P. 1
Podstawy Zarządzania Organizacjami R.Griffin

Podstawy Zarządzania Organizacjami R.Griffin

4.0

|Views: 5,824|Likes:

More info:

Published by: Mateusz Kalarus on Dec 29, 2011
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2014

pdf

text

original

Ricky W.

Griffin:
Podstawy Zarządzania Organizacjami
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 Przekład Michał Rusiński =========================================================== ===== Cytuję wybrane fragmenty. Strona w budowie. Inną czcionką i inicjałami „Z.U.” lub pseudonimem „Anonimus”, oznaczyłem uwagi własne : =========================================================== =====

SPIS TREŚCI (skrócony. Z.U.)
Przedmowa do wydania polskiego ......... 21 Przedmowa ......... 25

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA
Rozdział 1. Zarządzanie i praca menedżera ........ 34 Istota zarządzania ........ 36 Proces zarządzania ......... 39 Rodzaje menedżerów ......... 45 Główne role i umiejętności ........ 52 Zakres zarządzania ......... 58 Podsumowanie ......... 61 Pytania kontrolne ......... 62 Przykład 1.1. Klęska urodzaju dla State Farm ......... 62 Przykład międzynarodowy 1.2. Interesy z republikami b. ZSRR ......... 63 Rozdział 2. Zarządzanie i praca menedżera ........ 65 Rola teorii i historii w zarządzaniu ........ 66 Spojrzenie klasyczne ......... 73 Spojrzenie behawioralne ......... 78 Spojrzenie ilościowe ........ 83 Podejścia integrujące ......... 86 Współczesna myśl w dziedzinie zarządzania ......... 91 Podsumowanie ......... 95 Pytania kontrolne ......... 96 Przykład 2.1. UPS: gigant, który walczy z konkurencją ......... 94 Przykład międzynarodowy 2.2. Lloyd's ciągle się rozwija ......... 97

CZĘŚĆ II. ŚRODOWISKOWY KONTEKST ZARZĄDZANIA
Rozdział 3. Otoczenie organizacji a skuteczność ........ 100 Charakter otoczenia organizacji ........ 101 Otoczenie zewnętrzne ......... 103 Otoczenie wewnętrzne ......... 115 Stosunki pomiędzy organizacją i jej otoczeniem ........ 118 Skuteczność organizacji ......... 126 Podsumowanie ......... 129 Pytania kontrolne ......... 130 Przykład 3.1. Rozkręcanie Colemana ......... 131 Przykład międzynarodowy 3.2. Czy wszyscy mogą skorzystać na ugodzie Nintendo w sprawie ustalania cen? ......... 132 Rozdział 4. Etyczny i społeczny kontekst zarządzania ........ 134

Etyka indywidualna w organizacjach ........ 135 Odpowiedzialność społeczna a organizacje ......... 143 Państwo a społeczna odpowiedzialność ......... 154 Kierowanie społeczną odpowiedzialnością ........ 158 Podsumowanie ......... 162 Pytania kontrolne ......... 163 Przykład 4.1. Herman Miller: produkcja mebli i budowanie przyszłości ......... 163 Przykład międzynarodowy 4.2. Przegrupowanie priorytetów w Body Shop ......... 164 Rozdział 5. Globalny kontekst zarządzania ........ 166 Istota międzynarodowej działalności gospodarczej ........ 167 Struktura gospodarki globalnej ......... 178 Środowiskowe wyzwania dla zarządzania międzynarodowego ......... 182 Konkurowanie w gospodarce globalnej ........ 188 Podsumowanie ......... 193 Pytania kontrolne ......... 193 Przykład 5.1. Whirpoll i przemysł urządzeń gospodarstwa domowego wchodzi na rynki zagraniczne ......... 194 Przykład międzynarodowy 5.2. Budowa globalnych samolotów ......... 195

CZĘŚĆ III. PLANOWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI

Rozdział 6. Zarządzanie celami organizacji i planowanie ........ 198 Proces planowania ........ 199 Cele organizacji ......... 200 Planowanie w organizacji ......... 206 Planowanie taktyczne ........ 214 Planowanie operacyjne ......... 216 Zarządzanie ustalaniem celów i procesami planistycznymi ......... 221 Podsumowanie ......... 227 Pytania kontrolne ......... 228 Przykład 6.1. Jadłospis ConAgry ciągle się rozrasta ......... 229 Przykład międzynarodowy 6.2. Długofalowa hazardowa rozgrywka firmy Sony ......... 230 Rozdział 7. Zarządzanie strategią i planowanie strategiczne ........ 232 Charakter zarządzania strategicznego ........ 233 Formułowanie strategii ......... 238 Strategia na poziomie przedsiębiorstwa ......... 241 Strategia na poziomie strategicznej jednostki operacyjnej ........ 247 Strategie funkcjonalne ......... 256 Wdrażanie strategii ......... 259 Podsumowanie ......... 262 Pytania kontrolne ......... 263 Przykład 7.1. Odgrzewane zupki Campbella ......... 263 Przykład międzynarodowy 7.2. Strategia „lokalizacji” Hondy ......... 264 Rozdział 8. Podejmowanie decyzji kierowniczych ........ 266 Istota podejmowania decyzji ........ 267 Racjonalne spojrzenie na podejmowanie decyzji ......... 272 Behawioralne aspekty podejmowania decyzji ......... 279 Grupowe podejmowanie decyzji w organizacjach ........ 286 Podsumowanie ......... 291 Pytania kontrolne ......... 291 Przykład 8.1. Firma techniczna wychodzi na rynek ......... 292 Przykład międzynarodowy 8.2. Sprzedaż zabawek do Japonii ......... 293 Rozdział 9. Narzędzia zarządzania służące do planowania i podejmowania decyzji

........ 295 Prognozowanie ........ 296 Inne techniki planistyczne ......... 305 Narzędzia podejmowania decyzji ......... 314 Silne i słabe strony narzędzi planistycznych ........ 321 Podsumowanie ......... 323 Pytania kontrolne ......... 324 Przykład 9.1. Układanie harmonogramu wykorzystania lotniczego personelu pokładowego ......... 324 Przykład międzynarodowy 9.2. Planowanie przyszłości lasów Nowej Zelandii ......... 326

CZĘŚĆ IV. PROCES ORGANIZOWANIA

Rozdział 10. Elementy struktury organizacyjnej ........ 328 Rozdział 11. Zarządzanie projektowaniem organizacji ......... 360 Rozdział 12. Kierowanie zmianami organizacyjnymi ......... 392 Rozdział 13. Gospodarowanie zasobami ludzkimi ......... 418

CZĘŚĆ V. PROCES PRZYWÓDZTWA

Rozdział 14. Motywowanie pracownika do pracy ........ 456 Istota motywowania ......... 457
Znaczenie motywowania do pracy ......... 458 Wcześniejsze podejścia do motywowania ......... 459

Podejście do motywowania od strony treści ......... 460
Podejście od strony hierarchii potrzeb ......... 460 Spojrzenie globalne. Rosyjscy robotnicy mają jeszcze jedną szansę ......... 464 Teoria dwuczynnikowa ......... 465 Jednostkowe potrzeby ludzkie ......... 467

Podejście do motywowania od strony procesu ......... 468
Teoria oczekiwań ......... 469 Teoria sprawiedliwości ......... 473

Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia ......... 475
Rodzaje wzmocnień w organizacjach ......... 475 Tworzenie wzmocnień w organizacjach ......... 477

Nowe podejścia do motywowania ......... 479
Teoria ustalania celów ......... 479 Podejście japońskie ......... 480 Popularne strategie motywacji ......... 480

Wykorzystanie systemów nagradzania do kształtowania motywacji ......... 483
Wpływ nagradzania w organizacji ......... 483 Projektowanie skutecznych systemów nagradzania ......... 484 Nowe podejścia do nagradzania pracowników ......... 485

Podsumowanie ......... 486 Pytania kontrolne ......... 487
Przykład 14.1. Jak obudzić BankAmerica? ......... 487 Przykład międzynarodowy 14.2. Jak słuchają i jak się troszczą w Hitachi? ......... 488

Rozdział 15. Przywództwo i proces oddziaływania ......... 490 Rozdział 16. Zarządzanie procesami interpersonalnymi i grupowymi ......... 522 Rozdział 17. Zarządzanie komunikowaniem się w organizacjach ......... 552

CZĘŚĆ VI. PROCES KONTROLOWANIA

Rozdział 18. Istota kontrolowania ........ 584 Rozdział 19. Zarządzanie jakością, wydajnością i działalnością operacyjną ......... 614 Rozdział 20. Zarządzanie techniką i innowacjami ......... 645 Rozdział 21. Zarządzanie systemami informacyjnymi ......... 673

W branży gnębionej od dawna problemami z silą roboczą Kelleher jest nazywany przez swych swoich pracowników ciepłym mianem „wujaszka Herbie”.. Southwest dysponuje 120 samolotami (wszystkie Boeing 737) i obsługuje 32 miasta w 14 stanach.. Narzędzia kontroli budżetowej i finansowej . a zyski stale rosną.. 704 Rozdział 23. na swoich pokładach nie podają posiłków. Zarządzanie kulturową różnorodnością . by samoloty linii stały bezczynnie albo by wyrzucać pieniądze na różne fanaberie. Jednym z prawdziwych wyzwań. a także scharakteryzować ich znaczenie dla organizacji. przed którymi staje Kelleher w Southwest. Jego troska i przywiązanie do pracowników zostały wielokrotnie nagrodzone. W wielu liniach sprzątniecie i przygotowanie samolotu do kole4jnego lotu zajmuje . że żaden pracownik nie zostanie zwolniony nawet w naprawdę trudnych czasach.. w latach 1990 – 1991.. jest powstrzymanie wzrostu kosztów. 34 Po przestudiowaniu tego rozdziału powinniście umieć: .Opisać istotę zarządzania.Określić i krótko wyjaśnić cztery podstawowe funkcje zarządzania w organizacjach..Opisać różne rodzaje menedżerów z punktu widzenia szczebla i dziedziny organizacji oraz omówić sposób. Na przykład w czasie wojny w Zatoce Perskiej. by pokryć zwiększony rachunek za paliwo... Pod kierownictwem dyrektora naczelnego Herberta Kellehera linie Southwest utrzymały swą zyskowność zapewniając częste krótkodystansowe połączenia pomiędzy miastami amerykańskimi.. zdefiniować pojęcie zarządzania i menedżerów. kiedy to nastąpił wzrost cen paliwa do odrzutowców.. 729 Załącznik 1. a wiele z nich krócej niż godzinę.. nie prowadzą też miejsc pierwszej klasy ani numerowanych.W podsumowaniu określić zakres zarządzania w organizacjach.. SZCZEGÓLNE WYZWANIA ZARZĄDZANIA Rozdział 22.. 769 Przypisy . ..... Jednym z kanonów polityki Kellehera jest zapewnienie.. nie uczestniczą w jakimkolwiek komputerowym systemie rezerwacji miejsc. przy czym niektóre bilety kosztują zaledwie 29 dolarów...... Ich roczny przychód przekracza 1 mld dol........ Na przykład pomiędzy Dallas i Houston odbywają się 83 loty Southwest dziennie... nie prowadzą rejsów międzynarodowych........CZĘŚĆ VII. ... Żaden z lotów Southwest nie trwa dłużej niż 2 godziny. Są jednocześnie przewoźnikiem o jednej z pewniejszych pozycji finansowych w branży. 785 Indeks rzeczowy . Ze względu na niskie ceny biletów Southwest nie może sobie pozwolić. Kariery menedżerów ... więcej niż jedna trzecia załogi Southwest liczącej 8 600 ludzi zgodziła się na dobrowolne obniżki płac. Przykład wprowadzający str. 34 Linie lotnicze Southwest Airlines CO.. nie przekazują również bagaży pasażerów innym liniom. ... w jaki ktoś staje się menedżerem. Przedsiębiorczość i tworzenie nowych przedsiębiorstw . zadlużenie jest niewielkie.. 814 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Część I WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA Rozdział 1 Zarządzanie i Praca Menedżera Cele str.. 760 Załącznik 2.

Istota zarządzania str. Również koszty eksploatacyjne firmy są znacznie niższe niż u innych przewoźników. W rozdziale 2 opisujemy ewolucję praktyki i teorii zarządzania. Organizacja. . tj. aby osiągnąć pewien zestaw celów. Biorąc to wszystko pod uwagę można się spodziewać. i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie. przewodzenie albo kierowanie ludźmi oraz kontrolowanie. organizowanie. Teoria systemów. Część z nich jest stosunkowo zwięzła i uproszczona. której pełniejszy opis znajduje się w rozdziale 2. organizowanie. w której autor określa zarządzanie jako „dokładne poznanie tego. zarządzanie można zdefiniować następująco: * zarządzanie Zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji. że Southwest Airlines będą latały jeszcze przez długie lata1. a następnie dopilnowanie. zgodnie z rysunkiem 1. W sumie więc oba pierwsze rozdziały przynoszą wprowadzenie w problematykę.) W jaki sposób menedżerowie łączą i koordynują różne rodzaje zasobów? Otóż dokonują oni tego wykonując cztery podstawowe funkcje lub działania kierownicze: planowanie i podejmowanie decyzji. by wykonali to w najlepszy i najtańszy sposób”3. niż to sugeruje taka prosta definicja4. menedżerowie ze swoimi organizacjami wywarli silny wpływ na nasze społeczeństwo2. Książka ta traktuje o menedżerach i ich pracy.1. Zasoby rzeczowe obejmują surowce. jego wymiary i wyzwania. że wszelkie organizacje wykorzystują cztery podstawowe rodzaje nakładów czy zasobów ze swego otoczenia: ludzi. pomieszczenia biurowe i produkcyjne oraz sprzęt. Przykładem może być jedna ze starszych definicji. jak i długofalowego funkcjonowania. wyróżniamy wreszcie różne typy menedżerów. Zasoby ludzkie obejmują uzdolnienia kierownicze i siłę roboczą. którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany. Wyjaśniamy pojęcia zarządzania i menedżerów. omawiamy proces zarządzania i przedstawiamy ogólny przegląd całej książki. Zasoby informacyjne wreszcie to wszelkiego typu użyteczne dane niezbędne do skutecznego podejmowania decyzji. czego oczekuje się od ludzi.1. przewodzenie. przedstawiając zarządzanie zarówno ze współczesnego. kierowanie ludźmi. Być może najlepiej można ją zrozumieć z punktu widzenia teorii systemów. jak i z historycznego punktu widzenia. która pozwalałaby lepiej uchwycić istotę tej złożoności i płynących z niej wyzwań. znacznie bardziej złożonym. finansowe.. Konieczne jest zatem opracowanie takiej definicja zarządzania. Zasoby pieniężne to kapitał finansowy wykorzystywany przez organizację do finansowania zarówno bieżącego. pieniądze. Opisujemy różne role i umiejętności menedżerów. Zarządzanie jest jednak złożonym procesem. sugeruje.godzinę. badamy zakres zarządzania we współczesnych organizacjach. rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. 36 Definicje zarządzania są zapewne równie liczne jak książki na ten temat. Grupa ludzi. rzeczy i informacje. w Southwest na ogół załatwia się to w kwadrans. Tak więc. Dobrze to czy źle.. W rozdziale 1 badamy ogólną istotę zarządzania. (. Przykłady zasobów używanych w czterech bardzo różnych rodzajach organizacji podano w tablicy 1.

obejmuje wybór trybu działania spośród dostępnych możliwości. motywowanie ludzi jest częścią przewodzenia.Ostatnia część naszej definicji zarządzania ma szczególnie ważne znaczenie. Wróćmy do naszego przykładu Herba Kellehera. przewodzenia oraz kontrolowania. 39 Zauważyliśmy już. Podejmowanie decyzji. Uważnie obserwuje również bieżące wyniki swego przedsiębiorstwa. że zarządzanie obejmuje cztery podstawowe funkcje: planowania i podejmowania decyzji. Menedżer to ktoś. Planowanie i podejmowanie decyzji str. Po przestudiowaniu obu tych rozdziałów będziecie lepiej przygotowani do analizy podstawowych typów działań składających się na proces zarządzania. W rozdziale 3 omawia się ogólnie otoczenie organizacji i efektywność. dostarczając wskazówek do przyszłych działań. w rozdziale 5 zaś badamy globalny kontekst zarządzania.2. gdzie są one omawiane w pełniejszym zakresie. zaznaczając. W części II zajmiemy się szczegółowo środowiskowym kontekstem zarządzania.1. wzbogaconą o dodatkowe szczegóły). kto planuje i podejmuje decyzje. Podstawowe definicje i wzajemne powiązania pokazano na rysunku 1. są fazami procesu zarządzania. W następnych fragmentach rozdziału zbadamy po kolei te formy działalności. w tym miejscu dokonamy ich ogólnej prezentacji. 40 W najprostszej formie planowanie oznacza wytyczanie celów organizacji i określanie sposobu ich najlepszej realizacji. Stworzył sprawną organizację. Sformułował on jasny zestaw celów. kolejność i implikacje poszczególnych faz7.zapewnienie sprawnego i skutecznego osiągnięcia celów organizacji. organizowania. Ze względu na to. Jeżeli w ten sposób rozumiemy zarządzanie. finansowe. Wiele cech składających się na złożoność i niepewność zarządzania wynika z otoczenia. kto odpowiada przede wszystkim za realizację procesu zarządzania. Cztery rozdziały tworzące część III książki zostały poświęcone planowaniu i podejmowaniu decyzji. część procesu planowania. Rozdział 6 przedstawia bardziej szczegółowo cele organizacji i sam proces planowania. rzeczowe i informacyjne. obserwacja wyników należy do funkcji kontrolnej. Planowanie i podejmowanie decyzji pomagają utrzymać sprawność zarządzania. organizuje. natomiast rozdziały 4 i 5 traktują szerzej o dwóch specyficznych aspektach otoczenia: rozdział 4 dotyczy etycznego i społecznego kontekstu zarządzania. Poza tym Kelleher zwraca baczną uwagę na ludzi pracujących w Southwest. że funkcje te stanowią nić przewodnią tej książki. Ustalenie celów jest częścią planowania.2. to zdefiniowanie terminu menedżer staje się względnie proste. że rysunek ten jest rozszerzoną wersją środkowej części rys. Każdy z tych typów działań można zaliczyć do jednej z czterech podstawowych funkcji kierowniczych przedstawionych na rys. 1. Proces zarządzania str. ile łączy podobieństw. które występują w większości sytuacji. że w dowolnym momencie menedżer będzie uczestniczył jednocześnie w kilku różnych typach działalności. Na dobrą sprawę konkretne przypadki pracy menedżerskiej dzieli tyle różnic. 1. Kluczowe różnice obejmują rozłożenie akcentów. która ma pomóc wcielić tę wizję w życie. (zauważmy. kieruje i kontroluje zasoby ludzkie. które artykułują jego wyobrażenie o pożądanym kształcie Southwest. Podobieństwa. W szczególności menedżerem jest ktoś. Jest wielce prawdopodobne. Rozdział 7 koncentruje się na strategii i planowaniu . w jakim funkcjonują organizacje. akcentuje bowiem podstawowy cel zarządzania . budowanie organizacji jest częścią organizowania.

a wzrost kosztów robocizny. a nie tylko w głowie Hunta. np. W 1990 r. które dodały firmie skrzydeł.B. nawet te pomysły. produkcji ropy ze zużytych opon – skutecznie „uziemili” jego kierownicy. Hunt nadal świetnie prosperuje J. doczepia do kolejnej ciężarówki Hunta i transportuje do miejsca przeznaczenia. w którym kolejowym partnerem jest Santa Fe Pacific Corporation. co potwierdza. ponieważ wiadomo. wielki przełom w jego życiu nastąpił wtedy. zapewniającym kombinowane przewozy kolejowo-samochodowe. jego być może najbardziej zaskakującym przymiotem kierowniczym jest zdolność do realizacji napiętych działań na podstawie precyzyjnego harmonogramu i starannego planowania. Hunt zamiast walczyć z największym konkurentem transportu samochodowego – koleją – podjął z nim współpracę. przez 21 lat był kierowcą ciężarówki. że sztuczne palmy i włoska glazura przyciągną właściwych klientów. Chicago. że i tym razem Hunt „trafił w dziesiątkę”. by zapewnić niemal pełne wykorzystanie ładowności taboru. wykazującego najszybszy wzrost w skali całego kraju. Quantum. że w jego przypadku brak wykształcenia może być atutem. zawdzięcza swoim świetnym pomysłom dotyczącym branży transportu samochodowego – wykorzystania umundurowanych. przewozi do innej centrali. wkrótce jednak i inne spółki pospieszyły z własną obsługą przewozów kombinowanych.. kiedy jego normalna 20-procentowa marża zysku zaczęła się kurczyć. by zaoszczędzić pół centa na milę. że bardzo szybko stał się bardzo bogaty. . nadwyżka potencjału przewozowego w branży i stagnacja stawek przewozowych groziły jej dalszym spadkiem. gdy wpadł na pomysł wykorzystania rozkładających się łusek ryżu jako podściółki dla drobiu. oczami wyobraźni widzi już drapacze chmur. Hunt ma zawsze w głowie sto pomysłów. Zainwestował w zbytkownie urządzoną siedzibę firmy 15 mln dol.strategicznym. Przyczepę ładuje na platformę kolejową Santa Fe. Kansas City czy Forst Worth. 41 J.. Owe cechy odgrywały decydującą rolę w jego najnowszym przedsięwzięciu. Zarządzanie w praktyce str. udzielać odpowiednich pełnomocnictw i służyć przykładem dla pracowników. że musi zatrudniać dobrych ludzi i dzielić się z nimi odpowiedzialnością. Rozdział 9 zawiera podsumowującą prezentację kilku pożytecznych narzędzi wykorzystywanych przez menedżerów w planowaniu i podejmowaniu decyzji.B. Według dyrektora naczelnego. Kiska Thompsona. Jednocześnie zawsze był dusigroszem. To. Inne pomysły – np. że sam nie może prowadzić firmy. Nie ma tytułu magistra zarządzania – w rzeczywistości opuścił szkołę w wieku 12 lat. Cała ta koncepcja spotkała się ze sceptycznym przyjęciem w branży transportowej. nie zrzeszonych w związkach kierowców i takiej organizacji tras i ładunków. Hunt dysponuje jednak wszelkimi podstawowymi umiejętnościami kierowniczymi. Podziwiając swój czteropiętrowy budynek. Jeśli zważyć pochodzenie Hunta. wszystkie opony kupuje od jednego dostawcy. ponieważ był przekonany. jak sam chętnie przyznaje. co prawda czasem zwariowanych. A jednak jego wyczucie i dążenie do wykorzystania każdej okazji interesu pozwalało mu kierować.B. Jako szef przedsiębiorstwa przewozowego J. Hunt uważa. W rozdziale 8 zawarto szczegółową analizę decyzji kierowniczych. które większość ludzi nabywa tylko poprzez wieloletnią naukę i doświadczenie. powstały w zespole. Hunt odbiera ładunki i dostarcza je do jednej z central Santa Fe w Kalifornii. Hunt nie jest typowym menedżerem czy przedsiębiorcą. Hunt Transport Services Inc.

. W rozdziale 13 wreszcie opisane zostały procesy związane z naborem kadr i przypisywaniem im określonych ról w organizacji. 44 Końcową fazą procesu zarządzania jest kontrolowanie. podział na wydziały. tak jakby były one odrębnymi firmami. Rozdział 14 traktuje o motywowaniu pracowników.. zakres kontroli. Żartuję. Rozdział 21 wreszcie .inny ważny element kontroli .. czy dotarła ona do celu. Przewodzenie: kierowanie ludźmi str. Przedmiotem rozdziału 12 są zmiany organizacyjne. Rozdział 17 wreszcie poświęcony jest komunikowaniu się. z uwzględnieniem rosnącego znaczenia kontroli strategicznej. (Na marginesie. Trudno sobie wyobrazić. Kontrolowanie pozwala zapewnić sprawność niezbędną do skutecznego zarządzania. Welch zmienił również wiele z biurokratycznych przepisów i procedur firmy. Określenie sposobu grupowania działań i zasobów jest procesem organizowania. tworząc z nich ogólny schemat organizacyjny.) W General Electric Welch zdecydował. Szczegółową analizę innych ważnych dziedzin kontroli zarządczej . Dobrym porównaniem byłby przykład wyprawy na Marsa.zawiera rozdział 19. Rozdział 10 wprowadza podstawowe składowe organizowania. Kierowanie ludźmi (przewodzenie) obejmuje szereg różnych procesów i czynności. iż każdy z szefów autonomicznych jednostek powinien mieć znaczną swobodę w prowadzeniu działalności. W miarę jak organizacja dąży do osiągnięcia swych celów. że lotem rakiety na Marsa nie kieruje „niewidzialna ręka rynku”. Kontrolowanie: obserwowanie i ocena działań str. Musi się zwłaszcza upewnić. następną fazą zarządzania będzie taka organizacja zasobów ludzkich i innych.. NASA niemalże w trybie ciągłym obserwuje lot statku kosmicznego i wprowadza wszelkie niezbędne poprawki kursu. Przewodzenie jest zespołem procesów wykorzystywanych w celu skłonienia ludzi do współpracy na rzecz interesów organizacji. by utrzymać go na zaplanowanej trajektorii. Anonimus). Omówione one zostały w części V. że jest ono nie tylko najważniejszym ale i najbardziej ambitnym rodzajem działalności kierowniczej. w jaki sposób menedżerowie łączą te elementy i pojęcia.zarządzanie operacjami. by NASA miała po prostu wystrzelić rakietę w ogólnym kierunku planety i dopiero po czterech miesiącach sprawdzić. 43 Trzecią podstawową funkcją zarządzania jest przewodzenie. wydajnością i jakością . Mniejsza z tym z kogo/czego. Rozdział 11 wyjaśnia. 42 Kiedy menedżer opracuje już wykonalny plan. stosunki władcze. (. kolejnej ważnej części kierowania. Dlatego też szefowie 20 jednostek tworzących GE dysponują znaczną autonomią. role liniowe i sztabowe. Funkcje kontrolne badamy w części VI. jej kierownictwo musi na bieżąco obserwować uzyskiwane postępy. albo inaczej . a rozdział 15 przedstawia samo kierowanie działaniami ludzkimi i wysiłki kierujących na rzecz wywarcia wpływu na innych. a gospodarką kieruje. Organizowanie: koordynacja działań i zasobów str. Rozdział 18 wychodzi od ogólnego charakteru procesu kontroli.. takie jak projektowanie stanowisk pracy. Autor zapomina. która pozwoli ten plan zrealizować. Przedmiotem rozważań w rozdziale 16 jest zarządzanie procesami interpersonalnymi i grupowymi.. Organizowanie jest przedmiotem rozważań w części IV. Niektórzy uważają. Zarządzanie techniką i innowacją .jest opisane w rozdziale 20. że uzyskiwane wyniki pozwolą dotrzeć do punktu docelowego w wyznaczonym czasie.Źródła: .obserwowanie postępów organizacji w realizowaniu jej celów.

poświęcony jest zarządzaniu informacją. jest też wiele rodzajów menedżerów. Menedżerowie pierwszej linii.W przeciwieństwie do menedżerów najwyższego i średniego szczebla menedżerowie pierwszej linii spędzają większą część swego czasu na nadzorowaniu pracy podwładnych14. Podział według obszarów działania str. jakie dla menedżera wynikają z kulturowego zróżnicowania w miejscu pracy. Rozdział 22 poświęcono problemom. Jak pokazują jednak przykłady. 45 We wcześniejszych rozważaniach tego rozdziału wskazaliśmy.. nadzorcy lub kierownika biura . Menedżerowie średniego szczebla odpowiadają przede wszystkim za realizację polityki i planów opracowanych na najwyższym szczeblu oraz za nadzorowanie i koordynację działań menedżerów niższego szczebla.) Menedżerowie średniego szczebla. najbardziej rozpowszechnione ujęcie wyróżnia trzy szczeble podstawowe: najwyższy. Zmiany demograficzne obrazu kraju spowodowały poważne zmiany w środowisku pracy.. (. wiceprezesa i dyrektora naczelnego. Przeważnie noszą tytuł brygadzisty. W części VII omówiono dwa takie szczególnie istotne wyzwania. Poza tymi funkcjami jednak jest jeszcze szeroka gama szczególnych wyzwań. kierownik eksploatacji (operacji).. jej ogólną strategię. która jest kolejnym decydującym obszarem kontroli organizacji. Praca menedżerów najwyższego szczebla na ogół jest złożona i zróżnicowana. menedżerowie mogą pracować w różnych obszarach organizacji. kierowanie ludźmi oraz kontrolowanie. Stanowią oni względnie niewielką grupę kadry kierowniczej kontrolującej organizację. typ organizacji. które coraz silniej zaprzątają uwagę każdego menedżera i są dla niego coraz bardziej doniosłe. kryterium zróżnicowania może być np. Menedżerowie tego szczebla wyznaczają cele organizacji. Menedżerowie najwyższego szczebla. Tak więc wyglądają cztery główne funkcje zarządzania: planowanie i podejmowanie decyzji. natomiast rozdział 23 omawia istotę przedsiębiorczości oraz zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami.. Oczywiście. 47 Niezależnie od szczebla. W danej firmie na wszystkich szczeblach mogą występować menedżerowie . szef wydziału. organizowanie. Posługują się tytułami: prezesa. Powszechnie występujące w tej grupie tytuły służbowe to kierownik zakładu. 46 Menedżerów możemy podzielić w zależności od szczebla w organizacji. średni oraz szczebel menedżerów pierwszej linii. na które menedżerowie muszą być wrażliwi i na które myszą odpowiednio reagować. (. Rysunek 1.) Zróżnicowanie według szczebla zarządzania str. Rozdział 22 poświęcono coraz ważniejszej dziedzinie zarządzania kulturową różnorodnością. Kierownictwo średniego szczebla jest prawdopodobnie najliczniejszą grupą menedżerów w większości organizacji. Mimo że dla wielkich organizacji typowe jest zarządzanie wieloszczeblowe. Rodzaje menedżerów str.3 pokazuje sposób wyróżnienia różnych typów menedżerów w danej organizacji przy użyciu kryterium szczebla i obszaru. Menedżerowie pierwszej linii nadzorują i koordynują działania pracowników wykonawczych. a także politykę operacyjną. Reprezentują również oficjalnie organizację w kontaktach zewnętrznych. że menedżerami mogą być ludzie z najrozmaitszych organizacji...

. że uczestniczy w kursie zarządzania w koledżu czy uniwersytecie. (.) Jak zostać menedżerem? str. (. Coraz więcej uniwersytetów zagranicznych. Rola wykształcenia. 1. występująca w tyluż odmianach. w jaki sposób się to odbywa.) Menedżerowie administracyjni. ilu jest menedżerów.. usiłowałem przekonać praktyków. Wśród dyrektorów naczelnych 1000 największych korporacji amerykańskich 916 ma dyplom ukończenia koledżu21.. że student może przechodzić rozbudowany program nauczania. promocję i dystrybucję. zasoby ludzkie. lecz ich praktyczna ocena i zrozumienie możliwe są tylko w praktycznym doświadczeniu. Rzeczywiście. (. by uczestniczyć w programach rozwoju kadr kierowniczych. Kiedyś. ale startowałem ze .. zwłaszcza w Europie. jaki w praktyce zarządzania wokół widać. praktycznej wiedzy. zaznajamiając się ze współczesnymi badaniami i poglądami na zarządzanie.. W ostatnich latach mnożą się zapisy do szkół i koledżów zarządzania. lokalnie. ukończenie koledżu stało się niemal warunkiem kariery w biznesie. trwających od kilku dni do kilku tygodni.. w Polsce. ale jeśli doświadczenie jest złe. eksploatację.odpowiedzialni za marketing. Prócz tego. by stać się menedżerem osiągającym powodzenie w swojej pracy? Najbardziej rozpowszechniona droga. Dla większości przyszłych menedżerów uzyskanie stopnia nie jest na ogół końcem kształcenia .. Menedżerowie finansów. pokazano.. Główna przewaga kształcenia jako źródła kwalifikacji kierowniczych polega na tym. Wprawdzie niedostatek wiedzy ma wyrównywać doświadczenie.) Inne typy menedżerów. a „doświadczeni” nie są skłonni do zmiany swoich doświadczeń. Wielu słuchaczy koledżów może całkowicie poświęcić nauce swoją energię i uwagę. 49 W jaki sposób uzyskuje się umiejętności konieczne do tego. obejmuje pewne powiązanie wykształcenia i doświadczenia. Dziedzina ta obejmuje rozwój nowych wyrobów. Programy magisterskie zapewniające tytuł magistra zarządzania również notują szybki wzrost. Na rys. Ujemną stroną kształcenia w zarządzaniu jest jego bardzo ogólny charakter. Wielu menedżerów średniego i najwyższego szczebla okresowo wraca do uczelni. Studenci nabywają kwalifikacje kierownicze w zorganizowanym systemie edukacyjnym. sprawy zaczynają przybierać obrót taki. Wielu czytelników zapoznaje się z tą książką dlatego. Menedżerowie marketingu. finanse. (. Kierownicy marketingu pracują w dziedzinach związanych z funkcją marketingu – pozyskiwaniem konsumentów i klientów dla nabycia produktów i usług organizacji. coraz więcej studentów chce zdobyć choćby niższy stopień wykształcenia w zakresie biznesu i zarządzania30.) Menedżerowie eksploatacji (operacji).) Menedżerowie zasobów ludzkich... a teoretyków żeby byli łaskawi zapoznać się nieco z konkretnymi problemami konkretnej praktyki. zaczyna oferować programy akademickie z zakresu zarządzania.. wiele aspektów pracy kierowniczej można wprawdzie omówić w książce. aby zechcieli „odświeżyć” nieco swoją wiedzę teoretyczną. administrację i inne dziedziny.. (Uwagi. co z kolei może utrudniać zdobycie bardziej wyspecjalizowanej. „Chcąc ogólnie dobrze sprostać wszystkiemu. spowodowany koniecznością sprostania potrzebom bardzo zróżnicowanego audytorium. Po ukończeniu kursu (i przestudiowaniu niniejszej książki) uzyskają podstawę do rozwoju umiejętności kierowniczych w ramach wyższych kursów.. najczęściej się dobrze nie sprosta niczemu”.4.. (.

jakie jest udziałem każdego menedżera. Następnie taka osoba uczestniczy w początkowej praktyce zawodowej i przechodzi przez całą gamę różnych sytuacji kierowniczych. 51 Większość amerykańskich przedsiębiorstw pogodziła się już dziś z koniecznością myślenia w skali globalnej. co się sprawdza w Peorii. trzeba się nauczyć robienia interesów po rzymsku. którzy mają być wysłani za granicę. Żyjąc w ciągłym napięciu. Anonimus. zgodnie z teorią Parkinsona. rozdz. zanim się nauczyły. Jes6t jednak rzeczą zaskakującą. jakie stawia praca kierownicza. podobnie jak wiele małych. 11 „Szkolenia i rozwój zawodowy”. 14 prezentowanej literatury. np. że większość korporacji amerykańskich nadal nie zapewnia ludziom. z innych organizacji. Nie trzeba chyba tego uzasadniać. 50 praktycznych modeli rozwiązań” . poczynając od tej najwyższej. w ramach programów rozwoju kadr kierowniczych. pozyskujemy wiedzę i umiejętności. Niniejsza książka pomoże czytelnikom w zdobyciu solidnych podstaw kwalifikacji kierowniczych. obie strony z oburzeniem odrzuciły. Chyba jednak „coś” i „gdzieś” trzeba inaczej . jakie kiedykolwiek powstały. w jaki sposób różnice kulturowe mogą wpływać na funkcjonowanie organizacji. nie musi się sprawdzać w Pradze. Od siebie dodam. Spojrzenie globalne str. Wiele firm amerykańskich zebrało solidne cięgi. Ludzie ci systematycznie powoływani są na różne stanowiska. Podstawą są zazwyczaj jakieś studia. a także spośród menedżerów pierwszej linii lub pracowników wykonawczych danej organizacji. i odpowiadając na rozliczne wyzwania.zbyt niskiego szczebla przekonywania. tym bardziej by się przydało w polskich firmach. że solidne i skuteczne szkolenie kadry menedżerskiej. których nie można nauczyć się z książki. Pierwszym wymaganiem stawianym menedżerowi globalnemu jest zrozumienie. Osiąganymi rezultatami nie jest zachwycony. 311 – poz.) Rola doświadczenia. Anonimus). z czym wiąże się gotowość do poszukiwania zasobów i rynków na całym świecie. szczególnie przy samokształceniu. W toku kariery menedżera w organizacji jego praktyczne doświadczenie może być uzupełniane okazjonalną „aktualizacją” wykształcenia. i moje sugestie. jednakże większość z nich będzie osiągać dobre wyniki tylko pod warunkiem dodatkowego specjalistycznego szkolenia czy praktyki. Większość dobrych menedżerów zdobywa swoje kwalifikacje poprzez pewne połączenie wykształcenia i praktyki. że to. Dlatego właśnie większość dużych firm. opracowała programy szkolenia kierowniczego dla swoich przyszłych menedżerów. Nawet jednak gdybyście byli w stanie zapamiętać każde słowo wszystkich podręczników zarządzania. nie mielibyście gwarancji natychmiastowego powodzenia na wyższym stanowisku kierowniczym. nawet jeśli nie jest to zarządzanie. . Rezultaty „odrzucenia” też dobitnie widać. że aby prowadzić interesy w Rzymie. menedżerowie muszą dobrze poznać kraj. szkolenia uwzględniającego różnice kulturowe. Menedżerowie amerykańscy pracujący [poza krajem muszą dysponować wieloma takimi samymi atutami jak ich koledzy pozostający w kraju. w którym przyjdzie im działać.* (* Problemy szkolenia menedżerów dość szeroko analizuje Tom Lambert w swojej książce „Problemy zarządzania. Po pewnym czasie stykają się z większością głównych aspektów organizacji. Godząc się z ogólną zasadą. W ten sposób menedżer uczy się w praktyce. że bardzo dużą rolę może tu odegrać Internet. Zatrudniani pracownicy przychodzą z uczelni. str. Sądzę również. Dlaczego? Otóż kwalifikacje kierownicze muszą być również pozyskiwane w praktyce. Większość menedżerów awansowała na swoje obecne stanowiska z innych stanowisk.

które można zaliczyć do trzech podstawowych kategorii: interpersonalnej. zgłębiając charakterystyczne praktyki gospodarcze danej kultury. jak to czynią Amerykanie. W poniższym fragmencie przyjrzymy się najpierw podstawowym rolom odgrywanym przez menedżerów. Po pierwsze. które wymagają przetwarzania informacji. że menedżerowie odgrywają dziesięć różnych ról. Proces wykonywania tych ról daje menedżerowi strategiczną pozycję z punktu widzenia gromadzenia i upowszechniania informacji. Role menedżerskie str. który aktywnie poszukuje wartościowych informacji. które przewidują kontakty z innymi ludźmi.. menedżer odgrywa rolę przedsiębiorcy. szkoląc i motywując pracowników. jak to jest faktycznie odbierane przez Japończyków? Jakie są priorytety. Menedżerowie mogą też wypełniać rolę łącznika. .Wyposażeni w taką podstawową wiedzę o kulturze danego kraju menedżerowie mogą kontynuować zdobywanie wiedzy. właściwe pracy kierowniczej. czy właściwe jest „przechodzenie od razu do rzeczy”. Czwartą rolą decyzyjną jest rola negocjatora. przekazując odpowiednie informacje innym. Trzecia rola decyzyjna to rola dysponenta zasobów. przywódcy i łącznika. 52 Jakie właściwie umiejętności rozwijają menedżerowie w toku kształcenia i zdobywania doświadczeń praktycznych? Kwalifikacje kierownicze są talentami niezbędnymi do skutecznego wykonywania zadań. propagatora informacji i rzecznika... Istnieją trzy role interpersonalne. Role informacyjne. Trzy role informacyjne opisane przez Mintzberga wynikają w sposób naturalny z opisanych wyżej ról interpersonalnych.. Na przykład... Pierwszą z ról informacyjnych jest rola obserwatora. Po pierwsze. menedżer jest proszony. Zazwyczaj role informacyjne menedżera prowadzą do ról decyzyjnych. oczekiwania i założenia nowych klientów? Główne role i umiejętności str. 52 Wiele interesujących spostrzeżeń na temat charakteru ról kierowniczych podaje Henry Mintzberg22. Często należy do niej koordynowanie lub inicjowanie więzi międzyludzkich. Menedżera często prosi się również. aby wystąpił jako przywódca – angażując. Role decyzyjne. Role interpersonalne.. Menedżer jest także propagatorem.. Obserwował on blisko codzienną działalność grupy dyrektorów naczelnych.) Menedżer odgrywa rolę przeciwdziałającego zakłóceniom . czy też takie podejście może się wydać prostackie. dosłownie śledząc każdy ich krok i odnotowując wszystkie ich czynności. by wystąpić jako postać reprezentacyjna. Na podstawie swoich obserwacji doszedł do wniosku. Druga rola decyzyjna (. a następnie omówimy umiejętności niezbędne do ich skutecznego wypełniania. międzygrupowych albo międzyorganizacyjnych. • role informacyjne Role menedżera jako obserwatora. informacyjnej i decyzyjnej.Są to działania bardziej ceremonialne i symboliczne niż merytoryczne. • role interpersonalne Role kierownicze reprezentanta.

czyli umiejętności umożliwiające mu zaprojektowanie najwłaściwszej reakcji w danej sytuacji. w jaki poszczególne części organizacji łączą się w jedną całość. Pozwala im to myśleć strategicznie. przede wszystkim odnoszą się one do decyzji. w jaki wykonywana jest konkretna praca w ramach organizacji. Podobnie menedżer może diagnozować i analizować problem w organizacji. który pozwoli im zrozumieć ogólne funkcjonowanie organizacji i jej otoczenia. Podejmowanie krytycznych decyzji w warunkach silnego napięcia i nawału pracy (a przy tym decyzji trafnych!) może być głównym źródłem wewnętrznego zadowolenia z pracy. interpersonalne (społeczne) i koncepcyjne. posiada również umiejętności diagnostyczne i analityczne. Umiejętności koncepcyjne Umiejętności koncepcyjne zależą od zdolności menedżera do myślenia abstrakcyjnego. Przeciwnie: praca menedżera pełna jest niepewności. Istota pracy kierowniczej str. Menedżerowie muszą mieć potencjał intelektualny. rozumienia ich i motywowania. by osiągnąć powodzenie w swojej pracy. Poza tym menedżerowie są na ogół dobrze opłacani. przeciwdziałającego zakłóceniom. 58 Właściwie każda grupa dwóch lub więcej ludzi współpracujących ze sobą dla osiągnięcia pewnego celu i dysponujących zasobami ludzkimi. nieciągłości i słabo ze sobą powiązanych działań. Jedno z klasycznych studiów na temat menedżerów wskazuje na trzy typy umiejętności kierowniczych: techniczne. które trzeba podjąć. Umiejętności menedżerskie str. jak i poza nią. 55 Oprócz wykonywania rozlicznych ról. 57 Zauważyliśmy już. Umiejętności diagnostyczne i analityczne Menedżer. badając jego symptomy i przygotowując na tej podstawie stosowne rozwiązanie. któremu się powiodło. Umiejętności interpersonalne (społeczne) Menedżerowie spędzają dużo czasu na stosunkach z ludźmi. Zakres zarządzania str. Lekarz stawia diagnozę analizując symptomy choroby pacjenta i określając ich prawdopodobną przyczynę. dysponenta zasobów i negocjatora. zarówno wewnątrz organizacji. w szerokiej skali i podejmować na tej podstawie decyzje służące organizacji jako całości. menedżerowie muszą również dysponować konkretnymi kwalifikacjami. Z oczywistych więc powodów menedżer musi być wyposażony również w umiejętności interpersonalne (społeczne) . Zarządzanie w organizacjach nastawionych na zysk str. materialnymi. Umiejętności techniczne Umiejętności techniczne są to umiejętności niezbędne do wykonywania pracy lub zrozumienia sposobu. systematycznym wzorcu na przestrzeni całego tygodnia. 58 . Na wiele jednak sposobów właśnie te cechy pracy kierowniczej decydują o jej bogactwie i sensie. i patrzeć na samą organizację właśnie w sposób całościowy. zmian. finansowymi lub informacyjnymi wymaga uprawiania zarządzania.w zdolność do nawiązywania łączności z jednostkami i grupami.• role decyzyjne Role menedżera jako przedsiębiorcy. że praca menedżera nie rozkłada się w jakimś uporządkowanym. uchwycić sposób. Umiejętności diagnostyczne i analityczne są również przesłanką powodzenia w pracy kierowniczej.

Menedżerowie odgrywają dziesięć podstawowych ról: trzy role interpersonalne (reprezentanta.. przeciwdziałającego zakłóceniom. . Autor na pewno nie miał na myśli. Działania te nie są wykonywane według systematycznego i możliwego do przewidzenia harmonogramu. ponieważ ich egzystencja od dawna zależy od sprawności i skuteczności. . Zarządzanie w organizacjach nie nastawionych na zysk (niekomercyjnych) str. Anonimus).. . interpersonalne (społeczne). rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem sprawnego i skutecznego osiągnięcia celów organizacji. diagnostyczne i analityczne.. Podsumowanie str. Zarządzanie w układach nietradycyjnych. zależnie od sytuacji. dysponenta zasobów i negocjatora).. zasobów ludzkich. trzy role informacyjne (obserwatora. przywódcy i łącznika). Małe i początkujące przedsiębiorstwa. Większość naszej wiedzy o zarządzaniu pochodzi z dużych organizacji nastawionych na przynoszenie zysku. . finansowe. że w zarządzaniu powinna dominować ciągła improwizacja. Skuteczni menedżerowie na ogół wyposażeni są w umiejętności techniczne.. i co przez to rozumiemy. administracji oraz menedżerach wyspecjalizowanych. koncepcyjne. wyróżniamy menedżerów najwyższego i średniego szczebla oraz menedżerów pierwszej linii. skuteczne zarządzanie ma również zasadnicze znaczenie dla przedsiębiorstw małych. finansów. W każdym razie. iż wielu ludziom zarządzanie kojarzy się głównie z dużymi przedsiębiorstwami. Większość zdobywa swoje umiejętności i stanowiska dzięki wykształceniu i doświadczeniu. Instytucje ochrony zdrowia. Podstawowymi działaniami składającymi się na proces zarządzania są: planowanie i podejmowanie decyzji (określanie trybu działania). organizowanie (koordynowanie działalności i zasobów). kierowanie (zarządzanie ludźmi) i kontrolowanie (obserwowanie i ocena działalności organizacji). W podziale według obszarów działania mówimy o menedżerach marketingu. Organizacje edukacyjne.. Mimo. 60 Organizacje rządowe. eksploatacji.. * (* Czasami nie. 61 Zarządzanie to zestaw czynności (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji.. Głębszą prezentację zarządzania międzynarodowego zawiera rozdział 4. czasami tak. Używając kryterium szczebla. Ostatnio obserwujemy dynamiczny rozwój zarządzania międzynarodowego. organizowanie. . kierowanie ludźmi oraz kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie. które odgrywają ważną rolę w gospodarce kraju. Menedżerów można podzielić na typy według szczebla i dziedziny. propagatora i rzecznika) oraz cztery role decyzyjne (przedsiębiorcy.Duże przedsiębiorstwa. Zarządzanie międzynarodowe.

czasami nawet wywołuje wściekłość konkurentów swoją niechęcią do wchodzenia w pragmatyczne przetargi z rządowymi politykami. Pomyśl o różnych rolach i kwalifikacjach menedżerów. w jaki sposób wykonuje on każdą z funkcji zarządzania. założył w 1922 r.. Wybierz się do biblioteki i sprawdź.Procesy zarządzania można stosować w różnych sytuacjach. a także w organizacjach niekomercyjnych (organizacje rządowe. Firma jest mocno związana do tradycji wolnorynkowej. Większość menedżerów State Farm całą swoją karierę zawodową związała ze spółką. w ciągu 70 lat w fotelu dyrektora naczelnego zasiadało tylko pięć osób. Częścią tajemnicy tego sukcesu jest stabilność na najwyższych szczeblach kierowniczych: State Farm od początku była kierowana przez dwie rodziny. Czy wszyscy kierownicy najwyższego szczebla wykonują te same role i wykorzystują te same kwalifikacje niezależnie od wielkości i typu organizacji. Wymień różne umiejętności menedżerów. Podaj przykład na każdą z nich. Jej siedziba nadal mieści się w małym Bloomington. jakby nie liczyć. spółka nie wypuszcza akcji w publicznej emisji. 10. 4. instytucje ochrony zdrowia oraz organizacje nietradycyjne)). Firma zajmuje się ubezpieczonymi przy pomocy 17 500 . w których pracują? Dlaczego tak albo dlaczego nie? Ćwiczenia 8. Stabilność ta dotyczy również innych menedżerów najwyższego szczebla. którzy wykupili naszą polisę”. State Farm Insurance Company. State Farm jest uważana za najlepiej zarządzaną spółkę w branży. Klęska urodzaju dla State Farm Kiedy George Mecherle. W siedemdziesiąt lat później mała spółka Mecherle jest. Opisz krótko dziesięć ról kierowniczych podanych przez Mintzberga. Przeprowadź rozmowę z menedżerem miejscowej organizacji. Przykład 1.. w jaki sposób wykonywana jest każda z czterech podstawowych funkcji kierowniczych. „Naszym celem jest troska o tych. którym usiłują sprostać inne spółki. w którego wykonaniu brałeś udział. największą i najbogatszą firmą w swojej branży.1. która mogłaby zaoferować ludności wiejskiej niższe składki niż te. w organizacjach nastawionych na zysk (duże. Czy kwalifikacje niezbędne do wykonywania pewnych ról różnią się od kwalifikacji potrzebnych do wykonywania innych ról? Dlaczego tak albo dlaczego nie? 7. Podaj różne typy menedżerów według szczebla i dziedziny organizacji. posiadacze polisy są jednocześnie jego właścicielami. jak płaski krajobraz otaczający Bloomington. Równie proste są wizja i cel State Farm. małe i początkujące przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa międzynarodowe). edukacyjne. które wnosili ich krewni w Chicago. Przypomnij sobie ostatni projekt lub zadanie grupowe. Dowiedz się. w stanie Illinois. Wyjaśnij. a jej kultura organizacyjna jest tak spokojna i nie podlegająca zmianom. jakie rolę odgrywa.64) Pytania kontrolne Pytania przeglądowe 1. Jakie podstawowe działania obejmuje proces zarządzania? W jaki sposób są one wzajemnie powiązane? 2. 9.. Chociaż jej podejście do podstawowej działalności niewiele się zmieniło od czasu.. jego celem było stworzenie „uczciwej malej spółki ubezpieczeniowej”. Ponieważ State Farm jest towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych. a za główne źródło jej sukcesu można uznać mocne związanie kierownictwa firmy z jej wiejskimi korzeniami oraz wypróbowaną filozofię. jakich umiejętności potrzebuje w swojej pracy.. Pytania analityczne 5. Obejrzyj program telewizyjny. ustalającą standardy. Przykłady i pytania (str. 6.. mawia dyrektor naczelny. gdy przed wielu laty Mecherle przekonywał miejscowych farmerów do sprzedawanych przez siebie polis. 3. Podaj przykład każdej z nich. 62 . emerytowany farmer z Illinois.

• Omówić systemowe i sytuacyjne podejście do zarządzania i wyjaśnić ich możliwości integrowania innych dziedzin zarządzania.. realizując zyski porównywalne jedynie ze znacznie mniejszymi spółkami. w tym badania Hawthorne. ZSRR? 3. w tym ilościową teorię zarządzania i zarządzanie operacyjne. Pytania 1. że jest to działanie skuteczne.agentów. ruch stosunków międzyludzkich oraz zachowania organizacyjne. State Farm zamknęła okres lat siedemdziesiątych wzrostem dwukrotnie szybszym niż przeciętny dla całej branży. Interesy z republikami b. Jakie atuty w sferze zarządzania utrzymały State Farm w czołówce branży? 2. Muszą się przygotować na to.. ponieważ nigdy od swoich korzeni nie odeszła. Jakich szczególnych umiejętności i postaw powinny oczekiwać firmy zachodnie od menedżerów wysyłanych do robienia interesów w republikach b.) Jednakże chyba najważniejsze jest to. • Podsumować i ocenić spojrzenie ilościowe na zarządzanie. jakie mogą się pojawić w trakcie zagospodarowywania przez zachodnie firmy zasobów naturalnych w b. ZSRR (. a badania ankietowe wśród klientów potwierdzają. jak i lokalnym State Farm dąży do utrzymania wizerunku „dobrego sąsiada” z reklam. przy czym wszyscy oni są raczej niezależnymi przedstawicielami niż pracownikami firmy. kiedy wielkie firmy redukują swoją działalność i powracają do swych korzeni. Po czterech latach 80% nowych agentów State Farm nadal pracuje dla firmy. Zarówno na szczeblu regionalnym. z wyraźnym wyprzedzeniem w kategoriach składek. wyjaśnić historyczny kontekst zarządzania. Czy możesz sobie wyobrazić problemy etyczne. Na jakie kwestie etyczne musiała być wrażliwa spółka kontrolowana od wielu lat przez jedną rodzinę? Przykład międzynarodowy 1. State Farm włożyła wiele wysiłku w zatrudnienie kobiet i przedstawicieli mniejszości. Pytania 1. W okresie. . ogólnie rzecz biorąc. State Farm wspomaga ich poprzez 28 w znacznej mierze samodzielnych biur regionalnych. że zamiast pozornie podobnych do siebie „rosyjskich” biurokratów mają za partnerów przedstawicieli narodów i kultur tak samo zróżnicowanych jak narody Europy Zachodniej.. a także omówić prekursorów współczesnej teorii zarządzania. by spółki zachodnie poznały ludzi.. 65 Po przestudiowaniu tego rozdziału powinniście umieć: • Uzasadnić znaczenie historii i teorii zarządzania. Jakie zachęty mogą przyciągnąć dobrego menedżera do pracy w b. • Podsumować i ocenić spojrzenie klasyczne na zarządzanie. ZSRR? 2. z którymi mają do czynienia. State Farm sprawia kwitnące wrażenie. W latach siedemdziesiątych firma była pozywana do sądu i obwiniana o dyskryminację kobiet w polityce zatrudnienia. co jest wysokim odsetkiem w porównaniu ze średnią dla branży wynoszącą 30%. Biura regionalne angażują nowych agentów – z ogromną starannością i wielkim powodzeniem. • Zidentyfikować i opisać współczesną myśl w dziedzinie zarządzania i współczesne wyzwania zarządzania. Jakie korzyści i niekorzyści możesz dostrzec w przyjętym przez State Farm systemie. Nauczona tym doświadczeniem. ZSRR? Rozdział 2 Cele Ewolucja Zarządzania str. Jej ostrożna polityka inwestycyjna i nieuleganie pokusom wejścia do innych dziedzin działalności uchroniły ją przed niszczącym wpływem wstrząsów finansowych z końca lat osiemdziesiątych.2. w którym agenci są raczej niezależnymi kontrahentami firmy niż jej pracownikami? 3.

robotnicy są chronieni rozmaitymi prawami federalnymi. a teoria jest wiedzą abstrakcyjną. 66 Niektórzy ludzie podają w wątpliwość wartość historii i teorii. Siły społeczne są to normy i warunki. We wczesnym okresie amerykańskiej przedsiębiorczości właściciele na ogół sami zarządzali swoimi firmami. W podobny sposób również siły ekonomiczne. gospodarcze i polityczne nadal wpływają na współczesną teorię zarządzania.Przykład wprowadzający str. same zaś organizacje stają się coraz bardziej wrażliwe na potrzeby robotników9. na podstawie której można planować działania. 66 Ten fragment ma wykazać. Idee wolności i sprawiedliwości w zakładzie pracy coraz bardziej się upowszechniają. Trudno sobie wyobrazić. Potem przedstawimy systemowe oraz sytuacyjne podejścia do teorii zarządzania. albo czynniki związane z systemami gospodarczymi i ogólnymi warunkami i tendencjami . że historia nie ma żadnego odniesienia do współczesnego społeczeństwa. głosił: „Opinia publiczna? Do diabła z opinią publiczną”. Na koniec omawiamy popularne teorie zarządzania z lat osiemdziesiątych i niektóre współczesne wyzwania zarządzania. Historyczny kontekst zarządzania str. iż znajomość teorii. Zrozumienie sił społecznych. wyzbytą praktycznej użyteczności. Dlaczego historia? Zrozumienie historycznego kontekstu zarządzania daje poczucie ciągłości historycznego dziedzictwa i może pomóc menedżerom w unikaniu błędów popełnionych przez innych. Z początku robotnicy otrzymywali symboliczną płacę i w swej pracy byli całkowicie zdani na łaskę i niełaskę pracodawcy. 65 ( . jednakże przed laty była ona odzwierciedleniem siły i postawy biznesu w społeczeństwie.. W miarę jednak rozrastania się przedsiębiorstw. który i wam pozwoli na lepszą ocenę znaczenia historii we współczesnym życiu gospodarczym. Owe siły społeczne. Zrozumienie sił ekonomicznych. Dlaczego teoria? Teoria dostarcza po prostu ram pojęciowych dla wiedzy. do ich prowadzenia zaczęto zatrudniać zawodowych menedżerów. którymi odznacza się dana kultura. a zaciekłe strajki dzieliły pracowników i kierownictwa firm. Vanderbilt np. Ich argumenty są zwykle oparte na założeniu. dla których pracowali. które pomagają zintegrować trzy tradycyjne spojrzenia. Dzisiejsi robotnicy poczynili jednak wielkie postępy. Na przestrzeni lat nastąpiły ogromne zmiany w umowie społecznej pomiędzy robotnikami i przedsiębiorstwami. 68 Myśl w dziedzinie zarządzania kształtowała się przez całe wieki pod wpływem trzech głównych zespołów sił. behawioralne i ilościowe. by dziś taka arogancja mogła być tolerowana. Znaczenie teorii i historii str. w tym też okresie zaczęła się organizować siła robocza. jak i historii może być przydatna dla praktyków zarządzania..) Rozdział niniejszy przedstawia przegląd historii i ewolucji myśli w dziedzinie zarządzania. Ustalamy następnie historyczny kontekst zarządzania i ukazujemy ważnych prekursorów teorii zarządzania. Rola teorii i historii w zarządzaniu str. Następnie omówimy trzy tradycyjne spojrzenia na zarządzanie – klasyczne. Rozpoczynamy od określenia historycznego kontekstu zarządzania. Robotnicy w większych organizacjach często byli traktowani z pogardą.

