P. 1
METODY UTRWALANIA I PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI

METODY UTRWALANIA I PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI

|Views: 899|Likes:

More info:

Published by: Michał Hołyński on Nov 20, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

METODY UTRWALANIA I PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI

OPRACOWAŁA: mgr Józefa Typrowicz

PRZEMYŚL 2006

1

np. kurzem. roztoczy itp. przez ich zabicie lub usunięcie połączone z zabezpieczeniem przed zakażeniem wtórnym. niższej niż 7-10°C. Nie każda żywność może być chłodzona. np. obniżona poniżej ich specyficznego optimum. solenia i cukrzenia. a) Chłodnictwo żywności. różnymi substancjami zapachowymi i barwnymi. Obniżenie temperatury o 10°C powoduje 2-3-krotne (średnio 2. Hamowanie zmian chemicznych. Wstrzymanie zmian fizycznych. twardnienia. cukier). Wstrzymanie tkankowych procesów biochemicznych. półproduktów i gotowych produktów żywnościowych i w takim samym stosunku przedłuża się okres ich przydatności do przerobu czy spożycia. utleniania witamin. brak dojrzewania. UTRWALANIE NISKIMI TEMPERATURAMI. którymi często są składniki środków żywnościowych (sól.METODY UTRWALANIA ŻYWNOŚCI. reakcji enzymatycznego rozpadu różnych związków organicznych oraz brunatnienia. w pomidorach w temp. od 13-16°C do punktu zamarzania żywności. do około 2°C. tj. utleniania biologicznego. że przez obniżenie pokojowej temperatury do około 0°C zmniejsza się 5-10-krotnie szybkość przemian biologicznych surowców. fermentacji. plamy na skórze.5-krotne) zmniejszenie szybkości reakcji chemicznych. 1. niższej niż 12-13°C. Ogólnie przyjmuje się. Polegają na wykorzystaniu zjawisk fizycznych lub stosowaniu substancji zwiększających ciśnienie osmotyczne. a szczególnie hermetyczne. owadów. sierścią itd.). występują tzw. w jabłkach przechowywanych w temp. Zabezpieczenie przed inwazją i rozwojem różnego rodzaju szkodników. Do metod utrwalania żywności zaliczyć należy również odpowiednie opakowanie żywności. autooksydacji tłuszczu. PODZIAŁ METOD UTRWALANIA ŻYWNOŚCI. jak zbrylania się. 2 . Utrwalanie środków żywnościowych metodami fizycznymi polega na stosowaniu w przetwórstwie wysokich i niskich temperatur. żelowania. np. zmian struktury oraz konsystencji. z zastąpieniem w opakowaniu powietrza przez gazy obojętne chemicznie lub pakowane aseptycznie. czy bananach w temp. Metody fizyczne utrwalania żywności. Utrwalanie żywności osiąga się w różny sposób. odwodnienia. rozwarstwiania i in. Uszkodzenia chłodnicze spowodowane różnymi zmianami fizjologicznymi. Uszkodzenia obserwuje się np. chemicznymi i pochodzenia organicznego. Utrwalanie albo konserwowanie żywności jest to działanie zmierzające do przedłużenia trwałości żywności poprzez: Niedopuszczenie do rozwoju i działalności drobnoustrojów. niższej niż 2-3°C. Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami fizycznymi. chemiczne i biotechnologiczne oraz kombinację (kojarzenie) tych metod. np. Stosuje się w nim temperatury w granicach od 10°C do 0°C. nieenzymatycznego brązowienia. niektórzy podają tu szerszy zakres temperatur. wykorzystując metody: fizyczne. jak wewnętrzne lub zewnętrzne brązowienie. Jeśli temperatura owoców jest np. szkodników magazynowych (gryzoni.

