1 Podręczny zestaw znaków umownych na mapie zasadniczej wg instrukcji K-1 Elementy Ważniejsze wymiary Obiekt Przedstawienie graficzne przedstawienia 1:1000

1:500 Rodzaj 1:2000 graficznego
AF 1234

Dział

Punkt osnowy podstawowej poziomej

PT 247

bok trójkąta linia tekst podkreślony

4,0 0,18 1,8

3,0 0,18 1,5

AJ 1234

Punkt osnowy podstawowej wysokościowej

PT 247

bok trójkąta tekst podkreślony bok trójkąta linia kółko ∅ opis

4,0 1,8 4,0 0,18 0,30 1,8

3,0 1,5 3,0 0,13 0,25 1,5

Punkt osnowy podstawowej X,Y,H

AK 1234

1234

Osnowa

Punkt osnowy szczegółowej poziomej
1234

kółko ∅ linia opis

2,5 0,18 1,8

2,0 0,13 1,5

1234

Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej
1234

bok opis

2,0 1,8

1,5 1,5

Punkt osnowy szczegółowej X,Y,H Punkt osnowy pomiarowej poziomej Punkt granicy państwa stabilizowany trwale Punkt graniczny stabilizowany trwale

1234

kółko duże ∅ kółko małe ∅ bokτ opis
b a

2,5 0,6 1,8 1,8 1,5 1,0 0,18 3,0 0,35 1,8 1,0 0,18 1,8

2,0 0,5 1,45 1,5 1,0 0,7 0,13 2,0 0,25 1,5 0,8 0,13 1,5

123

a) b) grub. linii ∅ grub. linii opis ∅ grub. linii opis

1234

1234

1234

Grunty

Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany

∅ opis

0,18 1,8

0,18 1,5

Nazwa Państwa

Rzeczpospolita Polska
woj. małopolskie m.Piła gm.Dół
Przedstawienie graficzne

opis

5,0

3,5

Nazwa województwa

opis

3,5

2,5

Nazwa miasta lub powiatu

opis

3,5

2,5

Nazwa gminy lub dzielnicy
Dział

opis

3,5

2,5

Obiekt

Ważniejsze wymiary

35 3.25 2. granica obrębu Rodzaj opis a) b) grub.2 0.5 0.0 2. dzielnicy a b Granica użytku a a Punkt adresowy (określa miejsce wstawienia numeru adresowego.5 1. linii a) b) grub. linii a) b) grub.13 123 Grunty 1456 243 124 Granica Państwa 244 a b grub. linii 2.2 0.5 1. linii a) 0.0 0.35 2.8 0.1 1.b) 2.35 4.0 0. linii a) b) grub.0 2.0 0.18 1.35 3.7 Granica województwa a b Granica miasta.25 2.0 0.5 3.0 0.0 0.0 0. linii a) b) grub.9 1.4 0.8 0.0 2.0 4.4 0.2 Elementy przedstawienia graficznego Obręb.7 Działka ewidencyjna granica działki opis grub.0 2.35 3. powiatu a b Granica gminy. jest umieszczany || do osi ulicy na ścianie budynku zwróconej do ulicy) 19/21 opis 2.25 1.13 0.8 2.2 2.5 3.4 0.0 2. linii 1:500 3.5 2.25 2.50 4.0 3. linii opis a) b) grub.18 1.18 1:1000 1:2000 2.8 .0 1.1 1.4 0.1 1.13 12 Bór 4 2 P s III 43 P s V numer i nazwa obrębu a b Kontur klasyfikacyjny użytku granica konturu numer i oznaczenie konturu 42 Ps III a b Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji Bp S S a b a=b opis a).

0 2.7 0. linii 0.< 1 mm) h4 a b grub.35 1.0 2.8 Symbol budynku Budynki stosować.0 0. linii 1.0 0.13 2. nawisem i podporami nawisu i3 i3 obrys przyziemia i funkcja budynku oraz nr najwyższej kondygnacji linia opis 0.25 3.0 0.5 2.8 3. gdy obrys jest mniejszy niż 2×2 mm m2 bok opis 2. linii opis 0.18 3.5 1.0 1.13 Symbol podpory (stosować.5 2.7 .5 p5 Obrys podpory (słupa nośnego) grub.0 1.3 Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne 123 Oddział lub część oddziału leśnego Grunty Zosin Sęk 124/1 167 124/2 opis 3.4 0.5 0.18 0.7 Świątynia chrześcijańska a b c grub.8 Blok budynku (części oddzielone dylatacją lub ze względu na różną ilość kondygnacji) 12 8 8 grub.0 1. gdy wymiary słupa w skali mapy są mniejsze od 1 mm) p5 ∅ grub.18 2.8 Zasięg nawisu budynku (nie kreślić.13 Budynek z atrium.35 4.0 0.0 1.5 1.18 0. gdy szer.18 1.5 Granica sporna działek S VOC/1245/92 znak numer sprawy 4.1 1. linii a) b) 0. linii (krzyż) a) b) c) 0.5 0.

0 1.0 0.13 0.18 1.18 2.35 1.5 0.13 1.18 2.0 0.0 1.1 1.5 .7 Taras.30 a b g4 grub. linii odl.8 0. a b linia symbolu a) b) grub.18 3. przejazdu 5.4 0.0 0.4 w.0 1. linia obrysu opis 0.25 3.0 0. linii 0.wid. p-poż.6 0.cn.13 0. linii a) b) 0.przejazdu Opis: najmniejsza szer.ppoż. linii 0.5 Budynki Wjazd do podziemia grub. linii „T” a) b) 0. taras odkryty na podporach a b grub. w.5 2.0 2.5 1. linii a) b) 0.8 0. linii a) b) opis 0.18 3.18 1.7 0. Wieża ciśnień.5 Świetliki do podziemia grub.0 1. linii 0. galeria w.7 Przejazd pod budynkiem najmniejsza wys. linii odstęp kresek 0.13 1.18 0.13 Schody zewnętrzne grub.13 Rampa rmp.13 2. weranda grub.35 2.18 0.5 0.0 0.5 0.8 Wieże .13 2. linii opis 0.7 p6 3 p4 a b Wiata.18 0.symbol Łącznik napowietrzny budynków.7 1.5 0. widokowa.25 1.13 1.4 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 k Świątynia niechrześcijańska a b grub. rmp grub.

70.132. drogowskaz Znak skraju toru Znak przejazdu kolejowego (krzyż św.0 1.18 3.50.w.18 2.70.18 1.0 1.132.131.5 1.18 2.0 1.131. j.70.w.01.0 0. linii a) b) grub.01.70.asf asf.w. linii a) b) c) grub.18 2.0 0.zab.35 3.73 kropka ∅ opis grub.130. linii ∅ a) ∅ b) opis grub. linii a) b) grub.18 1.5 1.7 0.0 1.18 1.0 1.70.7- .0 0.50.0 1.18 2.70. Cieplarnia. a a b Przepust (w skali) a b grub. linii a) b) grub.130. a b r. j.5 0.70.j.40.73 56.0 0.50 4.0 1.13 2.5 0.131.0 1. linii a) b) opis grub.18 2.0 1. linii a) b) 0.0 1.41.50.0 2. linii a) b) b Znak przystanku a c c Znak drogowy b a b Komunikacja Znak sygnalizacji świetlnej a a a a a b d b Tablica informacyjna.5 Dział Obiekt Fundament budynku.130.8 f.0 1.5 2.0 0.00. linii a) b) grub.5 b 56. Andrzeja) a e b c Zapora przejazdu kolejowego symbol .50.0 Budynek w ruinie r.01.5 0.00. szklarnia ciepl.8 0.zab grub. Budynki Symbol komina przemysłowego a a) 3.130.18 2.0 2.70.30.. budowli Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego f.0 0.0 1.5- Słup kilometrowy 91.18 1.70. linii ∅ a) ∅ b) opis 0.50. linii a) b) c) d) e) grub. linii obrysu opis 1:500 0.8 0.8 0. ciepl.73.18 0.13 1.0 0. ciepl.7 0.18 1. j.7 1. Ważniejsze wymiary Rodzaj gr.0 0.0 1.5 1:1000 1:2000 0.0 5.0 2.8 0.0 a b Słup hektometrowy Punkt wysokościowy na powierzchni ukształtowanej sztucznie a 92.

