P. 1
chemia

chemia

|Views: 523|Likes:
Wydawca: Martyna Kogut

More info:

Published by: Martyna Kogut on Dec 28, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2015

pdf

text

original

Chemia – zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte

Zadanie 1. (0–1) Chemiczna metoda oczyszczania ścieków polega na A. usuwaniu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych przy użyciu urządzeń rozdrabniających i cedzących. B. zmineralizowaniu zanieczyszczeń dzięki działaniu mikroorganizmów. C. wytrąceniu niektórych związków organicznych lub ich neutralizacji. D. usunięciu zanieczyszczeń z wykorzystaniem bakterii beztlenowych. Zadanie 2. (0–1) Zasolenie Bałtyku u wybrzeży Danii wynosi średnio 1,7%. W 200 gramach wody morskiej znajduje się około A. 0,85 g soli. B. 3,4 g soli. C. 8,5 g soli. D. 34 g soli. Zadanie 3. (0–1) Robert został ugryziony przez mrówkę. Aby zobojętnić kwas mrówkowy zawarty w jadzie mrówki miejsce ugryzienia należy posmarować A. substancją o odczynie obojętnym. B. substancją o odczynie kwaśnym. C. substancją o odczynie zasadowym. D. spirytusem salicylowym. Zadanie 4. (0–1) Na opakowaniu pierogów z serem podano ich skład: mąka pszenna, mąka sojowa, oliwa, ser, cebula, sól, pieprz czarny, czosnek. Decydujący wpływ na zawartość białka w pierogach mają A. oliwa i mąka pszenna. B. ser i cebula. C. oliwa i mąka sojowa. D. mąka sojowa i ser. Zadanie 5. (0-1) Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan (CH4). Całkowite spalanie metanu przedstawia równanie reakcji A. CH4 + O2 -> C + 2H20 B. 2CH4 + 302 -> 2CO + 4H20 C. CH4 + 202 >C02 + 2H20 D. CH4 + 02 -> C02 + H20 Zadanie 6. (0-1) Po przeprowadzeniu doświadczenia, takiego jak na rysunku obok stwierdzono, że znajdujący się w probówce kamień jest wapieniem (zawiera węglan wapnia CaCO3), ponieważ w wyniku reakcji wydzielił się gaz, który spowodował |^^_

(0–1) Jedna duża sosna „produkuje” w ciągu doby 14. mimo silnego wstrząsania. to jest to reakcja A. C. 2. wymiany D. D. W ich organizmach zachodzi proces fotosyntezy. (0–1) Jeżeli tlen gwałtownie łączy się z pierwiastkiem i towarzyszy temu świecenie oraz wydzielanie ciepła. Na podstawie wyników tego doświadczenia można powiedzieć. pH > 7 i zawiera dużo jonów Ca2+ i Mg2+ (jest wodą „twardą”). B. B. D. Zadanie 11. odbarwienie się wody wapien Zadanie 7. spalania C.20 C. 0. zmętnienie wody wapiennej. B. wytrącenie się czarnego osadu. (0–1) Woda z jeziora zawiera latem dużo glonów.80 D. Jakie jest wagowe stężenie procentowe wody w tej próbce? A. że woda w jeziorze posiada A. rozkładu. pH < 7 i mieści się w I klasie czystości wód powierzchniowych. 28.67% D.20% B. Stwierdzono lekko malinowe zabarwienie wody pod wpływem fenoloftaleiny oraz. Zadanie 10. 72 . zabarwienie wody wapiennej. sześć Zadanie 8. (0–1) Przesączoną wodę z jeziora wykorzystano do doświadczenia przedstawionego na rysunku. 7. Człowiek zużywa 0.A. jedna B. Na ile godzin wystarczy człowiekowi tlenu „wyprodukowanego” przez sosnę w ciągu doby? A.33% C. trzy C.35% D. dwanaście Zadanie 9. pH = 7 i zawiera dużo związków organicznych. 0. pH > 7 i jest wodą „miękką”. który można przedstawić równaniem: Światło słoneczne 6CO2 + 6H2O -----------------> C6H12O6 + ? O2 chlorofil Ile cząsteczek tlenu powstaje równocześnie z jedną cząsteczką glukozy? A. C.88 B. zobojętniania. brak piany w probówce z mydłem. 0. 0. (0–1) Z wody z jeziora pobrano próbkę o masie 600 g zawierającą 2 g substancji rozpuszczonych.2 m3 tlenu na godzinę.4 m3 tlenu.

40 cm3 D. 400 cm3 C.93 11. B. Hel. 4 cm3 . a w drugim .70 8. W pierwszym naczyniu pozostało 3-krotnie mniej soli niż w drugim. W pierwszym naczyniu pozostało 30-krotnie więcej soli niż w drugim. Posążek wykonany ze złota o masie 7728 g miałby objętość A. W pierwszym naczyniu pozostało 300-krotnie więcej soli niż w drugim. Metan Zadanie 14. ( 0-1) W Ciechocinku do celów leczniczych wykorzystuje się naturalne wody mineralne bogate w jony siarczkowe i sodowe. Dwutlenek węgla B. A. Rodzaj jonu Ilość protonów Ilość elektronów siarczkowy 16 18 sodowy 11 10 2+ 2+ 2+ 2+ A. w której zebrano eksponaty charakterystyczne dla Kraju Kwitnącej Wiśni – Japonii. D. (0-1) Wybierz gaz. 4000 cm3 B. Następnie odparował do sucha zawartość naczyń. Wodór C.S . znajdował się posążek Buddy. W pierwszym naczyniu umieścił wodę z Morza Martwego o zasoleniu 24 % .32 7. S . D. właściwości Dwutlenek Wodór Hel Metan węgla Gęstość gazu w Gęstość większa Gęstość Gęstość Gęstość porównaniu z od powietrza mniejsza od mniejsza od mniejsza od gęstościa powietrza powietrza powietrza powietrza Palność gazu Nie pali się Jest gazem Nie pali się Jest gazem palnym palnym A.S .Zadanie 12. Informacje do zadań 15. Na B. Na C. i 16 Tabela gęstości metali Nazwa glin miedź ołów złoto żelazo Symbol Al Cu Pb Au Fe Gęstość w g/cm3 2.40 19. Na Zadanie 13.8 %.wodę z Bałtyku o zasoleniu 0. który uzyskał podróżnik.S . (0 – 1) W sali. Zaznacz wynik doświadczenia. Na D. (0-1) Podróżnik w dwóch naczyniach umieścił taką samą masę wody z Morza Martwego i z Bałtyku. Na podstawie informacji zawartych w tabeli wybierz wzory tych jonów. W pierwszym naczyniu pozostało 3-krotnie więcej soli niż w drugim C.87 Zadanie 15. który będzie najlepszy do wypełnienia balonu gazowego.

Zadanie 16. B. gospodarstw domowych. składający się między innymi z tlenków siarki i tlenków azotu. Diagramy przedstawiają źródła zanieczyszczeń powietrza tymi tlenkami. II C. to posążek o najmniejszej masie wykonany byłby z A. C. (0 – 1) W Londynie ogromnym problemem jest smog. III D.energetyki. IV Zadanie 18. Pewnego dnia w atmosferze znalazła się taka sama masa tlenków siarki co tlenków azotu. C. D. D. Zadanie 17. I B. miedzi.8 g /cm3 A.przemysłu (w tym rafinerii). . (0 – 1) Gdyby z metali wymienionych w tabeli wykonane zostały posążki Buddy o takiej samej objętości. Która z półprostych przedstawia zależność pomiędzy masą a objętością ciała o gęstości g równej 0. (0 – 1) Rysunek przedstawia wykres zależności pomiędzy masą (m) ciała a jego objętością (v) dla czterech różnych substancji. Transport B. Największa łączna masa wyemitowanych tlenków azotu i tlenków siarki pochodziła z: A. żelaza. ołowiu. glinu.

2 C. CaSO4 . który zawiera wyłącznie wzory sumaryczne soli. Aby ustrzec się przed niedoborami wapnia. powinna jeść również więcej produktów bogatych w wapń. C. (0 – 1) Wskaż reakcję zobojętniania. w zlewce III. B. NaCl . szpinaku i sałaty. MgSO4 . ór Jaka jest warto wartościowość węgla w tym związku? A. Na2O + H2SO4 —> Na 2SO4 + H2O D. A. 2NaOH + H2SO4 —> Na2SO4 + 2H2O C.Zadanie 19. MgSO4 . NaCl . D. używając jako wskaźnika oranżu óbek metylowego. w obawie przed awitaminozą. miodu i kakao. HCl . (0 – 1) Wskaż zestaw. we wszystkich zlewkach Zadanie 20. CaCl2 . Agnieszka zmieniła dietę na roślinną z dużym udziałem ą. Zadanie 23. B. Na2CO3 + H2SO4 —> Na2SO4 + H2CO3 D. NaCl . C. (0-1) Wiosną. 2Na + H2SO4 —> Na2SO4 + H2 B. Al(OH)3 Zadanie 21. CaCl2 . mianowicie: A. Doświadczenie przebiegało według schematu próbka wody + oranż metylowy -> roztwór > Woda zebrana w Londynie mogła znajdować się ła A. w zlewce II. KNO3. (0-1) Rysunek przedstawia wzór strukturalny szczawianu wapnia. CaSO4 Zadanie 22. 1 B. jarzyn. (0 – 1) Badano odczyn próbek wody pobranych z różnych źródeł. A. NaCl . 3 D. w zlewce I. 4 . tranu i mięsa. mleka i serów. D. Mg3(PO4)2 B. spowodowanymi wiązaniem wapnia przez jony kwasu szczawiowego zawartego w ja jarzynach. HNO3 C. Ca(OH)2 . które właśnie zaczęły wyrastać w jej ogródku. Jedną z próbek stanowiła woda z kwaśnych opadów zebrana w Londynie.

ile dwutlenku węgla powstało w takiej reakcji. 3. 68 ⋅ 0. osadowych pochodzenia organicznego.04 B. osadowych pochodzenia chemicznego. Obserwacje: nie zaobserwowano zmian. . 56 g D. C. przeobrażonych.68 ⋅ 4 Zadanie 25. Należy więc do skał ów A. Informacje do zadań 26. (0-1) Uczniowie wykonali dwa doświadczenia z kredą: świadczenia Doświadczenie I: kawałek kredy włożono do wody z dodatkiem fenoloftaleiny. D.Zadanie 24. B. żyła C. (0-1) Sole mineralne stanowią 4% składu chemicznego organizmu człowieka Które wyrażenie ą człowieka. (0-1) Kreda jest białą lub szarą. 68*4/100 D. Dwutlenek węgla rozpuścił się w wodzie. (0-1) Oblicz. 4. Zadanie 29. rozcieralną skałą. 0. Jego rozkład wymaga wysokiej łównym temperatury i przebiega według schematu: ług CaCO3 temperatura CaO + CO2 Zadanie 26. Wzrosła temperatura wody. D. A. i 27. (0 – 1) B. 156 g B. Obserwacje: ogrzana część kredy zabarwiła się łożono na kolor malinowy. zareagował D. nie jest zapisem liczby kilogramów soli mineralnych zawartych w organizmie człowieka ów o masie 68 kg? A. Zbudowana jest głównie łą z wapiennych skorupek organizmów morskich. 1. 68*100/4 C. miękką.100 g C. ęgla Zadanie 28. jeżeli ze 100 g CaCO3 otrzymano ęgla 56 g CaO. O czym świadczy zabarwienie się podgrzanej części kredy? A. Obniżyła się temperatura kredy. Głównym składnikiem kredy jest węglan wapnia CaCO3. Doświadczenie II: kawałek kredy ogrzano w Doświadczenie płomieniu palnika i następnie włożono do wody z dodatkiem fenoloftaleiny. magmowych. (0-1) Który rysunek jest symbolem recyklingu? A. C. ła B. Tlenek wapnia zareagowa z wodą. 44 g Zadanie 27. 2.

I 101 109 105 105 B. II Wapno (kg) 32 24 28 56 C. (0 . D. C. B. Jej twardnienie zachodzi pod wpływem dwutlenku węgla. C. Wybierz poprawnie zapisane równanie zachodzącej wtedy reakcji.Na podstawie informacji z poniższego fragmentu tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków (w wodzie) wybierz zdanie prawdziwe. Ca(OH)2 + 2CO -> CaC03 + H2O Ca(OH)2 + CO2 -> CaC03 + H2O Ca(OH)2 + 2C02 -> 2CaC03 + 2H20 Ca(OH)2 + CO -> CaC03 + H2 Zadanie 31. A. należy zmieszać piasek. Zadanie 30. (0 – 1) Aby przygotować suchą zaprawę do tynkowania ścian. Wodorotlenek wapnia nie rozpuszcza się w wodzie. D. B. III Cement (kg) 8 7 7 14 D. Wodorotlenek wapnia dobrze rozpuszcza się w wodzie. IV . Wodorotlenek wapnia słabo rozpuszcza się w wodzie. W którym wierszu tabeli podane są właściwe ilości składników potrzebnych do otrzymania 140 kg takiej zaprawy? Piasek (kg) I II III IV A.1) Wapno gaszone Ca(OH)2 jest składnikiem zaprawy murarskiej. W tabeli nie podano informacji o rozpuszczalności wodorotlenku wapnia. Jon Ca2+ 2+ SO42S ClR NO3R CO32N N OHS N Mg R R R S – substancja słabo rozpuszczalna w wodzie N – substancja praktycznie nierozpuszczalna w wodzie R – substancja dobrze rozpuszczalna w wodzie A. wapno i cement odpowiednio w stosunku 15 : 4 : 1.

6 B. 2. uszczalność rośnie B.16 D. (0 – 1) Ile co najwyżej gramów wodorotlenku wapnia można rozpuścić w 1000 g wody w temperaturze wody 20ºC? A. . 0.Informacje do zadań 32. rozpuszczalności związków wapnia w wodzie od temperatury. Wykres przedstawia zależność rozpuszczalności wybranych . Rozpuszczalność związków wapnia rośnie ze wzrostem temperatury. a wodorotlenku wapnia maleje.6 Zadanie 33. C. Przy podnoszeniu się temperatury od 0ºC do 20ºC rozpuszczalność siarczanu(VI) wapnia rośnie. Rozpuszczalność siarczanu(VI) wapnia w temperaturze 0ºC i 60ºC jest taka sama.26 C. (0 – 1) Które zdanie jest prawdziwe? A. 0. Rozpuszczalność w g na 100 g wody Temperatura w oC siarczan(VI) wapnia CaSO4 wodorotlenek wapnia Ca(OH)2 . Rozpuszczalność wodorotlenku wapnia jest odwrotnie proporcjonalna do tem uszczalność dwrotnie temperatury. 1. Zadanie 32. i 33. szczalność mperaturze D.

Obecność tlenków siarki i tlenków azotu w atmosferze jest przyczyną A. Gaz brunatnoczerwony. Ca(OH)2 + C02 -> CaC03 + H20 C. Ca(OH)2 + CO -> CaC03 + H2 Zadanie 35. D. kwaśnych opadów. III Cement (kg) 8 7 7 14 D. IV Zadanie 36. dobrze rozpuszczalny w wodzie. budować oczyszczalnie ścieków. D. bezwonny. Gaz bezbarwny. A. Ca(OH)2 + 2CO -> CaC03 + H20 B. C. . wapno i cement odpowiednio w stosunku 15 : 4 : 1. D. B. II Wapno(kg) 32 24 28 56 C. B. efektu cieplarnianego. zakładać filtry oczyszczające gazy w zakładach przemysłowych. (0 . W celu zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza należy A. C. potrzebny roślinom do fotosyntezy. bez zapachu. (0 – 1) Aby przygotować suchą zaprawę do tynkowania ścian. Zadanie 38. którego niewielka ilość powoduje mętnienie wody wapiennej. Gaz. dziury ozonowej. Wybierz poprawnie zapisane równanie zachodzącej wtedy reakcji. W którym wierszu tabeli podane są właściwe ilości składników potrzebnych do otrzymania 140 kg takiej zaprawy? Piasek (kg) I II III IV A. należy zmieszać piasek.1) Wapno gaszone Ca(OH)2 jest składnikiem zaprawy murarskiej. I 101 109 105 105 B. segregować odpady. B. nawozić glebę. C. fotosyntezy. Ca(OH)2 + 2C02 -> 2CaC03 + 2H20 D.Zadanie 34. szkodliwy dla zdrowia. niepalny. Wskaż właściwości dwutlenku siarki. Zadanie 37. Jej twardnienie zachodzi po wpływem dwutlenku węgla. Gaz bezbarwny o charakterystycznej ostrej i duszącej woni. A.

w którym na cynk podziałał kwasem solnym. Rysunek przedstawia schemat tego doświadczenia. Czy powietrze jest związkiem chemicznym. S + H2O -» Zadanie 40. Ca(OH)2 + 2CO2 -> 2CaCO3 + 2H2O D. Jak zmienia się zawartość tlenu w powietrzu wydychanym w porównaniu z powietrzem wdychanym? Zadanie 42 (0 – 3) Tomek wykonał doświadczenie. Probówkę do zbierania wydzielającego się gazu umieścił w wanience z wodą. Wskaż substraty reakcji. SO3 + H2O -» D. (0-1) Wapno palone to związek CaO a gaszone Ca(OH)2. w wyniku której otrzymasz kwas siarkowy(VI) .Zadanie 39. . Ca(OH)2 + CO -> CaCO3 + H2 Zadania otwarte Zadanie 41. Gaszenie wapna zachodzi pod wpływem wody. A. a. CaO + 2H2O -> Ca(OH)2 + H2 C. SO2 + H2O -» C.H2SO4. CaO + H2O -> Ca(OH)2 B. czy mieszaniną? b. H2SO3 + H2O -» B. Wybierz poprawnie zapisane równanie zachodzącej wtedy reakcji. A. Korzystając z danych na rysunku odpowiedz na pytania.

.. w jaki sposób zidentyfikujesz wydzielający się gaz.......... Zapisz równanie reakcji zachodzącej w doświadczeniu...... Nazwa pierwiastka Liczba protonów w jądrze Liczba elektronów wokół jądra .... Napisz.. uzupełniając zdanie: Produktami reakcji zachodzącej w doświadczeniu są .... którego zawartość procentowa w powietrzu jest największa i korzystając z fragmentu układu okresowego uzupełnij tabelę... Zadanie 43 (0 – 2) 1 1 2 1H 18 2 4Be 2He wodó 3Li lit sód 13 5B 13Al 14 6C 14Si 15 7N 16 8O 17 9F 17Cl hel 10Ne 18Ar beryl 3 11Na 12Mg bor węgiel azot 15P tlen fluor neon 16S magnez glin krzem fosfor siarka chlor argon Podaj nazwę pierwiastka. 2.......................... Nazwij powstałe produkty reakcji..........1.. 3...

4. spirytus salicylowy benzyna. 6. jaja. 3. Ile gramów czystego złota jest w tym pierścionku? Zapisz obliczenia. Wpisz odpowiednie litery w poniższe 1 2 3 4 5 6 kratki. że jej gęstość wynosi 1000 Zapisz obliczenia. węglowodory alkohol kwasy tłuszcze cukry białka a) b) c) d) e) f) g) cukier w kostkach. Zadanie 45. (0–3) W kolumnie I podano nazwy grup związków chemicznych. 2. Temperatura wody była równa 240 C. folia polietylen ocet. 1. glukoza. przyjmując.Zadanie 44. olej mleko.2 m3 tej wody. (0-3) Turysta wypoczywał w upalny dzień nad Jeziorem Górnym w Ameryce Północnej. Zadanie 45. szampon Każdej grupie związków chemicznych z kolumny I (liczby od 1 do 6) przyporządkuj jedną reprezentującą ją grupę produktów z kolumny II (litery od a do g). Oblicz. kwasek cytrynowy mydło. . I. 5. mięso gliceryna. ile gramów tlenu rozpuści się w 0. wosk.5 g i wykonany został ze złota próby 750 (próba oznacza liczbę gramów czystego złota w 1000 g wyrobu).mąka ziemniaczana masło. II. a w kolumnie II nazwy produktów używanych w gospodarstwie domowym. (0–2) Złoty pierścionek waży 3.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->