1 Podręczny zestaw znaków umownych na mapie zasadniczej wg instrukcji K-1 Elementy Ważniejsze wymiary Obiekt Przedstawienie graficzne przedstawienia 1:1000

1:500 Rodzaj 1:2000 graficznego
AF 1234

Dział

Punkt osnowy podstawowej poziomej

PT 247

bok trójkąta linia tekst podkreślony

4,0 0,18 1,8

3,0 0,18 1,5

AJ 1234

Punkt osnowy podstawowej wysokościowej

PT 247

bok trójkąta tekst podkreślony bok trójkąta linia kółko ∅ opis

4,0 1,8 4,0 0,18 0,30 1,8

3,0 1,5 3,0 0,13 0,25 1,5

Punkt osnowy podstawowej X,Y,H

AK 1234

1234

Osnowa

Punkt osnowy szczegółowej poziomej
1234

kółko ∅ linia opis

2,5 0,18 1,8

2,0 0,13 1,5

1234

Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej
1234

bok opis

2,0 1,8

1,5 1,5

Punkt osnowy szczegółowej X,Y,H Punkt osnowy pomiarowej poziomej Punkt granicy państwa stabilizowany trwale Punkt graniczny stabilizowany trwale

1234

kółko duże ∅ kółko małe ∅ bokτ opis
b a

2,5 0,6 1,8 1,8 1,5 1,0 0,18 3,0 0,35 1,8 1,0 0,18 1,8

2,0 0,5 1,45 1,5 1,0 0,7 0,13 2,0 0,25 1,5 0,8 0,13 1,5

123

a) b) grub. linii ∅ grub. linii opis ∅ grub. linii opis

1234

1234

1234

Grunty

Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany

∅ opis

0,18 1,8

0,18 1,5

Nazwa Państwa

Rzeczpospolita Polska
woj. małopolskie m.Piła gm.Dół
Przedstawienie graficzne

opis

5,0

3,5

Nazwa województwa

opis

3,5

2,5

Nazwa miasta lub powiatu

opis

3,5

2,5

Nazwa gminy lub dzielnicy
Dział

opis

3,5

2,5

Obiekt

Ważniejsze wymiary

2 Elementy przedstawienia graficznego Obręb.0 2. linii a) b) grub.1 1.0 0.2 0.5 0.4 0.35 4.8 2.0 4. linii opis a) b) grub. linii 2.25 2.0 2.0 2. linii a) b) grub.5 1. linii a) b) grub. linii a) b) grub.0 2.35 3.2 2.0 0. dzielnicy a b Granica użytku a a Punkt adresowy (określa miejsce wstawienia numeru adresowego.0 3.35 3.13 0. granica obrębu Rodzaj opis a) b) grub.35 3.0 1.5 3.50 4.8 0.4 0. powiatu a b Granica gminy.7 Działka ewidencyjna granica działki opis grub.25 1.0 0.1 1. linii a) 0.25 2.9 1.18 1.13 123 Grunty 1456 243 124 Granica Państwa 244 a b grub.5 3.0 2.8 .25 2.0 0.4 0.8 0.7 Granica województwa a b Granica miasta.0 0.2 0. linii 1:500 3.5 2.4 0.1 1.b) 2.0 0.18 1. jest umieszczany || do osi ulicy na ścianie budynku zwróconej do ulicy) 19/21 opis 2.13 12 Bór 4 2 P s III 43 P s V numer i nazwa obrębu a b Kontur klasyfikacyjny użytku granica konturu numer i oznaczenie konturu 42 Ps III a b Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji Bp S S a b a=b opis a).18 1:1000 1:2000 2.0 0.35 2.5 1.