Czynniki te wywierają zarówno ogólny.. mogą czasami zakwestionować te założenia. . Po przejściu takiego właśnie kursu Orr zaczął załatwiać zgłoszenia serwisowe i stwierdził. które leżą u podstaw głównej części teorii zarządzania.) Zrozumienie sił politycznych.. Tak np. nowych podejść do zarządzania.. że firma fałszywie przedstawia przyczyny swego bankructwa. że technicy spędzają znaczną część swojego czasu pracy nie na naprawie sprzętu. uznające wszechstronne wzajemne powiązania wszystkich aspektów środowiska. Źródła: . który ma przepis na to. jak i konkretny wpływ na teorię zarządzania. a na wyjaśnianiu klientom sposobu jego obsługi. Antropolodzy mogą dostrzec takie sprawy dotyczące kultury korporacji. W tej części rozdziału opisujemy zarządzanie w starożytności i wskazujemy ważnych pionierów zarządzania.. wpłynęły na kształt teorii zarządzania. Mimo znacznych różnic dzielących te podejścia.. Na przykład antropolog Julian Orr zapragnął zbadać. Również i filozofowie dowiedli. jak lepiej zarządzać zmianami i organizacją przyszłości. antropolodzy są dość często stereotypowo postrzegani jako badacze. którzy lepiej się czują studiując egzotyczne kultury niż amerykańskie życie gospodarcze. które mogły umknąć uwadze ludzi pracujących w tej kulturze od lat. a czasopisma naukowe z tej dziedziny pełne są świeżych idei i teorii pokazujących. zarządzanie uprawiano od tysiącleci. W szerszej skali sama podstawa funkcjonowania większości przedsiębiorstw amerykańskich . Prekursorzy teorii zarządzania str. Spostrzeżenie to powinno pomóc Xeroxowi w poprawieniu programu szkoleniowego. jak najlepiej pracować z ludźmi i kierować nimi w organizacjach. Doktor filozofii pracujący w firmie doradztwa gospodarczego wykorzystuje swoje wykształcenie w dziedzinie logiki do takich praktycznych celów.) Zarządzanie w praktyce str. A jednak często najbardziej radykalne zmiany w dziedzinie zarządzania są wynikiem wkładu wielu ludzi spoza tej dziedziny.pogoń za zyskiem . Siły polityczne obejmują instytucje sprawujące władzę polityczną.w gospodarce. że organizacje przyszłości muszą się koncentrować na ludziach i przyjąć spojrzenie systemowe. (. (.radykalnej zmiany motywacji i sposobu ich funkcjonowania .została zakwestionowana przez myślicieli z dyscyplin tak różnorodnych jak fizyka kwantowa. którzy całe życie poświęcili studiowaniu zarządzania i zachowań organizacyjnych. Zarządzanie w starożytności.. Przy tak szybkich zmianach rynków i środowiska gospodarczego nikt nie może sobie pozwolić na ignorowanie poważnego wizjonera z jakiejkolwiek specjalności. jak przekonanie trybunału upadłościowego. że ich dyscyplina może się przyczynić do poprawy kondycji finansowej firmy. a jednak sektor prywatny zatrudnia rekordową wprost ich liczbę. nieobciążeni tradycjami i założeniami. cybernetyka i religia.są na ogół zgodni. w jaki sposób Xerox mógłby poprawić swój długotrwały i kosztowny program szkoleniowy dla techników serwisu. a także ogólną politykę i postawę rządu wobec działalności gospodarczej. występując w obronie cennych. ci. Autsajderzy. 70 Mimo iż duże przedsiębiorstwa istnieją zaledwie kilkaset lat. którzy nawołują do „nowego paradygmatu” amerykańskich organizacji . 69 Wkład spoza dyscypliny Są teoretycy. a technikom obsługi w lepszym zaspokajaniu potrzeb klientów.

. jak i ilościowe spojrzenie na zarządzanie..Egipcjanie stosowali przy budowie piramid takie funkcje zarządzania. jego idee wywarły tak wielki wpływ na Dalekim Wschodzie. jak systemy udziału w zyskach. który żył około 500 lat p. jego idee zostały później rozwinięte w behawioralnym podejściu do zarządzania.n. Hongkong i Singapur dołączyły do Japonii jako ważne źródło wyrobów. koncentrował uwagę na efektywności produkcji.. W tym sensie jego praca wyprzedziła zarówno klasyczne. Deming przekonywał japońskich przedsiębiorców by skoncentrowali się na ciągłej poprawie swoich działań poprzez rozpoznanie i usuwanie marnotrawstwa w każdym aspekcie pracy. był jednym z pierwszych menedżerów. Charles Babbage (1792 .e.1858). Platon w 350 p. że robotnicy mają prawo do poszanowania i godności. Pod wieloma względami Babbage był twórcą nowoczesnej teorii i praktyki zarządzania. Deming był orędownikiem nowego podejścia do zarządzania.e. Robert Owen (1771 . Aleksander Wielki posługiwał się sztabową organizacją w koordynacji działań w toku swoich kampanii wojennych. angielski matematyk. a także idei w dziedzinie zarządzania. organizowanie i kontrolowanie. by pomóc odbudować japońską gospodarkę. Wychodził z założenia. Jedną z głównych postaci. że większa troska o robotnika zaowocuje zwiększoną produkcją. przekazywanych do Stanów Zjednoczonych. która po drugiej wojnie światowej pojechała do Japonii. opisał specjalizację pracy.1871). chińskiego urzędnika. że najwyższym zaszczytem dla firmy japońskiej jest zdobycie Nagrody Deminga.. Powoli jednak zachodni menedżerowie przekonywali się. który dostrzegł znaczenie zasobów ludzkich organizacji. importując takie elementy azjatyckiego stylu zarządzania. dr W. Waltera Shewharta. Edwards Deming. Cesarstwo rzymskie rozwinęło dobrze wykształconą strukturę organizacyjną. że tajemnica sukcesu „pięciu smoków” nie tkwi w jakiejś szczególnej technice. brytyjski przemysłowiec i reformator. Owen. dlatego też był zwolennikiem takich rozwiązań. Alfarabii wyliczył kilka cech przywództwa w 900 roku n.. opartego na statystycznych koncepcjach innego Amerykanina. jak i we współczesności. Spojrzenie globalne str. Na temat praktyk i koncepcji zarządzania wypowiadał się Sokrates w 400 roku p. jak efektywne wykorzystanie pomieszczeń i materiałów. jak planowanie. Babbage wiązał wielkie nadzieje z podziałem pracy i był orędownikiem zastosowania matematyki do takich problemów. lecz w całej filozofii. Pionierzy zarządzania. Do jego czasów na robotników fabrycznych patrzono w bardzo podobny sposób jak na maszyny czy sprzęt. Rozumiał. był przekonany. Poważniejsze badania nad zarządzaniem zaczęły się rozwijać dopiero w XIX wieku. niektóre nowocześniejsze elementy zarządzania dalekowschodniego zrodziły się w Stanach Zjednoczonych. Początkowo niektóre firmy zachodnie próbowały dorównać sukcesom swoich dalekowschodnich rywali. jak kółka jakości czy obozy szkoleniowe dla kadry kierowniczej. który sam był właścicielem fabryk. był amerykański statystyk. W sferach gospodarczych Zachodu z podziwem obserwowano zwycięski pochód „pięciu smoków” z jednej gałęzi do drugiej.. zakorzenionej zarówno w czasach bardzo odległych. Jak na ironię. 72 Powstanie zarządzania na Dalekim Wschodzie W latach osiemdziesiątych tego stulecia Korea Pd.e.n.e.. nazwanej . Mimo że firmy zachodnie dopiero niedawno zaczęły zwracać uwagę na prace Deminga. Babbage dostrzegał jednak również element ludzki. że harmonijne stosunki pomiędzy kierownictwem i siłą roboczą mogą przynosić korzyści obu stronom.n. Tajwan.. Mimo że nie znalazł naśladowców wśród sobie współczesnych. Niektóre aspekty dalekowschodniego zarządzania można prześledzić wstecz aż do Konfucjusza.

Dlatego menedżerowie zaczęli poszukiwać sposobów bardziej efektywnego wykorzystywania siły roboczej. Naukowe zarządzanie str. Jedną z pierwszych posad Taylora była praca brygadzisty w Midvale Steel Company w Filadelfii. Po opuszczeniu Midvale Taylor pracował jako konsultant dla kilku firm. Franka Gilbretha (1868-1924). pełniej.) Zdobywając te doświadczenia.U. Właśnie w Midvale obserwował on zjawisko. Ich pojawienie się było zarówno naturalnym przedłużeniem wspominanych przed chwilą pionierskich prac... ucząc się. które nazwał spowalnianiem pracy. które zdają się sprawdzać w przypadku „pięciu smoków”. Lilian Gilbreth (1878-1972). Gospodarka się rozwijała. Spojrzenie klasyczne str. Taylor badał i mierzył czas każdego elementu pracy robotników stalowni. Taylora (1856-1915). Klasyczne spojrzenie na zarządzanie obejmuje dwa różne podejścia: „naukowe zarządzanie” Taylora i „zarządzanie administracyjne” Fayola (klasyczną teorię organizacji).spowalnianie pracy Pracownicy celowo pracują w tempie wolniejszym od możliwego. które złożyły się na to. • naukowe zarządzanie Podejście do zarządzania zajmujące się poprawą wyników osiąganych przez poszczególnych robotników.. (Uwagi: Nieco inaczej. jak i wynikiem ewolucji wielkich przedsiębiorstw i praktyki zarządzania.. • podejście klasyczne Składa się z dwóch wyodrębnionych gałęzi: naukowego zarządzania i zarządzania administracyjnego (klasycznej teorii organizacji). Być może jednak zachodni menedżerowie będą mogli zacząć nadrabiać zaległości. Określił. kapitał był łatwo dostępny. ■ Fryderyk Taylor był pionierem w dziedzinie wydajności pracy. że nie mogą osiągnąć postępu przez proste kopiowanie technik.jego imieniem. którzy mieli te funkcje wykonywać. Idee te stanowią pierwsze dobrze rozwinięte ramy teoretyczne zarządzania. co . . Innowacje te przyniosły poprawę jakości wyrobów i lepsze morale pracowników.. Przyp. sformułował podstawowe idee. Reagując na tę potrzebę. 15 prezentowanej literatury.. Do wczesnych orędowników naukowego zarządzania zaliczamy Fredericka W. Główną rolę odgrywał Taylor. Z. Potem wprowadził akordowy system wynagrodzeń. 73 Spojrzenie klasyczne na zarządzanie wykształciło się w pierwszych latach naszego stulecia. Przedsiębiorstwa zachodnie nauczyły się już. Taylor sformułował również podstawowe idee naukowego zarządzania. ale jednocześnie panował niedobór rąk do pracy. w jaki sposób menedżerowie z Dalekiego Wschodu łączą stare i nowe nauki. Wprowadził liczne innowacje w sposobie projektowania stanowisk pracy i w sposobach szkolenia pracowników. co powinien wytwarzać robotnik. (. przedstawia koncepcje Deminga John Bank w swojej książce „Zarządzanie Przez Jakość” – poz. a następnie zaprojektował najbardziej efektywny sposób wykonywania poszczególnych elementów danego zadania. 73 Wydajność jako poważny problem gospodarczy pojawiła się w ciągu kilku pierwszych lat naszego stulecia.). eksperci zaczęli się koncentrować na sposobach poprawy wyników osiąganych przez pojedynczych robotników. Ich praca doprowadziła do powstania naukowego zarządzania. Henry Gantta (1861-1919) i Harringtona Emersona (1853-1931)14.

by dać wskazówki innym menedżerom. dziennie.1.. Administracja przemysłowa i ogólna. Był on również orędownikiem wyspecjalizowanych kół kierowniczych. 75 Podczas gdy naukowe zarządzanie zajmuje się pracą poszczególnych pracowników. Dyscyplina .. jeden przełożony .. opracował inne techniki poprawy rezultatów pracy robotnika. którzy umniejszali jego zasługi.... praca zespołowa... Podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu . duch zespołu.. Jako francuski przemysłowiec.... Po zakończeniu kariery jako oficer armii9 brytyjskiej.. Jedno z najbardziej interesujących osiągnięć Franka Gilbretha dotyczyło sztuki układania cegieł.. Inicjatywa . przyczyniła się do ukształtowania psychologii przemysłu. Esprit de corps (harmonia) . pracując już samodzielnie.. (.nazwano później naukowym zarządzaniem. Tablica 2.. (. zarządzanie administracyjne koncentruje się na zarządzaniu całą organizacją. Autorytet ..... Fayol przez dłuższy czas nie był znany amerykańskim menedżerom i uczonym. Gilbrethowie i Grant. wniosła również sporo do kierowania personelem. stosując naukowe zarządzanie. Do dziś stosuje się jedną z nich.) Również i Lilian Gilbreth wniosła ważny wkład do kilku różnych dziedzin pracy. Głównymi twórcami kierunku administracyjnego byli Henri Fayol (1841-1925). Henri Fayol był najwybitniejszym rzecznikiem kierunku administracyjnego w zarządzaniu.. Stosując jego zasady.. Lyndall Urwick stał się uznanym . również Harrington Emerson był doradcą organizacyjnym. że koleje mogłyby zaoszczędzić 1 mln dol.) Podobnie jak Taylor. nazwaną „wykresem Granta”.. przewodzenia i kontrolowania...) Małżeństwo współczesnych Taylorowi Franka i Lilian Gilbrethów tworzyło zespół inżynierów przemysłowych. Współpracował on z Taylorem w firmach Midvale. Fayol jako pierwszy określił specyficzne funkcje kierownicze planowania. Później. Innym twórcą naukowego zarządzania był Henry Gant.. Jako biegły.. Hierarchia . jeden kierownik . Max Weber (1864-1920) i Chester Barnard (1886-1961)... Stabilizacja personelu ... jak i oddzielnie. Prace Taylora wywarły wielki wpływ na przemysł Stanów Zjednoczonych. Lyndall Urwick (1891-1983). Był przekonany.. aż do wydania jego najważniejszej pracy. Byli jednak i tacy. przetłumaczonej na angielski w 1930 r. Centralizacja ... (. Zarządzanie administracyjne str.... Zasady sprawnego zarządzania według Fayola (wyciąg) Podział pracy .. sprawiedliwe . Sprawiedliwość .. Gilbrethowie opracowali liczne techniki i strategie eliminacji nieefektywności.... Czerpiąc ze swych doświadczeń w pracy kierowniczej próbował on usystematyzować praktykę zarządzania. Jedność kierownictwa . Wynagrodzenie ..18.. że funkcje te trafnie odzwierciedlają treść procesu zarządzania. Ład . Emerson utrzymywał. organizowania. Pracując zarówno wspólnie. Jedność rozkazodawstwa ... specjalizacja . wiele organizacji osiągnęło przyrost sprawności.

. Od 1895 r. Osiągnięcia i ograniczenia spojrzenia klasycznego str. Trzecie ograniczenie klasycznej teorii zarządzania polega na słabości roli jednostki w organizacjach. Mimo że Max Weber żył i pracował w tym samym okresie co Fayol i Taylor . Stworzyło podstawy do dalszego rozwoju teorii zarządzania. jego wkład został dostrzeżony i uznany dopiero po latach.2. . nieodpowiednie w pewnych sytuacjach. Należy jednak również zdawać sobie sprawę z ograniczeń klasycznej perspektywy. omówionej szczegółowo w rozdziale 11. Twórcy ujęcia klasycznego pierwsi skupili uwagę na zarządzaniu jako znaczącym polu badań. Spojrzenie klasyczne jest podstawą. Wskazało kluczowe procesy. były prezes New Jersey Bell Telephone Co. obecne organizacje są często bardzo złożone i podlegają nieustannym zmianom. Ograniczenia. dynamicznych i złożonych.19. jeśli podwładny je rozumie. które i dziś są uznawane za istotne. organizowania i kontrolowania. że podwładni oceniają zasadność poleceń przełożonego i następnie decydują. Osiągnięcia. jak o tym będzie jeszcze mowa. a jego najważniejsza praca została przetłumaczona na angielski dopiero w 1947 r. .. jako narzędziem obniżki kosztów i zwiększenia wydajności. Polecenie zostanie zaakceptowane. czy je zaakceptować. Naukowe zarządzanie koncentrowało się na pracownikach organizacji i na sposobach podniesienia ich wydajności. funkcje i umiejętności kierownicze. na której rozwinęły się wszystkie późniejsze teorie. Teoria ta zajmowała się stabilnymi. jest zdolny je wykonać i uważa je za właściwe. Kilka aspektów ujęcia klasycznego ma ważne znaczenie dla dalszego omówienia w tej książce np. Praca Webera na temat biurokracji stworzyła podwaliny współczesnej teorii organizacji. Połączył on naukowe zarządzanie z dorobkiem Fayola i innych teoretyków kierunku administracyjnego. w której zaproponował ważną teorię akceptacji autorytetu. Rolę tę w sposób znacznie pełniejszy ujmuje podejście behawioralne. do połowy lat trzydziestych XX wieku. Ważny wkład do zarządzania wniósł Chester Barnard. Spojrzenie behawioralne str. 77 Osiągnięcia i ograniczenia klasycznego podejścia zostały ujęte zbiorczo we tablicy 2. Twierdził on. Bardziej odpowiednie dla stabilnych i prostych organizacji niż dla organizacji współczesnych. (wyciąg) Ogólne podsumowanie. ponowne zainteresowanie tym podejściem w ostatnich latach.. Okres największego zainteresowania. Wybitnymi teoretykami kierunku administracyjnego było Henri Fayol. Spojrzenie klasyczne obejmowało dwa główne kierunki. Trafność spostrzeżeń Barnarda wzmacnia jego doświadczenie w pracy na najwyższych szczeblach kierowniczych. planowania. Koncepcja biurokracji. Zaproponowała też uniwersalne wytyczne. Często zalecało uniwersalne procedury.teoretykiem i konsultantem zarządzania.. Urwick jest ceniony nie tyle za własne oryginalne osiągnięcia. Uznanymi pionierami naukowego zarządzania byli Frederick Taylor. organizowania i kontrolowania. Przyczynił się również do postępu nowoczesnego myślenia na temat funkcji planowania.2. w swojej książce The Functions of the Executive (Funkcje dyrektora)20. Tablica 2. a wiele spostrzeżeń tego ujęcia zachowuje do dziś aktualność. oparta jest na racjonalnym zestawie wytycznych do kształtowania struktury organizacji w sposób najbardziej efektywny. ile za syntezę i interpretację prac innych. prostymi organizacjami. Weber był niemieckim socjologiem. które nie pasują do każdej organizacji.. Kierunek administracyjny koncentrował się na całej organizacji i na sposobach uczynienia jej bardziej sprawną i skuteczną. 78 Pierwsi zwolennicy kierunku klasycznego w zasadzie patrzyli na organizację i stanowiska pracy z mechanicznego punktu widzenia: organizacja była dla nich maszyną a .

iż płace okazały się mniej istotnym bodźcem określającym wielkość produkcji niż społeczna akceptacja.. Pierwsze badanie obejmowało zmianę oświetlenia miejsca pracy wybranej grupy robotników i porównanie jej konsekwencji dla wydajności z wydajnością innej grupy. Ten wzrost wydajności utrzymywał się nawet po powrocie do poprzednich warunków oświetlenia. Krótko mówiąc. początkowo wspierane przez General Electric Co. Robotnice starały się utrzymywać w przyjętej normie. nazywano „dłubaczami” [chisters].. doprowadziły Mayo i jego współpracowników do wniosku.robotnicy – jej trybami. O dziwo. która pracowała przy niezmienionym oświetleniu. które wytwarzały mniej. zwalniały tempo. w tym program wywiadów obejmujący kilka tysięcy robotników. (. że większość teoretyków kierunku klasycznego uznawała rolę jednostek. które te wewnętrzne normy przekraczały. Za ojca psychologii przemysłowej uchodzi Hugo Münstberg (1863-1916). jak i Follet wnieśli ważny wkład do rozwoju behawioralnego podejścia do zarządzania. dostrzegając znaczenie procesów behawioralnych w miejscu pracy. koncentrowali się oni jednak na kontrolowaniu i standaryzacji zachowania tych jednostek. pracownik powinien zawsze dążyć do maksymalizacji swojej płacy. ■ Badania w Hawthorne były cyklem pierwszych eksperymentów koncentrujących się na zachowaniu w pracy. Akordowe systemy płac nie działały dlatego.. Natomiast spojrzenie behawioralne kładło znacznie większy nacisk na indywidualne postawy i zachowania oraz procesy grupowe. że element ludzki ma w pracy ogromne znaczenie. Eksperymenty Hawthorne str. by uniknąć nadprodukcji. Tymczasem Mayo i jego współpracownicy stwierdzili. otrzymywały miano „naganiaczy” [rate busters]. Ruch na rzecz stosunków międzyludzkich (human relations) str. stosująca pojęcia psychologii do środowiska przemysłowego. Zgodnie z wcześniejszymi teoriami. Pracownice. Spojrzenie behawioralne rozwijane było przez wielu autorów i przedstawicieli różnych kierunków teoretycznych. Dochodząc do tego poziomu.) Inny eksperyment polegał na ustaleniu akordowego planu zachęt płacowych dla grupy dziesięciu robotników montujących końcówki dla central telefonicznych. prowadzone były przez Eltona Mayo i jego współpracowników23. jak zmienia się wydajność pod wpływem zmian warunków pracy. (. 80 . po zwiększeniu oświetlenia dla jednej grupy rosła wydajność obu. że ludzkie zachowanie w miejscu pracy ma znacznie większe znaczenie. Badania te i późniejsze eksperymenty doprowadziły naukowców do wniosku. W jednym z eksperymentów badacze starali się odpowiedzieć na pytanie. by uzyskać akceptację grupy. wybitny psycholog niemiecki.) Inne badania. że grupy być może po raz pierwszy były obiektem szczególnej uwagi i przychylnego zainteresowania nadzoru. Na przykład w eksperymencie z manipulowaniem oświetleniem uzyskane wyniki powiązano z faktem. procesy indywidualne i społeczne odgrywały poważną rolę w kształtowaniu postaw i zachowań robotników24. Innym ważnym orędownikiem behawioralnego podejścia do zarządzania była Mary Parker Follet. Jednym z takich kierunków była psychologia przemysłowa. niż dotąd sądzono. Badania. wytwarzając możliwie najwięcej jednostek produktu. 79 Z pewnością zarówno Münstberg. te zaś. jednakże pierwotnym jego katalizatorem był cykl badań przeprowadzonych w pobliżu Chicago w zakładzie Hawthorne firmy Western Electric w latach 1927 – 1932... Mimo. Mayo był pracownikiem naukowym i konsultantem w Uniwersytecie Harvarda. że sama grupa nieformalnie ustaliła właściwy poziom produkcji dla swych członków.

.. Ludzie są przywiązani do celów w stopniu odpowiadającym osobistym nagrodom. układające się w hierarchię i obejmujące bodźce pieniężne oraz społeczną akceptację26. jeśli w ogóle było trafne28. by skłonić ich do pracy na rzecz realizacji celów organizacji....... który zrodził się na gruncie eksperymentów Hawthorne i który przez wiele lat był popularnym podejściem do zarządzania. Ponieważ ludzie nie lubią pracować.......... Teorię X i teorię Y opracował Douglas McGregor.............. Na przykład..3.. Uznaje ono.... założenie..... Teoria X i teoria Y założenia teorii X 1. Maslow wysunął teorię sugerującą. ...... pragną unikać odpowiedzialności.. Ludzie są wewnętrznie motywowani do osiągania celów. 81 Münsterberg.... Jednakże współcześni teoretycy zauważyli..... to raczej zadowolenie pojawia się na skutek dobrych wyników....... która jest być może najbardziej znaną teorią w ramach kierunku stosunków międzyludzkich.. którzy walnie przyczynili się do rozwoju tego kierunku... 5.... We właściwych warunkach ludzie dążą do odpowiedzialności oraz ją podejmują. że robotnicy reagują przede wszystkim na społeczny kontekst pracy....... Ludzie zdolni są do nowatorskiego podejścia do rozwiązywania problemów organizacji.. Do autorów. Był przekonany... że zachowanie jest czymś znacznie bardziej złożonym.. Twierdził on... praca jest naturalną częścią ich życia. Maslow. Wyciąg z tablicy 2. 6...... włączając w to przygotowanie społeczne. że wiele twierdzeń zwolenników podejścia od strony stosunków międzyludzkich miało uproszczony charakter i niewłaściwie opisywało zachowanie w procesie pracy.. nie jest ich warunkiem (Problemy te są omawiane w rozdziale 14).... okazało się mało istotne... 4.... że troska menedżera o robotników doprowadzi do wzrostu zadowolenia... muszą ich kontrolować........3)27. że teoria Y jest najlepszą filozofią dla wszystkich menedżerów. by nimi kierowano. McGregor i inni wnieśli wartościowy wkład do zarządzania.............. normy grupowe oraz dynamikę kontaktów międzyludzkich.... Jeżeli już. kierować nimi i grozić im karami. Dziedzina zachowania organizacyjnego czerpie z szerokiej. 2. do których są przywiązani... Hierarchię Maslowa. W 1943 r...Ruch na rzecz stosunków międzyludzkich....... jakie otrzymują za osiągnięcie tych celów. Założenia teorii Y 1..... Ich ambicje są niewielkie........... ale w najczęstszych warunkach organizacyjnych ich możliwości intelektualne są wykorzystywane tylko częściowo................ Pojawienie się zachowania organizacyjnego str.. Ludzie nie lubią pracować i starają się unikać pracy. ekonomii i medycyny.. Ludzie wolą......... niżby mogli sądzić zwolennicy ruchu nas rzecz stosunków międzyludzkich.... Współczesne behawioralne spojrzenie na zarządzanie jest znane jako podejście od strony zachowania organizacyjnego.. podczas gdy teoria Y reprezentuje podejście od strony stosunków międzyludzkich.... tablica 2.... ....... Ludzie nie wykazują przyrodzonej awersji do pracy.... .. zmuszać.. przedstawiono szczegółowo w rozdziale 14. Podstawowe założenie tego ruchu polegało na przyjęciu.. że teoria X najlepiej przedstawia poglądy naukowego zarządzania.. postawił tezę........ menedżerowie. antropologii.... że człowiek jest motywowany przez potrzeby... Mayo... 3.. Ludzie nie są głupi. pragną też bezpieczeństwa.... interdyscyplinarnej podstawy psychologii... które z kolei zaowocuje poprawą wyników25... należeli Abraham Maslow i Douglas McGregor............ iż zadowolenie robotnika prowadzi do poprawy wyników.. Istotę ruchu na rzecz stosunków międzyludzkich najlepiej pokazać na przykładzie modelu teorii X i teorii Y Douglasa McGregora (zob.. socjologii........ 2...... 3.....

Dziedzinę tę cechuje też zorientowanie sytuacyjne (omówione w dalszej części rozdziału). i upowszechniło przekonanie. Procesy te są istotnymi elementami współczesnej teorii zarządzania. do końca lat czterdziestych. zawiera skrótową prezentację spojrzenia behawioralnego i wylicza osiągnięcia i ograniczenia tego podejścia. Osiągnięcia i ograniczenia spojrzenia behawioralnego str. Obecnie menedżerowie chętniej uznają znaczenie procesów behawioralnych. jak i w Stanach Zjednoczonych uformowano zespoły składające się z menedżerów. dynamiki grupowej i innych procesów interpersonalnych w organizacjach. Spojrzenie ilościowe str. współczesne odgałęzienie kierunku behawioralnego.Ograniczenia Złożoność zachowania indywidualnego utrudnia jego trafne przewidywanie. natomiast spojrzenie ilościowe rozwinęło się w pełni dopiero w czasie II wojny światowej. Podejście klasyczne zrodziło się w pierwszych latach naszego wieku. Zachowanie organizacyjne. traktując pracowników już nie tylko jako narzędzia. W czasie wojny zarówno w Anglii. Podważyło pogląd. Abraham Maslow oraz Douglas McGregor. motywacja. . przywództwo. polityka organizacyjna. grupowych i organizacyjnych29. To. Ruch na rzecz stosunków międzyludzkich.Okres największego zainteresowania Stosunki międzyludzkie cieszyły się szczytowym zainteresowaniem w okresie od 1931 r. których zadaniem była pomoc armii w bardziej sprawnym i skutecznym wykorzystywaniu zasobów do prowadzenia działań wojennych. konflikt międzyludzki oraz struktura i projekt organizacji30. dynamika grupowa. Tablica 2. Współczesne rezultaty badań uczonych rozwijających kierunek behawioralny często nie docierają do menedżerów praktyków w formie dla nich zrozumiałej. powstało pod silnym wpływem koncepcji zachowania organizacyjnego. stres. Nie zawsze spotyka się z akceptacją i zrozumieniem menedżerów praktyków.Kierunek ten przyjmuje całościowe spojrzenie na zachowanie i odnosi się do procesów indywidualnych. Głównymi przedstawicielami tego ruchu byli Elton Mayo. Ważnymi tematami są: zadowolenie z pracy. ale i cenne zasoby.Ogólne podsumowanie Spojrzenie behawioralne koncentruje się na zachowaniu pracownika w kontekście organizacyjnym. podejście behawioralne zaczęło wyłaniać się w latach dwudziestych i trzydziestych. czerpie z interdyscyplinarnej podstawy i dostrzega złożoność ludzkiego zachowania w układzie organizacyjnym.13) i przewodzenia (rozdziały 14 .17). zastąpił kierunek naukowego zarządzania w roli dominującego podejścia do zarządzania w latach trzydziestych i czterdziestych. pobudzony narodzinami psychologii przemysłowej. 83 Najnowszą z trzech głównych szkół myślenia o zarządzaniu jest spojrzenie ilościowe. urzędników państwowych i pracowników naukowych.4. (wyciąg) . Główne osiągnięcia wiążą się ze sposobem. że pracownicy są narzędziem. 82 Tabela 2.Osiągnięcia Podejście to przyniosło ważne wnioski badawcze w dziedzinie motywacji. . w jaki podejście to zmieniało sposób myślenia menedżerów. co mamy do powiedzenia na temat organizowania (rozdziały 10 . Jednocześnie zachowanie organizacyjne jest nadal koncepcją bardzo nieprecyzyjną jako narzędzie przewidywania zachowania. Wiele koncepcji behawioralnych nie zostało dotąd w ogóle wprowadzonych w życie ze względu na niechęć menedżerów. Osiągnięcia szkoły behawioralnej nadal czekają na pełne spożytkowanie. . Kierunek zachowania organizacyjnego powstał w końcu lat pięćdziesiątych i jest obecnie przedmiotem wielkiego zainteresowania badaczy i menedżerów . że są oni raczej cennym zasobem.4.

Ogólne podsumowanie Spojrzenie ilościowe koncentruje się na zastosowaniu modeli i procesów matematycznych do sytuacji kierowniczych.. wyboru lokalizacji zakładów produkcyjnych i planowania magazynów.) Wszystkie te techniki i procedury stosowane są bezpośrednio do operacji. mogą wykorzystywać realistyczną symulację komputerową do badań nad zachowaniem się konstrukcji samochodów w czasie kolizji. Ponadto modele matematyczne wymagają zazwyczaj przyjęcia zestawu pewnych założeń. tacy producenci samochodów jak . W początkowych latach swego rozwoju ilościowa teoria zarządzania skupiała się na modelach. Podejście ilościowe ma dwie gałęzie: ilościową teorię zarządzania i zarządzanie operacyjne. zarządzanie ilościowe koncentruje się na podejmowaniu decyzji. wraz z upowszechnieniem się komputerów osobistych. Na przykład. jak . Techniki zarządzania operacyjnego zajmują się. modelach matematycznych oraz wykorzystaniu komputerów.5. Ich wykorzystanie omawiamy szerzej w rozdziale 19. ale i pewne ograniczenia. Niektórzy sądzą. (.. zaczęły używać tych technik do rozmieszczenia pracowników. również podejście ilościowe ma ważne osiągnięcia... Skrótowo przedstawiono je w tabeli 2.5. Model matematyczny jest uproszczonym przedstawieniem systemu. techniki wywodzące się z ilościowej teorii zarządzania stały się bardziej wyrafinowane.. wspomaganiem organizacji w bardziej efektywnym wytwarzaniu produktów lub usług i można je zastosować do szerokiej gamy problemów33. efektywności ekonomicznej. ogólnie rzecz biorąc. Zarządzanie operacyjne Zarządzanie operacyjne jest nieco mniej zmatematyzowane i mniej skomplikowane statystycznie niż ilościowa teoria zarządzania i może być zastosowane bezpośrednio do sytuacji kierowniczych. są one jednak również pomocne w takich dziedzinach jak finanse. Jednakże modele matematyczne nie mogą w pełni wyjaśnić indywidualnych zachowań i postaw. marketing i zarządzanie zasobami ludzkimi. W ostatnich latach. Osiągnięcia i ograniczenia spojrzenia ilościowego str. Tak więc w zasadzie podejście to zajmuje się zastosowaniem metod ilościowych w zarządzaniu. Tablica 2. (wyciąg) . które zwiększyły zrozumienie ogólnych procesów organizacyjnych. Szczególnie użyteczne okazało się w dziedzinie planowania i kontrolowania. równaniach i podobnych formach odzwierciedlania rzeczywistości.. że czas strawiony na dopracowaniu się biegłości w technikach ilościowych zmniejsza jednocześnie tempo nabywania innych umiejętności kierowniczych. Niewątpliwie dostarczyło ono menedżerom wielkiej liczby narzędzi i technik podejmowania decyzji. Konkretniej. Ilościowa teoria zarządzania zajmuje się opracowywaniem modeli . procesu lub relacji. 85 Podobnie jak inne podejścia do zarządzania. które mogą oddalać model teoretyczny od rzeczywistych warunków. Daje im to dokładniejszą informację i pozwala uniknąć kosztów związanych z niszczeniem samochodów w toku „prawdziwych prób”32.Po wojnie niektóre firmy konsultacyjne.. Ilościowa teoria zarządzania Ilościowa teoria zarządzania koncentruje się zwłaszcza na opracowywaniu modeli matematycznych. Właściwie zarządzanie operacyjne można traktować jako formę zastosowania ilościowej teorii zarządzania.

nie należy jednak zapominać o ich współzależności. są samodzielnymi systemami. których oddzielna sprzedaż mogłaby natrafić na trudności36. patrząc na organizację jako na system możemy zidentyfikować cztery podstawowe elementy: nakłady. Jak pokazano na rys.) Spojrzenie systemowe akcentuje również znaczenie podsystemów . wyniki i sprzężenie zwrotne. Modele mogą wymagać nierealistycznych lub bezzasadnych założeń. (. że choć podsystemami organizacji można zarządzać do pewnego stopnia autonomicznie.nakłady . Właściwie całkowite zrozumienie zarządzania wymaga doceniania wszystkich trzech podejść. mogą się one również wzajemnie uzupełniać.. produkcji i finansów . Systemy informowania kierownictwa są systemami opracowanymi dla celów informowania menedżerów. gdyby pracowały osobno. 86 Warto zauważyć. Menedżerowie muszą więc pamiętać. Pierwszy element . We współczesnej Europie banki i spółki ubezpieczeniowe łączą swe wysiłki w celu sprzedaży szerokiej gamy instrumentów finansowych. że klasyczne. Synergia jest ważnym pojęciem dla menedżerów. Mimo że każde z tych trzech spojrzeń przyjmuje odmienne założenia i daje inne prognozy. Ze względu na ich współzależność zmiana w jednym podsystemie może również wpłynąć na inne podsystemy. .Osiągnięcia Opracowanie skomplikowanych technik ilościowych służących pomocą w podejmowaniu decyzji. Na przykład.. Zarządzanie operacyjne koncentruje się bardziej bezpośrednio na zastosowaniu ilościowej teorii zarządzania w organizacjach. niż wynosiłaby łączna suma produkcji każdego z nich. Podejście ilościowe było bardzo użyteczne w procesie planowania i kontrolowania.3. przedstawiając definicję zarządzania. .Ograniczenia Podejście ilościowe nie jest w stanie wyjaśnić czy przewidzieć ludzkich zachowań w organizacjach. 2. kładzie bowiem nacisk na znaczenie zgodnej i skoordynowanej współpracy. są jednak również podsystemami w ramach całej organizacji.systemów w ramach szerszego systemu. Spojrzenie systemowe Spojrzenie systemowe wprowadziliśmy pokrótce w rozdziale 1. Synergia Dwa współpracujące podsystemy produkujące więcej. . System jest wzajemnie powiązanym zespołem elementów funkcjonujących jako całość34. Spojrzenia systemowe i sytuacyjne pomogą nam zintegrować opisane podejścia i rozszerzyć naszą wiedzę na ten temat. procesy transformacji.matematycznych jako pomocy w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów.Okres największego zainteresowania Od lat czterdziestych do chwili obecnej. funkcje marketingu.. że jednostki organizacyjne (albo podsystemy) mogą często działać bardziej skutecznie pracując razem niż oddzielnie.składa się z zasobów rzeczowych. finansowych i informacyjnych pobieranych przez organizację z otoczenia. Synergia sugeruje. Podejścia integrujące str. Matematyczne wyrafinowanie może być osiągane kosztem innych potrzebnych umiejętności. Gdy . behawioralne i ilościowe podejścia do zarządzania nie muszą być ze sobą sprzeczne lub wzajemnie się wykluczać. ludzkich. Entropia wreszcie jest normalnym procesem prowadzącym do rozpadu systemu.. Zastosowanie modeli zwiększyło świadomość i zrozumienie złożonych procesów i sytuacji organizacyjnych.

właściwymi tylko tej sytuacji37. menedżer może lepiej ocenić rolę potrzeb pracownika i jego zachowań w miejscu pracy. behawioralne i ilościowe mogą się wzajemnie uzupełniać oraz że podejścia systemowe i sytuacyjne mogą pomóc w ich zintegrowaniu. Również spojrzenie behawioralne może być przydatne dla współczesnych menedżerów. ponieważ każda organizacja jest jedyna w swoim rodzaju. Takich szerszych rozwiązań dostarcza ujęcie systemowe i sytuacyjne. a zachowanie kierownicze w danej sytuacji jest uwarunkowane elementami niepowtarzalnymi. 2. Zanim przystąpi do realizacji jakichkolwiek planów poprawy. 2. behawioralne i ilościowe można nazwać podejściami uniwersalnymi. Aby rozwiązać problem spadku wydajności. że potrzeba mu szerszej perspektywy. musi dostrzec współzależność jednostek składających się na organizację. Spojrzenie sytuacyjne sugeruje natomiast. 91 . Menedżer powinien niebawem zrozumieć. Jak pokazuje schemat integracyjny na rys. Inaczej to ujmując. technik.4. Szczególne znaczenie mają motywacja. menedżer może sięgnąć do naukowego zarządzania (być może same stanowiska pracy są zaprojektowane nieefektywnie lub też robotnicy są nieodpowiednio wyszkoleni). Schemat integrujący różne podejścia do zarządzania pokazano na rys. że skuteczne zachowanie kierownicze w danej sytuacji nie zawsze może być uogólniane na inne sytuacje. zachowania organizacyjnego (motywacja robotników może być niska. wpływ. może ponieść fiasko. powinien próbować ocenić ich wpływ na inne dziedziny organizacji. można powiedzieć. stosowanie technik zaczerpniętych z kilku szkół sprawdza się lepiej niż próba rozwiązania wszelkich problemów w ramach jednego ujęcia. pojęć i teorii podejścia klasycznego. że spojrzenia klasyczne. Spojrzenie sytuacyjne Innym ważnym wkładem w nowoczesne myślenie o zarządzaniu jest podejście sytuacyjne. Sięgając do współczesnych idei zachowania organizacyjnego. Menedżerowie nie powinni jednak polegać wyłącznie na tych technikach. przewodzenie. Rozwój i wykorzystanie modeli ilościowej teorii zarządzania i zastosowanie metod zarządzania operacyjnego mogą pomóc menedżerom w zwiększeniu ich sprawności i skuteczności. Wyjściową przesłanką tej konstrukcji jest uznanie. Schemat integrujący Zauważyliśmy. nim się weźmie za próbę zastosowania którejś z koncepcji czy idei podpowiadanych przez któreś z trzech podejść. Podejścia klasyczne. a także potrzebę reakcji na niepowtarzalne cechy każdej sytuacji. prócz tego produkcja może być hamowana przez normy grupowe) lub zarządzania operacyjnego (rozkład pomieszczeń może być nieodpowiedni. kiepska gospodarka magazynowa może powodować braki materiałowe). menedżerowie mogą nadal wykorzystywać wiele podstawowych technik naukowego zarządzania. że menedżer. jaki na nią wywiera otoczenie. że uniwersalne teorie nie mają zastosowania. nie powinni również ignorować elementu ludzkiego. komunikowanie się i procesy grupowe.organizacja nie obserwuje sprzężenia zwrotnego z otoczeniem i nie wprowadza odpowiednich korekt. Podejście ilościowe z kolei dostarcza menedżerowi wielu użytecznych narzędzi i technik. . behawioralnego i ilościowego. menedżer musi używać różnych narzędzi..4. Wychodząc z tych podstawowych przesłanek. jako że próbowały one określić najlepszą metodę zarządzania organizacjami.. Współczesne myśli w dziedzinie zarządzania str. W wielu współczesnych sytuacjach naukowe badanie sytuacji roboczych i technik produkcji może wpłynąć na zwiększenie wydajności. Na przykład.

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie teorią i praktyką zarządzania. Zainteresowanie to znajduje odbicie we wzroście sprzedaży na masowym rynku książek poświęconych tej tematyce i w fascynacji takimi charyzmatycznymi dyrektorami, jak Lee Iacocca. W tej części rozdziału podsumujemy niektóre popularne teorie i określimy współczesne wyzwania zarządzania. Popularne teorie zarządzania z lat osiemdziesiątych str. 92 Wielu pisarzy próbowało rozwinąć nowe, wizjonerskie modele i teorie zarządzania. Choć jest jeszcze zbyt wcześnie na ocenę ich wartości, prace takich autorów, jak William Ouchi, Thomas Peters i Robert Waterman, przyciągnęły uwagę wielu menedżerów. Model typu Z. Model typu Z, zgodnie z poglądem Williama Ouchi'ego z 1981 r., jest próbą zintegrowania różnych praktyk gospodarczych rozpowszechnionych w Stanach Zjednoczonych i w Japonii w jeden model pośredni. ... Troska o doskonałość. Inną popularną teorią zarządzania jest tzw. ruch na rzecz doskonałości. Podejście to, po raz pierwszy przedstawione przez Thomasa J. Petersa i Roberta H. Watermana Jr., sugeruje, że „doskonałe” firmy, albo te, które mają długą, znaczoną sukcesami historię, robią pewne rzeczy w sposób systematyczny, który odróżnia je od innych firm. Podstawowy zespół cech, który - jak się zakłada - prowadzi do doskonałości, obejmuje: 1) terminowe załatwianie spraw, 2) ścisły kontakt z klientem, 3) popieranie autonomii i przedsiębiorczości, 4) makymalizację wydajności pracy, 5) wykorzystanie bezpośredniego podejścia do kierowania, 6) zajmowanie się tym, na czym firma zna się najlepiej, 7) utrzymywanie prostej, mało rozczłonkowanej struktury organizacyjnej, 8) jednoczesne popieranie zarówno decentralizacji, jak i centralizacji. Ruch na rzecz doskonałości był również ważnym źródłem inspiracji dla innych teoretyków i naukowców, zajmujących się zarządzaniem, chociaż i on nie ustrzegł się krytyki. Współczesne wyzwania zarządzania str. 93 Sprawą, która czyni pracę menedżera tak emocjonalną, jest nieustanne pojawianie się wciąż nowych wyzwań. W tej części rozdziału wskazujemy i pokrótce omawiamy szereg współczesnych wyzwań, przed którymi stają dziś wszyscy menedżerowie.
• Współczesne wyzwania zarządzania

obejmują globalizację działalności gospodarczej, jakość i wydajność, zmniejszenie rozmiarów produkcji i redukcję personelu, problemy własności, etyki i odpowiedzialności społecznej, a także różnorodność siły roboczej. Globalizacja działalności gospodarczej W rozdziale 1 zaznaczyliśmy, że znaczenie międzynarodowej działalności gospodarczej nieustannie wzrasta. Drobni detaliści handlują towarami z całego świata. Firma w dowolnym kraju może uzyskać fundusze od dowolnego kredytodawcy z Nowego Jorku, Tokio czy Londynu. Międzynarodowe wyzwania stojące przed menedżerami badamy w rozdziale 5. Jakość i wydajność. Innym obszarem zainteresowania, który wyłonił się w ostatnich latach, jest jakość i wydajność. Firmy amerykańskie, próbując zrozumieć tajemnicę sukcesu firm japońskich i zachodnioniemieckich, przekonały się, że ich zagraniczni odpowiednicy mają przewagę w

jakości. Do problemów tych ustosunkujemy się w kilku rozdziałach, zwłaszcza w rozdziale 19. Zmniejszenie rozmiarów produkcji i redukcja personelu. Problemy redukcji i cięć omawiamy w rozdziale 12. Własność. (...) Omawiamy te problemy w rozdziałach 3 i 7. Etyka i społeczna odpowiedzialność. Kwestie te są omawiane w rozdziale 4. W tym samym rozdziale porusza się pokrewny kompleks zagadnień, związanych z zagrożeniem i ochroną środowiska. Różnorodność siły roboczej. Ostatnia wreszcie grupa problemów, przed którymi stają współcześni menedżerowie, dotyczy różnorodności siły roboczej. Pod wpływem rozmaitych czynników - globalizacji, procesu starzenia się ludności, a także napływu robotników do nowych zajęć i zawodów ukształtowała się siła robocza, której wewnętrzne zróżnicowanie nie ma równego sobie w historii. Menedżerowie w każdej organizacji stwierdzają, że muszą się nauczyć większej wrażliwości na potrzeby, sposób percepcji i aspiracje wielu różnych typów robotników. Różnorodność siły roboczej omawiamy bardziej szczegółowo w rozdziale 22.

Podsumowanie

str. 95

Teorie są ważnym narzędziem porządkowania wiedzy oraz podstawą działania. Zrozumienie historycznego kontekstu oraz poznanie prekursorów zarządzania i organizacji daje poczucie historycznego dziedzictwa, pomaga również menedżerom uniknąć powtarzania błędów innych. Są dowody wskazujące, iż zainteresowanie zarządzaniem sięga tysięcy lat wstecz, jednakże naukowe podejście do zarządzania pojawiło się dopiero w ostatnim stuleciu. W ciągu kilku pierwszych dziesięcioleci tego wieku wyłoniły się trzy główne podejścia do zarządzania. Nazywamy je spojrzeniem klasycznym, behawioralnym i ilościowym. Ujęcie klasyczne miało dwa główne odgałęzienia: naukowe zarządzanie i zarządzanie administracyjne. Naukowe zarządzanie zajmowało się poprawą efektywności i metod pracy pojedynczego robotnika. Zarządzanie administracyjne interesowało się przede wszystkim najlepszą wewnętrzną strukturą organizacji, sprzyjającą sprawnemu jej funkcjonowaniu. Obie gałęzie niewiele uwagi poświęcały roli robotnika. Spojrzenie behawioralne, które cechuje zainteresowanie zachowaniem indywidualnym i grupowym, wyłoniło się przede wszystkim w wyniku badań w zakładach Hawthorne. Ruch na rzecz stosunków międzyludzkich uznał znaczenie i potencjał procesów behawioralnych w organizacjach, jednakże przyjął wiele nadmiernie optymistycznych założeń co do charakteru tych procesów. Koncepcja zachowania organizacyjnego, bardziej realistyczna wersja podejścia behawioralnego, jest przedmiotem zainteresowania wielu współczesnych menedżerów. Spojrzenie ilościowe i dwa składające się na nie kierunki: ilościowa teoria zarządzania i zarządzanie operacyjne, próbują zastosować techniki ilościowe do podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Dziedziny te również mają wielkie znaczenie dla współczesnych menedżerów. Do ich rozwoju przyczyniło się ogromne rozpowszechnienie komputerów osobistych. Wszystkie te ujęcia trzeba uznać za wzajemnie się uzupełniające, a nie sprzeczne.

Każde z nich ma coś do zaoferowania. Najważniejsze jest zrozumienie, w jaki sposób można się nimi sprawnie posługiwać. Wydaje się też, że dwa nowsze ujęcia, systemowe i sytuacyjne, kryją w sobie wielkie możliwości, jeśli chodzi zarówno o podejście do zarządzania, jak i ramy pozwalające na integrację innych ujęć. Wśród nowych popularnych przyczynków do teorii zarządzania na szczególną uwagę zasługuje podejście typu Z oraz troska o doskonałość. Do głównych wyzwań, przed którymi stają współcześni menedżerowie, należą: globalizacja działalności gospodarczej, znaczenie jakości i wydajności, redukcje i cięcia, problemy własności, etyka i społeczna odpowiedzialność, a wreszcie różnorodność siły roboczej. Przykłady i pytania str.96 - 98
Pytania kontrolne
Pytania przeglądowe 1. Podsumuj skrótowo klasyczne, behawioralne i ilościowe podejście do zarządzania i wskaż główne osoby, które przyczyniły się do ich rozwoju. 2. Podsumuj skrótowo eksperyment Hawthorne. Do jakich głównych wniosków doszli autorzy? 3. Opisz ujęcie sytuacyjne i naszkicuj jego przydatność dla studiów i praktyki zarządzania. 4. Jakie współczesne wyzwania napotykają menedżerowie? Pytania analityczne 5. Jakie warunki społeczne, polityczne i ekonomiczne mogły wpłynąć na rozwój każdego z głównych podejść do zarządzania? Dlaczego? 6. Jakie są główne atuty i ograniczenia czy niedostatki każdego z głównych spojrzeń na zarządzanie? Dlaczego? 7. Jakie wydane ostatnio popularne książki gospodarce miały szczególne powodzenie? Wymień niektóre czołowe postacie życia gospodarczego, których idee spotkały się z szerokim zainteresowaniem i akceptacją. Ćwiczenia 8. Wybierz się do biblioteki i znajdź materiał o Konfucjuszu. Opisz krótko jego główne idee. Które z nich twoim zdaniem nadawałyby się do zastosowania w zarządzaniu we współczesnych Stanach Zjednoczonych? 9. Wskaż miejscową firmę, która istnieje od dawna. Przeprowadź rozmowę z obecnym właścicielem na temat historii przedsiębiorstwa i przekonaj się, czy znajomość przeszłości pozwoli ci lepiej zrozumieć jego obecne praktyki. 10. Przeczytaj historię wybranej firmy. Przygotuj dla grupy ćwiczeniowej krótkie sprawozdanie wskazujące wpływ historii firmy na jej obecną działalność.

Przykład 2.1.
UPS: gigant który walczy z konkurencją

...
Pytania 1. Dlaczego UPS rozszerza swoją działalność na cały świat i wchodzi na rynek innych usług, a nie trzyma się wyłącznie dziedziny, którą już dawno opanowała? 2. Jakie zmiany w myśleniu o zarządzaniu od czasu pojawienia się naukowego zarządzania mogły zmusić UPS do zmiany jej postawy wobec robotników? 3.

Przykład międzynarodowy 2.2.
Lloyd’s ciągle się rozwija ... Pytania 1. Czy dziś byłoby możliwe powołanie organizacji o strukturze Lloyda? 2. 3.

........................................................................................................................

.. Ich reklamy akcentują zabawę – w przeciwieństwie do wypoczynku – a występują w nich popularne postacie branży rozrywkowej..... którzy w przeciwnym razie albo nie byliby zainteresowani rejsem... • Wskazać i opisać... ale jednocześnie zredukowały marżę zysku.. W okresie........ Firmą.... menedżerowie muszą dysponować głębokim zrozumieniem i umiejętnością oceny środowiska.. . Reklamy są pokazywane w kasynach okrętowych i na pokładach. Żeby odzyskać klientów. 100 Branża turystyczna w 1991 r. która żeglowała po tym wzburzonym morzu niemalże tak..... ale i na każdą organizację we współczesnym świecie........ jak można je wykorzystać łącznie...... • Omówić podstawowe modele skuteczności organizacji i opisać. że wielu urlopowiczów nie oddalało się zbytnio od domu.. Głównymi czynnikami były wojna w Zatoce Perskiej i recesja. które oddziałują nie tylko na Carnival... Przez wiele lat większość linii wycieczkowych kierowała swój wysiłek marketingowy na starszych i zamożnych klientów.... 100 Po przestudiowaniu tego rozdziału powinniście umieć: • Omówić charakter otoczenia organizacji i określić trzy rodzaje otoczenia interesujące większość organizacji... zebrała srogie cięgi... Dodatkowo. kiedy inne linie wycieczkowe ograniczają działalność... Carnival Cruise Lines zachowały jednak swą sprawność dzięki jasnemu rozeznaniu charakteru swoich klientów i sprytnemu pielęgnowaniu swego wizerunku... Carnival przyciągnęły wielu klientów........ Bez takiego zrozumienia przypominaliby jeden ze statków Carnival. Carnival Lines kontrolują ponad 26% rynku i planują strategię agresywnej ekspansji skierowaną na pozyskanie jeszcze większego udziału... (. Szczególnie dotknięta została branża rejsów wycieczkowych.. • Opisać zewnętrzne otoczenie organizacji.. Jak zauważyliśmy w rozdziale 1... jakby było ono gładką tonią sadzawki.. Carnival skupiły swą główną uwagę na klientach w wieku 25 – 39 lat.. były jednak Carnival Cruise Lines Inc.... które łącznie przyczyniły się do tego.. nadal podróżowali.. Carnival dąży do ekspansji...Część II ŚRODOWISKOWY KONTEKST ZARZĄDZANIA Rozdział 3 Otoczenie Organizacji A Skuteczność Cele str..) Branża rejsów wycieczkowych została dotknięta czynnikami ekonomicznymi i wstrząsami międzynarodowymi... Oferując krótkie rejsy w cenie zaledwie kilkuset dolarów.. który ......... nie zrażeni ryzykiem..... Przykład wprowadzający str... • Wskazać składowe otoczenia wewnętrznego i omówić ich wpływ na organizację........ Pozwoliły one zapełnić puste kabiny. w jaki sposób otoczenie wpływa na organizację i jak organizacje reagują na swe otoczenie. wskazać składowe otoczenia ogólnego i celowego oraz omówić ich wpływ na organizację........ większość linii żeglugowych organizujących takie rejsy zaczęła oferować głębokie zniżki.... albo nie byłoby ich na to stać..... w którym funkcjonują oni i ich organizacje. klienci oraz konkurenci to jedynie niektóre z wielu elementów otoczenia. Tymczasem Carnival wybudowały dla siebie trwałą nisze rynkową wśród młodszych klientów.... A właśnie oni.... zatonięcie greckiego statku wycieczkowego w sierpniu sprawiło.. że jeszcze więcej ludzi odłożyło lub opóźniło swoje rejsy.... Czynniki ekonomiczne i międzynarodowe.

tj. inaczej – skuteczności organizacji. dotrze do zamierzonego miejsca na drugim brzegu rzeki. zamkniemy nasze rozważania omówieniem modeli efektywności. Wymiar ekonomiczny ogólnego otoczenia organizacji to ogólna kondycja systemu gospodarczego. . Wymiar prawno-polityczny.. Jeśli oceni te elementy właściwie. otoczenie zewnętrzne organizacji składa się z dwóch warstw.. jak i wewnętrzne.. Musi on przed wypłynięciem ocenić szybkość prądu. 103 Każdy wymiar ogólnego otoczenia zawiera warunki i wydarzenia.. Elementy te nie muszą być związane z innymi konkretnymi organizacjami. Organizacja musi rozumieć podstawowe elementy swego otoczenia. techniczny. .traci ster i dryfuje bez możliwości manewru czy zmiany kursu. związki zawodowe. . 101 W celu zilustrowania wagi otoczenia dla organizacji rozważmy analogie z pływakiem przeprawiającym się przez rzekę. Wymiar socjokulturowy. Następnie zajmiemy się relacjami pomiędzy organizacją i otoczeniem. Wymiar ekonomiczny. Otoczenie celowe składa się z konkretnych organizacji lub grup. Otoczenie ogólne str. stopy procentowe. Do szczególnie ważnych czynników ekonomicznych należą inflacja. Organizacje mają otoczenie zarówno zewnętrzne. .. które mogą na wiele ważnych sposobów oddziaływać na organizacje. Jeśli jednak zrozumie je niewłaściwie. . 103 Jak zauważyliśmy przed chwilą. . przeszkody a także odległość. Otoczenie ogólne organizacji obejmuje niezbyt wyraźnie określone wymiary i siły.. Otoczenie zewnętrzne str. bezrobocie i popyt. by mogła wśród nich prawidłowo manewrować.. Rys... Rozdział niniejszy jest jednym z trzech poświęconych środowiskowemu kontekstowi zarządzania. Otoczenie celowe str. dostawców. .1.. Organizacja i jej otoczenie . Charakter otoczenia organizacji str. a otoczenie rzekę. że wpływ ogólnego otoczenia jest często niejasny i długofalowy.... Wymiar międzynarodowy. prawnopolityczny i międzynarodowy. Po przedstawieniu charakteru otoczenia organizacji opisujemy otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne.. Otoczenie celowe może obejmować konkurentów. Otoczenie zewnętrzne składa się z dwóch warstw: jednej nazywanej otoczeniem ogólnym i drugiej zwanej otoczeniem celowym. 103 Ze względu na to. właścicieli i sojuszników strategicznych.. 3.. Wymiar techniczny. że sposób kierowania tymi relacjami w znacznej mierze określa skuteczność organizacji. wśród których działa organizacja i które mogą wywierać wpływ na jej działania. Ogólne otoczenie większości organizacji ma wymiar ekonomiczny. socjokulturowy. które mogą wpływać na organizację. klientów. Organizacja przypomina pływaka. w którym działa organizacja2. Ze względu na to.

. organizacje mają również otoczenie wewnętrzne. 118 W dotychczasowych rozważaniach nazywaliśmy i opisywaliśmy rozmaite wymiary otoczenia organizacji. . Dostawcy.. regulować lub w inny sposób oddziaływać na politykę i praktyki organizacji. jak pracuje.. Jak otoczenie oddziałuje na organizacje? Do opisu sposobu oddziaływania otoczenia na organizacje można użyć trzech podstawowych charakterystyk: zmienności i złożoności otoczenia.. . Zmienność i złożoność otoczenia.większość organizacji koncentruje się raczej na otoczeniu celowym. w jaki sposób otoczenie oddziałuje na organizacje. Kierowanie kulturą organizacji. a nie zajmować się bardziej abstrakcyjnymi wymiarami otoczenia ogólnego. Regulatorzy.. . 115 Jak to już pokazano na rys..... Jednostki. Ze względu na to.. .. Inną podstawową formą regulatora jest grupa interesu. Niemniej jednak odgrywa ona ważną rolę w kształtowaniu zachowania menedżerów19 jako podstawa wewnętrznego otoczenia organizacji. .. . Przenieśmy teraz naszą uwagę na te właśnie wzajemne oddziaływania... za czym organizacja się opowiada. Chociaż jest ono również dość złożone. Konkurenci. Klienci. siła dostawców. Zarząd ... . Zakłócenia w otoczeniu.1. sił konkurencyjnych oraz zakłóceń otoczenia.. Sojusznicy strategiczni. Zagrożenie ze strony nowych konkurentów. . Siła robocza... Omówimy przede wszystkim . próby wymanewrowania rywali.. Właściciele. . że organizacje są systemami otwartymi. albowiem menedżer może rozpoznać czynniki otoczenia szczególnie interesujące organizację. co uważa za ważne.. Otoczenie wewnętrzne str. . dostarcza więcej użytecznych informacji niż otoczenie ogólne. na wiele różnych sposobów wchodzą w interakcje z tymi różnymi wymiarami.... następnie wymienimy kilka sposobów reakcji organizacji na ich otoczenie. Kultura jest pojęciem nieuprzedmiotowionym. Pięć sił konkurencji. Stosunki pomiędzy organizacją i jej otoczeniem str.. . siła nabywców. .. 3. obejmujące ich zarząd. . które wymyka się obiektywnemu pomiarowi czy obserwacji. zagrożenie substytutami. Znaczenie kultury. które pomagają jej członkom zrozumieć. Pracownicy Kultura Kultura organizacji jest to zestaw wartości. pracowników i kulturę. Czynniki określające kulturę. .... które mogą kontrolować.

Gdyby Mikomoto dostrzegł te tendencje i odpowiednio zareagował.5 ilustruje sześć podstawowych sposobów reakcji organizacji na jej otoczenie. przejęcia. nie związanej z perłami. że skuteczność jest związana z tym.. choć niekoniecznie jego innowacyjności. podejście strategicznego „elektoratu”.. Należy do nich . Perły Mikimoto zapełniały szkatułki od Szanghaju po Paryż od czasu. skuteczność oznacza robienie właściwych rzeczy. Zarządzanie informacją. Skuteczność organizacji str. przeszkód i możliwości kryjących się w jej otoczeniu? Oczywiście każda organizacja musi ocenić swoją sytuacje i reagować stosownie do wiedzy i osądu swojego wyższego kierownictwa28. okazuje się. stanowią obecnie zaledwie 10% sprzedaży całej branży w Japonii. .. Poza tym perły utraciły część swojego blasku na rynku biżuterii. że mało kto dziś kojarzy nazwisko Mikimoto. sojusze...129 Otoczenie odgrywa ważną rolę jako czynnik sukcesu czy porażki firmy. reaguje i wpływa na swoje otoczenie.. a które mogą wpływać na jej działania.. co się może stać z firmą. Bezpośredni wpływ na otoczenie... omawiamy w rozdziale 4. Każda organizacja ma otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne. a kobiety na całym świecie z dumą obnosiły jego produkt – perły. mógłby wykorzystać renomę swej firmy do przeniesienia operacji do innej dziedziny. podejście celowe. Ze względu na poważne problemy z zanieczyszczeniem wód. . 126 W rozdziale 1 odnotowaliśmy różnicę pomiędzy sprawnością i skutecznością organizacji. zakupy. . wśród których działa organizacja. i dopiero po przejęciu steru przez byłego bankiera w 1984 r. Otoczenie ogólne obejmuje elementy bliżej nie sprecyzowane.. .. Projektowanie organizacji.Jak organizacje reagują na swe otoczenie? Jak organizacja powinna reagować na tę mnogość problemów.) Podsumowanie str. Fuzje. Rysunek 3. podejście od strony procesów wewnętrznych. Spojrzenie globalne Próba odzyskania dawnego blasku Nazwisko Mikimoto było kiedyś lepiej znane w Japonii niż Honda czy Sony.. • modele skuteczności organizacji Podejście systemowo-zasobowe.. odpowiedzialność społeczną. Jeżeli rozpatrywać to w kontekście wzajemnego oddziaływania organizacji i ich środowiska. gdy Kokichi Michimoto opracował w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku nową metodę hodowli pereł. Spadkobiercy Mikomoto prowadzący firmę do lat osiemdziesiątych pozostali wierni produktowi założyciela firmy. . na ile dobrze organizacja rozumie. To. Sprawność oznacza mądre zastosowanie zasobów bez niepotrzebnego marnotrawstwa. która nie reaguje na zmiany w otoczeniu.. Odpowiedź strategiczna. pokazuje. Na otoczenie zewnętrzne składają się dwie warstwy: otoczenie ogólne i otoczenie celowe. Jedną z nich. hodowla pereł w Japonii stała się ryzykownym przedsięwzięciem. . firma zaczęła poważnie rozszerzać swój asortyment i reagować na zmiany gustów. (.

regulatorzy. przejęcia. Dlaczego tak albo nie? 10. Przykłady i pytania str. Pytania analityczne 5. Kluczowym czynnikiem skuteczności jest odpowiednie planowanie. 6. Wpływ otoczenia na organizację może się wyrażać w niepewności. celowego i wewnętrznego. prawno-polityczny i międzynarodowy. Szczególnie ważnym elementem jest kultura. zakupy. Otoczenie wewnętrzne składa się z zarządu organizacji. Organizacje i ich otoczenie wywierają na siebie nawzajem wieloraki wpływ. W jaki sposób każdy z elementów celowego otoczenia organizacji oraz otoczenia wewnętrznego może oceniać skuteczność organizacji? Czy organizacja może być równie skuteczna dla każdej z tych grup? Dlaczego tak lub dlaczego nie? Ćwiczenia 8. Szczegółowo opisz poszczególne wymiary i podaj konkretne przykłady ilustrujące wpływ każdego z wymiarów na twoją instytucję. Zaprezentuj uzyskane wyniki w grupie ćwiczeniowej. W jaki sposób charakter częściowej własności komplikuje relacje pomiędzy organizacją i otoczeniem? 7. 2. Jest siedem takich elementów: konkurenci. socjokulturowy. Niektóre organizacje stają się częściowymi właścicielami innych firm poprze fuzje i zakupy. Czasami też próbują wywierać wpływ na szersze elementy swojego otoczenia ogólnego.pięć wymiarów: ekonomiczny. strategiczni sojusznicy. techniczny. Menedżerowie muszą rozumieć nie tylko jej znaczenie. Czy potrafisz sobie wyobrazić wymiary otoczenia celowego. klienci. jest poziom jej skuteczności. jej pracowników i kultury. osiąga wytyczone cele i zaspokaja potrzeby swojego „elektoratu”. Organizacje ze swej strony oddziałują na swe otoczenie celowe. Co to jest celowe otoczenie organizacji? Jakie są główne wymiary tego otoczenia? 3. Wybierz się do biblioteki i zbadaj jakąś firmę. właściciele. Określ jej poziom skuteczności według każdego z czterech podstawowych modeli. wśród których działa organizacja i które najpewniej będą wpływać na te działania. reakcje strategiczne. Przeprowadź wywiad z menedżerem miejscowej organizacji na temat otoczenia jego organizacji – ogólnego. Opisz pokrótce kilka elementów otoczenia twojego koledżu czy uniwersytetu. ale i czynniki ją określające i sposób kierowania nią. 4. Otoczenie celowe składa się z konkretnych elementów. odpowiednio nimi zarządza. projektowanie struktury organizacji. Co to jest skuteczność organizacji? Jak się ją bada i ocenia. które nie są omówione w tekście? Wskaż ich powiązania z już omówionymi. Co to jest ogólne otoczenie organizacji? Wskaż i omów każdy z głównych wymiarów ogólnego otoczenia. siłach konkurencji i zaburzeniach. wpływy bezpośrednie i odpowiedzialność społeczną. wykorzystując zarządzanie informacją. 130 . Czy w czasie wywiadu zostały wskazane wszystkie główne wymiary. Kluczowym kryterium pozwalającym ocenić. Jakie są główne siły wpływające na stosunki organizacji i otoczenia? Opisz je. fuzje. siła robocza. 9. jak organizacja radzi sobie w stosunkach z otoczeniem. sojusze. dostawcy. . Skuteczna organizacja z powodzeniem pozyskuje zasoby.133 Pytania kontrolne Pytania przeglądowe 1.

Podniesiono wydajność o 35%.. przeważają w oświetleniu amerykańskich kempingów. Jednej rzeczy konsultanci na pewno nie zrobili: nie wywierali nacisku na szybszą pracę robotników. Przykład międzynarodowy 3. Konsultanci zajęli się natomiast marnotrawstwem. wobec kogo lub wobec jakiej organizacji dana organizacja może być uważana za odpowiedzialną.) Nastąpiły również zmiany w innych częściach firmy. obecnie latarnie Coleman Co. co można by nazwać „zahamowanie”. Dlaczego radykalne zmiany u Colemana wymagały pomocy zewnętrznych konsultantów? 2.. a koszty utrzymania zapasów spadły o 10 mln dol. albowiem takie podejście niemal na pewno wywołałoby opór i zwiększyło błędy..... Ogromne zapasy skrywały problemy w procesie montażu.C.. co spowodowało drastyczne ich zmniejszenie. Pytania 1. wyraźniej ukazały się problemy. Inc. Kieszonkowa latarka Colemana była jednym z najwierniejszych przyjaciół żołnierzy amerykańskich w czasie drugiej wojny światowej..) Zmiany u Colemana były ogromne. 2.Przykład 3. . Czy wszyscy mogą skorzystać na ugodzie w Nintendo w sprawie ustalania cen? . Coleman zaczął sprzedawać latarnie sklepikarzom w 1900 r. (. • Prześledzić rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności i określić.2. 3. Obniżenie poziomu zapasów .. które on przez długi ukrywał. Rozkręcanie Colemana Nazwisko Colemana jest tak dobrze znane. Rozdział 4 Etyczny I Społeczny Kontekst Zarządzania str.. że Coleman w latach osiemdziesiątych został dotknięty czymś. • Wskazać i opisać cztery typy podejścia organizacji do odpowiedzialności społecznej. jednocześnie zmniejszając odpady o 69%. zaczynając od ogromnych zapasów firmy. Założyciel W. Firma potrzebowała całych dwóch miesięcy na dostawę towaru do wielkich detalistów.) Pytania 1. 3... 134 Cele Po przestudiowaniu tego rozdziału powinniście umieć: • Omówić kształtowanie się etyki indywidualnej i opisać trzy dziedziny specjalnej troski etycznej menedżerów..1. Zaczęto stosować techniki wytwarzania oparte na systemie zapasów dokładnie na czas. nowi właściciele firmy sprowadzili konsultantów.) (.. Przejście z systemu akordowego na stawki godzinowe .. a nad podłogą jej wielkiego zakładu o powierzchni 350 000 stóp kwadratowych wisiały wieszaki wypełnione częściami. Wszystkie te części obrastające kurzem na wieszakach przedstawiały sobą w istocie ogromne ilości zamrożonej gotówki. że stało się prawie rzeczownikiem pospolitym.. W 1989 r. jednym z pierwszych zadań firmy było puszczenie tego kapitału w ruch. • Wyjaśnić związki pomiędzy państwem i organizacjami w odniesieniu do odpowiedzialności społecznej. Kiedy ustąpił ten zalew zapasów. (. (.. Przy wizerunku firmy tak silnie związanym z tradycją nie powinno dziwić... którzy mieli nadać firmie nowy napęd.

. jednakże przynajmniej trzy jej implikacje usprawiedliwiają szerszą dyskusję. zaczęło rozumieć. 135 Etykę definiujemy jako osobiste przekonania jednostki dotyczące zachowania słusznego i niesłusznego2. a nie absolutna. Czynniki sytuacyjne. że dbanie o środowisko jest równocześnie dbaniem o interes firmy. Po trzecie. które nie spełnia takich powszechnie przyjętych norm społecznych. Nie widzę więc powodów. w jaki sposób same organizacje mogą bardziej skutecznie działać na tym polu. Ludzie mają jakąś tam etykę. organizacje jej nie mają.. żeby od zasad tej etyki odstępować przy ocenie postępowania całej organizacji.. Omawiamy niektóre sposoby. zakres tego.: Stosunek firmy do jej pracowników. Obejmuje to takie . 136 Wpływ rodziny.. (. Anonimus Kształtowanie się etyki indywidualnej str. Etyka indywidualna w organizacjach str. Doświadczenia życiowe. Organizacje składają się z ludzi. a potem rozszerzamy nasze rozważania na sporny w pewnej mierze problem społecznej odpowiedzialności. Chociaż zachowanie etyczne zawsze jest takie właśnie w czyimś postrzeganiu.. Etyka zarządzania str..) W rozdziale niniejszym badamy szczegółowo podstawowe problemy etyki i społecznej odpowiedzialności.. pobudzonych wznoszącą się falą ruchu ochrony środowiska i świadomości społecznej w ciągu ostatnich kilku lat.. Zachowanie nieetyczne zatem to zachowanie . Chociaż etyka może na wiele różnych sposobów wpływać na pracę kierowniczą. Wpływ kolegów. co uznaje się za zachowania etyczne. Zachowanie menedżerów określa normy etyczne.. Definicja ta przekazuje istotę treści tego pojęcia. 137 Etyka zarządzania obejmuje normy zachowania kierujące poszczególnymi menedżerami w ich pracy. Po pierwsze trzeba pamiętać. 134 Wiele przedsiębiorstw.* Po drugie. na szczególną uwagę zasługują trzy obszary specjalnego zainteresowania.. zwykle odwołuje się jednak do zachowania mieszczącego się w ramach pewnych ogólnie przyjętych norm społecznych. Przykład wprowadzający str. które wykorzystuje państwo próbując przekonać organizacje do przyjęcia praktyk uwzględniających warunek społecznej odpowiedzialności... że etyka może być zdefiniowana w kontekście jednostkowym – to ludzie mają etykę. etyka jest względna. a następnie badamy. jakie mogą podejmować organizacje w celu kierowania społeczną odpowiedzialnością. * Mam wątpliwości.. Osobiste wartości i normy moralne. Najpierw analizujemy etykę jednostkową i jej kontekst organizacyjny. jest różny u poszczególnych osób..• Opisać niektóre typy działań. zgodnie z którymi firma traktuje swoich pracowników.

poszanowania dóbr wspólnych itp. że pracownik cierpi na AIDS albo że ma niedozwolony romans. ochrony środowiska naturalnego. Zachowanie etyczne w stosunku do otoczenia. Stosunek firmy do innych podmiotów gospodarczych. sposobu użycia oraz ograniczeń zakresu użycia. wielu ludzi uzna za nieetyczne postępowanie menedżera. Normy etyczne wymagają również uczciwości menedżerów w stosunku do akcjonariuszy. Zachowanie przyzwoite wcale nie musi oznaczać jakiegoś zasadniczego konfliktu pomiędzy zyskiem a etyką. a także uznawanie prywatnej sfery życia pracowników. tak by wyglądało. jak nabór i zwalnianie pracowników. mimo że inny dostawca oferuje firmie lepsze warunki. Również stosunek pracownika do firmy rodzi liczne problemy etyczne. chyba jakieś wynaturzenie powoduje. albo związków zawodowych – że konieczne są ustępstwa płacowe wobec grożących rzekomo strat. Na przykład. a także uczciwości w rozliczaniu wydatków.. Normalna etyka gospodarcza w stosunkach z klientami sugeruje. Menedżerowie powinni być również uczciwi i rzetelni w stosunkach z dostawcami. Nieetyczne jest przekonywani9e dostawcy. gdy decyzja korzystna dla danej jednostki przynosi jednocześnie uszczerbek organizacji. Etyka zarządzania wchodzi również w grę w stosunkach pomiędzy firmą i innymi podmiotami gospodarczymi.dziedziny. w tym w stosunku do danego kraju. (Osobiście dodał bym: stosunek firmy do całego otoczenia. Za nieetyczne pogwałcenie sfery prywatności pracownika uznaje się na ogół np. podczas gdy w rzeczywistości ponosiła straty7. warunki płacy i pracy. jeżeli menedżer odpowiedzialny za wybór dostawcy przyjmuje prezenty od jakiegoś dostawcy zabiegającego o kontrakt. Dyrektor naczelny . by produkty spełniały wymogi bezpieczeństwa. Stosunek pracowników do firmy. to najczęściej przyznaje go temu dostawcy. że etyczne bądź nieetyczne działania konkretnych menedżerów nie zachodzą w próżni8. inwestorom przedstawiał firmę jako wysoce zyskowną. ale również nielegalne). który zatrudnia członka rodziny albo bliskiego krewnego albo który zwalania kogoś z racji jego religii (zresztą to ostatnie działanie jest w Stanach Zjednoczonych nie tylko nieetyczne. Na przykład. sztuczne zaniżanie cen w celu wyparcia konkurenta z rynku) czy oczernianie konkurentów (zamieszczanie w reklamach fałszywych sugestii dotyczących produktów konkurencji) są przykładem nieetycznego traktowania konkurentów. iż niezbędne są znaczne upusty6 cenowe. że firma dysponuje większymi niż w rzeczywistości rezerwami finansowymi. jest pojęciem węższym od społecznej odpowiedzialności wobec otoczenia. 139 Koniecznie trzeba zauważyć. został ostatnio oskarżony o naruszenie przepisów Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy. Niestety. a także miały rozsądną cenę6.. poufności. Na ów etyczny kontekst organizacji składają się działania innych równorzędnych menedżerów oraz menedżerów wyższego szczebla. społeczności lokalnej. omawianej przez Autora w dalszej części. rozpuszczanie pogłoski. Anonimus) Etyka w kontekście organizacyjnym str. że etyka zbyt często i w zbyt wielu sprawach przegrywa z zyskiem i egoizmem. gdy w rzeczywistości firma oczekuje zysków. W rzeczywistości przeważnie zdarzają się one w sprzyjającym kontekście organizacyjnym. Miał on jakoby wprowadzić zmiany w zapisach finansowych. Konflikt interesów powstaje wówczas. Po prostu firma powinna zachowywać się przyzwoicie w stosunku do wszystkich i wszystkiego. Również zachowanie menedżerów podyktowane jest normami etycznymi – nierzetelne praktyki gospodarcze (np. pośrednikami (dealerami) i związkami zawodowymi. zwłaszcza odnoszące się do konfliktu interesów. były opatrzone informacją na temat ich cech. a .

Społeczna odpowiedzialność to zestaw zobowiązań organizacji do ochrony i umacniania społeczeństwa. Same organizacje nie mają wprawdzie etyki. era wielkiego kryzysu. w etykę wyposażone są jednostki.. . Kierowanie zachowaniem etycznym str. To przecież właśnie ta grupa buduje kulturę organizacji i określa. kapitanowie przemysłu) zbudowali olbrzymie imperia w różnych branżach. w którym funkcjonuje15. kładzie ostatnio ponownie większy nacisk na postawę etyczną pracowników32. era przedsiębiorców. zamieszanej w nielegalne transakcje na rynku obligacji. Historyczne poglądy na społeczną odpowiedzialność str. Akcentowanie tego elementu przybiera rozmaite formy. rządu i szerokiej opinii publicznej na społeczną odpowiedzialność. a jakie nie. jakie znaczenie ma zachowanie etyczne i nieetyczne. kiedy to nieliczni właściciele przedsiębiorstw (tzw. W ewolucji podejścia do tego problemu możemy wyróżnić trzy krytyczne podejścia zwrotne16. w gałęzi wysoce konkurencyjnej lub regulowanej menedżer może odczuwać silniejszą presję na uzyskanie wysokich wyników. 143 Jak się przekonaliśmy. Niektóre organizacje otwarcie dopuszczają nieetyczne praktyki gospodarcze. 140 Wiele organizacji.. W Japonii sukces menedżera jest często zależny od różnych powiązań menedżera z ważnymi osobami. 144 W ciągu ostatnich stu lat zaszły ogromne zmiany w poglądach organizacji. do końca lat trzydziestych. a w części z poczucia zwiększonej świadomości. 141 Koszmarna historia implantów firmy Dow Corning . I tak np. który często narzuca dylematy i wymaga decyzji etycznych.. częściowo pod wpływem ostatniej serii skandali etycznych. Sytuacja taka powstała w kontekście organizacyjnym akcentującym przede wszystkim dorabianie się i kontrolę informacji. Niektórzy zaś łatwiej ulegają wpływom nieetycznego zachowania innych oraz związków sytuacyjnych i mogą być gotowi popełnić nawet poważne przestępstwo dla kariery lub korzyści materialnych. jakie zachowania będą akceptowane. Ostatni skandal na Wall Street dotyczył firmy . Odpowiedzialność społeczna a organizacje str. Punktem wyjścia zrozumienia etycznego kontekstu zarządzania są jednostkowe normy etyczne. Okres w końcu XIX wieku. Okres wielkich społecznych niepokojów lat sześćdziesiątych. o ile leżą one w interesie firmy. Okres od 1929 r.także kultura organizacji. jednakże wchodzą w stosunki ze swoim otoczeniem w sposób. jednakże każda próba wzmocnienia etycznego aspektu postępowania pracowników powinna przede wszystkim dotyczyć najwyższego kierownictwa. Zarządzanie w praktyce str. kiedy to przedsiębiorstwa obciążono odpowiedzialnością za problemy społeczne i domagano się od nich ich rozwiązania. Również otoczenie organizacji kształtuje kontekst zachowania etycznego. Niektórzy wolą narazić się raczej na ryzyko osobistych kłopotów lub wręcz utraty pracy. era społeczna.. niż zrobić coś nieetycznego. w których opinia publiczna obciążała kręgi gospodarcze winą za problemy gospodarcze i dążyła do państwowej regulacji działalności gospodarczej w celu uniknięcia takich problemów w przyszłości.

którzy są właścicielami lub inwestują w organizację. Firma utrzymywała również pięć dyspozycyjnych odrzutowców..Obszary społecznej odpowiedzialności str. odgrywa ważną rolę w stowarzyszeniach handlowych.. Niektórzy sądzą. prócz tego łoży na programy stypendialne koledżów i uniwersytetów.. że menedżerowie Levi Straussa doskonale sobie radzą z utrzymaniem dobrych stosunków z „elektoratem” firmy. . nie jest obciążona większymi skandalami etycznymi.) Ogólny dobrobyt społeczny.) Argumenty za i przeciw społecznej odpowiedzialności str. (.. wobec środowiska przyrodniczego oraz wobec ogólnego dobrobytu społecznego.. Niektórzy.. 149 Pozornie wydaje się... W rzeczywistości jednak przeciwnicy tej szerszej interpretacji społecznej odpowiedzialności dysponują kilkoma przekonującymi argumentami26. 146 Organizacje mogą być społecznie odpowiedzialne wobec swojego „elektoratu”. Środowisko przyrodnicze. a także że zarząd zaniedbał kontrolowania poczynań menedżerów najwyższego szczebla. Niemalże wszystko.. a inne przedstawiono w dalszej części rozdziału..4% swoich dochodów przed opodatkowaniem na cele społeczne. ma wpływ na interesy ludzi. Udzielała również wysokich pożyczek pracownikom. oprocentowanych na 2%. które Chewron Corporation albo General Electric Co. że menedżerowie ukrywali przed akcjonariuszami istotne informacje. Na przykład środki. Firma wydaje 2. że konflikty interesów osłabiły zdolność dyrekcji do oceny sytuacji.. że stosowano niewłaściwe metody księgowania. Bliższa analiza wyników. Na przykład menedżerowie. Chociaż zabawianie gości i podróże są normalną częścią prowadzenia interesów. firma posunęła się jednak zbyt daleko... Negatywne skutki takiej polityki uderzyły w innych uczestników „elektoratu” firmy – inwestorów.2. Te fakty wskazują... mogłyby być rozdzielone pomiędzy właścicieli w postaci dywidendy. (... wykorzystywanych dowolnie przez członków jej kierownictwa. przeznacza na cele socjalne albo charytatywne. (. Jeszcze niedawno wiele organizacji bez żadnych ograniczeń usuwało ścieki. że poza odpowiedzialnym podejściem do „elektoratu” i środowiska organizacje gospodarcze powinny również wspierać ogólny dobrobyt społeczny. (. w tamtym okresie wykazała. szanuje godność swych pracowników i dostawców.. utrzymuje dobre stosunki z państwowymi agencjami regulacyjnymi. odpady produkcyjne i śmieci. sądownictwo (ostatecznie nieprawidłowości w firmie stały się przedmiotem postępowania sądowego) i pracowników. w tym słynny ekonomista Milton Friedman.) Firma uczestnicząca w społecznie nieodpowiedzialnych praktykach wobec któregoś z uczestników jej „elektoratu” sama się prosi o kłopoty. Argumenty przeciwnika.. że rozszerzenie interpretacji społecznej odpowiedzialności może zagrażać gospodarce amerykańskiej.. twierdzą. Drugim krytycznym obszarem społecznej odpowiedzialności jest stosune3k do środowiska społecznego. co firma robi. odciągając działalność gospodarczą od podstawowego powołania.. które polega na przysparzaniu zysku właścicielom. rząd.. gdzie mieli być przyjmowani klienci. cieszy się szacunkiem konkurentów. wydali pół miliona dolarów na zakup luksusowego domu w. Elektorat organizacji.. że panuje dość daleko posunięta zgodność poglądów co do potrzeby społecznie odpowiedzialnego postępowania organizacji. że firma wydawała zbyt dużo na przywileje dyrektorów. Niektóre najistotniejsze argumenty obu stron tej aktualnej dyskusji podsumowano w tablicy 4. Szerzył się nepotyzm w polityce zatrudnienia.) Rozpatrzmy teraz drugi przykład: Levi Straussa.

powinny one odegrać ważną rolę w ich rozwiązywaniu. nie powinny się uchylać od obowiązków obywatelskich. i nic poza tym.. sięgając od najmniejszego do największego zakresu społecznie odpowiedzialnych praktyk. a w wybranych przypadkach gotowa jest wyjść poza nie. Firmy stosujące takie podejście biorą sobie do serca argumenty na rzecz większej społecznej odpowiedzialności. czego od niej wymaga prawo. że choćby dlatego. Krytycy przekonują wreszcie że organizacjom brak doświadczenia niezbędnego do właściwej oceny i podejmowania decyzji dotyczących wartościowych programów społecznych.. że rola ta i tak jest już zbyt duża. W jaki sposób państwo oddziałuje na organizacje? . Na przykład.4.. iż korporacje są osobami prawnymi wyposażonymi w większość tych samych przywilejów co prywatni obywatele. jaki może wykazywać firma. 4. kiedy to organizacja gotowa jest zrobić wszystko. iż organizacje gospodarcze wywołują wiele problemów. którzy wypowiadają się za społeczną odpowiedzialnością. Stosunki pomiędzy organizacjami i państwem są jednak ulicą dwukierunkową. niektórzy skłonni byliby powierzyć organizacjom szerszą rolę społeczną. Ci. Spojrzenie globalne Międzynarodowa filantropia korporacji . Firma. zazwyczaj robią możliwie niewiele dla rozwiązania problemów społecznych lub ekologicznych. Opór. takich jak zanieczyszczenie atmosfery i wód oraz wyczerpywanie zasobów. Twierdzą.. . wypełnia swoje obowiązki prawne i etyczne.) organizacja może przyjąć cztery typy postawy wobec swoich społecznych zobowiązań. Najwyższy poziom społecznej odpowiedzialności. która przyjmuje postawę społecznej reakcji. 154 W przeglądzie historycznym pokazaliśmy już rosnący udział państwa w kształtowaniu roli organizacji we współczesnym społeczeństwie. Typową ich reakcją w przypadku przekroczenia etycznej lub prawnej granicy dzielącej praktyki akceptowane od nie akceptowanych jest wypieranie się odpowiedzialności lub tuszowanie sprawy. Twierdzą również. Społeczna reakcja. Te nieliczne organizacje. Uznają się za odpowiedzialnych członków społeczeństwa i aktywnie poszukują możliwości wniesienia swojego wkładu. (. organizacje świadczące w sposób jasny i dostrzegalny na cele społeczne mogą poprawić swoją reputację i pozyskać większy udział w rynku dla swoich wyrobów. 151 Jak się przekonaliśmy. Podczas gdy każdy ze skrótowo tu przedstawionych argumentów jest wyraźnym usprawiedliwieniem społecznie odpowiedzialnych zachowań organizacji. Społeczny wkład. Odmienną postawą jest postawa społecznego obowiązku. Jak pokazano na rys. Podejście do kwestii społecznej odpowiedzialności str. występuje w przypadku postawy społecznego wkładu. Państwo a społeczna odpowiedzialność str. rząd i organizacje wykorzystują różne metody w dążeniu do uzyskania wzajemnego wpływu. Argumenty za.Kolejne argumenty przeciwko odpowiedzialności społecznej koncentrują się na możliwości konfliktu interesów. które przyjmują postawę oporu wobec społecznej odpowiedzialności. Społeczny obowiązek.. że z uwagi na to. dalszym podstawowym argumentem za postawą społecznej odpowiedzialności są same względy zysku.. inni natomiast twierdzą.

Stosowanie prawa. Rząd najczęściej oddziałuje na organizacje poprzez regulacje.. Komisja ds. a jakich im świadczyć nie wolno.. jeśli chcą być w zgodzie z prawem. że już dziś zakres regulacji jest nadmierny... co organizacje mogą. W celu egzekwowania tych aktów prawnych państwo tworzy specjalne agencje mające nadzorować i kontrolować pewne aspekty działalności gospodarczej.. jakie rodzaje usług organizacje mogą świadczyć na rzecz urzędników państwowych.. rząd może pośrednio oddziaływać na społeczną odpowiedzialność organizacji za pomocą ustawodawstwa podatkowego. Federalna Komisja Handlu oraz Zarząd Żywności i Leków.. . Wykorzystywanie pewnych osób czy grup do formalnego reprezentowania organizacji. . Na przykład Agencja Ochrony Środowiska. Stosowanie norm etycznych.. zaliczamy stosowanie prawa. Lobby.. (.. (... Krajowa Rada Stowarzyszeń Pracowniczych oraz Zarząd Bezpieczeństwa Pracy i Zdrowia. nakładane na współczesne organizacje przez coraz bardziej doświadczoną i wykształconą opinię publiczną. Są to specjalne organizacje powołane do zabiegania o pieniądze i następnie do rozdzielania ich pomiędzy kandydatów politycznych. stanowienie prawa i przepisów.) W ostatnich latach przyjęto liczne przepisy mające na celu zwalczanie nielegalnych praktyk i określające. że Rząd pragnie.. Wielu dyrektorów firm i przywódców politycznych obraca się w tych samych kręgach społecznych. tj.. Kongres może przyjąć ustawę przewidującą bodźce podatkowe dla firm inwestujących w infrastrukturę szkoleniową. to już ich zmartwienie! Anonimus) Jak organizacje wpływają na rząd? Kontakty osobiste.. Same firmy nie mogą świadczyć bezpośrednio na rzecz kampanii politycznych.. Regulacja pośrednia.. jak i dla państwa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy..) Formalne wymiary organizacji Pewne wymiary kierowania społeczną odpowiedzialnością . zarówno na szczeblu federalnym jak i stanowym... które mogą pomóc w kierowaniu społeczną odpowiedzialnością. a czego nie mogą robić.są formalną i planowaną działalnością organizacji. Inne formy regulacji mają charakter pośredni. są obecnie ostrzejsze niż kiedykolwiek przedtem. by organizacje więcej łożyły na szkolenie osób długotrwale bezrobotnych. Komitety działań politycznych.. stosowanie norm etycznych oraz działalność filantropijną35.Regulacja bezpośrednia. Wpływają więc na działania rządu poprzez komitety działań politycznych. jednakże istnieje znacznie więcej agencji bardziej wyspecjalizowanych. Równych Szans Zatrudnienia. Nieformalne wymiary organizacji . Utrzymują oni. z tym że po niższym koszcie zarówno dla organizacji. iż system wolnego rynku ostatecznie i tak zrealizuje te same cele.. Wymieniliśmy tu główne agencje regulacyjne. W rezultacie może wpływać na sposób wydatkowania środków przeznaczonych przez firmy na cele społeczne.. To może zachęcić firmy do większej aktywności na tym polu.. którym służy regulacja.. (A że po wyższym koszcie dla bezrobotnych. Przysługi. Działalność filantropijna. Do formalnych wymiarów organizacji. Oczywiście są krytycy przekonani.. . Na przykład. Przypuśćmy. 158 Wymagania większej społecznej odpowiedzialności.. Kierowanie społeczną odpowiedzialnością str.

wielokanałową procedurę. Etyka kształtuje się pod wpływem rodziny i rówieśników.Poza formalnymi wymiarami kierowania społeczną odpowiedzialnością istnieją również wymiary nieformalne. Szef potraktował go nieprzychylnie. Na przykład skandal. Jeśli nie spowoduje to żadnych skutków. W zasadzie wymaga to zastosowania pojęcia kontroli społecznej odpowiedzialności. osobiste przekonania dotyczące zachowania słusznego i niesłusznego. Menedżer. szkolenie. W końcu zwrócił się do środków masowego przekazu. która ma poważny stosunek do sprawy społecznej odpowiedzialności. a ich wysiłki mogą się nawet skończyć zwolnieniem z pracy.. W kierowaniu zachowaniem etycznym organizacja wykorzystuje przywództwo. która zauważy podejrzane zachowanie. (. Na etyczny kontekst organizacji składa się indywidualna etyka poszczególnych menedżerów oraz to. Wiele organizacji wymaga. nie znalazł też zrozumienia u prezesa firmy. osobistych wartości i zasad. Organizacja powinna również ocenić. etyki. Wśród bardziej skutecznych sposobów wyjaśniania podejścia organizacji do społecznej odpowiedzialności można wymienić dwa: zapewnienie odpowiedniego przywództwa i kultury oraz dopuszczenie „dzwonka alarmowego”. Ważnymi obszarami troski o etykę są w przypadku menedżerów: stosunek firmy do pracowników. Zazwyczaj osoba. które sprawę odpowiednio nagłośniły. . Jednakże wiele organizacji sprzyja takiemu działaniu. Przywództwo i kultura organizacji. Osoby ujawniające nieprawidłowości. Czasami osoba taka znajduje posłuch dopiero w agencji regulacyjnej lub w środkach masowego przekazu38. Oznacza to ujawnienie przez pracownika nielegalnego czy nieetycznego postępowania innych członków organizacji. A może stosuje się taktykę odwlekania i tuszowania sprawy? Odpowiedź na te pytania może pomóc organizacji w wyrobieniu sobie poglądu na jej podejście do sprawy społecznej odpowiedzialności.. muszą czasem przejść złożoną. co doprowadziło wreszcie do wszczęcia śledztwa. Sposób reagowania organizacji na tę praktykę jest często wskaźnikiem jej postawy wobec problemu odpowiedzialności społecznej. może następnie poinformować menedżerów wyższego szczebla albo komitet ds. że sok wcale nie jest „stuprocentowy”. zbiory zasad (kodeksy postępowania) i wytyczne. Ocena społecznej odpowiedzialności Każda organizacja.) Podsumowanie str. dotyczących ochrony i umacniania społeczności.. o ile taki istnieje. Poza tym niektóre organizacje od czasu do czasu przeprowadzają analizę społecznego zachowania firmy. zgłasza taki przypadek przede wszystkim swojemu przełożonemu. Uruchomienie dzwonka alarmowego.. aby pracownicy i kandydaci do pracy zapoznali się z wytycznymi albo kodeksem etycznym i następnie podpisali oświadczenie o gotowości przestrzegania tych zasad. Czy natychmiast się nimi zajmuje? Czy zamieszani w sprawę ponoszą karę. aby zostały wysłuchane. a także czynników sytuacyjnych. jak reaguje na przypadki zachowania wątpliwego etycznie lub prawnie. co wynika z praktyk organizacji. Odpowiedzialność społeczna jest zespołem obowiązków spoczywających na organizacji. 162 Etyka to indywidualne. musi dopilnować. kulturę. Pewien menedżer w dziale badań i rozwoju firmy zaczął podejrzewać. stosunek pracowników do firmy oraz stosunki firmy z innymi podmiotami gospodarczymi. by jej wysiłki w tym względzie przyniosły pożądane korzyści. który odkrył fałszerstwo. w której organizacja .. doświadczenia życiowego..

. . co przedsiębiorstwu wolno. Przykład międzynarodowy 4. komitety działań politycznych i różnego rodzaju przysługi. 2.2. Przykład 4. 10. 163 . tj. 3.. 4. 9. Nieformalnymi środkami kierowania społeczną odpowiedzialnością są: przywództwo.. Przykłady i pytania str. przez społeczny obowiązek. Pytania 1. .1. . 7.. „dzwonek alarmowy”). aż po społeczny wkład.. . stanowienie praw i przepisów określających. Pytania analityczne 5. Co to jest etyka? W jaki sposób kształtuje się etyka jednostkowa? 2. Jaki jest związek pomiędzy prawem i zachowaniem etycznym? Czy zachowanie bezprawne może być etyczne? 6. 2.. stosowanie norm etycznych i działalność filantropijną.. 3. a czego nie wolno w objętej nimi dziedzinie.ta funkcjonuje. Pytania 1. Ze swej strony organizacje starają się wpływać na decyzje rządu poprzez kontakty osobiste. Państwo oddziałuje na organizacje przez regulacje. Ćwiczenia 8.165 Pytania kontrolne Pytania przeglądowe 1. Organizacje powinny oceniać efektywność swoich praktyk dotyczących społecznej odpowiedzialności tak samo jak efektywność każdej innej strategii. kultura i dopuszczenie możliwości zgłaszania przez pracowników dostrzeżonych nieprawidłowości (tzw. Jednakże w poszczególnych organizacjach można napotkać silne argumenty zarówno za. wobec środowiska przyrodniczego i wobec ogólnego dobrobytu społecznego. 3. Podejście przyjęte przez organizację wobec społecznej odpowiedzialności może odpowiadać mniejszemu lub większemu zaangażowaniu – poczynając od oporu. . Poglądy na społeczną odpowiedzialność rozwijały się począwszy od ery przedsiębiorców przez epokę wielkiego kryzysu i erę społeczną aż do dzisiejszych czasów. Organizacje mogą być uważane za odpowiedzialne wobec swojego „elektoratu”.. społeczną reakcję. jak i przeciw społecznej odpowiedzialności. Organizacje w formalnym kierowaniu społeczną odpowiedzialnością wykorzystują trzy typy działalności: stosowanie prawa.

w tym znaczenie pojęcia. w której nie istnieje organizacja zupełnie odizolowana od wpływu rynków zagranicznych i zagranicznej konkurencji. większość współczesnych dużych firm działa jako przedsiębiorstwa międzynarodowe lub wielonarodowe. Wyciąg z rys. Co oznacza ten termin i jak doszło do wykształcenia się takiej struktury? Na początek zajmiemy się tymi właśnie problemami. 167 Przedsiębiorstwa rozrzucone po całym świecie wywierają silny wpływ na nasze życie codzienne. • Rozpoznać i omówić środowiskowe wyzwania zarządzania międzynarodowego. Naprawdę. W dalszych rozważaniach koncentrujemy się na problemach konkurencji w gospodarce globalnej. 168 Istniej wiele różnych form i szczebli przedsiębiorstwa międzynarodowego. Od stopnia najniższego do najwyższego.. Linie rozgraniczające są w tym przypadku być może dość arbitralne. które nabywa całość swoich zasobów i sprzedaje całość swoich produktów i usług w jednym kraju. • Opisać podstawowe problemy wynikające z konkurencji w gospodarce globalnej. 5. 166 Po przestudiowaniu tego rozdziału powinniście umieć: • Opisać charakter międzynarodowej działalności gospodarczej. Rozdział zamyka charakterystyka funkcji kierowniczych: planowania. jako wyzwań kierowniczych w gospodarce globalnej. organizowania. Istota międzynarodowej działalności gospodarczej str. Przedsiębiorstwo: • krajowe • międzynarodowe • wielonarodowe • globalne • Rzeczywiście. Znaczenie pojęcia przedsiębiorstwa międzynarodowego str. następnie omawiamy struktury rynku globalnego w kategoriach różnych gospodarek i różnych systemów gospodarczych. Rozpoczynamy od opisu istoty przedsiębiorstwa międzynarodowego.Rozdział 5 Globalny Kontekst Zarządzania Cele str. staliśmy się częścią globalnej wioski i mamy gospodarkę globalną.) W niniejszym rozdziale analizujemy globalny kontekst zarządzania. Przedsiębiorstwo krajowe. 166 W Europie dojrzewa poważne starcie.1. (. • Omówić strukturę gospodarki globalnej i jej wpływ na międzynarodowe zarządzanie. najnowsze tendencje. Jego uczestnikami nie są państwa albo armie. Walka toczy się pomiędzy producentami przetworów zbożowych. przewodzenia i kontrolowania. Przedsiębiorstwo. Coraz więcej firm uważa się za firmy międzynarodowe albo wielonarodowe2. . jednakże pozwalają one wyróżnić cztery formy przedsiebiorstw3. Dalej wprowadzamy i omawiamy podstawowe środowiskowe wyzwania zarządzania. zarządzanie międzynarodowe oraz zarządzanie na rynku międzynarodowym. Przykład wprowadzający str..

. wytwarzanie produktów czy świadczenie usług. Na przykład.. kiedy ktoś chciał na świecie kupić samochody.. Innego rodzaju wyzwania pojawiają się wówczas. ale jednak różne rodzaje wyzwań. rozwijanie zasobów ludzkich..2... Przedsiębiorstwo wielonarodowe. 170 Aby zrozumieć przyczyny pojawiania się tych różnych poziomów w umiędzynarodowionej działalności gospodarczej... Zarządzanie procesem umiędzynarodowienia str. firma zamierzająca przejść ze statusu firmy międzynarodowej do wielonarodowej musi odpowiednio pokierować tym procesem zmian.. lecz pozyskuje znaczną część swoich zasobów lub dochodów z innych krajów. Przed czterdziestu laty. W obu przypadkach menedżer odpowiada za pozyskiwanie zasobów i materiałów. w zasadzie miał tylko jedną możliwość – Stany Zjednoczone. 5. produkuje swoje wyroby i sprzedaje je na rynku o zasięgu światowym. zaciąga pożyczki. Licencja. jej menedżerowie odpowiadają za jej skuteczne funkcjonowanie przy danym poziomie międzynarodowego zaangażowania. Najbardziej podstawowe pokazano na rys. . Po II Wojnie Światowej Stany Zjednoczone były dominującą siłą gospodarczą w świecie. 171 Menedżerowie powinni również zrozumieć. Zarządzanie na rynku międzynarodowym str. gdy firma nie dąży aktywnie do zwiększenia pożądanego zakresu umiędzynarodowienia. . że globalny kontekst ich działania dyktuje dwa związane ze sobą. Działalność importowa i eksportowa. . Tendencje w międzynarodowej działalności gospodarczej str.. następna wprowadza drugi typ.Przedsiębiorstwo międzynarodowe.. które przekracza granice państwowe i nie jest przywiązane do jednego kraju macierzystego. Niemal wszystkie kraje europejskie były zniszczone przez wojnę. Wspólne przedsięwzięcia/sojusze strategiczne. gdy organizacja decyduje się na zmianę poziomu swego międzynarodowego zaangażowania. Jeden występuje wtedy. . Inwestycje bezpośrednie. sprzęt elektroniczny albo obrabiarki.. gdy organizacja osiągnęła już pożądany zakres międzynarodowego zaangażowania i w tym otoczeniu musi skutecznie funkcjonować. by zagrozić dominacji Stanów Zjednoczonych. musimy na chwilę spojrzeć w przeszłość. Kilka alternatywnych strategii. Miejsca nie dotknięte zniszczeniami – Kanada.. Po podjęciu decyzji o zwiększeniu zakresu swej działalności międzynarodowej organizacja może przyjąć. W tej części rozdziału pokazano pierwszą grupę wyzwań. Przedsiębiorstwo. reklamę czy nadzorowanie przepływów pieniężnych. . Jednocześnie zaś każda z tych dziedzin może się w przypadku firmy międzynarodowej cechować znacznie większą złożonością. Przedsiębiorstwo. Większości krajów Azji nie wiodło się wcale lepiej. Ameryka Południowa i Środkowa oraz Afryka – nie były jeszcze na tyle silne ekonomicznie. W pewnym sensie praca menedżera w międzynarodowym przedsiębiorstwie nie musi się zbytnio różnić od pracy menedżera w przedsiębiorstwie ograniczającym się do jednego kraju. które zlokalizowane jest głównie w jednym kraju. . . Przedsiębiorstwo globalne.. Przedsiębiorstwo. . które nabywa surowce. 176 Nawet wtedy.

Jak pokazuje rys. Kraje te łączy kilka rzeczy. Na przykład alokacja zasobów. Inną cechą jest własność prywatna. . Filipiny i Australię. Mimo niepowtarzalności każdego kraju. Dojrzałe gospodarki i systemy rynkowe str.. Chiny. Z. chociaż akurat ten wymiar dopuszcza pewną zmienność. a właściwie nawet i różnych regionów w danym kraju. Struktura gospodarki globalnej str. stosunkowo ubodzy konsumenci. możemy jednak zauważyć pewne zasadnicze podobieństwa i różnice. Szwecja. 180 W przeciwieństwie do opisanych wysoko rozwiniętych.. a strategia przedsiębiorstwa jest określana przez czynniki rynkowe. Gospodarka krajów rozwijających się str. Jednym z takich rejonów nie objętych wymienionymi kategoriami są naftowe kraje Bliskiego Wschodu. Gospodarka globalna .3 ukazuje trzy względnie dojrzałe systemy rynkowe. Wspaniałym przykładem systemu rynkowego jest Unia Europejska. 181 Istnieją również w świecie systemy gospodarcze. Środowiskowe wyzwania dla zarządzania międzynarodowego 182 str.. 5. . Francja. Do niedawna była ona podzielona na dwa różne obszary gospodarcze. Obrzeże Pacyfiku. Tajwan. 178 Gospodarka rynkowa oparta jest na prywatnej własności przedsiębiorstwa. Japonia. Przez systemy rynkowe rozumiemy grupy krajów utrzymujących wysoki poziom wzajemnych obrotów handlowych. Malezję... 5. 5. które nie poddają się klasyfikacji na dojrzałe gospodarki rynkowe czy kraje rozwijające się..3. na dłuższą metę jednak nowe rynki Wschodu mogą uczynić Europę jeszcze ważniejszą częścią gospodarki światowej.. Opiszemy tu trzy różne elementy gospodarki globalnej: dojrzałe systemy i gospodarki rynkowe. . Do dojrzałych gospodarek rynkowych należą: Stany Zjednoczone. Hongkong. Jednym z takich dojrzałych systemów rynkowych jest Ameryka Północna.) spowolniło i skomplikowało działalność gospodarczą na Zachodzie. Jeszcze innym dojrzałym systemem rynkowym jest tzw... Jest to gospodarka względnie nisko rozwinięta i niedojrzała. . Niemcy. Przyp. obejmuje ono Japonię. Wielka Brytania. Mapa na rys.. gospodarki krajów rozwijających się i inne gospodarki. Tajlandię. Kanada i Meksyk są dla siebie poważnymi partnerami handlowymi. 178 Menedżerom pragnącym działać w globalnym otoczeniu z pewnością pomocne okaże się zrozumienie struktury gospodarki globalnej. dojrzałych gospodarek rynkowych inne kraje mają gospodarkę określoną mianem rozwijającej się. Stany Zjednoczone.3.Spojrzenie globalne .. rys.. Indonezję. W pewien sposób pojawienie się tych krajów (z Europy Wschodniej. jak podaż i popyt. Innym dojrzałym systemem rynkowym jest Europa. Dokonuje się tam poprzez siły rynkowe. słaba waluta. Francja np. .U.. Cechuje ją na ogół słaby przemysł.. Koreę Południową. ma wśród gospodarek rynkowych względnie wysoki udział własności państwowej. Singapur. Inne gospodarki str.

. Organizacje o średniej wielkości. w tym od wielkości organizacji. 184 Stabilność rządu. .. Infrastruktura. Kontrolowanie w gospodarce globalnej. Przewodzenie w gospodarce globalnej.. . Otoczenie polityczno-prawne str.. Zachęty dla handlu międzynarodowego. 182 System gospodarczy.... otoczenie polityczno-prawne oraz otoczenie kulturowe. organizowania.. . Otoczenie ekonomiczne str. . że zarządzanie w kontekście globalnym stawia przed menedżerami dodatkowe wyzwania. Organizacje wielonarodowe. przewodzenia i kontrolowania.. organizacje o średniej wielkości oraz organizacje małe. Globalizacja a wielkość organizacji str.. Charakter tych wyzwań zależy od rozmaitych czynników. Wyzwania kierownicze w gospodarce globalnej str. 193 Przedsiębiorstwo międzynarodowe stało się jedną z najważniejszych cech ... . Zasoby naturalne.. Wspólnoty gospodarcze... . . . Konkurowanie w gospodarce globalnej str. . 188 Konkurowanie w gospodarce globalnej jest zarówno wielkim wyzwaniem.. 188 Chociaż na rynkach międzynarodowych mogą ze sobą konkurować organizacje o każdej wielkości. Ponadto zarządzanie międzynarodowe ma również implikacje dla podstawowych funkcji planowania... Otoczenie kulturowe str.. 5. 190 Planowanie w gospodarce globalnej. symbole..4. .. są jednak pewne podstawowe różnice w wyzwaniach i możliwościach napotykanych przez przedsiębiorstwa wielonarodowe. .. 186 Wartości. . Język.... Organizowanie w gospodarce globalnej. . . na dodatkowe zbadanie zasługują zwłaszcza trzy grupy wyzwań stawianych przez otoczenie międzynarodowe – otoczenie ekonomiczne.. wierzenia..... Kontrola handlu międzynarodowego. ..Zauważyliśmy już. jak i obszarem wielkich możliwości dla współczesnego życia gospodarczego. Podsumowanie str. Małe organizacje. . Jak pokazano na rys..

.... Przykłady i pytania str.. ...... Menedżerowie muszą rozumieć zarówno procesy umiędzynarodowienia..... Ameryki Południowej i Afryki. 7. Przedsiębiorstwa mogą mieć zasięg głównie krajowy.. Ćwiczenia 8...... Przykład międzynarodowy 5.. 3. Przykład 5.... W organizacjach międzynarodowych w specyficzny sposób wykonywane są podstawowe funkcje kierownicze planowania..... wielonarodowy lub globalny.. 3...2...... Chodzi tu zarówno o ekonomiczne..... 3...... Po to.... Nabycie umiejętności poruszania się w gospodarce światowej jest ważnym wyzwaniem.. Pytania 1.. 4....... 2.. Duże znaczenie mają również kraje Bliskiego Wschodu – eksporterzy ropy. organizacją średniej wielkości czy wręcz małą.. Pytania 1..... 10.1...... .... 2.... Europa i obrzeże Pacyfiku....................... .......... międzynarodowy..... Podstawowe problemy konkurowania w gospodarce globalnej zmieniają się w zależności od tego.... przewodzenia (kierowania ludźmi) oraz kontrolowania.. Dojrzale gospodarki i systemy rynkowe dominują we współczesnej gospodarce globalnej... Wiele wyzwań kierowniczych w kontekście globalnym dotyczy niepowtarzalnych problemów z międzynarodowym otoczeniem.... Szczególnie ważne są Ameryka Północna.. by konkurować w gospodarce globalnej... W przyszłości większą rolę mogą odegrać rozwijające się gospodarki Europy Wschodniej.. Pytania analityczne 5....... ...... 6... jak i polityczno-prawne oraz kulturowe otoczenie zarządzania międzynarodowego.. 2... Budowa globalnych samolotów .. 9.. czy organizacja jest przedsiębiorstwem wielonarodowym. organizowania.gospodarki światowej... jak i sposób zarządzania przy różnych poziomach umiędzynarodowienia działalności gospodarczej.. 193 – 196 Pytania kontrolne Pytania przeglądowe 1....... przed którym staje wielu współczesnych menedżerów.. menedżerowie muszą rozumieć jej strukturę.