Sterylizację termiczną przeprowadza się albo stosując suche. w autoklawie w temp. a) Pasteryzacja. Promieniowanie UV jest słabo przenikliwe. proces prowadzący do usunięcia lub zabicia wszystkich mikroorganizmów z danego środowiska. dlatego jest stosowane do jałowienia blatów stołów i powietrza w laboratoriach i innych pomieszczeniach. niektóre warzywa) w czasie pasteryzacji stwarzają warunki do zniszczenia również przetrwalników bakterii. nastąpiło jak najszybciej. że płyny jałowione przez filtrowanie są pozbawione bakterii. Inne metody wyjaławiania to sączenie roztworów przez filtry bakteriologiczne. Zamrażanie polega na szybkim schłodzeniu produktu do temperatury -20°C do -40°C (ale zwykle nie poniżej -30°C i rzadko dochodzącej do -40°C) i utrzymaniu jej poniżej 18°C w czasie całego okresu przechowywania produktów w chłodni. ale nie wirusów. w których drobnoustroje nie mogą się rozwijać. przez 15-30minut. struktury i konsystencji i innych cech organoleptycznych.). b) Zamrażalnictwo żywności.5 godz. Sterylizacja. przy jednoczesnym zwiększeniu stężenia substancji rozpuszczalnych. pasteryzację momentalną. również przetrwalników. Najczęściej stosowanym czynnikiem wyjaławiającym jest wysoka temperatura. aby schłodzenie surowców żywnościowych . 3 . nie można więc ich nazwać jałowymi. albo gorącą parą wodną w procesie tyndalizacji w 100°C. niszczone przez podwyższoną temperaturę można sterylizować chemicznie. zapachu. Sterylizacja polega na ogrzewaniu produktu najczęściej w temperaturze 10021°C. jakie zachodzą w żywności nie zamrożonej. w których zachodzą jeszcze procesy biologiczne. a czasem i kilkudziesięciu minut. 85-90°C i natychmiastowym schłodzeniu. stwarza warunki. 121-123°C. których działanie wpływa niekorzystnie na jakość otrzymanego wyrobu. UTRWALANIE WYSOKIMI TEMPERATURAMI. Hermetyczne zamknięcie naczyń pozwala na utrzymanie produktu w warunkach beztlenowych i zapobiega wtórnemu zakażeniu. Zamrażanie wstrzymuje rozwój i działanie drobnoustrojów powodujących psucie żywności i wywołujących zatrucia. pasteryzację wysoką w której stosuje się ogrzewanie w temp. W czasie pasteryzacji giną formy wegetatywne drobnoustrojów. przez 1-1. np. w nasyconej parze wodnej pod nadciśnieniem 1 atmosfery. Ogrzewanie unieczynnia zawarte w produkcie enzymy. Wyróżnia się następujące sposoby pasteryzacji: pasteryzację niską lub długotrwałą. a także do wydzielania się ciepła i samozagrzewania. ma ona na celu zniszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych i unieszkodliwienie form wegetatywnych innych mikroorganizmów. Zamiana wody w lód. gorące powietrze (160-180°C. Kwasy zawarte w niektórych produktach (owoce. stosując tlenek etylenu lub mniej szkodliwy tlenek propylenu. Dzięki niskiej temperaturze znacznie zwalnia się przebieg reakcji chemicznych oraz procesów enzymatycznych i biochemicznych. Pasteryzacja polega na ogrzewaniu materiału do temperatury nie przekraczającej 100°C (przeważnie 65-85°C). Naczynia plastykowe. polegającą na ogrzewaniu w temp. b) Sterylizacja (wyjaławianie). od 85°C do prawie 100°C w czasie od co najmniej 15s do kilku. 63-65°C w czasie 20-30 minut. gdyż procesy te prowadzą z reguły do niekorzystnych zmian barwy.Bardzo ważne jest. polegającą na ogrzaniu do temp. Należy jednak pamiętać.

składniki mineralne. Powoduje to skoncentrowanie składników suchej substancji w mniejszej masie produktu. sterylizacja żywności przed zapakowaniem i aseptyczne pakowanie. Odwodnienie surowca można przeprowadzić różnymi sposobami. jak np. suszenie w przeciwprądzie gorącego powietrza drobno rozpylonych cząsteczek płynu. Koncentracji nierównowagowej. Koncentracji równowagowej. 55-65°C przez około 15s. dzięki czemu nie mogą zachodzić procesy enzymatyczne i procesy życiowe drobnoustrojów. delikatnych sosów czy niektórych przetworów mleczarskich. Metody stosowane do zagęszczania żywności można podzielić na takie. Termizacja może być połączona z hermetycznym pakowaniem i stanowi wtedy dodatkowy. białka. Nie zachodzi przemiana faz i woda usuwana jest w tzw. czyli koncentracja.: przez suszenie w podwyższonej temperaturze (odparowanie wody). zapach. zwykle do zawartości ok. odwrócona osmoza. w których: 1. Zagęszczanie. 2. kolor. UTRWALANIE PRZEZ ODWODNIENIE. Dzięki temu. ultrafiltracja). Nie pozwala ona na skuteczne wyeliminowanie drobnoustrojów chorobotwórczych. należą tutaj: odparowanie i kriokoncentracja (zamrożenie żywności i usunięcie z niej kryształków lodu). smak. tj. za pomocą promieni podczerwonych. a) Suszenie. np. który nosi wtedy nazwę koncentratu. c) Liofilizacja. Dobrze zachowana struktura komórkowa pozwala na szybkie ponowne uwodnienie produktu.W przemyśle są stosowane dwie metody tego procesu: sterylizacja żywności w opakowaniach hermetycznych. c) Termizacja. pod zmniejszonym ciśnieniem. Suszenie produktów ma na celu obniżenie w nich zawartości wody do 15% lub jeszcze mniej (1-3%). należą tutaj metody stosujące półprzepuszczalne błony (metody membranowe. Jest to łagodniejsze niż podczas pasteryzacji ogrzewanie płynnej żywności. Zachodzi przemiana fazowa wody i maksymalne oddzielenie wody w momencie osiągnięcia równowagi fazowej tzw. mleka surowego przez ogrzanie go w temp. mikrofiltracja. 4 . przejście wody ze stanu stałego bezpośrednio w stan pary z pominięciem fazy ciekłej. np. suszenie próżniowe pod zmniejszonym ciśnieniem. polega na częściowym usunięciu wody z ciał płynnych. b) Zagęszczanie. Produkty liofilizowane są bardzo higroskopijne i wymagają odpowiednich opakowań zabezpieczających przed niekorzystnymi zmianami. Liofilizacja polega na odwodnieniu produktu przez sublimację lodu. bardziej efektywny. np. że produkt jest suszony ze stanu zamrożonego i w niskich temperaturach to nie ulegają degradacji jego najcenniejsze składniki i właściwości: witaminy. czyli tzw. apertyzacja. zabieg utrwalający. 30%. a jej celem jest przedłużenie trwałości żywności.

Dodatek cukru do żywności w ilości zapewniającej jego stężenie 25-35% w środowisku wodnym skutecznie hamuje rozwój większości bakterii. dzikich drożdży i pleśni. Czynnikiem konserwującym w marynowanych owocach i warzywach jest kwas octowy dodany do przetworów.1-0.1%. a) Utrwalanie za pomocą chemicznych środków konserwujących stosowanych w małych dawkach. co uniemożliwia powierzchniowy rozwój pleśni. Środków chemicznych używa się głównie do utrwalenia półprzetworów. często z domieszką kwasu mlekowego. Stężenie kwasu w marynatach łagodnych wynosi 0. Dozwolona dawka wynosi 0. które hamują rozwój lub niszczą drobnoustroje. Konserwujące działanie dużej ilości soli kuchennej (12-16%) polega na silnym odwodnieniu środowiska oraz samych komórek drobnoustrojów. przeciery. b) Utrwalanie przez zwiększenie koncentracji cukru. soki) w dawkach 0. co uniemożliwia rozwój mikroflory. jest stosowany do utrwalania półprzetworów w dawkach 0. zawierające zwykle 5565% cukru.10. W Polsce są dozwolone następujące konserwanty: roztwór wodny lub gazowy dwutlenku siarki (SO2) jest stosowany do utrwalania półprzetworów owocowych (pulpy. Podczas przetwarzania półprzetworów na gotowe wyroby SO2 usuwa się z produktu. Dlatego produkty w rodzaju marmolad lub marmoladek. a) Utrwalanie przez solenie. Marynaty utrwala się za pomocą pasteryzacji. związanym ze wzrostem ciśnienia osmotycznego w komórce. Utrwalanie metodami chemicznymi polega na dodaniu do przetworów w małych dawkach związków chemicznych. kwas sorbowy (CH3-CH=CH-CH=CH-COOH) lub jego sole działają hamująco na rozwój drożdży i pleśni.80%. lecz pewna jego część pozostaje w wyrobach gotowych. Mają one charakter używek. w ostrych do 3%.1%. a nie wpływają ujemnie na smak i zapach gotowego wyrobu oraz są nieszkodliwe dla zdrowia konsumenta. a w przypadku pleśni nawet do ok. Dozwolona dawka wynosi 0.5%. 7580%. Substancjami stosowanymi do podwyższania tego ciśnienia są: cukier (sacharoza) i sól kuchenna (chlorek sodu). Stosowany jest do zabezpieczenia powierzchni marmolady przed rozwojem pleśni. Koncentracja cukru powyżej 60% powoduje bardzo duże zwiększenie ciśnienia osmotycznego i działa odwadniająco na komórki drobnoustrojów (podobnie jak solenie).METODY OSMOAKTYWNE. w średnio ostrych 1-1. wymagają obsuszenia (powstania suchej skórki na powierzchni). Metody te polegają na dodawaniu do żywności substancji podwyższających ciśnienie osmotyczne.3%. Metody chemiczne utrwalania żywności. 2. kwas benzoesowy (C6H5COOH) jest słabo rozpuszczalny w wodzie i w związku z tym częściej używa się dobrze rozpuszczalną w wodzie sól sodową benzoesan sodu (C6H5COONa). 5 .15%. kwas mrówkowy (HCOOH) hamuje rozwój drożdży i pleśni.45-0. b) Utrwalanie za pomocą kwasów organicznych. Dwutlenek siarki wstrzymuje rozwój bakterii. natomiast aby zahamować rozwój drożdży trzeba zwiększyć stężenie cukru do 65%.

