1 Podręczny zestaw znaków umownych na mapie zasadniczej wg instrukcji K-1 Elementy Ważniejsze wymiary Obiekt Przedstawienie graficzne przedstawienia 1:1000

1:500 Rodzaj 1:2000 graficznego
AF 1234

Dział

Punkt osnowy podstawowej poziomej

PT 247

bok trójkąta linia tekst podkreślony

4,0 0,18 1,8

3,0 0,18 1,5

AJ 1234

Punkt osnowy podstawowej wysokościowej

PT 247

bok trójkąta tekst podkreślony bok trójkąta linia kółko ∅ opis

4,0 1,8 4,0 0,18 0,30 1,8

3,0 1,5 3,0 0,13 0,25 1,5

Punkt osnowy podstawowej X,Y,H

AK 1234

1234

Osnowa

Punkt osnowy szczegółowej poziomej
1234

kółko ∅ linia opis

2,5 0,18 1,8

2,0 0,13 1,5

1234

Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej
1234

bok opis

2,0 1,8

1,5 1,5

Punkt osnowy szczegółowej X,Y,H Punkt osnowy pomiarowej poziomej Punkt granicy państwa stabilizowany trwale Punkt graniczny stabilizowany trwale

1234

kółko duże ∅ kółko małe ∅ bokτ opis
b a

2,5 0,6 1,8 1,8 1,5 1,0 0,18 3,0 0,35 1,8 1,0 0,18 1,8

2,0 0,5 1,45 1,5 1,0 0,7 0,13 2,0 0,25 1,5 0,8 0,13 1,5

123

a) b) grub. linii ∅ grub. linii opis ∅ grub. linii opis

1234

1234

1234

Grunty

Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany

∅ opis

0,18 1,8

0,18 1,5

Nazwa Państwa

Rzeczpospolita Polska
woj. małopolskie m.Piła gm.Dół
Przedstawienie graficzne

opis

5,0

3,5

Nazwa województwa

opis

3,5

2,5

Nazwa miasta lub powiatu

opis

3,5

2,5

Nazwa gminy lub dzielnicy
Dział

opis

3,5

2,5

Obiekt

Ważniejsze wymiary

granica obrębu Rodzaj opis a) b) grub.18 1:1000 1:2000 2.2 Elementy przedstawienia graficznego Obręb.0 0.8 0.0 0. linii a) b) grub.35 3.0 2.0 2.50 4.0 2.5 1.0 1. linii 2. dzielnicy a b Granica użytku a a Punkt adresowy (określa miejsce wstawienia numeru adresowego. linii a) 0.7 Granica województwa a b Granica miasta.25 2.0 2.0 2.8 2.2 2.13 12 Bór 4 2 P s III 43 P s V numer i nazwa obrębu a b Kontur klasyfikacyjny użytku granica konturu numer i oznaczenie konturu 42 Ps III a b Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji Bp S S a b a=b opis a).13 0.1 1. linii a) b) grub.0 0.4 0.25 1.5 0.0 4.1 1.8 0.0 0.2 0.8 .2 0. linii 1:500 3.7 Działka ewidencyjna granica działki opis grub.18 1. powiatu a b Granica gminy.13 123 Grunty 1456 243 124 Granica Państwa 244 a b grub.5 3.5 3.0 0.5 2.35 4.35 2.0 0.25 2.0 0.1 1.25 2.4 0.35 3.35 3. linii a) b) grub.18 1. jest umieszczany || do osi ulicy na ścianie budynku zwróconej do ulicy) 19/21 opis 2.0 3.9 1. linii opis a) b) grub.b) 2.4 0.5 1.4 0. linii a) b) grub.

