P. 1
cudmniemany BogusŁawski

cudmniemany BogusŁawski

|Views: 100|Likes:

More info:

Published by: Alavelocidaddelaluz Teatro on Dec 21, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2013

pdf

text

original

Sections

  • S C E N A I
  • S C E N A II
  • S C E N A III
  • S C E N A V
  • S C E N A VI
  • S C E N A VII
  • S C E N A VIII
  • S C E N A IX
  • S C E N A X

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk , który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej.

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI

CUD MNIEMANY CZYLI KRAKOWIACY I GÓRALE
OPRACOWAŁ STANISŁAW PIETRASZKO

2

Tower Press 2000 Copyright by Tower Press, Gdańsk 2000

3

uważano za podłe rzemiosło. Wojciech kształcił się więc w szkole pijarów w Warszawie. a aktora – za kogoś w rodzaju błazna. zabawy teatralne gwizdami czyli innym sposobem przerywać”. Jak powszechnie i jakimi sposobami tę pogardę aktorom okazywano. wielki organizator sceny narodowej i wychowawca pierwszych zastępów artystów scen polskich. króla Stanisława Augusta. księcia Adama Czartoryskiego. W roku 1778. bez prawa do godności osobistej. urodził się Woś pod znakiem Strzelca. śpiewak operowy i reżyser. nie przypadkiem odnotował kalendarzowe okoliczności urodzin syna. Wkrótce jednak zniedołężniałego biskupa zawieszono w czynnościach kościelnych. Zaledwie jednak dosłużył się w roku 1777 stopnia podchorążego. W roku 1775 wstąpił do pułku pieszego gwardii narodowej. Rejent Bogusławski. że zwierzchnik władz porządkowych. dwór poszedł w rozsypkę i młody Bogusławski musiał szukać innej drogi. Publiczny teatr polski otwarto w Warszawie z inicjatywy wielkiego i troskliwego opiekuna literatury i sztuki. dziedzic wsi Glinne pod Poznaniem. Trudną i piękną pracę aktora. Jeśli powodem do tego surowego kroku nie był jeszcze projekt Wojciecha wybrania zawodu aktorskiego. marszałek koronny. Z urodzin w dni świąteczne. choć dawała widzowi tyle przyjemnych przeżyć i wzruszeń. to wieść o wstąpieniu syna do teatru musiała ostatecznie oburzyć szlachcica. późniejszy aktor i autor dramatyczny. dnia 9 kwietnia w Wielką Sobotę. źródłem wszelakiej mądrości. Stan aktorski był w oczach ówczesnej opinii godny najgłębszej pogardy. Rejent Bogusławski pragnął pokierować losem syna w sposób zwykły w stanie majętnej szlachty. gdy w nie znanych bliżej okolicznościach zrezygnował z wojska i na własną prośbę otrzymał od swego komendanta. w pałacach magnackich lub w 4 . Do tego czasu sztuki polskie grywano na scenach prywatnych. w kilka miesięcy po zrzuceniu munduru.WSTĘP I Leopold Bogusławski. kierownik literacki i dyrektor teatru. „ażeby nikt nie ważył się też Osoby Teatralne lżyć. zwolnienie ze służby. Woś – to Wojciech Bogusławski. Kalendarze ówczesne były dla saskiej szlachty skarbcem nieocenionym. w roku 1765. musiał w roku 1775 pod groźbą kar wzywać teatralną publiczność. drogi jego pomyślności i kariery życiowej. mówi fakt. afrontować. po czym dla zdobycia ogłady towarzyskiej zostaje umieszczony na wielkopańskim dworze biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka. oznaczające wpływ gwiazd czy konstelacji gwiezdnych – można było wywróżyć przyszłe losy dziecka. Wojciech Bogusławski wystąpił w swej pierwszej w życiu roli na deskach teatru warszawskiego. którym przypisane były poszczególne symbole astrologiczne. W jesieni 1777 roku podpisał on akt odbierający synowi Wojciechowi prawo do dziedziczenia rodzinnej majętności. której droga kariery prowadziła najczęściej przez służbę na magnackim dworze do wyższych dworskich godności lub niewielkich ziemskich urzędów. zanotował dla pamięci niemałej wagi fakt rodzinny: „R. w dni. Drogi kariery syna szlacheckiego zostały zamknięte. rejent ziemski. jak niejeden szlachcic czasów saskiego panowania. dopiero po jego wstąpieniu na tron. 1757. zaraz z wody ochrzczony”. Ojcowskie plany rejenta Bogusławskiego zostały pokrzyżowane.

Tegoż roku upamiętnił się Bogusławski w historii polskiej sceny faktem szczególnie doniosłym. które dawały głównie przedstawienia operowe i baletowe. w ciągłej rywalizacji z modnymi zespołami cudzoziemskimi. znajdujące oparcie w cudzoziemskich gustach magnatów. łask i pańskich kaprysów. Cudzoziemscy przedsiębiorcy teatralni. ponieważ wracający z podróży książę Karol Radziwiłł zapragnął mieć cały swój pałac wyłącznie dla siebie. intrygami zawistnych przedsiębiorców cudzoziemskich – szuka szczęścia poza Warszawą. Jeden z najlepszych ówczesnych artystów. a po mieście obiegła wiadomość. 1 maja 1783 roku przed bramą domu. otrzymał nagle rozkaz opuszczenia pałacu w ciągu 48 godzin. doskonały aktor komiczny Karol Świerzawski. tłumaczonych z obcych języków. Za jego to właśnie dyrekcji wszedł po raz pierwszy na scenę Wojciech Bogusławski. Pierwszym cudzoziemcem. bez odpowiedniego przygotowania. szukały w Polsce wyłącznie największych materialnych korzyści. stanęła warta honorowa. który z braku lokalu grywał w pałacu Radziwiłłowskim. Mimo szczodrych zapomóg królewskich nie mógł Bogusławski utrzymać przedstawień polskich w Warszawie. a dyrektorem teatru polskiego i baletu włoskiego mianowano Wojciecha Bogusławskiego. Daje przedstawienia w Grodnie. tak wyróżniony aktor z zapałem zabrał się do pracy. jemu też zawdzięczał troskliwą opiekę w swych aktorskich początkach. za nimi Bogusławski. był z zawodu woźnym sądowym. Warszawę odwiedzały natomiast często cudzoziemskie zespoły aktorskie. Wilnie. które miały Bogusławskiemu dać posmak przyszłych trudów i zmagań. Kierownictwo polskich przedstawień trzymali przedsiębiorcy cudzoziemscy. Lwowie. autorem lub tłumaczem sztuki. przypadkowy. Dźwigający z upadku scenę polską aktorski zespół Montbruna. zespół rozpadł się. Montbrun został zrujnowany finansowo. Najlepsi wyjeżdżają do Lwowa. jako dających większe dochody.teatrach szkolnych. Pierwszy raz występuje na scenie w przełożonej przez siebie właśnie komedii Barthégo Fałszywe niewierności. Aktorzy znaleźli się na bruku. Tym razem ma się z nią związać mocniej. który szczerze zajął się i polskim zespołem. Nękany ciągłymi kryzysami finansowymi. kompozytorem oprawy muzycznej – pierwszej polskiej opery. często bezwartościowych. w którym mieszkał. U progu swej kariery teatralnej jest już Bogusławski równocześnie aktorem i dostawcą tekstów dramatycznych. tak jak tego ówczesne warunki pracy w teatrze wymagały. Zjawiwszy się w roku 1782 ponownie w Warszawie Bogusławski znów występuje na scenie. która zwycięsko wytrzymała na scenie warszawskiej rywalizację z operą włoską. Dubnie i 5 . Pod okiem Montbruna zapoznał się Bogusławski ze wszystkimi dziedzinami życia teatru. byle tylko osiągnąć największe korzyści. Po bezowocnych próbach przywrócenia sceny narodowej aktorzy polscy rozpraszają się. którzy szybko porzucili polskie sztuki na rzecz oper włoskich. Młody. Lecz już za pierwszymi sukcesami rychło nadeszły pierwsze przykre doświadczenia. W owych czasach często aktor był zarazem reżyserem. Zespoły zagraniczne. że przedsiębiorcą widowisk teatralnych został książę Marcin Lubomirski. walki o scenę narodową w ciężkich warunkach materialnych. w ciężkiej atmosferze zależności od protektorów. bez własnego lokalu. Ale to znów był początek łańcucha trudności i zmagań. potrafili schlebiać gustom publiczności przez odpowiedni dobór wystawianych sztuk. Oto na zlecenie Montbruna przerobił na libretto operowe komedię Franciszka Bohomolca Nędza uszczęśliwiona. przez co stał się współtwórcą – wraz z Maciejem Kamieńskim. był przybyły ze swą grupą na wiosnę 1778 roku aktor francuski Montbrun. Zespół polski pracował w ciężkich warunkach. Teatr jego staje się grupą wędrowną. kierownikiem literackim i administracyjnym zespołu. płynnością zespołu. Pierwsi aktorzy teatru narodowego stanowili zespół jeszcze słaby. po paru tygodniach zostawił teatr własnemu losowi i nagle wyjechał na Śląsk w konkury do bogatej arystokratki. zwłaszcza francuskie i niemieckie oraz włoskie. którzy przedstawienia organizowali i dla siebie zagarniali główną część zysków.

E. Stolica przeżywała swe wielkie dni. żeby. przypomnieniem dzieł walecznych ich przodków. Potrzeba zmusza do nowych wysiłków. Ze swymi przedstawieniami docierał do najdalszych zakątków Polski. aby wprowadzić na scenę wielkich autorów klasycznych i aby dać wielkie. reżyser i dyrektor. komicznych. w epoce napoleońskiej. wzniecało w nich chęć stania się podobnymi. nie wszędzie jednak polskie widowiska znajdowały jednomyślne przyjęcie. W towarzystwie tym. Ś w i e r c z e w s k i. Ponieważ opera ma dużą wziętość i może zasilić ciągle pustą kasę teatru. który miał potem. i to ról różnego typu – tragicznych. Jako dyrektor zespołu położył Bogusławski szczególnie wielkie zasługi dla kultury narodowej. Ale ma też i role ulubione. Król Stanisław August zażądał wprost. dźwiga na swych barkach ciężar tych wszystkich funkcji. wzruszające widowisko o wysokich walorach wychowawczych i artystycznych. co widzą na scenie. a przygodnych amatorów zmieniał w tęgich fachowców sztuki scenicznej. którą napisze dla siebie dopiero w gorących dniach 1794 roku. szczególnie lekceważącym stosunkiem do polskiego teatru wyróżniał się młody książę Józef Poniatowski. Warszawa 1784. Jednak najbardziej chyba odpowiadać mu będzie rola. II Okres tułaczki Bogusławskiego skończył się w roku 1790. gościła posłów obradującego właśnie sejmu. charakteryzująca stosunek pewnego ugrupowania arystokratycznego do przedstawień polskich. przychodził na przedstawienia. a jednocześnie marzy o tym. który nie chciał grać inaczej jak tylko w kontuszu i z karabelą. Nierzadko musiał walczyć ze zbyt wyrosłymi indywidualnościami wśród samych aktorów. Dał początek życiu teatralnemu i organizacji teatru w szeregu miast polskich. które w pałacu Czartoryskich w Warszawie grywało dla siebie sztuki francuskie. godnie reprezentować honor polskiego żołnierza. a poza tym za nic sobie wąsów zgolić nie pozwolił... 6 . Nie chodzi tu zresztą o samego księcia Józefa.wielu innych miastach. tylko że ostentacyjnie odwracał swój fotel tyłem do sceny. Bogusławski – aktor dramatyczny – w braku fachowych śpiewaków sam śpiewa w operze. tłumaczy i przerabia sztuki obce. Warszawa 1929. Wojciech Bogusławski i jego scena. W walce z olbrzymimi trudnościami. jakich mało na świecie. by książę zechciał bywać na polskich przedstawieniach. Książę – jak mówi opowieść – rozkaz wykonał. Bogusławski sam często zastępuje brakującą obsadę ról. W dramacie. kiedy to na wezwanie króla zjechał ze swymi aktorami do Warszawy. z rosnącym zadłużeniem utrzymywał doskonalącą się kadrę aktorów. Teatr wszędzie witano z ochotą. godnymi. komedia w 3 aktach. Ukazuje dużą skalę talentu aktorskiego. s. Oto np. z takim Świerzawskim. który wśród szeregu zamierzonych reform przeprowadził jedną szczególnie ważną dla Bogusławskiego. Jako autor zabiega o ciągle świeży repertuar. aby ich kiedyś prawnukom wystawiano na wzór naśladowania”. by nagiąć ich do potrzeb sztuki. miłosnych. Mianowicie w ramach uchwały dotyczącej zniesienia wszelkich monopoli upadł również przywilej teatralny upoważniający posiadacza (a był nim 1 2 Człowiek. gdy zespół aktorski okaże się zbyt szczupły. autor. Chwilowe sukcesy przeplatają się z coraz cięższymi trudnościami materialnymi. 229. Jako aktor grywa dziesiątki ról. lecz o symboliczność sytuacji dobrze charakteryzującej kosmopolityzm arystokratycznej góry. Zwłaszcza w scudzoziemczałych kołach artystycznych przekładano komedię francuską czy operę włoską nad sztuki polskie. Bogusławski – w jednej osobie aktor. Swój pogląd na funkcję społeczną teatru wyraził w jednej ze sztuk1 przez usta jej bohatera: „Dla młodych teatr powinien być zwierciadłem ich śmieszności. przykładem cnót obywatelskich. jeszcze w XIX wieku w kołach towarzyskich krążyła opowieść2. np.

Z atmosfery czci dla Konstytucji i króla wyrosły też dwie następne sztuki wystawione przez Bogusławskiego – komedia Wybickiego Szlachcic mieszczaninem i dramat historyczny Niemcewicza Kazimierz Wielki. Wystawiono sztukę polityczną. 15 stycznia 1791 roku był wielkim dniem Bogusławskiego.od lat – ze złą sławą – kamerdyner królewski Ryx) do wyłącznych korzyści i decydowania w sprawach teatralnych. a nawet – wraz z ks. A Warszawa czekała już tylko hasła wybuchu. jakie wypowiedział teatr Bogusławskiego. ponieważ teatr służy złej sprawie. w kontaktach z ludźmi z kół antytargowickich i rewolucyjnych odczytujemy jego tajną aktywność polityczną. który przy okazji napaści na sztukę Niemcewicza zażądał od sejmu. Bogusławski odłożył pochwały dla króla. która od razu stanęła w ogniu walki ideologicznej. Tego dnia odbyło się pierwsze. W jego komedii Henryk VI na łowach jest wiele wymowy antymagnackiej. Powrót posła był dla Bogusławskiego nie tylko szkołą sztuki politycznej i politycznej agitacji. W działalności kierownika sceny narodowej był to moment zwrotny. 18 stycznia wystąpił w sejmie przedstawiciel reakcyjnego obozu szlacheckiego. Choć za rządów Targowicy repertuar teatru musiał ulec zasadniczej zmianie. W gorących chwilach niebezpieczeństwa grożącego Ojczyźnie. a zarazem momentem szczytowym w dotychczasowych dziejach sceny narodowej. a z własnej. Bogusławski jest już członkiem Związku Rewolucyjnego. Spoglądała „przeciw słonku”. zarządzono już tylko publiczne ujawnienie autora sztuki. Bogusławski rozpoczął pracę w nowych warunkach ze świeżym zapałem. w jesieni 1793 roku. W roku 1793 spotykamy w otoczeniu Bogusławskiego księdza Józefa Meiera. Mógł teraz realizować swe marzenia o teatrze-wychowawcy. jej twórców i króla. na kilka tygodni przed wybuchem insurekcji w Warszawie. Przeżywa też wzruszenie najbardziej prywatne – narodziny syna. nie rezygnuje przecież Bogusławski z akcentów politycznych.. ponieważ powszechnie wiedziano i twierdzono. gdzie według planów władz powstańczych z Kościuszką na czele miała się zacząć insurekcja. na ziemię krakowską. którą obezwładniali zdrajcy targowiccy z pomocą swych carskich sprzymierzeńców. Hasła powstańcze wybiegły szybko poza ścisłe kółka 7 . poseł Suchorzewski. z entuzjazmem przyjęte przedstawienie Powrotu posła Niemcewicza. by do nich nie wracać. będący dalszym ciągiem sztuki Niemcewicza. tak często pustką świecącej kieszeni składa hojną ofiarę 12 tysięcy złotych. Meierem – należy do radykalnego. Bogusławskiemu) kierownictwo odebrać. W różnych przejawach jego działalności. Gdy Stanisław August zdradził naród i przystąpił do Targowicy. z optymizmem obserwuje potężnienie nastrojów rewolucyjnych wśród ludu warszawskiego. by kierownikowi teatru (tj. Lecz większość posłów śmiechem przyjęła ten atak. a cenzorzy targowiccy dopatrzyli się nawet aluzji antykrólewskich. że ośmieszony w Powrocie posła Starosta jest wiernym portretem literackim posła Suchorzewskiego.. wytoczono sprawę przed sądem sejmowym. ale w potężnym wrzeniu dojrzewał on coraz bardziej. jednego z najbardziej radykalnych warszawskich jakobinów. Były to ostatnie wyrazy hołdu dla króla. prowadzi agitację. Bogusławski przeznacza na ten cel szereg przedstawień teatralnych. jakobińskiego skrzydła tej konspiracyjnej organizacji. a gdy Bogusławski z dużą godnością się wytłumaczył. ale również źródłem pomysłu i podnietą dla jego własnego pióra. Przedstawienia przerwano. który dla sceny narodowej tłumaczy mieszczańskie dramaty Kotzebuego. gdy pusty skarbiec koronny apeluje do narodu o datki dobrowolne na obronę kraju. Bogusławski pisze i w kilka miesięcy później wystawia obraz dramatyczny Dowód wdzięczności narodu. Jest to udramatyzowana gorąca pochwała Konstytucji 3 maja. na południe. Wobec szeregu trudności nie doszło do rozpoczęcia powstania w pierwszym planowanym terminie. Nie znamy bliżej osobistych losów Bogusławskiego za rządów Targowicy. Wybuch odłożono. na których ustalono szczegóły rozpoczęcia powstania.. W roku 1794. Bierze udział w zebraniach. pracuje pod groźbą aresztowań.

III Sztuka Bogusławskiego od strony najbardziej zewnętrznej przedstawia nam dwa powiązane ze sobą wątki: pełną przeszkód miłość dwojga młodych bohaterów Cudu. jest ludowym tłem obyczajowym dla wątku miłosnego dwojga młodych Krakowiaków. w oklaskiwaniu takich ustępów komedii. w krzykach i hałasach.konspiracyjne. lokaj czy szewski czeladnik. poza kręgi szlacheckie i mieszczańskie. klasowej. zaobserwowanych w życiu chłopskim formach obyczajowych. by stłumić wrzenie i rozgromić ośrodki powstańcze. Powstania nie można już było dłużej odkładać. Konfederacja targowicka. Warszawski woźnica. na agitacyjną rolę Krakowiaków i Górali i nawet ich wpływ rewolucjonizujący w przededniu wybuchu powstania Kościuszki? Czemu przypisać żywą i wyraźnie polityczną reakcję na wystawienie sztuki? Choć sam Bogusławski w spisanych u schyłku życia swych Dziejach Teatru Narodowego zostawił wyznanie. wojewodów i biskupów pobierał lekcję rewolucji. W tym to czasie i w tych okolicznościach napisał Wojciech Bogusławski Krakowiaków i Górali. Wesele Pawła i Zosi. Warszawa. na polityczną wymowę. S m o l e ń s k i. miało miejsce 4 kwietnia 1794 roku). Tym dwu zasadniczym wątkom akcji przyporządkowane są inne elementy budowy utworu. Stacha i Basi. 323. A postępowe głowy i pióra nie ustawały w agitacji. gotowa broń porwać na rozkaz. Zdrajcy targowiccy i ich carscy protektorzy z trwogą nasłuchiwali odgłosów zbliżającego się wybuchu. Poseł carski Bułhakow z niepokojem donosił swemu rządowi: „Ferment umysłów objawia się w pamfletach. w tym miejscu szczególnie. Odrębność tego motywu wyniknąć mogła z oparcia się autora. 8 . budziły aktywność mas ludowych i ciche nadzieje. Kraków 1903. Hasła narodowe nabierały w praktyce wymowy społecznej. to jednak zaraz obok zaprzeczył temu stwierdzeniem. Przeniknęły w szerokie rzesze miejskiego plebsu i ludu wiejskiego i na wzbierającej fali rewolucyjnej budziły radykalną myśl społeczną. które mogą być zastosowane ku szkodzie i ośmieszeniu konfederacji”3. czekała na znak Kościuszki. Akcja sztuki jest rozwinięciem tych konfliktów. Przedsięwzięto surowe środki. w zuchwałych dyskusjach. W lutym 1794 roku ambasador carski hr. że napisał swe dzieło pod wrażeniem wieści o zwycięstwie Kościuszki pod Racławicami (które. Konflikty te są w istocie dość błahe i nie tak trudne do rozwiązania. w piosenkach wyszydzających targowickich hetmanów. a ich pomyślne rozwiązanie decyduje o optymistycznym nastroju i wydźwięku całości. odważnej i jawnej prawie. że walka narodowowyzwoleńcza przyniesie i społeczne wyzwolenie. skwapliwie chwytali i czytali rozrzucane po mieście antytargowickie ulotki – i słali alarmy do Petersburga. że wskazywali na aktualność. że w dziele Bogusławskiego już współcześni widzieli wysokie wartości ideowe i artystyczne. że sztukę wystawiono po raz pierwszy – co też wyraźnie potwierdzają inne dokumenty – w dniu 1 marca 1794 roku. oraz konflikt między Krakowiakami i Góralami. będące w stosunku do podstawowych wątków częścią dość luźną i łatwą do wyodrębnienia. s. Może to osłabiona starością 3 W. na gotowych. Bardos nie ma zbyt wiele do roboty i choć pomagają mu w tym sytuacje przypadkowe – nie psuje to naturalności utworu i zgadza się z jego pełną optymizmu atmosferą. Zjawiający się we wsi niespodziewanie student Bardos jest autorowi bardzo potrzebny w kompozycji sztuki: usuwa kolejno przeciwności dzielące bohaterów i swymi zabiegami doprowadza do pomyślnego rozwiązania konfliktów. w których wyniku uwięziono grupę aktywnych działaczy konspiracji. Czemu więc przypisać należy. przypomnijmy. którego nastroje antytargowickie ośmielały do drwiny z panów feudalnych. Atak na zdrajców targowickich był zarazem atakiem na magnaterię. Igelström przeprowadził liczne aresztowania.

jak żadną do tego czasu. iż niewinną gra farsę. Sierpiński. Kładli 9 .pamięć. Nie znamy dzisiaj autentycznego tekstu tych pierwszych przedstawień. Opera tedy korzystała z niemałej swobody. zmieniane ciągle przez nowych wykonawców. Krakowiacy i Górale są komediooperą. krążącą po mieście plotkę czy nawet aluzję polityczną. Cnota weźmie górę. to dla lepszego okazania. opisuje scenę. One to. A związek ten nie był nie znany ówczesnej Warszawie. Trębicki. jako po części tylko literackich a po części muzycznych. Teoretycy literatury tamtych czasów w Polsce. a może obawa przed narażeniem się władzom carskim kazała Bogusławskiemu zataić swoją działalność polityczną przed wybuchem powstania. W walce Stacha o ukochaną Basię i w wynikłym z tego konflikcie między Krakowiakami i Góralami trudno nam dziś odczytać kontury ówczesnych konfliktów społecznych czy politycznych. które w różnych zachowanych wersjach tekstu utrzymały wiele żywych i łatwych do odczytania myśli i aluzji politycznych. To nie będą żadne cuda. nie deklamowanym z pamięci słowem oddziaływała na społeczeństwo. nasycała się aktualnymi problemami. wplatał w tekst pochwały i nagany. pozostawiając tym samym operę poza swoją surową nieraz krytyczną kontrolą. piosenki chłopów krakowskich. Że ty weźmiesz w skórę. obracał się do loży Ożarowskiego i wprost do niego przytomnego adresując się palcem mu kiwał. agitacyjną rolę polityczną utworu i jego silny związek z przygotowaniami do powstania. iż Bogusławski był członkiem rewolucyjnego sprzysiężenia i „w myśl wskazówek tegoż” napisał Krakowiaków i Górali. Górali czy studenta Bardosa. wobec utworów operowych. często z przedstawienia na przedstawienie. To arie. po aresztowaniu go ok. były zmienną i stale zmienianą częścią tekstu sztuki. Może widzowie pierwszych przedstawień lepiej potrafili rozszyfrować jakieś aluzje polityczne w dialogach bohaterów sztuki. Są jednak w Krakowiakach i Góralach takie partie utworu. a jako utwór operowy mają obok tekstu recytowanego także tekst śpiewany z towarzyszeniem muzyki – owe arie przede wszystkim. Jak były wykonywane na scenie – wiemy z nielicznych świadectw ówczesnych pamiętnikarzy. wiążąc się niekiedy bardzo luźno z akcją sztuki i głównymi wątkami. już po śmierci Bogusławskiego. i tekst ten prawdopodobnie nie jest identyczny z tekstem marcowej premiery 1794 roku. zajmujący się określaniem koniecznych właściwości poszczególnych gatunków literackich. A one zwłaszcza spotkały się z najwyższym przyjęciem widowni. skierowując ją do jednego z obecnych na przedstawieniu dygnitarzy kliki targowickiej. pochlebstwa i złośliwości. Jeden z uczestników warszawskiej konspiracji. Władze zaś – po trzech dniach zawiesiły wystawianie Krakowiaków i Górali. Publiczność warszawska przyjęła sztukę Bogusławskiego entuzjastycznie. Według ówczesnego zwyczaju ta zwłaszcza śpiewana część utworów operowych była nieraz dowolnie zmieniana przez aktorów. w roku 1841. Krakowiaków i Górali wydrukowano po pięćdziesięciu blisko latach. nie mieli własnego stanowiska i w swych systemach teoretycznych najchętniej ten gatunek pomijali. Z całego tekstu Krakowiaków i Górali – o tych właśnie partiach komedioopery Bogusławskiego w jej pierwszych przedstawieniach mamy najmniejsze wyobrażenie. Jeden z nich. Śmiał się z głupstwa sam Ożarowski – patrzyłem na to własnymi oczyma – choć pewnie w duszy jego wesołość nie panowała. Ta właśnie część opery najsilniej wiązała się z chwilą bieżącą. w której grający w Krakowiakach i Góralach Bogusławski aktualizował tekst swej śpiewki. One to wydarły się szybko z sali teatru i powtarzane przez dziesiątki ust obiegły wkrótce całe miasto. hetmana wielkiego koronnego Ożarowskiego: „Kiedy obrotny Bogusławski śpiewał tę piosenkę: Bo jak się nie uda. W śpiewkach operowych aktor zwracał się do osób siedzących na widowni. żywym. 23 marca zeznał nawet na śledztwie.

„ż”. w Jonkowej charakterystyce pozycji materialnej Stacha (akt I. sc. że autorem niektórych piosenek w Krakowiakach i Góralach był jeden z organizatorów i późniejszych przywódców powstania – Hugo Kołłątaj5. By tekst piosenek lepiej trafiał do serc widowni. a pana – również wbrew prawdzie – jako dobrotliwego ojca swych poddanych. hojnymi w przyjaźni. 10 . „c” jak „sz”. i pewnie nie zgadywali dowcipu. 1). gatunek literacki. w całym losie Bardosa widać beznadziejność doli człowieka z rzadkim na owe czasy wykształceniem. „c”). z dużą otwartością manifestowały uczucia i nastroje ludu warszawskiego. Ale mógł ją zdobyć nawet organista Miechodmuch. „cz”. Rk XI. wierny kochanek Basi. szczerze mu pomagający jego przyjaciel. „ż”. żeby odróżnić się od chłopów mazurzących. bohaterowie. których był ulubionym aktorem pan Wojciech. bardzo bezpośredni odnosiły się do ówczesnych wydarzeń i ludzi. ale jako pokornego sługę pańskiego. s. który nie ma co jeść. Literatura polska przed Bogusławskim niejednokrotnie już sięgała do tematyki ludowej. w ich aktualności i ostrzu politycznym. Charakterystyczne. ale na odbiorcę z niższych w ówczesnym porządku warstw społecznych. Pisze o tym W. 101. że właśnie teatr Oświecenia. Scena narodowa stała się trybuną agitacji politycznej. Być może. a nieraz i rozbójniczego trybu życia Górali. nastawiony nie na użytek dworski. Śpiewki aktorów tych pierwszych przedstawień Krakowiaków i Górali w sposób. żywa postać humorystyczna. choć wtedy. 271–277. gdy występuje jako chytry pomocnik żyjącego z „cudów” plebana – znajdziemy w jego portrecie rysy satyry jako wynik krytycznej postawy autora. bo prawdziwie przeżywa odmowę Basi. sc. którzy te piosenki śpiewali. choć przeszkadzają Stachowi. którzy się nie urodzili bogatymi. Śmieszny to i poczciwy człowiek. s. nawet Bryndas. tylko łaska pańska lub sukienka duchowna zapewniały przyszłość. w. T o k a r z a. mściwymi w zwadzie. 1. 82–100) przebija duma z zamożności krakowskiego chłopa i zrozumienie znaczenia tej zamożności w staraniach o żonę. nawet Dorota. w sposób śmiały realizowała program przywódców konspiracji. układając dla aktorów teksty aktualnych piosenek. Warszawa 1950. jak widzimy. bo jednak szczerze zakochała się w Stachu. ze sceny budziły ducha patriotycznego i rewolucyjny optymizm. że i wybitni działacze polityczni przyłożyli się jakimś osobistym wkładem do dzieła Bogusławskiego. ale w sposób ograniczony. Pokazywano chłopa. Choć taka czy inna piosenka sama niekiedy by wystarczyła. choć rywal Stacha. bo ukazał ich autor ludźmi żywymi. Jonek. to przecież niesłuszne by było widzieć wartość Krakowiaków i Górali tylko w tych śpiewkach. 1912. który miał służyć właśnie opiewaniu życia wiejskiego. „z”. paradyz huczały od oklasków. Literatura nurtu realistycznego podejmowała próby ukazania wsi i jej życia. aby premierze sztuki zapewnić wówczas sukces. pasterskiego i myśliwskiego. choć rywalka Basi. w powiązaniu z materialnym bytem krakowskich chłopów i Górali. indywidualnym językiem. z charakterystycznym tzw. W wieku XVIII wśród poetów polskich bardzo spopularyzowała się sielanka. w szczerym zmartwieniu Bryndasa i jego kompanów (akt II. mówiąca własnym. pełnymi ludzkich uczuć. pozostawił najwierniej4 5 Cytuję za książką W. Stach. H a h n w „Pamiętniku Literackim”. Bardos obalający przeszkody zagradzające obojgu młodym drogę do szczęścia – najłatwiej mogli zdobyć sympatię widzów. czyli wymawiających głoski „sz”. Bliscy stają się nawet Górale. szadzeniem (czyli wymawianiem głosek „s”. bo wówczas ludziom. 4) odbija się obraz trudnego. rzadko dając prawdę o ludzie. Tak tradycja przekazała poparty częściowymi dowodami domysł. ale ukazując je według ustalonych schematów przedstawiał życie chłopów fałszywie jako życie beztroskie i szczęśliwe. Insurekcja warszawska. sc. „cz” jak „s”. Lecz cały parter. W pieśni przybywających w gościnę Górali (akt II. trzęsły się od tupania”4. Co ważniejsze – autor pokazał ludzkie uczucia i przeżycia z prostą a jednak trafną motywacją. fragmentaryczny. ale w tym zestawieniu dopiero widać miarę nowatorstwa autora Krakowiaków i Górali. loże.się ze śmiechu na stołkach swoich generałowie i oficerowie moskiewscy. „z”. galerie. musieli najpierw pozyskać te serca w akcji sztuki. któremu na nic mądrość.

Na niemałej znajomości życia wsi oparł się autor w opisach obyczajów i obrzędów. ale także reprezentująca cechy wspólne. W Krakowiakach i Góralach lud polski po raz pierwszy w naszej literaturze dramatycznej występuje jako gromada. Świeżość. Nie jest to jakaś rzeczywiście istniejąca. przedstawiająca zakochaną parę wieśniaków. ukazująca z całą bezwzględnością wyzysk materialny i moralną ohydę pańskiej władzy nad chłopem. To raczej celowa. cierpiący. Może i w 1794 roku na któryś z tych sposobów odczytywano konflikt Krakowiaków i Górali. względnie ludzie zbałamuceni przez Targowicę. Dowodem dużej wnikliwości autora i dobrej znajomości gwar polskich jest fakt. jeśli je ktoś zechce naruszyć. a Górale to targowiczanie. całą serię charakterystycznych wyrażeń gwarowych i stworzył z tego dość jednolitą gwarę. którego życie. ani góralski. ale ich język nie jest ani krakowski. że język Krakowiaków i Górali odzwierciedlił istotne cechy gwarowe i np. uderzająca w zestawieniu z poprzednikami. i prawdziwi ludzie z polskich Tatr. zadzierzysty. Nowość obrazu wsi u Bogusławskiego ujawnia się szczególnie w jeszcze jednym punkcie. To już lud wolny. Jedna to Czynsz Franciszka Karpińskiego. Tymczasem w Krakowiakach i Góralach tych konfliktów nie odnajdujemy. że Krakowiacy to Polska. o wnikliwej obserwacji i o bezpośrednim dotarciu Bogusławskiego do skarbca polskiego folkloru. którzy nie mogą się pobrać wobec zakazu ze strony dworu. Bogusławski pozbierał z różnych dialektów. Krakowiacy i Górale mówią tak samo. do 11 . że wreszcie – to prawdziwi Krakowiacy. czy taka wieś wówczas w Polsce – i nie tylko w Polsce – istniała? Autorzy sielanek często jako przykład takiego wolnego ludu wskazywali lud szwajcarski. ale gromada – bez pana. nowość dzieła Bogusławskiego. artystyczna kompozycja językowa. energii życiowej. ale lud pełen siły. Gromada barwna. uczucia. by być przyczyną i przedmiotem wzruszeń. Wydaje się. czego odzwierciedleniem są najbardziej realistyczne utwory literackie owych czasów. Ale wieś polska w okresie Oświecenia była nabrzmiała społecznymi. Jakkolwiek będziemy pojmowali Krakowiaków i Górali – zawsze pozostanie jeden zasadniczy sens ideowy całego utworu: pobudka patriotyczna dla całego narodu. kim są właściwie Krakowiacy i Górale. w czym mylili się długo jeszcze liczni pisarze wprowadzający gwarę do literatury. wspaniały obraz obrzędów weselnych. najbardziej realistyczne obrazy życia wsi. nawet do rodzimej Wielkopolski sięgając. w dwóch zwłaszcza sztukach. mówi o szczerym zainteresowaniu autora życiem wsi. rozporządzającymi znacznie uboższym materiałem z rzeczywistości w charakterystyce chłopskiej psychiki. poza Bardosem i Miechodmuchem. nie uciskany. wezwanie do wspólnej walki z wrogiem. w ucisku społecznym – ale na pierwszym planie. że Krakowiacy – to patrioci. oryginalne. z galerią zindywidualizowanych postaci. Ale czy taki lud.sze. a nie „rz”. świadomy swej wartości. radości i troski mają prawo do tego. różnie objaśniano. Lud występuje jako gromada. najpopularniejsza przed Krakowiakami i Góralami opera polska. zdrowia moralnego. gotowy walczyć o swoje prawa. pragnący jałowego współczucia. Uderza bogato opracowana ludowa obyczajowość. Wszyscy. jako zbiorowość. którą obdzielił swych bohaterów. mieszkańcy ziemi krakowskiej. Już nie na marginesie pańskiego życia. na drugim planie. że wszystkie te sądy są równie po części słuszne. odpowiadająca pewnemu regionowi gwara. obyczajowości i powszedniego bytowania. Czym jest ten konflikt? Czy można się w nim doszukiwać literackiego ujęcia walki jakichś konkretnych grup społecznych owych czasów? Komentatorzy różnie próbowali to zagadnienie rozwiązać. w mazurzeniu starał się zachować konsekwentnie „z” tylko w miejscu literackiego „ż”. nie w zależności od pana. mówią gwarą. kogo oni konkretnie przedstawiają: że to jest obraz starcia chłopów ze szlachtą. a Górale to zaborcy. Nie można widzieć konfliktu klasowego w konflikcie Krakowiaków i Górali. jako lud – pełnoprawny bohater. druga to komedioopera Stanisława Szymańskiego Zośka. klasowymi konfliktami. swawolne nieraz piosenki.

istotnej części narodu. Zbieżności Krakowiaków i Górali z literaturą sielankową są tylko zewnętrzne i pozorne. Obraz wsi nie jest tu nieruchomą. aby ukazaniem stosunku pana do chłopa nie rozjątrzać rozdarcia klasowego społeczeństwa w momencie. ciemnota i zacofanie. arie). przerazi nawet szlacheckie koła w kierownictwie powstania. Nie jest to jednak obraz czysto fikcyjny. kazały autorowi zrezygnować z wyposażenia obrazu wsi w wiele autentycznych rysów. które mogło wyzwolić olbrzymią energię mas ludowych. Te liryczne wypowiedzi ludowych bohaterów Bogusławskiego są też szczególnie cenną częścią utworu. w rewolucyjnym wrzeniu mas ludowych. a w szczególności jego optymizm i wiarę w siłę rozumu i możliwości człowieka. Nie tylko brak tu spojrzenia na wieś ze stanowiska dworu czy plebanii. Te założenia ideowe utworu. Ludowi należało uświadomić jego własną wartość. Organizatorzy powstania z Kościuszką na czele dobrze zrozumieli. czasem wypowiadało ono nawet jakiś program społeczny. dziedzicząc najlepsze tradycje polskiego Oświecenia. dużą rolę odgrywa żywioł liryczny (piosnki. Wydobył Bogusławski przede wszystkim najbardziej istotne cechy i prawdziwe wartości polskiego chłopa. Ale gdy ujawni się ona w insurekcyjnej rzeczywistości 1794 roku. Ułatwiły to prawa rodzajowe opery. martwą malowanką. zdrowe moralne zasady. których nie zdołały zniszczyć wieki feudalnego panowania. Tę rolę. która może swą akcję sceniczną ograniczyć do rysów najprostszych. Skorzystał autor z wynikającego z konwencji operowej szczególnego prawa wyeliminowania z tekstu utworu rzeczy i zjawisk.jedności działania. Ta energia nie wyładowała się bez reszty w pokazanych przez autora konfliktach w dziele. utrwaloną w skarbcu folkloru. w operze. sielankowy. gdy od wspólnego wysiłku całego narodu zależała niepodległość. co było w życiu chłopów polskich zjawiskiem nietrwałym. Tu – niezależnie od żywotności akcji. znaczenie i potęgę mas ludowych należało ukazać choćby samej szlachcie. nie oglądał jej jednak przez okulary klasowego interesu szlachty i dlatego pokazał ją inaczej i prawdziwiej. Czasem w tej formie zamknąć się mogło nieśmiałe wprawdzie. Fantazja twórcza Bogusławskiego kreśli obraz wsi całkiem nowy. głęboko ludzkich wzruszeń i prawdziwej wiedzy o życiu. jak uległość i pokora. Ale marzenie twórcy Krakowiaków i Górali nie było spekulacją myślową i nie było – projektem reform. trzeba było nadać obrazowi artystycznemu zakres jak najszerszy. wychodzi poza jego światopoglądowe ograniczenia w punkcie bardzo istotnym. dwór i plebania podlegają tu widzeniu i ocenie z pozycji ludowej mądrości i moralności. Bogusławski patrzył na wieś ówczesną. Pokazał bogatą obyczajowość ludową i samorodną twórczość artystyczną. ale nawet. program szerokiego frontu walki z zaborcą. Obraz sielankowy nie zawsze zresztą zrywał z życiem rzeczywistym. O jakiego wroga i jakie działanie chodziło – lud Warszawy doskonale zrozumiał. przeciwnie. ile w przeżyciach bohaterów utworu. jest tętno życia i utajona jeszcze co do swego właściwego charakteru i kierunku dynamika chłopskiej zbiorowości. ich patriotyzm rzetelny jako podstawowej. że walka z zaborcą bez szerokiego ruchu mas ludowych jest z góry skazana na niepowodzenie. Odbicie tego procesu w dziele Bogusławskiego u progu insurekcji jest świadectwem realistycznej po- 12 . zatem bogactwo wiedzy o życiu wypowiada się tu nie tyle w bezpośrednim obrazie na scenie. Dzieło Bogusławskiego. lecz szlachetne marzenie o lepszym życiu ludzi. Oto nie ma w Krakowiakach i Góralach nic z metafizycznego przeświadczenia o niezmienności porządku świata. jego właściwe miejsce w społeczeństwie. a po trzech przedstawieniach zrozumieli to także zaborcy i zdrajcy targowiccy. smutną koniecznością i wynikiem klasowych stosunków feudalnych. oderwany od życia. które nie są w sztuce potrzebne. Ukazywało żywiołową gotowość rewolucyjną mas ludowych. szczere ukochanie ziemi ojczystej – warunek rzetelnego i żywego patriotyzmu. Rodziło się ono w dniach pobudki do powstania. Wydobył w swym obrazie nie to. Aby objąć cały naród skuteczną agitacją. Swym ludowym bohaterom przyznał niemały przywilej – przywilej nie tylko literacki – pozwolił im wyrazić wielką sumę swych własnych. sens najbardziej ogólny. pokazał głęboką ludową mądrość. pańszczyźnianego wyzysku.

nauczyła się młynarzowa Dorota. Dzięki czemu Bogusławski potrafił odczuć. Obok krytyki oficjalnej obyczajowości jest również krytyka niektórych stron oficjalnej kultury. którego sprawcą przy pomocy elektryczności 13 . „Cud mniemany”. Ludowym bohaterom powierzył Bogusławski przetłumaczenie swej patriotycznej idei. niż to określały ramy programu społecznego najbardziej postępowych ugrupowań w powstaniu kościuszkowskim. Za zepsute obyczaje dostało się trochę i księdzu plebanowi. za to właśnie uderza autor w życie dworskie.stawy autora. gdy wspiera słuszną sprawę. jałowych spekulacji i filozofowania wynosi do wsi podkrakowskiej swą elektryczną maszynę. tak gorąco walczących z zabobonem. co najbardziej narodowe. Wyniósł także krytyczną ocenę nauk przyrodniczych. W tym miejscu nawiązał Bogusławski do żywych tradycji literatury Oświecenia. ale poprzez jej słowa i działanie daje autor świetną satyrę na plebanię. w gronie polskich jakobinów. jak lekko traktuje się związek małżeński. Pozwala również widzieć w utworze myśl śmiałą i przypisywać jej rewolucjonizujące znaczenie w ówczesnych warunkach. filozofów i poetów oraz przekonanie o jałowości ówczesnych oderwanych od życia studiów humanistycznych. ale zespoliła patriotyzm z odzwierciedleniem tego. jakie jest prawo historii. Dlatego też w ograniczonym tylko stopniu występuje w utworze satyra i akcenty krytyki społecznej. jest wynikiem nowego sposobu patrzenia na świat. Piórem Bogusławskiego kierowała dojrzała w tym środowisku idea patriotyczna. Oto śmieszna postać Miechodmucha. Student Bardos wyniósł ze szkół nie tylko niechęć do sławnych autorów. pragnących według praw rozumu naprawić ginący feudalizm. obawiająca się zbyt rewolucyjnych wniosków płynących z tych badań i ich przeniesienia na życie. Rozczarowany do oficjalnej nauki Bardos. Idea utworu mogła kierować dalej. Temu zepsuciu klasy panującej autor przeciwstawia prawość. jakże odmiennego od ostrożności oświeceniowych reformatorów. dzięki czemu jego fantazja. ukazać potęgę ludzkiego rozumu i wielką wartość teorii. niż to może myślał sam Bogusławski. siłą rozumu i z tą pomocą kierować walką o słuszną sprawę. jaką w sztuce wyznaczył Bardosowi: organizować jedność. publicystyki. dobrze uświadomiony cel. określone zadanie. jak się zdradza męża. podeprzeć ruch wiedzą. Sztuka stała się nie tylko narodową pobudką. z cudów. przekreślała jako przeżytek wieś pańszczyźnianą i kierowała myśl patriotów ku dniom nadchodzącym. jak za frazesami o moralności kryje się tam powszechne wyuzdanie obyczajów. Dość ogólny charakter całego obrazu w Krakowiakach i Góralach pozwala na różne interpretacje. Raczej ograniczał się on do roli. szlachecki sejm zatwierdził rozbiory. jaką przeszedł w czasie swej działalności w radykalnym odłamie Związku Rewolucyjnego. że taki był właśnie cel i zamiar autora. w pańskim domu. Postać ta jest wprawdzie przede wszystkim humorystyczna . ze szkolnego środowiska akademickich dyskusji. których rozwój hamowała często oficjalna nauka. nierzadko chłoszczącej swym piórem klasztory. satyry Oświecenia. zdrowe moralne zasady. które z programem walki narodowowyzwoleńczej łączyło plany i nadzieje na radykalne zmiany porządku społecznego. Oto jedna z istotnych różnic między Bogusławskim i jego poprzednikami. by przy jej pomocy obalić śmieszne przesądy. Nie znaczy to. Spełniając je dla potrzeb gorącej chwili – osiągnął autor więcej. bezpośredniość i prostotę uczuć swych ludowych bohaterów. w mieście. którzy z dumną świadomością podkreślają swą moralną wyższość nad pańską obyczajowością. żerującą na łatwowierności ludzi. Tam to. Magnaci służyli zaborcy. mogła iść torem prawidłowym i nie zastygła w formie sielankowej? Pomogła w tym Bogusławskiemu jego postawa rewolucyjna. kościelnego organisty. Najsilniej w Krakowiakach i Góralach wystąpiły akcenty krytyki w sprawach moralnoobyczajowych. W szczytowym momencie akcji utworu zabrzmiały echa filozofii. Ideologia tego środowiska. Tu już lud stawał się fundamentem i istotą narodu. mnichów i tłustych prałatów. żyjącą z wyłudzanych od chłopów datków. szkoła polityczna. usuwać przeszkody na drodze do niej wiodącej. odbiegająca od pańszczyźnianej rzeczywistości wiejskiej i konstruująca obraz wsi całkiem nowy.

jest student Bardos, obnaża nawarstwioną przez wieki przesądność, ukazuje współczesnemu człowiekowi, jak niepojęte, „cudowne” zjawisko – jest naukowo wytłumaczalnym zjawiskiem w przyrodzie. Tak właśnie literatura Oświecenia walczyła z ciemnotą, pozostałą po epoce panowania kalendarzy, wróżb astrologicznych i topienia rzekomych czarownic. Bogusławski, nawiązując w swej twórczości do wzorów, pomysłów i motywów literackich swej epoki, w Krakowiakach i Góralach podszedł do nich szczególnie twórczo. Badania filologiczne wykazały, że pewne sytuacje i motywy swego dzieła zaczerpnął autor z dwóch obcych utworów, granych w Warszawie przez cudzoziemskich aktorów: ze sztuki francuskiej Poinsineta Czarownik i z niemieckiej komedii Weidmanna Student żebrak, czyli pioruny. Jednakże poszczególne bezpośrednie czy pośrednie zapożyczenia literackie – motyw biednego studenta, „cud mniemany” z maszyną elektryczną, czy pomysł miłosnej intrygi – zostały przez Bogusławskiego oryginalnie wykorzystane, podporządkowane ogólnej koncepcji ideowej utworu i zmieniły swą funkcję. Doświadczenia Bardosa z maszyną to już nie dowcipny sposób rozwikłania intrygi, ale prawie symboliczny obraz skuteczności postępowej myśli w rękach ludzi świadomych. Biedny student krakowski, który zjawia się na scenie z pragnieniem napełnienia pustego żołądka – z biegiem akcji sztuki zdradza ukryte intencje autorskie: niespostrzeżenie urasta do roli przywódcy i kierownika wiejskiej gromady; łagodzi tarcia, cementuje jedność i kieruje uczucia, energię i bojowość ludu ku sprawie ważniejszej, o której w Warszawie w dniach niewoli nie można było mówić wprost i zbyt jasno, ale widownia intencję zrozumiała. Taką rolę mieli w przededniu insurekcji emisariusze Kościuszki. Taką role agitacyjną, patriotyczną miała wówczas scena narodowa, miała sztuka o Krakowiakach, Góralach i ubogim studencie. Na premierze, jeśli wierzyć świadectwu Trębickiego, grał Bogusławski rolę jednego z Górali. Ale właśnie Bardos był dla autora bohaterem najbliższym i w latach niewoli – jego ulubioną kreacją aktorską, do której z sympatią ciągle wracał. I jeszcze z szóstym krzyżykiem na karku – „cudem mniemanym” godził zwaśnionych Krakowiaków i Górali na scenie wileńskiej, według słów Karola Kaczkowskiego „czując się i mówiąc jak młody, choć ruszał się i biegał jak stary”.

IV
Tak jak dzieło Bogusławskiego wyrosło z silnego związku warsztatu pisarskiego z życiem i działalnością autora, tak i dalsze losy Krakowiaków i Górali toczą się w dużej zależności od losów ich twórcy. Można także powiedzieć, że opinia o dziele zaważyła niejednokrotnie na losach autora. Targowiczanie dobrze zapamiętali śpiewki Bardosa. W noc wybuchu powstania w Warszawie wojska carskie, wysłane na zdławienie rewolucji, jako jeden z pierwszych zaatakowały kamienicę Latoura, zamieszkałą przez osoby z dawna podejrzane „z głośnego na teatrze patriotyzmu” – Bogusławskiego i jego aktorów. Bogusławski stracił mienie, lecz życie i wolność ocalił, by po oswobodzeniu Warszawy stanąć do odpowiedzialnej pracy politycznej. W Deputacji Rewizyjnej badał zdobyte przez powstańców akta carskiej ambasady, zasiadał w Deputacji Indegacyjnej, mające przesłuchiwać osoby wrogie rewolucji. We wrześniu 1794 roku otrzymuje zasiłek pieniężny od rządu powstańczego dla uruchomienia teatru „w celu podniesienia ducha narodowego”. Klęska powstania wygoniła z Warszawy wśród tłumu patriotów i Bogusławskiego z jego aktorami, z których wielu z bronią w ręku dało dowód swego gorącego patriotyzmu. Odtąd zaczyna się nowy okres wieloletniej tułaczki pełnej trudów, zawodów i – prześladowań politycznych. W zaborze austriackim, gdzie najpierw zawędrował, a więc w warunkach stosunkowo łagodnych dla Polaków, jedyną sztuką zakazaną byli Krakowiacy i Górale, na których

14

granie zezwolono Bogusławskiemu po wielu staraniach i po skreśleniu przez cenzurę wszystkich patriotycznych akcentów tekstu. Mimo to sztuka miała wzięcie olbrzymie. Muzyka skomponowana do opery przez Czecha Stefaniego nie była wprawdzie zbyt oryginalna i odkrywcza, ale wystarczała, by silniej jeszcze zjednywać publiczność dla treści sztuki. Za bardziej interesującą i ładną muzycznie uchodzi aria Doroty w akcie I, skomponowana w rytmie poloneza. W warunkach niewoli, nawet po zamazaniu patriotycznej wymowy, nieczęsto można było Krakowiaków i Górali wprowadzić na scenę. Bogusławski odświeżał repertuar coraz to nowymi sztukami, ale i jego działalność teatralna nie była łatwa. Gdy zjawił się wreszcie w Warszawie, znalazł się z miejsca pod baczną uwagą władz pruskich. Po przedstawieniu, w czasie którego rozrzucono na widowni ulotki z życzeniami noworocznymi – ale i wstawionymi w tekst nieznacznie myślami patriotycznymi – władze pruskie zabroniły Bogusławskiemu nie tylko występowania na scenie, ale i ukazywania się publiczności na widowni. Gdy zaświtała niepodległość z nadejściem Napoleona, teatr Bogusławskiego wita legiony polskie i ich wodza Dąbrowskiego – Krakowiakami i Góralami. Każde nowe przedstawienie, wiążące się z ważnymi dla narodu zdarzeniami, przynosiło nowe wstawki, nowe śpiewki, dostosowane do potrzeb chwili. Tak organizowane przedstawienie Krakowiaków i Górali stawało się patriotyczną manifestacją. Tak też lata 1807, 1809, 1810, 1815 przynoszą liczne zmiany i uzupełnienia w tekście sztuki, dyktowane potrzebą chwili. Raz jeszcze w roku 1831, w dniach powstania listopadowego, przeżyje sztuka Bogusławskiego swą wielką chwilę na scenie warszawskiej, gdy wystawiona „dla podniesienia ducha narodowego” zmieni się w wielką polityczną demonstrację kół rewolucyjnych przeciwko zwolennikom kapitulacji przed wrogiem. Ale już w tym przedstawieniu nie było Bogusławskiego w roli studenta Bardosa. Zmarł w roku 1829. W ostatnich latach życia odsunął się od dyrekcji teatru, a w roku 1827 zszedł w ogóle ze sceny. W wydanych w latach 1820–1823 dwunastu tomach dzieł Bogusławskiego nie znajdziemy jego dzieła największego – Krakowiaków i Górali. Sztuka, która zdobyła tak olbrzymią popularność, zaczętą od pierwszego przedstawienia i nigdy nie straconą, która tylko do roku 1820 miała rekordową, bo nigdy do tego czasu przez żadną polską sztukę nie osiągniętą liczbę 144 przestawień – nie mogła się ukazać drukiem pod carskim panowaniem. Uznawano w Bogusławskim zasłużonego dyrektora i dobrego aktora, ale obawiano się pisarza–patrioty. Nie tylko zresztą władze carskie, pruskie czy nawet austriackie miały taką opinię o Bogusławskim. Oto twórca sceny narodowej, zasłużony aktor i autor dramatyczny parokrotnie kandydował na członka warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które skupiało co znaczniejszych przedstawicieli literatury, nauki i sztuki. Kandydaturę Bogusławskiego zdecydowanie odrzucono. Kierownictwo Towarzystwa i część członków, wyrażająca interesy kół arystokratycznych, uznała autora Krakowiaków i Górali za obcego ideologicznie. Należałoby przypomnieć, że Towarzystwo nie chciało długo przyjąć do swego grona innego patrioty – Kołłątaja, strzegąc się – z biegiem lat coraz bardziej – wszelkich elementów postępowych. Za Bogusławskim, choć dawno już odszedł od swych heroicznych dni 1794 roku, ciągnęła się opinia jakobina. Reakcja, ideowi spadkobiercy hetmanów Ożarowskich, zapamiętali sobie portret Bogusławskiego – działacza rewolucji, Bogusławskiego – autora Krakowiaków, Bogusławskiego – Bardosa. Ale nawet to wrogie stanowisko reakcyjnej elity kulturalnej, stawiające Bogusławskiego poza oficjalną kulturą, nie mogło przeszkodzić sławie i popularności jego dzieła. Sztuka Bogusławskiego odbiła się w literaturze polskiej, kulturze i obyczajowości z wielką siłą i trwałością, czego dowodem późniejsze naśladownictwa i reminiscencje. W roku 1816 wystawiono we Lwowie sztukę teatralną pt. Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale, która była pomyślana jako dalszy ciąg utworu Bogusławskiego. Autorem jej był J. N. Kamiński, dyrektor sceny lwowskiej, który jeszcze w roku 1809 na powitanie wkraczających wojsk polskich wystawił Cud Bogusławskiego z dorobioną przez siebie aktualną „Sceną pa-

15

triotyczną”. W Zabobonie wystąpili prócz bohaterów sztuki Bogusławskiego – ekonom oraz rządca pan Pysznicki, a co ważniejsze – w utworze Kamińskiego pojawił się dość ostro zarysowany konflikt między wsią – tu przedstawioną jako wieś pańszczyźniana – a dworem. Podjęciem tego konfliktu nie zdobył sobie jednak Kamiński przewagi nad Bogusławskim. Wprost przeciwnie – porównanie obydwu sztuk ukazuje bezsporną wyższość Bogusławskiego. Szczytowym punktem akcji Zabobonu jest moment, gdy okazuje się, iż biedny student Bardos to w istocie... szlachcic Jacenty Cnotliwski i że zostaje on niespodziewanie dziedzicem wsi Mogiła, a więc panem „Krakowiaków”. Ten szczęśliwy obrót spraw rozwiązuje wszystkie trudności. Bardos-Cnotliwski łączy Stacha z Basią, wypędza złego ekonoma i Krakowiakom, za dawną ich życzliwość dla siebie, wspaniałomyślnie darowuje podatki na cztery lata... W sztuce Kamińskiego, mimo pozorów krytyki społecznej, zatracił się ludowy patriotyzm dzieła Bogusławskiego, dumna, bojowa gromada zmieniła się w pokornych chłopków, jakich pięćdziesiąt lat wcześniej pokazywała nieśmiała jeszcze i ostrożna literatura obu reform u progu Oświecenia. Potomność właściwie zrozumiała i oceniła Krakowiaków i Górali Bogusławskiego. Rzecz znamienna – romantycy, którzy niechętnie (a nieraz aż niesprawiedliwie) wyrażali się o całej literaturze polskiego Oświecenia – dla Bogusławskiego byli pełni szczerego uznania. Seweryn Goszczyński w swym głośnym artykule o Nowej epoce poezji polskiej napisał o Krakowiakach i Góralach, że „była to daleka wprawdzie, ale pierwsza zapowiednia polskiej literatury”, że „bezstronny sędzia od niej musi zaczynać łańcuch prawdziwej polskiej poezji; w niej dostrzega, że naród uznał się w samodzielnym wewnętrznym życiu i kształcił się nie pod samym tylko zagranicznym wpływem”. A Edward Dembowski, płomienny rewolucyjny demokrata, wybitny krytyk i szczególnie surowy sędzia literatury Oświecenia, tak powiedział o autorze Krakowiaków i Górali w swym Piśmiennictwie polskim w zarysie: „W poezji dramatycznej tylko jeden Bogusławski odstąpił od ślepego wzorów francuskich naśladownictwa...” Kariera Krakowiaków i Górali nie ograniczyła się do życia literackiego czy teatralnego. Gdy w wieku XIX coraz częściej pokazywano lud na scenie, ale po myśli warstw posiadających, fałszywie przedstawiano chłopów racławickich jako wiernych, pokornych poddanych – ludowi bohaterowie Bogusławskiego odbywali drogę odwrotną. Gdy teatry zarzucały wystawianie Krakowiaków i Górali – sztuka Bogusławskiego sama wędrowała do ludu, wchodziła w jego życie, z którego wyrosła przetworzywszy artystycznie bogaty materiał folklorystyczny. Piękne opisy obyczajowe z Krakowiaków i Górali znalazły z kolei odbicie w folklorze, wrosły w obyczaje polskiego ludu. W zbiorach etnograficznych z drugiej połowy XIX wieku, które zgromadzili niestrudzeni badacze polskich obyczajów ludowych z Kolbergiem na czele, w opisach krakowskiego kuligu, wesela i innych ludowych obrzędów spotykamy wyraźnie echa sztuki Bogusławskiego nie tylko w śpiewkach, ale nawet w zachowanych w ludowej tradycji sylwetkach z tych obrzędów w dziele dramatycznym z 1794 roku – Młynarza i Młynarki, Górali i Góralek czy szadzącego Organisty. Kiedy po latach faszystowskiej niewoli stanęła do pracy scena narodowa – sięgnięto po piękną sztukę Bogusławskiego. Przedstawienie Krakowiaków i Górali w Teatrze Wojska Polskiego w roku 1946, w nowatorskiej inscenizacji Leona Schillera, było jednym z pierwszych doniosłych wydarzeń teatralnych w Polsce Ludowej. Odrodzona scena polska faktem tym nawiązała do najlepszych tradycji naszej literatury i kultury narodowej, do najświetniejszych kart swego istnienia i swej narodowej służby.

16

T o k a r z. nr 248) i zastosowano nowoczesną pisownię i interpunkcję. Krakowiaków i Górali. Ważniejsze prace o Krakowiakach i Góralach: E. Podstawą wydania Kucharskiego (a więc pośrednio i naszego) był nie pierwodruk (Berlin 1841). nr 162. Krakowiaków i Górali.. Warszawa przed wybuchem powstania 17 kwietnia 1794 r. 1914. 1794: W. Biblioteka Narodowa. K u c h a r s k i. Kucharskiego z r. ale odpis sporządzony przez Ambrożego Grabowskiego z rękopisu 933 znajdującego się niegdyś w Bibliotece Baworowskich. 1923 w serii Pisarze Polscy i Obcy. K u c h a r s k i. Warszawa 1929. Bogusławskiego „Cud czyli Krakowiacy i Górale”. nr 6 (przedruk tegoż w r. S. Do działalności politycznej Bogusławskiego w r. S t r a u s. Do tego tekstu wniesiono parę drobnych poprawek. 2. I. z. człowiek teatru. Wojciech Bogusławski i repertuar teatru polskiego w pierwszym okresie jego działalności (do roku 1794). miejscami niejasny i niepełny (zubożony zapewne przez cenzurę) tekst pierwodruku. „Pamiętnik Literacki”. Kraków 1923. Rk XIII. z zachowaniem artystycznych właściwości utworu. D ą b r o w s k i i S. G a l l e. Warszawa 1958. T a s z y c k i. tylko w miejscach oczywistych pomyłek czy nieuzasadnionych oboczności. 17 . Bogusławski. Wrocław-Kraków 1956. W. S. jak wymogi wiersza czy cechy gwarowe języka. E. Posłowie do wyd. Z. „Pisarze Polscy i Obcy” nr 6. H ü b n e r.NOTA BIBLIOGRAFICZNA Tekst oparto na wydaniu E. 1951. Rk XLII. Z prac monograficznych o Bogusławskim najważniejsze: L. Kraków 1911. Odpis ten uznany był przez Kucharskiego za poprawniejszy niż popsuty. opracowany przez anonimowego wydawcę rzekomo według rękopisu Bogusławskiego. Wstęp do wyd. 1933 w Bibliotece Uniwersytetów Ludowych. Warszawa 1925. Służba narodowa Wojciecha Bogusławskiego. „Pamiętnik Literacki”. O języku utworu (w oparciu o tekst berlińskiego pierwodruku): W. B r u m e r.

Lecz duszy mej nie szkodzi. Wesołość troski słodzi. Śpiewaniem biedę truję. CUD MNIEMANY czyli KRAKOWIACY I GÓRALE OPERA W 4 AKTACH ORYGINALNIE NAPISANA przez WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO MUZYKĘ DOROBIŁ STEFANI 18 .Mnie chociaż głód dojmuje.

druga żona tegoż BASIA. 19 .OSOBY: BARTŁOMIEJ. narzeczony Basi MORAGAL Górale. Góral. w akcie I. córka młynarza z pierwszego małżeństwa WAWRZENIEC. furman STACH.. przyjaciel Stacha PAWEŁ państwo młodzi ZOŚKA BRYNDAS. 484– 487. młynarz DOROTA.. ww. organista STARA BABA Druhny – Drużbowie – Krakowiacy – Wieśniaczki – Górale – Góralki – Pastuch – Muzykanci } } Scena we wsi Mogile pod Krakowem MOTTO: (z poprzedniej strony) Mnie chociaż głód dojmuje. ubogi student z Krakowa MIECHODMUCH. drużbowie ŚWISTOS BARDOS. – fragment z arii Bardosa. kochanek Basi JONEK. syn jego.

na której stoi mostek. miły Stachu. Mogiła – wieś pod Krakowem. Ze się musą wrócić z nicem. Po drugiej stronie pod laskiem młyn i rzeczka. O niescęście tez to moje! Jakze ja się tego boję!. 5 wcale – tu w znaczeniu: właśnie. ze dziś wcale Mają przypłynąć Górale. W głębi widać wieś Mogiłę. nic tam nie widzis? JONEK Nic wcale. JONEK Nie lękaj się.. A jeźli tez są uparci – Tak ich tu gracko wyćwicem. JONEK który siedzi na wierzbie i upatruje na Wiśle STACH Cóż tedy. wpośrzód nich widać karczmę z wystawą . Patrzaj dobrze przeciw słonku: 5 Bo słysałem. 10 Uwaga reżys.. 20 .. na pewno.AKT I Teatr reprezentuje z jednej strony chałupy wiejskie. Toć Górale nie są carci. STACH Patrzaj tylko. dziś teren Nowej Huty. miły Jonku. Wsakci nie umrzem od strachu.. w.: wystawa – tu ganek. kościół i grobowiec Wandy SCENA I STACH. prózno się biédzis.

) duet. w. 29 duetto – (włos. oznaczającej czynności dwóch osób (np. Wsak i on kiedyś w młodym wieku Musiał tez doznać. jako termin muzyczny obejmuje także dwugłos instrumentów. Ze to są oni. 33 wej. skacze z drzewa STACH Cóż tu cynić? Cóz pocniewa? namyślając się Oto do ojca pójdziewa I nim Górale przypłyną. STACH Nie inacej. 18 gąsiory – belki drewniane. JONEK Ja w tym za druzbę słuzę ci. używana dla oznaczenia czynności w liczbie mnogiej (poczniemy). także wejcie – oto. mój Stasieńku Teraz widzę doskonale. nieboze. część składowa utworów operowych. dawna forma dramatyczna. zachowana do dziś w niektórych gwarach. 25 30 w. jest to pozostałość dawnej tzw. Kiej do swej lubej nie moze. 23 pocniewa – poczniewa. Padnę mu do nóg z dziewcyną I powiem mu moje chęci. liczby podwójnej. Górale. używane przez flisów przy rzecznym spławie drzewa. Jak to wej doskwiera cłeku. cóż my dwaj poczniewa). Ale cicho! Coś spod góry Płynie: chyba dwa gąsiory. Im od tego zasię. 21 . właśnie.STACH 15 Ale jak mi porwą Basię? JONEK Plecies. Duetto Idźmy! Wsak on nie ze skały – Wzrusy się na me (twe) zapały. równoczesny śpiew dwóch aktorów. więc. w. doskwiera – dokucza. patrz. forma powstała ze skrócenia wołacza czasownika: widzieć (widź – widźcie – wejcie – wej) i często przez autora używana w sztuce. przed w.

ze młynarz najlepsa jest dusa we świecie. JONEK Dobrze mu. 35 mory – od mór – choroba. Wsak wies. A sama.) amory. moja biéda cała.. Zaraz chce całusa u mnie. Byle tylko wstęp mieli do ładnej zonecki: Myślał. Pani młynarka tak się we mnie zakochała. podniecenie. mój Jonku. jak po miastach. 45 Chciał pewnie. STACH 55 Otóz to. ta zadną miarą 40 Nie pozwoli wej na to.. Nieśmiały cłeku! po małej pauzie Jeno ośmielze się przecie. azeby go sąsiedzi chwalili. miły bracie. tu: niepokój. karmili. Ze gdzie mnie tylko spotka. 22 . 36 dr-zę – wymowa oddzielna dla obu spółgłosek. jak zobacy zwawego chłopaka. dreszcze. jak kobyłę starą. 57 gumno – podwórze w gospodarstwie. nie mogę. Wymowę tę zaznacza się łącznikiem we wszystkich oddzielnych wypadkach. miłość. ze złoto złapie – dziś ma torbę siecki. Stach przed samym mostkiem zatrzymuje się STACH 35 Ach. na co stary ozenił się z młodą! Takie zawse swych męzów rade za nos wiodą.Idą obydwa. w. w. w oborze lub w gumnie. miły Jonku. Zaraz do niego lizie Kieby smoła jaka. W ustawicnej nieborak zyje tarapacie. jamory – (z łac. Oj. Ale jego zonecka!. w. STACH Wiem. Jak tylko pani Dorota 50 Wlazła w dom – zaraz niecnota Starca zawojowała i córkę mu gryzie. poili. jakoweś mię mory Przechodzą i dr-zę cały. jamory. JONEK Zwycajnie. Ze go tak osiodłała. Zeby go.

66 frasonek – frasunek.60 Ongi. Formę taką – przejście „un” w „on” (np. Wies-ze co? Ot. miły Jonku. Którego jej macocha za męza obrała. ze ci nie chce Basi dać za zonę. 85 Przeciez to co swój. ww. by przeszkodzić małżeństwu. mitręga – tu w znaczeniu: próżniak. darmozjad. Ale wies co? Te wsystkie matki korowody Są furdą. moze go przecię w zdaniu przeinacę. 65 Ze się wsystko zakońcy. zapewne mu słowa Zechce dotrzymać. Basia mię lubuje i tak powiedziała. JONEK Cy tak? No. bo to juz dawna umowa Między nimi stanęła. wejcie. STACH Oj. to swój. Ze nie chce tego drągala 75 Bryndasa. jezeli mas słowo panny młodéj.: hołysz – goły. jak mię pod stogiem siana wywróciła. właśc. zmartwienie. Kto wie. Tylekroć to ojciec stary. 23 . nie mają znaczenia. biedny. Tak mię ściskała niecnota. Górala. Ze ledwie mnie nie udusiła. Mógłby się na śmierć zagryźć. Nie przycyniajmy prózno staremu frasonku. Ach. ze rozpustniej by się w świecie zyło. Alboś to ty wej hołyś jaki lub mitręga? w. Ja się zabiję. to to ta Przycyna. Jonku. oto juz płyną 80 Górale i Bryndasa zaręcą z dziewcyną. Gdyby lepiéj Męzowie na swych zonek figle byli ślepi. nierób. przed Bartkiem oskar-zemy onę. na cóz to obcego Sukać. 87 hołyś. w. szaconek) – spotyka się zresztą dość często w gwarze. Więcej by spokojności między ludźmi było. jeźli ją postradam! JONEK Cekaj no. tu użyto tej formy dla rymu z wyrazem: Jonek. Jak mu dobrze racyje nase wytłumacę. nędzarz. 71–72 matki korowody Są furdą – zabiegi matki. niech ja wprzódy z młynarzem pogadam. JONEK 70 Mów racej. kiej mamy w domu rodaka swojego. STACH Oj nie.

wzydć az pod Krakusem Ledwie co ich ujrzałem. 104 pod Krakusem – koło kopca-mogiły Krakusa. I ty juz ctery konie pędzis jednym licem. W Grodnie bowiem w r. 105 Tu pokazuje się Basia w dymniku młyna w. ważny urząd w Polsce szlacheckiej. i z musem. w. w. 97 kozuch skalmierski – kożuch pochodzący ze Skalbmierza. w młynie był on znacznie obszerniejszy. by umożliwić konieczny przewiew. A jezeli do tego dziewcyna ci sprzyja. 107 by zmowiliśma się – byśmy się zmówili (umówili). suknia wierzchnia. A jak się obrócił. Dwie laski w srebro kute. 100 To się nicego nie bój. który za staraniem zdrajców targowickich zatwierdził drugi rozbiór Polski. sens zdania: sam prowadzisz pojazd zaprzężony w cztery konie (co jest oczywistym dowodem zamożności). w. ba. w. 24 . miasteczka w ziemi krakowskiej. Ani za godzinę Nie będą jesce tutaj. dwa zupany syte. widocznie sławnego z wyrobów kuśnierskich. tradycja dawnej liczby podwójnej (zob.: dymnik – otwór w dachu budynku. buty z podkówkami. 89 kastelan – kasztelan. krzemieniem nabite. by zmowiliśma się.Przeciez to i twój ojciec seść kobył zaprzęga Do furmanki. W trzy niedziel go tam zawiózł i nazad się wrócił. dla odprowadzenia dymu. 23). jak to tu zrobić. trzaskas łebsko bicem. w. 108 Uwaga reżys. Górale. 95 Mas tez dwa morgi gruntu. w. Po wąwozach się wiercis. nawet i samego pana Wojewodę do Grodna. I tańcujes najlepiej między parobkami. do w. JONEK Jesce to nie tak prędko. część ówczesnego ubioru męskiego. na którą szlachcic wdziewał jeszcze bardzo strojny kontusz. obj. Niedawno woził kastelana 90 Do Warsawy. 93 jednym licem – jednym lejcem – (lejce – léjce – lice). wznoszącego się na prawym brzegu Wisły pod Krakowem. Bo jak oni. przypłyną do młyna. w. 1793 odbył się ostatni sejm niepodległej Polski szlacheckiej. Jak się uprze Dorota – a więc starowina Bartłomiej odda córkę i z chęcią. Ty tylko dziewcynę Staraj się zwabić z młyna. STACH Ale nam cas mija. Mas i kozuch skalmierski. uprawniający do zasiadania w senacie. 95 zupan – żupan. STACH Nie wiem. 91 Wzmianka o Grodnie może się odnosić do głośnych ówczesnych wypadków politycznych.

widzis ty Basię?. jest ona w stodole?. STACH Zejdź więc. co w mieście. BASIA Nie bój się. abyś sobie skody Nie zrobiła. nie pierwsy raz ci to.. 120 Diabła prawda. 25 . pokazuje się na kole. ze nie trza wierzyć po miastach niewieście. JONEK STACH biegnąc ku młynowi Basiu! Moja ty dusko! Znijdź tu do nas trocha. S C E N A II STACH.. Jezeli jej nie widać. cha. cha. Zeby się nie umiała wykradać do gacha. 115 Basia schodzi dymnikiem. po którym pomału schodzi. Ale patrzajcie jeno. cha! Mówią... 112 po kole – po kole młyńskim. Ale jak zręcnie skace. bo młyn wejcie zamknęła macocha. tylko ostroznie. zejdę choć po kole. BASIA 110 Nie mogę. w.. jak koza. JONEK Nie mas jej. chwilka temu posła za ogrody. a Jonek patrząc śmieje się JONEK Ba.JONEK spostrzega ją Oj. BASIA. Stach jej podaje rękę.. i na wsi to robią. ba! Nie musiałaby chyba być kobiétą.

Niezadługo tu staną. Krippe) łodzie. słuchajcie. bo mnie mocno kocha. ze kiedy u nas był raz po kolędzie. ze tak jest uparty. pozna. 122 krypy – (niem. moja Basiu. BASIA A to niech i staną. Ize ja się z nim nie draźnie. A matuli tez powiem: „Matulu. STACH To cię wej nic nie martwi? To chces być wydaną Za Bryndasa Górala? BASIA Nic z tego nie będzie. Niechze go porwą carty! Jak przyjdzie. i kwita. tak tez pójdzie nazad z kwitkiem. 140 Tak go gryźć. STACH Dobrze to. A ja zaś cudzoziemca nie chcę mieć. Wsak wies. w. ze jak diabła jego 130 Nie cierpię i ze pójdę za Stacha mojego. tak cartowsko zyć-em z nim gotowa. ale gdy z tym wsytkiem Ojciec cię musić będzie albo tez macocha? BASIA Ojciec tego nie zrobi. zycie moje. Ale mu scerze mówię. Ze mu za jeden tydzień jak kadź spuchnie głowa. Basiu. to se go kochajcie. 125 135 26 . zem kobiéta. Powiedziałam mu wyraźnie.STACH Ach. cóz to będzie z nami? BASIA Alboz co? STACH Juz dwie krypy płyną z Góralami. A ze on nie chce wierzyć. Kiej wam tak Góral miły. A jak mnie weźmie gwałtem.

Natura kochać kaze I mnozyć swoje plemię. Jako wągiel skropiony wodą bardziej parzy.. Co bardziej obcych lubi niz swego rodaka. Ze tego natrętnego Górala odsadzę.. Aria I Mospanie kawalerze. BASIA Juz se więc nie gryź głowy. Lec gdzie w małzeństwie łózko Niezgodę diabeł wdmuchnie. 175 Tam się i ludzie rodzą. Tam w domu jest swoboda. lepiej zarzy. 155 Jako wiatr. 157 Kiedy na mnie fortuna przeciwności mieni – kiedy los mi obwieszcza nowe przeszkody. Kiej ją matka za niego gwałtem przymusała. Kiedy na mnie fortuna przeciwności mieni. cyliz ty nie znas całej mej miłości?. rozdymając ogień. Prosę. 170 Ja k’tobie mam odrazę. w. Nie bój się. w. 1841. Póty się jak lis łasi. ze mną.. prosę. Gdzie jest w małzeństwie zgoda. mój Stasieńku.Bo wejcie kobiéta taka. STACH Basiu. zaniechajze mię. a potem niebodze Zonie nieraz i skórę otaśmuje srodze”. co to ją jakaś panna w mieście Swemu kawalerowi przed ślubem śpiewała. zaśpiewam mu wreście Tę piosenkę. Przychodzień zawse ciągnie za swoim narodem I póki jest panem młodym. ww. 160 A jak będzie uparty. W podobnym znaczeniu używane niekiedy wyrażenie: wygarbować skórę (komuś). Tak moje serce więksych doznaje płomieni. Ze nie będę wzajemną. 149 skórę otaśmować – wychłostać. 150 Otóz to jej tak powiem i na tym się skońcy. zbić. 145 Musi być lada jaka. juz ja w to poradzę. 142–149 opuszczone w pierwodruku z r. 27 . Bo ja powiadam scerze.. Tam słodko lata schodzą. nic nas nie rozłący – Jeźli cię nie zmienią jakie przeciwności. 165 Nie zeń się.

kędy ona chodzi. bo raniutko wstaje I biega za stodoły. w. 190 28 . JONEK który dotychczas w pole patrzał Ej. by znać starowina Ojciec nie wysedł patrzeć. Męzowi głowa puchnie. kochanek. JONEK do Stacha cicho Ciebie pewnie suka.. by cię nie zocyła! BASIA Ale jak? Łatwom spod dachu na dół zskocyła. 180 Nie zda się baran kozie I kacka nie chce kruka. Pies na powrozie wyje. 185 Nié mas tam swej lubości.Tam zonie schnie serdusko. Otóz to tak mu powiem i kwita. Ale w górę nie mozna. z którym się zadaje. a drzwi ode młyna Zamknęła macocha na kluc. cicho! Dorota wej tam idzie. STACH do Jonka cicho Nie mówze nic! do Basi Idź. 196 jamant – amant. bo cię matka sfuka. Wabią się ptaki w łozie. STACH A cy-ć ją tu licho Niesie! Uciekaj. A musi juz mieć kogoś. Kazde swojego suka. ze ona coś godzi Na jakiegoś jamanta. zalotnik. Kazdy pragnie wolności.. Basiu. Basiu. 195 Bo jak wejcie uwazam. Gdzie się w niewoli zyje.

Weźmiewa sobie skrzypki i kozę Maćkową. bo Pawła dzisiaj zaślubiny. przestań bajać! Gdyby dziewucha matki poznała zaloty. Idź za nią. Ty se potańcuj z nimi – a potem tu śmiele Przyjdzies. 215 Ja tu z całą ceredą w tańcu się przywalę. Jezeli się da wzrusyć. Stachu. instrument muzyczny wykonany ze skóry. A próc tego z przybytku wsak głowa nie boli. to o starca fraski. BASIA 205 Bywaj mi zdrów! odchodzi STACH A ty tez Jonku. Mają tu przyjść i ojca prosić na wesele. Nim staną Górale. idź prędzej. i córce do woli. 29 . wsak ty druzba. bo między gośćmi nie będzie cię łajać. Tańcują tam. 216 koza – inaczej: kobza. Miałzebym w domu potem cartowskie kłopoty. Nie zawadzi dla zysku i zdradzić nawiasem. odchodzi S C E N A III STACH i DOROTA potem STACH A ja w moje obroty wezmę tu Bartkową. w. używany do dziś szczególnie przez Górali. Das ty radę i matce.200 Najlepiej idź do karcmy pomiędzy dziewcyny. JONEK Podchlebiaj matce. Wsak i panowie zonki tez zdradzają casem. bo ci będzie skodzić. STACH Nie baj. ty mas taniec wodzić. zwany także dudą lub dudami. JONEK 210 Idę.

Jak go wej rozkomosą weselne igraski, 220 Wtencas mu do nóg padnę i wsystko opowiem, Moze się da nakłonić. DOROTA

biegnie i wiesza mu się na szyi
Ach, Stasieńku miły! Tyś moją dusą, zyciem, tyś jest moim zdrowiem! Juz cię od świtu sukam... Pewnie cię zwabiły Dziewuchy wej do karcmy – a ja bez cię konam! STACH
225

Ale... ale... pani młynarko, na cóz to nam Te prózne swary? Was pan-mąz stary, Jakby się wejcie o tym dowiedział, to by to Dopiero biédy było. DOROTA

Na cóz się z kobiétą Młodą zenił? Kiej stary, mógł mnie wej nie zwodzić, Gdy w nicym młodej zonie nie umie dogodzić. Zawse to chore i krzywe, A jesce tak podejrzliwe, Chciałby mnie gwałtem kochać, a to nic nie nada: 235 On mnie osukał, ja tez osukuję dziada.
230

A r i a II Rzadko to bywa na świecie, By się małzeństwo kochało, Chociaz w młodości są kwiecie, Chociaz się dobrze dobrało.
240

Tym gorzej, gdy zona zwawa, A mąz ledwie ze się chwieje, Prózno się praca zadawa, Jak lód przy słońcu topnieje.

245

Stasiu, tyś zranił mą dusę, Ja ci prawdę wyznać musę, Ze kiej mam starca przy sobie, Wtencas ja myślę o tobie.

w. 219 rozkomosą – rozruszają, rozochocą.

30

O, bodajbym cię nie była znała! Nie byłabym cię kochała, 250 Ty mię tak dręcys niebogę, Ze bez cię wytrwać nie mogę. Więc się nade mną uzałuj, Casem mnie tylko pocałuj, Wsyćko dla ciebie ucynię. 255 No? Kochas mnie, cyli nie? STACH Pani Bartłomiejowa, gdy mi tak sprzyjacie, Podchlebiam sobie wejcie, ze mi Baśkę dacie. Basia mnie bardzo kocha i ja ją wzajemnie. DOROTA Baśki ci sie zachciało, zdrajco, a śmies ze mnie 260 Takie rzecy wbrew mówić, toć bym na to miała Patrzyć, jakby się Baśka do cię umizgała? STACH A więc tez, kiedy inną wynajdę se zonę, Więcej mnie nie ujrzycie, bo w daleką stronę Przeniesę się, to i tak wam nic nie pomoze. DOROTA na stronie
265

Prawda i to. Głośno Słuchajze, toć jesce być moze, Zebym ci Baśkę dała, ale mi obiecać Musis, ze mi pozwolis tobie się zalecać, Wsak i ja młoda i zwawa... STACH

Nie, pani Bartkowa! Niech nas Pan Bóg od takiej pokusy uchowa... 270 Nie słysyciez wy, jak nas ksiądz o to strofuje?

w. 260 wbrew mówić – wprost, w oczy, bezpośrednio. w. 270 strofować – upominać, karcić.

31

DOROTA A ba, niech sobie tam ksiądz zdrowiuchno zartuje! Pamiętam ja, jak do mnie kopercaki palił, Kiedym wej chusty prała, ledwie mnie nie zwalił W Wisłę, azem go chciała kijonką przemierzyć! 275 Nie ze wsyćkim tez pono trzeba księdzu wierzyć. STACH Ale się ludzie gorsą i śmieją się z tego. DOROTA Juz my nie zgorsym więcej świata zepsutego. Pamiętam w mieście ową panią malowaną, Cośmy to u niej byli z kasą tatarcaną. 280 Mąz koło kuchni chodził, a ona w pokoju Lezała na kanapie w tak cieniuchnym stroju, Ze ją ledwie nie nago widzieć mozna było, Dwóch młodych oficerów przy niej się kręciło, Takze jakiś kanonik i patron nadęty, 285 Ten poprawiał pońcochy, ów ściskał za pięty, Azem pękała z śmiechu! STACH To się panom godzi, Bo takim i samo zło na dobre wychodzi. Ale my zyć powinni, jak poćciwość kaze. Ja nigdy mojej zony zdradą nie obraze. DOROTA
290

Kiedy tak, więc się Baśki nie spodziewaj prozno, Dziś ją Górale wezmą, bądź zdrów.

chce niby odchodzić
STACH biegnąc za nią A cyz mozno, Abyście mnie tak dręcyć chcieli? Hej, słuchajcie! Albo mi zaraz dzisiaj swoją córkę dajcie, Albo – powiem męzowi, ze wy mnie kochacie!

w. 274 kijonka – kijanka, zwana też: praczyk, pralnik. Jest to tłuczek drewniany, pomocny przy praniu bielizny. w. 284 kanonik – godność w hierarhii kościelnej; patron - dawny tytuł adwokata.

32

ja ojca sprowadzę I z nasym organistą trochę się naradzę. po której prześpiewanej on z panną młodą. 304 perora – (z łac. Ważną częścią obrzędu są piosenki o stanie panieńskim. a obacys. tańcują Wyjdźcie do nas. nie wskóras nic. kiedy śpiewa zwrotkę. odchodzi STACH 300 Prózna widzę nadzieja. 305 Moze od mojej Basi Górala odsadzi. Jonek zwyczajem Krakowiaków stawa zawsze przed młynem. odchodzi na wieś S C E N A IV PAWEŁ. skacmy wsyscy wkoło. zwany oprosinami.) mowa uroczysta. o cnocie panien. JONEK.DOROTA 295 Oho! Próznać to praca. BASIA. JONEK śpiewa Oj da da da. bracie! Tak ja memu starcowi zakręciła głowę. Scena IV wprowadza obrzęd weselny. Zeby cię jesce wybił za takową mowę. pan młody z Basią. On jak się na perorę do ojca wysadzi. druhny. Drużbowie z muzykantami obchodzą wieś spraszając na wesele bogatszych gospodarzy (tu przybyli właśnie prosić młynarza Bartłomieja). tańcujmy wesoło! Skaccie. o czepku jako symbolu mężatki itd. skaccie dziewki. ZOŚKA. w. Spróbuj no. Bo dziś jesce chciałby urwać rózyckę u Zosi. panie Bartku. Niechze se tańcują. tu słychać strojenie skrzypców w karczmie Ale otóz i tańce zacynają skocne. 33 . drużbowie i wiele Krakowiaków wychodzą z karczmy tańcując. Skrzypek i drugi muzykant z kozą idą przed nimi. Gdzie młode zonki starych męzów za nos wodzą. chłopcy. jak tam rzecy chodzą. reszta Krakowiaków parami tańcują krakowiaka. cóz tu teraz pocnę. oj da da da. pan Paweł was prosi.

rychło wiecór będzie. cegóz tu ządacie? JONEK Oto tu. Ja. Pokorniuchno uprasam. tańcują SCENA V Ciż sami. Bo dostanie piękny cepek. choć rózy pozbędzie. 322 udarzyć – obdarzyć. zaszczycić swoją obecnością. do nóg wam się ściele. mieliście te gody. Które was przysło prosić na swoje wesele. Byście swoją osobą udarzyć ich chcieli. Przy tym. tańcują I wy panie Bartłomieju. 34 . cy mu zyła wiernie. moje dzieci. Jeśli jesce koło rózy ma kolące ciernie. niźli wejcie stary. byście swą zonkę i córuchnę wzieli. Kiejście kwiatek urywali u zonecki młodéj. tańcują Dziś pan Paweł pozna Zosię. Bo to młody zywiej pragnie. 320 kłania się BARTŁOMIEJ To ta panna mała 325 Nasego pana Pawła za męza obrała? w. państwo młode macie. 315 tańcują A więc dłuzej nie wstrzymujta nasej lubej pary. BARTŁOMIEJ I DOROTA wychodzą z młyna BARTŁOMIEJ Witam was. jako pierwsy druzba.tańcują 310 Zosia ceka niecierpliwie. Bartłomieju.

kaźni – bez nieszczęść. z dusy zycę tego! PAWEŁ kłaniając się 335 Dziękujemy wasmości! BARTŁOMIEJ do Zosi A ty kochas jego? Powiedzze. Kiedy samemu źle być człowiekowi sądził.. BARTŁOMIEJ 340 Błogosławze więc.. PAWEŁ Nie bądź no tak płochą. Ale mu zonę z jego uformował ziobra. wstydząc się I toć kocham. BARTŁOMIEJ Jakze. bez czynów występnych. 337 stronić się – wstydzić się. Zawse bez przeciwności i bez zadnej kaźni. bo to bez miłości Za nic małzeńskie śluby. dwojgu dobra. lękać się. nie brata ani tez drugiego Jadama utworzył mu do zycia wspólnego. Zyjcie w tym stanie.Winsuję! Zyjcie zgodnie w małzeńskiej przyjaźni. 327 bez. które mogą sprowadzić nieszczęścia. który nam Pan Bóg sporządził. cy kochas Pawła. wase serca cyste! w. DOROTA Mówze. Nie chce wej gadać. nie wstydź no się. w. Bo to zła rzec jednemu mieskać. 35 . Zosiu? ZOSIA z prędkością. Zyj więc. PAWEŁ Stroni się wasmości. scęśliwa paro. 330 Więc nie męza. Boze.

Siądźmy. S C E N A VI Ciż sami. 365 dixi – (łac. MIECHODMUCH MIECHODMUCH Witam. I tak się łączą do wszpółki. wiodą organiste: Usłysemy tu zaraz ślicną oracyją.JONEK Otóz idzie Stach z ojcem. We dwa rzędy szadzony ogórd kształtniej sztoi. każ nam tu przynieść miodu garczy parę. 350 Poplątawszy swe nogi. Nazwisko organisty wywodzi się tu od jego zawodowych czynności (dmuchanie w miechy dla wprawienia w ruch organów). A ja za to ogniście Zagram wam podczas ślubu na całe organy. panie kochany Pawle. 352 szynogarlice – synagorlice. witam zebraną całą kompaniją I proszę mi pozwolić. jak do oracji O Pawle. dixi. Gdy ksiądz przyjdzie po kolędzie. ich obyczaje. Weselej zapalonych gore dwie pochodnie: Tak i wy w jedno życie z obojga wcieleni. WAWRZENIEC. chłopczów ozdobo! Zosia dziś się łączy z tobą. Miechodmuch – nazwisko organisty Miechodmucha nawiązuje do bogatej w Oświeceniu tradycji tzw. poglądy. by w ten dzień wszpaniały 345 Ręce moje na wdzięcznych czymbałach zabrzmiały. gołębie. gdyby chmiel po tyce. Tak wy dziś utoniecie w małżeńskiej szwobodzie. – Z obydwóch sztron będziecie też błogosławieni! 360 A jak wam się szczęścić będzie.) powiedziałem. Nie zapominajcie o organiście. w. przed w. Kochajcie się więc zawdy jak szynogarlice. które same już charakteryzowały ludzi. 365 Skończyłem. STACH. stanowisko. w. Ze kiedyby dwie jaszkółki. skończyłem mówić. 343 Uwaga reżys. 36 . jak one we wodzie. 355 Dyjament wsadzaon w złoto jaśniej światło dwoi I dwa szłowiki nawet śpiewają szwobodniej. biorąc się pod boki. Gołąb – obok innych swych symbolicznych znaczeń – jest także symbolem miłości i wierności. niekiedy same te imiona nadawały postaciom piętno komiczne. znaczeniowych imion lub nazwisk bohaterów literackich. ty. Pnijcie się w górę razem.

Ja zacnę – zaśpiewajcie. Nic wam więcej nie zycę. Nie bądźcie z nikim fałsywi. Podzielcie się chudobą z potrzebnym sąsiadem. Mnózcie się płodnie. Tę nam łaskę ucyni. 386–388 Mowa tu o perspektywach społeczno–prawnego wyzwolenia chłopa zgodnie z prawami natury.WAWRZYNIEC Siadajcie. Do których wyniósł wasych panów. 380 Kochajcie zawse bliźniego. 384–391 w pierwodruku opuszczone. chłopcy. Ona jest matka wsystkich. Abyście wase widzieli prawnuki. starsi parobcy. Uprawiajcie w pocie coła wasą ziemię. z których – jak głosili najbardziej postępowi myśliciele tych czasów – niezgodna jest niewola i panowanie jednego człowieka nad drugim. 390 Niech z was scęśliwse urodzi się plemię Niz dzisiaj. i wy. rozpuśćcie jej warkoce. ww. Zyjcie dobrych ludzi przykładem. Nasa pani Bartkowa. Nigdy wasej nie rzucajcie ziemie. żwawo taniec zaczną. w. druhny. Bo cóz jest niepodobnym świętej jego woli. siada za stołem Jako stryj pana wej młodego Na miejscu ojca zmarłego 370 Moje błogosławieństwo kładąc im na głowę Taką do nich ucynię mowę: Zyjcie swobodnie. Wziąwsy ich z prawnej wam roli. jak zwycaje stare Zachowują. Ze włozy pannie młodej na głowę wianecek. 400 Niech pani młodej zatną weselny tanecek. A teraz wy. 400 zatną – zatańczą. ona was wyzywi. Stawcie się w przemianie z dziewcęty 395 I zaśpiewajcie hymn małzeństwa święty. ww. w. 37 . Nie odpychajcie od drzwi ubogiego. A Bóg widząc was godnych 385 Udzieli wam dni swobodnych I moze wynieść do tych stanów. 375 Abyście od przewrotnej dzisiaj nauki Dalecy – poćciwe mogli wydać plemię. jako gospodyni. 382 potrzebny – potrzebujący. niechaj se wyskoce. Wy. gospodarze.

A ci. Tak tez dziewcę w domu męza znajdzie dobre mienie. co zyje. Podczas strofy chłopców taneczni podskakują na miejscu. Dorota. Bo tak wejcie przykazało mądre przyrodzenie. w. kiedy zwiędnie. ach. natura. Organista i kilku starych gospodarzy siedzą po prawej – po lewęj ręce chłopcy i dziewczęta śpiewają na przemiany. CHŁOPCY Skowronecek pod kamieniem. DZIEWCZĘTA Dotąd nie znałeś zgryzoty. Juz do obcych się wybrałaś. są istni prózniacy. w. 417 przyrodzenie – przyroda. 420 Nie będzies więcej tańcować. Jutro cię panią ujrzemy. Gdzie słodkie zyłaś godziny. 415 A słowicek w chłodnym gaju uzywa swobody. co kłopoty. nic nie będzie płacić. juz cię traciemy. DZIEWCZĘTA 410 Juz matuchnę twą stradałaś. a po skończonej tańcują i powracają na miejsca.Bartłomiej. 405 Stracis wianecek kochany. rade byście stracić. łabędź wedle wody. co odłogiem lezy. 408 nie będzie płacić – straci wartość. co go załujecie. stworzony do pracy. miła Zosiu. miejsce lat dziecinnych. a Paweł z druhną. lepsy chłopak świezy Niz kwiatecek w pustym polu. CHŁOPCY Nie uwazaj. co nam chleb zjadają. Zblednie kolor twój rumiany. CHŁOPCY Wskaze kazdy cłek. I wianecek. Juz nie ujrzys swej dziedziny. Teraz poznas. 412 dziedzina . 38 . w. Bo musis na chleb pracować. Hymn weselny DZIEWCZĘTA Zosiu.tu: rodzinna zagroda. pawa natury. A wy. Wawrzeniec tańczy z panną młodą.

wychodzą wszyscy. dziewki. których wy nie znacie. Teraz pódźmy do karcemy. By się wsystko nie mnozyło. co w panieństwie swoje troski macie. JONEK który podchmielony 440 Bo mamy coś powiedzieć dla dobra wasego. jak śniadanie zjemy. Wsak wies. Najlepiej sprawę końcym. Chodźmy. kiedy sumno w głowie. chłopcy. w tym zacniej pomału 445 w. DZIEWCZĘTA Przyjdzie jesce kłopot matki. Natencas będzies ślochała. do w. Nikcemne się takie dziewki po świecie tułają Co się same tylko włócą. A jak się juz zachliśnie. 216. I wy. nie byłby świat taki. Lec w małzeństwie są rozkose. ze my podobnie tak. składnieście se nad nią płakały. a męzów nie znają. 441 duda – zob. obj. Nalewaj im gorzałki miodem zaprawionéj. tu jako przezwisko muzykanta. z sobą rozmówiemy. WAWRZENIEC Dalej. duda przygrywa WAWRZENIEC mówi cicho do syna Ty pilnuj dobrze i Bartka. jabłoń rodzi i gniezdzą się ptaki. dudo! Zagraj nam marsa wesołego. panie Bartku. łebskoście śpiewali. Kiedy cię obsiędą dziatki. CHŁOPCY 430 Chmiel się krzewi.425 I wy. 435 A nawet nie najgorzej Zośkę wyhasali. i zony. druhny. Ześ się panną nie została. jak i panowie. To się wej. 39 . WAWRZENIEC Dosyć tego juz. Choć to takiego płacu i wy byście chciały.

młynarko? DOROTA Pocies ty mnie biédną. jak mozna. snadź na msą śpiewaną. ojce. Mamy jesce dość casu. bo będę wrzescał. WAWRZENIEC 450 Ledwie i za godzinę jesce tutaj staną. choćby raz. Bo jak Bryndas przypłynie.Prosić o łaskę dla się. zacekaj. 40 . która. STACH Ale. Pójdź tutaj na ustronie. Dajcie pokój. idzie do karczmy STACH Idźmy. to juz będzie prozna. schowała sie za chałupę DOROTA Ach. Wysiedli pod kościołem. ale go Dorota zatrzymuje. DOROTA zatykając mu usta Ale cicho. Pocałujze mnie. w. STACH 455 Cegóz chcecie. Stasieńku. spieście się. 446 jak się juz zachliśnie – kiedy go po nadużyciu gorzałki zacznie męczyć czkawka. cy tam licho. bo tam sparą widno. chwyta za szyję STACH Ej. gdy inni odeszli. tatuleńku. zacekajze na mnie. Bo stary wej usłysy. chce iść. Pewnie o Góralu Zapomną.

STACH Ani by. Mógłby nas tu podsłuchać albo dojrzeć okiem. odchodzi 41 .STACH Niech słysy. bo oto ktoś nadchodzi z lasu.. STACH Uciekajwa. bestyjo! Ujdzie-ć to bokiem.. ucieka DOROTA z miną urażonej Zjes mi diabła. DOROTA Choć krzynę. DOROTA Choć raz tylko! STACH Mam zdradzać dziewcynę? DOROTA 460 Mój Stasiu! chwyta go za szyję STACH głośno ku karczmie Bartłomieju! DOROTA Nie róbze hałasu.

świat przewrotny. ww. Kto niewart – pan stokrotny. Ten niewart względów Nieba.. Mnie chociaż głód dojmuje. W arii tej można odczytać nie tyle wyraźniejsze aluzje. Wesołość troski słodzi. Znamiennym tego dowodem może być również fakt. Lecz gdy chęć nie ustawa. druga z machiną elektryczną. akcenty antymagnackie i – mimo smętnej nuty patriotyzmu – optymizm. 465 Wszystko na opak idzie. z teką na ramieniu. Wnet się człek do nich zbliży. Kałamarz wielki cynowy przewieszony przez ramię. Choć dziś bez butów chodzę. że piosenkę Bardosa wydrukowała jedna z gazet warszawskich „Korespondent” niezwłocznie po wyzwoleniu stolicy. Tym mężniej stać mu trzeba. Że tu wesołe wyprawiano skoki. 480 Prawda.S C E N A VII BARDOS sam. nogi łykiem okręcone. nieźle się skakało. zdaje się. A Szczęście jeszcze wyżej. Na górze mieszka Sława. kto wśrzód drogi Z przestrachu traci męstwo. Skupia zatem ta aria szereg ważnych akcentów ideowych całej sztuki i dlatego w jej całości zajmuje ważne miejsce. obietnicę rychłej odmiany. ubrany ubogo. wśród współczesnych najbardziej popularną partią sztuki. 490 Widziałem z tej góry wysokiej. Torba jedna z książkami. 470 I ja porosnę w pierze. A człek poczciwy w biédzie. Im sroższy Los nas nęka. 485 Lecz duszy mej nie szkodzi. 475 Tym milsze jest zwycięstwo. Lecz rozum górę bierze. Dalej i ja też w pląsy. 464–487 Aria ta była. Ale też teraz bardziej jeść mi się zachciało. Jednak nie ze wszyskim brzuchowi dogadza. głogi. nutę patriotyzmu. 42 . Tym sobie życie słodzę. ile podkreślenie ogólnych założeń ideowych sztuki: wezwanie do wytrwałości. Śpiewaniem biedę truję. 22 kwietnia 1794 r. Idzie z góry po lewej stronie podskakując i wesoło śpiewa następującą piosenkę A r i a III Świat srogi. wraz z krakowskim aktem obwieszczającym insurekcję i pierwszymi odezwami Kościuszki. kto podło przed nim klęka. Niemądry. Im sroższe ciernie. że wesołość i smutek osładza.

wącha Coś. Mamże was jeszcze dźwigać. 502 pauper studiosus – (łas.. 500 patrzy na tekę I na cóż mi się zdacie. Że mi dadzą sławę i mienie. Musi tu być wesele...495 Oj. Diabła tam wskórasz z rozumem. wącha i pieczone cielę. niby gęś wącha i prosię. Określenie to stało się niemal przysłowiową i trafną charakterystyką trudnego. Niewiele teraz popłaca nauka! 505 Oj. iść po żebraninę Jeszcze mnie kto wypchnie i wyfuka.. jakież to smaczne Rozchodzą się w tej karczmie zapachy kołaczne. szumni szczęścia ludzkiego malarze? Kiedy go tylko w przywidzianej marze Ludziom wystawiacie. biednego studenta.. Ale jak?. Choćbym gdzie stanął w gospodzie. Jak pauper studiosus. To sztuka. Kiedy ze dwa dni nic nie je. że próżne było moje omamienie. nieraz żebraczego życia dawnych studentów. Wstydzę się w tak liczną gościnę. 43 . jadłżećbym!. Największy mędrzec zgłupieje. kiedym sam zgłodniały Jak trzcina chwieję się cały? rzuca książki w.) ubogi student. oszukałem się myśląc. Cóż. zbliża się do karczmy Ach. Filozof się w osła zmieni... Widzę. ani grosza nie mam... 515 Wy. 510 Kiedy zaćmienie w kieszeni. że talenta Wykierują mię kiedyś. Dwie mile uszedłem o głodzie.. Gdyby się tam jak wkręcić.

). I choć nie chcę – wierszem gadam. panie Seneko! Panie Demostenesie i panie Platonie. jego mowy.Precz ode mnie. obok mów Demostenesa. subtelne kwestyje. 18 n. W e r g i l i u s z – Publius Vergilius Maro (70-19 przed n.). sylogizmy. twórca skrajnie idealistycznego systemu filozoficznego. znana jako autorka wierszy miłosnych. 525 I ty. w. I tym sposobem więcej podobno zarobię. ody Horacego.). używane w nauce retoryki i poetyki. 532 retor.-ok. 540 I głodu się nacierpi. ). Coście mnie tylko nauczyły tego.e. Kiedy nawet samego profesora zdanie Na publicznej dyspucie zbiłem – przez udanie. wyszczekany Cyceronie. miłostki Safy. Niech was diabli porwą z teką! Precz i ty. w. sylogizm – termin przyjęty w logice dla określenia specjalnej formy rozumowania. kto się z wami pobrata. uczeń Sokratesa..e.. poetka grecka. w. 527 O w i d i u s z – Publius Ovidius Naso (43 przed n. dla swych moralizatorskich rozważań bardzo popularny w Polsce w XVIII wieku. Nie zda się dzisiaj dla świata. jak retoryka. 528 S a f o (na przełomie VII-VI w.). wielki mówca rzymski. 44 . H o r a c y – Quintius Horatius Flaccus (65-8 przed n.e. I wy. wybitny filozof grecki.). 523 S e n e k a (4 przed n.e. i tak w biedę wlézie 520 skrobie się za kołnierzem Że mu niejeden robak dogryzie. mający licznych i wybitnych naśladowców w literaturze polskiej.65 n.).). w. Że mię wreszcie jak łotra ze szkół wypędzili. przez parę wieków uważany za większego nawet od Homera.e. kiedy mi już wszystko szło jakby po mydle. w. przed n.e. 521 figury – ogólne określenie właściwości stylu literackiego. wielki poeta rzymski. fizyk – nazwy te odróżniały w dawnych szkołach uczniów poszczególnych klas. Kiedym goły jak byk? Za te więc wasze baśnie 535 Niech was jasny piorun trzaśnie! Raczej się filutem i głupim zrobię. gałgańskie dusze. . poetyka czy fizyka. 545 Dziś. były przez wiele wieków sławionym przez nauczycieli retoryki klasycznym wzorem pięknej wymowy. poeta. Cóż mi z tego. filozof i pisarz rzymski. w. 530 Że sam swoim językiem nie władam. P l a t o n (427-347 przed n. sławny mówca ateński. wielki rzymski poeta liryczny. w.e.e. jak barana Wyciągali na ławie. Ten. A najbardziej wy. Wirgiliusze. O. 525 C y c e r o n – Marcus Tullius Cicero (106-43 przed n. siekli gdyby bydlę. ze względu na wykładane w nich podstawowe przedmioty. Przez plotki tak mię gryźli. fizyk.e. przeklęte bestyje! Figury. poeta.e. Owidiusze. tak mi buty szyli. żem retor. 524 D e m o s t e n e s (384-322 przed n. jak jest dziwna życia ludzkiego odmiana! Kiedym się nie chciał z młodu uczyć. wybitny poeta rzymki.

Masz szczęście.. cóz ty myślis. Gdyby jaka jędza się rozzarła... Żebym tylko na moment wyszedł tu z nich który. Jak sie uprze. Cy ona zaś. nie wiem. BARDOS ukryty STACH nie widząc Bardosa Ach. Może wlazłszy między gbury. żeś szklana. BASIA Ani by.patrząc na torbę 550 Oj. niecnota. BASIA A cóż w tym kłopocie Pocniemy? STACH Ja. ani rus. BASIA.. co to są za jedni. ty. Basiu? Cóz to znowu tobie? Ot. Schowam cię jeszcze. jak kobieta w błocie. 555 Jak ich zacznę zabawiać twoimi figlasy.. jak się wej uparła. jakześmy biedni. Basiu. STACH 565 560 Ej. 45 . ty elektryko. Nic macochę nie wzrusy. nie kocha się w tobie. Słuchajmy. dalibóg. co juz pocąć. Alem uwazała.. Ani se gadać nie da. zwycajnie kobiéta. Bodaj cię!. chowa się S C E N A VIII STACH. Ze wej diabelnie ocy na cię przewracała. Dostanę kawał kiełbasy. ty jesteś jedyną Nieszczęścia mego przyczyną! chce ją rzucić Z ciebie to ta dysputa była dana. Oto idą.

577 sampan – sposób tytułowania osoby godnej uszanowania. miasteczko w ziemi kieleckiej. Wziąłem go w Małogoscu z prfesorem jego. 580 Ej. widzę. coś mi się ochapia przeklęcie. w. Skądżeś się tu wziął? STACH Tuć ja mieskam. co wej pana znali. spocąć 570 I siadł se. BARDOS W czymże pomóc mogę? STACH Ja. Jak mi mówili ludzie. w. 46 . Z nieba prawie Zjawiłeś mi się waspan. Basiu. chce snadź. przypatrując mu się Och. Sampan mu słuzył. panie Stanisławie. panie studencie? Cóz tu robis? BARDOS wstaje Kłaniam ci. rozum tez to ma być! 575 BARDOS Bodaj go nie miałem! Za to też chleba i szkół razem postradałem. z jegomością jeździłem raz w drogę. słysę. 576 M a ł o g o s c – Małogoszcz. On – nie on? On! Jakze się mas. Bo go sampan w naukach duzo przewyzsali.postrzega Bardosa Ale któz to tam siedzi. niewart tego. Lec on. 570 ochapia się – przypomina się. STACH Wejcie! w.

STACH To wej mój bratunek Bierze Zośkę. 47 .BARDOS Powiedz mi. czy to ty się żenisz? Bo tu widzę wesele. STACH Bo to wej moja luba. 583 bratunek – zamiast: bratanek. proszę. BARDOS A dlaczego? BASIA Bo mnie chce wydać za Górala. BARDOS Za Górala? 585 w. ty się w łeb skrobiesz. a ty się czerwienisz. BASIA rumieni się A to mój kochanek. Bratankiem (w znaczeniu: brat stryjeczny) Stacha jest żeniący się z Zosią Paweł. BARDOS Czemuż się ty nie żenisz? STACH Matka nie pozwala. Skrobie się po głowie BARDOS Oboje was jakiś frasunek Dręczy. dla pełności rymu z wyrazem: frasunek.

BARDOS 590 595 w. ale niewzrusona Jak wejcie góra w Tatrach skalista. ale ze juz stary. ale wprzódy muszę zjeść śniadanie. BARDOS wskazując na Basię A ona Ma-ż ojca? STACH Ma. 48 . STACH Ratuj nas. mój panie! BARDOS Będzie to. w odpisie Grabowskiego było: nad miary.BASIA A juści. Ale by w domu jednej godziny nie wystał. mój panie. BARDOS A on dla was przystaje-ż? BASIA On ci by i przystał. STACH Juz z nią drugi dzbanek Miodu mój ojciec pije. Wy czyście już śniadali? BASIA Dopiero do stołu Zastawiają. 593 bez miary – poprawka Kucharskiego. Młoda zonecka nad nim przewodzi bez miary. Wygnałaby go zona.

49 . BARDOS Użyję Całej mojej wymowy.Tym lepiej. STACH Oto tak. BARDOS Nie gardzę niczym. panie. Młynarki. ja to lepiej powiem. jak się wasza miłość zawiązała I jak daleko zaszła. tylko podjem wprzody. STACH Będziemy jeść po społu. 605 Ale słuchajcie. trzeba mi to bowiem Wiedzieć. STACH Tylko wprzód do Baśki mamy. BASIA przerywając Cyt no. to ci damy. Porzuciwszy niewczesne ze mną korowody Powiedzcie. służę wam. Mas wielki rozum. swoje perswazje. A r i a IV BASIA 610 Raz na pniu między dębami. STACH Co chces. obróć. BARDOS 600 Mniejsza o to. aby rzecz nam się udała. to ją przekonas.

620 Nie wiem. Wtencas zda się. a z tego 635 Początku łatwo się już domyślę wszystkiego. Zaraz o krówce gadamy Lub się turkawki wspomina. Kiedy się z sobą bawiemy. Ścisnąłem Basię dwa razy.Gdzie siadłsy w parze turkawki. Sprawa nie cierpi zwłoki. A tak się znowu zacyna. 625 Wtencas się miłość stwierdziła. Nie wiem. jak się gdzie spotkamy. Trzepotały se skrzydłami. STACH Raz nam się krówka ganiała. głośno Gdzie teraz staruszek Ojciec wasz jest? STACH w. Bojąc się jakiej zarazy. ze oboje Jedną dusycką zyjemy. A Basia przy mnie siedziała. Ona mi wzbromną nie była. Duetto STACH I BASIA Odtąd. 630 Kiedy siędziemy we dwoje. 611 turkawka – (także: trukawka) dziki gołąb. BARDOS na stronie Rzeczy idą swym torem jak zwykle. Patrząc na to ich rusanie 615 Taka mnie lubośc przejęła. Zem słodko Stasia ścisnęła I stąd wscęło się kochanie. Nie trzeba-ć tu w popiele zasypiać tych gruszek. jak się to zrobiło. dla jakiej zabawki. 50 . Ze mi sie w ocach zaćmiło.

Książę (1513). BARDOS Idźcie tedy przodem. STACH Cekam z dobrym miodem 640 I z kawałkiem kiełbasy. A kiedy dzisiaj mędrców wiela Was używa na wsparcie zdań Machijawela – w. Ja tam zaraz nadejdę. Nuż. Ponieważ nóg nie macie. 650 Poniosę was. pójdźcie na me plecy. Uwieńczeni laurami. Został przez potomność uznany za zwolennika i teoretyka chytrości. panowie Grecy. 51 . Pogódźmy się więc z sobą. w karcmie. Miałżebym was zostawić krukom na dzióbanie? 645 Nie! Z waszej łaski dzisiaj będę miał śniadanie. STACH do Basi Idźmy. wielcy autorowie. Odchodzą do karczmy S C E N A IX BARDOS sam Na cóż wy. napoi. Ja tu jeszcze wprzód moje zabiorę manatki I zaraz przyjdę. autor głośnego dzieła pt.Tu. Znając. przewrotności i nieuczciwych zasad w polityce. pisarz i polityk włoski. Że mnie paradnie wieśniak nakarmi. panowie. 651 Machijawel – Mikołaj M a c h i a v e l l i (1469–1527). moje dziadki. BARDOS Idźcie. że cos oleju z was mam w głowie mojéj.

idzie do karczmy 52 . idąc do karczmy spostrzega statek na Wiśle A cóż to za mnóstwo Góralów tu płynie? 655 To pewnie rywal Stacha: bieżmy. Idźmy! Tak mi się zdaje. nim czas minie! Trzeba mu tu tak sztucznie sidełka nastawić.Ja was na wsparcie bliźnich cierpiących użyję. Żeby go nie rozgniewać i z niczym odprawić. że już jem i piję.

a BARDOS trzyma kawał pieczeni przy ustach Uwaga reżys. DOROTA. kwiczoły. WAWRZENIEC. 1 Chór generalny – ogólny. jemiołuchy. Basia i Stach są smutni. ryby suszone. BASIA. niosącymi różne rzeczy. śpiewają razem wszyscy Górale i Góralki. i lipienie. 10 S C E N A II Ciż sami. Niechajze to nasycenie Słuzy dla wasej dziewuchy. na których grają przy wysiadaniu z kryp i idą do wioski. STACH. Dorota ma minę triumfującą. 53 . a wkrótce przypływają dwie krypy z Góralami i Góralkami.: drumia – instrument muzyczny. BARTŁOMIEJ. Muzyka ich składa się z piszczałek. Krakowiacy wychodzą z karczmy na przywitanie Góralów. wykonany z metalu. jako to: ser owczy. w. Idziemy do was. WSZYSCY Przyjmijcie nas do gościny I otwórzcie wase chaty. Niesiem w darze worek spaków I sto serków przewybornych. przed w. pokrewne pstrągom. JONEK. zwany także dremla lub dromla. drumlów. które wzmacnia brzęczenie poruszanej palcami sprężynki. MIECHODMUCH pijany. mieszkańcy Tatrów górnych. 5 lipienie – ryby podgórskie z rodziny łososiowatych.A K T II SCENA I Słychać najprzód muzykę góralską. szpaki i bryndzę. wydający dźwięki na pomocą dmuchania. jednego bębna. Są kwiczoły. trąby. śpiewając wszyscy Chór geralny Góralów My. A my poślem nase swaty By dziś końcyć zaręcyny. Krakowiaków. KOBIETY 5 Jest i bryndza.

gdzie forma ta potrzebna jest dla rymu. MIECHODMUCH tonem oracji O. MIECHODMUCH Witamy! witamy! Za wasze zdrowie duszkiem szklanki wychylamy. Ta ostatnia forma występuje stale w rękopisie Grabowskiego. jak się cieszymy. MIECHODMUCH Zgoda. odchylenia te zachowujemy tam. Ja za zdrowie Ichmościów łyknę jeszcze choć jedną szklanicę. a niedługim czaszem Bryndasz żłączy się z Basią. całuje Basię w rękę przed w. Że przecię dzisiaj z wami tańcować będziemy. dosyć. MORGAL Dziękujemy.. niech oblubienicę Przywitam. obym was. BARTŁOMIEJ Mój kochany Panie Miechodmuchu. za pozwoleniem panacka mojego 25 I godnej wejcie matki. ale i tam pojawia sie Bryndas. obym. prezent. 15 Bryndas – imię tego Górala brzmi w pierwodruku Bryndus. a Basia z Bryndaszem! Obym wam prędko zagrał! Obym też kubany 20 Doształ. w. 19 kubany – napiwek. Niech raczej panowie Spocną sobie z podrózy.BARTŁOMIEJ Witamy gości do nas. BRYNDAS 15 Dziękujemy. 54 .. obym.. upominek. BRYNDAS A ja. ale też z odchyleniami: Bryndus.. Dziś pierwsze zaręczyny.

Którego ty tu szukasz. MORGAL Bo nowego pewnie umizgasa Dostała panna! BASIA Moze. BRYNDAS Jak to zaś? BARTŁOMIEJ Ma dosyć zabawek. DOROTA ciągnąc ją za suknię Cy-tze! 30 55 . na stronie Oj. BARDOS Czasem też pasie krówki lub szuka turkawek. ŚWISTOS Jednak casem moze Wspomniała panienka na swego Bryndasa? BASIA Raz tylko. Basiu. nieboże.MORGAL Nie tęskniłaześ. już ten nie dla ciebie przysmaczek. bez swego Jamanta? BASIA Nie...

bo tez mas co kochać we mnie. 37 sromają się – wstydzą się. 56 . Przypatrz no się. jak i drugi wart-em Basi ręki. Wiem. Zem chłopak hozy i rosły. Wsakze i ja nie wypadł sroce spod ogona. Odrzuciłem niedawno dziewcynę bogatą. Kiedy z siekierą harcuję. śpiewając Aria V Kazda mi mówi dziewcyna. Raz mi Basia przez ojca była przeznacona. Ale mi się to wsystko lichem w ocach zdało.STACH Mów wyraźniej! DOROTA Milc-ze! Bo jak się z głupim słówkiem tu wyśliznies. To cię tak palnę w papę. 49 panusko – panienko. Tego się trzymam. co cuje serdusko. Bo tez to. Jakem wspomniał na Basię. Bogu wejcie dzięki. co w serdusku mają. choć z niemałą stratą. Chodzę jak zuraw wyniosły. MORGAL To się panna Barbara tylko pewnie draźni. panusko! 50 Na coz się z tym utajać. kiejby malowane. 45 A wsyscy mnie z nią chcieli poswatać Górale I miała tez dobytek. ze mnie kochas. jak zwesąd wyglądam przyjemnie. w. wargi zwiesiste. Dalej no. 40 35 obraca sie wokoło. ze az się obliźnies. Dla niej. Tak dobrze. w. 55 Wsymukły jestem jak trzcina. Ustecka. i płócien niemało. Ciało mam białe i cyste. Zwycajnie się panienki przed ludźmi sromają. 60 Bom się na mleku wchował. BRYNDAS Ja tak myślę. miała tez korale I spore stado owiec. Wąs carny. Nigdy nie mówią tego.

83 do karmelitów. On nas zawse tak suto cęstuje z swej flaski. MORGAL Panienko. 65 Będzies się mogła pochlubić. A gdy do karmelitów przychodzi na Piaski. Co do krzty wsystkie rzepy w Krakowie wyjewa. tego z nas zadzien 80 Nie widział. MORGAŁ w. ŚWISTOS On wej z nami Dwa razy w rok na odpust chodzi do Krakowa. na Piaski – do kościoła przy klasztorze karmelitów na Piasku w Krakowie. Co się on tam napatrzał! Oj.. którą Bryndas hojnie częstuje kolegów. Co by nie przyznał prawdę panu Bryndasowi. 75 On to najzręcniej pstrągi i lipienie łowi. Byleś mnie lepiej poznała. On kompaniją wodzi jako pierwsa głowa. w. Kiej im z węgierska tańcuję. Biega wej kieby jeleń mil piętnaście na dzień. Dziewki mię okiem zjadają. 85 Ze jak po nabozeństwie z kościoła wyjdziewa. ma tez olej w głowie.Wsyscy ode mnie zmykają... On jak kot łapie w sidła kwicoły i spaki. 86 rzepy w Krakowie wyjewa – wyjemy rzepy jako „zakąskę” po gorzałce. On pierwsy rej prowadzi pomiędzy chłopaki. co się sam wychwala.. I do Warsawy cęsto chodzi z obrazami. nie mas u nas Górala zadnego. BASIA Niewiele dobrego Mówią sąsiedzi o tym. Ześ se chłopaka dobrała. STACH Nie wytrzymam i grzmotne za kark samochwała! JONEK 70 Cicho! Będzie cas na to. Po ślubie będzies mię lubić. 57 .

A ze sidła porusyły. I nazwała Jonka bykiem. A więc ja. Potem z sobą o rzecy pomówiemy. mieszkający za rzeką. 115 110 tu kończą taniec BARTŁOMIEJ Prosiemy teraz z nami społem na śniadanie. jako pierwszy druzba. Wprzódy jednak.. Pasterze się śmiali z Zosi. do skoków! Siądźcie.Łatwo mu mieć przyjaciół. Raz się Zosia Bartka bała I na górę uciekała. w. 95 Nuz. Aby nie zwłócąc dłuzej chwalebnego dzieła. 90 Do serca i do chaty swojej nas przyjęła. Jak ją ubodł. 100 Kogo zechce.. Stała panna nad strumykiem. Skraść mu je chciały dziewuchy. bądźcie grzecni Przypatrzyć się. Ja przyśpiewywać będę. Górale. On se tez rozek przyprawił. zagrajcie. jak kaze zwycaj. Lepiej się same poddajta. Prózno więc nie uciekajta. Mazurek góralski Darmo Kasia od nas stroni. dudarze. 105 Ale tez za to z wierzchołka Wywróciła w dół koziołka. tak rozkrwawił. Bo juz Góral za nią goni. Góral ma nogi bocianie. Łapał Góral jemiołuchy. gospodarze. Same się siatką nakryły. po drugiej stronie Wisły. panny prose. 92 sąsiedzi zarzecni – zarzeczni sąsiedzi. chłopaki. to dostanie. Bo widzieli u niej cosi. jak wasi sąsiedzi zarzecni Śpiewają i tańcują wedle swojej mody. bo tez ma i grose. Kiedy przychodzą w swaty do obcej gospody. 58 . Teraz płace i narzeka – 120 Nie nazywaj bykiem cłeka. On jem tez za te igraski Obom pogniótł Góral ptaski.

125 cicho do Basi Daj mu rękę. BARTŁOMIEJ do Górali Prosiemy. Niemądry. kto ceka. Ze jesce dotąd zyję! BARDOS do Stacha Bądź tylko cierpliwy. STACH na stronie Dziwy. Kiedy mu bieda dopieka. która na ostatku idzie Ej. weźcie za rękę swoją narzeconą. ani mi słowa piśnij. DOROTA Prosiem z sobą. STACH Ej. Wsak ona juz niedługo będzie wasą zoną. niecnoto! A dałeś mi całusa? Cierp teraz! WAWRZENIEC do Krakowiaków 59 . daj mi waćpan pokój. Górale i Bartłomiej odchodzą STACH do Doroty.DOROTA Panie Bryndas. pani Doroto! 130 Zmiłujcie się nade mną! DOROTA Nic z tego.

MIECHODMUCH Podźwa do karczmy. 135 Nie dajcie tez pod niebem zostać organiście. W. A sam bo tylko pije.. O. S C E N A III WAWRZENIEC. 60 . panno! 140 Śliczna. panie Miechodmuch! MIECHODMUCH rozespany Ale wiem. STACH. nikogo nie prosi.. Obudźcie go niech wstanie. budząc go Hej. nasi Państwo młode i goście. oto właśnie Basi Zmowiny robić będą. JONEK. a baba za każdym słowem się kłania STARA BABA Skońćcies oracyje. mając oczy zamknięte.Wy. Wy ich wej nie kłóćcie.. że panna młoda przed nim stoi. że trzeba winszować. młoda i żywa! Obyś nieusztanną Rozkosz!.. 133 zmowiny – zaręczyny. BARDOS STACH Ach! Ojce kochany. obyś. rozumiejąc. Zostawcie cas Góralom i do karcmy wróćcie. Obyś. wiem. że Zosi Wesele. bierze ją pod boki i wychodzi STARA BABA Zgoda... STARA BABA Ochlał sie wiecyście. Wypijcie przecie do mnie i ja tez wypije. mówi do baby.

61 . STACH Biéda tez to moja. 158 Miał bowiem usta pełne pieczeni.I coz to z tego będzie? WAWRZENIEC Juz bym był ządanéj Dobił wreście ugody. 165 Więc na to żadną miarą wy nie pozwolicie. By dwoje ludzi zgubić na całe ich życie. w. 145 cicho do niego 155 Owa krowa i owe turkawki na pniaku. i pomyślnie uda. ojcze. w. że Stasia samego Kocha i że nie pójdzie nigdy za innego. do Basi ręki ty masz prawo przody. głośno i statecznie Oświadczyć: że ponieważ już to wam jest jawno. głośno Teraz tedy słuchajcie. Pan Bóg niespodziewanie często robi cuda. niechaj wbrew powie. Chciałem z Dorotą mówić. 260 w akcie I. i sądzę. Basia też z swojej strony niechaj się przyłączy Do was. Już bym ci był dopomógł dotychczas. Wam. JONEK Pocies się tym. widzę. koniecznie Trzeba teraz pójść z synem. Bo tego mógłbyś żywe postawić dowody. Stachu. ale Macocha ani gadaj. Pieczenią – dawna forma biernika liczby pojed. ojciec ci chce. do w. BARDOS No. ze Baśka pierwej była twoja. gdy stała przed sienią. że tu trzeba 150 Dopomóc wam. Otwarcie czynić musiem. za pomocą Nieba Że mi się to i gładko. 168 wbrew powie – zob. biedaku. taka moja rada: 160 Już tu cierpieć i taić dłużej nic nie nada. Lecz ważną wtenczas miałem przeszkodę: pieczenią. Że Stach z Basią nie żartem kochają się dawno. moi przyjaciele. obj. gdyby się Górale Nie tak prędko zjawili.

To narobi hałasu. jeśli chces pieniędzy. wrzasku. Parę butów. by was pogodzić. mospanie student. byleś tylko radził nam swą głową. odchodzą ze Stachem w. capkę nową Damy ci. Jaka się tylko w domu wynajdzie ruchomość. Spieszcie jeno daléj. przecież ich tu ledwie kilkunastu. BARDOS Cóż bez niego Kończy sie dziś na świecie? Ale po hałasie Znowu zgoda i pokój nastąpi. A gdy ujrzą. cicho się nie skońcy.WAWRZENIEC 170 Lec to. 62 . 180 Muszą nareście przystać. STACH A kiedy Przyjdzie z nimi do bitwy? WAWRZENIEC A cóz by to biedy Było! BARDOS To próżna trwoga: nigdy oni was tu Nie zarwą. 185 kabza – woreczek na pieniądze. półsetek płótna. Bo to z czasu korzystać trzeba! WAWRZENIEC Mój jegomość. już ja się Tym zatrudnię i wszystkich rozumu mojego 175 Poruszę sprężyn. iże wam nie będą zdołali. STACH 185 Znajdzie się i gros w kabzie. WAWRZENIEC Więc pódźmy.

JONEK 190 Gdyby z regestru. zostań się. BARDOS na stronie Ha.S C E N A IV BARDOS. 190 gdyby z regestru – w znaczeniu: jakbym miał rejestr (spis) tajemnic Stacha. JONEK BARDOS Ty tu. Wy się. BARDOS Więc ją to musi martwić? JONEK A juści. 195 Bo juz Stachowi nieraz wejcie wyrzucała. bardzo ze Stachem kochacie. w. 63 . wiem już. mój panie. Mój bracie. skąd pochodzi. Te jej groźby. głośno A Basia wie też o tym? JONEK Coś trochę dochodzi. Ze mu Dorota w ocy figlarnie patrzała. Więc ty najlepiej wszystkie jego wiesz skrytości. jak widzę. ha! Teraz-em w domu. Jonku. BARDOS A czy wiesz też o miłości Doroty ku Stachowi? JONEK Wsystko wiem. ten upór. To ciche szeptanie.

az chłopaka skusą. Słuchaj. czarować. w. w. prawda! BARDOS Ale powiedzże mi szczerze. mój panie. podjudza. 215 Moja ciotka. a wędka na ryby. I choć się cłowiek broni. A najbardziej te młode mężatki. kręcić. jakiś. ze on hultaj. 64 . w. cy nie da się Uwieść. póki kocha Basię. w. 203 karesy – (z franc. Ale jak męzem będzie. zalecanki. 214 bez ochyby – niechybnie. 200 Często mężowska głowa jest w niebezpieczeństwie. bo kiedy w małżeństwie Podejrzenie i zawiść poduszcza kobiétę. Kto go tylko skostuje. prawda. tu w znaczeniu: zabiegać. z pewnością. 210 onacyć – onaczyć. 205 BARDOS To więc ty tak o Stachu sądzisz? JONEK Ja. co starych Mężów mają. Czy też Stach dla swej Basi wierny jest w tej mierze. co męza tez starego miała. kto wie. jak sobie cęsto śpiewywała. waspan. kaducnie lubią chłopców jarych. zginie bez ochyby. bo te kobiéty gorse są od biesów. Czy nie przyjmuje czasem Doroty karesów? JONEK Juści on teraz wierny. 199 poduszcza – podburza. one przecie musą 210 Onacyć i tak cynią. zwykle dla nazwania czynności trudnej do określenia.BARDOS Więc i tę Zazdrość uprzątanąć trzeba.) pieszczoty. Nie myślę. czasownik utworzony z zaimka: onaki – ktoś. jeno ze kochanie Jest to sidło na ptaski. JONEK Oj.

w. JONEK Jakze nie? 235 Przeciez była u dworu za garderobianą. Choćby najtęzse chłopaki. twa ciotka miała wielkie doświadczenie. uweźmie. nie dadzą rady. on godzi.zaweźmie się. On cęsto kłóci. w. Co wsystkie zmoze junaki. 230 nie starcą – nie starczą. 238 Bo jako chłopka kochała się w pańskim synu. BARDOS Widzę. Taki mu węgiel podsadzi. 65 . Ze miała nabozeństwo do syna pańskiego. Przez niego wsystko się rodzi. nie wytrzymują. Gdy na was ockiem rzucają. Z niego cały świat powstaje. Choćby był chłopak ze skały. Ten węgiel natura daje. Musiała bywać w różnych obrotach.A r i a VI Kiej się kobiéta usadzi. 225 Taką to wejcie broń mają Wsystkie kobiéty na świecie. BARDOS A no. więc już rozumiem. BARDOS Więc to nie dziw. Prózno ich chłopcy nie chcecie. 217 usadzi . Bo ony mają wej tarcą. 230 Nigdy mi w boju nie starcą. w. 220 Ze wnet rozpali się cały. JONEK Podobno dlatego Spiesno ją za staruska włodarza wydano.

JONEK Otóz wsyscy idą. Nie daruję swojego i pomścić się musę. BASIA. znała ona psie figlasy. ŚWISTOS. będzież z tym szubrastwem sprawa jak w Osieku! BARTŁOMIEJ w. BRYNDAS. STACH.JONEK Oj. MORGAL. szanowany. prawy. SCENA V Ciż. 66 . a kowala powiesili. Górale i Góralki BRYNDAS wpadając ze złością Choćbym miał stracić wsystko. DOROTA. a wreście i dusę. zaczęły hałasy. widzę. JONEK I skońcy się biédą. w. WAWRZENIEC. MORGAL 245 Taką obelgę cynić! Tak słusnemu cłeku! BARDOS na boku Oj. BARTŁOMIEJ. Oj. 246 sprawa jak w Osieku – aluzja do przysłowia upamiętaniającego legendarne pomyłki osieckich sędziów: sprawa jak w Osieku – ślusarz zawinił. będzie też tu wrzasku. BARDOS Nie lękaj się niczego. 245 słuszny człek – godny. hałas opodal BARDOS 240 Cicho! Już się tam.

kosule. BASIA A ja to Dawnom ci powiedziała.. Bo to nie dadzą z siebie przedrwiwać Górale! MORGAL Wkrótce my tu.. panecku. ww... 67 . ja jej musić nie będę.. ty!. BRYNDAS Jam się o wsystko przysposobił Na wesele. mój Bryndas.. cóz ją winić za to? BRYNDAS do Stacha.. BRYNDAS 250 Po cóz mnie było zwodzić?. DOROTA Tak. ty.. dwa łózecka. pokazemy tobie.. BARTŁOMIEJ Wsakze my to sobie Tak wymówili wtedy. ze nie będę twoja! STACH A gdy waści nie kocha.. 250–251 Włączone do tekstu przez Kucharskiego na podstawie pierwodruku. ze gdy córka moja Nie zechce. spacku. odgrażając mu 255 Oj.. Ale pockaj!.do Bryndasa Ale. saty.. tyś. wsystkiego narobił. BRYNDAS To się nie skońcy na ale.

Bylebyś się chciał pogodzić. 258 medera – właściwie: madera. kiedy dobrze radzą. Dalej.MORGAL Stoją dwie becki piwa. I przyszły mąż sowitą nagrodę dodadzą. Bo coś brykać zaczyna. na krypy! Do wiosła! BARDOS na boku Muszę ja tu uzdeczki wziąć na tego osła. to i pan Bartłomiej. wino portugalskie. chłopaki. Jeźli waćpan masz szkodę. wszelako Należy się posłuchać. do Bryndasa Mospanie. ŚWISTOS I medery becka. MORGAL patrząc na Bardosa z pogardą Patrzcie wej! Oto mi Cłek do rady? BRYNDAS 265 w. jezeli się nie pomscę za taką Krzywdę. BRYNDAS A mięsiwo? MORGAL A sadła? ŚWISTOS A wieprzak karmiony? BRYNDAS 260 Nic z tego nie daruję! Niechaj mię pierony Ubiją. pochodzące z wyspy Madery na Atlantyku 68 .

273 obuszek – tu: ciupaga. do wioseł. i Cycerak przestaniecie gadać.Cy diabeł wniósł tego łajdaka? BARDOS na boku 270 O. Górale zabierają się do kryp Śpiewy BRYNDAS Wnet poznacie zemstę moję. Dalej. ten człowiek wcale się nie zda na dworaka. mój mospanie. laska góralska. pośpiesajcie. Cycero tak powiada. Prosę przestać. 69 . mospanie Bryndasie! My tu nie bardzo wiele zwazamy na groźby. To i ty. dalej.. Coś nie umie podchlebiać. chłopcy. Ja się tych groźbów nie boję. której rękojeść stanowi siekierka. MORGAL przyskakując do niego Cicho! Ty gałganie! Bo jak cię tym obuskiem zacnę wej okładać.. Nic gorsego nad Górala. siadajcie! 280 Właśnie nam wiatr pomyślny. STACH Ale. STACH I JONEK w. bo my tez zacniemy wej! BRYNDAS Da się To widzieć. BARDOS 275 Cóż robić na takowe niewolące prośby? Trzeba ustąpić. głośno Ale. Gdy go słusny gniew zapala.

by cię to nie spotkało. Nie chciej nam sprawiać boleści. 295 Wsakze my cię zawse tściły. BARDOS I ja także. głupie gbury. 290 BASIA I DOROTA Mój ty panie Bryndas miły. 305 Gdyby mi się to udało.285 Przeciez chciejcie tylko słuchać. Nie damy se w kasę dmuchać. Jak przystoi płci niewieściéj. Jednak się podać ośmielę 300 Tę uwagę dla waszmości. 295 tściły – czciły. Jakżebym wam łatał skóry! GÓRALE I GÓRALKI Dalej. Wnet tu będziem. Wkrótce załować będziecie. Ze nas tak zniewazać chcecie. BARDOS na boku O zuchwałe. 289– 292 Duet Bryndasa i Morgala włączono do tekstu na podstawie pierwodruku. BRYNDAS I MORGAL My nie chcemy zgody z wami. lec nie sami. choć wziętości Nie znalazłem u was wiele. Wsak nie chcemy wasej skody. 310 Jak się krzywdy mścić umiemy. Aleśma skłonni do zgody. ww. Wnet my tutaj pokazemy. Że kiedy się dwaj pokłócą – MORGAL I ŚWISTOS przerywając mu To trzeciemu grzbiet wymłócą! Patrz. w. 70 . bracia! Nie cekajcie I od lądu odbijajcie.

BARTŁOMIEJ Ale. BARDOS na boku Bardziej pono dla twoich. Kiedy się wej tak stało. którą – rzecz charakterystyczna – kłopoczą się nie młodzi. będzie tutaj biedy! Pewnie do dworu jadą. Które porobią do nas te wściekłe bestyje. 316 i nast. ale małżeństwo młynarzy. 320 A wsystko dla psich figlów tej głupiej dziewcyny. moja zono. mas teraz. WAWRZENIEC w. To cłeka i z ostatniej zedrą kosuliny. bracia! Zacekajcie! Racej z nami tu zostajcie! Wsakze my się zgodzić chcemy. 71 . – jedyne w utworze miejsce wyraźniej wiążące akcję z realiami ówczesnej klasowej rzeczywistości. Chociaz pobić was mozemy. Górale wsiadają do łodzi i śpieszno odbijają od lądu S C E N A VI POZOSTALI DOROTA 315 Zjedz-ze diabła. niech będzie skońcone. Jednak interwencja dworu jest tylko możliwością.KRAKOWIACY I KRAKOWIANKI Stójcie. BARTŁOMIEJ I cóz stąd? DOROTA A kiedy Nam kazą wej zapłacić wsystkie pretensyje. pozytywni bohaterowie sztuki.

że po ślubie kochać się z nią będziesz. DOROTA cicho A dałeś mi całuska? STACH Dam. DOROTA Będzies mnie kochał? STACH Będę.. DOROTA Chyba. juz się nie sprzecajcie. ze tak.. widzę. Bądźcie grzecni i Basię Stachowi oddajcie. STACH do Doroty Moja pani Doroto.. A jak dostaniesz Basię. Słowo? STACH 72 . Przyrzecz jej. wiele zechcecie. poruscie się przecie. 330 Że ją gładkim sposobem od ciebie odsadzę. WAWRZENIEC na boku Ej. BARDOS do Stacha Stachu. tamze do carta! A jakaz to złośnica jak diabeł uparta. DOROTA 325 Nie! Nigdy nie pozwolę. juz ty jej.Moja pani Doroto.. już ja w to poradzę. inaczej nie zbędziesz.

nic nie zostawili. S C E N A VII Ci sami i PASTUCH PASTUCH przepływając szybko na łodzi. niech swe bydło cym prędzej ratuje! 345 Wsak Górale na ludzi nasych się porwali. by Stach miał Baśkę zoną. Pędzą go tam do lasu. DOROTA głośno Słysycie. Górale tu już więcej pewno nie przyjadą 340 Chyba chcieliby napaść na was jaką zdradą. Nawet owce i świnie do kupy spędzili. cepy. kiedy juz wselka przeskoda 335 Załatwiona została. Ale ja z pewnych znaków kalendarskich wróżę. BARDOS Zgoda! Wiwat! Więc wygraliśmy. Że już uciekli. niech kazdy przychodzi. prędzej zbierzcie się! Kto cuje. bracia. WAWRZENIEC Dalej. ja jestem gotową Przystać wreście. 350 73 . wrzeszczy Ratuj! Kto słysy! BASIA O Boze! Cóz to jest? PASTUCH Dalej. Związali ich i wsystko bydło nam zabrali.Słowo. do pałek! Siadajmy do łodzi! Bierzcie siekiery. teraz tedy pódźmy I dzień ten w wesołości powszechnej obchódźmy. Niech biegnie.

BASIA Idźmy i my za nimi. 1794 niewątpliwą i zrozumiałą polityczną wymowę i cel patriotyczny. STACH Strasny i ozóg w dłoni. odchodzi S C E N A VIII BARDOS. ja w domu zostanę. Krakowiacy odchodzą BASIA 355 Ach. wsakze z niego zyją. Wsakze to ich dobytek. pobudzę dziewki. 351 ruśnice i śturmaki – rusznice i szturmaki. 353 ozóg – ożóg. moja krówka łysa! DOROTA A moja srokata. Ten dwuwiersz Stacha miał w r. Gdy kto swojego broni. służący do przegarniania węgli w piecu. Basiu. drewniany pogrzebacz. 74 . w. niech się wspólnie biją. PASTUCH BARDOS w. DOROTA Ale jakze chata Tu będzie? Idź ty. BASIA Pójdę.PASTUCH Ale oni ruśnice i śturmaki mają. kij. dawne typy broni palnej. Kto się do nich przyblizy. jak w dzika strzelają.

bo z ołtarza żyję. Jak mi bydła nie wrócą te wyschłe profoszy. A ja i bydło zyskam.. Na czele ich MIECHODMUCH z kapturkiem do gaszenia świec MIECHODMUCH Gdzie są te wyrodki. 373 Uwaga reżys. użyta tu jako przezwisko pod adresem Górali. w. 380 To im wnet tym kapturkiem poucieram noszy. odchodzi do karczmy i wychodzi zaraz zelektryzowany PASTUCH Z dusy. 75 .360 Jakże tu teraz wstrzymać chłopstwo rozhukane? Obym mógł co takiego znaleźć w mojej głowie. Mam z sobą elektrykę – użyję jej teraz Na zdurzenie szaleńców. Wszakże nią przed laty Wiele rozumnych nawet odurzano nieraz. wsiadają do łodzi i odpływają S C E N A IX Mnóstwo Krakowiaków z widłami. ww. 370 Kiedy wstrzymam rozlanie krwi moich współbraci. Gdybym mógł cud pokazać jaki! myśli Hola! Jest cud! Cud dobry na takie prostaki. weź mię do twej łódki. że tytuł jubilata wiązał się z klerem obchodzącym jubileusze (rocznice) kapłaństwa – pozwalają przypuszczać.. w. o odcieniu pogardliwym. 139-145) oraz fakt. Staraj się. po w. 375 Co się ważą mieszać nam uciechy weszelne? Dam ja im! Niechby sobie brali dobra czyje. że chodzi tu o księży i że ten fragment zawiera także akcent krytyczny. 379 profos – nazwa strażnika więziennego. Żeby ich zgodzić można! Bo mojej wymowie Nie chcą wierzyć. Mnie się moja fatyga tym hojniej opłaci. 368 jubilaty – wzmianka o „robieniu cudów” (wiążąca się z treścią wypowiedzi Miechodmucha w akcie III. panie! Siadajmy. 365 do pastucha Hola! Mój przyjacielu. pałkami. byśmy mogli wyprzedzić Górale.: zelektryzowany – tu w znaczeniu: mający przy sobie maszynę elektryczną. Ale niechaj zostawią w czałości kościelne. cepami. Mnie tylko o to chodzi. i ludzi ocale. Robili z niej zyskowne cuda jubilaty. siekierami i grabiami.

wszyscy siadają na łodzie i z krzykiem odbijają od brzegu ww. 381-386 Chór w sc. Kto to dziś miał męstwa mało. dzieci. ZOSIA. 385 Gdzie o wsystkich idzie całość. 15-18. bracia. by głosić ze sceny hasło walki o „całość” (takie właśnie było jedno z haseł insurekcji kościuszkowskiej). idźmy śmiało. Podobnie zwraca uwagę szerszy niż konflikty sztuki sens i siła emocjonalna wypowiedzi Górali w sc. którzy uciekając nie mogli zagrażać ich „całości”. Niech ten będzie zawstydzony. BASIA.SCENA X Ciż sami. WAWRZENIEC. BARTŁOMIEJ. Dziwnie brzmi to wezwanie Krakowiaków ścigających Górali. zony! Idźmy wsyscy. I aktu III. Pogoń za Góralami jest tu tylko pretekstem. dziewki wpadają z różnymi narzędziami i śpiewają wszyscy Chór Nuze. 76 . X wyraźnie demaskuje patriotyczną tendencję utworu. STACH. Tam najpierwsa cnota – śmiałość. zwłaszcza w ww.

ŚWISTOS Świń ze dwieście. Będzie cym hulać w zapusty. z siekierami w ręku. Mamy zemstę. mamy chwałę. mamy owce. Śpiewają BRYNDAS Wszystko łebsko się udało. przyjaciele. pełni radości. MORGAL. 10 77 . Co umiemy. Niechaj poznają Krakowce. ŚWISTOS i inni Górale przychodzą z lewej strony. choć nas mało. w głębi po prawej stronie widać wzgórek okryty krzewinami SCENA I BRYNDAS.A K T III Teatr reprezentuje las. MORGAL Sto wieprzaków. MORGAL W woły? ŚWISTOS A kozioł tłusty? MORGAL I ŚWISTOS Jak się to wyprzeda w mieście. Mamy bydło. BRYNDAS Więc się ciesmy. I karzem chłopy zuchwałe.

Nie załujmy krwi i znoju. co wygrawa. my z tyłu za nimi pójdziemy. ŚWISTOS A Zośka wej na wierzbę wlazła za cabanem. lub umierać. niesprawiedliwa. obracając się do imnych Górali w trzech śpiewają Bracia! Stójmy męznie w boju. 19 licha sprawa – niesłuszna. ize te łupy. w. Wsak. jak twoja Kaśka tryksa się z baranem. niech cierpią. w. Przechodzą nase i skody. 25 Kobiéty nase niechaj zawse wej przed nami Bydło pędzą. 14 i 16 włączone do tekstu przez Kucharskiego na podstawie pierwodruku.I zdobycy mamy wiele. Lub zwyciężać. wół. my przeto wygrali.. w. w.. szarpie. 32 caban – czaban. wbrew prawom. cośmy im zabrali. BRYNDAS Prawda. 20 wygrawa – wygrywa. choć casem licha sprawa. Gdyby im jesce mozna zabrać nawet dudy!. i trudy. 31 tryksa się z baranem – mocuje się. Bo gdyby wej do bitwy przysło z Krakowcami. Bo kiej tchórze. Kaj są nase kobiéty? Niechze idą w przodzie. My tu się pierwej z nimi ucierać będziemy. 20 Ten ma słusność. BRYNDAS patrząc za scenę Patrzaj. MORGAL 30 A wsystkie tam zostały pod górą przy wodzie. ww. 78 . MORGAL Ale gdy nas zechcą gonić? Gdy zechcą bydło odbierać? BRYNDAS 15 Trzeba nam się dzielnie bronić.

. w. BRYNDAS To ich będziem chłostać. 47 pomięsamy – pomieszamy.. krzyknij na kobiety. Świstos odchodzi Reszta skryjmy się w te krzaki. Świstos.) zadowolona. w. Wsak i my ręce mamy..MORGAL A Małgośka za rogi pochwyciła byka. gdyby się ostać Mogło przy nas! Tylko ze te chłopy zawzięte Jak nas tu gdzie przysiędą. cóz to tam tego! ŚWISTOS Oj. 35 kontenta – (z łac.. Bo tez to ślicne bydło. A jakze ona skace! A jakze on bryka! BRYNDAS 35 Łebsko się bawią dziewki. będzies tu licho! BRYNDAS Nie bójta się! Ty. Niech pędzą trzodę. MORGAL wybiegając na pagórek Biada nam! Krakowiacy lecą kieby chmury!. o. w znaczeniu: rozbijemy. Ale cóz to? Cicho! 40 Jakiś tam hałas słychać! ŚWISTOS Obac jeno z góry. Oj. 79 . rozpędzimy. Niespodziewanie z tyłu wsiędziem im na grzbiety I pomięsamy wsystkich. 45 A jak nas juz pominą wsystkie Krakowiaki. MORGAL Okrutnie kontente.

dobywa z torby machinę elektryczną 50 Poczekajcie. ażeby machinę 60 Z bezpieczeństwem ustawić? ogląda się i postrzega wzgórek. bracia! Śpiescie się. w tę krzewinę. Że może. z łatwością dokażę. 55 uderzony iskierką ognia elektryki – tak naiwnie jeszcze wyobrażono sobie działanie elektryczności. Dalej w imię Boze! BRYNDAS Dalej. na który wchodzi Tutaj. w. czy w nogę. co przemyślam.MORGAL Nie ujrzą nas moze. schodzi na dół po drut Otóż to będzie teraz sposób cale modny 65 Toczenia wojny. Jak wam nosy przypiekę i ziobra potłukę! Ale gdzież się tu schowam. 64 cale – forma staropolska. Jak się nim trąci któren czy w rękę. smyki! Nauczę ja was lepiej szanować naukę. Boć jesce są daleko. a zwawo! odchodzą w prawą stronę S C E N A II BARDOS sam wchodzi pomału i patrzy za nimi Już poszli. Przeciągniemy im naprzód drut przez całą drogę. prowadzonych dla poparcia egoistycznych celów klasy panującej. A żaden mnie tu z dołu pałką nie dostanie. Ale ich tak przynajmniej pomięszam. próżno chciałbym wstrzymać bitwę krwawą. Właśnie ten paniczek bardzo mi będzie wygodny. 55 Uderzony iskierką ognia elektryki Upadnie gdyby mucha. 80 . przerażę. Bo w nim dobrze zakryję całe mu działanie. Czemuż mój drut przez świat cały w. w. które szczególnie ostro walczyło z bezsensem i okrucieństwem wojen. 65–67 To piękne zdanie Bardosa wyrasta z najlepszych tradycji myśli Oświecenia. dziś: wcale. a sybko.

już hałas z daleka powstaje. by wstrzymał potoki Krwi ludzkiej? wbiega na wzgórek Jest profesor w katedrze wysokiej. MORGAL. pompuje mocno machinę.. wszyscy razem wołając Gwałtu! Gwałtu! Specjalnie silnie postępowa myśl Oświcenia piętnowała wojny zaborcze.. trafiają na drut elektryczny. ŚWISTOK i inni Górale. STACH. BRYNDAS.Nie jest dziś przeciągniony. hultaje! Gońcie! Gońcie! Bardos ukrywa się lepiej na wzgórku S C E N A III BARDOS ukryty. w. BARTŁOMIEJ.. słychać wrzeszczące głosy Ha. za nimi WAWRZENIEC. MORGAL Uciekaj! BRYNDAS z resztą Góralami uciekając Juz po nas! KRAKOWIACY krzyczą za nimi Mordujcie! GÓRALE uciekają przez drogę.. 70 Zaczynamy robotę. JONEK. 67 Jest profesor w katedrze wysokiej. inni Krakowiacy i Krakowianki. zawzięte cymbały! Ale cicho. – pozycja Bardosa schowanego na wzgórzu z zamiarem dania „nauczki” Góralom nasuwa mu porównanie z profesorem siedzącym na katedrze. Dam ja wam tu lekcyje. Dlatego sławiony w poprzednich wiekach wiekach macedoński król-zdobywca Aleksander Wielki w tej epoce nierzadko zwany był „wielkim złodziejem”. łotry. którym uderzeni upadają na ziemię. 81 .

A jeżeli mi się tu zaraz nie zgodzicie. Bardos obraca sie do Górali A wy. a krzywdzić bliźniego? Wstańcie! Dziś oto życie macie z mojej łaski. Spuśćcie wasze pałki! Krakowiacy spuszczają pałki. na ziemię rzuciła. hultaje? MORGAL Zwycajnie. Jeśli wszystkiego bydła im nie powrócicie. rabusie. niech no waspan tak nie bałamuci. mordercy! Także więc srogiemi Być chcecie? Zabijać ich. Która was. Aż na same gorące dno piekła was rzuci! MORGAL Baj. żeśmy się potknęli. 85 Tedy ta sama straszna. to się róznie zdaje. w. baja. toż to wy dlatego 80 Dwa razy w rok na odpust chodzicie na Piaski. gałgańskie dusze! Wy. w. kiej cłek w strachu. 82 . 87–88 włączone do tekstu przez Kucharskiego na podstawie pierwodruku. Tak prawo boskie uczy. stójcie! Wstrzymajcie się. gdy leżą na ziemi? 75 Chcecież zbrodnicze ręce we krwi bezbronnych maczać? Wyniosłych karać trzeba. BRYNDAS Nie mas ci tu w tym cudu. zuchwałe śmiałki! Wy. 88 waspan – skrót pełniejszego zwrotu: waszmość pan (skracano także do form: aspan lub waćpan). rzucają się na nich.KRAKOWIACY wszyscy wpadają na scenę. pokornym przebaczać. wołając Teraz ich! BARDOS głosem wyniosłym z góry Krakowiacy. niewiadoma siła. hultaje. BARDOS 90 I nic więcej? Więceście żadnego nie mieli Uderzenia? Niceście nie czuli. gdyby słomkę. widząc Górali na ziemi. Ażeby się bić w piersi.

lecz drutem uderzeni. 105 bizon – (także: bizon) bat. bracia! porywają się wszyscy Górale. 100 Idźcie więc. stańcie tu! idą wszyscy na jego stronę Niech ci przeklętnicy.BARDOS A już też bezbożności dopełniacie miarki. KRAKOWIACY Jak to zaś? BARDOS Stójcie cicho. jeśli potraficie Pójść stąd. śmiałe niedowiarki. gwałtu! BARDOS O. staną po lewicy. Że niebo karze tego. Leżysz teraz cichutko i wierzysz nareście. jak barany na rzeź. Żeście im skradli bydło? BRYNDAS Juści tak coś zda się. Teraz więc zobaczymy. zabierajcie bydło. pozwalam wam. Zaraz ja was przekonam. padniecie na ziemię. w. zaczyna pompować machinę Jeśli trzy kroki tylko się ruszycie. 95 Krakowiacy. 83 . co rzecz cudzą bierze? 105 Trzeba by wam odliczyć po bizunów dwieście. gałgańskie plemię. Ale wstańcie i zaraz mi wyznajcie szczerze: Nie czujecież wewnętrznie sumienia zgryzoty. MORGAL To prózne mamidło Idźmy. Wnet. Jako już czartów zdobycz. upadają wołając Aj.

nareszcie stawa na butelką. jak włosy stoją mu do góry. w znaczeniu: włosy. weź ten drut kręcony. a zostaniesz cały. 115 Stań na nią jedną nogą. Wtem Bardos pompuje machinę i widać.BARDOS A widzisz więc. 120 Żałuj za twoje zbrodnie. Oto Lucyper już cię chwyta za kołtony. w. żeś głupi. Prędzej – bo się zapadniesz w piekielne przepaści! 110 Morgal ogląda się z bojaźnią. Bryndasie. drągalu! MORGAL Nie zwazaj. zuchwały. To od święconej wody. tu taka forma dla rymu z: potępiony. Diabli latają nad nim! MORGAL ze strachem Aj! Aj! BARDOS Już w pazury Chcą cię porwać! WSZYSCY zdumieni krzyczą Cud! Cud! Cud! BARDOS Dalejże. Wyznaj. włóż ją szyjką w ziemię. 84 . BARDOS Jeszcze bluźnisz? Ach! Jużeś wiecznie potępiony. Uciekaj! Weź czym prędzej tę butelkę – naści. 112 kołtony – kołtuny. To musi być carownik od diabła ucony. jak się wznoszą włosy na głowie Morgala BARDOS Otóż patrzcie. chwyta się drutu.

mocniejszy tym bardziej uważać i strzec się powinien. w. 125 Niech się więc nikt nie waży rozkazu mojego Łamać. Odwrotny sens ma przysłowie: bać się trzeba trzcinie. 124 kamraci – (z niem. Dajcie im ręce na znak zgody i jedności.MORGAL drżący Głupim. darujemy z duse. gdy wiatr dąb wywinie (wyrwie). Idź sobie. że gdy słabszego spotka niepowodzenie. jużeś wolny. patrzcie. 85 . 130 Ściśnijcie się wzajemnie. towarzysze. Idźcie natychmiast bydło oddać Krakowiakom.) koledzy. BARDOS Duda! BARDOS Naucz się na drugi raz lepiej wierzyć w cuda. niech się lewek boi – przysłowie wyrażające myśl. niech się lewek boi. BARDOS Tchórz! MORGAL Tchórz. Przysłowie to zostało zapisane i weszło do literatury jeszcze w XVIIw. WAWRZENIEC My wejcie sampanom. A pierwej jeszcze tutaj. jego Kamraci. jak on nad przepaścią stoi. 1632). w mojej obecności. Gdy pieska biją. 126 Gdy pieska biją. BARDOS Więc zgoda? WSZYSCY Zgoda wiecna! BARDOS w. A wy wreście. potem Cnapiusa (Knapskiego). Byle wsystko oddali. (u Marcina Błażewskiego 1607.

) fundacje. byłożby to dla nas zyskowne zdarzenie. Gdyby nam się więcej jaki czud objawił rzadki. Usłyszałem z daleka wołające głoszy: „Czud! Czud!” Aż mi ze strachu na łbie wstały włoszy. że się za górę pod pniaki szchowałem. 140 Ksiądz pleban nie największe ma teraz intratki. korzyść materialna. 139 Satyryczna uwaga przeciwko księżom. wota. sumy pieniężne. 149 żegnałem – w znaczeniu: czyniłem znak krzyża.. Byłyby tu kapłonki. błogosławiłem. Oj.) ofiary pieniężne. kochany Miechodmuchu? Do chaptes w momencieś się zjawił. skaładane jako dary w kościele.) kosztowne przedmioty. 86 . 145 I pieniążki. wasmość się nie stawił MICHODMUCH Prawda. w. fundaczyje – (z łac. wszak ja przecię oszoba kościelna. którzy z rzekomych cudów i ciemnoty ludzi ciągną korzyści materialne. 135 WAWRZENIEC A gdzieześ dotąd był. S C E N A IV Ciż sami i MIECHODMUCH MIECHODMUCH Wpadając Czud? Gdzie czud? Ja go widzieć muszę. 140 intratki – (zdrobnienie od: intraty) dochody. Biegłem jednak co prędzej widzieć to zjawienie. A kiej się bić wypadało. Mielibyśmy oferty. w.Dzięki Bogu za to. aby was nieszczęście nie spotkało. wota – (z łac. w. 142 oferty – (z łac. Ale was za to często z daleka żegnałem.. owcze i barany. fundaczyje. Nie tak. zapisywane Kościołowi na odprawianie specjalnych regularnych nabożeństw. BARTŁOMIEJ Alez ten cud!. w. w. 146 chaptes – łapówka. Dopiero bym sobie żył. Szczęśliwość wasza będzie prac moich zapłatą. jak dziś żyję.. zysk. 150 A potem..

160 Ażeby was więc drugi raz kto nie nadużył. na sztych – przeciwko bagnetom. po trosze Zmyślonymi cudami ściągają wam grosze. 87 . Zaraz was doskonale i jaśnie przekonam. Krórzy widząc. 170 durzyć – bałamucić. WSZYSCY Prosiemy! BARDOS w w. prosiemy wasmości. żeście wy prostacy. kóreście widzieli. oszuści. któregom tu użył. Całego jakby piorun natychmiast przenika. że ja was nie durzę. 165 Alebyście wy tylko za rok nie pojęli. w. słuchajcie! Świat ten jest zepsuty. 157 filuty – krętacze. wojnę zapalamy. oszukiwać.Radzić wojnę. Powiem wam. 152-153 nie ma w rękopisie. BARTŁOMIEJ 155 Był to cud razem strasny i cud do zabawy. w. Że.. Tak jest jasnym i silnym ogniem napełniony. wydrwigrosze. Wiedzcie tylko. Nie jest to cud prawdziwy ni diabelska sztuka. pokaz to nam. wprowadził je Kucharski z pierwodruku. Są na nim tak bezszelne i podłe filuty. czy nogą dotyka. tu w znaczeniu szerszym: nie narażamy się biorąc bezpośredni udział w wojnie. BARDOS Bracia moi. że ten figiel. przez drogę cięgniony. ww. 150-153 Satyryczna aluzja do politycznej działalności kleru. WAWRZENIEC Prosiemy. JONEK Daj go katu! To jakieś wygodne ustawy. Ale się sami na sztych nie sztawiamy. a bić się – to jest rzecz oddzielna. kto się go czy ręką. 170 Ażebyście wierzyli. kiedy tego trzeba.. że ten drut. Jest to pewna rozumna i piękna nauka. JONEK Ej. Ta robi w człeku skutki. My.

Tę rękę daj Bartkowi. stańcie no tu. forma starsza(drót) zachowana tu dla rymu. to przerzedza krew. MIECHODMUCH śmiejąc się O szerce zajęce! BARDOS Pan Miechodmuch pierwszy tu stanie. 175 Pobierzcie się dokoła. JONEK Nie bój się. Stach odchodzi A wy. aj! BARDOS Otóż po wszystkim niechaj wam to służy Na zdrowie. 179 drotu – drutu. kiej strasno. JONEK w. uderzeni krzyczą 180 Aj. 181 to przerzadza krew – prymitywne jeszcze i naiwne pojmowanie działania elektryczności na organizm. Stachu. w.Zaraz. a wszyscy za ręce. MIECHODMUCH Ja się boję. gdy się dotykają drutu. BASIA Z nas się wasmość śmiał? BARDOS Wstydź się! Dalej. dzieci moje. tą dotknij się drotu. idź tam. 88 . stań na górze I obracaj tą korbą. BASIA Ej.

Wy bierzcie bydło wasze. wy złączcie się z niemi Razem dzisiaj wieczerzać i tańczyć będziemy. 185 A gdy was zwodzić zechcą. 190 Niech ona silniej niźli ogień w tej iskierce Dotknie umysły wasze i rozpali serce. gdzie bydło SCENA V BARDOS i STACH 89 . 195 Który czyni krzywdę bratu. BARDOS A jednak nie jest cudem. WAWRZENIEC Mądry-ć to cłek z waspana. nie wierzcie nikomu. Równo nam się kochać każe. Bóg nas wszystkich równo stwarza. Kto bliźniego krwią się maże. Tego zawsze upokarza. Nie ma zysku w takim boju. WAWRZENIEC To jak cud prawdziwy.Co to za dziwy! BRYNDAS Cłek o tym ani słysał. BARDOS Gdy tak rozumiecie. A r i a VII Żyjcie w zgodzie i pokoju. Lecz nie bawmy dłużej. Jedną małą nauczkę ode mnie przyjmiecie. wszyscy powtarzają tę arię i odchodzą w tę stronę. Nie dajcie się gorszyć światu. Powróćcie wszyscy razem w radości do domu.

zostań się ze mną. lecz niebezpieczeństwo Wisi jeszcze nad tobą. wsędzie mnie śpieguje. słusznie zazdrosna i czuła. BARDOS Nie. to nie wypada. Słuchaj: trzeba ją prędko i zręcznie odsadzić. nie bój się. narożnik budynku. Dorota cię kocha. 214 węgieł – ściana. 210 215 90 . Trzeba koniecznie takie miejsce przysposobić. rad bym twe małżeństwo Szczęśliwym już oglądać. Żeby tam młynarzowi zajrzeć wypadało. To się za węgieł schowam. BARDOS Oto musisz ją w takie miejsce gdzie sprowadzić. ale gdzież to zrobić? STACH Ona cęsto pod domem długo ze mną gada. w. gdy będzie potrzeba. STACH To ja wej w nasą wierzbę schowam się spróchniałą. A kiedy się z tym wyda jak kobieta płocha To twoja żona.BARDOS Stachu. 200 STACH Ale jak? BARDOS Gdzież cię ona najczęściej widuje? STACH Ona mnie wsędzie suka. 205 Całe by ci pożycie zgryzotą zatruła. STACH A jakby mnie mąz złapał? Dałzebym se chleba! BARDOS Próżna trwoga. Żeby się tam skryć można.

cy się nie wróciły Pscoły. BARDOS A czy się tym tam zmieścisz? STACH Nieraz tam we dwoje Siedzieliśmy se z Basią. On zobaczyć Zechce pszczoły. Bojąc się. Jednakże Dorota. STACH A jak tam młynarz zajrzy? BARDOS Ja to na się biorę. napłonie. nadręczy. 230 Tak się w sobie natrwoży. gdy ja wezmę w skorę. Słuchaj! Z Dorotą gdy będziecie sami. Ty się czym prędzej w wierzbę schowasz. STACH Ba! Waspan nie odlepis. BARDOS 220 A gdzież ta wierzba stoi? STACH Przed samymi drzwiami. Że ją to może wstrzyma. Że do tego nie przyjdzie. lecz ja mu będę tak majaczyć. BARDOS Więc ja tam rzecz moję Zrobię. by nie wyszła na wierzch jej niecnota. 225 Ja wtenczas przyprowadzę młynarza nieznacznie. co przed miesiącem ul w niej porzuciły. Gdy cię ona już ściskać i całować zacznie. BARDOS Daję ci słowo moje. a może odstręczy.On tam co chwila patrzy. 91 .

Kiej mię Dorota ściska. BARDOS Jedno słowo jeszcze. Kto wie. zachowana w niektórych gwarach. Bo wej tęskni beze mnie. że ona Przyleci zaraz do mnie jak ognista łona 240 I będzie mnie cmokała. BARDOS 235 Ale to prędko trzeba zrobić. Bo po ślubie już nie czas. w. 239 łona – (staropol. 92 . miły bracie. Jak tylko przyjedziem do dom. BARDOS Dobrze. w. BARDOS Więc walnie uda sie. STACH Teraz waspana zegnam. STACH Więc to zaraz zrobie. ale szczerze: te wszystkie zaloty Młynarki nie wzniecająż w twym sercu ochoty 245 Do zdradzenia twej Basi? STACH Wsak ja zawse wrzesce.) łuna.STACH Spuscam się więc na cie. Powiedz mi. jakie tobie Mogą potem przyjść myśli. 241 Basie – staropolska forma dopełniacza liczby pojed. tu użyta dla pełniejszego rymu. pójdę do mej Basie. polskim). 240 walnie – wybornie (germanizm dawno przyjęty w jęz. STACH Wiem. rzeczowników rodzaju żeńskiego. w. pożar.

Ze chodzą kieby daniele. BARDOS Słowo? STACH Przysięgam. że (gdy zdradzają swe żony) sami także są zdradzani przez kobiety. Ja więc nie chcę zdradzać zonę. Jak męzowie zony zwodzą.. BARDOS całując go Szczęśćże ci więc. A r i a VIII 250 Nie tajność to jest nikomu. Ona ci odpłaci dwiema. I cęsto do innych chodzą. 260 Zrób jeden figiel kobiecie. Poczciwy chłopcze! STACH Juz ja nie zgorsę się z tego. 257 daniele – jelenie. 255 marmozele – (z franc. 255 Bo pobocne marmozele Tak im głowy przystrajają. co jest w domu. o pogardliwym odcieniu nazwa kobiety przesadnie strojącej się i łączącej ze sztuką podobania się nadmierną swawolność i lekkość obyczajów. w. w. darmo nic nie ma.BARDOS Ależ czasem może?. co oznacza przenośnie. Tej nie lubią. gwarowa. Wet za wet. Tak zazwycaj bywa w świecie. chodzą kieby daniele – sens: chodzą z głowami przystrojonymi rogami.. 93 . Ze rzadko widzieć w świecie męza poćciwego. Boże. STACH Nigdy. mademoiselle) – panny. Ale tez za swoje mają.

by teraz kochała sie wiernie... Tak! Ona tu bieży. Ażeby.. 270 Teraz mi jeszcze Basię przekonać zostaje.Bo chce. BASIA Otom się musiała Z nim minąć. aby mnie kochała. Oj! Jak ich uszczęśliwić pragnąłbym niezmiernie. Dobry mi podaje Sposób ta wierzba. Azem się zdysała! BARDOS Dopiero co tam poszedł. wybadać. SCENA VII BARDOS i BASIA BASIA 275 Cy nie ma tutaj Stacha?. zmęczona bieganiem w poszukiwaniu Stacha. Aby mnie jednego miała. co też myśli o Stachu. Muszę pierwej z nią pogadać. 278 w znoju – w pocie. 265 A ja tylko jednę onę. 94 . Czy mi sie zdaje?. odchodzi S C E N A VI BARDOS sam. BARDOS Czy tak tęsknić bez niego należy? Całaś w znoju. Ale.... BASIA W. patrząc na ziemię W tym wieku jeszcze tylko wzór poczciwej cnoty U nieuczonej można oglądać prostoty! Rzadka para. Że Stach jest dla niej wierny.

BASIA Chyba ze tak. Cóz byś wtenczas robiła? BASIA Niech go Pan Bóg broni! Dopiero by się piekło w domu otworzyło. ale nie śpi wej pokusa. bez przerwy. ze sam jeden na pole powrócił. BASIA On ci mnie kocha. I dlategom tak biegła. BASIA Ale bo waspan nie wies. ze w Stachu kocha się młynarka. Azeby się z Dorotą poumizgał przody. 295 w. 280 BARDOS On tu ze mną bawił.Ej. 285 Otóz widząc. o co mi tu chodzi. Mój panie studencie. gryzę się przeklęcie. Poradź mi. Więc mu się przyznać musę. nieustannie. BARDOS A gdyby tak było. bom jest biedna. 289 ustawnie – ustawicznie. BARDOS Lecz tak biegać szkodzi. nic to. ze z nami nie ma go u trzody. Moze by mi się chłopak kiedy zbałamucił. Żeby się Stach chciał czasem poumizgać do niéj. BARDOS Ustawnie o tobie mi prawił. Myślałam. 290 Dziękował mi. Mógłby mnie zdradzić kiedy. żem gładko odsadził Bryndusa. 95 . Dociekłam wej. A ze to jest przemyślna i zdradna figlarka.

300 Kiej mnie nie zdradza kochanek. A r i a IX Jestem dobra jak baranek. BASIA 320 Bo tez i ja bym za nim skocyła choć w wodę. Samego diabła z piekła niźli mnie zacepi. Jestem słodka jak cukierek. Ale gdybym to dociekła. 96 . ja ci to dowiodę. 305 Stałabym się jędzą z piekła. do w. miła Basiu. Scęśliwą bym z nim była choć o suchym chlebie. niech lepiéj. Kiej nie chodzi do fryjerek. Ze mnie Stach osukuje.BARDOS Toś ty tak zła? BASIA Gdy mnie kto zdradzać chce. Ze zdrajca inną całuje. Tak bym tłukła. A samego wałkiem sprała. 255). Az bym zdradzać oducyła. 301 fryjerka – kochanka. moje zdrowie. jak w świecie męzowie Cęsto zonom mydlą ocy: „Moje zycie. cemuz mi się nie godzi Wziąć ich na naukę do mnie! BARDOS Nie troszcz się. tak bym biła. Oj. obj. także sens podobny do: marmozela (zob. Ja cię kocham z całej mocy!” A kiedy za drzwi wychodzi. 310 Wiem ja. 315 Juz o zonie ani wspomnie. w. Jej bym warkoce wyrwała. Że twój Stach zawsze wierny i stały dla ciebie.

BARDOS Słuchajże! Jak tu z wami do wioski powrócę. Uważaj wtenczas dobrze. BRYNDAS Oddaliśmy. ani jednej stuki nie brakuje. A on jak ci jest wierny i chowa się skromnie. prosę. 325 Ja cię tak skryję dobrze. BARTŁOMIEJ Dziękuję. I jak ci dam znak głową. BARDOS Otóz i cała gromada przybywa. mospanie. dopiero scęśliwa Będę. 97 . gdzie ja się borócę. BASIA Ach. ŚWISTOS Zycemy wsycsy tego. WAWRZENIEC Dziękuję. zaraz przybież do mnie. co do jedej kozy. jak Dorota Stasia nęci zdradnie. że sama dokładnie Zobaczysz. bardzo prosę. MORGAL Niech wam się we dwójnasób to stadko pomnozy. S C E N A VIII Wszystkie osoby powracające od bydła WAWRZENIEC 330 Jest wsystko.

kłania się ZOSIA Ja za moję płową. Teraz do domu wracamy I waspana na gody z soba zaprasamy. 98 . cym mogę. Ja za moję srokatą. WAWRZENIEC Bydło prosto na pasę zapędzą pastuchy.do Bardosa I waspanu tez za to dzięki zanosiemy. BARDOS Kłaniam.. 340 Podziękujcie za wase krówki. BARTŁOMIEJ Ja się waspanu przysłuzę. 335 kłania się DRUHNA Ja zaś za moję łysą. ja pójdę z tobą. BASIA Z całej duse.. Ześ nas pogodził. BASIA Stasiu. STACH biorąc ją za rękę Razem se pójdziemy. dziwuchy. A i wy tez sampanu skłońcie się. jak wyżej MIECHODMUCH Ja też i ja muszę Podziękować za całą trzodę plebanową.

345 Zupan dobry. 347 relikwijarzyk – relikwiarzyk (z łac. MIECHODMUCH A ja relikwijarzyk. BARDOS Idźcie tylko przodem. ZOSIA Ja jajek pół kopy. BASIA Ja półtna stukę.. Zaraz przyjdę. WAWRZENIEC Ja capkę. miniaturowy schowek (pudełeczko. którego zawartość stanowi przedmiot mający szczególną wartość dla kultu religijnego.). 99 . odchodzą wszyscy S C E N A IX w. BRYNDAS Dziękuję wam. STACH Ja buty na drogę. WAWRZENIEC Więc idźmy. BRYNDAS My piwem i miodem. JONEK Ja pas.. oprawka).

BARDOS sam. jak swą szczerością te chłopy 350 Przejęli duszę moją!. Nie ci. rozrzewniony Oj. Czemuż tak małe dary wielką rozkosz rodzą? Czemu tak serce miłe? Bo z serca pochodzą.. Bo pierwsi dają. Kto z serca daje.. Lecz ten mi daje dar ze wszech miar drogi. 355 odchodzi 100 . Aria X Nie ci nam dają. Że mi się łzy po oczach kręciły rzewliwie. choć sam jest ubogi. co zdarli z swych braci. Drudzy do łaski wzgardę przyłączają. co przymus lub interes mają. Uczułem prawdziwie. którzy są bogaci.

toć bym tez becała! Wolałabym wreście. Ja bym juz i nareście chciała z nim zyć wiernie. ze ich tak długo nie widać? Aj. co w pierwszej odsłonie DOROTA sama Cóz to. tak mą niscy dusę. 19-32 Arię XI. 20 Ze nowość cłowieka nęci. moze i połowy Nie byłby mi tak miłym. salona! 5 Nie powinna męzowi zycyć śmierci zona. to jesce nie tak wiele w tym jest złości. dość ze cłek poćciwy. Ale mi Stach serce tak pali niezmiernie... Ze albo umrę z zalu. Ze się az za nią przepada. włączamy z odpisu Biblioteki Teatrów Miejskich w Warszawie. Ze casem się przytrafi cłeku z ułomności Zgrzesyć. Choć i brzydki. niescęśliwa. A r i a XI Nie wiem. za pośrednictwem L. Gallego. której nie było w odpisie Grabowskiego i w wydaniu Kucharskiego. A teraz mię tak dręcy. 101 . 232-233. Za co się tez to cudzej rzecy tak zachciéwa! 15 Gdyby Stasio był moim. Ale cyt. cyli Casem mojego Stasia w bitwie nie zranili? Oj. 10 Ale cyhać na zycie jest przestępstwo srogie. co się to w tym święci. Cudza rzez lepiej smakuje. Ze ledwo zyć bez niego mogę. nie zawracał głowy. który tekst jej podał w przypisach do swej pracy: Wojciech Bogusławski i repertuar teatru polskiego w pierwszym okresie jego działalności. albo go mieć musę. Niewieście Zawse zycie małzonka powinno być drogie. ww. A jesce kiej młoda zonka 25 Starego mając małzonka Zadnej swobody nie cuje. s. Zeby mojego starca.AKT IV SCENA I Teatr wystawia to samo. Warszawa 1925. I tak do smaku przypada.

to wam się wej zawróci głowa. kiedym na ślub jego przystawała.Zwycaj to męza kazdego starego Zrzędzić. Wielu tak pozwala sobie. Bartkowa! Jak powiemy. 35 Cy mi dotrzyma słowa. Jakie tam dziwowiska ten student wyprawiał! I pogodził nas wsystkich. Jonku? A nasi? JONEK Za młynem. Bo po ślubie Baśka mu juz głowę zawróci. Wysiadają tam na brzegu. DOROTA A bydło? BRYNDAS Na pasę 40 Juz go zagnały chłopy. DOROTA Jakimze to cynem Cudownym wy z Góralem w zgodzie? JONEK Aj. BRYNDAS DOROTA Jak się mas. S C E N A II DOROTA. Ze mnie tez pocałuje. i strachu nabawił. A przy tym zła dziewucha. 30 Zeby go składnie osukać. Obiecał. Otóz to zemsta na niego. Wsak nie ja pierwsa torobię. Jak tylko powróci. nie da se w kasę Dmuchać. będę doświadcała. JONEK. zamykać i fukać. 102 .

DOROTA Alez jak. 45 nawracał – w mniemaniu Bryndasa. gadajcie! JONEK Oj. JONEK 50 Potem im chciał wybić skórę. i dziwił. JONEK Potem sam uciekł na górę. BRYNDAS Potem nas uderzył w nogę. w.BRYNDAS 45 I nawracał. by zdobyć nad nimi przewagę dla odebrania im zrabowanego bydła i doprowadzenia do zgody. JONEK i BRYNDAS Słuchajcie! Duetto BRYNDAS Najprzód ciągnął drut przez drogę. bo to trudno! BRYNDAS I jak! DOROTA Lec przecię. 103 . BRYNDAS Potem nam kazał powstawać. bo kazał wierzyć Góralom w „cud”.

JONEK Potem kręcił jakieś wały. JONEK 60 Potem nas wsystkich uderzył. Co ten cłowiek mądry umi.JONEK Potem groził. potem łajał. JONEK Potem włosy powstawały. JONEK Potem jakieś dziwy bajał. BRYNDAS Potem się rozśmiał wesoło. BRYNDAS 55 Potem podawał butelki. 104 . BRYNDAS Wreście – diábeł to rozumi. BRYNDAS Potem kazał ręce dawać. BRYNDAS Potem kazał stanąć w koło. BRYNDAS Potem spuścił drut niewielki. JONEK Potem juz mu nikt nie wirzył.

Stachu. 105 75 . DOROTA Coście wy tam bajali. Zakrzątnij się. Ten student. Ja chwilkę zajrzę tez do młyna. Ale otóz i nasi! Widzę Stasia mego! S C E N A III Wszyscy prócz Bardosa DOROTA A witajciez! witajciez! BARTŁOMIEJ Jakze się mas. BASIA z przygryzkiem Jest ci tu tyle innych.DOROTA 65 Chyba tez diabeł pojmie. dziewcyna. juz między nami wsystko zakońcono. Juz my w zgodzie z sampanem. co to tu 70 Był z nami. pozbawił nas wselkiego kłopotu. zono? Cies się. JONEK Na cóz? To rzec prozna. Ale mi Stasio wsystko najlepiej opowie. bo ja głupia z tego. 80 I pomózcie jej. Idź do chaty. Poniewaz na weselu będą ci panowie. i ty tez. we wsystko przysposób sowicie. WAWRZENIEC Co on tam nawyrabiał – i pojąć nie mozna! Opowiemy wam wsystko. BARTŁOMIEJ do Doroty Teraz. moje zycie. to i bies nie zgadnie. Juz my tu powiedzieli Dorocie dokładnie. Ty.

wiwat! Niech każdy wykrzyka. WSZYSCY krzyczą Wiwat! odchodzą do karczmy DOROTA Pódźma więc. WSZYSCY 85 Przyjdziemy z ochotą. ciągnie Stacha do chaty S C E N A IV Ciż i BARDOS. MIECHODMUCH Ja tez łyknę odrobinkę. DOROTA A ja dla was ze Stachem sporządzę śniadanie. I wsystkich was do chaty zaprasamy na nie. Hej. muzyka? STACH Idźmy tedy. który pokazuje się nieznacznie i kiwa na Basię BARDOS Cyt! Cyt! 106 . JONEK A tanecki. posilmy się krzynkę Dobrą gorzałką.odchodzi WAWRZENIEC A my pódźmy do karcmy.

odchodzi ze Stachem SCENA V BARDOS I BASIA BASIA niecierpliwie Cóz chcecie? Spiescie się. DOROTA na boku Tym lepiej. 90 Panna młoda mnie ceka. bo ja musę Moment zajrzeć do karcmy. No.BASIA to spostrzega i wyprawia ich Idźcie. Jam-ci druhna przecie. Moja Basiu. dla Boga! Ja zaś w wierzbie mam siedzieć jak sowa? BARDOS A nieraz 95 107 . BARDOS To dobrze. teraz. BASIA Ach. bo ja na krok stąd się wam nie rusę! Mam ich wejcie zostawić samych? BARDOS Gdzież jest ojciec? BASIA We młynie. wleź mi w tę wierzbę.

a Bardos ją zamyka BARDOS To jedno. BASIA Juz włazę. 101 wynijść – wyjść. jego znaczenie: nic nie wskóracie. głośno Prawda. Aż otworzę. Wnet tu będą i drudzy. BASIA na boku Ten cłek być musi carownikiem! Wsystko zgaduje. 96 lubownik – kochanek. zjecie Mi carta. wyleźć (forma staropolska). żebyś mi się wynijść nie ważyła. BARDOS Siądźże i teraz. pani matko! BARDOS No. dalej.Siadywałaś w niej w parze z twoim lubownikiem. 100 Włazi do wierzby. Teraz-że Dalej do młyna! Tam się za drzwiami zasadzę. zem raz tam siedziała. w. 105 w. Jak się Stasio z Dorotą obchodzi. BASIA Ja zaś? BARDOS Tak jest. BASIA Aj. bo wszystko zepsujesz. Ale cię Przestrzegam. będziesz stąd wszystko widziała. ww. 108 . nie uda się wam osiągnąć celu zamierzonego (pod adresem młynarzowej Doroty). 102-103 zjecie mi czarta – wyrażenie przysłowiowe.

Zapewne Stach uciekać będzie od Doroty. Ona go zechce gonić. To przynajmniej choć mnie raz pocałuj. ponosę. 109 .. Stasiu! Nie będźze tak srogi! STACH 110 Moja pani Doroto. DOROTA Ona tu nie powróci. gdybyś ty cuł w sercu tak srogie pozogi. STACH DOROTA Nie uciekajze. odchodzi do młyna S C E N A VI DOROTA. Nie byłbyś tak okrutnym. Pójdź do chaty! STACH Nie mogę. Nie chciejze uciekać. niescęsna. prosę. ja wtenczas męża wyprowadzę. Takie męki.. na boku Tu student kazał na się cekać. nie puscą ją nasi. STACH 115 Ale przyjdzie. puśćciez wy mnie. a gdy swe zaloty Zacznie palić. jakie ja. DOROTA Oj. DOROTA Wsakze nie ma Basi.

129 ocmuciło – omamiło. otumaniło. Więc choć ostatni raz ściśnij mię. którą z dusy kocham. BARDOS i BARTŁOMIEJ BARTŁOMIEJ Co widzę! Cy mnie co ocmuciło? DOROTA Ach. niebodze. ze ja trochę płocham. DOROTA Dlacegoz to? STACH Mam zdradzić Basię moję drogę? Moja pani Doroto. Ja tez mam młodą zonkę. porzuć te jamory. przywidziało mi się (od rzeczownika: oćma – mgła. zawse za tobą się biédzę. 127 Tyś mi przytomny – bliski.STACH Nie mogę. cy siedze. 120 Zyjmy lepiej w przyjaźni. 125 Ale cóz. mąz mój! Uciekaj! STACH na boku 130 Dalej do wierzby! chowa się w nią w. a doniósł Bartkowi. chwyta go za szyję S C E N A VII Ciż sami. cy cuwam. Tyś mi przytomny. cy chodze. Ze cyli śpie. DOROTA Ja tez to sama cuję. Bo jakby nas ktory Sąsiad kiedy wypatrzył. tuman). czuję cię koło siebie. kiejś mi serce tak zranił. 110 . w. Biada mnie i wasemu byłaby grzbietowi. za tobą się biédzę – tęsknię.

do Doroty Cóz to się ma znacyć? Tyś się tutaj ze Stachem ściskała? DOROTA Ot. gdzie się Stach chowa.BARDOS zatrzymuje młynarza i odwraca go w przeciwną stronę. 135 Skąd tu Stach? BARTŁOMIEJ Przeciez tu był. 138 zdurzył – tu w znaczeniu: odwrócił moją uwagę.). daj mi waspan pokój. Byłbym go złapał. BARDOS Może wam się źle w oczach zdało. BARTŁOMIEJ Mój kochany Panie! Gdybyś mnie nie był tym jastrzębiem zdurzył. BARTŁOMIEJ Toć zem nie pijany. DOROTAO Oto byś nie bzdurzył! Dopiero com tu wesła. BARDOS Ale skądże zaś. 134 bacyć – baczyć (staropol. zaczekaj! Patrz no. aby nie widział. uważać. jak śliczny jastrząb w tę wierzbę się chowa BATŁOMIEJ Ej. 111 . ja przecie w. musiałeś źle bacyć. patrzeć. Chyba ze ci się zdało. głowa. w. i mówi Panie młynarzu.

Ale cóż tu jest? Pszczoły pono macie W tej wierzbie. BARTŁOMIEJ Jesce mnie tak pyskujes? Pocekaj! DOROTA Na dusę Przysięgam. BARDOS Tak się to czasem nam przywidzi. Doroto? BARDOS Ot. to wierzyć musę. BARDOS Może już są tam znowu. Bartłomieju? BATŁOMIEJ Przed miesiącem były. na boku Umieram. 150 112 . dlacego ten ul porzuciły. BARTŁOMIEJ Cóz to wam jest.140 Mam oczy. Jak go złapie. obaczmy. DOROTA Ot. to po mnie. 145 Niesłusznie ją prawdziwie waszmość posądzacie. Ale nie wiem. a nicem tu nie widział. DOROTA przelękniona. się darmo wstydzi. BARTŁOMIEJ No. Idźmy. plecie. ze nic nie wiem. Kiej tak mówis.

a wselako Nie powracają pscoły. BATŁOMIEJ Ja i to robię. Potem go wysmarować gliną. BARDOS Teraz są zapewne. 150 zazieram – (staropol..) zaglądam. DOROTA na boku Gdyby jako Przestrzeć go mozna! BARTŁOMIEJ Jać to robię. tutaj.. BARDOS Ale ja wam pewne Podam sposoby na to. 155 113 .BARTŁOMIEJ Ja co dzień zazieram. DOROTA na boku Oj! oj! Zginęłam biedna!. BARDOS Ale bo spod spodu. trzeba zawsze podłożyć im miodu. Ale ich nigdy nie ma. w. DOROTA Cicho Ach. dr-zę cała! BARDOS Trzeba najprzód ul dobrze zabić. Ot. aby je przywabić.

160 Ach! Nie chcę. idzie i dobywa ją DOROTA Aj. nie chcę więcej obcego kochania! BARDOS Potem także trzeba mieć o pszczołach pieczę. DOROTA Ten raz jak mi się upiece.DOROTA cicho Serce wyleci ze drgania. pomieszana w.. Przysięgam. częsta gwarowa wymowa tego wyrazu. Boze! BARDOS niby zdziwiony. BARDOS Teraz chciałbym zobaczyć w śrzodku i dobędę 165 Deszki.. bo to.. BARTŁOMIEJ Jać im dogadzam. ze juz nigdy kochać się nie będę. mdło mi! Mdło mi! Ratujze mnie. 165 deszka – deska. 114 . tu chodzi o deskę zamykającą wejście do ula w wierzbie. dobywając deski A to co jest? Stach wychodzi z ula BARTŁOMIEJ Stach w wierzbie? A cyz to być moze? No.. toś to tam się schował? A cóz. pani zono? DOROTA w pomieszaniu Ale.

BARTŁOMIEJ Widziałem ja raz ze stodoły... BARDOS przerywając mu Wy nie wiecie, co to jest, i ona też pono Nie wie. Basiu, wyjdź no tu!

170

Basia wychodzi
Otóż macie pszczoły. BARTŁOMIEJ I ona tam? BARDOS A jużci, ze Stachem siedziała. DOROTA Ta to niecnota wsystko teraz wysłuchała. BARTŁOMIEJ Co zeście tam robili? BARDOS Jak w parze turkawki Siedzieli. BARTŁOMIEJ Ale na cóz w wierzbie? BARDOS Dla zabawki. Zwyczajnie, dzieci. STACH Tak jest. Wzdyć to było z zartu.

175

115

BARTŁOMIEJ Psuć mi ul taki dobry... STACH Ej, porwan tam cartu. Kiej prózny. BARDOS Więc widzicie teraz prawdę szczerą: Darmoście oto żonę zmartwili, złajali, Bo to oni przed chwilą z sobą się ściskali. 180 Przeproścież się. DOROTA na boku Och, teraz odzyłam dopiero. BARTŁOMIEJ No, darujzes mi, Dosiu! DOROTA Ale tak mnie łajać! BARTŁOMIEJ Zgoda? DOROTA Zgoda. podają sobie ręce BARTŁOMIEJ No, teraz wy idźcie do chaty, A ja pójdę dla Basi prosić gości w swaty. Słuchajciez, nie potrzeba ludziom tego bajać.

odchodzi

116

S C E N A VIII
Pozostali
STACH
185

Wielki tez waspan figlarz. DOROTA To dowcipna stuka. BARDOS Jest to dla was, Doroto, maleńka nauka, Nie psujcie córce życia. DOROTA Juz nigdy o Stachu Nie pomyślę. Ledwom ci nie zdechła od strachu, Nie gniewajze się, Basiu. BASIA

Łatwo wam przebace, 190 Bom się o moim Stachu wiernie przekonała. On nie wiedział, matusiu, zem ja tam siedziała, Bo tam sampan mnie schował. Oj, ślicnez kołace Na mleku jegomości na drogę upiekę! DOROTA A ja juz zdradzać męza wiecnie się wyrzekę.

S C E N A IX I O S T A T N I A
WSZYSCY
BARTŁOMIEJ
195

Prosiemy na śniadanie. BRANDYS Z ochotą.

117

zgoda! BARDOS Niech tu dziś będzie sama rozkosz i swoboda. przebieranie się za Bachusa. Ubierę się. którzy nie mając szczęścia dostać się pod opiekę możnego magnata. Doroto.. potem także księża czy zakonnicy. w.. ześ waćpan na mnie był łaskawy. BARDOS A ja co bym tam robił?. I na beczce przyjadę do wasz. należało w starożytności do półreligijnych obrzędów ludowych. Wiozę cię mymi końmi do samej Warsawy. WSZYSCY Zgoda. 207–209 Krytyczna charakterystyka trudnej doli licznej grupy ówczesnych literatów warszawskich. Los ten aż za dobrze znał sam Bogusławski i słowa Bardosa są po części i jego osobistym wyznaniem. Ci pierwsi pisarze zawodowi. w Polsce było częścią karnawałowych zabaw krakowskich studentów. który na czele wesołego pochodu jechał na beczce wina. BATŁOMIEJ Jutro wesele wase. a teraz. Wprzód sobie zanucimy pioseneczki po społu. niełatwo mogli zarobić pracą litracką i żyli w nędzy. w mitologii bóg wina i wesołości. to przede wszystkim pisarze miszczańscy. za Bachusza. MIECHODMUCH A ja. STACH 205 200 A ja za to. podjadłszy szobie. BARDOS Nim jeszcze siędziemy do stołu. lub przyciśnięci niedostatkiem synowie drobnoszlacheccy. Lecz im się często chłodno i głodno być zdarza. jak się taniecz zacznie. bachuski. co tylko żyją z kałamarza. jak zwyczaj u nas. 118 . Jest tam i beze mnie Wielu takich. co „tylko żyją z kałamarza”.MORGAL Z ochotą. Bądź nam rada. Spomiędzy wasz do karczmy wymknę się nieznacznie. Rozrywkę niespodzianą zrobię dla Bryndusza. a z czasem przeszło do obyczajów ludowych jako tzw. ww. 202 Bachusz – Bachus.

Bo wnet pozałujes. przestrzegając tylko ustalonej melodii. Wszystkie żądania moje już są dopełnione. niż żebrać nikczemnie. Piosenki obywatela Vire otrzymały nazwę: vau de Vire (piosenki z doliny Vire).210 Wolę pracować na roli. wskazania ideowe. Śpiewki te były jakby końcowym podsumowaniem każdej roli. co potem zmieniono na: vau de ville (zamiast: Vire – ville: miasto). Nazwa wodewilu związana z obyczajami ludu francuskiego. By była poćciwa. zawziętych zgodziłem. BARDOS Dziękuję! Robotę Skończyłem. WSZYSCY My waspanu złozemy na pocątek tyle. po czym chór ogólny zamyka przedstawienie. 230 A jezeli z dobrej woli Juz się z nim połącys. niejaki Basselin. Śpiewki wodewilu. a także nieraz dowcipy. Voudeville BARTŁOMIEJ Rzadko teraz znaleźć zonę. 220 Chociaz cłowiek kocha onę. 224 pójść.. 119 . którą przebył. w. w której po kolei każdy z występujących w sztuce aktorów śpiewa swoją piosenkę. 218 voudeville – (franc.. a bardzo popularny jest i w naszych czasach. Poprawiłem w słabości Dorotę. w młodym wieku Swawolną się cujes. zwane także kupletami. DOROTA Gdy. Jeśli jeszcze was przy tym trochę zabawiłem. miały tekst najbardziej zmienny. dziewcyno. kiedy stary Młodą se dobierze – Wkrótce pójść musi na mary 225 Lub rogi przybierze. morał. Ze będzies gospodarzem. przed w. Tu sobie gdzie na gruncie osiędę w Mogile. Wodewil rozpowszechniony był w Polsce już z początkiem XIX wieku. Jednak podejrzéwa. gdzie w XV wieku cieszyły się sławą satyryczne śpiewki. które układał rzemieślnik z miasta Vire nad rzeczką Vire. na mary – umrzeć. Z czasem rozwinął się osobny gatunek sceniczny – komedyjka przeplatana wesołymi śpiewkami – zwany wodewilem.) wodewil. A najbardziej. Nie ślubuj staremu cłeku. końcowa partia opery. zawierały komentarz bohatera do akcji. wycieczki satyryczne. 215 Ochroniłem krew ludzką. wywodzi się z Normandii.

starsza forma tego samego wyrazu. jak powstawał on ze zrastania się dwóch wyrazów (swa wola). oszust. 242. 249 chudoba – majątek. swywoli – swawoli. Co nie chciała Niemca. A sanuj mądrego. Lepiej zawse zyć z swojemi. w. 232 obcej swywoli – zdradzania męża przez zalecanie się do innych. 120 . cudzej zony Nie psujta nikomu. w. BRYNDAS 250 Nie pogardzaj ubogimi.) szarlatan. ww. chłopaki. Bo źle zawse skońcys. Gdzie się bardziej cudzy ziomek Niz rodak podoba. Biedny bywa taki domek. MORGAL Nie wierz nigdy siarletanom. STACH Wy.Nie sukaj obcej swywoli. w. 245 Niz mieć cudzoziemca. jako pomocne porównanie dla sensu ideowego swej śpiewki. Tak się teraz w stadłach psują Zony i męzowie.243 Basia przypomina tu. 258 sierletan – (z franc. zrośniętej formie (w dopełniaczu: swéj-woli. Poznaj w cłeku brata swego. w. 255 Sanuj wsystkie stany. Nie wydzieraj. Którzy ich ojcowie. Traci się chudoba.) małżeństwo. 240 Ze ich dzieci nie zgadują. co cudzego. z których pierwszy sam się odmieniał także w nowej. 235 BASIA Wanda lezy w nasej ziemi. co potem dało: swywoli). co ma żywe uzasadnienie w akcji sztuki odbywającej się niedaleko kopca Wandy pod Krakowem. A będzies kochany. 238 stadło – (staropol. Bo nie cynią nas wielkimi Klejnoty i saty. Choć jesteś bogaty. podanie o królewnie Wandzie z bajecznych dziejów Polski. ukazująca. Bo z tej mody zarazonéj Tylko biéda w domu.

Ciężko dzisiaj. 285 Mruczą ludzie. w czym reakcyjne władze targowickie. Służyć swej ojczyźnie miło. kontynuację wielkiego dzieła podniesienia oświaty i kultury. dziewcęta. Bo w miłości jest ponęta Zdradliwa. uczta z okazji pogrzebu. A sława w narodzie.). Choćby i o głodzie. Mawiała ma ciotka. JONEK Strzezcie wianków swych. datek. w. być kościelnym szługą. 275 MIECHODMUCH Chuda fara. widziały przejaw jakobinizmu i niebezpiecznych tendencji przewrotnych. Nie będą-ć to wielkie cuda. w rękopisie Grabowskiego: dumnym panom. Cnota weźmie górę. Słowa piosenki w tym już miały rewolucyjny charakter. akczypa – akcypa (z łac. tępiące wszelkie postępowe osiągnięcia reformatorskie. w. urządzana dla uczestników obrzędów pogrzebowych. choć słodka. Teraz idzie bez przeszkody. organiszta ceka na akczypę. Bo jak się casem nie uda. którzy wszędzie Cierpicie dla cnoty. w.260 Nie pomagaj wielkim panom Ku biédzie bliźniego. Czo komu należy. płynące zwykle z okazji obrzędów kościelnych czy zbiórek przeprowadzanych z okazji świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. a zyją dość długo. Miechodmuch myśli tu oczywiście o plebanii. Nie zawsze wam tak źle będzie. Nie traćcie ochoty. którą reprezentuje i dla której przymawia się o datki. by kto sprawił krzciny albo sztypę. że głosiły pochwałę rozumu. Boże odpuść. Oddawajcie swe daniny. w. a przede wszystkim pisarzy. 282 sztypa – stypa. 274 uczeni – pod tym określeniem rozumiano nie tylko uczonych w dzisiejszym znaczeniu. 121 . Rzadko teraz. Ani się zakole. że im bieda. 265 Ze ty weźmies w skórę. zwyczaj niegdyś szeroko rozpowszechniony. 260 Nie pomagaj wielkim panom – według pierwodruku. 280 Byle światło w ludziach było. który organista otrzymywał zwykle z okazji obrzędów kościelnych. 282 Chuda fara – uboga parafia. BARDOS Wy uczeni. ale wszelkich działaczy kultury i oświaty. 270 Dawniej chodził ślub na gody Przez cierniste pole.

Chór ogólny Poczciwość. Niech to świat pozna. który stanowiła dziesiąta część plonów gospodarstwa chłopskiego. Jest to wyjątkowy. 288 dziesięcina – podatek na rzecz plebanii. poważny ciężar materialny obok niemałych. Parę kiełbasz. Koniec opery w. niezależnych od tego. Niech u nas nigdy przewrotna moda Głów nie zawraca i serc nie psuje. Tam jeszcze szczera zostaje cnota. A teraz dobranocz. 290 Organiście na przycynek Jajec na Wielkanocz. Klesze na pacierze.Proboszczowi dziesięciny. wierność. lecz ważny rys życia dawnej wsi. że gdzie prostota. obowiązków wobec pana. miłość i zgoda 295 Niechaj pod naszym dachem panuje. 122 . który zatrzymał Bogusławski w swym optymistycznym obrazie skierowanym ku lepszemu jutru. parę szynek.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->