P. 1
57217099 Instrukcja Obslugi Norma Pro

57217099 Instrukcja Obslugi Norma Pro

|Views: 2,112|Likes:
Wydawca: Iwona Janus

More info:

Published by: Iwona Janus on Dec 17, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2013

pdf

text

original

Sections

 • WSTĘP
 • 1. POJĘCIA PODSTAWOWE
 • Instalacja programu Norma Pro
 • Klucz zabezpieczający
 • Uruchomienie programu
 • 3. EKRAN GŁÓWNY I OPCJE PROGRAMU
 • Menu
 • Opcje programu
 • Ustawienia ogólne
 • Ścieżki programu
 • Waluty kosztorysów
 • Szukanie cen
 • Konfigurowanie baz Normy Pro
 • Jednostki miary
 • Opcje korzystania z katalogów Dynamische BauDaten
 • Rys. 13. Opcje korzystania z katalogów Dynamische BauDaten
 • Schemat tworzenia kosztorysu
 • Oznaczenie grup, katalogów i pozycji
 • Pasek narzędzi modyfikacji zawartości katalogów
 • Katalogi norm
 • Tworzenie nowej grupy katalogów
 • Tworzenie nowych katalogów, katalogi własne
 • Modyfikacje danych katalogów
 • Edycja opisu katalogów i podkatalogów
 • Kopiowanie katalogu
 • Wyświetlanie i modyfikowanie nakładów katalogu
 • Zabezpieczanie katalogów hasłem
 • Dodawanie, usuwanie i edycja danych pozycji w katalogu
 • Modyfikowanie wariantów w danej pozycji
 • Wyświetlanie nakładów dla wybranej pozycji
 • Wstawianie katalogów z dysku
 • Przenoszenie grup, katalogów i pozycji
 • Bazy cen jednostkowych pozycji i obiektów
 • Tworzenie nowych katalogów dla baz cenowych
 • Modyfikacja danych katalogu
 • Dodawanie nowej pozycji do cennika
 • Przeszukiwanie katalogów według zadanej podstawy
 • Wstawianie pozycji do kosztorysu
 • Katalogi DBD – Dynamische BauDaten
 • 5. KARTOTEKI
 • Kartoteka jednostek miar
 • Tabela przeliczników jednostek miar
 • Kartoteka RMS
 • Aktualizacja kartoteki RMS
 • Kartoteka dostawców
 • Wyszukiwanie dostawców
 • Dodawanie, usuwanie i edycja danych dostawcy
 • Ekran danych dostawcy
 • 6. CENY, BAZY CENOWE I CENNIKI
 • Menu Bazy cenowe
 • Menu Ceny
 • Bazy cenowe
 • Pasek przycisków
 • Tworzenie nowej bazy cenowej
 • Edycja danych bazy cenowej
 • Usuwanie bazy cenowej
 • Dołączanie i odłączanie obcej bazy cenowej
 • Importowanie bazy cenowej
 • Kopiowanie bazy cenowej
 • Kopie zapasowe i naprawa baz
 • Cenniki
 • Lista cenników
 • Tworzenie nowego cennika
 • Usuwanie cennika
 • Edycja danych cennika
 • Import cenników
 • Okno importu cennika
 • Importowanie dyskietki z cennikami
 • Importowanie cenników z płyty CD
 • Importowanie pliku cennika
 • Cenniki z Intercenbudu
 • Import cen z Intercenbudu
 • Pobieranie cen z Intercenbudu na bieżąco (on line)
 • Definiowanie kryteriów szukania
 • Praca z cennikami systemu Capital
 • Cenniki elementów RMS
 • Cennik RMS z Intercenbudu
 • Dane elementu RMS
 • Edycja elementu
 • Dopisywanie nowych elementów
 • Usuwanie elementów
 • Wyszukiwanie elementów
 • Dane pozycji
 • Dodawanie nowej pozycji
 • Warianty pozycji
 • Pozycje o obmiarach wyrażonych w kilku jednostkach miary
 • Cenniki obiektów
 • Cenniki dostawców
 • Ustawianie rabatów dostawcy
 • Usuwanie z kosztorysu informacji o dostawcy
 • Wydawnictwa i katalogi
 • Okno danych wydawnictwa
 • Okno danych katalogu
 • Importowanie cenników z Normy 3
 • Importowanie cen z kartoteki RMS
 • Wyszukiwanie elementów RMS i pozycji
 • Wyszukiwanie w cennikach
 • Wyszukiwanie w bazach cenowych
 • Kopiowanie i przenoszenie cenników
 • Przeliczanie (uaktualnianie) cen w kosztorysie
 • Uaktualnienie cennika danymi z kosztorysu
 • Korzystanie z bazy Intercenbud
 • Strony dostawców i producentów
 • Strony kosztorysanta
 • 7. OTWIERANIE I ZACHOWYWANIE KOSZTORYSU
 • Tworzenie nowego kosztorysu
 • Tworzenie kosztorysu na bazie innego kosztorysu
 • Otwieranie do edycji już istniejącego kosztorysu
 • Zachowywanie kosztorysu
 • Wersje kosztorysu
 • Kopia awaryjna i zapasowa bieżącego kosztorysu
 • 8. OPCJE KOSZTORYSU
 • Rodzaj kosztorysu i typy kalkulacji
 • Opis, charakterystyka obiektu i strona tytułowa
 • Opis kosztorysu
 • Strona tytułowa
 • Charakterystyka obiektu
 • Numerowanie elementów, pozycji i działów
 • Ceny i waluty w kosztorysie
 • Cenniki kosztorysu
 • Cenniki RMS
 • Cenniki pozycji
 • Cennik obiektów
 • Ceny dostawców
 • Rozliczanie RMS
 • Opcje obliczania narzutów
 • Wybór sposobu obliczania narzutów
 • Ostrzeżenia generowane przed wydrukami
 • Opcje dotyczące rozliczania kosztów transportu
 • Opcje widoków zestawień
 • Opcje widoku pozycji
 • Ochrona kosztorysu przed zapisem i zmianami
 • Formularz kalkulacji
 • 9. EKRAN GŁÓWNY KOSZTORYSU
 • Menu podręczne (kontekstowe)
 • Okno kosztorysu – widok Kosztorys
 • Pasek narzędzi widoku Kosztorys
 • Drzewo działów i pozycji kosztorysu
 • Pasek stanu (komunikatów)
 • Zawartość okna widoku Kosztorys
 • Zmiana szerokości kolumn na ekranie
 • Zmiana kolejności kolumn na ekranie
 • Usuwanie kolumn z widoku
 • Wyszukiwanie tekstu
 • Wyszukiwanie wprowadzonych zmian
 • Poruszanie się po ekranie i zaznaczanie elementów
 • 10. POZYCJE KOSZTORYSU
 • Wstawianie nowej pozycji
 • Edycja danych pozycji
 • Wprowadzanie cen elementów RMS
 • Warianty nakładów
 • Pomijanie elementów RMS
 • Wstawianie kosztów transportu
 • Wstawianie pracy rusztowań
 • Wstawianie pozycji niekatalogowej
 • Pozycje uproszczone
 • Wstawianie pozycji uproszczonych
 • Wstawianie pozycji do cennika
 • Upraszczanie pozycji
 • Uszczegóławianie pozycji uproszczonej
 • Pozycje scalone
 • Wstawianie pozycji z katalogów Dynamische BauDaten
 • Wstawianie obiektów jako pozycji
 • Wstawianie pozycji do katalogu
 • Zaznaczanie pozycji
 • Przesuwanie pozycji
 • Kopiowanie pozycji
 • Usuwanie pozycji
 • Poprawianie pozycji
 • Łączenie pozycji
 • Rozliczanie pozycji w innych pozycjach
 • Narzuty na daną pozycję
 • Harmonogramowanie robót - klucze wykonawcze
 • Wstawianie pozycji z innego kosztorysu
 • 11. ELEMENTY RMS
 • Dodanie elementu RMS do pozycji
 • Dane ogólne
 • Deskowania
 • Dostawca
 • Pozycje, w których występuje dany element RMS
 • RMS o identycznym indeksie ETO
 • Zaznaczanie elementu RMS
 • Wstawianie elementu RMS przez kopiowanie
 • Wstawianie elementu RMS z innego widoku
 • Przesunięcie elementu RMS
 • Przesunięcie elementu RMS do innej pozycji
 • Usuwanie elementu
 • Zmiana danych elementu RMS
 • Warianty elementów RMS
 • Podział materiałów (lub innych elementów) na grupy
 • Sumowanie robocizny w pozycji
 • Zastępowanie robocizny
 • Przywracanie robocizny z katalogu
 • Przywracanie elementów RMS z katalogu
 • Dodawanie elementu RMS do cennika
 • Dodawanie elementu do kartoteki RMS
 • Dobieranie elementów RMS z cennika
 • Wyszukiwanie elementu RMS
 • Przeszukiwanie cennika lub kosztorysu
 • Przeszukiwanie bazy Intercenbud
 • Przeszukiwanie kartoteki RMS
 • 12. DZIAŁY KOSZTORYSU
 • Definiowanie nowego działu
 • Dane ogólne działu
 • Współczynniki norm i robocizna w dziale
 • Parametry ekonomiczno-techniczne
 • Wydawnictwo i katalog
 • Zmiana danych działu
 • Usuwanie działu
 • Kopiowanie działu
 • Wstawianie kosztorysu składowego jako działu
 • Dane kosztorysu składowego
 • Parametry ekonomiczno-techniczne w działach
 • Klucz planu
 • Narzuty w działach
 • Wstawianie działów do cennika obiektów
 • Zapis działu w postaci kosztorysu
 • 13. EDYCJA OBMIARU
 • Wstawianie nowego wiersza do pozycji obmiaru
 • Wstawianie wyrażenia
 • Wstawianie komentarza
 • Edycja wiersza obmiaru
 • Usuwanie wiersza obmiaru
 • Stałe globalne
 • Definiowanie stałych globalnych
 • Edycja stałej
 • Usuwanie stałej
 • Wstawianie stałej do wyrażenia
 • Definiowanie stałych lokalnych
 • Obliczenia pomocnicze
 • Obliczenia pomocnicze
 • Wstawianie funkcji i wzorów
 • Definiowanie własnych funkcji i wzorów
 • Wstawianie do obmiaru rysunków i innych obiektów
 • Warianty obmiarów
 • Import obmiarów
 • Import obmiarów z programu Rysunek
 • Import obmiarów z plików tekstowych
 • Obmiary pobierane z obiektów włączonych do kosztorysu
 • Aktualizacja importowanych obmiarów
 • 14. NARZUTY
 • Obliczanie narzutów działami
 • Obliczanie narzutów dla całości kosztorysu
 • Obliczanie narzutów pozycjami
 • Obliczanie narzutów pozycjami dla kosztów jednostkowych
 • Wstawianie nowego narzutu
 • Okno definiowania narzutów
 • Definiowanie narzutów na cały kosztorys
 • Definiowanie indywidualnych narzutów w działach
 • Definiowanie narzutów na pozycję
 • Zaznaczanie narzutu
 • Poprawianie danych narzutu
 • Usuwanie narzutu
 • Zachowanie definicji narzutów
 • Wczytanie definicji narzutów z innego kosztorysu
 • Wczytanie do kosztorysu domyślnych definicji narzutów
 • 15. WARIANTY
 • Definiowanie wariantów
 • Dodawanie nowych wariantów
 • Modyfikacja i usuwanie wariantów
 • Wybór aktywnego wariantu
 • Warianty robocizny
 • Harmonogramowanie robót
 • Klucze lokalizacji
 • Klucze wykonawcze
 • Klucze planów działów
 • Rozliczanie wykonanych robót
 • Okresy rozliczeniowe
 • Wprowadzanie do kosztorysu danych o wykonanych robotach
 • Chronologia wykonanych robót
 • Aktualizacja cen w okresach rozliczeniowych
 • Obmiary równe wykonanym robotom
 • 17. WIDOKI
 • Widok Kosztorys
 • Widok Wprowadzone pozycje
 • Widok Działy kosztorysu
 • Widok Przedmiar
 • Widok Narzuty kosztorysu
 • Widok Podsumowanie kosztorysu
 • Przegląd i edycja cen w kosztorysie
 • Widoki Wykonanie robót
 • Widok Wykonane roboty
 • Widok Rachunek ilościowy
 • Widok Zbiorczy rachunek ilościowy
 • Widok Warianty danych
 • Aktywacja wariantów
 • Oznaczenie wariantów
 • Wyszukiwanie najlepszych wariantów
 • Lista elementów, w których został użyty dany wariant
 • Łączenie wariantów
 • 18. ZESTAWIENIA
 • Zestawienie materiałów
 • Szczegółowe zestawienie materiałów
 • Materiały inwestora
 • Zestawienie materiałów działami
 • Zestawienie materiałów w okresach rozliczeniowych
 • Rys. 357. Zestawienia materiałów w okresach rozliczeniowych
 • Zestawienie robocizny
 • Zestawienie robocizny działami
 • Zestawienie robocizny w okresach rozliczeniowych
 • Rys. 360. Zestawienie robocizny w okresach rozliczeniowych
 • Zestawienie sprzętu
 • Zestawienie sprzętu działami
 • Zestawienie sprzętu w okresach rozliczeniowych
 • Rys. 363. Zestawienie sprzętu w okresach rozliczeniowych
 • Tabela elementów scalonych
 • Zestawienie pozycji
 • Tworzenie nowego widoku dla zestawienia pozycji
 • Statystyka
 • 19. KOSZTORYSOWANIE UPROSZCZONE
 • Wstawianie nowej pozycji uproszczonej
 • Wybór pozycji z katalogów norm
 • Wybór pozycji z cennika
 • 20. WYDRUK KOSZTORYSU
 • Ustawienia drukarki
 • Podgląd wydruku
 • Opcje wydruku
 • Styl wydruku
 • Tworzenie nowego stylu
 • Zestawy wydruków
 • Formatowanie tabel
 • Ramki zewnętrzne i wewnętrzne tabeli
 • Wyróżnianie wierszy
 • Wyróżnianie kolumn
 • Opcje wydruku dla stylu Norma
 • Układ strony
 • Dodatkowe opcje wydruków
 • Opcje drukowania kosztorysu
 • Opcje drukowania kosztorysu uproszczonego
 • Opcje drukowania kosztorysu inwestorskiego
 • Opcje drukowania kosztorysu ofertowego
 • Opcje drukowania książki przedmiarów
 • Opcje drukowania rozliczenia wykonanych robót
 • Opcje drukowania harmonogramowania
 • Opcje drukowania słowników
 • Opcje drukowania cenników
 • Opcje drukowania zestawienia wprowadzonych pozycji
 • Opcje drukowania zestawienia pozycji
 • Opcje drukowania zestawienia RMS
 • Opcje drukowania zestawienia cen
 • Opcje drukowania tabeli elementów scalonych
 • Opcje drukowania zestawienia wartości scalonych
 • Opcje drukowania statystyki
 • Opcje drukowania podsumowania
 • Opcje drukowania zestawienia narzutów
 • Opcje drukowania zestawienia działów
 • Drukowanie kosztorysu
 • Wybór drukowanych kosztorysów i zestawień
 • 21. OPERACJE NA KOSZTORYSIE
 • Narzuty na kosztorys
 • Współczynniki norm w kosztorysie
 • Zmiana norm w kosztorysie
 • Parametry kosztorysu
 • Parametry ekonomiczno-techniczne w kosztorysie
 • Zdefiniowane stałe
 • Grupy wariantów
 • Okresy rozrachunkowe
 • Plan działów
 • Przeliczanie cen w kosztorysie
 • Sumowanie robocizny
 • Zastępowanie robocizny)
 • Dopasowanie kosztów robocizny
 • Sprawdzanie poprawności kosztorysu
 • Wstawianie kosztorysu do cennika obiektów
 • Rejestracja zmian w kosztorysie
 • Akceptacja lub odrzucenie wszystkich zmian
 • Akceptacja lub odrzucenie wybranych zmian
 • Praca z kilkoma kosztorysami
 • Praca z jednym kosztorysem w wielu oknach
 • Eksport kosztorysu lub widoku kosztorysu
 • Eksport w formacie tekstowym
 • Eksport do programu Planista i Get Manager
 • Eksport do programu fakturującego Fortuna
 • Eksport do programów Obmiar, Odbiór, Ocena, Wykonawca
 • Eksport w formacie ATH
 • Zapis kosztorysu w formacie XML
 • Wymiana danych między programami Norma Pro i Strix
 • 22. WYGLĄD EKRANU
 • Parametry kolumn
 • Kolory ekranu
 • 23. SPIS PRZYCISKÓW
 • 24. KLAWISZE SKRÓTÓW
 • 25. SKOROWIDZ

Program do kosztorysowania

NORMA PRO
Podręcznik użytkownika

Warszawa, czerwiec 2004 r.

Copyright  KOEL-ELEKTRONIKA, AGIMAG Stanisław Chmielewski Zastrzeżenia praw: Niniejszego podręcznika ani jego żadnego fragmentu nie wolno powielać w żadnej formie ani przekazywać za pomocą jakichkolwiek nośników elektronicznych lub mechanicznych z kopiowaniem i zapisem magnetycznym włącznie, bez uzyskania pisemnej zgody firmy ATHENASOFT. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opisane w podręczniku oprogramowanie dostarczane jest na podstawie umowy licencyjnej lub umowy o wyłączności rozpowszechniania. Oprogramowanie może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z ustaleniami powyższej umowy. Kopiowanie oprogramowania za wyjątkiem przypadków zawartych w umowie jest niezgodne z prawem. Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych bez uprzedniego powiadomienia. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy ATHENASOFT. Warunki gwarancyjne: Firma ATHENASOFT udziela trzymiesięcznej, licząc od daty zakupu, gwarancji na nośnik magnetyczny, na którym jest dostarczony program. Firma ATHENASOFT nie udziela żadnej gwarancji na przydatność programu do szczególnego celu. Program sprzedawany jest „takim, jaki jest”. Firmy nie odpowiadają za żadne bezpośrednie lub pośrednie straty i zniszczenia wynikłe wskutek użytkowania programu. Dystrybucja i pomoc techniczna: ATHENASOFT Sp. z .o.o 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 7 Tel. +48 22 614 34 22, 601 613-717, fax +48 22 614 34 69 e-mail: info@athenasoft.com.pl http://www.athenasoft.com.pl baza cen INTERCENBUD: http://www.intercenbud.com.pl

SPIS TREŚCI
WSTĘP ...................................................................................................14 1. POJĘCIA PODSTAWOWE .........................................................20 2. INSTALACJA I URUCHOMIENIE PROGRAMU NORMA PRO 23 INSTALACJA PROGRAMU NORMA PRO .............................................23 KLUCZ ZABEZPIECZAJĄCY ...............................................................23 URUCHOMIENIE PROGRAMU ............................................................24 3. EKRAN GŁÓWNY I OPCJE PROGRAMU .............................25 MENU ................................................................................................25 PASEK NARZĘDZI ..............................................................................26 OPCJE PROGRAMU ............................................................................27
Ustawienia ogólne ...............................................................................27 Ścieżki programu .................................................................................29 Waluty kosztorysów..............................................................................31 Szukanie cen.........................................................................................33 Konfigurowanie baz Normy Pro ..........................................................34 Jednostki miary....................................................................................36 Opcje korzystania z katalogów Dynamische BauDaten.......................37

SCHEMAT TWORZENIA KOSZTORYSU...............................................38 4. KATALOGI NORM I BAZY CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI I OBIEKTÓW.........................................................................39 OZNACZENIE GRUP, KATALOGÓW I POZYCJI ...................................40 GŁÓWNY PASEK NARZĘDZI ..............................................................40 PASEK NARZĘDZI MODYFIKACJI ZAWARTOŚCI KATALOGÓW .........42 KATALOGI NORM ..............................................................................43
Tworzenie nowej grupy katalogów ......................................................45 Tworzenie nowych katalogów, katalogi własne ...................................45 Modyfikacje danych katalogów............................................................46 Edycja opisu katalogów i podkatalogów .............................................47 Kopiowanie katalogu ...........................................................................47 Wyświetlanie i modyfikowanie nakładów katalogu..............................47 Zabezpieczanie katalogów hasłem .......................................................48 Dodawanie, usuwanie i edycja danych pozycji w katalogu .................49 Modyfikowanie wariantów w danej pozycji .........................................50 Wyświetlanie nakładów dla wybranej pozycji .....................................51 Wstawianie katalogów z dysku.............................................................54 Przenoszenie grup, katalogów i pozycji...............................................54

BAZY CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI I OBIEKTÓW ........................55
Tworzenie nowych katalogów dla baz cenowych.................................56

Program do kosztorysowania

3

Modyfikacja danych katalogu ..............................................................57 Dodawanie nowej pozycji do cennika..................................................58

5.

PRZESZUKIWANIE KATALOGÓW WEDŁUG ZADANEJ PODSTAWY ....58 PRZESZUKIWANIE KATALOGÓW I CENNIKÓW WEDŁUG ZADANEGO FRAGMENTU TEKSTU .....................................................59 WSTAWIANIE POZYCJI DO KOSZTORYSU .........................................60 WYŚWIETLANIE MENU PODRĘCZNEGO ............................................61 KATALOGI DBD – DYNAMISCHE BAUDATEN.................................61 KARTOTEKI .................................................................................64 KARTOTEKA JEDNOSTEK MIAR ........................................................64 TABELA PRZELICZNIKÓW JEDNOSTEK MIAR ....................................65 KARTOTEKA RMS ............................................................................65
Aktualizacja kartoteki RMS .................................................................67

KARTOTEKA DOSTAWCÓW ...............................................................68
Wyszukiwanie dostawców ....................................................................69 Dodawanie, usuwanie i edycja danych dostawcy ................................69 Ekran danych dostawcy .......................................................................69

6.

CENY, BAZY CENOWE I CENNIKI ........................................71
Menu Bazy cenowe...............................................................................73 Menu Ceny...........................................................................................75

BAZY CENOWE ..................................................................................76
Pasek przycisków .................................................................................77 Tworzenie nowej bazy cenowej............................................................78 Edycja danych bazy cenowej ...............................................................79 Usuwanie bazy cenowej .......................................................................79 Dołączanie i odłączanie obcej bazy cenowej .......................................79 Importowanie bazy cenowej.................................................................80 Kopiowanie bazy cenowej....................................................................80 Kopie zapasowe i naprawa baz............................................................80

CENNIKI ............................................................................................82
Lista cenników .....................................................................................83 Tworzenie nowego cennika..................................................................84 Usuwanie cennika................................................................................86 Edycja danych cennika ........................................................................86

IMPORT CENNIKÓW...........................................................................86
Okno importu cennika..........................................................................86 Importowanie dyskietki z cennikami ....................................................89 Importowanie cenników z płyty CD .....................................................91 Importowanie pliku cennika.................................................................92

CENNIKI Z INTERCENBUDU ..............................................................93
Import cen z Intercenbudu ...................................................................93 Pobieranie cen z Intercenbudu na bieżąco (on line)............................94

4

NORMA PRO

Definiowanie kryteriów szukania.........................................................95

PRACA Z CENNIKAMI SYSTEMU CAPITAL .........................................96 CENNIKI ELEMENTÓW RMS.............................................................97
Cennik RMS z Intercenbudu ................................................................99 Dane elementu RMS...........................................................................100 Edycja elementu.................................................................................102 Dopisywanie nowych elementów .......................................................102 Usuwanie elementów .........................................................................102 Wyszukiwanie elementów...................................................................102

CENNIKI POZYCJI ............................................................................102
Dane pozycji ......................................................................................103 Dodawanie nowej pozycji ..................................................................104 Warianty pozycji ................................................................................104 Pozycje o obmiarach wyrażonych w kilku jednostkach miary ...........105

CENNIKI OBIEKTÓW ........................................................................105 CENNIKI DOSTAWCÓW ...................................................................105
Ustawianie rabatów dostawcy ...........................................................106 Usuwanie z kosztorysu informacji o dostawcy...................................106

WYDAWNICTWA I KATALOGI .........................................................106
Okno danych wydawnictwa ...............................................................107 Okno danych katalogu .......................................................................108

IMPORTOWANIE CENNIKÓW Z NORMY 3........................................109 IMPORTOWANIE CEN Z KARTOTEKI RMS ......................................110 WYSZUKIWANIE ELEMENTÓW RMS I POZYCJI ..............................110
Wyszukiwanie w cennikach ................................................................110 Wyszukiwanie w bazach cenowych ....................................................112

KOPIOWANIE I PRZENOSZENIE CENNIKÓW ....................................113 WYBÓR BIEŻĄCEGO CENNIKA ........................................................115 PRZELICZANIE (UAKTUALNIANIE) CEN W KOSZTORYSIE ..............116 UAKTUALNIENIE CENNIKA DANYMI Z KOSZTORYSU.....................117 PRZELICZANIE CEN W KOSZTORYSIE WEDŁUG PODANEGO WSPÓŁCZYNNIKA ............................................................................117 DOPASOWANIE CENY ELEMENTU RMS DO ZAŁOŻONEJ WARTOŚCI KOSZTORYSU ................................................................118 KORZYSTANIE Z BAZY INTERCENBUD ...........................................118
Strony dostawców i producentów ......................................................120 Strony kosztorysanta ..........................................................................120

7.

OTWIERANIE I ZACHOWYWANIE KOSZTORYSU........129 TWORZENIE NOWEGO KOSZTORYSU ..............................................129 TWORZENIE KOSZTORYSU NA BAZIE INNEGO KOSZTORYSU .........133 OTWIERANIE DO EDYCJI JUŻ ISTNIEJĄCEGO KOSZTORYSU ...........133

Program do kosztorysowania

5

8.

ZACHOWYWANIE KOSZTORYSU .....................................................135 WERSJE KOSZTORYSU ....................................................................136 KOPIA AWARYJNA I ZAPASOWA BIEŻĄCEGO KOSZTORYSU ..........137 OPCJE KOSZTORYSU..............................................................139 RODZAJ KOSZTORYSU I TYPY KALKULACJI ...................................139 OPIS, CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I STRONA TYTUŁOWA ..........141
Opis kosztorysu..................................................................................141 Strona tytułowa..................................................................................141 Charakterystyka obiektu ....................................................................144

NUMEROWANIE ELEMENTÓW, POZYCJI I DZIAŁÓW .......................148 CENY I WALUTY W KOSZTORYSIE ..................................................150 CENNIKI KOSZTORYSU ...................................................................150
Cenniki RMS ......................................................................................150 Cenniki pozycji...................................................................................151 Cennik obiektów.................................................................................151 Ceny dostawców ................................................................................152

ROZLICZANIE RMS ........................................................................153 OPCJE OBLICZANIA NARZUTÓW .....................................................155
Wybór sposobu obliczania narzutów .................................................155 Ostrzeżenia generowane przed wydrukami........................................156 Opcje dotyczące rozliczania kosztów transportu ...............................157

9.

DOKŁADNOŚĆ WYŚWIETLANIA CEN I KWOT ..................................158 OPCJE WIDOKÓW ZESTAWIEŃ ........................................................160 OPCJE WIDOKU POZYCJI .................................................................165 OCHRONA KOSZTORYSU PRZED ZAPISEM I ZMIANAMI ..................169 FORMULARZ KALKULACJI ..............................................................170 EKRAN GŁÓWNY KOSZTORYSU ........................................172 MENU ..............................................................................................172 MENU PODRĘCZNE (KONTEKSTOWE).............................................179 GŁÓWNY PASEK NARZĘDZI ............................................................180 OKNO KOSZTORYSU – WIDOK KOSZTORYS ..................................183 PASEK NARZĘDZI WIDOKU KOSZTORYS .......................................183 DRZEWO DZIAŁÓW I POZYCJI KOSZTORYSU ..................................185 PASEK STANU (KOMUNIKATÓW)....................................................186 ZAWARTOŚĆ OKNA WIDOKU KOSZTORYS ....................................186 EDYCJA I ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI RÓŻNYCH ELEMENTÓW KOSZTORYSU ..................................................................................187 ZMIANA SZEROKOŚCI KOLUMN NA EKRANIE .................................188 ZMIANA KOLEJNOŚCI KOLUMN NA EKRANIE .................................189 USUWANIE KOLUMN Z WIDOKU .....................................................189

6

NORMA PRO

WYSZUKIWANIE TEKSTU LUB WPROWADZONYCH ZMIAN W WIDOKU LUB ZESTAWIENIU............................................................190
Wyszukiwanie tekstu ..........................................................................190 Wyszukiwanie wprowadzonych zmian ...............................................190

PORUSZANIE SIĘ PO EKRANIE I ZAZNACZANIE ELEMENTÓW .........191 10. POZYCJE KOSZTORYSU ........................................................193 WSTAWIANIE NOWEJ POZYCJI ........................................................193 EDYCJA DANYCH POZYCJI ..............................................................194 WPROWADZANIE CEN ELEMENTÓW RMS .....................................199
Warianty nakładów ............................................................................201 Pomijanie elementów RMS ................................................................203

WSTAWIANIE KOSZTÓW TRANSPORTU ..........................................204 WSTAWIANIE PRACY RUSZTOWAŃ ................................................208 WSTAWIANIE POZYCJI NIEKATALOGOWEJ ....................................211 POZYCJE UPROSZCZONE .................................................................211
Wstawianie pozycji uproszczonych ....................................................211 Wstawianie pozycji do cennika ..........................................................212 Upraszczanie pozycji .........................................................................212 Uszczegóławianie pozycji uproszczonej.............................................215

POZYCJE SCALONE..........................................................................215 WSTAWIANIE POZYCJI Z KATALOGÓW DYNAMISCHE BAUDATEN219 WSTAWIANIE OBIEKTÓW JAKO POZYCJI ........................................219 WSTAWIANIE POZYCJI DO KATALOGU ...........................................222 WSTAWIANIE POZYCJI DO CENNIKA ..............................................223 ZAZNACZANIE POZYCJI ..................................................................224 PRZESUWANIE POZYCJI ..................................................................224 KOPIOWANIE POZYCJI ....................................................................225 USUWANIE POZYCJI ........................................................................225 POPRAWIANIE POZYCJI ...................................................................227 ŁĄCZENIE POZYCJI .........................................................................228 ROZLICZANIE POZYCJI W INNYCH POZYCJACH ..............................228 NARZUTY NA DANĄ POZYCJĘ .........................................................230 HARMONOGRAMOWANIE ROBÓT - KLUCZE WYKONAWCZE .........232 WSTAWIANIE POZYCJI Z INNEGO KOSZTORYSU.............................233 WARIANTY POZYCJI .......................................................................234
Modyfikowanie podstawy i opisu pozycji w zależności od wybranego wariantu ..........................................................................234

11. ELEMENTY RMS .......................................................................237 DODANIE ELEMENTU RMS DO POZYCJI .........................................237
Dane ogólne.......................................................................................237 Deskowania........................................................................................239

Program do kosztorysowania

7

Dostawca ...........................................................................................241 Pozycje, w których występuje dany element RMS..............................241 RMS o identycznym indeksie ETO .....................................................242

ZAZNACZANIE ELEMENTU RMS ....................................................243 WSTAWIANIE ELEMENTU RMS PRZEZ KOPIOWANIE .....................243 WSTAWIANIE ELEMENTU RMS Z INNEGO WIDOKU .......................244 PRZESUNIĘCIE ELEMENTU RMS ....................................................245 PRZESUNIĘCIE ELEMENTU RMS DO INNEJ POZYCJI.......................245 USUWANIE ELEMENTU ...................................................................245 ZMIANA DANYCH ELEMENTU RMS ...............................................246 WARIANTY ELEMENTÓW RMS ......................................................246 PODZIAŁ MATERIAŁÓW (LUB INNYCH ELEMENTÓW) NA GRUPY ..247 MATERIAŁY INWESTORA ................................................................248 SUMOWANIE ROBOCIZNY W POZYCJI .............................................248 ZASTĘPOWANIE ROBOCIZNY ..........................................................249 PRZYWRACANIE ROBOCIZNY Z KATALOGU ...................................249 PRZYWRACANIE ELEMENTÓW RMS Z KATALOGU ........................250 DODAWANIE ELEMENTU RMS DO CENNIKA .................................250 DODAWANIE ELEMENTU DO KARTOTEKI RMS .............................250 DOBIERANIE ELEMENTÓW RMS Z CENNIKA .................................250 WYSZUKIWANIE ELEMENTU RMS .................................................252
Przeszukiwanie cennika lub kosztorysu .............................................252 Przeszukiwanie bazy Intercenbud ......................................................254 Przeszukiwanie kartoteki RMS...........................................................255

UWZGLĘDNIANIE KOSZTÓW TRANSPORTU W CENIE MATERIAŁÓW I SPRZĘTU ................................................................256 12. DZIAŁY KOSZTORYSU ...........................................................260 DEFINIOWANIE NOWEGO DZIAŁU...................................................260
Dane ogólne działu ............................................................................260 Współczynniki norm i robocizna w dziale..........................................262 Parametry ekonomiczno-techniczne ..................................................263 Wydawnictwo i katalog......................................................................263

ZMIANA DANYCH DZIAŁU ..............................................................263 USUWANIE DZIAŁU .........................................................................263 PRZESUNIĘCIE DZIAŁU ...................................................................264 KOPIOWANIE DZIAŁU .....................................................................264 KOSZTORYS ZŁOŻONY ....................................................................264
Wstawianie kosztorysu składowego jako działu.................................264 Dane kosztorysu składowego .............................................................265

PARAMETRY EKONOMICZNO-TECHNICZNE W DZIAŁACH ..............265 KLUCZ PLANU .................................................................................266

8

NORMA PRO

NARZUTY W DZIAŁACH ..................................................................266 WARIANTY DZIAŁÓW .....................................................................267 WSTAWIANIE DZIAŁÓW DO CENNIKA OBIEKTÓW ..........................267 ZAPIS DZIAŁU W POSTACI KOSZTORYSU ........................................269 13. EDYCJA OBMIARU...................................................................270 WSTAWIANIE NOWEGO WIERSZA DO POZYCJI OBMIARU ..............270 WSTAWIANIE WYRAŻENIA .............................................................270 WSTAWIANIE KOMENTARZA ..........................................................272 EDYCJA WIERSZA OBMIARU ...........................................................272 USUWANIE WIERSZA OBMIARU ......................................................273 STAŁE GLOBALNE ...........................................................................273
Definiowanie stałych globalnych.......................................................273 Edycja stałej.......................................................................................274 Usuwanie stałej..................................................................................274 Wstawianie stałej do wyrażenia.........................................................274

DEFINIOWANIE STAŁYCH LOKALNYCH ..........................................274 SUMA CZĘŚCIOWA ..........................................................................275 OBLICZENIA POMOCNICZE .............................................................276 ODWOŁANIA DO POZYCJI, SUM CZĘŚCIOWYCH I OBLICZEŃ POMOCNICZYCH...............................................................................277 WSTAWIANIE FUNKCJI I WZORÓW .................................................280 DEFINIOWANIE WŁASNYCH FUNKCJI I WZORÓW ...........................282 WSTAWIANIE DO OBMIARU RYSUNKÓW I INNYCH OBIEKTÓW .....284 WARIANTY OBMIARÓW ..................................................................286 IMPORT OBMIARÓW ........................................................................287 IMPORT OBMIARÓW Z PROGRAMU RYSUNEK ................................291
Import obmiarów z plików tekstowych...............................................291 Obmiary pobierane z obiektów włączonych do kosztorysu................292

AKTUALIZACJA IMPORTOWANYCH OBMIARÓW ............................292 KLUCZE LOKALIZACJI ....................................................................293 14. NARZUTY ....................................................................................295 WYJAŚNIENIE KONSEKWENCJI WYBORU SPOSOBU OBLICZANIA NARZUTÓW .....................................................................................296
Obliczanie narzutów działami............................................................298 Obliczanie narzutów dla całości kosztorysu ......................................300 Obliczanie narzutów pozycjami .........................................................301 Obliczanie narzutów pozycjami dla kosztów jednostkowych .............301

WSTAWIANIE NOWEGO NARZUTU ..................................................304 OKNO DEFINIOWANIA NARZUTÓW .................................................304 DEFINIOWANIE NARZUTÓW NA CAŁY KOSZTORYS........................308

Program do kosztorysowania

9

............................................................ OBMIARU LUB DZIAŁU DO DANEGO WARIANTU ............................343 17.......................................322 Warianty robocizny..328 Klucze lokalizacji...........................332 Okresy rozliczeniowe ......................................................................321 WYBÓR AKTYWNEGO WARIANTU ....... WARIANTY .........................328 HARMONOGRAMOWANIE ROBÓT .............................327 16......................................347 WIDOK DZIAŁY KOSZTORYSU ..................................319 Dodawanie nowych wariantów............327 WARIANTY OBMIARÓW .......................................................332 ROZLICZANIE WYKONANYCH ROBÓT .................317 WCZYTANIE DEFINICJI NARZUTÓW Z INNEGO KOSZTORYSU ...................................................334 Chronologia wykonanych robót........................................................................................................................................................................ HARMONOGRAMOWANIE I ROZLICZANIE WYKONANYCH ROBÓT......................349 WIDOK NARZUTY KOSZTORYSU ....................329 Klucze wykonawcze.........313 DEFINIOWANIE NARZUTÓW NA POZYCJĘ .............318 WCZYTANIE DO KOSZTORYSU DOMYŚLNYCH DEFINICJI NARZUTÓW318 15..............................................................................................................326 WARIANTY POZYCJI ...................DEFINIOWANIE NARZUTÓW WSPÓLNYCH DZIAŁÓW.............................................330 Klucze planów działów ..............................311 DEFINIOWANIE INDYWIDUALNYCH NARZUTÓW W DZIAŁACH..........316 POPRAWIANIE DANYCH NARZUTU ............................319 DEFINIOWANIE WARIANTÓW .........................321 PRZYPORZĄDKOWANIE ELEMENTU RMS....341 Aktualizacja cen w okresach rozliczeniowych ..............................................348 WIDOK PRZEDMIAR ...............................................................................................................................................................................................................321 WARIANTY ELEMENTÓW RMS ...................................................................316 USUWANIE NARZUTU ............................346 WIDOK WPROWADZONE POZYCJE ......353 10 NORMA PRO ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................333 Wprowadzanie do kosztorysu danych o wykonanych robotach .....316 ZACHOWANIE DEFINICJI NARZUTÓW ........342 Obmiary równe wykonanym robotom ................................................................................................... WIDOKI................320 Modyfikacja i usuwanie wariantów ...........................351 WIDOK PODSUMOWANIE KOSZTORYSU ........................... POZYCJI......................................................................326 WARIANTY DZIAŁÓW ...............................................315 ZAZNACZANIE NARZUTU ........346 WIDOK KOSZTORYS ....................

..................................................................................................................................................385 USTAWIENIA DRUKARKI.........................................369 Zestawienie materiałów działami ....................................380 WSTAWIANIE NOWEJ POZYCJI UPROSZCZONEJ ..................383 20......................................376 Tworzenie nowego widoku dla zestawienia pozycji .381 Wybór pozycji z cennika ...........365 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ........................356 Widok Rachunek ilościowy ...............................393 Program do kosztorysowania 11 .......................................................................................................................................................................................................385 PODGLĄD WYDRUKU ................371 Zestawienie robocizny działami.......................358 Widok Zbiorczy rachunek ilościowy ............................. ZESTAWIENIA ...............386 OPCJE WYDRUKU ..........................................................................................................389 FORMATOWANIE TABEL ...............................371 Zestawienie robocizny w okresach rozliczeniowych ..............362 Lista elementów.....................................355 WIDOKI WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................361 Oznaczenie wariantów..........374 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH .........369 Zestawienie materiałów w okresach rozliczeniowych.............................363 Łączenie wariantów ..........................360 Aktywacja wariantów................................................................................................................................................361 Wyszukiwanie najlepszych wariantów ..............................377 STATYSTYKA ..............................................................................................................................................................381 Wybór pozycji z katalogów norm......................356 Widok Wykonane roboty .. w których został użyty dany wariant ..................370 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY ......................................................................387 Tworzenie nowego stylu.365 Szczegółowe zestawienie materiałów..........................................378 19............................................................................................386 Styl wydruku......................373 Zestawienie sprzętu w okresach rozliczeniowych .....PRZEGLĄD I EDYCJA CEN W KOSZTORYSIE .............................368 Materiały inwestora.......372 Zestawienie sprzętu działami ............................................................................................... KOSZTORYSOWANIE UPROSZCZONE.................................354 WIDOK SKRÓCONY ......................................... WYDRUK KOSZTORYSU .............................................................................390 Ramki zewnętrzne i wewnętrzne tabeli....................372 ZESTAWIENIE SPRZĘTU ...............................................................................374 ZESTAWIENIE POZYCJI........................................................363 18....................................388 ZESTAWY WYDRUKÓW .............................................................359 WIDOK WARIANTY DANYCH ...........................................392 Wyróżnianie wierszy ......................

..........429 Parametry ekonomiczno-techniczne w kosztorysie ..............418 Opcje drukowania zestawienia narzutów ........................................................412 Opcje drukowania zestawienia wprowadzonych pozycji .............410 Opcje drukowania rozliczenia wykonanych robót .....409 Opcje drukowania książki przedmiarów .........................................................................................................406 Opcje drukowania kosztorysu uproszczonego ........................................396 OPCJE WYDRUKU DLA STYLU NORMA ....................................................................................................................................413 Opcje drukowania zestawienia wprowadzonych pozycji dla kosztorysu inwestorskiego.....................418 Opcje drukowania zestawienia działów..................................................409 Opcje drukowania kosztorysu ofertowego ...............................................................424 21.............................430 Klucze lokalizacji............................................................Wyróżnianie kolumn .............................405 Opcje drukowania kosztorysu ........................................................................................429 Zdefiniowane stałe .................................... OPERACJE NA KOSZTORYSIE...........................................419 WYBÓR DRUKOWANYCH KOSZTORYSÓW I ZESTAWIEŃ ............411 Opcje drukowania słowników .........................................418 Opcje drukowania podsumowania........414 Opcje drukowania zestawienia RMS .........................................................429 Grupy wariantów .....................................................................................................................................414 Opcje drukowania zestawienia pozycji ................................................416 Opcje drukowania tabeli elementów scalonych...............410 Opcje drukowania harmonogramowania .430 Klucze wykonawcze........................395 NUMERACJA PARAGRAFÓW W FORMULARZU CHARAKTERYSTYKI .......................................................................................................................................396 Układ strony.......................................428 ZMIANA NORM W KOSZTORYSIE ............................428 PARAMETRY KOSZTORYSU...........428 WSPÓŁCZYNNIKI NORM W KOSZTORYSIE ....................................................................................................................412 Opcje drukowania cenników......................................417 Opcje drukowania zestawienia wartości scalonych.........419 DRUKOWANIE KOSZTORYSU ....................................................................................................................................................428 NARZUTY WSPÓLNE DZIAŁÓW ..................................................................................................415 Opcje drukowania zestawienia cen.......408 Opcje drukowania kosztorysu inwestorskiego ......................................417 Opcje drukowania statystyki ..430 12 NORMA PRO .............................................................396 Dodatkowe opcje wydruków .............................................................................................................429 Okresy rozrachunkowe ...................................................................................393 WYGLĄD STRONY TYTUŁOWEJ ......428 NARZUTY NA KOSZTORYS ...............................

..........................................................................................................................................467 SKOROWIDZ ......................................... 23..........................................470 Program do kosztorysowania 13 ....................................................................... RODOS......431 UPRASZCZANIE POZYCJI ............432 SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI KOSZTORYSU ...............................................433 KOSZTORYSY ZŁOŻONE ...........................................................................................................................................448 Eksport do programu Planista i Get Manager .............................440 PORÓWNYWANIE KOSZTORYSÓW I TWORZENIE KOSZTORYSU RÓŻNICOWEGO................448 Eksport w formacie tekstowym..2..................................451 Eksport w formacie ATH....................Plan działów ..451 22...... WINBUD 3....................435 REJESTRACJA ZMIAN W KOSZTORYSIE..................................................... LEONARDO.... Ocena..451 Eksport do programów Obmiar........431 DOPASOWANIE KOSZTÓW ROBOCIZNY ...................................................................................... FORTE ..........430 SUMOWANIE ROBOCIZNY ................................................................................. SEKO.431 ZASTĘPOWANIE ROBOCIZNY .......... IMPORT Z PROGRAMU ZUZIA.............................447 EKSPORT KOSZTORYSU LUB WIDOKU KOSZTORYSU ...................................................................................................440 Akceptacja lub odrzucenie wybranych zmian .................452 WYMIANA DANYCH MIĘDZY PROGRAMAMI NORMA PRO I STRIX .......................................................................438 Akceptacja lub odrzucenie wszystkich zmian........451 Eksport do programu fakturującego Fortuna........................................455 SPIS PRZYCISKÓW .................430 PRZELICZANIE CEN W KOSZTORYSIE ...459 KLAWISZE SKRÓTÓW..................................432 ŁĄCZENIE KOSZTORYSÓW .................. 24.......................................452 WYGLĄD EKRANU .............................................................................................442 PRACA Z KILKOMA KOSZTORYSAMI .................................................................................................453 PARAMETRY KOLUMN ...........................................................................445 PRACA Z JEDNYM KOSZTORYSEM W WIELU OKNACH............ 25...................... Wykonawca ........451 Zapis kosztorysu w formacie XML.. Odbiór... PENTA.454 NARZĘDZIA ...............................................453 KOLORY EKRANU ..................434 WSTAWIANIE KOSZTORYSU DO CENNIKA OBIEKTÓW ...............................

że jej wartość jest równa sumie wartości pozycji składowych. ziemnych. że zakupiliście Państwo program kosztorysowy Norma Pro. drogowych. gdy kilku pracowników wykonuje częściowe kosztorysy na swoich komputerach. wtedy gdy składa się z kilku etapów lub budów. czyli na wstawianie pozycji szczegółowych i uproszczonych w jednym kosztorysie. KNR. W Normie Pro pozycja scalona jest skalkulowana na podstawie innych pozycji w ten sposób.. wysoką funkcjonalność. KSNR. przeznaczonym do kosztorysowania robót budowlanych. remontowych i innych w oparciu o katalogi KNNR. Stosowanie pozycji scalonych jest bardzo wygodne. Ze względu na nowoczesność rozwiązań.WSTĘP Cieszymy się. łatwość obsługi i konkurencyjność cenową program Norma Pro wyróżnia się spośród innych tego typu pakietów dostępnych na polskim rynku. Dzięki zastosowaniu wariantów wykonawca może przedstawić inwestorowi wykonanie prac w różnych technologiach. Widząc. inwestor będzie miał podstawę do wyboru opcji najlepiej spełniających jego wymagania. przy użyciu różnych materiałów i w różnych cenach. uproszczonych i innych pozycji scalonych. czyli wtedy. Utworzenie kosztorysu złożonego może być również wykorzystane w przypadku pracy grupowej. gdyż pozwala na wykonanie szczegółowej kalkulacji cen jednostkowych asortymentów robót i obiektów. Kosztorysami składowymi mogą być nie tylko kosztorysy Normy. jaki wpływ na wartość robót ma przyjęcie danego rozwiązania technologicznego. Na pozycję scaloną może składać się wiele pozycji szczegółowych. Połączenie tych kosztorysów w jeden pozwala osobie prowadzącej inwestycję 14 NORMA PRO . Program pozwala na stosowane mieszanej metody kosztorysowania. a także do sporządzania kosztorysów metodą uproszczoną w oparciu o ceny jednostkowe robót i kosztorysów inwestorskich zgodnie z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami. Norma Pro daje użytkownikowi nowe i silne narzędzie. Szybsze przygotowanie ofert oraz ułatwioną kontrolę nad całością inwestycji. instalacyjnych. daje zastosowanie kosztorysów złożonych (zbiorczych). a mianowicie możliwość kosztorysowania wariantowego. jednocześnie umożliwiając ukrycie tej kalkulacji na wydrukach. Program Norma Pro jest zaawansowanym narzędziem. ale również kosztorysy pochodzące z innych programów. PKZ itp.

. MSWiA. Kosztorys różnicowy może być podstawą nowego kosztorysu. jak również z cennikami asortymentów robót. jednostki miar. jest rejestracja zmian w kosztorysie. Bistypu. a następnie na podstawie tabeli kursów przeliczone na walutę kosztorysu. szczególnie dla inspektorów nadzoru. zmodyfikowane lub dodane w kosztorysie porównywanym względem kosztorysu głównego. jak przy „ręcznym” kreśleniu kosztorysu. Do katalogów własnych można wstawiać pozycje szczegółowe. Bardzo przydatnym mechanizmem. Dokonane zmiany użytkownik może przyjąć. Ceny pozycji lub elementów RMS mogą zostać wprowadzone w różnych walutach. normy oraz dodawać i usuwać nakłady. przenoszenie i edycję danych. co było usuwane. W oknie katalogów są również wyświetlane cenniki robót scalonych i obiektów. Na podstawie dwóch porównywanych kosztorysów użytkownik może utworzyć trzeci kosztorys – kosztorys różnicowy – zawierający elementy wspólne obu kosztorysów oraz wszystkie odpowiednio oznaczone różnice istniejące między nimi.intercenbud. po którym łatwo się poruszać i na którym łatwo wykonywać kopiowanie. Dzięki niemu wiadomo jak były wprowadzane zmiany i korekty. Ceny wstawianych pozycji i nakładów pobierane są automatycznie z podłączonych cenników.pl). tworzonymi przez użytkownika. Po wykonaniu wydruku na drukarce kolorowej zmiany są widoczne w kolorach tak. jakie dane zostały usunięte. Program współpracuje zarówno z cennikami czynników produkcji i cen jednostkowych robót wczytanych z dyskietek Sekocenbudu. Dzięki temu do kosztorysu można szybko wstawiać niektóre pozycje bezpośrednio z cenników – zarówno własnych. Użytkownik może również tworzyć nowe. jak i importowanych – bez pośrednictwa katalogów norm. odrzucić w całości lub wybrać. możliwe jest jednoczesne korzystanie z wielu cenników cen jednostkowych i cen elementów RMS. W kosztorysie różnicowym widać. w którym jedne zmiany zostaną przyjęte. Katalogi norm pokazane są teraz w postaci drzewa. Dane pobrane z bazy można dołączyć do Program do kosztorysowania 15 . własne katalogi jak i modyfikować w istniejących opisy.com. a co modyfikowane. co dodawane. Orgbud-Serwisu. a inne odrzucone. a które wycofać.objąć kontrolą proces ich powstawania. scalone i obiekty. śledzić zmiany w nich wprowadzane oraz tworzyć zestawienia dla wszystkich robót. które zaakceptować. cennikami obiektów oraz własnymi bazami cenowymi. Norma Pro jest ściśle zintegrowana z internetową bazą cen Intercenbud (www.

indeksu. wyrażenia matematyczne. funkcje. do których można wstawiać stałe. dostawcy czy województwa. jako narzuty lub pozycje. Można je wstawiać jako pliki zewnętrzne lub jako obiekty wbudowane w kosztorys. W kosztorysie można umieszczać obiekty graficzne ilustrujące kosztorys. indywidualnie na działy i poddziały. projekty. Jeśli użytkownik nie ma połączenia z Internetem. dział lub pozycję.000 towarów (stan na grudzień 2002). Szczególną zaletą programu jest elastyczny sposób definiowania obmiarów. można zadeklarować dowolną liczbę parametrów ekonomiczno-technicznych. W programie wprowadzono możliwość rozliczania pracy rusztowań i kompletów deskowań oraz kosztów transportu materiałów i sprzętu. Materiały można wyszukiwać między innymi według nazwy. przy czym dostępne są mechanizmy pozwalające je skalować do wymaganych roz- 16 NORMA PRO . jak również wstawiane tradycyjnie. Kosztorys może zostać podzielony na działy i poddziały do 10 poziomów zagłębienia. komentarze.kosztorysu w postaci zwykłego cennika lub cennika na bieżąco aktualizowanego poprzez Internet. W programie Norma Pro można definiować i modyfikować narzuty na poszczególne pozycje. jak również w całym kosztorysie. np. W każdym dziale i poddziale. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do bazy Intercenbud użytkownik ma do dyspozycji informację o aktualnych cenach ponad 70. Mogą to być szkice. z programu Rysunek oraz innych programów może importować obmiary komunikując się poprzez pliki tekstowe. wzory oraz deklarować sumy częściowe i obliczenia pomocnicze. W razie potrzeby program wysyła do bazy zapytanie ze sformułowanymi przez użytkownika kryteriami szukania i po znalezieniu właściwych elementów – wyświetla ich listę. narzuty wspólne na wszystkie działy jak i narzuty na cały kosztorys. rysunki czy zeskanowane zdjęcia gotowych obiektów. Norma Pro udostępnia moduł importu obmiarów z plików przez nie utworzonych. możliwe jest wykorzystanie danych z bazy Intercenbud wydawanej kwartalnie na CD. plany. ArCon czy AllPlan. obejmującą terytorium całej Polski. grupy materiałów i sprzętu. Koszty zakupu i transportu materiałów i sprzętu mogą być wliczane do ceny jednostkowej materiału lub ceny maszynogodziny. Dozwolone jest także rozliczanie pozycji w innych pozycjach. Jeśli użytkownik współpracuje z programami CAD-owskimi.

Ilość lub wartość wykonanych robót można określać indywidualnie dla każdej pozycji lub. Planista czy Power Project. Program Norma Pro pozwala otworzyć jednocześnie wiele różnych kosztorysów. Project+. takich jak Microsoft Project. między którymi można przenosić informacje. Program Norma Pro ma możliwość wczytywania kosztorysów utworzonych w poprzednich wersjach Normy oraz programach Strix. Rodos. Seko. pozycji. wykorzystując mechanizm częściowego wykonania robót. Koma. które mogą zostać wykorzystane do rozliczenia wykonanych robót lub przesłane do programów do harmonogramowania. Leonardo i Skobud. działów lub nawet dla całego kosztorysu. Odbiór (służącego do sporządzania protokołów odbioru i rozliczania wykonanych prac) oraz programu faktu- Program do kosztorysowania 17 . powstanie potrzeba tworzenia kosztorysów zgodnych z normami obowiązującymi w krajach członkowskich. ustawić je automatycznie dla wielu pozycji. a poprzez format ATH – z programów Penta i Edbud. Norma Pro daje użytkownikowi możliwość wprowadzenia kluczy wykonawczych. Forte. Możliwy jest także eksport kosztorysu w formacie tekstowym. W trybie rozliczania robót można aktualizować ceny. umożliwiające wstawianie pozycji oraz pozwalające edytować ich dane. rozumianym przez aplikacje Microsoft Office oraz w formatach czytelnych dla programów Zuzia. Zuzia. Dane z kosztorysu mogą również zostać przesłane poprzez uniwersalny format ATH do programu Obmiar (służącego do wprowadzania obmiarów na placu budowy przy pomocy komputera typu palmtop). Planista i Get Manager. jeśli na komputerze został zainstalowany program do jego edycji lub przeglądania. Kopiowanie i przenoszenie działów. kluczy lokalizacji. Po wykupieniu licencji z firmy DBD i zainstalowaniu katalogów i cennika w Normie Pro pojawią się ikony. Winbud. Możliwe jest też wstawienie dowolnego innego obiektu. kluczy planów działów oraz okresów rozliczeniowych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Norma Pro już teraz oferuje możliwość kosztorysowania na podstawie stosowanych w Niemczech katalogów DBD-Bauteile i STLB-Bau oraz cennika DBD-Baupreise. Możliwe jest również otwarcie jednego kosztorysu w różnych widokach. planować i rozliczać roboty oraz oglądać chronologię ich wykonania. elementów RMS i wierszy obmiarów można przeprowadzić wywołując polecenia menu lub korzystając z metody przeciągnij-i-upuść.miarów. Ponieważ Polska niedługo zostanie przyjęta do Unii Europejskiej.

robocizny i sprzętu. np. Wordzie czy Internet Explorerze. wariantów. podstaw. np. umożliwiając wycenę tworzonych kosztorysów w oparciu o kartotekę towarów lub magazyny tego systemu. cen. Możliwie jest sortowanie pozycji według wartości. Norma Pro oferuje różne inne użyteczne funkcje. opartymi na przykład na systemach baz danych MS SQL. publikowania i wymiany elektronicznych dokumentów jest format XML. Jest to szczególnie przydatne narzędzie dla tych. Przeglądanie kosztorysu w takich zestawieniach pozwala na sprawdzenie. kosztów materiałów. literowo-cyfrowe automatyczne i ręczne numerowanie działów i pozycji. wspierany przez dużych producentów oprogramowania. ochronę kosztorysu hasłem przed zmianami cen. kluczy wykonawczych. Do programu Norma Pro zostało dołączone nowe zestawienie – zestawienie pozycji. wartości obmiarów. np. którzy weryfikują kosztorysy czy inspektorów nadzoru czuwających nad całością inwestycji. IBM. opisów i znaczników pozycji. rusztowań. mechanizmy wyszukiwania cen we wszyst- 18 NORMA PRO . ale na integrację procesu kosztorysowania z dużymi systemami zarządzania firmą. czy na przykład nie są powielane pewne pozycje czy zawyżane obmiary. definiowanie różnych stawek robocizny dla kosztorysu i działów. obmiarów i robót. kosztów montażu sprzętu. Oracle. Oracle. szerokie wykorzystanie mechanizmu przeciągnij-i-upuść. SAP. służącego do graficznej prezentacji danych kosztorysu i programu Wykonawca. to utworzenie kosztorysu zbiorczego. Excelu. zestawienia wartości materiałów. SUN. Dzięki temu baza kosztorysów tworzonych w firmie może być przeszukiwana według różnych kryteriów. IBM DB2. a następnie wyświetlenie go w takim zestawieniu pozwala ‘wyłapać’ wszystkie występujące nieprawidłowości. Jeśli inwestycja składa się z wielu etapów opisanych różnymi kosztorysami. Software AG czy SAP. konfrontując w ten sposób dane księgowe z kosztorysowymi. według wartości robót lub też można dla niej wykonać różnego typu zestawienia. nakładów. ułatwiającego nadzór i kontrolę realizacji inwestycji. Możliwość zapisania kosztorysu w tym formacie – co oferuje Norma Pro – pozwala nie tylko na prezentację danych w innych programach. takie jak przedstawienie kosztorysu w postaci drzewa działów i pozycji. Powszechnie przyjętym i coraz częściej stosowanym standardem przechowywania. programu Ocena. Norma Pro współpracuje z systemem zarządzania firmą Capital . takich jak Microsoft. w którym dostępne jest ich porządkowanie według różnych sposobów w całym kosztorysie lub w działach.rującego Fortuna.

stosowanie techniki przeciągnij-i-upuść (ang. drag&drop). zamykanie okien. PKZ. AL. na jakiej podstawie były prowadzone obliczenia i jak zostały ustawione opcje kosztorysu.com. KNP. z . że użytkownicy znają podstawowe pojęcia systemu WINDOWS i potrafią wykonywać czynności typowe dla okienek takie jak: korzystanie z menu i przycisków. wybieranie z listy. ATHENASOFT Sp.pl Program do kosztorysowania 19 .intercenbud.pl http://www. Leszczynowa 7 Tel. 601 613-717.athenasoft. Wraz z programem użytkownik otrzymuje ponad 270 katalogów KNR. +48 22 614 34 22. wprowadzanie do pól tekstów i wartości numerycznych.com.com. ul. Opisując działanie Normy Pro przyjęliśmy założenie. fax +48 22 614 34 69 e-mail: info@athenasoft.o. zaznaczanie opcji. KNNR. i inne z opisami.pl baza cen INTERCENBUD: http://www.o 03-197 Warszawa. kartotekę RMS obejmującą kilkanaście tysięcy elementów oraz oficjalne cenniki ministerialne do sporządzania kosztorysów inwestorskich na roboty podlegające zamówieniom publicznym.kich bazach cenowych i cennikach oraz drukowanie formularza kalkulacji zawierającego informację. katalogi z serii AT.

cennik elementów RMS – to cennik materiałów. Posadzki z deszczułek dębowych. POJĘCIA PODSTAWOWE Poniżej opisane są podstawowe pojęcia używane w instrukcji. Baza ta ma nazwę ListaBaz. Jednospadowe konstrukcje daszków stalowych. • Baza cenowa – to zbiór danych zawierający różnego typu cenniki oraz wydawnictwa i katalogi związane z cennikami cen jednostkowych robót i obiektów. • Cennik RMS. w którym się znajduje oraz ścieżkę dostępu do tego pliku. Stan surowy.1. itd. Owinięcie izolacji rurociągów .). Każda baza jest charakteryzowana przez: identyfikator. Wraz z Normą Pro dostarczana jest jedna baza cenowa o identyfikatorze BAZACEN i nazwie pliku BazaCen. itd. Norma może korzystać z baz cenowych umieszczonych na różnych dyskach komputera. • Cennikiem pozycji – ogólnie i skrótowo nazywany cennik: cen jednostkowych robót (np. Bazy danych w Normie Pro są typu MsAccess i mają rozszerzenie . • Baza. Montaż przewodu odgromowego poziomego.mdb. • Baza kartotek – baza danych zawierająca: kartotekę elementów RMS.welonem z włókna szklanego. serwerze oraz innych komputerach w sieci.) cen asortymentów robót (np.: Fundamenty. kartotekę jednostek miar. Stan wykończeniowy zewnętrzny. cen elementów i stanów obiektów (np. to Kartoteki. jeśli ich dyski zostały udostępnione innym użytkownikom. nazwę pliku. sprzętu i robocizny. Plik zawierający tę bazę.mdb. Tynki zwykłe kat.). baza danych – to zbiór powiązanych ze sobą informacji zapisany w pliku (lub plikach) na dysku komputera. 20 NORMA PRO . III wykonywane ręcznie na sufitach. Okładziny i oblicowania. nazwami plików i ścieżkami dostępu do nich (czyli miejscem ich przechowywania). itd.mdb. • Baza baz cenowych (lub spis baz cenowych) – to baza zawierająca listę baz cenowych wraz z ich identyfikatorami. zwierająca cennik RMS i cennik robót.mdb. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych. kartotekę dostawców oraz tablicę przeliczników jednostek miar.

nazwami i jednostkami miar. lokalna grupa wariantów jest zdefiniowana i obowiązuje tylko dla danej pozycji.) • Kartoteka – to zwyczajowa nazwa pomocniczych zbiorów danych przedstawionych w formie listy. Globalna grupa wariantów jest zdefiniowana dla całego kosztorysu. budynek mieszkalno . Pozycją scaloną jest także obiekt (np. obmiar i cenę jdnostkową. to pozycja zawierająca tylko opis robót. wraz z ich kodami ETO. inaczej nazywanych pozycjami składowymi. itd. Program do kosztorysowania 21 . Podpozycjami mogą być pozycje szczegółowe. dla których określone są normy i ceny. Kartoteka jednostek miar. to pozycja składająca się z kilku podpozycji. że jej wartość wyliczana jest z wartości podpozycji. • Pozycja szczegółowa. zawierającą współczynniki przeliczania jednych jednostek na inne. uproszczone i inne pozycje scalone. to pozycja z rozbiciem na poszczególne nakłady RMS. • Warianty – to alternatywne nakłady czy obmiary mogące występować w pozycji oraz całe pozycje lub działy. Kartoteka RMS. Dom jednorodzinny wolno stojący bez podpiwniczenia energooszczędny z pustaków trocinobetonowych. budynek mieszkalno-usługowy wielorodzinny. Warianty łączone są w grupy wariantów.usługowy) składający się z innych obiektów lub pozycji. Cechą pozycji scalonej jest to. zawierająca listę jednostek miar wraz z ich kodami i nazwami.cen obiektów (np. zawierająca listę dostawców wraz z ich podstawowymi danymi. Tablica przeliczników jednostek miar. • Pozycja uproszczona. Na przykład dla pozycji o podstawie KNR 2-02 0104-01 istnieje grupa ‘cegła’. • Pozycja scalona. W Normie Pro znajdują się: Kartoteka dostawców. zawierająca listę elementów RMS. w której znajdują się dwa warianty: ‘cegła budowalna pełna’ i ‘cegła dziurawka pojedyncza’.

Obiektem jest również obiekt budowlany. jego gałęziami są działy. • Drzewo kosztorysu. na przykład ‘Dom jednorodzinny wolno stojący’. to kosztorys utworzony z dwóch porównywanych kosztorysów. składa się z innych kosztorysów. 22 NORMA PRO . Obiekt może składać się z innych obiektów lub pozycji. a gałęziami następnego poziomu – poddziały bądź pozycje • Kosztorys złożony – inaczej kosztorys zbiorczy. który można wstawić jako pozycję do cennika. to przedstawiona w formie drzewa struktura kosztorysu. w którym uwzględnione są różnice występujące między nimi. • Obiektem nazywany jest cały kosztorys lub jego dział zapisany jako kosztorys.• Kosztorys różnicowy. Główną gałęzią (czy inaczej korzeniem drzewa) jest kosztorys. które nazywane są kosztorysami składowymi. Jeśli kosztorys zawiera działy.

tak jak książka. INSTALACJA I URUCHOMIENIE PROGRAMU NORMA PRO Instalacja programu Norma Pro Aby zainstalować program Norma Pro. należy wybrać polecenie Uruchom… z menu Start i w okienku. Niestety. Autorzy programu Norma Pro Program do kosztorysowania 23 . należy: ♦ Uruchomić system WINDOWS 98/Me/XP/NT 4.exe. jest zwykłą KRADZIEŻĄ. w pole Otwórz wpisać np. który poprowadzi nas przez proces instalacji. Klucz zabezpieczający Każdy program komputerowy wymaga wielu godzin pracy i wysiłku zespołu ludzi o wysokich kwalifikacjach. Trzeba sobie szczerze powiedzieć: Używanie nielegalnych kopii programów komputerowych. którzy muszą być dobrze wynagradzani. ♦ Po automatycznym uruchomieniu się instalatora postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. obraz czy utwór muzyczny podlega ochronie i nie może być nielegalnie kopiowany. gdzie D: oznacza napęd CD. Dlatego producenci starają się zabezpieczyć swoje produkty przed użytkowaniem ich przez osoby nieupoważnione. zwłaszcza do celów zarobkowych. Po wykonaniu powyższych czynności zostanie uruchomiony program. Użytkownicy poprzednich wersji programu Norma powinni je zachować i zainstalować Normę Pro w innym katalogu (ponieważ bazy cenowe i katalogi w Normie Pro mają inną strukturę).0/2000.2. ♦ Do napędu CD-ROM włożyć płytkę z programem instalacyjnym. D:\Start. a następnie kliknąć na przycisku OK (lub wykorzystać przycisk Przeglądaj…). które się ukaże. W przypadku gdyby program instalacyjny nie został automatycznie uruchomiony. Program. powszechnym zjawiskiem jest nie tylko nie licencjonowane używanie oprogramowania. lecz nawet sprzedaż innym użytkownikom kopii tego oprogramowania.

Możliwe jest też automatyczne uruchomienie programu. Uruchomienie programu W systemie WINDOWS program uruchamiamy z menu Start kolejno wybierając polecenia Programy | Athenasoft | Norma Pro lub. „klucz hardware'owy”. gdy dwukrotnie klikniemy na nazwie kosztorysu w oknie Mój komputer lub Expoloratora Windows.wybrali zabezpieczenie sprzętowe. jeśli skrót do niego zostanie umieszczony na Pulpicie. Jeżeli są Państwo legalnymi użytkownikami programu i klucz jest podłączony do komputera. tzw. dwukrotnie klikając na ikonie skrótu. a pomimo to pojawia się taki komunikat. które należy podczas pracy z programem instalować w porcie równoległym (między drukarką a komputerem). to prosimy o jak najszybszy kontakt z producentem lub lokalnym dystrybutorem programu. Jest to niewielkie urządzenie elektroniczne. Brak klucza (lub jego nieprawidłowe podłączenie) program sygnalizuje odmową pracy i komunikatem z prośbą o poprawienie podłączenia. nie powoduje zakłóceń w pracy drukarki i dlatego może być dołączony do portu na stałe. Klucz przez nas stosowany jest całkowicie „przezroczysty”. 24 NORMA PRO .

obejrzeć i ewentualnie zmienić zawartość wybranego cennika. 1) nie zawierające żadnego kosztorysu. przy pomocy którego można utworzyć nową bazę cenową. EKRAN GŁÓWNY I OPCJE PROGRAMU Po uruchomieniu programu Norma Pro na monitorze pojawi się okno ekranu głównego (rys. 1. ♦ Menu Bazy cenowe.3. skopiować cennik do in- Program do kosztorysowania 25 . dodać. z podstawowym menu i paskiem narzędzi. Menu Na menu programu Norma Pro składa się: ♦ Menu Plik. obejrzeć i edytować dane wydawnictw i katalogów. dopisać do wybranego cennika elementy z kartoteki RMS. dodać. gdy jeszcze nie otworzyliśmy kosztorysu. otworzyć i edytować już istniejący kosztorys. Po wczytaniu istniejącego lub po otwarciu nowego kosztorysu zarówno menu jak i pasek narzędzi będą bardziej rozbudowane i zostaną opisane w następnych rozdziałach. usunąć i zmodyfikować bazę cenową. utworzyć nowy cennik. Ekran główny Normy Pro. wybrać do edycji jeden z ostatnio otwieranych kosztorysów oraz zakończyć pracę programu. zaimportować z pliku lub z Internetu cennik. usunąć i zmienić dane cenników oraz obejrzeć ich zawartość. Rys. importować lub skopiować bazę cenową. obejrzeć i zmodyfikować ustawienia wydruków. skopiować lub przenieść cenniki z bazy do bazy. przy pomocy którego możemy utworzyć nowy kosztorys.

jeśli otworzymy jakikolwiek kosztorys.nego cennika. ♦ Menu Okno. wyświetlić i edytować kartotekę RMS. będący odpowiednikiem polecenia O programie… z menu Pomoc. Pozostałe przyciski staną się dostępne. ♦ Menu Pomoc. będący odpowiednikiem polecenia Nowy z menu Plik. z których tylko cztery są dostępne: ♦ Przycisk Nowy kosztorys. które umożliwia wykorzystanie pomocy zainstalowanej w programie Norma Pro. pozycję lub obiekt. Pasek narzędzi Pasek narzędzi zawiera serię przycisków. będący odpowiednikiem polecenia Otwórz… z menu Plik. ♦ Przycisk Katalogi norm. ♦ Przycisk Otwórz kosztorys. z którego możemy uruchomić wcześniej zdefiniowane narzędzia (na przykład Kalkulator i Notatnik systemu WINDOWS). ♦ Przycisk Pomoc. naprawić bazy oraz utworzyć archiwum. przy pomocy którego możemy ustawić opcje programu. pozwalający na obejrzenie katalogów norm i cenników pozycji. przy pomocy którego możemy obejrzeć i edytować listę jednostek miar. ♦ Menu Opcje. wyświetlić i edytować kartotekę dostawców oraz zaktualizować kartotekę RMS na podstawie wybranego cennika. ♦ Menu Kartoteki. ♦ Menu Narzędzia. wyszukać w bazach lub cennikach element RM. w którym możemy przywołać na ekran lub z niego usunąć pasek narzędzi i pasek komunikatów (stanu). zdefiniować opcje wydruków oraz określić obecność dodatkowych narzędzi w programie. katalogów norm lub kosztorysu. 26 NORMA PRO .

♦ W polu Separator tysięcy wybieramy znak oddzielający tysiące. 13 456 234. 13. takie jak separatory. Ustawienia ogólne Ustawienia ogólne. i wtedy zaznaczamy opcję brak (np. w którym zobaczymy sześć kart: ‘Ogólne’. ♦ W polu Separator dziesiętny: wybieramy znak oddzielający część dziesiętną liczby od jej części całkowitej. Karta parametrów ogólnych programu. jeśli sepa- Program do kosztorysowania 27 .00). sposób tworzenia kopii awaryjnych. ‘Szukanie cen’. wartość robocizny określamy na karcie ‘Ogólne’ (rys. gdy zaznaczymy opcję odstęp (np. dostępna jest karta ‘Katalogi DBD’. Rys. Oczywiście. mogą być oddzielone spacją. W tym celu z menu Opcje wybieramy polecenie Programu… Na ekranie pojawi się okno. ‘Kursy walut’.Opcje programu Przed rozpoczęciem pracy z programem powinniśmy ustawić jego parametry. ’Podstawowe jednostki miar’ oraz ‘Konfiguracja baz’.234. ‘Szukanie cen’. ‘Ścieżki programu’. 2).456. Może to być kropka lub przecinek. gdy zaznaczymy opcję kropka (np. 13456234.00). Jeśli korzystamy z katalogów Dynamische BauDaten. miejsce przechowywania danych. które będą obowiązywały wszystkie kosztorysy.00) lub też mogą być oddzielone kropką. W dużej liczbie tysiące mogą nie być oddzielane. 2.

Jeśli chcemy. z którą chcemy pracować (patrz rozdział OTWIERANIE I ZACHOWYWANIE KOSZTORYSU). Oznacza to. ♦ W polu Stawka robocizny: wpisujemy stawkę robocizny domyślną dla wszystkich nowych kosztorysów tworzonych w Normie Pro (zmiana stawki nie wpłynie na stawki w kosztorysach już istniejących). zaznaczamy opcję Wczytywanie ostatniego kosztorysu. równa 3. ♦ Jeśli program ma automatycznie otwierać ostatnio edytowany kosztorys. Stawka ta w trakcie pracy nad kosztorysem może zostać zmodyfikowana. 28 NORMA PRO . w którym znajdował się oryginalny kosztorys. że każdy użytkownik może w inny sposób określić parametry programu i zachować je na swoim lokalnym komputerze. ♦ Ci z Państwa. Jeżeli w trakcie pracy nad kosztorysem „padnie” system lub program. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona. zaznaczamy opcję Zachowywanie ostatniej kopii awaryjnej w pliku *. ♦ W polu Liczba wersji na dysku: określamy liczbę wersji na dysku. parametry przechowywane są na serwerze i zmiana wprowadzona przez jednego użytkownika będzie widziana przez wszystkich. ♦ Domyślnie kopia awaryjna jest umieszczana w katalogu.BAK. Jeśli liczba wersji jest np. aby kopia awaryjna zapisywana była w innym katalogu. Jeśli liczba wersji jest równa jedności. ♦ Gdy zdecydujemy.AWA.BAK. to program przechowuje na dysku tylko ostatnią wersję kosztorysu. którzy pracują w sieci powinni zaznaczyć opcję Zachowaj opcje lokalnie. przechowywane są trzy ostatnie wersje. ♦ Wpisując ilość minut w pole Kopia awaryjna co: podajemy częstość automatycznego zapisu na dysk bieżącego stanu programu. to wykluczone jest zastosowanie jej jako separatora tysięcy. ostatni stan można odzyskać wczytując kosztorys o nazwie padniętego kosztorysu i rozszerzeniu . W takim przypadku otwierając kosztorys będziemy mogli wybrać wersję. wypełniamy pole W katalogu:. że ostatnia kopia awaryjna ma być zapisywana w pliku o rozszerzeniu . Nowa wersja tworzona jest po każdym wykonaniu polecenia zachowywania kosztorysu (polecenia Zachowaj lub Zachowaj jako…).ratorem dziesiętnym będzie kropka.

0501 0. 2. 0.25 0.05 0. jeśli jest to cyfra nieparzysta (zero uważa się za cyfrę parzystą). 1 (zgodnie z zasadą 1) 0. lecz następuje po niej co najmniej jeszcze jedna cyfra inna niż zero.1 0.2 (zgodnie z zasadą 2) 0. aby taka liczba była zaokrąglana zgodnie z następującymi zasadami: 1.15 0. Jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest równa 5.450 ~ ~ ~ ~ ~ 0 (zgodnie z zasadą 2) 0.1 0. Opcję tę zaznaczamy. Ten sposób zaokrąglania jest przyjęty jako domyślny.2 (zgodnie z zasadą 2) 0. ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę.0501 0. to ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę. Przykład: zaokrąglamy do pierwszego miejsca po przecinku 0.450 ~ ~ ~ ~ ~ 0. kosztorysów i obiektów ustawiamy na karcie ‘Ścieżki programu’ (rys.05 0.2 0.25 0.15 0.♦ Opcja Zaokrąglanie liczb zgodnie z PN-70-N-02120 dotyczy sposobu zaokrąglania liczb. to gdy pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest równa 5.3 0.4 (zgodnie z zasadą 2) Jeśli opcja Zaokrąglanie liczb zgodnie z PN-70-N-02120 zostanie wyczyszczona. jeśli chcemy. Inaczej mówiąc ostatnia pozostawiona cyfra powinna być parzysta. Jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest równa 5 i nie następuje po niej żadna cyfra inna niż zero. ostatnia pozostawiona cyfra jest zawsze zwiększana o 1. które zawierają cyfrę 5 jako pierwszą odrzuconą. 3): Program do kosztorysowania 29 .5 Ścieżki programu Ścieżki dostępu do katalogów norm.

folder Norma PRO\KAT). 3. Karta. Podczas wstawiania pozycji kosztorysu pokazywane są wszystkie normy znajdujące się na pierwszej w kolejności ścieżce uzupełnione o normy znajdujące się na drugiej ścieżce. Ścieżki dostępu do katalogów norm. Jeśli katalogi norm znajdują się w różnych miejscach naszego komputera lub na różnych nośnikach. Na rys. należy wpisać wszystkie ścieżki dostępu oddzielone średnikami. Standardowo katalogi norm znajdują się w podfolderze KAT folderu. Jeśli używamy jednocześnie katalogów norm zapisanych na płycie CD na dysku twardym. Przycisk Szukaj katalogów służy do wywołania okna drzewa katalogów w poszukiwaniu lokalizacji plików katalogów. to w polu tym należy umieścić obie ścieżki oddzielone średnikiem. Rys. w którym znajdują się normy. Dlatego też ścieżka do najświeższych danych powinna zostać umieszczona jako pierwsza. 4 w ścieżce do katalogów norm wpisano CD-ROM (dysk D:\. ♦ W polu Ścieżka do katalogów norm: wpisujemy ścieżkę dostępu do folderu. 4. w którym zainstalowany został program Norma Pro. na której wprowadzamy ścieżki dostępu do danych. 30 NORMA PRO . folder KATALOGI) oraz dysk twardy (C:\.Rys.

6) definiujemy używane waluty. 5. Rys. Jeśli nie znamy dokładnych ścieżek dostępu do obiektów. 5). ♦ W pole Ścieżka do programu Capital: wpisujemy ścieżkę dostępu do folderu. Domyślnie jest to podfolder KOSZTORYSY folderu. w którym znajdują się obiekty. jeśli ceny elementów RMS lub pozycji uproszczonych mogą być podawane w różnych walutach. praca z programem nie będzie możliwa. w którym znajduje się plik konfiguracyjny programu do zarządzania firmą – Capital (Capital. przeszukujemy dyski i foldery po kliknięciu na przycisku Szukaj obiektów. Domyślnie jest to podfolder KOSZTORYSY folderu. to nic innego jak kosztorysy lub ich części. Po zmianie kursów w tabeli pojawi się pytanie o ich zmianę w aktualnie otwartych kosztorysach. Waluty kosztorysów Na karcie ‘Kursy walut’ (rys. w którym zainstalowany został program Norma Pro. Ponieważ jednak kosztorysy mogą być porozrzucane po różnych dyskach i folderach. które można wstawiać do kosztorysów. Jeśli nie znamy dokładnych ścieżek dostępu do kosztorysów. Program do kosztorysowania 31 . Jeśli nie znamy tej ścieżki. Kursy walut użytych w kosztorysie będą razem z nim zapamiętane. w polu tym dopuszczalne jest wpisanie kilku ścieżek dostępu oddzielonych średnikami (rys.♦ W pole Ścieżka kosztorysów: wpisujemy ścieżkę dostępu do folderu. przeszukujemy dyski i foldery po kliknięciu na przycisku Szukaj Capital UWAGA! Jeśli ścieżki są podane błędnie. przeszukujemy dyski i foldery po kliknięciu na przycisku Szukaj kosztorysów. w którym zainstalowany został program Norma Pro. Kosztorysy znajdują się w dwóch różnych miejscach. jak również wtedy.ini). ♦ W pole Ścieżka obiektów: wpisujemy ścieżkę dostępu do folderu. w którym mają znaleźć się nasze nowo tworzone kosztorysy. Obiekty. gdy kosztorys przedstawiamy w walucie innej niż PLN.

Karta ‘Kursy walut’. jak na rys. Rys. zaś w polu Tekst opisu: – symbol waluty.Rys. ♦ W polu Ścieżka do tabeli walut: wprowadzamy ścieżkę dostępu do tabeli walut. W polu Waluta: wpisujemy bankową nazwę waluty. (aby uzyskać symbol ”€”. Jeśli na naszym komputerze zainstalujemy programy Odbiór i Fortuna. klikając na przycisku Dodaj i wypełniając pola. W miarę potrzeby możemy dopisywać kolejne waluty. który pojawiać się będzie w widokach i na wydrukach. w polu Kurs: – kurs waluty w stosunku do waluty podstawowej. np. 7. Ścieżka ta może zostać wpisana z klawiatury lub wprowadzona przy pomocy przycisku Szukaj tabel. 6. pojawiające się w okienku takim. to również one będą mogły korzystać z tej samej tabeli. “$”. należy na- 32 NORMA PRO . Domyślnie wprowadzona jest tylko jedna waluta – złotówki. 7. “€” itp. Dodawanie nowej waluty. "zł". która widoczna jest w polu Waluta podstawowa.

Jeśli do kosztorysu podłączono kilka cenników. Aby zmienić dane waluty. ♦ Opcja Szybkie (zgodność indeksu ETO) oznacza skrócony sposób wyszukiwania – szukana jest cena elementu. 8. Przy pomocy przycisku Usuń usuwamy z listy podświetloną walutę. ♦ Opcja Rozszerzone (szukaj anonimy) oznacza przeszukanie wszystkich cenników podłączonych do kosztorysu i znalezienie dla danego elementu RMS wszystkich elementów podobnych. Na karcie ‘Szukanie cen’ (rys. Rys. wybieramy sposób wyszukiwania cen materiałów. 6). sprzętu i robocizny. 7). Karta ’Szukanie cen’. zaznaczając odpowiednie opcje. Program do kosztorysowania 33 . gdyż w przypadku niewłaściwego wyboru ceny mogą nie zostać znalezione. 8). Szukanie cen Sposób szukania cen w cennikach jest istotny z punktu widzenia wstawianej pozycji. a w szczególności jej kurs. powinniśmy podświetlić ją na karcie ‘Kursy walut’ (rys.cisnąć kombinację klawiszy <Alt Gr>+<U> lub włączyć klawiaturę numeryczną i nacisnąć <Alt>+<0128>). kliknąć na przycisku Zmień i wprowadzić właściwe dane w odpowiednie pola (rys. którego indeks w cenniku jest całkowicie zgodny z podanym indeksem (numerem katalogowym). przeszukiwane są wszystkie.

Zaraz po zainstalowaniu baza ta zawiera informacje o tylko jednej bazie cen. zawierająca informację o ilości i lokalizacji baz cenowych założonych w systemie. ♦ Baza „ListaBaz.mdb”. to przy wstawianiu nowego elementu oraz uaktualnianiu kosztorysu ceny tych elementów. Jeśli zaznaczymy opcję automatycznie. Baza kartotek jest wspólna dla wszystkich baz cenowych znajdujących się na liście baz. ♦ W grupie ‘Uszczegóławianie RMS’ określamy sposób. w przypadku gdy do kosztorysu podłączona jest baza np. proponowane RMS-y będą pobierane z kartoteki RMS. listy baz cenowych założonych w systemie oraz sposobu korzystania z Intercenbudu znajdują się na karcie ‘Konfiguracja baz’ (rys. Jeśli zaznaczymy opcję wg kartoteki RMS. gdy podczas szukania cen ma nie być uwzględniane wydawnictwo. Użytkownik może sam tworzyć nowe bazy cenowe. bez pytania użytkownika. gdy w cenniku nie zostanie znaleziony odpowiedni element. gdy kosztorys korzysta z cenników wygenerowanych z internetowej bazy Intercenbud. w plikach o rozszerzeniu . Konfigurowanie baz Normy Pro Informacje o ścieżkach dostępu do kartotek.♦ Opcja Wyłączone (baza cen odłączona) oznacza. a w nich zakładać nowe 34 NORMA PRO . Wszystkie zapisane są w formacie MsAccess. podczas wstawiania nowej pozycji. ♦ Zaznaczenie opcji Szukaj we wszystkich typach indeksów ETO umożliwia programowi znalezienie cen materiałów o indeksach ETO. 9). zawierająca kartotekę RMS. Do podstawowych baz Normy Pro należą: ♦ Baza „Kartoteki. kartotekę jednostek miar oraz kartotekę dostawców. z indeksami KMB. dla których zostały wcześniej dobierane. w jaki mają być dobierane RMS-y i ich ceny w przypadku. że cenniki w ogóle nie będą przeszukiwane.mdb”. Opcja ta powinna być włączona. Domyślnie bazy danych Normy Pro umieszczane są w podfolderze BazyCen folderu. zostaną pobrane automatycznie.mdb. ♦ W grupie ‘Szukanie cen jednostkowych pozycji i obiektów’ zaznaczamy opcję Ignorowanie wydawnictwa (szukanie rozszezrzone). w której znajdują się podstawowe cenniki RMS i pozycji dostarczane wraz z Normą Pro. w którym zainstalowana jest Norma Pro. w której występują indeksy o końcówce ‘99’.

czyli do pliku Kartoteki. Jeśli chcemy skorzystać z innego zestawu cenników.mdb. W przypadku gdy bazy zostaną przeniesione czy założone w innym miejscu lub chcemy korzystać z baz znajdujących się na serwerze.mdb”.mdb”.cenniki. klikamy na przycisku Szukaj cenników… i szukamy pliku „ListaBaz. w którym znajdują się podstawowe bazy. 10). jednostek miar i dostawców. Rys. Konfigurowanie baz danych NormyPro. Każda nowoutworzona baza cenowa zostaje wpisana na listę baz znajdującą się w bazie „ListaBaz. ♦ W polu Ścieżka do spisu baz cenowych: znajduje się ścieżka dostępu do listy baz cenowych. Rys. czyli pliku „ListaBaz. 10. Jeśli chcemy skorzystać z innych kartotek. trzeba Normie Pro podać ich położenie. 9. Wybór katalogu.mdb”.m. j. Program do kosztorysowania 35 . dostawców: znajduje się ścieżka dostępu do kartoteki RMS. klikamy na przycisku Szukaj kartotek… i szukamy pliku o nazwie „Kartoteki.mdb” (rys. ♦ W polu Ścieżka do bazy kartoteki RMS..

11). on line. Jednostki miary Na karcie ‘Podstawowe jednostki miar’ (rys. Kolejność jednostek na liście regulujemy przyciskami W górę i W dół. BAZY CENOWE I CENNIKI. Nową jednostkę wprowadzamy na listę po wpisaniu jej symbolu w polu i kliknięciu na przycisku Dodaj. 9 znajdują się opcje sterujące korzystaniem z Intercenbudu – internetowej bazy cen materiałów budowlanych. W tym wypadku w polu Ścieżka/adres: należy wpisać ścieżkę dostępu do pliku icb.dat z danymi Intercenbudu. Rys. wysyłając zapytanie do Intercenbudu zapisanego w postaci pliku icb. ułatwiając nam wybór. które najczęściej występują w naszych kosztorysach.dat dostarczanego na płycie CD. 11. • Zaznaczając opcję ‘Intercenbud’ – lokalnie użytkownik będzie mógł korzystać z bazy off line.dat lub wybrać ją po kliknięciu na przycisku Szukaj Intercenbudu… (rys.♦ W dolnej części okna z rys. Zaznaczoną jednostkę usuwamy kliknięciem na przycisku Usuń. W polu Ścieżka/adres: pojawi się adres strony dającej dostęp do bazy. 12) możemy wybrać jednostki miar. w miarę potrzeby wysyłając zapytanie do Intercenbudu. Dokładne informacje o bazach Normy oraz opis korzystania z Intercenbudu znajdziecie Państwo w rozdziałach KARTOTEKI oraz CENY. 36 NORMA PRO . Wybór lokalizacji pliku Icb. • Zaznaczając opcję ‘Intercenbud’ – poprzez Internet użytkownik będzie mógł korzystać z bazy na bieżąco. Lista tych jednostek pokazywana jest w oknie edycji danych pozycji i elementu RMS.

Program do kosztorysowania 37 . odpowiednie ikony staną się aktywne. Jeśli zaznaczymy opcję Włączona obsługa katalogów DBD. których aktualnie używamy. Dla starszych katalogów jest to DEM (lub DM). Opcje korzystania z katalogów Dynamische BauDaten Po zainstalowaniu katalogów i cennika Dynamische BauDaten w Normie Pro pojawią się ikony umożliwiające przeglądanie i wstawianie pobranych z nich pozycji. Karta ’Podstawowe jednostki miar’. Na karcie ‘Katalogi DBD’ określamy opcje korzystania z tych katalogów. Rys. 13. 12. dla nowszych – EURO.Rys. Opcje korzystania z katalogów Dynamische BauDaten. W polu Waluta cen w katalogach: wybieramy walutę katalogów. w przeciwnym wypadku zostaną wyszarzone i nie będzie można z nich korzystać.

7. 6. działy i cały kosztorys (rozdział NARZUTY). Przeglądamy i ewentualnie drukujemy zestawienia (rozdział ZESTAWIENIA). 3. Sprawdzamy poprawność kosztorysu (rozdział OPERACJE NA KOSZTORYSIE). Określamy ceny elementów RMS lub ceny jednostkowe pozycji uproszczonych. 2. drukujemy kosztorys (rozdział WYDRUK KOSZTORYSU). Określamy narzuty na materiały. WARIANTY). Zachowujemy kosztorys na dysku (rozdział OTWIERANIE I ZACHOWYWANIE KOSZTORYSU) 10. 8.Schemat tworzenia kosztorysu 1. 5. BAZY CENOWE i CENNIKI oraz WIDOKI). Określamy opcje kosztorysu (rozdział OPCJE KOSZTORYSU). Jeśli ta wersja kosztorysu jest ostateczna. zamykamy kosztorys. 9. jeśli w przyszłości będą wprowadzane jakieś zmiany. Określamy obmiary poszczególnych pozycji (rozdział WIDOKI. DZIAŁY KOSZTORYSU. godząc się na ceny proponowane przez cenniki lub wprowadzając swoje własne (rozdziały CENY. Otwieramy nowy kosztorys (rozdział OTWIERANIE I ZACHOWYWANIE KOSZTORYSU). dzielimy kosztorys na działy (rozdziały POZYCJE KOSZTORYSU. ELEMENTY RMS. Wstawiamy pozycje kosztorysu i elementy RMS. 4. 38 NORMA PRO . Widok Przedmiar oraz rozdział EDYCJA OBMIARU).

cenników obiektów oraz cenników jednostkowych pozycji. rozdziału. Okno katalogów i baz cen składa się z dwóch części. Drzewo ma jeden podstawowy poziom. Po ukazaniu się okna (rys. katalogów własnych. lecz zawierają nieco inną informację. tabeli i pozycji.4. Program do kosztorysowania 39 . Katalogi norm i cenniki traktowane są podobnie. zaś w prawej – zawartość w danym momencie podświetlonej gałęzi. Rys. 14) mamy możliwość przeglądania poszczególnych poziomów katalogów dostarczanych przez różne firmy. Okno katalogów norm pojawia się również podczas wprowadzania pozycji kosztorysu i służy do wybrania katalogu. W lewej wyświetlane jest drzewo. Struktura drzewa jest wielopoziomowa. grupa „Katalogi norm” obejmująca katalogi norm oraz grupa „Bazy cen jednostkowych pozycji i obiektów” zawierająca cenniki obiektów i cenniki pozycji jednostkowych. KATALOGI NORM I BAZY CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI I OBIEKTÓW Wszystkie zainstalowane w systemie katalogi norm oraz bazy cen jednostkowych pozycji i obiektów są dostępne po kliknięciu na przycisku znajdującym się na głównym pasku narzędzi. 14. do 10 poziomów zagłębienia. na którym znajdują się: „pozycja niekatalogowa". Okno katalogów norm i baz cen jednostkowych pozycji i obiektów.

według którego będą przeszukiwane kolejne poziomy drzewa katalogów. 40 NORMA PRO . a dla pozycji – jej opis. pozwalając na dodawanie nowych katalogów. podkatalogi i pozycje. można rozwinąć gałąź drzewa. Główny pasek narzędzi Pasek narzędzi katalogów umożliwia poruszanie się po katalogach. • W polu Znajdź: pojawiają się kolejno numery wybieranych katalogów. oznacza. gdy wstawiamy pozycję i jest wciśnięty przycisk Wyświetlaj/Schowaj opis pozycji i służy do wyświetlenia nakładów na poszczególne RMS-y. katalogów i pozycji Drzewo może zawierać grupy. rozdziałów. Oznaczenie grup. Jeśli obok elementu znajduje się znak +. jednostka miary. Na przykład dla katalogów pojawia się informacja o wydawnictwie i czasie wydania. Jeśli ikona pozycji ma „nóżki” . katalogi i podkatalogi – ikoną . Grupy . składającym się z obiektów podrzędnych.Podświetlenie grupy. wyszukiwanie potrzebnych pozycji oraz zapamiętywanie położenia najczęściej używanego katalogu. rozdziałów i pozycji oraz dodawanie do tych pozycji dowolnych nakładów. katalogi. Do kosztorysu można wstawiać tylko pozycje oznaczone ikoną lub wyświetlone w prawej części okna. tabel i pozycji. • Przycisk Pokaż/Ukryj drzewo katalogów pozwala włączyć bądź wyłączyć okno pokazywania drzewa katalogów • Przycisk Wyświetlaj/Schowaj opis pozycji umożliwia wyświetlenie opisu podświetlonego katalogu czy pozycji. Program Norma Pro daje użytkownikowi możliwość tworzenia swoich własnych katalogów od podstaw. że jest pozycją scaloną złożoną z kilku podpozycji lub obiektem. zaś pozycje – oznaczone są ikoną ikoną . Można tu również wpisać podstawę lub fragment tekstu. i – w przypadku cenników – cena. katalogu lub podkatalogu w drzewie powoduje wyświetlenie w prawym oknie ich opisu lub zawartości. • Przycisk Pokaż nakłady RMS jest aktywny tylko wtedy.

Po zmianie sposobu szukania ikona przycisku zmieni się na odpowiadającą danemu sposobowi ( . • Przycisk Wybrane/Wszystkie katalogi umożliwia wyświetlenie katalogów zaznaczonych jako ulubione lub wszystkich katalogów. • Przycisk Zapamiętaj poziom umożliwia zapamiętanie poziomu. • Przycisk Zamknięcie okna powoduje zamknięcie okna katalogów. na którym ma się ustawić wskaźnik po ponownym wywołaniu okna katalogów. • Przyciskiem Usuń z ulubionych można usunąć katalog z listy wybranych katalogów. lub ) • Przycisk Zapamiętaj pozycję szukania pozwala na zaznaczenie miejsca.• Przyciskiem Szukaj w. • Opcja Szukaj w katalogach ustawia szukanie na katalogi norm • Opcja Szukaj w cennikach ustawia szukanie na cenniki. Po kliknięciu na strzałce wyświetlany jest numer poziomu drzewa. Program do kosztorysowania 41 . bazy cenowej. • Przycisk Poziom wyżej umożliwia przejście do poziomu nadrzędnego w stosunku do bieżącego. uruchamiamy wyszukiwanie według numeru katalogu lub fragmentu tekstu wpisanego w polu Szukany tekst: i opcji wybranej aktualnie z listy rozwiniętej po kliknięciu na strzałce. • Przycisk Wstaw zaznaczoną pozycję pozwala wstawić do kosztorysu wybraną pozycję. rozdziału lub tabeli.. cennika). Szukaj wewnątrz umożliwia przeszukanie w głąb aktualnie podświetlonej pozycji (katalogu.. • Przycisk Dodaj do ulubionych pozwala dodać katalog do listy wybranych katalogów. na którym aktualnie się znajdujemy. Szukaj w bieżących pozwala przejrzeć bieżący poziom. od którego zacznie się ponowne przeszukiwanie. • Przycisk Konfiguruj wyszukiwanie umożliwia zdefiniowanie opcji wyszukiwania katalogów. a Szukaj w całości daje możliwość przeszukania wszystkich katalogów lub cenników.

to fragment ten pokazywany jest w kolumnie opisu dla tej tablicy. • Przycisk Włącz/Wyłącz edycję katalogów służy do wyświetlenia paska narzędzi z ikonami umożliwiającymi dodawanie nowych. stylu i rozmiaru czcionki w oknie katalogów norm. • Przycisk Skrócone/Pełne nazwy ułatwia wyświetlanie pozycji skracając jej nazwę. to możemy zapisać go do schowka klikając na przycisku Kopiuj opis do schowka. usuwanie i modyfikowanie danych katalogów norm oraz modyfikowanie danych zawartych w cennikach jednostkowych pozycji (opis paska znajduje się w następnym podrozdziale). 42 NORMA PRO . • Przycisk Czcionka okna katalogów umożliwia wybór rodzaju. który istnieje na dysku w ścieżce dostępu do katalogów. • Przycisk Edytuj umożliwia edycję danych podkatalogów i pozycji. że jeśli w danej tablicy katalogów we wszystkich pozycjach na początku nazwy występuje ten sam fragment tekstu. a w pozycjch wyświetlany jest tekst nie powtarzający się.• Jeśli wyświetliliśmy opis katalogu. Pasek narzędzi modyfikacji zawartości katalogów • Przycisk Pokaz nakłady katalogu umożliwia wyświetlenie wszystkich nakładów używanych w danym katalogu • Przycisk Wstaw katalog pozwala wstawić do struktury katalog. Wciśnięcie przycisku powoduje. • Przycisk Usuń służy do usuwania elementów drzewa katalogów i cenników. • Przycisk Nowa grupa pozwala na utworzenie nowej grupy katalogów.

• Przycisk Pokaż zabezpieczenia katalogu wywołuje okno. Jednocześnie z prawej strony okna pokazywane są elementy kolejnego poziomu wraz z podstawą. pozwalającego na zdefiniowanie danych nakładu i dopisanie go do listy. jeżeli jest to pozycja – jednostką miary. które w przyjętej konwencji są po prostu podkatalogami katalogu. Klikanie na kolejnych gałęziach drzewa katalogów powoduje rozwinięcie rozdziału i tabeli. opisem i. Katalogi norm Katalogi norm znajdują się w grupie „Katalogi norm”. w którym można ustawić hasło dostępu do edycji danych katalogów. • Przycisk Dodaj nową pozycję pozwala na dodanie nowej pozycji do podkatalogu. Program do kosztorysowania 43 . • Przycisk Edytuj warianty pozwala na dodawanie. • Przycisk Modyfikuj opis pozwala zmienić opis katalogu lub podkatalogu. • Przycisk Usuń zaznaczony nakład umożliwia usunięcie zaznaczonego nakładu. • Przycisk Dodaj nakład do wybranej pozycji służy do wywołania okna.• Przyciskiem Dodaj nowy katalog do grupy można dodać nowy katalog. • Przycisk Dodaj nowy podkatalog umożliwia dodanie do katalogu nowego podkatalogu. usuwanie i modyfikacje grup wariantów i wariantów dla zaznaczonej pozycji. • Przycisk Ustaw wariant umożliwia przyporządkowanie zaznaczonego nakładu do wybranego wariantu.

Katalogi dostarczane wraz z Normą Pro są zabezpieczone hasłem i niedostępne do edycji. • nowy katalog można dodać tylko do istniejącej grupy.Rys. które są w danym momencie możliwe do wykonania. czy dana gałąź drzewa jest katalogiem czy podkatalogiem i odpowiednio do tego uaktywnia przyciski symbolizujące czynności. • nowy podkatalog można utworzyć w istniejącym katalogu lub podkatalogu. Program Norma Pro daje użytkownikowi możliwość tworzenia swoich własnych katalogów od podstaw. gdy znajdujemy się w podkatalogu. może utworzyć grupę katalogów własnych. 15. Jeśli użytkownik chce to ograniczenie obejść. wydawnictwo). a następnie wybrane standardowe katalogi skopiować do tej grupy (zmieniając np. Na przykład: • nową grupę można utworzyć na najwyższym poziomie lub dodać jako podgrupę do istniejącej grupy. Pozycje katalogowe nie mają cen – ceny wyszukiwane są w cennikach podłączonych do kosztorysu. • nową pozycję można dopisać tylko wtedy. pozwalając na dodawanie nowych katalogów. rozdziałów i pozycji oraz dodawania do tych pozycji dowolnych nakładów. Program wie. 44 NORMA PRO . Rozwinięte drzewo katalogów norm. Wtedy będzie je mógł modyfikować stosownie do swoich potrzeb.

gdy przycisk Nowa grupa jest aktywny. nowy katalog zostanie umieszczony w strukturze drzewa. Program do kosztorysowania 45 . gdy podświetlimy pozycję „niekatalogowa”. Aby wstawić katalog. do której ma należeć. nowa grupa zostanie na przycisku utworzona na najwyższym poziomie drzewa. to znaczy tylko wtedy. Jeśli podświetlimy gałąź „Katalogi norm”. Po wypełnieniu następnie kliknąć na przycisku Dodaj nowy katalog danych katalogu (rys. a . to nowa grupa zostanie utworzona jako kolejna podgrupa tej grupy. katalogi własne W Normie Pro nie ma wyróżnionego katalogu własnego – wszystkie katalogi traktowane są tak samo i mają taką samą strukturę W dowolnym momencie można utworzyć nowy katalog i wstawiać do niego pozycje z kosztorysów lub innych katalogów. trzeba podświetlić grupę. Jeśli podświetlimy pozycję „niekatalogowa” i klikniemy . Tworzenie nowych katalogów. Jeśli podświetlimy jakąś podgrupę. 16) i kliknięciu na OK. grupę „Katalogi norm” lub podgrupę należącą do grupy „Katalogi norm”.Tworzenie nowej grupy katalogów Nową grupę katalogów można utworzyć. nowa grupa zostanie utworzona jako podgrupa tej grupy.

i po wypełnieniu – tworzony jest nowy podkatalog.Wprowadzanie danych nowego katalogu. zaznaczamy pola wyboru Jednostka obmiaru: lub Współczynniki norm:. oraz – jeśli dysponujemy hasłem – standardowe katalogi dostarczane wraz Normą pro. Jeżeli chcemy wybrać dla katalogu jednostkę miary lub określić normy inne niż 1. Po kliknięciu na przycisku wyświetlane jest okno z danymi podkatalogu (rys. Podobnie wstawiane są podkatalogi.Rys. W tryb edycji . Do podkatalogu można dodawać pozycje i/lub następne podkatalogi. 46 NORMA PRO . 17). 17. Modyfikacje danych katalogów Edycji mogą zostać poddane katalogi własne. 16. Jeśli został zabezpieczony hasłem. Rys. Jeśli katalog nie był zabezpiewchodzimy kliknięciem na przycisku czony hasłem. należy kliknąć na przycisku i odblokować edycję. Wstawianie nowego podkatalogu. można przejść do jego edycji.

jego numer lub nazwa wydawcy. w oknie tworzenia kopii (takim jak na rys. zostanie uaktywniony przycisk wywołujący okno edycji opisu katalogu. Aby kopiowanie doszło do skutku. wywołując z menu podręcznego polecenie Utwórz kopię katalogu. 18. Okno edycji opisu katalogu. Rys. Wyświetlanie i modyfikowanie nakładów katalogu Nakłady występujące w całym katalogu można obejrzeć po kliknięciu na przycisku . 16) musi być zmieniona co najmniej jedna z trzech podstawowych danych: typ katalogu. Kopiowanie katalogu Zaznaczony katalog można skopiować.Edycja opisu katalogów i podkatalogów Jeśli zaznaczymy katalog lub podkatalog. Program do kosztorysowania 47 .

Zabezpieczanie katalogów hasłem Aby nie dopuścić do wprowadzania zmian w katalogach przez nieuprawnione osoby. aby zablokować lub odblokować edycję. każdy katalog utworzony przez użytkownika może zostać zabezpieczony hasłem. W wyświetlonym oknie (rys. 20. aby zmienić lub usunąć hasło. 48 NORMA PRO . . wyświetlimy robociznę. 20) wybieramy typ nakładu. Rys. jednostkę miary i klasyfikację oraz wpisujemy nazwę i indeks ETO. lub sprzęt. Okno z listą nakładów występujących w podświetlonym katalogu. 21) klikamy na przycisku Zmień… w wierszu Edycja:. 19. zaś po kliknięciu na W oknie nakładów można dodać nakład do katalogu (Dodaj). W tryb zabezpieczania wchodzimy kliknięciem na przycisku . a na przycisku Zmień… w wierszu Hasło. W oknie edycji nakładu (rys.Rys. materiały zobaczymy wszystkie nakłady. Okno edycji nakładu w katalogach. Klikając na przyciskach . Po kliknięciu na przycisku OK nakład znajdzie się na liście. usunąć (Usuń) lub zmodyfikować (Edytuj).

w oknie z rys. 22. usuwanie i edycja danych pozycji w katalogu W drzewie katalogów możemy dodać nową pozycję. Jeśli katalog zostanie zabezpieczony. Jeśli podkatalog (tablica) ma jednostkę miary. Rys. przycisku Wypełniamy opis.Rys. 21 wykorzystujemy przycisk Zmień… w wierszu sku Edycja:. jeśli domyślne nie są właściwe. jeśli nie – program prosi o wybranie właściwej jednostki. jeśli klikniemy na . Okno wprowadzania hasła do odblokowania edycji. jak pokazano na rys. ponownie klikamy na przyci. Odblokowanie edycji nastąpi po wprowadzeniu poprawnego hasła w okienku takim. Program do kosztorysowania 49 . Dodawanie. to po próbie usunięcia czy modyfikacji zostanie wyprowadzony następujący komunikat: Jeżelii zdecydujemy się odblokować edycję. jest przyjmowana jako domyślna dla nowej pozycji. Okno zabezpieczenia katalogu z oknami blokowania edycji i wprowadzania hasła. 23). 22. 21. ewentualnie wprowadzamy jednostkę obmiaru i współczynniki norm. Pojawi się wtedy okienko z danymi nowej pozycji (rys.

w polu Nazwa: wprowadzamy nazwę grupy. 23. 24). usuwania i modyfikowania grup i wariantów (rys. gdy grupa ma tylko jeden wariant nakładu. należy zaznaczyć daną pozycję. w którym deklarujemy sposób. Wstawianie nowej pozycji do katalogu. Tak więc informacja o wariantach może zostać z nakładów usunięta i wtedy wszystkie te nakłady zostaną wstawione do pozycji (opcja Pozbaw nakłady wariantów (nakłady staną się obowiązkowe)). 24. razem z usuwaną grupą wariantów zostaną usunięte wszystkie nakłady do niej należące (opcja Usuń z pozycji nakłady należące do tej grupy wariantów). Jeśli dodajemy lub zmieniamy grupę wariantów. do której już zostały przyporządkowane nakłady. Usuń i Zmień do dodawania. Modyfikowanie wariantów w danej pozycji Dla zaznaczonej pozycji katalogu można dodawać. Jeśli 50 NORMA PRO . Rys. Aby to zrobić. program wyprowadzi nowe okno. w jaki będą potraktowane nakłady przypisane do tych grup. . Jeśli usuwamy lub zmieniamy grupę wariantów. Okno edycji wariantów nakładów występujących w danej pozycji z oknami edycji danych grupy i wariantu. Po pojawieniu się okna edycji a następnie kliknąć na przycisku wariantów wykorzystujemy przyciski Dodaj. zaś opcję Alternatywa pojedyncza – jest/nie ma zaznaczamy wtedy. który może istnieć w pozycji lub nie. usuwać i modyfikować grupy wariantów i warianty.Rys.

w którym określamy sposób traktowania nakładów. Wyświetlanie nakładów dla wybranej pozycji Listę RMS-ów przywiązanych do danej pozycji (rys. Jeśli dla pozycji istnieją warianty RMS. 26) można wyświetlić po kliknięciu na przycisku . zostaną przedstawione w postaci drzewa. Okno. przy czym wcześniej musi być włączona opcja pokazywania opisów (czyli wciśnięty przycisk ). .grupa była modyfikowana przy zaznaczonej opcji Alternatywa pojedyncza – jest/nie ma staje się aktywna opcja Pozostaw nakłady w grupie. co oznacza. W liście RMS-ów grupy wariantów oznaczane są ikoną ikoną . 25. że nakłady należące do ‘starej’ grupy. będą teraz należały do nowej. Rys. a warianty – Program do kosztorysowania 51 . gdy grupa wariantów jest usuwana bądź zmieniana.

Edycję nakładu przeprowadzamy w oknie ‘Szczegóły nakładu pozycji’ (rys. których nie ma w katalogu najpierw trzeba je wprowadzić do tego katalogu. należy ją podświetlić. wypełniamy pola Norma oraz decydujemy. 27) zaznaczamy typ nakładu (Typ główny nakładu). w polu Norma: wpisujemy całkowitą ilość danego nakładu i zaznaczamy opcję Norma stała. Tak więc jeśli tworzymy nową pozycję z nakładami. Jeżeli nakład ma być niezależny od wartości obmiaru pozycji.Rys. który znajduje się w liście danego katalogu. które się ukaże (podobnym do tego z rys. następnie w polu RMS wybieramy z listy ten RMS. który wstawiamy. usuwanie i edycja nakładu w pozycji Do podświetlonej pozycji można dodać dowolny nakład. Aby dodać nakład do pozycji. 26. jak będą liczone nakłady pomocnicze (pola Wlicz do nakładów pomocniczych: i Nakład pomocniczy liczony od:). 52 NORMA PRO . W oknie. a następnie kliknąć na przycisku . Okno katalogów norm z wyświetlonymi nakładami . 27) po zaznaczeniu nakładu i wybraniu z menu podręcznego polecenia Edytuj. Dodawanie.

Rys. Ekran edycji danych nakładu. a w pozycji tej występują warianty. Rys. Program do kosztorysowania 53 . po czym zaznaczony nakład zostanie umieszczony w wybranej grupie i wariancie. W takiej sytuacji (Ustaw wariant). 28. Przyporządkowanie nakładu do danego wariantu Jeśli na liście nakładów wyświetlonej dla danej pozycji (patrz rys. 27. Okno wyboru wariantu dla zaznaczonego nakładu. którym wywołujemy okno uaktywni się przycisk wyboru wariantów (rys. to nakład ten można przyporządkować do wybranego wariantu. Po zaznaczeniu odpowiedniej grupy i wariantu klikamy na OK. 26) zaznaczymy jakiś nakład. 28).

wybrana grupa. 29. 54 NORMA PRO . możemy łatwo go wstawić do drzewa katalogów. Jeśli w trakcie przeciągania wskaźnik myszy przyjmie kształt przekreślonej strzałki . Wstawianie katalogów z dysku Jeśli na dysku. w folderze katalogów znajduje się katalog. Podkamy na przycisku świetlamy katalog. którego nie mamy w strukturze i klikamy na przycisku OK. Jeśli chcemy wprowadzić więcej katalogów. Przenoszenie grup. gdy znajdujemy się na najwyższym poziomie drzewa katalogów. Lista katalogów zainstalowanych w systemie. którego nie mamy w drzewie. katalog. za którym ma być umieszczony (rys. katalogów i pozycji Jeśli chcemy przesunąć grupę lub katalog w inne miejsce. które uzyskujemy po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na danej pozycji w drzewie katalogów.Do ustawienia wariantu można użyć również polecenia Ustaw wariant z menu podręcznego. Rys. podkatalog czy pozycja nie będzie mogła być przeniesiona we wskazane miejsce. 14). 29. Przycisk jest dostępny tylko wtedy. W tym celu kliwywołując okienko takie jak na rys. należy go złapać lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć na katalog. zaznaczamy je myszą z użyciem klawiszy <Ctrl> lub <Shift> i klikamy na OK.

Oczywiście. Okno cenników pozycji i obiektów. do których należą pozycje lub podkatalogi. a cenniki w niej zawarte są jej podgrupami. asortymentów robót. Kolejnym poziomem drzewa są katalogi. elementów obiektów oraz obiektów (rys. 30). w grupie „Bazy cen jednostkowych pozycji i obiektów” umieszczone zostały cenniki pozycji uproszczonych. że daną pozycję można wybrać z inną jednostką miary lub z inną ceną. w kolumnie „Cena” pojawi się nowa cena. Pojawienie się pola wyboru w kolumnie jednostek miar lub cen oznacza. jeśli zostanie wybrana nowa jednostka miary. robót. W niektórych przypadkach cena pozycji jest podawana dla kilku jednostek miar. W tym wypadku pozycja zawiera informację o cenie i wraz z nią jest wstawiana do kosztorysu. niż ta. która jest aktualnie wyświetlona. Program do kosztorysowania 55 . z tym że tam struktura cennika jest płaska. 30. 31. to znaczy nie jest wyświetlana w postaci drzewa. Rys. Każda baza cen stanowi oddzielną grupę.Bazy cen jednostkowych pozycji i obiektów W oknie katalogów norm. Rys. Cenniki te mogą zostać oglądane również w inny sposób – poprzez wywołanie polecenia Pokaż cennik… z menu Ceny.

Aby wstawić katalog.W prawej części okna. 33. trzeba podświetlić grupę. a następnie okno danych katalogu (rys. Rys. Rys. a następnie kliknąć na przycisku Dodaj nowy katalog . Pozycje z wariantami. 33). 32). na liście pozycji mogą pojawić się takie pozycje. do której ma należeć. które występują w kilku wariantach. Tworzenie nowych katalogów dla baz cenowych Nowe katalogi dla baz cenowych tworzy się tak samo jak dla katalogów norm. 32. Pozycja KNNR 3 0201-01 występuje w trzech wariantach. Dane wydawnictwa i dane katalogu. 56 NORMA PRO . różnią się tylko numerem wariantu dopisanym na końcu podstawy (rys. Mają one taką samą podstawę. Pojawi się okno danych wydawnictwa.

Modyfikacja danych katalogu Aby zmienić dane katalogu. Wydawnictwa i katalogi. na liście rozwijalnej w polu Katalog: Nazwa pojawią się tylko te katalogi. na liście wyboru w polu Program do kosztorysowania 57 . 35. Okno edycji danych katalogu w bazach cenowych. Jeśli zmieniamy wydawnictwo. 34. Tak samo jest z numerem katalogu: jeśli wybrany jest znany katalog. 34) i po wypełnieniu jego danych – tworzony jest nowy podkatalog. Po kliknięciu na przycisku świetlane jest okno podkatalogu (rys. wystarczy kliknąć na nim prawym przciskiem myszy i z menu podręcznego wybrać polecenie Modyfikuj. które związane są z tym wydawnictwem. Rys. 78). wyPodobnie wstawiane są podkatalogi. BAZY CENOWE I CENNIKI. należy kliknąć na przycisku dane (patrz okno z rys. 35) w polu Wydawnictwo: wprowadzamy nazwę wydawnictwa lub wybieramy ją z listy. nowy katalog zostanie umieszczony w strukturze drzewa. Okno wprowadzania danych podkatalogu dla baz cen jednostkowych pozycji i obiektów. Dokładny opis obsługi danych wydawnictwa i danych katalogu znajduje się w rozdziale CENY. Do nowego katalogu można następnie wstawiać podkatalogi lub pozycje i obiekty. W polu Katalog: wybieramy z listy nazwę i numer katalogu. i w wyświetlonym oknie wprowadzić jego Rys. W oknie. Jeżeli w polu Wydawnictwo zostanie wybrane znane już wcześniej wydawnictwo.Po wypełnieniu tych danych i kliknięciu na OK. które się pokaże (rys.

Przeszukiwanie katalogów według zadanej podstawy Dużym ułatwieniem w procesie wstawiania pozycji jest możliwość jej wyszukania według podstawy i zapamiętania położenia znalezionego miejsca. Okno wprowadzania danych pozycji. należy kliknąć na przycisku wyświetlonym oknie wprowadzić jego dane (patrz okno z rys. 36. Poszukiwaną podstawę lub jej fragment wpisujemy w polu Znajdź: a następnie naciskamy klawisz <Enter>. Można też z listy wybrać jedną z ostatnio wyszukiwanych pozycji. Jeśli po znalezieniu pozycji klikniemy na przycisku Zapamiętaj poziom ( się okno w następnym wywołaniu. 36). Rys. którym zgłosi 58 NORMA PRO . Jeśli konieczne jest wprowadzenie nowego katalogu. iw Dodawanie nowej pozycji do cennika Dodanie nowej pozycji do katalogu powoduje automatyczne dodanie tej pozycji do właściwego cennika. zaznaczymy miejsce. 79). wystarczy kliknąć na przycisku . Aby dodać pozycję.Katalog: Numer znajdą się tylko numery tego katalogu. ). Pojawi się wtedy okno z danymi nowej pozycji (rys.

zaznaczamy opcję Pokaż wszystkie znalezione. Po znalezieniu pozycji należy powtórnie kliknąć na przycisku. Przed uruchomieniem szukania dobrze jest sprawdzić i ustalić opcje szukania. • Jeśli wyszukane pozycje chcemy oglądać porcjami. a następnie klikamy na przycisku Szukaj w. Program do kosztorysowania 59 . zaznaczamy .Przeszukiwanie katalogów i cenników według zadanego fragmentu tekstu Katalogi norm można również przeszukać według zadanego fragmentu tekstu. którym uruchomiliśmy szukanie. Rys. przy czym: • Jeśli chcemy zobaczyć wszystkie znalezione pozycje. czyścimy opcję Pokaż wszystkie znalezione i w polu Maksymalna ilość wyników: wpisujemy liczbę jednorazowo oglądanych elementów listy. ♦ Aby program kolejno zatrzymywał się na każdej znalezionej pozycji. w grupie ‘Wyszukiwanie’ zaznaczamy opcję Pojedynczo. które wywołamy przyciskiem Konfiguruj wyszukiwanie (rys. Konfigurowanie wyszukiwania tekstu ♦ Jeżeli zaznaczymy opcję Lista. opcję KNR lub Ceny. to wyszukiwanie będzie przeprowadzone tylko w nich. 37). Przy dużej ilości katalogów i wolnym komputerze proces wyszukiwania może trwać długo. Poszukiwany fragment tekstu wpisujemy w polu Znajdź:. Przeszukiwane są tylko te katalogi... znalezione pozycje zostaną przedstawione w postaci listy. czyli gdy na przykład mamy wyświetlone katalogi ulubione. jeśli chcemy kontynuowac szukanie lub przejść do wykonywania następnych czynności. 37. które wyświetlane są w drzewie katalogów.

Wstawianie pozycji do kosztorysu Aby wstawić do kosztorysu podświetloną pozycję. 38). Pozycje scalone i obiekty składające się z innych obiektów. należy: ♦ dwukrotnie na niej kliknąć lub ♦ nacisnąć klawisz <Enter> lub ♦ kliknąć na przycisku lub ♦ przeciągnąć do okna kosztorysu. Znalezione pozycje zawierające słowo „cegła”. (Wybór pozycji).Jeśli zostaną znalezione jakieś pozycje. Podświetlenie pozycji i kliknięcie nas przycisku OK ustawi nas na tej pozycji w oknie katalogów. to znaczy pozycje oznaczone ikoną ‘z nóżkami ’ ( ) wstawiamy przez przeciąganie lub przy pomocy przycisku Wybór pozycji ( ). 60 NORMA PRO . ich lista jest wyświetlana w oknie (rys. Rys. 38.

W przypadku cenników menu podręczne umożliwia wstawianie. instalatorskie. drogi itd. ściany. itd (u nas pozycje uproszczone). blacharskie. że katalogi te zostały zainstalowane w naszym komputerze. na pasku narzędzi wyświetli ikony odpowiadające tym częściom danych. (u nas obiekty) oraz katalogu STLB-Bau. Program do kosztorysowania 61 . które mogą zostać wstawione do kosztorysów.Wyświetlanie menu podręcznego Wiele operacji na elementach katalogów można wykonać korzystając z menu podręcznego. 39). w którym znajdziemy różnego typu roboty. Norma Pro pozwala na wstawianie do kosztorysów pozycji z katalogu DBD-Bauteile. Jeśli program wykryje. Menu podręczne wywołujemy po kliknięciu na elemencie prawym przyciskiem myszy (rys. place. instalacje wodne. tynkarskie i sztukatorskie. Katalogi DBD – Dynamische BauDaten Norma Pro umożliwia współpracę z niemieckimi katalogami Dynamische BauDaten. stropy. jak na przykład roboty murowe. który zawiera elementy budowlane i konstrukcyjne. ulice. takie jak pokrycia dachowe. 39. Rys. zawierającego aktualnie dostępne polecenia. Menu podręczne dla pozycji katalogu. usuwanie i modyfikowanie ich zawartości. ogrodzenia.

Po wybraniu odpowiedniej pozycji i kliknięciu na przycisku znajdzie się ona w kosztorysie. Schemat katalogów DBD. 41.Pozycje z tych katalogów można wstawić do kosztorysu Rys. który zostaje wyświetlony w oknie takim jak na rys. 62 NORMA PRO . Okno katalogu DBD-Bauteile – typy elementów. 41. Ikona symbolizuje katalog DBD-Bauteile. Rys. 40.

Rys. 42. oraz przycisk Bauteile. którego okno wygląda wstawiamy zaznaczoną pozycję do tak jak na rys. Okno katalogu STLB-Bau.Ikona oznacza wywołanie katalogu STLB-Bau. Przyciskiem kosztorysu. umożliwiający edycję obmiaru pozycji DBD- Program do kosztorysowania 63 . 42. Po wstawieniu pozycji w widoku kosztorysu i w niektórych innych widokach pojawią się przyciski służące do wstawiania pozycji z tych katalogów .

5. KARTOTEKI Kartoteki jednostek miar. 43.mdb i są wspólne dla wszystkich baz cenowych. Rys. należy wybrać polecenie Jednostki miary… z menu Kartoteki (gdy nie mamy otwartego żadnego kosztorysu) lub z menu Ceny (gdy otwarty jest co najmniej jeden kosztorys). po czym pokaże się okienko takie jak na rys. potwierdzamy lub anulujemy zmiany służy do odświeżenia za- nostki. Kartoteka jednostek miar. Kartoteka jednostek miar Kartoteka jednostek miar zawiera listę jednostek miar z ich kodami i nazwami. zaś przyciskami (usunięcia nie da się anulować!). 43. Zawartość kartoteki można sortować według kodu i nazwy. 64 NORMA PRO . Aby otworzyć kartotekę. a co za tym idzie cenników. dołączonych do programu. Przyciskami . . elementów RMS i dostawców znajdują się bazie Kartoteki. wybierając sposób sortowania w polu Sortuj według: lub klikając na nagłówku odpowiedniej kolumny. przy czym powtórne kliknięcie na posortowanej kolumnie zmienia kierunek sortowania. dodajemy. usuwamy lub modyfikujemy jed. Przycisk wartości listy.

Tabela przeliczników jednostek miar
W menu Ceny, po kliknięciu na poleceniu Przeliczanie jednostek miar pojawia się tablica konwersji jednostek miar (rys. 44).

Rys. 44. Tabela konwersji jednostek miar.

W tabeli znajduje się lista przeliczników jednostek miar obejmująca nie tylko standardowe jednostki (jak na przykład przeliczenie hektarów na ary, czy dm3 na cm3), ale również jednostki związane z konkretnym indeksem. Jeśli na przykład wiemy, że arkusz styropianu o konkretnym indeksie i klasyfikacji waży określoną ilość kilogramów, to dane te możemy umieścić w tabeli. Aby dodać nowy przelicznik do tabeli, klikamy na przycii w oknie pokazanym sku z prawej wprowadzamy wszystkie potrzebne dane.

Kartoteka RMS
Do programu Norma Pro została dołączona duża baza danych zawierająca informacje o zawodach, materiałach i sprzęcie. Baza ta jest dostępna po wybraniu polecenia Kartoteka RMS… z menu Kartoteki (w momencie, gdy jeszcze nie otworzyliśmy żadnego kosztorysu) lub z menu Ceny (gdy jest otwarty jakiś kosztorys). Okno kartoteki (rys. 45) zawiera grupę ‘Kryteria wyboru wyświetlanych elementów’ służącą do zdefiniowania

Program do kosztorysowania

65

kryteriów wyszukiwania. Poniżej znajduje się lista elementów RMS spełniających wybrane kryteria. Domyślnie wyświetlane są wszystkie elementy.

Rys. 45. Wyszukiwanie w kartotece RMS (znaleziono wszystkie materiały zawierające w nazwie słowo ‘klej’).

Definiowanie kryteriów szukania polega na zaznaczeniu odpowiednich pól wyboru, bądź wpisaniu tekstów w pole edycyjne. • W grupie ‘Typy’ zaznaczamy typ elementu, którego szukamy. Jeśli nie zaznaczymy żadnego typu, zostaną wyświetlone wszystkie elementy spełniające pozostałe kryteria. • W grupie ‘Klasyfikacje’ zaznaczamy rodzaj klasyfikacji elementu. • W polu Indeks: wpisujemy numer indeksu poszukiwanego elementu, jeśli jest nam znany. • W polu Nazwa: wpisujemy nazwę lub fragment nazwy, według której szukamy elementu.

66

NORMA PRO

• Zaznaczenie opcji Fragment nazwy: informuje program, że tekst wpisany w polu Nazwa: jest fragmentem a nie pełną nazwą. Proces szukania uruchamiamy kliknięciem na przycisku Szukaj. Jeśli zaś klikniemy na przycisku Wszystkie, zostanie wyświetlona cała kartoteka, niezależnie od ustawionych innych kryteriów. Znalezione elementy zostaną wyświetlone w postaci listy i posortowane według kolumny wybranej w polu Sortuj według:. Listę można również sortować klikaniem na nagłówkach kolumn, z tym że powtórne kliknięcie na sortowanej kolumnie powoduje zmianę kierunku sortowania. Po zaznaczeniu opcji Umożliw edycję program uaktywnia przyciski edycyjne znajdujące się na dole okna, umożliwiające poprawianie danych elementu RMS, dodawania nowych i usuwania istniejących elementów. Jeśli w oknie aktywny jest przycisk Wybierz, podświetlony w danej chwili element może zostać wstawiony do pola, z którego została wywołana kartoteka.

Aktualizacja kartoteki RMS
Kartoteka RMS może zostać zaktualizowana przy pomocy katalogów, baz cenowych i kosztorysów oraz kartoteki pobranej z Normy 3. Do tego celu służy polecenie Aktualizuj kartotekę RMS… z menu Kartoteki. W okienku, które się ukaże (rys. 46) zaznaczamy właściwą opcję: jeśli aktualizujemy na podstawie katalogów norm, zaznaczamy opcję Zainstalowanych katalogów nakładów rzeczowych; jeśli na podstawie cennika, zaznaczamy Cennika, następnie po kliknięciu na przycisku Wybór cennika… wybieramy bazę i z listy cenników, właściwy cennik; jeśli podstawą aktualizacji ma być kosztorys, zaznaczamy Kosztorysu i po kliknięciu na przycisku Wybór kosztorysu… wybieramy właściwy. Trzeci sposób aktualizacji, to aktualizacja z kartoteki Normy 3. Sposób aktualizacji może być dwojaki: albo możemy aktualizować stare dane i jednocześnie dopisywać nowe, albo usunąć stare dane i na ich miejsce wpisać nowe (grupa ‘Sposób aktualizacji elementów RMS’).

Program do kosztorysowania

67

Rys. 46. Okno aktualizacji kartoteki RMS.

Kartoteka dostawców
Kartoteka dostawców zawiera dane dostawców materiałów i sprzętu, które mogą być interesujące dla użytkownika. Aby wywołać kartotekę dostawców, należy wybrać polecenie Kartoteka dostawców… z menu Kartoteki.

Rys. 47. Kartoteka dostawców.

Kartoteka dostawców może pojawić się na ekranie w jednym z dwóch trybów – pierwszy z nich, to tryb edycji, drugi – tryb wyboru. • W trybie wyboru możemy wybrać zaznaczonego dostawcę przekazując jego dane do okna, z którego została wywołana kartoteka. Tak się na

68

NORMA PRO

przykład dzieje w oknie definiowania parametrów szukania dostawców w Intercenbudzie. Wyboru dokonujemy przy użyciu przycisku Wybierz lub dwukrotnie klikając na dostawcy. Dane dostawcy można obejrzeć korzystając z przycisku Dane dostawcy. • W trybie edycji przycisk Wybierz nie jest aktywny, a dwukrotne kliknięcie na dostawcy ma takie same działanie jak kliknięcie na przycisku Dane dostawcy. Lista dostawców może być sortowana według kolumny, którą wybieramy w polu Sortuj według: lub po kliknięciu na odpowiednim nagłówku. Jeśli drugi raz klikniemy na sortowanej kolumnie, zmieni się kierunek sortowania.

Wyszukiwanie dostawców
Kartotekę dostawców można łatwo i szybko przeszukiwać, wypełniając kryteria wyszukiwania znajdujące się w grupie ‘Kryteria wyboru wyświetlanych dostawców’. Jeśli podamy kod dostawcy, jego nazwę, NIP, miejscowość czy województwo i klikniemy na przycisku Szukaj, program znajdzie i wyświetli listę dostawców spełniających te kryteria. Jeśli klikniemy na przycisku Wszyscy, dostaniemy listę wszystkich dostawców.

Dodawanie, usuwanie i edycja danych dostawcy
Aby dodać nowego dostawcę, należy kliknąć na przycisku pola danych i kliknąć na OK. , wypełnić

Przed usunięciem dostawcy trzeba sprawdzić, czy w cennikach znajdują jego materiały (na przykład przeszukując wszystkie bazy poleceniem Szukaj w bazach cenowych…). Jeśli tak, lepiej takiego dostawcy nie usuwać .

. Pokaże się Dane dostawcy można poprawiać korzystając z przycisku wtedy okno z takimi danymi jak kod, Nip, nazwa, adres, telefon, faks, email i adres strony WWW (rys. 48). Należy bardzo ostrożnie podchodzić do zmiany kodu dostawcy, gdyż kod ten może występować w cennikach i danych wydawnictw.

Ekran danych dostawcy
Ekran danych dostawcy (rys. 48) pojawia się w trybie edycji, dodawania i przeglądania, po kliknięciu na przycisku Dane dostawcy. Jeśli umieścimy

Program do kosztorysowania

69

kursor w polu E-mail: lub WWW:, to w trybie edycji danych dwukrotnym kliknięciem, a w trybie przeglądania – pojedynczym – wywołamy program pocztowy albo przejdziemy do strony WWW dostawcy.

Rys. 48. Ekran danych dostawcy.

70

NORMA PRO

6. CENY, BAZY CENOWE I CENNIKI
Cenniki zainstalowane w systemie są wykorzystywane przez program do automatycznego przydzielania cen elementom RMS i pozycjom, dzięki czemu nie musimy wprowadzać ich z klawiatury. Ponieważ możemy używać wielu różnego typu cenników, Norma Pro pozwala je pogrupować w bazy cenowe. W jednej bazie cenowej mogą znaleźć się zarówno cenniki elementów RMS jak i cenniki pozycji (robót, asortymentów robót, elementów obiektów i obiektów). Można więc sobie na przykład wyobrazić podział baz cenowych latami i wtedy mielibyśmy kilka baz cenowych z cennikami z kolejnych lat (rys. 49) lub wydawcami i wtedy moglibyśmy mieć bazę cenników Intercenbudu, Athenasoft, Promocji, itd. (rys. 50).

Rys. 49. Bazy cenowe pogrupowane latami.

Rys. 50. Bazy cenowe pogrupowane według wydawców.

Wraz z programem Norma Pro zostaje zainstalowana jedna, podstawowa baza cenowa, zawierająca ogólnie dostępny cennik RMS i cennik pozycji. Bazy cenowe, a co za tym idzie cenniki, z których korzystamy, mogą znajdować się na różnych dyskach i różnych miejscach naszego komputera,

Program do kosztorysowania

71

jak również na serwerze lub na innym komputerze, nawet na tymczasowo podłączonym do sieci notebooku (rys. 51).
Cenniki innego użytkownika Cenniki na serwerze

Intercenbud Cenniki komputera przenośnego Intercenbud na CD Rys. 51. Lokalizacje cenników, z których może korzystać system Norma Pro.

Cenniki używane w programie mogą zostać założone na bazie gotowych cenników dostarczanych ‘z zewnątrz’ lub na bazie opracowanych już kosztorysów własnych, jak również pobrane z internetowej bazy Intercenbud lub systemu Capital. Po zainstalowaniu cennika użytkownik ma do niego pełny dostęp, to znaczy może go poprawiać, usuwać z niego elementy, korygować ceny, jak również przeszukiwać w celu znalezienia cen żądanych pozycji. Aby program automatycznie wczytywał ceny, cenniki muszą być zadeklarowane w procesie tworzenia nowego kosztorysu (patrz rozdział TWORZENIE NOWEGO KOSZTORYSU) lub później – w opcjach kosztorysu na kartach ‘Cenniki pozycji’ i ‘Cenniki RMS’ (patrz rozdział OPCJE KOSZTORYSU). Do każdego kosztorysu, niezależnie od tego czy tworzony jest metodą szczegółową czy uproszczoną, użytkownik może dołączyć kilka różnych cenników pochodzących z różnych baz cenowych. Ponieważ często cenniki zawierają trzy poziomy cen, a program może współpracować tylko z jednym poziomem, w opcjach kosztorysu

72

NORMA PRO

powinniśmy zaznaczyć, który poziom cen bierzemy pod uwagę (patrz rozdział OPCJE KOSZTORYSU). Poziom ten będzie obowiązywał zarówno dla cenników elementów RMS jak i dla cenników pozycji. Ponieważ w kosztorysowaniu uproszczonym oprócz cen jednostkowych robót można użyć cen asortymentów robót oraz cen elementów obiektów i obiektów, program umożliwia również wczytywanie cenników z Biuletynu Cen Asortymentów i Biuletynu Cen Obiektów. Program Norma Pro może współpracować z trzema typami cenników: cennikiem elementów RMS, cennikiem pozycji scalonych dla potrzeb kosztorysu zwykłego i cennikiem pozycji scalonych dla kosztorysu inwestorskiego. Cenniki robót, asortymentów robót, elementów obiektów i obiektów widziane są również w oknie katalogów norm, w gałęzi „Bazy cen jednostkowych pozycji i obiektów”. Pozycje z tych cenników mogą być wstawiane do kosztorysu zarówno z poziomu katalogów norm (patrz rozdział KATALOGI NORM I BAZY CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI I OBIEKTÓW) jak i z poziomu konkretnego cennika (patrz podrozdział Cenniki pozycji). Polecenia związane z bazami cenowymi znajdują się w menu Bazy cenowe, które jest dostępne, gdy nie mamy otwartego żadnego kosztorysu oraz w menu Ceny, gdy otwarty jest chociaż jeden kosztorys.

Menu Bazy cenowe
W menu Bazy cenowe umieszczone są polecenia, które umożliwiają administrowanie bazami cenowymi i cennikami. Polecenie: ♦ Utwórz nową bazę cenową… pozwala utworzyć nową bazę cenową (patrz podrozdział Bazy cenowe – Tworzenie nowej bazy cenowej). ♦ Pokaż bazy cenowe… wyświetla listę baz cenowych, gdzie można tworzyć nowe bazy, usuwać i edytować istniejące, przeglądać listy cenników należących do danej bazy, dodawać i usuwać cenniki oraz oglądać i edytować ich zawartość. Okna zawartości cenników pokazywane są sekwencyjnie, co oznacza, że na ekranie można wyświetlić tylko jeden cennik (patrz podrozdział Bazy cenowe).

Program do kosztorysowania

73

♦ Importuj z kartoteki RMS… (patrz podrozdział Importowanie cen z kartoteki RMS).♦ Pokaż wydawnictwa i katalogi z bazy… wyświetla okno z listą wydawnictw i katalogów. ♦ Pokaż cenniki bazy… umożliwia wyświetlenie na ekranie kilku cenników jednocześnie. usuwać i modyfikować ich dane (patrz podrozdział Wydawnictwa i katalogi). ♦ Utwórz nowy cennik… służy do utworzenia nowego cennika (patrz podrozdział Cenniki – Tworzenie nowego cennika). aby wyświetlić następny. Po wybraniu pierwszego cennika. ♦ Szukaj w cennikach… umożliwia przeszukanie cenników wybranej bazy cenowej według zdefiniowanych kryteriów szukania (patrz podrozdział Wyszukiwanie elementów RMS i pozycji – Wyszukiwanie w cennikach). ♦ Kopiuj cennik… pozwala skopiować cennik z jednej bazy do drugiej (patrz podrozdział Kopiowanie i przenoszenie cenników). ♦ Kopiowanie i przenoszenie cenników… umożliwia kopiowanie cenników w ramach jednej bazy cenowej lub między bazami. Import polega na utworzeniu nowej bazy z zawartością bazy importowanej (patrz podrozdział Bazy cenowe – Importowanie bazy cenowej). 74 NORMA PRO . a przenoszenie między bazami (patrz podrozdział Kopiowanie i przenoszenie cenników). należy ponownie wybrać polecenie Pokaż cenniki bazy… i z listy cenników wybrać cennik. ♦ Kopiuj bazę cenową… pozwala utworzyć kopię istniejącej bazy cenowej (patrz podrozdział Bazy cenowe – Kopiowanie bazy cenowej). w którym można dodawać. ♦ Importuj bazę cenową… umożliwia import bazy cenowej. ♦ Szukaj w bazach cenowych… umożliwia przeszukanie baz cenowych według zdefiniowanych kryteriów szukania (Wyszukiwanie elementów RMS i pozycji – Wyszukiwanie w bazach cenowych). ♦ Importuj cennik… umożliwia zaimportowanie zewnętrznych cenników z dyskietek lub plików (patrz podrozdział Import cenników).

podrozdział Przenoszenie grup. związane z cenami i pozwalające na wymianę danych z bieżącym kosztorysem. Menu Ceny Menu Ceny zawiera niektóre polecenia istniejące w menu Bazy cenowe i Kartoteki oraz inne. który będzie wykorzystany w poleceniach Uaktualnij ceny… i Cennik pozycji strukturalnie (patrz podrozdział Wybór bieżącego cennika) oraz do dodawania cenników do kosztorysu i usuwania. ♦ Uaktualnij cennik… służy do uaktualnienia cen w cenniku cenami pobranymi z kosztorysu (patrz podrozdział Uaktualnienie cennika danymi z kosztorysu).♦ Serwisowanie baz cenowych… służy do wykonywania kopii zapasowych oraz okresowego porządkowania baz (patrz podrozdział Bazy cenowe – Kopie zapasowe i naprawa baz). Nie wszystkie polecenia opisane poniżej znajdują się w każdym widoku i zestawieniu. ♦ Utwórz nowy cennik… i Importuj cennik… działają tak jak te same polecenia z menu Bazy cenowe. ♦ Dopasuj cenę… uruchamia proces dopasowywania ceny wybranych elementów RMS do założonej wartości kosztorysu. Polecenie: ♦ Uaktualnij ceny… umożliwia przeliczenie cen w kosztorysie według cen pobranych z aktualnego cennika lub innego kosztorysu (patrz podrozdział Przeliczanie (uaktualnianie) cen w kosztorysie). ♦ Zmień ceny… pozwala przeliczyć ceny (lub współczynniki) według podanego wyrażenia (patrz podrozdział Przeliczanie cen w kosztorysie według podanego współczynnika). ♦ Pokaż cennik… wyświetla na ekranie zawartość bieżącego cennika (jeśli jest tylko jeden) lub tego. katalogów i pozycji). Program do kosztorysowania 75 . ♦ Cennik pozycji strukturalnie… umożliwia wyświetlenie cennika pozycji w postaci drzewa (patrz rozdział KATALOGI NORM I BAZY CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI I OBIEKTÓW. ♦ Wybór cennika… służy do wyboru bieżącego cennika. który zostanie wybrany w oknie wyboru (patrz podrozdziały Cenniki elementów RMS i Cenniki pozycji).

to znaczy możemy korzystać nie tylko z baz istniejących na własnym komputerze. własną bazę. ♦ Zapisywanie cen obiektów służy do definiowania cennika obiektów. w Normie Pro można pracować z wieloma bazami cenowymi. Bazy cenowe mogą mieć różne fizyczne lokalizacje. W tym wypadku wszystkie zmiany dokonywane w niej przez nas lub przez właściciela będą widoczne dla obu stron. Kartoteka RMS… i Kartoteka dostawców… odpowiadają poleceniom z menu Kartoteki (patrz rozdział KARTOTEKI). ♦ Ustaw rabaty… pozwala na określenie rabatów dla wybranych lub wszystkich dostawców (patrz podrozdział Cenniki dostawców – Ustawianie rabatów dostawcy). podstawowa. instalowana jest razem z programem i umożliwia korzystanie z dwóch cenników. która jest kopią bazy oryginalnej i wtedy każda z nich jest obsługiwana oddzielnie. Jeśli bazę importujemy. to po prostu utworzenie połączenia do niej. Jeśli chcemy korzystać z obcej bazy. do którego będą automatycznie wstawiane obiekty – działy. jak i z baz kolegi. tworzymy nową. 76 NORMA PRO . Oprócz cenników. ale również z baz zainstalowanych na serwerze. ♦ Usuń dane o dostawcach umożliwia usunięcie informacji o dostawcach z danych elementu RMS patrz podrozdział Cenniki dostawcó – Usuwanie z kosztorysu informacji o dostawcy ). wygodnie jest je w przejrzysty sposób pogrupować w bazy cenowe. Dołączanie bazy. Jeśli użytkownik używa większej ilości cenników. mamy dwie możliwości: możemy bazę dołączyć lub zaimportować. Bazy cenowe Jak wcześniej zaznaczono. Jedna baza. który udostępnił swoje zasoby innym użytkownikom (rys. poddziały i całe kosztorysy (patrz podrozdział Cenniki obiektów). w bazach cenowych są zapisane informacje o wydawnictwach i katalogach występujących w cennikach pozycji.♦ Pokaż bazy cenowe… wyświetla listę baz cenowych (tak jak w menu Bazy cenowe). ♦ Jednostki miary…. 52).

Z okna listy baz można następnie przejść do listy cenników danej bazy i dalej – do konkretnego cennika. Baza ‘Cenniki Pawła’ znajduje się na innym komputerze. dołączanie i odłączanie baz. Jeśli mamy tylko jedną bazę. gdzie wybieramy cennik. • Przyciski te służą do poruszania się po liście. możemy tylko wybrać bazę. • Przycisk Utwórz nową bazę pozwala utworzyć nową bazę cenową. od razu wybieramy cennik. Pasek przycisków Pasek przycisków znajduje się na dole okna listy baz. Lista baz cenowych zostanie wyświetlona po wybraniu polecenia Pokaż bazy cenowe… z menu Bazy cenowe. W innych przypadkach. usuwanie. Lista baz. musimy wpierw wybrać bazę cenową. modyfikowanie. w jakim trybie jest wyświetlane okno. Jeśli w systemie istnieje kilka baz cenowych. • Przycisk Usuń bazę umożliwia usunięcie bazy cenowej. 52. niektóre przyciski mogą się nie pokazać lub zmienić znaczenie. tak aby dostać się do jej zasobów – cenników.Rys. wydawnictw i katalogów. Tylko w tym trybie dopuszczalne jest tworzenie. W zależności od tego. wszędzie tam. który został zamapowany jako P. gdy pokazana zostanie lista baz. • Przycisk Dołącz obcą bazę cenową pozwala dołączyć do listy baz istniejącą bazę innego użytkownika Program do kosztorysowania 77 . zaś baza ‘Serwer_cenniki’ – na serwerze. • Przycisk Edytuj dane bazy służy do zmiany danych bazy.

czyli zazwyczaj informację o tym. W nazwie pliku nie mogą się znaleźć znaki \/ : * ? " < >. Jeśli na przycisku znajdzie się tekst Wybierz. jaką będzie miał plik bazy zapisany na dysku. ♦ w polu Ścieżka dostępu do bazy: wybieramy po kliknięciu na przycisku .• Przycisk Odłącz obcą bazę cenową umożliwia odłączenie bazy. w którym została zainstalowana Norma Pro. nie powtarzające się. Gdy wybierzemy polecenie Pokaż wydawnictwa i katalogi z baz… przycisk ten zmienia się na Pokaż wydawnictwa. co symbolizuje kropka wyświetlana w polu. przy pomocy którego wejdziemy w tryb przeglądania i edycji wydawnictw i katalogów występujących w cennikach pozycji i obiektów. ♦ W polu Opis bazy: wpisujemy krótki opis bazy. Bazy muszą mieć identyfikatory unikalne. Domyślnie bazy są tworzone w podfolderze \BazyCen folderu. 78 NORMA PRO . ♦ w polu Nazwa pliku bazy: wpisujemy nazwę. który jest tekstem o długości nie przekraczającej 20 znaków. • W polu wyboru Sortuj według: określamy porządek sortowania. | to znaczy takie. Tworzenie nowej bazy cenowej Aby utworzyć nową bazę cenową. których nie przyjmuje system Windows. co zawiera. lub wpisujemy z klawiatury pełną ścieżkę dostępu do bazy. należy wybrać polecenie Utwórz nową bazę cenową… z menu Bazy cenowe lub w oknie listy baz cenowych kliknąć na przycisku W oknie danych bazy: ♦ w polu Identyfikator bazy: wpisujemy identyfikator bazy. kliknięcie na nim oznacza przekazanie podświetlonych danych do następnego okna. czyli usunięcie jej z listy baz. . • Przyciskiem Pokaż cenniki wywołujemy okno z listą cenników znajdujących się w danej bazie.

z tą różnicą. Inne dane bazy w trybie edycji są niedostępne. Nowa baza jest bazą pustą. jeśli nie. u innego użytkownika lub na serwerze. Usuwanie bazy cenowej Bazę cenową usuwamy bardzo prosto. Decyzja o usunięciu bazy powinna być dobrze przemyślana.Rys. Jeśli tak. Edycja danych bazy cenowej Jeśli chcemy zmienić opis bazy cenowej. 53 modyfikustępnie klikamy na przycisku jemy zawartość pola Opis:. które się pokaże jest oknem z rys. wystarczy ją dołączyć do listy użytkowanych baz. nie zawierającą żadnych cenników. to taka baza. czy wszystkie dane są prawidłowe. Tworzenie nowej bazy cenowej. a mianowicie podświetlamy ją na liście i klikamy na przycisku . a nai w oknie takim jak na rys. a jej plik dyskowy. Aby skorzystać z cenników takiej bazy. W tym celu klikamy na przycisku . wraz ze wszystkimi cennikami. zostanie usunięty. że w polu Nazwa pliku bazy: można wybrać plik z listy rozwijającej Program do kosztorysowania 79 . Po potwierdzeniu usuwania baza zniknie z listy baz. Dołączanie i odłączanie obcej bazy cenowej Obca baza cenowa. Okno. nowa baza zostanie utworzona. gdyż cenniki tej bazy mogły być używane w kosztorysach. zostanie wyprowadzony komunikat. Po kliknięciu na przycisku OK program sprawdzi. 53. gdzie popełniliśmy błąd. podświetlamy ją na liście. 53. która już fizycznie istnieje na innym komputerze.

tak jak wszystkie inne ważne dane. Kopie zapasowe i naprawa baz Ze względów bezpieczeństwa nasze bazy danych. wystarczy ją podświetlić na liście i kliknąć na przycisku . Do tego celu służy polecenie Kopiuj bazę cenową z menu Bazy cenowe. Wszystkie operacje na cennikach tej bazy są zarówno dostępne dla jej właściciela. Identyfikator bazy może być dowolny i nie musi być identyfikatorem. Aby odłączyć obcą bazę. czyli kartoteki i bazy cenowe. do którego podstawiane są dane istniejącej bazy (rys. do której zostaną skopiowane wszystkie dane oryginalnej bazy cenowej. Importowanie bazy cenowej Istniejąca baza cenowa może zostać zaimportowana i dołączona do listy baz przez nas używanych. 53). Prawo do jej usunięcia ma tylko właściciel. z którym baza była tworzona. Również okresowo 80 NORMA PRO .się po kliknięciu na ikonie . Po wybraniu bazy. Nie można również wyedytować ręcznie ścieżki dostępu do bazy. I z podstawionymi domyślnymi parametrami bazy. Po wybraniu pliku bazy i kliknięciu na przycisku Otwórz. 53). Bazy ‘obce’ wyróżnione są na liście czerwonym kolorem. nie można zaś wpisać nazwy z ręki. jak i zewnętrznego użytkownika. Po wykonaniu ewentualnych zmian i ich zaakceptowaniu zostanie utworzona nowa baza z danymi takimi jak w bazie oryginalnej. Import polega na utworzeniu nowej bazy. Kopiowanie bazy cenowej Z bazy znajdującej się na liście baz można utworzyć nową bazę i skopiować do niej wszystkie dane bazy oryginalnej. Po ewentualnej zmianie identyfikatora lub opisu i kliknięciu na OK zostanie utworzona nowa baza z danymi zaimportowanymi z bazy oryginalnej. powinny być archiwizowane i zapisywane na innych nośnikach niż dyski twarde. którą kopiujemy. Baza obca istnieje na innych prawach niż baza przez nas utworzona. pojawi się okienko z nową bazą (rys. zostanie pokazane okienko tworzenia nowej bazy. Import umożliwia nam polecenie Importuj bazę cenową… z menu Bazy cenowe.

Obie te operacje obsługuje polecenie Serwisowanie baz … z menu Bazy cenowe. których kopie zapasowe chcemy utworzyć i klikamy na przycisku Utwórz. Proces kompresji. czyli zmniejszany jest ich rozmiar. Rys. W następnym oknie wybieramy opcję Kompresja i zaznaczamy te bazy. 54 wybierzemy opcję Naprawa baz i klikniemy na Dalej> dostaniemy okno takie jak na rysunku poniżej. w którym będziemy przechowywać kopie. Program do kosztorysowania 81 . 54 zaznaczamy opcję Naprawa baz i klikamy na przycisku Dalej>. ponieważ wtedy bazy są kompresowane. które chcemy uporządkować. zaznaczamy bazy. który może potrwać. 55. Jeśli chcemy uporządkować bazy i wykonać ich kompresję. Rys.powinna być wykonywana naprawa baz. uruchamiamy kliknięciem na przycisku Kompresuj. Pierwsze okno serwisowania baz. Zaznaczamy opcję Utwórz kopię. wybieramy folder. Porządkowanie baz cenowych. 54. Jeśli w oknie rys. w oknie z rys.

Import cenników umożliwia polecenie Importuj cennik…. Cenniki Bazy cenowe mogą zawierać cenniki elementów RMS.Rys. pozycji i obiektów z własnych kosztorysów. Odtwarzanie danych z kopii zapasowych (opcja Odtwórz z kopii) jest procesem odwrotnym do ich tworzenia. import z cenników rozprowadzanych przez instytucje do tego uprawnione oraz wstawianie RMS-ów. zaś założenie własnego cennika – polecenie Utwórz nowy cennik… z menu Bazy cenowe (lub. Cenniki mogą powstawać w różny sposób: poprzez import cen z internetowej bazy Intercenbud i systemu Capital. cenniki asortymentów robót oraz cenniki obiektów. jak i obiekty tworzone przez nas. UWAGA! W jednej bazie cenowej można założyć dowolną ilość cenników RMS i do 32 cenników pozycji. 56. działy i poddziały. Do jednego kosztorysu można podłączyć kilka różnych cenników. Cenniki kosztorysu). które chcemy odzyskać i klikamy na przycisku Odtwórz. to znaczy całe kosztorysy. gdy otwarty jest kosztorys. pochodzących z różnych baz cenowych (patrz rozdział OPCJE KOSZTORYSU. na przykład z BCO. Okno tworzenia kopii zapasowej. z menu Ceny). Pod pojęciem obiekty rozumiane są zarówno obiekty importowane. 82 NORMA PRO . zaznaczamy kartoteki i cenniki. Podajemy lokalizację pliku kopii. cenniki jednostkowe pozycji.

W kolumnie „Identyfikator” znajduje się identyfikator. czyli najczęściej informacja o jego zawartości. Rys. 57. które go jednoznacznie określają. Lista tych cenników pokazywana jest w oknie.Lista cenników Każda baza cenowa może zawierać wiele różnych cenników. w kolumnie „Typ” – typ cennika. Możemy sortować według identyfikatora. w kolumnie „Opis” wyświetlany jest krótki opis cennika. gdzie P oznacza ceny pozycji. W polu Pokaż: możemy zdecydować o tym. Na przykład wybór opcji ceny elementów RMS spowoduje wyświetlenie tych cenników. zaś E – ceny elementów RMS. data ostatniej aktualizacji cennika. które wywołujemy z okna listy baz (rys. poziomu cen i daty aktualizacji. w kolumnie „Poziom cen z:” tekst określający czas utworzenia cennika. Okno z listą cenników. opisu.’. W polu Sortuj według: ustawiamy sposób sortowania danych. w kolumnie ‘Data aktualiz. jakie cenniki widzimy w oknie. Każdy cennik opisany jest kilkoma parametrami. Ten sam efekt uzyskamy Program do kosztorysowania 83 . które zawierają ceny RMS. który wraz z identyfikatorem bazy cenowej jest pamiętany w kosztorysie. 52) klikając na przycisku Pokaż cenniki lub Wybierz.

dlatego zaznaczona jest opcja Import. uaktywniają się przyciski Aktualizuj i Zmień kryteria wyszukiwania. Tworzenie nowego cennika Okno tworzenia nowego cennika pojawi się. w jakim obowiązuje. Jeśli tworzymy nowy cennik. Jeśli powtórnie klikniemy na kolumnie. przy pomocy którego wyświetlamy cennik na ekranie lub przycisk Wybierz. przy pomocy których możemy zmodyfikować kryteria wyszukiwania i zaktualizować jego zawartość. w jakim lista została wywołana. od której obowiązuje cennik lub okres. wtedy zaznaczamy opcję Zapytanie do: Intercenbud.klikając na nagłówkach odpowiednich kolumn. 58. w pole Poziom cen z: wprowadzamy datę. którym wybieramy cennik do dalszych operacji. lista zostanie posortowana w odwrotnym porządku. pojawia się przycisk Pokaż. gdy z menu Bazy cenowe (lub z menu Ceny) wybierzemy polecenie Utwórz nowy cennik… Rys. gdy klikniemy na przycisku (rys. 58). Okno tworzenia nowego cennika. W zależności od kontekstu. który ma być zapytaniem do Intercenbudu. Opis bazy cenowej: – krótki opis zawartości bazy. zazna- 84 NORMA PRO . usunięcie już istniejącego i zmianę danych cennika (o funkcji przycisku informują etykietki pojawiające się po ustawieniu nad nimi wskaźnika myszy). Domyślną formą aktualizacji nowego cennika jest import. Jeśli podświetlony jest cennik pobierany z Intercenbudu (założony jako typ Zapytanie do Intercenbudu). Po ukazaniu się okna dialogowego. CJP_własny. w pole Nazwa cennika: wpisujemy nową nazwę np. Ten sam efekt uzyskamy. Na dole okna znajdują się przyciski służące do poruszania się po liście cenników oraz umożliwiające utworzenie nowego cennika. a w polu Typ cennika: wybieramy cennik elementów RMS lub jeden z cenników pozycji.

mamy cztery ceny: cenę pozycji oraz ceny materiałów. – nie może zaczynać się spacją. W przypadku gdy cennik tworzymy poleceniem Utwórz nowy cennik…. podwójnego znaku cudzysłowu. 59). Jeśli jest on cennikiem RMS. Jeśli wczytujemy cennik RMS dostawcy (np. Przycisk Szczegóły cennika… służy do określenia nagłówków kolumn cen (rys. sprzętu i robocizny. Jeśli jest to cennik pozycji dla kosztorysu zwykłego. cenę hurtową i detaliczną.czamy opcję aktualizacji (Statyczne lub Dynamiczne) i edytujemy kryteria tego zapytania (patrz podrozdział Cenniki z Intercenbudu). Domyślne nagłówki są różne dla różnych typów cenników. są trzy ceny: cena minimalna. zaimportować ceny z zewnętrznych źródeł lub wpisać ręcznie dane poszczególnych elementów. po wyjściu z okna musimy jeszcze wybrać bazę. Intercenbud). Program do kosztorysowania 85 . znaku akcentu (`) i nawiasu kwadratowego ([ ]). – nie może zawierać znaków sterujących (wartości kodu ASCII od 0 do 31). aktualnie otwartego kosztorysu wykorzystując polecenie Uaktualnij bazę cenową z menu Ceny. 59. minimalną i maksymalną. Po potwierdzeniu kliknięciem na przycisku OK zostanie utworzony nowy pusty cennik. W przypadku cennika pozycji dla kosztorysu inwestorskiego mamy cenę średnią. mamy cenę dostawcy. średnia i maksymalna. w której zostanie utworzony. Rys. Do tak utworzonego cennika możemy wstawić ceny pobrane z istniejącego.). Nagłówki możemy dowolnie zmieniać i potem zapamiętać je jako domyślne. UWAGA! Nazwa cennika: – nie może zawierać znaków: kropki (. wykrzyknika (!). Określanie nagłówków kolumn cen.

Edycja danych cennika Okno edycji danych cennika jest takie jak okno tworzenia nowego cennika (rys. 86 NORMA PRO . ‘Cennik wynikowy’. z danymi cennika docelowego oraz ‘Opcje importu’. gdy z menu Bazy cenowe wybierzemy polecenie Importuj cennik (rys. z informacją o sposobie importowania. Okno importu zawiera trzy karty: ‘Cennik importowany’. czy też nie. Import cenników Okno importu cennika Okno importu cennika pojawi się. Okno importu cennika. W oknie edycji możemy zmienić wszystkie dane z wyjątkiem typu cennika. karta ‘Cennik importowany’. gdy klikniemy na przycisku . 58) i pojawi się. czy będzie on pokazywany w oknie katalogów norm w postaci drzewa. 60. Rys. Usuwanie cennika Cennik podświetlony na liście możemy usunąć klikając na przycisku Po potwierdzeniu operacji usuwania cennik znika z listy cenników. . Karta ‘Cennik importowany’ zawiera dane cennika lub cenników źródłowych.W przypadku cennika pozycji możemy zdecydować. 60). Do tego celu służy opcja Pokazuj cennik strukturalnie w oknie katalogów norm.

a w pozostałych polach określamy jego cechy. w polu Nazwa cennika wynikowego: pojawi się nazwa cennika. którego dotyczy cennik. 61) służy do ustalenia parametrów cennika wynikowego. to cały dysk. Jeśli chcemy zaktualizować już istniejący cennik. czyli na bieżąco. W grupie ‘Importuj’ określamy. Przycisk Szczegóły cennika… umożliwia zmianę domyślnych nagłówków cen dla wczytywanego cennika (patrz str. w polu Pozom cen z: – okres. czy źródłem danych jest System (Intercenbud lub Capital). ceny pozycji dla koszt. Jeśli format cennika został rozpoznany przez program. zaś przycisk Rozpoznaj format – do uruchomienia procedury automatycznego rozpoznawania formatu importowanego cennika. a domyślny sposób importu. odznaczamy go na liście. Przycisk Przeglądaj… służy do wywołania standardowego okna Windows umożliwiającego wyszukanie odpowiedniego pliku lub folderu. Jeżeli jednak nie chcemy któregoś z nich importować. Karta ‘Cennik wynikowy’ (rys. czy importujemy Cały dysk.85). Jeśli importujemy dysk z kilkoma cennikami. Pojedynczy plik. W przypadku gdy importujemy cały dysk. Program do kosztorysowania 87 . W tym wypadku dane do cenników mogą być pobierane i aktualizowane Statycznie. zwykłego lub ceny pozycji dla kosztorysu inwestorskiego). Może to być zwykły import (wybrana opcja Import) lub. W grupie ‘Forma aktualizacji’ umieszczone są opcje sterujące sposobem aktualizacji cennika. w polu Typ cennika: – typ cennika (ceny elementów RMS. wybieramy go klikając na przycisku Zainstalowane cenniki. na liście umieszczonej w dolnej części okna pojawia się lista cenników na nim się znajdujących. a w polu Opis: – opis cennika. czyli okresowo lub Dynamicznie.Najczęściej importujemy cenniki z dyskietek lub innych napędów zewnętrznych. dla cenników systemu Intercenbud i Capital. Zapytanie do:. W tym drugim przypadku w polu Cennik wejściowy: wybieramy cennik źródłowy. Domyślnie do importu zaznaczone są wszystkie pliki cenników. dlatego w polu Dysk (ścieżka) plików źródłowych: jako domyślna ścieżka plików źródłowych wpisywana jest litera A:. wtedy gdy są potrzebne. można dla nich utworzyć wspólny cennik (zaznaczona opcja Wspólny cennik wynikowy) lub też dla każdego z nich założyć nowy cennik (opcja Wspólny cennik wynikowy wyczyszczona).

którego nazwę wybierzemy w polu Cennik wejściowy:. zaznaczamy opcję Wyczyść stare. jeśli zaś dane mają zostać uzupełnione – zaznaczamy opcję Dopisz nowe. Karta ‘Opcje importu’. a chcemy uzupełnić go o ceny średnie i maksymalne. Jeżeli przy okazji importu cennika chcemy zaktualizować kartotekę RMS. jaki poziom cen ma zostać zaktualizowany. a w grupie ‘Klasyfikacja indeksów’ – jakiego typu mamy indeksy. Rys. 62. aby stare dane zostały usunięte. Karta ‘Cennik wynikowy’ po rozpoznaniu cennika importowanego. Na karcie ‘Opcje importu’ ustawiamy opcje aktualizacji cen i kartoteki RMS. W przypadku gdy mamy cennik zawierający tylko jeden poziom cen. 61. 88 NORMA PRO . należy zaznaczyć opcję Dopisz nowe. zaznaczamy opcję Aktualizuj kartotekę RMS.Rys. na przykład ceny minimalne. Jeśli aktualizujemy istniejący cennik i życzymy sobie. W grupie ‘Zapisz ceny’ zaznaczamy. Opcje importu mogą zostać określone dla każdego importowanego cennika.

Program do kosztorysowania 89 . Ponieważ bardzo często użytkownicy używają Sekocenbudu. 1. 60) zaznaczamy opcję Cały dysk. Wywołujemy polecenie Importuj cennik… z menu Bazy cenowe. po czym Norma Pro wyprowadzi komunikat proponujący rozpakowanie dyskietki (rys. Komunikat o rozpakowywaniu dyskietki. zaś klawiszem <ESC> przerywamy rozpakowywanie. trzeba kliknąć na przycisku Rozpoznaj format…). 63. W wielu przypadkach Norma Pro rozpozna taki cennik i wtedy można zaimportować całą dyskietkę. że dane trzeba rozpakować lub zainstalować i dopiero potem importować każdy plik oddzielnie. Rys. 64). 63). System powinien automatycznie rozpoznać dyskietkę (jeśli nie rozpozna. 64. Po akceptacji kliknięciem na OK na ekranie zostanie wyświetlone okienko DOS-owe z uruchomionym programem rozpakowującym (rys. lecz bywa tak. Ze względu na coraz większą ilość dostarczanej informacji często dostajemy cenniki spakowane. W oknie importu. 2. na karcie ’Cennik importowany’ (rys. Podejmując decyzję o kontynuacji procesu. Rys. naciskamy dowolny klawisz.Importowanie dyskietki z cennikami Przed importem należy wykonać czynności zalecane przez producenta cennika. wkładamy dyskietkę do napędu i w polu Dysk (Ścieżka) plików źródłowych wybieramy symbol dyskietki. Po zakończeniu rozpakowywania zamykamy okno powracając do programu Norma Pro. prześledzimy import na przykładzie cennika z III kwartału 2002 r. Rozpakowanie cenników Sekocenbudu w oknie DOS-owym.

Karta ‘Cennik wynikowy’ po rozpoznaniu załącznika nr 2. Karta ‘Cennik importowany’ po automatycznym rozpoznaniu dyskietki. Na karcie ‘Cennik wynikowy’ (rys. opis oraz nagłówki kolumn. 66) pokażą się informacje o aktualnie rozpoznanym cenniku: jego nazwa. W tym procesie cenniki zostaną rozpakowane do katalogu tymczasowego i automatycznie rozpoznane. typ. 66. Rys. Rys. 65.3. Karta ‘Cennik importowany’ wygląda jak na rysunku poniżej. poziom cen. 4. 90 NORMA PRO .

♦ Po automatycznym rozpoznaniu formatu i ustawieniu opcji cennika wynikowego klikamy na OK. 5. w polu Dysk (ścieżka plików źródłowych): wybieramy napęd CD. aby stare dane zostały usunięte. ♦ W oknie importu. np. ponieważ od niego zależy. Jeśli życzymy sobie. Na karcie ‘Opcje importu’ (rys. aby cennik jako nowy został zapisany w pliku o nazwie umieszczonej w polu Nazwa cennika. jednak inne nietypowe. nie robimy żadnych zmian. aby został zaktualizowany jeden z już istniejących cenników. Typ cennika wybieramy z listy rozwiniętej w polu Typ cennika (patrz rysunek z prawej). postępujemy następująco: ♦ Wkładamy płytę do napędu i wywołujemy okno importu. czym uruchamiamy proces wczytywania cennika. zaznaczamy opcję Wyczyść stare. jeśli zaś dane mają zostać uzupełnione. Importowanie cenników z płyty CD Aby zaimportować cenniki z płyty CD. mogą nie zostać rozpoznane. W programie Norma Pro można importować różne cenniki.Jeśli chcemy. 62) ustawiamy opcje aktualizacji cen i kartoteki RMS. Program do kosztorysowania 91 . a potem cennik). Większość z nich jest rozpoznawana przez program automatycznie. Jeśli wszystkie dane akceptujemy. czy cennik będzie widziany na przykład w procesie tworzenia kosztorysu uproszczonego. W takim przypadku musimy ręcznie wpisać dane na karcie ‘Cennik wynikowy’. bo wybraliśmy do aktualizacji istniejący cennik – zaznaczamy opcję Dopisz nowe. klikamy na przycisku OK. Szczególnie istotne jest wprowadzenie właściwego typu cennika. Na pasku stanu (komunikatów) widać będzie przebieg tego procesu: informowani jesteśmy na bieżąco o nazwie cennika oraz o numerze wczytywanego elementu. Przy dużych cennikach proces przetwarzania ich dla potrzeb programu może trwać dosyć długo. cenniki własne. Jego dane zostaną umieszczone w odpowiednich polach karty ‘Cennik wynikowy’. Jeśli jednak chcemy. klikamy na przycisku Zainstalowane cenniki… i wybieramy ten do aktualizacji (bazę cenową.

zostaną wyświetlone pliki *. musimy to robić ‘ręcznie’ – importując poszczególne pliki cenników. 68. na karcie ‘Cennik importowany’ zaznaczamy opcję Pojedynczy plik. 67. 92 NORMA PRO . Rys. 67) i klikamy na przycisku Otwórz. Ceny elementów RMS (*. klikamy na przycisku Przeglądaj…. Okno wyboru i importowania pliku cennika. Aby to zrobić. Jeśli jako typ pliku wybierzemy Ceny jednostkowe robót (*. w polu Pliki typu: wybieramy opcję np. Wczytanie pliku zawierającego ceny materiałów. Rys. Proces wczytywania pliku uruchamiamy po ustawieniu pozostałych opcji na kartach ‘Cennik wynikowy’ i ‘Opcje importu’ i kliknięciu na przycisku OK.txt).dbf zawierające ceny pozycji.dbf). w drzewie katalogów znajdujemy potrzebny plik (rys.Importowanie pliku cennika Jeśli mamy wiele dyskietek z różnymi wariantami cenników i nie możemy zaimportować całej dyskietki lub chcemy zaktualizować tylko niektóre cenniki.

Na karcie ‘Cennik wynikowy’ w grupie ‘Forma aktualizacji’ zaznaczamy opcję Zapytanie do: (domyślnie Program do kosztorysowania 93 . wybieramy Intercenbud. okresowo aktualizować cennik poprzez Internet (korzystanie z bazy off line) lub na bieżąco wysyłać zapytanie do bazy (praca z bazą on line) Operacje te obsługiwane są bezpośrednio z Normy Pro. Powinniśmy również zdefiniować kryteria szukania dla tego cennika (przycisk Edytuj kryteria…). Ci z Państwa. Cennik z Intercenbudu z okresową aktualizacją (off line) Jeśli chcemy tylko czasami pobierać ceny z Intercenbudu. w grupie ‘Importuj’ zaznaczamy opcję System:. grupie ‘Importuj’ zaznaczamy opcję Pojedynczy plik i wyszukujemy plik o rozszerzeniu .icb. Po kliknięciu na przycisku OK program połączy się z Intercenbudem. na karcie ‘Cennik wynikowy’ w grupie ‘Forma aktualizacji’ zaznaczamy opcję Import oraz wprowadzamy pozostałe dane nowego cennika. ściągnie dane i utworzy zwykły cennik. Po wybraniu polecenia Importuj cennik… z menu Bazy cenowe. Ci z Państwa. na karcie ‘Cennik importowany’. na bieżąco aktualizowana baza cen materiałów budowlanych i sprzętu obejmująca terytorium całej Polski. Jednorazowy import cen z Intercenbudu poprzez Internet Jeśli chcemy tylko raz pobrać ceny z Intercenbudu. grupie ‘Importuj’ zaznaczamy opcję System:. jak plik każdego innego cennika (patrz Korzystanie z bazy Intercenbud). na karcie ‘Cennik importowany’. a następnie na karcie ‘Cennik importowany’. którzy nie mają dostępu do Internetu mogą nabyć Intercenbud na płycie CD i korzystać z niego w sposób opisany powyżej lub na przykład pobrać plik z Internetu u osoby posiadającej taki dostęp. W tym celu wywołujemy polecenie Importuj cennik… z menu Bazy cenowe. powinniśmy założyć cennik z okresową aktualizacją. a następnie zaimportować go tak. po wywołaniu polecenia Importuj cennik… z menu Bazy cenowe. na karcie ‘Cennik wynikowy’ wprowadzamy dane nowego cennika i klikamy na OK. to ogromna. tworząc zwykły cennik.Cenniki z Intercenbudu Intercenbud. wybieramy Intercenbud. Import cen z Intercenbudu Import cen z pliku Intercenbudu Import cen z pliku Intercenbudu wygląda podobnie jak każdy inny import. którzy mają bezpośredni dostęp do Internetu mogą z niej korzystać na trzy sposoby: importując plik wygenerowany z bazy.

Zmiana i zaakceptowanie kryteriów szukania bez wykonania aktualizacji spowoduje niespójność informacji. dostępne stają się przyciski Aktualizuj i Zmień kryteria szukania umożliwiające tę aktualizację.zostanie zaznaczone Statyczne (off line)). grupie ‘Dane’ – opcję Dynamiczne (on line). stare dane zostaną z cennika usunięte. zgodne z nowymi kryteriami. 94 NORMA PRO . Po kliknięciu na OK zostanie utworzony pusty cennik z informacją. Na liście cenników cennik tego typu jest wyróżniony kolorem niebieskim. który jest aktualizowany poprzez zapytanie wysyłane do bazy Intercenbud (sposób aktualizacji cennika wybieramy podczas tworzenia nowego cennika lub podczas importu). Jeśli klikniemy na przycisku Aktualizuj. w jaki sposób ściągać dane z Intercenbudu. 58. zaś faktycznie kryteria będą nowe. wprowadzamy pozostałe dane cennika oraz definiujemy kryteria szukania (przycisk Edytuj kryteria…). Na liście cenników cennik tego typu jest wyróżniony kolorem zielonym. a następnie kliknięciem na przycisku Edytuj kryteria… przechodzimy do ekranu definiowania kryteriów szukania (rys. stracimy wszystkie poprzednie dane – na ich miejsce zostaną wczytane nowe. Po wykonaniu tych czynności zostanie utworzony cennik. a na ich miejsce zostaną wprowadzone aktualne dane z bazy Intercenbud pobrane według zapamiętanych kryteriów szukania. wybieramy typ cennika. Aktualizacja cennika Intercenbudu Jeśli na liście cenników (rys. 69). Pobieranie cen z Intercenbudu na bieżąco (on line) Aby utworzyć cennik pobierający na bieżąco ceny z Intercenbudu. a w grupie ‘Forma aktualizacji’ zaznaczamy Zapytanie do: Intercenbud. 69). 57) zaznaczymy cennik. które były użyte podczas ostatniej aktualizacji lub tworzenia nowego cennika (rys. Jeśli klikniemy na przycisku Zmień kryteria szukania. należy wybrać polecenie Utwórz cennik… z menu Bazy cenowe lub kliknąć na przycisku Dodaj cennik w oknie listy cenników danej bazy. W oknie. ponieważ zawartość cennika będzie odpowiadała starym kryteriom. W przypadku gdy zmienimy te kryteria i zaktualizujemy cennik. takim jak na rys. dla którego zapamiętane będę kryteria szukania i który będzie mógł być okresowo aktualizowany poprzez Internet. wyświetlone zostanie okienko kryteriów szukania z kryteriami.

"" . które pojawia się po kliknięciu Edytuj kryteria… w oknie tworzenia nowego cennika i oknie importu lub Zmień kryteria… w oknie listy cenników (rys. ). w których nazwie wystąpi słowo cegła oraz te. Okno definiowania kryteriów szukania cen w Intercenbudzie. podłączanie jej do kosztorysu w całości może spowolnić działanie programu. Aby zmniejszyć ilość pobieranych danych. w których nazwie wystąpi słowo cegła i słowo dziurawka. Jeśli w polu wpiszemy tekst (cegła+dziurawka). Program do kosztorysowania 95 . -. w których nazwie wystąpi słowo śruba. zostaną wyszukane wszystkie elementy. 69). Intercenbud można przeszukać według z góry narzuconych kryteriów. 69. Najczęściej będziemy wyszukiwać według nazwy elementu. *. Rys. I wtedy w określaniu nazwy. Na przykład: Jeśli w polu wpiszemy tekst cegła+śruba. Kryteria te określa się w oknie. możemy skorzystać z takich znaków sterujących wyszukiwaniem jak +. wpisywanej w polu Nazwa.Definiowanie kryteriów szukania Ponieważ baza Intercenbud zawiera bardzo dużą ilość materiałów. zostaną wyszukane wszystkie elementy. szczególnie w przypadku pracy na starszych i wolniejszych komputerach.

itd. które nie zawierają w nazwie słowa szara. należy w opcjach programu. system przyjmie. które w nazwie mają słowo cegła. zostaną znalezione wszystkie elementy. cennik 96 NORMA PRO . indeks PKWiU. jednostka miary. które w nazwie mają ciąg znaków cegła dziurawka. cegła klinkierowa czerwona. Kod dostawcy wpisujemy z klawiatury. UWAGA! Jeśli nie zostaną określone żadne kryteria.Jeśli w polu wpiszemy "cegła dziurawka" lub cegła dziurawka. a więc możemy utworzyć zwykły cennik poprzez import. wybieramy z listy rozwijalnej pola Kod: lub wybieramy z kartoteki dostawców po kliknięciu na przycisku . Można więc znaleźć towary tylko jednego dostawcy podając jego nazwę lub kod. Typy tworzonych cenników są takie jak w Intercenbudzie. a następnie słowo czerwona (czyli cegła pełna czerwona. cegła wapienno-piaskowa czerwona. W grupie ‘Dostawca’ możemy sformułować bardzo przydatne kryteria związane z dostawcami towarów. Jeśli chcemy wyszukać towary o cenach zawartych w pewnym. od: do: wpisujemy dolną i górną cenę. Jeśli w polu wpiszemy tekst (cegła-szara).ini. że będziemy pracować z całą bazą danych Intercenbud. towary dostawców z wybranego województwa czy miasta. potem dowolny ciąg znaków. Jeśli w polu wpiszemy cegła*czerwona. typ RMS.). Praca z cennikami systemu Capital Program Norma Pro współpracuje z systemem zarządzania Capital pobierając ceny z jego kartoteki towarów lub magazynów. w polach Cena jedn. dostaniemy wszystkie cegły. symbol u dostawcy. Aby skorzystać z tych danych. które pomogą nam wybrać właściwe elementy. oryginalny producent. nazwa skrócona towaru. Inne parametry. na karcie ‘Ścieżki programu’ wprowadzić do pola Ścieżka do programu Capital: ścieżkę dostępu do pliku Capital. to indeks ETO wg KMB. zostaną wyszukane te elementy. określonym przedziale.

Po wybraniu zapytania do Capital w oknach importu i tworzenia nowego cennika pojawi się karta ‘Capital’ (rys.okresowo aktualizowany oraz cennik pracujący on line. gdzie wybieramy firmę. 57) wyświetlamy tylko cenniki Program do kosztorysowania 97 . edytować. gdy nie otworzyliśmy żadnego kosztorysu) wybrać polecenie Pokaż bazy cenowe… W okienku zawierającym listę baz zaznaczamy interesującą nas bazę i klikamy na przycisku Pokaż cenniki (lub dwukrotnie klikamy na bazie). ceny detaliczne. a następnie na liście cenników (rys. z której zasobów pochodzą ceny (pole wybory Firma:) oraz w grupie ‘Dane cennika’ w polu Magazyn: określamy źródło danych dla cennika (może to być kartoteka towarów lub jeden z magazynów) i w polu Poziom cen:. magazynowe). 70). 70. hurtowe. Rys. na karcie cennik wynikowy zaznaczamy odpowiednie opcje aktualizacji i wprowadzamy pozostałe dane. Jeśli tworzymy cennik on line (poleceniem Utwórz nowy cennik… z menu Bazy cenowe). poziom cen (np. Dla cenników Capital nie definiujemy kryteriów szukania – pobierane są wszystkie ceny z zadeklarowanego źródła danych. to znaczy dopisywać do niego nowe elementy. Aby to zrobić. zaznaczamy opcję System. a następnie wybieramy Capital. Cenniki elementów RMS Każdy cennik RMS można przeglądać. na karcie ‘Cennik wynikowy’ w grupie ‘Forma aktualizacji’ zaznaczamy opcję Zapytanie do: Capital oraz sposób aktualizacji w grupie ‘Dane’ (opcję Dynamiczne (on line)). Jeśli importujemy cennik Capital. usuwać już istniejące oraz zmieniać zawartość poszczególnych pól. Tworzenie cennika Capital Przyciski Logowanie i Parametry logowania służą do wprowadzenia danych użytkownika i jego hasła logowania do Capital. na karcie ‘Cennik importowany’. należy z menu Bazy cenowe (wtedy.

W tym wypadku również otrzymamy okno takie. od razy dostaniemy listę cenników. który chcemy zobaczyć.m. jeśli mamy w systemie tylko jedną bazę cenową. Nagłówki kolumn cen są takie. nazwie jednostki miary („J. W zależności od rodzaju klasyfikacji w kolumnie ‘kl. Rys. 85). gdy z menu Bazy cenowe wybierzemy polecenie Pokaż cenniki bazy. najpierw musimy wybrać bazę. 71. jak na rys. a chcemy obejrzeć jakąś bazę cenową. Jeśli otworzyliśmy już kosztorys. Pokaże nam się wtedy w nowym oknie zawartość wybranego cennika (rys. Jeśli mamy więcej niż jedną bazę cenową. W oknie zawartości cennika znajduje się informacja o numerze indeksu nakładu („Indeks”). „R” – robocizna). W tym wypadku. Jeśli istnieją takie dane elementu jak waluta. 98 NORMA PRO . Cenniki można obejrzeć również wtedy. a następnie Pokaż bazę cenową. Cennik elementów RMS.”). z której wybieramy potrzebny cennik. jak zadeklarowano w szczegółach cennika podczas jego tworzenia lub importu (patrz str. 2 – jeśli KMB lub 3 – jeśli własna. „S” – sprzęt. kodzie jednostki miary („Kod j.RMS i klikamy dwukrotnie na cenniku.m. 71.’ pojawia się jedna z trzech cyfr: 1 – jeśli jest to klasyfikacja ETO. z menu Ceny wybieramy polecenie Wybór bazy cenowej…. a dopiero potem cennik. nazwie nakładu („Nazwa”) oraz typie nakładu („M” – materiały. 71).”).

indeks PKWIU. w której możemy zdefiniować kryteria szukania elementów i uruchomić proces wyszukiwania. który umożliwia wstawienie do kosztorysu bieżącego elementu. cena jednostkowa wyliczana jest z ceny opakowania i ilości towaru w opakowaniu. którą wybieramy z pola rozwijalnego Sortuj według:. Jeśli dostawca oferuje towar w opakowaniach. Na dole okna znajdują się przyciski ułatwiające poruszanie się po cenniku oraz przyciski umożliwiające dodawanie. Jeśli w danych elementu znajduje się dostawca lub producent. Jeśli klikniemy na nagłówku kolumny. rabat dostawcy czy symbol towaru u dostawcy. Program do kosztorysowania 99 . Cennik RMS z Intercenbudu Na rys. W cenniku Intercenbudu cena jednostkowa oznacza cenę towaru w takiej jednostce miary. że cena jednego elementu będzie mniejsza niż 1 grosz i wtedy program zaokrągli cenę jednostkową do 1 grosza. Sortowanie według wszystkich kolumn może trwać długo. W przypadku gdy cennik wywoływany jest z menu Ceny poleceniem Pokaż cennik…. 71 pokazany jest cennik pobrany z Intercenbudu. można je zobaczyć włączając wyświetlanie dodatkowych kolumn. Lista elementów może zostać posortowana według kolumny. którą można wstawić do kosztorysu. pojawia się przycisk Wstaw. a inne mogą być w pokazane przypadkowej kolejności. uaktywni się przycisk Dostawca…. wystarczy tylko kliknąć na liście prawym przyciskiem myszy i zaznaczyć na menu podręcznym. Sposób sortowania jest istotny. gdy cennik jest bardzo duży. kod dostawcy. jeśli nie – sortowane są wszystkie pozostałe kolumny. W przypadku gdy w opakowaniu znajduje się wiele drobnych elementów.stawka VAT. sortowana jest tylko jedna kolumna. Jeśli jest zaznaczona. dzięki czemu będziemy mogli zobaczyć jego dane. może się zdarzyć. Powtórne kliknięcie na kolumnie spowoduje zmianę porządku sortowania. posortujemy listę według tej kolumny. dla których nie ma ‘kosztorysowej’ jednostki miary. Opcja Sortowanie wg pojedynczej kolumny steruje sposobem sortowania. usuwanie i edycję danych elementu RMS. dlatego domyślnie opcja ta jest zaznaczona. W górnej części okna znajduje się grupa. Cennik ten jest cennikiem dostawcy.

zaś ikona okna. w polach powyżej listy wyświetlane są dane zaznaczonego elementu. Rys. 72). 73) oraz drugi przycisk – (okno z rys. rabat i symbol towaru. Jeśli cennik jest cennikiem dostawcy.Dane elementu RMS Dwukrotne kliknięcie na elemencie wywołuje okno jego danych (rys. a w końcu do listy konkretnych materiałów. Strzałki umieszczone z prawej strony listy ( . rodzaju materiału. „Rodzaj materiału”. . że jest to materiał. Dwukrotne kliknięcie na wierszu w kolumnie „Indeks” powoduje ‘wejście’ do następnego poziomu zagłębienia: podgrupy. Wraz ze zmianą poziomu. na dole okna pojawiają się dane dostawcy: jego kod. który umożliwia wstawienie nakładu z okna listy materiałów według indeksów KMB (rys. Okno danych elementu RMS z danymi dostawcy. który można wstawić do stępny poziom. pozwalający wstawić nakład z kartoteki RMS W oknie wyboru materiału z listy klasyfikacji wg KMB w dolnej części znajduje się lista grup materiałowych z kolumnami „Indeks”. Obok pola Indeks ETO: znajduje się przycisk . 72. ) pozwalają na przemieszczanie się między poziomami po przeby- 100 NORMA PRO . „Jm” i „Kod jm”. Symbol wyświetlany z lewej strony indeksu oznacza. że istnieje na. 45).

Okno wyboru materiału według klasyfikacji KMB. umożliwia skok na najwyższy Do wstawienia materiału używa się przycisku Wybierz lub dwukrotnie klika się na jego indeksie. 74). Jej zaznaczenie spowoduje dopisanie na końcu indeksu wybranego materiału takiej ilości cyfr 9. Rys. . Jest to istotne w przypadku wyboru materiału. aby miał długość siedmioznakową. W górnej części. 73. pod polem Indeks znajduje się opcja Uzupełnij niepełny kod cyframi 9. Program do kosztorysowania 101 . zaś przycisk poziom.tej uprzednio drodze. Śruby rozprężne mają pięcioznakowy indeks KMB. Rys. 74. którego indeks jest na przykład pięcioznakowy (jak śruby rozprężne na rys.

72. Usuwanie elementów Jeśli chcemy usunąć element. nazwie i numerze katalogu („Nazwa katalogu”. z listy baz wybierzemy bazę. z stępnie klikamy na przycisku tym. Program zapyta. Wyszukiwanie elementów W górnej części cennika znajduje się grupa opcji sterująca wyszukiwaniem elementów. czy na pewno usuwać. „Numer katalogu”). 102 NORMA PRO . Po pojawieniu się ekranu. Cenniki pozycji Zawartość cenników pozycji. wycofujemy się z usuwania kliknięciem na Nie. klikamy na nim (zostaje podświetlony). Po sformułowaniu kryteriów wyszukiwania i kliknięciu na przycisku Szukaj znalezione elementy zostaną wyświetlone w postaci listy. gdy z menu Bazy cenowe wybierzemy polecenie Pokaż cenniki bazy…(lub Pokaż bazę cenową…). jednostce miary („J. taprzycisku kiego jak na rys. należy kliknąć na znajdującym się na dole okna. Dopisywanie nowych elementów Czasami może zachodzić potrzeba ręcznego dopisania nowego elementu do już istniejącego cennika. Zawartość konkretnego cennika zostanie wyświetlona na ekranie. 75) znajduje się informacja o wydawnictwie („Wydawnictwo”). numerze wariantu („Wariant”). możemy modyfikować dodając i usuwając rekordy oraz zmieniać ich dane. tak jak cenników elementów. w odpowiednie pola wpisujemy wszystkie dane i klikamy na OK. a na. numerze pozycji („Pozycja”). Aby dopisać nowy element. podświetlamy go.m. Kliknięciem na przycisku Wszystkie uzyskamy zawartość całego cennika. Dostaniemy okno takie jak na rys. Potwierdzamy usuwanie kliknięciem na Tak.”). cenach. że pola staną się dostępne do edycji. a następnie na przycisku . 72. W oknie zawartości cennika (rys. a następnie konkretny cennik. nazwie pozycji („Nazwa”).Edycja elementu Jeśli chcemy przejść do edycji danych elementu.

gdy dwukrotnie klikniemy na podświetlonym wierszu (rys. Program do kosztorysowania 103 . pojawi się przycisk Wstaw. zawierający szczegółowy opis pozycji. klikając na ich nagłówkach lub wybierając w polu Sortuj według:. 75. Dane pozycji Okno danych pozycji zobaczymy. 99). usuwanie i edycję pozycji oraz wyświetlenie bardziej szczegółowych danych o wydawnictwie. które już widać na liście oraz dodatkowo Opis:. Również opcja Sortowanie wg pojedynczej kolumny: ma takie samo znaczenie (patrz str. który pozwoli na wstawienie do kosztorysu zaznaczonej pozycji. Cennik pozycji. W oknie pozycji znajdują się dane. Tak jak w cennikach RMS możemy sortować listę według wybranych kolumn.których nagłówki deklarowane są w czasie tworzenia lub importu cennika oraz walucie pozycji („Waluta”). 76). Rys. katalogu czy dodatkowym opisie obiektu. Jeśli cennik wyświetlimy poleceniem Pokaż cennik… z menu Ceny. Na dole okna znajdują się przyciski ułatwiające poruszanie się po liście oraz przyciski umożliwiające dodawanie.

które pobierane są z poprzedniej pozycji. Nazwa katalogu: i Numer katalogu:. Okno danych pozycji. 104 NORMA PRO . nazwę katalogu i numer pozycji takie same. opis oraz ceny może mieć inne. W tym wypadku do• Wykorzystując przycisk Dodaj nową pozycję dawana jest zupełnie nowa pozycja. W tym wypadku dla zaznaczonej pozycji możemy utworzyć kolejną jej wersję z inną jednostką miary lub jej nowy wariant (pola wydawnictwa. jak pozycja macierzysta. numer katalogu.Rys. Do automatycznego wprowadzenia kolejnego wariantu służy przycisk . dla której określamy wszystkie dane. katalogu i podstawy są nieaktywne). Tak wstawiona pozycja umieszczana jest w drzewie okna katalogów norm • Klikając na przycisku Dodaj nową jednostkę miary lub wariant . Resztę danych. Domyślnie wypełniane są pola Wydawnictwo:. Warianty pozycji Wariant danej pozycji ma wydawnictwo. 76. Dodawanie nowej pozycji Nową pozycję można dodać na dwa sposoby: . czyli nazwę. jednostkę miary.

będziemy mogli ustawiać rabaty dla każdego dostawcy. nazwą i opisem. czyli działy. podstawą. Cennik obiektów można obejrzeć i modyfikować w widoku struktury drzewiastej w oknie katalogów norm (polecenie Zapisywanie cen obiektów | Pokaż cennik strukturalnie… z menu Ceny) lub w oknie cennika (polecenie Zapisywanie cen obiektów | Pokaż cennik… z menu Ceny). to wyróżniony cennik pozycji. na karcie ‘Ogólne’ zaznaczymy Cenniki dostawców. poddziały i całe kosztorysy. Jeśli w jednej z takich pozycji zmienimy numer pozycji.c. Program do kosztorysowania 105 . który cennik ma być takim cennikiem określamy w opcjach kosztorysu. Na przykład ceny budynków w cenniku BCO podawane są w dwóch jednostkach: w m2 p. Opis okna wyboru cennika obiektów znajduje się w rozdziale OPCJE KOSZTORYSU. z którego pobierane są ceny. Poza tym w danych RMS automatycznie zostaną umieszczone informacje o dostawcy. na karcie ‘Cennik obiektów’ lub wywołując polecenie Zapisywanie cen obiektów | Wybór cennika… Cennik obiektów może być również podłączany do kosztorysów jako cennik. Cennik obiektów. Cenniki dostawców Jeśli w opcjach kosztorysu. zmieni się on we wszystkich pozycjach. które występują w dwóch lub trzech jednostkach miary. do którego automatycznie zapisywane są obiekty przez nas tworzone. ale wspólnym wydawnictwem. To. nazwę lub opis. gdy wywołamy polecenie Wstaw do cennika obiektów… z menu Kosztorys lub Dział.u i m3 k.Pozycje o obmiarach wyrażonych w kilku jednostkach miary W cennikach obiektów bardzo często znajdują się pozycje. W cenniku pozycja taka pokazywana jest jako dwie pozycje z różnymi jednostkami miary i cenami. Cenniki obiektów Cennik obiektów.

Użytkownik może również utworzyć swoje własne wydawnictwa i katalogi. 77). Wydawnictwa i katalogi Każda pozycja w cennikach pozycji zawiera informację o wydawnictwie i katalogu w postaci takiej jak w katalogach norm. 106 NORMA PRO . które potem wykorzysta na przykład przy wstawianiu obiektów – kosztorysów czy działów do własnego cennika. Rabat można określić dla każdego producenta osobno lub wybierając z listy opcje wszyscy producenci – taki sam dla wszystkich producentów. Po rozwinięciu listy w polu Dla materiałów producenta pojawi się spis tych dostawców. gdy z menu Bazy cenowe wybierzemy polecenie Pokaż wydawnictwa i katalogi z bazy… (rys. których towary występują w kosztorysie. Podczas importu cenników pozycji dane te są automatycznie dopisywane do kartoteki wydawnictw oraz wstawiane do cennika. to do danych RMS dopisywana jest informacja o dostawcy.Ustawianie rabatów dostawcy Rabat dla dostawców ustawia się w oknie. którą można usunąć poleceniem Usuń dane o dostawcach z menu Ceny. które zobaczymy po wybraniu polecenia Ustaw rabaty… z menu Ceny. Usuwanie z kosztorysu informacji o dostawcy Jeśli w opcjach kosztorysu była zaznaczona opcja Cenniki dostawców. W polu Rabat maksymalny z kosztorysu pojawia się informacja o maksymalnym rabacie występującym w kosztorysie. Wydawnictwa i katalogi związane są z konkretną bazą cenową. Listę wydawnictw i związanych z nimi katalogów obejrzymy. Po wpisaniu procentowej wartości rabatu w pole Zastosować rabat: i kliknięciu na OK ceny towarów zostaną odpowiednio przeliczone.

. Katalogi wyświetlane są dla aktualnie podświetlonego wydawnictwa. W górnej części okna mamy listę wydawnictw danej bazy cenowej. 78).Rys. umieszczonymi pod listą katalogów usuwamy. Dwukrotne kliknięcie na katalogu wyświetli okno z jego danymi (rys. Przyciskami . Dwukrotne kliknięcie na wierszu wydawnictwa spowoduje pojawienie się okna z danymi (rys. zaś w dolnej – listę katalogów danego wydawnictwa. Okno danych wydawnictwa Okno danych wydawnictwa pojawia się. w których występowały ich pierwotne wersje. . kiedy zostało wydane. 77. Zmiany dokonane w nazwach wydawnictw oraz w nazwach i numerach katalogów uwzględniane są we wszystkich pozycjach. w polu Czas wydania: – okres. dodajemy i edytujemy przy pomocy przycisków . umieszczonych pod listą wydawnictw. gdy edytujemy. dodajemy lub oglądamy wydawnictwo. Wydawnictwa usuwamy. Okno edycji wydawnictw i katalogów. 79). zaś w polu Program do kosztorysowania 107 . W polu Nazwa: znajduje się nazwa wydawnictwa. dodajemy i edytujemy dane katalogów.

dodajemy lub oglądamy podświetlony katalog. Rys. kod ten można wybrać z listy.Opis: krótki opis wydawnictwa. 79. Okno danych katalogu. gdy klikniemy na przycisku Wydawca… (dane wydawców znajdują się w kartotece dostawców). gdy edytujemy. która rozwija się po kliknięciu na strzałce. Jeśli wprowadzamy lub edytujemy wydawnictwo. Dane wydawnictwa. W polu Kod wydawcy: znajduje się kod wydawcy. Dane wybranego wydawcy możemy obejrzeć. 108 NORMA PRO . Okno danych katalogu Okno danych katalogu pojawia się. Rys. 78.

zaś w polu Opis: krótki opis katalogu. 2. to w polach separatorów pojawią się separatory określone dla tego katalogu.W polu Wydawnictwo: znajduje się nazwa wydawnictwa. Jeśli na przykład separatory zostaną ustawione tak jak na rys. w jaki importowane są inne cenniki. W polu Dysk (ścieżka) plików źródłowych: wpisujemy ścieżkę dostępu do cenników Normy 3 wraz z nazwą importowanego cennika (lub szukamy ich po kliknięciu na przycisku Przeglądaj…). z których korzystaliśmy w Normie 3 możemy zaimportować do Normy Pro w taki sam sposób. W grupie ‘Separatory’ umieszczone są pola wypełnione znakami separatorów oddzielających od siebie poszczególne elementy podstawy. Podczas importu cenników jako separatory podstawiane są znaki spacji. W celu poprawienia czytelności drzewa katalogów możemy je zmienić na inne. Importowanie cenników z Normy 3 Cenniki. 60) zaznaczamy opcję Pojedynczy plik. 79. Na karcie ‘Cennik importowany’ (rys. Separatory wykorzystywane są do wyświetlania pozycji w drzewie katalogów i w kosztorysie. w polu Nazwa katalogu: i Numer katalogu: nazwa i numer katalogu. Program do kosztorysowania 109 . Z menu Bazy cenowe wybieramy polecenie Importuj cennik… 1. w drzewie katalogów pozycja będzie wyglądała następująco: a wstawiona do kosztorysu: Jeśli wybierzemy nazwę i numer katalogu już istniejącego.

Do tego celu służą polecenia Szukaj w cennikach… i Szukaj w bazach cenowych… z menu Bazy cenowe. Domyślnie zaznaczone są wszystkie cenniki. a następnie z listy baz cenowych wybieramy bazę. Klikamy na OK. wyświetlane są tylko cenniki pozycji. wyświetlane są tylko cenniki RMS. Importowanie cen z kartoteki RMS Jeśli jakiś cennik chcemy uzupełnić o elementy zawarte w kartotece RMS. które dołączamy do przeszukiwania. a następnie w liście cenników podświetlamy ten cennik i klikamy na przycisku Wybierz. jeśli szukamy pozycji. Wyszukiwanie elementów RMS i pozycji Przy dużej ilości cenników i baz może okazać się potrzebne ich przeszukanie w celu znalezienia potrzebnego elementu RMS lub pozycji. 80). W górnej części okna. Przyciskiem Wyczyść kryteria czyścimy wprowadzone kryteria. 4. Lista cenników zmienia się wraz ze zmianą kryteriów szukania: jeśli szukamy elementów RMS. w której znajduje się aktualizowany cennik. jeśli jest ich kilka lub od razu wyświetlane jest okno wyszukiwania (rys.3. z menu Bazy cenowe wybieramy polecenie Importuj z kartoteki RMS… Po ukazaniu się okna zainstalowanych baz cenowych klikamy na bazie. Możemy te dane pozostawić w nie zmienionej postaci lub je zmodyfikować. którą chcemy przeszukać. w której ma się znaleźć cennik. Program wykona szukanie. na karcie ‘Cennik wynikowy’ pojawią się jego dane. Wyszukiwanie w cennikach Po wywołaniu polecenia Szukaj w cennikach… pojawia się okno wyboru bazy cenowej. znajduje się lista cenników. jeśli będzie podane co najmniej jedno kryterium. Po rozpoznaniu cennika jako cennika ATHENASOFT. 110 NORMA PRO . W dolnej części okna definiujemy kryteria szukania na jednej z dwóch kart ‘Kryteria szukania w cennikach RMS’ lub ‘Kryteria szukania w cennikach pozycji’.

81). ich lista pojawi się na karcie ‘Lista znalezionych elementów’ (rys.Rys. które występują w danym cenniku. Jeśli jakieś elementy zostaną znalezione. na liście zobaczymy tylko te elementy. Program do kosztorysowania 111 . Również kliknięcie na nagłówku kolumny spowoduje posortowanie listy. Wybierając identyfikator cennika w polu Pokaż RMS z cennika: (lub Pokaż pozycje z cennika:). Po sformułowaniu kryteriów uruchamiamy proces szukania kliknięciem na przycisku Szukaj. Lista może zostać posortowana według kolumny wybranej w polu Sortuj według:. 80. Okno wyszukiwania w cennikach wybranej bazy cenowej.

112 NORMA PRO .Fragment okna wyszukiwania w bazach cenowych. 83.Rys. W górnej części okna zaznaczamy bazy. 82). zaś w dolnej – definiujemy kryteria szukania. Rys. które mają być przeszukane. 81. tak jak w oknie przeszukiwania cenników. Po kliknięciu na przycisku Szukaj i znalezieniu elementów wyświetlane jest okno z listą taką jak na rys. Wyszukiwanie w bazach cenowych Okno wyszukiwania elementów w bazach cenowych pojawia się po wybraniu polecenia Szukaj w bazach cenowych… z menu Bazy cenowe (rys. Lista znalezionych elementów w zaznaczonych cennikach bazy cen. 82.

Gdy wybierzemy Wszystkie. Lista elementów zostanie posortowana według kolumny wybranej w polu Sortuj według: lub po kliknięciu na nagłówku.Jeżeli w polu Pokaż RMS z bazy: (lub Pokaz pozycje z bazy:) wybierzemy konkretną bazę. 83. Okno z listą znalezionych elementów w zaznaczonych bazach cenowych. Do tego celu służy polecenie Kopiuj cennik… z menu Bazy cenowe. w polu Pokaz RMS z cennika: (lub Pokaż pozycje z cennika:) będziemy mogli wybrać cennik. Kopiowanie i przenoszenie cenników W przypadku. Uzyskamy wtedy listę tylko tych elementów. • z listy cenników tej bazy wybieramy cennik źródłowy. które znajdują się w tej bazie. zostaną pokazane wszystkie znalezione elementy z wybranej bazy. Rys. Program do kosztorysowania 113 . Kolejność wykonywanych czynności jest następująca: • z listy baz wybieramy źródłową bazę cenową. gdy chcemy zmodyfikować cennik jednocześnie zachowując poprzednią zawartość. tworzymy jego kopię pod inną nazwą i na tej kopii wykonujemy modyfikacje.

z której będziemy kopiować lub przenosić cenniki. Jeśli proces kopiowania przebiegł prawidłowo. Aby skopiować cennik z bazy do innej bazy należy: ♦ W grupie ‘Baza źródłowa’ wybrać bazę. nowy cennik pojawi się na liście cenników bazy docelowej. 114 NORMA PRO . • wybieramy bazę docelową. zaś w dolnej wybieramy konkretne cenniki. Gdybyśmy chcieli skopiować lub przenieść większą ilość cenników. Rys. Okno kopiowania i przenoszenia cenników. które zostanie wyświetlone (rys. W oknie. w której ma być umieszczona kopia. z jakiej i do jakiej bazy kopiujemy lub przenosimy cenniki. 84.• w oknie tworzenia nowego cennika wypełniamy pola z danymi cennika docelowego (program nam podpowiada wszystkie dane) i klikamy na przycisku OK. W liście pod wybraną bazą pojawi się spis cenników danej bazy. 84) w górnej części decydujemy. możemy skorzystać z polecenia Kopiowanie i przenoszenie cenników… z menu Bazy cenowe.

nadawana jest mu nowa nazwa. To oznacza. Uaktualnij ceny… można wybrać po uruchomieniu polecenia Wybór cennika… z menu Ceny. którego dotyczą takie polecenia jak Cennik pozycji strukturalnie…. Ten cennik. sprawdzić. złożona z przedrostka ‘Kopia’ i nazwy cennika źródłowego. do której będziemy kopiować lub przenosić cenniki. . W oknie. Rys. 85. ♦ Po kliknięciu na przycisku Kopiuj lub Przenieś cenniki znajdujące się w prawym panelu zostaną skopiowane lub przeniesione do bazy docelowej. . którego dane znajdują się w polach Baza: i Cennik: jest cennikiem bieżącym. Jeśli w bazie docelowej istnieje już cennik o nazwie cennika źródłowego. bezpieczniej jest go skopiować. UWAGA! Jeśli chcemy przenieść cennik z bazy do bazy. czy znajdują się w nim dane. Wybór bieżącego cennika Bieżący cennik RMS lub pozycji. 85) na kartach ‘Cenniki RMS’ i ‘Cenniki pozycji’ mamy listę cenników podłączonych do kosztorysu. że można utworzyć kopię cennika w tej samej bazie. Jeśli baza źródłowa będzie taka sama jak baza docelowa. oczywiście cennika nie będzie można przenieść – można go tylko skopiować. ♦ W grupie ‘Wybór cenników do kopiowania/przenoszenia’ przy pomocy . Program do kosztorysowania 115 . które zobaczymy (rys.♦ W grupie ‘Baza docelowa’ wybrać bazę. które mają zostać przeniesione lub skopiowane. Okno wyboru bieżącego cennika. a potem usunąć z bazy źródłowej. (lub przeciągając elementy z lewego do przycisków prawego panelu) wybieramy te cenniki.

gdy mamy otwarty dowolny kosztorys) wybieramy polecenie Uaktualnij ceny… W okienku. o zerowanie cen nie znalezionych (opcja Zeruj ceny nie znalezione). Przeliczanie (uaktualnianie) cen w kosztorysie Jeśli po utworzeniu kosztorysu zmieniły się cenniki i chcemy stosownie do nich zaktualizować ceny lub chcemy pobrać ceny z jakiegoś innego kosztorysu. możemy również zaktualizować Ceny obiektów. gdy aktualizujemy ceny na podstawie cenników aktualnie podłączonych do kosztorysu lub opcję Innego wybranego kosztorysu. Dodatkowo możemy poprosić program o wyświetlanie komunikatu. a więc należy zaznaczyć opcję Tylko ceny w tej samej walucie. po znalezieniu pierwszej ceny zostaną przeszukane następne cenniki podłączone do kosztorysu 116 NORMA PRO . które zostanie wyświetlone na ekranie. oraz aktualizację tylko cen zerowych (Uaktualniaj tylko ceny zerowe) oraz o kopiowanie opisów pozycji (Kopiuj opisy pozycji uproszczonych z cennika). gdy cena ma być zmieniona (opcja Pytaj o akceptację zmiany ceny). gdy podstawą aktualizacji jest inny kosztorys.W oknie tym możemy dodać nowe cenniki do kosztorysu lub usunąć niepotrzebne. materiałów lub sprzętu. powinny być aktualizowane cenami w tej samej walucie. w grupie ‘Na podstawie’ zaznaczamy opcję Cenników podłączonych do kosztorysu. uaktualnimy ceny zaznaczonych typów elementów RMS. Zaznaczając opcję Ceny robocizny. Jeśli w kosztorysie występują ceny w różnych walutach. Obsługa kart ‘Cenniki RMS’ i ‘Cenniki pozycji’ jest opisana na stronach 131 i 132 w rozdziale OTWIERANIE I ZACHOWYWANIE KOSZTORYSU. Jeśli została zaznaczona opcja uaktualniania cen jednostkowych pozycji. Jeśli zaznaczymy opcję Przeglądane inne cenniki. z menu Ceny (menu to pojawia się. zaś po zaznaczeniu opcji Ceny jednostkowe pozycji zostaną uaktualnione ceny pozycji.

Opcja Tylko ceny w tej samej walucie powinna być zaznaczona. zostanie wyświetlona lista elementów podobnych). to po kliknięciu na OK trzeba wybrać ten cennik. W przypadku uaktualniania cen cenami z innego kosztorysu zostanie wyświetlone okienko. katalog i nazwę kosztorysu (patrz rozdział OTWIERANIE I ZACHOWYWANIE KOSZTORYSU). ceny materiałów i ceny sprzętu i/lub ceny jednostkowe pozycji) oraz czy do bazy zapisywać zerowe ceny (opcja Zapisuj także ceny zerowe). Przeliczanie cen w kosztorysie według podanego współczynnika Ceny elementów RMS i/lub ceny pozycji w kosztorysie możemy skorygować o pewien stały współczynnik. zaznaczamy ją. Uaktualnienie cennika danymi z kosztorysu W przypadku gdy chcemy dokonać uzupełnienia bazy cenowej o dodatkowe pozycje lub uaktualnienia cen niektórych pozycji. Jeśli do kosztorysu podłączyliśmy więcej niż jeden cennik danego typu (na przykład dwa cenniki RMS i trzy cenniki pozycji). które elementy cennika RMS aktualizujemy (możemy aktualizować ceny robocizny. Po zaznaczeniu opcji Automatyczny wybór najniższej ceny cena elementu zostanie uaktualniona najniższą ze znalezionych cen. jeśli zostaną znalezione kolejne ceny. wyświetli się okno z ich listą. W tym celu z menu Ceny wybieramy polecenie Zmień ceny… W okienku.i. musimy zdecydować. które się ukaże ustalamy ‘Zakres zmian’: jeśli zmieniamy ceny tylko jednej kategorii. znaleziona cena zostanie wstawiona do danych elementu (gdy indeks elementu jest anonimowy. a następnie Program do kosztorysowania 117 . po pokazaniu się okienka takiego. który ma być zaktualizowany. w którym wybieramy dysk. w pole Wyrażenie (współczynnik) wpisujemy odpowiednią liczbę. z menu Ceny wybieramy polecenie Uaktualnij cennik… W następnym kroku. gdy chcemy zaktualizować tylko ceny podane w walucie elementu lub pozycji. Aktualizacji podlega bieżący cennik. Jeśli opcja nie jest zaznaczona. jak na rysunku z prawej.

Oprócz cen możemy zmienić współczynniki cen jednostkowych lub cen RMS-ów. które zostały określone dla pozycji uproszczonych (karta ‘Ceny jednostkowe’ w oknie edycji pozycji uproszczonej). trzeba przejść do takiego zestawienia RMS. której unikalną cechą jest możliwość bezpośredniego wczyta- 118 NORMA PRO . a w polu Wyrażenie: wpisujemy wyrażenie. W grupie ‘Zmieniane’ zaznaczamy wtedy opcję współczynniki.klikamy na przycisku Pomnóż lub Podziel. Korzystanie z bazy Intercenbud Athenasoft oferuje Intercenbud – internetową bazę cen materiałów budowlanych. zaznaczamy wszystkie kategorie. Dopasowanie ceny elementu RMS do założonej wartości kosztorysu Cenę danego elementu RMS można dopasować do założonej wartości kosztorysu. jeśli klikniemy na przycisku Pomnóż lub Podziel. według którego zostały przeliczane nie jest zapamiętywane. jeśli chcemy przeliczyć wszystkie ceny. że zostaną one przeliczone według tego samego współczynnika. według którego współczynniki zostaną przeliczone. następnie zaznaczyć go i z menu Ceny wybrać polecenie Dopasuj cenę… W okienku. które się pokaże należy wpisać wartość kosztorysu i kliknąć na OK. gdy klikniemy na przycisku Ustaw. UWAGA! Po zmianie cen wyrażenie. powinniśmy je przeliczyć oddzielnie. w którym dany element się znajdzie. Aby to zrobić. lub na nowo ustawione. Jeśli chcemy każdą z kategorii skorygować według innego współczynnika. według którego zostały przeliczane – jest pamiętane. Możemy również przeliczać tylko dwie kategorie – należy przy tym pamiętać. UWAGA! Po zmianie współczynników wyrażenie. Operację tę można wykonać dla kilku zaznaczonych elementów RMS.

daty obowiązywania ceny. indeks PKWiU. rabatach. sposób pakowania. promocjach. Oprócz cen Intercenbud zawiera takie dane o towarze jak: indeks ETO. 86. adresy. Rys. Ceny te będzie również mógł wykorzystać bezpośrednio w swoich programach kosztorysowych. jednostka miary. Dzięki systemowi Intercenbud małe i duże firmy wykonujące usługi remontowe i budowlane będą miały możliwość zbierania informacji o ofertach handlowych. Z drugiej strony użytkownik otrzymuje pełną informację o producentach i dostawcach towarów: ich nazwy. na terenie którego Program do kosztorysowania 119 . kosztorysantach. Strona główna bazy Intercenbud. nazwę dostawcy i producenta. województwo. obejmującą przy tym terytorium całej Polski. rodzaj grupy towarowej oraz adres strony www. ciężar właściwy.nia danych do programów kosztorysowych. Baza powstała z myślą o firmach wykonujących usługi remontowo-budowlane. a co za tym idzie będą mogły łatwiej i szybciej wybrać partnerów do współpracy oraz wynegocjować najkorzystniejsze warunki zakupu potrzebnych towarów. hurtowniach i producentach materiałów budowlanych i pokrewnych. Obecnie użytkownik będzie miał zawsze aktualną informację o cenach interesujących go produktów.

do której należą. to znaczy z danych wszystkich producentów i wszystkich towarów. System udostępnia dwie drogi wprowadzania nowych towarów i modyfikowania danych towarów już istniejących w bazie. adresu e-mail i strony www i oraz branży. Po uaktywnieniu konta przez administratora uzyskują dostęp do bazy danych i mogą wprowadzać dane towarów. Zaraz potem mogą się zalogować i korzystać z bazy. telefonów i faksów. dostępna jest bezpłatnie i można z niej korzystać 24 h na dobę. Baza Intercenbud. loginu i hasła dostępu. przygotowanej do tego stronie. a następnie wysłać je do Administratora. 120 NORMA PRO . ile razy oglądana była jego strona i jakie jest zainteresowanie danym towarem. Strony kosztorysanta Kosztorysanci zostają zarejestrowani w systemie po zaakceptowaniu regulaminu i wprowadzeniu swoich danych. kontakty telefoniczne.działają. adresu. Ponieważ na stronie danych dostawcy i na stronie danych towaru wyświetlane są liczniki odwiedzin.pl. usunięcie towaru czy zmiana dat obowiązywania cen. który został wcześniej przygotowany na własnym komputerze przy pomocy programu Edytor Cenników. Producent ma możliwość przeszukiwania listy swoich towarów i wybierania ich według różnych kryteriów. Można to robić „on line”. adresy e-mail oraz „link” do ich stron www. Na wyselekcjonowanych towarach może wykonać takie operacje globalne jak zmiana cen. Strony dostawców i producentów Dostawcy i producenci materiałów budowlanych zostają zarejestrowani w systemie po zaakceptowaniu regulaminu i podaniu swojej nazwy. województwa.com. w każdej chwili dostawca może się dowiedzieć. o adresie www. Zarówno kosztorysanci jak i dostawcy towarów mogą wpisać swoje propozycje i uwagi do pracy systemu na specjalnej. Wymiana informacji na temat rejestracji pomiędzy dostawcą a Administratorem odbywa się automatycznie poprzez podany przez dostawcę adres e-mail. bezpośrednio na stronie reprezentującej dany lub nowy produkt lub wczytać je z pliku tekstowego. branżę.Intercenbud.

88) oraz lista dostawców tych produktów. 91). Rys. Strona wyszukiwania w systemie Intercenbud. jak i określonych danych dostawcy. na której można szczegółowo określić kryteria wyboru poszukiwanych towarów (rys. 87. Do tego celu służy strona szukania. z punktu widzenia użytkownika najważniejsze jest. Wynikiem wyszukiwania jest lista produktów wyświetlona po zakończeniu procesu szukania (rys.Ponieważ baza zawiera wiele tysięcy pozycji. które go interesują. która jest dostępna na stronie Lista dostawców (rys. od dostawców działających w branży ogólnobudowlanej z obszaru województwa Mazowieckiego. Na przykład można wybrać towary o nazwach zawierających tekst „klej”. Bazę przeszukiwać można zarówno pod kątem wystąpienia określonych cech towaru. 87). aby znaleźć ceny tylko tych towarów. Uzyskana lista może zostać dodatkowo przefiltrowana pod kątem znalezienia towarów o najniższych lub najwyższych cenach (wybór materiałów wg dodatkowych kryteriów). Program do kosztorysowania 121 .

na której wyświetlane są dane towaru (rys. 89. Dane towaru.Rys. Lista materiałów uzyskana z bazy danych. 89) i analogicznie. Rys. 122 NORMA PRO . Po kliknięciu na nazwie produktu otwiera się strona informacyjna. 88. po kliknięciu na nazwie dostawcy – na ekranie pojawi się strona danych dostawcy (rys. 90).

jeśli kliknie na odsyłaczu lista dostawców wyszukanych materiałów (rys. Jednym z głównych zadań systemu Intercenbud jest ułatwianie nawiązywania kontaktów między firmami budowlanymi a dostawcami towarów. Lista dostawców wyszukanych materiałów. Zadanie to realizowane jest między innymi poprzez możliwość bezpo- Program do kosztorysowania 123 . 91. Użytkownik może również obejrzeć listę dostawców wyszukanych materiałów. 90.Rys. 91) Rys. Dane dostawcy.

Zostanie wtedy pokazana strona z listą dostawców i umieszczonym w pierwszej kolumnie tekstem ‘skieruj zapytanie’ (rys. dzięki czemu dostawca wie. 88) lub na stronie listy dostawców należy kliknąć na odsyłaczu zapytania ofertowe na wszystkie materiały. Do wiadomości dołączane są dane użytkownika i jego adres e-mail. Rys. 92). na przykład uzupełnienie jej o ilości potrzebnych towarów może być dla dostawcy podstawą do zaproponowania użytkownikowi specjalnych rabatów lub innych udogodnień związanych z zakupem towaru. na stronie wyszukanych materiałów (rys. do których można wysłać zapytania ofertowe. Utworzona wiadomość może być edytowania. 124 NORMA PRO . Aby wejść na stronę generowania ofert.średniego wysłania zapytania ofertowego do wybranych producentów z prośbą o podanie cen i warunków zakupu wyselekcjonowanych towarów. Lista dostawców. Zapytanie jest generowane automatycznie w formie wiadomości e-mail dla wszystkich wyszukanych towarów danego dostawcy. Kliknięcie na tym tekście w wierszu dostawcy spowoduje automatyczne wygenerowanie wiadomości e-mail z listą towarów. 92. komu i na jaki adres wysłać ofertę.

z której zapisujemy wybrane materiały na dysk Należy kliknąć na odsyłaczu zapisz materiały na dysk. 94. a potem na Zapisz materiały na dysk (rys. należy wyszukać potrzebne materiały (strona Szukaj. Do plików pobranych w formacie Normy i Strixa wyprowadzane są wszystkie informacje o towarze znajdujące się w bazie oraz wszystkie dane dostawców. a następnie je zapisać na własnym dysku w formacie Normy i Strixa klikając na odsyłaczu Pobierz materiały dla Normy i Strixa oraz nowszych (rys. Aby wygenerować plik Intercenbudu. 94). 88). Ogromną zaletą systemu Intercenbud jest możliwość pobrania listy wybranych towarów oraz listy dostawców tych towarów i zapisania ich w pliku na własnym komputerze. Strona. Zapytanie ofertowe wygenerowane przez system Intercenbud. Rys.Rys. rys. a następnie w Program do kosztorysowania 125 . 87). 93.

W następnym etapie. Kolejne etapy pobierania i zapisywania pliku z bazy Intercenbud. 96. 95. 96). jeśli nazwa zaproponowana przez program nie jest odpowiednia i kliknąć na Zapisz (rys.okienku pokazanym na rys. Rys. w oknie Zapisz jako trzeba wybrać folder. 126 NORMA PRO . 96 zaznaczyć opcję Zapisz ten plik na dysku i kliknąć na OK. Rys. Strona pobierania z Intercenbudu całego cennika. w którym plik zostanie zapisany oraz ewentualnie zmienić jego nazwę.

Jeśli konieczne jest pobranie z bazy wszystkich materiałów. Jeśli do kosztorysu podłączymy bazę cenową Intercenbudu. w szczególności jej nazwy (karta ‘Cennik wynikowy’ (rys. następnie kliknąć na OK uruchamiając w ten sposób proces importowania danych. 97. Aby program mógł je odszukać. co widać na rys. a ceny pochodzą z cennika Intercenbudu. w której znajdują się materiały o indeksach ETO. Jeśli użytkownik skopiuje go na dyskietkę i da innemu użytkownikowi. 87) należy kliknąć na przycisku Pobierz całą bazę i na następnej stronie (rys. Wygenerowany cennik zostanie umieszczony na liście zainstalowanych cenników w wybranej bazie cenowej. 60) trzeba kliknąć na przycisku Przeglądaj…. ten również będzie mógł go zaimportować do Normy. to ich ceny nie zostaną znalezione. można zmienić dane bazy wynikowej. zgodnego z załącznikami ministerialnymi. W Intercenbudzie materiały zostały sklasyfikowane według indeksu KMB. Rys. 95) kliknąć na linku Pobierz całą bazę materiałów i Pobierz całą bazę sprzętu dla Normy i Strixa. 97 w kolumnie ‘kl. na stronie szukania (rys. na karcie ‘Szukanie cen’ okna opcji programu należy zaznaczyć Szukaj we wszyst- Program do kosztorysowania 127 . 61). zaznaczyć opcję Pojedynczy plik i kliknąć na Rozpoznaj format. Jeśli format został poprawnie rozpoznany. Lista elementów RMS do wyboru – za indeksem i jednostką miary pokazany jest numer klasyfikacji. Po zapisaniu na dysku plik Intercenbudu może zostać zaimportowany do Normy jak każdy inny cennik. na karcie ‘Cennik importowany’ (rys. znaleźć zapisany plik Intercenbudu. należy uruchomić polecenie Importuj cennik… z menu Bazy cenowe. W tym wypadku wszystkie elementy mają klasyfikację KMB (/2).’. W okienku importu. Klasyfikacja ta została oznaczona numerem 2. a wstawimy pozycję z katalogu. Aby to zrobić.

podrozdział Opcje programu). jak z Intercenbudu internetowego. 98. Rys. 128 NORMA PRO . trzeba uważnie kontrolować nazwy i jednostki miary wprowadzanych elementów. Kartoteka RMS. 98).kich typach indeksów ETO (patrz rozdział EKRAN GŁÓWNY I OPCJE PROGRAMU. Baza Intercenbud jest również dostępna na płycie CD. a pliki z niej wygenerowane importuje się do Normy Pro w ten sam sposób. Ponieważ indeksy ETO i KMB niecałkowicie się pokrywają i ten sam indeks może być przypisany do różnych materiałów lub ten sam materiał może mieć różne indeksy (rys. Acetylen ma różne indeksy ETO i KMB.

może zawierać polskie litery. 99). o zakresie prac. Opis ten ma znaczenie informacyjne. czy przewidywanych terminach ich rozpoczęcia i zakończenia. będzie widoczny podczas szukania kosztorysu na dysku i może zostać umieszczony na wydrukach. Rys. na karcie ‘Opcje nowego kosztorysu’ wprowadzamy podstawowe dane o kosztorysie: • W pole Nazwa koszt. 99.7. nie może natomiast zawierać znaków ‘*’ i ‘?’. Może to być Program do kosztorysowania 129 . • W pole Krótki opis kosztorysu: wpisujemy krótką charakterystykę kosztorysu informującą np. • W grupie ‘Rodzaj kosztorysu’ deklarujemy w jakiej postaci kosztorys będzie wyświetlany na ekranie w czasie tworzenia. Okno tworzenia nowego kosztorysu. ♦ W okienku. które się pojawi (rys. Nazwa ta może być dłuższa niż osiem znaków.: wpisujemy nazwę kosztorysu. OTWIERANIE I ZACHOWYWANIE KOSZTORYSU Tworzenie nowego kosztorysu Aby utworzyć nowy kosztorys: ♦ Z menu Plik wybieramy polecenie Nowy lub klikamy na przycisku znajdującym się na pasku narzędzi.

n*c – koszty bezpośrednie pozycji na jednostkę obmiaru. bazujący na cennikach zawierających ceny jednostkowe pozycji. Deklaracja postaci wyświetlania nie jest ostateczna – w każdym momencie tworzenia kosztorysu postać tę można zmienić. Jeśli wybierzemy Zamówienia publiczne(oferta). Jeśli wybierzemy Narzuty liczone dla całego kosztorysu. • W polu Szablon liczenia narzutów: wybieramy sposób. Nk . • Jeśli tworzymy kosztorys uproszczony. 2.narzuty dla całego kosztorysu (np. Kp+Z). w którym każda pozycja będzie podsumowywana z uwzględnieniem narzutów (opcja Kosztorys inwestorski). 1. N – narzuty pozycji wyliczone na jednostkę obmiaru (np. to narzuty będą liczone pozycjami od kosztów jednostkowych i w tym przypadku na wydruku kosztorysu ofertowego iloczyn ceny i ilości będzie równy wartości pozycji. a wartość kosztorysu jest obliczana w sposób następujący: Ck = Suma[L * (n*c + N)] + Nk w pozycji gdzie: L – obmiar robót w pozycji.kosztorys w normalnej postaci (opcja Kosztorys). w postaci książki obmiarów (opcja Książka przedmiarów) oraz kosztorys inwestorski. • Klikając na przycisku Na podstawie… możemy utworzyć kosztorysy na bazie już istniejącego kosztorysu (Tworzenie kosztorysu na bazie innego kosztorysu). zaznaczamy opcję Kalkulacja uproszczona. który nie zostanie zakwestionowany przez inwestora. to narzuty będą liczone od wartości zsumowanych kosztów w całym 130 NORMA PRO . Wybór ten jest ważny z punktu widzenia uzyskania takiego wydruku kosztorysu ofertowego. według którego będą obliczane narzuty. VAT).

a wartość kosztorysu będzie obliczana w sposób następujący: Ck = Suma(L * n*c) + N + Nk w pozycji gdzie: L – obmiary robót. co wybierzemy w tym momencie. (jeśli nie mamy zainstalowanego żadnego) dodajemy klikając na przycisku Wybór cennika…. Po kliknięciu na pierwszym z nich zostanie wygenerowany pusty wiersz. w polu Cennik: – identyfikator cennika.kosztorysie. To. n*c – koszty bezpośrednie na jednostkę obmiaru. 100). zaś cennik zostanie dopisany do listy. Jeśli mamy utworzoną więcej niż jedną bazę cenową. a następnie właściwy cennik. Po wybraniu cennika w polu Baza: pojawi się identyfikator bazy. dostaniemy listę baz. z jakich cenników elementów RMS będziemy korzystać podczas pracy z kosztorysem (rys. który jeszcze nie istnieje lub wprowadzić dane przyciskiem Wybór cennika… Kliknięciem na przycisku Dodaj z bazy od razu zostanie wstawiony cennik wybrany z listy cenników danej bazy. Pierwszy cennik. Jeśli mamy tylko jedną bazę. korzystamy z przycisków (Dodaj) lub (Dodaj z bazy). N – wartość narzutów (np. ♦ Na karcie ‘Cenniki RMS’ decydujemy. Aby dopisać następny cennik. będziemy mogli sami ustawić opcje obliczania narzutów. z której wybieramy bazę. Program do kosztorysowania 131 . Jeśli w polu Szablon liczenia narzutów: wybierzemy Ustawienia własne. Opcje obliczania narzutów). do którego będziemy mogli wpisać na przykład identyfikator bazy i cennika. będzie widoczne w opcjach kosztorysu na karcie ‘Liczenie narzutów’ (patrz rozdział OPCJE KOSZTORYSU. VAT) 3. z której cennik pochodzi. Kp + Z) Nk – narzuty dla całego kosztorysu (np. od razu dostaniemy listę cenników do wyboru. Lista tych cenników wyświetlona jest w polu Lista używanych cenników.

Rys. 100. oprócz identyfikatora bazy i cennika zostanie dodatkowo wyświetlona informacja o poziomie cen oraz opisie cennika. a wia edycję. Jest to Przyciskami istotne. ponieważ cenniki przeszukiwane są w kolejności takiej. zaś przycisk . umożli. na której wybieramy cenniki RMS współpracujące z kosztorysem. z jakich cenników jednostkowych pozycji będziemy korzystać podczas pracy z kosztorysem (rys.Rys. jak na liście. 101). 101. Jeśli włączymy opcję Pokazuj informacje cenników w liście. Obsługa listy jest taka sama jak w przypadku cenników RMS. Przycisk anulujemy służy do usunięcia cennika z listy. ♦ Na karcie ‘Cenniki pozycji’ decydujemy. Karta. 132 NORMA PRO . Lista cenników pozycji podłączonych do kosztorysu. przy czym zmiany potwierdzamy przyciskiem i zmieniamy kolejność cenników na liście.

gdyż można je zdefiniować później. Po pojawieniu się okna z rys. UWAGA! Nie jest konieczne określanie wyżej opisanych opcji. który wcześniej został zapisany na dysku. Na ekranie pojawi się pusty formularz kosztorysu. polecenie Kosztorysu… (patrz rozdział OPCJE KOSZTORYSU). Po dokonaniu wyboru i potwierdzeniu kliknięciem na przycisku Otwórz pola nowego kosztorysu zostaną wypełnione informacją pobraną z kosztorysu bazowego. Ich zawartość może oczywiście zostać przez nas zmodyfikowana. ♦ Jeśli kosztorys znajduje się w innym folderze niż zadeklarowane w ścieżkach dostępu do kosztorysów.♦ Akceptujemy ustawienia kliknięciem na przycisku OK. 99 i wpisaniu nazwy kosztorysu klikamy na przycisku Na podstawie… W wyniku otrzymamy okno takie. w polu Szukaj w: i pod nim przeszukujemy drzewo folderów. 102). aż znajdziemy poszukiwany kosztorys. z menu Plik wybieramy polecenie Nowy lub klikamy na odpowiadającym mu przycisku na pasku narzędzi. z którego wybieramy kosztorys bazowy. karta ‘Ścieżki programu’). jak okno otwierania już istniejącego kosztorysu (rys. 102: ♦ W polu Katalogi kosztorysów: wybieramy z listy jeden z katalogów zadeklarowanych w ścieżce dostępu do kosztorysów (patrz polecenie Opcje programu. z menu Plik wybieramy polecenie Otwórz… lub klikamy na przycisku znajdującym się na pasku narzędzi. Kliknięciem na strzałce z prawej strony pola rozwijamy listę wszystkich Program do kosztorysowania 133 . wywołując okno opcji kosztorysu (menu Opcje. Otwieranie do edycji już istniejącego kosztorysu Jeśli chcemy pracować nad kosztorysem. Po ukazaniu się okna z rys. Tworzenie kosztorysu na bazie innego kosztorysu Jeśli chcemy utworzyć nowy kosztorys na bazie już istniejącego kosztorysu.

Rys.kst). ♦ W polu Pliki typu: zaznaczamy typ pliku. ♦ Z listy kosztorysów wyświetlonej w okienku pod polem Szukaj w: wybieramy (klikając na jego nazwie) potrzebny kosztorys. zaś z listy wersji rozwiniętej po kliknięciu na strzałce obok pola Wersja: – wersję kosztorysu. Z kolei dwukrotne kliknięcie na folderze otwiera go. Okno otwierania już istniejącego kosztorysu. który chcemy wprowadzić. zaś kliknięcie na pliku – powoduje umieszczenie jego nazwy w polu Nazwa pliku:. Zaraz po pojawieniu się okna z rys. Lista pokazanych wersji będzie zależała od liczby zapamiętywanych wersji ustawionej w opcjach 134 NORMA PRO . 102. Jeśli otwieramy kosztorys. Kliknięcie na literze lub nazwie określonego dysku lub folderu spowoduje jego wybranie i wyświetlenie jego zawartości w polu poniżej. będzie nim typ Kosztorysy(*.dostępnych dysków oraz otwartych folderów. 102 w polu Szukaj w: otwierany jest pierwszy folder wpisany w ścieżce dostępu do kosztorysów (patrz rozdział EKRAN GŁÓWNY I OPCJE PROGRAMU).

klikamy na przycisku wybieramy polecenie Zachowaj. 002. Zachowywanie kosztorysu Każdy kosztorys po poprawnej edycji powinien być zapisany (zapamiętany do późniejszej edycji) na dysku.programu i od ilości wykonanych operacji zapisu na dysk danego kosztorysu. od najmłodszej do najstarszej. następnie w oknie. ♦ W dolnej części okna. możemy spróbować go znaleźć według fragmentu tekstu pochodzącego z opisu lub strony tytułowej. w polu Szukany tekst: wpisujemy fragment tekstu i klikamy na przycisku OK. W tym celu klikamy na przycisku Szukaj. ♦ Po potwierdzeniu kliknięciem na przycisku Otwórz na ekranie zostanie wyświetlony wybrany kosztorys oraz pojawi się nowe menu i pasek narzędzi. wartość i dane użytkownika. Jeśli kosztorys zachowujemy pod tą samą lub z menu Plik nazwą. poprzednie wersje oznaczane są kolejno 001. z którą został otwarty. Wyszukiwanie kosztorysów wg fragmentu tekstu z opisu lub strony tytułowej. ♦ Jeśli nie znamy nazwy kosztorysu. Rys. 103. z menu Plik wybieramy polecenie Zachowaj jako… Program do kosztorysowania 135 . które się ukaże. itd. w części ‘Opis wybranego kosztorysu’ pojawiają się podstawowe informacje o kosztorysie: opis. Wersja kst oznacza ostatnią wersję kosztorysu. Jeśli zaś chcemy zachować kosztorys pod inną nazwą.

Wybranie typu Widok tekstowo uaktywni opcje grupy ‘Eksportowany zakres kosztorysu’ i wtedy możemy zdecydować. Okno zachowywania kosztorysu. Wersje kosztorysu Każdy kosztorys możemy zapamiętać w kilku ostatnich wersjach. Jeśli chcemy zapisać kosztorys w innym folderze. gdy zapisujemy kosztorys poleceniami Zachowaj lub Zachowaj jako…. jaką część kosztorysu zapisujemy.KST) oznacza 136 NORMA PRO . W tym wypadku pojawia się okno bardzo podobne do okna otwierania kosztorysu (rys. 104). Jeśli kosztorys chcemy wyeksportować do innego formatu.Rys. wybieramy go z listy wyświetlonej w polu Katalogi kosztorysów: lub otwieramy w polu Zapisz w:. wybieramy go w polu Zapisz jako typ:. tworzona jest kolejna wersja. Kosztorys zostaje zapamiętany po kliknięciu na przycisku Zapisz. a jeśli chcemy nadać mu nową nazwę. który wpisany jest w ścieżce dostępu do kosztorysów. W oknie tym zostaje wyświetlona zawartość pierwszego folderu. Wersja kst (plik o rozszerzeniu . Za każdym razem. wpisujemy ją w polu Nazwa pliku:. Ilość pamiętanych wersji wprowadzamy w polu Liczba wersji na dysku: po wywołaniu polecenia Programu… z menu Opcje. 104.

Po powtórnym uruchomieniu Normy Pro znaleziona zostaje kopia awaryjna i wyprowadzany jest komunikat informujący o tym fakcie (rys. ostatnia kopia awaryjna zmienia rozszerzenie na . 002. możemy pozostawić na dysku i dopiero potem ją wczytać (Pozostaw) lub też możemy ją usunąć z dysku (Usuń). 105). Kopia zapasowa nie powstaje. 002. W tym momencie musimy podjąć decyzję. to aby ją wczytać. że dokonane zmiany nie muszą być zachowane.ostatnią wersję kosztorysu. Jeśli kopię awaryjną zostawiliśmy na dysku. polecenie Programu…) wpisując odpowiednią ilość minut w pole Kopia awaryjna co:.AWA zapisywana jest na dysk co kilka minut. Częstość automatycznego tworzenia kopii awaryjnej podajemy w opcjach programu (menu Opcje. że w trakcie pracy nad kosztorysem ŁAZIENKI. Pliki związane z tymi wersjami mają rozszerzenia . Rys.BAK i staje się kopią zapasową bieżącej wersji kosztorysu. Komunikat o znalezieniu kopii awaryjnej. co z tą kopią zrobić: możemy ją wczytać do programu i dalej pracować nad kosztorysem (przycisk Wczytaj). itd. wywołujemy polecenie Otwórz… z menu Plik.BAK oraz jeśli kosztorys został zapisany na dysk i zamknięty prawidłowo. wersja o numerze 003 jest starsza niż wersja 001).BAK nie jest zaznaczona. jeśli opcja Zachowywanie ostatniej kopii awaryjnej w pliku *. Jeżeli w trakcie pracy nad kosztorysem „padnie” system lub program. w polu Wyświetl pliku typu: wybieramy Program do kosztorysowania 137 . w przypadku gdy jesteśmy całkowicie pewni. ostatni stan można odzyskać wczytując kosztorys o nazwie padniętego kosztorysu i tym właśnie rozszerzeniu. Kopia awaryjna i zapasowa bieżącego kosztorysu Kopia awaryjna kosztorysu o rozszerzeniu . itd.KST nastąpiła awaria zasilania – program został przerwany a system zresetowany. W przypadku gdy zaznaczona jest opcja Zachowywanie ostatniej kopii awaryjnej w pliku *.001. Załóżmy. od najmłodszej do najstarszej (tzn. 105. poprzednie wersje oznaczane są kolejno 001.

*) i w liście plików szukamy pliku o nazwie kosztorysu i rozszerzeniu . Kosztorysy wraz z plikami kolejnych wersji i kopiami awaryjnymi.AWA (patrz rys. Plik ten następnie otwieramy do edycji. Rys. 106). 138 NORMA PRO .typ Wszystkie pliki(*. 106.

jako zwykły kosztorys. w trakcie pracy z kosztorysem. ♦ W grupie ‘Rodzaj kosztorysu’ wybieramy typ. itd. Do parametrów kosztorysu należy włączyć również formularz kalkulacji zawierający opis wszystkich zasad i założeń. ponieważ rzutuje na sposób obliczeń narzutów. W oknie opcji (rys. Wybranie opcji Kosztorys oznacza. Opcja Książka przedmiarów służy do przedstawienia kosztorysu w formie tabeli zawierającej dokładny opis zdefiniowanych obmiarów. 130). 107). Opcje kosztorysu można określić zanim zaczniemy wprowadzać pozycje lub zmieniać je później. ♦ Pole wyboru Kalkulacja uproszczona zaznaczamy wtedy. Do określania parametrów kosztorysu służy polecenie Opcje kosztorysu… z menu Kosztorys. które zostały dokonane w wyniku zmiany sposobu obliczeń (rys. ♦ Jeśli planujemy wprowadzenie okresów rozliczeniowych i rozliczanie wykonanych robót. które służą do zdefiniowania najważniejszych właściwości kosztorysu. przeliczanie walut. według których obliczany jest kosztorys. zapamiętywane razem ze wszystkimi pozostałymi danymi. Zmiana opcji kosztorysu w trakcie jego tworzenia może spowodować wyświetlenie komunikatu z informacją o zmianach. Każdy kosztorys ma swoje indywidualne ustawienia. Formularz kalkulacji można obejrzeć i zmodyfikować wywołując polecenie Formularz kalkulacji z menu Opcje. dostęp do cenników. Zaznaczenie opcji Kosztorys inwestorski spowoduje wygenerowanie takiego obrazu kosztorysu. rozliczeń materiałów i robocizny. 107) znajduje się zestaw kilkunastu kart. że nasz kosztorys będzie przedstawiony w sposób tradycyjny. wyglądy ekranów. Rodzaj kosztorysu i typy kalkulacji Rodzaj kosztorysu i typy kalkulacji określamy na karcie ‘Opisy’ (rys. gdy chcemy prowadzić kosztorysowanie uproszczone (patrz rozdział KOSZTORYSOWANIE UPROSZCZONE). powinniśmy zaznaczyć opcję Rozliczanie wykona- Program do kosztorysowania 139 . w którym każda pozycja będzie podsumowana wraz z obliczonymi dla niej narzutami. który jest dla nas najbardziej odpowiedni. OPCJE KOSZTORYSU Prawidłowe ustawienie opcji kosztorysu jest bardzo ważne.8.

Opcje określone na tej karcie można zapamiętać jako domyślne kliknięciem na przycisku Zachowaj jako domyślne. Opcje.nych robót (patrz rozdział HARMONOGRAMOWANIE I ROZLICZANIE WYKONANYCH ROBÓT). 140 NORMA PRO . Opcje kosztorysu – karta ‘Opisy’ ♦ Opcję Harmonogramowanie robót zaznaczamy wtedy. Rys. 107. Opcje można również czytać z innego kosztorysu wykorzystując przycisk Wczytaj z kosztorysu. określać rabaty i inne dane związane z dostawcami powinniśmy zaznaczyć opcję Cenniki dostawców. które zostały zapamiętane jako domyślne można z powrotem przywrócić klikając na przycisku Wczytaj opcje domyślne. ♦ Jeśli chcemy korzystać z cenników dostawców. gdy dane z kosztorysu mają być przesłane do programów do harmonogramowania (patrz rozdział HARMONOGRAMOWANIE I ROZLICZANIE WYKONANYCH ROBÓT). gdy do rozliczania robót chcemy wprowadzić klucze lokalizacyjne i wykonawcze oraz wtedy.

Rys. Nazwę kosztorysu można wpisać z klawiatury lub wprowadzić jako jeden z typów: kosztorys ofertowy. 107). znajdującym się na karcie ‘Opisy’. Program do kosztorysowania 141 . aby rozwinęła się lista wyżej wymienionych typów kosztorysów. pojawia się okno służące do definiowania parametrów tytułowej strony wydruku kosztorysu. charakterystykę obiektu i zawartość strony tytułowej wprowadzamy na karcie ‘Opisy’ opcji kosztorysu (rys. Strona tytułowa Po kliknięciu na przycisku Strona tytułowa…. Okno definiowania danych strony tytułowej – karta ‘Dane strony tytułowej’. Wystarczy kliknąć na strzałce znajdującej się w polu Nazwa kosztorysu:. charakterystyka obiektu i strona tytułowa Krótki opis kosztorysu. zamienny i powykonawczy. Na karcie ‘Dane strony tytułowej’ wypełniamy poszczególne pola wprowadzając tekst z klawiatury. 108.Opis. Opis kosztorysu W polu Opis kosztorysu: wpisujemy krótki tekst. streszczający charakter robót.

Rys. Dane ze schowka możemy potem wstawić do innych dokumentów. Na dole znajduje się przycisk Wczytaj domyślne.Rys. przy pomocy którego możemy wczytać dane z innego kosztorysu. 110). Wyjaśnienie. jak wypełniać pola umieszczone jest na górze karty. umożliwiający wczytanie wcześniej zapisanych danych strony tytułowej. Wybieranie typu kosztorysu. 110. Opcje druku strony tytułowej. 142 NORMA PRO . Wczytaj z kosztorysu. 109. pozwalający na zapamiętanie bieżących danych strony. Przyciskiem Akceptuj i skopiuj do schowka potwierdzamy poprawność danych i ładujemy je do schowka. Zachowaj jako domyślne. Karta ‘Opcje druku strony tytułowej’ zawiera ustawienia dotyczące zawartości i wyglądu strony tytułowej (rys.

które mają znaleźć się na stronie tytułowej. Pole to staje się niedostępne. Adres inwestora. W grupie ‘Kolejność druku narzutów’ określamy. gdyż informację tę będziemy czerpać z cennika dołączonego do kosztorysu. W polu Poziom cen kosztorysu wpisujemy z klawiatury informacje o poziomie cen. Również teksty wpisane w pola znajdujące się w obszarze ‘Hasła dla podpisów:’ umieszczone zostaną na wydruku. gdy zaznaczymy opcję z bazy cenowej. itd.Karta ‘Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu’ służy do wpisania tekstu klauzuli. Tekst możemy wprowadzić z klawiatury lub wczytać z już istniejącego kosztorysu (przycisk Wczytaj z kosztorysu). pojawią się na wydruku jako komentarze. Mamy dwie możliwości: najpierw druk narzutów indywidualnych w działach. najpierw narzuty na kosztorys. W grupie ‘Umieść na wydruku’ zaznaczamy te składniki kosztorysu. Adres inwestycji. które mogą znaleźć się na stronie. W grupie ‘Hasła dla danych strony:’ definiujemy szereg haseł (czyli tekstów opisujących pola). Na górze wypełnianie haseł umieszczanych na stronie tytułowej. następnie narzutów wspólnych działów i na końcu – narzutów na całość kosztorysu lub odwrotnie. Rys. 111. na dole fragment wydruku strony tytułowej z tymi hasłami. w jakiej kolejności mają być drukowane tabele narzutów (o ile w ogóle mają być drukowane). Teksty wprowadzone w pola Nazwa inwestycji. Inwestor. Na rysunkach poniżej pokazany jest Program do kosztorysowania 143 . potem narzuty wspólne i narzuty indywidualne.

144 NORMA PRO . Narzuty wydrukowane wg opcji indyw. Rys.. indyw. 112. Okno edycji charakterystyki obiektu i robót. Narzuty wydrukowane wg opcji kosztorysu. kosztorysu. wspólne. wspólne. w którym wprowadzamy tekst opisujący szczegółowo kosztorys.wydruk obu tych wariantów (na cały kosztorys naliczany jest tylko podatek VAT). Charakterystyka obiektu Przycisk Charakterystyka… (rys. 107) umożliwia wywołanie okna.

) oraz ustawianie numeracji (opcje Włącz numerowanie. W grupie ‘Paragraf’ mamy przyciski obsługujące wstawianie i usuwanie paragrafów (Nowy i Usuń). widzimy tylko jeden paragraf (rysunek obok). będziemy mogli określić format tej numeracji wybierając w polu Szablon numeracji: odpowiedni szablon. W grupie ‘Podział strony’ umieszczone są przyciski Wstaw i Usuń umożliwiające wstawienie lub usunięcie podziału strony. a z prawej zawartość paragrafu. 112 widać charakterystykę obiektu opisaną przy pomocy paragrafów. modyfikujemy i usuwamy po kliknięciu na przycisku Edytuj… W oknie takim jak na rys. 113 definiujemy poszczególne parametry numeracji. Jeśli włączymy numerowanie paragrafów. może oczywiście zostać przedstawiona w postaci jednego paragrafu. Program do kosztorysowania 145 .Tekst ten można dzielić na paragrafy i podparagrafy. Jeśli tak zrobimy. domyślnie zdefiniowano osiem schematów numeracji. Wtedy z lewej strony pojawi się drzewo paragrafów. przesuwanie ich na niższy bądź wyższy . Szablony numeracji dodajemy. Jeśli przystępujemy do pisania nowej charakterystyki. poziom ( Kontynuacja numeracji). Na rys. zaś przycisk Zastąp… – do zastąpienia znalezionego tekstu innym tekstem. Przycisk Wczytaj… służy do wczytania charakterystyki z innego kosztorysu. Kliknięcie na jednym z tych przycisków spowoduje zmianę ustawień w polach. Na dole okna edycji charakterystyki znajdują się przyciski ułatwiające tworzenie dokumentu. które reprezentowane są przez przyciski umieszczone w grupie ‘Przyjmij schemat numeracji’. Jeśli charakterystyka jest tekstem prostym. przycisk Szukaj… – do znalezienia słowa czy frazy w dokumencie. Żeby użytkownikowi ułatwić obsługę tego okna. strukturę paragrafów ładnie widać po włączeniu opcji Konspekt:. W tym momencie możemy zacząć pisać tekst.

który aktualnie formatujemy. Jak ustawienia wpływają na wygląd numeracji pokażemy na przykładzie. III…. Dla poziomu 1 wybieramy styl I. zaś dla poziomu 3 – 1.C… .Rys.2. że chcemy uzyskać trójpoziomową strukturę paragrafów z taką numeracją. W grupie ‘Opcje paragrafu’ wybranego poziomu określamy: • Wygląd numeracji w polu Styl numeracji:. W polu Poziom: wybieramy ten poziom. II. dla poziomu 2 – . Każdy poziom jest tu formatowany w inny sposób. A. Załóżmy.B.3… 146 NORMA PRO . jak na rysunku poniżej. Okno określania formatów numeracji. 113.

Najczęściej separatorem tym jest kropka. aby numer zawierał numer paragrafu wyższego. to uzyskamy taki wygląd numeru jak na rysunku obok. Gdybyśmy na przykład dodatkowo dla drugiego poziomu wprowadzili znak równości (=). Wprowadzenie separatora tego typu ma sens wtedy. Separator ten oddziela również numer paragrafu od tekstu. Numeracja poziomu pierwszego. drugiego i trzeciego. • Jeśli chcemy. Najczęściej separator od niższego poziomu jest kropką. ponieważ wtedy numer poziomu wyższego nie zlewa się z numerem bieżącym. • Separator oddzielający dany poziom od poprzedniego (wyższego) w polu Separator od poziomu wyższego:. to uzyskamy taki wygląd numeru jak na rysunku obok. należy zaznaczyć opcję Numerator zawiera numeratory wyższych poziomów. Gdybyśmy na przykład dla drugiego poziomu wprowadzili znak równości (=).Rys. 114. Program do kosztorysowania 147 . który występuje za nim. gdy zaznaczymy opcję Numerator zawiera numeratory wyższych poziomów. • Separator oddzielający dany poziom od następnego (niższego) w polu Separator od poziomu niższego:.

gdy poziom drugi i trzeci mają tę opcję włączoną. Wyróżnienie pierwszego wiersza danego poziomu możemy uzyskać. Pomimo że w drzewie paragrafy są wcięte. na którym jest drukowana. 115. wystarczy kliknąć na przycisku . Numerowanie elementów. jeśli nie zaznaczymy opcji Wcięcie. na wydruku wcięcia nie będzie. Gdybyśmy chcieli uzyskać numerację taką. Wtedy możemy zmienić typ. pozycji i działów Na karcie ‘Numerowanie’ określamy opcje sterujące numerowaniem elementów.Na rysunku obok pokazane jest numerowanie. Rys. jeśli zaznaczymy opcję Wyróżnienie pierwszego wiersza paragrafu. rozmiar i kolor czcionki oraz tło. 115). 148 NORMA PRO . pozycji i działów (rys. jak na rysunku poniżej. zaś separatorami poziomów są kropki. Karta ‘Numerowanie’.

aby były. W przeciwnym wypadku pozycje zostaną ponumerowane w sposób ciągły w całym kosztorysie (rys. Jeśli jednak chcemy. zaś numer ich będzie składał się z numeru działu i numeru pozycji w dziale. numery elementów w zestawieniu będą takie jakie występowały w zestawieniu wszystkich elementów (rys. musimy zaznaczyć opcję Numerowanie nieaktywnych. 116). z prawej w sposób ciągły.2 .. Standardowo działy numerowane są cyframi.. • W Normie Pro pozycje są numerowane automatycznie.(tylko pokazanych). • Standardowo nieaktywne warianty elementów RMS. Jeśli zaznaczymy opcję Ciągła 1.. Z lewej pozycje numerowane działami. Można jednak wyobrazić sobie numerację rzymską (wtedy w polu wpisujemy znak ‘I’) lub literową (małymi lub dużymi literami) i wtedy w polu wpisujemy literę ’A’ lub ‘a’. • Format numeracji działów wprowadzamy w polu Numeracja działów:. • Jeśli chcemy działy numerować ręcznie. pozycji czy działów nie są numerowane. że pozycje będą numerowane w każdym dziale osobno. 116. Jeśli zaznaczymy Tak jak w zestawieniu wszystkich. • W grupie ‘Numeracja RMS w zestawieniu zerowych i niezerowych’ wybieramy sposób numerowania RMS w zestawieniach RMS o cenach zerowych i cenach niezerowych. zaznaczamy opcje Działy numerowane ręcznie. 117).• Zaznaczenie opcji Pozycje numerowane działami oznacza. Rys. Opcję tę możemy wyłączyć zaznaczając Pozycje numerowane ręcznie i wtedy sami musimy pilnować właściwej numeracji. Program do kosztorysowania 149 . numeracja będzie ciągła w danym zestawieniu.

Z lewej numeracja ciągła. Cenniki kosztorysu Cenniki RMS Karta ‘Cenniki RMS’ pozwala wybrać cenniki elementów RMS podłączane do kosztorysu. Ceny i waluty w kosztorysie Karta ‘Ceny i waluty’ (rys.Rys. 118) pozwala ustalić walutę kosztorysu (pole Waluta kosztorysu) oraz określić. Zestawienie materiałów z cenami zerowymi. 150 NORMA PRO . a przyciskiem Aktualizuj można wczytać aktualne kursy walut. 117. z jakim poziomem cen będzie współpracował kosztorys (grupa ‘Pobieranie cen z poziomu’). W polu Tabela walut kosztorysu: wyświetlane są waluty występujące w kosztorysie wraz z zapamiętanymi kursami. Opis wyboru cenników znajduje się na str. Rys. 131 w rozdziale OTWIERANIE I ZACHOWYWANIE KOSZTORYSU. Karta ‘Ceny i waluty’. 118. z prawej numeracja jak w zestawieniu wszystkich materiałów.

najpierw wybieramy bazę. Do wprowadzenia wydawnictwa z listy wydawnictw służy przycisk umieszczony z prawej strony pola Wydawnictwo. Ponieważ w kosztorysie znajdują się obliczone ceny wykonania różnych robót. numer. a potem cennik. Program do kosztorysowania 151 . 119). Po kliknięciu na nim otwiera się okno z danymi wydawnictwa. Nazwę i numer katalogu wprowadzamy bezpośrednio z klawiatury lub klikając na przycisku z prawej strony pola Katalog: (okna edycji wydawnictw i katalogów opisane są w rozdziale CENY. Podczas wywoływania polecenia Wstaw do cennika obiektów… z menu Kosztorys lub menu Dział zaznaczony dział lub cały kosztorys jest automatycznie wstawiany do tego właśnie cennika. wartość takiego kosztorysu. należy określić do jakiego wydawnictwa i katalogu ma należeć. Domyślne wydawnictwo. Dane te potrzebne są do zbudowania drzewa właściwego dla danego cennika. a nawet numer wariantu również określamy na karcie ‘Cennik obiektów’ (rys. jeśli zaś jest jedna baza. BAZY CENOWE I CENNIKI. nazwę. jego działów i poddziałów można zachować w cenniku obiektów i wykorzystać w innych kosztorysach. Zawartość cennika obiektów można obejrzeć i modyfikować w widoku struktury drzewiastej w oknie katalogów norm (polecenie Zapisywanie cen obiektów | Pokaż cennik strukturalnie… z menu Ceny) lub w oknie cennika (polecenie Zapisywanie cen obiektów | Pokaż cennik… z menu Ceny). Cennik obiektów wybieramy po kliknięciu na przycisku Wybór cennika… Jeśli w systemie jest więcej niż jedna baza. Cennik obiektów może być jednocześnie podłączony do kosztorysu jako cennik pozycji. to znaczy jako cennik. z którego pobierane są ceny. podstawę. Opis karty znajduje się na str. od razu wybieramy cennik. podrozdział Wydawnictwa i katalogi).Cenniki pozycji Karta ‘Baza cen pozycji’ umożliwia wybranie cenników pozycji podłączanych do kosztorysu. Jeśli do katalogu pozycji wstawiamy własny obiekt. 132 w rozdziale OTWIERANIE I ZACHOWYWANIE KOSZTORYSU. Cennik obiektów Na karcie ‘Cennik obiektów’ określamy cechy cennika obiektów.

na karcie ‘Dostawca’ po wypełnieniu rabatów pojawi się ostrzeżenie. jaką będę miały obiekty. Rys. Ceny dostawców Karta ‘Ceny dostawców’ jest dostępna wtedy. to w oknie zmiany danych RMS. na karcie ‘Opisy’ została zaznaczona opcja Cenniki dostawców. W przeciwnym wypadku ceny jednostkowej nie będzie można zmienić. mimo ustawionych rabatów producenta.W polu Podstawa wprowadzany podstawę. gdy był zastosowany rabat. mamy możliwość edycji ceny jednostkowej elementu. 152 NORMA PRO . ♦ Jeśli zaznaczymy opcję Pytanie o rabat przy wstawianiu cen z bazy. a w polu Wariant – numer wariantu.Karta ‘Cennik obiektów’. to w oknie Zmień dane RMS w pozycji. ♦ Jeśli zaznaczymy opcję Edycja cen efektywnych. 119. to po każdym wstawieniu towaru z cennika dostawców zostanie wyprowadzone pytanie o wprowadzenie rabatu. gdy rabat zastosowany jest wyższy od rabatu maksymalnego. gdy w opcjach kosztorysu. ♦ Jeśli zaznaczymy opcję Sygnalizowanie rabatów większych niż maksymalny.

Gdy zaznaczymy opcję Razem. jeśli każdy zawód ma być traktowany oddzielnie. W przypadku zaznaczenia Warianty ‘osobno’ i ‘razem’. gdy cena dostawcy była równa zeru. robocizna występuje w dwóch wariantach: osobno i razem. Rys. zawody są sumowane. Pozycja z robocizną rozliczaną osobno. Karta ’Ceny dostawców’. ♦ W grupie ‘Rozliczanie robocizny’ zaznaczamy opcję Osobno. materiałów inwestora oraz definiujemy współczynniki norm dla całego kosztorysu. 121. Rys. Program do kosztorysowania 153 . 120. 124) określamy sposób rozliczania robocizny. w oknie zmiany danych RMS na karcie ‘Dostawca’ możemy ustawić rabat nawet wtedy. Rozliczanie RMS Na karcie ‘Rozliczanie RMS’ (rys.♦ Jeśli zaznaczymy opcję Ustawianie rabatu.. gdy nie była podana cena dostawcy.

Materiały te mogą być Nie odliczane.Rys. 123. Pozycja z robocizną rozliczana według opcji Warianty ‘ osobno’ i ‘razem’.Pozycja z robocizną rozliczaną razem. uzasadnienie’ możemy ustalić współczynniki norm dla całego kosztorysu wraz z uzasadnieniem ich stosowania. aktywnym wariantem jest wariant osobnego rozliczania. gdy jest zaznaczona opcja osobnego rozliczania robocizny. Rys. Odliczane w podsumowaniu lub Odliczane od kosztów bezp. 124. Opcje kosztorysu – karta ‘Rozliczanie RMS’. Rys. Pole to jest niedostępne. 154 NORMA PRO . ♦ W grupie ‘Materiały inwestora’ wybieramy sposób rozliczenia materiałów inwestora. Stawkę robocizny wpisujemy w pole Stawka robocizny:. ♦ W grupie ‘Współczynniki norm. 122.

Ażeby uniknąć nieporozumień w przypadku tworzenia kosztorysów ofertowych zgodnych z ustawą o zamówieniach publicznych.Opcje obliczania narzutów Na karcie ‘Liczenie narzutów’ ustawiamy opcje obliczeń narzutów. zostaną zablokowane opcje Dla kosztów jednostkowych i Z narzutami działów i pozycji. Opcje kosztorysu – karta ‘Liczenie narzutów’. 125. Zaznaczenie opcji Dla kosztów jednostkowych oznacza. gdy mają być obliczane od wartości całego kosztorysu. będziemy mogli definiować indywidualne narzuty na pozycję i na działy. to zablokowana zostanie opcja Dla kosztów jednostkowych. jeśli chcemy. Jeśli zaznaczymy opcję Z narzutami działów i pozycji. aby narzuty były liczone dla każdej pozycji osobno i dopiero potem sumowane. Włączenie jednej z opcji grupy ‘Narzuty liczone’ spowoduje zablokowanie lub odblokowanie opcji umieszczonych obok. Wybór sposobu obliczania narzutów W grupie ‘Narzuty liczone’ zaznaczamy opcję pozycjami. jeśli zaznaczymy dla całości. opcję działami. Rys. w przeciwnym wypadku – od całkowitych nakładów. gdy narzuty mają być obliczane od każdego działu i potem sumowane dla całego kosztorysu lub opcję Dla całości. jeśli nie – pozostaną tylko narzuty wspólne działów i całego kosztorysu. że narzuty liczone pozycjami będą naliczane od kosztów jednostkowych. I tak. użytkownik ma Program do kosztorysowania 155 . jeśli włączymy działami.

z jakimi niedokładnościami mamy do czynienia. UWAGA! Dokładne wyjaśnienie konsekwencji wyboru określonych ustawień narzutów znajduje się w rozdziale NARZUTY. 126). 156 NORMA PRO . Przykładowe ostrzeżenia i informacje generowane przed wydrukiem kosztorysu. to automatycznie zostaną zaznaczone właściwe opcje. Jeśli wybierzemy Narzuty liczone dla całego kosztorysu. Jeśli w polu Szablon liczenia narzutów: wybierzemy Ustawienia własne. to narzuty będę liczone od wartości zsumowanych kosztów w całym kosztorysie. Szablon obliczania narzutów wybieramy w polu kosztorysu Szablon liczenia narzutów:. W dolnej części okna kontroli wydruków wyświetlana jest informacja o tym. których nie będzie można zmienić. Rys.możliwość wyboru szablonu obliczeń dla kosztorysów tego typu oraz może uaktywnić opcję generowania ostrzeżeń dotyczących wydruków dla różnych sposobów obliczania narzutów. Ostrzeżenia generowane przed wydrukami Na karcie ‘Liczenie narzutów’ znajduje się dodatkowe pole wyboru Sprawdzanie sposobu liczenia narzutów. Jeśli wybierzemy Zamówienia publiczne(oferta). program będzie generował ostrzeżenia w przypadku wystąpienia niedokładności wyliczeń wartości pozycji i podsumowań (rys. 126. Jeśli pole to zostanie zaznaczone. to opcje staną się dostępne i będzie można określić własny sposób obliczania narzutów.

należy więc je zmienić indywidualnie dla każdego sprzętu. montażu. tak aby uwzględnione w niej były koszty zakupu i transportu materiałów. Uwzględnianie kosztów transportu w cenie materiałów i sprzętu). 225) procent ten też zostanie zmieniony. Jeżeli do przeliczonego kosztorysu zostaną wstawione nowe pozycje. demontażu i obsługi sprzętu zostają wliczone w cenę maszynogodziny. Jeśli procent ten zostanie zmieniony. wstawiając koszty zakupu jako narzuty. w jaki sposób do kosztorysu włączane są koszty zakupu i transportu materiałów i sprzętu. Trzeba przy tym pamiętać. Jeśli tworzymy kosztorys tradycyjnie (przy włączonej opcji jako narzuty lub pozycje). W polu Dla nowych materiałów: wpisuje się procent.. Jeśli sposób obliczania kosztów jest inny niż procentowy. to do cen jednostkowych nowo wprowadzanych materiałów będą doliczane koszty według stawki procentowej. Zaznaczenie opcji doliczanie do ceny jedn. a koszty przewozu. Wtedy z kosztorysu znikną koszty zakupu i koszty transportu. że koszty zakupu i transportu materiałów doliczane są do ceny jednostkowej. oznacza. Domyślnie nowy kosztorys jest otwierany z opcją doliczanie do ceny jednostkowej. W przypadku sprzętu koszty transportu nie są automatycznie doliczane do kosztów maszynogodziny. że nie da się z powrotem automatycznie wyodrębnić kosztów zakupu czy transportu. W ten sam sposób możemy przeliczyć kosztorysy utworzone w starszych wersjach Normy. Program do kosztorysowania 157 . dla wszystkich materiałów. którą powinniśmy określić w polu Dla nowych materiałów. a koszty transportu jako osobne pozycje. które na karcie ‘Koszty transportu’ mają zaznaczoną opcję Z opcji kosztorysu (patrz rys. należy go określić indywidualnie dla każdego materiału (patrz rozdział ELEMENTY RMS. można natomiast ręcznie wprowadzić je jako pozycje lub narzuty. a ich wartości zostaną doliczone do cen jednostkowych materiałów i cen maszynogodziny. po jego wykonaniu możemy przełączyć sposób rozliczania na doliczanie do ceny jedn. a więc również zmienią się te koszty.Opcje dotyczące rozliczania kosztów transportu W grupie ‘Koszty zakupu i transportu materiałów i sprzętu’ decydujemy. o jaki ma być podniesiona cena jednostkowa nowo wprowadzanych materiałów.

Rys.Dokładność wyświetlania cen i kwot Na karcie ‘Dokładność prezentacji’ możemy określić dokładność (ilość miejsc po przecinku) dla różnych kategorii danych: obmiarów. a jako pierwsze zostaną zaokrąglone sumy częściowe. i dalej wszystkie następne. to precyzja obliczania kosztów jednostkowych zostanie ograniczona do dokładności wyświetlania na ekranie. podsumowania pozycji. na jakim etapie obliczeń obmiary będą zaokrąglane do precyzji podanej w polu Obmiarów: w grupie ‘Dokładność obliczeń i prezentacji’. Opcje kosztorysu – karta ‘Dokładność prezentacji' Jeżeli w grupie ‘Dokładność obliczeń kosztów jednostkowych’ zaznaczymy opcję Ogranicz do wartości jednostk. podsumowania kosztorysu. 127. Przy zaznaczonej opcji Suma końcowa. a dopiero suma końcowa zostanie zaokrąglona z podaną 158 NORMA PRO . to wiersze obmiaru będą obliczane z maksymalną dokładnością (ale będą wyświetlone z dokładnością prezentacji). nakładów i wartości jednostkowej i norm. to do podanej dokładności jako pierwsze zostaną zaokrąglone wiersze obmiaru.. Jeżeli zaznaczymy Sumy częściowe:. W grupie ‘Miejsce zaokrąglania wartości obmiarów’ możemy zdecydować. Domyślnie ceny i kwoty zaokrąglane są do 2 miejsc po przecinku. wszystkie obliczenia będą wykonywane z pełną precyzją. Jeśli zaznaczymy opcję Wiersze obmiaru:. jeśli zaś opcję Pełna (maksymalna) – wartości te obliczane będą w pełnej precyzji.

51= 57. 129. 129).11) nie jest równa wartości sumy częściowej (=57. że suma wierszy w kolumnie ‘Poszcz’ (7. Jeśli zaznaczymy opcję Licz koszty jednostkowe z pełną precyzją.dokładnością. Jeśli zaznaczymy opcję Zwiększ precyzję liczenia i prezentacji kosztów jednostkowych o 1. Na rysunku widać.60+49.60+49. suma wierszy nie musi się równać sumie częściowej (rys. Jeśli wybierzemy opcję Sumy częściowe lub Suma końcowa. zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat (patrz rys. 128.. to gdy w procesie przeliczania kosztorysu wartość zaokrąglona będzie różnić się od pierwotnej o więcej niż określony procent. Zaznaczenie opcji Zwiększ precyzję liczenia norm o 1 spowoduje zwiększenie dokładności obliczeń i prezentacji norm o 1. Gdy zaznaczymy opcję Sygnalizowanie zaokrągleń wartości większych niż. można w nim ustawić opcje prezentacji wartości znajdujące się w opcjach kosztorysu na karcie ‘Dokładność prezentacji’. na karcie tej w grupie ‘Dokładność obliczeń kosztów jednostkowych’ zostanie ustawiona opcja Pełna (maksymalna). 128).11) jest równa sumie częściowej (=57. 130). Rys.. Rys. Na rysunku widać. że suma wierszy w kolumnie ‘Poszcz’ (7. to na karcie tej liczba wpisana w polu Wartość jednostk: zwiększy się o 1.11). Jeśli zaznaczymy opcję Wiersze obmiaru: poszczególne sumy powinny się zgadzać (rys.51= 57.10). Gdy komunikat z listą ostrzeżeń pojawi się pierwszy raz. Program do kosztorysowania 159 .

aby okno z ostrzeżeniami było pokazywane.Rys.. 160 NORMA PRO . 130. 131) służy do określenia składników zestawień wyświetlanych na ekranie. Komunikat wyświetlony po zmianie rodzaju kosztorysu ze zwykłego na kosztorys inwestorski. podsumowania i sumy końcowe mogą się od siebie różnić. Opcja Sygnalizuj zaokrąglenia większe niż. odpowiada tej samej opcji ustawianej na karcie ‘Dokładność prezentacji’ w oknie opcji kosztorysu. zaznaczamy opcję Nie ostrzegaj więcej o takich sytuacjach. Jeśli nie chcemy. Opcje widoków zestawień Karta ‘Widok zestawień’ (rys. Ze względu na różne sposoby sumowania elementów RMS w kosztorysie normalnym i inwestorskim.

gdy opcja Pokaż tabelę działów nie jest zaznaczona. jeśli zaś będziemy oglądać podsumowanie działu. Jeśli w widoku Podsumowanie w polu Wybór działu kosztorysu wybierzemy Cały kosztorys. Program do kosztorysowania 161 . Karta ‘Widok zestawień’. 132. 133). • Grupa ‘Podsumowanie kosztorysu’ dotyczy widoku Podsumowanie. Zaznaczenie opcji Pokaż tabelę działów spowoduje pojawienie się w podsumowaniu kosztorysu informacji o kosztach działów. wyświetlone zostaną koszty poddziałów tego działu. to w podsumowaniu zobaczymy tylko działy najwyższego poziomu (rys. Rys.Rys. 131. Podsumowanie kosztorysu.

zestawienie zostanie posortowane w kolejności od wartości najmniejszej do największej. to elementy RMS zostaną wyświetlone w kolejności numerów ETO od numeru najmniejszego do największego. Po włączeniu opcji Nazwa RMS lista elementów zostanie wyświetlona według nazw. w kolejności od największej do najmniejszej. gdy opcja Pokaż tabelę działów jest zaznaczona. 134).. 133.techn. Zaznaczenie opcji Najwyższe poziomy pozwoli na wybranie numeru poziomu zagłębienia. Podsumowanie kosztorysu. Można też włączyć opcję Dostawca lub Indeks u dostawcy i wtedy otrzymamy listę według kodów dostawców lub symboli towarów występujących u danego dostawcy. informacja o nich się nie pojawi (rys. Jeśli zaznaczymy opcję Indeks ETO. Jeśli jest zaznaczona. to wyświetlana jest informacja o nazwach.Rys. do którego mają zostać wyświetlone działy 162 NORMA PRO . Jeśli zaznaczymy opcję Kolejność rosnąco. Po zaznaczeniu opcji Grupa nakładów uzyskamy listę RMS posortowaną według grup nakładów. • W grupie ‘Tabela elementów scalonych’ deklarujemy jak ma być pokazywana tabela elementów scalonych. Jeśli zaznaczymy Bez parametrów ek. 135). Opcja Pełna dotyczy pokazywania parametrów ekonomiczno-technicznych. ilościach i wartościach jednostek elementarnych (rys. Opcja Wartość w kosztorysie umożliwia uporządkowanie elementów RMS według ich wartości. • W grupie ‘Sortowanie zestawienia RMS’ decydujemy w jaki sposób ma zostać uporządkowana lista elementów RMS występujących w zestawieniach. Po zaznaczeniu opcji Wszystkie działy w tabeli zostaną pokazane działy wszystkich poziomów.

(jeśli wybierzemy 1 – wyświetlą się tylko działy poziomu 1. 135. a ewentualne działy poziomu 3 nie będą pokazane itd. Tabela elementów scalonych. Rys..). Tabela elementów scalonych. to za wartością netto w kolejnych wierszach zostaną wyświetlone wszystkie narzuty na kosztorys (rys. Jeśli zaznaczymy opcję Narzuty wierszami. Zaznaczenie opcji Tylko działy z pozycjami spowoduje wyświetlenie tylko tych działów. Rys. 136). 134. Włączona opcja Pełna. jeśli 2 – wyświetlone zostaną działy poziomu 1 i 2. Tabela elementów scalonych. pokazane tylko działy pierwszego poziomu. Program do kosztorysowania 163 . w których znajdują się pozycje. Włączona opcja Bez parametrów ek.-techn. 136. Zaznaczona opcja Narzuty wierszami. pokazane tylko działy pierwszego poziomu. Rys.

dotyczącym widoku Zest. które działy mają być pokazywane. Tabela elementów scalonych. I tak. • Jeśli zestawienie RMS sortujemy według grup i zaznaczymy opcję Podsumuj wartości grup RMS . Rys. to w ostatnim wierszu danej grupy. Opcja Narzuty wierszami wyczyszczona. • Zaznaczenie opcji Wylicz ilości RMS z wartości oznacza. będzie on pokazany w tabeli. do którego chcemy oglądać zestawienie materiałów. 164 NORMA PRO . to w przypadku wystąpienia w kosztorysie tylko jednego działu. W kolumnie „RAZEM” zostanie pokazana suma narzutów. Jeśli zaznaczymy opcję Zawsze pokaż dział.Jeśli opcję Narzuty wierszami wyczyścimy. to wartości narzutów kosztorysu zostaną zsumowane w odpowiadających im kolumnach i wyświetlone w jednym wierszu (rys. w których znajdują się pozycje.materiał. że ilości RMS wyświetlane w zestawieniach będą wynikały z podzielenia wartości przez cenę jednostkową. w kolumnie „Wartość” znajdzie się podsumowanie wartości elementów danej grupy (rys. Zaznaczenie opcji Tylko działy z pozycjami spowoduje wyświetlenie materiałów tylko tych działów. 137). Włączenie opcji Wszystkie oznacza. • W grupie ‘Działy w zestawieniu materiałów’. w działach ustalamy. jeśli 2 – zostaną wyświetlone materiały działów poziomu 1 i 2 itd. że w zestawieniach będą pokazywane materiały z wszystkich działów. jeśli wybierzemy 1 – zostaną wyświetlone tylko materiały w działach poziomu 1. 137. Zaznaczenie opcji Najwyższe poziomy pozwoli na wybranie poziomu zagłębienia. 138).

Opcje kosztorysu – karta ‘Widok pozycji’. 140). Rys. 138. w jaki sposób wyświetlana będzie pozycja w widoku Kosztorys. Zestawienie materiałów z podsumowaniem wartości grup RMS. Program do kosztorysowania 165 . ♦ Grupa ‘Wartości nakładów pozycji’ dotyczy sposobu wyświetlania nakładów RMS w pozycji. pozwoli w podsumowaniu pozycji wyświetlić wiersz kosztów bezpośrednich (rys.Rys. Opcje widoku pozycji Na karcie ‘Widok pozycji’ deklarujemy. Włączenie opcji Podsumowanie kosztów bezp. 139.

Wyłączona opcja Podsumowanie kosztów bezpośrednich. Pokazane wartości narzutów Podsumowanie kosztów bezpośrednich Pokazane materiały inwestora Pokazane ceny jednostkowe Wydzielenie nakładów stałych Rys. Pokazane materiały inwestora. 141. Włączona opcja Podsumowanie kosztów bezpośrednich. 166 NORMA PRO . to w podsumowaniu pozycji wyświetlane są informacje o narzutach. Jeśli opcja ta jest wyczyszczona. Podsumowanie pozycji. Podsumowanie z narzutami. Podsumowanie pozycji. 142. Podsumowanie kosztów bezpośrednich. przy czym przy włączonej opcji Pokazane wartości narzutów w kolejnych wierszach pokazane są wszystkie narzuty i za nimi całkowita wartość pozycji (z narzutami). Przy pomocy opcji Podsumowanie z narzutami sterujemy wyświetlaniem wartości pozycji z narzutami. Jeżeli opcja ta jest zaznaczona. Rys.Rys. w podsumowaniu pozycji nie są pokazywane narzuty. Podsumowanie pozycji po włączeniu opcji: Podsumowanie z narzutami (Pokazane wartości narzutów). Pokazane ceny jednostkowe. a przy włączonej opcji Pokazana tylko suma – tylko wiersz „Razem z narzutami”. 140. Wydzielenie nakładów stałych.

Jak więc będą wyglądały RMS-y w zależności od wybranej opcji? • Jeśli wybierzemy Norma*wartość wsp. 142). ♦ Jeśli zaznaczymy Pokazane indeksy ETO RMS.Zaznaczenie opcji Pokazane materiały inwestora. norm. norm. to w wierszu RMS. Program do kosztorysowania 167 . zaś norma na robociznę opisana jest wyrażeniem takim. a współczynnik norm również jako wyrażenie. W podsumowaniu pozycji nakłady te wyświetlone zostaną w osobnym wierszu (rys. Załóżmy. ♦ Włączenie opcji Pokazane wyrażenia obmiaru spowoduje wyświetlenie wyrażenia obmiaru. to norma zostanie przedstawiona w postaci wyrażenia. Jeśli zostanie zaznaczona opcja Wydzielenie nakładów stałych. a współczynnik norm jako wartość wyrażenia. 142. jak rysunku z lewej. Pokazane ceny jednostkowe spowoduje pojawienie się w podsumowaniu odpowiednich informacji tak. to norma zostanie przedstawiona w pełnej postaci (to znaczy jako wyrażenie). ♦ W polu Wyrażenia norm w RMS decydujemy o sposobie wyświetlania norm w elementach RMS. to do ceny jednostkowej nie będę wliczone wartości nakładów o normie stałej. w kolumnie „Podstawa” zostanie wyświetlony numer indeksu ETO tego RMS. 139) znajdują się dodatkowe opcje dotyczące pokazywania danych pozycji. że w danej pozycji współczynnik norm dla robocizny opisany jest wyrażeniem pokazanym na rysunku z prawej.. a nie tylko jego wartości. • Jeśli wybierzemy Norma*pełne wsp. jak to widać na rys. Z prawej strony karty (rys.

143. materiałów czy sprzętu zostanie wyświetlony jeden pusty wiersz (rys. to przed każdą grupą robocizny.-S-. -Mlub -S-. norm. 168 NORMA PRO . Dane RMS razem z informacją o dostawcy. norm. -M-. Rys. • Jeśli wybierzemy Wartość normy*pełne wsp. to przed każą grupą RMS będzie odpowiednio wyświetlony tekst -R-. jeśli zaś tytułem -R-.• Jeśli wybierzemy Wartość normy*wartość wsp. to norma zostanie przedstawiona jako wartość wyrażenia a współczynnik norm w pełnej postaci (czyli jako wyrażenie). • Jeśli wybierzemy Wyliczona wartość normy. to norma zostanie przedstawiona jako wartość. ♦ Włączenie opcji Pokazani dostawcy RMS powoduje wyświetlenie danych dostawców w nazwie elementu (rys. to norma zostanie przedstawiona jako wartość wyrażenia i współczynnik norm również jako wartość wyrażenia. 144). ♦ Jeśli w grupie ‘Grupy RMS oddzielone’ zaznaczymy pustym wierszem. 143).

obmiarów i wykonanych robót. Opcje ochrony przed zapisem. Ochrona kosztorysu przed zapisem i zmianami Na karcie ‘Ochrona’ możemy wprowadzić hasła upoważniające do przeglądania. Program do kosztorysowania 169 . nakładów. zapisywania i drukowania kosztorysu (przyciski Hasło odczytu. w których występują odwołania do obmiaru innej pozycji. Rys. Zaznaczona opcja Grupy RMS oddzielone wierszem. które będą prezentowały znaki ograniczające komentarze występujące w obmiarach.Puste wiersze Rys. ♦ W polu Tekst odwołania do innej pozycji (#p) wpisujemy tekst wyświetlany zamiast symbolu #p w tych wierszach. 145. ♦ W polach Komentarz w obmiarach wprowadzamy znaki. Hasło zapisu i Hasło druku) oraz nałożyć na kosztorys ochronę przed zapisem (zaznaczona opcja Ochrona przed zapisem) i zmianami cen. Widok pozycji. 144.

Jeśli nie ma aktualnego hasła. Hasła wpisuje się w oknie ‘Zmiana hasła’. będzie można edytować tylko wykonane roboty (bezpośrednio w widoku Wykonanie robót). gdy chcemy zrezygnować z ochrony hasłem. według których był liczony kosztorys. Po zaznaczeniu opcji Tylko wybrane określamy. pole Aktualne hasło: pozostawiamy puste. a ceny pozycji uproszczonych w widoku Wprowadzone pozycje). powinniśmy wpisać hasło do tych zmian – przyciskiem Hasło zmian. Również wtedy. a w polach Nowe hasło: i Powtórz hasło:. pola Nowe hasło: i Powtórz hasło: powinny być puste. sprzęt’). 170 NORMA PRO . cen i normatywów (karta ‘Kosztorys’). Okno formularza kalkulacji wywoływane jest z menu Opcje poleceniem Formularz kalkulacji. będzie można edytować tylko obmiary (bezpośrednio w widoku Przedmiar). • Jeśli zaznaczymy zmiany obmiarów. będzie można edytować tylko dane nakładów. Na trzech kartach hasłowo opisane są opcje kosztorysowania dotyczące metod kalkulacji. Jeśli wprowadzamy uprawnienia do wykonywania zmian. jeśli już było określone. W polu Aktualne hasło: wprowadzić należy hasło. będzie można edytować tylko ceny (ceny RMS bezpośrednio w widoku Ceny.W grupie ‘Dopuszczalne modyfikacje w kosztorysie’ decydujemy. • Jeśli zaznaczymy zmiany nakładów. nowe hasło. • Jeśli zaznaczymy wykonanie robót. Formularz kalkulacji Formularz kalkulacji zawiera informację o przyjętych założeniach. na jakie zmiany pozwalamy: • Jeśli zaznaczymy zmiany cen. narzutów (karta ‘Narzuty’) oraz uwzględniania kosztów materiałów i sprzętu (karta ‘Materiały. czy pozwalamy innym użytkownikom na wykonywanie wszystkich zmian w kosztorysie (zaznaczona opcja Wszystkie zmiany) czy tylko na niektóre (opcja Tylko wybrane).

a przyciskiem Zapisz zapisać je do pliku. ustawienia formularza innego kosztorysu). odliczania materiałów inwestora oraz dokładności wyliczania ograniczonej do pełnych groszy (czyli 2 miejsca po przecinku). Formularz kalkulacji może zostać wydrukowany razem z kosztorysem. Program do kosztorysowania 171 . sposobu liczenia narzutów (dla kosztów jednostkowych pozycji lub dla całości kosztorysu).Rys. Do formularza można też pobrać opcje z kosztorysu wykorzystując przycisk Wg kosztorysu. Przyciskiem Wczytaj można wczytać ustawienia formularza zapisane w pliku (np. Są to opcje dotyczące kosztorysowania uproszczonego. 146. Część opcji jest skorelowana z kosztorysem i na ich podstawie – przyciskiem Ustaw opcje – można ustawić opcje kosztorysu. wliczania kosztów zakupu materiałów (w cenie jednostkowej lub jako narzuty i pozycje).Karta ‘Kosztorys’ formularza kalkulacji.

Menu to zmienia się w zależności od sposobu wyświetlania kosztorysu lub rodzaju wybranego zestawienia. Oprócz menu na ekranie znajdują się dwa paski narzędzi – pasek narzędzi głównych (górny) oraz pasek narzędzi odpowiadający aktualnie wybranemu widokowi kosztorysu. modyfikacji. Nowy kosztorys najczęściej tworzymy w widoku o nazwie Kosztorys (wtedy kosztorys jest w swojej podstawowej formie) dla kosztorysu zwykłego (nie inwestorskiego). Poniżej znajduje się krótki opis poszczególnych poleceń dla 172 NORMA PRO . EKRAN GŁÓWNY KOSZTORYSU Ekran główny zawiera pasek menu z menu głównym pozwalającym na wykonywanie wszystkich operacji koniecznych do tworzenia. 147. z których część nie będzie aktywna dopóki nie wprowadzimy pierwszej pozycji. Rys. sprzętu i robocizny (elementów RMS) czy materiałów inwestora. Menu Po utworzeniu nowego kosztorysu na ekranie pojawia się menu z poleceniami. najważniejsze polecenia menu i przyciski paska narzędzi zostaną opisane dla tej właśnie konfiguracji. dlatego też wygląd ekranu głównego.9. Okno programu Norma Pro z otwartym oknem kosztorysu. zapamiętania i wydrukowania kosztorysu oraz potrzebnych zestawień materiałów. Pozostałe polecenia specyficzne dla innych rodzajów kosztorysów i różnych widoków zostaną przedstawione w dalszej części instrukcji.

przywrócenia stanu sprzed cofnięcia poleceniem Przywróć. otwarcie jednego z ostatnio edytowanych kosztorysów kliknięciem na jego nazwie. zapisanie bieżącego kosztorysu pod inną nazwą lub zapisanie go lub jego widoku w formacie pliku tekstowego. zapisanie na dysk bieżącego kosztorysu poleceniem Zachowaj. formacie programu PLANISTA lub formacie GET Managera poleceniem Zachowaj jako…. wstawienie do Schowka wiersza zawierającego zsumowane odwołania do skopiowanych pozycji lub sum częściowych poleceniem Wklej specjalnie…. Dla innych widoków. Zostaną one opisane w rozdziałach WIDOKI I ZESTAWIENIA. wydrukowanie bieżącego widoku poleceniem Drukuj widok…. HARMONOGRAMOWANIE I ROZLICZANIE ROBÓT.widoku Kosztorys. ♦ Menu Plik umożliwia otwarcie następnego nowego kosztorysu poleceniem Nowy. dla innych typów kosztorysu lub w zależności od ustawionych opcji kosztorysu niektóre polecenia znikają lub pojawiają się nowe. KOSZTORYSOWANIE UPROSZCZONE. EDYCJA OBMIARU. zmianę ustawień drukarki poleceniem Ustawienia drukarki…. skopiowania do Schowka zaznaczonego fragmentu poleceniem Kopiuj. wysłanie kosztorysu pocztą elektroniczną poleceniem Wyślij pocztą…. Program do kosztorysowania 173 . Działy kosztorysu (widać tylko podział na działy). sprzętu i materiałów). opuszczenie programu Norma Pro poleceniem Koniec. wstawienia w inne miejsce wcześniej skopiowanego fragmentu poleceniem Wklej. wydrukowanie kosztorysu poleceniem Drukuj…. ♦ Menu Widok umożliwia wyświetlenie kosztorysu na ekranie w kilku różnych układach: jako Kosztorys (widać pozycje oraz należące do nich elementy robocizny. obejrzenie wydruku widoku na ekranie poleceniem Podgląd wydruku widoku. w przypadku gdy prowadzimy kalkulację pełną. usunięcia zaznaczonego fragmentu kosztorysu z jednoczesnym załadowaniem go do Schowka poleceniem Wytnij. ♦ Menu Edycja daje możliwość cofnięcia ostatnio wykonanej operacji poleceniem Cofnij. Wprowadzone pozycje (widać tylko pozycje). zaznaczenia wszystkich pozycji lub działów kosztorysu – poleceniem Zaznacz wszystkie pozycje lub Zaznacz wszystkie działy. otwarcie następnego kosztorysu poleceniem Otwórz…. wydrukowanie zestawień poleceniem Drukuj zestawienia…. zamknięcie bieżącego kosztorysu poleceniem Zamknij. w zależności od widoku. wyszukania tekstu w kosztorysie poleceniem Znajdź…oraz. definitywnego usunięcia zaznaczonego fragmentu poleceniem Usuń.

możemy przejrzeć kosztorys szczegółowo wg robocizny. Polecenie Dołącz kosztorys… pozwala na dołączenie innego kosztorysu na koniec kosztorysu. to dostępne będzie polecenie Wykonanie robót. działach lub całym kosztorysie inną stawką. Polecenie Wstaw do cennika obiektów… pozwala – jako pozycję uproszczoną – wstawić do cennika cały kosztorys lub jego dział. Przy pomocy polecenia Porównaj 174 NORMA PRO . korzystając z polecenia Zestawienia. nad którym pracujemy. Poleceniem Sprawdź kosztorys… możemy pod różnym kątem sprawdzić prawidłowość utworzonego kosztorysu (weryfikowane są obmiary. pozycji bądź działów. Jeśli w kosztorysie stosowaliśmy warianty RMS. które dołącza do kosztorysu widok wariantów pozwalając na ocenę i ewentualny wybór optymalnych wariantów. Polecenie Uprość pozycje… daje możliwość usunięcia elementów RMS z pozycji i przedstawienie jej w postaci uproszczonej. materiałów. sprzętu. w całym kosztorysie. Polecenia menu Ceny służą do wyświetlenia na ekranie cen wszystkich elementów lub tylko wybranych kategorii (robocizny.Przedmiar (tylko obmiary). że będziemy stosować rozliczanie robót. ceny. Polecenie Zmień normy… pozwala zmienić normy dla całego kosztorysu lub dla wybranych działów czy pozycji. Przy pomocy polecenia Sumuj robociznę… możemy zsumować robociznę w całym kosztorysie lub w wybranych działach czy pozycjach. sprzętu i robocizny wraz z narzutami) oraz Narzuty kosztorysu. materiałów inwestora itd. Polecenie Wstaw kosztorys… umożliwia wstawienie innego kosztorysu przed lub po aktualnie zaznaczonej pozycji. jeśli w kosztorysie występuje więcej niż jedna stawka robocizny. Poleceniem Dopasuj robociznę… można dopasować stawkę robocizny do zadanej wartości kosztorysu. Poza tym. Polecenie Zastąp robociznę… służy do zastąpienia robocizny w wybranych pozycjach. ♦ Menu Kosztorys obejmuje polecenia dotyczące całego kosztorysu. sprzętu i materiałów). staje się dostępne polecenie Warianty danych. gdzie pokazane są tylko poszczególne rodzaje narzutów. w działach lub okresach rozliczeniowych. przy pomocy którego obejrzymy wykonane roboty oraz rachunek ilościowy. normy. jako Podsumowanie (widać tylko sumy kosztów materiałów. Jeśli w opcjach kosztorysu zaznaczyliśmy.. itd.).

Polecenie Narzuty… służy do dokładnego określenia narzutów indywidualnych występujących w danym dziale. Jeśli w opcjach kosztorysu zostanie zaznaczona opcja harmonogramowania robót. poleceniem Zmień… – zmienić opis. jak również pozwala edytować narzuty wspólne działów i narzuty kosztorysu. normy oraz parametry ekonomiczno-techniczne obowiązujące w danym dziale.kosztorys… możemy porównać bieżący kosztorys z innym kosztorysem uzyskując informację o różniących się pozycjach. cenach RMS i narzutach (na przykład dla stwierdzenia różnic między kolejnymi wersjami tego samego kosztorysu lub między wersjami utworzonymi przez różnych kosztorysantów). a poleceniem Przesuń… – zmienić położenie działu. Dział może zostać zapisany do pliku jako kosztorys poleceniem Zapisz jako kosztorys… Jeśli któryś z działów został wstawiony jako kosztorys składowy. modyfikowania i usuwania różnych narzutów obejmujących cały kosztorys. dokładność obliczeń. Poleceniem Wstaw… możemy wstawić nowy dział lub poddział kosztorysu obejmujący wybrane pozycje. które umożliwia edycję kluczy planów działów. Poleceniem Narzuty kosztorysu… możemy przełączyć się na widok narzutów. jak również narzuty wspólne działów. Polecenia menu Rejestracja zmian pozwalają na rejestrowanie zmian wprowadzanych w kosztorysie. przyjęcie ich lub odrzucenie. Polecenie Ustaw wariant… umożliwia przyporządkowanie działowi określonego wariantu. sposób rozliczania robocizny. poleceniem Wstaw kosztorys składowy… wstawić do kosztorysu inny kosztorys jako dział. Polecenie Opcje kosztorysu… pozwala określić parametry ogólne kosztorysu takie jak wygląd strony tytułowej. polecenie Parametry ek-tech… pozwala przypisać parametry ekonomiczno-techniczne działu: ilość i rodzaj jednostek elementarnych. waluta itd. dostępne stanie się polecenie Klucz planu…. cennik i poziom cen. stanie się dla niego dostępne polecenie Kosztorys składowy… pozwalające na określenie sposobu włączenia tego kosztorysu do kosztorysu bieżącego. Program do kosztorysowania 175 . poleceniem Usuń… – usunąć wybrane działy (pozostawiając pozycje do nich przypisane). ♦ Menu Dział umożliwia edycję działów kosztorysu. a co za tym idzie uzyskać dostęp do dodawania. Polecenie Parametry kosztorysu… umożliwia wprowadzenie przeliczeniowej jednostki elementarnej oraz ilości jednostek w celu obliczenia kosztów przypadających na jedną jednostkę.

wstawić koszty transportu poleceniem Wstaw koszty transportu…. Można więc wstawić nową pozycję poleceniem Wstaw pozycję…. a poleceniem Usuń pozycje „Kalkulacja kosztów” usunąć pozycje. Polecenie Ustaw wariant… umożliwia przyporządkowanie pozycji określonemu wariantowi. Polecenie Wstaw do katalogu… umożliwia wstawienie zaznaczonej pozycji do katalogu norm i baz cenowych. ♦ Menu Pozycja służy do manipulacji całymi pozycjami kosztorysu. Polecenie Narzuty… umożliwia określenie narzutów na bieżącą pozycję. użyjemy polecenia Połącz pozycje… Poleceniem Utwórz pozycję scaloną… można z kilku pozycji utworzyć jedną pozycję.Zaznaczony dział możną wstawić do cennika obiektów poleceniem Wstaw do cennika obiektów… Polecenie Idź do służy do szybkiego przeniesienia się do wybranego działu. Polecenie Typ pozycji umożliwia zmianę typu pozycji na szczegółową. Poleceniem Przesuń pozycję…można przesunąć zaznaczoną pozycję w inne miejsce. przy pomocy którego możemy ustawić tryb wstawiania pozycji za aktualnie podświetloną pozycją (polecenie zaznaczone) lub na dopisywanie ich na końcu kosztorysu (polecenie nie zaznaczone). scaloną lub obiekt. Jeśli chcemy połączyć dwie pozycje w jedną. wstawić nową pozycje uproszczoną poleceniem Wstaw pozycję uproszczoną…. polecenie Klucz wykonawczy… – zdefiniowanie kluczy wykonawczych. a poleceniem Wstaw obiekt… jako pozycję wstawić do kosztorysu inny kosztorys. wstawić pozycję scaloną poleceniem Wstaw pozycję scaloną…. poleceniem Opis robót – włączyć lub wyłączyć pokazywanie tekstu „Kalkulacja kosztów” dla pozycji składowych. dla których była wyłączona opcja Opis robót (to znaczy pozycje „Kalkulacja kosztów”) i przekształcić pozycje scalone w pozycje uproszczone. wstawić pracę rusztowań poleceniem Wstaw pracę rusztowań…. Poleceniem Zmień pozycję… można zmienić zawartość zaznaczonej pozycji. uproszczoną. jego dział lub poddział. w przypadku gdy chcemy na podstawie kosztorysu tworzyć harmonogram robót. poleceniem Usuń grupę pozycji… usunąć jedną lub kilka pozycji. Polecenie Wstawiaj w środek jest przełącznikiem. Zaznaczoną pozycję uproszczoną można wstawić do wybranego cennika poleceniem 176 NORMA PRO .

Przy pomocy polecenia Dobór RMS… możemy obejrzeć. Polecenie Przywróć robociznę z katalogu pozwala przywrócić katalogową robociznę związaną z daną pozycją. Jeśli do kosztorysu podłączony jest cennik pozycji. Polecenie Wybór cennika… służy do wybrania cenników. Polecenie Uaktualnij ceny… pozwala na przeliczenie (uaktualnienie) cen w kosztorysie według wybranego cennika lub innego kosztorysu. Wstaw materiały…. ♦ Menu RMS umożliwia manipulowanie elementami RMS w ramach jednej pozycji lub między pozycjami. Polecenie Zastąp robociznę… umożliwia zastąpienie robocizny inną robocizną występującą w kosztorysie. Poleceniem Utwórz Program do kosztorysowania 177 . pozycji. poleceniem Cennik pozycji strukturalnie… można obejrzeć go w postaci drzewa w oknie katalogów norm. ♦ Menu Ceny umożliwia obsługę kosztorysu pod kątem cen i cenników. Poleceniem Zmień ceny… możemy przeliczyć ceny wybranej grupy elementów RMS według wprowadzonego współczynnika. Polecenie Uaktualnij cennik… umożliwia uaktualnienie wybranego cennika cenami pobranymi z bieżącego kosztorysu.Wstaw do cennika. Polecenia Dodaj do cennika i Dodaj do kartoteki RMS pozwalają na dopisanie zaznaczonego elementu RMS do cennika lub kartoteki RMS. Wstaw sprzęt… Korzystając z polecenia Zmień element RMS… możemy zmienić zawartość zaznaczonego elementu RMS. jakie elementy RMS i przez jakie pozycje z cennika były zastępowane. Poleceniem Sumuj robociznę… sumujemy wszystkie elementy robocizny występujące w zaznaczonej pozycji. Szybki skok do innej pozycji kosztorysu wykonamy przy pomocy polecenia Idź do. Polecenie Przywróć RMS-y z katalogu umożliwia wczytanie na nowo katalogowych elementów przypisanych do pozycji. Polecenie Pokaż cennik… umożliwia obejrzenie i ewentualnie poprawienie cen wybranego cennika. Dodatkowe elementy RMS wstawiamy do wybranej pozycji poleceniami Wstaw robociznę…. Polecenie Ustaw wariant… służy do przywiązywania wariantu do danego elementu. Polecenie Usuń element RMS… służy do usunięcia z wybranych pozycji zaznaczonego elementu RMS. Poleceniem Pokaż zestawienie RMS wyświetlimy zestawienie aktualnie zaznaczonej grupy. zaś polecenie Przesuń element RMS… – do zmiany jego położenia. jeśli wcześniej w pozycji tej robocizna była podsumowana. z których będą pobierane ceny do naszego kosztorysu.

przygotować wydruk pod kątem formatu strony. 178 NORMA PRO . ♦ Menu Opcje służy do określenia parametrów pracy programu i kosztorysów. Polecenie Kartoteka RMS… umożliwia obejrzenie i edycję kartoteki RMS. zdefiniować i wybrać zestaw wydruków (Zestawy…). uruchamiamy polecenie Usuń dane o dostawcach. na którym można wykonywać obliczenia. ♦ Jeśli z programu Norma Pro chcemy uruchamiać pomocnicze narzędzia (na przykład edytory.nowy cennik… możemy utworzyć nowy cennik w wybranej bazie cenowej. (Układ strony…). sposób rozliczania robocizny i materiałów inwestora. itd. określić opcje wydruków dla wybranego stylu (Opcje…). a polecenie Kartoteka dostawców – listy dostawców materiałów i sprzętu. Polecenie Programu… umożliwia ustawienie opcji ogólnych programu Norma Pro (między innymi ścieżek dostępu do baz cenowych i katalogów norm). bazy danych czy arkusze kalkulacyjne). Polecenie Jednostki miary… pozwala na dodawanie nowych i edycję istniejących jednostek miar. Polecenie Wydruków… pozwala zdefiniować i wybrać styl wydruku (Style…). do którego będą zapisywane tworzone przez nas obiekty. aby dane o dostawcach zostały usunięte z danych materiałów i sprzętu. nagłówków i stopek dla wybranego typu. sposoby obliczania narzutów. Wypadku gdy chcemy. polecenie Przeliczanie jednostek miar… umożliwia wprowadzenie przeliczników między różnymi jednostkami miar w różnych typach indeksów ETO. takie jak działy i kosztorysy. Polecenie Kosztorysu… umożliwia ustawienie takich parametrów jak: rodzaj kosztorysu. a poleceniem Importuj cennik… zaimportować dysk lub plik cennika zewnętrznego. nazwę pliku bazy cenowej do niego podłączonej. dokładność obliczeń i prezentacji danych czy nałożenie ochrony na kosztorys. korzystamy z polecenia Narzędzia… Standardowo do Normy Pro dołączany jest kalkulator systemu WINDOWS. a obejrzeć i zmodyfikować formularz kalkulacji poleceniem Formularz kalkulacji. Wygląd ekranu możemy zmieniać przy pomocy polecenia Wyświetlania…. Polecenie Zapisywanie cen obiektów… pozwala na wybór i przeglądanie cennika. czcionki. Polecenie Ustaw rabaty… umożliwia określenie rabatów dla poszczególnych dostawców towarów (jeśli operujemy cennikami dostawców/producentów). a wynik przenosić do Normy przez schowek.

Pasek narzędzi widoku. które wprowadzimy po wywołaniu dowolnego polecenia. jeśli zaznaczymy element RMS. Menu podręczne (kontekstowe) Zamiast wybierać polecenia z menu głównego. Pasek komunikatów oraz Drzewo elementów możemy wyświetlać lub usuwać z ekranu odpowiadające im paski narzędzi. 148). która umożliwia przełączanie się między oknami w przypadku. menu kontekstowego. Na przykład jeśli zaznaczymy dział i klikniemy na nim prawym przyciskiem.♦ Menu Okno daje możliwość utworzenia nowego okna kosztorysu oraz różnego wyświetlania okien kosztorysów. jeśli jednocześnie pracujemy nad kilkoma kosztorysami lub jeden i ten sam kosztorys mamy w kilku oknach. Polecenie Zamknij umożliwia zamknięcie aktualnie otwartego okna. właścicielu i numerze licencji. które porozrzucane są po ekranie. to poleceniem Uporządkuj ikony umieścimy je na dole ekranu programu Norma Pro. możemy skorzystać z tzw. Na końcu menu znajduje się lista aktualnie otwartych okien. otrzymamy menu z poleceniami dotyczącymi działu (rys. to kliknięcie na takim fragmencie spowoduje natychmiastowe przywołanie na ekran całego okna. po wywołaniu którego dostaniemy informację o wersji programu. Możemy wtedy ten sam kosztorys przedstawić w różnych widokach. Poleceniem Sąsiadująco poziomo ustawiamy otwarte okna obok siebie. jego producencie. Jeśli okna kosztorysów zostały zwinięte do przycisków (lub ikon). na przykład w jednym oknie z menu Widok wybieramy polecenie Kosztorys. ♦ Menu Pomoc posiada tylko dwa polecenia: Tematy pomocy… dające dostęp do treści pomocy oraz polecenie O programie…. gdy przysłaniają się wzajemnie. aby było widać pasek tytułu każdego okna. Program do kosztorysowania 179 . Jeśli widoczne są chociaż małe fragmenty okien. będą dotyczyły zaznaczonego elementu. Poleceniami Główny pasek narzędzi. poleceniem Sąsiadująco pionowo – jedno pod drugim. dostaniemy menu skojarzone z elementem RMS. pasek stanu i drzewo kosztorysu. a w drugim – Działy. Menu kontekstowe wywołujemy przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na zaznaczonym elemencie. na którym chcemy wykonać jakąś operację. Polecenie Nowe okno służy do otworzenia nowego okna bieżącego kosztorysu. Wszystkie zmiany. zaś poleceniem Kaskada tak.

Menu podręczne dla zaznaczonego działu FUNDAMENTY. polecenie z nim związane w danym momencie nie jest możliwe do wykonania.Rys. • Przycisk Zapamiętaj kosztorys umożliwia zapisanie (zapamiętanie) na dysku bieżącego kosztorysu i jest odpowiednikiem polecenia Zachowaj z menu Plik. • Przycisk Drukuj widok w wybranym stylu służy do wydrukowania zawartości bieżącego ekranu w stylu. 148. • Przycisk Otwórz kosztorys służy do otwarcia istniejącego kosztorysu. który wybiera się po kliknięciu na strzałce. • Przycisk Nowy kosztorys umożliwia otwarcie nowego kosztorysu i jest odpowiednikiem polecenia Nowy z menu Plik. Jeżeli przycisk jest wyszarzony. Główny pasek narzędzi Główny pasek narzędzi zawiera najczęściej używane polecenia menu i jest taki sam dla wszystkich widoków i zestawień. jest odpowiednikiem polecenia Otwórz… z menu Plik. tak jak będzie wydrukowany. • Przycisk Podgląd wydruku widoku w wybranym stylu umożliwia uzyskanie na ekranie obrazu bieżącego widoku. Poniżej znajduje się opis poszczególnych przycisków. • Przycisk Wytnij do schowka pozwala na usunięcie zaznaczonego fragmentu kosztorysu z jednoczesnym załadowaniem go do 180 NORMA PRO .

Program do kosztorysowania 181 . Przycisk ten odpowiada poleceniu Przedmiar z menu Widok. • Przycisk Kopiuj do schowka służy do skopiowania zaznaczonego fragmentu kosztorysu do Schowka i jest odpowiednikiem polecenia Kopiuj z menu Edycja (kopiowane jest tylko to. ale pamiętana jest pełna informacja o wycinanym fragmencie). • Przycisk Wklej ze schowka umożliwia wstawienie zawartości Schowka w wybrane miejsce kosztorysu i odpowiada poleceniu Wklej z menu Edycja. • Przycisk Pełny kosztorys pozwala na wyświetlenie pełnego kosztorysu. • Przycisk Przywróć operację pozwala na przywrócenie stanu sprzed ostatniego cofnięcia (wycofanie się z cofnięcia) i jest odpowiednikiem polecenia Przywróć z menu Edycja. Przeglądanie kosztorysu oraz wykonywanie operacji przesuwania. • Przycisk Cofnij operację umożliwia cofnięcie efektów ostatnio wykonanej operacji i jest odpowiednikiem polecenia Cofnij z menu Edycja. wartościami. na którym opis elementu pokazany jest w jednym wierszu. to znaczy wszystkich pozycji wraz z elementami RMS i ich cenami. Wybierając pozycję z listy cofamy wybraną operację wraz ze wszystkimi operacjami wykonanymi po niej. Widok skrócony można stosować. co widać na widoku. • Przycisk Lista działów służy do wyświetlenia działów kosztorysu i odpowiada poleceniu Działy kosztorysu z menu Widok. gdy kosztorys znajduje się w każdym widoku. • Przycisk Widok skrócony umożliwia wyświetlenie kosztorysu w formie skróconej.Schowka i jest odpowiednikiem polecenia Wytnij z menu Edycja (do schowka Windows ładowane jest tylko to. Po kliknięciu na strzałce otrzymamy listę ostatnio wykonanych operacji. które można cofnąć. co widać na widoku). • Przycisk Książka obmiarów pozwala na oglądanie i szczegółową edycję książki obmiarów. Przycisk ten odpowiada poleceniu Kosztorys z menu Widok. kopiowania i usuwania elementów jest tu bardzo ułatwione. • Przycisk Lista pozycji umożliwia wyświetlenie tylko pozycji kosztorysu bez uwzględniania elementów RMS i odpowiada poleceniu Wprowadzone pozycje z menu Widok. itd.

Po kliknięciu na strzałce zostanie wyświetlone menu. to znaczy kosztów robocizny. z którego wybieramy rodzaj zestawienia. cenami i wartością. Po kliknięciu na strzałce obok wyświetli się lista widoków. możemy skorzystać z polecenia Wykonanie robót z menu Widok.• Przycisk Wykonane roboty umożliwia wyświetlenie widoku wykonanych robót lub rachunku ilościowego i jest aktywny dla kosztorysu. które występują w menu Zestawienia. Polecenie to odpowiada poleceniu Ceny z menu Widok. • Przycisk Zestawienie robocizny służy do wyświetlenia wszystkich elementów robocizny wraz z ilością. Korzystając z niej można na przykład wywołać dodatkowe widoki zestawienia pozycji. • Przycisk Zestawienie cen umożliwia wyświetlenie elementów RMS wraz z ich cenami. Przycisk ten odpowiada poleceniu Zestawienia | Materiały z menu Widok. Przycisk ten odpowiada poleceniu Zestawienia | Sprzęt z menu Widok. z którego możemy wybrać szczegółowe zestawienia cen robocizny. • Przycisk Podsumowanie kosztorysu służy do wyświetlenia podsumowania kosztorysu. • Przycisk Katalogi norm i cenniki pozycji służy do przeglądania zawartości katalogów norm i cenników pozycji i wprowadzania nowych pozycji do kosztorysu. cenami i wartością. Przycisk ten odpowiada poleceniu Zestawienia | Tabela elementów scalonych z menu Widok. dla którego w opcjach zadeklarowaliśmy rozliczanie wykonanych robót. • Przycisk Zestawienia materiałów umożliwia wyświetlenia wszystkich materiałów wraz z ilością. • Przycisk Tabela elementów scalonych daje możliwość wyświetlenia kosztorysu w postaci tabeli elementów scalonych. materiałów i sprzętu wraz ze wszystkimi narzutami. Przycisk ten odpowiada poleceniu Zestawienia | Robocizna z menu Widok. materiałów i sprzętu. Po kliknięciu na strzałce dostaniemy menu. • Przycisk Zestawienie sprzętu pozwala wyświetlić elementy sprzętu wraz z ilością. Przycisk ten odpowiada poleceniu Podsumowanie z menu Widok. Aby uzyskać te same widoki. cenami i wartością. 182 NORMA PRO . jeśli zostały zdefiniowane.

• Przycisk Pomoc umożliwia wywołanie pomocy po wskazaniu konkretnego elementu ekranu. Jeśli jest wciśnięty. Okno kosztorysu.• Przycisk O programie jest odpowiednikiem polecenia O programie… z menu Pomoc. Okno kosztorysu – widok Kosztorys Okno kosztorysu. 149. W tej części instrukcji zostanie opisane okno widoku Kosztorys. widok Kosztorys. w jakim widoku aktualnie pracujemy lub jakie zestawienie znajduje się na ekranie. tak jak każde inne okno. w przeciwnym wypadku pozycja wstawiana jest na końcu kosztorysu. nowa pozycja jest wstawiana za zaznaczoną (bieżącą) pozycję. W górnej części okna wyświetlany jest pasek narzędzi charakterystyczny dla danego widoku. posiada pasek tytułu. Rys. • Przycisk Miejsce wstawiania przełącza sposób wstawiania nowej pozycji. na którym umieszczona jest nazwa kosztorysu oraz informacja. w którym najczęściej pracujemy. Pasek narzędzi widoku Kosztorys • Przycisk Wstaw dział umożliwia wstawienie do kosztorysu nowego działu i jest odpowiednikiem polecenia Wstaw… z menu Dział. Program do kosztorysowania 183 .

jeśli zaznaczyliśmy jakiś materiał. itd. • Przycisk Połącz pozycje pozwala połączyć kilka zaznaczonych pozycji i odpowiada poleceniu Połącz pozycje… z menu Pozycja. Na przykład. • Przycisk Wstaw koszty transportu służy do wstawienia kosztów transportu jako kolejnej pozycji kosztorysu i odpowiada poleceniu Wstaw koszty transportu… z menu Pozycja. 184 NORMA PRO . • Przycisk Zamień RMS umożliwia znalezienie elementu RMS w wybranym cenniku. które związane jest z aktualnie zaznaczonym elementem. • Przycisk Wstaw pozycję scaloną umożliwia wstawienie nowej pozycji scalonej i odpowiada poleceniu Wstaw pozycję scaloną… z menu Pozycja.• Przycisk Dodaj pozycję umożliwia wstawienie nowej pozycji kosztorysu i jest odpowiednikiem polecenia Wstaw pozycję… z menu Pozycja. dostaniemy zestawienie materiałów. • Przycisk Wstaw robociznę umożliwia wstawienie nowej robocizny do bieżącej pozycji i odpowiada poleceniu Wstaw robociznę… z menu RMS. • Przycisk Wstaw materiały pozwala na wstawienie nowego materiału do bieżącej pozycji i jest odpowiednikiem polecenia Wstaw materiały… z menu RMS. • Przycisk Wstaw pracę rusztowań pozwala na utworzenie pozycji służącej do rozliczania pracy rusztowań i jest odpowiednikiem polecenia Wstaw pracę rusztowań… z menu Pozycja. • Przycisk Widok zestawienia RMS pozwala przełączyć się na widok takiego zestawienia. • Przycisk Utwórz pozycję scaloną służy do utworzenia pozycji scalonej z kilku zaznaczonych pozycji i jest odpowiednikiem polecenia Utwórz pozycję scaloną… z menu Pozycja. w innym kosztorysie lub kartotece RMS i podstawienie go zamiast elementu bieżącego. • Przycisk Wstaw sprzęt służy do wstawienia nowego sprzętu w bieżącej pozycji i jest odpowiednikiem polecenia Wstaw sprzęt… z menu RMS. w Intercenbudzie. jeśli robociznę – zestawienie robocizny.

w przeciwnym wypadku zostaną wyświetlone tylko działy. Drzewo działów i pozycji kosztorysu Jeśli w menu Okno zaznaczyliśmy polecenie Drzewo elementów. Kliknięcie na elemencie drzewa powoduje zaznaczenie go na widoku kosztorysu. Klikając na znakach plus . Program do kosztorysowania 185 . Jeśli zaznaczymy opcję 1. to numery działów i pozycji będą pokazywane w pełnej postaci. jeśli nie – numery działów i pozycji będą skrócone do ostatniego numeru w ramach działu wyższego poziomu. z lewej strony okna pojawi się drzewo pokazujące strukturę kosztorysu.1…1. pozycji lub działu. Jeśli drzewo zostało raz wywołane.1…1. Przy pomocy techniki przeciągnij-i-upuść na elementach drzewa można wykonywać operacje. W górnej części drzewa znajdują się dwie opcje Pozycje i 1. jaką jest kosztorys. Jeśli zaznaczymy Pozycje. poddziałów i pozycji. odchodzą gałęzie działów. takie jak przenoszenie pozycji w dziale i z działu do działu oraz przenoszenie działów. • Przycisk Aktywacja wariantu wybranego elementu pozwala na wybór aktywnego wariantu dla tego elementu.• Przycisk Ustawienie wariantu aktywnego elementu umożliwia wybór wariantu dla danego elementu. a korzystając z menu podręcznego – wszystkie polecenia dostępne dla zaznaczonego elementu. rozwijamy lub zwijamy bądź minus odpowiednią gałąź. pojawia się w każdym widoku i niektórych zestawieniach. który ma przyporządkowany wariant. W drzewie tym od głównej gałęzi. to drzewo będzie wyświetlane razem z pozycjami.

”) oraz wartość danego elementu. Elementy RMS są również numerowane. a mianowicie: numer kolejny bieżącej pozycji i ilość wszystkich pozycji. Numer bieżącej pozycji Ilość wszystkich pozycji Wartość kosztorysu ogółem Cenniki Rys. czy w opcjach kosztorysu zaznaczyliśmy opcję Pozycje numerowane działami (gdy kosztorys będzie dzielony na działy). Pasek stanu (komunikatów). Dla każdego elementu wyświetlony jest opis wraz z normą zużycia i ceną za jednostkę miary (kolumna „Opis”). jeśli nie – pozycje są numerowane w sposób ciągły od początku kosztorysu. na którym umieszczone są dodatkowe informacje dotyczące aktywnego kosztorysu. jednostka miary (kolumna „jm”). z którą współpracuje kosztorys. wartość kosztorysu ogółem oraz nazwy cenników. którego treść może być interesująca dla twórców programu. koszt na jednostkę obmiaru (cena jednostkowa). czyli numer katalogowy pozycji. to na ekranie pojawia się kolumna „Klucz wykonawczy”. 150. a ich numery oznaczono znakiem gwiazdki *. a w kolumnie „Opis” z opis pozycji i elementu wraz z obmiarem. W przypadku wystąpienia błędu programowego. W następnej kolumnie („Podstawa”) wyświetlana jest podstawa wyceny. czyli iloczyn 186 NORMA PRO . natomiast pod numerem znajduje się informacja. materiały: –M). to numer pozycji składa się z numeru działu i poddziału oraz kolejnego numeru w dziale lub poddziale. Jeśli w kosztorysie zaznaczyliśmy opcję harmonogramowania robót i przyporządkowaliśmy pozycji klucz wykonawczy. Zawartość okna widoku Kosztorys W oknie widoku Kosztorys znajdują się informacje dotyczące pozycji kosztorysu oraz umieszczone pod nią – dane elementów RMS wchodzących w skład pozycji. Rodzaj elementu jest opisany nazwą ujętą w myślniki (np. z lewej strony paska pojawi się tekst komunikatu. jeśli tak. czyli iloczyn normy zużycia i ceny (kolumna „Koszt jedn. do którego działu i poddziału pozycja należy.Pasek stanu (komunikatów) Na dole okna programu Norma Pro znajduje się pasek stanu. Postać numeru zależy od tego. W pierwszej kolumnie („Lp”) pokazany jest numer pozycji. nakłady czyli iloczyn obmiaru i normy zużycia (kolumna „Nakłady”). w której wyświetlona jest jego nazwa.

Jeśli w opcjach kosztorysu wybrane zostało wyświetlanie podsumowania pozycji wraz z narzutami. Edycja i zmiana właściwości różnych elementów kosztorysu Kosztorys można wyświetlić na ekranie w różnych widokach i zestawieniach. To. Rys. to na końcu każdej pozycji zostaje wyświetlone zestawienie narzutów. jak dostosować widoki kosztorysu do swoich potrzeb można znaleźć w rozdziale WYGLĄD EKRANU. W przedostatnim wierszu pozycji znajduje się suma wartości poszczególnych elementów RMS oraz wartość całej pozycji. to w widoku pokazane są również ich nazwy. Jeśli kosztorys został podzielony na działy i poddziały.obmiaru i ceny jednostkowej (kolumny „R”. Fragment kosztorysu w widoku Kosztorys. 151. zależy od ustawień wybranych w opcjach kosztorysu (polecenie Opcje | Kosztorysu…) i opcjach wyświetlania (polecenie Opcje | Wyświetlania…). Informacje o tym. Dla każdego widoku lub zestawienia dostępny jest nieco inny komplet kolumn do wyświetlania. jakie kolumny i podsumowania widzimy. Ostatni wiersz zawiera podsumowanie cen jednostkowych elementów RMS i sumaryczną cenę jednostkową dla pozycji. Program do kosztorysowania 187 . W każdym z nich można przejść do edycji pokazanych danych oraz zmienić sposób ich wyświetlania. „M” i „S”). a na końcu działu – podsumowanie.

Aby zmienić szerokość kolumny. Zostanie wtedy otwarte okno opcji wyświetlania bieżącego widoku z podświetloną wskazaną kolumną Zmiana szerokości kolumn na ekranie Program daje możliwość zmiany szerokości kolumn wyświetlanych na widoku. a następnie dwukrotnie kliknąć na nagłówku i kolumnie. nakładów RMS czy narzutów. 188 NORMA PRO . wskaźnik myszy powinniśmy umieścić na jej prawej krawędzi i ciągnąć przy naciśnietym klawiszu <Shift>. • w przypadku pozycji – na wierszu pozycji. Generalnie w tych widokach i zestawieniach. na której kolumnie i wierszu klikniemy. a w zależności od tego. należy wyświetlić go na ekranie. zostanie podświetlona i przygotowana do edycji wskazana dana. która w procesie zmiany rozmiarów nie może zostać przekroczona.Jeśli chcemy wejść w tryb edycji danych działu. należy dwukrotnie kliknąć: • w przypadku działu – na kolumnie ‘Lp’ . należy najechać wskaźnikiem myszy nad linię oddzielającą ją od innych kolumn (niekoniecznie na nagłówku) i gdy wskaźnik przyjmie kształt obustronnej strzałki ciągnąć w prawo lub lewo. W miarę ciągnięcia kolumna będzie się poszerzała lub zwężała. pozycji. Jeśli ciągniemy za lewy brzeg kolumny. ale poza kolumną „Opis”. określoną w opcjach wyświetlania (polecenie Opcje | Wyświetlania…). pozycji czy elementów RMS można je edytować bezpośrednio w danym widoku. Kolumny mają swoją minimalną i maksymalną szerokość. Jeśli chcemy zmienić sposób pokazywania danego widoku czy zestawienia. w których występują nazwy lub opisy działów. którą chcemy poddać zmianom. Otworzy się wtedy odpowiednie okno. podobnie będzie działo się z prawą kolumną w przypadku ciągnięcia za prawy brzeg. • w przypadku elementu RMS – na wierszu go zwierającym. Opis działu i pozycji możemy edytować bezpośrednio w kosztorysie dwukrotnie klikając na kolumnie „Opis” wybranego wiersza. kolumna znajdująca się po lewej stronie będzie odpowiednio zmniejszała lub zwiększała swoje rozmiary. Jeśli będziemy chcieli zmienić szerokość tylko jednej kolumny.

której nie chcemy mieć na ekranie. którą chcemy przesunąć i przeciągamy ją wzdłuż pozostałych nagłówków w inne miejsce. Kolumny można również usunąć korzystając opcji wyświetlania dostępnych po wybraniu polecenia Wyświetlania… z menu Opcje. co oznacza. która porusza się razem ze wskaźnikiem. tzn. że w tym – wtedy miejscu nie można umieścić przeciąganej kolumny lub na można puścić przycisk myszy i kolumna zostanie przeniesiona. Z prawej strony strzałki wyświetlana jest nazwa przesuwanej kolumny. W momencie gdy wskaźnik zmieni kształt na nożyczki ( ). puszczamy przycisk. czy w opcjach wyświetlania zaznaczona jest opcja Dopasuj kolumny automatycznie program automatycznie dopasuje szerokości pozostałych kolumn do wielkości okna widoku lub pozostawi je nie zmienione. Zmiana kolejności kolumn na ekranie Jeśli nie odpowiada nam domyślna kolejność kolumn na ekranie. Usuwanie kolumn z widoku Kolumnę. Kolejność i rodzaj wyświetlanych kolumn daje się zmienić w opcjach wyświetlania.W zależności od tego. UWAGA! Szerokości kolumn możemy zmieniać w opisany wyżej sposób w każdym widoku i każdym zestawieniu. Program do kosztorysowania 189 . W tym celu łapiemy za nagłówek kolumny. możemy ją zmienić stosując metodę przeciągnij i upuść. UWAGA! Kolejność kolumn możemy zmieniać w opisany wyżej sposób w każdym widoku i każdym zestawieniu. UWAGA! Usuwanie kolumn możemy wykonać w opisany wyżej sposób w każdym widoku i każdym zestawieniu. Podczas przeciągania wskaźnik myszy zmienia kształt na przekreśloną strzałkę . możemy usnąć łapiąc lewym przyciskiem myszy za jej nagłówek i przeciągając go w górę lub w dół poza obszar kosztorysu. a kolumna znika z widoku. po wybraniu polecenia Wyświetlania… z menu Opcje lub dwukrotnym kliknięciu na nagłówku.

gdy szukany tekst ma być wyrazem. Wyszukiwanie uruchamiamy kliknięciem na przycisku Następny. a w polu poniżej wpisujemy cały wyraz lub fragment tekstu. Jeśli w wyszukiwaniu mają być brane pod uwagę małe lub duże litery. Okno wyszukiwania tekstu lub wprowadzonych zmian. Wyszukiwanie wprowadzonych zmian Jeśli chcemy przeszukiwać widok pod kątem wprowadzonych zmian. w oknie wyszukiwania (rys.Wyszukiwanie tekstu lub wprowadzonych zmian w widoku lub zestawieniu W każdym widoku lub zestawieniu można uruchomić wyszukiwanie interesującego nas tekstu lub wprowadzonych zmian. Rys. a nie fragmentem tekstu. Po zaznaczeniu opcji Znacznik pozycji będą przeszukiwane tylko nazwy znaczników pozycji. zaznaczamy opcję Rozróżniaj litery małe/duże. 152) zaznaczamy opcję Zmiany. Następnie zaznaczamy opcję Tylko cały wyraz. Jeśli chcemy zaznaczyć wszystkie jego wystąpienia klikamy na przycisku Zaznacz. 152) zaznaczamy opcję Szukany tekst. jeśli wcześniej były rejestrowane. 190 NORMA PRO . gdzie były wprowadzone jakieś zmiany. Do tego celu służy polecenie Znajdź… z menu Edycja. Wyszukiwanie tekstu W oknie wyszukiwania (rys. Klikając na przyciskach Następny i Poprzedni kolejno przechodzimy do miejsc. Po znalezieniu szukanego elementu można szukać następnego lub można wrócić do poprzedniego (przycisk Poprzedni). 152. Wyszukiwanie kończymy kliknięciem na przycisku Zakończ.

a na ostatnim klikamy przy naciśniętym klawiszu <Shift>. <Ctrl> + <PgDn> – umożliwia przejście do następnej pozycji i wyświetlenie jej na górze okna <Shift> + <PgUp> – umożliwia przejście do poprzedniego działu i wyświetlenie go na górze okna. <PgDn> – umożliwia przewinięcie o jeden ekran w dół. Jeśli do przeglądania ekranu i zaznaczania elementów chcemy użyć klawiatury. a na następnych klikać lewym przyciskiem myszy przy naciśniętym klawiszu <Ctrl>. Aby zaznaczyć kilka elementów. Jeśli chcemy zaznaczyć kilka elementów leżących jeden pod drugim (blok). <Shift> + <PgDn> – umożliwia przejście do następnego działu i wyświetlenie go na górze okna. <↓> – umożliwia przejście do następnego elementu <Ctrl> + <Home > – umożliwia przejście na początek zestawienia czy widoku. <Ctrl> + <PgUp> – umożliwia przejście do poprzedniej pozycji i wyświetlenie jej na górze okna. <Ctrl> + <End > – umożliwia przejście na koniec początek zestawienia czy widoku. który następnie możemy zaznaczyć klawiszem <Spacja>. to: <↑> – umożliwia przejście do poprzedniego elementu. zaznaczamy pierwszy z nich.Poruszanie się po ekranie i zaznaczanie elementów Po ekranie kosztorysu (widoków. Zaznaczenie pojedynczego elementu przy pomocy myszy polega na kliknięciu na nim lewym przyciskiem. <PgUp> – umożliwia przewinięcie o jeden ekran do góry. wykorzystując paski przewijania poziomego i pionowego oraz przy pomocy poleceń Idź do z menu Pozycja lub Dział. należy zaznaczyć jeden z nich. Program do kosztorysowania 191 . <Ctrl> + <↓> – przesuwa w dół ramkę przygotowaną do zaznaczenia elementu. zestawień) poruszamy się głównie przy pomocy myszy.

<Ctrl> + <↓> – przesuwa w górę ramkę przygotowaną do zaznaczenia elementu. wiersze obmiarów czy wiersze rozliczeń wykonanych robót. <Shift> + <Ctrl> + <End> – zaznaczenie bloku od pierwszego zaznaczonego elementu do ostatniego elementu w kosztorysie (jeżeli są to RMSy. <Shift> + <Spacja> – służy do zaznaczania kilku elementów znajdujących się jeden pod drugim (bloku). <Tab> – umożliwia przenoszenie podświetlenia do kolejnych pól edycyjnych znajdujących się na paskach narzędzi. pola wyboru. <Shift> + <Ctrl> + <Home> – zaznaczenie bloku od pierwszego zaznaczonego elementu do pierwszego elementu w kosztorysie (jeżeli są to RMS-y. 192 NORMA PRO . opcje i przyciski. <Shift> + <↑> – umożliwia poruszanie się do góry z jednoczesnym zaznaczeniem bloku. to do pierwszego wiersza w pozycji). to do ostatniego wiersza w pozycji). W oknach dialogowych przenosi zaznaczenie ramką na kolejne elementy okna: pola edycyjne. <Spacja> – służy do zaznaczenia pojedynczego elementu. wiersze obmiarów lub wiersze rozliczeń wykonanych robót. który następnie możemy zaznaczyć klawiszem <Spacja>. <Shift> + <↓> – umożliwia poruszanie się w dół z jednoczesnym zaznaczeniem bloku. <Ctrl> + <Spacja> – umożliwia skasowanie zaznaczenia.

znaji-upuść: otwieramy katalog norm kliknięciem na przycisku dujemy kolumnę odpowiadającą naszym potrzebom i przeciągamy jej nazwę na pozycję. w jakim został wyświetlony kosztorys. a mianowicie z menu Pozycja wybieramy polecenie Wstaw pozycję… lub klikamy na przycisku znajdującym się na pasku narzędzi widoków Kosztorys. polecenie to wstawia pozycję szczegółową. Okno katalogów można również zwinąć. Jeśli pracujemy w kosztorysie szczegółowym. przejść do edycji pozycji w kosztorysie. dopóki go nie zamkniemy. za którą ma zostać wstawiona. Nową pozycję możemy również wstawić korzystając z metody przeciągnij. niezależnie od widoku. możemy więc jednorazowo wprowadzić wiele pozycji. Z listy tej wybieramy odpowiedni katalog. która jest naszą konkretną pozycją kosztorysową. Wstawianie nowej pozycji Nową pozycję szczegółową wstawiamy zawsze tak samo. Wprowadzone pozycje lub Przedmiar. jeśli w kosztorysie uproszczonym – pozycję uproszczoną. W rozdziale tym zostanie opisane wstawianie pozycji w kosztorysie szczegółowym. 153) zostanie wyświetlona lista zainstalowanych katalogów norm i baz cenowych. a potem znowu go rozwinąć i dalej wstawiać pozycje. POZYCJE KOSZTORYSU Pozycję kosztorysu wstawia się poleceniem Wstaw pozycję… z menu Pozycja. tabelę i kolumnę. pozycja zostanie wstawiona za aktualnie podświetloną. a następnie dwukrotnie na niej klikamy lub klikamy na przycisku Wstaw zaznaczoną pozycję ( ). Okno katalogów znajduje się na ekranie. a wstawianie pozycji w kosztorysie uproszczonym opisane jest w rozdziale KOSZTORYSOWANIE UPROSZCZONE.10. Jeśli przy tym przedtem włączamy wstawianie w środek (przycisk wciśnięty). Program do kosztorysowania 193 . w przeciwnym wypadku zostanie wstawiona na końcu kosztorysu W oknie Katalogi norm i bazy cen jednostkowych pozycji i obiektów (rys. rozdział.

numer katalogu (np. na karcie ‘Opis’ (rys. które będzie poprawiane.12). czyli typ katalogu (np. rozdziału (np. kliknąć i zacząć pisać nowy tekst. 153.Rys. KNR). Możemy w ten sposób wyróżniać pozycje z jakichś względów wymagające szczególnej uwagi. wystarczy przenieść wskaźnik myszy w miejsce.4-01).04) i kolumny (np. tabeli (np. Okno wyboru pozycji z listy katalogów norm. Jeśli chcemy opis ten zmodyfikować. Edycja danych pozycji Aby wejść w tryb edycji pozycji. Sposób korzystania z katalogów norm opisany jest w rozdziale KATALOGI NORM I BAZY CEN JEDNOSTKOWYCH I OBIEKTÓW. który jest dopisywany poniżej podstawy wyceny. 194 NORMA PRO . Po powrocie do kosztorysu należy przejść do edycji każdej pozycji i określić dla niej obmiar i inne własności. 154): ♦ W polu Podstawa: znajduje się numer podstawy wyceny wybranej pozycji. ♦ W polu Opis pozycji: wyświetlany jest opis wstawionej pozycji. należy dwa razy kliknąć na jej podstawie lub z menu Pozycja wybrać polecenie Zmień pozycję… W oknie pozycji. ♦ W polu Znacznik: możemy wpisać lub wybrać z listy znacznik pozycji.02).

Obmiar może być wprowadzony jako liczba lub jako wyrażenie matematyczne (szczegóły formułowania obmiarów – patrz rozdziały EDYCJA OBMIARU i WIDOKI. Jeśli opcję tę wyczyścimy. Możemy zatem określać różne precyzje dla różnych pozycji kosztorysu. karta ‘Opis’. Po potwierdzeniu kliknię- Program do kosztorysowania 195 . 154. będziemy mieli możliwość zmiany precyzji. ♦ Jeśli zaznaczona jest opcja Precyzja z opcji kosztorysu. ♦ W polu Obmiar: wpisujemy z klawiatury wartość obmiaru w jednostkach wyświetlonych w polu Jednostka:. Dokładność tę można zmniejszyć lub zwiększyć. Jeśli chcemy wstawić ją w określonym miejscu w środku kosztorysu.Rys. na przykład na miejscu o numerze 6. ♦ Jeżeli podpowiadana jednostka obmiaru nie jest odpowiednia. ♦ W polu Precyzja: wyświetlana jest domyślna dokładność obmiaru obowiązująca dla obmiarów wszystkich pozycji. ♦ W polu Lp. Okno danych pozycji kosztorysu. wpisując odpowiednią liczbę w pole lub wykorzystując sąsiednie strzałki. widać liczbę porządkową wstawianej pozycji. pole Precyzja jest nieaktywne i zawiera precyzję ustawioną w opcjach kosztorysu. wpisujemy liczbę 6. podrozdział Widok Przedmiar). możemy wybrać nową z listy rozwiniętej po kliknięciu na strzałce umieszczonej obok pola Jednostka: lub wpisać ją ręcznie z klawiatury. Standardowo nowa pozycja wprowadzana jest jako ostatnia. w pole Lp. ustawiana w opcjach kosztorysu (patrz rozdział OPCJE KOSZTORYSU).

gdy wprowadzana jest pozycja szczegółowa lub jak współczynnik. to po zamknięciu okna katalogów i powrocie do okna edycji pozycji stanie się dostępny przycisk Pokaż RMS… Kliknięcie na nim spowoduje wyświetlenie okna zawierającego listę elementów RMS przypisanych do tej pozycji (rys. 155. ♦ W polach Katalog: znajduje się nazwa i numer katalogu. Lista elementów RMS dla pozycji pokazanej na rys. 196 NORMA PRO . 155).ciem na OK wybrana pozycja zostanie wstawiona. Numer pozycji będącej uzupełnieniem jest taki sam jak pozycji poprzedniej z dodanym znakiem apostrofu (np. ♦ Jeśli edytujemy pozycję i weszliśmy do okna katalogów norm kliknięciem na przycisku Katalog norm…. ♦ W polu Podstawa: wyświetlony jest numer podstawy. jego nazwa oraz norma zużycia wraz z jednostką miary. która pozwala na oznaczenie wprowadzanej pozycji jako uzupełnienia do pozycji poprzedniej. 154. ♦ Liczba wpisana w polu Krotność: traktowana jest jak dodatkowy współczynnik norm dla wszystkich RMS. Rys. następnie wybraliśmy tę samą pozycję. Wyświetlany jest numer indeksu elementu. ♦ Możemy zaznaczyć opcję Uzupełnienie:. Na karcie ‘Podstawa’: ♦ W polu Wydawnictwo: umieszczona jest nazwa wydawnictwa. ♦ Po kliknięciu na przycisku Katalog norm… możemy wrócić do listy katalogów i wyboru pozycji. zaś wszystkie pozostałe pozycje zostaną kolejno przenumerowane. w którym został wydany katalog norm. przez który przemnażane są ceny jednostkowe pozycji w przypadku pozycji scalonych i uproszczonych. pozycja 7’ jest uzupełnieniem pozycji 7).

to po wywołaniu okna edycji tej pozycji. Jeśli opcja ta została zaznaczona. Materiałów i Sprzętu. aby były różne od jedności. Karta ‘Podstawa’ okna danych pozycji. Na karcie ‘Współcz. ♦ Jeśli już wcześniej udostępniliśmy jakieś pozycje do rozliczania. wpisując w odpowiednie pola wartości współczynników. Podświetlając poszczególne pozycje możemy zdecydować. w polu Pozycja jest rozliczona w pozycjach znajduje się lista tych pozycji (patrz podrozdział Rozliczanie pozycji w innych pozycjach). która jest rozliczana w innych pozycjach oznaczana jest numerem z apostrofem.♦ W polu Wariant: numer wariantu pozycji. norm’: ♦ Możemy zmienić normy dla Robocizny. Program do kosztorysowania 197 . aby pozycja była rozliczana w innych pozycjach. Rys. a potem pozycja została rozliczona w innych pozycjach. które pozycje rozliczane są w bieżącej pozycji (patrz podrozdział Rozliczanie pozycji w innych pozycjach). Współczynniki norm mogą być przedstawione w postaci wyrażenia (patrz rysunek z prawej). ♦ Zaznaczając opcję Wartość pozycji uwzględnij w innych pozycjach możemy spowodować. jeśli chcemy. Pozycja. to ich lista pojawi się w polu Do wartości pozycji doliczyć pozycje. 156.

Na karcie ‘Warianty’ możemy określić rozszerzenia podstawy i opisu pozycji w zależności od wybranego wariantu. jaki tekst będzie dopisany do podstawy i/lub opisu. 198 NORMA PRO . 157. ♦ W polach Grupy wariantów lokalnych. ♦ W polu Kombinacje wariantów: pojawią się warianty należące do danej grupy. Wypełniając pola Uzupełnienie podstawy i/lub Uzupełnienie opisu określamy. Modyfikowanie podstawy i opisu pozycji w zależności od wybranego wariantu. wpisujemy z klawiatury numer pierwszej grupy. Jeśli na liście tej nie ma żadnych grup. z którego została wstawiona dana pozycja. dla których są modyfikowane grupę wariantów.Na karcie ‘Rusztowania’: ♦ W polu Numer grupy rusztowań: możemy wybrać grupę rusztowań. Określanie uzupełnienia opisu i podstawy w zależności od wariantu. pamiętając potem o jej zdefiniowaniu (patrz podrozdział Wstawianie pracy rusztowań). Dokładny opis skutków wprowadzenia takich rozszerzeń znajduje się w podrozdziale Warianty pozycji. Na karcie ‘Opis do katalogu’ wyświetlony jest opis katalogu. dostaniemy listę wcześniej zdefiniowanych grup. gdy zostanie wybrany dany wariant. dla któdane pozycji: wybieramy przyciskiem rych automatycznie będzie modyfikowana podstawa bądź opis pozycji. do której zaliczymy daną pozycję. Rys. Jeśli klikniemy na strzałce obok pola.

to po zaakceptowaniu wprowadzanej pozycji dostaniemy okienko z listą elementów podobnych do wybranego (rys. których indeksy znajdują się w bazie.Na wszystkich kartach znajdują się przyciski Dodaj nową. Przycisk Zamień RMS służy do zamiany szukanego elementu na podświetlony. klikamy na przycisku OK. o który nam chodzi i klikamy na przycisku Wybierz cenę. zaś przycisk Bez zmian pozostawia go w stanie nie zmienionym. W przypadku gdy indeks elementu jest indeksem ogólnym (kończy się na ‘99’lub ‘00’) i w opcjach programu zostało wybrane Rozszerzone przeszukiwanie baz cenowych. OK i Anuluj. 158. Jeśli chcemy podejrzeć. klikamy na przycisku Anuluj. klikamy na przycisku Dodaj nową. Jeśli w innych wstawianych pozycjach dany element ma być również zastępowany przez element Program do kosztorysowania 199 . ♦ Jeśli wprowadzamy tylko jedną pozycję i akceptujemy wszystkie ustawienia. Lista elementów podobnych do wybranego. ♦ Jeśli rezygnujemy z wprowadzania pozycji. 158). ♦ Jeśli wprowadzamy kilka pozycji. Przyciskiem Przerwij zatrzymujemy proces przydzielania ceny. program będzie automatycznie nadawał ceny tym elementom RMS. Na liście tej zaznaczamy element. Rys. klikamy na przycisku Pozycje…. Wprowadzanie cen elementów RMS Jeżeli przed przystąpieniem do tworzenia kosztorysu wybrany został co najmniej jeden konkretny cennik. w których pozycjach występuje ten element.

konkretnego materiału o podanym indeksie ETO. a w opcjach programu na karcie ‘Szukanie cen’ w grupie ‘Uszczegóławianie RMS’ włączona jest opcja wg kartoteki RMS. 159. Jeśli wybraliśmy element. 200 NORMA PRO . Jeśli zaznaczymy opcję Dodaj do bazy przeliczników jednostek miar. i wtedy dla tego elementu nie będzie wyświetlane opisywane tu okno. Propozycje wstawienia elementów RMS. Rys.podświetlony. 160. Rys. dostaniemy ekran z propozycją zamiany. który ma inną jednostkę miary niż pierwotna. w którym wprowadzamy przelicznik (rys. w którym dodajemy nowy przelicznik dla naszego. 159). Wprowadzanie przelicznika jednostek miar. których nie znaleziono w cennikach. klikamy na przycisku Zamieniaj zawsze. Jeśli nie podłączyliśmy do kosztorysu żadnego cennika lub komputer nie znalazł ceny danego elementu. na ekranie pojawi się okno z podobnymi elementami pobranymi z kartoteki RMS (rys. 160). 161). a po potwierdzeniu z oknem. otrzymamy następne okno (rys.

Rys. Program do kosztorysowania 201 . 162). Okno Wybór wariantów nakładów z grupą elementów alternatywnych. czy grupa zawiera jakieś warianty. program nie jest w stanie podjąć decyzji. 162. W liście grup wariantów w kolumnie „Grupa” wyświetlona jest nazwa grupy wariantów. w kolumnie „Wybrane warianty” – nazwy wariantów zaznaczonych w liście Warianty w grupie oddzielone przecinkami. czy wybrane warianty są przesyłane z grupą (wartość TAK). a w kolumnie „Z grp. czy bez niej (NIE). Dodawanie nowego przelicznika do tabeli przeliczników. Rys.” – informacja o tym. 161. Warianty nakładów Jeżeli w katalogu norm dla danej pozycji kosztorysowej występują elementy alternatywne. jaki element zastosować. W takim przypadku na ekranie pojawi się okno Wybór wariantów nakładów z listą elementów alternatywnych (rys. w kolumnie „Niepusta” – informacja o tym. z której albo wybieramy element właściwy albo przesyłamy do kosztorysu całą grupę wariantów.

Jeśli jest zaznaczona.Jeśli w pozycji występuje kilka grup wariantów. Na przykład jedną grupę możemy wstawić w całości z wariantami. obie farby zostaną wstawione do kosztorysu jako warianty Po wstawieniu grupy wariantów pozycja w kosztorysie wygląda tak jak na rys. Rys. 202 NORMA PRO . nie wariantowe nakłady. Na przykład na rys. Aktywny jest pierwszy wariant. Do kosztorysu została wstawiona grupa wariantów: farba olejna/farba ftalowa. Jeśli w danej grupie został zaznaczony więcej niż jeden wariant (klikanie na nazwach wariantów przy wciśniętym klawiszu <Ctrl>). w przeciwnym wypadku – jako zwykłe. Jeśli w grupie ‘Warianty w grupie farba’ podświetlimy wariant ‘ftalowa nawierzchniowa’ i klikniemy na OK. która steruje wstawianiem nakładów do pozycji. dla każdej z nich możemy określić inny sposób wstawiania nakładów do kosztorysu. 162 została wybrana pozycja ‘Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków…’. to tylko ta farba zostanie wstawiona do kosztorysu. Jeśli zaś zaznaczymy opcję Prześlij z grupą wariantów i klikniemy na OK. czyli farba olejna. 163. nakłady są wstawiane razem z grupą wariantów. 163. których możemy użyć do malowania. a z innej grupy wybrać tylko jeden nakład do wstawienia. Dla pozycji tej mamy dwa rodzaje farb. Przycisk Zaznacz wszystkie służy do zaznaczenia wszystkich wariantów we wszystkich grupach. uaktywnia się opcja Prześlij z grupą wariantów.

Wtedy klikamy na przycisku Zaznacz wszystkie. Rys. Nowy dział. materiały lub sprzęt. W dziale ROBOTY DODATKOWE normy na sprzęt zostały wyzerowane. chyba że chcemy wstawić wszystkie grupy z wszystkimi wariantami. lecz dalsze pozycje mają być pozbawione jednego typu (lub więcej) elementu. w którym odpowiednie współczynniki norm zostaną wyzerowane.Jeśli dla pozycji jest kilka grup wariantów. należy wywołać okno poprawiania działu (patrz rozdział DZIAŁY KOSZTORYSU. a następnie na OK. Jeśli w dziale były już jakieś pozycje wstawiane ze współczynnikami większymi od zera. 165. Pomijanie elementów RMS Aby podczas dodawania nowej pozycji pominąć robociznę. dla każdej z nich indywidualnie określamy sposób wstawiania nakładów. zaś norma na robociznę została zwiększona. Program do kosztorysowania 203 . Po tej operacji wszystkie nowo wprowadzane pozycje nie będą posiadały tego elementu. 164. dla którego norma=0. Rys. pomijanie sprzętu (współczynnik norm na sprzęt=0). Zmiana danych działu) i wyzerować odpowiednie wartości. należy zdefiniować nowy dział.

166. Wstawianie kosztów transportu Jeśli w opcjach kosztorysu na karcie ‘Liczenie narzutów’ ustawiona jest opcja rozliczania kosztów zakupu i transportu materiałów jako narzuty lub pozycje. do kosztorysu można wstawiać koszty transportu jako odrębną pozycję. Znacznik:. W oknie tym wypełniamy pola Podstawa:. materiał i (lub) sprzęt w konkretnej pozycji. w polu Opis pozycji: wpisujemy dokładną treść opisu. wystarczy wyzerować dla niej odpowiednie współczynniki norm. 165). Jeśli chcemy pominąć robociznę. na karcie ‘Widok pozycji’. Pozycja będąca kosztami transportu. w opcjach kosztorysu. Można też wykorzystać przycisk znajdujący się na pasku narzędzi kosztorysu. w polu wyboru Wyrażenia norm RMS: nie może być wybrana opcja Wyliczona wartość normy. która kategoria została wyzerowana (rys. Okno kosztów transportu wygląda podobnie jak okno wstawiania pozycji (rys. UWAGA! Aby w nazwie działu umieszczono informację o zmienionych normach. w polu Odległość: wpisujemy odległość.W nazwie działu z zerową normą zaznaczono. Rys. na jaką będziemy transportować materiały lub sprzęt 204 NORMA PRO . 166). Wydawn. Do tego celu służy polecenie Wstaw koszty transportu … z menu Pozycja lub to samo polecenie wybrane z menu podręcznego.

norm’ wprowadzamy tylko ewentualnie dane dotyczące rozliczania kosztów transportu w innych pozycjach (patrz str.197). co przewozimy: Materiały czy Sprzęt. które w nim wypełniamy. 167. Po wypełnieniu wszystkich danych i kliknięciu na OK dostajemy okno wprowadzania szczegółów. Wygląd okna i pola. Jeśli przewozimy sprzęt.oraz zaznaczamy. Rys. podstawę i wariant dla tej pozycji. Program do kosztorysowania 205 . Po kliknięciu na OK pojawia się okno dodawania nowego elementu RMS (rys. pojawi się pole Liczba przewozów. katalog. z których część wypełniamy ręcznie. Na karcie ‘Współcz. zależą od typu elementu i są inne dla materiałów. 168). Okno to ma puste pola. materiały i sprzęt nie są dostępne. współczynniki norm na robociznę. czyli elementów M lub S. a część korzystając z listy materiałów (lub sprzętu) znajdujących się w kosztorysie. Okno wprowadzania nakładów dla kosztów transportu materiałów. Na karcie ‘Podstawa’ możemy wprowadzić wydawnictwo. inne dla sprzętu.

Rys. 169. klikamy na przycisku Kosztorysie w grupie ‘Szukaj RMS w:’. 169). Po uzyskaniu listy materiałów znajdujących się w kosztorysie (rys. szukamy potrzebnego materiału i klikamy na przycisku Wybierz. w wy- 206 NORMA PRO . gdy dodawane są koszty transportu. w którym klikamy na przycisku Szukaj. Pojawia się okienko szukania elementu RMS (takie jak na rys. Lista materiałów znajdujących się w kosztorysie. 168. lecz z pustymi polami) z zaznaczonymi domyślnie opcjami szukania (patrz rozdział ELEMENTY RMS). Aby ściągnąć z kosztorysu element.Rys. 169. Okno wstawiania elementu RMS. który transportujemy.

jaką jest transport. zaś w pole Ilość na 1 kurs wprowadzamy ilość materiału.niku na karcie ‘Dane RMS ’ zostaną umieszczone dane wybranego materiału. którą można przewieść jednym kursem. Jeśli do przewiezienia mamy dużo materiałów. Określanie kosztów transportu materiałów. Przycisk Następny pozwala na przejście do wprowadzania następnego transportowanego elementu. 170. W polu Ilość materiału wpisujemy transportowaną ilość materiału lub zaznaczamy opcję Całość użytego materiału. ile kursów potrzeba. to informacja o tym. Wybieramy kartę ‘Koszty transportu’ . Program do kosztorysowania 207 . Koszty transportu możemy wyrazić w innej walucie niż waluta kosztorysu wybierając ją z listy walut. załadunku i rozładunku wprowadzane w wyżej wymienionych polach dotyczą kosztów jednego kursu. koszty transportu pierwszych kilku kilometrów (Transport pierwsze i km) oraz koszty transportu każdego następnego kilometra ponad pierwsze kilometry (Transport każdy dalszy 1 km). zostanie umieszczona w opisie pozycji. Rys. których nie da się przewieźć jednym kursem. Przycisk Pokaż opis pozycji umożliwia obejrzenie danych pozycji. Po kliknięciu na przycisku OK zostają przeprowadzone potrzebne wyliczenia. Dodatkowo możemy zaznaczyć opcję Liczbę kursów zaokrąglić w górę. a element wprowadzony do pozycji. Na karcie zadajemy koszty ładowania i rozładowania materiału (pola Koszt załadunku i Koszt rozładunku). Wielkości kosztów transportu.

Obliczanie czasu pracy rusztowań w programie zgodne jest z instrukcją zawartą w rozdziale XVI KNR 2-02. jednym transportem wysyłamy betoniarkę. 171). można więc do niej zastosować większość poleceń dotyczących pozycji (usuwanie. Wstawianie pracy rusztowań Korzystając z polecenia Wstaw pracę rusztowań… z menu Pozycja (lub ) możemy wstawić do kosztorysu nową pozycję klikając na przycisku automatycznie wyliczającą czas pracy rusztowania i jego wartość. 171. 170 będzie wyglądało nieco inaczej (rys. upraszczanie. Koszty transportu są taką samą pozycją jak każda inna. 208 NORMA PRO . rusztowania itd.Dla kosztów transportu sprzętu okno z rys. rozliczanie w innych pozycjach. poprawianie. przenoszenie. Przy transporcie sprzętu można wstawiać nakłady nie wyszczególnione w kosztorysie (wpisując z ręki nazwę i indeks). kopiowanie. Umożliwia to wyliczenie kosztów transportu kilku rodzajów sprzętu razem (np. scalanie itd.). Rys.). Okno określania kosztów transportu sprzętu.

Okno wstawiania czasu pracy grupy rusztowań. Na karcie ‘Rusztowania’ w polu Numer grupy rusztowań: wpisujemy numer nowej grupy rusztowań (kliknięcie na strzałce obok pola spowoduje wyświetlenie numerów grup wcześniej zdefiniowanych). których robocizna ma wpływ na czas pracy tej grupy rusztowań. Dodatkowo wypełniamy pola Współczynnik wykorzystania rusztowań: i Teoretyczny skład zespołu roboczego: odczytane z założeń do rozdziału XIX KNR 2-02. jak dla zwykłej pozycji: w pole Podstawa: wpisujemy podstawę wyceny (pole to może być puste). 202). W pozycji tej wystąpi tylko jeden element. Czas pracy rusztowania zostanie wyliczony poprzez zsumowanie roboczogodzin wziętych z pozycji zaliczonych do danej grupy i podzielenie jej przez iloczyn współczynnika wykorzystania i teoretycznego składu zespołu roboczego. Na ekranie (i na wydruku) pojawi się pozycja.Rys. Element ten jest traktowany jak każdy inny element. Pola okienka z rys. w której zamiast obmiaru wyświetlona będzie lista pozycji. 172. a mianowicie sprzęt o nazwie „czas pracy rusztowania”. 172 wypełniamy tak. w któ- Program do kosztorysowania 209 . a więc po dwukrotnym kliknięciu na jego nazwie otworzy się okienko edycji RMS (patrz rozdział ELEMENTY RMS. rys. a w pole Opis pozycji: – opis pozycji.

współczynnik wykorzystania rusztowań=0. czyli o łącznych nakładach=570. 0. Koszt pracy rusztowania obliczany jest jako iloczyn czasu jego pracy i ceny jednostkowej i wyświetlany w kolumnie „S”.3028 r-g i 200. Czas pracy rusztowania jest wyliczony jako iloraz nakładów na robociznę pomnożonych przez normę i iloczynu współczynnika wykorzystania i teoretycznego składu zespołu roboczego: (570. po wstawieniu pracy rusztowań nakłady. cena jednostkowa=0. teoretyczny skład zespołu roboczego=2. Poniżej podany jest przykład obliczania czasu pracy I-szej grupy rusztowań. przenoszenie). np. to w polu Norma: wprowadzamy liczbę 10.6368 r-g. poprawianie. 173.40. jeśli znamy cenę godziny pracy jednego kompletu rusztowania.4500). o które nam chodzi (możemy przy tym skorzystać z mechanizmów szukania elementu RMS). Pozycja będąca czasem pracy rusztowań.84*2)=3398.9396*10/(0.84. a potrzebujemy 10 kompletów. 174) 210 NORMA PRO .40 zł. Jeśli indeks ETO (czyli rusztowanie) podpowiedziany przez program nie jest właściwy. Zdefiniowane zostały następujące parametry pracy rusztowania: norma=10. w polu Indeks ETO: musimy wprowadzić numer tego rusztowania. a w polu Cena jednostkowa: tę cenę.9396 r-g. które przywiązane byłyby do wstawianej grupy pracy rusztowań. Czas pracy rusztowań jest taką samą pozycją jak każda inna. Do grupy tej zaliczono pozycje 5 i 19 o następujących nakładach na robociznę: 370. można więc do niego zastosować większość poleceń dotyczących pozycji (usuwanie. Jeśli w kosztorysie nie ma pozycji. koszty jednostkowe i sprzęt będą równe zero (rys. Rys.rym określamy normę na wykorzystanie rusztowania (pole Norma:) oraz cenę za godzinę pracy jednostki normy (polu Cena jednostkowa:). Na przykład.

Rys. ). takie jak KNR czy KSNR.198) Wstawianie pozycji niekatalogowej Nie wszystkie roboty można skosztorysować w oparciu o typowe katalogi. Rys. Podczas wstawiania pozycji uproszczonych Program do kosztorysowania 211 . Nietypowe czynności wprowadzamy ręcznie po wybraniu z listy katalogów pozycję niekatalogowa. gdy do danej grupy rusztowań przypiszemy pozycje. Pozycja niekatalogowa w kosztorysie. które uzyskamy. takim jak na rys. . 174. czyli gdy dla określonych pozycji na karcie ‘Rusztowania’ w polu Numer grupy rusztowań wprowadzimy właściwą grupę rusztowań (patrz też opis karty ‘Rusztowania’ na str. wpisujemy wszystkie potrzebne dane i klikamy na przycisku OK. Wartości te dopiero wtedy zostaną wypełnione. 175. jeśli klikniemy na jakiejś pozycji prawym przyciskiem myszy. Pozycje uproszczone Wstawianie pozycji uproszczonych Pozycję uproszczoną wstawiamy po wybraniu polecenia Wstaw pozycję uproszczoną… z menu Pozycja lub po wybraniu tego samego polecenia z menu podręcznego. W okienku. 154. Elementy RMS związane z daną pozycją również wstawiamy ręcznie korzystając z poleceń Wstaw Robociznę…. Brak pozycji przypisanych do tej grupy rusztowań. Wstaw materiały… i Wstaw sprzęt… wywołanych z menu RMS (lub używając odpowiadających im przycisków znajdujących się na pasku narzędzi .

tak jak pozycje z katalogów. Jeśli pola cen jednostkowych są wyzerowane. Możemy wtedy odpowiednie ceny wprowadzić „z ręki”. gdy chcemy wpisywać koszty jednostkowe dla RMS lub całej pozycji. Wstawianie pozycji do cennika Zmodyfikowaną pozycję uproszczoną możemy wstawić do cennika pozycji. z których również można wstawiać pozycje uproszczone. W oknie katalogów norm znajduje się część zawierająca cenniki pozycji.norm’ i ‘Rusztowania’ wypełniamy pola tak jak dla zwykłej pozycji. to albo nie podłączyliśmy do kosztorysu cennika pozycji uproszczonych. W Załączniku nr 2 zawierającym ceny jednostkowe robót budowlanych znajdują się pozycje niekatalogowe będące rozszerzeniami katalogów KNR 2-02 i KNR 2-31 oznaczone symbolem KNRZ. Upraszczanie pozycji Upraszczanie pozycji możemy stosować wtedy. 212 NORMA PRO .korzystamy z katalogów typu KSNR lub innych. albo nie znalezione zostały ceny dla wstawianej pozycji. 178) edytujemy pola. zaznaczamy ją. str. korzystając z kosztorysów można tworzyć swoje własne cenniki. gdy chcemy ukryć nakłady na robociznę. Po wybraniu pozycji dostaniemy okienko. a następnie z menu Pozycja wybieramy polecenia Typ | Uproszczona. Po imporcie załącznika pozycje te znajdą się w cenniku i można je wstawiać. 214). w którym na kartach ‘Opis’. W tym celu zaznaczamy ją i z menu Pozycja wybieramy polecenie Wstaw do cennika pozycji. jak dla pozycji uproszczonej (patrz podrozdział Upraszczanie pozycji. sprzęt i materiały lub wtedy. W ten sposób. ‘Współcz. do których istnieją cenniki robót. Aby pozycję uprościć. zaś na karcie ‘Ceny jednostkowe’ (rys.

co wstawianie pozycji uproszczonych. Na rys. Program do kosztorysowania 213 . do której ceny pobierane są z cennika pozycji uproszczonych. 176 i rys. ale na przykład do obliczania ilości pewnych materiałów. to znikną one z ekranu i kosztorysu. Pozycja przed uproszczeniem. Upraszczanie pozycji nie jest tym samym. 176 po uproszczeniu. a później nie będziemy w stanie przywrócić pierwotnych danych i podziału na RMS-y (chyba że natychmiast użyjemy polecenia Cofnij). W pierwszym przypadku ceny jednostkowe wyliczane są z cen jednostkowych nakładów na RMS-y znajdujących się w kosztorysie. Rys. 176. służąc nie tylko do obliczania wartości pozycji. w przypadku usuwania elementów RMS.Rys. Jeśli będzie to konieczne. 177. 177 widać pozycję przed uproszczeniem i tę samą pozycję po uproszczeniu. pozostaną one na ekranie i w kosztorysie. zaś w drugim wstawia się pozycję. RMS-y można przywrócić z katalogu. ale wtedy dane ich mogą być już zmienione. Jeżeli pozycję uprościmy bez usuwania elementów RMS. Jeżeli pozycję uprościmy z usunięciem RMS-ów. Pozycja z rys.

Rys. 178. Karta ‘Ceny jednostkowe’ dla pozycji uproszczonej.

Po uproszczeniu pozycji możemy zdecydować, w jaki sposób będą obliczane ceny jednostkowe. W tym celu dwukrotnie na niej klikamy i w oknie, które zostanie wyświetlone wybieramy kartę ‘Ceny jednostkowe’ (rys. 178). Na karcie tej w polu Cena jednostkowa pozycji (z narzutami) wyświetlona jest cena obliczona jako suma cen jednostkowych R,M i S, a w polu Współczynnik ceny jednostkowej – współczynnik, przez który zostanie przemnożona cena jednostkowa. Pozycji uproszczonej można też przypisać walutę (pole Waluta). W grupie ‘Koszty jednostkowe bezpośrednie*współczynnik’ w odpowiednich polach pokazane są ceny poszczególnych RMS, które składają się na cenę jednostkową. Ceny te można zmienić i wtedy, przy zaznaczonej opcji Wylicz z cen jednostkowych R+M+S, zmienia się cena jednostkowa pozycji (zmiana jest widoczna na ekranie kosztorysu dopiero po zaakceptowaniu ustawień kliknięciem na OK). Domyślnie opcja Wylicz z cen jednostkowych R+M+S jest wyczyszczona i można edytować cenę jednostkową pozycji. Jeśli przy którymś z elementów R, M lub S zaznaczymy opcję szczegółowo, to cena dla danego R, M lub S będzie wyliczana z elementów RMS w pozycji (nie będzie można ręcznie ustawić kosztów jednostkowych bezpośrednich). Dopuszczalne jest zarówno jednoczesne uproszczenie jak i uszczegółowienie kilku zaznaczonych pozycji.

214

NORMA PRO

Uszczegóławianie pozycji uproszczonej
Pozycję uproszczoną można uszczegółowić, wybierając polecenie Typ Pozycji | Szczegółowa z menu Pozycja. Po pokazaniu się okienka z pytaniem czy wczytać RMS z katalogu, należy podjąć właściwą decyzję. W przypadku gdy upraszczając pozycję usunęliśmy RMS-y, powinniśmy raczej odpowiedzieć „Tak”, chyba że potem poszczególne RMS-y będziemy wprowadzać ręcznie. Jeśli nie usuwaliśmy RMS-ów, możemy je pozostawić w nie zmienionej postaci odpowiadając „Nie” lub zaktualizować, klikając na „Tak”. Jeśli pozycja uproszczona była wstawiana z cennika pozycji, to nie zawsze można ją uszczegółowić, gdyż nie zawsze znalezione zostaną dla niej katalogi norm, z których można byłoby pobrać RMS-y.

Pozycje scalone
Pozycja scalona jest to pozycja skalkulowana na podstawie innych pozycji w ten sposób, że jej wartość jest równa sumie wartości pozycji składowych. Przy liczeniu wartości pozycji składowych ich obmiary mogą być mnożone przez obmiar pozycji scalonej lub nie. Aby utworzyć pustą pozycję scaloną, z menu Pozycja wybieramy polecenie Wstaw pozycję scaloną… Zostaje otwarte okno danych pozycji, takie jak na rys. 154, do którego wprowadzamy odpowiednie dane. Aby dodać pozycję składową do pustej pozycji scalonej (lub jako pierwszą składową), należy w momencie wyboru polecenia z menu (lub wciskania przycisku na pasku narzędzi) przytrzymać klawisz <Shift>. Zaznaczenie pozycji i wybranie poleceń Typ pozycji|Scalona z menu Pozycja zmienia zwykłą pozycję na pustą scaloną. Jeśli w kosztorysie mamy pozycje, z których chcemy utworzyć pozycję scaloną, zaznaczamy je, a następnie wybieramy polecenie Utwórz pozycję scaloną… z menu Pozycja lub klikamy na przycisku . Na rys. 179 pokazane są cztery zaznaczone pozycje, z których zostanie utworzona pozycja scalona.

Program do kosztorysowania

215

Rys. 179. Zaznaczono cztery pozycje, z których zostanie utworzona pozycja scalona.

W oknie danych pozycji (rys. 154) wypełniamy odpowiednie pola, a po kliknięciu na OK pojawi się nowa pozycja, której wartość jest sumą wartości poszczególnych pozycji (rys. 180). Pozycje składowe zostaną przenumerowane, a ich numer będzie złożony z numeru pozycji scalonej oraz kolejnego numeru podpozycji.

Pozycja scalona

Pozycje składowe

Rys. 180. Pozycja scalona i jej pozycje składowe.

216

NORMA PRO

W drzewie kosztorysu pozycje składowe stanowią następny poziom zagłębienia i są ‘podporządkowane’ swojej pozycji scalonej. W oknie edycji pozycji składowej, oprócz wszystkich danych charakteryzujących pozycję, znajduje się opcja Nakłady mnożone przez obmiar pozycji scalonej. Jeśli zostanie zaznaczona, wtedy nakłady w pozycji składowej zostaną pomnożone przez obmiar pozycji scalonej, a informacja o tym zostanie wyświetlona w wierszu „Razem” w widoku kosztorysu, a w kolumnie „Obmiar” w widoku wprowadzonych pozycji (rys. 181). Zanim operacja przemnażania zostanie wykonana, pojawi się okno, w którym decydujemy, czy dopasować obmiar pozycji składowej tak, aby wartość pozycji się nie zmieniła. Jeśli odpowiemy nie, obmiar pozycji składowej będzie przemnożony przez obmiar pozycji scalonej (rys. 181) i wtedy wartość pozycji składowej, a co za tym idzie wartość pozycji scalonej, zmieni się.

Rys. 181.Obmiar pozycji składowej 69.1 został pomnożony przez obmiar pozycji scalonej bez dopasowywania do wartości pozycji.

Jeśli odpowiemy tak, obmiar pozycji składowej zostanie tak dopasowany, aby wartość pozycji składowej nie zmieniła się, a więc nie zmieniła się wartość pozycji scalonej (rys. 182).

Rys. 182. Obmiar pozycji składowej 69.1 został pomnożony przez obmiar pozycji scalonej z dopasowywaniem do wartości pozycji.

Pozycje składowe są oznaczane w kolumnie „Podstawa”' jako „Kalkulacja kosztów” i nie są domyślnie pokazywane na wydruku kosztorysu. Jeśli chcemy, aby pozycje składowe były drukowane, zmieniamy ich kwalifi-

Program do kosztorysowania

217

kację wybierając polecenie Opis robót z menu Pozycja (tak aby obok tekstu Opis robót pokazał się znak ) lub w opcjach wydruku, na karcie ‘Kosztorys’, w grupie ‘Rozwijanie pozycji scalonych’ zaznaczamy opcję Wszystkie lub Zaznaczone. Dzięki tym możliwościom możemy dokładnie skalkulować pozycje, lecz przedstawiać je inwestorowi bez zbędnych szczegółów. Jeżeli w kosztorysie prowadzimy rozliczenie wykonanych robót, to musimy zdecydować, czy wykonane roboty będą wpisywane w pozycji scalonej, czy w pozycjach składowych. Do tego celu służy polecenie Wpisywanie wykonanych robót z menu Roboty. Jeśli chcemy, aby do danej pozycji można było wpisywać wykonane roboty, z lewej strony polecenia Wpisywanie wykonanych robót powinien znaleźć się znak . Jeśli wpisujemy roboty w pozycji scalonej, nie będzie można ich wpisywać do poszczególnych pozycji składowych i odwrotnie. Pozycję scaloną można wstawiać do katalogu, tak jak każdą inną pozycję. W drzewie katalogów pozycja scalona jest przedstawiona ikoną , informującą, że składa się z pozycji składowych. Kliknięcie na tej ikonie spowoduje wyświetlenie pozycji składowych (rys. 183). Do kosztorysu możemy wstawić z katalogu zarówno pozycję scaloną jak i jej części składowe.

Rys. 183. Pozycja scalona w drzewie katalogów.

Pozycję scaloną można również wstawić do cennika pozycji. W tym przypadku w cenniku zostanie zapisana jako pozycja uproszczona, bez informacji o pozycjach składowych. Pozycję scaloną można przekształcić w pozycję uproszczoną wykorzystując polecenie Usuń pozycje „Kalkulacja kosztów” z menu Pozycja. W takim przypadku pozycje, które były oznaczone jako ”Kalkulacja kosztów” (wyłączona opcja Opis robót) zostaną usunięte. Możliwość ta jest

218

NORMA PRO

przydatna, gdy chcemy przekazać gotowy kosztorys komuś, przed kim chcemy ukryć szczegóły kalkulacji.

Wstawianie pozycji z katalogów Dynamische BauDaten
Aby wstawić pozycję z katalogu DBD-Bauteile, należy kliknąć na przycisku . Wstawiona pozycja jest pozycją scaloną, na którą składają się podpozycje opisane jako kalkulacja kosztów. Obmiar pozycji edytuje się po kliknięciu na przycisku . Dwukrotne kliknięcie na pozycji składowej wywoła standardowe okno edycji pozycji.

Rys. 184. Pozycja scalona wstawiona z katalogu DBD-Bauteile.

Aby wstawić pozycję z katalogu STLB-Bau, należy kliknąć na przycisku . Wstawiona pozycja jest pozycją uproszczoną, którą edytujemy jak zwykłą pozycję uproszczoną.

Wstawianie obiektów jako pozycji
Kosztorysy przez nas tworzone, działy i poddziały kosztorysów można traktować jak obiekty, czyli większe, bardziej rozbudowane struktury. Obiekty raz opracowane mogą zostać wstawione do cenników, tak aby można było je powtórnie wykorzystać w procesie tworzenia innych kosztorysów. Do kosztorysu jako pozycje możemy wstawić obiekty z cennika lub obiekty zapisane jako pliki kosztorysów.

Program do kosztorysowania

219

1. Jeśli chcemy wstawić obiekt zapisany jako kosztorys, z menu Pozycja wybieramy polecenie Wstaw obiekt…, następnie w oknie otwierania kosztorysów znajdujemy kosztorys, który chcemy wstawić. Po wybraniu kosztorysu i kliknięciu na OK, dostaniemy okno, w którym decydujemy, jaki element (cały kosztorys, czy jeden z jego działów), w jakim wariancie (jeśli są warianty) i w jakiej jednostce miary wstawić do kosztorysu (rys. 185).

Rys. 185. Okno z danymi wstawianego obiektu.

Na przykład na rys. 185 wczytany został cały kosztorys. Jeśli chcemy wprowadzić go w całości do nowego kosztorysu, zaznaczamy najwyższy poziom i klikamy na OK, jeśli chcemy wprowadzić tylko jeden z działów, również go zaznaczamy i klikamy na OK. Jeśli wczytujemy obiekt z tymi wariantami, które były wybrane w kosztorysie pierwotnym, nic nie zmieniamy w oknie wariantów. Jeśli zaś chcemy wprowadzić go w innym wariancie, musimy rozwinąć drzewo wariantów i kliknąć na tym wariancie, który wybieramy.

Rys. 186. Ten sam kosztorys wprowadzony w wariancie droższym i tańszym.

220

NORMA PRO

W dolnym lewym rogu okna wstawiania obiektu, wyświetlana jest lista jednostek miar, z którymi można wstawić kosztorys. Jeśli nie zdefiniowaliśmy w kosztorysie żadnych parametrów ekonomiczno-technicznych, pojawi się tu tylko jedna jednostka, a mianowicie „szt.” Jeśli są jakieś zdefiniowane parametry, zostaną wyświetlone wraz ze swoimi cenami jednostkowymi. Do cennika możemy więc wstawić obiekt z wybraną jednostką miary. Jeśli przed wczytaniem zaznaczymy opcję Wczytać koszty bezpośrednie RMS, w danych pozycji zostaną uwidocznione koszty bezpośrednie elementów RMS, w przeciwnym wypadku koszty te nie zostaną wczytane i na karcie ‘Ceny jednostkowe’ okna edycji pozycji koszty jednostkowe bezpośrednie RMS będą równe zeru.
Opcja Wczytać koszty bezpośrednie – zaznaczona

Opcja Wczytać koszty bezpośrednie – wyczyszczona.

Jeśli przed wczytaniem zaznaczymy opcję Wczytać wartość całkowitą, jako cena jednostkowa obiektu zostanie wczytana jego wartość całkowita, w przeciwnym wypadku cena jednostkowa będzie wyliczana z cen jednostkowych RMS.

Opcja Wczytać wartość całkowitą - zaznaczona

Opcja Wczytać wartość całkowitą - wyczyszczona

Program do kosztorysowania

221

Włączenie opcji Aktualizować wczytaną wartość spowoduje, że w razie zmiany danych w obiekcie z oryginalnego kosztorysu, zostanie ona uwzględniona w kosztorysie, do którego obiekt został wstawiony. 2. Jeśli chcemy do kosztorysu wstawić obiekt z cennika obiektów, wywołujemy polecenie Wstaw pozycję… z menu Pozycja, w oknie katalogów norm przechodzimy do grupy ‘Bazy cen jednostkowych pozycji i obiektów’ i tam wybieramy bazę cenową, właściwy cennik, a następnie pozycję, którą może być cały obiekt lub jedna z jego części składowych.

Rys. 187. Wstawianie obiektu z cennika do kosztorysu.

Wstawianie pozycji do katalogu
Jeśli zmodyfikowaliśmy pozycję katalogową i chcemy ją w zmienionej postaci zapamiętać dla późniejszych kosztorysów, możemy zapisać ją do dowolnego katalogu, w tym na przykład do katalogu własnego. Program umożliwia utworzenie dowolnej liczby katalogów własnych, z których potem możemy pobierać pozycje tak, jak z katalogów norm KNR czy KSNR. Do katalogu własnego możemy również zapisać pozycję, która była wstawiona jako niekatalogowa. Opis tworzenia katalogów przedstawiony jest w rozdziale KATALOGI NORM I BAZY CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI I OBIEKTÓW. Aby wstawić pozycję do katalogu należy: ♦ Kliknąć na pozycji.

222

NORMA PRO

♦ Z menu Pozycja wybrać polecenie Wstaw do katalogu… Ukaże się okno katalogów z małym oknem informującym. 188). program zapyta. Jeśli do kosztorysu podłączony jest jeden cennik pozycji. Jeśli jest podłączonych kilka cenników lub nie ma żadnego podłączonego cennika. do której bazy cenowej i do którego cennika pozycje wstawić. Okno katalogów norm po wywołaniu polecenia Wstaw do katalogu… z menu Pozycja. operacja zostanie wykonana automatycznie. Program do kosztorysowania 223 . do której mamy wstawić pozycję i kliknąć na przycisku Wstaw. 188. Pozycja może być najwcześniej wstawiona na tym poziomie drzewa katalogów. Wstawianie pozycji do cennika Zaznaczoną pozycję lub pozycje można wstawić do cennika poleceniem Wstaw do cennika pozycji… z menu Pozycja. co użytkownik ma zrobić. ♦ W oknie katalogów otworzyć katalog i rozdział lub tabelę. Rys. aby wstawić pozycję (rys. na którym przycisk Wstaw jest aktywny.

224 NORMA PRO . wystarczy kliknąć na niej lewym przyciskiem myszy. ♦ Z menu Edycja wybieramy polecenie Wytnij lub klikamy na przycisku znajdującym się na pasku narzędzi. którą chcemy przenieść. Przesuwanie pozycji Aby przesunąć pozycję (lub kilka pozycji) w inne miejsce kosztorysu. Okienko przesuwania pozycji. Zaznaczona pozycja jest wyróżniona kolorem. Jeśli chcemy. a na ostatniej klikamy przy naciśniętym klawiszu <Shift>. należy zaznaczyć jedną z nich. ♦ Potwierdzić operację kliknięciem na przycisku OK. Aby zaznaczyć kilka pozycji. Podobnie przesuwamy pozycję korzystając z menu podręcznego: klikamy prawym przyciskiem myszy w jej obszarze i wybieramy polecenie Przesuń pozycję… Do przesunięcia pozycji w inne miejsce możemy również wykorzystać metodę następującą: ♦ Klikamy na pozycji. Rys. aby pozycja po przesunięciu była pierwszą pozycją. Jeśli chcemy zaznaczyć kilka pozycji leżących jedna pod drugą. który ustawiamy w opcjach wyświetlania (polecenie Opcje | Wyświetlania. należy: ♦ Zaznaczyć tę pozycję (lub pozycje). ♦ Z menu Pozycja wybrać polecenie Przesuń pozycję… ♦ Po pojawieniu się okienka z rys. karta ‘Kolory ekranu’). Domyślnie jest to kolor zielony. 189. 189 wpisać w pole za pozycję o numerze: numer pozycji.Zaznaczanie pozycji Aby zaznaczyć jedną pozycję. zaznaczamy pierwszą z nich. w pole za pozycję o numerze: wprowadzamy 0 (zero). za którą przesuwamy wybraną pozycję. a na następnych klikać lewym przyciskiem myszy przy naciśniętym klawiszu <Ctrl>.

za którą ma zostać umieszczona. Usuwanie pozycji Aby usunąć pozycję lub grupę pozycji: ♦ Klikamy w obszarze pozycji (lub klikamy prawym przyciskiem wywołując menu podręczne). wykorzystujący mechanizm przeciągnij-i-upuść. pozycja zostanie wstawiona przed pozycję. która została podświetlona. ♦ Istnieje jeszcze trzeci sposób przesuwania pozycji. Łapiemy za pozycję lewym przyciskiem myszy i przeciągamy ją na pozycję. Po zastosowaniu tej metody mogą zginąć powiązania z innymi pozycjami (np. itp. ♦ Z menu Edycja wybieramy polecenie Wklej lub klikamy na przycisku znajdującym się na pasku narzędzi. ♦ Z menu Pozycja wybieramy polecenie Usuń grupę pozycji… Program do kosztorysowania 225 .). przeciągamy ją na pozycję. Tak jak w przypadku przenoszenia pozycji po zastosowaniu tej metody mogą zginąć powiązania z innymi pozycjami. za którą umieścimy kopię (przy wybranej opcji Wstawiaj w środek) i klikamy na przycisku Wklej). rozliczanie pozycji w innych pozycjach. następnie przenosimy wskaźnik na pozycję. odwołania do obmiarów. Po zaznaczeniu kopiowanej pozycji klikamy na przycisku (lub z menu Edycja wybieramy polecenie Kopiuj). za którą umieścimy przenoszoną pozycję. Kopiowanie pozycji Jeśli mamy wstawić pozycję podobną do już istniejącej wygodnie jest ją skopiować i potem zmodyfikować. Zaznaczoną pozycję (lub kilka pozycji) można skopiować stosując metodę przeciągnij-i-upuść: klikamy na kopiowanej pozycji. Przeciąganie można również wykonać na drzewie działów i pozycji.♦ Klikamy na pozycji. (lub z menu Edycja wybieramy polecenie Jeśli operację wklejania przeprowadzimy przy naciśniętym klawiszu <Shift>. za którą ma zostać umieszczona i przed puszczeniem przycisku myszy naciskamy klawisz <Ctrl>.

lub Zaznaczamy opcję Z wybranych działów. Wybranie działu polega na kliknięciu na jego nazwie znajdującej się na liście w grupie ‘Działy kosztorysu’ np. jeśli chcemy usunąć wszystkie pozycje z wybranych działów. Rys. podświetlamy go przez kliknięcie i klikamy na przycisku <<Usuń.Rys. ♦ Po pojawieniu się okienka z rys. Wybór potwierdzamy kliknięciem na przycisku OK. Okienko usuwania pozycji. a następnie kliknięciu na przycisku Dodaj>>. Okienko wybierania działów. 191). 190. w prawej zaś miejsce na listę działów wybranych. 191. 226 NORMA PRO . Jeśli chcemy usunąć dział z listy wybranych działów. jeśli chcemy usunąć określone pozycje (z dowolnych działów) i w pola od: i do: wpisujemy numery usuwanych pozycji. w wyniku czego wybrana nazwa pojawi się w prawej części okienka w grupie ‘Wybrane działy’. W okienku tym z lewej strony znajduje się lista zdefiniowanych działów. 190: • Zaznaczamy opcję Pozycje. na ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. W celu wybrania działów klikamy na przycisku Wybierz… i po chwili otrzymujemy nowe okienko (rys.

Odzyskać niechcący skasowane dane możemy tylko wtedy.W przypadku posługiwania się wielopoziomową strukturą działów. W tej metodzie usuwana pozycja ładowana jest do Schowka i może być wielokrotnie kopiowana w różne miejsca tego samego lub innego kosztorysu. należy: ♦ Naprowadzić kursor nad jej obszar (nie na element RMS) i dwukrotnie kliknąć. a następnie z menu Edycja wyznajdującym bieramy polecenie Wytnij (lub klikamy na przycisku się na pasku narzędzi). zaznaczamy je. ♦ Jeśli wszystkie ustawienia akceptujemy. gdy natychmiast skorzystamy z z głównego paska polecenia Cofnij z menu Edycja lub przycisku narzędzi. Wybrane pozycje lub wszystkie pozycje z wybranych działów zostaną usunięte. Pojedynczą pozycję możemy również usunąć na dwa inne sposoby: • Klikamy w obszarze usuwanej pozycji. Jeśli chcemy usunąć kilka pozycji. • Klikamy w obszarze usuwanej pozycji. a następnie naciskamy klawisz <Ctrl>+<Del> lub z menu Edycja wybieramy polecenie Usuń. lub ♦ Kliknąć w jej obszarze. klikamy na przycisku OK. a następnie z menu Pozycja wybrać polecenie Zmień pozycję… lub ♦ Kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybrać polecenie Zmień pozycję… Program do kosztorysowania 227 . do którego poziomu działy zostaną pokazane. w polu Liczba pokazanych poziomów działów: możemy wpisać (lub wybrać). a następnie z menu Edycja wybieramy polecenie Usuń lub naciskamy klawisze <Ctrl>+<Del>. Poprawianie pozycji Jeśli chcemy poprawić już wprowadzoną pozycję. W tym przypadku pozycja usuwana jest definitywnie.

Rozliczanie pozycji w innych pozycjach Rozliczanie pozycji w innych pozycjach możemy zastosować wtedy. jej koszty (dodatnie lub ujemne) można po trochu wliczyć na przykład w koszty każdej pozycji w danym dziale. Nowa pozycja przyjmie opis pozycji. W tym celu należy kliknąć na pozycji. takim jak na rysunku z prawej. jest to jedyny sposób. 228 NORMA PRO . Wybrane pozycje zostaną połączone w jedną. Jeżeli ceny pozycji ściągamy z cennika. a nawet zamienić pozycję na inną wczytując ją z katalogów norm (przycisk Katalog norm…). w pole do pozycji o numerze: wpisujemy numer pozycji. takie same jak na rys. Na dole okna znajdują się dwa przyciski pozwalające na przejście do pozycji poprzedniej lub następnej (Poprzednia i Następna). gdy w kosztorysie uproszczonym chcemy ukryć szczegółową kalkulację pewnych kosztów. Ponieważ pozycja może być rozliczona w wielu pozycjach. obmiar. jednostkę miary obmiaru. współczynniki norm. na karcie ‘Współcz. W tym celu zaznaczamy je i z menu Pozycja wybieramy Połącz pozycje… Pozycje zostaną dołączone do ostatniej zaznaczonej pozycji. Jeśli pozycje mają inne obmiary i normy. W pierwszym momencie pole Pozycja jest rozliczana w pozycjach: jest puste (rys. W przypadku gdy daną pozycję chcemy rozliczać w innych pozycjach. zaś wszystkie takie same elementy RMS zostaną zsumowane.Po wykonaniu jednej z powyższych czynności otrzymamy okienko z danymi pozycji. Łączenie pozycji Czasami zachodzi konieczność połączenia dwóch pozycji w jedną.norm’ zaznaczamy opcję Wartość pozycji uwzględnij w innych pozycjach . którą chcemy dołączyć do innej i z menu Pozycja wybrać polecenie Połącz pozycje… W okienku. Możemy zatem zmienić opis pozycji. Możemy również połączyć kilka pozycji w jedną. do której jest dołączana wybrana pozycja. do której dołączamy wybraną i potwierdzamy kliknięciem na OK. 154. aby na stałe zapisać w kosztorysie (w sposób niewidoczny dla odbiorcy kosztorysu) własne modyfikacje. 192). komputer je skoryguje (wcześniej wyświetli ostrzegający komunikat).

na której widać. Pozycja 117(‘Rusztowania zewnętrzne’) będzie rozliczana w innych pozycjach. 193. Jeśli w danej pozycji rozliczamy kilka pozycji. 192. a następnie klikniemy na przycisku . Na rys.Rys. Rys.norm. czyli w pozycji nr 112 (rys. Jeśli teraz zaznaczymy na przykład pozycję nr 117’. należy je po kolei zaznaczać i klikać na przycisku . Pozycje. to pozycja ta zostanie umieszczona w polu Do wartości pozycji doliczyć pozycje: i rozliczona w bieżącej pozycji. że zdefiniowano dwie pozycje rozliczane w innych pozycjach: są to pozycje 117’ i 123’ (pole Lista pozycji rozliczanych w innych pozycjach:).’ dla pozycji nr 112. Program do kosztorysowania 229 . które mogą być rozliczone w pozycji nr 112. 194). 193 pokazana jest karta ‘Współcz.

Narzuty na daną pozycję Program umożliwia zdefiniowanie narzutów na daną pozycję. że w polu Pozycja jest rozliczona w pozycjach: na karcie ‘Współcz. 194. Pozycja 15’ rozliczana jest w pozycji nr 5. 230 NORMA PRO . Pozycja nr 117’ jest rozliczona w pozycjach nr112 i 115. Domyślnie pozycje rozliczane w innych pozycjach nie mają unikalnych numerów. lecz numer pozycji poprzedniej ze znakiem apostrofu. to zobaczymy. 195. Jeśli obejrzymy teraz pozycję nr 117’. Jeśli jednak chociaż jedna pozycja ma wartość niezerową. to jej wartość będzie równo rozłożona na wszystkie pozycje.norm. Jeżeli pozycja jest rozliczona w pozycjach o zerowej wartości. to znaczy pozycje. Rys. Rys. to nic nie zostanie dodane do pozycji o wartościach zerowych.Aby usunąć pozycję z pola Do wartości pozycji doliczyć pozycje:.’ została wyświetlone pozycje nr 112 i 115. w których pozycja nr 117’ jest rozliczona. należy ją zaznaczyć i kliknąć na przycisku Usuń. Kliknięciem na przycisku OK akceptujemy wybrane ustawienia i wracamy do widoku kosztorysu.

196. gdy dla wybranej pozycji zmieniamy jakiś inny narzut (np. W okienku. 196). 197). 197. W widoku tym pokazane są wszystkie narzuty. które wpływają na koszt jednostkowy pozycji (rys. Dodawanie narzutów na pozycję. z menu Narzuty wybieramy polecenie Dodaj narzut… (lub klikamy na znajdującym się na paprzycisku sku narzędzi widoku Narzuty). Po zaznaczeniu pozycji. dla której definiujemy nowe narzuty. klikamy na nim i z menu Narzuty wybieramy polecenie Zmień narzut…(lub korzystamy z menu podręcznego dla tego narzutu). Program do kosztorysowania 231 . koszty pośrednie). Sposób definiowania narzutów opisany jest w rozdziale NARZUTY. Rys. które się ukaże wprowadzamy dane dla nowego narzutu (rys. Wprowadzanie narzutów na pozycję nr 112. Narzut. który został zmieniony podświetlany jest kolorem żółtym. a na początku okna umieszczono wiersz narzutów na tę pozycję. Aby wprowadzić nowy narzut. z menu Pozycja wybieramy polecenie Narzuty… W efekcie na ekranie zostanie wyświetlony kosztorys w widoku narzuty.Rys. W przypadku.

zaznaczamy go i klikamy na przycisku Usuń klucz. wybieramy go z listy i klikamy na przycisku OK. które zostanie wyświetlone na ekranie (rys. zaznaczamy go i klikamy na przycisku Zmień klucz. 232 NORMA PRO . na liście kluczy zaznaczamy bez klucza i klikamy na OK. Jeśli z danej pozycji chcemy zdjąć klucz.klucze wykonawcze Jeśli w opcjach kosztorysu zaznaczymy opcję Harmonogramowanie robót. to daną pozycję można będzie podłączyć do wybranego klucza wykonawczego.Harmonogramowanie robót . jeżeli nie – zakładamy nowy wykorzystując przycisk Dodaj klucz (rys. 198) definiujemy nowe. Okno wyboru. Jeśli chcemy usunąć klucz. modyfikujemy i usuwamy stare klucze. jeżeli jest wyłączona. 198. W przypadku gdy klucz wykonawczy już istnieje. Opcja Wszystkie służy do pokazywania wszystkich zdefiniowanych kluczy. 199). a następnie z menu Pozycja wybieramy polecenie Klucz wykonawczy… W oknie. Rys. pokazywane są tylko klucze o takiej samej jednostce miary jak obmiar pozycji. dodawania. modyfikowania i usuwania kluczy wykonawczych. dlatego też opcja Wszystkie jest zgaszona. Domyślnie kolejne klucze dodawane są z taką samą jednostką obmiaru jak obmiar bieżącej pozycji. Jeśli chcemy zmodyfikować klucz. W tym celu podświetlamy pozycję.

Program do kosztorysowania 233 . w której wyświetlane będą nazwy kluczy. Aby wstawić pozycję z innego kosztorysu. tworząc tym samym nowy system grupowania. podrozdział Praca z wieloma kosztorysami). Dlatego też nie warto ich na nowo definiować – lepiej ściągnąć je do aktualnego kosztorysu i potem ewentualnie poprawić. Rys. Klucze można także wykorzystać do rozliczania wykonanych robót.Po utworzeniu pierwszego klucza i przyłączeniu go do pozycji. którą chcemy skopiować do naszego kosztorysu i kliknąć lewym przyciskiem. Wstawianie pozycji z innego kosztorysu Bardzo często wykonujemy czynności już wcześniej rozpisane w innych kosztorysach. Dotyczy to szczególnie pozycji zawierających dużo elementów RMS. Jeśli kosztorys zawierający klucze wykonawcze wyeksportujemy do programu PLANISTA lub GET Manager. 199. to będą one pomocne w tworzeniu planu robót. należy: ♦ Kosztorys ten otworzyć w drugim oknie (patrz rozdział OTWIERANIE I ZACHOWYWANIE KOSZTORYSU oraz rozdział OPERACJE NA KOSZTORYSIE. ♦ Z menu Edycja wybrać polecenie Kopiuj lub kliknąć na przycisku znajdującym się na głównym pasku narzędzi. ♦ Ustawić wskaźnik myszy w obszarze pozycji. które wprowadzamy ręcznie. Definiowanie nowego klucza wykonawczego. na ekranie pojawi się kolumna „Klucz wykonawczy”. Ten sam klucz wykonawczy możemy przywiązać do wielu pozycji.

metoda zwykła jest tańsza. bardzo wygodnym sposobem skopiowania pozycji z innego kosztorysu. Jeśli wejdziemy zatem w dane pozycji kombinowanej (KNR 0-12 112004). Warianty pozycji W kosztorysie mogą występować warianty pozycji. W rozszerzonym opisie możemy umieścić na przykład uzasadnienia wyboru lub rezygnacji z wyboru. Jeśli już przyporządkujemy poszczególne nazwy wariantów określonym pozycjom. możemy wykorzystać pola znajdujące się na karcie ‘Warianty’ okna danych pozycji. za którą ma być wstawiona pozycja z innego kosztorysu. Metoda kombinowana jest droższa. aby były oba widoczne (najlepiej użyć poleceń Sąsiadująco pionowo lub Sąsiadująco poziomo z menu Okno).♦ Przełączyć się do aktualnego kosztorysu i kliknąć na pozycji. Okna kosztorysów umieszczamy tak. lecz efekt estetyczny nie jest najlepszy. W zależności od obranego wariantu pozycji wartość kosztorysu może przyjmować różne wielkości. ♦ Z menu Edycja wybrać polecenie Wklej lub kliknąć na przycisku znajdującym się na głównym pasku narzędzi. możemy ustawiać aktywny wariant i oceniać wartość kosztorysu. Sposób definiowania wariantów i przyporządkowywania ich pozycjom opisany jest w rozdziale WARIANTY. Tak jak w pierwszej metodzie otwieramy drugi kosztorys. jest wykorzystanie metody przeciągnij-i-upuść. Modyfikowanie podstawy i opisu pozycji w zależności od wybranego wariantu Jeśli chcemy rozszerzyć opis pozycji w zależności od wybranego wariantu. następnie łapiemy lewym przyciskiem myszy wybraną pozycję i przeciągamy ją do drugiego okna. Innym. za to płytki tak ułożone dają ładniejszy wzór. to na karcie ‘Warianty’ możemy ustawić następujące rozszerzenia opisów: 234 NORMA PRO . W przykładowym kosztorysie mamy dwie pozycje wariantowe dotyczące układania płytek na schodach metodą zwykłą i kombinowaną.

Jeśli zostanie wybrana metoda kombinowana. mimo że ładniejsze’. Ustawmy również rozszerzenia w danych pozycji zwykłej (KNR 0-12 1120-03). W tym przypadku w polu Kombinacje wariantów: wybieramy ‘Okładziny: kombinowana’. ponieważ jest stosunkowo tania’. Program do kosztorysowania 235 . a w polu uzupełnienie opisu wpisujemy powyższy tekst. opis uzupełniamy o tekst: ‘Wybrano tę pozycję. 2. Jeśli zostanie wybrana metoda zwykła. W tym przypadku w polu Kombinacje wariantów: wybieramy ‘Okładziny: zwykła’. gdyż jest to zbyt drogie rozwiązanie. W tym przypadku w polu Kombinacje wariantów: wybieramy ‘Okładziny: zwykła’. 2. Jeśli zostanie wybrana metoda kombinowana. bo daje świetny efekt estetyczny’. a w polu uzupełnienie opisu wpisujemy powyższy tekst. opis uzupełniamy o tekst: ‘Nie wybrano tej pozycji. W tym przypadku w polu Kombinacje wariantów: wybieramy ‘Okładziny: kombinowana’. opis uzupełniamy o tekst: ‘Nie wybrano tej pozycji mimo niskiej ceny. Jeśli zostanie wybrana metoda zwykła. opis uzupełniamy o tekst: ‘Wybrano tę pozycję. ponieważ proste ułożenie płytek jest mało efektowne’. a w polu uzupełnienie opisu wpisujemy tekst rozszerzenia.1. a w polu uzupełnienie opisu wpisujemy tekst rozszerzenia. Na karcie ‘Warianty’ tej pozycji zadeklarujmy następujące rozszerzenia opisów: 1.

201.Wybrano metodę kombinowaną. 236 NORMA PRO .Wybrano metodę zwykłą.Popatrzmy teraz. Rys. 200. Pozycje KNR 0-12 1120-04 i KNR 0-12 1120-03. jak będą zmieniały się opisy pozycji w zależności od wybranego wariantu: Rys. Pozycje KNR 0-12 1120-04 i KNR 0-12 1120-03.

w grupie ‘Indeks ETO’ wybieramy rodzaj indeksu: ETOB. Okno dodawania nowego elementu RMS. z menu RMS wybieramy jedno z poleceń Wstaw robociznę…. . jak na cym im przycisku: rys. w polu Norma: wprowadzamy normę (norma. w grupie ‘Typ’ zaznaczamy typ elementu. 202. zaś w pole Cena jednostkowa wpisujemy cenę jednostkową (pole to jest nieaktywne. to wartość tego nakładu zostanie obliczona Program do kosztorysowania 237 . gdy był zastosowany rabat). może być wyrażeniem). Wstaw materiały… lub Wstaw sprzęt… (lub klikamy na odpowiadają. gdy stosujemy ceny dostawców i w opcjach kosztorysu wyczyszczona jest opcja Edycja cen efektywnych. ). tak jak w przypadku pozycji. miary: wybieramy jednostkę miary. Dane ogólne W pole Nazwa: wpisujemy nazwę elementu. Jeśli jako jednostkę miary wybierzemy procent (%). z listy jednostek miar rozwiniętej po kliknięciu na strzałce obok pola Jedn. materiały lub sprzęt). ♦ Jeśli znamy wszystkie dane. Rys. KMB lub Własny i w pole wpisujemy numer indeksu.11. ELEMENTY RMS Dodanie elementu RMS do pozycji Jeśli chcemy dodać jakiś element do pozycji (robociznę. Po pokazaniu się okienka takiego. 202 kolejno wypełniamy pola.

w polu Norma: wpisujemy całkowitą ilość danego nakładu i zaznaczamy opcję Stała. Jeśli nie znamy jednostki miary i ceny jednostkowej. W przypadku gdy nakład ma być niezależny od wartości obmiaru pozycji. bazę cenową (przycisk Bazie cenowej…). w wyniku czego otrzymamy okno przeszukiwania kartoteki. bazę Intercenbud (przycisk Intercenbudzie…) lub kartotekę RMS (przycisk Kartoteka RMS…). dla którego jest włączona opcja Uwzględniany przy wyliczaniu nakładów pomocniczych. Klikając na przycisku Szukaj w okienku z rys. 218). w których definiujemy kryteria szukania (Wyszukiwanie elementu RMS. Jeśli chcemy przeszukać kartotekę RMS. w wyniku którego zostanie przedstawiona lista elementów spełniających narzucone kryteria (rys. Przeszukiwanie bazy Intercenbud). 202. klikamy na przycisku Kartoteka RMS. Wtedy nakłady dla tego elementu nie są obliczane jako iloczyn normy i obmiaru. ‘M’ lub ‘S’) spowoduje wyliczenie wartości dodawanego nakładu od wszystkich nakładów wskazanego typu. 238 NORMA PRO . Przeszukiwanie bazy cenowej i kosztorysu). Po podświetleniu wybranego elementu i kliknięciu na przycisku Wybierz odpowiednie dane wypełnią pola Jedn. w oknie z rys. Przeszukiwanie kartoteki RMS). W przypadku szukania w bazie cenowej lub kosztorysie dostaniemy okienko wyszukiwania opisane w podrozdziale Wyszukiwanie elementu RMS. 218 uruchamiamy proces przeszukiwania. Wpisanie za znakiem procentu litery określającej typ elementu (‘R’. takie jak na rys. 45. Po ustawieniu kryteriów wyszukiwania klikamy na przycisku Szukaj i z listy znalezionych elementów wybieramy potrzebny element klikając na przycisku Wybierz (patrz podrozdział Wyszukiwanie elementu RMS. W polu Waluta: oprócz złotówek możemy wybrać walutę obcą dla danego elementu. możemy przeszukać dowolny kosztorys w poszukiwaniu podobnego elementu (przycisk Kosztorysie w grupie ‘Szukaj RMS w:’). miary i Cena jedn. lecz przyjmują wartość normy.jako procent od innych nakładów tego samego typu. jeżeli wcześniej zdefiniowaliśmy ją w opcjach programu. a koszt jednostki obmiaru jest korygowany. najpierw pokaże się okno z polami. Jeśli zaś chcemy przeszukać Intercenbud.

Deskowania Opcję Deskowania wykorzystujemy wtedy. zaznaczając dla nich opcję Indywidualnie i wybierając ją z listy grup. to np. KNR-W 2-02 0245-01). ♦ W przypadku wstawiania sprzętu dostępna staje się opcja Deskowanie (patrz podrozdział Deskowania). czas pozostawienia deskowania w dniach (pola Czas pozostawienia deskowania: i dni:). gdy w pozycji występuje element reprezentujący deskowanie (np. ♦ W przypadku wstawiania materiałów dostępna staje się opcja Całość inwestora. oraz ilość motogodzin pracy przypadających na każdy dzień (pole każdy po:). Oczywiście do takiej grupy możemy zakwalifikować również nakłady z innych pozycji. cement z pozycji 4 i 18 można wydzielić z grupy wszystkich cementów i zaznaczając opcję Indywidualnie zaliczyć np. do grupy „Cement I”. uzgodnioną między inwestorem i wykonawcą (pole komplet wielkości:) przypadającego na określoną wielkość obmiaru (pole na obmiar:). cały nakład w bieżącej pozycji potraktowany zostanie jako materiał inwestora (patrz również podrozdział Materiały inwestora). gdzie będziemy mogli określić wielkość kompletu deskowania. aby dany nakład został uwzględniany w procesie obliczania nakładów pomocniczych dla aktualnej pozycji. Na przykład jeśli cement występuje w pozycjach 1. Należy pamiętać.18 i 20.4. stanie się dostępna karta ‘Deskowanie’.♦ Jeśli chcemy.7. Jeżeli ją zaznaczymy. od której potem można będzie policzyć specjalne narzuty. Jeśli ją zaznaczymy. zaznaczamy opcję Uwzględniany przy wyliczaniu nakładów pomocniczych. Program do kosztorysowania 239 . Zaznaczenie opcji Indywidualnie umożliwia zdefiniowanie lub wybranie grupy dla nakładu w tej pozycji i oznacza. dlatego też wartość wpisana w polu komplet wielkości: musi odpowiadać tej samej powierzchni. ♦ Podczas wstawiania nakładu można zadeklarować. że zostanie on wyłączony z ogólnej puli nakładów tego samego rodzaju i potraktowany indywidualnie.15. aby został on zakwalifikowany do grupy. że Cena jednostkowa: i Norma: są podawane dla deskowań o pewnej powierzchni (zwykle 100 m2). kosztów jednostkowych i wartości pracy deskowań. Dane wprowadzone do tych pól posłużą do obliczenia nakładów. Dla reszty cementów można zdefiniować grupy w widoku Zestawienia materiałów.

Element RMS reprezentujący deskowanie z wprowadzonymi danymi. który służy do wprowadzenia następnego elementu.Koszt pracy deskowania jest obliczany jako iloczyn ilości maszynogodzin i ceny najmu kompletu deskowań o powierzchni uzgodnionej przez strony. 240 NORMA PRO . Obliczenie nakładów. Na przykład dla deskowania zdefiniowanego jak na rys. 204. 203. 203. dla wielkości obmiaru 281 m2 nakłady. Rys. kosztów jednostkowych i wartości pracy deskowania. koszty jednostkowe i wartość pracy deskowania wyglądają jak na rys. ♦ W grupie ‘Numer RMS w pozycji’ pokazany jest numer dodawanego elementu RMS oraz przycisk Następny. 204. Rys.

♦ Potwierdzamy operację kliknięciem na przycisku OK. UWAGA! Nie można dodać elementu RMS do pustego kosztorysu.

Dostawca
Jeśli w opcjach kosztorysu, na karcie ‘Opisy’ została zaznaczona opcja Cenniki dostawcy, w oknie danych RMS pojawi się karta ‘Dostawca’, na której można wprowadzić dane towaru związane z jego dostawcą lub producentem.

Rys. 205. Karta ‘Dostawcy’ z danymi dostawcy towaru.

W polu Dostawca: znajduje się kod dostawcy lub producenta towaru, w polu Indeks u dostawcy: – symbol towaru u dostawcy, w polu Cena dostawcy: – cena towaru u dostawcy. W polu Rabat maksymalny: znajduje się maksymalna procentowa wartość rabatu u danego dostawcy, zaś w polu Rabat zastosowany: – faktyczny rabat na dany towar. Cena towaru podawana w polu Cena jednostkowa: na karcie ogólnych danych elementu RMS (rys. 202) ma wartość uwzględniającą rabat dostawcy.

Pozycje, w których występuje dany element RMS
Jeśli chcemy zobaczyć, w jakich pozycjach występuje dany element RMS, dwa razy na nim klikamy, a następnie wybieramy kartę ‘Pozycje’. Znajdziemy na niej listę tych pozycji, w których występuje dany element RMS wraz z podsumowaniem ilości i wartości tego elementu w całym kosztorysie. Dwukrotne kliknięcie na pozycji przeniesie nas do kosztorysu, do tej właśnie pozycji.

Program do kosztorysowania

241

Rys. 206. Lista pozycji, w których występuje ‘Zaprawa cementowo-wapienna m50’.

RMS o identycznym indeksie ETO
Gdy w zestawieniu elementów RMS znajdują się już nakłady o indeksie takim samym jak indeks wstawianego nakładu, zostaje wyświetlone okno z listą tych elementów (rys. 207). W górnej części okna pokazane jest nazwa, indeks ETO, jednostka miary i cena wstawianego nakładu oraz symbol u dostawcy i dostawca, gdy operujemy cennikami dostawców. W części środkowej wyświetlona jest lista nakładów o takim samym indeksie ETO występujących w kosztorysie. W dolnej części znajdują się następujące przyciski: • Pozycje – wyświetla okno z listą pozycji zawierających nakład zaznaczony na liście. • Dobierz – dane wstawianego nakładu zostaną zastąpione danymi nakładu zaznaczonego na liście. • Dobieraj zawsze – dane wstawianego nakładu zostaną zastąpione danymi nakładu wybranego z listy oraz następne nakłady o tej nazwie już bez pokazywania dialogu. • Zastąp – dane nakładu wybranego z listy zostaną zastąpione danymi wstawianego nakładu. • Wstaw – do kosztorysu zostanie wstawiony nakład z aktualnymi danymi (indeksem, nazwą) wyświetlonymi w górnej części okna.

242

NORMA PRO

Rys. 207. Okno wyboru RMS, jeśli w kosztorysie wystąpiły elementy o identycznym indeksie ETO.

Zaznaczanie elementu RMS
Aby zaznaczyć element, klikamy na nim lewym przyciskiem myszy. Aby zaznaczyć kilka elementów, należy zaznaczyć jeden z nich, a na następnych klikać lewym przyciskiem myszy przy naciśniętym klawiszu <Ctrl>. Jeśli chcemy zaznaczyć kilka elementów leżących jeden pod drugim, zaznaczamy pierwszy z nich, a na ostatnim klikamy przy naciśniętym klawiszu <Shift>.

Wstawianie elementu RMS przez kopiowanie
Wyróżniony przez kliknięcie element RMS może zostać skopiowany do tej samej lub do innej pozycji. Kopiowanie najprościej jest wykonać w następujący sposób: klikamy na elemencie, z menu Edycja wybieramy poleceznajdującym się na pasku nanie Kopiuj (lub klikamy na przycisku rzędzi), przenosimy wskaźnik myszy w nowe miejsce i klikamy na elemencie, za który wstawiamy skopiowany element. Następnie z menu Edy). Po wykocja wybieramy polecenie Wklej (lub klikamy na przycisku naniu tych czynności element zostanie skopiowany i, jeżeli w danej pozycji już znajdował się element o tym samym indeksie, wszystkie wartości zostaną podwojone (rys. 208 i rys. 209).

Rys. 208. Element nr2, który chcemy skopiować.

Program do kosztorysowania

243

Rys. 209. Element nr2 po skopiowaniu do tej samej pozycji poleceniem Wklej.

Jeśli chcemy skopiować element bez podwajania wartości, wykonujemy czynności opisane powyżej, z tym że stosujemy polecenie Wklej specjalnie z menu Edycja. W wyniku takiej operacji zostanie utworzony nowy element o takich samych wartościach jak element kopiowany (rys. 210). Ten sam efekt uzyskamy, gdy użyjemy polecenia Wklej (lub przycisku ) z jednoczesnym naciśnięciem klawisza <Shift>. Opisany powyżej mechanizm przydaje się w przypadku wstawiania elementu tylko trochę różniącego się od już istniejącego (rys. 211).

Rys. 210. Element nr2 po skopiowaniu do tej samej pozycji poleceniem Wklej z jednoczesnym naciśnięciem klawisza <Shift>.

Rys. 211. Trochę zmodyfikowany nowo wstawiony element.

Innym sposobem skopiowania zaznaczonego elementu (elementów) jest użycie techniki przeciągnij-i-upuść. Zaznaczamy kopiowany nakład, przeciągamy go na element, za którym ma być umieszczony i przed puszczeniem przycisku myszy naciskamy klawisz <Ctrl>.

Wstawianie elementu RMS z innego widoku
Do danej pozycji przy pomocy techniki przeciągnij-i-upuść można dodać nakład pobrany z widoku zestawień lub cen. W tym celu dla bieżącego kosztorysu otwieramy drugie okno, wyświetlamy w nim kosztorys w na przykład w widoku zestawienia materiałów (polecenie Widok | Zestawienia | Materiałów), łapiemy interesujący nas nakład i przeciągamy na określoną pozycję do okna kosztorysu, a następnie w oknie, które się pokaże określamy wszystkie potrzebne dane.

244

NORMA PRO

Przesunięcie elementu RMS
Jeśli chcemy przesunąć element RMS w ramach tej samej pozycji, klikamy na nim lewym przyciskiem myszy i z menu Pozycja wybieramy polecenie Przesuń element RMS… W okienku, które się ukaże, w polu za RMS o numerze: wpisujemy numer elementu, za który przesuwamy wybrany element. Operację potwierdzamy kliknięciem na przycisku OK.

Przesunięcie elementu RMS do innej pozycji
Aby przesunąć element RMS do innej pozycji, należy: ♦ Kliknąć na jego nazwie. ♦ Z menu Edycja wybrać polecenie Wytnij do schowka lub kliknąć na przycisku znajdującym się na pasku narzędzi. ♦ Kliknąć na pozycji, do której ma być przeniesiony element. ♦ Z menu Edycja wybrać polecenie Wklej lub kliknąć na przycisku , znajdującym się na pasku narzędzi. Po wykonaniu tych czynności wybrany nakład zostanie przeniesiony i umieszczony na liście elementów zgodnie ze swoim typem. Innym sposobem przeniesienia elementu (elementów) jest użycie techniki przeciągnij-i-upuść. Zaznaczamy kopiowany nakład (lub kilka nakładów) i przeciągamy go na element, za który ma być przesunięty (w ramach danego typu nakładu).

Usuwanie elementu
Aby usunąć dowolny element (lub grupę elementów) z pozycji, należy kliknąć na tej pozycji i z menu Pozycja wybrać polecenie Usuń element RMS…. Po pokazaniu się okienka usuwania zaznaczamy opcję Nr RMS oraz wprowadzamy zakres usuwanych pozycji (w pola od: i do:), jeśli chcemy usunąć określone pozycje, opcję Wszystkie Robocizny, gdy usuwamy wszystkie robocizny z danej pozycji, Wszystkie Materiały – gdy materiały, itd.

Program do kosztorysowania

245

Pojedynczy element łatwo usuniemy, gdy klikniemy na nim i z menu Edycja wybierzemy polecenie Wytnij do schowka (lub Usuń) lub też klikniemy na przycisku , znajdującym się na głównym pasku narzędzi.

Zmiana danych elementu RMS
Jeśli chcemy zmienić dane elementu RMS, naprowadzamy kursor nad jego obszar, klikamy i z menu Pozycja wybieramy polecenie Zmień element RMS. Ten sam efekt uzyskamy, gdy dwukrotnie klikniemy myszą w tym obszarze. Okno zmiany danych elementu (rys. 212) jest bardzo podobne do okna wprowadzania nowego elementu i zawiera takie same pola, które wypełniamy w sposób opisany w podrozdziale Dodanie elementu do pozycji. Przyciski Poprzedni i Następny służą do przywołania poprzedniego lub następnego elementu.

Rys. 212. Okno zmiany danych elementu RMS.

Warianty elementów RMS
Często podczas wstawiania pozycji może pojawić się okno z listą wariantów nakładów do wyboru, tak jak to zostało opisane na stronie 201 w rozdziale POZYCJE KOSZTORYSU.

246

NORMA PRO

Niezależnie od tego użytkownik może sam dodać do pozycji element RMS i przyporządkować go jakiemuś wariantowi. Warianty RMS opisane są w rozdziale WARIANTY, Warianty elementów RMS.

Rys. 213. Wybór aktywnego wariantu elementu RMS.

Podział materiałów (lub innych elementów) na grupy
Podział materiałów na grupy wprowadza się wtedy, gdy konieczne jest różne obliczanie narzutów dla różnych materiałów (na przykład różne będą koszty zakupu dla materiałów drogich, inne dla masowych czy prefabrykatów). Operację przydzielania materiałów do grup najlepiej jest wykonać po wprowadzeniu wszystkich pozycji kosztorysu. Aby przydzielić materiał do grupy, z menu Widok wybieramy polecenie Zestawienia | Materiały lub klikamy na przycisku , znajdującym się na głównym pasku narzędzi (patrz również rozdział ZESTAWIENIA, podrozdział Zestawienie Materiałów). Po dwukrotnym kliknięciu na danym materiale (lub wybraniu polecenia Zmień RMS… z menu RMS) pojawi się na ekranie okno, takie jak na rys. 214. Okno to podobne jest do okna z rys. 202, lecz zawiera pole umożliwiające określenie ilości materiałów inwestora – Inwestora: oraz opcję Całość w obszarze ‘Ilość’. Przyporządkowanie materiału określonej grupie polega na kliknięciu na strzałce znajdującej się obok pola Grupa: i wybraniu z listy nazwy grupy. W przypadku gdy lista nie zawiera żadnych grup lub chcemy utworzyć nową grupę, nazwę grupy wpisujemy z klawiatury bezpośrednio do pola. Tak zdeklarowana grupa pojawi się potem na liście grup w oknie definiowania narzutów.

Program do kosztorysowania

247

Rys. 214. Okno zmiany danych elementu z możliwością wprowadzenia grupy materiałowej oraz materiałów inwestora.

Materiały inwestora
Aby wprowadzić materiały inwestora, postępujemy tak, jak opisano w poprzednim podrozdziale (przechodzimy do zestawienia materiałów i dwukrotnie klikamy na nazwie wybranego materiału). Po pokazaniu się okna z rys. 214 zaznaczamy opcję Całość, jeśli cały materiał będzie materiałem inwestora lub w pole Inwestora: wpisujemy tylko tę część, która będzie inwestora. Po zatwierdzeniu ustawień wszystkie obliczenia uwzględniające materiały inwestora zostaną przeprowadzone automatycznie, w podsumowaniu pojawi się pozycja ‘Materiały inwestora’, a ich wartość zostanie odjęta od sumy, od której obliczane są narzuty.

Sumowanie robocizny w pozycji
Jeśli w opcjach kosztorysu, na karcie ‘Rozliczanie RMS’, w grupie ‘Rozliczanie robocizny’ została zaznaczona opcja Osobno, to podczas wprowadzania pozycji robocizna jest rozbijana na poszczególne zawody. W przypadku, gdy chcemy dla danej pozycji zastosować rozliczenie łączne robocizny, z menu RMS wybieramy polecenie Sumuj robociznę…

248

NORMA PRO

Rys. 215. Sumowanie robocizny.

Na rys. 215 widać jak wygląda robocizna w podziale na zawody i po wykonaniu sumowania. Sumowania robocizny w wybranych pozycjach, działach lub w całym kosztorysie możemy również dokonać po wywołaniu polecenia Sumuj robociznę… z menu Kosztorys (patrz rozdział OPERACJE NA KOSZTORYSIE) lub w opcjach kosztorysu zaznaczając opcję Razem na karcie ‘Rozliczanie RMS’, w grupie ‘Rozliczanie robocizny’ (patrz rozdział OPCJE KOSZTORYSU).

Zastępowanie robocizny
Robociznę występującą w pozycji można zastąpić inną, którą wybiera się z listy wyświetlonej po wybraniu polecenia Zastąp robociznę z menu RMS.

Rys. 216. Okno z listą zawodów występujących w kosztorysie.

Przywracanie robocizny z katalogu
Gdy w pozycji robocizna jest rozliczana razem (patrz rozdział OPCJE KOSZTORYSU, karta ‘Rozliczanie RMS’), poleceniem Przywróć robociznę z katalogu można wczytać robociznę z katalogów norm.

Program do kosztorysowania

249

to przy kolejnych uaktualnieniach cen program automatycznie pobierze cenę bez pytania użytkownika.Przywracanie elementów RMS z katalogu Jeśli zmiany. które wprowadziliśmy do elementów RMS nam nie odpowiadają i chcemy powrócić do pierwotnych. pojawi się okno Wybór elementu RMS i jego ceny z propozycją wyboru elementu podobnego. z menu Pozycja wybieramy polecenie Przywróć RMS-y z katalogu. czy zmieniamy mu tylko cenę. najpierw pojawi się odpowiednie okno umożliwiające wybór cennika lub bazy cenowej i cennika. Przed dodaniem elementu program sprawdza. które wykonamy w tym oknie zostaną zapamiętane i po wywołaniu polecenia Dobór RMS… z menu RMS można będzie zobaczyć. Dobieranie elementów RMS z cennika Jeśli podczas wstawiania pozycji lub przeliczania kosztorysu w cenniku nie zostanie znaleziony dany element RMS. jeśli tak – modyfikowane są tylko jego ceny. Jeśli kosztorys współpracuje z kilkoma cennikami lub nie ma żądanego cennika. katalogowych elementów i ich danych. Podobny proces ma miejsce. Czynności. gdy w kosztorysie występują już elementy o identycznym indeksie ETO i podczas wstawiania nowego elementu poja- 250 NORMA PRO . jak były dobierane elementy RMS z cennika do RMS kosztorysu. Jeśli do kosztorysu podłączony jest tylko jeden cennik. W oknie tym (rys. Po tej operacji zostaną zachowane poprzednie ceny elementów RMS. Dodawanie elementu do kartoteki RMS Zaznaczony element można dodać do kartoteki RMS wybierając polecenie Dodaj do kartoteki RMS z menu RMS. czy taki element już istnieje. Jeżeli dla wybranego przyporządkowania zostanie wskazany dobór „automatyczny”. 158) decydujemy. czy pozostawiamy dany element. reszta danych się zmieni. element zostanie dodany właśnie do niego. Jeśli nie – jest dodawany w całości. Dodawanie elementu RMS do cennika Zaznaczony element RMS możemy dodać do cennika RMS poleceniem Dodaj do cennika… z menu RMS. czy wręcz ‘podmieniamy’ go na inny.

. które były zamieniane na inne lub dobierana była dla nich cena. Program do kosztorysowania 251 . 2. (pozostałe dane nie zostaną zmienione). wstawianie – zamiast elementu oryginalnego do kosztorysu zostanie w całości wstawiony element mu odpowiadający. 207). jak były dobierane elementy RMS podczas przeliczania kosztorysu i wstawiania nowych pozycji. czyli zawartość kolumny „Dobór” można zmienić dwukrotnie klikając na wierszu tego elementu. W dalszych kolumnach wyświetlany jest indeks. 3.. Rys. w którym widać. Na liście znajdują się elementy o indeksie ETO i nazwie. W kolumnie „Dobór” wyświetlany był sposób. nazwa i dostawca elementu. wycenianie – element przyjmie cenę odpowiadającego elementu. Możliwe są trzy metody dobierania: 1. Metodę doboru elementu. w jaki były dobierane ceny z cennika.” a „kształowniki stalowe profilowane U. Okno. 217. który zastąpił element oryginalny.” będą wyceniane jak „Profil Int. UW 75(4m). Dla reszty pojawi się okno z propozycją wyboru elementu RMS.wia się okno W zestawieniu występują RMS o identycznym indeksie ETO (rys. Na przykład na rysunku poniżej zadeklarowano. że w przyszłości zamiast „taśmy spoinowej” zostanie wstawiona „Taśma spoinowa papierowa dl 23m” od dostawcy RIGIPS. propozycja – użytkownikowi zostanie przedstawiona lista do wyboru. zamiast „płytki ceramiczne lub terakotowe” – „płytki terakotowe 150x150.

252 NORMA PRO . to po kliknięciu na jednym z wyżej wymienionych przycisków program najpierw spróbuje wyszukać w cennikach podłączonych do kosztorysu lub kosztorysie wskazany element. 218) wraz z listą znalezionych elementów. Przeszukiwanie cennika lub kosztorysu Najczęściej będziemy poszukiwali elementu RMS w zainstalowanych cennikach lub utworzonych przez nas kosztorysach. Raz opracowana lista doboru RMS. innym kosztorysie. usunąć zaznaczony wiersz (Usuń) lub usunąć wszystkie wiersze (Usuń wszystkie). 214) możliwe są różne reakcje programu. Jeśli zostanie znalezionych kilka elementów. Po wybraniu przeszukiwana bazy cenowej lub kosztorysu (przyciski Bazie cenowej… i Kosztorysie w grupie ‘Szukaj RMS w:’ z rys. wczytać z dysku (Wczytaj z pliku). bazie Intercenbud lub w kartotece RMS. od razu wstawia brakujące dane w pola okna edycji nakładu (rys. W przypadku gdy w oknie dodawania nowego elementu RMS zostanie wpisana tylko nazwa lub indeks. to pojawia się okno wyszukiwania (rys. 202). Można ją zapisać na dysku (Zapisz w pliku). Wyszukiwanie elementu RMS W oknie dodawania nowego elementu lub zmiany danych elementu znajdują się przyciski umożliwiające znalezienie potrzebnego elementu w cennikach podłączonych do kosztorysu. 212 i rys. Wystarczy ją wczytać z pliku i wtedy przy wstawianiu nowych pozycji i przeliczaniu kosztorysu RMS-y będą dobierane według niej. określona dla jednego kosztorysu i zapisana na dysku może być przydatna dla innych kosztorysów.Lista doboru jest pamiętana razem z kosztorysem. Jeśli zostanie znaleziony tylko jeden odpowiadający nazwie lub indeksowi.

W pozostałych przypadkach. to znaczy wtedy gdy program nie znajdzie żadnych elementów zgodnych z wprowadzoną nazwą lub indeksem lub w ogóle nic w te pola nie wpiszemy. jakiego typu element jest poszukiwany Program do kosztorysowania 253 . klasyfikacja nie będzie brana pod uwagę. W oknie tym: ♦ W grupie ‘Kryteria szukania’ zaznaczamy opcje określające jaki typ danych będzie przeszukiwany. Gdy zaznaczymy Wybrany typ RMS. wyświetli się okno (rys. Jeśli zaznaczymy Dowolna. Jeśli zaznaczymy opcję Tekst nazwy. będzie przeprowadzone szukanie nazwy elementu RMS według opcji zaznaczonych w grupie ‘Nazwa RMS’. będą przeszukiwane towary tylko tego dostawcy. jeśli zaś zaznaczymy Dostawca i podamy kod dostawcy. jeśli zaznaczymy ETO(1). bądź Podobne indeksy. ♦ W grupie ‘Klasyfikacja indeksu’ decydujemy.Rys. przeglądane będą indeksy elementów. 218). w którym możemy zadeklarować szczegółowe warunki wyszukiwania. jeśli zaś zaznaczymy U producenta. KMB(2) lub Własna(3) zostaną przeszukane tylko elementy należące do podanej klasyfikacji. 218 Okno wyszukiwania elementu RMS w bazie cenowej lub kosztorysie. będą przeszukiwane symbole towarów definiowane przez dostawcę. Jeśli zaznaczymy opcję Zgodność indeksu. według jakiej klasyfikacji będzie przeprowadzone szukanie. ♦ W grupie ‘Typ RMS’ zaznaczamy. będą tylko przeszukiwane elementy danego typu.

Jeśli chcemy przeszukiwać kosztorys. gdy chcemy przeszukać cenniki. 219). a gdy chcemy przeszukać kosztorysy inne niż aktualny. Jeśli jest to cennik inny niż dołączony do kosztorysu. jednostki miary. W razie potrzeby danego elementu można poszukać w Kartotece RMS. ♦ W grupie ‘Szukaj w:’ zaznaczamy opcję Cennikach. indeksu PKWiU. 218 zaznaczamy opcję Intercenbud. gdzie definiujemy kryteria szukania (rys. typu. Przeszukiwanie bazy Intercenbud Możemy nie mieć na stałe podłączonej bazy Intercenbud. 218). to będą wyszukiwane elementy zawierające w swojej nazwie tekst wpisany w polu Nazwa:. W przypadku gdy na liście nie ma cennika. zaznaczamy opcję Kosztorys. Zaznaczenie opcji Całe wyrazy (dostępna. gdy przeszukujemy kosztorys) pozwala na wyszukanie całych wyrazów. ceny oraz według dostawcy. Dane dostawcy możemy wpisać ręcznie lub możemy je wybrać z okna dostawców (takiego jak na rys. indeksu KMB. Kod dostawcy i województwo można również wybrać z listy. Jeśli zaznaczymy opcję Fragment. w wyniku którego zostanie przedstawiona lista elementów spełniających narzucone kryteria (rys. definiując kryteria szukania na karcie ‘Intercenbud’. Intercenbud możemy przeszukać według nazwy elementu. z którego szukanie zostało wywołane. których początek nazwy zgodny jest z tekstem wpisanym w pole Nazwa:. jego nazwy skróconej. jeśli zaś opcję Początek. W tym celu w oknie z rys.♦ Opcje grupy ‘Nazwa RMS’. a następnie przechodzimy na kartę ‘Intercenbud’. ♦ Klikając na przycisku Szukaj uruchamiamy proces przeszukiwania. klikamy na przycisku Cennik… i w liście zaznaczamy cenniki do przeszukania. 47) po kliknięciu na przycisku znajdującym się z prawej strony pola Kod:. to program będzie wybierał elementy. Po podświetleniu wybranego elementu i kliknięciu na przycisku Wybierz odpowiednie dane zostaną przekazane do okna. który chcemy przeszukać. która rozwinie się po kliknięciu na strzałce wyświetlanej z prawej strony pola. gdy wcześniej zaznaczyliśmy opcję Tekst nazwy. 254 NORMA PRO . a mimo to możemy ją przeszukać bezpośrednio z Normy. dodajemy go do listy (patrz str. służące do określenia sposobu wyszukiwania wg nazwy są dostępne w przypadku. wykorzystujemy przycisk Kosztorys… Zaznaczając opcję Intercenbud możemy przeszukać bazę Intercenbud. 131).

Okno definiowania kryteriów szukania w bazie Intercenbud. 218 zaznaczamy opcję Kartoteka RMS i formułujemy kryteria takie jak opisano w podrozdziale Przeszukiwanie cennika lub kosztorysu. W takim przypadku należy rozszerzyć kryteria wyszukiwania. Proces przeszukiwania bazy Intercenbud przebiega dwuetapowo. ich lista pojawi się w oknie. Program do kosztorysowania 255 . Przy niefortunnym zdefiniowaniu tych warunków może się zdarzyć. na przykład zaznaczając opcję szukania według fragmentu nazwy.Rys. W oknie z rys. Najpierw są wyszukiwane materiały według kryteriów sformułowanych na karcie ‘Intercenbud’. Po sformułowaniu kryteriów szukania przechodzimy z powrotem na kartę ‘Parametry szukania’. a potem na znalezioną listę nakładane są warunki ustawione na karcie ‘Parametry szukania’. Jeśli jakieś elementy spełniające wybrane kryteria zostaną znalezione. że nie zostaną znalezione żadne materiały. Kliknięcie na elemencie. 219. a następnie klikamy na przycisku Szukaj. Przeszukiwanie kartoteki RMS W programie Norma Pro mamy możliwość wyszukiwania elementów RMS z kartoteki zawierającej uporządkowaną informację o wszelkich zawodach. mimo że są w Intercenbudzie. a następnie wykorzystanie przycisku Wybierz spowoduje przekazanie danych elementu do okna. z którego kartoteka została wywołana. Na karcie tej ustawiamy dodatkowe warunki wyszukiwania i klikamy na przycisku Szukaj. materiałach i sprzęcie.

. Jeśli chcemy zobaczyć. 220. 256 NORMA PRO . musimy przejść do widoku zestawienia materiałów (lub zestawienia sprzętu) poleceniami: Widok. a potem w oknie edycji elementu RMS wybieramy kartę ‘Koszty transportu’ (rys. Okno edycji elementu RMS z kartą Koszty transportu. z menu RMS). Zestawienia i Materiały (lub Sprzęt). na karcie ‘Rozliczenie RMS’ powinna być zaznaczona opcja doliczane do ceny jednostkowej.. 220). Aby wejść w tryb określenia sposobu obliczania kosztów transportu dla wybranego materiału (lub sprzętu). Rys. Domyślnie nowe materiały mają doliczane koszty zakupu w wysokości określonej w polu Dla nowych materiałów (w przypadku sprzętu koszty transportu nie są automatycznie doliczane do ceny maszynogodziny). Dostępne są następujące metody obliczania kosztów transportu: • nie wliczane – koszty transportu nie są doliczane do ceny jednostkowej materiału (lub sprzętu). w opcjach kosztorysu.Uwzględnianie kosztów transportu w cenie materiałów i sprzętu Jeśli koszty zakupu i transportu mają być doliczane do ceny jednostkowej. bądź sposób obliczania tych kosztów. jak były obliczane te koszty lub jeśli dla wybranych pozycji chcemy zmienić bądź stawkę. dwukrotnie klikamy na jego nazwie (lub wybieramy polecenie Zmień RMS.

• wartość – do ceny zostanie dodana wartość całkowita kosztów transportu danego materiału lub sprzętu (rys. Szczegółowa kalkulacja kosztów transportu. • szczegółowa kalkulacja – do ceny jednostkowej (lub ceny maszynogodziny) doliczony zostanie koszt załadunku i rozładunku (lub koszt montażu i demontażu) oraz koszty przewozu materiałów lub sprzętu (rys. 222). Rys. 221. 223).Okno wyboru sposobu rozliczania transportu.Rys. 222. Program do kosztorysowania 257 .

Koszty transportu doliczane jako wartość.Rys. • procent wartości nakładu – do ceny pozostanie dodana wartość stanowiąca podany procent wartości nakładu (rys. W tym przypadku każda zmiana tego procentu w opcjach spowoduje zmianę w materiałach. • na jednostkę miary materiału – do ceny zostanie dodana wartość wynikająca z kosztów transportu przypadających na jednostkę miary materiału (rys. a co za tym idzie zmianę ich kosztów zakupu lub transportu. ’karta ‘Liczenie narzutów’). 224). 258 NORMA PRO . Rys. Jeśli zostanie zaznaczona opcja Z opcji kosztorysu. procent ten zostanie pobrany z opcji kosztorysu (z pola Dla nowych materiałów. Koszty transportu materiałów na jednostkę miary. grupa ‘Koszty zakupu i transportu materiałów i sprzętu. 225). 224. 223.

że w pozycji nr 7 transport liczony jest szczegółowo. Program do kosztorysowania 259 .. karta ‘Opcje kolumn’). polecenie Wyświetlania. Stawki kosztów transportu mogą zostać jednocześnie zmienione dla wielu zaznaczonych materiałów przy pomocy polecenia Stawka kosztów transportu… z menu RMS. 225. Zestawienie materiałów z kolumną ‘Transport’.. 226. 8 i 9 – procentowo.. Na rys. Oczywiście wartość kosztów transportu zawarta jest już w cenie jednostkowej (lub cenie maszynogodziny). W oknach zestawień materiałów i sprzętu można uwidocznić kolumnę ‘Transport’ pokazującą sposób obliczania kosztów transportu (menu Opcje. Rys. w pozycjach 10 i 11 – kwotowo. a w pozycjach 1. w pozycjach 3 i 4 – na jednostkę miary.Rys. Koszty transportu jako procent wartości nakładu. 226 widać.

12. Dane ogólne działu Rys. Kosztorys możemy podzielić na działy wcześniej. Na karcie ‘Opis działu’ (rys. gdy już mamy wypełniony kosztorys częściowo lub całkowicie. dopóki nie zostanie utworzony nowy dział. Jeśli definiujemy dział przed wprowadzaniem pozycji. 227) określamy poziom działu w strukturze i wypełniamy pole Nazwa:. 227. Operacje wstawiania. Dział zostanie wstawiony po kliknięciu na przycisku OK lub Wstaw. gdy mamy już wprowadzone pozycje. kopiowania i usuwania działów oraz określania ich parametrów można łatwo wykonać w widoku Działy kosztorysu. Jeśli chcemy 260 NORMA PRO . W polu Pozycje od: wprowadzamy lub modyfikujemy numery pozycji. W programie Norma Pro można utworzyć strukturę wielopoziomową działów o głębokości do 10 poziomów. Definiowanie nowego działu W celu zdefiniowania nowego działu klikamy na pozycji. Definiowanie nowego działu. przenoszenia. która ma być pierwszą pozycją działu i z menu Działy wybieramy polecenie Wstaw… (lub klikamy na przycisku z głównego pasku narzędzi). które mają znaleźć się w dziale. gdy poszczególne typy robót chcemy rozliczać oddzielnie. DZIAŁY KOSZTORYSU Podział kosztorysu na działy jest wygodny wtedy. to wszystkie nowe pozycje będą zaliczane do tego działu. zanim zaczniemy wprowadzać pozycje lub później. Domyślnie w polu do: znajduje się numer ostatniej pozycji bieżącego poziomu.

Po kliknięciu na OK zostanie utworzony poddział „B1” działu „B” (rysunek z lewej). zaznaczamy opcję Pusty (znikną wtedy pola od: i do:). Jeżeli dla danego działu chcemy wprowadzić poddział. Numer działu. Na przykład wprowadźmy poddział „B1” do działu „B. Ponieważ tworzymy poddział działu „B”. w polu wyboru działu wybieramy poziom o jeden większy. Jeśli chcemy utworzyć nowy dział na najwyższym poziomie (niezależnie od tego. jeśli nie zdefiniowaliśmy żadnego działu lub poziom aktualnie zaznaczonego działu. Załóżmy. że dotychczasowa Program do kosztorysowania 261 . chyba że działy są ręcznie numerowane. a jako nazwę działu wprowadzamy „B1” (rysunek z prawej). w polu wyboru działu wybieramy Poziom 2. w tym wypadku Poziom 1 (rysunek z lewej). a wszystkie następne działy i poddziały zostają odpowiednio przenumerowane. W polu wyboru poziomu wyświetlony jest domyślnie Następny poziom. aż do 10 poziomów zagłębienia. co zaznaczony dział. na jakim poziomie aktualnie się znajdujemy). wprowadzamy tylko jego nazwę. Postępując w ten sposób możemy tworzyć kolejne poddziały. Najlepiej będzie widać to na przykładzie. w polu wyboru poziomu wybieramy z listy Poziom 1. a akceptujemy numer i poziom podpowiedziany przez program. Po wywołaniu polecenia wstawiania nowego działu na karcie ‘Opis działu’ w polu Numer: . jeśli w polu wyboru poziomu wybierzemy Następny poziom. Jeśli wstawiamy nowy dział na tym samym poziomie. Nowy dział lub poddział wstawiany jest zawsze za aktualnie zaznaczonym działem. czyli kolejny poziom zagłębienia.zdefiniować pusty dział i dopiero potem wstawiać do niego pozycje. Całą istniejącą strukturę działów można przenieść na niższy poziom i podporządkować ją nowemu działowi. umieszczony w polu Numer:. jest nadawany automatycznie i nie można go zmienić.

to przy dodawaniu nowych pozycji elementy RMS z nim związane nie będą wprowadzone do działu (np. W wyniku otrzymamy nową strukturę. w polu Robocizna: możemy wybrać cenę robocizny obowiązującą w danym dziale. 262 NORMA PRO . Karta ‘Współczynniki norm’. UWAGA! Jeśli jako wartość któregoś współczynnika wstawimy liczbę zero. w której na najwyższym poziomie (poziom 1) znajdzie się nowy dział. że nowa robocizna musi różnić się od innych indeksem lub nazwą. jeśli współczynnik norm dla materiałów=0. dla którego wybierzemy Następny poziom. to wszystkie materiały w dziale zostaną pominięte). „B” i „C”. Wstawmy teraz dział „XXX”. a gdy żadna nam nie odpowiada. Rys. Współczynniki norm i robocizna w dziale Karta ‘Współczynniki norm’ umożliwia zmianę norm w dziale na poszczególne typy nakładów. wprowadzamy nową kliknięciem na przycisku Dodaj…pamiętając.struktura działów wygląda jak na rysunku z prawej: na najwyższym poziomie znajdują się trzy działy „A”. Dodatkowo. 228. Domyślnie jest to cena określona dla całego kosztorysu. Jeśli chcemy wybrać inną cenę. a wszystkie pozostałe działy staną się jego poddziałami (rysunek z prawej). a dział „B” ma dodatkowo poddziały. rozwijamy listę kliknięciem na strzałce obok pola Robocizna:.

Zmiana danych działu Jeśli chcemy zmienić dane działu. 229. Karta ‘Podstawa’. nadając parametrowi nazwę i wprowadzając ilość jednostek w danym dziale. Nowy rodzaj parametru definiujemy po kliknięciu na przycisku Dodaj. Rys. klikamy na jego nazwie i z menu Dział wybieramy polecenie Usuń (lub wykorzystujemy menu podręczne dla tego działu lub też naciskamy klawisze <Ctrl>+<Del>). 227. Okienko usuwania zawiera kilka opcji: jeśli zaznaczymy opcję Działy. W wyniku tego na ekranie ukaże się takie same okno jak na rys. Usuwanie działu Aby wejść w tryb usuwania działu. możemy wpisać w pola Program do kosztorysowania 263 . podstawę oraz wariant. nazwę i numer katalogu. na karcie ‘Podstawa’ można określić dla niego wydawnictwo.Parametry ekonomiczno-techniczne Na karcie ‘Parametry ekonomiczno-techniczne’ określamy parametry ekonomiczno-techniczne działu (patrz podrozdział Parametry ekonomiczno-techniczne w działach). dwukrotnie klikamy na jego nazwie lub z menu Dział wybieramy polecenie Zmień… (lub korzystamy z menu podręcznego dla tego działu). Wydawnictwo i katalog Jeśli mamy zamiar wstawić dział do cennika obiektów.

stanie się dostępny przycisk Wybierz…. przechodzimy do widoku działów (menu Widok. z menu Edycja wybieramy polecenie Kopiuj (lub klikamy na odpowiadającym mu przycisku). jaką ma opis wstawianego kosztorys. Po kliknięciu na Otwórz zostanie utworzony nowy dział o nazwie takiej. następnie klikamy na nazwie tego działu. jak w kosztorysie składowym. współczynniki norm i narzuty będą takie. Aby wstawić kosztorys jako dział. za którym ma być wstawiony nowy dział i wywołujemy powyższe polecenie. jeśli zaznaczymy Wybrane działy.od: i do: zakres usuwanych działów. Kopiowanie działu Aby skopiować dział wraz z całą jego zawartością. w przeciwnym wypadku usunięte zostaną tylko definicje działów. polecenie Działy kosztorysu). Przesunięcie działu Aby przesunąć dział. Do tego celu służy polecenie Wstaw kosztorys składowy… z menu Dział. zaznaczamy ten dział. za którym ma być wstawiona kopia i z menu Edycja wywołujemy polecenie Wklej. Wstawianie kosztorysu składowego jako działu Do kosztorysu można wstawić inny kosztorys jako dział. a jego jednostki elementarne. 102. Dział można łatwo przesunąć korzystając z metody przeciągnij-i-upuść. służący do wybrania działów (tak jak w opisano to rozdziale POZYCJE KOSZTORYSU. wystarczy go zaznaczyć. 264 NORMA PRO . zostanie wyprowadzony odpowiedni komunikat. W wyniku dostaniemy okno otwierania kosztorysu. w którym wybieramy kosztorys do wstawienia. tam zaznaczamy dział do skopiowania. Jeśli opcje obliczania kosztorysu składowego różnią się od opcji ustawionych dla kosztorysu głównego. Zaznaczenie opcji Razem z pozycjami i poddziałami spowoduje usunięcie działów wraz z całą ich zawartością. za którym chcemy je umieścić. Usuwanie pozycji). Kosztorys złożony Kosztorys złożony powstaje przez wstawienie kosztorysu jako działu. z menu Dział wybrać polecenie Przesuń i w okienku wpisać liczbę przesuwanych działów i numer działu. takie jak na rys.

230. kopia kosztorysu składowego zostanie wbudowana w kosztorys główny. W takim wypadku plik kosztorysu składowego istnieje obok kosztorysu głównego i: • każda zmiana wykonana w kosztorysie składowym będzie widoczna w kosztorysie głównym (po jego wczytaniu). W tym przypadku zmiany w kosztorysie głównym nie wpłyną na kosztorys składowy. Rys. jeśli zaś cena jest różna. to do zestawienia RMS zostanie dodany nowy RMS o nazwie zmodyfikowanej przez dopisanie znaku '. Parametry ekonomiczno-techniczne w działach Dla każdego działu (jak również dla całego kosztorysu) można określić pewną jednostkę przeliczeniową. • zmiany w kosztorysie głównym dotyczące kosztorysu składowego będą sygnalizowane podczas zapisu kosztorysu głównego na dysk i mogą zostać zapisane w oryginalnym kosztorysie składowym. to będą połączone w zestawieniu RMS. której Program do kosztorysowania 265 . do którego jest wstawiany. Gdy zaznaczymy opcję Włączony do kosztorysu. aby kosztorys składowy był tylko połączony odsyłaczem z kosztorysem głównym. i również zmiany wykonywane w kosztorysie składowym nie będę widziane w kosztorysie głównym. w jaki sposób kosztorys zostanie włączony do kosztorysu określamy w oknie. to jeśli ich cena jest taka sama (lub zerowa). W oknie danych kosztorysu składowego zaznaczamy opcję Zewnętrzny. Dane kosztorysu składowego To. gdy chcemy.Jeżeli w kosztorysie składowym znajdują się nakłady o identycznym kodzie ETO i nazwie jak w kosztorysie. które wywołamy poleceniem Kosztorys składowy… z menu Dział. Określanie sposobu włączenia kosztorysu składowego do kosztorysu głównego. zwaną jednostką elementarną.

Sposób definiowania kluczy opisany jest w rozdziale HARMONOGRAMOWANIE I ROZLICZANIE WYKONANYCH ROBÓT. Aby wprowadzić jednostki elementarne. Rys. Okno definiowania jednostki elementarnej. Potwierdzamy wartości kliknięciem na OK. które się ukaże (rys. Taką jednostką może być na przykład 1m2 wzniesionego budynku lub 1mb kładzionej kanalizacji. z menu Dział wybieramy polecenie Parametry ek-tech…przechodząc tym samym do karty ‘Parametry ekonomiczno-techniczne’ okna edycji działu (rys. 227). na karcie ‘Liczenie narzutów’. Jeśli w oknie parametrów kosztorysu. a my mimo to 266 NORMA PRO . nie została zaznaczona opcja Z narzutami działów i pozycji. Narzuty w działach Każdy dział może mieć swoje ‘prywatne narzuty’. Klucz planu Jeśli wcześniej w opcjach kosztorysu zaznaczyliśmy opcję Harmonogramowanie robót. Narzuty te określamy po kliknięciu na danym dziale i wybraniu z menu Dział polecenia Narzuty… Definiowanie narzutów indywidualnych zostało dokładnie opisane w podrozdziale Definiowanie narzutów indywidualnych w działach rozdziału NARZUTY. przy pomocy którego będzie można danemu działowi przyporządkować określony klucz. w polu Nazwa jednostki elementarnej: wpisujemy skrót jednostki.wartość będzie interesującym wskaźnikiem dla inwestora. scalonych (patrz rozdział ZESTAWIENIA. Jak kształtują się wartości jednostek elementarnych można zobaczyć w tabeli elementów scalonych. a jej koszt odzwierciedli wszystkie koszty poniesione w dziale. 231. zaś w polu Liczba jednostek elementarnych: ich ilość przeliczeniową. to w menu Dział pojawi się polecenie Klucz planu…. 231). która pojawi się po wybraniu z menu Widok polecenia Zestawienia | Tabela elem. Po kliknięciu na przycisku Dodaj w okienku. podrozdział Tabela elementów scalonych).

z wybranym działem przygotowanym do definiowania narzutów. Wstawianie działu IZOLACJE do cennika obiektów.wywołamy polecenie Narzuty… z menu Dział. w którym będziemy mogli zdefiniować tylko narzuty wspólne działów i narzuty na cały kosztorys. ich lista zostanie wyświetlona w dolnej części okna. Jeśli w dziale zdefiniowano parametry ekonomiczno-techniczne. Program do kosztorysowania 267 . Odpowiedź negatywna spowoduje przejście do widoku narzutów. czy zaznaczymy opcję Wstaw pozycje w oknie wstawiania obiektu (rys. następnie okno z rys. w zależności od tego. 232. postępując tak jak w przypadku elementów i pozycji. 232. 119). Po ewentualnej zmianie danych i kliknięciu na OK do cennika zostanie wstawiony dział jako jedna pozycja lub dział razem z pozycjami. Rys. Jeśli wcześniej wybraliśmy cennik obiektów i określiliśmy domyślne dane wydawnictwa i katalogu. zostanie wyświetlone okno z rys. zostanie wygenerowany komunikat o powstałej sprzeczności z pytaniem. Dział można wtedy wstawić z jednostką miary charakterystyczną dla danego parametru. 232. Wstawianie działów do cennika obiektów Cały zaznaczony dział może zostać wstawiony do cennika obiektów poleceniem Wstaw do cennika obiektów… z menu Dział. Jeśli zaś nie podłączyliśmy cennika obiektów. najpierw pojawi się okno wyboru cennika obiektów (rys. czy zaznaczyć tę opcję. Odpowiedź pozytywna spowoduje jej zaznaczenie i przejście do widoku Narzuty. Warianty działów W zależności od potrzeb możemy definiować działy alternatywne. 232).

który został wstawiony razem z pozycjami. zamiast opcji Wstaw pozycje pojawi się opcja Wstaw poddziały. 268 NORMA PRO . 234. ile jest poddziałów. Jeśli do cennika wstawiamy dział o bardziej rozbudowanej strukturze. Rys. 233. Za każdym razem możemy zdecydować. czy wstawić jako pojedynczą pozycję czy wraz z pozycjami. 232. to w oknie z rys. Zaznaczenie tej opcji spowoduje pojawianie się okna z rys. 232 tyle razy. Cennik obiektów z działem IZOLACJE.Rys. Ten sam cennik obiektów w oknie katalogów norm i baz cenowych jednostkowych pozycji i obiektów. zawierającej poddziały. czy poddział pominąć (przycisk Pomiń).

W tym celu wywołujemy polecenie Zapisz jako kosztorys… z menu Dział. Dział zapisany jako kosztorys może później zostać wstawiany do innych kosztorysów jako obiekt. Program do kosztorysowania 269 .Zapis działu w postaci kosztorysu Zaznaczony dział możemy zapisać jako kosztorys.

procenty (np. Ekran. W pole Opis wiersza obmiaru możemy wpisać krótki opis wprowadzanego wiersza. „^” – potęgowania). Wstawianie wyrażenia Podstawowym rodzajem wiersza dla pozycji obmiaru jest wyrażenie. klikamy na przycisku . Pozycja obmiaru może składać się z pięciu różnych rodzajów wierszy: wyrażenia. Po wstawieniu pustego wiersza wyrażenie wpisujemy z klawiatury bezpośrednio w wierszu zaś kończymy wpisywanie naciśnięciem klawisza <Enter>. podstawowe operatory matematyczne („+” – dodawania. opisu (komentarza). „*” – mnożenia. Pusty wiersz jest przygotowany do wprowadzania danych. nawiasy (dowolna ilość poziomów). Jeśli wyrażenie jest poprawne. EDYCJA OBMIARU Obmiar edytujemy na ekranie widoku Przedmiar. Możemy tu wprowadzić wyrażenie albo komentarz. 235. stałej lokalnej. jak również wyrażenie matematyczne zawierające liczby. menu i pasek narzędzi służący do edycji obmiaru opisane są w podrozdziale Widok Przedmiar rozdziału WIDOKI i ZESTAWIENIA. sumy częściowej i końca obliczeń pomocniczych. Prawidłowo wpisane wyrażenie służące do obliczania obmiaru. Znaki identyfikujące komentarz w wyrażeniu określane są w opcjach kosztorysu. funkcje. Rys. Każdy wiersz wpisujemy w polu edycyjnym znajdującym się na górze okna. „–” – odejmowania. stałe i komentarze. „/” – dzielenia. jeśli nie – zaproponuje jego zamianę na komentarz. Wstawianie nowego wiersza do pozycji obmiaru Jeśli chcemy wstawić nowy wiersz przed aktualnym wierszem. 12%). Wyrażeniem może być pojedyncza liczba. który otwiera się po wybraniu polecenia Przedmiar z menu Widok.13. na karcie ‘Widok pozycji’. Wstawienie wiersza za aktualnym wierszem polega na klik- (lub wybraniu polecenia Wstaw wiersz z menu nięciu na przycisku Obmiar). program je zaakceptuje. 270 NORMA PRO . Domyślnie są to znaki „<” i „>”.

Na przykład na rys. Wyrażenie wraz z jednostkami miary. Rys. obmiaru od strony ul.Komentarz umieszczamy więc między znakami „<” i „>” i wtedy treść tam wpisana nie jest brana pod uwagę podczas obliczania wartości wyrażenia. Obmiar wraz z komentarzem. to znaczy umieścić między znakami „<” i „>”. musimy je potraktować jako komentarz. 237. 238 wartość obmiaru pozycji „Rozebranie pokrycia dachowego…” składa się z czterech części: obmiaru od strony szkoły.Królewskiej.Kwiatowej oraz obmiaru od strony hotelu. Program do kosztorysowania 271 . Rys. Obmiar zdefiniowany jako ciąg niezależnych wierszy. ujęty w znaki ’ <’ . 236. których wartości są sumowane. Znaczenie każdego wyrażenia jest opisane w wierszu komentarza. 238) wyliczone wartości kolejnych wierszy są zsumowane i umieszczone w kolumnie „Razem”. Jeśli chcemy wprowadzić do wyrażenia jednostki miary. ‘ >’ Liczba Rys. obmiaru od strony ul. 238. Jak widać na (rys. Obmiar może składać się z kilku niezależnych wierszy. Komentarz umieszczony w wyrażeniu.

Rys. Komentarz wpisany w kolumnie „Podst”. cisku Wstawianie komentarza Jeśli chcemy w wierszu umieścić opis np. Opis wiersza można również wpisać bezpośrednio w kolumnie „Podst”. 239. 240. sposobu obliczania obmiaru lub wykonywanej czynności. wystarczy tylko dwukrotnie kliknąć na wysokości wybranego wiersza i wprowadzić tekst z klawiatury (rys.Jeśli całe wyrażenie chcemy potraktować jak komentarz. Edycja wiersza obmiaru Aby wejść w tryb edycji istniejącego wiersza obmiaru. 240). wystarczy kliknąć na nim dwa razy i po pojawieniu się kursora tekstowego można rozpocząć wprowadzanie zamian. Wiersz komentarza i wiersz wyrażenia w obmiarze. wpisujemy go w polu edycyjnym obmiaru bezpośrednio z klawiatury. Opis ten będzie też widoczny w kolumnie „Podstawa” w widoku Kosztorys. Wiersz komentarza Wiersz wyrażenia Rys. klikamy na przy. 272 NORMA PRO .

z menu Obmiar wybieramy polecenie Definicje stałych…. 241). Na przykład na rys. W polu Wartość: wprowadzamy jej wartość liczbową. w którym znajduje się lista zdefiniowanych stałych. Okno. w wyniku czego dostaniemy okienko definiowania stałej (rys. stała zostanie umieszczona na liście zdefiniowanych stałych (rys. należy go zaznaczyć. a następnie kliknąć na przycisku lub nacisnąć kombinację klawiszy <Ctrl>+<Del>. Rys. że prawie w każdym wierszu znajduje się liczba 0. W polu Nazwa stałej: wpisujemy jej nazwę. SzerOtw i wstawimy wszędzie tam.40. obliczeniach pomocniczych lub sumach częściowych obmiarów różnych pozycji wiele razy będzie występowała ta sama wielkość. przy czym nazwa musi zaczynać się od litery. Po kliknięciu na OK. dlatego też nadamy jej nazwę np. 241. Program do kosztorysowania 273 . Okienko definiowania stałej. Aby zdefiniować stałą. a następnie w wyświetlonym oknie klikamy na przycisku Dodaj. to zamiast za każdym razem wpisywać jej wartość. Stałe globalne Definiowanie stałych globalnych Jeśli w wyrażeniu.Usuwanie wiersza obmiaru Aby usunąć wiersz obmiaru. w której możemy używać małych i dużych liter (w tym polskich) oraz cyfr 0-9. można nadać jej nazwę i w tej formie wstawiać do obmiaru. 242. 245 widać. 242). Rys. gdzie występuje.

Edycja stałej Jeśli chcemy zmienić wartość stałej. kliknięciu na jej nazwie i potwierdzeniu kliknięciem na przycisku OK. podświetlamy ją na liście i klikamy na przycisku Usuń. Usuwanie stałej Jeśli chcemy usunąć stałą. Innym sposobem jest wpisanie jej nazwy bezpośrednio w wyrażeniu. które będą widoczne tylko w pozycji. Fragment obmiaru z wstawionymi stałymi WysDrzwi. SzerDrzwi1. w której zostały zdefiniowane. Rys.SzerDrzwi2. Stałe globalne są dostępne w całym kosztorysie. do którego wpisujemy nazwę stałej i jej wartość w postaci „nazwa sta- 274 NORMA PRO . W tym celu do obmiaru wstawiamy wiersz (najlepiej na początku). Stałe możemy traktować również jako parametry i zmieniając ich wartość przeliczać na nowo obmiary. Wstawianie stałej do wyrażenia Wstawienie stałej do wyrażenia polega na wybraniu polecenia Wstaw stałą… z menu Obmiar. SzerDrzwi3 . to znaczy stałe. podświetlamy ją na liście i klikamy na przycisku Zmień. 243. Definiowanie stałych lokalnych Oprócz stałych globalnych możemy definiować stałe lokalne.

16 Odwołania do stałej lokalnej ‘Grubość’ Rys. sumy częściowe. Suma częściowa Jeżeli chcemy podzielić obliczenia obmiaru na pewne grupy logiczne. Definicja stałej lokalnej ‘Grubość’. 244 w pierwszym wierszu obmiaru zdefiniowano stałą lokalną ‘Grubość’. 245 pokazany jest fragment obmiaru z sumami częściowymi. 244. Poniżej. jak nazwa stałej globalnej). Wprowadzenie sumy częściowej spowoduje pojawienie się w kolumnie „Poszcz” przerywanej kreski i umieszczonej pod nią sumy dotychczas przeprowadzonych obliczeń. Program do kosztorysowania 275 . a końcowa suma umieszczana jest w kolumnie „Razem”. Do tak oznaczonych sum częściowych można odwołać się podczas definiowania innych obmiarów (patrz podrozdział Odwołania do sum częściowych i obliczeń pomocniczych). Każda suma częściowa jest w ramach pozycji oznaczona kolejną literą alfabetu. Definicja stałej lokalnej i odwołania do niej.łej=wartość” (nazwa może zawierać znaki takie. możemy zastosować tzw. Następnie w innych częściach obmiaru używamy w wyrażeniach tej właśnie nazwy. Dla pozycji pokazanej na rys. deklarowane kliknięciem na przycisku . której wartość wynosi 0. na rys. Wartości sum częściowych są sumowane razem z innymi składnikami obmiaru. a w następnych wierszach wyrażenia z odwołaniami do niej.

„A” Obliczenia pomocnicze „B” Rys. 276 NORMA PRO . których wartości zostaną zsumowane. Aby ciąg wierszy oznaczyć jako obliczenia pomocnicze. Wartości poprzednich wierszy zostaną zsumowane i oznaczone kolejną literą (jak w przypadku definiowania sum częściowych). lecz nie zostaną bezpośrednio uwzględnione w obmiarze. należy zakończyć je wierszem końca obliczeń pomocniczych wprowadzanym kliknięciem na przycisku .Rys. Obliczenia pomocnicze Obliczenia pomocnicze są to pewne fragmenty obmiaru obejmujące jeden lub kilka wierszy. 246. Obliczenia pomocnicze oznaczone literami. 245. a wartość w kolumnie „Razem” – wyzerowana (rys. Obmiar składający się z dwóch sum częściowych „A” i „B” oraz kilku wierszy obliczeń. 246).

Piszemy więc w okienku edycyjnym wyrażenie: 2*#p92A (które zostanie zamienione na 2*poz. 8. Na przykład definiując obmiar w obmiaru ósmej pozycji pozycji 125 chcemy wykorzystać dwukrotną sumę częściową oznaczoną literą A z pozycji numer 92 (patrz rys.5*#p23. Jeśli odwołujemy się do sumy częściowej w tej samej pozycji.5*poz. W opcjach kosztorysu. który zastąpi ciąg znaków #p. Odwołania do pozycji. sum częściowych i obliczeń pomocniczych Do wyrażeń definiujących obmiar można wstawiać odwołania do wartości obmiarów innych pozycji. następnie musi być wpisana litera „p” oznaczająca pozycję. 245). w polu Tekst odwołania do innej pozycji (#p) można określić tekst. gdy wiersz obmiaru zostanie zaakceptowany przez użytkownika. a zaraz za nią numer pozycji. Ciąg znaków ‘#p’ zostanie zastąpiony tekstem ‘poz.92A). Program do kosztorysowania 277 . Odwołanie musi zawierać odsyłacz do numeru pozycji (czyli Tak wpisujemy odsyłacz „#”. a po naciśnięciu klawisza <Enter> otrzymujemy 8.’. to podczas definiowania innych obmiarów również do nich możemy się odwołać. Rys.5. Na przykład wyrażenie 8. Odwołanie musi być poprzedzone znakiem „#”. literę „p” i numer pozycji) oraz literę do sumy częściowej A symbolizująca sumę częściową lub obliczenie znajdującej się w definicji pomocnicze. #pA.23. możemy pominąć numer pozycji i napisać np. na karcie ‘Widok pozycji’. Jeśli do pozycji obmiaru wprowadziliśmy sumy częściowe lub obliczenia pomocnicze oznaczone literami.Obliczenia pomocnicze oznaczone literami mogą zostać wykorzystane w procesie definiowania innych obmiarów (patrz podrozdział Odwołania do sum częściowych i obliczeń pomocniczych). To oznacza. 247.5*#p23 oznacza wymnożenie wartości obmiaru pozycji o numerze 23 przez liczbę 8. że w wierszu obmiaru wpisujemy np.

278 NORMA PRO . Na rysunku widać. skopiowanie ich do Schowka. Zaznaczenie kilku wierszy sum częściowych.Podczas wpisywania numeru pozycji należy pamiętać. Odwołanie można łatwo wstawić przez zastosowanie następującej metody: zaznaczamy wiersz sumy częściowej. że gdy pozycje numerowane są działami.1. zatem w pozycjach tych można się odwołać do pozycji 57. 248.2 (druga pozycja w poddziale nr 1 działu nr 3). Rys. żeby był on zgodny z systemem numerowania ustawionym w opcjach kosztorysu. że obmiary pozycji 58 i 59 są powiązane z obmiarem pozycji 57 o wartości 135.37. Podobny efekt można uzyskać korzystając z metody przeciągnij-i-upuść: po zaznaczeniu wiersza (lub wierszy) sumy częściowej przeciągamy go przy naciśniętym klawiszu <Shift>. do którego chcemy wstawić odwołanie i z menu Edycja wybieramy polecenie Wklej odwołania. #p3. Oznacza to. a następnie użycie polecenia Wklej odwołania spowoduje wstawienie w wierszu sumy odwołań (rysunek z prawej). do której się odwołujemy i kopiujemy go do Schowka (Kopiuj z menu Edycja). np. W ten sam sposób odwołujemy się do obliczeń pomocniczych. w odwołaniach musi być uwzględniony numer działu. następnie przenosimy wskaźnik myszy w to miejsce.

Rys. odwołanie zostanie zastąpione wartością obmiaru. do której jest odwołanie. 249. Jeśli usuwamy kilka pozycji. to odwołanie zostanie zastąpione wyrażeniem wpisanym w polu obok. 250). do której jest odwołanie. Jeśli usuwamy pozycję. 250. Program do kosztorysowania 279 . 250 i dla każdej z nich będziemy mogli określić inny sposób zastępowania odwołania. Rys. gdy opcję tę wyczyścimy. Jeśli zaznaczymy wyrażeniem. W przeciwnym wypadku. na ekranie pojawi się stosowne okno z prośbą o podjęcie decyzji. co wpisać do definicji obmiaru zamiast odwołania (rys. do których istnieją odwołania i zaznaczymy opcję Zastępuj odwołania do wszystkich pozycji. Domyślnie jest to symbol odwołania do nieistniejącej pozycji (#p0). Symbol ten możemy pozostawić lub wpisać w pole inne wyrażenie. to wszystkie odwołania zostaną zastąpione w ten sam sposób. dla każdej usuwanej pozycji pojawi się okienko z rys. W pozycjach 58 i 59 umieszczono odwołania do pozycji 57. Okno pokazywane podczas próby usuwania pozycji. Jeśli jest zaznaczona opcja wartością.

Po wpisaniu 280 NORMA PRO . 251. postać odwołania zostanie zachowana. należy z menu Obmiar wybrać polecenie Wstaw wzór…. Jeśli chcemy. Wstawianie funkcji i wzorów Jeśli w obmiarze musimy obliczać powierzchnie czy objętości różnych figur geometrycznych lub potrzebujemy użyć funkcji matematycznych.Podczas kopiowania do schowka pozycji. aby wybrany wzór podstawił się jako funkcja. Jeżeli jednak jednocześnie kopiujemy pozycję. Rys. które dołączone są do programu. Przenoszenie pozycji do innego kosztorysu traktowane jest jak kopiowanie przez schowek. w której znajduje się odwołanie. Aby wstawić wzór do wyrażenia. aby w przenoszonych pozycjach zachować odwołania do innych pozycji. zaś w polu Wzory – na konkretnym wzorze. powinna zostać zaznaczona opcja Funkcja. do których są odwołania. jeśli nie jest wykonane poprzez schowek. należy je przekopiować wraz z tymi. Dlatego też. Okno wstawiania funkcji. odwołanie zamieniane jest na odpowiednią wartość obmiaru. w oknie. między które wpisujemy wartości parametrów oddzielone średnikami (patrz rysunek z prawej). Wtedy po kliknięciu na przycisku OK w wyrażeniu pojawi się nazwa funkcji z otwartymi nawiasami. które się ukaże w polu Zestaw wzorów kliknąć na zestawie wzorów. Przenoszenie w tym samym kosztorysie pozycji zawierającej odwołanie nie wpływa na jego postać. możemy skorzystać z wzorów. do której jest odwołanie.

Rys. Y i H. H X Y H X Rys. opcja Funkcja powinna być wyczyszczona. Na rys. Program do kosztorysowania 281 . której powierzchnię mamy obliczyć (na górze) i wyrażenie obmiaru z wstawionymi funkcjami (na dole). Figura. Wzór wstawiany w postaci rozwiniętej.wysokość). Wykorzystano tu wzory na obliczanie powierzchni koła: PoleKołaR(promień) i trójkąta: PoleTrójkąta(podstawa. które figurują w wyrażeniu. 252. Jeśli zaś wzór ma zostać wstawiony w postaci rozwiniętej (jako ciąg wyrażeń). a w kolumnie „Opis i wyliczenia” zostaną wygenerowane wiersze parametrów i wiersze kolejnych wyrażeń wzoru. 253 pokazano wyrażenie na obliczenie dosyć skomplikowanej figury. z prawej po nadaniu wartości parametrom.parametrów i przejściu do następnego wiersza wartość funkcji zostanie uwzględniona w wartości wyrażenia. Po nadaniu wartości wszystkim parametrom zostanie obliczona wartość wyrażenia i umieszczona w kolumnie „Poszcz”. Przed wpisaniem wyrażenia zdefiniowane zostały stałe X. Z lewej zaraz po wstawieniu. Wtedy po kliknięciu na przycisku OK w okienku edycyjnym pojawi się nazwa pierwszego parametru przygotowanego do wpisania wartości. 253.

możemy nadać mu nazwę i zapamiętać jako wzór lub funkcję. 254. ♦ Zaznaczamy stałe lokalne wraz z funkcją od nich zależną. które będą argumentami funkcji (nie jest ważne. Na przykład obmiary występujące w pozycjach 63 i 64 w wierszu ‘Dach nad garażem’ można potraktować jak funkcję. do którego dołączamy nasz wzór (lub ewentualnie tworzymy nowy zestaw) i w polu Nazwa: wpisujemy nazwę funkcji bez nawiasów np. który można by potraktować jak funkcję.Definiowanie własnych funkcji i wzorów Jeśli często używamy jakiegoś wyrażenia (lub serii wyrażeń). który później będzie wstawiany w postaci ciągu wyrażeń. Za nazwą możemy umieścić krótki opis oddzielony spacją. 256 wybieramy zestaw wzorów. Definiowanie własnej funkcji lub wzoru. MojaFunkcja. W pozycjach 63 i 64 ‘Dach nad garażem’ ma obmiar. czy mają jakieś wartości i jakie). powinno przebiegać w sposób następujący: ♦ Definiujemy stałe lokalne. ♦ Definiujemy samą funkcję (jedno– lub wielowierszową). która również się przyda w 282 NORMA PRO . Rys. ♦ Z menu Obmiar wybieramy polecenie Zachowaj wzór… ♦ W okienku takim jak na rys.

zaznaczeniu opcji Funkcja. Rys. Program do kosztorysowania 283 . Nazwa funkcji wraz z otwartymi nawiasami przygotowanymi do wprowadzania argumentów pojawi się we wstawianym wierszu (rys. podświetleniu nazwy funkcji MojaFunkcja i kliknięciu na OK.następnych pozycjach (rys. Okno. 255. Rys. w którym wprowadzamy nazwę nowego wzoru. 257). 256. następnie zaznaczono wiersze stałych GrPl i WysPl (które będą argumentami funkcji) oraz następny wiersz i całość zapamiętano jako funkcję o nazwie MojaFunkcja (rys. 256). w których zdefiniowano stałe lokalne oraz wyrażenie stanowiące funkcję zależną od tych stałych. Zaznaczone wiersze. W pozycji 63 najpierw utworzono stałe lokalne i wstawiono je do wyrażenia. Wstawienie własnej funkcji do obmiaru odbywa się tak jak wstawianie funkcji dostarczanych z programem (patrz podrozdział Wstawianie funkcji) i polega na wybraniu polecenia Wstaw wzór… z menu Obmiar. 254).

258. Rys. 258). 257. Nazwa zdefiniowanej przez nas funkcji w trakcie wstawiania do wiersza obmiaru. Wartości funkcji są różne. które się pokaże wybieramy albo utworzenie nowego obiektu (opcja Utwórz nowy). 284 NORMA PRO . Wewnątrz nawiasów wpisujemy argumenty funkcji w postaci wyrażeń oddzielonych średnikami (rys. Funkcja MojaFunkcja z nazwami stałych (u góry) i argumentami liczbowymi wpisanymi bezpośrednio (u dołu). Podczas definiowania funkcji i wzorów można korzystać z sum częściowych i obliczeń pomocniczych oraz wstawiać odwołania do nich w postaci #pA (patrz podrozdział Odwołania do pozycji. działów i pozycji. ponieważ wartości argumentów są różne. z menu Obmiar wybieramy polecenie Wstaw obiekt…. Funkcję własną można również wstawić w postaci rozwiniętej. Dotyczy to całego kosztorysu. a następnie w oknie.Rys. Aby do wiersza przedmiaru wstawić obiekt. czy tylko zostanie utworzone do niego łącze (opcja Łącz zaznaczona). albo wczytanie go z pliku istniejącego na dysku (opcja utwórz z pliku). Wtedy w oknie wstawiania czyścimy opcję Funkcja i dalej postępujemy w sposób opisany w podrozdziale Wstawianie funkcji i wzorów. Aktualna wartość funkcji zależeć będzie oczywiście od wartości jej argumentów. Wielkość rysunku może być ustalona lub skalowana w zależności od szerokości kolumn. Wstawianie do obmiaru rysunków i innych obiektów Do wierszy obmiaru można wstawiać obiekty graficzne (i nie tylko) tworzone innymi programami.W tym drugim przypadku podajemy nazwę i ścieżkę dostępu do pliku oraz decydujemy. czy obiekt będzie na stałe włączony do kosztorysu (opcja Łącz wyczyszczona). sum częściowych i obliczeń pomocniczych).

Polecenie Edytuj otwiera obiekt w oknie. Do obsługi edycji obiektów służą polecenia Edytuj. Otwórz i Konwertuj wywoływane z menu Obmiar | Obiekt + nazwa. Wstawianie nowych obiektów oraz obiektów utworzonych z plików. 260). w jaki będą zmieniały się jego rozmiary (rys. W oknie tym nie są Program do kosztorysowania 285 . Z trybu edycji obiektu wracamy do Normy przy użyciu klawisza <Esc>. który powiązany jest z danym typem – wystarczy dwa razy kliknąć na obiekcie lub z menu Obmiar wybrać polecenie Obiekt | Edytuj. w którym możemy określić wielkość obiektu i sposób. Rys. Okno skalowania rysunku. 260. w którym został utworzony lub programu. jak dwukrotne kliknięcie na obiekcie. które zastępuje okno Normy i ma taki sam efekt.Rys. Gdy klikniemy na wstawionym obiekcie i z menu Obmiar wybierzemy polecenie Skalowanie… dostaniemy okno. 259. Obiekt może być edytowany przy pomocy programu.

pozycje i działy mogą być przedstawiane alternatywnie. Polecenie Otwórz otwiera osobne okno aplikacji. tak jak elementy RMS. Po powrocie do Normy poprawiany obiekt zostanie automatycznie zaktualizowany. W Normie Pro można łatwo umieszczać rysunki z programu Rysunek. Wystarczy tylko w oknie wstawiania obiektu wybrać Dokument programu Rysunek. Aby obiekt w Normie został zaktualizowany stosownie do wprowadzonych zmian.dostępne polecenia menu Plik otwieranej aplikacji. Na przykład możemy przedstawić inwestorowi propozycję wyłożenia glazurą wszystkich ścian w kuchni do wysokości dwóch metrów 286 NORMA PRO . powinno być wywołane polecenie Aktualizuj. a następnie przystąpić do tworzenia nowego lub edycji istniejącego rysunku. Kosztorys w widoku Przedmiar z wstawionym planem miasta i rysunkiem placu. Warianty obmiarów Obmiary. w którym można edytować obiekt tak jakby się osobno wywołało tę aplikację. W oknie tym dostępne są polecenia menu Plik z dodatkowym poleceniem Aktualizuj + nazwa kosztorysu. 261. Rys. wykonanym w programie Rysunek.

262.lub tylko tych ścian. Po wprowadzeniu nowego wiersza (lub wierszy) obmiarów definiujemy grupy i warianty. Program do kosztorysowania 287 . Pliki konfiguracyjne impallpl. zapisana jest w specjalnych plikach konfiguracyjnych: imptxtob. W takim przypadku zarówno obmiary jak i wartości pozycji będą się znacznie od siebie różniły. jak również obmiary zapisane w plikach tekstowych o strukturze zrozumiałej dla programu Norma Pro. ArCon oraz innych programów CAD. ponieważ ich struktura jest z góry znana. a tych fragmentów za szafkami – nie.cfg – dla plików tekstowych i impallpl. do Notatnika. Informacja o tym.cfg i imptxtob. jakie kolumny wczytywać do obmiaru i w jakiej kolejności. w którym zainstalowano Normę Pro. Pozycja z wariantami obmiarów. Obmiary wyeksportowane z programu Rysunek wczytuje się jako pliki tekstowe. Dla plików wygenerowanych z programu ArCon nie jest potrzebny plik konfiguracyjny.cfg – dla plików AllPlan. a następnie przypisujemy je alternatywnym wierszom tak jak opisano w rozdziale WARIANTY. Zawartość każdego pliku może być przez nas zmodyfikowana po wczytaniu go do dowolnego edytora tekstowego.cfg. Rys. np. Import obmiarów Do programu Norma Pro można wczytać obmiary z plików utworzonych przez programy AllPlan. znajdują się w folderze. które są widoczne.

Obiekt. 263. Możemy tu określić rodzaj separatora użytego do oddzielenia kolumn. Zostanie utworzone połączenie do pliku. W okienku.Rys. Po kliknięciu na OK w kolejnym okienku przeglądając drzewo folderów znajdujemy potrzebny plik i klikamy na przycisku Otwórz. wymazujemy jej nazwę z wiersza pozostawiając puste miejsce. Zawartość pliku konfiguracyjnego imptxtob. • Wyrażenie – jest to wyrażenie służące do obliczenia obmiaru.cfg umożliwiającego import obmiarów z plików AllPlan (na dole) i pliku impallpl. Funkcja. to dodatkowe dane mogące ułatwić użytkownikowi obsługę obmiarów. 264) wybieramy jeden z plików CAD-owskich lub plik tekstowy. nie występujące w pliku konfiguracyjnym. w wierszu Kolumny umieszczamy ich nazwy oddzielone przecinkami. którego kod dziesiętny wpisujemy w polu Separator za znakiem równości (np. z menu Obmiar wybieramy polecenie Import obmiarów…. Jeżeli jakiejś kolumny nie chcemy wczytywać. • Wartość – jest to wartość obmiaru w postaci liczby. • Materiał. Można również zmienić kolejność kolumn. kod 59 – średnik). Poniżej objaśnione jest znaczenie poszczególnych kolumn: • Nazwa – jest to nazwa obmierzanego elementu. 264).cfg umożliwiającego import obmiarów z plików tekstowych (na górze). Jeśli natomiast chcemy do obmiaru wczytać z pliku dodatkowe kolumny. 288 NORMA PRO . Aby zaimportować obmiar. przestawiając je w wierszu pola Kolumny. kod 9 oznacza tabulator. • Lokalizacja określa położenie lub kategorię obmierzanego elementu. w którym wcześniej zapisaliśmy obmiary i umieszczone na liście w polu Użyte połączenia: (rys. w polu Nowe połączenie z: (rys. • Jednostka – jest to jednostka miary obmiaru. • Identyfikator – jest to jednoznaczny identyfikator w ramach całego projektu. które się ukaże.

Trzecim sposobem wstawienia obmiaru jest zaznaczenie pozycji. czy przeliczać obmiary. przełączamy się do okna importu obmiaru. w menu pojawia się menu Obmiar.Rys. Lista połączeń z plikami obmiarów. a jego okienko wyświetlone obok okna kosztorysu (rys. przeciągamy go z okna obmiarów na tę pozycję. Aby wstawić obmiar do wybranej pozycji. Program do kosztorysowania 289 . Zostaje utworzony nowy wiersz. zaznaczamy obmiar do wstawienia i z menu Obmiar wybieramy polecenie Wstaw. Zaznaczamy pozycję. umożliwiające sortowanie listy obmiarów oraz wstawianie wybranego obmiaru. Jednostka miary importowanego obmiaru jest porównywana z jednostką miary obmiaru pozycji i w razie niezgodności zostaje wygenerowany komunikat o błędzie z pytaniem. pojawi się okienko. 264. Jeśli decydujemy się na przeliczanie. przełączenie się do okna importu obmiaru i dwukrotne kliknięcie na obmiarze przeznaczonym do wstawienia. Po wykonaniu operacji wstawiania. do której wstawiamy obmiar. Po przełączeniu się do okna importu obmiarów. do kosztorysu przenoszone są następujące dane importowanego obmiaru: nazwa do kolumny „Podstawa”. w którym wprowadzamy przelicznik wg którego program przeliczy obmiary. plik obmiarów zostaje wczytany. Obmiar można również wstawić przy pomocy poleceń menu. Po potwierdzeniu na OK. Przelicznik ten może być liczbą lub wyrażeniem. w którym znajdą się dane z przeciągniętego obmiaru. do której wstawiamy obmiar. wartość do kolumny „Opis i wyliczenia” oraz identyfikator. który pozostanie w kosztorysie niewidoczny. 265).

• Przycisk i lista Selekcja obmiarów pozwala na wybranie tylko tych obmiarów. które są użyte w kosztorysie. Standardowo pokazywane są wszystkie obmiary. • Pole Jednostka miary umożliwia wybranie jednostki miary. wg identyfikatorów. według której będą wyświetlane obmiary. Na liście umieszczone są tylko te jednostki. wg jednostki miary. obmiarów nie użytych lub wszystkich obmiarów. • Pole wyboru Lokalizacja obmiarów umożliwia wyświetlanie obmiarów konkretnej lokalizacji lub kategorii (jeśli została zaimportowana odpowiednia kolumna). Kolejne klikanie na przycisku daje w wyniku sortowanie wg nazwy.W oknie importu obmiaru (rys. które występują w importowanym pliku. wg wartości lub widok nie posortowany. • Przycisk i lista Sortowanie obmiarów umożliwia przełączanie się na różne sposoby uporządkowania obmiarów. 265) znajduje się pasek narzędzi. Każdy z tych sposobów można również wybrać z listy rozwijającej się po kliknięciu na strzałce. przy pomocy którego można zmieniać sposób wyświetlania obmiarów. 290 NORMA PRO . wg lokalizacji. Odpowiednią opcję możemy zaznaczyć również na liście rozwijającej się po kliknięciu na strzałce.

„Nazwa”. zmienić ich kolejność. Import obmiarów z programu Rysunek Obmiary zdefiniowane w obiektach programu Rysunek mogą zostać wczytane do Normy na dwa sposoby: zaimportowane z plików tekstowych (wyeksportowanych z Rysunku) lub wczytane bezpośrednio z obiektów włączonych do kosztorysu. 266 pokazano pozycję kosztorysu na układanie kostki na placu. Import obmiarów z plików tekstowych Do Normy mogą zostać zaimportowane wartości obmiarów obiektów lub postać formuły z wyliczonymi wartościami zmiennych pobranych z obiektów.3. jednostka miary.65 + 15*0.”. Oprócz formuły przenoszona jest nazwa obiektu. Jeśli dwukrotnie klikniemy na nagłówku jakiejkolwiek kolumny lub z menu Opcje wybierzemy polecenie Wyświetlania….75*a00 + 15*a01.Rys. Na rys. usunąć itd. (patrz rozdział WYGLĄD EKRANU). Okna kosztorysu i importu obmiarów. W oknie importowanych obmiarów standardowo wyświetlane są tylko kolumny „Lp. „j.75*35. to po wyeksportowaniu i wczytaniu do Normy Pro wyrażenie obmiaru wygląda następująco: 128. na której będziemy mogli dodać kolumny. a a01 – 0. 265.65. wejdziemy na kartę modyfikowania widoku. Program do kosztorysowania 291 . gdzie a00 jest równe 35. wartość obmiaru oraz lokalizacja.3 i została zapisana w pełnej postaci. Jeśli na przykład formuła ma postać 128. jeśli była wprowadzona.m” i „Wartość”. którego powierzchnia została obliczona w programie Rysunek i następnie zaimportowana do programu Norma Pro.

to po powrocie do Normy importowane obmiary są aktualizowane (obmiary włączone do pozycji Normy oraz obmiary w oknie importowanych obmiarów. Jeśli w rysunku zostały zrobione zmiany. W przypadku gdy 292 NORMA PRO . jeśli jest widoczne). • Zaznaczyć obiekt rysunku. 259 wybór Utwórz z pliku i zaznaczone Łącz) włączone obmiary są aktualizowane każdorazowo po zapisie edytowanego rysunku. Aktualizacja importowanych obmiarów Jeśli do kosztorysu wcześniej importowaliśmy obmiary. • Pozostałe działania są takie same jak w przypadku importu z pliku. to do plików zawierających ich wartości zostały utworzone połączenia. takie jak na rys. W przypadku wstawienia do Normy tylko połączenia do pliku (w oknach z rys.Rys. • Z menu Obmiar wybrać polecenie Import obmiarów. Zaimportowany z Rysunku obmiar placu. Obmiary pobierane z obiektów włączonych do kosztorysu Obmiary zdefiniowane w obiekcie programu Rysunek wstawionym bezpośrednio do kosztorysu można wczytać do Normy w następujący sposób. Zostanie otwarte okno importu obmiarów. 266 z listą tych obmiarów. 266. które zostały oznaczone do eksportu.

Na rysunku poniżej widać pozycję 81. a następnie zaktualizować obmiary w kosztorysie. Program do kosztorysowania 293 . gdy zaznaczymy opcję Harmonogramowanie robót na karcie ‘Opisy’ w oknie opcji kosztorysu. Z listy tej wybieramy właściwą lokalizację i klikamy na przycisku OK. należy zaznaczyć odpowiadający mu wiersz i z menu Obmiar wybrać polecenie Klucz lokalizacji… W oknie. W tym celu z menu Obmiar wybieramy polecenie Aktualizuj…. w następnym okienku na liście połączeń podświetlamy to właściwe i klikamy na przycisku OK. Zostaną zaktualizowane wartości wszystkich obmiarów importowanych przy pomocy tego połączenia. Klucze lokalizacji Przyporządkowanie obmiaru. której kolejne wiersze obmiaru zostały przyporządkowane kluczom lokalizacji. możemy powtórnie wyeksportować je na te same pliki (do których już istnieją połączenia). Aby przyporządkować obmiar lub jego część do danej lokalizacji. gdy w importowanych plikach podane będą identyfikatory poszczególnych elementów.zmienimy wartości obmiarów w programie CAD. Operacja ta będzie możliwa do wykonania tylko wtedy. sumy częściowej lub wiersza obmiaru do określonej lokalizacji będzie możliwe wtedy. działu ROBOTY WKOŃCZENIOWE. które się ukaże zostanie wyświetlona lista do tej pory zdefiniowanych kluczy.

267. Obmiary pozycji 8 w dziale zostały przyporządkowane kluczom lokalizacji.Rys. 294 NORMA PRO .

3. Pozycjami – zostaną obliczone narzuty dla poszczególnych pozycji (przy uwzględnieniu narzutów wspólnych działów. Należy pamiętać. Narzuty pozycji mogą być obliczane od kosztów jednostkowych nakładów lub od wartości nakładów. a co za tym idzie wartość całego kosztorysu. NARZUTY Najczęściej definiujemy narzuty na cały kosztorys i narzuty wspólne działów (wtedy gdy są jednakowe dla wszystkich działów). Wartość narzutów działu obliczona od wartości działu Pozycja 1 2 3 RAZEM Wartość 23467. Różnice te wynikają z zaokrągleń.44 18265.14.77 15329. Dla zilustrowania tego problemu pokazano poniżej prosty przykład obliczeń. następnie są sumowanie dla każdego działu i dopiero potem podsumowywane dla całego kosztorysu.62 57062. Narzuty mogą być obliczane na trzy sposoby: 1. następnie wartości w działach zostaną podsumowane dając podsumowanie kosztorysu. Załóżmy. że dla danego działu obliczamy zysk w wysokości 15% dwiema metodami: od wartości całego działu lub pozycjami. że sumaryczne wartości narzutów.83 8559. We wszystkich tych przypadkach program Norma Pro umożliwi nam definiowanie nowych i edycję już zdefiniowanych narzutów. Dla całości kosztorysu – zostaną obliczone narzuty od sumarycznej wartości nakładów w całym kosztorysie (przy uwzględnieniu tylko narzutów wspólnych działów). 2. czasami jednak musimy zmienić narzuty dla działu lub pozycji.4245 8559. mogą się różnić w zależności od przyjętego sposobu obliczania. Działami – zostaną obliczone narzuty dla każdego działu (przy uwzględnieniu narzutów wspólnych działów i narzutów indywidualnych działów). narzutów indywidualnych działów oraz indywidualnych narzutów pozycji).42 Narzut (15%) Narzut po zaokrągleniu Program do kosztorysowania 295 .

62 Narzut (15%) 3520. który również zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku.1655 2299. 296 NORMA PRO . o cenie netto = 1. Wyjaśnienie konsekwencji wyboru sposobu obliczania narzutów Ponieważ kosztorysy często musza być utworzone i wydrukowane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Na przykładach pokazanych poniżej widać. w powyższych tabelach wartości RAZEM różnią się o jeden grosz.43 Jak widać. Dotyczy to kosztorysów sporządzanych metodą szczegółową – w kosztorysach liczonych metodą uproszczoną i w kosztorysach inwestorskich problem ten nie występuje.77 15329. wyjaśnimy konsekwencje wyboru sposobu obliczania narzutów dla kosztorysów tego typu.17 2299.Obliczanie wartości narzutów działu poprzez zsumowanie wartości narzutów dla każdej pozycji Pozycja 1 2 3 RAZEM Wartość 23467. W zależności od przyjętych opcji obliczania narzutów mogą powstać rozbieżności między obliczonymi a wydrukowanymi wartościami pozycji i podsumowania kosztorysu. że z problemem tym stykamy się na co dzień.71. następnie od tej wartości obliczamy podatek VAT. który może zostać uwzględniony w wartości na dwa sposoby: 1. Dla rozbudowanego kosztorysu różnica ta może być większa. obliczamy wartość netto (4) jako iloczyn ilości i ceny netto i zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku.44 18265. w ilości 465. Narzuty modyfikujemy po przejściu do widoku Narzuty kosztorysu.42 2739. W tym wypadku podatek VAT jest narzutem. Podatku VAT 7%. wartość netto sumujemy z podatkiem i otrzymujemy wartość brutto.416 2739.843 Narzut po zaokrągleniu 3520. czasami nawet nie zdając sobie z tego sprawy.84 8559. Chcemy obliczyć wartość brutto tego produktu. Przykład 1: Sprzedajemy produkt: PRODUKT 1.

materiałów i sprzętu. brutto (7) 850..Vat (5) 7% Wart. Różnica ta wynika z zaokrąglenia w górę ceny brutto do dwóch miejsc po przecinku. składający się tylko z dwóch działów. Weźmy przykładowy kosztorys. towaru za 23567.43 zł. to otrzymamy liczbę różną od pierwotnej (40. że użytkownik ma możliwość określenia różnych sposobów obliczania narzutów. Program do kosztorysowania 297 . Dla uproszczenia dla kosztorysu zdefiniowany jest tylko jeden narzut.Nazwa towaru (1) PRODUKT1 Ilość (2) 465.71 St. że cena jednej sztuki to 23567. brutto (6) 850.8297) 1. a mianowicie zysk.69 zł). Opcje obliczania narzutów wybieramy na karcie ‘Liczenie narzutów’ po wybraniu polecenia Opcje | Kosztorysu.95 Jak widać wartość brutto wyliczona w ten sposób różni się od wartości brutto wyliczonej pierwszym sposobem.42509288. w wysokości 20%.. Nie dość.66 Wart. netto (4) 795.85 2. Jeśli pomnożymy tę wartość przez zakupioną ilość. to również może wydrukować je w różnej postaci Należy też zaznaczyć. którą również zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku.Vat (4) 7% Cena brutto (5) (1.80/583 = 40. Obliczyliśmy.83 Wart.80 zł z uwzględnieniem wszystkich kosztów. następnie obliczamy wartość brutto. że sposób obliczania narzutów powinniśmy wybierać w zależności od tego.19 St. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku Normy Pro. Przykład 2 Kupiliśmy 583 szt. Wartość tę zaokrągliliśmy do dwóch miejsc po przecinku otrzymując 40.43*583 = 23570. Nazwa towaru (1) PRODUKT1 Ilość (2) 465. obliczamy cenę brutto produktu jako sumę ceny netto i VAT-u obliczonego od tej ceny (cena brutto = cena netto + cena netto*StVat) i zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku. z dwiema pozycjami w pierwszym dziale i jedną pozycją w drugim dziale. w jakiej postaci kosztorys ma być przedstawiony klientowi. Zysk jest liczony od robocizny. Na poniższym przykładzie również widać wpływ zaokrągleń na końcowy wynik obliczeń.71 Wart.00 Cena netto (3) 1.00 Cena netto (3) 1. VAT (6) 55.

M i S dadzą w wyniku wartość pozycji. 298 NORMA PRO . M i S w pozycji. Cena jednostkowa pozycji jest równa ilorazowi wartości pozycji i obmiaru. gdy narzuty są liczone działami. Obliczanie ceny jednostkowej i wartości pozycji Cena jednostkowa pozycji powstaje w sposób następujący: obliczana jest wartość kosztów bezpośrednich R. w wyniku czego zostanie obliczona wartość z narzutami w każdej grupie RMS. gdy narzuty są liczone działami.Obliczanie narzutów działami W grupie ’Narzuty liczone:’ zaznaczamy opcję działami. Rys. Widok pozycji. Zsumowane wartości R. Widok kosztorys. Rys. Zysk jest dodawany do kosztów bezpośrednich. 268. 269. następnie od tego obliczany jest zysk.

które zostały wcześniej opisane.96 398.02/465 = 42.94 2390.02 2286.M i S.02 4012.91 28328.41 2929. S dla każdego działu.08 20063. Na przykład dla pozycji 1 będą to odpowiednio: obmiar – 465.55 0 19968.13 13719. Widać.62 1264.10 24075.65 DZIAŁ 2 Wartość kosztorysu Wydruk kosztorysu ofertowego Rys. 270. Jeśli teraz wydrukujemy kosztorys ofertowy.02 46530.M i S obliczany jest zysk.63 3735. Następnie dla każdego działu w każdej grupie R.60 210. cena – 42.941978.82 2988.06 14647.94. program postąpi w sposób następujący: dla każdej pozycji do rubryki ilość wstawi obmiar. DZIAŁ 1 ∑ kosztów bezp 20% zysk RAZEM DZIAŁ 1 ∑ kosztów bezp 20% zysk RAZEM DZIAŁ 2 Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM 2490. a suma wartości wszystkich pozycji nie jest równa wartości kosztorysu. Zysk dodawany jest do kosztów bezpośrednich.24 0 747.1 (19968..) 42. przemnożenie ilości przez cenę nie daje liczby Program do kosztorysowania 299 .M. z czego powstaje sumaryczna wartość R.47 17577. Kosztorys ofertowy..89 0 18202. zaś do rubryki wyliczoną wartość pozycji.59 Sprzęt 0 0 Wartość pozycji Cena jednostkowa Poz. Z powodów. że ( ilość * cena) nie jest równa wartości pozycji.09 498.Robocizna Materiały ∑ kosztów bezp 20% zysk RAZEM 1992. wartość pozycji – 19968.11 11433. do rubryki cena wstawi cenę jednostkową.02 Tworzenie wartości kosztorysu Wartość całego kosztorysu powstaje w sposób następujący: dla każdego działu obliczane są wartości kosztów bezpośrednich w grupach R.02.65 0 4482.02 1054.

znajdującej się w kolumnie wartość (ponieważ 465*42.94 = 19967,1) (rys. 270). Zauważmy również, że wartość kosztorysu nie jest równa sumie wartości wszystkich pozycji (ponieważ wartość kosztorysu jest sumą wartości działów, a nie pozycji), a suma wartości pozycji w dziale nie będzie równa wartości działu.

Obliczanie narzutów dla całości kosztorysu
W grupie ’Narzuty liczone:’ zaznaczamy opcję dla całości. Obliczanie ceny jednostkowej i wartości pozycji: Cena jednostkowa pozycji powstaje w taki sam sposób jak w poprzednim przypadku. Tworzenie wartości kosztorysu: Wartość całego kosztorysu powstaje w sposób następujący: obliczane są wartości kosztów bezpośrednich w grupach R,M i S dla całego kosztorysu. Następnie obliczany jest zysk od każdej grupy RMS. Zysk dodawany jest do kosztów bezpośrednich. Wartość kosztorysu powstaje ze zsumowania wartości grup R,M i S.
∑ kosztów bezp 20% zysk RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM 6225,19 31496,26 1054,09 1245,04 7470,23 6299,25 37795,51 210,82 1264,91 7470,23 + 37795,51 + 1264,91= 46530,65

Wydruk kosztorysu ofertowego

Rys. 271. Kosztorys ofertowy, gdy zaznaczono opcję liczenia narzutów dla całości kosztorysu. Przypadkowo wartość kosztorysu i wartość działów jest taka sama jak na rys. 270.

W kosztorysie ofertowym, tak jak poprzednio (ilość*cena) może nie być równa wydrukowanej wartości pozycji.

300

NORMA PRO

Suma podsumowań działów i pozycji zwykle nie jest równa wartości kosztorysu.

Obliczanie narzutów pozycjami
W grupie ’Narzuty liczone:’ zaznaczamy opcję pozycjami, czyścimy opcję dla kosztów jednostkowych. Obliczanie ceny jednostkowej i wartości pozycji: Cena jednostkowa pozycji i jej wartość powstaje w taki sam sposób jak w dwóch poprzednich przypadkach. Tworzenie wartości kosztorysu: Wartość całego kosztorysu powstaje ze zsumowania wartości wszystkich pozycji w kosztorysie, natomiast wartości działów – ze sumowania wartości wszystkich pozycji należących do danego działu. Wydruk kosztorysu ofertowego W kosztorysie ofertowym (rys. 272) tak jak poprzednio (ilość*cena) może nie być równa wydrukowanej wartości pozycji. Wartość kosztorysu jest równa sumie wartości wszystkich pozycji, a wartość działu jest równa sumie pozycji w danym dziale.

Rys. 272. Kosztorys ofertowy, gdy zaznaczono opcję liczenia narzutów pozycjami i wyczyszczono opcję dla kosztów jednostkowych.

Obliczanie narzutów pozycjami dla kosztów jednostkowych
W grupie ’Narzuty liczone:’ zaznaczamy opcję pozycjami, zaznaczamy też opcję dla kosztów jednostkowych.

Program do kosztorysowania

301

Rys. 273. Widok pozycji, gdy narzuty są liczone pozycjami od kosztów jednostkowych.

Obliczanie ceny jednostkowej i wartości pozycji: Wartość pozycji powstaje w następujący sposób: dla każdej grupy RMS-ów występujących w pozycji zostanie policzony koszt jednostkowy, do niego zostanie dodany narzut w wysokości 20%, zaś wartość zaokrąglona. Cena jednostkowa pozycji powstanie ze sumowania kosztów jednostkowych RMS (5,14 + 37,80 + 0 = 42,94), a wartość pozycji obliczona jako iloczyn obmiaru i ceny jednostkowej pozycji (465*42,94 = 19967,10).
Rob. Koszty bezpośrednie Koszt jednostkowy Pozycja 1 Zysk 20 % od kosztów jednostkowych Cena jedn. (koszt jednostkowy z narzutami) 1992,06 4,28 0,86 Mat. 14647,96 31,50 6,30 Sprzęt 0 0 0 Cena jednostk. pozycji Wart. pozycji

5,14

37,80

0

(5,14+37,80)= 42,94

42,94 * 465 = 19967.10

Tworzenie wartości kosztorysu: Wartość całego kosztorysu powstaje ze zsumowania wartości wszystkich pozycji w kosztorysie, natomiast wartości działów – ze sumowania wartości wszystkich pozycji należących do danego działu.

302

NORMA PRO

Wydruk kosztorysu ofertowego

Rys. 274. Kosztorys ofertowy, gdy zaznaczono opcję liczenia narzutów pozycjami dla kosztów jednostkowych. Widać, że ilość * cena równe są wartości pozycji, suma wartości pozycji w dziale równa jest wartości działu, a suma wartości wszystkich pozycji równa jest wartości kosztorysu.

Jeśli teraz wydrukujemy kosztorys ofertowy, program postąpi w sposób następujący: do rubryki ilość wstawi obmiar, czyli 465, do rubryki cena wstawi cenę jednostkową, czyli 42,94, zaś do rubryki wartość wstawi 19967,10. Tak więc iloczyn obmiaru i ceny będzie równy wartości pozycji (42,94*465=199967,10). Tylko w tym przypadku iloczyn obmiaru i ceny jest równy wartości pozycji i wartość kosztorysu równa jest sumie wartości pozycji! UWAGA! Jeśli chcemy, aby w kosztorysie ofertowym iloczyn ilości i ceny pozycji był równy wartości pozycji, a wartość kosztorysu była równa sumie wartości pozycji, w opcjach kosztorysu na karcie ‘Narzuty’ musimy włączyć liczenie narzutów pozycjami i zaznaczyć opcję Dla kosztów jednostkowych. Ażeby ułatwić użytkownikom pracę w programie Norma Pro i uniknąć nieporozumień w przypadku tworzenia kosztorysów ofertowych zgodnych z ustawą o zamówieniach publicznych została wprowadzona możliwość wyboru szablonu obliczeń dla kosztorysów tego typu oraz ostrzeżenia dotyczące wydruków dla różnych sposobów obliczania narzutów. Szablon obliczania narzutów możemy wybrać w okienku tworzenia nowego kosztorysu lub w oknie opcji kosztorysu, na karcie ‘Liczenie narzutów’.

Program do kosztorysowania

303

Wstawianie nowego narzutu
Narzuty wstawiamy w widoku narzutów kosztorysu (patrz rozdział WIDOKI, podrozdział Widok Narzuty kosztorysu). Aby wstawić nowy narzut, postępujemy następująco: ♦ Zaznaczamy wiersz, za którym ma zostać umieszczony. ♦ Klikamy na nim prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybieramy polecenie Dodaj narzut… lub klikamy na przycisku lub z menu Narzuty wybieramy polecenie Dodaj narzut… ♦ Wypełniamy dane w oknie definiowania narzutów (patrz podrozdział Okno definiowania narzutów). Jeśli zaznaczonym wierszem będzie jeden z wierszy nagłówka, określający dany typ narzutów, np. „narzuty kosztorysu”, „narzuty wspólne dla wszystkich działów...”, „narzuty działu...” lub „narzuty pozycji...”, to nowy narzut zostanie umieszczony w obszarze danego typu jako pierwszy. W zależności od tego, na jakim nagłówku klikniemy lub, w jakim obszarze znajduje się zaznaczony wiersz, będziemy mogli modyfikować narzuty na cały kosztorys, narzuty wspólne działów, narzuty indywidualne działu lub narzuty pozycji.

Okno definiowania narzutów
Okno definiowania narzutów wygląda tak samo dla narzutów na cały kosztorys, narzutów indywidualnych działów, narzutów wspólnych działów jak i narzutów na daną pozycję. To, dla jakiej części kosztorysu wykonujemy definiowanie narzutów, widać w tytule okna. ♦ W polu Nazwa narzutu: wpisujemy nazwę narzutu. Nazwa ta może być dowolna. ♦ W polu Skrót: wpisujemy skrót nazwy narzutu. Skrót narzutu powinien być właściwie unikalny. W jednym przypadku, a mianowicie wtedy gdy narzut nazywa się tak samo, lecz jego procent różny jest na przykład dla

304

NORMA PRO

materiałów i robocizny, można zdefiniować dwa narzuty i nadać im ten sam skrót. Narzuty te zostaną obliczone i zsumowane, a w tabeli elementów scalonych wystąpią łącznie pod jednym skrótem. Długość skrótu nie może być większa niż trzy znaki. Skróty narzutów będą pojawiały się w tabeli elementów scalonych jako nagłówki kolumn.
Rys. 275.Okno definiowania narzutów.

♦ W polu Wartość wprowadzamy wartość narzutu. Jeśli zostanie lub została zaznaczona opcja Procentowo, wartość ta będzie procentowa; jeśli nie, wartość wpisana w polu Wartość będzie traktowana kwotowo. ♦ Opcję Procentowo zaznaczamy, gdy wartość narzutu ma być obliczana jako procent od wybranego typu kosztów. ♦ Zaznaczenie opcji W rachunku 100 ma sens wtedy, gdy wcześniej została zaznaczona opcja Procentowo. W tym wypadku narzut określony w polu Wartość będzie liczony w rachunku stu, co znaczy, że kwota narzutu będzie obliczona jako procent od sumy po dodaniu narzutu. Np. niech wartość „KOSZTY” = 6371,13 będzie wartością kosztów, od których będziemy obliczać narzut „ZYSK” w wysokości 15%; zatem SUMA będzie równa (KOSZTY + ZYSK). Na dwóch poniższych rysunkach pokazany jest sposób obliczania tego narzutu jako zwykłego procentu i jako procentu w rachunku stu.
Sposób obliczeń [KOSZTY] = 6371.13 [ZYSK] 15% = 955.67 [SUMA] = 7326.80 [ZYSK]=0.15*[KOSZTY] czyli 955.6695=0.15*6371.13

Rys. 276. Narzut „ZYSK” obliczony procentowo.

Program do kosztorysowania

305

Sposób obliczeń [ZYSK] =0.15*[SUMA] czyli [ZYSK] = 0.15*([ZYSK]+[KOSZTY]) czyli 0.15*[KOSZTY] [ZYSK] = (1-0.15) czyli 1124.32 = (0.15*6371.13)/0.85

[KOSZTY] = 6371.13 [ZYSK] 15% = 1124.32 w rach.100 [SUMA] = 7495.45

Rys. 277. Narzut „ZYSK” obliczony w rachunku stu.

♦ Jeśli zaznaczymy opcję Liczony dla sumy wartości RMS, to wygląd okna nieco się zmieni – zamiast możliwości definiowania narzutów od poszczególnych nakładów, pojawia się pole Dla sumy RMS liczony od:. W polu tym, po kliknięciu na strzałce, wybieramy od jakiego rodzaju kosztów będzie naliczany definiowany narzut. ♦ W polach Dla robocizny liczony od, Dla materiałów liczony od i Dla sprzętu liczony od wprowadzamy informację, czy dla danego typu nakładu będzie liczony narzut i od jakich kosztów. Na przykład koszty pośrednie mogą być obliczane od robocizny i sprzętu, zaś koszty zakupu – tylko od materiałów. Jeśli pole odpowiadające danemu typowi nakładu pozostawimy puste, nie będzie on uwzględniany w obliczeniach. Jeśli zaś po kliknięciu na strzałce znajdującej się obok pola określimy, jakiej kwoty dotyczy definiowany narzut, to narzuty zostaną policzone dla wszystkich nakładów tego typu, a podstawą obliczeń będą wybrane koszty. I tak, gdy wybierzemy opcję wszystkie – definiowany narzut będzie liczony z uwzględnieniem wszystkich poprzednio obliczonych narzutów; jeśli bezpośrednie – tylko od kosztów bezpośrednich. Listy kosztów, od jakich można liczyć narzuty będą różne dla różnych typów nakładów. Poniżej opisane są rodzaje kosztów, które mogą się pojawić na liście, a od których mogą być naliczane narzuty. • wszystkie – są to koszty bezpośrednie, do których zostały dodane wartości narzutów wyliczonych wcześniej.

306

NORMA PRO

• bezpośrednie – są to koszty bezpośrednio wynikające z zsumowania nakładów, które to sumowanie przeprowadzone jest w zależności od wybranego sposobu liczenia narzutów, czyli w pozycji, w dziale lub dla całego kosztorysu. • netto kosztorys – jest to wartość kosztorysu po doliczeniu wszystkich narzutów działów. • brutto ‘skrót narzutu’ – narzut jest obliczany od następującej sumy: koszty bezpośrednie + wartości wszystkich narzutów zdefiniowanych przed narzutem o podanym skrócie + wartość narzutu o podanym skrócie. • netto ‘skrót narzutu’ – od wartości narzutu podanego w skrócie. Dla materiałów mogą wystąpić dodatkowe elementy: • własne – narzut obliczany jest od materiałów własnych wykonawcy. • inwestora – narzut obliczany jest dla materiałów zaznaczonych jako materiały inwestora. • koszty transportu – wartością tego narzutu jest suma wartości wszystkich pozycji „Koszty transportu materiałów”. Jeśli dla materiałów jako podstawę obliczania narzutu wybierzemy koszty bezpośrednie, to zostanie udostępniona opcja ogólne Kz Włączenie tej opcji oznacza, że nie będą uwzględniane te materiały, dla których w osobnych pozycjach zostały rozliczone koszty transportu. W przypadku wprowadzania narzutów kwotowych występuje tylko element – dodaj. Jeśli w opcjach kosztorysu zostało zadeklarowane rozliczanie wykonanych robót, to możemy określić, do jakiego okresu rozliczeniowego ma być doliczony dany narzut kwotowy. ♦ W polu Grupa mat. wybieramy grupę materiałową, której ma dotyczyć narzut. Po kliknięciu na strzałce znajdującej się z prawej strony pola zostanie rozwinięta lista zdefiniowanych wcześniej grup. Z listy tej wybieramy tę grupę, dla której definiujemy narzut. Jeśli wybierzemy wszystkie, narzut zostanie obliczony dla wszystkich nakładów; jeśli np. Zaprawy cementowe – tylko dla materiałów zaliczonych do tej grupy; jeśli wybierzemy pozostałe – narzut obliczany będzie dla materiałów nie należących do żadnej zdefiniowanej grupy.

Program do kosztorysowania

307

♦ W przypadku gdy dodajemy lub modyfikujemy narzuty wspólne działów, na dole okienka pojawia się opcja Narzut wliczony do ceny jednostkowej. Opcja ta dotyczy pozycji uproszczonych i jeśli jest zaznaczona, narzut uwzględniony jest w cenie jednostkowej; jeśli zaś jest wyczyszczona, cena jednostkowa zostanie zwiększona o wartość tego narzutu. ♦ Przyciskiem Następny przejdziemy do okna definiowania następnego narzutu. ♦ Przyciskiem Poprzedni przejdziemy do okna definiowania poprzedniego narzutu. ♦ Przyciskiem OK akceptujemy dane i wracamy do okna narzutów. ♦ Przyciskiem Anuluj rezygnujemy z wprowadzonych zmian.

Definiowanie narzutów na cały kosztorys
Narzuty na cały kosztorys obliczane są od wartości uzyskanej po zsumowaniu kosztów bezpośrednich i wartości wszystkich wcześniej zdefiniowanych narzutów (uwzględniających narzuty wspólne działów i jeśli zostały zdefiniowane, narzuty indywidualne działów oraz narzuty indywidualne pozycji). Aby zdefiniować narzuty na cały kosztorys, wybieramy polecenie Narzuty kosztorysu… z menu Kosztorys lub przechodzimy do widoku Narzuty kosztorysu (menu Widok) i w polu Wybór działu kosztorysu wybieramy opcję Cały kosztorys. W wyniku dostaniemy okno narzutów (rys. 279), w którym narzuty na cały kosztorys wyświetlane są pod wierszem „narzuty kosztorysu” (okno widoku narzutów opisane jest w rozdziale WIDOKI, podrozdziale Widok Narzuty kosztorysu). W wyniku użycia jednej z metod wstawiania nowego narzutu zastosowanej do wiersza „narzuty kosztorysu” lub wierszy następnych, otrzymamy okienko definiowania narzutów (patrz podrozdział Okno definiowania narzutów), w którym wypełniamy pola danych i zaznaczamy właściwe opcje. Po kliknięciu na przycisku OK, narzut zostanie umieszczony w obszarze narzutów kosztorysu.

308

NORMA PRO

278). że narzut ‘Koszty dodatkowe kwotowo’ został dodany na końcu kosztorysu. ‘Od sprzętu’ widnieje tekst „dodaj”. a kwoty 120 zł dodane do wartości każdego nakładu (rys. Kwota 111 zł została dodana do każdego nakładu: w wierszu odpowiadającym temu narzutowi. Jeśli teraz obejrzymy podsumowanie kosztorysu. Definiowanie kwotowego narzutu na kosztorys. Rys. w kolumnach ‘Od robocizny’. 278. to zobaczymy. ‘Od materiałów’. 279 widać. Program do kosztorysowania 309 . Oprócz podatku VAT zdefiniowano dodatkowy narzut kwotowy (tak jak pokazano na rys. że VAT jest ostatnim narzutem w kosztorysie. 280).Rys. Kosztorys w widoku narzutów z narzutem zdefiniowanym tak jak na rys. Zwykle tak jest. Okno pokazane na rys. 279 przedstawia narzuty na cały kosztorys. że program dopuszcza wstawienie narzutu w dowolnym miejscu. Oczywiście osoba wykonująca kosztorys musi mieć pełną świadomość konsekwencji takiego zdefiniowania narzutu. że kwota 360 zł została doliczona do wartości kosztorysu obliczonej z podatkiem VAT. 279. Ten przykład pokazuje jednak. 278 Na rys.

310 NORMA PRO . Podsumowanie kosztorysu z uwzględnieniem dodatkowego kosztu „Kd”.4%*326158 = 1305) i dodane do wartości kosztorysu. Narzuty kosztorysu obliczane procentowo od robocizny. Rys. Na rys. W taki sam sposób traktowane są dodatkowe koszty określone procentowo w stosunku do kosztów pozostałych. Dodatkowe koszty naliczane procentowo od robocizny. Z kolei na rys. 280. 281. 282 pokazany jest fragment widoku narzutów kosztorysu z kosztami dodatkowymi zdefiniowanymi tak jak na rys. że koszty dodatkowe zostały obliczone od wartości robocizny (0. Rys. 282.Rys. 281. 283 w podsumowaniu kosztorysu widać.

Rys. 284. 286) i nie jest rozdzielany na działy. Definiowanie narzutów wspólnych działów Narzuty wspólne działów są takie same dla wszystkich działów.Rys. Definiujemy je w podobny sposób jak dla całego kosztorysu. aby nowy narzut był pierwszym narzutem wspólnym. Program do kosztorysowania 311 . zaznaczamy nagłówek „narzuty wspólne wszystkich działów” i dalej postępujemy według jednej z metod opisanych w podrozdziale Wstawianie nowego narzutu. Jeżeli chcemy. Tabela elementów scalonych z narzutami obliczanymi procentowo. z tym że operacje wstawiania wykonujemy w obszarze między wierszami „narzuty wspólne wszystkich działów” a „narzuty kosztorysu”. 283. 284). to jest on obliczany osobno dla każdej pozycji lub dla każdego działu (w zależności od zaznaczonych opcji) i sumowany po wszystkich działach kosztorysu (patrz rys. Fragment widoku podsumowania z uwzględnieniem kosztów dodatkowych obliczanych dla robocizny. Narzut zdefiniowany kwotowo zawsze jest dodawany do wartości kosztorysu uwzględniającej wszystkie wcześniejsze narzuty (patrz rys. 286 i rys. Jeśli narzut wspólny działów ma wartość procentową.

Rys. 286). 286. który dodawany jest dopiero po obliczeniu i zsumowaniu narzutów w działach. 285 widać narzut ‘Dodatek kwotowy’ obciążający tylko robociznę. Rys. Sposób sumowania narzutów kwotowych na działy dobrze widać w widoku tabeli elementów scalonych (w opcjach wyświetlania musimy włączyć wyświetlanie kolumn reprezentujących narzuty). Podsumowanie kosztorysu wraz z narzutem „Dodatek kwotowy”. 312 NORMA PRO . 287 pokazany jest fragment tego widoku z wyróżnionym obszarem dotyczącym narzutu kwotowego. Narzut ten dodany jest do wartości kosztorysu obliczonej z uwzględnieniem wszystkich poprzednich narzutów (rys. Na rys. Na rys. Narzuty wspólne działów z nowym narzutem ‘Dodatek kwotowy’. 285.

z menu Dział wybieramy polecenie Narzuty… (lub korzystamy z menu podręcznego) lub przechodzimy do widoku narzutów na kosztorys i w polu Wybór działu kosztorysu wybieramy dany dział. a za nim wszystkie narzuty brane pod uwagę podczas obliczania narzutów w działach. powinniśmy je zdefiniować dla każdego działu oddzielnie. W tryb definiowania nowego narzutu wejdziemy.. informacja o nich zostanie wyświetlona w kolejnych wierszach za wierszem nagłówka (rys. na przykład ELEWACJA (jeśli pole jest wyszarzone. za którym ma się pojawić nowy Program do kosztorysowania 313 . 288). W przypadku gdy wcześniej dla tego działu zostały zdefiniowane jakieś narzuty. Widok narzutu kwotowego w oknie tabeli elementów scalonych. Okno narzutów przygotowane do definiowania narzutów działu ELEWACJA.. W oknie narzutów pojawi się wiersz nagłówka rodzaju narzutu „narzuty działu 6: ‘ELEWACJA’”. 288. W tym celu zaznaczamy dział. 287. obowiązują dodatkowe narzuty.Rys. należy w opcjach obliczania narzutów zaznaczyć Z narzutami działów i pozycji).’ lub narzutu. gdy zaznaczymy wiersz nagłówka „narzuty działu. Rys. Definiowanie indywidualnych narzutów w działach Jeśli działy kosztorysu mają różne narzuty lub dla jakiegoś działu. oprócz narzutów wspólnych.

289. W oknie definiowania narzutów określamy wszystkie potrzebne dane i klikamy na przycisku OK. musimy podnieść jego wartość dla tego właśnie działu. dla działu ELEWACJA (rys. 290). dlatego też jeżeli chcemy. wyzerowany narzut „Du” Może się zdarzyć przypadek. aby jakiś narzut nie był liczony dla danego działu. 290. wystarczy dwukrotnie kliknąć na wierszu danego narzutu (czyli na wierszu „Zysk”) i w oknie edycji narzutu w polu Wartość zmienić 314 NORMA PRO . Przykładowe narzuty „Z” i „Ds” zdefiniowane indywidualnie dla działu ELEWACJA.narzut i zastosujemy jedną z metod opisanych w podrozdziale Wstawianie nowego narzutu. Rys. Na przykład dla działu ELEWACJA został wyzerowany narzut „Du”. że jeden (lub kilka) z narzutów wspólnych działów ma inną wartość dla pewnego działu. W dziale ELEWACJA zdefiniowano dodatkowy narzut na grupę materiałów masowych. Aby to zrobić. np. Ponieważ zysk w narzutach wspólnych ma wartość 10%. powinniśmy go wyzerować. 289). W procesie obliczania narzutów działu uwzględniane są zarówno narzuty indywidualne. jak i narzuty wspólne działów. Nowy narzut pojawi się za wierszem „narzuty działu…” i zostanie wyróżniony kolorem żółtym (rys. Rys. Niech na przykład zysk w tym dziale będzie równy 15%.

291. a następnie wszystkie narzuty wpływające na narzuty pozycji. w wyniku czego przechodzimy do widoku narzutów. Aby to zrobić.wartość z 10 na 15%. Po potwierdzeniu na OK zmieniony narzut pojawia się w oknie narzutów. Rys. Nowy narzut definiujemy tak jak narzuty na działy klikając na wierszu. Okno narzutów w procesie definiowania narzutów na pozycję. dla której narzuty będę poddane modyfikacji. a jego wiersz zostaje wyróżniony kolorem żółtym. wykorzystujemy możliwość definiowania indywidualnych narzutów na pozycję. ich wartość dla pozycji Program do kosztorysowania 315 . W polu Wybór działów kosztorysu wyświetlony jest numer pozycji. za którym ma się znaleźć i wybierając z menu Narzuty polecenie Dodaj narzut… lub klikając na przycisku (można też wykorzystać menu podręczne). Dla wybranej pozycji możemy również zmienić pozostałe narzuty. Narzuty kwotowe zdefiniowane dla działu doliczane są w podsumowaniu tego działu. w którym jako pierwszy został umieszczony wiersz nagłówka narzutu pozycji (rys. 291). to znaczy narzuty indywidualne na dział oraz narzuty wspólne działów. Zaznaczamy kliknięciem właściwą pozycję i z menu podręcznego lub z menu Pozycja wybieramy polecenie Narzuty…. Definiowanie narzutów na pozycję Jeżeli w pozycji występują dodatkowe narzuty lub chcemy zmienić wartość jakiegoś narzutu obowiązującego w tej pozycji. W przypadku gdy niektóre z nich określone były kwotowo. musimy znajdować się w widoku Kosztorys lub Wprowadzone pozycje.

Poprawianie danych narzutu Aby poprawić dany narzut. w polu Wybór działów kosztorysu wybrać odpowiedni typ narzutów (cały kosztorys. Możemy też zaznaczyć narzut i z menu Narzuty wybrać polecenie Zmień narzut… lub też kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybrać to samo polecenie. kliknąć na wybranym narzucie i z menu Narzuty wybrać polecenie Usuń. Wiersz zaznaczonego narzutu otoczony jest czerwoną przerywaną ramką. 292. 316 NORMA PRO . nazwę działu lub pozycję) i dwukrotnie kliknąć na wybranym narzucie. Narzuty po zdefiniowaniu nowego narzutu „Np” i zmianie wartości narzutów wspólnych„Dkw” i „Z”. należy przejść do widoku narzutów (polecenie Narzuty kosztorysu z menu Widok). Rys. 275 wprowadzić konieczne zmiany.będzie wynosiła zero. Usuwanie narzutu Aby usunąć dany narzut. należy przejść do widoku narzutów (polecenie Narzuty kosztorysu z menu Widok). Zaznaczanie narzutu Narzut zaznaczamy poprzez kliknięcie na jego nazwie. nazwę działu lub pozycję). w polu Wybór działów kosztorysu wybrać odpowiedni typ narzutów (cały kosztorys. lub kliknąć na przycisku . Każdy nowy lub zmieniony narzut zostaje wyróżniony kolorem żółtym. a następnie w oknie rys. Mimo to użytkownik może je zmienić i wprowadzić jakąś wartość.

klikamy na jednej z nazw umieszczonej w polu Tablice domyślnych narzutów:. w którym podajemy nazwę domyślnej tablicy. jeśli chcemy na istniejącej tablicy nadpisać nową tablicę. Użytkownik może zdefiniować do 50 domyślnych tablic narzutów. Program do kosztorysowania 317 . UWAGA! Następujące nazwy tablic narzutów są zastrzeżone i nie powinno się ich wpisywać w pole Nowa tablica: Narzuty wspólne działów. to nie jest dozwolone usuwanie narzutów na działy. Rys. Oczywiście. Po potwierdzeniu na OK. nazwę jej wpisujemy z klawiatury w pole Nowa tablica:. Okno zapamiętywania definicji narzutów. Narzuty wspólne działów kalk uproszcz Narzuty wspólne działów kalk uproszcz koszt inwest. które są podświetlone na żółto). Narzuty wspólne działów koszt inwest Narzuty kosztorysu. narzutów wspólnych działów i narzutów kosztorysu. Możliwe jest tylko usunięcie narzutów przedefiniowujących narzuty wyższego poziomu (to znaczy tych narzutów. Narzuty koszt inwest. jeśli jest to nowa tablica. 293. aby definicje narzutów zostały zachowane jako domyślne dla naszych następnych kosztorysów.Można też kliknąć na narzucie prawym przyciskiem i z menu podręcznego wybrać polecenie Usuń. tablica zostanie zapamiętana. z menu Narzuty wybieramy polecenie Zachowaj jako domyślne… Dostaniemy okienko. jeśli jesteśmy na przykład w widoku narzutów na pozycję. Zachowanie definicji narzutów Jeżeli chcemy.

z menu Narzuty wybierany polecenie Wczytaj domyślne… Wtedy dostajemy okienko z listą do tej pory zdefiniowanych tablic narzutów.Wczytanie definicji narzutów z innego kosztorysu Jeżeli chcemy wprowadzić do kosztorysu definicje narzutów wzięte z innego kosztorysu. możemy wczytać domyślne tablice oferowane przez program klikając na przycisku Programu. Wczytanie do kosztorysu domyślnych definicji narzutów Jeśli chcemy wprowadzić do kosztorysu wcześniej zapisane definicje narzutów. która jest najbliższa naszym potrzebom. 318 NORMA PRO . które się pokaże wybieramy właściwy kosztorys. Z listy tej wybieramy tę tablicę. W przypadku gdy nie odpowiada nam żadna tablica. z menu Narzuty wybieramy polecenie Wczytaj z kosztorysu… i w oknie.

modyfikacji. Na liście grup wariantów widzimy grupy zadeklarowane jako globalne (zaznaczona opcja Globalne) i/lub lokalne (zaznaczona opcja Lokalne). Nieaktywne elementy RMS są przekreślone liniami przerywanymi. pozycji lub działu. Również w tym oknie przyporządkowujemy wariant do danego elementu RMS. które są widoczne w całym kosztorysie. Widok Warianty danych). pozycji. przy mnogości technologii wykonania poszczególnych elementów budowli i ogromnej różnorodności materiałów. usuwania i ustawiania wariantów wykonujemy w oknie ustawiania wariantów lub na drzewie w widoku Warianty danych (patrz rozdział WIDOKI. można zaproponować klientowi kilka rozwiązań. Warianty mogą być aktywne lub nieaktywne. Innym powodem użycia wariantów może być przypadek. a ich numery zastąpione dolnym podkreśleniem Operacje dodawania.15. które wywoływane jest poleceniem Ustaw wariant… z menu RMS. Wybór aktywnego wariantu odbywa się przy pomocy przycisku kliknięciu na danym wariancie w drzewie widoku Warianty danych. z których zostanie wybrany najlepiej spełniający jego warunki. wtedy gdy dany obiekt lub jego fragment można wykonać w różnych technologiach. w którym zostały zadeklarowane. a grupy lokalne są widoczne tylko w pozycji lub dziale. lub Definiowanie wariantów Warianty dla elementów RMS. Obmiar lub Dział (lub kliknięciem na przycisku ). – działy). a nie na ich cenę. Pozycja. to takie. Program do kosztorysowania 319 . że klient postawi na przykład na jakość i trwałość użytych materiałów. Obecnie. obmiarów i działów definiujemy w oknie. Warianty nieaktywne są w kosztorysie wyróżnione innym kolorem oraz przekreślone jedną lub dwiema ukośnymi przerywanymi liniami. Użycie wariantów może być też wygodne. W drzewie działów i pozycji warianty nieaktywne odróżniają się innym kolorem ikony i przekreśleniem ( – pozycje. że inwestor poprosi o przedstawienie kosztorysu w różnych wariantach. Najczęstszym kryterium wyboru będzie zapewne koszt danego rozwiązania. ale może się zdarzyć. WARIANTY Może się zdarzyć. Grupy globalne. w którym musimy zmieścić się w określonym zakresie wartości kosztorysu.

powiązano je w grupy. 295. zaznaczamy opcję Musi być wybrany jakiś wariant. aby program nie dopuścił do tego. 294. to znaczy ma dotyczyć tylko danej pozycji lub danego działu. że dana grupa wariantów ma być lokalna. zaznaczamy odpowiednio opcję Lokalna dla pozycji… lub Lokalna dla działu… Po kliknięciu na OK nowa grupa pojawi się na liście. Teraz przystępujemy do definiowania nowego wariantu. Jeśli chcemy. a następnie przechodzimy do części ‘Warianty’ i tam 320 NORMA PRO .Rys. 295) w polu Nazwa: wpisujemy nazwę grupy. Nową grupę definiujemy po kliknięciu na przycisku Dodaj w części ‘Grupy wariantów’. Rys. W oknie. W oknie wyboru wariantów znajdują się wszystkie warianty występujące w kosztorysie Dodawanie nowych wariantów Aby można było łatwo operować wariantami. W tym celu podświetlamy grupę wariantów. że nie wybrano żadnego wariantu. które się pojawi (rys.Dodawanie nowej grupy wariantów materiałów w pozycji o numerze 91. Gdy przewidujemy.

trzeba go zaznaczyć. Jeśli wcześniej nie zdefiniowaliśmy grupy albo wariantu właściwego dla danej pozycji. pozycję lub dział należący do danej grupy wariantów. 294 wykorzystujemy przyciski Zmień oraz Usuń znajdujące się w części ‘Grupy wariantów’ i ‘Warianty’. Przyporządkowanie elementu RMS. obmiaru lub działu do danego wariantu Aby przyporządkować element RMS. Jeśli chcemy. W oknie tym należy wybrać grupę wariantów. Do jednego wariantu można przyporządkować kilka elementów. kliknąć na przycisku i w oknie. które się ukaże wybrać właściwy wariant (rys. Program do kosztorysowania 321 . po czym nowy wariant pojawi się na liście. dodajemy je wykorzystując przycisk Dodaj. a następnie wywołać okno Ustawienie wariantu (przycisk lub polecenie Ustaw wariant… z menu RMS. klikamy na OK.klikamy na przycisku Dodaj. W oknie nowego wariantu wpisujemy jego nazwę. Pozycja. możemy od razu dodać do grupy wszystkie możliwe warianty. pozycję lub dział do danego wariantu. w oknie z rys. 296). pozycji. Od tego momentu dany element. elementu czy działu. Obmiar lub Dział). pozycji lub działów. pozycja lub dział jest ‘przywiązany’ do konkretnego wariantu. Modyfikacja i usuwanie wariantów Aby zmodyfikować bądź usunąć warianty. Zaznaczyć jeden z elementów RMS. właściwy wariant i kliknąć na OK. Wybór aktywnego wariantu Aktywny wariant możemy wybrać na dwa sposoby: 1.

322 NORMA PRO . i tam. zaznaczamy opcję Prześlij z grupą wariantów. Wybór aktywnego wariantu w grupie Parkiet. na drzewie kliknąć na odpowiednim wariancie. klikamy na przycisku Zaznacz wszystkie. a następnie klikamy na przycisku OK. Na drzewie wariantów w grupie „Parkiet” został wybrany wariant „dębowy”. Jeśli zdecydujemy się na wybór konkretnego wariantu. bez żadnych wariantów. 296. w którym zostaną pokazane grupy oraz warianty do nich należące (rys. Jeśli chcemy wstawić do kosztorysu grupę ze wszystkimi wariantami. W takim przypadku do kosztorysu zostanie wstawiona pozycja z wybranym elementem. 298). Wywołać widok Warianty danych. Jeśli w katalogu znajdują się alternatywne materiały. Rys. Warianty elementów RMS Warianty elementów RMS mogą pojawić się już w czasie wstawiania nowej pozycji. 297. 2. zostanie wyświetlone okno.Rys. a następnie potwierdzamy wybór kliknięciem na OK. zaznaczamy go na liście Warianty w grupie.

Tak wstawione warianty mogą być łatwo aktywowane przy użyciu przycisku . ale bez przyporządkowania ich do wariantów. Program do kosztorysowania 323 . zaznaczamy opcję Prześlij z grupą wariantów i klikamy na OK. Do kosztorysu zostaną wstawione dwa zaznaczone warianty. 298.Rys. Warianty elementów RMS w czasie wstawiania pozycji do kosztorysu. 299. Jeśli chcemy wstawić tylko wybrane warianty. zaznaczamy je na liście wariantów (klikanie przy naciśnietym klawiszu <Ctrl>). Jeśli chcemy wstawić wszystkie lub zaznaczone elementy występujące w wariantach. czyścimy opcję Prześlij z grupą wariantów i klikamy na OK. zaznaczamy je. Rys.

324 NORMA PRO . sprzęt). 300. następnie definiujemy warianty i przyporządkowujemy im poszczególne RMS-y (polecenie Ustaw wariant… z menu RMS). następnie została utworzona grupa wariantów „Parkiet” oraz warianty: „bukowy”. 298. Rys. Czasami może się zdarzyć. Na przykład na rysunku powyżej do pozycji został dołożony drugi typ parkietu. ale świadomie chcemy wprowadzić do pozycji alternatywny materiał (sprzęt lub robociznę). że we wstawianej pozycji katalogowej nie ma wariantów. Do pozycji został dodany drugi rodzaj parkietu. W takiej sytuacji dopisujemy go do pozycji poleceniem Wstaw materiał… (robociznę. Do kosztorysu zostały wstawione wszystkie warianty materiałów pokazane na rys.Rys. 301. „dębowy” i „jesionowy”.

Aktywny wariant wybieramy podświetlając dany element. Utworzenie grupy i wariantów dla tej grupy. Następnie parkiety zostały przyporządkowane odpowiednim wariantom. 303.Rys. Parkiet dębowy i Parkiet jesionowy. Rys. 302. Program do kosztorysowania 325 . Zostały utworzone trzy warianty: Parkiet bukowy. w kosztorysie wybrano wariant: Parkiet dębowy. a w kosztorysie wybrano wariant Parkiet: dębowy. klikając na i po pojawieniu się okna z listą wariantów zaznaczamy waprzycisku riant. o który nam chodzi.

Rys. Warianty robocizna ’razem’ i ‘osobno’. a następnie z listy wariantów wybieramy ten Rys. a jej numer – poprzedzony dolnym podkreśleniem. definiujemy grupę wariantów i warianty i przyporządkowujemy je pozycjom (polecenie Ustaw wariant… z menu Pozycja). na karcie ‘Rozliczanie RMS’ w grupie ‘Rozliczanie robocizny’ zaznaczymy opcję Warianty ‘osobno’ i ‘razem’. 326 NORMA PRO . 305. Wybór aktywnego wariantu. 306). klikamy na jednej z nich. tak aby uaktywnił się przycisk właściwy. 304.Warianty robocizny Jeśli w opcjach kosztorysu. wstawiamy je wszystkie do kosztorysu. Po takiej operacji pozycja nieaktywna w kosztorysie i w drzewie katalogów zostaje przekreślona cienkimi przerywanymi liniami (rys. . W kolejnym kroku zaznaczamy poszczególne pozycje. Warianty pozycji Jeśli chcemy przedstawić kilka wariantów pozycji. robocizna zostanie przedstawiona w dwóch postaciach: jako zsumowana oraz alternatywnie – w rozbiciu na poszczególne zawody. Aby ustawić aktywny wariant pozycji.

306. Aktywny wariant wybieramy tak jak opisano w podrozdziale Wybór aktywnego wariantu. Program do kosztorysowania 327 . Warianty obmiarów Warianty obmiarów definiujemy podobnie jak warianty pozycji. Pozycje wariantowe. Aktywny wariant wybieramy tak jak opisano w podrozdziale Wybór aktywnego wariantu. Warianty działów Warianty działów definiujemy podobnie jak warianty pozycji. Tworzymy alternatywny obmiar lub obmiary. Jeśli dezaktywujemy dział. Tworzymy alternatywny dział lub działy. definiujemy dla nich grupę wariantów i poszczególne warianty i przyporządkowujemy je obmiarom. to wszystkie warianty w nim występujące są również dezaktywowane.Nieaktywny wariant pozycji Rys. Nieaktywny wariant pozycji w drzewie kosztorysu i w widoku kosztorysu. definiujemy dla nich grupę wariantów i poszczególne warianty i przyporządkowujemy je działom.

takich jak Microsoft Project. Planista. Project+. Jeśli zatem zaznaczymy Harmonogramowanie robót i Rozliczanie wykonanych robót. które mogą zostać następnie przesłane do programów do harmonogramowania robót. gdy chcemy dane z kosztorysu przesłać do programów służących do planowania robót lub wtedy. dane o nich mogą zostać przesłane do programu Oodbiór. które się pojawi po wejściu w widok wykonanych robót. W przypadku gdy w kosztorysie zadeklarowane zostały okresy rozliczeniowe. 328 NORMA PRO . kluczy planów działów oraz okresów rozliczeniowych. W dodatkowym menu Roboty. będziemy mogli korzystać z poleceń Klucz wykonawczy… z menu Pozycja i Klucz lokalizacji… z menu Obmiar. Opcje udostępniające polecenia służące do definiowania kluczy znajdują się na karcie ‘Opisy’ okna opcji kosztorysu (patrz rozdział OPCJE KOSZTORYSU). gdy chcemy skorzystać z kluczy wykonawczych i lokalizacyjnych do rozliczania wykonanych robót.16. HARMONOGRAMOWANIE I ROZLICZANIE WYKONANYCH ROBÓT Program Norma Pro daje użytkownikowi możliwość wprowadzenia kluczy wykonawczych. Harmonogramowanie robót Opcję Harmonogramowanie robót włączamy wtedy. a w widoku Kosztorys i Wprowadzone pozycje – kolumna „Klucz wykonawczy”. Power Project. zestawień wykonanych robót (polecenie Wykonanie robót z menu Widok) oraz poleceń umożliwiających określenie okresów rozliczeniowych (polecenie Parametry kosztorysu… z menu Kosztorys). znajdują się polecenia służące do aktualizacji cen. Po włączeniu opcji harmonogramowania w niektórych widokach i zestawieniach pojawią się kolumny odpowiadające kluczom – w widoku Przedmiar kolumna „Klucz wykonawczy” i „Lokalizacja”’. planowania i rozliczania wykonanych robót oraz oglądania chronologii ich wykonania. to definicje kluczy mogą również zostać z powodzeniem do tego celu wykorzystane. Jeśli chcemy prowadzić w programie rozliczenia wykonanych robót. kluczy lokalizacji.

Rys. gdy zaznaczymy opcję Harmonogramowanie robót na karcie ‘Opisy’ w oknie opcji kosztorysu. które się ukaże (rysunek obok) do pola Klucz: wpisujemy skrót nazwy klucza. zaś przyciskiem Usuń klucz usuwamy zaznaczony klucz. klikamy na nazwie klucza i potwierdzamy OK. Przyciskiem Zmień klucz wprowadzamy zmiany do nazwy podświetlonego klucza.Klucze lokalizacji Klucze lokalizacji możemy zdefiniować. Program do kosztorysowania 329 . z menu Obmiar wybieramy polecenie Klucz lokalizacji…. a chcemy się z tego wycofać. z listy wybieramy kluczy wybieramy pozycję „bez klucza”. Poszczególne obmiary lub wiersze obmiarów przyporządkowujemy określonej lokalizacji w widoku Przedmiar w następujący sposób: zaznaczamy wiersz obmiaru. W okienku. 307. Zdefiniowane klucze lokalizacji. to na karcie ‘Słownik lokalizacji’ będziemy mogli zdefiniować nowe klucze oraz zmodyfikować lub usunąć już istniejące definicje kluczy lokalizacji (rys. Jeśli już przyporządkowaliśmy klucz. Jeśli potem z menu Kosztorys wybierzemy polecenie Parametry kosztorysu…. 307). a w polu Nazwa: – jego nazwę. Nowy klucz definiujemy po kliknięciu na przycisku Dodaj klucz.

Na rys. poprawiamy i usuwamy stare klucze. Rys. Klucze wykonawcze Klucze wykonawcze również definiujemy wykorzystując polecenie Parametry kosztorysu… z menu Kosztorys. Obmiary przyporządkowane kluczom lokalizacji. 308. 308 pokazano kosztorys BLIŹNIAK w widoku Przedmiar z obmiarami przydzielonymi poszczególnym lokalizacjom. W oknie parametrów wybieramy kartę ‘Klucze wykonawcze’ i tam dodajemy nowe. robimy to na bieżąco wykorzystując przycisk Dodaj klucz. Jeśli nie zdefiniowaliśmy potrzebnej lokalizacji. 330 NORMA PRO .

a w pole Nazwa: jego nazwę pełną. 310) w polu Klucz: wpisujemy nazwę skróconą klucza. W wyświetlonym okienku (rys. Poszczególne pozycje obmiarów przyporządkowujemy określonemu kluczowi wykonawczemu w widoku Kosztorys lub Wprowadzone pozycje w następujący sposób: zaznaczamy pozycję. Nowy klucz definiujemy po kliknięciu na przycisku Dodaj klucz. z menu Pozycja wybieramy polecenie Klucz wykonawczy…. Program do kosztorysowania 331 . Po kliknięciu na OK nowy klucz pojawi się na liście. zaś przyciskiem Usuń klucz usuwamy zaznaczony klucz. 310. 311 pokazano kosztorys BLIŹNIAK w widoku Wprowadzone pozycje z pozycjami przydzielonymi poszczególnym kluczom wykonawczym. Rys. Definiowanie nowego klucza wykonawczego. Na rys. Lista kluczy wykonawczych zdefiniowanych w kosztorysie.Rys. ze słownika wybieramy pozycję „bez klucza”. Jeśli chcemy wycofać się z przydzielonego klucza. Przyciskiem Zmień klucz wprowadzamy zmiany do nazwy podświetlonego klucza. klikamy na nazwie klucza i potwierdzamy OK. 309.

Jednocześnie w oknie parametrów kosztorysu pojawia się dodatkowa karta. 312. 332 NORMA PRO . Na karcie znajdują się przyciski: Dodaj klucz (umożliwiający zdefiniowanie nowego klucza). na której definiujemy okresy rozliczeniowe.. 311. przy pomocy którego usuwamy niepotrzebny klucz. Karta ‘Plany działów’ Rozliczanie wykonanych robót Możliwość rozliczania wykonanych robót zostaje udostępniona po włączeniu opcji Rozliczanie wykonanych robót na karcie ‘Ogólne’ w oknie ustawiania opcji kosztorysu. Zmień klucz (wprowadzający w edycję nazwy klucza) oraz Usuń klucz. Klucze planów działów Klucze planów działów w wprowadzamy na karcie ‘Plany działów’ znajdującej się w oknie parametrów kosztorysu (polecenie Parametry kosztorysu… z menu Kosztorys).Rys. Rys. Pozycje przyporządkowane kluczom wykonawczym.

a w polu Termin zakończenia: – datę zakończenia (data zakończenia nie jest niezbędna). zaznaczamy okres. 314. za którym ma być umieszczony. 313) pokazana jest lista wcześniej zdefiniowanych okresów wraz z terminami ich zakończenia oraz znajdują się przyciski. włączamy opcję Podokres. Okienko wprowadzania nowego okresu. Rys. Jeśli okres ma być podokresem zaznaczonego okresu. 313. Program do kosztorysowania 333 . poprawiania i usuwania starych okresów rozliczeniowych. które się ukaże. Aby zdefiniować nowy okres. W wyświetlonym oknie (rys. Okresy rozliczeniowe Podział na okresy rozliczeniowe wprowadzamy na karcie ‘Okresy rozrachunkowe’ po wybraniu polecenia Parametry kosztorysu… z menu Kosztorys. Lista zdefiniowanych okresów rozliczeniowych. w polu Nazwa okresu: wpisujemy jego nazwę. Rys. które wykorzystujemy do dodawania nowych. klikamy na przycisku Dodaj i w oknie.Do rozliczania robót można wykorzystać również klucze wykonawcze i klucze lokalizacji.

może zostać wstawiony nawet wtedy. czy też bez ich uwzględniania. które mają być dodane. Gdy miesiące mają zostać dodane jako okresy. 316). wraz z terminem zakończenia. Kwartały zostaną wstawione jako okresy przy zaznaczonej opcji Dodawane okresy. W tym celu przechodzimy do widoku wykonanych robót i wprowadzamy rozliczenie ręcznie lub z menu Roboty wybieramy Wykonanie robót i jedno z poleceń umożliwiających określenie zaawansowania robót w zależności od kluczy lokalizacji. Wprowadzanie do kosztorysu danych o wykonanych robotach Po wprowadzeniu okresów rozliczeniowych i ewentualnie kluczy przystępujemy do określania wykonanych robót. 315. a drugi – z miesiącami. gdy okres rozliczeniowy nie ma zadeklarowanej daty zakończenia. Rys. Pierwszy kwartał 2002 roku został wprowadzony bez miesięcy. Rys. które się ukaże (rys. klikamy na przycisku Dodaj miesiące i wyświetlonym oknie wpisujemy liczbę miesięcy. W polu Liczba: wpisujemy liczbę wstawianych kwartałów. i w oknie. opcja Dodawane okresy powinna być zaznaczona. zaznaczamy opcję Z podokresami miesiącami (rys. 315) w polu Od terminu: wybieramy numer kwartału. Dodawanie kwartalnych okresów rozliczeniowych. a jako podokresy przy tej opcji wyczyszczonej. 316.Podokres. Jeśli chcemy rozliczać się kwartalnie. a gdy jako podokresy – opcja ta musi być wyczyszczona. Gdy podokresami rozliczeniowymi w kwartale maja być miesiące. kluczy wykonawczych. klikamy na przycisku Dodaj kwartały. Jeśli mamy zamiar rozliczać się miesięcznie. W rozliczaniu wykonanych 334 NORMA PRO .

w którym wybieramy z listy okres (lub podokres) rozliczeniowy lub wpisujemy ręcznie datę zakończenia robót (należy pamiętać. 317. W kolumnie „Wyliczenie wykonanych robót” wpisujemy procent lub ilość wykonanego obmiaru. to za wprowadzaną liczbą należy wpisać znak procentu (np. Do pozycji zostanie dodany nowy wiersz. wystarczy dwukrotnie kliknąć na komórce. Jeśli obmiar ma być traktowany procentowo. a w kolumnie W następnym kroku. Jeśli chcielibyśmy zmodyfikować wiersz rozliczenia. który zamierzamy rozliczać. w kolumnie „Wyliczenie wykonanych robót” znajdzie się kursor tekstowy przygotowany do wprowadzania ilości wykonanych robót. Jeśli dwukrotnie klikniemy na nazwie okresu w kolumnie „Za okres” otworzy się do edycji pole. 15%). w którym w kolumnie „Za okres” pojawi się nazwa okresu rozrachunkowego. Po naciśnięciu klawisza <Enter> lub po kliknięciu poza edytowanym wierszem dane zostaną zaakceptowane. już we wstawionym wierszu. następnie klikamy na przycisku wstawiania nowego wiersza (lub z menu Roboty wybieramy polecenie Wstaw wiersz). Najpierw w polu wyboru Okres rozrachunkowy: wybieramy ten okres.robót można wykorzystać wszystkie trzy sposoby rozliczania jednocześnie. jeśli zostały zadeklarowane). Rys. Widok wykonanych robót opisany jest w rozdziale WIDOKI. której dane zmieniamy. Program do kosztorysowania 335 . Ręczne wprowadzanie rozliczania robót Ręczne wprowadzanie rozliczenia robót w zaznaczonej pozycji wygląda podobnie jak wprowadzanie wierszy obmiaru. Wprowadzenie rozliczenia robót w I kwartale2002 r. aby daty mieściły się w terminach zakończenia okresów rozliczeniowych.

z podziałem na podokresy. w polu Okres rozrachunkowy: wybieramy nowy okres.Rozliczenie robót w pozycji 81w II kwartale 2002 r. w jakim okresie czasu i o jakiej wartości (rys. a następnie dodajemy nowy wiersz. Częściowe wykonanie robót. czyli w pozycjach 78.79 i 80. w którym okres lamy terminy i ilości wykonanych robót. gdy jednocześnie rozliczamy większą ilość pozycji kosztorysu. w którym deklarujemy. 318. Po wywołaniu tego polecenia otrzymamy okienko dialogowe. W I kwartale wykonano 25% robót w zaznaczonych pozycjach. Na rys. 319). 319. Polecenie Częściowo… z menu Roboty | Wykonanie robót umożliwia wprowadzenie procentowego lub wartościowego wykonania robót w okresach rozliczeniowych. jeśli takie były zadeklarowane lub w różnych terminach w czasie trwania robót. Rys. 336 NORMA PRO . Rys.Gdy dana robota rozliczana jest w kilku okresach rozliczeniowych. Częściowe wykonanie robót Częściowe rozliczenie robót można wykorzystać wtedy. w jakich pozycjach wykonano roboty. 318 pokazane jest rozliczenie robót pozycji nr 81 w II kwartale 2002 r.

może też być rozliczany codziennie. • Zaznaczamy opcję Wybrane działy i klikamy na przycisku Wybór działów. W polu Wartość: wpisujemy albo procentowo albo kwotowo wartość wykonanych robót. • Zaznaczamy opcję Pozycje i wypełniamy pola od: i do:. 320 pokazany jest widok wykonanych robót zadeklarowanych tak jak na rys. żeby daty mieściły się w terminach wybieranych okresów rozliczeniowych. • Zaznaczamy opcję Aktywna pozycja. Podana kwota będzie rozłożona na pozycje proporcjonalnie do ich wartości. zostanie uzupełniony o informacje o ilości i wartości. znajdujący się na ekranie. czyli do 30. jeżeli rozliczamy aktualnie podświetloną pozycję. to w polu tym za liczbą musi znaleźć się znak procentu %. jeśli rozliczenie ma dotyczyć aktualnie zaznaczonego działu. wykonanych robót w danym okresie. Program do kosztorysowania 337 .06. gdy rozliczać będziemy pewien zakres pozycji.W grupie ‘W pozycjach’: • Zaznaczamy opcję Cały kosztorys. • Włączamy opcję Zaznaczone pozycje.06. Na przykład okres II Kwartał 2002.06 i do końca. gdy rozliczany będzie konkretny dział lub grupa działów. oprócz liczby nie wpisujemy żadnych innych znaków. Widać więc że dopuszczalne jest podzielenie okresu rozliczeniowego na terminy. który trwa do 30. gdy wprowadzone rozliczenie ma dotyczyć wszystkich pozycji kosztorysu. • Włączamy opcję Aktywny dział. Jeśli wartość jest wprowadzona procentowo. Po kliknięciu na przycisku OK widok wykonanych robót. Należy przy tym pamiętać.2002 może być rozliczany w trzech terminach: do 6. do 16. W polu Okres wykonania: wybieramy z listy okres rozrachunkowy lub wpisujemy z klawiatury datę wykonania rozliczenia.06. Jeżeli w polu wpisujemy kwotę. gdy rozliczana ma być grupa wcześniej zaznaczonych pozycji. Na rys. 319.

338 NORMA PRO . widoczny I kwartał 2002. Częściowe wykonanie robót. w którym w pozycjach 78-80 zrealizowano 25% robót. Na rys. 320. a w polu Okres wykonania: wpisany termin zakończenia tej części robót. 321. W polu Wartość: wprowadzona jest kwota. za którą wykonano roboty.Widok wszystkich okresów rozliczeniowych.Rys. Rys. 322 pokazany jest inny sposób rozliczania wykonanych robót.

337 . 319. Rys. pole Okres wykonania: ma takie same znaczenie. Kwotowa deklaracja wartości i terminu wykonanych robót. a na widoku wykonanych robót zamiast nazwy okresu pojawi się termin wykonania prac (rys. jak pole Wartość: (opis na str.337). które dostaniemy w wyniku wybrania tego polecenia jest bardzo podobne do tego z rys. Okienko.. Wykonanie robót wg klucza lokalizacji Wykorzystując polecenie Wykonanie robót | Wg klucza lokalizacji z menu Roboty możemy rozliczać roboty według kluczy lokalizacji. Po kliknięciu na OK podana kwota zostanie przeliczona na procent w stosunku do całych robót.Rys.05. W polu Klucze: dodatkowo wyświetlana jest lista kluczy lokalizacji. 323.2002 w pozycjach 82 i 83 wykonano roboty za kwotę 9500 zł. Widok wykonanych robót. Do 15. jak pole Okres:. Program do kosztorysowania 339 . a pole Wykonano:.34% sumy wartości pozycji 82 i 83. co po przeliczeniu stanowiło 49. W obszarze ‘W pozycjach’ znajdują się takie same opcje wyboru. 322. 323).

Wykonanie robót wg klucza wykonawczego Wykorzystując polecenie Wykonanie robót | Wg klucza wykonawczego… z menu Roboty możemy rozliczać roboty według kluczy wykonawczych. jak pole Wartość: (opis na str. 324. 340 NORMA PRO . 325). 319.337 .Widok wykonanych robót z uwzględnieniem kluczy lokalizacji. a pole Wykonano:. W obszarze ‘W pozycjach’ znajdują się takie same opcje wyboru. okresu wykonania oraz wartości wykonanych w tej lokalizacji robót i kliknięciu na OK zmieni się widok wykonanych robót (rys. nazwie lokalizacji oraz procencie wykonania robót w danej lokalizacji. 324. W polu Klucze: wyświetlana jest lista kluczy wykonawczych. Okienko. które dostaniemy w wyniku wybrania tego polecenia jest bardzo podobne do tego z rys.337). Stosownie do wybranego klucza. pole Okres wykonania: ma takie same znaczenie. i rys.Rys. W kolumnie „Wyliczenie wykonanych robót” pod opisem pozycji znajduje się informacja o ilości wykonanych robót. jak pole Okres:. Rys.Określanie wykonania robót dla danej lokalizacji. 325.

Rys. Stosownie do wybranego klucza. W grupie ‘Wykonanie pokazywane’ decydujemy o zakresie pokazywanej listy dla okresu wybranego w polu Wybór okresu/podokresu/terminu. 327). 326. okresu wykonania oraz wartości wykonanych dla tego klucza robót i kliknięciu na OK zmieni się widok wykonanych robót (rys. 328).Rys. 327.85 i 86 powiązanych z kluczem wykonawczym IZOLACJE. nazwie klucza oraz procencie wykonania dla danego klucza wykonawczego.Deklarowanie wykonania robót dla kluczy wykonawczych. W kolumnie „Wyliczenie wykonanych robót” pod opisem pozycji znajduje się informacja o ilości wykonanych robót.Widok wykonania robót w pozycjach 84. Program do kosztorysowania 341 . Chronologia wykonanych robót Przy pomocy polecenia Chronologia wykonania … z menu Roboty można obejrzeć listę kolejno wykonywanych robót dla wybranych okresów rozliczeniowych (rys.

które się ukaże deklarujemy zakres zmienianych pozycji oraz okres rozliczeniowy. ponieważ nie powinno się zmieniać cen po rozliczeniu się z inwestorem. nie musimy w cenach wykonanych robót nic zmieniać. Wtedy z menu Roboty wybieramy polecenie Aktualizuj ceny pozycji… i w oknie. Chronologiczna lista wykonanych robót w II kwartale 2002r. możemy je zaktualizować cenami z aktualnego cennika. 328. Operacja ta może być niebezpieczna. Gdy w takim przypadku zaktualizujemy ceny w kosztorysie przed zapisaniem wykonanych robót. Jeśli jednak z jakichś powodów chcemy zmienić ceny w robotach już rozliczonych. w którym ceny mają zostać zmienione. Aktualizacja cen w okresach rozliczeniowych Ceny wykonanych robót są takie jak zostały ustalone w kosztorysie w momencie deklarowania robót i pamiętane osobno dla każdego wiersza rozliczenia.Rys. 342 NORMA PRO . to ceny mogą się zmienić. Jeśli inwestycja trwa dłuższy czas.

aby w kolumnie „Opis i wyliczenia” w widoku Przedmiar zniknęło szczegółowe rozbicie. Działanie tych opcji najlepiej będzie pokazać na przykładzie. która pod obmiary pozycji podstawi obmiary faktycznie wykonane.12) jest większy niż obmiar zaplanowany(144. można wykonać operację. Do tego służy polecenie Wykonane roboty jako obmiary z menu Roboty. zaznaczamy opcję Wstawiane tylko sumy.Obmiary równe wykonanym robotom Jeśli po wykonaniu robót obmiary rozliczone różnią się od obmiarów założonych. Okno określania opcji tego podstawiania (rys. z którego brany jest obmiar (lista Okresy wykonania robót:).77). Wykonanie tego polecenia ma wpływ nie tylko na widok wykonanych robót. gdy chcemy. a pojawiła się całkowita suma obmiarów. Okno ustawiania sposobu przyporządkowania obmiarów wykonanym robotom. Rys. ale również na widok Przedmiar. 329) zaznaczamy okres wykonania robót. 329. 330. Program do kosztorysowania 343 . Obmiar wykonanych robót w pozycji 81 (146. Rys.

Zaznaczona opcja Wstawiane tylko sumy. to obmiar pozycji będzie miał wartość wykonaną w obu kwartałach. W oknie z rys. Na górze widok wykonanych robót. Jako obmiar pozycji został przyjęty obmiar wykonany w I i II kwartale.Rys. W oknie z rys. 332. Jako obmiar pozycji został przyjęty obmiar wykonany w I kwartale. W grupie ‘Okresy wykonania’ zaznaczona opcja Pozostaw zaznaczone. 344 NORMA PRO . 329 zaznaczono I kwartał 2002. na dole widok przedmiar. 333. Jeśli w oknie opcji wybierzemy I kwartał 2002. 329 zaznaczono I kwartał 2002 i II kwartał 2002. Pozycja 81 w widoku Przedmiar. Rys. 331. Rys. to obmiar pozycji przyjmie wartość obmiaru wykonanego w tym kwartale. Jeśli zaś zaznaczymy oba kwartały.

Jeśli w grupie ‘Okresy wykonania’ zaznaczymy opcję Usunąć wszystkie. 334. 335. wyczyszczona opcja Wstawiane tylko sumy. wyczyszczona opcja Wstawiane tylko sumy Rys. gdzie zniknęły szczegóły wyliczeń obmiaru. gdy zaznaczono opcję Usunąć wszystkie na górze w widoku wykonanych robót. okresy rozliczeniowe znikną z widoku wykonanych robót. Pozycja 81. Widok wykonanych robót. Widok Przedmiar. Rys. a z widoku Przedmiar – zniknie szczegółowe rozpisanie obmiarów. na dole w widoku Przedmiar. Program do kosztorysowania 345 . Rys. Widok wykonanych robót. 336.

„Koszt jedn. „Ilość” i „Wartość”. Jeśli jednak pracujemy w innym typie kosztorysu. Każdy z widoków służy do obejrzenia kosztorysu pod innym kątem oraz posiada specyficzne narzędzia pozwalające na wykonywanie różnych operacji. „Podstawa”. „j. rodzaj i kolejność wyświetlanych kolumn można zmienić na karcie ‘Opcje kolumn’ w oknie opcji wyświetlania kosztorysu (patrz rozdział WYGLĄD EKRANU).m. widok Kosztorys będzie różny od wcześniej opisanego (rys.”. Widok. WIDOKI Kosztorys możemy oglądać w różnych widokach. Rys. Widok Kosztorys Widok Kosztorys dla kosztorysu zwykłego jest podstawowym widokiem. Kosztorys jest przedstawiony w innym układzie. Opisy poniżej wymienionych widoków dotyczą ich ustawień domyślnych. „Cena jedn.”. 337..17. „Nakłady”. w kosztorysie inwestorskim. Taka postać kosztorysu może być bardziej zrozumiała dla in- 346 NORMA PRO . Kosztorys inwestorski w widoku Kosztorys. a tabela zawiera kolumny „Lp”. w którym najczęściej pracujemy i został opisany w rozdziale EKRAN GŁÓWNY I OPCJE KOSZTORYSU. Każda pozycja jest podsumowana i obliczone są dla niej narzuty. który aktualnie znajduje się na ekranie można wydrukować na drukarce używając polecenia Drukuj… z menu Plik (patrz rozdział WYDRUK KOSZTORYSU). 337). „Opis”. Ilość.

który nie zawsze jest dobrze zaznajomiony z tajnikami kosztorysowania. Widok Wprowadzone pozycje Jeśli chcemy obejrzeć tylko wprowadzone pozycje. Zawiera przyciski Wstaw dział. podstawę wyceny. Wstaw pozycję. Aby przejść do tego widoku. Jeśli jesteśmy w innym widoku lub zestawieniu. Wstaw pracę ruszto- Program do kosztorysowania 347 . znajdującym się na głów- Rys. opis. z menu Widok wybieramy polecenie Kosztorys lub klikamy na przycisku znajdującym się na głównym pasku narzędzi. Pasek narzędzi tego widoku jest prawie taki sam. możemy skorzystać z widoku Wprowadzone pozycje. bez wyodrębniania elementów RMS. jednostkę miary obmiaru i wielkość obmiaru. jak widoku Kosztorys. 338. z menu Widok wybieramy polecenie Wprowadzone pozycje lub klikamy na przycisku nym pasku narzędzi.westora. W oknie widoku wprowadzonych pozycji mamy podane następujące informacje o pozycji: numer. aby przejść do widoku Kosztorys. Kosztorys w widoku Wprowadzone pozycje.

zawarte w menu RMS. Przyciski dotyczące elementów RMS. Wstaw koszty transportu oraz pole wprowadzania obmiaru i numeru grupy rusztowań (patrz rozdział EKRAN GŁÓWNY KOSZTORYSU. Widzimy na nim uszere- 348 NORMA PRO . „Ilość” i „Wartość” (rys. dwukrotnie klikamy w jej obszarze lub z menu Pozycja wybieramy polecenie Zmień pozycję. Widok Działy kosztorysu Widok Działy kosztorysu wywoływany z menu Widok (lub kliknięciem na przycisku znajdującym się na pasku narzędzi) służy do przejrzenia kosztorysu pod kątem zdefiniowanych działów. nie są dostępne. Widok Wprowadzone pozycje dla kosztorysu tworzonego w kalkulacji uproszczonej lub kosztorysu inwestorskiego. Jeśli wybierzemy widok Wprowadzone pozycje dla kosztorysu inwestorskiego lub kalkulacji uproszczonej. 339. Jeżeli chcemy wprowadzić jakieś zmiany do pozycji.” pojawią się „Cena jedn”. Wszystkie inne polecenia dotyczące pozycji są takie same jak dla widoku Kosztorys. podrozdział Pasek narzędzi widoku Kosztorys). zmienią się pokazywane kolumny: za kolumną „Jedn. jak również polecenia menu związane z nimi.wań. obm. 339). Rys.

341) widzimy wyszczególnione pozycje z numerem. opisem. Program do kosztorysowania 349 . Na pasku narzędzi znajdują się przyciski umożliwiające wstawienie nowej pozycji oraz przyciski obsługujące edycję obmiarów. Na ekranie widoku Przedmiar (rys. Kliknięciem na przycisku Wstaw dział niować nowy dział. w której umieszczane są wartości wyrażeń i sum częściowych. Rys. podstawą wyceny. W menu Pozycja i RMS polecenia dotyczące operacji na pozycjach i elementach RMS nie są dostępne. wyświetlany jest obmiar sumaryczny. Widok Przedmiar Widok Przedmiar służy do oglądania i szczegółowej edycji obmiarów deklarowanych w kosztorysie. z czego dane wyliczenie wynika. w kolumnie „Razem”. należy z menu Widok wybrać polecenie Przedmiar lub kliknąć na przycisku znajdującym się na głównym pasku narzędzi. Widok Działy kosztorysu. Na końcu.gowane i ponumerowane działy wraz z nazwą i zakresem należących do możemy zdefinich pozycji. Aby go wywołać. przy pomocy którego jest wyliczany obmiar. Dodatkowo mamy kolumnę „Poszcz”. 340. jednostką miary obmiaru i wyrażeniem. umożliwiając rozpisanie wszystkich składników wpływających na ich wartość oraz wprowadzenie komentarzy określających.

Kosztorys w widoku Przedmiar. wybranie miejsca wstawiania pozycji i wstawienie pozycji. Opis obmiaru edytujemy bezpośrednio w kosztorysie. 350 NORMA PRO . W ten sam sposób wchodzimy w edycję wiersza obmiaru. funkcji własnych lub specjalnej funkcji do projektowania instalacji alarmowych. dwukrotnie na nim klikając. Następne przyciski służą do edycji obmiarów. ♦ Przycisk Wstawienie funkcji umożliwia wstawienie do wyrażenia funkcji obliczających powierzchnie i objętości niektórych figur geometrycznych. ♦ Przycisk Wstawienie końca obliczeń pomocniczych umożliwia wstawienie wiersza kończącego obliczenia pomocnicze.Rys. 341. Trzy pierwsze przyciski umożliwiają wstawienie działu. ♦ Przycisk Wstawienie wyrażenia za aktualnym wierszem umożliwia wstawienie pustego wiersza za wiersz bieżący i wpisanie tam wyrażenia lub komentarza. funkcji matematycznych. ♦ Przycisk Wstawienie wyrażenia przed aktualnym wierszem umożliwia wstawienie pustego wiersza przed wiersz bieżący. ♦ Przycisk Wstawienie sumy częściowej umożliwia wstawienie wiersza podsumowującego część obmiaru.

Większość jego poleceń odpowiada przyciskom z paska narzędzi i umożliwia wstawienie nowego wiersza (Wstaw wiersz. wstawienie symbolu sumy częściowej (Wstaw sumę częściową). czy w wierszu znajduje się komentarz (jeśli tak – jest wciśnięty). określenie klucza lokalizacji. czy wiersz kończy obliczenia pomocnicze (jeśli tak – jest wciśnięty) oraz umożliwia zamianę wiersza na sumę częściową.♦ Przycisk Usuń zaznaczony wiersz umożliwia usunięcie podświetlonego wiersza. Widok Narzuty kosztorysu Widok Narzuty kosztorysu ułatwia obejrzenie kosztorysu pod kątem struktury narzutów. Pozwala również zamienić wyrażenie na komentarz. W menu głównym widoku Przedmiar pojawia się nowe menu: Obmiar. zapamiętanie nowego wzoru (Zachowaj wzór…). ♦ Przycisk Komentarz wskazuje. ♦ Przycisk Suma częściowa wskazuje. jeśli włączymy opcję harmonogramowania (Klucz lokalizacji…). wskazanie typu bieżącego wiersza obmiaru (Typ) oraz pozwala na zdefiniowanie i wstawienie stałych (Definicje stałych… i Wstaw stałą). czy w wierszu znajduje się wyrażenie (jeśli tak – jest wciśnięty). pomocniczych). czy w wierszu znajduje się suma częściowa obmiaru (jeśli tak – jest wciśnięty) oraz umożliwia zamianę wiersza na koniec obliczeń pomocniczych. zaimportowanie obmiarów z innych programów i ustawienie odpowiednich połączeń (Import obmiarów…) oraz aktualizowanie obmiarów w kosztorysie wg tych połączeń (Aktualizuj…). znacznika końca obliczeń pomocniczych (Wstaw koniec obl. Pozwala również zamienić komentarz na wyrażenie. jak również umożliwia dodawanie i usuwanie narzutów Program do kosztorysowania 351 . Wstaw wiersz przed). ♦ Przycisk Aktywuj wariant aktywnego elementu pozwala wybrać aktywny wariant. ♦ Przycisk Koniec obliczeń pomocniczych wskazuje. ♦ Przycisk Wybór wariantu pozwala przyporządkować obmiar do wariantu. przyporządkowanie wariantu (Ustaw wariant…). ♦ Przycisk Wyrażenie wskazuje. wstawienie wzoru do obmiaru (Wstaw wzór…).

Pole Wybór działu Rys. Nowy narzut dodajemy po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wierszu. narzuty wspólne działów. a za nim przyciski służące do dodania nowego i usunięcia już istniejącego narzutu . nie możemy natomiast zmienić ani dodać narzutu na cały kosztorys. to możemy dla niej zmienić indywidualny narzut w dziale. które wpływają na narzuty wybranego elementu kosztorysu. ponieważ nie mają żadnego wpływu na wartości narzutów działu. Ta sama sytuacja będzie miała miejsce. W polu Wybór działu kosztorysu możemy wybrać cały kosztorys. Dostępne do edycji są tylko obszary tych narzutów. wywołując tylko polecenie Usuń narzut… 352 NORMA PRO . gdy usuwamy narzut. Do edycji narzutu przechodzimy po dwukrotnym kliknięciu na jego wierszu lub po zaznaczeniu go i wybraniu polecenia Zmień narzut… z menu Narzuty. Kosztorys w widoku Narzuty kosztorysu. W oknie widoku narzutów każdy element kosztorysu (dla którego określono narzuty) ma swój obszar z wyświetlonymi wierszami reprezentującymi zdefiniowane narzuty. na pasku narzędzi z lewej strony znajduje się pole Wybór działu kosztorysu. W okienku widoku.oraz zmianę ich danych. gdy wybierzemy dział – narzuty kosztorysu nie będą dostępne. jeśli oglądamy narzuty pozycji. 342. dział (jeśli w opcjach kosztorysu zadeklarowaliśmy istnienie narzutów indywidualnych w działach i zostały one zdefiniowane) lub pozycję (jeżeli narzuty liczone są pozycjami i określiliśmy indywidualny narzut na niektóre pozycje). I tak. Podobnie postępujemy. za którym ma się znaleźć i wybraniu polecenia Dodaj narzut… Polecenie to dostępne jest również w menu Narzuty.

który wywołujemy z menu Widok (lub kli) zobaczymy podsumowanie całego kosztorysu kamy na przycisku ze wszystkimi narzutami.Widok Podsumowanie kosztorysu W widoku Podsumowanie. Okno podsumowania posiada przyciski pozwalające na: odliczenie materiałów inwestora od kosztów bezpośrednich – . Rys. materiałów i sprzętu. przejście do widoku narzutów – . dopasowanie kosztów robocizny do zainwestora w podsumowaniu – . które dają się zaznaczyć przerywaną linią można skopiować do Schowka poleceniem Kopiuj z menu Edycja. Wiersze. wartościami pozycji uproszczonych (kolumna „Uproszczone”) oraz z kosztami robocizny. odliczenie materiałów .W łożonej wartości kosztorysu – polu ze strzałką nazwanym Wybór działu kosztorysu możemy wybierać podsumowanie całego kosztorysu lub interesujących nas działów. Podsumowanie kosztorysu. Program do kosztorysowania 353 . 343.

a przy pomocy przycisków można wykonać sortowanie. które ceny nas interesują polecenie Robocizna. 344. a następnie w zależności od tego. ♦ Przycisk Zmiana sortowania przełącza sposób wyświetlania elementów: według indeksów. w których występuje zaznaczony element. Materiały. z menu Widok wybieramy polecenie Ceny. ♦ Przycisk Zestawienie cen przełącza na widok cen wszystkich elementów. materiałów i sprzętu. Widok wszystkich cen. ♦ Przyciski Edycja cen robocizny. 354 NORMA PRO . Odpowiednikiem polecenia Ceny jest przycisk znajdujący się na pasku narzędzi. według wartości lub według grup. ♦ Przycisk Szukaj RMS umożliwia wyszukanie elementu RMS w bieżącej bazie cenowej. Edycja cen sprzętu. przełączają na widok cen odpowiednio robocizny. Ceny elementów RMS można edytować bezpośrednio w oknie widoku cen.Przegląd i edycja cen w kosztorysie Jeśli chcemy obejrzeć kosztorys pod kątem cen. Rys. ♦ Przycisk Pozycje zawierające RMS wywołuje okno z listą pozycji. Sprzęt lub Wszystkie. Edycja cen materiałów. wyszukiwanie i przełączenie się na inne widoki. alfabetycznie według nazw.

działu) w tym widoku wyświetlane są tylko w jednym wierszu. gdy kosztorys znajduje się w każdym widoku. nakładu. tylko cen niezerowych lub tylko cen zerowych. dwukrotnie klikamy na pozycji ją zawierającej i w oknie danych RMS. Widok skrócony widoku Kosztorys. Rys. należy kliknąć na przycisku dującym się na pasku narzędzi głównych. Aby przejść do widoku skróconego. Widok skrócony Widok skrócony jest bardzo wygodną. Widok skrócony można stosować. poprawiającą czytelność i ułatwiającą manipulowanie jego elementami. w polu cena wpisujemy właściwą wartość. formą przedstawienia kosztorysu. ile faktyczne wierszy zajmują. znaj- Program do kosztorysowania 355 . 345. niezależnie od tego.♦ Przycisk Ceny wszystkie/niezerowe/zerowe służy do zmiany wyświetlania cen: wszystkich nakładów. Jeśli chcemy poprawić jakąś cenę. Dane elementu (pozycji.

♦ Przycisk Niezerowe wartości robót służy do włączenia lub wyłączenia pokazywania robót o zerowych wartościach w danym okresie rozliczeniowym. Poszczególne pozycje i działy mają z lewej strony ikony. ♦ Przycisk Rachunek ilościowy robót umożliwia przejście do okna zawierającego ilościowe zestawienie wykonanych robót w wybranym okresie rozliczeniowym. pokazywane są tylko niezerowe roboty. Widok Wykonane roboty Wszystkie operacje rozliczania wykonanych robót przeprowadzamy w widoku Wykonanie robót. 346). które w formie małych wykresów kołowych przedstawiają procent wykonanych robót w danym okresie rozliczeniowym. ♦ Przycisk Zbiorczy rachunek ilościowy umożliwia obejrzenie zestawienia ilościowego wykonanych robót w działach w wybranym okresie rozliczeniowym.Widoki Wykonanie robót Na widok Wykonanie robót (z menu Widoki) składają się widoki związane z wprowadzaniem i rozliczaniem wykonanych robót. której włączenie powoduje wyświetlenie w formie liczbowej procentu wykonanych robót. W wyżej wymienionych widokach znajdują się przyciski. Jeśli przycisk jest wciśnięty. 356 NORMA PRO . gdy w opcjach kosztorysu. przy pomocy których można przejść do innych widoków oraz pola wyboru okresów rozliczeniowych i terminów wykonanych robót. Rachunek ilościowy i Zbiorczy rachunek ilościowy. Są to widoki Wykonane roboty. na karcie ‘Opisy’ zaznaczono opcję Rozliczanie wykonanych robót. do którego przechodzimy po wybraniu sekwencji poleceń Wykonanie robót | Wykonane roboty z menu Widok (rys. Drzewo elementów kosztorysu jest teraz przedstawione w trochę innej postaci. W górnej części drzewa znajduje się dodatkowa opcja %. W oknie wykonanych robót na pasku narzędzi znajdują się następujące przyciski: ♦ Przycisk Wykonane roboty umożliwia przełączenie się na widok wykonanych robót. Widoki te są dostępne tylko wtedy.

W oknie rozliczeń pokazywane są kolumny i dane opisane poniżej. z której wybrać można Wszystkie okresy obrachunkowe i wtedy zobaczymy pozycje rozliczane we wszystkich okresach lub inny okres i wtedy zobaczymy pozycje rozliczane w tym właśnie okresie. Pole Okres rozliczeniowy służy do wyboru pokazywanego na ekranie okresu rozliczeniowego. w kolumnie „Razem” – całkowita ilość Program do kosztorysowania 357 . Rys. dla których wprowadzono wykonanie robót. Po kliknięciu na strzałce ukaże się lista zadeklarowanych okresów.♦ Przycisk Dodanie wiersza za aktualnym umożliwia dodanie w bieżącej pozycji nowego wiersza rozliczenia. w kolumnie „Ilość” – ilość wykonanych robót.Okno widoku Wykonanie robót. ♦ Przycisk Usunięcie wiersza służy do usunięcia zaznaczonego wiersza rozliczenia. Oprócz przycisków na pasku umieszczone jest pole umożliwiające wybór widocznych na ekranie okresów. W wierszu pozycji. ♦ Przycisk Wykonanie robót umożliwia wywołanie okna do zdefiniowania częściowego wykonania robót. pod jej numerem katalogowym umieszczonym w kolumnie „Za okres” widnieją terminy kolejnych okresów. W kolumnie „Wyliczenie wykonanych robót” pod opisem pozycji wyświetlona jest wyrażenie opisujące wykonaną ilość. 346.

• „Nazwa elementu”– nazwa (opis) pozycji.m” – jednostka obmiaru. • „j. a pod nią. Na widoku mogą zostać pokazane następujące kolumny: • „Lp. Wpisanie daty nie mieszczącej się w zadeklarowanych okresach spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie. Widok Rachunek ilościowy. Jeśli obmiar wprowadzamy jako procent całości. to do pola tego można wpisać datę. w wierszu „Razem wykonano”. Dwukrotne kliknięcie na nazwie okresu rozliczeniowego w kolumnie „Za okres” umożliwia wybór podokresu lub edycję terminu wykonanych robót.całkowita” – całkowita ilość robót do wykonania. Widok ten został pokazany na rys. ilość wykonanych robót narastająco.do wykonania. Widok Rachunek ilościowy Widok Rachunek ilościowy wybieramy z menu Widok | Wykonane roboty. Zaznaczony wiersz (wiersze) rozliczenia można usunąć kliknięciem na przycisku lub wywołując polecenie Usuń wiersz z menu Roboty. 358 NORMA PRO . 347. • „Il. Jeśli w okresach rozliczeniowych zostały określone ich terminy. Po dwukrotnym kliknięciu w kolumnie „Wyliczenie wykonanych robót” możemy wprowadzać i edytować obmiar wykonanego dla wybranej pozycji w wybranym okresie rozliczeniowym. Rys.” – numer pozycji. Edycję terminów i ilości wykonanych robót przeprowadzamy bezpośrednio w wierszu rozliczenia. za liczbą musimy wpisać znak %. 347.

” – wartość wykonanych robót w wybranym okresie rozrachunkowym.”– cena w bieżącym okresie rozrachunkowym.całkowita – całkowita wartość pozycji w aktualnych cenach. • „Wart. • „Il. w okresie obrach. wykonana” – ilość wszystkich wykonanych robót . Program do kosztorysowania 359 . można dołączyć do widoku w oknie opcji wyświetlania kosztorysu (karta ‘Opcje kolumn’).” – ilość wykonanych robót w wybranym okresie rozrachunkowym.wyk.• „Cena” – aktualna cena jednostkowa. można również modyfikować obmiary. Te. • „Il. • „Il. do wykonania” – wartość pozostała do wykonania. • „Wart. które reprezentują interesujące nas wielkości. Widok Zbiorczy rachunek ilościowy Widok Zbiorczy rachunek ilościowy wybieramy z menu Widok | Wykonane roboty. • „Wart. • „Il.poprzednio” – ilość wykonana w poprzednich okresach rozrachunkowych (bez bieżącego). wykonana” – wartość wszystkich wykonanych robót. • „Zaawansowanie%” – procent zaawansowania robót. w wybranym okresie rozliczeniowym. Na widoku pokazane są wartości wykonanych robót dla wszystkich działów oraz podsumowanie kosztorysu dla wybranego okresu rozrachunkowego. Na ekranie nie są pokazane wszystkie opisane wyżej kolumny.poprzednio” – wartość robót wykonana w poprzednich okresach rozrachunkowych. W widoku tym. w okresie obrach.wyk. • „Wart. ponieważ pole Obmiar wykonanych robót jest aktywne.do wykonania” – ilość pozostała do wykonania. • „Wart. • „Cena w okresie obrach.

łączyć ze sobą grupy wariantów i wyszukiwać warianty optymalne. „Wart. do wykonania” i „Zaawansowanie%” Widok Warianty danych W widoku Warianty danych możemy przeglądać. 360 NORMA PRO . wykonana”. w okresie obrachunkowym”.wyk. W drzewie widać grupy wariantów oraz jako gałęzie – poszczególne warianty wraz z informacją o wartości kosztorysu i o procencie podwyższenia czy obniżenia wartości w stosunku do wybranego wariantu (rys. usuwać.p. edytować. „Wart. Widok Zbiorczy rachunek ilościowy. „Wart. „Nazwa” oraz „Wart. Wraz ze zmianą widoku w menu głównym zostanie dodane menu Warianty z poleceniami umożliwiającymi wykonywanie różnych operacji na wariantach. 349).”. Widok wariantów pojawia się obok. Po wywołaniu polecenia Warianty danych z menu Widok pokaże się okno z drzewem wariantów. 348. a nie zamiast aktualnie wyświetlonego widoku.Rys. kosztorysowa”.poprz”. Korzystając z karty ‘Opcje kolumn’ opcji wyświetlania kosztorysu można do widoku dołączyć kolumny „Wart. dodawać nowe warianty. Domyślnie na widoku wyświetlone są kolumny „L. wybierać warianty aktywne.

349. Widok Warianty danych. Oznaczenie wariantów Symbole umieszczone z lewej strony nazw wariantów informują. to z lewej strony nazwy jesionowy pojawi się znak . Kolor znaków plus i minus zależy od tego. Domyślnie w drzewie wyświetlane są warianty zdefiniowane globalnie. Jak widać na rys. zaś kolor symbolu – w jakim zakresie procentowym się mieści. do której wykonuje się porównanie jest wartość kosztorysu. Znak minus .7 %). 349.Rys. w jakim zakresie plasuje się obliczona różnica. Jeśli na przykład wybierzemy parkiet jesionowy. co oznacza. że z lewej strony wszystkich aktywnych wariantów pojawi się symbol . znak plus – że jest równa tej wartości. z menu Warianty wybieramy polecenie Prezentacja wariantów… i w wyświetlonym oknie zaznaczamy opcję Pokazywane lokalne grupy wariantów. że jest większa a znak kosztorysu jest mniejsza od założonej. Domyślnie. że wartość się od założonej wartości kosztorysu. czy i w jakim zakresie wartość kosztorysu dla aktualnie wybranego wariantu różni pokazuje. Program do kosztorysowania 361 . jako wartość. Jeśli chcemy mieć widoczne wszystkie warianty. Aktywacja wariantów Dany wariant aktywujemy kliknięciem na jego nazwie. a z prawej w nawiasach – wartość kosztorysu dla tego wariantu. wtedy dla innych wariantów pojawią się znaki lub w różnych kolorach (wariant bukowy jest tańszy o 0.

Jeśli chcemy mieć widoczne wszystkie warianty. które spełniają warunki narzucone na wartość kosztorysu. Opis symboli występujących w drzewie wariantów. 362 NORMA PRO . maksymalna czy określona wartość kosztorysu. jaki związany jest z danym symbolem. Rys. 351. W polach od i do wpisujemy procent zmniejszenia lub zwiększenia wartości. W części ‘Przeszukiwane warianty grup’ z listy znajdującej się z lewej strony przenosimy do prawej listy te grupy wariantów. 350. w grupie ‘Wartość kosztorysu’ decydujemy. wśród których szukamy wariantów optymalnych. W oknie z rys. Domyślnie w drzewie wariantów wyświetlane są warianty zdefiniowane globalnie. Wyszukiwanie najlepszych wariantów Polecenie Znajdź warianty z menu ‘Warianty’ umożliwia znalezienie i aktywowanie tych wariantów.Opis symboli wraz i z informacją o zakresach zostanie wyświetlony po wywołaniu polecenia Prezentacja wariantów… z menu Warianty. czy ma obrazować wartość kosztorysu czy też dokładnie określoną wartość. zaznaczamy opcję Pokazywane lokalne grupy wariantów. czy kryterium wyboru ma być minimalna. Dla symbolu możemy wybrać.

dla których jest spełniony warunek określony w grupie ’Wartość kosztorysu’.Określanie warunków wyszukiwania wariantów. w których była użyta grupa wariantów ‘Okładziny’. Rys. w których został użyty dany wariant Jeśli w drzewie klikniemy na grupie wariantów.Rys. Jeśli na przykład mamy warianty parkietów: „jesionowy”. Do tego celu służy polecenie Warianty użyte w… z menu Warianty. w których dana grupa była użyta. możemy obejrzeć listę pozycji (lub działów). Po kliknięciu na OK w kosztorysie zostaną przeszukane grupy znajdujące się na prawej liście i uaktywnione te warianty. to do grupy „Parkiet” można dołączyć wariant „Klon” z grupy „Klepka”. „dębowy” i „bukowy” w grupie „Parkiet” i klepkę „Klon” i ”Buk” w grupie „Klepka”. Lista pozycji. 351. 352. Łączenie wariantów Jeśli w kosztorysie wystąpią grupy wariantów. Lista elementów. Program do kosztorysowania 363 . można je połączyć w jedną grupę. które się wzajemnie uzupełniają.

a wariant Buk powiązano z wariantem bukowy. 353. które warianty dodać. Łączenie wariantów. Jeśli warianty w grupach się różnią. usunąć lub jak przyporządkować je sobie nawzajem. Rys. Po takim połączeniu zniknie grupa Klepka. zostanie pokazane okno. Wzajemną odpowiedniość wariantów uzyskujemy klikając na nazwie wariantu w lewym polu i na równoważnej mu nazwie wariantu w prawym polu. w którym decydujemy. należy wybrać polecenie Połącz grupy wariantów… z menu Warianty ((lub w oknie Ustawienie wariantu kliknąć na przycisku Dołącz inne). Do grupy Parkiet zostanie dołączona grupa Klepka.Aby połączyć warianty. Na rysunku z prawej do grupy Parkiet dołączono wariant klon. a w grupie Parkiet znajdzie się dodatkowo wariant Klon. 364 NORMA PRO .

które kolumny mają być widoczne w zestawieniu ustawia się w opcjach wyświetlania. które dają się zaznaczyć można skopiować do Schowka poleceniem Kopiuj z menu Edycja. do której zaliczyliśmy materiał. gdy dwukrotnie klikniemy na nagłówku zestawienia lub gdy z menu Opcje wybierzemy polecenie Wyświetlania… Te wiersze zestawień. materiałów inwestora. Zestawienie materiałów Okno zestawienia materiałów otrzymamy po wybraniu poleceń Zestawienia RMS | Materiały z menu Widok lub kliknięciu na przycisku znajdującym się na głównym pasku narzędzi. Rys. ZESTAWIENIA W programie Norma Pro można wykonać zestawienia materiałów. „Nazwa” – nazwa materiału. „Ilość” – potrzebna ilość materiału.” – ilość materiału inwestora. do- Program do kosztorysowania 365 .” – cena jednostki materiału. Zestawienie materiałów. W oknie zestawienia znajduje się informacja o kolejnych materiałach umieszczona w następujących kolumnach: „Lp” – liczba porządkowa.18. „Cena jedn. 354. wyświetlić tabelę elementów scalonych. „Grupa” – grupa materiałowa. Każde zestawienie daje się obejrzeć tak. „Il wyk.m.” – ilość materiału wykonawcy. Jeśli w opcjach kosztorysu ustawione były ceny dostawcy. sprzętu. „Wartość” – wartość materiału. To. robocizny.” – jednostka miary. „Il inw. „J. Okno opcji otwiera się. jak będzie wydrukowane (polecenie Podgląd wydruku…) oraz wydrukować na drukarce. statystykę oraz listę pozycji.

sprzętu. „Cena dostawcy”.datkowo zobaczymy kolumny „Dostawca”. przy pomocy którego można zobaczyć listę pozycji. ♦ Przycisk Zestawienie sprzętu działami. ♦ Przycisk Zestawienie robocizny działami. który pozwala przejść do zestawienia materiałów z wyszczególnieniem działów. który umożliwia połączenie podświetlonego elementu z innym. który umożliwia przejście do zestawienia materiałów inwestora. ♦ Przycisk Zestawienie materiałów działami. ♦ Przycisk Szczegółowe zestawienie materiałów. ♦ Przycisk Materiały inwestora. w którym można wybrać dział kosztorysu. ♦ Przycisk Szukaj RMS umożliwiający wyszukanie elementu w aktualnie używanej bazie cenowej. ♦ Pole Wybór działu kosztorysu. ♦ Przycisk Usuń element. w których występuje dany element. „Rabat maksymalny” i „Rabat dostawcy”. na którym znajdują się pola i przyciski służące do manipulowania materiałami oraz do przełączania na inne zestawienia. a co za tym idzie zestawienie materiałów (robocizny. 366 NORMA PRO . przy pomocy którego można usunąć podświetlony materiał (lub inny element) ze wszystkich pozycji. występującym w kosztorysie elementem wybranym przez nas z listy. w których występuje. materiałów inwestora) w nim występujących. który pozwala przejść do zestawienia sprzętu z wyszczególnieniem działów. ♦ Przycisk Połącz RMS-y. ♦ Przycisk Pozycje zawierające RMS. Na górze okna umieszczony jest pasek narzędzi. który umożliwia przejście do szczegółowego zestawienia materiałów z wyszczególnieniem pozycji. który pozwala przejść do zestawienia robocizny z wyszczególnieniem działów. do których należą.

które teraz zawiera następujące polecenia: ♦ Zmień RMS… – umożliwiające zmianę danych wyróżnionego elementu lub nawet zamianę na inny element.. ♦ Przycisk Całość inwestora. W menu głównym zmienia się zawartość menu RMS…. według grup. ♦ Stawka kosztów transportu… – pozwalające na określenie kosztów transportu dla materiałów zaznaczonych lub należących do konkretnej grupy w przypadku. przy pomocy którego można je przyporządkować wybranej grupie materiałowej.♦ Przycisk Zmiana sortowania przełączający sposób wyświetlania elementów: według indeksów. tylko cen niezerowych lub tylko cen zerowych. dostawców i indeksów u dostawców. materiałów inwestora). przy pomocy którego można wprowadzić do danych materiału ilość inwestora równą całej ilość materiału. ♦ Pole Okres rozrachunkowy. ♦ Usuń RMS – umożliwiające usunięcie wyróżnionego elementu) ♦ Połącz RMS… – przy pomocy którego można połączyć wyróżniony element z innym pokazanym na liście. dostępne stanie się polecenie Zmień grupę materiałową…. dla którego zostanie wyświetlone zestawienie materiałów (robocizny. alfabetycznie według nazw. ♦ Przycisk Ceny wszystkie/niezerowe/zerowe służący do zmiany wyświetlania cen: wszystkich nakładów. Program do kosztorysowania 367 . sprzętu. gdy koszty transportu są doliczane do ceny jednostkowej. ♦ Ilość inwestora… – pozwalające na edytowanie ilości materiałów inwestora. w którym można wybrać okres rozliczeniowy. według wartości. Jeśli zaznaczymy kilka materiałów.

normę zużycia („Norma”). zostaje uaktywnione pole wyboru Okresy rozrachunkowe i wtedy można wykonać zestawienie dla konkretnego okresu lub dla wszystkich okresów rozliczeniowych. kartoteki RMS lub innego kosztorysu i ewentualne zastąpienie wybranym elementem elementu wyróżnionego. cenę jednostkową („Cena jedn.”) i wartość materiału („Wartość”). wystarczy kliknąć ). Zestawienie materiałów można uzyskać dla całego kosztorysu lub dla konkretnego działu. Zawiera ono dodatkowe informacje interesujące inwena przycisku stora i wykonawcę: obmiar (kolumna „Obmiar”). z menu Widok (jeśli już jesteśmy w oknie zestawienia elementów RMS. do których należy dany element. niezerowymi lub wszystkich. 355) otrzymamy po wybraniu poleceń Zestawienia RMS | Szczegółowe zest. a pod nią spis pozycji. Dwukrotne kliknięcie na wierszu elementu zawierającego daną cenę spowoduje przejście do okna edycji odpowiadającego mu nakładu. wartości i grup. ♦ Sortowanie – pozwalające wyświetlać elementy według indeksów. wystarczy tylko w polu Wybór działu kosztorysu wybrać z listy Cały kosztorys lub nazwę działu (poddziału). ♦ Selekcja – umożliwiające wybranie elementów z cenami zerowymi. ilość („Ilość”).mat. ♦ Szukaj i zastąp RMS… – pozwalające na przeszukanie cenników. wystarczy tylko w polu Wybór działu kosztorysu wybrać z listy Cały kosztorys lub nazwę działu (poddziału). w których element występuje. 368 NORMA PRO . Szczegółowe zestawienie materiałów można uzyskać dla całego kosztorysu lub dla konkretnego działu. Szczegółowe zestawienie materiałów Okno szczegółowego zestawienia materiałów (rys.♦ Lista pozycji… – umożliwiające wyświetlenie listy pozycji. ♦ Dodaj do cennika – umożliwiające dodanie elementu do wybranego lub aktualnego cennika ♦ Dodaj do kartoteki RMS – służące do dodania elementu do kartoteki RMS. nazw. W kolumnie „Nazwa” umieszczona jest nazwa elementu. Jeśli w kosztorysie zdefiniowane zostały okresy rozliczeniowe.

wystarczy kliknąć na przycisku ).Pasek narzędzi i polecenia menu dotyczące podświetlonego elementu są takie same. 355) otrzymamy po wybraniu poleceń Zestawienia RMS | Zest. pokaże nam się okienko. 355. W kolumnie „Nazwa” oprócz nazwy materiału znajduje się informacja. to uzyskamy zestawienie materiałów dla tego działu uporządkowane poddziałami. Materiały inwestora Jeśli w oknie zestawienia materiałów klikniemy na przycisku lub z menu Widok wybierzemy polecenia Zestawienia RMS| Materiały inwestora. w którym wyszczególnione będą materiały inwestora wraz z informacją o ich ilości. Przyciski paska narzędzi i polecenia menu RMS są takie same. jak dla zwykłego zestawienia. w działach z menu Widok (jeśli już jesteśmy w oknie zestawienia elementów RMS. Jeśli w polu Wybór działu kosztorysu wybierzemy nazwę działu zawierającego poddziały. Pozostałe kolumny mają znaczenie takie same jak dla normalnego zestawienia materiałów. Rys. jak dla zwykłego zestawienia materiałów. w których działach materiał ten występuje. Okno szczegółowego zestawienia materiałów. Program do kosztorysowania 369 . materiał. cenach i wartości. Zestawienie materiałów działami Okno zestawienia materiałów działami (rys.

356. Zestawienia materiałów w okresach rozliczeniowych. Za nazwami okresów wyświetlane są dwa wiersze „Razem użyto” i „Pozostało” z podsumowaniem zużycia i pozostałą ilością materiału. w okresach z menu Widok Rys. W kolumnie „Nazwa” oprócz nazwy materiału znajduje się informacja.Rys. 357) otrzymamy po wybraniu poleceń Zestawienia RMS | Zest. materiał. w których okresach rozliczeniowych materiał był rozliczany i w jakiej ilości został zużyty. Zestawienie materiałów w okresach rozliczeniowych Okno zestawienia materiałów w okresach rozliczeniowych (rys. 357. Zestawienie materiałów działami. 370 NORMA PRO .

Zestawienie robocizny Zestawienie robocizny możemy uzyskać po wybraniu polecenia Zestawienia RMS | Robocizna z menu Widok lub kliknięciu na przycisku dującym się na głównym pasku narzędzi (rys. Zestawienie robocizny można uzyskać dla całego kosztorysu lub dla konkretnego działu. Zestawienie robocizny działami Okno zestawienia robocizny działami Rys. „Ilość”. 358). wystarczy tylko w polu Wybór działu kosztorysu wybrać z listy Cały kosztorys lub nazwę działu (poddziału). przejdziemy do okna edycji danych elementu mu odpowiadającego.” i „Wartość”.Jeśli w polu Wybór działu kosztorysu wybierzemy nazwę działu. „Nazwa”. 358. Okno zestawienia robocizny jest bardzo podobne do okna zestawienia materiałów i zawiera te same pola i przyciski. wystarczy kliknąć na przycisku ). Program do kosztorysowania 371 . „Cena jedn. znaj- Rys. robocizny w działach z menu Widok (jeśli już jesteśmy w oknie zestawienia elementów RMS. 359) otrzymamy po wybraniu poleceń Zestawienia RMS| Zest. natomiast pokazywane są tylko kolumny „Lp”. „Jm”. Okno zestawienia robocizny. Jeśli w zestawieniu dwukrotnie klikniemy na wybranym wierszu. uzyskamy zestawienie materiałów dla tego działu.

372 NORMA PRO .Rys. Zestawienie sprzętu Zestawienie sprzętu możemy uzyskać po wybraniu polecenia Zestawienia znajdującym RMS | Sprzęt z menu Widok lub kliknięciu na przycisku się na pasku narzędzi. Zestawienie robocizny w okresach rozliczeniowych Okno zestawienia robocizny w okresach rozliczeniowych (rys. 360) otrzymamy po wybraniu poleceń Zestawienia RMS | Zest. Zestawienie robocizny działami. Okno zestawienia wygląda tak samo jak okno zestawienia robocizny. Zestawienie robocizny w okresach rozliczeniowych. 359. 360. robocizny w okresach z menu Widok Rys.

sprzętu w działach z menu Widok (jeśli już jesteśmy w oknie zestawienia elementów RMS. Rys. wystarczy kliknąć na przycisku ). Zestawienie sprzętu działami. przejdziemy do okna edycji danych odpowiadającego mu sprzętu. 362) otrzymamy po wybraniu poleceń Zestawienia RMS| Zest. Zestawienie sprzętu można uzyskać dla całego kosztorysu lub dla konkretnego działu. Zestawienie sprzętu działami Okno zestawienia sprzętu działami (rys. 361. Jeśli w zestawieniu dwukrotnie klikniemy na wybranym wierszu.Rys. Program do kosztorysowania 373 . Okno zestawienia sprzętu. 362. wystarczy tylko w polu Wybór działu kosztorysu wybrać z listy Cały kosztorys lub nazwę działu (poddziału).

jak kształtują się koszty działów lub całego kosztorysu na wcześniej zdefiniowaną jednostkę przeliczeniową. „Robocizna”. „Kp”. W takim przypadku informuje ona nas. Dla wszystkich 374 NORMA PRO . „T”.el.j. „RAZEM” zawiera koszty sumaryczne w dziale. „Kz”.el.j. to będą one widoczne tylko w tabeli elementów scalonych. w której wyświetlona jest nazwa działu. ”il. 363. pokazuje podsumowanie kosztorysu. „Materiały” i „Sprzęt”. Tabela elementów scalonych Tabela elementów scalonych w nieco inny sposób niż widok Podsumowanie. W tabeli znajdują się następujące kolumny: „Nazwa”. zaś „wart.” – liczbę jednostek elementarnych. Zestawienie sprzętu w okresach rozliczeniowych. „Dpr” i „Z” (i inne) opisują narzuty zdefiniowane w działach w danym kosztorysie (indywidualne lub wspólne). materiałów i sprzętu. w których pokazana jest wartość robocizny. sprzętu w okresach z menu Widok Rys. Do zestawienia elementów scalonych przechodzimy po wybraniu polecenia Zestawienia | Tabela elem.Zestawienie sprzętu w okresach rozliczeniowych Okno zestawienia sprzętu w okresach rozliczeniowych (rys. 363) otrzymamy po wybraniu poleceń Zestawienia RMS | Zest.” – jednostkę miary elementu. scalonych z menu Widok lub kliknięciu na przycisku znajdującym się na głównym pasku narzędzi (rys. 364).” – wartość jednostki.el. Jeśli dla działów lub dla kosztorysu wprowadziliśmy parametry ekonomiczno-techniczne. „j.

Jeżeli klikniemy dwukrotnie na wierszu narzutu. a wartością tej samej pozycji wyliczonej na podstawie RMS-ów wchodzących w jej skład. 364. w kolumnie „Uproszczone” zostanie wyświetlona różnica między tymi wartościami. a jej cena jednostkowa wyliczana jest z cen RMS-ów (zaznaczona opcja wylicz z cen jednostkowych RMS na karcie ‘Ceny jednostkowe’ danych pozycji). Pełna tabela elementów scalonych. z uwzględnieniem poddziałów lub bez nich. W wierszu „RAZEM brutto” i kolumnie „RAZEM” znajduje się wartość całego kosztorysu. Jeśli pozycja nie posiada wyszczególnionych RMS-ów. Różnica ta może być ujemna. to kolumna ta jest pusta. karta ‘Widok zestawień’. Tabelę elementów scalonych można pokazać w postaci pełnej lub bez danych o jednostkach elementarnych. co deklarujemy w opcjach kosztorysu. gdy wartość pozycji jest mniejsza niż wartość wyliczona z RMS-ów. Za wierszem tym w kolejnych wierszach kolumny „RAZEM” wyświetlone są wartości narzutów na cały kosztorys. Rys. pojawia się kolumna „Uproszczone”. bo na przykład jest wstawiana z cennika pozycji. Jeśli w tabeli dwukrotnie klikniemy na wierszu działu. Jeśli pozycja została uproszczona. w kolumnie tej wyświetlana jest wartość pozycji uproszczonej. Jeśli w kosztorysie znajdują się pozycje uproszczone.działów wszystkie kolumny są podsumowane w wierszu „RAZEM netto”. W przypadku gdy cena jednostkowa pozycji nie jest wyliczona z cen RMS-ów ale wartość pozycji jest inna niż wynikająca z wyliczenia. grupa ‘Tabela elementów scalonych’. Program do kosztorysowania 375 . przejdziemy do okna edycji narzutów na ten dział. przeniesiemy się do okna edycji narzutów na cały kosztorys. w której wyświetlona jest różnica między wartością pozycji uproszczonej.

„Uproszczone” (różnica między wartością pozycji uproszczonej a wartością tej pozycji wyliczonej z RMS-ów). W miarę potrzeby można wyświetlić dodatkowe kolumny: „Klucz wykonawczy”. M+narzuty. materiałów. pokazać wszystkie pozycje lub tylko te z cenami zerowymi lub niezerowymi (przycisk ).. 365 możemy wybrać dział. Zestawienie pozycji w dziale PARTER. „C.”. „Rusztowania” i „Wariant danych”. S+narzuty) lub bez.Zestawienie pozycji Oprócz widoku Wprowadzone pozycje mamy dostępne zestawienie pozycji.M”.S” i „C. które wywołujemy poleceniem Pozycje z menu Widok | Zestawienia. Dwukrotne kliknięcie na wierszu pozycji poza kolumną „Opis” przeniesie nas do okna edycji pozycji. dla którego zestawienie jest wykonane. Dzięki możliwości sortowania według każdej kolumny. 365. „Narzuty” (wartości narzutów).R”. wartości RMS z uwzględnieniem narzutów (R+narzuty.j.j. „C. sprzętu i sumy robocizny i sprzętu). na przykład według wartości pozycji. łatwo w zestawieniu wyłapać nieprawidłowości występujące w kosztorysie. „Cena jedn. sortować pozycje według różnych kolumn (przycisk ). „C.j. 376 NORMA PRO . jak na rys.j. Rys. W oknie takim. przyporządkować pozycję do wariantu (przycisk ) oraz wybrać aktywny wariant (przycisk ). Dwukrotnie kliknięcie na kolumnie „Opis” wprowadzi nas w tryb edycji opisu.RS” (ceny jednostkowe robocizny.

Wtedy jest on dostępny dla innych kosztorysów i może być wczytany przyciskiem Wczytaj domyślne. w którym nadajemy nazwę nowemu widokowi oraz określamy. Jeśli znowu użyjemy Program do kosztorysowania 377 . w menu Zestawienia pojawia się dodatkowe polecenie Nowy widok pozycji. Powtórnie wywołując polecenie Nowy widok pozycji można zdefiniować następne widoki (na przykład w następnym widoku o nazwie WidokKluczy wprowadzono kolumnę „Klucz wykonawczy”). Nazwę widoku wpisujemy w polu Nazwa: znajdującym się na karcie ‘Ogólne’ (rys. Zdefiniowany widok pozycji można zapamiętać klikając na przycisku Zapisz domyślne. Okno opcji wyświetlania kolumn w trybie definiowania nowego widoku zestawienia pozycji. Rys. jakie kolumny mają być w nim wyświetlane.Tworzenie nowego widoku dla zestawienia pozycji Jeśli znajdujemy się w zestawieniu pozycji. Po określeniu innych opcji i kliknięciu na OK pozycje zostaną pokazane w nowym widoku. 366. Po wybraniu polecenia pojawia się okno opcji wyświetlania kosztorysu. zawierający takie kolumny. jakie są nam potrzebne. Przy pomocy tego polecenia można zdefiniować własny widok pozycji. 366).

przycisku Zapisz domyślne. Niepotrzebny widok można usunąć w następujący sposób: przełączamy się na ten widok i z menu Widok wybieramy polecenia Zestawienia | Usuń widok pozycji. 366 klikamy na przycisku Wczytaj domyślne. to nowy widok dopisze się do listy już zapamiętanych widoków Jeśli znajdziemy się w innym w innym kosztorysie i chcemy. w pierwszym wierszu w kolumnach „Rob”. „Sprz” znajduje się procent danego nakładu w stosunku do wartości całego kosztorysu. 368). przy pomocy którego chcemy wyświetlić zestawienie i klikamy na OK. aby domyślnym widokiem zestawienia pozycji był jeden z widoków. 367. a następnie wybieramy go z listy. Aby wyświetlić kosztorys w jednym z tych widoków. Nowe widoki pozycji definiowane dla danego kosztorysu są razem z nim pamiętane. zaś w wierszu drugim procent tego samego 378 NORMA PRO . W wyświetlonym oknie dostaniemy listę tych widoków (rys. W informacji o wybranym dziale. klikamy na strzałce umieszczonej obok znajdującym się na głównym przycisku pasku narzędzi. „Mat”. Rys. które były zapamiętane. Okno wyboru widoku pozycji. w oknie z rys. W tabeli zostaje wyświetlona informacja o procentowym udziale poszczególnych elementów w stosunku do wartości w dziale i całkowitej wartości kosztorysu. Jeśli wybierzemy opcję Domyślna. Wybieramy ten. 367). widokiem pozycji zostanie widok zaproponowany przez program. Statystyka Do tabeli statystyki przechodzimy po wybraniu polecenia Zestawienia | Statystyka z menu Widok (rys.

Jeśli przejdziemy do okna opcji wyświetlania kosztorysu. 368. W tabeli nie są pokazane wszystkie kolumny. to do widoku będzie można dołączyć kolumny wartości z narzutami nakładów R. Jeżeli klikniemy dwukrotnie na wierszu narzutu. M i S („R z narzutami”. wyświetlony jest procent wartości działu w stosunku do wartości całego kosztorysu. Tabela Statystyka. przejdziemy do okna edycji danych tego działu. W kolumnie „RAZEM”. przeniesiemy się do okna edycji narzutów na cały kosztorys. Rys. „M z narzutami” i „S z narzutami”) oraz kolumny reprezentujące wartości wszystkich narzutów („Narzuty”). Jeśli w oknie statystyki dwukrotnie klikniemy na wierszu działu. Program do kosztorysowania 379 .nakładu w stosunku do wartości całego działu.

jaka pozycja (czy pozycje) zostanie zaznaczona. zawierających ceny jednostkowe. Dodatkowo. KOSZTORYSOWANIE UPROSZCZONE W programie Norma Pro można prowadzić kosztorysowanie uproszczone oparte na rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 lutego 1999 roku wprowadzającego obowiązek stosowania uproszczonej metody kosztorysowania dla celów kosztorysu inwestorskiego wszędzie tam. gdy niektóre z tabel lub pozycji zostały przez twórców załącznika pominięte. do kosztorysu trzeba podłączyć cennik lub kilka cenników. w opcjach kosztorysu. to polecenia dotyczące pozycji i elementów RMS będą się zmieniały w zależności od tego. Wraz z programem Norma Pro dostarczane są katalogi KNNR oraz cenniki robót zgodne z załącznikiem nr 2 do tego rozporządzenia. Gdy kosztorys będzie zawierał głównie pozycje uproszczone lub na życzenie odbiorcy ma być to kosztorys uproszczony. z elementami RMS. Jeśli przewidujemy wstawianie do kosztorysu pozycji szczegółowych. należy włączyć opcję Kosztorysowanie uproszczone lub w oknie nowego kosztorysu. również zaznaczyć tę opcję. zaś zamiast polecenia Wstaw pozycję uproszczoną pojawi się polecenie Wstaw pozycję szczegółową…. powinniśmy podłączyć do niego również cenniki z cenami RMS-ów. gdzie jest to możliwe.19. Robimy to albo na etapie otwierania nowego kosztorysu. Poza tym wszystkie zasady rządzące pozycjami zostają takie jak dla pozycji szczegółowej. Włączenie jej spowoduje ustawienie innych opcji ułatwiających tworzenie takiego kosztorysu. na karcie ‘Opisy’. lub gdy zostały potraktowane wariantowo (patrz podrozdział Wstawianie nowej pozycji uproszczonej). Jeśli w kosztorysie będą znajdowały się zarówno pozycje uproszczone jak i pozycje pełne. lecz program daje sobie doskonale radę w przypadku. W oknie kosztorysowania zmienią się nieco polecenia menu Pozycja. 380 NORMA PRO . umożliwiające wstawienie do kosztorysu pozycji pełnej. korzystając z polecenia Wybór cennika… z menu Ceny. Polecenie Wstaw pozycję… będzie oznaczało wstawienie pozycji uproszczonej. Co prawda zawartość załącznika nie w pełni odpowiada zawartości KNNR-ów. albo później.

369. możemy mieć do czynienia z następującymi przypadkami: Program do kosztorysowania 381 . Wybierając ją bezpośrednio z cennika. jak się ma wybrana pozycja do zawartości cennika.Wstawianie nowej pozycji uproszczonej Nową pozycję wstawiamy tak jak pozycję pełną. a mianowicie z menu Pozycja wybieramy polecenie Wstaw pozycję… (wtedy zostanie wstawiona pozycja pusta) lub klikamy na przycisku znajdującym się na pasku narzędzi widoków Kosztorys. W zależności od tego. rozdział. Wybierając ją z katalogów norm (jeśli jest skatalogowana). Z listy tej wybieramy odpowiedni katalog. 153) rozwijamy listę katalogów. Korzystanie z katalogów norm i cenników pozycji uproszczonych opisane jest w rozdziale KATALOGI NORM I BAZY CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI I OBIEKTÓW). tabelę i kolumnę. Wprowadzone pozycje lub Przedmiar. która jest lub może być naszą konkretną pozycją kosztorysową. Okno wyboru pozycji z listy katalogów norm. czyli z gałęzi ‘Bazy cen jednostkowych pozycji i obiektów’. czyli z gałęzi ‘Katalogi norm’ 2. Pozycję uproszczoną możemy wstawić na dwa sposoby: 1. Wybór pozycji z katalogów norm W oknie Katalogi norm i bazy cen jednostkowych pozycji i obiektów (rys. Rys.

takie jak na dla pozycji uproszczonej (patrz podrozdział Upraszczanie pozycji. o którą mu chodzi z ceną zerową. Na jego podstawie decydujemy. 371 widać listę pozycji zbliżonych do KNNR 1 0104-01 382 NORMA PRO . Kosztorysant ma możliwość wyboru pozycji podobnej do szukanej z ceną podaną w załączniku lub pozycji tej. Cyfry te nie wynikają w żaden sposób bezpośrednio z zawartości KNNR. 370. którą z nich wybrać. 370) widać. rozdział POZYCJE KOSZTORYSU). Na rys. Pozycji KNNR odpowiada kilka wariantów przewidzianych przez cennik. Po kliknięciu na OK dostaniemy okienko edycji danych pozycji. Podstawa wyceny została w takich przypadkach rozbudowana przez autorów załącznika o dwie kolejne cyfry w sposób arbitralny. Jest to przypadek najprostszy i bezpośrednio po wybraniu pozycji pojawi się okienko określania jej danych (takie jak dla pozycji uproszczonej – patrz podrozdział Upraszczanie pozycji. dla których podano cenę w cenniku. Pozycja KNNR 3 0605-04 posiada trzy warianty. W tej sytuacji program wyświetli opis tej kolumny z ceną zerową i opisy tych kolumn tabeli. której inne kolumny zostały uwzględnione. Pozycji KNNR odpowiada dokładnie jedna pozycja cennika. Rys. ale jest ona kolumną z tabeli. Na (rys. rozdział POZYCJE KOSZTORYSU). Pozycja KNNR nie została uwzględniona przez autorów cennika. 2. Na ekranie pojawi się wykaz wszystkich wariantów i musimy wybrać właściwy kierując się opisem robót. 3. Po podświetleniu jednej z pozycji na dole okna pokazuje nam się dokładniejszy jej opis.1. aby następnie wprowadzić ją na podstawie własnej kalkulacji. że pozycja przez nas wybrana (KNNR 3 0605-04) posiada trzy warianty.

aż znajdziemy naszą pozycję KNNR 3 0605-04 (rys. Wybór pozycji z cennika Rozwijamy gałąź ‘Bazy cen jednostkowych pozycji i obiektów’. Rys. a więc klikając na niej dwukrotnie można ją wstawić do kosztorysu. którą potem musimy wprowadzić „z ręki” w okienku edycji danych pozycji. Wtedy pozycja taka zostanie wprowadzona z ceną zerową. mają one wspólną podstawę. 372.Rys. Na liście każdy wariant występuje jako osobna pozycja. Okno katalogów norm z rozwiniętym cennikiem zaimportowanym z załącznika nr 2. 4. 372). której mogłaby być częścią (np. Program do kosztorysowania 383 . KNNR 4 2003-01). a różnią się tylko numerem wariantu. Jeśli pozycja ma warianty. Pozycje podobne do KNNR 1 0104-01. jak również nie istnieje tabela. Pozycja KNNR nie istnieje w cenniku. odpowiednią bazę cenową i cennik. 371.

gdyż nie ma wyszukiwania pozycji w cenniku. wybieramy pozycją podobną. 384 NORMA PRO . W cenniku pozycji nie ma KNNR 1 0104-01.Ten sposób wstawiania pozycji uproszczonych jest dużo szybszy. lecz w zamian możemy wybrać pozycję zbliżoną do niej. W przypadku gdy nie znajdziemy pozycji w cenniku. wyświetlania dodatkowych okien i wybierania pozycji. 373. Rys. jak na przykład pozycji KNNR 1 0104-01. na przykład. KNNR 1 0104-02. a potem modyfikujemy jej zawartość.

Rys. Przed wykonaniem wydruku należy zdefiniować ustawienia drukarki. Z tej drugiej opcji korzystamy. Ustawienia drukarki. to znaczy wydruki tego. że wydruk zależy od typu drukarki: nieco inaczej będzie wyglądał wydruk z drukarki igłowej. Jako pomocnicze mogą służyć wydruki widoków. Ustawienia drukarki Rodzaj drukarki. Trzeba przy tym pamiętać. jeśli szerokość wydruku jest większa od szerokości papieru. Program do kosztorysowania 385 . WYDRUK KOSZTORYSU Kosztorys można wydrukować w różnych układach i zestawieniach. następnie obejrzeć wydruk w podglądzie i dopiero potem drukować. Jeśli chcemy obejrzeć lub zmienić jej ustawienia. Pamiętajmy przy tym. co aktualnie znajduje się na ekranie. ♦ W grupie ‘Orientacja’ zaznaczamy opcję Pionowa. klikamy na przycisku Właściwości. 374. orientację wydruku. rozmiar papieru i inne szczegółowe dane druku ustawiamy w oknie pojawiającym się po wybraniu polecenia Ustawienia drukarki… z menu Plik (rys. gdy drukujemy klasycznie lub Pozioma. natomiast uzyskany wydruk jest obrócony.20. na którą zostanie skierowany wydruk. określić opcje wydruków. 374). gdy wydruk ma być obrócony o 900. że papier jest wkładamy do drukarki normalnie. inaczej z laserowej. ♦ W grupie ‘Drukarka’ wybieramy drukarkę.

Poprzednia strona). w której mieści się tylko zwykła kartka papieru. Podgląd wydruku Każdy widok kosztorysu i każde zestawienie możemy wydrukować. Do tego celu służy polecenie Podgląd wydruku… z menu Plik. Z następnego menu. Podgląd wydruku opuszczamy kliknięciem na przycisku Zamknij. zamiany widoku z jednej na dwie strony (Jedna str. do których uzyskamy dojście po wybraniu polecenia Wydruków z menu Opcje. z listy rozwijającej się obok pola Źródło: wybieramy odpowiedni sposób podawania papieru. Przed wydrukiem dobrze jest jednak sprawdzić na ekranie. wybieramy papier A4. należy zmienić w drukarce ustawienia grafiki (na przykład dla drukarek HP LaserJet 4 czy 4P na karcie ‘Grafika’ zaznaczyć opcję Użyj grafiki rastrowej). co znajduje się na ekranie (Drukuj…).♦ W grupie ‘Papier’ określamy rozmiar (pole Rozmiar:) i sposób podawania papieru (pole Źródło:). UWAGA! Jeśli na wydrukach brak niektórych znaków (na przykład linii tabel).) i odwrotnie. czy też musimy podawać papier ręcznie. czy drukarka ma traktor do papieru ciągłego. Jeśli na wydrukach z drukarek laserowych brak polskich znaków. jak będzie on wyglądał na kartce papieru. ♦ Po ustawieniu wszystkich opcji klikamy na przycisku OK. W zależności od tego. W oknie podglądu znajdują się przyciski służące do poruszania się po ekranie (Następna strona. Opcje wydruku Przed wydrukiem dobrze jest obejrzeć i ewentualnie zmienić opcje wydruków. jeśli jest to drukarka szeroka – definiujemy sami rozmiar papieru (po kliknięciu na przycisku Właściwości na karcie ‘Papier’ szukamy pozycji niestandardowej lub definiowanej przez użytkownika i ustawiamy zadane rozmiary). wybieramy polecenie 386 NORMA PRO . Jeśli posiadamy drukarkę wąską. czy dysponujemy podajnikiem papieru. na karcie ‘Czcionki’ należy zaznaczyć opcję Drukuj czcionki True Type jako grafikę. i Dwie str. które się ukaże. powiększania i zmniejszania obrazu (Powiększ i Zmniejsz) oraz drukowania tego.

nagłówki.Style… umożliwiające wybranie stylu wydruku. wykorzystujemy przycisk Ustaw domyślny. Po kliknięciu na poleceniu Style… ukaże się okienko. aby wydruki były wykonywane w stylu programu Norma Pro. jeśli zaś chcemy drukować kosztorys w formie zadeklarowanej dla widoków. Szablony….). klikamy na WYDRUKI WIDOKÓW. na liście umieszczonej w polu ‘Zdefiniowane style:’ klikamy na Norma. Po wybraniu stylu określamy dalsze parametry wydruków dla tego stylu (polecenia Zestawy…. pozwalające określić parametry strony dla wybranego stylu oraz Opcje… służące do ustawienia parametrów różnych wydruków (kosztorysu i zestawień). Okno wyboru stylu wydruku. Jeśli wybrany styl chcemy uczynić stylem domyślnym. Jeśli chcemy. Układ strony…. który zestaw drukujemy. umożliwiające wybór szablonów tabel. Rys. stopki itd. 375.Układ strony… i Opcje…). Zestawy…– umożliwiające określenie. 375). Szablony…. które informacje mają być drukowane i jak ma wyglądać strona (rozmiary. strony tytułowej i numeracji formularzy. jak powinien wyglądać wydruk. to znaczy. Program do kosztorysowania 387 . w którym wybieramy styl wydruku (rys. Styl wydruku Styl wydruku jest zbiorem informacji o tym.

Okno definiowania nowego stylu. a w prawej – zaznaczamy te opcje.Tworzenie nowego stylu Aby utworzyć nowy styl. 377). 376) podajemy nazwę nowego stylu i jego opis. Przycisk Wczytaj… wywołuje okno. które chcemy wczytać do nowego stylu. Rys. Jeśli będziemy drukować kosztorys korzystając z dwóch stylów. Rys. które umożliwia wczytanie zaznaczonych opcji z istniejących stylów do nowego stylu (rys. 376. UWAGA! Wszystkie opcje wydruków dotyczą wybranego stylu. W lewej części okna wybieramy jeden z istniejących stylów. w oknie wyboru stylu klikamy na przycisku Dodaj… W następnym oknie (rys. wybrać drugi styl i również dla niego ustawić opcje. Okno wczytywania opcji z innych stylów istniejących w kosztorysie. Przyciski Opcje… i Układ strony… pozwalają wejść w tryby definiowania parametrów wydruku opisane w dalszych rozdziałach. 377. Pozostałe opcje zostaną opisane dla stylu Norma. powinniśmy wrócić do polecenia Styl…. 388 NORMA PRO .

W oknie z rys. modyfikujemy zawartość pól Nazwa: i Opis: oraz ewentualnie zmieniamy styl przypisany do zestawu (pole Użyj stylu:). 378. ‘Cenniki’. gdy uruchomimy wydruk kosztorysu. książki przedmiarów. które są dostępne. Wraz z programem Norma Pro dostarczane są zdefiniowane zestawy: Pełny kosztorys. ‘Harmonogramowanie’ i ‘Rozliczenia’ wyświetlone są listy tych elementów. Użytkownik jednak może samodzielnie zmieniać zawartość tych zestawów oraz tworzyć swoje własne zestawy. w polu Zdefiniowane zestawy znajduje się lista dotychczas zdefiniowanych zestawów wydruków. zaś w polu Wydruki w zestawie. klikamy na przycisku Edytuj… Po wyświetleniu się okienka takiego jak na rys.Zestawy wydruków Zestaw wydruków obejmuje listę różnych typów wydruków. które zostaną wydrukowane. oraz Program do kosztorysowania 389 . Do tego celu służy polecenie Zestawy… wywoływane z menu Opcje | Wydruków. 378. te elementy. Zaznaczając poszczególne pozycje i używając przycisków . Jeśli zdecydujemy się na zestaw Oferta. Jeśli chcemy zmienić zawartość zestawu. Okno wyboru aktywnego zestawu wydruków. 379. to wydrukowana zostanie tylko strona tytułowa i oferta. Kosztorys. ‘Zestawienia’. a jeszcze nie znalazły się w danym zestawie. charakterystyki obiektu. Na przykład drukując zestaw Pełny kosztorys otrzymamy wydruk: strony tytułowej. które będą drukowane. kosztorysu i tabeli elementów scalonych. Na kartach ‘Kosztorys’. Zawartość aktualnie podświetlonego zestawu widać w polu Zawartość wybranego zestawu. Rys. Oferta i Książka przedmiarów.

który pojawi się w polu wyboru zestawu w oknie drukowania kosztorysu. które jako szablony przypisuje się różnym stylom. wypełnieniu wszystkich pól i zdecydowaniu. usunąć. Okno modyfikowania zawartości zestawu. 380) w polu wyboru Nazwa szablonu wybieramy szablon. W Normie Pro można zdefiniować wiele różnych formatowań. (patrz str. który zastosujemy w danym stylu. Tworzenie nowego zestawu polega na kliknięciu na przycisku Dodaj…. Formatowanie tabel Formatowanie tabel. bądź zmodyfikować szablony formatów tabel. z menu Opcje wybieramy sekwencję poleceń Wydruków | Szablony | Tabel…. które wydruki do niego wejdą. zaznaczamy go i klikamy na przycisku Usuń. W okienku. Rys. Aby wprowadzić. 379. że podświetlony zestaw będzie zestawem domyślnym. 398). czyli tym. Jeśli jakiś zestaw usuwamy. 390 NORMA PRO .i możemy przenosić je między kartami a polem oraz w polu zmieniać kolejność wydruku. Klikając na przycisku Ustaw domyślny decydujemy. które się pojawi (rys. Wraz z szablonem. koloru i grubości ramek zewnętrznych i wewnętrznych oraz kolorów wyróżnianych wierszy i kolumn. Okno tworzenia nowego zestawu wygląda tak samo jak okno edycji zestawu. to po prostu określenie rodzaju.

Okno wprowadzania nazwy nowego szablonu. Rys. 380. Rys. reszta parametrów jest pusta (rys. Jeśli chcemy mieć inny szablon ramki. wiersze i kolumny przypisane do tego szablonu. Dla nowego szablonu domyślnie ustawiany jest tylko szablon ramki. Okno szablonów tabel po utworzeniu nowego szablonu.w polach Ramki tabeli. Jeśli na liście szablonów nie ma takiego. klikamy na przycisku Edytuj… i w oknie Program do kosztorysowania 391 . Rys. Wykorzystując przycisk Edytuj… można zmodyfikować ich zawartość. który by nam odpowiadał. Nadajemy mu nazwę i klikamy na OK. wybieramy go z listy. 382). Okno wyboru i edycji szablonów. 381. kliknięciem na przycisku Dodaj wchodzimy w tryb tworzenia nowego szablonu. 382. a jeśli chcemy zmienić lub utworzyć nowy. Wiersze i Kolumny pojawiają się nazwy opisujące ramki.

Jeśli żaden szablon nam nie odpowiada. ramek bocznych. wybieramy go z listy wyświetlonej w polu Szablon ramek:.. klikamy na przycisku Edytuj… i zmieniamy już istniejący lub dodajemy nowy (patrz podrozdział Wyróżnianie wierszy). To. Okno definiowania szablonów ramek. 392 NORMA PRO .opisanym w podrozdziale Ramki zewnętrzne i wewnętrzne tabeli definiujemy ich wygląd. Gdy żaden z istniejących szablonów nie jest właściwy. Ramki zewnętrzne i wewnętrzne tabeli Jeśli chcemy zmodyfikować istniejący szablon ramek. Szablon wyróżniania wybieramy w polu Kolumny:. które wiersze wyróżniamy i w jaki sposób. 383). Wraz ze zmianą szablonu zmieniają się ustawienia ramek nagłówka tabeli. Mamy do wyboru klika standardowych szablonów dostarczanych wraz z Normą oraz cztery szablony użytkownika. (rys. 383. a efekt tych zmian pokazany jest prawym dolnym rogu okna. ramek wewnętrznych i ramki dolnej tabeli. klikamy na przycisku Edytuj i w następnym oknie modyfikujemy stary lub w wprowadzamy nowy (patrz podrozdział Wyróżnianie kolumn). Podobnie jest z wyróżnianiem kolumn. Rys. wybieramy w polu Wiersze.

Program do kosztorysowania 393 . Rys. klikamy na przycisku Dodaj i nadajemy mu nazwę. wybieramy go z listy i klikamy na przycisku Zmień. a nowy szablon definiujemy po kliknięciu na przycisku Dodaj. Wyróżnianie kolumn Jeśli jakieś kolumny tabeli mają być wyróżnione. W Grupie ‘Ramki’ wybieramy grubość lewej i prawej strony ramki oraz górnej i dolnej. 384) z listy wyświetlonej w polu Typ wyróżnionego wiersza zaznaczamy ten wiersz. trzeba dla nich zdefiniować szablon. W oknie edycji szablonu (rys. Modyfikację już istniejących szablonów wykonujemy po kliknięciu na przycisku Zmień. zaś w grupie ‘Czcionka’ określamy typ. rodzaj i wielkość czcionki. w grupie ‘Kolory’ ustawiamy kolor tekstu i tła. a w nim specjalne ramki oraz kolory tekstów i tła. Jeśli zaś tworzymy nowy. Definiowanie szablonu wyróżniania wierszy. 384. Nazwa może być długa i w opisowy sposób informować o cechach szablonu. niepotrzebny już szablon usuwamy kliknięciem na przycisku Usuń. Istniejący. dla którego będziemy ustawiać ramki i kolory.Wyróżnianie wierszy Jeśli modyfikujemy już istniejący szablon wyróżniania wierszy.

co znaczy. Rys. Dla kolumny podświetlonej na liście Modyfikowane kolumny określamy: • Tekst nagłówka w polu Nazwa:. dla którego formułujemy szablon. Wyróżnianą kolumnę zaznaczamy w polu Dostępne kolumny i przenosimy do listy Modyfikowane kolumny kliknięciem na przycisku . Typ wydruku. • Grubość prawej i lewej ramki w grupie ‘Ramki’. Definiowanie szablonu wyróżniania kolumn. wybieramy z listy wyświetlonej w polu Typ wydruku:. • Kolor tekstu i tła w grupie ‘Kolory’. • Typ. a na wydruku kosztorysu kolumny „Wartość” i „Klucz wykonawczy”. 394 NORMA PRO . rodzaj i rozmiar czcionki w grupie ‘Czcionka’. że na wydruku przedmiaru może być wyróżniona kolumna „Razem”. 385. to na wydruku kolumna będzie się nazywała „Miejsce”. Jeśli na przykład dla kolumny „Lokalizacja” w polu Nazwa: wpiszemy tekst „Miejsce”.Szablony wyróżnień można zdefiniować dla każdego typu wydruku oddzielnie.

Dane znajdujące się w grupie ‘Atrybuty tekstu zaznaczonego elementu’. dodanie nowego i usunięcie szablonu. 386. Natomiast takie dane jak kolejność grup na wydruku. W liście Elementy strony tytułowej wyświetlone są te składniki strony. linie oddzielające poszczególne części strony od siebie deklaruje Program do kosztorysowania 395 . Usuń i Dodaj znajdujące się w grupie Nazwa szablonu pozwalają na zmodyfikowanie. Definiowanie szablonu strony tytułowej. których parametry można poddać zmianie. Rys.Wygląd strony tytułowej Każdy użytkownik może dostosować wygląd strony tytułowej kosztorysu do własnych preferencji. Przyciski Zmień. 386). czyli kolor tekstu i tła oraz czcionkę określa się indywidualnie dla każdego składnika. w którym określamy ustawienia jej poszczególnych elementów (rys. Jeśli z menu Opcje wybierzemy polecenie Wydruków |Szablony|Strony tytułowej… otrzymamy okno. położenie nazwy i loga firmy oraz podpisów.

które zostanie wyświetlone opisane zostało w rozdziale OPCJE KOSZTORYSU. kolejności i ty- 396 NORMA PRO . Opcje wydruku dla stylu Norma Układ strony Po wywołaniu polecenia Układ strony… dostaniemy okno. Charakterystyka obiektu. 387. Wczytywanie pliku loga firmy. które zawiera ustawienia formatu strony.się na kartach ‘Opisy’. Jeśli klikniemy na przycisku . które pokaże się po kliknięciu na przycisku Format… Numeracja paragrafów w formularzu charakterystyki Szablony numeracji paragrafów w formularzu charakterystyki wybieramy i definiujemy po wybraniu sekwencji poleceń Opcje | wydruków | Szablony | Numeracji formularzy… Okno szablonów numeracji. Rys. Logo można włączyć do szablonu na stałe (i wtedy przed wstawieniem go trzeba zaznaczyć opcję Zapamiętaj w dokumencie) lub utworzyć do niego połączenie (opcja Zapamiętaj w dokumencie wyczyszczona). pojawi się okno. Rozmiar drukowanego loga można określić w oknie. wyglądu nagłówków i stopek.’ Na stronie tytułowej w prawym lub lewym górnym rogu strony można umieścić logo firmy. z prawej strony zostanie wyświetlony jego podgląd. w którym otwieramy folder z plikiem logo i zaznaczymy ten plik. ‘Kolejność’ i ‘Separatory’ w grupie ‘Układ strony.

388. który służy do wczytania danych domyślnych programu oraz przycisk Domyślne. zaznaczamy opcję Drukuj dane licencji użytkownika programu. tekst wejdzie’ na margines dolny). będą one drukowane jako czarno-białe. W grupie ‘Domyślne opcje druku’ możemy zaznaczyć opcję Druk obustronny i wtedy możemy drukować po obu stronach papieru. to znaczy odległość od marginesu (górnego lub dolnego) do początku wydruku właściwego. W grupie ‘Czcionka standardowa’. Format strony – marginesy Na karcie ‘Format strony’ (rys. w której ma się zmieścić nagłówek lub stopka (jeśli na przykład zawartość stopki nie zmieści się w zadeklarowanej wysokości. Na każdej karcie znajduje się przycisk Przywróć.tułów wydruków oraz parametry drukowania tabel. 389) określamy marginesy (grupa ‘Marginesy’) oraz wysokość nagłówka i stopki (grupa ‘Wysokość’). Program do kosztorysowania 397 . która ma być użyta do drukowania. po kliknięciu na przycisku Czcionka… wybieramy rodzaj czcionki. w polu Styl wydruków jest wyświetlona nazwa aktualnego stylu. że mimo zdefiniowania kolorów wydruków. Jeśli chcemy. W dolnej części. Zaznaczanie opcji Druk czarno – biały oznacza. który umożliwia zapamiętanie aktualnych ustawień jako domyślnych. Margines górny Nagłówek Margines lewy Stopka Margines dolny Margines prawy Linią kropkowaną oznaczone są marginesy drukarki. Marginesy. Wiersz nazwy programu Rys. aby na każdej stronie drukowane były dane licencji użytkownika programu. nagłówki i stopki na stronie.

możemy włączyć jedną z opcji działy od nowej strony – wtedy części wydruku dotyczące poszczególnych działów 398 NORMA PRO . Jeśli chcemy. aby dany typ wydruku znajdował się w całości na stronie. Ustawienia dla różnych typów wydruków Karta ‘Opcje’ (rys. Z listy Typ wydruku: wybieramy rodzaj wydruku. w którym uwzględniane są działy. w przeciwnym wypadku zestawienie może być wydrukowane na tej samej stronie. to wybrane zestawienie zawsze rozpoczynane jest od nowej strony. zaznaczamy opcję utrzymuj w całości na stronie.Rys. co oznacza. W grupie ‘Opcje rozmieszczenia’ możemy zaznaczyć opcję drukuj zawsze od nowej strony. dla którego określamy pozostałe ustawienia. Ustawienia wydruku – karta ‘Format strony’. Każdemu stylowi możemy przyporządkować szablon tabel oraz szablon strony tytułowej. że jeśli w jednym procesie drukujemy kilka zestawień. 389. W przypadku ustawiania opcji dla typu. 390) umożliwia sprecyzowanie wymagań dotyczących wydruku konkretnego widoku czy zestawienia.

dolny – marg. że na nowej stronie będzie rozpoczynał się wydruk poziomu drugiego wraz z poddziałami). zostanie podzielony między strony (obszar druku = wysokość strony – marg. Rys. że wszystkie działy będą drukowane „ciurkiem”. a dolna ramka rysowana jest zaraz za wierszem.. W polu Odstęp: wpisujemy odstęp między kolejnymi typami wydruków. Ustawienia wydruku – karta ‘Opcje’. Program do kosztorysowania 399 . przekraczający podany procent obszaru druku. wiersz zaczyna się bezpośrednio za górną ramką. 390. że na nowej stronie będzie rozpoczynał się wydruk poziomu pierwszego wraz z poddziałami. W polu Marg. Jeśli odległość ta jest równa zeru. jeden za drugim. to pozycja nie jest dzielona między strony. opcja od poziomu1. górny – nagłówek – stopka). Dla wydruków zawierających pozycje staje się dostępna opcja utrzymuj pozycje w całości. Jeśli jest zaznaczona. Im ten procent niższy.zaczynały się będą od nowej strony (opcja nie rozdzielać oznacza. tylko w całości przenoszona na następną stronę. tym pusty obszar na dole strony będzie mniejszy. bez żadnego odstępu. opcja od poziomu2..% obszaru druku określa. tylko wyprowadzany jest zaraz za końcem poprzedniego. wierszy wpisujemy odległość wiersza od górnej i dolnej linii oddzielającej wiersze. Pole Dziel wiersze wyższe niż . jeśli dany typ wydruku nie zaczyna się od nowej strony. że długi tekst opisu pozycji.

391) pozwala na ustawienie opcji wydruku nagłówka dla każdego typu wydruku. Rys. 391. Ustawienia wydruku – karta ‘Nagłówek’. jeśli będziemy drukować czcionką standardową (określoną na karcie ‘Format strony’) lub klikamy na przycisku Czcionki… i z listy wybieramy taką. zaznaczając opcję pogrubiona czcionka nagłówka tabeli będziemy mieli wytłuszczone tytuły tabel. 400 NORMA PRO .Zaznaczenie opcji bez nagłówka spowoduje. że nie będzie drukowany nagłówek strony (efekt jest taki sam. Dla każdego typu wydruku można określić różne ustawienia. jakby wysokość nagłówka była równa zeru). W grupie ‘Czcionka’ zaznaczamy opcję użyj standardową. Dodatkowo. Formatowanie nagłówka Karta ‘Nagłówek’ (rys. Efekt konkretnych ustawień najlepiej jest obejrzeć przed wydrukiem korzystając z przycisku Podgląd wydruku w oknach drukowania (polecenia Drukuj… i Drukuj widok … z menu Plik). która nam bardziej odpowiada. na przykład każdy typ może być drukowany innym rodzajem czy wielkością czcionki.

Nagłówek umieszczany jest na górze strony. który oznacza pojawienie się w wybranym miejscu tytułu (zdefiniowanego dla danego typu wydruku na karcie ‘Tytuły wydruków’). a jego obszar zaczyna się od marginesu górnego i kończy w odległości. • Kliknięciem na przycisku Tytuł wydruku zostanie wstawiony ciąg ^T. Nagłówek posiada trzy sekcje: lewą (Lewa:). Symbol wybranego elementu pojawi się w miejscu kursora tekstowego (na przykład ciąg ^Wnf oznacza nazwę firmy). W każdej z tych sekcji można wstawić dowolny tekst lub/i ciąg znaków symbolizujących różne dane charakterystyczne dla kosztorysu (tzw. środkową (Centralna:) i prawą (Prawa:). • Przycisk Opis kosztorysu służy do wstawienia ciągu ^O. ciąg znaków sterujących). • Przy pomocy przycisku Nazwę pliku można wstawić ciąg ^N symbolizujący nazwę pliku zawierającego kosztorys. że w tym miejscu ma być umieszczony numer strony. Gdy zaznaczymy kilka typów wydruków. Klikamy na potrzebny element i potwierdzamy na OK. W czasie generowania wydruku ciąg ten jest zastępowany tekstem określonym wcześniej przez użytkownika. • Jeśli klikniemy na przycisku Datę wydruku. który oznacza umieszczenie w wybranej sekcji opisu kosztorysu (zdefiniowanego w oknie opcji kosztorysu). tytułowa… otrzymamy okienko z listą możliwych do wstawienia elementów. że tu ma zostać wstawiona data bieżącego wydruku. w której znajduje się kursor. Program do kosztorysowania 401 . Zawartość nagłówka powtarzana jest na każdej stronie wydruku. która została określona w grupie ‘Wysokość’ pole Nagłówka: na karcie ‘Format strony’ (patrz rys. to edycja nagłówka dotyczy wszystkich tych wydruków. zostanie wstawiony ciąg znaków ^S informujący program. które zdefiniowane są dla strony tytułowej (patrz rozdział OPCJE KOSZTORYSU. opis przycisku Strona tytułowa…). zostanie wstawiony symbol ^M informujący program. to w sekcji. • Jeśli klikniemy na przycisku Str. 389). • Jeśli klikniemy na przycisku Nr strony.

wzięte ze strony tytułowej. numer strony) lub jeden pod drugim. w sekcji prawej mamy komentarz ‘Inwestor:’. Znaki sterujące możemy wstawiać w jednym ciągu np. Typ ten podświetlamy na liście umieszczonej w polu Typ kosztorysu. zaś tekst po przetworzeniu nie może być dłuższy niż 1023 znaki. ^O^D^S (opis kosztorysu. Tak więc możemy mieć inne nagłówki dla typu kosztorys. zaznaczamy opcję dla wszystkich. 392 pokazany jest fragment wydruku nagłówka kosztorysu (typ Kosztorys) odpowiadający opcjom ustawionym na rys. 392. Długość wprowadzonego ciągu sterującego w jednej sekcji jest ograniczona do 128 znaków. Dla tekstu nagłówka możemy wybrać rodzaj i wielkość czcionki po kliknięciu na przycisku Czcionka… Jeśli chcemy.• Przyciskiem Nazwę działu wstawimy ciąg ^D oznaczający nazwę działu. definiujemy osobno dla każdego typu kosztorysu. pod nim adres firmy (^Waf). w sekcji centralnej umieszczony jest ciąg ^T oznaczający tytuł kosztorysu oraz pod nim ciąg ^D symbolizujący nazwę działu. Pod nim znajduje się ciąg ^Wia symbolizujący adres inwestora. inne dla zestawienia materiałów. oznaczający nazwę inwestora. Sekcja lewa Nazwa firmy Sekcja centralna Tytuł kosztorysu Sekcja prawa Nazwa inwestora Adres firmy Nazwa działu Adres inwestora Rys. 391 pokazane są ustawienia nagłówka dla typu kosztorys. inne dla podsumowania. W sekcji lewej znajduje się ciąg znaków symbolizujący nazwę firmy (^Wnf). Na rys. itd. 391. aby nagłówki wszystkich typów kosztorysu były drukowane taką samą czcionką. 402 NORMA PRO . a za nim ciąg ^Win. Na rys. Fragment wydruku kosztorysu ze zdefiniowanym nagłówkiem. opisane wyżej ustawienia. nazwa działu. Wszystkie.

zaznaczamy opcję jak precyzja danych. dla wartości liczbowych definiujemy ich dokładność: jeżeli ma być taka jak dokładność danych. Typ wydruku wybieramy z listy umieszczonej w polu Typ wydruku:. 393. Opcje wydruków – karta ‘Tabela’. Jednocześnie w polu Kolumny: otrzymujemy listę kolumn drukowanej tabeli. wygląd ten może być indywidualnie dopasowany dla każdego typu wydruku. Szerokość max: i Szerokość: wpisujemy odpowiednie szerokości w znakach (jeśli chcemy. jak dla nagłówka. I znowu. Zaznaczamy kolejno nazwę kolumny i ustalamy dla niej różne parametry. jeśli inna – czyścimy tę opcję i w polu Część dziesiętna Program do kosztorysowania 403 . Formatowanie wyglądu tabel Na karcie ‘Tabela’ (rys. Rys. Wszystkie reguły postępowania są takie. W grupie ‘Wybrana kolumna’ w pola Szerokość min:. 393) określamy wygląd drukowanej tabeli.Formatowanie stopki Karta ‘Stopka’ wygląda tak samo jak karta ‘Nagłówek’. czyli zarezerwowanego obszaru na dole strony. aby szerokości były stałe. tyle że dotyczy stopki. zaznaczamy opcję Szerokość stała).

w którym można wybrać jeden z tych widoków. Definiowanie kolumn dla tabeli opisów podstawy wyceny. po wybraniu formatowania tego zestawienia pojawi się pole Nazwa:. aby w tabeli została wydrukowana lista numerów pozycji. Jeśli w kosztorysie zostały zdefiniowane dodatkowe widoki zestawienia pozycji. dane o kolumnach zostaną wczytane z kosztorysu. gdy na program zrzucamy ciężar dopasowania szerokości kolumn i innych parametrów do szerokości papieru.wpisujemy ilość cyfr po kropce dziesiętnej. 404 NORMA PRO . Jeśli drukujemy tabelę opisów i chcemy. dla których podstawę wyceny stanowi dany opis. Rys. 394). na karcie ‘Tabela’ zaznaczamy tabelę opisy podstawy wyceny i do listy Kolumny dołączamy kolumnę „Pozycje: (rys. Opcję dopasuj kolumny automatycznie zaznaczamy wtedy. W grupie ‘Wyrównanie:’ zaznaczamy właściwy dla danej kolumny sposób wyrównywania (dla kolumn zawierających liczby powinniśmy zaznaczyć opcję do kropki dziesiętnej). Po zaznaczeniu opcji pobierz parametry z kosztorysu. 394.

UWAGA! Jeśli dla danego typu wydruku nie chcemy drukować jakiejś kolumny. Program do kosztorysowania 405 . który będzie potem drukowany na przykład w nagłówku strony. statystyki. oferty. Opcje wydruków – karta ‘Tytuły wydruków’. pozycji itd. w pole Szerokość: wpisać wartość 0 i zaznaczyć opcję Szerokość stała. Karty te opisane są w następnych podrozdziałach. Rys. 395. tabeli wartości scalonych. zaś w polu Tytuł wydruku: wpisujemy tekst. Tytuły typów wydruków Na karcie ‘Tytuły wydruków’ definiujemy tytuł dla każdego typu wydruku. Dodatkowe opcje wydruków Do ustawienia dodatkowych opcji wydruku wykorzystujemy ciąg poleceń Opcje | Wydruku | Opcje… W oknie opcji znajduje się kilkanaście kart. Typ wybieramy z listy umieszczonej w polu Typ wydruku:. musimy ją wybrać z listy kolumn. przy pomocy których określamy jakie elementy drukować dla kosztorysu. tabeli elementów scalonych.

W polu 406 NORMA PRO . Forma może być Pełna i Skrócona. które elementy opisu mają znaleźć się na wydruku i jak pozycje mają być podsumowane. W polu Forma: wybieramy formę wydruku kosztorysu. dostępna stanie się grupa ‘Opis pozycji’ wraz z opcjami służącymi do określenia. 396) umożliwia określenie opcji wydruku kosztorysu. gdy decydujemy się na umieszczenie na wydruku opisu kosztorysu. Jeśli opcję tę wyczyścimy. 396. Opcję Wiersz opisu kosztorysu włączamy. będzie zawierał w opisie pozycji pełną informację o obmiarach. Jeśli włączymy opcję Opcje dla wydruków pobieraj z kosztorysu. to opis pozycji na wydruku będzie odpowiadał opisowi pozycji na ekranie widoku Kosztorys. skróconą – tylko wartości pozycji i wartości nakładów. Rys. Jeśli wybierzemy formę pełną wydruk. Opcje wydruków stylu Norma – karta ‘Kosztorys’.Opcje drukowania kosztorysu Karta ‘Kosztorys’ (rys.

Zostaną wydrukowane tylko pozycje Zaznaczone. 3. Jeśli zaznaczymy opcję Numerowanie. jeśli zaznaczymy opcję Drukowanie. 2. aby w pozycji został wydrukowany odnośnik do tabeli zawierającej listę katalogów. W kosztorysie utworzonym przez Normę Pro każda pozycja może pochodzić z innego katalogu lub z innego wydania katalogu. W grupie ‘Drukuj podsumowania’ znajdują się opcje dotyczące sposobu przedstawienia podsumowania działów i całego kosztorysu. Ich opis znajduje się w rozdziale OPCJE KOSZTORYSU. Możemy drukować podsumowanie działów (Działów:) dla dowolnego poziomu lub dla wszystkich poziomów w formie pełnej lub tylko wiersz Razem oraz podsumowanie całego kosztorysu (Kosztorysu). W grupie ‘Elementy nieaktywne w wariancie’ znajdują się dwie opcje sterujące drukowaniem wariantów. odpowiadające im podsumowania nie będą drukowane. W grupie ‘Rozwijanie pozycji scalonych’ mamy do wyboru trzy możliwości: 1.Wyrażenia norm RMS wybieramy z listy sposób przedstawienia norm. jeśli nie zaznaczymy niektórych opcji. Jeśli w polu Opisy podstawy wyceny: wybierzemy opcję nie drukować. będą drukowane. Jednocześnie użytkownik może sobie zażyczyć. i wtedy pozycja scalona będzie przedstawiona jak pozycja uproszczona. Podsumowanie kosztorysu może być drukowane razem z tabelą działów lub bez niej (opcja Z tabelą działów) i może przyjąć formę pełną lub skróconą (pole Forma:). Tabelę zawierająca listę podstaw wyceny można umieścić na wydruku na dwa sposoby: można dołączyć ją do wybranych rodzajów kosztorysu lub umieścić na wydruku w miejscu. pozycje mogą być Nie rozwijane. które pozycje zostały pobierane z danego katalogu. Oczywiście. dlatego też wprowadzono możliwość wydrukowania tabeli zawierającej listę katalogów użytych jako podstawa wyceny wraz z informacją. nie będą drukowane odnośniki w pozycjach i nie będzie drukowana tabela opisów (chyba że zostanie dołączona do zestawu – patrz podrozdziały Zestawy Program do kosztorysowania 407 . elementy nieaktywne będę numerowanie (gdy były numerowane w kosztorysie). będą wydrukowane Wszystkie pozycje składające się na pozycje scaloną. Pozycje składowe wystąpią za pozycją scaloną i w podstawie będą mieć wydrukowany tekst ‘Kalkulacja kosztów’. które sami określimy.

który miał ją zawierać. 408 NORMA PRO .wydruków i Drukowanie kosztorysu). które są bardzo podobne do opcji wydruku kosztorysu. Rys. mają tylko węższy zakres. w kolumnie „Podstawa” znajdzie się odnośnik do wiersza tabeli opisów. Dla kosztorysu uproszczonego można drukować odnośniki i tabelę opisów. Opcja bez odnośników w pozycjach umożliwia wydrukowanie tabeli opisów podstawy wyceny. 397. uproszczony’ (rys. Jeśli wydruk opisów podstawy wyceny dołączymy do więcej niż jednego rodzaju kosztorysu. ale w pozycjach nie będą drukowane żadne informacje o tabeli opisów. 397). która zostanie wydrukowana za danym typem kosztorysu (rys. że w każdej pozycji kosztorysu. Karta ‘Koszt. Rys. Opcje drukowania kosztorysu uproszczonego Na karcie ‘Koszt. 398) określamy opcje dla wydruków kosztorysu uproszczonego. uproszczony’. zostanie wydrukowana jedna tabela za ostatnim kosztorysem. Kosztorys z odnośnikiem do tabeli opisów podstawy wyceny (włączona opcja z odnośnikami w każdej pozycji). Wybranie opcji z odnośnikami w każdej pozycji oznacza. 398.

albo drukowana jest wartość z cennika dla jednostkowego obmiaru (opcja Cennik robót (obm.=1) zaznaczona). Jeśli wyczyścimy opcję Opcje dla wydruków pobieraj z kosztorysu.=1) wyczyszczona). Opcje drukowania kosztorysu ofertowego Na karcie ‘Oferta’ (rys. 400) znajdują się opcje obsługujące wydruk oferty. W grupie ‘Drukuj rubryki’ decydujemy. 399. inwestorski’. Rys. Karta ‘Koszt.inwestorski’ znajdują się opcje dotyczące wydruku kosztorysu inwestorskiego odpowiadające w dużej części opcjom drukowania kosztorysu. W grupie ‘Opcje obliczeń’ ustalamy sposób obliczania wartości pozycji – albo wartość równa jest iloczynowi obmiaru i ceny jednostkowej (opcja Cennik robót (obm.Opcje drukowania kosztorysu inwestorskiego Na karcie ‘Koszt. czy mają być drukowane podstawy nakładów (opcja Podstawy nakładów) i elementy RMS (RMS). to w grupie ‘Opis pozycji’ staje się dostępna opcja uwzględniania na wydruku Program do kosztorysowania 409 .

400. Opcje wydruków stylu Norma dla oferty. jeśli tak. możemy umieścić na ofercie podsumowanie kosztorysu w formie skróconej lub pełnej (pole Forma:). czy drukować pełne dane. Opcje drukowania książki przedmiarów Na karcie ‘Przedmiar’ określamy opcje wydruku przedmiaru. 410 NORMA PRO . Zaznaczając opcję Kosztorysu. Gdyby inwestora interesowały narzuty. jeśli opcja ta jest zaznaczona. Opcje drukowania rozliczenia wykonanych robót Na karcie ‘Wykonane roboty’ decydujemy. to czy wydrukować tylko wiersz RAZEM.Wyrażenia obmiaru. W polu Opisy podstawy wyceny wybieramy sposób wydruku opisów i podstawy wyceny pozycji. opis pozycji pobierany jest z kosztorysu. Zostały one opisane w podrozdziale Opcje drukowania kosztorysu. jak ma wyglądać wydruk zestawienia wykonanych robót. W grupie ‘Drukuj podsumowania’ decydujemy. włączamy opcję drukowania narzutów kosztorysu (Z narzutami kosztorysu). Rys. czy drukować podsumowania działów.

W takim wypadku na wydruku opisu pozycji znajdą się wyrażenia współczynników norm.W grupie ‘Wykonane roboty’ możemy zaznaczyć opcję Opcje dla wydruku pobieraj z kosztorysu. okresy wraz z podokresami (Podokresy). W przeciwnym razie opcja Wyrażenia norm RMS w grupie ‘Opis pozycji’ stanie się dostępna i będzie można wybrać sposób wydruku norm. czy mają być drukowane tylko pozycje o niezerowych wartościach robót (opcja Tylko pozycje o niezerowych wartościach wykonanych robót). możemy samodzielnie zdecydować. 401. Rys. W grupie ‘Chronologia wykonanych robót’ zaznaczamy czy na wydruku mamy pokazać okresy rozliczeniowe (Okresy). czy terminy wykonania robót (Terminy). Opcje drukowania harmonogramowania Karta ‘Harmonogramowanie’ zawiera opcje. Karta ‘Wykonane roboty’. Pozostałe opcje zostały już opisane w podrozdziale Opcje drukowania kosztorysu. Które zostały już opisane w podrozdziale Opcje drukowania kosztorysu… Program do kosztorysowania 411 . Opcje wydruku pozycji o zerowych wartościach robót mogą zostać pobrane z widoku i wtedy zaznaczamy opcję Opcje dla wydruków pobieraj z widoków lub gdy opcję tę wyczyścimy.

402. 412 NORMA PRO .Opcje drukowania słowników Na karcie ‘Słowniki’ umieszczone są opcje sterujące wydrukiem zestawienia słowników kluczy wykonawczych. Opcje drukowania cenników Na karcie ‘Cenniki’ znajdują się opcje służące do określenia wyglądu wydruku cenników podłączonych do kosztorysu. planów działów i kluczy lokalizacji. 403. Rys. Karta ‘Słowniki’. W grupie ‘Oddzielanie pozycji zestawienia’ zaznaczamy czy i w jaki sposób mają być od siebie oddzielone poszczególne pozycje zestawienia. Słownik Kluczy wykonawczych wydrukowany przy zaznaczonej opcji Nazwy uzupełniaj kropkami do szerokości kolumny. Rys.

404. – kolumny cen jedn. z widoku Wprowadzone pozycje. opis pozycji wzięty zostanie z kosztorysu. W grupie ‘Cenniki elementów RMS’ określamy sposób sortowania elementów (pole Sortuj wg:) oraz które ceny mają zostać wydrukowane (grupa ‘Kolumny cen’). tak jak dla kosztorysu zwykłego możemy zdecydować. W grupie Rozwijanie pozycji scalonych. a w grupie ‘Koszt inwest. pozycji’ – z jakimi narzutami mają być drukowane ceny jednostkowe pozycji.Rys. Jeśli zaznaczymy opcję Opcje dla wydruków pobieraj z kosztorysu. Jeśli opcję tę wyczyścimy. czy w postaci rozwinięte. czy pozycje scalone będą pokazywane jak pozycje uproszczone. wraz z podpozycjami. w grupie ‘Kosztorysy zwykłe – kolumny kosztów bezpośrednich’ zaznaczamy. w grupie ‘Opis pozycji’ będziemy mogli zdecydować czy i jak mają być drukowane Wyrażenia norm RMS i Wyrażenia obmiaru. Program do kosztorysowania 413 . z których powstały. W grupie ‘Cenniki scalone (ceny jednostkowe pozycji)’ w polu Sortuj wg: wybieramy sposób uporządkowania pozycji. ceny jakich nakładów drukować. W grupie ‘Oddzielanie pozycji zestawienia’ decydujemy czy i jak mają być oddzielone od siebie poszczególne wiersze zestawienia. Karta ‘Cenniki’. Opcje drukowania zestawienia wprowadzonych pozycji Karta ‘Pozycje’ umożliwia określenie wyglądu zestawienia wprowadzonych pozycji.

Opcje drukowania zestawienia wprowadzonych pozycji dla kosztorysu inwestorskiego Karta ‘Pozycje inwest. wyrażeniach obmiaru i kosztach stałych. Karta ‘Pozycje’. to będę drukowane pozycje będące składnikami pozycji scalonych. czy opis ma zawierać informację o materiałach inwestora. 414 NORMA PRO . Jeśli zaznaczymy opcję Drukowanie pozycji „Kalkulacja kosztów”. W grupie ‘Opis pozycji’ zaznaczamy.W polu Podsumowanie działów: dostępne są opcje drukowania bądź nie podsumowań działów. Opcje drukowania zestawienia pozycji Karta ’Zestawienie pozycji’ umożliwia zdefiniowanie ustawień dla zestawienia pozycji. 405.’ zawiera takie same opcje jak karta ‘Pozycje’ dotyczy tylko zestawienia pozycji dla kosztorysu inwestorskiego. a w polu Opisy podstawy wyceny decydujemy o wydruku odnośników i podstawy wyceny. Rys.

Program do kosztorysowania 415 . Rys.pozycji’. Opcje drukowania zestawienia RMS Na karcie ‘Zest. RMS’.Rys.Karta ‘Zest. 406. Karta ‘Zest. 407. RMS’ znajdują się opcje służące do określenia elementów wydruku zestawienia elementów RMS występujących w kosztorysie.

Opcje drukowania zestawienia cen. to zostanie on pobrany z aktualnego widoku zestawienia RMS. W polu Podsumowania działów: decydujemy czy i od jakiego poziomu mają byś drukowane podsumowania wartości RMS-ów w działach. to dla każdej grupy elementów RMS na danym poziome zostanie utworzona nowa tabela. W polu Sortuj wg: wybieramy sposób uporządkowania elementów. str. Najwyższy poziom i Tylko działy z pozycjami.. w jaki sposób pokazać na wydruku działy.. to tabele będą drukowane jedna za drugą. Po zaznaczaniu opcji Opcje dla wydruków pobieraj z kosztorysu. jeśli zaś opcja jest wyczyszczona. Obie powyższe opcje dotyczą sytuacji.W grupie ‘Oddzielanie pozycji zestawienia’ ustalamy sposób oddzielania od siebie poszczególnych elementów. cen’ dotyczy wydruku zestawienia cen występujących w kosztorysie. Tak samo dzieje się. W grupie ‘Działy w zestawieniach RMS’ deklarujemy. działy zostaną pokazane tak. Jeśli wybierzemy Jak w kosztorysie.. jak na widoku zestawień. Wybór opcji rozdzielać na poziomie 10 (wszystkie) spowoduje wygenerowanie oddzielnych tabel dla każdego działu i poddziału występującego w kosztorysie. Określamy na niej czy i jak oddzielane będą od siebie poszczególne pozycje (grupa ‘Oddzielanie pozycji zestawienia’) oraz sposób uporządkowania cen (pole Sortuj wg:). Karta ‘Zest. to każda tabela tego poziomu będzie drukowana oddzielnie. Jeśli wybierzemy Rozdzielać od poziomu. Jeśli w polu Nowa tabela od poziomu: wybierzemy nie rozdzielać.. Jeśli opcję tę wyczyścimy – dostępne staną się opcje Wszystkie działy. zaś tabele dla działów niższych poziomów będą drukowane w sposób ciągły. wybrane grupy zostaną umieszczone w jednej tabeli dla danego poziomu. 416 NORMA PRO . gdy jest zaznaczona opcja Nowa tabela dla każdego dostawcy w zestawianiu z wybranych dostawców. Jeśli została zaznaczona opcja Nowa tabela dla każdej grupy w zestawieniu z wybranych grup. W grupie ‘Opcje zestawienia działami’ określamy jak ma wyglądać wydruk zestawienia RMS działami. 424). w której wykonujemy zestawienie RMS dla wybranych grup lub dla wybranych dostawców (patrz podrozdział Drukowanie kosztorysu.

czy będzie to wydruk pełnej tablicy (zaznaczona opcja Pełna). Opcje drukowania zestawienia wartości scalonych Karta ‘Tabela wart. które mają znaleźć się na wydruku. jakie elementy będą drukowane.Rys. Karta ‘Zest .cen’. W grupie ‘Pokazuj szczegóły’ zaznaczamy opcje tych wartości. scal. 408.’ dla stylu Norma.’ umożliwia ustawienie opcji sterujących wydrukiem wartości scalonych Program do kosztorysowania 417 . to znaczy tablicy zawierającej rubrykę jednostki miary elementu scalonego. Szczególnie istotne jest. Opcje drukowania tabeli elementów scalonych Na karcie ‘Tabela elementów scalonych’ można wyczyścić Opcje dla wydruków pobieraj z kosztorysu i samodzielnie zdecydować. 409. Karta ‘Tabela elem. scal. Rys. liczby jednostek elementarnych i wartości jednostki lub tablicy nie uwzględniającej tych rubryk (zaznaczona opcja Bez parametrów) oraz jak drukowane są działy i narzuty.

od którego ma nastąpić wydruk podsumowań działów. Podsumowanie kosztorysu może zawierać lub nie tabelę działów (opcja Z tabelą działów). Do wydruku podsumowania najlepiej jest pobrać dane z kosztorysu (zaznaczona opcja Opcje dla wydruków pobieraj z kosztorysu). od którego mają być pokazywane na wydruku. Opcje drukowania podsumowania Na karcie ‘Podsumowanie’ znajdują się opcje sterujące wydrukiem podsumowania. 418 NORMA PRO . to zostaną wydrukowane narzuty na cały kosztorys. czy będą drukowane kolumny odpowiadające elementom RMS (opcja RMS). W grupie ‘Drukuj podsumowania’ zaznaczamy opcję Kosztorysu. 410. dla których zostały zdefiniowane (w przeciwnym wypadku nie zostaną w ogóle wydrukowane narzuty na pozycje).W polu Działów: wybieramy ten poziom. Jeśli zaznaczymy opcję Kosztorysu. Jeśli mają być drukowane narzuty działów. w polu Działów: wybieramy poziom.Opcje drukowania statystyki Karta ‘Statystyka’ zawierają opcje bardzo podobne do tych z karty tabeli elementów scalonych. Opcje drukowania zestawienia narzutów Opcje umieszczone na karcie ‘Narzuty’ wpływają na wygląd wydruku zestawienia narzutów na kosztorys. Karta ‘Podsumowanie’. W grupie ‘Drukuj rubryki’ możemy zdecydować o tym. jeśli zaznaczymy opcję Pozycji (tylko tych. Rys. wydrukowane zostaną narzuty na te pozycje. w których zdefiniowano narzuty). jeśli chcemy aby zostało wydrukowane podsumowanie całego kosztorysu.

będziemy mogli włączyć lub wyłączyć wydruk wyrażeń współczynników norm dla pozycji (opcja Wyrażenia współczynników norm). 413) zaznaczamy konieczne opcje drukowania. Drukowanie kosztorysu Po określeniu ustawień drukarki i opcji kosztorysu możemy przystąpić do drukowania. 412. ♦ Przycisk Ustawienie… dotyczy ustawień drukarki (rys. zostaną wydrukowane tylko strony mieszczące się w zakresie. Karta ‘Narzuty’. Jeśli wyczyścimy opcję Opcje dla wydruków pobieraj z kosztorysu. jeśli zaś wpisując w pola Od: i Do: podamy zakres stron.Rys. 374). Opcje drukowania zestawienia działów Na karcie ‘Działy’ znajdują się opcje dotyczące wydruku zestawienia działów kosztorysu. będzie drukowany cały zestaw (wszystkie elementy z listy umieszczonej w polu Lista wybranych wydruków:). ♦ W grupie ‘Zakres’ określamy zakres wydruku. Karta ‘Działy’. Rys. Program do kosztorysowania 419 . W tym celu z menu Plik wybieramy polecenie Drukuj… W oknie. 411. Jeśli zaznaczymy Wszystko. które się ukaże (rys.

plik HTML). Wydruk możemy wypuścić również na plik formatu HTML (pole Format pliku. Dla zaoszczędzenia papieru możemy włączyć opcję Druk obustronny. że zestaw będzie drukowany od końca. Rys. 413. który można potem przenieść na inny komputer posiadający drukarkę odpowiadającą drukarce zadeklarowanej przez nas. ♦ W grupie ‘Opcje’ zaznaczamy opcję Drukuj do pliku. to jest od ostatniej strony do pierwszej. która nam najbardziej odpowiada. w polu Liczba kopii: wpisujemy odpowiednią liczbę. a w polu Format pliku: wybieramy Plik drukarki. tym szybsze drukowanie i odwrotnie. że im gorsza jakość. lecz nie posiadający programu Norma Pro. Włączenie opcji Sortuj kopie spowoduje wydruk najpierw całego pierwszego egzemplarza zestawu. Jeśli chcemy wydrukować więcej niż jedną kopię. Okno drukowania kosztorysu. Zaznaczenie opcji Odwrotna kolejność stron spowoduje.♦ W polu Jakość wydruku: wybieramy z listy możliwości tę. na- 420 NORMA PRO . jeśli chcemy wypuścić wydruk na plik dyskowy. Trzeba pamiętać.

zaznaczamy go na liście i klikamy na przycisku Opcje…. ♦ W polu Zestaw: należy wybrać jeden z gotowych zestawów wydruków lub przygotować swój własny po wybraniu opcji Dowolny wybór.stępnie kolejnych jego kopii. kosztorys i tabela elementów scalonych. • Przycisk Wybór… służy do modyfikacji listy wybranego zestawu wydruków. ♦ W grupie ‘Drukuj:’ zaznaczymy opcję Wybrane działy wtedy. Zaznaczamy na nich elementy. który ma mieć pierwsza strona wydruku (nie zawsze bowiem zaczynamy wydruk od pierwszej strony). które się ukaże. • W miarę potrzeby możemy jeszcze zmienić ustawienia strony klikając na przycisku Układ strony…(patrz podrozdział Układ strony). z której będzie składał się wydruk. wybranego stylu. mamy karty ‘Kosztorys’. gdy wydruk ma dotyczyć tylko niektórych działów. pierwszej strony: możemy wpisać numer. Na przykład dla zestawu Pełny kosztorys zostaną wydrukowane następujące elementy: strona tytułowa. 413 wybrane elementy pojawią się na liście. w wyniku czego uzyskamy jedno z już wcześniej opisanych okien ustawiania opcji. ‘Zestawienia’ i ‘Cenniki oraz ‘Rozliczenia’ i ‘Harmonogramowanie’. Działy te wybieramy po Program do kosztorysowania 421 . W przypadku wyczyszczenia tej opcji drukowane będą kolejne strony zestawu – każda w wymaganej liczbie kopii. charakterystyka obiektu. ♦ Dla wybranego zestawu w grupie ‘Lista wybranych wydruków’ pojawi się lista. • Jeśli chcemy jeszcze zmienić opcje któregoś elementu. który chcemy przesunąć wyżej lub niżej na liście. W okienku. Po powrocie do okna z rys. W polu Nr. które chcemy mieć na wydruku i potwierdzamy na OK. przedmiary. Wszystkie wydruki będą wyprowadzane dla tego właśnie. gdy kosztorys miał zawierać rozliczanie robót i harmonogramowanie (patrz podrozdział Wybór drukowanych kosztorysów i zestawień). • Kolejność drukowanych elementów możemy ustawić po kliknięciu na przycisku Kolejność… W okienku Kolejność drukowania wybranych wydruków zaznaczamy element. a następnie w grupie ‘Przesuń:’ klikamy na przycisku w górę lub w dół. ♦ W polu Styl wydruku: wybieramy styl: Norma lub inny.

1. Jeśli wybierzemy Od poziomu 1. Jeśli zaś wybierzemy inny poziom. Jeśli wybierzemy nie rozdzielać. 414). 2. to zestawienie będzie drukowane dla każdego działu poziomu 1 w osobnych tabelach. Element w wydruku zestawienia działami.kliknięciu na przycisku Wybór działów…. Włączenie opcji pozycje niezerowe pozwoli na wydruk tylko tych pozycji. to można określić sposób ich numeracji: numeracja może uwzględniać pozycje niezerowe i wtedy trzeba zaznaczyć opcję z zerowymi lub pozycje zerowe mogą być ignorowane. Steruje tym opcja ciągła numeracja. natomiast zawartości w działach następnych poziomów będę pokazane w wierszu danego elementu (rys. 414. w których ten element się znajduje będą umieszczone w tym samym wierszu bezpośrednio pod nazwą elementu (rys. Jeśli drukowane będą pozycje niezerowe. to osobne tabele będą budowane dla tego poziomu. opcja Nie rozdzielać. a w wierszach elementów znajdą się informacje o wartościach RMS-ów w poziomach podrzędnych. 422 NORMA PRO . przy czym numeracja wybranych działów może być ciągła lub zachowana z kosztorysu. otrzymamy wydruk bez cen i wartości. które mają wartości różne od zera. 415). Rys. i wtedy zaznaczyć trzeba opcję bez zerowych. w przeciwnym wypadku drukowane będą wszystkie pozycje. W polu Zestawienia działami określamy jak ma wyglądać wydruk zestawienia RMS działami. Jeśli wyczyścimy opcję KWOTY. to informacje o wszystkich działach.

Listy wyboru Zestawienia działami i Pozycje zestawień będą aktywne wtedy. W programie Norma Pro zestawienia materiałów. które pozycje zestawień mają być drukowane. Zestawienie materiałów w działach – dział FUNDAMENTY. gdy w na liście wybranych wydruków znajdzie się chociaż jedno z zestawień RMS. Aby określić. Jeśli wybierzemy od poziomu 10 (wszystkie). pozycji z cenami zerowymi lub tylko z cenami niezerowymi. czy jest to dział czy poddział. Wybrana opcja Od poziomu 1. sprzętu i robocizny mogą być drukowane z uwzględnieniem wszystkich pozycji. Jeśli wybierzemy wszystkie z pozycjami.Rys. zostaną wydrukowane tylko te działy. należy z listy Pozycje zestawień: wybrać jedną z opcji: wszystkie. 4. 415. Program do kosztorysowania 423 . które mają pozycje. 3. zerowe ceny lub niezerowe ceny. zestawienie będzie drukowane dla każdego działu osobno niezależnie od tego.

wydruk zostanie wykonany tylko dla tych grup RMS. Wybór drukowanych kosztorysów i zestawień W oknie wyboru zestawień wydruków (rys. które wybierzemy w oknie otwartym po kliknięciu na przycisku Wybór grup… Zaznaczenie opcji Wybrani dostawcy spowoduje wykonanie wydruku tylko dla tych dostawców RMS. Pole Styl wydruków pozwala wybrać styl. aby została wydrukowana tabela opisów podstawy wyceny powinniśmy dołączyć ją do zestawu drukowanych dokumentów zaznaczając opcję Opisy podstawy wyceny.. ‘Zestawienia RMS’. Przycisk Kolejność… umożliwia określenie kolejności wydruku zaznaczonych zestawień. gdzie po ustawieniu parametrów uruchamiamy wydruk. które mają być drukowane oraz ewentualnie określamy opcje poszczególnych zestawień.). ‘Zestawienia’. 416) zaznaczamy na kartach ‘Kosztorys’. ‘Harmonogramowanie’ i ‘Cenniki’ poszczególne opcje i klikając na przycisku symbolizującym drukarkę przenosimy się do okna Drukuj (rys. 413 kliknięciem na przycisku OK.Jeśli zaznaczymy opcję Wybrane grupy RMS. że odnośniki do tabeli zostaną wydrukowane w pozycjach tylko wtedy. ‘Rozliczenia’.. 413). Należy przy tym pamiętać. gdy wcześniej w opcjach wydruków dla danego rodzaju kosztorysu zostanie wybrana opcja z odnośnikami w pozycjach. Drukowanie uruchamiamy w oknie z rys. których wybierzemy w oknie otwartym po kliknięciu na przycisku Wybór dostawców… ♦ Przycisk Podgląd służy do podejrzenia wydruku. w jakim będzie zrealizowany wydruk. 424 NORMA PRO . Jeśli chcemy. Przyciski Opcje… służą do zmiany opcji wydruku (opisanych w podrozdziałach Opcje drukowania. ♦ Na karcie ‘Kosztorys’ zaznaczamy te elementy kosztorysu.

które chcemy mieć na wydruku. Program do kosztorysowania 425 . Okno drukowania zestawień. ♦ Na karcie ‘Zestawienia’ należy zaznaczyć zestawienia. Rys. które mają być drukowane oraz ewentualnie określić opcje poszczególnych zestawień. obok opcji pojawi się pole. 417. 416. Okno wyboru wydruków. karta ‘Kosztorys’. w którym można wybrać jeden z tych widoków.Rys. Klikając na zakładki ‘Robocizna’. karta ‘Zestawienia’. ‘Materiały’ i ‘Sprzęt’ wchodzimy na poszczególne karty i tam deklarujemy opcje wydruków zestawień. ♦ Na karcie ‘Zestawienia RMS’ zaznaczyć zestawienia tych elementów RMS. Jeśli do wydruku zakwalifikujemy zestawienie pozycji i w kosztorysie zdefiniowaliśmy kilka widoków pozycji.

kluczach lokalizacji i kluczach planu (grupa ‘Kosztorys’) oraz dołączenie do wydruków słowników (grupa ‘Słowniki’). 418. dla jakiego okresu rozrachunkowego ma być wykonany wydruk. ♦ Na karcie ‘Harmonogramowanie’ możemy zadeklarować pojawienie się na wydrukach informacji o kluczach wykonawczych.Rys. ♦ Na karcie ‘Rozliczenia’ dla poszczególnych zestawień można dodatkowo wybrać. 426 NORMA PRO . i ewentualnie. Rys. Karta ‘Rozliczenia’. Karta ‘Zestawienia RMS’. czy do wydruku dołączyć słownik okresów rozliczeniowych (opcja Okresy rozrachunkowe w grupie ‘Słowniki’). 419.

420. Karta ‘Cenniki’. Program do kosztorysowania 427 . Rys.Rys. czy i jakie cenniki drukować w zestawieniu oraz określamy opcje wydruków. ♦ Na karcie ‘Cennik’ ustalamy. Karta ‘Harmonogramowanie’. 421.

Rys. wybierając z listy wyświetlanej w polu Wybór działu kosztorysu pozycję Cały kosztorys. Narzuty wspólne działów Narzuty wspólne działów określamy w oknie widoku narzutów po wybraniu polecenia Narzuty kosztorysu… z menu Kosztorys. OPERACJE NA KOSZTORYSIE Narzuty na kosztorys Narzuty na cały kosztorys możemy obejrzeć i zdefiniować po wybraniu polecenia Narzuty kosztorysu… z menu Kosztorys. Zmiana norm w kosztorysie Jeśli chcemy zmienić normy w całym kosztorysie lub w jego fragmencie.21. W opcjach kosztorysu na karcie ‘Rozliczanie RMS’ można wpisać współczynniki wraz z uzasadnieniami. Współczynniki norm w kosztorysie Podobnie jak dla pozycji i działów można zadeklarować współczynniki norm dla całego kosztorysu. 422. korzystamy z polecenia Zmień normy… z menu Kosztorys. 422 w grupie ‘Zmieniane pozycje’ zaznaczamy zakres zmian (możemy zmienić normy w całym kosztorysie. W 428 NORMA PRO . aktywnej pozycji lub zaznaczonych pozycjach). w aktywnym dziale. zaś w obszarze ‘Zmieniane elementy’ zaznaczamy typ elementu RMS. Okienko zmiany norm w kosztorysie. w niektórych pozycjach. w wybranych działach. W okienku pokazanym na rys. jak również w widoku Narzuty kosztorysu z menu Widok. dla którego zmieniamy normy.

to pojawią się dodatkowe parametry: klucze wykonawcze. Parametry ekonomiczno-techniczne w kosztorysie Parametry ekonomiczno – techniczne dla całego kosztorysu wprowadzamy na karcie ‘Parametry ekonomiczno-techniczne’. które zostały zdefiniowane dla ułatwienia obliczeń obmiarów. Wprowadzanie i modyfikacje grup wariantów opisane są w rozdziale WARIANTY. stałe globalne występujące w obmiarach i grupy wariantów danych. Stałe globalne. Koszt jednostki elementarnej zostanie pokazany w widoku (i wydruku) Tabeli elementów scalonych. Parametry kosztorysu są dostępne po wywołaniu polecenia Parametry kosztorysu… z menu Kosztorys.pole Współczynnik: wpisujemy współczynnik.. Program do kosztorysowania 429 . to parametry ekonomiczno-techniczne. Definiowanie wariantów. Okno wprowadzania parametrów ekonomiczno-technicznych. Rys. które występują zawsze. Jeśli jednak w opcjach kosztorysu włączymy harmonogramowanie i rozliczanie robót. niezależnie od typu kosztorysu. okresy rozrachunkowe i plan działów. przez który zostaną przemnożone (przycisk Pomnóż) lub podzielone (przycisk Podziel) aktualne normy. Dodawanie i edycja stałych opisane są rozdziale EDYCJA OBMIARU. Zdefiniowane stałe Na karcie ‘Zdefiniowane stałe’ wyświetlana jest lista stałych globalnych. Grupy wariantów Karta ‘Grupy wariantów’ pokazuje listę grup wariantów wraz z wariantami im przyporządkowanymi. klucze lokalizacji. Parametry kosztorysu Parametry. 423.

używane do celów planowania i rozliczania robót wprowadzamy na karcie ‘Klucze wykonawcze’. Plan działów Klucze planu działów służące do celów harmonogramowania i rozliczania robót wprowadzamy na karcie ‘Plany działów’. 430 NORMA PRO . z menu Ceny wybieramy polecenie Uaktualnij ceny… Okno z opcjami uaktualniania zostało opisane w rozdziale CENY. Klucze planów działów. BAZY CENOWE I CENNIKI. Definiowanie kluczy zostało opisane w rozdziale HARMONOGRAMOWANIE i ROZLICZANIE ROBÓT.Okresy rozrachunkowe Okresy rozrachunkowe dla kosztorysu wprowadzamy na karcie ‘Okresy rozrachunkowe’. Definiowanie kluczy wykonawczych zostało opisane w rozdziale HARMONOGRAMOWANIE i ROZLICZANIE ROBÓT. Definiowanie kluczy zostało opisane w rozdziale HARMONOGRAMOWANIE i ROZLICZANIE ROBÓT. Klucze wykonawcze. Klucze wykonawcze Klucze wykonawcze. Przeliczanie (uaktualnianie) cen w kosztorysie. służące do celów harmonogramowania i rozliczania robót dla kosztorysu wprowadzamy na karcie ‘Słownik lokalizacji’. Klucze lokalizacji. Definiowanie okresów rozrachunkowych zostało opisane w rozdziale HARMONOGRAMOWANIE i ROZLICZANIE ROBÓT. Przeliczanie cen w kosztorysie Jeśli zachodzi potrzeba przeliczenia cen w kosztorysie według nowego cennika lub innego kosztorysu. Klucze lokalizacji Klucze lokalizacji. Okresy rozliczeniowe.

z menu Kosztorys wybieramy polecenie Zastąp robociznę. aktywnym dziale czy aktywnej pozycji. wybieramy polecenie Sumuj robociznę… z menu Kosztorys. których stawki mają zostać dopasowane do wartości kosztorysu (rys. Powtórne kliknięcie na zaznaczonym zawodzie. zdejmuje z niego zaznaczenie. w wyniku czego dostaniemy listę zawodów występujących w kosztorysie. W oknie takim jak na rysunku z lewej zaznaczamy. W następnym oknie. 424). którym chcemy zastąpić robociznę i klikamy na OK (patrz ELEMENTY RMS. Zastępowanie robocizny Jeśli chcemy zastąpić robociznę inną w całym kosztorysie. Możemy podsumować robociznę w całym kosztorysie. Na liście tej kliknięciem zaznaczamy te zawody. zaznaczamy ten zawód. Zastępowanie robocizny). wybranych działach lub pozycjach. Sumowanie robocizny jest procesem nieodwracalnym. Program do kosztorysowania 431 . jaką część kosztorysu poddajemy zmianom i klikamy na OK. wybieramy polecenie Dopasuj robociznę… z menu Kosztorys. Dopasowanie kosztów robocizny Jeśli chcemy dopasować stawkę robocizny do założonej wartości kosztorysu. dziale czy zaznaczonych pozycjach. zawierającym listę zawodów występujących w kosztorysie. bez podziału na zawody.Sumowanie robocizny Jeśli chcemy rozliczać robociznę w pozycjach łącznie. Zsumowanie robocizny polega na zsumowaniu nakładów wszystkich zawodów występujących w pozycji w jeden element.

których stawki mają być dopasowane do założonej wartości kosztorysu. Upraszczanie pozycji opisane jest w rozdziale POZYCJE KOSZTORYSU. Jeśli chcemy. o których ma nas program ostrzegać. z menu Kosztorys wybieramy polecenie Uprość pozycje…. a następnie w wyświetlonym oknie zaznaczamy. Wybieranie zawodów. Upraszczanie pozycji Jeśli chcemy uprościć pozycje w całym kosztorysie. 424. jaka część pozycji zostanie poddana uproszczeniu. 432 NORMA PRO .Rys. natomiast w grupie ‘Komunikaty’ zaznaczamy formę. Upraszczanie pozycji. W grupie ‘Sygnalizowane błędy’ zaznaczamy opcje oznaczające te błędy. Proces przeliczania rozpocznie się po potwierdzeniu kliknięciem na OK. aby ostrzeżenia były zapisywane w pliku. wybranych działach czy pozycjach. zaznaczamy opcję Zapisz do pliku i po kliknięciu na przycisku Plik… podajemy jego nazwę i lokalizację. w jakiej ostrzeżenie ma być przedstawione. w którym wpisujemy założoną wartość kosztorysu. Sprawdzanie poprawności kosztorysu Przy pomocy polecenia Sprawdź kosztorys… z menu Kosztorys możemy sprawdzić poprawność naszego kosztorysu. Po kliknięciu na przycisku OK pojawi się okienko.

Łączenie kosztorysów Czasami może się zdarzyć potrzeba połączenia dwóch lub więcej kosztorysów w jeden. które się pojawi. Rys. wybieramy dołączany kosztorys i klikamy na przycisku OK Program do kosztorysowania 433 . Okno sprawdzania poprawności kosztorysu. 425. Zaznaczenie opcji Wyświetl listę spowoduje wygenerowanie okna z informacją o lokalizacji i rodzaju błędu. Lista błędów znalezionych w kosztorysie. W tym celu otwieramy dowolny z kosztorysów.Rys. 426. następnie z menu Kosztorys wybieramy polecenie Dołącz kosztorys… W oknie.

a wszystkie następne działy (i poddziały) zostaną przenumerowane. W przypadku zmian dokonanych w kosztorysie składowym można je zapisać do pliku na dysku poleceniem Dział | Zapisz jako kosztorys. to zostanie on umieszczony za aktualnie zaznaczoną pozycją kosztorysu oryginalnego. Jako włączony i wtedy cała zawartość kosztorysu składowego jest wczytana do kosztorysu złożonego. Ponieważ pamiętana jest ścieżka dostępu do kosztorysu składowego. Jeśli chcemy wstawić kosztorys w środku kosztorysu. Sposób połączenia kosztorysu składowego można zmienić w oknie wywołanym poleceniem Kosztorys składowy. Kosztorysy składowe są umieszczane w kosztorysie złożonym jako działy. Jeżeli do kosztorysu wstawiamy kosztorys zawierający same pozycje (bez działów). to zostanie on umieszczony za zaznaczonym działem (lub poddziałem). Kosztorys złożony. Kosztorys dołączany jest na końcu bieżącego kosztorysu. można go zaktualizować w razie potrzeby. Do kosztorysu zawierającego tylko pozycje.. bez podziału na działy. Opis wstawiania kosztorysów składowych jest umieszczony w rozdziale DZIAŁY KOSZTORYSU. Jako zewnętrzny i wtedy zawartość kosztorysu składowego jest wczytywana przy wczytywaniu kosztorysu złożonego. nie można wstawić kosztorysu zawierającego działy.(można dołączyć kosztorys do pustego kosztorysu). Zanim wstawimy taki kosztorys. Kosztorys składowy można wstawiać na dwa sposoby: 1. korzystamy z polecenia Wstaw kosztorys… z menu Kosztorys. 434 NORMA PRO . a wszystkie następne pozycje zostaną przenumerowane. Jeśli do kosztorysu zawierającego działy wstawiamy kosztorys również zawierający działy. z menu Dział.. które nazywamy kosztorysami składowymi. 2. w oryginalnym kosztorysie musimy utworzyć działy. Kosztorysy złożone Kosztorys może zawierać inne kosztorysy.

Rys. Na rys. Dodatkowo. czyścimy opcje Wstaw poddziały. dla całego kosztorysu główna jednostka miary jest sztuka. wywoływane jest z menu Kosztorys. 427. Wielkości te można zmodyfikować. 428 pokazany jest cennik pozycji. W dolnej części wyświetlane są jednostki miary. które na to pozwala. zostaną dołączone do listy. jako wariant 1 o jednostce miary sztuka wraz z poddziałami. jakie zostaną przypisane wstawianym elementom. nazwę i numer katalogu. do którego wstawiono kosztorys BLIŹNIAK. W wyświetlonym oknie w polach Wydawnictwo i Katalog określamy wydawnictwo. Polecenie Wstaw do cennika obiektów…. Jeśli w kosztorysie zostały zdefiniowane jednostki elementarne. w których dopuszcza się wstawienie kosztorysu do cennika. Jeśli zaś ma zostać wstawiony wraz z działami i poddziałami jako osobnymi pozycjami. Jeśli kosztorys ma być wstawiony jako jedna pozycja.Wstawianie kosztorysu do cennika obiektów Cały kosztorys można wstawić do cennika obiektów jako pojedynczą pozycję uproszczoną lub wraz z poddziałami i pozycjami jako oddzielnymi elementami cennika. opcja ta powinna być zaznaczona. Domyślnie w polach Podstawa: i Opis: wprowadzana jest nazwa i opis kosztorysu. Okno wstawiania kosztorysu do cennika obiektów. Jak widać. Program do kosztorysowania 435 . w polu Wariant: można wpisać numer wariantu pozycji.

Rys. klikamy na przycisku Pomiń. Operację wstawiania można przerwać kliknięciem na przycisku Przerwij. jak na rys. 429. Cennik pozycji po wstawieniu kosztorysu ‘BLIŹNIAK’ wraz z poddziałami.Rys. Jako drugi wariant wstawiono BLIŹNIAK z jednostką miary m2 p. Jeśli dział ma być wstawiony z pozycjami zaznaczamy opcję Wstaw pozycje. Cennik pozycji z wstawionym kosztorysem BLIŹNIAK z inną jednostką miary. 428. Gdy danego działu nie chcemy wstawiać. dla każdego działu pojawi się okno takie. z tym że dane do niego podstawione będą dotyczyły danego działu. 427. 436 NORMA PRO .u. Jeśli zaznaczyliśmy opcję wstawiania z poddziałami.

430. Druga – to kosztorys BLIŻNIAK wstawiony jako jedna pozycja.1 bez pozycji. Rys. Na rys. Wstawiany jest dział IZOLACJE o numerrze1. 431. Okno katalogów norm z wstawionym kosztorysem BLIŹNIAK. Pierwsza z nich. to uzyskamy listę pozycji. Po zakończeniu procesu wstawienia kosztorysu do cennika tworzone jest odpowiadające mu drzewo w oknie katalogów norm. 432 widać. Okno wstawiania ceny działu do cennika. a więc informuje o tym. to kosztorys BLIŻNIAK wstawiony jako wariant o numerze 2. że w katalogu M_K{01} znajdują się dwie pozycje. Na rys. że pozycja o podstawie BLIŹ- Program do kosztorysowania 437 . że istnieją dla niego podpozycje.Rys. Jeśli teraz rozwiniemy pozycję pierwszą. 431 widać. które są działami kosztorysu. Ikona symbolizująca ten kosztorys ma „nóżki”.

Zaznaczenie opcji Drukowanie zmian umożliwi ich uwzględnienie na wydruku kosztorysu. Okno z opcjami rejestracji zmian. Gdy zmiany mają być pokazywane na ekranie. każda zmiana zostanie zapamiętana i specjalnie oznaczona. Po wywołaniu poleceń Rejestracja zmian | Rejestruj zmiany… z menu Kosztorys pojawi się okno. Rejestracja zmian w kosztorysie Rejestracja zmian w kosztorysie umożliwia śledzenie kolejnych kroków w procesie jego powstawania. Jeśli włączymy rejestrację zmian. w którym ustawiamy opcje rejestracji. Od momentu potwierdzenia zamiaru rejestracji zmian kliknięciem na OK. dział 1 – FUNDAMENTY miał oddziały. Domyślnie usuwane elementy są wyróżnione kolorem ciemnoniebieskim i przekreślone ciągłą linią. zaś elementy dodane zaznaczone są na czerwono i 438 NORMA PRO . każda operacja wykonana w kosztorysie będzie zapamiętana. zaznaczamy opcję Pokazywanie zmian na ekranie. zaznaczamy opcję Rejestracja zmian. Jeśli decydujemy się na rejestrację zmian.. W prawym oknie znajduje się lista pozycji wraz z cenami. 432. Rys. I rzeczywiście. Rys. 433.NIAK 1 ma podpozycje. które są działami kosztorysu.

Program do kosztorysowania 439 .. Kolory te można zmienić w oknie Opcje wyświetlania kosztorysu. Zmiany pokazane w kosztorysie. to zmieni się wartość materiałów pomocniczych (gdy zdecydowaliśmy. ale widać je również wszędzie tam. Zmiany wykonywane w danym miejscu są nie tylko tam pokazywane. działu i całego kosztorysu (rys. Zmiany będę pokazane również w innych widokach. Kolory ekranu). 434. Rys. wartość pozycji. gdy zmodyfikowana została cena luksferów. Zmiana ceny luksferów jest również pokazana w widoku Wprowadzone pozycje. na karcie ‘Kolory ekranu’ (patrz rozdział WYGLĄD EKRANU.podkreślone. cen jednostkowych pozycji. Rys. gdzie wpłynęły na inne wielkości. 434). że będzie liczona od tego materiału). wartość kosztów bezpośrednich. jeśli tylko wprowadzona zmiana wpłynęła na zawartość wyświetlanych kolumn. Na przykład jeśli zmienimy cenę materiału w pozycji. 435.

działu. 437) zostanie wyświetlona lista tylko tych zmian.Rys. dział.Do pozycji 107 dodano papier ścierny. zaznaczamy cały kosztorys lub ten RMS. które zostały wprowadzone w danych zaznaczonego elementu (kosztorysu. który pozycja miała przed usunięciem. 436. Zmiany będę rejestrowane do momentu. 440 NORMA PRO . w którym zdecydujemy się je zaakceptować lub odrzucić. Jest to wewętrzny numer. UWAGA! Numer usuniętej pozycji nie jest związany z numerem. z menu Kosztorys wybieramy polecenie Rejestracja zmian | Akceptuj lub rezygnuj ze zmian… Po zaakceptowaniu zmian ‘stare’ wielkości znikną. Akceptacja lub odrzucenie wszystkich zmian Jeśli chcemy wszystkie zmiany zaakceptować. w którym się znajdują i z menu Kosztorys wybieramy polecenie Rejestracja zmian | Przywróć początkowe dane… W oknie. pozycję. aby umożliwić wprowadzanie do niej odwołań. Akceptacja lub odrzucenie wybranych zmian Jeśli chcemy niektóre zmiany odrzucić a inne przyjąć. pozycji. nadawany przez program tylko po to. a zostaną tylko nowe. które się pojawi (rys. nakładzie).

Program do kosztorysowania 441 . 437. jeśli w pozycji wykonaliśmy pięć zmian: dwie zmiany w danych pozycji (np. to po zaznaczeniu tego działu i wywołaniu polecenia Przywróć początkowe dane… trzy razy. 437 pojawi się tylko raz. które chcemy odrzucić. Te. dla każdej pozycji. zostanie wyświetlone okno z rys. Lista zmian wprowadzonych w danych materiału.Rys. dziale i w całym kosztorysie. W ten sposób ‘jednym ciągiem’ można przejrzeć zmiany w całej pozycji. Oznacza to. okno z rys. czy w elementach ‘należących’ do kosztorysu. tak aby pojawił się symbol ) i klikamy na przycisku Zaznaczone. a następne trzy zostaną wyświetlone dla każdego zmienionego RMS-a. okno z rys. Jeśli wszystkie zmiany chcemy zaakceptować. kolejno wyświetla okno przywracania początkowych danych dla tych elementów. że jeśli na przykład w dziale wykonaliśmy zmiany w trzech pozycjach. klikamy na przycisku Pozostaw. pokazując zmiany wprowadzone w danych bieżącego działu. zaznaczonego działu czy pozycji zostały wprowadzone jakieś zmiany. obmiar i nazwę) oraz zmiany w trzech RMS-ach. pozycji czy nakładu. 437 pojawi się cztery razy: pierwsze pokaże dwie zmiany pozycji. Jeśli chcemy odrzucić wszystkie zmiany. Zaznaczenie opcji Sprawdź powoduje. Analogicznie. wykorzystujemy przycisk Wszystkie. Jeśli opcja Sprawdź nie zostanie zaznaczona i wywołamy polecenie Przywróć początkowe dane…. i jeśli tak. zaznaczamy na liście (klikamy na nazwie zmiany. że program po kolei sprawdza. 437 ze zmianami w niej wprowadzonymi.

w jaki sposób mają być wyświetlane komunikaty o występujących różnicach. W wyświetlonym okienku (rys. gdy trafi na różnicę. Zaznaczenie opcji Wyświetl listę spowoduje wygenerowanie listy różnic. Opcja Zapisz do pliku i przycisk Plik… służą do wyprowadzenia listy różnic od razu na plik tekstowy. W grupie ‘Komunikaty’ decydujemy. 442 NORMA PRO .Porównywanie kosztorysów i tworzenie kosztorysu różnicowego Program Norma Pro umożliwia porównanie dwóch kosztorysów: aktualnie znajdującego się na ekranie i drugiego. Jeśli zaznaczymy opcję Stop na błędzie. 438) w grupie ‘Sygnalizowane różnice” zaznaczamy opcje odpowiadające tym częściom składowym kosztorysu. Rys. 438. Okno ustawiania opcji porównywania kosztorysów. to program wyprowadzi komunikat za każdym razem. które chcemy porównywać. którego nazwę wybieramy (w oknie takim jak do otwierania kosztorysu) po wywołaniu polecenia Porównaj kosztorysy… z menu Kosztorys. którą będziemy mogli przeglądać z możliwością zapisania jej na plik tekstowy (przycisk Zachowaj w pliku…).

3. po kliknięciu na OK zostanie wyświetlone okno. 2.57. Jeśli z dwóch kosztorysów chcemy utworzyć kosztorys różnicowy. które są w kosztorysie wczytywanym. Program do kosztorysowania 443 . a kosztorys aktualnie edytowany jako kosztorys po zmianach. W kosztorysie BLIŻNIAK_2 w stosunku do BLIŻNIAK zostały wykonane następujące zmiany: W pozycji 91 zmieniono materiał. W pozycji 106 została zmieniona cena materiału z 9. Na przykład weźmy kosztorys BLIŻNIAK w wersji podstawowej i porównajmy go z kosztorysem BLIŹNIAK_2. Oznaczenia te są pokazywane na ekranie w sposób określony dla rejestracji zmian. zaznaczamy opcję Utwórz kosztorys różnicowy. Lista różnic występujących między kosztorysami. Dane zmienione będą pokazane na czerwono – stan w aktualnym kosztorysie i na niebiesko – stan w kosztorysie porównywanym. 1. 439. Tworzenie kosztorysu różnicowego polega na porównywaniu pozycji i ich zawartości i rejestracji zmian w ten sposób. Wartości. Pozycja 92 o podstawie KNR 2-02 1111-06 została zamieniona na pozycję o podstawie TZKNBK XI 0505-46. że jako stan początkowy traktowany jest kosztorys wczytywany. w którym wybieramy porównywany kosztorys.Rys. W tym przypadku. które występują w kosztorysie wczytywanym. zaś te.65 na 8. a nie występują w kosztorysie edytowanym zostają oznaczone jako usunięte. W pozycji 107 został dodany nowy materiał – papier ścierny. a nie ma ich w kosztorysie edytowanym oznaczone są jako dodane.

w którym wszystkie niezgodności zostaną wyróżnione. 444 NORMA PRO . 440). gdyż nie było jej w kosztorysie BLIŹNIAK_2. wywołujemy polecenie Porównaj kosztorysy… i otwieramy kosztorys BLIŹNIAK_2. a pozycja _237. (rys. W wyniku porównania powstanie kosztorys różnicowy. 440). Rys. Rys. 440. Pozycja 106 w kosztorysie różnicowym.36 pozycji 91 oznaczona została jako usunięta. 441.Do Normy Pro jako pierwszy wczytujemy kosztorys BLIŹNIAK. Kosztorys różnicowy z wyróżnionymi zmianami. • Wartość 47031. czyli pozycja 92 z kosztorysu BLŹNIAK_2 została zaznaczona jako usunięta. gdyż nie występuje w kosztorysie BLIŹNAK_2. ponieważ nie występuje w kosztorysie BLIŹNIAK. • Pozycja 92 z kosztorysu BLIŻNIAK została uznana za dodaną. zaś wartość 4770 jako dodana. gdyż nie było jej w kosztorysie BLIŹNIAK (rys.

zaś cena 8. Zmiany zarejestrowane w kosztorysie różnicowym możemy przyjąć lub odrzucić.• W pozycji 106 cena luksferów = 9. Rys. 442). należy kliknąć na przycisku znajdującym się w prawym górnym rogu na wysokości menu. W ten sposób będziemy mieli na ekranie kilka kosztorysów. 441). gdyż nie występują w kosztorysie BLIŹNIAK. w sposób opisany dla rejestracji zmian. Odsłonięte okna kosztorysów można uporządkować przy pomocy poleceń Sąsiadująco poziomo (okna jedno nad drugim). a nie ma ich w kosztorysie BLIŹNIAK_2 oznaczone są jako dodane (rys. Pozycja 107 w kosztorysie różnicowym. Praca z kilkoma kosztorysami W programie Norma Pro możemy pracować z kilkoma kosztorysami jednocześnie. ponieważ nie występuje w kosztorysie BLIŻNIAK_2 (rys. każdy w swoim własnym oknie. że widać pasek Program do kosztorysowania 445 .65 została uznana za usuniętą.57 za dodaną. Jeżeli ostatni wprowadzony kosztorys przysłoni nam cały obszar roboczy (poprzednio otwarte kosztorysy są przykryte). otwieramy następny. • W pozycji 107 materiał „papier ścierny” oraz wszystkie wartości z nim związane zostały oznaczone jako usunięte. Sąsiadująco pionowo (okna obok siebie) i Kaskada (okna uporządkowane tak. 442. zaś te wartości. które są w kosztorysie BLIŻNIAK. gdyż nie występuje w kosztorysie BLIŹNIAK. Po otwarciu pierwszego kosztorysu.

443. Kopiuj i Wklej z menu Edycja) oraz technikę przeciągniji-upuść w stosunku do pozycji (patrz rozdział POZYCJE KOSZ- 446 NORMA PRO .tytułu każdego z nich) z menu Okno. Przy nazwie aktualnego kosztorysu umieszczony jest znacznik . Rys. Do konkretnych kosztorysów możemy się również przełączać wykorzystując listę otwartych kosztorysów znajdującą się na dole listy poleceń menu Okno (patrz rysunek z prawej). Przełączanie się z kosztorysu do kosztorysu jest bardzo łatwe: wystarczy tylko kliknąć w odsłoniętym fragmencie wybranego kosztorysu i już jego okno stanie się oknem aktywnym. Jeśli któreś okno nie jest nam w danej chwili potrzebne. W programie zostały otwarte trzy kosztorysy. może zostać zwinięte do przycisku (ikony) po kliknięciu na przycisku . okna są wyświetlane kaskadowo. Każdy kosztorys może zostać wyświetlony w innym widoku i w każdym kosztorysie możemy wykonywać inne operacje. Jesteśmy również w stanie przenosić i kopiować informację między kosztorysami (wykorzystując polecenia Wytnij. Kliknięciem na wybranej nazwie kosztorysu spowodujemy przejście do jego okna.

Kosztorys BLIŹNIAK w dwóch widokach: Przedmiar i Działy umieszczonych sąsiadująco poziomo. przełączania się i wymiany informacji między nimi zostały opisane w podrozdziale poprzednim – Praca z kilkoma kosztorysami. działów i elementów RMS. Sposoby porządkowania okien. Praca z jednym kosztorysem w wielu oknach W programie Norma Pro możliwa jest również praca z jednym kosztorysem w wielu oknach. Rys. 444. Nowe okno już otwartego kosztorysu tworzymy przy pomocy polecenia Nowe okno z menu Okno. Na liście otwartych okien w menu Okno znajduje się informacja o liczbie i rodzaju widoków. a widok aktualny oznaczony jest znakiem . Po zakończeniu pracy zachowujemy zmienione kosztorysy i każdy z nich zamykamy poleceniem Zamknij z menu Plik. podrozdział Wstawianie pozycji z innego kosztorysu). Możemy też wykorzystać inny sposób: przy naciśniętym klawiszu <Shift> z menu Widok wybieramy odpowiedni widok lub klikamy na jednym z przycisków widoków.TORYSU. Program do kosztorysowania 447 .

445. 448 NORMA PRO . 445 (takiego samego jak w przypadku zachowywania kosztorysu) wybieramy miejsce. zestawienie lub widok utworzone w programie Norma Pro można wyeksportować w formacie tekstowym.txt.Na rys. Eksport w formacie tekstowym Aby wykonać eksport otwieramy odpowiedni widok lub zestawienie i z menu Plik wybieramy polecenie Zapisz jako… Po pojawieniu się okna z rys. gdzie się ma znaleźć wyeksportowany plik oraz nadajemy mu nazwę w polu Nazwa kosztorysu:. Rys. Okno eksportu widoku. zestawienia lub kosztorysu. 444 pokazany jest kosztorys BLIŹNIAK w dwóch widokach: widoku Działy i widoku Przedmiar. Eksport kosztorysu lub widoku kosztorysu Kosztorys. który chcemy uzyskać (patrz rysunek z lewej). Okna widoków uporządkowane są przy pomocy polecenia Sąsiadująco poziomo z menu Okno. W polu Zapisz jako typ: zaznaczamy ten typ o rozszerzeniu. który będzie czytelny dla takich aplikacji jak arkusze kalkulacyjne (na przykład Excel czy Lotus) czy bazy danych (na przykład Access czy DBase) oraz w formatach zrozumiałych dla programu Planista czy Get Manager.

447) i w jakiej kolejności. w polu Pola zawartości: znajduje się lista wszystkich kolumn. które będą wyeksportowane. Należy o tym pamiętać przy imporcie danych na przykład do aplikacji.W obszarze ‘Eksportowany zakres kosztorysu’ zaznaczamy opcję Całość. W oknie ‘Eksport zawartości kosztorysu’. W wyeksportowanych widokach pierwszym wierszem pliku jest wiersz zawierający nazwy nagłówków kolumn tabeli. zaznaczamy ją w polu Pola zawartości: i . w jaki sposób mają być przedstawiane liczby oraz jaka część kosztorysu ma być uwzględniona. Na rys. 446 pokazana jest zawartość pliku tekstowego. elementy RMS). Jeśli w polu Zapisz jako typ: wybierzemy typ Zestawienie RMS lub Kosztorys tekstowo. Widok działów wyeksportowany jako plik tekstowy. pozycja(e). zestawienia lub kosztorysu. używamy przycisków w górę i w dół. Aby przenieść kolumnę z lewej listy na prawą. Przycisk Usuń służy do usunięcia z listy zaznaczonej kolumny. po czym tworzony jest plik tekstowy. które kolumny mają zostać wyeksportowane (rys. zaś w polu Eksportowane pola: wybrane przez nas kolumny. Program do kosztorysowania 449 . Wybrane ustawienia potwierdzamy kliknięciem na OK. w którym znajdują się wszystkie dane odczytane z widoku. 446. to po kliknięciu na OK będziemy mieli możliwość zdecydowania. który został utworzony po wyeksportowaniu widoku Działy kosztorysu. jakich użyć separatorów do oddzielenia pól. jeśli interesuje nas tylko aktualnie podświetlony element (dział(y). jeśli eksportujemy cały kosztorys lub Zaznaczone elementy. zaś separatorami oddzielającymi kolumny w wierszu są znaki tabulatorów. Rys. Jeśli chcemy zmienić kolejność kolumn na liklikamy na przycisku ście z prawej. które same nie potrafią rozpoznać separatora.

Jeśli chodzi o import na przykład do bazy ACCESS. Po rozpoznaniu separatorów i zadaniu dodatkowych pytań dotyczących formatów danych. W grupie ‘Separator pól’ zaznaczamy rodzaj znaku. w polu Pliki typu: wybieramy Pliki tekstowe. a w grupie ‘Separator dziesiętny’ – znak oddzielający część dziesiętną liczby. W grupie ‘Eksportowane typy elementów’ zaznaczamy. Import wygenerowanego pliku tekstowego na przykład do arkusza EXCEL wygląda następująco: otwieramy EXCEL. kosztorys zostanie wciągnięty do arkusza. 447. Pozycje czy RMSy. Wskazujemy plik naszego kosztorysu i klikamy na przycisku Importuj. jako typ otwieranego pliku wybieramy Pliki tekstowe i z listy wybieramy plik naszego kosztorysu. Otwieramy ACCESS. Następnie z menu Plik wybieramy polecenia Pobierz dane zewnętrzne | Importuj…(lub w starszych wersjach tylko Importuj…) i w oknie. którym zostaną oddzielone od siebie kolumny w wierszu. które się ukaże. Podczas procesu importowania danych będziemy musieli podjąć decyzje dotyczące separatorów oraz określić nazwy i formaty pól tworzonej bazy danych. z menu Plik wybieramy polecenie Otwórz… W oknie. z menu Plik wybieramy polecenie Nowa baza danych… i określamy jej nazwę. 450 NORMA PRO . postępujemy podobnie.Rys. które się ukaże. jaka część kosztorysu ma zostać wyeksportowana: Działy. Okno wybierania kolumn do eksportu kosztorysu.

dzięki czemu inne programy będą w stanie prawidłowo zinterpretować wygenerowany dokument. w polu Zapisz jako typ:. a jeśli była rejestracja zmian. ale nawet na różnych platformach systemowych. Eksport w formacie ATH Kosztorys utworzony w Normie Pro można zapisać w formacie ATH. Odbiór. Ocena. Format XML jest powszechnie przyjętym i coraz częściej stosowanym standardem używanym do wymiany danych między różnymi programami i bazami danych. w pliku nie są zapisywane informacje o nieaktywanych wariantach. będącego doskonałym narzędziem do graficznej prezentacji danych kosztorysu oraz programu Wykonawca. z tym że w oknie z rys.Eksport do programu Planista i Get Manager Jeśli chcemy wyeksportować kosztorys do programów Planista czy nakładki Get Manager (Ms Project). postępujemy jak opisano powyżej. Wraz z Normą Pro dostarczany jest plik ATH2. programu Ocena. działającymi nie tylko na jednej. zapisywany jest stan aktualny wykonanych zmian.ftx). programu Odbiór umożliwiającego sporządzanie protokołów odbioru i rozliczania wykonanych prac. Program do kosztorysowania 451 . Zapis kosztorysu w formacie XML Kosztorys można zapisać w postaci dokumentu XML. wybrać Faktura FORTUNA (*.XSD zawierający opis struktury kosztorysu.gtm). 445. Eksport do programów Obmiar. Wystarczy tylko w oknie z rys. Kosztorysy zapisane w formacie XML mogą być na przykład wczytane do baz SQL. Eksport do programu fakturującego Fortuna Dane z kosztorysu można przesłać do programu fakturującego Fortuna. Ponieważ nie wszystkie programy mają takie możliwości jak Norma Pro. czy do systemu SAP. Wykonawca Dane z kosztorysu mogą również zostać przesłane poprzez uniwersalny format ATH do programu Obmiar służącego do wprowadzania obmiarów na placu budowy przy pomocy komputera typu palmtop.pla) lub GET Manager (*. dzięki temu inne programy kosztorysowe są w stanie taki kosztorys odczytać. który ułatwia nadzór i kontrolę nad realizacją inwestycji. 445 w polu Zapisz jako typ: jako typ pliku wybieramy odpowiednio Program PLANISTA (*.

nadać mu nazwę i potwierdzić kliknięciem na przycisku Zapisz. wystarczy z menu Plik wywołać polecenie Zapisz jako…. jako typ pliku wybrać ATHENASOFT(*.4.inw). Ponieważ programy Rodos i Penta potrafią zapisać kosztorysy w formacie. Do programu Norma Pro można importować pliki formatu.2. WinBud 3. jako typ pliku wybrać ATHENASOFT(*.1 i Norma Inwestor. Seko należy z menu Plik wybrać polecenie Otwórz… i w oknie. Winbud 3.ath).zuz). aby je wczytać do Normy Pro.Aby zapisać kosztorys w formacie XML. Strix.2. wygenerowane przez poprzednie wersje Normy Pro i program Strix. Leonardo (ex*.ATH. wystarczy wybrać pliki typu ATHENASOFT (*.ath).2(d*. które się ukaże w polu Pliki typu: zaznaczyć odpowiednio Zuzia (*. Penta. Leonardo.*). zaznaczyć odpowiedni plik i kliknąć na Otwórz. Winbud 3.ath). Seko. który będzie czytelny dla innych programów np.db). Aby wczytać plik w tym formacie. Aby wyeksportować kosztorys w tym formacie. Rodos.ksp) lub Sekocenbud Inwestorskie (*. Forte Aby wczytać do Normy Pro plik z programu Zuzia. Wymiana danych między programami Norma Pro i Strix Kosztorys utworzony w programie Norma Pro można wyeksportować w formacie ATH. Import z programu Zuzia. podświetlić właściwą nazwę i potwierdzić kliknięciem na przycisku Zapisz.ATH. Sekocenbud (*. Leonardo. wystarczy z menu Plik wywołać polecenie Otwórz….xml). 452 NORMA PRO . z listy typów plików wybieramy ATH 2 (XML) (*.

możemy też wczytać wartości domyślne przy pomocy przycisku Wczytaj domyślne. zaś w grupie ‘Wybrana kolumna’ definiujemy jej szerokość i wyrównywanie. Program do kosztorysowania 453 . klikamy na wybranej nazwie. Parametry kolumn Jeśli chcemy zmienić sposób wyświetlania kolumn na ekranie. Karta ‘Opcje kolumn’. dla przyszłych kosztorysów) używając przycisku Zapisz domyślne. 448. Z lewej strony okna.22. z menu Opcje wybieramy polecenie Wyświetlania… W oknie. w grupie kolumny. które się ukaże znajdują się dwie karty. 448) dla każdej kolumny określamy jej szerokość oraz sposób wyrównywania. rodzaju czcionki i dołączenia do menu Narzędzia różnych programów. Na karcie ‘Opcje kolumn’ (rys. Jeśli chcemy. Rys. Wybrane ustawienia możemy zapisać jako domyślne (np. WYGLĄD EKRANU Autorzy programu Norma Pro dali użytkownikowi możliwość zdefiniowania opcji wyświetlania kolumn. aby sam program automatycznie zmieniał szerokości kolumn proporcjonalnie do zmian szerokości widoku. wybrania kolorów charakterystycznych dla pewnych działań. zaznaczamy opcję Dopasuj kolumny automatycznie.

Jeśli pusta kolumna nie jest widoczna. „Od” i „Do”. Tak więc dla każdego widoku i zestawienia możemy indywidualnie dopasować wygląd kolumn. Jeśli chcemy dodać jakąś kolumnę do listy wyświetlanych kolumn. jak będą oznaczane warianty nieaktywne. W grupie ‘Element dokumentu’ zaznaczamy element. zaznaczamy ją na liście i klikamy na przycisku Usuń. 454 NORMA PRO . styl i rozmiar czcionki. zaś z prawej wybieramy dla niego kolor tła i kolor tekstu. Rodzaj. Jeśli będziemy w widoku Działy kosztorysu. to na liście znajdą się następujące kolumny: „Lp”. zaznaczamy ją na liście kolumn nie pokazywanych (nie pokazywane) i klikamy na przycisku Dodaj. UWAGA! Aby do widoku wstawić pustą kolumnę. „Robocizna”. W grupie ‘Nieaktywne warianty’ decydujemy. znajduje się za ostatnią kolumną wyświetloną na liście. w którym aktualnie się znajdujemy. „Materiały” i „Sprzęt”. które znajdują się na górnej liście w grupie ‘Kolumny’. „RAZEM”. Kolory ekranu Na karcie ‘Kolory ekranu’ stosownie do naszych upodobań zmieniamy kolory różnych elementów ekranu. zaś w grupach ‘Dodane elementy’ i ‘Usunięte elementy’ – jak będą oznaczane zmieniane elementy w czasie rejestracji zmian i tworzenia kosztorysów różnicowych. która jest używana do wyświetlania kosztorysów możemy określić po kliknięciu na przycisku Czcionki… Na widoku czy zestawieniu wyświetlone zostaną te kolumny. „Nazwa działu” . to na liście umieszczone będą kolumny „Narzut”. Jeśli wyświetlimy Podsumowanie. Jeśli chcemy jakąś kolumnę usunąć z widoku.Lista kolumn w grupie ‘Kolumny’ zależy od widoku. Kolejność kolumn ustalamy przy użyciu przycisków i . należy ją zaznaczyć w liście nie pokazywane i kliknąć na przycisku Dodaj.

które lubimy (na przykład grę Saper) lub które są nam potrzebne. 451). Program do kosztorysowania 455 . 449. dodajemy je klikając na przycisku Dodaj.Rys. 450). w którym znajduje się program oraz jego nazwę. tak aby można było je wywołać wprost z Normy Pro. W programie Norma Pro standardowo w menu Narzędzia wpisany jest Kalkulator. Po potwierdzeniu kliknięciem na przycisku OK. Jeśli chcemy wzbogacić menu o programy. Okno ustawiania kolorów. Po ukazaniu się okna (rys. wybieramy dysk i katalog. połączenie z internetową bazą cen Intercenbud (Połącz z Intercenbudem) oraz Masy jednostkowe materiałów budowlanych. Narzędzia Użytkownik może samodzielnie rozbudować menu Narzędzia wykorzystując polecenie Narzędzi… z menu Opcje. nazwa pliku wraz z ścieżką dostępu zostanie wprowadzona w odpowiednie pola (rys.

Okno dodawania gry Saper. że litera ta zostanie wyróżniona podkreśleniem i będzie skrótem. W polu Polecenie: wpisana jest nazwa pliku (programu) wraz ze ścieżką dostępu. W naszym przykładzie będzie to Saper. 451. która ma się ukazać w menu. Jeżeli nasz program wymaga wpisania argumentów (na przykład dla niektórych gier deklaruje się szybkość).exe Rys. powinniśmy ją zmienić na taką. 450. Znak & przed literą S oznacza. należałoby napisać Sape&r). wprowadzamy je do 456 NORMA PRO .Rys. przy użyciu którego szybko wywołamy tę grę (gdybyśmy chcieli wyróżnić literę ‘r’. Gra Saper umieszczona w menu Ponieważ w polu Nazwa w menu: została wstawiona nazwa pliku. Okno tworzenia menu Narzędzia. Wybrany plik winmine.

że argumentem polecenia będzie plik kosztorysu. (W obu opisanych wyżej przypadkach „%1” oznacza. aby był pokazywany pasek narzędzi z poleceniami z menu Narzędzia. a my przechodzimy do wyboru typu pliku roboczego. Jeśli chcemy. Niektóre programy potrzebują miejsce na dysku do tworzenia plików pomocniczych i wtedy powinniśmy w polu Katalog roboczy: wpisać ścieżkę dostępu do tego miejsca. należy wykonać następujące czynności: ♦ W oknie opcji narzędzi (rys. Po powrocie do okna z rys. Dodatkowo. Po potwierdzeniu na OK. lub W oknie dodawania programu (rys. zaznaczenie opcji Umieść ikonę w pasku narzędzi pozwoli na wyświetlenie ikony programu na tym pasku. gra nasza znajdzie się w menu Narzędzia. zaznaczamy opcję pokazuj pasek narzędzi. które bezpośrednio korzystają z danych kosztorysu. 451 w polu Argumenty: wpisujemy symbol „1%” i przechodzimy do wyboru typu pliku roboczego (rys. 452). tak jak opisano to na stronie 131. Kolejność wyświetlania programów w menu Narzędzia zmieniamy klikając na przyciskach do góry i w dół umieszczonych w grupie ‘Przesuń’ Przyciskiem Usuń usuwamy z menu podświetloną pozycję.pola Argumenty:.) Program do kosztorysowania 457 . 451) klikamy na przycisku Dodaj. ♦ W oknie dodawania programu (rys. W opisany wyżej sposób do menu Narzędzia… można również wprowadzić polecenia wywołania programów. 451 w polu Argumenty: pojawi się symbol „1%”. Po powrocie do okna z rys. na przykład programu fakturującego Fortuna. 450) klikamy na przycisku Anuluj. którego typ wybrany zostanie w polu Typ pliku roboczego:. Aby to zrobić. 450) wybieramy potrzebną aplikację.

♦ W polu Typ pliku roboczego: wybieramy typ pliku. który ma być zostać wygenerowany przez Normę Pro i następnie automatycznie wczytany do aplikacji.Rys. program spróbowałby znaleźć i uruchomić aplikację skojarzoną z tym typem. W ten sam sposób można do menu wprowadzić inne programy. to znając typ pliku. Zatem mogą to być wszystkie programy. Po wybraniu typu pliku w polach Polecenie: i Nazwa w menu: zostaną umieszczone odpowiednie dane: domyślna ścieżka dostępu do aplikacji (programu Fortuna) oraz nazwa polecenia uruchamiającego program. W naszym przykładzie jest to typ Faktura FORTUNA. ♦ Gdyby zawartość pola Polecenie: została wyczyszczona. Parametry narzędzia: w polu Typ pliku roboczego: wybrany typ Faktura FORTUNA. do których można wyeksportować kosztorys. 452. ♦ Po kliknięciu na OK polecenie znajdzie się w menu Narzędzia. dla których argumentem jest plik kosztorysu. 458 NORMA PRO .

• Przycisk Zapamiętaj kosztorys umożliwia zapisanie (zapamiętanie) na dysku bieżącego kosztorysu i jest odpowiednikiem polecenia Zachowaj z menu Plik. • Przycisk Otwórz kosztorys służy do otwarcia już istniejącego kosztorysu. • Przycisk Kopiuj do schowka służy do skopiowania zaznaczonego fragmentu kosztorysu do Schowka i jest odpowiednikiem polecenia Kopiuj z menu Edycja (kopiowane jest tylko to. • Przycisk Wytnij do schowka pozwala na usunięcie zaznaczonego fragmentu kosztorysu z jednoczesnym załadowaniem go do Schowka i jest odpowiednikiem polecenia Wytnij z menu Edycja (do schowka Windows ładowane jest tylko to. co widać na widoku).23. SPIS PRZYCISKÓW • Przycisk Nowy kosztorys umożliwia otwarcie nowego kosztorysu i jest odpowiednikiem polecenia Nowy z menu Plik. jest odpowiednikiem polecenia Otwórz… z menu Plik. • Przycisk Drukuj widok w wybranym stylu służy do wydrukowania zawartości bieżącego ekranu w stylu. • Przycisk Wklej ze schowka umożliwia wstawienie zawartości Schowka w wybrane miejsce kosztorysu i odpowiada poleceniu Wklej z menu Edycja. który wybiera się po kliknięciu na strzałce. Program do kosztorysowania 459 . • Przycisk Podgląd wydruku widoku w wybranym stylu umożliwia uzyskanie na ekranie obrazu bieżącego widoku. ale pamiętana jest pełna informacja o wycinanym fragmencie). tak jak będzie wydrukowany. co widać na widoku.

możemy skorzystać z polecenia Wykonanie robót z menu Widok. • Przycisk Pełny kosztorys pozwala na wyświetlenie pełnego kosztorysu. Wybierając pozycję z listy cofamy wybraną operację wraz ze wszystkimi operacjami wykonanymi po niej. • Przycisk Wykonane roboty umożliwia wyświetlenie widoku wykonanych robót lub rachunku ilościowego i jest aktywny dla kosztorysu. kopiowania i usuwania elementów jest tu bardzo ułatwione. • Przycisk Lista pozycji umożliwia wyświetlenie tylko pozycji kosztorysu bez uwzględniania elementów RMS i odpowiada poleceniu Wprowadzone pozycje z menu Widok. itd.• Przycisk Cofnij operację umożliwia cofnięcie efektów ostatnio wykonanej operacji i jest odpowiednikiem polecenia Cofnij z menu Edycja. dla którego w opcjach zadeklarowaliśmy rozliczanie wykonanych robót. to znaczy wszystkich pozycji wraz z elementami RMS i ich cenami. Aby uzyskać te same widoki. Po kliknięciu na strzałce otrzymamy listę ostatnio wykonanych operacji. Przycisk ten odpowiada poleceniu Kosztorys z menu Widok. które można cofnąć. Przeglądanie kosztorysu oraz wykonywanie operacji przesuwania. • Przycisk Książka obmiarów pozwala na oglądanie i szczegółową edycję książki obmiarów. na którym opis elementu pokazany jest w jednym wierszu. gdy kosztorys znajduje się w każdym widoku. wartościami. Przycisk ten odpowiada poleceniu Przedmiar z menu Widok. • Przycisk Lista działów służy do wyświetlenia działów kosztorysu i odpowiada poleceniu Działy kosztorysu z menu Widok. 460 NORMA PRO . • Przycisk Przywróć operację pozwala na przywrócenie stanu sprzed ostatniego cofnięcia (wycofanie się z cofnięcia) i jest odpowiednikiem polecenia Przywróć z menu Edycja. • Przycisk Widok skrócony umożliwia wyświetlenie kosztorysu w formie skróconej. Widok skrócony można stosować.

jeśli zostały wcześniej zdefiniowane. • Przycisk Tabela elementów scalonych daje możliwość wyświetlenia kosztorysu w postaci tabeli elementów scalonych. • Przycisk Zestawienie sprzętu pozwala wyświetlić elementy sprzętu wraz z ilością. Polecenie to odpowiada poleceniu Ceny z menu Widok. • Przycisk Zestawienie cen umożliwia wyświetlenie elementów RMS wraz z ich cenami. Przycisk ten odpowiada poleceniu Zestawienia | Robocizna z menu Widok. Korzystając z niej można na przykład wywołać dodatkowe widoki zestawienia pozycji. cenami i wartością. z którego wybieramy rodzaj zestawienia. materiałów i sprzętu wraz ze wszystkimi narzutami. Przycisk ten odpowiada poleceniu Podsumowanie z menu Widok. Przycisk ten odpowiada poleceniu Zestawienia | Tabela elementów scalonych z menu Widok. Przycisk ten odpowiada poleceniu Zestawienia | Materiały z menu Widok. Przycisk ten odpowiada poleceniu Zestawienia | Sprzęt z menu Widok. • Przycisk O programie jest odpowiednikiem polecenia O programie… z menu Pomoc. • Przycisk Zestawienie robocizny służy do wyświetlenia wszystkich elementów robocizny wraz z ilością. • Przycisk Pomoc umożliwia wywołanie pomocy po wskazaniu konkretnego elementu ekranu. cenami i wartością. materiałów i sprzętu. które występują w menu Zestawienia. Po kliknięciu na strzałce dostaniemy menu. z którego możemy wybrać szczegółowe zestawienia cen robocizny. • Przycisk Katalogi norm i cenniki pozycji służy do przeglądania zawartości katalogów norm i cenników pozycji i wprowadzania nowych pozycji do kosztorysu. Program do kosztorysowania 461 . Po kliknięciu na strzałce obok wyświetli się lista widoków. cenami i wartością. • Przycisk Zestawienia materiałów umożliwia wyświetlenia wszystkich materiałów wraz z ilością.• Przycisk Podsumowanie kosztorysu służy do wyświetlenia podsumowania kosztorysu. to znaczy kosztów robocizny. Po kliknięciu na strzałce zostanie wyświetlone menu.

• Przycisk Dodaj pozycję umożliwia wstawienie nowej pozycji kosztorysu i jest odpowiednikiem polecenia Wstaw pozycję… z menu Pozycja. nowa pozycja jest wstawiana za zaznaczoną (bieżącą) pozycję. • Przycisk Wstaw robociznę umożliwia wstawienie nowej robocizny do bieżącej pozycji i odpowiada poleceniu Wstaw robociznę… z menu RMS. • Przycisk Miejsce wstawiania przełącza sposób wstawiania nowej pozycji. 462 NORMA PRO . • Przycisk Połącz pozycje pozwala połączyć kilka zaznaczonych pozycji i odpowiada poleceniu Połącz pozycje… z menu Pozycja. • Przycisk Wstaw pracę rusztowań pozwala na utworzenie pozycji służącej do rozliczania pracy rusztowań i jest odpowiednikiem polecenia Wstaw pracę rusztowań… z menu Pozycja. • Przycisk Wstaw pozycję scaloną umożliwia wstawienie nowej pozycji scalonej i odpowiada poleceniu Wstaw pozycję scaloną… z menu Pozycja. • Przycisk Wstaw materiały pozwala na wstawienie nowego materiału do bieżącej pozycji i jest odpowiednikiem polecenia Wstaw materiały… z menu RMS.• Przycisk Wstaw dział umożliwia wstawienie do kosztorysu nowego działu i jest odpowiednikiem polecenia Wstaw… z menu Dział. • Przycisk Utwórz pozycję scaloną służy do utworzenia pozycji scalonej z kilku zaznaczonych pozycji i jest odpowiednikiem polecenia Utwórz pozycję scaloną… z menu Pozycja. Jeśli jest wciśnięty. • Przycisk Wstaw koszty transportu służy do wstawienia kosztów transportu jako kolejnej pozycji kosztorysu i odpowiada poleceniu Wstaw koszty transportu… z menu Pozycja. • Przycisk Wstaw sprzęt służy do wstawienia nowego sprzętu w bieżącej pozycji i jest odpowiednikiem polecenia Wstaw sprzęt… z menu RMS. w przeciwnym wypadku pozycja wstawiana jest na końcu kosztorysu.

jeśli robociznę – zestawienie robocizny. • Przycisk Aktywacja wariantu wybranego elementu pozwala na wybór aktywnego wariantu dla tego elementu. funkcji własnych lub specjalnej funkcji do projektowania instalacji alarmowych. • Przycisk Ustawienie wariantu aktywnego elementu umożliwia wybór wariantu dla danego elementu. • Przycisk Wstawienie wyrażenia przed aktualnym wierszem umożliwia wstawienie pustego wiersza przed wiersz bieżący. który ma przyporządkowany wariant.• Przycisk Zamień RMS umożliwia znalezienie elementu RMS w wybranym cenniku. Program do kosztorysowania 463 . funkcji matematycznych. • Przycisk Widok zestawienia RMS pozwala przełączyć się na widok takiego zestawienia. czy w wierszu znajduje się wyrażenie (jeśli tak – jest wciśnięty). • Przycisk Usuń zaznaczony wiersz umożliwia usunięcie podświetlonego wiersza. jeśli zaznaczyliśmy jakiś materiał. • Przycisk Wstawienie sumy częściowej umożliwia wstawienie wiersza podsumowującego część obmiaru. • Przycisk Wstawienie końca obliczeń pomocniczych umożliwia wstawienie wiersza kończącego obliczenia pomocnicze. • Przycisk Wyrażenie wskazuje. • Przycisk Wstawienie wyrażenia za aktualnym wierszem umożliwia wstawienie pustego wiersza za wiersz bieżący i wpisanie tam wyrażenia lub komentarza. Na przykład. w Intercenbudzie. Pozwala również zamienić komentarz na wyrażenie. pozycji lub działu. • Przycisk Wstawienie funkcji umożliwia wstawienie do wyrażenia funkcji obliczających powierzchnie i objętości niektórych figur geometrycznych. dostaniemy zestawienie materiałów. itd. w innym kosztorysie lub kartotece RMS i podstawienie go zamiast elementu bieżącego. które związane jest z aktualnie zaznaczonym elementem.

przełączają na widok cen odpowiednio robocizny. Pozwala również zamienić wyrażenie na komentarz. • Przycisk Dodanie narzutu służy do dodania nowego narzutu. 464 NORMA PRO . • Przycisk Szukaj RMS umożliwia wyszukanie elementu RMS w bieżącej bazie cenowej. czy w wierszu znajduje się komentarz (jeśli tak – jest wciśnięty). • Przycisk Usunięcie narzutu umożliwia usunięcie narzutu. czy w wierszu znajduje się suma częściowa obmiaru (jeśli tak – jest wciśnięty) oraz umożliwia zamianę wiersza na koniec obliczeń pomocniczych. Edycja cen materiałów. • Przycisk Aktywuj wariant aktywnego elementu pozwala wybrać aktywny wariant. • Przycisk Suma częściowa wskazuje. materiałów i sprzętu. • Przycisk Koniec obliczeń pomocniczych wskazuje.• Przycisk Komentarz wskazuje. • Przycisk Zestawienie cen przełącza na widok cen wszystkich elementów. • Przyciski Edycja cen robocizny. Edycja cen sprzętu. • Przycisk Wybór wariantu pozwala przyporządkować obmiar do wariantu. • Przycisk Materiały inwestora odlicz od kosztów bezpośrednich umożliwia odliczenie materiałów inwestora od kosztów bezpośrednich • Przycisk Materiały inwestora odlicz w podsumowaniu umożliwia odliczenie w podsumowaniu materiałów inwestora • Przycisk Dopasuj robociznę umożliwia dopasowanie kosztów robocizny do założonej wartości kosztorysu • Przycisk Narzuty umożliwia przejście do widoku narzutów. czy wiersz kończy obliczenia pomocnicze (jeśli tak – jest wciśnięty) oraz umożliwia zamianę wiersza na sumę częściową.

• Przycisk Usunięcie wiersza służy do usunięcia zaznaczonego wiersza rozliczenia. • Przycisk Dodanie wiersza za aktualnym umożliwia dodanie w bieżącej pozycji nowego wiersza rozliczenia.• Przycisk Pozycje zawierające RMS wywołuje okno z listą pozycji. • Przycisk Zmiana sortowania przełącza sposób wyświetlania elementów: według indeksów. • Przycisk Zbiorczy rachunek ilościowy umożliwia obejrzenie zestawienia ilościowego wykonanych robót w działach w wybranym okresie rozliczeniowym. pokazywane są tylko niezerowe roboty. • Przycisk Wykonanie robót umożliwia wywołanie okna do zdefiniowania częściowego wykonania robót. alfabetycznie według nazw. w których występuje zaznaczony element. • Przycisk Ceny wszystkie/niezerowe/zerowe służy do zmiany wyświetlania cen: wszystkich nakładów. Program do kosztorysowania 465 . tylko cen niezerowych lub tylko cen zerowych. • Przycisk Niezerowe wartości robót służy do włączenia lub wyłączenia pokazywania robót o zerowych wartościach w danym okresie rozliczeniowym. • Przycisk Rachunek ilościowy robót umożliwia przejście do okna zawierającego ilościowe zestawienie wykonanych robót w wybranym okresie rozliczeniowym. • Przycisk Szczegółowe zestawienie materiałów. według wartości lub według grup. Jeśli przycisk jest wciśnięty. • Przycisk Wykonane roboty umożliwia przełączenie się na widok wykonanych robót. do których należą. który umożliwia przejście do szczegółowego zestawienia materiałów z wyszczególnieniem pozycji. który umożliwia przejście do zestawienia materiałów inwestora. • Przycisk Materiały inwestora.

który pozwala przejść do zestawienia sprzętu z wyszczególnieniem działów. przy pomocy którego można wprowadzić do danych materiału ilość inwestora równą całej ilości materiału. • Przycisk Połącz RMS-y. przy pomocy którego można usunąć podświetlony materiał (lub inny element) ze wszystkich pozycji. dostawców i indeksów u dostawców. według wartości. w których występuje dany element. według grup. • Przycisk Usuń element. 466 NORMA PRO . alfabetycznie według nazw. który pozwala przejść do zestawienia materiałów z wyszczególnieniem działów. przy pomocy którego można zobaczyć listę pozycji. • Przycisk Ceny wszystkie/niezerowe/zerowe służący do zmiany wyświetlania cen: wszystkich nakładów. • Przycisk Zmiana sortowania przełączający sposób wyświetlania elementów: według indeksów. • Przycisk Całość inwestora. tylko cen niezerowych lub tylko cen zerowych. który umożliwia połączenie podświetlonego elementu z innym. występującym w kosztorysie elementem wybranym przez nas z listy.. • Przycisk Pozycje zawierające RMS. • Przycisk Zestawienie sprzętu działami. który pozwala przejść do zestawienia robocizny z wyszczególnieniem działów.• Przycisk Zestawienie materiałów działami. • Przycisk Szukaj RMS umożliwiający wyszukanie elementu w aktualnie używanej bazie cenowej. • Przycisk Zestawienie robocizny działami. w których występuje.

• Widok: Działy kosztorysu. Shift+Ctrl+V • Wklej specjalnie ze schowka Program do kosztorysowania 467 . • Zachowaj bieżący kosztorys • Wklej ze schowka. • Usuń. KLAWISZE SKRÓTÓW F1 F2 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+D Ctrl+I Ctrl+N Ctrl+O Ctrl+P Ctrl+R Ctrl+S Ctrl+V Ctrl+X Ctrl+Z Ctrl+Del Ctrl+F5 Ctrl+F6 Ctrl+F7 • Pomoc. • Widok Podsumowanie. • Widok: Przedmiar. • Drukuj bieżący widok. • Zestawienie – Materiały. • Przesuń pozycję. • Widok Narzuty kosztorysu.24. • Widok Ceny | Wszystkie. • Zestawienie – Robocizna. • Widok: Kosztorys. • Otwórz kosztorys. • Cofnij operację. • Wytnij do schowka. • Przywróć operację. • Zestawienie – Sprzęt. • Wstawiaj w środek lub na końcu. • Kopiuj do schowka. • Wstaw nową pozycję. • Widok: Wprowadzone pozycje. • Idź do działu o numerze… • Idź do pozycji o numerze… • Nowy kosztorys.

Alt+F4 Alt+F5 Alt+F6 Alt+F7 Alt+F8 Alt+F9 Alt+F10 Alt+F11 ↑ ↓ Ctrl+Home Ctrl+End PgUp PgDn Ctrl+PgUp Ctrl+PgDn • Koniec programu. • Widok Rachunek ilościowy robót. • Skocz na koniec zestawienia lub widoku.Ctrl+F8 Ctrl+F9 Ctrl+F10 Ctrl+F11 Ctrl+F12 Shift+F3 Shift+F4 Alt+F2 • Zestawienie – Materiały inwestora. • Widok Wykonanie robót. • Uporządkuj okna Sąsiadująco pionowo. Scalonych. • Wstaw koniec obliczeń pomocniczych do wyrażenia obmiaru. • Zestawienie materiałów w działach. • Wstaw wzór do wyrażenia obmiaru. • Zestawienie – Tabela elem. • Przejdź do poprzedniej pozycji i wyświetl ją na górze okna • Przejdź do następnej pozycji i wyświetl ją na górze okna 468 NORMA PRO . • Uporządkuj okna Sąsiadująco poziomo. • Przewiń o jeden ekran w dół. • Wstaw sumę częściową do wyrażenia obmiaru. • Zestawienie – Statystyka. Alt+Shift+F2 • Wstaw wiersz do wyrażenia obmiaru przed wierszem bieżącym. • Przejdź do poprzedniego elementu. • Wstaw stałą do wyrażenia obmiaru. • Widok Zbiorczy rachunek ilościowy. • Szczegółowe zestawienie materiałów inwestora. • Przewiń o jeden ekran do góry. • Skocz na początek zestawienia lub widoku. • Wstaw wiersz rozliczenia robót lub wstaw wiersz do wyrażenia obmiaru za wierszem bieżącym. • Przejdź do następnego elementu.

• Przesuń się do dołu z jednoczesnym zaznaczeniem bloku. Shift+Ctrl+End • Zaznacz blok od pierwszego zaznaczonego elementu do ostatniego elementu w kosztorysie (jeżeli są to RMS-y. opcje i przyciski. Shift+↑ Shift+↓ • Przesuń się do góry z jednoczesnym zaznaczeniem bloku. pola wyboru. Tab • Przenieś podświetlenie do kolejnych pól edycyjnych znajdujących się na paskach narzędzi. Ctrl+Spacja • Skasuj zaznaczenie. • Przesuń w dół ramkę przygotowaną do zaznaczenia elementu. to do ostatniego wiersza w pozycji). W oknach dialogowych przenieś zaznaczenie ramką na kolejne elementy okna: pola edycyjne. Program do kosztorysowania 469 . • Zaznacz element (tylko po przygotowaniu elementu do zaznaczenia przy pomocy dwóch poprzednich kombinacji klawiszy). • Przesuń w górę ramkę przygotowaną do zaznaczenia elementu. Shift+Ctrl+Home • Zaznacz blok od pierwszego zaznaczonego elementu do pierwszego elementu w kosztorysie (jeżeli są to RMS-y. Shift+Spacja • Zaznacz kilka elementów znajdujących się jeden pod drugim (blok). • Przejdź do następnego działu i wyświetl go na górze okna.Shift+PgUp Shift+PgDn Ctrl+↓ Ctrl+↓ Spacja • Przejdź do poprzedniego działu i wyświetl go na górze okna. to do pierwszego wiersza w pozycji). wiersze obmiarów czy wiersze rozliczeń wykonanych robót. wiersze obmiarów lub wiersze rozliczeń wykonanych robót.

80 kopiowanie. 83 nagłówki kolumn. 96 wydawnictwa i katalogi. 20 Cenniki. 117 usuwanie. 185 Drzewo kosztorysu. 79 importowanie. 105 edycja danych. 82 biektów. 85 opcje korzystania z Intercenbudu. 79 Baza danych. 20 dołączanie obcej. 86 import dyskietki. 92 import z Intercenbudu. 99 konfiguracja baza. 110 —B— Baza cenowa. 109 Dokładność prezentacji. 86 współpraca z Capital. 20 cen elementów obiektów. 68 Drzewo działów i pozycji. 118 polecenia menu. 21 —D— Definiowanie narzutów. 269 Działy 470 NORMA PRO . 93 import z kartoteki RMS. 91 Intercenbudu. 86 elementów RMS. 33 pozycji. 116 uaktualnianie cenami pobranymi z kosztorysu. 97 import. 37 Dział zapis w postaci kosztorysu. 80 tworzenie nowej. 71. 89 import pliku. 78 usuwanie. 20 Bazy cenowe. 110 import z Normy 3. 105 dostawców. 76 polecenia menu. 20 Baza kartotek. 75 przeliczanie cen w kosztorysie wg współczynnika. 117 zestawienia. 71. 22 Dynamische BauDaten opcje korzystania z katalogów. 36 opcje szukania cen. 113 lista. 106 wyszukiwaniu elementów RMS. 353 —C— Cennik cen asortymentów robót. 80 kopia zapasowa. 158 Dostawcy kartoteka.25. 20 cen jednostkowych robót. 34 kopiowanie. 303 Cennik pozycji. 102 tworzenie nowego cennika. 84 uaktualnianie cen. 20 cen obiektów. 80 kompresja danych. 360 import z płyty CD. 80 naprawa. SKOROWIDZ —A— Aktywacja wariantów. 73 Ceny dopasowanie ceny RMS. 20 RMS. 79 zmiana danych.

68 jednostek miar. 451 obmiarów. 256 materiały inwestora. 250 usuwanie. 64 baza kartotek. 447 formtat XML. 247 wstawianie. 21 RMS. 262 Działy kosztorysu edycja danych.parametry ekonomicznotechniczne. 450 format tekstowy. 286 Eksport kosztorysu. 23 Intercenbud korzystanie z bazy internetowej. 21. 260 przywracanie z katalogu. 64 przeliczników jednostek miar. 21.symbol. 21. 243 wyszukowanie. 118 opcje cenników. 246 Kartoteka. 396 Formularz kalkulacji. 327 —I— Import kosztorysów. 250 dodawanie do cennika. 264 narzuty. 263 klucze planu. 170 —G— Grupy materiałów. 252 zaznaczanie. 245 warianty. 263 współczynniki norm i robocizna. 65 koszty transportu. 266 przesuwanie. 247 —E— Edycja danych w kosztorysie. 266 kopiowanie. 188 Ekran główny widoku Kosztorys. 244 wstawianie przez kopiowanie. 21. 450 Instalacja programu. 32 —F— Format strony marginesy. 243 Euro . 239 przesuwanie. 250 dodawanie do pozycji. 450 format ATH. 65 aktualizacja. 232. 250 dodawanie do kartoteki RMS. 310 parametry ekonomicznotechniczne. 347 wstawianie nowego. 263 widok. 266 narzuty indywidualne. 36 Elementy RMS dobieranie z cennika. 237 edycja. 172 —H— Harmonogramowanie robót. 447 Eksport kosztorysu do programów Planista i Get Manager. 239 nakłady pomocnicze. 264 usuwanie. 312 narzuty wspólne. 67 Kartoteki. 20 Katalogi Program do kosztorysowania 471 . 245 —K— Kartoteka dostawców.

188 ekran główny. 430 drzewo działow i pozycjji. 447 formularz kalkulacji. 169 okresy rozrachunkowe. 129 nowy na bazie innego. 329 Kolumny usuwanie z widoku. 23 Klucze lokalizacji. 150 ceny dostawców. 151 cenniki RMS. 45 tworzenie nowych katalogów. 55 edycja opisu. 170 grupy wariantów. 172 eksport. 53 ścieżka dostępu. 327 Klucze planów działów. 429 kopia zapasowa. 59 przyporządkowanie nakładu do wariantui. 47 pozycji. 42 przenoszenie grup. 264 katalogów norm. katalogów i pozycji. 28. 152 ceny i waluty. 222 Klucz zabezpieczający. 51 zabezpieczenie katalogów hasłem. 429 opcej widoków zestawień. 61 modyfikacje danych. 160 Katalogi własne wstawianie pozycji. 113 działu. 432 narzuty. 47 wyświetlanie nakładów pozycji. 40 kopiowanie katalogu. 189 zmiana kolejności. 50 pasek narzędzi modyfikacji katalogów. 148 ochrona. 144 dokładności. 45 tworzenie nowej grupy. 54 przeszukiwanie. 22 Kosztorys cenniki obiektów. 39. 47 główny pasek narzędzi. 30 tworzenie katalogów własnych.Dynamische BauDaten. 52 modyfikowanie pozycji w katalogu. 151 cenniki pozycji. 225 Kosztorys drzewo działów i pozycji. 61 opcje korzystania z Dynamische BauDaten. 150 charakterysyka. 58. 451 klucze lokalizacji. 137 kopie awaryjne. 189 zmiana szerokości. 54 wstawianie pozycji do kosztorysu. 49 modyfikowanie wariantów w pozycji. 47 menu podręczne. 46 modyfikowanie nakładów pozycji. 37 Klucze wykonawcze. 185 edycja. 158 dopasowanie cen do wartości. 45 wstawianie katalogów z dyskui. 80 cenników. 188 Katalogi norm. 133 numerowanie elementów. 137 łączenie. 428 import. 307 nowy. 331 472 NORMA PRO . 133 edycja danych. 48 Kopiowanie bazy cenowej. 60 wyświetlanie i modyfikacja nakładów. 429 klucze wykonawcze. 43 bazy cen jednostkowych pozycji i obiektów. 292. 118 dopasowanie robocizny.

441 praca w wielu oknach. 116 rejestracja zmian. 139 opcje obliczania narzutów. 139 upraszczanie pozycji. 204. 165 parametry ekonomiczotechniczne. 155 opcje podsumowania. 136 widok podsumowania. 31 Koszty transportu. 368 Menu główne. 25 —N— Nagłówki i stopki strony. 135 zapis w XML. 172 kontekstowe. 153 rozliczenie kosztów transportu. 228 —M— Marginesy strony. 452 podsumowanie. 367 zestawienie w okresach rozliczeniowych. 444 przeliczanie cen. 437 rozliczanie RMS. 373 podział na działy. 256 Koszty transportu. 353 złożony. 396 Materiały inwestora. 22 zmiana cen wg współczynnika. 157 różnicowy. 368 zestawienie szczegółowe. opcje. 431 wersje. 28. 432 pozycji. 247 pomocnicze. 161 opcje widoku pozycji. 434 wygląd ekranu. 369 Materiały inwestora. 135. 446 praca z wieloma.opcje. 206 podział na grupy. 377 stawka robocizny. 453 zachowywanie. 239 koszty transportu. 433 złożony. 364 zestawienie działami. 142 sumowanie robocizny. 428 statystyka. 260 porównanie z innym. 28 strona tytułowa. 83 —Ł— Łączenie kosztorysów. tabela elementów scalonych. 450 zastępowanie robocizny. Patrz menu kontekstowe Menu główne polecenia. 430 zestawienia cen. 248 zestawienie. 399 Nakłady Program do kosztorysowania 473 . 431 stałe. 264 złożony. 427 Kosztorysowanie uproszczone. 441 sprawdzanie poprawności. 379 Kosztorysy ścieżki dostępu. 22. 430 typ. 239 zestawienie. 157 —L— Lista cenników. 117 zmiana norm. 428 parametry kolumn w widokach. 352 widok skrócony. 179 podręczne. 354 wstawianie do cennika obiektów.

21 474 NORMA PRO . 275 usuwanie wiersza. 314 sposoby obliczania. 310 zachowanie definicji. 161 Poprawianie pozycji. 351 wspólne działów. 224 scalona. 247 Narzuty definiowanie. 270 Ochrona kosztorysu. 427 Opisy podstawy wyceny. 317 widok. 307 opcje obliczania. 317 wczytanie z innego kosztorysu. 348 wstawianie funkcji i wzorów. 274 sumy częściowe. 273 widok. 30 Normy . 21 szczegółowa. 312 kosztorysu. 270 wstawianie rysunków. 225 poprawianie. 332 Opcje kosztorysu. 27 rozliczania RMS. 315 wczytanie definicji. 263 —O— Obiekt. 427 na cały kosztorys. 272 wstawianie nowego wiersza. 316 zaznaczanie. 153 widoków zestawień. 428 Pasek narzędzi główny. 280 Parametry ekonomiczotechniczne w kosztorysie. 219 Obmiar definiowanie własnych funkcji i wzorów. 277 stałe globalne. 27 Ścieżki dostępu. 282 import. 284 wstawianie wyrażenia. 155 pozycji. sum częściowych i obliczeń pomocniczych. 169 Okresy rozliczeniowe. 161 programu Norma Pro. 26. 406 —P— Parametry ekonomicznotechniczne w dziale. 139 podsumowania kosztorysu. 441 Pozycja kopiowanie. 180 widoku Kosztorys. 294 usuwanie. 292 obliczenia pomocnicze. 227 przesuwanie. 315 indywidualne działów.warianty. 183 Podsumowanie opcje. 315 wstawianie komentarza. 303 działu. 286 import z programu Rysunek.zmiana w kosztorysie. 276 odwołania do pozycji. 290 klucze lokalizacji. 273 stałe lokalne. 230. 227 Porównanie kosztorysów. 160 Opcje programu separator dziesiętny. 27 separator tysięcy. 22 Obiekty wstawianie do kosztorysu. 266 edycja.

346 wprowadzanie cen RMS. 212 uproszczona. 21 usuwanie. 223 wstawianie obiektów. 27 Przesuwanie działu. 371 zestawienie działami. 375 Style wydruku. 215 warianty. 234 warianty nakładów. 392 Producenci. 386 Szablony numeracji paragrafów w charakterystyce. 373 wydruk. Patrz Dostawcy Program Norma Pro opcje. 248 uproszczone. 80 Spis baz cenowych. 248 zastępowanie. 193 wstawianie do cennika. 392 wyróżniania wierszy. 395 ramek. 228 narzuty. 215 sumowanie robocizny. 331 Rusztowania wstawianie pracy. 208 zestawienia. 224 zestawienia. 194 łączenie. 224 —T— Tabela przeliczników jednostek miar. 199 wstawianie. 208 —S— Serwisowanie baz cenowych. 201 widok. 437 Robocizna przywracanie z katalogu. 204 Program do kosztorysowania 475 . 372 zestawienie w okresach rozliczeniowych. 165 rozliczanie w innych. 430 sumowanie w pozycji. 431 Sprzęt koszty transportu. 389 wyróżniania kolumn. 249 Tabela elementów scalonych. 394 Ppzycje zestawienie. 391 tabel. 249 sumowanie w kosztorysie. 219 wstawianie z katalogów Dynamische Baudaten. 416 Transport wstawianie kosztów.upraszczanie. 370 zestawienie w okresach rozliczeniowych. 230. 145. 370 zestawienie działami. 245 pozycji. 65 —R— Rejestracja zmian w kosztorysie. 225 zaznaczanie. 371 Pozycje edycja. 373 Statystyka kosztorysu. 20 Sprawdzanie kosztorysu. 219 Rozliczanie wykonanych robót. 228 scalone. 264 elementów RMS. 380 uszczegóławianie pozycji uproszczonej. 211. 314 opcje widoku. 377 Strona tytułowa wydruk.

21 łączenie. 204 narzutów. 208 wyrażenia do obmiaru. 21. 21 lokane. 172. 318 działów. 189 widok Kosztorys. 377 wiersza obmiaru. 211 z innego kosztorysu. 352 poruszanie się po ekranie. 360 usuwanie. 79 cennika. 222 niekatalogowej. 191 Przedmiar. 347 476 NORMA PRO . 260 elementów RMS. 345 Wprowadzone pozycje. 247 obmiarów. 286. 189 zmiana szerokości kolumn. 24 Usuwanie bazy cenowej. 411 drukowanie. 361 Wybór aktywnego wariantu.—U— Upraszczanie pozycji. 150 kursy. 267. 193 alternatywy elementów RMS. 362 nakładów. 263 elementów RMS. 360 definiowanie. 201 do katalogu własnego. 245 narzutu. 380 pracy rusztowań. 395 formatowanie tabel. 359 Widoki Działy kosztorysu. 31 Warianty. 325 przypisywanie. 280 komentarza do obmiaru. 418 format strony. 411 kosztorys inwestorski. 86 działu. 272 kosztów transportu. 191 zmiana kolejności kolumn. 325 symbole oznaczeń. 346 zaznaczanie elementów. 354 usuwanie kolumn. 408 kosztorys uproszczony. 320 widok. 186 Wariantydanych. 212 Uruchomienie programu Norma Pro. 389 Harmonogramowanie. 407 książka przedmiarów. 273 Narzuty. 362 globalne. 320 wyszukiwanie najlepszych. 233 pozycji uproszczonej. 211 pomijanie elementów RMS. 326 elementów RMS. 359 wybór aktywnego. 198. 351 Podsumowanie kosztorysu. 270 —W— Waluty kosztorysu. 318 aktywacja. 320 Wydawnictwa i katalogi w cennikach. 188 Wstawianie działu. 183. 203 uproszczonych. 315 pozycji. 348 skrócony. 326 pozycji. 409 Widok Kosztorys. 321 gdzie występują. 320 robocizny. 225 widoku zestawienia pozycji. 303 pozycji. 106 Wydruk kosztorysu cenniki. 244 funkcji i wzorów do obmiarów.

406 podsumowanie. 331 rozliczanie ręczne. 386 tabela elementów scalonych. 417 zestawienie pozycji.inwestorskiego. 369 pozycji. 335 Zestawienie pozycji toworzenie nowego widoku. 358 Wymiana danych z innymi programami. 357 rozliczanie. 412 zestawienie wprowadzonych pozycji dla koszt. 423 Wykonanie robót aktualizacja cen.nagłówek. 402 wykonane roboty. 370 robocizny działami. 339 obmiary. 376 usuwanie widoku. 417 słowniki. 399 oferta. 404 opcje układu strony. 338. 418 zestawienie narzutów. 404 układ strony. 416 tytuły typów wydruków. 334 rozliczenie częściowe. 190 —X— XML zapis kosztorysu. 377 Zmiany rejestracja. 413 zestawienie RMS. 451 Wyszukiwanie w widokacch. 191 elementów RMS. 367 Wydruk zestawień. 342 rachunek ilościowy. 395 ustawienia drukarki. 371 sprzętu działami. 373 szczegółowe materiałów. 384 wygląd tabel. 243 pozycji. 224 Zestawienie materialów. 415 zestawienie działów. 450 —Z— Zaznaczanie elementów kosztorysu. 408 opcje. 410 zestawienie cen. 375 robocizny. 341 chronologia. 364 materiałów działami. 368 materiałów inwestora. 371 sprzętu. 368 materiałów w okresach rozliczeniowych. 372 sprzętu w okresach rozliczeniowych. 413 zestawy. 437 Program do kosztorysowania 477 . 370 robocizny w okresach rozliczeniowych. 414 zestawienie wprowadzonych pozycji. 405 opisy podstawy wyceny. 397 opcje wydruku kosztorysu. 388 zbiorczy rachunek ilościowy. 411 strona tytułowa. 394 style. 340 klucze lokalizacji.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->