1 Podręczny zestaw znaków umownych na mapie zasadniczej wg instrukcji K-1 Elementy Ważniejsze wymiary Obiekt Przedstawienie graficzne przedstawienia 1:1000

1:500 Rodzaj 1:2000 graficznego
AF 1234

Dział

Punkt osnowy podstawowej poziomej

PT 247

bok trójkąta linia tekst podkreślony

4,0 0,18 1,8

3,0 0,18 1,5

AJ 1234

Punkt osnowy podstawowej wysokościowej

PT 247

bok trójkąta tekst podkreślony bok trójkąta linia kółko ∅ opis

4,0 1,8 4,0 0,18 0,30 1,8

3,0 1,5 3,0 0,13 0,25 1,5

Punkt osnowy podstawowej X,Y,H

AK 1234

1234

Osnowa

Punkt osnowy szczegółowej poziomej
1234

kółko ∅ linia opis

2,5 0,18 1,8

2,0 0,13 1,5

1234

Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej
1234

bok opis

2,0 1,8

1,5 1,5

Punkt osnowy szczegółowej X,Y,H Punkt osnowy pomiarowej poziomej Punkt granicy państwa stabilizowany trwale Punkt graniczny stabilizowany trwale

1234

kółko duże ∅ kółko małe ∅ bokτ opis
b a

2,5 0,6 1,8 1,8 1,5 1,0 0,18 3,0 0,35 1,8 1,0 0,18 1,8

2,0 0,5 1,45 1,5 1,0 0,7 0,13 2,0 0,25 1,5 0,8 0,13 1,5

123

a) b) grub. linii ∅ grub. linii opis ∅ grub. linii opis

1234

1234

1234

Grunty

Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany

∅ opis

0,18 1,8

0,18 1,5

Nazwa Państwa

Rzeczpospolita Polska
woj. małopolskie m.Piła gm.Dół
Przedstawienie graficzne

opis

5,0

3,5

Nazwa województwa

opis

3,5

2,5

Nazwa miasta lub powiatu

opis

3,5

2,5

Nazwa gminy lub dzielnicy
Dział

opis

3,5

2,5

Obiekt

Ważniejsze wymiary

0 3.8 2.5 0. linii 2.0 0.2 0.0 2.1 1.0 0.0 0.18 1:1000 1:2000 2.0 2.2 Elementy przedstawienia graficznego Obręb.0 0.35 3.25 2.0 2.0 4. linii 1:500 3.0 2.4 0.13 0. linii a) b) grub.8 0.4 0.5 2.5 3.b) 2.0 0.18 1.5 1.35 3.35 3.50 4. linii a) b) grub. linii a) 0. linii a) b) grub.0 0. linii a) b) grub.18 1.8 0.2 2.0 0.1 1.1 1.13 123 Grunty 1456 243 124 Granica Państwa 244 a b grub.25 2.0 1.2 0.25 2.35 2.0 2.35 4.8 . granica obrębu Rodzaj opis a) b) grub.7 Działka ewidencyjna granica działki opis grub.5 3. jest umieszczany || do osi ulicy na ścianie budynku zwróconej do ulicy) 19/21 opis 2.13 12 Bór 4 2 P s III 43 P s V numer i nazwa obrębu a b Kontur klasyfikacyjny użytku granica konturu numer i oznaczenie konturu 42 Ps III a b Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji Bp S S a b a=b opis a).4 0. dzielnicy a b Granica użytku a a Punkt adresowy (określa miejsce wstawienia numeru adresowego.25 1.5 1.7 Granica województwa a b Granica miasta. powiatu a b Granica gminy. linii opis a) b) grub.4 0.9 1.

25 3.0 0.7 Świątynia chrześcijańska a b c grub.18 3.8 Zasięg nawisu budynku (nie kreślić.1 1.35 4.5 p5 Obrys podpory (słupa nośnego) grub. linii opis 0.0 1.0 0.< 1 mm) h4 a b grub.35 1.5 0. nawisem i podporami nawisu i3 i3 obrys przyziemia i funkcja budynku oraz nr najwyższej kondygnacji linia opis 0.18 0.0 2. linii 1.8 Symbol budynku Budynki stosować. gdy wymiary słupa w skali mapy są mniejsze od 1 mm) p5 ∅ grub.13 Budynek z atrium.18 0.13 2.0 0. gdy szer. gdy obrys jest mniejszy niż 2×2 mm m2 bok opis 2.0 0. linii a) b) 0.7 0.0 1.5 1.5 1.5 2.5 0.8 Blok budynku (części oddzielone dylatacją lub ze względu na różną ilość kondygnacji) 12 8 8 grub.7 .0 2.5 2.0 1.0 1.18 2.13 Symbol podpory (stosować. linii 0.18 1.8 3.4 0.5 Granica sporna działek S VOC/1245/92 znak numer sprawy 4.3 Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne 123 Oddział lub część oddziału leśnego Grunty Zosin Sęk 124/1 167 124/2 opis 3. linii (krzyż) a) b) c) 0.

linii „T” a) b) 0. linii odstęp kresek 0.0 0.5 2. linii 0. weranda grub. w.7 0.4 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 k Świątynia niechrześcijańska a b grub.7 Taras.4 0.18 2.ppoż.0 1.4 w.30 a b g4 grub.35 1.5 Budynki Wjazd do podziemia grub. linii odl. linii a) b) 0.8 0. linii opis 0.13 Rampa rmp. linii a) b) opis 0.0 1.18 0.18 2. linii a) b) 0.8 Wieże .wid.0 1.18 1. linia obrysu opis 0.13 0.25 1. przejazdu 5.13 Schody zewnętrzne grub.0 0.5 1.18 1.7 p6 3 p4 a b Wiata.7 1.5 .13 1.18 3.18 3. Wieża ciśnień.0 2.13 1. galeria w.cn.13 0. linii 0.18 0.przejazdu Opis: najmniejsza szer.18 0. widokowa. linii 0.7 Przejazd pod budynkiem najmniejsza wys.13 2.5 0.0 1. a b linia symbolu a) b) grub.5 0.0 0. rmp grub.0 0.13 1.5 Świetliki do podziemia grub.8 0. p-poż.symbol Łącznik napowietrzny budynków.5 0.25 3.6 0.35 2.1 1.0 0.13 2. taras odkryty na podporach a b grub.5 0.

Ważniejsze wymiary Rodzaj gr.0 0.18 1.w.0 0. linii ∅ a) ∅ b) opis 0. j.70. linii a) b) c) grub.0 1.30.8 0.73.5 0.0 0.13 1.18 1.. linii a) b) 0. Budynki Symbol komina przemysłowego a a) 3.8 0. linii a) b) b Znak przystanku a c c Znak drogowy b a b Komunikacja Znak sygnalizacji świetlnej a a a a a b d b Tablica informacyjna.50 4.8 0.5 b 56. linii a) b) grub. a a b Przepust (w skali) a b grub. linii ∅ a) ∅ b) opis grub.0 1. linii a) b) grub. szklarnia ciepl.5 1:1000 1:2000 0.130.j.40.0 1.0 2.18 2.0 1.131.18 2. linii obrysu opis 1:500 0.0 1.01.5 0.18 3.50.50.0 2. ciepl.50.01.zab.0 1.7 1.130.0 1. drogowskaz Znak skraju toru Znak przejazdu kolejowego (krzyż św.5 1.00.zab grub.asf asf.7 0. Andrzeja) a e b c Zapora przejazdu kolejowego symbol .18 1.13 2. budowli Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego f.5 2. a b r.70.70.5 Dział Obiekt Fundament budynku.132.0 1.131.132.0 1.131.70. ciepl.0 0.35 3.0 a b Słup hektometrowy Punkt wysokościowy na powierzchni ukształtowanej sztucznie a 92.8 0.18 0.73 kropka ∅ opis grub. linii a) b) opis grub.0 2.73 56.w.7 0.18 2.5 0.0 1.7- .41.0 0.w. j.50.70.18 1.0 1.0 0.70.0 0. j.18 2.0 0.50. Cieplarnia.0 1. linii a) b) c) d) e) grub.0 Budynek w ruinie r.01.18 2.0 1.5 1.00. linii a) b) grub.0 5.18 2.130.70.18 1.8 f. linii a) b) grub.130.70.5- Słup kilometrowy 91.70.

0 1.18 2.0 1.5 0.7 1. linii a) b) c)dla symbolu 0.0 1. linii 0.6 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego a a a Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Przepust – symbol Symbol stosuje się wraz ze znakiem rowu.7 0.7- Most trwały opis: rzędna górna i rz.137.0 1. ch.0 1.8 j. Ściana oporowa jeśli szer.25 d Podpora przewodów trakcyjnych a c b grub.15 95.0 0.13 1.7 Krawężnik jezdni grub.u.4 ch.18 1.5 dr 4. grub.7- Krawędź jezdni. z.132. gdy rów w skali mapy jest węższy od 1 mm.35 0.50 3.1 0.0 0.5 grub.7 1.15 95. grub.50 0. Krawędź chodnika inna niż krawężnik jezdni Komunikacja a b ch. opis 2.18 3.0 1.8 0.00.0 0. linii obrysu opis rzędnych 0. linii a) b) szerokość symb. grub.13 2.18 3.250.0 0.5 0.70.01 grub.0 0. linii a) b) opis 0.35 j.7 0.4 0.5 a b dr 4.4 0. linia zmiany nawierzchni a b grub.0 1. u.35 1.5 1.0 2.0 0.13 1.0 1.0 0.8 Most trwały (symbol) 102. linii a) b) c) d) odstęp strzałki od kółka 0.5 0.0 0. ściany < 1 mm stosować wymiar c) a c b grub.7- Droga nie stanowiąca odrębnej działki (rzut w skali mapy) Droga nie stanowiąca odrębnej działki (symbol) Oś toru tramwajowego lub kolejowego normalnego dr 4. j.asf.5 0. linii opis grub.10.18 10.z. linii a) 0.z. dolna 102.0 1.asf.5 0.8 .18 2. bet. linii 0. bet. linii a) b) 0.50 2.13 1. linii a) b) 0.4 0.01 a b grub. Opis nawierzchni jezdni i chodnika j.35 1.35 2.

0 0.5 1.7 Budowla podziemna 123. linii a) b) c) grub.0 1.25 Właz prostokątny Właz okrągły Kratka wywietrznika Uzbrojenie terenu t 123. linii a) b) c) opis grub.1 szer. linii a) b) opis grub.5 0.8 Estakada (wiadukt) 108. linii ∅ 0.7 0.45 a b Podpora przewodu lub latarni Podpora wielosłupowa a a grub.45 x 115.45 a b kropka ∅ opis grub. symb.7 Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Most drewniany (rzut w skali mapy) 102.5 0.8 1.5 0.13 0.2 1.45 a b k 115. opis 0.5 0. linii a) b) opis grub.13 0. linii opis 0.18 1.45 123.18 1.5 1.10 100. odstęp kres.7 2.13 0.dr 1.5 0.13 0.0 0.5 1.7 b Hydrant a c b c d grub.0 0.8 0.0 1. linii a) b) c) d) 0.45 c a b c Kratka ściekowa 123.7 1.0 2. a) b) c) szer.0 0. linii ∅ opis grub.5 0.5 1.8 0.0 1.13 0.8 Komunikacja a Most drewniany (symbol) 102.8 Niezidentyfikowana armatura naziemna G x 115.25 c b linia grub.0 2.8 1.00 linie obrysu i symb.15 99.18 2.0 1.0 1.13 1.0 1.35 G 53.0 szer.8 0.15 117.13 0.0 2.0 2.35 2.7 0.7 0.8 0.7 1.5 2.18 1.13 0.7 1.5 Zdrój uliczny a .7 1.5 0.18 1.0 2.7 1.0 1.18 1.18 1. linii a) 0. 2.7 1. linii a) b) opis grub.5 0.13 0.5 0.18 1.8 0.0 1.5 1.5 0.18 1. opis 0.4 0.1 0.7 1.8 0.0 3.13 1.25 1.18 2.15 94.25 grub.5 0. pop.7 0.18 1.dr.13 0.