Wkrótce potem najwyższe kierownictwo ogłosiło inny cel – zmniejszenie o 90% częstości występowania defektów oprogramowania. Każdy pracownik organizacji otrzymał na piśmie charakterystykę tego celu i opis sposobów jego osiągnięcia. Różnią się np. Celu tego nie podano do wiadomości pracowników. wskazać różne rodzaje celów. że firma będzie płacić premie w postaci udziału w zysku w razie osiągnięcia celu. Przykład wprowadzający str. pod innymi jednak dzielą ich poważne różnice. • Określić różne rodzaje planów organizacji oraz ich różny horyzont. • Opisać podstawowe typy planów operacyjnych wykorzystywanych przez organizacje. kiedy HP zapowiedział swój cel zmniejszenia kosztów napraw gwarancyjnych. Mniej więcej w tym samym czasie. • Omówić sposób opracowywania i realizacji planów taktycznych. . Wszyscy pracownicy dowiedzieli się również. W ciągu następnych kilku lat publikacje firmy wspominały o jej zaangażowaniu w sprawę poprawy jakości. Przed kilku laty najwyższe kierownictwo w HP ustaliło cel zmniejszenia ogólnych wydatków na naprawy gwarancyjne o 90% w ciągu 5 lat. Mniej więcej w tym samym czasie. niewiele jednak było mowy o tym. 198 Zastanówmy się nad różnymi doświadczeniami Hewlett-Packard Co. Wybranym menedżerem w każdym wydziale powierzono odpowiedzialność za nadzorowanie procesu dochodzenia do tego celu. co firma robi. i jednej z konkurencyjnych firm. Firma miała znacząco poprawić wszystkie aspekty swego funkcjonowania i zająć pozycję światowego lidera w sprawach jakości. nie przedstawiono również żadnych wytycznych do jego realizacji. podejściem do planowania. kiedy HP osiągnął swój pierwszy cel. omówić. jego konkurent ogłosił poważny spadek dochodu i masowe zwolnienia pracowników1. Chociaż Hewlett-Packard i jego konkurent są pod pewnymi względami podobni. 198 Cele Po przestudiowaniu tego rozdziału powinniście umieć: • Opisać w skrócie proces planowania. • Określić główne bariery w ustalaniu celów i planowaniu. kto planuje. by ten cel w praktyce osiągnąć. Klienci firmy nadal donosili o braku poprawy jakości produktów. i opisać sposób zarządzania wielorakimi celami. Jak na razie HP osiąga i w tym przypadku bardzo dobre wyniki. niektórzy nawet skarżyli się na jej spadek. Do jego realizacji przystąpiono w podobny sposób.Część III PLANOWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI Rozdział 6 Zarządzanie Celami Organizacji I Planowanie str. i opisać planowanie sytuacji nieprzwidzialnych (planowanie awaryjne). sposób ich przezwyciężania przez organizacje oraz wykorzystywanie zarządzania poprzez cele do realizacji planów. Ostatecznie realizacja tych zamierzeń wymagała czasu krótszego niż 5 lat. w jednej z głównych firm konkurencyjnych na najwyższym szczeblu kierowniczym sformułowano jeszcze śmielszy zamiar. omówić kto te cele wyznacza. • Omówić zadania celów organizacji.

decyduje o najlepszych celach ich realizacji. Z powołania (misji) firmy wypływają równoległe strumienie celów i planów. zapewnia sobie aktywny udział pracowników i na ogół działa w tym zakresie skutecznie. Powołanie firmy wyznacza cel organizacji. praktyka ustalania celów wpływa na planowanie. nie ma jednak dwóch organizacji. aby wszystkie je osiągnąć.Różnią się również sposobem wytyczania i osiągania celów. 201 Organizacje ustalają wiele różnych celów. które wywierają wpływ na organizację i na sposób jej planowania. 6. który próbuje realizować wiele organizacji.1 daje ogólny obraz procesu planowania. Rysunek 6. a ono z kolei ułatwia ustalanie celów w przyszłości. wartości i kierunki. założenia. W niniejszym rozdziale omawiamy cele oraz plany taktyczne i operacyjne. Konkurent natomiast ustala cele mało przejrzyste i nieprecyzyjne. każda ma swoje niuanse i odmiany. Jeśli menedżerowie tego kontekstu nie rozumieją. które by to robiły w sposób identyczny. Te cele oraz odpowiednie plany taktyczne określają plany operacyjne. Organizacje mogą mieć również kilka różnych rodzajów celów i trzeba tak zarządzać. Z tego powołania bezpośrednio wynikają cele strategiczne.cele i plany każdego szczebla mogą być również wykorzystywane jako podstawa przyszłej działalności na wszystkich szczeblach. Z kolei strategiczne cele i plany są podstawowymi elementami do opracowania planów taktycznych. Po drugie. cele mogą być źródłem motywacji dla pracowników organizacji4. Skuteczne wytyczenie celów sprzyja dobremu planowaniu. Uprawiają ją wszystkie organizacje. Jak pokazuje rys. menedżerowie muszą następnie ustalić. nie będą w stanie opracować skutecznych planów. Cele te i misja wspólnie pomagają określić plany strategiczne. przywiązuje niewiele uwagi do sposobu ich osiągania. 199 Planowanie jest działalnością uniwersalną. Cele dają wreszcie skuteczny mechanizm oceny i kontroli. Na koniec . Funkcje celów str. Mimo. Plany taktyczne wraz z celami taktycznymi kształtują cele operacyjne. 200 Cele w organizacji spełniają cztery ważne funkcje3. Po pierwsze. Ustalanie celów wymaga zaangażowania różnego rodzaju menedżerów. Rodzaje celów str. co jest ogólnym posłannictwem (misją) firmy. cele te różnią się . 200 Cele mają kluczowe znaczenie dla skuteczności organizacji i spełniają szereg zadań (funkcji). że większość firm stosuje te ogólne ramy. wyznaczający wzorzec. Proces planowania str.1. planowanie odbywa się w kontekście określonego otoczenia. Opierając się na zrozumieniu otoczenia. Poprzednie trzy rozdziały obejmowały wiele podstawowych problemów środowiskowych. W rozdziale 7 jest natomiast mowa o planach strategicznych. Po trzecie. HP wyznacza jasne i dokładne cele. jako pierwszy krok w planowaniu. Cele organizacji str. Ogólnie rzecz biorąc. Dlatego też zrozumienie otoczenia ma podstawowe znacznie . nie angażuje pracowników i jest znacznie mniej skuteczny. stanowią wskazówkę i nadają jednolity kierunek działaniom ludzi pracujących w organizacji.

Firma Nike Inc. Następnie menedżerowie najwyższego i średniego szczebla wspólnie opracowują cele taktyczne. które jednak nie było szczególnie modne (cel marketingowy). Plany te ustalane są przez zarząd i najwyższe kierownictwo.. W „Spojrzeniu globalnym” pokazujemy dodatkowo ustalanie celów i sporządzanie planów w Japonii. Plany strategiczne. Plan taktyczny.. przeżywała problemy związane z niespójnością celów. 206 Pamiętając o oczywistym powiązaniu celów i planów organizacji. priorytetów i działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych10. Jak zauważyliśmy wcześniej. W rezultacie firma poniosła poważne straty udziału w rynku. W tej części rozdziału omówimy zwłaszcza rodzaje planów. plan strategiczny to ogólny plan zawierający decyzje dotyczące alokacji zasobów. . pomiędzy którymi czasem dochodzi do sprzeczności lub konfliktów. kiedy niespójność celów została rozpoznana i skorygowana8. 205 Kto ustala cele? W rzeczywistości odpowiedź jest całkiem prosta: wszyscy menedżerowie powinni uczestniczyć w procesie wytyczania celów. kiedy Reebok International Ltd. 206 Organizacje przyjmują plany różnego typu. Dokładniej mówiąc. Aby rozwiązać takie problemy. Zarządzanie wielorakimi celami str. 205 Organizacje ustalają wiele różnych celów. . Każdy menedżer odpowiada jednak na ogół za wyznaczanie celów na swoim szczeblu w organizacji. menedżerowie muszą rozumieć koncepcje optymalizacji. Na szczeblu ogólnym obejmują plany strategiczne. Plany taktyczne. Wreszcie menedżerowie średniego i niższego szczebla wspólnie odpowiadają za ustalanie celów operacyjnych. Dalsze omówienie planowania strategicznego zawiera rozdział 7. Nike zdołała odzyskać swoją pozycje w branży. zaczął robić buty dobrej jakości i do tego modne. Cele są ustalane na różnych szczeblach i dla różnych szczebli w ramach organizacji. zwrócimy teraz uwagę ku różnym pojęciom i problemom związanym z samym planowaniem. Dziedzina. Planowanie w organizacji str. Przed kilku laty np. dystrybucji zasobów.. ramy czasowe planowania. cztery podstawowe szczeble celów obejmują misję oraz cele strategiczne. nastawiony na osiągnięcie celów taktycznych. na ogół mają dłuższy horyzont czasowy i odnoszą się do kwestii zasięgu. Firma wytwarzała wysokiej jakości obuwie (cel produkcyjny). umiejscowienie odpowiedzialności za planowanie oraz planowanie sytuacji nieprzewidzianych. jest . taktyczne i operacyjne. dziedziną i ramami czasowymi. Plany strategiczne to plany opracowywane dla realizacji celów strategicznych. Optymalizacja wymaga równoważenia i godzenia możliwych konfliktów pomiędzy różnymi celami. Powołanie organizacji i cele strategiczne są na ogół określane przez zarząd i menedżerów najwyższego szczebla. Odpowiedzialność za ustalanie celów str. przewagi konkurencyjnej i synergii. Rodzaje planów w organizacji str.szczeblem. taktyczne i operacyjne. Ramy czasowe.. Szczebel.

opracowywany dla realizacji określonych części planu strategicznego. Plany taktyczne na ogół angażują wyższy i średni szczebel zarządzania, mają horyzont czasowy nieco krótszy niż plany strategiczne i koncentrują się na konkretnych sprawach. Plany taktyczne zajmują się więc bardziej realizacją zadań niż ich stawianiem. Plany operacyjne. Plan operacyjny koncentruje się na realizacji planów taktycznych dla osiągnięcia celów operacyjnych. Opracuje go kadra średniego i niższego szczebla kierowniczego. Plany operacyjne koncentrują się na krótkim okresie i mają stosunkowo wąski zasięg. Ramy czasowe planowania str. 208 Jak już zauważyliśmy, plany strategiczne koncentrują się raczej na długim okresie, plany taktyczne – na średnim, a plany operacyjne – na krótkim. Plany długookresowe. Plan długookresowy obejmuje swym zasięgiem okres wieloletni, być może nawet kilka dziesięcioleci. Wielkie firmy, takie jak General Motors Corp...., zazwyczaj opracowują plany na okresy 10-20 letnie. Plany średniookresowe. Plan średniookresowy jest nieco mniej hipotetyczny i mniej narażony na zmiany niż plan długookresowy. Plany średniookresowe zwykle obejmują okresy od roku do pięciu lat i mają szczególne znaczenie dla menedżerów średniego szczebla i pierwszej linii. Plany krótkookresowe. Menedżer opracowuje również plan krótkookresowy, nastawiony na okres roku lub krótszy. Takie plany w znacznym stopniu wpływają na codzienne życie menedżera.
Spojrzenie globalne str. 209

Najpotężniejsze sojusze gospodarcze świata
Gdyby istniały w Stanach Zjednoczonych, zostałyby rozszarpane skargami o naruszanie ustawodawstwa antymonopolowego, składanymi przez agencje rządowe i konkurentów. W Japonii jednak sojusze gospodarcze, znane pod nazwą keiretsu, nie tylko są tolerowane, ale wręcz uznawane za niezbędny czynnik stabilności Japonii i wyprzedzenia w stosunku do konkurentów na świecie. Członków keiretsu łączą więzi zarówno poziome, jak i pionowe. Toyota jest częścią keiretsu, który obejmuje 175 jej głównych dostawców i 4 000 poddostawców. (...)

Odpowiedzialność w zakresie planowania str. 210 Opisaliśmy już pokrótce rozkład odpowiedzialności za wyznaczanie celów. Obecnie możemy rozszerzyć nieco tamto spojrzenie i zbadać bardziej szczegółowo sposób, w jaki różne części organizacji uczestniczą w ogólnym procesie planowania. Personel planistyczny. Niektóre duże organizacje dopracowują się profesjonalnego personelu planistycznego. Organizacje mogą sięgać po takie rozwiązania z najrozmaitszych powodów. W szczególności personel planistyczny może zmniejszyć obciążenie pracą poszczególnych menedżerów, pomóc skoordynować ich działalność planistyczną, zastosować do jakiegoś problemu wiele różnych narzędzi i technik, spojrzeć na sprawę z szerszej perspektywy niż indywidualny menedżer i wznieść się ponad osobiste gusta i patriotyzm wydziałowy. Planistyczny zespól zadaniowy. Organizacje czasami używają do opracowania planów planistycznej grupy roboczej (zespołu zadaniowego). Taki zespól często składa się z menedżerów pierwszej linii szczególnie zainteresowanych odpowiednią dziedziną planowania. Zespół zadaniowy może również obejmować członków personelu planistycznego, o ile organizacja takim dysponuje. Najczęściej planistyczny zespół zadaniowy powołuje się wtedy, gdy organizacja pragnie zareagować na pewne szczególne

okoliczności. Zarząd. Zarząd oprócz innych swoich obowiązków ustala również misję i strategię firmy. W niektórych firmach zarząd odgrywa aktywną rolę w procesie planowania. W innych firmach zarząd wybiera kompetentnego dyrektora naczelnego i jemu właśnie powierza planowanie. Dyrektor naczelny. Dyrektor naczelny jest zwykle prezesem zarządu. Jest on zapewne najważniejszym ogniwem w procesie planowania w każdej organizacji. Odgrywa główną rolę w procesie planistycznym i odpowiada za realizację strategii. Komitet dyrektorów. Komitet dyrektorów składa się zwykle z grupy współpracujących ze sobą kierowników najwyższego szczebla. Zazwyczaj odbywają oni regularne spotkania. W toku tych spotkań opracowywane są materiały dla dyrektora naczelnego odnoszące się do propozycji, które dotyczą jednostek kierowanych przez poszczególnych menedżerów, a także analizowane są plany strategiczne opracowane na ich podstawie. Kierownictwo pierwszej linii. Ostatnim wreszcie przedmiotem działań planistycznych większości organizacji jest kierownictwo pierwszej linii. Menedżerami pierwszej linii są osoby wyposażone w formalną władzę i odpowiedzialność za kierowanie organizacją. Ich ważna rola w procesie planowania w organizacji wynika z dwóch przesłanek. Po pierwsze, są oni cennym źródłem wewnętrznej informacji dla innych menedżerów w trakcie formowania i realizacji planów. Po drugie, to właśnie menedżerowie liniowi średniego i niższego szczebla w organizacji muszą realizować plany opracowane przez kierownictwo najwyższego szczebla. Planowanie sytuacji nieprzewidzianych (planowanie awaryjne) str. 212 Innym ważnym typem planowania jest opracowywanie planów na wypadek sytuacji nieprzewidzianych (awaryjnych). Chodzi tu o określenie alternatywnych kierunków działań, które zostaną podjęte, jeżeli zamierzony plan działania zostanie nieoczekiwanie zakłócony lub zdezaktualizowany w wyniku nowych okolicznoci19. Dlatego też firma opracowuje dwa plany zapasowe oparte na założeniu zmian wyjątkowo korzystnych i wyjątkowo niekorzystnych. Mechanizm planowania awaryjnego pokazano na rys. 6.3. (...) Planowanie sytuacji nieprzewidzianych (budowanie planów „na wszelki wypadek”) nabiera coraz większego znaczenia dla większości organizacji, zwłaszcza dla tych, które działają w szczególnie złożonym lub dynamicznym otoczeniu. Planowanie awaryjne jest użyteczną techniką pozwalającą menedżerom skutecznie zmagać się z niepewnością i zmiennością20. Planowanie taktyczne str. 214 Jak zauważyliśmy wcześniej, celem opracowywania planów taktycznych jest realizacja pewnej części planu strategicznego. Pewnie słyszeliście kiedyś powiedzenie: „wygrać bitwę, ale przegrać wojnę”. Plany taktyczne przygotowują bitwy, strategia natomiast wytycza plan wojny. Plan taktyczny jest więc zorganizowanym szeregiem posunięć, mających doprowadzić do realizacji planów strategicznych. Strategia koncentruje się na zasobach, otoczeniu i misji firmy, podczas gdy taktyka zajmuje się głównie ludźmi i działaniem21. Opracowywanie planów taktycznych Chociaż skuteczne planowanie taktyczne zależy od wielu czynników zmieniających się w zależności od sytuacji, mimo to jednak można wskazać na pewne podstawowe wytyczne,

które trzeba uwzględnić. Po pierwsze, menedżer musi pamiętać, że planowanie taktyczne powinno się odnosić do szeregu celów taktycznych wynikających z szerszego celu strategicznego. Po drugie, podczas gdy strategie są często formułowane w kategoriach ogólnych, taktyka zajmuje się konkretnymi zasobami i kwestiami czasu. Planowanie taktyczne wymaga wreszcie użycia zasobów ludzkich. Menedżerowie uczestniczący w planowaniu taktycznym spędzają znaczną część swego czasu na pracy z ludźmi. Muszą umieć przyjmować informacje płynące zarówno z samej organizacji, jak i spoza niej, przetwarzać je możliwie najefektywniej i przekazywać swoim potencjalnym użytkownikom. Realizacja planów taktycznych Niezależnie od jakości formułowanego planu taktycznego, ostateczne powodzenie zależy od sposobu jego realizacji. Z kolei pomyślna realizacja zależy od mądrego wykorzystania zasobów, skutecznego podejmowania decyzji i przemyślanych posunięć, które sprawią, że właściwe rzeczy zostaną zrobione we właściwym czasie i we właściwy sposób. Menedżer może mieć doskonały pomysł, który jednak może się skończyć fiaskiem, jeśli zabraknie odpowiedniego wykonania. Właściwe wykonanie planu zależy od wielu czynników. (...) W szczególności należy zapewnić łączność pionową i poziomą oraz integrację działań...

Planowanie operacyjne

str. 216

Kolejnym elementem skutecznego planowania w organizacji jest opracowanie i realizacja planów operacyjnych. Są one wyprowadzane z planów taktycznych, a ich zadaniem jest realizacja celów operacyjnych. Plany operacyjne są więc skoncentrowane na węższym zakresie spraw, mają stosunkowo krótki horyzont czasowy i angażują menedżerów niższego szczebla.

Plany jednorazowe

str. 216

Plan jednorazowy jest opracowywany w celu przeprowadzenia działań, które w przyszłości najprawdopodobniej nie będą powtarzane. Dwiema najbardziej rozpowszechnionymi formami planów jednorazowych są programy i projekty. Programy. Program jest planem jednokrotnego użytku dla szerszego zestawu działań. Może obejmować procedury potrzebne do wprowadzenia nowego asortymentu, uruchomienia nowego zakładu czy punktu sprzedaży bądź też zmiany powołania firmy. Projekty. Projekt przypomina program, różni się od niego jednak węższym zakresem i mniejszą złożonością. Projekt może być częścią szerszego programu, może to być jednak również samodzielny plan jednokrotnego użytku.

Plany ciągłe (trwale obowiązujące)

str. 218

Podczas gdy plany jednorazowe stosowane są w sytuacjach niepowtarzalnych, plan ciągły wykorzystywany jest do działań powtarzających się regularnie co pewien czas. Plany ciągłe mogą walnie poprawić efektywność poprzez standaryzację procesu decyzyjnego. Podstawowymi rodzajami takich planów są wytyczne polityki, standardowe procedury działania oraz przepisy i reguły postępowania.

restrykcje polityki rządu i silna konkurencja. Niektóre z nich. Niewłaściwy system nagradzania. . czy ten cel osiągnął.) Niewłaściwe cele.. Określają one ogólną reakcję organizacji na określony problem lub sytuację. sformułowany zwięźle i umiejscowiony w czasie. Inną barierą w ustalaniu celów i planowaniu jest opór wobec zmian. Inną barierą w procesie skutecznego planowania jest obserwowana u niektórych menedżerów niechęć do ustalania celów dla siebie i podległych jednostek. 221 Rzecz jasna. Kolejną poważną przeszkodą w procesie planowania są różne ograniczenia swobody działania. Czynnikiem ograniczającym jest również czas. (... którzy świadomie lub nieświadomie próbują uniknąć takiej odpowiedzialności.. Dlatego tak ważne jest poznanie sposobów przezwyciężania tych barier. 221 Rolę barier w procesie skutecznego ustalania celów i planowania mogą spełniać różne okoliczności. Zarządzanie ustalaniem celów i procesami planistycznymi str. pokazano w tablicy 6. W pewnych warunkach nieodpowiedni system wynagradzania działa jak bariera dla ustalania celów i planowania. najprawdopodobniej będą hamować wysiłek planistyczny firmy. żeby planować. Jak pokażemy to w rozdziale 12. (. zaniedbując inne. Innym typem planu ciągłego jest standardowa procedura działania.. Szybkie zmiany. Niewłaściwe cele mogą wystąpić w różnych formach. Jej przyczyną może być brak wiary w sukces albo obawa przed niepowodzeniem.3. Jest ona bardziej konkretna niż wytyczna polityki. Standardowe procedury działania. ludzie na ogół stawiają opór zmianom. Menedżerowie. opisuje bowiem sposób postępowania w określonych warunkach.. że na drodze skutecznego ustalania celów i planowania pojawiają się niekiedy bariery. Bariery w ustalaniu celów i planowaniu str. Jeśli menedżer wyznaczy cel konkretny. Prócz tego jednak dobrze byłoby zrozumieć. są najbardziej ogólną formą planu ciągłego.Wytyczne polityki. Opisują one dokładnie sposób wykonywania określonych działań.) Organizacje same proszą się o kłopoty. jeśli zbyt wielki akcent kładą na jeden typ celów.. Bardzo łatwo powiedzieć: „Jestem dzisiaj zbyt zajęty. występujące najbardziej powszechnie.) Jeśli organizacja kładzie zbyt wielki nacisk na krótkookresowe wyniki. zaprzątnięci ustalaniem celów i formułowaniem planów uzyskania wyższych zysków w krótszym okresie. Dynamiczne i złożone otoczenie.. menedżerowie mogą przeoczyć problemy długookresowe. Niechęć do ustalania celów. Charakter otoczenia organizacji jest również barierą dla skutecznego ustalania celów i planowania. zajmę się tym jutro”. Ograniczenia. (. wszystkie omówione dotąd elementy ustalania celów i planowania zakładają jakąś formę zarządzania tym procesem. Najwęższy rodzaj planów ciągłych to przepisy i reguły postępowania. Przepisy i reguły postępowania. które bardzo utrudniają cały proces. Wytyczne polityki. W rozmaitych sytuacjach odgrywają one rolę bezpośredniej podstawy. energii i niezachwianej wiary w jego znaczenie. techniczne innowacje oraz intensywna konkurencja mogą utrudniać organizacji właściwą ocenę przyszłych możliwości i zagrożeń. Opór wobec zmian. Skuteczne planowanie wymaga czasu. Z samej swej istoty planowanie oznacza jakieś zmiany w organizacji. jako ogólna wskazówka. Powszechnie występuje niedobór zasobów. to bez trudu będzie można sprawdzić.

Organizacja powinna również zauważyć. istotą zarządzania przez cele jest wspólne . Charakter i zadania zarządzania przez cele. Komunikacja i uczestnictwo. Skuteczny system nagradzania. Anonimus) Wykorzystanie zarządzania przez cele do realizacji planów str. rewizja i aktualizacja Skuteczne systemy nagradzania Zrozumieć znaczenie celów i planów..Przezwyciężanie barier str.) Mimo ogromnego znaczenia podstawowych celów i planów organizacji opracowanych na najwyższym szczeblu. Ze względu na to. Spójność pionowa oznacza wymaganie uzgodnienia celów na różnych szczeblach – strategicznym. iż nieosiągnięcie celu nie zawsze musi się wiązać z sankcjami. Ogólnie rzecz biorąc. Jednym z najlepszych sposobów ułatwienia procesu wyznaczania celów i planowania jest rozpoznanie ich podstawowych zadań. nie jest też żelaznym zestawem procedur. Planowanie nie jest żadnym panaceum. że niepowodzenie jest czasami rezultatem czynników leżących poza możliwością wpływu menedżera. należy dopilnować. które rozwiąże wszelkie problemy organizacyjne. by ludzie odpowiedzialni za realizację celów i planów od samego początku uczestniczyli w ich opracowywaniu. Chodzi tu o wciągnięcie podwładnych w proces wytyczania celów i planowania oraz jasne i wyraźne postawienie przed nimi zadań. jak i pionową spójność celów. Mimo że zarówno cele jak i plany mogą brać początek na wyższych szczeblach organizacji. jest zarządzanie przez cele. Należy zapewnić zarówno poziomą. Spójność pozioma oznacza potrzebę ustalenia niesprzecznych celów w przekroju całej organizacji. zapewniającą ich skuteczność. ludzi należy nagradzać zarówno za skuteczne stawianie celów i planowanie. by ludzie czuli. na czym polega nadrzędna strategia organizacji. Ryzyko może obejmować nie tylko właścicieli. Niektóre z nich zamieszczono w tablicy 6.3. 225 Szeroko wykorzystywaną metodą równoległego zarządzania procesami ustalania celów i planowania . 223 Na szczęście można podać kilka wskazówek ułatwiających skuteczne ustalanie celów i planowania. Główne bariery: Niewłaściwe cele Niewłaściwy system nagradzania Dynamiczne i złożone otoczenie Niechęć do ustalania celów Opór wobec zmian Przeszkody Przezwyciężanie barier: Zrozumienie roli i celów planowania Komunikacja i współuczestnictwo Spójność. jak wyglądają różne strategie funkcjonalne.. przegląd i aktualizacja. Spójność. jak i za ich pomyślną realizację. (. taktycznym i operacyjnym. które należy przestrzegać za wszelką cenę. w jaki sposób będą one integrowane i koordynowane.* (*Warto sankcji nie mylić ze skutkami nieudanych przedsięwzięć. Wszyscy uczestnicy procesu planowania powinni wiedzieć. Również ważne jest. muszą zostać doprowadzone do wszystkich jej członków. których wykonania oczekuje się od nich w określonym czasie. że są granice skutecznego ustalania celów i planowania.

(. taktyczne i operacyjne. Owa współpraca odbywa się w kilku wyraźnych fazach. skuteczne w sytuacji bezrobocia. których celem jest wypracowanie zestawu celów i planów dla każdego podwładnego. 227 Proces planowania jest pierwszą podstawową funkcją kierowniczą... Temu . a także poprzez oparcie systemu nagradzania na stopniu realizacji tych oczekiwań organizacja tworzy potężny system motywacyjny dla swoich pracowników.. dziedziny i ram czasowych. Cele spełniają cztery podstawowe role: dają wskazówki i ukierunkowanie. i nie wszystkich może skłonić do lojalności. Planowanie awaryjne pomaga menedżerom zabezpieczyć się na wypadek nieoczekiwanych zmian. przy ograniczeniu niebezpieczeństwa sądów arbitralnych i subiektywnych. i bez absolutnej konieczności nie będzie redukować miejsc pracy ani obcinać wynagrodzeń.. Do procesu ustalania celów należy włączyć wszystkich menedżerów organizacji. dyrektorów naczelnych. Można wyróżnić poszczególne rodzaje celów w zależności od szczebla. Naturalnie. Być może najważniejszą przyczyną fiaska bywa brak poparcia kierownictwa najwyższego szczebla. Po pierwsze.. która musi być wykonywana w organizacjach.. Następnie menedżerowie odbywają spotkania ze swymi podwładnymi. Anonimus). (. Badane są przyczyny zarówno sukcesów jak i porażek.. Cele są ściśle związane z planowaniem. Po opracowaniu planów menedżer musi określić sposób ich realizacji. Rozumiejąc kontekst otoczenia menedżerowie opracowują szereg różnych typów planów. (.. że firma będzie istniała. Jak można się spodziewać. inspirują motywację i wsparcie oraz sprzyjają ocenie i kontroli. by można je było możliwie dokładnie zweryfikować (skwantyfikować). a stopień realizacji celu jest podstawą nagradzania pracownika.) Z drugiej strony jednak zastosowanie zarządzania przez cele może się niekiedy zakończyć niepowodzeniem.. Wśród głównych członków organizacji odpowiedzialnych za skuteczne planowanie można wymienić personel planistyczny. wspólnie i z pełnym obustronnym poparciem. Do podstawowych typów planów należą plany strategiczne. Powinni oni poświęcić szczególną uwagę zarządzaniu wielorakimi celami poprzez optymalizację i inne podejścia. zarządy. mamy więc plany długookresowe. (warto w tym miejscu pamiętać o jasnym i uczciwym przedstawieniu motywacji dla pracowników: choćby tylko takiej. jakie ustalono cele i plany dla organizacji i podległych im jednostek. jest to tylko pewne minimum. Możliwa jest bardziej obiektywna ocena wyników. średniookresowe i krótkookresowe. Wiele organizacji.) Podsumowanie str. Plany opracowuje się w różnych przekrojach czasowych. Następnie cele są precyzowane tak.. (. Poprzez dokładne określenie stawianych przed nimi oczekiwań i dopuszczenie ich do współkształtowania celów i zadań. komitety dyrektorów i kierownictwo liniowe.ustalanie celów i planów. . ułatwiają planowanie.. Skuteczność zarządzania przez cele. używa jakieś formy zarządzania przez cele. planistyczne zespoły zadaniowe. Proces dyskusji i współpracy sprzyja również komunikacji. menedżerowie informują podwładnych o tym. Główną korzyścią jest lepsza motywacja pracowników.) W trakcie przybliżania się podwładnych do osiągania celów dobrze byłoby dokonywać okresowych przeglądów.) Na koniec okresu.. o ile realizacja programu była niewłaściwa. ta forma zarządzania ma zarówno zalety jak i wyraźne słabości.

niechęć do ustalania celów. 10. w szkole. dynamiczne i złożone otoczenie. a także skuteczny system nagradzania. Plany operacyjne powstają na niższych szczeblach organizacji.. 2. organizacje nigdy nie osiągają wszystkich swoich celów. jeśli i tak opracowuje się oba typy planów? 7. 2. Szczególnie użyteczną techniką zarządzania jest zarządzanie przez cele. Przykłady i pytania str. Mogą to być niewłaściwe cele. Jadłospis ConAgry ciągle się rozrasta . proces wspólnego ustalania celów i planowania. Do planów stałych należą wytyczne polityki. Bariery te można przezwyciężać poprzez zrozumienie roli celów i planów. jaki wykorzystywaliście w pracy. Przykładem planów jednorazowych są programy i projekty. Plany jednorazowe mają wytyczać działanie. Plany taktyczne opracowywane są na średnich szczeblach kierowniczych. tj. Plany taktyczne opracowuje się w celu realizacji określonych części planu strategicznego. Plany ciągłe natomiast wytyczają działania. a nawet w życiu osobistym. które najpewniej w przyszłości się nie powtórzy. Opisz istotę celów organizacji. komunikację i współuczestnictwo wszystkich pracowników. Dlaczego? 6. Głównymi typami planów operacyjnych są plany jednokrotnego użytku i plany ciągłe. 3. 228 – 231 Pytania kontrolne Pytania przeglądowe 1. Jakiego typu plan organizacja powinna przygotować najpierw – taktyczny czy operacyjny? Dlaczego? Czy kolejność przygotowania rzeczywiście ma znaczenie. Czym jest planowanie taktyczne? Co to jest planowanie operacyjne? Jakie są pomiędzy nimi podobieństwa i różnice? 3. a ich zadaniem jest osiągnięcie jednego lub większej liczby celów operacyjnych.1. Skuteczne wyznaczanie celów i planowanie może napotkać różne bariery. które prawdopodobnie jeszcze nie raz się powtórzą.służą plany taktyczne i operacyjne. Wynikają z planu taktycznego. . Równie ważna jest skuteczna realizacja planów taktycznych. spójność planów. Niemal z definicji.. Co to jest planowanie awaryjne (zapasowe)? Czy elastyczność w przygotowaniu i realizacji jest równoznaczna z planowaniem awaryjnym? Dlaczego tak albo dlaczego nie? 4. standardowe procedury działania oraz przepisy i reguły działania. Na jakie bariery może natrafić ustalanie celów i planowanie? Jak je można przezwyciężyć? Czy możesz sobie wyobrazić jakieś sposoby przezwyciężania barier inne niż podane w tekście? Pytania analityczne 5. nieodpowiedni system nagradzania. opór stawiany zmianom oraz różne ograniczenia. mają średni horyzont czasowy i średni zasięg tematyczny. przeglądy i aktualizację. mają krótszy horyzont czasowy i węższy zakres tematyczny. Upewnij się. Pytania 1. dotyczyć konkretnych problemów zasobów i czasu oraz zasobów ludzkich. Muszą wynikać ze strategii. że nie pominąłeś roli i typów celów. 9. Ćwiczenia 8. Przykład 6. Pomyślcie o przykładach każdego planu operacyjnego.

Choć jest to rozumowanie nie pozbawione sensu. które aktualnie nie przynosi znacznych zysków. że przedsiębiorstwa amerykańskie zbyt często opierają swoje decyzje na przewidywanym bilansie firmy na koniec kwartału czy roku. W produkcji płyt do gier Sony oprze się na swoich kosztownych nabytkach. Czy oznacza to. CBS Record i Columbia Pictures. że daje to dobrą pozycję wyjściową w konfrontacji z następną rewolucją w kinie lub rozrywce domowej. a w następnych latach wielokrotnie wpływała na światową listę przełomowych innowacji technicznych. gdy ograniczała się tylko do produkcji sprzętu. Właśnie w tę firmę Sony. Chociaż wejście firmy Sony na rynek VCR wykazywało pod pewnymi względami wyższość nad konkurencyjną technologią VHS. Pytania 1. pewien ekonomista. iż Hollywood zaczął produkować filmy w formacie VHS. które mogą doprowadzić do rzeczywistego długofalowego wzrostu. Play Station wykorzystuje płyty kompaktowe.5 mld dol. Jakie czynniki utrudniają wielu amerykańskim menedżerom koncentracje na długim okresie? 3. Dlaczego Sony nie obawiała się przyjęcia tak długotrwałej perspektywy. Sony ma nadzieję. jedna z najbardziej nowoczesnych firm japońskich. wyprodukowała pierwszy japoński magnetofon. porównuje je do pomysłu. że inwestycja w Columbii szybko się zwróci. zainwestowała 6. od studia do salonu. Tak więc obecnie Sony może kontrolować produkcję rozrywki od początku do końca. Gry łączą film. Czy pakując pieniądze w przedsiębiorstwo. na które postawiła firma. którzy chcą oglądać filmy w domu. iż każdy właściciel restauracji powinien mieć również wielkie gospodarstwo. W 1950 r. i jak na razie nie uzyskała z tego żadnego namacalnego zysku. że taka krótkookresowa zachęta do grania według schematu „szybkiego wzbogacenia się” i zaniedbywania tych inwestycji w badania i rozwój. Sony może inscenizować i robić zdjęcia zarówno z myślą o kinie. Wejście firmy do przemysłu usług rozrywkowych może być wynikiem jednej z ważnych porażek w produkcji sprzętu (odtwarzacz Betamax). Krytycy ci sądzą. ta ostatnia przyjęła się jako branżowy standard. 232 .Przykład międzynarodowy 6. firma Sony nie jest czasem nieuczciwa wobec swych akcjonariuszy? Rozdział 7 Zarządzanie Strategią I Planowanie Strategiczne str. Długofalowa hazardowa rozgrywka firmy Sony Jak długo firma może czekać. że firma wykroczyła w swym długofalowym planowaniu poza racjonalne granice? Firma Sony oparła swój dokonany w 1989 r. poszukując tam odpowiednich scen i muzyki do wykorzystania w grach wideo.2. Pod wpływem tej krytyki wielu przedstawicieli amerykańskiego biznesu ze szczególną uwagą firmy Columbia Pictures Enetertainment Inc. jak i o grach. w części dlatego. jak może wyglądać w przyszłości integracja hardware i software. by jej się opłacała inwestycja? Krytycy amerykańskich praktyk gospodarczych – w tym japońscy dyrektorzy – uważają. Z pewnością firma Sony osiągała bardzo dobre wyniki. Pewna synergia pomiędzy poszczególnymi elementami rozrywkowego imperium firmy Sony nie sprawi oczywiście. Innymi słowy. Na razie jednak Sony nie zamierza się spieszyć i chce poprawić jakość swoich zakładów w przekonaniu. że wielu miłośników Nintendo przerzuci się na tę bardziej wyrafinowaną ofertę. Benjamin Stein. że „oprogramowanie” rozrywki nakręca rynek sprzętu dla tej branży. zakup największej hollywoodzkiej wytwórni na przekonaniu. Zamiast kaset podobnych do używanych w grach Nintendo. muzykę i efekty specjalne. grafikę. Na przykład w czasie kręcenia filmu „Hook” szef oddziału publikacji elektronicznych firmy niejednokrotnie wizytował plan zdjęciowy. ludzie kupujący odtwarzacze video to ci. Nowa Play Station pokazuje. której wyrazem był zakup Columbia Pictures? 2.

. Zarządzanie strategiczne jest kompleksowym. obrane podejście było – jak się wydaje – prawidłowe. • Opisać sposób formułowania strategii. marynat. Przykład wprowadzający str.. Heinz Company – podjęła decyzję o wejściu na nowe rynki i sięgniecie po czołowe miejsce w branży. Na koniec omawiamy faktyczny sposób realizacji strategii. Zarządzanie strategiczne to jednak coś więcej. • Opisać główne sposoby wdrażania strategii.Cele Po przestudiowaniu tego rozdziału powinniście umieć: • Opisać charakter zarządzania strategicznego. Rozszerzenie działalności o te nabytki dało Heinzowi duży udział w różnych segmentach rynku. Jak dotąd wszystko wskazuje na to. i przesunął fundusze na reklamę z produktów dobrze już usadowionych na rynku (jak keczup) ku wyrobom napotykającym silniejszą konkurencję (jak żywność dla kotów). że powolny. stały wzrost nie jest skutecznym sposobem zarządzania na coraz bardziej konkurencyjnym i dynamicznym rynku. broniąc osiągniętego udziału w rynku i wprowadzonego nań asortymentu – głównie keczupu. Wybrali więc drogę agresywnej ekspansji i wzrostu. • Wymienić i omówić główne typy strategii na poziomie funkcjonalnym. W 1979 r.. W warunkach. Przed kilku laty menedżerowie u Heinza zrozumieli. Opisujemy również trzy podstawowe poziomy zarządzania strategicznego – przedsiębiorstwa.J. 232 W latach sześćdziesiątych jedna z najpomyślniej rozwijających się firm w branży przetwórstwa żywności – H. priorytety o działania niezbędne do osiągnięcia celów strategicznych. Następnie omawiamy sposób formułowania strategii. że wysiłki.. 233 W rozdziale 6 opisaliśmy plan strategiczny jako ogólny plan wyznaczający decyzje dotyczące alokacji zasobów. by je osiągnąć. dyrektorem naczelnym firmy został . Krótko mówiąc. Firma kupiła .. Badamy ogólny charakter zarządzania strategicznego. • Omówić znaczenie i główne podejścia do strategii na poziomie strategicznej jednostki operacyjnej. Charakter zarządzania strategicznego str. Od razu wyznaczył on cele wymagające jeszcze szybszego wzrostu. w jakich przyszło działać Heinzowi. • Omówić znaczenie i główne podejścia do strategii na poziomie przedsiębiorstwa. w których firma miała mniejsze sukcesy. W niniejszym rozdziale poddajemy szczegółowemu badaniu zarządzanie strategiczne. Jest to sposób myślenia o zarządzaniu – i sposób podejścia do możliwości i wyzwań gospodarczych. Agresywnie wdziera się też na rynki zagraniczne. Po to. chrzanu i innych przypraw. Przez blisko stulecie rodzina Heinz zadawalała się utrzymywaniem stałego wzrostu i stabilnymi zyskami. Heinz podjął skuteczne zarządzanie strategiczne. opłacają się. pozbył się produktów. ciągłym procesem zarządzania nastawionym na .. zresztą wcale nie każda firma musi wzrastać w takim tempie. Nie wszystkie firmy zdolne są osiągnąć taki wzrost jak Heinz. autonomicznej jednostki gospodarczej i funkcjonalny.

autonomicznej jednostki gospodarczej (jednostki operacyjnej) oraz funkcjonalnym.. Analiza organizacji . Formułowanie i realizacja strategii Warto również dokonać rozróżnienia pomiędzy formułowaniem i wdrażaniem strategii7. Strategia na poziomie firmy.1 pokazano powiązania pomiędzy formułowaniem i realizacją strategii na wszystkich trzech poziomach.. Do pełnego zrozumienia praktycznego funkcjonowania zarządzania strategicznego konieczne jest przede wszystkim zrozumienie składowych strategii. Strategia na poziomie przedsiębiorstwa str. . Formułowanie strategii str.. Strategia na poziomie autonomicznej jednostki gospodarczej. dające jej przewagę nad konkurentami. .Na rys... Poziom strategii Przedsiębiorstwo może formułować strategie na poziomie techniki.. Dystrybucja zasobów. Składowe strategii Co właściwie jest przedmiotem strategii? Na jakie pytania próbuje ona odpowiedzieć? Ogólnie rzecz biorąc. większość z nich jednak wykorzystuje ogólne ramy składające się z czterech kroków: ustalenia celów strategicznych.. a także rozróżnienie pomiędzy formułowaniem u realizacją strategii.. różnych szczebli strategii. Wzajemne dopasowanie organizacji i otoczenia .formułowanie i wdrażanie skutecznych strategii sprzyjających wyższemu stopniowi zgodności organizacji i jej otoczenia oraz osiągnięciu celów strategicznych2. Strategia powinna określić dziedziny. jednostki lub poziomie funkcjonalnym. Analiza otoczenia . 7. Synergia. Synergia odnosi się do sposobu. analizowania organizacji i próby wzajemnego dopasowania organizacji i jej otoczenia. W tej części koncentrujemy się na dwóch dominujących podejściach do strategii na poziomie . 241 Jak już zauważyliśmy. dystrybucji zasobów. .. na jakich rynkach organizacja będzie konkurować.. Strategia powinna obejmować zarys projektowanej alokacji zasobów organizacji pomiędzy różne zastosowania. dobrze pomyślana strategia koncentruje się na czterech podstawowych dziedzinach: zasięgu. 238 Chociaż każda organizacja ma swe własne niepowtarzalne podejście do formułowania strategii. Cele strategiczne . w których firma ma szczególne kompetencje. Zasięg strategii określa. Strategia na poziomie funkcjonalnym.. w jaki różne obszary działalności firmy uzupełniają lub wspomagają inne dziedziny... Wyróżniająca kompetencja.. ... wyróżniającej kompetencji i synergii3. analizowania otoczenia. Zasięg. działania składające się na formułowaniu strategii w ramach organizacji odbywają się na trzech podstawowych poziomach: przedsiębiorstwa.

choć użyteczna. Strategia na poziomie jednostki pozwala odpowiedzieć na pytanie o najlepszy sposób konkurowania na danym rynku. określoną na podstawie takich czynników jak tempo wzrostu. Macierz ma więc nie cztery.. (.) Strategia na poziomie strategicznej jednostki operacyjnej str. lecz dziewięć pól. niezależna dywersyfikacja Wzrost poprzez rozszerzenie działalności na obszary nie powiązane z aktualną działalnością firmy. Na jednej osi macierzy zaznaczono atrakcyjność gałęzi. stopa zysku. Metoda macierzy BCG. strategia stabilizacji Strategia zakładająca utrzymanie status quo. strategia wzrostu Strategia przewidująca wzrost przedsiębiorstwa w jednym lub w kilku wymiarach. Atrakcyjność gałęzi i atuty jednostki są określone jako wysokie....) Selektor jednostek GE. (. Macierz BCG klasyfikuje poszczególne strategiczne jednostki operacyjne według stopy wzrostu ich rynku (wysokiej lub niskiej) oraz względnego udziału w rynku w rynku (wysokiego lub niskiego). średnie i niskie. wielka strategia Ogólne ramy działań rozwijanych na poziomie firmy. z których każda może mieć swą konkurencyjną strategię. Dlatego właśnie w General Eletric zastosowano ostatnio macierz bardziej skomplikowaną.. . atutami i słabościami konkurencyjnymi. Rozpowszechnionym narzędziem używanym do zarządzania działalnością zdywesyfikowaną jest podejście oparte na portfelu przedsiębiorstwa. strategie konkurencyjne Portera oraz cykl życia produktu. pokrewna dywersyfikacja Wzrost poprzez rozszerzenie działalności na ten sam rynek lub rynki pokrewne w stosunku do tego. sezonowość i technika. Strategiczne jednostki operacyjne albo samodzielne jednostki gospodarcze. na którym organizacja aktualnie działa. Nawet jeśli organizacja konkuruje tylko na jednym rynku. „Wielka” strategia „Wielka” strategia tworzy ogólne ramy dla działalności opracowanych na poziomie całej firmy. 247 Po określeniu strategii przedsiębiorstwa menedżerowie muszą opracować strategie na poziomie każdej jednostki operacyjnej24. Metoda ta została pierwotnie opracowana dla General Electric przez Boston Consulting Group (Bostońską Grupę Konsultingową)21. Podejście oparte na portfelu przedsiębiorstwa Ogólna „wielka” strategia jest przydatna wówczas. a zwłaszcza kiedy nie są to dziedziny pokrewne. Są trzy podstawowe rodzaje „wielkiej” strategii. Kiedy natomiast działa w wielu różnych dziedzinach (tzn. gdy firma ma tylko kilka związanych ze sobą jednostek (dziedzin działania). stabilizacji oraz cięć. Macierz BCG. którą mogą wybrać firmy: wzrostu. określoną udziałem w rynku. Najbardziej rozpowszechnione podejście do strategii na poziomie jednostki to model adaptacyjny. jakością zarządzania i podobnymi czynnikami. Druga zaś wyznacza siłę danej jednostki. kiedy jest zdywersyfikowana). Zakłada ono spojrzenie na firmę jako zbiór jednostek. musi opracować własną strategię konkurencyjną dla tego rynku. nazwaną selektorem jednostek23.przedsiębiorstwa – „wielkiej” strategii oraz portfelu przedsiębiorstwa. jest jednak dość uproszczona. musi zastosować odmienne podejście. redukcje w różnych dziedzinach albo całkowite pozbycie się nierentownych operacji.. . strategia cięć Zakłada ograniczenie skali aktualnych operacji.

produkcyjną.Model adaptacyjny Model adaptacyjny opiera się na przekonaniu.. Po wprowadzeniu nowego produktu zazwyczaj musi upłynąć jakiś czas.. Strategie funkcjonalne str. Strategia analityka.. W szczególności model ten sugeruje. Strategia dotycząca zasobów ludzkich .. która będzie najlepiej służyła danej jednostce28. Koncentrują się one na sposobie podejścia przez organizację do jej podstawowych działań funkcjonalnych.. przyjmując jedną z trzech strategii: zróżnicowania.. Wdrażanie strategii str. .. .. . które – jak sądzi – nadają się do szerokiej gamy organizacji w różnych gałęziach27. 256 Jeszcze inny podstawowy poziom planowania strategicznego obejmuje opracowanie strategii funkcjonalnych. . Zróżnicowanie. która legła cyklu życia produktu... że jednostka powinna szczegółowo analizować swoją branżę i następnie zdefiniować niszę konkurencyjną. Podstawową myśl. Przywództwo pod względem kosztów.... 259 .... badawczo-rozwojową oraz strategię zasobów ludzkich. Strategia produkcyjna .. . W końcu jednak popyt nań słabnie i rynek danego produktu osiąga dojrzałość.. że różne stopnie złożoności otoczenia i jego zmienności wymagają różnych form strategii. Wdrażanie przez strukturę .. Wdrażanie przez przywództwo .. przywództwa pod względem kosztów albo koncentracji na niszy rynkowej. Strategia poszukiwacza... .5. natomiast stwarza przydatny schemat. zanim ten produkt się przyjmie. Wiele organizacji opracowuje strategię marketingową. . że menedżerowie powinni próbować dopasować strategię jednostki do0 podstawowych warunków panujących w jej otoczeniu25. 7. Strategia biernej reakcji.. Celem jest wypracowanie przewagi konkurencyjnej. Strategia finansowa ... Cykl życia produktu Sam cykl życia produktu nie jest prawdziwą strategią. ... który menedżerowie mogą wykorzystywać przy budowie strategii. Strategie konkurencyjne Portera Michael Porter opisuje trzy konkurencyjne strategie.. Na koniec produkt może wejść w fazę spadku.. .. Następnie może on przeżywać okres szybkiego wzrostu. pokazano na rys.. Strategia marketingowa .. finansową. Porter sugeruje. Strategia obrony. Strategia badawczo-rozwojowa . Koncentracja na niszy rynkowej.

Co oznacza formułowanie strategii? Opisz realizację strategii. Na koniec atuty i słabości organizacji dopasowuje się do szans i zagrożeń tkwiących w otoczeniu. 263 . finansowa. Pięć podstawowych strategii funkcjonalnych to strategia marketingowa. Zarządzanie portfelem przedsiębiorstwa obejmuje określenie strategicznych jednostek operacyjnych i następnie ich klasyfikację przy użyciu macierzy lub selektora jednostek. 3. 2. Są one zazwyczaj opracowywane dla każdej jednostki operacyjnej przedsiębiorstwa. Rozróżnij strategię na poziomie przedsiębiorstwa.Wdrażanie przez systemy informacyjne i kontrolne .. którego celem jest formułowanie i wdrażanie skutecznych strategii sprzyjających nadrzędnemu priorytetowi zgodności organizacji z jej otoczeniem i osiągnięciu celów strategicznych. systemów informacyjno-kontrolnych. Pomyślne wdrożenie strategii zależy od struktury organizacji..265 Pytania kontrolne Pytania przeglądowe 1.. poszukiwacza albo analityka. przywództwa. strategie konkurencyjne Portera. Formułowanie strategii składa się z czterech ogólnych kroków. Odróżnij formułowanie strategii od jej wdrażania. produkcyjna. Wdrażanie przez zasoby ludzkie . zasobów ludzkich oraz strategia badawczo-rozwojowa. jak i poziomy strategii. Strategia na poziomie przedsiębiorstwa odpowiada na pytanie o właściwe dziedziny działalności firmy.. W jaki sposób organizacja może zapewnić wysoką jakość planowania strategicznego? Czy organizacja będzie w każdych warunkach gotowa podjąć planowanie strategiczne? Dlaczego tak lub dlaczego nie? . 262 Zarządzanie strategiczne jest kompleksowym i ciągłym procesem kierowniczym. opracowywane są cele strategiczne. Przykłady i pytania str. model adaptacyjny. Czy organizacja może mieć wszystkie trzy? Dlaczego tak albo dlaczego nie? 4.. ogólne przywództwo pod względem kosztów oraz koncentrację na niszy rynkowej. Podsumowanie str. Opisz krótko: portfel jednostek. Strategia na poziomie strategicznej jednostki operacyjnej zajmuje się sposobami konkurowania w danej dziedzinie działania firmy. cykl życia produktu oraz dowolne dwie strategie funkcjonalne. Po pierwsze. Upewnij się.. aby opracować ostateczną strategię. cięć i stabilizacji. Konieczna jest również analiza samej organizacji. dystrybucję zasobów. Pytania analityczne 5. Jego składowe obejmują zasięg. Model adaptacyjny sugeruje uzgodnienie strategii z warunkami otoczenia poprzez przyjęcie postawy (strategii) obrońcy. Omówić istotę zarządzania strategicznego. Wielkie strategie obejmują strategię wzrostu. wyróżniającą kompetencję i synergię. Strategie konkurencyjne Portera obejmują zróżnicowanie. jednostki i funkcjonalnym. Wdrażanie przez technikę . Następnie przeprowadza się analizę otoczenia. zasobów ludzkich oraz techniki. że omówiłeś zarówno składowe.

Jaki jest wpływ organizacji na jej strukturę? Dlaczego? Jaki wpływ może mieć strategia organizacji na typ przywództwa reprezentowanego przez wyższych menedżerów organizacji? Dlaczego? Ćwiczenia 8. Honda lokalizuje również zyski w przekonaniu. nim pojawi się zgoda co do tego. Strategia „lokalizacji” Hondy Mogą upłynąć jeszcze lata.1. w zakład w Ohio. Pytania 1. zaprojektowano i zbudowano w całości w Stanach Zjednoczonych model Accord. w Los Angeles utworzono American Honda Motor i można to uznać za pierwszy krok na drodze do „lokalizacji” Hondy. natomiast w Azji Południowo-Wschodniej poszukiwany jest na ogół tani w eksploatacji. realizując swoją strategie lokalizacji. niezawodny środek transportu. którego mogłaby uniknąć po prostu importując samochody wyprodukowane w Japonii do Stanów Zjednoczonych? . Na długo przed pierwszym kryzysem naftowym Honda dostrzegła zainteresowanie niektórych konsumentów oszczędnym środkiem transportu.. 10.7 mld dol. 1. że „lokalizacja” jest po prostu dobrą strategią gospodarczą. 78). podsycane przez nerwowych amerykańskich producentów samochodów. Ltd. Przykład 7. Na przykład amerykańscy motocykliści. poszukują przede wszystkim szybkości i mocy silnika. że „firma inwestująca za granicą musi się uważać za firmę miejscową i próbować łączyć swe losy na dobre i złe z krajem lokalizacji” (H.2. wreszcie australijscy pasterze interesują się transportem raczej powolnym. by wszystkie strategie opracowane na różnych poziomach organizacji były wzajemnie zgodne? 7. Pytania 1. a swoją strategię nazywa „lokalizacją”. 1990. jest już dość zaawansowana w drodze do uzyskania odpowiedzi na to pytanie. Sigura. kupując motor. Ta sam filozofia legła u podstaw lokalizacji produkcji. w jaki sposób korporacja globalna powinna ukształtować swą strukturę i jak powinna postępować. Honda twierdzi jednak. Aby sprostać tym różnym wymaganiom Honda przeznacza 5% swojego zysku brutto na badania i rozwój. Honda zbudowała swój pierwszy zakład produkcji samochodów w Stanach Zjednoczonych w 1982 r. który mógłby być modyfikowany w celu dopasowania do lokalnych gustów. Honda przewodzi w globalnej lokalizacji i po rynku amerykańskim zmierza tę samą strategię zastosować w Europie. który stał się obiektem potężnej kampanii reklamowej. W 1959 r. Od tego czasu doszły jeszcze inne czynniki przemawiające za taką strategią.. Obecnie Honda uzyskuje ponad 60% dochodów ze sprzedaży na rynkach zagranicznych i wytwarza w 77 zakładach w 40 krajach. która wspiera zarówno wzrost firmy jak i kraju przyjmującego. zwiększając w produkcie udział wartości dodanej wytworzonej przez miejscowych robotników i wykorzystując miejscowych dostawców i części. a zwłaszcza ograniczenia importowe i ataki na firmy japońskie. 2. zainwestowała np. Odgrzewane zupki Cambella . Na jakie ryzyko może natrafić Honda. po dziesięciu latach sprzedawała auta zrobione w Ohio na rynku japońskim. s.6. 9. w tym wahania kursów walutowych. 3. Honda inwestuje więc w Stanach Zjednoczonych zyski American Honda. czy też powinna być raczej luźną konfederacją autonomicznych jednostek lokalnych? Honda Motor Co. Pierwszym elementem tej strategii lokalizacji jest więc lokalizacja produktu. Honda osiąga ten cel. Przykład międzynarodowy 5. Jak organizacja może zapewnić.. Czy powinna być scentralizowana i wytwarzać standardowy system wyrobów. W 1991 r..

. Jeden z kroków w tym procesie może np. w . . produktu i zarządzania) jednocześnie.. • Opisać behawioralny charakter podejmowanych decyzji. . czy też sądzisz może. 267 Istota podejmowania decyzji (. że osoba podejmująca decyzję musi uznać. w jakich te decyzje są podejmowane.) Tak więc jako punkt wyjścia w zrozumieniu podejmowania decyzji musimy najpierw zbadać jego istotę. Decyzje nie zaprogramowane. 266 str... mającego na celu ograniczenie zastrzeżeń pod adresem coraz większej obecności Hondy w Stanach Zjednoczonych? Rozdział 8 Podejmowanie Decyzji Kierowniczych Cele str.. • Omówić grupowy proces podejmowania decyzji.2. bądź też do ogólnego procesu. zysków. Definicja podejmowania decyzji Podejmowanie decyzji może się odnosić to do konkretnego aktu. Proces decyzyjny jest jednak czymś więcej. Podejmowanie decyzji jest aktem wyboru jednego wariantu spośród pewnego ich zestawu. sugerującym.. • Omówić racjonalne spojrzenie na podejmowanie decyzji. Gdybyś miał budować plan strategiczny dla Hondy. Czy dla Hondy lokalizacja zysków i ogólniej – pomoc krajowi lokaty ma sens ekonomiczny. 266 Po przestudiowaniu tego rozdziału powinniście umieć: • Zdefiniować podejmowanie decyzji oraz omówić typy decyzji i warunki podejmowania decyzji. . czy też wybrałbyś któryś na początek? 3. Przykład wprowadzający . .. wybór wariantu „najlepszego” i wprowadzenie go w życie2.. Ogólnie rzecz biorąc jednak. a także typy decyzji i warunki.... . Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka. włącznie z etapami podejmowania decyzji.. Typy decyzji Menedżerowie muszą podejmować wiele różnych typów decyzji. kto podejmuje decyzje racjonalne. polegać na tym. Proces podejmowania decyzji obejmuje zatem rozpoznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej. że ten element lokalizacji ma po prostu charakter zabiegu propagandowego. włącznie z zaletami i wadami grupowego decydowania. i zidentyfikować zestaw realnych możliwości wyboru. 272 Wielu menedżerów lubi o sobie myśleć jako o kimś. większość decyzji mieści się w jednej z dwóch kategorii: zaprogramowanych i niezaprogramowanych4. Decyzje zaprogramowane. zidentyfikowanie alternatywnych możliwości.. że jakaś decyzja jest niezbędna.. str. Racjonalne spojrzenie na podejmowanie decyzji str. Warunki podejmowania decyzji Podejmowanie decyzji w warunkach pewności. czy próbowałbyś ruszyć z lokalizacją wszystkich czterech elementów (produkcji. i sposoby skutecznego nim zarządzania. Klasyczny model podejmowania decyzji Klasyczny model podejmowania decyzji jest podejściem normatywnym .

Owe etapy racjonalnego podejmowania decyzji pomogą skoncentrować się na faktach i logice oraz uchronić się przed nieuzasadnionymi założeniami i pułapkami. gdy organizacje próbują decydować logicznie. Wybór wariantu. który rzeczywiście chce podejść do decyzji racjonalnie i logicznie. Zakłada logiczną i racjonalną naturę menedżera..” Taki był początek jednego z najlepszych i najbardziej szanowanych brytyjskich przedsiębiorstw handlu detalicznego. Tablica 8. Na przykład menedżerowie w Coca-Coli postanowili zmienić formułę Coce po czterech latach szerokich badań marketingowych. wystarczalności i konsekwencji. Spojrzenie globalne W 1984 r. Nawet wtedy.. Firma jedną nogą mocno stoi na gruncie brytyjskiej przeszłości. wdrożyć wybrany wariant. skłonność do podejmowania ryzyka oraz etykę.1. * W publikacji „elektronicznej” (internetowej). iż podejmowane przezeń decyzje zawsze leżą w interesie organizacji. wyłożył swój towar na małym straganie na miejskim rynku. Obawiając się o swój kiepski angielski. . powinien próbować przejść kroki opisane w tablicy 8.. jak to opisano w poprzedniej części rozdziału. nie zawsze im się to faktycznie udaje. .jaki sposób menedżer powinien podjąć decyzję. Rozeznanie i zdefiniowanie sytuacji decyzyjnej... obserwować i ocenić rezultaty wybranego wariantu. Inne aspekty behawioralne obejmują czynniki polityczne.* Natomiast czasami. kiedy decyzję podejmuje się bez specjalnego odwoływania się do logiki. byłoby więcej udanych decyzji. wędrowny handlarz i emigrant z Polski.. . . 279 Gdyby do wszystkich decyzji podchodzić tak logicznie.. Etapy racjonalnego podejmowania decyzji Menedżer. Wdrażanie wybranego wariantu.. intuicję i narastanie zaangażowania. . mimo wszystko może się ona okazać prawidłowa. zidentyfikować właściwe warianty.. Michael Marks. firmy konsultingowej z siedzibą w Princeton. ocenić każdy z nich z punktu widzenia wykonalności.... a drugą śmiało wkracza w gwałtownie wzrastającą gospodarkę globalną przyszłości. • etapy racjonalnego podejmowania decyzji Rozpoznać i zdefiniować sytuację decyzyjną. . . amerykańskie firmy w mniej w mniej niż 20% przypadków używają racjonalnych technik podejmowania decyzji16. wszystko kosztuje pensa. Ocena wariantów. wywiesił tabliczkę z napisem: „Nie pytaj o cenę. Główną składową działania tych sił jest behawioralny aspekt podejmowania decyzji17. Jednakże decyzje są często podejmowane z niewielkim uznaniem dla logiki i racjonalności. Behawioralne aspekty podejmowania decyzji str. Po upływie stulecia roczne obroty firmy Marks & Spencer osiągają 10 mld dol. Dla zainteresowanych „szczegółami” możemy tematy .... wybrać wariant najlepszy. analiz gustów i racjonalnych rozważań – a jednak ich decyzja była zła.1. Etapy procesu racjonalnego podejmowania decyzji .. Według Kepner-Tregoe. Obserwacja i ocena wyników. Identyfikowanie alternatywnych wariantów. przyjmuje również. nie jesteśmy praktycznie ograniczeni „objętością” publikacji. Model administracyjny lepiej odzwierciedla te subiektywne względy.

z pożytkiem dla ogółu? Anonimus Model administracyjny Jednym z pierwszych.co na tym zaważyło? . Na moich stronach jest już sporo zarysowanych takich masowych. Później został wyróżniony nagrodą Nobla w ekonomii. że menedżerowie: 1) dysponują niepełną i niedoskonałą informacją. w modelu zakłada się. kogo to interesuje. Całość „faktów niekoniecznie prawdziwych” uzupełniają przeróżne systemowe zniekształcenia. Do tego jeszcze dochodzą świadomie uproszczone modele (dla łatwiejszego zrozumienia zasad). Który jest bardziej poprawny? Właściwie wszystkie mogą być wykorzystane do lepszego zrozumienia mechanizmu podejmowania decyzji kierowniczych. o dużym ciężarze gatunkowym dla jakości zarządzania i podejmowania decyzji. gdyby nie „drobiazg”: uznane fakty bardzo często nie do końca są prawdziwe. nie do końca są jednakowo interpretowane. Jak pokazano na rys. jak należy podejmować decyzje. Zamiast dyskutować. nie do końca rozpoznane w ekonomii (ekonomice). że decyzje nie zawsze są podejmowane zgodnie z zasadami racjonalności i logiki. w formie „drzewa”. do dalszych poziomów konkretnego rozwinięcia danego „przypadku” (tematu). Wszystko byłoby „pięknie”. z reguły znanych konkretnie tylko „wtajemniczonym”). W ekonomii i zarządzaniu aż się „roi” od takich „faktów”. nawet nie z formalnej niekompetencji. traktując je jako metody „uniwersalne i ostateczne”. rachunkowości i statystyce (abstrahując od zniekształceń celowych. Punktem wyjścia wnioskowania logicznego i racjonalnego są uznane fakty. jego podejście do procesu podejmowania decyzji. 2) są ograniczeni w swojej racjonalności.dlaczego decyzja była zła (o ile faktycznie była zła)? .Simon18.czy można było uniknąć złej decyzji? . W następnych fragmentach opisujemy dokładniej inne czynniki behawioralne wpływające na decyzje.4. .na czym to polegało? . Model administracyjny może być wykorzystany przez menedżerów w celu dopracowania się lepszego zrozumienia ich wewnętrznych skłonności myślowych i ograniczeń. Jak to „odkręcić”. odsyłając. nie do końca są pełne. którzy zauważyli. że model klasyczny i administracyjny przedstawiają zupełnie odmienny obraz procesu podejmowania decyzji. Podsumowując można powiedzieć. o czym się później zapomina. sprawy są bardziej złożone) zniekształceń. 8. w jaki sposób menedżerowie mogą przynajmniej próbować podchodzić do swoich decyzji w sposób bardziej racjonalny i logiczny. był Herbert A. że intuicja dość często wygrywa z taką „logiką i racjonalnością”. systemowych (nie ze złej woli.rozwijać. 3) są skłonni zadawalać się przy podejmowaniu decyzji pierwszym dopuszczalnym rozwiązaniem.jakie wnioski wyciągnięto na przyszłość? Na marginesie „logiki” i „racjonalności”. opisuje faktyczny sposób ich podejmowania. Model klasyczny ma charakter normatywny: wyjaśnia. Nic więc dziwnego. Przypadek „Coca-Coli” aż „się prosi do przykładowej konkretyzacji”: . zwane dziś modelem administracyjnym.

Jedną z korzyści grupowego podejmowania decyzji jest po prostu to.. Takimi już istniejącymi grupami mogą być wydziały funkcyjne. które wykraczają poza logikę i racjonalność. lecz przez grupy. Koalicja Nieformalny sojusz jednostek lub grup powołany dla osiągnięcia wspólnego celu.. tj.. Potem następuje powiązanie i „uśrednienie” otrzymanych poglądów. w której uczestnicy grupy nie kontaktują się ze sobą. Etyka a podejmowanie decyzji Grupowe podejmowanie decyzji w organizacjach str. (. Intuicja. regularne grupy robocze albo stałe komitety.Siły polityczne w podejmowaniu decyzji Czynniki polityczne są kolejnym ważnym elementem składającym się na behawioralny charakter podejmowania decyzji. Polityka organizacji zostanie omówiona w rozdziale 15.. Skłonność do podejmowania ryzyka a podejmowanie decyzji .. W przeciwieństwie do metody delfickiej...... . 286 W coraz większej liczbie współczesnych organizacji ważne decyzje są podejmowane nie przez jednostki. Grupy interaktywne.. . Nowo powołane grupy robocze mogą być komitetami ad hoc. koalicjach. grupy delfickie oraz grupy nominalne.) Korzyści grupowego podejmowania decyzji Zalety i wady grupowego podejmowania decyzji w porównaniu z indywidualnym podsumowano w tablicy 8. są intuicja i narastanie zaangażowania w wybranym kierunku działania. (. Narastanie zaangażowania.. Metoda ta została opracowana przez Rand Corp.2... Grupa interaktywna jest najbardziej rozpowszechnioną formą grupowego podejmowania decyzji. . . że w grupie nagromadzona jest większa ilość informacji – zgodnie ze starym . wyrażoną w ich własnym imieniu. Grupa delficka jest wykorzystywana czasami do uzgodnienia wspólnej opinii ekspertów. zespołami zadaniowymi lub zespołami roboczymi.) Grupy delfickie.) Grupy nominalne. Tylko nominalnie jednak są grupą – nie ma tu możliwości swobodniej dyskusji jak w grupie interaktywnej. (. W tym miejscu warto wspomnieć o szczególnie ważnym dla podejmowania decyzji elemencie polityki.. Formy grupowego podejmowania decyzji Najbardziej rozpowszechnionymi metodami grupowego podejmowania decyzji są grupy interaktywne..) Po wyliczeniu wszystkich wariantów ma miejsce bardziej otwarta dyskusja. Zaklada ona zwrócenie się do grupy niezależnych od siebie ekspertów o opinię.. (. członkowie grupy nominalnej spotykają się.. przy czym podjęcie decyzji zleca się już istniejącej lub nowo powołanej grupie. Grupy nominalne są najczęściej wykorzystywane do opracowania twórczych i innowacyjnych i innowacyjnych rozwiązań i pomysłów. Intuicja i narastanie zaangażowania Dwoma kolejnymi procesami behawioralnymi wpływającymi na podejmowanie decyzji.. ..

Zarządzanie procesami grupowego podejmowania decyzji Menedżerowie w rozmaity sposób mogą się przyczynić do wzrostu skuteczności grupowego podejmowania decyzji. Behawioralne aspekty podejmowania decyzji opierają się na modelu administracyjnym. ryzyka i niepewności. Decyzje występują powszechnie w dwóch typach: decyzji zaprogramowanych i nie zaprogramowanych. Głównymi krokami w racjonalnym podejmowaniu decyzji są: 1) rozpoznanie i zdefiniowanie sytuacji. będzie miał możliwość ponownego wyrażenia swojej opinii. Model ten zakłada. Aby zapobiec pojawieniu się myślenia grupowego. Model administracyjny uznaje również koncepcję ograniczonej odpowiedzialności i zadawalania się pierwszym wystarczającym rozwiązaniem. 3) ocena wariantów. Ważną rolę odgrywa również działalność polityczna koalicji. Myślenie grupowe. jednakże największe znaczenie mają dla procesu planowania. Model ten zakłada. że menedżerom może zabraknąć pełnej informacji i że nie zawsze będą się oni zachowywać racjonalnie. to nie jedna. Racjonalne spojrzenie na podejmowanie decyzji opiera się na modelu klasycznym. że menedżerowie wyposażeni są pełną informację i że postępują racjonalnie. zidentyfikowanie alternatywnych wariantów. 291 Decyzje są integralną częścią wszelkiej działalności kierowniczej. gdy dążenie grupy do konsensusu i spójności przeważa nad dążeniem do osiągnięcia możliwie najlepszej decyzji. Decyzje grupowe mogą również stanowić niepożądany kompromis30.powiedzeniem: co dwie głowy. Podsumowanie str. Po to. który tego zapragnie. przywódca nie powinien zbyt wcześnie ujawnić własnego poglądu. wybór rozwiązania "najlepszego" i w końcu jego praktyczne zastosowanie. na którym każdy członek grupy. Po ustaleniu wstępnej decyzji grupa powinna odbyć jeszcze jedno spotkanie. by członkowie grupy zaprezentowali różne stanowiska. Decyzje mogą być podejmowane w warunkach pewności. intuicja menedżerów.. 2) zdefiniowanie alternatywnych rozwiązań.. 4) wybór najlepszego rozwiązania. Proces podejmowania decyzji obejmuje rozpoznanie i zdefiniowanie charakteru sytuacji decyzyjnej. Sytuacja taka powstaje. Innym ważnym aspektem behawioralnym podejmowania decyzji jest . Przede wszystkim muszą oni być świadomi zalet i wad tego rozwiązania. a także ich skłonność do coraz większego przywiązywania się do przyjętego kierunku działania. każdy członek grupy powinien krytycznie ocenić wszystkie możliwe rozwiązania. Przynajmniej jednemu członkowi grupy należy powierzyć rolę advocatus diaboli. Podejmowanie decyzji jest aktem wyboru jednej możliwości spośród ich zestawu. . Wady grupowego podejmowania decyzji Być może największym mankamentem grupowego podejmowania decyzji jest czasochłonność i – co za tym idzie – konieczność poniesienia wyższych kosztów. 5) wdrożenie wybranego rozwiązania i 6) śledzenie i ocena skuteczności wdrożonego rozwiązania.

Ogólnie rzecz biorąc.. 3.skłonność do podejmowania ryzyka. 291 . 3. Sprzedaż zabawek dla Japonii . Przykład wprowadzający str. 2. Pytania 1.. ale i mankamenty w porównaniu z decyzjami indywidualnymi.. Ponadto także etyka wpływa na sposób podejmowania decyzji kierowniczych. 3. Przykład międzynarodowy 8. 7. Przykłady i pytania str. metodę delficką oraz grupy nominalne. .. 295 Po przestudiowaniu tego rozdziału powinniście umieć: • Opisać podstawowe typy prognozowania stosowane przez większość organizacji.1. Ćwiczenia 8. Przykład 8. Pytania 1.. W celu zwiększenia skuteczności podejmowania decyzji menedżerowie często wykorzystują grupy interaktywne. . grupowe podejmowanie decyzji ma pewne zalety. 4.294 Pytania kontrolne Pytania przeglądowe 1. • Zidentyfikować i opisać rozpowszechnione narzędzia podejmowania decyzji wykorzystywane w organizacjach. 295 Dayton-Hudson Corp. 2. • Zidentyfikować i przedyskutować używane przez menedżerów techniki planistyczne. jest jednym z największych detalistów w Stanach Zjednoczonych. • Omówić silne i słabe strony ilościowych narzędzi planowania i podejmowania decyzji. Rozdział 9 Narzędzia Zarządzania Służące Do Planowania I Podejmowania Decyzji Cele str.2. 2. . 10. Pytania analityczne 5.. 9. 6.

które uwzględniają koszty ponoszone przez organizację. poczynając od tego.. Na ich usprawiedliwienie można dużo powiedzieć. Prognozowanie sprzedaży i dochodów Jak sugeruje sam termin. sieć sklepów sprzedaży półhurtowej.. jeden z głównych konkurentów Target. Każdy z tych czynników jest wyliczony za pomocą różnych procedur statystycznych. Przyjmując te liczby menedżerowie Target wykorzystują następnie inny zestaw procedur do oceny różnych lokalizacji na potencjalnym rynku.. • prognozowanie sprzedaży ..). jak i przyszłej działalności operacyjnej niezbędne są zasoby pieniężne (uzyskiwane głównie ze sprzedaży). o czym zazwyczaj. Po pierwsze. Prognozowanie jest procesem opracowywania założeń lub przesłanek dotyczących przyszłości. chyba .. Starannie oceniają również konkurencję. Praktycy. to bywa bardzo różnie. Przy wykorzystaniu skomplikowanych modeli prognostycznych. planiści nie mogą po prostu patrzeć w szklaną kulę. ich przybliżoną przepustowość. Po podjęciu decyzji o rozmiarach sklepu menedżerowie określają niezbędną liczbę stanowisk kasowych. uwzględniając takie zmienne jak odległość od głównych tras przelotowych. Zamkniemy nasze rozważania oceną silnych i słabych stron różnych narzędzi i technik. rozwija się szybko. znajomość przyszłego kształtowania się sprzedaży ma doniosłe znaczenie.. W odróżnieniu jednak od starodawnych wróżbitów. • prognozowanie dochodu . Po ustaleniu lokalizacji menedżerowie wykorzystują jeszcze inne modele matematyczne do określenia optymalnych rozmiarów nowego sklepu. z przyczyn naturalnych. Prognozowanie str... popyt klientów i podobne czynniki1. menedżerowie muszą przyjmować założenia dotyczące przyszłych wypadków. nie zdają sobie sprawy. Zawsze gdy dyrektorzy rozważają otwarcie nowego sklepu. W rozdziale niniejszym omawiamy podstawowe narzędzia i techniki... że z jednej strony jest to temat trudny. Uwagi W działalności praktycznej celowe jest podejście konkretyzacyjne. raczej przeważnie źle (chyba. niezwykle ważne narzędzie. wiedzący „źle”. Muszą opracować prognozy prawdopodobnych przyszłych warunków.. które mogą być wykorzystywane przez menedżerów w planowaniu i podejmowaniu decyzji2.. Ponieważ do finansowania zarówno bieżącej. starannie analizują rozmiary potencjalnego rynku.. Najpierw opiszemy prognozowanie. .. że działalność jest tak prosta. które mogą być wykorzystane przez menedżerów do podniesienia skuteczności i sprawności planowania i podejmowania decyzji. które mają zapewnić przedsięwzięciu maksimum szans powodzenia. opłaty komunalne i stawki podatkowe. ale już z tą znajomością istotnych. 296 Aby planować. Podczas gdy Wal-Mart. że nie wymaga znajomości. samo podejście konkretyzacyjne muszą stosować. z interdyscyplinarną znajomością istotnych szczegółów w ich wzajemnym powiązaniu. a potem omówimy kilka innych technik planistycznych. prognozowanie sprzedaży zajmuje się przewidywaniami przyszłej wielkości sprzedaży.Jedną z najbardziej zyskownych jednostek należących do Dayton-Hudson jest Target. Następnie zaprezentujemy inne instrumenty odnoszące się bardziej do podejmowania decyzji. ekspansja Target jest powolna i metodyczna. uwzględniając takie czynniki jak liczba klientów i ich średni wiek oraz dochód. liczbę zatrudnionych osób oraz wielkość magazynu.. przechodzą systematyczny ciąg kroków. .

Prognozy gospodarcze rysują przyszłe warunki ogólnoekonomiczne. Inne techniki planistyczne str.. Dwiema rozpowszechnionym technikami ilościowymi są analiza szeregów czasowych oraz modelowanie przyczynowe.. surowcowe i inne oraz ich dostępność. że „z dawien dawna” niemal wszyscy go sobie lekceważą. analiza punktu krytycznego i symulacje.. Podsumowanie prognostycznych technik modelowania przyczynowego . Modelowanie przyczynowe. gdy trzeba osiągnąć jakiś cel (np. Prognozy zasobów określają przyszłe zapotrzebowanie organizacji na zasoby ludzkie.nawet trudniejszy. a przykład wyjściowy daje „ogólnoteoretyczna teoria”.. inne próbują prognozować przyszłą politykę fiskalną rządu i różne regulacje. o jakich wspomniano. Jej stosowanie ma uzasadnienie wówczas. . planowanie to coś więcej niż zwykłe prognozowanie. menedżerowie wykorzystują kilka różnych technik. Właściwie niemal każda składowa otoczenia organizacji może być odpowiednim terenem prognozowania.. z szeregu przyczyn... . jakie technologie mogą się pojawić w przyszłości i kiedy będą się one nadawać do realizacji z ekonomicznego punktu widzenia. które mogą być wprowadzone przez rząd w okresie objętym prognozą. kwotę sprzedaży czy pewien poziom produkcji) przy pewnym zestawie warunków ograniczających (takich jak ograniczony budżet na reklamę lub ograniczone możliwości produkcyjne). Programowanie liniowe Programowanie liniowe jest jednym z najszerzej wykorzystywanych ilościowych narzędzi planowania10.. „Przykładowy konkretny przykład” trochę już zamarkowałem na swojej stronie „mleczarstwo”. 305 Oczywiście. .. Inne narzędzia i techniki pomocne w realizacji różnorodnych zadań planistycznych to programowanie liniowe. poczynając od niedostatków własnej wiedzy. ... Anonimus Prognozowanie rozwoju techniki Prognozowanie rozwoju techniki koncentruje się na przewidywaniu.. a z drugiej. Inne typy prognozowania Dla wielu organizacji równie ważne są także inne typy prognozowania. Techniki prognostyczne Do sporządzania różnorodnych prognoz. Analiza szeregów czasowych. . Jest to procedura obliczania optymalnej kombinacji zasobów i czynności11. choć inaczej. i utknąłem w jego rozwinięciu. Niektóre organizacje podejmują prognozy ludnościowe i dotyczące rozmiarów rynku.1. niż nawet najbardziej zmatematyzowane ogólnoteoretyczne rozważania. Jakościowe techniki prognostyczne. Tablica 9. .

. Analizę punktu krytycznego możemy zdefiniować jako procedurę identyfikacji punktu. Zidentyfikować działania.. Jego zastosowaniu przypisuje się skrócenie o dwa lata pracy nad projektem17. albowiem po prostu opisuje relacje pomiędzy zmiennymi.. Wyliczyć czas niezbędny do wystąpienia każdego zdarzenia i od przejścia od jednego zdarzenia do następnego. Udoskonalić sieć. że menedżer marketingu. Celem PERT jest ukazanie krytycznych odcinków czasu. w którym dochody zaczynają pokrywać związane z nimi koszty. Opracować sieć ukazującą relacje pomiędzy działaniami i zdarzeniami. 314 Menedżerowie wykorzystują również szereg narzędzi. podejmowanie decyzji pozostawia menedżerowi. 3. Procedura PERT obejmuje 6 podstawowych kroków: 1. 4. PERT PERT (skrót od Program Evaluation and Review Technique) wykorzystuje sieć do planowania projektów obejmujących liczne działania i ich powiązania. jakie mogą być wykonane. dysponujących wymaganymi zasobami16. ponieważ zaleca optymalne rozwiązanie problemu. Jest ona nazywana ścieżką krytyczną. odznaczających się rozmaitymi ograniczeniami i możliwościami. 2. Analiza punktu krytycznego jest natomiast procedurą opisową. Opracowanie skomplikowanych modeli symulacyjnych może wymagać doświadczenia zewnętrznych specjalistów lub konsultantów. 5. . Użyć sieci do kontroli projektu. Opracowany został przez amerykańską marynarkę wojenną w celu koordynacji działań 3 000 wykonawców opracowujących projekt nuklearnej łodzi podwodnej Polaris. Zidentyfikować w ramach sieci najdłuższą ścieżkę. Narzędzia podejmowania decyzji str. które wywierają wpływ na cały projekt. Następnie był on w najrozmaitszy sposób wykorzystywany przez wielkie firmy. Z tych powodów symulacja najprawdopodobniej będzie wykorzystywana jako technika planowania w dużych organizacjach. w którym można manipulować w celu wykrycia sposobu jego działania (słowo symulować oznacza powielać lub przedstawiać). Problemy symulacji są pod pewnymi względami podobne do tych. która prowadzi do realizacji projektu.. które będą oznaczać ich zakończenie.Analiza punktu krytycznego Programowanie liniowe jest nazywane procedurą normatywną.. Symulacja Symulacja organizacyjna jest modelem sytuacji z prawdziwego życia. a złożoność symulacji prawie zawsze wymaga użycia komputera. którymi zajmuje się programowanie liniowe. 6. . Do powszechnie wykorzystywanych narzędzi należą macierze wypłat i drzewa decyzji. i zdarzenia. jednakże symulacja jest bardziej przydatna w sytuacjach złożonych. Załóżmy. Można jej użyć do analizy wpływu na zyski różnych kombinacji cen i produkcji albo też różnych rozmiarów produkcji13. Macierz wypłat . które związane są bardziej z podejmowaniem decyzji niż z planowaniem..

rzeczywistość zawsze jest w jakiś sposób uproszczona. a wiele opisywanych technik nie znajduje jeszcze powszechnego zastosowania. .... . gdy trzeba kolejno podjąć szereg decyzji. . Wiele problemów nie nadaje się do analizy ilościowej... 321 Podobnie jak w przypadku innych problemów zarządzania. że zwiększają zdolności menedżera do oceny alternatywnych wariantów. gdy menedżerowie są zmuszeni polegać na specjalistach wykorzystujących skomplikowane modele. po prostu trzeba przede wszystkim innego podejścia w myśleniu. Sztuczna inteligencja. . Silne i słabe strony narzędzi planistycznych str. że nie zawsze dokładnie odzwierciedlają one rzeczywistość. wykorzystując oczekiwane wartości. Problemu nie rozwiążą nawet najpotężniejsze komputery i najbardziej wyrafinowane modele matematyczne. Model kolejki. jest zwykła.Macierz wypłat określa prawdopodobną wartość różnych wariantów decyzji zależną od różnych możliwych wyników związanych z każdym z nich18. Inne narzędzia podejmowania decyzji Podejmowanie decyzji ułatwia. zadowolenie i morale pracownika.. Nawet przy najbardziej skomplikowanej technice. albowiem ważne ich elementy są nieuchwytne lub nie poddają się kwantyfikacji. Problem rozbija się przeważnie o to. pewne wydatki zawsze trzeba ponosić.. . Użycie tych narzędzi i technik może być ponadto dość kosztowne.. . niedostateczna znajomość konkretnych zagadnień w ich kompleksowym interdyscyplinarnym powiązaniu. wiele innych metod ilościowych20. jeśli w konkretnych sprawach pominie się istotne elementy. Drzewo decyzyjne Drzewa decyzyjne przypominają macierze wypłat w tym sensie. Wreszcie mogą się pojawić problemy. że . Słabości i problemy Jedną ze słabości narzędzi planowania i podejmowania decyzji omawianych w niniejszym rozdziale jest to. Do rozwiązania chyba większości „słabych stron”.. najpowszechniejszą i najbardziej szkodliwą słabością narzędzi planowania i podejmowania decyzji. Mimo że eksplozja komputerów zwiększyła dostępność narzędzi ilościowych. opisane tu narzędzia planistyczne mają zarówno mocne strony jak i słabości. Model dystrybucji.. poza macierzami wypłat i drzewami decyzyjnymi. Nadają się one jednak najlepiej wtedy. Eksperci „wyszkoleni w użyciu złożonych procedur matematycznych” powinni współpracować z praktykami znającymi wystarczająco dobrze całokształt danego zagadnienia. Na przykład tylko wielkie firmy mogą sobie pozwolić na opracowanie własnych modeli ekonometrycznych. Uwagi Wg mnie. Eksperci wyszkoleni w użyciu złożonych procedur matematycznych mogą nie zrozumieć lub nie doceniać innych aspektów zarządzania. wspomaganej komputerami o dużej mocy... Takim ważnym czynnikiem decyzji kierowniczych jest np. Modele zapasów.. Teoria gier.. .

. w innych zaś elektrycznej. Programowanie liniowe pomaga zoptymalizować zasoby i czynności. Cechą wyróżniającą dobrego menedżera jest umiejętność dostrzegania tej różnicy. Właściwie zaprojektowane modele i formuły pomagają podejmującym decyzje w racjonalnym myśleniu. szeroko wykorzystuje się również techniki jakościowe. Należy przy tym pamiętać o podstawowej sprawie: narzędzia i techniki planistyczne są środkiem do celu. natomiast specjaliści-praktycy zazwyczaj orientują się (też nie zawsze dobrze) tylko w jakimś wąskim wycinku. 323 Menedżerowie wykorzystują rozmaite narzędzia i techniki przy opracowywaniu planów i podejmowaniu decyzji. symulacje pomagają modelować rzeczywistość. że dany model może być w pewnych sytuacjach użyteczny. Wreszcie. . a nie celem samym w sobie. a także umiejętność odczytywania wyników i ich zastosowania w praktyce. kiedy którą technikę można i należy stosować. z kolei napotyka na bariery konkurencji. w znacznie szerszych układach niż kiedykolwiek przedtem.zarządzający znają zwykle całokształt zagadnienia – ale tylko ogólnikowo i niekoniecznie trafnie. analiza punktu krytycznego pomaga zidentyfikować wielkość sprzedaży produktów czy usług pozwalającą na pokrycie kosztów. Do innych popularnych narzędzi i technik decyzyjnych należą modele zapasów. Poza tym występuje naturalna tendencja do „biurokratyzowania”. Podsumowanie str. modele dystrybucji. Praca zespołowa.. w innych zaś nie. z każdą techniką oraz ich wykorzystywaniem przez menedżera wiążą się rozmaite atuty i słabości. Podobnie jak stolarz używa w pewnych sytuacjach piły ręcznej. W podejmowaniu decyzji przydają się inne narzędzia i techniki. Kluczem do sukcesu jest wiedza o tym.) Tak więc racjonalne narzędzia i techniki planistyczne zmuszają menedżera do wzniesienia się ponad osobiste uprzedzenia i predyspozycje. Wreszcie metoda PERT pomaga planować czas niezbędny do realizacji projektu. jeśli się nie rozumie całości. Zwłaszcza w sytuacjach poddających się kwantyfikacji umożliwiają one wykorzystanie złożonych procesów matematycznych w planowaniu i podejmowaniu decyzji. Jedną z szeroko stosowanych metod jest prognozowanie. menedżer musi zauważyć. Anonimus Mocne strony i korzyści Narzędzia planistyczne i decyzyjne dają jednak również wiele korzyści. eksplozja komputerów gwałtownie zwiększa dostępność skomplikowanych technik planistycznych. (. Rozszerzeniu oczekiwanych wartości na wiele decyzji służy drzewo decyzyjne. Menedżerowie korzystają też w różnych okolicznościach z innych narzędzi i technik planistycznych. gdyż wymagają one odmiennego podejścia. Na przykład budowa macierzy wypłat pomaga menedżerowi lepiej ocenić oczekiwaną wartość różnych wariantów. Ważnymi ilościowymi technikami prognozowania są: analiza szeregów czasowych i modelowanie przyczynowe. Z każdym z tych narzędzi. modele kolejek. teoria gier i sztuczna inteligencja.

......... który w 1962 r....... • Omówić podstawowe działania koordynacyjne podejmowane przez organizacje. • Omówić rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych w organizacjach... . 2... 324 .. Przykład wprowadzający str.Przykłady i pytania str.......... 2... • Opisać podstawowe sposoby zróżnicowania stanowisk w ramach organizacji..... 328 Po przestudiowaniu tego rozdziału powinniście umieć: • Zidentyfikować podstawowe elementy struktury organizacyjnej.. Przykład międzynarodowy 9. • Opisać podstawowe elementy ustalania stosunków służbowej podległości.. założył Electronic Data System Inc... Ćwiczenia 8. 7......... Zatrudniał dobrych . 3.... Pytania analityczne 5....... 3.... Planowanie przyszłości lasów Nowej Zelandii ...2. • Opisać alternatywne podejścia do projektowania stanowisk pracy..... 4...........1... EDS rozwijała się bardzo pomyślnie i wkrótce doszła do wielomiliardowych obrotów. Przykład 9. 2....... Wprowadził również ścisłe instrukcje dotyczące sposobu ubierania się.... Podstawową usługą świadczoną przez firmę były zlecone przez inne firmy prace komputerowe... .... 328 H.. 10.... Ross Perot. 9.. Część IV PROCES ORGANIZOWANIA Rozdział 10 Elementy Struktury Organizacyjnej Cele str.......326 Pytania kontrolne Pytania przeglądowe 1.... Pytania 1........ Pytania 1. 3.. opuścił IBM. • Omówić przesłanki i najbardziej rozpowszechnione podstawy grupowania stanowisk pracy w wydziały.... (w skrócie EDS)..... 6.. Od początku Perot kierował EDS żelazną ręką: swoim menedżerom pozostawiał niewiele swobody i autonomii w podejmowaniu decyzji bez uprzedniego konsultowania się z nim... ...

decydowanie o tym. a ten opuścił firmę. Jego pierwszym ważnym zadaniem była pełna integracja EDS ze strukturą organizacyjną GM. Projektowanie stanowisk pracy str. rozdzielanie uprawnień decyzyjnych pomiędzy poszczególne stanowiska. Organizowanie. 331 . jak i Les Alberthal musieli podjąć decyzję.. firma EDS została zakupiona przez General Motors Corp. przed jakimi stają menedżerowie decydujący o strukturze organizacyjnej firmy. ustalanie hierarchicznej zależności (stosunków służbowej podległości) pomiędzy poszczególnymi stanowiskami. szybko zabrał się do przekształcania organizacji. a jaką powierzyć innym.. przedmiot części IV. Jednocześnie Perot chciał współdecydować o sposobie kierowania GM. co należy robić. Następca Perota. niż to robił Perot. Alberthal zaczął również szerzej delegować uprawnienia decyzyjne.. Firma uzyskała również pełną kontrolę nad operacjami komputerowymi GM. często krytykował strategię firmy i podejście do prowadzenia interesów. 329 Organizowanie to decydowanie o tym. Kontrakt przewidywał przejęcie przez EDS operacji komputerowych GM. tj. a Perot wszedł do zarządu GM. Alberthal natomiast zdecydował przekazać znaczną ich część swoim menedżerom. grupowanie stanowisk pracy.. (. hojnie ich wynagradzał. Po dwóch latach nieustannego konfliktu GM wykupił udziały Perota w EDS. w jaki sposób możliwie najlepiej pogrupować działania i zasoby organizacji. Jest on pierwszym z czterech rozdziałów poświęconych organizowaniu – drugiej podstawowej funkcji kierowniczej zidentyfikowanej w rozdziale 1. Poza tym zliberalizował wymagania dotyczące ubioru menedżerów. jak to robić.. Niezależnie od rezultatu tego wyboru. którą musi podjąć każdy dyrektor naczelny: jaką część uprawnień decyzyjnych zachować dla siebie. Zarówno Ross Perot. Alberthala opłaciły się sowicie: od momentu odejścia Perota roczne dochody EDS wzrosły o ponad 25%. koordynację czynności pomiędzy stanowiskami oraz zróżnicowanie stanowisk pracy. co okazało się zadaniem znacznie trudniejszym. że robi to bardzo sprawnie. skupia się na odpowiedzi na pytanie. W 1984 r. (. wiele wysiłku włożył w zaskarbienie sobie (a nie wymuszenie) lojalności pracowników EDS. jest to tylko jeden z wielu problemów. W dalszych fragmentach badamy podstawowe elementy konstrukcyjne wykorzystywane przez menedżerów do budowy organizacji. W niniejszym rozdziale omawiamy wiele kluczowych elementów struktury organizacji. Elementy konstrukcyjne organizacji str. Les Alberthal. Dodatkowym efektem był ogromny spadek rozmiarów fluktuacji personelu w EDS1. niżby się można było spodziewać. 330 Pierwszym elementem konstrukcyjnym struktury organizacyjnej jest projektowanie stanowisk pracy. Zaczynamy nasze rozważania od omówienia pojęcia struktury organizacyjnej.ludzi. oczekując od nich w zamian poświecenia i lojalności.) Korzyści i ograniczenia specjalizacji str. W części III opisaliśmy planowanie. które mogą być kontrolowane przez menedżerów. i wszystko przemawia za tym.) Specjalizacja stanowisk pracy str. 331 Specjalizacja stanowisk pracy wyrosła z koncepcji podziału pracy. Przy konstruowaniu organizacji menedżerowie mogą wykorzystać sześć podstawowych działań konstrukcyjnych: projektowanie stanowisk pracy. Perot postanowił większą ich część zarezerwować dla siebie.

klientów i lokalizację. proste zadanie prawdopodobnie osiągnie w tym dużą wprawę. funkcję.. a drugiego do spraw produkcji. którym będzie się on posługiwał. Przedmiotem głównej krytyki jest wpływ wykonywania wysoce wyspecjalizowanej pracy na znużenie i niezadowolenie pracownika. które pozwoliłyby na lepsze wzajemne zrównoważenie wymagań organizacji w zakresie sprawności i wydajności oraz indywidualnych potrzeb twórczości i autonomii. Schemat pokazuje.Specjalizacja przynosi organizacji cztery korzyści4... który będzie zajmował się marketingiem.. hipotetycznej firmy. przedstawiono część schematu organizacyjnego Apex Computers. Załóżmy np. w razie nieobecności lub odejścia z pracy pracownika wykonującego wysoce wyspecjalizowaną pracę. Do alternatywnych podejść należy rotacja pracowników między stanowiskami. (. Choć mówiąc o specjalizacji myślimy na ogół w kategoriach stanowisk wykonawczych. im węziej określimy zadania pracownika na danym stanowisku.) Grupowanie stanowisk pracy str. 332 By przeciwdziałać negatywnym skutkom specjalizacji.. Czy . Po ustaleniu podstawowych przyczyn grupowania stanowisk pracy wskażemy pewne wspólne podstawy tworzenia działów i wydziałów. skraca się czas przechodzenia od jednego zadania do drugiego.. wzbogacenie pracy. (. 10. która wytwarza i sprzedaje komputery i oprogramowanie.2. których zadaniem jest nadzór nad pracą innych. Rozpowszechnione podstawy grupowania str. wiele organizacji rozszerzyło podstawowe elementy specjalizacji na pracowników kierowniczych i fachowych5. menedżer może stosunkowo niewielkim kosztem przyuczyć następnego kandydata.) Ustalanie relacji podporządkowania str. że właścicielmenedżer drobnego przedsiębiorstwa właśnie przyjął dwóch nowych pracowników: jednego. 336 Drugim elementem konstrukcyjnym struktury organizacyjnej jest grupowanie stanowisk organizacyjnych według pewnego logicznego układu. 337 Na rys. Po pierwsze. robotnik wykonujący wąskie. menedżerowie poszukiwali innych podejść do projektowania stanowisk pracy. W miarę jednak wzrostu organizacji taki osobisty nadzór staje siew coraz trudniejszy. Po drugie.. (. W konsekwencji tworzone są nowe stanowiska kierownicze.) Alternatywy dla specjalizacji str. że Apex wykorzystuje w procesie grupowania wszystkie cztery najbardziej rozpowszechnione kryteria: produkt. podejście oparte na cechach pracy oraz zespoły robocze. 336 W małych organizacjach właściciel-menedżer może osobiście nadzorować zatrudnionych pracowników. Po trzecie. tym łatwiej można opracować wyspecjalizowany sprzęt. 341 Dalszym elementem konstrukcyjnym organizacji jest ustalanie stosunków podporządkowania pomiędzy różnymi stanowiskami. Jednocześnie zaś specjalizacja może mieć również ujemne skutki. Uzasadnienie grupowania str. rozszerzenie stanowisk pracy. Po czwarte.

które oznacza. że struktura spłaszczona prowadzi do wyższego poziomu morale i wydajności pracownika18. Przede wszystkim jednak opiszemy. Autorzy wcześniejszych prac na ten temat twierdzili. szeroka rozpiętość zarządzania w strukturze spłaszczonej może obciążyć menedżerów dodatkowymi obowiązkami administracyjnymi (bo jest ich mniej) oraz szerszymi obowiązkami z tytułu nadzoru (ponieważ każdemu menedżerowi podlega większa liczba podwładnych).. że rozpiętość zarządzania jest decydującym czynnikiem kształtującym strukturę organizacyjną. o ile dodatkowe obowiązki staną się nadmierne19. 345 W jaki sposób menedżerowie określają właściwą rozpiętość dla swoich niepowtarzalnych . że wszystkie stanowiska w organizacji powinny zostać powiązane jasnymi i wyraźnymi liniami podległości. w jaki sposób rozpiętość zarządzania wpływa na ogólną strukturę organizacji.kierownik marketingu będzie podlegał kierownikowi produkcji. Zarządzanie w praktyce str. że struktura wysmukła jest kosztowniejsza (ze względu na większą liczbę menedżerów niezbędnych do jej obsługi). 342 Ustalenie relacji podporządkowania zakłada również określenie liczby osób podlegających jednemu menedżerowi. Sugeruje ona. Z drugiej strony. Dowiedziono również. czy też obaj będą bezpośrednio podporządkowani właścicielowi-menedżerowi? Pytania te odzwierciedlają podstawowe problemy. że od najniższego do najwyższego stanowiska w organizacji powinna przebiegać wyraźna i nieprzerwana linia władzy. że ktoś w organizacji musi ponosić ostateczną odpowiedzialność za każdą decyzję. Określenie właściwej rozpiętości zarządzania str. popularność zyskało sobie w początku naszego wieku. sugeruje. W ten sposób zostaje ustalona rozpiętość zarządzania (czasem nazwana również zasięgiem kontroli). Jednakże nie istnieją uniwersalne recepty na rozpiętość optymalną lub idealną17. Organizacje wysmukłe czy spłaszczone str. czy struktura organizacji jest wysmukla. 341 Pojecie hierarchii podporządkowania jest nienowe. nazywana zasadą skalarną. 343 Jaka to różnica. W rzeczywistości hierarchia podporządkowania obejmuje dwie składowe: pierwsza nazywa się jednością rozkazodawstwa. Całe lata menedżerowie i badacze próbowali określić optymalną rozpiętość zarządzania. Struktura spłaszczona może ucierpieć. 341 . (. czy spłaszczona? Jedno z pierwszych badań firmy Sears. A poza tym wywołuje problemy z komunikacją (ze względu na większą liczbę osób. które wpływają na właściwą rozpiętość zarządzania w szczególnych sytuacjach. Druga. nasze modele struktury organizacyjnej z powodzeniem naruszają tę przesłankę). potwierdziło. Hierarchia podporządkowania str... W dalszej części rozdziału podsumujemy pewne ważne zmienne. Z tej myśli wyprowadzono popularne powiedzonko „dalej nie ma na kogo spychać”. Wąska czy szeroka rozpiętość zarządzania? str. przez które musi przechodzić informacja).) Dziś wiemy. które trzeba rozwiązać przy ustalaniu stosunków służbowych zależności oraz przy wyjaśnianiu hierarchii zależności i zakresu zarządzania. że każda osoba w organizacji powinna zostać powiązana stosunkiem podporządkowania z jednym i tylko jednym szefem (jak przekonamy się w rozdziale 11.. Roebuck and Co.

Fizyczne rozproszenie podwładnych (im jest ono większe. jest zewnętrzne otoczenie organizacji.sytuacji? Choć nie istnieje doskonała formuła. Decentralizacja jest procesem systematycznego delegowania władzy i autorytetu formalnego w ramach organizacji na menedżerów niższego i średniego szczebla. tym szerszy potencjalny zasięg). tym szerszy potencjalny zasięg). Stopień pożądanej interakcji (im jej więcej. Działalność koordynacyjna str. tym węższa jest potencjalna rozpiętość). 347 Kolejnym elementem konstrukcyjnym struktury organizacyjnej jest określenie. Tablica 10. które wpływają na rozpiętość zarządzania w konkretnych warunkach21. Jakie czynniki decydują o faktycznym zakresie decentralizacji czy centralizacji w organizacji? Jednym z nich. w jaki sposób ma zostać rozłożona władza pomiędzy poszczególnymi stanowiskami. 8.1. Zakres pracy menedżera innej niż nadzorcza (im jej więcej. występującym powszechnie. w toku którego menedżer powierza innym część swych obowiązków i uprawnień. 4. tym węższy potencjalny zasięg). 347 • delegowanie Proces. Podobieństwo nadzorowanych zadań (im są one bardziej podobne. tym większa tendencja do decentralizacji. tym szersza jest potencjalna rozpiętość).1. Częstość występowania nowych problemów (im większa. 6. Niektóre z tych czynników wyliczono w tablicy 10. 5. 351 Podstawowym argumentem za potrzebą koordynacji jest fakt istnienia niezależnych wydziałów i grup roboczych. Centralizacja jest procesem systematycznego utrzymywania władzy i autorytetu w rękach menedżerów wyższego szczebla. tym węższy potencjalny zasięg). Potrzeba koordynacji str. 7. również w całych organizacjach wykształcają się struktury władzy wiążące różne stanowiska i wydziały. Czynniki wywierające wpływ na rozpiętość zarządzania 1. Preferencje przełożonych i podwładnych. tym węższy potencjalny zasięg). Proces delegowania str. badacze wskazywali na zestaw czynników. Decentralizacja i centralizacja str. 3. które do wykonywania swoich funkcji wymagają jednak . Kompetencja przełożonych i podwładnych (im jest ona większa. 349 Podobnie jak jedne osoby mogą delegować swoją władzę na innych. Zazwyczaj im większa złożoność i niepewność otoczenia. 351 Piątym głównym elementem konstrukcyjnym struktury organizacyjnej jest koordynacja • koordynacja Proces integrowania działań różnych wydziałów organizacji. 2. Układ władzy w organizacji str. Zakres występowania standardowych procedur (im ich więcej.

funkcja. Wypracowano przy tym wiele technik zapewniających spełnienie jej wymagań. Najbardziej rozpowszechnione kryteria takiego grupowania to wyrób. rozszerzaniem i wzbogacaniem pracy. Podsumowanie str. • stanowiska liniowe Stanowiska na bezpośredniej linii podporządkowania. Po zaprojektowaniu stanowisk pracy są one grupowane w wydziały. Istnieją jednak i inne różnice. ustalanie stosunków podporządkowania.. rozkład władzy. Do najbardziej przydatnych narzędzi utrzymania koordynacji współzależnych jednostek zaliczamy hierarchię organizacyjną. w jakim stanowiska kierownicze koncentrują się w części sztabowej. (. w której stanowiska sztabowe występują względnie licznie w stosunku do liczby stanowisk liniowych. dla niskiej intensywności administracyjnej właściwe są względnie liczne stanowiska liniowe. Najbardziej powszechne to: projektowanie stanowisk pracy. Projektowanie stanowisk pracy jest to określanie obowiązków poszczególnych jednostek w procesie pracy.. Różnicowanie stanowisk str. który wymaga omówienia. Najbardziej powszechną formą jest specjalizacja stanowisk pracy. 355 Organizacje niekiedy próbują wyważyć względne znaczenie stanowisk liniowych i sztabowych w kategoriach intensywności administracyjnej. ich grupowanie. Strukturalne techniki koordynacji str. Organizacja o wysokiej intensywności administracyjnej to taka. reguły i procedury. role łącznikowe. radą i wsparciem stanowiskom liniowym. reguły i procedury. 355 Organizacje zbudowane są z wielu elementów konstrukcyjnych. Intensywność administracyjna to stopień. Ze względu na różne niedostatki specjalizacji stanowisk pracy menedżerowie eksperymentowali z rotacją stanowisk. 352 W większości organizacji koordynacja jest niezbędna. podczas gdy menedżerowie sztabowi doradzają i wspierają. podejściem od strony cech stanowiska pracy i zespołami roboczymi jako alternatywnymi podejściami. odpowiedzialne za osiągniecie celów organizacji. zespoły zadaniowe i wydziały integracyjne29. • stanowiska sztabowe Mają za zadanie służyć doświadczeniem. klient i . jest rozróżnienie pomiędzy stanowiskami liniowymi i sztabowymi. koordynacja działań i zróżnicowanie stanowisk. 353 Ostatnim elementem konstrukcyjnym struktury organizacyjnej.) Intensywność administracyjna str.zarówno informacji. jak i zasobów z innych jednostek. Różnice pomiędzy stanowiskami liniowymi i sztabowymi str. 354 Najbardziej oczywistą różnicą pomiędzy linią i sztabem jest cel – menedżerowie liniowi pracują bezpośrednio nad osiągnięciem celów organizacji.

359 . Uzyskanie odpowiedniej koordynacji wymaga od menedżerów stosowania różnych technik. W ostatnich latach występowała tendencja do struktur bardziej spłaszczonych. sekwencyjnej i wzajemnej. Cele Po przestudiowaniu tego rozdziału powinniście umieć: . radą i wsparciem stanowiskom liniowym. Właściwy zakres decentralizacji kształtuje się pod wpływem wielu czynników. Charakter projektu organizacji str. w toku którego menedżer przekazuje część swoich obowiązków innym. Na idealną rozpiętość wpływa wiele czynników sytuacyjnych. Głównym powodem koordynacji jest istnienie pomiędzy wydziałami współzależności: sumującej się. Rozdział 11 Zarządzanie Projektowaniem Organizacji 360 str. że specjalizacja stanowisk pracy i rozpiętość zarządzania należą do typowych elementów konstrukcyjnych struktury organizacyjnej. .. Koordynacja jest procesem jest procesem wiązania czynności różnych wydziałów organizacji. Ustalenie relacji służbowego podporządkowania rozpoczyna się od wytyczenia linii podległości.Opisać rozpowszechnione podstawowe formy projektu organizacji. Rozkład władzy wychodzi od jej delegowania.Opisać problemy wyłaniające się w projektowaniu organizacji. czy struktura organizacji jest względnie wysmukła. . Stanowisko liniowe to stanowisko na bezpośredniej linii podporządkowania. Centralizacja natomiast oznacza zachowanie władzy i autorytetu formalnego na najwyższym szczeblu organizacji. Intensywność administracyjna to zakres. Każde kryterium ma zalety i wady.. Delegowanie jest procesem.Zidentyfikować i wyjaśnić różne elementy wpływu czynników sytuacyjnych na projekt organizacji. Przykłady i pytania str. . odpowiedzialne za osiąganie celów organizacji. w jakim stanowiska kierownicze są skoncentrowane w części sztabowej. . Systematyczne delegowanie obowiązków i uprawnień w całej organizacji przybiera postać decentralizacji. Opisaliśmy tam również. Stanowisko sztabowe natomiast służy wiedzą fachową. Większe organizacje stosują wielorakie podstawy grupowania na różnych szczeblach. czy spłaszczona.. Rozpiętość zarządzania częściowo określa.. 361 Co to jest projekt organizacji? W rozdziale 10 zauważyliśmy. Przykład wprowadzający . 356 .Opisać podstawową istotę projektu organizacji.lokalizacja.Zidentyfikować i wyjaśnić dwa podstawowe uniwersalne spojrzenia na projekt organizacji. jak może się zmieniać właściwy poziom .

że właściwie zachowanie menedżera w danej sytuacji zależy od niepowtarzalnych elementów tej sytuacji3. Organizacja powinna ustalić hierarchię stanowisk dla urzędów tworzącą linię podporządkowania od góry do samego dołu organizacji. a każde stanowisko powinno być zajęte przez eksperta. że podejścia uniwersalne próbują wskazać jeden najlepszy sposób zarządzania organizacją. Projekt organizacji to ogólny wzorzec strukturalnych składowych i rozwiązań używanych do zarządzania całą organizacją. Centralną częścią rozważań Webera był biurokratyczny model organizacji4. 3. „jedyną najlepszą metodą działania. Przyjmowanie pracowników i awansowanie w organizacji powinno być oparte na technicznej wiedzy fachowej. Organizacja powinna stworzyć spójny zestaw zasad w celu zapewnienia jednolitego wykonywania zadań. Weber mawiał. 2. 444. Organizacja powinna przyjąć wyraźny podział pracy. a pracownicy powinni być chronieni przed arbitralnym zwolnieniem. że biurokratyczna forma organizacji jest logiczna. Model biurokratyczny W rozdziale 2 wspominaliśmy o pionierskiej roli w klasycznej teorii organizacji wpływowego niemieckiego socjologa Maxa Webera. takie jak nieelastyczność oraz zaniedbywanie ludzi i procesów społecznych. poz. że niektóre jego elementy (takie jak oparcie się na regułach i zatrudnianie na podstawie wiedzy fachowej) rzeczywiście często poprawiają sprawność. * Później jednak sam trochę w to zwątpił: Zachowanie człowieka w organizacji. Menedżerowie powinni prowadzić przedsiębiorstwo w sposób bezosobowy i utrzymywać odpowiedni dystans z podwładnymi. skostnieniem i spychaniem odpowiedzialności na innych. 58 prezentowanej literatury. racjonalna i sprawna. str. 362 W rozdziale 2 wprowadziliśmy rozróżnienie pomiędzy sytuacyjnym i uniwersalnym podejściem do rozwiązywania problemów zarządzania. Natomiast nie wspomnieliśmy właściwie o możliwych wzajemnych relacjach obu tych elementów. 1. Uniwersalne spojrzenie na projekt organizacji str. Zgodnie z ujęciem Webera biurokracja jest modelem struktury organizacyjnej opartej na zalegalizowanej władzy formalnej. 5. Pamiętamy.* Jego model miał być wzorcem. 4. Tak więc projekt organizacji jest środkiem wdrażania strategii i realizacji planów osiągania celów organizacji. Wielu ludzi wiąże biurokrację z „biurokratyczną mitręgą”. Niestety. Podstawą naszej dzisiejszej wiedzy na temat projektu organizacji są wczesne podejścia uniwersalne: model biurokratyczny i model behawioralny. a podejścia sytuacyjne sugerują. do którego powinny dążyć wszystkie organizacje. Według Webera idealna biurokracja wykazuje pięć podstawowych cech. dążenie do osiągnięcia biurokracji idealnej może dać pewne niepożądane skutki. Głównym atutem modelu biurokratycznego jest fakt. Anonimus Model behawioralny .specjalizacji i właściwa rozpiętość zarządzania.

które wykorzystywały biurokratyczny model struktury. Otoczenie . również i podejście behawioralne ma zarówno mocne jak i słabe strony. Technika podstawowa . które pomagają określić najlepszy projekt organizacji w danej sytuacji.1.. Widzimy jednak. że podstawowa biurokratyczna forma organizacji. Strategia a projekt organizacji str. podobnie jak biurokratycznego. Badacz zarządzania Rensis Likert obserwował kilka wielkich organizacji. że wiele przemawia za tym. że jedne są sprawniejsze od innych7.. by określić. 366 Spojrzenie sytuacyjne na projekt organizacji oparty jest na założeniu. że każdą organizację można ulokować w zestawie wymiarów opisujących te elementy.) Podobnie jak model biurokratyczny. W następnej części rozdziału identyfikujemy szereg czynników. podejmowania decyzji. W następnej części rozdziału omawiamy wpływ strategii. Cykl życia organizacji . że istnieje jeden najlepszy sposób projektowania organizacji – w tym przypadku taki jak w systemie 4. otoczenie.. To. również twierdzą. W tablicy tej przedstawiono również cechy charakterystyczne drugiej skrajnej formy projektu organizacji opisanej przez Likerta. komunikacji.. były raczej mniej skuteczne niż te. motywacji. że projekt optymalny dla danej organizacji zależy od całego zestawu czynników sytuacyjnych10. Stwierdził. przedstawiciele podejścia behawioralnego. (. Cechy charakterystyczne organizacji systemu 1 w ramach zaproponowanych przez Liberta zebrano w tablicy 11.Innym uniwersalnym modelem projektu organizacji był model behawioralny.. te aktywniejsze zwracały większą uwagę na rozwój grup roboczych i wykazywały większą troskę o procesy interpersonalne. ustalania celów. jak biurokracja i system 4. nazywanej systemem 4 i opartej na modelu behawioralnym. który rozwijał się równolegle do szkoły stosunków międzyludzkich w myśli o zarządzaniu.. które wykorzystywały model behawioralny.. Wpływ sytuacji na projekt organizacji str. co się sprawdza dla jednej organizacji. zakotwiczona jest na jednym końcu każdego wymiaru.. co decyduje o tym.. rozmiary i cykl życia organizacji. że te spośród wybranych przezeń organizacji. a nawet to. Niestety. Dlatego też modele uniwersalne. Likert i jego współpracownicy utorowali w ten sposób drogę do bardziej humanistycznego podejścia do projektowania organizacji. zostały zastąpione nowszymi modelami. Wielkość organizacji . nie musi sprawdzać się dla innej. że nie istnieje jedno najlepsze podejście do projektu organizacji9.. nazwana przez niego projektem systemu 1. może się zmienić wraz ze zmianą jej sytuacji. Twierdził. interakcji. Główną mocną jego stroną jest akcentowanie zachowania ludzi poprzez podkreślanie wartości pracowników organizacji. które uwzględniają czynniki sytuacyjne. Likert był przekonany. co się sprawdza w jednej organizacji. Tu omówimy cztery takie czynniki – technikę. 372 . kontroli i końcowych wyników. Likert opracował ramy koncepcyjne opisujące organizacje w kategoriach ośmiu kluczowych procesów: przywództwa.

