKiS „Zamek”, 2005. – 94 s. : il. ; 15 x 21 cm. – Tekst równol. pol. i ang. 3162. MIĘDZYNARODOWY Konkurs na Rysunek Satyryczny – Gazeta ; [katalog wystawy] / Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu „Zamek” ; [red. Małgorzata Antosik]. – Kożuchów : KOKiS „Zamek”, 2007. – 99 s. : il. ; 15 x 21 cm. – Tekst równol. pol. i ang. * 3163. GROTOWSKA Małgorzata: Artyści małej ojczyzny / M.G. // Krąg. – 2002, nr 22, s. 9
Omów. wystawy plastyków nowosolskich.

3154. Das EHRENMAL der Neusalzer : zur Einweihung 1931 // Neus. Nachr. – Nr. 79 (1971), s. 99-105
Przedr. z Neusalzer Stadtblatt.

3155. GĄCARZEWICZ Małgorzata: Medale i plakiety Nowej Soli 1945-1984 : katalog / M. Gącarzewicz ; Muzeum w Nowej Soli. – Nowa Sól : Muzeum, 1986. – 47 s. : il. ; 21 cm 3156. GRELL Olaf: Słupy i kamienie milowe w Lubuskiem / O. Grell, André Kaiser, Herbert Liman. – Gorzów Wlkp., 2002. – S. 214 : Trasa R5/3 Zielona Góra-Nowa Sól-Lubin. 3157. OWCZAREK Monika: Kicz czy ekstra? / M. Owczarek, Wojciech Olszewski. – Il. // Krąg. – 2006, nr 36, s. 1, 5
Fontanna na pl. Powstańców Śląskich i Wielkopolskich w Nowej Soli.

3164. MARCHELEK Kamila: Pędzlem i sercem : malarze nowosolscy. – Il. // Krąg. – 1996, nr 31, s. 15
Wystawa w Muzeum Miejskim.

3158. RUT Łukasz: Rozpoznawczy znak. – Il. // Krąg. – 2006, nr 5, s. 9
Słup półmilowy w Nowej Soli.

3165. THIEL Hermann Otto: Über Initialen als Buchschmuck mit besonderer Berücksichtigung der Neusalzer Stadtchronik. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 70 (1970), s. 331-334 3166. THIEL Otto: Der Oderwald in den Bildern Neusalzer Maler. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1938, s. 7475, [4] s. tabl. * 3167. FLORKOWSKI Tomasz: Artystyczny antrakt. – Il. // Zielonogórs. Inf. Kult. – 1998, nr 3, s. 33-34
Działalność Galerii „M” w Nowej Soli.

3159. WIENICKE Arnold: Sankt Nepomuk und Florian : zwei Barockfiguren in Neusalz. – Il. // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1932, s. 48, [1] s. tabl. : il. JASKÓLSKA K.: Jest tu już 350 lat : jubileusz obecności figury Matki Bożej w O t y n i u = poz. 3362

208

SZTUKA

3168. GROTOWSKA Małgorzata: Jubileusz i wernisaż / M.G. – Il. // Krąg. – 2002, nr 45, s. 8
5-lecie działalności Galerii „M”.

Hajnos Mirosław 3179. HAJNOS Mirosław: Mirosław Hajnos / [rozm.] Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1997, nr 5, s. 9
Twórca rysunków satyrycznych o sobie.

3169. IDZIKOWSKA Maria: Galeria „M” / [rozm.] Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1997, nr 41, s. 6 Giza Elżbieta 3170. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Malowanie tkwi we mnie : wernisaż nowosolskiej plastyczki / Jolanta Jabłońska. – Il., portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 48, s. 16 3171. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Robię to, co kocham. – Il., portr. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 30, s. 8 3172. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: W kręgu barwy ; Obraz z wierszem / JJ. – // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 48, s. 8 ; nr 49, s. 7
Sylwetka artystyczna plastyczki ; omów. eskpozycji.

3180. HAJNOS Mirosław: W Warszawie trudno chodzić na grzyby / z karykaturzystą Mirosławem Hajnosem [z Mirocina Dolnego, gm. Kożuchów] rozm. Karina Ponikwia // Lubus. Inf. Kult. – 1998, nr 11, s. 11-12 3181. KASPRZAK Irena Zofia: Dobry humor z Hajnosem / Z.K. – Portr. // Krąg. – 2002, nr 22, s. 6
M. Hajnos twórcą „Galerii Dobrego Humoru” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Soli.

Heinsius Otto 3182. GRUNDMANN Günther: Der Maler Otto Heinsius. – Il. // Schlesien. – Jg. 20 (1975), Nr. 1, s. 3539, [6] s. tabl. 3183. HEINSIUS Otto, deutscher Landschaftsmaler * 25. 6. 1892 Rentopp [właśc. Kontopp] // W: Allgemeine Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts / bearb., red. und hrsg. von Hans Vollmer. Bd. 2. – Leipzig, Vorw. 1953. – S. 409 THIEL H.O.: Vom Kontopp an der Faulen Obra und seinem Maler Otto Heinsius = poz. 963 3184. THIEL Hermann Otto: Zum 80. Geburtstag des akademischen Malers Otto Heinsius aus Kontopp / H.O.Th. // Neus. Nachr. – Nr. 83 (1972), s. 205 Jaekel Lotte 3185. JAEKEL Lotte, deutsche Federzeichnerin u[nd] Holzschneiderin * 22.7. 1889 Neusalz a.d.O. // W: Allgemeine Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts / bearb., red. und hrsg. von Hans Vollmer. Bd. 2. – Leipzig, Vorw. 1953. – S. 523 3186. MÜLLER Georg: Jaekel Lotte, Zeichnerin und Holzschneiderin in Neusalz a.d.Oder, geb[oren] 22. 7. 1889 // W: Allgemeine Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart / hrsg. von Hans Vollmer. Bd. 18. – Leipzig, Vorw. 1925. – S. 335 3187. THIEL Hermann Otto: Erinnerung an Lotte Jaekel ; Die Heimat in der graphischen kunst von Lotte Jaekel. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 12 (1960), s. 1-3 ; Nr. 95 (1974), s. 21-23 Kluge Willy 3188. THIEL Christian: Die Maler Willy Kluge (6 V 1891 – 17 II 1971) und Carl Robert Pohl : eine Neusal-

Góral Janina 3173. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Wystawa Janiny Góral / JJ. JABŁOŃSKI Edward: Jej pierwsza wystawa w mieście / EJ. – Il., portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 39-40, s. 3
Nowosolska malarka.

Graszka Grażyna 3174. „ CZUJĘ się spełniona” : portret Grażyny Graszki / wysłuchała i zapisała Karolina Słotwińska. – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 11, s. 7-10
Nowosolska malarka.

3175. GROTOWSKA Małgorzata: Galeria w Teatralnej / M.G. // Krąg. – 1997, nr 43, s. 7
Omów. wystawy i profilu działalności plastyczki.

3176. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Artystyczny ambasador : obrazy Graszki w Europie i … Kanadzie / tekst i fot. JJ. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 51, s. 7
O eksponowaniu prac artystki na Festiwali Kultury i Sztuki Polskiej w Kanadzie oraz prezentacji ich wyboru w kawiarni „Teatralna” w Nowej Soli.

3177. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Jubileusz plastyczki : malarstwo i ceramika Grażyny Graszki // JJ. – Il., portr. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 9, s. 16 MEDALE Lubuskiego Animatora Kultury. – Odznaczona – Grażyna Graszka = poz. 2138 3178. OWCZAREK Monika: Ze sztuką przez życie. – Il. // Krąg. – 2005, nr 9, s. 16
Wystawa retrospektywna artystki.

SZTUKI PLASTYCZNE

209

zer Jahrhundert-Betrachtung. – Portr. // Neus. Nachr. – Nr. 166 (1991), s. 356-362, [4] s. tabl.
Malarz nowosolski.

3189. THIEL Hermann Otto: Willy Kluge, der Maler der Oderlandschaft. – Neus. Nachr. – Nr. 91 (1973), s. 394-395 Kocur Danuta 3190. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Symbol i kolor / Jolanta Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 22, s. 9
Omów. wystawy malarstwa nowosolskiej plastyczki.

3197. STENZEL Hans Joachim, deutscher Landschaftmaler, * 1926 Neusalz, Oder // W: Allgemeine Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts / bearb., red. und hrsg. von Hans Vollmer. Bd. 4. – Leipzig, [przed 1962]. – S. 357 3198. THIEL Hermann Otto: Kunstmaler HansJoachim Stenzel (Neusalz-Nürnberg) // W: 5. Neusalzer Treffen. – Offenbach am Main, 1968. – S. 27, 29 : il. Thor Walter 3199. THOR Walter, Bildnismaler, 13. 2. 1870 Neusalz a.d.O. – Jan[uar] 1929 München // W: W: Allgemeine Lexikon der bildenden Künste von der Antike bis zur Gegenwart / hrsg. von Hans Vollmer. Bd. 33. – Leipzig, 1939. – S. 82. – Bibliogr. Tschuschke Rudolf 3200. THIEL Hermann Otto: Neusalzer Miniaturen : (Rudolf Tschuschke – Kurt Seliger) // Neus. Nachr. – Nr. 21 (1962), s. 153-155
Nowosolscy plastycy.

Lämmerhirt Otto 3191. LÄMMERHIRT Otto, Landschafts-u[nd] Marinenmaler in Berlin, *28. 6. 1867 Neusalz a. O. // W: Allgemeine Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart / hrsg. von Hans Vollmer. Bd. 22. – Leipzig, 1928. – S. 194 3192. THIEL Otto: Kunstmaler Otto Lämmerhirt. – Il., portr. // Grünb. Hauskal. – 1936, s. 80 3193. THIEL Hermann Otto: Um 100. Geburstag des See-und Marinenmalers Otto Laemmerhirt [28 VI 1867 – 10 III 1935] // Neus. Nachr. – Nr. 53 (1967), s. 354
Malarz ur. w Nowej Soli.

RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE 3201. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Dzwony i dzwonnice. Cz. 1-4. – Il. // Krąg. – 2007, nr 43-46, s. 27-28 3202. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Zabytki techniki : zegary kościelne [i inne]. – Il. // Krąg. – 2007, nr 3340, 42, s. 27-28 GLAESER Edmund: Von deutschen Eisenkunstguss aus alter und neuer Zeit. – Odlewy z Paulinenhütte w Nowej Soli = poz. 2372 3203. JAKUBOWCZAK Anna: Dzwony, dzwonki, dzwoneczki / A. Jakubowczak, Katarzyna Skrzydlewska. – Il. // Wędrujemy. – Nr 37 (2000), s. 3-9
Również z pow. nowosolskiego.

Marchelek Kamila 3194. MARTWA natura z pejzażem w tle : obrazy Kamili Marchelek / [teksty]: Barbara Fijałkowska ; Krystyna Bakalarz ; Jan Muszyński. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2000. – 17 s. : il. ; 21 cm 3195. SZUKAM czytelnych symboli… / z Kamilą Marchelek – historykiem sztuki […] artystką plastykiem, mieszkanką Nowej Soli, rozm. K. Gawroński. – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 3, s. 10-13 Pohl Karl Robert THIEL Ch.: Die Maler W. Kluge und C.R. Pohl. – Malarz, dyr. szkoły zawodowej w Nowej Soli = poz. 3188 Seliger Kurt THIEL H. O.: Neusalzer Miniaturen : (R. Tschuschke –K. Seliger). – Plastyk nowosolski = poz. 3200 Stenzel Hans Joachim 3196. BÖTTGER Heinz: Hans Joachim Stenzel [12 VI 1926 – 9 V 1998] : Kurzbiographie // Neus. Nachr. – Nr. 193 (1998), s. 103-104
Plastyk ur. w Nowej Soli.

3204. KNÖTEL Paul: Adelstrachten des 16. und 17. Jahrhunderts im nördlichen Niederschlesien. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1933, s. 46-49 3205 SCHÖNTHÜR Rudolf: Glocken der Heimat // Neus. Nachr. – Nr. 67 (1969), s. 252-254 3206. SCHULZ Gotthold: Unsere Turmuhren // Heimatkal. Kr. Grünb. Freyst. – 1927, s. 68-71 3207. WALKOWIAK Aleksander: Organy w kościołach regionu głogowskiego i dekanatu wschowskiego. – Głogów, 2002. – S. 60-63 : Kościół p.w. św. Hieronima w Bytomiu Odrzańskim. – S. 64 : Kościół

210

SZTUKA

ewangelicki w Bytomiu Odrzańskim. – S. 70 : Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Bielawach (parafia Siedlisko). – S. 146-148 : Kościół Parafialny p.w. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku. – S. 148-149 : Kościół p.w. Opatrzności Bożej w Nowym Miasteczku. – S. 170-171 : Kościół parafialny p.w. Narodzenia N.M.P. w Siedlisku.

3214. BLUMHAGEN H-J.: Neusalzer Amtsuhren [Nowa Sól] // Neus. Nachr. – Nr. 66 (1969), s. 241-242 3215. BÖTTGER Heinz: Emailguss in Neusalzer Krausewerk. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 132 (1983), s. 36-38, 60-61 ; Nr. 145 (1986), s. 67-69 3215a. BRYLLA Wolfgang Jan: Ludwig Hartig – lubuski kontynuator englerowskich tradycji w budownictwie organowym / Wolfgang J. Brylla. – Il. // Lubus. Mater. Konserw. – T. 3 (2005/2006), s. 146-149
Samuel Ludwig Hartwig (31 I 1790 – 7 VII 1869), nowosolanin.

WALKOWIAK A.: Organy w kościołach regionu głogowskiego i dekanatu wschowskiego. – Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bi e l a w a c h (par. Siedlisko) = poz. 3207 GRADOWSKI M.: Znaki na srebrze. – B y t o m O d r z . = poz. 3211 3208. HEINZE Erwin: Schlesische Goldschmide. – Beuthen an der Oder [Bytom Odrzański]. – Il. // Schl. Vorz. – Bd. 6 (1912), s. 94-96 3209. MICHALAK Arkadiusz: „A grodzianie […] wyszli naprzeciw z dobytymi mieczami…” : więcej o występowaniu mieczy na Środkowym Nadodrzu w średniowieczu. – Głowica miecza z Bytomia Odrzańskiego. – Rys. // Archeol. Środk. Nadodrza. – T. 5 (2007), s. 202-204 WALKOWIAK A.: Organy w kościołach regionu głogowskiego i dekanatu wschowskiego. – Kościół p.w. św. Hieronima w Bytomiu Odrz. = poz. 3207 3210. GROSSERT Horst: Eine Glocke aus der Heimat : die Glocke der evangelischen Kirche in Kontopp. – Il. // Grünb. Wochenbl. – 2002, Nr. 1, s. 1-2
Historia dzwonu (z 1845 r.) kościoła w K o n o t o p i e , gm. Kolsko.

3216. HINZE Erwin: Schlesische Goldschmiede. – Neusalz a.d. Oder [Nowa Sól] // Schl. Vorz. NF. – Bd. 7 (1916), s. 144 3217. LANGER-FENGLER Hertha: Emailleguss im Neusalzer Krausewerk // W: 25 [Fünfundzwanzig] Jahre Patenschaft Offenbach am Main – Neusalz an der Oder 1955-1980 / Gesamdbearb. Karl Fass. – Offenbach a. M., 1980. – s. 101 PAULINENHÜTTER Kunstguss. – Neusalz = poz. 1094 3218. PRIKOWSKI Johannes. – Die Neusalzer und ihre Amtsuhren im Wandel der Heimatgeschichte // Neus. Nachr. – Nr. 64 (1969), s. 184-188 3219 SCHÖNTHÜR Rudolf: Die ältesten Glocken der Pfarrkirche St. Michael // Neus. Nachr. – Nr. 114 (1978), s. 214-215 3220. SCHÖNTHÜR Rudolf: Glück auf 1924 – Paulinenhütte Neusalz. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 95 (1974), s. 23-27
Plakiety z tekstem „Glück auf 1924” wykonane w nowosolskiej hucie.

JAKUBCZAK A.: Dzwony, dzwonki i dzwoneczki. – Konotop = poz. 3203 3211. GRADOWSKI Michał: Znaki na srebrze : znaki miejskie i państwowe używane na terenie Polski w obecnych jej granicach. – Warszawa, 2001. – S. 5960 : Bytom Odrzański. – S. 92-03 : K o ż u c h ów 3212. HINZE Erwin: Schlesische Goldschmide. – Freystadt NS [Kożuchów]. – Il. // Schl. Vorz. NF. – Bd. 6 (1912), s. 104-105 3213. SOZAŃSKA Jolanta: Naczynie do piwa smakowego cechu pończoszników z Kożuchowa, 1718 // W: Zabytki cechów śląskich / [red. nauk. Małgorzata Kornel-Kraśna]. – Wrocław, 2002. – S. 422 : il. JAKUBCZAK A.: Dzwony, dzwonki i dzwoneczki. – L u b i ę c i n = poz. 3203

3221. JACHIMOWICZ Wojciech: Organy w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Now y m M i a s t e cz k u . – Il. // Krąg. – 1998, nr 52, s. 12 JAKUBOWCZAK A.: Dzwony, dzwonki i dzwoneczki. – Nowe Miasteczko = poz. 3203 WALKOWIAK A.: Organy w kościołach regionu głogowskiego i dekanatu wschowskiego. – Kościół par. p.w. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku. – Kościół p.w. Opatrzności Bożej tamże = poz. 3207 3222. ZAWIŚLAK Jacek: Krótka historia okolicznych dzwonów. – Il. // Nasze Miast. – 2005, nr 4, s. 6-7 JAKUBCZAK A.: Dzwony, dzwonki i dzwoneczki. – R u d n o = poz. 3203

MUZYKA

211

WALKOWIAK A.: Organy w kościołach regionu głogowskiego i dekanatu wschowskiego. – Kościół par. p.w. Narodzenia NMP w Si e d l i s k u = poz. 3207 JAKUBOWCZAK A.: Dzwony, dzwonki i dzwoneczki. – S t u d z i e n i e c = poz. 3203

FESTIWALE MUZYCZNE
3232. BEKULARD Lech: Święto rocka : III Spring Rock Festival [w Nowej Soli] / L. Bekulard, Edward Gurban, wej. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2004, nr 17, s. 16 3233. BEKULARD Lech: Muzyka zwalcza zimno : Spring Rock Festival 2005. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 20, s. 16 3234. GRAMONT Konrad: Rockowe zmagania nad Odrą. – Il. // Magma. – Nr 10 [2006], s. 6-7
V Spring Rock Festival w Nowej Soli.

SZTUKA OGRODNICZA
3223. DROZDEK Monika: Zabytkowe ogrody F.W. Krausego w Nowej Soli. – Il., pl. – Bibliogr. // Lubus. Mater. Konserw. – T. 2 (2004), s. 203-208 3224. DROZDEK Monika: Zabytkowe ogrody ozdobne województwa lubuskiego : ocena zasobów i stanu zachowania oraz wybrane problemy konserwatorskie. – Park w Stypułowie. – Park w Popęszycach. – Pl. // Lubus. Mater. Konserw. – T. 1 (2003), s. 154, 167 ; s. 154-155, 168

3235. BEKULARD Lech: Spring Rock Festival 2007. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 20, s. 4 3236. SOLÓWKA : [Ogólnopolski Festiwal instrumentów Bluesowych w Nowej Soli] / Andrzej Goszczyński [i in.]. – Il. // Magma. – Nr 8 [2006], s. 11-14 3237. OLSZEWSKI Wojciech: Bluesowe święto. – Il. // Krąg. – 2007, nr 13, s. 20-21
Festiwal Solistów Bluesowych „Solówka 2007”.