63.61. linii a) b) c) grub.0 1. linii a) b) c) poprzeczka grub.18 2.22.61.13 2.22.0 1. linii a) b) .5 grub.ciepł. ggazowa.251.18 10.. liczba – średnicę w mm) kdB2000 grub.61.18 3.0 2.0 0.n.0 1.13 2.8 0.18 5.0 2.0 2.0 1:1000 1:2000 0.0 0.0 0.8 0.poczty pneumat.0 0.13 gsA100 105.kanaliz.0 1.12 a b Komora podziemna 95. linii 0.0 2.41.41.5 3.) Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego a b Ważniejsze wymiary Rodzaj grub.80.18 2..benzynowa.0 0. linii a) b) opis 0.15 wlA80 Oś przewodu podziemnego (pierwsza litera oznacza rodzaj sieci.13 8. c.5 0.70. xniezidentyf.0 1.0 0.0 b a a b a a b a v c c a b c Rnw400 grub.18 0.8 0.0 0.5 1.05.40.18 1. linii a) b) grub.75 104.0 0.8 0.5 Obrys przewodu z obudową nalub nadziemnego grub. linii 0. linii opis Rnb80 0.18 0. linii a) b) c) 1:500 0.41. b.50.55 grub.0 1.5 3..7- Punkt przewodu o pomierzonej wysokości Obrys obudowy przewodu podziemnego ⋅114. k. linii a) b) grub.0 0.0 1.13 1.131.13 4.18 3.0 7.0 4.13 1.61.0 1.32 kropka opis a b 0.01 108. p.25 1.8 Dział Uzbrojenie terenu Obiekt Latarnia na podporze przewodów lub na słupie Kierunek napowietrznej linii niskiego napięcia Kierunek napowietrznej linii średniego napięcia Kierunek napowietrznej linii wysokiego napięcia Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej Oś przewodu nadziemnego rurowego (trzecia litera oznacza rodzaj armatury: w-wodoc.naftowa.5 5.15 93.18 3.13 2.0 0.0 4..15 103.41.

linii a) b) opis grub.13 szer.130.8 0.5 Warstwica uzupełniająca a b Warstwica pogrubiona grub. linii opis 0.18 1.50.8 0.25 1.18 1.7 1.5 1.13 1. linii 0. skarpy) Symbol skarpy umocnionej (stosować dla skali 1:2000.13 1.18 0.0- Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Wylot kanału (wylew) a grub.9 Wcinka lub trójnik na przewodzie a a Elementy przedstawienia graficznego grub.0 0.4 1.5 0.35 0.01.18 1.5 Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau – szambo) Szafa sterownicza przewodu Punkt zmiany cech lub sposobu inwentaryzacji przewodu Symbol komory podziemnej t 123. linii a) b) opis 0. linii a) 0.35 1.01.5 0.5 Rzezba terenu i obiekty ogolnogeograficzne Warstwica pomocnicza i jej opis a b grub.8 0.71.131.50.0 1.7 ⋅ 56.13 2.5 0.132.0 1.7 kropka opis Warstwica ciągła i jej opis grub.8 0. linii opis 0. linii a) 0.45 105.4 0.13 1.5 1.13 4. odstęp kresek = 1 2 grub. linii ∅ symbolu opis 0.0 1.131.35 a grub.18 2.0 1.13 1.01.0 1.0 .5 0. linii a) opis grub.5 0.13 3.0 1.45 kl b a 123. linii ∅ symbolu opis grub.18 1.5 1. gdy rzut < 2 mm) a a grub.18 2.18 3.8 0.15 103. linii a) - 0.5 Uzbrojenie terenu Punkt wysokościowy 56.0 0. linii a) b) opis grub.0 2.8 0.13 1. skarpy.50.0 1.8 Skarpa umocniona (kreski krótkie sięgają do połowy szer.5 1.