18 3. linii opis 0.5 2.0 0.0 2.0 1.8 Zasięg nawisu budynku (nie kreślić.18 0. linii 0. linii (krzyż) a) b) c) 0.5 0.1 1. gdy wymiary słupa w skali mapy są mniejsze od 1 mm) p5 ∅ grub.25 3. gdy obrys jest mniejszy niż 2×2 mm m2 bok opis 2.7 . linii a) b) 0.0 1.18 2.5 1.13 Budynek z atrium.0 2.13 2.8 Symbol budynku Budynki stosować.0 0.18 0.7 0.0 1.35 4.5 1.7 Świątynia chrześcijańska a b c grub.18 1.8 3.5 Granica sporna działek S VOC/1245/92 znak numer sprawy 4.5 0.5 p5 Obrys podpory (słupa nośnego) grub.0 0. linii 1.0 0. gdy szer.8 Blok budynku (części oddzielone dylatacją lub ze względu na różną ilość kondygnacji) 12 8 8 grub. nawisem i podporami nawisu i3 i3 obrys przyziemia i funkcja budynku oraz nr najwyższej kondygnacji linia opis 0.< 1 mm) h4 a b grub.5 2.3 Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne 123 Oddział lub część oddziału leśnego Grunty Zosin Sęk 124/1 167 124/2 opis 3.35 1.4 0.0 1.13 Symbol podpory (stosować.

przejazdu 5. linii odstęp kresek 0.0 1.25 3.cn. linia obrysu opis 0.13 0. linii a) b) opis 0.18 3.7 1.13 2.5 Świetliki do podziemia grub.8 0.symbol Łącznik napowietrzny budynków.30 a b g4 grub.18 2.0 2.5 Budynki Wjazd do podziemia grub.13 1.5 . Wieża ciśnień. galeria w.1 1. linii „T” a) b) 0.13 1.0 1. widokowa. linii 0.13 1.7 Przejazd pod budynkiem najmniejsza wys. taras odkryty na podporach a b grub. rmp grub.13 0.5 1.0 1. linii a) b) 0.0 0.18 1.0 0.7 Taras.8 0. linii 0.5 2. linii 0.5 0.0 0.13 2. linii opis 0. weranda grub.18 1.0 0.35 2. a b linia symbolu a) b) grub.przejazdu Opis: najmniejsza szer.35 1.13 Schody zewnętrzne grub.5 0.ppoż.5 0.18 2.0 0.6 0.25 1.18 0.18 0.18 0.4 w.8 Wieże . linii a) b) 0.4 0.4 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 k Świątynia niechrześcijańska a b grub.18 3.5 0.7 p6 3 p4 a b Wiata. linii odl. w.13 Rampa rmp. p-poż.0 1.7 0.wid.

j. j..13 2.7- .8 0.18 1.50.8 f.0 1.70.70.18 3.7 0. linii ∅ a) ∅ b) opis grub.0 Budynek w ruinie r.131.0 0.0 1. budowli Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego f.13 1.5 b 56.5 0.73.18 1.73 56.0 1.01. linii a) b) grub. drogowskaz Znak skraju toru Znak przejazdu kolejowego (krzyż św.7 0.5 1:1000 1:2000 0.0 0.0 1.50 4.132.w.5 Dział Obiekt Fundament budynku.18 2.130. ciepl. linii a) b) 0. linii obrysu opis 1:500 0. j.40.132.18 1.50. linii a) b) grub.0 1.131.8 0.0 2. Cieplarnia.70.8 0.30. linii a) b) grub.0 1.18 2.5 1.70.00.70.35 3.01.18 2. linii a) b) opis grub.w.0 5.73 kropka ∅ opis grub. a b r.18 1. ciepl.18 2.0 2.5 1.5 2. linii a) b) b Znak przystanku a c c Znak drogowy b a b Komunikacja Znak sygnalizacji świetlnej a a a a a b d b Tablica informacyjna. Budynki Symbol komina przemysłowego a a) 3.0 1.18 1.18 2.0 1. linii ∅ a) ∅ b) opis 0.0 0.0 0.50.130.01.70.5 0. Andrzeja) a e b c Zapora przejazdu kolejowego symbol .50.50.zab grub.70.0 2.0 1.130.5 0.zab.7 1.00. j.70.70.5- Słup kilometrowy 91.18 2.130.0 1.asf asf.0 1.0 1. a a b Przepust (w skali) a b grub. Ważniejsze wymiary Rodzaj gr.0 0.0 0.0 0.0 0. linii a) b) c) grub. szklarnia ciepl.41.0 1.0 a b Słup hektometrowy Punkt wysokościowy na powierzchni ukształtowanej sztucznie a 92.w.18 0.131. linii a) b) c) d) e) grub. linii a) b) grub.8 0.