MUZYKA TRADYCJE MUZYCZNE
3225. PRIKOWSKI Hans: Das Lied der Heimat // Neus. Nachr. – Nr. 4 (1959), s. 10-15
Nowosolskie orkiestry i chóry przed 1945 r.

3238. OLSZEWSKI Wojciech: Festiwal muzyki niebieskich traw. – Il. // Krąg. – 2007, nr 40, s. 21 3239. SŁOWIŃSKA Karolina: Country z domieszką rocka i piwa : IV Międzynarodowy Piknik Country ’96 w Nowej Soli // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 7, s. 32-33.

3226. GURBAN Edward: Muzyczne wspomnienia / Wasz Edward // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 4, s. 4
Tradycje muzyczne Nowej Soli.

ZESPOŁY MUZYCZNE I KONCERTY
BOJARSKI L.: Graliśmy w dobrym towarzystwie : rozmowa z L. Bojarskim managerem zespołu „Country Five” = poz. 2186 3240. „FUKS” na estradach / Mg. – Il. // Głos Met. – 1980, nr 13, s. 3
Zespół instrumentalno-wokalny nowosolskiego „Dozametu”.

3227. GURBAN Edward:Pamiętajmy o … muzykach / (eg). – Il. // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 9, s. 3 JABŁOŃSKI E.: Dawnych wspomnień czar. – Z tradycji muzycznych Nowej Soli = poz. 2329 3228. JABŁOŃSKI Edward: Dawnych wspomnień czar : mocne uderzenie. (1-4) // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 4-7 (1993), s. 4 3229. JABŁOŃSKI Edward: Urodzili się lub zaczynali. (1-3) // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 11-13 (1993), s. 4 3230. MUZYCZNE miasta. Cz. 1: Nowa Sól / oprac.: Robert Kujbida, Roman Sobisiak]. – Nowa Sól : „Grafix”, 1999, [24] s. : il. ; 21 cm + Płyta CD-ROM 3231. PATRZĄCY w ciemności : historia nowosolskiego rocka / (SKI) // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 17, s. 8

3241. GURBAN Edward: Fuks – czyli szczęścia łut. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 2, s. 6 3242. GURBAN Edward: Country Five wśród sław : zespoły Marka Jachimowicza. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 4, s. 10 3243. GURBAN Edward: Lipony, to był zespół ; Jak z Nowej Soli to … Solanie. – (Nowosolskie zespoły Gerarda Nowaka). – Il. // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 10, s. 5 ; nr 13, s. 7

212

SZTUKA

3244. GURBAN Edward: Owczy pęd … do grania. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 38, s. 8
Zespoły Nowosolskiego Domu Kultury.

Dąbkowska Renata 3252. Z MUZYKĄ od zawsze / Renata Dąbkowska ; [rozm]. Artur Starczewski. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 2, s. 5
Nowosolska piosenkarka.

3245. GURBAN Edward: Ten zespół bawił … ; Sukcesy zespołu / (eg). – Il. // Gaz. Nowosol. – 1999, nr 17, s. 5 ; 2000, nr 1, s. 6
Zespół muzyczny „Kameleony”.

Kajdanowicz Robert ZAŚPIEWAĆ z Michaelem Jacksonem. – Piosenkarz, instruktor muzyczny Domu Kultury „Panopticum” w Nowej Soli = poz. 2210 Lewandowski Janusz 3253. GRAMONT Edward: Janusz Lewandowski – kolekcjoner sukcesów. – Il. // Krąg. – 1996, nr 15, s. 15
Muzyk, instruktor Nowosolskiego Domu Kultury „Panopticum”, koncertujący z wokalistką Dagmarą Koroną-Persowską.

3246. JABŁOŃSKI Edward: Blue Stars i inne zespoły ; „Inni” i inni // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 14-15 (1993), s. 4 3247. JABŁOŃSKI Edward: Kolorowe zespoły ; Nowosolskie zespoły ; Z kolorowych zespołów // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 8-10 (1993), s. 4 3248. JABŁOŃSKI Edward: Nowa Sól muzyką stoi : Estrada muzyczna ’89 / (ed). – Il. // Głos Dozametu. – 1989, nr 4, s. 4
Wojewódzki Przegląd Solistów i zespołów Muzycznych w Nowej Soli

Lubrich Fritz, sen. BRYLLA W.J.: F. Lubrich, sen. (1862-1952) : muzyk kompozytor, nauczyciel w Nowym Miasteczku = poz. 191 Rozynek Tadeusz

OGÓLNOKRAJOWE sukcesy zespołu „Fart” = poz. 2199 3249. OLSZEWSKI Wojciech: Czas na Grass rusza na podbój świata. – Il. ; Coraz lepsi i popularniejsi. – Il. // Krąg. – 2007, nr 11, s. 18 ; nr 33, s. 11 * 3250. IX KONCERT Musica viva z okazji otwarcia nowego budynku szkoły muzycznej oraz w ramach współpracy kulturalnej z Szkołą Muzyczną w Fürstenwalde (NRD), 17 marca 1974 r. : [program] / Muzeum Regionalne w Nowej Soli, Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowej Soli ; [red. Maria Stankowiak. – [Nowa Sól : PSM, 1974]. – 13, [3] s. : il. ; 21 cm 3251. XXV KONCERT „Musica viva”, 7 grudnia 1975 roku, Sala Muzeum Regionalnego : program / Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowej Soli ; [red. Maria Stankowiak]. – Nowa Sól : PSM, 1975. – [24] s. : il. ; 20 cm Z MUZYKĄ do Niemiec. – Występ Państwowej Szkoły Muzycznej i muzyków z Domu Kultury „Panopticum” w pow. Verden = poz. 2698

3254. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Kolejny Feniks przyznany / Iwona Rynkiewicz. – Portr. // Krąg. – 1998, nr 7, s. 4
Odznaczony T. Rozynek, muzyk, twórca zespołów instrumentalnych.

3255.GURBAN Edward: Po prostu Tadeusz. – (Znani nowosolanie). – Portr. ; Muzyk wyjątkowy. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 11, s. 9 ; 2004, nr 37, s. 9 Rusin-Knap Barbara 3256. SUKCES ex-nowosolanki w USA / red. // Głos Dozametu. – 1987, nr 16, s. 3
Śpiewaczka operowa.

Słoboda Michał OSTATNIA droga kapelmistrza orkiestry dętej „Dozametu” = poz. 256 Szyrszeń Krzysztof 3257. KRZYSZTOF Szyrszeń / rozm. przepr. Olga Hucko. – Portr. // Nasze Miast. – 2005, nr 2, s. 16-17
Pianista pochodzący z Nowego Miasteczka.

Świtała Edward 3258. GURBAN Edward: Żegnaj Edwardzie! : [nekr.] // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 38, s. 2
Nowosolski muzyk, wokalista i perkusista.

MUZYCY. WOKALIŚCI
GURBAN E.: Pamiętajmy o muzykach = poz. 3227 JABŁOŃSKI E.: Urodzili się lub zaczynali = poz. 3229

Więckowski Jan 3259. AŃSKA-SKARBEK Halina: Seniorzy kultury / (HA). – Portr. // Nadodrze. – 1973, nr 7, s. 5
Muzyk wiolonczelista, nowosolanin.

KINO. FOTOGRAFIA

213

TANIEC
3260. OWCZAREK Monika: Tańczą przez życie. – Il. // Krąg. – 2004, nr 25, s. 9-10
Klub Tańca Towarzyskiego „Jedynka”.

Siedlecka Jadwiga LAUREATKA Lubuskiej Nagrody Kulturalnej, kier. kina „Odra”, działaczka społeczno-kulturalna = poz. 2142

3261. URBAN Aleksandra: V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, Nowa Sól 2003 / Aleksandra i Tadeusz Urban. – Il. // Krąg. – 2003, nr 23, s. 10 3262. OWCZAREK Monika: VI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, Nowa Sól 2004. – Il. // Krąg. – 2004, nr 23, s. 13-14 3263. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Sobotnia stolica tańca. – Il. // Krąg. – 2007, nr 22, s. 5
IX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w Nowej Soli.

OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY FOTOGRAFICZNE W BRONISZOWIE
3270. KURZAWA Eugeniusz: IX Warsztaty Fotograficzne LTF [Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego], Broniszów ’95 / (q) // Kom. Nadodrz. – 1995, nr 4, s. 6 3271. BRONISZÓW 1987-1996 : kronika. – Zielona Góra : LTF, 1996. – [12] s. : il. ; 21 cm
X Warsztaty Fotograficzne, 2-9 czerwiec 1996.

Borgosz Janusz 3264. GURBAN Edward: Mistrz i nauczyciel tańca : [nekr.] / (eg). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 39, s. 7
Nowosolski choreograf i tancerz.

3272. X JUBILEUSZOWE Warsztaty Fotograficzne Broniszów ’96, 2-9 czerwca 1996 r. / Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne. – Zielona Góra : LTF, 1996. – 50 s. : il., portr. ; 21 cm. – ISBN 83-906035-1-9 3273. DOROCZNA wystawa LTF’96 : X Jubileuszowe Warsztaty Fotograficzne LTF – Broniszów ’96, 2-9 czerwca 1996 / [aut. prac: Bronisław Bugiel i in.]. – Zielona Góra : Klub Dziennikarski „Pod Kaczką”, 1996. – [12] s. : il. ; 21 cm 3274. XI OGÓLNOPOLSKIE Warsztaty Fotograficzne LTF – Broniszów ’97, 25 maja – 1 czerwca 1997 roku. – Zielona Góra : LTF, 1997. – 100 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-906035-2-7 3275. XI OGÓLNOPOLSKIE Warsztaty Fotograficzne – Broniszów ’97. – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1997, nr 7/8, s. 22-25 3276. BRONISZÓW – wystawa zbiorowa, Galeria „4 Róże dla Lucienne” Club Muzyczno-Artystyczny, Zielona Góra, lipiec 1997 / [wstęp Barbara Panek]. – Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury, 1997. – [8] s. : il., portr. ; 22 cm 3277. XII OGÓLNOPOLSKIE Warsztaty Fotograficzne LTF, Broniszów ’98, 7-14 czerwca 1998 roku. – Zielona Góra : LTF, 1998. – 100 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-906035-5-1 3278. KURZAWA Eugeniusz : Broniszowskie warsztaty / (q) // Kom. Nadodrz. – 1998, nr 1, s. 5 3279. WARSZTATY fotograficzne w Broniszowie // Zielonogórs. Inf. Kult. – 1998, nr 6, s. 20-21

Lubuski Zespół Piesni Tańca zob. poz. 2340-2342

TEATR
Teatr Poezji „Terminus a Quo” zob. Kultura. Twórczość nieprofesjonalna Różczka Magdalena 3265. RÓŻCZKA Magdalena: Warszawa i Nowa Sól są mi jednako bliskie : wywiad z aktorką, Magdaleną Różczką / [rozm.] Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2005, nr 48, s. 20 3266. RÓŻCZKA Magdalena: Czasem wystarczy dzień / [rozm.] Dagmara Stępień. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 10, s. 16 3267. RÓŻCZKA Magdalena: Wywiad z Magdaleną Różczką / rozm. Konrad Gramont. – Portr. // Magma. – Nr 9 (2006), s. 18 3268. RÓŻCZKA Magdalena: Najwięcej kosztował mnie początek / [rozm.] Wojciech Olszewski i Krzysztof Koziołek. – Portr. // Krąg. – 2007, nr 16, s. 8-9

KINO. FOTOGRAFIA
Film zob. Kultura. Twórczość nieprofesjonalna 3269. RUBACH Ludomir: Kino „Odra” w Nowej Soli. – Il. // Kinotechnik. – 1955, nr 76, s. 1560-1561

214

SZTUKA

3280. XIII OGÓLNOPOLSKIE Warsztaty Fotograficzne, Broniszów ’99, 30 maja – 6 czerwca 1999 roku. – Zielona Góra : LTF, 1999. – 52 s. : il. ; 21 cm
Ogólnopolska Powarsztatowa Wystawa Fotograficzna, Zielona Góra – 24 września 1999 roku – Klub Dziennikarza Pod Kaczką. – ISBN 83-906035-8-6

Kruszewski Andrzej 3287. BAKALARZ Krystyna: Wystawa fotografii artystycznej Andrzeja Kruszewskiego w Muzeum Miejskim w Nowej Soli // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1995, nr 2, s. 8 3288. MAŃCZAK Ludwik: Warto sięgać po symbolikę. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 7, s. 6
Omów. wystawy fotograficznej „Antycypacje”.

3281. XIV OGÓLNOPOLSKIE Warsztaty Fotograficzne LTF, Broniszów 2000, 18-25 czerwca 2000 roku. – Zielona Góra : Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej WSP, 2000. – 52 s. : il. ; 21 cm
Ogólnopolska Powarsztatowa Wystawa Fotograficzna, Zielona Góra – 29 września 2000 roku – Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej WSP. – ISBN 83-906035-9-4

3289. WYPRZEDZIŁ myśli / z artystą fotografikiem [z Nowej Soli] Andrzejem Kruszewskim rozm. Wojciech Kruszewski // Magma. – Nr 8 [2006], s. 6-7 Piasecki Ryszard JABŁOŃSKI E.: Ryszard Piasecki, fotograf, laureatem Nowosolskiej Nagrody Kulturalnej = poz. 2130 Szewczykowski Adam 3290. KALISZ Tomasz: Fotograficzny sukces nowosolanina. – Il. // Krąg. – 2000, nr 17, s. 10
Laureat XVII Ogólnopolskiego Biennale Fotografii „Zabytki” w Zamościu.

3282. XV JUBILEUSZOWE Warsztaty Fotograficzne LTF, Broniszów 2001, 10-17 czerwca 2001 : Ogólnopolska Jubileuszowa Wystawa Fotograficzna, Zielona Góra, 28 września 2001 roku, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. – Zielona Góra : LTF, 2001. – 52 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-915786-0-7
Z treści: Kronika. Program warsztatów w Broniszowie. Uczestnicy warsztatów w Broniszowie.

3283. XVI OGÓLNOPOLSKIE Warsztaty Fotograficzne, Broniszów 2002, 23-30 czerwca 2002 roku. – Zielona Góra : LTF, 2002. – 52 s. : il. ; 21 cm
Ogólnopolska Powarsztatowa Wystawa Fotograficzna, Zielona Góra – wrzesień 2002 roku. Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej w Zielonej Górze. – ISBN 83-915786-1-5

3291. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Od przyrody do architektury / Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 2000, nr 30, s. 6
Omów. wystawy fotografii A. Szewczykowskiego i M. Józwy.

3284. XVII OGÓLNOPOLSKIE Warsztaty Fotograficzne, Broniszów 2002 [właśc. 2003], 15-22 czerwca 2003 r. – Zielona Góra : LTF, 2003. – 52 s. : il. ; 21 cm
Ogólnopolska Powarsztatowa Wystawa Fotograficzna, Zielona Góra, październik 2003 roku, Galeria „Projekt”, Urząd Miejski w Zielonej Górze. – ISBN 83-915786-2-3

3292. SZEWCZYKOWSKI Adam: Adam Szewczykowski […] opowiada o swoich doświadczeniach oraz pasjach związanych z fotografowaniem / rozm. Konrad Gramont. – Il. // Magma. – Nr 10 [2006], s. 8 Ściepuro Mirosław 3293. GURBAN Edward: Ściepuro artystyczny. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 23, s. 16
Omów. wystawy fotografii Nowej Soli, eksponowanej w Muzeum Miejskim, i dokonań fotografi ka.

3285. JANCZARUK Paweł: Talbotypia Broniszów. – Il. // Puls. – 2004, nr 11, s. 37 3286. POGUBIONY / Wiesław Jaskulski. – Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne, 2007. – [62] s. : il. ; 14 x 15 cm
XXI Ogólnopolskie Warsztaty Fotograficzne LTF Broniszów 2007

Żbikowski Grzegorz 3294. ŻBIKOWSKI Grzegorz: Zbig / rozm. Arkadiusz Pawłowski. – Il. // Magma. – Nr 13 [2006], s. 15
Nowosolski fotografi k.

FOTOGRAFICY
Józwa M. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA I.: Od przyrody do architektury = poz. 3291

XI. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE

ANDRZEJEWSKI T.: Budowle sakralne powiatu nowosolskiego = poz. 2979 3295. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Kulty świętych [w rejonie nowosolskim]. – // Krąg. – 2005, nr 45-52, s. 27-28 ; 2006, nr 2, s. 27-28 3296. DOLAŃSKI Dariusz: Najspokojniejszy Kościół : reformacja XVI wieku w księstwie głogowskim. Zielona Góra, 1988. – S. 48-51 : [Początki reformacji w Kożuchowie]. – S. 133 : Wykaz duchownych ewangelickich : Bielawy [gm. Siedlisko], Borów Wielki [Polski, gm. Nowe Miasteczko], Bytom Odrzański. – S. 135-136 : Kożuchów. – S. 137 : Siedlisko, Solniki 3297. ERHARDT Siegismund: Presbyterologie des Evangelischen Schlesiens. Tl. 3. – Liegnitz, 1783. – S. 325-374 : Von den Evangelisch-Luthrischen Kirchen im Friestädten Kreise 3298. GERENT Piotr: Prawosławni i grekokatolicy na Dolnym Śląsku w latach 1945-1956. – Powiat kożuchowski // Śl. Kwart. Hist. – 2002, nr 4, s. 445-446 KOLBE E.: Die katolischen Kirchen des Kreises Freystadt = poz. 2992 3299. NEULING Hermann: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgabe des Mittelalters / hrsg. von H. Neuling. – Ausg. 2. – Breslau, 1902. – S. 16-17 ; Beuthen a. O. [Bytom Odrzański]. – S. 59 : Freistadt [Kożuchów]. – S. 131-132 : Kolzig [Kolsko]. – S. 134 Kontop [Konotop, gm. Kolsko]. – S. 208 : Neustädtel [Nowe Miasteczko]. – S. 211 : Nittritz [Niedoradz, gm. Otyń]. – S. 238 : Popschütz [Popęszyce, gm. Nowe Miasteczko]. – S. 335-336 : Deutsch-Wartenberg [Otyń]. – S. 345 : Windischbohrau [Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko]. – S. 357-358 : Zölling [Solniki, gm. Kożuchów]
Wyd. 1 pt.: Schlesiens ältere Kirchen und kirchliche Stiftungen nach ihren feühesten urkundlichen Erühnungen. – Breslau, 1884

3299a. SCHEMATYZM duchowieństwa i kościołów archidiecezji wrocławskiej / [oprac. Józef Kubica]. – Wrocław, 1952. – S. 94-97 : Dekant kożuchowski 3300. SÖHNEL: Zur Kirchengeschichte des Fürstenthums Glogau. – Verzeichnis der Geistlichen der Landkirchen bis 1654 in den Kreisen Freystadt und Sprottau // Korr.-Bl. Ver. f. Gesch. ev. Kirche Schl. – Bd 14 (1915), s. 409-429 3301. URBAN Wincenty: Z dziejów duszpasterstwa katolickiego w Archidiakonacie Opolskim i Głogowskim w czasach nowożytnych. Cz. 2: Archidiakonat Głogowski. – Warszawa, 1975. – 48-58 : Archiprezbiteriat kożuchowski i jego duchowieństwo. – S. 120-1287 : Archiprezbiteriat Kożuchów i katolicy tego okręgu 3302. WAHN Martin: Chronik guter kirchlicher Sitten und Gebräuche in der Diözese Freystadt : auf Grund der Verhandlungen und nach Beschluss der Kreissynode des Jahres 1913. – Neusalz a.O. : Kreissynodalvorstand, 1913. – 15 s. ; 23 cm

DOLAŃSKI Dariusz: Najspokojniejszy Kościół : reformacja XVI wieku w księstwie głogowskim. – Wykaz duchownych ewangelickich : B i e l a w y, gm. Siedlisko = poz. 3296 3303. GRADZIUK Paweł: Nowa świątynia w Bielawach. – Il. // Wieści z Siedliska. – 2000, nr 4, s. 8 3304. LORENTZ: Die evangelischen Kirchen des Kreises Freystadt // W: Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von Adolf Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 193-196 : il. : Bielawe 3305. Die TRAGEDIE Schlesiens 1945/ 46 in Dokumenten / bearb. und hrsg. von Johannes Kaps. – München, 1953/1953. – S. 396-397 : Pfarrei Grossenborau [B o r ów Pol s k i , gm. Nowe Miasteczko], Kreis Freystadt DOLAŃSKI D.: Najspokojniejszy Kościół : reformacja XVI wieku w księstwie głogowskim. – Wykaz duchownych ewangelickich : Borów Polski = poz. 3296

PRIKOWSKI J.: Kirchen des Kreises Freystadt und deren Schicksale = poz. 2998

216

Z AGADNIENIA WYZNANIOWE

NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgabe des Mittelalters. – Windisch Bohrau = poz. 3299 3306. Die TRAGEDIE Schlesiens 1945/ 46 in Dokumenten / bearb. Und hrsg. Von Johannes Kaps. – München, 1953/1953. – S. 385-387 : Pfarrei Beuthen a.O. [B y t o m O d r z a ń s k i] * BARTH W.: Die Familie Schönaich und die Reformation. – Bytom Odrz. = poz. 1232 DOLAŃSKI D.: Najspokojniejszy Kościół : reformacja XVI wieku w księstwie głogowskim. – Wykaz duchownych ewangelickich : Bytom Odrz. = poz. 3296 3307. ERHARDT Siegismund: Presbyterologie des Evangelischen Schlesiens. Tl. 2, zweiter Haupt-Abschnitt, welcher die Protestantsche Kirchen-und Prediger-Geschichte des Fürstenthums Carolath-Beuthen in sich fasset. – Liegnitz, 1782. – S. 557-612 3308. HEINRICH A.: Beitrag zur Kirchengeschichte von Beuthen a.O. besonders zur Beuthener Augustiner-Propstei // Schl. Pastoralbl. – Bd. 12 (1891), s. 169-173 3309. KEPPLER Georg: Chronik der evangelischen Kirchengemeinde zu Beuthen a/Oder. – Beuthen a/ Oder : A. Hellmich, 1896. – 60 s. ; 18 cm KLEPPER G.: Die evangelische Kirche zu Beuthen = poz. 3017 LUBOSZ B.: Bohaterowie i statyści. – Gniazdo ariańskie w Bytomiu Odrz. = poz. 943 NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgabe des Mittelalters. – Beuthen a.O. = poz. 3299 3310. PATRUNKŸ Karl Heinrich: Drei Reden bei der Säcularfeier der evangelischen Kirche zu Beuthen a/Oder am I Advent [...] 1846 : beigefügt sind einige geschichtliche Nachrichten über die evangelische Gemeinde hierselbst / gehalten von C.H. Patrunkÿ und Friedrich Gottlob Feist. – Beuthen a/O :[b.w.], 1846 (A. Hellmich). – 32 s. ; 23 cm 3311. PRIKOWSKI Johannes: Ehemalige klösterliche Ansiedlungen in unserer nordschlesischen Heimat. – Beuthen (Oder): Schwestern der hl. Maria Magdalena ; Jesuitenkloster in Deutsch-Wartenberg. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1940, s. 45-47

3312. SIMON André: L’Ordre des Pénitentes de Ste Marie-Madelaine en Allemagne au XIIIme siècle. – Freiburg (Schweiz), 1918. – XXV, 289 s.
M.in. klasztor magdalenek w Bytomiu Odrz.

Kunowski Georg August. BLUNCK J.: Georg Carl Friedrich Kunowski (1786-1847) i jego rodzina. – G. A. Kunowski, pastor w Bytomiu Odrz. = poz. 188 NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgabe des Mittelalters. – Koltzig/[K ol s ko] = poz. 3299 3313. SIEBENHAAR Anneliese: Beitrag zur schlesischen Kirchengeschichte. – Il. // Grünb. Wochenbl. – 2001, Nr. 4, s. 1-3
M.in. dot. kościoła w K o n o t o p i e , gm. Kolsko.

ARCHIWUM Państwowe we Wrocławiu : przewodnik po zasobie archiwalnym do 1945 r. – Klasztor karmelitów w K o ż u c h ow i e = poz. 966 3314. Die TRAGEDIE Schlesiens 1945/ 46 in Dokumenten / bearb. und hrsg. von Johannes Kaps. – München, 1953/1953. – S. 395-396 : Pfarrei Freystadt N/S 3315. URBAN Wincenty: Wykaz regestu dokumentów Archiwum Archidiecezjalnego w Wrocławiu. [Cz.] 3 // Stud. Teol.-Hist. Śl. Opol. – T. 4 (1974), s. 227-277
M.in. regestry dokumentów z parafii w Kożuchowie.

* 3316. AXT: Über die Entstehung der Gnadenkirchre in Freystadtt // Korr.-Bl. Ver. f. Gesch. ev. Kirche Schl. – Bd. 10 (1907), s. 210-211
Kościół Łaski w Kożuchowie.

3317. BRONISCH: Zum 200 jährigen Jubiläum der schlesischen Gnadenkirchen // Korr.-Bl. Ver. f. Gesch. ev. Kirche Schl. – Bd. 10 (1907), s. 200-210
Dot. kościoła Łaski w Kożuchowie.

3318. BRYLLA Wolfgang Jan: Staroluteranie na Środkowym Nadodrzu. – Il. // Wędrujemy. – Nr 26 (1998), s. 21-23
M.in. parafia w Kożuchowie.

3319. DEKANAT Kożuchów // Inf. Diec. Zielonogórs.-Gorz. – 1999, s. 88-90. – 2000/2001, s. 90-92. – 2003/ 2004, s, 90-92. – 2004/2005, s. 96-98 DOLAŃSKI D.: Najspokojniejszy Kościół : reformacja XVI w. w księstwie głogowskim. – Początki reformacji w Kożuchowie = poz. 3296 3320. DUMRESE Hans: Kirchengeschichte der evangelischen Gemeinde Freystadt / H. Dumrese, Emil Dumrese. – Freystadt, 1909 A. Weise. – 86, [1] s. : 22 cm

Z AGADNIENIA WYZNANIOWE

217

3321. DUMRESE Hans: Untersuchungen zur ältesten Freystädter Reformations-Geschichte // Korr.Bl. Ver. f. Gesch. ev. Kirsche Schl. – Bd. 11 (1908), s. 32-39 3322. ENGELBERT K.: Die Anfänge der lutherischen Bewegung in Freystadt // Arch. f. Schles. Kirchengesch. – Bd. 22 (1964), s. 227-229 3323. ENTWURF der Ordnung nach welcher das hundertjährige Kirchen-Jubiläum den 19. Marz 1809, am Sonntage Judica in der Gnaden-Kirche vor Freystadt feyerlich begangen wird [...]. – Sagan ; [b.w.], 1809 (Raabe). – 16 s. ; 22 cm 3324. ERHARDT Siegismund: Presbyterologie des Evangelischen Schlesiens. Tl. 3. – Liegnitz, 1783. – S. 7-8 : Freystadt 3325. GERENT Piotr: Prawosławie na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989. – Toruń, cop. 2007. – S. 237-246 : Kożuchów – parafia p.w. Wszystkich Świętych 3326. GUZY: Die kirchliche Verhältnisse in Freystadt im Mittelalter. – Bibliogr. // Grünb. Hauskal. – 1933, s. 44-45 3327. KOLBE Johannes: 50 [Fünfzig] Jahre evangelische Gnadenkirche von Freystadt 1883-1933. – Freystadt N.-Schl. : Dehmel, 1933. – 56 s. KOLBE J.: Die Gnadenkirche in Freystadt = poz. 3039 3328. KOZIEŁ Magdalena: Spadkobiercy Dziadoszan : parafia pw. Oczyszczenia NMP w Kożuchowie. – Il. // Aspekty. – 2003, nr 5, s. II 3329. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Gwiazdka u prawosławnych [w Kożuchowie i Lipinach] / Iwona Rynkiewcz. – Il. // Krąg. – 2000, Nr 2, s. 13 3330. SCHÜLLER B.: Kurze Geschichte der evangelischen Kirchenverfasung zu Freystadt seit 1709. – Sagan, 1809. – 22 s. ; 27 cm SZUKIEŁOWICZ Z.: Kościół Łaski w Kożuchowie = poz. 3047 ŻYCIE religijne współczesnego Kożuchowa = poz. 979 Guzy Johannes. SCHNEIDER G.: Ksiądz proboszcz Jan Guzy. – Proboszcz parafii w Kożuchowie (19051945) = poz. 159

RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA I.: Gwiazdka u prawosławnych w Kożuchowie i L i p i n a c h , gm. Nowa Sól = poz. 3329 SIATECKI A.: Christos woskres w Lipinach = poz. 560 3331. PFLUG J. D.: Kurzgefasste Geschichte der Liebenzig [L u b i ę c i n , gm. Nowa Sól] evangelischen Kirchengemeinde. – Glogau, 1842. – 60 s. SCHOLZ: Die evangelische Kirche in Liebenzig = poz. 3053 NEULING H.: Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgabe des Mittelalters. – Nittritz [Ni e d o r a d z , gm. Otyń] = poz. 3299 3332. JUNGNITZ J.: Visitationsberichte der Diözese Breslau, Archidiakonat Glogau. – Breslau, 1907. – S. 76, 215, 621 : [M.in. dane dot. kościołów katolickich w Nowe j S ol i] 3333. KASTNER Karl: Das Protokolbuch des Fürstbischöftlichen Kommisarius von Glogau aus den Jahren 1658-1666 // Z. Ver. f. Gesch. Schl. – Bd. 51 (1917), s. 272-296
Zawiera przekazy dot. rejonu Nowej Soli.

3334. Die TRAGEDIE Schlesiens 1945/46 in Dokumenten / bearb. und hrsg. von Johannes Kaps. – München, 1953/1953. – S. 397-400 : Pfarrei Neusalz/Oder und Umgebung * BERGER: Die Dreifaltigkeitskirche in Neusalz = 3060 3335. BORCZYK Agnieszka: Jak to z kościołem było : Nowa Sól – konsekracja kościoła pw. św. Józefa Rzemieślnika. – Il. // Aspekty. – 2000, nr 42, s. IV-V 3336. BORCZYK Agnieszka: Pod opieką świętych trubadurów : 50-lecie parafii pw. św. Antoniego w Nowej Soli // Aspekty. – 2000, nr 27, s. VII BRONISCH P.: Die Entstehung der beiden Neusalzer Pfarrkirche = poz. 3061 3337. DEKANAT Nowa Sól // Inf. Diec. Zielonogórs.-Gorz. – 1999, s. 99-102. – 2000, s. 99-102. – 2000/2001, s. 101-104. – 2003/2004, s. 101-104. – 2004/2005, s. 108/110 3338. DOLAŃSKI Dariusz: Najspokojniejszy Kościół : reformacja XVI w. w księstwie głogowskim. – Zielona Góra, 1998. – S. 136 : Nowa Sól

218

Z AGADNIENIA WYZNANIOWE

3339. Die EINWEIHNUNG der neuerbauten evangelischen Kirche zu Neusalz a.d.O. in Schlesien am 26. Mai 1839. – Freistadt, 1839 ; 23 cm 3340. GEDENKBLÄTTER an die 500jährigen Geburtstagsfeier des evangelischen Blutzuegen Johann Huss in der Präparanden-Anstalt „Kommet zu Jesu” zu Alt-Tschau bei Neusalz a.O. in Sch[lesien] am 6. Juli 1869. – Alt-Tschau bei Neusalz a.O. : Verl. der Präparanden-Anst. „Kommet zu Jesu”, 1869. – 20 s. ; 23 cm 3341. GRÜNEWALD Johannes: Die evangelischen Pfarrer von Neusalz an der Oder / J. Grünewald ; bearb. von Rudolf Schönthür . – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 58 (1968), s. 27-35 HOFFMANN H.: Die katholischen Kirchen in Neusalz und Rauden : eine Führung = poz. 3063 3342. KRIEG Dieter: Prediger der Brüdergemeine zu Neusalz an der Oder // Neus. Nachr. – Nr. 94 (1974), s. 38-41; Nr. 99 (1975), s. 129 ; Nr. 111 (1978), s. 128129 ; Nr. 112, s. 147-151 ; Nr. 113, s. 183-18 3343. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Parafia księdza Jerzego / (jj). – Il., portr. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 2, s. 8
Parafia Wniebowzięcia NMP Marii ks. J. Frąckowiaka na nowosolskim Pleszówku.

3349. SZKIMB Roman: Piećdziesięciolecie zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Nowej Soli // Krąg. – 1997, nr 4, s. 8 3350. TEICHERT F.: Aus dem kirchlichen und sozialen Leben in Neusalz // Neus. Nachr. – Nr. 62 (1968), s. 133-135 3351. WESOŁOWSKA Anna: 400 lat historii kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Nowej Soli 15961996 / Anna i Krzysztof Wesołowscy. – Nowa Sól : [b.w.], 1997. – [2], 105, [1], [22] s. tabl. : il., rys. ; 21 cm. – Bibliogr. – Sum. Zsfg. Rés.
Z treści: Walory zabytkowe kościoła.

3352. Kocoł Józef. KSIĄDZ – architekt / Józef Kocoł ; rozm. Edward Gurban. – (Znani nowosolanie). – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 26, s. 8-9
Proboszcz parafi i p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli o sobie i budowie Ośrodka Duszpasterskiego na Zatorzu.

TRZY Odrzany. – Laureatem ks. J. Kocoł = poz. 2095 3353. Korba Waldemar. TUTAJ wygłosiłem pierwsze kazanie / Waldemar Korba ; [rozm.] Edward Gurban. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2003, nr 32, s. 5
Proboszcz nowosolskiej parafii św. Antoniego i gwardian klasztoru kapucynów mówi o sobie, wspólnocie zakonnej i parafii.

3344. KUFEL Robert: Kamienie wołać będą. – Il. // Aspekty. – 1996, nr (30), s. II
Parafia św. Michała Archanioła w Nowej Soli.

Kurzak Zygmunt. SOCHA P.: Śp. ks. kan. Z. Kurzak. – Dziekan nowosolski = poz. 189 SUSKI J.: Ksiądz prałat Z. Kurzak = poz. 190 Parysz Medard. JESIENNE Odrzany. – Laureatem o. Medard Parysz, kapelan kombatantów Nowej Soli = poz. 1588 3354. OWCZAREK Monika: Kapelan Nowej Soli / M. Owczarek, Rafał Stasiński. – Il. // Krąg. – 2004, nr 19, s. 8-9 Piwowar Heinrich. SCHÖNTHÜR R.: Erzpriester Piwowar. – Pastor kościoła św. Michała w Nowej Soli = poz. 214 Preuss Daniel. BRONISCH P.: D. Preuss, comes Palatinatus, Ober-Salzamtman in Schlesien und Lausitz, Fundator ecclesiae Nowosolensis (1529-1611) = poz. 215 3355. BELING E.: Predigt am Sonntage Exaudi, den 4. Mai 1845 gehalten in der evangelischen Kirche zu Neustädtel [Nowe M i a s t e cz ko]. – Freistadt : E. Beling, [ok. 1845]. – 15 s. ; 22 cm

3345. MEISSNER Joachim: 150 Jahre Neusalzer Dreifaltigkeitskirche (1839-1989). – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 155 (1989), s. 2-3, 6-8 3346. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: To już 400 lat! / Iwona Rynkiewicz. – Il. // Krąg. – 1996, nr 38, s. 1, 5
Obchody jubileuszu i zarys dziejów kościoła św. Michała Archanioła w Nowej Soli.

3347. SCHÖNTHÜR Rudolf: Die katolischen Geistlichen in Neusalz a. d. Oder / R. Schönthür, Johannes Prikowski // Neus. Nachr. – Nr. 36 (1964), s. 509516 ; Nr. 37, s. 539-541 ; Nr. 43 (1965), s. 98-106 ; Nr. 70 (1970), s. 343-344 3348. SZEWCZYKOWSKI Adam: Nowa Sól żegna Ojca Świętego / fot. A. Szewczykowski ; [tekst Jan Jerzy Karp]. – Wrocław : „Typoscript” ; Nowa Sól : Miejska Biblioteka Publiczna, 2006. – [24] s. : il. ; 17 cm. – Tekst tylko na s. 2 okł. – ISBN 83-89366-56-8

Z AGADNIENIA WYZNANIOWE

219

DOLAŃSKI D.: Najspokojniejszy Kościół : reformacja XVI w. w księstwie głogowskim. – Wykaz duchownych ewangelickich : Nowe Miasteczko = poz. 3296 KOLBE J.: Geschichte der katholischen Stadtpfarrkirche zu Neustädtel und ihrer Filialen zu Windischborau und Linden = poz. 3074 3556. OWCZAREK Monika: Pod opieką Marii Magdaleny : historia parafii w Nowym Miasteczku. – Il. // Aspekty. – 2002, nr 50, s. III ZAWIŚLAK J.: Serce miasta : dzieje kościoła p.w. św. Marii Magdaleny = poz. 3077 ZAWIŚLAK J.: Skwer Świętego Konrada : dzieje kościoła św. Konrada w Nowym Miasteczku = poz. 3078 Majcha Stanisław Jan. ZAWIŚLAK J.: Ksiądz o spracowanych rękach... . – Proboszcz kościoła parafialnego w Nowym Miasteczku = poz. 200 HOFFMANN H.: Fürst Carolath gegen die Glogauer und Wartenberger Jesuiten. – O t y ń = poz. 855 3357. HOFFMANN Hermann: Die Jesuiten in Deutsch-Wartenberg. – Schweidnitz : Bergland-Gesellschaft, 1931. – 223 [1] s., [3] k. tabl. : il., portr. : 24 cm. – (Schlesische Kirchengeschichte ; Nr. 5) 3358. HOFFMANN Hermann: Das Vermögen der schlesischen Jesuiten // Z. Ver. f. Gesch. Schl. – Bd. 65 (1931), s. 430-451
Uwzględnia Otyń (Deutsch-Wartenberg).

3362. KOZIEŁ Magdalena: Trwający kult [figury Matki Boskiej Klenickiej] : kościoły stacyjne – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu. – Il. // Aspekty. – 2000, nr 23, s. II. JASKÓLSKA Katarzyna: Jest tu już 350 lat : jubileusz obecności figury Matki Bożej w Otyniu. – Il. // Tamże. – 2006, nr 28, s. I 3363. LEC Zdzisław: Jezuici w granicach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do 1776 roku. – Rezydencja w Otyniu w latach 1649-1776. – Zsfg. // Rocz. Lubus. – T. 23, cz. 1 (1997), s. 35-37 3364. LEC Zdzisław: Uwagi o dziejach i działalności rekatolizacyjnej jezuitów w tzw. państwie otyńskim w latach 1649-1776 // Stud. Parad. – T. 4 (1994), s. 45-55 LIEBIG F.: Deutschwartenberg unter der Herrschaft der Jesuiten = poz. 1216 LIEBIG F.: Wie die Jesuiten in den Besitz der Herrschaft Deutschwartenberg kamen = poz. 1217 3365. MAJCHRZAK Jerzy Piotr: Polscy bracia otyńskiego domu // Nadodrze. – 1984, nr 5, s. 9
Polskie tradycje i religia katolicka na obszarze dóbr otyńskich jezuitów.