W tym rozwiązaniu członkowie organizacji są grupowani w wydziałach funkcjonalnych. iż organizacje przyjmują rozmaite struktury organizacyjne. Struktura funkcjonalna (forma U) Struktura funkcjonalna jest rozwiązaniem opartym na funkcjonalnym podejściu do strukturyzacji... Strategia na poziomie funkcjonalnym . takich jak wydział marketingu czy produkcji. otoczenie. Ogólnie rzecz biorąc. inne . Tak więc struktura wielobranżowa albo typu M (od: multidivisional). (. Pewne dziedziny są zdecentralizowane na szczeblu jednostki... również wykorzystuje się podział według wyrobu.. struktura unitarna. spójna... Struktura konglomeratowa jest wykorzystywana przez organizację składającą się z szeregu nie powiązanych ze sobą jednostek.. która staje się coraz bardziej popularna. Inne są pewnymi hybrydami opartymi na połączeniu dwóch. jednolita. trzech lub wszystkich czterech form podstawowych. Strategia na poziomie przedsiębiorstwa . albo uniwersalna)21. Ekonomista Oliver E.. oparta jest na licznych samodzielnych jednostkach organizacyjnych w powiązanych ze sobą obszarach w ramach szerszej organizacji. Williamson nazwał ją mianem struktury typu U (od: unitary structure. jednakże w przeciwieństwie do formy H samodzielne jednostki są tu jednak ze sobą powiązane. 375 Ze względu na to. Większość z nich można jednak podciągnąć pod którąś z następujących czterech podstawowych kategorii.) Struktura wielobranżowa (typu M) W strukturze wielobranżowej. opisanym szczegółowo w rozdziale 10. Strategia na poziomie jednostki . że na projekt organizacji wywierają wpływ takie czynniki jak technika. wielkość i cykl życia organizacji oraz jej strategia. Forma H (od : holding) jest zasadniczo spółką holdingową. Podejście to jest oparte w sposób luźny na grupowaniu stanowisk pracy według wyrobu.Innym ważnym czynnikiem wpływającym na projekt organizacji jest strategia przyjęta przez jej najwyższe kierownictwo20. Podstawowe formy struktury organizacyjnej str.... Do sprawnego funkcjonowania organizacji niezbędny jest znaczny stopień koordynacji pomiędzy poszczególnymi wydziałami. nie powinno dziwić. na projekt organizacji wywiera wpływ zarówno strategia na poziomie przedsiębiorstwa. Zarządzanie w praktyce .) Struktura konglomeratowa (struktura typu H) Inną rozpowszechnioną formą struktury organizacyjnej jest podejście konglomeratowe albo typu H22. która powstała w wyniku niezależnej dywersyfikacji. jak i strategia jednostki operacyjnej oraz strategia funkcjonalna. (. Struktura ta powstaje w wyniku dywersyfikacji pokrewnej.

opartym na nakładających się dwóch kryteriach26. Jedną z najważniejszych korzyści z organizacji przedsiębiorstwa w formie M jest możliwość koordynacji i wspólnego wykorzystania zasobów. Menedżerowie mają coraz większą świadomość tego. Organizacje globalne ... finansów i marketingu. 383 Jak zauważyliśmy w rozdziale 3. złożone i niepewne. Następnie na wydziały funkcjonalne nakłada się zestaw grup wyodrębnionych według wyrobu albo wydziałów tymczasowych. technicznego) i zespołu projektu. Struktury hybrydowe Niektóre organizacje wykorzystują strukturę będącą połączeniem dwóch lub większej liczby rozpowszechnionych form struktury organizacyjnej. Każdy z nich stoi na czele grupy projektu złożonej z przedstawicieli pracowników wydziałów funkcjonalnych. Zarządzanie informacją str. Innowacje w technice informacyjnej umożliwiają menedżerowi utrzymywanie kontaktu z coraz większą liczbą kolegów i podwładnych. Z rysunku widać.natomiast scentralizowane na poziomie przedsiębiorstwa. Problemy pojawiające się w projektowaniu organizacji str. W miarę wzrostu niepewności wzrasta ilość informacji. które organizacja musi przetworzyć. Struktura macierzowa Struktura macierzowa jest kolejnym rozpowszechnionym podejściem do projektu organizacji. jak i jednemu lub kilku kierownikom projektu. że macierz jest odzwierciedleniem struktury wielokrotnego podporządkowania – każdy członek organizacji może podlegać zarówno przełożonemu funkcjonalnemu. rodzaju struktur wykorzystywanych przez organizacje globalne oraz znaczenia elastyczności organizacji. 386 . Jedna z konsekwencji dotyczy rozpiętości zarządzania i liczby szczebli w organizacji. Spojrzenie globalne . 383 Przez lata pojawiały się różne problemy związane z projektem organizacji. produkcji. Dostosowanie organizacji str. Najważniejsze z nich dotyczą sposobu wykorzystania przez organizacje ich struktury do zarządzania informacją. techniki. na których czele stoją wicedyrektorzy ds. Z boku schematu organizacyjnego mamy szereg stanowisk określonych mianem kierownika projektu. Pracownicy są w ramach struktury macierzowej jednocześnie członkami wydziału funkcjonalnego (np. Jednocześnie przełomowe postępy w technice informacyjnej pozwalają menedżerom na przetworzenie większych ilości informacji w sposób coraz bardziej efektywny. Na najwyższym szczeblu organizacji mamy jednostki funkcjonalne. otoczenie organizacji staje się coraz bardziej burzliwe. że owe wymagania i możliwości przetwarzania informacji wpływają na strukturę organizacyjną... Podstawą macierzy jest zestaw wydziałów funkcjonalnych.

Dotyczy to w różny sposób strategii na poziomie przedsiębiorstwa. Takimi czteroma ważnymi czynnikami są technika. .. Modele te próbowały określić normatywnie właściwy sposób projektowania wszelkich organizacji. konglomeratowy. Rozdział 12 Kierowanie Zmianami Organizacyjnymi (str.Na koniec trzeba wspomnieć.. . Podsumowanie str. powolne i nieelastyczne. By więc uniknąć tych problemów. W ukształtowaniu projektu organizacji pomocna jest również jej strategia.Omówić założenia. techniki i skuteczność rozwoju organizacji. 389 . . Współcześnie wiele organizacji przyjmuje jeden z czterech podstawowych projektów: funkcjonalny. wielkość i cykl życia organizacji. Wśród problemów pojawiających się przy projektowaniu organizacji można wymienić: wykorzystanie projektu organizacji do zarządzania informacją. Przykład wprowadzający str. unikając zbytniego rozczłonkowania i nadmiernej sztywności. wielobranżowy oraz macierzowy. maksymalizujące ich zdolność dostosowania się do zmiennych warunków i zmieniającego się otoczenia.Omówić potrzebę podejścia do ożywienia organizacji. wyprowadzone z dwóch lub większej liczby podstawowych wariantów. ogólne opisy stanowisk pracy itd.. że projekt optymalny jest funkcją czynników sytuacyjnych.przyjmując względnie nieliczne formuły. biurokratyczne organizacje są oporne wobec zmian. jednostki operacyjnej i funkcjonalnym. Jak już zauważyliśmy.391 . .Zidentyfikować i opisać główne obszary zmian organizacyjnych.Opisać istotę zmian organizacyjnych włącznie z czynnikami działającymi na rzecz zmian i zmianami planowanymi a zmianami dostosowawczymi.. Inne organizacje wykorzystują projekty hybrydowe. 392) Cele Po przestudiowaniu tego rozdziału powinniście umieć: . Sytuacyjne spojrzenie na projekt organizacji oparte jest na założeniu. organizacje próbują możliwie silnie odróżniać się od typowych biurokracji . Próbują tego dokonać.. Pierwszymi uniwersalnymi modelami projektu organizacji były: model biurokratyczny i model behawioralny. że wiele organizacji tworzy dziś swoje własne projekty struktury. projektowanie przedsiębiorstw międzynarodowych oraz maksymalizację zdolności dostosowawczej organizacji. otoczenie. 392 . Przykłady i pytania str. 388 Projekt organizacji jest ogólnym wzorcem składowych i rozwiązań strukturalnych wykorzystywanych w zarządzaniu całą organizacją.

.... Obszary zmian w organizacji str. menedżerowie powinni wyjść od sporządzenia wykazu sił nie sprzyjających zmianom i następnie próbować je neutralizować lub przynajmniej ograniczyć ich wpływ. Ułatwianie.. Zagrożenie osobistych interesów.. 399 Menedżer nie powinien poddawać się rezygnacji... . menedżerowie muszą zrozumieć.. gdy zamierzone lub realizowane przezeń zmiany napotykają opór. Uczucie straty..) Zmiana struktury i projektu organizacji (. o ile mają one mieć szanse powodzenia.. Zmiana planowana czy zmiana dostosowawcza? . Zarządzanie zmianami w organizacjach str. Zmiana strategii (. Współuczestnictwo. . 393 . Siły działające na rzecz zmian . techniki i operacji lub ludzi17.. menedżer musi rozumieć kroki niezbędne do ich skutecznego wprowadzenia. że zmiany mogą obejmować niemal wszystkie części organizacji.. a także umieć sobie radzić z oporem pracowników7.. Do wszelkich zmian trzeba podchodzić w sposób systematyczny i logiczny. Menedżer nie może tak po prostu skinąć czarodziejską różdżką i wprowadzić niczym magik planowanych zmian. przynajmniej niektóre techniki mogą pomóc w przezwyciężaniu tego oporu.. .. Aby ułatwić wprowadzenie zmian. .. Ogólnie jednak większość przypadków zmian dotyczy strategii organizacji. Uświadamianie i komunikacja.. . dlaczego ludzie bywają niechętni zmianom i jak można przezwyciężyć ich opór. Odmienne postrzeganie. Menedżerowie muszą wiedzieć. Przyczyny oporu stawianego zmianom str.) Zmiana techniki i operacji (..) . jej struktury i projektu.. by skutecznie kierować zmianami. 398 Po to.. Kroki w procesie zmian .. Przezwyciężenie oporu stawianego zmianom str. Aby realizować zmiany. Niepewność. 401 Zauważyliśmy już. Choć nie ma stuprocentowo pewnych recept..Charakter zmian organizacyjnych str. .. 396 Zmiany organizacyjne są zjawiskiem złożonym.. że zmiany często natrafiają na opór. ... Analiza pola siłowego..

. lepsza jest zmiana planowana niż dostosowawcza (relatywna). zachowań i oczekiwań. sposobu postrzegania. Panują sprzeczne opinie co do skuteczności technik OD.. 414 . Model Lewina daje ogólne spojrzenie na kroki składające się na ten proces. Przykłady i pytania str.. Podstawowymi krokami w ożywieniu organizacji są: kurczenie działalności. Podstawą ożywienia może być dowolna zmiana organizacyjna lub działalność rozwojowa. odmiennym ich postrzeganiem i uczuciem straty. Najbardziej rozpowszechnione dotyczą zmian strategii. 411 . Wykorzystuje się wiele różnych technik zmian lub interwencji. struktury i projektu.. 413 Zmiana organizacyjna to każda istotna modyfikacja jakiejkolwiek części organizacji.417 . co jest spowodowane związaną z nimi niepewnością. Ogólnie rzecz biorąc. 405 Inny obszar zmian w organizacji dotyczy zasobów ludzkich. percepcji zachowań i oczekiwań.Zmiany ludzi str. zagrożeniem osobistego interesu. żywotności i siły. Na przykład organizacja może zdecydować o zmianie poziomu kwalifikacji swojej siły roboczej. Skuteczne wykorzystanie tego podejścia opiera się na kilku ważnych przesłankach. Doskonalenie organizacji zajmuje się zmianą postaw. techniki i ludzi... Ożywienie oznacza wlanie w organizację nowej energii.) Zmiany organizacyjne mogą się również koncentrować na sposobie postrzegania i oczekiwaniach. Metody przezwyciężenia tego oporu obejmują współuczestnictwo.... . by przezwyciężyć entropię. Doskonalenie organizacji str. kształcenie i komunikację. Zmiany mogą być również ukierunkowane na postawy i wartości pracowników.. W wielu współczesnych organizacjach menedżerowie próbują odchodzić od nieprzyjaznych stosunków z robotnikami i zastępować je stosunkami współpracy. Ożywienie organizacji str. Ludzie wykazują skłonność do stawiania oporu zmianom. Przesłanki doskonalenia organizacji Doskonalenie organizacji zajmuje się zmianą postaw. (. Z kolei kierownictwo może. 406 Zmiana w organizacji i doskonalenie organizacji są ze sobą powiązane. Taki zastrzyk jest czasami potrzebny. umocnienie (konsolidacja) i ekspansja. chociaż zwykle bardziej skuteczny jest model kompleksowy.. Zmiana może być wywołana siłami działającymi wewnątrz organizacji lub poza nią. ułatwianie i analizę pola siłowego. Zarządzanie procesem zmian ma wielkie znaczenie. Pracownicy mogą mieć poczucie.. Podsumowanie str.

. ocenę wyników i ich omówienie z zainteresowanym pracownikiem (informację zwrotną).. . jak również rozpowszechnione metody selekcji. Zarządzanie w praktyce Molestowanie seksualne w miejscu pracy .. Trzema szczególnie ważnymi składowymi tego kontekstu są: strategiczne znaczenie gospodarowania zasobami ludzkimi oraz prawne i społeczne otoczenie... 436 . 418 Po przestudiowaniu tego rozdziału powinniście umieć: . w jaki sposób organizacje rozwijają zasoby ludzkie. 418 .Omówić przyciąganie przez organizację zasobów ludzkich.Opisać gospodarowanie zasobami ludzkimi w kontekście otoczenia. naborem i selekcją. Strategiczne znaczenie gospodarowania zasobami ludzkimi Zasoby ludzkie mają ogromne znaczenie dla skutecznego funkcjonowania organizacji.Rozdział 13 Gospodarowanie Zasobami Ludzkimi Cele str.. .. jednakże w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci jesteśmy świadkami gwałtownego wzrostu jego znaczenia.. Utrzymanie zasobów ludzkich str. włączając w to szkolenie i rozwój. w tym sposoby powoływania związków zawodowych i mechanizm negocjacji zbiorowych. Przyciąganie zasobów ludzkich str. (. włącznie z jego strategicznym znaczeniem i jego związkiem z czynnikami prawnymi i społecznymi.. 444 .Omówić. Rozwój zasobów ludzkich str. Zmiany społeczne a gospodarowanie zasobami ludzkimi .Opisać.) Prawne otoczenie gospodarowania zasobami ludzkimi .Opisać stosunki pracownicze. Gospodarowanie zasobami ludzkimi w kontekście otoczenia str. Przykład wprowadzający str. włączając ustalenie systemów wynagrodzeń i świadczeń oraz planowanie karier... 419 Gospodarowanie zasobami ludzkimi odbywa się w kontekście złożonego i nieustannie zmieniającego się otoczenia... włącznie z ich planowaniem. w jaki sposób organizacje utrzymują zasoby ludzkie. Gospodarowanie zasobami ludzkimi (albo – jak się je niekiedy nazywa – zarządzanie personelem) w wielu organizacjach bywało spychane do klasy zadań drugorzędnych. . 428 .. .

a dobry program świadczeń pozapłacowych może się przyczynić do łatwiejszego przyciągnięcia i utrzymania pracowników. Podsumowanie str.. Wiarygodność poszczególnych metod wykorzystywanych w toku selekcji kandydatów musi zostać odpowiednio sprawdzona.. W toku procesu doboru kadr następuje przyciągnięcie. a następnie koncentruje się na prognozowaniu przyszłego zapotrzebowania organizacji na pracowników zarówno spośród już zatrudnionych w organizacji jak i spoza niej. Po uzgodnieniu umowy spory pracowników z kierownictwem rozstrzygane są w ramach procedury rozpatrywania i załatwiania skarg. 451 Przedmiotem gospodarowania zasobami ludzkimi jest pozyskiwanie. rozmowy kwalifikacyjne oraz środki oceny. Kierownictwo ma obowiązek prowadzenia ze związkiem zawodowym negocjacji zbiorowych. Zawsze należy pamiętać o problemie wartości informacji pochodzących z takich ocen. 446 . mogą zachęcić do lepszej pracy. Ocena wyników ma istotne znaczenie dla określenia potrzeb szkoleniowych. Kierowanie stosunkami pracowniczymi str. albowiem niełatwo jest trafnie ocenić różne aspekty jakiejś osoby na danym stanowisku. Ważną częścią funkcji gospodarowania zasobami ludzkimi jest przyciąganie zasobów ludzkich. dobry system przeważnie wykorzystuje kilka metod.. Szkolenie personelu i doskonalenie kadr kierowniczych umożliwia pracownikom właściwe wykonywanie powierzonej im pracy i przygotowanie się do pracy na innych stanowiskach w przyszłości. działające bodźcowo lub związane z wynikami i zasługami w pracy. Ważnym aspektem gospodarowania zasobami ludzkimi jest również planowanie kariery.. których zadaniem jest zapewnienie we właściwym momencie odpowiedniej liczby i typu pracowników. doskonalenie i utrzymywanie potrzebnych organizacji zasobów ludzkich. podejmowania decyzji o podwyżkach i awansach oraz zapewnienia pracownikom odpowiedniej zwrotnej informacji. Organizacje muszą również pracować nad doskonaleniem swoich zasobów ludzkich. mają oni prawo do reprezentacji związkowej. sprawdziany. Równie ważne jest utrzymanie zasobów ludzkich. Stawki płac muszą zostać ustalone w odpowiedniej proporcji do innych stanowisk w ramach organizacji oraz do stawek na takim samym lub podobnym stanowisku w innych organizacjach na rynku pracy. Jeżeli takie będzie życzenie większości pracowników firmy na stanowiskach niekierowniczych.. jak i orzekające metody oceny. Planowanie kadr wychodzi od analizy stanowisk pracy. ocena i ostateczne zaangażowanie kandydatów ubiegających się o pracę. których celem jest uzgodnienie umowy zbiorowej. Ma ono znaczenie strategiczne oraz znajduje się pod wpływem otoczenia prawnego i społecznego. a także na planowaniu programów. Do metod oceny kandydatów należą formularze podań o przyjęcie do pracy. Można stosować zarówno obiektywne. Właściwie zaprojektowane systemy płac. .

że Lincoln Electric w Cleveland w stanie Ohio ma najwyżej motywowanych robotników z wszystkich współczesnych firm amerykańskich i że robotnicy ci są trzykrotnie bardziej wydajni niż ich koledzy w innych firmach.. Jak działa ten system? Po pierwsze. Część V PROCES PRZYWÓDZTWA Rozdział 14 Motywowanie Pracownika Do Pracy Cele str. Nie trudno zrozumieć...... jako specjalne nagrody na koniec roku przyznawane są premie.. Na koniec roku każdy pracownik podlega ocenie z punktu widzenia solidności. Niemal każda ..... Trudniej wszakże zrozumieć.... tym więcej zarabia. • Omówić podejścia do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia. • Zidentyfikować i opisać nowe spojrzenie na motywowanie.. Początkowe podejście było proste. jak funkcjonuje system bodźców u Lincolna.. 456 Po przestudiowaniu tego rozdziału powinniście umieć: • Scharakteryzować istotę motywowania... przeżył bez strat prawie 60 lat i od ponad 40 lat nie musiał zwalniać ludzi............ ilości wyprodukowanych wyrobów i ich jakości... że u nich taki system nie zda egzaminu1. Mimo że w ciągu tych wszystkich lat system ten był rozwijany i doskonalony...........454 ........ Po drugie. 456 Nie bez racji można twierdzić... włącznie z jego znaczeniem i podstawowymi wcześniejszymi podejściami do zagadnienia......Przykłady i pytania str. Sukces Lincolna nie przeszedł niezauważony......... Wielu z nich zdobyło nowe spojrzenie na sposób przekonywania robotników przez organizację do osiągania lepszych wyników. ... Odpowiedź tkwi w motywacji pracownika..... produkujący przemysłowe silniki elektryczne i sprzęt spawalniczy. • Opisać rolę systemów nagradzania w motywowaniu. Tylko w ciągu ostatnich siedmiu lat niemal 4 000 menedżerów z innych firm odwiedziło obiekty Lincolna w Cleveland. • Zidentyfikować i opisać główne podejścia do motywowania od strony treści.......... W dodatku Lincoln.. dlaczego tak jest.. pomysłów..... Przykład wprowadzający str............... Inni wyjeżdżają kręcąc głową i twierdząc.. • Zidentyfikować i opisać główne podejścia do motywowania od strony procesu. stworzyć pracownikom urozmaicone szanse uzyskania większych zarobków za cięższą pracę..... którego celem było wzmocnienie motywacji pracowników. najwyższe kierownictwo firmy wprowadziło bodźcowy system płac.... W 1934 r... Sukcesy firmy Lincoln Electric w stosunkach z pracownikami nie są wynikiem jakiejś fanaberii czy nowego podejścia.. 452 ... podstawowe wynagrodzenie każdego pracownika jest związane bezpośrednio z jednostkową wydajnością.. a także popularne strategie motywowania... by się nauczyć czegoś o sposobie motywowania robotników do pracy....... jego podstawowe założenia są wykorzystywane po dziś dzień: im więcej wysiłku wkłada w pracę pracownik Lincolna..

że kierownictwo ma bogatszą wiedzę na temat pracy na poszczególnych stanowiskach niż sami robotnicy. Jeżeli pracownikowi brak zdolności do wykonywania danej pracy.. będących owocem działań prowadzonych w zakładach Western Electric5.. które powodują. W dowolnym dniu roboczym pracownik może dać z siebie maksimum wysiłku w wykonywanej pracy albo pracować tylko na tyle intensywnie. rozwój teorii motywacji przebiegał od podejścia tradycyjnego poprzez podejście od strony stosunków międzyludzkich (stosunków współdziałania) do podejścia od strony zasobów ludzkich. 458 Wyniki osiągane przez indywidualnego pracownika określone są ogólnie przez motywację (pragnienie pracy). licząc się z pewną przyganą... że dla większości ludzi praca jest czymś nieprzyjemnym i że dochód pieniężny jest dla pracowników ważniejszy od charakteru samej pracy. Znaczenie motywacji do pracy . Zwolennicy tego podejścia kładli nacisk na rolę procesów społecznych w środowisku pracy. by skłonić ich do osiągnięcia lepszych wyników w pracy. Zachowanie jednostki jest złożonym procesem.. a menedżerowie mieli całe dziesięciolecia na jego doskonalenie. by program tak jak u Lincolna sprawdził się również u nich. Jak zauważyliśmy w rozdziale 2. a jednocześnie jest czymś nieuchwytnym... możliwości (zdolności do wykonywania danej pracy) oraz środowisko pracy (narzędzia. materiały. by uniknąć reprymendy. Najlepszym przykładem tradycyjnego podejścia do motywacji pracownika jest praca Fredericka W.. a także informację niezbędną do wykonywania pracy). 459 Nasza wiedza na temat motywowania może wychodzić od przeglądu wcześniejszych podejść. (. Był przekonany.) Wcześniejsze podejścia do motywowania . zwolennicy podejścia tradycyjnego ujmowali rolę wynagrodzenia pieniężnego bardzo wąsko i nie dostrzegali innych czynników motywacyjnych.. jak to zrobić.. Podejście od strony stosunków międzyludzkich (stosunków współdziałania).. Tamten program był inicjowany w prostszych czasach. Podejście tradycyjne.. Podejście tradycyjne zakładało również.. Znaczenie motywacji polega więc na tym. Taylor sugerował używanie bodźcowego systemu płac. Taylora4. że ludzie zachowują się w określony sposób2. albo ograniczyć swój wysiłek do minimum. i zakładał. Chociaż rola pieniądza jako czynnika motywacyjnego nie podlega dyskusji. Istota motywowania str.. że określa ona wyniki pracy. Podejście od strony stosunków międzyludzkich (zarysowane również w rozdziale 2) wywodzi się z prac Eltona Mayo i jego współpracowników. gdy problemem jest niedostateczna lub niewłaściwa motywacja do pracy. a menedżer może mieć trudności z ustaleniem przyczyn niedostatecznej motywacji i doprowadzenie do zmiany zachowania. Menedżerowie organizacji muszą jednak wymyślić.. Do ich podstawowych założeń .organizacja może mieć właściwie motywowaną siłę roboczą. 457 Motywowanie jest zestawem sił. menedżer może poddać go szkoleniu lub zastąpić innym pracownikiem... Trudniejsza sytuacja powstaje wtedy.. Ogólnie rzecz biorąc. Celem menedżera jest maksymalizowanie częstotliwości występowania pierwszego typu zachowania i minimalizowanie występowania postaw ostatniego typu. Dzisiejsi menedżerowie muszą wychodzić od znacznie bardziej złożonego spojrzenia na ludzkie pragnienia. że powszechną siłą motywacyjną jest pieniądz.

Z kolei eksperci sugerują. choć w istocie był to udział iluzoryczny. że ma silne potrzeby społeczne i że potrzeby te są ważniejsze dla motywacji niż pieniądze. że ludzie mają rozmaite potrzeby.. Abraham Maslow. Potrzeby te muszą zostać zaspokojone. przynależności.należała teza.2. (. O ile przedstawiciele szkoły stosunków międzyludzkich byli przekonani. 460 Podejście do motywowania od strony treści koncentruje się na pierwszej części procesu motywowania – na potrzebach i związanym z ich niezaspokojeniem poczuciu niedostatku. że złudzenie współuczestnictwa i ważności zaspokoi podstawowe potrzeby społeczne robotników i w rezultacie stworzy silniejszą motywację do pracy. Potrzeby szacunku w rzeczywistości obejmują dwa różne zespoły potrzeb: potrzebę pozytywnego obrazu we własnych oczach. psycholog reprezentujący kierunek stosunków międzyludzkich. Najbardziej znana jest hierarchia potrzeb Maslowa oraz teoria ERG. aby pracownicy czuli się ważni.. Następne w kolejności są potrzeby stabilnego środowiska psychicznego i emocjonalnego – potrzeby bezpieczeństwa. Przywódcy związkowi często twierdzą. zanim w ogóle weźmie się pod uwagę inne potrzeby.. Oba te poglądy są przykładem spojrzenia na motywowanie od strony treści.. Hierarchię potrzeb zaproponowanych przez Maslowa pokazano na rys. krótszym czasem pracy i lepszymi warunkami pracy. Maslow sugerował.. że sam udział ma wartość zarówno dla pracowników. Dopuszczenie symbolicznych form współuczestnictwa miało wzmóc motywację. i żeby pozwolili im na pewien zakres samodzielności i samokontroli w wykonywaniu codziennych obowiązków. Potrzeby przynależności odnoszą się do procesów społecznych.. Podejście do motywowania od strony treści str. że pięć kategorii potrzeb ludzkich układa się w pewną hierarchię.. by być użytecznym i ważnym. Dwoma szeroko znanymi podejściami do motywowania od strony treści jest teoria hierarchii potrzeb i teoria dwuczynnikowa. ---------hierarchia potrzeb Maslowa Teoria sugerująca. że ludzie muszą zaspokajać pięć kolejnych potrzeb – fizjologicznych. jak i dla organizacji. Oczekiwano.) . zapewniając pracownikom szerszą autonomię i większą odpowiedzialność. 460 W teorii tej przyjmuje się. że motywacje można wzmocnić. że ludzie mają potrzebę uczestnictwa i są zdolni do udziału prawdziwego. Dokładniej. że ludzie dążą do zaspokojenia pięciu poziomów potrzeb6. że pracownik odczuwa potrzebę. Podejście od strony zasobów ludzkich. Podejście od strony hierarchii potrzeb . Podejście to przyjmuje.) U samego dołu hierarchii są potrzeby fizjologiczne. Obejmują one potrzebę miłości i przywiązania oraz akceptacji ze strony kolegów.. ---------Hierarchia potrzeb Maslowa. że złudzenie wkładu i współuczestnictwa wzmocni motywację. 14. twierdził. szacunku dla samego siebie oraz potrzebę uznania i szacunku w oczach innych. podejście od strony zasobów ludzkich zakłada... podejście od strony treści próbuje odpowiedzieć na pytanie: „Jakie czynniki motywują ludzi do pracy?”. żeby działali tak. które można uszeregować według hierarchii ważności.. (. bezpieczeństwa. a nie tylko pozornego. że robotników można motywować wyższą płacą. Zwolennicy podejścia od strony stosunków międzyludzkich radzili menedżerom. szacunku i samorealizacji..

jednakże badania zdają się wskazywać. Potrzeby egzystencji odpowiadają potrzebom fizjologicznym i potrzebom bezpieczeństwa u Maslowa. . Przeprowadzone przezeń wywiady wykazały istnienie nie jednego.. 465 Tradycyjne spojrzenie na zadowolenie z pracy zakładało. Teoria dwuczynnikowa . Frederick Herzberg przeprowadził 200 rozmów z księgowymi i inżynierami. kontakty społeczne (relatedness). że zadowolenie i niezadowolenie są skrajnymi stanami pewnego kontinuum. kiedy byli zadowoleni ze swej pracy i czuli silną motywację. przedstawiciele różnych kultur mogą mieć różne kategorie i hierarchie potrzeb. związek. gdy niezadowoleniu towarzyszył brak motywacji.. którego brakuje w koncepcji hierarchii potrzeb Maslowa. nie zawsze też ich kolejność odpowiada postulowanej przez Maslowa7. że potrzeby wyższego rzędu na dobrą sprawę w ogóle się nie liczą. obejmuje potrzeby szacunku dla samego siebie i samorealizacji. że ludzkie działanie może być wywołane jednocześnie przez kilka kategorii potrzeb.) Teoria ERG jest stosunkowo nowa w zestawieniu z hierarchią potrzeb Maslowa. że motywowanie zachowania układa się w hierarchię w sposób nieco podobny do zaproponowanego przez Maslowa. ---------Chociaż teoria ERG przyjmuje. że może być ona lepszym. że „wysoka płaca” będzie powodem do zadowolenia. Po drugie. Teoria ta rozbiła hierarchię potrzeb Maslowa na trzy szczeble. i wzrost albo rozwój (growth). Po to. Ludzie mogą być zadowoleni. Menedżerowie nie powinni oczywiście zbyt mocno polegać na jakimkolwiek jednym podejściu w swoim myśleniu o motywowaniu pracowników... najwyższy szczebel w schemacie Alderfera. by dowiedzieć się czegoś więcej o motywacji do pracy fachowców i relacji pomiędzy zadowoleniem i niezadowoleniem. Potrzeba wzrostu (czy rozwoju). niezadowoleni albo odczuwać coś pośredniego.. W reakcji na podobne głosy krytyczne Clayton Alderfer w swojej teorii motywacji ERG zaproponował odmienną hierarchię potrzeb8. że potrzeby ludzkie są ułożone w trzech nakładających się kategoriach – egzystencji.. Co więcej. Badania ujawniły jednak słabość i braki tej teorii: nie zawsze u pracowników organizacji występuje pięć poziomów potrzeb. (. Ku swemu zaskoczeniu stwierdził. co niekoniecznie musi oznaczać. Po pierwsze. Litery E. i G oznaczają egzystencję (existence). Spojrzenie takie nazywamy teorią dwuczynnikową10. związku i wzrostu. Spostrzeżenie to doprowadziło Herzberga do wniosku. teoria ERG sugeruje.. ---------teoria ERG Teoria motywacji sugerująca. R.. że tradycyjne spojrzenie na zadowolenie z pracy jest niepełne. oraz sytuacji przeciwnych. Potrzeba kontaktów społecznych koncentruje się na związkach ludzi z ich otoczeniem społecznym (Maslowa potrzeby przynależności i szacunku odnoszą się do pozyskiwania szacunku innych).. że z zadowoleniem i niezadowoleniem związane były różne zestawy czynników – tzn. tj. a dwóch różnych wymiarów: jednego sięgającego od zadowolenia do jego braku i drugiego sięgającego od niezadowolenia do jego braku. Na przykład. obie koncepcje dzielą jednak dwie ważne różnice. Teoria ERG. potrzeby niższego rzędu mają na Haiti tak zasadnicze znaczenie. że ktoś może wskazywać na „niską płacę” jako źródło niezadowolenia. Prosił ich o przypomnienie sobie sytuacji. wierniejszym objaśnianiem motywacji w organizacjach9.Zaproponowana przez Maslowa koncepcja hierarchii potrzeb ma pewną intuicyjną logikę i została przyjęta przez wielu menedżerów.. teoria ERG obejmuje element frustracji i regresji.

. że późniejsze badania nie zawsze zdołały potwierdzić tę teorię11. że jedynie około 10% ludności w Stanach Zjednoczonych wykazuje silnie potrzebę osiągnięć. że zadowolenie i niezadowolenie ludzi z pracy kształtują się pod wpływem dwóch niezależnych zestawów czynników – czynników motywacji i czynników higieny psychicznej. Potrzeba osiągnięć jest najbardziej znana.) Pracownicy.. 468 Spojrzenie od strony procesu zajmuje się sposobem powstawania motywacji. zazwyczaj będą sprowadzali swój wysiłek w pracy do niezbędnego minimum.. Dawid O.. twierdzi. Menedżerowie powinni więc przejść do drugiego etapu: dać pracownikom okazję do odczucia takich czynników motywacyjnych. Obecnie teoria Herzberga nie cieszy się zbyt wielkim szacunkiem wśród badaczy przedmiotu. Hierarchia potrzeb Maslowa. Do popularnych podejść do motywowania od strony procesu zaliczmy teorię oczekiwań oraz teorię sprawiedliwości. dlaczego ludzie wybierają pewne zachowania. podejście od strony procesu koncentruje się na wyjaśnianiu. psycholog. 467 Poza tymi teoriami badania koncentrowały się na specyficznych jednostkowych potrzebach ludzkich. Potrzeba władzy jest pragnieniem wywierania wpływu na grupę i kontrolowania zachowań innych. Jeden z kierunków krytyki wskazuje na możliwość rozmaitych interpretacji wyników uzyskanych przez Herzberga w rozmowach z pracownikami.. teoria dwuczynnikowa oraz teorie potrzeby osiągnięć.. (. Na podobieństwo potrzeby przynależności Maslowa. W pierwszym menedżerowie muszą dopilnować właściwych czynników higieny psychicznej. by zaspokoić swoje potrzeby.---------teoria dwuczynnikowa Teoria motywacji sugerująca. . i jak oceniają zaspokojenie tych potrzeb po osiągnięciu celów. Jednostkowe potrzeby ludzkie . który pierwszy zidentyfikował tę potrzebę. Ludzie o silnie wykształconej potrzebie afiliacji na ogół będą preferowali pracę wymagającą szerokich społecznych interakcji i otwierającą możliwości nawiązywania przyjaźni. afiliacji i władzy wnikają w sprawę czynników sprawczych. Podejście do motywowania od strony procesu str. Zamiast próbować identyfikować lub wyliczać bodźce motywacyjne. będą też zajmowały stanowiska związane z nadzorowaniem pracy innych. Badania wykazały.) Mimo że teoria dwuczynnikowa Herzberga zdobyła sobie wielu zwolenników wśród menedżerów. potrzeba afiliacji jest pragnieniem ludzkiego towarzystwa i akceptacji. które również odgrywają ważną rolę w organizacjach: osiągnięć. których menedżerowie próbują „zadowolić” tylko poprzez czynniki higieniczne... Podsumowując można powiedzieć. ---------Na podstawie tych obserwacji Herzberg twierdzi. że główne podejścia do motywowania od strony treści koncentrują się na potrzebach indywidualnych. McClelland.. przynoszą jednak niewiele wyjaśnień dotyczących samego procesu motywowania. afiliacji i władzy12. teoria ERG.. że osoby o silnie wykształconej potrzebie władzy prawdopodobnie będą uzyskiwały lepsze wyniki. (. jak wola osiągnięć.. Inny zarzut podnosi niereprezentatywność badanej próbki dla całej populacji oraz fakt. Jest to pragnienie realizacji celu lub zadania w sposób bardziej skuteczny niż w przeszłości. Wywarła ona jednak poważny wpływ na menedżerów i odegrała dużą rolę w uświadomieniu znaczenia motywacji do pracy. ma ona jednak również swoich krytyków.. że proces motywowania pracowników składa się z dwóch etapów.

oparte na zasadzie równości. nagród) pragnęliby poszczególni pracownicy.. że motywacja zależy od siły naszego pragnienia i oczekiwanego prawdopodobieństwa jego zaspokojenia.. jednakże uzyskali jednocześnie możliwość wyższych premii za lepszą pracę.. Każdy pracownik wie. by pożądany poziom osiągnięć był możliwy do uzyskania. Pracownicy zarabiają więcej niż poprzednio. że jeżeli nagrody mają motywować pracowników. Jego teoria motywacji oparta na sprawiedliwości głosi.. Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia str..) Implikacje dla menedżerów... Zacząć trzeba od odgadnięcia. że cały system jest sprawiedliwy (równy dla wszystkich)18. z którymi dany pracownik się porównuje. jakich wyników (tj. Stacy Adamsa. Następnie należałoby poddać całą sytuację analizie z punktu widzenia ewentualnej sprzeczności oczekiwań i zapewnić. Teoria ta ma jednak również pewne ograniczenia. by nagrody miały odpowiednią wysokość. Po drugie. ---------teoria oczekiwań Teoria sugerująca. Mimo że jest ona pomyślana sensownie i uzyskała ogólne potwierdzenie w badaniach empirycznych. Na koniec należałoby się upewnić.. (.. że menedżerowie muszą brać pod uwagę charakter „innych”. Firma A&P ze sporym powodzeniem zastosowała u siebie teorię oczekiwań. określić wszystkie odpowiednie wielkości oczekiwane i następnie jakoś to wszystko zbilansować e celu maksymalizowania motywacji pracownika.. Również system bodźcowy w firmie Lincoln Electric w sposób oczywisty jest zgodny z teorią oczekiwań. od którego oczekuje się ich zaspokojenia... Menedżerowie pragnący poprawić motywację swoich podwładnych mogą podjąć kolejne kroki. jej zastosowanie jest dość trudne20. 475 . a jednocześnie sklepy osiągają wyższą zyskowność19. menedżer musi zidentyfikować wszystkie potencjalne wyniki dla każdego pracownika. że ludzie dążą do sprawiedliwości społecznej w postaci nagród uzyskiwanych w związku z ich osiągnięciami w pracy21.. Opiszemy tu tylko jej formę najbardziej podstawową. Drugi wniosek sugeruje.) Implikacje dla menedżerów. wdrażające podstawowe idee teorii oczekiwań... 473 Po tym. Teoria sprawiedliwości . co trzeba robić. 469 Teoria motywacji oparta na koncepcji oczekiwań jest znana w wielu różnych formach i pod różnymi szyldami. Sprawiedliwość to indywidualnie postrzegane traktowanie danej osoby w porównaniu z innymi. Trzeba się też upewnić co do istnienia związku pomiędzy pożądanym poziomem wyników (albo nagród) z pożądanymi osiągnięciami. należy zdecydować.. jak potrzeby uruchomiły proces motywacji i wybrany został sposób działania. Następnie należałoby dopilnować. żeby uzyskać premię. muszą być odbierane jako rzetelne i sprawiedliwe.. jakie rodzaje i jaki poziom osiągnięć przyczynia się do realizacji celów organizacji. Żeby rzeczywiście w całości wykorzystać ją w miejscu pracy..Teoria oczekiwań . ---------(. W sklepach A&P w Filadelfii pracownicy zgodzili się na 25-procentową obniżkę płacy. Znaczna część współczesnego myślenia o sprawiedliwości została ukształtowana przez teorię motywacji opracowaną przez J.. Najważniejszym wnioskiem wynikającym dla menedżerów z teorii sprawiedliwości jest stwierdzenie.. jednostka ocenia rzetelność albo sprawiedliwość uzyskanego wyniku.

W ujęciu historycznym widzimy w Stanach Zjednoczonych całą gamę takich stosunków . ---------• teoria wzmocnienia Podejście do motywacji.. Pod wielu względami wyrasta ona z ujęcia od strony zasobów ludzkich. ---------- Rodzaje wzmocnień w organizacjach .. 480 Tak zwane podejście japońskie właściwie nie jest żadną teorią czy modelem.. Teoria ustalania celów pomaga menedżerom dopasować nagrody do indywidualnych potrzeb..Trzeci element procesu motywacyjnego odnosi się do problemu trwałości niektórych zachowań w czasie i zmienności innych.. by oczekiwać. jakie się z tymi zachowaniami wiążą. która zdobywa sobie coraz większą popularność.. a przy tym takie. powinny też być konkretne. jak np.. (.. teoria ustalania celów i podejście japońskie. Menedżerowie powinni bezpośrednio wiązać nagrody z osiąganiem przez podwładnego wyznaczonych celów.od antagonistycznych po zaledwie obojętne.. unikania.) Nowe podejścia do motywowania str... zapewnić sprawiedliwość i utrzymać systematyczne wzmocnienie.. a prawdopodobieństwo powtórzenia się zachowań pociągających za sobą kary jest mniejsze.. lecz raczej filozofią zarządzania. 475 Menedżerowie mogą w układzie organizacyjnym korzystać z czterech podstawowych rodzajów wzmocnienia: wzmocnienia pozytywnego. żeby pracownik był skłonny je zaakceptować i zaangażować się w ich realizację. karania i eliminacji26. (....... wyjaśnić oczekiwania..... Podstawowym celem podejścia japońskiego jest doprowadzenie do wytworzenia się partnerskich stosunków między kierownictwem firmy i robotnikami. 477 Ważny jest nie tylko rodzaj wzmocnienia.. 479 Poza rozpowszechnionymi tradycyjnymi metodami i teoriami motywowania wyłaniają się ostatnio inne obiecujące podejścia.. Są wszelkie dane po temu.. Stwarza więc ona całościowe ramy dla zintegrowania innych podejść..) Tworzenie wzmocnień w organizacjach . 479 Teoria ustalania celów sugeruje. że menedżer i podwładny powinni wspólnie i w sposób systematyczny ustalać cele dla podwładnego.. dlaczego ludzie wybierają różne zachowania prowadzące do zaspokojenia potrzeb i w jaki sposób oceniają sprawiedliwość nagród. W Japonii natomiast menedżerowie i .. a spojrzenie od strony procesu wyjaśnia. Teoria ustalania celów . Podejście japońskie .. Cele te powinny wykazywać umiarkowany stopień trudności. zgodnie z którym zachowanie wywołujące nagrody będzie prawdopodobnie powtarzane. spojrzenie od strony treści zajmuje się potrzebami. że teoria ustalania celów będzie sobie zdobywała coraz większą popularność w organizacjach.. Jak się przekonaliśmy..... ale również wybór odpowiedniego momentu i częstotliwości wzmocnienia..

484 . wyprowadzane z jednej lub kilku teorii omawianych w poprzednich częściach rozdziału.. Popularne teorie treści motywacji obejmują hierarchię potrzeb Maslowa..... że ludzie zachowują się w pewien sposób............ Podejście do motywowania ewoluowało od spojrzenia tradycyjnego poprzez podejście od strony stosunków międzyludzkich do podejścia od strony zasobów ludzkich. 483 Nagradzanie w organizacji może wpłynąć na postawy. Motywowanie jest ważnym zadaniem dla menedżerów. Wpływ nagradzania w organizacji . którzy chcą motywować swoich pracowników. Inne ważne potrzeby to potrzeba osiągnięć. Podejście do motywowania od strony treści zajmuje się czynnikami sprawczymi motywacji.) Wpływ nagradzania na zachowanie. 486 Motywacja to zestaw sił.. System nagradzania w organizacji są to formalne i nieformalne mechanizmy. Podejście do motywowania od strony procesu zajmuje się samym mechanizmem motywacyjnym.. zachowania i motywację. (.... czego rezultatem jest duże zaangażowanie i motywacja wszystkich uczestników.. Menedżerowie muszą więc dokładnie zrozumieć i ocenić jego znaczenie. ocenia i nagradza osiągnięcia pracownika.. które sprawiają... obok indywidualnych możliwości i uzdolnień oraz czynników po stronie otoczenia.. 483 Poza opisanymi strategiami podstawowym narzędziem wpływania na motywację pracowników jest system nagradzania w organizacji.. Teoria oczekiwań sugeruje. teorię ERG oraz teorię dwuczynnikową Herzberga.... (.. Podsumowanie str.... Wpływ nagradzania na postawy. (...) • modyfikacja zachowania Technika stosowania teorii wzmocnienia w układzie organizacji • modyfikowany tydzień roboczy Strategia motywacji Wykorzystanie systemów nagradzania do kształtowania motywacji .. Popularne strategie motywacji . afiliacji (przynależności) i władzy..... mogą zastosować konkretne strategie motywacyjne....) Projektowanie skutecznych systemów nagradzania . Nowe podejścia do nagradzania pracowników .... decyduje o indywidualnych osiągnięciach pracownika. 480 Menedżerowie.. .) Wpływ systemów nagradzania na motywację. za pomocą których definiuje się.. (. że ludzie są motywowani do pracy.robotnicy postrzegają siebie jako jedną grupę.. 485 .. ponieważ motywacja..

W ciągu pierwszego roku działania Cypress osiągnął . że ich wysiłek zaowocuje wyższymi osiągnięciami. które w jego mniemaniu legły u podstaw kiepskich wyników osiąganych przez inne przedsiębiorstwa. gdy im się powiedzie. Wzmocnienie może przybrać formę wzmocnienia pozytywnego. Przykłady i pytania str. że jego głównym zadaniem jest stworzenie środowiska pracy sprzyjającego pełnemu rozwojowi jednostek twórczych i mających motywację do pracy.raczej nie. Systemy nagradzania w organizacji są głównym mechanizmem wykorzystywanym przez menedżerów w kierowaniu motywacją. 487 .jeżeli są przekonani. Cypress Semiconductor Corp. że zachowanie pociągające za sobą nagrody (skutki pozytywne) będzie powtarzane. Podstawowe jego założenie mówi. spełniając przy tym wymagane sprawiedliwości nagradzania. • Omówić i ocenić podejście do przywództwa według cech. Przykład wprowadzający str. zmiennej częstotliwości. który założył w 1983 r. że te osiągnięcia będą prowadziły do nagród i że pozytywne aspekty wyników przeważą nad aspektami negatywnymi. podczas gdy zachowanie wywołujące skutki negatywne . zmodyfikowany tydzień roboczy. Popularne strategie motywacyjne obejmują modyfikację zachowania. • Zidentyfikować i opisać główne sytuacyjne podejście do przywództwa. Rozkład aktów wzmocnienia może przybrać postać schematu o stałej częstotliwości. Spojrzenie oparte na teorii wzmocnienia koncentruje się na sposobie podtrzymywania motywacji. stałym stosunku lub stosunku zmiennym. Ponadto dokłada wszelkich wysiłków. Skuteczne systemy nagradzania muszę zapewnić wystarczające nagrody na poziomie jednostkowym. karania i eliminacji. jest przekonany. • Omówić polityczne zachowanie w organizacjach i możliwości kierowania nim. Do nowych ujęć motywowania pracowników należą teoria ustalania celów i podejście japońskie. Właściwie zaprojektowane systemy mogą poprawić postawy.. W tym celu zachęca on ludzi do podejmowania ryzyka i sowicie ich wynagradza. motywację i zachowania.. by uniknąć biurokratycznych przeszkód i innych cech organizacji. przeprojektowanie pracy i programy współuczestnictwa. że ludzie mają motywację do osiągnięcia i utrzymania sprawiedliwości społecznej. Teoria sprawiedliwości oparta jest na założeniu. w wieku 35 lat Cypress Semiconductor. Rozdział 15 Przywództwo i Proces Oddziaływania Cele str. unikania.489 . mającą swą siedzibę w słynnej Dolinie Krzemowej. • Omówić i ocenić modele przywództwa koncentrując się na zachowaniach. jest szybko rozwijającą się firmą elektroniczną. Współczesne systemy nagradzania obejmują systemy związane z osiągnięciami (zasługami) oraz różne typy systemów bodźcowych. 490 Thurman John Rodgers. zastosowane jako element wzmacniający motywację. 490 Po przestudiowaniu tego rozdziału powinniście umieć: • Opisać istotę przywództwa i odróżnić przywództwo od zarządzania.

sprzedaż w wysokości około 3 mln dol. Do 1992 r. sprzedaż firmy wzrosła do ponad 300 mln dol., co przekształciło ją w jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm świata. W swojej roli dyrektora naczelnego jest bez wątpienia menedżerem. Ustala cele dla firmy, nadzoruje jej strukturę, motywuje pracowników i utrzymuje odpowiednią kontrolę. Prowadząc swą firmę na coraz wyższy poziom, Rodgers wychodzi jednak daleko poza te podstawowe funkcje kierownicze. Opracował szczegółowo system informacyjny, który pozwala mu nadzorować wyniki każdego z 1 500 pracowników w przekroju tygodniowym. Twierdzi, że nie chodzi mu o karanie ludzi. Zamiast tego identyfikuje pracowników, którzy nie osiągają odpowiednich rezultatów i następnie spotyka się z nimi, by stwierdzić, w jaki sposób może im pomóc w osiągnięciu poprawy. Chociaż nie wszystkich taki system zadawala, większość pracowników w Cypress jest przekonana, że Rodgers jest świetnym menedżerem. Dostrzegają również, że jego zachowanie daleko wykracza poza zachowanie typowego menedżera. Właściwie wolą go nazywać przywódcą niż szefem1.

Dyrektor T.J. Rodgers wykazuje stosunkowo rzadkie połączenie umiejętności, które wyróżnia go spośród wielu innych: jest zarówno mądrym przywódcą, jak i wytrawnym menedżerem, który dostrzega wyzwania niezbędne do odgrywania obu ról. Wie, kiedy podejmować twarde decyzje, kiedy przewodzić, kiedy przewodzić i zachęcać pracowników, a kiedy powstrzymywać się od ingerencji i pozwolić im robić swoje. Jak dotychczas firma wiele skorzystała z jego wysiłków. W niniejszym rozdziale dokładniej przyglądamy się takim ludziom jak Rodgers, koncentrując się na przywództwie i jego roli w zarządzaniu. Charakteryzujemy istotę przywództwa i śledzimy trzy główne podejścia do badania przywództwa – według cech, zachowania i sytuacji. Po rozpatrzeniu nowo pojawiających się spojrzeń na przywództwo, kończymy rozdział, opisując inne podejście do oddziaływania na innych – polityczne zachowanie w organizacjach.

Istota przywództwa

str. 491

W rozdziale 14 opisaliśmy motywację pracownika. Z punktu widzenia menedżera próba motywowania ludzi jest równoznaczna z próbą wpływania na zachowania innych. W tej części rozdziału podajemy najpierw definicję przywództwa, by następnie odróżnić je od zarządzania i na zakończenie odnieść je do problemu władzy.

Znaczenie przywództwa

str. 491

Przywództwo jest zarówno procesem, jak i pewną właściwością2. Jako proces przywództwo polega na użyciu wpływu, bez sięgania po środki przymusu... Jako właściwość przewodzenie jest zestawem cech przypisywanych jednostkom, które są postrzegane jako przywódcy.

Przywództwo a zarządzanie

str. 492

Z podanych definicji powinno jasno wynikać, że przywództwo i zarządzanie, choć ze sobą powiązane, nie pokrywają się. Ktoś może być menedżerem albo przywódcą, albo i tym, i tym, albo ani jednym, ani drugim4. Niektóre podstawowe różnice zestawiono w tablicy 15.1. (...)

Władza a przywództwo
...

str. 493

W poszukiwaniu cech przywódczych
...

str. 498

Zachowania przywódców
... ... ... ...

str. 499 str. 499 str. 500

Badania Uniwersytetu w Michigan Badania Uniwersytetu stanu Ohio Siatka kierownicza
... ... ... ... ... ...
str. 501

Sytuacyjne podejście do przywództwa Teoria NLW
str. 504 str. 507 str. 509 str. 510

str. 502

Teoria ścieżki do celu

Zarządzanie w praktyce

Model Vrooma-Yettona-Jago Inne podejście sytuacyjne
... ... ...

str. 513 str. 514

Nowe spojrzenie na przywództwo Substytuty przywództwa
str. 514 str. 515

Przywództwo transformacyjne
... ... ...

Zachowanie polityczne w organizacjach Najczęściej spotykane zachowania polityczne Kierowanie zachowaniem politycznym Podsumowanie
str. 518 str. 517

str. 516 str. 517

Jako proces, przywództwo jest wykorzystaniem nie polegającego na przymusie wpływu do kształtowania celów grupy (zespołu) albo organizacji, motywowania zachowań sprzyjających osiągnięciu tych celów i łatwiejszego zdefiniowania kultury grupy lub organizacji. Rozumiane jako właściwość, przywództwo jest zestawem cech przypisywanych osobom postrzeganym jako przywódcy. Przywództwo i zarządzanie są często ze sobą związane, są to jednak dwie różne sprawy. Menedżerowie i przywódcy wykorzystują władzę formalną, władzę nagradzania, władzę przymusu, władzę odniesienia oraz władzę ekspercką. Podejście do przywództwa od strony cech zakłada, że przywódców wyróżnia wśród innych pewna podstawowa cecha lub zestaw cech. Podejście od strony zachowań przywódczych zakłada, że zachowanie skutecznych przywódców czymś się różni od zachowania innych ludzi. W wyniku badań przeprowadzonych na uniwersytecie w

Michigan i uniwersytecie stanowym w Ohio zidentyfikowano dwie podstawowe formy zachowania przywódczego: jedną zorientowaną na pracę i wyniki oraz drugą zorientowaną na dobrobyt i poparcie pracownika. Z pomocą siatki kierowniczej próbuje się szkolić menedżerów, by wykazywali wysoki poziom w ramach obu form zachowania. Przedstawiciele podejścia sytuacyjnego do przywództwa dostrzegają, że właściwe formy zachowania przywódczego nie mogą być stosowane uniwersalnie, i próbują określić sytuacje, w których właściwe będą określone zachowania. Teoria NLW sugeruje, że zachowania przywódcze powinny być orientowane na zadania albo na stosunki międzyludzkie w zależności od stopnia korzystności sytuacji. Teoria ścieżki do celu sugeruje, że właściwe zachowanie przywódcze może mieć charakter nakazowy, wspierający, partycypacyjny albo zorientowany na dokonania, w zależności od osobistych cech podwładnych i otoczenia. Model Vrooma-Yettona – Jago utrzymuje, że przywódcy powinni zmieniać zakres, w jakim pozwalają podwładnym współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji, w zależności od cech problemu. Model pionowo powiązanych par oraz teoria cyklu życia należą do nowszych teorii sytuacyjnych. Nowe spojrzenie na przywództwo obejmuje koncepcję substytutów przywództwa oraz rolę przywództwa transformacyjnego w organizacjach. Zachowanie polityczne jest innym typem procesu wywierania wpływu, często wykorzystywanym w organizacjach. Menedżerowie mogą podejmować kroki na rzecz ograniczenia skutków zachowania politycznego. Przykłady i pytania str. 519 - 521
Pytania kontrolne
Pytania przeglądowe 1. 2. 3. 4. Pytania analityczne 5. 6. 7. Ćwiczenia 8. 9. 10. Przykład 15.1. ... ... Pytania 1. 2. 3. Przykład międzynarodowy 15.2. Prezes Kim odzyskuje kontrolę ... Pytania 1. 2. 3.

• Zdefiniować i zidentyfikować typy grup w organizacjach i omówić powody. oraz nowej technologii. Niniejszy rozdział traktuje o procesach prowadzących do takich działań jak opisane przedsięwzięcia Federal Express i wynikających z takich działań. Roczne obroty firmy przekraczają 5 mld dol. uruchomił Federal Ezpress Corp.. w jaki sposób organizacje tworzą zespoły i kierują nimi. Zaczynamy od charakterystyki interpersonalnego charakteru organizacji. menedżerowie większą część swego czasu spędzają na kontaktach i wzajemnym oddziaływaniu z innymi ludźmi w organizacji i poza nią. i jest ona uważana za jedną z najlepiej zarządzanych organizacji w Stanach Zjednoczonych. rozmów telefonicznych i podobnych działań.. • Wyjaśnić. innowacyjnymi sposobami jeszcze skuteczniejszego konkurowania i obniżania kosztów. działają teraz jako członkowie grupy. Przytoczony poniżej rozkład dnia jest typowym zapisem .. 522 Frederik Smith po raz pierwszy zaproponował pomysł prywatnej dostawy poczty w terminie jednodniowym w swojej pracy semestralnej. • Zidentyfikować i omówić cztery podstawowe cechy dojrzałych grup. firma zaczęła się rozglądać za nowymi. Przykład wprowadzający str. • Omówić interpersonalne i międzygrupowe konflikty w organizacjach. Interpersonalny charakter organizacji str.. Taką poważną nową inicjatywą Federal Express było stworzenie setek zespołów roboczych. zamiast jak poprzednio działać jako jednostki odpowiadające przed przełożonym. powierzają sobie zadania do wykonania i nabierają nowych umiejętności w drodze rotacji pomiędzy różnymi stanowiskami. 523 W rozdziale 1 zauważyliśmy. Żeby odzyskać utracony teren.) Menedżerowie w Federal Express dostrzegli i wykorzystali to. (. Następnie wprowadzamy podstawowe koncepcje dynamiki grup. Pracownicy Federal Express. dla których ludzie łączą się w grupy. Smith kontynuował swoje plany i w 1973 r. że pomysł jest niewykonalny. Potem wyjaśniamy cechy dojrzałych grup i wykorzystanie zasobów w organizacjach. oraz etapy kształtowania grup. Nie zrażony tym pesymizmem. Rzeczywiście. Po raczej powolnym starcie Federal Express wykazywał systematyczny wzrost i stał się wielonarodową organizacją dysponującą własnym zestawem 255 samolotów i 34 000 skomputeryzowanych samochodów dostawczych i biur na całym świecie.. zwłaszcza telefaksów. Jego profesor w Yale. stwierdził. W ostatnich jednak latach wzrost Federal Express uległ pewnemu zwolnieniu w warunkach połączonego nacisku konkurentów.Rozdział 16 Zarządzanie Procesami Interpersonalnymi i Grupowymi Cele str. że praca menedżera z planowanych i nie planowanych spotkań. Kończymy omówieniem konfliktu interpersonalnego i grupowego.. co wielu ekspertów coraz częściej uznaje za olbrzymi zasób każdej organizacji – siłę grupy. Członkowie grupy sami ustalają godziny pracy. 522 Po przestudiowaniu tego rozdziału powinniście umieć: • Opisać interpersonalny charakter organizacji.

reklamą i doradztwem dla innych firm. którzy nie udzielają sobie wzajemnie wsparcia i którzy ze sobą nie umieją pracować. A firma rzeczywiście te zyski przynosi. Firma osiągnęła sukces i z tego powodu cieszy się powszechnym szacunkiem w Japonii. kiedy posiedzenia ciągną się do późnej nocy. Na corocznym trzydniowym spotkaniu w sprawie płac. Dynamika interpersonalna str. zwłaszcza dotyczących komunikacji. Wydaje się. (. tak samo jak różni są poszczególni członkowie organizacji. projektowaniem wyrobów i tworzeniem znaków firmowych dla takich gigantów jak Sony Corp. Ludzie.. jak gdyby zostało stworzone przez badacza zachowań organizacyjnych. że tematyka spotkań pokrywa wszystkie aspekty życia firmy. 525 Zachowania interpersonalne mogą pociągać za sobą najrozmaitsze zdarzenia..) Rzecz jasna. na których ogół pracowników omawia przepisy firmy. 524 Charakter stosunków interpersonalnych w organizacji może być różny.. który pragnie badać procesy grupowe.. spotkaniach tygodniowych. Wykształcają się one zarówno wewnątrz. jak i poza normalnymi strukturalnymi granicami organizacji.. kłóci się z japońską tradycją gospodarczą i kulturą. że jego styl komunikacji wiele zawdzięcza nie- .. Stosunki interpersonalne mogą być osobiste i pozytywne. pracownicy mogą np. Spojrzenie globalne str. oraz na spotkaniach-maratonach każdego kwietnia i października. Dynamika interpersonalna może jednak również być osobista.dnia prezesa firmy. Pracownicy ODS spędzają aż siedem godzin w tygodniu na zebraniach – zebraniach zespołów dotyczących konkretnych projektów.. które wchodzą ze sobą w regularne stosunki dla osiągnięcia wspólnego celu4. Pracownicy decydują również o rym. Dzieje się tak wówczas. (.) Większość stosunków mieści się gdzieś pomiędzy tymi skrajnymi przypadkami. 526 ODS – eksperyment w sprawach grupowych Czasami życie w japońskiej ODS Corporation sprawia wrażenie. ale negatywna. którzy się nawzajem wspierają i którym się ze sobą dobrze pracuje. może też zmieniać te oceny. (. Chociaż Yamaguchi nie przeczy. 250 pracowników firmy może dyskutować oceny we wszystkich siedmiu kategoriach pracy i osobowości. Wyniki zachowań interpersonalnych str. 525 Grupy są wszechobecną częścią życia organizacji i podstawą wykonania znacznej części pracy. przekonywać. stosunki interpersonalne przenikają wszelkie organizacje i są żywotną częścią wszelkiej działalności kierowniczej. pomimo setek roboczogodzin spędzonych co tydzień na zebraniach. spotkaniach menedżerów dla formułowania strategii.. zebraniach sekcji do omówienia sprzedaży. Grupy w organizacjach str.) Dobre stosunki interpersonalne w całej organizacji mogą być nawet źródłem synergii. mimo że wiele pomysłów jej założyciela. ODS zajmuje się badaniami.. gdy ich uczestnicy wzajemnie się znają. mogą zdziałać znacznie więcej niż ludzie. Mianem grupy określamy co najmniej dwie osoby. że oni czy ich współpracownicy zostali ocenieni zbyt nisko w czasie ostatniej kwalifikacji płacowej. Takahiro Yamaguchi. kogo powołać w skład zarządu firmy i jak rozdzielić zyski. żywią do siebie wzajemny szacunek i przywiązanie oraz lubią utrzymywać ze sobą kontakty.

