P. 1
Stronghold Ulotka

Stronghold Ulotka

|Views: 3,819|Likes:
Wydawca: xyzabc__

More info:

Published by: xyzabc__ on Dec 21, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

1

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

STRONGHOLD 15 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 30 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 45 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 60 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 120 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 240 mg roztwór do nakrapiania 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Każda dawka (tubka) STRONGHOLDU zawiera: Substancja czynna: STRONGHOLD 15 mg STRONGHOLD 30 mg STRONGHOLD 45 mg STRONGHOLD 60 mg STRONGHOLD 120 mg STRONGHOLD 240 mg Substancje pomocnicze: Butylowany hydroksytoluen 0,08% Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 6% w/v roztwór 12% w/v roztwór 6% w/v roztwór 12% w/v roztwór 12% w/v roztwór 12% w/v roztwór Selamektyna Selamektyna Selamektyna Selamektyna Selamektyna Selamektyna 15 mg 30 mg 45 mg 60 mg 120 mg 240 mg

Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 4. 4.1 SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE Docelowe gatunki zwierząt

Psy, koty 4.2 Wskazania do stosowania z wyszczególnieniem docelowych gatunków zwierząt

Koty i psy: leczenie i zapobieganie infestacji pcheł wywoływanej przez Ctenocephalides spp. przez jeden miesiąc po jednokrotnym podaniu. Jest to spowodowane właściwościami bójczymi produktu w stosunku do postaci dorosłych, larw oraz jaj. Produkt wykazuje działanie bójcze w stosunku do jaj przez 3 tygodnie od momentu jego podania. Comiesięczne podawanie preparatu zwierzętom w ciąży i laktacji ma na celu zapobieganie infestacji pcheł w miocie aż do 7 tygodnia życia, poprzez zmniejszenie liczebności populacji pcheł. Produkt można stosować jako element wspomagający w leczeniu alergicznego pchlego zaplenia skóry, a także dzięki jego właściwościom bójczym w stosunku do larw i jaj może służyć w zwalczaniu istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt. Koty i psy: zapobieganie inwazji Dirofilaria immitis przy regularnym comiesięcznym podawaniu.

2

STRONGHOLD może być bezpiecznie stosowany u zwierząt zakażonych dorosłymi postaciami Dirofilaria immitis, jednak zaleca się, aby zgodnie z dobrą praktyką weterynaryjną wszystkie zwierzęta w wieku 6 miesięcy i powyżej żyjące w krajach, w których istnieją wektory tego pasożyta, były badane w kierunku obecności dorosłych postaci Dirofilaria immitis przed rozpoczęciem podawania preparatu STRONGHOLD. Zalecane jest, aby jako element programu profilaktycznego, okresowo badać psy w kierunku obecności dorosłych postaci robaków sercowych (dirofilarii), nawet w sytuacji, gdy Stronghold stosowany jest regularnie w odstępach miesięcznych. Produkt nie jest skuteczny przeciwko dojrzałym postaciom D. immitis. Koty i psy: leczenie świerzbu usznego (O. cynotis). Koty: leczenie inwazji dojrzałych glist (Toxocara cati) i dojrzałych tęgoryjców (Ancylostoma tubaeforme). Koty: leczenie infestacji wszołów (Felicola subrostratus) Psy: leczenie infestacji wszołów (Trichodectes canis) Psy: leczenie świerzbu skórnego (wywoływanego przez S. scabiei) Psy: leczenie inwazji dojrzałych nicieni jelitowych (Toxocara canis) 4.3 Przeciwwskazania

Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia. Nie stosować u kotów chorych, wycieńczonych oraz o zbyt niskiej masie ciała (w stosunku do wielkości i wieku). 4.4 Specjalne ostrzeżenia dla każdego docelowego gatunku zwierząt

Zwierzęta można kąpać 2 godziny po podaniu preparatu i nie powoduje to utraty jego skuteczności. W przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha. Dawkę preparatu należy podawać zgodnie z zaleceniami, aby ograniczyć do minimum objętość podawanego płynu, który mógłby zostać zlizany przez zwierzę. U kotów w przypadku intensywnego wylizywania sierści może pojawić się nadmierne ślinienie trwające przez krótki czas. 4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry. Nie podawać doustnie ani pozajelitowo. Nie stosować, gdy zwierzę ma mokrą sierść. Jednak kąpiel lub zmoczenie zwierzęcia 2 lub więcej godzin po podaniu preparatu nie zmniejsza jego skuteczności. Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom Przed użyciem preparatu należy przeczytać ulotkę. Produkt jest łatwopalny. Chronić przed wysoką temperaturą, iskrami, otwartym ogniem i innymi źródłami ognia. Nie palić, nie jeść i nie pić podczas stosowania preparatu. Po zastosowaniu preparatu umyć ręce, a w przypadku kontaktu preparatu ze skórą bezzwłocznie przemyć to miejsce wodą z mydłem. Jeżeli lek dostanie się do oka należy natychmiast przemyć je wodą i zgłosić się do lekarza.
3

Zwierzęta, którym podano lek, należy przez 30 minut lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania przetrzymywać z dala od źródeł ognia. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem aż do czasu całkowitego wyschnięcia sierści w miejscu podania. Także dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonym zwierzęciem przez 30 minut od podaniu leku lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania. Osoby posiadające szczególnie wrażliwą skórę lub reagujące alergicznie na kontakt z tego typu produktami, powinny zachować należytą ostrożność w trakcie stosowania preparatu Stronghold. Inne środki ostrożności Zwierzęta, którym podano preparat, nie powinny kąpać się w wodzie przez przynajmniej dwie godziny od podania. 4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Stosowanie preparatu u kotów powodowało niekiedy łagodne przejściowe wyłysienie w miejscu podania. Bardzo rzadko obserwowano także przejściowe ogniskowe podrażnienie. Wyłysienie i podrażnienie zwykle ustępują samoistnie, ale w niektórych sytuacjach wskazane jest zastosowanie leczenia objawowego. Zastosowanie preparatu może niekiedy wywołać miejscowe przejściowe zlepienie się włosów w miejscu podania i/lub niekiedy pojawienie się małej ilości białego proszku. Jest to normalne i znika zwykle w ciągu 24 godzin od podania leku, nie wpływając na bezpieczeństwo ani skuteczność produktu. W sporadycznych przypadkach, podobnie jak w przypadku innych makrocyklicznych laktonów, obserwowano odwracalne objawy nerwowe po zastosowaniu produktu. 4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

STRONGHOLD może być stosowany u psów i kotów w sezonie rozrodczym, w czasie ciąży i laktacji. 4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi i inne rodzaje interakcji

W obszernych badaniach terenowych nie stwierdzono żadnych interakcji między preparatem STROGHOLD a rutynowo stosowanymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi lub badaniami lekarskimi lub procedurami chirurgicznymi. 4.9 Dawkowanie i droga(i) podawania

Wyłącznie do podawania zewnętrznego. Podawać miejscowo na skórę u podstawy szyi między łopatkami. STRONGHOLD należy podawać miejscowo w jednorazowej dawce zawierającej minimum 6 mg/kg m.c. selamektyny. Jeżeli u tego samego zwierzęcia chcemy zastosować preparat przeciw innej występującej jednocześnie infestacji lub inwazji, należy podać jednorazowo zalecaną dawkę w wysokości 6 mg/kg m.c. Długość leczenia poszczególnych pasożytów została przedstawiona poniżej. Stosować zgodnie z poniższą tabelą: Koty (kg) Kolor korka Zawartośćselamektyn Moc (mg/ml) Podawana objętość tubki y mg (nominalna wielkość tubki – ml) Różowy 15 60 0,25 ≤ 2,5 2,6 – 7,5 Niebieski 45 60 0,75 > 7,5 Odpowiednia 60 Odpowiednia kombinacja tubek
4

Ostatnia dawka musi zostać podana w miesiąc po ostatnim kontakcie z komarami.25 0. Przy stosowaniu preparatu wspomagająco w leczeniu alergicznego pchlego zapalenia skóry należy go podawać w miesięcznych odstępach czasu.25 0. poprzez zmniejszenie liczebności populacji pcheł. Zapobieganie dirofilariozie (koty i psy) Produkt może być stosowany przez cały rok lub przynajmniej od miesiąc od pierwszego kontaktu zwierzęcia z komarami i do końca sezonu występowania komarów w odstępach comiesięcznych. Jeżeli chcemy zastosować inny leku w programie profilaktyki dirofilariozy. należy bezzwłocznie podać preparat i ponownie powrócić do comiesięcznego stosowania preparatu.0 10. to jego pierwszą dawkę należy podać nie później niż miesiąc po ostatniej dawce poprzedniego preparatu.1 40.1 10. Leczenie inwazji nicieni (koty i psy) Należy podać jedną dawkę preparatu.5 1.1 20.0 5. zahamowanie dalszej produkcji jaj oraz powoduje śmierć larw (bytujące tylko w otoczeniu zwierząt). W celu zapobiegania infestacji pcheł produkt powinien być podawany w miesięcznych odstępach czasu przez cały „pchli sezon”.0 20. Comiesięczne podawanie preparatu zwierzętom w ciąży i laktacji ma na celu zapobieganie infestacji pcheł w miocie do siódmego tygodnia życia. przerywa ich cykl życiowy i w ten sposób następuje kontrola istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt. Leczenie świerzbu usznego (koty) Należy podać jedną dawkę preparatu. Leczenie wszołowicy (koty i psy) Należy podać jedną dawkę preparatu.0 2. przy czym po raz pierwszy należy go podać miesiąc przed początkiem okresu aktywności pcheł.5 2.0 > 40 Kolor korka tubki Różowy Fioletowy Brązowy Czerwony Zielony Zawartośćselam ektyny mg 15 30 60 120 240 Odpowiednia kombinacja tubek Moc (mg/ml) 60 120 120 120 120 60/120 Podawana objętość (nominalna wielkość tubki – ml) 0. Blokuje to rozmnażanie się pcheł. co pozwoli na zminimalizowanie możliwości rozwoju dorosłych postaci Dirofilaria immitis.0 Odpowiednia kombinacja tubek Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (koty i psy) Podanie preparatu powoduje śmierć dorosłych pcheł bytujących na zwierzęciu . Jeżeli przeoczy się podanie jednej dawki i odstęp między kolejnymi podaniami przekroczy miesiąc.6 5.kombinacja tubek Psy (kg) ≤ 2. 5 .

Należy upewnić się.Leczenie świerzbu usznego (psy) Należy podawać jedną dawkę preparatu. Produkt podawano psom i kotom zakażonym dorosłymi postaciami Dirofilaria immitis w dawce 3-krotnie przekraczającej dawkę zalecaną i nie stwierdzono objawów niepożądanych. 4. Po każdym leczeniu należy delikatnie usunąć pasożyty zalegające w kanale ucha zewnętrznego.10 Przedawkowanie (objawy. Należy unikać także kontaktu produktu z własnymi palcami. odtrutki). Trzymając tubkę korkiem ku górze. Leczenie inwazji tęgoryjców (koty) Należy podać jedną dawkę preparatu. że cała zawartość tubki została wyciśnięta w jednym miejscu. Po 30 dniach od leczenia lekarz weterynarii może powtórnie zastosować preparat u tego samego zwierzęcia. Wycisnąć tubkę preparatu bezpośrednio na odsłoniętą skórę bez wcierania. a także samicom w ciąży i laktacji w dawce 3-krotnie przekraczającej dawkę zalecaną oraz owczarkom collie wrażliwym na iwermektynę w dawce 5-krotnie przekraczającej dawkę zalecaną i nie stwierdzono żadnych objawów niepożądanych. aby przebić zabezpieczenie aplikatora. 6 . mocno na niego nacisnąć. Produkt podawano także samcom i samicom kotów i psów w sezonie rozrodczym. Leczenie świerzbu skórnego (psy) Aby całkowicie zlikwidować świerzbowce należy podawać jedną dawkę preparatu przez dwa kolejne miesiące.11 Okres (-y) karencji Nie dotyczy. postępowanie. Rozgarnąć sierść u podstawy szyi między łopatkami i odsłonić małą powierzchnię skóry. 4. a następnie zdjąć korek. jeśli dotyczy STRONGHOLD podawano zwierzętom w dawce przekraczającej 10-krotnie dawkę zalecaną i nie stwierdzono żadnych objawów niepożądanych. Wyjąć tubkę preparatu STRONGHOLD z opakowania.

Wykazuje aktywność przeciwko wielu gatunkom pasożytów bezkręgowych.. W wyniku tego dochodzi do całkowitego zablokowania aktywności elektrycznej komórek nerwowych u nicieni i komórek mięśniowych u stawonogów. 6. żeskuteczne stężenie selamektyny w osoczu utrzymuje się przez cały okres między kolejnymi podaniami (30 dni). Przedłużone utrzymywanie się i powolna eliminacja selamektyny z osocza znajdują potwierdzenie w wartościach biologicznego okresu półtrwania w fazie eliminacji wynoszącego 8 dni u kotów i 11 dni u psów. a mechanizm jej działania polega na zmianie przepuszczalności kanałów chlorkowych prowadzącej do upośledzenia prawidłowego przewodzenia bodźców. którym podano preparat selamektynę wykazują działanie bójcze w stosunku do pchlich jaj i postaci larwalnych wcześniej nie wystawianych na działanie selamektyny i w ten sposób następuje kontrola istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt. zapobieganie składaniu i rozwojowi jaj (na zwierzęciu i w jego otoczeniu) oraz uśmiercanie larw (w otoczeniu zwierząt). 7 . 5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE Grupa terapeutyczna: środek przeciwpasożytniczy.1 Właściwości farmakodynamiczne Selamektyna jest półsyntetyczną pochodną awermektyny. 6. Wykazano także skuteczność przeciwko larwom Dirofilaria immitis. Selamektyna wykazuje działanie bójcze w stosunku do postaci dorosłych pcheł. Po wchłonięciu z powierzchni skóry ulega ogólnej dystrybucji i powolnej eliminacji z osocza. Pozostałości preparatu pochodzące ze zwierząt. a w efekcie do porażenia i/lub śmierci pasożytów.c. Z tego powodu selamektyna skutecznie zaburza cykl życiowy pcheł poprzez uśmiercanie postaci dorosłych (bytujące na zwierzęciu).1 DANE FARMACEUTYCZNE: Wykaz substancji pomocniczych Butylowany hydroksytoluen 0. larw i jaj.08% 6. Ogólne utrzymywanie się selamektyny w osoczu i brak szybkiego metabolizmu zapewniają. Kod ATCvet: QP54A A05 selamektyna 5. 6.2 Właściwości farmakokinetyczne Selamektyna po podaniu miejscowym jest wchłaniana z powierzchni skóry i osiąga maksymalne stężenie w osoczu po około 1 dniu u kotów i 3 dniach u psów. co potwierdza stwierdzenie wykrywalnych stężeń leku w osoczu psów i kotów 30 dni po podaniu zewnętrznie pojedynczej dawki 6 mg/kg m.5. 6.4 Specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.3 Okres trwałości Okres trwałości produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu. 5.3 Wpływ na środowisko Nie dotyczy.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

25 ml 6% w/v roztworu i zawierające 15 mg selamektyny Tubki z niebieskim korkiem zawierające 0.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiałów odpadowych pochodzących z tych produktów leczniczych weterynaryjnych Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu powinny być unieszkodliwione zgodnie z lokalnymi przepisami. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25/11/1999 Data przedłużenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05/12/2004 8 .0 ml 12% w/v roztworu i zawierające 240 mg selamektyny 6.75 ml 6% w/v roztworu i zawierające 45 mg selamektyny Tubki z fioletowym korkiem zawierające 0. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Ltd. po sześć tubek (wszystkie wielkości tubek z wyjątkiem zawierających 15 mg selamektyny) lub po 15 tubek (tylko tubki zawierające 15 mg selamektyny). 7. Zużyte opakowania i pozostałości leku powinny być unieszkodliwiane zgodnie z lokalnymi przepisami. Dawka produktu znajduje się w półprzezroczystych tubkach z polipropylenu w blistrze z aluminium i aluminium/PVC. Tubki są oznaczone kolorami według poniższych zasad: Tubki z różowym korkiem zawierające 0.6.0 ml 12% w/v roztworu i zawierające 120 mg selamektyny Tubki z zielonym korkiem zawierające 2.25 ml 12% w/v roztworu i zawierające 30 mg selamektyny Tubki z brązowym korkiem zawierające 0.5 ml 12% w/v roztworu i zawierające 60 mg selamektyny Tubki z czerwonym korkiem zawierające 1. Selamektyna może być niebezpieczna dla ryb i innych zwierząt wodnych. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie. Sandwich Kent. CT13 9NJ Wielka Brytania 8. aby uniknąć skażenia wszelkich cieków wodnych. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/99/014/001-012 9.5 Rodzaj i zawartość opakowania bezpośredniego STRONGHOLD jest dostępny w opakowaniach po trzy tubki (wszystkie wielkości tubek).

DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA Nie dotyczy.10. 9 .emea. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO {MM/RRRR} Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMEA) http://www.europa.eu/ ZAKAZ SPRZEDAŻY.

WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI STOSOWANIA USTALENIE MAKSYMALNYCH LIMITÓW POZOSTAŁOŚCI (MRL) D. 10 .ANEKS II A. B. C.

WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA Wydawany na podstawie recepty. C. WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Pfizer Service Company bvba Hoge Wei.A. D. 10 B-1930 Zaventem Belgia B. 11 . WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI STOSOWANIA Nie dotyczy. USTALENIE MAKSYMALNYCH LIMITÓW POZOSTAŁOŚCI (MRL) Nie dotyczy.

ANEKS III OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA 12 .

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ 13 .

SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA Podawać miejscowo na skórę u podstawy szyi między łopatkami. Koty • Leczenie inwazji dojrzałych tęgoryjców (Ancylostoma tubaeforme). 5. • zabija dorosłe pchły.INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM ETYKIETA NA KARTONIK. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT Koty i psy o masie ciała 2.25 ml (15 mg selamektyny) Piętnaście tubek zawierających po 0. 7. • leczenie świerzbu usznego (Otodectes cynotis).). Szczegółowy sposób stosowania oraz wskazania do stosowania preparatu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 15 mg roztwór do nakrapiania 2. WSKAZANIA Spot-on roztwór przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym Koty i psy: • Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides spp. 15 mg (WSZYSTKIE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ) 1.). WIELKOŚĆ OPAKOWANIA Trzy tubki zawierające po 0. jaja i larwy. • stosowany w kontroli istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt. 14 .25 ml (15 mg selamektyny). • stosowany jako element wspomagający leczenie alergicznego pchlego zapalenia skóry. • leczenie inwazji dojrzałych nicieni (Toxocara spp.5 kg lub mniej 6. • zapobieganie dirofilariozie (Dirofilaria immitis). • leczenie infestacji wszołów (Felicola subrostratus (koty) oraz Trichodectes canis (psy)). ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI Selamektyna 15 mg 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 4. Psy • Leczenie świerzbu skórnego (Sarcoptes scabiei).

DATA WAŻNOŚCI Data ważności: {miesiąc/rok} 11. 15 . Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia. Po zastosowaniu preparatu umyć ręce. iskrami. nie jeść i nie pić podczas stosowania preparatu. a w przypadku kontaktu preparatu ze skórą bezzwłocznie przemyć to miejsce wodą z mydłem.8. Produkt jest łatwopalny. należy przez 30 minut lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania przetrzymywać z dala od źródeł ognia. Nie podawać doustnie ani pozajelitowo. Chronić przed wysoką temperaturą. którym podano preparat. 10. Nie palić. 9. Zwierzęta. W przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha. wycieńczonych oraz o zbyt niskiej masie ciała (w stosunku do wielkości i wieku). Osoby posiadające szczególnie wrażliwą skórę lub reagujące alergicznie na kontakt z tego typu produktami. Nie stosować u kotów chorych. powinny zachować należytą ostrożność w trakcie stosowania preparatu Stronghold. OKRES KARENCJI Nie dotyczy. JEŚLI KONIECZNE Szczegółowe ostrzeżenia znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. Także dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonym zwierzęciem przez 30 minut od podaniu leku lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem aż do czasu całkowitego wyschnięcia sierści w miejscu podania. Jeżeli lek dostanie się do oka należy natychmiast przemyć je wodą i zgłosić się do lekarza. otwartym ogniem i innymi źródłami ognia. SPECJALNE OSTRZEŻENIA. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry.

NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI” Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. jeśli dotyczy Stosować wyłącznie u zwierząt . SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH. 14. aby uniknąć skażenia wszelkich cieków wodnych. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Pfizer Ltd Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania 16. 13. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/99/014/001 (3 tubki) EU/2/99/014/012 (15 tubek) 17. Selamektyna może być niebezpieczna dla ryb i innych zwierząt wodnych. NUMER SERII Nr serii:{numer} 16 . JEŚLI WŁAŚCIWE Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu leczniczego weterynaryjnego powinny być unieszkodliwione zgodnie z lokalnymi przepisami. Zużyte opakowania i pozostałości leku powinny być unieszkodliwiane zgodnie z lokalnymi przepisami.wydawany na podstawie recepty.12. 15.

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA Trzy tubki zawierające po 0. zapobieganie dirofilariozie (Dirofilaria immitis). jaja i larwy. WSKAZANIA Roztwór do stosowania zewnętrznego (spot-on) przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym • • • • • • • • • 7.0 kg. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI Selamektyna 30 mg 3.25 ml (30 mg selamektyny) 5.INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM ETYKIETA NA KARTONIK. leczenie świerzbu usznego (Otodectes cynotis). 6. 30 mg (WSZYSTKIE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ) 1. leczenie inwazji dojrzałych nicieni (Toxocara canis). stosowany w kontroli istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA Podawać miejscowo na skórę u podstawy szyi między łopatkami.25 ml (30 mg selamektyny) Sześć tubek zawierających po 0. 17 . DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT Psy o masie ciała 2. stosowany jako element wspomagający leczenie alergicznego pchlego zapalenia skóry. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 4. zabija dorosłe pchły. Szczegółowy sposób stosowania oraz wskazania do stosowania preparatu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. Leczenie świerzbu skórnego (Sarcoptes scabiei). leczenie infestacji wszołów (Trichodectes canis). Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides spp. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 30 mg roztwór do nakrapiania 2.6 – 5.).

12. nie jeść i nie pić podczas stosowania preparatu. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH. Nie palić. Jeżeli lek dostanie się do oka należy natychmiast przemyć je wodą i zgłosić się do lekarza. należy przez 30 minut lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania przetrzymywać z dala od źródeł ognia. W przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha. JEŚLI KONIECZNE Szczegółowe ostrzeżenia znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. a w przypadku kontaktu preparatu ze skórą bezzwłocznie przemyć to miejsce wodą z mydłem. Także dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonym zwierzęciem przez 30 minut od podaniu leku lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania. SPECJALNE OSTRZEŻENIA. DATA WAŻNOŚCI Data ważności:{miesiąc/rok} 11. Nie podawać doustnie ani pozajelitowo. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem aż do czasu całkowitego wyschnięcia sierści w miejscu podania. Po zastosowaniu preparatu umyć ręce. Chronić przed wysoką temperaturą.8. JEŚLI WŁAŚCIWE Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu leczniczego weterynaryjnego powinny być unieszkodliwione zgodnie z lokalnymi przepisami. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Produkt jest łatwopalny. 18 . 10. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry. 9. Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia. powinny zachować należytą ostrożność w trakcie stosowania preparatu Stronghold. otwartym ogniem i innymi źródłami ognia. Osoby posiadające szczególnie wrażliwą skórę lub reagujące alergicznie na kontakt z tego typu produktami. Zwierzęta. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu. OKRES KARENCJI Nie dotyczy. iskrami. którym podano preparat.

14. jeśli dotyczy Stosować wyłącznie u zwierząt . 13.Selamektyna może być niebezpieczna dla ryb i innych zwierząt wodnych. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/99/014/003 (3 tubki) EU/2/99/014/007 (6 tubek) 17. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI” Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Pfizer Ltd Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania 16. 15. NUMER SERII Nr serii:{numer} 19 .wydawany na podstawie recepty. Zużyte opakowania i pozostałości leku powinny być unieszkodliwiane zgodnie z lokalnymi przepisami. aby uniknąć skażenia wszelkich cieków wodnych.

zabija dorosłe pchły. zapobieganie dirofilariozie (Dirofilaria immitis). leczenie świerzbu usznego (Otodectes cynotis). leczenie inwazji dojrzałych tęgoryjców (Ancylostoma tubaeforme). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 4.6 – 7.5 kg. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA Podawać miejscowo na skórę u podstawy szyi między łopatkami. jaja i larwy.INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM ETYKIETA NA KARTONIK. leczenie infestacji wszołów (Felicola subrostratus). leczenie inwazji dojrzałych nicieni (Toxocara cati). NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 45 mg roztwór do nakrapiania 2. WSKAZANIA Roztwór do stosowania zewnętrznego (spot-on) przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym • • • • • • • • • 7. Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides spp. 45 mg (WSZYSTKIE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ) 1.75 ml (45 mg selamektyny) 5.). DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT Koty o masie ciała 2.75 ml (45 mg selamektyny) Sześć tubek zawierających po 0. 20 . 6. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA Trzy tubki zawierające po 0. stosowany w kontroli istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI Selamektyna 45 mg 3. Szczegółowy sposób stosowania oraz wskazania do stosowania preparatu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. stosowany jako element wspomagający leczenie alergicznego pchlego zapalenia skóry.

10. nie jeść i nie pić podczas stosowania preparatu. JEŚLI KONIECZNE Szczegółowe ostrzeżenia znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. a w przypadku kontaktu preparatu ze skórą bezzwłocznie przemyć to miejsce wodą z mydłem. W przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha. DATA WAŻNOŚCI Data ważności:{miesiąc/rok} 11. SPECJALNE OSTRZEŻENIA. otwartym ogniem i innymi źródłami ognia. OKRES KARENCJI Nie dotyczy. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem aż do czasu całkowitego wyschnięcia sierści w miejscu podania. Nie podawać doustnie ani pozajelitowo. Produkt jest łatwopalny. Osoby posiadające szczególnie wrażliwą skórę lub reagujące alergicznie na kontakt z tego typu produktami. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry. Nie palić. Jeżeli lek dostanie się do oka należy natychmiast przemyć je wodą i zgłosić się do lekarza. Chronić przed wysoką temperaturą. wycieńczonych oraz o zbyt niskiej masie ciała (w stosunku do wielkości i wieku). Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH. 12. 21 .8. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu. którym podano preparat. należy przez 30 minut lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania przetrzymywać z dala od źródeł ognia. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Także dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonym zwierzęciem przez 30 minut od podaniu leku lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania. 9. iskrami. JEŚLI WŁAŚCIWE Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu leczniczego weterynaryjnego powinny być unieszkodliwione zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie stosować u kotów chorujących jednocześnie na inną chorobę. powinny zachować należytą ostrożność w trakcie stosowania preparatu Stronghold. Po zastosowaniu preparatu umyć ręce. Zwierzęta.

NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI” Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.wydawany na podstawie recepty. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA. Zużyte opakowania i pozostałości leku powinny być unieszkodliwiane zgodnie z lokalnymi przepisami. NUMER SERII Nr serii: {numer} 22 . NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/99/014/002 (3 tubki) EU/2/99/014/008 (6 tubek) 17. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Pfizer Ltd Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania 16. 15. 14.Selamektyna może być niebezpieczna dla ryb i innych zwierząt wodnych. jeśli dotyczy Stosować wyłącznie u zwierząt . 13. aby uniknąć skażenia wszelkich cieków wodnych.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 60 mg roztwór do nakrapiania 2. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA Podawać miejscowo na skórę u podstawy szyi między łopatkami.). WSKAZANIA Roztwór do stosowania zewnętrznego (spot-on) przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym • • • • • • • • • 7. leczenie świerzbu usznego (Otodectes cynotis).0 kg. 60 mg (WSZYSTKIE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ) 1. Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides spp.INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM ETYKIETA NA KARTONIK. 6. jaja i larwy. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT Psy o masie ciała 5.1 – 10.5 ml (60 mg selamektyny) 5.5 ml (60 mg selamektyny) Sześć tubek zawierających po 0. leczenie inwazji dojrzałych nicieni (Toxocara canis). leczenie infestacji wszołów (Trichodectes canis). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 4. stosowany jako element wspomagający leczenie alergicznego pchlego zapalenia skóry. zabija dorosłe pchły. stosowany w kontroli istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt. leczenie świerzbu skórnego (Sarcoptes scabiei). WIELKOŚĆ OPAKOWANIA Trzy tubki zawierające po 0. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI Selamektyna 60 mg 3. zapobieganie dirofilariozie (Dirofilaria immitis). Szczegółowy sposób stosowania oraz wskazania do stosowania preparatu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania 23 .

10. JEŚLI KONIECZNE Szczegółowe ostrzeżenia znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia.8. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem aż do czasu całkowitego wyschnięcia sierści w miejscu podania. DATA WAŻNOŚCI Data ważności:{miesiąc/rok} 11. którym podano preparat. należy przez 30 minut lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania przetrzymywać z dala od źródeł ognia. JEŚLI WŁAŚCIWE Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu leczniczego weterynaryjnego powinny być unieszkodliwione zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu. 24 . Nie palić. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. nie jeść i nie pić podczas stosowania preparatu. Produkt jest łatwopalny. Także dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonym zwierzęciem przez 30 minut od podaniu leku lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania. iskrami. Nie podawać doustnie ani pozajelitowo. a w przypadku kontaktu preparatu ze skórą bezzwłocznie przemyć to miejsce wodą z mydłem. Jeżeli lek dostanie się do oka należy natychmiast przemyć je wodą i zgłosić się do lekarza. W przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha. Po zastosowaniu preparatu umyć ręce. powinny zachować należytą ostrożność w trakcie stosowania preparatu Stronghold. Zwierzęta. otwartym ogniem i innymi źródłami ognia. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry. Osoby posiadające szczególnie wrażliwą skórę lub reagujące alergicznie na kontakt z tego typu produktami. SPECJALNE OSTRZEŻENIA. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH. 9. 12. OKRES KARENCJI Nie dotyczy. Chronić przed wysoką temperaturą.

14. NUMER SERII Nr serii: {numer} 25 . NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Pfizer Ltd Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania 16. Zużyte opakowania i pozostałości leku powinny być unieszkodliwiane zgodnie z lokalnymi przepisami.wydawany na podstawie recepty. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA. jeśli dotyczy Stosować wyłącznie u zwierząt . NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/99/014/004 (3 tubki) EU/2/99/014/009 (6 tubek) 17.Selamektyna może być niebezpieczna dla ryb i innych zwierząt wodnych. 13. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI” Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. aby uniknąć skażenia wszelkich cieków wodnych. 15.

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA Trzy tubki zawierające po 1. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 4.0 ml (120 mg selamektyny) Sześć tubek zawierających po 1. leczenie infestacji wszołów (Trichodectes canis). stosowany jako element wspomagający leczenie alergicznego pchlego zapalenia skóry. jaja i larwy. 120 mg (WSZYSTKIE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ) 1.). NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 120 mg roztwór do nakrapiania 2. Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides spp. leczenie świerzbu skórnego (Sarcoptes scabiei). stosowany w kontroli istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt.INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM ETYKIETA NA KARTONIK. zapobieganie dirofilariozie (Dirofilaria immitis).0 kg. Szczegółowy sposób stosowania oraz wskazania do stosowania preparatu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania 26 .1 – 20. 6. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT Psy o masie ciała 10. leczenie inwazji dojrzałych nicieni (Toxocara canis). zabija dorosłe pchły. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI Selamektyna 120 mg 3. WSKAZANIA Roztwór do stosowania zewnętrznego (spot-on) przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym • • • • • • • • • 7. leczenie świerzbu usznego (Otodectes cynotis).0 ml (120 mg selamektyny) 5. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA Podawać miejscowo na skórę u podstawy szyi między łopatkami.

powinny zachować należytą ostrożność w trakcie stosowania preparatu Stronghold. 27 . Po zastosowaniu preparatu umyć ręce. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu. iskrami. Osoby posiadające szczególnie wrażliwą skórę lub reagujące alergicznie na kontakt z tego typu produktami. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. którym podano preparat. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry. a w przypadku kontaktu preparatu ze skórą bezzwłocznie przemyć to miejsce wodą z mydłem. Nie palić. 9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA. OKRES KARENCJI Nie dotyczy. JEŚLI WŁAŚCIWE Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu leczniczego weterynaryjnego powinny być unieszkodliwione zgodnie z lokalnymi przepisami. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem aż do czasu całkowitego wyschnięcia sierści w miejscu podania. Jeżeli lek dostanie się do oka należy natychmiast przemyć je wodą i zgłosić się do lekarza. W przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha. Chronić przed wysoką temperaturą. Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia. Nie podawać doustnie ani pozajelitowo. Także dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonym zwierzęciem przez 30 minut od podaniu leku lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania. DATA WAŻNOŚCI Data ważności:{miesiąc/rok} 11. 10.8. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH. Zwierzęta. 12. otwartym ogniem i innymi źródłami ognia. JEŚLI KONIECZNE Szczegółowe ostrzeżenia znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. nie jeść i nie pić podczas stosowania preparatu. Produkt jest łatwopalny. należy przez 30 minut lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania przetrzymywać z dala od źródeł ognia.

NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA. NUMER SERII Nr serii: {numer} 28 . NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI” Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Pfizer Ltd Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania 16.Selamektyna może być niebezpieczna dla ryb i innych zwierząt wodnych. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/99/014/005 (3 tubki) EU/2/99/014/010 (6 tubek) 17. 14. aby uniknąć skażenia wszelkich cieków wodnych. 13.wydawany na podstawie recepty. jeśli dotyczy Stosować wyłącznie u zwierząt . Zużyte opakowania i pozostałości leku powinny być unieszkodliwiane zgodnie z lokalnymi przepisami. 15.

stosowany jako element wspomagający leczenie alergicznego pchlego zapalenia skóry. leczenie infestacji wszołów (Trichodectes canis).0 ml (240 mg selamektyny) Sześć tubek zawierających po 2. Szczegółowy sposób stosowania oraz wskazania do stosowania preparatu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania 29 . WSKAZANIA Roztwór do stosowania zewnętrznego (spot-on) przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym • • • • • • • • • 7. leczenie inwazji dojrzałych nicieni (Toxocara canis). ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI Selamektyna 240 mg 3.0 ml (240 mg selamektyny) 5. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 240 mg roztwór do nakrapiania 2. zapobieganie dirofilariozie (Dirofilaria immitis).1 – 40. zabija dorosłe pchły. Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides spp.). leczenie świerzbu skórnego (Sarcoptes scabiei).INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM ETYKIETA NA KARTONIK. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT Psy o masie ciała 20. stosowany w kontroli istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt. 6. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA Podawać miejscowo na skórę u podstawy szyi między łopatkami. leczenie świerzbu usznego (Otodectes cynotis). jaja i larwy. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA Trzy tubki zawierające po 2. 240 mg (WSZYSTKIE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ) 1.0 kg.

którym podano preparat. Zwierzęta. Jeżeli lek dostanie się do oka należy natychmiast przemyć je wodą i zgłosić się do lekarza. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH. SPECJALNE OSTRZEŻENIA. JEŚLI WŁAŚCIWE Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu leczniczego weterynaryjnego powinny być unieszkodliwione zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem aż do czasu całkowitego wyschnięcia sierści w miejscu podania. 9. iskrami. W przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha. 30 .8. otwartym ogniem i innymi źródłami ognia. JEŚLI KONIECZNE Szczegółowe ostrzeżenia znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry. 10. nie jeść i nie pić podczas stosowania preparatu. Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia. należy przez 30 minut lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania przetrzymywać z dala od źródeł ognia. 12. Chronić przed wysoką temperaturą. Nie palić. Osoby posiadające szczególnie wrażliwą skórę lub reagujące alergicznie na kontakt z tego typu produktami. DATA WAŻNOŚCI Data ważności: {miesiąc/rok} 11. Także dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonym zwierzęciem przez 30 minut od podaniu leku lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania. Po zastosowaniu preparatu umyć ręce. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Produkt jest łatwopalny. a w przypadku kontaktu preparatu ze skórą bezzwłocznie przemyć to miejsce wodą z mydłem. OKRES KARENCJI Nie dotyczy. Nie podawać doustnie ani pozajelitowo. powinny zachować należytą ostrożność w trakcie stosowania preparatu Stronghold.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Pfizer Ltd Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania 16. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/99/014/006 (3 tubki) EU/2/99/014/011 (6 tubek) 17.Selamektyna może być niebezpieczna dla ryb i innych zwierząt wodnych. Zużyte opakowania i pozostałości leku powinny być unieszkodliwiane zgodnie z lokalnymi przepisami. aby uniknąć skażenia wszelkich cieków wodnych. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI” Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 14. jeśli dotyczy Stosować wyłącznie u zwierząt . 15. NUMER SERII Nr serii: {numer} 31 .wydawany na podstawie recepty. 13.

ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY. OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK 0. NUMER SERII {numer} 6. DROGA (-I) PODANIA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 5. 32 . ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH) Selamektyna 15 mg 3. ZAMIESZCZANYCH FOLIOWE. 15 NA mg MAŁYCH OPAKOWANIACH WIELKOŚCI OPAKOWANIE (WSZYSTKIE NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 15 mg 2. DATA WAŻNOŚCI {miesiąc/rok} 7.25 ml 4. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" Stosować wyłącznie u zwierząt.MINIMUM INFORMACJI BEZPOŚREDNICH ETYKIETA NA OPAKOWAŃ) 1.

33 . DROGA (-I) PODANIA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 5. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY.MINIMUM INFORMACJI BEZPOŚREDNICH ETYKIETA NA OPAKOWAŃ) 1. ZAMIESZCZANYCH FOLIOWE.25 ml 4. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH) Selamektyna 30 mg 3. NUMER SERII {numer} 6. 30 NA mg MAŁYCH OPAKOWANIACH WIELKOŚCI OPAKOWANIE (WSZYSTKIE NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 30 mg 2. DATA WAŻNOŚCI {miesiąc/rok} 7. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" Stosować wyłącznie u zwierząt. OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK 0.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH) Selamektyna 45 mg 3. DATA WAŻNOŚCI {miesiąc/rok} 7. DROGA (-I) PODANIA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 5. NUMER SERII {numer} 6.MINIMUM INFORMACJI BEZPOŚREDNICH ETYKIETA NA OPAKOWAŃ) 1. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY. 45 NA mg MAŁYCH OPAKOWANIACH WIELKOŚCI OPAKOWANIE (WSZYSTKIE NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 45 mg 2. 34 . NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" Stosować wyłącznie u zwierząt.75 ml 4. ZAMIESZCZANYCH FOLIOWE. OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK 0.

ZAMIESZCZANYCH FOLIOWE. OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 5. NUMER SERII {numer} 6.MINIMUM INFORMACJI BEZPOŚREDNICH ETYKIETA NA OPAKOWAŃ) 1. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" Stosować wyłącznie u zwierząt. 35 . DATA WAŻNOŚCI {miesiąc/rok} 7.5 ml 4. 0. DROGA (-I) PODANIA ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH) Selamektyna 60 mg 3. 60 NA mg MAŁYCH OPAKOWANIACH WIELKOŚCI OPAKOWANIE (WSZYSTKIE NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 60 mg 2.

0 ml 4. NUMER SERII {numer} 6. OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 5. 1. ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH WIELKOŚCI OPAKOWANIE FOLIOWE. 120 mg (WSZYSTKIE NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 120 mg 2. DATA WAŻNOŚCI {miesiąc/rok} 7. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" Stosować wyłącznie u zwierząt. DROGA (-I) PODANIA ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY. 36 . ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH) Selamektyna 120 mg 3.MINIMUM INFORMACJI BEZPOŚREDNICH ETYKIETA NA OPAKOWAŃ) 1.

240 mg (WSZYSTKIE NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 240 mg 2. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" Stosować wyłącznie u zwierząt. DATA WAŻNOŚCI {miesiąc/rok} 7. DROGA (-I) PODANIA ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY. ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH WIELKOŚCI OPAKOWANIE FOLIOWE. OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 5.MINIMUM INFORMACJI BEZPOŚREDNICH ETYKIETA NA OPAKOWAŃ) 1. 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH) Selamektyna 240 mg 3. NUMER SERII {numer} 6. 37 .0 ml 4.

ULOTKA INFORMACYJNA 38 .B.

przez jeden miesiąc po jednokrotnym podaniu. 39 . poprzez zmniejszenie liczebności populacji pcheł. a także dzięki jego właściwościom bójczym w stosunku do larw i jaj może służyć w zwalczaniu istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt.ULOTKA INFORMACYJNA STRONGHOLD roztwór do nakrapiania 1. Produkt wykazuje działanie bójcze w stosunku do jaj przez 3 tygodnie od momentu podania. Comiesięczne podawanie preparatu zwierzętom w ciąży i laktacji ma na celu zapobieganie infestacji pcheł w miocie aż do 7 tygodnia życia. Produkt można stosować jako element wspomagający w leczeniu alergicznego pchlego zaplenia skóry. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI Każda dawka (tubka) preparatu STRONGHOLD zawiera: STRONGHOLD 15 mg STRONGHOLD 30 mg STRONGHOLD 45 mg STRONGHOLD 60 mg STRONGHOLD 120 mg STRONGHOLD 240 mg 4. WSKAZANIA 6% w/v roztwór 12% w/v roztwór 6% w/v roztwór 12% w/v roztwór 12% w/v roztwór 12% w/v roztwór Selamektyna Selamektyna Selamektyna Selamektyna Selamektyna Selamektyna 15 mg 30 mg 45 mg 60 mg 120 mg 240 mg Psy i koty: • Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł wywoływanej przez Ctenocephalides spp. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 15 mg roztwór do nakrapianiaSTRONGHOLD 30 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 45 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 60 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 120 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 240 mg roztwór do nakrapiania 3. 10 B-1930 Zaventem Belgia 2. larwalnych oraz jaj. JEŚLI JEST INNY Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Ltd Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii: Pfizer Service Company bvba Hoge Wei. Jest to spowodowane właściwościami bójczymi produktu w stosunku do postaci dorosłych. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII.

podobnie jak w przypadku innych makrocyklicznych laktonów. scabiei) • Leczenie inwazji dojrzałych nicieni jelitowych (Toxocara canis) 5. immitis. który mógłby zostać zlizany przez zwierzę. Bardzo rzadko obserwowano także przejściowe ogniskowe podrażnienie. okresowo badać psy w kierunku obecności dorosłych postaci robaków sercowych (dirofilarii). w których istnieją wektory tego pasożyta. wycieńczonych oraz o zbyt niskiej masie ciała (w stosunku do wielkości i wieku). Jest to normalne i znika zwykle w ciągu 24 godzin od podania leku.• Zapobieganie dirofilariozie wywoływanej przez Dirofilaria immitis przy regularnym comiesięcznym podawaniu. W sporadycznych przypadkach. były badane w kierunku obecności dorosłych postaci Dirofilaria immitis przed rozpoczęciem podawania preparatu STRONGHOLD. w tym także owczarków collie oraz u 16 różnych ras kotów i mieszańców i nie stwierdzono żadnych objawów niepożądanych. 40 . poinformuj o tym swojego lekarza weterynarii. STRONGHOLD może być bezpiecznie stosowany u zwierząt zakażonych dorosłymi postaciami Dirofilaria immitis. aby jako element programu profilaktycznego. U kotów w przypadku intensywnego wylizywania sierści może pojawić się nadmierne ślinienie trwające krótki okres czasu. Inne informacje STROGHOLD został dotychczas przebadany u ponad 100 różnych ras psów i mieszańców. gdy Stronghold stosowany jest regularnie w odstępach miesięcznych. ale w niektórych sytuacjach wskazane jest zastosowanie leczenia objawowego. obserwowano odwracalne objawy nerwowe po zastosowaniu produktu. Duże znaczenie ma podanie preparatu zgodnie z zaleceniami. nie wpływając na bezpieczeństwo ani skuteczność produktu. Zalecane jest. Leczenie świerzbu usznego (Otodectes cynotis) • Koty: • Leczenie infestacji wszołów (Felicola subrostratus) • Leczenie inwazji dojrzałych glist (Toxocara cati) • Leczenie inwazji dojrzałych tęgoryjców (Ancylostoma tubaeformae) Psy: • Leczenie infestacji wszołów (Trichodectes canis) • Leczenie świerzbu skórnego (wywoływanego przez S. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek efekty uboczne. nawet w sytuacji. Nie stosować u kotów chorych. aby zgodnie z dobrą praktyką weterynaryjną wszystkie zwierzęta w wieku 6 miesięcy i powyżej żyjące w krajach. 6. Wyłysienie i podrażnienie zwykle ustępuje samoistnie. jednak zaleca się. PRZECIWWSKAZANIA Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia. Zastosowanie preparatu może niekiedy wywołać miejscowe przejściowe zlepienie się włosów w miejscu podania i/lub niekiedy pojawienie się małej ilości białego proszku. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Stosowanie preparatu u kotów powodowało niekiedy łagodne przejściowe wyłysienie w miejscu podania. Produkt nie jest skuteczny przeciwko dojrzałym postaciom D. aby ograniczyć do minimum objętość podawanego płynu.

6 – 7.0 kg STRONGHOLD 45 mg : koty o masie ciała 2.5 2.5 kg STRONGHOLD 60 mg: psy o masie ciała 5.5 > 7.1 – 20.25 0.0 Odpowiednia kombinacja tubek Kolorkorka tubki Różowy Fioletowy Brązowy Czerwony Zielony Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (koty i psy) • Zwierzęta starsze niż sześć tygodni: Podanie preparatu zwierzęciu powoduje śmierć dorosłych pcheł i larw oraz zahamowanie dalszej produkcji jaj. Produkt podawano także samcom i samicom kotów i psów w sezonie rozrodczym. poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii. W obszernych badaniach terenowych nie stwierdzono żadnych interakcji między preparatem STROGHOLD a rutynowo stosowanymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi lub badaniami lekarskimi oraz procedurami chirurgicznymi. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych objawów działań niepożądanych.0 kg STRONGHOLD 240 mg: psy o masie ciała 20.5 2.0 20. DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA Stosować STRONGHOLD miejscowo zgodnie z poniższą tabelą: Koty (kg) ≤ 2.6 kg – 5.6 kg – 7. a także samicom w ciąży i laktacji w dawce 3-krotnie przekraczającej dawkę zalecaną oraz owczarkom collie wrażliwym na iwermektynę w dawce 5-krotnie przekraczającej dawkę zalecaną i nie stwierdzono żadnych objawów niepożądanych.25 0.6 – 5.25 0.75 Odpowiednia kombinacja tubek Podawana objętość (nominalna wielkość tubki – ml) 0.0 kg STRONGHOLD 120 mg: psy o masie ciała 10.5 Psy (kg) ≤ 2. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU. Produkt podawano psom i kotom zakażonym dorosłymi postaciami Dirofilaria immitis w dawce 3-krotnie przekraczającej dawkę zalecaną i nie stwierdzono objawów niepożądanych.1 kg – 10.Produkt podawano w dawce przekraczającej 10-krotnie dawkę zalecaną i nie stwierdzono żadnych objawów niepożądanych.1 – 40.5 kg lub mniej STRONGHOLD 30 mg : psy o masie ciała 2. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT STRONGHOLD 15 mg: koty i psy o masie ciała 2. 7.0 10.0 kg 8.0 5.1 kg – 40.1 kg – 20.1 – 10. 41 . Blokuje to rozmnażanie się pcheł.0 2.0 > 40 Kolor korka tubki Różowy Niebieski Zawartość mg selamektyny 15 45 Odpowiednia kombinacja tubek Zawartość mg selamektyny 15 30 60 120 240 Odpowiednia kombinacja tubek Moc (mg/ml) 60 60 60 Moc (mg/ml) 60 120 120 120 120 60/120 Podawana objętość (nominalna wielkość tubki – ml) 0.5 1.

należy bezzwłocznie podać preparat i ponownie powrócić do comiesięcznego stosowania preparatu. Po 30 dniach od leczenia lekarz weterynarii może powtórnie zastosować preparat u tego samego zwierzęcia. co pozwoli na zminimalizowanie możliwości rozwoju dorosłych postaci Dirofilaria immitis. Leczenie świerzbu usznego (psy) Należy podawać jedną dawkę preparatu. 42 . dzięki czemu nie dochodzi do wytwarzania przez nie jaj oraz śmierć form larwalnych (obecne tylko w otoczeniu zwierząt) . Leczenie świerzbu skórnego (psy) Aby całkowicie zlikwidować świerzbowce należy podawać jedną dawkę preparatu przez dwa kolejne miesiące. przy czym po raz pierwszy należy go podać miesiąc przed początkiem okresu aktywności pcheł. Leczenie wszołowicy (koty i psy) Należy podać jedną dawkę preparatu. to jego pierwszą dawkę należy podać nie później niż miesiąc po ostatniej dawce poprzedniego preparatu. Jeżeli preparat zostanie wprowadzony zamiast innego leku do programu profilaktyki dirofilariozy. Leczenie inwazji nicieni (koty i psy) Należy podać jedną dawkę preparatu. • Leczenie zwierząt w ciąży i laktacji w celu zabezpieczenia szczeniąt i kociąt przed infestacją pcheł: Comiesięczne podawanie preparatu zwierzętom w ciąży i laktacji istotnie zmniejsza populację pcheł i pozwala na uniknięcie infestacji zwierząt w miocie aż do wieku 7 tygodni. Wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Leczenie inwazji tęgoryjców (koty) Należy podać jedną dawkę preparatu. Zapobieganie dirofilariozie (koty i psy) Produkt może być stosowany przez cały rok lub przynajmniej miesiąc od pierwszego kontaktu zwierzęcia z komarami do końca sezonu występowania komarów w odstępach miesięcznych. Podawać miejscowo na skórę u podstawy szyi między łopatkami.W celu zapobiegania infestacji pcheł produkt powinien być podawany zwierzętom w miesięcznych odstępach czasu przez cały „pchli sezon”. Po każdym leczeniu należy delikatnie usunąć pasożyty zalegające w kanale ucha zewnętrznego. Przy stosowaniu preparatu wspomagająco w leczeniu alergicznego pchlego zapalenia skóry należy go podawać w miesięcznych odstępach czasu. Ostatnia dawka musi zostać podana w miesiąc po ostatnim kontakcie z komarami. Powoduje to przerwanie cyklu życiowego pcheł i chroni zwierzęta przez infestacją. Jeżeli przeoczy się podanie jednej dawki i odstęp między kolejnymi podaniami przekroczy miesiąc. Leczenie świerzbu usznego (koty) Należy podać jedną dawkę preparatu. Stosowanie preparatu powoduje śmierć pcheł atakujących zwierzę.

Długość leczenia poszczególnych pasożytów została przedstawiona w pkt. gdy zwierzę ma mokrą sierść. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA Wyjąć tubkę preparatu STRONGHOLD z opakowania. Trzymając tubkę korkiem ku górze. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU. należy podać miejscowo jedną zalecaną dawkę w wysokości 6 mg/kg m. Kąpiel lub zmoczenie zwierzęcia 2 lub więcej godzin po podaniu preparatu nie zmniejsza jego skuteczności. Jeżeli u tego samego zwierzęcia chcemy zastosować preparat przeciw występującej jednocześnie infestacji lub inwazji. 11. selamektyny. 10.STRONGHOLD należy podawać miejscowo w jednorazowej dawce zawierającej minimum 6 mg/kg m. 9. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu. OKRES KARENCJI Nie dotyczy.c. Nie używać po terminie ważności podanym na etykiecie. 43 . Należy upewnić się. Należy unikać kontaktu produktu z własnymi palcami. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować. Wycisnąć tubkę preparatu bezpośrednio na odsłoniętą skórę bez wcierania. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. a następnie zdjąć korek Rozgarnąć sierść u podstawy szyi między łopatkami i odsłonić małą powierzchnię skóry. mocno na nią nacisnąć.c. aby przebić zabezpieczenie aplikatora. że cała zawartość tubki została wyciśnięta w jednym miejscu.

{MM/RRRR} Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMEA) http://www. Zwierzęta.12. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem aż do czasu całkowitego wyschnięcia sierści w miejscu podania. Po zastosowaniu preparatu umyć ręce. SPECJALNE OSTRZEŻENIA Stosować wyłącznie u zwierząt. nie powinny kąpać się w wodzie przez przynajmniej dwie godziny od podania. Zużyte opakowania i pozostałości leku powinny być unieszkodliwiane zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie palić. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY UNIESZKODLIWIANIU NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB MATERIAŁÓW ODPADOWYCH. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI. którym podano lek. Selamektyna może być niebezpieczna dla ryb i innych zwierząt wodnych. należy przez 30 minut lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania przetrzymywać z dala od źródeł ognia. Osoby posiadające szczególnie wrażliwą skórę lub reagujące alergicznie na kontakt z tego typu produktami. wycieńczonych oraz o zbyt niskiej masie ciała (w stosunku do wielkości i wieku). a w przypadku kontaktu preparatu ze skórą bezzwłocznie przemyć to miejsce wodą z mydłem. gdy zwierzę ma mokrą sierść. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry. powinny zachować należytą ostrożność w trakcie stosowania preparatu Stronghold. Jeżeli lek dostanie się do oka należy natychmiast przemyć je wodą i zgłosić się do lekarza. otwartym ogniem i innymi źródłami ognia. aby uniknąć skażenia wszelkich cieków wodnych. Produkt jest łatwopalny. Nie podawać doustnie ani pozajelitowo. którym podano preparat. Nie stosować. JEŚLI SĄ WYMAGANE Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu leczniczego weterynaryjnego powinny być unieszkodliwione zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie stosować u kotów chorych. Zwierzęta. Chronić przed wysoką temperaturą. 13.eu/ 44 . iskrami. Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia.emea. 14. W przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha. Także dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonym zwierzęciem przez 30 minut od podaniu leku lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania.europa. nie jeść i nie pić podczas stosowania preparatu.

Tel: +351 21 423 55 00 România Pfizer Romania SRL Tel: + 0040 21 207 28 93 Slovenija Pfizer Luxemburg SARL Tel: +386 (0) 1 52 11 670 45 . Tel.: +30 210 6785800 España Pfizer S.Tel: +43 (0)1 52 11 57 20 Polska Pfizer Trading Polska Sp. z. Tel: +48 22 335 62 00 Portugal Laboratórios Pfizer.o. 6 tubek (wszystkie wielkości tubek.. trading as: Pfizer Animal Health Tel: + 353 (0) 1 467 6500 Luxembourg/Luxemburg Pfizer Animal Health s. Tel: +361 488 3695 Malta Agrimed Limited Tel: +356 21 465 797 Nederland Pfizer Animal Health B.C. Corporation Tel: + 359 2 970 43 21 Česká republika Pfizer Animal Health Tel: +420 283 004 111 Danmark Orion Pharma Animal Health Tlf: +45 49 12 67 65 Deutschland Pfizer GmbH Tel: +49 30 5500 5501 Eesti Pfizer Animal Health Tel: +370 5 269 17 96 Ελλάδα Pfizer Hellas A.A. Nie wszystkie wielkości opakowań mogą znajdować się w obrocie.o..V./Tél.b. Tel: +31 (0)10 4064 600 Norge Orion Pharma Animal Health Tlf: +47 40 00 41 90 Österreich Pfizer Corporation Austria Ges. Tel: +34 91 4909900 France Pfizer Tél: +33 (0)1 58 07 46 00 Ireland Pfizer Healthcare Ireland.15. Lda.a. Τηλ.P.H.. z wyjątkiem zawierających 15 mg selamektyny) lub 15 tubek (tylko tubki zawierające 15 mg selamektyny). Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11 Magyarország Pfizer Kft.E.: +32 (0)2 554 62 11 Република България Pfizer H.a.m. België/Belgique/Belgien Pfizer Animal Health s. należy skontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego. W celu uzyskania informacji dotyczących produktu leczniczego weterynaryjnego. INNE INFORMACJE STRONGHOLD jest dostępny w opakowaniach zawierających 3 tubki (wszystkie wielkości tubek).

Ísland Icepharma hf.z.l.. Pfizer AH Tel: +421 2 3355 5500 Suomi/Finland Pfizer Oy Animal Health. Tel: +354 540 80 00 Italia Pfizer Italia s.r. Tel: +39 06 3318 2933 Κύπρος Pfizer Hellas A.: +30 210 6785800 Latvija Pfizer Animal Health Tel: +370 5 269 17 96 Lietuva Pfizer Animal Health Tel: +370 5 269 17 96 Slovenská republika Pfizer Luxembourg SARL o. Τηλ. Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40 Sverige Orion Pharma Animal Health Tel: +46 (0)8 623 64 40 United Kingdom Pfizer Ltd Tel: +44 (0) 1304 616161 46 .E.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->