7 1. linii opis 0.18 1.13 1. linii a) b) c) d) 0.0 1.5 Bród grub. rzeka (rzut w skali mapy) grub.0 0.4 0.7- Źródło r a b bb b Pieniawa .18 1. linii opis 0. Goplana Woda stojąca ws grub.7 1.95 1.6 1.0 0.18 2. linii a) b) c) 0.13 0.7 0.8 0. szuwary (symbol) c b a b grub. linii a) b) c) 0.13 0.0 2.8 0.0 1.40.18 1.10 Dział Rzezba terenu i obiekty ogolnogeograficzne Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Osuwisko.0 1.0 1.13 1.0 1.18 2. wypłuczysko c a a grub.5 0. linii a) b) grub.8 2.13 1.13 1.4 b Zwał kamieni.7 1.18 2.5 Strumień. rzeka (symbol) grub.7 0.7 0.35 1. linii odstęp linii opis 0.18 2.18 1.0 Strumień.131.5 jez. wąwóz.4 0.0 0.13 1.0 1.0 0.0 1. stożek nasypowy a b c d grub. linii a) b) 0.5 a ws Trzciny.8 0.

0 2.0 1. linii a) b) c) d)odstęp 0.0 2.70.0 0.0 60° 0.80.5 0. ∅ wewn.0 0.2 0.18 2. linii promień r kąt odcinka łuku grub. mokradło grub.0 1.13 2.5 2.13 4.0 1.18 3.70.0 2.25 2.6 0.6 1.08.41.2 0.61.8 0.0 0.75 0.6 0.75 0. linii a)∅ zewn.35 3.0 1.0 2.8 0.70.13 2.0 1. b)∅ wewn.40. c) d) r. linii a) b) c) grub.18 2.promień łuku grub.0 0.35 0.03.0 2.5 10.0 2.7 15.751.11 ws a c b d d Zabagnienie.18 3.11.80.0 60° 0.5 2.1 Ogrodzenie trwałe (rzut w skali) Ogrodzenie trwałe (symbol) grub.5 0.13 2.0 3.5 0. linii a) b) c) d) 0.0 1.18 3.0 Żywopłot a) przy granicy b) w granicy a) b) c d a b grub. linii ∅ kropki rozstaw kropek 0.6 0.6 0.0 1. linii a) b) c) d) Fontanna (środek obiektu w środku okręgu) a r c c Pomnik a b a b Krzyż przydrożny d c .promień łuku grub.131. łacha piaszczysta (symbol) b a ∅ kropki a) b) 0.0 1.0 1.01.0 1.11.18 3. linii ∅ zewn.00.18 5.45 Brama w ogrodzeniu Zagospodarowanie r grub.70.13 2.0 Studnia d Studnia głębinowa c a b r b grub.5 0.0 0.13 1.18 2. 0.25 2.25 0.5 0.0 0.0 3. linii a) b) c) r.6 Dział ogolnogeograficzneRzezba terenu i obiekty Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 ws Wydma.0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.3 0.0 1.0 1.

5 1.7 Cmentarz wojenny (symbol) c a b Pomnik walki i męczeństwa Dział Zagospodarowanie Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj grub.18 4. linii a) b) c) grub.18 4.75 1.5 Ogród działkowy (symbol opisowy) O.0 8.8 0.18 3.1 1.13 4.18 3.0 4.18 6.0 0.0 0.13 2.0 3. linii a) b) c) linie × linie ≡ a) b) c) opis grub. linii ∅ 0.8 .13 1.0 3.13 2.18 2.87 0.5 0.5 0.18 3.75 0.13 3.0 2.0 2.0 0.0 4.5 1.18 b Drzewo – pomnik przyrody d a e świerk Janosik c dąb Bartek a b c grub.18 0.1 1.18 0.dz.0 Zakrzewienie (symbol) grub.12 b Figura lub kapliczka przydrożna a c 1863 grub.18 0. linii wysokość szerokość szer.18 1.0 2.0 6.0 1.75 3.00 0.50 0.5 0.50 0. ramienia ∅ okręgu 0.5 Las iglasty (symbol) Las liściasty i mieszany (symbol) b a Trawnik (symbol) a b grub. rozstaw symboli 0.4 1.13 2.0 5.0 0.35 0.5 0. linii a) b) c) d) kropka 0.18 Drzewo liściaste a) o położeniu pomierzonym b) o położeniu nie pomierzonym (symbol) b a c d a b c d grub.0 1.25 0.0 1.75 0.0 0.4 0.50 1.75 0. linii a) kropka 1:500 1:1000 1:2000 Drzewo iglaste a) o położeniu pomierzonym b) o położeniu nie pomierzonym (symbol) a) a b) a 0.4 30° 2.0 6.18 1.0 2.0 1.0 30° 3.13 0. linii a) b) sektor nie kreśl. linii ∅ kółka a) b) c) d) e) opis nazwy grub.0 2. opis 2.31 0.5 0.75 1.0 2.13 1. linii a) b) 0.0 2.0 2.13 1.18 1.0 1.7 1.0 0.0 2.5 0.75 1.75 0.75 0.0 2.30 0.

18 1.13 0.0 2.5 1.5 Dział Zagospodarowanie Obiekt Rów nie stanowiący odrębnej działki (rzut) Rów nie stanowiący odrębnej działki (symbol) Przedstawienie graficzne w 5.18 1.18 3.5 1.5 1.0 a a) opis Basen basen grub.18 3.8 1:1000 1:2000 0.0 1.8 jaz 215.10 . linii a) b) c) grub. linii a) b) rozstaw poz.5 215.13 1.1 1. linii kreska i przerwa opis 1:500 0. próg wodny (rzut) grub.75 jak 0. linii a) b) opis grub.4 1.18 2.13 1.8 0.5 0.00 wdsp.13 2.4 0.0 w 2.5 wyżej Cmentarz niechrześcijański (symbol) Cmentarz komunalny (symbol) a Plac sportowy (symbol) a b b a Elementy przedstawienia graficznego Plac gier i zabaw (symbol) Ważniejsze wymiary Rodzaj grub.13 0.00 b a Jaz.50 3.0 Zapora na cieku (rzut) grub.0 1.0 2.4 0.18 2.5 1. linii opis 0.50 2.0 1. linii ∅ kół a) b) dane 0.7 1.0 2.5 0.0 2. linii obrysu opis 0.25 214. linii a) b) opis o. c) 0.18 2.25 214.00 wdsp.7 1.50 3. b a Wodospad (rzut i symbol) 215.0 1.0 2.00 Jaz.8 0. rozstaw pion.35 2.13 2.0 0.7 1.0 0.25 214. c grub. próg wodny (symbol) jaz c grub.0 2.8 0.1 1.8 315.0 2.13 1.35 2.5 3.0 0.0 1. linii symb c) o.0 0.5 0.25 214. grub.1 1.4 1.0 215.25 303.4 1.5 1.13 Cmentarz chrześcijański (symbol) c a b a a b grub.35 1. linii symb.

0 0. linii 0. mały Odnośnik (stosuje się wyjątkowo. duży Tekst dodatkowy.5 opis 2.18 0.2 Strzałka kierunku b c Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Nazwa ulicy Elementy graficzne opis 2.13 4.13 1.5 2.0 1.18 .61.6 1.8 grub.0 0.5 1.14 Obrys wału ochronnego.0 2. linii a) b) c) 0.5 0.8 Tekst dodatkowy.18 2.1 0.5 1.18 5.45 opis 3. 210 Elementy graficzne Przehaczenie – symbol przynależności działki a a b grub.80.0 1.5 1. przy dużym zagęszczeniu napisów) Zalew Szczeciński Muzeum Sztuki 123. grobli wymiary jak na str. linii a) b) grub.03.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful