P. 1
Stronghold Ulotka

Stronghold Ulotka

|Views: 3,519|Likes:
Wydawca: xyzabc__

More info:

Published by: xyzabc__ on Dec 21, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

1

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

STRONGHOLD 15 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 30 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 45 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 60 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 120 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 240 mg roztwór do nakrapiania 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Każda dawka (tubka) STRONGHOLDU zawiera: Substancja czynna: STRONGHOLD 15 mg STRONGHOLD 30 mg STRONGHOLD 45 mg STRONGHOLD 60 mg STRONGHOLD 120 mg STRONGHOLD 240 mg Substancje pomocnicze: Butylowany hydroksytoluen 0,08% Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 6% w/v roztwór 12% w/v roztwór 6% w/v roztwór 12% w/v roztwór 12% w/v roztwór 12% w/v roztwór Selamektyna Selamektyna Selamektyna Selamektyna Selamektyna Selamektyna 15 mg 30 mg 45 mg 60 mg 120 mg 240 mg

Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 4. 4.1 SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE Docelowe gatunki zwierząt

Psy, koty 4.2 Wskazania do stosowania z wyszczególnieniem docelowych gatunków zwierząt

Koty i psy: leczenie i zapobieganie infestacji pcheł wywoływanej przez Ctenocephalides spp. przez jeden miesiąc po jednokrotnym podaniu. Jest to spowodowane właściwościami bójczymi produktu w stosunku do postaci dorosłych, larw oraz jaj. Produkt wykazuje działanie bójcze w stosunku do jaj przez 3 tygodnie od momentu jego podania. Comiesięczne podawanie preparatu zwierzętom w ciąży i laktacji ma na celu zapobieganie infestacji pcheł w miocie aż do 7 tygodnia życia, poprzez zmniejszenie liczebności populacji pcheł. Produkt można stosować jako element wspomagający w leczeniu alergicznego pchlego zaplenia skóry, a także dzięki jego właściwościom bójczym w stosunku do larw i jaj może służyć w zwalczaniu istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt. Koty i psy: zapobieganie inwazji Dirofilaria immitis przy regularnym comiesięcznym podawaniu.

2

STRONGHOLD może być bezpiecznie stosowany u zwierząt zakażonych dorosłymi postaciami Dirofilaria immitis, jednak zaleca się, aby zgodnie z dobrą praktyką weterynaryjną wszystkie zwierzęta w wieku 6 miesięcy i powyżej żyjące w krajach, w których istnieją wektory tego pasożyta, były badane w kierunku obecności dorosłych postaci Dirofilaria immitis przed rozpoczęciem podawania preparatu STRONGHOLD. Zalecane jest, aby jako element programu profilaktycznego, okresowo badać psy w kierunku obecności dorosłych postaci robaków sercowych (dirofilarii), nawet w sytuacji, gdy Stronghold stosowany jest regularnie w odstępach miesięcznych. Produkt nie jest skuteczny przeciwko dojrzałym postaciom D. immitis. Koty i psy: leczenie świerzbu usznego (O. cynotis). Koty: leczenie inwazji dojrzałych glist (Toxocara cati) i dojrzałych tęgoryjców (Ancylostoma tubaeforme). Koty: leczenie infestacji wszołów (Felicola subrostratus) Psy: leczenie infestacji wszołów (Trichodectes canis) Psy: leczenie świerzbu skórnego (wywoływanego przez S. scabiei) Psy: leczenie inwazji dojrzałych nicieni jelitowych (Toxocara canis) 4.3 Przeciwwskazania

Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia. Nie stosować u kotów chorych, wycieńczonych oraz o zbyt niskiej masie ciała (w stosunku do wielkości i wieku). 4.4 Specjalne ostrzeżenia dla każdego docelowego gatunku zwierząt

Zwierzęta można kąpać 2 godziny po podaniu preparatu i nie powoduje to utraty jego skuteczności. W przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha. Dawkę preparatu należy podawać zgodnie z zaleceniami, aby ograniczyć do minimum objętość podawanego płynu, który mógłby zostać zlizany przez zwierzę. U kotów w przypadku intensywnego wylizywania sierści może pojawić się nadmierne ślinienie trwające przez krótki czas. 4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry. Nie podawać doustnie ani pozajelitowo. Nie stosować, gdy zwierzę ma mokrą sierść. Jednak kąpiel lub zmoczenie zwierzęcia 2 lub więcej godzin po podaniu preparatu nie zmniejsza jego skuteczności. Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom Przed użyciem preparatu należy przeczytać ulotkę. Produkt jest łatwopalny. Chronić przed wysoką temperaturą, iskrami, otwartym ogniem i innymi źródłami ognia. Nie palić, nie jeść i nie pić podczas stosowania preparatu. Po zastosowaniu preparatu umyć ręce, a w przypadku kontaktu preparatu ze skórą bezzwłocznie przemyć to miejsce wodą z mydłem. Jeżeli lek dostanie się do oka należy natychmiast przemyć je wodą i zgłosić się do lekarza.
3

Zwierzęta, którym podano lek, należy przez 30 minut lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania przetrzymywać z dala od źródeł ognia. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem aż do czasu całkowitego wyschnięcia sierści w miejscu podania. Także dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonym zwierzęciem przez 30 minut od podaniu leku lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania. Osoby posiadające szczególnie wrażliwą skórę lub reagujące alergicznie na kontakt z tego typu produktami, powinny zachować należytą ostrożność w trakcie stosowania preparatu Stronghold. Inne środki ostrożności Zwierzęta, którym podano preparat, nie powinny kąpać się w wodzie przez przynajmniej dwie godziny od podania. 4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Stosowanie preparatu u kotów powodowało niekiedy łagodne przejściowe wyłysienie w miejscu podania. Bardzo rzadko obserwowano także przejściowe ogniskowe podrażnienie. Wyłysienie i podrażnienie zwykle ustępują samoistnie, ale w niektórych sytuacjach wskazane jest zastosowanie leczenia objawowego. Zastosowanie preparatu może niekiedy wywołać miejscowe przejściowe zlepienie się włosów w miejscu podania i/lub niekiedy pojawienie się małej ilości białego proszku. Jest to normalne i znika zwykle w ciągu 24 godzin od podania leku, nie wpływając na bezpieczeństwo ani skuteczność produktu. W sporadycznych przypadkach, podobnie jak w przypadku innych makrocyklicznych laktonów, obserwowano odwracalne objawy nerwowe po zastosowaniu produktu. 4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

STRONGHOLD może być stosowany u psów i kotów w sezonie rozrodczym, w czasie ciąży i laktacji. 4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi i inne rodzaje interakcji

W obszernych badaniach terenowych nie stwierdzono żadnych interakcji między preparatem STROGHOLD a rutynowo stosowanymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi lub badaniami lekarskimi lub procedurami chirurgicznymi. 4.9 Dawkowanie i droga(i) podawania

Wyłącznie do podawania zewnętrznego. Podawać miejscowo na skórę u podstawy szyi między łopatkami. STRONGHOLD należy podawać miejscowo w jednorazowej dawce zawierającej minimum 6 mg/kg m.c. selamektyny. Jeżeli u tego samego zwierzęcia chcemy zastosować preparat przeciw innej występującej jednocześnie infestacji lub inwazji, należy podać jednorazowo zalecaną dawkę w wysokości 6 mg/kg m.c. Długość leczenia poszczególnych pasożytów została przedstawiona poniżej. Stosować zgodnie z poniższą tabelą: Koty (kg) Kolor korka Zawartośćselamektyn Moc (mg/ml) Podawana objętość tubki y mg (nominalna wielkość tubki – ml) Różowy 15 60 0,25 ≤ 2,5 2,6 – 7,5 Niebieski 45 60 0,75 > 7,5 Odpowiednia 60 Odpowiednia kombinacja tubek
4