3366. OWCZAREK Monika: Wędrująca Matka Boża : historia parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu. – Il. // Aspekty. – 2003, nr 13, s. V 3367. RICHTER Paul: Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Deutsch-Wartenberg von 1555 bis 1890 : zum hundertjährigen Jubiläum der Wiedererstehung derselben. – Neusalz a.O.: Raschke,1890. – 104 s. ; 24 cm SCHLOSS und Schlosskirche in Deutsch Wartenberg = poz. 1220 3368. SÖHNEL: Die Jesuiten in der Herrschaft Deutsch-Wartenberg, Kr. Grünberg // Korr.-Bl. f. Gesch. ev. Kirche Schl. – Bd. 9 (1904), s. 18-24 3369. SOPNIEWSKI Grzegorz: Otyń : przewodnik po sanktuarium / tekst: G. Sopniewski, Andrzej Trojanowski ; zdjęcia Adam Usakiewicz. – [B.m., wyd., ok. 2005]. – 24 s. : il., mapa ; 22 cm 3370. URBAN Wincenty: Z dziejów duszpasterstwa katolickiego w Archidiakonacie Opolskim i Głogowskim w czasach nowożytnych. Cz. 2: Archidiakonat Głogowski. – Warszawa, 1975. – s. 78-84 : Duszpasterze w Archiprezbiteriacie Zielona Góra. – [Miasto Otyń]

3359. HOFFMAN N Her mann: Vom Werden Deutsch-Wartenberger Wallfahrt. – Il. // Grünb. Hauskal. – 1936, s. 52-56
Przedr. z: Die Jesuiten in Deutsch-Wartenberg / H. Hoffmann. – Schweidnitz, 1931

3360. KONOPNICKA-SZATARSKA Małgorzata: Kontrreformacja w księstwie głogowskim w XVIXVIII w. – Zielona Góra, 2002. – S. 78-82, 89-99, 101102, 154-158 : il. : [Jezuici w Otyniu] KONOPNICKA-SZATARSKA M.: Kwestia narodowościowa w archidiakonacie głogowskim z XVII w. – Otyń = poz. 1212 3361. KONOPNICKA-SZATARSKA Małgorzata: Udział jezuitów w kształtowaniu więzi społecznej na terenie księstwa głogowskiego w XVII wieku / M. Konopnicka. – Zsfg. // Rocz. Lubus. – T. 23, cz. 1 (1997), s. 39-44
Uwzględnia działalność jezuitów w Otyniu.

220

Z AGADNIENIA WYZNANIOWE

Lisak Antoni. ANDRZEJEWSKI T.: Pamięć wciąż żywa. – Proboszcz w Otyniu = poz. 258 RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA I.: Dla upamiętnienia zasług proboszcza A. Lisaka : wmurowanie tablicy w Otyniu = poz. 258 Stephan Otto. ANDRZEJEWSKI Tomasz: Pamięć wciąż żywa. – Proboszcz w Otyniu = poz. 258 RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA I.: Dla upamiętnienia zasług proboszczów A. Lisaka i O. Stephana. – Wmurowanie tablicy = poz. 258 BARTH W.: Die Familie von Schönaich und die Reformation. – Si e d l i s ko = poz. 1232

DOLAŃSKI D.: Najspokojniejszy Kościół : reformacja XVI w. w księstwie głogowskim. – Wykaz duchownych ewangelickich : Siedlisko = poz. 3296 3371. GLATZER: Das Gotteshaus zu Carolath // W: Heimatkunde des Kreises Freystadt Ndr. Schl. / hrsg. von Adolf Schiller. – Aufl. 2. – Beuthen Bez. Liegnitz, 1925. – S. 198-199, [1] k. tabl. : il. DOLAŃSKI D.: Najspokojniejszy Kościół : reformacja XVI w. w księstwie głogowskim. – Wykaz duchownych : S ol n i k i = poz. 3296 KOLBE E.: Zölling : ein Wallfahrtsort im Kreise Freystadt = poz. 1242

XII. KSIĄŻKA. BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWO. ARCHIWA

HISTORIA KSIĄŻKI, BIBLIOTEK I KSIĘGARSTWA DO 1945 ROKU
3372. CHMIELEWSKI Grzegorz: W Muzeum Książki // Pro Libris. – 2002, nr 1, s. 154-157
Na s. 154 zawiera informację o kodeksie Bernarda de Bustis „Mariale” z kościoła parafialnego w K o l s k u ; kodeks z 1497 r. eksponowany jest w Muzeum Książki Środkowego Nadodrza WiMBP w Zielonej Górze.

Miejska Biblioteka Ludowa w Nowej Soli (Städtische Volksbücherei Neusalz) i inne wypożyczalnie książek 3376. AUS der Städtischen Bücherei Neusalz // Grusch. Rundsch. – 1928, Nr. 4, s. 5-6 3377. BÜCHER Verzeichnis der Volksbücherei Neusalz (Oder). – Neusalz : Volksbücherei, 1924 3378. 75 [FÜNFUNDSIEBZIG] Jahre Neusalzer Volksbücherei (1857-1932) // Lesergemeinde. – 1932, April, s. 1 3379. GLAESER Edmund: Ein Jahrzehnt Nuesalzer Büchereiarbeit // Lesergemeinde. – 1934, April/ Juni, s. 1-6
Sonderheft zu 10 jährlichen Bestehen der Städtischen Volksbücherei.

3373. PILAK Artur: Księgarstwo śląskie w latach 1785-1875 w świetle „Schlesische Provinzialblätter”. – [Księgarnie Darnmanna i C.G. Bartscha w K o ż u c h o w i e oraz Langa w Nowej Soli] // Rocz. Bibl. – 1991, z. 1/2, s. 160, 162, 164 3374. PILARCZYK Franciszek: Książka w kulturze północnego Śląska. – Il. – Zsfg. // Stud. Zach. – [Nr] 4 (1999), s. 85-108
Z dziejów książki, m.in. w Kożuchowie.

PILAK A.: Księgarstwo śląskie w latach 17851875. – Księgarnia Langa w N o w e j S o l i = poz. 3373 3375. THIEL Hermann Otto: Vom Buchhändler zum Bibliothekar. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 117 (1979), s. 304-307
Wspomnienia autora o pracy w nowosolskim księgarstwie.

3380. MEHR Interesse für die Bücherverteilungstelle unseres Werkes! / ADG // Grusch. Rundsch. – 1929, Nr. 13, s. 3
Wypożyczalnia książek w zakładach Gruschwitza.

3381. NIEMANN Fritz: Bücherei in Neusalz // Neus. Nachr. – Nr. 99 (1975), s. 125-127 3382. THIEL Hermann Otto: Aus der Geschichte und Arbeit der Städtischen Bücherei Neusalz (Oder) // Grünb. Hauskal. – 1933, s. 84-85 3383. THIEL Hermann Otto: Ein Kapitel Büchereiund Bildungsgeschichte. – Il. // Neus. Nachr. – Nr. 34 (1964), s. 462-472 ; Nr. 35, s. 491-493 THIEL H.O.: Neusalzer Archive und Büchereien = poz. 3466 3384. THIEL Hermann Otto: Die Städtische Bücherei – ein Kulturgarten // W: Patenschaft Offenbach am Main – Neusalz/Oder / Gesamtbearb. Karl Fars. – Offenbach a.M., 1965. – S. 55-56 3385. THIEL Hermann Otto: Von Zeitungen, Büchern und Neusalzer Lesehalle // Neus. Nachr. – Nr. 53 (1967), s. 315-317

Siltz Max. FISCHER: M. Siltz. – Nowosolski drukarz = poz. 255 GĘBCZAK J.: Losy ruchomego mienia kulturalnego i artystycznego na Dolnym Śląsku w czasie drugiej wojny światowej. – Si e d l i s ko (Carolath) = poz. 3419 GŁOWACKA-HELAK M.: Rewindykacja księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz zabezpiecznie zbiorów porzuconych i opuszczonych w latach 1945-1946 na terenie Wielkopolski i ziem odzyskanych. – Biblioteka w Siedlisku = 3420

222

KSIĄŻKA. B IBLIOTEKI I CZYTELNICTWO. ARCHIWA

BIBLIOTEKI , CZYTELNICTWO I KSIĘGARSTWO OD 1945 ROKU
3386. PUBLICZNE Biblioteki Powszechne Województwa Zielonogórskiego : informator statystyczny / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze ; oprac. Longin Dzieżyc [i in.]. Stan w dniu 31 XII 1966 r. – Stan w dniu 31 XII 2006. – Zielona Góra : WiMBP, 1967-2007. – 32 z. ; 21 cm
Od zesz. za lata 1990-1998, wyd. 2000, tyt. : Biblioteki Publiczne Województwa Zielonogórskiego, a od zesz. za 1999 r. Biblioteki Publiczne Województwa Lubuskiego. – Materiały obejmują m.in. dane dot. stanu i działalności bibliotek publicznych w pow. nowosolskim w latach 1955-2006.

publicznej w Kożuchowie / rozm. Rafał Stasiński. – Portr. // Krąg. – 2005, nr 47, s. 12
O bibliotece i czytelnikach.

Fligner Apolonia. POGORZELSKA K.: A. Fligner. – Kier. filii biobliotecznej w L i p i n a c h i biblioteki w L u b i ę c i n i e , gm. Nowa Sól = poz. 145 3397. JACIÓW Bogusława: Piętnaście lat działalności biblioteki w Nie d o r a d z u / rozm. przepr. Maria Świderska // Bibl. Lubus. – 1971, nr 4, s. 27-32

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Soli 3398. LACHOWICZ Murawska Małgorzata: Jubileusz 50-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Soli // Bibl. Lubus. – 1997, nr 1, s. 32-33 3399. RYNKIEWICZ-MĘCIŃSKA Iwona: Co czytają? / IRM. – Il. // Krąg. – 2001, nr 22, s. 9
Działalność nowosolskiej biblioteki publicznej.

3387. NASZA biblioteka / pracownicy Biblioteki Miejskiej w B y t o m i u O d r z . // Obs. Odrz. – 1994, nr 1, s. 4
Sytuacja finansowa biblioteki.

3388. SZUBA Elżbieta: Postscriptum do „bezczynności naszej biblioteki” // Obs. Odrz. – 1994, nr 3, s. 8
Stosunek Rady Miejskiej w Bytomiu Odrz. do potrzeb biblioteki.

3400. OWCZAREK Monika: Będzie co czytać. – Il. // Krąg. – 2005, nr 41, s. 22
MBP w Nowej Soli: gromadzenie zbiorów a sytuacja lokalowa.

3389. KALISZ Tomasz: Czytanie nadal w modzie [w Bytomiu Odrz.]. – Il. // Krąg. – 1999, nr 42, s. 8 3390. CZECHANOWSKA Janina: Biblioteka publiczna [w Bytomiu Odrzańskim] – przyczynek do monografii // Obs. Odrz. – 2001, nr 2/3, s. 6 3391. CZECHANOWSKA Janina: W naszej bibliotece. – Il. // Obs. Odrz. – 2005, nr 1, s. 4-5
Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu Odrz.

3401. MAŃCZAK Ludwik: „Kto czyta książki, żyje podwójnie”. – Portr. // Gaz. Nowosol. – 2006, nr 9, s. 7
Czytelnicy nowosolskiej biblioteki publicznej ; sprzedaż książek w miejscowych księgarniach.

3402. GONET Elżbieta: MBP w Nowej Soli – obchody jubileuszowe // Bibl. Lubus. – 2007, nr 2, s. 14-15 3403. GONET Elżbieta: Quo vadis biblioteko?. – Il. // Krąg. – 2007, nr 34, s. 22-23
Przeszłość i dzień dzisiejszy nowosolskiej biblioteki publicznej.

3392. STREHLAU Barbara: Działalność MBP [Miejskiej Biblioteki Publicznej] w K o ż u c h o w i e w latach 1957-1965 // Bibl. Lubus. – 1965, nr 3/4, s. 21-25 3393. GAWCZYŃSKA Janina: 50-lecie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kożuchów // Bibl. Lubus. – 1996, nr 2, s. 17 3394. JELINEK Zbigniew Marian: Z przybudówki na Zamek. – Il. // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. – 1996, nr 11, s. 83-84
O nowym lokalu i działalności biblioteki publicznej w Kożuchowie.

3404. OLSZEWSKI Wojciech: Jubileusz kultury. – Il. // Krąg. – 2007, nr 44, s. 20
60-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Soli.

Dzwonko Michał. CISOWSKA B.: M. Dzwonko. – Pionier, nauczyciel i działacz harcerski, długoletni dyr. nowosolskiej biblioteki publicznej = poz. 140 Sauter Janina. MAŁACHOWSKA J.: J. Sauter. – Bibliotekarka, instrukturka PiMBP w Nowej Soli = poz. 219

3395. NIE tylko wypożycza książki. – Il. // Aktual. Koż. – 2003, nr 2, s. 4
Biblioteka w Kożuchowie.

3396. WOJTASZYN Urszula: Góruje Harry Potter : rozmowa z Urszulą Wojtaszyn, dyr. biblioteki

3405. JORDAN Jolanta Elżbieta: 50 lat działalności Nowosolskiej Książnicy Pedagogicznej : (zarys

CZASOPIŚMIENNICTWO

223

monograficzny). – Nowa Sól : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Filia w Nowej Soli, 2002. – [1], 93 k. : il. ; 30 cm. – ISBN 83-916115-2-3 3406. PUSTA kasa w bibliotece // Krąg. – 1998, nr 46, s. 4
Sytuacja nowosolskiej biblioteki pedagogicznej.

3417. NASZA biblioteka / Mol książkowy // Herold. – Nr 1 (1995), s. 5
Gminna Biblioteka Publiczna w S i e d l i s k u .

3418. WYGIERA Regina: Z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlisku. – Il. // Wieści z Siedliska. – 1996, nr 7, s. 4 ; 1997, nr 1/2, s. 3 * 3419. GĘBCZAK Józef: Losy ruchomego mienia kulturalnego i artystycznego na Dolnym Śląsku w czasie drugiej wojny światowej. – Warszawa, 2000. – S. 37 : Siedlisko (Carolath).
Przewiezienie biblioteki Schönaichów do Warszawy.

3407. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: Złoty jubileusz pracy pedagogicznej / JJ. ; Pięćdziesiątka pedagogicznej biblioteki w Nowej Soli / JJ. – Il. // Głos Nowosol. – 2002, nr 25, s. 3 ; nr 43, s. 2 3408. SUSKI Michał: 50 lat minęło… [nowosolskiej biblioteki pedagogicznej] / ms. – Il. // Krąg. – 2002, nr 43, s. 10 * 3409. CICHY Stanisław: Biblioteka źródłem edukacji obywatelskiej / S.C. // Głos Met. – 1971, nr 8, s. 4
Biblioteka Związkowa „Dozametu”.

3420. GŁOWACKA-HELAK Małgorzata: Rewindykacja księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz zabezpieczenie zbiorów porzuconych i opuszczonych w latach 1945-1946 na terenie Wielkopolski i ziem odzyskanych. – [Biblioteka w Siedlisku (Carolath)] // Rocz. Bibl. – 1991, nr 1/2 , s. 286

3410. CICHY Stanisław: Książka techniczna lekturą zawodową / S.C. // Głos Met. – 1969, nr 11, s. 3
Biblioteka Zakładowa „Dozametu”.

CZASOPIŚMIENNICTWO
3420a. KLAWITER Willy: Die Zeitungen und Zeitschriften Schlesiens von den Anfängen bis zur Jahre 1870. – Breslau, 1930. – (Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte ; Bd. 32). – S. 105 : Beuthen a.O. – S. 108-110 : Freystadt PIASECKI A. K.: Przewodnik po prasie woj. lubuskiego. – Pow. nowosolski = poz. 3440

3411. CZYTELNICTWO w środowisku dozametowskim / K-d // Głos Met. – 1976, nr 2, s. 6 3412. DZIAŁALNOŚĆ [Biblioteki Zakładowej „Dozametu”], której zapomnieć nie wolno / M.B. – Il. // Głos Met. – 1981, nr 1, s. 1-2 3413. ZEMAN Jan: A jednak młodzież czyta dużo i celowo : (analiza czytelnictwa młodzieży licealnej) : badania przeprowadzone z Zielonej Górze, Nowej Soli i Sulechowie // Kult. Lubus. – 1960, nr 3, s. 3-9 3414. ZWARYCZ Katarzyna: Rozmowa z Katarzyną Zwarycz, bibliotekarką z oddziału dla dzieci w Now y m M i a s t e c z k u / [rozm.] Henryka Chmurska. – Portr. // Nasze Miast. – 2006, nr 1, s. 10-11 3415. KONIUSZ Janusz: Regionalizm pod antenami / Jacek Woch. – Pseud. // Nadodrze. – 1961, nr 9, s. 14
Czytelnictwo książek w O t y n i u .

3421. KOLASIŃSKI Jan: Nowosolski eksperyment // Prasa Pol. – 1962, nr 4, s. 16-17
Redagowanie w Nowej Soli kolumny mutacyjnej „Gazety Zielonogórskiej”.

3422. THIEL Hermann Otto: Neusalzer Zeitungen : ein Spigelbild der nordschlesischen Heimat // Neus. Nachr. – Nr. 10 (1960), s. 5-7 I ZJAZD Prasy Lokalnej Województwa Lubuskiego w Nowej Soli = poz. 2515 Anzeiger für das Fürstenthum Carolath-Beuthen 3423. MOŹDZIOCH Sławomir: Historia się powtarza ; w dawnym Bytomiu // Obs. Odrz. – 1992, nr 1-2, s. 1
Omów. pisma; wyimki.

3416. ŻABIENKO Maria: Książka i czasopismo pedagogiczne w ukierunkowaniu samokształcenia nauczycieli szkoły wiejskiej / W: Funkcja książki w samokształceniu : materiały sesji naukowej w Zielonej Górze, 16 i 17 listopada 1972 r. / kolegium red. Kazimierz Bartkiewicz [i in.]. – Zielona Góra, 1975. – S. 144-157
Na podstawie doświadczeń biblioteki szkolnej w Otyniu.

Budowy nad Odrą 3424. BORKOWSKI Andrzej: Pierwsze dni, pierwsze numery : 50 x „Budowy nad Odrą” // Bud. n. Odrą. – 1972, nr 15, s. 4

224

KSIĄŻKA. B IBLIOTEKI I CZYTELNICTWO. ARCHIWA

3425. KACPRZAK Jacek: Nasz jubileusz. – Il. // Bud. n. Odrą. – 1976, nr 7, s. 1, 4 Gazeta Nowosolska 3426. „ZŁOTE Szpalty” dla Gazety Nowosolskiej : druga w Lubuskiem. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2001, nr 25, s. 1, 3 3427. KUBRYCHT-JABŁOŃSKA Jolanta: „Złote Szpalty” dla Nowosolskiej : najlepsza w województwie / Jolanta Jabłońska. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2002, nr 40, s. 9-10
I miejsce w II Konkursie Prasy Lokalnej w Lubuskiem.

3437. TRZYDZIESTOLECIE naszej gazety / Kolegium red. – Portr. // Głos Dozametu. – 1985, nr 15, s. 3 Kożuchowianin 3438. GORTAT Piotr: Nasz miły jubileusz : wspomnienia redaktora // Kożuchowianin. – 1995, nr 4 [właśc. 2], s. 4, nr 3, s. 3-4
5-lecie pisma.

Krąg 3439. SEKRETY „Tygodnika Krąg” / wypow. Krzysztof Kokosiński [i in.] // Krąg. – 1994, nr 3, s. 8 3440. PIASECKI Andrzej K.: Przewodnik po prasie województwa lubuskiego. – „Tygodnik Krąg” ; „Gazeta Nowosolska” // Stud. Zach. – [Nr] 5 (2000), s. 187-188 ; 188-189 3441. GROTOWSKA Małgorzata: Strzeliła pięćsetka / M.G. – Il. // Krąg. – 2001, nr 38, s. 1 3442. STASIŃSKI Rafał: Czwarta władza // Krąg. – 2003, nr 47, s. 13
Charakterystyka pisma.

PIASECKI A.K.: Przewodnik po prasie woj. lubuskiego. – Gazeta Nowosolska = poz. 3440 Głos Dozametu 3428. „SETKA” Głosu Dozametu / Kolegium red. – Il. – Portr. // Głos Dozametu. – 1987, nr 19, s. 4 TRZYDZIESTOLECIE naszej gazety = poz. 3437 3429. 35 [TRZYDZIEŚCI pięć] lat naszej i waszej gazety / kolegium red. – Il. // Głos Dozametu. – 1989, nr 15, s. 3 3430. GRABARCZYK Krzysztof: 35 lat minęło : jubileusz gazety / (K.G.). – Il. // Głos Dozametu. – 1989, nr 22, s. 3 3431. JABŁOŃSKI Edward: Po siedmiu latach odchodzę // Głos Dozametu. – 1990, nr 8, s. 2
Rezygnacja autora z pełnienia funkcji red. nacz. pisma.

Neusalzer Nachrichten 3443. GURBAN Edward: „Nowosolskie Wiadomości” w RFN : odrobina przedwojennej historii. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2000, nr 3, s. 9 Neusalzer Stadtblatt 3444. 75[FÜNFUNDSIEBZIG] Jahre Neusalzer Stadtblatt. – [Neusalz : Silz], 1930. – [4] s. ; 46 x 32 cm 3445. SCHÖNTHÜR Rudolf: Wie unser „Stadtblatt” entstand // Neus. Nachr. – Nr. 63 (1969), s. 158-159 Neusalzer Wochenblatt 3446. SAS Robert: Pierwsze pismo lokalne Nowej Soli. – (Za a nawet przeciw) // Krąg. – 1993, nr 28, s. 7 Nowiny Spóldzielcze 3447. 12 + aktyw : o „Nowinach”, ich twórcach i kontynuatorach. – Portr. // Now. Spółdz. – 1959, nr 14, s. 4 Nowosolska, Nowosolska Gazeta Nowa 3448. STOLARSKA Małgorzata: „Nowa” w Nowej Soli / (mas). – Il. // Nowosol. Gaz Nowa. – Nr 3 (1993), s. 14, s. 4 Tygodnik Nowosolski 3449. PATELKA Jerzy: Jerzy Patelka / rozm. Marzanna Jasińska. – (Twarze i sylwetki) // Krąg. – 1992, nr 16, s. 10
Współpraca „TN” z wydawnictwem „Suchy Jeż”.

3432. CISŁO Józef: O „Głosie Dozametu” i nie tylko // Głos Dozametu. – 1992, nr 17, s. 4 Głos Metalowca 3433. JAROSZ Henryk: Margines prasy? // Nadodrze. – 1963, nr 5, s. 11
Pisma zakładowe, m.in. „Głos Metalowca”.

3434. SAMI o sobie. – Portr. // Głos Met. – 1966, nr 4, s. 3
Kolegium red. pisma.

3435. SETNY numer na dziesięciolecie / Red. // Głos Met. – 1966, nr 4, s. 3 3436. NOWAK Witold: Ocena i perspektywy „Głosu Metalowca” / „364” // Głos Met. – 1966, nr 5, s. 6 WAŚKIEWICZ A.K.: Próba opisu : prasa zakładowa. – Głos Metalowca = poz. 3456

ARCHIWA

225

Wrzeciono 3450. OCHOCIM Aleksander: Wywiad przedstawiciela Załogi z nacz. red. [pisma] „Wrzeciono” / wyw. przepr. Franciszek Hop. – Portr. // Wrzeciono. – 1958, nr 2, s. 4 3451. OCHOCIM Aleksander: Nasza działalność : Wrzeciono – kolegium redakcyjne. – Portr. // Wrzeciono. – 1959, nr 9/10, s. 3 3452. KOREKTA numeracji „Wrzeciona” / Red. // Wrzeciono. – 1962, nr 2/3, s. 3 JAROSZ H.: Margines prasy? – „Wrzeciono” = poz. 3433 3453. NOWE kolegium redakcyjne „Wrzeciona” // Wrzeciono. – 1963, nr 10/11, s. 3 3454. REICHERT Jan: Niecodzienny jubileusz naszej gazety. – Portr. // Wrzeciono. – 1966, nr 4/5, s. 3 3455. REICHERT Jan: Ilustrowany biuletyn informacyjny „Wrzeciona” / (ert) // Wrzeciono. – 1969, nr 2, s. 2 3456. WAŚKIEWICZ Andrzej Krzysztof: Próba opisu : prasa zakładowa / Krzysztof Kościesza. – Pseud. // Nadodrze. – 1969, nr 25, s. 1, 5
Omawia m.in. pisma nowosolskie – „Wrzeciono” i „Głos Metalowca”.

3461. 300 [TRZYSTA] numerów „Wrzeciona” / Red. // Wrzeciono. – 1983, nr 1, s. 1-2 3462. REICHERT Jan: Jak to było przed 30-stu laty : 30 lat „Wrzeciona”. – Il. – Portr. // Wrzeciono. – 1987, nr 1, s. 3 3463. REICHERT Jan: Wywiad z redaktorem czyli jak my to robimy?. – Portr. / rozm. xyz // Wrzeciono. – 1987, nr 1, s. 3 3464. GAZETA NFN [Nowosolskiej Fabryki Nici] „Odra” – Wrzeciono skończyła 30 lat / (red.) // Głos Dozametu. – 1987, nr 5, s. 2 3465. JANERTOWICZ Roch: Wrzeciono : wspomnienie nićmi pisane / Roch Janert. – Il. // Gaz. Nowosol. – 2007, nr 1, s. 8

ARCHIWA
ARCHIWUM Państwowe we Wrocławiu : przewodnik po zasobie archiwalnym do 1945 r. – Depozyt miasta Kożuchowa = poz. 966. – Depozyt miasta Otynia = poz. 1206 DZWONKOWSKI T.: Księgi registratury miasta Kożuchowa z lat 1665-1671 = poz. 967 INFORMATOR o zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze = poz. 566 3466. THIEL Hermann Otto: Nuesalzer Archive und Büchereien // Grünb. Hauskal. – 1937, s. 51-53 Schulz Wilhelm Gotthold. SCHÖNTHÜR R.: Leben und Werk. – Archiwista, autor monografii Nowej Soli = poz. 249 THIEL H.: Zum Gedanken an W.G. Schulz, Verfasser der Chronik „Zum Neuen Saltze” = poz. 250

3457. 150 [STO pięćdziesiąt] numerów „Wrzeciona” // Wrzeciono. – 1970, nr 6, s. 1-2 3458. 15 [PIĘTNAŚCIE] lat kręci się „Wrzeciono” / Red. // Wrzeciono. – 1971, nr 12, s. 1, 3 3459. REICHERT Jan: Jubileuszowy toast : 20 lat „Wrzeciona”. – Il. // Wrzeciono. – 1976, nr 12, s. 1, 3, 5 3460. REICHERT Jan: Wrzeciono ma 25 lat // Wrzeciono. – 1982, nr 1, s. 1-3

INDEKS AUTORÓW

Indeks wykazuje w układzie alfabetycznym nazwiska oraz pseudonimy i kryptonimy autorów, osób opracowujących, redaktorów, polemistów i wydawców, a także autorów obszerniejszych omówień publikacji.
Abmeier Hans Ludwig 908 Achramiej Barbara 2908 Adamczak Lech 2759-2760, 2763, 2804 Adamczewska K. 416 Adamek Katarzyna 979 Adamów Henryk 1749 Adamów Władysława 1749 Adams John Quincy 965 Adamski Władysław 1902 Adamski Zbigniew, red. 313 ADG 3380 (A.G.) zob. Gibowski Aleksander Ahtenwoldt 1193 AKA zob. Kruszelnicki Arkadiusz AKM 2528 ALG, Alg zob. Gibowski Aleksander A.N. zob. Netzel Andrzej Andrzejewski Tomasz 87, 258, 567,606-608, 619, 622, 636, 702, 789, 822, 850, 869-870, 888-889, 905, 931-932, 950, 979, 1006, 1037-1039, 1083, 1138, 1149-1154, 1176, 1190, 1241, 1248, 1250, 1255, 1314, 1326, 1795, 2429, 2433, 2479, 2490, 2501, 2578, 2913, 2924, 2978-2988, 3002-3003,3010, 3026-3028, 3054, 3057, 3079, 3083-3084, 31133123, 3128, 3130-3133, 3201-3202, 3295; oprac. 565, 1016, 1092, 2580: red. 87, 979, 2968, 2988 Anka R. 2899 Ankiewicz Henryk 220, 1613, 2409 Antas Rafał 1040, 2501, 2988, 3120, 3124 Antoniuk A. 312 Antoń Adam 1312 Antosik Małgorzata, red. 3162 Ańska-Skarbek Halina 1848, 2240, 3259 A.R. zob. Rolicz A. Ardelt Elfriede 954 Arek, (Arek) zob. Terlikowski Arkadiusz Arentowicz Jerzy 1422, 1788, 1956 A.S. 757 A.S. zob Skowron Agnieszka

(as) zob. Siatecki Alfred Assmann A. 1215 AT, (AT) zob. Terlikowski Arkadiusz AW 1942, 2234, 2005 Axt 3316 Badermann Elmar 104, 111-112, 115-117 Badowski Stanisław 93 Badstuber Ernest 2920 Badura Janusz 362 Bagniewski Zbigniew 673, 748, 811-812 Bakalarz Krystyna 2135, 2411-2412, 2416, 2419, 2425, 2430, 2436, 2451-2454, 2474-2476, 3058, 3152, 3194, 3287; red. 556, 1038, 1265, 1522, 2928, 2930-2931 Bakalarz Lech 1706 Bałut A. 1447 Banach Włodzimierz 1895 Banaszewska Katarzyna Grabis zob Grabis-Banaszewska Katarzyna Banet Ilona 207 Baniewicz Witold 2177 Bannert P. 500 Baranowska Małgorzata 2461 Barth Wilhelm 634, 1232 Bartkiewicz Kazimierz, red. 131, 957, 1189, 3416 Bartoszkówna A. 2518 Bartsch Heinrich 902, 968, 1018, 1191, 1208 Barycz Henryk 2547 Basiarz Wojciech 88 Basso 1228 Baudach Otto 3059 Bauer 3029 Baziur Grzegorz 1178 Bąk Szczepan 1823-1824 B.B.K. zob. Bielinis-Kopeć Barbara Becker B. 620, 897 Bednarzak Jan 2003 Beitze Erich 1254 Bekulard Lech 2225-2226, 2772, 3232-3233, 3235 Beling E. 3355 Bendowska Jagoda 2278 Bensz-Idziak Anna 1837 Benyskiewicz Joachim, red. 1036, 2725 Berezowska-Zeylandowa Maria 800-803 Berger 3060

228

INDEKS AUTORÓW

Bernabiuk Piotr 546 Berner Karl Gustaw Heinrich 142, 266-267 Bessert Richard 1233 Best Bernhard 2946 Betnik Krystyna 2681 Betnik Roman 2098 (bh) zob. Hałas Bożena Biegalski Bogdan 877 Biegański Zbigniew zob. Biegański Zdzisław Biegański Zdzisław 1962, 1973-1974 Bieleszczuk Dariusz 1709 Bielinis-Kopeć Barbara 2989 Biernacka Danuta 3140, 3147 Biesiada Ryszard 2807-2808 Bilikiewicz Tadeusz 167 Biliński Tadeusz, red. 2908 Birecki Tadeusz 382 Blaeu J., wyd. 275-276 Blajer W., red. 730 Blumhagen Hans Johann 1044, 1084-1086, 1104, 2853 Blunck Jürgen 188 Błażewska Maja 3000 Błażyński Ryszard 2161-2162; red. 3161 Bocheński Jacek 82 Boćko Joanna, oprac. 2659 Bodzio Aleksander 1300 Boehlich Ernst 671 „Bogumił” 2603 Bojarski Lech 2186 Bolz Antoni 437, 3011 Boniecki Jan 1975 Boniecki Michał 836 Borczyk Agnieszka 3335-3336 Borkowski Andrzej 3424, red. 7, Boroń Józef 1389 Borowicz Piotr 2438 Borzystowski Stefan 58, 64 Bothe Fritz 3160 Böttger Heinz 1011, 1087, 1124-1125, 1147, 1243, 2104, 2567-2570, 2947-2961, 3196, 3215; wyd. 35 (B.R.) 1665 Braune W. 1155 Brähmig Helmut 148, 2884 Breitkopf Jerzy 1360 Brejwo Barbara 1651 Brodzik Franciszek 1345, 1396 Bronisch Paul 215, 1019,1073, 3061, 3317 BRP 2531, 2533 Bruchwald Arkadiusz 1760 Bruchwalski Z. 2201,2254, 2335 Bruck Albrecht 2929 Brylla Wolfgang Jan 191, 194, 979, 987, 1074, 1192, 3030, 3318; omów. 2988; rec. 458-459, 660, 2479, 2932, 3123, 3215a Brytan Jadwiga 2652-2653

Brzezicki Sławomir, red. 2920 B.Sz. zob. Szwiec Beata bt 2346 Bucholcer Christoph Ehrenfried 2548 Buchwald Hans 1020, 1045 Buckenauer R.H. 2549 Buczak Włodzimierz 1541 Buczyński Leszek 1402 Bujkiewicz Zbigniew 851; red. 566 Buko Andrzej, red 714 Bukowski Józef 1621 Bunikiewicz Eugeniusz 57, 64-65, 1677; red. 37 Burda Bogumiła 2550-2551, 2563; rec. 565 Buschan Georg 790 Büsching Anton Friedrich 568, 904, 1209, 1234 C 1517 (c) 1769 Całka Roman, rec. 2941 Cetwiński Marek 105, 121, 164, 166 Chabura Czesław 1351, 1868, 1946 Chajewski Dariusz 2023-2025 Chajnowski Lucjan 65 Chilińska Danuta 2627, 2631; oprac. 2626 Chlebowski Bronisław 1021 Chłodnicki Jerzy 2264, 2439-2440; red. 432 Chmielewski Grzegorz 2389, 3372; rec. 2477 Chmielewski Jerzy 1484 Chmielnik Krzysztof 1302-1304, 1319 Chmurska Henryka 3414 Chojka Helena 1731 Cholewa Marek 2302 Chomicz Andrzej 1711 Chrzanowski Mirosław 1622 Chrzanowski Tadeusz 3004; omów. 2941 Chudy Roman 1877 Ciążyńska Kazimiera 2082 Ciążyński Zenon 1733 Cichy Stanisław 1431-1433, 2173, 2175, 2178, 2239, 2266, 3409-3410 Cieleń Anna Makowska zob. Makowska-Cieleń Anna Ciesielska Izabella 3012 Ciesielski Władysław Jan 175-176, 2713 Cieśla Wiesław 1901 Cieślak Stanisław Andrzej 2863; red. 2232 Ciołka Dariusz 979 Cisło Józef 3432 Cisowska Barbara 140, 2710 Ciszak Stefan 1866 Ciszewski Dariusz 409 Ciuk Edward 364 Ciupak Łucja 1533 Clauss Ernst 1013 Cröger E.W. 1075 C.S. zob. Cichy Stanisław Cudak Andrzej 1536

INDEKS AUTORÓW

229

Cureus Joachim 969 CWK 2597 Cygan Danuta 3153 Czajka W., wyd. 353 Czaniecki Władysław 2218 Czapliński Konrad Kazimierz 3031-3032, 3085 Czapliński Władysław, rec. 210 Czapor Michał 2504 Czapor Mirosław 2151-2152 Czarnecki J. 310 Czarnecki Witold, red. 1335 Czarnecki Zenon 1266, 1286, 2214-2216 Czarnuch Zbigniew 2912 Cząstka Jan 383 Czechanowska Janina 3390-3391 Czechowicz Bogusław 660, 3033-3034, 3072 Czeniawski Franciszek 1696 Czerwiński Janusz 417 Czosnyka Józef Tadeusz 2450 Czuchraj Władysław 1857 Czura Henryk, red. 1 Ćwikliński Waldemar 2086 Ćwilińska Emilia, red. 247 Dachówna Regina 1659 Danka 2353 Daszkiewicz Zofia 124, 1999 Dawidowski Stefan 384-385 Dąbkowska Renata 3252 Dąbrowski Edward 171,703-704 Dąbrowski Karol 2471, 2886, 2502 Dąbrowski Krzysztof 2988 Dąbrowski Stanisław 2771 Dąmbska Elżbieta 1251 (decha) zob. Chajewski Dariusz Dehmel Robert 674, 761-762, 832-833, 988, 23682369 Demidziuk Krzysztof 672 Demmler-Haupt Elisabeth 2105 Depowski Stanisław 386 Dereń Andrzej, red. 966, 1206 Deul Bernhard 1156 Dębiczak Krzysztof 2641, 2644 Dębski R. 2799 Dietrich Władysława Polak zob. Polak-Dietrich Władysława Dmyterko Elżbieta 1760 Dobosz Julian, red. 1891 Doboszowa Henryka 1350, 1528, 2123, 2190, 2482 Dobrzycka Anna 2390 Dobrzyniecki Arkadiusz 2927 Doherr Gruschwitz Alexander zob. Gruschwitz Doherr Alexander (doktor) 1595, 1656, 2315 Dolański Dariusz 106, 3296, 3338; rec. 2479

Dolata Bolesław 871, 951, 1002, 1157 Domagalska Kamila Helena 3000 Domański Józef, oprac. 272 Dominiczak Henryk 88, 878, 1023, 1179 Domińczak Maciej 2809 Donarska-Galek Hanna 2447 Draguła Andrzej 1268 Drescher R. 675 Drozdek Monika E. 2962, 3223-3224 Drzewiecki Ireneusz 2719 DS 2234 Dubicki Alfred 547, red. 547 Duda Mariola 2719 Dumrese 3035 Dumrese Emil 3320 Dumrese Hans 3320 Duncker Alexander 2922 Duńska Danuta, red. 2594 Dyjor Stanisław 372 Dylewski Tadeusz 99 Dynia Marian 1180 Dyszczyński Zygmunt 1393, 1777 Dzieciuchowicz Anna 2394 Dzieduszycki Wojciech 923, red. 923 Dzieran Stanisław 1397 Dziubek Marian 1012 Dzwonkowski Tadeusz 905, 967, 989 Eckert Friedrich, red. 577 Eckert Marian, red. 67 Eckert O. 1046 Eckert Wojciech 1370, 3080 (ed) zob. Jabłoński Edward E.G. zob. Garbacz Ewa EG zob. Górowska Elżbieta (eg) zob. Gurban Edward EJ,(ej) zob. Jabłoński Edward (elma) zob. Maćkowska Elżbieta (EM) zob. Mincer Edward (em) 1348 Engelbert K. 3322 Erdmann M. 1158 Eres 1680, 1803 Erhardt Siegismund Justus 3297, 3307, 3324 (Ert), ert. zob. Reichert Jan Eska Anna Kulińska zob Kulińska-Eska Anna eva 554 E. Ż. Żeberski Eugeniusz F. 204 Facilides Samuel Ferdinand 1047 Faron Antoni 2141 Fars Karl, red. 1059 Fąfara Stanisław, red. 2785 Fedko Edward 1666 Fehn Heinz 2963

230

INDEKS AUTORÓW

Fengler Hertha zob. Langner-Fengler Hertha Figura Marta 2176, 2233 Fijałkowska Barbara 3194 Firlej Wacław 1742 Fischer 255 Fischer Christian Friedrich Emanuel, wyd. 935, 958, 990, 1194, 1210 Fischer G. 569 Fischer Paul 2728-2729; oprac. 1057 Fit Józef 1949, 1951 Flascher Josef, oprac. 51 Flemming Karl, wyd. 282-285, 287 Florkowski Tomasz 3167 Foerster August zob. Förster August Fogel Jerzy 676 Folwarczny Marcin, red. 308, 313 Förster August 959, 1014 Förster G. 127, 733, 738, 971 Francke Manfred 1049 Franczak Arkadiusz 1882 Frania Ryszard 1485 Franke Bruno 2358 Frankiewicz Jerzy Krzysztof 365-367 Frąckowiak Krzysztof 548 Frąckowiak Małgorzata 1742 Frątczak Artur 3056 Friedensburg Ferdinand 666 Fuchs J. 2799 Fudalej Aleksander 642, 664, 831, 924, 2448; oprac. 2398, 2405, 2519-2523 Fuglewicz Ryszard 407 Fularz Adam 1667 (ga) zob. Gibowski Aleksander Gabryelczyk Tadeusz 1961, 1976 Gabryelski Janusz 2351, 2705-2706 Gabryszewski Andrzej 1688 Gajewska Irena 408 Galatzer 3371 Galek Hanna Donarska zob. Donarska-Galek Hanna Galerczyk Krzysztof 1435, 1485, 1838-1839, 2006, 2484, 2805, 2822; red. 14 Gall Anonim 922 Gallus zob. Gall Anonim Galusińska Anna 1544, 1711, 2004 Garbacz Edward 719 Garbacz Ewa 2989 Garbacz Krzysztof 418 Garber Klaus 208 Gargasiewicz Katarzyna 2621 Gargasiewicz Sławek 1584, 1732, 1739, 1759, 2251 Garus Henryk 1407 Gawczyńska Janina 3393 Gawlik Stanisław 2553 Gawrecki Lechisław 2657 Gawroński K. 3195

Gącarzewicz Małgorzata 87, 361, 549, 1038, 1522, 2426-2427, 2456-2459, 2462, 2464, 2478, 2529, 2535, 2537, 2931-2933, 2964, 3155; oprac. 1016; red. 2534, 2536, 2539-2540, 2580, 2968, 3152 Gąsior Leon 1725, 1728, 1990 Gebert 1771 Geick 571, 1294 Geneja Andrzej 1542 Gerent Piotr 3298, 3325 Geschwendt Fritz 693, 791, 2355 Getz Henryk 1879 Gębczak Józef 3419 G.G. 1419 Gibowski Aleksander 1478, 1823, 1825, 1827-1830, 2068, 2184, 2605-2606 Giemza Józef 1361, 1744, 1988 Gierasimczuk Iwona Peryt zob. Peryt-Gierasimczuk Iwona Gierasimczuk Tomasz 3141 Gierczak Jacek 547 Gilbricht Hans-Joachim 1011 Gimbut Ryszard 66, 2654-2656 Glaeser Edmund 135, 260, 502, 1024, 1088-1090, 23652366, 2368, 2370-2373, 2487, 2921, 2929, 3005, 3013, 3379 Głębicka Ewa 2864 Głowacka-Helak Małgorzata 3420 Głownia Krzysztof, red. 317 Gmyrek Zdzisław 2087 Gniewek Eliza 2312 Goetz Kurt 2571 Gohle Gerhard 1227 Golasz Hanna zob. Kozaczewska-Golasz Hanna Golińska Alicja zob. Nowaczyk-Golińska Alicja Goliński Ryszard 2710 Gollasch 1159 Gomółka Jan 57 Gonet Elżbieta 3402-3403 Gonet Krzysztof 1957-1958 Gontarek Krzysztof, red 319 Gontaszewska Agnieszka 3105 Gońska Danuta 3137, 3148 Gortat Piotr 3438; red. 25 Gos Andrzej 537 Gospodarczyk Edward 373 Goszczyński Andrzej 3236 Gotowiec Krzysztof 2320, 2885, 2909; red. 1, 47; rec. 3026 Gottschlich Fritz 1142 Góraniak Marek Robert 172, 218 Górowska Elżbieta 3000 Górska-Wojtczak Lidia 2616 Górski Adam 657, 888, 937; rec. 889 Grabarczyk Krzysztof 3430 Grabarczyk Stanisław 1813, 1827 Grabis-Banaszewska Katarzyna; rec. 1016

INDEKS AUTORÓW

231

Grabowski Zbigniew 1923 Grabski Władysław Jan 907, 973, 1025, 1195 Grack Walter 2572, 3067 Graczyk Piotr 1008, 1249, 1989; oprac. 477, 480 Graduszyński Andrzej 1701 Gradziuk Paweł 3303 Gramont Edward 2128, 2268, 2273, 2279, 2281, 22832285, 2289-2291, 2298, 2304, 2306-2207, 23092310, 2872, 2875-2876 Gramont Eliasz 457 Gramont Konrad 3234, 3267, 3292 Granicki Waldemar 410 Grass Fierdich Sigismund 2554 Graszka Grażyna 3174 Greinert Henryk 411 Grell Olaf 3516 Grohmann 2357 Grossert Horst 960, 3025, 3210 Grotowska Małgorzata 1490, 1545, 1557, 1559, 1570, 1601, 1794, 1798, 1885, 1911, 1913, 1963, 2069, 2132-2133, 2204, 2246, 2295, 2460, 2480, 2515, 2617, 2630, 2851, 3163, 3168, 3175, 3441 Gruber Ewa 221, 1491, 1493, 1573, 1584, 1594, 1598, 1681, 1907; omów. 2580 Gruca Monika 3000 Gruchacz Marzena 532 Gruchman Bohdan, red. 1359 Gruda Irena 2911 Grundmann Günther 631-632, 2868, 3086-3088, 3182 Gruschwitz Doherr Alexander 1114 Grünewald Johanes 3341 Gryblewski Tadeusz 1436, 1451, 1456 Gryziec Jan 2151 Grzegorska Barbara 1477 Grzegrzółka Krzysztof 2070 Grzelczak Leszek 1543, 1855 Grzelka Marek 2325, 2744, 2773, 2788, 2810, 2830, 2832, 2881, 2885 Grześkow Monika 1543 Gude Heinrich Ludwig 570 Guerquin Bohdan 3014-3015, 3037, 3081, 3089-3090 Guhn Johannes 1160 Gura Edward 1891 Gurban Edward 139, 154, 479, 496, 548, 550-551, 1050, 1494, 1506, 1550-1551, 1619, 1626, 16481649, 1682, 1740, 1751, 1795, 1799, 1878, 1881, 1889, 1900, 1925, 1927, 1940, 1945, 1979-1981, 2000, 2007-2008, 2021, 2071-2072, 2086, 2094, 2097, 2100, 2102, 2131, 2141, 2163, 2166, 2187, 2205, 2224, 2262, 2292, 2302, 2317, 2328, 23382339, 2350, 2592-2593, 2598-2599, 2622-2623, 2625, 2632-2633, 2638-2640, 2647, 2667, 2704, 2707, 2709, 2726, 2765-2766, 2796-2697, 2802, 2806, 2809, 2812-2813, 2815, 2831, 2835, 2848, 2893, 3226-3227, 3241-3245, 3253, 3255, 3258, 3264-3265, 3293, 3352-3353, 3443

Gurecka Bogumiła, oprac. 2521 Guzy 3326 Günter Hermann 1077 HA zob. Ańska-Skarbek Halina Hadyniak Feliks 1620, 1650 Hagen Rudolf zob. Müller-Hagen Rudolf Hajduk Fabian 1306, 1582 Hajnos Mirosław 3179-3180 Halicki Wojciech 1692 Haller Anna 2662 Haładuda Ludwik 64 Hałas Bożena 2026-2028 Hamerska Irena 1538 Hamerski Jerzy 2600 Harajda Ryszard 2653; red. 2652 Harasimowicz Jan 3091, 3142 Harmidek Roman 1734 Hass Waldemar, rec. 2662 Hassel C. 1211 Hauffe Hermann 1009 Haupt Elisabeth zob. Demler-Haupt Elisabeth Hauser Heinrich 1115 Hausknecht Siegfried 2730 Hänsel Willi 1227 H.B. zob. Böttger Heinz (hd) zob. Henryka Doboszowa Heinrich G 128 Heinze Emil 2105 Helak Małgorzata zob. Głowacka-Helak Małgorzata Heller D. 852 Heller Oswald 572 Hellmich Adolf 677; red. 2, 36, 45a ; wyd. 45a Hellmich Max 763, 837, 3016, 3134 Helm 1197, 1745, 3073 Hendzelek Marian 2976 Hendzelka Ryszard 2767 Henelius Nicolaus 609, 633, 909, 938, 975, 2555, 2891 Henschel G. 853 Hensel Witold 792 Hensler Marian 1374, 1380, 1414, 2590; red. 7 Heppe 129 Hering Daniel Heinrich 2554 Herzig Elisabeth 1161 Hesse H. 976 Hg. zob. Gibowski Aleksander Hidvegi Istvan, oprac. 1909 Hilczerówna Zofia 793, 838 Hinze Erwin 3208, 3212, 3216 Hładkiewicz Edward 879, 3007 Hoevel Ruth 113, 1126 Hoffmann Georg 261 Hoffmann Hermann 120, 854-855, 3063, 3082, 33573359 Hoffmann Otto 764, 1027, 1127 Hoffmann Wilhelm 830

232

INDEKS AUTORÓW

Hołubiec Jerzy 2604 Horn Tomasz 387 H.O.Th. zob. Thiel Hermann Otto Hrycej Józef 64 Hucko Olga 3257 Idziak Anna zob. Bensz-Idziak Anna Idzikowska Maria 3169 Ignatowicz Irena 1718 Iłło Alfred 1420 Insler Józef 93, 1425-1426 I.R. zob. Rynkiewicz-Męcińska Iwona IRA, Ira zob. Kasprzak Irena IRM zob. Rynkiewicz-Męcińska Iwona Issmer Katarzyna 371 Iwan Stanisław 1307 I.Z. zob. Zaleska Izabela Izdebska Ewa 317 I.Z.K. zob. Kasprzak Irena Zofia (j) zob. Jelinek Zbigniew Marian Jabłońska Anna 1362 Jabłońska Jolanta zob.Kubrycht-Jabłońska Jolanta Jabłoński Edward 119, 652, 1495, 1537, 1574, 1581, 1627, 1654, 1708, 1787, 1789, 1804, 1840, 1849, 1871, 2073, 2099, 2129-2130,2150, 2185, 2202, 2279, 2327, 2329, 2431, 2664, 2668, 2737, 27512752, 2754-2755, 2762, 2790-2791, 2793-2795, 2803, 2817, 2819-2820, 2852, 3173, 3228-3229, 3246-3248, 3431; red. 14 Jabłoński Henryk 2280 (jac) 1700 Jachimowicz Alicja 526, 2235, 2237 Jachimowicz Wojciech 527, 567, 1246, 1269, 1296, 2135, 2145-2146, 2156, 2236, 2485-2486, 2541, 3112, 3221; red. 31 Jaciów Bogusława 3397 Jadczak Michał 107, 270, 1897; red. 1899 Jahn Martin 794-795 Jakowlew Dariusz 1437, 1841, 1888, 2127 Jakubaszek Eugeniusz 441, 874, 2384, 2402 Jakubiec Zbigniew 1768 Jakubowczak Anna 3203 Jamka Rudolf 756 JAN 1917 Janczak Jullian 856; red. 272 Janczaruk Paweł 3285 Janert Roch zob. Janertowicz Roch Janertowicz Roch 1539, 3465 Janik Justyna 2618 Janik Paulina 2618 Jankowska Arleta 2886 Jankowski Dariusz 3064 Jankowski Henryk 134 Jankowski Jerzy 939 Jankowski Kazimierz, omów. 2941

Jankowski Maciej, red. 446 Jankowski Stanisław 1004, 1390 Jankowski Zbigniew 1778 Janowska Tamara 1409 Janowska Wanda 3149 Janowski Jerzy 1711 Janowski Karol Boromeusz 1859 Januszewski Stanisław 2491-2492, 2494 Januszkiewicz Marian 1941 Jańczak Jerzy 412 Jarecki Józef 2002 Jarosz Rabiej Katarzyna 2887 Jasieński Jerzy 1372 Jasiewski Michał 2542 Jasińska Marzanna 536, 1542, 1569, 1628, 1683, 18051806, 1835, 1987, 2016, 2029-2031, 2074, 2186, 2498, 2581, 2629; red. 26, 38 Jasiński Kazimierz 578,581, 584, 587 Jasiński Tadeusz 1276, 1290 Jasnoch Julia zob. Orlicka-Jasnoch Julia Jatczak Henry 1663 Jaworski Tomasz 628, 637 J.C. 2714 J.D.M. 1355 J.E. zob. Jabłóński Edward Jelinek Zbigniew Marian 1593, 1735, 1887, 3397; red. 1, 18 Jende Max 3092 Jermaczek Marta 525 Jerzak Leszek 905 Jezior Marta 910 Jęczmieńczuk Z. 1809 Jędrczak Andrzej 413 J.G. 2512, 2721 J.H. 2080 J.H. zob. Hołubiec Jerzy JJ zob, Kubrycht-Jabłońska Jolanta J.K. 2142 J.K. zob. Koniusz Janusz (J.K.) zob. Kubicka Irena (jk) zob. Kacprzak Jacek jm 2530 Jokisch Gottfried 1198 Jordan Jolanta Elżbieta 3405 Józwa Stanisław 420, 458-459, 474, 1267 J.R. 2512 Juckiewicz Paweł 2556 Jujka Janusz 222 Junginger Klaus 1567 Jungnitz J. 3332 Jung Zygmunt 88, 2158 Jurek Tomasz 163, 213, 262, 595, 605, 610, 640-641 J.W. 1954 K-d 1515, 3411 K-k zob. Kruk Stanisław

INDEKS AUTORÓW

233

Kachniarz Tadeusz 1335 Kacprzak Jacek 1377-1380, 1529, 3425; red. 7 Kacprzyk Maria 1256, 2489, 2495, 2989 Kaczkowski Marian 1630 Kaczmarczyk Zdzisław, red. 1055 Kaczmarek Edmund 1438 Kaczmarek Tadeusz 1596 Kaczmarski Leszek 1465 Kaczyńska Izabela 3038, 3093 Kaczyński Tomasz 3038, 3093 Kaiser André 3156 (KAJ.) zob. Jankowski Kazimierz Kajdanowicz Robert 2210 Kakała Kazimierz 1655 Kalfas-Piotrowska Stefania, oprac. 272 Kalinowski Józef 562 Kalinowski Konstanty 3008 Kalińska Bogda 1726 Kalisz Tomasz 368, 2101, 2465, 2507, 2514-2515, 2543, 2926, 2934, 3290, 3389 Kaliściak Krzysztof 3064 Kałagate Sławomir 759 Kamiński J. 309 Kania Leszek 2385 Kaps Johannes, oprac. i wyd. 3305-3306, 3314, 3334 Karczewska Katarzyna 2260 Karczewski Leon 388 Karnkowski Piotr 389 Karp Jan Jerzy 3348 Karpiński Krzysztof 2787 Karpowicz Alicja, oprac. 2526 Karwowski Przemysław 1752 Kasprzak Irena 2299-2300, 2308, 2311, 2880, 2888, 2896 Kasprzak Irena Zofia 1352, 1497, 1571, 1606-1607, 1782, 1915, 1937, 2018, 3181; red. 26 Kasprzak Małgorzata 3105 Kasprzyk Marian Adam 2894 Kastner Karl 3333 Kawenczyński Eugeniusz 2124, 2180 Kazimierczak Anna 1612 Kaźmierczak Łukasz 2277, 2296; red. 30 Kähler Ernst 130 Kądzielski Stanisław, oprac. 132-133, 138, 146, 177, 186-187, 230 Kąsinowska Róża 2991, 3051 Keller Hermann 2573 Keppler P., wyd. 49 Kessler-Lehmann Margarit 1078 Keyser Erich, wyd. 906, 970, 1022, 1193 K.F. 2230 K.G., (K.G.) zob. Galerczyk Krzysztof KHD zob. Domagalska K. H. Kiełb Ryszard 2449 Kiersnowski Ryszard 688-689 Kilijanek Krzysztof 2032-2033

Kitczak Teodor 537 Kitowski Krzysztof 533 K.K. 1434 Klawitter Willy 3420a Klepper Georg 3017, 3309 Klim Roman 2428 Klimek Wiesław 390 Klimko Małgorzata 518 Klink Marianne 2965 Klisowska Irena, oprac. 2461, red. 2461 Kloc Barbara 2717 Klopsch Christian David 623, 911, 2557 Klose Georg 2359 Klose Martin 857, 1252, 2545 Klucz Marian, red. 363 Kłósek Barbara 1617 Kmiecik St. 1457 Knie J.G., wyd. 940-941, 961-962, 991-992, 1051-1052 Knötel A. 667 Knötel Paul 2916, 3204 Kochańska Mirosława 3000 Kocoł Józef 3352 Kocur Mirosław 2271 Kokosiński Krzysztof 3439; oprac. 2515; red. 26 Kolasiński Jan 3421 Kolbe Emil 1199-1201, 3074 Kolbe F. 1242, 2992 Kolbe Johannes 993, 3039, 3327 Kolbe K. 2558 Kolbuszewski Władysław 2090 Kołacińska Wanda 1382 Kołodziej Kazimierz 2241-2242 Kołodziej Stanisław 2118 Kołodziejski Adam 66, 678, 690-691, 697, 705-707, 751-755, 796, 813, 823, 2395; red. 750 Komorowski J. 937 Konias Andrzej 273 Konieczny Dariusz 211 Koniusz Izabella 1271-1272, 1278-1280, 1285, 1287 Koniusz Janusz 224-225, 2144, 2168, 2231, 2333-2334, 3415; oprac. 1012, 2256; red. 1397 Konopnicka-Szatarska Małgorzata 125, 217, 12121213, 3360-3361 Kopala Marek 2267 Kopeć Barbara zob. Bielinis-Kopeć Barbara Kopeć Jakub 1461 Kopeć Maciej 1499 Kopij Marian 1308 Korba Waldemar 3353 Korcz Władysław 66, 448, 483, 912; red. 66, 122, 2559 Korniluk Izabella 662 Korżel-Kraśna Małgorzata 653 Koschel F. 1261 Kostrzewski Leszek 2034, 2901; rec. 458 Koszal Konrad 2211

234

INDEKS AUTORÓW

Kościesza Krzysztof zob. Waśkiewicz Andrzej Krzysztof Koteluk Daniel 1245 Kotowski Jerzy 369-370, 374-375, 391-393, 406 Kotula Tadeusz 2910 Kowal Wiesława, red. 6 Kowalczuk Andrzej 460 Kowalczyk Elżbieta 692 Kowalczyk Jan 1363, 1486, 1719 Kowalczyk Janusz 1496 Kowalewska Halina 1753, 1755 Kowalik Anastazja 1856 Kowalik Helena 2441 Kowalska Alicja 1709 Kowalska-Kołaczkiewicz Joanna 1712 Kowalska-Masłowska Małgorzata, rec. 2288 Kowalski G. 308, 312 Kowalski Jan 2119 Kowalski Marian, oprac. 2520-2521 Kowalski Stanisław 66, 75, 80, 449, 461, 977, 979, 2385, 2508, 2917, 2936, 2941, 2943, 2966, 29732975, 2989, 2993-2994, 3040; rec. 660, 1238 Kowalski Wojciech 1755 Kozaczewska-Golasz Hanna 3041 Kozaczewski Tadeusz 3001, 3024, 3052, 3055, 3102, 3107 Koziarska Kinga 1755 Koziarski Robert 1755 Kozieł Magdalena 3328, 3362 Kozierska Alicja 2352 Koziołek Krzysztof 3268 Kozłowski Janusz Krzysztof 814 Kozłowski Stefan Karol 814 Kozłowski Zbigniew 1875 Köhler Kurt 970, 994-996, 1053, 2062 Königsberg Grzegorz 2623 Kraiński Andrzej 370, 374, 376, 391-392, 395, 406 Krajewska A., red. 43 Kraszewski Piotr 2900 Kraśna Małgorzata zob. Korżel-Kraśna Małgorzata Krause Gustav 913 Krautwurst Günter 1092 Krawców Grzegorz 2825 Krawczuk Wojciech 2508; oprac. 660 Krawczyk Antoni 1441 Krept Wolfgang 274 Kres Bogdan 858, 942, 2381-2382, 2396-2397, 2399 Kretschmer E. 2574 Krieg Dieter 1054, 1214, 2967, 3342 Krieg Theo 1214 Król Danuta 1742 Królak Adam 442 Kruk Stanisław 1439, 1452, 1459; red. 14 Kruk Tadeusz 1162 Kruszelnicki Arkadiusz 2455 Kruszewski Andrzej 3289

Kruszewski Wojciech 3289 Krüger Adolf 1128 Krygowski Bogumił 484 Krysiak Henryk 1399-1400, 1466 Krysiak Marzena 2212 Krzaczkowski Kazimieriz 1338 Krzeszewska Małgorzata 2712 K.S. 1917 Kslawok I. zob. Kowalski Stanisław (kuba) 2207 Kubalik Henryk 1722 Kubalik Krystyna 1722 Kubica Józef, oprac. 3299a Kubicka Irena 226, 1845 Kubicki Janusz 1309, 1329 Kubicki Przemysław 2309 Kubiński St. 1427 Kubrycht-Jabłońska Jolanta 227, 542, 1258, 1310, 1558, 1563, 1572, 1599, 1618, 1660, 1662, 1679, 1695, 1713, 1761, 1914, 1928, 1978, 2090, 2134, 2153, 2162, 2208, 2247, 2321, 2323, 2468-2469, 2516, 2538, 2544, 2579, 2586, 2646, 2658, 2666, 2749, 2837, 2850, 3143, 3170-3173, 3176-3177, 3190, 3343, 3407, 3427; red. 13 Kucefaj Jan 2335 Kucharski Bogdan 462 Kuczer Jarosław 611, 859-861; oprac. 849 Kufel Robert 3344 Kuhn Danuta 377 Kujbida Robert, oprac. 3230 Kuleba Mirosław 2035-2041 Kulejewska-Mazurek Zofia 1055 Kulińska-Eska Anna 2601 Kulus Urszula 3094 Kułtuniak Jerzy 2383 Kumorek Bronisław 1371 Kurzawa Eugeniusz 1369, 3270, 3278 Kuschke P. 1056 Kusiak Franciszek 880 Kutryn Zofia 2216 Kutzer P. 3135 Kuźnik Grażyna 1364 Kühnau Richard 1264, 1273, 1281-1282, 1289, 1291 Küllmann 571 Kwapiński Marian 766 Kwapiszewski Andrzej 535 Kwaśnicki Albin 1770 Kwaśny Zbigniew 847 Kwiatek Jerzy 443-444, 481 Kwiatkowski Marian 1611 Kwiatowski Mariusz 1850 L 57 Labuda Gerard 839 Lachowicz-Murawska Małgorzata 228, 3398 Lang Tomasz 1800

INDEKS AUTORÓW

235

Langenhan Adolf 824 Langer-Fengler Hertha 3217 Langner Eugeniusz 1691 Laube Oswald 1057 Laue Karl, red. 36 LBS 1707 Lec Zdzisław 3363-3364 Lehmann Margarit zob. Kessler-Lehmann Margarit Lehnert Paul 1117 Lehr-Spławiński Tadeusz 840 (Leks) 1646 Lemiesz St. 1824 Lemiesz Wiktor 875 Lenard W. 1467 LES zob. Kostrzewski Leszek Lesik Paweł 1474 Lethe Karlheinz 114 Lewczuk Jarosław 730, 739, 767, 828, 841 Lewczuk Małgorzata 775 Lewicki Bronisław 1448 Lewicki Włodzimierz 1742 L.H. 1525 Liebig Adam 2560 Liebig Franz 1216-1217 Ligas Józef 58, 88, 421, 463, 2593 Lijewski Teofil 443 Liman Herbert 3156 Lindner 693 Lipiec Jadwiga 1533 Lipko Marek 2092 LM 1229 Loebl Bogdan 1842 Loewe Viktor 564 Lorenz 893, 3304 Lorenz Stanisław 2407 (lt) 2303 Lubusz Bolesław 943 Lucae Friedrich 624, 862, 914, 980, 2561 Lutsch Hans 2918 Luty Sławomir 2042 Lülich A. 1222 Łabiak A. 523 Łaniewski Jerzy 1462 Łaszcz Barbara 378, 414 Łatwiński Jerzy 424, 531 Ławniczak Hieronim 881-882, 2588, 2632; red. 1894 Ławrynowicz Mieczysław 1181, 1508 Łęczycki Józef 1554 Ł.M. 93 Łosowski Jan 2937 Łosyk Józef 58, 883, 1980 Łoś Leon, red. 2158 Łotysz Sławomir 2488, 2496 Łozińska Alina zob. Urbańska-Łozińska Alina Łukaniewicz Zenon, red. 316

Łukasiewicz Artur 2414 Łukaszewski Dariusz 2442 Łusiak Bartosz 63, 528 Łusiewicz Rafał 2913 Łyszczak Magdalena 2944 Machnikowski Ryszard 2509 Mackiewicz Anna, red. 2691 Machomichalak Jadwiga 2712 Maciejewski Bogdan 1714 Maćkowska Elżbieta 2143 Magda-Nawrocka Marlena 731, 740 Maj Zbigniew 3064 (Maja) zob. Jasińska Marzanna Majchrzak Jerzy Piotr 131, 179-180, 196-198, 629, 638, 944, 1237, 2562, 2862, 3365 Majewska Barbara, red, 318 Majewski Ryszard 872 Majnertowicz Leon 512a Makowska-Cieleń Anna, red. 2159 Makowski Tomasz 2828, 2831 Maksymczak Katarzyna 1381, 1383, 1630-1631 Maksymczak Piotr 1305, 1312, 1315-1316, 1327, 2434; oprac. 1314 Malicki Kazimierz 1283 Malinowski Andrzej 181 Malinowski Kazimierz 2390-2392 Maliszewski Artur 2907 Maluśkiewicz Piotr 462 Małachowska Janina 219 Małecki Adam 415 Małek B. 93 Mamet H. 311 Manowita Irena 1368, 1886, 2113, 2228 Mańczak Ludwik 3288, 3401 Marchelek Kamila 3095, 3164, 3195 Marcinkian Andrzej 679-680, 751-755, 768-769, 803805; red. 750 Marcisz Beata 653 Marian Janusz 1668 Markiewicz Czesław 2895 Markiewicz Jarosław 2219 Markowska Bożena 2444 Marszycki Zbigniew 66 Martynowicz Bernadeta 2719 Marx Herta 1043 Marzec Halina 2610-2611; red. 2608-2609 (MAS) 2834 Masłowska Małgorzata zob. Kowalska-Masłowska Małgorzata Maszkowski Krzysztof 1472, 1487 (MAT) 1880, 2103, 2849 (mat) 2821 Matelska Janina 2671 Matelski Dariusz 561 Matuszczak Jan 1555

236

INDEKS AUTORÓW

Matuszewski Andrzej 1551 Matuszewski Stanisław 58, 64 Matuszkiewicz Halina 445, 453, 464 Matysiak Agnieszka 2659 Matysik Henryk 1678 Matysik Wiesław 1785 Max Wolf 3065 Mayer Gaston 161 Maziarski J. 1449 Mazur Tadeusz 548, 1401, 1412-1413 Mazur Zbigniew, red. 2912 Mazurek Zofia zob. Kulejewska-Mazurek Zofia Mazurkiewicz Edward 2735, 2746, 2748, 2776-2778, 2781-2782, 2811, 2838-2840, 2744-2847 M.B. 1624, 1821, 3412 Medyński Jan 1950 Meissner Joachim 3345 Meissner Johann Gottlieb 1218 Mejerska Maria 2222 Melcher J.M.L., wyd. 940-941, 962, 992, 1052 Mende E. 2565 Mertins Oskar 749, 787 Mertz 681, 997 Merz Alexander 1163 Męcińska Iwona zob. Rynkiewicz-Męcńska Iwona Męclewska Marta 663 M.G. zob. Gącarzewicz Małgorzata M.G. zob. Grotowska Małgorzata MG zob. Gruca Monika Miakisz Władysław 1468-1469 Michalak Anna 259, 2650 Michalak Arkadiusz 3209 Michalak Wiesław 2160 Michalska Apolonia, red. 314 Michalska Halina, red. 323 Michalski Henryk 1952 Michałowski Jan 88, 1182 Michałowski Michał 1763 Michniewicz Tomasz 2282 Miedziński Tadeusz 57, 2121, 2164, 2171, 2220; red. 37 Mielczarek Artur W. 2672 Mieloszyk Franciszek 2659 Mierzwiński Andrzej 707 Międzybrodzki Edward 1505, 1831 Mikołajczak Katarzyna 2306 Mikołajczyk Andrzej 663, 708, 770 Mikołą jewski Mariusz, red. 2903 Milewski Sław 1524 Mincer Edward J. 1632 Mir., (mir.) zob.. Szokarski Sławomir Mirkiewicz Beata, red. 1836 Miśkiewicz Benon 694-695 Mitur Anna 1836 M.K. zob. Kacprzyk Maria MK zob. Kochańska Mirosława

MKM zob. Kowalska-Masłowska Małgorzata Młynarski Stefan 379 Mnichowski Przemysław 1164 Moeller Ernst von, red. 1072 Mol Książkowy 3417 Moldenhawer Konstanty 797 Morawska Agnieszka, red. 47 Morski Józef 1415 Morżoł Ilona 1403 Motecka Janina 2590 Motyl Krzysztof 2988, 3002, 3096-3097, 3123, 31253127 Moździoch Sławomir 707, 709-723, 905, 925-926, 946; omów. 3423; red. 926 Mróz Władysław 1361, 1738, 1744 MS, ms zob. Suski Michał Muenchberg Kazimierz 2007 Muncker Franz 209 Murawska Małgorzata Lachowicz zob. LachowiczMurawska Małgorzata Muszkieta Władysław 2651 Muszyński Jan 461, 977, 979, 982, 998, 2385, 2508, 2941-2942, 2945, 3018, 3194 Müller Georg 3186 Müller Gerda 2575 Müller K.A. 3019 Müller-Hagen Rudolf 2063 Münzberg 149 Mysłek Tadeusz 425, 465, 477, 654, 2995, 3066, 3144 Nawrocka Marlena zob. Magda-Nawrocka Marlena Nawrot Mieczysław 1741 Nestorowicz Tomasz 1317-1318 Netzel Andrzej 60-61, 65, 73, 76, 83, 94, 97, 100, 102, 1397, 1421, 1516, 1577, 1592, 1597, 1633-1634 Neuling Hermann 3299 Neumann Krystyna 2660 Niedźwiecki Rafał 736, 776-780, 798, 2843, 2988 Niedźwiedziński Przemysław 1253 Niemycki Mariusz 2619, 2893 Nieradka Jarosław 1284 Niesiołowska-Wędzka Anna 825 Niewiadomski Jan 1540 Nikolska Joanna 2497-2498 Nodzyński Tomasz 157, 905, 1036 Nodzyński Wiesław 68, 84, 1411, 1527, 2445 Nogal Wiesław 1730 Nogieć Jerzy 1365, 1464 Nonewicz Andrzej 2094 Nosewicz Albin 952, 1165, 1720, 1896 (now) 1406 Nowacka Lidia 709-711, 716, 720, 722 Nowacki Karl Ferdinand 141 Nowaczyk J. 313 Nowaczyk-Golińska Alicja 1560 Nowagiel Sylwia 62, 430

INDEKS AUTORÓW

237

Nowak Kazimierz 1811 Nowak L. 1658 Nowak Witold 1423, 1453, 1458, 1471, 1704, 2732, 2768, 2800 Nowakowski Dominik 898 Nowakowski Edward 1729 Nowicka Małgorzara 1791, 1911, 2270 Nowińska Ewa 1359; red. 1359 Nowiński Krzysztof 2750 Nowogońska Beata 2914-2915, 2996, 3109 Nowośnicka Brygida 929 Ochocim Aleksander 2120, 3450-3451; red. 14, 48 Ochodek Arleta 1685 Oczkowicz Teresa 2627; oprac. 2626 Odważny Ignacy 1311, 1319-1320 Ogrodowczyk Arkadiusz 884 Olechnowski Bogusław 58 Olejniczak Mirosław 2634 Olejnik Ewa 2408 Oleś E. 1428 Olewicz Zbigniew Romuald 380 Olszewski Wojciech 144, 488-491, 493-495, 497-499, 552, 1321-1325, 1492, 1501-1502, 1563-1564, 1568, 1583, 1587-1591, 1608, 1669, 1796-1797, 1852, 1879, 1928-1929, 1968-1971, 1977, 1983, 1985, 1996, 2043, 2075, 2089, 2136, 2139, 2209, 2229, 2250, 2272, 2301, 2349, 2463, 2466, 2470, 2596, 2865, 2913, 3237-3238, 3249, 3268, 3404; red. 26 Olszyna Roman 1166 Opolski Jerzy 229 Opryszak Anna 1203 Orlicka-Jasnoch Julita 732 Orłowski Władysław 1481 Orucka Julia 756 Osękowski Czesław, red. 851 Osińska Bożena 2076-2078 Oszczepalski Sławomir 373, 381 Oszkinis Józef 1569 Owczarek Monika 553, 658, 1277, 1288, 1391, 1552, 1670-1672, 1944, 2020, 2096, 2137, 2252, 24212422, 2481, 2665, 2678, 2708, 3157, 3178, 3260, 3262, 3354, 3366, 3400, 3556 Owsiana Anna, red. 2594 Oziemska Zofia 1652 Ozimek Jerzy 2634 Palczyńska Krystyna 2610, red. 2609 Palczyński Zbigniew, red. 2594 Paluchiewicz Jóżef 1444-1445 Pałys Małgorzata 1747, 1749, 1754 Panek Barbara 3276 Paruszewski Zbigniew 1405, 1812 Pasterniak Wojciech 428, 2854 Pastwa Franciszek 1736 Paszkowski Konrad 2353

Pasznik Sławomir 315 Patelka Jerzy 1625, 1686, 3449; red. 44 Patrunkÿ Karl Heinrich 3310 Pauly Otto 1106 Pawlak Natalia 1661-1662 Pawlak Roman 3020, 3042, 3068, 3075 Pawłowski Witold 1635 Perlak Andrzej 203, 885, 1183, 1817, 1943, 2640, 2901 Perlak Zbigniew 534 Perłakowski Adam 660 Perłowski Arkadiusz 3294 Peryt Tadeusz Marek 396 Peryt-Gierasimczuk Iwona 1256, 2989; red. 2989 Petersen Ernst 682-683, 724, 815 Peukert Reinhard 1059, 1095; wyd. 35 Pflug J.D. 3331 Philipp G. 1026 Piasecki Andrzej 3440 Piasecki Jan 1673 Piasecki Józef 1924; red. 29 Piątak Ryszard 1483 Pieradzka Krystyna 582, 588 Pietek Tadeusz 2097 Pietrzak Marian 184-185, 192-193, 254, 257 Pietrzyk Bożena 1238, 1750, 2648 Piętaszek 1693 (pij) zob. Jędziura Piotr Pilak Artur 3373 Pilarczyk Franciszek 3374 Pilch Józef 2919 Pilch Krystyna 2919 Pilonis Halina 2076 Pilonis Radosław 2028 Piltz G.R., red. 10 Piontek Janusz 771, 806, 813 Piontek Marlena 543 Piontek Sobiesław, red. 69, 1397 Piotrowiak Krzysztof 2347 Piotrowska Stefania Kalfas zob. Kalfas-Piotrowska Stefania Piotrowski Piotr 2833 Piś Zdzisław 1903 Piwoń Aleksander, oprac. 168 Plettke Alfred 834 Plewako Andrzej 644 Podemski Maciej 397-399 Podwójci Henryk 1884 Podwysocki Tadeusz 89, 1339, 1443 Pogorzelska Krystyna 145 Pojnar Mariusz 2263, 2473, 2624, 2733, 2761 Poklepa Marlena 1617 Pokorny Adam 1395 Polak-Dietrich Władysława 1553 Połys Małgorzata 1749, 1754, 2724 Ponikwia Karina 661, 2117, 3180

238

INDEKS AUTORÓW

Popiołek Kazimieirz 216 Popkiewicz Józef, red. 1420, 1514, 1554 Popławski Radosław 2836 Poprawa Bolesław 1392 Poten B. 639 Powroźnik U. 313 Praast Otto 3067 Prikowski Alex 2969 Prikowski Hans 574-575, 1130, 3225 Prikowski Johannes 136, 684, 890, 1129, 1143, 29972998, 3069, 3218, 3311, 3347 Progulska Krystyna 454 Pruss Helena 2615 Przybecki Jerzy 1786 Przybycka Ewa 2044 Przybylski Jacek 1386 Przybył Maciej 923, red. 923 Przybyła Joachim 1866 Przybyłek Elżbieta 2091 Przybyłowicz-Staffa Grażyna 3103 Przyłębski M. 313 Przyłęcki Mirosław 3043 Pstrucha Lidia 2723 Psujek P. 308 Ptaszek Stanisław 69, 74, 78, 90, 95, 98, 101, 103 Pukajło Józef 57-58, 88, 886, 2265, 2403, 2406 Pytel Roman 199 (q) zob. Kurzawa Eugeniusz R. 1479, 2179 Rabij Marek 1807 Raczyńska Katarzyna 2435 (rad) zob. Pilonis Radosław Radecki Henryk 1981 Rajewicz Krzysztof 2662 Rams Astanisław 2582 Raniuszek Zbigniew 560 Ranuszkiewicz Elżbieta, red. 429 Ratajczak Wiesław 1383 Ratuś Bronisław 2602 R.D. 2698 Rechenberg Hans Heinrich Benno von 614 Rechenberg W. 615 Reichert Jan 63, 1519, 1532-1533, 1537, 2157, 2197, 2255, 2331, 3454-3455, 3459-3460, 3462-3463; oprac. 1533; rec. 107; red. 48 Rembos Michał 3129 Rennekamp Johannes 3098 Reppich 2360 Reymann Siegfried 1010 Richter Johannes 616, 698, 829 Richter P. 3367 Richthofen Bolko von 758 Risse Hilde 1011 Rodewald Hans 1167

Rogalski Maciej 537 Rola Zdzisław 2740 Rolicz A. 2192, 2332, 2756 Roliński Jerzy St. 1616 Romaniszyn Stefan 1723 Romanowski Zdzisław 951 Ronowicz Bożena 1311-1312, Rospond Stanisław 2855, 2858 Rossowski L. 1893 Rowiński Ryszard 68, 1340, 1460, 1470, 1480, 1482, 1578, 2122, 2125 Roznarowicz Daria 1780 Rösler Alfred, rec. 2479, 2988, 2991 Rösner Johannes 1131 Różczka Magdalena 3265-3268 R.S. zob. Sas Robert RT zob. Terlikowski Arkadiusz Rubach Ludomir 3269 Rubacha Józef 2724 Rudecki Z. 1737 Rudiak Robert 2890 Rudkiewicz Zdzisław 1774-1776, 1781 Rudnicki Piotr 1721 Rudziakowicz Ludmiła 2583 Ruhmer Franz August, red. 42 Russmann Paul 1168 Rut Łukasz 1562, 2307, 2636, 3158 Rutka Antoni, red 1612 Rutkowska A. 1727 Rutkowska Helena 1274-1275, 1292-1293, 1295 Rutkowska Maria 2900 Rutkowski Hildegard, red. 573 Rutkowski L. H. 12 Rutkowski Zygmunt 1030 Rückemann A. 308 Rüdiger Werner 3110 R.W.K. 2217 R. Woj. zob. Wojewódzki Ryszard Rybczyńska Dorota 1853 Rychewski Andrzej 403 Ryczkowski Ryszard 182, 269, 725, 2151, 2154, 2315, 2503 Rymut Kazimierz 2856 Rynkiewicz-Męcińska Iwona 258, 555, 562, 1328, 1356, 1394, 1408, 1416, 1546-1548, 1565-1567, 1585-1586, 1600, 1602-1605, 1636-1637, 16871690, 1694, 1743, 1787, 1790, 1792-1793, 1801, 1855, 1882, 1890, 1911, 1919, 1965, 1975, 1982, 2005, 2017, 2019, 2081, 2135, 2147, 2155, 2160, 2206, 2211, 2261, 2294, 2297, 2305, 2344, 2347, 2351, 2386, 2415, 2417-2418, 2420, 2467, 2515, 2584, 2635, 2675, 2705, 2710, 2726-2727, 2736, 2767, 2814, 2889, 3179, 3254, 3269, 3291, 3329, 3346, 3399 Rytko Danuta 2082 Rzepecki Janusz, red. 309-311

INDEKS AUTORÓW

239

Sadrończyk Andrzej 1614 SALTO 2280 Sanocka Krystyna 659, 3145 Sarnowska Wanda 685 Sas Robert 475, 1060, 1184, 1952, 1959-1960, 2410, 3446; oprac. 96; rec. 26 Sauermann M., red. 9; wyd. 11 Saurma Hugo, wyd. 645 Sauter Jacek 70, 1341, 1944 Sauter Wiesław 88, 231-236, 1388; oprac. 1387, 1706, 2519; red. 88, 1388, 2406 Sawicki K. 1658 Sądowski Albin 2082, 2088, 2099 S.C. zob. Cichy Stanisław Schack 1262 Scharn Bernhard 544, 1061, 1132-1133, 1169 Schickfus Jakob 863, 983 Schiller Adolf 108, 571, 899, 906, 917-919, 927, 947, 1007, 1079, 1239, 2367, 2546, 3021-3022; wyd. 571 Schimansky Otto 1118 Schleuen Johann D. 278 Schmidt Eva 726 Schmidt Karl 2731 Schmidt Walter 2361 Schmook Reinhard 237 Schneider Gerold 159 Schober G. 984, 999 Scholz 3053 Schönthür Rudolf 81, 109, 205, 214, 249, 263, 655, 668669, 891, 1062-1063, 1080, 1107, 1119-1120, 1145, 1170, 2064, 2105-2106, 2970, 3205, 3219-3220, 3347, 3445; oprac. 3341 Schreiber Johann Georg 279 Schroeter August 2576 Schubarth Matthäus 281 Schube Theodor 503-504 Schuh W. O. 1108 Schulz A., red. 3 Schulz Erich 1098 Schulz Gerhard 264, 1099, 1121, 3070 Schulz Gotthold 3206 Schulz Robert 1171 Schulz Wilhelm Gotthold 404, 953, 1022, 1031-1034, 1064, 1100, 1115 Schumacher E. 3104 Schurmann Adolf 1065, 1134 Schüller J.B. 3330 Schwartz Aleksander 576 Schwiedrzik Emma 1000 Scultetus Jonas 275 Sebastian J. 1454 Seger Hans 696, 699-701, 729, 734, 737, 741-743, 746747, 772-773, 781, 788, 807, 809, 816, 819-820, 826827, 2374 Seifert E. 156 Senska Androna, red. 472

Sękowski Roman 591-594, 596-604 Siatecki Alfred 238, 560, 2202; rec. 1204 Sickel F.C. 1221 Sidorska Barbara 2314 Sidorska Bolesława 2256 Sidorski Dionizy 92 Siebenhaar Annelise 3313 Sieber Helmut 3009, 3099 Siedlecki Ludwik 57, 1857 Sierżant Stanisław 57 Siltz Erich, wyd. 36 Siltz M., wyd. 52-56 Siltz Max, ojciec, red. i wyd. 36 Simińska Halina 1724 Simon André 3312 Sinapius Johannes 617-618, 626-627 Siuchniński Mateusz, red. 915, 981, 1202, 1219 S.K. zob. Kowalski Stanisław (Sk) zob. Kołodziej Stanisław Skarbek Halina zob. Ańska-Skarbek Halina Skarbek Marian 1865 Skarżyński Andrzej 2915 (SKI) 3231 Skiba Marta 1336, 2938 Skoczylas Janusz 2999 Skowron Agnieszka 2902, 2989 Skrzydłowska Bożena 707, 717 Słabiak Artur 2910 Słota Henryk, red. 547 Słotwińska Karolina 2269, 2274-2276, 2278, 22862287, 2304, 2313, 2345, 2701, 2706, 2879, 3174, 3239 Smolińska Helena 2213 Smolisz Henryk 1604 Sobczak Janusz 2510 Sobisiak Roman, oprac. 3230 Sobkowicz Ryszard 950, 1038; oprac. 1016 Socha Paweł 189 Sochacka Stanisława, red. 2859 Solińska Irena, oprac. 1012 Soliński Walerian 1499, 1506 Sołtysiak Maria 2413 Sondej Mieczysław 1549 Sopniewski Grzegorz 3369 Sosnowski Kirył, red. 435 Sotzmann Daniel Friedrich 281 Sowa Agnieszka 1638 Sozańska Jolanta 3213 Söhnel 3300, 3368 Söhnel Hermann 686 Sperka Jerzy 579, 583, 585 Spiralski Jan 58, 421, 463 Spławiński Tadeusz zob. Lehr-Spławiński Tadeusz Spławski Ryszard 2517 (SPNK) 1656 Sprungala Martin 956

240

INDEKS AUTORÓW

Spudowska Alina 2683 Sroka Tadeusz 1802 S.S. 2527 Stachowiak Bożena 2722 Stachowicz Jan 1674 Stachowicz Joanna 2903 Stachowicz Maciej 1883 Stachura Władysław 979 Staffa Grażyna zob. Przybyłowicz-Staffa Grażyna Stanglewicz Konrad 1305, 1326, 2148 Stankiewicz Helena 2260 Stankiewicz Henryk, red. 1612 Stankiewicz Janina 2511 Stankowiak Bogusław 88 Stankowiak Maria, red. 3251 Starczak E. 1639-1640 Starczewski Artur 3252 Starnawski Zbigniew 920 Stasik Dariusz 1756 Stasik Justyna 3211 Stasiński Rafał 144, 948, 1185, 1330-1331, 1758, 18141815, 1944, 1949, 1967, 1970, 1988, 1995, 2245, 2249, 2324, 2499-2500, 2896, 2904, 2906, 3023, 3044-3045, 3146, 3150, 3354, 3396, 3442 Staszewska Agata 99, 2210, 2877 Stawiarski Jan Konrad 1370 Stefanowicz Czesław 1904 Steiff Georg 1222 Steller St. Georg 1196 Stelmach M. 310 Stempel M. 1658 Stępczak Józef 946 Stępień Dagmara 2277, 2676 Stępień Sylwia 1641 ST.K. zob. Kowalski Stanisław Stobbe Kurt 2362; oprac. 51 Stolarczyk Stanisław 530 Stolarska Małgorzata 1334, 1642, 1984, 2437, 3448 Strehlau Barbara 3392 Strep Leszek 455, 1347, 1371, 1947 Striegan Richard 1172 Striegen Waltraud 1136 Strojny Aleksander 3151 Strońska Anna 1699 Strzymiński Andrzej 3046 Strzyżewski Wojciech 621, 646-647, 649-650, 1204; oprac.849; rec. 1036; red. 566, 905, 979 Stuckart Carl Friedrich, wyd. 935, 958, 1048, 1194, 1210 Styła Tadeusz 1514 Subociałło Tomasz 2200 Suchanecka Grażyna, red. 310 Suchocki Mieczysław, red. 435 Suda Antonina M. 1976, 2595, 2669-2670 Suesmann 865, 1244 Suski J. 1488

Suski Michał 1675, 1795, 1926, 1951, 2093,2223, 2292-2293, 2319, 2387, 2506, 2808, 3408; omów. 2479; red. 1 Suwalski Jan 1372 Suworow Alina 2045 S.W. 1450 Swarczewski Roman 1526 Swereda Krzysztof 2896 Sydor Brunon 2101 (SZ SZ) 2170 Szajner Edmund 2905 Szczecińska Katarzyna, red. 1299 Szczegóła Hieronim 202, 239-241, 428, 866, 1906, 2892; red. 176, 873, 2525 Szczepaniak Roman 1223 Szczepaniak Z. 312 Szczycińska Małgorzata 559 Szechowski Tadeusz 2140 Szejnert Małgorzata 1343 Szeliga Jadwiga 1953 Szewczykowski Adam 478, 3292, 3348 Szkimb Roman 3349 Sznajdrowska Aneta 2312-2313 Szokarski Sławomir 1610, 1643-1644, 2330, 23402342; red. 7 Szramka Hubert 1767 Szuba Elżbieta 3388 Szukiełowicz Zdzisław 2988, 3026, 3047-3049 Szura Romuald 1615, 1939, 2116 Szwiec Beata 1489, 1808 Szydłowski Zbigniew 2046-2059 Szylkin Henryk 2897-2898 Szymańska Halina, red. 533 Szymkowiak Stanisław 1332 Szynder Jerzy 2127, 2196, 2198, 2343 Szynder Jerzy T. 2693-2697, 2700, 2702 Szyrocki Marian 207, 210 Szyrszeń Krzysztof 3257 Ślesik A. 308, 312 Śniecikowski Zygmunt 1714 Świderska Maria 3397 Świdzińska Wanda 1710 Świechowska Aleksandra 3138 Świechowski Zygmunt, red. 714 TA zob. Andrzejewski Tomasz Tackenberg Kurt 774, 782, 808, 817, 821 Tatomir Barbara 1808 Teichert F. 3350 Terlikowski Arkadiusz 739, 2741, 2743, 2745, 2774, 2827, 2841-2842 Terlikowski Henryk 1417 Terlikowski Roman 2738, 2836 Teyszerski Romuald 1843 T.G. zob. Gryblewski Tadeusz

INDEKS AUTORÓW

241

Thiel Chrystian 2404 Thiel Hermann Otto 151, 250, 252, 256, 268, 434, 963, 1035, 1109, 1122, 1174, 2107-2110, 2356, 2379-2380, 2401, 2866, 2935, 3100, 3165, 3184, 3187-3189, 3192-3193, 3198, 3200, 3375, 33823385, 3422, 3466; red. 573 Thiel Otto 110, 2971, 3164 Tłuczek Jan 2006 T.M. 1225 Toczewski Andrzej, red. 2354 Tofilska Małgorzata 2691 (tom) zob. Tomaszewski Zygmunt Tomaszewski Zygmunt 1534, 2692 Trebitz Otto 1142, 1147-1148, 3067 Treskow Albrecht von 2065, 3067, 3071 Troeger Heinrich 1069, 1148 Tritt M. 309 Trojanowski Andrzej 3369 Trojanowski Piotr 1747 Trojnar Barbara 519 Trzeciak A. 1943 Trziszka Zygmunt 1844 Tschierschke Paul 505-508, 520-521, 545 Tubilewicz Jolanta 1297, 1358 Tuchołka Barbara 2939 Tuerle Jerzy 1655 Tumiłowicz Bolesław 1366 Turonek Kazimierz 1404, 1430, 1521 Turowski Wiktor, red. 1762 Tuszyński Bogdan 2826 Twarowska Małgorzata 1240 (tyl) zob. Tylutki Lech Tylutki Lech 540, 2066, 2661 Tym Julius, rec. 3123 Tyman Małgorzata 1645 Tyszkiewicz Wadim 1311, 1326-1327, 1329, 1333-1334, 1357, 1499, 1965-1967, 1985 Uhtenwoldt H. 727 Ułanowska Barbara 2067 Urban Aleksandra 3261 Urban Wincenty 3301, 3315, 3370 Urbańska-Łozińska Alina 838 Urbański Paweł 2911 Uttendörfer Kuno 522 Uttendörfer Otto 1081 Uzdowska Teresa 842 Verbeek Alexander 1123 Vestner Esther 2972 Viebrock Hans 1082 VIP, omów. 1204 Vollmer Hans, wyd. 3183, 3185-3186, 3191, 3197, 3199 wa-wa 2353 WAB 2607

Wachnowski Stefan 1530 Wachowski Krzysztof 687 Wagra 2182 Wahn Martin 3302 Waliszewski Paweł 2742, 2825, 2829, 2843 Walk Franz 1359 Walknowski Dominik zob. Wierusz-Walknowski Dominik Walkowiak Aleksander 3207 Walter Karl 985-986, 1001, 2566 Walter Stanisław 88, 1187 Wanag Józef 644 Wanat Tadeusz 2794 Wasło Renata, omów 888 Wasyluk Czesława 2670 Wasz Edward zob. Gurban Edward Waśkiewicz Andrzej Krzysztof 2126, 2172, 3456 Waśko Anna 589-590 Ważny Tomasz 3111 W.C. 2221 Wcisło Renata, omów. 2988, 2991 Weczerka Hugo, wyd. 908, 974, 1026, 1196 Wehner 571 Weigel Joann Adam Valentin 867 Weinert 1101 Wej 147, 1498, 1500, 1575-1576, 1764, 1898, 2083, 2783, 2786 Wernher Friedrich Bernhard 2923 Wernic Wiesław 71 Wesołowska Anna 3351 Wędzka Anna Niesiołowska zob. NiesiołowskaWędzka Anna Wędzki Andrzej 843, 929, 2393; red. 1055 Węgrzyn Adam 1349 Wiązek Paweł 949 Wichmann 3050 Wiciarz Andrzej 1499 Wiechnowski Bernard 1337 Wieczorek Dariusz 2388 Wieland Johann Wolfgang 277, 280-281 Wielowiejski Adam 2084 Wienicke Arnold 2111, 3159 Wieruch Ewa 3064 Wierusz-Walknowski Dominik 1756 Wierzbicka Katarzyna 2413 Wierzbowski Jerzy 449, 529 Więzek Zenon 1726 Wilas Adam 2613-2614 Wilczyński Hieronim 57 Wilk Andrzej 2493 Winiecki Jerzy, oprac. 1909, 2174 Winkler Rudolf 1070 Wiszkowska Helena 1832 Wiśniewska Elżbieta 1651 Wiśniewska Renata 2645 Witkowski H. 2218

242

INDEKS AUTORÓW

Witkowski Ireneusz 118, 153 Witkowski Janusz 1746 Witkowski Leszek Frey-, oprac. 2870-2871 Witwicki Michał 2940 WK 1230, 2318 (WK) 86, 1797, 2687-2688, 2703, 2784 (WM) 2472 W.N. zob. Nowak Witold Wnuk Rafał, red. 1033, 1177 Wodecka Halina, red. 315 Wojciechowski Roman 2085 Wojciechowski Zygmunt 844-845 Wojecki Mieczysław 2612, 3136 Wojewódzka Halina 509, 556, 2432, Wojewódzki Ryszard 1405, 1541, 2186; red. 26, 44 Wojtasik Jan 2010-2015 Wojtaszyn Urszula 3396 Wojtczak Lidia zob. Górska-Wojtczak Lidia Wojtczak Z. 2009 Wojtowicz Zbigniew 2769 Wojtulewicz Maria 1655 Wolanowski Lucjan 1188 Wołk Krzysztof 2423 Woźny Bogusław 728 Wójcik Bronisław 2227 Wójcik Jerzy 1748 Wróbel Anna 2883 Wróbel Irena 405, 557, 783 Wróbel Ireneusz 405, 557 Wróblewski Andrzej 1531 Wrzaszcz Mateusz 2988 Wrześniak Zbigniew 2167 Wrześniewski Zenon 2115, 2715-2716 Wutke Konrad 630, 635; wyd. 848 Wuttig Ernst 1175 (ww) 1698 Wyder Grażyna 1036 Wygiera Regina 3418 Wygiera Renata, red. 43 Wyporek Bogdan 2937 Wysoka Joanna 2620 Wysoki Waldemar 272 Wyszyński H. 485 (y) 2443 Zacłona T. 3122 Zadworny Zygmunt 2725 Zagórski Zygmunt 2857 Zajchowska Stanisława 435, 447, 484, 846 Zakrzewski Bogdan 1649 Zakrzewski Zdzisław 2770 Zaleska Izabela 2989 Zaremba Witold 1647

Zarówny Tadeusz 1651 Zatrybówna Alicja 1398, 1876 Zawadka Marek 1676 Zawadzka Agnieszka 2903 Zawadzki Jarosław 82 Zawiślak Jacek 137, 200, 670, 1204-1205, 2682, 2686, 2977, 2988, 3006, 3076-3078, 3222; red. 33 Zeman Jan 3413 Zembaczyński Andrzej 1718 Zemła A. 1446 Zetbe zob. Bruchwalski Z. Zeylandowa Maria zob. Berezowska-Zeylandowa Maria (zg) 1623 Ziarek Andrzej 2587 Zieliński Jan, red. 547 Zielonka Zbigniew 2860, 2862, 2867 Zięba Czesław 1455 Zimecki Tadeusz 72 Zimmermann Friedrich Albert 735, 868 Ziobrowski Michał 96, 1987 Ziółkowski Marek, red. 1847 Z.K. 2505 Zöllner Johann Friedrich 1017, 1207 Z. Sz., (Z.Sz.), (z.sz.), (sz) zob. zob. Szydłowski Zbigniew (zt) zob. Tomaszewski Zygmunt Zubrzycki Piotr 930, 3101 Zwarycz Katarzyna 3414 Zwierzchowski Jerzy 2169 Zwolska Janina 436 Zwolska Joanna 896 Zych Henryk 1442 Zych Jacek 1327 Zygmont Tomasz, red. 1766 Zygmunt Katarzyna 518 Zygmunt Lucyna 456 Zygmunt Mariusz 456 Żabienko Maria 3416 Żbikowski Grzegorz 3294 Żeberski Eugeniusz 1697, 1702-1703, 2193, 2337 Żebrowski E. 2253 Żerelik Rościsława, red. 966, 1206 Żmigrodzka Teresa 1718 Żołądziejewski Zbigniew 2680 Żrebic Piotr 558 Żurawska Dorota 2720 Żurawski Wojciech 2718 Żurko Jerzy 887 Żytor Eugeniusz 2181 Żywień Andrzej 1571 „364” 3436

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->