8 Zasięg nawisu budynku (nie kreślić.5 2.13 Budynek z atrium.18 1.0 1.3 Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne 123 Oddział lub część oddziału leśnego Grunty Zosin Sęk 124/1 167 124/2 opis 3.0 2.1 1. gdy wymiary słupa w skali mapy są mniejsze od 1 mm) p5 ∅ grub.13 2.0 1.5 0.0 1.18 0.35 1.18 2.13 Symbol podpory (stosować.8 Symbol budynku Budynki stosować.25 3. gdy obrys jest mniejszy niż 2×2 mm m2 bok opis 2. linii 0.0 1.< 1 mm) h4 a b grub. linii opis 0.7 0.0 0.7 .18 0.8 3.7 Świątynia chrześcijańska a b c grub.5 p5 Obrys podpory (słupa nośnego) grub. linii 1.5 1.5 Granica sporna działek S VOC/1245/92 znak numer sprawy 4.18 3.4 0.5 1.0 0. gdy szer.0 0. linii a) b) 0. nawisem i podporami nawisu i3 i3 obrys przyziemia i funkcja budynku oraz nr najwyższej kondygnacji linia opis 0.5 2.0 0.0 2.5 0.8 Blok budynku (części oddzielone dylatacją lub ze względu na różną ilość kondygnacji) 12 8 8 grub. linii (krzyż) a) b) c) 0.35 4.

25 1. linii 0.7 p6 3 p4 a b Wiata.0 1.5 0.0 0.18 0.ppoż.35 1. Wieża ciśnień.18 3. przejazdu 5. linii 0.cn. linii a) b) 0. taras odkryty na podporach a b grub.symbol Łącznik napowietrzny budynków.4 0.25 3.5 0.7 0.5 2.5 .7 1. linii a) b) opis 0. linia obrysu opis 0.0 2.13 1. linii odl.7 Taras.18 2.8 Wieże .13 0.0 1.13 1.30 a b g4 grub.4 w.13 Rampa rmp.wid.13 2.35 2.13 2. linii 0. a b linia symbolu a) b) grub. w.4 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 k Świątynia niechrześcijańska a b grub. linii opis 0.0 0. linii „T” a) b) 0.18 3.8 0.5 0. linii odstęp kresek 0.18 2.przejazdu Opis: najmniejsza szer. galeria w. p-poż. weranda grub. linii a) b) 0.8 0.18 0.6 0.0 1.5 Budynki Wjazd do podziemia grub.7 Przejazd pod budynkiem najmniejsza wys.5 1.0 0.5 Świetliki do podziemia grub.13 1.0 0.18 1. rmp grub.13 0.18 1. widokowa.1 1.0 1.5 0.0 0.13 Schody zewnętrzne grub.18 0.

j.70.50.zab.5 0.w.8 0. szklarnia ciepl.130.5 1.70.18 2. linii a) b) grub.0 0..0 0.0 1.132.50.0 2.0 0.70.18 2.0 Budynek w ruinie r.18 1.w.18 2. linii a) b) grub.0 1.8 0.73 kropka ∅ opis grub.50.13 1.0 0.0 2.70.0 1.5- Słup kilometrowy 91.5 1.40.5 0.18 2. a a b Przepust (w skali) a b grub.130.18 0.0 1. linii obrysu opis 1:500 0.00. j.5 1:1000 1:2000 0.18 1.01.0 1.70.5 Dział Obiekt Fundament budynku.0 0.5 2. a b r.130.7 1.70.131.131. Budynki Symbol komina przemysłowego a a) 3.asf asf.73 56.0 5.0 1.30. linii a) b) opis grub.18 1. Cieplarnia.18 2.0 1.0 0.50.7 0.0 1.w. budowli Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego f.7 0.7- .73.0 0.0 0. ciepl.0 1.0 1.5 0.35 3.13 2. Ważniejsze wymiary Rodzaj gr.00.18 1.8 0. Andrzeja) a e b c Zapora przejazdu kolejowego symbol .130. linii a) b) grub. linii a) b) c) grub. drogowskaz Znak skraju toru Znak przejazdu kolejowego (krzyż św.132.0 a b Słup hektometrowy Punkt wysokościowy na powierzchni ukształtowanej sztucznie a 92. linii a) b) c) d) e) grub.41.18 1. ciepl.5 b 56.18 2.01.8 0.70.j.70.18 3.50.70.50 4. linii a) b) grub. j.01.0 1.0 2.0 1. linii ∅ a) ∅ b) opis 0. linii ∅ a) ∅ b) opis grub.0 1. linii a) b) 0.zab grub.131. linii a) b) b Znak przystanku a c c Znak drogowy b a b Komunikacja Znak sygnalizacji świetlnej a a a a a b d b Tablica informacyjna.8 f.

z.7 0.18 1.35 j. bet. linii obrysu opis rzędnych 0. linii 0. Ściana oporowa jeśli szer.0 2.0 1. Opis nawierzchni jezdni i chodnika j.18 2. grub.5 0.35 2.asf.7 0.0 1.5 0. linii opis grub.4 0.0 0.4 0.132. grub. ściany < 1 mm stosować wymiar c) a c b grub.0 1. linii a) b) 0.7- Most trwały opis: rzędna górna i rz. linii a) b) c)dla symbolu 0. linii a) b) c) d) odstęp strzałki od kółka 0.13 1.7 1.6 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego a a a Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Przepust – symbol Symbol stosuje się wraz ze znakiem rowu. opis 2.18 3. u.15 95.0 0.0 1.50 0.5 1.7 Krawężnik jezdni grub. linii 0.0 0. linia zmiany nawierzchni a b grub. j.5 0.7 1.137.13 1.13 2.25 d Podpora przewodów trakcyjnych a c b grub.5 0. linii a) b) 0.50 2.5 grub.0 0.01 a b grub.70.4 ch.5 dr 4.01 grub.5 a b dr 4. z.35 1. bet.8 Most trwały (symbol) 102. grub. gdy rów w skali mapy jest węższy od 1 mm.7- Droga nie stanowiąca odrębnej działki (rzut w skali mapy) Droga nie stanowiąca odrębnej działki (symbol) Oś toru tramwajowego lub kolejowego normalnego dr 4.1 0. Krawędź chodnika inna niż krawężnik jezdni Komunikacja a b ch.7- Krawędź jezdni.0 0.15 95.13 1. ch.0 0.z. dolna 102. linii a) b) opis 0.50 3.u.5 0.18 10.asf.8 j.0 1.35 1.0 0.8 0.18 3.250.0 1.10.00.4 0.35 0. linii a) b) szerokość symb. linii a) 0.0 1.0 1.18 2.8 .0 0.0 1.

7 1.5 0.7 0.5 0.7 0.0 1.0 szer.2 1.15 94.10 100.0 2.8 0.35 2.18 2.8 0.13 0.0 2.5 0.5 1.15 99.00 linie obrysu i symb.5 0. linii a) b) opis grub.7 1.8 1.0 0.18 1.45 a b k 115.1 szer.18 1.25 1.13 0.8 0.13 0.8 0.5 0.5 0.0 0.13 0.5 Zdrój uliczny a .0 2.0 2. linii a) b) c) grub.0 1.45 c a b c Kratka ściekowa 123.1 0.45 a b Podpora przewodu lub latarni Podpora wielosłupowa a a grub. linii ∅ opis grub.7 2.5 1.18 1.0 0.0 1.8 0.45 x 115.7 1.15 117.0 1. linii a) b) opis grub.18 1.45 a b kropka ∅ opis grub. opis 0. symb.5 2.7 1.18 2.0 1.0 1.5 1.13 1.7 1.0 1.7 1.13 0.7 b Hydrant a c b c d grub.5 0. linii a) b) opis grub. linii a) b) c) d) 0.8 Komunikacja a Most drewniany (symbol) 102.0 0.18 1.0 3. linii a) 0.7 Budowla podziemna 123.18 1. pop. linii a) b) c) opis grub.35 G 53.13 0. linii ∅ 0.8 0.5 0. opis 0.0 1.7 0. 2.8 1.13 0.7 1.18 1. a) b) c) szer.13 0.18 1.4 0.18 1.0 2.7 0.25 grub. odstęp kres.8 Niezidentyfikowana armatura naziemna G x 115.5 0.13 0.5 0.5 1.5 0.45 123.25 c b linia grub.25 Właz prostokątny Właz okrągły Kratka wywietrznika Uzbrojenie terenu t 123.8 Estakada (wiadukt) 108. linii opis 0.7 Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Most drewniany (rzut w skali mapy) 102.dr.dr 1.13 1.5 1.

8 0.50.13 gsA100 105.0 0. linii a) b) c) poprzeczka grub.63.benzynowa.0 0.18 2.0 0.0 1. ggazowa.0 0.70.0 2.7- Punkt przewodu o pomierzonej wysokości Obrys obudowy przewodu podziemnego ⋅114..0 2. linii a) b) opis 0.13 4.75 104. linii opis Rnb80 0.13 1. linii 0.251.kanaliz. b.0 0.5 0.0 1.32 kropka opis a b 0.5 1. liczba – średnicę w mm) kdB2000 grub. c.ciepł.0 7.n.0 1.18 10.13 2..80.41.0 1.41.5 3.0 0. linii a) b) grub.8 0.15 93.61. linii a) b) c) grub.41.) Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego a b Ważniejsze wymiary Rodzaj grub.22.22.61.61.15 wlA80 Oś przewodu podziemnego (pierwsza litera oznacza rodzaj sieci. k.8 0. xniezidentyf.40.18 2.5 grub.0 4.8 Dział Uzbrojenie terenu Obiekt Latarnia na podporze przewodów lub na słupie Kierunek napowietrznej linii niskiego napięcia Kierunek napowietrznej linii średniego napięcia Kierunek napowietrznej linii wysokiego napięcia Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej Oś przewodu nadziemnego rurowego (trzecia litera oznacza rodzaj armatury: w-wodoc. linii a) b) .13 1. linii a) b) grub.18 1.18 0..0 1.15 103.0 1.05.13 8.5 Obrys przewodu z obudową nalub nadziemnego grub.5 5.18 5.41.0 0.18 3. linii a) b) c) 1:500 0.25 1.0 4.0 0.13 2.0 2. p..0 1.0 2.0 1:1000 1:2000 0.12 a b Komora podziemna 95.0 0.18 0. linii 0.01 108.0 b a a b a a b a v c c a b c Rnw400 grub.18 3.0 0.naftowa.131.poczty pneumat.18 3.0 1.55 grub.8 0.61.5 3.13 2.

5 Rzezba terenu i obiekty ogolnogeograficzne Warstwica pomocnicza i jej opis a b grub.18 1.13 1. gdy rzut < 2 mm) a a grub.15 103.8 Skarpa umocniona (kreski krótkie sięgają do połowy szer. linii opis 0.50.45 105.8 0.0 1.8 0.25 1.4 1. linii ∅ symbolu opis grub.13 szer. skarpy) Symbol skarpy umocnionej (stosować dla skali 1:2000.13 4. linii a) b) opis grub.5 Uzbrojenie terenu Punkt wysokościowy 56.18 3.8 0.35 a grub. linii ∅ symbolu opis 0.45 kl b a 123.5 1.50.13 3.5 Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau – szambo) Szafa sterownicza przewodu Punkt zmiany cech lub sposobu inwentaryzacji przewodu Symbol komory podziemnej t 123. linii opis 0.5 0.0 0.8 0.7 ⋅ 56. linii a) b) opis grub. linii a) b) opis 0.13 1.130.18 2.0 .18 2.13 1.5 1.0 1.0 1.0 2.131. linii 0. linii a) 0.4 0.35 0.0 1.131.5 1.5 0.01.01.13 2.8 0.0 0.01.5 0.5 Warstwica uzupełniająca a b Warstwica pogrubiona grub.132.0 1.5 0.18 1.50.18 0.35 1.0 1.18 1.5 0.8 0. linii a) opis grub. odstęp kresek = 1 2 grub.13 1. skarpy.0- Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Wylot kanału (wylew) a grub.5 1.18 1.13 1.7 kropka opis Warstwica ciągła i jej opis grub. linii a) - 0.0 1.9 Wcinka lub trójnik na przewodzie a a Elementy przedstawienia graficznego grub.7 1. linii a) 0.71.

7 0.0 0.0 1.40.18 2.0 0. wypłuczysko c a a grub.6 1. wąwóz.0 0.4 b Zwał kamieni.0 1. linii a) b) 0. linii a) b) c) d) 0.10 Dział Rzezba terenu i obiekty ogolnogeograficzne Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Osuwisko. rzeka (symbol) grub.13 1.35 1.7 1.5 a ws Trzciny.18 2. linii a) b) c) 0.0 1.7 0.4 0. Goplana Woda stojąca ws grub. szuwary (symbol) c b a b grub.0 1.18 2.0 1.18 1. linii opis 0. linii a) b) grub.5 Strumień. linii a) b) c) 0.8 2.0 1.18 1. rzeka (rzut w skali mapy) grub.13 0.13 1.4 0.0 Strumień.7 1.0 1.0 0.13 0. linii odstęp linii opis 0.5 jez.95 1.18 1.18 2.13 1.8 0.7 1.131.5 0.8 0.7 0.5 Bród grub.0 2.8 0.13 1. linii opis 0.13 1.18 1.7- Źródło r a b bb b Pieniawa . stożek nasypowy a b c d grub.

linii ∅ zewn.35 0.0 1. b)∅ wewn.13 2.8 0.18 2.40. linii a) b) c) d)odstęp 0.6 0.8 0.5 0. mokradło grub.75 0.0 0.13 2. linii promień r kąt odcinka łuku grub.5 0.5 0. łacha piaszczysta (symbol) b a ∅ kropki a) b) 0.promień łuku grub.18 3.2 0. 0.0 1.5 2. linii ∅ kropki rozstaw kropek 0.0 2. linii a)∅ zewn.0 2.6 Dział ogolnogeograficzneRzezba terenu i obiekty Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 ws Wydma.131.70.0 1.70.35 3.70.0 2. linii a) b) c) d) 0.2 0.5 0.25 2.5 10.0 1.0 Żywopłot a) przy granicy b) w granicy a) b) c d a b grub.61.11.0 1.6 1. linii a) b) c) d) Fontanna (środek obiektu w środku okręgu) a r c c Pomnik a b a b Krzyż przydrożny d c .11 ws a c b d d Zabagnienie.6 0.0 1.0 1.6 0.00.0 1.80.0 0.0 0.41.18 3.13 2.01.18 2.25 0.0 0.6 0.0 0.80.13 1.0 1.0 2.0 60° 0.18 5.08.0 2.11.0 3.0 2.0 0. c) d) r.5 2.0 1.18 3. ∅ wewn.promień łuku grub.03.0 2.13 4.7 15.18 3.18 2.5 0.75 0.751.70. linii a) b) c) r.0 1.0 2.0 Studnia d Studnia głębinowa c a b r b grub.0 1.0 3.3 0. linii a) b) c) grub.0 1.0 60° 0.25 2.1 Ogrodzenie trwałe (rzut w skali) Ogrodzenie trwałe (symbol) grub.13 2.45 Brama w ogrodzeniu Zagospodarowanie r grub.0 0.0 0.

18 0.75 0.75 1.18 4.0 0.0 2.18 1.50 0.0 3.5 1.0 1.7 Cmentarz wojenny (symbol) c a b Pomnik walki i męczeństwa Dział Zagospodarowanie Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj grub.0 0.8 0.4 30° 2.13 1.5 Ogród działkowy (symbol opisowy) O.25 0.0 1.18 1.1 1.18 6.4 1. linii a) kropka 1:500 1:1000 1:2000 Drzewo iglaste a) o położeniu pomierzonym b) o położeniu nie pomierzonym (symbol) a) a b) a 0.87 0.75 0.0 6.75 3.0 1.13 3.18 4.0 3.0 2.18 Drzewo liściaste a) o położeniu pomierzonym b) o położeniu nie pomierzonym (symbol) b a c d a b c d grub.18 2.0 0.30 0. linii a) b) c) linie × linie ≡ a) b) c) opis grub.00 0.18 b Drzewo – pomnik przyrody d a e świerk Janosik c dąb Bartek a b c grub.0 6.12 b Figura lub kapliczka przydrożna a c 1863 grub. opis 2.5 1. linii ∅ kółka a) b) c) d) e) opis nazwy grub.0 2.0 4.0 30° 3.75 1.5 0. linii a) b) sektor nie kreśl.13 2.0 0.13 4.0 2.0 Zakrzewienie (symbol) grub.0 2.8 . linii ∅ 0.13 2.5 0.18 0.7 1.13 1.18 3. rozstaw symboli 0.0 2.0 2.0 0.18 3.75 0.4 0.50 1.0 0.50 0. linii wysokość szerokość szer.75 0. linii a) b) c) d) kropka 0.5 0.75 1.0 8.31 0.75 0.0 4.13 0.1 1.0 1. linii a) b) 0.0 1. linii a) b) c) grub.5 Las iglasty (symbol) Las liściasty i mieszany (symbol) b a Trawnik (symbol) a b grub.0 5.13 1.13 2.18 0.18 3.dz.5 0. ramienia ∅ okręgu 0.5 0.5 0.0 2.0 2.0 2.18 1.35 0.

linii symb c) o. linii a) b) opis grub.13 1.5 wyżej Cmentarz niechrześcijański (symbol) Cmentarz komunalny (symbol) a Plac sportowy (symbol) a b b a Elementy przedstawienia graficznego Plac gier i zabaw (symbol) Ważniejsze wymiary Rodzaj grub.0 Zapora na cieku (rzut) grub.5 0.75 jak 0.7 1.0 2.35 1.50 2.13 0.0 2.25 214.18 3.1 1. linii obrysu opis 0.8 0. linii a) b) opis o.5 Dział Zagospodarowanie Obiekt Rów nie stanowiący odrębnej działki (rzut) Rów nie stanowiący odrębnej działki (symbol) Przedstawienie graficzne w 5.50 3.25 303.8 jaz 215.8 1:1000 1:2000 0.5 1.18 2. linii kreska i przerwa opis 1:500 0.0 1.0 0.13 1.0 1.0 w 2.00 wdsp.4 1. b a Wodospad (rzut i symbol) 215.1 1.18 2.4 1.0 0.1 1. rozstaw pion.5 1.0 2.0 0.5 0.8 315.5 3.25 214.35 2.18 2.00 wdsp.00 Jaz. c) 0. linii a) b) c) grub.7 1.00 b a Jaz. linii ∅ kół a) b) dane 0.13 Cmentarz chrześcijański (symbol) c a b a a b grub.5 1.0 2.0 1.4 0. linii a) b) rozstaw poz.7 1.13 2.8 0. linii opis 0.13 2. próg wodny (symbol) jaz c grub.18 1.5 215.25 214.0 2.5 0.18 1. linii symb.0 215.35 2. próg wodny (rzut) grub.4 0.0 a a) opis Basen basen grub.13 0.50 3. grub.5 1.0 1.18 3.8 0.25 214. c grub.0 2.10 .0 1.13 1.5 1.0 2.4 1.0 0.

linii a) b) grub.45 opis 3. duży Tekst dodatkowy. przy dużym zagęszczeniu napisów) Zalew Szczeciński Muzeum Sztuki 123.5 1.0 0.18 2.5 0. linii 0.6 1. 210 Elementy graficzne Przehaczenie – symbol przynależności działki a a b grub. grobli wymiary jak na str.18 . linii a) b) c) 0.5 2.0 1. mały Odnośnik (stosuje się wyjątkowo.5 1.61.18 0.13 1.2 Strzałka kierunku b c Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Nazwa ulicy Elementy graficzne opis 2.14 Obrys wału ochronnego.13 4.03.18 5.5 opis 2.8 Tekst dodatkowy.0 2.5 1.80.8 grub.0 0.0 1.1 0.