25 0. Leczenie wszołowicy (koty i psy) Należy podać jedną dawkę preparatu.6 5. Leczenie inwazji nicieni (koty i psy) Należy podać jedną dawkę preparatu.0 > 40 Kolor korka tubki Różowy Fioletowy Brązowy Czerwony Zielony Zawartośćselam ektyny mg 15 30 60 120 240 Odpowiednia kombinacja tubek Moc (mg/ml) 60 120 120 120 120 60/120 Podawana objętość (nominalna wielkość tubki – ml) 0.5 1. Comiesięczne podawanie preparatu zwierzętom w ciąży i laktacji ma na celu zapobieganie infestacji pcheł w miocie do siódmego tygodnia życia. Przy stosowaniu preparatu wspomagająco w leczeniu alergicznego pchlego zapalenia skóry należy go podawać w miesięcznych odstępach czasu. Jeżeli przeoczy się podanie jednej dawki i odstęp między kolejnymi podaniami przekroczy miesiąc.1 10.25 0. Leczenie świerzbu usznego (koty) Należy podać jedną dawkę preparatu. poprzez zmniejszenie liczebności populacji pcheł.0 5. zahamowanie dalszej produkcji jaj oraz powoduje śmierć larw (bytujące tylko w otoczeniu zwierząt).0 Odpowiednia kombinacja tubek Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (koty i psy) Podanie preparatu powoduje śmierć dorosłych pcheł bytujących na zwierzęciu .0 20.0 10.kombinacja tubek Psy (kg) ≤ 2. co pozwoli na zminimalizowanie możliwości rozwoju dorosłych postaci Dirofilaria immitis. Zapobieganie dirofilariozie (koty i psy) Produkt może być stosowany przez cały rok lub przynajmniej od miesiąc od pierwszego kontaktu zwierzęcia z komarami i do końca sezonu występowania komarów w odstępach comiesięcznych.1 20. przy czym po raz pierwszy należy go podać miesiąc przed początkiem okresu aktywności pcheł. należy bezzwłocznie podać preparat i ponownie powrócić do comiesięcznego stosowania preparatu.5 2.0 2. Jeżeli chcemy zastosować inny leku w programie profilaktyki dirofilariozy.1 40. 5 . to jego pierwszą dawkę należy podać nie później niż miesiąc po ostatniej dawce poprzedniego preparatu. przerywa ich cykl życiowy i w ten sposób następuje kontrola istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt. W celu zapobiegania infestacji pcheł produkt powinien być podawany w miesięcznych odstępach czasu przez cały „pchli sezon”. Ostatnia dawka musi zostać podana w miesiąc po ostatnim kontakcie z komarami. Blokuje to rozmnażanie się pcheł.

jeśli dotyczy STRONGHOLD podawano zwierzętom w dawce przekraczającej 10-krotnie dawkę zalecaną i nie stwierdzono żadnych objawów niepożądanych. mocno na niego nacisnąć. 4. Trzymając tubkę korkiem ku górze. Po każdym leczeniu należy delikatnie usunąć pasożyty zalegające w kanale ucha zewnętrznego. że cała zawartość tubki została wyciśnięta w jednym miejscu. Wycisnąć tubkę preparatu bezpośrednio na odsłoniętą skórę bez wcierania. 6 . Leczenie inwazji tęgoryjców (koty) Należy podać jedną dawkę preparatu. odtrutki). Produkt podawano także samcom i samicom kotów i psów w sezonie rozrodczym. postępowanie. Należy unikać także kontaktu produktu z własnymi palcami.Leczenie świerzbu usznego (psy) Należy podawać jedną dawkę preparatu. Należy upewnić się.11 Okres (-y) karencji Nie dotyczy. Wyjąć tubkę preparatu STRONGHOLD z opakowania. Rozgarnąć sierść u podstawy szyi między łopatkami i odsłonić małą powierzchnię skóry. Leczenie świerzbu skórnego (psy) Aby całkowicie zlikwidować świerzbowce należy podawać jedną dawkę preparatu przez dwa kolejne miesiące. aby przebić zabezpieczenie aplikatora. a także samicom w ciąży i laktacji w dawce 3-krotnie przekraczającej dawkę zalecaną oraz owczarkom collie wrażliwym na iwermektynę w dawce 5-krotnie przekraczającej dawkę zalecaną i nie stwierdzono żadnych objawów niepożądanych.10 Przedawkowanie (objawy. 4. Po 30 dniach od leczenia lekarz weterynarii może powtórnie zastosować preparat u tego samego zwierzęcia. Produkt podawano psom i kotom zakażonym dorosłymi postaciami Dirofilaria immitis w dawce 3-krotnie przekraczającej dawkę zalecaną i nie stwierdzono objawów niepożądanych. a następnie zdjąć korek.

. 7 . a mechanizm jej działania polega na zmianie przepuszczalności kanałów chlorkowych prowadzącej do upośledzenia prawidłowego przewodzenia bodźców.3 Wpływ na środowisko Nie dotyczy. 5. Wykazuje aktywność przeciwko wielu gatunkom pasożytów bezkręgowych. 6. Przedłużone utrzymywanie się i powolna eliminacja selamektyny z osocza znajdują potwierdzenie w wartościach biologicznego okresu półtrwania w fazie eliminacji wynoszącego 8 dni u kotów i 11 dni u psów. Ogólne utrzymywanie się selamektyny w osoczu i brak szybkiego metabolizmu zapewniają. Z tego powodu selamektyna skutecznie zaburza cykl życiowy pcheł poprzez uśmiercanie postaci dorosłych (bytujące na zwierzęciu). 6. larw i jaj. żeskuteczne stężenie selamektyny w osoczu utrzymuje się przez cały okres między kolejnymi podaniami (30 dni). 6. którym podano preparat selamektynę wykazują działanie bójcze w stosunku do pchlich jaj i postaci larwalnych wcześniej nie wystawianych na działanie selamektyny i w ten sposób następuje kontrola istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt.1 DANE FARMACEUTYCZNE: Wykaz substancji pomocniczych Butylowany hydroksytoluen 0. 6.08% 6. zapobieganie składaniu i rozwojowi jaj (na zwierzęciu i w jego otoczeniu) oraz uśmiercanie larw (w otoczeniu zwierząt).1 Właściwości farmakodynamiczne Selamektyna jest półsyntetyczną pochodną awermektyny. Po wchłonięciu z powierzchni skóry ulega ogólnej dystrybucji i powolnej eliminacji z osocza. W wyniku tego dochodzi do całkowitego zablokowania aktywności elektrycznej komórek nerwowych u nicieni i komórek mięśniowych u stawonogów.4 Specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. co potwierdza stwierdzenie wykrywalnych stężeń leku w osoczu psów i kotów 30 dni po podaniu zewnętrznie pojedynczej dawki 6 mg/kg m. a w efekcie do porażenia i/lub śmierci pasożytów. Wykazano także skuteczność przeciwko larwom Dirofilaria immitis.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy. Kod ATCvet: QP54A A05 selamektyna 5. Selamektyna wykazuje działanie bójcze w stosunku do postaci dorosłych pcheł.c.5.3 Okres trwałości Okres trwałości produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata.2 Właściwości farmakokinetyczne Selamektyna po podaniu miejscowym jest wchłaniana z powierzchni skóry i osiąga maksymalne stężenie w osoczu po około 1 dniu u kotów i 3 dniach u psów. Pozostałości preparatu pochodzące ze zwierząt. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE Grupa terapeutyczna: środek przeciwpasożytniczy. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu. 5.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/99/014/001-012 9. Zużyte opakowania i pozostałości leku powinny być unieszkodliwiane zgodnie z lokalnymi przepisami.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiałów odpadowych pochodzących z tych produktów leczniczych weterynaryjnych Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu powinny być unieszkodliwione zgodnie z lokalnymi przepisami. po sześć tubek (wszystkie wielkości tubek z wyjątkiem zawierających 15 mg selamektyny) lub po 15 tubek (tylko tubki zawierające 15 mg selamektyny).0 ml 12% w/v roztworu i zawierające 240 mg selamektyny 6. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25/11/1999 Data przedłużenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05/12/2004 8 . aby uniknąć skażenia wszelkich cieków wodnych.25 ml 6% w/v roztworu i zawierające 15 mg selamektyny Tubki z niebieskim korkiem zawierające 0. Selamektyna może być niebezpieczna dla ryb i innych zwierząt wodnych.5 Rodzaj i zawartość opakowania bezpośredniego STRONGHOLD jest dostępny w opakowaniach po trzy tubki (wszystkie wielkości tubek).75 ml 6% w/v roztworu i zawierające 45 mg selamektyny Tubki z fioletowym korkiem zawierające 0. Tubki są oznaczone kolorami według poniższych zasad: Tubki z różowym korkiem zawierające 0. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pfizer Ltd.5 ml 12% w/v roztworu i zawierające 60 mg selamektyny Tubki z czerwonym korkiem zawierające 1.6. 7. Sandwich Kent. CT13 9NJ Wielka Brytania 8.25 ml 12% w/v roztworu i zawierające 30 mg selamektyny Tubki z brązowym korkiem zawierające 0.0 ml 12% w/v roztworu i zawierające 120 mg selamektyny Tubki z zielonym korkiem zawierające 2. Dawka produktu znajduje się w półprzezroczystych tubkach z polipropylenu w blistrze z aluminium i aluminium/PVC.

emea.europa.10.eu/ ZAKAZ SPRZEDAŻY. DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA Nie dotyczy. 9 . DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO {MM/RRRR} Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMEA) http://www.

B.ANEKS II A. C. WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI STOSOWANIA USTALENIE MAKSYMALNYCH LIMITÓW POZOSTAŁOŚCI (MRL) D. 10 .

USTALENIE MAKSYMALNYCH LIMITÓW POZOSTAŁOŚCI (MRL) Nie dotyczy. C. WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA Wydawany na podstawie recepty.A. D. WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI STOSOWANIA Nie dotyczy. 11 . 10 B-1930 Zaventem Belgia B. WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii Pfizer Service Company bvba Hoge Wei.

ANEKS III OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA 12 .

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ 13 .

• stosowany jako element wspomagający leczenie alergicznego pchlego zapalenia skóry.INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM ETYKIETA NA KARTONIK. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA Podawać miejscowo na skórę u podstawy szyi między łopatkami. • leczenie inwazji dojrzałych nicieni (Toxocara spp. Szczegółowy sposób stosowania oraz wskazania do stosowania preparatu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT Koty i psy o masie ciała 2. • stosowany w kontroli istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 15 mg roztwór do nakrapiania 2.25 ml (15 mg selamektyny). jaja i larwy.5 kg lub mniej 6. 7.25 ml (15 mg selamektyny) Piętnaście tubek zawierających po 0. Koty • Leczenie inwazji dojrzałych tęgoryjców (Ancylostoma tubaeforme). 5.). • leczenie infestacji wszołów (Felicola subrostratus (koty) oraz Trichodectes canis (psy)). 14 . ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI Selamektyna 15 mg 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA Trzy tubki zawierające po 0. Psy • Leczenie świerzbu skórnego (Sarcoptes scabiei). WSKAZANIA Spot-on roztwór przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym Koty i psy: • Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides spp. • zabija dorosłe pchły. • leczenie świerzbu usznego (Otodectes cynotis). 15 mg (WSZYSTKIE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ) 1. • zapobieganie dirofilariozie (Dirofilaria immitis).).

Jeżeli lek dostanie się do oka należy natychmiast przemyć je wodą i zgłosić się do lekarza. powinny zachować należytą ostrożność w trakcie stosowania preparatu Stronghold. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu. wycieńczonych oraz o zbyt niskiej masie ciała (w stosunku do wielkości i wieku). DATA WAŻNOŚCI Data ważności: {miesiąc/rok} 11. należy przez 30 minut lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania przetrzymywać z dala od źródeł ognia. Nie stosować u kotów chorych. Produkt jest łatwopalny. Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia. SPECJALNE OSTRZEŻENIA. Chronić przed wysoką temperaturą. Także dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonym zwierzęciem przez 30 minut od podaniu leku lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry.8. W przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha. otwartym ogniem i innymi źródłami ognia. 15 . Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem aż do czasu całkowitego wyschnięcia sierści w miejscu podania. którym podano preparat. nie jeść i nie pić podczas stosowania preparatu. JEŚLI KONIECZNE Szczegółowe ostrzeżenia znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. Nie podawać doustnie ani pozajelitowo. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. OKRES KARENCJI Nie dotyczy. Zwierzęta. 10. 9. Po zastosowaniu preparatu umyć ręce. Nie palić. Osoby posiadające szczególnie wrażliwą skórę lub reagujące alergicznie na kontakt z tego typu produktami. iskrami. a w przypadku kontaktu preparatu ze skórą bezzwłocznie przemyć to miejsce wodą z mydłem.

NUMER SERII Nr serii:{numer} 16 .wydawany na podstawie recepty. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA. JEŚLI WŁAŚCIWE Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu leczniczego weterynaryjnego powinny być unieszkodliwione zgodnie z lokalnymi przepisami. aby uniknąć skażenia wszelkich cieków wodnych. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH.12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI” Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 14. Selamektyna może być niebezpieczna dla ryb i innych zwierząt wodnych. 13. 15. Zużyte opakowania i pozostałości leku powinny być unieszkodliwiane zgodnie z lokalnymi przepisami. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/99/014/001 (3 tubki) EU/2/99/014/012 (15 tubek) 17. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Pfizer Ltd Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania 16. jeśli dotyczy Stosować wyłącznie u zwierząt .

leczenie świerzbu usznego (Otodectes cynotis).INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM ETYKIETA NA KARTONIK.0 kg. WSKAZANIA Roztwór do stosowania zewnętrznego (spot-on) przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym • • • • • • • • • 7. Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides spp.25 ml (30 mg selamektyny) 5.6 – 5. leczenie infestacji wszołów (Trichodectes canis). 6. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 30 mg roztwór do nakrapiania 2. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT Psy o masie ciała 2. jaja i larwy. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI Selamektyna 30 mg 3. zabija dorosłe pchły. leczenie inwazji dojrzałych nicieni (Toxocara canis). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 4. 30 mg (WSZYSTKIE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ) 1.25 ml (30 mg selamektyny) Sześć tubek zawierających po 0. stosowany w kontroli istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt. 17 . zapobieganie dirofilariozie (Dirofilaria immitis). Szczegółowy sposób stosowania oraz wskazania do stosowania preparatu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA Podawać miejscowo na skórę u podstawy szyi między łopatkami. Leczenie świerzbu skórnego (Sarcoptes scabiei).). stosowany jako element wspomagający leczenie alergicznego pchlego zapalenia skóry. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA Trzy tubki zawierające po 0.

10. 9. 12. Osoby posiadające szczególnie wrażliwą skórę lub reagujące alergicznie na kontakt z tego typu produktami. iskrami. powinny zachować należytą ostrożność w trakcie stosowania preparatu Stronghold. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu. nie jeść i nie pić podczas stosowania preparatu.8. a w przypadku kontaktu preparatu ze skórą bezzwłocznie przemyć to miejsce wodą z mydłem. Jeżeli lek dostanie się do oka należy natychmiast przemyć je wodą i zgłosić się do lekarza. Chronić przed wysoką temperaturą. otwartym ogniem i innymi źródłami ognia. SPECJALNE OSTRZEŻENIA. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem aż do czasu całkowitego wyschnięcia sierści w miejscu podania. OKRES KARENCJI Nie dotyczy. Także dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonym zwierzęciem przez 30 minut od podaniu leku lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Nie palić. Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia. którym podano preparat. JEŚLI KONIECZNE Szczegółowe ostrzeżenia znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. Zwierzęta. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry. Po zastosowaniu preparatu umyć ręce. DATA WAŻNOŚCI Data ważności:{miesiąc/rok} 11. W przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha. 18 . JEŚLI WŁAŚCIWE Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu leczniczego weterynaryjnego powinny być unieszkodliwione zgodnie z lokalnymi przepisami. należy przez 30 minut lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania przetrzymywać z dala od źródeł ognia. Produkt jest łatwopalny. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH. Nie podawać doustnie ani pozajelitowo.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Pfizer Ltd Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania 16. 15. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI” Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.Selamektyna może być niebezpieczna dla ryb i innych zwierząt wodnych.wydawany na podstawie recepty. Zużyte opakowania i pozostałości leku powinny być unieszkodliwiane zgodnie z lokalnymi przepisami. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA. jeśli dotyczy Stosować wyłącznie u zwierząt . NUMER SERII Nr serii:{numer} 19 . 14. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/99/014/003 (3 tubki) EU/2/99/014/007 (6 tubek) 17. aby uniknąć skażenia wszelkich cieków wodnych. 13.

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA Trzy tubki zawierające po 0. stosowany w kontroli istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt. leczenie infestacji wszołów (Felicola subrostratus).75 ml (45 mg selamektyny) Sześć tubek zawierających po 0.75 ml (45 mg selamektyny) 5. WSKAZANIA Roztwór do stosowania zewnętrznego (spot-on) przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym • • • • • • • • • 7. zabija dorosłe pchły. leczenie inwazji dojrzałych nicieni (Toxocara cati). SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA Podawać miejscowo na skórę u podstawy szyi między łopatkami. leczenie świerzbu usznego (Otodectes cynotis). stosowany jako element wspomagający leczenie alergicznego pchlego zapalenia skóry.5 kg.). NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 45 mg roztwór do nakrapiania 2. 20 . POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 4.6 – 7. Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides spp. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT Koty o masie ciała 2. jaja i larwy. Szczegółowy sposób stosowania oraz wskazania do stosowania preparatu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. 45 mg (WSZYSTKIE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ) 1.INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM ETYKIETA NA KARTONIK. leczenie inwazji dojrzałych tęgoryjców (Ancylostoma tubaeforme). 6. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI Selamektyna 45 mg 3. zapobieganie dirofilariozie (Dirofilaria immitis).

nie jeść i nie pić podczas stosowania preparatu. wycieńczonych oraz o zbyt niskiej masie ciała (w stosunku do wielkości i wieku). Zwierzęta. Produkt jest łatwopalny. a w przypadku kontaktu preparatu ze skórą bezzwłocznie przemyć to miejsce wodą z mydłem. Także dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonym zwierzęciem przez 30 minut od podaniu leku lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH. Jeżeli lek dostanie się do oka należy natychmiast przemyć je wodą i zgłosić się do lekarza. JEŚLI WŁAŚCIWE Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu leczniczego weterynaryjnego powinny być unieszkodliwione zgodnie z lokalnymi przepisami. 21 . OKRES KARENCJI Nie dotyczy. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu. 10. Po zastosowaniu preparatu umyć ręce. Nie podawać doustnie ani pozajelitowo. Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia. powinny zachować należytą ostrożność w trakcie stosowania preparatu Stronghold. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry. Nie stosować u kotów chorujących jednocześnie na inną chorobę. JEŚLI KONIECZNE Szczegółowe ostrzeżenia znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. Nie palić. 9. DATA WAŻNOŚCI Data ważności:{miesiąc/rok} 11. SPECJALNE OSTRZEŻENIA. którym podano preparat. Osoby posiadające szczególnie wrażliwą skórę lub reagujące alergicznie na kontakt z tego typu produktami. iskrami. 12. należy przez 30 minut lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania przetrzymywać z dala od źródeł ognia. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. W przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem aż do czasu całkowitego wyschnięcia sierści w miejscu podania. otwartym ogniem i innymi źródłami ognia. Chronić przed wysoką temperaturą.8.

NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/99/014/002 (3 tubki) EU/2/99/014/008 (6 tubek) 17.Selamektyna może być niebezpieczna dla ryb i innych zwierząt wodnych. Zużyte opakowania i pozostałości leku powinny być unieszkodliwiane zgodnie z lokalnymi przepisami. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA. 15.wydawany na podstawie recepty. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Pfizer Ltd Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania 16. 13. aby uniknąć skażenia wszelkich cieków wodnych. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI” Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. NUMER SERII Nr serii: {numer} 22 . jeśli dotyczy Stosować wyłącznie u zwierząt . 14.

0 kg. leczenie świerzbu usznego (Otodectes cynotis). leczenie infestacji wszołów (Trichodectes canis). leczenie świerzbu skórnego (Sarcoptes scabiei).INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM ETYKIETA NA KARTONIK. zapobieganie dirofilariozie (Dirofilaria immitis). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 4. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 60 mg roztwór do nakrapiania 2. jaja i larwy.). 60 mg (WSZYSTKIE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ) 1. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA Trzy tubki zawierające po 0. WSKAZANIA Roztwór do stosowania zewnętrznego (spot-on) przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym • • • • • • • • • 7. leczenie inwazji dojrzałych nicieni (Toxocara canis). stosowany jako element wspomagający leczenie alergicznego pchlego zapalenia skóry.1 – 10. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA Podawać miejscowo na skórę u podstawy szyi między łopatkami. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT Psy o masie ciała 5. 6. zabija dorosłe pchły. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI Selamektyna 60 mg 3.5 ml (60 mg selamektyny) 5.5 ml (60 mg selamektyny) Sześć tubek zawierających po 0. Szczegółowy sposób stosowania oraz wskazania do stosowania preparatu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania 23 . stosowany w kontroli istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt. Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides spp.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH. należy przez 30 minut lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania przetrzymywać z dala od źródeł ognia. 9. Chronić przed wysoką temperaturą. 12. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Jeżeli lek dostanie się do oka należy natychmiast przemyć je wodą i zgłosić się do lekarza. którym podano preparat. Nie palić. Także dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonym zwierzęciem przez 30 minut od podaniu leku lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania.8. JEŚLI KONIECZNE Szczegółowe ostrzeżenia znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. iskrami. Produkt jest łatwopalny. OKRES KARENCJI Nie dotyczy. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem aż do czasu całkowitego wyschnięcia sierści w miejscu podania. W przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry. SPECJALNE OSTRZEŻENIA. a w przypadku kontaktu preparatu ze skórą bezzwłocznie przemyć to miejsce wodą z mydłem. 10. otwartym ogniem i innymi źródłami ognia. 24 . Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu. Nie podawać doustnie ani pozajelitowo. Po zastosowaniu preparatu umyć ręce. Osoby posiadające szczególnie wrażliwą skórę lub reagujące alergicznie na kontakt z tego typu produktami. powinny zachować należytą ostrożność w trakcie stosowania preparatu Stronghold. JEŚLI WŁAŚCIWE Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu leczniczego weterynaryjnego powinny być unieszkodliwione zgodnie z lokalnymi przepisami. Zwierzęta. nie jeść i nie pić podczas stosowania preparatu. DATA WAŻNOŚCI Data ważności:{miesiąc/rok} 11. Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia.

13.wydawany na podstawie recepty. NUMER SERII Nr serii: {numer} 25 . NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA. jeśli dotyczy Stosować wyłącznie u zwierząt . aby uniknąć skażenia wszelkich cieków wodnych.Selamektyna może być niebezpieczna dla ryb i innych zwierząt wodnych. 14. Zużyte opakowania i pozostałości leku powinny być unieszkodliwiane zgodnie z lokalnymi przepisami. 15. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI” Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Pfizer Ltd Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania 16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/99/014/004 (3 tubki) EU/2/99/014/009 (6 tubek) 17.

0 kg. stosowany jako element wspomagający leczenie alergicznego pchlego zapalenia skóry. zabija dorosłe pchły. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA Podawać miejscowo na skórę u podstawy szyi między łopatkami. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 4.INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM ETYKIETA NA KARTONIK. Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides spp. stosowany w kontroli istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt. leczenie infestacji wszołów (Trichodectes canis).1 – 20. 120 mg (WSZYSTKIE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ) 1. jaja i larwy. leczenie świerzbu skórnego (Sarcoptes scabiei). WSKAZANIA Roztwór do stosowania zewnętrznego (spot-on) przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym • • • • • • • • • 7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT Psy o masie ciała 10.0 ml (120 mg selamektyny) Sześć tubek zawierających po 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 120 mg roztwór do nakrapiania 2. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA Trzy tubki zawierające po 1. zapobieganie dirofilariozie (Dirofilaria immitis). Szczegółowy sposób stosowania oraz wskazania do stosowania preparatu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania 26 .). 6. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI Selamektyna 120 mg 3. leczenie świerzbu usznego (Otodectes cynotis).0 ml (120 mg selamektyny) 5. leczenie inwazji dojrzałych nicieni (Toxocara canis).

Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem aż do czasu całkowitego wyschnięcia sierści w miejscu podania. Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia. Nie palić. DATA WAŻNOŚCI Data ważności:{miesiąc/rok} 11. Chronić przed wysoką temperaturą. iskrami. powinny zachować należytą ostrożność w trakcie stosowania preparatu Stronghold. 27 . Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry. Także dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonym zwierzęciem przez 30 minut od podaniu leku lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania. a w przypadku kontaktu preparatu ze skórą bezzwłocznie przemyć to miejsce wodą z mydłem. Zwierzęta. 10. którym podano preparat. 9. JEŚLI KONIECZNE Szczegółowe ostrzeżenia znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. Nie podawać doustnie ani pozajelitowo.8. SPECJALNE OSTRZEŻENIA. W przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha. nie jeść i nie pić podczas stosowania preparatu. Po zastosowaniu preparatu umyć ręce. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH. OKRES KARENCJI Nie dotyczy. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. 12. Produkt jest łatwopalny. JEŚLI WŁAŚCIWE Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu leczniczego weterynaryjnego powinny być unieszkodliwione zgodnie z lokalnymi przepisami. Jeżeli lek dostanie się do oka należy natychmiast przemyć je wodą i zgłosić się do lekarza. należy przez 30 minut lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania przetrzymywać z dala od źródeł ognia. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu. otwartym ogniem i innymi źródłami ognia. Osoby posiadające szczególnie wrażliwą skórę lub reagujące alergicznie na kontakt z tego typu produktami.

NUMER SERII Nr serii: {numer} 28 . NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI” Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 15. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA.Selamektyna może być niebezpieczna dla ryb i innych zwierząt wodnych. Zużyte opakowania i pozostałości leku powinny być unieszkodliwiane zgodnie z lokalnymi przepisami.wydawany na podstawie recepty. aby uniknąć skażenia wszelkich cieków wodnych. 13. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/99/014/005 (3 tubki) EU/2/99/014/010 (6 tubek) 17. 14. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Pfizer Ltd Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania 16. jeśli dotyczy Stosować wyłącznie u zwierząt .

). leczenie świerzbu skórnego (Sarcoptes scabiei). Szczegółowy sposób stosowania oraz wskazania do stosowania preparatu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania 29 . WSKAZANIA Roztwór do stosowania zewnętrznego (spot-on) przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym • • • • • • • • • 7. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI Selamektyna 240 mg 3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT Psy o masie ciała 20. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA Podawać miejscowo na skórę u podstawy szyi między łopatkami. jaja i larwy. Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (Ctenocephalides spp.0 kg. zabija dorosłe pchły. stosowany w kontroli istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt. leczenie inwazji dojrzałych nicieni (Toxocara canis).0 ml (240 mg selamektyny) 5.1 – 40. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 4. leczenie infestacji wszołów (Trichodectes canis). stosowany jako element wspomagający leczenie alergicznego pchlego zapalenia skóry. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 240 mg roztwór do nakrapiania 2. 6. 240 mg (WSZYSTKIE WIELKOŚCI OPAKOWAŃ) 1.INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM ETYKIETA NA KARTONIK. leczenie świerzbu usznego (Otodectes cynotis).0 ml (240 mg selamektyny) Sześć tubek zawierających po 2. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA Trzy tubki zawierające po 2. zapobieganie dirofilariozie (Dirofilaria immitis).

30 . a w przypadku kontaktu preparatu ze skórą bezzwłocznie przemyć to miejsce wodą z mydłem. SPECJALNE OSTRZEŻENIA. DATA WAŻNOŚCI Data ważności: {miesiąc/rok} 11. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem aż do czasu całkowitego wyschnięcia sierści w miejscu podania. W przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha.8. nie jeść i nie pić podczas stosowania preparatu. Także dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonym zwierzęciem przez 30 minut od podaniu leku lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania. otwartym ogniem i innymi źródłami ognia. 10. Chronić przed wysoką temperaturą. Produkt jest łatwopalny. powinny zachować należytą ostrożność w trakcie stosowania preparatu Stronghold. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry. JEŚLI WŁAŚCIWE Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu leczniczego weterynaryjnego powinny być unieszkodliwione zgodnie z lokalnymi przepisami. którym podano preparat. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH. należy przez 30 minut lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania przetrzymywać z dala od źródeł ognia. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. 12. JEŚLI KONIECZNE Szczegółowe ostrzeżenia znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania. 9. Nie palić. Po zastosowaniu preparatu umyć ręce. iskrami. Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia. Nie podawać doustnie ani pozajelitowo. Jeżeli lek dostanie się do oka należy natychmiast przemyć je wodą i zgłosić się do lekarza. Zwierzęta. OKRES KARENCJI Nie dotyczy. Osoby posiadające szczególnie wrażliwą skórę lub reagujące alergicznie na kontakt z tego typu produktami.

aby uniknąć skażenia wszelkich cieków wodnych. 13.Selamektyna może być niebezpieczna dla ryb i innych zwierząt wodnych. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Pfizer Ltd Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania 16. 14. NUMER SERII Nr serii: {numer} 31 .wydawany na podstawie recepty. Zużyte opakowania i pozostałości leku powinny być unieszkodliwiane zgodnie z lokalnymi przepisami. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/99/014/006 (3 tubki) EU/2/99/014/011 (6 tubek) 17. jeśli dotyczy Stosować wyłącznie u zwierząt . NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA. 15. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI” Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" Stosować wyłącznie u zwierząt. OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK 0. ZAMIESZCZANYCH FOLIOWE. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH) Selamektyna 15 mg 3.MINIMUM INFORMACJI BEZPOŚREDNICH ETYKIETA NA OPAKOWAŃ) 1. NUMER SERII {numer} 6. 15 NA mg MAŁYCH OPAKOWANIACH WIELKOŚCI OPAKOWANIE (WSZYSTKIE NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 15 mg 2. 32 .25 ml 4. DATA WAŻNOŚCI {miesiąc/rok} 7. DROGA (-I) PODANIA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 5.

ZAMIESZCZANYCH FOLIOWE.25 ml 4.MINIMUM INFORMACJI BEZPOŚREDNICH ETYKIETA NA OPAKOWAŃ) 1. OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK 0. 33 . ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH) Selamektyna 30 mg 3. 30 NA mg MAŁYCH OPAKOWANIACH WIELKOŚCI OPAKOWANIE (WSZYSTKIE NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 30 mg 2. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" Stosować wyłącznie u zwierząt. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY. NUMER SERII {numer} 6. DATA WAŻNOŚCI {miesiąc/rok} 7. DROGA (-I) PODANIA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 5.

45 NA mg MAŁYCH OPAKOWANIACH WIELKOŚCI OPAKOWANIE (WSZYSTKIE NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 45 mg 2. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" Stosować wyłącznie u zwierząt. 34 . ZAMIESZCZANYCH FOLIOWE. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY. NUMER SERII {numer} 6. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH) Selamektyna 45 mg 3.MINIMUM INFORMACJI BEZPOŚREDNICH ETYKIETA NA OPAKOWAŃ) 1. OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK 0. DATA WAŻNOŚCI {miesiąc/rok} 7.75 ml 4. DROGA (-I) PODANIA Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 5.

60 NA mg MAŁYCH OPAKOWANIACH WIELKOŚCI OPAKOWANIE (WSZYSTKIE NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 60 mg 2. OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 5. NUMER SERII {numer} 6.MINIMUM INFORMACJI BEZPOŚREDNICH ETYKIETA NA OPAKOWAŃ) 1. 35 . NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" Stosować wyłącznie u zwierząt. DATA WAŻNOŚCI {miesiąc/rok} 7. DROGA (-I) PODANIA ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY.5 ml 4. 0. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH) Selamektyna 60 mg 3. ZAMIESZCZANYCH FOLIOWE.

NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" Stosować wyłącznie u zwierząt. NUMER SERII {numer} 6.MINIMUM INFORMACJI BEZPOŚREDNICH ETYKIETA NA OPAKOWAŃ) 1.0 ml 4. DATA WAŻNOŚCI {miesiąc/rok} 7. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH) Selamektyna 120 mg 3. ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH WIELKOŚCI OPAKOWANIE FOLIOWE. DROGA (-I) PODANIA ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY. 120 mg (WSZYSTKIE NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 120 mg 2. OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 5. 1. 36 .

ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH WIELKOŚCI OPAKOWANIE FOLIOWE. 37 . 2. DATA WAŻNOŚCI {miesiąc/rok} 7.MINIMUM INFORMACJI BEZPOŚREDNICH ETYKIETA NA OPAKOWAŃ) 1. DROGA (-I) PODANIA ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY. 240 mg (WSZYSTKIE NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 240 mg 2. OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK Roztwór do nakrapiania (typ spot-on) 5. NUMER SERII {numer} 6. NAPIS "STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT" Stosować wyłącznie u zwierząt. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH) Selamektyna 240 mg 3.0 ml 4.

B. ULOTKA INFORMACYJNA 38 .

39 . a także dzięki jego właściwościom bójczym w stosunku do larw i jaj może służyć w zwalczaniu istniejących infestacji w bezpośrednim otoczeniu zwierząt. larwalnych oraz jaj. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII. WSKAZANIA 6% w/v roztwór 12% w/v roztwór 6% w/v roztwór 12% w/v roztwór 12% w/v roztwór 12% w/v roztwór Selamektyna Selamektyna Selamektyna Selamektyna Selamektyna Selamektyna 15 mg 30 mg 45 mg 60 mg 120 mg 240 mg Psy i koty: • Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł wywoływanej przez Ctenocephalides spp. przez jeden miesiąc po jednokrotnym podaniu. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI Każda dawka (tubka) preparatu STRONGHOLD zawiera: STRONGHOLD 15 mg STRONGHOLD 30 mg STRONGHOLD 45 mg STRONGHOLD 60 mg STRONGHOLD 120 mg STRONGHOLD 240 mg 4. Jest to spowodowane właściwościami bójczymi produktu w stosunku do postaci dorosłych. 10 B-1930 Zaventem Belgia 2. Produkt wykazuje działanie bójcze w stosunku do jaj przez 3 tygodnie od momentu podania. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO STRONGHOLD 15 mg roztwór do nakrapianiaSTRONGHOLD 30 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 45 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 60 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 120 mg roztwór do nakrapiania STRONGHOLD 240 mg roztwór do nakrapiania 3. Comiesięczne podawanie preparatu zwierzętom w ciąży i laktacji ma na celu zapobieganie infestacji pcheł w miocie aż do 7 tygodnia życia. Produkt można stosować jako element wspomagający w leczeniu alergicznego pchlego zaplenia skóry. JEŚLI JEST INNY Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Ltd Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii: Pfizer Service Company bvba Hoge Wei. poprzez zmniejszenie liczebności populacji pcheł.ULOTKA INFORMACYJNA STRONGHOLD roztwór do nakrapiania 1.

były badane w kierunku obecności dorosłych postaci Dirofilaria immitis przed rozpoczęciem podawania preparatu STRONGHOLD. Wyłysienie i podrażnienie zwykle ustępuje samoistnie. w których istnieją wektory tego pasożyta. STRONGHOLD może być bezpiecznie stosowany u zwierząt zakażonych dorosłymi postaciami Dirofilaria immitis. Leczenie świerzbu usznego (Otodectes cynotis) • Koty: • Leczenie infestacji wszołów (Felicola subrostratus) • Leczenie inwazji dojrzałych glist (Toxocara cati) • Leczenie inwazji dojrzałych tęgoryjców (Ancylostoma tubaeformae) Psy: • Leczenie infestacji wszołów (Trichodectes canis) • Leczenie świerzbu skórnego (wywoływanego przez S. okresowo badać psy w kierunku obecności dorosłych postaci robaków sercowych (dirofilarii). Nie stosować u kotów chorych. U kotów w przypadku intensywnego wylizywania sierści może pojawić się nadmierne ślinienie trwające krótki okres czasu. Inne informacje STROGHOLD został dotychczas przebadany u ponad 100 różnych ras psów i mieszańców. gdy Stronghold stosowany jest regularnie w odstępach miesięcznych. wycieńczonych oraz o zbyt niskiej masie ciała (w stosunku do wielkości i wieku). W sporadycznych przypadkach. który mógłby zostać zlizany przez zwierzę. Zastosowanie preparatu może niekiedy wywołać miejscowe przejściowe zlepienie się włosów w miejscu podania i/lub niekiedy pojawienie się małej ilości białego proszku. Zalecane jest. scabiei) • Leczenie inwazji dojrzałych nicieni jelitowych (Toxocara canis) 5. 6. Jest to normalne i znika zwykle w ciągu 24 godzin od podania leku. ale w niektórych sytuacjach wskazane jest zastosowanie leczenia objawowego. 40 .• Zapobieganie dirofilariozie wywoływanej przez Dirofilaria immitis przy regularnym comiesięcznym podawaniu. poinformuj o tym swojego lekarza weterynarii. aby jako element programu profilaktycznego. podobnie jak w przypadku innych makrocyklicznych laktonów. aby ograniczyć do minimum objętość podawanego płynu. Produkt nie jest skuteczny przeciwko dojrzałym postaciom D. Bardzo rzadko obserwowano także przejściowe ogniskowe podrażnienie. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Stosowanie preparatu u kotów powodowało niekiedy łagodne przejściowe wyłysienie w miejscu podania. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek efekty uboczne. aby zgodnie z dobrą praktyką weterynaryjną wszystkie zwierzęta w wieku 6 miesięcy i powyżej żyjące w krajach. w tym także owczarków collie oraz u 16 różnych ras kotów i mieszańców i nie stwierdzono żadnych objawów niepożądanych. nawet w sytuacji. PRZECIWWSKAZANIA Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia. Duże znaczenie ma podanie preparatu zgodnie z zaleceniami. jednak zaleca się. immitis. obserwowano odwracalne objawy nerwowe po zastosowaniu produktu. nie wpływając na bezpieczeństwo ani skuteczność produktu.

5 kg lub mniej STRONGHOLD 30 mg : psy o masie ciała 2. DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA Stosować STRONGHOLD miejscowo zgodnie z poniższą tabelą: Koty (kg) ≤ 2.6 kg – 7.0 20.75 Odpowiednia kombinacja tubek Podawana objętość (nominalna wielkość tubki – ml) 0.5 1. W obszernych badaniach terenowych nie stwierdzono żadnych interakcji między preparatem STROGHOLD a rutynowo stosowanymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi lub badaniami lekarskimi oraz procedurami chirurgicznymi.5 > 7. Produkt podawano także samcom i samicom kotów i psów w sezonie rozrodczym.1 kg – 10. a także samicom w ciąży i laktacji w dawce 3-krotnie przekraczającej dawkę zalecaną oraz owczarkom collie wrażliwym na iwermektynę w dawce 5-krotnie przekraczającej dawkę zalecaną i nie stwierdzono żadnych objawów niepożądanych.1 – 20. Blokuje to rozmnażanie się pcheł.1 kg – 20.0 kg STRONGHOLD 120 mg: psy o masie ciała 10.6 kg – 5. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych objawów działań niepożądanych.0 kg STRONGHOLD 45 mg : koty o masie ciała 2.6 – 5. 41 .0 10.5 kg STRONGHOLD 60 mg: psy o masie ciała 5.1 kg – 40.1 – 40.Produkt podawano w dawce przekraczającej 10-krotnie dawkę zalecaną i nie stwierdzono żadnych objawów niepożądanych. poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.0 Odpowiednia kombinacja tubek Kolorkorka tubki Różowy Fioletowy Brązowy Czerwony Zielony Leczenie i zapobieganie infestacji pcheł (koty i psy) • Zwierzęta starsze niż sześć tygodni: Podanie preparatu zwierzęciu powoduje śmierć dorosłych pcheł i larw oraz zahamowanie dalszej produkcji jaj.0 kg 8. Produkt podawano psom i kotom zakażonym dorosłymi postaciami Dirofilaria immitis w dawce 3-krotnie przekraczającej dawkę zalecaną i nie stwierdzono objawów niepożądanych.0 5.6 – 7.1 – 10. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT STRONGHOLD 15 mg: koty i psy o masie ciała 2.25 0.25 0.5 2.0 kg STRONGHOLD 240 mg: psy o masie ciała 20. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU.5 2.25 0. 7.5 Psy (kg) ≤ 2.0 > 40 Kolor korka tubki Różowy Niebieski Zawartość mg selamektyny 15 45 Odpowiednia kombinacja tubek Zawartość mg selamektyny 15 30 60 120 240 Odpowiednia kombinacja tubek Moc (mg/ml) 60 60 60 Moc (mg/ml) 60 120 120 120 120 60/120 Podawana objętość (nominalna wielkość tubki – ml) 0.0 2.

Jeżeli preparat zostanie wprowadzony zamiast innego leku do programu profilaktyki dirofilariozy.W celu zapobiegania infestacji pcheł produkt powinien być podawany zwierzętom w miesięcznych odstępach czasu przez cały „pchli sezon”. Po każdym leczeniu należy delikatnie usunąć pasożyty zalegające w kanale ucha zewnętrznego. Przy stosowaniu preparatu wspomagająco w leczeniu alergicznego pchlego zapalenia skóry należy go podawać w miesięcznych odstępach czasu. Podawać miejscowo na skórę u podstawy szyi między łopatkami. Leczenie świerzbu usznego (psy) Należy podawać jedną dawkę preparatu. dzięki czemu nie dochodzi do wytwarzania przez nie jaj oraz śmierć form larwalnych (obecne tylko w otoczeniu zwierząt) . co pozwoli na zminimalizowanie możliwości rozwoju dorosłych postaci Dirofilaria immitis. Leczenie świerzbu skórnego (psy) Aby całkowicie zlikwidować świerzbowce należy podawać jedną dawkę preparatu przez dwa kolejne miesiące. Powoduje to przerwanie cyklu życiowego pcheł i chroni zwierzęta przez infestacją. Leczenie inwazji tęgoryjców (koty) Należy podać jedną dawkę preparatu. to jego pierwszą dawkę należy podać nie później niż miesiąc po ostatniej dawce poprzedniego preparatu. Leczenie wszołowicy (koty i psy) Należy podać jedną dawkę preparatu. 42 . Zapobieganie dirofilariozie (koty i psy) Produkt może być stosowany przez cały rok lub przynajmniej miesiąc od pierwszego kontaktu zwierzęcia z komarami do końca sezonu występowania komarów w odstępach miesięcznych. Leczenie świerzbu usznego (koty) Należy podać jedną dawkę preparatu. Jeżeli przeoczy się podanie jednej dawki i odstęp między kolejnymi podaniami przekroczy miesiąc. należy bezzwłocznie podać preparat i ponownie powrócić do comiesięcznego stosowania preparatu. • Leczenie zwierząt w ciąży i laktacji w celu zabezpieczenia szczeniąt i kociąt przed infestacją pcheł: Comiesięczne podawanie preparatu zwierzętom w ciąży i laktacji istotnie zmniejsza populację pcheł i pozwala na uniknięcie infestacji zwierząt w miocie aż do wieku 7 tygodni. Ostatnia dawka musi zostać podana w miesiąc po ostatnim kontakcie z komarami. Stosowanie preparatu powoduje śmierć pcheł atakujących zwierzę. Leczenie inwazji nicieni (koty i psy) Należy podać jedną dawkę preparatu. Po 30 dniach od leczenia lekarz weterynarii może powtórnie zastosować preparat u tego samego zwierzęcia. Wyłącznie do stosowania zewnętrznego. przy czym po raz pierwszy należy go podać miesiąc przed początkiem okresu aktywności pcheł.

10.c. 11. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA Wyjąć tubkę preparatu STRONGHOLD z opakowania. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu foliowym w suchym miejscu. należy podać miejscowo jedną zalecaną dawkę w wysokości 6 mg/kg m. gdy zwierzę ma mokrą sierść. a następnie zdjąć korek Rozgarnąć sierść u podstawy szyi między łopatkami i odsłonić małą powierzchnię skóry. Nie stosować. 9.STRONGHOLD należy podawać miejscowo w jednorazowej dawce zawierającej minimum 6 mg/kg m. mocno na nią nacisnąć. aby przebić zabezpieczenie aplikatora.c. Należy unikać kontaktu produktu z własnymi palcami. Długość leczenia poszczególnych pasożytów została przedstawiona w pkt. Nie używać po terminie ważności podanym na etykiecie. selamektyny. OKRES KARENCJI Nie dotyczy. Wycisnąć tubkę preparatu bezpośrednio na odsłoniętą skórę bez wcierania. Jeżeli u tego samego zwierzęcia chcemy zastosować preparat przeciw występującej jednocześnie infestacji lub inwazji. Kąpiel lub zmoczenie zwierzęcia 2 lub więcej godzin po podaniu preparatu nie zmniejsza jego skuteczności. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Trzymając tubkę korkiem ku górze. Należy upewnić się. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 43 . że cała zawartość tubki została wyciśnięta w jednym miejscu.

{MM/RRRR} Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMEA) http://www. Zużyte opakowania i pozostałości leku powinny być unieszkodliwiane zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie stosować u zwierząt poniżej 6 tygodnia życia. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem aż do czasu całkowitego wyschnięcia sierści w miejscu podania.europa. Chronić przed wysoką temperaturą. otwartym ogniem i innymi źródłami ognia. Nie podawać doustnie ani pozajelitowo. powinny zachować należytą ostrożność w trakcie stosowania preparatu Stronghold. którym podano lek. nie powinny kąpać się w wodzie przez przynajmniej dwie godziny od podania. Po zastosowaniu preparatu umyć ręce. Nie stosować. gdy zwierzę ma mokrą sierść. Nie stosować u kotów chorych. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY UNIESZKODLIWIANIU NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB MATERIAŁÓW ODPADOWYCH.12. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na powierzchnię skóry. Selamektyna może być niebezpieczna dla ryb i innych zwierząt wodnych.eu/ 44 . iskrami. Osoby posiadające szczególnie wrażliwą skórę lub reagujące alergicznie na kontakt z tego typu produktami.emea. wycieńczonych oraz o zbyt niskiej masie ciała (w stosunku do wielkości i wieku). Także dzieci nie powinny mieć kontaktu z leczonym zwierzęciem przez 30 minut od podaniu leku lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania. Jeżeli lek dostanie się do oka należy natychmiast przemyć je wodą i zgłosić się do lekarza. którym podano preparat. należy przez 30 minut lub do momentu wyschnięcia sierści w miejscu podania przetrzymywać z dala od źródeł ognia. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI. Zwierzęta. 13. JEŚLI SĄ WYMAGANE Wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiały odpadowe pochodzące z tego produktu leczniczego weterynaryjnego powinny być unieszkodliwione zgodnie z lokalnymi przepisami. SPECJALNE OSTRZEŻENIA Stosować wyłącznie u zwierząt. W przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha. a w przypadku kontaktu preparatu ze skórą bezzwłocznie przemyć to miejsce wodą z mydłem. Nie palić. Produkt jest łatwopalny. aby uniknąć skażenia wszelkich cieków wodnych. Zwierzęta. 14. nie jeść i nie pić podczas stosowania preparatu.

należy skontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego. z.a./Tél. Corporation Tel: + 359 2 970 43 21 Česká republika Pfizer Animal Health Tel: +420 283 004 111 Danmark Orion Pharma Animal Health Tlf: +45 49 12 67 65 Deutschland Pfizer GmbH Tel: +49 30 5500 5501 Eesti Pfizer Animal Health Tel: +370 5 269 17 96 Ελλάδα Pfizer Hellas A. Tel: +31 (0)10 4064 600 Norge Orion Pharma Animal Health Tlf: +47 40 00 41 90 Österreich Pfizer Corporation Austria Ges.E.m.A..: +30 210 6785800 España Pfizer S. z wyjątkiem zawierających 15 mg selamektyny) lub 15 tubek (tylko tubki zawierające 15 mg selamektyny).C.H.: +32 (0)2 554 62 11 Република България Pfizer H. Τηλ. Lda. INNE INFORMACJE STRONGHOLD jest dostępny w opakowaniach zawierających 3 tubki (wszystkie wielkości tubek)..o. Tel: +351 21 423 55 00 România Pfizer Romania SRL Tel: + 0040 21 207 28 93 Slovenija Pfizer Luxemburg SARL Tel: +386 (0) 1 52 11 670 45 . trading as: Pfizer Animal Health Tel: + 353 (0) 1 467 6500 Luxembourg/Luxemburg Pfizer Animal Health s.V. Tel: +361 488 3695 Malta Agrimed Limited Tel: +356 21 465 797 Nederland Pfizer Animal Health B. Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11 Magyarország Pfizer Kft. Tel.a.o.. Tel: +48 22 335 62 00 Portugal Laboratórios Pfizer.Tel: +43 (0)1 52 11 57 20 Polska Pfizer Trading Polska Sp. W celu uzyskania informacji dotyczących produktu leczniczego weterynaryjnego. Nie wszystkie wielkości opakowań mogą znajdować się w obrocie.15. Tel: +34 91 4909900 France Pfizer Tél: +33 (0)1 58 07 46 00 Ireland Pfizer Healthcare Ireland.b. België/Belgique/Belgien Pfizer Animal Health s.P. 6 tubek (wszystkie wielkości tubek.

Tel: +354 540 80 00 Italia Pfizer Italia s..l. Pfizer AH Tel: +421 2 3355 5500 Suomi/Finland Pfizer Oy Animal Health.r.Ísland Icepharma hf. Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40 Sverige Orion Pharma Animal Health Tel: +46 (0)8 623 64 40 United Kingdom Pfizer Ltd Tel: +44 (0) 1304 616161 46 .E.z. Tel: +39 06 3318 2933 Κύπρος Pfizer Hellas A. Τηλ.: +30 210 6785800 Latvija Pfizer Animal Health Tel: +370 5 269 17 96 Lietuva Pfizer Animal Health Tel: +370 5 269 17 96 Slovenská republika Pfizer Luxembourg SARL o.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->