Marynaty z owoców wymagają dodatku 10-25% cukru. azotany. zwykłych i gazowanych przez dodanie do nich kwasu o-fosforowego lub dwutlenku węgla. Do produktów przeznaczonych do kiszenia dodaje się soli kuchennej nie tylko ze względów smakowych. Kwas o-fosforowy dopuszczalny jest u nas jako dodatek do napojów typu Cola. wody sodowej. czy nawet uniemożliwić rozwój bakterii i drożdży. a tym samym i utrwalania różnych napojów chłodzących. co przyspiesza jego mieszanie się z płynem zewnętrznym. na mokro i mieszaną. Wędzenie jest to specyficzny rodzaj utrwalania mięsa. Sól kuchenna dodana w ilości około 3% przyspiesza rozwój bakterii kwasu mlekowego i osłabia działalność bakterii niepożądanych. d) Wędzenie.8%. e) Peklowanie. Pobudza ona wydzielanie soku. kwas askorbinowy oraz inne składniki. Dwutlenek węgla CO2 stosuje się do różnych napojów gazowanych (np. Powstający w czasie fermentacji mlekowej kwas mlekowy chroni produkt przed gniciem. Sprowadza się ono w praktyce do ukwaszania. Mięso peklowane odznacza się charakterystyczną różową barwą. ciepłe w temperaturze 22-40°C i gorące w temperaturze 45°C. Zastosowanie kwasów nieorganicznych jest bardzo ograniczone. w ilości 0. Nawet w tak małej dawce może on skutecznie obniżyć pH środowiska i hamować. 3. W czasie wędzenia obsycha powierzchnia produktu oraz osiadają na niej składniki dymu. azotyny. Oprócz bakterii kwasu mlekowego w procesie kiszenia biorą udział również inne bakterie i drożdże wytwarzające alkohol. do marynat warzywnych cukier dodaje się w małych ilościach. cukier. Kiszonki należy chronić przed rozwojem pleśni przed odcięcie dostępu tlenu i stosownie możliwie niskiej temperatury przechowywania (0-10°C). 6 . Fenole i aldehydy znajdujące się w dymie zwalniają procesy autolityczny w produkcie oraz działają bakteriobójczo na mikroflorę. zapachu i połysku. a) Kiszenie. Metody biologiczne utrwalania żywności. przyjemnym smakiem oraz aromatem.6 g/l. W roztworach alkoholowych wysyconych CO2 dodatkowe konserwujące działanie spowodowane jest połączeniem CO2 i alkoholu. wód mineralnych). Peklowanie polega na poddaniu mięsa działaniu mieszanki peklującej. Proces peklowania przeprowadza się metodą na sucho. w którym produkt poddaje się działaniu ciepła i związków chemicznych zawartych w dymie otrzymanym podczas spalania drewna. Trwałość produktów kiszonych uzyskuje się przy pH poniżej 3. Z technologicznego punktu widzenia rozróżnia się wędzenie zimne w temperaturze 16-22°C. utrzymującą się po ugotowaniu. Czynnikiem utrwalającym podczas kiszenia jest kwas mlekowy wytwarzany przez bakterie kwasu mlekowego z cukru znajdującego się w produkcie. tworząc warstwy silnie nasycone o intensywnej barwie. w skład której wchodzą: sól. c) Utrwalanie za pomocą kwasów nieorganicznych.5 oraz kwasowości ogólnej 1-1. nie zabezpiecza natomiast przed pleśnieniem.

Metoda kombinowana. Są to metody (procesy technologiczne). odwodnienie. Przykładowo. ogrzewanie. z których każdy oddzielnie nie jest w stanie zagwarantować pożądanej trwałości i jakości żywności. przeciwdziałające szkodliwemu działaniu drobnoustrojów i innych czynników destrukcyjnych. stanowiąc kolejne bariery. nazywana też technologią płotków daje dobre wyniki w utrwalaniu żywności. z reguły nowoczesne. bądź następować po sobie. drgania dźwiękowe i naddźwiękowe. 7 . gdyż wykorzystuje się w niej bardzo skuteczne sumaryczne działanie wielu czynników konserwujących. przy czym czynniki te mogą występować jednocześnie. zakwaszanie itd. pulsujące pole elektryczne. b) Skojarzone albo kombinowane metody utrwalania żywności. wysokie hydrostatyczne ciśnienie (HHP). Utrwalanie skojarzonymi. promieniowanie nadfioletowe.4. Są to metody nietypowe. są to metody wykorzystujące w celu utrwalania żywności: promieniowanie jonizujące. żywności metodami niekonwencjonalnymi i metodami a) Metody niekonwencjonalne utrwalania żywności. w których wykorzystuje się nie jeden czynnik konserwujący (oziębienie. z wykorzystaniem najnowszych urządzeń technicznych. pulsujące światło.) ale więcej. pulsujące pole magnetyczne.

gdyż stwarza dogodne warunki do rozwoju drobnoustrojów. toteż gospodarka magazynowa musi być przeprowadzona bardzo umiejętnie i z dużą dozą odpowiedzialności osób. które się nią zajmują. zwłaszcza dojrzewanie i kiełkowanie. • WPŁYW CZYNNIKÓW OTOCZENIA. Nadmierna wilgotność powoduje nawilżanie. które wskutek różnych zabiegów technologicznych zmieniły swoją strukturę i właściwości. np. światło. Pośrednio wilgotność wpływa ujemnie na przechowywaną żywność. warzywa. Trwalsze są surowce. część z nich występuje sezonowo. Wilgotność wpływa na cechy jakościowe żywności w sposób bezpośredni i pośredni. Powoduje również jełczenie tłuszczu i niszczenie witamin. Zadanie to spełnia przechowalnictwo. mięsne. czas przechowywania. które zachowują cechy organizmów żywych. zachowujące cechy żywych organizmów. które częściowo utraciły cechy żywych organizmów. które po 6 godzinnym naświetlaniu traci 66% witaminy B2. Na przechowywaną żywność oddziałuje wiele czynników mających wpływ na jej jakość. np. Przyspiesza ono procesy utleniania i jełczenia tłuszczu oraz prowadzi do utraty niektórych witamin.PRZECHOWYWANIE ŚRODKÓW ŻYWNOŚCIOWYCH. Największą trwałością charakteryzują się środki żywnościowe. Trwałość środków żywnościowych jest bardzo różna. zagrzewanie oraz zbrylanie żywności. Niekorzystny wpływ wywiera powietrze na tłuszcz i żywność o dużej zawartości tłuszczu. mięso. Jednak w miarę upływu czasu wartość odżywcza większości środków żywnościowych ulega obniżeniu i tracą one dodatnie cechy jakościowe. wyższe temperatury bowiem powodują niekorzystne zmiany konsystencji. drobnoustroje. temperatura. zbożowe. np. Przykładem może być mleko. Światło słoneczne działa na środki spożywcze szkodliwie. Temperatura wywiera wpływ na intensywność procesów życiowych zachodzących w środkach żywnościowych i na rozwój drobnoustrojów. konserwy i koncentraty. czystość pomieszczeń. zwłaszcza oddychania. owoce. kurczenia się surowców oraz powstawanie nadmiernych ubytków. Natomiast mała wilgotność prowadzi do wysychania. obniża również jakość opakowań przez rozklejanie torebek i rdzewienie puszek. niektóre przetwory mleczne. środki żywnościowe należy zabezpieczyć przed zepsuciem. 8 . Najmniej trwałe są surowce. wyglądu i innych cech fizycznych żywnościowych oraz sprzyjają rozwojowi drobnoustrojów. ponieważ uaktywnia enzymy.: powietrze. które w skali przemysłowej i każdego zakładu gastronomicznego ma na celu stworzenie takich warunków do przechowywania żywności. przez co przyspiesza procesy życiowe w tkankach żywności. aby jak najdłużej zachowała świeżość. Aby zapewnić produkcji gastronomicznej ciągłość i urozmaicenie. Środki żywnościowe. Środki żywnościowe mają bardzo zróżnicowane właściwości fizyczne i chemiczne. są na ogół nietrwałe. Brak świeżego powietrza powoduje zamieranie komórek i szybkie psucie się surowców tej grupy. Powietrze może wywierać na żywność wpływ dodatni i ujemny. Do przechowywania żywności stosuje się niską temperaturę w granicach 0 – 8oC lub – 20oC. wymagają stałego dopływu i wymiany powietrza w celu podtrzymania procesów żywnościowych. np. wilgotność. ale zachowały naturalne właściwości. jaja.

co powoduje wiotczenie i kurczenie się. oraz wartość odżywczą i technologiczną. ale dalej posunięta przyspiesza psucie się żywności. W przechowywanej żywność następują następujące procesy: 1. Dojrzewanie . mięs. bo nawet najlepsze warunki przechowywania nie zahamują całkowicie niekorzystnych zjawisk. Autoliza – samotrawienie. 4. które nie zatraciły cech żywych organizmów. smaku i zapachu warzyw i owoców. smaku i zapachu niekorzystne – obniżają cechy jakościowe. pleśnie i grzyby. Jednak czas potrzebny do przebiegu tego procesu jest ograniczony i nie można go przedłużać. mąki. Prowadzi ono do poprawy wyglądu. zawartość tlenu i dwutlenku węgla w atmosferze oraz wilgotność. zmniejsza się zawartość witaminy C. one też stwarzają największe zagrożenie dla żywności. 9 . Jest to zjawisko niepożądane i należy mu zapobiegać lub je opóźniać przez przechowywanie surowców w pomieszczeniach chłodnych i suchych. warzyw. W większości przypadków celem przechowywania jest zahamowanie procesów dojrzewania. Wpływa to niekorzystne na wartość odżywczą warzyw i owoców. które mogą regulować proces dojrzewania są: temperatura. 3. Czynnikami. ZMIANY ZACHODZĄCE PRZECHOWYWANIA. Dlatego jednym ze sposobów zapobiegania tym procesom jest stosowanie odpowiednich opakowań surowców. Najliczniejszą grupę drobnoustrojów stanowią bakterie. owoców. które wywołują w nich zmiany jakościowe: korzystne – poprawa wyglądu. Drobnoustroje działające na żywność to takie bakterie.odbywa się pod wpływem enzymów zawartych w tkankach. W ŚRODKACH ŻYWNOŚCIOWYCH PODCZAS W środkach żywnościowych podczas przechowywania zachodzi wiele procesów biochemicznych. zachodzi pod wpływem enzymów autolitycznych i prowadzi do rozkładu składników odżywczych wewnątrz komórek. Autoliza w początkowym etapie zwiększa strawność środków żywnościowych. 5. do jakich prowadzi zbyt długie przechowywanie. Pleśnie i grzyby atakują środki żywnościowe nieodpowiednio przechowywane. np. jest konieczny do osiągnięcia lepszej jakości przez dojrzewanie. mikrobiologicznych. obniża się jakość surowców. Oddychanie – jest procesem zachodzącym w surowcach. chemicznych. Zjawisko to powoduje obniżenie wartości odżywczej surowców w miarę przedłużania przechowywania.Czas jest czynnikiem. zmieniając na niekorzyść ich smak i zapach. serów dojrzewających. Najpewniej chroni przed ich szkodliwym działaniem bezwzględna czystość. Kiełkowanie – występuje w surowcach roślinnych. pakowanie próżniowe lub w atmosferze CO2.jest zjawiskiem fizycznym prowadzącym do utraty wody z tkanek. 2. który dla pewnych środków żywnościowych np. Wysychanie . fizycznych.

inne półprodukty mrożone Czas i warunki przechowywania niektórych surowców.260C Artykuły zamrożone: .mrożonki warzywne i owocowe .mleko .orzechy Pomieszczenia wilgotne (wilgotność względna 900C).cukier .jaja .czekolada . temp.tłuszcze .drób .mięso i wędliny . Pomieszczenia suche ( wilgotność względna 60%).używki i przyprawy .suche nasiona roślin strączkowych .suche artykuły zbożowe .Różne grupy żywności mają właściwe sobie cechy i wymagają odmiennych warunków przechowywania.koncentraty Pomieszczenia wilgotne (wilgotność względna 950C)przewiewne. temp.50C Artykuły o dużej zawartości wody: . Nazwa surowców Warzywa Kapustne Cebulowe Korzeniowe Owocowe-psiankowate Owoce Ziarnkowe Pestkowe Cytrusowe Temperatura 0 C Wilgotność względna % 85 – 90 75 – 80 90 –95 85 – 95 88 – 92 85 – 90 85 – 95 Czas przechowywania 0 +1 do – 3 +2 do –0.5 +10 do –8 +4 do +0.owoce.chałwa .ryby .drób . temp.susz . przewiewne. 8 – 100C Artykuły higroskopijne: . –18 do . 0 .5 0 do –0. . 0 .pieczywo trwałe . śmietana +2 do 0 Sery dojrzewające +2 do 0 Mleko w proszku +4 do 0 Tłuszcze Smalec Masło margaryna +4 do –2 -13 do –28 +2 do 0 80 – 85 80 – 85 75 – 80 75 – 80 75 – 80 75 – 80 Do 48 godzin Do 6 miesięcy Zgodnie z okresem gwarancyjnym Do 12 miesięcy Do 8 miesięcy Zgodnie z okresem gwarancyjnym 10 . temp. Warunki składowania środków żywnościowych.ziemniaki Pomieszczenia suche (wilgotność względna 60%).warzywa .40C Artykuły łatwo psujące się: .mięso .5 +10 do +1 Do 4 miesięcy Do 8 miesięcy Do 4 miesięcy Do 10 dni Do 6 miesięcy Do 4 tygodni Do 8 tygodni Mleko i jego przetwory Mleko świeże.

Przechowywanie kasz i mąki. o wilgotności poniżej 12%. dodawać substancje hamujące przemiany oksydacyjne (przeciwutleniacze). Przemiany tłuszczów w czasie przechowywania. określane jako jełczenie. stosowanie składników wiążących tlen. dla płatków owsianych – od 4 do 6 miesięcy. maki pszennej ciemnej – 3mkesiące (dla typów 1400. oddychanie 3. 1850. Zmiany zachodzące w tłuszczach podczas przechowywania. drobnoustrojów i tlenu mąka ulega niekorzystnym zmianom. Okres przechowywania kasz od momentu ich wyprodukowania wynosi: dla kszy manny – 5 miesięcy. 2000). Są to: przechowywanie tłuszczy w obniżonej temperaturze przechowywanie bez dostępu światła stosowanie odpowiednich systemów pakowania – pakowanie próżniowe. Pomieszczenia do przechowywania kasz powinny być suche. które wiąże się z pojawieniem niepożądanego zapachu i smaku. 550. maki żytniej – 4 miesiące.Przechowywanie surowców i przetworów z warzyw. dwutlenek węgla). W warzywach po zbiorze zachodzą następujące procesy: 1. 750). 11 . dla kaszy jęczmiennej – od 9 miesięcy (kasza wiejska i mazurska) do 10 miesięcy (pęczak kujawski). parowanie. czyste o temperaturze 150C i wilgotności względnej powietrza 60%. dojrzewanie 2. temperaturę oraz wilgotność względną powietrza w miejscu przechowywania. a także procesy utleniania. wprowadzanie do wnętrza gazów obojętnych dla tłuszczu (azot. 500. mikrobiologicznych i fizycznych. Mąka sucha. Zmiany zachodzące w tłuszczach w trakcie przechowywania mogą powodować czynniki biochemiczne i chemiczne. Do przemian biochemicznych zaliczymy: hydrolizę jełczenie ketonowe utlenianie Przemiany chemiczne to: hydroliza utlenianie (autooksydacja) Stosując następujące zasady można ograniczyć niekorzystne zmiany zachodzące w tłuszczach. Przy wyborze optymalnej wilgotności maki należy uwzględniać czas jej magazynowania. dla kaszy gryczanej – 10 miesięcy. Przetwory zbożowe są produktami mniej trwałymi niż ziarno zbóż. głównie z powodu łatwości chłonięcia wody i obcych zapachów. jest zagrożona ryzykiem psucia się zawartych w nich lipidów. pogarszają się jej właściwości organoleptyczne i wypiekowe. Pod wpływem wilgoci. Zmiany zachodzące w mące podczas przechowywania są związane z obecnością lipidów. nawet przy wilgotności mąki na poziomie 13%. Okres przechowywania mąki chlebowej o jakości zgodnej z normą wynosi dla: maki pszennej jasnej – 5 miesięcy (dla typów 450. które ulęgają hydrolizie i procesom oksydacyjnym. stanowią główna przyczynę ograniczonej ich trwałości. W trakcie przechowywania w warzywach zachodzi szereg zmian biochemicznych. Przy dłuższym przechowywaniu istnieje ryzyko psucia się maki.

na mokro (metodą zalewową lub nastzrykową). pokrzywach (kilkanaście godzin). zmienia się barwa żółtka i białka. wędzenie (od kilku godzin do kilkunastu dni): . liofilizacja 0 Przechowywanie jaj. W chłodniach lub pomieszczeniach suchych i czystych. kwaśnym mleku. 4 – 60C: .3 C.mieszane: suche – zalewowe. pozbawionych obcych zapachów. których podstawowym zadaniem jest przedłużanie trwałości oraz nadanie określonych cech sensorycznych. Chłodzenie 0 .na sucho.400C). zaprawie z warzyw (1 – 2 dni). 2. W obrocie handlowym występują jedynie jaja świeże.7 w starym). bejcy (2 – 3 dni). maślance (2 – 4 dni). . np. . wilgotność 88 – 92 %. żółtko mięknie i traci swoje centralne położenie. przechowywanie w: zaprawie z oleju lub oliwy. suche – nastrzykowe.ciepłe (22 . różnych przypraw i naturalnego kwasu. Podczas przechowywania w jajach zachodzą następujące zmiany: zwiększa się przepuszczalność skorupki i błon skorupkowych dla bakterii i pleśni.poniżej minus 260C. . z cytryny. np. W trakcie przechowywania mięsa w chłodni czy innych urządzeniach chłodniczych nie wolno dopuścić do stykania się kawałków mięsa. następuje utrata masy powiększanie komory powietrznej białko rzednie chalazy wiotczeją i częściowo zanikają. nastrzykowo – zalewowe. temp. przechowywanie poniżej minus 180C. suszenie. w wyniku procesów biochemicznych następuje rozkład białek zmienia się pH treści jaja (z pH 6 w jaju świeżym do pH 9. które powinny być składowane w temperaturze 130C i wilgotności 65 – 80%. Na długi okres Na krótki okres 12 . serwatce. peklowanie – od 5 dni do 4 tygodni.Przechowywanie mięsa.gorące (do 900C). zwilżonej octem ściereczce (do 24 godzin). zamrażanie . marynatach na bazie octu lub wina.zimne (do 220C). Metody 1. . Wtym celu wiesza się je na hakach lub rozkłada pojedynczo na półkach. zmienia się smak i zapach. Podstawowymi metodami utrwalania mięsa obecnie stosowanymi są: chłodzenie (na krótki czas) i zamrażanie (na długi czas). W przetwórstwie mięsnym stosuje się również inne metody przechowywania. pomarańczy lub wysoko jakościowego alkoholu (od kilku godzin do kilku dni).

Danuta Kołożyn-Krajewska. cz. Antonina Kopta. dla ZSZ. Warszawa 2006. Wydawnictwo dla Rea. 4. Mieczysław Praca zbiorowa. Aleksandra Procner.Bibliografia: 1. Warszawa 1994. 3. Kucharz & Gastronom. WSiP. Warszawa 1999. Technologia z towaroznawstwem. Warszawa 2001. Praca zbiorowa. Tadeusz Towaroznawstwo. Sikora. 2. 13 .. z towaroznawstwem.WSiP. cz. gastronomiczna Skrzypek. Technologia gastronomiczna technikum. cz.1. 5. Technologia gastronomiczna z obsługą konsumenta.Warszawa 1999. Vademecum. Barbara Łuszczki. Format AB. 2.1 WSiP.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->