7- Krawędź jezdni. bet.7 0.4 ch.0 1.0 1.7- Droga nie stanowiąca odrębnej działki (rzut w skali mapy) Droga nie stanowiąca odrębnej działki (symbol) Oś toru tramwajowego lub kolejowego normalnego dr 4.5 dr 4.8 j.25 d Podpora przewodów trakcyjnych a c b grub.15 95.z.asf.4 0.1 0. linii opis grub.13 2.35 1.18 2. linii a) b) 0. linii a) b) 0. linii a) b) opis 0. linia zmiany nawierzchni a b grub. grub.0 2.35 2.0 0.u.5 a b dr 4. linii 0.13 1.70.137.01 grub.0 1.0 0. bet.0 1.50 3.0 1. grub.0 0.8 Most trwały (symbol) 102.0 1.5 0.0 1.13 1. ściany < 1 mm stosować wymiar c) a c b grub. u.5 0.asf.7 0. Ściana oporowa jeśli szer. linii obrysu opis rzędnych 0.4 0.7 Krawężnik jezdni grub. Opis nawierzchni jezdni i chodnika j.18 1.5 0.8 0.0 0.15 95.0 0. gdy rów w skali mapy jest węższy od 1 mm. grub.0 1.5 0.18 3.13 1. linii a) b) c) d) odstęp strzałki od kółka 0.35 0.8 . linii a) b) c)dla symbolu 0. linii a) 0.0 1.18 10.7 1.6 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego a a a Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Przepust – symbol Symbol stosuje się wraz ze znakiem rowu.0 0.5 grub. dolna 102.5 1.18 3. linii 0.z.250. Krawędź chodnika inna niż krawężnik jezdni Komunikacja a b ch.132.18 2.50 0.00.7 1. z. ch.35 j.7- Most trwały opis: rzędna górna i rz.0 0.10.01 a b grub.0 0. linii a) b) szerokość symb.5 0. j. opis 2.50 2.4 0.35 1.

18 1. a) b) c) szer. odstęp kres.25 grub.7 1. linii ∅ 0.5 0.35 2.0 1.7 0.10 100.7 b Hydrant a c b c d grub.45 a b Podpora przewodu lub latarni Podpora wielosłupowa a a grub.dr.5 1.25 c b linia grub.8 0.15 94.0 1.0 2. symb. 2.25 1. linii a) b) c) d) 0.1 0.8 0.7 Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Most drewniany (rzut w skali mapy) 102.13 0.2 1. linii a) b) opis grub.0 1.1 szer.18 1.45 c a b c Kratka ściekowa 123.5 0.25 Właz prostokątny Właz okrągły Kratka wywietrznika Uzbrojenie terenu t 123.13 0.8 0.0 2.5 0.7 1.5 0.00 linie obrysu i symb.7 0.0 0. linii opis 0.7 1.0 1.5 Zdrój uliczny a .45 x 115. opis 0.4 0.5 0. opis 0.5 0.0 1.0 1.5 0.7 Budowla podziemna 123.8 0.13 1.35 G 53.18 1.8 Estakada (wiadukt) 108.7 1.7 2.5 0.18 2.18 1. linii a) b) c) grub.13 0.0 0.8 Komunikacja a Most drewniany (symbol) 102.7 1.18 1. linii a) b) c) opis grub.18 1. linii a) b) opis grub.15 99.13 0.8 1.5 1.5 0.0 2.0 2.5 0. pop.5 1.15 117.45 a b k 115.8 0.0 3.5 2.45 123.7 0.13 0.18 1. linii ∅ opis grub.8 Niezidentyfikowana armatura naziemna G x 115.13 0.5 1.0 1.7 1.7 1.5 0.13 0.45 a b kropka ∅ opis grub. linii a) 0.18 1.18 2.0 0.13 1.dr 1.8 0. linii a) b) opis grub.13 0.18 1.13 0.7 0.0 0.0 2.8 1.0 1.5 1.0 szer.

13 4. linii a) b) c) grub.0 b a a b a a b a v c c a b c Rnw400 grub.25 1.naftowa.50.) Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego a b Ważniejsze wymiary Rodzaj grub.8 0.0 0.8 Dział Uzbrojenie terenu Obiekt Latarnia na podporze przewodów lub na słupie Kierunek napowietrznej linii niskiego napięcia Kierunek napowietrznej linii średniego napięcia Kierunek napowietrznej linii wysokiego napięcia Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej Oś przewodu nadziemnego rurowego (trzecia litera oznacza rodzaj armatury: w-wodoc.5 Obrys przewodu z obudową nalub nadziemnego grub.7- Punkt przewodu o pomierzonej wysokości Obrys obudowy przewodu podziemnego ⋅114.05.18 0.0 0.32 kropka opis a b 0. k.18 2.12 a b Komora podziemna 95.18 5.0 0.0 0.5 5.18 3.0 0.75 104.0 0.13 1. linii a) b) opis 0.55 grub.5 1.61. linii 0.. b.18 3.0 2.benzynowa.251.0 1.0 1.5 grub.0 1:1000 1:2000 0. linii a) b) grub.22.ciepł.13 1.0 1.0 4.61.13 2.40.8 0..0 2.0 1.18 10..13 gsA100 105. linii opis Rnb80 0.18 1.0 7. linii a) b) .0 1. c.13 2. liczba – średnicę w mm) kdB2000 grub.61.kanaliz.0 0.70.15 103.01 108.5 3.0 0.8 0. linii a) b) c) poprzeczka grub.41.41.41.poczty pneumat.18 2. ggazowa.n.0 1. p.61.15 wlA80 Oś przewodu podziemnego (pierwsza litera oznacza rodzaj sieci.0 0.80. linii 0.41.15 93. linii a) b) grub.13 2.5 0. xniezidentyf.0 2.131.0 1.63. linii a) b) c) 1:500 0.8 0..0 0.13 8.0 1.18 3.18 0.0 4.0 2.5 3.22.

5 Uzbrojenie terenu Punkt wysokościowy 56.0 1. linii a) - 0. linii a) b) opis 0.8 0.8 0.13 1. linii a) b) opis grub.35 a grub. linii ∅ symbolu opis 0.0 2. linii a) 0.5 Rzezba terenu i obiekty ogolnogeograficzne Warstwica pomocnicza i jej opis a b grub.131.7 1.35 1.0 1.01.130. linii opis 0.5 Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau – szambo) Szafa sterownicza przewodu Punkt zmiany cech lub sposobu inwentaryzacji przewodu Symbol komory podziemnej t 123.13 1.0 1.5 1.0 0.18 1.0 1.15 103. linii a) 0.8 0.5 0.5 1.25 1.0 1.13 1.8 0. skarpy) Symbol skarpy umocnionej (stosować dla skali 1:2000.13 szer.35 0.13 4.8 0.45 kl b a 123. skarpy. linii ∅ symbolu opis grub.5 Warstwica uzupełniająca a b Warstwica pogrubiona grub. linii a) opis grub.13 3.01.5 0.0- Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Wylot kanału (wylew) a grub.18 1.45 105.13 1.8 0.7 ⋅ 56.0 .18 1. linii opis 0.5 1.5 0.0 1.132.5 1.18 3.0 0. linii a) b) opis grub.8 Skarpa umocniona (kreski krótkie sięgają do połowy szer.71.18 0.50.18 2.4 1.5 0.50.7 kropka opis Warstwica ciągła i jej opis grub. odstęp kresek = 1 2 grub. linii 0.131.4 0.13 1.18 1.01.13 2.18 2.50. gdy rzut < 2 mm) a a grub.9 Wcinka lub trójnik na przewodzie a a Elementy przedstawienia graficznego grub.5 0.0 1.

0 1.6 1.7 0.8 0. linii odstęp linii opis 0.18 1.18 2.0 1.0 0.13 1.13 0.13 0.7 0. wąwóz.7 0. szuwary (symbol) c b a b grub.0 2.13 1. linii a) b) grub.40.13 1.8 2. Goplana Woda stojąca ws grub.18 2.0 1.13 1.8 0. linii opis 0.131.7 1. linii a) b) c) 0.4 0. linii opis 0.0 Strumień. wypłuczysko c a a grub.18 2.5 a ws Trzciny.13 1. linii a) b) c) 0.5 Strumień.18 1.18 1.10 Dział Rzezba terenu i obiekty ogolnogeograficzne Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Osuwisko.8 0.7 1.95 1.35 1.0 0. rzeka (rzut w skali mapy) grub.0 0. linii a) b) c) d) 0.18 2.7 1.5 0.5 Bród grub.4 b Zwał kamieni.18 1. linii a) b) 0.0 1.0 1.0 0.7- Źródło r a b bb b Pieniawa . rzeka (symbol) grub.5 jez.4 0.0 1. stożek nasypowy a b c d grub.0 1.

2 0.75 0. linii a) b) c) d)odstęp 0.5 2.6 Dział ogolnogeograficzneRzezba terenu i obiekty Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 ws Wydma.5 10.18 2.13 2.0 2.41.0 Żywopłot a) przy granicy b) w granicy a) b) c d a b grub.35 3.5 2. 0.6 1.13 2.0 2.0 1.0 60° 0.0 3.131. linii a) b) c) r.80.6 0. linii a) b) c) d) 0.8 0. linii ∅ kropki rozstaw kropek 0.0 1. c) d) r.0 2. b)∅ wewn.0 0. linii ∅ zewn.0 60° 0.13 1.11. linii a) b) c) grub. linii a) b) c) d) Fontanna (środek obiektu w środku okręgu) a r c c Pomnik a b a b Krzyż przydrożny d c .40.11.18 3.751.5 0.0 1.5 0.0 0.6 0.70.25 0.25 2.7 15.5 0. ∅ wewn.0 1.18 5.80.13 2.03.0 1.18 2.0 2.0 1.70.18 2.13 2.25 2.0 2.8 0.0 2.18 3.11 ws a c b d d Zabagnienie.75 0.0 0.18 3.0 0.6 0. linii promień r kąt odcinka łuku grub.0 0.0 0.0 1.promień łuku grub.2 0.35 0. linii a)∅ zewn.08.0 1.promień łuku grub. łacha piaszczysta (symbol) b a ∅ kropki a) b) 0.3 0.6 0.0 3.5 0.0 1.1 Ogrodzenie trwałe (rzut w skali) Ogrodzenie trwałe (symbol) grub.5 0.45 Brama w ogrodzeniu Zagospodarowanie r grub.0 0.0 2. mokradło grub.0 2.18 3.13 4.00.0 1.70.0 1.0 1.01.0 1.61.0 Studnia d Studnia głębinowa c a b r b grub.0 0.70.