. poświęcając pracownikom swój czas i energię... której menedżerowie nie powinni ignorować. organizacje obejmują grupy funkcjonalne. że interpersonalna harmonia . . . (.Japończykom. Na przykład... Jest przekonany.... 530 Wyobraźmy sobie różnice dzielące zbiór pięciu osób. Grupy nieformalne albo grupy interesu. Grupa nieformalna albo grupa interesu jest tworzona przez członków dla celów.. Struktura ról . Wydział marketingu.) Grupy nieformalne mogą być potężną siłą.) Cechy dojrzałych grup str. niczym dobrze smarowany mechanizm. Grupy funkcjonalne. Dlaczego ludzie łączą się w grupy? str.. wykorzystał zespół zadaniowy do zaprojektowania swojego modelu Taurusa. . które właśnie zebrały się. A jednak Yamaguchi oskarża japońskich przywódców przedsiębiorstw o to. da się urzeczywistnić tylko wtedy. 532 .. Zaspokajanie potrzeb.. w równym stopniu jak badania i twórcze umiejętności jego firmy.. Przyciąganie interpersonalne.. str. która funkcjonuje od lat. 529 .. które nie muszą mieć związku z celami organizacji. Cele grupowe. gdy konflikty są ujawniane. Etapy kształtowania się grup str.. upiera się. Jego pracownicy mówią. iż jego celem jest zrealizowanie pomysłów. 533 . Jeżeli robotnicy naprawdę mają utożsamiać swoje szczęście z sukcesem firmy.. oraz personel pielęgniarski. zarządzanie musi być elastyczne i podatne. Grupa funkcjonalna to grupa stworzona przez organizację dla realizacji pewnej liczby bieżących celów organizacji w nieokreślonym horyzoncie czasowym. o których inne japońskie firmy tylko mówią. Ford Motor Co.. ... Typy grup str. Kiedy projektowanie zostało zakończone. Grupa zadaniowa to grupa stworzona przez organizację dla realizacji stosunkowo wąskiego zakresu zadań (celów). z której znani są japońscy robotnicy.. są przykładami grup funkcjonalnych.. przyciąga klientów do ODS. Źródła. z których duża część jest niezadowolona. zespól zadaniowy został rozwiązany.. 527 Ogólnie rzecz biorąc. I to właśnie jego filozofia. i inną grupę. że Yamaguchi żyje według własnej filozofii.... .. wydział zarządzania. co jest dobre dla firmy. by stworzyć grupę. grupy zadaniowe oraz grupy nieformalne lub grupy interesu6. że to. tak jak w ODS. Firmy japońskie wsławiły się swoim partycypacyjnym zarządzaniem i wpajaniem robotnikom poczucia. (. Korzyści instrumentalne.. że izolują się od swoich pracowników. Działania grupowe. Grupy zadaniowe. powiada Yamaguchi.. jest również dobre dla robotnika.

542 Oczywiście. którego należy unikać24. . wrogością. Nadmierne natężenie konfliktu może wytworzyć niepożądane wyniki. pewne jego typy mogą się okazać korzystne. takie jak wrogość i brak współpracy.. Wnioski. swoją niekompetencją i prywatą. Wykorzystanie zespołów w organizacjach Tworzenie zespołów roboczych str. który sprzyja najwyższemu poziomowi wyników... W ostatnich latach jednak coraz częściej rozumiemy. że chociaż konflikt może być poważnym problemem. Zmiany norm. Problemem może być.. 541 W organizacji zespół to grupa pracowników funkcjonujących jako jednostka. Pierwsze formy zespołów stanowiły samodzielne grupy robocze i kółka jakości. Upowszechnianie norm. . Odmian szkodliwych konfliktów sprowokowanych przez „górę” menedżerską.. zespoły nie są rozwiązaniem pasującym do każdej sytuacji. Konflikt ról. Przestrzeganie norm. . najbardziej przydatne są wtedy. wykonująca funkcje organizacyjne.. Normy zachowań str... co może się negatywnie odbić na wynikach. 540 str.Niejasność roli. zespołach międzyfunkcjonalnych lub zespołach wysokich osiągnięć. jest sporo. Abstrahuję. nieprzyjemnością i sprzecznością poglądów. tradycyjnie traktowała konflikt jako problem. Punktem wyjścia jest zrozumienie konfliktu. . Konflikty interpersonalne i międzygrupowe str. . Obecnie mówi się czasami o zespołach samokierujących się. Tak więc menedżerowie muszą się troszczyć o kierowaniem konfliktem w swoich organizacjach.. Właściwie większość ludzi.. .. Menedżerowie muszą znaleźć i utrzymać optymalny poziom konfliktu.. są złożone i reprezentują wysoki stopień współzależności: sam zespól służy jako mechanizm rozwiązywania takiej złożonej sytuacji i kierowania wspólzależnością21... 543 Większość ludzi wiąże konflikt z antagonizmem.. Przeciążenie roli. Umiarkowany poziom konfliktu może wyzwolić motywację. Przy braku konfliktu mogą się wkradać samozadowolenie i stagnacja. 541 Przywództwo nieformalne .. w tym menedżerów i teoretyków zarządzania. gdy zadania. jakie trzeba wykonać.. 538 str.. Na marginesie. gdy szkodliwy konflikt wywołują sami menedżerowie. . np.. Ogólnie. Spójność wewnętrzna ... str.. 536 . a „rozproszeni” właściciele (i niezbyt kompetentni ich przedstawiciele) po prostu się nie znają na niuansach zarządzania. kreatywność. w tym . innowacje i inicjatywę. Kierowanie zespołami roboczymi str. często przy niewielkim nadzorze lub całkowitym jego braku. .

Anonimus Zarządzanie w praktyce str. dwaj dyrektorzy firmy postanowili wspólnie zastanowić się. kiedy firmy amerykańskie były wypierane z rynku. jakie cechy powinna posiadać maszyna.. by przyszłe zespoły mogły się uczyć na ich sukcesach i porażkach. Sprzedaż maszyn do wyrobu kształtek plastykowych szła pomyślnie. której trudno nie dostrzec. by decyzje były podejmowane szybko. Milacron stworzył dziesięcioosobowy zespół składający się z przedstawicieli działów zaopatrzenia. ograniczając się tylko do skutków czystej niekompetencji.. kadra kierownicza.miejscu.. Zdecydowali...5-krotnie przewyższyła sprzedaż poprzedniczki już w pierwszym roku produkcji. która mogłaby skutecznie konkurować z produktami japońskimi. a nie angielskich. Współzależność. Decyzje te mogłyby zostać odrzucone. . Różnice celów. spółdzielcy. o 40% szybsza i sprawniejsza. Na przykład zdecydowano pracować w systemie miar metrycznych. Pragnęli. Grupa robocza rozpoczęła pracę od dokonania przeglądu przyszłych klientów i rozglądając się za konkurencyjnymi maszynami.. Jako grupa spotykali się tylko raz na tydzień. a nie – jak to się normalnie odbywało – w dwa lata. starano się też wykorzystać łatwo dostępne części amerykańskie i ograniczyć do minimum ich liczbę. ścisła. . że nie będą mówić o projekcie z osobami postronnymi. Konkurencja o zasoby. Uzgodnili. . a firma Cincinnati Milacron zawsze plasowała się w amerykańskiej czołówce. marketingu. „Dzienniki pokładowe zespołu pozostawiły Milacron spuściznę. . w miarę pojawiania się problemów. by nie narażać się na śmieszność przy sugerowaniu pomysłów spoza swojej „działki”. Źródła. sensownych metod ich składania. udziałowcy itp. czasami dodatkowo spotęgowanej osobistą prywatą lub cechami charakteru. Dynamika interpersonalna. zwłaszcza w dziedzinie maszyn do wyrobu kształtek plastykowych. akcjonariusze.. Jednakże japońska konkurencja i reakcja Milacron – rezygnacja z wytwarzania niektórych prostych pozycji asortymentu – wkrótce zagroziła udziałowi w rynku i reputacji firmy. Wynik? Sprzedaż Visty 2. Jej członkowie podejmowali decyzje kierując się zdrowym rozsądkiem. gdyby musiały przechodzić przez normalne kanały wydziałowe. 545 Niektóre z przyczyn konfliktu w organizacjach wynikają z projektu organizacji. od konfliktów wynikających z ewentualnych sprzeczności interesów grupowych (np. oraz że trzeba ją przygotować w rok. Maszyna wykorzystuje o 50% mniej części i jest o 40% tańsza w produkcji... zapasów. W połowie lat osiemdziesiątych jednak. Biura tych osób zlokalizowano obok siebie. produkcji i obsługi mechanicznej. inne odnoszą się do jednostki lub grupy. 544 Łączenie się w zespoły dla uratowania produktu Stany Zjednoczone zawsze przewodziły w światowej produkcji obrabiarek. Prowadzili zapis czynności roboczych. unikając podejmowania decyzji w czasie zebrań.. Przyczyny konfliktu str. szukano tanich. a sami członkowie zespołu odpowiadali bezpośrednio przed wiceprezesem. pracownicy.). Kolejnym posunięciem w walce konkurencyjnej była nowa maszyna o nazwie Vista oraz nowy sposób opracowywania produktu – praca zespołowa. że nowa maszyna musiałaby być o 40% tańsza niż jej poprzedniczki. Zamiast szukać tanich części. .

Konflikt może być konstruktywną albo destrukcyjną siłą w organizacjach. Coraz więcej organizacji wykorzystuje zespoły. może zapobiec jego powstawaniu oraz rozwiązywać go. Menedżerowie mogą w pewnych sytuacjach stymulować konstruktywne formy konfliktu.. Możliwe jest również unikanie lub rozwiązywanie konfliktu przez użycie kilku technik. Interakcje z innymi ludźmi mogą powodować zaspokojenie potrzeb. Wprowadzenie zespołów jest formą zmiany organizacyjnej. Ograniczanie konfliktu. Powody łączenia się w grupy nieformalne albo grupy interesu obejmują wzajemną akceptację. 548 – 551 Pytania kontrolne Pytania przeglądowe 1. .. Szczególnie ważna jest zależność pomiędzy normami osiągnięć i spoistością. Czterema ważnymi cechami grup dojrzałych są struktury ról. Pobudzanie konfliktu. . konfliktem ról lub przeciążeniem roli. komunikację i podejmowanie decyzji... Normy grupowe to standardy zachowań członków grupy. Rozwiązywanie konfliktu. Struktury ról definiują specjalistów od zadania oraz specjalistów socjoemocjonalnych i mogą być dotknięte niejasnością roli. .. poparcie społeczne. synergię. . motywację i wydajność oraz kontrolę i organizację. często bez przełożonego lub z niewielkim zakresem nadzoru. albo negatywna i osobista. Zespół to grupa pracowników funkcjonująca jako jednostka. zadaniowe oraz nieformalne albo grupy interesu. 2. bezosobowa i profesjonalna. Podsumowanie str.Kierowanie konfliktem str. w jakim członkowie grupy są lojalni w stosunku do siebie i grupy oraz zaangażowani w jej sprawy. Grupa to co najmniej dwie osoby wchodzące ze sobą w regularne wzajemne oddziaływania dla osiągnięcia wspólnego celu lub wykonania wspólnego zadania. normy grupowe. W organizacjach tworzą się następujące ogólne typy grup: funkcjonalne. 548 W całej organizacji występuje dynamika interpersonalna. Ludzie łączą się w grupy funkcjonalne albo zadaniowe dla realizacji kariery. wykonująca funkcje organizacyjne. menedżer musi go stymulować w konstruktywny sposób. Może ona być pozytywna i osobista. Przywódcy nieformalni to tacy przywódcy. skoro już do niego dojdzie26. 546 Żeby sobie najskuteczniej poradzić z konfliktem. Spoistość grup to zakres. konflikt i kształtowanie się grup. Spoistość grup może wzrastać lub maleć pod wpływem wielu czynników. Idealne zespoły powinny być zwarte i przyjmować normy wysokich osiągnięć.. których wybrali sami członkowie grupy. Przykłady i pytania str. spoistość (zwartość) grupy i przywództwo nieformalne.

że zdolność słuchania jest jedną z najważniejszych umiejętności kierowniczych. że pracownicy są najlepszym źródłem nowych idei w każdej organizacji i pragnie zapewnić. kwestionować decyzje podejmowane przez innych. 2. której stopa zysku przekracza odpowiednie wskaźniki dla innych firm branży. 10. • Zidentyfikować ogóle formy komunikacji grupowej i organizacyjnej oraz podać ich cechy.. .? Dyrektor Naczelny Brook Furniture Rental. Bob Crawford. 552 Po przestudiowaniu tego rozdziału powinniście umieć: • Opisać rolę i znaczenie komunikowania się w pracy menedżera. Przykład międzynarodowy 16... Pytania 1. Regularnie organizuje seminaria dla . 2. Przykład 16. że tak.. w której pracownicy mogą się swobodnie wypowiadać.3. . Ćwiczenia 8...2. podać ich zalety i wady. 3. Pytania 1. W szczególności Crawford dokłada wszelkich starań. 3. Twierdzi.. sądzi.1. Przykład wprowadzający str. aby wytworzyć kulturę.. Brook jest szybko rozwijającą się firmą wynajmującą meble do mieszkań i biur. • Zidentyfikować podstawowe formy komunikacji interpersonalnej. zgłaszać sugestie i krytykę. by idee te ujrzały światło dzienne. Sądzi. Crawford jest przekonany. 7. Rozdział 17 Zarządzanie Komunikowaniem Się W Organizacjach Cele str. • Opisać. • Omówić behawioralne elementy komunikowania się. 4. w jaki sposób można usprawnić proces komunikowania się. w jaki sposób można zarządzać komunikowaniem się w organizacji. • Opisać. 9. że jego koncentracja na komunikowaniu się ma podstawowe znaczenie dla powodzenia firmy. . Pytania analityczne 5. 6. . Crawford potrafi też docenić umiejętność słuchania. 552 Czy zasadnicza troska o komunikowanie się może przynieść dochody rzędu 50 mln dol.

) Komunikacja pionowa . by pomóc im w wyrobieniu sobie tej umiejętności. 557 str. Komunikacja ustna . 553 Definicja komunikowania się str. Każda z nich wymaga komunikacji ustnej lub pisemnej. 554 Rola komunikowania się w zarządzaniu Proces komunikowania się str.. Jak pokazano na rys. w jaki sposób wraz z całą organizacją mogą oni zwiększyć skuteczność działania. (. str. 562 Komunikacja pozioma Sieci komunikacyjne str. Crawford robi wiele dla utrzymania drożnych kanałów komunikowania się.. 17. gdyż pozwala na lepsze zrozumienie tego..... oraz tego. Pozwala mu to na osobiste zaprezentowanie „historii” firmy i udzielenie odpowiedzi na ważne pytania. sieci komunikacyjne oraz winorośl. 553 str. str. str. często towarzyszy również przedstawicielom handlowym w ich wizytach u klientów.. że większą część swego czasu spędzają na komunikowaniu się.. 557 Menedżerowie muszą rozumieć różne rodzaje komunikacji.. Komunikowanie się ustne i pisemne ma głównie charakter interpersonalny. . 560 Komunikacja pisemna Wybór właściwej formy Formy komunikacji grupowej i organizacyjnej Poza obu opisanymi przed chwilą czystymi formami komunikacji interpersonalnej menedżerowie zajmują się innymi odmianami komunikowania się w organizacji. Inne formy komunikowania się w organizacji zostaną omówione w następnej części rozdziału. 558 str. jednakże każda sięga do szerokich wzorców komunikacji w całej organizacji. .. jak i klientów. . aby przekazać im swoją wizję i cele stawiane przed organizacją. przy czym chodzi o sztukę słuchania zarówno pracowników. Na przykład. że sprzyja to skutecznej komunikacji firmy z jej klientami1.... dlatego właśnie te dwie formy zostaną tu omówione łącznie. . Menedżerowie na całym świecie są zgodni co do tego. chodzi o komunikację pionową i poziomą. Crawford twierdzi i w tym przypadku. 555 Formy komunikacji interpersonalnej str. .. .2.. co się dzieje w otoczeniu. 563 .. Prócz tego.. Komunikowanie się a praca menedżera . Również dla innych pracowników komunikowanie się z menedżerami jest bardzo ważne.. Menedżerowie muszą komunikować się z innymi. 559 str. często sam prowadzi programy szkoleniowe dla nowych pracowników... 560 str.menedżerów.

) Techniki dla nadawcy. 572 Kilka czynników może zakłócić proces komunikowania się lub służyć jako bariera do skutecznego komunikowania się. 568 str.. Percepcja str. menedżerowie mogą się na szczęście uciec do kilku technik poprawy jego skuteczności28. Cechy nadawcy. w jaki sposób skutecznie się komunikować26.. 566 str. 571 Menedżer świadomy znaczenia komunikacji i jej wszechobecności w pracy.. Techniki dla odbiorcy. 564 Winorośl to nieformalna sieć komunikacyjna. powinien wiedzieć. cechy odbiorcy.. 567 Percepcja to zestaw procesów używanych przez ludzi do odbierania i interpretowania informacji płynących z otoczenia. Bariery w komunikowaniu się str. techniki te mogą być wykorzystane przez nadawcę. odbiorcę lub obu.3. Percepcja odgrywa istotną rolę w odbiorze i rozszyfrowaniu informacji.. która może przenikać całą organizacje..) Zarządzanie w praktyce . Dynamika interpersonalna. sens i interpretację. 574 Przy tak wielu czynnikach. które zakłócają proces komunikowania się. . .) Inne formy komunikowania się .. Poprawa skuteczności komunikowania się str. Przezwyciężanie barier w komunikowaniu się str.. (. Percepcja obejmuje nie tylko pięć zmysłów. Winorośl str. .. tablica 17.. str. Menedżerowie powinni zacząć od uświadomienia sobie czynników..2)27... Każdy z nas jest nieustannie bombardowany informacjami płynącymi z otoczenia. ale również świadomość. . i od poznania sposobów przeciwdziałania takim zakłóceniom.. Jak pokazano w tablicy 17.. str.. w jaki sposób maksymalizować potencjalne korzyści w komunikacji i minimalizować potencjalne problemy. Są to: cechy nadawcy. 570 Komunikacja pozawerbalna . tzn.. . Cechy odbiorcy. (. że nie jesteśmy w stanie ich przetworzyć. i to w takiej ilości.. dynamika interpersonalna pomiędzy nadawcą i odbiorcą oraz czynniki leżące po stronie otoczenia (zob.... 567 Behawioralne elementy komunikacji W pewnej mierze winorośl. które mogą zakłócić komunikację. (... Częścią każdego systemu komunikacji w organizacji mogą być również dwa dalsze ważne elementy behawioralne – percepcja i komunikacja pozawerbalna. Na każdym kroku spotykamy się z informacjami. zarządzanie „w ruchu” i komunikacja nieformalna mają charakter behawioralny.. ..

W układzie pionowym komunikacja może się odbywać pomiędzy przełożonymi i podwładnymi.. 576 str. Skuteczna komunikacja jest procesem wysyłania wiadomości w taki sposób. Obie ważne formy komunikacji interpersonalnej – ustna i pisemna – wykazują charakterystyczne zalety i wady. Percepcja składa się z procesów wykorzystywanych przez jednostkę do odbierania i interpretowania informacji dopływających z otoczenia.. którzy otrzymują wiadomość i rozszyfrowują jej treść. 578 Komunikacja jest procesem przekazywania informacji od jednej osoby do drugiej. Członkowie grupy powiązani są ze sobą według powtarzalnego wzorca zwanego siecią komunikacyjną.. W procesie dwustronnego komunikowania się czynności te powtarzają się. Można tego dokonać przez wprowadzenie formalnych systemów informacyjnych oraz przez wykorzystanie możliwości stwarzanych przez komunikację elektroniczną. Cały proces w dowolnym swym odcinku może zostać zakłócony przez różne czynniki. kontakt fizyczny. chociaż na ogół bardziej wskazana jest komunikacja obustronna. Formalne systemy informacyjne . str. Ważnymi elementami procesu percepcji są percepcja selektywna oraz organizacja percepcji. zarówno w górę jak i w dół.... Kierowanie procesem komunikowania się wymaga rozpoznania barier dla . wybierając stosowny środek komunikacji. Komunikowanie się jest wszechobecną.. . 576 str. Dwoma behawioralnymi elementami komunikacji są percepcja i komunikacja pozawerbalna. ruchy ciała.. Komunikacja interpersonalna koncentruje się na komunikacji w niewielkim gronie osób. 576 Menedżerowie nie tylko mogą być osobiście dobrymi komunikatorami. toteż menedżer powinien starannie rozważyć jedne i drugie. Proces komunikowania się składa się z kodowania treści przez nadawcę i przekazywania jej jednemu lub kilku odbiorcom. przy czym role nadawcy i odbiorcy ulegają odwróceniu. ale także mogą wpływać na poprawę skuteczności systemu komunikowania się w organizacji. by treść wiadomości odebranej była możliwie jak najbardziej zbliżona do treści wiadomości zamierzonej. Zarządzanie komunikowaniem się w organizacji str. ważną częścią pracy menedżera. Komunikacja w poziomie obejmuje osoby na równorzędnych stanowiskach. Komunikacja pozawerbalna obejmuje wyraz twarzy. Istnieje duża rozmaitość form komunikowania się w organizacji. . gesty. Nieformalną sieć komunikacyjną pomiędzy członkami organizacji określamy mianem „winorośli”. 576 Komunikacja elektroniczna Spojrzenie globalne Podsumowanie str. . intonację.Techniki dla nadawcy i odbiorcy.

obszarami.... • Opisać kontrolę strategiczną. 579 ... 2... znaczeniem............ W nadchodzących latach rozwój komunikacji kierowniczej i organizacyjnej dokonywać się będzie pod przemożnym wpływem komunikacji elektronicznej w postaci sieci komputerowych.. • Omówić dwa ogólne podejścia do kontroli w organizacji. . . ........ 584 Po przestudiowaniu tego rozdziału powinniście umieć: • Opisać istotę kontrolowania w organizacjach. odpowiedzialnością za kontrolę oraz powiązaniem planowania i kontrolowania. Zarówno nadawca.... ... .1. Organizacje wykorzystują w kierowaniu komunikacją zarówno podejście menedżerskie.... • Zidentyfikować i wyjaśnić główne formy kontroli operacji i opisać przyczyny............... 2....... jak i odbiorca mogą poznać i opanować skuteczne techniki poprawy komunikacji... systemów przetwarzania tekstów... włącznie z jego celem......2... dla których organizacje korzystają z wielorakich systemów kontrolnych.... Pytania 1............... Pytania analityczne 5...... 7.......... Przykład 17.. ... 2. w jaki sposób możliwe jest ich przezwyciężenie. 9..... 10..skutecznej komunikacji i zrozumienia.. Część VI PROCES KONTROLOWANIA Rozdział 18 Istota Kontrolowania Cele str.. 3. Ćwiczenia 8. jak i operacyjne.. telefaksów itp... Pytania 1... 4... 3.. telefonów komórkowych. • Zidentyfikować i wyjaśnić ogólne kroki w procesie kontrolowania.. Przykłady i pytania str.. 6.582 Pytania kontrolne Pytania przeglądowe 1..... Przykład międzynarodowy 17........ 3.

Funkcje organizowania i przewodzenia pozwalają organizacji wykonywać jej właściwe zadania.. 584 Bombay Co. .. Różne też mogą być wnioski. co i jak planujemy. przynajmniej w Polsce. Porównywanie wyników z normami. planowanie jest zazwyczaj pierwszą częścią procesu zarządzania... Z.. Mierzenie wyników.U. między innymi zależnie od tego. natomiast kontrolowanie wiąże się bezpośrednio z planowaniem. . . poczynając od „konkretyzacji”. jej zyski w 1990 r.) Kontrolowanie w organizacjach str. Przykład wprowadzający str. Menedżer sporządza plan i następnie wykorzystuje system kontrolny do obserwowania postępu na rzecz wykonania tego planu. (.) Dzisiaj pasaże handlowe w całej Ameryce Północnej mieszczą kilkaset sklepów Bombay Co.. 18. Przewija się on na wielu moich stronach. 589 Menedżerowie powinni ściśle wiązać planowanie i kontrolowanie.) Menedżerowie Bombay Co.. lepsza jest porządna analiza. • Opisać główne problemy wyboru stylu kontrolowania.. Funkcjonowanie organizacji wymaga ciągłego przechodzenia od planowania do kontrolowania i na odwrót.2.. Temat wymaga obszernego rozwinięcia.• Opisać. Firma rejestruje obroty znacznie przekraczające 100 ml. Jak to powiązano w rozdziale 1. dol..). 3. Pokazano je na rys. Etapy procesu kontrolowania str. przekroczyły 12 mln dol. w jaki sposób menedżerowie mogą skutecznie kierować procesem kontrolowania.. dwóch przedsiębiorców jako firmę sprzedaży wysyłkowej. korekta odchyleń. (. 589 Powiązanie planowania i kontrolowania str.. osiągnęli spory sukces.. z wyspecyfikowaniem odpowiednich zagadnień. Cel kontrolowania str. 586 Znaczenie kontroli str. Lepiej ich nie powtarzać. . (Uwagi: Oj. Zbyt dobra jest jeszcze pamięć o starych błędach (i ich skutkach) w planowaniu i kontroli wykonania planów. Ocena wyników – utrzymanie status quo. 591 . Ustalanie norm. 586 Obszary kontroli str.. 2. jakich potrzebuje organizacja... Ustalanie norm str. założyło w 1975 r.. . zmiana norm. 590 Niezależnie od typu czy liczby systemów kontrolnych. Częstokroć od kontroli realizacji planu... Co było przyczyną sukcesu Bombay? (. każdy proces kontroli powinien objąć cztery ogólne etapy9. (1. 587 Odpowiedzialność za kontrolę str. 4. ostrożnie i fachowo trzeba z tym. 585 .

Ocena ta w dużej mierze opiera się na analitycznych i diagnostycznych umiejętnościach menedżera.. Kontrola biurokratyczna str. Mówiąc ogólnie o biurokracji.. 595 Kontrola równoległa str. i następnie podjęcie stosownych działań. Moim zdaniem. Czasami sprawy są oczywiste niemal dla każdego....Mierzenie wyników str. że jest najgorszą z możliwych teorii organizacji. 594 . Kontrola wstępna str... że „Model machiny biurokratycznej powstał w reakcji na osobiste uzależnienie.. „negatywne dostosowanie się społeczeństwa”... tzw. złośliwość i subiektywne osądy cechujące praktykę kierowniczą pierwszego okresu rewolucji przemysłowej.. a nonsensów nie można legalnie zmienić z powodu zwykłej siły bezwładu albo uporu kogoś zaślepionego. poza tymi.) * * Mówiąc dosadnie. 593 Końcowym etapem w procesie kontroli jest ocena wyników. 597 Kontrola biurokratyczna jest formą kontroli organizacyjnej odznaczającą się formalnymi i mechanistycznymi rozwiązaniami strukturalnymi. można powiedzieć o biurokracji. warto jednak pamiętać.. Formy kontroli organizacyjnej str. Zwykle prowadzi to do całego szeregu negatywnych zjawisk. Po dokonaniu tej oceny zazwyczaj podejmowane jest jedno z trzech działań. podejście biurokratyczne w negatywnym rozumieniu tego słowa. (.. choć w wielu przypadkach zupełnie oczywiste. . okrucieństwo... (. 596 Kontrola końcowa str. chyba zazwyczaj polega na niedostatku wiedzy zarządzających...” Późniejsze wady tego systemu.. będącymi dziełem specjalistów od kontroli zatrudnionych w aparacie zarządzającym... 597 .. .. W zarządzaniu gospodarczym. nepotyzm. o których mowa w rozdziale 1.) Formy kontroli operacji str. Sprawy są jednak złożone a ocena stanu faktycznego i przyczyn jest kontrowersyjna.. nie przesądzają jednak o wartości całego systemu: „Parafrazując ironiczną uwagę Churchilla na temat demokracji.. „Biurokracja jest to bezmyślne stosowanie się do przepisów/zasad równie bezmyślnie ustalonych”. 593 Ocena i reagowanie str.” . Niemal idealnym tego przykładem była tu gospodarka „realnego socjalizmu”. 592 . w tym tzw.. 597 .. 596 Wielorakie systemy kontrolne str... na słabość kontroli gospodarczego zarządzania i słabość analiz gospodarczych wpłynęła wtedy zdecydowanie słabość narzędzi ekonomicznych. które były wypróbowane. . w języku potocznym. . Porównywanie wyników z normami str.

.. str. 58 prezentowanej literatury.. Wykorzystanie zarządzania przez cele ..... Integracja z planowaniem . Obiektywizm ... Zarządzanie procesami kontroli str. 600 . ale mimo to wielu ludzi może się przeciwstawiać kontroli.. Zrozumienie oporu wobec kontroli str. Pobudzanie współuczestnictwa . Wybór stylu kierowania str... 440... dokładne. Spojrzenie globalne str. Zarządzanie w praktyce str. niewłaściwa koncentracja kontroli. 599 . 606 Tworzenie skutecznej kontroli .. Niewłaściwa koncentracja ... Co na ten temat można powiedzieć dzisiaj? Anonimus Kontrola angażująca pracowników str.. nagradzanie nieefektywności i odpowiedzialność za podejmowane działania. 607 . 605 Właściwie zaprojektowane systemy kontroli są przydatne i skuteczne. 603 Co się składa na skuteczny system kontrolny? Systemy kontroli są na ogół najbardziej skuteczne wówczas.. Nadmiernie rozbudowana kontrola .. Menedżerowie muszą również wiedzieć.... Dokładność . musi zrozumieć etapy i szczeble kontroli. gdy zostaną zintegrowane z planowaniem i są przy tym elastyczne. Elastyczność .... Odpowiedzialność za wyniki . Nagradzanie nieefektywności . Opracowanie skutecznych systemów kontrolnych str. 602 .. poz... Do powszechnie występujących przyczyn takiego stanu rzeczy należą: nadmierna rozbudowa kontroli... Przezwyciężanie oporu wobec kontroli str.. a także jak przezwyciężać pojawiający się niekiedy opór przeciw kontroli.. terminowe i obiektywne.Oba powyższe cytaty pochodzą z książki: Zachowanie człowieka w organizacji. Wykorzystanie zapisów kontrolnych i bilansów . jak zbudować skuteczny system kontrolny. 599 .. Aktualność . 602 Jeżeli menedżer naprawdę pragnie skutecznie kontrolować. Kontrola strategiczna str..

Ogólnie rzecz biorąc. Aby zwiększyć skuteczność kontroli. Z odpowiedzi na pytania w tablicy 18. Większość organizacji wymaga wielorakich systemów kontroli. mierzenie faktycznych wyników. Celem kontroli jest prowadzenie organizacji ku wytyczonym celom. . a także wprowadzić system zapisów kontrolnych i bilansów. Istnieją dwie podstawowe formy kontroli organizacyjnej: kontrola biurokratyczna i angażująca pracowników. być może najbardziej skuteczna forma kontroli. przypadkami nagradzania nieefektywności oraz obawą przed odpowiedzialnością za rezultaty. należy zapewnić pełną integrację planowania i kontroli. Dodatkowo. jej niewłaściwym nakierowaniem. Pytania. a większość organizacji stosuje jakąś pośrednią formę kontroli organizacyjnej. 18. rzeczowe. Planowanie i kontrolowanie są ze sobą ściśle powiązane. Menedżerowie mogą ułatwić przezwyciężenie tego oporu. (str. Kontrola wstępna koncentruje się na nakładach wchodzących do sytemu. koncentrując się na elementach poprawiających skuteczność kontroli.. które należy sobie zadać przy wyborze strategii kontroli. Istnieją trzy podstawowe formy kontroli operacji. Kontrola końcowa koncentruje się na efektach procesu przekształcania. Kontrola równoległa. . kontrolera a także – w coraz szerszym zakresie – pracowników wykonawczych.1).. Proces kontroli obejmuje cztery podstawowe etapy: ustalanie norm oczekiwanych osiągnięć. ludzkie i informacyjne. tablica 18. ścisły. Drzewo decyzyjne pokazane na rys. miernikach osiągnięć i pragnieniu współuczestnictwa przejawianego przez pracowników.608.W jaki sposób menedżer powinien dopracować się własnego stylu kontroli? Jedno z podejść do wyboru stylu kontroli opiera się na czterech czynnikach: stylu zarządzania. mogą dopuścić szersze współuczestnictwo pracowników.5 ilustruje. w jaki sposób różne odpowiedzi prowadzą do różnych typów kontroli. wykorzystywać zarządzanie przez cele. 610 Kontrola jest to regulowanie działalności organizacji w taki sposób. dostarcza ona informacji dla przyszłego planowania i nagradzania pracowników. porównanie wyników z normami oraz podjęcie stosownych działań. toteż kontrola ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu organizacji. Kontrolę strategiczną podejmuje się. Podsumowanie str. Większa część wysiłków kontroli strategicznej nakierowana jest na jedną lub kilka metod wdrażania strategii. aktualny i obiektywny.. wywołany przerostem kontroli.. jest ona skierowana na zasoby finansowe. koncentruje się na samym procesie przekształcania. stylu organizowania. System kontroli powinien również być możliwie elastyczny. Każda reprezentuje pewien typ skrajny. Wielu pracowników stawia opór kontroli organizacyjnej. Odpowiedzialność za kontrolę obciąża menedżerów. by ułatwić osiągnięcie celów. aby zapewnić osiągniecie celów strategicznych. jaką powinien zastosować menedżer.1 wynika forma kontroli organizacyjnej.

10.. 2. . . Rozdział 19 Zarządzanie Jakością. styl organizacji.Zidentyfikować i omówić składowe projektowanie systemów operacyjnych. 2. . jeżeli określone zostaną następujące cztery czynniki sytuacyjne: styl zarządzania.Wytyczenie właściwej strategii kontroli będzie łatwiejsze.. 7. Przykład międzynarodowy 18.1.. 2.613 Pytania kontrolne Pytania przeglądowe 1. . Pytania 1.Wyjaśnić istotę zarządzania działalnością operacyjną. 614 .Zidentyfikować i omówić składowe wykorzystanie systemów operacyjnych i scharakteryzować zarządzanie działalnością operacyjną jako kontrolę.Wyjaśnić znaczenie zarządzania wydajnością.. .Wyjaśnić znaczenie jakości i kompleksowego zarządzania jakością. jego znaczenie i rolę w strategii. Przykłady i pytania str.. Przykład wprowadzający str. Ćwiczenia 8. Przykład 18.. . Pytania analityczne 5. Wydajnością I Działalnością Operacyjną Cele str. 614 Po przestudiowaniu tego rozdziału powinniście umieć: .. 3. 3. 6. . 4... Na tej podstawie menedżerowie mogą przyjąć biurokratyczne podejście do kontroli albo podejście angażujące pracowników bądź też jakieś połączenie obu form.. 611 . dokładność mierników osiągnięć oraz chęć pracowników do współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji. tendencje oraz sposoby jej poprawy.2. . 3. 9. . Pytania 1.

.. Istota jakości str. problemy z trafnością mierników wydajności. 621 W sensie ogólnym wydajność jest ekonomiczną miarą efektywności. Największy problem z wydajnością wieloczynnikową polega na konieczności wyrażenia wszystkich składowych we wspólnych jednostkach. a nie celem samym w sobie.... Zaangażowanie pracowników .Zarządzanie jakością str. Technologia . Strategiczne zaangażowanie . mogą być zarówno trafne.. że mogą być one wykorzystywane do .. Wydajność . 617 .. Przez poziom wydajności rozumiemy jednostki analizy (podmioty) używane do wyliczania lub definiowania wydajności. (. Istnieje wiele różnych form wydajności. Zarządzanie w praktyce str. które. zależnie od kontekstu. która ujmuje wartość produkcji na jednostkę nakładów użytych do jej wytworzenia9. 621 . 616 Konkurencja . Formy wydajności.. Katalizatorem jej pojawienia się jako pierwszoplanowego przedmiotu zainteresowania zarządzania było umiędzynarodowienie gospodarki. Zarządzanie wydajnością str. Koszty . 615 Jakość stała się centralnym problemem współczesnego zarządzania organizacjami... W konsekwencji większość organizacji uznaje za bardziej przydatne liczenie cząstkowych współczynników wydajności. wydajność zazwyczaj jest tylko jednym z elementów osiągnięcia celu głównego. pożyteczne praktycznie lub nie. zwłaszcza ekspansja japońskich przedsiębiorstw międzynarodowych.. Są też.. albo wręcz mylące. Metody .. Wydajność może być oceniana na różnych poziomach analizy i w różnych formach.. Kompleksowe zarządzanie jakością str. Wydajność (produktywność) całkowita (wieloczynnikowa) jest określona następującą formułą: produktywność = produkcja/nakłady. Poziomy wydajności. Istota wydajności str. nie zawsze w pełni zauważalne. Wydajność można definiować na setki różnych sposobów. Znaczenie jakości str. 618 Najszersze podejście do zarządzania jakością nazwano kompleksowym zarządzaniem jakością.) Uwagi. w kontekście celu głównego.... 615 Amerykańskie Towarzystwo Kontroli Jakości definiuje jakość jako ogól cech produktu i usługi decydujących o ich zdolności do zaspokojenia stwierdzonych lub potencjalnych potrzeb1.. jak i nie... Materiały .. szczególnie. są spore. Po prostu...

(..działań dla grupowych celów. jeśli „gardłowym” problemem nie jest wydajność.) Projektowanie systemów operacyjnych str. jasno wynika. Anonimus) Tendencje wydajności str. 630 . co powiedziano. a w żadnym wypadku do każdego z nich w oderwaniu od innych... 626 Operacje usługowe str.. Znaczenie operacji str.. Temat. 630 . Zresztą. rynek zbytu. niekoniecznie zgodnych z celami całej organizacji.. Na przykład japońscy robotnicy produkują tylko 73% tego.. np. . wymaga szerokiego rozwinięcia. 628 Z tego. (.. i metodami tradycyjnymi. także z wioskami na dzisiaj. (Niekoniecznie. koszty pracy itp. Fatalnie „wpadł” na tym centralny system zarządzania w byłej gospodarce socjalistycznej. Po prostu gospodarka była zbyt złożona. 623 Stany Zjednoczone mają najwyższy poziom wydajności na świecie. albo. 625 ... że zarządzanie działalnością operacyjną jest bardzo ważnym zadaniem każdej organizacji. .. można i tak zdefiniować wydajność.. .. żeby dało się wszystko „poszufladkować”. Jest to podstawowy determinant poziomu rentowności organizacji. co robotnicy amerykańscy. że jej poprawa faktycznie będzie oznaczała poprawę rentowności. skontrolować i przeanalizować....) Zarządzanie jakością i wydajnością poprzez zarządzanie działalnością operacyjną str. 624 W jaki sposób jednostka gospodarcza albo gałąź może podnieść swą wydajność? Liczne sugestie ekspertów można ogólnie podzielić na dwie szerokie kategorie: poprawy działalności operacyjnej oraz zwiększenia zaangażowania pracowników. a niemieccy – 82%. Struktura produkcji i usług str. Anonimus Znaczenie wydajności str. Po prostu firma musi podchodzić kompleksowo i racjonalnie do wszystkich istotnych elementów wypracowania odpowiedniej rentowności.. (. 626 Wytwarzanie i produkcja str. 622 Z wielu powodów menedżerowie przywiązują dużą wagę do utrzymywania przez firmę wysokiego poziomu wydajności.. tylko jakość. tam gdzie taniej. np.) Na marginesie: przenoszenie produkcji. 627 Rola działalności operacyjnej w strategii organizacji str. Po co rozwijać! Anonimus Poprawa wydajności str. jeśli nakłady na wysoką wydajność przekraczają korzyści z uzyskania tej wydajności. dla jego przedstawienia.

641 Współcześnie nie ma menedżerów.. 635 . które jest zestawem czynności kierowniczych stosowanych przez organizacje w wytwarzaniu produktów i usług.. Zdolności produkcyjne str. W „realnym socjalizmie”.... oficjalnie liczona wydajność zbyt często zamieniała się w jej karykaturę. . . jak i usługowymi. którzy nie zajmowaliby się sprawą jakości. 638 Dla ułatwienia kontroli operacji opracowano kilka wyspecjalizowanych technik. . zarządzania zaopatrzeniem i zapasami. 636 Zarządzanie zapasami str..in. 635 Zarządzanie zaopatrzeniem str... i „naukowymi modelami”.. jednakże dystans w stosunku do innych krajów uprzemysłowionych zmniejsza się. 631 Spojrzenie globalne str. Stany Zjednoczone nadal zajmują czołowe miejsce w świecie pod względem wydajności. Zaprojektowane i wprowadzone w życie systemy operacyjne odgrywają ważną rolę w procesie kontroli.. zdolności produkcyjne.. .. 637 Techniki kontroli operacji str. (.. wydajność i koszty. Kompleksowe zarządzanie jakością to obejmujący całą organizację wysiłek mający na celu podniesienie jakości przy zastosowaniu różnych metod działania. Zarządzanie operacjami jest ważną częścią zarządzania zarówno organizacjami przemysłowymi.) Podsumowanie str.. Zarządzanie operacyjne jako kontrola str.. Menedżerowie w trakcie kontroli operacji mogą się posłużyć kilkoma wyspecjalizowanymi technikami. * Na marginesie. Do kwestii jakości i wydajności często podchodzi się poprzez zarządzanie operacjami.. Odgrywa też ważną rolę w strategii organizacji. 634 Wykorzystanie systemów operacyjnych str. Główne obszary zainteresowania to projekt produktu i usługi. obiekty i technika. Również wydajność* jest przedmiotem żywego zainteresowania menedżerów.. . .. Punktem wyjścia w zarządzaniu działalnością operacyjną jest zaprojektowanie systemów informacji. 630 Obiekty str. . pod „pięknymi hasłami”. Jej znaczenie wynika z jej wpływu na konkurencyjność. Wydajność pozwala zmierzyć efektywność wykorzystania przez organizację jej zasobów do wytwarzania produktów lub usług. Stosowanie systemów operacyjnych może dotyczyć m..

ale z jakimś bardziej wnikliwym „życiowo” podejściem do wielu tematów. Przykład 19. Przykład międzynarodowy 19. dla których organizacjom nie udają się innowacje. 641 . poczynając od „konkretyzacji”. Pytania 1. właściwie przechodzi „ludzkie pojęcie”.Opisać.Omówić cechy twórczych jednostek i opisać etapy procesu twórczego. 9.1.644 Pytania kontrolne Pytania przeglądowe 1. w jaki sposób organizacje mogą promować innowacje. Jak jest na „dzień dzisiejszy!”. zasadnicze problemy są nie tylko z wydajnością.Opisać proces innowacji. Może też przesadzam. Chyba. . 6.. . że faktycznie nauki ekonomiczne są opóźnione w rozwoju o jakieś sto lat (chyba przesadzam: może jedynie z pięćdziesiąt). Jakim „cudem”.2. 3. Ćwiczenia 8. Rozdział 20 Zarządzanie Techniką I Innowacjami Cele str. zarówno władze jak i wspierający ich teoretycy. General Motors ciągle szuka recepty na sukces . 2.Przykładów jest sporo na wielu moich stronach. . potrafili to ignorować. 3. Naturalnie. 2. formy innowacji oraz powody. przez dziesiątki lat... 4. Jakość przez ameby . 7. Pytania 1..Omówić technikę i organizację i opisać przykłady techniki dotyczącej produkcji i usług. 3. zarówno w skali mikro jak i makro. 2. Pytania analityczne 5. zanadto uogólniając znane mi przypadki? Anonimus Przykłady i pytania str. 645 Po przestudiowaniu tego rozdziału powinniście umieć: . . 10.

Przełomowe odkrycie ... Technika usługowa str. 652 . 653 Organizacja.. musi mieć twórczych pracowników. która by promowała nowe pomysły oraz nowe sposoby projektowania i wytwarzania wyrobów elektroniki użytkowej. Innowacje organizacyjne str.. (. .. 658 . która chce wprowadzać na rynek nowe.. Komputery i produkcja. podstawowym celem firmy Sony była innowacja.... Proces twórczy str. (Czyżby w „późnych latach dojrzałych” nie można już było zdobywać doświadczenia? Anonimus)..... zamiłowanie do złożoności. Zdolność danej osoby do inteligentnego myślenia i skutecznego analizowania sytuacji i danych.. Robotyzacja. ciekawe produkty. wysoki poziom energii. Zdolności poznawcze. Innowacyjne organizacje mogą przyciągać i rozwijać twórczych pracowników i potem korzystać z tworzonych przez nich nowych produktów i usług. które weryfikują . Założyciele firmy – trzech japońskich inżynierów – pragnęli stworzyć organizację. Twórcza jednostka str. co człowiek przeżywa w dzieciństwie i wczesnych latach dojrzałych.Przykład wprowadzający str. . niezależności i autonomii.. mamy na myśli to.. Co decyduje o tym. Weryfikacja . 646 Technika produkcji str. Inkubacja . . Osobowość. Mówiąc o doświadczeniach życiowych. 658 Jeśli organizacja chce pomyślnie wprowadzać nowe produkty i usługi.) Technika i organizacja str. że dana osoba jest twórcza? W jaki sposób ludzie nabywają umiejętności tworzenia? Doświadczenie życiowe. Dla większości ludzi twórczych charakterystyczne są szerokie zainteresowania. musi wiązać indywidualną twórczość z innowacją. a także kilka prototypowych produktów.. 659 Organizacje dysponujące twórczymi pracownikami często mają liczne pomysły na nowych produktów i usług.. 655 Przygotowanie . 646 Automatyzacja.. 645 Od momentu założenia w 1946 r. Zarządzanie w praktyce str.. Proces innowacji str. Twórczość i innowacja str.. duża pewność siebie i silne przekonanie o własnym twórczym charakterze. 652 Twórczość jest to zdolność jednostki do wytwarzania nowych idei czy pomysłów lub do nowego spojrzenia na znane już idee.

) Spojrzenie globalne str.. W „Spojrzeniu globalnym” omawiamy zabiegi firm amerykańskich o wykorzystanie japońskich innowacji. (.. (.. Kiedy członkowie organizacji zrozumieją. a także produktowe lub procesowe. System nagradzania str.) Przedsiębiorczość wewnątrzorganizacyjna str. lecz również powinny unikać karania pracowników za to. Niepowodzenia innowacji str. 669 .. że działalność twórcza wiąże się z nagrodami.. Opór wobec zmian. 664 Mogą być przynajmniej trzy przyczyny takich niepowodzeń: Niedostatek zasobów. W samej naturze procesu twórczego i procesu innowacji leży to. Organizacje nie tylko muszą nagradzać zachowania twórcze. Japończycy od dawna zrozumieli wartość przyciągania najlepszych pomysłów.) Formy innowacji str. zapewniając finansowe i niefinansowe nagrody osobom i grupom rozwijającym innowacyjne idee... 666 Organizacja używa swego systemy nagradzania. Inne konkretne sposoby promocji innowacji opisano w dalszej części rozdziału.twórcze rozwiązania tych pracowników. techniczne albo kierownicze. ostatnie amerykańskie poszukiwania źródeł japońskich sukcesów gospodarczych często prowadzą z powrotem na drugą stronę Pacyfiku. Niepowodzenia w rozpoznaniu możliwości. Menedżerowie mogą również wykorzystać system nagradzania do popierania twórczości i innowacji. 667 (.) Podsumowanie str.. do Stanów Zjednoczonych. tj. 668 Podłączyć się do japońskich prac B + R Jak na ironię.) Kultura organizacyjna str. Wspieranie innowacji w organizacjach str. że wiele pomysłów na nowy produkt po prostu nie sprawdza się na rynku... by zachęcić pracowników do pewnych zachowań i odstręczać od innych. 668 (. niezależnie od tego. że ich twórcze pomysły nie zawsze dają w rezultacie pomyślne innowacje. Podczas gdy firmy amerykańskie tradycyjnie nie paliły się do wykorzystania czy choćby zbadania technologii opracowanych poza Stanami Zjednoczonymi. będą bardziej skłonni do twórczej pracy. (. 665 Na przestrzeni lat opracowano ogromną ilość pomysłów dotyczących promocji innowacji w organizacjach. w jakim języku myślą ich autorzy. 661 Innowacje mogą być radykalne albo stopniowe.

Innowacje produktowe i procesowe są chyba najważniejsze. Organizacje mogą sięgnąć po wiele po wiele różnych instrumentów. Innowacje mogą być radykalne lub stopniowe. w których ich zdolności zostały odpowiednio dostrzeżone i nagrodzone. Przykłady i pytania str. przełomowego odkrycia i weryfikacji. ochrona zdrowia czy komunikacja. Wykorzystując przedsiębiorczość wewnątrzorganizacyjną organizacje powinny pobudzać kształtowanie ról wynalazcy. Organizacja musi łączyć indywidualną twórczość z organizacyjnym aspektem procesu innowacji. tylko bowiem w ten sposób może wprowadzać nowe produkty i usługi. wzrost. Są to m. albo produktowe i procesowe. Zarówno twórczość. Organizacje te mogą cierpieć ba niedostatek potrzebnych zasobów (takich jak twórczy pracownicy i środki finansowe). jednakże często daje się w nim wyróżnić cztery etapy: przygotowania pomysłu. 4. We wczesnych fazach procesu innowacji największy wpływ na wyniki organizacji mają innowacje produktowe. techniczne lub kierownicze. . W późniejszych fazach na znaczeniu zyskują innowacje procesowe. zastosowanie. inkubacji. jak i innowacjami. 3. jak i innowacja mają duże znaczenie w nowoczesnych organizacjach. systemy komputerowego wspomagania projektowania i produkcji (CAD/CFAM lub CIM). elastyczne systemy wytwarzania oraz zastosowania robotów. 670 . 2. Przełomy techniczne dotyczą zarówno przemysłu jak i usług. Innowacja to kierowany wysiłek organizacji mający na celu opracowanie nowych produktów lub usług i nowych zastosowań dla produktów lub usług już istniejących. takie jak bankowość. Często wykazują one wspólne cechy osobowości i umiejętności poznawcze. Proces innowacji obejmuje sześć etapów: rozwój.in.672 Pytania kontrolne Pytania przeglądowe 1. Twórczość to zdolność jednostki do wymyślania nowych idei lub do nowego spojrzenia na pomysły już przez kogoś wysunięte. Proces twórczy jest złożony. Branże usługowe. Wielu organizacjom nie udaje się wprowadzić nowych produktów lub usług. Technika produkcyjna obejmuje automatyzację. Wśród najważniejszych jest zdolność do myślenia analitycznego i syntetycznego. Technika to zestaw procesów i systemów wykorzystywanych przez organizacje do przekształcania zasobów w produkty lub usługi. dojrzałość i schyłek. jeżeli pragnie osiągać wytyczone cele. Wiele twórczych jednostek wywodzi się ze środowisk. system nagradzania. jakich wymagają innowacje. by problemy te przezwyciężyć. mogą nie dostrzegać pojawiających się możliwości lub opierać się zmianom. orędownika produktu.Organizacja musi odpowiednio zarządzać zarówno techniką. przedsiębiorczość wewnątrzorganizacyjna oraz kultura organizacji. uruchomienie. sponsora. również doznają zmian spowodowanych postępami techniki.

.. 2. 3. Rozdział 21 Zarządzanie Systemami Informacyjnymi 673 str. 6. 7. . że informacja jest ważną częścią komunikacji. Rower stworzony dla Ciebie . Informacja a menedżer str.. 2. Cele Po przestudiowaniu tego rozdziału powinniście umieć: ..Omówić podstawowe czynniki określające potrzeby organizacji w zakresie systemu informacyjnego. Interpretacja. Zważywszy. Główną częścią przetwarzania informacji jest rozróżnienie pomiędzy danymi i informacjami.. Pytania 1. Dane to nie obrobione (surowe) liczby i fakty odzwierciedlające jakiś jeden aspekt rzeczywistości.Opisać podstawowe rodzaje systemów informacyjnych wykorzystywanych przez organizację. .1.. 3.. coraz szybciej wzrasta. Jej rosnące znaczenie wynika z coraz większej złożoności otoczenia. 674 W rozdziałach 1 i 17 naświetliliśmy rolę komunikacji w pracy menedżera. ..Zidentyfikować najnowsze postępy w zarządzaniu informacją. 674 Informacja była zawsze integralną częścią pracy każdego menedżera.Pytania analityczne 5.Omówić. w jaki sposób systemy informacyjne wpływają na organizacje. . Rola informacji w pracy menedżera str. .Zidentyfikować podstawowe elementy konstrukcyjne systemów informacyjnych. Pytania 1.. Informacja natomiast to dane przedstawione w sposób mający jakieś znaczenie. 9. Jej znaczenie jednak. Przykład międzynarodowy 20. danych stanowi informację. Ćwiczenia 8. w jaki sposób można zarządzać systemami informacyjnymi. . 10...Opisać rolę i znaczenie informacji w pracy menedżera. Cierpliwość się opłaca .Opisać. zarządzanie i informacja muszą być ze sobą ściśle związane.2. Przykład 20.

… Systemy informacji kierownictwa str. Z. faktycznie nie panujemy nawet nad poprawnością wyliczeń kierunków opłacalności poszczególnych asortymentów. równie czasochłonne i kosztowne jest utrzymywanie systemu i przyuczenie menedżerów do jego skutecznego wykorzystania. rzędu po kilka. Jest to system gromadzący kompleksowe dane. System przetwarzania danych transakcyjnych… to system. pełna i odpowiednia. skomputeryzowana forma systemu informacyjnego. na czym firma może tracić nawet miliony.Cechy użytecznej informacji str. który może automatycznie wyszukiwać. użyteczna informacja jest dokładna. 684 Następny etap w ewolucji zarządzania informacją jest na ogół nazywany systemem informacji kierownictwa (SIK). Ich opracowanie wymaga znacznych nakładów czasu i zasobów. aktualna. . Wydaje się. nic ująć pod warunkiem. abstrahując jedynie od „drobiazgu”. Informacja dokładna . Systemy przetwarzania danych transakcyjnych str. organizujący i sumujący je w formie przydatnej dla menedżerów funkcjonalnych i następnie zaopatrujący tych menedżerów w informacje niezbędne do ich pracy. by skutecznie zarządzać posiadaną informacją. SWD jest szczegółowym i potężnym systemem. systemy wspomagania decyzji i systemy informacji najwyższego kierownictwa11. że „dokładność” nie przerodzi się w „perfekcyjne liczenie groszy” przy braku szacunku do spraw merytorycznych (skutkujących milionami). Do najbardziej ogólnych rodzajów systemów informacyjnych zaliczamy systemy przetwarzania danych transakcyjnych. często stwierdzają. 685 Coraz bardziej rozpowszechnia się ostatnio system informacyjny nazywany systemem wspomagania decyzji (SWD). a czasami i kilkadziesiąt procent. systemy informacji kierownictwa. iż w systemach tych kryją się duże możliwości poprawy jakości informacji dostępnej menedżerom podejmującym ważne decyzje. że na skutek różnych umownych rozwiązań. przetwarzać i sumować informacje potrzebne menedżerom do podejmowania konkretnych decyzji. kilkanaście. że potrzebują kilka rodzajów systemów. że on w każdej chwili może ulec zmianie o kilkaset tysięcy. Nic dodać. Np. stosowana przez wiele przedsiębiorstw.U. albo. 683 Jest to pierwsza. … Systemy wspomagania decyzji str. 676 Ogólnie rzecz biorąc. historycznie rzecz biorąc. którego zadaniem jest załatwianie rutynowych i powtarzalnych transakcji w przedsiębiorstwie. 683 Organizacje używające systemów informacyjnych. nie informując jedynie.dostarcza wiarygodnego odzwierciedlenia rzeczywistości Uwagi. … Systemy wspomagania decyzji są niezwykle złożone. Podstawowe rodzaje systemów informacyjnych str. głównie w rachunku kosztów. wynik finansowy możemy w informacji podawać z dokładnością do przysłowiowego jednego grosza. zwłaszcza organizacje duże. rentowność poszczególnych wyrobów podajemy „perfekcyjnie” z dokładnością dwóch znaków po przecinku.

Systemy te raczej syntetyzują informację. traktując ją poważnie. Tak zapewne jest. te systemy „informacji naczelnego kierownictwa”. Problemem jest tylko. tylko bardzo powierzchownie rozpoznała ekonomikę branży. mogą całkiem łatwo. które mogą mieć wpływ na podejmowanie strategicznych decyzji. są przyjmowane bezkrytycznie jako wyrafinowana wiedza. Menedżerowie najwyższego szczebla nie potrzebują wiedzy technicznej. a to. by skorzystać z SINK. Podają również informację przykrojoną do specyficznych potrzeb menedżera14 . naturalnie. Anonimus Systemy informacji najwyższego kierownictwa str.Uwagi. Gdy nie jest. w Polsce. 687 Systemy informacji najwyższego kierownictwa (SINK) są najnowszą formą systemu informacyjnego. Uwagi. Czy to naprawdę jest tak szalenie trudne do porządnego dopracowania? Gdyby nie przeogromna siła bezwładu! Anonimus. dochodzą powszechne dezinformacje z rachunku kosztów i wyników. Jest to system zaprojektowany tak. że często takim menedżerom brakuje podstawowych umiejętności w obchodzeniu się z komputerem. przekształcić się w systemy „dezinformacji naczelnego kierownictwa”. zbyt często zawodzi zarówno wiedza ekonomiczna. przynajmniej w niektórych branżach. raczej niechętnie sięgają oni do systemów informacyjnych organizacji. Mówiąc krótko: przy odpowiednich kwalifikacjach odpowiednich osób. Najczęściej takie systemy wykorzystują „ikony” i symbole i wymagają niewielu komend. czego. a ekonomika branży. finanse i w ogóle nowoczesne zarządzanie. Zbyt dużo w nich pozornej ogólnikowej „perfekcji”. jak i interdyscyplinarna współpraca przy budowie systemu. Ze względu na to. a dane bazowe były prawdziwe. W dodatku rachunkowość serwuje dezinformacyjny rachunek kosztów. Wykazują więc nad innymi systemami przewagę zarówno pod względem możliwości. Niestety. Bez wielkich słów i kosztów. Dostarczana przez nie informacja pozwala menedżerom pominąć szczegóły i dotrzeć bezpośrednio do ogólnych tendencji i wzorców. Do tego. Proponuję zajrzeć na moją stronę branżową „mleczarstwo”. konkretnego podejścia do tematów. Niestety. zamiast ją szczegółowo analizować. powszechnie stosowane systemy podnoszenia kwalifikacji. mają „problemy z komputerem”. informatycy nie wiedzą. to wysoce specjalistyczna informacja niedostępna w innych typach systemów. gdy na „niższych szczeblach” wszystko jest prawidłowo dopracowane. by zaspokoić szczególne potrzeby menedżerów najwyższego szczebla w zakresie przetwarzania informacji. że oparte na słabo rozumianych przez menedżerów systemach informatycznych. Ja utknąłem na problemie. po prostu. normalnie. a nawet analizowania. podobnie jak i dane rachunkowości o kosztach. że osoby „kompetentne” do podejmowania decyzji. główny problem tkwi w uzyskaniu tych kwalifikacji. . zwyczajnie. żeby menedżerowie posiadali odpowiednią wiedzę merytoryczną. tym groźniejsze. można stworzyć bardzo trafny system SWD. raczej nie napawają optymizmem. nie za bardzo znają ekonomikę. jak i łatwości obsługi. a za mało wnikliwego. czego potrzebują. Formalne. problem można rozwiązać skutecznie i tanio. potrafili posługiwać się systemem. systemy te skonstruowano bowiem w postaci „przyjaznej użytkownikowi”.

Pierwszy polega na określeniu potrzeb informacyjnych organizacji i ustaleniu..Zarządzanie systemami informacyjnymi str... Wpływ na organizację . Absolutnie konieczne. 688 Tworzenie systemu informacyjnego obejmuje kilka podstawowych kroków. o ile projekt ma przynieść pozytywne wyniki. jak wielka jest wartość i znaczenie systemów informacyjnych.... rzecz jasna ważną częścią większości nowoczesnych organizacji. 690 W dużych i złożonych organizacjach powstaje też problem integracji systemów informacyjnych. W szczególności. 688 Z dotychczasowych rozważań wynika. przeważnie tworzy się grupę zadaniową.) Zastosowanie systemów informacyjnych str. Należy jednak odpowiedzieć jeszcze na kilka ważnych pytań. W takiej grupie muszą być odpowiednio reprezentowani docelowi użytkownicy systemu. Wpływ na zachowanie . na samą organizację.. (... ■ System informacyjny firmy powinien być łatwo dostępny dla każdego. Wpływ na wyniki . której celem jest nadzorowanie całości.. Tworzenie systemów informacyjnych str. tzn. systemy informacyjne wpływają na wyniki. Wpływ systemów informacyjnych na organizacje str. Idealny system informacyjny powinien być prosty w użyciu i nietechniczny. Ograniczenia systemu informacyjnego str. jest uzyskanie dlań pełnego poparcia i odpowiedniego zaangażowania finansowego najwyższego kierownictwa. W jaki sposób opracowuje się takie systemy i jak są one wykorzystywane w codziennej praktyce. jakie cele proponowany system ma realizować. 691 Sprawdzianem wartości systemu informacyjnego jest jego praktyczne zastosowanie.. (. posługiwanie się nim nie powinno wymagać szczególnej wiedzy w dziedzinie komputerów. a także na ludzi należących do tej organizacji.) Integracja systemów informacyjnych str. 692 Systemy informacyjne są. Jeśli się już podejmuje decyzję o opracowaniu i zainstalowaniu systemu informacyjnego. Integracja może obejmować powiązanie różnych systemów informacyjnych w ramach tej samej organizacji lub systemów należących do zupełnie różnych organizacji17. 694 Menedżerowie powinni sobie również zdać sprawę z ograniczeń systemów .. kto potrzebuje z niego skorzystać. Ich wpływ przejawia się na wiele różnych sposobów.

Na koniec trzeba powiedzieć. Systemy informacyjne zawierają pięć podstawowych składowych: urządzenie wprowadzające (wejściowe). (Uwagi. przynajmniej w sprawach złożonych.... Uwagi Prawdopodobnie największym ograniczeniem systemu informacyjnego. Czasami/ często . jest niedostateczna współpraca interdyscyplinarna różnych specjalistów tworzących i obsługujących system.) Systemy informacyjne do pewnych zadań czy problemów po prostu się nie nadają. Z. Podsumowanie str. (. iż obliczenia wykonano za pomocą komputera. Na zarządzanie informacją najlepiej patrzeć jako na część procesu kontroli.. jakby się mogło wydawać. że system informacyjny może być przedmiotem sabotażu. Na marginesie nie tylko socjalizm miał monopol na przeinaczanie prawdy. jakie otwierają systemy informacyjne...U.informacyjnych25. Ludzie zwykle myślą. 695 Ze względu na niezwykle perspektywy. urządzenie przechowujące informacje. że informacja powinna być także prawdziwa. Anonimus Najnowsze postępy w zarządzaniu informacją str. urządzenie wyjściowe i system kontrolny..) Informacja może nie być tak ścisła. Telekomunikacja . (. aktualna. Żeby informacja mogła być użyteczna. procesor.. Prawdziwa obiektywnie. Osobiście bym podkreślił. że tylko dlatego. .” Temat wymaga bardzo szerokiego rozwinięcia.. że fałszywa. zarówno ręczne jak i skomputeryzowane systemy informacyjne obejmują wszystkie te składowe. Choć mogą one występować w różnych formach. Jeśli jednak wyjściowe informacje były obarczone błędem. W tej części pokazano niektóre najciekawsze spośród nich. prowadzone są ciągle prace nad odkryciem nowych. pełna i odpowiednia. Jak trafnie zauważyło wielu: „informacja fałszywa jest gorsza od żadnej. pełna i odpowiednia. a od strony kierowniczej przez pole działania menedżera i jego szczebel organizacji. Potrzeby organizacji w zakresie zarządzania informacją są określane od strony organizacyjnej przez jej otocznie i wielkość.. odpowiedź musi być poprawna – zwłaszcza jeśli zostaje wyliczona z dokładnością do kilku miejsc po przecinku. jeszcze bardziej wyrafinowanych podejść do zarządzania informacją. 697 Informacja jest żywotnie ważną częścią pracy każdego menedżera. przenosi się on oczywiście na wszelkie otrzymane wyniki.także niedostatek odpowiednich kwalifikacji. im trudniej poznać.). a nie jedynie pod jakimś formalnym kątem. Sieci i systemy eksperckie . musi być dokładna. a pomimo pewnych ich ograniczeń. terminowa. Planowanie systemu informacyjnego musi uwzględniać każdy z tych czynników. Tym gorsza.

3. Co to jest system informacji kierowniczej. na samą organizację i na zachowania jej członków. Mówi się.701 Pytania kontrolne Pytania przeglądowe 1. 698 . Potem następuje integracja systemów. Wreszcie – menedżerowie powinni umieć posługiwać się systemem. Pod jakimi względami system informacyjny przypomina system kontroli zapasów czy system kontroli produkcji? W czym się od nich różni? 6. że dokonująca się rewolucja informacyjna przypomina rewolucję przemysłową pod względem wpływu na organizacje i społeczeństwo. Wschodząca supergwiazda handlu detalicznego . to dlaczego? Ćwiczenia 8. Systemy informacyjne kluczem do zwycięstwa w walce . Jak taki system można wykorzystać dla dobra organizacji? 4.Podstawowymi rodzajami systemów informacyjnych są systemy: przetwarzania danych transakcyjnych. Jakie są elementy konstrukcyjne systemów informacyjnych? Jak są one ze sobą powiązane? 3. Jakie są przesłanki takiego poglądu? Dlaczego mogłoby to być jednak stwierdzenie przesadne? 7. Przykład międzynarodowy 21. wykorzystanie sieci i systemów eksperckich. Menedżerowie powinni również mieć świadomość.1. Najnowsze postępy w systemach informacyjnych obejmują przełomy w telekomunikacji. że dyrektor naczelny do spraw informacji zgromadzi w swym ręku nadmierną władzę? Jeśli tak. Oczywiście. wspomagania decyzji oraz informacji najwyższego kierownictwa. Podstawowe kierunki oddziaływań to wpływ na wyniki.. że systemy informacyjne mają swoje ograniczenia. 9.2. Przykład 21.. Przykłady i pytania str. Czy może zdarzyć się tak. to w jaki sposób można by temu zapobiec? Jeśli nie. Każda z tych możliwości otwiera przed organizacją obiecującą perspektywę bardziej skutecznego zarządzania informacją. można tu wykorzystać szeroki zestaw konkretnych działań i kroków. Pytania 1. 10. i nie wiązać z nimi nierealistycznych oczekiwań. Zarządzanie systemami informacyjnymi obejmuje przede wszystkim decyzje o sposobie ich wprowadzania. Co to jest system ekspercki? Czy takie systemy mają jakieś poważniejsze perspektywy zastosowania w organizacjach gospodarczych? Dlaczego tak albo dlaczego nie? Pytania analityczne 5. Jakie są cechy użytecznej informacji? W jaki sposób zarządzanie informacją może wspomóc kontrolę w organizacji? 2. Każdy z nich dostarcza pewnych typów informacji i ma szczególną wartość dla określonego typu menedżerów. podstawowych informacji kierowniczych. 2. Systemy informacyjne oddziałują na organizacje w rozmaity sposób.

. Część VII SZCZEGÓLNE WYZWANIA ZARZĄDZANIA Rozdział 22 Zarządzanie Kulturową Różnorodnością 704 str............. ......konkurencyjnej w branży dostaw paczek .. 705 Kulturowa różnorodność urosła do rangi ważnego problemu w wielu organizacjach. 706 .. Znaczenie kulturowej różnorodności str... 708 ... . Cele Po przestudiowaniu tego rozdziału powinniście umieć: .. i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych.... ..... W niniejszym fragmencie omawiamy wiek................Zidentyfikować i opisać główne wymiary różnorodności w organizacjach. pochodzenie etniczne i inne wymiary różnorodności. ......... ............. 3. 706 ..... • Pęd w kierunku globalizacji..... 710 Inne wymiary różnorodności str..... Istota kulturowej różnorodności str... Pytania 1........ ale i w wielu innych krajach.. 704 ...... Przykład wprowadzający str. jej znaczenie i związane z nią tendencje...... . Płeć str. 711 .. 2.....Opisać indywidualne i organizacyjne strategie podejścia do rozwiązywania problemu różnorodności. płeć.. Przyczyny kulturowej różnorodności str. Wymiary różnorodności str. Rozkład według wieku str.. do scharakteryzowania organizacji można wykorzystać wiele różnych wymiarów różnorodności. ............Omówić sześć cech charakterystycznych w pełni wielokulturowej organizacji.... 708 Jak już wskazano...Omówić istotę kulturowej różnorodności....... 709 Czynnik etniczny str..........

Konflikt może być również spowodowany obawą. . 711 . Ponieważ jednak kultura japońska znacznie wyżej ceni lojalność grupową i tożsamość grupową niż osiągnięcia indywidualne.) Konflikt może być również wynikiem innych elementów zróżnicowania.. tkwiące w różnorodności. że amerykański menedżer publicznie wychwala znakomitą pracę swojego pracownika – Japończyka. 717 Ze względu na ogromne możliwości zwiększenia przewagi konkurencyjnej. 714 Różnorodność jako element przewagi konkurencyjnej str. iż podstawą decyzji kadrowej (przyjęcia pracownika. nieufnością albo osobistymi uprzedzeniami. lecz proste dążenie organizacji do „poprawy statystyki” w kadrze kierowniczej. który może zaistnieć z rozmaitych powodów.. Indywidualne strategie rozwiązywania problemów różnorodności str.. Kierowanie różnorodnością w organizacjach str. Spojrzenie globalne str... w jakiś sposób odmiennych. gdy ktoś sądzi. że kierownik traci awans na rzecz swej koleżanki. ani do całej organizacji. Działanie tego menedżera wynika z panującego w amerykańskiej kulturze przekonania. jak i wyzwania. takie wyróżnienie może wywołać u pracownika uczucie wstydu i zażenowania. W ten sposób działanie podjęte w najlepszej intencji może nieoczekiwanie wywołać skutki odwrotne od zamierzonych. Jaki jest jednak wpływ tej różnorodności na organizacje? Jak widzimy. że takie uznanie jest istotnym elementem nagradzania. awansu lub zwolnienia) jest odmienność danej osoby. nie będzie przyjaźnie nastawiony ani do swojej koleżanki.. Załóżmy np. (. w ostatnich latach wiele uwagi przywiązuje się do poprawy kierowania różnorodnością przez jednostki i organizacje18. Załóżmy np. że organizacje stają się coraz bardziej różnorodne.) Ludzie mogą również po prostu nie być skłonni do zaakceptowania innych. jak również ze względu na możliwe następstwa konfliktu związanego z różnorodnością..Wpływ różnorodności na organizacje str. U wielu ludzi nadal wielką rolę odgrywają osobiste uprzedzenia i tendencyjność w ocenie. 713 Różnorodność jako siła napędowa zmian społecznych str. Jeśli jest przekonany... 716 Niekiedy różnorodność w organizacji może się również stać ważnym źródłem konfliktu.. 717 . 711 Nie ulega kwestii. Źródłem konfliktu mogą być również nieporozumienia czy trudności wynikające podczas kontaktowania się ze sobą przedstawicieli różnych grup. Różnorodność w innych krajach str.. Poza tym we współczesnych organizacjach różnorodność odgrywa kilka ważnych ról. (.. że podstawą tego awansu nie są wyższe kwalifikacje tej osoby. które mogą prowadzić do potencjalnie szkodliwego konfliktu17. a następnie organizacyjne podejścia do zarządzania różnorodnością. 715 Różnorodność jako źródło konfliktu str.. stwarza ona dla organizacji zarówno możliwości. . W kolejnych fragmentach rozdziału omawiamy wpierw indywidualne strategie rozwiązywania problemów różnorodności.. . Może się on pojawić wtedy.

że czynniki kulturowe sprawiają. Ze zrozumieniem wiąże się wczuwanie się: ludzie powinni próbować zrozumieć punkt widzenia innych. Przy poparciu najwyższego kierownictwa. pracowników po prostu lubi się kłócić i uznaje spory za część procesu pracy.. Wreszcie po poważnych i długich rozmowach okazało się. W stronę organizacji wielokulturowej str. Na przykład.. Idąc tym tropem mogą dojść do przekonania . a drudzy nieco powściągnąć swoje „zamiłowanie do kłótni”. że prawo im dyskryminować ludzi ze względu na takie cechy. menedżerowie muszą zrozumieć. czy pewne jego zachowanie nie jest czasem dla kogoś obraźliwe. Anonimus) Komunikacja. pewna organizacja podała ostatnio.. Wiedzą. Amerykańscy pracownicy firmy nie gustują w ciągłych sporach. jak płeć czy kolor skóry. że różnorodność jest ideą wartą kultywowania. chociaż należy im się sprawiedliwe i uczciwe traktowanie. i że z tymi różnicami trzeba się pogodzić Wczuwanie się. 719 Polityka organizacji . Tolerancja. Praktyki organizacji .. Ludzie nie są przecież tacy sami. Dopóki tego typu wymiana poglądów przebiega w atmosferze przyjaznej i nieagresywnej.. Jest więc ważne. jeśli nie będą głęboko przekonani. by w sposób niedwuznaczny akcentowała zaangażowanie najwyższego kierownictwa na rzecz różnorodności we wszystkich jej formach i we wszystkich częściach organizacji.. jeśli je przełożyć na zachowania zatrudnionych ludzi w miejscu pracy. że doświadcza poważnego konfliktu pomiędzy pracownikami amerykańskimi i . ale są skłonni tolerować ten styl pracy jako podstawową różnicę kulturową. tolerancję i komunikację oraz umiejętność wczuwania się w sytuację innych19.Poszczególne jednostki mogą współuczestniczyć w wysiłku organizacji na rzecz odpowiedniego kierowania różnorodnością. że wszyscy zasługują na identyczne traktowanie Przekonanie takie może powodować problemy. Menedżerowie amerykańscy preferują bardziej harmonijny sposób prowadzenia interesów i konflikt ten stopniowo budził ich zniecierpliwienie.. iż ludzie zachowują się różnie... (Mnie się wydaje. wzmocnionym jasnym i spójnym zestawem środków polityki i praktycznych działań organizacji. Niezależnie od tego. która rzeczywiście pragnie promować różnorodność. powinien się po prostu o to spytać. By komunikacja mogła spełnić swoje zadanie. by menedżerowie zrozumieli.. co menedżerowie mówią lub piszą. Kultura organizacji Ostatecznym sprawdzianem zaangażowania organizacji w kierowanie różnorodnością jest jej kultura. do obustronnych ustępstw: jedni powinni starać się zrozumieć intencje i racje „lubiących się kłócić”. że wielu . Zrozumienie.. musi tak ukształtować swoją kulturę. różnorodność może się stać podstawowym elementem organizacji. a w konkretnym przypadku.. Organizacyjne podejście do kierowania różnorodnością str. Niektórzy menedżerowie doprowadzili do zupełnie niepotrzebnej skrajności podstawowe pojęcie równych szans zatrudnienia. wykazując zrozumienie. Ci ostatni sprzeczali się o każdy powstały problem. która się czuje obrażona... że w rzeczywistości różnice pomiędzy ludźmi naprawdę istnieją. Szkolenie w zakresie różnorodności . że tolerancja powinna być obustronna i prowadzić do racjonalnych rozwiązań.. Jeśli ktoś zastanawia się.. musi być obustronna. 722 Wiele współczesnych organizacji boryka się z problemami kulturalnej różnorodności. nie stanie się ona integralną częścią organizacji. W . Organizacja. Podobnie osoba.

Trzy najważniejsze to wiek. . płeć i narodowość. którymi odznaczają się organizacje osiągające taki stan. Jeżeli w ogóle istnieją już organizacje prawdziwie wielokulturowe. We współczesnych organizacjach następuje wzrost różnorodności spowodowany zmianami demograficznymi. jak i samych organizacji. dążeniem organizacji do poprawy jakości siły roboczej. Ponadto pracę zawodową podejmuje coraz większa liczba kobiet. Kierowanie różnorodnością w organizacjach może być dziełem zarówno jednostek. Podsumuj podstawowy wpływ różnorodności na organizację. Przykłady i pytania str. tolerancję i komunikację. Różnorodność ma kilka podstawowych wymiarów. Wreszcie różnorodność może być również źródłem konfliktu. W Stanach Zjednoczonych następuje również stopniowy spadek udziału białych w łącznej sile roboczej i wzrost udziału ludności pochodzenia latynoskiego.. Różnorodność jest także siłą napędową zmian społecznych. są: pluralizm. Omów cztery podstawowe podejścia indywidualne i cztery główne pode3jścia organizacyjne do kierowania różnorodnością. Wiele organizacji zaczyna rozumieć. Podsumowanie str. że organizacje zróżnicowane mają przewagę konkurencyjną. przyjęte praktyki organizacji. wczuwanie się w położenie innych. Wskaż główne wymiary różnorodności i omów najnowsze tendencje dla każdego z nich. brak luki w identyfikacji organizacyjnej opartej na grupowej tożsamości kulturowej oraz niski poziom konfliktu międzygrupowego.728 Pytania kontrolne Pytania przeglądowe 1. szkolenie w zakresie różnorodności i kulturę organizacji. 724 W grupie czy organizacji mamy do czynienia z kulturową różnorodnością.. pełna integracja strukturalna.) Zarządzanie w praktyce str. w wielu jednak sytuacjach mamy do czynienia ze zjawiskiem „szklanego sufitu”.. że chociaż wiele organizacji nabiera coraz bardziej globalnego charakteru. Do głównych podejść organizacyjnych zaliczamy środki polityki.rozdziale 5 zauważyliśmy. 724 . 725 . Podobnie. Jakie są przyczyny wzrostu różnorodności w wielu współczesnych organizacjach? 2. 4. 3. pełna integracja sieci nieformalnych. Różnorodność wywiera wieloraki wpływ na organizacje.. mimo pogłębiania się różnorodności organizacji. Ważnym czynnikiem jest tu potrzeba zrozumienia różnorodności w innych krajach. (. Do indywidualnych podejść do różnorodności zaliczamy zrozumienie. Podstawowymi cechami. to jest ich naprawdę niewiele. istnieje tylko niewiele organizacji prawdziwie wielokulturowych. nie istnieje jeszcze organizacja prawdziwie globalna. brak uprzedzeń i dyskryminacji. gdy jej członkowie różnią się pod pewnymi względami. naciskiem ustawodawstwa i wzrostem globalizacji. Współcześnie zachodzi ogólne zjawisko starzenia się siły roboczej. który można przypisać różnorodności.

Omówić przedsiębiorczość w dużych firmach... 10.) .Omówić pojęcie drobnego przedsiębiorstwa i jego rolę w gospodarce. W tym świetle właściciel przedsiębiorstwa. które wywierają największy wpływ na twoją osobistą sytuację? 7. . . Przedsiębiorcą jest ktoś.. prowadzenia działalności gospodarczej oraz podejmowania związanego z nią ryzyka2. Przykład wprowadzający str. który zatrudnia zawodowego menedżera do jego prowadzenia. 2.Zidentyfikować główne przyczyny sukcesu i porażki małego przedsiębiorstwa..2. 3. 9.. Pytania 1. Powolny wzrost liczby pracujących kobiet w Japonii . 3. Czy potrafisz wymienić jakieś skutki negatywne? 6..Pytania analityczne 5. Istota przedsiębiorczości str... Monsanto uczy się cenić różnorodność ..Omówić główne elementy zarządzania małym przedsiębiorstwem. jakie organizacja może czerpać z różnorodności. nie jest przedsiębiorcą. W tekście rozdziału zarysowano wiele różnych korzyści. Jakie są podstawowe wymiary różnorodności. 729 . . 2. Pytania 1.. Rozdział 23 Przedsiębiorczość I Tworzenie Nowych Przedsiębiorstw Cele str.Scharakteryzować istotę przedsiębiorczości. .. 732 Co to jest małe przedsiębiorstwo? W praktyce stosuje się najrozmaitsze definicje.. które przygotują cię do skutecznej kariery zawodowej w otoczeniu zróżnicowanej siły roboczej? Ćwiczenia 8.. . Jakie umiejętności powinieneś pozyskać w czasie nauki. (. kto podejmie działanie określone mianem przedsiębiorczości. 730 Przedsiębiorczość jest procesem organizowania.1. sam zaś oddaje się innym zainteresowaniom. 729 Po przestudiowaniu tego rozdziału powinniście umieć: . Znaczenie małych przedsiębiorstw str. Przykład międzynarodowy 22. Przykład 22.

jeszcze więcej ponosi fiasko. W niniejszym fragmencie omawiamy rozpowszechnione przyczyny sukcesów i porażek małych przedsiębiorstw. 736 Chociaż wiele przedsiębiorstw spośród tych.. po prostu nie szczędząc sił i czasu w pracy.. pragnienie osiągnięć. Często natomiast nie sprawdzają się w produkcji.) Małe przedsiębiorstwa a gospodarka globalna Wielu ludzi stawia znak równości pomiędzy przedsiębiorstwem międzynarodowym i tzw. Sam akt przygotowania planu biznesowego zmusza przyszłych przedsiębiorców do skrystalizowania swego poglądu na skuteczne uruchomienie przedsięwzięcia – od momentu podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności aż po uruchomienie nowego przedsiębiorstwa.) Sukcesy i porażki małych przedsiębiorstw str. rynków i innych czynników otoczenia wymaga poświęcenia wielkiej uwagi planowaniu. (. Plan biznesowy jest dokumentem opracowanym przez przedsiębiorcę w ramach przygotowań do uruchomienia nowego przedsiewziecia18.. 741 . odnosi sukcesy. popyt rynkowy na oferowany produkt lub usługę. zaniedbanie.) Główne dziedziny działania małych przedsiębiorstw Ogólnie rzecz biorąc. a także szczęście13. rosnąca złożoność technologii. Chociaż oba czynniki nadal mają niemałe znaczenie.. W zasadzie plan biznesowy zmusza ich do opracowania całego przedsięwzięcia na papierze.. słabe systemy kontrolne oraz niedostateczne wyposażenie w środki finansowe16. wielkim biznesem. . Ponad 99% z 17 mln amerykańskich przedsiębiorstw to firmy małe.. że zdołały sobie wykroić niszę w gospodarce globalnej.. Plan biznesowy str. które są uruchamiane co roku. (. W rzeczywistości jednak wiele małych firm rozwijało się dzięki temu.. Rozpowszechnione przyczyny niepowodzeń Do podstawowych przyczyn niepowodzeń małych przedsiębiorstw należą: brak kompetencji kierowniczej lub odpowiedniego doświadczenia. handlu detalicznego i hurtowego. 739 Przedsiębiorcy muszą bardzo szczegółowo planować. Kiedyś można było osiągnąć sukces. małe przedsiębiorstwa na ogół dobrze sobie radzą w sferze usług. (. kompetencja kierownicza.. by przekształcić ideę produktu czy usługi w praktyczną działalność... (. wśród najczęściej wymienianych są jednak: ciężka praca. Powszechne przyczyny sukcesu Na sukces małego przedsiębiorstwa składa się wiele elementów. zanim pochłonie ono czas i pieniądze.) Problemy własności str. .Wpływ małych przedsiębiorstw Małe przedsiębiorstwo odgrywa ważną rolę w gospodarce Stanów Zjednoczonych.. pęd do rozwoju i zdolność do poświęceń.

a te z kolei dyktują odmienne podejście do zarządzania.. przez które będzie przechodzić mała firma. 745 Jeszcze przed kilku laty wśród menedżerów i naukowców panowało przekonanie.. Inne formy własności . czy też założyć zupełnie nowe. Podstawowy kontekst planistyczny jest dla typowego drobnego przedsiębiorstwa znacznie prostszy niż ten. z którym mają do czynienia wielkie firmy. plany działania i plany awaryjne będą mniejsze i łatwiej będzie nimi kierować. Różne podejścia do uruchamiania przedsięwzięcia Pierwszą sprawą.. Obecnie jednak uważa się powszechnie. (.. łatwiej przychodzi mu zidentyfikować otoczenie docelowe..) Najlepszym sposobem stawiania czoła problemom. Planowanie w małym przedsiębiorstwie str. Szczególnie przydatnym narzędziem jest tu budżet pieniężny. jakie towarzyszą wzrostowi . którą musi podjąć przedsiębiorca przy planowaniu przedsięwzięcia.. czy też będzie powiązane umownie z jakąś siecią.. jak zorganizować własność przedsiębiorstwa i jak zdobyć fundusze – są to wszystko problemy wymagające decyzji. gdyż zaniedbanie planowania może zagrozić potencjalnemu sukcesowi ich przedsięwzięcia. (.. Oznacza to konieczność innego spojrzenia na planowanie..) (. że planowanie jest wyłącznie sprawą olbrzymich korporacji. czy kupić istniejące przedsiębiorstwo. Przedsiębiorcy muszą się starannie wystrzegać takich sądów. Formy własności Własność jednoosobowa . organizowanie. nim jeszcze w ogóle zacznie ono działać. że przedsiębiorca kierujący małym przedsiębiorstwem napotyka zupełnie odmienne warunki działania.W okresie uruchamiania przedsięwzięcia należy rozwiązać wiele bardzo ważnych problemów. Jego otoczenie jest z reguły znacznie mniej złożone: przedsiębiorstwo takie ma zazwyczaj do czynienia z niewielu tylko regulatorami . Ponadto plany taktyczne. Źródła finansowania . jeśli pojęcia te mają się odnosić do małych przedsiębiorstw.. jest ciągłe uaktualnianie planu biznesowego. a horyzont planistyczny jest nieco krótszy.. Zarządzanie małymi przedsiębiorstwami str. Czy można zaczynać od zera. że koncepcje i podejścia zarządzania znajdują zastosowanie do wszelkich przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości.. jest rozstrzygnięcie.. Wielu przedsiębiorców uważa. . ale jednocześnie żadna chyba funkcja nie jest tak niedoceniana.. gdyż zwraca uwagę na ewentualne przyszłe niedobory środków płynnych25. Spółka akcyjna .) Przedsiębiorca musi sporządzać swoje plany dla poszczególnych cyklów życia. Spółka osobowa . Prócz tego trzeba określić. stała aktualizacja planu finansowego uczuli przedsiębiorców na problemy z gotówką.. 745 Planowanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu przedsiębiorcy. Na przykład. przewodzenie i kontrolowanie.... czy przedsiębiorstwo będzie zupełnie niezależne.

Identyfikacja zapotrzebowania na kwalifikacje . Przedsiębiorcy na ogół również pragną. Tablica 23.. niezależnej od tego. 747 Przy wysokim stopniu niepewności otoczenia. niewielu przedsiębiorców dysponuje kwalifikacjami niezbędnymi do odniesienia sukcesu wyłącznie własnymi siłami.. Po drugie. Od tego czasu jednak prostota ustąpiła miejsca złożoności.U. przedsiębiorcy powinni pomóc swym pracownikom w psychicznym nastawieniu się na dokonania. Nieliczne były również sprawozdania a komputerów w ogóle nie było. Przedsiębiorcy. Z. w jaki przedsiębiorcy mogą motywować pracowników do wyróżniania się w pracy. Do II wojny światowej życie gospodarcze było krepowane tylko nielicznymi przepisami i podatkami. które pomagają wykreować lojalność klientów wobec przedsiębiorstwa. Tylko przez taką procedurę mogą zapewnić..2. który ma ambicję być skutecznym przywódcą..3.. jakie powinien wykazywać przedsiębiorca. Przedsiębiorca musi wyznaczać ton. jest stawianie przed nimi wysokich oczekiwań.(Zapowiedź uwag. podobnie jak trenerzy muszą być blisko swoich graczy. Poza motywowaniem pracowników do osiągania celujących wyników przedsiębiorcy muszą również pomagać pracownikom w osiąganiu ich osobistych celów przy jednoczesnym wypełnianiu obowiązków wobec organizacji. na pierwsze miejsce wysuwa się chęć osiągnięcia doskonałości w każdym przepracowanym dniu. Przy ograniczonych zasobach przedsiębiorcom często nie pozostaje nic innego jak określić organizację raczej w kategoriach kwalifikacji niż w kategoriach osób. muszą zorganizować swoje przedsiębiorstwo tak. 752 Wśród wszystkich cech.). Po pierwsze. jakby takim specjalistom dysponowali.. Mogą przy tym skorzystać z kilku metod. . grono wielkich konkurentów również było nieliczne. Źródła pomocy dla przedsiębiorców . Charakterystyki stanowisk pracy . Prawdziwie lojalny pracownik pracuje na miarę swych możliwości i dąży do doskonałości w swojej pracy. Organizowanie w małym przedsiębiorstwie str. Określenie potrzeb w zakresie kwalifikacji. Pomoc w zarządzaniu . Przewodzenie w małym przedsiębiorstwie str. W istocie prawdziwa lojalność jest lojalnością wobec pracy. Jednym ze sposobów. by niezbędne kwalifikacje nie zostały przeoczone. którzy oczekują od pracowników celujących wyników.. Tablica 23. który motywuje do najwyższej jakości pracy.. by skutecznie odgrywać . charakterystycznym dla współczesnej działalności gospodarczej. Tylko wysoko motywowani pracownicy mogą wytwarzać i sprzedawać lepsze produkty. Mimo że nie stać ich na zaangażowanie pełnoetatowego księgowego lub analityka rynku. powinni się jednak wystrzegać oczekiwania ślepej lojalności. a nie przedsiębiorcy. w jaki sposób traktują swoich pracowników.. często je uzyskują. zarówno w dobrych jak i w złych czasach.. by pracownicy byli lojalni wobec przedsiębiorstwa.

Nie ma dwóch graczy – czy też pracowników – dokładnie takich samych. Gracze wykonują powierzone im zadania dokładnie. Przedsiębiorcy muszą systematycznie mierzyć osiągnięte postępy i dokonywać korekt na podstawie wyników tych pomiarów. wcale jeszcze nie przesądza faktu. Warto się jednak upewnić. przedsiębiorcy sami mogą podnieść swoje walory jako przywódcy. Ponieważ każdy pracownik jest skomplikowany i niepowtarzalny. która pozwoli się im zorientować. mogą pomóc pracownikom osiągnąć odpowiedni status i uzyskać pozytywną opinię o nich samych i o ich pracy. jako przywódcy. Umacniając w pracownikach poczucie własnej wartości o poprawiając ich pozycję. ponieważ tylko przez kontrolę przedsiębiorcy mogą określić. ponieważ trener pozwala im zrozumieć.rolę przywódcy. Potrzebują do tego informacji. Po trzecie. tak też przedsiębiorcy muszą być blisko swoich pracowników. Drużyny. niż ci. które stale wygrywają. przedsiębiorcy muszą zrozumieć ich potrzeby. ponieważ trener dokładnie rozpracował plan meczu i sposoby walki z konkurencją. (. ponieważ trener stworzył atmosferę rzetelności. może innych odstręczać. Przy takim podejściu nie może dziwić. a następnie organizowanie i przewodzenie. którzy tego nie robią. Mogą tego dokonać przez przekazanie pracownikom części odpowiedzialności za podejmowanie decyzji i przez obdarzanie pracowników większą odpowiedzialnością. To. i w jakim zakresie jej informacje są jeszcze aktualne. że księgowość odpowiada urzędowym standardom. 753 Omówienie spraw kontroli zamyka cały cykl. która pozwala przedsiębiorstwom porównać wyniki faktycznie osiągnięte z planowanymi. w jaki sposób wykonywać powierzone im zadania. którzy znają się na swojej pracy i wiedzą. aby doprowadzić do ich realizacji. czego się od nich oczekuje. że kontrola jest funkcją wykonywaną wyłącznie w wielkich przedsiębiorstwach. jak przekazać tę wiedzę graczom. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy może być przekonanie. rachunku kosztów. że tak wielu przedsiębiorców od początku prześladują kłopoty. Wiedzą. mają większe szanse na sukces. organizowanie i przewodzenie – są pozbawione znaczenia. W dużych a nawet średnich firmach . czy odpowiada także potrzebom konkretnego zarządzania. Gracze widzą jasno swoje zadania. Pomimo wielkiego znaczenia kontroli wielu przedsiębiorców często z niej rezygnuje. Przedsiębiorcy. Stworzenie takiej atmosfery pracy nie jest rzeczą łatwą. powinni także brać sobie do serca pomysły i sugestie pracowników oraz oceniać pracowników ściśle według zasług i odpowiednio ich nagradzać. mają trenerów. Informacja ta pozwala im nie tylko mierzenie osiągnięć. Kontrolowanie w małym przedsiębiorstwie str. Nie wystarczy ustalenie celów. Uwagi. To. kiedy tylko będą gotowi na jej przyjęcie. Bez kontroli pozostałe trzy funkcje menedżerskie – planowanie. której użyteczność może się przejawiać na różne sposoby. którzy stosują się do tych wskazówek. przedsiębiorcy. Szczególnie ważna jest informacja księgowa. Informacja księgowa jest niewątpliwie ważna. na ile skutecznie wykonywane są te funkcje. np. zaufania i przyjacielskiej współpracy. co jednych pociąga. ale również weryfikowanie zasadności celów i działań oraz – w razie potrzeby – ich korektę. czy wytyczone cele zostały zrealizowane. czy ona czegoś nie zniekształca.. by pomóc im dać z siebie możliwie jak najwięcej..) Kluczowym elementem procesu kontroli jest informacja.

Organizacje często posuwają się bardzo daleko w próbach utrzymania ducha przedsiębiorczości w okresie wzrostu. Małe przedsiębiorstwo to takie. mniej ich jest w przemyśle przetwórczym. kto podejmuje działania objęte definicją przedsiębiorczości. że innowator wewnątrzorganizacyjny pracuje w szerszym kontekście. Cztery podstawowe przyczyny porażki to: niekompetencja lub brak doświadczenia w pracy kierowniczej. Wiele małych przedsiębiorstw działa w usługach. nowych rodzajów działalności i wkład do rozwoju wielkich przedsiębiorstw.temat jest już dość dobrze znany. Celem tych działań jest stworzenie poczucia przynależności raczej do sieci setek drobnych przedsiębiorstw niż do jednego wielkiego30. 755 Mówiąc ściśle. a przedsiębiorca bierze na siebie większy zakres osobistego ryzyka. kto rozwija ideologię przedsiębiorczości w kontekście dużej organizacji. Menedżerowie zrozumieli. innowacje. . Anonimus Zarządzanie w praktyce . zapał i poświęcenie przedsiębiorcy. prowadzenia i podejmowania ryzyka w odniesieniu do przedsięwzięcia gospodarczego. jednakże w ostatnich latach notuje się duże zainteresowanie zaszczepianiem ducha przedsiębiorczości w dużych organizacjach29. Podsumowanie str. zaniedbanie. nie można się ograniczyć tylko do prostego porównania z planem. W rozdziale 20 opisaliśmy koncepcję innowatora wewnątrzorganizacyjnego . 754 Przedsiębiorczość w wielkich firmach str.) Kierownicy sklepów są osobiście odpowiedzialni za wyniki swoich placówek. to i nagrody są wysokie. str. które ma niezależnego właściciela i niezależne kierownictwo i które ma względnie niewielki wpływ na swoje otoczenie. (. że organizacja stała się senna i ociężała. popyt rynkowy na oferowany produkt lub usługę. tworzenie miejsc pracy.. Największa różnica merytoryczna polega na tym. Dla małych może być czasami zaskoczeniem. a tym samym wrażliwa na próby przejęcia lub atak konkurencji. Cztery powszechnie występujące czynniki powodzenia małych przedsiębiorstw to: ciężka praca.kogoś. słabość systemów kontrolnych i niedostateczne wyposażenie w kapitał (niedoinwestowanie). Przedsiębiorca to ktoś. kompetencje menedżerskie i szczęście. przedsiębiorczość wymaga. Porównanie z planem – sprawa oczywista. a jeśli są one dobre. by sam przedsiębiorca był osobą prowadzącą firmę. Nowe przedsiębiorstwo założone przez przedsiębiorcę może szybko wzrastać.. handlu hurtowym i detalicznym. Naturalnie.. 755 Przedsiębiorczość jest procesem organizowania. Małe przedsiębiorstwa mają duże znaczenie ze względu na swoje wyniki finansowe. utrzymywać stałe rozmiary lub też kurczyć się (zamierać). Role innowatora wewnątrzorganizacyjnego i przedsiębiorcy są podobne..

Przy uruchomianiu przedsiębiorstwa przedsiębiorca musi rozważyć szereg problemów, włącznie z przygotowaniem dobrze przemyślanego planu biznesowego
(który jest dokumentem opracowanym przez przedsiębiorcę w toku przygotowań do otwarcia nowego przedsiębiorstwa) i podjęciem decyzji w przedmiocie własności. Inne ważne względy obejmują problemy ewentualnego franchisingu oraz wybór pomiędzy zakupem istniejącego przedsiębiorstwa i uruchomieniem nowego. Przedsiębiorcy muszą planować, organizować, przewodzić i kontrolować, dokładnie tak jak ich odpowiednicy w większych przedsiębiorstwach. Każda funkcja kierownicza ma tu jednak niepowtarzalne aspekty odnoszące się do małych przedsiębiorstw.

Przykłady i pytania str. 756 – 759 Pytania przeglądowe 1. 2. 3. 4. Pytania analityczne 5. 6. 7.
Ćwiczenia 8. 9. 10. Przykład 23.1. ... ... Pytania 1. 2. 3. Przykład międzynarodowy 23.2

Sogeti i przyszłość oprogramowania

str. 758

Większość ludzi myśląc o oprogramowaniu komputerowym wyobraża sobie programy do przetwarzania tekstów typu WordPerfect, arkusze kalkulacyjne typu 1-2-3 oraz firmy takie jak Microsoft Corp. i Lotus Development Corp. Kiedy jednak analitycy powiadają, że światowe wydatki na oprogramowanie przekraczają dziś wydatki na sprzęt, nie mają na myśli gotowych programów, jakie się kupuje dla dowolnego komputera. Większość oprogramowania, jakie powstaje na całym świecie, przygotowywana jest z myślą o konkretnych firmach i niepowtarzalnych potrzebach w tym zakresie.
...

Pytania 1. 2. 3.

Załącznik 1 Kariery Menedżerów

str. 760

Być może najważniejszą różnicą pomiędzy pracą i karierą jest poziom psychicznego zaangażowania pracownika. Kiedy pracownik myśli o swojej pracy tylko w kategoriach codziennych czynności wykonywanych między godziną 8 a 17 i o wysokości zapłaty, a nie obchodzi go, co będzie robił za rok albo za dwa lata, ani nie zastanawia się, na ile ważna

jest dla niego sama praca, to znaczy, że traktuje ją tylko jako „robotę”. Kiedy jednak patrzy na swoją pracę w kontekście kariery, wykazuje znacznie żywsze zaangażowanie. Patrzy na swoją karierę w perspektywie długookresowej i dostrzega, że składa się na nią szereg etapów, które łącznie pochłoną całe jego aktywne zawodowo życie. Mimo, że pieniądze są ważne, są one tylko jednym z wielu elementów (obok możliwości awansu, uznania i osobistego zadowolenia), które wpływają na zachowanie tej osoby. ...

Załącznik 2 Narzędzia Kontroli Budżetowej I Finansowej
str. 769

W niniejszym załączniku badamy szereg narzędzi kontroli budżetowej i finansowej. Najpierw dajemy przegląd technik i metod kontroli. Następnie omawiamy budżety i kontrole budżetową oraz inne narzędzia kontroli finansowej. Kontrola budżetowa str. 769 Sporządzanie budżetu jest procesem wyrażającym zestaw planowanych czynności w jakimś przyszłym okresie w wielkościach liczbowych; budżet jest wiec planem wyrażonym w liczbach1. Organizacje mogą budować budżety dla grup roboczych, wydziałów, oddziałów lub dla całej organizacji. Zwykle okresem budżetowym jest rok, chociaż powszechne są ujęcia budżetowe w przekroju kwartalnym lub miesięcznym. Budżety są na ogół wyrażane w kategoriach finansowych, jednakże niekiedy mogą być również wyrażane w jednostkach produkcji, czasu lub w innych mierzalnych czynnikach. Budżety są podstawą większości systemów kontrolnych. Typy budżetów str.770 Większość organizacji opracowuje i wykorzystuje trzy różne rodzaje budżetów – finansowy, operacyjny i niepieniężny. Budżet finansowy Ukazuje w skrócie, skąd organizacja spodziewa się uzyskać środki pieniężne na jakiś przyszły okres i w jaki sposób planuje je wykorzystać. Budżet przepływów pieniężnych albo budżet pieniężny Prognoza wszystkich przychodów i wydatków pieniężnych – miesięcznych, tygodniowych a nawet dziennych. Stałe i zmienne koszty w budżetach str. 773
Niezależnie od celu, większość budżetów musi uwzględnić trzy rodzaje kosztów stałe, zmienne i częściowo zmienne. Koszty stałe to wydatki ponoszone przez

organizację niezależnie od tego, czy ona w ogóle funkcjonuje. Koszty zmienne koszty zmieniające się wraz z zakresem działalności operacyjnej. Koszty częściowo zmienne - koszty, które zmieniają się, choć nie w bezpośrednim związku ze skalą działalności operacyjnej. Koszty zmienne to koszty zmieniające się w zależności od skali działalności operacyjnej. Najlepszym przykładem kosztu zmiennego jest koszt surowców wykorzystywanych w produkcji. Koszty częściowo zmienne również ulegają zmianom, ale w mniej bezpośredni sposób. Na przykład, koszty działalności reklamowej zmieniają się w zależności od sezonu i konkurencji. Inne ważne pozycje kosztów częściowo zmiennych

obejmują pracę bezpośrednią, naprawy sprzętu i urządzeń fabrycznych oraz konserwacje. Przy opracowaniu budżetu menedżerowie muszą precyzyjnie uwzględniać wszystkie trzy rodzaje kosztów. Zwykle najłatwiej poradzić sobie z kosztami stałymi. Czynsz np. jest niemal zawsze regulowany umową najmu i nie podlega zmianom do wygaśnięcia umowy. Koszty zmienne często mogą być przedmiotem prognozy - chociaż z mniejszą precyzją - na podstawie prognozowanych operacji. Koszty częściowo zmienne są najtrudniejsze do przewidzenia, ponieważ ulegają zmianom, chociaż nie w bezpośrednim związku z działalnością operacyjną. Menedżer często musi się tu opierać na doświadczeniu i ocenie. Na koniec należy zauważyć, że wiele firm amerykańskich dokonuje powtórnej oceny sposobu przypisywania kosztów do różnych produktów. Historycznie rzecz biorąc, większość kosztów stałych przypisywano na podstawie materiałów i roboczogodzin potrzebnych do wytworzenia danego produktu. Niestety, procedury takie wprowadzają błąd do szacunków kosztów poszczególnych produktów. Opracowywanie budżetów str. 775 Tradycyjnie budżety były opracowywane przez najwyższe kierownictwo i kontrolera, a następnie przekazywane do wykonania menedżerom niższego stopnia. Niektóre organizacje nadal idą tym tropem, jednakże wiele współczesnych organizacji dopuszcza menedżerów niższego szczebla do uczestnictwa w omawianym procesie. … (...) To „oddolne” podejście do ustalania budżetu ma dwie główne mocne strony, które podkreślają jego zwolennicy. Po pierwsze, menedżerowie poszczególnych jednostek z pewnością najlepiej znają swoje potrzeby. Mogą oni zwrócić uwagę na szczególne sytuacje, które czasem umykają uwadze najwyższego kierownictwa, i prawdopodobnie uwzględnią wszystkie ważne elementy opracowując własne budżety. Po drugie, prawdopodobieństwo zaangażowania menedżerów w realizację budżetu będzie wyższe, jeśli będą oni uczestniczyć w jego opracowaniu.
(Uwagi. Menedżerowie poszczególnych jednostek niewątpliwie lepiej znają swoje potrzeby, ale też wcale nie muszą być zainteresowani, aby je obiektywnie przedstawiać. Ponadto, lepiej znając swoje potrzeby, z reguły słabiej orientują się w potrzebach całości. Sytuacja doskonale znana, począwszy od problemów „centralnego planowania” aż po współczesne ustalanie budżetu przy „deficycie środków”. Różnie też próbuje się z tego wybrnąć. Ogólnie można powiedzieć, że im lepsza organizacja i większa wiedza, tym łatwiej znaleźć lepsze rozwiązania. Anonimus).

Budżety zerowe str. 777 Pionierem budowy budżetów zerowych (zero-base budgeting - ZBB) była w 1990 r. firma Texas Instruments Incorporated. Zostały one spopularyzowane przez prezydenta Jimmy Cartera w zastosowaniu do administracji federalnej w końcu lat siedemdziesiątych4. Pomysł leżący u podstaw ZBB jest zupełnie prosty. W ramach konwencjonalnego systemu przygotowania budżetu wychodzi się od budżetu za ubiegły rok, skorygowanego w górę ( w większości wypadków) lub w dół. Menedżerowie koncentrują się na uzasadnieniu każdego proponowanego wzrostu wydatków. Bieżący

Pierwszym krokiem w przygotowaniu ZBB jest rozbicie działań organizacji na „zestawy decyzyjne”. Ponadto budżety ułatwiają koordynacje i komunikacje pomiędzy wydziałami. Wreszcie – budżety są naturalnym uzupełnieniem planowania. Informacje ze sprawozdań finansowych są używane do wyliczenia szeregu różnych wskaźników. Z drugiej strony. rachunek wyników ujmuje wyniki w pewnym okresie. Przypisując wartości pieniężne operacjom menedżer może je lepiej śledzić i określać dziedziny. Mocne i słabe strony budżetów str. a nie tylko propozycji korekt w roku bieżącym. a dyskusja toczy się wokół zalet proponowanych zmian. Obejmują one sprawozdania finansowe. 779 Mimo. Poza tym proces opracowywania budżetów może być bardzo pracochłonny. Inne narzędzia kontroli finansowej str. Wskaźniki płynności Do poznania stopnia płynności aktywów organizacji (tzn. analizę wskaźnikową i rewizję finansową. O ile bilans stanowi „fotografię” sytuacji finansowej organizacji na określony moment. pozwalających na jeszcze bardziej dokładny wgląd w sytuację finansową firmy. Na koniec do każdego zestawu przydziela się środki w zależności od jego względnej rangi. Budżety pozwalają również na zapis wyników organizacji. Nie dostrzegają. korzyści oraz konsekwencje jego niezatwierdzenia. w użyciu są również inne narzędzia. niektórzy menedżerowie stosują budżety w sposób nadmiernie sztywny. jednakże mają również potencjalne wady. właścicielom i innym zainteresowanym podmiotom. Istnieją pewne powszechnie przyjęte i wymagane sposoby przygotowania i prezentacji sprawozdań finansowych7. w których mogą się pojawić problemy. 778 Budżety zapewniają szereg korzyści. łatwości ich zamiany na . Następnie zestawy decyzyjne są szeregowane według ważności. 781 Sprawozdania finansowe organizacji dostarczają pożytecznych informacji menedżerom. Rachunek wyników. Sprawozdania finansowe str. 779 Sprawozdanie finansowe jest to dokument odzwierciedlający jakiś aspekt warunków finansowych organizacji. Każdy zestaw reprezentuje jakąś działalność lub zestaw działalności i wyszczególnia koszty. Dwoma sprawozdaniami finansowymi przygotowywanymi i używanymi przez niemal wszystkie organizacje są bilans i rachunek wyników. który zbiega się z rokiem finansowym firmy. Suma aktywów bieżących i trwałych musi być równa sumie wszystkich zobowiązań. Po stronie plusów można zapisać ułatwianie skutecznej kontroli. Wreszcie – budżety mogą ograniczać innowacje i zmiany. Tym okresem dla rachunku wyników jest zwykle jeden rok. że najbardziej rozpowszechnionymi środkami kontroli finansowej są budżety. Bilans jest wykazem aktywów i zobowiązań organizacji ujętych na określony moment. że zmiana warunków może usprawiedliwiać korektę budżetu.budżet jest traktowany jako dany. Bilans. Analiza wskaźnikowa str. Powoduje to konieczność uzasadnienia całego budżetu. Natomiast w ramach systemu ZBB każda jednostka sporządzająca budżet zaczyna co roku od „czystego konta”. zwykle koniec roku finansowego organizacji.

Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki zadłużenia odzwierciedlają zdolność organizacji do pokrywania jej długookresowych zobowiązań finansowych. rewizje (auditis) są wykorzystywane niemal wyłącznie do kontroli. jeśli zostanie zintegrowana z innymi narzędziami informacyjnymi (por.. Wskaźnik ten przedstawia zysk inwestora na każdy dolar kapitału własnego. 783 O ile większość technik kontrolnych ma również inne cele. Informacja finansowa jest często ważnym materiałem dla innych systemów informacyjnych. Rozpowszechnionym wskaźnikiem zadłużenia jest stosunek łącznych zobowiązań do łącznych aktywów. finansowego i operacyjnego organizacji.= ROA aktywa łącznie Inne wskaźniki.gotówkę) służy kilka wskaźników płynności. Menedżerowie i inwestorzy interesują się również innymi wskaźnikami.. Rewizja zewnętrzna. Dwoma podstawowymi typami takiej kontroli są kontrola zewnętrzna i kontrola wewnętrzna.813 Indeks rzeczowy str. Taka uaktualniona informacja może być następnie przekazana bankowi. tak też dobry system kontroli finansowej może pomóc menedżerowi w skutecznym działaniu. a te systemy z kolei są najbardziej skuteczne wówczas. Podobnie jak dobry młotek i piła mogą pomóc cieśli w budowie domu. ROI jest obliczany za pomocą podzielenia dochodu netto przez kapitał własny. Wskaźnik rentowności Trzecim ważnym wskaźnikiem finansowym jest wskaźnik rentowności aktywów (return on assets – ROA). dobry system informacyjny może powiedzieć menedżerowi dokładnie. Najbardziej rozpowszechniony – wskaźnik bieżący – uzyskiwany jest przez podzielenie bieżących aktywów przez bieżące zobowiązania.) Rewizje finansowe str. (. Ponadto kontrola finansowa spisuje się najlepiej. Pełni on dla inwestorów i menedżerów funkcje miernika pozwalającego określić. zadłużenia i rentowności są szeroko wykorzystywanymi formami analizy finansowej. który z kilku alternatywnych wariantów inwestycyjnych jest najbardziej zyskowny. 785 . Rewizje są to niezależne oceny systemu księgowego. Skuteczne wykorzystanie technik kontroli finansowej str. jak wyglądają bieżące aktywa i zobowiązania. Przede wszystkim nie powinni zapominać. Rewizja wewnętrzna.21). . ROA jest wyrażonym w procentach zyskiem inwestorów na 1 dolara posiadanych aktywów. Wskaźniki płynności. w którym firma zabiega o kredyt.. że są to tylko narzędzia.. Innym często używanym wskaźnikiem jest wskaźnik opłacalności inwestycji (return on investmen – ROI). gdy mogą przetwarzać informację finansową i dostarczać ją z powrotem do menedżerów.. 784 Aby skutecznie posługiwać się budżetami i innymi technikami kontroli finansowej menedżerowie muszą pamiętać o kilku sprawach. 814 – 827 . Przypisy str. . Na przykład.. Powszechnie stosowaną formułą służącą do obliczania ROA jest: dochód netto ---------------. rozdz.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->