PIA MELLODY

TOKSYCZNE ZWIĄZKI

PRZEDMOWA
Andrea Wells Miller J. Keith Miller

PODZIĘKOWANIA
Pia Mellody Jane Kiatny, mojej matce zastępczej, która pierwsza pomogła mi zrozumieć, że jestem kimś wartościowym. ona, z godną podziwu delikatnością, raz po raz zwracała mi uwagę na fakt, że jestem mila, to ona otaczała mnie czułością w czasach, kiedy nie potrafiłam pokochać samej siebie, to ona opowiadała mi o tym, jak wspierała ją rodzina, kiedy ona sama kształtowała poczucie swej własnej wartości.

CZĘŚĆ PIERWSZA - SYMPTOMY WSPÓŁUZALEŻNIENIA

ROZDZIAŁ 1 - TWARZĄ W TWARZ ZE WSPÓŁUZALEŻNIENIEM

Skąd się ta choroba bierze

Spojrzeć prawdzie w oczy

ROZDZIAŁ 2 - PIĘĆ RDZENNYCH SYMPTOMÓW WSPÓŁUZALEŻNIENIA
Pierwszy symptom rdzenny: trudności w trafnym odczuwaniu własnej wartości

Skąd się bierze poczucie niższej wartości

Skąd się bierze arogancja i megalomania

Zewnątrzsterowne poczucie wartości

Jak w praktyce przejawia się trudność w osiąganiu właściwych poziomów poczucia własnej wartości

Drugi symptom rdzenny: trudności w wytyczaniu funkcjonalnych granic

Ochrona i wrażliwość na ciosy

Granic trzeba się nauczyć

Brak ochrony

Częściowa ochrona

Całkowita ochrona przy braku intymności

Tam i z powrotem od całkowitej ochrony do jej braku Skąd się biorą dysfunkcjonalne granice

Jak w praktyce przejawia się trudność w wytyczeniu funkcjonalnych granic

Trzeci symptom rdzenny: trudność w posiadaniu i wyrażaniu swej rzeczywistości Ciało: Myślenie: Uczucia: Zachowania: Ciało: Myślenie: Uczucia: Zachowania:

Skąd się bierze trudność w doświadczaniu i wyrażaniu własnej rzeczywistości „Zwariowałaś', Molly. Tatuś wcale nie powiedział mi niczego złego. Nie masz się czego bać. A ta waza wcale nie była czymś nadzwyczajnym. Jeśli myślisz, że to okropne, to po prostu się mylisz. To była po prostu normalna kłótnia”. „Molly, mama ma rację. A w ogóle przestań nas szpiegować i wracaj do łóżka. O tej porze dawno powinnaś spać”. „Uważam, że to było okropne, a oni mówią mi, że wszystko było w porządku. Chyba naprawdę zwariowałam”. Jak w praktyce przejawia się trudność w doświadczaniu własnej rzeczywistości Myślenie. Uczucia. Zachowania. Czwarty symptom rdzenny: trudność w rozpoznawaniu i zaspokajaniu swoich potrzeb i pragnień

Cztery kategorie trudności w rozpoznawaniu i spełnianiu naszych potrzeb i pragnień Jestem zbyt zależny. Jestem przesadnie niezależny. Nieodczuwam potrzeb i pragnień. Mieszam swoje pragnienia i potrzeby. Skąd się biorą trudności w rozpoznawaniu i zaspokajaniu naszych potrzeb i pragnień

Jak w praktyce przejawia się trudność w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb i pragnień

Piąty symptom rdzenny: trudność w doświadczaniu i wyrażaniu swojej rzeczywistości z umiarem Myślenie. Uczucia. 1. Uczucia dorosłe. Uczucia wzbudzone. 3. Zamrożone uczucia z dzieciństwa. 4. Uczucia przenoszone z dorosłego na dziecko. Zachowania. Skąd się bierze trudność w doznawaniu i wyrażaniu swojej rzeczywistości w sposób umiarkowany

Jak w praktyce przejawia się trudność w doznawaniu i wyrażaniu swojej rzeczywistości w sposób umiarkowany

Słowo „normalność” jest mylące

ROZDZIAŁ 3 - JAK SYMPTOMY WSPÓŁUZALEŻNIENIA NISZCZĄ NASZE ŻYCIE
Kontrola negatywna Uraza Upośledzenie lub brak duchowości Unikanie rzeczywistości Upośledzenie zdolności do znoszenia poufałości Kontrola negatywna Kontrola pozytywna Kontrola negatywna Kontrola negatywna i symptomy rdzenne Uszkodzone granice. Trudność w rozpoznawaniu swojej rzeczywistości Trudność w zaspokajaniu potrzeb i pragnień. Uraza

Uraza i symptomy rdzenne Upośledzenie poczucia własnej wartości. Uszkodzone granice. Trudność we właściwym postrzeganiu rzeczywistości. Upośledzenie lub brak duchowości

Upośledzenie lub brak duchowości i symptomy rdzenne Trudność w doświadczaniu własnej rzeczywistości.

Unikanie rzeczywistości

Nałogi

Choroba fizyczna

Choroba umysłowa

Unikanie rzeczywistości i symptomy rdzenne Zaburzenia poczucia własnej wartości. Trudność w doświadczaniu własnej rzeczywistości. Upośledzenie zdolności do bliskich kontaktów z innymi ludźmi

Upośledzenie zdolności do bliskich kontaktów a symptomy rdzenne Zaburzenia poczucia własnej wartości. Uszkodzone granice. Trudność w doświadczaniu swojej rzeczywistości. Trudność w zaspokajaniu swoich potrzeb i pragnień. Trudność w doświadczaniu i wyrażaniu rzeczywistości w sposób umiarkowany Skąd się biorą owe niszczycielskie symptomy w naszym życiu?

CZĘŚĆ DRUGA - NATURA DZIECKA

ROZDZIAŁ 4 - CUDOWNE DZIECKO W ZDROWEJ RODZINIE
Naturalne cechy dziecka Dojrzałe cechy osoby dorosłej

Dziecko jest cenne

Jak funkcjonalna rodzina wspiera wartość swoich dzieci

Dziecko jest bezbronne

Jak funkcjonalna rodzina chroni bezbronne dziecko

Dziecko jest niedoskonałe

Jak funkcjonalna rodzina wspiera niedoskonałe dziecko

Dziecko jest zależne (potrzebujące i pragnące)

Jak funkcjonalna rodzina zaspokaja potrzeby i pragnienia dzieci

Dziecko jest niedojrzałe

Jak funkcjonalna rodzina wspiera niedojrzałe dziecko

ROZDZIAŁ 5 - CUDOWNE DZIECKO W DYSFUNKCJONALNEJ RODZINIE

Związek między naturalnymi cechami dziecka, a symptomami współuzależnienia
Naturalne cechy dziecka Dysfunkcjonalne cechy samozachowawcze Rdzenne symptomy współuzależnienia

Poczucie wartości dziecka w dysfunkcjonalnej rodzinie

Symptom współuzależnienia w wieku dorosłym

Bezbronność dziecka w dysfunkcjonalnej rodzinie

Symptom współuzależnienia w wieku dorosłym

Niedoskonałość dziecka w dysfunkcjonalnej rodzinie

Symptom współuzależnienia w wieku dorosłym

Zależność dziecka w dysfunkcjonalnej rodzinie

Symptom współuzależnienia w wieku dorosłym

Niedojrzałość dziecka w dysfunkcjonalnej rodzinie

Symptom współuzależnienia w wieku dorosłym

ROZDZIAŁ 6 - USZKODZENIA W SFERZE UCZUĆ

Co w naszym społeczeństwie sądzi się o uczuciach

Wstyd i wina Wstyd naturalny Poczucie winy Uczucia wzbudzone lub przeniesione

Rzeczywistość uczuć przeniesionych: przeżycie wymykające się spod kontroli
Doznawanie uczuć własnych /zdrowych Doznawanie uczuć wzbudzonych lub przeniesionych

Uczucie

Doznawanie przeniesionego wstydu

Jak uczucia są wzbudzane w dziecku

Jak cudze uczucia są przejmowane przez dziecko

Co wzbudza uczucia?
Dane -> Myślenie -> Uczucia -> Zachowanie

My, współuzależnieni, mamy skłonność do poniżania naszych dzieci wbrew naszej woli

ROZDZIAŁ 7 - Z POKOLENIA NA POKOLENIE

Rdzenne symptomy współuzależnienia

Wpływ na dzieci

Rodzinne „sekrety” lubią się powtarzać

Co składa się na dysfunkcjonalne przeżycia?

Samozachowawcze cechy i zachowania akceptowane przez społeczeństwo
Wypaczona osobowość i dysfunkcjonalne stosunki z innymi** Dysfunkcjonalna opieka rodzicielska nad dziećmi

Naturalne cechy dziecka

Dysfunkcjonalne cechydziecka

Rdzenne symptomy współuzależnienia

CZĘŚĆ TRZECIA - KORZENIE WSPÓŁUZALEŻNIENIA

ROZDZIAŁ 8 - KONFRONTACJA Z URAZAMI Z DZIECIŃSTWA

Kilka wskazówek pomocnych przy ocenie swojej przeszłości

Przeanalizowanie własnej historii jest warunkiem wstępnym ozdrowienia

ROZDZIAŁ 9 - CO ROBIMY, BY NIE DOPUŚCIĆ DO SIEBIE BÓLU
Mechanizmy obronne

Przyczyny zakłóceń we właściwym rozpoznaniu sytuacji

Wyparcie, tłumienie i rozszczepienie

Minimalizacja, zaprzeczanie i złudzenie

Wspomnienia cielesne i wspomnienia uczuciowe

Jak traktować swoje mechanizmy obronne

ROZDZIAŁ 10 - NADUŻYCIE FIZYCZNE

Nadużycie może rodzić poczucie wyższości lub niższości

Nadużycie fizyczne

Wykorzystanie pod płaszczykiem „zdrowej dyscypliny”

Nikczemna przemoc fizyczna

Nadużycie fizyczne przy użyciu przedmiotów

Inne formy przemocy fizycznej

Nadużycie seksualno - fizyczne

Łaskotanie, które doprowadza dziecko do histerii

Brak lub nadmiar fizycznej czułości

Stopniowe ograniczanie czułości fizycznej

Obserwowanie nadużycia fizycznego wobec innej osoby

Zaniedbanie fizycznych potrzeb dziecka

ROZDZIAŁ 11 - NADUŻYCIE SEKSUALNE

Fizyczne nadużycie seksualne

Czy zachowania seksualne są nadużyciem, jeśli dziecko odczuwa przyjemność?

Czy zdarza się, że dzieci „same są sobie winne”?

Zabawa czy seksualne nadużycie?

Kiedy nadużycie seksualne rodzi w dziecku poczucie wyższości

Jawne pozafizyczne nadużycie seksualne

Ukryte pozafizyczne nadużycie seksualne

Werbalne nadużycie seksualne

Granice seksualne

Emocjonalne nadużycie seksualne

X--------X -----------------------------------Rodziców łączy związek, granica chroni dzieci Dzieci są wciągane do intymnego świata rodziców

Emocjonalne nadużycie seksualne może prowadzić do poczucia wyższości lub poczucia niższości

ROZDZIAŁ 12 - NADUŻYCIE EMOCJONALNE

Nadużycie werbalne

Nadużycie społeczne

Zaniedbanie i porzucenie

Nałogi jako przyczyna zaniedbania i porzucenia dzieci

Fizyczna lub umysłowa choroba rodziców

Współuzależnienie rodziców

ROZDZIAŁ 13 - NADUŻYCIE INTELEKTUALNE

Filozofia życia i rozwiązywanie problemów

Ukrywanie przed dziećmi wątpliwości

ROZDZIAŁ 14 - NADUŻYCIE DUCHOWE

Kiedy rodzic zajmuje miejsce Siły Wyższej

Przykłady mniej oczywiste Nadmierna kontrola Wprowadzanie nieludzkich zasad Domaganie się doskonałości Porzucenie Brak informacji o prawdziwej duchowości Rodzice, którzy nie przyznają się do błędów Kiedy rodzice są nałogowcami religii

Fizyczne,

seksualne

lub

emocjonalne

nadużycie

ze

strony

oficjalnego

przedstawiciela religii

Wspomzalezmenie: czym jest, skąd się bierze i jak niszczy nasze życie

CZEŚĆ CZWARTA - KU OZDROWIENIU

ROZDZIAŁ 15 - OSOBISTE OZDROWIENIE

Rozpoznanie współuzależnienia

Cechy leczących się współuzależnionych

Leczenie zaczyna się od bólu

Nieoczekiwane poczucie lęku i niepewności

Współuzależnienie nie zniknie samo

Spotkania grup Dwunastu Kroków

O pierwszym kroku trzeba napisać

Opiekun

Rozpoznaj każdy symptom Przyłącz się do nas!

DODATEK - KRÓTKA HISTORIA ODKRYCIA WSPÓŁUZALEŻNIENIA I
PRZEGLĄD LITERATURY NA TEN TEMAT

Współuzależnienie jako choroba

Krótki przegląd literatury: streszczenia z czasopism psychologicznych

Książki zawierające wcześniejsze odniesienia do osobowości zależnej

Ale czy to jest „choroba”?