linii a) b) c) d) odstęp strzałki od kółka 0.13 1. grub.0 0.35 1.0 0.01 a b grub.5 dr 4.7 1.asf.50 0.u.25 d Podpora przewodów trakcyjnych a c b grub.4 ch. opis 2.50 2.18 1.8 j.15 95.18 3.4 0.8 Most trwały (symbol) 102.7 0. linii a) b) opis 0.01 grub.5 a b dr 4.250.0 2.0 1.7 0.5 0.0 0.z. gdy rów w skali mapy jest węższy od 1 mm.35 1.0 0. Opis nawierzchni jezdni i chodnika j.7- Most trwały opis: rzędna górna i rz.7- Krawędź jezdni.8 .0 1.0 1.35 j.18 3. linii opis grub.0 1. linii 0. j.1 0.5 0.4 0. Krawędź chodnika inna niż krawężnik jezdni Komunikacja a b ch.0 1.0 1.18 10. linia zmiany nawierzchni a b grub. linii a) 0.7 1. grub.5 1. ściany < 1 mm stosować wymiar c) a c b grub. linii obrysu opis rzędnych 0.13 1.7 Krawężnik jezdni grub.5 0.asf.5 grub.18 2.35 2.0 0. ch. bet.0 1.6 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego a a a Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Przepust – symbol Symbol stosuje się wraz ze znakiem rowu. linii a) b) 0.35 0.137. linii a) b) szerokość symb.70.18 2.5 0. grub.8 0.5 0.z.0 0.13 2.132.0 0.7- Droga nie stanowiąca odrębnej działki (rzut w skali mapy) Droga nie stanowiąca odrębnej działki (symbol) Oś toru tramwajowego lub kolejowego normalnego dr 4.0 0.50 3. Ściana oporowa jeśli szer.0 1.13 1.10. z.4 0. u. linii a) b) 0. linii 0. bet. dolna 102.0 1. linii a) b) c)dla symbolu 0.00.15 95.

8 Estakada (wiadukt) 108.0 1. odstęp kres.5 0.18 2.7 1.13 1.13 0.8 Niezidentyfikowana armatura naziemna G x 115.5 0.18 2.0 2.18 1.5 Zdrój uliczny a .25 c b linia grub. linii a) b) opis grub.7 1.0 1.0 1.5 1.5 1. linii ∅ 0.10 100.7 1.1 szer.15 99.0 0.5 0.00 linie obrysu i symb.7 0.13 0.15 117. linii ∅ opis grub.5 1.13 0.7 b Hydrant a c b c d grub.5 0.8 0.45 a b k 115.18 1.5 0. linii opis 0.0 0.13 0.13 1.0 0.0 szer.13 0. a) b) c) szer.18 1.35 2.5 0.5 2.0 2.8 0.18 1. 2.45 c a b c Kratka ściekowa 123.13 0.4 0. opis 0.8 1.13 0.7 1.7 1.7 0.18 1.18 1.5 0. linii a) b) c) opis grub.7 Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Most drewniany (rzut w skali mapy) 102.1 0.8 0.18 1. linii a) b) c) d) 0.45 a b kropka ∅ opis grub.0 1. symb.25 Właz prostokątny Właz okrągły Kratka wywietrznika Uzbrojenie terenu t 123.0 2.13 0. linii a) 0.8 Komunikacja a Most drewniany (symbol) 102. opis 0.7 0.7 0.8 0.5 1.15 94.5 0.8 0.0 0.0 2.7 Budowla podziemna 123.8 1. linii a) b) opis grub.0 1.18 1.0 1.0 2.dr 1.25 1.dr.5 0.45 123.13 0.18 1.45 a b Podpora przewodu lub latarni Podpora wielosłupowa a a grub. linii a) b) c) grub.2 1.25 grub.8 0.45 x 115.0 3.7 1. pop.0 1.5 1.5 0.7 2. linii a) b) opis grub.0 1.7 1.35 G 53.5 0.

0 1.0 2. linii a) b) .131.0 0.32 kropka opis a b 0.0 0.8 0.0 0.15 103.40.8 0. linii a) b) grub.70. liczba – średnicę w mm) kdB2000 grub. linii 0.0 1.0 0.0 1.61.22.5 5. linii a) b) grub..05.7- Punkt przewodu o pomierzonej wysokości Obrys obudowy przewodu podziemnego ⋅114.75 104.0 0.18 10.41. linii a) b) c) grub.naftowa. linii opis Rnb80 0.41.13 2.8 0.61.0 1.41. linii a) b) c) 1:500 0.5 0.61.0 1.25 1.8 Dział Uzbrojenie terenu Obiekt Latarnia na podporze przewodów lub na słupie Kierunek napowietrznej linii niskiego napięcia Kierunek napowietrznej linii średniego napięcia Kierunek napowietrznej linii wysokiego napięcia Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej Oś przewodu nadziemnego rurowego (trzecia litera oznacza rodzaj armatury: w-wodoc.0 1.13 8.5 3.8 0.poczty pneumat. ggazowa.13 4.80.n.15 wlA80 Oś przewodu podziemnego (pierwsza litera oznacza rodzaj sieci.61.55 grub.18 5..13 2.0 2.41.01 108.0 1.0 0.0 1:1000 1:2000 0.0 b a a b a a b a v c c a b c Rnw400 grub.13 1.18 2.18 2..0 7.benzynowa. xniezidentyf.13 2.18 3.18 1.18 3.13 gsA100 105.50.0 4.0 2.5 1. p.12 a b Komora podziemna 95.22. linii a) b) c) poprzeczka grub.0 1.18 0. linii a) b) opis 0.5 Obrys przewodu z obudową nalub nadziemnego grub. linii 0.0 0.0 0.15 93.5 3. c.18 0.5 grub.13 1.0 0. k.) Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego a b Ważniejsze wymiary Rodzaj grub.0 2.0 4.251. b..18 3.63.ciepł.0 0.kanaliz.

45 kl b a 123.0 0.71.13 1.0 1.7 kropka opis Warstwica ciągła i jej opis grub. skarpy) Symbol skarpy umocnionej (stosować dla skali 1:2000.5 0.9 Wcinka lub trójnik na przewodzie a a Elementy przedstawienia graficznego grub.5 Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau – szambo) Szafa sterownicza przewodu Punkt zmiany cech lub sposobu inwentaryzacji przewodu Symbol komory podziemnej t 123.01.132.13 szer.0 1.5 0.13 1. linii a) b) opis 0.0 1.50.13 1.18 1.13 2.0 2. linii opis 0. odstęp kresek = 1 2 grub. linii a) opis grub.8 0.7 ⋅ 56.5 1.35 1.8 0.131.8 0.5 0. gdy rzut < 2 mm) a a grub.4 1.8 0.50.18 1.0 0.5 Uzbrojenie terenu Punkt wysokościowy 56.18 2.5 1. skarpy.50. linii ∅ symbolu opis 0.0 1. linii a) 0. linii 0.5 1.0 1. linii opis 0.5 0. linii a) b) opis grub.0- Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Wylot kanału (wylew) a grub.5 1.01.25 1.4 0.8 0. linii a) b) opis grub.13 3.8 Skarpa umocniona (kreski krótkie sięgają do połowy szer.18 1.18 0.13 1.0 .45 105.18 3.18 2.131.15 103.35 a grub.5 0.18 1. linii ∅ symbolu opis grub.13 4.0 1.0 1.130.8 0.7 1.35 0.01. linii a) - 0.13 1.5 Warstwica uzupełniająca a b Warstwica pogrubiona grub.5 Rzezba terenu i obiekty ogolnogeograficzne Warstwica pomocnicza i jej opis a b grub. linii a) 0.

0 1. linii opis 0.0 1. linii a) b) grub.0 0.0 Strumień.5 a ws Trzciny.7 1.13 1.13 1.0 1.131.8 0.5 0.18 2. linii a) b) c) 0.0 1. wypłuczysko c a a grub.5 jez.40.4 b Zwał kamieni.35 1.7- Źródło r a b bb b Pieniawa .0 2.0 0. linii opis 0.13 1. linii odstęp linii opis 0. stożek nasypowy a b c d grub.18 2.0 1.6 1.7 1.18 1. szuwary (symbol) c b a b grub.4 0. rzeka (rzut w skali mapy) grub.18 2.7 0. wąwóz.8 0.5 Bród grub.13 1.0 1.18 2.8 0.7 0.0 1. linii a) b) c) d) 0. linii a) b) c) 0.13 0. rzeka (symbol) grub.8 2.0 0. Goplana Woda stojąca ws grub.7 1.18 1.0 0.18 1.13 0.10 Dział Rzezba terenu i obiekty ogolnogeograficzne Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Osuwisko.7 0.95 1.13 1.5 Strumień. linii a) b) 0.4 0.18 1.

01.0 1.11.13 2.18 2.2 0.0 1.03.0 0.6 Dział ogolnogeograficzneRzezba terenu i obiekty Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 ws Wydma.25 2.61.0 0.18 3.5 0.0 Studnia d Studnia głębinowa c a b r b grub.18 3.18 3.70.0 1. linii a) b) c) d) 0. linii a) b) c) d)odstęp 0.40.8 0.0 1. linii a)∅ zewn. linii ∅ zewn.0 2.0 1. ∅ wewn.75 0.11 ws a c b d d Zabagnienie.0 1.18 2.3 0. linii a) b) c) grub.6 0.0 2.0 1.0 60° 0.0 2.promień łuku grub.8 0.13 2.5 10.0 2.5 2.0 1.13 2.6 1.6 0.35 0. 0.80.0 2. b)∅ wewn. linii a) b) c) d) Fontanna (środek obiektu w środku okręgu) a r c c Pomnik a b a b Krzyż przydrożny d c .25 2.70.6 0.0 Żywopłot a) przy granicy b) w granicy a) b) c d a b grub.75 0.35 3.80.7 15.08. linii ∅ kropki rozstaw kropek 0.0 1.0 60° 0.0 0.13 4.11.70.18 2.1 Ogrodzenie trwałe (rzut w skali) Ogrodzenie trwałe (symbol) grub.5 0.45 Brama w ogrodzeniu Zagospodarowanie r grub.18 5.0 0.131.0 1.5 0.41. linii a) b) c) r.0 2.2 0.0 1. linii promień r kąt odcinka łuku grub.0 2.0 3.0 3.0 0.18 3.6 0.5 0.13 2. łacha piaszczysta (symbol) b a ∅ kropki a) b) 0.0 0.0 0.13 1.promień łuku grub.0 2.0 1.25 0.00. mokradło grub.70.751.0 0.0 1. c) d) r.5 0.5 2.

75 1.87 0.7 Cmentarz wojenny (symbol) c a b Pomnik walki i męczeństwa Dział Zagospodarowanie Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj grub.0 6.0 4.31 0.0 3.8 .18 6.13 1.75 0. ramienia ∅ okręgu 0.13 1.0 1.30 0.18 3. linii a) b) c) grub.0 4.0 5.75 1.13 0.00 0.18 3.13 2.75 3.8 0.18 4.0 2.13 2.dz.5 Las iglasty (symbol) Las liściasty i mieszany (symbol) b a Trawnik (symbol) a b grub.25 0.0 0.0 1.5 0. linii ∅ kółka a) b) c) d) e) opis nazwy grub. linii ∅ 0.0 2.0 2.0 Zakrzewienie (symbol) grub.0 2.0 2.0 2.0 2.5 0.18 0. linii a) b) sektor nie kreśl.4 30° 2. linii a) kropka 1:500 1:1000 1:2000 Drzewo iglaste a) o położeniu pomierzonym b) o położeniu nie pomierzonym (symbol) a) a b) a 0.18 3.50 0.75 0.18 1.18 0.4 1.1 1.5 0.0 0.18 1.12 b Figura lub kapliczka przydrożna a c 1863 grub.0 2.0 6.0 2.0 2.0 0.18 b Drzewo – pomnik przyrody d a e świerk Janosik c dąb Bartek a b c grub.7 1.0 0.5 0.18 0.0 3.50 1.75 1.75 0.13 4.0 8. rozstaw symboli 0.75 0. linii a) b) 0.5 Ogród działkowy (symbol opisowy) O.5 0.5 1.5 1.13 3.0 1.4 0. linii a) b) c) d) kropka 0.0 0.35 0.13 2.5 0.18 4.50 0.0 1.0 0. linii wysokość szerokość szer.0 30° 3. opis 2.1 1.13 1.75 0.18 2. linii a) b) c) linie × linie ≡ a) b) c) opis grub.0 1.18 1.18 Drzewo liściaste a) o położeniu pomierzonym b) o położeniu nie pomierzonym (symbol) b a c d a b c d grub.

0 Zapora na cieku (rzut) grub.18 2.13 1.8 0.5 0.0 2.13 2.5 3.18 1.50 3.00 b a Jaz.0 1.8 315.5 1.25 303.4 0.50 3.5 1.5 1.18 2. linii symb c) o.0 1.18 3.25 214.13 1.7 1.00 Jaz.5 215.25 214. próg wodny (rzut) grub.10 .0 2. linii symb.0 2. grub. b a Wodospad (rzut i symbol) 215.35 1. linii obrysu opis 0.35 2. linii a) b) opis grub. rozstaw pion.0 w 2.7 1.4 0.7 1. linii a) b) rozstaw poz.0 2.5 1. próg wodny (symbol) jaz c grub.0 0.0 1.0 0.1 1.8 1:1000 1:2000 0.75 jak 0.00 wdsp.1 1. linii a) b) c) grub.13 Cmentarz chrześcijański (symbol) c a b a a b grub. linii kreska i przerwa opis 1:500 0.25 214.0 0. linii opis 0.0 215.00 wdsp.5 1.25 214.13 0.0 1.4 1.8 0.13 0. linii a) b) opis o. c) 0.5 0. c grub.5 Dział Zagospodarowanie Obiekt Rów nie stanowiący odrębnej działki (rzut) Rów nie stanowiący odrębnej działki (symbol) Przedstawienie graficzne w 5.0 2.50 2. linii ∅ kół a) b) dane 0.18 1.13 2.1 1.4 1.35 2.18 3.18 2.0 0.0 2.8 jaz 215.0 1.8 0.0 2.4 1.0 a a) opis Basen basen grub.13 1.5 wyżej Cmentarz niechrześcijański (symbol) Cmentarz komunalny (symbol) a Plac sportowy (symbol) a b b a Elementy przedstawienia graficznego Plac gier i zabaw (symbol) Ważniejsze wymiary Rodzaj grub.5 0.

03.13 1.5 1. przy dużym zagęszczeniu napisów) Zalew Szczeciński Muzeum Sztuki 123.0 0.5 2.18 0. 210 Elementy graficzne Przehaczenie – symbol przynależności działki a a b grub.0 1.13 4.45 opis 3.18 .0 0.2 Strzałka kierunku b c Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Nazwa ulicy Elementy graficzne opis 2.8 Tekst dodatkowy.0 2.1 0.80.18 2.0 1.5 opis 2. grobli wymiary jak na str.18 5. linii a) b) grub. duży Tekst dodatkowy. mały Odnośnik (stosuje się wyjątkowo.5 0.5 1.14 Obrys wału ochronnego.5 1.8 grub. linii a) b) c) 0.61.6 1. linii 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful