1 Podręczny zestaw znaków umownych na mapie zasadniczej wg instrukcji K-1 Elementy Ważniejsze wymiary Obiekt Przedstawienie graficzne przedstawienia 1:1000

1:500 Rodzaj 1:2000 graficznego
AF 1234

Dział

Punkt osnowy podstawowej poziomej

PT 247

bok trójkąta linia tekst podkreślony

4,0 0,18 1,8

3,0 0,18 1,5

AJ 1234

Punkt osnowy podstawowej wysokościowej

PT 247

bok trójkąta tekst podkreślony bok trójkąta linia kółko ∅ opis

4,0 1,8 4,0 0,18 0,30 1,8

3,0 1,5 3,0 0,13 0,25 1,5

Punkt osnowy podstawowej X,Y,H

AK 1234

1234

Osnowa

Punkt osnowy szczegółowej poziomej
1234

kółko ∅ linia opis

2,5 0,18 1,8

2,0 0,13 1,5

1234

Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej
1234

bok opis

2,0 1,8

1,5 1,5

Punkt osnowy szczegółowej X,Y,H Punkt osnowy pomiarowej poziomej Punkt granicy państwa stabilizowany trwale Punkt graniczny stabilizowany trwale

1234

kółko duże ∅ kółko małe ∅ bokτ opis
b a

2,5 0,6 1,8 1,8 1,5 1,0 0,18 3,0 0,35 1,8 1,0 0,18 1,8

2,0 0,5 1,45 1,5 1,0 0,7 0,13 2,0 0,25 1,5 0,8 0,13 1,5

123

a) b) grub. linii ∅ grub. linii opis ∅ grub. linii opis

1234

1234

1234

Grunty

Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany

∅ opis

0,18 1,8

0,18 1,5

Nazwa Państwa

Rzeczpospolita Polska
woj. małopolskie m.Piła gm.Dół
Przedstawienie graficzne

opis

5,0

3,5

Nazwa województwa

opis

3,5

2,5

Nazwa miasta lub powiatu

opis

3,5

2,5

Nazwa gminy lub dzielnicy
Dział

opis

3,5

2,5

Obiekt

Ważniejsze wymiary

7 Działka ewidencyjna granica działki opis grub.4 0.0 3.35 4.0 2.1 1.8 0. linii a) 0.0 0.0 0.0 0. dzielnicy a b Granica użytku a a Punkt adresowy (określa miejsce wstawienia numeru adresowego.18 1:1000 1:2000 2.35 2.5 1.8 2. linii 2.4 0.7 Granica województwa a b Granica miasta.5 0.35 3. linii a) b) grub.50 4.5 3.18 1.5 2.0 0.35 3.35 3. linii a) b) grub.2 0.25 2. powiatu a b Granica gminy.0 2.0 0.0 0.b) 2.13 0.2 0.25 1.2 2.0 0.13 123 Grunty 1456 243 124 Granica Państwa 244 a b grub.0 4.9 1.0 2.13 12 Bór 4 2 P s III 43 P s V numer i nazwa obrębu a b Kontur klasyfikacyjny użytku granica konturu numer i oznaczenie konturu 42 Ps III a b Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji Bp S S a b a=b opis a).0 2.8 0. granica obrębu Rodzaj opis a) b) grub.1 1.25 2.5 1.0 1. linii 1:500 3.4 0. linii a) b) grub. linii opis a) b) grub.0 2.8 .4 0.2 Elementy przedstawienia graficznego Obręb.5 3.18 1.1 1. linii a) b) grub. jest umieszczany || do osi ulicy na ścianie budynku zwróconej do ulicy) 19/21 opis 2.25 2.

35 1. linii (krzyż) a) b) c) 0.4 0.18 3.0 2.3 Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne 123 Oddział lub część oddziału leśnego Grunty Zosin Sęk 124/1 167 124/2 opis 3.35 4.0 1.5 1.5 2.8 Blok budynku (części oddzielone dylatacją lub ze względu na różną ilość kondygnacji) 12 8 8 grub.0 1.0 0.8 3.0 1.8 Zasięg nawisu budynku (nie kreślić. linii 1.18 2. nawisem i podporami nawisu i3 i3 obrys przyziemia i funkcja budynku oraz nr najwyższej kondygnacji linia opis 0.0 0.0 0.0 0.13 Budynek z atrium. linii 0. linii a) b) 0.18 0.13 Symbol podpory (stosować.7 .5 p5 Obrys podpory (słupa nośnego) grub.5 1.5 Granica sporna działek S VOC/1245/92 znak numer sprawy 4.18 0.13 2. gdy szer. gdy wymiary słupa w skali mapy są mniejsze od 1 mm) p5 ∅ grub.0 2.1 1.7 0.5 0.5 2.7 Świątynia chrześcijańska a b c grub.8 Symbol budynku Budynki stosować. linii opis 0.5 0.18 1.0 1.< 1 mm) h4 a b grub.25 3. gdy obrys jest mniejszy niż 2×2 mm m2 bok opis 2.

5 .5 0.0 0.symbol Łącznik napowietrzny budynków.5 0.0 1.8 Wieże .7 Taras.5 0. linii odl.0 1.13 0.18 1.przejazdu Opis: najmniejsza szer. p-poż.5 0.18 2. linii 0. Wieża ciśnień.13 Schody zewnętrzne grub. linii 0. przejazdu 5.18 1.13 1.1 1.6 0.13 1.7 0.8 0.18 3.cn.5 2.ppoż.0 0. galeria w. linii „T” a) b) 0. linii opis 0.5 Świetliki do podziemia grub.0 0.13 2.8 0.18 0. linii 0.0 1.25 1.5 Budynki Wjazd do podziemia grub. taras odkryty na podporach a b grub.13 Rampa rmp.13 1.35 1. weranda grub.25 3.18 0.18 0. linia obrysu opis 0.13 0.7 p6 3 p4 a b Wiata. widokowa.0 0.wid.4 w. linii odstęp kresek 0. linii a) b) opis 0. w.5 1.4 0. linii a) b) 0.7 Przejazd pod budynkiem najmniejsza wys.30 a b g4 grub.35 2. a b linia symbolu a) b) grub.0 1.13 2.0 0.7 1. linii a) b) 0.18 2. rmp grub.18 3.0 2.4 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 k Świątynia niechrześcijańska a b grub.

18 2.18 2. linii ∅ a) ∅ b) opis grub.7 0. linii a) b) c) grub.132.5 0.5 0. j.70.5- Słup kilometrowy 91. a b r.41.0 0.w.01. linii obrysu opis 1:500 0.0 1.0 2.w.130.73 56.5 0.130.0 1.50 4.asf asf.18 1.0 0.13 1. linii a) b) b Znak przystanku a c c Znak drogowy b a b Komunikacja Znak sygnalizacji świetlnej a a a a a b d b Tablica informacyjna.8 0.0 0.131.70.0 1.18 1.0 a b Słup hektometrowy Punkt wysokościowy na powierzchni ukształtowanej sztucznie a 92. szklarnia ciepl.8 0.8 0.0 1.70.0 0.j.131.01.zab.5 Dział Obiekt Fundament budynku.5 1.130. linii a) b) grub. linii a) b) 0. drogowskaz Znak skraju toru Znak przejazdu kolejowego (krzyż św.50.73. linii a) b) grub.18 0.18 1.50.0 1.0 0.0 2.00..0 1.70.50. Budynki Symbol komina przemysłowego a a) 3.70.0 1.18 1.5 1. Andrzeja) a e b c Zapora przejazdu kolejowego symbol .70.40. linii a) b) c) d) e) grub.50.18 2.7- .73 kropka ∅ opis grub.130. linii a) b) grub.18 2.70.35 3.132.0 1.0 0.0 Budynek w ruinie r. j. linii a) b) opis grub.5 1:1000 1:2000 0.70.0 1. linii ∅ a) ∅ b) opis 0.30. ciepl. Cieplarnia.8 0.18 1.18 2.5 b 56. linii a) b) grub.0 0.50. budowli Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego f.0 5. ciepl.7 0.5 2. Ważniejsze wymiary Rodzaj gr.0 0. a a b Przepust (w skali) a b grub.0 2.8 f.13 2.70.w.00.0 1.01.18 2.7 1. j.0 1.0 1.0 1.18 3.131.zab grub.

18 10. linii 0.0 1. opis 2.0 1.8 .5 0. bet.1 0.132.50 2.50 3.50 0. linii a) b) 0. u.8 Most trwały (symbol) 102. grub. dolna 102.0 0.5 0. linii a) 0.70.7- Droga nie stanowiąca odrębnej działki (rzut w skali mapy) Droga nie stanowiąca odrębnej działki (symbol) Oś toru tramwajowego lub kolejowego normalnego dr 4.5 0. ch.asf.5 0.18 2.35 2.8 0.250.6 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego a a a Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Przepust – symbol Symbol stosuje się wraz ze znakiem rowu.0 1.0 1. gdy rów w skali mapy jest węższy od 1 mm.35 j.0 0.01 a b grub. grub.01 grub. ściany < 1 mm stosować wymiar c) a c b grub. z.asf.z.13 2.7- Krawędź jezdni.0 2.0 0.4 0.z.0 0.0 1.18 3. j.13 1.5 0. linii opis grub.u.18 3.10.4 0. linii a) b) c) d) odstęp strzałki od kółka 0.4 0. linii obrysu opis rzędnych 0. linia zmiany nawierzchni a b grub. Opis nawierzchni jezdni i chodnika j. linii a) b) c)dla symbolu 0.25 d Podpora przewodów trakcyjnych a c b grub.15 95.7 0. Ściana oporowa jeśli szer.0 0.7 0.15 95.5 a b dr 4.7 Krawężnik jezdni grub.13 1.7 1.7 1. Krawędź chodnika inna niż krawężnik jezdni Komunikacja a b ch.0 1.5 dr 4. linii a) b) szerokość symb.0 1. linii 0.35 0.5 grub.0 1.5 1.18 2.7- Most trwały opis: rzędna górna i rz.0 0. linii a) b) opis 0.0 0.0 1.0 0. linii a) b) 0.35 1.00. grub.137.35 1.18 1.4 ch.13 1. bet.8 j.

13 1.13 0.7 1.5 0.7 0.18 1. symb.0 0.7 2.1 szer.5 Zdrój uliczny a .13 0.25 grub.5 0.dr 1.7 0.0 2.13 0.45 x 115.15 94.5 1.8 0.0 1.13 0.1 0.8 0. odstęp kres.45 a b k 115.18 1.8 Estakada (wiadukt) 108.13 0. linii a) b) opis grub.8 1.8 Komunikacja a Most drewniany (symbol) 102.7 1.0 1.18 1.45 a b Podpora przewodu lub latarni Podpora wielosłupowa a a grub.0 1.5 1.25 c b linia grub.5 1.5 0.5 1.8 Niezidentyfikowana armatura naziemna G x 115.10 100.5 0.18 1. linii ∅ opis grub.18 2.4 0. opis 0.25 1.7 0.18 1. linii a) b) opis grub.35 2. linii ∅ 0.18 1.13 0.13 0.13 1.0 1.15 99.0 2.0 0.5 0.7 1.5 2.7 0.0 2.7 1.13 0.18 2.5 0.18 1.7 1.7 1. a) b) c) szer.7 Budowla podziemna 123.0 3.5 0. linii a) b) c) grub.45 a b kropka ∅ opis grub. linii a) b) c) opis grub.0 szer.5 1.0 2.2 1.0 1.18 1.45 123.7 Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Most drewniany (rzut w skali mapy) 102. opis 0.18 1.0 1.0 2.7 b Hydrant a c b c d grub.7 1.dr.8 0.8 1.8 0. 2.8 0.0 1.5 0.25 Właz prostokątny Właz okrągły Kratka wywietrznika Uzbrojenie terenu t 123. linii a) 0.35 G 53.15 117.5 0.5 0.0 0.0 0. pop. linii opis 0.8 0. linii a) b) opis grub. linii a) b) c) d) 0.5 0.00 linie obrysu i symb.0 1.45 c a b c Kratka ściekowa 123.13 0.

13 1.61.13 4.0 0.5 5.50. linii a) b) grub.5 3.12 a b Komora podziemna 95.18 2.18 10.32 kropka opis a b 0.13 gsA100 105.5 Obrys przewodu z obudową nalub nadziemnego grub.22. b.0 1.70.15 93.13 1.41.n.0 2.0 0.0 1.55 grub.0 2.18 1.40.8 0.0 0.0 7.8 0. linii a) b) .251.0 0. linii a) b) c) 1:500 0.18 0.61.0 2.5 3. xniezidentyf..poczty pneumat.61.15 wlA80 Oś przewodu podziemnego (pierwsza litera oznacza rodzaj sieci.0 0.61. linii a) b) c) poprzeczka grub.0 1.7- Punkt przewodu o pomierzonej wysokości Obrys obudowy przewodu podziemnego ⋅114.kanaliz.18 3.22.0 1. linii opis Rnb80 0.0 1..8 0.25 1.41.0 0. linii a) b) opis 0.5 1.8 Dział Uzbrojenie terenu Obiekt Latarnia na podporze przewodów lub na słupie Kierunek napowietrznej linii niskiego napięcia Kierunek napowietrznej linii średniego napięcia Kierunek napowietrznej linii wysokiego napięcia Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej Oś przewodu nadziemnego rurowego (trzecia litera oznacza rodzaj armatury: w-wodoc.18 0.benzynowa. c.ciepł.41.0 0.naftowa.0 0.0 4.0 1..18 5. liczba – średnicę w mm) kdB2000 grub. linii a) b) c) grub.5 grub.5 0.18 2.01 108.131.75 104.0 2.0 0.05. linii 0.0 1:1000 1:2000 0.0 1.18 3.) Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego a b Ważniejsze wymiary Rodzaj grub.80.63.13 2.41.8 0. p. k.18 3.13 2.15 103.13 8.0 1. linii a) b) grub.0 b a a b a a b a v c c a b c Rnw400 grub.0 0.13 2. ggazowa. linii 0..0 4.

5 1.18 1.71.5 Uzbrojenie terenu Punkt wysokościowy 56.50.5 1.0 1.50.5 0.13 1.0 1.0 1. linii 0.18 2. odstęp kresek = 1 2 grub.5 0.13 2.13 3. gdy rzut < 2 mm) a a grub.132.8 0.25 1.4 0.01.131. skarpy) Symbol skarpy umocnionej (stosować dla skali 1:2000.5 Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau – szambo) Szafa sterownicza przewodu Punkt zmiany cech lub sposobu inwentaryzacji przewodu Symbol komory podziemnej t 123.0 1. linii a) 0.18 2.35 a grub. linii a) b) opis grub.18 3.35 0. linii ∅ symbolu opis grub.18 0.7 1.0 0.13 1.7 ⋅ 56.13 1.9 Wcinka lub trójnik na przewodzie a a Elementy przedstawienia graficznego grub.130.8 0.5 1.0 0. linii a) b) opis grub.8 0.8 0.5 0.01.0 2.7 kropka opis Warstwica ciągła i jej opis grub.4 1.45 105.131.15 103.18 1.0 1. linii opis 0. linii a) b) opis 0.8 Skarpa umocniona (kreski krótkie sięgają do połowy szer.13 szer.5 0. linii a) 0. linii opis 0.45 kl b a 123.18 1. skarpy.01. linii ∅ symbolu opis 0.5 1.0 1.0- Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Wylot kanału (wylew) a grub.35 1.5 0.13 1.18 1.5 Warstwica uzupełniająca a b Warstwica pogrubiona grub.8 0. linii a) opis grub. linii a) - 0.5 Rzezba terenu i obiekty ogolnogeograficzne Warstwica pomocnicza i jej opis a b grub.13 4.13 1.50.0 1.8 0.0 .

18 1.13 0. szuwary (symbol) c b a b grub. linii a) b) c) 0.13 0.13 1.5 Bród grub.8 0.0 0.0 Strumień.18 1.5 jez.0 2.6 1.0 1.0 1.18 2. rzeka (symbol) grub.0 1. rzeka (rzut w skali mapy) grub.18 2.18 1.13 1.0 0.7- Źródło r a b bb b Pieniawa .95 1.7 1.0 1.5 Strumień.4 b Zwał kamieni. linii odstęp linii opis 0.131.40.7 0.13 1. wypłuczysko c a a grub. linii a) b) c) 0.0 0. linii a) b) grub.7 0.35 1.13 1.4 0. linii a) b) c) d) 0. stożek nasypowy a b c d grub.18 2.5 0.8 2.0 1.0 0.7 0.13 1.0 1. linii opis 0. wąwóz.7 1.18 2.4 0.8 0. linii a) b) 0.18 1. linii opis 0.8 0.5 a ws Trzciny.7 1. Goplana Woda stojąca ws grub.0 1.10 Dział Rzezba terenu i obiekty ogolnogeograficzne Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Osuwisko.

0 2.5 0.0 0.0 1.25 2.8 0.0 1.13 2.25 2.18 3.6 0.5 0.0 1.13 1. linii promień r kąt odcinka łuku grub.61.751.80. linii a) b) c) grub. łacha piaszczysta (symbol) b a ∅ kropki a) b) 0.0 0.0 1. b)∅ wewn.18 3.promień łuku grub.18 2.00.0 2.0 1.0 0.0 1.0 Żywopłot a) przy granicy b) w granicy a) b) c d a b grub.6 0.0 1.0 60° 0.0 1.0 0.0 2.41.11 ws a c b d d Zabagnienie. linii ∅ zewn.3 0.6 0.01. linii a) b) c) d)odstęp 0. linii ∅ kropki rozstaw kropek 0. 0.18 5.0 Studnia d Studnia głębinowa c a b r b grub.0 2.0 2.13 4.18 3.70.5 2.0 1. c) d) r.0 1.0 1.0 2.0 1.13 2.25 0.5 0. linii a) b) c) d) Fontanna (środek obiektu w środku okręgu) a r c c Pomnik a b a b Krzyż przydrożny d c .13 2.0 2.35 0.11.70.75 0.6 1.5 0.13 2.promień łuku grub.2 0.03.0 0.0 0.80.70. ∅ wewn.18 2.5 10.6 Dział ogolnogeograficzneRzezba terenu i obiekty Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 ws Wydma. linii a)∅ zewn.0 0. linii a) b) c) r.0 0.35 3.08.11.0 1.0 2.0 3.5 0.7 15.70. mokradło grub.2 0.6 0. linii a) b) c) d) 0.75 0.18 3.0 60° 0.8 0.5 2.1 Ogrodzenie trwałe (rzut w skali) Ogrodzenie trwałe (symbol) grub.18 2.45 Brama w ogrodzeniu Zagospodarowanie r grub.0 3.131.40.

5 0.13 2. opis 2.5 0. linii wysokość szerokość szer.18 1.0 2.75 0.5 Las iglasty (symbol) Las liściasty i mieszany (symbol) b a Trawnik (symbol) a b grub.87 0.0 6.5 1.5 0.4 1.1 1. linii a) b) c) linie × linie ≡ a) b) c) opis grub.0 8.0 1.0 0.8 .18 2.18 3.18 Drzewo liściaste a) o położeniu pomierzonym b) o położeniu nie pomierzonym (symbol) b a c d a b c d grub.75 0.0 2.0 2.50 0.0 3.0 0.0 2.0 1.18 3.4 0.18 1.0 0. linii a) b) c) d) kropka 0.13 2.13 1.8 0.0 5.0 2. linii a) b) 0.0 2.18 0.0 0.12 b Figura lub kapliczka przydrożna a c 1863 grub.00 0.5 Ogród działkowy (symbol opisowy) O.0 2.75 1. rozstaw symboli 0.75 0.13 0.0 3.0 0.7 1.13 1.0 1.13 2.0 4.75 0. ramienia ∅ okręgu 0.18 b Drzewo – pomnik przyrody d a e świerk Janosik c dąb Bartek a b c grub.18 0.13 3.75 3.1 1. linii a) b) sektor nie kreśl.dz.5 0.18 6.75 0.18 0.18 4.5 1.35 0.0 Zakrzewienie (symbol) grub.0 2.75 1. linii a) kropka 1:500 1:1000 1:2000 Drzewo iglaste a) o położeniu pomierzonym b) o położeniu nie pomierzonym (symbol) a) a b) a 0.0 30° 3.25 0.0 1.13 1.30 0. linii a) b) c) grub.18 3.0 4.0 0.50 1.4 30° 2.31 0. linii ∅ kółka a) b) c) d) e) opis nazwy grub.0 1.0 2.75 1. linii ∅ 0.13 4.7 Cmentarz wojenny (symbol) c a b Pomnik walki i męczeństwa Dział Zagospodarowanie Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj grub.5 0.18 4.50 0.5 0.0 2.18 1.0 6.

00 b a Jaz.75 jak 0.5 1.18 1. c) 0.25 214.18 1. c grub. linii a) b) rozstaw poz.18 2.8 1:1000 1:2000 0.13 Cmentarz chrześcijański (symbol) c a b a a b grub.4 0. linii kreska i przerwa opis 1:500 0.13 2.0 Zapora na cieku (rzut) grub.00 wdsp. linii a) b) c) grub. linii ∅ kół a) b) dane 0.8 jaz 215.0 w 2.13 1.0 1.0 2. linii a) b) opis o. linii symb.1 1.0 2. linii opis 0. próg wodny (symbol) jaz c grub.0 2.5 Dział Zagospodarowanie Obiekt Rów nie stanowiący odrębnej działki (rzut) Rów nie stanowiący odrębnej działki (symbol) Przedstawienie graficzne w 5.5 3.35 1.0 2.5 1.0 1.13 1.0 2.0 1.5 wyżej Cmentarz niechrześcijański (symbol) Cmentarz komunalny (symbol) a Plac sportowy (symbol) a b b a Elementy przedstawienia graficznego Plac gier i zabaw (symbol) Ważniejsze wymiary Rodzaj grub.4 1.0 2.35 2.25 214.00 wdsp. linii a) b) opis grub.5 215.13 1. b a Wodospad (rzut i symbol) 215.8 0. grub.25 214.8 0.5 1.5 0.0 215.00 Jaz.13 0.0 2.50 3.5 0.5 0.13 2.0 0. próg wodny (rzut) grub.0 0. linii symb c) o.7 1.1 1.1 1.10 .13 0.4 1.50 2.18 2.8 0.5 1.7 1.25 214.18 2.8 315.0 1.18 3.5 1.0 0.0 1.4 0. linii obrysu opis 0.35 2.4 1.7 1.18 3.25 303.0 a a) opis Basen basen grub.0 0.50 3. rozstaw pion.

przy dużym zagęszczeniu napisów) Zalew Szczeciński Muzeum Sztuki 123. linii 0. linii a) b) c) 0.18 . grobli wymiary jak na str.5 opis 2.61. 210 Elementy graficzne Przehaczenie – symbol przynależności działki a a b grub.2 Strzałka kierunku b c Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Nazwa ulicy Elementy graficzne opis 2.1 0.0 0.5 0.0 2.5 1.0 1. duży Tekst dodatkowy.45 opis 3.80.14 Obrys wału ochronnego.0 1.18 0.5 1.5 2.6 1.03.13 4. linii a) b) grub.13 1.8 Tekst dodatkowy. mały Odnośnik (stosuje się wyjątkowo.18 2.0 0.8 grub.18 5.5 1.