dz. rozstaw symboli 0.31 0.4 0. linii a) b) 0.0 0.0 1.5 0.18 3.5 0.0 2.50 1.0 4.13 1.18 6.18 0. linii a) kropka 1:500 1:1000 1:2000 Drzewo iglaste a) o położeniu pomierzonym b) o położeniu nie pomierzonym (symbol) a) a b) a 0.18 1.5 Las iglasty (symbol) Las liściasty i mieszany (symbol) b a Trawnik (symbol) a b grub.8 0.18 3.13 3.75 1.13 2.25 0.0 0. linii a) b) c) d) kropka 0.75 0.00 0.0 3.0 6.5 0.13 1.0 2.7 Cmentarz wojenny (symbol) c a b Pomnik walki i męczeństwa Dział Zagospodarowanie Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj grub.18 b Drzewo – pomnik przyrody d a e świerk Janosik c dąb Bartek a b c grub.0 2.0 0.18 Drzewo liściaste a) o położeniu pomierzonym b) o położeniu nie pomierzonym (symbol) b a c d a b c d grub.0 1.1 1.0 2.13 1.1 1.5 0.5 1.18 1.75 1.75 1.0 2. ramienia ∅ okręgu 0. opis 2.0 2.0 8. linii ∅ kółka a) b) c) d) e) opis nazwy grub.13 2.5 0.30 0.0 Zakrzewienie (symbol) grub.0 6.4 30° 2.18 1.0 3.18 4.13 4.5 1. linii wysokość szerokość szer.75 0.13 2.8 .0 1.0 2.5 0.12 b Figura lub kapliczka przydrożna a c 1863 grub.75 3.4 1.75 0.0 5.0 1.35 0.75 0.7 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 2.18 0. linii a) b) c) linie × linie ≡ a) b) c) opis grub.50 0.18 4.0 4.18 3.50 0.0 0. linii a) b) c) grub.18 2.18 0. linii a) b) sektor nie kreśl. linii ∅ 0.75 0.0 2.5 Ogród działkowy (symbol opisowy) O.13 0.0 30° 3.87 0.

0 2.0 2. linii a) b) c) grub.18 3.8 0.25 214.0 1.4 1.5 0.8 0.0 w 2.13 0.5 3. próg wodny (symbol) jaz c grub.18 1.4 0.35 2.4 0.0 1.13 1.0 0.50 2.8 315. linii obrysu opis 0. linii a) b) rozstaw poz. c grub.13 0.18 1.0 1.18 3.0 2.5 0.5 1.25 214.5 wyżej Cmentarz niechrześcijański (symbol) Cmentarz komunalny (symbol) a Plac sportowy (symbol) a b b a Elementy przedstawienia graficznego Plac gier i zabaw (symbol) Ważniejsze wymiary Rodzaj grub.00 wdsp.0 0.0 215.75 jak 0.35 1.00 b a Jaz. linii symb.18 2. linii kreska i przerwa opis 1:500 0.50 3.13 Cmentarz chrześcijański (symbol) c a b a a b grub.25 303.0 0.7 1. linii a) b) opis o. c) 0.1 1.5 Dział Zagospodarowanie Obiekt Rów nie stanowiący odrębnej działki (rzut) Rów nie stanowiący odrębnej działki (symbol) Przedstawienie graficzne w 5.5 1.0 2.8 0.1 1.18 2.7 1.18 2.25 214.5 0. grub.8 jaz 215.5 1.00 wdsp.10 .25 214.0 2. rozstaw pion.0 1.0 Zapora na cieku (rzut) grub.13 1.13 2. linii a) b) opis grub.4 1.13 2. b a Wodospad (rzut i symbol) 215.0 a a) opis Basen basen grub.4 1.5 1.5 1.1 1. linii symb c) o. próg wodny (rzut) grub.0 1.13 1.0 2.50 3.5 215.0 2. linii opis 0.7 1.8 1:1000 1:2000 0.0 0.00 Jaz. linii ∅ kół a) b) dane 0.35 2.

6 1.45 opis 3.18 .5 1.5 opis 2.0 1.13 1.5 2. duży Tekst dodatkowy.80. linii 0.5 0. 210 Elementy graficzne Przehaczenie – symbol przynależności działki a a b grub.0 1.8 grub.61.5 1.0 0.2 Strzałka kierunku b c Dział Obiekt Przedstawienie graficzne Elementy przedstawienia graficznego Ważniejsze wymiary Rodzaj 1:500 1:1000 1:2000 Nazwa ulicy Elementy graficzne opis 2.18 0.0 2.13 4.18 2.03.14 Obrys wału ochronnego.0 0.1 0. grobli wymiary jak na str. linii a) b) grub. przy dużym zagęszczeniu napisów) Zalew Szczeciński Muzeum Sztuki 123.5 1. mały Odnośnik (stosuje się wyjątkowo.8 Tekst dodatkowy.18 5. linii a) b) c) 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful