P. 1
chemia

chemia

|Views: 516|Likes:
Wydawca: Martyna Kogut

More info:

Published by: Martyna Kogut on Dec 28, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2015

pdf

text

original

Chemia – zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte

Zadanie 1. (0–1) Chemiczna metoda oczyszczania ścieków polega na A. usuwaniu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych przy użyciu urządzeń rozdrabniających i cedzących. B. zmineralizowaniu zanieczyszczeń dzięki działaniu mikroorganizmów. C. wytrąceniu niektórych związków organicznych lub ich neutralizacji. D. usunięciu zanieczyszczeń z wykorzystaniem bakterii beztlenowych. Zadanie 2. (0–1) Zasolenie Bałtyku u wybrzeży Danii wynosi średnio 1,7%. W 200 gramach wody morskiej znajduje się około A. 0,85 g soli. B. 3,4 g soli. C. 8,5 g soli. D. 34 g soli. Zadanie 3. (0–1) Robert został ugryziony przez mrówkę. Aby zobojętnić kwas mrówkowy zawarty w jadzie mrówki miejsce ugryzienia należy posmarować A. substancją o odczynie obojętnym. B. substancją o odczynie kwaśnym. C. substancją o odczynie zasadowym. D. spirytusem salicylowym. Zadanie 4. (0–1) Na opakowaniu pierogów z serem podano ich skład: mąka pszenna, mąka sojowa, oliwa, ser, cebula, sól, pieprz czarny, czosnek. Decydujący wpływ na zawartość białka w pierogach mają A. oliwa i mąka pszenna. B. ser i cebula. C. oliwa i mąka sojowa. D. mąka sojowa i ser. Zadanie 5. (0-1) Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan (CH4). Całkowite spalanie metanu przedstawia równanie reakcji A. CH4 + O2 -> C + 2H20 B. 2CH4 + 302 -> 2CO + 4H20 C. CH4 + 202 >C02 + 2H20 D. CH4 + 02 -> C02 + H20 Zadanie 6. (0-1) Po przeprowadzeniu doświadczenia, takiego jak na rysunku obok stwierdzono, że znajdujący się w probówce kamień jest wapieniem (zawiera węglan wapnia CaCO3), ponieważ w wyniku reakcji wydzielił się gaz, który spowodował |^^_

(0–1) Z wody z jeziora pobrano próbkę o masie 600 g zawierającą 2 g substancji rozpuszczonych. zobojętniania. (0–1) Przesączoną wodę z jeziora wykorzystano do doświadczenia przedstawionego na rysunku. wymiany D. C. W ich organizmach zachodzi proces fotosyntezy.80 D.35% D.67% D. 0. B. sześć Zadanie 8. jedna B. Człowiek zużywa 0. Zadanie 11. C. pH < 7 i mieści się w I klasie czystości wód powierzchniowych. 0. pH > 7 i jest wodą „miękką”. Stwierdzono lekko malinowe zabarwienie wody pod wpływem fenoloftaleiny oraz. pH = 7 i zawiera dużo związków organicznych. D. zabarwienie wody wapiennej. D. Zadanie 10. mimo silnego wstrząsania. Jakie jest wagowe stężenie procentowe wody w tej próbce? A. zmętnienie wody wapiennej. spalania C.A. (0–1) Jedna duża sosna „produkuje” w ciągu doby 14. Na podstawie wyników tego doświadczenia można powiedzieć. dwanaście Zadanie 9.88 B. że woda w jeziorze posiada A.20 C. 28. wytrącenie się czarnego osadu.33% C. brak piany w probówce z mydłem. odbarwienie się wody wapien Zadanie 7. który można przedstawić równaniem: Światło słoneczne 6CO2 + 6H2O -----------------> C6H12O6 + ? O2 chlorofil Ile cząsteczek tlenu powstaje równocześnie z jedną cząsteczką glukozy? A.20% B. rozkładu. 2. 72 . pH > 7 i zawiera dużo jonów Ca2+ i Mg2+ (jest wodą „twardą”). (0–1) Jeżeli tlen gwałtownie łączy się z pierwiastkiem i towarzyszy temu świecenie oraz wydzielanie ciepła. B. Na ile godzin wystarczy człowiekowi tlenu „wyprodukowanego” przez sosnę w ciągu doby? A.2 m3 tlenu na godzinę.4 m3 tlenu. B. to jest to reakcja A. (0–1) Woda z jeziora zawiera latem dużo glonów. 0. 7. 0. trzy C.

znajdował się posążek Buddy.40 19. A. Na C. Dwutlenek węgla B. B. Na D. W pierwszym naczyniu pozostało 300-krotnie więcej soli niż w drugim. (0-1) Wybierz gaz. Zaznacz wynik doświadczenia. który uzyskał podróżnik. W pierwszym naczyniu pozostało 30-krotnie więcej soli niż w drugim. Wodór C. a w drugim . 40 cm3 D. Następnie odparował do sucha zawartość naczyń. S .S . Posążek wykonany ze złota o masie 7728 g miałby objętość A. właściwości Dwutlenek Wodór Hel Metan węgla Gęstość gazu w Gęstość większa Gęstość Gęstość Gęstość porównaniu z od powietrza mniejsza od mniejsza od mniejsza od gęstościa powietrza powietrza powietrza powietrza Palność gazu Nie pali się Jest gazem Nie pali się Jest gazem palnym palnym A. (0 – 1) W sali. D. (0-1) Podróżnik w dwóch naczyniach umieścił taką samą masę wody z Morza Martwego i z Bałtyku. ( 0-1) W Ciechocinku do celów leczniczych wykorzystuje się naturalne wody mineralne bogate w jony siarczkowe i sodowe. Rodzaj jonu Ilość protonów Ilość elektronów siarczkowy 16 18 sodowy 11 10 2+ 2+ 2+ 2+ A.S .93 11.Zadanie 12. i 16 Tabela gęstości metali Nazwa glin miedź ołów złoto żelazo Symbol Al Cu Pb Au Fe Gęstość w g/cm3 2. W pierwszym naczyniu pozostało 3-krotnie więcej soli niż w drugim C. W pierwszym naczyniu pozostało 3-krotnie mniej soli niż w drugim.wodę z Bałtyku o zasoleniu 0.S . Na Zadanie 13. Hel. 4000 cm3 B. D. Informacje do zadań 15. W pierwszym naczyniu umieścił wodę z Morza Martwego o zasoleniu 24 % .87 Zadanie 15. Na B. Metan Zadanie 14. 400 cm3 C. który będzie najlepszy do wypełnienia balonu gazowego. Na podstawie informacji zawartych w tabeli wybierz wzory tych jonów.8 %. 4 cm3 . w której zebrano eksponaty charakterystyczne dla Kraju Kwitnącej Wiśni – Japonii.32 7.70 8.

C. składający się między innymi z tlenków siarki i tlenków azotu. Diagramy przedstawiają źródła zanieczyszczeń powietrza tymi tlenkami. C.8 g /cm3 A. (0 – 1) W Londynie ogromnym problemem jest smog.energetyki. (0 – 1) Rysunek przedstawia wykres zależności pomiędzy masą (m) ciała a jego objętością (v) dla czterech różnych substancji. glinu. (0 – 1) Gdyby z metali wymienionych w tabeli wykonane zostały posążki Buddy o takiej samej objętości. IV Zadanie 18.przemysłu (w tym rafinerii). I B. gospodarstw domowych. II C. Pewnego dnia w atmosferze znalazła się taka sama masa tlenków siarki co tlenków azotu. ołowiu. żelaza. Największa łączna masa wyemitowanych tlenków azotu i tlenków siarki pochodziła z: A. III D. . Która z półprostych przedstawia zależność pomiędzy masą a objętością ciała o gęstości g równej 0. D. to posążek o najmniejszej masie wykonany byłby z A. Zadanie 17. miedzi. Transport B. B.Zadanie 16. D.

NaCl . we wszystkich zlewkach Zadanie 20. w obawie przed awitaminozą. spowodowanymi wiązaniem wapnia przez jony kwasu szczawiowego zawartego w ja jarzynach. w zlewce II. MgSO4 . Agnieszka zmieniła dietę na roślinną z dużym udziałem ą. (0 – 1) Wskaż reakcję zobojętniania. (0-1) Rysunek przedstawia wzór strukturalny szczawianu wapnia. mianowicie: A. Mg3(PO4)2 B. Al(OH)3 Zadanie 21. A. ór Jaka jest warto wartościowość węgla w tym związku? A. D. NaCl . 2NaOH + H2SO4 —> Na2SO4 + 2H2O C. KNO3. (0 – 1) Wskaż zestaw. C. 3 D. 4 . A. Zadanie 23. mleka i serów. w zlewce I. (0 – 1) Badano odczyn próbek wody pobranych z różnych źródeł. CaSO4 . Na2CO3 + H2SO4 —> Na2SO4 + H2CO3 D. CaSO4 Zadanie 22. 2Na + H2SO4 —> Na2SO4 + H2 B. NaCl . które właśnie zaczęły wyrastać w jej ogródku. B. 1 B. CaCl2 . tranu i mięsa. HNO3 C. MgSO4 . powinna jeść również więcej produktów bogatych w wapń. używając jako wskaźnika oranżu óbek metylowego. Na2O + H2SO4 —> Na 2SO4 + H2O D. w zlewce III. CaCl2 . który zawiera wyłącznie wzory sumaryczne soli. (0-1) Wiosną. Jedną z próbek stanowiła woda z kwaśnych opadów zebrana w Londynie. 2 C. C. HCl . jarzyn. Aby ustrzec się przed niedoborami wapnia. NaCl . Doświadczenie przebiegało według schematu próbka wody + oranż metylowy -> roztwór > Woda zebrana w Londynie mogła znajdować się ła A. miodu i kakao.Zadanie 19. B. Ca(OH)2 . szpinaku i sałaty. D.

żyła C. 2. i 27. 0. nie jest zapisem liczby kilogramów soli mineralnych zawartych w organizmie człowieka ów o masie 68 kg? A. Tlenek wapnia zareagowa z wodą. Informacje do zadań 26.04 B. 68*100/4 C. D. 4. osadowych pochodzenia chemicznego. (0 – 1) B. Doświadczenie II: kawałek kredy ogrzano w Doświadczenie płomieniu palnika i następnie włożono do wody z dodatkiem fenoloftaleiny. magmowych. jeżeli ze 100 g CaCO3 otrzymano ęgla 56 g CaO. (0-1) Uczniowie wykonali dwa doświadczenia z kredą: świadczenia Doświadczenie I: kawałek kredy włożono do wody z dodatkiem fenoloftaleiny. Obserwacje: nie zaobserwowano zmian.68 ⋅ 4 Zadanie 25. Obniżyła się temperatura kredy. 156 g B. 68*4/100 D. Jego rozkład wymaga wysokiej łównym temperatury i przebiega według schematu: ług CaCO3 temperatura CaO + CO2 Zadanie 26. (0-1) Kreda jest białą lub szarą. A. C.100 g C. C. B. Zadanie 29. przeobrażonych. Dwutlenek węgla rozpuścił się w wodzie. miękką. 44 g Zadanie 27. 3. 56 g D.Zadanie 24. rozcieralną skałą. 68 ⋅ 0. ile dwutlenku węgla powstało w takiej reakcji. zareagował D. ła B. Obserwacje: ogrzana część kredy zabarwiła się łożono na kolor malinowy. (0-1) Oblicz. ęgla Zadanie 28. 1. O czym świadczy zabarwienie się podgrzanej części kredy? A. (0-1) Który rysunek jest symbolem recyklingu? A. D. Głównym składnikiem kredy jest węglan wapnia CaCO3. . osadowych pochodzenia organicznego. Wzrosła temperatura wody. (0-1) Sole mineralne stanowią 4% składu chemicznego organizmu człowieka Które wyrażenie ą człowieka. Należy więc do skał ów A. Zbudowana jest głównie łą z wapiennych skorupek organizmów morskich.

(0 .Na podstawie informacji z poniższego fragmentu tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków (w wodzie) wybierz zdanie prawdziwe. B. IV . Wybierz poprawnie zapisane równanie zachodzącej wtedy reakcji. Wodorotlenek wapnia dobrze rozpuszcza się w wodzie. II Wapno (kg) 32 24 28 56 C. D. Jej twardnienie zachodzi pod wpływem dwutlenku węgla. D. Ca(OH)2 + 2CO -> CaC03 + H2O Ca(OH)2 + CO2 -> CaC03 + H2O Ca(OH)2 + 2C02 -> 2CaC03 + 2H20 Ca(OH)2 + CO -> CaC03 + H2 Zadanie 31. Wodorotlenek wapnia słabo rozpuszcza się w wodzie. W którym wierszu tabeli podane są właściwe ilości składników potrzebnych do otrzymania 140 kg takiej zaprawy? Piasek (kg) I II III IV A. (0 – 1) Aby przygotować suchą zaprawę do tynkowania ścian. Zadanie 30. W tabeli nie podano informacji o rozpuszczalności wodorotlenku wapnia. należy zmieszać piasek. III Cement (kg) 8 7 7 14 D. C. wapno i cement odpowiednio w stosunku 15 : 4 : 1. Wodorotlenek wapnia nie rozpuszcza się w wodzie. I 101 109 105 105 B. Jon Ca2+ 2+ SO42S ClR NO3R CO32N N OHS N Mg R R R S – substancja słabo rozpuszczalna w wodzie N – substancja praktycznie nierozpuszczalna w wodzie R – substancja dobrze rozpuszczalna w wodzie A.1) Wapno gaszone Ca(OH)2 jest składnikiem zaprawy murarskiej. A. B. C.

Zadanie 32. a wodorotlenku wapnia maleje. 0. C. Rozpuszczalność siarczanu(VI) wapnia w temperaturze 0ºC i 60ºC jest taka sama. (0 – 1) Ile co najwyżej gramów wodorotlenku wapnia można rozpuścić w 1000 g wody w temperaturze wody 20ºC? A.26 C. Wykres przedstawia zależność rozpuszczalności wybranych . 1. 2. rozpuszczalności związków wapnia w wodzie od temperatury. 0. i 33. szczalność mperaturze D.6 B. Przy podnoszeniu się temperatury od 0ºC do 20ºC rozpuszczalność siarczanu(VI) wapnia rośnie.16 D.6 Zadanie 33. Rozpuszczalność związków wapnia rośnie ze wzrostem temperatury. Rozpuszczalność wodorotlenku wapnia jest odwrotnie proporcjonalna do tem uszczalność dwrotnie temperatury. . (0 – 1) Które zdanie jest prawdziwe? A.Informacje do zadań 32. uszczalność rośnie B. Rozpuszczalność w g na 100 g wody Temperatura w oC siarczan(VI) wapnia CaSO4 wodorotlenek wapnia Ca(OH)2 .

nawozić glebę. C. IV Zadanie 36. Gaz bezbarwny o charakterystycznej ostrej i duszącej woni. Ca(OH)2 + 2CO -> CaC03 + H20 B. B. D. fotosyntezy. Gaz brunatnoczerwony. którego niewielka ilość powoduje mętnienie wody wapiennej. Wybierz poprawnie zapisane równanie zachodzącej wtedy reakcji. szkodliwy dla zdrowia. kwaśnych opadów. Obecność tlenków siarki i tlenków azotu w atmosferze jest przyczyną A. Wskaż właściwości dwutlenku siarki. Zadanie 38. wapno i cement odpowiednio w stosunku 15 : 4 : 1. III Cement (kg) 8 7 7 14 D. II Wapno(kg) 32 24 28 56 C. zakładać filtry oczyszczające gazy w zakładach przemysłowych. segregować odpady. . niepalny. B. należy zmieszać piasek. D. W celu zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza należy A. Jej twardnienie zachodzi po wpływem dwutlenku węgla. dziury ozonowej. A. Ca(OH)2 + C02 -> CaC03 + H20 C. A. potrzebny roślinom do fotosyntezy. bezwonny. D. efektu cieplarnianego. (0 . C. budować oczyszczalnie ścieków. (0 – 1) Aby przygotować suchą zaprawę do tynkowania ścian. dobrze rozpuszczalny w wodzie. W którym wierszu tabeli podane są właściwe ilości składników potrzebnych do otrzymania 140 kg takiej zaprawy? Piasek (kg) I II III IV A. Zadanie 37.Zadanie 34. I 101 109 105 105 B. C. Gaz. B. Ca(OH)2 + 2C02 -> 2CaC03 + 2H20 D. Ca(OH)2 + CO -> CaC03 + H2 Zadanie 35. bez zapachu.1) Wapno gaszone Ca(OH)2 jest składnikiem zaprawy murarskiej. Gaz bezbarwny.

CaO + H2O -> Ca(OH)2 B. Gaszenie wapna zachodzi pod wpływem wody. SO3 + H2O -» D. Ca(OH)2 + CO -> CaCO3 + H2 Zadania otwarte Zadanie 41.H2SO4. . CaO + 2H2O -> Ca(OH)2 + H2 C. w którym na cynk podziałał kwasem solnym. A. H2SO3 + H2O -» B.Zadanie 39. Ca(OH)2 + 2CO2 -> 2CaCO3 + 2H2O D. czy mieszaniną? b. Rysunek przedstawia schemat tego doświadczenia. Wybierz poprawnie zapisane równanie zachodzącej wtedy reakcji. S + H2O -» Zadanie 40. Korzystając z danych na rysunku odpowiedz na pytania. w wyniku której otrzymasz kwas siarkowy(VI) . Czy powietrze jest związkiem chemicznym. Probówkę do zbierania wydzielającego się gazu umieścił w wanience z wodą. (0-1) Wapno palone to związek CaO a gaszone Ca(OH)2. A. Jak zmienia się zawartość tlenu w powietrzu wydychanym w porównaniu z powietrzem wdychanym? Zadanie 42 (0 – 3) Tomek wykonał doświadczenie. Wskaż substraty reakcji. SO2 + H2O -» C. a.

.. Zadanie 43 (0 – 2) 1 1 2 1H 18 2 4Be 2He wodó 3Li lit sód 13 5B 13Al 14 6C 14Si 15 7N 16 8O 17 9F 17Cl hel 10Ne 18Ar beryl 3 11Na 12Mg bor węgiel azot 15P tlen fluor neon 16S magnez glin krzem fosfor siarka chlor argon Podaj nazwę pierwiastka....1....... Zapisz równanie reakcji zachodzącej w doświadczeniu.. którego zawartość procentowa w powietrzu jest największa i korzystając z fragmentu układu okresowego uzupełnij tabelę. Nazwa pierwiastka Liczba protonów w jądrze Liczba elektronów wokół jądra ........ Nazwij powstałe produkty reakcji. 2.. w jaki sposób zidentyfikujesz wydzielający się gaz....... 3. Napisz........................... uzupełniając zdanie: Produktami reakcji zachodzącej w doświadczeniu są ...........

kwasek cytrynowy mydło. węglowodory alkohol kwasy tłuszcze cukry białka a) b) c) d) e) f) g) cukier w kostkach. 3. folia polietylen ocet. Ile gramów czystego złota jest w tym pierścionku? Zapisz obliczenia. 4. Oblicz. 5. szampon Każdej grupie związków chemicznych z kolumny I (liczby od 1 do 6) przyporządkuj jedną reprezentującą ją grupę produktów z kolumny II (litery od a do g). Zadanie 45. I. że jej gęstość wynosi 1000 Zapisz obliczenia. wosk. Zadanie 45. Wpisz odpowiednie litery w poniższe 1 2 3 4 5 6 kratki. (0–2) Złoty pierścionek waży 3. 2. a w kolumnie II nazwy produktów używanych w gospodarstwie domowym.2 m3 tej wody.mąka ziemniaczana masło. II. mięso gliceryna. ile gramów tlenu rozpuści się w 0. 6. jaja. spirytus salicylowy benzyna. olej mleko. Temperatura wody była równa 240 C. . przyjmując.Zadanie 44. 1. glukoza. (0-3) Turysta wypoczywał w upalny dzień nad Jeziorem Górnym w Ameryce Północnej.5 g i wykonany został ze złota próby 750 (próba oznacza liczbę gramów czystego złota w 1000 g wyrobu). (0–3) W kolumnie I podano nazwy grup związków chemicznych.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->